Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

O P L AG E :

W O E N S D R E C H T S E

3 APRIL 2013 WEEK 14

Uitgeverij

9800

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

I

Nu ook in Bergen op zoom

076

599

SPORT

Volg ons via twitter: @WoensdrechtsBode

AutoKievit uw Dacia-dealer

Te l .

www.autokievit.nl Abraham de Haanstraat 9, Tel. (0164) 23 69 52

8 111

KERKELIJK NIEUWS

TWEE EXTRA VAKKEN TEGEN PARKEERDRUK AALBERSESTRAAT

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

Kwaliteit sinds 1913!

garage- en bedrijfsdeuren tel 0165 511297 www.vandomburgbv.nl

Nieuwe datum Ronde van Huijbergen

Peilbesluit verstoort Groote Meer niet

HUIJBERGEN - De 63e Ronde van Huijbergen krijgt op zondag 23 juni 2013 een herkansing. Dat heeft het Huijbergse wielercomité in overleg met de consul district Zuidwest-Nederland Theo Gorissen besloten. De jaarlijkse wielerkoers stond gepland voor zondag 24 maart, maar moest op het laatste moment afgelast worden door de hevige sneeuwval in de nacht voor de ronde. De organisatie had die dag een recordaantal van ruim 350 deelnemers verwacht en hoopt dat zij 23 juni weer paraat zullen staan. Tijdens de 63e Ronde van Huijbergen worden wedstrijden verreden voor nieuwelingen, nieuwelingen meisjes/ junior vrouwen, junioren en elite/beloften.

OSSENDRECHT - Waterschap Brabantse Delta hoeft haar peilbesluit voor Steenbergen en de Brabantse Wal niet aan te passen. Dat heeft de Raad van State besloten nadat IVN Groene Zoom, Benegora en de Brabantse Milieufederatie bezwaar hadden aangetekend tegen het besluit. Zij zijn bang dat de Brabantse Wal in de omgeving van de Groote Meer bij Ossendrecht te veel verdroogt en dat er daardoor een verstorend effect optreedt. De rechtbank van Breda stelde eerder al dat het waterschap daarom een voortoets had moeten uitvoeren, maar zag geen reden om het besluit te vernietigen. Ook de Raad van State houdt het peilbesluit in stand.

Vacature eerste burger opengesteld

Werkgroep 4 mei zoekt versterking

WOENSDRECHT - De zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor de gemeente Woensdrecht is nu officieel van start gegaan. Vorige week is de vacature voor de vervanger van Marcel Fränzel gepubliceerd in de Staatscourant. Ook op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken is de tekst inmiddels te vinden. Uit de vacature valt op te maken dat de kandidaten voor hun officiële voordracht gescreend worden door het ministerie. Het onderzoek bestaat uit een naslag van de AIVD en een fiscaal onderzoek bij de Belastingdienst. Kandidaten hebben drie weken de tijd om hun sollicitatiebrief te richten aan Hare Majesteit de Koningin.

OSSENDRECHT - De werkgroep 4 mei uit Ossendrecht is op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen met de organisatie van de jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei. De werkgroep werkt daarbij samen met de gemeente Woensdrecht. De gemeente is verantwoordelijk voor de ceremonie bij het oorlogsmonument op de begraafplaats Onze Lieve Vrouw Ter Duinen, terwijl de werkgroep onder andere de bijeenkomst in de kerk verzorgt. De leden kunnen nog versterking gebruiken van extra mensen om de herdenking goed te laten verlopen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Marijke van Meir, marijkevanmeir@online.nl.

Vijftien mille voor gouden tip overval HOOGERHEIDE - De hoofdofficier van Justitie heeft een beloning uitgeloofd van 15.000 euro voor de gouden tip die leidt naar de oplossing van de gewelddadige overval op een woning op Korteven bij Hoogerheide, die plaatsvond op 16 januari. Vorige maand besteedden de opsporingsprogramma’s Bureau Brabant en Opsporing Verzocht al aandacht aan de brute woningoverval, waarbij de man des huizes zwaar mishandeld werd met een koevoet. De politie meldt dat er inmiddels al 21 tips zijn binnengekomen. Zij worden nog onderzocht op hun bruikbaarheid. De uitzendingen zijn terug te zien op www.bureaubrabant.nl en www.opsporingverzocht.nl.

OSSENDRECHT - Aan het Hageland in Ossendrecht zijn afgelopen weekend 24 plastic vaten aangetroffen. Vermoedelijk gaat het om vaten met daarin drugsafval. De politie is op de hoogte gebracht van de vondst. Uit cijfers blijkt dat er in het Brabantse buitengebied en in de bossen de laatste tijd regelmatig drugsafval gedumpt wordt. Landelijk zijn er in de eerste paar maanden van dit jaar al meer dan 40 meldingen van drugsafval gedaan. Vorig jaar waren er over het gehele jaar 90 meldingen van dumpingen. FOTO JOSÉ VAN DER WEGEN

Woningen nabij Demerstraat geschrapt uit plan

Minder villa’s aan Buntven HUIJBERGEN - Het deelplan voor vijf villa’s aan de Buntven en Demerstraat is geschrapt uit het Huijbergse Ruimte voor Ruimte-project. In tegenstelling tot het voorontwerpbestemmingsplan is in het ontwerp dat nu ter inzage ligt, alleen de uitbreidingslocatie aan de Meulenven opgenomen. Daarmee komt de gemeenteraad tegemoet aan de kritiek vanuit de Huijbergse bevolking op het oorspronkelijke plan. DOOR RIA VAN MEIR De nieuwbouw aan de Buntven in Huijbergen maakt deel uit van de provinciale regeling Ruimte voor Ruimte. Gemeenten kunnen landbouwgebieden aan de rand van de bebouwde kom aanwijzen die in aanmerking komen voor beëindigingsubsidies. Om die sloopbijdragen te financieren worden op de vrijgekomen percelen riante landhuizen gebouwd. In het oorspronkelijke voorontwerp, dat in 2010 al ter inzage heeft gelegen, ging het om twee bouwblokken van vijf huizen achter de Meulenven en aan de Demerstraat. Op die laatste locatie - in het plan Boshof genoemd - zouden woningen maximaal tien meter hoog mogen worden. Het

Drummer schrijft boek over Sonny Boys WOENSDRECHT - Wanneer de Sonny Boys in de jaren zestig en zeventig op een podium in de grensstreek verschenen, ging het dak er gegarandeerd af. Hoewel de band uit het Belgische Essen al lang niet meer optreedt, is roept de naam volgens wethouder Vic Huijgens nog altijd veel herinneringen bij mensen op. “Ze waren wereldberoemd in de zuidwesthoek en traden dan ook regelmatig op in diverse cafés”, weet hij nog. Huijgens mag als echte fan daarom op zondag 7 april het eerste exemplaar van de biografie over de Sonny Boys in ontvangst genomen. Het boek is geschreven door Armand Nelen, de enthousiaste drummer van de band.

Kijk voor ons woningaanbod op pagina 2

plan stuitte in de zomer van 2010 op felle weerstand vanuit de Huijbergse inwoners, die aangaven helemaal niet op de kolossale nieuwbouw zaten te wachten. Visie Omdat het gebrek aan een achterliggende visie meermaals naar voren kwam, besloot de gemeenteraad eerst een gebiedsvisie op te stellen. In die visie werden naast de locaties aan de Meulenven en Demerstraat ook het Binnenpad en de omgeving van de molen aangewezen als mogelijke ontwikkellocaties. De gemeenteraad heeft echter besloten om de Demerstraat en het Binnenpad te laten vallen. Volgens het ontwerpbestemmingsplan, dat momenteel ter inzage ligt,

sluiten de woningen achter het Meulenven nu beter aan bij de bebouwing in de huidige wijk. Molen De villa’s op het deelplan Buntven mogen vanwege de nabijheid van molen Johanna maximaal 6,5 meter zijn. De goothoogte moet zich tussen de 2,5 en vier meter bevinden. De woningen bestaan uit maximaal twee bouwlagen. Aan de rand van de uitbreidingswijk komen bomen te staan, die zo een zachte overgang met het agrarische achterland moeten vormen. Het bestemmingsplan ligt nog tot 8 mei ter inzage op het gemeentehuis, www. woensdrecht.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.

...VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE

WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

NIEUWS...

Jan van der Heijdenstraat 14 4631 NH Hoogerheide

www.wswoensdrecht.nl

KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

Hondenchip vervangt penning niet WOENSDRECHT - De landelijke invoering van de hondenchip heeft geen gevolgen voor het dragen van de gemeentelijke hondenpenning. Dat zegt gemeentewoordvoerder Jan Prop desgevraagd. Sinds 1 april moeten alle nieuwe honden gechipt en geregistreerd worden. Zo wil de overheid misstanden in de hondenhandel aanpakken. Bovendien kan een gevonden hond zo makkelijker teruggebracht worden naar zijn baasje. De chip wordt vooralsnog niet gebruikt om te controleren of de eigenaar hondenbelasting betaalt. “Daarvoor hebben wij in de gemeente een penning. Zo kan de hondenwachter in één oogopslag zien of iemand betaalt”, aldus Prop.

Zandvliet verlengt fietspad Langeweg OSSENDRECHT - Nadat de gemeente Woensdrecht in 2007 al het fietspad aan de Hollandseweg (bij de op- en afritten van de A12) had doorgetrokken langs de Langeweg richting Ossendrecht, doet het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo dat aan het andere uiteinde van het fietspad. Het fietspad wordt langs de Antwerpsebaan doorgetrokken en voert de fietsers langs de Kalmthoutsebaan en Putsebaan richting het Armestraatje, waar de Zandvlietse sporthal is gelegen. Vanaf daar wordt het fietspad doorgetrokken richting Berendrecht. Net als het fietspad langs de Langeweg wordt het stuk langs de Antwerpsebaan tweerichtingsverkeer.


WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

Daar kun je op bouwen! Voor het meest actuele woningaanbod zie onze website www.wswoensdrecht.nl Op onderstaande woningen kunt u via de website of aan de balie van ons kantoor reageren tot uiterlijk dinsdag 9 april 2013, 12.00 uur

HUIJBERGEN

WOENSDRECHT

WOENSDRECHT

HOOGERHEIDE

HOOGERHEIDE

BERGSESTRAAT 3A Appartement begane grond Bruto huur p/mnd. € 778,58 Inkomen maximaal € 34.229,00 Type huishouden: 1- of 2-persoons Doelgroep: doorstromers/starters incl. garage en parkeerplaats

DORPSSTRAAT 35 Vrijstaande Eengezinswoning Bruto huur p/mnd. € 1.123,71 Zie uitgebreide adv. op onze website

DORPSSTRAAT 47C Penthouse op de 2de etage aan de achterzijde met prachtig uitzicht op de Brabantse Wal. Bruto huur p/mnd. € 954,37 Inkomen minimaal € 22.600,Type huishouden: 1- of 2-persoons Doelgroep: doorstromers/starters

DR. DE BRUIJNLAAN Levensloopbestendige woning Bruto huur p/mnd. € 635,00 Inkomen maximaal € 34.229 Type huishouden: 1- of 2-persoons

MASTSTRAAT/PUTSEWEG Levensloopbestendige woning Bruto huur p/mnd. € 664,00 Inkomen maximaal € 34.229 Type huishouden: 1- of 2-persoons

Leeftijd: bij voorkeur vanaf 55 jaar Nog enkele woningen beschikbaar!

Leeftijd: bij voorkeur vanaf 55 jaar Nog enkele woningen beschikbaar!

Leeftijd: bij voorkeur vanaf 55 jaar

Bezichtiging: De woning kan pas bezichtigd worden als deze schriftelijk aan u is aangeboden.

GROEP WONINGZOEKENDE TABEL A

TYPE HUISHOUDEN TABEL B

Groep woningzoekende Starter Doorstromer Urgenten

Selectie op hoogste leeftijd langste woonduur laagste inschrijfdatum

Controle via

Type huishouden

Samenstelling huishouden

indentiteitsbewijs rijbewijs + uittreksel basisadministratie

1-persoonshuishouden

1 pers. van 18 jr. of ouder, geen partner of inwonenende kinderen

inschrijving

2-persoonshuishouden

2 pers. van 18 jr. of ouder, partnerrelatie of fiscaal partnerschap

1-oudergezin

1 of 2 pers. van 18 jr. of ouder plus tenminste 1 inwonend kind

Inkomenstoets Bepalend is het belastbaar huishoudinkomen per jaar. Het inkomen wordt gecontroleerd via het meest recente IB-60 formulier (aan te vragen via de Belastingdienst, 0800-0543). Voor nadere bepaling van het inkomen kunnen salarisstroken jaaropgaven enz. dienen.

VERANTWOORDING TABEL C

WONINGSTICHTING WOENSDRECHT Jan van der Heijdenstraat 14 4631 NH Hoogerheide Tel 0164 - 613313 E-mail: info@wswoensdrecht.nl

Adres verhuurde woning G. Peetersstraat 8 te Huijbergen Baroniestraat 22 te Huijbergen Aalbersestraat 44 te Hoogerheide Doktersstraat 16 te Ossendrecht Ln. Olieslagers 48 te Hoogerheide Oostlaan 7 te Hoogerheide Molenstraat 11 te Hoogerheide Huijbergseweg 56 te Hoogerheide

Groep Doorstromer Starter Doorstromer Doorstromer Doorstromer Starter Starter Starter

Selectie Woonduur 01-08-2005 Geb.datum 08-12-1973 Woonduur 15-01-1996 Woonduur 19-07-2012 Woonduur 30-12-2009 Geb. datum 09-03-1983 Geb. datum 28-05-1976 Geb. datum 14-08-1974

Aantal ontvangen reacties 02 04 02 41 18 36 26

a

Levident Putte Zaterdag 6 april van 10:00 tot 15:00 uur Bent u ook toe aan een stralende lach? Ons team heeft een passende oplossing voor al uw gebitswensen. Wij informeren u graag over het klikgebit, de behandelwijze en de vergoedingen door de zorgverzekeraars. Kom langs op onze open dag. Voor iedere bezoeker is er een leuke attentie!

D

Algemene Tandheelkunde

Vaste prothese

Kroon- en Brugwerk

(spoed)reparaties

Implantologie

Nazorg (controles en advies)

Kunstgebit en klikgebit

www.tandvitaal.nl

OE TEG

0 0 1 €

Gratis tube kleefpasta voor alle prothesedragers!

Schrijf u op deze dag in voor een klikgebit en ontvang een

tegoed van € 100,-

aan gebitsverzorging/-verzorgingsproducten.*

Levident Putte

T

+31 (0)164 - 60 65 88

Antwerpsestraat 41 - Putte

E

putte@levident.nl

Onderdeel van:

* U ontvangt deze ná plaatsing van het klikgebit. Alleen geldig bij inschrijving op 6 april 2013.

OPEN DAG


ACTUALITEIT

Mogelijkheden voor extra vakken zijn beperkt

Bewoners Aalbersestraat kaarten parkeerdruk aan HOOGERHEIDE - Het lijkt misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar op verzoek van de bewoners gaat de gemeente Woensdrecht twee extra parkeerplaatsen aanleggen in de Aalbersestraat in Hoogerheide om de parkeerdruk in de straat te verlichten. Uit berekeningen blijkt dat in de straat maar liefst 24 plaatsen tekort komen. De gemeente hoopt daarom dat met de herontwikkeling van de seniorenwoningen door Woningstichting Woensdrecht er ruimte ontstaat om de parkeerdruk verder te verlichten. DOOR RIA VAN MEIR De bewoners van de Aalbersestraat trokken onlangs bij de gemeente aan de bel om de hoge parkeerdruk in het straat aan te kaarten. De wijk stamt grotendeels uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. In die periode bestonden er nog geen richtlijnen voor het aantal parkeerplaatsen, waardoor de projectontwikkelaar - woningstichting Mooiland-Vitalis uit Tilburg - geen mogelijkheden voor parkeren op eigen terrein had opgenomen. “Alle bewoners zijn daarom genoodzaakt om hun voertuig in de openbare ruimte te plaatsen, waardoor er nu dus een parkeerprobleem ontstaat. Bovendien zijn de woningen oorspronkelijk bedoeld voor senioren, maar worden ze nu ook aan jongere mensen verhuurd”, weet gemeentewoordvoerster Sharan Kok. Extra vakken De mogelijkheden om de parkeerdruk in de straat te verlichten zijn echter beperkt. Mooiland-Vitalis heeft aangegeven vanwege de bezuinigingen niet te willen meewerken aan een oplossing. De gemeente kan de ontwikkelaar daartoe ook niet verplichten, omdat er destijds geen

parkeernormen bestonden. Het voorstel om voor ruim negenduizend euro een stuk openbaar groen op te offeren voor drie extra parkeerplaatsen kon niet op steun van het college rekenen. “Het plan bracht te hoge kosten met zich mee, terwijl het effect beperkt zou zijn. Het probleem is veel groter dan die drie plaatsen, want in totaal is er een tekort aan 24 plekken op eigen terrein”, merkt Kok op.

‘In totaal tekort aan 24 plaatsen op eigen terrein’ Na nieuw overleg tussen de bewoners en wethouder Vic Huijgens is besloten om op een andere locatie aan de Aalbersestraat twee nieuwe vakken te realiseren. “Doordat we een oude container hebben vervangen voor een ondergrondse container is er ruimte vrijgekomen, waarop twee vakken gerealiseerd kunnen worden. Deze oplossing is veel eenvoudiger en daardoor ook goedkoper”, laat Kok weten. Seniorenwoningen Wethouder Vic Huijgens laat weten dat

De gemeente legt twee extra parkeerplaatsen aan om de parkeerdruk in de Aalbersestraat te verlichten. FOTO HUMPHREY HEKHUIZEN

hij zich realiseert dat die twee vakken de parkeerproblemen niet zullen verhelpen. “Maar dit is wat we binnen onze mogelijkheden kunnen doen. Ik waardeer dan ook de inzet van de bewoners voor het aankaarten van de parkeerproblemen”, zegt hij. Hoewel de twee extra vakken de

druk amper van de ketel zullen halen, ziet de gemeente nog wel een mogelijkheid tot verlichting in de herontwikkeling van de seniorenwoningen aan de Aalbersestraat. Woningstichting Woensdrecht heeft de achttien huisjes op de lijst staan om in 2014 te slopen en plaats te laten maken

voor nieuwe, levensloopbestendige woningen. “In tegenstelling tot vroeger zijn er nu wel kaders vastgesteld rondom het parkeren, die bij nieuwe projecten altijd worden meegenomen. Zo kunnen we een deel van de parkeerproblemen verder oplossen”, verwacht Kok.

Stadslijnen in avond en weekend wel fors afgeslankt

Streekbussen gaan in spits vaker rijden WOENSDRECHT – De provincie Noord-Brabant zet de plannen door om het stadsbusvervoer in de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom uit te kleden. Het streekvervoer wordt wel deels uitgebreid. In het zogenaamde kernennetwerk dat is opgesteld voor de aanbesteding voor de nieuwe openbaar vervoercontracten staat opgenomen dat de stadsbussen in beide steden in de meeste gevallen overdag doordeweeks en op zaterdag nog hooguit één keer per uur rijden. ’s Avonds en op zondag vertrekken de bussen helemaal niet meer.

