Page 1

THuiS iN DE REgiO

30 NOVEMBER 2016 WEEK 48 OplagE WOENSDRECHT 10.300 TOTalE OplagE: 480.000

Denk je er wel eens aan om je huurwoning W Ovoor E N een S D Rkoopwoning E C H T S E te verruilen? Of denk Denk je er wel eens aan om je huurwoning dat dit voor jou geen optie is? Niets hoeft voor een koopwoning tejeverruilen? Of denk minder te zijn. Hypotheek Visie helpt je dat dit voor jou geen optie is? waar Niets hoeft je graag bijhelpt het in kaart brengen van de minder waar te zijn. Hypotheek Visie mogelijkheden. je graag bij het in kaart brengen van de Maak snel een afspraak voor vrijblijvend inventarisatiegesprek. mogelijkheden. eeneen afspraak Drone Only Day Maak snel

Huren of kopen?

voor een vrijblijvend inventarisatiegesprek.

trekt veel bezoekers naar vliegbasis

Kijk ook eens op hypotheekvisie.nl

www.hypotheekvisie.nl/bergen-op-zoom Maak een afspraak: (0164) 262832

 Lees Kijk opook pagina 3 eens op hypotheekvisie.nl

01-09-14 09:25 01-09-14 09:25

Opening De Kooi 2 een memorabele dag

www.internetbode.nl

Speciale dag voor huwelijksjubilarissen werd druk bezocht

218 hennepplanten in Dorpsstraat gevonden OSSENDRECHT - Een 21-jarige jongen is dinsdagavond aangehouden toen een hennepkwekerij werd ontdekt in een woning die hij huurde aan de Dorpsstraat in Ossendrecht. Door een getuige werd de politie gebeld omdat een henneplucht werd geroken bij de woning. De eigenaar van het pand schakelde de politie in die ter plaatse een hennepkwekerij aantrof met in totaal 218 planten. Twee ruimtes in het pand waren ingericht als kwekerij. “Tijdens het onderzoek kwam de 21-jarige bewoner aan bij de woning. Hij is aangehouden, naar het politiecellencomplex in Breda gebracht en daar in verzekering gesteld”, aldus de politie.

Denk je er wel eens aan om je huurwoning voor een koopwoning te verruilen? Of denk je dat Wdit EvoorEjouKgeen B optie L Ais?DNiets hoeft minder waar te zijn. Hypotheek Visie helpt je graag bij het in kaart brengen van de mogelijkheden. Maak snel een afspraak voor een vrijblijvend inventarisatiegesprek.

W E E K B L A D

Kijk ook eens op hypotheekvisie.nl

HVISIE2030 A5 flyer Bergen op Zoom.indd 1

/Woensdrechtse-Bode

 Lees op pagina 5

HVISIE2030 A5 flyer Bergen op Zoom.indd 1

Gemeente schenkt een boomHVISIE2030 om het heuglijke feit te vieren A5 flyer Bergen op Zoom.indd 1

@WSDBode

01-09-14 09:25

Minder nieuwe WWuitkeringen verstrekt

HOOGERHEIDE - De opening van bedrijventerrein De Kooi 2 is volgens wethouder Hans de Waal een memorabele dag. Er is volgens hem jaren gesproken over de aanleg van het terrein. In de gemeenteraad is uiteindelijk in 2012 besloten om het terrein in te laten vullen door ondernemers. Uiteindelijk stonden twee enthousiaste ondernemers, Luuk de Nijs en Jeroen van Kempen, op om het project aan te pakken. “Er zijn behoorlijk wat hobbels geweest die we glad moesten strijken maar uiteindelijk kunnen we nu dan toch de opening vieren. Ik wil iedereen bedanken voor de fijne samenwerking waardoor dit bedrijventerrein inclusief ecologische verbindingszone tot stand is gekomen”, aldus de wethouder. Om te vieren dat De M I D D E L B U R G S E & V E E R S E FOTO MERIJN SITSEN Kooi 2 daadwerkelijk is geopend schenkt de gemeente Woensdrecht een boom aan het terrein die door betrokkenen wordt ingegraven.

J aarlijkse uitvoer ingsprogramma voor een goed rioolstelsel bekend

M I D D E L B U R G S E

&

V E E R S E

Ruim vijf ton voor rioolwerkzaamheden WOENSDRECHT - De gemeente Woensdrecht trekt het komende jaar ruim vijf ton uit voor rioolwerkzaamheden. Ieder jaar wordt middels een inspectie vastgesteld welke riolering aan vervanging toe is en welke riolering alleen gerenoveerd moet worden. Daarnaast wordt gekeken naar pompen en andere mechanische installaties. “Eén van de grootste ergernissen van de mens is een verstopt riool”, aldus wethouder Jeffrey van Agtmaal. DOOR REMKO VERMUNT Per huishouden wordt jaarlijks een bedrag betaald aan rioolheffing, dit geld gaat allemaal in een spaarpotje om gedurende het jaar de riolering aan te kunnen pakken. De gemeente Woensdrecht heeft een inspectie laten uitvoeren waarbij gekeken wordt naar welke werkzaamheden nodig zijn en dit is samengevoegd in een uitvoeringsprogramma voor 2017. Kosten: 540.783 euro.

Werkzaamheden Het geld wordt onder andere ingezet voor deelreparaties in verschillende riolen in Woensdrecht en Ossendrecht. Daarnaast wordt een aantal pompen en mechanische installaties vervangen en er worden aanpassingen gedaan in bepaalde straten om wateroverlast tegen te gaan. Riolen worden volgens de wethouder pas vervangen als ze daadwerkelijk versleten zijn. Tegenwoordig hoeven straten niet

Ossendrecht lijkt verlost van t h u i langdurige geluidsoverlast OSSENDRECHT - Uit metingen en waarnemingen van Benegora blijkt dat de geluidsoverlast in Ossendrecht vanuit het Antwerps havengebied het afgelopen jaar enorm is afgenomen. Dit zou komen door de ‘nieuwe’ kunstmestinstallatie op het terrein van BASF Antwerpen. In de gemeente Woensdrecht en met name in Ossendrecht ondervonden de inwoners regelmatig geluidsoverlast in de vorm van hoge tonen en een brommend geluid. Volgens wethouder Jeffrey van Agtmaal is dat -naar het lijkt- verleden tijd. “Natuurlijk kunnen er nog incidenten voorkomen, waarbij geluidsoverlast plaats

eens meer helemaal opengebroken te worden om de riolering aan te pakken. “Als de riolering aan de buitenkant nog goed is, kunnen we kiezen voor relining. Hierbij wordt een soort van interne bekleding aangebracht binnen in de riolering, voor als er bijvoorbeeld kleine scheurtjes zichtbaar zijn.” Wateroverlast Volgens wethouder Jeffrey van Agtmaal heeft de riolering de laatste jaren veel te lijden doordat veel zaken worden doorgespoeld. “Daarnaast merk je natuurlijk dat regenbuien tegenwoordig steeds heftiger zijn”, W aldusEVanEAgtmaal. die D enorme K B Om L A stortvloed aan regenwater op te kunnen vangen heeft de gemeente al verschil-

s

gaat vinden. Het fakkelen zorgt ook voor een hard geluid, dat blijf je houden. Maar, de ontwikkelingen rondom de kunstmestinstallatie hebben tertoehgeleidu dat i het s aanhoudende brommende geluid verdwenen lijkt te zijn.” De werkzaamheden aan de installatie zorgden rond de afgelopen jaarwisseling voor een zeer hoge toon. Benegora heeft na afronding van die werkzaamheden door metingen en waarnemingen een aanzienlijke geluidsredutie vastgesteld. “Daarmee lijkt de overlast te zijn verhopen.” De gemeente Woensdrecht blijft de situatie in samenwerking met Benegora monitoren.

lende maatregelen getroffen. Zo zijn er zogenaamde wadi’s aangelegd in Huijbergen en een zinkbassin in Putte. “Maar, niet iedere wijk is geschikt om een wadi aan te leggen”, stelt de wethouder. Daarom wordt bij nieuwbouwwijken erg gelet op het aanbrengen van veel groen, zodat het regenwater makkelijk opgenomen kan worden. “Veel mensen bestraten tegenwoordig hun tuintje, waardoor het regenwater moeilijker wordt opgenomen en waardoor wateroverlast ontstaat.” Eén van de plekken waar de overlast aanwezig is, is volgens Van Agtmaal aan de Peeberg in Ossendrecht. “Hier zijn we nog aan het kijken wat we kunnen doen om de overlast af te nemen.”

WOENSDRECHT - Het aantal inwoners van de gemeente Woensdrecht dat een uitkering heeft aangevraagd is in korte tijd gedaald. In september waren dat er nog 565, een maand later waren er nog 548 aanvragen. Dat is een afname van 3,0 procent. De meeste mensen die in Woensdrecht een ww-uitkering aanvragen, zijn ouder dan 50 jaar. Slechts 31 inwoners jonger dan 27 klopten aan voor een financiële bijdrage. Ook in Noord-Brabant is het aantal nieuwe aanvragen gedaald. In de eerste tien maanden van 2016 zijn 61.800 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 14.100 minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Spinoza-kenner bezoekt Ossendrecht OSSENDRECHT - Maarten van Buuren bezoekt op donderdag 1 december de Protestantse kerk in Ossendrecht voor een culturele avond over Spinoza. Van Buuren is een Spinoza-kenner bij uitstek. Hij publiceerde al meerdere boeken over de beroemdste filosoof van Nederland. Joost Zwagerman zei ooit over Van Buuren: ‘zijn schrijfstijl is robuust, lenig en bijkans sexy.’ Ook is Van Buuren Emeritus hoogleraar moderne Franse letterkunde. De aanvang van de avond is 20.00 uur. Entree is vrij, bij de uitgang wordt een gift gevraagd. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie en om aan te melden mailen met Loes van Arkel: arkelfam@wxs.nl.

W E E K B Vacatures L A D bij jou in de buurt i

n

d

e

r

e

g

i

o

Zoek en vind lokale vacatures op www.brabantwerkt.nl

Uwi kostbaarheden zijn goud waard! n d e r e g i o

Kijk voor ons woningaanbod op pagina 2

Inkoop • Verkoop • Veiling • Verpanden • Beleggen • Taxatie

Sint Lucasplein, 4631 LH Hoogerheide elke woensdag 10.00-16.30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Woningstichting Woensdrecht Jan van der Heijdenstraat 14 4631 NH Hoogerheide

voor het laatste actuele lokale nieuws kijk op www.internetbode.nl

www.wswoensdrecht.nl


WONINGSTICHTING WOENSDRECHT T STAR UR U VERH

Daar kun je op bouwen! Voor het meest actuele woningaanbod zie onze website www.wswoensdrecht.nl Op onderstaande woningen kunt u via de website of aan de balie van ons kantoor reageren tot uiterlijk dinsdag 6 december 2016, 12.00 uur

PUTTE

HOOGERHEIDE

WOENSDRECHT

HOOGERHEIDE

Nieuwbouw Tervoplein appartementen 1ste en 2de etage huur per maand € 586,- tot € 699,servicekosten circa € 60,service abonnement € 6,40 beschikbaar eind 2017 opp. woonkamer / keuken 45 m2 aantal slaapkamers 2 leeftijd: vanaf 18 jaar woningzoekende / huishoudens: - tot 30 jaar - vanaf 30 jaar tot 65 jaar - vanaf 65 jaar - WMO zorg indicatie Beschikbare appartementen per doelgroep kunnen varieren, afhankelijk van reacties. Inkomen volgens geldende wettelijke normen verhuur sociale huurwoningen.

Pr. Hendrikstraat 42 B jongeren appartement 1ste etage huur per maand € 409,92 service abonnement € 8,65 totale huurprijs € 418,57 beschikbaar per 1 januari 2017 opp. woonkamer 18 m2 aantal slaapkamers 1 leeftijd: tot 23 jaar type huishouden: 1 persoonshuishouden: inkomen max. € 22100,Doelgroep: starters / doorstromers starters gaan voor doorstromers

v.d. Zandestraat 26 eengezinswoning huur per maand € 710,68 service abonnement € 8,65 totale huurprijs € 719,33 beschikbaar per 1 januari 2017 opp. woonkamer 25 m2 aantal slaapkamers 3 leeftijd: vanaf 18 jaar type huishouden : 2-persoonshuishouden: inkomen min. € 30050,- max. € 35739,3 of meerpersoonshuishouden: inkomen min. € 30050,- max. € 35739,Doelgroep: starters / doorstromers starters gaan voor doorstromers

Hof van Holland 16 appartement 1ste etage achterzijde incl. parkeerplaats RaadhuisPassage huur per maand € 848,08 parkeerplaats € 70,service kosten € 62,10 service abonnement € 6,40 totale huurprijs € 986,58 beschikbaar in overleg opp. woonkamer 32 m2 (excl. keuken) aantal slaapkamers 2 leeftijd: bij voorkeur vanaf 55 jaar type huishouden: 1 persoonshuishouden: inkomen min. € 22100,2-persoonshuishouden*: inkomen min. € 30050,* uitgezonderd eenouder gezin Doelgroep: doorstromers / starters doorstromers gaan voor starters

B

Woonduur is bepalend voor de rangschikking.

Bezichtiging: De woning kan pas bezichtigd worden als deze schriftelijk aan u is aangeboden.

GROEP WONINGZOEKENDE TABEL A

B

A

TYPE HUISHOUDEN TABEL B

Groep woningzoekende

Selectie op

Controle via

Type huishouden

Samenstelling huishouden

Starter

hoogste leeftijd

1-persoonshuishouden

Doorstromer

langste woonduur

indentiteitsbewijs rijbewijs + uittreksel basisadministratie

Urgenten

laagste inschrijfdatum

inschrijving

drie of meerpersoons-huishouden

Minimaal 1 persoon van 18 jaar of ouder, inwonende kinderen tellen mee voor het aantal personen

2-persoonshuishouden

Inkomenstoets: Bepalend is het belastbaar huishoudinkomen per jaar. Het inkomen wordt gecontroleerd via de meest recente inkomensverklaring van de belastingdienst. (aan te vragen via de Belastingdienst, 0800-0543). Voor nadere bepaling van het inkomen kunnen salarisstroken, jaaropgaven enz. dienen.

VERANTWOORDING TABEL C WONINGSTICHTING WOENSDRECHT Jan van der Heijdenstraat 14 4631 NH Hoogerheide Tel 0164 - 613313 E-mail: info@wswoensdrecht.nl

Adres verhuurde woning

Wie Doorstromer

Geb.datum/woonduur/inschr.datum urgenten

Heideduinstede 18 Hoogerheide

Woonduur 15 maart 1964

Aantal ontvangen reacties 05

Oostlaan 7 Hoogerheide Suijkerbuijkstraat 28 Hoogerheide Suijkerbuijkstraat 33 Hoogerheide Berglaan 13 Woensdrecht

Starter Starter Starter Urgente

Geb.datum 5 oktober 1993 Geb.datum 19 september 1987 Geb.datum 15 februari 1974 Inschrijfduur 29 april 2016

08 27 17 37

Bergsestraat 3E te Huijbergen

Starter

Geb.datum 12 december 1973

04

woningstichting woensdrecht Jan van der Heijdenstraat 14 4631 NH Hoogerheide Tel 0164 - 613313 E-mail: info@wswoensdrecht.nl

woningstichting woensdrecht Voor het meest actuele woningaanbod zie onze website www.wswoensdrecht.nl

Huurprijzen De appartementen zijn vrijwel allemaal gelijk qua indeling en oppervlakte, de huurprijzen zijn vanaf € 586,- tot maximaal € 699,- (afhankelijk van gezinssamenstelling en inkomen), exclusief servicekosten (circa € 60,-).

Tervoplein puTTe Huurappartementen Er gebeurt veel in het centrum van Putte. De nieuwe uitstraling van het Tervoplein begint steeds meer vorm te krijgen. Behalve de nieuwe winkels, komen er op het nieuwe Tervoplein ook woningen. Boven de winkels worden 25 royale appartementen gebouwd. Woningstichting Woensdrecht gaat deze appartementen vanaf eind 2017 verhuren. Om de belangstellenden ruim op tijd de zekerheid te kunnen geven of ze in aanmerking komen voor een van de appartementen, starten we al in december 2016 met de selectie van de kandidaten. Samenstelling bewoners Putte is een heel gevarieerd dorp met een mooie mix van inwoners. Jong, oud, ondernemend, creatief, zorgend of juist afhankelijk van zorg, in het dorp Putte helpt men elkaar om er samen iets moois van te maken. Die afspiegeling van de (Putse) samenleving zoeken wij ook voor de nieuwe appartementen. Mensen die graag middenin het dorp dichtbij de voorzieningen een mooie woonruimte zoeken. Dit kunnen mensen uit het dorp zelf zijn, maar ook vanuit de omgeving. Mensen die het vanzelfsprekend vinden dat je er samen voor zorgt gezellig en prettig te wonen. Met elkaar, voor elkaar.

Bij toewijzing wordt gekeken naar vier doelgroepen: Woningzoekenden/huishoudens: 1) tot 30 jaar, 2) vanaf 30 tot 65 jaar, 3) vanaf 65 jaar en 4) huishoudens waarvan tenminste één persoon een (WMO)zorg-indicatie heeft (ongeacht leeftijd). De beschikbare appartementen per doelgroep kunnen variëren, onder meer afhankelijk van het aantal reacties per doelgroep. Selectie/volgorde Binnen elke doelgroep (1 t/m 4) worden alle reacties gesorteerd op woonduur (langste woonduur bovenaan). De volgorde waarin kandidaten een keuze kunnen maken uit de beschikbare appartementen wordt vervolgens op basis van woonduur over alle inschrijvingen bepaald. Meer informatie/inschrijven Op de website www.wswoensdrecht.nl staat onder “Nieuwbouwprojecten” meer informatie over het project, de appartementen, indelingen en plattegronden. Inschrijven is mogelijk vanaf 30 november 2016 tot en met 10 januari 2017. Let op: als u geselecteerd wordt voor een appartement hebben wij een uittreksel uit de Basisregistratie Personen BRP (gemeente) nodig voor vaststelling van de woonduur en een inkomensverklaring over 2015 IBRI (Belastingdienst) voor vaststelling van het inkomen. Bij toewijzing dient Woningstichting Woensdrecht rekening te houden met de geldende wettelijke normen voor verhuur van sociale huurwoningen.

De verhuur van dit nieuwbouwcomplex start nu, de oplevering staat gepland laatste kwartaal 2017!


actualiteit

Leefbaarheidonderzoek in gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht

Inwoners Woensdrecht beoordelen de gemeente met een 7.7 WOENSDRECHT - De drie woningcorporaties die in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht werkzaam zijn hebben voor de derde keer een leefbaarheidonderzoek gehouden in deze vier gemeenten. Deelnemers kregen vragen voorgeschoteld over vier verschillende leefbaarheidaspecten: fysieke woonomgeving, sociale woonomgeving, ongenoegens en veiligheid. DOOR REMKO VERMUNT In totaal hebben 13.000 huishoudens een vragenlijst ontvangen en 3.682 personen deden mee aan het onderzoek. Zij beantwoorden allemaal 27 vragen over hoe zij hun wijk of kern beleven en gaven daarvoor verschillende cijfers. “Voor elke gemeente geldt dat de respons in alle wijken of kernen voldoende is om tot betrouwbare resultaten op buurtniveau te komen, behalve voor De Heen in de gemeente Steenbergen”, staat te lezen in het onderzoek. Enquête Het leefbaarheidonderzoek werd al twee keer eerder uitgevoerd door de drie woningcorporaties, de eerste keer was in 2011 en de tweede keer in 2013. De vier gemeenten waren deze keer voor het eerst medeopdrachtgever voor het onderzoek, omdat ook zij benieuwd waren naar hoe buurtbewoners op dit moment hun fysieke en sociale woonomgeving ervaren. Zo kwamen er vragen aan bod, zoals hoe beoordeelt u de veiligheid in uw wijk? En is er sprake van overlast of spelen er andere ongenoegens? Ook werd er gevraagd naar een totaaloordeel over de directe woon-

omgeving en de richting waarin de buurt zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld. Score Over het algemeen mogen de vier gemeenten tevreden zijn met het eindresultaat. Alle vier behaalden ze een ruime voldoende. Bergen op Zoom scoorde het laagst met een 7,1 en Woensdrecht scoorde het hoogst met een 7,7. Ook de bewoners uit de gemeenten Steenbergen (7,5) en Tholen (7,4) gaven een positief totaaloordeel over hun leefomgeving. “Natuurlijk zijn er ook punten van kritiek. Zo ervaren bewoners uit de verschillende plattelandskernen het openbaar vervoer in de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht als onvoldoende. Verder daalt in Tholen de waardering voor het onderhoud van de groenvoorziening van een 6,5 naar een 5,9. In de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen neemt de waardering hiervoor juist toe naar een 6,0 en 6,2.” Vervuiling Uit het leefbaarheidonderzoek blijkt tevens dat er een groot verschil is tussen het stedelijk en het landelijk gebied. Zo ervaart men in de plattelandsgemeenten minder

De kern Putte scoort het laagst met een 7.4

overlast van vervuiling dan in Bergen op Zoom. Het gaat hierbij om overlast veroorzaakt door o.a. zwerfvuil, stank, verkeerd geplaatst vuilnis, ongedierte en hondenpoep. Het is wellicht vanzelfsprekend, maar het wordt nog eens bevestigd door het onderzoek: In de stad Bergen op Zoom voelt men zich minder betrokken dan in de overige drie gemeenten. “Het thuisge-

ARCHIEFFOTO

voel en gevoel van veiligheid is over het algemeen in alle vier de gemeenten ruim voldoende tot goed.” Woensdrecht Er werd niet alleen per gemeente gekeken, maar ook per wijk en per kern. In Woensdrecht scoort de kern Putte het laagst met een 7.4. Huijbergen, Ossendrecht en

Woensdrecht scoren alledrie het hoogst met een 7.8. De beste score is voor het veiligheidsgevoel in en rondom de woning. Dit wordt met een gemiddelde van 8.6 beoordeeld. Het minst tevreden zijn de mensen uit de gemeente Woensdrecht over het openbaar vervoer. Dit scoort slechts een gemiddelde van 5.3 met een 3.1 in Woensdrecht en een 6.9 in Hoogerheide.

