Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

O P L AG E :

W O E N S D R E C H T S E

13 MAART 2013 WEEK 11

Uitgeverij

9800

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

I

Te l .

SPORT

599

8 111

KERKELIJK NIEUWS

Volg ons via twitter: @WoensdrechtsBode

BOUW ZORGCOMPLEX BRADFORDSTRAAT PUTTE BEGONNEN

076

THEEKOEPEL MATTEMBURGH IN DE STEIGERS

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

AUTOKIEVIT UW RENAULT-DEALER NU OOK IN BERGEN OP ZOOM WWW.AUTOKIEVIT.NL

ABRAHAM DE HAANSTRAAT 9, TEL. (0164) 23 69 52

Nog geen besluit over dorpsmanagers

Politie waarschuwt voor wildklemmen

WOENSDRECHT - Pas eind dit jaar neemt het Woensdrechtse gemeentebestuur een besluit over het al dan niet aanstellen van een dorpsmanager. Dat heeft de gemeente via een persbericht laten weten, na de commotie die was ontstaan door een interview met wethouder Vic Huijgens in een regionale krant. “Tijdens het interview heb ik enthousiast mijn persoonlijke mening weergegeven. We zijn als college echter nog aan het brainstormen over de wijze van invulling en de voors en tegens aan het afwegen”, aldus wethouder Huijgens. Het college verwacht niet eerder dan eind dit jaar meer duidelijkheid te krijgen over de komst van de dorpsmanagers.

OSSENDRECHT - Op twee locaties in Ossendrecht zijn afgelopen dagen wildklemmen aangetroffen. In beide klemmen zat een konijn bekneld. De dieren zijn door de dierenambulance opgehaald en uit hun lijden verlost. De eerste melding kwam binnen op zaterdag 2 maart. Het ging om een klem in de Dennenlaan, met daarin een nog levend konijn. Enkele dagen later kreeg de politie een melding uit Het Hoefke. Ook daar zat een nog levend konijn in een zelfde soort klem. De politie vermoedt dat er meerdere klemmen zijn geplaatst en wijst op het gevaar die deze klemmen in woonwijken kunnen vormen voor honden of spelende kinderen.

Vleermuis verschuilt zich in mobiele wc

Commissaris ontvangt profielschets

OSSENDRECHT - Het was voor de vrouwelijke personeelsleden van het aannemersbedrijf dat glasvezel in de gemeente Woensdrecht aanlegt even schrikken, toen zij vorige week een bezoekje aan de mobiele toilet brachten. Aan het plafond had een dwergvleermuis een mooi plekje gevonden om te gaan slapen. Omdat het om een beschermde diersoort ging, schakelde het bedrijf Leo dan Heijer, gemeentelijk contactpersoon van de vleermuizenwerkgroep in. Hij wist het beestje met zachte hand te verwijderen. In zijn werkkamer begon het diertje meteen te drinken en vloog daarna een ererondje. Het dier is in de avonduren uitgezet.

Bijdrage platform voor Oranjefeest WOENSDRECHT - Het Woensdrechtse dorpsplatform heeft besloten om het Oranjefeest in het dorp financieel te ondersteunen. Op zondag 28 april wordt er voor één dag een Oranjekermis gehouden voor de jeugd. De organisatie daarvan ligt in handen van de Stichting Jaarmarkt Woensdrecht. Dankzij het dorpsplatform krijgt de Woensdrechtse jeugd één euro korting op een kaartje van elke attractie. Het platform stelt in totaal 250 kaartjes beschikbaar. Die kunnen op de dag zelf worden afgehaald op de kermis op het dorpsplein. Daarnaast is er die dag een Oranjebraderie met vele kramen. Die begint om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

HOOGERHEIDE - Op de eerste lentedag van het jaar werd in de gemeente Woensdrecht meteen al het warmterecord verbroken. Het kwik kwam op dinsdag 5 maart boven de 16 graden uit, terwijl het oude record voor die dag op 13,7 graden stond. Het lentezonnetje betekende ook genieten voor de natuurliefhebber. De lente bracht een serene rust over het natuurgebied Kortenhoeff. LEZERSFOTO BERTUS ARS

Gemeenteraad krijgt drie scenario’s voorgelegd

Flinke besparing op Wmo WOENSDRECHT - Als het aan het Woensdrechts gemeentebestuur ligt, wordt er de komende tijd flink gesneden in de kosten voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De opinieraad Samenleving buigt zich donderdag 14 maart over drie scenario’s die het college heeft opgesteld en variëren van een besparing van 267.473 euro tot 782.465 euro. In de meest vergaande variant wordt er op alle vlakken gesneden en zal de impact voor de burger groot zijn, maar kan de gemeente wel in één keer de meerjarenbegroting tot en met 2016 sluitend krijgen. DOOR RIA VAN MEIR In opdracht van de gemeente Woensdrecht heeft het bureau Deloitte de mogelijkheden tot besparing op de Wmo onder de loep genomen. Dat heeft geresulteerd in een vijftigtal bezuinigingsopties, variërend van een eigen bijdrage voor het gebruik van een scootmobiel tot strengere controles op het Persoonsgebonden Budget (PGB) en het aanscherpen van de protocollen voor het gebruik van huishoudelijke hulp. De besparingen zijn nodig, omdat de gemeente te maken heeft met een verwacht tekort van 292.473 euro in 2014 op de Wmo. Dat bedrag is ook meteen het minimum dat het college wil besparen op de sociale voorzieningen. In de eerste variant die de gemeenteraad voorgelegd krijgt, wordt het bedrag afhankelijk gemaakt van de verwachte financiële tekorten. Deze variant geniet de voorkeur van het gemeentebestuur, omdat er een

directe relatie is tussen het tekort en de bezuiniging en de besparingen zodoende ook uit te leggen zijn aan de burger. Nadeel is wel dat bij een oplopend tekort nieuwe bezuinigingen nodig zijn en de gemeente daardoor telkens opnieuw afwegingen moet maken. Keuzes In een tweede variant krijgt de gemeenteraad de keuze om te kiezen voor een bezuinigingspakket, waarbij vooral wordt bezuinigd op het gebruik van een scootmobiel, de kosten voor huishoudelijke hulp beperkt worden en er strenge controles op het PGB komen. Dat moet een besparing van 292.473 euro opleveren. Ook hier wordt er niet meer bezuinigd dan nodig is, maar koppelt de gemeente de besparingen los van het tekort. Net als bij de eerste variant bestaat het risico dat er op termijn meer bezuinigd zal moeten worden. Bovendien worden moeilijke keuzes als gevolg van de transitie van de

begeleiding van de AWBZ vooruitgeschoven. Die keuzes worden wel gemaakt in het zwaarste pakket, waarbij de gemeente bijna acht ton kan besparen. Enkele maatregelen die daarbij genomen worden, beperken het gebruik van de Wmovoorzieningen voor individuele gebruikers in. Zo wordt er voorgesteld om een ‘pool’ op te zetten voor scootmobiels of transportrolstoelen bij wooncomplexen voor ouderen. Ook kan de gemeente een maximum van 600 strippen tegen Wmo-tarief bij gebruik van de Deeltaxi instellen en het vervoer van een scootmobiel via de Deeltaxi voorkomen. Het zwaarste scenario zorgt ervoor dat Woensdrecht de komende jaren er een financieel gezien een stuk gezonder voor komt te staan, maar de impact ervan zal groot zijn. De opinieraad Samenleving buigt zich donderdag 14 maart over de drie geschetste varianten, zodat de gemeenteraad op 28 maart definitief kan stemmen over de scenario’s.

WOENSDRECHT - Wim van de Donk, de Brabantse commissaris van de koningin, reist op dinsdag 19 maart naar de gemeente Woensdrecht af om de profielschets voor de nieuwe burgemeester in ontvangst te nemen. Dat gebeurt tijdens een speciale extra raadsvergadering die om 20.30 uur begint. In de profielschets staan de belangrijkste eisen en wensen waaraan de opvolger van Marcel Fränzel moet voldoen. De fracties krijgen daarbij nog de gelegenheid om accenten te leggen op de vastgestelde schets. Daarna is het aan de commissaris om zijn opvattingen over de profielschets te geven. Ook zal hij een toelichting geven op de te volgen procedure.

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW. INTERNETBODE.NL

Zie onze advertentie elders in deze krant


Het Grote Ouderzorgdebat

De Ouderenzorg raakt in de knel! Het Grote OuderenZorgdebat

Zaterdag 16 maart van 10.00 tot 12.30 uur Waar? Vestzaktheater Het Zwijnshoofd Moeregrebstraat 18 De zorg aan ouderen komt ernstig in het 4611 JC Bergen opgedrang. Zoom

De zorg aan ouderen komt ernstig in het gedrang. De zorg wordt aan alle kanten uitgekleed. Het resultaat: Verzorgingshuizen worden gesloten, wonen en De zorg wordt aan alle kanten uitgekleed. Het resultaat: zorg worden losgekoppeld en de WMO en de AWBZ veranderen ingrijpend. Verzorgingshuizen worden gesloten, wonen en zorg wordt

Gaenvoor meer info en inschrijving losgekoppeld de WMO en de AWBZ veranderen ingrijpend.

Als u zich ook ernstige zorgen maakt over de Ouderenzorg kom dan naar Het Grote Ouderenzorgdebat. Discussieer mee, stem mee en spreek met de verantwoordelijken: wethouders, zorgverzekeraars, ouderenorganisaties. Meng u in het gesprek over bedreigingen en oplossingen. Kom, want de toekomst van de Ouderenzorg staat op het spel.

Uw krant is bij uitgeverij De Bode in uitstekende handen

Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden: Tel. 076 599 81 11 | www.internetbode.nl

Belgische gediplomeerde en erkende tandprotheticus

LUC GILLEMOT Korte Bosstraat 11 4611 MA Bergen op Zoom Tel. 0164 - 23 00 10 info@tppgillemot.nl

Wouwbaan 2 4631 KM Hoogerheide Tel. 0164 - 66 08 78 www.tppgillemot.nl

* Reparaties, aanpassingen en vernieuwing van gebitsprothese * Implantaatprothese (klikgebit) * Gratis advies * Op reparaties kan gewacht worden * Vergoeding door alle ziektekostenverzekeraars Openingstijden

Openingstijden

Bergen op Zoom:

Hoogerheide:

ma wo: 14.00 - 17.00 uur

ma wo vr 8.30-13.00 uur

di do: 8.30 - 13.00 uur vvr: 14.00 - 16.00 uur

di-do: 14.00-17.00 uur

HKZ gecertificeerd Lid ONT B103

Behandeling na afspraak

KLEUR JE HUIS MET WERU KUNSTSTOF KOZIJNEN TIJDELIJK GRATIS KLEUR ÉN MAAR 6% BTW* *VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

Vestiging Etten Leur Vosdonk 4 4879 NC Etten-Leur Tel. 076-5032800

www.kumasol.nl

Vestiging Yerseke Kreeft 6a 4401 NZ Yerseke Tel. 0113-574173

naar www.tanteLouise-Vivensis.nl.

Als u zich ook ernstige zorgen maakt over de Ouderenzorg kom dan naar Het Grote Ouderenzorgdebat

Welkom!

Discussieer mee, stem mee en spreek met de verantwoordelijken: wethouders, zorgverzekeraars, ouderenorganisaties. Meng u in het gesprek over bedreigingen en oplossingen. Kom, want de toekomst van de Ouderenzorg staat op het spel.

ROLLUIKEN VERLAGEN UW ENERGIEKOSTEN De isolatie van rolluiken zorgt ervoor dat de warmte in huis blijft, hierdoor daalt uw energierekening. Rolluiken maken het u aangenaam!

Zuidstraat 11, Ossendrecht Tel.: (0164) 67 21 33 GSM: 06 - 53 25 21 63

WWW.KJSROLLUIKEN.NL

Showroom op afspraak open.


ACTUALITEIT

Vijftien woonzorgeenheden voor begeleid wonen

Bouw woonzorgcomplex Bradfordstraat begonnen PUTTE - Aan de Bradfordstraat in Putte is een begin gemaakt aan de nieuwe woonvoorziening voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Daarmee gaat een belangrijke wens van een ouderinitiatief uit Putte om hun kinderen dichtbij huis te kunnen verzorgen in vervulling. Een woordvoerder van Woningstichting Woensdrecht, dat samen met zorgverlening Stichting Amarant het project ontwikkelt, verwacht dat de nieuwbouw begin volgend jaar gereed zal zijn. DOOR RIA VAN MEIR Het idee voor het woonzorgcomplex voor begeleid wonen in afkomstig van de inwoners van Putte zelf. Een groep ouders nam het initiatief om zich hard te maken voor een vorm van begeleid wonen in eigen dorp. Voorheen moesten kinderen daarvoor vaak verhuizen naar Bergen op Zoom of Roosendaal. Niet alleen de afstand was voor de ouders een bezwaar, ook het feit dat hun kinderen uit een vertrouwde leefomgeving weg moesten, stootte hen tegen de borst. De ouders vonden bij zorgverlener Amarant een luisterend oor. De stichting besloot daarop samen met Woningstichting Woensdrecht het idee verder uit te werken. Politiebureau In overleg met de bevolking is gekozen om het nieuwe wooncomplex te ontwikkelen op de locatie van het voormalige politiebureau op de hoek van de Bradfordstraat en Sint Dionysiusstraat, nabij het Tervoplein. “Die locatie hadden de bewoners zelf aangedragen tijdens een informatieavond”,

weet Koen van Haaren van Woningstichting Woensdrecht. In totaal komen er vijftien wooneenheden verdeeld over drie bouwlagen. Ook is er ruimte voor twee gemeenschappelijke woonkamers en ondersteunende ruimten met berging. Parkeren gebeurt zoveel mogelijk op eigen terrein, waar zeven parkeerplaatsen zijn voorzien. De wooneenheden zijn bedoeld voor met mensen met verschillende beperkingen. Zij kunnen 24 uur per dag terugvallen op de zorg van Amarant. Omgeving De woningen worden in samenspraak met Amarant toegewezen. Volgens Rob van Uden van Amarant zijn er nog geen definitieve afspraken gemaakt met de belangstellenden. “We willen eerst afwachten hoe de bouw zich ontwikkeld. Wanneer de opleverdatum helder is, zullen wij ook de mensen benaderen voor het toewijzen van een woning.” Hoewel Amarant geen voorrang verleent aan mensen uit de gemeente Woensdrecht, verwacht Van Uden dat de meeste bewoners wel uit de directe omgeving van Putte zullen

Woningstichting Woensdrecht realiseert samen met Amarant een woonzorgcomplex op de locatie van het voormalige politiekantoor. FOTO HUMPHREY HEKHUIZEN

komen. “We doen dit vooral voor de mensen uit de omgeving, maar mogen officieel niet iemand weigeren op basis van woonplaats. De ervaring leert echter dat men toch vooral dichtbij huis zoekt naar een vorm van begeleid wonen. Wij merken nu al dat veel

mensen uit Putte, Ossendrecht en Huijbergen interesse hebben.” Bouw Deze maand is er een start gemaakt met de bouw van het woonzorgcomplex. Wanneer het gebouw opgeleverd zal worden,

staat volgens Van Haaren nog niet vast. “We hopen dit jaar zo ver mogelijk te komen met de bouw, maar het zal vermoedelijk niet lukken om het gebouw ook dit jaar daadwerkelijk af te krijgen. Waarschijnlijk kunnen we begin volgend jaar de eerste bewoners verwelkomen.

Aanwezigheid van vleermuizen en opnames voor Max maken renovatie bijzonder

Theekoepel Mattemburgh in de steigers HOOGERHEIDE - Het herstel van landgoed Mattemburgh gaat een volgende fase in. Na de restauratie van de Orangerie, de monumentale villa en de Chinese brug staat nu de theekoepel in de steigers. Samen met de bijbehorende ijskelder krijgt het theehuisje de komende weken een flinke opknapbeurt. Die is niet alleen bijzonder doordat de rustende vleermuizen niet gestoord mogen worden, maar ook omdat de restauratie dit najaar te zien is in het tvprogramma Max Monumentaal van Huub Stapel.

DOOR RIA VAN MEIR Van bovenop de steigers, die de theekoepel sinds woensdag aan het zicht onttrekken, is goed te zien dat onderhoud hard nodig is. De houten kap is op veel plaatsen rot en moet gedeeltelijk worden vervangen. Ook het zinkwerk en de goten zijn veelal nodig aan vervanging toe, evenals de ramen die gestraald worden en indien nodig voorzien worden van nieuw glas. “We proberen zoveel mogelijk originele delen te hergebruiken”, zegt Wessel Zonneveld. Hij is bouwcoördinator van Brabants Landschap, die beheerder en eigenaar van het landgoed is. Op de steiger liggen de genummerde platen al klaar om straks teruggeplaatst te worden. Kleuren Een verdieping lager is men vooral bezig met het afkrabben van het stucwerk. De bovenste stuclaag laat op diverse plaatsen los. Op de plaatsen die al vrij gekapt zijn, is goed te zien dat de laag eronder een andere kleurdekking heeft. Net als bij de restauratie van de villa in 2011 laat Brabants Landschap ook nu weer een kleurenonderzoek doen om de theekoepel terug te brengen in de originele kleurstelling. “Dat doen we ook voor de binnenkant. Het huidige imitatiemarmer is bij de laatste grote renovatie in 1993 aangebracht. Daaronder bevindt zich een nog mooiere marmerlaag. We zijn nu aan het bekijken of we de bovenste laag kunnen verwijderen om ook van binnen de koepel terug in de originele staat te brengen”, legt Zonneveld uit.

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

FOTO RIA VAN MEIR

www.internetbode.nl

De houten kap is op veel plaatsen rot en met gedeeltelijk vervangen worden.

