Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

O P L AG E :

W O E N S D R E C H T S E

20 MAART 2013 WEEK 12

Uitgeverij

9800

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

bv

I

Postbus

22,

ONROEREND GOED

4880

AA

AUTO’S

Zundert

I

Te l .

076

599

SPORT

Volg ons via twitter: @WoensdrechtsBode Kwaliteit sinds 1913!

garage- en bedrijfsdeuren tel 0165 511297 www.vandomburgbv.nl

8 111

KERKELIJK NIEUWS

DOELGROEPGERICHTE AANPAK BIJ WK VELDRIJDEN 2014

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

AUTOKIEVIT UW RENAULT-DEALER NU OOK IN BERGEN OP ZOOM WWW.AUTOKIEVIT.NL

ABRAHAM DE HAANSTRAAT 9, TEL. (0164) 23 69 52

Overval Korteven bij Bureau Brabant

Groen licht voor plan Hogebergdreef

HOOGERHEIDE - Bureau Brabant heeft maandagavond aandacht besteed aan de brute overval op een woning op Korteven bij Hoogerheide. Daarbij drongen drie mannen de woning binnen en sloegen zij de man des huizes met een breekijzer tegen de grond. De vrouw wordt vastgebonden, waarna de daders het huis doorzoeken en met een gering geldbedrag in een VW Transporter ervan doorgaan. Het busje wordt later teruggevonden, maar van de mannen ontbreekt ieder spoor. De politie is daarom dringend op zoek naar informatie over de verdachten. Twee van hen droegen een blauwe overall. De uitzending is terug te zien via www.bureaubrabant.nl.

PUTTE - Na de goedkeuring van de herinrichtingsplannen voor de Antwerpsestraat, Markt, Achterstraat, Sint Dionyssiusstraat, Prins Bernhardstraat en de Breestraat in Putte heeft het college ook groen licht gegeven voor de reconstructie van de Hogebergdreef. De straten worden in het kader van het Putse dorpsontwikkelingsplan herstraat en deels opnieuw ingericht. Na de inspraakprocedure is het plan voor de Hogebergdreef deels aangepast. De straat krijgt nu aan de zuidzijde een groenstrook met bomen. Wanneer de werkzaamheden beginnen, is nog niet bekend. Zij moeten wel uiterlijk 31 december 2013 klaar zijn, om de subsidie veilig te stellen.

Thalita de Jong één van 14 van Johan

Nieuwe dakpannen voor kapel

OSSENDRECHT - De Ossendrechtse Thalita de Jong is uitgeroepen als één van de veertien ambassadeurs van de Johan Cruyff Foundation. De Ossendrechtse profrenster rijdt voor de damesploeg van de Rabobank en volgt daarnaast een opleiding aan het Johan Cruyff College in Roosendaal. Samen met dertien andere topsporttalenten vormt zij een jaar lang het gezicht van het Johan Cruyff Foundation, dat als doel heeft om zoveel mogelijk gehandicapte en niet-gehandicapte kinderen aan het sporten te krijgen. De ambassadeurs zijn aanwezig tijdens een aantal grote evenementen van de foundation, waaronder de Johan Cruiff Schaal.

HOOGERHEIDE - De gemeente Woensdrecht maakt 40.000 euro vrij om de kapel in het gemeentehuis te voorzien van nieuwe dakpannen. “De huidige pannen verkeren in slechte staat en moeten na zwaar weer regelmatig hersteld worden”, weet gemeentewoordvoerster Robine van Hees. Omdat het type pan dat er nu op ligt, niet meer verkrijgbaar is, heeft het college besloten om het dak in zijn geheel te vernieuwen. Van Hees verwacht dat de werkzaamheden in de zomer worden uitgevoerd. De kapel zal dan een week op zes in de steigers staan. Daarbij worden ook de lage dakvlakken geïsoleerd en de glasin-loodramen gecontroleerd.

Industrieterrein De Kooi hartsafe HOOGERHEIDE - Dankzij een samenwerking tussen de EHBO-vereniging van Hoogerheide en Woensdrecht en diverse bedrijven op De Kooi mag het industrieterrein zich voortaan hartsafe noemen. De EHBO-vereniging heeft onder de bedrijven een inventarisatie gehouden om te zien of zij een AED tot hun beschikking hebben en deze eventueel ook beschikbaar willen stellen bij noodgevallen. Zeven bedrijven hebben daar positief op gereageerd, waardoor er nu een dekkend netwerk van AED’s is. De bedrijven zijn herkenbaar aan speciale stickers. Eerder investeerden de gemeente en lokale EHBO’s al in een dekkend netwerk van AED’s in alle kernen.

WOENSDRECHT - De kringloopwinkel van Herwonnen Levenskracht in Woensdrecht mag dan al enkele maanden op volle toeren draaien, de laatste puntjes wachtten nog altijd om op de i gezet te worden. Mooie klussen voor NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Een tiental vrijwilligers stak daarom zaterdag de handen uit de mouwen tijdens deze actie. FOTO HUMPHREY HEKHUIZEN

Hardrijders vormen op een na grootste irritatie onder burgers

Snelheidsmetingen in alle kernen WOENSDRECHT - De gemeente Woensdrecht voert de komende periode in alle dorpen snelheidsmetingen uit. In totaal zijn veertig locaties in Hoogerheide, Ossendrecht, Putte, Huijbergen en Woensdrecht geselecteerd, waar detectielussen komen te liggen. De gemeente hoopt zo een reëel beeld te kunnen hebben van het aantal hardrijders, op hondenpoep na de grootste irritatie onder de inwoners. DOOR RIA VAN MEIR De gemeentebrede snelheidsmeting komt voort uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan dat in 2011 is vastgesteld. Uit de subjectieve verkeersbeleving in de diverse dorpen bleek dat inwoners vaak de ervaring hebben dat er te hard wordt gereden binnen de bebouwde kom. Een beeld dat de gemeente regelmatig via diverse kanalen te horen krijgt. “Via de Servicelijn en de dorpsplatforms komen jaarlijks meldingen binnen over de te hoog gereden snelheden op verschillende wegen in onze gemeente”, merkt gemeentewoordvoerster Sharan Kok op. De irritatie aan hardrijders werd onlangs

Sporen in sneeuw leiden naar dieven OSSENDRECHT - Een gestolen auto die op 1 februari verdween vanaf de Mosberg in Roosendaal is dinsdag teruggevonden in de Poelsstraat in Ossendrecht. Agenten zagen de auto rijden en volgden het voertuig. Dat was makkelijk door de sporen in de verse sneeuw. Bij de auto werden in Ossendrecht schoensporen aangetroffen die liepen naar het huizenblok tussen de Peeberg en de Trambaan. Agenten hielden rond 03.30 voor de diefstal een 34-jarige Roosendaler en een 40-jarige Bredanaar aan. De man uit Breda werd aangehouden met behulp van een politiehond. Hij werd in zijn been gebeten is in het ziekenhuis behandeld. De auto is in beslag genomen.

Kijk voor ons woningaanbod op pagina 2

nog eens benadrukt in het onderzoek naar Sociale Cohesie, een soort mini-update van de vierjaarlijkse Veiligheidsmonitor. Daaruit bleek dat alleen hondenpoep tot meer ergernissen leidt. Locaties Volgens Kok is het echter noodzakelijk om een reëel beeld te krijgen van de daadwerkelijk gereden snelheden. “Daarom hebben we veertig locaties geselecteerd in de gemeente, waar door een extern bureau detectielussen worden geplaatst in het wegdek.” De locaties zijn verdeeld naar inwonertal onder de kernen. In Hoogerheide wordt in zestien straten een snelheidsmeting

gehouden, in Ossendrecht zijn dat tien straten, zeven detectielussen meten de snelheid in Putte en in Huijbergen en Woensdrecht zijn respectievelijk vier en drie locaties aangewezen. Om welke locaties het precies gaat, kan Kok niet prijsgeven. “We willen hier niet te gedetailleerd op in gaan, om te voorkomen dat de resultaten beïnvloed worden. De exacte locaties zijn wel afgestemd met de dorpsplatforms.” Wanneer het weer het toelaat, zullen de metingen eind deze maand al beginnen. De resultaten worden overhandigd aan de politie, die verantwoordelijk is voor de snelheidscontroles in de kernen.

...VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS...

WONINGSTICHTING WOENSDRECHT Jan van der Heijdenstraat 14 4631 NH Hoogerheide

www.wswoensdrecht.nl

KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

Verkeerslabel voor Meulenrakkers OSSENDRECHT - Basisschool De Meulenrakkers uit Ossendrecht heeft als eerste basisschool in de gemeente Woensdrecht het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL) gehaald. Het BVL wordt uitgereikt aan scholen die structureel extra aandacht schenken aan verkeerslessen. Daarnaast wordt er ook vanuit de gemeente een inspanning verwacht om de route naar school veilig te houden. Naast de Meulenrakkers zijn ook De Poorte uit Woensdrecht, de scholen Open Hof, Stappen en Klim-Op uit Hoogerheide, Sainte Marie uit Huijbergen en de Putse school Op Dreef bezig met het behalen van het verkeersveiligheidslabel.

Geen inbesteding in afvalbedrijf Attero WOENSDRECHT – De gemeenten in WestBrabant zien toch af van een inbesteding in het afvalverwerkingsbedrijf Attero. Vorig jaar bleek dat gemeenten voor de verwerking van afval 140 euro per ton aan Attero betaalden, terwijl de marktprijs bijna de helft lager lag. Omdat zij nog tot 2017 vastzitten aan het contract met Attero, overwogen zij om meer aandelen te verschaffen in het bedrijf. Zo zouden zij de prijs kunnen drukken. Na een inventarisatie bleek dat er te weinig gemeenten concreet hadden aangegeven zich te willen inkopen in het bedrijf, waardoor niet voldaan werd aan de eis van vijftig procent van het huidige volume restafval.


WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

Daar kun je op bouwen! Voor het meest actuele woningaanbod zie onze website www.wswoensdrecht.nl Op onderstaande woningen kunt u via de website of aan de balie van ons kantoor reageren tot uiterlijk dinsdag 26 maart 2013, 12.00 uur

6

HUIJBERGEN

W NIEUWBOU EN G WONIN

3

PIE OTHERA

W NIEUWBOU EN G WONIN

7

PIE OTHERA

W NIEUWBOU EN G WONIN PIE

OTHERA

HOOGERHEIDE

HOOGERHEIDE

HOOGERHEIDE

DR. DE BRUIJNLAAN 4-8-10-12-20-22

MASTSTRAAT 45-51-53

PUTSEWEG 99-101-101A-103-107-107A-109

Levensloopbestendige woning

Levensloopbestendige woning

Levensloopbestendige woning

Bruto huur p/mnd. € 635,00 / Inkomen maximaal € 34.229,00

Bruto huur p/mnd. € 664,00 / Inkomen maximaal € 34.229,00

Bruto huur p/mnd. € 664,00 / Inkomen maximaal € 34.229,00

Type huishouden: 1- of 2-persoons

Type huishouden: 1- of 2-persoons

Type huishouden: 1- of 2-persoons

Doelgroep: bewoners uit herstructurering krijgen voorrang

Doelgroep: bewoners uit herstructurering krijgen voorrang

Doelgroep: bewoners uit herstructurering krijgen voorrang

Leeftijd: vanaf 55 jaar, voor verdere criteria zie website

Leeftijd: vanaf 55 jaar, voor verdere criteria zie website

Leeftijd: vanaf 55 jaar, voor verdere criteria zie website

WOENSDRECHT

WOENSDRECHT

HOOGERHEIDE

HOOGERHEIDE

HUIJBERGEN

BERGSESTRAAT 3A

DORPSSTRAAT 35

DORPSSTRAAT 45A

Appartement begane grond

Royale vrijstaande woning

Appartement 1e etage

DE EIK 29

MGR. POELSSTRAAT 55

G. PEETERSSTRAAT 10

Appartement begane grond

Eengezinswoning

Bruto huur p/mnd. € 778,58

Bruto huur p/mnd. € 1.123,71

Appartement 1e etage

Bruto huur p/mnd. € 689,86

Bruto huur p/mnd. € 628,16

Bruto huur p/mnd. € 580,81

Inkomen maximaal € 43.600,00

Bruto huur p/mnd. € 430,24

Inkomen maximaal n.v.t.

Inkomen maximaal € 34.229,00

Inkomen maximaal € 34.229,00

Inkomen maximaal € 34.229,00

Inkomen maximaal: € 34.229,00

Type huishouden: 1- of 2-persoons

Zie de uitgebreide advertentie op onze website. Geen huurtoeslag mogelijk op deze woning.

Type huishouden: 1- of 2-persoons

Type huishouden: 1- of 2-persoons Doelgroep: doorstromers/starters

Type huishouden: 1- of 2-persoons of 1-oudergezin

Type huishouden: 1- of 2-persoons

Doelgroep: doorstromers/starters

Leeftijd: bij voorkeur vanaf 55 jaar

Leeftijd: bij voorkeur vanaf 55 jaar

Leeftijd: bij voorkeur vanaf 55 jaar

Doelgroep: starters/doorstromers

Leeftijd: bij voorkeur vanaf 55 jaar

Appartement wordt verhuurd incl. garage en parkeerplaats

Bewoners uit herstructurering krijgen voorrang

Bewoners uit herstructurering krijgen voorrang

Doelgroep: doorstromers/starters

Bewoners uit herstructurering krijgen voorrang

Doelgroep: doorstromers/starters

Leeftijd: tot 30 jaar

Bezichtiging: De woning kan pas bezichtigd worden als deze schriftelijk aan u is aangeboden.

GROEP WONINGZOEKENDE TABEL A Groep woningzoekende Starter Doorstromer Urgenten

TYPE HUISHOUDEN TABEL B

Selectie op

Controle via

Type huishouden

Samenstelling huishouden

hoogste leeftijd

identiteitsbewijs rijbewijs + uittreksel basisadministratie

1-persoonshuishouden

1 pers. van 18 jr. of ouder, geen partner of inwonenende kinderen

2-persoonshuishouden

2 pers. van 18 jr. of ouder, partnerrelatie of fiscaal partnerschap

langste woonduur laagste inschrijfdatum

inschrijving

Inkomenstoets Bepalend is het belastbaar huishoudinkomen per jaar. Het inkomen wordt gecontroleerd via het meest recente IB-60 formulier (aan te vragen via de Belastingdienst, 0800-0543). Voor nadere bepaling van het inkomen kunnen salarisstroken jaaropgaven enz. dienen.

1 of 2 pers. van 18 jr. of ouder plus tenminste 1 inwonend kind

1-oudergezin

WONINGSTICHTING WOENSDRECHT Jan van der Heijdenstraat 14

Adres verhuurde woning

Groep

G. Peetersstraat 8 te Huijbergen Baroniestraat 22 te Huijbergen Aalbersestraat 44 te Hoogerheide

Doorstromer

Doktersstraat 16 te Ossendrecht

Doorstromer Doorstromer Starter

4631 NH Hoogerheide

Ln. Olieslagers 48 te Hoogerheide

Tel 0164 - 613313

Oostlaan 7 te Hoogerheide

E-mail: info@wswoensdrecht.nl

Starter Doorstromer

Starter Starter

Molenstraat 11 te Hoogerheide Huijbergseweg 56 te Hoogerheide

Selectie Woonduur 01-08-2005 Geb.datum 08-12-1973

Aantal ontvangen reacties 02 04

Woonduur 15-01-1996 Woonduur 19-07-2012

02

Woonduur 30-12-2009 Geb. datum 09-03-1983

41 18

Geb. datum 28-05-1976

36 26

Geb. datum 14-08-1974

BOXSPRINGACTIE BOXSPRING JUBILÉE

€3.717

€2.799

BOXSPRING BOLOGNA

BOXSPRING VENETIE

€1.998

€3.998

€1.498

-20% OP 20 BOXSPRINGS

€3.198 Boxsprings - Bedden - Matrassen Kasten - Dressings - Maatwerk - Eigen atelier

bedtime

Spijker 57 # ESSEN www.bedtime.be

OPENINGSUREN weekd. + zaterdag 10 - 18u. vrijdag gesloten ZONDAG OPEN 13-17u.

* actie geldig tot 2 april

VERANTWOORDING TABEL C


ACTUALITEIT

NHTV helpt onderne mers mee te liften op enorme bezoekersstromen

Doelgroepgerichte aanpak bij WK Veldrijden 2014 WOENSDRECHT - Ondernemers kunnen nog meer voordeel halen uit een groot sportevenementen als zij er ook op voorbereid zijn wat voor soort publiek zij kunnen verwachten. Dat concludeert de Nederlandse Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (NHTV) uit Breda na onderzoek naar het economisch profijt wat een gemeente of regio kan halen uit de komst van een groot sportevenement. Tijdens het WK Veldrijden, dat in 2014 in Hoogerheide plaatsvindt, wordt die kennis voor het eerst op grote schaal in de praktijk gebracht. “Wanneer ondernemers nu hun kansen pakken, zullen zij daar nog lang de vruchten van plukken”, stelt Albert van Schendel van de NHTV. DOOR RIA VAN MEIR Volgens Van Schendel biedt het WK Veld-

rijden een uitgelezen kans voor de regio om zich op de kaart te zetten. “Het WK Veldrijden in 2009 trok in twee dagen tijd

meer dan 52.000 bezoekers en werd wereldwijd door 41 miljoen mensen bekeken. Die komen niet alleen uit de regio, maar

Het WK in 2009 trok meer dan 50.000 bezoekers. Ondernemers kunnen daar volgens de NHTV een graantje van meepikken als zij weten wat voor publiek zij kunnen verwachten. ARCHIEFFOTO

vaak ook van verder weg. Wil je daar economisch profijt van hebben, dan moet je ervoor zorgen dat die mensen eerder komen, langer blijven hangen en liefst ook nog terugkomen. Dan geven ze namelijk voor de tweede keer geld uit en vaak nog meer dan de eerste keer. Bovendien blijven ze bij een tweede bezoek vaak langer om meer van de omgeving te zien, wat ook meer overnachtingen betekent. Niet alleen de horeca profiteert daarvan, ook alle toeleveranciers. De hele lokale economie dus”, schetst hij het beeld. Type bezoeker Maar voordat de bezoeker aan het WK Veldrijden bij het boeken van zijn volgende vakantie de Brabantse Wal op zijn lijstje zet, moet hij wel een goede indruk krijgen van wat de omgeving allemaal te bieden heeft. De recreatieve sector kan volgens Van Schendel tijdens het WK heel gericht te werk gaan. “Wij hebben geanalyseerd wat voor type bezoeker erop een groot sportevenement afkomt. Dat verschilt per sport, want een zwemliefhebber is anders dan een wielerfanaat. Bezoekers van wielerevenementen trekken er in hun vrije tijd graag met vrienden en familie op uit, houden van verwennerij, zijn vaak echte wandelliefhebbers en kunnen bijzonder genieten van een bezoek aan een kuuroord of een dagje in het zwembad. Als je dat als ondernemer weet, kan je daar je aanbod op richten om bezoekers langer of opnieuw aan je te binden.” Van Schendel ziet vooral kansen in een sterke profileren van de vijf wieler-w’s op de Brabantse Wal: de vele wielerevenementen,

het wielercollege, wielertoerisme, wielerhelden en wielerverenigingen. Feestavond Het WK Veldrijden in Hoogerheide is het eerste grote sportevenement in Nederland waarbij deze doelgroepgerichte aanpak wordt toegepast en geldt daarmee als belangrijke pilot. Hoogerheide en omgeving kan echter kennis putten uit de ervaringen die de NHTV heeft opgedaan bij de jongste Amstel Gold Race in Zuid-Limburg. Van Schendel haalt een paar voorbeelden aan. “Veel bezoekers kwamen vaak op de dag zelf naar Limburg. Om het verblijf te verlengen, is dit jaar een Hollands feest op de avond voor de wedstrijd georganiseerd met diverse artiesten. Dat zorgde voor veel meer overnachtingen en meer tijd om de regio te promoten. Bovendien bleek dat mensen ook meer geld uitgaven aan hun overnachting. Ze betalen liever wat meer om dichter op het vuur te zitten, waardoor ook de duurdere horecagelegenheden meeliftten.” Beleving Om ondernemers de kans te bieden om voordeel te halen uit de komst van het WK hield de gemeente Woensdrecht een bijeenkomst voor lokale bedrijven. Zij worden daarbij begeleid door de NHTV. Wethouder Martin Groffen verwacht veel van de doelgroepgerichte aanpak. “De wielertoerist weet de Brabantse Wal steeds beter te vinden. Door nu aan de voorkant te zitten, kunnen we ervoor zorgen dat een bezoek aan het WK een echte beleving wordt. Niet alleen in januari 2014, maar hopelijk in de maanden en jaren daarna!”

Kiwanis Club Tholen en NSGK maken nieuwe keuken mogelijk

Chef-koks wijden nieuwe keuken De Luchtballon in CALFVEN - De organisatie van vakantiekampen De Luchtballon heeft een spiksplinternieuwe en complete projectkeuken in gebruik mogen nemen. Mede dankzij een gulle bijdrage van Kiwanis Club Tholen en de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind NSGK en de steun van diverse bedrijven en vrijwilligers is de keuken mogelijk gemaakt.

De keuken is bestemd voor het maken van de verschillende maaltijden voor de deelnemers aan de vakantiekampen van De Luchtballon. Veel kinderen hebben een voedselallergie, wat een precieze verwerking van de maaltijden behoeft. Om te laten zien dat de nieuwe keuken van alle gemakken voorzien is, werden twee chefkoks uitgenodigd. Léon van der Heijden en Gianfranco Chiarini schotelden de genodigden een aantal heerlijke kleine gerechtjes voor. Oesterfeest Voordat de genodigden de keuken echter mochten komen bewonderen, werd er uiteraard een uitleg over het project gegeven. Volgens de directeur van De Luchtballon Guido Koelemij heeft De Luchtballon de keuken geheel te danken aan de inzet van sponsors, vrijwilligers en natuurlijk Kiwanis Club Tholen en NSGK. “Kiwanis Club Tholen kwam hier langs voor een klusdag en werd tijdens deze dag geraakt door de staat van de keuken. De muren, vloer, elektra en de aanpassing van de goten en afvoer dienden aangepakt te wor-

den om de keuken goed te kunnen laten functioneren. Alleen in een goede keuken kunnen immers op gepaste wijze en op een veilige manier maaltijden voor de deelnemers en gasten van onze vakantiekampen worden gemaakt. De Kiwanis Club wilde zich hard maken voor onze keuken en besloot de opbrengsten van hun jaarlijkse Oesterfeest te schenken aan De Luchtballon.”

zijn tijdens de vakantiekampen van De Luchtballon. Wij zijn blij dat we hier aan bij hebben kunnen dragen, want de oude keuken kon echt niet meer.” Daarna was het tijd om de keuken officieel te openen. Naast Rens Elenbaas en Marco Heijnen was ook wethouder Vic Huijgens uitgenodigd voor het officiële openingsmoment: het doorknippen van een groot lint. Daarna mochten de genodigden de keuken ver-

kennen en genieten van de gerechtjes die Gianfranco Chiarini en Léon van der Heijden hadden gemaakt, zoals gegrilde zeebaars met zeevruchten in een mediterraan sausje of zucchini, aubergines, groene asperges en cherrytomaatjes gecombineerd met pesto. De genodigden genoten van de hapjes, net zoals de deelnemers aan de vakantiekampen straks zullen genieten van de op maat gemaakte gerechten uit ‘hun’ keuken.