Uitgeverij de Bode, dé nummer 1 in effectief huis-aan-huis bereik

Verspreid uw folder via Weekblad de Bode! Uitgebreide mogelijkheden van ontwerp en drukken tot op de deurmat. Kijk voor meer informatie op www.internetbode.nl/folderverspreiding of neem geheel vrijblijvend contact op met Huub Aarts, tel. 076-5998111

Drone Only Day brengt droneliefhebbers en marktontwikkelaars bij elkaar

Vliegbasis Woensdrecht test vanaf 1 januari drones HOOGERHEIDE – Vliegbasis Woensdrecht stond op donderdag 24 november in het teken van vliegen met drones. In samenwerking met Aviolanda aerospace organiseerde de Koninklijke Luchtmacht de Drone Only Day. Ondernemers, marktontwikkelaars en andere geïnteresseerden verzamelden zich in de brandweerkazerne op de luchtmachtbasis om elkaar te inspireren, maar vooral om kennis te delen. DOOR DANIËL WISSEL Wie bij drones alleen denkt aan kleine particuliere vliegtuigjes zonder bemanning, komt bedrogen uit. Dat werd donderdagmiddag al snel duidelijk. De mogelijkheden zijn tegenwoordig eindeloos en de ontwik-

kelingen staan wat dat betreft absoluut niet stil. Reden genoeg voor vliegbasis Woensdrecht en Aviolanda aerospace om de handen ineen te slaan. Niet alleen om evenementen als Drone Only Day te organiseren, maar ook om stap voor stap een test- en demolocatie voor drones te ont-

wikkelen. Testlocatie Waar eerder de wens al was uitgesproken om van Woensdrecht ‘de plek’ te maken om onbemand vliegen te kunnen testen, konden daar nu concrete uitspraken over

gedaan worden. Vanaf 1 januari zal er voortaan op elke woensdag, in een gecontroleerd luchtruim, twee keer een uur worden getest met het vliegen van drones. Kolonel Peter de Boer, commandant op de vliegbasis, kon zijn trots niet onder stoelen of banken steken. “We willen hier als luchtmacht heel graag bij betrokken zijn, omdat het met of zonder ons toch wel gaat gebeuren. Op deze manier blijven we bij en hebben we eigenlijk de innovatie in onze achtertuin.” Ook Rob Nispeling, Commercial & Development Manager van Business Park Aviolanda, is blij met de samenwerking en de stappen die worden gezet. “We zochten naar een geschikte locatie om nieuwe ontwikkelingen te kunnen testen. Vliegbasis Woensdrecht is de ideale locatie om het onbemand vliegen te testen, dus daar zijn we ontzettend blij mee”, vertelt een tevreden Nispeling. Kennis delen Het doel van alle betrokken partijen is om stapsgewijs een testcentrum te worden, waar bedrijven, marktontwikkelaars en andere geïnteresseerden terecht kunnen om de nieuwste ontwikkelingen te testen. Nispeling ziet dat als een enorme uitdaging. “Onbemand vliegen kan al een tijdje, maar het is nu de uitdaging om dat te gaan combineren met de toepassingen die tegenwoordig mogelijk zijn.” Naast het feit dat de vliegbasis een mooie locatie is, met een prachtige omgeving, wil de luchtmacht ook op een andere manier bijdragen aan het project. “We hebben veel kennis over veilig vliegen en delen die graag met

Vanaf 1 januari zullen de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van drones getest worden in Woensdrecht PaGiNa 3

anderen. Op die manier kunnen we helpen om de ontwikkelingen op dit gebied te stimuleren. Kennis delen kost immers niks zeggen wij altijd maar.” Ontwikkelingen Om de ontwikkelingen op het gebied van onbemand vliegen te laten zien werden er tijdens de Drone Only Day pitches gehouden over de verschillende toepassingen die mogelijk zijn. Nadat de luchtmacht en Aviolanda aan het woord waren geweest, was het de beurt aan Hans Heerkens, voorzitter van Platform for Unmannend Cargo Aircraft. Hij gaf een lezing over de mogelijkheden op het gebied van vervoer van goederen, grondstoffen en halffabricaten door een vliegtuig zonder bestuurder. Vervolgens gaven onder andere Unmanned Aviation Solutions, TU Delft en brandweer Middenen West Brabant een inkijkje in hun wereld van de drones en legden uit waarvoor zij de toepassingen kunnen gebruiken tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Dit soort bedrijven of instellingen zullen gebruik gaan maken van de testlocatie, zodat nieuwe ontwikkelingen in de praktijk gebracht kunnen worden. Alle aanwezigen waren eensgezind over het belang van een testlocatie, De Boer vatte dat ten slotte als volgt samen: “Het is heel belangrijk dat we dit met zijn allen voor elkaar hebben gekregen. We moeten er nu voor gaan zorgen dat we niet door het buitenland worden ingehaald. De tijd van praten is voorbij, we moeten het nu gaan doen.”


Bij Esso Vlijmscherpe deal. Ontvang tot 79% korting op Zyliss keukenmessen. Voor elke €10 die je uitgeeft ontvang je één zegel. Je hebt al een keukenmes voor 8 zegels en €2,99 of 8 zegels en maar 199 Esso Extras-punten. Kijk voor meer informatie op esso.nl.

Actievoorwaarden Esso Extras ‘Zyliss keukenmessen’ promotie. Zegels worden van dinsdag 1 november 2016 t/m dinsdag 28 februari 2017 verstrekt bij deelnemende Esso-stations. Inleveren kan t/m dinsdag 14 maart 2017. Alleen bij deelnemende stations, zolang de voorraad strekt. Esso behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en de actie voortijdig te beëindigen. Kijk voor meer informatie op esso.nl/zyliss. Zyliss is a trademark used under license by TCC Global N.V. Esso, het Esso-logo en Energy lives here zijn handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of een van haar dochterondernemingen. Esso Nederland BV, Postbus 1, 4803 AA Breda.


actualiteit

Column Addo Sprangers

Gevaarlijk

Aan het nemen van selfies kleeft niet zelden enig gevaar. Tenminste: als je het een klein beetje serieus aanpakt. Wil je scoren met een selfie, dan kun je echt niet komen aanzetten met een doodgewoon huis-tuin- en keukenzelfportretje. Neen, er moet de originaliteit, lef en onvervaardheid van uitgaan. Sommige selfiemakers doen dat door zich te fotograferen op gevaarlijke plekken of in situaties die de gewone sterveling bij voorbaat doen huiveren van angst. De voorbije jaren hebben sommige selfiemakers daarbij gedemonstreerd dat zij òf helemaal geen vrees kennen òf ergens een draadje los hebben zitten. Door bijvoorbeeld al kiekjes nemend van een klif te springen in de hoop dat de waterpartij beneden de val voldoende zal breken, noodzakelijk om later zelf te kunnen genieten van in het luchtruim genomen selfie. Ook altijd leuk is een selfie met de grizzly die achter je rug staat na te denken of hij je in één keer of toch maar gewoon in twee keer volledig zal verscheuren. Eveneens spectaculair is een selfie waarbij je, al surfend op het dak van een hogesnelheidstrein, met wapperende manen jouw stijlvolle moves voor het nageslacht vastlegt. Een foto op de rails zelf met in de rug een snel naderende locomotief is zeker zo stoer. Check vooraf echter wel even of je veters goed vastzitten, want al struikelend wordt jouw selfie er bij het op het laatste moment wegspringen waarschijnlijk niet mooier op. Je moet achteraf uiteraard wel een beetje kunnen opscheppen over het verhaal achter die adembenemende selfie. Iets veiliger is het dan ook om samen met een beroemd persoon te poseren voor een selfie, al is het niet ondenkbaar dat dat laatste straks een stuk moeilijker wordt. Onze eigen premier Mark Rutte werd afgelopen maand immers aardig in verlegenheid gebracht nadat hij vriendelijk poseerde met naar later bleek een veroordeelde moslimextremist. Wayne Rooney, aanvoerder van het Engelse nationale voetbalteam, overweegt inmiddels om helemaal niet meer met fans op de foto te gaan nadat er plotseling selfies in de media opdoken met hierop een zichtbaar beschonken Rooney op een bruiloftspartij. Mijn fans kunnen gerust zijn: ik sluit me hier niet bij aan. Sterker nog: ik blijf met jullie poseren. Zelf selfies maken doe ik echter al lang niet meer. Veel te gevaarlijk. Wie de selfie hierboven ziet, kan me daar alleen maar gelijk in geven.

Colofon

Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089 Hoofdkantoor Molenstraat 17a-1, 4881 CP Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Woensdrechtse Bode Woensdrechtse Bode Redactie Ria van Meir en Hanneke Marcelis Correspondent José van der Wegen en Maarten Elst Acquisitie Eduard van Elsacker Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 15.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 13.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111 Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 48

De oplossing van deze puzzel is in week 49 te vinden op www.internetbode.nl

Muzikale omlijsting van gemengd koor Sugar & Spice uit Hoogerheide

Huwelijksjubileumdag Woensdrecht druk bezocht door 89 echtparen PUTTE – De zaal van MFC De Biezen in Putte barstte op zondagmiddag 27 november uit zijn voegen met echtparen die dit jaar vieren dat ze 50, 55, 60 of 65 jaar lief en leed met elkaar delen. Met in totaal 89 echtparen, afkomstig uit alle hoeken en gaten van de gemeente Woensdrecht, was de huwelijksjubileumdag goed bezocht. Traditiegetrouw zet de gemeente op deze dag echtparen die een lustrum vieren in het zonnetje. Onder het genot van een hapje en een drankje konden de aanwezigen genieten van een wervelend optreden van gemengd koor Sugar & Spice uit Hoogerheide. Tevens werd het brein van de genodigden op de proef gesteld, want de organisatoren hadden een quiz samengesteld met uiteenlopende amusante vragen over Woensdrecht.

Een deel van de aanwezigen tijdens de huwelijksjubileumdag van zondag 27 november.

DOOR MARILYN PIETERSZ “Alhoewel 89 echtparen van de 167 uitgenodigde stellen veel is, is dit geen record. Vorig jaar hadden 100 echtparen zich gemeld”, aldus Sharan Kok woordvoerder van de gemeente. Enthousiast vertelt ze dat de eerste koppels al om kwart over twaalf voor de deur stonden, terwijl op de uitnodiging echt stond dat de viering om één uur ’s middags zou aanvangen. “Dit geeft wel aan dat mensen graag naar deze huwelijksjubileumdag komen.” Kort na de gemeentelijke herindeling van 1997 besloot de gemeente Woensdrecht een huwelijkjubileumdag in te stellen. Reünie In zijn korte welkomstwoord wenste burgemeester Steven Adriaansen alle echtparen vooral een gezellige middag toe. “Misschien ontmoet u iemand die u al jaren niet

heeft gezien.” Dit laatste blijkt prompt het geval te zijn voor het echtpaar Van Tilburg dat dit jaar het gouden jubileum viert. “Dit is een soort van reünie; we komen allemaal oude bekenden tegen, mensen die we van vroeger kenden.” Het koor Sugar & Spice trapte af met muziek die in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw populair was toen de aanwezige echtelieden elkaar het ja-woord gaven. Nummers van de Beatles, Queen, maar ook nummers zoals ‘Bye-bye love’ van de Everly Brothers en ‘I can’t stop loving you’. Het koor dat bestaat uit vijftig leden, sloot de middag af met een medley uit de film ‘Grease’. Hersengymnastiek Na de muzikale aanloop was het tijd voor hersengymnastiek. De jubilarissen kregen een quiz voorgeschoteld met vragen over allerhande Woensdrechtse weetjes. Burgemeester Adriaansen, gesecondeerd

FOTO VINCENT KRIJTENBURG

door wethouder Jeffrey van Agtmaal en gemeentesecretaris Annette Baart deden dienst als quizmaster. Vragen als hoeveel woog de Ossendrechtse Prinses Paulientje, de kleinste volwassen vrouw ooit? Of aan welke kant heeft de kerkklok van Hoogerheide geen wijzers? En aan hoeveel gemeentes grenst gemeente Woensdrecht? Aan de tafels werd driftig met elkaar overlegd, op zoek naar antwoorden. Geven en nemen Diverse koppels laten desgevraagd weten de huwelijksjubileumdag een leuk initiatief te vinden van de gemeente. “En het is oergezellig”, voegt men eraan toe. Het antwoord op de vraag naar het recept van een lange, succesvolle verbintenis is samen te vatten in enkele veel gebezigde termen: Geven en nemen, elkaar vrijlaten en zo af en toe flink ruziemaken want dan is er wat goed te maken.

‘De verbroedering van de dorpen en steden is geweldig om te zien’

Nieuwe race om titel Beste West-Brabantse Carnavalslied

HOEVEN - De strijd om de titel van het Beste West-Brabantse Carnavalslied barst op 18 december weer los in Hoeven. De organisatie roept alle carnavalsstichtingen, verenigingen, organisaties en liedjesschrijvers die komende carnaval weer met een eigen carnavalslied komen, op om deel te nemen aan het liedjesfestijn. “We hopen ook dit jaar weer 25 deelnemers te hebben”, aldus een van de initiatiefnemers Charona van den Berg uit Hoeven. DOOR VERA DE GEUS “In 2010 is het idee ontstaan om met een groepje mensen vanuit de carnavalswereld uit Peejenland iets te gaan organiseren voor de lokale West-Brabantse carnavalsliederen”, vertelt Charona. “Dit idee is ontstaan doordat de Knotskrakers in Nieuwkuijk stopte met de carnavalsliedverkiezing van Brabant.

’We kunnen niet anders dan trots zijn’

© www.sudokusite.nl

We zijn destijds begonnen met het achterhalen van alle partijen die we uit konden PaGiNa 5

nodigen voor deelname aan ons evenement. Tijdens de allereerste editie hadden we maar liefst achttien deelnemers. Een goede start, vonden wij, en dus gingen we voor de volgende editie op zoek naar een presentator en juryleden.” Vader Abraham De presentator werd Rogier van Oosterhout. In de jury zaten de afgelopen jaren onder andere Christ Debuut, Jan Boezeroen, Hans van Aalst, Arjon Oostrom, de Deurzakkers, John Meijer, Jeroen van Zelst, Rob Kemps van de Snollebollekes, Thijs van de Molen, Waylon van der Heijden, de Alpenzusjes en Coen Broers. “Dit is een mooi lijstje waar we met z’n allen enorm trots op mogen zijn! We hebben nog steeds de wens om ooit een keer Vader Abraham in de jury te kunnen krijgen”, aldus Van den Berg.

Fantastisch Het is de organisatie, bestaande uit Kees Broos van ‘t Tapperijke, Erwin Kerstens en Marco Braspenning vanuit Radio Peejenland, Jorg Reuvers, Charona van den Berg, Bas Mannien en voorzitter Jack van Wortel, tot op heden altijd gelukt om voldoende deelnemers op de been te krijgen. “Gemiddeld zitten we rond de 25 deelnemers per jaar”, aldus Charona die uitkijkt naar 18 december. “De sfeer tijdens Het Beste West-Brabantse Carnavalslied is elk jaar weer fantastisch. De verbroedering van de dorpen en steden uit West-Brabant is geweldig om te zien, daar kunnen we als organisatie niks anders dan heel trots op zijn!” Mocht je willen deelnemen informeer dan via de site www.bestelied.nl of Facebookpagina www.facebook.com/BesteLied. Opgeven kan tot en met 5 december.


21ste ATB Toertocht van Sirocco trekt zo’n duizend deelnemers naar Woensdrecht

Vrijwilligerscollege:

Vrijwilligers en uitstekend weer bij Woensdrechtse toertocht

Informatiebijeenkomst ‘Study Circles’

WOENSDRECHT – Afgelopen weekend was het alweer de vierde zondag van november en dat betekent traditiegetrouw de ATB Toertocht van Woensdrecht. Zo’n duizend wielrenners vanuit alle windstreken reisden af naar café Non Plus Ultra waar de start en finish lagen. De organisatie sprak, ondanks de concurrentie vanuit Nieuwmoer, van een geslaagde 21ste editie van de toertocht.

Het opzetten van Study circles is een burgerinitiatief. De workshop wordt verzorgd door Svetlana Hendriks.

Ook de bossen van Huijbergen zijn onderdeel van de ATB Toertocht van Sirocco.

DOOR MAARTEN ELST Het moet ideaal fietsweer zijn voor een toertocht door de Brabantse Wal moeten zo’n pakweg duizend recreanten deze zondagochtend gedacht hebben. Net buiten de dorpsgrenzen van Woensdrecht schuiven de bestuurders hun auto’s met fietsrekken achter aan de alsmaar groeiende ketting in de polder. Nieuwmoer Niet alleen recreanten uit de gemeente Woensdrecht verschijnen aan de start bij café Non Plus Ultra. Ook genoeg Belgen hebben dit weekend de crossfiets uit de schuur gepakt voor een tocht van ruim 25 of 45 kilometer. Zo ook Jacky en Fré: “We komen van de omgeving Antwerpen speciaal hier naartoe voor de toertocht. Het is maar zo’n kleine twintig minuutjes met de auto, dus echt ver is het niet om even een mooi tochtje te maken.” Naast de Belgische deelnemers van net over de grens heeft de organisatie ook wielrenners op de lijst staan die van iets verder moesten komen. “We hebben vandaag ook een aantal renners uit de omgeving van Nijmegen, ja”, vertelt Jack van de Klundert namens de organisatie. “Vooral in

het zuiden van het land zijn de toertochten erg populair bij veel recreanten. En het aanbod groeit alsmaar.”

