Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

O P L AG E :

W O E N S D R E C H T S E

27 MAART 2013 WEEK 13

Uitgeverij

9800

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AUTO’S

AA

Zundert

I SPORT

Volg ons via twitter: @WoensdrechtsBode

SPORTPARK TEGENOVER DE BIEZEN NIET HAALBAAR

Te l .

076

599

8 111

KERKELIJK NIEUWS

ONDERZOEK VERPLAATSING KAZERNE EN GEMEENTEWERF

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

AUTOKIEVIT UW RENAULT-DEALER NU OOK IN BERGEN OP ZOOM WWW.AUTOKIEVIT.NL

ABRAHAM DE HAANSTRAAT 9, TEL. (0164) 23 69 52

Afspraak gemeente kan ook ‘s ochtends

Uur langer profiteren van daglicht

WOENSDRECHT - Vanaf 1 april kunnen inwoners van de gemeente Woensdrecht ook ‘s ochtends een afspraak inplannen op het gemeentehuis. De gemeente kent nu al de mogelijkheid om in de middaguren een afspraak te maken, maar die dienstverlening geldt nu voor de hele dag, vanaf 08.30 uur tot 16.45 uur. “Daarmee kunnen we de wachttijd voor onze inwoners aanzienlijk verminderen. Bovendien kan het aantrekkelijk zijn om vlak voor het werk nog langs het gemeentehuis te gaan”, meent burgemeester Marcel Fränzel. Een afspraak maken kan tot 24 uur van tevoren via de Servicelijn (tel. 14 0164). De vrije inloop in de ochtend blijft bestaan.

In de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 maart gaat om 02.00 uur de zomertijd weer in. We zetten de klok dan een uur vooruit. Een handig ezelsbruggetje voor wie altijd diep moet nadenken of horloges, wekkers of pendules nou vooruit of terug moeten: in het VOORjaar gaat de klok een uur VOORuit. Over zeven maanden gaan we pas weer terug in de tijd. Tot de nacht van 26 op 27 oktober profiteren we van een uur langer daglicht.

Avond over alcohol, cyberpesten en drugs

Vier tips na uitzending overval Korteven

HOOGERHEIDE - Cyberpesten, gamen, alcohol, drugs en jeugdcriminaliteit zijn zaken waarmee ouders mee te maken kunnen krijgen als hun kind naar de middelbare school gaat. Om schoolverlaters en hun ouders goed voor te bereiden op de overgang naar het voortgezet onderwijs, houdt de gemeente Woensdrecht samen met de acht basisscholen in de gemeente, de politie, bureau Halt, GGD, Novadic-Kentron en het Centrum Jeugd en Gezin op maandag 8 april een thema-avond in mfc Het Kloosterhof. De avond vormt meteen de afsluiting van een project dat de leerlingen in groep 7 en 8 op de basisschool hebben gevolgd. De avond begint om 18.30 uur.

HOOGERHEIDE - De uitzending van Bureau Brabant over de brute woningoverval op Korteven bij Hoogerheide heeft tot nu toe vier tips opgeleverd. Dat meldt een woordvoerster van de politie desgevraagd. De politie onderzoekt op dit moment nog hoe bruikbaar de tips zijn. Het opsporingsprogramma besteedde vorige week maandag aandacht aan de woningoverval op 16 januari. Daarbij werd de man des huizes zwaar mishandeld met een koevoet. Op verzoek van het slachtoffer zijn de beelden van zijn verwondingen vrijgegeven. De politie is nog steeds op zoek naar de drie daders. De uitzending is terug te zien via www.bureaubrabant.nl.

Mogelijk zes nieuwe monumenten WOENSDRECHT - Het gemeentebestuur heeft zes panden aangewezen die prioriteit krijgen bij de eventuele benoeming tot gemeentelijk monument. De panden staan op een lijst met 47 objecten die de monumentencommissie heeft voorgedragen om te voorkomen dat de gebouwen gesloopt worden. Door de komst van de Wabo en een wijziging in het bouwbesluit zijn zij niet meer via het bestemmingsplan beschermd. Dat kan wel als zij aangewezen worden als gemeentelijk monument. Om welke zes panden het gaat, kan de gemeente nog niet zeggen. “Eerst worden de eigenaren op de hoogte gebracht”, aldus een gemeentewoordvoerster.

Woensdrecht wil info over stationsgebied WOENSDRECHT - Het Woensdrechtse college heeft de gemeente Bergen op Zoom verzocht om meer inzicht te geven over de gevolgen van de herontwikkeling van het stationsgebied voor de regionale voorzieningen. Bergen op Zoom wil in het gebied in totaal 28000 vierkante meter vloeroppervlakte mogelijk maken voor dienstverlening, detailhandel, horeca, kantoren, onderwijs en joblodges. Volgens een gemeentewoordvoerster wil het Woensdrechtse college daar graag meer informatie over ontvangen. “Met de gevraagde informatie kan Woensdrecht beter inschatten welke gevolgen de ontwikkelingen hebben voor de eigen gemeente.”

WOENSDRECHT - Hans de Waal (links) overhandigt de profielschets voor de nieuwe burgemeester aan Wim van de Donk, commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. Daarmee is de eerste stap in de zoektocht naar een opvolger van Marcel Fränzel gezet. De gemeenteraad streeft ernaar om de nieuwe burgemeester rond 1 oktober te installeren. FOTO HUMPHREY HEKHUIZEN

Woensdrecht kan zich vinden in aanbevelingen commissie

‘Cluster gemeenten Brabantse Wal’ WOENSDRECHT - De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht moeten hun samenwerking op de Brabantse Wal verder intensiveren. Dat staat in het rapport Veerkrachtig Bestuur West-Brabant, waarin geadviseerd wordt plattelandsgemeenten meer te laten samenwerken met de Brabantse steden. Een fusie is daarbij niet direct aan de orde, maar de provincie streeft wel naar maximaal vijf samenwerkende clusters van gemeenten, waar de regio Brabantse Wal er één van is. DOOR RIA VAN MEIR Aanleiding voor het rapport is het groeiend aantal taken dat gemeenten voor hun rekening moeten nemen. De Adviescommissie Krachtig Bestuur Brabant onder leiding van Helmi Huijbregts is daarom met gemeenten in gesprek gegaan om te zien met welke overheden zij het liefst samenwerken. Volgens de commissie moet daarbij de blik ook buiten de provinciegrenzen gericht worden, omdat West-Brabant deel uit maakt van een grensoverschrijdende economie. In Woensdrecht en Zundert gebeurt dat al via het Belgisch-Nederlands Grens Overleg (BENEGO). Daarnaast moeten de kleinere plattelandsgemeenten ook de samenwerking met de Brabantse steden opzoeken om ook binnen alle landelijke en provinciale ontwikkelingen sterk te staan. “In het algemeen levert samenwerking tussen plattelandsgemeenten volgens de commissie onvoldoende resultaat op. Voor voldoende bestuurskracht is

het van belang om de steden te verbinden met het landelijk gebied. Leidend is en blijft dat herindeling van onderop moet komen, al zijn samenwerkingsverbanden of gemeenten vanaf 50.000 inwoners niet uit te sluiten”, stelt de commissie. Aanbevelingen Het rapport ziet de meeste toekomst in een verfijning van de samenwerking tussen Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. Bergen op Zoom mag dan ook wel samenwerken met EttenLeur en Roosendaal, maar die as is ‘aan erosie onderhevig’, meent de commissie. In een eerste reactie op het rapport laat de Woensdrechtse burgemeester Marcel Fränzel weten zich in zijn algemeenheid goed te kunnen vinden in de aanbevelingen van het rapport. “Het voorgestelde cluster Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen is niet onlogisch, omdat Woensdrecht al op verschillende gebieden met deze gemeenten samenwerkt. Woensdrecht streeft naar verdere opti-

male samenwerking en heeft ontwikkelingen ingezet om op eigen kracht in deze samenwerking verder te gaan. Ook zijn wij als grensgemeente zeer positief gestemd over de aanbeveling van stimulering samenwerken met buurgemeenten in Vlaanderen. Wij maken graag gebruik van het aanbod van de provincie om dit verder te versterken. Woensdrecht herkent zich niet in de constatering van de commissie dat samenwerken tussen relatief kleine gemeenten nauwelijks meerwaarde oplevert”, aldus Fränzel. Definitieve reactie Hij merkt op dat het slechts om een voorlopige reactie op het rapport gaat. De definitieve reactie volgt de komende weken. Burgemeester Saskia Bolten van Steenbergen geeft aan het rapport eerst binnen college en raad te willen bespreken, voordat zij met een reactie komt. Dat geldt ook voor de gemeente Bergen op Zoom, dat het rapport deze week in het college bespreekt.

...VOOR HET LAATSTE Zie onze advertentie elders in deze krant

ACTUELE LOKALE NIEUWS...

KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

Fränzel spreekt op congres over drones WOENSDRECHT - Burgemeester Marcel Fränzel heeft als gastspreker opgetreden tijdens een internationaal congres in Rotterdam over de ontwikkeling van een nieuw onbemand vliegtuig. In het grensoverschrijdende 3i-project werken diverse organisaties uit Nederland, Frankrijk, Engeland en België samen aan een nieuwe drone, die ingezet kan worden boven zee. Het onderzoek en de ontwikkeling van het nieuwe toestel gebeurt op het Business Park Aviolanda in de gemeente Woensdrecht. Volgens Fränzel zijn Woensdrecht en West-Brabant klaar voor een volgend project. “De samenwerking rond 3i past prima in de ambitie van Aviolanda.”

Netwerkorganisatie tegen schoolverzuim WOENSDRECHT - De gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Halderberge, Steenbergen en Woensdrecht richten een netwerkorganisatie op om het schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Zo willen de gemeenten er voor zorgen dat alle gemeenten een gezamenlijke werkwijze hebben en dat de scholen een vast aanspreekpunt hebben. Er zal voortaan gewerkt worden met een team met een gezamenlijke visie van beleid en werkwijze om het schoolverzuim tegen te gaan. Leerlingen, ouders en scholen staan in deze aanpak centraal. Voor de regio zal een kwartiermaker worden aangesteld om een plan van aanpak te schrijven.


G OUD IS G â‚ŹLD W W W. G O U D I S G E L D . N L

WIJ BETALEN NU MEER DAN â‚Ź 41,PER GRAM FIJN GOUD*

Uw oude gouden sieraden zijn nog steeds geld waard Misschien heeft u ook wel een doosje met oude sieraden in de kast; ze zijn uit de mode of het zijn erfstukken die u zelf niet draagt, maar die u wel dierbaar zijn, waardoor u niet goed weet wat u ermee aan moet. Wij taxeren en analyseren uw kostbaarheden. Goud en zilver, maar ook diamanten, gouden tanden, munten en EHVWHN/RRSWXHHQVELQQHQGHNRIÂżHVWDDWNODDUYRRUHHQLHGHUGLH van onze diensten gebruik wil maken.

�Mensen hebben vaak dierbare herinneringen aan sieraden; onze goudsmid speelt hierop in door een nieuw uitgekozen sieraad te smeden of bijvoorbeeld een gedenkmunt te maken. Het eigen goud of zilver wordt bij ons ter plekke en onder ogen van de klant omgesmolten. Wellicht heeft u een sieraad met een breuk of kapotte Twijfel nietBij langer. sluiting? Goud is Geld kunt u teUw doosje oude sieraden recht voormet vrijblijvend advies voor al uwuw reparaties en ontwerpen�. kan welverdiende vakan-

Bent u ook aan de wintersport toe?

tie zijn! Het kan zomaar in uw la liggen!

Wij betalen u direct contant de hoogst mogelijke dagprijs. * Prijs is afhankelijk van de dagkoers. * Legitimatie verplicht. * Min. leeftijd 18 jaar.

Bergen op Zoomse Goudbank Wassenaarstraat 44 4611 BW Bergen op Zoom Tel. (0164) 24 32 34

Roosendaalse Goudbank Molenstraat 9a 4701 JK Roosendaal Tel. (0165) 85 22 68

IEDERE VRIJDAG ZUNDERT Hotel de Roskam Molenstraat 1

OPENINGSTIJDEN: Ma. 13.00 - 17.00 uur, Di. Wo. Do. Vrij. en Za. 10.00 - 17.00 uur, Koopzondagen 13.00 - 17.00 uur

Stoppen ! met roken

Taxi MoBoZ

Lasertherapie

Airportservice

De behandeling wordt vergoed. www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

6OORINDIVIDUEELVERVOER

Afslanken met succes! ZOEKT U EEN PARTNER VOOR HET LEVEN?

Tel: 0164-652307 0164-652397 Tel: Mob: 06-12525566 06-12525566 Mob: E-mail:info@moboz.nl info@moboz.nl E-mail: Web: www.moboz.nl Web: www.moboz.nl

Mens & Relatie is er voor u. Maak een vrijblijvende afspraak. Bel: 0165-388816 Lia van der Wel Of 0800-0230595 (landelijk)

Lasertherapie

DE BEHANDELING WORDT VERGOED www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

www.mens-en-relatie.nl UW RELATIE IS ONZE MISSIE erkend AVR / SinglesKeurmerk / Geschillencommissie

a

Levident Putte Zaterdag 6 april van 10:00 tot 15:00 uur Bent u ook toe aan een stralende lach? Ons team heeft een passende oplossing voor al uw gebitswensen. Wij informeren u graag over het klikgebit, de behandelwijze en de vergoedingen door de zorgverzekeraars. Kom langs op onze open dag. Voor iedere bezoeker is er een leuke attentie!

ED

Algemene Tandheelkunde

Vaste prothese

Kroon- en Brugwerk

(spoed)reparaties

Implantologie

Nazorg (controles en advies)

Kunstgebit en klikgebit

www.tandvitaal.nl

Gratis tube kleefpasta voor alle prothesedragers!

O TEG

0 0 1 â‚Ź

Schrijf u op deze dag in voor een klikgebit en ontvang een

tegoed van â‚Ź 100,-

aan gebitsverzorging/-verzorgingsproducten.*

Levident Putte

T

+31 (0)164 - 60 65 88

Antwerpsestraat 41 - Putte

E

putte@levident.nl

Onderdeel van:

* U ontvangt deze nĂĄ plaatsing van het klikgebit. Alleen geldig bij inschrijving op 6 april 2013.

OPEN DAG


ACTUALITEIT

Gemeente kijkt voor clustering voorzieningen ook over grens

Sportpark tegenover Biezen niet haalbaar PUTTE - Het is geen haalbare kaart om de Putse sportvoorzieningen aan de Herenbaan te laten verhuizen naar het gebied tussen de Anjerstraat, Hogebergdreef en Bosstraat. “Het gebied valt onder de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), waardoor het praktisch onmogelijk is om de bestemming te wijzigen”, zegt wethouder Vic Huijgens. Toch ziet het college brood in een clustering van de sport- en onderwijsaccommodaties in het grensdorp. Daarbij richt het gemeentebestuur zich niet alleen op het Nederlandse deel, maar zoekt het ook actief de samenwerking met de Belgische buurgemeenten Stabroek en Kapellen op. DOOR RIA VAN MEIR Het voorstel voor een clustering van sport en onderwijs in de omgeving van multifunctioneel centrum De Biezen was afkomstig van de begeleidingsgroep voor het Putse integraal dorpsontwikkelingsplan (iDOP), die inmiddels is opgegaan in het dorpsplatform. De groep presenteerde in september een plan om de accommodaties en terreinen op het gebied van onderwijs, sport en maatschappelijke activiteiten zoveel mogelijk te clusteren. Zo kan enerzijds het aanbod voor de jeugd vergroot worden, maar kan door een multifunctioneel gebruik ook een kostenbesparing optreden. Grens De verhuizing van de sportparken naar de overzijde van De Biezen blijkt echter niet haalbaar, vanwege de aanwijzing van de EHS. Toch sluit wethouder Vic Huijgens niet uit dat er op een andere locatie geen clustering mogelijk is. “We hebben ons in het haalbaarheidsonderzoek alleen gericht op het voorstel van de begeleidingsgroep, maar mogelijk dat de clustering op een andere locatie wel haalbaar is.” De wethou-

der wil daarbij zijn blik vooral naar het zuiden richten. Volgens hem liggen er kansen om samen met de gemeenten Stabroek en Kapellen te kijken naar het aanbod van alle accommodaties op het gebied van sport en onderwijs in het hele dorp Putte.

‘Clustering op andere locatie wellicht wel haalbaar’ “Leefbaarheid houdt niet op bij de grens. Bovendien biedt een gezamenlijke aanpak mogelijkheden voor extra subsidies, vooral vanuit Europa”, merkt Huijgens op. Accommodatienota Daarbij wordt ook uitgekeken naar de accommodatienota, die momenteel wordt opgesteld. De nota moet duidelijk maken welke gemeentelijke gebouwen en terreinen tegen welke kosten in de toekomst nog levensvatbaar zijn. “De behoefte aan het maatschappelijk vastgoed hangt sterk samen met de demografische en economische ontwikkelingen. Koppeling is niet

Het college ziet wel brood in de clustering van accommodaties en voorzieningen in het grensdorp.

alleen noodzakelijk om een betere samenhang te krijgen, maar ook om te exploitatie te verbeteren. De accommodatienota zal daar uitsluitsel over geven”, stelt de wethouder. Hij verwacht dat de nota nog voor de zomervakantie gereed zal zijn. School Hoewel een nieuw sportpark in de omgeving van De Biezen en de basisschool er

niet in zit, wordt er wel op het gebied van onderwijs steeds nauwer samengewerkt. Volgens Huijgens onderzoeken peuterspeelzaal Duimelotje en buitenschoolse opvang Ratjetoe de mogelijkheid om komende zomer naar de lokalen van basisschool Op Dreef te verhuizen. “Onze buurtsportcoach is ook bezig met het verdiepen van de samenwerking. Hij krijgt daarnaast steun van de vrijwilli-

ARCHIEFFOTO

gersmakelaar die bezig is met een uitgebreid netwerk voor de ondersteuning van vrijwilligers voor (sport)verenigingen en buurtactiviteiten, zodat ook op die manier meer samenwerking ontstaat.” Ilse Stecher, voorzitster van het Putse dorpsplatform, laat in een reactie weten dat het platform zich intern nog over het collegestandpunt moet buigen.

Verhuizing wenselijk voor ontwikkeling omgeving Scheldeweg

Onderzoek verplaatsing brandweer en gemeentewerf HOOGERHEIDE - De gemeente Woensdrecht blijft zoeken naar middelen om de brandweer en de gemeentewerf aan de Scheldeweg te verplaatsen naar een locatie elders in de gemeente. De verplaatsing van beide voorzieningen was opgenomen in het masterplan voor Hoogerheide, maar die wens blijkt binnen de huidige middelen niet haalbaar te zijn. Om de ontwikkelingen rond de Scheldeweg niet tegen te houden, heeft de gemeente beide functies nu flexibel meegenomen in het plan, dat de basis vormt voor de subsidieaanvraag vanuit het investeringsprogramma Landschap van Allure.

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

www.internetbode.nl

De eventuele verplaatsing van de kazerne en de gemeentewerf is flexibel opgenomen in het plan om andere ontwikkelingen rond de Scheldeweg niet tegen te houden. FOTO HUMPHREY HEKHUIZEN

DOOR RIA VAN MEIR Uit een haalbaarheidsstudie naar het masterplan voor Hoogerheide is gebleken dat het plan alleen uitvoerbaar is mits de brandweer en gemeentewerf niet verplaatst worden. Hoewel die conclusie geen streept trekt door de woningbouwplannen langs de Scheldeweg, ziet het college de functies liever uit het gebied verdwijnen. “Vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening en de algehele kwaliteit van het gebied blijft het echter wenselijk om beide functies te verplaatsen vanwege de hinder die zij veroorzaken”, stelt het gemeentebestuur in een voorstel aan de raad. De verplaatsing van de kazerne en gemeentewerf is echter niet te bekostigen uit de verwachte grondopbrengst van het grondbezit aan de Scheldeweg. Ook de herontwikkeling van de locatie van de gesloopte Edward Jenner Mavo biedt onvoldoende budget om verplaatsing te financieren. Woningbouw Beide functies zijn daarom nu nog flexibel opgenomen in het plan, maar als er wel budget gevonden wordt, dan ziet de gemeente ze het liefst plaatsmaken voor woningbouw en extra parkeerruimte om de Raadhuisstraat te ontlasten. Het noordelijke talud van het viaduct zal daarbij behouden blijven als uitkijkpunt over de Noordpolder.

De omgeving achter de RaadhuisPassage krijgt volgens het masterplan een parkachtige inrichting over de Brabantse Wal, waar eveneens ruimte is voor woningbouw. De Scheldeweg krijgt meer het karakter van een wijkontsluitingsweg en kruist niet alleen met de Onderstal, maar volgt ook een klein stuk het traject van die weg. Subsidie De herontwikkeling van de Scheldeweg en omgeving is vorig jaar in een stroomversnelling gekomen, doordat het herstel van de Wal is opgenomen in het provinciale investeringsprogramma Landschap van Allure. De totale kosten voor het afbreken van het viaduct bedragen ruim vier miljoen euro, maar via Landschap van Allure verwacht de gemeente ruim 1,7 miljoen euro subsidie te ontvangen. Het overige bedrag legt de gemeente zelf bij. Zo’n 1,8 miljoen euro is al opzij gezet voor het project, maar het college vraagt nu aan de gemeenteraad om nog eens ruim één miljoen euro te reserveren om de ontwikkelingen in gang te zetten. Als de raad donderdag 28 maart instemt met dat voorstel, kan het project officieel worden ingediend bij de provincie. Die neemt naar verwachting deze zomer een definitief besluit over het toekennen van de subsidie, zodat de herontwikkeling van de Scheldeweg begin volgend jaar tot uitvoering kan worden gebracht.

Garagedeuren Leverbaar in hout - kunststof en staal. Volg ons op Twitter: @WoensdrechtseBode.

VOORJAARSACTIE Bij aankoop van actiemodellen garagedeuren GRATIS elektrische bediening en een kleur naar keuze. Vermeld de code “lente” bij uw offerteaanvraag (voorjaarsactie is geldig t/m 30 april 2013)

Showroom open op afspraak. Struikhei 29, Sprundel 0165-387335 s www.romass.nl s contact@romass.nl PAGINA 3


Gezond afvallen en toch genieten! de Wildebrand aanpak!