Verdubbeling Door deze gulle gift kreeg De Luchtballon zo’n 11.000 euro aangeboden om de grootkeuken aan te passen aan de hedendaagse eisen. Maar het bedrag werd nog verdubbeld door de NSGK, omdat Kiwanis Club Tholen hun actie voor De Luchtballon daar aanmeldde. Zo was er uiteindelijk 22.000 euro te besteden aan een nieuwe keuken.

‘Oude keuken kon echt niet meer’ “We zijn Kiwanis Club Tholen en NSGK zeer dankbaar voor deze bijdrage, maar ook alle sponsors, bedrijven en uiteraard

Léon van der Heijden en Gianfranco Chiarini legden onder toeziend oog van de genodigden de laatste hand aan de gerechten FOTO: JOSÉ VAN DER WEGEN

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

www.internetbode.nl

DOOR JOSÉ VAN DER WEGEN

onze vrijwilligers zijn wij erg dankbaar voor hun medewerking.” Voorzitter van De Luchtballon Marco Heijnen zorgde daarbij nog voor een aanvulling: “We zijn nu zo’n 12 jaar op dit terrein aan het bouwen voor De Luchtballon. De aanpak van de keuken is een verbetering voor de toekomst voor de Stichting.” Bij die woorden sloot de president van Kiwanis Club Tholen, Rens Elenbaas, zich aan: “Deze nieuwe keuken zal van waarde

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PAGINA 3

Volg ons op Twitter: @WoensdrechtseBode.


6 m3 Container voor: - bouw en sloopafval â‚Ź 220,- puin â‚Ź 100,Prijzen zijn incl. BTW - A-B hout â‚Ź 100,-

AD SCHILLEMANS Complete woning stoffeerder Wijkomen komenvrijblijvend vrijblijvend met Wij met stalen stalenaan aanhuis! huis! Uw tapijt weer fris en schoon! Vloerbedekking Vloerbedekking Wij reinigen uw tapijt tegen een Laminaat Laminaat betaalbare prijs. Vakkundig Gordijnen Vakkundig Gordijnen Betrouwbaar Betrouwbaar Vitrage Vitrage Goede Goedeservice Service Vinyl Vinyl-PVC Leuke aanbiedingen Vinyl Leuke aanbiedingen Trappen gestoffeerd inclusief tapijt Herfstaktie! WINTERen arbeid â‚Ź tapijt 390,-!en Nuarbeid kamerhoog/ Trappen gestoffeerd inclusief 390,-!

ACTIE! gordijnstoffen vanaf â‚Ź 19, per m. 95 NĂş ook vele aanbiedingen uit voorraad!

Ad Schillemans - Kaaistraat 67- 4651 BM Steenbergen Tel. Fax 0167-56 56 50 Mobiel 06-54 32 73 63 www.woningstoffeerder.com

Familieopstellingen Een onbekend fenomeen ‡Â?Â?‹‡—™‡Â‡ĆĄÂ‡Â…–‹‡˜‡Â?ƒÂ?‹‡”˜ƒÂ?…‘ƒ…Š‹Â?‰‡Â? „‡‰‡Ž‡‹†‹Â?‰Â?ƒƒ”„‡˜”‹Œ†‹Â?‰˜ƒÂ?‘˜‡”–‘ŽŽ‹‰‡ „ƒŽŽƒ•–‹Â?—œ‡ŽˆǤ ‡‰‡„”—‹Â?‡Â?‘ǤƒǤÂ„Â‹ÂŒÇŁ–‡”—‰Â?‡”‡Â?†‡ƒÂ?‰•–ǥ„‘‘•Š‡‹†ǥ Â˜Â‡Â”Â†Â”Â‹Â‡Â–ÇĄ•…Š—Ž†‰‡˜‘‡Ž‡Â?•ǥÂ†Â‡Â’Â”Â‡Â•Â•Â‹Â˜Â‹Â–Â‡Â‹Â–ÇĄ ’”‘„Ž‡Â?‡Â?‹Â?Â”Â‡ÂŽÂƒÂ–Â‹Â‡ÇĄ„‹Â?†‹Â?‰•ƒÂ?‰•–ǥ Â?‹Â?†‡”‡Â?Â?‡–’”‘„Ž‡‡Â?‰‡†”ƒ‰‡–…Ǥ ƒƒ”Â?‘Â?–†‹–˜ƒÂ?†ƒƒÂ?ÇĄ †ƒ–œ‹‡–—Â?‘‰‡Ž‹ŒÂ?‹Â?‡‡Â?‘’•–‡ŽŽ‹Â?‰Ǥ

GRATIS JURIDISCH ADVIES INLOOPSPREEKUUR: Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uur Pasteurlaan 1 Bergen op Zoom (nabij Lievensberg Ziekenhuis)

OF MAAK TELEFONISCH EEN AFSPRAAK: 0164-266600

VITAK Advocaten GRATIS INLOOPSPREEKUUR

WEGGEMANS BV

METAALBEWERKINGSBEDRIJF

t inCTIES / s i l a i c e p S NSTRU PLATING

LCO VELBE STAA N GE E K DA

RENOVATIE BESTAANDE EN ASBESTHOUDENDE DAKEN ‡QLHXZERXZDJUDULVFKHORRGVHQ EHGULMIVSDQGHQYROOHGLJLQHLJHQEHKHHU ‡SUR¿HOSODWHQGDNSDQSODWHQHQSRWGHNVHOSUR¿HOHQXLWHLJHQSURGXFWLH ‡JHwVROHHUGHVDQGZLFKSDQHOHQWEYGDN JHYHO ‡]HWWHULMWRWPPRDRQGHUKRXGVYULMHERHLGHOHQ ‡WUDQVSRUWHQNUDDQZHUN ‡DOXPLQLXPJHWURNNHQJRWHQXLWVWXN Metaalbewerkingsbedrijf Weggemans BV | Sportlaan 4 | 4695 BA Sint-Maartensdijk tel. : 0166-664105 | email : info@weggemans.info | website : www.weggemans.info

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Iedere laatste dinsdag van de maand MFC de Kloosterhof te Hoogerheide Van 19.00 uur tot 21.00 uur. Nu al vragen? Bel vrijblijvend naar mr. A.M.M. de Waal op 0164-212721

V O O R M O LE N AD V O CAT E N Gebr. Timmermans b.v.

‹Ž–—Â?‡‡”™‡–‡Â?ÇĄÂ?‹ŒÂ?‘’ÇŁwww.uptobalanz.nl ˆ„‡Žǣ ”‡†‡Â?‹Â?†ƒ‹‡—™˜‡Ž†–‡—––‡ǣ 0654667309 info@uptobalanz.nl ‡3RRUWHQ RRNDXWRPDWLVFK

‡,QGXVWULsOHKHNZHUNHQ ‡*DDVKHNZHUNHQ ‡6LHUKHNZHUNHQ ‡%DONRQKHNNHQ

Boekerman 4 (Borchwerf 11)

Tegenover Saver Milieustraat 4751 XK Oud Gastel Tel.: 0165 - 31 77 46 Info@krt.nl www.krt.nl of mobiel.krt.nl

UW OUDE KABEL EN METALEN ZIJN GELD WAARD!

Houdt U er a.u.b. rekening mee dat het, m.i.v. 1 januari 2013, wettelijk verplicht is om u te legitimeren bij het inleveren van koper en koperkabel. U kunt dagelijks kabel en metalen, tegen contante betaling, aanleveren. Ook kunnen wij, bij voldoende volume, containers op uw locatie plaatsen.

0HWDDOSULM]HQJHOGLJZHHN

Rucphensebaan 58, 4714 RE Sprundel Tel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656 www.verstijlenhekwerken.nl

SODVWLFNRSHUNDEHO plastic aluminium kabel loodkabel koper loodkabel aluminium ]XLYHUEODQNNRSHU RQ]XLYHUNRSHU gemengd rood JHHONRSHU aluminium roest vrij staal ]XLYHUORRG ]LQN electro motoren LM]HU accu’s wasmachines, drogers DXWRNDWDO\VDWRU

vanaf

tot

½

½ SNJ ₏ 0,75 p/kg ₏ 1,05 p/kg ₏ 0,50 p/kg ½ SNJ ₏ 4,50 p/kg ₏ 4,00 p/kg ½ SNJ ₏ 0,80 p/kg ₏ 1,05 p/kg ₏ 0,95 p/kg ½ SNJ ₏ 0,40 p/kg ½ SNJ ₏ 0,40 p/kg ₏ 0,16 p/kg ½

â‚Ź 0,85  â‚Ź 3,50 

  per kg SHUVWXN

3ULM]HQRQGHUYRRUEHKRXGYDQNZDOLWHLWHQPDUNWRQWZLNNHOLQJHQ Openingstijden:PDWPGRQGHUGDJXXU‡YULMGDJXXU‡]DWHUGDJXXU


ACTUALITEIT

Verkeersbord geeft Rijzendeweg extra erkenning

Column

Ronde van Woensdrecht Nieuwe Stijl slaat aan bij renners en publiek WOENSDRECHT - Al 55 keer is de Ronde van Woensdrecht verreden, maar nog steeds blijft het een echte kuitenbijter voor de deelnemende wielrenners. En die kuiten voelden zij in de 55e editie meer dan ooit.

Addo Sprangers

Buona sera Op de een of andere manier blijft Argentinië voortdurend ons pad kruisen. Het land van de pampas, de biefstukken, de wijn, tango en de bandoneon. Van goede voetballers en van prinses Máxima. En, sinds afgelopen week, ook het land van de nieuwe paus. Met een vriendelijk ‘buona sera’ begroette de goedlachse Franciscus I, tot kort daarvoor nog gewoon door het leven gaand als kardinaal Jorge Mario Bergoglio, de gelovigen op het Sint Pietersplein in Rome. Het leverde hem een staande ovatie op. Een soortgelijk applaus kreeg Lionel Messi, de Argentijnse stervoetballer, een dag eerder. Met twee werkelijk prachtige doelpunten had hij een belangrijk aandeel in de 4-0 overwinning van zijn club op AC Milan, waardoor ‘Barça’ nu in de kwartfinales van de Champions League mag aantreden. Dankzij paus Franciscus I en Messi is Argentinië weer helemaal hot en mag het land zich zelfs in mijn persoonlijke sympathie verheugen. Dat is wel eens anders geweest. Nadat het Nederlands Elftal in 1978 de finale van het WK voetbal in Argentinië verloor, kon ik het gastland wel schieten. De beelden van Argentijnse boeventronies die schopten naar alles wat oranje was, zie ik nog steeds voor me, net als het gezwaai met de wereldbeker door die misselijke dictator Jorge Videla. Dat Argentinië een paar jaar later tijdens de Falkland-oorlog tegen Engeland in het stof moest bijten, gaf deze anglofiel doen ook wel een beetje genoegdoening. Toch bleven die vermaledijde Argentijnen hun streken houden. Dat het Engelse nationale voetbalelftal tijdens het WK 1986 in Mexico door Argentinië werd uitgeschakeld was één ding, dat Diego Maradona ‘scoorde’ door de bal langs doelman Peter Shilton te slaan een tweede. Schaamteloos schreef hij de goal toe aan de hem zogezegd toegesnelde Hand van God, daarmee de bewondering voor zijn tweede doelpunt - waaraan een indrukwekkende slalom langs vijf Engelse verdedigers voorafging - toch wat naar de achtergrond drukkend. Gelukkig heelt de tijd alle wonden, tenzij je als Argentijn in het verleden iets te innige contacten had met de militaire junta en je dochter het in haar hoofd haalt met een Nederlandse prins te trouwen. Prinses Máxima, straks onze nieuwe koningin, heeft echter ieders hart gestolen. Net als Lionel Messi en Franciscus I. De zon schijnt weer voor Argentinië en niet alleen op haar nationale vlag. Buona sera.

Met maar liefst 5% stijgt de Rijzendeweg, zoals de groep elite/beloften 55 ronden ondervond tijdens de Ronde van Woensdrecht FOTO JOSÉ VAN DER WEGEN

Colofon

DOOR JOSÉ VAN DER WEGEN

Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089 Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

De Ronde van Woensdrecht werd namelijk aangepast en onderging een gedaantewisseling. Waar voorheen vanaf de Rijzendeweg de Bossestraat in werd gereden, werd nu een afslag eerder genomen, de Berglaan in. Via de Berglaan werd vervolgens doorgereden naar het marktpleintje om daar de Dorpsstraat weer op te rijden. Het parcours werd door deze wijziging flink ingekort met ongeveer 1 km. Maar de organisatie, Stichting Wielercomité Woensdrecht, had zo haar redenen voor deze wijziging.

Woensdrechtse Bode Woensdrechtse Bode Redactie Ria van Meir Correspondent José van der Wegen Acquisitie Eduard van Elsacker Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 15.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 13.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111

W E E K B L A D

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 12 De oplossing van deze puzzel is in week 13 te vinden op www.internetbode.nl

Verkeersbord “We hebben gebroken met de traditie om de finishlijn bij de kerk van Woensdrecht te plaatsen. In plaats daarvan is zowel de start als de finish op de Rijzendeweg gelegd. Op die manier moeten de renners vaker een rondje maken en moeten ze ook vaker de Rijzendeweg op en af. Zo moet de sterkste renner boven komen drijven.” Om het unieke karakter van de Rijzendeweg te benadrukken werd in het kader van de 55e ronde een speciaal verkeersbord

onthuld. De wethouders Martin Groffen en Vic Huijgens hebben namens de gemeente Woensdrecht het bord gepresenteerd, dat mede mogelijk is gemaakt door Stichting De Brabantse Wal en de gemeente Woensdrecht.

‘Renners vaker Rijzendeweg op en af’ Het bord laat wielertoeristen en recreatieve fietsers nu meteen inzien dat de Rijzendeweg geen gewoon klimmetje is, maar een ‘echte’ klim met een stijgingspercentage van maar liefst 5% en dat gewoon in de buurt, op de Brabantse Wal. Om de onthulling van het bord te vieren, mochten de onthullers van het verkeersbord het startschot geven voor de eerste koers, die van de eliterenners en beloften rond 12.30 uur. Volgorde Ook dit was een wijziging ten opzichte van voorgaande jaren, aangezien de eliterenners en beloften normaal gesproken als laatste aan de start verschenen. Om het

publiek optimaal te laten genieten en ook de nieuwelingen en junioren publiek langs het parcours te gunnen, werd de volgorde aangepast. De nieuwelingen gingen nu om 14.45 uur van start voor 25 ronden en de junioren om 15.45 uur voor 37 ronden. Het weer zat tijdens de gehele dag mee, al moesten de junioren in hun laatste ronden wel nog even afrekenen met een flinke regenbui. In totaal werden er tijdens de gehele Ronde van Woensdrecht 117 ronden gereden. Zoals de organisatie al had verwacht, kwam uiteindelijk de sterkste renner bovenrijden. Bij de elite/beloften was de grote winnaar Tom Goovaerts uit Stabroek. Joop de Gans uit Hoogerheide kwam als 32e over de streep. Bij de nieuwelingen kwam Lars Akkermans uit Ossendrecht als eerste en enige lokale held in de koers over de finish. Bij de junioren was Sam Oomen uit Tilburg de beste. Lokale helden bij de junioren waren Koen van de Klundert uit Woensdrecht, Jan Maas uit Huijbergen, Pim van de Klundert uit Woensdrecht en Sander de Nijs uit Hoogerheide. Zij kwamen respectievelijk als 3e, 5e, 14e en 27e over de finish in een veld van 49 renners.

Ontwikkeling amusementscentrum Hof van Putte mogelijk

Raad stapt af van nullijn speelhallen PUTTE - Aannemersbedrijf B. De Nijs-Soffers kan verder met het ontwikkelen van het Hof van Putte op de locatie van de voormalige steenhouwerij van Joseph Glatt bij Putte. Een meerderheid van de Woensdrechtse gemeenteraad gaf donderdagavond aan te willen werken aan een speelautomatenverordening, die de realisatie van het amusementscentrum mogelijk moet maken. Alleen de PvdA hield vast aan de nullijn, die de gemeente Woensdrecht al sinds dit millennium hanteert. DOOR RIA VAN MEIR

© www.sudokusite.eu

Afgelopen najaar presenteerde het Hoogerheidese aannemersbedrijf al het plan om het Glatt-terrein aan de entree bij Putte om te vormen tot een amusementscentrum met regionale allures. Het bedrijf heeft daarvoor de Christoffel Groep uit Middelburg, dat ook eigenaar is van de Toversluis in Sluis, het Arsenaal in Vlissingen en Mini Mundi in Middelburg, in de arm genomen. Het Zeeuwse familiebedrijf wil op de Brabantse Wal een amusementscentrum met bowlingbaan, horeca, binnen- en buitenspeeltuin en congresruimten exploiteren. In een brief aan de gemeenteraad laat het PAGINA 5

bedrijf weten in totaal zo’n negentig kansspeelautomaten in een luxe casino-achtige sfeer te willen plaatsen. Omdat een aantal automaten geschikt zijn voor meerdere spelers, kunnen op die manier 120 mensen tegelijkertijd een gokje wagen. Nulbeleid Het huidige speelautomatenbeleid vormt echter nog een obstakel voor het Hof van Putte. De gemeente Woensdrecht hanteert al sinds het nieuwe millennium een nulbeleid tegen de komst van speelautomatenhallen. Dat beleid werd in 2005 nog eens bevestigd door de raad, waarbij de fracties unaniem hun handtekening zetten onder een

motie om het nulbeleid onvoorwaardelijk te handhaven. Acht jaar later blijken de kaarten echter anders geschud te zijn en voelt een ruime meerderheid van de gemeenteraad wel wat voor de vestiging van een speelautomatenhal in de gemeente. Alleen de PvdA houdt nog vast aan de stellingname uit 2000 en 2005. Randvoorwaarden Wel gaven de overige fracties aan dat er goed toezicht moet zijn op de automaten, om te voorkomen dat er verslaving optreedt. De gemeente gaat daarom nu een speelautomatenverordening opstellen, waarin de randvoorwaarden voor het amusementscentrum worden geschetst.


KORT BEDRIJVIG

Vreugde en teleurstelling liggen dichtbij elkaar

David en Mathieu van der Poel gaan Laatste kans op kosteloze glasvezelaansluiting samen het veld in

WOENSDRECHT - De aanleg van glasvezel is bijna klaar. Binnenkort gaat Reg-

KAPELLEN - Het seizoen cyclo-cross zit er voor David en Mathieu van der Poel al weer een tijdje op. De broertjes gefiber dan ook Woensdrecht verlaten. Voor inwoners is er nog een allerlaatwaren allebei op bijzondere wijze aanwezig in de wereld van het veldrijden. Hoog tijd voor een terugblik, maar ste kans om hun woning kosteloos aan te laten sluiten. tevens tijd voor een kijkje in de toekomst. der Poel is en hun opa de Franse wielrenner Raymond Poulidor. Toch hebben beiden nooit de druk ervaren dat zij moesten gaan wielrennen. “Alle twee hebben we drie sporten gedaan, tennis, wielrennen en voetballen. Omdat we beiden het liefste fietsten, hebben we uiteindelijk daarvoor gekozen.” David is inmiddels volledig voor het fietsen gegaan en gestopt met zijn studie, Mathieu zit nog op school en combineert het een met het ander.

‘Volgend jaar bij beloften een stap zetten’ Beiden trainen ze gemiddeld acht uur in de week, in de zomer wat meer. Ze kiezen dan ook voor deelname aan wegwedstrijden, om zo de conditie op peil te houden. Deze zomer zijn de twee dan ook regelmatig op de weg te bewonderen.

Mathieu en David van der Poel in één veld, volgend seizoen is het een feit. FOTO PRIVÉBEZIT

DOOR JOSÉ VAN DER WEGEN Waar Mathieu het ene succes aan het andere reed, verliep voor broer David het seizoen minder succesvol. Zelfs teleurstellend naar zijn mening. “Ik heb een paar mooie wedstrijden gereden in het afgelopen seizoen, maar over het algemeen ben ik niet tevreden. Uiteraard heb ik dit seizoen mooie overwinningen geboekt, zoals de Superprestige in Hamme-Zogge en het Nederlands Kampioenschap in Hilvarenbeek, maar toch voel ik teleurstelling. Bij de junioren heb ik heel veel gewonnen, maar sinds ik bij de beloften zit, heb ik moeite gehad om constant te presteren. Het is me niet gelukt om dat te verbeteren en dus ben ik teleurgesteld.” Uniek Teleurstelling ligt in dat geval zeer dicht bij grote vreugde, gezien het seizoen dat broertje Mathieu achter de rug heeft. In alle 30 wedstrijden waarin hij aan de start verscheen, was hij ook weer als eerste

over de finish. “Als je me vraagt wat ik de mooiste overwinningen vond, dan zijn dat natuurlijk het Wereldkampioenschap in Louisville en het Europees Kampioenschap in het Engelse Ipswich. Ik had me verder als doel gesteld om alle kampioenschappen nog een keer te winnen en dat is me gelukt.” Sterker nog, hij leverde een unieke prestatie met 30 uit 30. Daarom werd Mathieu eind februari ook gehuldigd op het gemeentehuis van het Belgische Kapellen, waar David en Mathieu wonen, geboren en getogen zijn. Toch crossen ze bij kampioenschappen in een Nederlands tenue door de velden. “We voelen ons gewoon geen Belg, al zijn we hier geboren en wonen we hier. Dat is een soort onderbuikgevoel. Bovendien hebben we de Nederlandse en Franse nationaliteit en niet de Belgische.” Trainen David en Mathieu zitten al jaren op de fiets. Een logische keuze wellicht ook met de wetenschap dat hun vader Adrie van

Focus Toch ligt de focus op het veldrijden. Volgend seizoen zullen de twee voor het eerst met elkaar in één veld gaan rijden. David: “Ik ben bezig met mijn laatste jaar bij de beloften en Mathieu wordt straks eerstejaars. Ik verwacht voor mezelf wel een stap te kunnen zetten, maar ik denk dat het voor Mathieu wel even wennen zal worden.” Dat verwacht Mathieu zelf ook. “Als je eerstejaars bent, moet je van achteren starten. Ik ben gewend vooraan te starten. Het wordt een uitdaging om in een veld van 50 tot 60 man naar voren te komen. Maar ik zal het zeker proberen, uiteindelijk doe ik mee om te winnen. Misschien dat David nog een goed woordje voor me wil doen bij de anderen”, besluit de wereldkampioen met een grote glimlach. “Dat denk ik niet”, aldus David met een even grote glimlach. Volgend seizoen zullen we zien hoe deze broederstrijd zich verder zal ontvouwen...

Glasschade?! Ruit stuk?! Supersnel Glasherstel

24 uu rs service

Bel gratis 0800 - 837 52 27

Voor de bewoners van Woensdrecht is er nog heel even een mogelijkheid om kosteloos en zonder verplichtingen te kiezen voor glasvezel, het netwerk van de toekomst. Reggefiber, het bedrijf dat het glasvezelnetwerk aanlegt, verzoekt iedereen die zich alsnog wil aansluiten om uiterlijk voor 12 april 2013 telefonisch contact op te nemen. Een afspraak maken om het glasvezelmodem te installeren kan via (0167) 72 51 00. In een later stadium alsnog glasvezel nemen is mogelijk. Dan moet wel de straat speciaal open worden gemaakt en is de aanleg dus niet langer kosteloos. Reggefiber sluit het glasvezel aan en maakt deze technisch gereed voor gebruik. Pas wanneer bewoners een glasvezelabonnement afsluiten bij een serviceprovider, wordt de aansluiting geactiveerd. En kunnen bewoners gaan genieten van de vele voordelen van glasvezel. Voor meer informatie over de voordelen van glasvezel, de glasvezelabonnementen en/of over de aanleg van het glasvezelnetwerk kunnen bewoners terecht bij het glasvezelservicepunt in de Primera aan de Raadhuisstraat 98 in Hoogerheide. Meer informatie en de openingstijden zijn te vinden op www.eindelijkglasvezel.nl/woensdrecht. www.eindelijkglasvezel.nl/woensdrecht

NL Doet 2013 zit er weer op PUTTE - Op veel plaatsen door heel Nederland is er weer prachtig werk verzet door vrijwilligers. Ook in de gemeente Woensdrecht is er op verschillende plaatsen meegedaan aan de NL DOET, georganiseerd door het Oranje Fonds.