Vleermuizen Onder de theekoepel bevindt zich een ijskel-

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PAGINA 3

der, waar vroeger ijs werd koel gehouden en vanuit daar naar de villa werd gebracht. Hoewel de kelder al jaren niet meer als zodanig in gebruik is, heeft het wel een nieuwe bestemming gekregen. Diverse vleermuissoorten, waaronder de baardvleermuis, watervleermuis, franjestaartvleermuis en de grote oorvleermuis, hebben er inmiddels hun onderkomen in gevonden. De ingang tot de kelder moet verstevigd worden, maar verder dan dat komen de bouwvakkers niet. “We hebben ze strikte instructies gegeven dat zij de kelder niet mogen betreden om de rust van de vleermuizen niet te verstoren. Ronald van Os, vleermuiskenner op het landgoed, houdt dat iedere dag voor ons in de gaten.” Daarnaast krijgt Brabants Landschap hulp van de Lions. Zij onderhouden de zichtlijnen vanaf het theehuisje, door de rododendronstruiken terug te snoeien. Opnames De renovatie van de theekoepel wordt nauwlettend gevolgd Huub Stapel met zijn tv-programma Max Monumentaal. Het programma én de restauratie worden mogelijk gemaakt door de BankGiro Loterij. Daarnaast krijgt Brabants Landschap nog een flinke subsidie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. “De eerste opnames zijn inmiddels al gemaakt, maar tussentijds volgen er nog meer”, zegt de bouwcoördinator. De serie Max Monumentaal wordt vanaf 3 september wekelijks op Nederland 2 uitgezonden. De renovatie van de theekoepel is dan al klaar. Zonneveld verwacht dat de laatste werkzaamheden eind mei worden afgerond. “Dan kan het theehuisje er weer dertig jaar tegenaan.”

Volg ons op Twitter: @WoensdrechtseBode.


MAGAZIJN

WOONWINKEL

O P RU I M I N HOUTEN V

OP = OP

Houten vloeren, laminaat, Duoplank en massieve vloeren zoals parket en planken voor uw woonkamer, keuken, slaapkamer, werkkamer, etc.

G ! LO E R E N Div va . p a

n 4 m 2 r ti tot 4 j e n 00 m 2

IJZEN R P M E D O B N N TEGE

.

G A D N É É S T H C SLE RT ALLE VLOERE

!

A A M 6 1 G A D R E T ZA 14.00 UUR VAN 7.00 TOT

DIRECT MEENEMEN, RESERVEREN NIET MOGELIJK. BETALING PINNEN + CONTANT OOK BEZORGING TEGEN VERGOEDING MOGELIJK

U bent van harte welkom op Buitenvest 52 - Bergen Op Zoom

Hoogerheide Sint-Lucasplein 4631 LH Hoogerheide hoogerheide@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Elke woensdag van 10.00 - 16.30 uur

Verzilver uw goud in ons mobiel kantoor! De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor. Goudwisselkantoor is eigendom van familie De Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor is geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs. Naast onze 21 kantoren door heel Nederland, kunt u nu ook terecht in één van onze mobiele kantoren. Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie.

Goudwisselkantoor d, zilver en munten • 25 jaar ervaring in gou jblijvende taxatie • een deskundige en vri k indien gewenst per ban • contante betaling of r de taxatie • discrete ruimte voo en van goud en zilver • advies in het belegg


ACTUALITEIT

‘Het is erg leuk om mensen zo geïnteresseerd naar je te zien kijken’

Column

Putse voorleeskampioene Sophie van Dijk naar provinciale finale PUTTE -Op 23 februari won Sophie van Dijk uit Putte de gemeentelijke voorleeswedstrijd. Dat leverde haar een ticket op voor de Noord-Brabantse halve finale in Goirle op 2 maart. En ja hoor: ook daar was ‘onze’ Sophie de beste en dus gaat ze naar de grote provinciale finale!

Eugène de Kok

Naar de gallemiezen Quizvraag. Wat hebben onze economie, het voormalige staatsbedrijf PTT, Michael Boogerd en Noord-Korea met elkaar gemeen? Correct, ze liggen momenteel allemaal in de gallemiezen. Omdat ze het er zelf naar hebben gemaakt, zegt u? Klopt, maar er is meer. Eerst de economie. Het kabinet wil met iedereen praten over nieuwe bezuinigingen, maar de gesprekspartners moeten wel snappen dat het begrotingstekort niet boven de drie procent mag komen. Amerika komt niet in de buurt van die norm, maar de Dow Jones boekte vorige week wel record op record en er komen daar honderdduizenden banen per maand bij. Hier blijft bezuinigen het mantra. Nederland was en is immers het braafste jongetje van de klas. Wat waren we ook braaf toen we jaren geleden de postmarkt liberaliseerden. Nederland was er als de kippen bij. De voordelen? Ik ken ze niet. Terwijl buitenlandse postbodes in overheidsdienst bleven, werden zij hier de risee van de arbeidsmarkt. De directie dreigde hen op een gegeven moment zelfs allemaal te ontslaan. Nu weet niemand bij PostNL nog waar ie mee bezig is. Elke week ziet iemand wel een postzak in de plomp liggen, worden brieven zelden op tijd bezorgd en is de postzegelprijs hetzelfde als voor de liberalisering. Michael Boogerd gezien? Ook hij gebruikte … verrassing. Waar is de rest van het peloton, vraag ik me echter af. Philippe Gilbert, Paolo Bettini en meneer Indurain … wanneer horen we jullie dopingverhalen? Waar Nederlandse coureurs met bosjes bekennen, blijft het in België, Italië en Spanje muisstil en wordt lachend naar onze brave, bekennende renners gekeken. Kim-Jong Un ziet er met zijn bolle wangetjes dan wel uit als het braafste jongetje van de klas, maar is dat allerminst. Vorige week zette hij de internationale verhoudingen op scherp en dreigde zelfs met een nucleaire aanval op Amerika. Op het leger na is het land naar de gallemiezen en komen Kim-Jong Uns voortdurend saluerende en eeuwige trouw belovende onderdanen om van de honger. Dan neem ik de belabberde economie en posterijen en de krokodillentranen van wielrenners graag op de koop toe. Wat hebben we het hier goed.

Lekker hangend in de stoel of in bed, lezen kan Sophie overal. Voorlezen doet ze thuis vooral voor haar broertje. FOTO JOSÉ VAN DER WEGEN

DOOR JOSÉ VAN DER WEGEN

Colofon Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089 Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Woensdrechtse Bode Woensdrechtse Bode Redactie Ria van Meir Correspondent José van der Wegen Acquisitie Eduard van Elsacker Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 15.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 13.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111

W E E K B L A D

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 11 De oplossing van deze puzzel is in week 12 te vinden op www.internetbode.nl

De boeken waaruit Sophie heeft voorgelezen, heeft ze steeds zelf gekozen. Ook de voorgedragen passages uit de boeken koos ze zelf uit. “In Hoogerheide las ik voor uit Oom Willibrord van Jan Terlouw, maar in Goirle koos ik voor een ander boek. Dat werd ‘Ik, Ik’ van Mirjam Oldenhave. Ik had expres gekozen voor een spannend stukje met veel dialogen, waarbij er niet in de ik-persoon werd gesproken maar door meerdere personen. ‘Ik, Ik’ gaat over Julia die bij haar vader woont. Haar moeder is gestorven toen Julia werd geboren. Op een dag hoort ze haar vader zeggen, dat als alles goed was gegaan bij de geboorte, het gezin had bestaan uit twee ouders en twee kinderen. Dat doet Julia vermoeden dat ze nog een broer of zus ergens moet hebben. Het stukje dat ik voor heb gelezen gaat over het moment dat Julia aan haar vader vraagt via een potje Scrabble of ze er één van een tweeling is.” Spanning Een goede voorlezer bouwt spanning op in de voordracht en brengt het verhaal over. Sophie blijkt daar een ster in te zijn, want volgens haar vader en moeder hing het

publiek aan haar lippen. Dat kwam wellicht ook door het feit dat Sophie haar boek dicht deed op het moment suprême, het moment dat de vader van Julia openheid van zaken wilde geven.

‘Ze vonden het jammer dat ik klaar was met voorlezen’ “Ik houd van spannende verhalen en vind het leuk dat ze bij het voorlezen je allemaal zo geïnteresseerd aan zitten te staren. Ik zag dat veel mensen het jammer vonden dat ik klaar was met voorlezen. Ze keken me aan van ‘Stop je nu al? Nu weten we niet hoe het verhaal verder gaat.’ Dat vond ik erg leuk om te zien, misschien wel het leukste van alles.” Stem Maar om spanning over te brengen moet een voorlezer ook over een goede stem beschikken. “In Goirle was ik de enige waarbij de jury zei dat ik een hele mooie stem had en ontspannen was gaan zitten. Ook vonden ze dat ik een goed stukje had uitgekozen om voor te lezen.” Lezen, maar

ook gedichten schrijven, is iets wat Sophie graag doet. “Het leukste aan boeken vind ik dat je een verhaal in je hoofd kunt afspelen in eigen beelden, alsof je naar een filmpje kijkt.” Dat inbeeldingsvermogen, de subtiliteit van haar stem en de keuze van het stukje leverde haar in Goirle de winst op. Nu mag ze naar de Noord-Brabantse finale in het Chassé-theater in Breda op vrijdag 19 april. “Het zal een aparte schooldag worden. In de ochtend hebben we gewoon school, maar de hele klas en nog 16 mensen mogen ‘s avonds mee naar Breda. Samen met Wendy van de bibliotheek zal ik nog een boek gaan uitzoeken, want ik moet nu gaan voorlezen uit een ander boek. En dan moet ik nog een stukje kiezen. Het is allemaal erg spannend, maar erg leuk.” Nieuwsgierig geworden naar de voorleeskunsten van Sophie, leest Sophie ook voor mij de betreffende passage voor. En net als alle andere toehoorders in Goirle hang ook ik aan haar lippen. En inderdaad, op het moment dat het spannend wordt, sluit ze haar boek, mij in volle verwachting achterlatend. Dat belooft wat, straks, in Breda!

Gemeentewinnaars op 20 maart bekendgemaakt

Zes lokale initiatieven Kroonappels WOENSDRECHT - Zes projecten in de gemeente Woensdrecht dingen mee naar de Kroonappel; een actie van het Oranje Fonds ter gelegenheid van de kroning van prins Willem-Alexander. De leukste, mooiste en succesvolste initiatieven op het gebied van jeugd, buurt of helpende hand maken daarbij kans op een prijs van maar liefst 50.000 euro. Dit weekend kan er gestemd worden op de zes Woensdrechtse initiatieven. DOOR RIA VAN MEIR

© www.sudokusite.eu

Prins Willem-Alexander en prinses Máxima zijn al vanaf het begin het beschermpaar van het Oranje Fonds, een organisatie die zich inzet voor sociale initiatieven. Jaarlijks worden er Appeltjes van Oranje uitgereikt aan bijzondere projecten die bijdragen aan de sociale samenhang in een buurt of wijk. Dit jaar geeft het Oranje Fonds wel heel bijzondere Appeltjes weg, want de drie beste initiatieven op het gebied van jeugd, buurt en helpende hand ontvangen een bedrag van 50.000 euro. De winnaars wordt op 18 april bekend gemaakt. Maar voor het zover is, vindt eerst de gemeenteverkiezing plaats. Daarvoor kan op 15, 16 en 17 maart gestemd worPAGINA 5

den via www.kroonappels.nl op deelnemers in de drie categorieën. De gemeentewinnaars worden woensdag 20 maart bekend gemaakt. Helpende hand De meeste deelnemers uit de gemeente Woensdrecht hebben zich aangemeld voor de categorie ‘helpende hand’. Onder hen zijn twee organisaties die zich inzetten om mensen met een beperking een leuke dag of week te bezorgen, te weten: Herwonnen Levenskracht en de Stichting Happynezz. Ook de Stichting Walk for Sophia dingt mee naar de gemeenteprijs in de categorie ‘helpende hand’. De wandelaars vertrekken op witte donderdag weer naar Parijs

voor hun wandelversie van de Roparun om geld in te zamelen voor het Sophia Kinderziekenhuis. Ook de EHBO-vereniging uit Hoogerheide dingt mee naar de prijs, en wel op drie fronten. In de categorie ‘helpende hand’ heeft de vereniging zich aangemeld om aandacht te vragen voor de helpende hand die de EHBO in hulpverleningssituaties geeft. Met het project om van Hoogerheide een 6 minutenzone te creëren doet de vereniging mee in de categorie ‘buurt’ en de acties voor het betrekken van de jeugd bij de EHBO is aangemeld voor de categorie ‘jeugd’. In die laatste twee categoriën is de EHBO overigens de enige deelnemer. Meer informatie: www.kroonappels.nl.


KORT BEDRIJVIG

Oorlogshistorie in de gemeente Woensdrecht

Oorlogsmuseum Ossendrecht biedt Reggefiber steunt actie 538 voor War Child toegang tot verleden WOENSDRECHT – Reggefiber, het bedrijf dat glasvezel aanlegt in Nederland,

OSSENDRECHT - De meeste mensen kennen het ‘grote’ Oorlogsmuseum in Overloon wel, maar wist u ook dat in de steunt de actie ‘538 voor War Child’. Voor ieder afgenomen glasvezelabonneeigen gemeente Woensdrecht een oorlogsmuseum te vinden is? Oorlogsmuseum Ossendrecht aan de Putseweg ment wordt tijdens de actieperiode van 1 tot 30 maart € 12,- gedoneerd aan War 60 herbergt tal van herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog en is zeker een bezoekje waard. Child. Daarmee krijgt een verlaten oorlogskind kans op een veilig bestaan. Honderdduizenden kinderen raken door oorlogsgeweld gescheiden van hun ouders. Veel van deze oorlogskinderen worden uitgebuit als huisslaaf, prostituee of kindsoldaat. War Child helpt verlaten oorlogskinderen, komt voor ze op, en zorgt ervoor dat ze op een veilige manier weer kind kunnen zijn. Zodat ze hun nare ervaringen kunnen verwerken en een betere toekomst kunnen opbouwen. Daarom steunt Reggefiber samen met verschillende serviceproviders War Child. Voor ieder nieuw glasvezelabonnement wordt tijdens de actieperiode van 1 tot 30 maart € 12,- gedoneerd aan War Child. Daarmee wordt een verschil gemaakt voor duizenden verlaten oorlogskinderen. Op www.eindelijkglasvezel. nl wordt dagelijks de stand gecommuniceerd van het totaal aantal oorlogskinderen dat met glasvezel gesteund wordt. Alle inschrijvingen voor een glasvezelabonnement gedurende de actieperiode tellen mee. Inschrijven kan online, bij de serviceproviders of in het glasvezelservicepunt. Het glasvezelservicepunt is gevestigd in de Primera aan de Raadhuisstraat 98 in Hoogerheide. Inwoners van Woensdrecht kunnen kiezen voor glasvezel door een abonnement voor tv, internet en telefonie af te sluiten bij Concepts, KickXL, KPN, Lijbrandt, OnsBrabantNet, Solcon, Tele2, Vodafone en XS4ALL, de serviceproviders in Woensdrecht. Meer informatie over Reggefiber, de mogelijkheden van glasvezel en de actie ‘met glasvezel steunt u 538 voor War Child’ is te vinden op www.eindelijkglasvezel.nl/woensdrecht. www.eindelijkglasvezel.nl/woensdrecht

Junioren wedstrijd te Outrijve WOENSDRECHT - Danos Gerritsen heeft in Outrijve de junioren wielerkoers gereden. Hij behaalde daar een twaalfde plaats.

De Gemeente Woensdrecht heeft veel te danken aan Canadese militairen, die uiteraard niet ontbreken in het museum van Jan en Janneke de Jonge. FOTO: JOSÉ VAN DER WEGEN

DOOR JOSÉ VAN DER WEGEN Het Oorlogsmuseum Ossendrecht is eigendom van Jan en Janneke de Jonge. “We wonen hier nu zo’n negen jaar aan de Putseweg 60. Dit pand is hier vooral bekend als het voormalige Katholiek Militair Tehuis behorende bij de Koningin Wilhelminakazerne. Toen we het kochten was het gebouw bewoond, maar moest er wel veel aan gedaan worden. Het is echter een ideaal pand voor de verzameling die ik in al die jaren heb opgebouwd”, aldus Jan. Helmen “Al toen ik een kleuter was begon ik met verzamelen. Mijn ouders waren niet zo blij met mijn verzameling, want tijdens de oorlog hadden zij te maken gehad met een inkwartiering van de Duitsers. Daarnaast werd in de oorlog ons huis in puin geschoten, dus je snapt dat mijn ouders helemaal niets moesten hebben van mijn verzameling. Ik vond het echter heel erg interessant.” De verzameling van Jan lag uiteindelijk zelfs aan de basis van zijn huwelijk met Janneke, die hij had ontmoet op de Kweekschool. “Hij vroeg of ik naar zijn helmen wilde komen kijken. Ik dacht nog ‘Wat moet ik met die helmen?’ Ik vond er niet veel aan, maar het één leidde toch tot het ander”, aldus Janneke.