De provincie besteedt het openbaar vervoer in Noord-Brabant opnieuw aan. In totaal is er voor het busnetwerk 55 miljoen euro beschikbaar. Het is nog niet honderd procent zeker dat het busvervoer in Roosendaal en Bergen op Zoom fors wordt afgeslankt. Als blijkt dat het mogelijk is om binnen die 55 miljoen euro vaker de bussen te laten rijden in beide steden, wordt er mogelijk niet of minder gesneden in het busvervoer, maar dat lijkt niet erg waarschijnlijk. De meest recente telgegevens geven aan dat te weinig mensen in de steden met de stadsbus reizen. Businzet Tegenover deze plannen staat wel dat verschillende streeklijnen in de spits mogelijk vaker gaan rijden. Lijn 101 van Bergen op Zoom naar Rotterdam en lijnen 104 en 105 van Bergen op Zoom naar Ossendrecht vertrekken in de plannen vier keer per uur in de spits. Lijn 103 van Roosendaal naar Willemstad en 104 van Roosendaal naar

Hoogerheide gaan van één naar twee keer per uur in de spits. Dat geldt voor 104 alleen in de ochtend. De bussen van Dinteloord naar Roosendaal worden op zaterdagavond en zondag geschrapt, maar rijden in de spits wel vaker. De bus van Bergen op Zoom naar Halsteren vertrekt niet meer op zaterdagochtend, maar wel in de ochtendspits vaker. De provincie wil lijn 112 van Bergen op Zoom naar Wouw opheffen in de weekenden en in de avonduren. Lijn 112 van Wouw naar Roosendaal gaat in de ochtendspits twee keer per uur rijden, maar rijdt doordeweeks alleen nog overdag. Stadsbus 5 in Roosendaal van het station naar industrieterrein Borchwerf komt in de plannen helemaal te vervallen. Lucht verplaatsen “We zetten de bussen in op momenten dat er vraag naar is”, vertelt woordvoerster Catelijne Thomassen van de provincie. “Dat is in de avonduren en in de weekenden veel minder. We zeggen wel eens gekscherend dat we niet alleen maar lucht willen verplaatsen.” Het is voor de

Bussen rijden in Roosendaal en Bergen op ’s avonds mogelijk niet meer uit.

provincie niet rendabel bussen te laten rijden voor hooguit een paar reizigers per uur. Thomassen benadrukt wel dat er met de gemeenten wordt nagedacht over mogelijke alternatieven, zoals de inzet van regiotaxi’s en buurtbussen. Aanbesteden Bedrijven hebben tot 29 augustus de tijd

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

www.internetbode.nl

DOOR MONIQUE JANSEN

om hun plannen en een prijs voor het busvervoer voor de komende jaren in te dienen. Eind dit jaar worden dan bekend welke twee bedrijven er als ‘winnaar’ uit de bus komen. De provincie krijgt te maken met stijgende kosten, waardoor de inzet van bussen waarschijnlijk aangepast moet worden. Als alle prijzen definitief bekend

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PAGINA 3

ARCHIEFFOTO

zijn, besluit de provincie definitief welke buslijnen wel of niet blijven rijden. De vervoerder wordt in het nieuwe contract zelf verantwoordelijk voor de opbrengsten van het openbaar vervoer, maar mag de prijzen voor kaartjes niet meer dan met één procent verhogen naast de normale indexering. De nieuwe busdienst treedt op 14 december 2014 in werking.

Volg ons op Twitter: @WoensdrechtseBode.


ACTUALITEIT

Dialectkenner wordt nieuwe voorzitter Heemkundekring

Column

Jan Luysterburg wil dialecten een podium blijven bieden HOOGERHEIDE - Al jaren zit Jan Luysterburg uit Hoogerheide in de Werkgroep Dialecten bij de Heemkundekring Het Zuidkwartier. Maar per 21 april 2013 wordt hij de opvolger van Dees Verbeek als voorzitter van de Heemkundekring. Het dialect blijft echter zijn grootste passie.

Addo Sprangers

Kampioen Onder de noemer respect delen we nogal wat schouderklopjes uit met z’n allen. Dat gebeurt op velerlei manieren. Door het bevestigen van een zogenaamde cravate met het opschrift ‘Kosovo 1999’ aan het vaandel van de Koninklijke Luchtmacht bijvoorbeeld liet Koningin Beatrix afgelopen week haar waardering blijken voor de verrichtingen van dit krijgsmachtonderdeel tijdens de Balkan-oorlog. Al dan niet ‘gewone’ burgers wordt regelmatig een lintje uitgereikt voor hun maatschappelijke verdiensten. Een mooie geste, vind ik. Anderen laten weer op geheel eigen wijze hun bewondering blijken. Ervan overtuigd dat zijn club de titel niet meer kan mislopen, liet een Feyenoord-supporter onlangs met inkt alvast de tekst ‘FR Kampioen 2013’ in zijn huid kerven. Da’s naar mijn mening weer net iets te tricky. Een AZ-fan deed zes jaar geleden iets soortgelijks met het mogelijke landskampioenschap van de Alkmaarse ploeg in het vooruitzicht, om vervolgens verbijsterd te moeten concluderen dat de kampioensschaal toch echt naar Eindhoven ging. Dan ging het er in vroeger tijden iets minder extreem aan toe. In 1963 scoorde Duo Gert Timmerman een hit met het nummer ‘Ik heb eerbied voor jouw grijze haren’. Zo’n prachtig nummer wilde iedereen wel draaien voor de gerespecteerde ouderen in zijn of haar omgeving. De plaat verkocht dan ook als een tierelier en werd zelfs goud. De senioren van nu echter lijken menigeen, een belangrijk deel van de politiek voorop, een blok aan het been. Degenen die eerst nog dachten van een aangename VUT-regeling te kunnen gaan genieten, kregen het deksel op de neus en mogen nu nog jaren doorwerken. Als ze al niet op straat worden gegooid, want dan mogen ze hun huis opeten. Wie plots is aangewezen op een verzorgingscentrum of verpleeghuis en voorheen altijd spaarzaam is geweest, komt eveneens bedrogen uit. Het op een bankrekening geparkeerde befaamde appeltje voor de dorst moet van overheidswege nu eerst worden ingeleverd. Dat juist de generaties worden aangepakt die er aan hebben bijgedragen dat Nederland de voorbije decennia van de nodige welvaart heeft mogen genieten, zou tegen alle rechtvaardigheidsgevoel moeten indruisen. Niets daarvan echter. Er wordt met verontwaardiging gewaarschuwd dat veel ouderen hun spaarcentjes nu proberen weg te sluizen. Ik kan ze geen ongelijk geven. Net als eerder genoemde aanhangers van Feyenoord en AZ. Hun tatoeages, kampioen of niet, kunnen hen straks zelfs in het bejaardentehuis niet meer worden afgenomen.

Colofon Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089 Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Woensdrechtse Bode Woensdrechtse Bode Redactie Ria van Meir Correspondent José van der Wegen Acquisitie Eduard van Elsacker Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 15.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 13.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111

Jan Luysterburg heeft al meegewerkt aan meerdere boeken over het Brabantse dialect.

DOOR JOSÉ VAN DER WEGEN “Tijdens de vergadering in februari is een nieuw bestuur gekozen. Dat wordt volgens de statuten gekozen door de leden van de Heemkundekring. Het bestuur zelf kiest een voorzitter en ze hebben mij gevraagd deze taak op me te nemen. Ik ben er pas over na gaan denken toen ze het me vroegen, maar heb de taak aanvaard.” Jan is geen nieuw gezicht bij de Heemkundekring. “Ik ben zo’n 15 jaar geleden bij de Heemkundekring terecht gekomen nadat Leo Timmermans mij vroeg voor de Werkgroep Dialecten. Ik was vroeger correspondent voor diverse lokale en regionale huis-aan-huiskranten en het leek Leo wel handig om iemand er bij te hebben die genoeg over schrijven wist. Met het dialect zelf was ik niet erg bewust bezig, al ben ik tot 1994 wel actief geweest als tonproater.”

W E E K B L A D

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 14 De oplossing van deze puzzel is in week 15 te vinden op www.internetbode.nl

Boeken Onbewust of niet, het dialect heeft inmiddels een bijzondere plaats ingenomen in het leven van Jan Luysterburg. Hij heeft

meegewerkt aan diverse boeken en ook de Werkgroep Dialecten heeft twee boeken geschreven. “In 2007 begonnen we met ‘Dialecten in het Zuidkwartier’. Dat leidde tot lovende kritieken, waarna we als werkgroep door zijn gegaan met een tweede boek. Dat verscheen vorig jaar en betreft een verzameling gezegden en spreekwoorden onder de naam ‘Zegswijzen in het Zuidkwartier’. Verder ben ik al zo’n zes tot zeven jaar actief voor het Brabants Boekenweekboek. Daarvoor stuur ik steeds een verhaal in, net als andere leden van onze werkgroep, zoals Willy Groffen.” Door dit Brabantse Boekenweekboek kwam Jan in contact met Brabants dialectspecialist Cor Swanenberg. “Hij was samen met zijn zoon en dialectprofessor Jos en dialectcoryfee Michel de Koning uit Wouwse Plantage bezig met een boek over de Streek & Taol West-Brabant. Maar Michel overleed voordat het boek volledig afgerond was. Ik had aangeboden te helpen als dat nodig was en dat werd zeer op prijs gesteld. Zo ben ik vervolgens betrokken geraakt bij de redactie van meerdere boeken over het Brabantse dialect.”

FOTO: JOSÉ VAN DER WEGEN

Dialect Om meer over het dialect te weten te komen, is Jan al vanaf het begin lid van het tijdschrift Brabants, een kwartaaluitgave over Brabantse dialecten. “Michel de Koning was hoofdredacteur van dit blad en na zijn overlijden is uiteindelijk aan mij gevraagd of ik die taak op me wilde nemen. Helaas is het zo dat het blad altijd grotendeels gesubsidieerd werd door de provincie Noord-Brabant. Die subsidie is vervallen, waardoor het voor de uitgever niet meer rendabel is om het blad uit te geven. We zijn nu op zoek naar andere opties, want het zou zonde zijn als dit blad verloren gaat. Je moet het zien als een stuk cultureel erfgoed. Brabants biedt een podium aan schrijvers en muzikanten rond het Brabantse dialect. Het gesproken dialect verdwijnt immers steeds meer, maar de klanken blijven wel bestaan. De jeugd mag dan wel geen dialect meer spreken, maar door hun groepsgevoel blijven bepaalde dialectklanken wel bestaan. Met een podium voor het dialect zal het dialect nooit uitsterven.”

Gemeente zet in op preventie en voorlichting

Veel activiteiten voor jeugd WOENSDRECHT - De gemeente Woensdrecht blijft ook in 2013 inzetten op preventie om jongeren op een gezonde manier betrokken te houden bij de maatschappij. In het uitvoeringsprogramma van het jeugdbeleid, dat het college onlangs heeft vastgesteld, keren diverse sportactiviteiten, informatiebijeenkomsten en schoolprojecten weer terug. De gemeente gaat daarnaast ook door met de inlooppunten voor jongeren in Ossendrecht en Hoogerheide. DOOR RIA VAN MEIR

© www.sudokusite.eu

Het uitvoeringsprogramma komt voort uit de kadernota integraal jeugdbeleid, waarin de gemeente preventie, het bereiken van doelgroepen, gezondheid, voorzieningen en activiteiten en de veiligheid voorrang heeft gegeven. In het programma zijn daarvoor tal van activiteiten opgenomen, die de gemeente samen met andere partijen oppakt. Daarbij keren een aantal succesnummers van vorig jaar weer terug. Zo komt er een derde editie van Fit=Fun waarbij basisschoolleerlingen op een woensdagmiddag op een leuke manier leren sporten en gezond eten. Ook de basketbalclinics, de trendy sporten voor jongeren op het voortgezet onderwijs en de instuif voor kinderen met een beperking zijn weer opgenomen in het programma. Nieuw is de activiteit Pleintjes Sport, waarbij kinderen van groep 3 tot en met groep 8 na schooltijd kennismaken met PAGINA 5

verschillende sporten. Het project start in april en wordt in elke kern vier keer per jaar uitgevoerd. Inlooppunten Daarnaast worden er ook per kern diverse activiteiten opgezet. Zo heeft een groepje Putse jongeren bij de jongerenwerker aangegeven verschillende activiteiten te willen organiseren, zoals een knutselmiddag, bingo, kamp of sponsorloop. De gemeente heeft daar vorig jaar al een budget van drieduizend euro voor vrijgemaakt en verwacht dat dit jaar de eerste activiteiten kunnen worden opgezet. In Huijbergen werkt het Jeugdwerk samen met de Brede Welzijninstelling voor het bieden van moderne gymlessen voor de groepen 5 tot en met 8. Vorig jaar werd gestart met vier kinderen, inmiddels zijn doen er wekelijks achttien kinderen mee. In Ossendrecht en Hoogerheide gaat de gemeente door met de inlooppun-

ten in respectievelijk mfc De Drieschaar en het centrum K4 aan de Kromstraat. Voor beide inloopruimten is zo’n tweeduizend euro vrijgemaakt. Doe Effe Normaal In het uitvoeringsprogramma is er ook ruimte voor preventie en voorlichting, voor zowel kinderen als hun ouders. Zo vindt er in mfc Het Kloosterhof op 8 april een thema-avond plaats voor ouders in het kader van het project Doe Effe Normaal. Daarbij worden ouders voorbereid op thema’s waarmee zij te maken kunnen krijgen als hun kinderen naar de middelbare school gaan. Ook komt er weer een avond voor ouders van pubers en een workshop ‘leren luisteren’. Tot slot zet de gemeente ook in op communicatie. Zo wil het Centrum Jeugd en Gezin haar bekendheid nog verder vergroten. Alle informatie is daarom vanaf nu ook verkrijgbaar via de app Gezond Opgroeien.


Eén gezin, één plan en één regisseur brengt s tukjes van de puzzel bijeen

Nieuwe partners sluiten zich aan bij Veiligheidshuis WOENSDRECHT – Drie nieuwe partners hebben zich aangesloten bij het Veiligheidshuis. Het gaat om woningcorporatie Stadlander, maatschappelijk werk Traverse en de gemeente Rucphen. Het Veiligheidshuis district Bergen op Zoom richt zich op het voorkomen van delicten, terugdringen van recidive en het organiseren van zorg voor slachtoffers en zorgvragers. De gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Roosendaal, Steenbergen, Moerdijk en Halderberge alsmede een groot aantal maatschappelijke, zorg en justitiële instellingen zijn de overige partners. DOOR MARJET LUBBERS In 2012 richtte het Veiligheidshuis zich grotendeels op doelgroepen, in 2013 staat de menselijke maat en de persoonsgerichte aanpak centraal. De focus ligt op zaken die ongrijpbaar, ondoorgrondelijk en ontwrichtend zijn. Het Veiligheidshuis kent de personen om wie het gaat en brengt de vele puzzelstukjes van problemen en knelpunten bijeen. Focus De naam Veiligheidshuis kan leiden tot een misverstand, het is geen plek waar je je problemen kunt stallen of aangeven, maar een plek waar een netwerk van professionals complexe problemen ontrafelt, oplossingsgerichte plannen maakt en monitort.

‘Dwang, drang en hulpverlening inzetten’ In het Veiligheidshuis werken wel 65 functionarissen onder één dak, leerplichtambtenaren, wijkagenten, maatschappelijk werkers, reclasseringsmedewerkers etc. Nu de regie op Veiligheidhuizen bij de ge-

meenten ligt, verschuift de focus van het Veiligheidshuis naar de zware gevallen en nemen bestaande structuren binnen de gemeente taken van het Veiligheidshuis over. Berry Dückers, manager van het Veiligheidshuis benadrukt: “In de toekomst zullen gemeenten nog meer complexe problemen op hun bordje krijgen, door bijvoorbeeld de voorgenomen sluiting van gevangenissen en bezuinigingen in de GGZ. Deze mensen komen allemaal onder de hoede van de gemeente. De kosten van een multiprobleem gezin liggen nu rond de 60.000 tot 100.000 euro per jaar, waarvan nog 25% inefficiënt wordt gebruikt. Efficienter samenwerken kan dus nog een forse besparing opleveren.” Vasthouden De mensen (casus) die door het Veiligheidshuis worden besproken hebben meerdere problemen tegelijkertijd. Alleen straffen helpt niet, alleen zorg geven ook niet. De combinatie van dwang, drang en hulpverlening binnen een heel gezin is soms nodig om negatieve patronen in het leven van mensen te doorbreken en uiteindelijk hen de regie terug te geven. Voor ieder geval geldt dat de casus wekelijks of tweewekelijks met betrokken professionals wordt besproken. “We houden ze vast en laten ze niet meer los,” aldus Berry Dückers. “Deze manier van werken

Drie nieuwe convenantpartners sluiten zich aan bij het Veiligheidshuis Bergen op Zoom. Van links naar rechts: B. Dückers (Veiligheidshuis), M. van der Meer Mohr, (gemeente Rucphen), K. Droogendijk (Stadlander) en L. Langenberg (Traverse). FOTO MARJET LUBBERS

hanteren wij al enige tijd en daarmee hebben we ons landelijk in de kijker gespeeld. De TOP-X aanpak, gericht op het stoppen van personen die verantwoordelijk zijn voor woninginbraken, overvallen en straatroven is zo een persoonsgerichte aanpak waarmee we vermogenscriminaliteit willen beteugelen en het risico op terugval en besmettingsgevaar voor kinderen of broer-

Een mengelmoes van talen en culturen, authenticiteit, een ruim en kwalitatief aanbod, een mooie presentatie, enthousiasme en ambiance, een gezellige en ongedwongen sfeer, een muziekje op de achtergrond…, dat zijn de sleutelbegrippen die

je aan Fiësta Europa kunt verbinden en die het concept zo uniek en zo geliefd maken bij een breed publiek. Marskramers uit heel Europa worden samengebracht in een internationale feestmarkt en laten de bezoekers graag kennis maken met al die specialiteiten uit hun land of regio. Een stand met zoetwaren uit Sicilië, heerlijke Spaanse ham, bergkazen uit de Pyreneeën en de Alpen, textiel uit Lapland, handgemaakte lederwaren, edelstenen en mineralen van over heel de wereld, een heerlijke Moezelwijn, paella, de traditionele Engelse keuken en nog veel meer biedt Fiësta Europa. De welbekende stoffenmarkt is te bezoeken op zaterdag 6 april. Handelaren, met

Persoonsgerichte kwesties In het jaar 2012 werden in het Veiligheidshuis meer dan 3300 persoonsgerichte kwesties besproken, een groot deel daarvan viel binnen de doelgroepen huiselijk geweld (1297 zaken), jongeren met ernstige problemen (1359) en nazorg voor

ex-gedetineerden (348). De resultaten die het Veiligheidshuis behaalt zijn lastig te meten. Wel is duidelijk dat door de nauwe samenwerking meer inzicht en efficiency te behalen is. Andere positieve ontwikkelingen zijn het feit dat scholen het Veiligheidshuis benaderen om mee te denken en dat het aantal veelplegers is de afgelopen 7 jaar gedaald, van 168 naar 90.