‘Al met al geslaagde editie’ Daarmee doelt Van de Klundert onder meer op de toertocht die tegelijkertijd enkele kilometers verderop in het Belgische Nieuwmoer aan de gang is. Van de Klundert: “De organisatie daar heeft besloten om een week vroeger en dus vandaag de toertocht te houden. Je ziet daardoor dat veel Belgische deelnemers de voorkeur geven aan de Belgische toertocht dan hier in Woensdrecht.” Puur recreatief Desondanks heeft Sirocco, de organisatie van de toertocht, volgens Van de Klundert niet veel te klagen. “Het weer zit gelukkig mee. Er is weinig regen gevallen, wat betekent dat er weinig renners op het laatste moment hebben afgehaakt. De echte mountainbikers komen sowieso wel, maar een groot deel beslist pas op de dag zelf of ze wel of niet deelnemen.” De wielrenners duiken vandaag direct van-

FOTO MAARTEN ELST

af de start bij Non Plus Ultra de polder in richting de bossen van Huijbergen. Na een rondje in het Huijbergse bos keren de deelnemers via Ossendrecht en Hoogerheide terug in Woensdrecht, waar de gezelligheid ze staat op te wachten. “De eerste deelnemers zullen zo meteen wel weer binnenkomen en aan de bar gaan zitten, ja”, lacht Van de Klundert. “Toertochten zijn dan ook puur recreatief. Er is geen wedstrijd of tijdmeting vandaag. Wel zie je onderling fietsclubjes tegen elkaar strijden natuurlijk.” Vrijwilligers Ook dit jaar kan de organisatie een beroep doen aan zo’n zestig vrijwilligers die de toertocht mogelijk maken. “De één helpt mee met de route uitzetten, terwijl de ander onderweg op een materiaalpost staat”, legt Van de Klundert uit. “Zonder hen is het onbegonnen werk om een goede tocht te organiseren.” “Al met al kunnen we nu al terugkijken op een geslaagde 21ste editie”, vervolgt de organisatie. “Weliswaar iets minder deelnemers dan vorig jaar in verband met de concurrentie in België, maar genoeg om ook volgend jaar weer een mooie tocht te organiseren.”

WOENSDRECHT - De Brede Welzijnsinstelling (BWI) Woensdrecht organiseert het Woensdrechtse Vrijwilligerscollege. Vanuit dit Vrijwilligerscollege organiseert zij een informatiebijeenkomst ‘Study Circles’ op donderdag 8 december van 19.3021.00 uur. Study circle is een benadering die onbeperkte mogelijkheden biedt voor iedereen die zich wil blijven ontwikkelen en het leuk vindt om, samen met anderen, iets te leren. In een groep van maximaal 10 tot 12 personen kan elk onderwerp besproken en bestudeerd worden. Bijvoorbeeld sociale onderwerpen, hobby’s etc. Study circle is als methode universeel te gebruiken en als leermiddel breed inzetbaar. Het is niet ingesteld op het behalen van cijfers of deadline. Study circles beoogd het bestuderen van een onderwerp of een vaardigheid leren, leuk te maken. Je bepaalt zelf wat je leert en op welke manier. De voordelen van Study circle zijn flexibiliteit, onafhankelijkheid (van een ‘leraar’) en vrijheid om de werkwijze zelf te kiezen en het leertraject zelf in te richten. Informatiebijeenkomst Tijdens de informatiebijeenkomst wordt uitleg gegeven over de werkwijze van Study circles, hoe je dit kunt opzetten en welke onderwerpen mogelijk te bestuderen zijn. Iedereen die het leuk vindt om samen met anderen iets te leren en geinteresseerd is in deze werkwijze is van

harte welkom. Het opzetten van Study circles is een burgerinitiatief. De workshop wordt verzorgd door Svetlana Hendriks. Woensdrechtse Vrijwilligerscollege Het Vrijwilligerscollege omvat een gevarieerd aanbod aan workshops voor en door vrijwilligers. Deze workshops bieden vrijwilligers de mogelijkheid kennis op te doen en de eigen expertise te delen met andere vrijwilligers. Ideeën voor een workshop zijn altijd welkom. Programma Vrijwilligerscollege Informatiebijeenkomst ‘Study Circles’: Donderdag 8 december 19.30-21.00 uur. Workshop Presentatie, Promotie en Samenwerking: Woensdag 18 januari 19.3021.30 uur. De workshops vinden plaats bij de BWI, Kromstraat 4, Hoogerheide. Aanmelden U kunt zich aanmelden via het e-mailadres: vrijwilligerswerk@bwiwoensdrecht.nl, o.v.v. uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, soort workshop en voor welke organisatie u vrijwilligerswerk doet. Informatie Voor informatie over het Vrijwilligerscollege kunt u contact opnemen met Antje Walhout, maatschappelijke makelaar bij de BWI, Kromstraat 4, 4631 KH Hoogerheide. Zij is bereikbaar via het tel. 0164-672049 en via het e-mailadres vrijwilligerswerk@ bwiwoensdrecht.nl.

BEDRIJVIG NIEUWS

- ADVERTORIAL -

Culturele hotspot in Rucphen

Lijst IN en Galerie TON in oude raadhuis RUCPHEN - Het oude gemeentehuis van Rucphen wordt omgetoverd tot een culturele hotspot. Eind maart 2017 opent daar de deur van Galerie TON, lijstenmakerij en restauratieatelier Lijst IN en een restaurant met ijssalon. DOOR FRED SCHUCH De bouwwerkzaamheden aan het oude raadhuis zijn in volle gang. Een dikke blauwe slang ligt in de deuropening van het karakteristieke torentje. Er stroomt water uit. Binnen is Ton Jaspers druk bezig in zijn lijstenmakerij. Raadhuisstraat Ton en zijn vrouw Anja werden in 2009 de trotse eigenaars van Lijst IN in Roosendaal. Sindsdien maken ze maatwerk lijsten, restaureren ze schilderijen en lijsten en verkopen zij unieke kunstwerken. “Bij kunst moet op de één of andere manier een vonk

overslaan”, vindt Ton. “Dat is een randvoorwaarde om er jaren van te kunnen genieten.” Ongeveer anderhalf jaar geleden werd de overstap naar de Rucphense Raadhuisstraat bekend gemaakt. “In Roosendaal waren we een lijstenmakerij waar je ook kunst kon kopen”, legt Ton uit. “Hier in Rucphen willen we een splitsing maken tussen een lijstenmakerij en een hoogwaardige galerie: Galerie TON. We hebben exclusieve afspraken met kunstenaars uit binnen- en buitenland. Dat was voorheen wat lastiger. Zij verwachten namelijk wel iets van een galerie. Met de grote zalen in het oude raadhuis kunnen we ze veel meer bieden.” Kunst kopen doe je bij Galerie TON niet zomaar. “We bieden onze klanten een landelijke thuiskijkservice, want een schilderij koop je in je eigen huis. Dus nemen we het stuk graag mee naar de klant.” Kennismaken met kunst “Er komt ook een restaurant met ijssalon in

het gebouw. Zij maken gebruik van streekproducten en biologische ingrediënten. Aan de presentatie van de gerechten wordt extra aandacht besteed. We vullen elkaar echt aan.” Ton legt uit dat ze bij exposities en evenementen gebruik gaan maken van de catering van de inpandige buren, terwijl er in het restaurant en ijssalon kunst wordt getoond. “Zo kunnen gasten alvast kennismaken met de werken uit de galerie.” Herinneringen maken Er worden bij Lijst IN niet alleen posters, foto’s en schilderijen van een passende lijst op maat voorzien. “We willen herinneringen maken. Je kunt (oude) persoonlijke spullen in een doos bewaren, maar als je het op een bijzondere manier inlijst, wordt je er iedere keer aan herinnerd. Of het de bril van je opa is, of de voetbalschoenen van je vader, het maakt niet uit. Sommige dingen hebben een emotionele waarde en die wil je bewonderen en goed bewaren.”

Ton Jaspers showt een ingelijste steen uit concentratiekamp Auschwitz. Een sepia achtergrondfoto, betonnen binnenlijst met ruwe sloophouten buitenlijst en een stuk verroest prikkeldraad met een gescheurd stukje stof aan de buitenkant afgemonteerd, geven het een indrukwekkende sfeer. FOTO FRED SCHUCH

Galerie TON en Lijst IN, Raadhuisstraat 27, 4715 CB Rucphen, 0165 561538, www.galerieton.nl en www.lijst.in PAGINA 6


RUIM 45 JAAR

TAPIJT - VINYL - PVC VLOEREN SPECIALIST

RUIM 45 JAAR

TAPIJT - VINYL - PVC VLOEREN SPECIALIST

Nu ruim 1000m2 729453L4 - B09 Ed : Pvc vloeren gepresenteerd 729453L4 - B09 Ed : TOT 20 JAAR GARANTIE

• Vrijblijvend deskundig advies • De beste kwaliteit Pvc vloeren • Grootste assortiment Pvc vloeren • Grote voorraad snelle levering • Vakkundig leggen van Pvc vloeren • Eigen opgeleide stoffeerders v.a.

Gevelreiniging

na Nu ja me ar sk t ex or tra tin g!

Jan van Mierlo Voor frisse en stralende gevels!

Gevelrenovatie, Uithakken/Slijpen, Alle Voegwerken Impregneren (hydrofoberen), Hoogdrukreiniging, Reparatie Metselwerk, Zandstralen/Zandwassing, Schilderwerken info@gevelreinigingjanvanmierlo.nl Jan van Mierlo, Avondster 28, 4907 VA Oosterhout

Tel. 0162 429915 Mobiel 06 25095552

€ 42,95

m2 (incl leggen, lijm en egaliseren) DESKUNDIG ADVIES VAN SFEERVOLLE LUXE RAAMBEKLEDING VRIJBLIJVEND AAN HUIS

Het plaatsen is vakwerk. dat staat er voor jaren. Kwaliteit en degelijkheid, daar komt het op aan. Betonpaal in combinatie met betonplaat. Houtdelen vrij van de grond, kan niet rotten.

€219,60

Evt. gratis thuisbezorging.

DE SCHANS, Steenbergseweg 6 HALSTEREN Telefoon 0164-686418 www.deschanstuinschermen.nl

Ook voor rooien en verwijderen van uw oude erfafscheding!!!

Jan Jochems

Uitgeverij de Bode, dé nummer 1

Handel

in effectief huis-aan-huis bereik

en

TransporT

Te koop:

Bestratingsmaterialen en sierkeien,

Verspreid uw folder via Weekblad de Bode! Uitgebreide mogelijkheden van ontwerp en drukken tot op de deurmat. Kijk voor meer informatie op www.internetbode.nl/folderverspreiding of neem geheel vrijblijvend contact op met Huub Aarts, tel. 076-5998111

speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:

Afvalcontainers

Trapstoffering grote keus uit Trapstoff ering grote keus uit A-Merk tapijt incl leggen en lijm A-Merk tapijt t/m 13en treden incl leggen lijm Nu € 299,t/m 13 treden

Nu € 299,-

Nieuwe collectie Parket en laminaat

vloerkleden

Nieuwe collectie 2016

van 6 m3 tot 40 m3

Afdelingsleegverkoop!

Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

BIJ ONZE KLANTEN IS HET MUISSTIL

Alle karpetten van 20% tot 70% korting!

Duurzame oplossingen bij vliegen, houtworm, mollen, ratten, muizen, papiervisjes, vogeloverlast, wespen enz.

(0113) 57 38 81

Groot assortiment wol design karpetten en handtuft van € 399,voor € 299,Grootedassorti ment 160 x 230 cm

unieke houten vloeren

www.ongediertespecialist.nl

Gratis woonadvies Wonen

gevraagd

PVC Vloeren

Groothandel

Projecten

Gratis woonadvies Wonen

PVC Vloeren

Groothandel

Projecten

Tevens uw adres voor gebruikte auto-onderdelen.

Telefoon 0165 - 341913 Autodemontagebedrijf Franken Heimolendreef 36a - Rucphen

Klokkenmakerij TMC KARPETTEN STUDIO MARCONISTRAAT 13 - GOES - (0113) 22 41 02

WWW.TMCWOONWINKELS.NL

Maakt wonen leuker

Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken • moderne uurwerken • wijzerplaten Wilgenstraat 81 Oudenbosch Tel. 0165 - 320948 www.klokkenmakerijdetijd.nl

Onze adviseurs komen op afspraak vrijblijvend bij u thuis met Onze adviseurs komen op afspraak vrijblijvend bij uen thuis met de mobiele showroom. In heel Nederland Belgie de mobiele showroom. In heel Nederland en Belgie Sjerk Slagmolen Wooninrichters Bergen op Zoom Sjerk Slagmolen Wooninrichters Bergen- Project op Zoom Hoofdkantoor - Centraal magazijn Hoofdkantoor - Centraal - Projectop Zoom Rooseveltlaan 72-78, magazijn 4624 DB Bergen Rooseveltlaan 72-78, DBTapijt) Bergen Zoom (voorheen Ben de4624 Graaff telop 0164 788 393 tel 0164 788 Open: ma393 t/m za 09:00 - 17:00 of op afspraak Open: ma t/m za 09:00 - 17:00 of op afspraak Sjerk Slagmolen Wooninrichters Putte Sjerk Slagmolen Wooninrichters Antwerpsestraat 86, 4645 BL Putte Putte Antwerpsestraat 50, 4645 BK Putte tel 0164 606 918, fax 0164 606 919 tel 0164 606 918, faxper 0164 606open 919 Open: 7 dagen week Open: di t/m zo 11:00 - 16:00 info@sjerkslagmolen.info www.sjerkslagmolen.nl www.sjerkslagmolen.nl info@sjerkslagmolen.info

3 tot 20 jaar garantie 3 tot 20 jaar garantie met de S van Service met de S van Service


Huren of kopen? Huren of kopen?

Huren of kopen? kopen? Huren of kopen? Huren of

5 redenen om een redenen om 55 redenen om een een woning te kopen woning te kopen woning kopen • De rente is historisch laag

Ga beschermd de winter in met onze rolluiken!

••De laag De rente rente is is historisch historisch laag • De huizenprijzen zijn laag ••De zijnlaag laag De huizenprijzen huizenprijzen zijn • Met het kopen van een woning bouw je kapitaal op ••Met woning Met het het kopen kopen van een woning bouw op bouw je je kapitaal kapitaal op • Stabiele maandlasten (geen huurverhoging) ••Stabiele Stabiele maandlasten maandlasten (geen huurverhoging) (geen huurverhoging) • Je kunt het huis inrichten en verbouwen naar eigen smaak Je kunt kunt het het huis huis inrichten ••Je inrichtenen en verbouwen naar eigen verbouwen eigen smaak smaak

Denk je er wel eens aan om je huurwoning voor een koopwoning te verruilen? Of denk je dat ditwelvoor optie is? Niets hoeft Denk je er eensjou aangeen om je huurwoning Hypotheek Visie Bergen op Zoom Denk er wel eens om aan om jetehuurwoning Denk je er weljeeen eens aan je huurwoning minder waar te zijn. Hypotheek VisieVisie helpt Bergen op Zoom voor koopwoning verruilen? OfHypotheek denk Antwerpsestraat18 Denk je er wel eens aan om je huurwoning voor een koopwoning te verruilen? Of denk Antwerpsestraat 18 voor een je koopwoning tejou verruilen? Of denk dat dit voor geen optie is? NietsHypotheek hoeft Visiede Bergen op Zoom graag bij het in is? kaart brengen 4611 AH Of BERGEN OP ZOOM AH van BERGEN OP ZOOM jeje dat dit koopwoning voor jou geen optie Niets hoeft voor een te verruilen? denk4611 Antwerpsestraat18 je dat dit voor jou geente optie is? Niets hoeft minder waar zijn. Hypotheek Visie helpt Tel: (0164) 262832 Tel: (0164) 262832 minder zijn.geen Hypotheek Visie helpt dat ditwaar voortejou optie is? Niets hoeft mogelijkheden. Maak snel een 4611afspraak AH BERGEN OP ZOOM minder je waar te zijn. Hypotheek Visie helpt www.hypotheekvisie.nl/bergen-op-zoom www.hypotheekvisie.nl/bergen-op-zoom je graag bij het in kaart brengen van de je graag bij het in kaart brengen van de minder waar te zijn. Hypotheek Visie helpt Tel: (0164) 262832 voor een inventarisatiegesprek. je graagmogelijkheden. bij het in kaartvrijblijvend brengen van de afspraak snel een afspraak Maak snel een www.hypotheekvisie.nl/bergen-op-zoom je mogelijkheden. graag bij het Maak in kaart brengen van de Openingstijden

Openingstijden voor een Maak vrijblijvend mogelijkheden. snelinventarisatiegesprek. eenMaandag afspraak voor een vrijblijvend inventarisatiegesprek. vrijdagt/m vrijdag mogelijkheden. Maak snel een afspraakt/mMaandag voor een vrijblijvend inventarisatiegesprek. Openingstijden 09:00 - 17:30 uur voor een vrijblijvend inventarisatiegesprek. 09:00 - 17:30 uur Maandag t/m vrijdag

09:00 -kantooruren 17:30 Buiten kantooruren en uur op en op Buiten Kijk ook eens op hypotheekvisie.nl zaterdag alleen op afspraak zaterdag alleen op afspraak Kijk ook eens op hypotheekvisie.nl Kijk ook eens op hypotheekvisie.nl Buiten kantooruren en op Kijk ook eens op Kijk hypotheekvisie.nl ook eens op hypotheekvisie.nl HVISIE2030 A5 flyer Bergen op Zoom.indd 1 01-09-14 09:25 zaterdag alleen op afspraak

Gratis Nina IO afstandsbedening

Denk je er wel eens aan om je huurwoning voor een koopwoning te verruilen? Of denk je dat dit voor jou geen optie is? Niets hoeft minder waar te zijn. Hypotheek Visie helpt je graag bij het in kaart brengen van de mogelijkheden. Maakorganiseerde snel een afspraak OSSENDRECHT - Op 20 november zwemen polovereniging Hieronymus namens KNZB de miniorenclubmeet Brabant in eens zwembad de Stok. Er stonden Kijk ook op hypotheekvisie.nl voor eendevrijblijvend inventarisatiegesprek.

Floortje haalt podiumplek bij miniorenclubmeet

HVISIE2030 A5 flyer Bergen op Zoom.indd 1

HVISIE2030 A5 flyer Zoom.indd A5Bergen flyer Bergen op 1Zoom.indd HVISIE2030 A5 flyer HVISIE2030 Bergen op Zoom.indd 1 op

bij aanschaf van 2 rolluiken!

1

01-09-14 09:25 01-09-14 09:25

01-09-14 09:25

01-09-14 09:25

Kijk ook eens op hypotheekvisie.nl

TMC BUITENZONWERING MARCONISTRAAT 13 - GOES - (0113) 22 41 02

WWW.TMCWOONWINKELS.NL

Maakt wonen leuker

11 teams van ieder ongeveer 20 miniorenzwemmers aan de start HVISIE2030 A5 flyer Bergen op Zoom.indd 2 om onderling uit te maken wie de snelste minioren hebben. HVISIE2030 A5 flyer Bergen op Zoom.indd 2

Hieronymus kwam als thuiszwemmende vereniging uiteraard ook met een ploeg vanuit de miniorenzwemtraining aan de start van deze sterk bezette wedstrijd. Veel jonge zwemmers, veel Kijk ook eens hypotheekvisie.nl publiek enop vooral veel enthousiasme in het bad.

HVISIE2030 A5 flyer Bergen op Zoom.indd 1

Floortje met de beker.

Prestaties Woensdrechtse Hieronymuszwemmers Floortje Bartels uit Ossendrecht zwom op zowel de 100m 01-09-14 09:25 vrije slag als de 100m wisselslag een nieuwe persoonlijk record. Er kwamen ook 3 Hieronymus estafettes aan de start: Daniel, Zara, Storm en Floortje wonnen de 4* 50m vrije slag gemengd team. De 4850m wisselslag: Daniel, Storm, Berend en Sjoerd werd 7de en de 4*50m wisselslag meisjes Daphne, Vera, Suzie en Rosalie werd 4de. Alle estafetteteams verbeterde hun inschrijftijd. Toen alle punten waren opgeteld bleek dat de Hieronymuszwemmers na het team van PSV Eindhoven de 2de plaatst had behaald. De zwemmers namen trots de beker voor de tweede plaats in ontvangst. De verantwoordelijke coach voor de Minioren Wendy en haar collegacoaches waren met recht trots op de prestaties van “hun zwemmers” in de startveld. Voor de complete uitslag en meer informatie over Hieronymus kijk op www.zpv-hieronymus. com of facebook zpvhieronymus. Hieronymus heeft nog plaats voor nieuw jong talent in de instroomgroep. Ben je tussen de 6 en 10 jaar heb je A, B en bij voorkeur C en wil je ook wedstrijdzwemmen. Kom gerust kijken je mag 3x gratis meetrainen en hoeft daarna pas te beslissen. Meld je daarvoor aan via http://www.zpv-hieronymus.com/proefles.

