Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

Z U N D E R T S E

O P L AG E :

24 OKTOBER 2012 WEEK 43

Uitgeverij

EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

9300

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

I

Te l .

599

SPORT

8 111

KERKELIJK NIEUWS

Volg ons via twitter: @ZundertseBode

WETHOUDER VERTREKT MET GOED GEVOEL

076

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

PIET UTENS KEERT TERUG AAN COLLEGETAFEL

Gemeente plaatst grasbetontegels

De klok gaat een uurtje terug

ZUNDERT - Met ingang van deze week worden grasbetontegels aangebracht langs de Wildertsedijk, Gaardsebaan en Rustenburgstraat in Zundert. Op maandag 22 oktober is gestart met het aanbrengen van grasbetontegels langs de Wildertsedijk, Gaardesebaan en Rustenburgstraat. Op deze wegen wordt dan éénrichtingsverkeer ingesteld. De rijrichting is vanaf Wildertsedijk richting Meirseweg. Het verkeer komende vanaf de Meirseweg wordt omgeleid. De werkzaamheden worden eerst uitgevoerd aan de zuidelijke berm en daarna aan de noordelijke berm. De duur van de werkzaamheden is normaliter vier weken.

Komend weekend krijgen we een uurtje ‘extra’. In de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 oktober komt er een eind aan de Zomertijd. De klok gaat dan om 03.00 uur een uurtje terug. In de volksmond zegt men, dat komend weekend de ‘wintertijd’ ingaat. Dat klopt niet helemaal, want de ‘wintertijd is eigenlijk de gewone tijd en duurt vijf maanden. Bij overgang naar wintertijd schuift de daglichtperiode een uur op waardoor het ‘s ochtends eerder licht en ‘s avonds eerder donker wordt. In de nacht van 30 op 31 maart 2013 gaat de Zomertijd weer in.

W E E K B L A D

Dronken man opgepakt zonder rijbewijs

Kennismaken met de kruisboogsport

RIJSBERGEN - De politie heeft zondagmiddag in Rijsbergen een 44-jarige Poolse automobilist aangehouden. De politie kreeg rond 16.10 uur de melding dat een bestuurder al slingerend over de Ettenseweg in Rijsbergen reed. Net voor de rotonde richting Etten-Leur veroorzaakte de man een eenzijdig ongeval, waarna het voertuig waarmee de Poolse man zich verplaatste met schade op het fietspad stond. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol en werd meegenomen naar het bureau. Hier blies hij een alcoholpercentage van 785 ug/l. Bovendien bleek de bestuurder niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.

ACHTMAAL - Kruisboogvereniging Komst des Vredes uit Achtmaal houdt zes introductieavonden, waar u kennis kunt maken met de kruisboogsport. U krijgt hier uitleg over de sport en mag onder begeleiding schieten. De datums zijn 31 oktober, 12 december, 9 en 30 januari, 27 februari en 6 maart van 19.30 tot 21.30 uur. Tevens worden op deze avonden een vrije competitie gehouden waar niet-leden, leden van andere kruisboogverenigingen en leden aan mee mogen doen. Iedereen is van harte welkom bij café Den Thuur in Achtmaal. Het reglement van de competitie kunt u vinden op de website: www.komstdesvredes.nl

College wijst locaties herplantplichten aan ZUNDERT - Het college wijst de locaties aan van de opgelegde herplantplichten binnen het landinrichtsplan Zundert, verbonden aan verleende kapvergunningen. De landinrichtingscommissie wil overgaan tot het afsluiten van de ruilverkaveling Zundert. Vanuit het verleden zijn binnen het ruilverkavelingsgebied kapvergunningen verleend waar in de voorwaarden een herplantplicht is opgenomen. Deze is door de commissie niet volledig correct ingevuld en de gemeente heeft niet handhavend opgetreden. Er dient nu nog voor vier vergunningen invulling te worden gegeven aan de herplantplicht, anders dan in de voorwaarden benoemd.

BREDA - John Karelse is niet langer de trainer van NAC Breda. De 42-jarige oefenmeester is dinsdagochtend ontslagen bij de club. Aanleiding voor het ontslag van de Zeeuwse oefenmeester en oud-doelman van NAC is de teleurstellende start van de competitie. Na negen wedstrijden heeft NAC slechts vijf punten en bezet het de 17e plaats op de ranglijst. Zaterdag staat het cruciale duel tegen de nummer laatst, VVV, op de kalender. Afgelopen zaterdag verloor de ploeg nog kansloos in eigen huis van Vitesse met 0-3. Allen de thuiswedstrijd tegen AZ leverde eerder dit seizoen een overwinning op (2-1). Verder werd twee keer gelijk gespeeld.

Convenant eindigt begin volgend jaar

306 hennepkwekerijen geruimd M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

ZUNDERT - In de periode van 2009 tot half 2012 zijn er in de gemeenten Breda, Zundert, Rucphen, Etten-Leur, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau in totaal 306 hennepkwekerijen geruimd. Sinds twee en half jaar werken de gemeenten intensief samen met de politie, het Openbaar Ministerie, de woningcorporaties en energievervoerder Enexis in de strijd tegen wietplantages. DOOR MONIQUE JANSEN In totaal ruimde de politie 67.027 hennepplanten en 92.343 hennepstekken bestuursrechtelijk op. Tendens Volgens de samenwerkende partijen is het opvallend dat het aantal opgerolde kwekerijen sinds de start van de nieuwe aanpak in 2009 is gedaald. “Het is onduidelijk of dit komt doordat er feitelijk minder kwekerijen zijn of dat dit komt doordat kwekerijen zich verplaatsen en minder snel worden opgespoord”, meldt de gemeente Breda. Ontmanteling In geheel 2011 werden er in totaal 79

geopend t

AG BER ND TO ZO OK 28

NAC zet John Karelse op straat

ZUNDERT - De aanleg van de kruising Palmbosstraat-Voorste Schaapsdijk is niet vlekkeloos verlopen. Gemeente en Provincie Noord-Brabant, beiden eigenaar van een deel van de weg, zoeken momenteel naar een oplossing. Volgens de gemeente hebben de sinds de reconstructie plaatsgevonden ongelukken op de kruising geen aantoonbare relatie met de constructie van de kruising. FOTO ADDO SPRANGERS

h

u

www.winkelhartetten-leur.nl

i

plantages ontmanteld. Dat waren er in het eerste half jaar van 2012 nog 39. De samenwerkende partijen hebben tot nu toe 66 procent van de opruimingskosten verhaald op de verdachten. Dit leverde een totaalbedrag van 166.094 euro. De sancties voor telers zijn niet mals. De gestolen energie wordt zoveel mogelijk teruggevorderd op de daders. Huurders die in hun huis hennep kweken worden uit hun woning gezet. Deze maatregelen komen bovenop de strafrechtelijke vervolging door het Openbaar Ministerie. Standaardaanpak In deW gemeente E E Breda K Bruimde L AdeDpolitie in 2011 en het eerste half jaar van 2012 in totaal 85 hennepkwekerijen bestuurs-

s

Bekijk onze i n d e vrijkomende woningen in deze krant of ga naar:

r

rechtelijk op. In Etten-Leur waren dat er negentien, in Zundert vier, in AlphenChaam zes, in Rucphen twee en in BaarleNassau twee. Het convenant dat in 2009 is afgesloten eindigt begin 2013. De partijen zetten dan wel in op de verdere bestrijding van wietplantages, maar zullen dat doen via een standaardaanpak. Leefklimaat Het kweken van hennep levert vaak brandgevaar en overlast op voor buurtbewoners. Ook dragen de criminele activiteiten niet bij aan een goed leefklimaat en het maatschappelijke aanzien. “Het is nodig om gezamenlijk op te treden tegen deze feiten”, besluiten de partijen.

e

g DEZE i o BODE: IN & herdenk

en -

het leven als praten

den - overlij

tiek in niets is zo karakteris

over de dood...

lijden over& herdenken ial o.a.

In deze spec

eur ce I Regiss een hospi lliger in tsen I Een n als vrijwi begraafplaa rt I Werke geraakte e uitvaa telheid een groen n. I In verge afscheid aal te regele van je eigen I wat allem uitvaart

www.thuisvester.nl

.....VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS..... KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

ternetbode.nl 1, www.in n, Tel. 076 599811 Lydia Langelaa Zundert, 4880 AA Dijkstra Layout Roosendaal Postbus 22, Marjanne Axender Janssen, ij de Bode, ie Britta van Uitgever Verspreiding special 5998111 Haring Redact , Tel. 076 ken is een Jolanda den & Herden ans, Zundert e van Bale, ij Vorsselm Overlijden s, Moniqu Leo Elenbaa Druk Drukker Passchier Acquisitie Leonard Fotografie Ilona Broos

COLOFOn

Strategische Agenda onder de aandacht ZUNDERT - Het college van burgemeester en wethouders van Zundert heeft kennis genomen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2013 Strategische Agenda WestBrabant en informeert de gemeenteraad hierover via een raadsmededeling. Het Uitvoeringsprogramma is op 6 juli van dit jaar vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Regio West-Brabant en wordt nu ter informatie aan de colleges voorgelegd. Mede op basis van de door de gemeenten ter beschikking te stellen ambtelijke capaciteit moet blijken in hoeverre de gemeenten hun ambities zoals die zijn vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma kunnen realiseren.

Talentenmarkt voor mensen met autisme WEST-BRABANT - Op vrijdagmorgen 26 oktober houdt het Autisme Info Centrum (AIC) Breda in samenwerking met MEE West-Brabant een talentenmarkt door mensen met autisme aan de Heerbaan 100 in Breda. Op de talentenmarkt kunnen mensen hun met autisme hun talent(en) op het gebied van kunst en creativiteit kunnen laten zien. De reden hiervoor is dat het AIC in Breda 1 jaar bestaat. Op de markt is onder meer aandacht voor fotografie, sieraden en striptekenen. Wethouder Bergkamp verricht om 10.00 uur de openingshandeling van de Talentenmarkt. De markt duurt tot 13.00 uur. De markt is toegankelijk voor alle geïnteresseerden.


Maandelijkse informatiepagina van

Rabobank De Zuidelijke Baronie

Over op IBAN

Rabo Rondom

Makkelijk betalen in Europa Oktober 2012

Volg ons op twitter: @RaboDZB

Europese landen en banken werken aan de invoering van één Europese betaalmarkt om het betalingsverkeer eenvoudiger en efficiënter te maken. Die markt wordt ook wel Single Euro Payments Area genoemd, ofwel SEPA. Wat betekent dit voor u? Alle rekeninghouders krijgen

De Rabobank Weekkalender

M aak ka op een ns e-read e dinerb r of on

2013

Afgelopen week is de Rabobank Weekkalender 2013 huisaan-huis bezorgd binnen de Zuidelijke Baronie. U ontvangt de kalender niet aan huis als u een nee-nee sticker op uw brievenbus heeft of in België woont (met uitzondering van Baarle-Hertog). Geen kalender ontvangen, maar wel interesse? Dan ligt er een exemplaar voor u klaar op de balie van één van onze kantoren. De Weekkalender 2013 geeft een mooi vooruitzicht op het volgend jaar. Maakt u er geen gebruik van? Dan vragen wij u graag de kalender af te geven op één van onze kantoren.

Nederland gaat u uw IBAN gebruiken om betalingen te doen. Internationaal rekeningnummer Uw rekeningnummer verandert in de aanloop naar 1 februari 2014. Want vanaf die datum wordt er in de Eurolanden alleen nog gebruik gemaakt van de Europese betaalvormen. Binnen Nederland gaat u uw IBAN (International Bank Account Number) gebruiken om betalingen te doen, bijvoorbeeld overboekingen en incasso’s. Dit nummer vindt u nu al terug op uw rekeningafschrift en via internetbankieren bij ‘rekeningdetails’. Soepele overgang voor ondernemers Voor ondernemers kan SEPA verdergaande gevolgen hebben. Ook hierbij zijn we een partner in business. Via de SEPAcheck op www.rabobank.nl/dzb bereiden we u voor op een soepele overgang. Ook kijkt u hier het online seminar terug, dat onze bank eerder organiseerde. Zo krijgt u snel en gemakkelijk inzage in de gevolgen die SEPA heeft voor uw business. Weten wat ‘Over op IBAN’ voor u betekent? Ga dan naar onze website www.rabobank.nl/dzb en kies hier voor ‘Over op IBAN’.

Is ‘The Next Entrepreneur’ uw buurman of -vrouw?

Benieuwd naar uw mening! Wij horen graag wat u van de Rabobank kalender vindt. Zo kunnen wij de kalender beter aansluiten op uw wensen en behoeften. Wilt u ons uw mening vertellen, en daarmee kansmaken op een e-reader of dinerbon? Vul dan vanaf 29 oktober t/m 18 november de online enquête in via www.rabobank.nl/dzb.

Maar liefst tien ondernemers uit onze regio hebben zich opgegeven voor The Next Entrepreneur 2012. Dit initiatief vanuit MKB Nederland en Rabobank is bedoeld om (startende) ondernemers te stimuleren hun droom, het hebben of opzetten van een eigen onderneming, waar te maken. Onze lokale bank juicht dit toe. We complimenteren de tien ondernemers voor hun ondernemersgeest en wensen hen uiteraard veel succes toe.

Voor meer informatie www.rabobank.nl/dzb.

WEEKKALENDER ActIE

hiermee te maken. Ook u. Zelfs wanneer u nooit in het buitenland komt. Want ook binnen

NOVEMBER 2012

Inmiddels heeft iedereen een stem uit kunnen brengen op zijn of haar favoriete onderneming. De genomineerden voor de halve finale zijn sinds 8 oktober bekend. Via de website www.thenextentrepreneur.nl kunt u volgen hoe de verkiezing verder verloopt en of de uiteindelijke winnaar uit onze regio komt. Daarnaast kunt u ‘TNE12’ volgen via de social media kanalen zodat u niets hoeft te missen.

Filmmarathon Speciaal voor de jeugd van 12 tot en met 18 jaar organiseert het Jongerencentrum van SKD/De Lanteern op 16 november van 19.00 tot 01.00 uur een filmmarathon. We kijken die avond twee superheldenfilms! Als je je vooraf aanmeldt, dan is de toegang gratis en krijg je bovendien een gratis bekertje popcorn en een glas frisdrank. Voorwaarden filmmarathon De filmmarathon is op 16 november 2012 van 19.00 tot 01.00 uur in SKW/De Lanteern, St. Willebrord.

Er is plaats voor 100 kinderen. Vol = vol! Aanmelden kan via www.rabobank.nl/dzb.

Rabobank. Een bank met ideeën.

Wilt u reageren of heeft u vragen: Rabobank De Zuidelijke Baronie, Postbus 11, 5110 AA Baarle-Nassau mcc@dzb.rabobank.nl t witter : @R aboDZB tel.: (013) 507 40 00


actualiteit

‘Ik vertrek met een goed gevoel’

Willemijn van Hees neemt afscheid van gemeente Zundert ZUNDERT – Wethouder Willemijn van Hees neemt afscheid van de gemeente Zundert. Ze is voorgedragen voor het burgemeesterschap van Geertruidenberg. De 34-jarige Van Hees neemt deze week afscheid van Zundert. Ze vertrekt met een goed gevoel uit ‘haar gemeente’. Piet Utens zal haar opvolgen. DOOR MONIQUE JANSEN Van Hees is een geboren en getogen Zundertse. Ze verliet haar gemeente alleen om een studie te volgen in Amsterdam. Daarna keerde ze terug. In 2002 belandde Willemijn van Hees als jonge twintiger in de gemeenteraad voor de VVD. Raadslid In de raad is ze door haar collega’s goed ingewerkt. “In het begin was het spannend. Er hangen camera’s, maar op een gegeven moment heb je dat niet meer door en sta je gewoon te praten”, vertelt Van Hees. In 2006 volgde de benoeming tot fractievoorzitter. Uiteindelijk werd de jonge Zundertse in 2008 door de VVD voorgedragen als wethouder. Ze was na jaren de eerste bestuurder die vanuit de Zundertse gemeenteraad in die post aan de slag ging. Op dat moment kwam de Zundertse politieke wereld weer in een rustig vaarwater.

Afscheidsreceptie

Willemijn van Hees neemt op vrijdag 26 oktober officieel afscheid met een receptie in het atrium van het gemeentehuis aan de Markt 1. Deze vindt plaats van 17.00 tot 19.00 uur. Het officiële gedeelte start om 17.30 uur. Alle belangstellenden zijn welkom

Softe sector Als wethouder kreeg Van Hees de portefeuille Maatschappij en Dienstverlening.”Daarbij ging het om de complete “softe” sector, waaronder sport, onderwijs, volksgezondheid en dienstverlening”, meldt Van Hees. Vanaf die tijd werkte ze intensief samen met tal van organisaties uit de vijf kerkdorpen. Een hoogtepunt uit die tijd noemt Van Hees de realisatie van de kleedkamers bij voetbalvereniging Moerse Boys. “De club heeft de werkzaamheden zelf laten uitvoeren. Daarbij is slim gebruik gemaakt van menskracht en is de club binnen het beschikbare budget gebleven.” Treeport In 2010 waren er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen. De VVD stapte in een coalitie met het CDA en Dorpsbelangen. Van Hees werd opnieuw wethouder. Dit keer kreeg ze de post Economische Zaken, Wonen en Toerisme en beeldbepalende projecten als de Centrumvisie, Treeport Zundert en het Boomteelt Business Center. Van Hees: “Mijn ambitie lag al bij Economische Zaken. In de vitrine in het gemeentehuis staat de gemeente voor de corsocultuur, Vincent van Gogh en Treeport. Met Treeport zijn we nu halverwege de projectperiode. We hebben een enorme inhaalslag gemaakt. De boomkwekers werken intensief samen. Zo is er een ophaaldienst voor bomen gerealiseerd en is

Willemijn van Hees bij het corsomeisje.

er een samenwerking voor schoon water.” Voor het Boomteelt Business Center zoeken alle partijen nu naar een geschikte locatie langs de A16. Bedrijvigheid Van Hees is trots op de bedrijvigheid in de gemeente. Ze roemt de vele woningbouwprojecten die van de grond komen in de gemeente, zoals Kastanjehof, de Bakkerij en het St. Anna in Zundert, Parc Tichelt in Rijsbergen en de verschillende projecten voor starters, binnenkort ook in Wernhout.

Ook heeft ze lof voor het hechte verenigingsleven. Evenementen zoals het Bloemencorso kunnen alleen bestaan dankzij de tomeloze inzet van vrijwilligers. “Die mensen zijn heel bescheiden, terwijl ze zo belangrijk zijn”, vindt Van Hees. “Het is geweldig dat we dankzij deze mensen met het corso als eerste zijn opgenomen op de Werelderfgoedlijst.” Opvolger De toekomstige burgemeester van Geertruidenberg is tevreden over haar opvolger

FOTO MONIQUE JANSEN

Piet Utens. “Hij is een ervaren wethouder die mij mede alles heeft geleerd en zo op de rijdende trein kan stappen”, meent Van Hees. Het meeste wat ze van Zundert gaat missen zijn de molen, de Buisse Heide en de beek. “Al sinds ik klein was struinde ik graag door de natuur met een boek onder de arm”, legt Van Hees uit. De voordracht als burgemeester van Geertruidenberg is inmiddels verzonden naar de minister van Binnenlandse Zaken. Naar verwachting wordt Van Hees dan in november geïnstalleerd in haar nieuwe functie.

Wethouderschap is Rijsbergenaar niet vreemd

Piet Utens keert terug aan Zundertse collegetafel RIJSBERGEN - Willemijn van Hees gaat, Piet Utens komt. De eerste wegens haar benoeming tot burgemeester van Geen schrik de regels opmaken dat de tijd voorbij is om Geertruidenberg, de tweede als opvolger van haar als wethouder van de gemeente Zundert. Het wethouderschap is de Rijsbergenaar van de gemeente te krijgen waarom wordt DOOR CHARLES LUIJTEN

Piet Utens (VVD), nu nog even werkzaam bij de gemeente Den Haag waar hij direc-

teur is van de huisvuilophaaldienst, volgt de vertrekkende partijgenote Willemijn van Hees op als wethouder van Financiën, een niet te benijden klus.

Des te interessanter vindt hij daarom de uitdaging. “De trein kwam voorbij en ik aarzelde niet om op te stappen”, zegt Utens.

niet vreemd. Zowel in de voormalige gemeente Rijsbergen als in de huidige gemeente Zundert maakte Piet Utens eerder deel uit van het college. “Ik ben 59 en moet nog twee jaar, maar mijn baas gaat akkoord wanneer ik eventueel eerder vertrek vanwege de benoeming tot wethouder”, zegt de oud Prins Carnaval van Rijsbergen.

Verenigingsleven voor leefbaarheid belangrijk Begrijpelijk dat de uit de VVD-fractie voorgedragen opvolger van Van Hees zich voorlopig nog wat op de vlakte houdt als we hem vragen naar zijn ideeën en opvattingen met betrekking tot zijn invulling van het wethouderschap. De raad moet immers eerst nog zijn stem laten horen alvorens Utens aan kan schuiven bij het zittend college. Het is niet ondenkbaar dat hij voor het nemen van zeer impopulaire besluiten komt te staan om de boel weer op de rails te krijgen. “Ja natuurlijk, maar daar deins ik niet voor terug. Ik heb al meer en soms voor hetere vuren gestaan.”

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

FOTO CHARLES LUIJTEN

www.internetbode.nl

Piet Utens beschouwt het wethouderschap als een interessante uitdaging.

Iedereen Scherp naar Utens luisterend kun je tussen

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PAGINA 3

gevraagd. Subsidie bijvoorbeeld. Utens vindt het verenigingsleven enorm belangrijk voor de leefbaarheid van de vijf kerkdorpen en zegt daar zorgvuldig naar te kijken. Toch zal men in die hoek moeten beseffen dat de gemeente er niet omheen kan het snoeimes te gebruiken. “Dat geldt precies zo voor alle anderen die bij de gemeente om geld aankloppen, met welke argumenten men ook aan komt dragen. Iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen, hoe moeilijk misschien ook”, zegt Utens die voor een bezuinigingsopdracht staat van anderhalf miljoen euro.

Ruime ervaring

Piet Utens heeft ruime ervaring in de Zundertse politiek. Zo was hij onder meer van 1986 tot 1996 raadslid in de gemeente Rijsbergen, waarbij hij van 1990 tot 1994 het wethouderschap voor die gemeente vervulde. Van 1999 tot 2000 verving hij een tussentijds vertrokken wethouder in de nieuwe gemeente Zundert en ook van 2004 tot 2006 was Utens al eens wethouder in Zundert. Sinds 2010 is hij lid van de raadscommissie Maatschappij.

Volg ons op Twitter: @ZundertseBode.


G OUD IS G €LD W W W. G O U D I S G E L D . N L

WIJ BETALEN NU MEER DAN € 43,PER GRAM FIJN GOUD*

Uw oude gouden sieraden zijn nog steeds geld waard Bent u ook aan de herfstvakantie toe?

Zelfs als deze beschadigd of kapot zijn. Wij kopen alle soorten gouden/zilveren sieraden in; art deco, kettingen, ringen, armbanden, oorbellen, gouden tanden, munten en diamanten. Wij betalen hiervoor de hoogst mogelijke dagprijs en betalen u direct contant.

Twijfel niet langer. Uw doosje met oude sieraden kan uw welverdiende vakantie zijn! Het kan zomaar in uw la liggen!

*Prijs is afhankelijk van de dagkoers.

Roosendaalse Goudbank Molenstraat 9a 4701 JK Roosendaal Tel. (0165) 85 22 68 roosendaalsgoudbank@gmail.com

WOENSDAG OSSENDRECHT Hotel Dekkers Zuster M. Adolphinestraat 6 10.00 - 17.00 uur

Openingstijden Maandag Di. Wo. en Do. Vrijdag Zaterdag Koopzondagen

DONDERDAG ZEVENBERGEN Golden Tulip Schansdijk 3 10.00 - 17.00 uur

VRIJDAG ZUNDERT Hotel de Roskam Molenstraat 1 10.00 - 17.00 uur

13.00 tot 17.00 u 10.00 tot 17.00 u 10.00 tot 20.30 u 10.00 tot 17.00 u 13.00 tot 17.00 u

ZATERDAG HALSTEREN Hotel de Ram Steenbergseweg 1 10.00 - 16.00 uur

ZONDAG BREDA Hotel Mastbos Burg. Kerstenslaan 20 10.00 - 16.00 uur

uwd VVeerreettnrnroouwd ! lijk! ppeerrssoooonnlijk

• U kunt terecht voor het lenen, huren of aankopen van zorghulpmiddelen voor alle fasen van het leven • Maar Vitaal doet meer! • Vitaal levert ook hulpmiddelen om gezond en actief te blijven

Uw thuiszorgwinkel voor Breda en omstreken • Kom kijken en verbaas u over ons assortiment Voorheen:

MediPlus

Slingerweg 87 4814 AZ Breda 088 - 0300500

aan hulpmiddelen van bestek tot rollator, van sta-op fauteuils tot scootmobielen. We beschikken over een ruim assortiment aan braces en bandages en artikelen voor de professionele gebruiker

• U kunt direct naast de ingang Gratis parkeren!

Piet Piet Mathijssen Mathijssen

Dakwerken vernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera. Bel Zoomdak 06-18514726 www.zoomdak.nl

Administraties zzp zzpen enmkb mkb -- Administraties

Dre Wit (‘t) goed

Gommersstraat Gommersstraat 65

Belastingaangiftes - Belastingaangiftes particulieren particulieren

4891 4891 AP AP Rijsbergen Rijsbergen

- Bedrijfsadvisering Bedrijfsadvisering

076-8501145 076-8501145

Interim werkzaamheden werkzaamheden - Interim

www.finance-key.nl www.finance-key.nl

- Scherpe Scherpe tarieven tarieven

reparaties witgoed producten Etten-Leur Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00 buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

Uitnodiging Plafondshow Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

Kom kijken! Vrijdag 26 oktober Zaterdag 27 oktober Zondag 28 oktober

10.00 tot 16.00 uur 10.00 tot 16.00 uur 11.00 tot 15.00 uur

Ik heb belangstelling voor uw Plameco plafonds en wens kosteloos documentatie en prijsopgave.

Telefoon: .........................................Naam: ............................................... Adres:.......................................................................................................... Postcode:.........................................Woonplaats: ...................................... Opsturen in gesloten enveloppe (postzegel niet nodig) naar PLAMECO PLAFONDS, antwoordnummer 436, 4800 VB Breda

• Schone montage in één dag. • Zonder hakken en breken. • De meubels kunnen blijven staan. • Uit één geheel op maat gemaakt. • Betaling in termijnen mogelijk. Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke en beproefde plafondsysteem. De koffie staat klaar!

BEZOEK ONZE SHOWROOM: Weidehek 125 - 4824 AT Breda 076 - 762 00 00 - www.plamecoplafonds.nl


actualiteit

Column

Enige reële mogelijkheid om voorziening voor Zundert te behouden

Aanbestedingstraject voor zwembad De Wildert wordt herzien ZUNDERT - Het college van Zundert heeft besloten het lopende aanbestedingstraject voor zwembad De Wildert te herzien. Dit traject was gericht op de aanbesteding van de exploitatie van het zwembad. Maar onder meer door de verslechterende financiële positie van de gemeente en mogelijke juridische haken en ogen aan deze constructie in de toekomst, is volledige verkoop van het zwembad eigenlijk nog de enige reële mogelijkheid om de voorziening op een financieel verantwoorde manier voor de gemeente te kunnen behouden.

Addo Sprangers

Dönerschotel

Seks, drugs en rock-’n’-roll. Daarmee is het leven van de doorgewinterde artiest in een notendop samengevat. Ian Dury zong erover en we lezen het dagelijks in de verschillende media. Voor het geld hoef je het doorgaans niet te doen. Ik ken mensen die via muziek in hun levensonderhoud voorzien, maar van een vetpot is doorgaans geen sprake. Voor hen is het artiestenbestaan ‘a way of life’, ze volgen hun hart en hun passie. Het avontuur, de kick van het optreden, toejuichingen, lekkere wijven en veel drank, dat zijn de zaken die er toe doen en waarop de mooiste anekdotes zijn gebaseerd. In hun slipstream vertoeven gasten als ondergetekende, deel uitmakend van een vijfkoppige band die een paar keer per jaar het podium betreedt en van wie de faam zich slechts uitstrekt tot net over de stadsgrenzen. Da’s meer dan genoeg ook. Voor deze categorie kost de illusie van een spectaculair rock-’n’-rollbestaan namelijk alleen maar geld. Even indrinken voor de show, nog wat pinten tijdens het optreden zelf, rustig afpilzen met de trouwe fanschare én de avond afsluiten met een naar de band zelf vernoemde dönerschotel waarvan de ingrediënten steevast een verrassing zijn, daar is de bescheiden vergoeding ontoereikend voor. Er moet dus in de persoonlijke buidel worden getast, maar daar is op gerekend. Deze coverband gaat immers niet rijk worden met het spelen van liedjes van anderen. Maar zelfs met originele songs vlot dit niet echt vandaag de dag. Neem bijvoorbeeld Spotify, de ooit als ‘redding van de muziekindustrie’ bejubelde streamingdienst waarbij je de muziek niet koopt, maar - gratis met reclame of met een abonnement - van het internet afspeelt. De band Parks and Gardens (nooit van gehoord overigens) werd in een maand tijd slechts één keer afgespeeld via Spotify en rekende uit dat dit roemruchte wapenfeit maar liefst 0,00966947678815 dollar opleverde. Rentenieren gaat voorlopig dus nog niet lukken. Het is en blijft oneerlijk verdeeld, want de aankondiging dat het complete oeuvre van The Beatles - uitzonderingen bevestigen de regel - binnenkort opnieuw op vinyl wordt uitgebracht, zal ongetwijfeld weer tot een hype leiden. Kan ons bandje daar iets mee? Mwah, tenzij wij zelf natuurlijk ook een bescheiden hype... Anouk, mogen we met je mee naar het Songfestival? De speciale Anouk dönerschotel is voor onze rekening!

Colofon

Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Zundertse Bode

Overgaan tot verkoop van het zwembad is de enige reële optie om de voorzieningen van De Wildert voor de gemeente Zundert te kunnen behouden binnen de huidige financiële kaders ARCHIEFFOTO

Zundertse Bode Redactie Addo Sprangers

DOOR PETER HOUTEPEN

Correspondenten Charles Luijten, Manoek Maas, Mieke van Meer

Het voortzetten van de bestaande situatie, waarin het zwembad volledig eigendom van de gemeente Zundert is, is financieel niet meer haalbaar.

Acquisitie John van Aert Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties dinsdag 12.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s dinsdag 10.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl

W E E K B L A D

Bezorgklachten 076 599 8111 t

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 43

De oplossing van deze puzzel is in week 42 te vinden op www.internetbode.nl

De gemeente wil echter wel, binnen de bestaande financiële kaders, graag de zwembadvoorziening voor de Zundertse gemeenschap behouden. Hiervoor is in nauw overleg met het bestuur van Stichting zwembad De Wildert een aanbestedingstraject gestart. Om deze aanbesteding zo kansrijk mogelijk te maken heeft het college - mede op extern advies - besloten om het beheer van het zwembad als dienstenconcessie aan te besteden en de overdracht van het eigendom daarbij als mogelijkheid op te nemen.

Verkoop Kort geleden is vast komen te staan dat de huidige aanbestedingsprocedure, onder meer door een aantal actuele ontwikkelingen, mogelijk juridische en financiële risico’s met zich mee zou kunnen brengen. Het college vindt het niet verantwoord om als gemeente Zundert deze risico’s te lopen. Daarom hebben burgemeester en wethouders, in nauw overleg met het bestuur van Stichting zwembad De Wildert, besloten de lopende aanbestedingsprocedure te herzien en zo spoedig mogelijk een nieuwe aanbestedingsprocedure te starten. Deze nieuwe aanbesteding zal enkel nog gericht zijn op verkoop van het zwembad met meerjarige afspraken over het in stand houden van de zwembadfunctie.

Investeren Een aantal recente incidenten in gemeentelijke zwembaden (onder andere het vallen van een geluidsbox in het zwembad van Tilburg en het vrijkomen van chloorgas in het zwembad van Loon op Zand) maken het noodzakelijk om op hele korte termijn te investeren in zwembad De Wildert om te kunnen blijven voldoen aan de veiligheidseisen. Door de verslechterde financiële positie van de gemeente Zundert ontbreekt hiervoor echter geld. Dat overwegende is overgaan tot verkoop van het zwembad nog de enige reële optie om de voorzieningen van De Wildert voor de gemeente Zundert te kunnen behouden binnen de huidige financiële kaders. Verkoop van het zwembad is met de huidige aanbestedingsleidraad echter geen zekerheid, waarop besloten is de lopende aanbestedingsprocedure te herzien.

Gemeente steunt inzameling afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen

Zundert doet mee met e-waste ZUNDERT - Deze maand ontvangen winkeliers in een groot gedeelte van de Provincie Noord-Brabant een brief en een folder met informatie over de juiste inzameling van gebruikte elektrische apparaten. Dat gebeurt in het kader van het Brabantse project e-waste. Ook de gemeente Zundert neemt hieraan deel. DOOR PETER HOUTEPEN

© www.sudokusite.eu

Winkeliers zijn wettelijk verplicht om afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen in te nemen en af te voeren, wanneer de klant een vergelijkbaar nieuw product koopt. Zij helpen daarmee grondstoffen te behouden, zodat er weer nieuwe producten van kunnen worden gemaakt. Bovendien wordt zo voorkomen, dat elektrische apparaten in verkeerde handen komen en worden uitgevoerd naar ontwikkelingslanden. Op de stortplaatsen in die landen speuren kinderen namelijk naar bruikbare onderdelen. Ze ontmantelen de e-waste, met alle PAGINA 5

gevolgen van dien voor hun gezondheid en het milieu. Duurzame toekomst Sommige winkeliers gaan al een stap verder: hun klanten kunnen apparaten en lampen inleveren zonder dat zij iets nieuws kopen. Zo stellen zij zich verantwoordelijk op voor een duurzame toekomst. In Nederland organiseert onder andere de stichting Wecycle (www.wecycle.nl) de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten. Winkeliers ontvangen dus een brief en een folder met informatie over de juiste inzameling van gebruikte elektrische appa-

raten. De gemeenten gaan daarna actief de boer op met informatie en advies aan winkeliers: welke regels gelden er en hoe kan daar het best invulling aan gegeven worden? Vervolgens kunnen winkeliers er zelf actief mee aan de slag. Milieustraat Inwoners van de gemeente Zundert kunnen oude of kapotte elektrische apparaten en energiezuinige lampen gratis inleveren bij de Milieustraat aan de Ambachten in Zundert. Wordt een nieuw apparaat of energiezuinige lamp gekocht, dan kan het oude exemplaar vaak ook gratis worden ingeleverd bij de winkel van aankoop.


Napoleonsweg 1812-2012

Van karrenspoor tot levensader

Per inwoner

Ontstaan van de grenspost Wernhout Gemeente zet in op nog

meer reductie van restafval

Na de val van Napoleon werden we één koninkrijk onder Willem I, die Napoleons wegenplan wel wilde voltooien maar gebrek aan financiële middelen had en daarom de in 1795 afgeschafte tol terug invoerde. DOOR STICHTING HOOGHE HEERLICKHEYT WERNHOUT. Bij het begin van de Belgische opstand van 1830, was er tussen Wernhout en Wuustwezel geen sprake van een grens. De opstandelingen bezorgden onze regio vaak overlast die echter stilaan verminderde Na afloop van de schermutselingen werd Willem in 1839 gedwongen om de staat België te erkennen. Het Zundertse kantoor van in- en uitgaande regten verplaatst naar het gehucht Wernhout, maar het beheer bleef nog in Zundert gevestigd. Het duurde tot 1843 voordat een definitief verdrag over de juiste ligging van de grens werd gesloten. Bij Wernhoutsburg kwam de landsgrens te liggen met de latere grenspost WernhoutWuustwezel, die uitgroeide tot de grootste West-Europese grensovergang. In Antwerpen intussen, had het echtpaar Jean Baptiste van Gend en Maria Francisca Loos het bedrijf Van Gend en Loos

Wernhoutsburg hoofdgebouwen.

opgestart, dat vanaf 1815 een postkoetsverbinding tussen Antwerpen en Breda onderhield. Van Gend en Loos had, toen de afscheiding van België definitief werd, een aantal percelen heidegrond onder Wernhout en Wuustwezel gekocht, waar ze een villa bouwden met koetshuis, stallen, enz., voor hun post- en personenvervoersdienst. Na 1843 werden er ook kantoren gebouwd en konden er douane-formaliteiten vervuld worden. Op hun landgoed verrezen een aantal boerderijen en koetshuizen, waarvan nu de boerderij “Loosberg” nog bestaat. Na 1854 kregen de vervoersdiensten concurentie van de spoorlijn Roosendaal-Antwerpen en later van de tramlijn Princenhage-Merksem die in 1890 geopend werd. In 1882 verkocht van Gend en Loos zijn villa Wernhoutsburg aan de Paters Lazaristen uit Frankrijk, die er hun Sint Vincentiusseminarie stichtten. In de volksmond seminarie Wernhoutsburg genoemd.

FOTO R.A.W.B. NR. ZUN001297

ZUNDERT - Wethouder M. de Hoon heeft op woensdag 10 oktober tijdens de landelijke Dag van de Duurzaamheid een duurzaamheidspakket afgegeven bij mevrouw Christianen-Gosens. Zij is onlangs vanuit Strijbeek in de gemeente Zundert komen wonen. Met deze actie wil de gemeente laten zien het thema ‘Duurzaamheid’ van harte te ondersteunen en hoopt zij inwoners te motiveren nog bewuster met hun leefomgeving om te gaan.

In 1885 nam Hippolyte Colignon het bedrijf over en legde zich vooral toe op het vervoer van pakketten en stukgoed; ook het douane-agentschap zette hij voort. Een tijdlang droeg het bedrijf beide namen, maar op zeker moment kwam de naam Van Gend en Loos terug, die een begrip werd op het gebied van pakketten- en stukgoederenvervoer in Nederland. Na de eeuwwisseling nam het grensverkeer flink toe totdat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. De grens tussen het neutrale Nederland en het bezette België werd gesloten en de Duitsers legden bovendien de zgn. ‘Dodendraad’ aan om spionage, smokkel, enz. te voorkomen. Na de Eerste Wereldoorlog hervatte de handel zich wel, maar al snel kwamen de crisisjaren en als gevolg daarvan brak de Tweede Wereldoorlog uit. In de jaren na de bevrijding werd de eenmaking van Europa opgestart. Samenstelling Stichting Hooghe Heerlickheyt Wernhout. Wilt u reageren, of een eigen verhaal toevoegen, dit kan op www.zundert.nl onder 200 jaar Napoleonsweg.

‘Het warme contact met de spelers maakt vee l goed’

Frank Gommers spil in staf NAC

Wethouder De Hoon: “In Zundert produceren wij het minste restafval per inwoner. Wij zijn daarmee koploper in West-Brabant en dat willen we graag blijven. De aarde die hebben we in bruikleen en daarom is en blijft het belangrijk om je steeds af te blijven vragen hoe we daar zo goed mogelijk mee om kunnen gaan.” Restafval De gemeenten in de regio West-Brabant hebben in de regionale afvalvisie de ambitie uitgesproken om het aantal kilogram restafval per inwoner terug te dringen tot maximaal 150 kilogram per inwoner in

2017. In 2030 is het uitgangspunt zelfs nul kilo restafval per inwoner. Gemeente Zundert haalt deze norm met 52 kilogram per inwoner in 2011 al met gemak. Toch denkt de gemeente dit getal nog verder omlaag te kunnen brengen door bijvoorbeeld blik of drankkartonnen apart in te zamelen. Uit steekproeven blijkt dat veel inwoners niet weten dat ook defecte kleine elektrische apparaten, elektrisch tuingereedschap en kapotte spaarlampen niet in de afvalbak thuishoren, maar gratis ingeleverd kunnen worden bij de Milieustraat. Gratis hulpmiddel Mevrouw Christianen-Gosens kreeg uit handen van wethouder De Hoon onder meer een Jekko uitgereikt. Dit is een handige kartonnen opbergbox waarin gemakkelijk spaarlampen en kleine elektrische apparaten in kunnen worden verzameld tot deze vol genoeg is om in te leveren bij de Milieustraat. De gemeente Zundert stelt de Jekko’s gratis beschikbaar. Bij alle uitgifte-punten van de blauwe zakken kunnen belangstellenden een Jekko ophalen. Ook bij de gemeentewerf aan de Hofdreef liggen Jekko’s klaar.

BKZundert jaarlijkse uitstap terugblik 2012 ZUNDERT - Vrijdag 12 oktober was het eindelijk zover. De befaamde jaarlijkse uitstap van de Bedrijven kring Zundert was weer een feit. Een goede ontvangst bij Golfcomplex de Turfvaert was een goed begin van de dag. De uitstap ging gesplitst in twee groepen richting Kunststof fabrikant Sabic in Bergen op Zoom en de Politie academie in Woensdrecht. In de middag werd geluncht in restaurant de Raayberg te Bergen op

Zoom. Toegesproken door dhr. Arn van de Vorst en dhr. Ton Linsen lieten de leden het eten zich goed smaken. Het middag programma werd gedraaid waarna we de dag afsloten bij de tussen locatie de Moerstede in Bergen op Zoom. Om 18.45 uur werd de terugreis naar Zundert gestart waarna we op Golfcomplex de Turfvaert konden genieten van een zeer goed geregeld diner. Er werd volop genoten van al het lekkers (eten en drinken) waarna het jaarlijkse uitstapje goed eindigde.

Veel leden Nut & Vermaak in Regionale Jeugdpromz

ZUNDERT - Een goed voorbeeld doet goed volgen. Jarenlang was Frank Gommers de assistent van materiaalman Ben van Bilzen bij NAC Breda. In juli nam hij het stokje over. Sindsdien verzorgt Gommers dagelijks het werktuig van de NAC-selectie. Van shirts en kousen tot ballen en noppen. ZUNDERT - Op vrijdagavond 26 en za- ten onze vereniging vertegenwoordigen. DOOR MANOEK MAAS Al zit hij midden in een verbouwing, het huis van Frank Gommers ademt voetbal. Gehuld in NAC-kledij zit hij op de bank. Het weekblad Voetbal International op tafel, de beelden van Jong Oranje – Jong Slowakije op de achtergrond. Rustig vertelt hij over zijn bijzondere carrièreswitch: “Jarenlang was ik chauffeur bij een groothandel. Tot ik in het voorjaar werd gevraagd om materiaalman bij NAC te worden. Ik kon natuurlijk geen ‘nee’ zeggen.” Dat Gommers werd benaderd voor deze functie kwam niet uit de lucht vallen. Hij was al vijftien jaar trouwe vrijwilliger bij de Bredase voetbalclub. “Jaren geleden ging ik met sportveldbeheerder Jan Braspenning mee voor een klusje bij NAC. Ik mocht de doelpalen schoonmaken, een grote eer. Van lieverlee mocht ik meer klusjes doen en ben ik langzaamaan in het wereldje gerold.

Klein wereldje Gommers gaat nooit met tegenzin naar zijn werk. Toch moet hij er veel voor opofferen. “Het is een drukke baan, bijna ieder weekend ben ik weg. Dat is wel eens slopend. Maar het warme contact met de spelers maakt veel goed. Zo heb ik een goede klik met Mike Zonneveld en Wilco de Vogt.” Ook de uitwedstrijden bezoekt Gommers graag. “Binnen de catacomben is het een klein wereldje. Het is altijd gezellig met de materiaalmannen van andere clubs. En je ziet nog eens je oud-collega’s van NAC terug.

Nuchtere blik Vanaf dit seizoen mag de materiaalman plaatsnemen op de bank. “Een eer. Maar na al die jaren ben ik wel wat gewend. En ik mis de gezelligheid op de tribune”, aldus de nuchtere Gommers. Toch is hij allerminst van plan te stoppen. “Het kost veel opofferingen, met name in de seizoensvoorbereiding. Ooit hoop ik weer een bezoek te kunnen brengen aan de Tour de France. Tot die tijd blijf ik graag materiaalman bij NAC. Ik heb het hier hartstikke naar m’n zin.”

Sympathie Toch is de Zundertenaar niet geboren met een NAC-hart. Hij vertelt: “Als klein jongetje was ik fan van PSV. Tot ik in mijn tienerjaren een wedstrijd in het oude NACstadion aan de Beatrixstraat bijwoonde. Ik was meteen verkocht.” Vanaf die tijd bezoekt hij trouw de wedstrijden van zijn club. “Samen met mijn vrienden heb ik alle wedstrijden vanaf de B-Side gevolgd. De sfeer bij NAC is gewoon erg goed. En het is natuurlijk lekker dichtbij. Toch heb ik nog steeds sympathie voor PSV, hoor. Van mij Frank Gommers toont zijn werkruimte bij het Zundertse trainingcomplex van NAC. mogen ze kampioen worden.” FOTO MANOEK MAAS PAGINA 6

terdagmiddag 27 oktober vinden er in de kerk in Achtmaal twee concerten van de Regionale Jeugdpromz plaats.

Ook veel jeugdige leden van de Koninklijke Harmonie hebben hun plaats ingenomen in dit orkest. Zo zullen er een trombonist, een hoornist, een trompettist, drie klarinetten, twee fluiten, twee slagwerkers en drie saxofonis-

Tijdens dit concert laat het orkest, samen met dansers en zangers en zangeressen, u veel verschillende muziekstukken horen. Van klassiek tot modern, van rock tot pop. Maar bovenal maakt dit orkest een ding duidelijk: muziek maken is een geweldige hobby en muziek verbindt! Wilt u dit spektakel niet missen, koop dan nu uw kaartjes bij het VVV in Zundert.

Wandel mee RIJSBERGEN - Wandel mee op zondag 28 oktober, de Mortelbeek en de Muysvonder. Jaren geleden is het Waterschap Brabantse Delta gestart met het inrichten van nieuwe waterbergingsgebieden in Zundert. Daarmee wordt wateroverlast voorkomen op omliggende agrarische gronden en in Breda bij een teveel aan regenwater. Er zijn zo een paar prachtige gebiedjes ont-

staan in het beekdal van Zundert waarin ook wandelpaden zijn opgenomen Wij gaan in deze wandeling het gebied bij de Mortelbeek verkennen. We vertrekken vanuit het Kaffee en via de Kleine Beek, Pilots Boontuinen en de Muisvonder gaan we naar het gebied achter het zwembad van Zundert. Via mooie paden lopen wij terug naar het Kaffee voor een overheerlijk soepje. Goed schoeisel is aangeraden! Vertrek 10.00 uur (Nieuwe tijd), Het Kaffee, St.Bavostraat 79, 4891 CH Rijsbergen.

Mooiste foto of tekening gevraagd voor Kerstkaart ZUNDERT - Dit jaar bezorgt het CDA Zundert voor de 26e keer een mooie kerstkaart in ieder huis binnen de gemeente Zundert. Dat is een traditie geworden waarvan we weten dat die gewaardeerd wordt en waarvan veel mensen inmiddels een verzameling hebben aangelegd mede vanwe-

ge de bijzondere tekeningen of foto’s die erop staan. Graag willen we fotografen en tekenaars uitnodigen een ontwerp in te sturen waarvan het leukste en meest passende dit jaar op de kaart komt. Een speciale jury gaat de inzendingen beoordelen. Er is ook een leuke prijs aan verbonden. Inzendingen kunnen digitaal worden gestuurd naar Johan.Nouws@home.nl


Jack, Joke en Rosita.

het begin ingen.

lief en leed

Familieberichten

Gewoon Bijzonder Zorgzaam Gewoon een bijzonder en zorgzaam mens. Intens verdrietig en vol bewondering voor de wijze waarop zij met haar ziekte is omgegaan, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder, oma

Janus Trip

Hierbij willen wij iedereen bedanken die heeft

De enorme hoeveelheid kaarten, de volle Heilige Bavokerk op 29 september, het was zo bijzonder dit te mogen beleven. Het heeft ons temeer overtuigd hoe iemand in al zijn bescheidenheid en hartelijkheid een warme uitstraling kan geven in zijn omgeving, zoals Janus dit heeft gedaan.

bijgedragen dat ons Gouden Huwelijksfeest een onvergetelijke dag is geweest.

Maria Adriana Vissers - Marieke -

Piet & Jeanne Antens-Bevers

echtgenote van

Gerardus Maria van Oijen - Geert* Meer, 2 juli 1936

Wij zijn overweldigd door alle warme blijken van medeleven tijdens de ziekte en bij het overlijden van mijn lieve man

Bedankt!

Graag willen wij iedereen van harte bedanken voor alle warmte waarmee wij zijn omgeven door familie, geburen, verzorging en allen die ons hebben bijgestaan in deze moeilijke periode. Het is voor ons onmogelijk aan ieder een persoonlijk woord van dank te sturen.