Verhuizen Toen Janneke en Jan gingen trouwen, ging de verzameling mee, al groeide deze verder en verder met de jaren. “We kwamen uiteindelijk in het Zeeuwse Sinoutskerke terecht, een gehuchtje bij Goes. Daar hadden we een boerderijtje waar we toen alles kwijt konden. Maar de schuur waar de spullen stonden raakte in verval en uitbouwen en renoveren was geen optie meer. Dus toen moesten we op zoek naar een andere locatie. Die vonden we in Ossendrecht, bij dit voormalige Katholiek Militair Tehuis.” Dat Jan en Janneke veel spullen hadden, bleek ook wel bij de verhuizing. “De huisraad hebben we in een vrachtwagen in één dag kunnen verhuizen, maar voor de verzameling hebben we een halfjaar lang, vier dagen in de week, heen en weer gereden.” Andere wereld Die enorme verzameling is dan ook de moeite waard. Wie het museum binnengaat waant zich in een andere wereld. Er staan ruim 120 poppen met een compleet oorlogstenue, er ligt, niet meer bruikbare, munitie en er zijn zelfs bunkers nagebouwd. Het Oorlogsmuseum Ossendrecht geeft de bezoeker inzicht in het Nederlandse oorlogsverleden, in het bijzonder het oorlogsverleden in Noord-Brabant en

Zeeland. Wie naar het museum gaat, kan er van op aan dat hij of zij een op maat gemaakte rondleiding krijgt. Het museum is immers op afspraak geopend. “Daarnaast wil een groep huisvrouwen natuurlijk een ander verhaal horen dan een groep mensen van de Explosieven Opruimingsdienst.” Het Oorlogsmuseum Ossendrecht wordt bijgestaan door een groep van zo’n 20 vrijwilligers. Er is echter behoefte aan specifieke kennis, met name op het gebied van fotografie, film en geluidstechniek, zodat de beleving in het museum nog verder vergroot kan worden. Mensen uit de regio met deze kennis mogen zich melden bij Jan de Jonge. Voor meer informatie of afspraken: 0164-674534 of www.oorlogsmuseumossendrecht.nl

Er gingen 47 vertrekkers van start en dertien reden er de wedstrijd uit.

Tijdens de omlopen van 7 kilometer bleek de regen en de kou er behoorlijk in te hakken. Gelukkig voor Danos was zijn conditie goed en kon hij zich goed handhaven. Wat uiteindelijk een mooie twaalfde plaats opleverde. Een mooi begin van dit nieuwe wielerseizoen.

Expositie van Mark Bal in Bibliotheek Hoogerheide

Glasschade?! Ruit stuk?! Supersnel Glasherstel

24 uu rs service

Bel gratis 0800 - 837 52 27

KORTE BERICHTEN HOOGERHEIDE Oud papier VV Meto: Op donderdag 14 maart haalt VV Meto oud papier op in de volgende straten: route 4: Huijbergseweg v.a. Lorentzstraat, Huigenstraat, Buys Ballotstraat, Keesomstraat, Gravesandestraat, K. Onnestraat, Oostlaan, Hugo de Grootstraat, Mickelersweg, Lindberghlaan, Sondermanlaan, Geyssendorfferlaan, Bleriotlaan, Verlengdeduinstraat, Fokkerlaan, Parmentierlaan, Smirnofflaan, Wouwbaan, Zandfort, Oudestee, Antwerpsestraatweg v.a. Vinkenakker, Steenstraat tot aan Scheldeweg en Antwerpsestraatweg even tot aan de Raadhuisstraat. Ook kan men inleveren bij de containers bij Jac. van Hoek, sportpark aan de Huijbergseweg.

ter Duinelaan 199, Ossendrecht. Reserveren kan via leongitaar@ gmail.com. Meer info: Leon Theuns, 0164-642619.

OSSENDRECHT Concert klassieke gitaar: Concerten op de klassieke gitaar in West Brabant! Dit nieuwe initiatief startte in oktober 2012 en bleek zo’n succes dat een vervolg zeker wenselijk was. Vandaar dat op zondag 17 maart het tweede concert plaatsvindt, ook in de kapel van de Volksabdij. Na Frank Lamm is het nu de beurt aan Roland Broux. Zondag 17 maart, aanvang 12.00 uur, O.L.Vrouw

PUTTE CDA-debat: afdeling Woensdrecht organiseert op donderdagavond 21 maart een openbare debatavond in De Biezen in Putte. Alle inwoners van Putte zijn van harte welkom hierbij aanwezig te zijn en mee te praten. De opzet van deze avond is dat de wethouder en de raadsleden van het CDA de kernpunten uit het verkiezingsprogramma 2010-2014 zullen toelichten. Aanvang 20.00u.

HUIJBERGEN Rommelmarkt: Na een jaar van inzamelen, veel uitzoeken en controleren houdt Stichting Rommelmarkt Huijbergen in het weekend van 16 en 17 maart weer de jaarlijkse rommelmarkt. De gehele opbrengst komt ten goede aan diverse kleinschalige goede doelen in binnen en buitenland, waardoor het geld voor 100% op de juiste plaats terecht komt. Openingstijden: zaterdag 13.00-17.00u en 19.00-21.00u; zondag 10.30-16.30u; MFC De Kloek, Prior Borrekensstraat 1, 4635 BW Huijbergen.

PAGINA 6

Schilderij van Mark Bal.

HOOGERHEIDE - In maart en april kunt u het creatieve werk van Mark Bal bewonderen in Bibliotheek Hoogerheide. Mark woont in Hoogerheide, is 19 jaar oud en heeft 10 jaar tekenles gevolgd. Op zijn 16de is daarmee gestopt. Momenteel studeert hij nog op het Zoomvliet College Studio in Bergen op Zoom. Hier volgt hij de opleiding podium -en evenemententechniek. Momenteel werkt hij als stagiaire bij de musical Annie en in zijn vrije tijd schil-

dert hij erg graag. Wat hij schildert is altijd anders en afhankelijk van hoe hij zich voelt of welke opdracht hij heeft. Maar over het algemeen houdt hij veel van kleur en vrolijkheid. De reden dat hij zijn schilderijen exposeert is omdat hij bij zijn vorige exposities veel leuke reacties heeft gehad. Mocht u zijn werk gezien hebben; hij vindt het altijd leuk om een reactie te ontvangen. Zijn e-mailadres is: markbal007@ hotmail.com. Kom zeker eens een kijkje nemen tijdens de openingstijden van de Bibliotheek.


0erhagen Taxatie & Adviesbureau

:2=ZDDUGHWHKRRJ" 7HYHHO2=%EHWDOHQ" %H]ZDDUVFKULIWWHPRHLOLMN" :LMKHOSHQXYHUGHUNRVWHORRV .LMNYRRUPHHULQIRUPDWLHRSRQ]HZHEVLWH RIQHHPFRQWDFWPHWRQVRS

Altijd goed. Altijd de voordeligste. Het beste gehakt van Nederland! BESTE *

Mager rundergehakt

KOOP

500 g

9HUKDJHQ7D[DWLH $GYLHV_3RVWEXV$9%HUJHQRS=RRP_7HO

T BES EST

www.verhagentaxatie.nl

GET

*

2.

99

*Bron: Consumentengids maart 2013.

B L IJ V E N D

Houdbare slagroom

VERLAAGD

200 ml

KofďŹ e cafeĂŻnevrij: 500 g: 3.59 2.99 KofďŹ e rood: 500 g: 2.89 2.69

Kantoor Voordeel.com

KofďŹ e goud

van 0.55

-12%

500 g

0.

49

1000m2 PROFESSIONELE MEUBELEN VOOR THUIS OF KANTOOR KORTING VAN STALEN DRAAIDEURKASTEN 50t/m80% Met 4 legborden

van de catalogusprijzen

NIEUW IN VERPAKKING

Let op: afhaalprijzen! (... maar wij hebben ook aflevermogelijkheden) Alle prijzen exclusief BTW.

van 125.- voor 80b x 38d x 178h

95.-

bureaus - kasten - stoelen - tafels

restantpartijen - showroommodellen - retourgoederen

IEDERE VRIJDAG 9-17 u. EN ZATERDAG 9-13 u. Atoomweg 1 Roosendaal - Tel. 06 27 18 58 63

Uitsluitend verkoop Ă contant. Pinnen mogelijk.

Algemene Kennisgeving

van 3.39

2.

99

Roomboter stroopwafels 480 g

v an 1.69

1.

59

g! rsaanbiedin Spectaculaire ve Vanaf donderdag 14-03-2013 *

Het dagelijks bestuur van WVS-groep heeft, op voorstel van het Landelijk Overleg Collectieve Arbeidsvoorwaarden (LOGA), besloten tot het wijzigen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) voor ambtenaren. De wijzigingen hebben betrekking op de wijziging van hoofdstuk 10d CAR (van werk naar werk aanpak bij reorganisatie), hoofdstuk 17 CAR (invoering individueel loopbaantraject), hoofdstuk 19 CAR (enkele technische wijzigingen) en de verplaatsingskostenregeling voor verhuisplichtige ambtenaren. De wijziging van hoofdstuk 10d gaat in per 1 april 2013, de overige wijzigingen met ingang van 1 januari 2013. De besluiten van het dagelijks bestuur liggen voor eenieder ter inzage op het bestuurssecretariaat van WVS-groep, Bosstraat 81 (4704 RL) Roosendaal. Het dagelijks bestuur van WVS-groep.

Snijbonen

Perssinaasappelen

500 g

2 kg

-48% v an 1.89

0.

99

* Versaanbieding geldig vanaf donderdag 14-03-13 t/m woensdag 20-03-13. %RVVWUDDW3RVWEXV%&5RRVHQGDDO 7HO)D[ (PDLOLQIR#ZYVJURHSQOZZZZYVJURHSQO

-50% v an 1.99

0.

99

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS


Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) opent drie nieuwe gebouwen

Logistieke hotspot vliegbasis krijgt vorm WOENSDRECHT – De vliegbasis van Woensdrecht groeit de komende jaren uit tot dÊ logistieke hotspot en hÊt onderhoudscentrum van de Koninklijke Luchtmacht. Het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) opende donderdag een nieuw gebouw voor avionica (vliegtuigelektronica), een kantorencomplex en een uitbreiding van het distributiecentrum. Die laatste gaat op termijn alle luchtmachtbases bedienen. In de nieuwe gebouwen worden de komende vijf jaar ook alle functies van de LCW-dependances in Dongen en Rhenen ondergebracht, goed voor zo’n 228 nieuwe arbeidsplaatsen op de Woensdrechtse basis.

accountantskantoor administratie- & belastingadvieskantoor

Belastingaangifte doen? Informeer vrijblijvend. %PZPVOFFEIFMQXJUIZPVS5BY3FUVSO $POUBDUVTGPSNPSFJOGPSNBUJPO XJUIPVUPCMJHBUJPO 3BWFMTUSBBUt9$#FSHFOPQ;PPN UFMtFNBJMDISJTU!WBOUJMCVSHCP[OM

Gemengde uitslagen bij Hotak ‘68 HOOGERHEIDE - Dames 1 heeft zichzelf weer terug op de kaart gezet door overtuigend te winnen van US 1. Marlotte Staps, Kimberley ’t Hooft en kopvrouw Mirella Madacki wonnen al hun partijen. Ook het dubbel was voor Hotak.

Vanuit het nieuwe distributiecentrum worden vanaf 2015 alle luchtmachtonderdelen bediend.

DOOR RIA VAN MEIR De centralisatie van het onderhoud op vliegbasis Woensdrecht komt voort uit een reorganisatie die aan het begin van dit millennium werd ingezet. Daarbij werd Woensdrecht aangewezen als dĂŠ logistieke hotspot binnen de luchtmacht. In 2009 leidde dat al tot de oplevering van het eerste deel van het distributiecentrum, waarin grote vliegtuigonderdelen worden opgeslagen. Sinds donderdag heeft het LCW ook de beschikking over een tweede ruimte waar al het kleine materieel uit de locatie Dongen zijn plek krijgt. “Het is de bedoeling dat deze ruimte stapsgewijs wordt ingericht, zodat in 2015 vanaf hier alle luchtmachtonderdelen worden bediend. Dan zal ook het groot onderhoud op de vliegbases van Leeuwarden, Volkel en Gilze-Rijen naar Woensdrecht verhuizenâ€?, weet Margot Aarden, woordvoerster van het LCW. Kwaliteit Ook het onderhoud aan de elektronica van F16’s en helikopters heeft vanaf nu een plaatsje op de vliegbasis. Het ultramoderne gebouw is helemaal voorzien op de

speciďŹ eke omstandigheden die nodig zijn voor de avionica. Zo zijn er enkele stooze ruimten voorzien, waarvoor de medewerkers ook speciale kleding moeten dragen. Andere ruimten zijn weer ingericht om te voorkomen dat er door aanrakingen elektrische ontladingen ontstaan, die schade kunnen aanbrengen aan de elektronica. Ook daar dragen de medewerkers speciale kleding, polsbandjes en schoenen.

‘Groot onderhoud luchtmacht vanuit basis Woensdrecht’ “We kijken streng toe op de kwaliteit. Er mag geen schroefje loszitten, want het gaat wel over mensen die je de lucht instuurt�, legt Max Reuser, een medewerker van avionica uit. Hamer Het avionica-gebouw is sinds november bemand door het personeel van de LCWafdeling in Rhenen. Die vestiging wordt in de loop van dit jaar afgestoten.

FOTO RIA VAN MEIR

Om toch de herinnering aan de Utrechtse basis te houden, werd bij de opening van het gebouw gebruik gemaakt van een hamer die verwijst naar de naam van het gebouw in Rhenen: Delm, dat staat voor depot elektronisch luchtmacht materieel. “Die hamer krijgt een plaatsje in het avionica-gebouwâ€?, zegt Aarden. Elbit In het gebouw is ook bovendien ook een ruimte ingericht voor de Amerikaans-IsraĂŤlische vliegtuigelektronicagigant Elbit Systems. Het bedrijf heeft een eigen hoek met eigen apparatuur, maar is gemachtigd om externe partijen aan te trekken die gebruik kunnen maken van de restcapaciteit van de teststations van het LCW. Daarnaast heeft het LCW nog een derde gebouw geopend, waarin alle kantoorfuncties zijn ondergebracht. Het laatste nieuwbouwproject omvat het onderkomen voor het onderhoud aan grondgebonden communicatiesystemen. Dat zal uiterlijk begin 2018 klaar moeten zijn. Dan verhuizen ook de laatste medewerkers vanuit Dongen naar Woensdrecht, zodat de centralisatie van het LCW dan een feit is.

Sophie Dijkers, Miranda Vroomen en Mariska Prinsen deden het minder goed in hun 2e divisie poule. Het werd een nederlaag tegen De Treffers 3. Sophie won weer al haar partijen en Miranda wist er ook ÊÊn te winnen. Mariska kwam niet tot winst. Vrijdag speelde Heren 1 thuis tegen TTC Middelburg 2, dit werd een nederlaag voor Hotak. Eric Kuijper won 2 partijen, Roald Vos en Ludo Gijsen kwamen niet tot winst. De dubbel was voor Hotak. In de 2e klasse speelde Hotak 3 een uitwedstrijd tegen The Back Hands 4. Het werd 5-5. Stefanie van Genegen won al haar partijen, Ton van Oevelen won er 1, Roland van den Heuvel kwam niet tot winst, de dubbel was voor Hotak. Hotak ’68 4 gaat strijden voor het kampioenschap. Ze wonnen met 8-2 van Tanaka 4 en zijn hiermee een plek gestegen. Ton Kommers en Edwin Kommers gaven geen punten weg. Simone Visser won verrassend 2 partijen. De dubbel ging naar Hotak. Donderdagavond speelde Hotak ’68 een uitwedstrijd tegen TCO ’78 3. Ook zij verdeelden de punten. Alfons Govers pakte 2 punten en Toon van Loon won er 1. Invaller Rudy van Leeuwen wist er ook 1 te winnen. De dubbel ging naar Hotak. Hotak ’68 6 heeft vrijdag gespeeld tegen Breda 4. Kevin Verboven won al zijn partijen. Nico van Wiltenburg en Cees Over-

beeke verloren er 2. Samen met de dubbel gingen er 8 van de 10 punten naar Hotak. Hotak ’68 7 speelde in Roosendaal tegen ODT-Klaverblad Verz. 9. Een nederlaag van 7-3 waarbij Jacques Tempelaars, Valerie Verkuijl en Danny Boogaart van dezelfde persoon wisten te winnen. In de 7e klasse bleek Tanaka 8 te sterk voor Hotak ’68 8. Alle punten gingen naar Tanaka. Gilda Knaven, Louis Minnebach en Ben Minnebach waren niet in staat om een punt te pakken. Jongens 1 moesten af reizen naar St.Hoger/TSB 3. Helaas konden ze niet naar huis met winst. Floris Dijkers won er 2 en Dennis Overbeeke 1. Davey Hu wist niet tot winst te komen. Floris en Dennis konden het dubbel binnen slepen. In de Junioren 3e klasse speelde Hotak ’68 2 een uitwedstrijd tegen Scaldina 1. Jelle Kuijper won al zijn partijen. Matthijs Hoogendoorn verloor er 1. Luc de Keijzer wist er geen te winnen. De dubbel was voor Hotak, einduitslag 4-6. Hotak ’68 3 speelde in Hulst tegen Reynaert 1. Ze speelde met 2e waarvan Sabine van Hoek een invaller was, zij wist geen punten te pakken. Kevin van Lakwijk won er ÊÊn, dus een 9-1 verlies. In de Aspiranten 4e klasse heeft Hotak ’68 4 wederom een winstpartij gespeeld. Dankzij de 3 gewonnen partijen van Roy de Nijs en Kim van hoek werd het samen met de dubbel 3-7 voor Hotak. Tim Nieuwlaat kwam helaas niet tot winst. Het 5e jeugd team van Hotak ’68 speelde ook een beetje thuis. Ze moesten naar Ossendrecht tegen TCO ’78 3. Helaas konden Evelien de Vries, Sanne de Vries en Eva Sebrechts geen potten winnen.