BSV uit de beker

BERGEN OP ZOOM - Rochade uit Tilburg is in de bekerwedstrijd te sterk voor BSV. De teamresultaten van de zaterdagteams van BSV zijn wisselend. Het bekerteam van BSV is uitgeschakeld door een 1-3 verlies tegen Rochade uit Tilburg. Freek Schouten en Martin de Smit speelden remise, maar Angelique Osinga en Ton Hertogs verloren. BSV 1 speelde tegen het tweede team van DD uit Den Haag en verPAGINA 8

loor met 3½-4½. Marcel van Herck zorgde voor het enige winstpunt van de Bergenaren. Erwin Kalle, Tony Peleman, Daniel Dardha, Semen Minyeyevtsev en Rob Hopman-Been speelden remise. Oliver de Hert en Adry Goris-Schouwstra verloren. Is Erwin Kalle de nieuwe kopman van BSV 1? Kampioen van Bergen op Zoom en jeugdkampioen van Noord-Brabant speelde de laatste twee wedstrijden als 1e bordspeler. De vorige ronde won Erwin tegen een op papier veel sterkere tegenstander, afgelopen zaterdag speelde hij tegen een FIDE-meester remise. BSV 1 staat met 4 punten uit 4 wedstrijden nu op de 5e plaats in de 3e klasse KNSB. BSV 2 speelde gelijk tegen DSC 1 uit Dongen. Winst was er voor René Punt en René Paardekam. Freek Schouten, Ton Hertogs, Bas van der Putte en Ronny Liekens speelden remise. Angelique Osinga en André van de Graaf verlo-

ren. BSV staat nu met 4 uit 4 op de 6e plaats. Opmerkelijk is dat BSV 2 de vier hoogst geplaatste teams in hun klasse al hebben ontmoet. BSV 3 wint met 5½-2½ van het reserveteam van D4 uit Oosterhout. Winst was er voor Robert Kunst, Jan Haverhoek, Kees de Looff en Pieter-Jan Demmers. Enrique Vilarnau en Danny Lindhout remiseerden terwijl teamleider Piet Bruijs in zijn partij misgreep en verloor. BSV 3 staat nu met 3 uit 3 op de 4e plaats in klasse 2 A. Het probleem van vorige week kwam van een partij van Rob Hopman-Been. De stand was wit (Rob): Kg1, Df3, Ta1, Tf1, Lf5, a2, b2, d4, e3, f2, g2, h2 en zwart: Kg8, Df7, Ta8, Tf8, Lc3, Pc6, a7, b7, d5, f6, g7, h7. Wit won door Dh3, dit dreigt Dh7 mat en Le6 met damewinst. Het nieuwe probleem, zie diagram, kwam uit een partij van oud kampioen Lars van Dort tegen Casper van Maanen. Lars heeft een dodelijke zet, welke?


best of electronics!

D N O V A S E AP K J Euronics bij

•TV•AUDIO•VIDEO•COMPUTER•TABLET•TELECOM•MOBIEL•ACCESSOIRES •WASSEN•KOELEN•KOKEN•INBOUW•PERSONALCARE•HUISHOUD-ELECTRO

WIJ HEBBEN AL EEN SAMSUNG WASMACHINE VANAF 399,-

VULGEWICHT 7 KG 1400 TOEREN

SMART TV

KLASSE A+++

PROFITEER T/M 4 DECEMBER

KLASSE A+

TOT 500,VOORDEEL

€50 RETOUR

ADDWASH: EENVOUDIG KLEDING TOEVOEGEN TIJDENS HET WASSEN

ADDWASH WASMACHINE WW70K4420YW

OP ACTIEMODELLEN 40 inch

499,-

MULTIFUNCTIONELE CONTACTGRILL DIE HEERLIJKE SNACKS OF MAALTIJDEN KLAARMAAKT

LED-TV

549,-

*

Capaciteit 7 kg. Digital Inverter Motor met 10 jaar garantie. Verwijdert de meest hardnekkige vlekken met Bubble Soak. Diamond Drum-trommel: krachtige, maar behoedzame wasresultaten. * Prijs is na 50,- retour via Samsung.

101 cm

629,-

400 Hz

499,-

SMART LED TV UE40K5670

101 cm Full-HD LED televisie. Quad Core Processor: razendsnelle bediening. CI+ gecertificeerd. Ingebouwde WiFi. 4 HDMI en 3 USB aansluitingen. Energieklasse A+.

SIMLOCKVRIJ EXTRA LANG SNOER

GLASHELDER SUPER AMOLED-SCHERM

BLUETOOTH

219,84,

95

69,-

CONTACTGRILL SW854D MULTISNACK

Geschikt om snel en makkelijk tosti’s, wafels, poffertjes en panini’s te maken. Platen zijn voorzien van een anti-aanbaklaag en zijn vaatwasmachinebestendig..

199,-*

STOFZUIGER BGL 8440 INGENIUS

QuattroPower System: uitstekend schoonmaakresultaat bij laag energieverbruik. Stevige textiel zuigslang. PureAir hygiëne filter: Voor schone en gefilterde uitblaaslucht.

* Prijs is na 20,- retour via Bosch, actie loopt t/m 08-01-2017.

49,95

39,-

DRAADLOZE HOOFDTELEFOON SHB3060BK/00

Werkt draadloos via Bluetooth. Deze lichtgewicht koptelefoon neemt u eenvoudig mee door het opvouwbare ontwerp.

189,-

139,-

SMARTPHONE GALAXY J1 2016 Z/W

4,5 inch Amoled touchscreen. 2 megapixel camera achter 5 megapixel camera voor. Ondersteuning voor 4G-internet. 8 GB opslaggeheugen.

Vobis Computers: de toonaangevende leverancier van hoogwaardige computer- en randapparatuur.

ESPRESSOMACHINE AUTENTICA ETAM 29.510.SB

Volautomatische koffiemachine. Instelbare waterhoeveelheid. Instelbare maalgraad. 1,4 Liter waterreservoir. Stoompijpje. Uitneembare compacte zetgroep.

GRATIS VERWENPAKKET

shop-in-shop

SNELLE 128 GB SSD

• 2 dubbelwandige cappuccino glazen • 1 blik illy espressobonen • Italiaanse Cantuccini koekjes.

15,6 INCH

489,-

399,REPARATIE VAN ALLE APPARATUUR, OOK ALS DEZE NIET BIJ ONS GEKOCHT IS!

NU

IDEAPAD 110-15IBR 80T7004EMH

15.6 “ 1366x768 scherm. Intel Celeron N3060. 4GB werkgeheugen. Intel HD Graphics 400. 802.11 b/g/n. Bluetooth. HD webcam. Windows 10. 1 x USB 3.0 en 1 x USB 2.0. 1 x HDMI. USB 2.0 DRAADLOOS

LANGE ACCUDUUR VAN MAXIMAAL 10 UUR

5 JAAR GARANTIE

KLASSE A+

349,-

LAPTOP

CAMERA VOOR EN ACHTER

VOLLEDIG INTEGREERBAAR

Ook voor inbouw en installatie bent u bij ons aan het juiste adres

699,-

MIJN INBOUW SPECIALIST

549,-

INBOUW VAATWASSER IVW 6016 A 12 couverts. 5 Programma’s. Uitgestelde starttijd. In hoogte verstelbare bovenkorf. Weergave programmaverloop. Restwarmte droogsysteem. 2 Sproeizones.

Aanbiedingen zijn geldig van 30 november 2016 t/m 14 december 2016.

Bergen op Zoom Konijnenburgweg 51 tel: 0164-235256 Dongen Hoge Ham 168 tel: 0162-322122 Made Schoolstraat 19 tel: 0162-685755 Middelharnis Spui 2 tel: 0187-482435 Zevenbergen Zuidhaven 43 tel: 0168-323049 www.euronics.nl

GRATIS 16 GB MICRO SD

shop-in-shop

Meer dan 100 winkels in Nederland

99,-

89,-

TABLET

TAB3 A7 ESSENTIAL

7.0 inch IPS 1024 x 600 pixels. Met 8 GB opslag. Quad-core 1.3 GHz processor. WiFi en Bluetooth. Geheugen uit te breiden dankzij het Micro SD kaartslot.

TM

Winkel prijs

ALL-IN-ONE PRINTER ENVY 5640 E-ALL-IN-ONE

89,-

59,-*

*Na cashback via HP

Printen, scannen, kopiëren en foto’s van professionele kwaliteit printen. Invoercapaciteit 125 vel, USB 2.0, Wifi, Apple AirPrint, HP ePrint. 6,75 cm kleuren-touchscreen.

Afbeeldingen kunnen afwijken, prijswijzigingen en kennelijke fouten voorbehouden.

KNIP VOORDEEL KNIP UIT EN LEVER IN.

Vertrouwd en dichtbij.

Vakkundig en ervaren personeel.

USB-STICK

FD 8 GB FLASH DRIVE NEON BLUE USB 2.0 verbindingstype en 8 GB opslagcapaciteit. MAXIMAAL 2 PER KLANT

Uw installatie- en inbouwspecialist.

5,-

Bezorgservice.


Extra geld voor de wijkzuster in 2017

De wijkzuster is definitief terug in West-Brabant

WOENSDRECHT - Twee jaar geleden werd op initiatief van de Kruisvereniging Noord-Brabant de Coöperatie Wijkzuster i.o. opgericht. Het doel van deze coöperatie is de wijkzuster als basisvoorziening in iedere kern en wijk van de dertien deelnemende gemeentes. Zelfs de Koning kwam op werkbezoek en zag dat het goed was. Hij was niet de enige. Het concept wijkzuster heeft het keurmerk gekregen en zorgverzekeraars CZ en VGZ hebben ook voor 2017 een contract toegezegd. Evenals de gemeente Moerdijk. Op 21 november is de coöperatie wijkzuster definitief opgericht. Dit werd dinsdag gevierd met een symposium: De Wijkzuster Toekomstproof?

Workshop Omdenken door Pepijn Lagerwey.

DOOR ELLES JANSEN Ruim vijftig wijkzusters waren aanwezig op het symposium. Naast een aantal bestuurders van de deelnemende organisaties waren o.a. ook de wethouders Eef Schoneveld (gemeente Moerdijk) en Corné van Poppel (gemeente Roosendaal) aanwezig. Schoneveld gaf de primeur dat gemeente Moerdijk extra geld heeft vrijgemaakt voor de wijkzusters van Surplus. Hoe werkt de wijkzuster Ruim twee jaar werken in westelijk NoordBrabant momenteel al 63 wijkzuster en wijkbroeders van de deelnemende organisaties succesvol samen als aanspreekpunt op het gebied van zorg, wonen en welzijn in de wijk. Zij zijn onafhankelijk en vormen de schakel tussen het medische en sociale domein. De wijkzuster staat dicht bij de cliënt en dienst familie, mantelzorgers.

FOTO ELLES JANSEN

Ze worden ingeschakeld bij “niet pluis gevoel” en door hun zichtbare aanwezigheid in de wijk zijn ze laagdrempelig benaderbaar. De wijkzuster levert zorg vanuit de behoefte van de cliënt. Toekomst Het hoofdthema van het symposium ging over de toekomst. Via een ludiek optreden van Omdenker Pepijn Lagerwey werden de wijkzuster uitgedaagd om ‘Ja Maar …. reacties’ om te buigen naar kansen en mogelijkheden. Deze tools zullen hen nog verder helpen in de uitdagingen die hen de komende jaren te wachten staan. Steeds meer mensen krijgen dementie (een op de vier) en ook de palliatieve zorg neemt toe. “Daarnaast zou de wijkzuster een belangrijke rol kunnen vervullen in transfer van (oudere) ziekenhuispatiënten die terug naar huis mogen”, aldus Anton van Mansum, bestuurder bij Surplus. “Een

derde van de ouderen komt slechter uit het ziekenhuis dan dat men erin ging. Mensen eten slechter en bewegen er nauwelijks.” Er was tijdens het symposium ook een tafelgesprek met een huisarts, wethouder, zorgmanager, bestuurder en wijkzusters om over de toekomst te debatteren en er waren speeddate gesprekken om elkaar beter te leren kennen. Uniek Henk van Tilborg, voorzitter van Kruisvereniging Noord-Brabant is trots op ‘zijn’ wijkzusters. “Zes jaar geleden waren er 96 projecten ingediend bij ZonMW “Zichtbare Schakels”. Ons concept van de wijkzuster is de enige die nog over is. En zich bewezen heeft.” CZ-Topman Wim van der Meeren stelde in een interview met Het Kruisvenster (ledenblad van de Kruisvereniging Noord-Brabant) “Nederland had, heeft en houdt behoefte aan de wijkzuster.”

Inzicht in het aanbod op het terrein van de armoede WOENSDRECHT - De afgelopen jaren is, mede door de decentralisaties, er behoorlijk wat beweging binnen het gehele sociale domein.

Veel taken zijn vanuit de rijksoverheid overgeheveld naar de lokale overheid en veel lokale organisatie. Zij hebben de opdracht om op een andere wijze vorm te geven aan hun dienstverlening. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld WijZijn Traverse en Stichting Samen Werken. WijZijn Traverse Groep is een welzijnsorganisatie, die voortkomt uit een drietal lokale organisaties (Traverse, Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom, Aan Zet). Door de krachten te bundelen, raakt de dienstverlening niet versnipperd en maakt WijZijn waardevolle kennis en ervaring voor iedereen toegankelijk. Dit doet WijZijn in 7 verschillende gemeenten: Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht. WijZijn is er voor iedereen die ondersteuning nodig heeft. Organisatie helpt voorkomen dat mensen buiten de boot vallen, door kwetsbaarheid op tijd te signaleren. Ook ondersteunt ze mensen om (weer) zelfredzaam te worden en zich in te zetten voor elkaar en de gemeenschap. De werkwijze van WijZijn, is oplossingsgericht. Er wordt altijd uitgegaan van talenten en krachten, die mensen in huis hebben. Stichting Samen Werken heeft in 2015 een visie-document opgesteld, waarbij de kern is om zich te richten op het stimuleren van zelfredzaamheid van kwetsbare mensen, zodat zij kunnen deelnemen aan de samenleving. Als de beste manier om dit te realiseren, ziet de stichting nog steeds het aanbod van maatschappelijk nuttige bezig-

heden: WERK IS DE BESTE ZORG. Onlangs is het 25-jarig bestaan gevierd en is door de vele samenwerkingspartners onderkend dat het nodig is om ondersteuning te bieden aan die mensen die het nodig hebben. In dit kader is in het najaar van 2015 gestart om met ketenpartners samen te werken, om uiteindelijk de inwoners op de Brabantse Wal beter van dienst te kunnen zijn. Eén van de aspecten die daarbij opviel, was dat er een groot aanbod is voor mensen die weinig te besteden hebben, maar dat tegelijkertijd dit aanbod in hoge mate onbekend is bij de doelgroep. Door het aanbod op een eenvoudige wijze inzichtelijk te maken, is de hoop dat de mensen die het nodig hebben, ook in hogere mate hun weg weten te vinden. Het overzicht is nu in concept en wordt zowel vanuit Wijzijn Traverse Groep als vanuit Stichting Samen Werken, uitgezet bij de doelgroep. Tevens worden alle instellingen die zich missen op het overzicht, zich te melden bij Jeroen Jonkers: jjonkers@ stsamenwerken.nl. Het overzicht is te vinden op www.wijzijntraversegroep.nl en op www.stsamenwerken.nl. In het kader van de ketensamenwerking sluit het project aan bij het armoedepact van de gemeente Woensdrecht en bij de script-aanpak van de 3 Brabantse Wal-gemeenten (Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom). Het armoedepact heeft tot doel om armoede te bestrijden, waarbij de gemeente het initiatief heeft genomen en zowel Wijzijn Traverse Groep als Stichting Samen Werken, actief deelnemen. De script-aanpak richt zich op de gehele transformatie op het sociale domein, waarbij het overzicht van het aanbod aansluit bij het inrichten van één loket.

Sint bezoekt ‘t Krekelkoor vanwege 45 jarig jubileum

Muziek en gezelligheid tijdens lampionnenoptocht

Sint en piet bezoeken Ossendrecht De Sint had cadeautjes bij voor alle Krekelkoor-leden.

HUIJBERGEN - Maandag 21 november werden de kinderen van ‘t Krekelkoor in Huijbergen onverwacht verrast met een bezoek van Sinterklaas.

OSSENDRECHT - Sinterklaas, een hele hoop Zwarte Pieten en nog meer kinderen liepen afgelopen week een ronde door Ossendrecht tijdens de lampionnenoptocht. Deze mooie tocht werd afgesloten met een groot feest op het Kerkplein in Ossendrecht. FOTO HUMPHREY HEKHUIZEN PAGINA 10

Sint bracht deze avond precies díe zwarte Pieten met zich mee die wel een extra zanglesje konden gebruiken. Nadat de kinderen van de nieuwe koorgroep ‘de mini-Krekels’ persoonlijk een cadeautje ontvingen uit handen van de Sint werd er gestart met ademhaling-, zang- en stemoefeningen. De Pieten en de kinderen van het jubilerende kinderkoor deden zó hun best, dat er bij het zingen van de hoogste tonen zomaar spontaan een glas brak! Dénise Mulders, dirigente van ‘t Krekelkoor, zet zich al meer dan twintig jaar in om ‘t Krekelkoor in Huijbergen te behouden. Een plek bieden waar kinderen met veel plezier samen kunnen zingen, een uitlaatklep vinden, zelfvertrouwen opdoen, zangtalent kunnen ontwikkelen en ontzettend veel plezier beleven, dat is de drijfveer waar ze zich met hart en ziel voor inzet. 45 jaar geleden startte het Huijbergse kinderkoor onder de organisatorische aansturing van Ada Somers.

Er waren er wekelijks zangrepetities, waarna in de beginperiode ook nog een uurtje volkdansles. Wie in der tijd meedeed aan de musical, volgde één maal per week ook nog eens een extra repetitie op vrijdagmiddag. Het koor telde in die tijd jarenlang over de 50 leden. Vanaf 1980 werd er besloten tot een ledenstop bij 50 leden en moest elk kind dat lid wilde worden eerst een zangtest afleggen bij broeder Matthias. In de loop van de jaren is er veel veranderd, maar dat veel kinderen graag zingen is en blijft iets van alle tijden. Jonge kinderen zijn over het algemeen dol op liedjes luisteren, zingen en dansen. En gelukkig maar, want zingen biedt een hele goede ondersteuning in de ontwikkeling van kinderen bijv. op het gebied van taal. Het opstarten van de nieuwste koorgroep ‘De mini-Krekels’ is dan ook een schot in de roos. De mini-Krekels zingen elke maandagavond in de Kloek om 18.15u een half uurtje voor het slapengaan. Aansluitend repeteert van 18.45 tot 19.45u ‘t Krekelkoor. Wil je ook komen zingen? Kom dan gerust een keertje kijken of neem voor meer informatie contact op met Dénise Mulders: deniseholscher@online.nl.


TE HUUR

GARAGEBOX

Maandag 28-11 t/m zondag 04-12

Hazelaar 12a/b 06-23406706

2,2 kg

Iedereen

2 kg

kan door

Parkinson

250 g van 2.99

1.99

MANDARIJNEN IN KIST

van 0.99

van 2.79

1.99

PERSSINAASAPPELEN

SNOEPTOMAATJES

AMBACHTELIJKE BOL

0.79

van 3.99

van 1.29 BOSPEEN

0.99

4 chipolata’s tuinkruiden 5 gemarineerde biefstukjes 5 filetlapjes tandoori 4 beefburgers 4 varkenshaasmedaillons 4 slavinken 150 g varkensreepjes

Natuurlijk Aldi!

0.69

1 kg

Per bos

van 1.09

getroffen worden

2.99

KIPPENVLEUGELS*

850 g

Steun baanbrekend onderzoek Ga naar parkinsonfonds.nl

LUXE GOURMETSCHOTEL*

6.99

De grootste financier van wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson.

Ca. 600 g

430 ml

Donderdag 01-12 t/m zondag 04-12

0.89

CALVÉ SNACKSAUS

SCHOUDERROLLADE*

2.99

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. * In de koeling.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS Sierwerk van Elzakker

Geulweg 35 - Sint-Maartensdijk - www.zeelandhek.nl

Gespecialiseerd in massief hekwerk dat op maat wordt gemaakt.

www.aldi.nl

Bestemmingsplan gemist?