Kinderen en kleinkinderen

Bertha Trip – Peeters Familie Trip en Familie Peeters

† Etten-Leur, 22 oktober 2012 Geert van Oijen Nico en Marc Francis en Carola Manon, Chiel, Cas Karin en Gerard Nidia, Niels

Rijsbergen, oktober 2012

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die voor ons moeder, oma en overoma iets betekend heeft, en die haar op welke manier dan ook heeft bijgestaan voor en na het overlijden van

Keeke Antonissen – Goossens

Correspondentieadres: Beverstraat 10, 4884 MR Wernhout De avondwake vindt plaats op vrijdag 26 oktober om 19.00 uur in de parochiekerk O.L.V. van Altijd Durende Bijstand in Wernhout. Daarna bent u in de gelegenheid om Marieke een laatste groet te brengen in “Het Afscheidshuis”, St. Bavostraat 18 in Rijsbergen.

Bedankt voor uw belangstelling en medeleven. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Zundert, oktober 2012

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 27 oktober om 10.30 uur in bovenstaande kerk. Aansluitend zal Marieke ter ruste worden gelegd op de begraafplaats achter de kerk.

Bedankt!

Wij willen iedereen bedanken voor de blijken van medeleven tijdens de ziekenhuisperiode en na het overlijden van onze broer, zwager en oom

Hierbij willen wij iedereen bedanken, de familie, kennissen en de buren in de Aanstee, voor de mooie versieringen, voor de felicitaties, de mooie bloemen, cadeaus en de vele kaarten die we mochten ontvangen bij ons Gouden Huwelijksfeest.

Ja ja, echt waar, deze dame wordt 29 oktober

Saar!

Deze dag is voor ons onvergetelijk geworden.

Kees Herrijgers Speciale dank aan dokter Nolet, iedereen van de verzorging, Pastoor Verheije en koor “Voluntate” voor de mooie dienst.

Frans & Luus Jacobs - Roelands Kinderen en kleinkinderen

Familie Herrijgers Rijsbergen, oktober 2012

Weekenddiensten Bel voor levensbedreigende situaties 112.

Memoriam 29-10-2007

Huisarts Huisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 50 40 444, Bredaseweg 171, voor inwoners van Rijsbergen en Zundert. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, tel. 076 502 5650. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Dierenarts Zundert Dierenartsenpraktijk Zundert, tel. 076 597 2349. Achtmaal Dierenarts J.C.M. Konings in Achtmaal, tel. 076 598 5663. Rijsbergen Dierenartsengroep voor gezelschapsdieren tel. 076 501 2928/501 6915, voor landbouwhuisdieren en paarden tel. 076 501 3645/596 1333.

29-10-2012

Kelvin Martens Geen dag zonder gedachten aan jou, Soms tientallen malen. Geen dag zonder verdriet om wat eens was. Geen dag zonder verlangen naar jouw stem en lach Kelvin, je bent voor altijd in ons hart Pa en Ma Emmely en Jurgen

Surplus Zorg thuiszorg passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl het Afscheidshuis

EEN UNIEK LEVEN VERDIENT EEN UNIEK AFSCHEID.

Sint Bavostraat 36 4891 CJ Rijsbergen. Telefoon: 076-5963698 www.jackmathijssen.nl je al een aantal zaken vast. Voor de nabestaanden is er ruimte om zich over te geven aan het verdriet. Het

TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Afscheidshuis: Sint Bavostraat 18 Kantoor: Sint Bavostraat 36 4891 CJ Rijsbergen Telefoon: 076-5963698 Kijk op onze tarievenlijsten: www.jackmathijssen.nl

Thebe Thuiszorg Zundert, voor persoonlijke verzorging/verpleging. Kleine teams, vertrouwde gezichten, gratis uitleen- en verhuurartikelen. Bel overdag (06) 51253857 of na 18.00 uur (06) 46725211. Mail zundert@thebe.nl

PAGINA 7


d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig

op Kijk dagelijks de action.nl voor

100 NIEUWSTE A R TI K E L E N BINNEN/BUITEN

DAMES/HEREN

XEROX

108 LED warm wit licht met 8 knipperfuncties hoogte 180 cm

grote keuze modellen top kwaliteit uurwerk

geschikt voor inkjet en laserprinters 500 vel A4 80 grams

POLS HORLOGE

A AD E E N S IE R R IN ! U T IN U W

KOPIEER PAPIER

GEBREID

VERLICHTE

3.98 2.69

met ceintuur diverse kleuren acryl maten S-XL

20 lamps hoogte 40 cm

Powerball regular of lemon

180 cm

15.95

DAMES VEST

11.95

Elders 15.95 17.95

Elders 6.95 8.95

Elders 3.95 4.99

FINISH ALLES IN 1

SFEER VAATWAS PYRAMIDE TABLETTEN

Elders 5.95 7.95

LED VERLICHTING

3D

zeer fraaie afwerking van RVS en matglas dimbaar warm wit licht energiezuinig

incl. enveloppen zeer luxe uitvoering met licht en geluid

3.49

STOPCONTACT KERST LAMP KAARTEN

Elders 9.95 14.95

HEREN OF

6.99

DAMES PANTOFFELS diverse modellen en kleuren maten 36-45

Elders 4.99 6.99

S E T/2 Elders 1.99 2.99

DREAM DOG

0.75

HONDEN KUSSEN 4 trendy kleuren waterproof 75x55x8 cm XL-uitvoering

2.49

7.95

8 4 TA B S

56 tabs

4.99

TRENDY

7.49

MEISJES SHIRT diverse kleuren en prints lange mouw katoen/elastan maten 92-128

1.99

Elders 4.95 5.95

HEGRON

STYLING GEL glue, extreme, graniet of maxx power dispencer 150 ml

Elders 2.29 2.49

1.35

Kijk op onze website voor meer informatie, openingstijden, onze nieuwsbrief en onze productfolder: WWW.ACTION.NL BERGEN OP ZOOM • Kastanjelaan 61-65 BREDA • Tramsingel 74 CHAAM • Baarleseweg 44 DINTELOORD • Raadhuisplein 25a

ETTEN LEUR • Markt 33 GILZE • Steenakkerplein 20 KAATSHEUVEL • Hoofdstraat 47 OOSTERHOUT • Arendshof 34

OSSENDRECHT • De Brouwerij 16 RIEL • Dorpstraat 25a RIJSBERGEN • St. Bavostraat 22 ROOSENDAAL • Boulevard 118f

TILBURG • Trouwlaan 19-27 TILBURG • D.J. Jittastraat 8 WAALWIJK • Irenestraat 2a ZEVENBERGEN • Zuidhaven 45a

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 21-10 t/m za. 27-10 in Nederlandse filialen.

BLOESEM BOOM XL


Kalfsgehaktballen

Van Oers Agro komt naar u toe Locatie:

Partycentrum Koch

Van Oers Agro is al bijna 50 jaar de specialist als het gaat om agrarische

Molenstraat 120

accountancy en advisering. Wij kunnen u op veel gebieden ontzorgen en

4756 BH Kruisland

adviseren. De agrarische wereld vraagt om specialisten en mensen die

4 stuks SPECIAL

Sole mio 100 gram

U kunt bij Van Oers Agro onder meer terecht voor uw boekhouding,

Aanvang:

jaarrekening, salarisadministratie en belastingaangiften. Maar ook

20.00 uur

adviseren wij u graag over subsidies, bedrijfsvorm, bedrijfsoverdracht of investeringsplannen. Door onze jarenlange ervaring zijn we uw ideale

Aanmelden:

Bij 150 gram Keurslager achterham

Per e-mail via agro@vanoers.nl of via onze vernieuwde website www.vanoers-agro.nl

GRATIS 100 gram beenhamsalade TIP VAN UW KEURSLAGER

Gemarineerd satevlees + satesaus

500 gram

PATE VAN DE WEEK

Pate met 3 soorten vers fruit

gesprekspartner.

U kunt zich aanmelden tot 26 oktober.

100 gram

opnemen met Arno Zagers, 076-5978800.

maken met onze adviseurs en kunt u bijpraten met uw collega’s.

199

Molenstraat 190, 4881 GH Zundert Tel. 076-5972301, Fax 076-5974590 www.hendrikx.keurslager.nl info@hendrikx.keurslager.nl

U wordt dan bijgepraat over de toekomst van het agrarische bedrijf door landbouwjournalist Jacques van Outryve. Deze avond kunt u kennis

595

Edgard Hendrikx, keurslager

U bent van harte welkom op onze informatieavond op 1 november a.s.

Voor meer informatie kunt u contact

235

VLEESWARENKOOPJE

uw taal spreken, die bereikbaar zijn op momenten dat het u uitkomt. Ontvangst: vanaf 19.30 uur

500 Aanbiedingen zijn geldig van 22-10-2012 t/m 27-10-2012.

KEURSLAGERKOOPJE

Van Oers Agro Hofdreef 24, 4881 DR Zundert, T: (076) 597 88 00

ZOEKT U UITBREIDING? Voor een zuivere aankooptaxatie en begeleiding aankoop (glas-)tuinbouwbedrijven

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Zundert Voor inlichtingen kunt u vrijblijvend contact opnemen via: T: 06-53323792 E: bergengraafwerkzaamheden@hotmail.com

OUDE BREDASEWEG 26 ETTEN-LEUR TEL.: 076-5022747 WWW.DINA-RAAMDECORATIE.NL

GORDIJNEN • VITRAGE • ZONWERING

OUDE BREDASEWEG 26 ETTEN-LEUR TEL.: 076-5022747 OUDE BREDASEWEG 26 ETTEN-LEUR TEL.: 076-5022747 VOUWGORDIJNEN • ROLGORDIJNEN WWW.DINA-RAAMDECORATIE.NL OUDE BREDASEWEG 26 ETTEN-LEUR TEL.: 076-5022747 WWW.DINA-RAAMDECORATIE.NL OUDE BREDASEWEG 26 ETTEN-LEUR TEL.: 076-5022747 Sinds 1990

Sinds 1996

VLOERBEDEKKING • KARPETTEN WWW.DINA-RAAMDECORATIE.NL WWW.DINA-RAAMDECORATIE.NL Burg. Guljélaan 4 GORDIJNEN • VITRAGE • ZONWERING GORDIJNEN • VITRAGE • ZONWERING 4837 CZ Breda OUDE BREDASEWEG 26GORDIJNEN ETTEN-LEUR • TEL.: 076-5022747 VITRAGE• • ZONWERING VOUWGORDIJNEN ROLGORDIJNEN VOUWGORDIJNEN • ROLGORDIJNEN info@cbbnl.com WWW.DINA-RAAMDECORATIE.NL OUDE BREDASEWEG 26 ETTEN-LEUR TEL.: 076-5022747 OUDE BREDASEWEG 26 ETTEN-LEUR TEL.: 076-5022747 tel: +31765656230 VOUWGORDIJNEN • ROLGORDIJNEN OUDE BREDASEWEG 26 ETTEN-LEUR TEL.: 076-5022747 VLOERBEDEKKING •VLOERBEDEKKING KARPETTEN • KARPETTEN WWW.DINA-RAAMDECORATIE.NL Rolgordijnen Vitrage WWW.DINA-RAAMDECORATIE.NL WWW.DINA-RAAMDECORATIE.NL GORDIJNEN • VITRAGE • ZONWERING VLOERBEDEKKING • KARPETTEN

Voort 39 2328 Meerle apc@telenet.be tel: +3233158987

1001 GORDIJNEN

GORDIJNEN • VITRAGE • ZONWERING VOUWGORDIJNEN • ROLGORDIJNEN Plisee GRATIS GEMETEN - GRATIS GEMAAKT - GRATIS OPGEHANGEN GORDIJNEN VITRAGE ZONWERING VLOERBEDEKKING • KARPETTEN VOUWGORDIJNEN • • ROLGORDIJNEN GORDIJNEN ••Jalouzieen VITRAGE •Soepelvallend ZONWERING GORDIJNEN • VITRAGE • ZONWERING

Februari actie

met loodveter 26 BREDASEWEG ETTEN-LEUR VOUWGORDIJNENOUDE • ROLGORDIJNEN

TEL.: 076-5022747

• KARPETTEN Rolgordijnen VLOERBEDEKKING Vitrage VOUWGORDIJNEN • ROLGORDIJNEN

Rolgordijnen Vitrage 180 hoog 26,95 VOUWGORDIJNEN •BREDASEWEG ROLGORDIJNEN WWW.DINA-RAAMDECORATIE.NL OUDE BREDASEWEG 26 TEL.: 076-5022747 Maakt ICT beheersbaar OUDE 26 ETTEN-LEUR ETTEN-LEUR TEL.: 076-5022747 VLOERBEDEKKING • KARPETTEN Rolgordijnen Vitrage NU 22,95 Plisee Plisee VLOERBEDEKKING • KARPETTEN WWW.DINA-RAAMDECORATIE.NL voor MKB VLOERBEDEKKING WWW.DINA-RAAMDECORATIE.NL Gratis opgemeten • KARPETTEN Soepelvallend Plisee

Soepelvallend 280 hoog 29,95 • VITRAGE • ZONWERING Jalouzieen GORDIJNEN Jalouzieen aluminium jalouzie 16/25/50mm Soepelvallend Gratis montage met loodveter Jalouzieen met loodveter Rolgordijnen Vitrage NU 24,95 KAMERHOOG GORDIJNEN • VITRAGE met loodveter • • ROLGORDIJNEN Rolgordijnen180 hoogVitrage 326,95 jaar garantie VOUWGORDIJNEN GORDIJNEN • VITRAGE • ZONWERING ZONWERING 180 hoog 26,95 incl. meten en maken 180 hoog 26,95 Rolgordijnen Vitrage WEEFSTOF Plisee rolgordijnen VOUWGORDIJNEN • ROLGORDIJNEN Wij verzorgen een vrijblijvende inventarisatie van uw ICT omgeving en verwerken Plisee hierin uw huidige NU 22,95 NU 22,95 VLOERBEDEKKING • KARPETTEN Rolgordijnen Vitrage NU 22,95 280 hoog Soepelvallend Maakt ICT beheersbaar voor MKB Gratis opgemeten VOUWGORDIJNEN • ROLGORDIJNEN en toekomstige wensen op het gebied van “Cloud” diensten, systeemenPlisee technisch beheer, mobiele 280 hoog Soepelvallend Gratis opgemeten 29,95 Jalouzieen Gratis opgemeten VLOERBEDEKKING • KARPETTEN 280 29,95 hoog 29,95 Jalouzieen aluminium jalouzie 16/25/50mm Soepelvallend oplossingen en functioneel beheer. Bezoek onze website: www.kleinautomatisering.nl 280 hoog 6 kleuren Plisee Gratis montage met loodveter Jalouzieen

Februari actie

Rolgordijnen of bel: 06-12412086. Mailen kan ook: erik@kleinautomatisering.nl

met loodveter Vitrage Gratis montage VLOERBEDEKKING • KARPETTEN

NUloodveter 24,95 vouwgordijnen Gratis montage NU 24,95 Soepelvallend met 69,95 p/m NU 24,95 Jalouzieen 180 hoog 26,95 incl. meten en maken 3 jaar garantie 180 hoog 26,95 3 jaar garantie Bezoek onze website: www.kleinautomatisering.nl of bel: 06-12412086. Mailen kan ook: incl. meten en maken 180 hoog 26,95 met loodveter Plisee incl. meten en maken rolgordijnen nu 49,95 p/m erik@kleinautomatisering.nl NU 22,95 NU 22,95 Rolgordijnen Vitrage Soepelvallend 180 hoog 26,95 4 bestellen = 3 betalen NU 22,95 Overgordijnstof Gratis gemaakt Gratis opgemeten Kamerhoog Jalouzieen Gratis opgemeten Rolgordijnen Vitrage 280 hoog 29,95 Gratis opgemeten 280 hoog 29,95 NU 22,95 Plisee met loodveter hoog 29,95 montage vouwgordijnen Gratis Gratis montage Gratis opgemeten 280280 NU 24,95 Plisee Gordijnstof NU 24,95 Soepelvallend hoog 29,95 Gratis montage * garantie Jalouzieen op maat gemaakt, gratis opgemeten plus gemonteerd aluminium jalouzie 16/25/50mm jaar 180 hoog 26,95 Soepelvallend Soepelvallend, 3 jaar 3 garantie NU 24,95 incl. meten enmontage maken Gratis incl. meten en maken Jalouzieen met loodveter Rolgordijnen Vitrage NU 24,95 met loodveter jaar 3garantie 4 Kamerhoog bestellen =Overgordijnstof 3 322,95 betalen 140 breed NU jaar garantie incl. meten en maken 180 hoog incl. meten en26,95 maken26,95 Overgordijnstof wasbaar Kamerhoog 180 hoog Plisee Overgordijnstof rolgordijnen Gratis opgemeten Kamerhoog St. Bavostraat 53, Rijsbergen zwart/grijs/ivoor/ NU 22,95 280 hoog 29,95 NU 22,95 3 kleuren Soepelvallend Gordijnstof BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING Gordijnstof Gratis opgemeten Tel. 076 - 596 12 65 Jalouzieen montage Gratis opgemeten 280 29,95 hoog 29,95 opGratis maat gemaakt, gratis opgemeten plus gemonteerd Gordijnstof HOFLEVERANCIER beige/camel/bruin Soepelvallend, 280loodveter hoog Soepelvallend, NU 24,95 met Gratis montage vouwgordijnen Soepelvallend, Gratisbij montage NU 24,95 3 jaar garantie NU 24,95 aankoop van 140 breed 140 p/m breed 28,95 NU incl.Overgordijnstof meten en maken 3 jaar garantie wasbaar 180 26,95 3wasbaar jaar garantie NU 39,95 p/m Kamerhoog incl.140 meten en maken breed incl. hoog meten en maken Overgordijnstof Wij verzorgen een vrijblijvende inventarisatie van uw ICT omgeving en verwerken hierin uw huidige en toekomstige wensen op het gebied van “Cloud” diensten, systeem- en technisch beheer, mobiele oplossingen en functioneel beheer.

3 jaar garantie

Joost Douenburg

Februari actie

De Echte Bakker

Kamerhoog

ONZE ROOMBOTER AMANDELSTAAF is gekeurd en bekroond met 5 sterren

★★★★★

wasbaar

20% KORTING OP HUISMERK RAAMDECORATIE T/M 10 NOVEMBER

zwart/grijs/ivoor/ 19,95 p/m 3 kleuren 3 kleuren 4 Kamerhoog bestellen =beige/camel/bruin 3 zwart/grijs/ivoor/ betalen NU 22,95 Gordijnstof Overgordijnstof 3 kleuren Gordijnstofbeige/camel/bruin 20 meter gordijnstof 140 breed Gratis opgemeten Soepelvallend, incl. meten, 280 hoog 29,95 Gratis gemaakt Soepelvallend, beige/camel/bruin Overgordijnstof Gordijnstof 28,95 p/m bij aankoop van Kamerhoog 140 breed 28,95 p/m NU Gratis montage NU 39,95 p/m op maat gemaakt, gratis opgemeten plus NU gemonteerd maken en ophangen VITRAGE Soepelvallend, NUwasbaar 39,95 p/m 140 breed NU 24,95 28,95 p/m NU wasbaar zwart/grijs/ivoor/ 19,95 p/m NU 39,95 p/m 19,95 p/m 3 kleuren 3zwart/grijs/ivoor/ jaar garantie of 10 meter kamerhoog 3 items, verduisterend 140 breed Gordijnstof soepelvallend incl. meten en maken Overgordijnstof wasbaar Kamerhoog beige/camel/bruin 19,95 p/m 3 kleuren incl.Overgordijnstof meten, 20 meter gordijnstofincl. 140 breed Kamerhoog Gratis gemaakt meten, uni. zwart/grijs/ivoor/ suède, uni crush Soepelvallend, Gratis gemaakt beige/camel/bruin met loodveter 3NU kleuren Overgordijnstof 28,95 p/m Gordijnstof Kamerhoog maken en incl. ophangen meten, Gratis gemaakt NU 39,95 p/m maken en ophangen Gordijnstof beige/camel/bruin Soepelvallend, 180cm hoog 140maken breed gratis 28,95 p/m NU kussenset 3 items, verduisterend Soepelvallend, 19,95 p/m wasbaar en ophangen NU 39,95 p/m of 10 meter kamerhoog 3 items, verduisterend bij aankoop van 140 p/m breed Gordijnstof 28,95 NU p/m wasbaar uni suède, uni crush NU 39,95 p/m zwart/grijs/ivoor/ 19,95 p/m 140 breed incl.324,95 meten, 3 items, verduisterend Gratis gemaakt uni suède, uni crush Soepelvallend, wasbaar kleuren zwart/grijs/ivoor/ 280cm hoog p/muni 3meten, kleuren bestaande uit 3 kussens beige/camel/bruin 45x4519,95 incl vulling en rits zwart/grijs/ivoor/ maken en incl. ophangen uni suède, Gratis gemaakt beige/camel/bruin 3 kleuren 20 meter gordijnstofincl. 140 breed crush 140maken breed gratis kussenset meten, 26,95 p/m 3 items, verduisterend Gratis gemaakt beige/camel/bruin wasbaar en ophangen Overgordijnstof 28,95 p/m NU Kamerhoog NU 39,95 p/m 28,95 Gratis gemaakt p/m NU maken en ophangen uni suède, uni crush zwart/grijs/ivoor/ 3 items, verduisterend 28,95 p/m NU 39,95 p/m 3 kleuren 19,95 p/m NU 39,95 p/m Openingstijden: maandag gesloten bestaande uit 3 kussens beige/camel/bruin 45x45NU incl vulling en rits of 10 meter kamerhoog 3 items, verduisterend Gordijnstof uni suède, uni crush 19,95 p/m 19,95 p/m incl. meten, Gratis gemaakt uni suède, uni crush Soepelvallend, dinsdag t/men donderdag 9.00 tot 17.00 uur maken ophangen incl. meten, Openingstijden: maandag gesloten Gratis gemaakt 28,95Gratis p/m gemaakt NU incl. 140meten, breed gratis kussenset NU 39,95 p/m 3 items, verduisterend wasbaar Openingstijden: maandag gesloten maken en uur ophangen vrijdag 9.00 tot 17.30 en 18.30 20.00 uur dinsdag donderdag 9.00 tottot 17.00 uur maken en unit/m suède, univerduisterend crush 19,953p/m zwart/grijs/ivoor/ 3 ophangen items, Openingstijden: maandag gesloten kleuren dinsdag t/m donderdag 9.00 tot 17.00 uur bestaande uit 3 kussens 45x45 incl vulling en rits zaterdag 9.30 tot 15.00 uur vrijdag 9.00 totuni 17.30 uurcrush en 1 8.30 tot 20.00 uur suède, uni 3 items, verduisterend Openingstijden: maandag gesloten beige/camel/bruin incl. meten, Gratis gemaakt dinsdag t/m donderdag 9.00 tot 17.00 uur vrijdag 9.00 t/m tot ophangen 17.30 uur en9.00 1uni 8.30 tot 20.00 uur suède, uni crush zaterdag 9.30 tot 15.00 uur dinsdag donderdag tot 17.00 uur 28,95 p/m NU maken en Openingstijden: maandag gesloten NU 39,95 p/m vrijdag 9.00 tot 17.30 uur en 1 gesloten 8.30 tot 20.00 uur maandag zaterdag 9.30 toten 15.00 uur vrijdag 9.00 tot 17.30 uur 1Openingstijden: 8.30 tot 20.00 uur 3 items, verduisterend 19,95 p/m dinsdag t/m donderdag 9.00 tot 17.00 9.30 uur9.00 dinsdag t/m donderdag tot 17.00 zaterdag tot 15.00 uur uur uni suède, uni crush zaterdag 9.30 tot 15.00 uur Openingstijden: maandag gesloten incl. meten, Gratis vrijdag 9.00 totgemaakt 17.30 uur en 1 8.30 tot 20.00 uur vrijdag 9.00 tot 17.30 uur en 1 8.30 tot 20.00 uur dinsdag t/m donderdag 9.00 tot 17.00 uur makenOpeningstijden: en ophangen maandag gesloten zaterdag vrijdag 9.30 tot 15.00 uur zaterdag 9.30 tot 15.00 uur 9.00 verduisterend tot 17.30 uur en 1 8.30 tot 20.00 uur 3 items, dinsdag t/m donderdag 9.00 tot 17.00 uur uni suède, uni crush zaterdag 9.30 tot 15.00 uur vrijdag 9.00 tot 17.30 uur en 1 8.30 tot 20.00 uur Openingstijden: maandag gesloten zaterdag 9.30 tot 15.00 uur zwart/grijs/ivoor/


Locatie gewijzigd!

St. Mar tinus viert 75e verjaardag met promsconcerten

Muziekspektakel tijdens Music Event Achtmaal

Dag van de Mantelzorg

ACHTMAAL - Het zal voor Achtmaal even wennen zijn. De vertrouwde St. Corneliuskerk is dit weekend omgetoverd tot een ware muziektempel. Muziekvereniging St. Martinus houdt in het bedehuis een unieke reeks concerten vanwege haar 75-jarig bestaan. Een mix van blaasmuziek, zang en dans geven de concerten een ‘proms’ tintje. DOOR MANOEK MAAS Voor de gelegenheid is een speciaal jeugdproms samengesteld. Muzikale talenten uit Zundert, Schijf, Rijsbergen, Wernhout en Achtmaal verenigen zich in het gelegenheidsorkest. Dré van Nispen, voorzitter van de jubilerende muziekvereniging, vertelt trots: “De jonge muzikanten repeteren al een half jaar samen. Door de jeugd een kans te geven, willen we een bijdrage leveren aan de culturele samenleving van Zundert. Want muziek verbroedert.“ Rolf Rombouts, bekend van Promz850, is dirigent van de jeugdproms. Onder zijn leiding verzorgen zo’n 75 jonge blazers, slagwerkers, bandleden en zangers het muziekspektakel op vrijdagavond en zaterdagmiddag. Reis door de tijd Het grootse promsconcert is zaterdagavond en zondagmiddag aan zet. Een samenwerking van St. Martinus, Sneaky Trixx en Margot Roeken verzorgt de muziek. Het geheel wordt aangekleed met licht- en geluidseffecten, beeld en sketches. Van Nispen licht toe: “Thema van het concert is 150 jaar Achtmaal. Op grote schermen tonen we oude foto’s van het kerkdorp. En markante figuren uit de Achtmaalse historie voeren sketches op.” Speciaal voor de promsconcerten is de St. Corneliuskerk omgetoverd tot een sfeervolle concertzaal. “De kerk is een schitterende locatie voor zo’n evenement.

RIJSBERGEN - Zorgt u al langere tijd voor uw partner, ouder, kind, buur, vriend of andere naaste met een ziekte of een beperking dan bent u een mantelzorger. Kom dan naar de Dag van de Mantelzorg op donderdag 1 november van 11.00 tot 15.30 uur in het Rijserf, Rijserf 1, Rijsbergen. Dit jaar staat tijdens de landelijke Dag van de Mantelzorg het thema ‘Nu even niet!’ centraal. Mantelzorgers die intensief voor een ander zorgen, nemen vaak te weinig tijd voor zichzelf, waardoor zij overbelast

kunnen raken. Om de zorgtaken vol te houden, is het belangrijk om er regelmatig even tussenuit te gaan en tijd voor u zelf te nemen. Deze dag wordt geopend door Wethouder mevrouw M. de Hoon-Veelenturf. Het beloofd een leuke, informatieve dag te worden. Als u thuis vervangende zorg nodig heeft, kunnen we hier ook voor zorgen, laat dit dan zo snel mogelijk weten. Meer informatie en/of opgave: Stichting Welzijn Zundert, info@swzundert.nl of 076-5972200. Let op: de locatie is gewijzigd in het Rijserf Rijserf 1, Rijsbergen.

Muzikale meeting in Rijsbergen RIJSBERGEN - Voorbije zondag was er in cafézaal Buijtenlust van Charles Adriaensen voor de tweede keer een zeer geslaagde muzikale meeting van de Steirische harmonica en de accordeon.

Voorzitter Dré van Nispen toont de nieuwe outfit van muziekvereniging St. Martinus bij de St. Corneliuskerk in Achtmaal. FOTO MANOEK MAAS

De kerkbanken moesten wijken voor speciale tribunes. In totaal hebben we zo’n honderd zitplaatsen en tweehonderd staanplaatsen gecreëerd. En de zitplaatsen zijn al zo goed als uitverkocht.” Organisatie Na het feestweekend heeft St. Martinus geen tijd om achterover te leunen. “We gaan een visie voor het komende decennium vaststellen.

We willen groeien, in kwaliteit en kwantiteit. Al is dit misschien niet reëel. Streven is een perfecte balans te vinden tussen kwaliteitsmuziek en een gezellige sfeer.” Maar eerst hoopt de muziekvereniging een geslaagde concertreeks weg te zetten. “Het is ons toetje op een toch al geslaagd jubileumjaar. We laten zien wat er allemaal mogelijk is met blaasmuziek. Na dit weekend is menig dorpsgenoot een muzikale ervaring rijker.”

Jeugdproms Vrijdag 26 oktober, aanvang 20.00 uur Zaterdag 27 oktober, aanvang 14.00 uur

Een goed gevulde zaal luisterde naar harmonica en accordeon spelers die overal vandaan kwamen zoals Maaseik, Tiel maar ook uit de eigen regio, bekenden daarvan

zijn Kees Malfait, Wim van Nispen en Charles Luijten. Muzikale nummers van elk genre waarvan Oostenrijkse en Duitse polka’s en niet te vergeten Franse musettes lieten ze horen. Het muziekevenement bij Buitenlust wordt herhaald op de zondagen 18 november en 9 december en begint telkens om 13.00 uur. Het is puur om de gezelligheid begonnen en daarom is de toegang ook vrij.

KORTE BERICHTEN Themabijeenkomst Parkinson Café: Heeft u de ziekte van Parkinson of zorgt u voor iemand met de ziekte van Parkinson kom dan op 26 oktober naar het Parkinson Café Breda. Voor deze themabijeenkomst zijn ergotherapeuten van het ParkinsonNet uitgenodigd. bijeenkomst is in de Poelewei te Breda van 14.00 tot 16.00 uur. Parkinson Café Breda bevindt zich in Cultureel Centrum de Poelewei, Mgr. De Vetstraat 2, 4817 JP te Breda. Meer informati: Stichting Stib 076-5265540, info@stib-breda.nl; www.parkinsoncafebreda.nl MS Collecteweek: Het Nationaal MS Fonds houdt haar collecteweek van 19-24 november. Collectanten zijn hard nodig. Wilt u heel concreet helpen om mensen met MS een beter leven te geven? Collecteren is niet moeilijk. U ontvangt van de coördinator in uw woonplaats de collectebus en overlegt in welk straat wilt collecteren. Gemiddeld zet u zich 1 avond per jaar in. Wilt u zich aanmelden en/of meer weten over ons werk, bel 010-5919839 of kijk op www.nationaalmsfonds.nl. Een donatie op giro 5057 is meer dan welkom.

Promsconcert 75 jaar St. Martinus Zaterdag 27 oktober, aanvang 20.00 uur Zondag 28 oktober, aanvang 14.00 uur

ACHTMAAL Actieve Vrouwen Achtmaal: Dinsdag 30 oktober organiseert AVA een informatieavond over verzekeringen, thema: Is al wat we verzekeren ook echt nodig? Op deze avond krijgt u een toelichting op de meeste particuliere verzekeringen en wanneer deze nu wel nodig zijn en wanneer overbodig. Omdat dit onderwerp niet alleen vrouwen aangaat, nodigen we hierbij ook de partners uit. De Nachtegaal, aanvang 19.30 uur. Info: avachtmaal.nl

Concertkaarten zijn te verkrijgen bij Coop van Bedaf, Cafe de Toekomst en bij het VVV kantoor in Zundert. Zitplaatsen 20 euro (in voorverkoop); staanplaatsen 15 euro (eveneens voorverkoop). Er zijn ook kaarten aan de deur verkrijgbaar

ZUNDERT Fietstocht: Op zondag 28 oktober start om 11.00 uur er een fietstocht met gids gericht op het leven van Henriëtte & Richard Roland Holst. U fietst door de Oude Buisse Heide van Natuurmonumenten en daarna brengt u op eigen gelegenheid een bezoek aan de expositie in het Vincent van GoghHuis. U wordt meegenomen in de verhalen en gedichten van dit bijzondere echtpaar en krijgt een unieke blik op de rijke cultuurhistorie van het gebied. Aanmelden: VVV Zundert 076-5978590 (woensdag t/m zondag) of vvv@vangoghhuis.com. KLEIN ZUNDERT KVO: Donderdag 1 november opfriscursus verkeersregels om 19.30 uur bij zaal Schuttershof.

Auditie s op 30 oktober

Hé’tJong zoekt weer nieuwe spelers

ZUNDERT - Na een jaartje rust wil Hé Cabaret & Theatergroep dit jaar weer een nieuwe voorstelling maken met zijn jongerenafdeling Hé’tJong. En daarvoor zijn ze nog op zoek naar nieuwe spelers in de leeftijd van 14 tot 20 jaar. Vind jij het leuk om toneel te spelen en mee te werken aan een echte theaterproductie? Geef je dan snel op voor de audities op

dinsdag 30 oktober! De audities zullen gehouden worden in ’t Stokperdje en starten om 19.30 uur. Je kunt je opgeven door een mailtje te sturen naar info@he-cabaret.nl. Voorafgaand aan de auditie zul je van de regisseur een stukje tekst gemaild krijgen, zodat je je kunt voorbereiden. Het stuk zal samen met een aantal spelers van Hé Cabaret gespeeld worden. De uitvoeringen staan gepland voor 14, 15 en 16 juni 2013.

RIJSBERGEN Genealogie/stamboom avond: De werkgroep genealogie van de heemkundige kring De Drie Heerlijkheden houdt op donderdag 1 november haar maandelijkse bijeenkomst in het voormalig gemeentehuis van Rijsbergen van 19.00 tot 21.00 uur. Ieder die iets meer te weten wil komen van zijn voorouders uit Zundert/Rijsbergen kan bij ons terecht. Wij beschikken over gezinssamenstellingen van 1585 tot 1950. Inlichtingen c.lieshoutkersten@ hetnet.nl of 076-5975331.

Goed resultaat voor vakbeurs GrootGroenPlus 2012 ZUNDERT - De organisatoren van de vakbeurs voor de boomkwekerij GrootGroenPlus, die van 3 t/m 5 oktober in Zundert werd gehouden, kijken met plezier terug op de 22e editie. Ook nu werd een plus gerealiseerd in het bezoekersaantal: 7.252 bezoekers werden geregistreerd. Dat zijn er 231 meer dan vorig jaar toen het bezoek, met 9 procent was gestegen. De deelnemers hebben de afgelopen vier jaar duidelijk hun vertrouwen in de nieuwe opzet van de beurs getoond. Met 261 standhouders was de beschikbare ruimte opnieuw volledig volgeboekt en er waren zelfs nog meer gegadigden. Van dit aantal toonde 70% boomkwekerijproducten, 25% was toeleverancier en 5%was techniekdeelnemer.

het Verenigd Koninkrijk. Direct na de beurs heeft 75% van de deelnemers al aangegeven in 2013 weer mee te willen doen.

Van de buitenlandse deelnemers had België het grootste aandeel met 32 bedrijven, verder waren er standhouders uit Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen en

Veel aandacht voor presentatie De deelnemers hebben veel aandacht aan hun stand en de presentatie van hun producten besteed. Ook is

Internationaal op de kaart Met GrootGroenPlus is de Nederlandse boomkwekerij en het bijzonder de regio Zundert verder op de internationale kaart gezet. Het is een echte boomkwekerijvakbeurs en het bestuur constateert met genoegen dat deze opmerking ook herhaaldelijk in de evaluatie met deelnemers en bezoekers valt. Opmerkelijk is het grote percentage bezoekers (44,3%), dat uit het buitenland komt. Uit 25 landen werden bezoekers geregistreerd. De reacties vanuit de bezoekers zijn zeer positief, zij beoordelen de beurs met een dikke 8.

er bij de standhouders steeds meer enthousiasme om in te haken op het thema van de beurs. Dit jaar was dat ‘De Groene Stad, ook voor onze kinderen!’. De officiële opening werd opgeluisterd door de leerlingen van basisschool Zonnebloem uit Zundert die samen met de directeur van de Nationale Bomfeestdag Peter Derksen het lied “Frisse lucht is veel meer waard dan een miljoen” zongen. Twee ballonnen gevuld met zonnebloemen werden lek geprikt als openingshandeling. De zonnebloemen dwarrelen naar beneden. Tegelijkertijd werden 2 reuze ballonen over de hoofden van het publiek gestuiterd. Groot Groen Plus 2012 werd in stijl geopend. Bezoekersanalyse De analyse van de bezoekers laat zien dat 36,0% van de bezoekers kweker is, 8.3% is handelaar of exporteur. Vanuit hoveniers en groenvoorzieners komt 8,3% van het bezoek, 8 % is toeleverancier van de sector,

PAGINA 10

7% komt vanuit de overheden. Ook de tuincentra zijn goed voor 7%. Een goede belangstelling, 4,3 %, was er ook vanuit de groene organisaties, 3,7% kwam vanuit de techniek en ook tuin- en landschapsarchitecten toonden hun belangstelling met 3%. Vanuit de diverse opleidingen was 5% van de bezoekers afkomstig. GrootGroenPlus wordt door het vakonderwijs duidelijk gezien als een gelegenheid om de sortimentskennis van de leerlingen te vergroten. De als ´overige´ gekwalificeerde bezoekersgroepen waren gezamenlijk goed voor 9%. Van het buitenlands vakbezoek kwam 17% uit België, Duitsland was goed voor 5,3%. Frankrijk 4%, Polen 3,5%, Engeland 3,3%, Italië 2,3%. Ierland1,3%. Het bezoekersaantal vanuit andere regio´s zoals Scandinavië en Midden en Oost Europa kwam op 7,9%. GrootGroenPlus 2013 wordt in Zundert gehouden van 2 tot en met 4 oktober.


RUNDERCORDONBLEU ................................................... 100 gram VARKENSOESTERS...................................................................................4 voor KIPBAGELS ............................................................................................................ 4 voor EISALADE .................................................................................................... 100 gram GEBRADEN VARKENSFRICANDEAU....................... 100 gram JACHTSCHOTEL.................................................................................. 100 gram

KASSAKOOPJE:

4 STOOFLAPPEN + 500 gram GEHAKT H.O.H. SAMEN

€ 8.90

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

• KETELVERSE ROOKWORST • BLOEDWORST

1.85 € 5.90 € 3.60 € 1.15 € 1.80 € 1.15 €

MAANDAG VERSE WORST 500 gram € 3.60 DINSDAG HACHEEVLEES 500 gram € 6.20 WOENSDAG GEHAKT HOH 500 gram € 3.10 DONDERDAG 3 MALSE BIEFSTUKKEN € 5.95 VRIJDAG VARKENSHAAS 500 gram € 8.90 ZATERDAG: SHOARMAPAKKET € 5.95

Molenstraat 43 - Zundert - 076-5973720 / 06-30736945

ALLES VERS UIT EIGEN KWEKERIJ! Wij zijn goed in perkgoed! Voor iedere klant een graTis bolchrysant*!! • 30.000 m2 kwekerij • • • •

10.000 m2 overdekte verkoopruimte Keuze uit zo’n 100 soorten perkplanten Onze specialiteit: Hangpotten ca. 50 soorten Vele seizoensproducten tegen scherpe prijzen zoals: violen Volle tray violen 18 stuks nu slechts € 5,primula’s - geraniums - bolchrysanten - pompoenen Bolchrysanten (€ 2,95 p/st.) 2 stuks nu slechts € 5,• Tevens: laan- leibomen - fruitbomen - coniferen - heesters palmen - olijven - groenteplanten - enz. nu slechts € 5,Winterheide (€ 1,25 p/st.) 5 stuks

Deze week: 5 euro knallers

Let op onze specialiteit:

Zak tulpen/narcis 100 stuks Hangplanten Overige bloembollen in 100 soorten 2 zakken

in 50 soorten nieuw:

Bosviool in hangvariateit doorsnede ø50cm

STOP NU MET ROKEN!!!

nu slechts € 5,-

OpENINGSAANbIEDING ZOMERSEIZOEN nu slechts € 5,deze weeK: 2 hangpotten nu slechts € 5,95 Geraniums €0, p. stuk 10 kg nu slechts € 5,-

Nieuwe (klei)aardappelen

(m.u.v.planten Franse tegen Geraniums) Vanaf 1 november weer volop beukenhaag scherpe prijzen!!! AqULEGIA (vaste plant) Nor maal € 1,95 p.stuk, nu(Ook 5 voor € 5,overige haagplanten) A L L E*SBij aankoop V E R Svan U I T E I G ETipNva-nKmax. W2EperKklant). ERIJ! SpAANSE MARGRIET € 10 (bij kassa afhalen k! e e w e d Wij€ zijn in perkgoed! Nor maal € 1,40 p.stuk, nu 5 voor 5,- goed

●● Hoogste Hoogste slagingspercentage, slagingspercentage, 90,5% 90,5%  Hoogste slagingspercentage, 90,5%  Hoogste slagingspercentage, 90,5% ●● Nieuwste Nieuwste methode methode -> -> Luxopuncture Luxopuncture Nieuwste methode -> Luxopuncture  Nieuwste methode -> Luxopuncture ●● Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars!!! Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012 Zeer succesvol al indoor Duitsland, Frankrijk, België,Zwitserland  Blijvend vergoed alle Zorgverzekeraars (Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG) (Zorgverlenersnummer: 90-039475, bij VBAG RBNG) (Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bijenVBAG en RBNG) Word vergoeddoor doorgediplomeerde alle aangesloten verzekeringsmaatschappijen ● 3behandelingen therapeuten 3 behandelingen vanvan 2020minuten 3Geen behandelingen minuten ●● Geen extraontwenningsverschijnselen kilo’s en pijnloos  Geen extra kilo’s en 20 pijnloos 3 behandelingen van minutenAFVALLEN, BURN-OUT Geen extra kilo’s enMENOPAUZE, pijnloos ●● Luxopuncture ook:  Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT Geen extraook: kilo’s en pijnloosMIGRAINE, ● Luxopuncture MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT DEPRESSIES, VERMOEIDHEID DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE  Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN en BURN-OUT Alle cHRONIScHE kLAcHTEN DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID

• 30.000 m2 kwekerij

• 30.000 m2 kwekerij

• 10.000 m2 overdekte verkoopruimte A.s. zondag OPeN van 10.00 tot 16.00 uur • 10.000 m2 overdekte verkoopruimte • Veleuitseizoensproducten tegen scherpe prijzen zoals: violen • Keuze zo’n 100 soorten perkplanten Voor koopzondagen zie • Onze specialiteit: Hangpotten ca. 50 soorten- pompoenen primula’s - geraniums - bolchrycanten • Vele seizoensproducten tegen scherpe prijzen zoals: violen • Tevens: laan- leibomen - fruitbomen - coniferen - heesters www.plantenkwekerijdeplantage.nl primula’s - geraniums - bolchrysanten - pompoenen palmen - olijven - groenteplanten - enz. - heesters • Tevens: laanleibomen - fruitbomen - coniferen palmen - olijven - groenteplanten - enz.

NULet NOG MEER VOOR UW TUIN HET HELE JAAR DOOR! op onze specialiteit: Kom gerust eens het kijken hele jaar door! Nu Nog meer voor uw tuiN Dagelijks geopend Dagelijks Dagelijks OpENINGSAANbIEDING ZOMERSEIZOEN Hangplanten KomMaandag gerust eens kijken 09.00 - dagelijks geopend t/m Vrijdag tot 18.00 uur verse verse in 50 soorten maandag t/m vrijdag 09:00 tot 18:00 uur deze weeK: Zaterdag 09.00 tot 17.00 uur asperges aardbeien

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

Geraniums €0,

De17:00 koffie uur staat -klaar Zaterdag 09:00 tot de koffie 95 staat klaar doorsnede ø50cm

076-5153143 076-5153143 (Etten-Leur)

p. stuk

(m.u.v. Franse Geraniums)

(Etten-Leur) Behandelingen ook ’s-avonds Ook ’s-avonds en in het weekend

AqULEGIA plant) Boeken: Weinig tijd zin uw kantoorwerk Weinig tijd of of(vaste Weinig tijd of zin in in uw uw kantoorwerk kantoorwerk? ? ? NorUmaal € 1,95 p.stuk, nu 5 voor € 5,Ons Koningshuis ..................................... € 0,40 Ik kan de flexibele oplossing aanbieden. kanUU de de flexibele flexibele oplossing IkIkkan oplossingaanbieden. aanbieden. ip van T Dierenboeken .......................................... € 0,40 Bel voor meer meer informatie: informatie: Bel of of mail mail SpAANSE MARGRIET Bel of mail voor meer informatie: eek!serie Het avontuurlijke bos ........ € 3,50 w e 4-delige d Vissers van Pul NorFrances maal € 1,40 p.stuk, voor € 5,Frances Vissers –– van Frances Vissers – nu van5Pul Pul Kinderboeken ......................................... € 0,10 tel: (0031) 6 1365 9065 tel:zondag (0031)OPeN 66 1365 9065 tel: (0031) 1365 9065 A.s. van 10.00 tot 16.00 uur................................................... € 0,25 Alle CD’s mail: cescovi2011@gmail.com mail: cescovi2011@gmail.com cescovi2011@gmail.com mail: Voor koopzondagen zie Cassettebandjes ........................................ € 0,10 Alle Bloempotten en Vazen .......... HAlVe prijs www.plantenkwekerijdeplantage.nl Alle Fotolijstjes.............................. HAlVe prijs Administratieve dienstverlening Administratieve dienstverlening Administratieve dienstverlening Alle potjes en WC-brilletjes .......... HAlVe prijs debiteurenbeheer debiteurenbeheer debiteurenbeheer Kom gerust eens kijken Vanaf nu zijn de schaatsen weer in de winkel! ondersteuning administraties ondersteuning financiële financiële administraties ondersteuning Dagelijks geopend Dagelijks Dagelijks financiële administraties Terre des Hommes ,,‘t Spiegeltje” Maandag t/m Vrijdag 09.00 tot 18.00 uur verse verse Molenstraat 138, Zundert. Tel: 5961214. Zaterdag 09.00 tot 17.00 uur asperges aardbeien Openingstijden winkel (ook voor inleveren goederen): woensdag,

AGRO werkzaamheden gevraagd Advieskantoor vraagt naar werkzaamheden van agrarische bedrijven in de regio. Werkzaamheden worden gevraagd voor ons team van fiscalisten en adviseurs. Wij bieden u advies onder andere op de volgende terreinen:

NU NOG MEER VOOR UW TUIN HET HELE JAAR DOOR!

- Bedrijfsontwikkeling in de landbouw voor én na 2015. - Fiscaal advies (maatwerk) voor uw agrarisch bedrijf - Begeleiding bij uitbreiding- en herfinanciering - Het melkveebedrijf na beëindiging van de melkquotering; prognose na 1 april 2015 - Herstructurering, tax planning en stamrecht BV - Geen opvolger voor uw bedrijf; hoe verder - Stoppen met het bedrijf en de financiële gevolgen - Rendement uit vermogen na bedrijfsbeëindiging - Landbouwvrijstelling veiligstellen - Akkerbouw; begeleiding bij teeltplan en rendementsverbetering - Varkenshouderij; begeleiding en rendementsverbetering

JL MUZIEK

De koffie staat klaar

donderdag en vrijdag van 13. tot 17.u.; zaterdag van 10. tot 16.u.

MIJN VALENTIJNTJE

Elektrische en akoestische gitaarlessen in alle stijlen METAL / ROCK / BLUES / FUNK / COUNTRY en alle andere denkbare stijlen.

Wij hanteren lage tarieven. Bij verstrekking van een opdracht of wanneer u klant wordt dan geven wij een website cadeau.

LandbouwAdvies BV

Dorpsstraat 40, 4861 AC Chaam. T: 0161-493533; F: 0161-493826; E: landbouwadvies@xs4all.nl

Verras uw geliefden met een heus ‘Valentijntje’. Deze romantische Gildetrophy is gemaakt van lekker pittig gekruide kipfilet, waarin een met roomkaas gevulde pepadew is verstopt. Dat belooft een bijzondere maaltijd! Op www.gildeslager.nl vindt u meer smakelijke tips.

Gildetrophy

Extra voordeelaanbieding

Gildetrophy Valentijntje

Extra voordeelaanbieding 4 Hamlappen +4

50 Biefburgers Kip in ‘t bakkie1 4 Hamlappen 100 gram

Bel voor een GRATIS proefles naar John L.:

06-24734160

Samen voor

Aanbieding

695

Alleen even opwarmen

3 Peper steaks

100 gram

voor

Uit eigem worstmakerij

50 555 1

Rauwe bacon

+ 5 Drumsticks

Winters stoofpotje

Samen voor

100 gram

uit eigen keuken

Zuiderzeesalade met

195 7 20

Voor in de oven

Aanbieding

40 kabeljauw - garnalen 169 Popeysteaks met1 Schoteltje 100 gram

www.debollebuiken.nl

... vertrouwd zaken doen . . . vertrouwd zaken doen

Ook voor al uw zakelijke verzekeringen.

Alles voor uw feesten en partijen! Frituurwagens, koude en warme buffetten, BBQ, ijswagens, springkussens, abraham-, sara- en geboortepoppen, etc. etc.