Activiteitencentrum de Kring

Fiësta Europa in centrum Bergen op Zoom BERGEN OP ZOOM - In het weekend van 5 tot en met 7 april staat de Grote Markt in Bergen op Zoom bol van de activiteiten en doet Bergen op Zoom zijn naam van aangename winkelstad weer alle eer aan. Fiësta Europa komt op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 april naar de binnenstad. Op zaterdag 6 april is er een Stoffenmarkt, en op zondag 7 april een Antiek- en boekenmarkt.

tjes/zusjes willen minimaliseren.“

ieder hun eigen stijl in stoffen strijken neer op de Grote Markt. De allernieuwste mode in zomerstoffen wordt hier gepresenteerd. Gezellige kraampjes met allerhande fournituren: garens, knopen, breigarens en alles wat de professional en hobbyist op het gebied van handenarbeid nodig heeft. Op zondag 7 april is er een antiek- en boekenmarkt. Een gezellige markt met servies, sieraden, glaswerk, prenten en tweedehands boeken. Openingstijden zijn: Vrijdag 5 april van 12.00-21.00 uur; Zaterdag 6 april van 9.0019.00 uur; Zondag 7 april van 11.00-18.00 uur. De officiële opening wordt verricht door wethouder Ton Linssen op zaterdag 6 april om 11.00 uur.

WOENSDRECHT - Stichting Gemeenschapstaken Woensdrecht beter bekend onder de naam: Activiteitencentrum de Kring in Hoogerheide bestaat dit jaar 30 jaar. Belangrijk voor de Kring zijn de sociale contacten, samen bezig zijn aan je hobby, onder het genot van een kopje koffie en een praatje. Het enthousiasme van alle deelnemers en vrijwilligers werkt stimulerend. Gedurende de 30 jaar dat de Kring actief is hebben er al veel verschillende activiteiten plaats gevonden. Naar aanleiding van het 30 jarige jubileum is er in de hal van MFC Kloosterhof, van 8 april t/m 26 april een tentoonstelling van werkstukken gemaakt door de deelnemers van de Kring. U bent

van harte welkom tijdens de openingstijden van MFC Kloosterhof in Hoogerheide om deze werkstukken te bekijken en voor meer informatie. Samen met de vrijwilligers kan er op dit moment aan de volgende activiteiten worden deelgenomen: Klassiek luisterkring, kaarten maken, potten bakken, boetseren, kleding naaien, breien, bloemschikken, tekenen en schilderen, Engelse conversatie. Ook is er een creamiddag en vrije expressie waar verschillende activiteiten kunnen worden gedaan. Het aanbod is zeer divers, alles is mogelijk en iedereen is welkom. Ongeveer 110 mensen per week bezoeken één of meerdere activiteiten per week. Meer informatie over de Kring, kijk dan op de website www.dekringhoogerheide.nl

BEDRIJVIG NIEUWS

Adverteer lokaal op de populairste websites Uitgeverij de Bode is vooral bekend om haar goed gelezen Weekbladen. De 18 huis aan huis titels van Uitgeverij de Bode worden goed gelezen en zijn mede hierdoor een prima advertentie-medium voor locale ondernemers. In 2013 zal De Bode zich ook sterk gaan maken voor de zichtbaarheid van de lokale ondernemer op internet. Want Print en On-line vormen een ijzersterke combinatie voor de toekomst, juist voor de locale ondernemer! Online adverteren is aantrekkelijk, maar probeer als kleine of middelgrote ondernemer maar eens op te vallen op het web dat in december 2012 uit meer dan 630 miljoen web-sites bestond. Dat is lastig. Een

mooi plekje voor uw advertentie/banner op gerenommeerde en veelbezochte websites als nu.nl, buienradar, marktplaats, telegraaf lijkt voor u misschien een brug te ver, maar niets is minder waar. Uitgeverij De Bode kan er exclusief voor zorgen dat uw advertentie op de bestbezochte websites van Nederland komt te staan. Denk niet dat u er de hoofdprijs voor betaalt of bakken met geld weg gooit, omdat duizenden mensen aan de andere kant van het land, die toch niet naar uw zaak komen, uw aanbiedingen zien. Hiervoor werken onze medewerkers met een systeem dat is gebaseerd op zogenaamde geo-locatietechnologie. Daardoor is uw advertentie wel te zien op landelijke websites, maar alleen voor de mensen die in uw verzorgingsgebied wo-

nen. U bent er dus van verzekerd dat heel veel mensen uw advertentie zien, omdat ze op de meest populaire web-sites staan en u weet dat zij een potentiële klant van u zijn. Lijkt u dit interessant? Het enige dat u hoeft te doen is de accountmanager van Weekblad de Bode te vertellen hoe vaak en hoe lang u online wilt adverteren en in welk verzorgingsgebied uw klanten zitten. Wij zorgen er dan voor dat de internetter uw advertentie een aantal keer krijgt te zien. Als adverteerder krijgt u na afloop van de campagne een rapportage waarop u kunt zien hoe vaak en op welke sites uw aanbiedingen te zien zijn geweest, en hoeveel unieke bezoekers u ermee heeft bereikt. Met deze service van Uitgeverij De Bode bereikt u veel mensen, het is makkelijk, voordelig en transparant.

Uitgeverij De Bode - Sint Catharinaplein 12 - 4611 TS Bergen op Zoom - Tel. 0164 251 411 PAGINA 6


LIEF EN LEED

Familieberichten Weekenddiensten Bel voor levensbedreigende situaties 112.

DANKBETUIGING

Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 27 38 55, voor inwoners van Woensdrecht, Hoogerheide, Huijbergen, Ossendrecht en Putte. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek Bergen op Zoom, naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939. Dierenarts Via telefoonnummer tel. 0164 235 112 wordt met de dienstdoende dierenarts doorverbonden.

Langs deze weg danken wij iedereen voor de vele warme blijken van medeleven, kaarten en lieve woorden tijdens de ziekte en het overlijden van mijn lieve vrouw, moeder, schoonmoeder en oma

Dina van Oevelen – Koolen Het doet ons goed om te weten dat Dina, naast haar bijzondere leven met ons, ook voor anderen van grote betekenis is geweest.

Surplus Zorg thuiszorg passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl

Jan van Oevelen Kinderen en kleinkinderen

Onze zorg - dichtbij en altijd - is er voor ú! Zeven dagen per week staan wij 24 uur p/dag met raad en daad voor u klaar via 0900 - 900 4444.

Hoogerheide, april 2013

TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Kualmon-bergen

Rolluiken(heroal),Screens en knikarmschermen Nederlandse topkwaliteit Bel voor vrijblijvende prijsopgave

0640555616 Of via e-mail info@kualmonbergen.nl

LET OP!!!!

antiek | (streek)sieraden | design | kunst | verzamelingen | inboedels

AD SCHILLEMANS Complete woning stoffeerder Vloerbedekking Vloerbedekking Laminaat Laminaat Gordijnen Gordijnen Vitrage Vitrage Vinyl Vinyl-PVC Vinyl

Trappen gestoffeerd inclusief tapijt Herfstaktie! LENTEen arbeid € tapijt 390,-!en Nuarbeid kamerhoog/ Trappen gestoffeerd inclusief 390,-!

ZOEKT U EEN PARTNER VOOR HET LEVEN? Mens & Relatie is er voor u. Maak een vrijblijvende afspraak. Bel: 0165-388816 Lia van der Wel Of 0800-0230595 (landelijk)

www.mens-en-relatie.nl UW RELATIE IS ONZE MISSIE

KLEDINGREPARATIE bij inlevering van deze bon:

erkend AVR / SinglesKeurmerk / Geschillencommissie

<]Hmlk]Nak`Yf\]d –™‡”’•‡•–”ƒƒ–͙͛Ȉ͚͙͘͘—––‡Ȉ͔͕͚͘Ǧ͚͔͕͗͗͜ ™™™Ǥ†‡’—–•‡˜‹•Šƒ†‡ŽǤŽȈ‹ˆ‘̷†‡’—–•‡˜‹•Šƒ†‡ŽǤŽ

Wij hebben voor u: - Schepverse mosselen (seizoen) - Met de hand schoongemaakte haring - Gebakken vis en kibbelingen - Kant en klaar producten - Wokvis en wokscampi’s

- Groot assortiment verse vis - Gerookte vis - Salades - Kreeften, levend of gekookt - Schaal- en schelpdieren Enz. enz.

Op bestelling maken wij ook diverse soorten schalen. Vind ons leuk op Facebook of geef uw e-mailadres aan ons door en u ontvangt de laatste nieuwtjes.

5 & 6 april

Damesmode MIJN MODE Lifestyle

VenduHuis De Jager Goes BV Ringbaan West 2b | 4461 ED Goes 06 42 11 45 42 | www.venduhuisdejager.nl

Vakkundig Betrouwbaar Betrouwbaar Goede Goedeservice Service Leuke aanbiedingen Leuke aanbiedingen

Ad Schillemans - Kaaistraat 67- 4651 BM Steenbergen Tel. Fax 0167-56 56 50 Mobiel 06-54 32 73 63 www.woningstoffeerder.com

6 m3 Container voor: - bouw en sloopafval € 220,- puin € 100,Prijzen zijn incl. BTW - A-B hout € 100,-

opopdinsdag enwoensdag woensdag242 maart dinsdag19 23maart april en april

Uw tapijt weer fris en schoon! Wij reinigen uw tapijt tegen een betaalbare prijs. Vakkundig

95 Nú ook vele aanbiedingen uit voorraad!

René van der Burgt Rembrandtstraat 8 4625 CC Bergen op zoom

Kunst & Antiek Veiling en VenduVeiling

Wijkomen komenvrijblijvend vrijblijvend met Wij met stalen stalenaan aanhuis! huis!

ACTIE! gordijnstoffen vanaf € 19, per m.

KWALITEIT VOOR EEN EERLIJKE PRIJS

Inbreng gevraagd, van één item tot complete inboedel, voor onze

20% korting & 30% korting voor bedrijven Alle wol 3 + 1 GRATIS Hobbyartikelen 2 + 1 GRATIS

Durea dagen

Rijkebuurtstraat 11 – Bergen op Zoom – Tel. 06 16 97 37 85 (t.o. de Gevangenpoort/zijstraat van Stoelemat)

GRATIS JURIDISCH ADVIES

grote collectie Durea 5 april vertegenwoordiger aanwezig

INLOOPSPREEKUUR: Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uur Pasteurlaan 1 Bergen op Zoom

Win een Wellness arrangement t.w.v. € 100,-

(nabij Lievensberg Ziekenhuis)

OF MAAK TELEFONISCH EEN AFSPRAAK: 0164-266600

Voor al uw dames-, heren- en kinderschoenen

Dorpsstraat 188 - Halsteren

VITAK Advocaten PAGINA 7


N S EL ASSE V A L N K IJSK E EN E PR G D N NI LEN O 22 nieuwbouw woningen geheel naar eigen smaak! W HIL C S R VE

type Hertog

Rust, ruimte en luxe

IN

heer

type Jonk

type M

Kavels verkrijgbaar vanaf â&#x201A;¬ 158.500,- v.o.n. (ca. 460 m2)

arkies

Op de linkerkant een grote of een kleine dakkapel?

Altijd al een carport willen hebben?

Type Baron Een sfeervolle erker?

Of liever een garage?

type Prins

5 nieuwe Adellijke types in de Wouwse Plantage

LOTJE

Voor mensen die kunnen en willen kiezen! www.plandecaters.nl

Woonstijl

ONTWIKKELING EN REALISATIE

VERKOOP

Vijfhuizenberg 46 4708 AL Roosendaal T 0165-560 602 info@adsr.nl www.adsr.nl

Tjalk 28 4871 DB Etten-Leur T 076-503 8606 l.kraakman@lotje-woonstijl.nl www.lotje-woonstijl.nl

VOLG DIT PLAN!

Volg ons op Twitter (@goedonderbouwd) en Facebook

92255$$'9225'((/%,-$8727($0 Ä©

Ä©

.257,1*

.257,1*

1RJ 

1RJ 

'LYHUVH2SHO&RUVDHQ2SHO0HULYD&RVPR'HVLJQHQ$QQLYHUVDU\(GLWLRQPRGHOOHQPHWNRUWLQJHQWRWÄ© 'LUHFWOHYHUEDDUHQNHQWHNHQNODDU:HHVHUVQHOELMZDQWRS RS 0HHULQIRUPDWLHRIRIIHUWHDDQYUDJHQ"=LHZZZFRUVDDNWLHQORIZZZPHULYDDNWLHQO

RQGHUGHHOYDQ$XWRPRWLRQV

5RRVHQGDDO 9DQ%HHWKRYHQODDQ  %HUJHQRS=RRP (UDVPXVODDQ  *RHV  3HDU\ZHJ  ZZZDXWRWHDPQO


SHOEBY OPENT KOM NU NAAR HET FASHION FEEST BIJ SHOEBY HOOGERHEIDE!

Op donderdag 4 april om 09.00 uur opent Shoeby in Hoogerheide! Van donderdag 4 t/m zaterdag 13 april ontvangt iedereen

20% KORTING* op de hele dames, heren en kids collectie.

50% KORTING* Voor de eerste 25 klanten!

KIDS PARTY Op zaterdag 6 april is er van 13.00 tot 16.00 uur een ballonnenclown aanwezig. Op zaterdag 13 april is er van 13.00 tot 16.00 uur een schminkster aanwezig.

donderdag 4 t/m zaterdag 13 april

20%

RAADHUISSTRAAT 80, HOOGERHEIDE

KORTING*

* De korting is geldig op de orginele prijs van de artikelen uit de hele collectie van Shoeby in Hoogerheide. Uitsluitend op vertoon of bij aanvraag van een Shoeby Card in de winkel. Infolijn: (073) 511 80 19

SHOEBYFASHION.COM

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

â&#x20AC;?Die ene druppel. Die doet er toe.â&#x20AC;? - Liliane Brekelmans, oprichtster Liliane Fonds

gratis plaatsing

e

250 2 hands

De mooiste badplaats dicht bij huis

Overjaars elo ďŹ ets tot 40% korting Elo ďŹ ets Trek t80 ride+ 2013

â&#x201A;Ź 1899,- nu met inruil van oude ďŹ ets

â&#x201A;Ź 1649,-

Trek t500 ride+ 2013

â&#x201A;Ź 2399,- nu met inruil van oude ďŹ ets

â&#x201A;Ź 2099,-

Trek tm 500 ride+ 2013

â&#x201A;Ź 2599,- nu met inruil van oude ďŹ ets

â&#x201A;Ź 2289,-

Trek lm 500 ride+ 2013

â&#x201A;Ź 2499,- nu met inruil van oude ďŹ ets

â&#x201A;Ź 2199,-

Trek t700 ride+ 2013

â&#x201A;Ź 2849,- nu met inruil van oude ďŹ ets

â&#x201A;Ź 2499,-

Gazelle orange pure inn 2013 â&#x201A;Ź 1749,- nu met inruil van oude ďŹ ets

â&#x201A;Ź 1525,-

Gazelle orange plus inn 2013

â&#x201A;Ź 1949,- nu met inruil van oude ďŹ ets

â&#x201A;Ź 1699,-

Gazelle orange xtra inn 2013

â&#x201A;Ź 2299,- nu met inruil van oude ďŹ ets

â&#x201A;Ź 2019,-

Gazelle orange Excel inn 2013 â&#x201A;Ź 2499,- nu met inruil van oude ďŹ ets

â&#x201A;Ź 2199,-

Spartaâ&#x20AC;&#x2122;s met Bosch motors vroeg inruil korting ????? levering v/a week 15 â&#x201A;Ź 950,-

Grote vooraard van 2e hands elo ďŹ ets al vanaf

KOOPZONDAG 7 APRIL

Stads ďŹ ets â&#x201A;Ź 529,- nu met inruil van oude ďŹ ets

â&#x201A;Ź 459,-

Batavus diva tk3 2013

â&#x201A;Ź 599,- nu met inruil van oude ďŹ ets

â&#x201A;Ź 515,-

Batavus diva tk7 2013

â&#x201A;Ź 699,- nu met inruil van oude ďŹ ets

â&#x201A;Ź 599,-

Gazelle miss grace tk3 2013

â&#x201A;Ź 699,- nu met inruil van oude ďŹ ets

â&#x201A;Ź 599,-

Gazelle miss grace tk7 2013

â&#x201A;Ź 779,- nu met inruil van oude ďŹ ets

â&#x201A;Ź 665,-

Sparta maraton 7.0 2013

â&#x201A;Ź 679,- nu met inruil van oude ďŹ ets

â&#x201A;Ź 449,-

Tinus van Overveld eigen

van 12.00 uur tot 17.00 uur

Cortina transport u4 2013

nds en WGeeg ope l a d ancegs1 apri smac Paasu :00 uur tot g :00e 10rl ! van n16d ve

Burg. Moorsstraat 35 - 4631 EC HOOGERHEIDE Tel. 0031 (0)164 612606 - www.tinusvanoverveld.nl facebook.com/tinusvanoverveld

BADKAMERS EN INSTALLATIETECHNIEK

Wij maken uw nieuwe badkamer of toilet met:     eigen vakspecialisten   korte montagetijd    5 jaar garantie 

    

20% KORTING OP TEGELS EN SANITAIR Actie loopt tot 1 juli 2013, vraag naar de voorwaarden.

Oude Moerstraatsebaan 6 | Bergen op Zoom | Tel. 0164 - 65 02 70

www.lindhoutbadkamers.nl


West-Brabantse gemeenten willen huisvesting verbeteren

Drie keer 40 jaar en twee keer 25 jaar lid

Regionale aanpak EU-werknemers

Pas op voor het bijenvirus

WOENSDRECHT - De Regio West-Brabant, het samenwerkingsverband tussen negentien gemeenten, wil voor juni een actieplan presenteren om de huisvesting van zoâ&#x20AC;&#x2122;n tienduizend arbeidsmigranten in de regio te verbeteren. In West-Brabant verblijven nu tussen de 21.000 en 25.000 werknemers uit Oost-Europa, maar voorspellingen laten zien dat het aantal tot 2040 zal verdubbelen. In een kwart van de gevallen blijkt de huidige huisvesting onacceptabel en illegaal te zijn. De gemeenten willen daarom met werkgevers en huisvesters rond de tafel zitten om tot een goede verdeling per gemeente te komen van het aantal regionale arbeidsmigranten.