BEDRIJVIG NIEUWS Groothandel is gevestigd aan Postbaan 44

Sjerk Slagmolen breidt uit met groothandel in vloeren PUTTE - Sinds 2008 is Sjerk Slagmolen Wooninrichters actief in de gemeente Woensdrecht. Met zijn woninginrichtingwinkel in Putte heeft Sjerk Slagmolen zich altijd gespecialiseerd in raamdecoratie en vloerbekleding. Maar daar komt nu een extra dimensie bij: een groothandel in tapijt en vinyl pvc-vloeren. DOOR JOSÉ VAN DER WEGEN “In 1994 ben ik op 16-jarige leeftijd begonnen met werken voor Ben de Graaff Tapijt, waarna ik in 2004 voor mezelf ben begonnen als freelance stoffeerder en vloerenplaatser. In 2008 startte ik mijn eigen winkel in Putteâ€?, aldus Sjerk Slagmolen. “De winkel is gericht op de particulierenmarkt voor raamdecoratie en vloerbekleding, maar door de kennis en ervaring in de loop der jaren werden scholen, kinderdagverblijven, restaurants, bioscopen, winkels en kantoren ook vaste afnemers. In 2010 zette ik een vloerenimportbedrijf

op dat levert aan detaillisten en zzp’ers. Tevens betrad ik als geregistreerd aannemer de Belgische markt en genereerde ik ook hier groei. Nu is het tijd om nog een stap verder te gaan en te starten met Sjerk Slagmolen Tapijtgroothandel-project BV.� Groothandel Sjerk Slagmolen Tapijtgroothandel-project BV en pvc-vloerenimport is gevestigd aan de Postbaan 44 in Putte, het adres waar voorheen Houthandel De Postbaan gevestigd was. “Met de komst van de groothandel maak ik het mogelijk voor particulieren A-merken in tapijt, vinyl en pvc-vloeren te leveren tegen groothandelsprijzen. De vloeren zijn direct uit voorraad leverbaar, omdat ze op rol in de groothandel hangen. De Amerken die wij verkopen zijn onder meer Desso, Novilon, Bonaparte, Forbo, Moduleo en nog veel meer merken. De kortingen kunnen oplopen van 20 tot 70 procent. De particuliere klant kan in de groothandel de vloer direct zien en meenemen naar huis.

Thuisbezorgen behoort ook tot de mogelijkheden. Daarnaast kan de klant er ook voor kiezen om de vloer vakkundig door ons te laten plaatsen.� De collecties van de groothandel zijn ook online te bekijken via de website www.tapijtenvinyl.com. De website is een onderdeel van de groothandel en kent ook een webshop. Wooninrichting De groothandel aan de Postbaan 44 zal iedere zaterdag geopend zijn van 10.00 tot 14.00 uur. Daarnaast blijft de woninginrichtingwinkel aan de Antwerpsestraat 47 in Putte zeven dagen per week geopend. “Vanuit Sjerk Slagmolen Wooninrichters blijven we actief met deskundig advies en slagvaardig vakwerk op het gebied van woninginrichting. Met de groothandel er bij kan ik kwaliteit en prijs op een concurrerend niveau blijven aanbieden. Dat is een mooi vooruitzicht in een tijd waarin de crisis nog de boventoon voert. Ik zie de toekomst dan ook positief tegemoet.�

In de groothandel is het mogelijk voor particulieren om A-merken te kopen tegen groothandelsprijzen. FOTO JOSÉ VAN DER WEGEN

Sjerk Slagmolen Groothandel - Postbaan 44 - Putte - openingstijden 10.00-14.00 uur op zaterdag - www.tapijtenvinyl.com - Sjerk Slagmolen Wooninrichters - 0164-606918 PAGINA 8


- ADVERTORIAL -

De Vossenhoek Caravan & Recreatie opent nieuwe shop van de toekomst RUCPHEN - Zaterdag 16 maart opent De Vossenhoek Caravan & Recreatie de deuren van haar nieuwe shop van de toekomst. Alles voor uw vrijetijdsbesteding onder 1 dak! Een aangenaam one-stop-shopping-moment voor de recreatieve reiziger. De Vossenhoek is al jarenlang een begrip in de wijde omgeving van Rucphen. Het assortiment in de shop richt zich niet alleen op kamperen, maar ook op buiten recreëren. En dat niet alleen op de camping! Maar ook op het strand of in het bos. Een picknick in het park, barbecueën in de achtertuin of op het balkon. De Vossenhoek heeft de accessoires die u daarbij kunt gebruiken. Lichtgewicht, makkelijk mee te nemen, aantrekkelijk geprijsd en nog mooi

ook. Kortom: alles voor uw vrijetijdsbesteding onder 1 dak! Dankzij de aankoop van een naastgelegen pand heeft De Vossenhoek in januari haar nieuwe caravan showroom geopend. De Vossenhoek is dealer van de caravanmerken Bürstner, Eriba, Dethleffs, Knaus en T@b. De daar op volgende intern verhuizing van de caravans is gelijk aangegrepen om de ‘oude’ shop drastisch uit te breiden en te vernieuwen. In deze tijd kan dit natuurlijk een sprong in het diepe zijn, maar de directie van De Vossenhoek heeft dit toch aangedurfd. De directie is van mening dat door het aanbieden van kwalitatief goede producten en diensten door De Vossenhoek in de regio zij haar relaties nog beter van dienst kan zijn. Een duurzame en betrouwbare relaties staat

voorop. De Vossenhoek heeft de shop van de toekomst weten te realiseren. Uniek, innovatief en trendsettend. Een shop waar consumenten uit heel ZuidNederland en Vlaanderen continu in hun behoefte worden voorzien met oog voor duurzaam klantvoordeel. Samen met een aantal leveranciers van A-merken is er het zogenaamde ‘shop-in-shop concept’ gerealiseerd. Dankzij dit concept krijgen merken extra mogelijkheden om een zeer brede en diepe selectie van het assortiment te presenteren. Naast de bijzondere profilering van verschillende A-merken is het totale assortiment van De Vossenhoek shop flink uitgebreid. Outdoor- en vrijetijdskleding, maar ook allerlei soorten schoenen hebben een prominente plek in de shop gekregen. Volop ruimte om op uw

De Vossenhoek, een aangenaam one-stop-shopping-moment voor de recreatieve reiziger.

gemak rond te kijken, te passen en proberen. En … deskundig advies is nabij! Winkelt u liever thuis vanuit een luie stoel, bezoek dan onze uitgebreide webshop. In de tentenshowroom staan de 2013 modellen (grote, kleine en voortenten) klaar om bekeken en gekeurd te worden. Het eindresultaat mag er zijn. Het gehele team van medewerkers van De Vossenhoek is super trots. Wanneer u nu denkt, dat wil ik dan

wel eens met eigen ogen zien … dat kan. Op 16 en 17 maart is het officiële opening sweekend. Diverse leveranciers zijn dit weekend aanwezig en zullen hun producten extra gaan promoten in hun shop-inshop bij De Vossenhoek. Natuurlijk wordt er weer gratis koffie en thee geschonken in de koffiecorner en bij mooi weer is het vernieuwde buitenterras een perfecte plaats om uw koffie te nuttigen.

De Vossenhoek Caravan & Recreatie, Industriestraat 3, Rucphen, 0165-343053, www.vossenhoek.com

Pieter Hendrickx Kapelstraat 21 - 4726 AM Heerle Nbr. GSM: 0612074300 www.pompoentje.com info@pompoentje.com

Wij bieden u een compleet assortiment bomen & tuinplanten Ons assortiment bestaat onder andere uit: - Bomen - Coniferen - Leibomen - Bomen op stam - Laurieren - Vaste planten - Beuk rood/groen - Tuinplanten & sierheesters Kijk op www.pompoentje.com om vrijblijvend prijs op te vragen. Of maak telefonisch een afspraak om te komen kijken. Wij werken alleen op bestelling of afspraak.Aannemersbedrijf van Haaften B.V. Sierbestrating van Haaften

PLANTENKWEKERIJ

“Ramona”

Wij zijn leverancier van o.a.: ^ŝĞƌďĞƐƚƌĂƟŶŐ ůŽŬŚƵƩĞŶ ^ĐŚƵƫ ŶŐĞŶ dƵŝŶǀĞƌůŝĐŚƟŶŐ ^ƉĞĞůƚŽĞƐƚĞůůĞŶ dƵŝŶďĞĞůĚĞŶ dƌĂŵƉŽůŝŶĞƐͬ^ŬĞůƚĞƌƐ KǀĞƌŬĂƉƉŝŶŐĞŶ

Vroeg bloemige VIOLEN en PRIMULA’S, SLA-, KOOLPLANTEN, en DIVERSE VASTE PLANTEN

erk, Aanleg, grondw tsen riolering, plaa ǀĂŶďůŽŬŚƵƩĞŶ

Doos meebrengen.

J. DE BLAAY

Paasdijkweg 19A, 4693 RE POORTVLIET Tel.: 0166 61 92 00 Pilootweg 5, 4696 RJ STAVENISSE Tel.: 0166 69 29 77

Kapelstraat 19 Heerle Tel. 06-51064661 / 0165 - 303665

WWW.VANHAAFTENPOORTVLIET.NL

Levident Zundert Zaterdag 23 maart van 10:00 tot 15:00 uur Bent u ook toe aan een stralende lach? Ons team heeft een passende oplossing voor al uw gebitswensen. Wij informeren u graag over het klikgebit, de behandelwijze en de vergoedingen door de zorgverzekeraars. Kom langs op onze open dag. Voor iedere bezoeker is er een leuke attentie!

Gratis tube kleefpasta voor alle prothesedragers! Algemene Tandheelkunde

Facings

Kunstgebit en Klikgebit

Bleken, Mondhygiëne

Implantologie

Kroon- en Brugwerk

Tandprotethiek

D

OE TEG

0 0 1 €

Schrijf u op deze dag in voor een klikgebit en ontvang een

tegoed van € 100,-

aan gebitsverzorging/-verzorgingsproducten.*

Levident Zundert

www.tandvitaal.nl

Molenstraat 132

T

076 - 599 05 06

4881 GE Zundert

E

zundert@levident.nl

Onderdeel van:

* U ontvangt deze ná plaatsing van het klikgebit. Alleen geldig bij inschrijving op 23 maart 2013.

OPEN DAG


Woensdrechtse Bode 13 maart 2013 - week 11

Informatie

pagina’s

AANSLAGEN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

Het voorzieningenteam van de Brede Welzijnsinstelling (BWI) helpt u gratis bij o.a. het aanvragen van toeslagen, bijzondere bijstand, kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en aanvragen voor schuldhulpverlening.

Kernen Hoogerheide, Huijbergen, Ossendrecht, Putte en Woensdrecht

Ook in onze gemeente zijn er mensen die de eindjes aan elkaar moeten knopen. Zij kunnen ondersteuning krijgen van diverse instanties. Maar de regelingen die er zijn, worden vaak niet optimaal gebruikt. Het voorzieningenteam helpt mensen om het geld te krijgen waar zij recht op hebben. Het voorzieningenteam helpt u bij de aanvragen, maar beslist niet over de toekenning.

Gemeentehuis Huijbergseweg 3, 4631 GC Hoogerheide

Postadres Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide Telefoon 14 0164 Fax (0164) — 616331 Postbank: 10.72.375 Rabobank 12.29.02.688 Tnv gemeente Woensdrecht

Internet www.woensdrecht.nl E-mail: gemeente@woensdrecht.nl

GRATIS HULP EN ADVIES VOORZIENINGENTEAM

Sinds 1 januari 2012 kunt u voor informatie, betaling, bezwaar e.d. van de aanslagen gemeentelijke belastingen niet meer bij Gemeente Woensdrecht terecht. Vanaf die datum voert de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) de belastingtaken voor Gemeente Woensdrecht uit. Zij hebben onlangs aanslagen gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen verzonden. Heeft u vragen over deze aanslagen en wenst u contact met de BWB op te nemen, dan verwijzen wij u naar het bij de aanslag meegezonden reactieformulier. Ook kunt u informatie vinden op www.bwbrabant.nl.

Twee keer per week houdt het voorzieningenteam een open spreekuur. Dat is op dinsdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur en op donderdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur. Het voorzieningenteam vindt u in het Welzijnscentrum K4 aan de Kromstraat 4 in Hoogerheide. Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken, dan kunt u ook bellen naar (0164) 67 20 49 of een e-mail sturen naar: voorzieningenteam@bwiwoensdrecht.nl.

WATER: WIE ZIJN DAAR ALLEMAAL MEE BEZIG?

@GemWoensdrecht www.facebook.com/GemeenteWoensdrecht

Openingstijden Vrije inloop: Ma t/m vrij van 08.30-12.30 uur Dinsdagavond van 17.30-20.00 uur Op afspraak: Ma t/m do van 12.30-17.00 uur

Spreekuren Burgemeester en wethouders volgens afspraak via bestuurssecretariaat, telefoon (0164) 611103 Spreekuur voor ondernemers: Iedere eerste dinsdag van de maand van 19.00-20.00 uur

Het voorzieningenteam is momenteel op zoek naar vrijwilligers Drinkwater uit de kraan, afvalwater en regenwater dat via buizen in de grond verdwijnt, een recreatieplas. Veel organisaties zorgen voor het water dat u dagelijks gebruikt. Wilt u weten wie wat precies doet en waarvoor u als huiseigenaar of bewoner zelf verantwoordelijk bent? Op www.woensdrecht. nl treft u de folder “Water. Wie zijn daar allemaal mee bezig?” van RIONED aan. De folder ligt tevens in het informatiecentrum in het gemeentehuis te Hoogerheide.

Alarmnummer Politie, brandweer, ongevallen 1-1-2 Niet spoedeisende zaken en evt. maken van afspraken 0900-8844

Milieuklachten Provinciaal klachtennummer (073) 6812821 Klachtenlijn Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (0165) 559850

Meldpunt Drugsoverlast 0800-2255888

Calamiteiten-info-lijn 0800-0202010 (gratis)

OVERLAST PAARDENPOEP In de gemeente Woensdrecht zijn diverse mooie ruiterpaden. Helaas komen er toch regelmatig klachten binnen over hinder van paardenpoep op de stoep en fietspaden. Wij willen langs deze weg dan ook paardeneigenaren wijzen op het feit dat het niet is toegestaan om hier met een paard te rijden. Is er geen ruiterpad aanwezig, dan hoort men met het paard in de berm of op de rijbaan. Mocht het mogelijk zijn om de paarden eerst op privéterrein of het terrein van de manege te laten lopen (en hun behoefte te laten doen) dan verzoeken wij u vriendelijk om dit te doen voordat ze de openbare wegen opgaan. Op deze manier kunnen paardenliefhebbers hun hobby uitoefenen en blijft tegelijkertijd de overlast voor de overige inwoners tot een minimum beperkt.

Wij verwachten: ■ Administratieve vaardigheden ■ Goede communicatieve vaardigheden ■ Invoelend vermogen ■ Goed kunnen doorvragen ■ Flexibele instelling Wilt u deel uitmaken van ons voorzieningenteam en zich vrijwillig inzetten voor inwoners van de gemeente Woensdrecht? Stuur dan uw motivatie en CV naar voorzieningenteam@bwiwoensdrecht.nl.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN Woensdrecht ■ In verband met de Wielerronde van Woensdrecht op 17 maart 2013 van 12.30 uur tot 18.00 uur te Woensdrecht wordt een tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld. Het is niet meer mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen. Het besluit is eerder gepubliceerd in de Woensdrechtse Bode van 20 februari 2013. Huijbergen ■ In verband met de 63ste ronde van Huijbergen op 24 maart 2013 van 08.00 uur tot 20.00 uur te Huijbergen wordt een tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld. Het is niet meer mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen. Het besluit is eerder gepubliceerd in de Woensdrechtse Bode van 28 november 2012. Hoogerheide, 13 maart 2013


Woensdrechtse Bode 13 maart 2013 - week 11

✔ WMO ✔ ADVIESRAAD ✔ ✔ WOENSDRECHT OPENBARE VERGADERING WMO ADVIESRAAD Datum: Tijd: Locatie:

donderdag 21 maart 2013 aanvang: 19.30 uur gemeentehuis (kapel) Huijbergseweg 3 te Hoogerheide

Agenda 1. Opening 2. Vaststellen van de agenda 3. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 28 februari 2013 Actualiseren besluitenlijst/actielijst 4. Mededelingen DB 5. Status update Wmo Transities Voortgang transities 6. Ingekomen stukken, uitgaande post en mededelingen ■ Mededelingen vanuit ambtelijk secretariaat (C. Korstanje) 7. Actuele terugkoppeling themagroepen ■ Sociaal Domein ■ Huiskamerproject ■ Jeugd ■ Dorpsplatforms 8. Rondvraag 9. Sluiting

WIJZIGINGSVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken bekend dat de gemeenteraad

van Woensdrecht in zijn openbare vergadering van 21 februari 2013 heeft besloten tot de vaststelling van de Wijzigingsverordening Wet werk en bijstand 2013. Deze verordening treedt 1 januari 2013 in werking. Dit besluit is opgenomen in het gemeenteblad 2013.06. Het gemeenteblad ligt voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis tijdens openingstijden. Hoogerheide, 13 maart 2013

GENOMEN BESLUITEN

aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide. Verlenging beslistermijn Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken. ■ Het bouwen van een nieuw bedrijfsgebouw Voltweg 13, 4631 SR Hoogerheide Ontvangen 15 januari 2013 Hoogerheide, 13 maart 2013

Gehandicaptenparkeerplaats Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat zij hebben besloten de gehandicaptenparkeerplaats gelegen bij de woning aan de Struikenlaan 16 in Hoogerheide op te heffen.

BINNENGEKOMEN AANVRAGEN/MELDINGEN

Omgevingsvergunningen Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht reguliere voorbereidingsprocedure. Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen, hebben verleend: ■ Het plaatsen van een dakopbouw op de garage/ berging Siardus Bogaertslaan 9, 4635 CL Huijbergen Verzonden 27 februari 2013 ■ Het verplaatsen van de kiosk en standbeeld in verband met de herinrichting van de markt Markt (ong.) te Ossendrecht Verzonden 6 maart 2013 De bovenstaande beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie tijdens openstellingsuren van het gemeentehuis, Huijbergseweg 3 te Hoogerheide. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde verzenddatum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam, adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht

Omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: ■ Het plaatsen van een schutting en carport Molendreef 71, 4641 CT Ossendrecht Ontvangen 1 maart 2013 ■ Het aanleggen van drainage Postweg 5, 4631 RZ Hoogerheide Ontvangen 1 maart 2013 ■ Herplaatsen van gevels Abdijlaan 49, 4641 RR Ossendrecht Ontvangen 5 maart 2013 Sloopmelding Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat zij op grond van het bouwbesluit de volgende melding(en) hebben ontvangen: ■ Het verwijderen van asbesthoudende plaat Olv Vrouw ter Duinenlaan 91 4641 HD Ossendrecht Ontvangen 4 maart 2013 Hoogerheide, 13 maart 2013

RAADSZAKEN Rubriek van de gemeenteraad van Woensdrecht

13 maart 2013

OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD Datum: dinsdag 19 maart 2013 Tijd: aanvang 20.30 uur Locatie: raadzaal (kapel) Agenda Toelichting In deze speciale extra raadsvergadering neemt de Commissaris der Koningin, de heer W. van de Donk de op 21 februari 2013 door de gemeenteraad vastgestelde profielschets in ontvangst. De Commissaris der Koningin deelt in de vergadering zijn opvattingen mede over de aan de te benoemen burgemeester te stellen eisen van bekwaamheid en geschiktheid. Verder gaat hij in op de door de raad vastgestelde profielschets en licht hij de procedure toe.