Voor al uw Koen verzekeringen. Beenackers Voor advies, Vestiging Zundert Het Laar 1, 4881kunt DS Zundert u ons bellen. info en/of offertes Vraag naar onze mogelijkheden Tel. 076 - 5971700, Fax 076 - 5972879 info@sweere.nl www.sweere.nl

Koen Beenackers

Vestiging Zundert Het Laar 1, 4881 DS Zundert

Tel. 076 - 5975835

U vindt ons ook ieder weekend op de Markt in Zundert

100 gram

Menu van de week

Broodje van de maand

Rodekoolstamppot met gehaktbal

Meergranen met brie honing en noten

spinazie en mozarella 100 gram

Per persoon

50 425

1

kapsalon

Per stuk

Per persoon

295 4 85

Aanbiedingen zijn geldig van 14 februari 2011 t/m 19 februari 2011.

Slagerij Billet

Uit eigenMolenstraat worstmakerij 112, 4881 CV ZundertUit eigen worstmakerij Tel. 076-5972224, Fax. 076-5975593 billet.gildeslager.nl

Gebraden Rosbief 100 gram

190

Saksische Leverworst met

goud bekroond 100 gram

075

Broodje van de maand

Menu van de week

Mediterraanse Waldkorn met paté wokschotel met en bessensaus gekruide rijst 25 25 Per persoon

5

Per stuk

4

Aanbiedingen zijn geldig van 22 oktober t/m 27 oktober 2012

Slagerij Billet

Molenstraat 112, 4881 CV Zundert Tel. 076-5972224, Fax 076-5975593, billet.gildeslager.nl


‘De adrenalinekick van het sprinten ben ik nu kwijt’

Twan Schalk hangt fiets aan wilgen

Feestdag Mantelzorgers Zundert

RIJSBERGEN -Twee jaar lang leefde hij in een roes van werken en fietsen. Het wielrennen slokte zijn leven op. ZUNDERT - De feestdag voor mantel- Het programma biedt informatie, een leerTijd om er een punt achter te zetten, dacht makelaar Twan Schalk (40) uit Rijsbergen. Begin deze maand nam hij zorgers nadert. Op donderdag 1 no- zame quiz en een toneelvoorstelling. De vember is het zover. Mantelzorgers uit bezoekers wordt een lunch aangeboden en afscheid van de wielersport. Een emotioneel afscheid. paplepel ingegoten. Zijn ouders waren onbekend in het wereldje en hij koerste pas voor het eerst op zijn vijftiende. Toch groeit de Rijsbergenaar uit tot een van de grootste amateurtalenten van de regio. Op zijn twintigste wordt zijn carrière abrupt beëindigd. In Olympia’s Tour crasht hij in een massasprint met hoge snelheid tegen de grond. Het gevolg: een verbrijzeld onderbeen. Een moeilijke beslissing volgde, zo vertelt hij. “Door die val was ik bang geworden op de fiets. Dat is funest voor een sprinter. Ik besloot mijn studie Agrarische Makelaardij op de eerste plaats te zetten. In 1999 stopte ik met de sport.”

Twan Schalk zwaaide in Kameroen af na een succesvolle wielercarrière FOTO ARCHIEF TWAN SCHALK

DOOR MANOEK MAAS

Roestvrij Een decennia lang stond zijn fiets te roesten in de schuur. Na een proefritje besloot Schalk in 2010 zijn rentree te maken. Twee jaar lang zette hij alles opzij om het hoogste niveau te bereiken. Schalk vertelt: “Het boek was nog niet af.

Ik wilde me nog één keer bewijzen. Ik snap niet hoe ik het twee jaar lang voor elkaar heb gekregen, maar het is gelukt. In menig koers streed ik mee om de prijzen.” Een bijzonder moment was de Ronde van Zundert. De winst in het kerkdorp gaat aan zijn neus voorbij. Dat steekt nog steeds. “Wat had ik die koers dol- en dolgraag willen winnen.” Schone sport De internationale dopingaffaire ziet Schalk met lede ogen aan. “Het doet pijn om mijn grote voorbeeld Lance Armstrong zo te zien afglijden. Ik had zoveel respect voor hem, vooral hoe hij terugkwam na zijn ziekte. Voor mij blijft hij een groot wielrenner.” Toch ziet de Rijsbergenaar de toekomst optimistisch tegemoet. Hij is ervan overtuigd dat het goed komt met zijn grote liefde. “Ze hebben het dopinggebruik nu goed onder controle. Ondanks alles geloof ik in een schone sport.”

Als klap op de vuurpijl reed Schalk zijn laatste wedstrijd in het verre Kameroen. Een geweldige ervaring, zo vertelt hij. “Je weet niet wat je ziet; chaos, armoede en corruptie. Maar ook de prachtige natuur. Het was overweldigend om daar te fietsen.” Zijn laatste koers ging de Rijsbergenaar niet in de koude kleren zitten. “Er schoot van alles door mij heen. Ik had een dubbel gevoel toen ik over de streep kwam. Ja, het was best emotioneel.” Toch volgde er bij thuiskomst geen zwart gat. “Maar ik zal het wel gaan missen. De adrenalinekick van het sprinten ben ik nu kwijt.

WERNHOUT - Voor het corso van 2013 is buurtschap Wernhout op zoek naar een ontwerp. Op 16 december vindt onze jaarlijkse ont-

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 1 november om 19.30 uur in de Koutershof. Na de pauze om circa 21.00 uur is

werpkeuze plaats. Heb je een ontwerp waarvan je denkt dat dat echt iets is voor Buurtschap Wernhout. Meld je dan uiterlijk 9 december aan via secretaris@buurtschapwernhout.nl.

De winnaar van 2012 is Johan de Jong geworden, hij verbeterde zijn gemiddelde met maar liefst 72%, Johan schoot 147, terwijl zijn seizoengemiddelde 139,33 was. Op de 2e plaats eindigde Charlo Jochems. Zijn gemiddelde was 147,75, hij schoot 149 punten en dit was goed voor een verbetering van 56%; 3e is de winnaar van jaargang 2011, Frank van Baal, Hij had een gemiddelde staan van 139,5 en schoot 145 punten en dit was goed voor een verbetering van 52%. Om 15.30 uur was de prijsuitreiking die uiteraard werd verzorgd door onze voorzitter Johan Vriends. Hij reikte de wisseltrofee aangevuld met een mooie bos bloemen uit aan de winnaar van dit jaar Johan de Jong van de kruisboogvereniging Strijd in Vrede uit Hoeven. De herinneringstrofee werd daarna overhandigd aan de winnaar van het vorige jaar Frank van Baal. De beste vrije schutter van dit jaar was mevr. G. Hereijgers. Aan deze vrije klasse deden dit jaar maar liefst 14 dames en heren mee.

Bestuur en leden van Ons Genoegen werden direct na de prijsuitreiking verrast door het bestuur van de Kring Zundert. Door de kringvoorzitter Jos Willemse werd een cheque van €. 300 aangeboden namens de kring voor het goede doel. De kring die dit jaar haar 60 jarig bestaand vierde, had door de succesvolle evenementen als gehouden nog €. 300 over. En zij wilde dit aan een goed doel schenken. Door de inleg van de vele schutters, sponsoren en de kring Zundert is ook dit jaar het record wat in 2011 was gevestigd wederom verbeterd. Allen tezamen hebben maar liefst €. 1000 bijeengebracht voor het goede doel. Kruisboogvereniging Ons Genoegen zal dit schitterende bedrag z.s.m. overmaken naar het Koningin Wilhelmina Fonds. Langs deze weg bedanken we iedereen die geschoten, gesponsord of op enige andere manier heeft bijgedragen tot dit zeer succesvolle weekend. Graag zien we jullie allen volgend jaar weer.

11e van den 11e bal met carnavalskrakers van eigen bodem weer voorop in de polonaise of volgt er een daverende verrassing? Verder worden den grootste boer, nar, plissie en de raad van elf voorgesteld. Deze avond wordt omlijst door het kiezen van de beste carnavalskraker 2013. Na het succes van vorig jaar wordt voor de vierde keer de verkiezing ‘Gouwe Carnavalskraker’ gekozen. Het motto ‘hou ter de gank in’ is hier zeker op zijn plaats.

er een medewerkersvergadering van het gehandicapten platform Zundert waarin de activiteiten van de afgelopen periode de revue passeren. Concreet betreft dit de werkgroep toegankelijkheid (BTB), het GIPS project, waardoor de jeugd van onze basisscholen praktisch kunnen ervaren hoe het is om te leven met een handicap. En onze inbreng richting de gemeente via de werkgroep Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO).

‘t Alfertje

Wie wordt de leutvorst van de Gouwe Stad

CV De Goudpoepers maakt dan bekend wie dit jaar de scepter gaat zwaaien over de Gouwe Stad. Gaat Prins Arian ‘Bolle Buik’ ook dit jaar

Gezocht Corso ontwerp

ZUNDERT - Het gehandicaptenplatform Zundert heeft de heer Froeling uitgenodigd om te vertellen over fysiotherapie en beweging voor mensen met een handicap. Bij deze bijeenkomst zijn alle inwoners van de gemeente Zundert van harte welkom.

Hereijgers Memorial te Zundert

ACHTMAAL - Zaterdag 17 november trappen de Goudpoepers het nieuwe carnavalsseizoen af met het 11e van den 11e bal. Dit vindt plaats in Cafe De Toekomst en begint om 20.30 uur.

Buurtschap Wernhout

Gehandicaptenplatform Zundert

Opnieuw verbeterde recordopbrengst

Deze wedstrijd voor het goede doel wordt al gehouden sinds 2001. Na het overlijden van de geliefde kruisboogschutter en bogenbouwer Toon Hereijgers in 2000 wordt jaarlijks de verschieting door kruisboog Vereniging Ons Genoegen georganiseerd, die naar deze schutter is vernoemd en waarbij de volledige inleg van deze wedstrijd geheel ten goede komt t.b.v. de kankerbestrijding. Dit jaar namen er totaal 88 schutters deel aan deze wedstrijd, en zij hebben totaal 112 serie’s geschoten. Wat een verbetering was van het aantal serie’s wat tijdens deze wedstrijd tot op heden is geschoten. De uiteindelijke winnaar schoot zijn winnende serie op de zondag rond de klok van 11.00 uur. Na hem lukte het niemand meer om dit percentage te overtreffen.

De dag wordt georganiseerd om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en te bedanken voor hun inzet. Inzet voor kinderen, familie, vrienden of kennissen, die ziek zijn. Of voor ouders, die door hoge leeftijd in combinatie met lichamelijke achteruitgang hulp hard nodig hebben. Hulp, die hen in staat stelt langer thuis te blijven. Ook te gast is wethouder Marjon de Hoon-Veelenturf, die graag bij deze dag aanwezig wilde zijn. Het zal de gasten aan niets ontbreken.

uiteraard nog een aangename verrassing. Deelname is kosteloos. Aanmelding is nog mogelijk. Voor meer informatie en/of opgave kunt u contact opnemen met Stichting Welzijn Zundert, info@swzundert.nl of 076-5972200. De Dag van de Mantelzorg wordt georganiseerd door Stichting Welzijn Zundert in samenwerking met Stichting Kruiswerk Zundert -Rijsbergen, Suplus Zorg en Welzijn, MEE West-Brabant, Amarant, Thebe, De piekhoorn, Hoeve het Rondgors, T-zorg, Avoord Zorg en wonen, Centrum voor Jeugd en Gezin en de Participatieraad Zundert.

Fysiotherapie voor mensen met een handicap

Gecrasht Het wielrennen is Schalk niet met de

ZUNDERT - In het weekend van 13 en 14 oktober vond de 12e Toon Hereijgers Memorial plaats op de banen van Ons Genoegen bij café Stuivezand te Zundert.

Zundert zijn dan te gast in het Rijserf te Rijsbergen.

Het belooft ook deze keer weer een spetterend spektakel te worden. Gaat CV Nie veul soeps haar titel prolongeren of moeten ze de wisselbeker ‘de gouwe piespot’ afstaan aan een ander? Deelnemers kunnen zich nog steeds opgeven via info@cvdegoudpoepers.nl Een avondvullend programma vol ambiance en gezelligheid. Iedereen is van harte welkom. PAGINA 12

WERNHOUT - Op zaterdag 27 oktober zal de laatste wedstrijd voor het kampioenschap 2011 worden gevist. Deze wedstrijd zal plaatsvinden in de haven van Oudenbosch. Tevens kan men deze dag gebruik maken van de bus. Inschrijven bij Edwin Goos tel. 06-14247499 voor deze wedstrijd kan t/m 26 oktober tegen betaling. De bus vertrekt om 6.45 uur graag iedereen die met de bus gaat om 6:30 uur aan-

wezig voor het inladen van de materialen. Iedereen is van harte welkom om mee te strijden voor de dagprijzen. Op zaterdag 3 november is onze teeravond bij cafe De Valk in Wernhout. Om 18.00 zal er een maaltijd geserveerd worden, waarna de prijsuitreiking van de wedstrijd van 27 oktober en de huldiging van de kampioenen van 2012 zal plaatsvinden. Opgeven voor deze avond kan tot en met 31 oktober 20.00 uur bij Edwin Goos tel. 06-14247499 of via de mail luiykx@home.nl.

Luchtbukskring West-Brabant ZUNDERT - Afgelopen zaterdag heeft de prijsuitreiking van de kringwedstrijden voor het jaar 2012 plaatsgevonden bij O.L.V. Gilde Kolveniers te Kalmthout. De eindstand van de eerste 10 per klasse van de kring 2012 volgt hieronder. Voor diegene die de gehele stand willen zien, verwijzen wij naar de website van gilde St. Willibrordus te Rijsbergen: www.lbgstwillibrordus.nl Ere-klasse: 1 Alf. Damen Zun 1013; 2 P. Hofmans Wuu 1013; 3 H. Jansen Wuu 1009; 4 L. van Santvliet Wuu 1004; 5 K. Goossens Klz 992; 6 T. van Mierlo Wuu 988; 7 R. Raats Zun 988; 8 J. Jacobs Wuu 980; 9 A. van den Berg Rij 980; 10 E. Guns Kal 976 A-klasse: 1 L. Smits Zun 995; 2 P. van Trijp Sch 986; 3 S. van Aert Wuu 983; 4 H. Hultermans Sch 979; 5 J. Faes Sch 975; 6 A. van Hooydonk Kal 973; 7 J.van Bekhoven Zun 969; 8 L. Claessens Kal 969; 9 J.Ribbens Wuu 964; 10 L. van Bedaf Klz 964 B-klasse: 1 H. de Meijer Zun 969; 2 A. Meinertzhagen Sch 968; 3 A. Sluyts

Wuu 959; 4 I. van der Linden Rij 956; 5 H.Verdijck Wuu 953; 6 Jac van Sande Sch 953; 7 R. Govaerts Kal 953; 8 L. Verhoeven Kal 953; 9 R. de Rijck Sch 951; 10 J. Sprenkels Rij 947 C-klasse: 1 T. Naenen Sch 940; 2 L. Kustermans Sch 940; 3 E. Daelemans Kal 937; 4 S. Haazen Klz 923; 5 Joh. Oostvogels Zun 920; 6 C. Verbeemen Kal 920; 7 R. van Caam Klz 917 8 W. Roeloffs Leu 913; 9 Joh. Maas Zun 910; 10 R. Strijbos Leu 906 D-klasse: 1 J. Kustermans Sch 917; 2 K. Nooijens Rij 896; 3 C. van Nijnatten Sch 893; 4 J. Vermeeren Sch 893; 5 M. Faes Sch 886; 6 P. Machielsen Rij 876; 7 D.Palinckx Wuu 876; 8 L. Guns Kal 876; 9 Jos v Sande Sch 875; 10 M. Goorden Sch 868 Korpsen: 1 St. Christoffel Wuustwezel 6020; 2 Sios Zundert 5913; 3 Grensschutters Schijf 5840; 4 Willibrordus Rijsbergen 5833; 5 OLV Gilde Kalmthout 5824; 6 Schuttershof Zundert 5753; 7 Roda Leur 5391 Koningen der koningen: 1 Schijf (R. de Rijck) 34,6; 2 Leur ( W.Roeloffs) 24,6; 3 Sios (J. Koeken) 9,2; 4 Kalmthout (L.de Groof) 5,2; 5 Schuttershof (A. Neijs) -21,5; 6 Wuustwezel (G.Versmissen) -27,2.


www.wo onwerks

feer.nl

n 11.00

tot 17.0

Ha even” va pzekidee en Jo le n deze g ndag 6 n ezellige tte Boomaars v ovembe a s feren aa r van 11 n de Ra .00 tot 1 a 6.00 uu r. Kom “pro

0 uur, zo

WOON OPEN DAGEN www.ha

pzekide

e.nl

bij Woon Werk Sfeer aan de Raaijmakersstraat 21www.j o in Rijsbergen. Zaterdag 27 oktober van 16.00 tot 22.00 uur, shoppen bij kaarslicht! Zondag 28 oktober van 11.00 tot 16.00 uur.

Sfeervo

wonen e n

l

werken

Maak kennis met de heerlijke vers gemaakte Glühwein van de Santspuy en geniet van de nieuwste collecties kussens en plaids, fraaie kandelaars met kaarsen, mooi opgemaakte potten en nog veel meer! Alles in warme najaar- en wintersfeer met een vleugje kerst! Bij besteding van € 25,- ontvang je een fraaie Goodiebag (zolang de voorraad strekt). www.woonwerksfeer.nl

Op 8 Nov. gaan we varen op de Linge met aan boord stamppot. Prijs € 30,00 p.p. Op 16, 19, 20 en 21 November rijden wij naar de Margriet Winterfair. Prijs € 30,00 p.p. Op 23 November rijden wij naar Haarzuilens Waar het Kasteel in Kerstsfeer is. Naar de Christmasfair. Prijs € 45,00 p.p. Dit is bus, diner en entree. 1 December rijden we naar de Kerstmarkt te Valkenburg. Prijs € 30,00 p.p. Dit is bus en entree. 15 December rijden wij naar Den Bosch naar Disney on Ice. Prijs € 36,50 p.p. Dit is bus en entree. 28 December maken wij een Kerststallentocht door de Kempen. Prijs € 35,00 p.p. Dit is bus en diner. Op 19 Januari 2013 rijden wij naar de Musical Soldaat van Oranje te Valkenburg zh. Prijs € 90,00 p.p. Dit is eerste rang en bus. Wilt u aan een of meerdere ritten deelnemen? Geef u dan zo spoedig mogelijk op bij:

Taxi en Touringcarbedrijf

KersTens

Tel. 0165-344241 email: info@keverreizen.nl

Nieuw in Zundert!

Restaurant - Lunchroom

Chez David

U bent van harte welkom in ons sfeervolle restaurant. Lekker eten van de Nederlands/Franse keuken met een heerlijke wijnkaart. Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur. Maandag gesloten. Molenstraat 81 - Zundert tel. 076-5994206 / 076-5976258

D A N S E N ZATERDAG 27 OKTOBER

VOOR SINGLES & PAREN:

LIVE BAND THE WIGS met zangeres IRIS HARMONIEZAAL RIJSBERGEN (naast de Rabobank) entree € 5,00 p.p. &

VOOR PAREN & KOPPELS: IEDERE ZATERDAG KOUTERSHOF RIJSBERGEN (naast de kerk) entree € 3,00 p.p.

Zalen open 19.30 uur Start 20.30 uur INLICHTINGEN: 06 22 41 43 07 www.bootrijsbergen.nl kopje dansen er valt wat te vieren of te presenteren? Zalen voor 20- tot 250 pers.!

Elke 4e pers. gratis op alle dagreizen

Aktie loopt tot 6 nov.

Margriet Winterfair Zwarte Markt Oberhausen Dusseldorf Keulen Brugge Maastricht Valkenburg 2 dgn Londen l.o. 2 dgn Disney/Parijs

16 t/m 22 nov.excl. entrée 3 nov. 24 nov. 22 dec. 24 nov. 8-13-15-20 dec. 24 nov. 8-13-15-20 dec. 24 nov. 8-13-15-20 dec. 8 dec. 11 dec. 27 nov. 11 dec. 27 nov. 11 dec. 8t/m9dec & 15t/m16dec. 27 t/m 28 december

Bertus Busreizen 076-5613351 MARGRIET Winterfair

Wij gaan op 17-21-22 nov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 33,-

Lezersaanbieding!!!!!!!!!!!!!!!!! 5 dagen Gelderse Achterhoek

Hotel de Uitkijk half pension 12 nov incl . afscheidsdiner en uitstapjes ter plaatse . . . . € 199,2 nov 3 daags geheel verzorgd Moezelweekend Vol pension in Burghotel Alken a/d Moezel + div extra’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 259,11 nov 11e vd 11e Verrassingsreis Geheel verzorgd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 59,50 25 nov Herfst Verrassingsreis Geheel verzorgd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 59,50

Zie voor ons Kerstprogramma: www.bertusbusreizen.nl

De klassiek, Engelse sfeer.

De klassiek, rELAXFAutEuILS Engelse sfeer.

ZIttEN OP MAAt

Raadhuisstraat 80, Rucphen,Tel. 0165-341533

www.feesterijtrefpunt.nl

Café

Eetcafé

Cafetaria Zaal

FanFare schotel

Voor Oud en Nieuw verzorgen wij graag voor u diverse schalen hors d’oeuvres, divers wild en bavarois

Graag tot ziens bij Jan & Lia Voermans

PASTOOR DE BAKKERSTRAAT 19 Oud en Nieuw vieren in ACHTMAAL - TEL. 076 - 598 53 91

De Toekomst met doorlopend buffet, drank, vuurwerk en disco.

16,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 99,50 116,50

Prijzen incl.vervoer,overnachting met ontbijt,entrée Disney Muys Reizen Rucphen Tel:0165-342351 info@muysreizen.nl

De klassiek, Engelse sfeer.

cafe - feesterij ‘t trefpunt

€ € € € € € € € € €

SENIOrENLEdIKANtEN

KOPPELLEdIKANtEN

Dat komt mooi uit Ulvenhout. Re veliqua mconsendit, velit lumsan utat. Odiamconulla feu faccumsandio odiating et utpat

eigentijdse met kubistische Door develinleg met belgisch alismodigna feuisl meubellijn ut lum dio odolute venim er am inslag. zzrilisis nos non do dio consequ atummodipis A.S. ZONdAg OPEN Dat Een komt mooi uit Ulvenhout. Strijbeekseweg 14 - 4851 SLuitstraling. Ulvenhout - el. 076 5612614 - Fax 076 5614810 hardsteen meubels nonulputemkrijgen iurerat. de Illumsan vel ineen hentexclusieve ing. Dat komt mooi uit Ulvenhout. vAN 11.00 tOt 17.00 uur www.ulvenhoutwooncenter.nl woensdag 5 mei open Re veliqua mconsendit, velit lumsan utat. Odiamconulla feu faccumsandio odiating et utpat Ladenkast ` 000,-, Boekenkast ` 000,-, Dressoir ` 000,-, Servieskast ` 000,-. Re feuisl veliquautmconsendit, velit lumsan Odiamconulla feunon faccumsandio utpat alismodigna lum dio odolute venimutat. er am zzrilisis nos vel do dio odiating consequetatummodipis alismodigna feuisl ut lum diohent odolute nonulputem iurerat. Illumsan vel in ing.venim er am zzrilisis nos non vel do dio consequ atummodipis

van 10.00 tot 17.00 uur

nonulputem iurerat. Illumsan vel in hent ing.


Zaterdag 27 oktober a.s. OPEN HUIS van 11.00 tot 12.30 uur ZANDAKKER 19

Nu AANtREKKElIjK gEpRIjSD

ZANDAKKER 12

Palmbosstraat 14

Palmbosstraat 14 Egelantier 14

Laarpark 9

Laarpark 9 Oekelsebaan 27

Egelantier Goorbaan 14 1c

Oekelsebaan 27

grond opp: 11470 met diverse inhoud: 375 woonhuis bijgebouwen m3

Prachtige villa metgel. schitterende tuin, en mooie tuin met volop oprit grote garage en royale tuin. centraal Volop privacy. Prijs opprivacy. aanvraag. lange oprijlaan en dubb. gar. Landelijk en 2 2 2 2 grond inhoud: m3 privacy. grond mopp: grond mopp: grond inhoud: m3 tuin. inhoud: m3 inhoud: 1000 m3 grond opp:ruim 1166 m2 en prachtige grondm opp: 1030 m2met375 grond 5000 m2 en610 grond 5445 m inhoud: 610 m3opp: 11470 inhoud: 1250 m3opp: 1166 inhoud: 1000 m3opp: 1030 inhoud: 925 m3opp: 5000 m2 oprit tuin. en mooie tuin volop oprit grote garage royale centraal gel. Volop1250 privacy.

2 grond opp: 5445 Goorbaan 1cm

inhoud: 925 m

Prachtige villa met schitterende tuin, Prijs op aanvraag. lange oprijlaan en dubb. gar. Landelijk en centraal gel. Volop privacy.

k.k. Laarpark 9 garage, Egelantier 27 Goorbaan 1c kom op ruimwoning perceel vrijstaand uitstekende afwerking, dubbele garage, woning in boerderijstijl met en ruime garage zeer uitstekende afwerking, dubbele in gelegen boerderijstijl met14 ruime garage zeer luxeOekelsebaan semi-bungalow met oa. brede lange oprijlaan dubb. gar. Landelijk enluxe semi-bungalow met oa. brede

Landelijk rustig buiten de bebouwde Op ruim royaaloprit perceel gel. vrijst.tuin. met karakteristieke In fraaie landelijke omgeving gelegen metSfeervol diverse bijgebouwen metendiverse ruim Vraagprijs oprit en prachtige tuin. en prachtige en mooie tuin met volop privacy. oprit grote en royale tuin. Vraagprijs woonhuis ` kom 530.000,k.k. bijgebouwen Vraagprijs ` 675.000,k.k. woningwoonhuis Vraagprijs ` afgewerkte 679.000,k.k. ` garage 795.000,k.k. op ruim perceel gelegen vrijstaand uitstekende afwerking, dubbele garage, woning in boerderijstijl met ruime garage zeer luxe semi-bungalow met oa. brede

m2

Prachtige villa met schitterende tuin, lange oprijlaan en dubb. gar. Landelijk en centraal gel. Volop privacy.

Zaterdag 5 29 juniseptember van 11:00 van tot 15:00 uur Zaterdag 11:00 tot 15:00 uur ERA’S OPEN HUIZEN ROUTE ERA’S opEN huiZEN RoutE

en rustig de bebouwde rustig buiten perceel gel. met 1000 afgewerkte karakteristieke landelijke omgeving gelegen royaal gel. vrijst. woning met Sfeervol karakteristieke In fraaie landelijke omgeving gelegen Prachtige villammet 2 perceel 3Op royaal 2 woning 2 schitterende 3 grond opp: 11470 m2 en inhoud: grond opp: Op 1166 grond 1030buiten m2afgewerkte grond 5000vrijst. m` grond opp: 5445 inhoud: m3 Landelijk inhoud: 1250 m m3Sfeervol inhoud: tuin, 925Inmfraaie ` opp: 530.000,k.k. Vraagprijs ` Landelijk 530.000,k.k. 375 mde3 bebouwde Vraagprijs `opp: 675.000,k.k.inhoud: Vraagprijs ` 679.000,k.k. Vraagprijs ` 795.000,Vraagprijs ` m675.000,k.k.610Vraagprijs Vraagprijs ` 679.000,k.k. Vraagprijs 795.000,k.k. Prijs op aanvraag.

Palmbosstraat 14 kom op ruim perceel gelegen vrijstaand

Goorbaan 1c

Zaterdag juniseptember van 11:00 van tot 15:00 Zaterdag5 29 11:00uur tot 15:00 uur

en rustig buiten de bebouwde Landelijk en rustig buiten de bebouwde Op royaal perceel gel. vrijst. woning met gelegenSfeervol afgewerkte In fraaie landelijke omgeving gelegen Op royaal perceel gel. vrijst. woningLandelijk met Sfeervol afgewerkte karakteristieke In fraaie landelijke omgeving Prachtigekarakteristieke villa met schitterende tuin, Palmbosstraat 14 Laarpark 9 garage, Egelantier 27 Goorbaan 1c kom op ruimwoning perceel vrijstaand kom op ruim perceel gelegen vrijstaand uitstekende afwerking, dubbele garage, woning in boerderijstijl met en ruime garage zeer uitstekende afwerking, dubbele in gelegen boerderijstijl met14 ruime garage zeer luxeOekelsebaan semi-bungalow met oa. brede lange oprijlaan dubb. gar. Landelijk enluxe semi-bungalow met oa. brede Landelijk rustig buiten de bebouwde Op ruim royaaloprit perceel gel. vrijst.tuin. woningwoonhuis met karakteristieke In fraaie landelijke omgeving gelegen Prachtige villa metgel. schitterende tuin, metSfeervol diverse bijgebouwen woonhuis metendiverse bijgebouwen ruim oprit en prachtige tuin. tuin met volop privacy. oprit grote garage en royale tuin. en prachtige en mooieafgewerkte tuin met volop privacy. oprit grote garage en royale tuin. en mooie centraal Volop privacy. kom op ruim perceel gelegen vrijstaand uitstekende afwerking, dubbele garage, woning in boerderijstijl met ruime garage zeer luxe semi-bungalow met oa. brede lange oprijlaan en dubb. gar. Landelijk en 2 2 2 2 3 2 2 3opp: 5000 m2 grond inhoud: 375 m3 privacy. grond opp: 11470 m inhoud: 375 m3 14 grond opp:ruim grond mLaarpark grond 1030 mopp: grond inhoud: m327 inhoud: m3 1166 m2 en prachtige grondm opp: 1030 m2met grond opp: 5000 m grond 5445 m inhoud: 6109m3opp: 11470 inhoud: 1250 m3opp: 1166 inhoud: 1000 m3opp: Egelantier inhoud: 925 mOekelsebaan woonhuis met diverse bijgebouwen oprit tuin. en mooie tuin volop oprit grote garage royale tuin. centraal gel. Volop1250 privacy. Palmbosstraat 14 Palmbosstraat 9 en610 14 27 inhoud: 1000 m Laarpark Egelantier 14 Oekelsebaan Goorbaan 1c

ERA’S OPEN HUIZEN ROUTE ERA’S opEN huiZEN RoutE grond opp: 5445 m2

Neem een50, kijkje onderstaande woningen Vraagprijs Vraagprijs `in 530.000,k.k. VraagprijsVraagprijs ` 675.000,k.k. Vraagprijs ` 679.000,k.k. Vraagprijs ` 795.000,Vraagprijs ` 675.000,k.k. ` 679.000,` 795.000,k.k. zonder Prijsvoorafgaande op aanvraag. Zundert Tel. 076 597afspraak 59 k.k. 00 Molenstraat Zundert Tel.k.k.Molenstraat 076 597 59 0050,

inhoud: 925 m3

Neem kijkje de59`woning zonder voorafgaande afspraak Vraagprijs ` 675.000,- k.k. een Vraagprijs ` 679.000,- k.k. in Vraagprijs 795.000,- k.k. Prijs op aanvraag. Molenstraat 50, Zundert Tel. 076 597 00 Raadhuisplein 4,zonder Rucphen Tel. 0165 34 85 45 Raadhuisplein 4,50, Rucphen Tel. 0165 34 8500 45 KijkNeem voor een meer informatie over de597 woningen www.vanhasselmakelaars.nl kijkje in onderstaande woningen voorafgaande Molenstraat 50,op Zundert Tel.op 076 597afspraak 59 00 Molenstraat Zundert Tel. 076 59 Raadhuisplein 4, Rucphen Tel. 0165 34 85 45 Kijk voor meer informatie over de woningen www.vanhasselmakelaars.nl Neem een kijkje in de woning zonder voorafgaande afspraak Molenstraat 50, Zundert Tel. 076 597 59 00

grond opp: 11470 m2 inhoud: Vraagprijs ` 530.000,k.k. 375 m3 Vraagprijs ` 530.000,- k.k.

grond opp: 1166 m2

grond opp: 1030 m2

inhoud: 610 m3

grond opp: 5000 m2

inhoud: 1250 m3

inhoud: 1000 m3

grond opp: 5445 m2

inhoud: 925 m3

Prijs op aanvraag.

www.vanhasselmakelaars.nl www.vanhasselmakelaars.nl www.vanhasselmakelaars.nl

Raadhuisplein Tel. 0165 34 85 45 Raadhuisplein 4, Rucphen Tel. 0165 34 85 454,opRucphen Kijk voor meer informatie over de woningen www.vanhasselmakelaars.nl Raadhuisplein 4, Rucphen Tel. 0165 34 85 45 voor meer over de woningen opruime www.vanhasselmakelaars.nl Geschakelde royale patiowoning met woonkamer met tuindeuren naar Sfeervol en levensloopbestendig vrijstaand huis in Oud Kijk Hollandse stijl met slaap-informatie Zundert Zundert Zundert Zundert Zundert patiotuin, open keuken, badkamer en slaapkamer (met ruime inloopkasten) op kamer en badkamer op de begane grond. De eigen oprit naast het huis biedt Zund Zundert   Rucphen Rucphen Rucphen Rucphen Sint Willebrord de begane grond, vrij indeelbare verdieping en inpandige garage. De patiotuin is toegang tot de achtertuin en er is een uitstekende mogelijkheid voor een garage Zundert  De Schakel fa De SchakelZundert fase 2 Zundert Zundert  Zundert  Zundert   Vanafprijs Vanafprijs gelegen op het zuiden. De SchakelZundert fase 2 of carport.   Rucphen   Rucphen Rucphen Rucphen Sint Willebrord Zundert

www.vanhasselmakelaars.nl www.vanhasselmakelaars.nl www.vanhasselmakelaars.nl

  = Zundert   fase 2 De Schakel fase 2 V.O.N.     Vanafprijs Vanafprijs De Schakelperc.opp.:  De Schakel fase 2   AND! A   M perc.opp.:   JUNI   perc.opp.: =                  2 2 V.O.N.     ca. 153 ca. 153 m 2     Lijsterstraat 16    Markt 21-d Bredaseweg 21 ca. 153 m2 Zandakker M5AAND!   Prinsenstraat 18  perc.opp.: perc.opp.:    perc.opp.:      inhoud: inhoud:   Vrijst. woning met tuinkamer, verzorgde Ruim 3-kamer appartement met eigen Vooroorlogse vrijst. woning op ruim In nieuwbouwplan De Schakel gelegen                   Karakteristieke geschakelde woningmet 2  2  berging21-d   achtertuin inhoud:     ca. 153 m ca. 1532 Zandakker m    Lijsterstraat 16   Bredaseweg 21 weg2 buiten ca.recent 5 geschakelde won2Gel. 153ca. mgebouwde    Prinsenstraat en vrijst. garage met ruime parkeerplaats enMarkt in de  parperceel. Gel. aan doorgaande op18woning berging, achtertuin en achterom. Ruim3-kamer  ca. 467 467 m³ vrijst.          van   467met m³garage  inhoud: 29 inhoud:  eigen Vrijst. woning met tuinkamer, verzorgde appartement met Vooroorlogse vrijst. woning op ruimFrans Inca. nieuwbouwplan De Schakel gelegen      Karakteristieke geschakelde met  De Krijntjes 29 Kade 36 Kerkstraat 11 halsstraat 90 Spechtendonk       oprit gelegen in rustige straat keerkelder. Gelegen op de 3e verdieping. de bebouwde kom met vrij uitzicht. ing en leuke uitstraling  inhoud:    loopafstand winkels etc.         berging,           incl. gar  incl. garage achtertuin en vrijst. garage met ruime parkeerplaats en berging in de parperceel. Gel. aan doorgaande weg buiten recent gebouwde vrijst. geschakelde won       achtertuin en achterom. Gel. op ca. 467 m³ ca. 467 m³ Kade garage rustige  woonopp: Krijntjes 2 royale mhet  100 mAan Vrijst. woning tuin op Vrijst. woning dubbele inpandige rand van dorp gelegen semi-bungalow LeukeFrans semi-bungalow, gelegen Goed winkels etc.grond  inhoud: in opp: ca.incl. 467met m³ 2  336 2 2 2op een inhoud: 587 3 onderhouden rustig 350 203 mmet   keerkelder. De Kerkstraat 11de 90 29 gelegen royale 3 29  met opp: 297 m grond opp: 555 m grond opp: 235enmleuke inhoud: 414 m 300 m3 inhoud: 580 m3 halsstraat mSpechtendonk van  oprit gelegen straat Gelegen opinhoud: de 3e verdieping. bebouwde kom met vrij uitzicht. ing garage uitstraling                loopafstand                  grond     incl. garage incl. garage          zuiden, garage, berging en voorzien van garage (met verd.) en vrijst. schuur, met slaapk. en badk. op beg. grond, ruim perceel met zicht op open land, vrijst. woning met garage, ruime oprit en Vrijst.  414m3 inpandige incl. garage  opp: dubbele  woonopp: 2 royale  woning tuin op m het Vrijst. randinhoud: van dorp gelegen semi-bungalow Leuke580 semi-bungalow, gelegen Goed grond  ` 2 2 2 203 mmet  350 3   100 inhoud: met grond  opp: 297 mwoning mAan grond opp: 555 m grond opp: 235 m2op een inhoud: 587 inhoud: 300 m3 inhoud: m3 m3 onderhouden rustig gelegen royale            k.k.  voorzien Vraagprijs ` 269.000,Vraagprijs ` 329.000,k.k. Vraagprijs k.k. Koopsom ` 394.000,-vrijst. v.o.n.          schuur, Vraagprijs 260.000,   o.a. 4slaapkamers. aan rand van dorp. rondom. voorzien van een zwembad. fraaie tuin.  garage, en Nog 1 ruime halfvrijstaande  en 1 halfvrijstaande woning beschikbaar!   zuiden, van garage (met verd.) en vrijst. metgarage slaapk. entuin badk. op beg. grond, ` 348.000,perceel met zicht op open land, woning met garage, oprit enwoning beschik berging k.k. NogNog 1ruim halfvrijstaande woning beschikbaar!    Vraagprijs ` aan 269.000,k.k.dorp. Vraagprijs ` 329.000,k.k. Vraagprijs ` 348.000,k.k.uit Koopsom `woon394.000,- v.o.n.  ` 260.000,k.k.    isVraagprijs Deze hoekwoning met garage bestaat uit een woonlaag met hal, w o.a. 4 slaapkamers. rand van garage rondom. van een zwembad. fraaie tuin. Deze hoekwoning met garage woonlaag met hal,  Nog 1 halfvrijstaande woning beschikbaar!  en tuin Nog 1 halfvrijstaande woning beschikbaar!     Deze hoekwoning met garage bestaat uitvoorzien eeneen woonlaag met hal, woonNog 1bestaat halfvrijstaande woning beschikbaar! Er nog slechts één woning 2 3  2 3  2 2         grond opp: 475 m2 grond opp: 580 m 1652 m grond opp: 1351 grond opp: 376uitm inhoud: inhoud: 690 m inhoud: mofgarage inhoud: 665 m3keuze) aan inhoud: 510 m3e       grond opp:     400 m3 Deze hoekwoning metde garage bestaat een woonlaag hal,slaapkamers woonDezehoekwoning hoekwoning met garage bestaat een woonlaag met woonkamer keuken (naar voorof achterzijde en drie met royale kamer en keuken (naarkeuze) keuze) aan de voorof achterzijde en drie royale slaapkamers eneneen  kamer en keuken (naar aan de575 voorachterzijde en uit drie royale slaapkamers en een Deze met bestaat uit een woonlaag metm hal, hal, woon  3 2 3  2 2 3           grond opp: 475 m2 te koop! grond opp: 580 m opp: 1652 m grond opp: 1351 m grond opp: 376 m2 enzolder inhoud: 400 m inhoud: 690 m inhoud: 575 mof3 inhoud: 665 m1e 510 m3en eenom de w       grond kamer eneen keuken (naar keuze) aan de voorof achterzijde drie inhoud: kamer en keuken (naar keuze) aan de voorof achterzijde en drie royale slaapkamers en kamer en keuken (naar keuze) aan devrij voorachterzijde en drie royale slaapkamers en een badkamer op de verdieping. De vrij indeelbare biedtslaapkamers mogelijkheden badkamer op de verdieping. De indeelbare zolder biedt mogelijkheden om de woning badkamer op de 1e1everdieping. De vrij indeelbare zolder biedt mogelijkheden de woning Vraagprijs € 229.000,- k.k. Vanafprijs € 265.000,k.k. Vraagprijs € 350.000,k.k. Vraagprijs €deom 479.000,k.k. Vanafprijs €royale 247.500,k.k.          badkamer opZundert de 1e verdieping. De vrij indeelbare zolder biedt mogelijkheden om de woning badkamer op dete verdieping. De vrij indeelbare zolder biedt mogelijkheden omachtergevel de achtergevel woning badkamer op de 1e1e verdieping. De vrijuitbouwoptie indeelbare zolder biedt mogelijkheden om479.000,woning naar eigen inzicht uit te breiden. Een uitbouwoptie over de gehele breedte van de achter naar eigen inzicht uit te breiden. Een over de gehele breedte van de naar eigen inzicht uit breiden. Een uitbouwoptie over de gehele breedte van de Zundert Zundert Zundert Zundert Vraagprijs € 229.000,k.k. Vanafprijs € 265.000,k.k. Vraagprijs € 350.000,k.k. Vraagprijs € k.k. Vanafprijs € 247.500,k.k.        inzicht   naar eigen inzicht uitmogelijkheden. te breiden. Een uitbouwoptie overaan de gehele breedte van de achtergevel naartot eigen inzicht uittetebreiden. breiden. Een uitbouwoptie over de gehele breedte van de achtergevel naar eigen uit Een uitbouwoptie over de gehele breedte vanbeukmaat de achtergevel Zundert Zundert Zundert Zundert Zundert       behoort de mogelijkheden. Het bijzondere aan deze woningen is de beukmaat van 6 meter! behoort tot de Het bijzondere deze woningen is de beukmaat van 6 m  behoort tot de mogelijkheden. Het bijzondere aan deze woningen is de van 6 meter!          behoort tot bijzondere aanaan deze woningen is deis beukmaat vanbehoort 6van meter! tot de mogelijkheden. Het bijzondere aan deze woningen is de beukmaat van 6 meter! behoort totde demogelijkheden. mogelijkheden.Het Het bijzondere deze woningen de beukmaat 6 meter! 

Vraagprijs: Perc. opp:  Woonopp:

€ 335.000 k.k. ca 510 m ca 135 m

JUNI

€ 298.000 v.o.n. ca 175 m ca 109 m

Koopsom: Perc. opp: Woonopp:

DEE

DEE

LNE

ME

LNE

ME

R

R

DE SchAKEl FASE III-B

                

 

Deze maakt duidelijk beter indeelbaar. De mogelijkheid bestaat ook breedte Dezebestaat extra maakt de woningen duidelijk beter indeelbaar. De mogelijkheid bestaa Dezeextra extrabreedte breedte maaktdedewoningen woningen duidelijk beter indeelbaar. De mogelijkheid ook       Deze maakt duidelijk beter indeelbaar. De mogelijkheid bestaat ook breedte Dezebestaat extra maakt de woningen duidelijk beter indeelbaar. De mogelijkheid bestaat ook Dezeextra extrabreedte breedte maaktdedewoningen woningen duidelijk beter indeelbaar. De mogelijkheid ook   omom deze woning zonder garage te kopen.  om deze woning zonder garage te k deze woning garage om deze woning zonderzonder garage te kopen.te kopen.

             

om deze woning zonder garage te kopen.

 om deze woning zonder garage te kopen.

 Koopsom: €00 265.000,00 v.o.n. incl. garage. Molenstraat 50,50, Zundert 076 59 Koopsom: € 265.000,00 v.o.n. incl. garage. Koopsom: 265.000,00 v.o.n. incl. garage.076 Koopsom: €€00 265.000,00 v.o.n. incl. garage. Molenstraat Zundert Tel. 076597 597 59 00 Molenstraat 50, Zundert Tel. 076 597 59 Molenstraat 50, Zundert Tel. 076 597 59 00 Koopsom: € 265.000,00 v.o.n. incl. garage. Koopsom: €50, 265.000,00 v.o.n. incl. garage. Molenstraat 50, Zundert Tel. 59 00 Molenstraat Zundert 076597 597 5900 Woonwinkel Rucphen    Woonwinkel Rucphen Woonwinkel Rucphen Woonwinkel Rucphen Woonwinkel Rucphen Woonwinkel Rucphen Molenstraat 50,Zundert Tel. 076-5975900 Molenstraat 50,Zundert Tel. 076-5975900 Molenstraat 50,Zundert Tel. 076-5975900 Molenstraat 50,Zundert Tel. 076-5975900 Molenstraat 50,Zundert Tel. 076-5975900 Molenstraat 50,Zundert Tel. 076-5975900   Raadhuisplein 4,13 Rucphen Tel. 45   Raadhuisplein 4, Rucphen Rucphen Tel. 0165 34 85 45   Raadhuisplein Rucphen Tel.Ruime 0165 85 Stuivezandseweg 20  Raadhuisplein De Tuintjes 13 Wernhoutseweg 37 37 34 Pastoor van Vessemstraat Laarpark 52  4, Rucphen 0165 34 85 45 0165 Raadhuisplein 4, Rucphen 0165 3434 85 45 45 Stuivezandseweg 20  Raadhuisplein De Tuintjes Wernhoutseweg Pastoor van Vessemstraat 5656Tel. Laarpark 52  4, 0165 3485 85 454, zakenvriend zakenvriend Royale helft van 2-o-1-kap woning met Rustig op loopafstand van centrum Karakteristieke vrijstaande woning met Vrijstaande woning met schuur/garage (8 vrijst. semi-bungalow met dubbele Raadhuisplein 4, Rucphen Rucphen Tel. 0165-348545 Raadhuisplein 4, Tel. 0165-348545 Raadhuisplein 4, Rucphen Tel. 0165-348545 Raadhuisplein Tel. 0165-348545 Raadhuisplein 4, Rucphen 0165-348545 Rucphen Tel. garage, 2 opritten, houten tuinhuis en gelegen vrijst. woning met gar., extra verrassende indeling en sfeervolle details. Raadhuisplein x 12 m). Gelegen4,inRucphen buitengebied op0165-348545 ruim inpandige garage en tuinkamer. Mooi   FTel.W www.vanhasselmakelaars.nl  WK F K www.vanhasselmakelaars.nl  ruime tuin op het zuiden.  bergruimte en diepe tuin op zonzijde. Gelegen op ruim perceel. perceel kort bij de beb. kom. gelegen op ruim perceel. www.vanhasselmakelaars.nl www.vanhasselmakelaars.nl www.vanhasselmakelaars.nl www.vanhasselmakelaars.nl www.vanhasselmakelaars.nl www.vanhasselmakelaars.nl www.vanhasselmakelaars.nl www.vanhasselmakelaars.nl 

                                                  

                            

                                                  

Royale helft van 2-o-1-kap woning met Rustig op loopafstand van centrum Karakteristieke vrijstaande woning met Vrijstaande woning met schuur/garage (8 Ruime vrijst. semi-bungalow met dubbele                garage, 2 opritten, houten tuinhuis en gelegen vrijst. woning met gar., extra verrassende indeling en sfeervolle details. x 12 m). Gelegen in buitengebied op ruim inpandige garage en tuinkamer. Mooi ruime tuin op het zuiden. bergruimte en diepe tuin op zonzijde. Gelegen op ruim perceel. perceel kort bij de beb. kom. gelegen op ruim perceel.     grond opp: 398 m2 grond opp: 474 m2 grond opp: 1023 m2 grond opp: 4645 m2 grond opp: 925 m2 inhoud: 485 m3 inhoud: 450 m3 inhoud: 480 m3 inhoud: 359 m3 inhoud: 600 m3 

Heeft u of ieManD uit uW oMgeVing BranDWonDen?

Handtekening: .............................................

Geboortedatum: ...........................................

Geïnteresseerd?

woonplaats: ................................................

Wilt u in aanmerking komen? Stuurt u deze bon dan in een gefrankeerde envelop naar: Thuisvester, t.a.v. Afdeling Klantendiensten, Postbus 11, 4714 ZG Sprundel. Inleveren in één van de woonwinkels mag ook of mail bovenstaande gegevens naar fosprundel@thuisvester.nl. Vermeld indien u mailt in het onderwerp ‘Christinastraat 22’. De woonkeuzebon moet uiterlijk 1 augustus 2011 vóór 17.00 uur binnen zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thuisvester, afdeling Klantendiensten via telefoonnummer 0165 38 02 00 of bezoekt u onze website: www.thuisvester.nl.

Voor woningen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens van € 652,52 geldt een inkomensgrens van € 33.614. Bij deze woningen geldt het principe ‘passende huur’. Huishoudens met een gezamenlijk bruto belastbaar inkomen van maximaal € 33.614 komen in aanmerking voor deze woningen tegen een huurprijs van € 602,17. Voor huishoudens met een hoger inkomen geldt een huurprijs van € 753,75.

Passende huur:

Postcode: ...................................................

TE KOOP

Straat: .......................................................

Reageren Om in aanmerking te kunnen komen voor een van bovenstaande woningen dient u ingeschreven te staan bij Thuisvester. Ook dient u een recent IB60 formulier aan Thuisvester te overleggen ter toetsing van uw inkomen. U kunt dit aanvragen bij de belastingsdienst via www.belastingdienst.nl of via telefoonnummer 0800 0543. U kunt tot en met maandag 29 oktober 2012 voor 17.00 u. reageren op één of meer van bovenstaande woningen via www.thuisvester.nl of kom langs in één van onze woonwinkels. Rucphensebaan 52 ■ 4714 RE Sprundel ■ Postbus 11 ■ 4714 ZG Sprundel St. Bavostraat 18 ■ 4891 CJ Rijsbergen Telefoon 0165-380200 ■ Website: www.thuisvester.nl (druk- en zetfouten voorbehouden)

Naam: ........................................................