Deze vrijwilligers staken hun handen uit de mouwen in een aantal straten in Putte. FOTO ROBBY VAN DER ZANDE

Medewerkers van Stadlander, BWI (Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht), de Huurders Belangen Vereniging in Putte en verschillende bewoners van de Anemoonstraat, Leliestraat en Rozenstraat Putte hebben de handen uit de mouwen gestoken. Jong en oud waren zaterdag in de weer! Samen met 25 vrijwilligers hebben we een 120 meter lange geul gegraven en een beukenhaag gepland aan de Leliestraat. We hebben ook garageboxen beschilderd die waren voorzien van een ontwerp van de plaatselijk kunstenares, Corine van den Heuvel.

Het schilderwerk is nog niet helemaal af, maar dat wordt alsnog in orde gemaakt. Er zijn op verschillende plekken vogelhuisjes opgehangen die zijn gemaakt en gesponsord door Stichting Titurel. Laat de lente nu maar komen! Er is hard gewerkt en er heerste en goede sfeer. Met een warme kop soep en een worstenbroodje was het prima uit te houden. We kijken moe maar voldaan terug op een gezellig dag. Graag willen we ook de betrokken ondernemers bedanken die er voor hebben gezorgd dat wij niks te kort zijn gekomen.

BEDRIJVIG NIEUWS Jumbo aan Raadhuisstraat opent deuren op woensdag 1 mei 2013

Jumbo opent winkel in Hoogerheide Jumbo Supermarkten opent op woensdag 1 mei 2013 een nieuwe winkel in Hoogerheide. Het gaat om de voormalige C1000 aan de Raadhuisstraat 87 die op zaterdag 13 april 2013 de deuren zal sluiten. In het kader van de overname van C1000 door Jumbo Supermarkten wordt de winkel omgebouwd. Zoals gebruikelijk bij alle nieuwe openingen van Jumbo wordt van deze speciale gelegenheid een feestelijke gebeurtenis gemaakt. Het ondernemersechtpaar Joop en Moni-

que Kesselaar heeft veel zin in de overstap naar de succesvolle Jumbo formule. “Na de opening zullen inwoners van Hoogerheide zelf kunnen zien en ervaren wat de kracht van de Jumbo formule is”, aldus Joop Kesselaar. De Jumbo winkel heeft een verkoopvloeroppervlakte van ruim 1300 vierkante meter waar de Jumbo formule optimaal tot haar recht kan komen. Ook zal een aantal sterke C1000 elementen terug te vinden zijn in de winkel, zoals het assortiment uit eigen slagerij. Verder kunnen klanten terecht op een mooi

versplein met de vertrouwde ambachtelijke producten waar de winkels van Jumbo bekend om staan. Medewerkers Alle leden van het C1000 team gaan met het ondernemersechtpaar mee naar Jumbo. Ter voorbereiding op het werken met de nieuwe formule volgen ze de 7 Zekerheden training. Dit zijn de beloftes waarmee Jumbo de unieke formule garandeert: de laagste prijs, het grootste assortiment en de beste service. “Geen enkele andere supermarkt

in Nederland kent deze combinatie van elementen. Daarom is het belangrijk dat alle nieuwe Jumbo medewerkers goed worden opgeleid”, legt Monique Kesselaar uit. Jumbo is ook nog op zoek naar nieuwe medewerkers voor de winkel aan de Raadhuisstraat 87. De wervingscampagne gaat nu van start. Meer informatie over werken bij Jumbo is te vinden op www.jumbowerkt.nl. Opening Ter gelegenheid van de opening van de

Jumbo, Raadhuisstraat 87 4631 NC Hoogerheide, www.jumbosupermarkten.nl PAGINA 6

winkel op woensdag 1 mei 2013 worden diverse speciale acties gehouden om de klanten te verwelkomen. Jumbo Supermarkten Jumbo telt inmiddels ruim 300 winkels. Door de klant altijd centraal te zetten, is het familiebedrijf uitgegroeid tot één van de meest gewaardeerde supermarktketens van Nederland. Door de overname van Super de Boer in 2009 en van C1000 in 2012 is Jumbo uitgegroeid tot het tweede supermarktbedrijf van Nederland.


LIEF EN LEED

Familieberichten Johanna Maria Wijmans Joke weduwe van

Algemene kennisgeving Verlangend naar het einde is van ons heengegaan

Gerardus Petrus Mathijssen

Fientje Bogers - Lambrechts De crematieplechtigheid heeft, geheel naar de wens van Joke, in besloten kring plaatsgevonden.

- Josephina -

in de gezegende leeftijd van 95 jaar.

Huijbergen, maart 2013.

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Weekenddiensten Bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 27 38 55, voor inwoners van Woensdrecht, Hoogerheide, Huijbergen, Ossendrecht en Putte. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek Bergen op Zoom, naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939. Dierenarts Via telefoonnummer tel. 0164 235 112 wordt met de dienstdoende dierenarts doorverbonden. Surplus Zorg thuiszorg passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl

Hoogerheide, 10 maart 2013 correspondentieadres: familie de Vos - Bogers Nieuweweg 17 4631 TC Hoogerheide

Onze dank gaat uit naar het team van het Verzorgingshuis Heideduin voor hun liefdevolle zorg.

¼249,-

in de leeftijd van 65 jaar. Marc en Marga Jorn, Roy Luc

correspondentieadres: Narcisstraat 22 4645 CR Putte Haar crematie heeft volgens haar wens in besloten kring plaatsgevonden op vrijdag 15 maart 2013.

Ook willen wij u via deze weg (alvast) bedanken voor uw medeleven aan ons betoond.

Graag willen wij u via deze weg (alvast) bedanken voor uw medeleven aan ons betoond na dit zo onverwachte overlijden van onze moeder en oma.

 

Begin snel!Schrijf je in voor de cursus van 5 en 12 juni 2013

Martha Croes

- Martha Julia Cornelia -

In overeenstemming met haar wens heeft de crematieplechtigheid in besloten kring plaatsgevonden.

TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

2 dagen (excl. btw)

Geheel onverwacht ging een bijzonder mens van ons heen

Putte, Kapellen, 9 maart 2013

Onze zorg - dichtbij en altijd - is er voor ú! Zeven dagen per week staan wij 24 uur p/dag met raad en daad voor u klaar via 0900 - 900 4444.

BHV basis Opleiding

Stil ben je van ons heengegaan Je hebt altijd voor ons klaargestaan Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven Zo was je hele leven Je was een schat voor ons allen Je te moeten missen zal ons zwaar vallen

ACTIE! Drie-zijdige Gashaard

Compleet geplaatst voor slechts

y 5900,-

Houtkachels ● Pelletkachels ● Liftdeur houtkachels ● Open haarden Design gashaarden ● Afvoervrije gashaarden ● Natuursteen schouwen Bio haarden ● Electrische kachels ● Snelle levering ● Vakkundig geplaatst

ZONDAG 24 MAART GEOPEND! Koelemei 22 Breda ● 076 5412 955 info@schouwenpaleis.nl ● www.schouwenpaleis.nl PAGINA 7


Europarlementariër Van Nistelrooij bezoekt Treeport Vrijdag 8 maart jl. bracht Europarlementariër Lambert van Nistelrooij samen met de Buitenlandcommissie van het CDA Brabant een werkbezoek aan Treeport. Treeport heeft Europese ambities, het wil van West-Brabant immers het meest aantrekkelijke boomteeltgebied van Europa maken. Aantrekkelijk om er te wonen, aantrekkelijk om te werken, om zaken te doen, te recreëren, etc. Als locatie voor het werkbezoek is gekozen voor Boomkwekerij

Poppelaars in Sprundel. Op dit moderne, nieuwe bedrijf liet Treeport zien hoe ze de boomteeltsector in deze regio op de Europese kaart zet middels projecten op het gebied van o.a. innovatie, duurzaam ondernemen, agrologistiek, scholing, marketing en communicatie. De resultaten van innovatieve duurzame projecten, zoals het ‘Schoon Water in de Boomteelt’ project en Planty Pot, deelname aan internationale beurzen, biodiversiteitsonderzoeken en het logistieke project Treerun spraken de aanwezigen tot de verbeelding. “De Europese strategie voor 2014-2020 draait om drie kernwoorden: slimmer, groener en meer mensen aan het werk. Deze aspecten zitten allemaal in de Treeport-filosofie en in de uitwerking. Bovendien wordt er nadrukkelijk grensoverschrijdend gedacht. Dat past

‘DE BOOM IN MET TREEPORT’ Rubriek bomen over bomen

Vroege voorjaarsbloei bij de dwergkwee Chaenomeles, de dwergkwee, behoort tot de rozenfamilie. Wie de bloemen van de dwergkwee en roos vergelijkt, ziet overeenkomsten maar de bloemen van dwergkwee zijn wel beduidend kleiner en geur ontbreekt. Chaenomeles groeit van nature in Oost-Azië en vormt een bladverliezende, meestal doornige struik met een stevige groeiwijze en een sterke vertakking. Hoewel vrijwel alle soorten groen blad hebben, is de vaak koperbruine kleur van het uitlopende voorjaarsloof zeker een sierwaarde. Elk jaar op de grens van winter en voorjaar, nog net vóór het jonge loof zich aankondigt, valt de dwergkwee op met een overdaad aan bloemen aan de vaak nog kale takken. Bij een zachte winter openen die bloemen zich soms al in februari. Daarmee is de dwergkwee een echte voorjaarsbode die zich tijdens zijn bloeiperiode helemaal niks aantrekt van late nachtvorsten of hagel- en/of sneeuwbuien; de bloei gaat zonder problemen enkele weken door. De belangrijkste soorten zijn C. japonica en C. speciosa. C. japonica is een uit Japan afkomstige soort die daar in bosgebieden voorkomt. Het is een soort tot slechts één meter hoogte maar die wel veel breder wordt. In het vroege voorjaar verschijnt een grote hoeveelheid oranjerode bloemen. De bekendste cultivar is ‘Sargentii’ met steenrode bloemen. C. speciosa komt uit China. Deze soort haalt twee meter hoogte en breedte. Iets later dan bij de vorige soort, in april en mei, verschijnen talrijke rode bloemen. ‘Simonii’ is een min of meer bodembedekkende variëteit met halfgevulde bloedrode bloemen en ‘Spitfire’ groeit opgaand met karmijnrode bloemen. ‘Nivalis’ bloeit wit. Door de twee voorgaande soorten te kruisen, ontstond de hybride C. x superba. Deze heeft een grote diversiteit aan cultivars die uiteenlopende eigenschappen van hun ouderplanten hebben meegekregen. Er zijn laagspreidende variëteiten waarvan de donkerrode ‘Crimson and Gold’ veruit de bekendste is. ‘Jet Trail’ is een wit bloeiende bodembedekker en ‘Rowallane’ bloeit met bloedrode bloemen. Een grove brede habitus hebben de donkerrode ‘Fire Dance’ en ‘Nicoline’. De laatste heeft bloemen die iets gevuld zijn. Tot slot zijn er hoog opgroeiende cultivars zoals ‘Bright Hedge’ die soms als haag worden aangeplant. Vanwege de vele doorns vormt zo’n haag een ondoordringbare barrière. Naast een opvallende bloei produceert Chaenomeles ook grote geurende vruchten. Deze lichtgele tot geelgroene vruchten kunnen per soort nogal van grootte verschillen. De vruchten zijn geschikt voor consumptie, eenmaal rijp zijn ze bruikbaar voor de productie van jam of kunnen ze worden ingemaakt. Chaenomeles is een sterke heester die elke Nederlandse winter zonder problemen doorstaat. De plant groeit goed op elke grondsoort mits deze niet teveel kalk bevat. Vooral de hoger opgroeiende soorten zijn ook als leiplant geschikt. Het is raadzaam om de zijtakken dan na de bloei wat terug te knippen om te voorkomen dat de plant te ver de tuin in groeit.

prima in de Europese agenda van 2014-2020”, vatte Van Nistelrooij zijn indruk van de dag samen. De koplopers functie van Treeport zorgt voor een stabiele concurrerende internationale sector. Dat biedt werkgelegenheid en stimuleert de economie. “De grootste kansen voor de Treeport-regio liggen in Europa. Van wat nu gezaaid wordt door Treeport, kan deze regio de komende jaren de vruchten plukken”, verwoordde de Europarlementariër zijn indruk. De organisatie van Treeport kijkt tevreden terug op het bezoek van in totaal 50 mensen, die erg enthousiast reageerden op het gehele Treeport-verhaal. “Het is goed om te zien dat de politiek de speerpunten van Treeport her- en erkent”, geeft Gerard de Baaij, programmamanager van Treeport aan.

BEDRIJF UITGELICHT:

Loon en grondwerkbedrijf W.Huijbregts BV

Bedrijfstype: Loon en grondwerk in de boomkwekerij en tuinbouw en diverse grond en bestratingswerkzaamheden. Plaats: Zundert Heeft u participaties van Treeport: ja Waar bent u trots op wat betreft uw bedrijf: dat we het materiaal up to date te houden om als het voorjaar

word iedereen op tijd te helpen. Wat vindt u mooi aan het vak: Dat geen één dag hetzelfde is Wat is uw favoriete boom: Japanse acers- Beuk en Eik. Wij nemen deel aan de openboomkwekerijdag op 16 juni a.s.

Tekst: Emiel van den Berg

BRIDGE

ZV de Zilvermeeuw in 28.03 NT; Mike Corporaal (2003): 50m vrije slag in 45.61 PR en zilver en 25m vlinderslag in 26.21 NT en zilver; Elise de Kraker (2003): 50m vrije slag in 58.74 PR en 25m vlinderslag in 32.36 PR; Joey Jansen (2002): 50m rugslag in 1.02.28 en 100m schoolslag in 2.02.31 NT; Arne Van Nuffel (2002): 50m rugslag in 52.02 en brons en 100m schoolslag in 2.08.40 NT; Tessa Nuijten (2002): 50m rugslag in 57.02 en 100m schoolslag in 2.03.25 NT; Jonas Vanvelthoven (2001): 50m rugslag in 49.43 PR en goud en 100m schoolslag in 2.06.12 PR; Kyara Hertogs (2001): 50m rugslag in 1.02.51, 100m schoolslag in 2.03.05 NT en 50m schoolslag (TT) in 58.20 PR; Björn Van Nuffel (1999): 50m vrije slag (est) in 47.07 PR, 50m rugslag in 54.69 PR + zilver , 50m schoolslag (TT) in 1.01.12 PR en100m schoolslag in 2.13.28 PR en zilver

Klein, maar gezellig groepje.

WOENSDRECHT - Ook voor de recreanten van zwemvereniging de Zilvermeeuw stond Etten-Leur op de kalender. Z&PC DIO organiseerde op zondag 17 maart de vierde wedstrijd in zwembad de Banakker. Mede door het late tijdstip van de wedstrijd waren er maar twaalf Zilvermeeuwtjes die deelnamen. Desondanks werd het een leuke, spannende wedstrijd met nogal wat mooie tijden voor de Zilvermeeuwtjes. Twaalf persoonlijke records en tien nieuwe

tijden werden hun deel. Bovendien mochten zij nog 6 medailles meenemen richting Woensdrecht. Individuele resultaten Luca Pigmans (2006): 25m vrije slag in 37.06 PR en 25m schoolslag in 37.20 PR; Noa Lemans (2005): 25m vrije slag in 32.22 NT en 25m schoolslag in 29.96 NT; Martijn van Nieuwburg (2003): 50m vrije slag in 58.14 NT en 25m vlinderslag in 35.64 NT; Wesley Jansen (2003): 50m vrije slag in 55.23 PR en 25m vlinderslag

Breda In het begin van deze middag vertrokken twee Zilvermeeuwmasters naar Breda waar zij deelnamen aan een masterwedstrijd in het grote 50m bad van zwembad de Wisselaar. De resultaten van beide heren waren niet tijdig binnen om ze mee te kunnen nemen in dit verslagje. Alle resultaten zijn in de loop van de week te zien op de site. In april zijn er voor alle afdelingen weer wedstrijden gepland. Ook deze zijn te zien op www.zvdezilvermeeuw.nl PAGINA 8

BRIDGECLUB WBM Familyland uitslag 11 maart, A-lijn: 1. T. de Candia en P. Mattheussens 61,67%; 2. P. Munnuk en E. Luijks 56,25%; 3. A. Borremans en R. Verbeek 54,17% B-lijn: 1. Echtp. v. Loenhout 58,33%; 2. Echtp. Kuijper 57,50%; 3. C. v. Trijen en J. Jacobs 57,08% BRIDGECLUB T MARKIEZAAT Maandag 11 maart, groep A: 1. Jos Lenders-Ludo v. Wellen 63,33%, 2. Joep Matthijssen-Koos Weijdt 57,92%, 3. Toine Buckens-Jaap Boltjes 57,50%, 4. Elma Snoek-Ria Karman 50,83%, 5. Riet Keij-Wim v. Hoof 50,00% Groep B: 1. Leny Bartelen-Corrie Snelders 61,25%, 2. Lau v. Geel-Peter Sanders 59,58%, 3. Paula Suykerbuyk-Jac v. Velthoven 56,67%, 4. Helmi Beets-Rina Buckens 55,00%, 5. Rindert Andringa-Jan v.d. Broek 50,83% Groep C: 1. Mia en Cees Petersen 66,67%, 2. Annie Aertsen-Elly Kalker 56,25%, 3. Ineke Jansen-Leo Kuipers 55,00%, 3. Marian Wijt-Marius Wierckx 55,00%, 5. Annemarie Roeten-Cor v. Wijngaarden 52,50% BELLEVUE BRIDGE Woensdag 13 maart, groep A: 1. Jenny en Koos Weidt 65,51%, 2. Paula SuykerbuykLinda Voorn 59,49%, 3. Marian Kools-Jan Pigmans 56,48%, 4. Marijke Wanrooy-Kenneth Clements 55,79%, 5. Ad Schouw-Wim v. Hoof 55,32% Groep B: 1. Jeannette v. Hooijdonk-Loed Weys 67,50%, 2. Marlijn en Jan Kappers 57,99%, 3. Nellie v.d. Bergh-Nellie Schrauwen 54,51%, 4. Jo Brouwers-Tineke de Koning 53,33%, 5. Marian en Hans v.d. Meerendonk 53,13% BC A LA CARTE Wintercompetitie, uitslag 14 maart, A-lijn: 1. Tommy Hagenaars-Ton Suijkerbuijk 58,75%; 2. Winfried Peil-Jan Schnitker 55,63%; 3. Anneke Mies-Harry v. Wijnen 54,69%; 4. Frits Hobbelen-Theo Groenewoudt 54,17%; 5. Riet Schot-Henny Lambregts 53,65%. B-lijn: 1. Rieteke Bos-Tonio de Candia 63,19%; 2. Toke en Frans Dons 59,72%; 3. Cor v. Huffel-Rachel v. Haperen en Hans Keitz-Luuk Hertogs 48,61%.


een uitg ave

De lente lacht u tegemoet in het Lekker Weten magazine.

Heerlijk

L on e va n R oo se ETE N MA n

LEKKER

AKT ME

BLIJ

Vers van 4 frisse

le nt eg ro

Pasen

EN MEE R:

Geldig bij EkoPlaza Bergen op Zoom Wassenaarstraat 32 van 18 maart t/m 2 april 2013.

insp irati

e, tips en idee ën

Zwemlessen Familyland

a LEN TE

Het ligt weer gratis voor u klaar!

Biologisch Genietenmet

van Eko Plaz

2013

da al

de boerde

recepten

rij

met zuive

l

en te n op je bo rd

voor een lekk ere

en gezo nde

Zwembad Familyland organiseert ZWEMLESSEN

wint er!

Paasbrood suikerspijs

t Voor de zwemdiploma’s A,B en C

3.99

500 gram

(Van maandag t/m zaterdag)

t Ook leiden wij op voor de diploma’s Zwemvaardigheid 1, 2 en 3 (op woensdag en vrijdag)

t Snorkelles is ook mogelijk

Prosecco Pizzolato

Afbak broodjes

1.99

meergranen of kaasmaïsbroodje 6 stuks 2.45/2.49

15%

Verse salades diverse varianten

750 ml 7.59

korting

150 gram 1.99 - 2.89

(op woensdag en vrijdag)

6.59

Nu inschrij ven en vanaf 8 apri starten l !

Bel voor meer informatie en tijden 0164-61 31 55 of mail naar info@familyland.nl en bekijk onze website www.familyland.nl

www.ekoplaza.nl

Gevelreiniging

Jan van Mierlo Oude voegen uithakken, hogedruk-reiniging,

BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

12

impregneren, zandstralen, reparatie-metselwerk, enz...

MAGERE VARKENSL

KUIKENBOUT boter malse PAARDENBIEF

1KG 1.69 ½KG 2.49 FRICANDEAU/ROLLADE/SHOARMA 1KG 3.49 voor de 49 liefhebber PAARDENRIBLAPPEN 1KG 4. KONIJNEN 89 2. BOUT 4.99

PAARDEN KOGELBIEF ½KG

1KG

www.gevelreinigingjanvanmierlo.nl

APPEN KILO 2.99

GEMENGD GEHAKT 1KG

2.89

PALINGWORST

Voor frisse en stralende gevels! Ontdek je huis opnieuw!

150GR

Nieuwe website!

Tel.: 0162-429915 of 06-25095552

1.19

ROOMPATÉ 150GR

1.49

* EIGEN FABRICAGE EN TOONZAAL * ALLE STIJLEN EN MODELLEN OP MAAT GEMAAKT * TOTALE RENOVATIE * KLEIN BEDRIJF MET GROTE MOGELIJKHEDEN AL ZA GEBREIDE TOON

FILET AMERICAIN 100GR

0.99

BEZOEK ONZE UIT

INDUSTRIEPARK - RIJKMAKERLAAN 13 - 2910 ESSEN (B) - TEL. 00323-677.31.98

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL

WWW.KEUKENSKONINGS.BE

Levident Zundert Zaterdag 23 maart van 10:00 tot 15:00 uur Bent u ook toe aan een stralende lach? Ons team heeft een passende oplossing voor al uw gebitswensen. Wij informeren u graag over het klikgebit, de behandelwijze en de vergoedingen door de zorgverzekeraars. Kom langs op onze open dag. Voor iedere bezoeker is er een leuke attentie!

Gratis tube kleefpasta voor alle prothesedragers! Algemene Tandheelkunde

Facings

Kunstgebit en Klikgebit

Bleken, Mondhygiëne

Implantologie

Kroon- en Brugwerk

Tandprotethiek

D

OE TEG

0 0 1 €

Schrijf u op deze dag in voor een klikgebit en ontvang een

tegoed van € 100,-

aan gebitsverzorging/-verzorgingsproducten.*

Levident Zundert

www.tandvitaal.nl

Molenstraat 132

T

076 - 599 05 06

4881 GE Zundert

E

zundert@levident.nl

Onderdeel van:

* U ontvangt deze ná plaatsing van het klikgebit. Alleen geldig bij inschrijving op 23 maart 2013.