Informatieavond Woensdag 27 maart van 18.30 tot 20.30 uur. Locatie: Wildebrand, Auvergnestraat 27, Bergen op Zoom. De toegang is gratis en u wordt vrijblijvend geĂŻnformeerd tijdens een inspirerende en informatieve bijeenkomst. Presentaties door al onze deskundigen!

voor meer informatie:

www.wildebrand.nl

TIMMERWERKPLAATS

STUCADOORSBEDRIJF

DrĂŠ Maas Ambachtelijk Timmerman

Kantoor Voordeel.com 1000m2 PROFESSIONELE MEUBELEN VOOR THUIS OF KANTOOR

Vercammen

KASTEN, DEUREN, KEUKENS, TRAPPEN, KOZIJNEN, KORTOM VOOR ALLES VAN HOUT.

Voor al uw stucwerk. Gratis offerte!

Stukadoren - Sierpleister - Spuiten Sierplafonds - Buitengevels - Isolatie

0164-210515 / 06-27336411

Tel. 0164-604542

www.stucadoorsbedrijfvercammen.nl

KORTING VAN STALEN DRAAIDEURKASTEN 50t/m80% Met 4 legborden

van de catalogusprijzen

NIEUW IN VERPAKKING

Let op: afhaalprijzen! (... maar wij hebben ook aflevermogelijkheden) Alle prijzen exclusief BTW.

van 125.- voor 80b x 38d x 178h

95.-

bureaus - kasten - stoelen - tafels

restantpartijen - showroommodellen - retourgoederen

IEDERE VRIJDAG 9-17 u. EN ZATERDAG 9-13 u. Atoomweg 1 Roosendaal - Tel. 06 27 18 58 63

Te Koop

Uitsluitend verkoop Ă contant. Pinnen mogelijk.

Klokkenmakerij

BUXUS

TAXUS

3 jarig - 25/35 cm

20/40 cm

â‚Ź 0.50 per stuk

â‚Ź 0.40 per stuk

Zundert, 076-5973377

Vakkundige restauratie: ‡DQWLHNHXXUZHUNHQ ‡PRGHUQHXXUZHUNHQ ‡ZLM]HUSODWHQ :LOJHQVWUDDW2XGHQERVFK 7HO ZZZNORNNHQPDNHULMGHWLMGQO

AUTOMONTAGEBEDRIJF

JOKO

‡6ORRSORRSVFKDGHDXWRÂśV PRWRUVWHNRRSJHYUDDJG ‡$OOHJHEUXLNWHRQGHUGHOHQ RQOLQH ‡9ULMZDULQJELMRSKDOHQ ‡5HSDUDWLHHQRQGHUKRXG Lid ARN-Stiba-RDW 0DDOEHUJHQVWUD:HUQKRXW 7HO LQIR#MRNR]XQGHUWQO ZZZMRNR]XQGHUWQO

VLIEG NAAR DE MAAN

'XXU]DPHRSORVVLQJHQELMvliegen KRXWZRUPPROOHQUDWWHQPXL]HQ SDSLHUYLVMHVYRJHORYHUODVWZHVSHQHQ]

(0113) 57 38 81

www.ongediertespecialist.nl

Professionele merken als Sigma, CWS en Sikkens aan zeer aantrekkelijke kortingen. Ons huismerk leunt tevens sterk aan tegen de professionele verven en is een uitstekend, budgetvriendelijk alternatief dat qua prijs/kwaliteitverhouding nauwelijks te overtreffen valt.

Ad de Waal professionele verf en gedegen advies

Antwerpsestraat 71 • 4645 BC Putte Tel. +31 164 60 23 16 7 / 7 OPEN

ACTIE 10 l Sigmatex Superlatex WIT of RAL 9010 â‚Ź â‚Ź 217,50 183,50

Zolang de voorraad strekt

â‚Ź

99,95 DB24/412530C3


ACTUALITEIT

Sneeuwval maakt parcours onbegaanbaar

Column

63e Ronde van Huijbergen afgelast HUIJBERGEN - 24 maart 2013. Het zou de dag zijn geweest van de 63e Ronde van Huijbergen. Zou, want in de nacht van 23 op 24 maart viel er zoveel sneeuw dat het parcours van de wielerronde onbegaanbaar werd. De organisatie kon niet anders besluiten dan de koers af te gelasten.

Eugène de Kok

Duurzaam donker? Heeft u zaterdagavond ook gezellig een uur bij kaarslicht doorgebracht? Dan was u in tegenstelling tot ondergetekende - één van de tienduizenden mensen in Nederland en miljoenen wereldwijd die meededen met Earth Hour, een actie van het Wereld Natuur Fonds. Elk jaar levert het prachtige plaatjes op: de verlichte Eiffeltoren voor en de donkere tijdens Earth Hour, de Euromast zonder lampjes en een bijna onzichtbare skyline van Hong Kong, omdat de kantoren een uur op zwart gaan. Met het uur wil het WNF naar eigen zeggen aandacht vragen voor energiebesparing, omdat de aarde opwarmt door het gebruik van fossiele brandstoffen. Dat heeft rampzalige gevolgen voor mensen, dieren en planten. Laat me in de eerste plaats zeggen dat Earth Hour dit jaar hoogst ongelukkig viel. Als je mensen wilt laten weten dat de aarde warmer wordt op een avond voor de bijna koudste 24 maart sinds 1916, de gevoelstemperatuur op sommige plekken min zestien graden is en sneeuwvlokken de donkere straten wit kleuren, sta je met 1-0 achter. Pech. Hoe graag ze het misschien ook wil, het klimaat heeft het WNF niet in de hand. Laat me duidelijk zijn: ik roeptoeter niet als een PVV’er dat klimaatverandering onzin is en dat de intens koude zaterdag en zondag daarvoor het bewijs zijn, maar acties als Earth Hour kunnen me gestolen worden. Een bijdrage leveren aan een beter milieu doen ze sowieso niet, maar dat is ook niet de bedoeling. Het WNF wil er ‘een signaal’ mee afgeven. We moeten weten dat we bewuster met energie moeten omgaan als we die dieren uit de WNF-reclamespotjes willen redden van de ondergang, maar als je niet al decennia in een grot leeft - wat overigens erg energiebewust zou zijn - en de duizenden spotjes met panda’s, ijsberen, Doutzen Kroes en andere ‘bewustwordingscampagnes’ hebt gemist, heb je dat signaal al ontvangen. Mensen stappen niet over op duurzame energiebronnen door gelikte acties als Earth Hour, maar als alternatieven voor fossiele brandstoffen bereikbaar en betaalbaar zijn. Als het WNF daar zijn fondsen eens voor zou aanwenden, zou ze haar geld pas nuttig en duurzaam besteden.

Colofon Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089 Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Woensdrechtse Bode Woensdrechtse Bode Redactie Ria van Meir Correspondent José van der Wegen Acquisitie Eduard van Elsacker Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 15.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 13.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111

W E E K B L A D

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 13 De oplossing van deze puzzel is in week 14 te vinden op www.internetbode.nl

Het parcours in Huijbergen was witter dan wit, maar daardoor onbegaanbaar voor wielrenners

DOOR JOSÉ VAN DER WEGEN In de weken voorafgaand aan de 63e Ronde van Huijbergen hadden zich 350 deelnemers ingeschreven, een recordaantal voor de wielerronde. Maar zij hoefden niet naar Huijbergen af te reizen, omdat de sneeuwval voor een winters dek van ruim 5 cm zorgde. Volgens Jeroen van Wezel, secretaris van het Wielercomité Huijbergen, werd het besluit om de ronde af te gelasten om 7.00 uur in de ochtend genomen. “Ik was zelf rond 6.15 uur een rondje over het parcours gaan rijden, maar toen bleek dat er vanuit de gemeente Woensdrecht nog niets was gebeurd in de vorm van strooien of sneeuwschuiven. Het bleek veel te gevaarlijk om de ronde door te laten gaan. Daarop besloten wij tot het afgelasten van de ronde. Wij hebben daarna de voorzitter van de jury, Nathalie Nelemans, en de consul van het district Zuidwest Nederland Theo Gorissen geinformeerd. Zij vonden het ook een wijs besluit de koers af te gelasten.” Social Media De Stichting Wielercomité Huijbergen is erg actief op social media en via onder meer Facebook en Twitter werd melding gemaakt van de afgelasting van de 63e Ronde van Huijbergen.

“Je ziet dan ineens wat social media kan doen. Ik kreeg al telefoontjes vanuit België, waaronder de bondscoach van de junior dames, met de vraag wat de status was van het parcours. In een uur hebben we alle 350 ingeschreven renners kunnen informeren dat de 63e Ronde van Huijbergen geen doorgang kon vinden. Daarna hebben wij ons draaiboek gepakt en ook alle vrijwilligers en personen die deze dag ingezet zouden zijn, geinformeerd. Uiteindelijk was alles binnen een uur geregeld. Het is jammer dat we tot afgelasting hebben moeten besluiten,

FOTO WIELERCOMITÉ HUIJBERGEN

maar het was wel een wijze beslissing. Dat merk je ook aan de reacties op Facebook, Twitter en de mailtjes van medeleven die je binnenkrijgt.” MKZ Voor zover Jeroen van Wezel zich kan herinneren is het voor het eerst dat de Ronde van Huijbergen door sneeuwval afgelast is. “Naar mijn belevenis hebben wij een Ronde van Huijbergen nog nooit om deze reden af moeten gelasten. Een keer is de Ronde wel geannuleerd vanwege de MKZuitbraak, maar door sneeuw nog nooit.”

COMPLEET INCL. VAATWASSER

€ 3590 KIJK SNEL OP WWW.DBKEUKENS.NL

SINT ANNALAND

GOES

WWW.DBKEUKENS.NL

Wethouder betreurt onduidelijkheid over nieuwe subsidierichtlijnen

Groffen neemt mist rond beleid weg WOENSDRECHT - Hoewel het nieuwe subsidiebeleid als doel had om de richtlijnen voor het toekennen van een bijdrage vanuit de gemeente eenvoudiger te maken, merkt wethouder Martin Groffen dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over het nieuwe beleid. Sinds vorig jaar kent de gemeente nog maar drie subsidievormen in plaats van tien. “We merken echter dat nog niet iedereen even goed op de hoogte is van de veranderingen”, zegt de portefeuillehouder, die het beleid om die reden nogmaals onder de aandacht wil brengen. DOOR RIA VAN MEIR

© www.sudokusite.eu

Groffen betreurt het dat er onduidelijkheid is ontstaan over de nieuwe richtlijnen van het subsidiebeleid. Vooral de ondergrens van vijfhonderd euro, die de gemeente sinds vorig jaar hanteert, riep de afgelopen weken vraagtekens op. De huidige subsidies onder de vijfhonderd euro worden stapsgewijs afgebouwd naar nul euro. Clubs en instanties die een eenmalige bijdrage onder vijfhonderd euro nodig hebben, vangen voortaan bot bij de gemeente. Zij kunnen wel een aanvraag indienen bij de dorpsplatforms, die zelf mogen bepalen of zij geld daarvoor beschikbaar stellen. “Het onderwerp is besproken tijdens de openbare vergaderingen van de platforms, maar daar bleek nog veel onduidelijkheid te bestaan over de nieuwe richtlijnen. Door het beleid nogmaals onder de aanPAGINA 5

dacht te brengen, hoop ik de kou uit de lucht te nemen”, zegt Groffen. Subsidievormen Uitgangspunt in het nieuwe beleid is dat de gemeente voortaan drie subsidievormen hanteert. Voor professionele instellingen en organisaties, zoals de bibliotheek, stelt de gemeente jaarlijks een budgetsubsidie beschikbaar. Het gaat daarbij om bedragen vanaf 7500 euro. De instanties moeten daarvoor verantwoording afleggen door middel van een jaarverslag. Verenigingen in de gemeente kunnen aanspraak maken op een subsidie tussen de 500 en 7500 euro als blijk van waardering voor hun maatschappelijke activiteiten. Daarnaast stelt de gemeente nog incidentele bijdragen beschikbaar voor bijzondere, eenmalige activiteiten. Daarbij valt te denken aan jubileumsubsidies voor een 25-jarig bestaan of veelvoud daarvan.

Bij carnaval hanteert de gemeente elf jaar als maatstaf voor een jubileum. “Subsidie is geen doel op zich, maar moet bijdragen aan de sociale samenhang en maatschappelijke deelname in onze gemeente. Met het beleid willen we onze inwoners ontplooiingsmogelijkheden bieden op het gebied van sport, kunst en cultuur. Dat is de verantwoordelijkheid die we hebben als gemeente”, legt Groffen uit. Evalueren Het nieuwe beleid is nu een jaar van kracht. Volgens Groffen is dat nog te kort om het beleid te evalueren. “We hebben afgesproken dat pas na twee jaar te doen en daarna weer over twee jaar. We zien wel dat het nieuwe beleid werkt, maar ook dat het nog niet voor iedereen duidelijk was. Deze tussentijdse terugblik is daarom vooral bedoeld om meer duidelijkheid te scheppen”, aldus Groffen.


Oproep Basisschool Op Dreef Putte

Begin de dag met een glimlach

Meester Frans Withagen zwaait af PUTTE - Meester Frans Withagen uit Standdaarbuiten moet om gezondheidsredenen vervroegd afscheid nemen van Op Dreef in Putte. De school houdt daarom voor hem een afscheidsreceptie op vrijdagmiddag 12 april van 15.30 tot 17.30 uur.

&)6+)234>331ˆ8,30)2ˆ>-)6-/>))ˆ,%078)6)2 7XEXMSRWTPIMR &IVKIRST>SSQ 

)IRHVEGLXW[IK 8LSPIR 

,EVMRKZPMIXTPIMRE >MIVMO^II 

4SIPIOIW ,EPWXIVIR 

OPEN DAG

8LSPIR6 april &IVKIRST>SSQ13 april van 10:00 tot 15:00 uur &IRXYSSOXSIEERIIRWXVEPIRHIPEGL#3RWXIEQLIIJXIIR TEWWIRHISTPSWWMRKZSSVEPY[KIFMXW[IRWIR;MNMRJSVQIVIR YKVEEKSZIVLIXOPMOKIFMXHIFILERHIP[MN^IIRHIZIVKSIHMR KIRHSSVHI^SVKZIV^IOIVEEVW/SQPERKSTSR^ISTIRHEK :SSVMIHIVIFI^SIOIVMWIVIIRPIYOIEXXIRXMI

Gratis tube kleefpasta voor alle prothesedragers! Schrijf u op deze dag in voor een klikgebit en ontvang een tegoed van â‚Ź 100,- aan gebitsverzorging/-verzorgingsproducten.* U ontvangt deze nĂĄ plaatsing van het klikgebit; alleen geldig bij inschrijving op de Open Dag

Bel gratis 0800 - 23 54 32 48, info@mondzorgtotaal.nl, www.mondzorgtotaal.nl

KORTE BERICHTEN Team Op Dreef 24 maart 1981 met rechts boven Meester Frans Withagen.

DOOR SONJA BRAND-WEGMEYER Alle (oud-)leerlingen van Op Dreef en overige belangstellenden zijn op 12 april na schooltijd welkom om schoolervaringen uit te wisselen met meester Frans Withagen. Ervaringen heeft de leraar genoeg: “In de 33 jaar dat ik werkzaam was bij Op Dreef groeide de school en ik heb veel nieuwe ontwikkelingen meegemaakt. Het was in het begin al hard werken en dat werd steeds meer. Er moest steeds meer met allerlei geledingen overlegd worden en er ontstond een vergadercultuur. Vroeger was er van alle kinderen maar 1 leerlingenkaart, tegenwoordig moet er een heel leerlingendossier bijgehouden worden, maar dit alles beschouw ik niet als negatiefâ€?, licht Withagen toe. Leuke teamsfeer Meester Withagen wordt als een integere, rustige leraar omschreven met weinig extreme ideeĂŤn en een eigen beloningsysteem. “Het tip top beloningsysteem was vooral om de leerlingen positief te benaderen. Ik noem de zwakkere leerlingen ook

liever geen zorgkinderen, maar kanskinderen. Je moet niet zozeer naar de belemmeringen kijken, maar naar hun kwaliteiten om die talenten verder te helpen ontwikkelen en een kind het gevoel geven dat het ertoe doet. Het meest gaf ik les aan de middengroepen, leerlingen tussen de 8 en de 10 jaar, een leuke leeftijd. We zijn bij Op Dreef best met een groot team, waarin je gelukkig je voorkeur voor klassen uit mag spreken zodat iedereen altijd op z’n plek zit. Een team met een leuke sfeer en daar begint het toch mee. Of je gaat puur voor je werk of je treft collega’s waarmee het klikt. Zo gingen we vroeger altijd vrijdags uit school naborrelen. “ Veel veranderd Frans Withagen mocht vervroegd een maandje eerder uit militaire dienst om als onderwijzer op school te starten. Dat was in 1978. “Ik ben in Putte aangesteld op de Alysiusschool in de Beukendreef dus ik heb de opening van Op Dreef meegemaakt. Dat was wel bijzonder toen, een hele nieuwe school met aula en documentatiecentrum.

FOTO OP DREEF

Er is natuurlijk veel veranderd in al die jaren. Niet de kinderen - die worden nog hetzelfde geboren - maar wel hun omgeving, de ouders, omgang met vrienden, samenspel met school en de dingen die ze zien vooral. Ik heb lang als intern begeleider gewerkt, maar vond lesgeven toch het leukste en het team was onderling altijd erg prettig. Ik ben nooit getrouwd dus had altijd net wat meer tijd over voor school. In augustus 2011 werd er bij mij de diagnose longkanker gesteld. Toen dacht ik eigenlijk nog tien jaar les te kunnen geven. Nu besteed ik meer tijd aan historisch onderzoek genealogie, sport kijken en tuinieren, zolang het gaat. School zal ik zeker missen. Ik heb in meer dan dertig jaar heel wat benzine verbruikt van Standdaarbuiten naar Putte. De pomphouder in de Wouwse Plantage was er goed mee gesteld�, relativeert Meester Withagen. (Oud-) leerlingen die naar de afscheidsreceptie van Meester Frans Withagen willen komen op vrijdagmiddag 12 april van 15.30 tot 17.30 uur worden verzocht een berichtje te sturen naar meester Piet van Zundert via: piet.van.zundert@lpsnet.nl

Collecte: Natuurmonumenten houdt dit jaar van 1 t/m 6 april een collecte. Geef voor de natuur. Ruim 9000 collectanten in heel Nederland vragen steun voor de natuur in Nederland. Meer weten over Natuurmonumenten, wilt men lid worden of meehelpen bij de collecte: www.natuurmonumenten.nl HUIJBERGEN Lammetjesdag: Op Paaszaterdag 30 maart houdt Costa Kabrita een Lammetjesdag. Tussen 11.00 en 16.00u is iedereen welkom op de geitenboerderij van de familie Nelen (Weg naar Wouw 1, Huijbergen). Voor Q-koorts hoeven bezoekers niet te vrezen, want alle geiten op de boerderij zijn ingeĂŤnt tegen deze ziekte. HOOGERHEIDE Oud papier VV Meto: Op donderdag 28 maart haalt VV Meto oud papier op in de volgende straten: route 2: Prins Clausstraat, Prins Hendrikstraat, Kromstraat, Matthias Wolffstraat, Kloosterstraat, KLM laan, Van Weerden Poelmanlaan, Lorentzstraat, Van ‘t Hoffstraat, Ossendrechtseweg, bejaardenwoningen e.o., Dennenlaan, Schapendreef, Putseweg Zuidkant, Huijbergseweg v.a. Pastoor v. Roeselstraat, gehele Planduintjes t/m Putseweg noord. Ook kan men inleveren bij de containers bij Jac. van Hoek, sportpark aan de Huijbergseweg. Bingo: KBO Hoogerheide/Woensdrecht houdt vrijdag 29 maart om 13.30 uur een bingo in cafĂŠ/zaal De Boulevard, Raadhuisstraat 119, Hoogerheide. Iedereen vanaf 50 jaar, ook niet leden, van harte welkom. Tijdens de pauze is er een loterij met mooie prijzen. OSSENDRECHT Paasbingo: Op eerste paasdag, zondag 31 maart, houdt Buurtschap De Heide voor alle bingoliefhebbers haar jaarlijkse Paasbingo. Aanvang 20.00 uur in cafĂŠ De Boulevard te Ossendrecht. Verder willen zij U alvast melden dat ook de komende zomer de ďŹ etspuzzeltocht weer doorgaat.

BEDRIJVIG NIEUWS Vertrouwde service in een nieuw jasje

AutoService en AutoRent Ossendrecht houden Paasshow OSSENDRECHT - Jaren was het een vertrouwde naam in Ossendrecht: Autobedrijf Broos. Maar die naam is sinds dit jaar van de gevel van het garagebedrijf aan het Moleneind 25 verdwenen. In plaats daarvan is de naam AutoService Ossendrecht verschenen. Die nieuwe naam wordt gevierd met een driedaagse Paasshow. DOOR JOSÉ VAN DER WEGEN De mannen achter AutoRent en AutoService Ossendrecht zijn Harold Roegiest en Frenk Schouw, beiden al jarenlang werkzaam bij het Ossendrechtse garagebedrijf. “Autobedrijf Broos is in 1986 opgericht door Sjef den Ouden. Hij heeft de zaak ruim 25 jaar gehad. Enige tijd geleden heeft hij aan ons gevraagd of wij het over wilden nemen en dat wilden we wel.â€? Met

nieuwe mensen aan het roer, of in dit geval aan het stuur, moest er natuurlijk ook een nieuwe naam komen. Die nieuwe naam werd AutoService Ossendrecht. Om de nieuwe naam onder de aandacht te brengen wordt op 30 en 31 maart en 1 april een Paasshow gehouden in de showroom van AutoService Ossendrecht. “Van 10.00 tot 17.00 uur zullen er 150 occasions te zien en te koop zijn. Tevens krijgt iedere bezoeker een werkplaatscoupon. Uiteraard serveren wij in de showroom een hapje en een drankje.� Totaalconcept Onder de naam AutoService Ossendrecht wordt een totaalconcept op het gebied van auto’s aangeboden. “We verkopen zowel nieuwe auto’s met fabrieksgarantie als occasions met BOVAG-garantie. Al onze occasions staan op het terrein of in de

showroom, ruim 150 in totaal. Het betreft relatief jonge auto’s tegen een mooie prijs. Daarnaast kunnen mensen natuurlijk bij ons terecht voor onderhoud en APK maar ook voor aircoservice, diagnoses, reparaties, schadeafwikkeling en banden zijn wij het juiste adres. Tevens bieden wij gratis vervangend vervoer aan gedurende het onderhoud of de reparatie van de eigen auto.� AutoRent AutoService is echter niet het enige dat AutoService Ossendrecht te bieden heeft, want op het bord boven de ingang staat ook nog het woord AutoRent vermeld. “We zijn ook actief in de autolease en het autoverhuur. Dat betekent dat het huren van personenwagens, maar ook busjes tot negen personen en busjes om spullen te verhuizen, tot de mogelijkheden behoort.

