Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

W O E N S D R E C H T S E

O P L AG E :

23 JANUARI 2013 WEEK 4

Uitgeverij

EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

9800

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

I

Te l .

SPORT

599

8 111

KERKELIJK NIEUWS

Volg ons via twitter: @WoensdrechtsBode

FORSE BEZUINIGINGEN OP OPENBAAR BUSVERVOER

076

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

JEUGDBOS WORDT SCHETS NIEUW JEUGDZORGSTELSEL

W E E K B L A D

M I D D E L B U R G S E

&

V E E R S E

HOOGERHEIDE - Het waren barre omstandigheden voor zowel de deelnemers als toeschouwers van de GP Adrie van der Poel, die zondag in Hoogerheide verreden werd. De bijna onafgebroken sneeuwval zorgde ervoor dat het parcours spekglad was. De behendigheid van de veldrijders werd dan ook behoorlijk op de proef gesteld. Grote valpartijen bleven uit, maar het was wel echt balanceren op de Brabantse Wal, zoals Marianne Vos na afloop zei. De wereldkampioene bleek ook daarin een echte meesteres, want ze won met een ruime voorsprong. Ook Mathieu van der Poel en de Tsjech Martin Bina (foto) kroonden zich in Hoogerheide ware winterkoningen. FOTO JOSÉ VAN DER WEGEN

Lichte daling aantal inwoners gemeente WOENSDRECHT - De gemeente Woensdrecht telde op 31 december 2012 iets minder inwoners dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de inwonerscijfers die de gemeente heeft bekendgemaakt. Tegenover 2011 is het aantal inwoners met 34 gedaald naar 21.645. De daling is in vrijwel ieder dorp terug te zien. Alleen in Hoogerheide nam het aantal inwoners toe van 9034 naar 9068. Ossendrecht kende in absolute cijfers de sterkste daling van 5280 naar 5246. In Woensdrecht daalde het aantal inwoners met negentien naar 1482. Putte telt elf inwoners minder en komt uit op 3706. In Huijbergen bleef het met vier inwoners minder nagenoeg gelijk op 2143.

Glasvezelstoring treft Ossendrecht OSSENDRECHT - De storing op het glasvezelnetwerk in Ossendrecht is woensdagochtend weer verholpen. Sinds maandagavond zaten honderden gezinnen in Ossendrecht zonder internet, tv en telefonie door een breuk in een kabel. Volgens een woordvoerder van Reggefiber, de beheerder van het netwerk, duurde de storing langer dan normaal. “Door de sneeuw en de vorst verliepen de graafwerkzaamheden een stuk moeizamer. Rond 05.00 uur woensdagmorgen was de storing weer verholpen”, geeft hij aan. Reggefiber laat verder weten dat de vorst ook elders roet in het eten gooit. Door de vorst zijn de graafwerkzaamheden stilgelegd.

Reddingsbrigade waarschuwt voor zwakke plekken op het ijs

Weinig klachten over winterweer WOENSDRECHT - De hevige sneeuwval van de afgelopen week heeft vooralsnog niet tot grote problemen geleid in de gemeente Woensdrecht. Volgens gemeentewoordvoerster Sharan Kok is het aantal klachten dat de gemeente de voorbije dagen heeft ontvangen minimaal. Ook strooizout heeft de gemeente nog genoeg voorhanden. “Er is onlangs een nieuwe vracht gebracht, dus we hebben nog voldoende in voorraad.” DOOR RIA VAN MEIR Na drie voorgaande winters met forse sneeuwval is de gemeente Woensdrecht in 2013 goed voorbereid op het winterse weer. En dat terwijl er sinds vorig jaar flink is bezuinigd op de gladheidsbestrijding. Sinds 2012 wordt er alleen op wegen met de hoogste prioriteit gestrooid. Dat zijn naast de hoofdwegen ook de dorps- en wijkontsluitingswegen, busroutes en enkele gevaarlijk hellende wegen. In tegenstelling tot vorig t jaar h worden u idit jaar weer alle fietspaden sneeuw- en ijsvrij gemaakt. Vorig jaar koos de gemeenteraad ervoor om enkel fietspaden breder dan twee meter begaanbaar te maken, maar na klachten uit diverse hoeken wordt nu geen uitzondering gemaakt. Ook heeft de gemeente op een aantal plaatsen zoutbakken geplaatst, zodat bewoners zelf hun stoepje vrij kunnen