OPEN DAG


OP 3 E LE KW VE AR RIN 20 T G 13 AA L

RaadhuisPassage

5

APPARTEMENTEN TE HUUR

PRIJS VANAF € 825.Het gebouw In het hart van Hoogerheide combineert de RaadhuisPassage een prachtig uitzicht over de Brabantse Wal met een ideale ligging ten opzichte van winkels, scholen en andere voorzieningen die Hoogerheide als centrumkern van de gemeente Woensdrecht te bieden heeft. Het gebouw is een ontwerp van Vergouwen en Van Rijen Architecten te Etten-Leur en bestaat uit 24 luxe, ruime appartementen, winkelruimtes en een grote parkeerkelder met een apart gedeelte voor de bewoners.

(excl. parkeerplaats/servicekosten)

appartementen in het complex bieden ruimte en luxe, een hoog afwerkingsniveau en zijn geschikt voor een breed publiek. De ligging is ideaal voor mensen die graag dicht bij de voorzieningen wonen.

Begane grond De centrale hoofdtoegang is gelegen aan de Raadhuisstraat, het complex bestaande uit de appartementen en

ontgrendeling, video-intercom, vloerverwarming door het hele appartement en het materiaalgebruik is zo gekozen dat alle appartementen het hoogste energielabel (A) hebben. De winkelstraat van Hoogerheide, de Raadhuisstraat, krijgt

Hof van Holland. Bij de hoofdingang bevinden zich ook de appartementen.

een uitbreiding van het huidige aanbod van winkels. De

een daktuin. Deze siertuin zal worden onderhouden door een gespecialiseerd bedrijf, zodat het steeds een goede uitstraling en daarmee toegevoegde waarde voor het complex zal blijven behouden. Enkele wandelpaden verbinden de verschillende appartementenblokken en de liften met elkaar.

Lift en trappenhal Via de lift of de trappenhal kan men toegang verkrijgen tot de appartementen gelegen op de 1e en 2e verdieping.

Parkeerkelder In de parkeerkelder is per appartement een eigen parkeerplaats aanwezig.

er met de RaadhuisPassage een beeldbepalend en in het oog springend gebouw bij, een kwaliteitsimpuls met bovendien

Het dak van de commerciële ruimtes wordt voorzien van

commerciële ruimtes heeft een eigen straatnaam gekregen: postkasten met bellentableau en video-intercom van de

Het gebouw zal voorzien worden van elektronische deur-

Tuin

Locatie Het centrum van Hoogerheide ligt op 15 minuten rijden

‘‘

NOG SLECHTS

van Bergen op Zoom, 20 minuten rijden van Roosendaal, 15 minuten rijden van Antwerpen en 45 minuten van

Ook is er voor elk appartement een aparte afsluitbare

‘‘

bergruimte. Voor het huishoudelijk afval is een ondergrondse containerruimte zodat dit steeds netjes uit het zicht is.

Rotterdam.

Puur genieten van de rust en het prachtig uitzicht over de Brabantse Wal met een ideale ligging ten opzichte van winkels en voorzieningen in het centrum van Hoogerheide.......

WWW.WSWOENSDRECHT.NL

Daar kun je op bouwen! WSWOENSDRECHT VASTGOED BV Jan van der Heijdenstraat 14 I 4631 NH Hoogerheide I Tel 0164 - 613313 E-mail. info@wswoensdrecht.nl


RAADSZAKEN Rubriek van de gemeenteraad van Woensdrecht

20 maart 2013

OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD Datum: Tijd: Locatie:

donderdag 28 maart 2013 19.30 uur Raadzaal

Agenda Opening 1. Vaststellen van de agenda 2. Vaststellen besluitenlijsten van de vergadering van de raadsvergaderingen van 21 februari en de besluitraad van 14 maart 2013 3. Mededelingen 4. Mondelinge vragen (spoedeisend en/of actueel) Te behandelen zaken 5. Vaststelling bestemmingsplan “Natuurontwikkeling Jagersrust” Het bestemmingsplan regelt het omzetten van de bestemmingen in dit gebied van agrarisch gebruik naar natuurwaarden. De provincie Noord-Brabant wenst in het gebied met de grondeigenaren te komen tot afspraken om de natuurdoelstellingen te realiseren dan wel de gronden minnelijk te verwerven om de doelstellingen te kunnen realiseren. Indien dit niet slaagt, kan de provincie besluiten tot onteigening over te gaan op basis van de nu voorgestelde aanpassing in het bestemmingsplan. Het college stelt voor de ingebrachte zienswijzen te beantwoorden conform de nota beantwoording zienswijzen, de staat van wijzigingen op het ontwerpplan vast te stellen, geen exploitatieplan vast te stellen en het bestemmingsplan vast te stellen. 6. Bezwaarschrift Weg naar Wouw 40 Door de Maatschap Van Hooijdonk is gevraagd de bestemming van de woning Weg naar Wouw 40 te Huijbergen om te zetten in bedrijfswoning. De raad heeft dat verzoek op 29 maart 2012 afgewezen, hiertegen heeft de maatschap bezwaar gemaakt. Het college stelt de raad voor, om in afwijking van het advies van de bezwarencommissie het bezwaar ontvankelijk maar ongegrond te verklaren. 7. Wensen en bedenkingen bij het Masterplan Hoogerheide, kansen voor wonen,

winkelen en landschap met kredietvotering. Ter ondersteuning van de begin april in te dienen aanvraag om subsidie voor het Landschap van Allure Brabantse Wal is een masterplan gemaakt voor de herontwikkeling van het gebied Scheldeweg/Raadhuisstraat. Het masterplan is een uitwerking van de voorkeursvariant uit de voorstudie. Ook wordt duidelijk hoe is omgegaan met de in de themaraad van 31 januari 2013 geuite opmerkingen door insprekers en raadsfracties. Het masterplan is in de klankbordgroep besproken. De raad wordt gevraagd eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken welke dienen voor de voorbereiding van de structuurvisie voor dit gebied. Na de toekenning van de subsidie voor landschap van Allure start de formele procedure tot het op- en vaststellen van de structuurvisie. Verder dient de gemeente een cofinancieringverklaring af te geven, hetgeen betekent dat een krediet door de raad, onder voorwaarde van het verkrijgen van de subsidie vrijgemaakt moet worden. 8. Beleidsregels Wmo verordening 2013 Het college meldt tekorten binnen de gemeentelijke gelden voor de Wmo en verwacht dat deze o.a. door verdere bezuinigingen van het Rijk toe zullen nemen. Om deze en toekomstige tekorten op te vangen acht het college bezuinigingen binnen de Wmo noodzakelijk. Op basis van een extern onderzoek naar de mogelijkheden vraagt het college de raad een keuze te maken uit een drietal varianten. De daarmee te realiseren bezuinigingen variëren (netto) van € 267.743 tot € 782.465. 9. Eerste bestuursrapportage 2013 In deze bestuursrapportage meldt het college dat de gemeente voor 2013 met een financieel tekort zal worden geconfronteerd van bijna € 242.000,-. Het college verwacht voor 2013 een iets hogere algemene uitkering van het rijk, deze is nog niet in het genoemde bedrag verwerkt. Een deel van de uitgaven die dat tekort veroorzaken zijn structureel en dus meerjarig. Verder meldt het college de stand van zaken rondom een aantal onderzoeken naar bezuinigen. Sluiting

22.30 uur

VERGADERSTUKKEN Voor deze vergadering(en) geldt dat de onderliggende documenten die bij de agendapunten horen zoals voorstellen, verordeningen, bijlagen etc. te raadplegen zijn op www.woensdrecht.nl. Kijk onder Actueel > Vergaderagenda > kies daarna de datum van de vergadering in de kalender.

Heemkundekring Huijbergen

Pieta en Betje beroemd in heel Huijbergen

De gezusters Pieta en Betje Huijps.

HUIJBERGEN - Zoals ze samen op deze foto staan, zo waren ze ook: Pieta van den Bergh-Huijps en haar zus Betje Somers-Huijps, twee kleine, dappere en felle dametjes. Ze kwamen uit een Nispens gezin van veertien kinderen, niet ongewoon in hun tijd, en werden in respectievelijk 1900 en 1904 geboren.

In onze tijd maar moeilijk voor te stellen, maar zij hebben de eerste trein vanaf Roosendaal naar Zeeland zien rijden! Hun afzonderlijke gehuwde levens kwamen in Huijbergen samen toen zes dagen na het overlijden van Jacques Somers, de man van Betje, ook de man van Pieta, Louis van den Bergh, overleed. Kort daarna, in juli 1970, gingen de zussen – beiden kinder-

loos gebleven –, samenwonen in de Bergsestraat en daarna in de Baroniestraat. Samen kletsten ze je de oren van het hoofd! En zingen! 20 jaar lid van het bejaardenkoor, maar ook spontaan kon een van de twee in een liedje uitbarsten, waarna de andere zus inhaakte of aanvulde. Ze kenden een enorme hoeveelheid oude liedjes en spreekwoorden en gezegden, vele in het oud-Huijbergs, en gedichten, die door Pieta op een reciterende toon werden voorgedragen en door Betje meegedaan en aangevuld. De Heemkundekring heeft nog een bandopname waarop Pieta en Betje van het ene gedicht naar het volgende liedje rijmen. En maar lachen! In een gedicht uit de jaren vijftig dat bewaard is gebleven, beschrijft Pieta met een dikke knipoog hoe ver je in Huijbergen moest gaan voor een peperkoek, een brood of beschuit. Ze loopt er de hele middenstand voor af, die in die tijd omvangrijk is voor zo’n klein dorp. Ze gaat langs Jeanette Backx (later de winkel van Louis en Wies van den Eijnden in de Dorpsstraat), langs Frans Hoeckx, Sjefke Damen, Fons Nelen, Harrie Suijkerbuijk de bakker, Kees Goossens, Jakke van Aert in café De Kroon, Pé Suijkerbuijk de smid, Sjaan van Agtmaal, en Sjoke Luijsterburg, de slagerij waar nu Wisse is gevestigd. Het gedicht van Pieta eindigt ermee dat ze bij Scheermakers de taxi naar Bergen op Zoom moest nemen, waar ze ‘zonder veel te lopen, al het gewenste in overvloed kan kopen’. Pieta en Betje hadden geen rijbewijs en waren voor hun inkopen dus aangewezen op ‘de benenwagen’. Zoals ze op de foto staan, zo zal menig Huijbergenaar ze hebben zien gaan. Kent u ook zo’n markante Huijbergenaar en wilt u haar of zijn verhaal vertellen voor De Bode, neemt u dan contact op met de Heemkundekring Huijbergen, Frank Hoeckx, tel. 0164 642210 of 0164 642724. PAGINA 11

Nostalgische rommelmarkt Herwonnen Levenskracht WOENSDRECHT - Normaliter wordt de Nostalgische Rommelmarkt van Herwonnen Levenskracht (HL) georganiseerd in het 1e weekend na Pasen. Dit jaar wordt echter afgeweken van deze traditie. De 38ste editie staat nu gepland in het weekend van 5 en 6 oktober. Een aantal succesfactoren spelen mede een rol in deze beslissing. Vorig jaar is de kringloopwinkel “HL Goed voor Mensen” in Woensdrecht geopend en zijn de mogelijkheden tot het aanbieden van goederen bij de HL loods verruimd. Steeds meer burgers uit de gemeente Woensdrecht weten beide locaties te vinden en dat heeft de verwachtingen van HL overtroffen. De loods aan de Grindweg zit vol. Dit houdt in dat de organisatie zich opnieuw buigt over een efficiëntere wijze van inzamelen van goederen en logistieke processen hieromheen. Kortom, veel werk wat op de vrijwilligers van HL afkomt. Het verplaatsen van de rommelmarkt later in het jaar geeft dan ook tijd en ruimte om alles grondig aan te

pakken. Overigens worden er wel voorbereidingen getroffen om kleine themarommelmarkten te organiseren. Houd hiervoor de website goed in de gaten. Hieruit volgend ziet de organisatie zich gedwongen dit jaar ook af te zien van het ophalen van goederen in de kerkdorpen. De bekende trekker met platte wagens zal niet in de straten verschijnen en ook worden de zitdagen in Ossendrecht opgeschort. U kunt uw spulletjes op zaterdagen tussen 9.30 en 12.00 uur naar de loods aan de Grindweg te Woensdrecht brengen. De vrijwilligers kunnen helaas niet tegemoet komen aan het verzoek goederen thuis op te halen. Door het grote aanbod en de beperkte loodsruimte zullen vrijwilligers strenger moeten letten op inname van de goederen. Goederen welke niet compleet, vies, stuk of redelijker wijs niet verkoopbaar zijn worden geweigerd. Informatie over goederen welke niet worden aangenomen kan men vinden op de website www.herwonnenlevenskracht.nl. HL vraagt de bevolking van de gemeente Woensdrecht begrip voor bovenstaande.

VV Vivoo Uitslagen zaterdag 16 maart Vivoo A1-DVO’60 A1 5-3 DVO’60 B2-Vivoo B1 2-0 Vivoo C1G-BVV’63 C1 5-0 Roosendaal C7-Vivoo C2 3-3 BSC D2-Vivoo D1 3-0 Vosmeer E1-Vivoo E1G 1-1 Vivoo E2-BVV’63 E1G 1-0 Hoeven E5G-Vivoo E3 0-7 NVS F2-Vivoo F1 4-0 Vivoo F2-MOC’17 F15 1-1 Zondag 17 maart Vivoo 1-NSV 1 0-4 Vivoo VR1-DEHMusschen VR1 2-1 Vivoo 3-Rimboe 5 8-1 Programma zaterdag 23 maart

14.30 Nieuw Borgvliet A1-Vivoo A1 12.30 Vivoo B1-NSV B1 11.00 Nieuw Borgvliet C1-Vivoo C1G 11.00 Vivoo C2-Halsteren C6 09.30 Vivoo D1-Roosendaal D5 10.45 Vivoo E1G-WVV’67 E1 09.00 Halsteren E5-Vivoo E2 08.30 Vivoo E3-Zwaluwe E3G 09.30 Vivoo F1-WHS F2G 09.30 Grenswachters F2-Vivoo F2 17.00 WVV’67 E-Vivoo E voorwedstrijd, voornamelijk E2 18.00 WVV’67 1-Vivoo 1 i.p.v. zondag Zondag 24 maart 10.00 Vivoo VR1-Baronie VR1 10.00 NSV 5-Vivoo 3


Woensdrechtse Bode 20 maart 2013 - week 12

Informatie

pagina’s

WAT KUNT U GRATIS NAAR DE MILIEUSTRAAT BRENGEN?

ERE WIE ERE TOEKOMT Kent u iemand die een lintje verdient?

Kernen Hoogerheide, Huijbergen, Ossendrecht, Putte en Woensdrecht

Gemeentehuis Huijbergseweg 3, 4631 GC Hoogerheide

Postadres Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide Telefoon 14 0164 Fax (0164) — 616331 Postbank: 10.72.375 Rabobank 12.29.02.688 Tnv gemeente Woensdrecht

Bij ieder bezoek aan de milieustraat dient u uw Saverpas mee te nemen. In veel gevallen hoeft er echter geen tik betaald te worden. Wat kunt u precies gratis brengen: ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

Internet

www.woensdrecht.nl E-mail: gemeente@woensdrecht.nl @GemWoensdrecht www.facebook.com/GemeenteWoensdrecht

Openingstijden Vrije inloop: Ma t/m vrij van 08.30-12.30 uur Dinsdagavond van 17.30-20.00 uur Op afspraak: Ma t/m do van 12.30-17.00 uur

■ ■

Snoeihout / groot groenafval Metaal Papier en karton Autobanden (zonder velg). Maximaal 5 stuks per jaar Glas Herbruikbare huisraad, textiel en schoeisel Elektrische apparaten en wit- en bruingoed Klein gevaarlijk afval Gebruikt frituurvet/-olie (op het klein chemisch afval depot) Piepschuim (uitsluitend wanneer het wit, droog, schoon, geurloos en zonder kunststof-/ folielaag aangeleverd wordt) Plastic verpakkingsafval Asbest (Alleen op vertoon van een speciale beschikking, verkrijgbaar bij de gemeente. Voor het aanleveren van asbest op de milieustraat zijn vastgestelde regels. Kijk hiervoor op www.saver.nl.

KORT UITGELICHT

Spreekuren Burgemeester en wethouders volgens afspraak via bestuurssecretariaat, telefoon (0164) 611103 Spreekuur voor ondernemers: Iedere eerste dinsdag van de maand van 19.00-20.00 uur

Politie, brandweer, ongevallen 1-1-2 Niet spoedeisende zaken en evt. maken van afspraken 0900-8844

Milieuklachten

Meldpunt Drugsoverlast 0800-2255888

Calamiteiten-info-lijn 0800-0202010 (gratis)

Wie en hoe? Wilt u iemand voor een koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen, dan is het verstandig om eerst contact op te nemen met het gemeentehuis in de woonplaats van de kandidaat. De ambtenaar die daar de lintjes behandelt, kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke Onderscheiding. Ook wordt precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan. Wilt u iemand uit onze gemeente voordragen neem dan contact op met de heer Jan Prop van het team communicatie/kabinet telefoon (0164) 61 13 33. Dien het voorstel op tijd in! De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen. Is het de bedoeling dat de onderscheiding tijdens de zogenaamde “lintjesregen” van 2014 wordt uitgereikt? Dien het voorstel dan vóór 1 juni 2013 in. Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid dan moet u het voorstel tenminste zes maanden van tevoren indienen.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

Alarmnummer

Provinciaal klachtennummer (073) 6812821 Klachtenlijn Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (0165) 559850

Kent u iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal deze vraag met “ja” beantwoorden, want overal in Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in. Vaak zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid. Deze mensen komen ook in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding, net als ieder ander met bijzondere verdiensten voor de samenleving. Maar dan moeten ze daarvoor wel eerst worden voorgesteld. U kunt daar voor zorgen. Want iedereen kan iemand anders voorstellen voor een lintje.

Op initiatief van Mouws Veiligheid & Advies en de EHBO-vereniging Hoogerheide/Woensdrecht is industrieterrein De Kooi te Hoogerheide hart-safe gemaakt. Een zes-tal bedrijven stellen hun AED beschikbaar, mocht er op het industrieterrein een reanimatie nodig zijn. Mouws Veiligheid & Advies vervaardigde stickers met daarop de gegevens van de zes bedrijven. Deze zullen worden verspreid onder de op het industrieterrein gevestigde bedrijven. Het onderhoud en beheer van de AED’s wordt door de bedrijven zelf verzorgd. Wethouder Huijgens plakte op 14 maart de eerste sticker en wil de deelnemende bedrijven hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan de veiligheid.

■ Ossendrecht In verband met de organisatie van de doorkomst Roparun wordt op zondag 19 mei 2013 van 14.00 uur tot 24.00 en op maandag 20 mei 2013 van 0.00 uur tot 13.00 uur een verkeersmaatregel ingesteld, waarbij diverse straten te Ossendrecht worden afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

De tekening ligt tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis en is te raadplegen op de gemeentelijke website www.woensdrecht.nl. Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen. Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via www.woensdrecht.nl. Hoogerheide, 20 maart 2013


Woensdrechtse Bode 20 maart 2013 - week 12

VAN 8 NAAR 1, BRUGKLAS, SPANNEND?! Speciaal voor alle leerlingen van groepen 7 en 8 en hun ouders/verzorgers is er een afsluitingsavond georganiseerd in MFC het Kloosterhof en Brede School de Boemerang in Hoogerheide. Deze avond dient ter voorbereiding op de veranderingen die gaan komen bij de overgang naar het voortgezet onderwijs. Deelname aan deze avond is geheel gratis! Workshops Wat vertrouwd was op de basisschool valt weg en nieuwe dingen die vaak gepaard gaan met onrustgevoelens komen hiervoor in de plaats. Dit is een heel herkenbaar gevoel voor ouders/verzorgers, waarvan hun kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Dit gevoel proberen wij bespreekbaar te maken op de afsluitingsavond “Van 8 naar 1; Brugklas, spannend?!”. Ouders/verzorgers kunnen deze avond deelnemen aan workshops over cyberpesten, alcohol, gamen en opvoeden, jeugdcriminaliteit en drugs. Deze workshops worden door professionals van GGD, Novadic-Kentron, Bureau Halt en Politie Zeeland West Brabant gegeven. Interactieve programma voor de leerlingen Voor de leerlingen is er een zeer leuke avond georganiseerd. Het programma begint met een interactieve, zeer ludieke theatervoorstelling door theatergroep Helder. Tijdens deze voorstelling komen de onderwerpen van de workshops aanbod. Daarna mogen de leerlingen gaan tokkelen vanaf MFC het Kloosterhof.

De bovenstaande beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie tijdens openstellingsuren van het gemeentehuis, Huijbergseweg 3 te Hoogerheide. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde verzenddatum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam, adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide. Hoogerheide, 20 maart 2013

BINNENGEKOMEN AANVRAGEN/MELDINGEN Omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: ■ Het maken van een uitweg Huijbergseweg te Hoogerheide Kadastraal bekend Sectie C, perceelnummer 2457 Ontvangen 1 maart 2013 ■ Het bouwen van een berging Postbaan 77, 4645 RN Putte Ontvangen 1 maart 2013 ■ Het oprichten van een stallingsruimte Eiland (kavel 2) te Huijbergen Ontvangen 5 maart 2013 ■ Het bouwen van een nieuwe schuur ter vervanging Oud Hinkelenoorddijk 5, 4634 PN Woensdrecht Ontvangen 8 maart 2013 ■ Het bouwen van een loods Kooiweg 31, 4631 SZ Hoogerheide Ontvangen 12 maart 2013

Opgeven voor deze avond Via de basisscholen wordt er een brief of e-mail gestuurd met informatie over deze avond. Hierin staat ook vermeld hoe u zich hiervoor kan opgeven. Mocht u de brief niet hebben ontvangen, maar u wilt zich wel opgeven voor deze avond, dan kunt u contact opnemen met onze servicelijn op telefoonnummer 14 0164 of per e-mail gemeente@woensdrecht.nl

Sloopmeldingen Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat zij op grond van het bouwbesluit de volgende melding(en) hebben ontvangen: ■ Het verwijderen van een asbesthoudende dak van een koelcel Oud Hinkelenoorddijk 5, 4634 PN Woensdrecht Ontvangen 8 maart 2013 ■ Verwijderen asbest Abdijlaan 1, 4635 RT Huijbergen Ontvangen 13 maart 2013

GENOMEN BESLUITEN

Hoogerheide, 20 maart 2013

Algemene zaken Het college en de burgemeester van Woensdrecht maken bekend dat: ■ Het bedrijf “Brabant Lease BV / Autobedrijf Broos BV / AutoService Ossendrecht” 31 maart 2013 gelet op het gestelde in artikel 4 van de Winkeltijdenverordening van 10.00 uur tot 17.00 uur geopend mag zijn voor het publiek. Verleende omgevingsvergunningen Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht reguliere voorbereidingsprocedure. Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen, hebben verleend: ■ Het bouwen van een nieuwe woning met garage en het aanleggen van een uitrit Lievevrouwestraat 45, 4641 EL Ossendrecht Verzonden 13 maart 2013 ■ Het bouwen van een nieuw bedrijfsgebouw (autobedrijf met werkplaats) Voltweg 13, 4631 SR Hoogerheide Verzonden 13 maart 2013

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN “Bebouwde kom HoogerheideWoensdrecht” Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening het ontwerp van het bestemmingsplan “Bebouwde Kom Hoogerheide - Woensdrecht” voor een ieder ter inzage ligt. Inhoud Dit bestemmingsplan heeft tot doel het actualiseren van de planologische situatie. Het bestemmingsplan is overwegend conserverend van aard. Dit houdt in dat er geen nieuwe ontwikkelingen in het plan zijn opgenomen. Het plangebied omvat de gehele bebouwde kom van de kernen Hoogerheide en Woensdrecht.