Commissaris der Koningin, de heer W. van de Donk. Voorzitter: de heer A.P.C.M. Gelten, waarnemend voorzitter van de raad

Opening 1. Vaststellen van de agenda 2. Toelichting op de profielschets door de heer J.P.M. de Waal, voorzitter van de vertrouwenscommissie 3. Fracties worden in de gelegenheid gesteld -indien daar behoefte aan bestaat- accenten te leggen bij de vastgestelde profielschets 4. Aanbieding van de profielschets aan de Commissaris der Koningin door de voorzitter van de vertrouwenscommissie 5. Bemerkingen van de Commissaris der Koningin bij de profielschets en toelichting op de te volgen procedure 6. Vragen en/of opmerkingen van de gemeenteraad naar aanleiding van de bemerkingen van de Commissaris der Koningin Sluiting

VERGADERSTUKKEN Voor deze vergadering(en) geldt dat de onderliggende documenten die bij de agendapunten horen zoals voorstellen, verordeningen, bijlagen etc. te raadplegen zijn op www.woensdrecht.nl. Kijk onder Actueel > Vergaderagenda > kies daarna de datum van de vergadering in de kalender.


Lichte tinten zoals wit, offwhite en verschillende (lichte) grijstinten domineren, met blauw als belangrijkste toevoeging: van hemelsblauw tot babyblauw.

M O DE voorjaar - 2013

Mode is altijd al belangrijk geweest, maar ook zeker in 2013 is er niet onder uit te komen. De kledingwinkels hangen vol met de nieuwste mode. Van babykleurtjes tot neon geel. Alles kan, zolang je maar goed gecombineerd.

DOOR KIMBERLY NOUWS

In bijvoorbeeld een veter, riempje of applicatie zorgt neon geel, oranje of roze voor een span-

Rokjes voor de dames

nend maar subtiel accent. Dit maakt de trend

De rokjes van 2013 worden trendy en stijlvol.

toegankelijker voor iedereen

F O T O G R A F I E : S C O T C H & S O D A , S C A PA S P O R T S , E S P R I T

De mode rokken die we gaan zien in de lente en zomer van 2013 zijn een mix van mini en maxi

Kleuren

rokken, en worden aangeduid als type waterval

Wat zijn de kleuren voor 2013? Mode verandert

rok. Ook wel de “mixi” genoemd. Het is apart,

elk seizoen, bijna niet meer om bij te houden. Om

dragen kan op verschillende manieren. Het is lief,

het dit keer wat makkelijker te maken de kleuren

meisjesachtig, het kan ook wat stoerder gedragen

en trends op een rijtje. Heel veel kan en mag

worden en het kan heel stijlvol en elegant zijn.

in 2013. Maak het jezelf niet te moeilijk. Voor de mannen in de lente en zomer veel aandacht voor een frisse lichte basis. Lichte tinten zoals

Hoe je het wil dragen, bepaalt ieder voor zich

wit, offwhite en verschillende (lichte) grijstinten

zelf. De schoenen, accessoires, blouse of T-shirt

domineren, met blauw als belangrijkste toevoeg-

erboven maakt het verschil. Vrouwen die graag

ing: van hemelsblauw tot babyblauw. De gecoör-

jurken en rokken dragen, zijn verheugd over alle

dineerde combinatie van kleuren maakt deze sum-

nieuwe trends.

mer basics trend opvallend. Lichte kleuren worden namelijk ton-sur-ton toegepast, met bijvoorbeeld

Neon accenten

een broek, shirt, sjaal én hoedje in verschillende

Neon kleuren zijn al een tijdje aanwezig in het

tinten blauw, grijs of wit. Het kleurenpalet varieert

modebeeld, maar voor 2013 wordt de neon trend

daarbij dus van heel licht tot donker en van fel tot

wat verfijnder toegepast.

pastel: zolang het dezelfde kleur is, zit je goed!


M O DE voorjaar - 2013

Zanco Mode Goed gekleed voor een leuke prijs!

VOORJAAR! Maak kennis met onze NIEUWE COLLECTIE Bij aankoop van 2 artikelen:

15% KORTING op originele prijs!

Summerkids 2013

Zanco Mode Kortemeestraat 9 (in ‘t Vierkantje) 4611 TK Bergen op Zoom Tel. 0164-263485

VIJF TIPS VOOR EEN NIEUWE LOOK

Kijk v www.va oor meer f ot ndeven fashio o’s op nshop s.nl

Vanaf maat 92 t/m 152 Rok € 19,95 Shirt € 12,95

Vanaf maat 104 t/m 164 Meisje links: Vest € 19,95 Shirt € 12,95 Rok € 14,95

Meisje rrechts: Jasje € 39,95 Shirt € 10,95 Broek € 19,95

HALSTEREN - Dorpsstraat 112 - tel. 0164-686325 STEENBERGEN - Kaaistraat 43 - tel. 0167-567440 - HOOGERHEIDE - Raadhuisstraat 47 - tel. 0164-612654 ROOSENDAAL - Biggelaar 2-3 - tel. 0165-565852 - ZEVENBERGEN - Noordhaven 96 - tel. 0168-327638

1.

Leg je spijkerbroek eens weg, kies voor iets anders.

2.

Bedenk voor het slapen gaan al wat je de volgende dag aan doet. Neem er de tijd voor.

3.

kies voor een glittertje in je outfit. Bijvoorbeeld nagellak, tas, sieraden.

4.

Speel met kleuren.

5.

Trek eens een keer je hoge hakken aan.


ZV de Zilvermeeuw 23.00 PR en zilver; Femke Van Dijk (2002): 50m vrije slag in 42.64 PR en zilver en 25m schoolslag in 24.13 NT; Nienke Jonk (2002): 50m vrije slag in 36.11 PR en goud en 25m schoolslag in 20.64 PR en goud; Sibbe Schipper (2000): 50m rugslag in 43.51 PR en brons en 100m wisselslag in 1.29.43 PR; Elise van der Velden (2000): 50m schoolslag in 43.53 en goud en 100m vrije slag in 1.21.56 PR en brons; Anke Breukink (1999): 50m rugslag in 42.67 PR en zilver en 100m wisselslag in 1.34.27 PR en zilver; Jordi van Paassen (1996): 100m schoolslag in 1.33.74 PR en zilver en 100m wisselslag in 1.25.07 en zilver; Lene Jacobs (1996): 100m schoolslag in 1.38.90 PR en zilver en 100m wisselslag in 1.26.42 PR en zilver; Glenn Hazen (1993): 100m vlinderslag in 1.13.68 en brons en 50m rugslag in 37.18.

Deelnemers ZV de Zilvermeeuw in Etten-Leur.

WOENSDRECHT - De 4e EON zwemcompetitiewedstrijd voor startvergunninghouders stond op de KNZB wedsdtrijdkalender. Z&PC DIO organiseerde deze ronde en zo vertrokken 12 Zilvermeeuwtjes naar Etten-Leur in de late zondagmiddag van 10 maart. Een vlotte, maar spannende wedstrijd met erg mooie resultaten voor de Zilvermeeuwtjes. Twee nieuwe tijden en achttien persoonlijke records scoorden zij.

Bovendien gingen vijftien medailles mee richting Woensdrecht. Individuele resultaten Sofie van der Velden (2005): 50m vrije slag in 1.01.01 NT en 25m schoolslag in 26.85 PR; Auke Schipper (2004): 50m vrije slag in 1.00.52 PR en 25m schoolslag in 28.26 PR; Joran Kosses (2002): 50m vrije slag in 42.74 PR en 25m schoolslag in 24.41 PR; Jurre Schipper (2002): 50m vrije slag in 40.73 PR en zilver en 25m schoolslag in

Programma Zondag vertrekken een aantal recreanten van de Zilvermeeuw naar Etten-Leur voor hun 4e wedstrijd. Ook gaan deze zondag enkele Zilvermeeuwmasters naar Breda voor een wedstrijd van de Zuidelijke Cirkel in het 50m bad van de Wisselaar. Dit ter voorbereiding van het EK Masters in Eindhoven in de eerste week van september. Zodoende weer voor elk wat wils dus. Info op www.zvdezilvermeeuw.nl

Voorbereiding Schemertocht loopt gesmeerd HOOGERHEIDE - De inschrijvingen voor de eerste schemertocht op de Brabantse Wal lopen gesmeerd. “Afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het organiseren en promoten van onze Schemertocht”, zegt bedenker Sjef Schuerman. Samen met Dennis van Kinderen en Robbert Mouwen hebben we verschillende mountainbike tochten in de regio bezocht om posters op te hangen en te flyeren.

Daarnaast is er erg positief gereageerd op de verschillende artikelen in de krant, waaronder de Woensdrechtse Bode. “We kunnen nu al zeggen dat we rond de 150 deelnemers hebben, maar we verwachten in de laatste week voor het evenement nog een grote stijging hier in. Ook kunnen mensen zich bij de start finish aan de Huijbergseweg 128 in Hoogerheide tijdens het evenement inschrijven,” zegt Dennis van Kinderen. “Het evenement moet een echt funbike

event zijn, dus niet alleen knallen op de mountaine bike maar ook een spetterende after-bike partij met DJ-Dave achter de draaitafel. Moet er voor zorgen dat de deelnemers een geweldige ervaring hebben”, zegt Robbert Mouwen. Vrijdag 15 maart gaan we echt los en we hopen op een beetje lekker weer, dan komt het helemaal goed. Wil jij je zelf nog inschrijven? dat kan op: www.circusmaximus.nl

Rommelmarkt HL pas in het najaar WOENSDRECHT - De traditionele rommelmarkt van Herwonnen Levenskracht (HL) zal dit jaar niet in het paasweekend plaatsvinden, maar staat gepland voor het weekend van 5 en 6 oktober. Daardoor ziet de organisatie ook af van het ophalen van de goederen in de kerkdorpen. De verschuiving is het gevolg van de twee nieuwe voorzieningen HL in de kern Woensdrecht. Daar opende de stichting onlangs een kringloopwinkel en beschikt men over een eigen opslagloods. Doordat steeds meer mensen gebruikmaken van het brengmoment op zaterdagochtend, zit de loods nu vol. De vrijwilligers willen de extra tijd gebruiken om efficiënter in te richten.

Onthulling bord met stijgingspercentage Rijzende weg

55e Wielerronde van Woensdrecht WOENSDRECHT - Op zondag 17 maart wordt voor de 55e keer de wielerronde van Woensdrecht verreden op het parcours met als ‘kuitenbijter’ de Rijzendeweg. De wedstrijden worden dit jaar verreden voor nieuwelingen, junioren en elite/beloften. Het comité heeft weer al het mogelijke gedaan om voor de renners een zo perfect mogelijk 55e Ronde van Woensdrecht voor te schotelen. Lof komt vooraf al toe aan de renners die massaal hebben ingeschreven. Niet voor niets, want wie de Ronde van Woensdrecht wint wordt bijgeschreven bij winnaars die zeker bij velen niet onbekend in de oren klinken, zoals Piet Rentmeester, Joop Zoetemelk, Harm Ottenbros, Rene Pijnen, Ad Tak, Peer Maas, Jean-Paul van Poppel, Koos Moerenhout en Michael Boogerd. Nieuwe opzet Het comité heeft dit jaar voor een volledig nieuwe opzet gekozen. Vanwege de publieke belangstelling, de spanning in de wedstrijden en om de ronde aantrekkelijker te maken zijn de volgende stappen gemaakt. De start en finish zijn dit jaar voor het eerst boven op de Rijzende weg. De ronde is ingekort (1600 m) wat betekent dat na de

afdaling van de Rijzende weg de renners rechtsaf gaan door de Berglaan terug naar de Dorpsstraat. Dit zal zeker voor de renners zwaarder zijn want de Rijzende weg moet nu een aantal keer meer beklommen worden wat de wedstrijden ook een stuk spannender zullen maken. Om meer publiek naar de ronde te krijgen zijn ook de categorieën omgedraaid, De Elite/beloften starten als eerste om 12.30 uur, dan de nieuwelingen en als laatste de junioren. De wielerliefhebbers zien in 3 uur tijd 3 aankomsten. Onthulling bord Voor het begin van de eerste wedstrijd zal door de gemeente Woensdrecht en Stichting Brabantse Wal een bord worden onthuld met daarop het stijgingspercentage van de Rijzende weg. Een initiatief wat dan ook op bijzonder moment gebeurd tijdens de Ronde van Woensdrecht. De start van de Elite/Beloften om 12.30 uur zal dan ook bij dit bord zijn. Elite/beloften Zij bijten in deze nieuwe opzet van het comité de spits af en zij worden weggeschoten door Willem de Weert, de voorzitter van Stichting Brabantse Wal. In deze categorie een tweetal plaatselijke favorieten, Ricardo van de Klundert en Mike Castel. Bij de Elite weet je het nooit, kanshebbers

Wat doet u op NL Doet? WOENSDRECHT - Dit jaar is NL Doet, de grote landelijke vrijwilligersactie, op 15 en 16 maart. De klussen zijn overal massaal aangemeld via de landelijke website. Op meerdere plekken gaan ook vrijwilligers binnen de gemeente Woensdrecht aan de slag. Stadlander, BWI (Brede Welzijnsinstelling) en de Huurders Belangen Vereniging Putte gaan dit jaar samen met de bewoners uit de Leliestraat, Anemoonstraat en Rozenstraat de handen uit de mouwen steken en wel op zaterdag 16 maart. Deze dag gaan wij o.a., samen met de plaatselijke kunstenares Corine van den Heuvel, een prachtige beschildering maken op garageboxen. Natuurlijk geheel in stijl van de bloemenwijk. De Huurders Belangenvereniging Putte heeft een aanvraag gedaan bij het Stadlander Buurtcultuurfonds (aangesloten bij het Prins Bernard fonds) om het mogelijk te maken de garageboxen te beschilderen. Het Buurtcultuurfonds brengt mensen samen om

iets aan cultuur in de buurt te doen. Naast het beschilderen van de garageboxen gaan we nog meer doen. De bewoners van de Anemoonstraat, Rozenstraat en de Leliestraat zijn uitgenodigd om gezamenlijk de buurt aan te pakken. We gaan naast het schilderen van de garageboxen, snoeiwerkzaamheden verrichten, beukenhaag plaatsen, conifeer verwijderen, vogelhuisjes geheel gesponsord door de Stichting Titurel, op verschillende plekken hangen. Zo is de hele buurt in touw! Het tuinbedrijf Donker Groen zorgt voor de beukenhaag en ook de Gemeente Woensdrecht verleent medewerking door o.a. de conifeer te verwijderen. De Gamma helpt ook mee op de nl.doet.dag door het verstrekken van verfbenodigdheden. We beginnen de dag met gezamenlijk koffie drinken om 10.00 uur en zullen de dag afsluiten om 16.00 uur. Mocht u dit lezen en denken ik wil graag komen helpen? Laat het ons dan z.s.m. weten 0164-672049 of mail naar vrijwilligerswerk@bwiwoensdrecht.nl , u bent van harte welkom!