OSSENDRECHT - Dat het houden van honingbijen een hobby is waar je als je er eenmaal mee besmet bent, nooit meer van af komt bewijst het grote aantal jubilarissen bij de imkervereniging uit Bergen op Zoom. De vereniging, â&#x20AC;&#x2DC;Bijenhoudersvereniging de Wal van Brabantâ&#x20AC;&#x2122; genaamd, huldigde tijdens haar recent gehouden jaarvergadering maar liefst 3 leden die 40 jaar lid en 2 die 25 jaar lid zijn. Ze horen tegenwoordig vaak dat het houden van honingbijen op zijn retour zou zijn, maar ondanks of misschien juist wel, dankzij alle negatieve berichten over bijensterfte is de vereniging met 50 leden springlevend. Zo worden regelmatig bijeenkomsten gehouden waar specialisten op het gebied van de bijenteelt hun kennis komen doorgeven aan de lokale imkers, eigen leden informeren elkaar op dit soort avonden over hun eigen ervaringen en momenteel wordt een cursus beginnend imker gegeven waaraan maar liefst 30 cursisten deelnemen. De theorielessen van de cursus zijn inmiddels afgerond en na de praktijklessen in de komende zomer volgt in september het eindexamen, slaagt iedereen dan zijn er 30 imkers bij. Tot de cursus konden niet meer dan 30 cursisten

worden toegelaten en moesten 8 cursisten op een wachtlijst worden gezet, hoezo een uitstervende hobby? De belangstelling voor bijen is door alle aandacht die in 2012 (het jaar van de bij) aan dit nuttige insect is besteed sterk toegenomen en door als vereniging hier actief op in te spelen en niet stil af te wachten blijft bijenhoudervereniging de Wal van Brabant een gezonde vereniging waarvan het ledental groeiende is. De vereniging heeft een bijenstal in Bergen op Zoom en een in Ossendrecht waar leden die thuis geen bijenkasten kunnen plaatsen gebruik van kunnen maken. Draagt men bijen ook een warm hart toe maar vindt men het zelf houden van bijenvolken te omslachtig, plant of zaai dan in uw tuin bijvriendelijke planten, vooral vroegbloeiers zoals krokusjes. Men helpt de voor bestuiving zo belangrijke bijen daar enorm mee en bovendien lokt men ook nog allerlei interessante solitair levende bijen, toch zeker als men ook nog voor nestgelegenheid zorgt. Bijen kunnen steken maar dat doen ze alleen in uiterste nood en ze komen zeker nooit vervelen op terrasjes, dat zijn alleen wespen. Voor meer info kan men contact opnemen met: bijenhoudersdewalvanbrabant@gmail. com

Begin de dag met een glimlach &)6+)234>331Â&#x2C6;8,30)2Â&#x2C6;>-)6-/>))Â&#x2C6;,%078)6)2 De huisvesting van de arbeidsmigranten gebeurt slechts in de helft van de gevallen acceptabel en legaal.

DOOR RIA VAN MEIR Uit een quickscan, die het bureau Gerrichhauzen en Partners in opdracht van de Regio West-Brabant heeft laten uitvoeren, blijkt dat de gemeenten voor grote uitdagingen staan om ervoor te zorgen dat arbeidsmigranten de beschikking hebben over goede huisvesting. In de regio werken momenteel ongeveer 17.000 tot 21.000 EU-werknemers, maar wonen ruim twintigduizend migranten. Door de komst van de Agro Food Cluster (AFC) bij Dinteloord en het Logistiek Park Moerdijk verwacht de regio dat het aantal na 2020 alleen maar zal toenemen.

â&#x20AC;&#x2DC;Arbeidsmigranten van essentieel belang voor economieâ&#x20AC;&#x2122; Maar ook voor 2020 is er werk aan de winkel, want uit de inventarisatie blijkt dat de huisvesting in de helft van de gevallen

nog niet op de juiste manier gebeurt. Bij 25 procent (tussen de 4250 en 6250 personen) is er zelfs sprake van een onacceptabele vorm van huisvesting, terwijl bij nog eens 25 procent de huisvesting wel aanvaardbaar is, maar ofďŹ cieel niet is toegestaan volgens het bestemmingsplan of de vergunning. Verblijf De gemeenten staan daarin niet alleen. Zij gaan met woningcorporaties, werkgevers, uitzendbureaus en particuliere verhuurders in gesprek over de opvang van de migranten die nu nog op onacceptabele wijze gehuisvest worden. Daarbij moet onderscheid gemaakt worden in de duur van het verblijf. Uit de inventarisatie blijkt dat dertig tot veertig procent hooguit zes maanden in Nederland verblijft. Een tweede groep van zoâ&#x20AC;&#x2122;n twintig tot dertig procent woont en werkt het grootste deel van het jaar in West-Brabant, maar keert minimaal eens per jaar terug naar het thuisland. In slechts een kwart van de gevallen kiezen arbeids-

ARCHIEFFOTO

migranten ervoor om zich daadwerkelijk te vestigen in deze regio. Het bureau merkt op dat de migranten vaak gesteld zijn op hun privacy en daarom liever meer betalen voor huisvesting dan dat zij een kamer moeten delen. Actieplan De negentien gemeenten hebben nu besloten om in juni een actieplan te presenteren om de huisvesting van de arbeidsmigranten te verbeteren. Daarin zullen de gemeenten hun beleid en handhaving zoveel mogelijk op elkaar afstemmen. Ook wil de Regio West-Brabant in gesprek met het Rijk, de provincie en andere regioâ&#x20AC;&#x2122;s over de huisvesting van de ruim vierduizend arbeidsmigranten die nu wonen in West-Brabant, maar elders werkzaam zijn. De Bergse wethouder Ad van der Wegen onderstreept het belang van het actieplan: â&#x20AC;&#x153;Arbeidsmigranten zijn van essentieel belang voor de economie van de regio. Zij horen, net als alle overige inwoners in West-Brabant, fatsoenlijk gehuisvest te wordenâ&#x20AC;?, stelt hij.

7XEXMSRWTPIMR &IVKIRST>SSQ 

)IRHVEGLXW[IK 8LSPIR 

,EVMRKZPMIXTPIMRE >MIVMO^II 

4SIPIOIW ,EPWXIVIR 

OPEN DAG

8LSPIR6 april &IVKIRST>SSQ13 april van 10:00 tot 15:00 uur &IRXYSSOXSIEERIIRWXVEPIRHIPEGL#3RWXIEQLIIJXIIR TEWWIRHISTPSWWMRKZSSVEPY[KIFMXW[IRWIR;MNMRJSVQIVIR YKVEEKSZIVLIXOPMOKIFMXHIFILERHIP[MN^IIRHIZIVKSIHMR KIRHSSVHI^SVKZIV^IOIVEEVW/SQPERKSTSR^ISTIRHEK :SSVMIHIVIFI^SIOIVMWIVIIRPIYOIEXXIRXMI

Gratis tube kleefpasta voor alle prothesedragers! Schrijf u op deze dag in voor een klikgebit en ontvang een tegoed van â&#x201A;Ź 100,- aan gebitsverzorging/-verzorgingsproducten.* U ontvangt deze nĂĄ plaatsing van het klikgebit; alleen geldig bij inschrijving op de Open Dag

Bel gratis 0800 - 23 54 32 48, info@mondzorgtotaal.nl, www.mondzorgtotaal.nl

BEDRIJVIG NIEUWS Trendy voor elke leeftijd

BB Jeans viert 12,5 jarig bestaan PUTTE - De tijd gaat snel voor BB Jeans in Putte. Al 12,5 jaar is de modezaak actief in het grensdorp. Jan Jonker runt het bedrijf dat zich kenmerkt door mode voor jong en oud, man en vrouw. DOOR JOSĂ&#x2030; VAN DER WEGEN â&#x20AC;&#x153;BB Jeans is een echt familiebedrijf. 12,5 jaar geleden zijn wij hier aan de Antwerpsestraat 71B/73 gestart met onze winkel. Eerst hadden we een kleinere winkel, maar toen acht tot negen jaar geleden de mogelijkheid ontstond de aangrenzende ruimte bij de winkel te betrekken, hebben wij dat gedaan.â&#x20AC;? BB Jeans kan daardoor nu op ruim 300 m2 kleding voor vrouwen, mannen en ook kinderen verkopen. â&#x20AC;&#x153;We zijn meer gericht op mode voor mannen en vrouwen, maar bij

de mannenafdeling hebben wij een hoek met voornamelijk broeken voor kinderen. In broeken en jeans zijn wij namelijk sterk. Iedereen kan bij ons slagen voor een goede broek of jeans.â&#x20AC;? Accessoires Bij BB Jeans kun je terecht voor mode uit het middensegment. â&#x20AC;&#x153;Voor de dames bieden wij onder meer merken aan als Ichi, Enjoy, Tramontana, LTB en b.young en voor mannen onder meer Wrangler, Petrol, Cars, LTB, enzovoorts, enzovoorts. Met deze merken kunnen wij een breed publiek aanspreken. Het maakt niet uit of je 18 bent of 50-plus, bij ons kan iedereen er trendy uitzien. Omdat we ook veel aanverwante artikelen verkopen, zoals sjaals, schoenen, horloges, tassen en riemen, kunnen mensen hier van top tot teen in het nieuw gestoken worden.â&#x20AC;?

Broeken Voor kleding naar de laatste mode bent u dan ook aan het juiste adres bij BB Jeans. Volgens verkoopster Marleen Suijkerbuijk geldt voor de dames dat pasteltinten als mint en zalm op dit moment hip zijn. â&#x20AC;&#x153;Ze kunnen echter goed gecombineerd worden met de hardere kleuren, die ook in het modebeeld te zien zijn. Vorig jaar waren het alleen de wat hardere kleuren, nu kun je eigenlijk alle kanten op. Dat geldt ook voor mode voor mannen. Rode broeken werden bijvoorbeeld altijd gezien als dĂŠ broek voor artsen, maar nu kan iedereen daarmee lopen.â&#x20AC;? Omdat de mode erg snel gaat, speelt BB Jeans hier op in door elke week nieuw in te kopen. Jan Jonker: â&#x20AC;&#x153;We hebben van modeartikelen een paar maten beschikbaar. Zijn deze verkocht, dan komen er nieuwe kledingstukken voor in de plaats. Voor broeken geldt echter dat wij

Jan Jonker runt sinds zes jaar het familiebedrijf BB Jeans, dat hij overnam van zijn broer FOTO JOSĂ&#x2030; VAN DER WEGEN

verder kijken dan de mode. We verkopen veel standaardbroeken, zoals de 5-pocketjeans, waar mensen ook speciďŹ ek voor terugkomen. Deze blijven bij ons standaard in de collectie. Gecombineerd met ons

BB Jeans - Antwerpsestraat 71B/73 - 4645BC Putte - 0164-603938 - www.bbjeans.eu PAGINA 10

advies en vakmanschap, is de kans van slagen bij ons honderd procent.â&#x20AC;? Openingstijden: ma. 10.00-17.30 uur, di.-vr. 9.30-17.30 uur, zat. 9.30-17.00 uur en zon. 10.00-17.00 uur.


Open Huizen Dag op 6 april

KLEUR JE HUIS MET WERU KUNSTSTOF KOZIJNEN

ZĂł vind je je droomhuis Op zaterdag 6 april is er weer een Open Huizen Dag. DĂŠ kans om jouw favoriete, te koop staande huizen te bezichtigen. Een fantastisch initiatief, vind ik. Je kunt zonder afspraak binnenlopen, sfeer proeven en direct door naar het volgende adres. Volledig vrijblijvend. Maar bereid je wel goed voor. Zo vergroot je de kans dat je je droomhuis vindt, en snel kunt handelen. Want op 6 april zijn er natuurlijk veel meer â&#x20AC;&#x2DC;kapers (of eigenlijk: kopers) op de kustâ&#x20AC;&#x2122;.

TIJDELIJK GRATIS KLEUR Ă&#x2030;N MAAR 6% BTW* *VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

Vestiging Etten Leur Vosdonk 4 4879 NC Etten-Leur Tel. 076-5032800

Vestiging Yerseke Kreeft 6a 4401 NZ Yerseke Tel. 0113-574173

Weet je nog niet welk huis precies bij je past, check dan eerst de Woonwensenscanner op Hypotheker.nl. Van vrijstaande woning tot appartement. Met of zonder berging. Graag in een kindvriendelijke buurt, of maakt dat niet uit? Met deze test krijg je je woonwensen in ĂŠĂŠn keer helder. De snelle rekentool op Hypotheker.nl kan vervolgens je maximale leenbedrag en maandlasten uitrekenen. Zo kun je gericht zoeken op Funda.nl, waarop alle deelnemende adressen aan de Open Huizen Dag staan. Tip: stippel vooraf een handige route uit langs de huizen van je keuze.

www.kumasol.nl

â&#x153;

Stoffenmarkt Zaterdag 6 april Grote Markt

â&#x153;

Op deze stoffenmarkt worden de allerlaatste mode en ]RPHUstoffen gepresenteerd. Tevens zijn er schitterende aanbiedingen van onder andere breigarens. Ook maakt u kans om een PRRLHORFNPDFKLQH te winnen

â&#x153;

van 09.00 tot 17.00 uur

Knip deze advertentie uit, zet uw naam en telefoon nummer erop, en lever deze in bij Lia van Poppelen. Wie weet wint u de lockmachine Naam:

Maar wil je ĂŠcht weten of je droomhuis ďŹ nancieel haalbaar is? Maak dan nu een afspraak en kom vóór 6 april langs. Samen bespreken we je opties, want er is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo heb je door het grote woningaanbod veel onderhandelingsruimte en bieden we speciale star-

tershypotheken. Scherp geprijsd, met een lage rente. Overigens kunnen we je ook adviseren over een vakkundige aankoopmakelaar. Wij vinden het namelijk vanzelfsprekend om je tijdens het hele koopproces goed te begeleiden: vanaf de oriĂŤntatie tot aan de notaris.

PS Ga je 6 april op pad? Check dan zeker onze speciale app, die onder andere je maximale leenbedrag en maandlasten uitrekent. Ook vind je snel de dichtstbijzijnde vestiging van De Hypotheker. De app is gratis te downloaden via Hypotheker.nl.

Jeanine Verdoolaege, ďŹ nancieel adviseur De Hypotheker Bergen op Zoom

Bergen op Zoom Burg. van Hasseltstraat 78 (0164) 25 98 00

Tel:

De volgende stoffenmarkt is op zaterdag 21 september.

â&#x153;

www.hypotheker.nl

Coshar

Don Boscostraat 28 cosmic harmony Don Boscostraat 28 Ossendrecht

massage voor genezing en ontspanning: drukpunt-, voetreflex-, sport- en ontspanningsmassage

ONS COMPUTERS

0164 - 673 652 en 06 - 262 382 64

www.coshar.nl

Klokkenmakerij

Wij vieren ONS tienjarig bestaan met...

GRATIS APK

Kleine computerproblemen? Wij lossen ze voor u op!

10 % KORTING OP ALLE REPARATIES

Voor alle jubileumaanbiedingen van ONS: ga naar

WWW.ONSCOMPUTERS.NL BOTERMARKT 4-6 | THOLEN | TEL. 0166 600 440

Vakkundige restauratie: Â&#x2021;DQWLHNHXXUZHUNHQ Â&#x2021;PRGHUQHXXUZHUNHQ Â&#x2021;ZLM]HUSODWHQ

OPENHAARDEN | HOUTKACHELS | ONDERHOUD & REPARATIE

:LOJHQVWUDDW2XGHQERVFK 7HO ZZZNORNNHQPDNHULMGHWLMGQO

Antieke klokken Verkoop, reparatie van oude paardjesklokken e.a. Div. klokken op voorraad. Reparatie, bezichtiging alleen op tel. afspraak. Bellen, alle dagen, svp tussen 18.00h-21.00h. 0164-672977 Ossendrecht

DE GROOTSTE KACHELSPECIAALZAAK VAN HET ZUIDEN!


Woensdrechtse Bode 3 april 2013 - week 14

Informatie

pagina’s Kernen

Hoogerheide, Huijbergen, Ossendrecht, Putte en Woensdrecht

Gemeentehuis Huijbergseweg 3, 4631 GC Hoogerheide

Postadres Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide Telefoon 14 0164 Fax (0164) — 616331

AFSPRAAK MAKEN DE HELE DAG MOGELIJK

KORT UITGELICHT

De gemeente Woensdrecht werkt aan verbetering van de dienstverlening: kortere wachttijden, gericht klantcontact en nog betere digitale dienstverlening. Sinds 1 april zijn de tijden voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis verruimd. U kunt nu de gehele dag (van 08.30 uur tot 16.45 uur) een afspraak inplannen. Dat kunt eenvoudig doen via de website www. woensdrecht.nl met het formulier ‘Afspraak maken’ of telefonisch (140164). U kunt onder andere een afspraak maken voor bijvoorbeeld de aanvraag van een reisdocument, het doorgeven van een verhuizing en andere burgerzaken. Uw voordeel Door het maken van een afspraak hoeft u niet onnodig lang te wachten en wordt u gelijk geholpen door de juiste persoon!

Postbank: 10.72.375 Rabobank 12.29.02.688 Tnv gemeente Woensdrecht

Onlangs heeft een vertegenwoordiging vanuit de gemeente Cromstrijen, waaronder burgemeester Luteijn, een bezoek gebracht aan het buurtpreventieteam Hoogerheide. Er werd samen met wethouder Van der Wijst een ronde gelopen. De gemeente Cromstrijen oriënteert zich op het opzetten van een eigen buurtpreventieteam en ziet in dat van Hoogerheide een mooi voorbeeld. Cromstrijen vond het buurtpreventieteam Hoogerheide via hun actieve Twitter-account: @GM_Woensdrecht.

TESTEN ALARMSIRENS IN BELGIË

Internet

www.facebook.com/GemeenteWoensdrecht

Elke eerste donderdag van het kwartaal worden de elektronische alarmsirenes in België getest tussen 08.45 en 10.15 uur. Op 4 april zal dit voor de tweede keer dit jaar plaatsvinden. Het is mogelijk dat deze sirenes ook in de kernen Ossendrecht en Putte te horen zijn.

Openingstijden

Andere data Ook op 4 juli en 3 oktober zullen de alarmsirenes getest worden in België.

www.woensdrecht.nl E-mail: gemeente@woensdrecht.nl @GemWoensdrecht

Vrije inloop: Ma t/m vrij van 08.30-12.30 uur Dinsdagavond van 17.30-20.00 uur Op afspraak: Ma t/m do van 08.30-16.45 uur

WAARSCHUWINGSSYSTEMEN BIJ CRISISSITUATIES

Spreekuren Burgemeester en wethouders volgens afspraak via bestuurssecretariaat, telefoon (0164) 611103 Spreekuur voor ondernemers: Iedere eerste dinsdag van de maand van 19.00-20.00 uur

Waarschuwingssystemen bij crisissituaties NL-alert

Burgernet

Alarmnummer Politie, brandweer, ongevallen 1-1-2 Niet spoedeisende zaken en evt. maken van afspraken 0900-8844

Milieuklachten Provinciaal klachtennummer (073) 6812821 Klachtenlijn Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (0165) 559850

Meldpunt Drugsoverlast 0800-2255888

Calamiteiten-info-lijn 0800-0202010 (gratis)

Openbare verlichting Servicenummer voor storing aan openbare verlichting 0800-6846832 (gratis)

NL Alert is een middel als aanvulling op de landelijke waarschuwingssystemen bij rampen en crisissituaties. Als er zich een noodsituatie voordoet kan NL Alert ingezet worden. Dan wordt er een soort van tekstbericht gestuurd naar alle mobiele telefoons die zich binnen het bereik van een zendmast bevinden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een gaswolk of explosiegevaar.

Burgernet is een samenwerking tussen burgers en overheid om de veiligheid in woon- of werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. Voor Burgernet dient men zich aan te melden en als uw hulp wordt gevraagd, is het adres waar u zich heeft aangemeld bepalend of u het bericht ontvangt. Aanmelden kan via: www.burgernet.nl

Voor NL Alert hoeft men zich niet aan te melden. Wel dient de telefoon op een bepaalde manier te worden ingesteld om de berichten te kunnen ontvangen. Nog niet alle telefoons zijn geschikt om NL Alert te ontvangen. Daar wordt de komende tijd nog aan gewerkt. Wilt u meer weten over NL Alert en zien of uw telefoon geschikt is? www.nl-alert.nl Beide systemen hebben dus te maken met veiligheid, maar inhoudelijk zijn ze heel verschillend. Er is helemaal niks op tegen om zowel op Burgernet als op NL Alert aangesloten te zijn.