Inzien Het ontwerpbestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage vanaf 21 maart 2013 gedurende een periode van zes weken, bij de centrale balie tijdens openingstijden van het gemeentehuis te Hoogerheide. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het ontwerp ook worden ingezien buiten openingstijden. Tevens is het gehele ontwerpbestemmingsplan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op “www.woensdrecht.nl” onder “Wonen & leven” vervolgens “Ruimtelijke plannen” en “Ruimtelijke plannen in procedure”. Tevens is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening RO-online via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.0873. HOWOxBP064xMOEDx00-ON01. Reageren Binnen de genoemde termijn van zes weken kan eenieder omtrent het ontwerp schriftelijk een zienswijze indienen. Deze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Hoogerheide – Woensdrecht” en uw adresgegevens. Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met mevrouw S. Brooijmans. Haar directe telefoonnummer is (0164) 61 13 55. Verkrijging Desgewenst kan tegen vergoeding van de kosten een afschrift van genoemd ontwerp bestemmingsplan op het gemeentehuis worden verkregen. Hoogerheide, 20 maart 2013

VOORLICHTING INBRAAKPREVENTIE Onlangs hebben de buurtpreventieteams van de gemeente Woensdrecht een voorlichtingsbijeenkomst gehad welke in ging op inbraakpreventie. De avond werd geleid door ex-inbreker Evert Jansen van Stichting Veiligheid en Preventie. Preventie Een kliko tegen een schutting of een laddertje op het dak van een schuurtje. Dit zijn enkele voorbeelden die voor inbrekers als de ideale gereedschappen gezien worden om makkelijk in te kunnen breken. Tijdens de voorlichtingsavond werd aan de buurtpreventieleden uitgelegd waar men tijdens de surveillancerondes op kan letten om een mogelijke inbraak bij buurtbewoners te voorkomen. Dit kan men doen door de bewoners van een pand te attenderen op bijvoorbeeld een raam wat open staat, een ladder die op een schuurtje ligt of een kliko die in een brandgang staat. Daarbij werd benadrukt dat de buurtpreventie niet op privéterrein zal komen maar alleen zaken onder de aandacht kan brengen die vanaf openbare grond waar te nemen zijn. Een volledig verslag van deze avond is terug te lezen op www.woensdrecht.nl.

Gemeente Woensdrecht op Facebook: www.facebook/com/GemeenteWoensdrecht

Uw ‘like’ wordt gewaardeerd!


Boomkwekerij/Hoveniers Hoogerheide Voor: dakplatanen, dakmoerbei, leilinde, leiplatanen, bolacasia, bolesdoorn, catalpa, fruitbomen etc.

RECLAME: â‚Ź 0.60 â‚Ź 29.50 â‚Ź 14.50

Groene Beuk 60/80cm Dakplataan Bolcatalpa 180cm

ƧȞȳȟΎɅȳȳȚ˝Ύ Ć&#x;É€ČŻÉ‚ČˇÉ ÎŽČžÉ€Č˝ČłËŤČłÉ É ČłČźÎŽ ɄȯȟȯȴΎ̴̹Ύȝȯȯɀɂ

of 06-30429026 of 0113-552255 Valkestraat 15 vofakkermans@hotmail.com

+DUPRQLH9LWDOLWHLW 2QWVSDQQLQJ

Nieuwe locatie!!!

Tuinafval nemen wij gratis mee! Tel.: 0164-616707

ĆŹČŻČˇÎŽĆ›ČśČˇÎŽĚłÎŽĆąČ˝Éƒ Triple F Sports De Stok 12, 4703 SZ Roosendaal

Ć™ÉƒÉ‚ČśČłČźÉ‚ČˇČłČšČłÎŽĆŹČŻČˇÎŽĆ›ČśČˇÎŽĆ›ČśÉƒČŻČźÎŽËą ΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎƊȡȾȽȟȾΎ̳ΎƚȳȾȡȟȟȳɀÉ

Openings tijden ZATERDA : G van 09.0 0 tot 16.0 0u of op afs praak.

‡ 2QWVSDQQLQJ LQQHUOLMNH UXVW HQ PHHU HQHUJLH ‡ %DODQV HQ FR|UGLQDWLH NUDFKWHQÀH[LELOLWHLW‡9HUPLQGHUWVWUHVV‡*HVFKLNWYRRUDOOHOHHIWLMGHQ Bergen op Zoom: 0DDQGDJDYRQGHQ:RHQVGDJDYRQG Bergen op Zoom: Roosendaal: 'LQVGDJDYRQG :RHQVGDJRFKWHQG Maandagavond 20.00-21.15 en Woensdagavond 20.00-21.15 Roosendaal: Meer informatie of aanmelden? Dinsdagavond 20.15-21.30 Bel Tony Stewart, T:19.00-20.15 M: & E: LQIR#WDLFKL\RXQO & Woensdagochtend 9.15-10.30

Maak vrijblijvend een afspraak met ons.

www.hoveniers-hoogerheide.nl

Meer informatie of aanmelden?

www.taichi4you.nl www.taichi4you.nl Bel Tony Stewart T: 0164 854568 E: info@taichi4you.nl

Bewegingen zijn leuk om te doen. Je doet nooit iets fout. Geven verrassend veel rust, balans! Kunnen alle pijnklachten, stress enz verminderen. Toegankelijk voor iedereen en uitermate geschikt voor senioren! Bv valpreventie rustig bewegen. Locatie : De Drieschaar in Ossendrecht. 06-34734661 / taichi.ad@live.nl /www.innerdestiny.nl

M: 06 26 90 61 68

VAARBEWIJSCURSUS Roosendaal - Breda - Bergen op Zoom Willemstad - Lage Zwaluwe - Dongen Etten-Leur - Rotterdam START BEGIN MAART Spoedcursus op zaterdag Telefoon 0165-546707

WWW.YACHTCONSULT.COM.

PLANTENKWEKERIJ

“Ramona�

Vroeg bloemige VIOLEN en PRIMULA’S, SLA-, KOOLPLANTEN, en DIVERSE VASTE PLANTEN Doos meebrengen.

Ook voor verticuteren, kalk en gazonmest

J. DE BLAAY Kapelstraat 19 Heerle Tel. 06-51064661 / 0165 - 303665

“Verr ijk u w bu ite nle ve n�

OPEN WEEKEND 23&24 maart 10.00 - 16.00 uur

Mooie lente-aanbiedingen op onze vernieuwde site www.du-bois.nl 23 en 24 maart introductie nieuwe collectie stenen

VERHUUR VAN CONTAINERS VOOR ALLE SOORTEN AFVAL

MBI

De steenmeesters

eoSteen

Zoals: grond, puin, snoei-/tuinafval, hout e.d. CONTAINERS VAN VERSCHILLENDE GROOTTES zoals: 7,5 - 10 - 12,5 - 19 kuub. Ook kunnen wij bomen rooien, hout versnipperen, boomstobben frezen, grond uitgraven en zwarte grond incl. schone grond verklaring, plaatzand en gebroken puin leveren.

Grondbedrijf Nelen b.v. Tel. 0164-642383 / 06-22196942 e-mail: nelen.bv@planet.nl

Of kijk op www.nelen-bv.nl

Du Bois Sierbestrating & Tuintechniek Rucphenseweg 49a, Zundert (t.o. Abdij) T. 076 - 597 3201 - www.du-bois.nl

tuinaanleg | sierbestrating | waterpartijen | veranda’s buitenkeukens | tuinverlichting | terrasverwarming tuinaccessoires | inspirerende showtuin


*Actieprijs geldt voor Glasvezel Alles-in-ĂŠĂŠn Standaard i.c.m. een jaarcontract. Na 3 maanden vervalt de korting en betaal je voor het pakket â‚Ź 67,11 /mnd. Kijk voor de beschikbaarheid en de voorwaarden op kpn.com/glasvezel

Glasvezel Alles-in-ĂŠĂŠn Standaard met Interactieve TV De eerste 3 maanden

67.11

45./mnd*

Overal in en om het huis tv-kijken op je laptop, tablet of smartphone Met ĂŠĂŠn druk op de knop een programma even op pauze zetten

AD-10998/02-13

Supersnel internetten met 100 Mbit/s

kpn winkel | kpn.com/glasvezelactie | 0800 0404

2E PAASDAG PAASSHOW

van 10.00 tot 17.00 uur met grote kortingen en acties! 9RRULHGHUHNODQWLVHUKHHUOLMNHYHUVHNRIÂżHPHWJHEDN

PORTO Semi cassette - handbediend, 5 meter breed x 2,5 meter uitval - RAL 9001 of GRATIS antraciet structuurlak incl. streepdoek en montage

â‚Ź 1.025,-

SALOU Cassettescherm met motor 5 meter breed x 2,5 meter uitval - RAL 9001 of GRATIS antraciet structuurlak incl. streepdoek en montage

â‚Ź 1.318,-

ROLLUIK ACTIE (min. 20% KORTING) Rolluik 2,5 meter breed x 1,9 meter hoog - in 3 kleuren incl. motor en montage van 534,00 NU

â‚Ź

415,-

SECTIONAL GARAGEDEUR (40 mm dik) 2,5 meter breed x 2,12 meter hoog - wit incl. motor en montage

â‚Ź 1.395,-

In ons assortiment ook onze top hordeur: de plissĂŠ deur (Japans) en cassetteschermen met ingebouwde halogeen spots. Ook voor al uw binnenzonwering, screens, valschermen, markiezen, rolpoorten en garagedeuren. Dealer van Velux zonweringen, Unilux horren en Zonnelux ELQQHQ]RQZHULQJHQ

.DDLVWUDDW+56W:LOOHEURUG T 0165 - 38 73 07 M 06 - 21 27 16 86 E-mail: vandoorenzonweringen@home.nl

R


Huren per 1 juli 2013 tussen 4 en 6,5 procent omhoog

Woonakkoord dwingt Stadlander tot besparingen WOENSDRECHT - Het woonakkoord tussen regeringspartijen VVD en PvdA en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP heeft flinke gevolgen voor Stadlander. Door de extra verhuurdersheffing uit het akkoord en de bijdrage die de woningstichting moet leveren aan noodlijdende collega-corporaties zal Stadlander jaarlijks zo’n 13 miljoen euro moeten bezuinigen. Naast het verhogen van de huren, zet de corporatie, die actief is in de omgeving van Wouw, daarom ook het mes in haar investeringsprogramma en de personeelskosten. opleveren, twintig procent van het huidige bouwprogramma. Waar die klappen gaan vallen, is volgens Ringersma nog niet bekend. “We moeten eerst afwachten of het CFV en het Waarborg Sociale Woningbouw (WSW) akkoord gaan met onze maatregelen. Rond de zomervakantie hebben we daar duidelijkheid over en kunnen we ook zeggen welke projecten we niet meer uitvoeren.” Waar de corporatie in ieder geval niet op bezuinigd zijn de lopende projecten, zoals de nultredenwoningen in De Hoef in Hoogerheide, de renovatie van woningen, het aanbrengen van energiebesparende maatregelen en projecten op het gebied van leefbaarheid.

De woningstichting verhoogt niet alleen de huren, maar zet ook het mes in het personeel en investeringen. ARCHIEFFOTO

DOOR RIA VAN MEIR Alle huurders van Stadlander zullen vanaf 1 juli 2013 de gevolgen van het woonakkoord in hun portemonnee gaan voelen. De Eerste Kamer stemde deze week in met het invoeren van een inkomensafhankelijke huur. Die maatregel biedt woningcorporaties de mogelijkheid om de verhuurdersheffing die het Rijk wil opleggen door te vertalen naar hun huurders en de lasten te verdelen onder de inkomensgroepen. De huren mogen echter maximaal met 6,5 procent stijgen. Dat percentage heeft Stadlander aangehouden voor de groep met een inkomen boven de 43.000 euro. Zij betalen bovenop de inflatiecorrectie van 2,5 procent nog vier procent extra verhoging. De huishoudens met een inkomen tussen de 33.000 euro en 43.000 euro betalen twee procent verhoging, terwijl huurders met een inkomen onder de 33.000 euro anderhalf procent meer kwijt zijn. De huurverhoging wordt de komende weken voorgelegd aan de huurdersbelangenverenigingen, die in april een advies uitbrengen. Uiterlijk voor 1 mei 2013 worden alle huurders op

de hoogte gebracht van de gevolgen voor hun persoonlijke situatie. Investeringen De huurverhoging levert de woningcorporatie over acht tot tien jaar structureel vier miljoen euro op en dat terwijl de verhuurdersheffing in 2017 al 9,5 miljoen euro bedraagt.

‘Jaarlijks 13 miljoen euro ophoesten’ “Daar komt bij dat wij vanuit het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) voor 3,5 miljoen euro moeten meebetalen aan noodlijdende corporaties zoals Vestia, Laurentius en WSG. In totaal zullen wij dus jaarlijks 13 miljoen euro moeten ophoesten”, rekent Stadlander-directeur Ton Ringersma uit. De woningcorporatie schrapt daarom vijf miljoen euro in haar begroting voor volkshuisvestelijke investeringen. Concreet houdt dat in dat Stadlander per jaar vijftig woningen minder kan

Personeel Daarnaast wil Stadlander twee miljoen euro besparen door samenwerkingsverbanden op het gebied van opdrachtgeven aan te gaan en zet de corporatie het mes in haar personeelsbestand. Door een besparing van tien tot vijftien procent op de personeelskosten kan Stadlander eveneens twee miljoen euro bezuinigen. Bij de woningstichting werken zo’n 200 mensen verdeeld over 156 fte. Ringersma verwacht eind dit jaar meer duidelijkheid over te hebben over de reorganisatie voor het personeel.

Woonakkoord Regeringspartijen VVD en PvdA bereikten deze maand een akkoord met oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP over de aanpak van de woningmarkt. Eén van de maatregelen is dat woningstichtingen de huur inkomensafhankelijk mogen maken om ‘scheefwonen’ te voorkomen. De Eerste Kamer stemde daar dinsdag mee in. Nu die maatregel erdoor is, is de verwachting dat ook de verhuurdersheffing snel in werking treedt. Het Rijk wil dat woningstichtingen in 2017 1,7 miljard euro bijdragen aan de nationale begroting. De bijdrage van Stadlander komt uit op 9,5 miljoen euro.

Faillissementen in de Regio West-Brabant Van 12 februari tot en met 1 maart 2013 Bron: Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland De Klerk Elektrotechniek B.V. - Bergen op Zoom; Bij de Vaate Holding B.V. hodn Bijdevaate Holding - Zierikzee; I. Boot & Zoon B.V. thodn Boot Schilders, Boot Spuiters, Boot Afwerkers, Boot Beglazing, Boot Houtsanering - Goes; I.P.Z. B.V. - Zierikzee; Thermphos Holding B.V. - Ritthem; A.A. Hoesseinbaks hodn Benelux Power - Steenbergen; Gevelrenovatie Baldinger B.V. Oosterhout; F. Van Brabant hodn Luthier Artisan Frederik van Brabant vhodn F. Van Brabant Chalet - Hoogerheide; V.O.F. Anlie hodn Betonhandel Anlie - Raamsdonksveer; C.J. Rullens hodn Betonhandel Anlie - Raamsdonksveer; M.A. Rullens-van Gool hodn Betonhandel Anlie - Raamsdonksveer; R. Jonker hodn Taxibedrijf Wieler - Dinteloord; Present Holding B.V. - Etten-Leur; R.R. Weterings hodn Schoonmaakbedrijf & Glazenwassersbedrijf Weterings - Breda; R.R. Weterings hodn Weterings Scooters & Car service - Breda; VDB Afbouw & Advies B.V. - Etten-Leur; A.W. de Wijs hodn de wijs handelsonderneming en freelance - Made; W.J. Hofman hodn W.J. Hofman - Hoogerheide; Nummers B.V. - Galder; W.W.J. van Gils hodn Broodjeszaak De Panaché - Breda; Digo B.V. - Zevenbergen; BVR Bouw en Ontwikkeling B.V. thodn Suijkerbuijk Bouw & Services - Roosendaal; BVR Materieeldienst B.V. - Roosendaal; Burgt Schoenen B.V. - Sint-Maartensdijk; VIBO B.V. thodn VIBO Transport - & Logistiek Opleidingen, VIBO Transport College, VIBO Detachering, VIBO Verkeersveiligheid Instituut - Bruinisse; J. de Ruiter hodn J. de Ruiter v/h Aannemingsbedrijf C. de Ruiter en Zoon - Brouwershaven; A.P.J. de Bruijn Beheer B.V. - Etten-Leur; Harrie de Bruijn B.V. - Etten-Leur; Hombergh Holdings B.V. - Teteringen; Fashion BOZ B.V. - Bergen op Zoom; Globe Fashion B.V. - Bergen op Zoom; Hulzebos Grossierderij Breda B.V. thodn Hulzebos Breda - Oosterhout; Simons Mode B.V. hodn Simons Mode, A & S Mode - Dorst; K. Tunç hodn Kaan Logistics - Bergen op Zoom; Blenzo Beheer B.V. - Breda; W. Lecluijze V.O.F. - Oostburg; W.A.M. Lecluijze hodn W. Lecluijze V.O.F. - Oostburg; A.J. Lamote hodn W. Lecluijze V.O.F. - Oostburg; C & S Transport B.V. - Middelburg; Geelhoed Betonwapening B.V. - ‘s-Heer Arendskerke; BVR Projectontwikkeling B.V. thodn Ster Woningen - Roosendaal; Holding BVR Projectontwikkeling B.V. - Roosendaal; Holding BVR Vastgoed B.V. - Roosendaal; Holding BVR Facilitair B.V. - Roosendaal; Metselbedrijf J. van Wijngaarden B.V. - Oosterhout; S.M. Beekers hodn Midushi en Central City’s - Breda; B&C Tandtechniek B.V. - Made; E.A.J.W. Haagen hodn Edwin Haagen Klusservice - Baarle-Nassau; E.J.M. van Beek hodn Bestelservice Ed van Beek - Baarle-Nassau; Attent Projectontwikkeling B.V. - Oosterhout; V.O.F. Wil en Sil hodn Wil en Sil - Oud Gastel; W. van der Steen hodn Wil en Sil - Oud Gastel; S. van der Steen-Goercharan hodn Wil en Sil - Oud Gastel; BVR-Groep N.V. - Roosendaal. PAGINA 16

Expositie Cultuurklas ’t Rijks in Bibliotheek Hoogerheide HOOGERHEIDE - Tot en met 17 april is er een expositie van de Cultuurklassen van ’t Rijks in Bibliotheek Hoogerheide te zien. Bewonder de diverse technieken en stromingen zoals pointillisme, popart, collages in pastelkrijt en 3d-modellen. In de cultuurklas wordt een speciaal programma aangeboden gericht op podium en atelier. Bij podium valt te denken aan muziek, dans, drama/theater en bij atelier aan film/fotografie en beeldende vormgeving. Aan deze onderdelen wordt vijf uur per week besteed. De leerlingen ontwikkelen

door het volgen van deze vakken diverse vaardigheden, waaronder bijvoorbeeld conceptmatig denken, waar ze later de vruchten van kunnen plukken. Het resultaat is te zien tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Stress, somberheid, pijn, vermoeidheid, onzekerheid, niet lekker in je vel? Volgende week start er weer een TRAINING MINDFULNESS bij Mindhelp in Bergen op Zoom www.mindhelp.nl info@mindhelp.nl

Voorjaarsconcert de Glacis WOENSDRECHT - Op zondagmiddag 24 maart geeft volksmuziekgroep de Glacis weer haar jaarlijks voorjaarsconcert in het heemhuis Hof van Ram aan de Beeklaan 29a in Halsteren. Er is voor dit optreden weer een programma samengesteld van traditionele en zelf-

geschreven nummers. De liedjes die betrekking hebben op de eigen streek zullen ook nu weer ruim vertegenwoordigd zijn. Aanvang 14.00 uur. De toegang is gratis. Zie ook de vernieuwde website van de Glacis: www.volksmuziekgroepdeglacis. nl, voor nadere informatie.

Gevonden en vermiste huisdieren

Amivedi Vermist 3 maart: Kater gec. Cypersgrijs met wit, Smik, is een grote, 3 jr, Maststraat Hoogerheide.

Informatie Contacpersoon Amivedi, post Bergen op Zoom e.o. is Beppie Broker, tel: 0880064601 of via boz@amivedi.com

Gevonden 7 maart: Kat, zwart met wit, halsband wit met belletje, Biezendreef, Putte.

Ook kunt u rechtstreeks kijken op onze website, van enkele dieren staat een foto op onze site www.amivedi.nl.

KORTE BERICHTEN Ontmoet elkaar bij Longpunt: Lotgenotencontact op dinsdag 26 maart voor mensen met een chronische longziekte. Thema: ‘De werking en bijwerkingen van longgeneesmiddelen’. Apotheek Hans Satink zal een presentatie geven over de werking van geneesmiddelen, bijwerkingen en de invloed op andere medicijnen. Aula (1e etage) van het Lievensberg ziekenhuis, 14.00-16.00u. U hoeft zich niet van te voren aan te melden. Deelname is gratis. Info: 0164-278795; longpuntbergenopzoom@longfonds.nl. Medicijnen in de psychiatrie: Stichting Familieleden Psychiatrische Patiënten Westelijk Noord-Brabant houdt op 21 maar voor de tweede keer de thema-avond over ‘Medicijnen in de psychiatrie’, die verzorgd zal worden door Prof. Dr. Anton Loonen. Ditmaal zal de nadruk liggen op ‘depot medicatie en medicatie bij depressie en stemmingsstoornissen’. Bezoekers krijgen ruim de gelegenheid om vragen te stellen. Deze avond wordt gehouden in De Sprenge op het terrein van het psychiatrisch ziekenhuis Vrederust in Halsteren van 19.30-22.00 uur. De toegang is gratis. HOOGERHEIDE Oud papier VV Meto: Op donderdag 21 maart haalt VV Meto oud papier op in de volgende straten: route 1: Raadhuisstraat, Binnenweg, Semmelweisstraat, Heistraat, Edward Jennerstraat, Platengastraat, Griblingstraat, Pasteurstraat, St. Lucasplein, Flemingstraat, Robertkochstraat, Prinsbernhardstraat, Onderstal, Marktje, Groenewoud, Tuinstraat, Veerweg, gehele kom Woensdrecht, Dorpstraat tot aan ‘Non Plus Ultra’, Rijzendeweg, Stompe Torenlaan, Vinkeslag, Melis Bleclaan, Berglaan, Fortuinstraat, Bossestraat, Steenstraat tot Scheldeweg, Valkesstraat en gehele bungalowpark. Ook kan men inleveren bij de containers bij Jac. van Hoek, sportpark aan de Huijbergseweg. Modeshow: KBO Hoogerheide/Woensdrecht houdt op vrijdag 22 maart om 13.30u een modeshow in café de Zon, Huijbergseweg in Hoogerheide. De zaal is open vanaf 13.00u. Toegang is gratis en ook het kopje koffie met iets lekkers erbij. De dames van de KBO showen de voorjaarscollectie van; lady’s club, in de maten 38 t/m 52 tegen een zeer aantrekkelijke prijzen. Iedereen vanaf 50 jaar is welkom. Bingo hsv Vang Ok Wa: op zaterdagavond 23 maart een gezellige bingo in cafe zaal in de Zon, Huybergseweg 19 te Hoogerheide. Zaal open 18.30u; aanvang 19.30u. In de pauze zal er nog een kleine loterij plaats vinden met leuke prijsjes. Iedereen is van harte welkom en er zal tevens voor iedere deelnemer nog een klein presentje zijn. HUIJBERGEN Algemene ledenvergadering: Donderdag 21 maart om 20.00 uur houdt D66 Zuidwesthoek haar algemene ledenvergadering. Als locatie is er gekozen voor restaurant Fleurian in Huijbergen. Op de agenda staat o.a. de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014, opleidingsplan voor burger- en raadsleden, kennismaking met onze griffier. De vergadering is openbaar en ook niet-leden zijn welkom. PUTTE Cafe-debat: CDA Woensdrecht houdt donderdagavond 21 maart om 20.00ueen debatavond in de Biezen in Putte. Alle inwoners van de gemeente Woensdrecht, en in het bijzonder de mensen uit Putte zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn en mee te praten. OSSENDRECHT Veteranen Ontmoetingscentrum Woensdrecht: Donderdag 28 maart is de volgende veteranenbijeenkomst. Alle veteranen uit de gemeente en omgeving zijn weer van harte uitgenodigd. De bijeenkomst plaatsvinden in de Volksabdij O.L.V. ter Duinen in Ossendrecht en zal starten om 19.00U. Voor meer informatie of problemen met vervoer kunt u contact opnemen met de heer R Lansbergen, 06-23191672 of via robert_lansbergen@hotmail.com.