maken. “De enkele klachten die we hebben gehad, gingen steeds over prioriteit 2 wegen, waar nu dus niet meer gestrooid wordt”, weet Kok. “We verwijzen dan steeds naar het gladheidsbestrijdingsplan, dat sinds vorige week ook prominent W op onze Daarin E Ewebsite K Bstaat. L A D zijn ook alle strooiroutes te raadplegen.” Strooizout Volgens de woordvoerster hebben de medewerkers van de buitendienst al ssinds de eerste i nsneeuwval d heelewat urenr op de weg doorgebracht. “Er wordt heel wat sneeuw geschoven en zout gestrooid om de wegen zo goed mogelijk begaanbaar te houden. Desondanks vraagt de gladheid aan alle weggebruikers, zowel voetgangers als automobilisten, om aanpassing en oplettendheid”, benadrukt ze. Angst voor een gebrek aan strooizout is er dit jaar niet. Zowel de gemeente als

de leverancier heeft nog voldoende in voorraad. Onlangs is de voorraad van de gemeente aangevuld met een nieuwe vracht. Schaatsen Bij de hulpdiensten is men ook op alles voorbereid. Hoewel de schaatskoorts al begint te kriebelen bij veel mensen, waarschuwt de Reddingsbrigade in de regio Bergen op Zoom om niet onvoorbereid het ijs op te gaan. “Het ijs is op veel grote e vaarten g ien plassen o nog erg verradelijk. Door de sneeuw zijn zwakke plekken slecht zichtbaar.” De brigade adviseert daarom om enkel met georganiseerde toertochten mee te doen. Wie zich toch op het ijs begeeft, doet er goed aan om reddingsmiddelen, zoals een ijsprikker, mee te nemen, warm aan te kleden en altijd iemand op de hoogte te stellen van de tocht op het ijs.

...VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS... KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

Enquête over GP Adrie van der Poel WOENSDRECHT - De provincie NoordBrabant wil via een online vragenlijst weten hoe de inwoners van de gemeente Woensdrecht de Grote Prijs Adrie van der Poel hebben beleefd. Zondag werd in Hoogerheide de finale van de wereldbeker veldrijden verreden. Het belevingsonderzoek wordt uitgevoerd door studenten van de NHTV in opdracht van de provincie. In 2012 vond een ook al een dergelijk onderzoek plaats. De uitkomsten worden gebruikt voor de voorbereidingen op het WK Veldrijden in 2014. Ook de resultaten uit het onderzoek na het WK in 2009 en een evaluatie van de Eneco Tour worden daarvoor gebruikt.

Kijk voor ons woningaanbod op pagina 2

Woningstichting Woensdrecht Jan van der Heijdenstraat 14 4631 NH Hoogerheide

www.wswoensdrecht.nl


WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

Daar kun je op bouwen! Voor het meest actuele woningaanbod zie onze website www.wswoensdrecht.nl Op onderstaande woningen kunt u via de website of aan de balie van ons kantoor reageren tot uiterlijk dinsdag 29 januari 2013, 12.00 uur

W

W

NIEUWBOU

W

NIEUWBOU

NIEUWBOU

club nd 5 WONINGENepiealthclub nd WONING epa club nd 6 WONINGEN pie h h t t l l a e ie H H Hera nd Gezo Lon Fysiothera era Fysioth Fysioth d GeBzeaoutysaLon HOOGERHEIDE d GeBzeaoutysaLon HOOGERHEIDE n a l e eelan e Z Zeela opschooL Beautysa HOOGERHEIDE oL oL opscho opscho

tness

Lo

s ● Lo

s ● Lo

Fitnes Fitnes HiTE WHiTEDR. DE BRUIJNLAAN 18-26 WHiTE MASTSTRAAT AGic W MAGic Ok MAGic Ok DR. DE BRUIJNLAAN M16 k O nu O nu O nu O Levensloopbestendige woning Levensloopbestendige woning D D D LAn LAn Levensloopbestendige woning EELAn in ZEE in Z in ZEE Bruto huur p/mnd. € 635,00 / Inkomen maximaal € 34.229,00 iTTE TiGE W n PRAcH iEDEREE Type VOOR En D n TA

huishouden: 1- of 2-persoons belly:

1-2

Bruto huur p/mnd. € 650,00 / Inkomen iTTE TiGE W n PRAcH DEREE iE R O Type huishouden: 1- of 2-persoons VO TAnDEn lly: tter be

tter verlies De bebewoners rhaal:uit herstructurering Doelgroep: krijgen voorrang en. ccesve het su in 8 wek

2 rlies 1-

45-55

maximaal € 34.229,00 Bruto huur p/mnd. € 664,00 / Inkomen maximaal € 34.229,00 WiTTE TiGE n PRAcH iEDEREE Type VOOR En D n TA

De be esverhaal: ve en. Doelgroep: bewoners uit krijgen voorrang cc ek 8 wherstructurering aten in D het su

huishouden: 1- of 2-persoons lly: tter be

2 rlies 1-

De be esverhaal: ve en. Doelgroep: uit8 wherstructurering krijgen voorrang ek succ aten in D het bewoners

en gm nD n n ingmat edingm kledin D GEZO Leeftijd:kled D GEZO Leeftijd:klvanaf D GEZO Leeftijd: vanaf vanaf 55 jaar 55 jaar 55 jaar EELAn EELAn EELAn Z Z Z b b b u u u L L L c c c HEALTH HEALTH HEALTH

een een een ten aan ten aan ten aan rkt het: rkt het: rkt het: ei ei ei 45 minu 45 minu 45 minu Hoe we Hoe we Hoe we 45 r week r week r week n in allerl n in allerl n in allerl ek 45 ek 45 r week per we per we n 3 x pe n 3 x pe n 3 x pe b mense b mense b mense r u lid r u lid r u lid n 2 x pe 4 weke 4 weke 4 weke ken 2 x ken 2 x ttige clu ttige clu ttige clu met met met Wannee Wannee Wannee 6 weke n of 6 we n of 6 we U sport U sport U sport . Een pre . Een pre . Een pre School. School. School. rten of rte rte n. n. n. nd nd nd op op op rte rte rte jk. jk. jk. spo spo spo rba rba rba Lo Lo Lo k k k eli eli eli de stu stu stu nk nk epsve epsve epsve n de den den den gank stuk spo stuk spo stuk spo nen de eunen tis toega tis toega rsteune n 55 gra dueel of in gro n 55 gra n 55 gra l of in gro l of in gro dersteu aan een aan een aan een gratis toe onderst n onde ool gra ool gra dulee ividuee ivil uit. ssen on band va n, indste band va band va School minuten minuten minuten uit. groepslessen indiviste epslesse LoopSch LoopSch stel uit. zijn, ind zijn, warmte bezig zij warmte warmte groepsle gro de Loop de de toe toe toe d d d in in in zig zig ze ze ze oo oo oo be be dio dio dio en en en On On On rar rar rar ng ng n. ndete car ndoriete car ftijden. ining s (5x), s (5x), s (5x), jden. Gezond Gezoori Gezofav een inf een inf een inf t oriete car leeftijde ste traini ste traini wicht wicht vaste tra en leefti en lee x), Pilate x), Pilate x), Pilate gewich lf uw fav lf uwn, lf uw fav ten en n de va n de va (3x). (3x). (3x). aamsge lub zijn de aams aamsge ing (15 ing (15 ing (15 maten maten n, ma . Kies ze soorteng . Kies ze . Kies ze rte ng hclub zij hclub zij en Steps en Steps en Steps ), Spinn ), Spinn ), Spinn van lich Healthcde van lich van lich oorten, om om om ) ) ) alt alt soo (2x (2x (2x ng erd erd He He (8x (8x (8x a a a eti eti eti de de de garan n de n de gegaran ran erd Zumb eindm bent vanen eindm eindm iningen iningen iningen a, a, a, er Zumb er Zumb ge bent va bent va en en gega aronder gramm gramm gramm Bodytra Bodytra Bodytra Begin en Begin en Begin en waarond waarond g. Snel g. Snel g. Snel fit (1x), fit (1x), fit (1x), week wa Belly pro Belly pro Belly pro lly bij der week lly bij rde lly bij de r week ikomvan ikomvan ikomvan , Better , Better , Better Senioren Senioren Senioren ssen pe ssen pe Better Be ssen pe Better Be Better Be en de bu en de bu en de bu lsa (2x), lsa (2x), lsa (2x), ttraining ttraining ttraining groepsle er een groepsle er eengroepsle 800. er een 800. (2x), Sa (2x), Sa , Krach , Krach , Krach en. en. en. 3 fit (2x), Sa 3 800. Reserve Diverse 18 853 dy Reserve Reserve Diverse Diverse fit fit 85 85 t. t. t. ing ing ing ing ing ing aa aa aa dy dy 18 18 ain ain ain ain ain ain Bo (01(2x), Bo (01), Bo (01 otr otr result result result chga ch (2x rdiotr nisYo nisga ga (2x), ste looptr ste looptr ste looptr or Cardi or .Cardi efo efo efonisch va va va Yo voor Ca vo vo tel tel tel w w d d d de de de of of of . an an an n. n. n. Flow Yo Flo Flo r ma ande ande ande ssen en ssen en ssen en at i s at i s . per ma per ma r at i s receptie receptie receptie 0 pe groepsle groepsle rste 3 ma rste 3 ma rste 3 ma i j d g r groepsle ijd gr 137,50 137,50i j d g 137,5 in de ee in de ee in de ee i s a lt i s a lt i s a lt hool en hool en hool en efles efles efles gtermijn gtermijn gtermijn LoopSc LoopSc LoopSc en opze en opze en opze 1e p r o 1e p r o 1e p r o hclub, hclub, hclub, n en ge n en ge n en ge 800. 800. 800. alt alt alt 3 3 3 ste ste ste He He He 85 85 85 ko ko ko n de n de n de chrijf chrijf chrijf 0118 0118 0118 iten va iten va iten va Geen ins Geen ins Geen ins isch via isch via isch via activite activite activite telefon telefon telefon or alle or alle or alle nd.nl of nd.nl of nd.nl of elden vo elden vo elden vo ndgezo ndgezo ndgezo of aanm of aanm of aanm w.zeela w.zeela w.zeela via ww via ww via ww ormatie ormatie ormatie u doen u doen u doen Meer inf Meer inf Meer inf nt nt nt ku ku ku White White White Magic Magic Magic