Harold en Frenk begroeten u graag tijdens de Paasshow in de showroom. FOTO JOSÉ VAN DER WEGEN

Daarbij bieden wij exibele openingstijden en een uitstekende service. Op dit moment hebben wij een promotiewagen in de regio

rijden die voor slechts 25 euro per 24 uur te huur is. De voorwaarden zijn te vinden op onze website.�

AutoService en AutoRent Ossendrecht - Moleneind 25 - 4641 SB Ossendrecht - Tel: 0164-674155 - mail: info@autoservice-ossendrecht.nl - www.autoservice-ossendrecht.nl - www.autorent.nl/ossendrecht PAGINA 6


Beleef het voorjaar in onze Gabor shop

W

s a t r o b a G n e Bij aankoop van Gabor schoenen in e Damesschoenen vanaf maat 35

originele Gabor attentie cadeau Voor al uw dames-, heren- en kinderschoenen

Dorpsstraat 188 - Halsteren

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

Nieuwe damescollectie nu te koop bij Van de Ven Fashion Shops

Kennisgeving aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Reguliere voorbereidingsprocedure De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Bedrijf: Locatie: Activiteit: Voor: Aanvraagdatum: Zaaknummer:

Vliegbasis Woensdrecht (49G01) Kooiweg 41, 4631 SZ Hoogerheide (Gemeente Woensdrecht) Bouwen De bouw van een klimaatkamer in gebouw 701 12 maart 2013 98417657

In dit stadium ligt de aanvraag niet ter inzage en is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen, wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken. Deze kennisgeving is ook geplaatst op www.overheid.nl onder https://zoek.oďŹƒcielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant. DMS-nummer: 21541842.

NIEUW  

City Life Jasje van voor Bollero van voor Shirt van voor Topje van voor Broek van voor

â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź

29,95 25,95 12,95 9,95 12,95 9,95 9,95 7,95 27,95 24,95

Jasje van voor Shirt van voor Broek van voor

â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź

34,95 29,95 24,95 19,95 39,95 34,95

Jasje van voor Vestje van voor Shirt van voor Broek van voor

â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź

39,95 34,95 27,95 24,95 14,95 12,95 34,95 29,95

Kijk v o www.va or deze ar tik ndeven fashio elen op nshop s.nl

Exclusieve glasveranda’s van Weinor            

HALSTEREN - Dorpsstraat 112 - tel. 0164-686325 STEENBERGEN - Kaaistraat 43 - tel. 0167-567440 - HOOGERHEIDE - Raadhuisstraat 47 - tel. 0164-612654 ROOSENDAAL - Biggelaar 2-3 - tel. 0165-565852 - ZEVENBERGEN - Noordhaven 96 - tel. 0168-327638

Zuidstraat 11, Ossendrecht Tel.: (0164) 67 21 33 GSM: 06 - 53 25 21 63

www.kjsrolluiken.nl

Showroom op afspraak open.


Nog t/m 1 april VERVAT PALLET 10-daagse actie! 2e paasdag Open 10.00-17.00 uur (1e paasdag gesloten)

Gaatjes tapijt beige/grijs 2 1,50 p/m , Diverse maten as gt aa inclusief dr

Vervat keuken tent van €445,- voo r €225,-

Duo pack 95 €16, Aquakem/Rinse +EW¾IW Easy blue €39,99 Navulling €15,-

CDA-debatcafé: een goede discussie en goede ideeën PUTTE - Dat was de eindconclusie van het CDA Woensdrecht na de openbare debatavond op 21 maart in Putte. “Er werden kritische vragen gesteld, maar er werden ook veel goede ideeën aangedragen”, aldus waarnemend fractievoorzitter Robin van der Ha. “We gaan alle ideeën nog eens goed op een rij zetten en waar mogelijk inbrengen in lopende plannen.” Net als vorig jaar in Ossendrecht wilde het CDA ook nu weer naar de burger toekomen. Voortbordurend op het succes in Ossendrecht werd dit keer bewust voor Putte gekozen geeft raadslid Ad Pijnen aan. “In Putte staan veel dingen op stapel met de komende herinrichting van de Antwerpsestraat en het Tervoplein. Bovendien zitten onze zuiderburen ook niet stil en wordt het voor Putte belangrijk om te kijken hoe we hier in Nederland ook van kunnen profiteren of juist samen met de Belgen kunnen optrekken.” De herinrichting van de Antwerpsestraat leverde nog wel wat discussie op. De conclusie was dat er verschillende belangen (voetganger, fietsers, automobilisten, ondernemers, aanwonenden) samenkomen en dat het lastig is een ideale oplossing te vinden. Dit vereist in ieder geval een bereidheid om compromissen te sluiten. Ontsluitingsweg Ook de ontsluiting van bedrijventerrein Bosweg leverde genoeg stof op voor discussie. Wethouder Anton van der Wijst kon een aantal alternatieve oplossingen presenteren die momenteel onderwerp van onderzoek zijn. “We zoeken oplossingen in noordelijke en zuidelijke richting.”

€99

Degelijke opsta enkel €15,-/ ppen dubbel €20,-

Rolkachel gas €55

Dorema MEGA Voortentensho w korting 30 tot 50 % v.a. €432,-

ent Safarica familiet n va y ka ac Lake M 99,€499,- voor €3 TIJDENS PAASWEEKEND Koffie & Snack corner geopend!

VERVAT.NL Stadionweg 31 3077 AP Rotterdam vlak bij de kuip 010-4970832

De aanwezigen gaven in ieder geval mee dat ook aan de Belgische kant van de grens er grote problemen zijn met de verkeersafwikkeling. De aanwezige inwoners gaven aan verrast te zijn door het bericht vanuit het college dat de sportvelden niet geclusterd kunnen worden bij MFC De Biezen. De raadsleden benadrukten dat het IDOP de basis moet zijn voor ontwikkelingen in Putte. Dat ook het openbaar vervoer voor Putte belangrijk is werd ook tijdens het debatcafé duidelijk. Vanuit de zaal werd benadrukt dat een kern op het platteland, zoals Putte, juist extra afhankelijk is van het openbaar vervoer. Over de servicelijn waren er minder positieve geluiden. De aanwezigen hadden niet altijd het gevoel dat meldingen serieus werden opgepakt. Geen herindeling Huisvesting van arbeidsmigranten kon rekenen op de belangstelling van de aanwezigen. De aanwezigen waren bezorgd over de (negatieve) invloed op onze toeristische aantrekkingskracht. Het onderzoek in opdracht van de Provincie Noord-Brabant naar de bestuurskracht van de gemeenten zorgde voor eensgezinde reacties in de zaal. De aanwezigen lieten duidelijk merken weinig te voelen voor een gemeentelijke herindeling. Al met al is het CDA tevreden over het debatcafé. Raadslid Ad Pijnen: “We hebben uit eerste hand niet alleen klachten of problemen gehoord, maar zeker net zo veel goede suggesties en ideeën. We hebben voldoende stof om mee aan de slag te gaan en zullen de inwoners zeker terugkoppelen wat we met de verschillende ideeën en suggesties hebben gedaan.”

Walk for Sophia maakt zich op voor nieuwe tocht HOOGERHEIDE- De Stichting Walk for Sophia maakt zich op voor een nieuwe tocht van 530 kilometer van Parijs naar Rotterdam. Voor de derde keer zal een groep wandelaars, ondersteund door chauffeurs en verzorgers, proberen binnen vijf dagen van Parijs naar Rotterdam te lopen.

Travellife Bergen 2 stuks

De uitdaging is te finishen voor de hoofdingang van het Sophia Kinderziekenhuis en daar een cheque te kunnen overhandigen aan de “Vrienden van het Sophia”, het goede doel dat aan de Stichting Walk for Sophia is verbonden. Uiteraard zouden de deelnemers van deze wandeltocht voor het goede doel het op prijs stellen als er langs de route wat mensen staan ter aanmoediging. De verwachte doorkomsttijden zijn als volgt: Op woensdag 27 maart vertrek bij café de Her-

Het Ossendrechtse Dorpsplatform was al enige tijd bezig met het verfraaien van het centrum. Vanuit het verleden heeft het platform namelijk geld gereserveerd voor het Adolphineplein, maar dat project is opgenomen in het integraal dorpsontwikkelingsplan (iDOP). Omdat Ossendrecht geen subsidie vanuit de provincie ontvangt voor het iDOP, was het budget daarvoor beperkt. Daarom wilde het dorpsplatform het gereserveerde geld inzetten voor het verfraaien van het centrum. Al snel ontstond het idee om het stripverhaal De Verre Bestemming over zuster Marie Adolphine daarvoor te gebruiken. Het stripboek vertelt het verhaal van het Ossendrechtse meisje Kaatje Dierkx, dat op missie gaat naar het verre China en daar in de Boxeropstand wordt vermoord. Bijzonder aan het stripverhaal is dat er oude Os-

Van links naar rechts: Cora (10 jr lid), Nel (35 jr lid), Nel (30 jr lid), Ceciel. Afwezig: Dien (45 jr lid) en Ineke (20 jr lid).

PUTTE - Onlangs vierde ODI hun 45 jarig bestaan. De vereniging die in 1967 opgericht werd, is uitgegroeid tot een dynamische gymnastiekgroep voor 40 plussers. Dien Fierens is zelfs lid vanaf het begin en gymt dus al 45 jaar mee! Sinds 2003 geeft Ceciel vd. Muuren les aan deze vereniging. De gymles bestaat uit een warming-up en diverse verántwoorde bewegingen ter

bevordering van o.a. de coördinatie en het evenwicht. Alles in eigen tempo uitgevoerd. Volleybal is altijd het slot-onderdeel van de les. De vereniging bestaat uit sportieve leden die door veel bewegen hun gezondheid en conditie op peil weten te houden. Iedere maandagavond gymt ODI vanaf 19:30u tot 21:00u in MFC De Biezen in Putte. Voor info mail: ODI-putte@hotmail.com

Informatieavond Vliegvissen

WOENSDRECHT - Op 3 april houdt HSV Het Spanjooltje een informatieavond over Vliegvissen in Café Non Plus Ultra, Grindweg 2 te Woensberg tussen 12:00 en 13:00. Op donderdag 28 drecht. maart vertrek Parijs om 9.00 uur. De verwachte doorkomsttijden van de Walk for De leden van de nieuw opgerichte vliegvisSophia in de regio zijn op zondag voor Putte tus- afdeling ‘De Buzzer’ willen graag iedereen sen 13.00 en 14.00 uur, Ossendrecht 14.00-15.00 die in deze mooie manier van vissen geïnuur, gevolgd door eten en rust in De Drieschaar, teresseerd is, laten zien hoe deze visserij waarna tussen 17.00 en 17.30 uur het vertrek in z’n werk gaat en hoe de ‘vliegen’ waarweer gepland staat. Tussen 17.30 en 18.30 uur mee gevist wordt, zelf kunnen worden passeren de lopers Huijbergen waar een korte rustpauze in de Kloek wordt gehouden. Hoogerheide mag rekenen op een doorkomst tussen 19.00 en 20.00 uur, gevolgd door een korte rustpauze in café De Herberg. Na aankomst in Rotterdam op maandag 1 april HOOGERHEIDE - Stichting Gemeenzal de cheque overhandigd worden aan de Vrien- schapstaken Woensdrecht beter bekend onder de naam, Activiteitencenden van het Sophia. Tussen 16.00 en 17.00 uur diezelfde dag komt trum de Kring in Hoogerheide, viert dit het team weer in Hoogerheide aan bij café De jaar hun 30 jarig jubileum. Herberg. De stichting heeft ten doel: het daadwerkelijk bevorderen van de maatschappelijke deelname door de inwoners van de gemeente Woensdrecht met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, ongeacht hun leeftijd. In het bijzonder zij, die niet of sendrechtse straatbeelden in voorkomen, die op niet volledig aan het arbeidsproces deeleen vrolijke en educatieve manier een blik in het nemen. Dit kan inhouden, het bevorderen van zelfontplooiing, maatschappelijke verleden richten. Ongeveer op hetzelfde moment besloot de Stich- weerbaarheid en het gevoel van eigenting Zuster Marie Adolphine om de wandelroute waarde bij deze groep, door de gelegenPaadje van Kaatje opnieuw uit te geven. Beide heid te geven één of meerdere dagdelen initiatieven hebben elkaar gevonden. Langs de met ondersteuning van vrijwilligers, op route komen nu vijf strippanelen te staan met een zinvolle en aangename manier te befragmenten uit het stripboek. De panelen zijn sa- steden. Hiermee wordt ook het isolement mengesteld met goedkeuring van striptekenaar waar veel mensen mee kampen mogelijk Geert De Sutter. Er is in samenspraak met de verkleind. Belangrijk zijn de sociale conbuitendienst van de gemeente Woensdrecht ge- tacten, samen bezig zijn aan je hobby, onkozen voor de volgende locaties: Adolphineplein der het genot van een kopje koffie en een (start wandelroute), De Wip (Slingerstraat), nabij praatje. Het enthousiasme van alle deelThe Kettle, nabij de Sint-Gertrudiskerk, de Markt. nemers en vrijwilligers werkt stimulerend. De panelen zijn voorzien van fragmenten uit de Gedurende de 30 jaar dat de Kring actief strip die verwijzen naar het oude straatbeeld op Glymes Consort voert Membra die locatie. De borden zijn bovendien voorzien van een QR-Code, waardoor wandelaars via hun smartphone meteen doorgelinkt worden naar de OSSENDRECHT - Het Glymes Consort www.zustermarieadolphine.nl. Het project is begin dit jaar in een stroomversnel- is een ensemble van gevorderde amaling gekomen door de deelname aan Kern met teurmusici op dat zich toelegt op het Pit, een actie van de Koninklijke Nederlandse uitvoeren van oude muziek. Heide Maatschappij. Vanuit Kern met Pit hebben wij een bedrag van 1000 euro toegezegd gekre- Het is een groep van zo’n 20 vocale en gen. De overige kosten worden door het Dorps- instrumentale amateurmusici. Bij de conplatform bijgedragen. We streven ernaar het ver- certen worden authentieke instrumenten nieuwde Paadje van Kaatje met de strippanelen ingezet, zoals dulciaan, barokviolen, pommer en viola da gamba. Het Consort is opvoor de zomervakantie te openen.

Strippanelen blazen Paadje van Kaatje nieuw leven in OSSENDRECHT - Het Dorpsplatform Ossendrecht en de Stichting Zuster MarieAdolphine hebben de handen ineengeslagen om het Paadje van Kaatje nieuw leven in te blazen door langs de route beelden uit het stripverhaal De Verre Bestemming te plaatsen. Op een vijftal locaties in Ossendrecht komen informatiepanelen te staan met fragmenten uit het stripboek. Daarbij wordt ook de folder voor het Paadje van Kaatje opnieuw uitgebracht.

Gymvereniging ODI-Putte bestaat 45 jaar

gebonden. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om zelf achter een vice te kruipen en onder begeleiding van een ervaren binder zelf uw eerste vlieg te binden. Jong of al wat ouder, iedereen is welkom! Hengels, reels en lijnen alsook vele soorten vliegen, nimfen en streamers zullen allemaal te zien zijn en uiteraard kunt u over alles informatie krijgen van de enthousiaste vliegvissers zelf! Aanvang 19.30u. Voor info: vvadebuzzer@gmail.com

30 jaar Activiteitencentrum de Kring is hebben er al veel verschillende activiteiten plaats gevonden. Met ondersteuning van de vrijwilligers kan er op dit moment aan de volgende activiteiten worden deelgenomen: Klassiek luisterkring, kaarten maken, potten bakken, boetseren, kleding naaien, breien, bloemschikken, tekenen en schilderen, Engelse conversatie. Ook is er een creamiddag en vrije expressie waar verschillende activiteiten kunnen worden gedaan. Het aanbod is zeer divers, alles is mogelijk en iedereen is welkom. Ongeveer 110 mensen per week bezoeken één of meerdere activiteiten per week. Zij betalen per activiteit €2,- waaraan deelgenomen wordt, dit is inclusief een kopje koffie of thee. Naar aanleiding van het 30 jarige jubileum is er in de hal van MFC Kloosterhof, van 8 april t/m 26 april een tentoonstelling van werkstukken gemaakt door de deelnemers van de Kring. U bent van harte welkom tijdens de openingstijden van MFC Kloosterhof in Hoogerheide om deze werkstukken te bekijken en voor meer informatie. Meer informatie over de Kring: dekring. hheide@gmail.com of: www.dekringhoogerheide.nl

Jesu Nostri van Buxtehude uit

Bijzonder concert in de passietijd gericht door Karel Smagge. Op zaterdag 30 maart verzorgt het Glymes Consort o.l.v. Karel Smagge een uitvoering in de Protestantse Kerk van Ossendrecht: Membra Jesu Nostri van Dietrich Buxtehude. Aanvang 19.00 uur. Vrij entree – bij de uitgang wordt een gift gevraagd. Contactpersoon Glymes Consort: Cees Daleboudt, 0164-672635, 06-38057355, cdaleboudt@ planet.nl, www.glymesconsort.nl


s2ADIATOREN s6LOERVERWARMING s#6 KETELS s7ARMTEPOMPEN s:INK ENDAKWERK

Bijbeltekst: Titus 2.11 want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen.

Belgische gediplomeerde en erkende tandprotheticus

LUC GILLEMOT Korte Bosstraat 11 4611 MA Bergen op Zoom Tel. 0164 - 23 00 10 info@tppgillemot.nl

www.BIJBEL.nl

* Reparaties, aanpassingen en vernieuwing van gebitsprothese * Implantaatprothese (klikgebit) * Gratis advies * Op reparaties kan gewacht worden * Vergoeding door alle ziektekostenverzekeraars

Op deze site kunt u zien wat u

Als kwaliteit en service er toe doen! $EALERVANBEKENDEMERKEN /OKVOORALUWLUCHTVERWARMING

Munnikenheiweg 26 - Etten-Leur - Tel. 076 - 5012496

www.peeterstenkley.nl s4ECHNISCH)NSTALLATIEBEDRIJFs#ENTRALE6ERWARMING s!IRCONDITIONINGs,OODGIETERIJs/NDERHOUD

GRATIS JURIDISCH ADVIES INLOOPSPREEKUUR: Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uur Pasteurlaan 1 Bergen op Zoom (nabij Lievensberg Ziekenhuis)

OF MAAK TELEFONISCH EEN AFSPRAAK: 0164-266600

moet geloven om gered te worden. WWW.HOBBYKAS.NL

Budget kas

€ 350,-

Alu-pro kas

v.a. € 925,-

Combi-pro kas

v.a. € 950,-

Wouwbaan 2 4631 KM Hoogerheide Tel. 0164 - 66 08 78 www.tppgillemot.nl

Openingstijden

Openingstijden

Bergen op Zoom:

Hoogerheide:

ma wo: 14.00 - 17.00 uur

ma wo vr 8.30-13.00 uur

di do: 8.30 - 13.00 uur vvr: 14.00 - 16.00 uur

di-do: 14.00-17.00 uur

HKZ gecertificeerd Lid ONT B103

Behandeling na afspraak

antiek | (streek)sieraden | design | kunst | verzamelingen | inboedels

Inbreng gevraagd, van één item tot complete inboedel, voor onze

Kunst & Antiek Veiling en VenduVeiling

Victoriaanse kas v.a. €1400,Bel voor onze folder/prijslijst

opopdinsdag enwoensdag woensdag242 maart dinsdag19 23maart april en april

Showterrein met 36 kassen

VenduHuis De Jager Goes BV Ringbaan West 2b | 4461 ED Goes 06 42 11 45 42 | www.venduhuisdejager.nl

EMBREGTS KASSEN Gors 70 Hoeven 0165-502506

Altijd goed. Altijd de voordeligste. Extra Paasvoordeel!

Advocaat

Geschenk paasei

0.5 l

VITAK Advocaten ROLSTEIGERS

TOPKWALITEIT VOOR DE LAAGSTE PRIJS! NIEUW; 100x200cm Rolsteiger, 6 m werkhoogte COMPLEET € 889,- Slechts: € 698,- incl. BTW of INRUIL; professionele Rolsteiger 135x300cm 10 m werkhoogte, nieuwprijs €3000,- NU €1575,- incl. BTW

STEIGERKONING ROOSENDAAL

7HO‡Vijfhuizenberg 121, Roosendaal

www.ladderensteigerkoning.nl

BL IJV EN D

VERLAAGD

Pijnboompitten 100 g

van 3.49

2.

89

huid- en laserklinieken ‡SROLNOLQLHNHQGHUPDWRORJLH‡KXLGWKHUDSLH %HUJHQRS=RRP0LGGHOEXUJ Bij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen en huidverjonging: 5LPSHOÀOOLQJPHW5HVW\ODQH %RWR[EHKDQGHOLQJHQ )UDFWLRQDO/DVHUHQ&2IUDFWLRQDOODVHU HQGHQLHXZH8OWKHUDSLHWHJHQKXLGYHUVODSSLQJ Verder alle laserbehandelingen tegen overbeharing, couperose, pigmentvlekken, huidoneffenheden, kleine spatadertjes en nog veel meer...

Er weer jonger uitzien... zonder plastische chirurgie > Huid- en laserkliniek Bergen op Zoom • In Zorgcentrum Lievensberg Boerhaaveplein 3d • 4624VT Bergen op Zoom • 0164-263822 • w www.huidlaser.nl > Huid- en laserkliniek Middelburg • In Barcode gebouw Park Veldzigt 67 • 4336DR Middelburg • 0118-673050 • www.dermateam.nl

BL IJV EN D

VERLAAGD

VERLAAGD

2.

85

garnalen 100 g

Tuinfiguren

Tuinposters

Klein: 3.99, groot: 6.99

Van metaal.

Extra groot met frame.

3.

Versaanbieding! Meloen Galia Per stuk

v an 1.79

van 3.29

2.79

Kunststof plantenbak

99

350 g

van 3.29 Hollandse van 2.99

Voordelig voorjaarsklaar!Vanaf woensdag 27-03-2013

vvanaf De beste dermatologen van Nederland (weekblad Elsevier)

BL IJV EN D

2.49

Potgrond Dagelijks verkrijgbaar.

8.99 14.99 Vanaf donderdag 28-03-2013

v 20 l

0.99

*

-45%

-52%

0.99

* Versaanbieding geldig vanaf donderdag 28-03-13 t/m woensdag 03-04-13.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Mini romatrostomaatjes 400 g

van 2.69

1.29

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.


De Goede Week

VROLIJK

Pasen volgt op enkele belangrijke religieuze dagen die samen de Goede Week vormen:

PASEN!