> Voor nadere informatie omtrent <passende huur> verwijzen wij u naar onze website.

Woning te huur

Bruto jaarinkomen onder € 34.085,00 onder € 34.085,00 onder € 34.085,00 onder € 34.085,00

Wonen in Kats

Type woning seniorenwoning appartement aanleunwoning rijtjeswoning

Christinastraat 22

Totale huur € 395,26 € 373,75 € 602,11 € 563,00

3

• kleinschalige bedrijfsunit met grote betonnen entresolvloer • uitstekend bereikbaar via de A16 en op korte afstand van het centrum • totale oppervlakte ca. 343m² bestaande uit werkplaats, hal en kantoor • geschikt t.b.v. groothandel en lichte productie-/assemblage activiteiten • zeer complete oplevering met toilet, pantry en afgewerkt kantoor • het geheel is uitstekend onderhouden

woonkeuzebon

Woonplaats St. Willebrord Rucphen Zundert Schijf

nd www.vanhasselmakelaars.nl d inhoud: 600 m Zakenvrien Zake vrien

2

Hofdreef 16, Zundert

Deze week biedt Thuisvester de volgende woningen te huur aan:

Adres De Gagelrijzen 87a Duwvaart 4 Koperwiek 63 Den Aanwas 12

2/1 kap woning met open keuken, 4 slaapkamers en berging.

Woningaanbod

3

Wij steunen een

Zolder bereikbaar via een vlizotrap CV: HR met warmwatervoorziening Bruto huurprijs: voor inkomens < € 33.614,00: € 602,17 (incl. glasverzekering € 1,02) voor inkomens > € 33.614,00: € 753,75 (incl. glasverzekering € 1,02) Voorwaarden: min. inkomen één persoon: € 21.625,00 min. inkomen meer personen: € 29.350,00 Voorkeur 1. senioren/starters uit Kats 2. Overige inwoners uit Kats kandidaten: 3. Senioren/starters uit Noord – Beveland 4. Senioren/starters die economisch gebonden zijn aan of remigrant zijn op Noord – Beveland 5. Senioren/starters uit de Oosterschelderegio 6. Overige senioren/starters 7. Overige belangstellenden Toewijzing: door middel van loting Beschikbaar: september 2011

2

Telefoonnummer: .........................................

www.vanhasselmakelaars.nl grond opp: 4645 m grond opp: 925 m inhoud: 359 m Wij steunen een

Type:

inhoud: 480 m3

Thuisvester verhuurt binnenkort een woning in Kats.

 grond opp: 398 m2 grond opp: 474 m2 grond opp: 1023 m2 inhoud: 485 m3 inhoud: 450 m3

 

TE KOOP GEVRAAGD

Vijverstraat 1 • 4818 ST BREDA

Circa 10 tot 20 hectare goede zandgrond. De Vereniging van Mensen met Brandwonden is het ervaringscentrum dat de leden met elkaar in contact brengt en hun belangen behartigt. Wij helpen bij: · Lotgenotencontact · Voorlichting · Belangenbehartiging · Juridische zaken

Omgeving Zundert (België ook mogelijk)

Luxe

2-onder-1 kap woning

Kijk voor meer informatie op

www.brandwondenvereniging.nl

Te koop:

Tel: 0162- 570471 / www.staalmakelaars.nl

in Rijsbergen www.biesveld20.nl

TE KOOP: appartement in wintersportgebied Winterberg in Duitsland. (320 km vanuit Breda). Volledig ingericht, slaapgelegenheid voor 6 personen.

Meer info www.vakantiewinterberg.be of 0032495-501961


Karakteristieke geschakelde woning met berging, achtertuin en achterom. Gel. op loopafstand van winkels etc. Prinsenstraat 18

Vrijst. woning met tuinkamer, verzorgde Ruim 3-kamerInappartement metDeeigen Vrijst. woning met tuinkamer, verzorgde Ruim 3-kamer appartement Vooroorlogse vrijst. woning op ruim nieuwbouwplan Schakel gelegen Karakteristieke geschakelde woning met met eigen ! Vooroorlogse vrijst. woning op ruim MAANMDE R achtertuin en vrijst.Gel. garage ruime weg buiten parkeerplaats berging invrijst. de parachtertuin en vrijst. garage met ruime parkeerplaats en berging perceel. aanmet doorgaande recentengebouwde geschakelde won- Gel. aan doorgaande weg buiten berging, achtertuin en achterom. Gel. opin de parL N E perceel. DEE oprit gelegen in rustige straat keerkelder. Gelegen op de 3e verdieping. de bebouwde kom met vrij uitzicht. oprit gelegen in rustige straat keerkelder. Gelegen op de 3e verdieping. de bebouwde kom met vrij uitzicht. ing met garage en leuke uitstraling loopafstand van winkels etc. Lijsterstraat 16 Markt 21-d Bredaseweg 21 Zandakker 5

Zaterdag 5 juni van 11:00 tot 15:00 uur

inruil eigen woning mogelijK ERAâ&#x20AC;&#x2122;S OPEN HUIZEN ROUTE Kijk voor alle deelnemende woningen op www.vanhasselmakelaars.nl

3 2 2 Schakel 3 Vrijst. Ruim Vooroorlogse vrijst. Ingrond nieuwbouwplan grond m2 opp: 555inhoud: 100 m2 opp: 235inhoud: grond 414 inhoud: m3op ruimwoonopp: 300 inhoud: mgelegen grond opp:woning 297 m2met tuinkamer, woonopp: 100inhoud: mappartement grond m2 woning mDe inhoud:verzorgde 414 m3opp: 203 300 m3opp: 297 580 m3 587 m3opp: 555 m2 grond m2 3-kamer 350inhoud: m3met eigen grond Karakteristieke opp: 203 m2 geschakelde inhoud:woning 350 mmet achtertuin en vrijst. garage met ruime parkeerplaats en berging in de parperceel. Gel. aan doorgaande weg buiten recent gebouwde vrijst. geschakelde wonberging, achtertuin en achterom. Gel. op ` 269.000,k.k.vrij uitzicht. ` 329.000,k.k.uitstraling Vraagprijs ` 269.000,k.k. Vraagprijs Vraagprijs ` 329.000,k.k. Vraagprijs ` met 348.000,k.k. Vraagprijs ` 394.000,v.o.n. Vraagprijs ` oprit gelegen in rustige straat keerkelder. Gelegen op de 3e verdieping. deVraagprijs bebouwde kom ing Koopsom met garage en leuke ` 260.000,k.k. Vraagprijs ` 260.000,k.k. loopafstand van winkels etc.

grond opp: 203 m2

In nieuwbouwplan De Schakel gelegen recent gebouwde vrijst. geschakelde woning met garage en leuke uitstraling

grond opp: 297 m2

inhoud: 350 m3

inhoud: 414 m3

woonopp: 100 m2

Vraagprijs ` 269.000,- k.k.

Vraagprijs ` 260.000,- k.k.

inhoud: 300 m3

grond opp: 555 m2

Vraagprijs ` 329.000,- k.k.

grond opp: 235 m2

inhoud: 580 m3

Vraagprijs ` 348.000,- k.k.

348.000,- k.k.

Zundert

Zundert

Zundert

inhoud: 587 m3

Koopsom ` 394.000,- v.o.n.

Koopsom ` 394.000,- v.o.n.

Zundert Zundert

Zundert

grond opp: 235 m2

inhoud: 587 m3

Neem een kijkje in onderstaande woningen zonder voorafgaande Zundert afspraak

Zundert

Zundert Zundert

inhoud: 580 m3

Zundert Zundert

Zundert

Zundert

Zundert

Kijk voor meer informatie over de woningen op www.vanhasselmakelaars.nl

Voor meer informatie neem contact op met ons op tel.: 076-597 59 00

Stuivezandseweg 20

Royale helft van 2-o-1-kap woning met garage, 2 opritten, houten tuinhuis en Stuivezandseweg 20 ruime tuin op het zuiden. Royale helft van 2-o-1-kap woning met 2 grond opp: 3982mopritten, inhoud:tuinhuis 485 m3en garage, houten ruime tuin op het zuiden.

Zundert

Achtmaal

Vraagprijs ` 374.500,k.k. 2 grond opp: 398 m

Stuivezandseweg 20 Wernhoutseweg 37

De Tuintjes 13

DePastoor Tuintjesvan 13 Vessemstraat 56

Wernhoutseweg 37 52 Laarpark

Pastoor van Vessemstraat 56

van 2-o-1-kap woning met woning met Rustig op Vrijstaande loopafstandwoning van centrum Karakteristieke vrijstaande woning met met dubbele Vrijstaande woning met schuur/garage (8 Rustig op loopafstand van centrumRoyale helftKarakteristieke vrijstaande met schuur/garage (8 Ruime vrijst. semi-bungalow garage, 2 opritten, houten tuinhuis en gelegen vrijst. met gar., extra indeling en sfeervolle x 12 m). Gelegen in buitengebied op ruim gelegen vrijst. woning met gar., extra verrassende indeling en sfeervolle details. x 12 woning m). Gelegen in buitengebied opverrassende ruim inpandige garage endetails. tuinkamer. Mooi De Tuintjes 13 Wernhoutseweg 37 Pastoor van Vessemstraat 56 Laarpark 52 het zuiden. tuinkort op zonzijde. Gelegen op ruim perceel. perceel kort bij de beb. kom. bergruimte en diepe tuin op zonzijde. ruime tuin opGelegen op ruim perceel. bergruimte en diepe perceel bij de beb. kom. gelegen op ruim perceel. Rustig op loopafstand van centrum Karakteristieke vrijstaande woning met Vrijstaande woning met schuur/garage (8 Ruime vrijst. semi-bungalow met dubbele 2 opp: 2 garage 2 grond m2 opp: 1023 grond grond inhoud: m3 inhoud: 450 inhoud: m3 op ruim 480 inhoud: m3 Mooi grond inhoud: 359 m3 grondgelegen opp: 474 m2 woninginhoud: grond m2 en485 4645 grondmopp: 925inhoud: men2 tuinkamer. m3opp: 398 inhoud: 480 m3opp: 474 359 m3opp: 1023 600 m3opp: 4645 m2 vrijst. met gar.,450 extra verrassende indeling sfeervolle details. xgrond 12mm). Gelegen inmbuitengebied inpandige bergruimte en diepe tuin op zonzijde. Gelegen op ruim perceel. perceel kort bij de beb. kom. gelegen op ruim perceel.

inhoud: 485 m3

Zundert

Zundert

Achtmaal

Prijs op aanvraag

grond opp: 474 m2

Vraagprijs ` 374.500,- k.k.

VraagprijsVraagprijs ` 374.500,k.k. `2399.000,k.k.

inhoud: 450 m3

grond opp: 1023 m

Prijs op aanvraag

inhoud: 480 m3

Zundert

Achtmaal

Zundert

rijsbergen

Prijs op aanvraag ` 399.000,k.k. Vraagprijs ` 429.000,- k.k. 3VraagprijsVraagprijs ` 499.000,k.k.3 Vraagprijs ` 429.000,- k.k. 2 2 grond opp: 4645 m

Vraagprijs ` 399.000,- k.k.

grond opp: 925 m

inhoud: 359 m

Vraagprijs ` 429.000,- k.k.

inhoud: 600 m

Laarpark 52

Ruime vrijst. semi-bungalow met dubbele inpandige garage en tuinkamer. Mooi gelegen op ruim perceel.

grond opp: 925 m inhoud: 600 m rijsbergen 2

3

Vraagprijs ` 499.000,- k.k.

JUNI =

Vraagprijs ` 499.000,- k.k.

V.O.N. ! MAAND ME

R

Zundert Zundert Zundert Zundert Zundert Zundert Markt 21-d Zundert Zundert Bredaseweg Zundert Lijsterstraat 16 21 Zandakker 5 Vrijst. woning met tuinkamer, verzorgde Ruim 3-kamer appartement met eigen Vooroorlogse vrijst. woning op ruim In nieuwbouwplan De Schakel gelegen Zundert Zundert Zundert Zundert achtertuin en vrijst. garage met ruime parkeerplaats en berging in de parperceel. Gel. aan doorgaande weg buiten recent gebouwde vrijst. geschakelde wonHoekvensedreef 27 keerkelder. Gelegen op de Hoekvensedreef Kruispad Pannenhoefsebaan 44 oprit gelegen in rustige straat 3e verdieping. de 36 bebouwde kom met vrij uitzicht. ing met18 garage en leuke uitstraling

Zundert

DEE

Prinsenstraat 18

Karakteristieke geschakelde woning met Zundert berging, achtertuin en achterom. Gel. op Achtmaalseweg 187 loopafstand van winkels etc.

LNE

Uitstekend gelegen ruime woning met grond opp:Royale woning414 met op 300 ruim in opp: bosrijke In het 580 buitengebied gelegen met praktische indeling en 3 297 m2 vrijst. inhoud: woonopp: 100 m2 Landhuis grond 555 m2 grond opp: 235op m2ruim perm3vier slaapinhoud: m3perceel inhoud: m3 inhoud: 587 mBungalow grond opp: 203 m2 inhoud: 350 m3 hoogwaardig afwerkingsniveau en diepe kamers, carport, bijgebouw en royale omgeving met fraaie voor- en achtertuin ceel karakteristieke langgevelboerderij overdekt terras, prachtig gelegen in Palmbosstraat 14 Vraagprijs Vraagprijs ` 269.000,k.k. ` 329.000,Vraagprijs ` 348.000,k.k. 394.000,- v.o.n. Palmbosstraat Laarpark 9 Egelantier 14 met Vlaamse 27 Laarpark 9 achtertuin Egelantier 14 Oekelsebaan 27 Goorbaan 1c Koopsom Vraagprijs 260.000,k.k. tuin met`14 ruime garage. met prieeltje. enk.k. paardenstallen. schuur.`Oekelsebaan natuurrijke Goorbaan omgeving.1c

en rustig buiten de bebouwde Landelijk en rustig buiten de bebouwde Op royaal perceel gel. vrijst. woning met gelegenSfeervol afgewerkte In fraaie landelijke omgeving gelegen Prachtige villa met schitterende tuin, Op royaal perceel gel. vrijst. woningLandelijk met Sfeervol afgewerkte karakteristieke In fraaie landelijke omgeving Prachtigekarakteristieke villa met schitterende tuin, Palmbosstraat 14 Laarpark 9 garage, Egelantier 27 Goorbaan 1c kom op ruim perceel vrijstaand kom op ruim perceel gelegen uitstekende afwerking, dubbele garage, woning 3in boerderijstijl met en ruime garage zeer brede lange oprijlaan en dubb. gar. Landelijk3en uitstekende3 afwerking, dubbele in gelegen boerderijstijl met14 zeer luxeOekelsebaan semi-bungalow met oa. brede lange oprijlaan dubb. gar.2Landelijk enluxe semi-bungalow 2 vrijstaand 2woning 3 ruime garage 2 3 met oa. 2 grond opp: 600 m grond opp: 10000 m grond opp: 19145 m grond opp: 2000 m grond opp: 3525 m inhoud: 860 m inhoud: 625 m inhoud: 1176 m inhoud: 1000 m 520 m Landelijk en rustig buiten de bebouwde Op royaal perceel gel. vrijst. woning met Sfeervol afgewerkte karakteristieke In fraaie landelijke omgeving gelegen Prachtige villa met schitterende tuin, diverse woonhuis met diverse bijgebouwen ruim opritoprit en prachtige tuin. en royale tuin. en mooie tuin met volopgel. privacy. oprit grote garage en royale tuin. centraal gel.inhoud: Volop privacy. ruim oprit en prachtige tuin. woonhuis meten mooiebijgebouwen tuin met volop privacy. grote garage centraal Volop privacy. kom op ruim perceel gelegen vrijstaand uitstekende afwerking, dubbele garage, woning in boerderijstijl met ruime garage zeer luxe semi-bungalow met oa. brede lange oprijlaan en dubb. gar. Landelijk en 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3opp: 11470 2 375inhoud: 3opp: 1166 2 3opp: 1030 2 1250 inhoud: 3opp: 5000 m2 grond m inhoud: m grond opp: 11470 m inhoud: 375 m grond m grond m grond grond opp: 5445 m inhoud: 610 m inhoud: m inhoud: 1000 m inhoud: 925 m3 grond opp: 1166 m grond opp: 1030 m grond opp: 5000 m grond opp: 5445 m inhoud: 610 m 1250 m inhoud: 1000 m 925 m woonhuis met diverse bijgebouwen ruim oprit en prachtige tuin. en mooie tuin met volop privacy. oprit grote garage en royale tuin. centraal gel. Volop privacy.

Vraagprijs â&#x201A;Ź 495.000,- k.k.

Zundert

grond opp: 11470 m2 inhoud: Vraagprijs ` 530.000,k.k. 375 m3 Vraagprijs ` 530.000,- k.k.

Vraagprijs â&#x201A;Ź 735.000,- k.k.

Zundert

Vraagprijs â&#x201A;Ź 895.000,- k.k.

Zundert

Zundert

Vraagprijs â&#x201A;Ź 375.000,- k.k.

2 3 2 grond opp: 1166 grond 1030 ` m2679.000,grondVraagprijs 5000 m` grond opp: 5445 inhoud: m3 1250 m inhoud: 925 m3 ` opp: 530.000,k.k. inhoud:k.k. Vraagprijs `opp: 675.000,k.k.inhoud: 1000 ` 679.000,k.k. Vraagprijs ` m675.000,k.k.610Vraagprijs Vraagprijs 795.000,k.k.m3Vraagprijs Prijsm2op aanvraag.

Vraagprijs ` 675.000,- k.k.

Vraagprijs ` 679.000,- k.k.

Vraagprijs ` 795.000,- k.k.

Vraagprijs â&#x201A;Ź 415.000,- k.k.

Zundert

Vraagprijs ` 795.000,- k.k.

Sint willebrord Zundert 076 597 59 00 Molenstraat 50, Zundert Tel. Molenstraat 076wernhout 597 59 0050, Zundert Tel. Molenstraat 50, Zundert Tel. 076 597 59 00 Stuivezandseweg 20 De Tuintjes 13 4, Rucphen Wernhoutseweg 37 Pastoor van Vessemstraat 56 Tel. 0165 Laarpark Raadhuisplein Rucphen 345285 45 Raadhuisplein Tel. 0165 34 85 454, Royale helft van 2-o-1-kap woning met Rustig op loopafstand van centrum Karakteristieke vrijstaande woning met Vrijstaande woning met schuur/garage (8 Ruime vrijst. semi-bungalow met dubbele Raadhuisplein 4, Rucphen Tel. 0165 34 85 45 garage, 2 opritten, houten tuinhuis en gelegen vrijst. woning met gar., extra verrassende indeling en sfeervolle details. x 12 m). Gelegen in buitengebied op ruim inpandige garage en tuinkamer. Mooi rucphen

ruime tuin op het zuiden.

grond opp: 398 m2

bergruimte en diepe tuin op zonzijde.

grond opp: 474 m2

ď&#x20AC;&#x;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC; ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;Ąď&#x20AC; Luxe ruime vrijst. villa met o.a. inpandig ď&#x20AC;&#x;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC; ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;Ąď&#x20AC; zwembad, sauna, ď&#x20AC; dubbele garage, atelier ď&#x20AC; en personenlift. ď&#x20AC; ď&#x20AC; Zundert grond opp: 811 m2ď&#x20AC; ď&#x20AC; inhoud: 1900 m3

ď&#x20AC; ď&#x20AC;

Zundert

www.vanhasselmakelaars.nl www.vanhasselmakelaars.nl www.vanhasselmakelaars.nl

inhoud: 485 m3

Vasseurdreef Vraagprijs ` 374.500,-78 k.k.

Prijs op aanvraag.

Prijs op aanvraag.

Gelegen op ruim perceel.

inhoud: 450 m3

grond opp: 1023 m2

perceel kort bij de beb. kom.

inhoud: 480 m3

grond opp: 4645 m2

inhoud: 359 m3

gelegen op ruim perceel.

grond opp: 925 m2

inhoud: 600 m3

grote 3a 24 Vraagprijs ` 399.000,15 ` 499.000,- k.k. laarpark 3 Prijs rozenkransstraat op aanvraag k.k.HeistraatVraagprijs ` 429.000,- k.k. Prinsenhof Vraagprijs Zundert ZundertaangeVrijst. semi bungalow met slaapk. op beg. ď&#x20AC;&#x;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC; ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;Ąď&#x20AC; Vrijst. bungalow met garage en tuin Vrijst. huis met 5 sl.kamers, Vrijst. bungalow met souterrain en royale Zundert grond, serre, vrijst. garage, royaal erf en rondom, praktijkruimte met een bouwde garage, diepe achtertuin inpandige garage, gelegen De aanSchakel de rand fase 2 De Schakel fase 2 op ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x203A;ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x2013;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x17E;ď&#x20AC;&#x203A;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;?ď&#x20AC; ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x203A;ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x2013;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x17E;ď&#x20AC;&#x203A;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;?ď&#x20AC; ď&#x20AC; eigen Schakel fase 2 ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x203A;ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x2013;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x17E;ď&#x20AC;&#x203A;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;?ď&#x20AC; leuke tuin. ingang en gastentoilet. ď&#x20AC; ruimDe perceel in de dorpskern. van het dorp.

Zundert

Zundert

Zundert

Zundert



ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x201E; ď&#x20AC;&#x17D; ď&#x20AC;? ď&#x20AC;&#x152; ď&#x20AC;&#x201E; ď&#x20AC;&#x2026; ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x2039; ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x160; ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x201E; ď&#x20AC;&#x2020; ď&#x20AC;&#x2026; ď&#x20AC;&#x201E; ď&#x20AC;&#x192; ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x201A; ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x201A; ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x2021;buiten Landelijk en rustig de bebouwde

ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x201E; ď&#x20AC;&#x17D; ď&#x20AC;? ď&#x20AC;&#x152; ď&#x20AC;&#x201E; ď&#x20AC;&#x2026; ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x2039; ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x160; ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x201E; ď&#x20AC;&#x2020; ď&#x20AC;&#x2026; ď&#x20AC;&#x201E; ď&#x20AC;&#x192; ď&#x20AC;&#x201A; ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x201A; ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x201A;Sfeervol afgewerkte karakteristieke ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x17E;ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x201E; ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x17E;ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x201E; ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x17E;ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x201E; Op royaal perceel gel. vrijst. woning met In fraaie landelijke omgeving gelegen

Prachtige villa met schitterende tuin,



ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;´ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;Śď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;Ąď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x201E; ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;´ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;Śď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;Ąď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x201E; ď&#x20AC;¨ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;Šď&#x20AC; ď&#x20AC;Şď&#x20AC; ď&#x20AC;Ťď&#x20AC;˘ď&#x20AC;Źď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;­ď&#x20AC;­ď&#x20AC;­ď&#x20AC;Žď&#x20AC;§ď&#x20AC; ď&#x20AC;Żď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;°ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x2DC;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC; ď&#x20AC;

omom deze woning zonder garage te kopen. ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;´ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;Śď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;Ąď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x201E; deze woning zonder garage te kopen.

om deze woning zonder garage te kopen.

Molenstraat 50, Zundert 597 59 00 Tel. 076 597Koopsom: Molenstraat 50, Zundert Zundert 076 597 59 â&#x201A;Ź 265.000,00 v.o.n. incl. garage. Molenstraat 50, Zundert 59 00 Molenstraat 50, Tel. 076Tel. 597076 5900 00 Woonwinkel Rucphen ď&#x20AC; Woonwinkel Rucphen Woonwinkel Rucphen Molenstraat 50,Zundert Tel. 076-5975900 Molenstraat Molenstraat 50,Zundert Tel. 076-5975900 ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x152; ď&#x20AC; Raadhuisplein 4, Rucphen Rucphen Tel. 0165 34 85 45 ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x152; ď&#x20AC; Raadhuisplein Rucphen 45 50,Zundert Tel. 076-5975900 ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x152; ď&#x20AC; Raadhuisplein 4, 0165 340165 85 454, Raadhuisplein 4, Rucphen Tel. 34 85zakenvriend 45 Tel. 0165 34 85 Raadhuisplein Tel.Tel. 0165-348545 Raadhuisplein 4, Rucphen Tel. 0165-348545 Raadhuisplein4,4,Rucphen Rucphen 0165-348545 ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x201D;ď&#x20AC;&#x201D;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2013;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2014; www.vanhasselmakelaars.nl ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x201D;ď&#x20AC;&#x201D;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2013;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2014; ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x201D;ď&#x20AC;&#x201D;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2013;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2014; KWF www.vanhasselmakelaars.nl www.vanhasselmakelaars.nl www.vanhasselmakelaars.nl www.vanhasselmakelaars.nl ď&#x20AC;

ď&#x20AC;&#x201E; ď&#x20AC;&#x201E;

ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x160; ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x152; ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x160; ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x160; ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x152; ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x201D;ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x2013;ď&#x20AC;&#x2014;ď&#x20AC;&#x2DC;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x160; ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x201D;ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x2013;ď&#x20AC;&#x2014;ď&#x20AC;&#x2DC; ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x201D;ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x2013;ď&#x20AC;&#x2014;ď&#x20AC;&#x2DC;ď&#x20AC;&#x160; ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x201D;ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x2013;ď&#x20AC;&#x2014;ď&#x20AC;&#x2DC; ď&#x20AC;&#x160; ď&#x20AC;&#x2DC;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x203A;ď&#x20AC;&#x153;ď&#x20AC;&#x153;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x152; ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x160; ď&#x20AC;&#x2DC;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x203A; ď&#x20AC;&#x2DC;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x203A;ď&#x20AC;&#x153;ď&#x20AC;&#x153;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x152; ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x160; ď&#x20AC;&#x2DC;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x203A; ď&#x20AC;&#x17E;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x203A;ď&#x20AC;&#x153;ď&#x20AC;&#x153;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x203A;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2039; ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x203A;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x160; ď&#x20AC;&#x17E;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x203A; ď&#x20AC;&#x17E;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x203A;ď&#x20AC;&#x153;ď&#x20AC;&#x153;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x203A;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2039; ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x203A;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x160; ď&#x20AC;&#x160; ď&#x20AC;&#x17E;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x203A; ď&#x20AC;&#x160; ď&#x20AC;&#x160; ď&#x20AC;&#x2013;ď&#x20AC;&#x153;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;Ąď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x160; ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;Ąď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;˘ď&#x20AC;Łď&#x20AC;¤ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;Ľď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;Śď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;§ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x192; ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;˘ď&#x20AC;Łď&#x20AC;¤ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;Ľď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;Śď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;§ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x160; ď&#x20AC;&#x160; ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;˘ď&#x20AC;Łď&#x20AC;¤ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;Ľď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;Śď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;§ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x192; ď&#x20AC;&#x2013; ď&#x20AC;&#x153;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;Ąď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x160; ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;Ąď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;˘ď&#x20AC;Łď&#x20AC;¤ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;Ľď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;Śď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;§ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x192; ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;˘ď&#x20AC;Łď&#x20AC;¤ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;Ľď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;Śď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;§ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x160; ď&#x20AC;&#x160; ď&#x20AC;&#x160; ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;˘ď&#x20AC;Łď&#x20AC;¤ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;Ľď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;Śď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;§ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x192; ď&#x20AC;¨ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;Šď&#x20AC;Šď&#x20AC;Šď&#x20AC;§ď&#x20AC;¤ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;Ľď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;Śď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;§ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x192; ď&#x20AC;Šď&#x20AC;Šď&#x20AC;Šď&#x20AC;§ď&#x20AC;¤ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;Ľď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;Śď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;§ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x160; ď&#x20AC;¨ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x160; ď&#x20AC;Šď&#x20AC;Šď&#x20AC;Šď&#x20AC;§ď&#x20AC;¤ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;Ľď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;Śď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;§ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x192; ď&#x20AC;¨ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;Šď&#x20AC;Šď&#x20AC;Šď&#x20AC;§ď&#x20AC;¤ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;Ľď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;Śď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;§ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x192; ď&#x20AC;Šď&#x20AC;Šď&#x20AC;Šď&#x20AC;§ď&#x20AC;¤ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;Ľď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;Śď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;§ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x160; ď&#x20AC;¨ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x160; ď&#x20AC;Šď&#x20AC;Šď&#x20AC;Šď&#x20AC;§ď&#x20AC;¤ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;Ľď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;Śď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;§ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x192;

ď&#x20AC;

ď&#x20AC;&#x201E;

Koopsom: incl. garage. Koopsom:â&#x201A;Źâ&#x201A;Ź265.000,00 265.000,00v.o.n. v.o.n. incl. garage. ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x160; ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x152; ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x201D;ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x2013;ď&#x20AC;&#x2014;ď&#x20AC;&#x2DC;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x160; ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x201D;ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x2013;ď&#x20AC;&#x2014;ď&#x20AC;&#x2DC; ď&#x20AC;&#x2DC;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x203A;ď&#x20AC;&#x153;ď&#x20AC;&#x153;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x152; ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x160; ď&#x20AC;&#x2DC;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x203A; ď&#x20AC;&#x17E;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x203A;ď&#x20AC;&#x153;ď&#x20AC;&#x153;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x203A;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2039; ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x203A;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x160; ď&#x20AC;&#x17E;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x203A; ď&#x20AC;&#x160;

ď&#x20AC;&#x2013;ď&#x20AC;&#x153;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;Ąď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x160; ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;Ąď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;˘ď&#x20AC;Łď&#x20AC;¤ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;Ľď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;Śď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;§ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x192; ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;˘ď&#x20AC;Łď&#x20AC;¤ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;Ľď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;Śď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;§ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x160; ď&#x20AC;&#x201A;ď&#x20AC;˘ď&#x20AC;Łď&#x20AC;¤ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;Ľď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;Śď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;§ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x192; ď&#x20AC;¨ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;Šď&#x20AC;Šď&#x20AC;Šď&#x20AC;§ď&#x20AC;¤ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;Ľď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;Śď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;§ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x192; ď&#x20AC;Šď&#x20AC;Šď&#x20AC;Šď&#x20AC;§ď&#x20AC;¤ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;Ľď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;Śď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;§ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x160; ď&#x20AC;¨ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x160; ď&#x20AC;Šď&#x20AC;Šď&#x20AC;Šď&#x20AC;§ď&#x20AC;¤ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;Ľď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;Śď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x192;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2020;ď&#x20AC;§ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x192;

www.vanhasselmakelaars.nl

www.vanhasselmakelaars.nl d Zakenvrien

Polikliniek Etten-Leur

Recreatiestalling Numansdorp OpeNt Occasion Center

ď&#x20AC;&#x2DC;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;?ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;?ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2013;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x2013;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x203A;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x153;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2DC;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;?ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;?ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2013;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x2013;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x203A;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x153;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2DC;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x160;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x2021;ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;?ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;?ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2013;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x152;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x161;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC; ď&#x20AC;&#x2022;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2018;ď&#x20AC;&#x2013;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2122;ď&#x20AC;&#x2019;ď&#x20AC;&#x2030;ď&#x20AC;&#x2C6;ď&#x20AC;&#x203A;ď&#x20AC;&#x201E;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x2039;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x2026;ď&#x20AC;?ď&#x20AC;&#x201C;ď&#x20AC;&#x17D;ď&#x20AC;&#x153;ď&#x20AC;

Wij steunen een

KRAANVERHUUR MET/ZONDER MACHINIST Ook voor een TE-DQYDQ%HUJHQ92) HUUR: MINI SHOVEL

echografie, borstonderzoek en rĂśntgenfoto kunt u bij ons terecht

Sloten maaien. /RRQEHGULMI.UDDQYHUKXXU*URQGZHUNHQ te koop: gEZEEfDE ZwARTE gROND

Jan van Bergen V.O.f. Hulsdonkstraat 20 4882 Jm Zundert tel: 076 - 5985324 Gsm: 06 - 55918911

www.carva.nl

Contact 0186-652960 - carva@planet.nl Stalling - Verkoop - Reparatie Onderhoud - APK Keuring

MEirsEwEg 14c +XOVGRQNVWUDDW=XQGHUW Polikliniek Etten-Leur Schoonhout 215 | 4827 ML Etten-Leur Tel. (076) 504 20 00 | www.polikliniek-ettenleur.nl

Nu in prijs verlaagd!

Voor meer info:

www.tekoopinzundert.nl of tel: 076-5974470

GRATIS CADEAUBON t.w.v. e10,bij meebrengen nieuwe klant (bij besteding vanaf e 25,-)

Dorpsstraat 103 - St. Willebrord - Tel. 0165-382794

Actie geldig van 22 okt. tot 3 nov. 2012

Vrijstaande semi bungalow Âą 500 mtr centrum Zundert.

Vraagprijs â&#x201A;Ź 439.000,-

Caravans, campers en vouwwagens! Voor alle voordelen zie:

7(.223 6WDOPHVW&KDPSLJQRQPHVW TE KOOP ,QFOYHUVSUHLGHQYROJHQV*356V\VWHHP 

Voor bemiddeling verkoop vragen wij:


x x x x x

x x

x x x

x x x

x x x x

x

x x

*Aanbiedingen max. 1 per klant • Geen verkoop aan handelaren • Zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden • Aanbiedingen zijn geldig van 24.10.12 t/m 28.10.12 • Zolang de voorraad strekt • Prijzen excl. verwijderingsbijdrage

x

x

x

x

Startuitstel Aquastop

2000 Watt vermogen HEPA filter

6 kg inhoud

VCC 8480 Stofzuiger zakloos

Vermogen 2000 Watt, hepa filter, parketborstel, in hoogte verstelbare buis, zuigkracht regeling in de handgreep, inclusief diverse accessoires, eenvoudig te reinigen. Art.nr.: 1103277

L 60460 Wasmachine

1400 toeren, 6 kg inhoud, energieklasse A++, laag waterverbruik, aquastop op de aanvoerslang, eenvoudige bediening, startuitstel, ruime programmakeuze. Art. nr.: 1164653

tot

Openingstijden

BREDA

Kruisvoort 14 Woonboulevard 4814 RZ Breda Tel. 076 - 5258100

ediamarkt.nl w.m wwnne er u nu op de mediamail!

Abo

22uur

maandag 10.00 - 22.00 uur dinsdag 10.00 - 22.00 uur woensdag 10.00 - 22.00 uur

donderdag 10.00 - 22.00 uur vrijdag 10.00 - 22.00 uur zaterdag 09.30 - 20.00 uur

www.mediamarkt.nl zondag

12.00 - 17.00 uur (IEDERE ZONDAG OPEN)

Ruim 2500 gratis parkeerplaatsen

Ook cadeaukaarten verkrijgbaar


- O V ER LI JD EN & H ER D EN K EN -

niets is zo karakteristiek in het leven als praten over de dood...

overlijden & herdenken In deze special Sterven in een huis vol leven Regisseur van je eigen afscheid â&#x20AC;&#x2DC;Gedachte van herdenken zal altijd blijven bestaanâ&#x20AC;&#x2122; Weldoenerskerkhof in oude glorie hersteld

COLOFON

Overlijden & Herdenken is een special van Uitgeverij De Bode, postbus 22, 4880 AA Zundert, tel. 076 599 8111. www.internetbode.nl Oplage 56.000 exemplaren Verspreidingsgebied Etten-Leur, Halderberge, Zundert en Moerdijk Acquisitie Jolanda den Haring, John van Aert, Jean-Pierre van der Heijden, Lauran Mol Redactie Ria van Meir, Vera de Geus, Britta Janssen, Addo Sprangers, Elna Hellemons Layout Lydia Langelaan, Jan Bastiaenen Druk Drukkerij & Uitgeverij Vorsselmans,

Bredaseweg 26, Zundert, tel. 076 599 8111, uwkrant@drukkerijvorsselmans.nl , www.drukkerijvorsselmans.nl Verspreiding Axender Roosendaal


- o v er li jd en & h er d en k en -

Rouwcentrum Zuidema Het overlijden van een dierbare is voor nabestaanden erg ingrijpend. Hierdoor is professionele hulp bijna altijd onontbeerlijk. Als er één uitvaartonderneming is, binnen de Gemeente Moerdijk, die deze hulp kan bieden dan is dat wel Rouwcentrum Zuidema, gevestigd in Klundert en Zevenbergen.

Rouwcentrum Zuidema Tel: 0168-405038 Betrokkenheid, persoonlijke begeleiding, aandacht voor individuele wensen en uitgebreide mogelijkheden staan voor ons centraal. Stijlvol dragen op schouders en thuisopbaring mogelijk.

Rouwcentra:

Beheer van:

Schanspoort 6 4791 HC Klundert

Rouwkamer De Westhoek Rouwkamer Zevenbergschen Hoek

Noordhaven 4 4761 DA Zevenbergen

Eric Arts

Kantoor:

Internet:

Noordschans 54 4791 RJ Klundert

info@rouwcentrum-zuidema.nl www.rouwcentrum-zuidema.nl

Jan Zuidema

In 1995 vestigde Jan Zuidema zich als begrafenisondernemer in Klundert, waar hij ook ging wonen. Sinds die tijd leidt hij de uitvaartonderneming, waarbij hij sinds 2010 wordt bijgestaan door Eric Arts.

Rouwcentra Als eerste rouwcentrum werd gebruikgemaakt van het rouwcentrum op de begraafplaats in Klundert, in 1999 werd de exploitatie overgenomen van de Gemeente Moerdijk. In 2009 werd het rouwcentrum aan de Noordhaven 4 in Zevenbergen in gebruik genomen. Dit is een modern rouwcentrum waar in een huiselijke sfeer afscheid genomen kan worden van een dierbare. Bij alle rouwbezoeken wordt naar behoefte koffie en thee geserveerd. Tevens beheert Zuidema de rouwkamer van verzorgingshuis De Westhoek en de rouwkamer in Zevenbergschen Hoek.

Een perfect verzorgde uitvaart, een troostrijke gedachte. Open Huis op zaterdag 3 november van 10.00 - 15.00 uur

in Rouwcentrum Zuidema, Noordhaven 4 te Zevenbergen.

S T I C H TEN I N GVERLEDE S T I C H T I N G HEDEN

S T I C H T I N G HEDEN EN VERLEDEN Thuis

EN VERLEDEN Opgericht bij notariële akte d.d.HEDEN 24 juli 2007 Voorzitter: Gerard Boo

Opgericht bij notariële akte d.d. 24 juli 2007 Voorzitter: Gerard Boot

Opgericht bij notariële akte d.d. 24 juli 2007 De stichting vraagt voor haar verzameling Voorzitter: Gerard Boot DOODS- BID EN DEVOTIE-PRENTJE

De stichting vraagt voor haar verzameling Rouwcentrum

Zuidema biedt ook de mogelijkheid om de opbaring elders te DOODS- BID EN DEVOTIE-PRENTJES laten plaatsvinden zoals thuis of in een OVERLIJDENSBERICHTEN rouwkamer in uw eigen woonplaats. Bij Voor complete verzamelingen kunnen wij een afspraak metZuidema u makende enmogeeen eventuele thuisopbaring biedt vergoeding is bespreekbaar. lijkheidinvoor op bed een Van een overledene zouden wij steeds gaarne het opbaring bezit komen van of eeninbidprentje en/of een kerkboekje en overlijdensbericht voor ons archief. U kunt deze opzenden. kist. Uiteraard wordt hierbij gebruik Wat de stichting nog meer doet en verzamelt kunt u vinden op onze website. gemaakt van moderne koeltechnieken.

De stichting vraagt voor haar verzameling

OVERLIJDENSBERICHTEN

DOODS- BID- EN DEVOTIE-PRENTJES Voor complete verzamelingen kunnen wij een afspraak met u make OVERLIJDENSBERICHTEN

vergoeding is bespreekbaar. Vancomplete een overledene zouden wij steeds bezit komen van Voor verzamelingen kunnen wij een gaarne afspraak in methet u maken en/of kerkboekje en overlijdensbericht voor ons archief. U kunt en eeneen eventuele vergoeding is bespreekbaar. Van een overledene Wat dewij stichting nog in meer doetkomen en verzamelt kunt u vinden zouden steeds gaarne het bezit van een bidprentje en/ op onze of een kerkboekje en overlijdensbericht ons archief. U kunt deze AFGEVEN KAN voor IEDERE ZATERDAG afgeven. Wat de stichting nog meer doet en verzamelt Tussen 10.00 en 12.00kunt uuru vinden op onze website. Ettenseweg 75 (achterom) 4891 XT Rijsbergen AFGEVEN KAN IEDERE ZATERDAG tussen 10.00 en 12.00 uur Bereikbaar op : 06 22 41 43 07 Ettenseweg 75 (achterom) 4891 XT Rijsbergen www.bootrijsbergen.nl kopje Bereikbaar op : 06 22 41 43stg. 07 heden en verleden www.bootrijsbergen.nl kopje stg. heden en verleden

AFGEVEN KAN IEDERE ZATERDAG Tussen 10.00 en 12.00 uur Voorbereiding Ettenseweg 75 (achterom) 4891 XT Rijsbergen

Bereikbaar op : 06 22 41 de 43 voorbereiding 07 Ook van een uitvaart

is bij hen en in goede handen. Steeds meer www.bootrijsbergen.nl kopje stg. heden verleden mensen hechten er waarde aan hun wensen rondom een uitvaart vooraf vast te leggen in een codicil. Giften welkom op Bankrekeningnummer RaBo 1325.23.140 ter bestrijding voor onze kosten. Deze formulieren zijn gratis verkrijgbaar bij Rouwcentrum Zuidema. Tevens is dit formulier te downWij zijn van mening, als stichting, dat het 1e graf op het huidige kerkhof bewaard dient te blijven voor het nageslacht. Daarvoor kuntwensen u ook eenwordt, vrijblijvende storten opgehoor deze bankrekening. loaden op www.rouwcentrum-zuidema.nl. Aan alle indiengift mogelijk, gegeven. Denkt u bijvoorbeeld aan de keuze van de kist, de wijze van vervoer, de keuze van een rouwbrief etc.

Giften welkom op Bankrekeningnummer RaBo 1325.23.140 ter bestrijding vo

Giften welkom op Bankrekeningnummer ter kerkhof bewa Wij zijn van mening, als stichting, dat het RaBo 1e graf1325.23.140 op het huidige voor hetvan nageslacht. Daarvoor kunt ook eenals vrijblijvende op deze bestrijding onze kosten. Wij zijn vanumening, stichting, datgift hetstorten 1e graf op het huidige kerkhof bewaard dient te blijven voor het nageslacht. Daarvoor kunt u ook een vrijblijvende gift storten op deze bankrekening.

TIP: Knip deze advertentie uit en bewaar deze.

TIP: Knip deze advertentie uit en bewaar deze.

Uitvaartverzekering

TIP: Knip deze advertentie uit en bewaar deze.

Als u verzekerd bent tegen uitvaartkosten dan kan dit zijn in natura (de verzekering wordt uitgekeerd in dienstverlening door de uitvaartverzekering) of in geld. Beide polissen vertegenwoordigen een bepaalde waarde die door Rouwcentrum Zuidema kan worden geïncasseerd. U heeft de keuze om dit geld op uw eigen rekening te laten storten, of deze te laten storten op rekening van Rouwcentrum Zuidema en het bedrag in mindering te laten brengen op de uitvaartnota. U bent hierbij niet verplicht de keuzes van de verzekeringsmaatschappij te volgen en kunt dus altijd gebruik maken van de diensten van Rouwcentrum Zuidema.

Nazorg Ook voor goede nazorg bent u bij Rouwcentrum Zuidema aan het goede adres, of het nu gaat om het opstellen van een dankadvertentie, het drukken van dankkaartjes of het adviseren bij de keuze van een grafgedenkteken, een asbestemming of een herdenkingssierraad, zij staan u met raad en daad terzijde.

Open Huis Om nog beter te kunnen adviseren willen wij graag laten zien wat Rouwcentrum Zuidema u te bieden heeft. Daarom nodigen wij u uit op zaterdag 3 november bij ons Open Huis in ons rouwcentrum aan de Noordhaven 4 te Zevenbergen. Op deze dag bent u van harte welkom om bij ons rond te kijken, uw vragen te stellen en informatie te verkrijgen. Tussen 10.00 en 15.00 uur staat de koffie voor u klaar. Graag geven wij u uitleg over wat ons bedrijf voor kan betekenen. Jan Zuidema en Eric Arts Uitvaartverzorgers

FEESTEN BRUILOFTEN – CONDOLEANCE PARTIJEN VOOR EEN GOED– VERZORGDE WWW.TURFVAART.NL IN076-5037067 EEN SFEERVOLLE OMGEVING FEESTEN – BRUILOFTEN – PARTIJEN 076-5037067

WWW.TURFVAART.NL 076 5037067 www.turfvaart.nl


- O V ER LI JD EN & H ER D EN K EN -

Hospice als alternatief voor sterven in een ziekenhuis

Sterven in een huis vol leven Het is een wens van velen om thuis te sterven. Om uiteenlopende redenen is dat niet altijd mogelijk. Een hospice of een bijna-thuis-huis biedt dan een uitkomst. Daar kunnen terminaal zieke gasten in een huiselijke omgeving met hun eigen spullen en de juiste zorg om zich heen de laatste dagen doorbrengen.

Praktische informatie • Een hospice is een voorziening waar mensen de laatste dagen van hun leven kunnen doorbrengen. Door de kleinschaligheid en de huiselijk sfeer vormt een hospice een persoonlijker alternatief dan een ziekenhuis, terwijl de juiste zorg toch binnen handbereik is. • Een terminaal zieke komt in aanmerking voor een verblijf in een hospice als hij of zij niet langer dan drie maanden meer te leven heeft. • In een hospice wordt geen behandeling gegeven, enkel de pijn wordt nog bestreden. • De palliatieve zorg die wordt aangeboden, wordt vergoed door de AWBZ (de algemene wet bijzondere ziektekosten). • In de meeste gevallen wordt een eigen bijdrage van de gasten gevraagd. • Voor familieleden en naasten zijn er – tegen vergoeding – logeermogelijkheden.

DOOR RIA VAN MEIR Het concept van een hospice bestaat in Nederland al een kwart eeuw. In Nieuwkoop werd het eerste bijna-thuis-huis geopend vanuit de gedachte om terminaal zieke mensen een alternatief te bieden voor het sterven in een ziekenhuis of verzorgingscentrum. Naast professionele verpleegkundigen draait een hospice ook op tientallen vrijwilligers. Zij bereiden maaltijden voor de gasten, houden de tuin bij of doen bijvoorbeeld de was voor de gasten. Eigenlijk zijn het de gewone, huishoudelijke dingen die thuis ook moeten gebeuren. De wensen van de gast staan centraal bij een hospice. De gasten zijn vrij om te bepalen hoe ze de dag doorbrengen. Er zijn mensen die nog een keer willen winkelen of even buiten wandelen. Ze kunnen zelf aangeven bij de kookvrijwilligers wat en hoe laat ze die dag willen eten en ze mogen hun appartementen met spullen en foto’s van thuis inrichten. Ook is er de gelegenheid om een wandeling te maken of een spelletje te spelen, mocht de gast dan wensen. De meeste hospices hebben een centrale huiskamer, maar gasten kunnen er ook voor kiezen om in hun eigen appartement te blijven. Het gebouw staat onherkenbaar in een woonwijk, waardoor de huiselijke sfeer benadrukt wordt. Die huiselijke omgeving doet en de persoonlijke aandacht doen gasten goed. Het zal niet de eerste keer zijn dat de patiënten opleven door de goede verzorging. Na de dood gaat de zorg vaak nog even door. In overleg met de familieleden en nabestaanden helpen de vrijwilligers vaak met het uitleiden van een overledene. Soms wordt er ook een kaars voor ze gebrand. Hoewel de dood een onvermijdelijk thema is voor wie in een hospice verblijft of werkt, drukt het naderende einde niet te zwaar op de stemming in een hospice. In plaats van de dood is het juist het leven dat de boventoon voert. Dankzij de goede zorgen hoeven de gasten zich niet continue te denken aan de laatste dagen, maar kunnen zij juist nog genieten van het leven.