,ijS 175

cTiEPR

u inTROD

HUIJBERGEN BERGSESTRAAT 3A

d:

on and Gez bij Zeel nieuw er belly De bett

HOOGERHEIDE

,ijS 175

cTiEPR

u inTROD

d:

on and Gez bij Zeel nieuw er belly De bett

WOENSDRECHT

k een stu ten aan rkt het: 45 minu Hoe we nuten r week ek 45 mi n 3 x pe per we 4 weke ken 2 x we 6 of 55 sporten nd van rten. rmte ba stuk spo stel ood wa aan een n infrar cardio toe met ee favoriete cht U sport msgewi s zelf uw n lichaa om. Kie va n g ulde tin res gra ee erd en eindm garande tie el en ge uit. Begin ang. Sn prijs de recep alebuikomv r Belly bij en de een Bette er norm ve ser taat. Re nisch. of telefo GRATiS. ALTijD fLES iS OE PR 1E

,ijS 175

cTiEPR

u inTROD

d:

on and Gez bij Zeel nieuw er belly De bett

k een stu ten aan rkt het: 45 minu Hoe we nuten r week ek 45 mi n 3 x pe per we 4 weke ken 2 x we 6 of 55 sporten nd van rten. rmte ba stuk spo stel ood wa aan een n infrar cardio toe met ee favoriete cht U sport msgewi s zelf uw n lichaa om. Kie va n g ulde tin res gra ee erd en eindm garande tie el en ge uit. Begin ang. Sn prijs de recep alebuikomv r Belly bij en de een Bette er norm ve ser taat. Re nisch. of telefo GRATiS. ALTijD fLES iS OE PR 1E