Palmzondag: De intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. Witte Donderdag: Het laatste avondmaal en gebed. Door het verraad van Judas wordt Jezus Christus gevangengenomen. Goede Vrijdag: Jezus wordt gekruisigd. Stille Zaterdag: Het lichaam van Jezus Christus is in het graf. Paaszondag: De opstanding van Jezus.

Paasbeste(rs) Paasshow

Turbho RM-50

H3$$6'$*23(1 XU YDQX

sŽůŽƉŬĞƵnjĞĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞĮĞƚƐĞŶ Zaterdag 13 april opstapdag

^ĐŽŽƚĞƌƐǀĂŶĂĨΥϴϵϵ

Sparta Bosch B2

ǁǁǁ͘ďĞƐƚĞƌƐͲƚǁĞĞǁŝĞůĞƌƐ͘ŶůͮĨĂĐǁĞŬ͘ĐŽŵͬďĞƐƚĞƌƐͲƚǁĞĞǁŝĞůĞƌƐ www.besters-tweewielers.nl facebook.com/besters-tweewielers

392-396 | 4625 AE BERGEN OP ZOOM | TEL. 0164-233413 $17:(536(675$$7:(*_$(%(5*(123=220_7(/ 7ZHHZLHOHU VSHFLDOLVW ANTWERPSESTRAATWEG

-


VROLIJK 2E PAASDAG PAASSHOW

van 10.00 tot 17.00 uur met grote kortingen en acties! 9RRULHGHUHNODQWLVHUKHHUOLMNHYHUVHNRIÂżHPHWJHEDN

PORTO Semi cassette - handbediend, 5 meter breed x 2,5 meter uitval - RAL 9001 of GRATIS antraciet structuurlak incl. streepdoek en montage

â‚Ź 1.025,-

SALOU Cassettescherm met motor 5 meter breed x 2,5 meter uitval - RAL 9001 of GRATIS antraciet structuurlak incl. streepdoek en montage

â‚Ź 1.318,-

ROLLUIK ACTIE (min. 20% KORTING) Rolluik 2,5 meter breed x 1,9 meter hoog - in 3 kleuren incl. motor en montage van 534,00 NU

â‚Ź

415,-

SECTIONAL GARAGEDEUR (40 mm dik) 2,5 meter breed x 2,12 meter hoog - wit incl. motor en montage

â‚Ź 1.395,-

In ons assortiment ook onze top hordeur: de plissĂŠ deur (Japans) en cassetteschermen met ingebouwde halogeen spots. Ook voor al uw binnenzonwering, screens, valschermen, markiezen, rolpoorten en garagedeuren. Dealer van Velux zonweringen, Unilux horren en Zonnelux ELQQHQ]RQZHULQJHQ

.DDLVWUDDW+56W:LOOHEURUG T 0165 - 38 73 07 M 06 - 21 27 16 86 E-mail: vandoorenzonweringen@home.nl

250 2e hands

Overjaars elo ďŹ ets tot 40% korting Elo ďŹ ets Trek t80 ride+ 2013

â‚Ź 1899,- nu met inruil van oude ďŹ ets

â‚Ź 1649,-

Trek t500 ride+ 2013

â‚Ź 2399,- nu met inruil van oude ďŹ ets

â‚Ź 2099,-

Trek tm 500 ride+ 2013

â‚Ź 2599,- nu met inruil van oude ďŹ ets

â‚Ź 2289,-

Trek lm 500 ride+ 2013

â‚Ź 2499,- nu met inruil van oude ďŹ ets

â‚Ź 2199,-

Trek t700 ride+ 2013

â‚Ź 2849,- nu met inruil van oude ďŹ ets

â‚Ź 2499,-

Gazelle orange pure inn 2013 â‚Ź 1749,- nu met inruil van oude ďŹ ets

â‚Ź 1525,-

Gazelle orange plus inn 2013

â‚Ź 1949,- nu met inruil van oude ďŹ ets

â‚Ź 1699,-

Gazelle orange xtra inn 2013

â‚Ź 2299,- nu met inruil van oude ďŹ ets

â‚Ź 2019,-

Gazelle orange Excel inn 2013 â‚Ź 2499,- nu met inruil van oude ďŹ ets

â‚Ź 2199,-

Sparta’s met Bosch motors vroeg inruil korting ????? levering v/a week 15 ₏ 950,-

Grote vooraard van 2e hands elo ďŹ ets al vanaf

Stads ďŹ ets Cortina transport u4 2013

â‚Ź 529,- nu met inruil van oude ďŹ ets

â‚Ź 459,-

Batavus diva tk3 2013

â‚Ź 599,- nu met inruil van oude ďŹ ets

â‚Ź 515,-

Batavus diva tk7 2013

â‚Ź 699,- nu met inruil van oude ďŹ ets

â‚Ź 599,-

Gazelle miss grace tk3 2013

â‚Ź 699,- nu met inruil van oude ďŹ ets

â‚Ź 599,-

Gazelle miss grace tk7 2013

â‚Ź 779,- nu met inruil van oude ďŹ ets

â‚Ź 665,-

Sparta maraton 7.0 2013

â‚Ź 679,- nu met inruil van oude ďŹ ets

â‚Ź 449,-

eigen

Tinus van Overveld

Geopend g 1 april Paasmaanda 16:00 uur van 10:00 tot

Burg. Moorsstraat 35 - 4631 EC HOOGERHEIDE Tel. 0031 (0)164 612606 - www.tinusvanoverveld.nl facebook.com/tinusvanoverveld

PASEN!


KEUKENS & KEUKENS eigentijds, smaakvol en betaalbaar design

Gelmelstraat 84-A - 2320 Hoogstraten - 03/320.99.00 (naast lidl) www.keukensenkeukens.be - info@keukensenkeukens.be

Wij maken uw droomkeuken werkelijkheid

VROLIJK

NB[BVt[POEBHVtEJXPHFTMPUFO

-40% PAASSHOW -40% **

PASEN!

**

vrijdag 29 maart PAASACTIE -40%

PAASACTIE -40%

zaterdag 30 maart

Toekomstig Pasen

Paaszondag

2e Paasdag

Paasmaandag

2014

zondag 20 april

maandag 21 april

Geopend van11.00 tot17.00

2015

zondag 5 april

maandag 6 april

2016

zondag 27 maart

maandag 28 maart

Sfeervolle romantische keuken in pastorijstijl. Leverbaar in hoogwaardige quality folie en in massief hout. U voelt zich een echte keukenprinses in deze uitzonderlijke keuken.

2017

zondag 16 april

maandag 17 april

VAN: â‚Ź11.823

2018

zondag 1 april

maandag 2 april

Greeploos hoogglans leverbaar en alle mogelijke uitvoeringen en kleuren. Strak, modern en tijdloos. Op en top keukendesign op maat. Compleet met alle apparatuur.

VAN: â‚Ź12.975

COMPLEET VANAF: â‚Ź6.200*

COMPLEET VANAF: â‚Ź5.900*

Voor levering in Nederland,

1e Paasdag

0% BTW (alleen tijdens Paasshow)

Net over de grens de goedkoopste Belg, voor heel Nederland. 2

tTIPXSPPNSVJNN t,FV[FVJUNFFSEBOLFVLFOTt(SBUJTPGGFSUF t(SBUJTNPOUBHFt(SBUJTMFWFSJOHtKBBSHBSBOUJFtNBBOEFOSFTFSWBUJFNPHFMJKL t1FSTPPOMJKLBEWJFTt"MUJKEEFWPPSEFMJHTUFJOEFSFHJP * in basisopstelling met: oven, kookplaat, koelkast, dampkap, vaatwasser, spoelbak en kraan van Pelgrim. ** Voor directe beslissers

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE GREEPLOOS SPECIALIST VAN BELGIĂ‹ !!!!!

Bij Pasen horen matses Voor veel mensen is het traditie om bij het paasfeest matses op tafel te zetten. Dit is plat brood dat niet is gerezen. Het lijkt op een grote cracker en is rond of vierkant. Meestal doen mensen er boter en suiker of kaas op. In het Jodendom viert men met Pesach (Pasen) de bevrijding uit de slavernij in Egypte. Volgens de Thora moesten de Joodse mensen vlak voor vertrek in opdracht van God snel brood bakken zonder zuurdesem. Dat werd de matse. Ook katholieke en christelijke gezinnen eten met Pasen matses.

OP ZEEHONDEN-SAFARI IN HET NATIONAAL PARK DE OOSTERSCHELDE

OP 1 APRIL 2e PAASDAG Ä&#x17E;KĹ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?Ä?Ĺ&#x161;Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ć?Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśĹ?Ä&#x17E;Ć&#x;ĹŠÄ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x17E;Ä?Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ç Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä?Ĺ?ĹŠĹŻÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ĺ?Ç Ä&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152; Ç&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ĺ&#x161;ŽŜÄ&#x161;Ä&#x17E;ŜŽĆ&#x2030;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ç&#x152;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä?Ä&#x201A;ŜŏÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?Ć&#x161;Ć&#x152;Ĺ?ĹŠĹŹÄ&#x17E;ĹśÍ&#x2DC; Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ĺ&#x161;ŽŜÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹśĆ?Ä&#x201A;ĨÄ&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Ĺ˝Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśÇ&#x20AC;Ä&#x201A;ŜƾĹ?Ć&#x161; eehonden op de ^Ĺ?ĹśĆ&#x161;ͲŜŜÄ&#x201A;ĹŻÄ&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ç&#x152;Ĺ?ŊŜŽĆ&#x2030;Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x;ĹŠÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x2030;ĹŻÄ&#x201A;ŜŜÄ&#x17E;Ĺś Ä&#x17E;ĹśŏƾŜŜÄ&#x17E;ĹśÇ Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ç&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ĺ&#x161;ŽŜÄ&#x161;Ä&#x17E;ŜŽĆ&#x2030; ϹϏĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x201A;ĨĆ?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ç&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;ŜůĹ?Ĺ?Ĺ?Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2DC; ƾƾĆ&#x152;Ç&#x20AC;Í&#x2DC;Ä&#x161;Í&#x2DC;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x161;Ĺ˝Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;Ď°ƾƾĆ&#x152; /ĹśĆ?Ä?Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x2030;Ä&#x17E;ŜϭϭÍ&#x2DC;ĎŻĎŹƾƾĆ&#x152; sÄ&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹŹ Ď­ĎŽÍ&#x2DC;ĎŹĎŹƾƾĆ&#x152; dÄ&#x17E;Ć&#x152;ĆľĹ? ϭϲÍ&#x2DC;ĎŹĎŹƾƾĆ&#x152; &Ć&#x152;Ĺ?Ć?Ĺ?Ä&#x201A;Ć&#x2030;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x161;Ç&#x2021;Ć?Ä?Ĺ&#x161;Ĺ?Ć&#x2030;Ĺ?Ć?Ć&#x152;ŽůĆ?Ć&#x161;Ĺ˝Ä&#x17E;ĹŻĹ?Ä&#x17E;Ć?Ä?Ĺ&#x161;Ĺ?ĹŹĆ&#x161; sÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x161;Ĺ˝Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;žŽĹ?Ä&#x17E;ĹŻĹ?ĹŠĹŹĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśÇ&#x152;ŽŜÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä?Ć&#x152;ƾŜÄ?Ĺ&#x161; Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;ŜŽĆ&#x2030;Ç Ç Ç Í&#x2DC;ĨĆ&#x152;Ĺ?Ć?Ĺ?Ä&#x201A;Ć&#x152;ŽŜÄ&#x161;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśŽĨϏϲÍ&#x2DC;ϹϯϰϳϏϯϯϏ sĹ˝ĹŻÇ Ä&#x201A;Ć?Ć?Ä&#x17E;ĹśÄ&#x17E;Ĺś ÎŚĎ­ĎŽÍ&#x2022;ϹϏ <Ĺ?ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;ŜϰĆ&#x161;͏žϭϭŊÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152; ÎŚĎľÍ&#x2022;ĎŹĎŹ

ĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;Ä?Ć&#x152;ƾŜÄ?Ĺ&#x161; ÎŚĎŻĎľÍ&#x2022;ϹϏ ĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;Ä?Ć&#x152;ƾŜÄ?Ĺ&#x161; ÎŚĎŽĎľÍ&#x2022;ϹϏ

FrisiaRondvaarten Bronsgeestweg 16, 4697 RT St-Annaland 06.53470330

P aa s s h o w Auto Service

Ossendrecht

Ruim 150 occasions Bezoek onze Paasshow en pak uw voordeel met werkplaatscoupons Zaterdag 30 maart 10:00 - 17:00 Zondag 31 maart 10:00 - 17:00 Maandag 1 april 10:00 - 17:00 Moleneind 25 4641 SB Ossendrecht 0164-674155 www.autoservice-ossendrecht.nl


bij

VROLIJK

met JAN VAN SUNDERT

PASEN!

4500m2 showroom, mĂŠĂŠr dan 300 keuken- en badkameropstellingen 1001 soorten tegels & natuursteen Vloertegels â&#x201A;Ź16,95 60x60cm nu vanaf

Wandtegels 25x33cm nu vanaf

Keramisch parket nu vanaf

Bij aankoop van keuken,

30% KORTING *

per m2

â&#x201A;Ź14,95 â&#x201A;Ź27,95 per m2

*

op keukendelen

GRATIS

GRATIS MONTAGE*

TEGELS t.w.v â&#x201A;Ź500

+

per m2

Bij aankoop van een badkamer,

2 e PAASDAG GEOPEND van 11.00 tot 17.00 uur

Lokkerdreef 10, 4879 ND Etten-Leur. Tel 076-5048800 Openingstijden ma gesloten, di t/m do 9.30-17.30 uur, vrijdag 9.30-21.00 uur, za 9.30-17.00 uur vraag naar de voorwaarden in de showroom. www.janvansundert.nl

*

BROOS MEUBELEN BERGEN OP ZOOM

Bij Pasen horen matses Voor veel mensen is het traditie om bij het paasfeest matses op tafel te zetten. Dit is plat brood dat niet is gerezen. Het lijkt op een grote cracker en is rond of vierkant. Meestal doen mensen er boter en suiker of kaas op. In het Jodendom viert men met Pesach (Pasen) de bevrijding uit de slavernij in Egypte. Volgens de Thora moesten de Joodse mensen vlak voor vertrek in opdracht van God snel brood bakken zonder zuurdesem. Dat werd de matse. Ook katholieke en christelijke gezinnen eten met Pasen matses.

2E PAASDAG GEOPEND van 10.00 uur t/m 17.00 uur

En de hoogste prijs voor uw oude meubelen bij aankoop van nieuwe meubelen.

RTENS

bv

Tuinhoutspecialist

2e Paasdag en

open 10.00 - 16.00 uur

nu voor

480,- euro

nu voor

775,- euro

28mm 250x250cm inclusief dakshingels

Vlonderplank geimpregneerd P =O

Dubbel Rabat

van 895,-

19mm 260x200cm inclusief dakleer

MAGAZIJN (1000m2)

bv

ZONDAG 7 april van 595,-

Íť Alles moet weg! (Totale leegverkoop) Íť Ook specialist senioren meubelen Íť Inruil oude meubelen mogelijk Íť Spoedige levering Íť Ook diverse inruilmeubelen te koop

RTENS

28x145mm 300cm

OP van 7,10 nu voor 5,80 euro p.st.

geimpregneerd 19x145mm 300-360-420cm van 1,85 p.m1 nu voor

1,50 euro p.m1

Kijk voor nog meer SUPER aanbiedingen op

www.tuinhoutspecialist.nl Herelsestraat 206 Heerle A58 tussen Râ&#x20AC;&#x2122;daal en B.o.Z.

Tel. 0165 301 719 info@tuinhoutspecialist.nl

De mooiste badplaats dicht bij huis

ZUID-OOSTSINGEL 23 OOK GEOPEND Parking bij Amro. Tel.: 0164-242097

Winkel BROOS Meubelen Burgemeester van Hasseltstraat 64 - Bergen op Zoom - Tel: 0164-234990 vlak bij de Mediamarkt en de Jumbo Super

OOK 2E PAASDAG OPEN! van 12.00 uur tot 17.00 uur BADKAMERS EN INSTALLATIETECHNIEK

Wij maken uw nieuwe badkamer of toilet met:     eigen vakspecialisten   korte montagetijd    5 jaar garantie 

    

20% KORTING OP TEGELS EN SANITAIR Actie loopt tot 1 juli 2013, vraag naar de voorwaarden.

Oude Moerstraatsebaan 6 | Bergen op Zoom | Tel. 0164 - 65 02 70

www.lindhoutbadkamers.nl


Woensdrechtse Bode 27 maart 2013 - week 13

Informatie

pagina’s

GEMEENTEHUIS GESLOTEN In verband met Goede Vrijdag en Pasen is het gemeentehuis gesloten op 29 maart en 1 april.

Kernen Hoogerheide, Huijbergen, Ossendrecht, Putte en Woensdrecht

Gemeentehuis Huijbergseweg 3, 4631 GC Hoogerheide

Postadres Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide Telefoon 14 0164 Fax (0164) — 616331 Postbank: 10.72.375 Rabobank 12.29.02.688 Tnv gemeente Woensdrecht

VERPLICHT CHIPPEN HONDEN VANAF 1 APRIL

Internet www.woensdrecht.nl E-mail: gemeente@woensdrecht.nl @GemWoensdrecht www.facebook.com/GemeenteWoensdrecht

Openingstijden Vrije inloop: Ma t/m vrij van 08.30-12.30 uur Dinsdagavond van 17.30-20.00 uur Op afspraak: Ma t/m do van 12.30-17.00 uur

Spreekuren Burgemeester en wethouders volgens afspraak via bestuurssecretariaat, telefoon (0164) 611103 Spreekuur voor ondernemers: Iedere eerste dinsdag van de maand van 19.00-20.00 uur

Alarmnummer Politie, brandweer, ongevallen 1-1-2 Niet spoedeisende zaken en evt. maken van afspraken 0900-8844

Milieuklachten Provinciaal klachtennummer (073) 6812821 Klachtenlijn Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (0165) 559850

Meldpunt Drugsoverlast

Vanaf 1 april 2013 geldt er een chip- en registratieverplichting voor honden. Elke hond die er vanaf die datum in Nederland bijkomt, moet een chip hebben en geregistreerd worden bij één van de daarvoor aangewezen databanken. Bovendien is de eigenaar verplicht de registratie up-to-date te houden. Op deze manier wil de staatssecretaris van Economische Zaken de malafide en illegale hondenhandel aanpakken. Behalve dat de overheid op deze manier misstanden in de hondenhandel kan opsporen en aanpakken, heeft het chippen en registreren ook voor de hond en zijn baasje een belangrijk voordeel. Mocht de hond onverhoopt kwijtraken en weer gevonden worden, dan kan hij dankzij de chip en registratie veel gemakkelijker thuisgebracht worden.

0800-0202010 (gratis)

Openbare verlichting Servicenummer voor storing aan openbare verlichting 0800-6846832 (gratis)

Wat komt erbij kijken? Drie keer per jaar wordt er een openbare vergadering gehouden. Het dorpsplatform vergadert dan met mensen van de gemeente. Ook de betrokken wijkagent is aanwezig en iemand vanuit Woningstichting Woensdrecht. Bij deze vergaderingen mag publiek aanwezig zijn. Er wordt gesproken over lopende zaken, het dorpsplatform kan vragen stellen of advies geven en de gemeente geeft informatie over belangrijke projecten. Naast de drie openbare vergaderingen komen de leden van het dorpsplatform ook tussendoor samen in interne vergaderingen, zonder andere instellingen of publiek. Daarnaast wordt er een keer per jaar een zogenaamde wijkschouw gehouden. Er wordt dan een (door het dorpsplatform aangegeven) route gelopen met medewerkers van de buitendienst van de gemeente Woensdrecht. Zaken die aandacht nodig hebben in de openbare ruimte worden dan aangekaart. Profiel Momenteel bestaat het dorpsplatform Hoogerheide uit drie leden. We zijn nog op zoek naar meer enthousiaste mensen uit Hoogerheide die een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid van het dorp. We zien het liefst een goede weergave van de inwoners terug in het dorpsplatform, dus zowel jong (minimaal 18 jaar) als oud, man of vrouw, al lang wonend in Hoogerheide of nog maar net, mag reageren. Reageren Inwoners van Hoogerheide kunnen een reactie met motivering digitaal (gemeente@woensdrecht.nl) of schriftelijk sturen naar de gemeente. Na een kennismakingsgesprek worden uw gegevens doorgegeven aan het dorpsplatform. Voordat u officieel aangesteld wordt als nieuw lid is er ook de mogelijk om een periode mee te lopen en te kijken of de werkwijze en activiteiten u aanspreken.

Meer informatie www.chipjedier.nl

TESTEN ALARMSIRENS IN BELGIË Elke eerste donderdag van het kwartaal worden de elektronische alarmsirenes in België getest tussen 08.45 en 10.15 uur. Op 4 april zal dit voor de tweede keer dit jaar plaatsvinden. Het is mogelijk dat deze sirenes ook in de kernen Ossendrecht en Putte te horen zijn. Andere data Ook op 4 juli en 3 oktober zullen de alarmsirenes getest worden in België.

0800-2255888

Calamiteiten-info-lijn

gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren. Het dorpsplatform is dus een adviesgroep en dient als klankbord voor de gemeente.

LEDEN DORPSPLATFORM HOOGERHEIDE GEZOCHT Doel dorpsplatform In iedere kern van de gemeente Woensdrecht is een dorpsplatform. Inwoners uit een bepaald dorp spreken hierin met elkaar over veiligheid, openbare ruimte en verkeer & vervoer. Hierin kunnen zij de

Jan-Willem Riezebos (voorzitter dorpsplatform Hoogerheide): “Als je het leuk vindt om direct invloed te hebben op je eigen leefomgeving, dan is het Dorpsplatform “the place to be””.

OSSENDRECHTSE VRIJWILLIGERS GEZOCHT Jaarlijks organiseert de werkgroep 4 mei samen met de gemeente Woensdrecht de Dodenherdenking in Ossendrecht. De gemeente is verantwoordelijk voor de ceremonie bij het monument, de werkgroep voor de organisatie van onder andere de bijeenkomst in de kerk. De huidige leden van de werkgroep kunnen nog ondersteuning gebruiken van enthousiaste mensen die mee willen helpen aan het goed laten verlopen van de Dodenherdenking. Aanmelden kan bij Marijke van Meir via e-mail: marijkevanmeir@online.nl of telefonisch: (0164) 672 377.