<]Hmlk]Nak`Yf\]d Â?Â&#x2013;Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2019;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x192;Â&#x2013;Í&#x203A;Í&#x2122;Č&#x2C6;Í&#x2DC;Í&#x161;Í&#x2DC;Í&#x2122;Â&#x2014;Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Č&#x2C6;Í&#x201D;Í&#x2022;Í&#x161;Í&#x2DC;ÇŚÍ&#x161;Í&#x201D;Í&#x2014;Í&#x153;Í&#x2014;Í&#x2022; Â&#x2122;Â&#x2122;Â&#x2122;ǤÂ&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2019;Â&#x2014;Â&#x2013;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x17D;ǤÂ?Â&#x17D;Č&#x2C6;Â&#x2039;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;̡Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2019;Â&#x2014;Â&#x2013;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x160;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x17D;ǤÂ?Â&#x17D;

Wij hebben voor u: - Schepverse mosselen (seizoen) - Met de hand schoongemaakte haring - Gebakken vis en kibbelingen - Kant en klaar producten - Wokvis en wokscampiâ&#x20AC;&#x2122;s

- Groot assortiment verse vis - Gerookte vis - Salades - Kreeften, levend of gekookt - Schaal- en schelpdieren Enz. enz.

De mooiste badplaats dicht bij huis

Op bestelling maken wij ook diverse soorten schalen. Vind ons leuk op Facebook of geef uw e-mailadres aan ons door en u ontvangt de laatste nieuwtjes.

Zungu en zijn broertjes hebben van HomePlan een nieuw huis gekregen en vieren feest. HomePlan bouwt huizen voor aidswezen in Zuid-Afrika. Winnie viert geen feest, zij wacht nog op haar huis. Er wachten nog heel veel kinderen op een huis. Bouwt u mee? Meer weten? www.homeplan.nl

ZUNGU VIERT FEEST

SMS HOME AAN naar 5757

en steun HomePlan met 3 euro per maand

BADKAMERS EN INSTALLATIETECHNIEK

Wij maken uw nieuwe badkamer of toilet met:     eigen vakspecialisten

    

20% KORTING

   korte montagetijd    5 jaar garantie 

OP TEGELS EN SANITAIR Actie loopt tot 1 juli 2013, vraag naar de voorwaarden.

Oude Moerstraatsebaan 6 | Bergen op Zoom | Tel. 0164 - 65 02 70

www.lindhoutbadkamers.nl GRATIS MONTAGE Gibsonstraat 9 Steenbergen Tel.: 0167-567018

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Brabant Buiten

 2013

Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;°LĂ&#x20AC;>L>Â&#x2DC;Ă&#x152;LĂ&#x2022;Â&#x2C6;Ă&#x152;iÂ&#x2DC;°Â&#x2DC;Â? Ă&#x201C;{Ă&#x160;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x201C;xĂ&#x160;Â&#x201C;>>Ă&#x20AC;Ă&#x152;Ă&#x160;>°Ă&#x192;° 23 en 24 maart a.s.

NU SPECTACULAIRE ACTIES!

ROLLUIKEN VERLAGEN UW ENERGIEKOSTEN De isolatie van rolluiken zorgt ervoor dat de warmte in huis blijft, hierdoor daalt uw energierekening. Rolluiken maken het u aangenaam!

Zuidstraat 11, Ossendrecht Tel.: (0164) 67 21 33 GSM: 06 - 53 25 21 63

WWW.KJSROLLUIKEN.NL

Showroom op afspraak open.

Vraag er naar in onze showroom.

www.sebrechts.nl

Naar een idee van AVZ.nl

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Kennisgeving aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Reguliere voorbereidingsprocedure De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Vliegbasis Woensdrecht (49G01) Kooiweg 40, 4631 SZ Hoogerheide (gemeente Woensdrecht) Bouwen Aanpassing van de brandcompartimentering in de gebouwen 350 en 351 Aanvraagdatum: 7 maart 2013 Zaaknummer: 98417274

KLEUR JE HUIS MET WERU KUNSTSTOF KOZIJNEN

OPEN DAGEN

VRIJDAG 22 EN ZATERDAG 23 MAART

TIJDELIJK GRATIS KLEUR Ă&#x2030;N MAAR 6% BTW*

Bedrijf: Locatie: Activiteit: Voor:

In dit stadium ligt de aanvraag niet ter inzage en is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen, wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken. Deze kennisgeving is ook geplaatst op www.overheid.nl onder https://zoek.oďŹ&#x192;cielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant. DMS-nummer: 21539696.

*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

Vestiging Etten Leur Vosdonk 4 4879 NC Etten-Leur Tel. 076-5032800

www.kumasol.nl

Vestiging Yerseke Kreeft 6a 4401 NZ Yerseke Tel. 0113-574173


SPORT

63ste Ronde van Huijbergen geniet veel belangstelling

HUIJBERGEN - Momenteel is het Wielercomité drukdoende met de laatste voorbereidingen voor de “Ronde van Huijbergen”. Dat het een traditie is, blijkt uit dat deze op zondag 24 maart voor de 63ste maal verreden wordt. Er zal startgelegenheid geboden worden aan de categorieën nieuwelingen meisjes/ junior dames, nieuwelingen, junioren en elite & beloften. De organisatie is trots om dit overvolle programma te kunnen laten verrijden. Zeker omdat er in een aantal categorieën plaatselijke kleppers aan het vertrek staan. Jan Maas (jr) rijdt namelijk bij de categorie junioren en Anouk van Vliet heeft haar ingeschreven voor de ca-

tegorie nieuwelingen/junior dames. De talentvolle renner Jan Maas rijdt zijn 1ste seizoen in de categorie junioren voor de wielerploeg WWV Vacancoleil-BHVMAAS. Vorig jaar had hij een zeer sterk seizoen gereden met 9 overwinningen waarvan 2 klassieker overwinningen. Het huidige wielerseizoen is hij sterk begonnen in de wielerklassieker GP Andre Noyelle in Ieper. Hij behaalde hier een 11de plaats. Hij zal zeker een gooi willen doen naar de 1ste plaats in zijn eigen woonplaats Huijbergen. Zijn ploegmaten Koen van de Klundert, Sieben Wouters, Davy Knobel en Danos Gerritsen zullen hem daar zeker bij helpen. De junioren vertrekken om 13.30 uur.

De wielerdag begint om 11.00 uur met de categorie nieuwelingen/junioren dames. Voor deze wedstrijd hebben ruim 35 dames ingeschreven. Voor de meeste rensters is de wedstrijd in Huijbergen de 1ste wedstrijd. Kanshebsters in deze categorie zijn Minke Bakker, Denise Gunst of Delore Stougje. Om 12.15 uur strijden de nieuwelingen voor de “Grote prijs Auto Borchwerf”. Zij zullen worden weggeschoten door een directielid van Auto Borchwerf. Voor deze categorie is ruime belangstelling, want de teller van inschrijvingen staat inmiddels op 50 renners. Hier zullen de regionale favorieten Lars Akkermans, Wesley Floren, Wout van Elzakker, Sven van Goethem en Mark van der Pijl hun huid zo duur mogelijk verkopen. Maar geduchte concurrentie valt te verwachten van Bjarne Bol, Bjarne Leijs, Daan van Sintmaartensdijk en Jesper Keller. De wielerdag eindigt met de traditionele wedstrijd voor elite/beloften. Het startschot voor 100 km wedstrijd wordt gegeven door wethouder sportzaken gemeente Woensdrecht Vic Huijgens. De gehele regionale top heeft zich hiervoor ingeschreven. De Nispense troef Gerwin de Regt zal graag voor een 2de maal de ronde op zijn naam willen schrijven. Tegenstand zal hij daarvoor zeker krijgen van Eddy en Rik van Ijzerdoorn, Ricardo van de Klundert, Mike van Castel, Marco Kuijvenhoven (3de 2012), Ronald Roos, Arjen Mosselman, Ruud Rentmeester, Michel Stroosijder (oud winnaar 2010), Jeff Vermeulen en Frank Wierstra. Ruim 70 renners hebben zich al digitaal ingeschreven. Daarnaast is er buitenlandse inbreng vanuit Belgie: Nico Thijs en Jan van Aert en Argentinië: Rodrigo Mendieta. Op 2de pinksterdag 20 mei vindt de 15de jeugdronde “Acht van Huijbergen” plaats. Voorts zijn de voorbereidingen voor de nationale Cyclo Cross al in volle gang. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 14 december. De organisatie is in handen van Stichting Wielercomite Huijbergen: voorzitter Piet Maas; secretaris Jeroen van Wezel; penningmeester Piet Maas; comitélid Jan Maas, Ruud Broosus, Kees van de Berg, Jan Mens.

Zaterdagavondderby WVV’67 tegen Vivoo WOENSDRECHT - Wanneer twee voetbalploegen uit één gemeente tegen elkaar moeten voetballen, kan gerust gesproken worden van een derby. En dat is dan ook het geval bij de wedstrijd WVV’67 uit Woensdrecht tegen Vivoo uit Huijbergen. Beide ploegen spelen normaal gesproken op zondag, maar voor

deze derby is het speelmoment verplaatst naar zaterdag 23 maart om 18.00 uur. U bent uiteraard allen van harte welkom op sportpark De Fortuin in Woensdrecht, de thuisbasis van WVV’67, om deze gemeentelijke derby te aanschouwen. Voorafgaand aan de derby wordt ook nog een voorwedstrijd gespeeld door jeugdteams van beide verenigingen.

1993-2003

Biljartvereniging Boulevard 40 jaar WOENSDRECHT - In 1993 kon de biljartvereniging voor het eerst een Nederlands kampioen huldigen. Theo Jaspers werd in het Zeeuwse Oost-Souburg op 16 mei Nationaal Kampioen 3e klas Bandstoten na een spannende strijd. De vereniging was ontzettend trots en er volgde een feestelijke huldiging. In 1994 namen Johan en Gerda den Ouden café-zaal Boulevard over van haar ouders. Al snel bleek dat twee biljarttafels niet meer voldoende waren door het groeiende aantal leden. Daarom werd er in 1995 na een flinke verbouwing een derde biljarttafel geplaatst in de Serre. Er werd volop gebiljart tijdens de competities, de verschillende kampioenschappen, het toernooi en de Boulevardcup die nog steeds gehouden wordt tussen Kerst en Oud- en Nieuwjaar. Het vele biljarten bezorgde opnieuw voor

een mooi resultaat, in 1997 werd er een nieuwe Nederlands kampioen gehuldigd. Michael Zwakenberg behaalde de Nationale titel 3-banden groot 3e klas in Hapert en promoveerde gelijk naar de 2e klas. Maar de teams in de BBWH behaalden ook mooie hoofdprijzen. De kampioenschappen in de libre-competitie. 1994 Boulevard 3 3e klas. 1995 Boulevard 2 1e klas. 1998 Boulevard 2 1e klas 1999 Boulevard 6 5e klas. 2000 Boulevard 1 1e klas. In 1995 en 1998 werd de Cees Dorsman cup gewonnen door alle andere kampioenen uit de verschillende klassen te verslaan. Wat voor biljartvereniging Boulevard van bijzondere waarde is omdat Cees Dorsman jarenlang actief lid is geweest van de vereniging. In het driebanden wist de vereniging bij de BBWH van 1993 tot 2003 in totaal 8 kampioenschappen te behalen in de verschil-

lende klassen. 1 mei 1998 bestond de biljartclub 25 jaar wat gevierd werd met een receptie en feestavond. Nu wordt er voor het 40-jarig bestaan een reünie aan toegevoegd, verschillende oud-leden hebben zich al opgegeven, maar we hopen natuurlijk dat er nog meer oud-leden en leden zich inschrijven, om met z’n allen terug te kijken op een erg leuke tijd. Op 4 mei 2013 wordt eerst een receptie van 14:00 uur tot 16:00 uur gehouden en daarna de reünie van16: 00 uur tot 19:00 uur. Kom naar de reünie en geef je op, zie onderstaand emailadres en telefoonnummer: Graag willen wij terugblikken met oude foto’s en krantenartikelen om samen herinneringen op te halen. Wie nog materiaal in zijn/haar bezit heeft kan zich ook melden bij het onderstaande emailadres en telefoonnummer. boulevard40jaar@ gmail.com en telefonisch op 0164-241322 tot 17.00 uur bij Michel Nuijes. PAGINA 18

KNBB Snookercompetitie

Snookerpalace Putte blijft bovenin middenmoot PUTTE - Ondanks een 6-3-nederlaag uit bij The Pauperboys in Vlaardingen blijft Snookerpalace Putte veilig tussen de kopgroep en het peloton hangen in de eerste klasse van de KNBB Snookercompetitie. Thuis had de Putse ploeg met 5-4 gewonnen van de Zuid-Hollanders, uit was die score ook mogelijk geweest. Ware het niet dat zowel oud-Bergenaar Adrie Stoffels als Peter de Brie uit Halsteren elk een partij pas op de laatste zwarte bal verloren. Omdat beide kwartjes de verkeerde kant op vielen, werd het 6-3 voor de thuisploeg. Stoffels en De Brie wonnen wel allebei van Dylan Staneke, terwijl Dave Smeekens uit Kapellen een punt uit het vuur sleepte tegen Mickey Barbier. Wel verloor het

Putse trio van Raymond Bresser, die vorig seizoen nog eredivisie speelde, al capituleerde Stoffels dus pas op de zwarte bal. In de stand staat Snookerpalace Putte nu vijfde en lijkt het lastig om nog veel te klimmen. Het gat met de vijf ploegen onder hen varieert echter van 9 tot 28 punten, zodat de eersteklassedebutant zich ook geen zorgen hoeft te maken over behoud op dit niveau. Stand 1e klasse II: 1. Blaak Rotterdam 13-80, 2. Snookerij 1 Leiden 13-71, 3. De Dieze 2 Den Bosch 13-66, 4. Hogewoerd Leiden 12-61, 5. Snookerpalace Putte 1361, 6. La Carambole Roosendaal 13-52, 7. Snookerij 5 Leiden 13-51, 8. Spijkenisse 147 13-51, 9. Pauperboys Vlaardingen 1250, 10. Snookercafé 5 Vlaardingen 13-33.

VV ODIO Uitslagen Jeugd 16 maart ODIO A1-Victoria’03 A1 3-4 ODIO B1-R’Daal B3 4-1 ODIO C1-Steenbergen C3 2-0 DIOZ D1-ODIO D1 5-4 Rimboe D1G-ODIO D2 3-1 ODIO E1-Noad’67 E1 0-8 ODIO E2-Vosmeer E2 2-4 ODIO F1-Hoeven F1 7-2 Vosmeer F1G-ODIO F2 3-4 ODIO M1-Alliance M2 4-13 SC Welberg M1-ODIO M2 6-2 Uitslagen Senioren 17 maart DIVO 1-ODIO 1 2-1 RCS 3-ODIO 2 3-0 NSV 3-ODIO 3 4-0 ODIO 4-DEVO 4 12-2 ODIO 5-R’DAAL 11 3-1 ODIO 6-ROOD WIT 7 4-1 ODIO Da1-HULSTERLOO Da1 2-0

Programma Jeugd 16 maart 08.45 Thol. Boys E2-ODIO E1 09.00 Klundert F1-ODIO F1 09.30 Unitas’ 30 ME1-ODIO ME1 09.30 ODIO M2-Unitas’30 M1 09.30 ODIO F2-Halsteren F4 09.45 ODIO D2-WHS D1 10.00 Meto E4-ODIO E2 10.00 Meto M1-ODIO M1 11.15 Odio D1-GRENSW. D1 13.15 Moc’17 C3-ODIO C1 13.30 ODIO B1-Halsteren B3 15.00 MOC’17 A2-ODIO A1 Programma Senioren 17 maart 09.45 ODIO 4-Unitas’30 4 10.00 Dosko 6-ODIO 3 10.00 WVV’67 Da 1-ODIO Da 1 10.30 ODIO 5-SC Kruisland 5 12.00 ODIO 6-Wernhout 5 14.30 NVS 1-ODIO1 ODIO 2 Vrij

Wandelpuzzeltocht WOENSDRECHT - Voor iedereen die graag een wandeling maakt, heeft de pastoraatgroep Woensdrecht op zondag 24 maart een wandelpuzzeltocht uitgezet die u door het dorp Woensdrecht voert. De combinatie van een gezellige wandeling met leuke opdrachten maakt dit tot een prima uitje voor uw gezin. Er kan gestart worden tussen 13.30 u en 14.30 u in de kerk van Woensdrecht. Er wordt gevraagd om een kleine bijdrage, meer mag natuurlijk ook.

De bijdragen komen ten goede aan de Vastenaktie voor het project Honduras. In de kerk zijn ook een aantal spelletjes uitgezet, waaraan u kunt deelnemen na de wandeltocht. Daar staat ook een kraampje waar lekkere, zelfgebakken hapjes verkocht worden. We hopen dat het weer mee zal werken en het fantastisch wandelweer zal zijn. Mocht dit niet zo zijn, dan hopen de mensen van de pastoraatgroep Woensdrecht u toch te ontmoeten in de kerk om de uitgezette spelletjes te spelen en zo de vastenaktie toch te steunen.

VV METO Uitslagen senioren Zondag 17 maart METO 1-Rood Wit 1 0-2 Steenbergen 2-METO 2 4-0 BVV’63 6-METO 4 5-0 Unitas’30 4-METO 5 5-0 Roosendaal 8-METO 6 2-5 METO dames-FC Moerstraten 1 0-1 Programma senioren Zondag 24 maart 14.30 METO 1-Victoria’03 1 12.00 Zundert 2-METO 2 10.30 METO 3-Patrijzen 3 10.00 METO 4-Rimboe 5 12.00 Roosendaal 10-METO 5 12.00 METO 6-Grenswachters 3 13.00 Dosko dames-METO dames Uitslagen jeugd Zaterdag 16 maart METO F1-DEVO F1 3-3 METO F3-SC Welberg F2M 3-2 METO F4-Unitas’30 F14 2-3 METO E1-RSV E1 10-1 METO E2-Roosendaal E6 1-5 METO E5-MOC’17 E11 6-2 METO C1-Tholense Boys C1 3-3 METO D2-Smerdiek D1 3-3

METO A1-Roosendaal A2 10-0 MOC’17 E10-METO E4 0-9 DSE D3-METO D3 3-4 Halsteren F5-METO F2 1-0 HSC’28 C1-METO C2 RBC D2-METO D1 1-0 Programma jeugd Woensdag 20 maart 18.30 METO E1-Alliance E2 Zaterdag 23 maart 8.45 METO E4-ODIO E2 8.45 METO F2-BVV’63 F2 10.00 METO M1-ODIO M1 10.00 METO D4-Nieuw Borgvliet D1 11.30 METO D3-Internos D7 13.00 METO C2-MOC’17 C4 14.45 METO B1-WVV’67 B1 8.45 MOC’17 E9-METO E2 9.00 Klundert F4-METO F4 10.00 Sprundel F1-METO F1 10.20 Cluzona E1-METO E1 10.30 Cluzona E4-METO E5 11.15 Vosmeer D10METO d2 11.30 MOC’17 F15-METO F3 12.30 FC Bergen D1-METO D1 13.15 Roosendaal C2-METO C1 14.30 Sprundel A1-METO A1


CARAVAN CENTRUM BOSSCHENHOOFD KIP – WILK - STERCKEMAN Nieuw, gebruikt, aankoopkeuringen, Bovag-onderhoud, schade-herstel, inbouw van alle accessoires, PRYHUV¿HWVHQUHNNHQHWF

www.ccbosschenhoofd.nl Past. van Breugelstraat 40 b Bosschenhoofd Tel. 0165-317271

Stoppen ! met roken Lasertherapie

De behandeling wordt vergoed. www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Afslanken met succes! Lasertherapie

DE BEHANDELING WORDT VERGOED www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

ZOEKT U EEN PARTNER VOOR HET LEVEN? Mens & Relatie is er voor u. Maak een vrijblijvende afspraak. Bel: 0165-388816 Lia van der Wel Of 0800-0230595 (landelijk)

www.mens-en-relatie.nl UW RELATIE IS ONZE MISSIE erkend AVR / SinglesKeurmerk / Geschillencommissie