Hekwerk, poorten, raam- en deurbeveiliging, automatisering, balkonhekken, verlichting, schoorsteenkappen, industriehekken, glittermatten, diverse laswerkzaamheden etc. Voor info, vrijblijvende offerte en/of openingstijden: Tel & fax: 0166 66 19 98 / mobiel 06 51 03 91 32 / Tel & fax: 0164 61 65 77 www.sierwerkvanelzakker.nl

Vind terug op GEMEENTE NIEUWS GEMIST www.internetbode.nl ROMMELMARKTEN dEcEMbER 4 december Putte sporthal De Biezen 4 december Zundert sporthal Onder de Mast 11 december Hoeven sporthal De Parrestee 18 december Hoogerheide mfc. Kloosterhof inl./reserv. 0165-302682 www.demarkten.com oF www.demarkten-woUw.nl

Alleen met de kerstboom? Een fijne partner komt niet vanzelf op je pad. Bel: 0165-388816 Lia van der Wel (Bergen op Zoom e.o.)

www.mens-en-relatie.nl

Betrouwbaar en discreet. Al 33 jaar succesvol Erkend BVSK en Geschillencommissie/Hoogste slagingspercentage.

KERSTBOMEN:

KERSTSTUK

JES

EN

RANS ERSTK

K

KERSTKA

DOOTJE

S

NG

KERSTVERLICHTI

Lekker voor de koude winteravonden: briketten en haard hout

blauwspar en nordman met kluit, gezaagd en Handig: in pot, klein en groot. strooizout Alle bomen worden gratis voor u ingepakt.

Openingstijden: ma. t/m vr. van 09.00 tot 19.00 uur zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur zondag van 12.00 tot 17.00 uur

Uw Groene Vakwinkel Hoogerheide Kooiweg 3 - 4631 SZ Hoogerheide, Tel: +31(0)164 620094 www.ugvwouts.nl - info@ugvwouts.nl


Woensdrechtse Bode 30 november 2016 - week 48

Informatie

pagina’s Kernen

Hoogerheide, Huijbergen, Ossendrecht, Putte en Woensdrecht

Gemeentehuis Huijbergseweg 3, 4631 GC Hoogerheide

Postadres Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide Telefoon 14 0164 Fax (0164) — 616331

Internet www.woensdrecht.nl E-mail: gemeente@woensdrecht.nl @GemWoensdrecht www.facebook.com/GemeenteWoensdrecht

Meldingen openbare ruimte Online op www.verbeterdebuurt.nl/woensdrecht of Via de app die gratis te downloaden is.

Openingstijden Vrije inloop: Ma t/m vrij van 08.30-12.30 uur Dinsdagavond van 17.30-20.00 uur Op afspraak: Di t/m do van 08.30-16.45 uur Vrij van 08.30-12.15 uur

Spreekuren Burgemeester en wethouders volgens afspraak via bestuurssecretariaat, telefoon (0164) 611103 Spreekuur voor ondernemers: Iedere eerste dinsdag van de maand van 19.00-20.00 uur

Alarmnummer Politie, brandweer, ongevallen 1-1-2 Niet spoedeisende zaken en evt. maken van afspraken 0900-8844

Milieuklachten Provinciaal klachtennummer (073) 6812821 Klachtenlijn Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (013) 2060500

Calamiteiten-info-lijn 0800-0202010 (gratis)

Openbare verlichting Servicenummer voor storing aan openbare verlichting 0800-6846832 (gratis)

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

EEN PLUIM VOOR MANTELZORGERS

Ossendrecht n In verband met de organisatie van de markt/braderie 'Echt Ostrecht' op zondag 11 december 2016 te Ossendrecht wordt er voor de Kerkstraat en het Kerkplein van 08:00 uur tot 19:00 uur een tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld.

De hulp van mantelzorgers is onmisbaar in onze samenleving. Het college van burgemeester en wethouders waardeert deze hulp enorm en bedankt alle mantelzorgers voor hun inzet het afgelopen jaar met een brief en een VVVcadeaubon. Het is weer de tijd van het mantelzorgcompliment.

Hoogerheide n In verband met de organisatie van het 2e Paul Lucius Jumbo jeugdomnium op zondag 28 mei 2017 wordt er voor diverse straten te Hoogerheide/Woensdrecht van 07:30 uur tot 18:30 uur een tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld. De tekeningen liggen tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis en zijn te raadplegen op de gemeentelijke website www.woensdrecht.nl/afsluitingen. Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen. Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via www.woensdrecht.nl.

Mantelzorgers die geregistreerd staan bij de BWI en voldoen aan de gestelde voorwaarden krijgen het bedankje vanzelf aan het einde van het jaar. Staat u nog niet geregistreerd maar verricht u wel meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden meer dan de gebruikelijke zorg aan iemand die in de gemeente Woensdrecht woont? Dan kunt u zich voor 15 december 2016 nog aanmelden voor registratie bij de BWI. Kijk voor meer informatie op www.woensdrecht.nl. Ondersteuning De BWI ondersteunt mantelzorgers. Zij bieden een luisterend oor, organiseren workshops, cursussen en ontmoetingen met andere mantelzorgers (o.a. het mantelzorgcafé). Daarnaast is de BWI op zoek naar zorgvrijwilligers die de zorg van mantelzorgers even kunnen overnemen, zodat zij een keer weg kunnen. Meer informatie verkrijgt u via de BWI.

Hoogerheide, 30 november 2016

ONDERNEMERSSPREEKUUR Ondernemers uit de gemeente Woensdrecht hebben iedere eerste dinsdag van de maand de mogelijkheid om zonder afspraak tussen 19.00 en 20.00 uur bij wethouder De Waal binnen te lopen voor het stellen van vragen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Het eerst volgende spreekuur is op dinsdag 6 december.

VERKEERSBESLUIT Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken via deze weg bekend dat zij op de OLV Ter Duinenlaan te Ossendrecht op het gedeelte tussen de Putseweg/N289 en de OLV Ter Duinenlaan éénrichtingsverkeer instellen (Verkeersbesluit WD-2016-007). Door de ontwikkelingen rondom de Volksabdij zal deze toegangsweg richting het Zuid West Hoek college en de Volksabdij drukker worden. In de gemeenteraad d.d. 02-04-2015 is een motie aangenomen ter verbetering van de veiligheid van de toegangsweg richting het Zuid West Hoek college. De rijbaan voor het autoverkeer wordt versmald, er wordt een vrijliggend voet- en fietspad aangelegd en er wordt éénrichtingsverkeer (richting de Putseweg/N289) ingevoerd ondersteund middels de gebruikelijke verkeersborden. Op de rijbaan voor het autoverkeer worden snelheidsremmende maatregelen aangebracht. Indien u het niet eens bent met dit verkeersbesluit kunt u als belanghebbenden binnen zes weken, ingaand op de dag na de datum van de bekendmaking van dit besluit, een bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht. Het definitief verkeersbesluit kan door een ieder worden opgevraagd, analoog bij de centrale balie van het gemeentehuis te Hoogerheide en digitaal via onderstaande link: www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.

ISD

Intergemeentelijke Sociale Dienst

Brabantse Wal

MEER ZORGVERZEKERING VOOR MINDER GELD Heeft u een laag inkomen en wilt u voor lage kosten uitgebreid verzekerd zijn? Maak dan gebruik van de Collectieve Zorgverzekering die de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht samen met zorgverzekeraar VGZ aanbiedt. De gemeente betaalt een gedeelte van uw zorgverzekering en u profiteert van vele extra’s. De Collectieve Zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen. U kiest altijd de zorg die bij u past. Stap nu makkelijk en snel over via www.gezondverzekerd.nl! Uw voordeel n U komt eerder in aanmerking voor deelname omdat de inkomensgrens is verhoogd naar 120% van de bijstandsnorm n De gemeente betaalt mee aan uw zorgverzekering. n U krijg korting op de basisverzekering. n U krijgt ruime vergoedingen voor onder andere brillen/lenzen, fysiotherapie, tandartskosten en de eigen bijdragen Wmo n VGZ accepteert iedereen, zonder medische keuring. n Kiest u pakket Compleet met € 0 eigen risico dan is uw verplichte eigen risico ook meeverzekerd. Kies een pakket dat bij u past Binnen de zorgverzekering van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht kunt u kiezen uit 2 pakketten. n Heeft u weinig zorgkosten dan is VGZ GemeentePakket Compleet een goede keuze. n Maakt u vaak gebruik van uw zorgverzekering en heeft u veel zorgkosten kies dan VGZ GemeentePakket Compleet met € 0 eigen risico.


Woensdrechtse Bode 30 november 2016 - week 48

Maandpremie: € 146,32 Bijdrage gemeente: € 7,50 U betaalt: € 138,82

Maandpremie: € 175,73 Bijdrage gemeente: € 27,50 U betaalt: € 148,23

Basisverzekering

+

Basisverzekering

Compleet pakket

Compleet pakket

+ +

€ 0 eigen risico

De belangrijkste vergoedingen n 18 behandelingen beweegzorg (zoals fysiotherapie) n € 500 voor tandzorg n € 2.400 voor orthodontie n Volledige bril uit het uitgebreide assortiment of lenzen n € 240 voor voetzorg n Eigen bijdragen voor de Wmo en Wlz tot € 375 Kom ik in aanmerking? U komt voor de collectieve zorgverzekering in aanmerking als u een laag inkomen hebt. U hebt een laag inkomen als het bruto gezamenlijk inkomen van u en uw eventuele partner lager is dan de Inkomensgrenzen (zie hiernaast). Aanmelden! U kunt u tot en met 31 december 2016 online aanmelden. Ga naar www.gezondverzekerd.nl, selecteer uw gemeente en meldt u aan. VGZ regelt de opzegging van uw oude zorgverzekering.

Hebt u een vraag? Neem dan contact op met VGZ. Telefoon: 0900 - 77 99 771 ( € 0,20 per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten) Op www.gezondverzekerd.nl vindt u tevens het complete vergoedingenoverzicht. Hebt u hulp nodig bij het digitaal aanmelden? Digipunt Bergen op Zoom, Digipunt Steenbergen en het Voorzieningenteam BWI Woensdrecht kunnen u helpen. n

n

n

Digipunt Bergen op Zoom Louis Porquinlaan 1 te Bergen op Zoom Dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur & van 13.00 tot 16.00 uur Woensdag van 09.00 tot 12.00 uur Donderdag van 09.00 tot 11.00 uur Digipunt Steenbergen Fabrieksdijk 6 te Steenbergen Dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur Vrijdag van 09.00 tot 11.00 uur Voorzieningenteam BWI Woensdrecht Kromstraat 4 te Hoogerheide Dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur Donderdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur

Inkomensgrenzen Personen in de leeftijd van 18 tot en met 21 jaar n Heeft u een partner met wie u gehuwd bent of samenwoont en de kosten van levensonderhoud zoals huur of hypotheekrente, gas / elektriciteit, boodschappen deelt? Is uw gezamenlijk bruto inkomen over de maand september 2016 lager dan € 646,U komt in aanmerking voor de collectieve zorgverzekering.

n

Bent u alleenstaande? Is uw bruto inkomen over de maand september 2016 lager dan € 323,U komt in aanmerking voor de collectieve zorgverzekering.

Personen in de leeftijd van 21 jaar tot de AOW gerechtigde leeftijd n Heeft u een partner met wie u gehuwd bent of samenwoont en de kosten van levensonderhoud zoals huur of hypotheekrente, gas / elektriciteit, boodschappen deelt? Is uw gezamenlijk bruto inkomen over de maand september 2016 lager dan € 1845,U komt in aanmerking voor de collectieve zorgverzekering. n Bent u alleenstaande? Is uw bruto inkomen over de maand september 2016 lager dan € 1291,U komt in aanmerking voor de collectieve zorgverzekering. Personen met de AOW gerechtigde leeftijd n Heeft u een partner met wie u gehuwd bent of samenwoont en de kosten van levensonderhoud zoals huur of hypotheekrente, gas / elektriciteit, boodschappen deelt? Is uw gezamenlijk bruto inkomen over de maand september 2016 lager dan € 1893,U komt in aanmerking voor de collectieve zorgverzekering. n Bent u alleenstaande? Is uw bruto inkomen over de maand september 2016 lager dan € 1374,U komt in aanmerking voor de collectieve zorgverzekering.

SAMEN TEGEN ARMOEDE Armoede lijkt misschien een groot woord. Maar het komt ook in de gemeente Woensdrecht voor. Bij te veel gezinnen en met te grote gevolgen, vindt wethouder sociaal domein Lars van der Beek. Daarom strijdt de gemeente een jaar lang samen met organisaties en vrijwilligers tegen armoede. Via een estafette. In deel 2 zetten zich in:

<<Logo Bibliotheek het Markiezaat>> Natuurlijk doet ook de bibliotheek mee in de aanpak van armoede, om mensen verder te helpen, mensen er bovenop te helpen. Immers, de reden dat bibliotheken ooit zijn opgericht was en is nog steeds dat zij mensen in staat stellen zich te ontwikkelen. De positie van bibliotheken is uniek: ze zijn laagdrempelig, toegankelijk, bieden informatie neutraal aan. Naar de bieb gaan, is heel gewoon. Dat mensen er ook binnen kunnen lopen voor hulp; daar kan de bieb een belangrijke rol in gaan spelen. Burgers op zoek naar informatie verder helpen en doorverwijzen en waar mogelijk met bibliotheekprogramma’s ondersteunen. Het komende jaar zal de bibliotheek de samenwerking opzoeken met andere partijen die het armoedepact ondertekenen. Daarbij zet de bieb met name in op taal en taalprogramma’s. Jaarlijkse biebactiviteiten zoals de Voorleesdagen, de Boekenweek, de Kinderboekenweek worden in Woensdrecht georganiseerd met aandacht voor speciale doelgroepen. Maar ook Internationale Vrouwendag zou in Woensdrecht dit jaar extra aandacht kunnen krijgen. Daarnaast denken we aan lezingen en workshops rondom het thema,

voorleesuurtjes voor kleine kinderen, gecombineerd met een activiteit voor hun ouders, het aanbieden van een Walk&Talk en Taalhuis. Er is veel mogelijk, zeker als daarbij de samenwerking kan worden gevonden met de gemeente en de andere partijen!

<< Logo BWI>> Rondkomen met een minimum inkomen is niet gemakkelijk. We kennen in Nederland diverse toeslagen en aanvullingen op het inkomen. Voor veel mensen is het misschien niet duidelijk waar men recht op heeft en formulieren zijn ingewikkeld om in te vullen. Het voorzieningenteam kan helpen met alles uitzoeken en aanvragen; maar beslist er niet over. Het voorzieningenteam kan ook de mogelijkheden bekijken voor een bijdrage om te kunnen sporten. Voor kinderen en jongeren is er het Jeugdsportfonds. Zodat een kind/jongeren net als elk ander kind met heel veel plezier kan sporten. Of Stichting Leergeld voor schoolgaande kinderen. Daarnaast heeft de BWI een Woensdrechts Sportfonds voor volwassen en ouderen. Mochten sporters van een sportclub afgaan omdat ze de contributie niet meer kunnen betalen of

ze hebben niet voldoende financiële middelen om lid te worden van een sportvereniging. Dan bestaat er een mogelijkheid om in aanmerkingen te komen voor een bijdrage vanuit het Woensdrechtse Sportfonds. Geld mag geen reden zijn voor mensen om niet te sporten. Dit soort regelingen is er niet voor niks! Bel voor informatie met de BWI: 0164672049. Het Jeugdsportfonds opereert onder het motto: ‘alle kinderen moeten kunnen sporten’ en zet zich in voor kinderen wiens ouders over zeer beperkte financiële middelen beschikken. Voor deze kinderen betaalt het Jeugdsportfonds rechtstreeks de contributie aan een sportvereniging en schaft zo nodig sportkleding en -attributen aan. Sporten is immers goed voor het zelfvertrouwen en de eigenwaarde en zorgt voor contact en vriendschap met andere kinderen. Het Jeugdsportfonds is een initiatief dat afhankelijk is van financiële bijdragen van overheden, bedrijven, particuliere sponsoren en donateurs. Hoe meer financiële steun we ontvangen, des te meer kinderen we kunnen laten sporten, en zo komt

er geen kind buitenspel te staan. Wilt u gebruik maken van het jeugdsportfonds, neem dan contact op met de BWI: 0164-672049. Mocht u willen doneren of schenken, stuur een mail naar brabant@jeugdsportfonds.nl.

<<Logo Stichting Leergeld>> Stichting Leergeld zet zich op de Brabantse Wal in voor de uitvoering van de regeling MPSK, voluit de regeling Maatschappelijke Participatie Schoolgaande Kinderen. In samenspraak met de gemeente krijgen kinderen kansen, als het gezinsinkomen lager is dan 120% van het bestaansminimum. In de drie gemeenten op de Brabantse Wal biedt Stichting Leergeld uit eigen middelen verdere steun aan jongeren van 4 tot 18 jaar. Ook hier geldt de inkomensgrens van 120% van het bestaansminimum! Elk kind moet de kans krijgen om enthousiast deel te nemen aan onderwijs, sport en cultuur. Ook als er thuis wat minder geld is. Als je er op jonge leeftijd al bij hoort, is dit een belangrijke les voor later! Meer info over Leergeld op de Brabantse Wal: www.leergeld.nl/bergenopzoom of 0164-262912.


Woensdrechtse Bode 30 november 2016 - week 48

SAMEN TEGEN ARMOEDE <<Logo Stichting Samen Werken>> Stichting Samen Werken wordt dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van armoede bij haar deelnemers. Hun inkomen is zonder uitzondering zéér laag en vele van hen hebben te maken met schulden. Voor de stichting is het belangrijk dat iedereen kan meedoen in onze samenleving, zich er onderdeel van weet. Armoede maakt murw, leidt tot sociaal isolement. Door onze deelnemers zo zelfredzaam mogelijk te maken, hopen we dat ze de aansluiting bij de maatschappij makkelijker (terug) kunnen vinden.

In de gemeente Woensdrecht leveren we een bijdrage aan het gevecht tegen armoede door onze personenbus en chauffeur in te zetten voor het vervoer van kinderen van statushouders naar de Nederlandse lessen. Ook leveren we via Stichting Leergeld fietsen en computers aan schoolgaande kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen. Daarnaast kunnen burgers uit de gemeente Woensdrecht gebruik maken van Het Doorgeefpunt, een winkel in onze vestiging in Bergen op Zoom, waar men gratis basale huishoudelijke goederen kan ophalen.

GENOMEN BESLUITEN Omgevingsvergunningen Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht reguliere voorbereidingsprocedure. Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen, hebben verleend voor: ■ Het legaliseren van 5 appartementen voor een periode van 10 jaar Dorpsstraat 32, 4641 HX Ossendrecht Verzonden 16 november 2016 ■ Het bouwen van een tuinhuis/berging Bevrijdingstraat 45, 4641 BG Ossendrecht Verzonden 16 november 2016 ■ Het gedeeltelijk verhogen van de kap van de woning Garry Horselaan 7, 4631 NS Hoogerheide Verzonden 17 november 2016 ■ Het plaatsen van een erfafscheiding Hugo de Grootstraat 7, 4631 GJ Hoogerheide Verzonden 17 november 2016 ■ Het plaatsen van een antenne installatie ten behoeve van mobiele telecommunicatie Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte Verzonden 23 november 2016 ■ Het plaatsen van een dakkapel Het Hoefke 4, 4611 EE Ossendrecht Verzonden 23 november 2016 De bovenstaande beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie tijdens openstellingsuren van het gemeentehuis, Huijbergseweg 3 te Hoogerheide. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde verzenddatum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam, adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide. Hoogerheide, 30 november 2016

Ger de Heer "Ik doe op persoonlijke titel mee in de strijd tegen armoede. Ik vind het van belang in mijn rol van Wmo-adviesraadslid, zaakwaarnemer in de cliëntenraad ISD, maar ook als mobiliteitsconsulent de aanpak tegen armoede vorm te geven. Belangrijk is dat de mogelijkheden van de diverse ondersteuningsmogelijkheden duidelijk kenbaar worden gemaakt. Deelname aan het maatschappelijk verkeer is voor mij één van de belangrijkste aandachtspunten. Hiermee voorkom je eenzaamheid en maak je dat mensen zelfredzaam kunnen blijven."