Woensdrechtse Bode 27 maart 2013 - week 13

HET REGENT, HET REGENT…

GENOMEN BESLUITEN

In Nederland regent het regelmatig. Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met zware buien en langdurige regen. Waar blijft al dat regenwater? Wat doen gemeenten om wateroverlast te voorkomen? En wat moet u zelf doen? Op www.woensdrecht.nl vindt u de folder “Het regent, het regent…” uitgegeven door RIONED, waarin antwoorden gegeven worden op deze vragen. De folder ligt tevens in de het informatiecentrum in het gemeentehuis te Hoogerheide.

Algemene zaken ■ Het college en de burgemeester van Woensdrecht maken bekend vergunning, ontheffing of vrijstelling te hebben verleend voor: Het organiseren van het Brabantse Wal Festival op 27, 28, 29 en 30 april op het terrein aan de Scheldeweg te Hoogerheide. ■ Ontheffing artikel 35 Drank- en horecawet voor het Brabantse Wal Festival op 27, 28, 29 en 30 april op het terrein aan de Scheldeweg te Hoogerheide.

SPREEKUUR VOOR ONDERNEMERS Wilt u als (startende) ondernemer uit de gemeente Woensdrecht wethouder Anton van der Wijst persoonlijk spreken over bedrijfsmatige zaken? Kom dan op de eerste dinsdag van de maand tussen 19.00 en 20.00 uur naar het gemeentehuis, Huijbergseweg 3 te Hoogerheide. Het eerst volgende spreekuur voor ondernemers is op 2 april.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN Ossendrecht/Calfven ■ In verband met de organisatie van de Lichtstoet wordt op zaterdag 20 april 2013 van 17.00 uur tot 24.00 en op zondag 21 april 2013 van 0.00 uur tot 01.00 uur een verkeersmaatregel ingesteld, waarbij diverse straten te Ossendrecht worden afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers. ■ In verband met de organisatie van de Avondwandelvierdaagse Ossendrecht wordt op donderdag 30 mei 2013 van 18.00 uur tot 22.00 een verkeersmaatregel ingesteld, waarbij diverse straten te Ossendrecht worden afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers. ■ In verband met de organisatie van de Wielerweekend Calfven wordt van vrijdag 30 augustus 2013 van 15.00 uur tot en met zondag 1 september 2013 19.00 uur een verkeersmaatregel ingesteld, waarbij diverse straten te Calfven worden afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers. Hoogerheide ■ In verband met de organisatie van het Brabantse Wal festival op 27, 28, 29 en 30 april 2013 aan de Scheldeweg te Hoogerheide wordt er een tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld. De tekeningen liggen tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis en zijn te raadplegen op de gemeentelijke website www.woensdrecht.nl. Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen. Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via www.woensdrecht.nl. Hoogerheide, 27 maart 2013

Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen. Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via www. woensdrecht.nl. Verlenging beslistermijn Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken. ■ Het bouwen van een rijhal voor recreatief gebruik Herenbaan 2, 4645 RV Putte Ontvangen 21 januari 2013 ■ Het bouwen van een vrijstaande woning Eiland 7, sectie C nummer 2660 Huijbergen Ontvangen 22 januari 2013 Verleende omgevingsvergunningen Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht reguliere voorbereidingsprocedure. Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen, hebben verleend: ■ Het bouwen van een woning Dwarsstraat 4, 4641 EB Ossendrecht Verzonden 13 maart 2013 ■ Het bouwen van een woning Het aanleggen van een uitrit Lievevrouwestraat 45, 4641 EL Ossendrecht Verzonden 13 maart 2013 De bovenstaande beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie tijdens openstellingsuren van het gemeentehuis, Huijbergseweg 3 te Hoogerheide. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde verzenddatum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam, adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide. Hoogerheide, 27 maart 2013

INGEKOMEN AANVRAGEN/ MELDINGEN Omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: ■ Het kappen van een boom Middelstraat 79, 4641 Sn Ossendrecht Ontvangen 8 maart 2013 ■ Het vergroten van de woning Kerkstraat 80, 4641 JV Ossendrecht Ontvangen 10 maart 2013

Het aanleggen van een in-/ uitrit Burg. Moorstraat 29, 4631 EC Hoogerheide Ontvangen 11 maart 2013 Het aanleggen van een oprit Achterstraat 6a, 4645 CX Putte Ontvangen 12 maart 2013 Het aanleggen van een inrit Nieuwstraat 15, 4645 ER Putte Ontvangen 16 maart 2013

Sloopmeldingen Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat zij op grond van het bouwbesluit de volgende melding(en) hebben ontvangen: ■ Verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van een aanbouw Kerkstraat 80, 4641 JV Ossendrecht Ontvangen 10 maart 2013 ■ Verwijderen van asbesthoudende materialen Dwarsstraat 16, 4641 EB Ossendrecht Ontvangen 14 maart 2013 ■ Verwijderen van een asbesthoudend plafond uit een garage Sparrenlaan 19, 4645 JC Putte Ontvangen 15 maart 2013 Hoogerheide, 27 maart 2013

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN Ruimte voor Ruimte Buntven Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan “Ruimte voor Ruimte Buntven” voor een ieder ter inzage ligt. Inhoud Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van 5 woningen mogelijk aan de noordzijde van Huijbergen ter plaatse van het perceel kadastraal bekend onder Huijbergen, sectie C, perceel 59. Inzien Het ontwerp bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage vanaf 28 maart 2013 gedurende een periode van zes weken, bij de centrale balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het ontwerp ook worden ingezien buiten openingstijden. Ook is het ontwerp bestemmingsplan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op “www.woensdrecht.nl” onder de “Wonen & leven” vervolgens “Ruimtelijke plannen” en “Ruimtelijke plannen in procedure”. Tevens is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening RO-online via “www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL. IMRO.0873.HUYBxBP055xMOEDx00-ON01” Geen advies door onafhankelijke instantie Aangaande dit voornemen zal geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid worden gesteld advies uit te brengen. Reageren Binnen de genoemde termijn van zes weken kan eenieder omtrent het ontwerp zienswijzen inbrengen bij de Gemeenteraad van Woensdrecht, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Buntven” en uw adresgegevens. Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met de heer K. Kegel. Hij is bereikbaar via het centrale nummer van de gemeente Woensdrecht 14 0164. Verkrijging Desgewenst kan tegen vergoeding van de kosten een afschrift van genoemd ontwerp bestemmingsplan op het gemeentehuis bij de centrale balie worden verkregen. Hoogerheide, 27 maart 2013


Woensdrechtse Bode 27 maart 2013 - week 13

ONTWERPBESCHIKKING HOGERE WAARDE WET GELUIDHINDER BESTEMMINGSPLAN BUNTVEN Burgemeester en Wethouders van de gemeente Woensdrecht hebben op 4 maart 2013 een verzoek ontvangen om vaststelling van hogere waarden krachtens artikel 59 van de Wet geluidhinder voor het

plan ‘Buntven in de kern Huijbergen van de gemeente Woensdrecht’. De voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) voor industrielawaai wordt ter plaatse van de geprojecteerde nieuwbouw overschreden door het voor geluid gezoneerde industrieterrein ‘vliegbasis Woensdrecht’. Voor de hogere waarde voor industrielawaai geldt als onderbouwing dat deze noodzakelijk is omdat de planontwikkeling anders een beperking van de zone rond industrieterrein ‘vliegbasis Woensdrecht tot gevolg heeft. Voor de vijf woningen worden binnen het plan hoge-

re waarden vastgesteld. De ontwerp- beschikking en andere relevante stukken liggen vanaf 28 maart 2013 gedurende zes weken voor een ieder bij de centrale balie van het gemeentehuis tijdens openingstijden ter inzage. De stukken kunnen buiten openingstijden op afspraak worden ingezien. Indien gewenst kan tegen betaling van de kosten afschrift worden verkregen van de relevante stukken. Een ieder kan gedurende bovenvermelde termijn schriftelijk gemotiveerde zienswijzen indienen bij ons college.

Prominenten uit West-Brabant samen op de racefiets

Spektakel achter de derny’s

Cycling Ambassadors van start

75e Ronde van Hoogerheide

WEST-BRABANT - Vorige week zijn de Cycling Ambassadors West-Brabant gestart. Een fietsclub voor managers en bestuurders van overheid, ondernemingen en onderwijswereld die inmiddels zo’n veertig deelnemers telt. Het is de bedoeling dat hun onderlinge samenwerking verbetert door ook samen te gaan fietsen. De deelnemers komen uit alle 19 gemeenten die de regio West-Brabant vormen. Samen gaan zij trainen op de racefiets en in de winter op mountainbikes. Er komen eigen tochten met motorbegeleiding. Ook zullen de Cycling Ambassadors gezamenlijk gaan deelnemen aan fietsevenenten van andere organisaties. Oprichter en voorzitter is Oosterhouter Bert Kandel, die in de gemeente Moerdijk gemeentesecretaris is.

HOOGERHEIDE - De 75e Ronde van Hoogerheide (vrijdag 10 mei) is dit jaar met een dernykoers voor prominenten en een criterium voor junioren. Stichting wielercomité Hoogerheide heeft zich daar dit jaar voor gecommitteerd samen met Bernard de Nijs en Bart van Est. Bart van Est uit Dinteloord heeft als wielrenner in de zeventig en begin tachtiger jaren spraakmakende overwinningen behaald. De gouden medaille voor de 100 kilometer ploegentijdrit op het wereldkampioenschap in Keulen voor amateurs in 1978, samen met Bert Oosterbosch, Jan van Houwelingen en Guus Bierings, is voor van Est toch wel écht memorabel. Met diezelfde spirit van het wereldkampioenschap in Keulen van toen gaat hij samen met Bernard de Nijs en stichting wielercomité Hoogerheide een memorabele 75e Ronde van Hoogerheide organiseren. Hoogerheide is het dorp op de Brabantse Wal waar het wielrennen een grote historie heeft geschreven. De traditionele Ronde van Hoogerheide kent daarin een bijzondere plaats.

Door de jaren heen heeft de Ronde van Hoogerheide aardig wat wijzigingen gekend, op het gebied van datum, parkoers, categorieën en comitéleden. Maar door al die jaren heen is de koers wel blijven bestaan, ondanks dat een groot aantal andere wedstrijden in de directe en verre omgeving helaas zijn verdwenen. Het comité van de Ronde van Hoogerheide zoals het er nu al een veertien jaar zit, mede onder aanleiding van de huidige wethouder sport Vic Huijgens, doet er ook dit jaar alles voor om een gezellig en sportief evenement te maken voor zowel de deelnemers als ook de bezoekers. Het programma van de Ronde van Hoogerheide start dit jaar op vrijdag 13 mei om 17 u 00 met eerst twee manches van prominenten achter de derny’s, waarna omstreeks 18 u 30 de junioren van start gaan voor een criterium over zestig kilometer. Ronde de klok van 20 u 15 vind de finale plaats van de prominenten achter de derny’s. Bart van Est is al begonnen met het contracteren van enkele prominenten. Het comité zal hier na Pasen verder over communiceren.

LEZERSPOST Woonzorgcomplex

Startavond van de Cycling Amabssadors West-Brabant met de onthulling van het clubtenu. Vlnr Cycling Ambassor burgemeester Klijs van Moerdijk, initiatiefnemer Bert Kandel, ex-prof Bob Rasenberg, ex-prof Johan vd Velde, burgemeester Peter vd Velden van Breda, ex-prof Rini Wagtmans, burgemeester Harrie Nuijten van Alphen Chaam (voorzitter van de Stichting De Goeie Ontsnapping die het wielrennen in West-Brabant bevordert) en Cycling Ambassador burgemeester Fons Naterop van Wijk en Aalburg, die voor de Ambassadors met Marianne Vos, woonachtig in die gemeente, een toertocht gaat organiseren. FOTO ADRIAAN VAN ZIJP

Waarom zo’n fietsclub? Bert Kandel vertelt dat hij in Rotterdam al een dergelijke club heeft georganiseerd die al twaalf jaar marathons loopt en samen traint en netwerkavonden houdt. Dat bleek een groot succes in het Rotterdamse. “Ik woon nu in Oosterhout en heb door mijn werk veel te maken met de 19 samenwerkende West-Brabantse gemeenten. In Rotterdam is hardlopen belangrijk, denk aan de marathon. Maar hier in Brabant gaat het meer om fietsen. Dat is ook een traditie die veel toppers heeft opgeleverd. Fietsen leeft enorm in Brabant, dat merk ik ook wel aan de belangstelling voor de Cycling Ambassadors. Ik verwacht dat we aan het eind van het

seizoen honderd deelnemers zullen hebben.” Stimulerend Kandel vertelt dat samen prestaties neerzetten enorm stimulerend is voor de onderlinge samenwerking tussen mensen van gemeenten, bedrijven en onderwijs. “Dat is natuurlijk ook goed voor de gezondheid. Maar ook voor de ontwikkeling van WestBrabant als economische regio”. De Ambassadors komen uit alle 19 WestBrabantse gemeenten. Zij hebben komend seizoen zes zelf georganiseerde tochten van 75 tot 100 kilometer. Verder wekelijks een trainingstocht en ook clinics en netwerkavonden.

Doelstelling De naam Ambassador staat voor onze doelstelling: samen door deelname aan allerlei wielergerelateerde activiteiten laten zien dat West-Brabant een regio is waar sport, en dan vooral wielrennen en economie hand in hand gaan” , aldus Bert kandel. De eerste grote tocht is op zaterdag 6 april vanuit Tholen. Belangstellenden uit de doelgroep die dan willen kennis maken met deze nieuwe club zijn welkom. Zij kunnen de website van de Ambassadors raadplegen (www.cawb.nl) of bellen met voorzitter Bert Kandel: 06-51107351 of secretaris Adriaan van Zijp (06-52037061). PAGINA 16

Ik wilde reageren op de uitspraken die zijn gedaan in de Woensdrechtse Bode van 13 maart 2013. Daarin wordt gesteld door Woningstichting Woensdrecht dat in overleg met de bevolking is gekozen om te bouwen op de hoek Bradfordstraat/ St.Dionysiusstraat. Dat is niet waar. Dat is ook kenbaar gemaakt aan de Woningstichting en de Gemeente Woensdrecht in een aangetekende brief. Deze brief is door maar liefst veertien bewoners persoonlijk ondertekend. Na deze brief zijn de bewoners nooit meer betrokken of benaderd geweest. De bewoners van het aanliggende appartementen complex Aries zijn geïnformeerd door de directeur van de Woningstichting Dhr de Wolf. Deze moet enerzijds de belangen van de huurders behartigen, maar ook de bouw van het nieuwe appartementencomplex verzorgen. Uiteindelijk zitten veel bejaarde mensen die geen rechtsbijstand hebben of uit gezondheidsoverwegingen maar af hebben gezien van bezwaar met de gebakken peren. Deze bewoners dachten hun oude dag te slijten op een zonnig balkon maar kijken nu uit op een blinde muur. Ikzelf woon al bijna twintig jaar in Putte. Met veel plezier, want het had een dorps karakter met veel groen. Nu krijgen we een flat in een straat met 3 bouwlagen en zelfs balkons in de straat. Weg uitzicht, privacy etc. De desbetreffende wethouder en ook voorganger hebben nooit wat van zich laten horen of zien. Ja, alleen via de publicaties in de krant. Dhr de Wolf, gemeente Woensdrecht en consorten kunnen weer ongemoeid hun gang gaan. Naar de bewoners van Putte wordt totaal niet geluisterd. Dit is nog maar eens bevestigd door het zoveelste Puts Dorpsplatform wat weer nieuw leven is ingeblazen, maar ook door het WMO-panel wat bij diverse dorpsplatformen heeft bijgewoond. Conclusie van WMO-panel was dan ook dat er eenrichtingsverkeer is vanuit de Gemeente Woensdrecht oftewel niet luisteren. Ook in de ideeën omtrent Tervoplein en herbestrating St.Dioniysiusstraat worden we niet betrokken. Er zal wel weer gezegd worden maar hier was een avond voor georganiseerd. Uiteraard zijn projectontwikkelaars en ondernemers allang op de hoogte. Roger de Jongh, Putte


HUUR

NIEUWE CV-COMBI KETEL? Ook voor u hebben wij een betaalbare oplossing!

Â&#x2021; Grote collectie meubelstoffen

LEASE KOOP

U HUURT AL EEN CV-KETEL VOOR MINDER DAN 1 EURO PER DAG!

Nu met GRATIS klokthermostaat

VAN VERWARMINGS- EN WARMWATERTOESTELLEN

Â&#x2021; Polyether in elke maat en dikte d g s maan

iĂ&#x160;ecoTEC plus]Ă&#x160;Â&#x2026;iĂ&#x152;Ă&#x160; Â&#x201C;iiĂ&#x192;Ă&#x152;Ă&#x160;ivvÂ&#x2C6;VÂ&#x2C6;lÂ&#x2DC;Ă&#x152;iĂ&#x160;Ă&#x152;Â&#x153;iĂ&#x192;Ă&#x152;iÂ?Ă&#x160; Ă&#x203A;>Â&#x2DC;Ă&#x160;VAILLANT

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE UĂ&#x160;6 ,11,Ă&#x160; UĂ&#x160;6 ,""* UĂ&#x160; 8 - Ă&#x160; UĂ&#x160;" ,"1

SCHEEPSSTOFFEERDERIJ EN (SCHEEPS)MATRASSEN

DOMINĂ&#x2030;STRAAT 3 - 4701 JC ROOSENDAAL - TEL 0165 - 53 64 04

Bezoek onze vernieuwde website: WWW.VIGAR.NL

KUSSENATELIER Kussenatelier

Provincialeweg 11 4695 RM Sint-Maartensdijk 7HO)D[Â&#x2021;0RE www.bootkussens.com

Hoogerheide Sint-Lucasplein 4631 LH Hoogerheide hoogerheide@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Elke woensdag van 10.00 - 16.30 uur

Verzilver uw goud in ons mobiel kantoor! De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor. Goudwisselkantoor is eigendom van familie De Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor is geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reĂŤle taxatie en een goede prijs. Naast onze 21 kantoren door heel Nederland, kunt u nu ook terecht in ĂŠĂŠn van onze mobiele kantoren. Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, proďŹ teer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie.

Goudwisselkantoor d, zilver en munten â&#x20AC;˘ 25 jaar ervaring in gou jblijvende taxatie â&#x20AC;˘ een deskundige en vri k indien gewenst per ban â&#x20AC;˘ contante betaling of r de taxatie â&#x20AC;˘ discrete ruimte voo en van goud en zilver â&#x20AC;˘ advies in het belegg

â&#x20AC;&#x2DC;s maandags GESLOTEN

HOUD

ONDER


Overbodig.

Wat je al hebt, heb je niet nodig. In de gemeente Woensdrecht wordt de laatste tijd veel gesproken over glasvezel. Volgens de aanbieders hĂŠt alternatief voor kabel. Maar is dat wel zo? De Consumentenbond vergeleek onlangs uw kabel met glasvezel. Conclusie: met kabel bent u even goed voorbereid op de toekomst als met glasvezel. Overstappen is dus overbodig. Want wat je al hebt, heb je niet nodig. Lees de belangrijkste conclusies op ziggo.nl/overbodig


! G A D OPEN

De Hoef Dinsdag 2 april

Hoogerheide

Tijdstip: 16.00 uur tot 18.00 uur Locatie: Groenling, Hoogerheide

14 nultredenwoningen

(nieuwbouwwijk de Hoef, ingang Scheldeweg) In nieuwbouwwijk de Hoef bouwt Stadlander 14 nultredenwoningen. De twee-onder-éénkap woningen worden in juni opgeleverd en aangeboden in het sociale huursegment. Wilt u alvast een kijkje nemen? Kom dan naar onze open dag op dinsdag 2 april. Voor meer informatie over dit project, kijk op www.stadlander.nl/dehoef.

daar zijn we thuis Wintermenu! 3 gangen v.a. € 9,95

”Die ene druppel. Die doet er toe.” - Liliane Brekelmans, oprichtster Liliane Fonds

gratis plaatsing

Grand eetcafe De Kroon

Bij inschrijving te koop aangeboden

Boomstraat 2 Huijbergen, tel. 0164-642974, klijspost@hetnet.nl GRATIS PARKEERGELEGENHEID

sss

$ 

 * B

sss

ss sssssss

r t op het wate sssUitzich ire aanbiedingen e e n n o m e ers port ectacula e maand sp l en voor ied Lekker, sne itenspeeltuin sssElk en, baby party’s etc. adering lhoek/bu Binnenspee Ook voor feestjes, verg bel of mail gerust! , fo in r e ’S of Voor me orten PIZZA

GIERELAAR 103-BIJLTJE 1 TE WOUW Vrije bezichtiging woensdag 3 APRIL van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag 6 APRIL van11.00 uur tot 15.00 uur.

uit 5 so e ING: Keuze Meer info: zie websit D IE B N A A ,6 € r APRIL a a voor m ssss PASTA’S

sssss

Oesterdam 3 | Speelmansplaten |4696 PV | Tholen | 0166-607452 | daisy@pizzerialafamilia.nlAannemersbedrijf van Haaften B.V. Sierbestrating van Haaften

Wij zijn leverancier van o.a.: ^ŝĞƌďĞƐƚƌĂƟŶŐ ůŽŬŚƵƩĞŶ ^ĐŚƵƫ ŶŐĞŶ dƵŝŶǀĞƌůŝĐŚƟŶŐ ^ƉĞĞůƚŽĞƐƚĞůůĞŶ dƵŝŶďĞĞůĚĞŶ dƌĂŵƉŽůŝŶĞƐͬ^ŬĞůƚĞƌƐ KǀĞƌŬĂƉƉŝŶŐĞŶ

erk, Aanleg, grondw tsen riolering, plaa Ğ ǀĂŶďůŽŬŚƵƩ Ŷ

Paasdijkweg 19A, 4693 RE POORTVLIET Tel.: 0166 61 92 00 Pilootweg 5, 4696 RJ STAVENISSE Tel.: 0166 69 29 77

WWW.VANHAAFTENPOORTVLIET.NL

Vrijstaand woonhuis met dubbele garage, kantoor en tuin. Het kantoor heeft tevens de bestemming wonen en kan zodoende multifunctioneel gebruikt worden voor zowel een bedrijfsmatige invulling als woonbestemming, mantelzorg, dubbele bewoning, atelier, etc. Vestiging voor medische of paramedische beroepen is zelfs voor het totale perceel mogelijk. Voor detailinformatie en omschrijving, zie www.Funda.nl Gierelaar 103/Bijltje 1 Wouw of kijk op www.luijksmakelaardij.nl Inschrijvingen dienen voor of op maandag 29 april 2013, 17.00 uur ingeleverd te zijn bij Notariskantoor Wouw, Lenaertsstraat 24, 4724 AM Wouw Indien U op bovengenoemde data verhinderd bent om te bezichtigen of U wenst nadere informatie over de bestemmingsplanmogelijkheden van het object, neem contact op met Luijks Makelaardij, tel. 0165-302855, voor het maken van een afspraak.