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

ZAT. 23 MRT. ZEELANDHALLEN * 9-16.30 uur dewitevenementen.nl / 0251-31 90 90

Vacature Raad van Toezicht /ŶĚĞZĂĂĚǀĂŶdŽĞnjŝĐŚƚǀĂŶtŽŶŝŶŐƐƟĐŚƟŶŐtŽĞŶƐĚƌĞĐŚƚŚĞďďĞŶƚǁĞĞůĞĚĞŶ njŝƫŶŐŽƉǀŽŽƌĚƌĂĐŚƚǀĂŶĚĞŚƵƵƌĚĞƌƐǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ,tt͘/ŶǀĞƌďĂŶĚŵĞƚŚĞƚ ƌĞŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĂŌƌĞĚĞŶǀĂŶĠĠŶǀĂŶĚĞnjĞůĞĚĞŶƉĞƌϮϳŽŬƚŽďĞƌϮϬϭϯnjŝũŶǁŝũŽƉnjŽĞŬ ŶĂĂƌĞĞŶŶŝĞƵǁůŝĚǀŽŽƌĚĞZĂĂĚǀĂŶdŽĞnjŝĐŚƚ͘tŽŶŝŶŐƐƟĐŚƟŶŐtŽĞŶƐĚƌĞĐŚƚŝƐ ĞĞŶǁŽŶŝŶŐĐŽƌƉŽƌĂƟĞŵĞƚďŝũŶĂϭϭϬϬǁŽŶŝŶŐĞŶĞŶϭϱďĞĚƌŝũĨƐƌƵŝŵƚĞŶŝŶďĞnjŝƚĞŶ ďĞŚĞĞƌŽƉĚŝǀĞƌƐĞůŽĐĂƟĞƐŝŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞtŽĞŶƐĚƌĞĐŚƚ͘ Taak ĞZĂĂĚǀĂŶdŽĞnjŝĐŚƚŚĞĞŌƚŽƚƚĂĂŬƚŽĞnjŝĐŚƚƚĞŚŽƵĚĞŶŽƉŚĞƚďĞůĞŝĚǀĂŶĚĞĚŝƌĞĐƚĞƵƌĞŶĚĞĂůŐĞŵĞŶĞŐĂŶŐǀĂŶnjĂŬĞŶďŝŶŶĞŶĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞĞŶƐƚĂĂƚĚĞĚŝƌĞĐƚĞƵƌ ŵĞƚƌĂĂĚĞŶĂĚǀŝĞƐďŝũ͘ĞZĂĂĚďĞƐƚĂĂƚƵŝƚǀŝũĨůĞĚĞŶ͘ŝũǀĞƌŐĂĚĞƌĞŶŵŝŶŝŵĂĂů njĞǀĞŶŬĞĞƌƉĞƌũĂĂƌ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚǁŽƌĚĞŶƌĞŐŝŽŶĂůĞĞŶůĂŶĚĞůŝũŬĞďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚĞŶ ďŝũŐĞǁŽŽŶĚ͘ĞůĞĚĞŶǁŽƌĚĞŶďĞŶŽĞŵĚŽƉďĂƐŝƐǀĂŶĞĞŶŬǁĂůŝƚĞŝƚƐƉƌŽĮĞůĞŶ ŽŶƚǀĂŶŐĞŶĞĞŶǀĂƐƚĞŽŶŬŽƐƚĞŶǀĞƌŐŽĞĚŝŶŐ͘ĞnjŝƫŶŐƐƉĞƌŝŽĚĞŝƐǀŝĞƌũĂĂƌǁĂĂƌŶĂ ŶŽŐĞĞŶŵĂĂůĞĞŶŚĞƌďĞŶŽĞŵŝŶŐŬĂŶƉůĂĂƚƐǀŝŶĚĞŶ͘ WƌŽĮĞů sĂŶĚĞŬĂŶĚŝĚĂĂƚǁŽƌĚƚǀĞƌǁĂĐŚƚĚĂƚŚŝũͬnjŝũŽŶĚĞƌĂŶĚĞƌĞ͗ ͲĂŶƚŽŽŶďĂƌĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞŚĞĞŌŝŶĚĞŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶ͕ ŝŶŚĞƚďŝũnjŽŶĚĞƌŽƉǀŽůŬƐŚƵŝƐǀĞƐƚĞůŝũŬŐĞďŝĞĚ͖ ͲĸŶŝƚĞŝƚŚĞĞŌŵĞƚĚĞŵŝƐƐŝĞĞŶĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶǀĂŶĚĞǁŽŶŝŶŐƐƟĐŚƟŶŐ͕ ĚŝĞŽŶĚĞƌƐĐŚƌŝũŌĞŶŚĞƚǀĞƌŵŽŐĞŶŚĞĞŌŽŵĚŝĞƚĞďĞǁĂŬĞŶ͖ ͲĞŶŚĞůŝŬŽƉƚĞƌǀŝĞǁĞŶĂŶĂůLJƟƐĐŚǀĞƌŵŽŐĞŶŚĞĞŌŐĞƌŝĐŚƚŽƉŚŽŽĨĚůŝũŶĞŶ͕ ĂůƐŵĞĚĞnjĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞĞŶŬƌŝƟƐĐŚĞŽŽƌĚĞĞůƐǀŽƌŵŝŶŐ͖ Ͳ,ĞƚǀĞƌŵŽŐĞŶŽŵŝŶƚĞĂŵǀĞƌďĂŶĚƚŽĞnjŝĐŚƚƵŝƚƚĞŽĞĨĞŶĞŶ͖ Ͳ/ŶƚĞŐĞƌ͕ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬĞŶŽŶĂĬĂŶŬĞůŝũŬŝƐ͖ ͲtŽŽŶĂĐŚƟŐŝƐŝŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞtŽĞŶƐĚƌĞĐŚƚ͖ ͲsŽŽƌŬĞƵƌƐƉĞĐŝĮĞŬĞĞŝƐĞŶ͗ ͻ<ĞŶŶŝƐǀĂŶĞŶĞƌǀĂƌŝŶŐŵĞƚĚĞǀĂƐƚŐŽĞĚŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐƐƉƌŽĐĞƐƐĞŶĞŶ ĮŶĂŶĐŝģůĞĂƐƉĞĐƚĞŶǀĂŶƉƌŽũĞĐƚŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ͖ ͻ<ĞŶŶŝƐĞŶŝŶnjŝĐŚƚŝŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞǀƌĂĂŐƐƚƵŬŬĞŶ͖ ͻƌǀĂƌŝŶŐŝŶŵĂƌŬĞƟŶŐĞŶƉƵďůŝĐƌĞůĂƟŽŶƐ͘ /ŶĨŽƌŵĂƟĞ EĂĚĞƌĞŝŶůŝĐŚƟŶŐĞŶŽǀĞƌĚĞĨƵŶĐƟĞĞŶǁĞƌŬnjĂĂŵŚĞĚĞŶnjŝũŶƚĞǀĞƌŬƌŝũŐĞŶǀŝĂĚĞ ǁĞďƐŝƚĞǀĂŶtŽŶŝŶŐƐƟĐŚƟŶŐtŽĞŶƐĚƌĞĐŚƚǁǁǁ͘ǁƐǁŽĞŶƐĚƌĞĐŚƚ͘Ŷů͕ďŝũĚĞŚĞĞƌ ͘D͘ǀĂŶ<ĞŵƉĞŶ͕ǀŽŽƌnjŝƩĞƌǀĂŶ,ƵƵƌĚĞƌƐďĞůĂŶŐĞŶǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐtŽŶŝŶŐƐƟĐŚƟŶŐ tŽĞŶƐĚƌĞĐŚƚ;,ttͿ͕ƚĞůĞĨŽŽŶŶƵŵŵĞƌϬϭϲϰͲϲϭϰϰϳϭĞŶͬŽĨĚĞŚĞĞƌ:͘:͘D͘ WůĂƐŵĂŶƐǀŽŽƌnjŝƩĞƌǀĂŶĚĞZĂĂĚǀĂŶdŽĞnjŝĐŚƚǀĂŶtŽŶŝŶŐƐƟĐŚƟŶŐtŽĞŶƐĚƌĞĐŚƚ ƚĞůĞĨŽŽŶŶƵŵŵĞƌϬϭϲϰͲϲϭϯϴϬϵ͘ ZĞĂĐƟĞ hǁƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬĞƌĞĂĐƟĞŵĞƚŵŽƟǀĂƟĞĞŶĐǀŽŶƚǀĂŶŐĞŶǁŝũŐƌĂĂŐǀſſƌϯĂƉƌŝů͘Ğ ŽƌŝģŶƚĞƌĞŶĚĞŐĞƐƉƌĞŬŬĞŶnjƵůůĞŶŝŶĚĞŵĂĂŶĚĂƉƌŝůƉůĂĂƚƐǀŝŶĚĞŶ͘tŝũƐƚƌĞǀĞŶŶĂĂƌ ĂĨƌŽŶĚŝŶŐďĞŐŝŶŵĞŝϮϬϭϯ͘hǁĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƟĞŬƵŶƚƵƌŝĐŚƚĞŶĂĂŶ,ƵƵƌĚĞƌƐďĞůĂŶŐĞŶǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐtŽŶŝŶŐƐƟĐŚƟŶŐtŽĞŶƐĚƌĞĐŚƚ͕WŽƐƚďƵƐϭϯϯ͕ϰϲϯϬ,ŽŽŐĞƌŚĞŝĚĞ͘ tĞďƐŝƚĞ,tt͗ǁǁǁ͘Śďǁǁ͘Ŷů

HEERLIJK BRUNCHEN

1e Paasdag en Moederdag 2-uur arrangement v.a 12.30u (laatste aankomsttijd 14.45u)

€ 24,95 p.p.

e rdag 1e Paasdag, 2 Paasdag en Moede diner van 16.00 tot 22.30 uur


Door: Bart van den Acker

Vlottte Volksw wageens Gollf:

Het is een legendarische autonaam: Golf GTI, die naam is zelfs zo sterk dat het merk Volkswagen er meestal niet bij wordt genoemd. De eerste Golf GTI is een icoon in de autowereld geworden. Het effect van de eerste introductie in 1976 wordt niet geëvenaard, maar veel autoliefhebbers veren op bij de vermelding dat er weer een nieuwe Golf GTI is. Deze nieuwe, zevende generatie is weer ‘een heel echte’, met 163 kW/220 pk is hij in staat tot indrukwekkende prestaties (0-100 km/u 6,4 sec.). De letters GTI staan ook voor een sportieve uitrusting, met 17-inch lichtmetalen wielen, sport-

onderstel, dubbele uitlaat, sideskirts, sportstuur, sportstoelen enzovoorts. Het aardige is dat hij door een relatief lage CO2uitstoot (139 g/km) ook fiscaal mooi uitkomt en niet duurder zal worden dan zijn voorganger. De levering start in mei, de prijzen staan nog niet vast, maar die zal rond € 33.500 komen te liggen. Uit de GTI ontstond lang geleden ook de GTD en dat is een bijna even beroemde Golf-aanduiding geworden. Er is ook weer een nieuwe GTD, die nu een 2,0 liter

GTI EN GTD turbodiesel heeft die het tot liefst 135 kW/184 pk brengt. Door zijn indrukwekkende koppel van 380 Nm, vanaf 1.750 tpm, kan een GTD zelfs een GTI opvallend goed partij geven. Bovendien heeft de GTD een CO2-uitstoot van maar 109 g/ km waardoor de zakelijke rijder in aanmerking komt voor maar 20% bijtelling. Uiterlijk en in uitrusting verschilt de GTD nauwelijks van de GTI. De prijs van de GTD staat nu nog niet vast, maar de levering start eveneens in mei.

FIESTA FLINK IN ’T NIEUW Hij was even aangekondigd, nu staat-ie al in de showroom: de nieuwe Toyota RAV4. Dit nieuwe model is groter dan de vorige, dat wil zeggen, langer, lager en breder. De zitpositie is ook een stuk lager, maar de voorstoelen zijn wel over een grotere afstand in hoogte verstelbaar, voor wie toch zo hoog mogelijk wil zitten. Die extra maatvoering komt vooral de zitruimte ten goede, want de bagageruimte is vergelijkbaar met die van de vorige RAV4. Met minimaal 577 liter heeft daarover ook niemand te

klagen. De RAV4 is er met een keuze uit drie motoren. De 2,0 liter benzinemotor (111 kW/151 pk) is er in combinatie met zes versnellingen of CVTtransmissie, in beide gevallen met vierwielaandrijving. De 2,0 liter diesel (91 kW/124 pk) is de enige met alleen voorwielaandrijving en heeft altijd een zesbak. De 2,2 liter diesel heeft 110 kW/150 pk, vierwielaandrijving en een zesbak. De prijzen van de RAV-4 zijn uiteraard ook al bekend. De lijst begint bij € 33.990 voor de 2.0 diesel en bij € 34.290 voor de basisbenzineversie.

KORTNIEUWS Op zoek naar een vakantie-idee dat eens iets heel anders dan ander is? Het bedrijf Vintage Road Trips biedt verschillende mogelijkheden om met een in perfecte staat zijnde Citroën 2CV individueel, maar wel georganiseerd door Zuid-Frankrijk te trekken. U vliegt op eigen gelegenheid naar Nice. Lekker rustig, dakje open, in eigen tempo wordt een weekje getoerd, met per dag heel overzichtelijke afstanden. Overnacht wordt in charmante, vooraf geboekte ‘chambres d’hôtes’. Er zijn trips door de Provence en langs de Côte d’Azur. De prijzen liggen op € 699 of € 749 per persoon. Voor meer

informatie: www.vintageroadtrips. com. Voor de liefhebbers van ‘grootschalig Frans comfort’ is een nieuwe editie van ‘La Fête des Limousines’ niet te missen. Na vijf jaar pauze worden zoveel mogelijk gro-

Oké, het is een facelift. De huidige Fiesta is er alweer sinds 2008, dus een keer opfrissen kan best. Dat heeft Ford heel goed gedaan. Om met de conclusie te beginnen: de proefrit met de nieuwe Fiesta was in slecht Nederlands een ‘eyeopener’. Gewoon een erg fijne, solide gebouwde, scherp sturende en bijzonder prettig geveerde auto. De inmiddels beroemde 1,0 liter driecilinder (74 kW/100 pk) van Ford past heel goed bij deze Fiesta en is lekker levendig en opvallend stil. Ja, je kunt aan de kleur van het geluid wel horen dat het een driecilinder is, maar dat is ook alles. Wat gek, ben ik nou vergeten hoe goed die Fiesta al was, of is deze verbetering zo’n enorme stap vooruit? Dat antwoord kan ik niet geven, maar wel vaststellen dat de Fiesta –opnieuw- een zeer sterke concurrent is in deze compacte klasse en verschillende kort geleden geïntroduceerde modellen van andere merken het leven onaangenaam zuur maakt. Daar komt bij dat ik deze facelift ook uiterlijk wel kan waarderen. Vaak ziet dat er ‘aangeplakt’ uit, maar bij de Fiesta sta je te denken… ‘hoe wasie ook alweer?’. Dat is een groot compliment aan de ontwerpers. Die 1,0 liter motor is er nu in vier

varianten: zonder turbo met 48 kW/65 pk of 59 kW/80 pk en met in de al bekende versies met 74 kW/100 pk en 92 kW/125 pk. Die basismotor is er vooral vanwege een lage vanafprijs (€ 13.895), interessanter is dat een 100 pk maar € 250 méér kost dan een identiek uitgeruste 80-pk versie. Daarmee is die laatstgenoemde praktisch overbodig en de 100 pk in Titanium-uitvoering –zoals ik ‘m reed- zal voor € 17.100 beslist één van de bestsellers worden. Interessant is ook de speciale ECOnetic-lease-uitvoering voor zakelijke gebruikers. Die heeft een 1,6 liter diesel met 70 kW/95 pk en heeft een heel uitgebreide uitrusting: vijfdeurs, navigatiesysteem, automatische airco, cruise control en kost slechts € 18.995. Minstens zo belangrijk is dat die versie maar 14% bijtelling heeft en daardoor € 93 netto per maand aan bijtelling kost. Voor de particulier is het belangrijk om te weten dat alle 1,0 liter versies tot 1 januari nog vrijgesteld zijn van Houderschapsbelasting. Hartstikke interessant allemaal, maar het belangrijkste nieuws is toch dat de Fiesta gewoon een heerlijk auto is die iedereen die in deze klasse winkelt minstens serieus moet bekijken.

te Franse limousines op zondag 26 mei verwelkomd in het centrum van Geertruidenberg. Alle modellen zijn welkom, als het maar gaat om Franse makelij, minimaal vier portieren en – in hun tijd- topmodellen. Voor meer informatie: www.fetedeslimousines. nl. Eind maart arriveert de nieuwe Seat Toledo, technisch en uiterlijk identiek aan de Skoda Rapid, die we eerder als testauto presenteerden. Seat doet zijn eigen marketing. De vanafprijs van de Toledo ligt op € 14.950, iets hoger dan die van de Rapid, maar verder ontlopen de twee elkaar niet veel. Er zijn direct al twee actieversies van de Toledo, de Enjoy en de Businessline High.

grossiert in facelifts Volvo heeft vrijwel alle modellen in de top van het leveringsprogramma onder handen genomen. Tegelijk zijn er facelifts van de S60, V60, XC60, V70, XC70 en S80. De S60, V60 en V70 hebben nu een D2-dieselmotor, een 1,6 met 84 kW/115 pk, waarmee deze modellen voorlopig in aanmerking komen voor

20% bijtelling. De meest opvallende uiterlijke wijziging is die van de S60/V60. Daarvan is het front een stuk strakker, met een bredere grille, minder lijntjes en vormen en de LED-dagrijverlichting is nu opgenomen in de bredere koplampen. De versies met automatische transmissie hebben nu ook ‘peddels’ achter het stuur, waarmee de automaat tot schakelen kan worden gedwongen. Voor Volvo is het voor het eerst dat dit wordt toegepast.

Door: Bart van den Acker

Sloop! Vroeger, toen ik nog echt armlastig was, maar tot elke prijs wilde blijven autorijden, kwam ik vaak op de sloop. Toen waren dat nog redelijk ongeordende velden vol autowrakken. Bij de man aan de poort (met naast zich een bouvier die deed alsof hij sliep) vertelde ik wat ik zocht, eventueel kreeg ik wat handgereedschap mee en mocht zelf op zoek naar een geschikt slachtoffer. Als je er vaak genoeg kwam – ja, dus- wisten ze al wat voor merk je reed en wilden ze zelfs wel eens helpen om iets dat muurvast zat los te krijgen. Ik wist ook vrij nauwkeurig wat er op welke sloop lag en als de auto waarin je reed incourant genoeg was, had je zo een betrouwbaar onderdelenmagazijn. Er is veel veranderd. Als je al eens naar een sloperij gaat, kom je niet verder dan een keurige balie met een computer. Daarop kan een medewerker snel zien of ze hebben wat je zoekt. Zo ja, dan ligt dat ergens in een groot magazijn in een schap op je te wachten. Ja, het is beter voor het milieu, de tegenwoordige, keurige verwerking van autowrakken, maar de romantiek is verdwenen. Afgelopen jaar zijn er volgens onderzoek van VWE, een dienstverlener voor de voertuigbranche, minder auto’s gesloopt dan in het jaar ervoor. Voor het eerst is een auto nu gemiddeld 17 jaar oud wanneer die naar de sloop gaat, dus dan hebben we het over bouwjaar 1995. Er worden geen conclusies aan de cijfers gehangen, maar dat durf ik best. De oorzaak van dat langer doorrijden heeft ongetwijfeld te maken met de crisis. Sloop is wel het allerlaatste. Als je nou nog één keer met een reparatie van een paar honderd euro je auto door de APK sleept, kun je nog wel een jaartje vooruit. Dan weet je wat je hebt en wat krijg je als je voor dat luttele bedrag een andere koopt? Er is ook een belangrijke onderliggende factor. De kwaliteit van veel auto’s, ook van pakweg 20 jaar oud, is al zo goed dat het ook best kàn, dat langer doorrijden. Die kwaliteitsslag is vooral in de jaren tachtig gemaakt, toen werden auto’s ineens veel beter, bijvoorbeeld door het gebruik van verzinkt plaatwerk, waardoor roest bij veel merken is uitgebannen. Langer met een auto doorrijden kan dus best, zeker als je ‘m goed onderhoudt. Dat is pas duurzaam: de technische levensduur van een bestaand product zo goed mogelijk benutten. We zijn –een uitzondering daargelaten- veel te kieskeurig geworden, veel te veel onder de invloed van ‘mode’ op allerhande gebied, iedereen ‘moet’ zo nodig het nieuwste van het nieuwste hebben. Dat geldt voor kleding, telefoons, computers, huishoudelijke apparatuur, televisies, noem maar op en dus ook voor auto’s. Nee, aan die vernieuwingsdrang is niks duurzaams te bekennen, maar zo houden we wel de economie draaiend. Naast een lijstje welke auto’s het meest worden gesloopt (met de bekende bestsellers als Volkswagen, Ford en Opel verklaarbaar vooraan) is het leuk om te kijken naar de onderkant van de sloopmarkt. Er is in 2012 één Ferrari (348) gesloopt, drie Rolls-Royces Silver Shadow en maar zes Porsches 911. De Porsches 924 en 944 verdwijnen nu wel rap naar de sloop, de mooie exemplaren blijven over. De gemiddelde leeftijd is ook interessant. Tegenover het gemiddelde van 17 jaar zijn de Porsches die gesloopt worden 23,8 jaar oud, gevolgd door Jaguars (21 jaar). Opvallend zijn de hoge scores van enkele grote, meer populaire merken: Mercedes-Benz (20,2 jaar), Honda (19), Nissan (18,9), BMW (18,7) en Audi (18,4). Daarin spelen verschillende factoren mee, maar het kwaliteitsniveau ‘af fabriek’ is er daar zeker eentje van. Bart van den Acker


Antieke klokken

HOGE BRANDSTOFKORTINGEN Benzine â&#x20AC;&#x201C; 12 cent

Diesel â&#x20AC;&#x201C; 10 cent

Lpg â&#x20AC;&#x201C; 17 cent

Verkoop, reparatie van oude paardjesklokken e.a. Div. klokken op voorraad. Reparatie, bezichtiging alleen op tel. afspraak. Bellen, alle dagen, svp tussen 18.00h-21.00h. 0164-672977 Ossendrecht

VANAF 25 LITER BENZINE OF DIESEL (LPG 20 LITER)

25% KORTING

OP UW CARWASHP ROGR AMMA NAAR KEUZ E (*) (* Tegen inlever ing van uw tankbo nnetje bij de kassa)

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie: Â&#x2021;DQWLHNHXXUZHUNHQ Â&#x2021;PRGHUQHXXUZHUNHQ Â&#x2021;ZLM]HUSODWHQ :LOJHQVWUDDW2XGHQERVFK 7HO ZZZNORNNHQPDNHULMGHWLMGQO

Jan Jochems HANDEL

U proďŹ teert t/m 8 april van dubbele airmiles! AUTOWASSEN tegen inlevering van airmilespunten!Hoe meer je spaart, hoe meer je bespaart!

Star T

rek

First C To bold ontact ly go w here n Dan d urf jij o oneâ&#x20AC;&#x2122;s gone befo je va in het dageli st wel te verd re? jks lev iepen (45, k en van Car anker

PROFITEER VAN SHELL BRANDSTOFFEN (Deze actie is uitsluitend geldig bij Shell Ozcan BV)

la

)?!

EN

TRANSPORT

TE KOOP:

Bestratingsmaterialen en sierkeien, speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers. Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

VERHUUR:

Afvalcontainers

Shell Ă&#x2013;zcan

van 6 m3 tot 40 m3 AUTOMONTAGEBEDRIJF

JOKO

VAN+ONIJNENBURGWEGs0,"ERGENOP:OOM

Â&#x2021;6ORRSORRSVFKDGHDXWRÂśV PRWRUVWHNRRSJHYUDDJG Â&#x2021;$OOHJHEUXLNWHRQGHUGHOHQ RQOLQH Â&#x2021;9ULMZDULQJELMRSKDOHQ Â&#x2021;5HSDUDWLHHQRQGHUKRXG Lid ARN-Stiba-RDW

Wintermenu! 3 gangen v.a. â&#x201A;Ź 9,95

Grand eetcafe De Kroon

Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

RAT IN DE VAL

0DDOEHUJHQVWUD:HUQKRXW 7HO LQIR#MRNR]XQGHUWQO ZZZMRNR]XQGHUWQO

Boomstraat 2 Huijbergen, tel. 0164-642974, klijspost@hetnet.nl

HELP

GRATIS PARKEERGELEGENHEID

VAKMANNNEN GEZOCHT Start succesvol klusbedrijf! Klusopdrachten, reclame, inkoopkortingen, bedrijfsadvies aantrekkelijke voorwaarden. Betrouwbare organisatie Formule Partner BV. Kijk op:

www.devakman.info of www.keurmerkbedrijf.nl

CURSUS HAARKNIPPEN

'XXU]DPHRSORVVLQJHQELMYOLHJHQ KRXWZRUPPROOHQrattenPXL]HQ SDSLHUYLVMHVYRJHORYHUODVWZHVSHQHQ]

start april in Uw regio!