Woensdrechtse Bode 3 april 2013 - week 14

ONTWERP VISIE GELUIDSZONES VLIEGBASIS WOENSDRECHT

van de burgeme ster Putte… Een uniek en plezant grensdorp De afgelopen jaren heb ik in mijn columns aandacht besteed aan diverse zaken in onze gemeente. Het ging daarbij om een veelheid aan thema’s die ik belangrijk vond om aan u te melden. De komende (laatste) maanden die ik in deze fraaie gemeente aan het werk ben als uw burgemeester wil ik al onze dorpen eens langs gaan. Immers, al onze dorpen en ook het buurtschap Calven zijn de moeite waard om in te wonen, werken en leven. Ieder dorp heeft zijn eigen karakter. We mogen met elkaar trots zijn op onze dorpen! Als mensen wordt gevraagd waar ze wonen dan noemen ze als eerste de naam van hun dorp en niet de naam van hun gemeente. Dat is ook goed, het dorp vormt immers onze directe leefomgeving, met onze buren, winkels en voorzieningen. Dan nu als eerste aandacht voor dat unieke grensdorp Putte. Dat in twee landen en drie gemeenten ligt (Kapellen, Stabroek en Woensdrecht). Een dorp met ruim 3700 inwoners dat een aantal bijzondere kwaliteiten heeft, veelal veroorzaakt door de landsgrens tussen België en Nederland. De douane en de slagboom zijn er dan wel niet meer, evenals het relatief groot aantal bankkantoren die door de komst van de euro veelal zijn verdwenen. Wat wel is gebleven is het grote aantal en de diversiteit van winkels in Putte. Naast de inwoners uit Nederlands Putte zijn er vele Vlamingen uit de Belgische buurgemeenten die het leuk vinden om even te gaan winkelen of wat te gaan eten of drinken in ons dorp Putte. Veel winkeliers hebben het assortiment en kwaliteit van hun producten sterk afgestemd op de Belgische klandizie. Bijzonder aan Putte is natuurlijk ook zijn fraaie ligging nabij het Moretusbos, het Landgoed Bieduinen (met zijn Titurel) en overige natuurgebieden in het Grenspark Zoom en Kalmthoutse heide. Maar ook nabij de fraaie Vlaamse dorpen en de bijzondere stad Antwerpen. Werkgelegenheid zowel in het eigen dorp Putte en in Ossendrecht, Hoogerheide en verder in Brabant en Zeeland, met ook veel banen in en nabij het Antwerps Havengebied. Veel inwoners van Putte zijn niet in het eigen dorp geboren maar wonen er al jaren met veel plezier. Men komt voor een deel uit Vlaanderen, andere delen van Brabant maar ook relatief vaak uit de Randstad. Ik heb de afgelopen jaren de Putse inwoners ervaren als enerzijds “direct en duidelijk” (sommigen noemen dat kritisch) met veel oog voor de identiteit en positie van het eigen dorp en anderzijds “betrokken” op hun directe eigen woon- en leefomgeving en hun ‘samenleven’ met en nabij de Vlaamse buren. Kortom, Putte een plezant dorp waar we als gemeente trotst op mogen zijn, door het unieke karakter als grensdorp en de eigenheid van haar inwoners. Marcel Fränzel Burgemeester Reacties op deze column zal ik met interesse lezen: burgemeester@woensdrecht.nl

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Woensdrecht hebben op 19 maart 2013 het ontwerp vastgesteld van de Visie geluidszones Vliegbasis Woensdrecht. Bij de vliegbasis hoort een aantal belemmeringenzones die een goed en veilig gebruik van de vliegbasis moeten garanderen. Deze zones strekken zich uit over gebieden die zijn gelegen buiten de vliegbasis. Deze zones dienen er enerzijds toe om milieuconsequenties van nieuwe bedrijvigheid te toetsen. Anderzijds dienen ze er toe om te beoordelen of ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van de vliegbasis (al dan niet onder voorwaarden) toelaatbaar zijn. De geluidszones rondom de vliegbasis zijn niet nieuw, deze liggen vast sinds 1 juli 1993. Ook de (on)mogelijkheden binnen de zones liggen vast. De geluidszones zijn geregeld in meerdere besluiten, beschikkingen en bestemmingsplannen. In het kader van de ontwikkelingen rondom de Vliegbasis Woensdrecht, wordt het zinvol geacht om al deze besluiten te bundelen in één nota. Dit wordt gedaan in het onderliggende ontwerp ‘Visie geluidzones Vliegbasis Woensdrecht’. Deze visie zal functioneren als toetsingskader, als uitgangspunt voor aanpassing van bestemmingsplannen en als communicatiestuk. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om opmerkingen op het ontwerp kenbaar te maken en/ of advies te geven, indien dit gebeurt voor 1 mei 2013. Het ontwerp van de Visie geluidszones Vliegbasis Woensdrecht ligt vanaf 3 april 2013 tot 1 mei 2013 voor een ieder bij de centrale balie van het gemeentehuis tijdens de openstellingsuren ter inzage. De stukken kunnen buiten de openstellingsuren op afspraak worden ingezien. Indien gewenst kan tegen betaling van de kosten afschrift worden verkregen van de relevante stukken.

OPENBARE VERGADERING COVM WOENSDRECHT De Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne Woensdrecht vergadert op woensdag 3 april 2013 om 16.30 uur in het gemeentehuis van de gemeente Woensdrecht, Huijbergseweg 3 te Hoogerheide. Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen / uitgaande stukken 3. Verslag bijeenkomst d.d. 25 oktober 2012 4. Jaarrapportage geluidhinderklachten 2012 5. Klachtenoverzichten 6. Rapportage Geluidsbelasting Vliegbasis Woensdrecht 2011 (NLR) 7. Rondvraag 8. Sluiting De vergaderstukken zullen uiterlijk donderdag 21 maart 2013 digitaal beschikbaar zijn op de website van de provincie Noord-Brabant, www.brabant.nl. Zoek op ‘COVM Woensdrecht’ via de zoekbalk en klik op het eerste resultaat. De Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne vliegbasis Woensdrecht bestaat uit vertegenwoordigers van de Ministeries van Defensie en I&M, de provincie (NB en Z), gemeenten, belangenorganisaties en omwonenden van de vliegbasis en heeft als taak de Minister van Defensie te adviseren over maatregelen die de geluidhinder van de vliegbasis kunnen beperken. Tevens geeft de COVM voorlichting over de geluidsaspecten behorende bij het vliegverkeer van de vliegbasis.


Woensdrechtse Bode 3 april 2013 - week 14

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Hoogerheide ■ In verband met de organisatie van een braderie “Lentefeesten” op 9 mei 2013 in de Raadhuisstraat, Flemingstraat en gedeelte Huijbergseweg te Hoogerheide wordt er van 05.30 uur tot 21.30 uur een tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld. De tekening ligt tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis en is te raadplegen op de gemeentelijke website www.woensdrecht.nl. Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen. Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via www.woensdrecht.nl. Hoogerheide, 3 april 2013

REINIGING EN INSPECTIE RIOLERING Vanaf 8 april 2013 zullen op diverse plaatsen in de gemeente werkzaamheden worden uitgevoerd aan de riolering. Het betreft reinigen en inspecteren. De werkzaamheden worden uitgevoerd op de volgende locaties: ■

Putte: Verschillende straten gelegen tussen de Antwerpsestraat, Canadalaan en Weg naar de Hooiweide.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door M.J. Oomen Leidingtechniek uit Moerdijk en Helma Reinigingsdienst uit Goirle. De kans is aanwezig dat de werkzaamheden overlast in de vorm van stankhinder veroorzaken. Voor aanvang van de werkzaamheden wordt door de uitvoerende bedrijven een brief bij de belanghebbenden bezorgd, waarin aangegeven staat hoe deze overlast voorkomen kan worden. Wij vragen uw begrip en proberen eventuele overlast tot een minimum te beperken. Voor vragen kan er contact worden opgenomen met de servicelijn van de gemeente Woensdrecht, telefoonnummer 14 0164.

BINNENGEKOMEN AANVRAGEN/MELDINGEN Algemene Zaken Burgemeester en wethouders van Woensdrecht onderscheidenlijk de burgemeester maken bekend dat een aanvraag is ontvangen voor: ■ Het organiseren van een maandelijkse Woensdrechtse Zondagsmarkt op de Marktplein-Dorpsplein te Woensdrecht. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om binnen 2 weken na dag van publicatie tegen bovenvermelde aanvragen hun zienswijzen kenbaar te maken. Omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Het plaatsen van gevelreclame Raadhuisstraat 87, 4631 NC Hoogerheide Ontvangen 18 maart 2013 Het vergroten van de woning alsmede het aanbouwen van een garage Zonnedauw 15, 4635 BL Huijbergen Ontvangen 26 maart 2013

Wet milieubeheer Burgemeester en wethouders van Woensdrecht, maken, gelet op artikel 8.41 van de Wet milieubeheer, bekend dat bij hen de volgende melding is ingekomen van: ■

Oliehandel Meeuwsen B.V., ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer voor de locatie Plesmanlaan 2 te Hoogerheide; Anton Bals Bus en Coach b.v. ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer voor een bedrijf aan de Middenweg 23 te Hoogerheide.

Alle relevante stukken liggen vanaf 4 april 2013 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. De stukken kunnen buiten openingstijden op afspraak worden ingezien. Indien gewenst kan tegen betaling van de kosten een afschrift worden verkregen van de relevante stukken. Hoogerheide, 3 april 2013

GENOMEN BESLUITEN Kabels en leidingen Burgemeester en wethouders van Woensdrecht brengen ter openbare kennis dat een instemming / vergunning is verleend voor: ■

Het uitvoeren van werkzaamheden aan het kabelnetwerk aan de Duinstraat 57, 4631 KS Hoogerheide (verzonden 20 maart 2013).

Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van verzending aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen. Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via www.woensdrecht.nl. Verleende omgevingsvergunningen Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht reguliere voorbereidingsprocedure. Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen, hebben verleend: ■

Het bouwen van een rijhal voor recreatief gebruik Herenbaan 2, 4645 RV Putte Verzonden 21 maart 2013

De bovenstaande beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie tijdens openstellingsuren van het gemeentehuis, Huijbergseweg 3 te Hoogerheide.

Tel. 0164 - 620 400 Website: www.cjgwoensdrecht.nl

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN Bebouwde kom Hoogerheide –Woensdrecht, 3e herziening: Antwerpsestraatweg 2 Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening het ontwerp van het bestemmingsplan “Bebouwde kom Hoogerheide – Woensdrecht, 3e herziening: Antwerpsestraatweg 2” voor een ieder ter inzage ligt. Inhoud De bestemming ter plaatse zal worden gewijzigd, zodat het mogelijk wordt een zorgcentrum gericht op de persoonlijke zorg voor kinderen op te richten. Inzien Het ontwerpbestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage vanaf 4 april 2013 gedurende een periode van zes weken, bij de centrale balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het ontwerp ook worden ingezien buiten openingstijden. Tevens is het gehele ontwerpbestemmingsplan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op “www.woensdrecht.nl” onder “Wonen & leven” vervolgens “Ruimtelijke plannen” en “Ruimtelijke plannen in procedure”. Tevens is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening RO-online via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.0873. HOWOxBP081xHERZx03-ON01. Reageren Binnen de genoemde termijn van zes weken kan eenieder omtrent het ontwerp schriftelijk een zienswijze indienen. Deze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Antwerpsestraatweg 2” en uw adresgegevens. Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met mevrouw S. Brooijmans. Haar directe telefoonnummer is (0164) 61 13 55. Verkrijging Desgewenst kan tegen vergoeding van de kosten een afschrift van genoemd ontwerp bestemmingsplan op het gemeentehuis worden verkregen. Hoogerheide, 3 april 2013

Gemeente Woensdrecht op Facebook: www.facebook.com/GemeenteWoensdrecht

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde verzenddatum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam, adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide. Uw ‘like’ wordt gewaardeerd! Hoogerheide, 3 april 2013


*Kijk voor de beschikbaarheid en de voorwaarden op kpn.com/glasvezel

In enkele minuten ďŹ lms downloaden met glasvezel kpn doet â&#x20AC;&#x2122;t gewoon

Interactieve HD TV | Supersnel internet | Bellen Haal de toekomst in huis. Met KPN Glasvezel kun je nu al supersnel ďŹ lms downloaden zonder snelheidsverlies, op meerdere computers tegelijk. Bovendien ben je klaar voor de onbegrensde mogelijkheden van de toekomst.

AD 10994/02-13

Schrijf je dus nu in voor een Glasvezel Alles-in-ĂŠĂŠn Pakket*.

kpn winkel | kpn.com/glasvezel | 0800 0404

OPEN DAG

Wellness Roosendaal zondag 7 april 2013 11.00 - 15.00 uur Regulier geopend vanaf vrijdag 12 april 2013

OPENINGSARRANGEMENT

t4BVOBEBHFOUSFF t,FV[FVJUFFO maaltijdsalade of pastagerecht t'BDFUSZPVUUSFBUNFOU (25 min) of Ontspanningsmassage

Van 64,50 p.p. nu voor

â&#x201A;Ź 49,

50 p.p.

Vraag naar de voorwaarden.

(25 min)

Wellness Roosendaal (voormalig Thermen Roosendaal) De Stok 6 l 4703 SZ Roosendaal l (0165) 87 02 62 wellnessroosendaal@fitland.nl l www.wellnessroosendaal.nl

Wellness Roosendaal


Koninginnedag te Putte

‘Risico is relatief klein, maar door de grote gevolgen toch erg gevaarlijk’

Oogziekte door zachte lenzen

PUTTE - Niet alleen landelijk is er vernieuwing, maar ook in Putte. Dit jaar is er een vernieuwde aanpak.

WOENSDRECHT - Kimberley van den Broek uit Hoeven heeft Acanthamoebe keratitis, een zeldzame oogziekte die kan ontstaan door contactlenzen die wondjes op het hoornvlies veroorzaken. De aandoening kan hevige pijn en verlies van het zicht tot gevolg hebben. Iemand die de aandoening krijgt, heeft een behoorlijke tijd nodig om te Het programma is in samenwerking met de HIP (ook wel bekend van de Halloweengenezen en ondervind veel hinder op school en/of zijn werk. lens terechtkomen en via het wondje in het oog kruipen”, vervolgt ze. Het gevolg is een ontzettend pijnlijke ontsteking die moeilijk te herkennen, vast te stellen en te behandelen is. “Omdat het zo zeldzaam is, zullen veel oogartsen de aandoening niet meteen herkennen”, verklaart de arts. Zeldzaam Slechts vijftien tot twintig mensen in Nederland hebben last van de aandoening die daarmee zeldzaam is. “Ook al is de ziekte heel zeldzaam en zijn de risico’s dat je het krijgt vrij klein, is het door de grote gevolgen toch een hele ernstige aandoening.

‘er moet betere voorlichting komen’

Lies Remeijer, arts bij het oogziekenhuis in Rotterdam, vertelt over Acanthamoebe keratitis. FOTO PRIVÉBEZIT

DOOR MERIJN SITSEN Kimberley is negentien en net als veel van haar leeftijdsgenoten zit ze nog op school. Ze gaat naar het SPW en wil later bij een kinderdagverblijf gaan werken. Haar school heeft ze echter even ‘in de wacht’ moeten zetten omdat ze een zeldzame maar zeer pijnlijke aandoening in haar oog heeft. “In het begin dacht ik dat ik een ontstoken oog had. Toen ik naar de huisarts ging was dat dan ook de diagnose en kreeg ik druppels mee naar huis”, vertelt Kimberley. Toen de pijn en de irritaties alleen maar erger werden, besloten zij en haar moeder Marian terug te gaan naar de dokter. Uiteindelijk kwamen ze bij het Oogziekenhuis in Rotterdam terecht. Daar werd uiteindelijk de

Daarnaast zien we ook dat het aantal patiënten toenemen”, vertelt Remeijer. Een bacteriële ontsteking van het hoornvlies komt volgens haar dan ook veel vaker voor. “Deze ontsteking komt tien keer zoveel voor als Acanthamoebe en is dus een veel groter gevaar. Zo’n ontsteking is trouwens wel makkelijker te behandelen”, zegt ze.

ware aard van de ziekte duidelijk. Acanthamoebe Mevr. Dr. Lies Remeijer, oogarts bij het oogziekenhuis in Rotterdam vertelt over de aandoening Acanthamoebe keratitis. “Er is maar een heel klein wondje nodig, ter grootte van een speldenprik, voor het parasiet om zich in je oog te nestelen”, legt de oogarts uit. Ze geeft aan dat de aandoening bij 70 tot 80 procent van de gevallen ontstaat bij dragers van zachte contactlenzen. “Het wondje wordt veroorzaakt door contactlenzen die niet goed op het oog passen, slechte verzorging van lenzen of als mensen de lens te lang dragen”, aldus Remeijer. “Bij het indoen van de lens kan het parasiet via de hand in de

Oplossing Om te voorkomen dat het aantal patiënten met de oogaandoening toeneemt moeten lensdragers volgens Remeijer beter worden voorgelicht. “Lenzen moeten aangepast worden per oog door een specialist, ogen en lenzen moeten regelmatig gecontroleerd worden en mensen die lenzen dragen moeten altijd hun spullen bijhebben. Daarnaast is het belangrijk dat je goede vloeistof gebruikt die niet over de datum is”, zegt ze. Fabrikanten van lenzen moeten volgens haar bijsluiter maken bij lenzen die via internet of drogist te verkrijgen zijn. Specialisten moeten volgens de arts van het oogziekenhuis worden bijgeschoold zodat ze weten hoe de ziekte ontstaat.

tocht), de fanfare de Volharding, voetbalvereniging de Grenswachters, de Verkeersregelaars en diverse ondernemers uit Putte. Het gaat ongeveer als volgt: Vanaf 12 uur is het verzamelen op het marktplein te Putte. Om 12.30 uur is het vertrek van de versierde fiets/step/bolderkar tocht richting het voetbalveld.

Hier volgt de officiële opening met verder diverse spelonderdelen voor de leeftijd van 3 tot 100 jaar. Tevens is er een kleedjesmarkt verkoop. Hier kan van allerhande spul verkocht worden door kinderen of volwassenen. De opbrengst hiervan is uiteraard voor jezelf. Dit is gratis. Wel horen wij graag of jij je kleedje wilt leggen. Aanmelden via: sscep@hotmail.nl. De sluiting is rond 16.30 uur door middel van het op laten van de ballonnen door alle kinderen. We zien jullie graag verschijnen, liefst samen met de zon en veel versieringen.