Twee dunne bosjes Stroo Rond de dood en overlijden vonden er vroeger nogal wat andere gebruiken plaats. Burgemeester Gommers van Rijsbergen schreef in 1875: “Het sluiten van de vensters of luiken van het sterfhuis en het leggen op de straat aan de voordeur van twee dunne bosjes Stroo, in de vorm van een kruis, en die te dekken met een baksteen. Binnenshuis wordt voor den spiegel eene doek gehangen en de klok stil gezet: teekenend zinnebeeld van ’t ophouden van ’s menschen polsslag.” “Een der afleggers (meestal de buren) gaat, na het luiden der klokken, de buren uitnoodigen om des avonds ten sterfhuize den rozenkrans te komen bidden. Twee dagen na het overlijden wordt het lijk gekist en voorzien van het zoogenaamde doodshemd.” Vandaag de dag wordt een uitvaart heel anders geregeld. Men neemt een uitvaartverzorger in de arm om de uitvaart te regelen. Belangrijk is het hebben van veel eigen inbreng. Heel veel kan en mag, binnen de regels van de wet, om de uitvaart zo persoonlijk mogelijk te maken. De kerk is de laatste tijd steeds minder centraal komen staan. Ongeveer 60 procent van de overledenen in Nederland wordt gecremeerd. De crematie kan voorafgaan aan een kerkdienst of een uitvaartdienst in een Uitvaartcentrum of Afscheidshuis. Veel mensen vinden het fijn om alles onder één dak te laten plaatsvinden. Een Afscheidshuis is zo’n plek. De overledene kan er worden opgebaard en dagelijks kan er een bezoek gebracht worden. Ook de dienst kan er plaatsvinden met heel veel eigen inbreng. Uitvaartverzorging Jack Mathijssen beheert in het voormalige gemeentehuis van Rijsbergen zo’n afscheidshuis. In de aula is er voor honderd mensen een zitplaats. Na afloop kan er met koffie, thee, broodjes en koek worden nagepraat over het leven van de overledene in de koffiekamer. U bent vrij om een uitvaartverzorger te kiezen, ook als u bent verzekerd. De verzekering keert het uit te keren bedrag uit aan de uitvaartverzorger. Afhankelijk van de kosten van de uitvaart moet u dan bijbetalen. Via de websites van verscheidene uitvaartverzorgers kunt u tarievenlijsten bekijken. (o.a. www.jackmathijssen.nl


- O V ER LI JD EN & H ER D EN K EN -

Elk afscheid verdient een persoonlijke begeleiding!

Hospice alsWijalternatief staan altijd voor U klaar! voor in, uitvaartverzorging een ziekenhuis JAN DEsterven WIT & ZN. Een uitvaart kun je niet overdoen, daarom is het zo belangrijk dat dan alles klopt en naar de wens van de overledene en de nabestaanden verloopt. Het is Jan en Ruud de Wit er alles aan gelegen om alle aandacht aan de persoonlijke wensen te besteden.

Ligne Netwerk Notarissen snijbloemen snijbloemen boeketten boeketten grote sortering grote sortering kamer- ka

Sterven in een huis H H vol leven Mede door hun ruime ervaring kunnen ze een hoop werk uit handen van de nabestaanden nemen, zaken coordineren, op allerlei vragen antwoorden geven, service verlenen. Of het nu om “Wij kunnen het verdriet bij de nabestaanden formaliteiten gaat als aangifte doen bij de gemeente, contacten niet weghalen, maar hen wel heel wat zorgen met kerk of crematorium, het regelen van een koffietafel; of om uit handen nemen in deze zo emotionele tijd. het organiseren en meeregelen van meer persoonlijke aspecIn korte tijd moet heel veel geregeld worden!” ten bij een uitvaart als bijvoorbeeld het maken van persoonlijk drukwerk, het kiezen van passende muziek, online condoleren, Jan de Wit & Zn., uitvaartverzorging is een kleine of zelfs het maken van opnames van een uitvaart voor nabeonderneming die daardoor dicht bij de mensen staanden die niet aanwezig kunnen zijn, niets is voor Jan de Wit & Zn., uitvaartverzorging teveel. Een belangrijk onderdeel staat en dienstverlening persoonlijk maakt. van de persoonlijke aandacht die Jan en Ruud de Wit verlenen Jan de Wit is geen onbekende in West-Brabant als uitvaartverzor- is de nazorg die ze aan de nabestaanden bieden. Deze nazorg ger. Al ruim 33 jaar heeft hij op de hem karakteristieke, zeer per- gaat zover als de nabestaanden er behoefte aan hebben. Vaak soonlijke wijze zijn sporen in de uitvaartwereld verdiend. Meer is er behoefte om nog eens terug te kijken op het afscheid dat Het is een wens van velen om thuis te sterven. Om uiteenlopende dan 15000 uitvaarten heeft hij inmiddels tot volle tevredenheid aan de overledene gegeven is. Daarnaast hebben Jan en Ruud is datmogen nietverzorgen. altijdDe mogelijk. Een hospice of een bijna-thuis-huis Wit voor de nabestaanden altijd een praktische nazorgmap , inredenen de regio en ver daarbuiten afgelopen 12 de waarin een groot aantal praktische zaken vermeld staan na jaar is hijbiedt als zelfstandig uitvaartondernemer gevestigd op Markt kunnen terminaal zieke gasten dan een uitkomst. Daar indieeen een overlijden niet vergeten dienen te worden. 70 in Etten-Leur. Sinds 10 jaar is zoon Ruud in het familiebedrijf

huiselijke omgeving met hun eigen spullen en de juiste zorg om zich

werkzaam, aanvankelijk hoofdzakelijk achter de schermen. Ruud heen de laatste dagen doorbrengen. hield zich aanvankelijk bezig met de administratie, het maken van drukwerk en het opzetten van een unieke webwinkel voor uitvaarten. Naast Jan wordt Ruud gaandeweg ook steeds meer het gezicht van Jan de Wit & Zn., uitvaartverzorging . Naast het verzorgen van uitvaarten beschikt Jan de Wit & Zn., uitvaartverzorging over een unieke uitvaartwinkel op de Markt in Etten- Jan de Wit & Zn., uitvaartverzorging Altijd totmensen uw dienst! dag de en nacht persoonlijkdagen bereikbaar! Leur met daarnaast, geheel inis het huidige passend een waar • Een hospice een tijdsbeeld voorziening laatste webwinkel uitvaarten. Bij Jan de Wit & Zn.,doorbrengen. uitvaartverzorvanvoor hun leven kunnen Door de kleinschaligheid en ging , wordt niet met een antwoordapparaat gewerkt, altijd, 24 Uitvaart- en informatiewinkel de huiselijk sfeer vormt een hospice persoonlijker Markt 70,een 4875 CG ETTEN-LEUR uur per dag wordt men direct en persoonlijk te woord gestaan. alternatief dan een ziekenhuis, terwijl de juiste zorg toch Jan en Ruud de Wit hechten enorm veel waarde aan de persoontelefoon: 076-5015807 telefax: 076-5023787 lijke binnen aandacht die handbereik ze de nabestaanden kunnen is. bieden. Vaak email: info@jandewit-zn.nl site: www.jandewit-zn.nl zorgen zij voor een eerste opvang, waarbijkomt de nabestaanden • Een terminaal zieke in aanmerking voor een verblijf in ondanks alle verdriet, hun verhaal kwijt kunnen.

Praktische informatie

• • • •

een hospice als hij of zij niet langer dan drie maanden meer te leven heeft. In een hospice wordt geen behandeling gegeven, enkel de pijn wordt nog bestreden. De palliatieve zorg die wordt aangeboden, wordt vergoed door de AWBZ (de algemene wet bijzondere ziektekosten). In de meeste gevallen wordt een eigen bijdrage van de gasten gevraagd. Voor familieleden en naasten zijn er – tegen vergoeding – Uitvaart catering, condoleance bij Het Turfschip logeermogelijkheden.

Uitvaart catering, condoleance bij Het Turfschip

Wouwsewegplanten 1 planten tuinplanten tuinplanten • potteriën • potteriën • decoratieartikelen • decoratieart 4661 VM Halsteren T (0164) 68 68 38 E halsteren@lignenotarissen.nl

Lieve Vrouwepoort 1 4651 DC Steenbergen T (0167) 56 46 50 E steenbergen@lignenotarissen.nl

Wouwseweg 1

Kolonel den Oudenstraat 24 4661 VM Halsteren 4751 HJ Oud Gastel T (0165) 51 21 54 T (0164) 68 68 38 E halsteren@lignenotarissen.nl E oudgastel@lignenotarissen.nl

et adres et adres voor voor al al www.lignenotarissen.nl uw bloemwerk uw bloemwerk Lieve Vrouwepoort 1

snijbloemen boeketten grote sortering kamer4651 DC• Steenbergen snijbloemen • boeketten • grote•sortering kamerplanten planten tuinplanten T (0167) 56 46 50 • potteriën • decoratieartikelen • tuinplanten • potterieën • decoratieartikelen E steenbergen@lignenotarissen.nl

DOOR RIA VAN MEIR

Kolonel den Oudenstraat 24

Het concept van een hospice bestaat in Nederland al een kwart eeuw. In 4751 HJ Oud Gastel Nieuwkoop werd het eerste bijna-thuis-huis geopend vanuit de gedachte om T (0165) 51 21 54 terminaal zieke mensen een alternatief te bieden voor het sterven in een zieE oudgastel@lignenotarissen.nl kenhuis of verzorgingscentrum. Naast professionele verpleegkundigen draait een hospice ook op tientallen vrijwilligers. Zij bereiden maaltijden voor de gasten, houden de tuin bij of doen bijvoorbeeld de was voor de gasten. Eigenlijk zijn het de gewone, huishoudelijke dingen die thuis ook moeten gebeuren.

Het adres voor

uwH rouwbloemwerk et adres voor al

De wensen van de gast staan centraal bij een hospice. De gasten zijn vrij om te bepalen hoe ze devoor dag doorbrengen. Er zijn mensen dieadvies. nog een keer willen winkelen of even Ook een persoonlijk buiten wandelen. Ze kunnen zelf aangeven bij de kookvrijwilligers wat en hoe laat ze die dag willen eten en ze mogen hun appartementen met spullen en foto’s van thuis inrichten.en Ook is er de gelegenheid om een wandeling te maken of een spelletje te René Katinka René en Cappetijn Katinka Cappetijn spelen, mocht de gast dan wensen. De meeste hospices hebben een centrale huiskamer, Nieuwlandweg Nieuwlandweg 2 - Oudenbosch 2 - Oudenbosch maar gasten kunnen er ook voor kiezen om in hun eigen appartement te blijven. Het tel: 0165 - 312908 tel: 0165 - fax: - 312908 0165 - fax: 322829 0165- -e-mail: 322829 r.cappetijn@hetnet.nl - e-mail: r.cappetijn@hetne www.monicaoudenbosch.nl gebouw staat onherkenbaar in een woonwijk, waardoor de huiselijke sfeer benadrukt wordt. Die huiselijke omgeving doet en de persoonlijke aandacht doen gasten goed. Het zal niet de eerste keer zijn dat de patiënten opleven door de goede verzorging.

uw bloemwerk

Na de dood gaat de zorg vaak nog even door. In overleg met de familieleden en nabestaanden helpen de vrijwilligers vaak met het uitleiden van een overledene. Soms wordt er ook een kaars voor ze gebrand. Hoewel de dood een onvermijdelijk thema is voor wie in een hospice verblijft of werkt, drukt het naderende einde niet te zwaar op deIedereen stemming in een hospice. In plaatseen van de waardig dood is het juistafscheid. het leven verdient dat de boventoon voert. Dankzij de goede zorgen hoeven de gasten zich niet continue Reedijk helpt te denken aan Jan de laatste dagen, maarUitvaartverzorging kunnen zij juist nog genieten van het leven. daarbij.

Uitvaart rituelen veranderen. Mede door mensen uit andere landen en culturen.

Met toewijding en aandacht verzorgt

Met toewijding en aandacht verzorgt Jan Reedijk Uitvaartverzorging een Reedijk Uitvaartverzorging een René en Katinka Cappetijn Janbegrafenis Toespraken, muziek, de condoleance en de koffietafel zijn de gebruikelijke onderdelen van een uitvaart. Uiteraard behoort het tot de mogelijkheid of crematie van een geom voor iets anders te kiezen. Hedendaags kunt u afwijken van wat “standaard” is. Steeds meer mensen kiezen voor iets speciaals dat bijdraagt begrafenis of crematie van een geliefde, Nieuwlandweg 2 Oudenbosch liefde, vriend of familielid. Vanaf het aanEn het afscheid van de overledene. omdat een uitvaart al verdrietig genoeg is, kunnen wij samen met u of vriend of familielid. Vanaf het voorgesprek voorgesprek tot en met de uitvaartZoet, hartig, kleine hapjes of juist een warm buffet? Hou daarbij in gedachten wat zijn of haar lievelingseten was, of welk hapje nou mooi bij hem of tel: 0165 312908 fax: 0165 322829 e-mail: r.cappetijn@hetnet.nl Uitvaart rituelen Mede mensen uw uitvaartleider, eenveranderen. deel van de zorgen uitdoor handen nemen. uit andere landen en culturen. tot en met de uitvaartplechtigheid kunt u haar zou passen. plechtigheid kunt u plaats. op onsBurgemeester rekenen met ruim 25 jaar ervaring Rond de dood en overlijden vonden er vroeger nogal wat andere gebruiken Uitvaart catering, condoleance bij Het Turfschip op en onsuw rekenen enstaan uw wensen bij ons wensen bij ons staan centraal. een begrip in de regio Uiteraard wordt de door u gewenste sfeer en uitstraling tot in de details geregeld en uitgevoerd. Onze medewerkers staan klaar om op Gommers van Rijsbergen schreef in 1875: “Het sluiten van de vensters of luiken van het sterfhuis Toespraken, muziek, de condoleance en de koffi etafel zijn de gebruikelijke En omdat een uitvaart al verdrietig genoeg is, kunnen wij samen met u of uw uitvaartleider, een deel van de zorgen uit handen nemen. centraal. Tevens zijn wij door onze persoonprofessionele wijze binnen enkele dagen een passend afscheid te verzorgen. Tevens zijn wij door onze persoonlijke eren. Mede door mensen andere landen en culturen. onderdelen vanuitde uitvaart. Uiteraard behoort het tot de mogelijkheid om voor en het leggen op de straat aan de voordeur van twee dunne bosjes Stroo, inunieke de vormuitvaart van een te kruis, lijke aanpak staat een unieke uitvaart te aanpak ininstaat een www.janreedijkuitvaartverzorging.nl iets anders te kiezen. Hedendaags kunt u afwijken van wat “standaard” is. verzorgen tegen redelijke kosten. en die te dekken met van een baksteen. BinnenshuisUiteraard wordt voor den spiegel redelijke eene gehangen Uitvaart catering, condoleance Het Turfschip muziek, condoleance en de koffietafel deuitbij gebruikelijke onderdelen een uitvaart. behoort hetdoek totkosten. de mogelijkheid l verdrietigToespraken, genoeg is, kunnen wij samende met u of uw uitvaartleider, een deel van de zijn zorgen handen nemen. verzorgen tegen info@janreedijkuitvaartverzorging.nl En omdat een uitvaart al verdrietig genoeg is, kunnen wij samen met u of uw uitvaartleider, een deel van de zorgen uit handen nemen.

Uitvaart rituelen veranderen. Mede door mensen uit andere landen en culturen.

Uitvaart catering, condoleance bij Het Turfschip

Twee dunne bosjes Stroo

Steeds meeriets mensen kiezen iets speciaals dat bijdraagt aan het afscheid van en de klok stil gezet: teekenend zinnebeeld van ’t ophouden van ’s menschen polsslag.” Uitvaart rituelen veranderen.Hedendaags Mede door mensen uit andere en culturen. van wat “standaard” is. Steeds meer mensen kiezen voor iets speciaals dat bijdraagt om voor anders te voor kiezen. kuntlanden u afwijken

Neem vrijblijvend contactonderdelen op voor meer informatie. 076 501 31Uiteraard 45 e condoleance en de koffietafel zijn de gebruikelijke van een T.uitvaart. behoort het tot de“Een mogelijkheid de overledene. der afleggers (meestal de buren) gaat, na het luiden der klokken, de buren uitnoodigen om des E. info@hetturfschip.com En omdat een uitvaart al verdrietig genoeg is, kunnen wij samen met u of uw uitvaartleider, een deel van dat de zorgen uit handen nemen. aan hetkunt afscheid van kiezen. Hedendaags u afwijken vande watoverledene. “standaard” is. Steeds meerI. mensen kiezen voor iets speciaals bijdraagt www.hetturfschip.com Wij zijn uur per dag bereikbaar op: Twee 076-502 avonds ten sterfhuize den24 rozenkrans te komen bidden. dagen na28 het87* overlijden wordt het overledene. Toespraken, muziek, de condoleance en de koffietafel zijn de gebruikelijke onderdelen van een uitvaart. Uiteraard behoort het tot de mogelijkheid Zoet, hartig, kleine hapjes of juist een warm buff et? Hou daarbij in gedachten wat lijk gekist en voorzien van het zoogenaamde doodshemd.” *Ook als ubijdraagt een Natura uitvaartverzekering heeft, kunt u ons bellen. om voor iets anders te kiezen. Hedendaags kunt u afwijken van wat “standaard” is. Steeds meer mensen kiezen voor iets speciaals Zoet,haar hartig, kleine hapjes of juist een buffet? daarbij in gedachten wat zijn of dat haar lievelingseten was, of welk hapje nou mooi bij hem lievelingseten was, of hapje nouwarm bij hem ofHou haar zouofpassen. aandaarbij het afscheid van welk de overledene. es of juist zijn een of warm buffet? Hou in gedachten wat zijn ofmooi haar lievelingseten was, welk hapje nou mooi bij hem of

haar zou passen. Zoet, hartig, kleine hapjes of juist een warm buffet? Hou daarbij in gedachten wat zijn of haar lievelingseten was, of welk hapje nou mooi hem of heel anders geregeld. Men neemt een uitvaartverzorger in de Vandaag de dag wordt eenbijuitvaart

zouupassen. Jan Reedijk Jagershof 10,eigen 4871 KGHeel Etten-Leur Uiteraard wordt de haar door gewenste sfeer en uitstraling tot in de details geregeld arm om de uitvaartuitvaartverzorging te regelen. Belangrijk is het hebben van veel inbreng. veel kan u gewenste sfeer en uitstraling tot in de details geregeld en uitgevoerd. Onze medewerkers staan klaar om op en uitgevoerd. Onze medewerkers staan klaar om op professionele wijze binnen Uiteraard wordt de door u gewenste sfeer en uitstraling tot in de details geregeld en uitgevoerd. Onze medewerkers staan klaar om op en mag, binnen de regels van de wet, om de uitvaart zo persoonlijk mogelijk te maken. Uiteraard wordtprofessionele de door u binnen gewenste sfeer en uitstraling tot in de details geregeld en uitgevoerd. Onze medewerkers staan klaar om op en enkeleenkele dagen dagen een passend afscheidafscheid tewijze verzorgen. dagen een passend afscheid te verzorgen. een passend te enkele verzorgen.

professionele wijze binnen enkele dagen een passend afscheid te verzorgen. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

T. 076 501 31 45 E. info@hetturfschip.com I. www.hetturfschip.com

Neem vrijblijvend contact

Onze doelstelling is om nabestaanden

De kerk is de laatste tijd steeds minder centraal komen staan. Ongeveer 60 procent van de daadwerkelijk te helpen bij het regelen overledenen in Nederland wordt gecremeerd. De crematie kan voorafgaan aan een kerkdienst en verzorgen van een uitvaart, rekening een31uitvaartdienst in een Uitvaartcentrum of Afscheidshuis. T. 076of501 45 Het regelen van een uitvaart is voor houdend met de persoonlijke wensen. E. info@hetturfschip.com Veel mensen vinden het fijn om alles onder één dak te laten plaatsvinden. Een Afscheidshuis is velen een ingrijpende gebeurtenis Een persoonlijke benadering is bij Jan I. www.hetturfschip.com zo’n plek. De overledene kan er worden opgebaardReedijk en dagelijks kan er een bezoek Uitvaartverzorging erggebracht belangrijk. waarbij veel komt kijken. Daarbij worden. Ook de dienst kan er plaatsvinden met heel veel eigen inbreng. Het zit hem dan ook niet in de grootsheid, de kosten van een uitvaart opkunnen voor meer informatie. T.een 076 501 31 45 Uitvaartverzorging Jack Mathijssen beheert in hetmaar voormalige van Rijsbergen zo’n juist ingemeentehuis kleine details. belangrijke rol spelen. Na een persoonOok dezitplaats. “Lichtjesavond” doorkoffi onse, afscheidshuis. In de aula is er voor honderd mensen een Na afloop wordt kan er met E. info@hetturfschip.com lijkbroodjes gesprek we nagepraat aan de hand georganiseerd en uit deingrote belangthee, en maken koek worden over het leven van de overledene de koffi ekamer. I. www.hetturfschip.com van uw keuze een opgave van kosten.

stelling is gebleken dat er een duidelijke

aan zo’n De avond. Omdat wijom vanuit ons kantoor aan huisookbehoefte U bent vrij een uitvaartverzorger te kiezen, als u bentisverzekerd. verzekering keert

het uit te keren bedrag aan de uitvaartverzorger. Afhankelijk van de kosten van de uitvaart werken kunnen we uit tegen een eerlijke Kortom: Jan Reedijk Uitvaartverzorging moet u dan bijbetalen. Via de websites van verscheidene uitvaartverzorgers kunt u tarievenlijsten tariefstelling werken wat uiteindelijk is er voor iedereen, kijk op onze website: bekijken. (o.a. ten www.jackmathijssen.nl goede komt aan de cliënt. www.janreedijkuitvaartverzorging.nl Uitvaart catering, condoleance bij Het Turfschip

o


- O V ER LI JD EN & H ER D EN K EN -

Vastleggen bij de notaris?

ER IS STEEDS MEER MOGELIJK IN UITVAARTLAND

De keuze wie gaat helpen met het vastleggen van de eigen uitvaart is van groot belang. Dat kan zowel een klein particulier bedrijf zijn als één van de landelijke uitvaartondernemingen. Maar let op: er zijn mensen die naar een notaris gaan, hun wensen in een testament laten vastleggen en daarna gerust gaan slapen. Dat is helemaal fout gedacht. Een testament wordt gewoonlijk pas een paar weken na het overlijden geopend. De uitvaart is dan al lang achter de rug. Het is ook een optie om niemand erbij te betrekken, maar alles vast te leggen in een speciaal daarvoor bedoeld document. Er zijn verschillende soorten wensenlijsten verkrijgbaar bij uitvaartondernemers. Daarop kan vastgelegd worden wat uw wensen. De uitvaartondernemer slaat die informatie vervolgens op in zijn archief, zodat de wensen aan de nabestaanden kenbaar gemaakt kunnen worden als dat nodig is.

Regisseur van je eigen afscheid... DOOR VERA DE GEUS

De dood is een onderwerp waar niemand met plezier over nadenkt. Het vastleggen van de eigen uitvaart is dan ook een luguber idee. Toch kiezen steeds meer mensen ervoor om zelf hun crematie of begrafenis te regelen. Dat vastleggen is een wellicht een moeilijk moment in uw leven, maar kan gelukkig op een prettige en eenvoudige manier gebeuren.

Regels bij het regelen Veel is te regelen, maar er zijn regels. Ook op het gebied van uitvaarten zijn er in Nederland een aantal wetten. Zo bestaat de wet op de lijkbezorging. Daarin staan alle regels rond het overlijden. Eén van die regels is dat een overledene enkel begraven of gecremeerd mag worden of zijn of haar lichaam beschikbaar kan stellen aan de wetenschap. Een andere mogelijkheid is simpelweg verboden. Ook mag een uitvaart officieel nooit binnen zesendertig uur plaatsvinden en moet de uitvaart binnen vijf dagen achter de rug zijn. In sommige gevallen kan die termijn van vijf dagen te kort zijn. Dat kan bijvoorbeeld in gevallen dat de familie ver weg woont en niet binnen die termijn kan overkomen. Gelukkig kan er dan uitstel aangevraagd worden en in de meeste gevallen wordt dat gewoon toegestaan.

Lichtjesavond 2012 Op zondag 9 december a.s. organiseren Uitvaartver-zorging Jan de Wit & Zn en Jan Reedijk Uitvaartverzorging wederom een ‘Lichtjesavond’ op het terrein van de Algemene Begraafplaats aan de Zundertseweg te Etten-Leur. Vorig jaar vond deze ‘Lichtjesavond’ voor de 1e keer plaats en mochten we 1200 bezoekers verwelkomen. Een ‘Lichtjesavond’ wordt gehouden om nabestaanden in de gelegenheid te stellen hun dierbare overledenen te gedenken in een periode waarin ons dagelijkse leven wordt overheerst door de feestdagen. Ook nu weer zal de begraafplaats verlicht zijn door brandende fakkels die ervoor zorgen dat de begraafplaats verlicht zal zijn. Dit in combinatie met het mogelijke winterweer, zal een bijzondere ambiance teweeg brengen. Daarnaast ontvangt iedere bezoeker een brandend kaarsje dat op het graf van een dierbare kan worden geplaatst. Ook dit jaar weten we ons initiatief gesteund door lokale ondernemers die belangeloos hun diensten aanbieden. Zo zal er weer een ontmoetingspunt zijn waar u ondermeer koffie etc. kunt verkrijgen en verzorgt Siem van Baal met zijn Cabaret van Zolder voor stemmige en sfeervolle muziek. Graag hopen wij u te begroeten op deze avond. Voor meer informatie kunt u bellen met: 076 – 5022887 of 076 – 5015807.

Gemakkelijk is de regie van het eigen afscheid niet. Sommige mensen zien er wellicht als een berg tegenop om het te regelen. Zowel om praktische als emotionele redenen. Mensen vinden het vaak een moeilijke stap in hun leven, want de dood schuif je immers het liefst voor je uit, je wilt er niet aan denken. Karen Hoogland ervaarde net als velen een bepaalde angst, maar besloot vorig jaar na het overlijden van haar man om haar eigen crematie toch met behulp van een uitvaartbegeleider op papier te laten zetten: “Het deed me pijn om erover te praten. Ik bedoel, je staat midden in het leven en dan moet je nadenken over het definitieve einde. Dat is gewoon beangstigend. Het komt dan nog dichterbij dan je eigenlijk wilt.” Toch is het het overwegen meer dan waard. Karen: “Ik ervaarde dat ik rustiger werd naarmate ik er langer en meer mee bezig was. Nu alles op papier staat, kan ik het hoofdstuk ‘de dood’ afsluiten. In wezen hoef ik me er nu de rest van mijn leven niet meer mee bezig te houden. Ook niet als ik ernstig ziek wordt. Dat geeft toch wel rust. Ook voor mijn kinderen, denk ik.”

Voor uzelf Voor de nabestaanden is het inderdaad prettig als ze weten wat hun overleden dierbare wil. Als het moment daar is, moeten zij in korte tijd erg veel moeten regelen. Zij zijn genoodzaakt om veel en soms moeilijke beslissingen te nemen in een toch al hectische en verdrietige tijd. Nabestaanden willen het graag doen zoals de overledene het gewild zou hebben, maar vaak hebben ze daar geen idee van. Zelfs het kiezen tussen een crematie of begrafenis kan soms problemen opleveren. Natuurlijk regel je je afscheid niet alleen voor de mensen om je heen. Het is vooral een stukje van jezelf. Als u alles vooraf vastlegt, weet u zeker dat alles straks naar uw wens verloopt. We willen tegenwoordig immers een persoonlijke uitvaart die bij ons past, niet één uit een boekje.

De eerste stap Maar wat moet er allemaal gebeuren als je de touwtjes in handen wilt houden? De belangrijkste keuze die omtrent de uitvaart gemaakt moet worden is natuurlijk cremeren of begraven. Als er eenmaal gekozen is voor een crematie of begrafenis, dan is het voor de hand liggend om ook te beslissen wat er met de stoffelijke resten moet gebeuren. Na crematie kan de as bewaard worden in een urn bij bijvoorbeeld dierbaren thuis of juist bij een crematorium. Het is ook mogelijk om as in een sieraad of zelfs tatoeage te laten verwerken. Uitstrooien is ook een optie. Dat kan simpelweg op een daarvoor bedoeld strooiveld, maar het is ook mogelijk om dat (binnen bepaalde regels) te doen op een plek naar wens. Bij een begrafenis, kan zelf de plaats gekozen worden, eveneens als het gedenkteken dat bij het graf komt te staan. Vrijwel alles is mogelijk qua vorm, materiaal, afmetingen en natuurlijk de tekst en eventuele beeltenissen. Tegenwoordig is een digitale grafsteen ook een optie. Op de grafsteen komt dat een beeldscherm waarop van alles kan worden afgedraaid, zoals een afbeelding met de naam, maar ook een video-opname die tijdens het leven van de overledene is gemaakt.

Persoonlijke wensen De keuze voor de kist is uiteraard heel persoonlijk. Een simpele, houten kist is mogelijk, maar ook een iets luxere uitvoering. Toch zijn we tegenwoordig niet meer gebonden aan de standaardmodellen. Er zijn ontelbaar veel mogelijkheden op dit gebied. Velen kiezen voor een simpele kist die ze na hun overlijden laten beschilderen en beschrijven door bijvoorbeeld kleinkinderen en andere familieleden. Persoonlijker kan haast niet! Een eveneens aparte mogelijkheid is de zogenaamde boekenkist. Dat is een lijkkist die tijdens het leven dienst doet als boekenkast. Na het overlijden wordt de kast in een mum van tijd omgebouwd tot lijkkist. Een kist is niet de enige optie om in begraven of gecremeerd te worden. Een lijkwade waar de overledene in gewikkeld kan worden behoort ook tot de mogelijkheden. De wijze van vervoer is op de dag van de uitvaart zeker een bepalende factor. Tachtig procent van de overledenen wordt nog steeds in een traditionele lijkwagen vervoerd. Toch zijn er ook op het gebied van vervoer steeds meer mogelijkheden. Zo heb je de uitvaartbus waarin de kist én de nabestaanden samen naar de plechtigheid vervoerd kunnen worden. Ook wordt er steeds vaker gekozen voor paard en wagen, de fietskar, de koets, een heuse Harley, de traditionele rouwstoet waarin het gevolg te voet over straat gaat of zelfs een limousine. Andere dingen om over na te denken zijn de bloemen, de kleding, rouwkaart, rouwadvertentie, persoonlijke voorwerpen die u bij u wilt houden en welke muziek er tijdens de plechtigheid moet klinken. Zelfs de keuze tussen koffie met cake of juist bier en met bitterballen na afloop van dienst kan naar eigen wens worden gemaakt.

Rust Natuurlijk is het niet zo dat hetgeen dat op papier staat, niet meer veranderd kan worden. We zijn vrij om wensen rond de uitvaart te veranderen of zelfs te annuleren. U kunt natuurlijk ook besluiten om niets officieel vast te laten leggen. Toch kan het veel problemen voorkomen om het onderwerp op zijn minst in de naaste omgeving bespreekbaar te maken. Het is hoe dan ook nuttig om na te denken over uw uitvaart. Er is namelijk maar één zekerheid in het leven en dat is dat iedereen een keer dood gaat. Dat kun je beter in alle rust zelf voorbereiden...


Nonnenpad 11, 4765CS Zevenbergschen Hoek Tel. 0168 452928 – 06 49028981 - O V ER LI JD EN & H ER D EN K EN -

Begrafenisonderneming Verwijmeren Zevenbergschen Hoek,

Nonnenpad 11, 4765CS Zevenbergschen Hoek Vele jaren het vertrouwde adres voor het persoonlijk begeleiden in en de verzorging HUIS IN RIJSBERGEN. Tel. 0168 452928 – 06 49028981 van uw uitvaart, ongeacht bij wie u bent verzekerd.

n 31 maart en 1 april hoopt Uit`n Nog te weinig Mathijssen Het Afscheidshuis tebesproken onderwerp; praten over de dood en hoe wil ik het uitgevoerd hebben! een heel persoonlijk codicil `Mijn Laatste Wensen` Uitvaartverzorgers: Annelies, Jack, Joke en Rosita. Zevenbergschen Hoek, en Dag en Uitvaartbeurs. Het Af- Ik heb samengesteld, waarin u letterlijk, al uw wensen van, na uw overlijden en over uw vestigd in het achtergedeelte van uitvaart in kunt vullen. Vooraf kunt u mij ook benaderen om uw uitvaart te bespreken entehuis van Rijsbergen. Naast Een afscheid is het begin zodat u dit, eventueel in dit boekje, vast kunt leggen. er en een opbaarkamerTijdens is er ook van herinneringen. de dagen na het overlijden ben ik het enige gezicht voor u en elke dag cheid te nemen in deevalueren aulawij(de de details naar de dag van uitvaart toe. De weken daarna ben ik ook Natuurlijk mensen laatste ), met ongeveer 75 zitplaatsen. bereid om u te begeleiden/steunen in hetstellen maken van een keuzehun voor een monument reis het liefst uit. Toch is het goed of afhandeling met een urn.

vooraf stil te staan bij die laatste reis.

Vraag vrijblijvend informatie!Het Hannie Ginneken – Verwijmeren is van vooral voor de nabestaanden Dag en nacht te bereiken belangrijk het afscheid reeds bij leven

te bespreken.

Nonnenpad 11, 4765 CS Zevenbergschen Hoek. Tel. 0168 452928 - 06 49028981 Wil ik liever gecremeerd of begraven www.uitvaart-verwijmeren.nl

verdient een uniek afscheid

Een geschilderde kist ? Kunstenares Mariette Jochems-Lambregts uit Wernhout maakt een persoonlijk afcheid mogelijk. Wat spreekt mij aan ? Welke mogelijkheden zijn er? In principe is alles mogelijk en natuurlijk spelen kleuren een belangijke rol. Samen met de nabestaanden of de kleinkinderen de kist beschilderen ? Samen bespreken waar de overledene voor stond: Bloemen, dieren, sport, hobby, strand ….. Waar was de overledene uniek in ?

worden en hoe moet de afscheidsplechtigheid gaan verlopen ? Niets is erger dan onzekerheid bij de nabestaanden, want voor hen is het overlijden een zeer ingrijpende gebeurtenis. Met een wilsbeschikking Havenhoofd 2 geef je je afscheidswensen aan en leg

Sint Bavostraat 36 EEN UNIEK LEVEN VERDIENT EEN UNIEK AFSCHEID. 4891 CJ Rijsbergen. Telefoon: 076-5963698 www.jackmathijssen.nl

UITVAART IN BESLOTEN KRING

Steeds vaker worden uitvaarten in besloten kring gehouden.

je al aantalworden zaken vast. Voor de overledenen worden steeds ouder. Deeen families kleiner en de nabestaanden is er ruimte om zich Ook het aantal kerkelijke uitvaarten is sterk dalende. over te geven aan het verdriet. Het De keuze voor een afscheid in kleinere kring is ook vaak ingegeven meeste is immers geregeld. door het aantal belangstellenden. Uitvaartverzorging Jack Mathijssen wil Een niet uitvaart, maar afgoeduw alternatief is dan de aula in uw een Afscheidshuis of een Uitvaartcentrum. In zo’n aula kan scheid regelen. De wensen van de sfeer bijeen komen. Men kan samen luisteren men in familiekring en in een meer ongedwongen naar de lievelingsmuziek van de staan overledene, gedichten of gedachten uitspreken en terug kijken op overledene en de familie cenhet leven. is het mogelijk om aan het afscheid een religieus tintje te geven. Kortom: de nabetraal. ThuisOok opbaren en verzorgen, of staanden nemen zelf regie in handen en vullen de inhoud van het afscheid zelf in. In besloten samen opbaren in dehet afscheidshuis, kring kan daarna de begrafenis of de (technische) crematie plaatsvinden. zelf bloemen bestellen bij de bloemist, samen muziek uitzoeken,geopend, waarin het afscheid in besloten kring kan Onlangs werd inde Rijsbergen een Afscheidshuis hetplaatsvinden. eucharistieboekje maken, toeHet Afscheidshuis is gevestigd in het voormalig Gemeentehuis. Maar ook is er een grotere uitvaart mogelijk. In de aula kunnen tot maximaal 100 zitplaatsen gerealiseerd worden. spraken voorbereiden, zelf de kist Het afscheidsbezoek kan dan plaatsvinden voorafgaand aan de korte dienst. dragen en eventueel helpen bij het Vaak zullenZo de nabestaanden kiezen voor een begraven. komen we samen totafscheid in de avonduren. In het Afscheidshuis in Rijsbergen is dat mogelijk. Een uitvaart in besloten kring is bij uitvaartverzorging Jack Mathijssen al eenmogelijk persoonlijke en unieke uitvaart. vanaf € 2.785.-

Oudenbosch tel. 0165 - 330960 Open Dag: zaterdag 31 maart en zondag 1 april. info@livado.nl www.livado.nl Op 1 januari jongstleden was het vijf jaar geleden dat Jack Mathijssen begon als Uitvaartverzorger. Inmiddels is het bedrijf een begrip geworden. Samen met het team wordt gestreefd naar een stukje eigenheid en uniciteit. Dat woord “Uniek” komt dan ook steeds terug. Vandaar dat er niet gekozen is voor woorden als Uitvaartcentrum of Mortuarium, maar voor “Het Afscheidshuis”. Een plek om samen te komen, te rouwen, afscheid te nemen op een eigen wijze. Het tijdstip bepaal jezelf, want een auladienst op een avond behoort tot de mogelijkheden. En dat alles natuurlijk met een “bakske troost”.

een n i e c n a e l o Uw cond . e i t a d o m m cco a e l l o v r e e f s

Ons laagste basistarief blijft onder € 3000.- (besloten kring)

Groepen tot 200 personen is mogelijk!

Op www.jackmathijssen.nl vindt u de basistarieven.

het Afscheidshuis.

De aula van het afscheidshuis met 100 zitplaatsen.

Afscheidshuis: Sint Bavostraat 18 Kantoor:

Sint Bavostraat 36 4891 CJ Rijsbergen

Telefoon:

076-5963698

Cees Cuperus heeft verzameling van 32.000 bidprentjes

‘Gedachte van herdenken zal altijd blijven bestaan’ Een mooie manier om een overledene te herdenken is het uitbrengen van een bidprentje. Bidprentjes zijn in feite van alle tijden; de oudst bekende zijn afkomstig uit Frankrijk en dateren van de zeventiende eeuw. Via Vlaanderen is het fenomeen aan het begin van de Bankrelatie: Rabobank nr. 14.84.70.556 – K.v.K. Breda nr. 20059731 achttiende eeuw in Nederland terechtgekomen, eerst alleen nog bij kloosterlingen en priesters maar later ook bij ‘de gegoede burgers’. Cees Cuperus is bijna dagelijks bezig met zijn uitgebreide collectie bidprentjes

DOOR ELNA HELLEMONS Nederland telt inmiddels heel wat verzamelaars van bidprentjes die elkaar regelmatig tegenkomen op beurzen en daar hun prentjes verkopen dan wel ruilen. Iemand die er alles over kan vertellen is Cees Cuperus (66) uit Wouw. Eind jaren ’70 begon hij met het verzamelen van bidprentjes, toen hij op een beurs in Eindhoven een twintigtal bidprentjes van overleden Wouwenaren tegenkwam. Inmiddels is zijn verzameling uitgegroeid tot bijna 32.000 stuks.

Geschiedenis Het bijzondere van deze verzameling is echter, dat Cees vanuit sommige bidprentjes op zoek gaat naar de achterliggende geschiedenis van de betreffende overledene. Zo heeft hij al meerdere biografieën geschreven over diverse Wouwse families en bekende en minder bekende Wouwenaren. Maar ook heeft hij vaak de families van militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in en om Wouw gesneuveld zijn van informatie betreffende hun vind- en laatste rustplaats voorzien. Geen wonder dus dat Cees, vaak in gezelschap van zijn vrouw Annelies, regelmatig de diverse archieven induikt om met de daar opgedane informatie verhalen te schrijven waardoor de geschiedenis letterlijk tot leven komt.

Bankrelatie: Rabobank nr. 14.84.70.556 – K.v.K. Breda nr. 20059731 Verzameling “Ik heb mijn verzameling inmiddels geschonken aan heemkundekring De Vierschaer in Wouw in de gemeente Roosendaal, zodat ik zeker weet dat hij in goede handen is als ik er niet meer voor kan zorgen. De verzameling bestaat voor het grootste gedeelte uit bidprentjes van Wouwenaren; de rest, meestal uit de omgeving, gebruik ik vooral om te ruilen of als mensen er specifiek om vragen”, vertelt Cees terwijl hij de vele mappen en laatjes laat zien waar de prentjes netjes gecatalogiseerd in zitten. “Hoe ik verder aan mijn materiaal kom? Bij De Vierschaer besteden wij bij braderieën en boekenmarkten altijd aandacht aan bidprentjes. En heel Wouw weet intussen dat ik ze verzamel, dus ik word zo ongeveer wekelijks weer van nieuwe exemplaren voorzien.”

Ontwikkeling “Bidprentjes horen specifiek bij de Rooms Katholieke Kerk”, verzekert Cees. “De oudste die ik in mijn verzameling heb, beginnen bij het jaartal 1836. Daarop staan afbeeldingen van de heilige naar wie de overledene genoemd was, of afbeeldingen van de lijdende en stervende Christus, altijd met dik aangezette rouwranden eromheen om het zwart van de dood te benadrukken. Nog wat later stonden er vaak alleen maar wat spreuken en Bijbelteksten

op het bidprentje, die de koster bij elkaar zocht. Vaak werd het bidprentje ook gebruikt als middel om aflaten te verkrijgen. Maar gaandeweg is het bidprentje steeds persoonlijker geworden en veel wereldser van opmaak en inhoud. Tegenwoordig spreekt men dan ook steeds meer van een gedachtenisprentje. Toch zit er nog steeds de gedachte van denken aan en herdenken van de overledene achter. En dat zal ondanks alle veranderingen wel altijd zo blijven, want de nabestaanden hebben daar behoefte aan.”


- o v er li jd en & h er d en k en -

Weldoeners Vanaf de Sint Bavostraat loopt tegenwoordig een officieel pad naar het Weldoenerskerkhof toe, vlak langs de pastorie van de parochie Sint Bavo. Er bevinden zich onder meer de graven van de bekende Bredase familie van Mierlo, naast zerken en grafstenen van diverse pastoors zoals de in 18200 overleden H. Crul. Mensen die regelmatig een schenking aan de kerk deden, of een aanzienlijke schenking ineens, werden gezien als weldoener. Vandaag de dag zouden zij als sponsor door het leven gaan. Wanneer de weldoener daartoe vooraf zijn wens had laten blijken, zou hij bij overlijden een speciaal plekje krijgen om begraven te worden. Elke maand werd in de kerk bovendien zijn naam genoemd. Deze kerkelijke praktijken behoren al heel lang tot het verleden, maar mensen die een gift doen zijn er nog altijd.

Weldoenerskerkhof in oude glorie hersteld Oude kerkhoven die in vergetelheid raken en langzaam maar zeker verloederen. Het zogeheten Weldoenerskerkhof in Rijsbergen was er lange tijd een voorbeeld van. Totdat de plaatselijke heemkundekring De Drie Heerlijkheden zich er mee bemoeide. Sinds vijf jaar ligt het prachtig gerestaureerde kerkhof er weer in volle glorie.

DOOR ADDO SPRANGERS Nog niet zo heel lang gelden dus lag tegenover de kerk van Rijsbergen, aan de overzijde van de Sint-Bavostraat, een sterk verwaarloosd plantsoen. Slechts weinig mensen realiseerden zich nog dat hier de middeleeuwse kerk had gestaan en eeuwenlang het kerkhof van het dorp had gelegen. Op dit Weldoenerskerkhof lagen niet alleen Rijsbergenaren begraven, ook de leden van enkele notabele Bredase families vonden er hun laatste rustplaats. De kerk werd in 1918 gesloopt en in 1935 hield ook het kerkhof op te bestaan. De graven die bewaard bleven, leden jarenlang een kommervol bestaan. De heemkundekring De Drie Heerlijkheden nam in 2007 de restauratie van het kerkhof op zich, daarbij gesponsord door de Rabobank, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Europese LEADER+-programma. Onderbegroeiing werd teruggesnoeid, grafzerken werden rechtgezet en gerestaureerd. De restauratie zorgde voor een eervolle vermelding bij toekenning van de Brabantse Monumentenprijs in 2008, waarbij de jury het door de plaatselijke heemkundekring De Drie Heerlijkheden initiatief om zelf fondsen te werven voor dit project bijkans de hemel in prees. Samen met de monumentale bomen, het Heilig-Hartmonument en de pastorie in de directe omgeving, vormt het Weldoenerskerkhof een cultuurhistorisch waardevol geheel. Het legt getuigenis af van het (religieuze) verleden van Rijsbergen en fungeert als een groene oase in de dorpskern. Inmiddels zijn ook de sporen en funderingen van de middeleeuwse kerk weer zichtbaar gemaakt.

‘Weldoenerskerkhof legt getuigenis af van verleden van Rijsbergen’

Een sfeervolle locatie voor een passend afscheid

Wanneer uw dierbare overlijdt zijn er veel zaken die geregeld moeten worden. Wij nemen graag de zorg voor de condoleance voor u uit handen. Tijdens de condoleance in onze sfeervolle locatie kunt u gezamenlijk terugkijken op de uitvaart.

Arrangementen Arrangement 1

- onbeperkt koffie en thee

€ 7,75

- 1 koffiekoek p.p.

Arrangement 2

- onbeperkt koffie en thee

€ 9,00

Om aan uw wensen tegemoet te komen hebben wij verschillende arrangementen voor u samengesteld.

Kijk voor meer informatie op www.bovendonk.nl of neem telefonisch contact met ons op.

- 1 saucijzen of worstenbroodje p.p.

Arrangement 3

- onbeperkt koffie en thee

- 2½ belegd broodje met kaas en vleeswaren p.p.

$GYHUWHQWLHWHNVW+DOGHUEHUJVH%RGH

€ 12,50

Conferentiecentrum Bovendonk Hofstraat 8 4741 AK Hoeven T. 0165-507550

LVSHUGLUHFWRS]RHNQDDUHHQ

QDFKWSRUWLHUPY ZLM]RHNHQNDQGLGDWHQPHW HHQIOH[LEHOHHQVHUYLFHJHULFKWHLQVWHOOLQJ ZHUN]DDPKHGHQEHZDNLQJYDQKHWJHERXZ ]RUJGUDJHQYRRUGHYHUJDGHU]DOHQ WHFKQLVFKRQGHUKRXG


- O V ER LI JD EN & H ER D EN K EN -

Hospice als alternatief voor sterven in een ziekenhuis

Sterven in een huis vol leven Bij ABC-GOUD worden uw goederen gekeurd op gehalte middels toetsing waarna de waarde middels geijkte weging wordt bepaald. Ons bedrijf is al sinds 1985 werkzaam in de edelmetaal branche.

Wij werken zeer transparant. U kunt gerust meekijken tijdens de taxatie.

ABC-GOUD betaald al jaren de hoogste netto prijzen zonder verborgen kosten.

Chr. Huygensstraat 44

4816 BK BREDA

076 - 587.29.10

Legitimatie verplicht!

Edisonplein Buslijn 4 (Hoge Vucht)

Het is een wens van velen om thuis te sterven. Om uiteenlopende redenen is dat niet altijd mogelijk. Een hospice of een bijna-thuis-huis MARGARET VERBRAAK biedt dan een uitkomst. Daar kunnen terminaal zieke gasten in een huiselijke omgeving met hun eigen spullen en de juiste zorg om zich heen de laatste dagen doorbrengen.

UITVAARTVERZORGING

Persoonlijke zorg Praktische informatie bij het laatste afscheid… • Een hospice is een voorziening waar de laatste Tel.:mensen 0165 - 36 dagen 45 66 van hun leven kunnen doorbrengen.Dag Dooren denacht kleinschaligheid bereikbaar en de huiselijk sfeer vormt een hospice een persoonlijker margaret@verbraak-uitvaart.nl alternatief dan een ziekenhuis, terwijl de juiste zorg toch www.verbraak-uitvaart.nl binnen handbereik is. Bergsebaan 104 • 4709 AR Nispen • Een terminaal zieke komt in aanmerking voor een verblijf in een hospice als hij of zij niet langer dan drie maanden meer te leven heeft. • In een hospice wordt behandeling gegeven, enkel de pijn Begrafenisen geen crematieverzorging wordt nog bestreden. • De palliatieve zorg die wordt aangeboden, wordt vergoed door de AWBZ (de algemene wet bijzondere ziektekosten). • In de meeste gevallen wordt een eigen bijdrage van de gasten Hoe wilt u dat uw dierbaren afscheid nemen van u? gevraagd. • Voor familieleden enunaasten zijnvia er mail – tegen vergoeding – Het uitvaartcodicil kunt aanvragen of logeermogelijkheden. onderstaand telefoonnummer.

Ria Jongenotter Altijd bereikbaar tel. 0168-403877 / 06-29595009 Postbus 115, 4790 AC Klundert Voor alle verzekerden

Ieder afscheid is anders... Een andere visie, met eigentijds karakter! Persoonlijk afscheid De manier waarop de mens met de dood omgaat is altijd in beweging. De dood is onlosmakelijk met het leven verbonden. Een andere kant van dezelfde medaille. Het wegvallen van strenge maatschappelijke en kerkelijke kaders hebben onze visie op de dood en de beleving ervan enorm veranderd. Er wordt steeds individueler mee omgegaan en er wordt ook meer uitdrukking gegeven aan de unieke persoonlijkheid van de overledene. Ieder mens is uniek en dat dient in de uitvaart tot uitdrukking te komen.

is, dan is de rouwhuiskamer van Wilma van Opstal een goed alternatief. Geen gewone rouwkamer, maar een als huiskamer ingerichte ruimte, waar jong en oud zich thuis kan voelen. Hier kunnen nabestaanden in alle rust, omringd met persoonlijke herinneringen aan de overledene, de dagen tussen overlijden en uitvaart bijeen komen en bezoek gespreid ontvangen. Tevens mag gebruik gemaakt worden van de aangrenzende sfeervolle koffiekamer. Belt u ons gerust als u meer wilt weten. Indien gewenst maken we een afspraak zodat we in een persoonlijk gesprek uw vragen kunnen beantwoorden.