BINNENGEKOMEN AANVRAGEN/ MELDINGEN Omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen voor: ■ Het bouwen van 32 luxe appartementen Nabij de Scheldeweg te Hoogerheide Ontvangen 14 november 2016 ■ Het oprichten van een bedrijfsruimte/vrachtwagenstalling Putsmolentje 1, 4641 SK Ossendrecht Ontvangen 16 november 2016 ■ Het bouwen van een nieuw Aldi-filiaal en het plaatsen van reclame Nabij de Scheldeweg te Hoogerheide Ontvangen 17 november 2016 ■ Het vergroten van de opslaghal Voltweg 19, 4631 SR Hoogerheide Ontvangen 18 november 2016 ■ Het plaatsen van een dakkapel Vijverweg 3, 4641 HZ Ossendrecht Ontvangen 18 november 2016 ■ Het bouwen van een woning met garage en het aanleggen van een inrit Op den Duyn 51, 4631 MN Hoogerheide Ontvangen 19 november 2016 Sloopmeldingen Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat zij op grond van het bouwbesluit de volgende melding(en) hebben ontvangen: ■ Het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van het dak Steenstraat 30, 4631 RE Hoogerheide Ontvangen 15 november 2016 ■ Verwijderen, afvoeren en storten van asbesthoudende golfplaten van het dak van de schuur Nederheide 8, 4634 TJ Woensdrecht Ontvangen 18 november 2016 Wet milieubeheer Burgemeester en wethouders van Woensdrecht, maken, gelet op artikel 8.41 van de Wet milieube-

<< Logo Tennisvereniging Mattemburgh>> Als Tennisvereniging Mattemburgh vinden wij het belangrijk dat iedereen zijn of haar favoriete sport kan beoefenen. Dit geldt voor jong, oud, arm of rijk. Om die reden willen we ook proactief een bijdrage leveren aan het armoedebeleid van de gemeente. In onze beleidsnota hebben we een notitie opgenomen om te zorgen dat ook de minder bedeelde lid kan worden van TV Mattemburgh en hun sport op een plezierige wijze kan uitoefenen. In overleg met de andere tennisverenigingen in de Zuidwesthoek zullen we samen kijken op welke wijze we hier ook in een breder verband een bijdrage aan kunnen leveren.

heer, bekend dat bij hen de volgende meldingen zijn ingekomen van: ■ Mevrouw J. Ye ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer voor een inrichting aan de Antwerpsestraat 49 te Putte; ■ Maatschap Oerlemans-Simons ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer voor een inrichting aan de Groeneweg 8 te Hoogerheide. Alle relevante stukken liggen vanaf 1 december 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis tijdens de openstellingsuren. De stukken kunnen buiten de openstellingsuren op afspraak worden ingezien. Indien gewenst kan tegen betaling van de kosten een afschrift worden verkregen van de relevante stukken. Hoogerheide, 30 november 2016

INFORMATIEBIJEENKOMST DIENSTVERLENING Datum: dinsdag 6 december 2016 Tijd: aanvang 19.30 uur Locatie: Raadzaal gemeentehuis Voorzitter: de heer A.P.C.M. Gelten In deze informatiebijeenkomst wordt de (doorontwikkeling van de) gemeentelijke dienstverlening aan de orde gesteld. Voor dit onderwerp is burgemeester Adriaansen de verantwoordelijke portefeuillehouder. Dienstverlening In 2015 is de visie van de gemeente Woensdrecht op de (verdere ontwikkeling van de) gemeentelijke dienstverlening vastgesteld en zijn de kaders en ambities voor de periode 2015 – 2020 bepaald. In deze informatiebijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de uitgevoerde activiteiten en over lopende en aanstaande ontwikkelingen. 1. Opening 2. Inleiding door de burgemeester 3. Presentatie 4. Gelegenheid tot het stellen van vragen 5. Sluiting (plm. 21.00 uur)

Natura-beheerplan voor wateren klaar WOENSDRECHT - Het Natura 2000-beheerplan voor de Deltawateren -de grotere wateren in het gebied van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant- is vastgesteld en ligt ter inzage. Hiermee is de basis gelegd voor het gebruik en de bescherming van dit natuurgebied voor zes jaar. In het beheerplan staan maatregelen die worden genomen om natuurdoelen te bereiken. Wateren die onderdeel uitmaken van dit plan zijn de Oude Maas, Haringvliet, Hollands Diep, Grevelingen, Oosterschelde, Veerse Meer en Westerschelde & Saefthinge. Deze wateren vormen het leefgebied voor vogels, trekvissen, zeezoogdieren en planten, zoals de groenknolorchis. PAGINA 14


Douchen met warmte van de zon

ZONDER ZORGEN WARM DE WINTER DOOR?

met de auroSTEP plus zonneboiler van Vaillant Veel warm water dankzij zonne-energie

09.00 - 18.00 uur

zaterdag

09.00 - 17.00 uur

zondag

09.00 - 16.00 uur

o

De Putse Vishandel | Antwerpsestraat 75 | 4645 BC Putte | (Tervoplein) tegenover de Em-Te Tel. 0164 - 603 831 www.deputsevishandel.nl | info@deputsevishandel.nl

Adres: Korte Bosstraat 11 4611 MA Bergen op Zoom Tel. 0164 - 23 00 10 Wouwbaan 2 BergenKM op Zoom: 4631 Hoogerheide ma wo: 14.00 - 17.30 uur Tel. 0164 - 66 08 78 di do: 8.30 - 13.00 uur

Behandeling nauur afspraak vr: 14.00 - 16.00

Keshia gelukkig niet Met goede medicijnen en de juiste behandeling kan iedereen genezen

HKZ gecertificeerd

Maandag gesloten

+

U huurt al een HR-ketel voor minder dan 1 EURO PER DAG!

10.-

HEEL VARKENS 75 2.75 KONIJN 2.75 HIELEN 1. ½KG

1KG

TAAI-TAAI 1.75 KNABBELS 1.29 100GR

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | BBQ-VLEES-BESTELLEN.NL

Openingstijden: Maandag gesloten Di-Do: 8.30 - 13.00 uur Woensdag: 14.00 - 17.00 uur Vrijdag: 14.00 - 16.00 uur Openingstijden

vSMART

FRICANDEAU/ROLLADE/ ½KG SHOARMAVLEES

Belgische gediplomeerde en erkende tandprotheticus Implantaatprothese (klikgebit) Aanpassing en vernieuwing van gebitsprothese Reparaties, kan op gewacht worden Gratis advies Vergoeding door alle zorgverzekeraars

met gratis app

o.a. runderbief, VANAF 45 BIEF-GOURMET met kalkoenbief, bieftartaar P.P 2. VARKENSLAPPEN 3KG KALKOENDRUMSTICKS 4KG KIPFILET 3KG RUNDERBRAADLAPPEN 500GR 2.99

H.O.H. GEHAKT 1KG

Luc GiLLemot * * * * *

ack

de slimme thermostaat van Vaillant

DOMINÉSTRAAT 3 - 4701 JC ROOSENDAAL - TEL 0165 - 53 64 04

openingstijden: vrijdag

,-

cashb

de ecoTEC plus met slimme thermostaat

BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE: WWW.VIGAR.NL

overlijden wereldwijd acht kinderen aan tuberculose

09.00 - 17.30 uur

Nu

€ 175

Erkend VAILLANT installateur

Elk uur

ma-don

Vaillant Voordeelweken

Laat uw VAILLANT ketel jaarlijks vakkundig onderhouden door Vigar.

BEL VRIJBLIJVEND VOOR EEN OFFERTE 0165 - 53 64 04

• VERHUUR • VERKOOP • LEASE • ONDERHOUD

Toe aan een nieuwe CV-COMBI KETEL?

Help mee! Ga naar: www.stoptbc.nl

VAN BEEK PRESENTEERT:

CITROËN BEDRIJFSWAGENSHOW COMPLEET RIJKLAAR

LEET COMP AR RIJKLA

COMP LE RIJKLA ET AR

0%

3 JAAR FINANCIAL LEASE

Hoogerheide: Di-Do: 14.00 - 17.00 uur

Lid ONT B103 ma wo vrWoensdag-Vrijdag: 8.30-13.00 uur 08.30 - 13.00 uur

TOT

di-do: 14.00-17.30 uur

www.tppgillemot.nl

Behandeling na afspraak

VOORDEEL € 3.250 NU RIJKLAAR VOOR € 10.600

24 - 25 - 26 NOV. VAN BEEK BREDA

VOORDEEL € 3.650 NU RIJKLAAR VOOR € 14.250

1 - 2 - 3 DEC. VAN BEEK ROOSENDAAL

VOORDEEL € 5.000 NU RIJKLAAR VOOR € 15.890

8 - 9 - 10 DEC. VAN BEEK BERGEN OP ZOOM

Actie geldig tijdens showdagen. Het rentetarief is 0% bij een looptijd van 12, 24, 36 maanden. Drukfouten voorbehouden. © 11-16.

Opruiming! NL Label PVC

de échte binnenhuis adviseur

5 0 % KORTING

*

OP ELKE 2e ME TER * minim ale afname 10 2 NL Label Kalmar, Ha m . Geldig op lmstad en Otta.€ 5.000 VOORDEEL

15 - 16 - 17 DEC. VAN BEEK VLISSINGEN

CITROENVANBEEK.NL

Hier valt zelfs voor ons geen eer te behalen

Ontvang vacatures die jij zoekt! Maak gratis een zoekprofiel aan

Verkrijgbaar in drie kwaliteiten

te koop:

partij kerstbomen WWW.TMCWOONWINKELS.NL

Maakt wonen leuker

picea omorika 150 - 250 cm 06 - 20 41 37 18

Roosendaal: Belder 100 Bergen op Zoom: Marconilaan-Noord 63 www.autoschadeteam.nl

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

48


W e s t- P o i n t v o o r d e m u z i e k l i e f h e b b e r We s t - Po i n t ge e ft g ra a g a a n e e n i e d e r d e ru i m te o m z i ch te p re s e n te re n . h e b j e w a t t e m e l d e n ? l a a t v a n j e h o r e n v i a w w w. w e s t - p o i n t . n l Veertig jaar geleden

money money money in 1976 stond Abba trots aan de top van vele hitlijsten verspreid over de hele wereld. De derde nummer 1 hit in dat jaar in nederland was Money Money Money.

Agenda Gangstagrass Mezz Breda donderdag 1 december Ralph de Jongh Hotel Tongerlo Roosendaal donderdag 1 december Pene Corrida Mezz Breda vrijdag 2 december Def Americans Mezz Breda vrijdag 2 december The Graveltones Mezz Breda zaterdag 3 december Retro House Classics Mezz Breda zaterdag 3 december Blue Moon Muziekquiz Kadehuis Roosendaal zondag 4 december T-Sessie Gebouw-T Bergen op Zoom zondag 4 december Lock Stock Café Die Twee Bergen op Zoom zondag 4 december Schipper & Bemanning Bluescafé Kerkzicht Roosendaal zondag 4 december Symfo Classics Mezz Breda donderdag 8 december SFB Big Man Things Tour Gebouw-T Bergen op Zoom vrijdag 9 december This Is Jackson Mezz Breda vrijdag 9 december

nieuws Abba werd het grootste Zweedse export product.

Abba was trouwens goed in titels waarin woorden meer dan één keer werden genoemd. Ring Ring en Honey Honey waren daar al voorbeelden van. In 1979 werd ook nog gescoord met Gimme Gimme Gimme en in 1975 werd met I Do I Do I Do I Do I Do al een dijk van een hit gemaakt. Er zijn geen andere bands bekend die zoveel hits maakten waarvan titelwoorden zich zo vaak herhaalden. Money Money Money was afkomstig van het album Arrival, dat in november 1976 het tweede nummer 1 album van de groep werd. In november 1976 stond Abba met maar liefst drie albums in de LP Top 50.

Arrival stond op dat moment op de eerste plaats van deze lijst, The Best Of Abba hield op dat moment de achtste plaats bezet en The Very Best Of Abba stond op nummer 34. Een jaar later kon Abba het enorme succes van 1976 niet herhalen. De band scoorde in 1977 ‘slechts’ twee hits (Knowing Me Knowing You en The Name Of The Game). Internationaal gezien was 1977 echter mega-top voor Abba. In april van dat jaar scoorde Abba met Dancing Queen hun eerste, en laatste, Amerikaanse nummer 1 hit. Ook ging Abba dat jaar voor het eerst op wereldtournee en werden de opnamen gemaakt voor hun

bioscoopfilm Abba - The Movie. In Engeland had Abba dat jaar zelfs drie nummer 1 hits op rij. Door de enorme verkoopcijfers leverde Abba eind jaren zeventig een grotere bijdrage aan de Zweedse economie dan het beste Zweedse exportproduct tot dan toe, Volvo….

Blue Moon Muziekquiz Op zondag 4 december vindt in het Roosendaalse Kadehuis de Blue Moon Muziekquiz plaats. Deelname is gratis. Vooraf aanmelden kan bij Peter van Loon (bluemoonquiz@ gmail.com) of kort voor aanvang van de quiz in het Kadehuis. De quiz start om 14.30 uur.

Wereldberoemd door Nothing Compares 2 U

sinead o’Connor wordt vijftig

sinead o’Connor werd op 8 december 1966 geboren. op haar vijftiende werd ze op een strenge tuchtschool geplaatst waar ze haar muzikale kwaDe top 5 van 27 november 1976 liteiten ontwikkelde. een jaar later ging o’Connor naar een kostschool in 1. Money Money Money - Abba waterford waar de regels een stuk soepeler waren; met hulp van de leraar 2. Heaven Must Be Missing An Angel - Taiers nam ze er haar eerste demo op bestaande uit twee covers en twee vares eigen songs die later op haar debuutalbum kwamen te staan. 3. If You Leave Me Now - Chicago 4. The Best Disco In Town - Ritchie Family 5. I’ll Meet You At Midnight - Smokie

Vrijdag 9 december Mezz Breda

show in geest en stijl van micael Jackson Michael Jackson geldt als een van de meest succesvolle artiesten van de 20e eeuw. Jackson onderscheidde zich door zijn herkenbare stem en zijn typische dansbewegingen.

Michael Jackson al tijdens zijn leven legendarisch.

Jackson stond al op zeer jeugdige leeftijd als lid van The Jackson 5 op het podium en startte als tiener een solocarrière. In het begin van de jaren 80 was hij internationaal een van de grootste popsterren. Hij bereikte zijn grootste succes met het al-

bum Thriller, dat met 65 miljoen verkochte exemplaren geldt als het bestverkochte album aller tijden. Jackson heeft wereldwijd tussen 300 en 400 miljoen albums en singles verkocht. Jackson overleed op donderdag 25 juni 2009 op vijftigjarige leeftijd.

De succesvolle carrière van Jackson heeft hem deel gemaakt van de popcultuur. Sinds 1984 bezit de zanger een ster op de Hollywood Walk of Fame. Hij doorbrak raciale barrières en ontwikkelde de videoclip. Het werk van Jackson beïnvloedt vele artiesten. Gedurende zijn carrière ontving hij veel prijzen, waaronder de World Music Award voor de bestverkopende mannelijke popartiest van het millennium en de American Music Award voor artiest van de eeuw. Ook is hij twee keer te vinden in de Amerikaanse Rock and Roll Hall of Fame: als lid van de Jackson 5 sinds 1997 en als soloartiest sinds 2001. Hij is in het bezit van acht Guinness World Records, vijftien Grammy Awards en zes nummer 1-hits in de Nederlandse Top 40, waarmee hij op een gedeelde vierde plaats aller tijden staat. ‘This Is Jackson’ is een Nederlandse productie van een groep dansers en muzikanten, die een flitsende show neerzetten in de geest van Michael Jackson. De dansers en muzikanten nemen je mee langs alle hits, doen de moon walk van voor naar achteren en zorgen ervoor dat The King of Pop voor een avond weer springlevend is. This Is Jackson tourt momenteel langs een aantal Nederlandse podia en op vrijdag 9 december is Mezz Breda aan de beurt. Meer info: mezz.nl

Het gaat momenteel niet zo goed met Sinead O’Connor.

Via een advertentie die ze in het muziekblad Hot Press had geplaatst maakte O’Connor in 1984 kennis met Columb Farrelly. Samen richtten ze de band Ton Ton Macoute. Later ging Sinead alleen door. Eind 1987 verscheen The Lion and the Cobra; een prachtig album waar de singles Troy, Mandinka en I Want Your Hands On Me uit voorkwamen. Met haar tweede album kwam haar wereldwijde doorbraak tot stand. Het nummer Nothing Compares 2 U, voorzien van een indrukwekkende videoclip (met de beroemde traan), kwam op tientallen hit-

lijsten terecht. O’Connor stond maar liefst acht weken lang op nummer 1 in de Nederlandse Top 40. Nothing Compares 2 U was in 1990 de bestverkochte single van Nederland. Ook Amerika viel voor O’Connor; ze won een Grammy Award maar kwam deze niet ophalen. De laatste jaren verschenen er alleen maar zorgwekkende artikelen over Sinead. Haar zoon werd ernstig ziek, Sinead bleek een bipolaire stoornis te hebben, ze werd enige tijd vermist, er werd gevreesd dat ze zelfmoord wilde plegen.

nu online

Op de website van West-Point tref je voortdurend actuele achtergrondinformatie aan. Met onder andere de laatste nieuwtjes, zeer uitgebreide agenda, films- en fotoseries, bandnieuws.

w w w .w e s t - P o in t. n l - in fo @ wes t- Point.nl - www. west- Point.nl - inf o@w e st - Po int . nl - w w w .we st - Po int . nl PAGINA 16


Kerstman

Japans Teppan Yaki Grill Restaurant

In 1931 kreeg de Amerikaanse tekenaar Haddon Sundblom de opdracht van The Coca-Cola Company een serie adverten�es te ontwerpen voor de aanstaande kerstperiode. Een slim idee. In die jaren gold Coca-Cola namelijk vooral als een ideale dorstlesser �jdens de zomerperiode en niet zozeer voor de koudere dagen. De opdracht was een menselijke, gezellige dikkerd met een mooie baard te ontwerpen in de bedrijfskleuren rood en wit. Bij de kerstman dachten mensen voorheen namelijk eerst en vooral aan een soort kruising tussen een kabouter en een bisschop, niet meteen een personage waar de aantrekkelijkheid van afspat. Voor de crea�e van Santa Claus had Sundblom in zijn directe omgeving een model dat aan alle vereisten voldeed: zijn buurman Lou Pren�ce, een gepensioneerde vertegenwoordiger. De man was niet alleen een zeer vrolijk type, ook beschikte hij over een aanstekelijke lach die klonk als ‘Yo-ho-ho’. Vanaf het allereerste moment was deze Santa Claus een hit. Nog steeds is het beeld dat door Sundblom is geschapen hét gezicht van de kerstman. Ondanks het feit dat dit beeld eigenlijk exclusief voor CocaCola.bedoeld was, werd het door de jaren heen zo’n gemeengoed dat The Coca-Cola Company besloot dat Santa Claus voor iedereen in de wereld was en er vrij gebruik van mocht worden gemaakt.

Kerstarrangement

Wij hebben tijdens de kerstdagen een uitgebreide menukaart met extra feestelijke Kerstgerechten en heerlijke dessertgerechtjes

Kerstcouvert 25 en 26 December

Twee zittingen op Eerste & Tweede Kerstdag 1. Vanaf 16.30 - 19.00 uur 2. Vanaf 19.30 tot sluiting

Volwassenen: € 32,95 Kids 4-11 jaar: € 18,50 65-plussers(*): € 29,50

Moeregrebstraat 8 4611 JC Bergen op Zoom Tel.: 0164 - 26 50 00 www.sukiyaki-rest.nl info@sukiyaki-rest.nl

(*) op vertoon van een geldig pas of ID-kaart Alle genoemde prijzen zijn exclusief drinken.

Tijdens de KERSTDAGEN

voor een vast bedrag! LEUKE KERST ATTEN TIE!

Reserveer tijdig! Om teleurstelling te voorkomen.

K E R S TACTIE!

KERSTAVOND BIJ RESTAURANT RASCASSE

Kom in december gezellig winkelen in het

PRACHTIGE CENTRUM VAN BERGEN OP ZOOM en bewaar je kassabon (bedrag maakt niet uit)...

KERSTMENU 24 DECEMBER:

6 gangen Steenbolk – Sint-Jacobsvruchten Langoustine - Fazant – Chocolade - Oliebollen

€65.00

Op vertoon van deze kassabon krijg je nl. in ons Delphi Griekse specialiteitenrestaurant in de maand december een

CADEAUBON t.w.v. 25% KORTING (*)

AFHAAL TRAITEUR MENU:

4 gangen Terrine ganzenlever – Ossenstaart - Fazant Chocolade dessert

€45.00

Op 23-24-25 december af te halen

GRATIS FLES WIJN

(u hoeft daarvoor niet te komen eten) én een

te besteden in januari, februari of maart 2017.