HOOGERHEIDE

HOOGERHEIDE

HUIJBERGEN

k een stu ten aan rkt het: 45 minu Hoe we nuten r week ek 45 mi n 3 x pe per we 4 weke ken 2 x we 6 of 55 sporten nd van rten. rmte ba stuk spo stel ood wa aan een n infrar cardio toe met ee favoriete cht U sport msgewi s zelf uw n lichaa om. Kie va n g ulde tin res gra ee erd en eindm garande tie el en ge uit. Begin ang. Sn prijs de recep alebuikomv r Belly bij en de een Bette er norm ve ser taat. Re nisch. of telefo GRATiS. ALTijD fLES iS OE PR 1E

HOOGERHEIDE

DORPSSTRAAT 35

DE EIK 29

MOLENSTRAAT 11

HUIJBERGSEWEG 56

DE EIK 28

G. PEETERSSTRAAT 8

Appartement begane grond

Royale vrijstaande woning

Appartement begane grond

Eengezinswoning

Eengezinswoning

Appartement 1ste etage

Appartement begane grond

Bruto huur p/mnd. € 778,58

Bruto huur p/mnd. € 1.123,71

Bruto huur p/mnd. € 628,16

Bruto huur p/mnd. € 566,32

Bruto huur p/mnd. € 610,00

Bruto huur p/mnd. € 514,34

Bruto huur p/mnd. € 412,00

Inkomen maximaal € 43.600,00

Inkomen maximaal n.v.t.

Inkomen maximaal € 34.229,00

Inkomen maximaal € 34.229,00

Inkomen maximaal € 34.229,00

Inkomen maximaal € 34.229,00

Inkomen maximaal: € 34.229,00

Type huishouden: 1- of 2-persoons

Zie de uitgebreide advertentie op onze website. Geen huurtoeslag mogelijk op deze woning.

Type huishouden: 1- of 2-persoons

Type huishouden: 2-persoons

Type huishouden: 1-persoons

Type huishouden: 1- of 2-persoons

Doelgroep: starters/doorstromers

Type huishouden: 1- of 2-persoons / éénoudergezin

Doelgroep: starters/doorstromers

Doelgroep: doorstromers/starters

Leeftijd: vanaf 18 jaar

Doelgroep: starters/doorstromers

Leeftijd: vanaf 18 jaar

Leeftijd: vanaf 55 jaar

Doelgroep: doorstromers/starters Leeftijd: vanaf 55 jaar

Doelgroep: doorstromers/starters Leeftijd: vanaf 55 jaar

Appartement wordt verhuurd incl. garage en parkeerplaats Huishoudens met een inkomen tot € 34.229,- worden als eerste geselecteerd

Leeftijd: vanaf 18 jaar Tijdelijk huurcontract

Bezichtiging: De woning kan pas bezichtigd worden als deze schriftelijk aan u is aangeboden.

GROEP WONINGZOEKENDE TABEL A Groep woningzoekende Starter Doorstromer Urgenten

TYPE HUISHOUDEN TABEL B

Selectie op hoogste leeftijd langste woonduur laagste inschrijfdatum

Controle via

Type huishouden

Samenstelling huishouden

identiteitsbewijs rijbewijs + uittreksel basisadministratie

1-persoonshuishouden

1 pers. van 18 jr. of ouder, geen partner of inwonenende kinderen

2-persoonshuishouden

2 pers. van 18 jr. of ouder, partnerrelatie of fiscaal partnerschap

inschrijving

Inkomenstoets Bepalend is het belastbaar huishoudinkomen per jaar. Het inkomen wordt gecontroleerd via het meest recente IB-60 formulier (aan te vragen via de Belastingdienst, 0800-0543). Voor nadere bepaling van het inkomen kunnen salarisstroken jaaropgaven enz. dienen.

WONINGSTICHTING WOENSDRECHT Jan van der Heijdenstraat 14 4631 NH Hoogerheide Tel 0164 - 613313 E-mail: info@wswoensdrecht.nl

1-oudergezin

1 of 2 pers. van 18 jr. of ouder plus tenminste 1 inwonend kind

VERANTWOORDING TABEL C Adres verhuurde woning Mgr. van Mensstraat 25 te Woensdrecht De Wilg 29 te Hoogerheide De Jasmijn 42 te Hoogerheide

Groep Starter Starter Starter

99 1.