Wij helpen u opMEIR weg DOOR RIA VAN De medewerksters van Uitvaartonderneming Meer informatie over onze onderneming, Wilma van Opstal nemen er de tijd voor om Het concept van een hospice bestaat in Nederland al een kwart eeuw. In onze visie, mogelijkheden en medewerksters u te helpen zelf op eigentijdse wijze vorm en Nieuwkoop werd aan het eerste bijna-thuis-huis geopend vanuit gedachte om vindt u opdewww.wilmavanopstal.nl inhoud te geven een persoonlijk terminaal zieke mensen een alternatief te bieden voor het sterven in een zieafscheid. Zij bespreken met u de mogelijkkenhuis of verzorgingscentrum. Naast professionele verpleegkundigen draait heden en zorgen voor de realisatie ervan. Het persoonlijk contact met de uitvaarteen hospice ook op tientallen vrijwilligers. Zij bereiden maaltijden voor de gasbegeleidster zorgt sfeer van ten, houden de tuinvoor bij ofeen doen bijvoorbeeld de was voor de gasten. Eigenlijk vertrouwen waarbij alle wensen omtrent zijn het de gewone, huishoudelijke dingende die thuis ook moeten gebeuren. uitvaart goed tot hun recht komen.

De wensen van de gast staan centraal bij een hospice. De gasten zijn vrij om te bepalen Nieuw in Breda: Rouwhuiskamer hoe opbaren ze de dagvan doorbrengen. Er zijngebeurt mensen die nog een keer willen winkelen of even Het een overledene regelmatig thuis, Ze maar als dit door buiten wandelen. kunnen zelf aangeven bij de kookvrijwilligers wat en hoe laat ze omstandigheden wenselijk die dag willen etenniet en mogelijk ze mogenofhun appartementen met spullen en foto’s van thuis inrichten. Ook is er de gelegenheid om een wandeling te maken of een spelletje te spelen, mocht de gast dan wensen. De meeste hospices hebben een centrale huiskamer, maar gasten kunnen er ook voor kiezen om in hun eigen appartement te blijven. Het gebouw staat onherkenbaar in een woonwijk, waardoor de huiselijke sfeer benadrukt wordt. Die huiselijke omgeving doet en de persoonlijke aandacht doen gasten goed. Het zal niet de eerste keer zijn dat de patiënten opleven door de goede verzorging.

Rouwhuiskamer: Haagweg 332 Breda (ingang begraafplaats Zuylen)

www.wilmavanopstal.nl Telefoon: 076 - 5201799 Schalkeveld 11 4838 Breda

Na de dood gaat de zorg vaak nog even door. In overleg met de familieleden en nabestaanden helpen de vrijwilligers vaak met het uitleiden van een overledene. Soms wordt er ook een kaars voor ze gebrand. Hoewel de dood een onvermijdelijk thema is voor wie in een hospice verblijft of werkt, drukt het naderende einde niet te zwaar op de stemming in een hospice. In plaats van de dood is het juist het leven dat de boventoon voert. Dankzij de goede zorgen hoeven de gasten zich niet continue te denken aan de laatste dagen, maar kunnen zij juist nog genieten van het leven.

Maatwerk

met

voordelen met

Maatwerk met voorde Maatwerk Twee dunne bosjes Stroo voordelen

Appelaarseweg 14, vonden 4793erEK Fijnaart Rond de dood en overlijden vroeger nogal wat andere gebruiken plaats. Burgemeester van 46 Rijsbergen schreef in 1875: “Het van de vensters of luiken van het sterfhuis TGommers (0168) 35 50, F (0168) 46sluiten 33 60 en het leggen op de straat aan de voordeur van twee dunne bosjes Stroo, in de vorm van een kruis, E info@cjnotarissen.nl

Ook voor budget uitvaarten, meer informatie is tevens te vinden op de website

www.riajongenotter.nl

Opbaring in alle rouwcentra of thuisopbaring mogelijk.

Moerland

www.cjnotarissen.nl

en die te dekken met een baksteen. Binnenshuis wordt voor den spiegel eene doek gehangen en de klok stil gezet: teekenend zinnebeeld van ’t ophouden van ’s menschen polsslag.” “Een der afleggers (meestal de buren) gaat, na het luiden der klokken, de buren uitnoodigen om des avonds ten sterfhuize den rozenkrans te komen bidden. Twee dagen na het overlijden wordt het lijk gekist en voorzien van het zoogenaamde doodshemd.”

Maatwerk

met Appelaarseweg 14, 4793 EK Fijnaart

voordelen

de dag wordt uitvaart geregeld. 46 Men neemt TVandaag (0168) 46 35 50,heelFanders (0168) 33 een60uitvaartverzorger in de Appelaarseweg 14, 4793 EK een Fijnaart arm om de uitvaart te regelen. Belangrijk is het hebben van veel eigen inbreng. Heel veel kan eninfo@cjnotarissen.nl mag, de regels46 van de33 wet, om T (0168) 46 35 E50, F binnen (0168) 60de uitvaart zo persoonlijk mogelijk te maken. Moerland Uitvaartverzorging Moerland Uitvaartverzorging E info@cjnotarissen.nl De kerk is de laatste tijd steeds minder centraal komen staan. Ongeveer 60 procent van de

Uitvaartverzorging 

 

 

www.cjnotarissen.nl www.cjnotarissen.nl

  Uw wensen staan centraal  

 Voor een persoonlijke begeleiding       Mogelijkheid tot thuisopbaring

  Voor een waardig afscheid  

 

      

 

13964

WWW.ABC-GOUD.NL Inkoop - verpanding

UITVAARTONDERNEMING WILMA UITVAARTONDERNEMING WILMA VAN VAN OPSTALOPSTAL

13964

Bent U door het verlies van een dierbare in het bezit gekomen van gouden/zilveren sieraden, munten, penningen, goud/zilver baren, munt collecties, bestek of andere waardevolle zaken ABC-GOUD is gespecialiseerd in taxatie en eventuele aankoop van deze items.

    

overledenen in Nederland wordt gecremeerd. De crematie kan voorafgaan aan een kerkdienst of een uitvaartdienst in een Uitvaartcentrum of Afscheidshuis. Veel mensen vinden het fijn om alles onder één dak te laten plaatsvinden. Een Afscheidshuis is zo’n plek. De overledene kan er worden opgebaard en dagelijks kan er een bezoek gebracht worden. Ook de dienst kan er plaatsvinden veel eigen inbreng. Appelaarseweg 14, 4793met EKheelFijnaart Uitvaartverzorging Jack Mathijssen beheert in het voormalige gemeentehuis van Rijsbergen zo’n T (0168) 46 35 50, F (0168) 46 33 60 afscheidshuis. In de aula is er voor honderd mensen een zitplaats. Na afloop kan er met koffie, E info@cjnotarissen.nl thee, broodjes en koek worden nagepraat over het leven van de overledene in de koffiekamer.

www.cjnotarissen.nl

U bent vrij om een uitvaartverzorger te kiezen, ook als u bent verzekerd. De verzekering keert het uit te keren bedrag uit aan de uitvaartverzorger. Afhankelijk van de kosten van de uitvaart moet u dan bijbetalen. Via de websites van verscheidene uitvaartverzorgers kunt u tarievenlijsten bekijken. (o.a. www.jackmathijssen.nl


AG BER ND TO ZO OK 28

IEDERE LAATSTE

ZONDAG VAN DE MAAND

www.winkelhartetten-leur.nl

G E OP END

INVESTEER NU WAARDEVOL IN UW WONING. MOOIE LEEFSERRES, KOZIJNEN & DEUREN IN KUNSTSTOF & ALUMINIUM, RENOVATIE & NIEUWBOUW

Nieuw...Nieuw...Nieuw Vanaf nu in Achtmaal:

Vleesautomaten met vlees van eigen boerderij.

Geopend: alle dagen van 8.00 u tot 20.00 u

✔ 30 jaar ervaring.

Ambachtelijk vlees van de Elfra Hoeve, da’s recht van de boerderij, dat kun je wel proeven!

✔ Eigen ontwerp en studiedienst. ✔ In kunststof en aluminium.

Elfra Hoeve Nieuwmoerseweg 21 Achtmaal

✔ Alles maatwerk door eigen produktie in Kalmthout. ✔ Onze adviseurs komen vrijblijvend ter plaatse en bespreken met

Klokkenmakerij

u het ontwerp van uw tuinkamer of leefkeuken tot in de details. ✔ Onbeperkt qua vormgeving en ralkleuren.

Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken • moderne uurwerken • wijzerplaten

✔ Wij verzorgen met gespecialiseerde vakmensen uw volledige renovatie of nieuwbouwproject. ✔ 10 jaar waarborg. ✔ Wij vragen nooit voorschotten.

UW VAKMAN WOONT NET OVER DE GR ENS IN KALMTHO UT!

Wilgenstraat 81 Oudenbosch Tel. 0165 - 320948 www.klokkenmakerijdetijd.nl

G.C. Smout

BEZOEK ONZE SHOWROOM

Winterviolen Potchrysanten Kachelhout Scharreleieren Aardappels/Frietaardappels Uien Overasebaan 8 4891RG Rijsbergen Tel: 06-13547834

SERRES - KOZIJNEN - DEUREN in ALUMINIUM & PVC

B r asschaat sest eenw eg 292 • 2 9 2 0 K a l mt h o u t B e l g i ë • Te l 0 0 3 2 3 6 6 6 5 7 8 6 • F a x 0 0 3 2 3 6 6 6 4 4 4 1 www. b r u vo. b e

Oktober Profel Actiemaand met

15% KORTING MET PROFEL KOZIJNEN ZIT U ER WARMPJES BIJ DE KOMENDE WINTER!

gratis

ontwerp en deskundig advies bij u thuis

keukens

zen uken kie e k w u thuis

gratis offerte check, altijd voordeliger Wij verzorgen uw gehele keuken van sloop en verlegwerk incl. installatie van uw nieuwe keuken.

Toe aan een nieuw kunstgebit of problemen met uw huidige?

Sense-Dent

u en Bel n naar g a a ! r v aktie onze Hart voor u en uw mond

Tevens snelle reparaties en klikgebit op implantaten! Tot 100% vergoed door zorgverzekering (vraag naar de voorwaarden)

076 - 515 06 13 Mastbosstraat 78a, 4813 GV Breda www.kunstgebitbreda.nl

tel. 076-5033971 • www.adhellemonskeukens.nl

Mollenbestrijding UW VERTROUWDE SPECIALIST IN KOZIJNEN, SERRES EN ZONWERINGEN

Bastiaansen Tel. 076-5968279

Wij heten u van harte welkom in onze showroom voor een ruime keuze in aluminium, kunststof en houten kozijnen, serres en tuinkamers, dakkapellen, carports, garagedeuren en zonwering.

Voor al uw dakwerken!! Tel : 076-5019711 Gsm : 06-14794401 www.rds-dakbedekkingen.nl info@rds-dakbedekkingen.nl

* Bitumen daken * Kunststof daken * Pannen daken * Zinkwerken

- opleidingen tot NMI registermediator - in-company trainingen - zakelijke en particuliere mediations

ERKEND MEDIATOR WORDEN?

Het Mediation Educatie Centrum (NMI erkend) leidt op voor het examen tot NMI registermediator. Meld u aan voor een gratis informatiebijeenkomst via onze website of bel 015 - 36 112 36. ETTEN-LEUR: Industrieterrein Vosdonk • Ecustraat 1 • tel. 076 - 50 88 077 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 uur WWW.COMATHERM.NL

Volgende informatiebijeenkomsten (start 19.30 uur): Do 15 nov, WestCord Hotel Delft (naast IKEA) Do 22 nov, Hotel Trivium te Etten-Leur Tel: 015 – 36 112 36

info@mediationeducatie.nl

www.mediationeducatie.nl


week 43 / 24 oktober 2012

Gemeente informatie

Piet Utens kandidaat wethouder gemeente Zundert De heer P.G.H.N. (Piet) Utens (59) wordt door de VVD Zundert voorgesteld als kandidaat om Willemijn van Hees als wethouder op te volgen na haar benoeming tot burgemeester van de gemeente Geertruidenberg. Piet Utens heeft ruime ervaring in de Zundertse politiek. Zo was hij onder meer van 1986 tot 1996 raadslid in de gemeente Rijsbergen, waarbij hij van 1990 tot 1994 het wethouderschap voor die gemeente vervulde. Van 1999 tot 2000 verving hij een tussentijds vertrokken wethouder in de nieuwe gemeente Zundert en ook van 2004 tot 2006 was de heer Utens wethouder in Zundert. Sinds 2010 is hij lid van de raadscommissie Maatschappij. Piet Utens is geboren en opgegroeid in Rijsbergen.

Inloopavond project ‘De Kerkakker’ te Rijsbergen Somnium Real Estate is voornemens om het bedrijfsperceel, waar op dit moment nog Garagebedrijf Van Riel is gevestigd, te herontwikkelen met nieuwe grondgebonden woningen. In het kader van de noodzakelijke bestemmingsplanprocedure vindt op woensdag 31 oktober 2012 van 19.00 tot 20.30 uur in Restaurant De Tijd te Rijsbergen een inloopavond plaats. Belanghebbenden en geïnteresseerden krijgen deze avond een eerste impressie van het voorgenomen bouwplan en kunnen al hun vragen over het project en de bestemmingsplanprocedure stellen.

Colofon Gemeente Zundert Afdelingen Bestuurszaken, Maatschappij & Dienstverlening, Bedrijfsvoering Markt 1, 4881 CN Zundert Afdelingen Strategie & Programmering, Beheer Openbare Ruimte Bredaseweg 2, 4881 DE Zundert Gemeentewerf Hofdreef 30, 4881 DR Zundert Milieustraat Zundert De Ambachten 20, 4881 XZ Zundert ELZ, startpunt voor welzijn, zorg en wonen De Welborg 14, Zundert Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur Postadres Voor alle afdelingen: Postbus 10.001 4880 GA Zundert E-mail gemeente@zundert.nl Internet www.zundert.nl Telefoon gemeentehuis 076 - 599 56 00 Maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. Vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Gemeentewerf 076 - 597 49 97 & Milieustraat ELZ, startpunt voor 076 - 503 89 39 welzijn, zorg en wonen Fax 076 - 599 56 66 Bezoek- en openingstijden gemeentehuis Maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur. Afdeling Maatschappij (publieksbalie) ook op woensdagmiddag van 13.30 uur tot 19.00 uur. Openingstijden Milieustraat Zundert Maandag van 14.00 uur tot 17.00 uur Donderdag van 14.00 uur tot 18.00 uur Zaterdag van 09.00 uur tot 14.00 uur

Ontwerpbestemmingsplan ‘Mfa Achtmaal’ Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Mfa Achtmaal’ ter inzage wordt gelegd. Korte inhoud Doel van dit plan is de realisatie van een multifunctionele accommodatie (Mfa) in de kern Achtmaal. In de Mfa komen verschillende functies, zoals een basisschool, gemeenschapshuis en (zorg-)woningen. De bestaande bebouwing wordt gesloopt. Het huidige bestemmingsplan ‘Kern Achtmaal’ uit 2011 staat de ruimtelijke ontwikkeling niet rechtstreeks toe. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te kunnen maken, is het onderhavige ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het plan bestaat uit een verbeelding met bijbehorende planregels, vergezeld van een toelichting. Ter inzage Het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken ligt van 25 oktober t/m 5 december 2012 tijdens openingstijden ter inzage bij de gemeente, afdeling Strategie en Programmering (Bredaseweg 2 te Zundert). Het plan kan ook worden geraadpleegd via www.mfa-achtmaal.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze Gedurende bovenstaande termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Degene die een mondelinge reactie wil geven, kan dat doen na het maken van een afspraak, tel. 076 – 596 98 44. Informatieavond Op woensdag 21 november 2012 vindt in dorpshuis De Nachtegaal te Achtmaal tussen 19.30 uur en 21.30 uur een inloopavond plaats. Op deze avond kunnen inwoners vragen stellen over het ontwerpbestemmingsplan en worden zij geïnformeerd over de stand van zaken rondom de Mfa. Vervolgprocedure Als de inzagetermijn voorbij is, wordt aan de raad een voorstel gedaan tot vaststelling van het bestemmingsplan. In dat voorstel worden de eventueel ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. In het vervolg van de procedure komt het bestemmingsplan nogmaals ter inzage te liggen als (eventueel gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan. De mogelijkheid bestaat dan nog om beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

11 informatieve afleveringen van uw gemeente

Aflevering 7: goed rioolgebruik Verfkwasten uitspoelen in de gootsteen, een doekje in het toilet gooien of gebruikt frituurvet doorspoelen. Het gebeurt vaak zonder er bij na te denken. Het vuile water uit de gootsteen en het toilet stroomt door het riool weg en thuis is iedereen er van af. Toch vragen we u even stil te staan bij wat u door het toilet en de gootsteen spoelt. Eén doekje door het toilet spoelen is niet echt een probleem, maar wel als heel veel mensen dit doen! In de grote rioolbuizen komen die doekjes samen. Ze hopen zich op tot grote kluwen, of ze laten de pompen in het rioolstelsel vastlopen. Het afvalwater kan dan niet meer weg, met alle gevolgen van dien. Frituurvet kan ook voor problemen zorgen. Het afgekoelde vet stolt, waardoor het uw eigen riool of het openbare riool blokkeert. Uiteindelijk kan het afvalwater niet meer door het riool stromen: het blijft dan in uw wc-pot of gootsteen staan. Andere stoffen, zoals medicijnen, verf en terpentine zorgen weliswaar niet voor verstoppingen in het riool, maar ze vervuilen wel onze vijvers, singels, meren en rivieren. Rioolwaterzuiveringsinstallaties lozen gezuiverd water op het oppervlaktewater. Maar tijdens het zuiveringsproces kunnen niet alle stoffen uit het water worden

verwijderd. Van medicijnen blijft bijvoorbeeld een deel in het water achter. Komt deze verontreiniging vervolgens in rivieren en sloten dan kan het zelfs, via vissen, vogels en drinkwater, in onze eigen voedselketen terechtkomen! Om verstoppingen te verhelpen en de waterzuivering te verbeteren, is veel geld nodig. Gemeenten en waterschappen vragen dit aan de burgers. Alleen met de bijdrage via de rioolheffing en de verontreinigingsheffing kunnen gemeenten en waterschappen zorgen voor een goed functionerend watersysteem. Heeft u thuis een verstopping, dan moet u deze zelf verhelpen. Door goed op te letten (op de verpakking staat vaak wat wel en niet mag), houdt u een ontstoppingsbedrijf buiten de deur en bespaart u onnodige kosten. Tips voor goed rioolgebruik Help ook mee ons water schoon te houden! Wat wel en wat niet in het riool mag en wat u wel met afval doet, leest u op www.nederlandleeftmetwater.nl. Ook op Inwoner Waterloonze website www.zundert.nl ket staan handige tips voor goed rioolgebruik. Volgende maand in aflevering 8: duurzaam watergebruik, met handige tips!

Bestemmingsplan ‘Buitengebied’ ter inzage vanaf 25 oktober a.s. Op 4 september jl. heeft de gemeenteraad van Zundert het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ vastgesteld. De afgelopen zes weken heeft de provincie de gelegenheid gehad om zich hierover te beraden. Van donderdag 25 oktober tot woensdag 5 december 2012 ligt het bestemmingsplan ter inzage. Het plan geldt op zijn vroegst pas over zes weken.

Ervaring leert echter dat het langer duurt, omdat het mogelijk is de inwerkingtreding te voorkomen. Alle informatie over het voorkomen van de inwerkingtreding, de reactieve aanwijzing van de provincie, de beroepsmogelijkheden en de consequenties vindt u op www.zundert.nl menu rechts Bestemmingsplan Buitengebied.

Werkzaamheden bodemonderzoek i.v.m. toekomst terrein Brabant Chemie Sinds 1995 investeren de gemeente Zundert, de provincie Noord-Brabant en het voormalige ministerie van VROM (nu Infrastructuur en Milieu) samen in het opruimen van de verontreiniging van de bodem en het grondwater van het terrein van het voormalige Brabant Chemie aan de Sint Bavostraat in Rijsbergen. Het uiteindelijke doel van deze sanering is om de locatie een andere bestemming geven, bijvoorbeeld wonen of openbaar groen. De sanering van het voormalige terrein van Brabant Chemie bereikt nu een fase waarin nagedacht kan worden over de toekomst van het gebied. Op donderdag 25 oktober a.s.

gaat daarom veldwerk van start om een verkennend bodemonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Brabant. Het gehele terrein van Brabant Chemie, zoals aangegeven in de Structuurvisie Rijsbergen, wordt onderzocht, m.u.v. particuliere percelen. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de huidige bodemkwaliteit. Deze kwaliteit zal een grote rol spelen in de toekomstige mogelijkheden van het terrein. Naar verwachting zijn de resultaten van het bodem- en grondwateronderzoek medio december beschikbaar.


week 43 / 24 oktober 2012

zundert.nl Kennisgeving ontwerpbeschikking gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning

Gemeenteraad Zundert

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat zij op grond van artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is de volgende omgevingsvergunning gedeeltelijk in te trekken:

Verzenddatum ontwerpbeschikking 22-10-2012

Gedeeltelijke intrekking vergunning

Locatie

voor een loonbedrijf annex rundveehouderij Buntweg 4, Achtmaal (de intrekking heeft betrekking op de rundveehouderij)

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 25 oktober 2012 gedurende zes weken ter inzage bij het cluster Vergunningverlening en Handhaving, Bredaseweg 2 te Zundert op elke werkdag van 09.00 tot 12.30 uur. Tijdens de inzageperiode kunnen (bij voorkeur schriftelijk) zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. Wij maken u er op attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als een belanghebbende ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure Rectificatie Per abuis zijn onderstaande verleende omgevingsvergunningen niet in de Zundertse Bode van 17 oktober jl. gepubliceerd. Ze zijn wel sinds 17 oktober te vinden op www.zundert.nl. Onze excuses voor mogelijke onduidelijkheid die hierdoor kan zijn ontstaan. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen heeft verleend:

Verzenddatum beschikking

Soort activiteit

Locatie

15-10-2012 15-10-2012 15-10-2012

plaatsen kantoor/kantine unit voor periode van 5 jaar plaatsen serre met overkapping kappen 1 Acer negundo en 1 Aesculus hippocastanum

Molenstraat 155, Zundert Wernhoutseweg 152A, Wernhout Bronswiek, Zundert

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tevens: a. naam en adres van de indiener; b. dagtekening; c. omschrijving en ‘ons nummer’ van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht; d. gronden van het bezwaar. Tevens kunt u, tegelijk met of na het indienen van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening (onder meer schorsing van de beschikking) vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda, Sector Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Uw belang moet dan wel zodanig zijn dat de beslissing op bezwaar niet kan worden afgewacht. Voor een dergelijk verzoek bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie over griffierecht vindt u op www.rechtspraak.nl.

Verleende omgevingsvergunningen met afwijking ex artikel 2.12, lid 1 sub a onder 2 Wabo reguliere procedure Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen met afwijking ex artikel 2.12, lid 1, sub a onder 2 Wabo heeft verleend:

Verzenddatum beschikking 15-10-2012 15-10-2012

Soort activiteit

Locatie

oprichten loods en plaatsen erfafscheiding oprichten loods, plaatsen erfafscheiding en aanleggen in-/uitrit

De Waterman 21, Rijsbergen De Waterman 23, Rijsbergen

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tevens: a. naam en adres van de indiener; b. dagtekening; c. omschrijving en ‘ons nummer’ van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht; d. gronden van het bezwaar. Tevens kunt u, tegelijk met of na het indienen van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening (onder meer schorsing van de beschikking) vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda, Sector Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Uw belang moet dan wel zodanig zijn dat de beslissing op bezwaar niet kan worden afgewacht. Voor een dergelijk verzoek bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie over griffierecht vindt u op www.rechtspraak.nl.

Vergaderingen Dinsdag 30 oktober en donderdag 1 november 2012: vergadering gemeenteraad Verkorte agenda: • 2e bestuursrapportage 2012 • Programmabegroting 2013-2016 De behandeling van de programmabegroting begint op 30 oktober met de Algemene Beschouwing door alle raadsfracties. Daarna wordt de vergadering geschorst, het vervolg is op 1 november. Dan vindt het debat over de begroting plaats. Tijd en plaats Alle vergaderingen vinden plaats in de hal van het gemeentehuis, Markt 1 te Zundert. De aanvang is 19.30 uur, vanaf 19:15 uur staan de deuren van het gemeentehuis voor u open. Agenda ter inzage De agenda en de voorstellen voor de vergaderingen vindt u op www.gemeenteraadzundert.nl. Geen mogelijkheid tot inspreken Alleen tijdens de vergaderingen van raadscommissies is inspreken mogelijk. Bij een vergadering van de gemeenteraad is er geen mogelijkheid tot inspreken. Volg de vergaderingen De vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom deze bij te wonen. Wij wijzen er wel op dat de publieke tribune slechts een beperkte capaciteit heeft. Als u bijvoorbeeld van plan bent een oproep te doen om met zoveel mogelijk mensen naar een openbare vergadering te komen, dan kunnen wij aan maximaal 75 personen ruimte bieden. Alle openbare vergaderingen zijn ook live te beluisteren via www.gemeenteraadzundert.nl Bestuurlijke informatie Notubiz Klik hier om direct naar Notubiz te gaan. Daarnaast kunt u de raadsvergaderingen volgen via de lokale omroep ROStv. Contact De gemeenteraad wordt, bij haar werkzaamheden als volksvertegenwoordiger van de gemeente Zundert, ondersteund door de raadsgriffie. Van maandag t/m donderdag is de griffie bereikbaar via het rechtstreekse telefoonnummer 076 – 599 55 59, e-mail: griffie@zundert.nl.

LOGA circulaire vastgesteld Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert heeft in haar vergadering van 2 oktober 2012 de LOGA circulaire van 4 september 2012 met kenmerk CVA/U201201328 vastgesteld. Het betreft een wijziging in de CAR-UWO over een nieuwe collectieve zorgverzekering voor gemeenteambtenaren en heeft als ingangsdatum 1 januari 2013.

Vergadering Welstandscommissie op 29 oktober 2012 Op maandag 29 oktober a.s. vergadert de Welstandscommissie vanaf 09.00 uur in het gemeentehuis, Markt 1 te Zundert. Voor informatie over de agenda en het exacte tijdstip van behandeling kunt u twee dagen vóór de behandeling contact opnemen met de gemeente Zundert, de heer A. de Rooij tel. 076 – 596 98 25. U kunt dan tevens aangeven of u de vergadering wilt bijwonen. U heeft geen spreekrecht.

voor meer info: zundert.nl


week 43 / 24 oktober 2012

Gemeente informatie

Aanvragen omgevingsvergunning Rectificatie Per abuis zijn onderstaande aanvragen voor een omgevingsvergunning niet in de Zundertse Bode van 17 oktober jl. gepubliceerd. Ze zijn wel sinds 17 oktober te vinden op www.zundert.nl. Onze excuses voor mogelijke onduidelijkheid die hierdoor kan zijn ontstaan. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning heeft ontvangen:

Datum aanvraag

Soort activiteit

Locatie

09-10-2012 09-10-2012

kappen 1 Acacia oprichten kas

Wernhoutseweg 181, Wernhout Buntweg 21, Achtmaal

Tegen een aanvraag om omgevingsvergunning kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar op grond van de Algemene wet bestuursrecht is pas mogelijk, nadat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert op het verzoek heeft beschikt. Ingediende aanvragen liggen gedurende twee weken ter inzage op elke werkdag van 09.00 tot 12.30 uur bij het cluster Vergunningverlening en Handhaving, Bredaseweg 2 te Zundert.

Aanvragen omgevingsvergunning Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning heeft ontvangen:

Datum aanvraag

Soort activiteit

Locatie

12-10-2012

renoveren gemeentelijk monument (woning) en oprichten paardenstal/schuur, bakhuis en jachthuis kappen 15 dennen, 4 berken en 2 eiken uitbreiden woning uitbreiden bestaande bedrijfsruimte veranderen pluimveehouderij en boomkwekerij

Mathildalaan 1, Achtmaal

15-10-2012 16-10-2012 16-10-2012 16-10-2012

Waaijenbergstraat 14, Zundert Overasebaan 7, Rijsbergen Wernhoutseweg 123, Wernhout Maalbergenstraat 3D en 7, Wernhout

Tegen een aanvraag om omgevingsvergunning kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar op grond van de Algemene wet bestuursrecht is pas mogelijk, nadat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert op het verzoek heeft beschikt. Ingediende aanvragen liggen gedurende twee weken ter inzage op elke werkdag van 09.00 en 12.30 uur bij het cluster Vergunningverlening en Handhaving, Bredaseweg 2 te Zundert.

Activiteiten voor jongeren in Zundert Hakim Bouazzati en Jeroen Benjert zijn de combinatiefunctionarissen in de gemeente Zundert. Ze zijn jongerenwerkers die op een aantal gebieden actief zijn. Denk hierbij aan jeugd- en jongerenwerken, sport en onderwijs. Hakim en Jeroen organiseren bijvoorbeeld leuke en sportieve activiteiten in alle kernen van de gemeente Zundert. Wil je weten wat er allemaal te doen is? En lijkt het je leuk om mee te doen? Kijk dan op www.zundert.nl Beleidsterreinen Jeugd en jongeren voor een overzicht van alle activiteiten. Heb je vragen aan Hakim en Jeroen over de activiteiten of over wat ze allemaal doen? Bel of mail ze dan! Hakim Bouazzati: tel. 06 – 41 90 41 07, e-mail h.bouazzaticfzundert@brabantsport.nl. Jeroen Benjert: tel. 06 – 40 23 19 13, e-mail j.benjertcfzundert@brabantsport.nl.

Werkzaamheden Wildertsedijk, Gaardsebaan en Rustenburgstraat Maandag 22 oktober jl. is gestart met het aanbrengen van grasbetontegels langs de Wildertsedijk, Gaardsebaan en Rustenburgstraat. De werkzaamheden gaan naar verwachting vier weken duren, maar dit kan door weersomstandigheden uitlopen. Tijdens de werkzaamheden zijn de Wildertsedijk, Gaardsebaan en Rustenburgstraat eenrichtingsverkeer. De rijrichting is vanaf de Wildertsedijk richting Meirseweg. Het verkeer komende vanaf de Meirseweg wordt omgeleid.

Gft-container kapot?

Meldingen Wet milieubeheer Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat zij de volgende meldingen ingevolge de Wet milieubeheer heeft ontvangen:

Naam besluit

Locatie

Besluit landbouw Activiteitenbesluit

Ellewaard 2, Achtmaal Sint Bavostraat 77, Rijsbergen

De betreffende stukken liggen gedurende twee weken na publicatie ter inzage op elke werkdag van 09.00 tot 12.30 uur bij het cluster Vergunningverlening en Handhaving, Bredaseweg 2 te Zundert.

APV vergunningen/ontheffingen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert heeft navolgende vergunningen / ontheffingen verleend c.q. melding ontvangen:

Activiteit

Datum activiteit

Locatie activiteit

Datum verzending

Collectevergunning Sint Nicolaas comité Rijsbergen Kaartleesrit

20 t/m 27 oktober 2012 2 juni 2013

Gemeente Zundert 15-10-2012 Diverse wegen 15-10-2012 Gemeente Zundert

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit tegen de verleende ontheffingen c.q. vergunningen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Deze termijn gaat in op de dag na die van verzending van het besluit aan de aanvrager. Een bezwaarschrift dat per e-mail is ingezonden, wordt pas nadat dit bezwaar Awb-conform is in behandeling genomen. U kunt ook de Voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening is een soort kort geding. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan de Rechtbank Breda, Sector Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningverlening en Handhaving, tel. 076 – 599 56 00.

Het laatste jaar is gebleken dat er veel kapotte gft-containers aan de straat worden gezet. Hoe kan het dat uw gftcontaner kapot is gegaan? Omdat de ‘ophalers’ u een goede service willen leveren, moeten ze de containers vaak meerdere malen of extra hard schudden om er al het gft-afval uit te verwijderen. Hoe kunt u dit voorkomen? • zorg dat uw container niet te zwaar is; • d ruk het gft-afval niet te hard aan, daardoor gaat het vastzitten; • zorg dat snoeiafval niet te lang is, dit kan schuin gaan zitten en vastgeklemd komen te zitten, waardoor het andere gft-afval er ook niet meer uit kan; • zorg dat uw container niet te vuil is. Om te voorkomen dat er nog meer containers kapot gaan, is afgesproken dat er minder vaak en minder hard met de container geschud zal worden. Dit kan betekenen dat uw container niet helemaal leeggemaakt kan worden. Hoe weet u dat het wel geprobeerd is om uw container te legen, maar dat het niet is gelukt? Als dat het geval is, wordt uw container terug gezet met het deksel open. Ophaaldag U kunt uw gft-container op de vaste ophaaldag in de even weken om 07.30 uur op de verzamelplaats aanbieden. Zet de container (met het deksel dicht) met de wielen naar de weg. Alvast bedankt voor uw medewerking!

voor meer info: zundert.nl


week 43 / 24 oktober 2012

zundert.nl Kennisgeving ontwerpbeschikking verlenen omgevingsvergunningen voor een bepaalde termijn artikel 2.12 lid 2 Wabo en paragraaf 5.4 Bor uitgebreide procedure Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat zij voornemens is de volgende omgevingsvergunning(en) voor een bepaalde termijn ex artikel 2.12, lid 2 van de Wabo te verlenen:

Verzenddatum ontwerpbeschikking

Soort activiteit

Locatie

15-10-2012

realiseren tijdelijke woonruimte t.b.v. arbeidsmigranten en tijdelijk huisvesten arbeidsmigranten tijdelijk plaatsen woonunits t.b.v. arbeidsmigranten en tijdelijk huisvesten arbeidsmigranten

Laarakkerstraat 10, Zundert

15-10-2012

Oekelsestraat 2D, Rijsbergen

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 25 oktober 2012 gedurende zes weken ter inzage bij het cluster Vergunningverlening en Handhaving, Bredaseweg 2 te Zundert op elke werkdag van 09.00 tot 12.30 uur. Tijdens de inzageperiode kunnen (bij voorkeur schriftelijk) zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als een belanghebbende ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend:

Verzenddatum beschikking

Soort activiteit

Locatie

22-10-2012

veranderen varkenshouderij (revisie)

Prof. H. van der Hoevenstraat 5A, Klein Zundert

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking beroep instellen. Een beroepschrift kan vanaf 25 oktober 2012 gedurende zes weken worden gericht aan de Rechtbank Breda, Sector Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tevens: a. naam en adres van de indiener; b. dagtekening; c. omschrijving en ‘ons nummer’ van de beschikking waartegen het beroep is gericht; d. gronden van het beroep. Tevens kunt u, tegelijk met of na het indienen van het beroepschrift, een voorlopige voorziening (onder meer schorsing van de beschikking) vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Uw belang moet dan wel zodanig zijn dat de uitspraak op het beroep niet kan worden afgewacht. Voor een dergelijk verzoek bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie over griffierecht vindt u op www.rechtspraak.nl. Ingevolge artikel 3:18 lid 4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) maakt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert tevens bekend dat er geen zienswijzen bij haar naar voren zijn gebracht n.a.v. de tervisielegging van de ontwerpbeschikking. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Kennisgeving Wet geluidhinder: Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat zij een ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder heeft vastgesteld t.b.v. de aanleg van de Randweg in de gemeente Zundert. Dit besluit dient ter correctie van het besluit hogere grenswaarden t.b.v. de Randweg van 15 mei 2012. De reden voor deze correctie is dat in het eerdere besluit voor enkele woningen een te lage hogere waarde is vastgesteld. Het nieuw vast te stellen besluit heeft alleen betrekking op woningen waarvoor bij besluit van 15 mei 2012 reeds hogere grenswaarden zijn vastgesteld. Ter inzage Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 25 oktober 2012 gedurende zes weken ter inzage op elke werkdag van 09.00 tot 12.30 uur, bij de afdeling Strategie en Programmering van de gemeente Zundert (Bredaseweg 2 te Zundert). Daarnaast is het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken digitaal beschikbaar op www.zundert.nl. Informatieavond Voor betrokkenen bij dit besluit organiseert de gemeente Zundert een informatieavond. Dit gebeurt op 31 oktober a.s. vanaf 20.00 uur in de Schuttershof te Klein Zundert. Tijdens deze avond kunnen eventuele vragen of opmerkingen aan bod komen. Zienswijzen Tijdens de inzageperiode kunnen (bij voorkeur schriftelijk) zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. In deze periode en op de informatieavond kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht.

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Ontvangen meldingen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat zij een melding ingevolge het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval heeft ontvangen en geaccepteerd:

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure

Besluit

Locatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen heeft verleend:

Mobiel breken bouw- en sloopafval

Burgemeester Manderslaan 8, Zundert

Verzenddatum beschikking

Soort activiteit

Locatie

22-10-2012 22-10-2012 22-10-2012 22-10-2012 22-10-2012 22-10-2012

kappen 4 Salix en 5 Betula Pendula kappen 1 Amerikaanse eik kappen 1 Fagus sylvatica kappen eik plaatsen dakopbouw met dakkapel oprichten woning

Eldertstraat 9, Klein Zundert Bredaseweg t.h.v. huisnr. 6, Zundert Wernhoutseweg t.h.v. huisnr. 72, Wernhout De Waterman t.h.v. huisnr. 23, Rijsbergen Wernhoutseweg 87, Wernhout Oekelsebaan 15, Zundert

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tevens: a. naam en adres van de indiener; b. dagtekening; c. omschrijving en ‘ons nummer’ van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht; d. gronden van het bezwaar. Tevens kunt u, tegelijk met of na het indienen van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening (onder meer schorsing van de beschikking) vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda, Sector Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Uw belang moet dan wel zodanig zijn dat de beslissing op bezwaar niet kan worden afgewacht. Voor een dergelijk verzoek bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie over griffierecht vindt u op www.rechtspraak.nl.

Het werk wordt uitgevoerd met een gecertificeerde breker van Verstegen BV, de Waterman 13 te Rijsbergen. Ook is kennisgenomen van de bronsterkte van de mobiele puinbreekinstallatie, deze bedraagt 113dB(A). De mobiele puinbreekinstallatie wordt naar verwachting voor drie dagen ingezet in de periode van 22 oktober t/m 9 november 2012. De feitelijke uitvoering kan wellicht afwijken van de genoemde planning. De gemeente wordt daarover tenminste twee dagen voor het begin van de werkzaamheden geïnformeerd. De werkzaamheden mogen alleen plaatsvinden op werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur. De betreffende stukken liggen op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur ter inzage bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte, Bredaseweg 2 in Zundert. Voor meer informatie kunt u met deze afdeling contact opnemen, tel. 076 – 596 98 24. Tegen betaling van kosten worden, voor zover mogelijk, afschriften van de stukken verstrekt.

voor meer info: zundert.nl


DRIEDUBBEL GLAS in uw kunststof kozijnen

isoleert tot 40 % beter dan HR++ glas ! Meerprijs slechts 10 euro per kozijn

nieuw

OFFERTE ?

nieuw

ZUNDERT KOZIJNEN te ACHTMAAL Will Eestermans

06-30460726

deze actie loopt tot december 2012

All (A) round Hairstyling Alle kappersservice aan huis

Sandra:

0613812397

StukadoorSbedrijf Stuc-, tegelrenovatieen Schilderwerken

Dakshop ‘t Leursbaantje Alles voor uw dak ook voor lood-, koper- en zinkwerken

Ook vernieuwen wij uw dak of zinken goten. Wij zijn gevestigd aan de Leursebaan 269, 4839 AM Breda Tel. 076 - 5339023 Fax. 076 - 5339021 www.dedakshop.nl

Houthandel en Mach. Timmerbedrijf

g.van Trijp Specialist in

HardHouTen: binnendeuren - buitendeuren kozijnen - ramen

ACTIE tot Kerst 2012: Géén EIGEn bIjdrAGE op nIEuwE proThEsE! www.tpptouwen.nl info@tpptouwen.nl raadhuisplein 4, 4741 AM hoeven tel. 0165 - 505510 reparaties - implantaten nieuwe protheses

Afvalcontainers

Touwen b.v.

voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws Te koop

Potchrysanten

Eetbare Pompoenen Recht van het land. W. Roelands Bakkebrugstr. 4, Zundert 076-5973184

AfvAllen

speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Verhuur:

van 6 m3 tot 40 m3 Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

VERHUUR

Heftrucks - Hoogwerkers Diverse modellen Ook voor langere perioden Tevens verkoop van hoogwerkers, heftrucks, palletwagens Machinehandel Jespers Baarleseweg 16 Ulicoten 013-5199501 www.jespersmachinehandel.nl

Budget kas

€ 350,-

Alu-pro kas

v.a. € 925,-

Combi-pro kas

v.a. € 950,-

Victoriaanse kas v.a. €1400,Bel voor onze folder/prijslijst

Showterrein met 36 kassen

EmBrEgtS KASSEN gors 70 Hoeven 0165-502506

VERHUUR AFVALCONTAINERS Voor bouw en sloopafval-puin-groen-bedrijfsafval enz. Verhuur van 7m³ 20m³ 40m³ afvalcontainers. Ook voor al uw bestratingsmaterialen, ophoogzand, grindzand, enz

Tel. 0622523365 / 0765971547 Het goedkoopst in container verhuur 6 m3 Container voor: - bouw en sloopafval € 220,- puin € 100,Prijzen zijn incl. BTW - A-B hout € 100,Struikhei 1 - 4714 VC Sprundel - Tel: 0165-387334

gezocht Werkster Jong gezin in Rijsbergen zoekt zelfstandige werkster voor 3 uur per week. Dagdeel op dinsdag of donderdag. Voor meer info: 0650214619, graag na 18:00 uur

ZIT JIJ STRAKS SAMEN MET JE GELIEFDE BIJ DE OPEN HAARD? Zet dan Mens & Relatie in om je levenspartner te vinden

Te Koop aangeboden Taxus 20/40cm (bonte) Bollen E 0.50 per stuk ø 30cm en Buxus 3 jarig Pyramides ca. 25cm E 0.60 per stuk 60/80cm E 7.50 Zundert, 076-5973377

Bel: Lia van der Wel 0165-388816 Of 0800-0230595 (landelijk)

www.mens-en-relatie.nl

erkend AVR / SinglesKeurmerk / Geschillencommissie

in groepsverband Dimphie’s slank-klup

TE KOOP:

Info: www.slankklupdimphie.nl

www.bastiaansenloonwerken.nl Tel: 076-5968279

WWW.HOBBYKAS.NL

Te koop:

Tandprothetische Praktijk

canadasTraaT 4 sT. willebrord TeL. 0165-543094 / MobieL: 06-53498628

Leverbaar in big bags van ¼ kuub, ½ kuub en 1 kuub of los gestort vanaf 2 ½ kuub

TransporT

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

06-13909620

Met weekmenu.

95% eikenhout

en

Bestratingsmaterialen en sierkeien,

Tevens uw adres voor: Schaven, zagen en frezen

HAARDHOUT

Handel

Scherpe Prijzen!! Bel voor vrijblijvende offerte

www.internetbode.nl

40 jaar ervaring willen wij graag met u delen

Jan Jochems

VERKOOP - VERHUUR *Tuinfrezen *Toiletwagens *Houthakselaars *Knikladers *Minigravers *Rolsteigers *Hakhamers

Machinehandel Jespers Baarleseweg 16 Ulicoten 013-5199501 www.jespersmachinehandel.nl

B.V. www.nouws-mechanisatie.nl • 076-5968705

De winnaar van de voetbaltafel is de Familie Nooyens uit Etten-Leur. De winnaar van de tegoedbon van € 500,- is Dhr. v.d. Riet uit Rijsbergen. Wij danken U allen voor het bezoek aan onze Open Dagen.

Zundert Rijsbergse Dartfederatie Programma A-poule Den Bels I-De Kereltjes DC Ut Krisje II-Wapen I Jolly Jester III-Multimate Double Trouble I-Factor 180 Bull’s Hit-De Toekomst Stuivezand V-B&S Ut Krisje MultiMaten-Grand Neuf Programma B-poule W.S.U.-VPV De Knots Krisje III-Victoria II Café Neefs-De Sundarts Jolly Jester II-Dun Zatte Schup H.H.H.-Jolly Jester I

DC ‘t Trefpunt-DC Die Twee Den Hoek II-Den Hoek III Programma C1A-poule Zeker En Vast-Den Bels IV Tokkiestreet-Double Trouble II Stuivezand I-The Jolly Of ‘69 DPV-Ossekop III Dammarkepot is vrij Programma C1B-poule Den Bels III-Nie Te Houwe Jolly Dots-Den Bels Angels H4DC-Den Bels II S.G.Z.-Cel’s Angels Voor meer informatie kijk op www.zrdf.nl.

Meldkamer verhuist naar andere locatie WEST-BRABANT - De centrale meldkamer van de brandweer, politie en ambulance van Midden- en West-Brabant zal worden ondergebracht in Bergen op Zoom of in Roosendaal. De meldkamer gaat namelijk vertrekken uit Tilburg. Dit zal op zijn vroegst gebeuren op 1 januari 2016. De meldkamer uit Middelburg zal tevens worden ondergebracht in één van deze twee steden. Hiervoor is gekozen omdat men vanuit de meldkamer snel de coördinatie aan moet kunnen sturen bij grote ongevallen. Door voor een centrale ligging te kiezen, kan deze coördinatie snel ter plaatse zijn. De keuze voor een stad is afhankelijk van locatie, kosten en bereikbaarheid.

Bellier Jade

Van Gils Auto’s - Doornbos

Bellier Jade Bellier Jade Jade Bellier

Wonder of Colour-Puntnetmenu 5-7 De Oude Bok-Jochems 5-0 Qaudrant-Floribras 3-6 In De Wandelgangen-ZV Cafe Stuivezand 0-5 Roelands Boomkwekerij-Team Tito 7-4 Tikkie Terug-Schouwenaars3-5 De knots-ZVC Forza 6-6 KPJ Achtmaal-De Kerel 5-9

JDM Roxsy JDMJDM Roxsy Roxsy

Van Auto’s - Doornbos Van Gils Auto’s - Doornbos VanGils Gils Auto’s - Doornbos Bellier Jade

JDM Roxsy

Van Gils Auto’s - Doornbos

Doornboslaan 104 4816 EA Breda

Doornboslaan 104104 Doornboslaan Doornboslaan 104 4816 EA Breda 4816 EA Breda 4816 EA Breda Doornboslaan 104 Tel. 076-5720494

4816 EA BredaTel. 076-5720494 www.vangils-autos.nl

Tel. 076-5720494 Tel. 076-5720494 www.vangils-autos.nl www.vangils-autos.nl www.vangils-autos.nl

Tel. 076-5720494 www.vangils-autos.nl Brommobielen Nieuw en Gebruikt

Brommobielen Nieuw en Gebruikt

Brommobielen Nieuw Gebruikt Brommobielen Nieuw en WIJ Gebruikt ZIJNen VERHUISD !! VANAF 1 OKTOBER Brommobielen Nieuw en Gebruikt KUNT U ALLEEN NOG WIJ ZIJN VERHUISD !! WIJ ZIJN VERHUISD !!

WIJ ZIJN VERHUISD TERECHT OP !!

ONZE LOCATIE AAN DE

Zundertse Zaalvoetbal Competitie Programma Vrijdag 26 oktober 19.00u In De Wandelgangen-De Oude Bok 20.00u Floribras-Puntnetmenu Maandag 29 oktober 19.00u ZV Cafe Stuivezand-Qaudrant 20.00u Wonder of Colour-Jochems Uitslagen

JDM Roxsy

Mega 400 Van

Mega 400 Van Mega Van Mega400 400 Van

VANAF 1 OKTOBER VANAF 1 OKTOBER VANAF 1 OKTOBER DOORNBOSLAAN 104 WIJ ZIJN VERHUISD !! KUNT U ALLEEN KUNT U ALLEEN KUNT U ALLEEN NOG NOGNOG TERECHT TERECHT TERECHT OP OP OP VANAF 1 OKTOBER ONZE LOCATIE ONZE LOCATIE AAN DE ONZE LOCATIE AANAAN DE DE KUNT U ALLEEN NOG DOORNBOSLAAN TERECHT104 OP 104 104 DOORNBOSLAAN DOORNBOSLAAN ONZE LOCATIE AAN DE


Kunstgebitten tomson

reparaties & nieuwe met garantie

076-5976183

afspraak 8-22 uur (ook za & zo)

Vagevuurstraat 5 Zundert

Reinigingsservice

JOHN

Riool of afvoer verstopt?

John Dictus 06 - 55933753 076 - 5985501

Pallets

Te koop gevraagd Alle soorten ook kapot 06-51549157 Minimaal 100 stuks.