W E S T- P O I N T V O O R D E M U Z I E K L I E F H E B B E R We s t - Po i n t ge e ft g ra a g a a n e e n i e d e r d e ru i m te o m z i ch te p re s e n te re n . H e b j e w a t t e m e l d e n ? L a a t v a n j e h o r e n v i a w w w. w e s t - p o i n t . n l Baby Boom Party zaterdag 30 maart St Jan Roosendaal

DJ Bungalow Bill draait op BabyBoomParty Op zaterdag 30 maart vindt in de Roosendaalse St Jan de door Stichting Blommenkinders georganiseerde BabyBoomParty plaats. Een feest bedoeld voor iedereen die ‘iets heeft’ met muziek uit de jaren 60 en begin 70. Twee bands verzorgen de live muziek. In de tussenliggende pauzes draait Willem-Jan Uytdehage (31) als DJ ‘Bungalow Bill’ muziek uit, uiteraard, diezelfde periode. Hoe kan dat? Eenendertig jaar en toch als DJ de verantwoordelijkheid hebben voor een jaren 60/70 avond? “Van jongs af aan ben ik door mijn ouders bestookt met muziek uit die periode. Op een van mijn eerste cassettebandjes stonden Led Zeppelin, Focus, John Mayall en Jefferson Airplane. Gitaarmuziek heeft altijd wel mijn voorkeur gehad, maar ik heb een hele brede smaak: metal, jazz, rock, dance, hip hop, ik vind het allemaal tof! Ondertussen heb ik als DJ de nodige ervaring. Ik ben een van de vaste DJ’s in Café De Heksenketel, het enige alternatieve/ rock cafe dat er nog is in Roosendaal. Ik sta daar gemiddeld 1 keer in de maand achter de draaitafels. En bij speciale gelegenheden zoals Kerst. Daarnaast DJ ik ook regelmatig in Gebouw T. Dat doe ik dan vóór- en nadat de hoofd-act van die avond gespeeld heeft. Zo draaide ik al bij The Deaf, Moke en A Brand. Erg leuk om te doen en erg afwisselend door-

Agenda DJ Bungalow Bill draait sixties muziek.

dat je je muziek moet aanpassen aan de band. Hoe kom je aan de DJ naam ‘Bungalow Bill’? “Voor de echte babyboomer zal die naam niet onbekend in de oren klinken. Het is een ‘personage’ uit het Beatles nummer The Continuing Story of Bungalow Bill. Bill is natuurlijk Engels voor Willem en ik zocht iets dat raakvlak had met de sixties, dan kom je al snel bij The Beatles, een van mijn lievelingsbands, uit”. Hoe bereid je je voor op 30 maart? “Voor de Babyboom Party ben ik een speciale playlist aan het samenstellen. Ik ben mijn

collectie intensief aan het doorspitten op zoek naar DE hits uit die tijd. En dan de hits die ook nu nog de nodige vonken over laten springen. Zoals dat vroeger gebruikelijk was wil ik tijd inruimen voor een ‘schuifel’ en een ‘twist’ blok. Ik DJ vanaf een laptop met randapparatuur. Zo heb ik 25.000 nummers bij de hand. Dat moet bovendien ook nog eens voldoende zijn om aan de meeste aanvragen voor verzoeknummers te kunnen voldoen!” Meer info over de BabyBoomParty: blommenkinders.nl

Zaterdag 30 maart West-Point-event ‘Beats in de Biebar’

Frietboer wil een positief deukje maken in de mainstream

Frietboer.

Zijn appartement ademt muziek. De gangmuur is bekleed met oude singlehoesjes, in de huiskamer tref je overal vinyl en cd’s aan en in een hoek is een bescheiden studio ingericht. Ik ben in de woning/studio van de Etten-Leurse producer Thijs van den Bosch (32), beter bekend als Frietboer. Voor een mok zoethoutthee, maar vooral voor een diepte-interview over zijn muziek, zijn drijfveren en zijn eigen label Frietboerism. DOOR RUTGER RIJKEN Vanuit z’n stulpje in het centrum van EttenLeur laat hij de wereld vanaf 2007 kennismaken met zijn boombapcore: harde, met distortion doordrenkte beats, die soms gecombineerd worden met hypnotiserende melodieën, gesproken teksten of

raps. Geïnspireerd door de gabberhouse van de jaren negentig maakte hij eerst beats, voornamelijk met oude spelcomputers. Later verschoof zijn interesse naar hip-hop en noise en tegenwoordig laat hij zich door van alles inspireren, van Squarepusher tot Spinvis. Zo lang het maar niet te radiovriendelijk klinkt want “veel populaire muziek vind ik leeg, zowel qua boodschap als qua productie”. Nog voordat ik m’n pen te pakken heb begint Van den Bosch rustig maar vol vuur te vertellen: “Ieder geluid kan een begin vormen voor een nieuwe track. Een mooi instrument, een beat, een snaredrum, een geluid op straat. Als ik iets hoor wat ik te gek vind neem ik dat op en ga ik ermee aan de slag.” Pas in 2007 durfde hij onder zijn alias Frietboer naar buiten te treden met zijn muziek. Zijn inmiddels overleden buurman Henk speelde hierin een cruciale

rol. “Hij stimuleerde me en zei dat ik echt verder moest gaan op de ingeslagen weg. Het werken met distorted geluiden is niet zomaar een geluid ‘kapot’ laten klinken. Je buigt een geluid om met filters, waardoor je hetzelfde geluid krijgt, maar dan door een andere dimensie. Een soort reproductie, net als Andy Warhol dat deed in de beeldende kunst.” In 2012 richtte Van den Bosch samen met designer NotCool het muzieklabel Frietboerism op. “We willen talentvolle artiesten helpen, ze een kans geven om zich aan een groter publiek te presenteren. Ik sta 100% achter alles wat we uitbrengen. Ik moet het ‘snappen’ anders doen we er niks mee. Vooralsnog werken we op non-profit basis. We willen simpelweg ons netwerk uitbreiden en doorgaan op de ingeslagen weg. Continuïteit is daarbij enorm belangrijk. De undergroundscene buiten Nederland is bovendien groot, dus we doen bijna alles Engelstalig om ook internationaal mee te kunnen. Dan worden we vanzelf opgepikt.” “Een logisch vervolg op het maken van een track of het uitbrengen van een plaat is optreden. Als ik optreed dan benadruk ik de beat met mijn hele lichaam. Dansen is onlosmakelijk met mijn muziek verbonden. Ik wil daarmee niet alleen mezelf maar ook het publiek opzwepen. Pure overgave is dat.” Zijn zinnen zorgvuldig formulerend praat Van den Bosch over de muziekfilosofie van zijn alter ego Frietboer. “Uiteindelijk is het mijn persoonlijke doel om sporen achter te laten. Creativiteit is daarbij de brandstof. Creatief leven, daar gaat het om.” Frietboer staat op zaterdag 30 maart samen met o.a. Meatcorps in Café de Biebar in Halsteren tijdens West-Point presents: Beats in de Biebar. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op frietboerism.nl en west-point.nl.

Steve Lukather Mezz Breda woensdag 27 maart 20.30 Hef + Team Vieze Mezz Breda donderdag 28 maart 20.00 Fifth Alliance Mezz Breda vrijdag 29 maart 20.30 Stuiterbeesten El Corazon Roosendaal vrijdag 29 maart 21.00 Baby Boom Party St.Jan Roosendaal zaterdag 30 maart 20.00 McAnthony’s Bluesgang Café Stroop Bosschenhoofd zaterdag 30 maart Rock 4 Nieuwe Nobelaer Etten-Leur zaterdag 30 maart Sliq Café De Klomp Etten-Leur zaterdag 30 maart 21.30 McAnthony’s Bluesgang Café Stroop Bosschenhoofd zaterdag 30 maart Not Cash Time-Out Roosendaal zaterdag 30 maart 22.30 Famous Bluebird Café Stroop Bosschenhoofd zondag 31 maart King Size Café De Klomp Etten-Leur zondag 31 maart 16.30 Quatro Ventos CCZundert Zundert maandag 1 april 15.00 POB parade Mezz Breda maandag 1 april 16.00 Buddy Holly Story De Kring Roosendaal dinsdag 2 april 20.00 Cesar Zuiderwijk De Kring Roosendaal woensdag 3 april 20.30 Guido’s Orchestra De Maagd Bergen op Zoom donderdag 4 april 20.00 High Heels in Concert II De Kring Roosendaal donderdag 4 april 20.00

Mozes and The Firstborn in De Waterput

Mozes & The Firstborn.

Op zaterdag 30 maart verzorgt Mozes and The Firstborn een gratis instore in popspeciaalzaak De Waterput in Bergen op Zoom. Dit Eindhovense kwartet gaat de festivalhit worden van de komende zomer. Bezoekers van Into The Great Wide Open, Noorderslag of de afterparty van Jack White wisten het al. Anders bracht die ene minuut DWDD en de loftrompet van Nico Dijkshoorn wel uitsluitsel: Mozes kriebel, wat heeft Nederland er een verdomd lek-

FOTO NICK HELDERMAN

ker bandje bij! Zowel in het rauwe werk, de gevoelige hoek of de licht psychedelische sector weet dit Eindhovense kwartet ondanks de no-nonsense-recht-voor-zijnraap-productie van hun titelloze debuutalbum geweldig te overtuigen. Het zal slechts een kwestie van één zomer zijn voor hele festivalweides hun culthit I Got Skills keihard meebrult. De precieze tijd dat Mozes and The Firstborn in De Waterput optreedt zal bekend gemaakt worden op www.waterput.nl

Nu Online Op de website van West-Point tref je steevast actuele achtergrondinformatie aan. Zoals de laatste muzikale nieuwtjes, de evenementenagenda, videoreportages, bandnieuws en uitgebreide fotoseries. Meest actueel: Doe Maar Vet, Halve Finale T-Strijd, Beat The DJ, Stuiterbeesten afterparty, Rob de Nijs, Lori Lieberman, Paradise World. Video Paradise World, Mister en Missisipi, Rauw Hees en Teder, Interview Dark Raver, Bart Schroeiers, Lobby-R, Mr Leor en ticketactie 90’s No Limits

W W W . W E S T - P OIN T. N L - IN FO @ WES T- POINT.NL - WWW.WEST- POINT.NL - INF O@ W E ST - PO INT . NL - W W W . W E ST - PO INT . NL PAGINA 20


- A D V ER T ORIAL -

Totale make-over van Renault dealer in Bergen op Zoom

AutoKievit op zâ&#x20AC;&#x2122;n paasbest BERGEN OP ZOOM - OfďŹ cieel ging automobielbedrijf De Markies afgelopen september over in de handen van de nieuwe eigenaar, maar met Pasen kan de regio pas echt goed kennis maken met wat AutoKievit te bieden heeft. Het pand aan de Abraham de Haanstraat is van binnen en buiten helemaal opgeknapt, een â&#x20AC;&#x2DC;total makeoverâ&#x20AC;&#x2122;. Wim Andries, manager van AutoKievit in Bergen op Zoom vertelt trots: â&#x20AC;&#x153;We hebben er een moderne en uitnodigende showroom van gemaakt waar de mensen zich meteen thuis voelen, het pand is van binnen en buiten helemaal opgeknapt.â&#x20AC;? DOOR MARJET LUBBERS Sinds september is er veel veranderd, in uitstraling ĂŠn in werkwijze. De showroom ziet er nu volgens de normen van Renault

uit, waardoor er een nette herkenbare zaak is gecreĂŤerd waar de mensen graag binnenlopen. De vloeren, wanden, plafonds, alles is vernieuwd en opnieuw ingericht. â&#x20AC;&#x153;We hebben de receptie vanuit de werkplaats naar de showroom verplaatst, voor klanten is dit natuurlijk veel prettiger,â&#x20AC;? legt Wim Andries uit. De nieuwe eigenaar verlangt ook een andere manier van werken. De verkopers ruilden hun eigen kantoor in voor een open en klantgerichte werkplek in de showroom. Dit is voor iedereen even wennen maar klanten kunnen nu alle aandacht krijgen. Onderhoud op maat Dat al deze veranderingen een positieve uitwerking hebben ziet Wim Andries terug in de stijgende lijn. Ondanks de crisis stijgen de verkoop en de orders bij de werkplaats. AutoKievit biedt mobiliteit van A tot Z: Verkoop van nieuwe en jong gebruikte autoâ&#x20AC;&#x2122;s en volledig onderhoud

voor zowel personenautoâ&#x20AC;&#x2122;s als bedrijfswagens. Voor het onderhoud koos AutoKievit een nieuw en duidelijk concept: onderhoud op maat. De klant kiest aan de hand van zijn persoonlijk rijgedrag voor een olieverversbeurt, een budgetbeurt of een uitgebreidere onderhoudsbeurt en krijgt vooraf een prijsopgave. Het plannen van een onderhoudsbeurt of reparatie is ook makkelijker gemaakt. Via de website is het mogelijk om zelf een dag en tijdstip te reserveren en eventu- Wim Andries voor het geheel vernieuwde automobielbedrijf voor Renault en Dacia. FOTO MARJET LUBBERS eel vervangend vervoer te regelen. Wim Andries: â&#x20AC;&#x153;Het zijn allemaal kleine dingen Dacia AutoKievit is ook dealer van Dacia. om het de mensen gemakkelijk te maken. Dacia is de Roemeense broer van Renault Tweede Paasdag is AutoKievit geopend. Vaak denk je er pas â&#x20AC;&#x2DC;s avonds aan dat er en koppelt de kwaliteitsnormen van Onder het genot van een hapje en een nog iets aan de auto moet gebeuren en nu Renault aan betaalbare prijzen. De mo- drankje kan men de showrooms van kun je meteen actie ondernemen. Er ko- tortechnologie is helemaal van Renault, Renault en Dacia komen bezichtigen. Ook men inmiddels heel veel afspraken via de door distributie en onderhoud bij Renault staat de nieuwe Clio Estate in de showwebsite binnen, maar het blijft natuurlijk onder te brengen, plukt Dacia de vruchten room. AutoKievit regelt graag een proefrit ook mogelijk om telefonisch een afspraak van de Renault groep en kunnen de prijzen voor u en staat voor u klaar om u zorgelaag blijven. te regelen.â&#x20AC;? loos en vertrouwd op weg te helpen.

AutoKievit, Abraham de Haanstraat 9-11, 4624 HW Bergen op Zoom, Tel: 0164-236952, info@autokievit.nl, www.autokievit.nl

Voegwerk!

BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

13

vakbekwame

VOEGER zoekt voegwerk

06-55887266

BIEF-GOURMET FONDUE - STEENGRILL - BAKPLAAT - WOKPAN MET O.A. RUNDERBIEF-KALKOENBIEF-VARKENSMEDAILLONS-KIPFILET-ENZ.

250 GR. P.P. VANAF

2.45

KIP-KALKOENFILET ½KG 2.99 SERRANOHAM 49 1. VARKENSHAASJES ½KG 3.99 EI/BIESLOOKSALADE 89 RUNDERBIEFSTUK ½KG 4.99 RAUWE0.HAM MAGERE RUNDERLAPPEN 1KG 5.99 4.49 RUNDER KONIJNENVARKENSLAMS KALFS KOGELBIEF 49 BOUT/KONIJN 99 ROLLADE 99 BOUT 80 BIEFSTUK 49 5. 5. 4. 9. 1. 100GR

Het plaatsen is vakwerk. dat staat er voor jaren. Kwaliteit en degelijkheid, daar komt het op aan. Betonpaal in combinatie met betonplaat. Houtdelen vrij van de grond, kan niet rotten. Evt. gratis thuisbezorging.

DE SCHANS, Steenbergseweg 6 HALSTEREN Telefoon 0164-686418 www.deschanstuinschermen.nl

Ook voor rooien en verwijderen van uw oude erfafscheding!!!

150GR

500GR

bel 0113-639760 of mail info@traas.nl

rIPVUXPSN CPLUPSFO[XBNCFTUSJKEJOH rQSFWFOUJFQMBOOFO rGBVOBCFIFFS rXFSJOHTNBBUSFHFMFO rCFTUSJKEJOHLOBBHEJFSFOFOJOTFDUFO r CPVXLVOEJHFJOTQFDUJFT r CBMLLPQSFTUBVSBUJFT rNPMMFOCFTUSJKEJOH

½KG

1KG

1KG

1KG

100GR

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL

Kenniscentrum Dierplagen www.kad.nl KAD - Gecertificeerd

Boomkwekerij/Hoveniers Hoogerheide Voor: dakplatanen, dakmoerbei, leilinde, leiplatanen, bolacasia, bolesdoorn, catalpa, fruitbomen etc.

GEVRAAGD Tevens uw adres voor gebruikte auto-onderdelen.

Ook voor verticuteren, kalk en gazonmest

Telefoon 0165 - 341913 Autodemontagebedrijf Franken Heimolendreef 36a - Rucphen

Jan Jochems HANDEL

EN

TRANSPORT

TE KOOP:

RECLAME: Groene Beuk 60/80cm Dakplataan Bolcatalpa 180cm

â&#x201A;Ź 0.60 â&#x201A;Ź 29.50 â&#x201A;Ź 14.50

Tuinafval nemen wij gratis mee!

1e en 2e Paasdag

Bestratingsmaterialen en sierkeien,

Tel.: 0164-616707

OPEN Lentekriebels

speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

of 06-30429026 of 0113-552255 Valkestraat 15 vofakkermans@hotmail.com

www.hoveniers-hoogerheide.nl

VERHUUR:

Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3 Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

voorgerechten Bloedworst van Maurice Vos uit Heerle, met spek en appel geserveerd op salade of Huisgemaakte, goedgevulde vissoep, met knoflookbrood en rouille of â&#x20AC;&#x153;Carpaccioâ&#x20AC;? van rundvlees, op dressing van tomaat en basilicum, afgemaakt met granakaas en kappertjes of Heerlijk bord met soep van belgisch witloof, met fijne blauwschimmelkaas en sinaasappel of Lekker grote scampi in een pikante tomatensaus of Mooi noothammetje (ook van Maurice Vos) met salade en oude kaas of Echte hollandse garnalen kroket, zoals het hoort met gefrituurde peterselie (en als u er 2 wilt? + â&#x201A;Ź 5,-)

********** hoofdgerechten

Openings tijden ZATERDA : G van 09.0 0 tot 16.0 0u of op afs praak.

Maak vrijblijvend een afspraak met ons.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

UHVWDXUDQW ´GHEORHPNRROÂľ menu Roosjes k2eu4ze p.p. â&#x201A;Ź ,50

Dorade, in het geheel op de plaat bereidt, en geserveerd met citroenboter of Paardenlende, mooie sappige entrecote van het paard, met sjalotten in rodewijnjus of 2 lekker gebakken sliptongetjes met salade en remoulade of Ierse steak (biefstuk), naar uw wens gebakken en geserveerd met naar keuze; stroganoff, gebakken champignons of pepersaus of Roodbaarsfilet, met garnituur uit normandiĂŤ (witte wijnsaus met mosseltjes en garnaaltjes) of Gebraden lamsbout uit de kop van noord-holland, met eigen jus, tijm en ratatouille of Heerlijk vegetarische â&#x20AC;&#x153;pizzaâ&#x20AC;? met kikkererwten, courgette, aubergine, paprika, tomaat, knoflook en grana padano

********** desserts Schotel met diverse kaassoorten, geselecteerd bij kaasmeester Van Tricht uit Antwerpen of Dame blanche, huisgemaakt vanilleroomijs met slagroom en warme chocolade saus of Roomrijst met kaneelparfait en tutti frutti of Apfelstrudel, met vanille-ijs en karamelsaus

DAKWERKEN vernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera. Bel Zoomdak 06-18514726 www.zoomdak.nl

PALLETS Te koop gevraagd Alle soorten ook kapot 06-51549157 Minimaal 100 stuks.

In Belgie nog steeds echt sterke

ONKRUID BESTRIJDINGSMIDDELEN

De gerechten van Roosjes keuzemenu zijn natuurlijk ook los te verkrijgen: voorgerechten â&#x201A;Ź 8,50; hoofdgerechten â&#x201A;Ź 18,50; dessert â&#x201A;Ź 6,50

(1 behandeling per jaar volstaat)

Moerkantsebaan 180 - 182 2910 Essen - Belgie Tel. 0032 - 3 667 50 55 Open van 9.00 - 18.00 uur Zondag 10.00 - 16.00 uur Maandag gesloten

Moerkant ELKE ZONDAG OPEN

Elke vrijdag visdag! Goedgevulde vissoep met knoflookbrood en rouille *** Vis van de dag met een passend garnituur *** Dame blanche â&#x201A;Ź 20,- per persoon!

Wouwsestraatweg 146, 4623 as Bergen op Zoom www.debloemkool.nl 0164 233045


SPORT

60 jaar BV Non Plus Ultra

Weekenddiensten Bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 27 38 55, voor inwoners van Woensdrecht, Hoogerheide, Huijbergen, Ossendrecht en Putte. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek Bergen op Zoom, naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939. Dierenarts Via telefoonnummer tel. 0164 235 112 wordt met de dienstdoende dierenarts doorverbonden. Surplus Zorg thuiszorg passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl Onze zorg - dichtbij en altijd - is er voor ú! Zeven dagen per week staan wij 24 uur p/dag met raad en daad voor u klaar via 0900 - 900 4444.

WOENSDRECHT - Zaterdag werd het 60-jarig bestaan gevierd door de biljartvereniging Non Plus Ultra uit Woensdrecht. Midden op de foto de oprichter Ward Groffen.

TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

BRIDGE

BRIDGECLUB WBM Familyland uitslag 18 maart, A-lijn: 1e A. Borreman en J. Goossens 58,33%; 2e R. Bos en C. Catry 56,25; 3e A. Seip en G. Tamboer 54,58%. B-lijn: 1e en 2e plaats Echtp. Kuijper en Echtp. Verleur 57,50%; 3e Echtp. Mabesoone 55,83%. BC FOUR ACES Uitslag dinsdagavond 19 maart, Groep-A: 1. mevr. Ankie Holtzer & dhr. Jan Pigmans 61.67%; 2. epr. Bea & Ton Mouwen 60.83%; 3. dhrn. Pim Matthijssen & Miel Petie 60.00%; 4. dhrn. Ali Kurt & Joep Matthijssen 55.83%; 5. dhrn. Jan Deusing & Toon Verdult 52.92% Groep-B: Gedeelde eerste plaats met 57.99% epr. Marjolijn & Harrie Vermeulen en dms. Joke Hagenaars & Jopie ValeVerhoeven; 3. dms. Barbara v. Es & Gonnie v/d Laan-v. Ruijven 56.25%; 4. dms. Ans IJzer & Paula Vos 52.43%; Gedeelde vijfde plaats met 51.74% mevr. Annelies Tempelaars-v. Poll & dhr. Ton Thijssen en dms. Truus Bergmans & Mariëtte v/d Riet Groep-C: 1. epr. Maria & Fons v/d Poel 58.85%; Gedeelde tweede plaats met 54.69% dms. Addy Bom & Anja Kraaijenoord-Verheugt en dms. Corry Jongmans & Ria Overbeeke-de Jaeger; 4. epr. Ineke & Dick v. Reijswoud 53.13%; 5. dms. Ria Koevoets-Verhulst & Marie Zwueste-Jonkhout 51.04%

BRIDGECLUB T MARKIEZAAT Maandag 18 maart, groep A: 1. Jos Lenders-Ludo v. Wellen 67,36%, 2. Karel Bartelen-Jan de Rooij 62,15%, 3. Kenneth Clements-Wim v. Hoof 57,90%, 4. Jan v. Huffel-Partner 57,64%, 5. Trudy en Jan v. Eekelen 52,08% Groep B: 1. Rindert Andringa-Jan v.d. Broek 57,50%, 2. Wil Hagenaars-Christina Koek 55,42%, 3. Toos Suykerbuyk-Jopie Vale 54,58%, 3. Jan v. Es-Ad Schouw 54,58%, 5. Elly Pijnen-Jenny Weijdt 53,33%, 5. Helmi Beets-Rina Buckens 53,33% Groep C: 1. Hans v.d. Boom-Wil Roks 59,58%, 2. Mia en Cees Petersen 57,08%, 3. Ludo Oerlemans-Eric Thielemans 53,75%, 3. Marian Wijt-Marius Wierckx 53,75%, 5. Nell de Jong-Nel v. Egmond 52,08% BELLEVUE BRIDGE Woensdag 20 maart, groep A: 1. Ludo v. Wellen-Partner 69,53%, 2. Riet v. Rooy-Jan de Rooij 65,10%, 3. Marian Kools-Marius Wierckx 57,55%, 4. Marijke Wanrooy-Kenneth Clements 55,47%, 5. Elly Pijnen-Willem Frasl 52,08% Groep B: 1. Nell de Jong-Ella Uitdewilligen 62,80%, 2. Nellie v.d. Bergh-Paula Krooswijk 54,46%, 3. Elly v. Aken-Joke Jacobs 53,87%, 4. Mggy Canne-Diny v. Haaren 52,68%, 5. Irene en Jan v.d. Broek 52,38%

BC A LA CARTE Wintercompetitie, uitslag 21 maart, A-lijn: Theo Groenewoudt-Frits Hobbelen 59,38%; 2 Diana Mies-Dennis van Geel 58,13%; 3 Leo van Huffel-Henk Hertogs 57,50%; 4, 5 Jan Schnitker-René de Heer en Jan Kalker-Jan Goossens 55,00%. B-lijn: 1 Toke en Frans Dons 67,50%; 2 Luuk Hertogs-Hans Keitz 65,42%; 3 Annie Salvenmoser-Carlos Bruijs 62,92%; 4 Rieteke Bos-Tonio de Candia 53,33%; 5 Roos Bril-Bert Ravensbergen 50,42%.

Sierbestrating al vanaf

€ 9,75

p. m2

Binnendeuren al vanaf

€ 29,-

LOGUSBERGENOPZOOM.NL

Het vierde maakt oo k nog kans om kampioen te worden

Hotak ’68 6 ligt op koers voor het kampioenschap HOOGERHEIDE - In de Eredivisie dames speelde het eerste damesteam tegen Dozy/Den Helder Noordkop. De uitwedstrijd werd met 5-2 verloren. Marlotte Staps en Kimberly ’t Hooft wonnen ieder één keer. Met nog één wedstrijd te gaan staan ze op een 7e plaats. De dames van het tweede verloren met 6-4 Avanti in Hazerswoude-Dorp. Sophie Dijkers won twee partijen, Miranda Vroomen won één keer en ook het dubbel werd gewonnen. In de tweede divisie staan ze na 6 wedstrijden op de zesde plaats. Het eerste herenteam verloor uit tegen The Victory in Weesp met 6-4. Eric Kuijper won twee maal, Roald Vos één keer. Het dubbel was ook voor Hotak’68. In de derde divisie staan ze nu op de zesde plaats. Het derde speelde in de tweede klasse een thuiswedstrijd tegen ODT uit Roosendaal. Er werd met 8-2 gewonnen. Stefanie van Genegen won drie partijen, Roland van den Heuvel en Ton van Oevelen wonnen ieder twee keer. Het dubbel werd ook gewonnen. Ze staan nu op een derde plaats in hun poule. In de derde klasse won het vierde uit van

Middelburg met 9-1. Edwin Kommers en Frank Dingemans wonnen al hun partijen, Martijn Withagen twee en ook het dubbel was voor Hotak’68. Ze staan op één punt van de leider Arnemuiden. Thuis verloor Hotak’68 5 in de vierde klasse van ODT uit Roosendaal met 7-3. Toon van Loon won twee keer. Alfons Govers won één partij. Ze staan op de derde plaats in hun poule. Hotak’68 6 won thuis van TCS uit Steenberge met 9-1. Kees Overbeeke en Nico van Wiltenburg wonnen al hun partijen, Ad Vriens kwam twee keer tot winst. Het dubbel was ook voor Hotak’68. Ze staan bovenaan met 13 punten voorsprong op nummer twee. In de vijfde klasse verloor het zevende uit van Smash uit Geertruidenberg met 9-1. Valerie Verkuijl scoorde één keer. In de poule staan ze op de zesde plaats. Hotak’68 8 won in de zevende klasse in Wouwsche Plantage met 7-3 van de Pinpongers. Erna Ridder won ze alle drie, Piet van Hoek won er twee en Louis Minnebach kwam één keer tot winst. Ook het dubbel was voor Hotak’68. Ze staan op de vijfde plaats in de poule. In de landelijke klasse C verloren de jon-

gens van Hotak’68 thuis met 6-4 van Bergeijk. Dennis Overbeeke won twee keer Tobias Vroomen wist één tot winst te komen. Het dubbel werd ook gewonnen. Ze staan in hun groep op de zesde plaats. In de derde juniorenklasse won Hotak’68 2 thuis met 6-4 van Smash ‘76. Jelle Kuijper won alle drie zijn partijen, Matthijs Hogendoorn en Luc de Keijzer kwamen één keer tor winst. Ook het dubbel was voor Hotak’68. In hun poule staan ze op de tweede plaats, vijf punten achter Smash’76. Het derde jeugdteam van Hotak’68 verloor thuis met 7-3 van Arnemuiden. Tiamo Adriaansen won drie keer. In de stand staan ze in de 5e klasse op een vijfde plek. Hotak’68 4 verloor in de vierde aspirantenklasse thuis met 9-1 van Middelburg. Kim van Hoek kwam één keer tot winst. In de poule staan ze op een derde plaats. Het vijfde speelde thuis tegen Witac’89 5-5 gelijk. Merel van Oosterhout won drie keer, Janneke Niekerk won één partij. Het dubbel werd ook gewonnen. Ze staan nu op de vijfde plaats in de vierde aspirantenklasse. Alle verdere informatie is te vinden op www.hotak68.nl. PAGINA 22

VV Vivoo Uitslagen zaterdag 23 maart Nieuw Borgvliet A1-Vivoo A1 2-0 Vivoo B1-NSV B1 1-0 Nieuw Borgvliet C1-Vivoo C1G 3-0 Vivoo C2-Halsteren C6 3-2 Vivoo D1-Roosendaal D5 0-4 Vivoo E1G-WVV’67 E1 1-0 Halsteren E5-Vivoo E2 0-2 Vivoo E3-Zwaluwe E3G 6-4 Vivoo F1-WHS F2G 2-1 Grenswachters F2-Vivoo F2 3-0 WVV’67 E-Vivoo E 16-2 WVV’67 1-Vivoo 1 2-1 Zondag 24 maart is er niet gevoetbald Programma zaterdag 30 maart 15.00 Madese Boys A2-Vivoo A1 11.30 Vivoo B1-Noordhoek B1 10.00 Vivoo C2-Virtus C3

11.30 Roosendaal D5-Vivoo D1 09.30 WVV’67 E1-Vivoo E1G 10.45 Vivoo E2-Halsteren E5 09.00 Zwaluwe E3G-Vivoo E3 09.00 WHS F2G-Vivoo F1 09.30 Vivoo F2-Grenswachters F2 15.00 Vivoo 2-NVS 2 15.00 DOSKO 8-Vivoo 3 17.00 Vivoo VR2-ODIO VR1 Maandag 1 april 14.30 Vivoo 1-Volharding 1 12.00 Vivoo 2-Halsteren 3 10.00 Vivoo 3-Roosendaal 11 18.15 Vivoo A1-Halsteren A2 16.45 Vivoo C1G-Steenbergen C3 17.00 BVV’63 E1G-Vivoo E2 Woensdag 3 april 18.30 Vivoo E3- Hoeven E5G

VV ODIO Uitslagen jeugd Zaterdag 23 maart MOC’17 A2-ODIO A1 0-4 ODIO B1-Halsteren B3 5-0 MOC’17 C3-ODIO C1 1-3 ODIO D1-Grensw. D1 1-1 ODIO D2-WHS D1 1-1 ODIO F2-Halsteren F4 4-1 METO M1-ODIO M1 2-1 ODIO M2-Unitas’30 M1 0-15 Unitas’30 ME1-ODIO ME1 2-1 Programma jeugd Zaterdag 30 maart 09.30 ODIO M1-METO M1 09.30 ODIO F1-Klundert F1 09.30 WHS D1-ODIO D2 10.15 Halsteren F4-ODIO F2 10.30 Alliance M2-ODIO M2 10.45 ODIO ME1-Unitas’30 ME1 10.45 ODIO E1-Thol.Boys E2

11.00 Grensw. D1-ODIO D1 12.00 ODIO E2-METO E4 13.30 Vosmeer C1-ODIO C1 Paasmaandag 1 april 10.45 ODIO E2-MOC’17 E10 Woensdag 3 april 19.00 ODIO F2-Vosmeer F1G Programma senioren Paaszaterdag 30 maart 16.30 SC Gastel 4-ODIO 2 17.00 ODIO 3-BSC 9 17.00 METO 5-ODIO 4 17.00 BVV’63 6-ODIO 5 17.00 ODIO 6-DOSKO 9 17.00 Vivoo Da2-ODIO Da1 Paasmaandag 1 april 09.45 ODIO 4-Schijf 4 10.30 ODIO 5-METO 4 12.00 ODIO 6-Sprundel 4 12.00 Nw Borgvliet 4-ODIO 3 12.00 Jong Ambon 2-ODIO 2

VV METO Programma senioren Zaterdag 30 maart 17.00 METO 5-ODIO 4 Maandag 1 april 14.30 METO 1-Virtus ! 12.00 METO 2-SAB 2 10.30 METO 3-Zeeland sport 2 10.30 ODIO 5-METO 4 10.00 RSV 5-METO 5 12.00 BSC 9-METO 6 12.00 BVV’63 dames-METO dames Uitslagen jeugd Woensdag 20 maart METO E1-Alliance E2 5-4 Zaterdag 23 maart METO F2-BVV’63 F2 2-2 METO M1-ODIO M1 2-1 METO D4-Nieuw Borgvliet D1 2-1 METO D3-Internos D7 2-6 METO C2-MOC’17 C4 1-0 METO B1-WVV’67 B1 0-4 MOC’17 E9-METO E2 0-11

Sprundel F1-METO F1 2-3 Cluzona E1-METO E1 0-2 Cluzona E4-METO E5 2-0 MOC’17 F15-METO F3 1-5 FC Bergen D1-METO D1 0-7 Roosendaal C2-METO C1 1-3 Sprundel A1-METO A1 1-1 Programma jeugd Zaterdag 30 maart 8.45 METO F1-Sprundel F1 8.45 METO F3-MOC’17 F15 8.45 METO F4-Klundert F4 10.00 METO E1-Cluzona E1 10.00 METO E2-MOC’17 E9 10.00 METO E5-Cluzona E4 11.30 METO D2-Vosmeer D1 13.00 METO C2-Sprundel C2 9.30 Nieuw Borgvliet D1-METO D4 9.30 ODIO M1-METO M1 10.00 Internos D7-METO D3 10.30 BVV’63 F2-METP F2 12.00 ODIO E2-METO E4 12.30 Steenbergen C2-METO C1


*Actieprijs geldt voor Glasvezel Alles-in-één Standaard i.c.m. een jaarcontract. Na 3 maanden vervalt de korting en betaal je voor het pakket € 67,11 /mnd. Kijk voor de beschikbaarheid en de voorwaarden op kpn.com/glasvezel

Glasvezel Alles-in-één Standaard met Interactieve TV De eerste 3 maanden

67.11

45./mnd*

Overal in en om het huis tv-kijken op je laptop, tablet of smartphone Met één druk op de knop een programma even op pauze zetten

AD-10998/02-13

Supersnel internetten met 100 Mbit/s

kpn winkel | kpn.com/glasvezelactie | 0800 0404

DONDERDAG

28

MAART KOOPAVOND!

VRIJDAG

29

MAART GEOPEND TOT 16.30 UUR

ZATERDAG

2e

30

PAASDAG

MAART

ARDI OPEN VAN 13.00 - 17.00 UUR

VOORDEELDAGEN!

3UR¿WHHUYDQRQ]HOHQWHDFWLHV 'LYHUVHNOHXUHQ

6347,-

FRANKE DESIGN KRAAN NORMAAL € 308,-

NU €99 Inclusief 5 jaar garantie!

NU €350* LUXE VAATWASSER

NORMAAL € 949,-

Inclusief 5 jaar garantie!

ETNA BREDE INDUCTIEKOOKPLAAT

4400,-

VAN € 899,-

NU €450*

GRANIETACTIE! VANAF

€219 P.M.

ETNA BREDE GASKOOKPLAAT VAN € 549,-

NU €250* LUXE COMBI MET 47 LTR. INHOUD! VAN € 1069,-

NU €350* *Geldig bij aankoop vanaf 5 apparaten.

NU 0% BTW OP MONTAGEKOSTEN!

ARDI KEUKENS & SANITAIR CECILIAWEG 4, 4697 RV SINT ANNALAND T (0166) 653448 W WWW.ARDIKEUKENS.NL PELMA KEUKENS AMUNDSENWEG 47, 4462 GP GOES (DE POEL II) T (0113) 219770 W WWW.PELMAKEUKENS.NL


FANCY

SUSA

DIVERSE PRINTS

diverse kleuren maten 36-42

diverse dessins 38x38x8 cm

katoen/polyester 140x200 cm

DAMES BALLERINA

ZIT KUSSEN

DEKBED OVERTREKSET 140x220 cm

7.29 9.99 10.99 11.99

200x200 cm

Elders 7.99 9.95

4.95

DAMES/TIENER

ROTAN

diverse kleuren en prints one size

wandhanger grijs of wit riet 25x22x32 cm

STRAPLESS TOP

Elders 4.95 6.49

ZEN DECO

2.29

BOEDDHA GIFTSET in fraaie cadeauverpakking

Elders 3.95 4.95

1.99

1.29

Elders 2.49 3.49

PLANTEN MAND

Elders 3.49 3.95

1.99

240x200 cm 240x220 cm

GARDEN

SNOEI SCHAAR met teflonmes en anti-slip grip

Elders 3.99 5.95

E&L SPORTS

TRENDY

diverse kleuren 3-laags topkwaliteit officiĂŤle wedstrijdmaat

diverse prints

VOET BAL

Elders 7.99 8.99

4.29

6.99 1.29

LOOP SJAAL

Elders 3.99 4.99

2.39

Kijk voor winkeladressen en overige


SCHELPVORM

100% KATOEN

VANISH

ook te gebruiken als zwembad 87x77x19 cm

diverse kleuren 50x100 cm

Oxi Action

ZAND BAK

BAD DOEK

VLEK VERWIJDERAAR 75 0 G R A M

0.99

3.99

WAS HAND 16x21 cm

0.39

SPECIALE PAASUITVOERING SPECTRUM

CUPCAKE BAKSET voor 12 cupcakes incl. vormpjes en decoratie

tulband BAK VORM siliconen

2.79

TRENDY

1.29

DECO LANTAARN rotan met handvat 2-tone of met hartje

UITZOE K E N Elders 5.95 6.95

!

3.69

1.69

TUINHOUT BEITS Europese topkwaliteit donkerbruin 2,5 liter

Elders 7.95 10.95

SANEX

3.39

DEOSPRAY of ROLLER diverse soorten deospray: 150 ml deoroller: 50/55 ml

1.39

Elders 7.95 9.95

2.79

CRĂ&#x160;PEPAPIER

DECO PAASEI diverse designs 34x29 cm

paaseieren ZOEKSPEL of KNUTSELSET

0.79

0.99

JONGENS/MEISJES

BABY SOKJES Hello Kitty, Snoopy, Cars of Spiderman

2 PA A R Elders 1.99 2.59

informatie op onze website ACTION.NL

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 24-03 t/m za. 30-03

diverse kleuren SPEEL SCHEP 64 cm

1.19


Leoni Jansen met haar theaterconcert ‘Geheim’ geressen van ons land”. “Haar stem klinkt warm en zwoel en haar manier van zingen brengt je in een totale staat van rust…”. Krijg je de kans om een theatervoorstelling van haar bij te wonen; doen!’ Een schitterend, mooi, intiem theaterconcert! www. leoni.nl

HOOGERHEIDE - Zaterdag 30 maart treedt Leoni Jansen met haar theaterconcert ‘Geheim’ op in MFC de Kloosterhof te Hoogerheide. Aanvang 20.15 uur. ‘Geheim’ een muzikaal verhaal waarin het leven van haar vader centraal staat. De vader van Leoni is ‘fout’ geweest in de oorlog. Heeft hij haar zelf verteld toen ze zestien was. Heel summier. In 2008 wandelde Leoni naar Santiago de Compostella en op een dag liep haar vader met haar mee, tien jaar na zijn dood. Vanaf die tijd werd ze nieuwsgierig naar hem, zijn geschiedenis, zijn keuzes. Ze reisde hem na van Tunesië naar Texas en ze probeerde overal een stukje van de puzzel te vinden. Uit al die

landen neemt ze muziek mee. Een indrukwekkend verhaal in woord en muziek! Leoni is een vakvrouw. Ze weet haar publiek steevast te verrassen. Verschillende invloeden brengt zij samen in haar krachtige, ontroerende, melancholische en betoverende liedjes. In de loop der jaren heeft ze bewezen van vele markten thuis te zijn,o.a. Keltische folk en Afrikaanse klanken. Ze slaat een brug tussen de verschillende muziekculturen. Leoni Jansen is behalve een begenadigd zangeres, ook de regisseur en samensteller van de theaterprogramma’s The African Mama’s en de opvolger Daughters of Africa. De pers over haar vorige programma: “Leoni Jansen bewijst andermaal dat ze vakvrouw is en één van de allerbeste zan-

Zaterdag 20 april 20.15u muziek, kleinkunst Jan Rot met zijn nieuwe programma “De Grote Jan Rot Show”. Uiteraard mag Jan ook dit seizoen niet in ons programma ontbreken! Een vast terugkerende waarde van de man uit onze eigen gemeente. Al meer dan 30 jaar steekt Jan Rot met kop en schouders boven zijn collega’s uit. In “De grote Jan Rot show” staat hij lekker in zijn eentje met piano en gitaar op het podium en laat ons in 2x 50 minuten alle hoeken van zijn muziekkamer zien. Hij stuift door zijn carrière, van zijn debuut als stersopraan bij de Zandvoortse Zangertjes, zijn tijd als Rocker in Holland, zijn hit met Doe Maar de musical, tot zijn klassieke avonturen en meest recente filmpjes op YouTube. Ridder Rot, mei 2012 nog groot in Carré, is volgens Boudewijn de Groot de maker van een van de mooiste NL-albums ooit. De nieuwe cd is een feest voor het oor, met o.a. het ultieme taallied Bombarie, vertalingen van Sylvia’s Mother, Israelites, Jambalaya enz.: “Onwaarschijnlijk goede vertaler” “Rasentertainer...” “Jan Rot laat de Nederlandse taal bloeien!”...” Daar sluiten wij ons graag bij aan. Dus kom gewoon gezellig luisteren! Kaarten zijn te bestellen via tel. 0164620221 (evt. voicemail inspreken), bij MFC de Kloosterhof of via onze website: www. podiumkloosterhof.nl (ook voor meer actuelere informatie over al onze voorstellingen) en onze E-mail: info@podiumkloosterhof.nl

Herwonnen Levenskracht winnaar Kroonappels WOENSDRECHT - Stichting Herwonnen Levenskracht is in de gemeente Woensdrecht de winnaar geworden in de Kroonappels wedstrijd van het oranje Fonds. Herwonnen Levenskracht had zich aangemeld in de categorie ‘helpende hand’. In die categorie waren vier initiatieven. De inwoners van Woensdrecht hebben bepaald dat Herwonnen Levenskracht het beste initiatief heeft. Herwonnen Levenskracht is apetrots en ziet de winst in de gemeente Woensdrecht als een heel belangrijke steun voor het werk wat ze doen. Het voelt goed om te weten dat mensen onze bezigheden waarderen en blij zijn met ons. Het wordt nu heel spannend omdat winnaars uit andere gemeentes nu moeten kiezen wie door mag naar de volgende ronde. De concurrentie is groot.

In andere gemeentes zijn veel initiatieven en die namen zijn veel bekender. Herwonnen Levenskracht is met name in de gemeente Woensdrecht bekend en dat maakt het heel moeilijk om in te schatten hoe de winstkansen liggen voor de volgende ronde. We kunnen alleen maar hopen dat gezien wordt dat wij een visie hebben die heel veel betekent voor de mensen in Woensdrecht en dat wij het allemaal doen met vrijwilligers. Daarmee onderscheiden wij ons van veel andere initiatieven. Wat we doen, doen we grotendeels op eigen kracht. Gelukkig hebben we veel steun van de gemeente en van de woningstichting. Maar de plannen en ideeën die we hebben zijn “van ons, voor ons en door ons” We willen iets betekenen voor de leefbaarheid en voor de mensen. Daarin bieden wij “de helpende hand” en dat maakt ons echt bijzonder.