KORTE BERICHTEN HOOGERHEIDE Oud papier VV Meto: Op donderdag 4 april haalt VV Meto oud papier op in de volgende straten: route 3: Gehele plan Heiakkers, Nederheide, Doelstraat, Nieuweweg, Antwerpsestraatweg oneven, Duinstraat en gehele Plan de Hoef. Ook kan men inleveren bij de containers bij Jac. van Hoek, sportpark aan de Huijbergseweg. Zorgt u voor een ander: HOOM houdt de cursus “Zorgen voor een ander”. Deze cursus start 17 april en bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uur. De cursus is bedoeld voor alle mensen die aan een naaste zorg verlenen oftewel: “mantelzorgers”, die woonachtig zijn in de gemeente Woensdrecht. De cursus wordt georganiseerd in MFC Kloosterhof, Huijbergseweg 3b 4631 GC te Hoogerheide op woensdag 17 en 24 april, 8 en 15 mei van 13.30 tot 15.30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelden tot uiterlijk 5 april bij Kitty Kiezenberg via kkiezenberg@hoomondersteuning.nl of tel. 06-51978812. HUIJBERGEN Bingo KBO: Woensdag 10 april, aanvang 14.00 uur, bij Vaeders Hoefke. Ook niet leden zijn van harte welkom. WOENSDRECHT Themarommelmarkt ‘Voorjaar’: Op zaterdag 6 april houdt St. Herwonnen Levenskracht West-Brabant haar eerste themarommelmarkt met een groot gevarieerd aanbod van gerelateerde spullen. Deze rommelmarkt vindt plaats op het voorterrein van de HL loods aan de Grindweg te Woensdrecht. Geopend van 10.00 tot 17.00 uur en toegang is gratis. De gehele opbrengst is bestemd voor activiteiten t.b.v. ouderen, zieken en mensen met een beperking. Meer informatie: www.herwonnenlevenskracht.nl. OSSENDRECHT Ophalen oud papier: Vrijdag 5 april worden de oud papier containers geledigd door de KBO vanaf 7.30 uur langs de gebruikelijke routes. Stiltewandeling: Ook in 2013 organiseert ‘de Flor van Putte Stichting’ vanuit de Volksabdij de stiltewandelingen, die plaatsvinden op iedere eerste zondag van de maand. Zondag 7 april start de stiltewandeling om 9.00 uur. Deelname is gratis. Deelnemers kunnen zich deze zondag rond 9.00 uur melden bij de receptie van de Volksabdij (in de Blauwe Pauw). Vooraf aanmelden niet nodig. Informatie: tel. 0164-672546.

‘De wérkelijke cijfers zijn niet verontrustend’

Zorgen over hoog verwacht sterftecijfer Lievensberg BERGEN OP ZOOM - Het Lievensberg Ziekenhuis benadrukt dat het werkelijke sterftecijfer van het Bergse hospitaal zeer zeker niet verontrustend is. Hiermee reageert men op cijfers die RTL Nieuws publiceerde. Uit die gegevens blijkt namelijk dat het verwachte sterftecijfer zeer hoog is. Woordvoerder Elma Gortworst bestrijdt dat en geeft aan dat het verschil tussen de verwachte en werkelijke sterftecijfers aanzienlijk is. Hoe dat mogelijk is, wordt momenteel onderzocht door een speciale commissie. “Ook wordt er hard gewerkt om de landelijke registratie binnen afzienbare tijd overal eenduidig te maken”, geeft ze aan.

tot de drie ziekenhuizen met het hoogste cijfer. Met name Lijst Linssen zegt deze berichten zorgwekkend verontrustend te vinden en wil van het Lievensberg een verklaring. Zorgkwaliteit Woordvoerder Elma Gortworst geeft aan dat er in deze onderscheid moet worden gemaakt tussen absolute en gestandaardiseerde sterftecijfers. “Het absolute sterftecijfer is het aantal mensen dat in het ziekenhuis is overleden, het gestandaardiseerde sterftecijfer is gelijk aan de verhouding tussen het werkelijke en het ‘verwachte’ aantal sterfgevallen in een ziekenhuis, vermenigvuldigd met 100”, zegt ze. Met verwachte sterfte wordt de sterfte bedoeld die op grond van het patientenprofiel kan worden verwacht.

‘Commissie onderzoekt verschillen’

Het Lievensberg benadrukt dat het werkelijke sterftecijfer van het Bergse hospitaal zeer zeker niet verontrustend is.

DOOR VERA DE GEUS RTL Nieuws publiceerde recent gegevens over de sterftecijfers in Nederlandse ziekenhuizen. Dit wordt gemeten middels de

HSMR-methode (Hospital Standardized Mortality Ratio). Het gaat om verwachte cijfers en wanneer een ziekenhuis een HSMR van 100 heeft, overlijden er precies zoveel mensen als verwacht. Uit de

ARCHIEFFOTO

gegevens van die landelijke nieuwsredactie blijkt dat het Lievensberg in Bergen op Zoom een HSMR heeft van 115, wat aanzienlijk hoger ligt dan het landelijke gemiddelde. Hiermee behoort het ziekenhuis PAGINA 16

Om de factoren die het sterftecijfer beïnvloeden te corrigeren is de HSMR ontwikkeld, deze is opgebouwd uit 50 diagnosegroepen en bijbehorende factoren zoals leeftijd, geslacht, sociaaleconomische status, ernst van de ziekte, spoed of geplande opname en kalendermaand. “Deze hebben dus niets te maken hebben met de kwaliteit van zorg”, aldus Gortworst. Bij een gestandaardiseerd sterftecijfer van honderd is de sterfte zoals verwacht op basis van

het patiëntenprofiel. Bij een getal boven de honderd zijn er meer mensen overleden dan op basis van het patiëntenprofiel zou worden verwacht. Het Lievensberg valt met een cijfer van 115 dan ook in negatieve zin op. Volgens de woordvoerder moet dit echter wel met een korreltje zout worden genomen: “Omdat het rekenmodel nog niet optimaal is en de registratie gemiddeld genomen niet vergelijkbaar, kan niet worden geconcludeerd dat een ziekenhuis dat boven de honderd scoort daarmee geen goede kwaliteit zou leveren. Daarbij zijn de werkelijke sterftecijfers van ons ziekenhuis zijn niet verontrustend. Dit in tegenstelling dat de verwachte cijfers. Een commissie onderzoekt momenteel waardoor dit komt.” Eenduidig Gortworst geeft aan dat dat, voor zover men nu kan concluderen, vooral ligt aan de wijze van registratie. “Er zijn grote verschillen in de wijze waarop in Nederlandse ziekenhuizen de patiëntkenmerken worden geregistreerd en gecodeerd. Het registratiesysteem is namelijk oorspronkelijk voor interne administratieve doeleinden opgezet en het omvormen ervan tot een landelijke kwaliteitsregistratie vraagt tijd. Pas als voldoende degelijk gecorrigeerd is voor allerlei patiënt- en locatiegebonden factoren, kunnen dit soort cijfers voor directe kwaliteitsvergelijking worden gebruikt. Er wordt nu hard gewerkt om de registratie binnen afzienbare tijd overal eenduidig te maken”, besluit ze.


KOOPZONDAG

7 april

â&#x20AC;&#x153;Verr ijk u w bu ite nle ve nâ&#x20AC;?

10.00 - 17.00 uur Uw consulent Diana van der Werf

0164 27 50 00

Ĺ&#x2021;

info@activaďŹ nance.nl

Er is toekomst na de scheiding! Voor een goede scheiding is het van belang dat beide partners bereid zijn om er samen uit te komen. Dit houdt in dat men niet alleen naar het eigen belang kijkt.

Mooie lente-aanbiedingen op onze vernieuwde site www.du-bois.nl

Du Bois Sierbestrating & Tuintechniek Rucphenseweg 49a, Zundert (t.o. Abdij) T. 076 - 597 3201 - www.du-bois.nl

Plantenkwekerij Marc

Raats

Stoppen ! met roken Lasertherapie

De behandeling wordt vergoed. www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Afslanken met succes! Lasertherapie

9.00u - 18.00u

Stationsstraat 5 Ĺ&#x2021; 4611 CA Bergen op Zoom Ĺ&#x2021; T: 0164-275000 Ĺ&#x2021; info@activaďŹ nance.nl Ĺ&#x2021; www.activaďŹ nance.nl

tuinaanleg | sierbestrating | waterpartijen | verandaâ&#x20AC;&#x2122;s buitenkeukens | tuinverlichting | terrasverwarming tuinaccessoires | inspirerende showtuin

3ULPXODÂśV9LROen Bestel nu Hanging Baskets!!! Vaste tuinplanten

Openingstijden maandag t/m zaterdag

Dit is gezien de emoties niet altijd gemakkelijk. Juist bij het regelen van de zakelijke aspecten is de begeleiding van de ScheidingsPraktijk erop gericht dat beide partners er samen uitkomen. Belangrijk is dat het geen vechtscheiding wordt. Dat levert alleen verliezers op, zeker als er kinderen zijn. De consulent van de ScheidingsPraktijk zorgt ervoor dat beide partners na de scheiding weer met vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken. De afspraken die in de overeenkomsten staan, zijn een weergave van de afwegingen die u zelf heeft gemaakt. Na een goed geregelde scheiding ontstaat er weer perspectief voor de toekomst.

Koopzondag (11.00u - 17.00u) 1 (2e paasdag), 7 april

Bergsebaan 118, Nispen tel. 06-16380941

www.plantenkwekerijmarcraats.nl

DE BEHANDELING WORDT VERGOED www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

GRASZODEN

De beste kwaliteit van West-Brabant! Kijk en vergelijk

TE KOOP GEVRAAGD

Graszodenkwekerij Heidehoeve

MOTOREN BROMMERS en SCOOTERS

OUDE

Vervul 1a - Rijsbergen

Boomkwekerij/Hoveniers Hoogerheide Voor: dakplatanen, dakmoerbei, leilinde, leiplatanen, bolacasia, bolesdoorn, catalpa, fruitbomen etc.

tel: 076 - 596 27 36

www.heidehoeve.com

Gebr. Timmermans b.v. Boekerman 4 (Borchwerf 11)

RECLAME: Groene Beuk 60/80cm Dakplataan Bolcatalpa 180cm

â&#x201A;Ź 0.60 â&#x201A;Ź 29.50 â&#x201A;Ź 14.50

Tuinafval nemen wij gratis mee! Tel.: 0164-616707 of 06-30429026 of 0113-552255 Valkestraat 15 vofakkermans@hotmail.com

telf 06-22332058

Openings tijden ZATERDA : G van 09.0 0 tot 16.0 0u of op afs praak.

Maak vrijblijvend een afspraak met ons.

www.hoveniers-hoogerheide.nl Â&#x2021;3RRUWHQ RRNDXWRPDWLVFK

Â&#x2021;,QGXVWULsOHKHNZHUNHQ Â&#x2021;*DDVKHNZHUNHQ Â&#x2021;6LHUKHNZHUNHQ Â&#x2021;%DONRQKHNNHQ

Rucphensebaan 58, 4714 RE Sprundel Tel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656 www.verstijlenhekwerken.nl

Tegenover Saver Milieustraat 4751 XK Oud Gastel Tel.: 0165 - 31 77 46 Info@krt.nl www.krt.nl of mobiel.krt.nl

UW OUDE KABEL EN METALEN ZIJN GELD WAARD!

Houdt U er a.u.b. rekening mee dat het, m.i.v. 1 januari 2013, wettelijk verplicht is om u te legitimeren bij het inleveren van koper en koperkabel. U kunt dagelijks kabel en metalen, tegen contante betaling, aanleveren. Ook kunnen wij, bij voldoende volume, containers op uw locatie plaatsen.

0HWDDOSULM]HQJHOGLJZHHN14 SODVWLFNRSHUNDEHO plastic aluminium kabel loodkabel koper loodkabel aluminium ]XLYHUEODQNNRSHU RQ]XLYHUNRSHU JHPHQJGURRG JHHONRSHU aluminium roest vrij staal ]XLYHUORRG ]LQN electro motoren LM]HU accuâ&#x20AC;&#x2122;s wasmachines, drogers DXWRNDWDO\VDWRU

vanaf

tot

½

½ SNJ â&#x201A;Ź 0,75 p/kg â&#x201A;Ź 1,05 p/kg â&#x201A;Ź 0,50 p/kg ½ SNJ ½ SNJ ½ SNJ ½ SNJ â&#x201A;Ź 0,80 p/kg â&#x201A;Ź 1,00 p/kg â&#x201A;Ź 0,95 p/kg ½ SNJ â&#x201A;Ź 0,40 p/kg ½ SNJ â&#x201A;Ź 0,40 p/kg â&#x201A;Ź 0,16 p/kg ½

â&#x201A;Ź 0,85  ½ 

  per kg SHUVWXN

3ULM]HQRQGHUYRRUEHKRXGYDQNZDOLWHLWHQPDUNWRQWZLNNHOLQJHQ Openingstijden:PDWPGRQGHUGDJXXUÂ&#x2021;YULMGDJXXUÂ&#x2021;]DWHUGDJXXU


25% KORTING

SLIMME ONDERNEMERS GAAN NU NAAR BASTIANS

OP DE PARTNER, EXPERT EN BOXER

20% KORTING OP DE BIPPER

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

APRIL

APRIL

APRIL

9.00 - 20.00

9.00 - 20.00

9.00 - 17.00

11

12

13

PEUGEOT BIPPER van â&#x201A;Ź 10.350

20% KORTING

VOOR:

PEUGEOT PARTNER van â&#x201A;Ź 11.490

â&#x201A;Ź 8.280

25%

VOOR:

KORTING

PEUGEOT EXPERT van â&#x201A;Ź 16.200

25%

â&#x201A;Ź 8.617

KORTING

VOOR: V

â&#x201A;Ź 12.150

PEUGEOT BOXER van â&#x201A;Ź 18.495

25%

KORTING

VOOR:

â&#x201A;Ź 13.871

AUTOBEDRIJF BASTIANS B.V. Bergen op Zoom Wouwsestraatweg 153 Tel.: (0164) 21 12 01 Steenbergen Franseweg 17 Tel.: (0167) 56 67 21 www.bastians.peugeot.nl Prijzen zijn excl. btw en kosten rijklaar maken. Acties alleen geldig tijdens de showdagen. Geldig voor een of meerdere autoâ&#x20AC;&#x2122;s (geen limiet). Aanbiedingen niet in combinatie met andere acties. Bipper 20% korting, overige bedrijfswagens 25%. Getoonde modellen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Wijzigingen voorbehouden.

DE KIA PICANTO 1.0 5-DRS COMFORT PACK NU BIJ BOGERS RIJKLAAR VOOR â&#x201A;Ź 10.995,-!

50/50

BETAAL NU DE HELFT EN DE REST IN 2014*

INCLUSIEF: DIRCO D%ADIO/CD-SPELER DELECTRISCH BEDIENBARE RAMEN VOOR EN ACHTER DOORDCOMPUTER DIRBAGS DMETALLIC LAK TEGEN MEERPRIJS LEVERBAAR A

BRADERIE-ROMMELMARKTEN APRIL 7 APRIL OUD-GASTEL SPORTHAL â&#x20AC;&#x2DC;t VEERHUIS 13 APRIL ROOSENDAAL PARKEERGARAGE BIGGELAAR 13-14 APRIL OUDENBOSCH SPORTCOMPLEX DE BEUK 21 APRIL WOUW MARKTPLEIN 27 APRIL THOLEN SPORTHAL MEULVLIET 28 APRIL RIJSBERGEN BOEDHA VRIJMARKT 30 APRIL ROOSENDAAL KADE OPEN 10:00/18:00 UUR OPEN 9:00/16:30 UUR (Er mogen geen dieren in de hallen)

Inl. en reserv. 0165-302682 of WWW.DEMARKTEN-WOUW.NL

HELP

VAKMANNNEN GEZOCHT Start succesvol klusbedrijf! Klusopdrachten, reclame, inkoopkortingen, bedrijfsadvies aantrekkelijke voorwaarden. Betrouwbare organisatie Formule Partner BV. Kijk op:

14% Bijtelling | Wegenbelastingvrij

www.devakman.info of www.keurmerkbedrijf.nl

AUTOBEDRIJF BOGERS Steenspil 36, 4661 TZ Halsteren, telefoon: 0164-267010 e-mail: info@autobedrijfbogers.nl - www.autobedrijfbogers.nl

STICHTING DE BERGKRISTAL

Gem. verbruik: 4,1 â&#x20AC;&#x201C; 5,3 l/100km, 24,6 â&#x20AC;&#x201C; 18,9 km/l. CO2-uitstoot: 95 â&#x20AC;&#x201C; 125 g/km. *De 50/50 actie betreft een (niet) doorlopend kredietaanbod van Kia Finance, handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., geregistreerd bij AFM onder vergunningnummer 12011170. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Informeer bij uw verkoper naar de voorwaarden en standaard informatieblad of bel 030 - 63 88 580. Santander en Kia Finance geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. Voor de duur van (de uitgestelde betalingsperiode (12 maanden) worden geen rente en kosten in rekening gebracht. Het maximale financieringsbedrag bedraagt â&#x201A;Ź 5.000,- voor de Kia Picanto. Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties. Genoemde prijzen zijn exclusief metallic lak, kentekenleges en verwijderingsbijdrage. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaard specificaties, drukfouten voorbehouden. Kijk voor meer informatie en de volledige garantievoorwaarden op www.kia.nl.

HELDERZIENDE WAARNEMINGEN door KITTY DE BRUIN

PARANORMALE AVOND DONDERDAG 11 APRIL 2013

Classico Parket 15% BTW verlaging + 15% korting

= 30% korting op het schuren en behandelen van uw vloer Vraag vrijblijvend een inspectie aan! Energieweg 11L, Tholen, Tel.: Tel.: 0166-605008 0166-605008 Open: Energieweg 11L,Tholen, Open: za. za. 10.00 10.00 -14.00 uur , ma-vrij op afspraak. www.classicoparket.nl

s6ERWIJDERENVANVERF ENLAKLAGEN s/PNIEUWKLEURENENOFLAKKEN s/OKVOORALUWOVERIGEMEUBELEN s4EVENSSTRAAL ENSPUITWERK s+EUKENRENOVATIE s3TOELENMATTENENWEBBING

1XWHUHVHUYHUHQ

/,%(//(=20(5:((. :LMULMGHQGDJHOLMNVYDQWPPHL ÂźSSLQFOXVLHIHQWUpH 'LYHUVHRSVWDSSODDWVHQELMXLQGHEXXUW 7HOLQIR#PX\VUHL]HQQO

:EVENBERGSCHEN(OEK 4EL&AX 

WWWANTIEKRENOVATIENL

HOGE BRANDSTOFKORTINGEN Benzine â&#x20AC;&#x201C; 12 cent

Diesel â&#x20AC;&#x201C; 10 cent

Aanvang 20.00 uur Entree â&#x201A;Ź 6,Zalencentrum â&#x20AC;&#x153;de Raaybergâ&#x20AC;? Antwerpsestraatweg 267 Bergen op Zoom

Lpg â&#x20AC;&#x201C; 17 cent

VANAF 25 LITER BENZINE OF DIESEL (LPG 20 LITER)

25% KORTING

OP UW CARWASHP ROGR AMMA NAAR KEUZ E (*) (* Tegen inlever ing van uw tankbo nnetje bij de kassa)

7 dagen per week

GEOPEND voor lunches, diners, bruiloften en partijen Grote speeltuin aanwezig!

HEEFT U IN 2013 IETS TE VIEREN? Vraag naar de mogelijkheden

Partycentrum

â&#x20AC;&#x2DC;t Appeltje U kunt bij ons gratis parkeren!

U proďŹ teert t/m 8 april van dubbele airmiles! AUTOWASSEN tegen inlevering van airmilespunten!