VV METO Uitslagen senioren Zondag 10 maart METO 1-Internos 1 0-0 METO 2-Boeimeer 2 2-2 NVS 5-METO 4 3-0 WVV’67 3-METO 5 4-0 Rimboe 3-METO 6 3-3 Vosmeer dames-METO dames 11-0 Programma senioren Zondag 17 maart 14.30 METO 1-Rood Wit 1 11.30 Steenbergen 2-METO 2 10.00 BVV’63 6-METO 4 12.45 Unitas’30 4-METO 5 10.00 Roosendaal 8-METO 6 10.00 METO dames-FC Moerstraten 1 Uitslagen jeugd Zaterdag 9 maart METO F1-Grenswachters F1 8-2 METO E1-Steenbergen E2 9-0 METO E2-HSC’28 E2 12-2 METO E5-Dosko E4 3-0 METO D1-Rood Wit D1 3-0 METO C1-Steenbergen C2 7-1

METO A1-MOC’17 A2 5-1 Cluzona F6G-METO F3 4-3 Seolto C2-METO C2 1-4 Dosko D3-METO D3 0-3 Unitas’30 D5-METO D4 0-10 MOC’17 B2-METO B1 3-0 Programma jeugd Zaterdag 16 maart 8.45 METO F1-DEVO F1 8.45 METO F3-SC Welberg F2M 8.45 METO F4-Unitas’30 F14 10.00 METO E1-RSV E1 10.00 METO E2-Roosendaal E6 10.00 METO E5-MOC’17 E11 11.30 METO C1-Tholense Boys C1 11.30 METO D2-Smerdiek D1 14.45 METO A1-Roosendaal A2 8.45 Internos D4-METO D4 8.45 MOC’17 E10-METO E4 9.00 DSE D3-METO D3 9.30 Cluzona M1-METO M1 10.15 Halsteren F5-METO F2 11.00 HSC’28 C1-METO C2 11.00 RBC D2-METO D1

Doelloze vernieling plantenbakken

genoeg om de felbegeerde beker in ontvangst te nemen. Gerwin de Regt, Jeroen Das, Jurgen van Trijp, Michael Vingerling en Tim Nederlof zijn zo maar een aantal namen van renners die hiervoor in aanmerking kunnen komen Nieuwelingen De nieuwelingen gaan om 14.45 uur van start voor hun wedstrijd over 40 km. De nieuwelingen strijden iedere ronde boven op de Rijzende weg voor een bergprijs. Er hebben bij voorinschrijving al veel renners ingeschreven. Plaatselijke favorieten zijn Lars Akkermans, Wesley Floren, Sven van Goethem en Wout van Elzakker. Zij zullen het zeker niet makkelijk krijgen in dit grote deelnemersveld want er hebben zich al zo’n 70 nieuwelingen ingeschreven. Junioren De junioren sluiten deze wielerdag en gaan van start om 15.45 uur voor hun wedstrijd over 61 km. Ook bij de junioren wordt er gestreden om de leidersprijs, vele premies en een drie-rondeklassement. Er hebben al veel junioren vooraf ingeschreven. Ook de plaatselijke favorieten Koen en Pim van de Klundert, Sander de Nijs en Jan Maas zullen zich van hun beste kant laten zien en proberen de concurrenten achter zich te laten. Geduchte tegenstand komt zeker van Kelvin Dekker en Davy Gunst. PAGINA 14

HOOGERHEIDE - Na een flinke avond stappen is het vaak weer raak. De plantenbakken in de Raadhuisstraat en omgeving zijn regelmatig slachtoffer van doelloze vernieling. Ook vorige week werden de planten er weer uit getrokken en de grond weer uitgestrooid over de stoep. De kosten zijn steeds weer voor de ondernemers. Zij roepen de daders dan ook op om hun verantwoordelijkheid te nemen en de kosten ditmaal zelf te vergoeden. FOTO HUMPHREY HEKHUIZEN


BOXSPRING JUBILÉE

â‚Ź3.717

â‚Ź2.799

BOXSPRING BOLOGNA

BOXSPRING VENETIE

â‚Ź1.998

â‚Ź3.998

â‚Ź1.498

-20% OP 20 BOXSPRINGS

â‚Ź3.198

bedtime

Boxsprings - Bedden - Matrassen Kasten - Dressings - Maatwerk - Eigen atelier

Spijker 57 # ESSEN www.bedtime.be

DANSEN

* actie geldig tot 2 april

BOXSPRINGACTIE

OPENINGSUREN weekd. + zaterdag 10 - 18u. vrijdag gesloten ZONDAG OPEN 13-17u.

WOUTS GROENPROJECTEN

VOOR SINGLES & PAREN:

DEZE MAAND

15% KORTING OP HET GEHELE ASSORTIMENT!

Ramen en deuren

Rolluiken

Dakkapellen

Zonweringen

Serres

Garagedeuren

#'" !&%!# &'!$"&! RIEF + BTW TAGD VERLAA OP NAAR 6% E! MONTAG ETTEN-LEUR: $"#!#!!"( $"#!#(# Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 uur WWW.COMATHERM.NL

Wintermenu! 3 gangen v.a. â‚Ź 9,95

Grand eetcafe De Kroon Boomstraat 2 Huijbergen, tel. 0164-642974, klijspost@hetnet.nl GRATIS PARKEERGELEGENHEID

ZATERDAG 23 maart Harmoniezaal te Rijsbergen

Ingang Lagestraat 1 cq 3 naast Rabobank Zaal open 19.30 uur Start 20.30 uur

Entree â‚Ź 5,00 per persoon Inlichtingen: 06 22 41 43 07 www.bootrijsbergen.nl

ALLROUND LIVE PARTY BAND

Voor al uw; ‡7XLQDDQOHJHQRQGHUKRXG ‡*UDVDDQOHJHQRQGHUKRXG ‡.OHLQWUDFWRUZHUNYRRUSDUNHQWXLQ ‡+HWIUH]HQYDQXZERRPVWURQN ‡9HUNRRSYDQPHVWVWRIIHQGFPFKDPSLJQRQPHVWHQFRPSRVWHONH]DWHUGDJYDQDIXXU XZDDQKDQJHUZRUGWYRRUXJHODGHQ

MET GOEDE DANS MUZIEK

ZAT. 23 MRT.

.RRLZHJ‡+RRJHUKHLGH 7HO‡ZZZZRXWVLQIR

ZEELANDHALLEN * 9-16.30 uur dewitevenementen.nl / 0251-31 90 90

Stoppen ! met roken Lasertherapie

De behandeling wordt vergoed. www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Afslanken met succes! Lasertherapie

DE BEHANDELING WORDT VERGOED www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Sierwerk van Elzakker Geulweg 35 - Sint-Maartensdijk

Gespecialiseerd in massief hekwerk dat op maat wordt gemaakt. Hekwerk, poorten, raam- en deurbeveiliging, automatisering, balkonhekken, verlichting, schoorsteenkappen, industriehekken, glittermatten, diverse laswerkzaamheden etc.

âœż Zeep op Maat âœż â?€ Workshops volwassenen en kinderen â?€ Kinderfeestjes en grotere groepen â?€ Geboorte-, Huwelijks-, en Communiebedankjes en geschenkjes â?€ Relatiegeschenken â?€ Cadeaubonnen en -artikelen

Workshops Pasen & Moederdag Workshops ook thuis of op locatie >5 pers. Internet: E-mail: Telefoon:

Voor info, vrijblijvende offerte en/of openingstijden: Tel & fax: 0166 66 19 98 / mobiel 06 51 03 91 32 / Tel & fax: 0164 61 65 77 www.sierwerkvanelzakker.nl

www.soapemotions.nl soapemotions@ziggo.nl 06-10144010

OP ZEEHONDEN-SAFARI IN HET NATIONAAL PARK DE OOSTERSCHELDE Ä&#x17E;KĹ˝Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?Ä?Ĺ&#x161;Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ć?Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśĹ?Ä&#x17E;Ć&#x;ĹŠÄ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x17E;Ä?Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ç Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä?Ĺ?ĹŠĹŻÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ĺ?Ç Ä&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152; Ç&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ĺ&#x161;ŽŜÄ&#x161;Ä&#x17E;ŜŽĆ&#x2030;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ç&#x152;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä?Ä&#x201A;ŜŏÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?Ć&#x161;Ć&#x152;Ĺ?ĹŠĹŹÄ&#x17E;ĹśÍ&#x2DC; Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ĺ&#x161;ŽŜÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹśĆ?Ä&#x201A;ĨÄ&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Ĺ˝Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśÇ&#x20AC;Ä&#x201A;ŜƾĹ?Ć&#x161; eehonden op de ^Ĺ?ĹśĆ&#x161;ͲŜŜÄ&#x201A;ĹŻÄ&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ç&#x152;Ĺ?ŊŜŽĆ&#x2030;Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x;ĹŠÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x2030;ĹŻÄ&#x201A;ŜŜÄ&#x17E;Ĺś Ä&#x17E;ĹśŏƾŜŜÄ&#x17E;ĹśÇ Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ç&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ĺ&#x161;ŽŜÄ&#x161;Ä&#x17E;ŜŽĆ&#x2030; ϹϏĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x201A;ĨĆ?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ç&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;ŜůĹ?Ĺ?Ĺ?Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2DC; ƾƾĆ&#x152;Ç&#x20AC;Í&#x2DC;Ä&#x161;Í&#x2DC;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x161;Ĺ˝Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;Ď°ƾƾĆ&#x152; /ĹśĆ?Ä?Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x2030;Ä&#x17E;ŜϭϭÍ&#x2DC;ĎŻĎŹƾƾĆ&#x152; sÄ&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹŹ Ď­ĎŽÍ&#x2DC;ĎŹĎŹƾƾĆ&#x152; dÄ&#x17E;Ć&#x152;ĆľĹ? ϭϲÍ&#x2DC;ĎŹĎŹƾƾĆ&#x152; &Ć&#x152;Ĺ?Ć?Ĺ?Ä&#x201A;Ć&#x2030;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x161;Ç&#x2021;Ć?Ä?Ĺ&#x161;Ĺ?Ć&#x2030;Ĺ?Ć?Ć&#x152;ŽůĆ?Ć&#x161;Ĺ˝Ä&#x17E;ĹŻĹ?Ä&#x17E;Ć?Ä?Ĺ&#x161;Ĺ?ĹŹĆ&#x161; sÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x161;Ĺ˝Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;žŽĹ?Ä&#x17E;ĹŻĹ?ĹŠĹŹĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśÇ&#x152;ŽŜÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä?Ć&#x152;ƾŜÄ?Ĺ&#x161; Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;ŜŽĆ&#x2030;Ç Ç Ç Í&#x2DC;ĨĆ&#x152;Ĺ?Ć?Ĺ?Ä&#x201A;Ć&#x152;ŽŜÄ&#x161;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśŽĨϏϲÍ&#x2DC;ϹϯϰϳϏϯϯϏ sĹ˝ĹŻÇ Ä&#x201A;Ć?Ć?Ä&#x17E;ĹśÄ&#x17E;Ĺś ÎŚĎ­ĎŽÍ&#x2022;ϹϏ <Ĺ?ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;ŜϰĆ&#x161;͏žϭϭŊÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152; ÎŚĎľÍ&#x2022;ĎŹĎŹ

ĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;Ä?Ć&#x152;ƾŜÄ?Ĺ&#x161; ÎŚĎŻĎľÍ&#x2022;ϹϏ ĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;Ä?Ć&#x152;ƾŜÄ?Ĺ&#x161; ÎŚĎŽĎľÍ&#x2022;ϹϏ

FrisiaRondvaarten Bronsgeestweg 16, 4697 RT St-Annaland 06.53470330

Kinderverjaardag is Bowlingparty Op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag v.a. 15.00 uur Leeftijd tussen 6 en 13 jaar. Min. 6 pers. Een uur bowlen, 2 cons., frietje met frikandel/ kroket met ketchup en mayonaise, kinderijsje, kinderfilm en kinderdisco. TOTAAL SPOTPRIJS

Resto Buffalo â&#x20AC;&#x153;GRATIS BOWLENâ&#x20AC;? vanaf 4 personen* GEZELLIG TAFELEN krijgt u een uur

â&#x153;

OP 1 APRIL 2e PAASDAG

GRATIS BOWLEN * min. 4 volwassenen

Tegen inlevering van deze advertentie

Met vakantie naar Frankrijk? Volg nog snel een korte en intensieve

VAKANTIECURSUS FRANS 8 lessen van 2 uur voor zowel beginners als gevorderden.

Bel: 0165-536360

Start: eind april/begin mei 2013 Lestijden: dinsdagochtend 10.00 - 12.00 uur of donderdagavond 19.00 - 21.00 uur Bij voldoende belangstelling ook andere lestijden. Prijs: â&#x201A;Ź 120,00 inclusief lesmateriaal Locatie: Wijkcentrum de Korenaere Korenmarkt 7, Bergen op Zoom

Bowling-Resto Buffalo Damstraat 52a te Roosendaal www.bowlingroosendaal.nl

Inlichtingen en aanmeldingen: Annemiek Weijers, cursus-coĂśrdinator tel. 0164 259232, e-mail: BergenopZoom-cursus@alliance-francaise.nl

â&#x201A;Ź 8,- p.p.

Graag reserveren. Na 12.00 uur


Antiekrenovatie TE KOOP GEVRAAGD Hans Swanenberg oude motoren

Klokkenmakerij

GEVRAAGD Vakkundige restauratie: Â&#x2021;DQWLHNHXXUZHUNHQ Â&#x2021;PRGHUQHXXUZHUNHQ Â&#x2021;ZLM]HUSODWHQ :LOJHQVWUDDW2XGHQERVFK 7HO ZZZNORNNHQPDNHULMGHWLMGQO

Tevens uw adres voor gebruikte auto-onderdelen.

Telefoon 0165 - 341913 Autodemontagebedrijf Franken Heimolendreef 36a - Rucphen

brommers en scooters

s6ERWIJDERENVANVERF ENLAKLAGEN s/PNIEUWKLEURENENOFLAKKEN s/OKVOORALUWOVERIGEMEUBELEN s4EVENSSTRAAL ENSPUITWERK s+EUKENRENOVATIE s3TOELENMATTENENWEBBING

tel. 06-22332058

:EVENBERGSCHEN(OEK 4EL&AX 

CURSUS

WWWANTIEKRENOVATIENL

HAARKNIPPEN start april in Uw regio!

Tel: 015-3618033 www.SELFLINE.nl

DAKWERKEN vernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera. Bel Zoomdak 06-18514726 www.zoomdak.nl

Ook voor verticuteren, kalk en gazonmest

Bel Hoveniersbedrijf â&#x20AC;&#x2DC;De TuĂšnmanâ&#x20AC;&#x2122; voor:

Bomen rooien Bomen snoeien Stobben frezen Hout verhakselen

Te koop gevraagd Alle soorten ook kapot 06-51549157

August Lokerse, mob. 06 - 46 40 36 47 Ko Verhage, mob. 06 - 28 74 99 85

In- en verkoop van nieuwe & gebruikte autoâ&#x20AC;&#x2122;s en bestelwagens - Onderhoud, reparatie - APK - Schadeherstel voor alle maatschappijen! - Koelautoâ&#x20AC;&#x2122;s te koop/te huur

PALLETS

Paasdijkweg 2 4693 RE Poortvliet Tel. 0166-612680 Fax. 0166-612622 paasdijkauto@hetnet.nl

Minimaal 100 stuks.

Offerte? www.detuunman.nl

HUGO

vraagt v.a. â&#x20AC;&#x2122;98

www.niemantsverdrietauto.nl

autoâ&#x20AC;&#x2122;s + bussen + jeeps contant bet. + RDW-vrijwaring!

06 van - 08.00 122tot 22.00 58 uur443

STUCADOORSBEDRIJF

Vercammen Voor al uw stucwerk. Gratis offerte!

Stukadoren - Sierpleister - Spuiten Sierplafonds - Buitengevels - Isolatie Tel. 0164-604542

www.stucadoorsbedrijfvercammen.nl

TIMMERWERKPLAATS DrĂŠ Maas Ambachtelijk Timmerman KASTEN, DEUREN, KEUKENS, TRAPPEN, KOZIJNEN, KORTOM VOOR ALLES VAN HOUT.

0164-210515 / 06-27336411

Boomkwekerij/Hoveniers Hoogerheide Voor: dakplatanen, dakmoerbei, leilinde, leiplatanen, bolacasia, bolesdoorn, catalpa, fruitbomen etc.

RECLAME: â&#x201A;Ź 1.45 â&#x201A;Ź 29.50 â&#x201A;Ź 14.50

Groene Beuk 125/150cm Dakplataan Bolcatalpa 180cm

Tuinafval nemen wij gratis mee! Tel.: 0164-616707 of 06-30429026 of 0113-552255 Valkestraat 15 vofakkermans@hotmail.com

Openings tijden ZATERDA : G van 09.0 0 tot 16.0 0u of op afs praak.

Maak vrijblijvend een afspraak met ons.

Diesel â&#x20AC;&#x201C; 10 cent

Lpg â&#x20AC;&#x201C; 17 cent

VANAF 25 LITER BENZINE OF DIESEL (LPG 20 LITER)

25% KORTING

OP UW CARWASHP ROGR AMMA NAAR KEUZ E (*) (* Tegen inlever ing van uw tankbo nnetje bij de kassa)

U proďŹ teert t/m 8 april van dubbele airmiles! AUTOWASSEN tegen inlevering van airmilespunten!