*

( )

Exclusief drank en de cadeaubon is niet geldig tijdens de viering van de vastenavend O P

=O P Voor het ophalen van de fles wijn en cadeaubon kunt u dagelijks tussen 11.00 - 22.00 uur langskomen.

Grieks Restaurant Delphi

Grote Markt 25 in Bergen op Zoom info@restaurantrascasse.be www.restaurantrascasse.be Kalmthoutsesteenweg 121 Kapellen 0032 3 297 94 29

Gratis parkeren in de parkeergarage, achter de Grote Markt (Lindenbaan). RESERVEER TIJDIG!


HET GEHEIM SINTERKLAAS KERST VERLICHTING 20 lamps warm wit

FROZEN OF MINIONS DEKBEDOVERTREK

3.49

ook verkrijgbaar in Paw Patrol, Mickey of Minnie 60% katoen/40% polyester 140x200 cm incl. kussensloop 60x70 cm

VOOR BINNEN

TIP VOOR DE SINT

100 lamps

DISNEY VLOERKLEED polyester Ø 80 cm

5.92

KINDER COZZI ONDERGOED

diverse kleuren en prints 95% katoen/5% elastaan boxershort of hipster maten 98-152

SET/2

2

1

9

VANISH VLEKVERWIJDERAAR

KERSTDORP OF KERSTBAL

LISSI POP MET BUGGY

DAMES/HEREN HORLOGE

5

1

9

5

25

white sensitive of sensitive 1.125 kg

22

VIRTUAL REALITY BRIL

geschikt voor de meeste smartphone's fantastische 3D beelden met behulp van te downloaden apps

95

diverse varianten verf je eigen kerstdorp of kleur je eigen kerstbal

87

incl. bordje, bestek en drinkflesje 40 cm

83

SINT CHOCOLADE

39

diverse varianten metalen band

92

THERMO ONDERGOED

diverse varianten

kinder broek of shirt zwart of wit maten S-XXL

1.99

3

79

0

79

WERCKMANN GEREEDSCHAPSET

COLGATE MINIONS TANDENBORSTEL

7

3

boren en bitset 63-delig of ratelsleutelset 5-delig

95

diverse varianten elektrisch

95

1

maten 92-170

79

Action is Beste Speelgoedwinkel van Nederland

Geschenkpapier Met Action speel je het hele jaar voor Sinterklaas De grootste in kleine prijzen


ALLES VOOR EEN VERRASSENDE

VOORDELIGE SINTERKLAAS REVELL MINI DRONE

DIVERSE KERSTDECORATIE

Proto Quad, Nano Quad of Nano Hex

o.a. ster met glitters 30 cm

12

2

99 LED KERST VERLICHTING met timer warm wit 96 lamps

KASSA SPEELSET

met rekenfunctie, barcode apparaat, touchscreen en geluid

3.49

7

1

95

STONE/ROSE KUSSENHOES

diverse kleuren en dessins 100% polyester, 45x45 cm

39

FONDUE GOURMETBORD

DOVE GIFTSET

4

porselein 26x20x2 cm

woondeken 150x200 cm

9.95

0

1

1

AUTO/MOTOR BESCHERMHOES

STEEKSCHUIM BLOK

RACLETTE GOURMETSET

77

diverse maten UV- en weerbestendig

95

23x11x7.5 cm

schijven Ø 8 cm x 5 cm set/4

0.39

7

95

0

29

98

women: douchegel 500 ml bodylotion 250 ml men: douchegel 250 ml deospray 150 ml

79

pannetjes en grillplaat met anti-aanbaklaag afneembare grillplaat 1200 Watt 43x30 cm

8 PERSONEN

18

95

Aanbiedingen geldig van woensdag 30 november t/m dinsdag 6 december 2016

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden.

diverse kleuren rustiek: 8x7 cm of Ø 8 cm twisted: 9x7 cm of Ø 8 cm

diverse varianten voor binnen 40 lamps

UITZOEKEN

88

KAARS TWISTED OF RUSTIEK

LED VERLICHTING


sport

Jasper Nelen wint in Heerle

De een had wat meer last van de zenuwen dan de ander. Sam van Campo had er al heel veel last van en toen in het eerste partijtje zijn tegenstander ook nog een gele band had, verstijfde hij gewoon. Daarna herpakte hij zich weer. Een beker van de 3e plaats mocht mee naar huis. Noa Addin kon nog niet winnen van tegenstanders met een gele band, maar maakte het ze wel heel moeilijk. Immers als ze op de mat werd gegooid, kon de tegenstandster punten krijgen. Dus zorgde ze ervoor

dat de tegenstanders veel moeite moesten doen om haar op de mat te gooien. Een welverdiende 3e plaats met beker. Finn van Campo had minder last van zijn zenuwen dat zijn grote broer en deed heel erg goed zijn best. Regelmatig keek hij naar de scheidsrechter of hij het toch wel goed had gedaan. Met de beker behorende bij een 3e plaats heeft Finn het goed gedaan. Jaymian van Tetering dacht heel goed na wat hij tijdens de trainingen al had geleerd en probeerde dat zo goed mogelijk uit te voeren. Ook Jaymian mocht met een hele mooie beker naar huis. Pieter Staal luisterde soms iets teveel naar de scheidsrechter, waar de tegenstanders in het begin soms gebruik van konden maken. Totdat Pieter terug dacht aan de woorden van de trainer. Toen hadden zijn tegenstanders het een stuk moeilijker en werd er zelfs met een Ippon gewonnen. Ook Pieter mocht een beker van de 3e plaats in ontvangst nemen. Dylan Reinderhoff had het soms moeilijk om van zijn tegenstanders te kunnen winnen. Zijn inspanningen werden ondanks alles toch nog beloond met een beker voor de 3e plaats. Jasper Nelen had enkel Engelse tegenstanders, waardoor hij wat meer moest aftasten hoe hij het best van ze kon winnen. Maar zijn inspanningen werden uiteindelijk beloond met de overwinning.

Halsteren JO13-3 -ODIO JO13-1 0 -6 ODIO JO13-2-Roosendaal JO13-6 1-7 ODIO JO11-1-DVO’60 JO11-2 6-2 ODIO JO11-2-FC Bergen JO11-2 2-1 Roosendaal JO9-6-ODIO JO9-1 0 -5 Krabbendijke MO15-1-ODIO MO15-1 0-0 Steenbergen JO7-1-ODIO JO7-1 13-0 Programma senioren Zondag 4 december 14.30 ODIO 1-Noordhoek 1 12.00 ODIO 2-Hontenisse 2 10.00 Victoria’03 3-ODIO 3

10.15 ODIO 4-Roosendaal 16 10.00 Alliance 5-ODIO 5 09.45 DIA 7-ODIO 6 10.00 ODIO VR1-DEVO VR1 Programma jeugd Zaterdag 3 december 13.30 ODIO JO17-1-Unitas’30 JO17-2 12.30 JO17-2-Heer Arendskerke JO17-2 11.15 ODIO JO13-2-Schijf JO13-1 10.15 DVO’60 JO11-2 ODIO JO11-1 10.30 Cluzona JO11-3-ODIO JO11-2 11.15 Bevelanders MO15-1-ODIO MO15-1

De trotse deelnemers met hun beker.

HUIJBERGEN - Zaterdag 19 november werd in Heerle door judovereniging Garami een witte en gele bandentoernooi voor de jeugd gehouden. Dit toernooi was bedoeld om de jongere judoka’s wedstrijdervaring op te laten doen. Met jodaka’s uit Belgie en bevriende club uit Groot Brittanië had het toernooi een internationaal tintje. Vanuit judoclub Yukio Tani Huijbergen deden ook een aantal nieuwe leden mee.

VV ODIO

Uitslagen senioren Zondag 27 november SVC 1-ODIO 1 2-1 ODIO 2-Roosendaal 4 2-1 BVV’63 3-ODIO 3 1-3 ODIO 5-Cluzona 5 0-4 Cluzona 4-ODIO 6 6-1 FC Bergen VR1-ODIO VR1 0-6 Uitslagen jeugd Zaterdag 26 november ODIO JO17-1-De Fendert JO17-1 2-2 WIK’57 JO17-1-ODIO JO17-2 0-0

Hotak’68 1 schiet uit zijn slof HOOGERHEIDE - In de Hoofdklasse A moest het 1e team naar St. Willebrord om daar te spelen tegen The Back Hands 2.

Het werd een meer dan overtuigende overwinning, 0-10. Roald Vos, Eric Kuijper en Johan ‘t Hooft wonnen al hun enkelspelen. Ook het dubbelspel werd in winst omgezet. Door deze grote overwinning is het 1e de koploper op 1 punt genaderd. Het 2e seniorenteam moest naar Zeeland, Yerseke 3 was de tegenstander. Met een ruime 2-8 overwinning keerden de Hotakkers weer naar huis. De Zeeuwen waren helaas maar met twee man wat al drie bonuspunten opleverde. De overige vijf punten kwamen op naam van Dennis Overbeeke (2), Sophie Dijkers (2) en het dubbel. In de 3e klasse B was Middelburg 6 de tegenstander voor Hotak’68 3. De Middelburgers bleken een maatje te groot, getuige de 8-2 nederlaag. Jelle Kuijper won tweemaal. Hotak’68 4 reisde af naar Zevenbergen om het daar op te nemen tegen de koploper in de 4e klasse C, Groene Ster

ZV de Zilvermeeuw

1. Helaas werd het een ruime 8-2 nederlaag. Frank Dingemans en Cees Overbeeke wisten ieder één partij te winnen. Hotak’68 5 was vrij en blijft aan de leiding in de 5e klasse B. Om kampioen te worden hebben ze vrijdag voldoende aan twee punten. Succes! In de 7e klasse B ging Hotak’68 6 op bezoek naar St Willebrord om daar tegen The Back Hands 8 te spelen. Met een 9-1 nederlaag keerden ze aan het einde van de avond weer huiswaarts. Piet van Hoek zorgde voor het Hoogerheidense punt. Jeugd Jeugd 1 moest helemaal naar Hilversum waar HTTV-070 1 de tegenstander was. Ondanks goed weerwerk stond aan het einde van de middag een 8-2 nederlaag op het bord. Jason Broos en Louis van Eekelen wonnen ieder eenmaal. In de 2e klasse A moest jeugd 2 het opnemen tegen Vice Versa ‘51 1. Het werd een nipte 6-4 nederlaag. Yourie Aarden won tweemaal. De andere tweepunten kwamen op naam van Rianne de Vogt en Bas Suijkerbuijk. Jeugd 3 speelde een

thuiswedstrijd. Westerzicht 2 was de tegenstander. Ondanks twee overwinningen van Maarten van Zundert werd het toch nog een ruime nederlaag, 2-8. In de startersklasse A moesten de jonge Hoogerheidenaren naar Zeeuws Vlaanderen om daar te spelen tegen Effect’71 1 uit Terneuzen. Mogelijk dat de lange reis invloed had gehad op het spel, want het werd een 9-1 nederlaag. Kyana Vroomen zorgde voor het punt. Paratafeltennis Op het pararanglijsttoernooi in Weert werd er door Mark Alberti een mooi resultaat bereikt. Hij werd 3e in klasse 5. In de poule werd Mark ongeslagen 1e waarna hij de kwartfinale ook vrij makkelijk winnend afsloot. In de halve finale moest hij met 3-1 het onderspit delven. Na deze teleurstelling herpakte hij zich knap en won de strijd om het brons op overtuigende wijze, 3-0. Bas Rongen (Rolstoeler) werd helaas in dezelfde klasse als Mark al in de poulefase uitgeschakeld (twee overwinningen en twee nederlagen). Verdere informatie www.hotak68.nl

VV METO Uitslagen senioren Zondag 27 november METO 1-BVV’63 1 1-3 METO 3-Internos 6 1-1 Nieuw Borgvliet dames-METO dames 1-1 Programma senioren Zondag 4 december 14.30 Devo 1-METO 1 12.30 GSC/ODS 2-METO 2 10.00 METO 3-BSC 8 12.00 METO 4-FC Bergen 3

10.00 METO dames-Grenswachter dames Uitslagen jeugd Zaterdag 26 november METO JO9-2-NSV JO9-2 1-2 METO JO13-3G-De Fendert JO13-4G 2-5 METO JO13-2-Krabbendijke JO13-2 0-1 METO JO15-2-NSV JO15-1 3-6 METO JO17-1-Klundert JO17-1 1-3 MOC’17 JO9-12-METO JO9-3 3-1 SC Welberg JO11-2-METO JO11-3 1-6 FC Bergen JO9-2-METO JO9-1 0-9

Roosendaal JO13-3-METO JO13-1 0-3 SJO/HPC’16 JO19-1-METO JO19-1 0-4 DOSKO JO15-1-METO JO15-1 3-3 Programma jeugd Zaterdag 3 december 09.00 JO9-2-BSC JO9-3 10.15 JO13-1-Tholense Boys JO13-1 11.45 JO13-3G-Grenswachters JO13-1 13.15 JO15-1-Kapelle JO15-1 15.00 JO19-1-DOSKO JO19-1 09.00 FC Bergen JO11-3-JO11-2 11.45 Roosendaal JO15-4-JO15-2 pAGINA 20

Zilvermeeuwtjes in Tilburg

WOENSDRECHT - Alweer een mooie zwemmiddag voor drie jonge Zilvermeeuwtjes. Op zondag 27 november vond in de Drieburcht in Tilburg de tweede KNZB minioren-junioren wedstrijd plaats. Er stonden weer mooie afstanden op het programma, zoals de 100m vlinderslag en de 200m rugslag. Voor de meeste jongere zwemmers komen deze afstanden zelden voor in een competitiewedstrijd, dus is dit een mooie gelegenheid om deze eens te kunnen zwemmen. Buiten de competitie tegen andere tegenstanders uitkomen maakt het ook extra spannend. Dat bleef het voor alle drie de Zilvermeeuwtjes tot op het einde. Zij zwommen een aantal mooie tijden bij

elkaar: vier nieuwe tijden, twee persoonlijke en nog twee clubrecords. Ook namen zij nog vier medailles mee naar Woensdrecht; driemaal goud en eenmaal zilver. Aanstaande zaterdag mogen de masters weer zwemmen. Zij gaan naar Eindhoven voor de slotwedstrijd van de Zuidelijke Cirkel 2016, met als afsluiting een gezamenlijk buffet. Zondag 4 december even geen wedstrijd, wel wordt er gewoon getraind ondanks het Sinterklaasgebeuren. Bij de Zilvermeeuwtjes is hij al op bezoek geweest. De Sint had zijn Sportpiet uitgezonden om een bezoekje te brengen tijdens de zaterdag ‘Pieten’ training van de Zilvermeeuw. Natuurlijk had hij voor ieder een presentje en wat lekkers bij. Informatie op www.zvdezilvermeeuw.nl

BRIDGE BRIDGECLUB WBM Uitslag 21 november Familyland, A-lijn: 1. Mientje v. Giels-Corrie Pijnen 56,25%; 2. Paul Mattheussens-Evert Jansma 55,73%; 3. Jeanne Jacobs-Corrie v. Trijen 52,60%. B-lijn: 1. Thonny v.d. Spek-Nelly Overbeeke 59,38%; 2/3. Nardi Middag-Bep Veenman / Greet en Frans Hagenaars 56,25% BRIDGECLUB ‘T MARKIEZAAT Maandag 21 november, Lijn A: 1. Gerard Crusio-Tom Hagenaars 58,68%, 2. Eef v. Hasselt-Jos Pijnenborg 58,33%, 3. Rob Nederlof-Evrard Oremus 56,94%, 4. Elly v. Aken-Paula Krooswijk 56,25%, 5. Karel Bartelen-Jan de Rooij 54,51%. Lijn B: 1. Nettie de Rooij-Piet de Rooij 59,17%, 2. Jan Deusing-Toon v. Huffel 57,50%, 3. Marian Heijnemans-Mart Heijnemans 52,50%, 4. Anja Bosmans-Carine Rijnkels en Rina Buckens-Marijke Wanrooy 51,25%. Lijn C: 1. Joke Harthoorn-John Ketting 60,42%, 2. Riet Bogers-Theo de Wit 59,08%, 3. Karin Israels-Kim Israels 55,83%, 4. Johan Moonen-Loed Weys 54,17%, 5. Irene v.d. Broek-Adje Maurer 51,58%. BELLEVUE BRIDGE Woensdag 23 november, Lijn A: 1. Marlijn Kappers-Maddy v. Mechelen en Lau v. Geel-Jenny Weijdt 60,00%, 3. Paula Krooswijk-Adje v. Loon 55,00%, 4. Marian KoolsJan Pigmans en Jan Kappers-Koos Weijdt 54,50%. Lijn B: 1. Jeannette v. HooijdonkLoed Weys 69,75%, 2. Loek Holscher-Ad Timmermans 60,43%, 3. Addy Bom-Trees v. Vrouwerff 59,83%, 4. Nelleke v.d. Bergh-Nelleke Schrauwen 55,17%, 5. Rina BuckensToine Buckens 54,67%. BRIDGE DRIVE VOOR EEN ROLSTOELBUS VOOR ERWIN Bridge club Four Aces houdt voor dit doel een bridge drive op zaterdag 10 december. Deze vindt plaat in paviljoen Rozenoord Bergen op Zoom. Aanvang 13.30 uur. Aanmelden per e-mail jvanelsakker@ziggo.nl of tel. 0164-238260 of 06-53450927. Voor meer info over Erwin zie: www.dreamordonate.nl/7839-eenrolstoelbus-voor-erwin BRIDGECLUB FOUR ACES Uitslag 22 november, Lijn A: 1. Ria Bakker-Miep Gaterslebe 65.10%; 2. echtp. Thomassen 64.58%; 3. Truus Jansen-Christien Roelse 56.77%; 4. Joep Matthijssen-Toon Verdult 55.00%; 5. echtp. v. Elsakker 54.69%. Lijn B: 1. Joke Hagenaars-Jopie Vale 59.03%; 2. Jeanet Jansen-Adrie Kuijpers 57.64%; 3. Corry Jongmans-Ria Overbeeke 55.56%; 4. Jan Deusing-Willy v.d. Aa 54.51%; 5. Wies Petersen-Jim Haaksma 52.43%. Wij spelen op dinsdagavond in paviljoen Rozenoord. Nieuwe leden zijn van harte welkom, voor info bel dan Adrie Kuijpers tel. 0164 254656. BC NEVER DOWN 2e Kris Jacobs Memorial Drive 20 november. Opbrengst € 805,- ten behoeve van Stichting MS. A-lijn: 1. Ludo Haagdorens-Jeff Haagdorens 62,92%; 2. Jan Megens-George Muskens 62,50%; 3. Winfried Peil-Roger Loopmans 54,58%; 4. Lia Edelman-Ingrid Ligteringen 53,75%; 4. Michel Hellin-Guido de Beuckelaer 53,75%; 6. Joke Goossens-Frans v. Haperen 51,25%. B-lijn: 1. Lia Ransdorp-Hans Ransdorp 61,50%; 2. Toos de Klerk-Ria Overbeeke 56,67%; 3. Paula Suykerbuyk-Toke Dons 56,00%; 4. Annelies TempelaarsMarius Wierckx 55,42%; 5. Cor Bruijs-Rien Eversen 52,08%; 6. Tuur de Caluwe-Jeanne Verburgt 51,67%. Competitie woensdag 26 november, A-lijn: 1. Ted Blom-Nelly Koolen 60,42%; 2. Annemarie Baaten-Stephan Vervloessem 56,67%; 3. Ad Hermans-Joke Hermans 54,58%; 4. Ludo Haagdorens-Jeff Haagdorens 53,33%; 5. Anja Jansen-Joke Goossens 52,92%. B-lijn: 1. Jan v. Huffel-Jenny Sebregts 61,11%; 2. Ria Romijn-André Romijn 54,17%; 3. Jenny Hagens-Rosa Kil 53,75%; 4. Mia Bernaards-Corry Vermaat 50,00%; 5. Toos de Caluwé-Adrienne Hiemstra 48,61%.


NU online je bereik vergroten? Adverteer lokaal op NU.nl De samenwerking tussen Weekblad de Bode en NU.nl biedt u de mogelijkheid om lokaal en doelgericht op het meest populaire nieuwsplatform van Nederland te adverteren. Het actuele lokale nieuws staat (op basis van locatie) op de voorpagina van de NU.nl app. Dagelijks ‘snacken’ zowel mannen als vrouwen het laatste nieuws van NU.nl, waarbij alle leeftijden sterk vertegenwoordigd zijn. Als adverteerder kunt u nu uw lokaal bereik substantieel vergroten!