Hoe meer je spaart, hoe meer je bespaart! PROFITEER VAN SHELL BRANDSTOFFEN (Deze actie is uitsluitend geldig bij Shell Ozcan BV)

Shell Ă&#x2013;zcan

VAN+ONIJNENBURGWEGs0,"ERGENOP:OOM

Balsedreef 5, Bergen op Zoom tel. 0164 - 25 79 49 www.hetappeltje.nl

Inlichtingen: 0167-565444 of 0167-565185

www.debergkristal.nl

Kinderverjaardag is Bowlingparty Op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag v.a. 15.00 uur Leeftijd tussen 6 en 13 jaar. Min. 6 pers. Een uur bowlen, 2 cons., frietje met frikandel/ kroket met ketchup en mayonaise, kinderijsje, kinderfilm en kinderdisco. TOTAAL SPOTPRIJS

Resto Buffalo â&#x20AC;&#x153;GRATIS BOWLENâ&#x20AC;? vanaf 4 personen* GEZELLIG TAFELEN krijgt u een uur

GRATIS BOWLEN * min. 4 volwassenen

Tegen inlevering van deze advertentie

â&#x201A;Ź 8,- p.p.

Graag reserveren.

Bel: 0165-536360 Na 12.00 uur

Bowling-Resto Buffalo Damstraat 52a te Roosendaal www.bowlingroosendaal.nl

Wintermenu! 3 gangen v.a. â&#x201A;Ź 9,95

Grand eetcafe De Kroon Boomstraat 2 Huijbergen, tel. 0164-642974, klijspost@hetnet.nl GRATIS PARKEERGELEGENHEID

â&#x153;

Antiekrenovatie Hans Swanenberg


NIEUWE CV-COMBI KETEL?

BESPAAR DIRECT OP UW ENERGIEREKENING!

HOUD

ONDER

ZONNEPANELEN

De ecoTEC plus, het meest efficiënte toestel van VAILLANT

HUUR

Door Vigar geïnstalleerd van het dak tot in de meterkast!

j Ook voor u hebben wi g! sin los op re lba taa be een

LEASE KOOP

U huurt al een hr-ketel voor minder dan 1 euro per dag!

NEDERLAND KIEST VOOR DE ZON UÊ6 ,11,Ê UÊ 8 - Ê

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE

Bezoek onze vernieuwde website:

DOMINÉSTRAAT 3 - 4701 JC ROOSENDAAL - TEL 0165 - 53 64 04

WWW.VIGAR.NL

UÊ6 ,""* UÊ" ,"1

VAN VERWARMINGS- EN WARMWATERTOESTELLEN

BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

14 * EIGEN FABRICAGE EN TOONZAAL * ALLE STIJLEN EN MODELLEN OP MAAT GEMAAKT * TOTALE RENOVATIE * KLEIN BEDRIJF MET GROTE MOGELIJKHEDEN AL GEBREIDE TOONZA

BEZOEK ONZE UIT

INDUSTRIEPARK - RIJKMAKERLAAN 13 - 2910 ESSEN (B) - TEL. 00323-677.31.98

WWW.KEUKENSKONINGS.BE

Ook voor verticuteren, kalk en gazonmest

Jan Jochems HANDEL

EN

TRANSPORT

TE KOOP:

Bestratingsmaterialen en sierkeien,

100% rund RUNDERGEHAKT ½KILO 1.99

SCHOUDERKARBONADE 1KG 2.99 PAARDENRIBLAPPEN 1KG 3.99 GEPANEERDE SCHNITZELS 1KG 3.99 DRUMSTICKS 2KG 4.99 BLANKE SCHNITZELS 1KILO

GEBRADEN

KIPFILET 100GR

INDISCHE SATÉSALADE

FRICANDEAU KIP 49 99 V.D. HAM 4. 3. KARBONADE 4.99 1KILO

1.29

3KILO

100GR

0.95

ACHTERHAM 100GR

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL

1.29

speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

BUXUS

TAXUS

3 jarig - 25/35 cm

20/40 cm

€ 0.50 per stuk

€ 0.40 per stuk

Zundert, 076-5973377

Zungu en zijn broertjes hebben van HomePlan een nieuw huis gekregen en vieren feest. HomePlan bouwt huizen voor aidswezen in Zuid-Afrika. Winnie viert geen feest, zij wacht nog op haar huis. Er wachten nog heel veel kinderen op een huis. Bouwt u mee?

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Meer weten? www.homeplan.nl

VERHUUR:

Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3

ZUNGU VIERT FEEST

SMS HOME AAN

naar 5757 en steun HomePlan met 3 euro per maand

Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Om biologisch eten voor iedereen nog bereikbaarder te maken, organiseert Dé biologische supermarkt van Nederland van 1 april t/m 19 mei in al haar winkels

Kennisgeving beschikking

De Gezonde Prijsweken

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Elke week ontvangt u 50% korting op de favoriete producten van een EkoPlaza ambassadeur

Reguliere voorbereidingsprocedure

Deze week de 7 keuzes van Nicolien Sauerbreij

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend. Bedrijf: Locatie:

Vliegbasis Woensdrecht (49G01) Kooiweg 40-41, 4631 SZ Hoogerheide (gemeente Woensdrecht) Activiteit: Bouwen Voor: Het optrekken van een volledige 60 minuten WBDO-wand met bijbehorende dubbele deur Aanvraagdatum: 17 december 2012 Besluitdatum: 25 maart 2013 Verzenddatum: 25 maart 2013 Zaaknummer: 98411733 Inzage U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam, op werkdagen van 8.30 uur tot 16.00 uur na telefonische afspraak: 010 - 246 86 21. Bezwaar Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, o.v.v. AWB-bezwaar, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. Inlichtingen De heer R.W. Toth van de DCMR, telefoon 010 - 246 83 06. Deze kennisgeving is ook geplaatst op www.overheid.nl onder https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant. DMS-nummer: 21547807.

Zonnebloem of olijfolie

Houdbare melk

Vegetarische paté

EkoPlaza zonnebloemolie, olijfolie mild en extra vierge

Zuivelrijck biologische halfvolle melk

EkoPlaza vegetarische paté naturel, tomaat-maïs en champignon

1 liter 4.49/7.79/7.99

1 liter 1.49

125 gram 1.99

Studentenhaver en dadels

Bonen

Horizon studentenhaver en dadels

La Bio Idea kidneybonen en witte bonen

225/250 gram 2.95/2.49

400 gram 1.49

Bouillonblokjes

Vruchtensappen

Healthy planet alle varrianten

EkoPlaza alle 1 liter pakken

6 blokjes 0.99/1.19

1.69/1.99/2.49

0.74

0.99

0.74

“Ik ben Nicolien Sauerbeij, Olympisch kampioene snowboarden. Ik train me dagelijks een slag in de rondte voor Sochi 2014, maar zonder goede voeding is het niet vol te houden op dit niveau. Daarom voor mij, EkoPlaza.”

Wassenaarstraat 32, Bergen op Zoom

www.ekoplaza.nl

Actieweek loopt van 1 april t/m 7 april 2013

Te Koop


Overbodig.

Wat je al hebt, heb je niet nodig. In de gemeente Woensdrecht wordt de laatste tijd veel gesproken over glasvezel. Volgens de aanbieders hĂŠt alternatief voor kabel. Maar is dat wel zo? De Consumentenbond vergeleek onlangs uw kabel met glasvezel. Conclusie: met kabel bent u even goed voorbereid op de toekomst als met glasvezel. Overstappen is dus overbodig. Want wat je al hebt, heb je niet nodig. Lees de belangrijkste conclusies op ziggo.nl/overbodig


TRENDY

HEIDRUN

SPIDERMAN

hoog model maten 36-41

zware kwaliteit transparant kunststof

100% katoen maten 92-128

OPBERG BOX met klapdeksel

DAMES GYMPEN diverse kleuren

JONGENS SHIRT diverse prints

IN H O U D 10 0 L IT E R !

2.99 5.49 idem inhoud 60 liter

3.49

SPECTRUM

ZOMERSE

PLAFOND VERF extra mat

DAMES JURK diverse modellen

voor een streeploos resultaat 4 liter

anti-spat VERF SET 3-delig

1.99

AXE

AFTER SHAVE diverse geuren

en prints one size

E U R O P E S E IT ! E T O P K W A L IT

12.49

100 ml

Elders 3.99 6.99

WILGENTEEN

BALKON MAND ovaal of

7.99

Elders 7.99 8.95

NOSTALGISCH

3.49

TUIN GEREEDSCHAP keuze uit: schep, klauw en krabber om uw tuin weer voorjaarsklaar te maken

2.49

rechthoekig 46x20x16 cm

Elders 1.99 2.79

HEGRON

0.79

BAD & DOUCHECREME dermoprotector of silky milk

2 L IT E R

idem 56x22x17 cm

3.79

%(5*(123=220Â&#x2021;.DVWDQMHODDQ %5('$Â&#x2021;5DW9HUOHJKVWUDDW %5('$Â&#x2021;7UDPVLQJHO &+$$0Â&#x2021;%DDUOHVHZHJ

2.99

Elders 3.35 4.99

',17(/225'Â&#x2021;5DDGKXLVSOHLQD (77(1/(85Â&#x2021;0DUNW *,/=(Â&#x2021;6WHHQDNNHUSOHLQ .$$76+(89(/Â&#x2021;+RRIGVWUDDW

2.19 2267(5+287Â&#x2021;$UHQGVKRI 266(1'5(&+7Â&#x2021;'H%URXZHULM 5,(/Â&#x2021;'RUSVWUDDWD

Elders 5.99 6.95

GEBRUIKSKLAAR

1.69

ONKRUID BESTRIJDER 750 ml

Natural MIEREN LOKDOOS SET/2

T O P K W A L IT

1.99

UITZOEKEN

SPEEL GOED waterbal bomb,

E IT !

3.19

insectenbox, knalraket, snorkelset of Die cast tractor

Elders 2.49 3.99

GO & CAMP

VOUW STOEL diverse kleuren

1.29

in opbergtas gemakkelijk mee te nemen 81x51x51x42 cm

Elders 8.95 10.95

5,-6%(5*(1Â&#x2021;6W%DYRVWUDDW 5226(1'$$/Â&#x2021;%RXOHYDUGI 7,/%85*Â&#x2021;7URXZODDQ

5.39 7,/%85*Â&#x2021;'--LWWDVWUDDW :$$/:,-.Â&#x2021;,UHQHVWUDDWD =(9(1%(5*(1Â&#x2021;=XLGKDYHQD

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 31-03-2013 t/m za. 06-04-2013 in Nederlandse filialen.

trendy HEREN GYMPEN maten 41-45


IVN Groene Zoom

Geocaching event in Putte PUTTE - Op vrijdag 26 april en zaterdag 27 april houdt Team PGE het eerste PGE-event in Putte. Wie en wat is GPE? PGE staat voor Puts Grens Event en is een Geocaching evenement georganiseerd door een groepje geocachers. Tijdens het event komen er nieuwe caches uit die voor dit event gemaakt zijn. Deelnemen aan dit event kan als je de beschikking hebt over een GPS of een smartphone met GPS antenne. Mensen die al aan geocachen doen kunnen zich al aanmelden. Voor mensen die wel eens meer willen weten over geocachen houden we op zaterdag 13 april een kennismakingsmiddag. We leggen uit wat geocachen is en vooral hoe het werkt. Een aantal ervaren geocachers zullen aanwezig zijn. Wij zijn ook druk doende om op die middag extra GPS’en te hebben. Veldwerk Nadat we de geïnteresseerde kennis hebben laten maken met het echte “veldwerk” laten we ook zien hoe je je kunt aanmelden en dan op 26 en 27 april mee kunt doen. Aanmelden voor de 13e kan op www. team-pge.nl. Om je voor het event aan te melden moet je naar www.geocaching. com gaan en je aanmelden bij GC42Z99

en / of GC42Z9B? Voor het event hebben we ook speciale coins laten maken. Deze zijn tot begin april te bestellen. Wat is Geocaching Geocaching is een avontuurlijk spel voor GPS gebruikers. Deelnemen met schat zoeken, op z’n Engels ‘cache hunt’, is een goede manier om de voordelen en de prachtige mogelijkheden van een GPS te leren kennen. Het basisidee is dat personen en organisaties/verenigingen (denk hierbij aan bijv. de scouting) caches verstoppen over de hele wereld en de locaties van deze caches delen door op internet hun exacte positie te melden. Andere GPS gebruikers benutten deze coördinaten om deze caches te vinden. Is de cache eenmaal gevonden, dan geeft de cache, oftewel schat, z’n geheimen prijs en beloont de vinder met een variëteit aan beloningen. Aan de vinder wordt gevraagd iets uit te cache te nemen en hiervoor in de plaats weer iets achter te laten. Wat is een GPS ontvanger Een GPS ontvanger (ook wel kortweg GPS genoemd) is een elektronisch apparaat wat je exacte positie op aarde kan weergeven. Coördinaten worden uitgedrukt in lengtegraden (Longitude) en breedtegraden (La-

titude). Je kan de GPS gebruiken om van punt A naar B te navigeren. Sommige GPS ontvangers hebben een display waarop ze kaarten kunnen laten zien, een ingebouwd elektronisch kompas, spraaknavigatie: dit alles afhankelijk van de complexiteit van de unit. Je hoeft niet alle ins en outs van de GPS te kennen om het spel Geocaching te spelen. Alles wat je moet doen, is het invoeren van een zogenaamd ‘Waypoint’, oftewel de coördinaten van de cache in de GPS zetten. Dit is de plaats van de cache in het ‘veld’. Geocaching groeit Geocaching groeit over de hele wereld razendsnel, ook in Nederland. Jaarlijks komen er ruim 9000 nieuwe Nederlandse caches online en volgens gegevens uit januari 2013 zijn er nu bijna 22000 Nederlandse geocaches, en internationaal circa 2.000.000. Verder zijn er een kleine 35000 actieve geocachers in Nederland. We hebben op onze site een filmpje staan van 2 minuten over de uitleg van Geocaching.

www.ebc.nl

Hotak’68 4 komt aan kop in de derde klasse Sophie Dijkers won al haar partijen. Miranda Vroomen scoorde twee keer en Stefanie van Genegen kwam één keer tot winst. Ze hebben 32 punten en staan vierde in de 2e divisie. Heren 1 speelde thuis tegen FVT, koploper in de derde divisie. Het werd een 6-4 nederlaag. Gert Gosselink scoorde twee keer en Roald Vos won één partij. Het dubbel werd gewonnen. In de stand staan ze op de 6e plaats met 25 punten. Hotak’68 3 speelde tegen Het Markiezaat in Bergen op Zoom. Er werd met 6-4 gewonnen. Stefanie van Genegen, Ton van Oevelen en Ruud Segers kwamen ieder twee keer tot winst. In de 2e klasse staan ze op de vierde plaats met 36 punten. Hotak’68 4 speelde tegen Arnemuiden. Thuis werd met 6-4 gewonnen van de

Learn Dutch ! www.ebc.nl

Ze starten de ochtend om 10.00 uur bij de Stayokay, Balsedreef. De ochtend sluiten ze af om 12.00 uur. In die tussenliggende 2 uurtjes gaan ze een wandeling maken door het bos en onderweg diverse natuur-

koploper. Zij waren maar met 2 spelers opgekomen. Ton Kommers won 2 partijen, Edwin Kommers won één wedstrijd. In de stand in de 3e klasse staan ze nu bovenaan. Het vijfde speelde uit tegen koploper The Back Hands. Er werd met 7-3 gewonnen. Alfons Govers Toon van Loon en Theo den Ouden scoorden ieder twee keer. Het dubbel werd gewonnen. Ze staan op een derde plaats in de vierde klasse. Hotak’68 6 moest tegen Vice Versa ‘51. Ze hebben gewonnen met 7-3. Kevin Verboven kwam drie keer tot winst, Ad Vriens en Nico van Wiltenburg wonnen er twee. Ze staan eerst in de vijfde klasse, met 14 punten voorsprong op de nummer twee. Het zevende speelde thuis tegen Tanaka. Het werd een 6-4 overwinning. Valerie Verkuijl en Patrick van Loon wonnen twee keer, Danny Boogaart één keer. Het dubbel werd gewonnen. Ze staan met 18 punten op de zesde plaats in de vijfde klasse. Het achtste speelde thuis tegen WITAC ’89. Ze verloren met 6-4. Mario Verkuijl scoorde drie keer en het dubbel werd gewonnen. In de stand staan ze op een vijfde plaats met 28 punten. De jongens van het eerste moesten tegen

Rally in Wijk en Aalburg. De uitwedstrijd werd met 8-2 verloren. Floris Dijkers won twee wedstrijden. In de landelijke C klasse staan ze met 18 punten op de zesde plaats. Het tweede speelde tegen Middelburg. Ze verloren de uitwedstrijd met 8-2. Jelle Kuijper kwam één keer tot winst en ook het dubbel was voor Hotak’68. Met 38 punten staan ze in de 3e klasse junioren op een tweede plaats. Hotak’68 3 speelde In Roosendaal tegen ODT. Het werd een 8-2 nederlaag. William van Nieuwburg en Kevin Bruggeman wonnen ieder één partij. In de 5e klasse junioren staan ze met 22 punten op de vijfde plaats. In Kloosterzande speelde Jeugd 4 tegen SAR’72. Er werd met 7-3 gewonnen. Kim van Hoek won drie keer, Roy de Nijs en Stijn Koolen wonnen ieder twee keer. Ze hebben nu 36 punten en staan daar mee op de derde plaats in de 4e klasse aspiranten. Het vijfde speelde in Roosendaal tegen ODT. Ze verloren met 6-4. Sabine van Hoek en Merel van Oosterhout scoorden ieder twee keer. Met 21 punten staan ze op de vijfde plek in de 4e klasse aspiranten. Meer info op www.hotak68.nl.

locatie.ossendrecht@hetnet.nl. Parochie De Bron inz. Ossendrecht. Vrijdag 5 april 14.00u Aanbidding in de Adolphinekapel. Zaterdag 6 april 13.00u Huwelijksviering Johan Jansen en Lara v.d. Bergh. Zondag 7 april 11.00u Woord- en communieviering met caritascollecte. Voorganger: diaken E. Bornhijm. Lector: onbekend. Misdienaar: Thomas Borgmeijer. De zang wordt verzorgd door het dameskoor. Intenties: overl. leden RK Bond voor Ouderen; Annie Huijgens als jgt.; overl. ouders Hendrickx-v.d. Veeken; Lia Raaijmakers-Kruf en Keesje als jgt. Dinsdag 9 april 19.00u Eucharistieviering in de Adolphinekapel. Intentie: Constan Jansen als jgt. Gedoopt 24 maart: Marlou, dochter van Rinie Klein en Paulien v. Steenpaal; Char-

lotte, dochter van Sabri Berisha en Sandra v. Steenpaal. Overleden: Dora Gremmen-Machielsen; Dina v. Hoof-de Moor; Adrie Musters.

opdrachten doen. Om je een beetje nieuwsgierig te maken….De onderwerpen zijn o.a. een foto-safari, spel ra, ra, wie ben ik en we nemen een dobbelsteen, potloden en papier mee. Ben je tussen de 7 en 14 jaar oud, interesse in alles wat groen is en vind je het leuk om actief buiten bezig te zijn in de natuur, ga dan eens kijken. Ze gaan naar buiten, vergeet niet je warme kleren en stevige wandelschoenen aan te trekken. Kijk ook eens op www.ivn.nl/groenezoom

Expostie Yvonne Breet in gemeentehuis Hoogerheide

Nauka niderlanzkiego!