Hoe meer je spaart, hoe meer je bespaart! PROFITEER VAN SHELL BRANDSTOFFEN (Deze actie is uitsluitend geldig bij Shell Ozcan BV)

Shell Ă&#x2013;zcan

Uitslagen jeugd Zaterdag 9 maart BSC B2-ODIO B1 0-1 RSV D1-ODIO D1 2-1 Cluzona D2-ODIO D2 2-4 BVVâ&#x20AC;&#x2122;63 F1-ODIO F1 1-6 NVS M1-ODIO M2 12-5 Uitslagen senioren Zondag 10 maart ODIO 1-NSV 1 2-0 ODIO 2-Zeel. Middelb. 3 6-2 ODIO 4-Roosendaal 10 6-1 Programma jeugd Zaterdag 16 maart 09.00 SC Welberg M1-ODIO M2 09.30 ODIO M1-Alliance M2 09.30 ODIO F1-Hoeven F1

09.30 DIOZ D1-ODIO D1 09.30 Rimboe D1G-ODIO D2 10.45 ODIO E1-NOADâ&#x20AC;&#x2122;67 E1 10.45 ODIO E2-Vosmeer E2 11.15 Vosmeer F1G-ODIO F2 12.00 ODIO C1-Steenbergen C3 13.30 ODIO B1-Roosendaal B3 14.30 ODIO A1-Victoriaâ&#x20AC;&#x2122;03 A1 Programma senioren Zondag 17 maart 09.45 ODIO 4-DEVO 4 10.00 ODIO 6-Rood Wit 7 11.30 RCS 3-ODIO 2 12.00 ODIO D1-Hulsterloo D1 12.00 ODIO 5-Roosendaal 11 13.00 NSV 3-ODIO 3 14.30 DIVO 1-ODIO 1

VV Vivoo Uitslagen dinsdag 5 maart DIOZ 1-Vivoo 1 vr 1-2 Zaterdag 9 maart Vivoo A1-NSV A1 0-2 Halsteren B4-Vivoo B1 4-3 Vivoo C1G-Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 C3 2-8 NOADâ&#x20AC;&#x2122;67 E1-Vivoo E1G 1-6 Vivoo E2-Rimboe E1G 8-2 Steenbergen E6-Vivoo E3 0-16 Vivoo F2-Sc Welberg F2M 1-1 Zondag 10 maart Vivoo 1-Hansweertse Boys 1 2-0 Vivoo 2-WVVâ&#x20AC;&#x2122;67 2 5-0 Vivoo VR2-MOCâ&#x20AC;&#x2122;17 VR2 1-0 Programma zaterdag 16 maart

12.30 Vivoo A1-DVOâ&#x20AC;&#x2122;60 A1 15.00 DVOâ&#x20AC;&#x2122;60 B2-Vivoo B1 11.00 Vivoo C1G-BVVâ&#x20AC;&#x2122;63 C1 15.00 Roosendaal C7-Vivoo C2 09.15 BSC D2-Vivoo D1 10.00 Vosmeer E1-Vivoo E1G 12.00 Vivoo E2-BVVâ&#x20AC;&#x2122;63 E1G 09.45 Hoeven E5G-Vivoo E3 09.45 NVS F2-Vivoo F1 09.30 Vivoo F2-MOCâ&#x20AC;&#x2122;17 F15 Zondag 17 maart 14.30 Vivoo 1-NSV 1 10.00 Vivoo VR1-DEHMusschen VR1 Vivoo 2 vrij 12.00 Vivoo 3-Rimboe 5 Vivoo VR2 vrij

KNBB Snookercompetitie

Snookerpalace Putte neemt wraak op Snookerij Leiden PUTTE - Snookerpalace Putte heeft zich thuis gerevancheerd tegen Snookerij 5 uit Leiden in de eerste klasse van de KNBB Snookercompetitie. De Putse formatie had uit enigszins geďŹ&#x201A;atteerd met 6-3 verloren, maar zette dat thuis recht met een 7-2-overwinning. En dat ondanks een bliksemstart van Leidenaar Martijn Verzaal, twee jaar terug nog eredivisiespeler. Verzaal versloeg eerst Ward van Doren uit Essen met breaks van 25 en 22 en daarna Peter de Brie uit Halsteren met een 22-clearance tot op de laatste zwarte bal. De overige partijen vielen echter allemaal ten prooi aan de Putse thuisploeg. Van Doren rolde Joris Scharpff op met een 24-break en klopte ook vlot Pascal Hendrikse. De Brie stond ver achter, maar versloeg Scharpff alsnog dankzij een 30-break en maakte een 24-serie tegen Hendrikse. Dave Smeekens uit Kapellen bleef ongeslagen. Na winst op Scharpff en Hendrikse wist hij in zijn laatste partij ook knap de Leidse kopman Verzaal onder de duim te houden. In de stand bezet Snookerpalace Putte nu de vierde plaats. Stand 1 klasse II: 1. Blaak Rotterdam 12-72, 2. Snookerij 1 Leiden 12-67, 3. De Dieze 2 Den Bosch 12-59, 4. Snookerpalace Putte 12-58, 5. Hogewoerd Leiden 11-56, 6. La Carambole Roosendaal 12-50, 7. Snookerij 5 Leiden 12-49, 8. Pauperboys Vlaardingen 11-44, 9. Spijkenisse 147 12-44, 10. Snookercafe 5 Vlaardingen 12-32.

www.hoveniers-hoogerheide.nl

HOGE BRANDSTOFKORTINGEN Benzine â&#x20AC;&#x201C; 12 cent

VV ODIO

DE ZEKERHEID VAN

UW OFFICIELE SUZUKI DEALER Merk type

bouwjaar

Suzuki Alto Comfort plus AUTOMAAT

2010

km stand

50200

prijs â&#x201A;Ź

8450

Suzuki Alto Exclusive AUTOMAAT

2010

41500

8950

Suzuki Splash 1.2 Exclusive

2010

11620

10950

Suzuki Wagon R+ 1.3 AUTOMAAT

2003

23400

4750

Suzuki Wagon R+ 1.3 AUTOMAAT freestyle

2005

52340

6250

Suzuki Ignis 5 drs. 1.5 GLS

2005

73600

5450

Suzuki Swift 1.2 5 drs. Comfort (zwart/m)

2011

24300

11950

Suzuki Swift Bandit 5 drs.

2010

14560

11450

Suzuki Swift 1.3 5 drs. Shogun

2009

48620

9250

Suzuki SX4 1.6 Shogun

2007

119500

8950

Suzuki SX4 1.6 Exclusive

2007

152291

7250

Suzuki Kizashi 2.4I sport

2011

1970

24950

Suzuki Grand Vitara 5 drs. 2.4 Exlusive

2009

46780

19950

Hyundai Getz 1.4 5 drs Active Cool Kijk voor de hele voorraad op onze website

2008

57694

6950

Autobedrijf CENTRUM

VAN+ONIJNENBURGWEGs0,"ERGENOP:OOM PAGINA 16

Van Heelulaan 81 Bergen op Zoom Tel. 0164-257057 WWW.SUZUKICENTRUM.NL


BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

BIJ ONZE KLANTEN IS HET MUISSTIL

11

WAARDEBON

SVP WOONPLAATS INVULLEN:

BUIKSPEKLAPPEN 1KILO 2.99

'XXU]DPHRSORVVLQJHQELMYOLHJHQ KRXWZRUPPROOHQUDWWHQmuizen SDSLHUYLVMHVYRJHORYHUODVWZHVSHQHQ]

SNIJWORST SUCADELAPPEN ½KG 2.99 150GR 1.39 99 RIBKARBONADE 1KG 3. MAGERE VARKENSFILET 1KG 4.99 150GR 1.49 ZEEUWSSPEK BLANKE GEMARI SPARE HAAS 99 75 99 49 KIPFILET RIBS 3. NEERDE 3. KARBONADE4. 100GR 0.89 KIPFILET 3.

originele

(0113) 57 38 81

www.ongediertespecialist.nl

KIP-KERRIE SALADE

1KG

1KG

1KG

Jan Jochems HANDEL

EN

TRANSPORT

TE KOOP:

1KG

Bestratingsmaterialen en sierkeien,

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL

speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers. Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

VERHUUR:

Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3 Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

bij

JAN VAN SUNDERT

AUTOMONTAGEBEDRIJF

JOKO

Â&#x2021;6ORRSORRSVFKDGHDXWRÂśV PRWRUVWHNRRSJHYUDDJG Â&#x2021;$OOHJHEUXLNWHRQGHUGHOHQ RQOLQH Â&#x2021;9ULMZDULQJELMRSKDOHQ Â&#x2021;5HSDUDWLHHQRQGHUKRXG Lid ARN-Stiba-RDW

4500m2 showroom, mĂŠĂŠr dan 300 keuken- en badkameropstellingen Bij aankoop van keuken,

Bij aankoop van een badkamer,

CADEAU COMPLEET

*

Bij aankoop van tegels,

30% KORTING * op keukendelen

+

GRATIS MONTAGE*

WANDCLOSET

*

GRATIS e 2

0DDOEHUJHQVWUD:HUQKRXW 7HO LQIR#MRNR]XQGHUWQO ZZZMRNR]XQGHUWQO

ELKE 10 M

ZONDAG GEOPEND

WWW.HOBBYKAS.NL

van 11.00 tot 17.00 uur

Lokkerdreef 10, 4879 ND Etten-Leur. Tel 076-5048800 Openingstijden ma gesloten, di t/m do 9.30-17.30 uur, vrijdag 9.30-21.00 uur, za 9.30-17.00 uur vraag naar de voorwaarden in de showroom. www.janvansundert.nl

*

GRATIS JURIDISCH ADVIES

LOOP- OF RUGPROBLEMEN

Budget kas

â&#x201A;Ź 350,-

Alu-pro kas

v.a. â&#x201A;Ź 925,-

Combi-pro kas

v.a. â&#x201A;Ź 950,-

Victoriaanse kas v.a. â&#x201A;Ź1400,Bel voor onze folder/prijslijst

Showterrein met 36 kassen

EMBREGTS KASSEN Gors 70 Hoeven 0165-502506

INLOOPSPREEKUUR: Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uur Pasteurlaan 1 Bergen op Zoom (nabij Lievensberg Ziekenhuis)

IK WIL U GRAAG LEREN KENNEN

OF MAAK TELEFONISCH EEN AFSPRAAK: 0164-266600

Mens & Relatie helpt u bij het vinden van de juiste partner

VITAK Advocaten

www.mens-en-relatie.nl

Bent u klaar voor een duurzame relatie?

Bel: 0165-388816 Lia van der Wel Of 0800-0230595 (landelijk)

+++ )&$,#! 

  

!  ,  

Industrieweg - 4731 Oudenbosch Klinkstraat 10 10c - 4731 DM SC Oudenbosch

rIPVUXPSN CPLUPSFO[XBNCFTUSJKEJOH rQSFWFOUJFQMBOOFO rGBVOBCFIFFS rXFSJOHTNBBUSFHFMFO rCFTUSJKEJOHLOBBHEJFSFOFOJOTFDUFO r CPVXLVOEJHFJOTQFDUJFT r CBMLLPQSFTUBVSBUJFT rNPMMFOCFTUSJKEJOH Kenniscentrum Dierplagen www.kad.nl KAD - Gecertificeerd

UW RELATIE IS ONZE MISSE erkend AVR / SinglesKeurmerk / Geschillencommissie

HOUD

ONDER HUUR

huid- en laserklinieken Â&#x2021;SROLNOLQLHNHQGHUPDWRORJLHÂ&#x2021;KXLGWKHUDSLH %HUJHQRS=RRP0LGGHOEXUJ Bij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen en huidverjonging: 5LPSHOĂ&#x20AC;OOLQJPHW5HVW\ODQH %RWR[EHKDQGHOLQJHQ )UDFWLRQDO/DVHUHQ&2IUDFWLRQDOODVHU HQGHQLHXZH8OWKHUDSLHWHJHQKXLGYHUVODSSLQJ Verder alle laserbehandelingen tegen overbeharing, couperose, pigmentvlekken, huidoneffenheden, kleine spatadertjes en nog veel meer...

Er weer jonger uitzien... zonder plastische chirurgie > Huid- en laserkliniek Bergen op Zoom â&#x20AC;˘ In Zorgcentrum Lievensberg Boerhaaveplein 3d â&#x20AC;˘ 4624VT Bergen op Zoom â&#x20AC;˘ 0164-263822 â&#x20AC;˘ w www.huidlaser.nl > Huid- en laserkliniek Middelburg â&#x20AC;˘ In Barcode gebouw Park Veldzigt 67 â&#x20AC;˘ 4336DR Middelburg â&#x20AC;˘ 0118-673050 â&#x20AC;˘ www.dermateam.nl

NIEUWE CV-COMBI KETEL? Ook voor u hebben wij een betaalbare oplossing!

LEASE KOOP

&%$&(' '&& # $*& %%## EuroďŹ x (XURĂ&#x20AC;[

bel 0113-639760 of mail info@traas.nl

De beste dermatologen van Nederland (weekblad Elsevier)

U HUURT AL EEN CV-KETEL VOOR MINDER DAN 1 EURO PER DAG!

Nu met GRATIS klokthermostaat

iĂ&#x160;ecoTEC plus]Ă&#x160;Â&#x2026;iĂ&#x152;Ă&#x160; Â&#x201C;iiĂ&#x192;Ă&#x152;Ă&#x160;ivvÂ&#x2C6;VÂ&#x2C6;lÂ&#x2DC;Ă&#x152;iĂ&#x160;Ă&#x152;Â&#x153;iĂ&#x192;Ă&#x152;iÂ?Ă&#x160; Ă&#x203A;>Â&#x2DC;Ă&#x160;VAILLANT

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE UĂ&#x160;6 ,11,Ă&#x160; UĂ&#x160;6 ,""* UĂ&#x160; 8 - Ă&#x160; UĂ&#x160;" ,"1

VAN VERWARMINGS- EN WARMWATERTOESTELLEN

DOMINĂ&#x2030;STRAAT 3 - 4701 JC ROOSENDAAL - TEL 0165 - 53 64 04

Bezoek onze vernieuwde website: WWW.VIGAR.NL


Lange mars door koude nacht

Weekenddiensten Bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 27 38 55, voor inwoners van Woensdrecht, Hoogerheide, Huijbergen, Ossendrecht en Putte. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek Bergen op Zoom, naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939. Dierenarts Via telefoonnummer tel. 0164 235 112 wordt met de dienstdoende dierenarts doorverbonden. Surplus Zorg thuiszorg passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl Onze zorg - dichtbij en altijd - is er voor Ăş! Zeven dagen per week staan wij 24 uur p/dag met raad en daad voor u klaar via 0900 - 900 4444.

WOENSDRECHT - De Nachtmars, een wandelevenement van negen wandelsportverenigingen in de Zuidwesthoek, trok dit jaar ondanks de kou zoâ&#x20AC;&#x2122;n 170 deelnemers. Voor de bikkels was er een afstand van maar liefst 110 kilometer, die startte in Roosendaal. De wandeling van 80 kilometer, met startpunt Steenbergen, was echter het populairs. Daarin deden tachtig mensen mee. Voor wie die afstand nog te ver was, was er ook een wandeling van 50 kilometer uitgezet, die vertrok vanuit Bergen op Zoom. FOTO LEO ADRIAANSEN

TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

â&#x20AC;&#x2DC; Gouden tijden, zwarte bladzijdenâ&#x20AC;&#x2122; in Bibliotheek Huijbergen

Begin de dag met een glimlach

Boekenweek HUIJBERGEN - De 78e Boekenweek vindt plaats van zaterdag 16 t/m zondag 24 maart. Kees van Kooten schrijft het Boekenweekgeschenk. Het thema is Gouden Tijden, Zwarte Bladzijden. Het Boekenbal, de ofďŹ ciĂŤle opening van de Boekenweek, vindt plaats op vrijdagavond 15 maart. In de Boekenweek staat literaire (non-) ďŹ ctie centraal. Elke Boekenweek heeft een thema. Dit thema vestigt de aandacht op een bepaald segment en nieuwe uitgaven van het boekenaanbod. Uitgevers kunnen op deze manier aandacht vragen voor â&#x20AC;&#x2DC;oud fondsâ&#x20AC;&#x2122;. Boekwinkels en bibliotheken haken hierop in met het samenstellen van een assortiment en het organiseren van activiteiten rond het thema. Het thema biedt de media een aanknopingspunt om te berichten over de Boekenweek en alle activiteiten daaromheen. Kijk voor meer informatie over de Boekenweek 2013 op de website: www.boekenweek.nl Iedere volwassene die tijdens de Boekenweek 2013 lid wordt van de Openbare Bibliotheek Huijbergen ontvangt naast het Boekenweekessay tevens een boekenbon. Literaire avond De Openbare Bibliotheek Huijbergen,

Heemkundekring De Wilhelmiet, De KBO afdeling Huijbergen en de Vrouwen Verenigingen Huijbergen organiseren in samenwerking met Boekhandel Quist uit Bergen op Zoom een literaire avond met als gast de Vlaamse auteur Erik Vlaminck. De literaire avond vindt plaats op donderdag 21 maart, vanaf 20.00 uur in MFC De Kloek te Huijbergen. De toegang is gratis voor leden van de Heemkundekring De Wilhelmiet, VVH, KBO afd.- Huijbergen, Openbare Bibliotheek Huijbergen, Bibliotheek Het Markiezaat, Bibliotheek Putte/Kapellen en de vaste klanten van Boekhandel Quist te Bergen op Zoom. Erik Vlaminck (1954) is een maatschappelijk geĂŤngageerde roman- en theaterschrijver. Als theatermaker werkte hij in opdracht van diverse professionele gezelschappen, maar ook met het amateurtheater heeft hij ruime ervaring. Hij werd vooral bekend met zijn zesdelige romancyclus Het schismatieke schrijven: kroniek van een familie, over het ongewone leven van mensen in het Vlaanderen van de 20ste eeuw. (Later gebundeld in drie delen: Langs moederszijde, Langs vaderszijde, Langs schrijverszijde. Doorbraak bij een ruim lezerspubliek kwam er in 2008 met Suikerspin (longlist Libris- en Akoprijs,

Provincieprijs Antwerpen) en in 2011 met Brandlucht (longlist Libris- en Akoprijs). Als theatermaker werkte Vlaminck voor diverse gezelschappen. Voor zijn stuk â&#x20AC;&#x2DC;Dank u Herenâ&#x20AC;&#x2122; ontving hij de Provincieprijs Antwerpen. Recent (2012) speelde Olympique Dramatique Van de Velde. Werk voor Laika en voor Tutti Fratelli is in voorbereiding. Vlaminck is ook de auteur van de column Brieven van Dikke Freddy, waarin een dakloze zijn problemen aankaart bij de groten der aarde. In Huijbergen zal de schrijver ook zijn jongste boek, Miranda van Frituur Miranda, presenteren Brabantse variant op het landelijk thema. Op zondagmiddag 3 maart werden in het overvolle Cultureel Centrum De Hoeve in Lith twee bijzondere boeken gepresenteerd: het Brabantse Boekenweekboek 2013 Gouwe tije? en Brabants Bloesem, Bloemlezing van gedichten in Brabants dialect. Het achtste Brabantse Boekenweekboek Gouwe tije? bevat vijftig bijdragen in Brabants dialect. Mevrouw Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans, burgemeester van Oss, nam het eerste exemplaar van het nieuwe Boekenweekboek in ontvangst. Het nieuwe boekenweekboek 2013 is frivool geĂŻllustreerd door Iris Bongers. Zij kreeg welverdiend het tweede â&#x20AC;&#x2DC;eersteâ&#x20AC;&#x2122; exemplaar.