 Samenwerking met het bekendste én grootste nieuwsplatform van Nederland 2.8 Miljoen bezoekers per dag

 1.1 Miljard pageviews per maand Adverteren in regionale katernen

Kijk voor meer informatie op: www.uitgeverijdebode.nl/nu


lief en leed

Familieberichten

Op 16 november 2016 is onze moeder, oma en overgroot-oma

Adriana Elisabeth Buuron - van Dorst

Weekenddiensten

Alleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 - 27 38 55, Boerhaaveplein 1, Ingang: Van Swietenlaan. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee Apotheek Dienstapotheek Bergen op Zoom, naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939. Wijkzuster Telelefoon 0165 - 54 66 13 Dierenarts Via telefoonnummer tel. 0164 235 112 wordt met de dienstdoende dierenarts doorverbonden.

in alle rust overleden. Onze dank gaat uit naar de dames van het leerhuis van Mariahove te Ossendrecht. Ook Dokter A. de Nijs willen wij bedanken voor de betrokken zorg die moeder kreeg. de crematie heeft in alle stilte plaatsgevonden. Ossendrecht, november 2016.

Surplus Zorg thuiszorg passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl

Lieve mensen, Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten, cadeaus, bloemen en felicitaties, die we gekregen hebben voor ons

De beste zorg, waar thuis ook is. 0900-900 4444 (24 uur per dag), altijd bereikbaar voor directe zorgverlening. www.tantelouise.nl

60 jarig huwelijk

Openingstijden

Het was een prachtige en onvergetelijke dag.

Gemeente Woensdrecht Huijberseweg 3 4631 GC Hoogerheide Tel: 14 0164 Maandag t/m Vrijdag 08.30 – 12.30 uur en 08.30 – 16.45 uur (op afspraak) Dinsdag 17.30 – 20.00 uur Vrijdag 08.30 – 12.15 uur (op afspraak)

Rosa en Willy Wesenbeek

Een bijzonder leven verdient een bijzonder afscheid

e. info@nuiten-groffen.nl | i. www.uitvaartzorgnuiten-groffen.nl

T: 0164 67 22 85

Open en toegankelijk. Christian Zorge, U kunt altijd bij terecht voor een uw lokale ons uitvaartverzorger. goed• Persoonlijk georganiseerde uitvaart die past en betrokken. bij uw wensen. • Ongeacht bij welke maatschappij u verzekerd bent. • Eigen uitvaartcentrum aan de Putseweg 147 te Hoogerheide.

Christian Zorge is 24 uur per dag bereikbaar 0164-616077. Bij overlijden dag en op nacht bereikbaar Ook als u niet bij Monuta of ergens anders verzekerd bent. U kunt ons ook op afspraak bezoeken op de Putseweg 147 te Hoogerheide of op www.monutazorge.nl.

op

0164-616077.

Zorge

KERKELIJK NIEUWS PAROCHIE DE BRON Bestaande uit de parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte. Pastoor Hans de Kort, tel. 0164-672400 of 06-12866859. Diaken Ryan Keetelaar, tel. 06-13016333. Pastoraal werkster Myriam de Jong-Smits tel. 06-53671161. Voor het aanmelden van een doop in parochie De Bron zie de website: www.samenkerk.nl O.L.VROUW HEMELVAART HUIJBERGEN Adres: Boomstraat 1 (in de kerk) 4635 CX Huijbergen, 0164-642330, locatiehuijbergen@kpnmail.nl. Voor parochie-aangelegenheden: Br. Marcus 0164-642650. Misintenties kunnen worden opgegeven bij de receptie van Ste. Marie 0164-642650 of bij Corry Plevier 0164-642930. Zaterdag 3 december 19.00u Eucharistieviering. Voorgangers: Pastoor H. de Kort en J. Houben (p.w.). Muzikale verzorging: volkszang. Lectrice: Corry Plevier. Intenties: Frans en Cor BroosusGoense; voor alle zieken in onze parochie. ST. GERTRUDISKERK OSSENDRECHT Adres: Dorpsstraat 7, 4641 HV, t. 672400; locatieossendrecht@kpnmail.nl. Parochie De Bron inz. Ossendrecht. Zondag 4 december 11.00u Eucharistieviering met caritascollecte. Voorganger: emeritus pastor R. Smit. De zang wordt verzorgd door het dameskoor. Lector en misdienaar zijn nog niet bekend. Koster: P. Rutten. Intentie(s): Overleden leden R.K. Bond voor Ouderen; Sidon v. Elzakker-Simons; Maria Cleiren-Melsen. Dinsdag 6 december 19.00u Eucharistieviering in de Adolphinekapel. Overleden: Rinus Swagemakers echtgenoot van Riet Swagemakers-Vermunt. Tarieven: Het bisdom heeft de kerkelijke tarieven voor 2017 bekend gemaakt. Een copie hiervan hangt achter in de kerk. De prijs voor een misintentie blijft € 10,50.

Opgeven intenties: U schrijft de intentie op, doet 10,50 euro in een envelop en bezorgt deze bij Ria Prop (tel. 673221) of in de brievenbus van de pastorie, naast de voordeur. (Betalen via de bank is ook mogelijk.) Het is wel prettig wanneer u op de envelop aangeeft dat het om een intentie gaat en ook ergens uw eigen naam en telefoonnummer vermeldt. Indien u het uiterlijk twee weken van te voren inlevert, wordt de intentie vermeld bij de kerkberichten in de media. Vieringen Kerstmis Ossendrecht: Zaterdag 24 december 19.00u: Kerstavondviering. Voorganger is pastoraal werker J. Houben en de zang wordt verzorgd door gemengd koor Innovation. Zondag 25 december 11.00u: Herdertjesmis.Voorgangers zijn pastoor J. de Kort en pastoraal werkster M. de Jong. O.L. VROUW HEMELVAART HOOGERHEIDE Parochiecentrum: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ, Hoogerheide, 0164-612521; locatiehoogerheide@kpnmail.nl. Openingstijden parochiekantoor: dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00-11.30u. Vrijdag 2 december 9.30u Viering in de kerk van Hoogerheide. Na de viering drinken we een kopje koffie. Zondag 4 december 9.30u Eucharistieviering; 2e zondag v.d. Advent. Voorgangers: pastoor Hans de Kort en diaken Ryan Keetelaar. Muzikale verzorging: Gemengd Koor Hoogerheide met organist Theo Slangen. Koster: Adri Koens. Lectrice: Petra v. Pul. Intenties: Leon Stuijts v.w. verj. en moeder Betsie; Maria Simons e.v. Christ v. Loenhout; o.o. Hendrikus Brouwers en Berendina Welsing; Jan v. Geel e.v. Dini Schetters als jgt.; o.o. Wils-Koevoets; Ad Snepvangers als jgt. en kleindochter Britt; o.o. Schoone-Kolen als jgt. Overleden: Peter Augustijn e.v. Linda v.

Broekhoven. H. JOSEPH WOENSDRECHT Parochiecentrum: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ, Hoogerheide, 0164-612521; locatiehoogerheide@kpnmail.nl. Openingstijden parochiekantoor: dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00-11.30u. Zaterdag 3 december 17.00u Eucharistieviering; 2e zondag v.d. Advent. Voorganger: emeritus pastoor Rud Smit. Muzikale verzorging: Gemengd Koor Woensdrecht met dirigent Theo Leenders en organiste Lisette v. Mechelen. Koster: Sofie v.d. Helm. Lectrice: Rieky Oerlemans. Intenties: voor alle zieke en overleden parochianen. Mededelingen: Elke 1e vrijdag van de maand, 2 december, is er om 9.30u een viering in de kerk van Hoogerheide. Na de viering drinken we een kopje koffie. ST. DIONYSIUSKERK PUTTE Intenties en/of mededelingen, indien parochiekantoor is gesloten, graag in een gesloten enveloppe (met daarbij het verschuldigde bedrag) in de brievenbus op het kerkplein (de groene zijdeur). Postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte, 0164-602491; locatieputte@kpnmail.nl. Zaterdag 3 december 19.00u Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor (EM) R. Smit en Diaken R. Keetelaar. Intenties: t.e.v. O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand. De 2e collecte is voor de Caritas voor Bisschoppelijke adventsactie. Na deze viering is her weer gezellig koffie/ thee drinken achter in de kerk. SAINTE MARIE HUIJBERGEN Ingang kapel via Staartsestraat 2. Tel. 0164-642650. Contactpersoon: Br. Marcus de Deijn. Eucharistievieringen: zonen feestdagen 9.30 uur. Dinsdag en donderdag 8.00u. PROTESTANTSE GEMEENTE WOENSDRECHT PAGinA 22

Dorpsstraat 10, 4641 HN Ossendrecht 0164-672991, www.pkgw.nl. Predikant: Ds Klaas Vos, 0164-653567, info@klaasvos.nl. Scriba: Bert Vermeer, scribapkgw@gmail.com Zondag 4 december 9.45u: ds. K. Vos CEL-KERK ‘Levend Woord Brabant-Zeeland’ Pastors: Jorden & Debora Spijker, Plantagelaan 8, 4631 CS Hoogerheide, 0164-

612927, jordenspijker@home.nl, www. lwgbz.nl. Zaterdag 3 december 20.00u: Awakening Fire, avond met de Heilige Geest voor jongeren. Zondag 4 december 10.30u: Celebration, een kerkdienst, met Peter van Wesel. Peter is een jonge prediker uit Rotterdam met een krachtige boodschap. Kom, hoor en zie. Locatie: Kastanjelaan 53A (ingang tussen 53 en 55), Bergen op Zoom.

KORTE BERICHTEN HOOGERHEIDE Oud papier VV Meto: Op donderdag 1 december haalt VV Meto oud papier op in de volgende straten: route 2: Prins Clausstraat, Prins Hendrikstraat, Kromstraat, Matthias Wolffstraat, Kloosterstraat, KLM laan, Van Weerden Poelmanlaan, Lorentzstraat, Van ‘t Hoffstraat, Ossendrechtseweg, bejaardenwoningen e.o., Dennenlaan, Schapendreef, Putseweg Zuidkant, Huijbergseweg v.a. Pastoor v. Roeselstraat, gehele Planduintjes t/m Putseweg noord. Ook kan men inleveren bij de containers bij Jac. van Hoek, sportpark aan de Huijbergseweg. Rollator spreekuur: Op woensdag 30 november in Zorgcentrum Heideduin te Hoogerheide, rollator spreekuur van 13.30-15.00 uur. U bent van harte welkom als u een probleem heeft met uw rollator. Tegen een kleine vergoeding, voor de te vervangen onderdelen, helpen onze vrijwilligers u. Wij vragen u contant geld bij te hebben zodat u de eventuele vervangen onderdelen direct kunt afrekenen. Voor meer informatie: tel. 0164-672049 of info@bwiwoensdrecht.nl. www.bwiwoensdrecht.nl OSSENDRECHT Het Getij: Ontmoetingsplaats voor (ex) kankerpatiënten en hun naasten. Maandag 5 december in Bergen op Zoom middag Sinterklaasviering. Dinsdag 6 december in Ossendrecht ochtend ontspanningsoefeningen. Woensdag 7 december in Bergen op Zoom ochtend koffie met een praatje en de collage afmaken. Donderdag 8 december in Bergen op Zoom ochtend kerstkrans maken voor Het Getij; in Ossendrecht ochtend workshop Tiffany in Huybergen. Nadere informatie over de activiteiten zijn te vinden op de website van Het Getij: www.inloophuishetgetij.nl. Info: Bergen op Zoom 0622823504; Ossendrecht 06-22823531. HUIJBERGEN Bingo: Op woensdag 7 december is iedereen weer welkom bij de maandelijkse bingomiddag van KBO-Huijbergen in Vaeders Hoefke, Boomstraat in Huijbergen. Van twee tot vijf verzorgen Anny van Hoof, Broeder ‘The Voice’ Nico en hun team eens te meer een gezellige middag voor de vele deelnemers, waarbij ook nog eens tegen bescheiden inleg mooie prijzen te winnen zijn. De opbrengst steekt KBO-Huijbergen in haar jaarlijkse Verwenmiddag voor de minder mobiele dorpsgenoten. De bingo staat open voor leden én niet-leden.


EuroTec BV is de enige fabrikant van stomahulpmiddelen in de Benelux en is bepaald geen alledaags bedrijf. Onze missie is er op gericht om mensen met een kunstmatige uitgang voor urine of ontlasting optimaal te laten functioneren in de maatschappij. Wij doen dat door het ontwikkelen en produceren van uitstekende stomahulpmiddelen en het geven van bedrijfsmatige workshops en rondleidingen aan stomapatiënten en hun verzorgers.

Bauwerk Visgraad parket incl. vakkundig leggen, tijdelijk voor 99,- per m²

Voor onze productieafdeling zoeken wij een

TECHNISCH OPERATOR Ons machinepark groeit gestaag en omvat onder andere drie ultramoderne productiestraten, waarmee een breed scala aan stomazakjes volautomatisch wordt geproduceerd. Uiteraard is uiterste zorgvuldigheid geboden bij de ombouw en instelling van de machines en de controle van de eindproducten. Het goed kunnen functioneren van stomapatiënten hangt immers in hoge mate af van de betrouwbaarheid van hun opvanghulpmiddelen.

Tijdelijk gratis platte plinten!

Wij zoeken een technische kanjer, voor het bedienen, ombouwen en onderhouden van zo’n volautomaat, waarbij het zelfstandig kunnen oplossen van storingen absoluut een kerntaak is, aangezien wij geen aparte technische dienst hebben. Wij verwachten dus van jou een gedegen technische achtergrond en kennis van mechanische en elektrische machinetechniek. Kortom, iemand met bewezen technische kwaliteiten en een goed verantwoordelijkheidsgevoel. Je hebt minimaal een MBO werk- en denkniveau. Je bent accuraat en bekend met MS office.

Bauwerk is een Zwitserse fabrikant

Wij hebben een voorkeur voor niet-rokers met een vrolijk karakter en gevoel voor humor. Mocht je een roker zijn, dan staan wij roken uitsluitend toe tijdens de pauzes. Je bent woonachtig in de regio Roosendaal. Het gaat hier om een fulltime baan voor de lange termijn. Momenteel werken wij uitsluitend in dagdienst op werkdagen, maar het kan zijn dat daar op termijn verandering in komt.

met een sublieme kwaliteit. Perfecte pasvorm en vele mogelijkheden. Deze vloeren zijn uitermate geschikt voor vloerverwarming.

Wij bieden een leuke werksfeer en goede voorzieningen. Je kunt reageren naar de heer Peter Kempen, email hr@eurotec.nl.

Actie alleen geldig op de naturel en

De sluitingsdatum om te reageren is vrijdag 23 december. Meer informatie over onze activiteiten kun je vinden op onze kleurrijke website www.eurotec.nl. Voor eventuele aanvullende informatie bel je 0165-551226. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt absoluut niet op prijs gesteld.

witte uitvoering.

TMC HOUTEN VLOEREN MARCONISTRAAT 13 - GOES - (0113) 22 41 02

WWW.TMCWOONWINKELS.NL

Maakt wonen leuker www.Brabantwerkt.nl Vacatures bij jou in de buurt

West-Brabants Archief

Studiezaal is wegens verhuizing gesloten

Tel. 0165-522060 Fax. 0165-522069

Tussenriemer 3 4704 RT Roosendaal

Fa.uitbreiding Kop & Zn is van een internationale transportonderneming gevestigd te Roosendaal. Wegens onze werkzaamheden, zijn wij op zoek naar enthousiaste collega’s dieonze ons organisatie team willen versterken. Binnen verzorgen wij diverse nationale & internationale transporten en doen we zelf onderhoud op ons wagen- en trailerpark. Chauffeur Benelux / Parttime Chauffeur Wij zijn op zoek Binnen naar een chauffeur voorvacatures Benelux.voor: Werkzaamheden onzegemotiveerde organisatie hebben wij diverse zullen bestaan uit het binnen Nederland lossen/laden van trailers, waarna er gekoppeld wordt met onze internationale chauffeurs. Het betreft een functie voor 1-5 dagen per week (maandag t/m vrijdag). Aanvang 14.00-18.00 uur, eindtijd varieert van ca. 24.00-3.00 uur. Wij zijnzijn op zoek naar chauffeursom vooroponder andere winkeldistributie RMO-vervoer. De Tevens er mogelijkheden oproepbasis of 1-2 vaste en dagen in de week te functie werken. een uitdagende aanvulling opalleen uw huidige baan.RMO-vervoer is voorWellicht winkeldistributie is ook beschikbaar voor het weekend.

Vrachtwagenchauffeur (Fulltime/Parttime)

het deze ophalen van melk en hetover: afleveren hiervan bij diverse zuivelfabrieken. Voor functie dienbijjeveehouders te beschikken Rijbewijs Voor dezeCEfuncties dien je in het bezit te zijn van het rijbewijs CE en code 95. ADR-certificaat stukgoed is een pré, of bereidheid deze te behalen.

Monteur (Parttime)

Geïnteresseerd om ons team te versterken, stuur dan je CV naar: Fa. Kop & Zn. BV Als monteur ben je verantwoordelijk voor het onderhoud aan het wagen- en trailerpark. Tussenriemer 3 4704 RT Roosendaal of De dagen kunnen in overleg worden ingepland, maar zaterdag is een vaste onderhoudsdag. personeelszaken@koplogistics.nl

Wij bieden je een zelfstandige en afwisselende baan met goede arbeidsvoorwaarden en beloning conform CAO Beroepsgoederenvervoer. Ook bieden wij de mogelijkheid tot het volgen van trainingen en vakgerichte opleidingen. Ben je geïnteresseerd om ons team te versterken, stuur dan je CV naar: personeelszaken@koplogistics.nl, voor meer informatie kun je contact opnemen met Anne-Marie Kerstens, telefoon: 0165-522066.

Restaurant Rascasse wil graag zijn team uitbreiden: Het Koetshuis aan de Hofstraat in Bergen op Zoom.

BERGEN OP ZOOM - Na een grote interne verbouwing van het Koetshuis, onderdeel van het Markiezenhofcomplex in Bergen op Zoom, is dit historische pand in december gereed om ingericht te gaan worden voor de medewerkers van het West-Brabants Archief (WBA). De begane grond van het Koetshuis zal benut worden voor de studiezaalfunctie en op de eerste verdieping zullen de werkplekken voor de medewerkers worden ingericht.

Tijdens deze verhuizing zal het niet mogelijk zijn de dienstverlening in stand te houden. Dit betekent dat vanaf dinsdag 6 december 2016 de studiezaal van het WBA, op dit moment gevestigd aan de Steenbergsestraat in Bergen op Zoom, zal worden gesloten. Vanaf dinsdag 10 januari 2017 zijn onze bezoekers van harte welkom in de studiezaal aan de Hofstraat 2b in Bergen op Zoom. Het Historisch Informatie Punt (HIP) in het Tongerlohuys in Roosendaal is gesloten van 26 december 2016 t/m 3 januari 2017. PAGINA 23

VOLTIJDSE KEUKEN MEDEWERKER (mogelijkheid tot woonst)

Ervaring en zelfstandig kunnen werken is vereist. Zaal extra’s voor vrijdag en zaterdag avond. (met ervaring)

Contact: info@restaurantrascasse.be of 03/297.94.29Ontvang vacatures die jij zoekt! Maak gratis een zoekprofiel aan op www.brabantwerkt.nl


December voordeel Rundergehakt

Bereid in eigen winkel!

per kilo

5.99 2.99

50

%

KORTING

Bereid in eigen winkel!

Worsten- of saucijzenbroodjes per stuk*

0.55-0.85

64 =

VOORDEEL

Gourmet mini’s vlees alle soorten* per 250 gram

2.99-5.49

e

3

GRATIS

Douwe Egberts koffie Mandarijnen net 1 kilo

1.99

e

2

GRATIS

filter, bonen, capsules, softpads en oploskoffie* (m.u.v. L’OR en Senseo) per stuk

2.29-12.79

e

3

GRATIS

* Alle combinaties mogelijk. Per combinatie kan de prijs verschillen. U ontvangt 33.34% korting op de totaalprijs.

Week 48 Prijzen en aanbiedingen zijn geldig t/m maandag 5 december 2016. Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant en alleen geldig in EMTÉ Putte.

Tervoplein 34, 4645 HR Putte www.emte.nl/putte

Woensdrechtse Bode 30-11-2016