Antiekrenovatie Hans Swanenberg â&#x20AC;˘ Verwijderen van verf- en laklagen. â&#x20AC;˘ Opnieuw kleuren en/of lakken. â&#x20AC;˘ Ook voor al uw overige meubelen. â&#x20AC;˘ Tevens straal- en spuitwerk. â&#x20AC;˘ Keukenrenovatie. â&#x20AC;˘ Stoelenmatten en webbing. Zevenbergschen Hoek Tel/Fax 0168-452451

www.antiekrenovatie.nl Gezocht: gebruikte en oude landbouwwerktuigen, tractoren, heftrucks, aanhangers, hout en metaalbewerkingsmachines 0657-982052

bantt   Bra ie ract ropract

 Chi Bij 

 ban   Bra ie rop

 Chi Bij 

 2008 t 2008 maar  15

 

 t/m  febr. 20 febr. ctie 20 aarsactie Voorjaarsa t2010  15 t/m 2012 nov. Voorj okt. t/m 19maar okt. t/m tie 1324sept. stac ctie: Herf Nazomera

  

  â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź     

  

 â&#x201A;Ź    â&#x201A;Ź  

 â&#x201A;Ź   â&#x201A;Ź 

 " ! "    "  ! ! " "     "!  " " "! "  " ! "!   ! "! "  "    "  ! "! "  "  !  ! !    " ! !  "  !  !  "  ! !  

   #!   " ! !  

    "  ! #! !   

   #!   

   #!   

  #!  

   #!   "      

   #!  "   

   #!   "      "     "  "  ! $  " "  "     ! $  "  "  !  " " ! $ $  " " ! $  "  ! $  "    $ " "   $ ! $  " " ! $  "    $ " "   $   $ " "   $  "    $ " "   $  "   " 

  " EĂŠn op de drie mensen heeft

% op de drie mensen EĂŠn heeft

%   EĂŠn op de drie mensen heeft tegenwoordig last van ĂŠĂŠn van

%   "  ! %% ! EĂŠn mensen heeft tegenwoordig last van %% ĂŠĂŠn van

% op de drie "  ! ! tegenwoordig last van ĂŠĂŠn van !  " pijnklachten. ! %% ! bovengenoemde tegenwoordig last van %% ĂŠĂŠn ! van ! "  ! bovengenoemde pijnklachten. #   !  bovengenoemde Deze kunnen metpijnklachten. chiropractie #  met  !  bovengenoemde pijnklachten. Deze kunnen !  pijnloos " #   chiropractie  vaak snel en worden Deze kunnen met chiropractie !  " # snel  chiropractie  vaak en pijnloos worden Deze kunnen met ! !   " verholpen. vaak snel en pijnloos worden ! !   " verholpen. vaak snel en pijnloos worden ! verholpen. ! verholpen.

Afspraak 

 Afspraak 

 

 Voor wie wil weten wat chiropractie is wie " " is Voor wil" weten wat" chiropractie

Voor wie wil weten wat chiro-prac " " " "  en hoewie de wil meest uiteenlopende klachVoor weten wat chiro-prac en hoe de meest uiteenlopende klach tie is en hoe de meest uiteenlopende ten snel en pijnloos kunnen worden   tie issnel en hoe de meest uiteenlopende ten en pijnloos kunnen worden klachten snel en pijnloos kunnen verholpen, worden t/m vrijdag snel  " ! klachten en pijnloos kunnen worden t/m vrijdag verholpen, worden t/m vrijdag verholpen,  " ! worden worden vanen 15 maart 2008 vrijblijvende rug" worden wordenrugvanen maart verholpen, 2008 vrijblijvende 1915 oktober 2010 " november 2012 vrijblijvende rugen maandag 9aangeboden t/m vrijdag 20 oktober !!  nek-scans voor 15,ter maandag 9aangeboden t/m vrijdag 20 oktober !!  nek-scans voor 15,ter  enMocht   vrijblijvende nekscans aanwaarde van rug60,-. dit tot een  enMocht   vrijblijvende nekscans aanwaarde rug60,-. dit tot een " van !  15,  vervolgafspraak leiden, dan worden geboden voor ter waarde " !  15,  vervolgafspraak leiden, dan worden geboden voor ter waarde kosten !!  de hiervan ookdit zonder huisartsvan â&#x201A;Ź 60,-. Mocht tot een ver !!  de kosten hiervan zonder huisartsvan â&#x201A;Ź" 60,-. Mocht dit tot een ver ook ! verwijzing geheel of gedeeltelijk vervolg-afspraak leiden, dan ! worden  "  verwijzing geheel of gedeeltelijk vervolg-afspraak leiden, dan worden #  !"# goed door uw verzekering. #  !"# de kosten hiervan ook zonder huis ! goed door uw verzekering. de kosten hiervan ook zonder huis ! De scans worden alleen gemaakt op artsverwijzing geheel of gedeeltelijk # op De scans worden alleen gemaakt artsverwijzing geheel of gedeeltelijk #  afspraak. vergoed door uw verzekering. !#  afspraak. vergoed door uw verzekering. !#  De scans worden alleen gemaakt op Chiropractie Brabant is gevestigd De alleen gemaakt op scans worden Chiropractie Brabant is gevestigd ! !# 

 " afspraak. aan de Banakkerstraat 46a, Chiropractie Brabant is gevestigd ! !# " afspraak. aan de Banakkerstraat 46a, aan de Oude Bredaseweg 36a, $"# Brabant "% Chiropractie is gevestigd Hoek Banakkerstraat/Adamastraat aan de Oude Bredaseweg 36a, $"# Brabant "% Chiropractie is gevestigd 4873 AM Etten-Leur. !" # Etten-Leur, (t.o. !% Hotel/Restaurant Het Witte Paard) â&#x2DC;&#x2026;   4873 AM Etten-Leur. Tel. 076-5023574 aan de Oude Bredaseweg 36a, !" # Etten-Leur, (t.o. !% Hotel/Restaurant Het Witte Paard) â&#x2DC;&#x2026;   aan de Oude Bredaseweg 36a,   

 chiropractie_brabant@msn.com Tel. 076-5023574

  Tel. 076-5023574 Etten-Leur, tel. 076-5023574.     Tel. 076-5023574 Etten-Leur, tel. 076-5023574. www.chiropractie-ettenleur.nl chiropractie_brabant@msn.com

Lekker dineren bij brocks briLLen?

ALLEEN G A D R E T A Z ER 27 OKT OB

Martien en Rob, staan voor een lekker 3-gangenmenu en een goede bril. In oktober en november merken steeds meer mensen dat het zien moeilijker wordt. InBij oktober en november merken mensen dat feller het zien wordt. minder licht wordt het lezen steedssteeds lastiger.meer De leeslamp wordt gezetmoeilijker of het leeswerk wordt opzij Bij minder licht wordt het lezen steeds lastiger. De leeslamp wordt feller gezet of het leeswerk gelegd om even uit te rusten. Ook is door de snel intredende duisternis het autorijden veel inspannender voor uw ogen. Regen, mistom en reflecterende natte wegen omstandigheden waarbij het duisternis uiterste van de wordt opzij gelegd even uit te rusten. Ookzijn is door de snel intredende hetogen wordt gevraagd. autorijden veel inspannender voor uw ogen. Regen, mist en reflecterende natte wegen zijn omstandigheden waarbij het uiterste van de ogen wordt gevraagd. Om dit te voorkomen nodigt Brocks Brillen u uit voor een gratis oogonderzoek waarbij het ver-zien, lezen, de oogdruk en eventueel aanwezige staar onderzocht wordt. Alle onderzoeken worden uiteraard uitgevoerd door Om dit te voorkomen nodigt Brocks Brillen u uit voor een gratis oogonderzoek waarbij het gediplomeerde opticiens of optometristen. ver-zien, lezen, de oogdruk en eventueel aanwezige staar onderzocht wordt. Alle onderzoeken worden uiteraard uitgevoerd opticiens optometristen. Na de gratis oogmeting ontvangt door u een gediplomeerde digitale sleutelhanger*, zodat uofuw leukste fotoâ&#x20AC;&#x2122;s altijd bij de hand heeft.

UITVERKOOP TOT EN MET 31 JANUARI

Bijaanschaf aanschaf van nieuwe bril bril met Varilux glazen glazen ontvangtontvangt u een dinerbon een heerlijk 3-gangenmenu Bij vaneen een nieuwe met Varilux u eenvoor dinerbon voor een heerlijk bij restaurant Auberge van Gogh. Zo kunt u nog beter het mooie gerecht zien wat op uw bord ligt! 3-gangenmenu, met een goed glas, bij restaurant Auberge van Gogh. Zo kunt u nog beter het mooie gerecht zien wat op uw bord ligt! * zolang de voorraad strekt

2KO0RT% ING

S E L L A P O

*

de acties. Vraag dering van lopen

*Met uitzon

naar de overige

voorwaarden in

de bouwmarkt.

tot 70% korting!

DAâ&#x20AC;&#x2122;S NOU HET MOOIE VAN MULTIMATE Molenstraat 65 4881 CR ZUNDERT Tel. 076-5973337

BRILLEN

coNtactLENzEN

Brocks Brillen adviseert

Molenstraat 20 Zundert Tel. 076 5973337

MultiMate Zundert Meirseweg 21


sport

Advertorial

Van Meer Schoenen sponsor Zundert 2

VV Zundert

Net niet de volle buit ZUNDERT - Het venijn van deze match zat in de begin- en slotfase. Diep in blessuretijd ging de overwinning alsnog aan Zundert voorbij. Door een omstreden strafschop eindigde dit inhaalduel in 2-2.

Al voor het 6e jaar laat Hans van Meer zien een geweldige sponsor te zijn voor het tweede selectieteam van VV Zundert. Met zijn fraaie winkel Van Meer Schoenen in Rijsbergen zorgde Hans voor compleet nieuwe tenues. Het team bedankte haar sponsor enthousiast, zoals de foto laat zien. Hans, dank voor je sportieve ondersteuning!

VVR eenvoudig langs Noordhoek RIJSBERGEN - Op zondag 21 oktober stond voor VVR de inhaalwedstrijd tegen Noordhoek op het programma. VVR kon met een overwinning zorgen dat in de bovenste regionen van de klasse 4C kwam. Dit gebeurde: Na een goede eerste helft en een mindere tweede helft werd het uiteindelijk 3-0. De blauwhemden begonnen zeer fel aan de wedstrijd en creëerde de eerste 10 minuten enkele goede kansen. Zo kopte de vrijstaande Martijn over na een voorzet van Jolan en zag Tymo een goed schot geblokt worden. Na deze kansen was het middels een corner wel raak: Stef liep zich goed vrij en kopte de bal knap over de keeper. 1-0. Kansen waren er in overvloed: Jolan was dichtbij een doelpunt na een mooie aanval, hij schoot helaas net naast. Ook Robert was nog dichtbij na een goede voorzet van de opgekomen Roel. Maarten wist het goal wel te vinden: Jens trapte goed uit, Robert nam de bal sterk aan en stuurde Maarten diep. Die bedacht zich niet en schoot simpel raak: 2-0 De tweede helft een ander spelbeeld. Noordhoek kwam feller uit de kleedkamer en VVR moest terug. Middels de lange bal van achteruit probeerde de gasten het de verdediging van VVR lastig te maken maar deze kraakte niet. Jens moest de tweede helft nog een keer zijn kwaliteit laten zien

toen de spits 1 op 1 kwam, verder kwam Noordhoek niet tot grote kansen. VVR kreeg wel nog wel een paar goede mogelijkheden de score uit te breiden. Tobias schoot in het zijnet na een goede actie, Robert zag zijn bal op miraculeuze van de lijn worden gehaald door de keeper en Tymo stuitte op diezelfde keeper na een goede steekbal van Eloy. In de laatste minuten van de wedstrijd werd het uiteindelijk nog wel 3-0. Een voorzet van de onvermoeibare Tobias werd goed binnengeschoten door Robert. Volgende week de lastige uitwedstrijd tegen Sprundel. Programma senioren Zaterdag 27 oktober Rood Wit W 2-VVR 2(z) vt.13.15 Zondag 28 oktober Sprundel 1-VVR 1 av.14.30 Oosterhout 2-VVR 2 av.11.30 VVR 3-Rood Wit W 2 av.12.00 VVR 4-Zundert 3 av.10.00 VVR 5-Unitas 4 av.12.00 VVR 6-IFC 6 av.12.00 Cluzona 5-VVR 7 vt.9.00 Raamsdonk vr1-VVR vr1 vt.8.45 Wernhout vr1-VVR vr2 vt.8.45 Programma jeugd Woensdag 24 oktober Rood Wit W B2-VVR B3 vt.18.30

Zwaluwe C1-VVR C1 vt.18.30 Zaterdag 27 oktober Terheijden A1-VVR A1 vt.13.30 Beek Vooruit MA1-VVR MA1 vt.14.00 Boeimeer B1-VVR B1 vt.12.15 VVR B2-The Gunners B2 av.14.30 VVR B3-Beek Vooruit B5 av.12.30 VVR C1-Sprundel C1 av.13.00 VVR C2-Victoria’03 C4 av.12.30 Hoeven C3-VVR C3 vt.12.00 Cluzona MC1-VVR MC1 vt.11.30 Baronie D2-VVR D1 vt.8.00 VVR D2-Zundert D2 av.11.00 Moerse Boys D3-VVR D3 vt.8.00 Madese Boys E1-VVR E1 vt.10.00 Chaam E2-VVR E2 vt.8.00 OVV’67 E2-VVR E3 vt.9.30 VVR E4-RSV E2 av.9.00 VVR E5-Chaam E3 av.9.00 VVR F1-Jeka F2 av.10.15 VVR F2-Zundert F2 av.10.15 Viola F2-VVR F3 vt.9.00 Chaam F3-VVR F4 vt.9.45 VVR F5-Moerse Boys F5 av.10.15 TSC F10-VVR F6 vt.8.30 Extra ledenvergadering Op vrijdag 26 oktober zal er een extra ledenvergadering worden gehouden. Aanvang 20:00 uur in de kantine van VVR. Agenda volgt. Bestuur VVR info@vvrijsbergen.nl

Achtmaal komt tekort tegen Be Ready ACHTMAAL - Zondag speelde Achtmaal de inhaalwedstrijd tegen Be Ready uit Hank. In deze lastige uitwedstrijd had Achtmaal dus de kans om drie punten in te lopen op de ploegen in het linkerrijtje. Men was echter vooraf gewaarschuwd, want kijkende naar de ranglijst een lastige tegenstander die gemakkelijk tot scoren komt. Na het eerste fluitsignaal werd Achtmaal achteruit gedwongen. Be Ready bleek inderdaad te beschikken over een handige aanvalslinie en dwong Achtmaal tot collectief verdedigen. Doordat Achtmaal geen balbezit kon houden werd het overbluft en kon Be Ready zowaar met vier spitsen spelen. Het duurde dan ook niet lang dat dit overwicht ook op het scorebord zichtbaar was. Een voorzet vanaf rechts werd knap tegendraads binnengekopt door de mee inschuivende middenvelder. Achtmaal moest hierna nog altijd alle zeilen bijzetten om erger te voorkomen. Desalniettemin kreeg het zelf ook een gigantische kans om terug in de wedstrijd te komen. Na drukzetten maakte Be Ready een fout waardoor Werner van Aert de bal mee kon geven aan Michael van Aert. Alleen voor de doelman, en misschien schrikkend van de positie waar hij plots opdook, schoof Mi-

chael de bal echter voorlangst. Het duurde zo’n twintig minuten totdat Achtmaal de zaak wat beter onder controle kreeg en ook aan voetballen toekwam. Tot kansen leidde dit echter niet. Be Ready was voornamelijk gevaarlijk uit dode spelmomenten, waarvan het er handenvol kreeg. Achtmaal hield de schade echter beperkt, waardoor er met 1-0 gerust werd. Na rust zat Achtmaal wat beter in de wedstrijd. In de beginfase voetbalde het goed mee en had het net zoals aan de eind van de eerste helft wat meer grip op de tegenstander. Rond de zestigste minuut kreeg het echter een enorme domper te verwerken; een voorzet vanaf links werd niet goed weggewerkt, de spits van Be Ready greep zijn kans met twee handen en schoot via beide palen raak. In de fase na dit doelpunt was Achtmaal de kluts weer even kwijt. Be Ready liet flitsend voetbal zien en leidde Achtmaal van het kastje naar de muur. De laatste 15 à 20 minuten waren weer voor Achtmaal, maar dit slotoffensief kwam te laat. John Oostvolges en Lars Kools kregen beide nog een grote kans, maar het net werd niet meer gevonden. Dat Be Ready er uit een counter nog 3-0 van maakte was voor de statistieken. Opnieuw geen punten voor Achtmaal. Wederom werd er pas gevoetbald nadat men op achterstand kwam, waardoor het de gehele wedstrijd achter

de feiten aan liep. Volgende week tegen UVV ’40 uit Ulvenhout. Programma zaterdag 27 oktober Noordhoek MA1-Achtmaal MA1 aw.13:15u Beek Vooruit B2-Achtmaal B1 aw.11:30u Victoria’03 C3-Achtmaal C1 aw.9:15u PCP D1-Achtmaal D1 aw.9:15u DSE E4-Achtmaal E1 aw.10:00u Gloria UC E4-Achtmaal E2 aw.8:15u De Fendert ME1-Achtmaal ME1 aw.9:15u Baronie F4-Achtmaal F1 aw.11:15u Gesta F1-Achtmaal F2 aw.9:45u Zondag 28 oktober Achtmaal 1-UVV’40 1 aw.13:00u Achtmaal 2-Oosterhout 5 uitgesteld meer info via leiders Achtmaal 3 vrij info leiders Sprundel 5-Achtmaal 4 aw.8:30u Achtmaal Da-Internos Da aw.10:15u Uitslagen zaterdag 20 oktober Achtmaal MA1-Internos MA1 8-1 Achtmaal C1-HZ’75 C1G 0-5 Achtmaal D1-Schijf D1 5-2 Wernhout MD1-Achtmaal ME1 1-1 Zondag 21 oktober Be Ready 1-Achtmaal 1 3-0 Moerse Boys 5-Achtmaal 2 4-1 Achtmaal 3-Gesta 3 0-6 Roosendaal Da-Achtmaal Da 7-4 PAGINA 32

Al na drie minuten kwam Rijen op voorsprong. Na rommelig verdedigen speelde Rijen dit goed uit en was de 1-0 een feit. Nog geen twee minuten later werd Tim Goethals onderuit gehaald, de toegekende strafschop werd feilloos benut door Roy Jacobs. De eerste helft was verder matig. Zundert creëerde weinig mogelijkheden. Rijen kwam wel een paar keer dreigend door, maar steeds was Etienne Herreijgers paraat. De tweede helft begon veel belovend voor Zundert. Met de twee jonkies Jesse Mouws en Frenk Zagers in de ploeg, speelde het hele team met meer passie en strijd. Vooral Jesse kreeg de nodige kansen, maar het vizier stond niet helemaal scherp. Ook schoten van Wim Kas en Roy misten de juiste richting. Sporadisch kwam Rijen nog door, alhoewel Etienne na ruim een uur wedstrijd door een sliding redding moest brengen na slordig verdedigen. Tegen het einde van de officiële speeltijd brak de wedstrijd pas echt los. Eerst een vrije trap van Rijen, die door Etienne schadeloos werd gemaakt. Meteen daarna kreeg Jesse de beste kans uit de wedstrijd. De keeper was uit zijn goal, gleed uit en Jesse had de nodige tijd om de bal vrij te maken en de bal binnen te schieten. Helaas schoot hij tegen een tegenstander op. Zundert bleef aandringen en in de eerste minuut van de blessuretijd een mooie pass van Roy naar de goed ingevallen Ferdie Hereijgers, die de bal vanaf rechts met een geweldige knal binnenschoot. Daarna ging Rijen met man en macht op zoek naar de gelijkmaker. Etienne kon die door een klasse-redding aanvankelijk nog voorkomen. Maar door een onnodige overtreding kreeg Rijen in de 94e minuut nog een vrije trap. De bal werd ingebracht in de zestien. De wederom goed spelende Rob Luijten kreeg een duw waardoor hij hands maakte. De toegekende pingel was helaas niet houdbaar. Een enerverend slot van een wedstrijd die eigenlijk drie punten op had moeten leveren. De spelers en de

wederom talrijk opgekomen supporters gingen daardoor teleurgesteld naar huis. Zondag komt koploper Groen-Wit naar de Wildert. Programma jeugd Zaterdag 27 oktober Zundert A1-Internos A2 av.15.00u Zundert B1-Virtus B1 av.13.15u JEKA B7-Zundert B2 av.14.30u Zundert MB1-Unitas’30 MB1 av.13.15u Zundert C1-Moerse Boys C1 av.11.30u Terheijden C2-Zundert C2 av.12.30u JEKA MC1-Zundert MC1 av.14.00u Virtus D1-Zundert D1 av.11.15u VVR D2-Zundert D2 av.11.00u Zundert D3-ST Ulicoten/Viola D1 av.10.15u Viola E1-Zundert E1 av.9.00u Zundert E2-Gilze E3 av.9.00u Gloria UC E3-Zundert E3 av.9.00u Groen Wit F1-Zundert F1 av.9.30u VVR F2-Zundert F2 av.10.15u Zundert F3-Moerse Boys F4G av.10.15u Zundert F4-Gloria UC F4 av.10.15u Programma senioren Zaterdag 27 oktober TVC Breda ZA4-Zundert ZA2 av.12.30u JEKA G1G-Zundert G1 av.13.00u Zondag 28 oktober Zundert 1-Groen Wit 1 av.12.30u Zundert 2-SAB 2 av.12.00u VVR 4-Zundert 3 av.10.00u Chaam 4-Zundert 4 av.11.30u Papendrecht 5-Zundert 5 av.10.00u Zundert DA1-Baronie DA1 av.12.00u Zundert DA2-Chaam DA1 av.10.00u Avond(t)urentocht Met 235 deelnemers was de avond(t)urentocht vrijdagavond 19 oktober weer een geslaagde happening. De einduitslag kun je vinden op www.vvzundert.nl Boomke Whist Zaterdag 3 november is het weer de traditionele kaartavond in de kantine. Inschrijven vanaf 19.00 uur. Ook niet leden zijn van harte welkom. Algemene ledenvergadering De jaarlijkse ledenvergadering is op maandagavond 5 november. Let op aanvang gewijzigd naar 20.30 uur.

Zondag eigen veldtoertocht

WTC De Trappistentrappers ZUNDERT - Zondag 28 oktober zal voor onze club helemaal in het teken staan van onze eigen veldtoertocht. Na het geweldige succes van vorig jaar is er de commissie alles aan gelegen om dat ook dit jaar voor elkaar te krijgen. Vele leden zijn benaderd om te komen helpen, ze worden o.a. ingezet bij de inschrijving, parkeren, verkeer te regelen, foto’s te maken, pauze plaats, en nog veel meer om het in het goede banen te leiden. Er zal alles aan gedaan worden om de deelnemers een goed verzorgde tocht voor te schotelen, zodat zij tevreden kunnen terug kijken op onze veldtoertocht. De rituitzetters worden a.s. zaterdag om 12.30 uur op Stuivezand verwacht. Degene die zondag helpen moeten om 7.15 uur aanwezig zijn, onder het genot van een bakkie koffie worden dan de laatste zaken nog even doorgenomen waarna een ieder zijn post zal gaan bemannen. Vrijdagavond vond het jaarlijkse teerfeest plaats. Met ongeveer 50 leden en aanhang werd er weer volop gefeest, lekker eten en een potje bier of iets anders zorgde er voor dat degene die hieraan deel namen tevreden op de avond terug keken. Met diverse eigen optredens en een heuse karaoke werd er tot de late uurtjes gefeest. De commissie wordt weer bedankt voor het prima regelen van deze avond. Afgelopen zondag is de groep met de jeugd weer aardig in aan-

tal toegenomen. Weer drie nieuwkomers werden er verwelkomt, we kunnen dus wel stellen dat de vriendenkring steeds groter wordt. Met 16 personen, inclusief de begeleiders, werd er weer richting De Krochten vertrokken alwaar de groep in tweeën werd gedeeld. Er werden weer diverse spelletjes gedaan om de behendigheid te vergroten. Bij terugkomst op Stuivezand werd er weer een bandje gelegd er werd er samen een lekker glaasje fris gedronken. Er mag wel gesteld worden dat het elke week gezelliger wordt nu de groep groter wordt en ze elkaar beter leren kennen. Nogmaals breng gerust nieuwe jongens of meisjes mee. Zondag rijden we onze eigen veldtoertocht onder begeleiding. We vertrekken om 9.00 uur in twee groepen, zorg dat je op tijd aanwezig bent. De eigen jeugd en de opstappers rijden gratis mee. De senioren zijn de afgelopen zondag met 20 personen in het veld geweest, verdeeld over Meerle, Wouwse Plantage en Dongen hebben we meegedaan aan de tochten aldaar, overal lag het parcours er mooi bij. En natuurlijk is er geflyerd voor onze eigen tocht. Ook waren er nog zo’n 20 leden op de weg actief. Zaterdag hadden we een fietsclinic voor senioren die zeer goed is verlopen, wordt vervolg. Voor zondag dus onze eigen veldtoertocht, we hopen op een grote opkomst, mooi weer en een goed verloop van de dag.


antiek | (streek)sieraden | design | kunst | verzamelingen | inboedels

KOM, KOOP & WIN®

Inbreng gevraagd, van één item tot complete inboedel, voor onze

Kunst & Antiek Veiling en VenduVeiling

zaterdag 20 oktober t/m zaterdag 17 november 2012

op dinsdag 13 en woensdag 14 november VenduHuis De Jager Goes BV Ringbaan West 2a | 4461 ED Goes 06 42 11 45 42 | www.venduhuisdejager.nl

Een jaar lang

GRATIS SHOPPEN

Voeg- en gevelreiniging

in Winkelhart Etten-Leur t.w.v. € 5.400,-!

Van mierlo

Oude voegen uithakken, hogedruk-reiniging, impregneren, zandstralen, reparatie-metselwerk, enz...

www.gevelreinigingvanmierlo.nl Bel voor gratis prijsopgave voor nu en later.

Voor frisse en stralende gevels!

Er zijn 3 tussentijdse trekkingen met iedere week kans op:

Nu met ex najaarsk tra orting

Tel.: 0162-429915 of 06-25095552

1 minuut gratis winkelen bij J&J POLLEMANS en iedere week

een scooter als je ons op facebook!

Gratis zegel bij elke € 5,aa bestedingen; n

(tot een max imum van 5 zegels per keer)

Meubelstoffeerbedrijf

PRIJZENSPONSORS

CHIMERE – ESPRIT ETTEN-LEUR – JAMBELLE ETTEN-LEUR BEEN- EN ONDERMODE RODAS COPY & OFFICE – MS MODE ETTEN-LEUR – HEMA ETTEN-LEUR – NIMCO HOUSE OF SHOES C&A – BOEKETTERIE – JEANS CENTRE – JUWELIER MEKES – ARLECCHINO (JUNIORMODE) EXPERT ETTEN-LEUR – ISABELLE MODE – BLOKKER ETTEN-LEUR DA DROGISTERIJ EN LUXE PARFUMERIE VAN MEEUWEN – H EN I MODE – MEXX LUNCHCAFÉ ZUS & ZO – COSMO HAIRSTYLING – BRUNA VAN GILS CHIQOORIJ PATISSERIE & TRAITEUR – HANS ANDERS – BURMANN HOME STYLING GALL & GALL BURCHTPLEIN – INTERTOYS – MODE 4 HER – FLEUR 85 SCOOP ICE-CREAM – HET GEBOORTERIJK – MISS ETAM

leon PluyM

www.winkelhartetten-leur.nl

aff A3 winkelhart etten leur.indd 1

05-10-12 16:35

KEUKENS, BADKAMERS, TEGELS & SAUNA’S VOOR DE BESTE PRIJS! bij JAN VAN SUNDERT

4500m2 showroom met 300 keuken en badkameropstellingen kijk voor onze folderaanbiedingen op www.janvansundert.nl

a.s.

ZONDAG GEOPEND

van 11.00 tot 17.00 uur

Lokkerdreef 10, 4879 ND Etten-Leur. Tel 076-5048800 Openingstijden ma gesloten, di t/m do 9.30-17.30 uur, vrijdag 9.30-21.00 uur, za 9.30-17.00 uur www.janvansundert.nl

BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

43

bbq all-in

80 . 11

ing5.98 Pal worst 98 runderriblappen kg 5. 0.98 tonijnvarkensschnitzel kg 4.98 coc ktail 48 hamfricandeau kg 4. salade 48 1.19 konijnenbout kg 4.

kalkoenfilet

kg

alle soorten

150gr

100gr

runderhachee kg 5.48 erwtensoep 1ltr 3.98 ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL


sport

Moerse Boys klimt naar derde plek ZUNDERT - Moerse Boys is na een prima wedstrijd en een verdiende 3-0 overwinning op Aardenburg opgeklommen naar de derde plek. Met momenten was het echt genieten langs de kant. Vanaf het eerste fluitsignaal is de thuisclub de bovenliggende partij. Binnen 3 minuten heeft Moerse Boys al twee kansen, gescoord werd er niet. Pas in de 13e minuut weet Aardenburg voor de eerste keer enig gevaar te stichten via een vrije trap. Daarop kansen voor Mark, Daan en Kevin. Na een half uur spelen het tweede gevaar van de gasten. Rob redt echter uitstekend. Daarna weer kansen voor de thuisploeg. Rens geeft een steekpass op Kevin die de bal wel over de keeper wipt, maar naast. Kort daarna breekt Ronald door en wordt zijn pass met de hand beroerd. Strafschop en Kevin scoort beheerst de 1-0. Na rust ligt het initiatief weer bij Moerse Boys. De Zeeuwse doelman redt enkele keren fraai. In de 63ste minuut wordt een vrije trap van Daan ingekopt door Kevin, de doelman redt, maar in de rebound kopt Rens de 2-0 binnen. Moerse Boys blijft kansen creëren. In de 72ste minuut vervangt Joris Marvin en

krijgt direct een mogelijkheid, maar de doelman redt. Meteen daarna krijgt Aardenburg een enorme kans, maar twee spelers lopen elkaar in de weg. Dan wordt Peter vervangen door Rudo. In de 84ste minuut rondt Kevin een door hem opgezette een twee met doelman Rob keurig af en is het 3-0. In de 87ste minuut wordt Daan nog vervangen door Bart van den Broek, maar gescoord wordt er niet meer. Mannen, proficiat. Volgende week wacht SC ’t Zand uit. Ook daar verwachten we weer veel oranje-wit langs de lijn om onze mannen te ondersteunen. Zie uitgebreider verslag onze site. Programma jeugd Zaterdag 27 oktober M.Boys A1-Virtus A1 aw.13:30 SC Gastel A2-M.Boys A2 vt.13:00 M.Boys B1-Groen Wit B1 aw.12:00 M.Boys B2-Rijen B5 aw.10:15 M.Boys MB1-Bavel MB1 aw.12:15 Zundert C1-M.Boys C1 vt Ioml M.Boys C2-Gesta C1 aw.8:45 Roosendaal C8-M.Boys C3 vt.14:00 M.Boys MC1-SC Gastel MC1 aw.10:30 JEKA D2-M.Boys D1 vt Ioml Wernhout D2-M.Boys D2 vt.9:15 M.Boys D3-VVR D3 aw.8:30

DSE MD1-M.Boys MD1 vt.8:00 M.Boys E1-Chaam E1 aw.8:00 M.Boys E2-Gloria UC E2 aw.8:15 Zundert E4-M.Boys E3 vt.8:15 Gloria UC F1-M.Boys F1 vt.10:00 M.Boys F2-Gloria UC F2 aw.10:15 M.Boys F3G-Gloria UC F3 aw.10:15 Zundert F3-M.Boys F4G vt.9:30 VVR F5-M.Boys F5 vt.9:30 Programma senioren Zaterdag 27 oktober M.Boys 8-Oosterhout 2 av.14:45u TVC Breda 6-M.Boys 9 vt.14:00u M.Boys G1G-JEKA G2G av.13:30u Zondag 28 oktober SC ‘t Zand 1-M.Boys 1 vt.12:15u JEKA 3-M.Boys 2 vt.12:45u M.Boys 3-RKsv RCD 2 av.12:00u M.Boys 4-JEKA 10 av.12:00u M.Boys 6-Papendrecht 3 av.10:00u Steen VR1-M.Boys VR1 vt.08:30u Roosendaal VR3-M.Boys VR2 vt.10:45u Jaarvergadering Hierbij herinneren wij jullie nog eens aan de algemene ledenvergadering voor donderdagavond 25 oktober, aanvang 21.00 uur in de kantine. In verband daarmede beginnen alle trainingen om 19.00 uur. Houd hier rekening mee.

Advertorial

Wernhout 3 in het nieuw

Badminton Club de Treffers 3 RIJSBERGEN - Zondag 21 oktober speelde het heren team van De Treffers, bestaande uit André en Jan Foesenek, Pascal Roos en Dave Bastiaansen. De vierde wedstrijd van dit seizoen, Arno van Exsel had zich helaas ziek afgemeld. Voor de tweede keer kwam Groene Ster uit Zevenbergen naar Rijsbergen, de eerste keer werd met 1-7 verloren, zou het deze keer beter gaan voor De Treffers tegen deze ervaren tegenstander? Als eerste werden twee dubbels gespeeld André en Jan wonnen de eerste game, 2114, maar de andere twee games gingen verloren, 9-21, 12-21. Pascal en Dave verloren in twee games, 12-21, 17-21. Daarna werden de vier de enkels gepeeld. Deze gingen allen verloren in twee games;

Topper SSW-Wernhout eindigt onbeslist WERNHOUT - De inhaalwedstrijd van het corsoweekend stond nu op het programma en deze wedstrijd was een rechtstreeks duel tussen de beide koplopers. In de beginfase moest Wernhout achterin aan de bak en waren de snelle vleugelspitsen soms een ware plaag voor de verdediging, maar gaandeweg de wedstrijd kregen Wouter Marijnissen en Kees van de Riet en later Leroy Gommers steeds meer grip op hun tegenstanders. De eerste de beste kans voor Wernhout na een kleine tien minuten was wel meteen raak. Mathieu Rombouts anticipeerde goed op een slechte terugspeelbal en liep het zestienmetergebied in. Onderweg beroerde een SSW-speler de bal nog met de hand en zodoende belandde de bal op de stip. Alex Huijbregts liet vanaf 11 meter SSWdoelman van Kouwenhoven kansloos, 0-1. Verder was SSW de eerste helft wel de bovenliggende partij en bracht de lat een paar keer redding en liet Wernhoutkeeper Jasper Slootmans zien dat hij al een hele tijd in goede vorm verkeerd. Kort voor rust kreeg Joost Anthonissen nog een grote kans om de score te verdubbelen maar jammer genoeg schoot hij via de SSW-keeper naast.Na de thee was de wedstrijd meer in evenwicht en werden de gevaarlijke SSW-spitsen beter aan banden gelegd. Het was dan ook zuur dat de ge-

lijkmaker viel nadat er werd gescoord via een voorzet waarbij de bal de achterlijn al was gepasseerd. Helaas had de scheidsrechter dit niet gezien en ging het feestje voor SSW door, 1-1. Aan het einde waren er nog kansen aan beide kanten, maar de grootste was voor Wernhout. De SSW-keeper stopte een schot van de ingevallen A-jeugdspeler Frans Daems en in de rebound redde de keeper nogmaals op een schot van Mathieu. Wernhout-Schijf Zondag kan VV Wernhout de 1e periode in de 4e klasse C pakken als het zelf thuis wint van VV Schijf en SSW op doelsaldo achter zich houdt. Op dit moment is het verschil 6 doelpunten. De wedstrijd tegen Schijf is natuurlijk al een derby op zich en er zal na afloop hoe dan ook een feestje gevierd worden met het thema “Sjonnie en Anita”. Uitslagen Wernhout A1-SC ‘t Zand A2 18-0 DIOZ B1-Wernhout B1 0-2 Wernhout MB1-Victoria’03 MB1 6-0 Moerse Boys D1-Wernhout D1 6-3 Wernhout D2-DIA D4 5-1 (B) Wernhout MD1-Achtmaal ME 1-1 Unitas’30 E3-Wernhout E1 4-3 VVR F5-Wernhout F1 3-3 SSW 1-Wernhout 1 1-1 BSC 4-Wernhout 2 0-6

Wernhout 3-RSV 4 3-0 Wernhout 4-FC Moerstraten 3 2-0 Wernhout 5-MOC’17 8 5-1 Moerse Boys Vr2-Wernhout Vr1 0-6 Programma zaterdag 27 oktober Chaam A1-Wernhout A1 14.30 Wernhout B1-Schijf B1 14.30 Wernhout MB1-Roosendaal MB1 12.30 Gilze C2-Wernhout C1 13.00 Olympia’60 D1-Wernhout D1 09.00 Wernhout D2-Moerse Boys D2 10.00 Wernhout MD1-SC Gastel MD1 11.00 DIA E1-Wernhout E1 10.15 Wernhout E2-Gesta E1 09.00 Wernhout F1-TVC Breda F4 09.45 Zondag 28 oktober Wernhout 1-Schijf 1 14.30 Wernhout 2-Cluzona 2 11.30 Wernhout 3 en 4 vrij NSV 6-Wernhout 5 10.00 Wernhout Vr1-VVR Vr 2 10.00 Speler van de week Tijdens de wedstrijd Wernhout 1-Schijf 1, zal Owen Maas, de speler van de week zijn. Wij verzoeken de Fam.Maas om rond 13.00 uur aanwezig te zijn op het voetbalcomplex. Agenda 25 oktober: Deutsche Abend Oktoberfest in de kantine aanvang 21.00 uur 28 oktober: na de wedstrijd WernhoutSchijf; Sjonnie & Anita party PAGINA 34

Winkelcentrum 11 - Etten-Leur 076-5012941

John van Dijk wint klokschaaktoernooi ZUNDERT - Vorige week donderdagavond organiseerde Schaakvereniging de Raadsheer haar jaarlijkse klokschaaktoernooi. Een mooi toernooi wat werd gehouden in de thuisbasis van de schaakvereniging: Hotel Cafe Restaurant de Roskam. De formule van het toernooi is dat elke schaker begint met 1 minuut op de klok. Steeds als hij heeft gezet drukt hij de klok in waarna hij tijd van de tegenstander erbij krijgt. Is hij of zij zelf aan zet dan gaat er tijd naar de tegenstander. Een interessant zandloper effect krijg je dan op de klok. Een minuut lijkt kort maar een partij kan op die manier toch nog lang duren. De in topvorm verkerende John van Dijk won het toernooi. In dit sterke deelnemersveld is dit een uitstekende prestatie. Het was voor het eerst dat John met de hoofdprijs aan de haal ging. Met gedegen spel en optimaal gebruik makend van de

Mathijssen Bouwkundig Adviesburo heeft Wernhout 3 een compleet nieuw tenue geschonken. De “jonge” ondernemer Reggie Mathijssen heeft zijn elftal gesponsord. Reggie namens de VV Wernhout hartstikke bedankt.

Pascal 12-21, 11-21, Dave, 13-21, 12-21, Andre, 9-21, 6-21 en Jan 10-21, 16-21. Na deze partijen moesten er nog twee dubbels gespeeld worden, waarvan er volgens teamleider Pascal er minimaal één gewonnen zou moeten worden. Iets dat helaas niet is gelukt. Pascal en Jan kwamen nog het dichtst bij, maar verloren in twee games, 15-21, 16-21. André en Dave verloren ook in twee games, 13-21, 7-21 wat resulteerde in een 0-8 verlies voor De Treffers.

klok won hij zijn partijen. Johan Goorden werd verdienstelijk tweede en Roland Daamen haalde een derde plaats binnen. Niek Oostvogels, die het toernooi in goede vormen leidde, werd knap vierde. Opvallend was verder de vijfde plaats van Jorrit Havermans. Jorrit is weer terug na zijn studie en heeft er veel zin in getuige zijn goede start in de competitie en de toernooien. Het was ook bewonderswaardig dat de jeugdspelers Naomi Han, Victor Boekestein en de tienjarige Naut Breedveld meededen. Ze weerden zich kranig in het grote geweld. Ook was er lof voor Rene Verheijen die nog maar twee weken lid is van de schaakvereniging maar toch meedeed. Wilt u ook eens komen schaken, kom dan langs op donderdagavond in Hotel Cafe Restaurant de Roskam, vanaf 19,30 uur. U kunt ook informatie inwinnen bij Frank Verkooijen (f.verkooijen@freeler.nl) of door te kijken op www.sv-deraadsheer.nl.

Belangrijke zege voor Snellen Recycling ZUNDERT - Een overwinning en een remise was tot dusverre de schamele oogst die het team wist binnen te halen in zes ontmoetingen. Weliswaar werd er op verdienstelijke wijze reeds gestreden tegen de top-3 van het klassement, maar de beloning hiervoor bleef telkens achterwege. Derhalve kwam Snellen Recycling terecht in de kelder van de Eredivisie. De ontmoeting tegen het bezoekende “’s Lands Welvaren” werd daardoor een 4 punten wedstrijd en winst tegen het Zeeuwse team zou als opstap kunnen dienen voor een voorlopige plaats in de middenmoot van de ranglijst. Harrie van de Ven begon sterk tegen Kees Wittens, 10-1 na 6 brt., en had halverwege de partij met 26-9 al een ruime voorsprong opgebouwd. Wittens, die vorige week nog in 29 beurten wist te winnen, was deze middag als “een vogeltje voor de poes” en Harrie wist daar handig gebruik van te maken, met als resultaat een ruime 50-27 overwinning in 42 beurten. Barry van Beers zou van Ronny Daniëls meer tegenstand ondervinden. Barry startte de partij stijlvol met als gevolg een voorsprong halverwege van 25-18 na 12 brt. Ook na 21 beurten lag Barry nog steeds op koers, 40-30, voor een goed resultaat maar gaandeweg had hij moeite om de laatste 10 punten binnen te halen. Daniëls kwam zelfs nog terug tot 45-44, maar Barry stelde het talrijke publiek gerust en tikte met serietjes van 3 en 2 als eerste aan op de finishlijn. Een fraaie overwinning met 50-45 na 22

beurten en voor het eerst deze competitie een 4-0 voorsprong bij de theepauze voor Snellen Recycling. Peter Ceulemans, vorige week door Eddy Leppens overklast, pakte de draad van zijn goede vorm weer op tegen Henk Habraken. Een tegenstander waarvoor je steeds op je hoede moet zijn om niet verrast te worden. Dat deed Peter dan ook deze middag. Met twee series van 5 en en tweemaal 4 had hij Habraken met 24-13 na 13 brt. wel degelijk op de pijnbank liggen. Zo voelde dat waarschijnlijk bij Habraken want Peter Ceulemans had verder geen kind aan hem en speelde zich souverein naar een wederom schitterende zege met 50-26 in slechts 27 brt. Kopman Roland Forthomme wilde tegen Francis Forton zijn palmares wat opvrolijken, want tot dusver stond daar één zege en één remisepartij in de competitie vermeld. Maar óók vandaag was hem dat niet gegund, want Forton verraste Roland met een superstart, 16-31 in 15 beurten. De concentratie bij Forton liet daarna iets te wensen over en Forthomme, die opgeven niet in zijn vaandel heeft staan, knokte zich terug in de partij en wist na 42 beurten het verschil nog tot 48-49 terug te brengen, maar zag zijn vriend en tegenstander in de gelijkmakende beurt de partij voltooien. Roland kon wel leven met deze situatie, immers het team had een belangrijke en verdiende overwinning behaald, 6-2, en dat kan een opsteker zijn voor de wedstrijd van a.s. zondag als Snellen Recycling naar Amsterdam reist en tegen V.d.Broek Biljarts/Hanbat de strijd gaat aanbinden.


VOOR:

zondag 11 november 2012

RommelmaRkt

in Sporthal ‘t trefpunt in Rijsbergen, van 10.00 tot 15.30 uur. kraamhuur € 22,-. Bel voor een kraam:

0165 529824 • www.tosca-markten.nl

WINTERHARDE VIOLEN, POTCHRYSANTEN, POTGROND

BREAKDANCE Nieuw bij Triple-S Dance!!

M. Raats

Ook zo willen breakdancen als bij So You Think You Can Dance? Dat kan!

NAAR: Koekoekstraat 1, Etten-Leur tel. 076-5019063 of 06-30422083 GraTiS proefleS!