&)6+)234>331Â&#x2C6;8,30)2Â&#x2C6;>-)6-/>))Â&#x2C6;,%078)6)2 7XEXMSRWTPIMR &IVKIRST>SSQ 

)IRHVEGLXW[IK 8LSPIR 

,EVMRKZPMIXTPIMRE >MIVMO^II 

4SIPIOIW ,EPWXIVIR 

QEZV QEHM QEvr QEZVMN [SEZSRHXSX [SHS Z [SEZSRHXSX ZV

/PEEWWIR1SRH^SVK8SXEEP ZIV^SVKX

Â&#x2C6;VITEVEXMIEERTEWWMRKSJZIVRMIY[MRKZERY[ KIFMXWTVSXLIWI Â&#x2C6;VITEVEXMIXIV[MNPY[EGLXSJ[MROIPX Â&#x2C6;LYPTEERLYMW Â&#x2C6;LIXEERFVIRKIRZERMQTPERXEXIRLIXOPMOKIFMX Â&#x2C6;LIXFPIOIRZERXERHIRIROMI^IR Â&#x2C6;EPKIQIRIXERHLIIPOYRHI Â&#x2C6;QSRHL]KMtRI

Â&#x2C6;weekendreparatieservice zaterdag + zondag 11.00-12.00 uur: Stationsplein 11, Bergen op Zoom

32>)(-)278)2;36()2:)6+3)((336%00) >-)/8)/378)2:)6>)/)6%%67 &IPKVEXMWMRJS$QSRH^SVKXSXEEPRP[[[QSRH^SVKXSXEEPRP

KERKELIJK NIEUWS PAROCHIE DE BRON Pastoor Hans de Kort, 0164-672400, 06-12866859. Pastor Bert Grotaers 0164-852375, 06-12778986; www.samenkerk.nl O.L.VROUW HEMELVAART HUIJBERGEN Adres: Boomstraat 1 (in de kerk) 4635 CX Huijbergen, 0164-642330, locatie.huijbergen@hetnet.nl Voor parochie-aangelegenheden: Br. Marcus 0164642650; Mevr. Phielix 0164-653565. Misintenties kunnen worden opgegeven bij de receptie van Ste. Marie 0164-642650. Zondag 17 maart 9.30u Woord- en Communieviering. Voorganger: L. Sep, p.w.; Muzikale verzorging: Gemengd koor; Lectrice: Gerda v. Dijke. Intenties: Jan en Jaantje v. Aert-v. Wesel; kleinzoon Nielsje en schoonzoon Willy; voor alle zieken in onze parochie. Overleden: op 26 februari is overleden Leo Testers, Priester van het Bisdom Breda, in de leeftijd van 77 jaar. De uitvaartviering heeft plaatsgevonden in de parochiekerk te Huijbergen op maandag 4 maart, waarna aansluitend crematie plaatsvond. Op 1 maart is overleden Lieske van Eekelen, sinds 2001 weduwe van Jan Dekkers, in de leeftijd van 85 jaar. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden in de parochiekerk van Huijbergen op donderdag 7 maart, waarna crematie plaatsvond. ST. GERTRUDISKERK OSSENDRECHT Adres: Dorpsstraat 7, 4641 HV, t. 672400; locatie.ossendrecht@hetnet.nl. Parochie De Bron inz. Ossendrecht. Zondag 17 maart 11.00u

Eucharistieviering. Voorganger: pastor B. Grotaers. Lector: broeder Eymard. Misdienaars: Nathan v. Winden en Thomas Borgmeijer. Intenties: Jeanne v.d. Bergh-Huijgens; Pieter Edixhoven; Sjors Koolen; Frans Minnebach als jgt. en Louisa v. Beeck Wouters vw verj.; Jan Oomens als jgt. 18.00u: Poolstalige eucharistieviering. Dinsdag 19 maart 19.00u Eucharistieviering in de Adolphinekapel. Intenties: Gustaf v.d. Eijnden en Valentine v.d. Eijnden-Raaijmakers; Gerrit v.d. Poel v.w. verj.; overl. ouders Prop-de Crom; overl. ouders v.d. Venne-v.d. Poel, zoon Frans en dochter Annie; Jaap Goense v.w. verj. Overleden: Sjors Koolen; Dora Gremmen-Machielsen; Dina v. Hoof-de Moor. Boekenmarkt: I.v.m. Pasen (is de laatste zondag van de maand) komt de boekenmarkt van maart te vervallen.

Hoof v.w. verj.; Helma v.d. Lee e.v. Adrianus Verbraak; jgt. Pater Alexander: Ad Snepvangers v.w. verj. en kleindochter Britt; o.o. Schoone-Kolen v.w. verj. Dinsdag 19 maart 8.30u Eucharistieviering. Intenties: Voor alle zieke en overleden parochianen. Overleden: Anna M. Ots w.v. Gerardus Vos; Dijmhna Koolen e.v. Johannes v. Oevelen. Adriana Cornelia de Weert w.v. Gerardus v. Oevelen; Adrianus J. v. Pul e.v. Maria Bogers. Spiritualiteitavond: Op woensdagavond 20 maart is er om 19.45u een spiritualiteitavond in het parochiecentrum met als gastspreker Prof. Wim Weren. Hij zal spreken over Dood in de bijbel en de moderne kunsten. Het is een interessante avond die niet alleen bedoeld is voor mensen de moeten leven met een lege plaats aan hun zijde, maar voor iedereen, jong of oud die worstelt met het donkere mysterie van de dood.

sestraat 35, 4645 BB Putte, 0164-602491; locatie. putte@hetnet.nl. Zaterdag 16 maart 19.00u Eucharistieviering; Voorganger: B. Grotaers. Intenties: Rosa Ots, Louis en Adriana Ots-Jansen, ouders Ots-Aerts, ouders Verkuijl-Gijsen en familie, ouders v. Hoof-Ketelaars en familie, t.e.v. Heilige Jozef, t.e.v. O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand.

O.L. VROUW HEMELVAART HOOGERHEIDE Parochiecentrum; Raadhuisstraat 134, 4631 NJ, Hoogerheide, 0164-612521; locatie.hoogerheide@hetnet. nl. Openingstijden parochiekantoor: dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00-11.30u. Zaterdag 16 maart 19.00u Presentatieviering vormelingen met als voorganger diaken Egbert Bornhijm en met zang van het koor Libs. Intenties: Voor alle kinderen met hun ouders en familie die dit jaar gevormd worden. Zondag 17 maart 9.30u Eucharistieviering met als voorganger pastoor Hans de Kort en met volkszang. Intenties: Moeder Belde v.w. verj. en overige familie; Willy Belde e.v. Juul v.

H. JOSEPH WOENSDRECHT Parochiecentrum: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ, Hoogerheide, 0164-612521; locatie.hoogerheide@hetnet. nl. Zaterdag 16 maart 17.00u Eucharistieviering met als voorganger pastoor Hans de Kort en met zang van het gemengd koor. Intenties: Louisa Dirkx w.v. Karel Willem Nuijtermans. Overleden: Cor de Nijs e.v. Gerda Luijkx.

CEL-KERK â&#x20AC;&#x2DC;Levend Woord Brabant-Zeelandâ&#x20AC;&#x2122; Pastors: Jorden & Debora Spijker, Plantagelaan 8, 4631 CS Hoogerheide, 0164-612927, jordenspijker@ home.nl, www.lwgbz.nl. Iedere week zijn er Open Celgroepen, kleine groepen, in Hoogerheide en Bergen op Zoom. Heb jij (u) belangstelling, informeer bij ons. Zondag 17 maart 10.30u: Celebration, kerkdienst, met Gerard de Groot. Let op: Nieuwe locatie: Kastanjelaan 53A, 4621 HC Bergen op Zoom.

ST. DIONYSIUSKERK PUTTE Intenties en/of mededelingen, indien parochiekantoor is gesloten, graag in een gesloten enveloppe (met daarbij het verschuldigde bedrag) in de brievenbus op het kerkplein (de groene zijdeur). Postadres: Antwerp-

PAGINA 18

SAINTE MARIE HUIJBERGEN Eucharistie: Zondag 09.30u. Weekdagen 08.00u.: Behalve op zaterdag. Contactpersoon Br. Marcus de Deijn. Ingang kapel via Staartsestraat 2a. PROTESTANTSE GEMEENTE WOENSDRECHT Kerkgebouw: Dorpstraat 10, 4631 HW, Ossendrecht, 0164-672991, info@pkgw.nl, www.pkgw.nl Zondag 17 maart 9.45u: ds. K. Vos.

POOLSE R.K. PAROCHIE H. MAXIMILIAAN KOLBE Elke 3e zondag van de maand 18.00u St. Gertrudis kerk, Dorpsstraat 7, Ossendrecht. Pastoor S. Klim 076-5321438 06-14243225.


VACATURES

TECHNOSELECTER WORDT JE NIET ZOMAAR!

Metaalwerken Bergen op Zoom BV is een internationale onderneming met een uniek machinepark en 85 enthousiaste en betrokken medewerkers. Onze specialisatie is; engineering, plaatbewerking, poedercoaten en assemblage. We leveren zowel onderdelen als complete machines en apparaten voor diverse markten. Wij zijn volledig ISO JHFHUWLÂżFHHUG

WIJ ZOEKEN EEN:

Commercieel medewerker planning, coĂśrdinatie & communicatie (M/V) )XQFWLHSURÂżHO U bent verantwoordelijk voor de planning en het bewaken van deadlines van aanvragen tot uitlevering van producten, inclusief de communicatie hierover, zowel in- als extern. U geeft direct leiding aan 2 medewerkers van de Verkoop Binnendienst en wordt ondersteund door de afdeling Calculatie, werkvoorbereiding (inclusief engineering) en planning.

Techno Select en Techno Group pakken speciale

opdrachten

projectmatig

aan.

aannemingen

Bijvoorbeeld

voor

tijdelijke of speciale opdrachten, waar het niet meer gaat om de invulling van

Ben jij (MBO) technisch geschoold?

een vacature maar de uitvoering van

Gemotiveerd?

een project. Nationaal en internationaal

Bereid tot het volgen van opleidingen?

worden

Kun jij je bedrijf goed vertegenwoordigen?

teams

van

TechnoSelecters

ingezet die met hun speciďŹ eke kennis en

Heb je geen 9 tot 5 mentaliteit?

kunde klaar staan om elke technische klus te klaren. Met achter zich de sturing van de Techno Select organisatie. Daar zijn

Dan willen wij graag kennis met je maken.

gespecialiseerde divisies voor ontwikkeld

Bel ons op telefoonnr. 076-5040747

zoals de Techno Group en Techno Select

Mail

Maintenance & Marine Services.

uitgebreide CV naar info@technoselect.nl

Techno Select Uitzendorganisatie BV T: F: E: I:

076 - 50 40 747 076 - 50 40 748 info@technoselect.nl www.technoselect.nl

je

sollicitatie

voorzien

van

je

- U hebt een spilfunctie in de organisatie. - U bent het aanspreekpunt voor klanten inzake lopende aanvragen en opdrachten. - U registreert aanvragen en bewaakt het complete vervolgtraject. - U coĂśrdineert het interne proces van aanvragen, offertes en opdrachten. - U rapporteert aan de Algemeen Directeur. - Planning en het bewaken van deadlines, inclusief het hierover communiceren (in- en extern), is onderdeel van uw taak. 3URÂżHONDQGLGDDW 0LQLPDDO+%2QLYHDXPHWHHQEHGULMIVNXQGLJHRSOHLGLQJ$IÂżQLWHLWPHWWHFKniek is een pre. U hebt een commerciĂŤle instelling en bent administratief onderlegd. U bent communicatief sterk, klant- en oplossingsgericht. U bent gedreven en ambitieus. U bent realistisch en u weet wat haalbaar is op het gebied van projecten. U beschikt over een ruime kennis van Excel en Word. Ervaring met het werken met een ERP systeem is een pre. U beheerst de Engelse en Duitse taal. Wij bieden u een verantwoordelijke spilfunctie met veel organisatorische uitdagingen in een op groei gerichte onderneming. Een nuchter productiebedrijf met een jong management team, geavanceerde productiemiddelen en een internationale, dynamische werksfeer. De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend. Interesse in deze belangrijke functie? Mail dan een gemotiveerde brief met cv naar Metaalwerken Bergen op Zoom BV, t.a.v. Robert Vink, afdeling Personeelszaken, postbus 164, 4600 AD Bergen op Zoom. r.vink@bozgroup. eu Telefoon: 0164-240910 Zie ook onze website www.bozgroup.eu â&#x20AC;&#x153;Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteldâ&#x20AC;?

Stimulerend, Welzijn, Bevlogen, Kennis, Zorg, Kwaliteit

Spreekt dit jou aan ? Lees dan direct verder! In Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht is tanteLouise-Vivensis inmiddels een begrip op het vlak van ouderenzorg. Zorg die steeds boeiender, omvangrijker, intensiever ĂŠn complexer wordt. Hoogwaardige zorg die vraagt om professionals die hun vak kennen! Door interne doorgroei van medewerkers naar de functie van teamleider zorg zijn we voor diverse afdelingen op zoek naar enthousiaste en ondernemende

Verzorgenden & Verpleegkundigen, locatie Moermont Uren bespreekbaar Waar ga ik werken? Residentie Moermont is een modern gebouw in Bergen op Zoom, waarin kleinschalige zorg wordt aangeboden in een grootschalig gebouw. Bewoners krijgen een totaalpakket van verblijf, zorg, welzijn en service aangeboden. Kwaliteit van leven staat daarbij voorop. Er zijn 28 woningen en iedere woning biedt zorg aan maximaal twaalf cliĂŤnten.. De cliĂŤnten worden gerespecteerd in hun zijn en in de gelegenheid gesteld om met gelijkgestemden samen te leven. Wat ga jij doen? Jij, als verzorgende of verpleegkundige, bent een specialist op gebied van zorg en welzijn en verleent samen met je collegaâ&#x20AC;&#x2122;s directe zorg aan de bewoners. Je werkt vanuit het zorgleefplan, wat gezamenlijk is opgesteld en waarin de zorgvraag centraal staat. Je verricht zowel begeleidende als verzorgende en/of verpleegtechnische handelingen. Samen met je team creĂŤer je een fijn woon- en leefklimaat en onderhoud je contacten met familieleden en/of mantelzorgers. Wat vragen wij van jou? Je hebt een MBO diploma Verzorgende IG of Verpleegkunde niveau 4 en beschikt over praktische kennis en relevante werkervaring. Je bent creatief en hebt een oplossend denkvermogen. Je bent consequent in je handelen, collegiaal en kunt zowel zelfstandig als in klein teamverband werken. Uiteraard heb je de juiste capaciteiten om een positieve bijdrage te leveren aan het wonen en welzijn van de cliĂŤnten! Wat bieden wij jou? Naast een uitdagende baan en een aantrekkelijke inschaling in FWG 35 (verzorgende IG) en FWG 40 (verpleegkundige) van de CAO VVT bieden wij jou een aantal mooie secundaire arbeidsvoorwaarden. Reageer! Wij zien heel graag je sollicitatiebrief en cv tegemoet! solliciteren@tantelouise-vivensis.nl Vragen? Bel Stephanie Timmermans of Janneke Voetman, recruiters, op telefoonnummer 0164-713300.

www.tantelouise-vivensis.nl


Kijk op action.nl voor de folder

PASEN NAADLOOS

ZOEK UIT

MOUWLOOS

pastelkleuren maten S-XL

dahlia: mt.2, 2 stuks lelie: mt.12/14, 4 stuks gladiool: mt.10/12, 7 stuks

maten S-XL

BLOEM BOLLEN premium kwaliteit

2.69 2.89 DOVE

1.69

SHAMPOO of CONDITIONER diverse soorten shampoo: 250 ml conditioner: 200 ml

Elders 2.49 2.99

PAASEIEREN OF

PAAS HAZEN melkchocolade

1.39

paaseieren: 200 gram paashazen: 2x125 gram

Elders 1.89 1.99

KISTJE

PAAS EIEREN diverse leuke

3 VO O R

DAMES JURK diverse kleuren

1.62

Elders 2.97 3.87

KUNSTSTOF

TUIN POT zwart of terra Ã&#x2DC; 40 cm

1.59 3.59

Ã&#x2DC; 50 cm

HELDER GLAS

BLOEM VAAS met tekst 'flowers'

2.29

H[FOPDJQROLD

paasprints

ZOEK UIT

6.49

VOORJAARS SPEELGOED speelbal, yo-yo,

L IN G HOM E ST Y ! T IP

2.29

LIBRESSE ULTRA

0.79

WERCKMANN

WERKPLAATS DOEKJES onmisbaar bij het klussen dermatologisch getest 25x17 cm 60 stuks

of 'welcome' hoogte 70 cm

1.39

2.79

waterpistool, crazy bug of stoepkrijt XL

idem Ã&#x2DC; 35 cm

deco FOAM MAGNOLIA lengte 100 cm

meisjes ZOMER JURKJE maten 86-128

5.49

MAAND VERBAND normal wing of long wing

HAND CLEANER 600 ml

1.59

OFFICE ESSENTIALS

SCHRIJF BLOK gelinieerd

1.75

100 vel A4

S E T/9

DECO SCHAAPJES box 4 stuks

1.69

%(5*(123=220Â&#x2021;.DVWDQMHODDQ %5('$Â&#x2021;7UDPVLQJHO &+$$0Â&#x2021;%DDUOHVHZHJ ',17(/225'Â&#x2021;5DDGKXLVSOHLQD

1.59

Elders 0.99 2.19

(77(1/(85Â&#x2021;0DUNW *,/=(Â&#x2021;6WHHQDNNHUSOHLQ .$$76+(89(/Â&#x2021;+RRIGVWUDDW 2267(5+287Â&#x2021;$UHQGVKRI

0.79 266(1'5(&+7Â&#x2021;'H%URXZHULM 5,(/Â&#x2021;'RUSVWUDDWD 5,-6%(5*(1Â&#x2021;6W%DYRVWUDDW 5226(1'$$/Â&#x2021;%RXOHYDUGI

SCHRIJF BLOK 100 vel A5

0.39

0.69 7,/%85*Â&#x2021;7URXZODDQ 7,/%85*Â&#x2021;'--LWWDVWUDDW :$$/:,-.Â&#x2021;,UHQHVWUDDWD =(9(1%(5*(1Â&#x2021;=XLGKDYHQD

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 10-03-2013 t/m za. 16-03-2013 in Nederlandse filialen.

ONDER GOED diverse

DW_20130313