‘Het zesde’ nog stee ds op kampioenskoers

HOOGERHEIDE - Dames 2 speelde thuis tegen Docos. Het werd een 6-4 overwinning.

WOENSDRECHT - De kinderen van Natuur en Jeugd van IVN Groene Zoom gaan op pad zaterdag 6 april. Deze keer is het onderwerp ‘Reis door de natuur’.

Abstract in olieverf.

HOOGERHEIDE - Tot 11 mei exposeert Yvonne Breet haar schilderijen in het gemeentehuis in Hoogerheide. Yvonne schildert vanaf 2005 en heeft de St Lucas Academie in Antwerpen doorlopen. Zij is in juni 2012 afgestudeerd met werken in olieverf. Haar schilderijen zijn figuratief, realistisch, surrealistisch en abstract. Portretten die zij van haar kinderen en kleinkinderen heeft geschilderd geven

een duidelijk beeld van haar talent. Verder haalt zij haar inspiratie uit de natuur, vooral de zee is een grote inspiratiebron. Zij brengt veel tijd door op het water. Haar grote hobby zeilen kan zij daardoor goed combineren met haar schilderkunst. Zij brengt van haar reizen kleine voorwerpen mee die zij in haar schilderijen kan verwerken. Yvonne heeft geëxposeerd in België en Nederland o.a. met Stichting uit de kunst Woensdrecht. Het is zeker de moeite waard deze kleurrijke expositie te bezoeken. U kunt hiervoor dagelijks terecht tijdens de openingstijden van het gemeentehuis en het Kloosterhof. De expositie bevindt zich op de galerij en is vrij toegankelijk. Informatie: djybiker@gmail.com.

Leer nu Nederlands ! www.ebc.nl

VV ODIO Uitslagen jeugd Zaterdag 30 maart Vosmeer C1-ODIO C1 0-2 Grensw. D1-ODIO D1 5-1 WHS D1-ODIO D2 1-10 ODIO E1-Thol.Boys E2 1-4 ODIO E2-METO E4 1-2 ODIO ME1-Unitas’30 ME1 1-0 ODIO F1-Klundert F1 6-2 ODIO M1-METO M1 1-4 Halsteren F4-ODIO F2 0-2 Uitslagen senioren Zaterdag 30 maart SC Gastel 4-ODIO 2 4-1 ODIO 3-BSC 9 3-0 METO 5-ODIO 4 4-1 BVV’63 6-ODIO 5 4-1 ODIO 6-Dosko 9 1-2 Vivoo Da 2-ODIO Da 1 0-2 Programma jeugd Zaterdag 6 april

09.30 Cluzona M1-ODIO M1 09.30 ODIO F1-Unitas’30 F2 10.15 Halsteren M1-ODIO M2 10.15 R’daal D4-ODIO D2 10.30 Steenbergen F2-ODIO F2 10.45 ODIO E1-Vosmeer E1 10.45 ODIO E2-Smerdiek E2 12.00 Welberg ME1-ODIO ME1 12.45 WVV’67 B2-ODIO B1 13.00 ODIO C1-Unitas’30 C3 14.30 ODIO A1-Sprundel A1

Luijsterburg. Caritas-collecte: tweede schaal is bestemd voor de eigen caritas.

O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand. De 2e collecte is voor de Caritas t.b.v. Noden in eigen parochie. Na deze viering is er gelegenheid achter in de kerk een kopje koffie/thee te drinken.

Programma senioren Zondag 7 april 10.00 ODIO Da 1-Vivoo Da 2 10.00 N.Borgvliet 7-ODIO 6 10.00 Wernhout 4-ODIO 4 10.00 ODIO 3-METO 6 12.00 N.Borgvliet 6-ODIO 5 12.00 ODIO 2-RCS 4 14.30 ODIO 1-Volharding 1

KERKELIJK NIEUWS PAROCHIE DE BRON Pastoor Hans de Kort, 0164-672400, 0612866859. Pastor Bert Grotaers 0164852375, 06-12778986; www.samenkerk. nl O.L.VROUW HEMELVAART HUIJBERGEN Adres: Boomstraat 1 (in de kerk) 4635 CX Huijbergen, 0164-642330, locatie.huijbergen@hetnet.nl Voor parochie-aangelegenheden: Br. Marcus 0164-642650; Mevr. Phielix 0164653565. Misintenties kunnen worden opgegeven bij de receptie van Ste. Marie 0164642650. Zondag 7 april 9.30u Woord- en Communieviering. Voorganger: Diaken E.Bornhijm. Muzikale verzorging: Volkszang. Lectrice: Gerda v. Dijke. Intenties: Frans en Cor Broosus-Goense; Fons Machielsen v.w. zijn verj.; Sjel Verhaert; voor alle zieken in onze parochie. ST. GERTRUDISKERK OSSENDRECHT Adres: Dorpsstraat 7, 4641 HV, t. 672400;

Nederlands op de werkvloer! www.ebc.nl

O.L. VROUW HEMELVAART HOOGERHEIDE Parochiecentrum; Raadhuisstraat 134, 4631 NJ, Hoogerheide, 0164-612521; locatie.hoogerheide@hetnet.nl. Openingstijden parochiekantoor: dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00-11.30u. Zondag 7 april 9.30u Eucharistieviering met als voorganger pastor Jan v. Oers en met zang van het seniorenkoor. Intenties: Helma e.v. Adrianus Verbraak; o.o. Schrauwen v. Linden; jgt. Harry Luijkx; Leny Simons e.v. Jan Wils; Marinus en Josina de Jonge. Dinsdag 9 april 8.30u Eucharistieviering. Voor alle zieke en overleden parochianen. Overleden: Adriana C. de Weert w.v. Gerardus v. Oevelen; Adrianus v. Pul e.v. Maria Bogers; Ben Eikenboom w.v. Mechelien Kouwenberg en partner van Maria PAGINA 22

H. JOSEPH WOENSDRECHT Parochiecentrum: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ, Hoogerheide, 0164-612521; locatie.hoogerheide@hetnet.nl. Zaterdag 6 april 17.00u Woord-en communieviering met als voorganger diaken Egbert Bornhijm en met volkszang. Intenties: voor alle zieke en overleden parochianen. Caritas-collecte: tweede schaal is bestemd voor de eigen caritas. ST. DIONYSIUSKERK PUTTE Intenties en/of mededelingen, indien parochiekantoor is gesloten, graag in een gesloten enveloppe (met daarbij het verschuldigde bedrag) in de brievenbus op het kerkplein (de groene zijdeur). Postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte, 0164602491; locatie.putte@hetnet.nl. Zaterdag 6 april 19.00u Woord en communieviering. Voorganger: Diaken E. Bornhijm. Intenties: t.e.v.

SAINTE MARIE HUIJBERGEN Eucharistie: Zondag 09.30u. Weekdagen 08.00u.: Behalve op zaterdag. Contactpersoon Br. Marcus de Deijn. Ingang kapel via Staartsestraat 2a. PROTESTANTSE GEMEENTE WOENSDRECHT Kerkgebouw: Dorpstraat 10, 4631 HW, Ossendrecht, 0164-672991, info@pkgw.nl, www.pkgw.nl Zondag 7 april 9.45u: ds. Sj. Van der Zee uit Sleeuwijk CEL-KERK ‘Levend Woord Brabant-Zeeland’ Pastors: Jorden & Debora Spijker, Plantagelaan 8, 4631 CS Hoogerheide, 0164612927, jordenspijker@home.nl, www. lwgbz.nl


Het Glymes Consort zingt Dietrich Buxtehude OSSENDRECHT - In een volle Protestantse kerk zong afgelopen zaterdagavond het Glymes Consort, een groep vocalisten en begeleiders op viool, klavecimbel en violoncel, een trombone en een voorloper van een fagot het aan Gustaf Gruben (hofmeester aan het

Zweedse Hof) opgedragen werk â&#x20AC;&#x153;Membra Jesu Nostriâ&#x20AC;?. De Protestant Dietrich Buxtehude gebruikte hiervoor een aan Bernhard van Clairvaux (1090-1153) toegeschreven zevendelige tekst waarbij een mystieke meditatie opgeroepen werd aan de

hand van de verschillende onderdelen van het gekruisigde lichaam van Christus. De muziek van Buxtehude weet tot vandaag krachtige gevoelens op te roepen waarvoor de juiste woorden ontbreken. Ook nu nog in de kerk te Ossendrecht. Na aďŹ&#x201A;oop klonk er een welverdiend daverend applaus.

De juiste weg!

Ben je op zoek naar een uitdagende, gevarieerde job in de wegenbouw? Werk je graag buiten en steek je graag de handen uit de mouwen? Hou je niet van ďŹ les?

BRIDGE BRIDGECLUB WBM Familyland uitslag 25 maart, A-lijn: 1. A. Borreman-J. Goossens 59,58%; 2. R. Bos-C. Catry 56,67%; 3. M. v. Giels-C. Pijnen 55,00% B-lijn: 1. W. Emke-P. v/d Poel 65,63%; 2. N. Middag-B. Veenman 54,69%; 3/4. Echtp. v. Loenhout en J. Wouters-S. Fontein 51,04% BC FOUR ACES Uitslag dinsdagavond 26 maart, Groep-A: 1. dms. Marian Hamers-Nijssen & Tonnie Oosterwaal 62.85%; 2. epr. Margo & Peter Thomassen 62.15%; 3. dhrn. Ali Kurt & Joep Matthijssen 61.46%; 4. epr. Bea & Ton Mouwen 58.33%; 5. mevr. Marian Kools & dhr. Jan Pigmans 51.39% Groep-B: Gedeelde eerste plaats met 60.00% dms. Annelies Leijgraaff & Tineke Mulder en dms. Barbara v, Es & Gonnie v/d Laan-v. Ruijven; 3. epr. Marjolijn & Harrie Vermeulen 55.42%; 4. dms. Bep Jansen-Kiebert & Corrie Rombouts 52.08%; 5. dms. Joke Hagenaars & Jopie Vale-Verhoeven 50.42% Groep-C: 1. dms. Nel Friedericy-Hamerslag & Joke Goossens 63.54%; 2. dms. Addy Bom & Anja KraaijenoordVerheugt 61.46%; 3. dhrn. Marius Wierickx & Jim Haaksma 61.25%; 4. dms. Corry Jongmans & Ria Overbeeke-de Jaeger 59.38%; 5. dms. Julia v. Dijk-v. Bergen & Yvonne Broekhoeven 57.81% BRIDGECLUB T MARKIEZAAT

Maandag 25 maart, groep A: 1. Jan v. Huffel-Partner 64,86, 2. Jos Lenders-Ludo v. Wellen 61,22%, 3. Karel Bartelen-Jan de Rooij 57,47%, 4. Corry Buuron-Corry Milius 56,67%, 5. Toine Buckens-Jaap Boltjes 53,40% Groep B: 1. Johan Moonen-Loed Weys 65,94%, 2. Leny Bartelen-Corry Snelders 57,25%, 3. Wil Hagenaars-Christina Koek 54,35%, 4. Elly Pijnen-Jenny Weijdt 52,54%, 5. Helmi Beets-Rina Buckens 51,09% Groep C: 1. Marian Wijt-Marius Wierckx 62,92%, 2. Diny v. Haaren-Maggy Canne 61,67%, 3. Mia en Cees Petersen 54,17%, 4. Bob v. Daele-Jeannette v. Hooydonk 52,92%, 5. Nell de JongNel v. Egmond 50,83% BELLEVUE BRIDGE Woensdag 27 maart, groep A: 1. Paula Suykerbuyk-Linda Voorn 60,42%, 2. Ludo v. Wellen-Partner 59,38%, 3. Elly Pijnen-Willem Frasl 59,06%, 4. Lau v. Geel-Peter Sanders 57,03%, 5. Maloes Serre-Franka Stoutjesdijk 55,21% Groep B: 1. Jan v. Es-Ad Schouw 60,71%, 2. Diane Bergmans-Jo de Kort 58,93%, 3. Ineke Jansen-Jose Mattheussens 55,95%, 4. Elly v. Aken-Joke Jacobs 55,36%, 5. Irene en Jan v.d. Broek 54,76% BC BERGEN OP ZOOM Wintercompetitie, uitslagen 26 maart, A-lijn: 1. Sylvia Schloser-Jan-

VAARBEWIJSCURSUS Roosendaal - Breda - Bergen op Zoom Willemstad - Lage Zwaluwe - Dongen Etten-Leur - Rotterdam START BEGIN MAART Spoedcursus op zaterdag Telefoon 0165-546707

WWW.YACHTCONSULT.COM.

Waarom werk je dan nog niet bij ATF?

nie Custers 64,92%; 2. Ed Drijver-RenĂŠ de Heer 60,17%; 3. Wilma DekkersTheo Groenewoudt 57,50%; 4. Tommy Hagenaars-John Custers 54,75%; 5. Plony en Jan Goossens 53,25%. B-lijn: 1. Tineke Nuijten-Paula Suijkerbuijk 59,58%; 2. Meis Suijkerbuijk-Els Willemsen 59,17%; 3. Annie HertogsKris Jacobs 56,67%; 4. Jac en Sitta v. Loon 53,75%; 5. Luuk Hertogs-Frans v. Haperen 53,33%. C-lijn: 1. Adrie de Wit-Jan de Jonge 63,75%; 2. Rita en RenĂŠ Jacobs 62,92%; 3. Ted Blom-Christ v. Nieuwburg 61,25%; 4. Annie Dries-Joyce lâ&#x20AC;&#x2122;Hoest 52,92%; 5. Nellie en Jan v. Hoof 52,50%. BC Bergen op Zoom houdt op zaterdagmiddag 4 mei een drive t.b.v. Hospice de Markies. Aanmelden: k_clements@ online.nl of 06-10848320. BC A LA CARTE Wintercompetitie, uitslagen 28 maart, A-lijn: 1. Wim de Haas-Aart Kapteyn 60,63%; 2. Tommy HagenaarsTon Suijkerbuijk 57,81%; 3. Frits Hobbelen-Theo Groenewoudt 56,77%; 4. Mieke Hertogs-Piet Heemskerk 55,63%; 5. Marian Kools-Adri v. Kaam 54,69%. B-lijn: 1. Hans Keitz-Luuk Hertogs en Roos Bril-Bert Ravensbergen 62,50%; 3. Bernadette v. Rooijen-Evert Jansma 53,13%; 4. Plony Goossens-DesirĂŠe v. Wijnen 50,52%; 5. Toke en Frans Dons 50,00%

Wij zijn op zoek naar: 1  1  1    

1   

 1  

 Wij bieden je: Vast contract voor onbepaalde duur, eventueel bijkomende opleidingen, goede arbeidsvoorwaarden, geregeld vervoer van en naar de werf, loon naargelang je inzet en prestaties.

&+)** Stuur een sollicitatiebrief met CV naar jobs@atf.be of bel naar: 0113-82 02 47 ATF NV ¡ Linda Mertens ¡ Putsebaan 5, 2040 Zandvliet ( g r e n s O s s e n d r e c h t N L ) Meer info over de openstaande vacatures vindt u op www.atf.be

DE SCHANS TUINSCHERMEN betonsysteem | tel. 0164 686418 www.deschanstuinschermen.nl

Where retail comes to life

HEMI bv, gevestigd te Tholen, is een internationale winkelinrichter, opgericht in 1968, die zich gespecialiseerd heeft in de inrichting van grootwinkelbedrijven als ANWB, Blokker, Bruna, Hans Anders, HEMA, Intertoys, M&S mode Mediamarkt en Praxis. Het leveren van een totaalpakket van ontwerp tot montage, maximale EHWURNNHQKHLG ELM GH RSGUDFKWJHYHU HQGH Ă&#x20AC;H[LELOLWHLW YDQRQ]H PHGHZHUNHUV zijn bepalend voor ons succes. We werken vanuit een diepgaande kennis van de opdrachtgever en denken in professionele totaalconcepten. HEMI bv heeft al jarenlang een gevestigde naam en reputatie in de professionele internationale markt.

...VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS...

KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

Om ons succes verder uit te breiden zijn wij op zoek naar

 Â&#x2021;$66,67(1792250$1/2*,67,(.&(17580 Â&#x2021;352-(.7/(,'(5 Â&#x2021;:(5.9225%(5(,'(5,0267(.(1$$5

Wilt u op een leuke manier wijzer worden?

Roselina

Bij ons kunnen bedrijven en particulieren terecht voor erkende opleidingen, trainingen en workshops die leuk en leerzaam zijn om te volgen o.a.:

Voor verdere informatie raadpleeg onze internetsite www.hemi.nl

Workshops Communicatie â&#x20AC;&#x2DC;een goed gesprek met lastige typesâ&#x20AC;&#x2122; (19 april)

*HwQWHUHVVHHUG"

Alleen een hond heeft een baas (coachend leidinggeven, 7 juni)

Stuur uw CV met motivatie naar HEMI bv, t.a.v. W. Goorden, Postbus 59, 4690 AB Tholen, of per mail naar wgoorden@hemi.nl.

Notuleren met de laptop (5 april) Word voor gevorderden (12 april) Functies en Formules in Excel (31 mei) Rapporteren en Analyseren in Excel (26 april) Plannen en organiseren in Outlook (21 juni) +HW0\VWHULHYDQ)LQDQFLsQ ÂżQEHJULSSHQMXQL

Coaching & OfďŹ cemanagement

Stoppen met piekeren (31 mei) Kantooropleidingen Financieel Administratief Medewerker start 18 april Commercieel Administratief Medewerker start 18 april

Energieweg 11B

Managementassistente start 22 april

4691 SE THOLEN

Secretaresse start 21en 22 mei

Telefoon: 0166-603036 GSM: 06-20626810

Overige trainingen Notuleren start 21 mei Timemanagement start 10 mei

E-mail: roselina.langius@tisca Internet: www.roselina.nl

Lorentzweg 20 4691 SR Tholen Telefoon:

0166-603036

E-mail: info@roselina.nl Internet: www.roselina.nl

Management start 22 april Marketing start 22 april Klantcontacten start 18 april CommerciĂŤle administratie start 22 april

Wij zijn erkend opleider voor LSSO, Nemas en de Associatie. Wij sturen u graag informatie toe, ook is een (kosteloos) intakegesprek mogelijk.

 

BHV basis Opleiding

1 dag (excl. btw)

1 dag i.c.m. E-learning. Schrijf je in voor de cursus van 22 mei 2013

Âź225,-


www.bedtime.be/acties De boxsprings en matrassen van onze Sleep & Dream collectie zorgen voor een perfecte lichaams-ondersteuning zodat u uitgerust wakker wordt. Kom proefliggen, u voelt direct het verschil. En met de Sleep&Dream tevredenheidsgarantie* kan u zelfs op beide oren slapen. Nu boxspring Jubilee, 180x200, incl. hoofdbord en matrassen, voor €2.799 (ipv €3.717). Opties: meerdere afmetingen en kleuren leverbaar, ook extra lang en elektrisch verstelbaar.

Boxsprings - Bedden - Matrassen Kasten - Dressings - Maatwerk - Eigen atelier

bedtime

Spijker 57 # ESSEN [BE] www.bedtime.be

OPENINGSUREN weekd. + zaterdag 10 - 18u. vrijdag gesloten ZONDAG OPEN 13-17u.

* voorwaarden in de winkel

SLAPEN IS ONS VAK

DW_20130403