Op dinsdag 6 november start de Breakdance cursus van 20 lessen voor kids vanaf 7 jaar. Kosten: 5 euro per les Tijd: 18.45 uur tot 19.45 uur Geef je snel op via de mail want vol=vol

Ook hebben we streetdance/hip hop, kleuterdance en ZUMBA voor volwassenen. Triple-S Dance | Wernhoutseweg 116 | 4884 AZ Wernhout | info@triplesdance.nl

KARWEI ETTEN-LEUR

ELKE ZONDAG VAN 12.00 TOT 17.00

OPEN

de HEERENS VLEESHANDEL PARTICULIERE VERKOOP en PRIVÉ SLACHTINGEN

Reclames in onze winkel! EERSTE KWALITEIT VLEES TEGEN GROOTHANDELS-PRIJZEN

25 en 26 oktober GESLOTEN i.v.m. offerfeest LANGE HEI 16, SPRUNDEL, TEL. 0165-385595 (achter het IJspaleis) di. t/m do. van 8.00 tot 17.00 uur; vr. van 8.00 tot 16.00 uur maandag en zaterdag GESLoTEN

KARWEI ETTEN-LEUR, MUNNIKENHEIWEG 53, 076 501 3755

Graszoden

De beste kwaliteit van West-Brabant! Kijk en vergelijk Graszodenkwekerij Heidehoeve Vervul 1a - Rijsbergen tel: 076 - 596 27 36

www.heidehoeve.com

De DuizenDpoot

-graven van funderingen/vijvers -leveren, leggen bestratingen -leveren plaatsen schuttingen -diverse sloopwerkzaamheden

tel. 06 53999207

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte!

geopend www.winkelhartetten-leur.nl

E-mail: debeen@debeen.nl • www.debeen.nl Bisschopsmolenstraat 51 • Etten-Leur • 076-503 41 50

Te koop: Mitsubishi heftruck type FD18 1750 kg, bj 1999, diesel, lepels 1.30 mtr., sideshift - 3 delige mast 5.50 mtr. 5200 draaiuren, vol rubberen banden prijs: € 4.750,-tel.nr. 06-29516160

STRO KORRELS Ideaal stalbed voor dieren 100% natuurlijk, voordelig, ruimte- en arbeidbesparend

€4.50 per zak van 15 kg

06-24887585

Kapsalon “Frans” Gommerstraat 116 te Rijsbergen, tel. 076 - 5961249

Sinds 1979 een begrip in Rijsbergen! ......’t is weer eens wat anders


sport

Biljarten in Zundert 3E GELIJKSPEL VAN HASSELT AUTOSCHADE/GARAGE SCHRAUWEN ZUNDERT - Na verlies in het eerste duel, een keer winst en driemaal remise staan de Zundertse autoherstellers met 5 uit 5 in de middenmoot van de 3e divisie KNBB, poule 4. In Oosterhout bij camping De Eekhoorn zette Frans Sebregts de bordjes al snel op 14-5 in zijn voordeel tegen Fons Havermans. Ook in het tweede deel van de partij bleef Sebregts de toon aangeven. Met 30-19 kwamen de eerste partijpunten bij de verzameling van De Eekhoorn. Intussen had Cees Arnouts het aan de stok met Geoffrey Molenschot, die tijdens het duel steeds tammer werd. Bij 13-13 besloot Cees zijn befaamde plan B op tafel te leggen. Met een regelmatige eigen score en een stevige grendel op de buitendeur liep de Zundertse plaatwerker steeds verder weg, waardoor de eekhoorn verder kwijt liep in het Seterse bos. Zodoende kwam via 25-30 de ruststand op 2-2. Daarna volgden twee kwaliteitspartijen. Een super scherpe Nol Nooten noteerde in 20 beurten in een sneltreinvaart 17 caramboles, waar Cees Marijnissen het moest doen met 6 puntjes. Bij een riante stand van 3015 moest Nol echter 12 keer op rij passen, waardoor Cees met 30-26 wel erg dichtbij kwam. Nol kraakte nog een aantal noten en bij 35-28 bracht Marijnissen door 4 treffers in de nabeurt de eindstand op 35-32, dus stand 4-2 voor het thuisteam. Een voortvarende Jef Jacobs kwam met grote sprongen uit de startblokken. Na 9 beurten was Jef al bijna halfweg met 16 gave caramboles, terwijl de schrijver voor Peter Rijckaert niet verder kwam dan 6 punten. Vervolgens liet de Eekhoorn speler zijn scherpe tanden zien en kwam warempel na 24 beurten op 21-22, spanning terug in de wedstrijd. Wel het sein voor Jacobs om eens extra door te stoten. In een hoog tempo bereikte de Zundertse autohersteller een verdiende overwinning via 25-35 in totaal 40 keer opstaan. Deze winst bracht de balans met 4-4 in evenwicht. ACHTMAALSE C KAMPIOEN LOEK VAN HASSEL SLAAT TOE IN FINALE ACHTMAAL - Het was in Achtmaal weer een bijzonder C kampioenschap. Achteraf hebben de 4 deelnemers van biljartvereniging De Toekomst hun troeven te vroeg uitgespeeld. Loek van Hassel, 6e in de voorwedstrijden had in de finale nog twee jokers op zak om de C titel binnen te halen. Na de poulewedstrijden was er voor de Toekomst biljarters een verlies te melden. Het zat deze keer niet mee bij Leo Koeken, waardoor deze sympathieke stoter niet in de kruisfinale kwam. Deze plaats werd ingenomen door Loek van Hassel, die drie partijen won met een moyenne van 0,333. Kees Laurijssens kwam op een tweede plaats in deze poule met twee winstpartijen en 0,338. In de andere poule was Mon Zagers, evenals in de voorwedstrijden heer en meester met 6 matchpunten en een hoog moyenne van 0,450. Ongemerkt via een gewonnen partij sloop Ludo Sprenkels mee naar de kruisfinale, niet slecht voor een tweede deelname. Maar in die kruisfinale werd Ludo hard aangepakt door de coming man Loek van Hassel. Tot 10-7 bleef Ludo nog in het spoor, maar op het moment dat Loek zijn eerste joker inzette moest de Achtmaalse autospecialist afhaken, 15-8 moyenne resp. 0,468 en 0,250. Op het andere biljart ging de broederstrijd tussen Mon Zagers en Kees Laurijssens. Mon verhoogde zijn kansen voor de superfinale via een voorsprong van 11-8 en 13-11. Na 7 missers op rij van Mon bereikte Kees de finish. De nabeurt werd niet benut, dus via 15-13 (36 b.) kwam Kees in de grote finale. In de troostfinale vervolgens weer twee Toekomst biljarters in de arena. Na 17 toeren nam Mon Zagers een royale voorsprong van 10-6 contra Ludo Sprenkels. Ludo nam met 14-11 de leiding over, om vervolgens via 15-11 het brons te pakken na 29 keer opstaan. En daar is dan het belang-

rijkste duel van het toernooi om de 1e en 2e plaats ofwel om goud en zilver. Loek van Hassel zette zijn tweede joker in waardoor het scorebord o.a. middels een mooie serie van 5 na 20 beurten op 13-6 werd gezet. Al bleef Loek zelfverzekerd hij moest wel 12 keer terug naar zijn stoel zonder resultaat. Kees Laurijssens zag zodoende kans om met 13-12 terug in de wedstrijd te komen. Dat werd tijdig onderkend door Loek, die resoluut de 15 vol maakte. Kees kwam van acquit niet verder dan 13. GOMMERS GRONDWERKEN SPEELT OOK 3E UITWEDSTRIJD GELIJK ZUNDERT - In het sinds vier maanden bestaande Biljartcentrum De Molen zou het volgens de statistieken een lastige uitwedstrijd worden voor de Zundertse bodemspecialisten. De gastheren van team W. van der Sanden spelen gezamenlijk rond de 1 moyenne waarbij individuele prestaties regelmatig aanzienlijk hoger uitkomen. Danny Geysen en Ton de Hoon namen het op tegen Johan Claessen en Jack van Peer. Ton gaat tot 10-10 in de 11e beurt goed mee met van Peer. Daarna loopt de thuisspeler uit naar 27-20. Met twee series van 4 komt de grondwerker knap terug tot 32-30. Na de 36e stoelwisseling komt van Peer met 13 caramboles in 7 keer krijten tot de benodigde 45. Ton strandt op 31. Eerder dit jaar in de Belgische competitie wist Danny zijn concullega Claessen te kloppen. Dat leek nu wederom mogelijk. Zeer regelmatig wist de bodemanalist de figuren op te lossen en een vervolg te geven. Claessen bleef echter nooit ver achter. Tussenstanden 12-13, 28-28, en 33-33 voorspelden een spannend slotstuk. Danny leek met een reeks van 3,4,1 en 2 de partij naar zich toe te trekken. Bij 37-43 stond Claessen met de rug tegen de muur. Een knappe 8 punter bracht hem uitweg. Danny had geen nabeurt meer. 4-0 bij de pauze. Hoewel Lennart Schrauwen en Mark Havermans ook al even driebanden spelen hebben hun tegenstrevers Bert van Manen en Marc Roofthooft toch aanzienlijk meer bagage: twee spelers die in het verleden jarenlang tot de besten van Nederland en België behoorden. Met gepast respect hiervoor werden de topeinden aangedraaid en de veters gestrikt. Roofthooft en Mark hadden tot 11-11 in de 12e beurt gelijke tred. Een sterke reeks van vijf maal 2 caramboles en een serie van 4 erachteraan bracht de grondboy op 16-25 in 19 keer tevergeefs bukken. De scoringsmogelijkheden in de 10 beurten daarna waren beperkter. Terwijl Mark nog even sur-place deed produceerde Roofthooft twee 4 klappers om 32-30 voor te komen. De uitspeler bleef bij de les en maakte het de ervaren Belg erg moeilijk meer te scoren. Op drie momenten wist Mark te profiteren: twee series van 5 en 3 in de 49e beurt om uit te gaan. Roofthooft bleef steken op 36. Op de andere tafel had Lennart een goede start, terwijl Van Manen nog niet overtuigde: 4-12 in 9 beurten. De thuisspeler kwam drie stoelwisselingen later op 13 maar wist in de volgende 15 pogingen slechts tweemaal succes te behalen. Lennart had een regelmatigere productie en liep uit tot 23-35. Bij 34-40 kon het nog spannend worden. Echter door een beetje geluk, gevolgd door optimale oog-hand-coördinatie, wist de grondwerker met een serie van 5 een matchpunt voor het team veilig te stellen. Eindresultaat 4-4. Zaterdag 27 oktober thuis tegen BurgmansBiljarts uit Bergeijk. Aanvang 13:00 uur in Biljartcentrum Den Hoek. KAMPIOENSCHAP DRIEBANDEN TEAMS RIJSBERGEN 2013 Uitslagen 7e ronde André Billet Slagerij 34.0000-Kwinkslag 34.0476 Knollentuin/Raats Gebak 33.3333-Klein Keuke 2 21.3862 Carambole 34.1666-Duvels 26.8060 Victoria 38.8095-DEL 26.6990 Bakkerij Douenburg 37.6470-de Toekomst

RTC Zundert 35.5554 Klein Keuke 1 36.5625-Daemen 24.1304 Kwinkslag 8 39.0909-Ossekop 32.4048 KOT vrij Kortste partij: 12 brt. Jan Hendrickx Hoogste serie: 8 car. Kees Jochems Hoogste alg.gem: 1.333 Jan Hendrickx; 1.300 John Havermans; 1.283 Vic Herreweghe; 1.225 Kees Jochems; 1.225 Hein Hanegraaf Beste teamprestatie: 39.0909 pnt. Kwinkslag 8 Tussenstand: (*=wedstrijd minder gespeeld) 1. Victoria 254.4400 pnt; 2. André Billet Slagerij 242.0034 pnt; 3. Kwinkslag 8 241.1653 pnt; 4. Kwinkslag 239.0354 pnt; 5. Duvels 237.6324 pnt; 6. Klein Keuke 1 227.8988 pnt; 7. Daemen 224.4705 pnt; 8. Bakkerij Douenburg 207.6987 pnt*; 9. Klein Keuke 2 207.4752 pnt; 10. Carambole 207.3542 pnt*; 11. de Toekomst 205.5223 pnt*; 12. Knollentuin/Raats Gebak 203.7866 pnt*; 13. KOT 201.1126 pnt*; 14. Ossekop 192.9153 pnt*; 15. DEL 167.3306 pnt* LYNN-SOMERS VERLIEST VAN WELLSE VAERT ZUNDERT - Na de knappe uitwinst bij Polka Print in Sluiskil moest het team van LYNN-SOMERS afgelopen vrijdag de winst laten aan BV Wellse Vaert 1 uit Steenbergen. In de eerste sessie had Fons Baeyens een off-day en kon het spoor van Bert Hoefnagels vanaf het begin niet volgen. Kees Martens speelde een spannende match tegen René Luijsterburg alwaar René met 3 punten verschil aan het langste eind trok, stand halverwege 0-4. In de tweede sessie stond Jack van Aart na een beurt of 15 met 16 tegen 6 achter tegen Mark Reijnders, maar toen kwam de productie bij Jack goed op gang, viel niet meer stil en hij won alsnog met ruim verschil. Sterke partij van Jack! Puck van Aart begon sterk tegen Marcel Hopmans, echter de carambolemachine bij Puck ging naar het einde toe haperen, waardoor Marcel de winst kon opeisen. Eindstand 2 tegen 6 dus. Onderstaand de cijfers: Jack v. Aart-Mark Reijnders 35-28 in 40 beurten Kees Martens-René Luijsterburg 32-35 in 63 beurten Puck v. Aart-Marcel Hopmans 31-40 in 54 beurten Fons Baeyens-Bert Hoefnagels 17-40 in 43 beurten Teamgemiddelde J&W was 0,575 Vrijdag 2 november tegen Rokx Transport uit Hoeven, aanvang 20.00 uur in Biljartcentrum Den Hoek. TELETRONIKA LIJDT ZWAAR VERLIES TEGEN MERWEHOF-DEROGEE ZUNDERT - Afgelopen donderdag reisden de heren van Teletronika richting Dordrecht voor de wedstrijd tegen het op papier mindere team van Derogee. In een druk café recht voor de bar begint René Vermeiren tegen Piet van Es. In een spannende partij kijkt René steeds tegen een kleine achterstand aan. In een matige 2de helft verliest René met 40-33 in 48 beurten op gepaste afstand zijn partij. Op de andere tafel speelt een totaal uit vorm verkerende Hein Hanegraaf tegen R. den Adel. In een wederom matige partij verliest ook Hein in 66 beurten met 40-25 zijn partij. Tussenstand 0-4. Na de pauze speelt Erwin Vissenberg op bord 4 tegen Wim Derogee. In een zeer matige partij kan Erwin ondanks zijn matige spel niet verliezen. In 69 beurten wint hij met 24-35 zijn partij. Hiermee redt Erwin de eer want op de andere tafel heeft Cees Jochems zijn partij inmiddels verloren. In een wederom ook weer een zeer matige gelijkopgaande partij behaald tegenstrever Sjaak Kroon als eerste de benodigde 35 caramboles in 67 beurten. Cees komt niet verder als 32. Eindstand 6-2 verlies voor het team van Teletronika. Volgende wedstrijd 27 oktober tegen de Distel uit Roosendaal. Aanvang 13.30 uur.

ZUNDERT - Afgelopen zondag was de belangstelling voor de clubritten binnen RTC groot te noemen. Bijna iedereen die RTC Zundert een warm hart toedraagt stond om 9.00 uur in rennerstenue klaar voor een lekker clubritje in een prachtig herfstdecor en lekker fietsweer. Zondag de sluitingsrit, de laatste officiële rit van het seizoen 2012. Dat wil niet zeggen dat de fietsen nadien tot nader order in de schuur worden gezet, maar de aanwezigheidscompetitie wordt na zondag afgerond. Daarna iedere week een lekker onbezorgd clubritje aan een

winters tempootje en dit tot het nieuwe seizoen 2013. Maar daar over later meer. Naar jaarlijkse traditie gaat de A- en Bploeg bij deze sluitingsrit gezamenlijk op pad. Vertrek om 9.00 uur stipt op het bekende adres aan de Wernhoutseweg voor een ritje door het Brabantse Land, waarna de koffie (en misschien iets meer) in het Wernhoutse clublokaal staat te wachten. Iedereen kan uiteraard mee en wordt ook verwacht. Uiteraard wordt het tempo aan ieders kunnen aangepast. Achter het stuur van de volgwagen neemt plaats Dhr. Adrie Wouters. Tot zondag allemaal.

Ponyclub DES ruiters in actie RIJSBERGEN - De eerste selectiewedstrijden dressuur voor Kring Breda zijn inmiddels verreden. Het waren meteen twee weekenden achter elkaar. Eerst bij manege Thielen in Tilburg, daarna in Loon op Zand. Helaas viel de laatste wedstrijd gelijk met de laatste wedstrijd van het SGW seizoen in Princehage. Dit betekende dat een aantal van onze ruiters een keuze moesten maken tussen de Samen Gestelde Wedstrijd of de dressuurwedstrijd. Er werden mooie resultaten behaald. Bij manege Thielen in Tilburg behaalde Bram in de klasse A-B een 3e plaats. In Loon op zand ging het net iets beter en eindigde Bram op de 2de plaats. Emma rijdt in de klasse A/B-L2 en behaalde in Tilburg een 1ste plaats en in Loon op Zand werd ze 3de. Ponyclub DES heeft veel ruiters met een D pony, dus veel uitslagen in deze klasse. In de D-B eindigde Sharon in

Loon op Zand op de 9e plaats. In de D-L1 behaalde Tessa in Tilburg de 7e plaats en Loon op Zand de 2de plaats. In de D/E-L2 reden zowel Lisanne, Demi en Naomi in Tilburg. Zij eindigde respectievelijk Lisanne 4e, Demi 11e en 17e en Naomi 13e. Lisanne reed ook in Loon op Zand en ging daar als winnaar van de D/E-L2 met de eerste prijs naar huis. In de D-E M1 reden Asha en Nicole. Beide rijden ook Samen gestelde wedstrijd, dus konden alleen in Tilburg deelnemen aan de dressuur wedstrijd. Nicole eindigde op de 2de plaats en Asha werd 9e. Nicole reed ook in de D-E/ M2 eindigde ook daar op de 2de plaats. Tot slot reed Raymond in de klasse E/L1 in Tilburg naar de 4e plaats. Tot slot reed Jesse in Oostelbeers een springwedstrijd. Zowel in het klassiek parcours als in het progressief reed hij foutloos. In het klassiek eindigde hij op de 15e plaats. De uitslagen van de Samen Gestelde Wedstrijd in Princehage komen volgende week.

Sint Bavo Rijsbergen

Zilververschieting Cloveniersgilde RIJSBERGEN - Op donderdag 25 oktober gaan om 19.00 uur bij cloveniersgilde Sint Bavo de schietbanen open voor de 21e Open Zilverschieting. Iedereen kan terecht tot en met maandag 29 oktober 22.00 uur in het gildelokaal ‘de Snaphaan’ om zijn series te schieten en zo een kans te maken om op zondag 4 november in de finale te staan. De schuttersgilden, hebben van oudsher verbroedering en dienstbaarheid hoog in het vaandel staan. Dat willen wij graag tot uiting laten komen door de opbrengst van deze jaarlijkse Zilververschieting opnieuw ten gunste te laten komen aan het goede doel. De opbrengst van de verschieting gaat namelijk niet in de gildekas maar zal geheel ten goede komen aan de Stichting VVI (Vakantie Voor Iedereen) en De Zonnebloem afdeling Rijsbergen. Uiteraard is er het sportieve wedstrijdgedeelte wat zeker niet onbelangrijk is maar voor deze ene wedstrijd staat het goede doel toch primair. Naast de deelname van schuttersgilden, aangesloten bij de schietkring Flobertschutterskring Baronie hopen wij ook een flink aantal schutters te mogen ontvangen welke een andere discipline schieten. Schieten met een ander wapen als dat waaraan men gewent is, is misschien wat onwennig maar zeker niet kansloos. Naast de bestaande reguliere klasse van onze kring voegen wij een zg. Vrije-klasse toe. Hierin worden alle schutters ingedeeld welke geen lid zijn van Flobertschutterskring Baronie. Voor de ereplaatsen worden zilveren gildeschildjes beschikbaar gesteld. Voor alle deelnemers is er een leuke attentie. Voor diegene waarvoor de schietsport een onbekend terrein is, is de Zilververschieting een uitstekende gelegenheid om eens kennis te maken met het schuttersgilde en

te ervaren wat schietsport nu werkelijk inhoud. Schietsport is een sport waar alles inzit, van recreatie tot topsportniveau. Kortom schieten is een sport voor iedereen. Vrije schutters maken gebruik van verenigingswapens. Onder deskundige begeleiding worden zij geïnstrueerd hoe met dit wapen dient te worden omgegaan. De wedstrijd bestaat uit series. Elke serie bestaat uit 6 schoten. Maximaal kunnen er 5 series worden geschoten. Naast de aangesloten schuttersgilden kan elke vereniging deelnemen en kans maken om de korpsprijs van de vrije klasse binnen te halen. Hiertoe dienen er minimaal 4 schutters per vereniging deel te nemen. Bij meer dan 4 deelnemers van een en dezelfde vereniging worden de hoogste 4 geklasseerde in het korps geplaatst. De acht best geklasseerde schutters van elke klasse komen zondag 4 november terug in de finale. Ook de vrije klasse. Op deze zondag gaan zij strijden wie zich de absolute kampioen van zijn klasse mag noemen. Naast het standaardblazoen kan ook geschoten worden op het geluksblazoen. Op dit speciaal blazoen worden drie schoten gelost en hij die hetzelfde getal schiet als onze schutterskoning komt in aanmerking voor een van de drie PLUS levensmiddelenpakketten met een grote verscheidenheid aan artikelen!! Voor prijzen van het geluksdoel komt werkelijk elke deelnemer in aanmerking. Schietdata zijn als volgt: Donderdag 19.0022.00 uur. Vrijdag 19.00-22.00 uur. Zaterdag 15.00-22.00 uur. Zondag 10.00-14.00 uur. Maandag 19.00-22.00 uur. Finale zondag 4 november aanvang 11.00 uur. Geschoten wordt op de overdekte banen van cloveniersgilde Sint.Bavo gelegen aan de St.Bavostaat 58c te Rijsbergen. Info: 076-5962445; 06-23412313; info@sintbavo.nl.

PAGINA 36


auto’s

Super voordeel DOOR PAKKET INKOOP

CITROËN C1 ATTRACTION COMFORT 3-drs

St. Janstraat Janstraat 147 147 –– 4714 4714 EE EE Sprundel Sprundel –– Tel: Tel: 0165-382830 0165-382830 St.

Ook voor uw onderhoud, APK,ofbanden, airco-onderhoud, Ook voor voor uw uw wintercheck wintercheck of winterbanden kunt kunt Ook winterbanden schades, producten! bij ons onsruitreparatie terecht, bel belen ofBOVAG mail ons ons voor meer meer info info uu bij terecht, of mail voor OCCASIONS BJ PRIJS IN € OCCASIONS BJ PRIJS OCCASIONS BJ PRIJS Prijs incl. APK, afleverbeurt en Bovag-garantie IN €€ IN Mercedes BenzBenz C180KC180K combi Avantgarde 2007 19.950 18.950 Mercedes Benz C180K combi airco 2007 2007 19.950 Mercedes combi Avantgarde airco Sedan Avantgarde airco Avantgarde airco Mercedes Benz C180K 2007 19.250 Saab 9-5 2.0t Estate Estate leer nav.airco nav.airco 2007 2007 19.950 Saab 2.0t leer Saab 9-5 9-5 2.0t Estate leer nav.airco 2007 19.950 19.950 Opel Vectra Vectra 3.0 3.0 V6 V6 Cdti Cdti Eleg. Eleg. airco airco 2004 2004 9.950 Opel 9.950 Opel Vectra 3.0 V6 Cdti Eleg. airco 2004 9.950 Opel Zafira Zafira 1.8 1.8 16V 16V Max Max Cool Cool airco airco 2004 2004 6.950 Opel 6.950 Opel Zafira 1.8 16V MaxCosmo Cool airco 2004 10.950 6.950 Opel Astra H 1.8 1.8 Cosmo airco 2005 10.950 Opel Astra H airco 2005 Opel Astra Opel Astra Opel Astra H 1.8 Cosmo airco 2005 8.950 Opel Astra Astra H H 1.6 1.6 GTC GTC Njoy Njoy airco airco 2007 12.450 Opel 2007 12.450 Opel Astra H 1.6 GTC Njoy airco 2007 9.950 Opel Astra H 1.6 Business airco 2008 12.950 Opel Astra H 1.6 Business airco 2008 12.950 Opel Astra H 1.6 Njoy airco 2004 7.950 Opel Astra Astra H H 1.6 1.6 Stat. Stat. Bus. Bus. Airco Airco 2007 12.450 Opel 2007 12.450 Opel Astra H 1.6 Stat.airco Cosmo 2007 12.950 Opel Meriva 1.7H Cdti Cosmo 2004 12.950 3.750 Opel Astra 1.6 Stat. Cosmo 2007 Opel Astra H 1.6 1.6 Cosmo Cosmo aut.station aut.station 2007 2007 11.950 Opel Astra H Opel Agila 1.2 16V 2004 11.950 5.450 Opel Astra Astra H H 1.6 1.6 Njoy Njoy airco airco 2004 7.950 Opel 2004 7.950 Opel Corsa 1.2 Njoy airco 3drs 2008 8.750 Opel Astra Astra H H 1.4 1.4 Njoy Njoy 2004 7.950 Opel 2004 7.950 Opel Corsa 1.2 Business airco 5drs 2007 5.450 8.450 Opel Astra 1.7 DT DT Njoy Njoy airco 2002 5.450 Opel Astra 1.7 airco 2002 Opel Meriva 1.4 16V 16V airco 2005 7.450 Opel Meriva 1.4 airco 2005 Opel Corsa 1.2 Business airco 5drs 2007 7.450 7.950 Opel Agila 1.2 16V 16V 2004 5.450 Opel Agila 2004 Opel Corsa 1.3 1.2 Cdti 2010 5.450 10.950 Opel Corsa Corsa 1.4 1.4 16V 16V inTouch inTouch airco airco 2009 10.950 Opel 2009 10.950 Peugeot 307 XS 1.3 airco 2003 3.950 4.950 Opel Corsa Corsa 1.3 Cdti Cdti 2004 3.950 Opel 2004 Fiat Seicento 1.11.2 2006 9.950 3.950 Opel Corsa 1.2 Njoy Njoy airco airco 33 drs drs 2008 9.950 Opel Corsa 2008 Opel Corsa 1.2 Business Business airco airco 5drs 5drs 2007 2007 8.950 Opel Corsa 1.2 Fiat Panda 1.2 airco 2007 8.950 5.950 Opel Corsa Corsa 1.2 1.2 Business Business airco airco 5drs 5drs 2007 2007 8.450 Opel 8.450 Opel Corsa 1.2 Business airco 3drs 2007 7.950 Opel Corsa 1.2 Business airco 3drs 2007 7.950 VERWACHT Skoda Octavia Octavia 1.6 1.6 airco airco 2001 3.950 Skoda 2001 3.950 Mercedes Benz C180 1999 Mercedes C180 1999 Ford Focus 1.6Benz Titanium 2008 11.950 Eleg.auto.airco Eleg.auto.airco Peugeot 205 205 1.4 1.4 Generation Generation 1997 750 Peugeot 1997 750 BEDRIJFSWAGENS BMW All All Road Road F650 F650 1995 2.250 BMW 1995 2.250 ex BTW incl. APK, afleverbeurt enB.T.W.) Bovag-garantie BEDRIJFSWAGENS (EX B.T.W.) BEDRIJFSWAGENS (EX Opel Combo 1.3 CDTi CDTi airco/navi airco/navi 2007 6.750 Opel Combo 1.3 2007 Opel Combo 1.3 Cdti 2004 6.750 4.750 Opel Combo Combo 1.3 1.3 Cdti Cdti 2004 4.750 Opel 2004 4.750

€ 1.800.v.a. € 8.790.-

• Airco • Airbags • Stuurbekrachtiging • Radio/cd

NU MET EX

TRA

KORTING V.A.

€6.990,* Excl. rijklaar maken en lak

Reg. 29-09-2012

Autodemontagebedrijf

Sloop-loop-schade auto’s - motors te koop gevraagd

Alle gebruikte onderdelen online erkend: * lid Autorecycling nederland * rijksdienst v/h wegverkeer * Autotransport / berging * reparatie en onderhoud * Stiba - lid * VbV- opkoper

terrein/garage: Maalbergenstraat 24a Wernhout 076 - 597 17 39 Molenstraat 184 Zundert 076 - 597 56 75 / 06 - 54278822 www.jokozundert.nl / info@jokozundert.nl

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

AUTOBEDRIJF VAN

FRAASSEN

Goes - Tel. 0113-227353


Griezelkampvuurtocht voor kinderen

Annelies de Klerk

ongeveer 20.00u. De activiteit is gericht op kinderen in de leeftijd van 10-12 jaar. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Maximaal 1 ouder per kind is toegestaan. Het Pannehûske is tijdens de Griezelkampvuurtocht open, zodat de ouders daar ook op de kinderen kunnen wachten.

Wat gebeurt er na zonsondergang op de Oude Buisse Heide?

ZUNDERT - Zondag 28 oktober organiseert Natuurmonumenten samen met Serpentine Toverzolder (www. serpentine-toverzolder.nl) en de Zundertse Komedie (www.dezundertsekomedie.nl) een speciale ‘Griezelkampvuurtocht’ voor kinderen.

lukkig zijn er ook goede wezens die willen helpen. Aan het eind kun je bijkomen bij een warm, knapperend kampvuur met een drankje en marshmellows. Aanmelden is noodzakelijk en kan via www.natuurmonumenten.nl/activiteiten/agenda of door te bellen naar 013-5231800.

Ga mee op griezeltocht en help de trollenkoning zijn magische scepter terug te vinden! Onderweg kom je vreemde wezens tegen die ook de koningsstaf willen vinden om de macht over het bos te nemen. Ge-

Wil jij ook mee? De ‘Griezelkampvuurtocht’ start om 17.00u bij de parkeerplaats van ’t Pannehûske aan de Roosendaalsebaan 4 te Achtmaal (gemeente Zundert). De tocht duurt tot

Griezeltocht en kampvuur De Oude Buisse Heide is een heel divers natuurgebied. Er zijn bossen, vennen, heide en oude gebouwen met een rijke historie. Niet voor niks dat er zoveel mythen en sagen zijn over dit gebied. Vooral als het donker wordt, blijkt er veel activiteit te zijn. Het gerucht gaat dat de trollenkoning zijn magische scepter kwijt is geraakt. Deze avond kunnen de kinderen helpen om de magische koningsstaf terug te vinden. Helaas zijn er ook nog andere vreemde wezens die de staf willen hebben om daarmee de macht over het bos te nemen. Help jij om daar een stokje voor te steken? Zodat het bos een mooie en vredige plek blijft voor iedereen die er rust zoekt? Zet je ogen, oren, neus en voelsprieten wagenwijd open en help de trollenkoning om het bos te redden. Aan het einde van de tocht wacht een knapperend kampvuur met marshmellows en een lekker drankje, om weer even tot rust te komen.

Van GoghKamer Expo ZUNDERT - In de reeks ‘Kunstenaars uit Zundert’ presenteert het Vincent van GoghHuis tijdens het weekend van 27 en 28 oktober keramiek van Annelies de Klerk in de Van GoghKamer. De Klerk werkt al dertig jaar in keramiek in uiteenlopende vormen en technieken. Mens en natuur dienen daarbij als uit-

gangspunt. Autodidactisch begonnen is, na diverse workshops en cursussen, een eigen stijl ontstaan die steeds herkenbaar is in haar werk. Haar keramiek is in diverse galeries en kunstwinkels ten toongesteld. Ook ontwierp zij dit jaar de Cultuurprijs Zundert. Haar expositie in de Van GoghKamer is op beide dagen gratis te bezoeken van 12 tot 17 uur.

Trouwbeurs: de perfecte trouwdag ZUNDERT - Na het grote succes van de vijf vorige edities wordt op zondagmiddag 28 oktober van 12.00 tot 16.00 uur in De Twee Gebroeders aan de Hoge Neerstraat 1 in Etten-Leur opnieuw de voor iedereen gratis toegankelijke “De Perfecte Trouwdag” Trouwbeurs gehouden. Deze Trouwbeurs is een aanrader voor een ieder bij het plannen van dé perfecte trouwdag! Laat je verrassen door een ruim aanbod van producten en diensten, meer dan 20 bedrijven uit de regio die gespecialiseerd zijn op het gebied van huwelijken

presenteren zich daar om zo te laten zien dat een bruiloft ook echt een Perfecte Trouwdag kan zijn. Zo is er informatie over de trouwlocatie, trouwringen, bruidsfotografie, video, reizen, muziek, bedankjes, ballonnen, bruidsboeketten, kapsels, visagie, bruidstaarten, koetsen, trouwkaarten, trouwauto’s, bruidssuites etc. De mode voor Bruid én Bruidegom wordt gepresenteerd door Santerello, genomineerd door Disney en de vertegenwoordiger van Nederland met Disney Bruidsmode. Meer weten ? kijk dan op www.deperfectetrouwdag.nl

KERKELIJK NIEUWS PAROCHIE H. CORNELIUS ACHTMAAL Spreekuur dinsdag 9.30-10.30u. Contactnr. 0765987010 b.g.g. 06-57598600 A. Koeken. Pastoor de Bont 076-5985218 b.g.g. 06-13593082. www.parochie-achtmaal.nl Zaterdag 27 oktober: geen H. Mis in onze kerk. Dinsdag 30 oktober: geen H. Mis in onze kerk. Donderdag 1 november 10.00u Hoogfeest van Allerheiligen, H. Mis voor de 3 gezamenlijke parochies. Jgt. Cornelius Godrie en Catharina de Bruin. Vrijdag 2 november 19.00u Allerzielen, gez. H. Mis. In deze H. Mis wordt een gedachtenisprentje uitgereikt van de overleden parochianen Allerzielen2011/2012. Jgt. Johannes v. NispenJacobs; jgt. Josephus Koeken-Kustermans; Franciscus Hereijgers en Maria v.d. Kloot; Adrianus Elst en Petronella Elst-v. Hooijdonk; Kees Jansen. Overleden: Uit onze geloofsgemeenschap is overleden en begraven: Bart Nouws, weduwnaar van: Josepha Nelen. Moge Bart delen in Gods eeuwige vrede, en zij die achterblijven, getroost worden in hun verdriet. PAROCHIE H.WILLIBRORDUS KLEIN ZUNDERT Pastoor J. de Bont 06-13593082. Spreekuur woensdag 09.30-11.30u. De pastorie is enkel op woensdag tijdens het spreekuur te bereiken, t. 5972214. Tijdens het spreekuur kunt u terecht voor het maken van afspraken en het opgeven van misintenties. Misintenties kunnen ook in de brievenbus van het parochiecentrum, huisnummer 5, worden gedeponeerd. Graag in een gesloten enveloppe met duidelijke vermelding van de namen en naam en telefoonnummer van de contactpersoon. Intenties opgegeven voor woensdagmiddag worden de daaropvolgende week vermeld in de Zundertse Bode. www.parochie-klein-zundert.nl Zondag 28 oktober 10.00u Gezinsviering m.m.v. de Melodierakkertjes. Jgt. Cornelis Vanlaerhoven; verj. Cornelia Kennis w.v. Ludovicus Poppelaars; jgt. Cornelis v.d. Broek; jgt. o.o. Louis en Lien v.d. Broek-Koeken; jgt. Tonny Cools-v. Meer e.v. Piet Cools; jgt. Cornelis Verschuuren en Anna Maria Mathijssen; jgt. o.o. de Bruijn-Vriends; jgt. o.o. Wilhelmus Suijkerbuijk en Jacoba v. Zundert; Jan Vanlaerhoven e.v. Ria Elst; Louisa Verheijen w.v. Marinus de Beer; Riet Jochems e.v. Piet Hereijgers; Annet v. Hassel e.v. Dre Godrie; Anneke de Jong e.v. Kees v. Erk. Woensdag 31 oktober 18.30u: Bidden van het rozenhoedje met aansluitend om 19.00u een Eucharistieviering. Donderdag 1 november 10.00u: Allerheiligen, regionale viering in Achtmaal. Vrijdag 2 november 19.00u: Allerzielen. Gebedsdienst verzorgd door de avondwakegroep. Tijdens deze viering gedenken we onze overleden parochianen van het afgelopen jaar. Zaterdag 3 november 13.00u: Gildemis Gilde St. Willibrordus voor hun overleden leden.

Gezinsviering: Het thema van de gezinsviering is Herfst. Op school zijn er mooie versierde pompoenen gemaakt die tijdens de viering rond het altaar staan. De kinderen die volgend jaar hun E.H. Communie doen vormen samen de Melodierakkertjes en zullen de viering muzikaal verzorgen. Doopviering: Zondag 28 oktober wordt door het H.Doopsel in onze parochiegemeenschap opgenomen Livia-Anne Korsmit. Overleden: Donderdag 11 oktober is overleden in de leeftijd van 46 jaar Antoinetta Johanna Jacoba Maria van Hassel echtgenote van Andreas Johannes Godrie. De Plechtige Uitvaartdienst en crematie heeft reeds plaats gevonden. Goede God laat Annet Godrie-van Hassel wonen in Uw Licht en wees een troost voor hen die achterblijven. Dinsdag 16 oktober is in de leeftijd van 70 jaar overleden Anna de Jong echtgenote van Cornelis Hendrikus Petrus van Erk. De Plechtige Uitvaartdienst en crematie heeft reeds plaats gevonden. Goede God laat Anneke van Erk-de Jong wonen in Uw Licht en wees een troost voor hen die achterblijven. Mededeling: Vrijdag 2 november Allerzielen. We gedenken onze overleden parochianen van het afgelopen jaar. Tijdens de viering worden hun namen genoemd en een kaarsje aangestoken. U bent in de gelegenheid een gedachtenisprentje in ontvangst te nemen. Na de viering worden de gedachteniskruisjes uitgereikt aan de families. PAROCHIE O.L.V VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND WERNHOUT Pastoor J. de Bont, 06-13593082; parochie.wernhout@hotmail.com. Contactpersoon K. Roelands t. 5985979 www.parochie-wernhout.nl Spreekuur donderdag van 18.30-19.00u t. 5972294. Hier kunt u terecht voor het opgeven van intenties of het maken van afspraken. Misintenties kunnen ook in de brievenbus van de sacristie worden gedeponeerd, in een gesloten enveloppe met duidelijke vermelding van de namen, alsmede het adres of telefoonnummer van de contactpersoon. Intenties opgegeven tot donderdagavond worden de daaropvolgende week in de Zundertse Bode vermeld. Vrijdagavond 26 oktober: Kinderknutselavond in de sacristie van onze kerk voor alle kinderen van groep 1 t/m 5. Alle kinderen uit deze leeftijdsgroep zijn van harte hiervoor uitgenodigd. Aanvang knutselavond 18.30 uur. Zaterdag 27 oktober 19.00u Vooravond 30e zondag door het jaar, viering van Hoogfeest van Allerheiligen. Eucharistieviering, m.m.v. Sursum Corda. Intenties: Cornelia Goosens w.v. Cornelis Antonissen; Cornelis v. Aert e.v. Jeanne Aernouts; verj. Louis Daems e.v. Jo Martens; verj. Patrick Aernouts; jgt. Marinus Jacobus Huijbregts; jgt. Jacoba Krijnen; jgt. Jan en Sjoke Smits-Rombouts; jgt. An Mouws e.v. Louis Oostvogels; jgt. Sooi Domen e.v. Germaine Lambregts; jgt. André Willemsen e.v. Gonda Jacobs. Donderdag 1 november 9.00u: Eucharistieviering.

Vrijdag 2 november 19.00u Viering van Allerzielen verzorgd door de avondwakegroep. Hierin worden alle overleden parochianen van het afgelopen jaar herdacht, hun namen worden genoemd en er worden lichtjes ontstoken. Intenties: Christien de Meijer; o.o. de Meijer-Pinksteren. Vrijdag 2 november: 1e vrijdag van de maand, de thuiscommunie wordt zaterdag 3 november op de bekende adressen thuisgebracht. PAROCHIE ST. BAVO RIJSBERGEN Pastores: Pastoor Drs. F.M. Verheije, Molenstraat 9, 4881 CP Zundert, 076-5972292. Parochie St. Bavo, St. Bavostraat 7, 4891 CG Rijsbergen, 076-5961283 Spreekuur: Iedere woensdagochtend 9.30-10.30 uur en donderdagavond 18.30-19.00 uur. U kunt dan altijd terecht voor het opgeven van misintenties en het maken van afspraken. Misintenties kunnen ook in de brievenbus worden gedeponeerd in een gesloten envelop met duidelijke vermelding van de namen, alsmede een adres of telefoonnummer. Diensten Week van zaterdag 27 oktober t/m vrijdag 2 november. 30e zondag door het jaar. Zaterdag 27 oktober 19.00u H.Eucharistieviering in de H.Trudo kerk te Zundert. Celebrant Pastoor Verheije. Zondag 28 oktober 10.30u H.Eucharistieviering in de St.Bavokerk te Rijsbergen. Celebrant Pastoor Verheije m.m.v. gemengd koor Voluntate. Misintenties: Jgt. Willem Huijbregts; jgt. Jaan Jacobs; o.o. Oostvogels Beijers; o.o. v.d. Riet Aerts; Piet Verschuuren; jgt. Elisabeth Jochems; Jan Gevers verj.; Janus Trip; Kees Herrijgers; Sjaan Bastiaansen; jgt. Lucien Tilborghs; o.o. Leden en partners van het gemengd koor Voluntate; Fien v. Raamsdonk v. Zoelen; Kees Vermeeren Martens verj.; Sjaak en Riet v. Oorschot; jgt. Elisabeth Adriana Boot v. Sprundel; Betsie Rombouts; Maria Martens v. Kuijck verj. Maandag 29 oktober: kerk schoonmaken groep 6. Woensdag 31 oktober 9.30u: H.Mis Kapel Margriet van de Laer Rijserf. Donderdag 1 november 9.30u: Eucharistieviering van Allerheiligen in de St.Bavokerk met gezamenlijke ziekenzalving Celebrant Pastoor Verheije. Mededeling: Opgaveformulieren voor de ziekenzalving liggen achter in de kerk. PAROCHIE H. TRUDO ZUNDERT Pastoor: drs. F.M. Verheije, Molenstraat 9, 4881 CP Zundert, 076-5972292; www.trudozundert.nl Open Pastorie: dinsdag en woensdag van 9.00-12.00u kunt u bij de pastorie langs komen. Ook is de pastorie dan het beste telefonisch te bereiken, via 5972292. U kunt misintenties opgeven en afspraken maken bijvoorbeeld rondom doopviering, huwelijksviering of jubileumviering. Als u een huisbezoek wenst voor een zieke of voor een pastoraal gesprek kan dit tijdens de spreekuren gemeld worden. Voor vragen met betrekking tot de begraafplaats kunt u het beste de woensdagmorgen contact opnemen.

PAGINA 38

Bereikbaarheid: De melding van een overlijden kunt u doen via het telefoonnummer van de pastorie. Als uw telefoontje niet meteen persoonlijk beantwoord kan worden, is er gelegenheid om in te spreken en wordt, wanneer dit weer mogelijk is, contact met u opgenomen. Soms wordt verwezen naar een ander telefoonnummer of naar een telefonisch spreekuur voor spoedeisende aangelegenheden op een ander tijdstip. Zaterdag 27 oktober 19.00u Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor, pastoor Verheije, liturgie van de dertigste zondag door het jaar. Uit dankbaarheid b.g.v. een 40-jarig huwelijk; Rinus Poppelaars; o.o. Dams-v. Aert; jgt. Marc Sol; jgt. Frans Aerts; o.o. Dellepoort-Lambregts. Zondag 28 oktober 10.30u: Eucharistieviering in de St. Bavokerk te Rijsbergen. Donderdag 1 november 9.30u: Hoogfeest van Allerheiligen. Eucharistieviering van Allerheiligen in de St. Bavokerk te Rijsbergen met gezamenlijke Ziekenzalving, pastoor Verheije. Om 11.30u: Moment van gebed met uitreiken van de H. Communie in de Nonnekeshof, pastoor Verheije. Om 14.00u: Eucharistieviering van Allerheiligen in de kapel van Margriet van de Laer in de Willaert, pastoor Verheije. Allerzielenviering: Op zaterdag 3 november zullen we onze dierbare overledenen herdenken in de Eucharistieviering van Allerzielen om 19.00 uur in onze kerk. Bijzonder zijn ook de familieleden en vrienden uitgenodigd van de overleden parochianen van wie wij in onze kerkgemeenschap afscheid hebben genomen. De namen worden genoemd, gedachtenislichten aangestoken, de bidprentjes uitgereikt en na de viering de kruisjes. Kerk schoonmaken: groep 3 op woensdagmorgen. PROTESTANTSE GEMEENTE ZUNDERT VAN GOGHKERKJE Predikant: mw. ds. J.H. Veldhuizen, Jasmijnring 26, 4881 HN Zundert, 076-5797608. Eredienst: Zondag 28 oktober is mevr. Ds. J.H. Veldhuizen uit Zundert onze voorganger, aanvang 10.00 uur. Dhr. Schaart is de organist. Dhr. Bruinzeel is tijdens deze dienst gastheer. Voor de kinderen is er kindernevendienst. De collecte is bestemd voor Hervormingsdag. Na afloop van de dienst is er koffiedrinken. Agenda: De cantorij heeft op 25 oktober repetitie, aanvang 20.00 uur. www.pk-zundert.nl NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK RIJSBERGEN Zondag 28 oktober wordt de dienst geleid door ds. Willem Smouter. Deze kerkdienst wordt zoals altijd gehouden in Diakonia, Gommersstraat 87 te Rijsbergen. De aanvang is 10.00 uur. Er is kinderoppas en de kindernevendienst is geopend voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Als u meer wilt weten over geloof of over activiteiten van onze gemeente, neem dan contact op met onze predikant, Reinier Drop (Rijsbergen), tel. 06-19021077.


“Treeport maakt van West-Brabant het meest aantrekkelijke boomkwekerij gebied van Europa”

Wij zoeken een chauffeur! Om onze medewerkers van en naar McDonald’s Hazeldonk te brengen. Wilt u naast uw pensioen iets bijverdienen, heeft u geen 9 tot 5 mentaliteit, veel rijervaring en bent u in het bezit van een eigen auto, dan is deze baan iets voor u! Solliciteer direct online via www.mcetten.nl of mail naar administratie.etten@nl.mcd.com

Treeport werkt aan een duurzame versterking van de boomkwekerijsector in West-Brabant, met bovenstaande slogan als doelstelling. Met financiële ondersteuning van de provincie Noord-Brabant en gemeenten in West-Brabant zijn diverse activiteiten en projecten opgestart en in uitvoering. Er wordt in projectgroepen gewerkt aan marketing, promotie en communicatie, scholing, innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het programmabureau ondersteunt de diverse projectgroepen. Binnen het programmabureau is er een vacature voor een:

Projectleider (32 uur per week, voor bepaalde tijd) We zoeken een gedreven projectleider met een frisse en breed georiënteerde kijk op boomteelt op het gebied van marketing, promotie, scholing, innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als projectleider  

Van Sundert Loodgietersbedrijf BV te Roosendaal realiseert met ca. 20 medewerkers alle voorkomende loodgieterswerkzaamheden in de service & onderhoud- en renovatie markt. Dit voor met name professionele vastgoedbeheerders als woningcorporaties, VVE-beheerders, VVE’s en aannemers. Ondanks de economische crisis groeit onze orderportefeuille structureel en zijn wij per direct op zoek naar meerdere;

    

Zelfstandige Loodgieters onderhoud

 

(meerdere jaren ervaring als Loodgieter)

Hulp-monteurs/-Loodgieters (basiskennis als loodgieter/GAWALO, vmbo/lts) Wij bieden: o Een zelfstandige functie binnen een enthousiaste en groeiende onderneming; o Goede arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met de functie; o Mogelijkheid tot opleiding en doorgroei kansen binnen de organisatie Indien uw interesse is gewekt kunt u contact opnemen met Jos van Seggelen, te bereiken tijdens kantooruren onder nummer 0165-562539 of per e-mail jos@vansundertbv.nl, of Boerkensleen 7, 4705 RL te Roosendaal.

Bewaak je de kosten, planning, kwaliteit, organisatie en communicatie van het projectplan / de projectplannen. Organiseer je i.s.m. de werkgroepvoorzitter het opstellen van de agenda voor de werkgroepvergaderingen. Bewaak je de uitvoering van de afgesproken acties. Ondersteun en/of vervang je de werkgroepvoorzitter waar nodig. Coach je en stuur je meewerkend personeel aan bij de uitvoering van de projecten. Ondersteun je waar nodig andere projectleiders. Presenteer je Treeport in algemene zin en de werkgroep in het bijzonder op beurzen en overige bijeenkomsten. Signaleer je belangrijke ontwikkelingen en breng je deze waar relevant in de werkgroep in of leg je deze voor aan andere projectleiders. Ben je een vraagbaak voor collega’s m.b.t. achtergronden bij projecten en activiteiten. Beschik je over een afgeronde relevante opleiding op HBO-niveau

Daarnaast strekt mondelinge en schriftelijke kennis en ervaring met de Engelse en Duitse taal tot de aanbeveling. Je hebt een flexibele, klantgerichte en ondernemende instelling en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Uiteraard ben je een teamspeler. Je kent de boomkwekerijsector en kan je verplaatsen in de belangen van deze sector. Wij bieden afhankelijk van opleiding en ervaring een marktconform salaris en uiteraard een prettige werkomgeving met een enthousiast team van jonge medewerkers. Nadere informatie over de functie is te verkrijgen bij Gerard de Baaij (programmamanager; tel. 0653391651) of Jessica van Nijnatten (bureaumanager; tel. 076-5995000). Voor meer informatie over Treeport kun je terecht op onze website: www.treeport.eu. Ons kantoor is gevestigd in Zundert. Heb je belangstelling voor deze functie, reageer dan voor 17 november 2012 per e-mail aan gerard.de.baaij@treeporteurope.com.

Uw krant is bij uitgeverij De Bode in uitstekende handen Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden: Tel. 076 599 81 11 | www.internetbode.nl

thuis werken als (parttime)

CASHFLOW MANAGER www.cashflowcare.com

brasserie-cafetaria-ijssalon-pizzeria

Bon Appétit

Taxid r

Rij

iver

(36, m jij Roel et M z i e ke n S ) n a a r h e t huis je op d en praat et s a m e ne r u g w e g na?

Kennedyplein 3, rijsbergen

Wij zijn op zoek naar enthousiaste

- Parttime medewerker m/v - Weekend-/vakantiehulp m/v - Interieurverzorgster voor ‘s maandags

ben je geïnteresseerd in afwisselend werk in een leuk team? neem dan contact op met Kim van es: tel. 076 - 596 39 69

WWW.bonaPPetItrIjsbergen.nl

v.o.f. Dunca

Grond/Loonwerk Boomkwekerij Tuinwerkzaamheden/ snoeien Huishoudelijke hulp Tel. 06-30265622 s.dunca@hotmail.com

Transport van Overveld bv is een logistiek dienstverlener gespecialiseerd in groupage vervoer vanen naar Zuid-Europa. Service, klantgerichtheid en flexibiliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Wegens versterking van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega in de functie van:

Ervaren planner Spanje (m/v) Functie beschrijving: Als planner Spanje bestaan je taken uit: - Het aannemen en inplannen van zendingen - Operationeel contact onderhouden met klanten, loods, customer service, chauffeurs en agenten - Checken van zendingdetails / documenten op uitvoerbaarheid - Het volgen van zendingen en bewaken van gemaakte klantafspraken - Zorgen voor een optimale beladingsgraad - Indelen en volgen van chauffeurs, tevens aanspreekpunt voor chauffeurs Functie eisen: - MBO werk- en denkniveau - Minimaal enkele jaren werkervaring in een soortgelijke functie - Goede beheersing van Nederlandse, Spaanse en Engelse taal - Klantgerichtheid - Accuratesse - Stressbestendigheid en flexibiliteit - Resultaatgerichtheid en probleemoplossend vermogen - Teamspeler - Geen ‘9 tot 5’ mentaliteit Wij bieden: - Een prettige, informele werkomgeving - Een uitdagende functie bij een internationaal logistiek bedrijf - Doorgroeimogelijkheden - Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden Voor meer informatie over Transport van Overveld bv, zie onze website:

www.transportvanoverveld.com

BrabantWerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten

Uw reactie graag met cv naar: e.v.overveld@overveld.nl Of schriftelijk naar: Transport van Overveld Postbus 342 4870 AH Etten-Leur Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


* Variabele rente *per Variabele 17 september rente per 2012. 17 september Rentewijzigingen 2012. Rentewijzigingen voorbehouden. voorbehouden.

Het kan weer! Het kan weer! Zilvervloot Sparen Zilvervloot Sparen 2,4%e*le b a i r a v rent*e 2,4%ele variabte ren

10% premi voor 1 e 0 jaar 1 0 spare% premni voor 1 e 0 jaar sparen

Zundert: Boot Assurantie Adviseurs, Prinsenstraat 25, 076-5972231 Bosschenhoofd: Rokx Assurantiën, Pastoor van Breugelstraat 134, 0165-311975 Breda: Akkermans Assurantiën,Neerloopweg 40, 076-5416153 Etten-Leur: Roels & van Ginneken, Anna van Berchemlaan 36, 076-5012230 Fijnaart: De Advieswinkel, Wilhelminastraat 6, 0168-463650 Fijnaart: Haverkamp & Partners, Korte Kerkstraat 2, 0168-463319 Halsteren: Westenburg Financiële Diensten, Dorpsstraat 13, 0164-682562 Hoeven: Haverkamp & Partners, Bovenstraat 37c, 0165-507750 Oud Gastel: Sweere, Dorpsstraat 3, 0165-512851 Roosendaal: Voets Assurantiën, Vijfhuizenberg 207, 0165-521770 Sprundel: Wij zijn deLodewijks-van Ginneken Assurantiegroep, St. Janstraat 12a, 0165-388026 bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas. St. Willebrord: Schijven Assurantiën, Korenbloemstraat 17b, 0165-382555 Wouw: OVM Univé Het Zuiden, Markt 5, 0165-309100 Zevenbergen: AAZ Adviesgroep, Stationsstraat 7, 0168-331010

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

DZ_20121024  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you