Kinderdroom komt uit WEST-BRABANT - Het is een geweldige tijd om naar uit te kijken. Even niet aan de dagelijkse problemen denken en twee en een halve week genieten van een vakantie in Nederland. Europa Kinderhulp maakt al 50 jaar dromen van hulpbehoevende kinderen waar. Maar om dit te kunnen blijven doen, zijn nieuwe gastouders meer dan welkom. Kinderen uit een achterstandsgezin, emotionele en fysieke problemen, kinderen die een oorlog of ramp hebben meegemaakt of vluchtelingen: zomaar wat voorbeelden van kinderen die Europa Kinderhulp wil helpen. Noord-Brabant ontvangt in de zomervakantie (juli en augustus) kinderen van 5 tot en met 15 jaar uit eigen land, maar ook uit Duitsland en Frankrijk. In Nederland komen ze in een gastgezin terecht

waar ze kunnen genieten, tot rust kunnen komen en de batterij kunnen opladen. In de afgelopen jaren zijn er zo’n 100.000 kinderen naar Nederland gekomen en zijn de ervaringen erg bijzonder. Voor de gastouder is het een prachtige ervaring om een kwetsbaar kind in huis te hebben. Het kind fleurt op en een glimlach zegt meer dan heel veel woorden. Veel gastouders blijven Europa Kinderhulp trouw, maar de organisatie, die geheel met vrijwilligers werkt, kan nieuwe gastouders goed gebruiken. Ze kunnen rekenen op volop begeleiding vanuit de organisatie Op www.europakinderhulp.nl staat alle informatie over Europa Kinderhulp, over de voorwaarden en de procedure waarmee de organisatie werkt. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Felix Verlaar: noordbrabant@europakinderhulp.nl of met het landelijke informatienummer: (0118) 627974.

KERKELIJK NIEUWS PAROCHIE DE BRON Pastoor Hans de Kort, 0164-672400, 06-12866859. Pastor Bert Grotaers 0164-852375, 06-12778986; www.samenkerk.nl O.L.VROUW HEMELVAART HUIJBERGEN Adres: Boomstraat 1 (in de kerk) 4635 CX Huijbergen, 0164-642330, locatie.huijbergen@hetnet.nl Voor parochie-aangelegenheden: Br. Marcus 0164642650; Mevr. Phielix 0164-653565. Misintenties kunnen worden opgegeven bij de receptie van Ste. Marie 0164-642650. Witte Donderdag 28 maart Regionale viering om 19.00u in Ossendrecht. Voorgangers: Pastoor H. de Kort & diaken E. Bornhijm. Goede Vrijdag 29 maart Kruisweg om 15.00u door vrijwilligers. Regionale Goede Vrijdagviering in Huijbergen om 19.00u. Voorgangers: Pastoor H. de Kort & diaken E. Bornhijm. Muzikale verzorging: Gemengd Koor. Lectrice: Gerda v. Dijke. Paaszaterdag 30 maart Regionale Paaswake in Hoogerheide om 21.00u. Voorgangers: Pastor B. Grotaers & diaken E. Bornhijm. Zondag 31 maart 9.30u 1e Paasdag. Woord- en Communieviering. Voorganger: Diaken E. Bornhijm. Muzikale verzorging: gemengd koor. Lectrice: Agaath Hoogeveen. Intenties: jgt. Maria v. Agtmaal-Goris; Bart Dekkers; Corry v. Eekelen-Luijks; Sjel Verhaert; voor alle zieken in onze parochie. Maandag 1 april 9.30u 2e Paasdag. Regionale Viering in Woensdrecht. Voorganger is diaken E. Bornhijm. ST. GERTRUDISKERK OSSENDRECHT Adres: Dorpsstraat 7, 4641 HV, t. 672400; locatie.ossendrecht@hetnet.nl. Parochie De Bron inz. Ossendrecht. Donderdag 28 maart 19.00u Witte Donderdagviering in de kerk. Voorgangers: pastoor J. de Kort en diaken E. Bornhijm. Lector: E. v.d. Eijnden. Vrijdag 29 maart 15.00u Kruisweg. Zaterdag 30 maart 9.30u

Poolstalige broodzegening. Zondag 31 maart 11.00u Eerste Paasdag. Eucharistieviering met kinderwoorddienst. Voorganger: pastor B. Grotaers. Lector: L. Drijdijk. Misdienaar: Nathan v. Winden. Intenties: Marlies v. Eekeren-Verdult; John v.d. Poel v.w. verj.; Jos Bogers; Ineke Hendrickx-Bogers en overl. familie; Hans Gelauff, als dank namens het restauratiecomité; Pieter Edixhoven e.v. E. Broos. Dinsdag 2 april 19.00u Eucharistieviering in de Adolphinekapel. Intenties: Benny den Ouden e.v. Riet Kil v.w. verj.; Jac Koolen v.w. verj.; Wies v. Dijke-de Dooij v.w. verj.; Leo v. Hoof v.w. verj.; overl. ouders v. Hoof-Ketelaars. Overleden: Dora Gremmen-Machielsen; Dina v. Hoof-de Moor; Adrie Musters. Boekenmarkt: I.v.m. Pasen (is de laatste zondag van de maand) komt de boekenmarkt van maart te vervallen. O.L. VROUW HEMELVAART HOOGERHEIDE Parochiecentrum; Raadhuisstraat 134, 4631 NJ, Hoogerheide, 0164-612521; locatie.hoogerheide@hetnet. nl. Openingstijden parochiekantoor: dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00-11.30u. Donderdag 28 maart 19.00u Witte donderdagviering in Ossendrecht. Voorgangers zijn pastoor Hans de Kort en diaken Egbert Bornhijm Vrijdag 29 maart 15.00u Goede Vrijdag. Kruisweg met als voorganger Br. Eymard. 19.00u: Goede Vrijdagviering in Huijbergen. Voorgangers zijn pastoor Hans de Kort en diaken Egbert Bornhijm. Zaterdag 30 maart 19.00u Paaswake met als voorgangers pastor Bert Grotaers en diaken Egbert Bornhijm en met medewerking van het gemengd koor Intenties; Tom v.d. Aarssen e.v. Margriet Belde; Helma v.d. Lee e.v. Adrianus Verbraak; Frits v.d. Heuvel e.v. Annie Verswijver; Catharina v.d. Bergh e.v. Riekus Sebregts v.w. verj.; o.o. Meeuwisse-Jongmans; Voor O.L. Vrouw van altijddurende bijstand; Pieter Edixhoven e.v. Erica Broos. Zondag 31 maart 9.30u 1e Paasdag Woord-en communieviering met als voor-

ganger pastor René Heinrichs en met medewerking van het gemengd koor. Johanna v. Tilburg w.v. Petrus de Brie; Rinus Moerkens e.v. Tonia Goossens; Hendrikus Mouwen e.v. Maria de Nijs; jgt. Petrus Hoeks en dochter José; Ferd Hoek e.v. Cor Daalmans. Maandag 2e paasdag 9.30u Regionale viering in Woensdrecht met als voorganger diaken Egbert Bornhijm. 11.00u viering in Woensdrecht voor jonge kinderen met als thema “Nieuw leven” Dinsdag 2 april: Geen viering. Overleden: Anna M. Ots w.v. Gerardus Vos; Dijmhna Koolen e.v. Johannes van Oevelen. Adriana Cornelia de Weert w.v. Gerardus van Oevelen; Adrianus J. van Pul e.v. Maria Bogers; Ben Eikenboom v.w. Mechelien Kouwenberg en partner van Maria Luysterburg. Zomertijd: Dit weekend begint de zomertijd weer. Dus even opletten dat het een uur vroeger is. PROTESTANTSE GEMEENTE WOENSDRECHT Kerkgebouw: Dorpstraat 10, 4631 HW, Ossendrecht, 0164-672991, info@pkgw.nl, www.pkgw.nl Donderdag 28 maart 20.00u: ds. K. Vos, Witte Donderdag. Vrijdag 29 maart 20.00u: ds. K. Vos, Goede Vrijdag. Zaterdag 30 maart 21.00u: ds. K. Vos, Stille Zaterdag. Zondag 31 maart 9.45u: ds. K. Vos, Pasen. CEL-KERK ‘Levend Woord Brabant-Zeeland’ Pastors: Jorden & Debora Spijker, Plantagelaan 8, 4631 CS Hoogerheide, 0164-612927, jordenspijker@ home.nl, www.lwgbz.nl. Iedere week zijn er Open Celgroepen, kleine groepen, in Hoogerheide en Bergen op Zoom. Heb jij (u) belangstelling, informeer bij ons. Zondag 31 maart 10.30u: Paas-Celebration, Paaskerkdienst. Locatie: Kastanjelaan 53A, 4621 HC Bergen op Zoom. H. JOSEPH WOENSDRECHT Parochiecentrum: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ, Hoogerheide, 0164-612521; locatie. hoogerheide@hetnet.nl. Donderdag 28 maart 19.00u Witte donderdagviering in Ossendrecht. Voorgangers

PAGINA 26

zijn pastoor Hans de Kort en diaken Egbert Bornhijm. Vrijdag 29 maart 19.00u Goede Vrijdagviering in Huijbergen. Voorgangers zijn pastoor Hans de Kort en diaken Egbert Bornhijm. Zondag 31 maart 1e Paasdag 9.30u Gezinsviering met als voorganger pastor Jeroen Houben en met medewerking van het kinderkoor. Intenties: Voor alle zieke en overleden parochianen. Maandag 1 april 9.30u Regionale viering met als voorganger diaken Egbert Bornhijm. 11.00u Speciale viering voor jonge kinderen met als thema “Nieuw leven”. Een sfeervolle viering met een mooi verhaal, we zingen een liedje en gaan creatief aan de slag. Alle jonge kinderen met vader, moeder, opa, oma, broertjes en zusjes zijn van harte welkom. Overleden: Cor de Nijs e.v. Gerda Luijkx. Zomertijd: Dit weekend begint de zomertijd weer. Dus even opletten dat het een uur vroeger is. ST. DIONYSIUSKERK PUTTE Intenties en/of mededelingen, indien parochiekantoor is gesloten, graag in een gesloten enveloppe (met daarbij het verschuldigde bedrag) in de brievenbus op het kerkplein (de groene zijdeur). Postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte, 0164-602491; locatie. putte@hetnet.nl. Vrijdag 28 maart 15.00u Goede Vrijdag. Kruisweg m.m.v. Mevr. E. Helinski. Zondag 31 maart 11.00u Hoogfeest van Pasen. Woord en communieviering. Voorganger: Diaken E. Bornhijm. Intenties: Dhr. en Mevr. Huigen-v.d. Bergh, jgt. Alfons Lambrechts, Marie Lambrechts-Gijsen, uit dankbaarheid, t.e.v. Heilige Jozef, t.e.v. O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand. SAINTE MARIE HUIJBERGEN Eucharistie: Zondag 09.30u. Weekdagen 08.00u.: Behalve op zaterdag. Contactpersoon Br. Marcus de Deijn. Ingang kapel via Staartsestraat 2a. Woensdag 27 maart “Boeteviering” 17.00u. Donderdag 28 maart “Witte Donderdag” 17.00u. Vrijdag 29 maart “Goede Vrijdag” 15.00u. Zaterdag 30 maart “Paas-avond-wake” 20.00u. Zondag 31 maart “Pasen” 9.30u; “Gezongen Vespers” 17.00u. Maandag 1 april “Eucharistieviering” 9.30u.


VACATURES

Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x153;Â&#x2021;Â?Â&#x17D;Â&#x192;Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x153;Â&#x2039;Â&#x152;Â?Â&#x2122;Â&#x2039;Â&#x152;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x153;Â&#x2018;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x192;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2030;Â&#x2021;Â?Â&#x2020;Â&#x2021; Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x17D;Â?Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2039;Â?Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2122;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â?ÇŁ Bij Rombouts Kunststof Techniek B.V. zijn circa 60 enthousiaste mensen werkzaam met kennis en geavanceerde technieken op het gebied van verwerking van thermoplastische en thermohardende kunststoffen ten behoeve van leiding- en apparatenbouw in de werkplaats en montage. Wij werken o.a. voor de industrie, (semi)overheid en aannemers van allerlei groot- en kleinschalige infrastructurele projecten, zowel in binnen- en buitenland. De werkzaamheden worden op locatie als ook in de vestiging te Tholen uitgevoerd. RKT International B.V. ( onderdeel van Rombouts Kunststof Techniek B.V. ) is op korte termijn op zoek naar medewerkers, die ons team komen versterken. Wij zoeken enthousiaste:

Vrachtwagenchauffeur in combinatie met kunststofmonteur ( M/V) Een greep uit de werkzaamheden die erbij horen: - Lasverbindingen cq laswerkzaamheden voorbereiden - Monteren en lassen ( dmv hetelucht ) van PE ( Polyethyleen ) en PP ( Polypropyleen ) platen - Extruderen van PE en PP - Bediening injecteermachine tbv Polyurethaan - Alle voorkomende werkzaamheden tbv PUPP Lining - Alle werkzaamheden vinden plaats in het veld in en rond diverse leidingsystemen, in de Benelux - Alle werkzaamheden worden uitgevoerd met in achtneming van de vereiste veiligheid, zorgvuldigheid en hygiene. Is deze veelzijdige baan iets voor jou? En beschikt je over: - Rijbewijs C, E. - Een goed technisch inzicht - Geen 9 tot 5 mentaliteit - Bereidheid tot reizen en gedurende een langere periode in de kost te verblijven - No-nonsense mentaliteit, vriendelijk, directheid Ben jij de collega met een energieke en positieve houding, die zelfstandig en in teamverband kan werken? Solliciteer dan naar deze interessante job. Wij bieden een goed salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Je kunt een schriftelijke reactie met CV binnen 2 weken sturen naar: ROMBOUTS KUNSTSTOF TECHNIEK B.V., T.A.V. Anka Capello, POSTBUS 87, 4690 AB Tholen. Voor eventuele informatie kunt u contact opnemen tel.: 0166-604530. Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

BrabantWerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten

Vacature Project Engineer Functie omschrijving Â&#x2021;%HJHOHLGHQYDQSODDWZHUNSURMHFWHQYDQXLWGHRIIHUWHIDVH WPGHHHUVWHSURGXFWLH Â&#x2021;=HOIVWDQGLJHQJLQHUHQPHWEHKXOSYDQ'&$'WHNHQSDNNHW ELMYRRUNHXU+L&DG Â&#x2021;2SVWHOOHQYDQURXWHVFKHPDWDYEHZHUNLQJVYROJRUGHQHQ ZHUNPHWKRGHQ Â&#x2021;2QGHUKRXGHQYDQFRQWDFWHQPHWNODQWHQLQ]DNHWHFKQLVFKH]DNHQ Â&#x2021;$GYLHVJHYHQDDQNODQWHQRYHUPDDNEDDUKHLGHQ]RUJGUDJHQ SURIHVVLRQHOHWHFKQLVFKHRSORVVLQJHQ Â&#x2021;7HFKQLVFKHRQGHUVWHXQLQJDDQGHVDOHVJURHSHQLQFLGHQWHHOPHH QDDUGHNODQWYRRULQIRUPDWLHXLWZLVVHOLQJ Functie-eisen Â&#x2021;+%2:HUNWXLJERXZNXQGHRIKLHUDDQJHOLMNZDDUGLJ Â&#x2021;:HUNHUYDULQJLQHHQSODDWEHZHUNHQGEHGULMI Â&#x2021;*RHGHNHQQLVYDQ&$'V\VWHPHQ 9RRUNHXUJDDWXLWQDDU+L&DG Â&#x2021;=HOIVWDQGLJHQFRPPXQLFDWLHI Â&#x2021;%HVFKLNWRYHUHHQ]DNHOLMNHDVVHUWLYLWHLW Â&#x2021;7HDPSOD\HU Â&#x2021;*RHGHEHKHHUVLQJLQZRRUGYDQGH(QJHOVHHQ'XLWVHWDDO Info over de BOZ Group 0HWDDOZHUNHQ%HUJHQRS=RRP%9LVHHQLQWHUQDWLRQDOHRQGHUQHPLQJPHW HHQXQLHNPDFKLQHSDUNHQHQWKRXVLDVWHHQEHWURNNHQPHGHZHUNHUV 2Q]HVSHFLDOLVDWLHLVHQJLQHHULQJSODDWEHZHUNLQJSRHGHUFRDWHQHQ DVVHPEODJH:HOHYHUHQ]RZHORQGHUGHOHQDOVFRPSOHWHPDFKLQHVHQDSSD UDWHQYRRUGLYHUVHPDUNWHQ:LM]LMQYROOHGLJ,62JHFHUWLÂżFHHUG 0HWDDOZHUNHQ%HUJHQRS=RRP%9LVWHNDUDNWHULVHUHQDOVG\QDPLVFKHQ LQQRYDWLHIHQJHOGWELQQHQGHEUDQFKHDOV]HHUJHDYDQFHHUG +HHIWXLQWHUHVVHLQGH]HEHODQJULMNHIXQFWLH"0DLOGDQHHQJHPRWLYHHUGH EULHIPHWFYQDDU0HWDDOZHUNHQ%HUJHQRS=RRP%9WDY5REHUW9LQN DIGHOLQJ3HUVRQHHOV]DNHQSRVWEXV$'%HUJHQRS=RRP UYLQN#ER]JURXSHX7HOHIRRQ =LHRRNRQ]HZHEVLWHZZZER]JURXSHX Aquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

x x x x x x x x x x

Â&#x2018;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2014;Â&#x2026;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Č&#x20AC;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Č&#x20AC;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2014;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2022;Ǣ Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Ǣ Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x160;Â?Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2026;Â&#x160;Č&#x152;Ǣ Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x160;Â?Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2026;Â&#x160;Č&#x152;Ǣ Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2022;Â?Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2014;Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2039;Â?Â&#x2030;Ǣ Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Ǣ Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Č&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Č&#x152;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2039;Â?Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Č&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x160;Â?Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2026;Â&#x160;Č&#x152;Ǣ Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Ǣ Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;ÇŚČ&#x20AC;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2020;Â&#x2022;Â?Â&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2022;Č&#x2039;Â&#x2021;Â?Č&#x20AC;Â&#x2018;Â&#x2C6;Č&#x152;Ǣ Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x153;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;ÇĄÂ&#x192;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2014;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x153;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2C6;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030;Â?Â&#x2014;Â?Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â?Ǣ Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x2018;Č&#x20AC;Â?Â&#x2039;Â&#x2DC;ǤǥÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2039;Â?Â&#x2030;Â&#x2039;Â? Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x160;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Ǣ x Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x17D;Č&#x20AC;Â&#x192;Â&#x2020;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Ǣ x Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2013; Â&#x2014; Â&#x2039;Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021; Â&#x2039;Â? Â&#x192;Â&#x203A;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2039;Â?Â&#x2030; Â&#x2018;Â&#x2C6; ¹¹Â? Â&#x2DC;Â&#x192;Â? Â&#x2018;Â?Â&#x153;Â&#x2021; Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?ÇĄÂ&#x201E;Â&#x2021;Â&#x17D;Č&#x20AC;Â?Â&#x192;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x2020;Â&#x192;Â?Â&#x2022;Â?Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2DC;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Ǩ Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x201D; Â&#x2039;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x2C6; Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2022; Â&#x201E;Â&#x2021;Â&#x17D;ÇŁ Ͳͳ͸͡nj;͝ͳͲ͚Ͳ Â&#x2018;Â&#x2C6; Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2014;Â&#x201D; Â&#x2021;Â&#x2021;Â? Â&#x2021;Â?Â&#x192;Â&#x2039;Â&#x17D; Â?Â&#x192;Â&#x192;Â&#x201D; Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x192;Â&#x17D;̡Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2C6;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x161;ǤÂ&#x2026;Â&#x2018;Â?Ǥ Â&#x2039;Â&#x2021; Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2013; Â&#x201E;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2039;Â?Â&#x2013; Â&#x152;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2122; Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2014;Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x2014;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2030;Â&#x2039;Â?Â&#x2030;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x152;Â&#x2018;Â?Â&#x2022;ǨÂ&#x2039;Â&#x152;Â?Â&#x2018;Â&#x2018;Â?Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2122;Â&#x2122;Â&#x2122;ǤÂ&#x192;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2C6;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x161;ǤÂ&#x2026;Â&#x2018;Â?

www.brabantwerkt.nl vacatures bij jou in de buurt


/,;),:;, =669<>+0,9

Aanbiedingen geldig t/m 6 april 2013. Zolang de voorraad strekt.

4,,9265015,5,5 2077,5/622,5 67(504(3>693+53

159.00 Kippenhok Hennie

Ruime loopren, nachthok en extra broedhok. Dak kan openklappen. Afm. 183 x 78 x 104 cm.

199.00

Elite Collection Rabbit Home 3

69.

95

Dubbel nachthok. Uitschuifbare kunststof lade, ingelegd in hout. Dak kan opengeklapt. Afm. 191,5 x 78,5 x 117 cm.

Konijnenhok Cotton Taupe Met nachthok en uitschuifbare kunststof lade. In stijlvol taupe/ roomwit. Afm. 111 x 45 x 78 cm.

50,<> 12.95

39.

95

9.95

5<2. .9(;0:

3 dozen

nu

49.95 2.,?;9( .9(;0:

9.95

((5 9(+,9 Nestor kattenbak Kap kan opengeklapt en hoeft voor het dagelijks onderhoud niet te worden verwijderd. Met filter. In meerdere kleuren.

Premium Care 15 + 2 kg gratis

Pedigree maaltijdzakjes

Hoogwaardige, complete voeding voor de volwassen hond. Adult small/medium en Adult large.

Heerlijke, zachte vleesbrokjes in handige portieverpakking. 8 zakjes per doos.

nu

Eukanuba 12 kg + 2,5 kg gratis Lam en rijst voor kleine/middelgrote en grote volwassen honden. Nu ook zalm en rijst, voor alle volwassen honden.

nu

10 voor

2 voor

3.99

9.95

4.95

nu

14.95

,?;9(.966;7(2

Gourmet Gold

Vitakraft Magic Clean 5 liter

Mergkoekjes 2 kg

Farm Food Dental Chips 1 kg

Heerlijke maaltijd voor de kat. Verschillende smaken mousse of stukjes in saus. Blikje 85 gram.

Zeer absorberende, geur- en stofvrije kattenbakvulling. Bijzonder zuinig in het gebruik.

Heerlijke hondenkoekjes, ideaal als beloning of tussendoortje.

Kauwsnack voor de hond van schoon runderhuid. Helpt tandplak oplossen, voorkomt slechte adem.

+,4660:;,,5.966;:;,+0,9,5>052,3: 6<+,5)6:*/44,;+6.>(:/ ),9.,567A6644 6<+,5)6:*/ 463,5:;9((; ;,3 

2012=6694,,9((5)0,+05.,5 67(504(3>693+53

4(;4+6 =901+(. A(;,9+(. 

),9.,567A664 9(=,3:;9((; ;,3

4(;4+6 =901+(. A(;,9+(. 

DW_20130327  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you