Tel: 015-3618033 www.SELFLINE.nl

(0113) 57 38 81

www.ongediertespecialist.nl

Te Koop

BUXUS

TAXUS

3 jarig - 25/35 cm

20/40 cm

â&#x201A;Ź 0.50 per stuk

â&#x201A;Ź 0.40 per stuk

Zundert, 076-5973377

CORSA BERLIN

ASTRA BERLIN

MERIVA BERLIN

ZAFIRA BERLIN

â&#x201A;Ź 16.095

â&#x201A;Ź 22.045,-

â&#x201A;Ź 21.345

â&#x201A;Ź 30.245

â&#x201A;Ź 12.995

De nieuwe

â&#x201A;Ź 19.495

â&#x201A;Ź 18.995

â&#x201A;Ź 25.595

BERLIN MODELLEN

WIJ MAKEN DUITS RIJDEN BEREIKBAAR.

Wist u dat Duitse kwaliteit en innovatie bereikbaar is voor een betaalbare prijs? Wij bewijzen het. Bijvoorbeeld met de nieuwe Berlin uitvoering. Een uiterst luxe versie met een zeer scherp prijskaartje. Het nieuwe instapmodel van Opel dat standaard uitgerust is met heel veel extraâ&#x20AC;&#x2122;s: zoals airconditioning, een geĂŻntegreerde radio/CD/mp3-speler, cruise-control en een boardcomputer. Kom langs in onze showroom voor een uitgebreide kennismaking!

RIøFLHHO2SHOGHDOHU

RQGHUGHHOYDQ$XWRPRWLRQV Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 1.2 â&#x20AC;&#x201C; 11.0; kms/liter: 83.33 - 9.09; CO2 gr/km 27 â&#x20AC;&#x201C; 259.

5RRVHQGDDO 9DQ%HHWKRYHQODDQ  %HUJHQRS=RRP (UDVPXVODDQ  *RHV  3HDU\ZHJ  ZZZDXWRWHDPQO

Prijzen incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage. Leverbaar zolang de voorraad strekt en niet i.c.m. andere aanbiedingen. Afgebeelde modellen kunnen op details afwijken van werkelijke uitvoeringen. Wijzigingen voorbehouden.


Naar een nieuwe Gouden Groene Eeuw

Gezamenlijke actie van buurtvereniging en b uurtpreventieteam

Buurtpreventieteam op bezoek in de Hoef OSSENDRECHT - Leden van buurtvereniging de Hoef zijn onlangs samen met leden van het buurtpreventieteam Hoogerheide de wijk in geweest. Na een korte uitleg door het buurtpreventieteam over hun werkwijze en werkzaamheden hebben gemengde groepen een wandeling door de wijk gemaakt.

Prof.Dr.Ir. Jan Rotmans in gesprek met zijn publiek in de Protestantse Kerk te Ossendrecht.

OSSENDRECHT - Op gedreven wijze vertelde Prof. Dr. Ir Jan Rotmans, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, over zijn visie aangaande een duurzame samenleving. In een paar sheets nam hij een vol protestants kerkgebouw met enthousiast luisterende mensen mee naar zijn groene toekomst. Hij gaf aan dat we op een “kantelpunt” staan, een economische crisis

die echte kansen biedt aan friskijkers en dwarsdenkers. Veel mensen weten dat een andere manier van denken en doen nu noodzakelijk is. Er ontstaat een beweging van ‘onderop’ van lokale creatieve initiatieven om nieuwe waarden te bereiken. Eigenlijk moeten we terug naar de toekomst was een term die hij gebruikte, met waarden zoals aandacht, vertrouwen, ruimte, keuzevrijheid en kwaliteit in plaats van efficiency, doelmatigheid, controle, re-

gelzucht en uitgaan van kosten en baten. Volgens Rotmans zijn er nieuwe leiders nodig, Die zoeken geen aandacht en zetten zichzelf niet op de voorgrond, maar nemen wel de nodige initiatieven. Een oproep om tot een platform van informatie te komen werd gehonoreerd en er werd al gesproken van een mogelijk ‘Ossendrechtaccoord’. Er raast een storm door de samenleving en een nieuwe gouden groene eeuw gloort.

KERKELIJK NIEUWS PAROCHIE DE BRON Pastoor Hans de Kort, 0164-672400, 06-12866859. Pastor Bert Grotaers 0164-852375, 06-12778986; www.samenkerk.nl O.L.VROUW HEMELVAART HUIJBERGEN Adres: Boomstraat 1 (in de kerk) 4635 CX Huijbergen, 0164642330, locatie.huijbergen@hetnet.nl Voor parochie-aangelegenheden: Br. Marcus 0164-642650; Mevr. Phielix 0164-653565. Misintenties kunnen worden opgegeven bij de receptie van Ste. Marie 0164-642650. Zondag 24 maart 9.30u Palmzondag. Eucharistieviering. Voorgangers: Pastor B. Grotaers & diaken E. Bornhijm. Muzikale verzorging: kinderkoor. Lectrice: geen. Intenties: Jan en Ad v. Aert en overl. familieleden; Jan en Jaantje v. Aert-v. Wesel; kleinzoon Nielsje en schoonzoon Willy; Sjel Verhaert; voor alle zieken in onze parochie. ST. GERTRUDISKERK OSSENDRECHT Adres: Dorpsstraat 7, 4641 HV, t. 672400; locatie.ossendrecht@ hetnet.nl. Parochie De Bron inz. Ossendrecht. Zondag 24 maart 11.00u Eucharistieviering met palmwijding en kinderwoord-dienst. Voorgangers: pastoor J. de Kort en diaken E. Bornhijm. Lector: Maïra Bolders. Misdienaars: Maud Simons en Dominic Klumpers. Intenties: Voor de zieken in de parochie. Na de viering is er gelegenheid koffie te drinken in de kerk t.b.v. de vastenactie. Dinsdag 26 maart 19.00u Eucharistieviering in de Adolphinekapel. Intentie: Sjef de Moor v.w. verj. Overleden: Sjors Koolen; Dora Gremmen-Machielsen; Dina v. Hoof-de Moor. Mededeling: Op eerste Paasdag is er geen boekenmarkt. O.L. VROUW HEMELVAART HOOGERHEIDE Parochiecentrum; Raadhuisstraat 134, 4631 NJ, Hoogerheide, 0164-612521; locatie.hoogerheide@hetnet.nl. Openingstijden parochiekantoor: dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00-11.30u. Zondag 24 maart 9.30u Palmpasen: Woord -en communieviering met als voorganger pastoor Jeroen Houben en met medewerking van het kinderkoor. Intenties: Vader Belde v.w. verjaardag en overige familie; Jrgt. Miranda v.d. Bergh e.v. Hans Lodewijks; Dinsdag 26 maart 8.30u Eucharistieviering. Intenties: Voor alle zieke en overleden parochianen. Overleden: Anna M. Ots w.v. Gerardus Vos; Dijmhna Koolen e.v. Johannes v. Oevelen. Adriana Cornelia de Weert w.v. Gerardus v. Oevelen; Adrianus J. v. Pul e.v. Maria Bogers; Ben Eikenboom v.w. Mechelien Kouwenberg en partner van Maria Luysterburg; Gedoopt: Veerle Maas en Matthew Klockaerts; Van harte proficiat aan de ouders van deze dopelingen. Wandelpuzzeltocht t.b.v. de Vastenaktie: Zondag 24 maart tussen 13.30 en 14.30u kunt U starten voor een wandelpuzzeltocht in de kerk van Woensdrecht.

De combinatie van een gezellige wandeling met leuke opdrachten maakt dit tot een prima uitje voor het gezin. De opbrengst komt ten goede aan de Vastenaktie voor het project Honduras. Na de wandeltocht zijn er in kerk nog een aantal spelletjes uitgezet waaraan iedereen mee kan doen. Bij slecht weer is er ook in de kerk nog van alles te doen. H. JOSEPH WOENSDRECHT Parochiecentrum: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ, Hoogerheide, 0164-612521; locatie.hoogerheide@hetnet.nl. Zaterdag 23 maart 17.00u Eucharistieviering met voorstellen 1e communicanten. Als voorganger pastoor Hans de Kort en met zang van het koor Menora. Intenties: Christ van Tilburg v.w. verjaardag; Opa van Renske van Tilburg; Jrgt. Kees van Lakwijk; Jrgt. Nelly Verboven e.v. Tinus van Overveld en tevens voor de familie van Overveld en Verboven; Jrgt. Fons Mous e.v. Wies van Tilburg; Zondag 24 maart Wandelpuzzeltocht t.b.v. de Vastenaktie: Tussen 13.30 en 14.30 uur kunt U starten voor een wandelpuzzeltocht . De combinatie van een gezellige wandeling met leuke opdrachten maakt dit tot een prima uitje voor het gezin. De opbrengst komt ten goede aan de Vastenaktie voor het project Honduras. Na de wandeltocht zijn er in kerk nog een aantal spelletjes uitgezet waaraan iedereen mee kan doen. Bij slecht weer is er ook in de kerk nog van alles te doen. Overleden: Cor de Nijs e.v. Gerda Luijkx. ST. DIONYSIUSKERK PUTTE Intenties en/of mededelingen, indien parochiekantoor is gesloten, graag in een gesloten enveloppe (met daarbij het verschuldigde bedrag) in de brievenbus op het kerkplein (de groene zijdeur). Postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte, 0164-602491; locatie.putte@hetnet.nl. Zaterdag 23 maart 19.00u Palmpasen. Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor J. de Kort. Intenties: verj. Frans v. Dijke-de Smet, jgt. Barones v. Ertbrand, t.e.v. Heilige Jozef, t.e.v. O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand. Tijdens deze viering worden de kinderen voorgesteld, die dit jaar de eerste Heilige communie doen. SAINTE MARIE HUIJBERGEN Eucharistie: Zondag 09.30u. Weekdagen 08.00u.: Behalve op zaterdag. Contactpersoon Br. Marcus de Deijn. Ingang kapel via Staartsestraat 2a. Zondag 24 maart “Palmzondag” 9.30u. Woensdag 27 maart “Boeteviering” 17.00u. PROTESTANTSE GEMEENTE WOENSDRECHT Kerkgebouw: Dorpstraat 10, 4631 HW, Ossendrecht, 0164672991, info@pkgw.nl, www.pkgw.nl Zondag 24 maart 9.45u: ds. K. Vos CEL-KERK ‘Levend Woord Brabant-Zeeland’ Pastors: Jorden & Debora Spijker, Plantagelaan 8, 4631 CS Hoogerheide, 0164-612927, jordenspijker@home.nl, www.lwgbz.nl PAGINA 22

Doel van buurtpreventie is het creëren en in stand houden van een veilige en leefbare buurt waarmee de sociale veiligheid wordt verhoogd. De bewoners, politie en gemeente zorgen er samen voor dat bepaalde vormen van criminaliteit zoals vandalisme en verstoringen van de openbare orde, worden bestreden. Dit kan door extra op te letten en meer betrokken te zijn bij de straat of buurt waar men woont. Hierdoor kan het veiligheidsgevoel bij inwoners binnen een straat of buurt worden verhoogd. Buurtpreventie heeft dus alles te maken met ogen en oren openhouden in uw eigen belang en dat van de directe omgeving. Het is zeker niet de bedoeling “controle”

uit te oefenen of inbreuk te maken op het privéleven van anderen. Buurtpreventieleden zijn “gewone” burgers. Zij nemen geen enkel risico en hebben dezelfde taken en bevoegdheden als iedere andere bewoner. Het Buurtpreventieteam loopt op wisselende tijdstippen (niet alleen ’s avonds) in koppels door de buurt en houden ogen en oren goed open. De koppels spreken mensen op een respectvolle manier aan om hen te attenderen op onveilige situaties in en rondom de woning of op ongewenst gedrag. Door de goede samenwerking met politie en jeugdwerk kan beginnende criminaliteit op tijd worden aangepakt. Het team geeft bijvoorbeeld ook tips om een inbraak te voorkomen. Op deze manier wil het buurtpreventieteam de veiligheid bevorderen zodat het gezellig blijft in de buurt. Zowel de buurtvereniging als het buurtpreventieteam kijken terug op een geslaagde avond. In de Hoef staat op zaterdag 23 maart een ATB-tocht op het programma en op 2e paasdag is het voor de kleine leden paaseieren zoeken aan het vd Karplein.

Westbrabantse Molendag WOENSDRECHT - Op zondag 24 maart van 11.00 tot 17.00 uur is het weer zover. Voor molenaars en andere molenliefhebbers gaan de deuren weer open voor de 22e Westbrabantse molendag. De laatste jaren zijn er in West-Brabant belangrijke ontwikkelingen geweest op het gebied van molenbehoud. Molens zijn gerestaureerd of worden op dit moment gerestaureerd. Op dit moment telt het westelijk deel van de provincie 28 molens, die bijna allemaal maalvaardig zijn en daarnaast zijn er de rompen en de molenrestanten. In Bergen op Zoom en de omgeving zullen vier molens actief deelnemen aan deze molendag. Bergen op Zoom: De Twee Vrienden Deze molen staat in Bergen op Zoom op de Oude Huijbergsebaan en is het type van een ronde stenen belt molen, dat wil zeggen dat hij op een belt ofwel een berg staat. Deze verhoging was ervoor bedoeld om op deze wijze boven de bebouwing uit te komen. Molenaar Ab de Laater maalt graan en zal u dat zeker demonstreren op deze molendag. Ook zal hij u graag iets vertellen over de werking van de molen en de molenstenen, deze stenen zorgen voor een uitstekende kwaliteit meel. De Getijdenmolen Deze molen is van een afstand niet herkenbaar als molen en menig Bergenaar is er langs gekomen zonder zich te realiseren wat een historie hier schuil gaat. De watermolen in Bergen op Zoom is uniek in Nederland. Het betreft een zogenoemde getijdenmolen. In Nederland zijn nog enkele restanten bewaard gebleven, doch de molen van Bergen op Zoom is daarvan de oudste, het meest herkenbare en de indrukwekkendste. De watermolen begint in 1496 als de plaats wordt gezocht voor een nieuwere en grotere watermolen aan de haven van Bergen op Zoom. Hier ligt een enorm stuk geschiedenis die Hans Smeenk u heel graag wilt toelichten. Voor een ieder een unieke kans dit te bezichtigen. Locatie Watermolenpad 1 in Bergen op Zoom, bij de voormalige Gemeentewerf. De Joanna Huijbergen Molenaar Hans Oele draait altijd op zondag en zo ook tijdens deze molendag. Bij goed weer is het altijd druk met de bezoekers die langs fietsen en even van de gelegenheid gebruik maken de molen te bezoeken.

Johanna in Huijbergen. FOTO TON MEESTERS

Voor de molen is er nu een uitstekende plek om even te pauzeren. Ook deze molen is een beltmolen en hier vandaan heb je een uitstekend uitzicht op de weilanden achter de molen. In deze molen wordt ook nog steeds graan gemalen. Molen Joanna staat in Huijbergen op de Bergsestraat 25. Sancto Antonio Langs de Halsterseweg 57, de doorgaande weg naar Bergen op Zoom, torent een witte ronde stenen bergkorenmolen net buiten de dorpskern boven de bebouwing uit. Uit de sluitsteen boven de inrijpoort staat boven een bloemafbeelding: Sancto Antonio XIII Junii MDCCCXVIII. Hieruit blijkt dat de molen een jaar na de bouw in 1817 is toegewijd aan bovengenoemde volksheilige. Tot voor kort kende de molen nog steeds een beroepsmolenaar n.l. Frans Moerland . Na zijn overlijden heeft de stichting Vrienden van de Antoniusmolen zich bekommert om de molen. Nu is vrijwillig molenaar Corneel Droogers er regelmatig te vinden. Er is ook heerlijk pannenkoeken, brood en cakemeel te koop. Voor de actuele stand, welke molens te bezichtigen zijn, kan men altijd zien op de site van de vereniging De Westbrabantse Molens: www.westbrabantsemolens.nl


VACATURES

Gezocht: Distributeur GEVRAAGD: MEDEWERK(ST)ERS VOOR HET ASPERGESEIZOEN 2013 Half april tot ± 24 juni Vraagt medewerksters voor de bediening, met ervaring. Tel. 0164 245 822 Grote Markt 4, Bergen op Zoom

Kleine bedragen maken grote verschillen.

Voor het verwerken van asperges. Ook eventueel op zaterdag.

Interesse? Dan zien we graag uw reactie tegemoet. Kees en Rianne Koolen Putseweg 46, 4641 RS Ossendrecht Tel.: 0164-672502

GEZOCHT

SCHOONMAKER(STER)

voor ons nieuwe kantoorpand in Hoogerheide. Karsten Roser Uitzendbureau BV Raadhuisstraat 11, 4701 PK Roosendaal Tel: (0165) 535 488

gratis plaatsing

-aantrekkelijke bijverdienste-

UW EIGEN

voor informatie en aanmelden:

*min. lftd: 18 jr legitimatie verplicht

Hydrotek in Roosendaal is een jong, innovatief en tikkeltje eigenwijs bedrijf op hydrauliek gebied. We benaderen de traditionele markt op innovatieve wijze. In onze webshop verkopen we losse componenten en geassembleerde slangen in heel Nederland en België. Duitsland is een aankomende markt voor ons.

KRANT > Technisch Commercieel ADVIES GRAFISCH ONTWERP KRANTEN OP MAAT

Verkoper Binnendienst

Je ondersteunt de verkoop en je onderhoudt nauw telefonisch contact met klanten voor de behandeling van orders en aanvragen. Je bent ook verantwoordelijk voor het afhandelen hiervan en je geeft technisch advies. Je hebt feeling met de hedendaagse webshop wereld. >>

... bezoek onze website voor de volledige omschrijving

www.hydrotek.nl ZUNDERT TEL 076 599 8111

info@hydrotek.nl

UWKRANT@VORSSELMANS.NL

tanteLouise-Vivensis

Hoogwaardige zorg vraagt de allerbesten! Met een compleet dienstenpakket op het gebied van verzorging & verpleging, (begeleid) wonen, thuiszorg en aanvullende dienstverlening biedt Stichting tanteLouise-Vivensis zorg op maat in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. Hoogwaardige zorg die steeds boeiender, omvangrijker, intensiever en complexer wordt en die op alle vlakken behoefte heeft aan professionals die hun vak verstaan. Elke schakel binnen tanteLouise-Vivensis is belangrijk. Niet alleen in het directe, primaire zorgproces maar evenzeer in de ondersteunende, dienstverlenende afdelingen. Om de kwaliteit op al die onderdelen te verhogen en de samenhang tussen de verschillende departementen te versterken is er recent een structuurwijziging doorgevoerd. Naast een herschikking heeft dit ook geleid tot de creatie van een aantal nieuwe functies.

Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste en bekwame kandidaten voor de volgende vacatures: Bent u nieuwsgierig geworden naar onze organisatie en de mogelijkheden die wij bieden om in dit traject van vernieuwing en verbetering een prominente rol te spelen, kijk dan voor de volledige beschrijving van de vacatures op onze site: www.tantelouise-vivensis.nl Welkom!

m/v

t4FDSFUBSJT3BBEWBO#FTUVVS t-PDBUJFNBOBHFS(FSJBUSJTDIF3FWBMJEBUJF t.BOBHFS.BSLFUJOH 13$PNNVOJDBUJF t.BOBHFS10 t.BOBHFS'BDJMJUBJSF%JFOTUWFSMFOJOH t.BOBHFS$MJ¹OUFOTFSWJDFCVSFBV t1SPKFDUNFEFXFSLFS4PDJBMF.FEJB t.FEFXFSLFS13$PNNVOJDBUJF t1SPKFDUMFJEFS;PSHFO*OOPWBUJF t1SPKFDUMFJEFS4DIFJEFO8POFOFO;PSH t1SPKFDUMFJEFS%JWFSTJUFJU


Kijk op action.nl voor de folder

PASEN JERSEY STRETCH

EINHELL MULTIFUNCTIONEEL

UITZOEKEN

90x200 cm

PDFKLQH NDQVFKXUHQ VFKUDSHQVQLMGHQ ]DJHQHQUHQRYHUHQ onmisbaar voor elke doe-het-zelver!

Â&#x2021; VWRQHORRN Â&#x2021; 596JOD]HQERO FRORXUFKDQJLQJ Â&#x2021; YRJHO FRORXUFKDQJLQJ

GEREED SCHAP H[WUDYHHO]LMGLJH

90x220 cm

2.59 3.49 180x200 cm 4.29 180x220 cm 4.59 140x200 cm

KINDER

SNEAKER SOKKEN GLYHUVHNOHXUHQ

2.49

HQGHVVLQV PDWHQ

PXOWL ZAAG BLADEN

4.99

BICYCLE GEAR

FIETS HELM ELHGWEHVFKHUPLQJ

29.95

YRRUGLYHUVHDFWLYLWHLWHQ ]RDOVILHWVHQRIVNDWHQ gekeurd volgens EN 1078

3 PA A R GDPHVKHUHQ SNEAKER SOKKEN PDWHQ 3 PAAR

1.29

1.39

BLUE WONDER

ALLES REINIGER RIEDGNDPHUUHLQLJHU RINHXNHQHQ LQWHULHXUUHLQLJHU

7HFKQR KABEL SLOT FP LQFOKRXGHUHQWZHH VOHXWHOV

2.39

SIERSMEEDWERK

4.79

TUIN WANDREK 34,5x30x12 cm

(OGHUV 

KEUKENLADE/KAST

ANTI SLIPMAT URO[FP

1.49

WUDQVSDUDQW PDNNHOLMNRS PDDWWHNQLSSHQ

38,5x35x15,5 cm

3.29 4.89

41,5x39,5x19 cm

HONIG HARTIGE

2.49

MAALTIJD SAUS GLYHUVHVPDNHQYRRU NLSRIJHKDNW JUDP

0.46

2.49

%(5*(123=220Â&#x2021;.DVWDQMHODDQ %5('$Â&#x2021;7UDPVLQJHO &+$$0Â&#x2021;%DDUOHVHZHJ ',17(/225'Â&#x2021;5DDGKXLVSOHLQD

(77(1/(85Â&#x2021;0DUNW *,/=(Â&#x2021;6WHHQDNNHUSOHLQ .$$76+(89(/Â&#x2021;+RRIGVWUDDW 2267(5+287Â&#x2021;$UHQGVKRI

BIG SHIRT GLYHUVHNOHXUHQHQSULQWV

GDPHV NACHT HEMD VSDJKHWWLEDQGMHV PDWHQ6;;/

3.99

ZWART ZINKEN

YLHUNDQW

(OGHUV 

BASIC

VERF KWAST rond nr. 6 rond nr. 10

1.00 266(1'5(&+7Â&#x2021;'H%URXZHULM 5,(/Â&#x2021;'RUSVWUDDWD 5,-6%(5*(1Â&#x2021;6W%DYRVWUDDW 5226(1'$$/Â&#x2021;%RXOHYDUGI

3.29

PLANTEN BAK [[FP

rond nr. 8

2 VO O R GLYHUVHNOHXUHQ ANTI SLIPMAT URO[FP

DAMES

2.29

PDWHQ6;;/

]ZDUWPHWDDO leuk aan de muur of schutting!

75 0 M L

SOLAR TUINLAMP keuze uit:

rond nr. 12 rond nr. 14 rond nr. 16 rond nr. 18

0.39 0.49 0.55 0.69 0.79 0.99

6.99 0.35

7,/%85*Â&#x2021;7URXZODDQ 7,/%85*Â&#x2021;'--LWWDVWUDDW :$$/:,-.Â&#x2021;,UHQHVWUDDWD =(9(1%(5*(1Â&#x2021;=XLGKDYHQD

=HWHQGUXNIRXWHQYRRUEHKRXGHQ$DQELHGLQJHQJHOGHQYDQ]RWP]DLQ1HGHUODQGVHILOLDOHQ

HOES LAKEN SHUVRRQV

DW_20130320  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you