Selectie Geb.datum 20-03-1985 Geb.datum 05-07-1952 Geb.datum 21-01-1990

Aantal ontvangen reacties 31 75 11

BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

04

runderbiefstuk

runderkogelbief

250gr 50 250gr 2.

haaskarbonade

500gr 25 500gr 2.

ribkarbonade

rundergehakt spareribs of kipfilet geblmanarink eerd

500gr 500gr

kg 4.75

palingworst

1.

150gr 19 indische satesalade

1. 1liter 3.98

150gr 99 erwtensoep

buikspek lappen 50 500gr

1.

varkensfilet kg 4.75

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL

ACTIE! Drie-zijdige Gashaard Compleet geplaatst voor slechts

y 5900,-

Houtkachels ● Pelletkachels ● Liftdeur houtkachels ● Open haarden Design gashaarden ● Afvoervrije gashaarden ● Natuursteen schouwen Bio haarden ● Electrische kachels ● Snelle levering ● Vakkundig geplaatst

Iedere laatste zondag van de maand geopend! Koelemei 22 Breda ● 076 5412 955 info@schouwenpaleis.nl ● www.schouwenpaleis.nl


actualiteit

Provincie schrapt buslijnen door kernen kleiner dan 2500 inwoners

Forse bezuinigingen op openbaar vervoer HUIJBERGEN - De provincie Noord-Brabant wil het minimale aantal inwoners van kernen die aangesloten zijn op het openbaar vervoer verhogen van 2000 naar 2500. Dat staat in een nieuwe visie van het openbaar vervoer, waarin de eisen worden gesteld voor de aanbesteding van het busvervoer vanaf 1 januari 2015. Dat zou betekenen dat Huijbergen, dat 2143 inwoners telt, na die datum geen busverbinding meer heeft. Naast het ophogen van de inwonersgrens gaat de provincie ook onrendabele avond- en weekendritten schrappen en moet de dekkingsgraad van het busvervoer verder worden opgehoogd. DOOR RIA VAN MEIR De huidige aanbestedingscontracten voor het openbaar vervoer lopen per 1 januari 2015 af. De provincie heeft daarom nu alvast een visie opgesteld voor het openbaar vervoer na die datum, zodat daar bij de nieuwe aanbesteding rekening mee gehouden kan worden. De eisen zullen daarbij een stuk strenger gesteld worden. Nu kent het openbaar vervoer in Brabant nog een kostendekkingsgraad van 55 procent, maar over twee jaar moet dat minimaal 65 procent zijn. De provincie wil daarom af van slechtlopende lijnen en ritten. In plaats daarvan kiest het bestuur voor ‘vraaggericht openbaar vervoer’. Onrendabele lijnen worden daarom omgezet naar buurtbuslijnen, maar moeten dan nog steeds een dekkingsgraad van 25 procent halen. Is dat niet het geval, dan wordt er nog een stap teruggedaan en zijn de reizigers aangewezen op de regiotaxi, die de reizigers naar het dichtstbijzijnde open-

baar vervoerknooppunt brengt. In het geval van de gemeente Woensdrecht is dat het station in Bergen op Zoom. Ook de ritten in de avonden en weekenden worden flink teruggebracht. Grens Concreet betekent dat er flink gesneden wordt in het openbaar busvervoer. Kernen met minder dan 2500 inwoners vallen na 1 januari 2015 buiten de boot. In de gemeente Woensdrecht geldt dat voor de kern Huijbergen.

‘Kostendekkingsgraad moet omhoog naar 65 procent’ Eerder schrapte de provincie al buslijnen uit kernen met minder dan 2000 inwoners, waardoor Woensdrecht en Calfven hun haltes zagen verdwijnen. De gemeente

Eerder zagen Woensdrecht en Calfven hun bushaltes aan verdwijnen. In de nieuwe visie op het openbaar vervoer staan ook die in Huijbergen op de tocht. ARCHIEFFOTO

Woensdrecht heeft daarom bij de provincie aan de bel getrokken om het voorzieningenniveau in alle kernen op peil te houden. “Het is onze visie dat er in alle kernen voldoende bussen moeten kunnen rijden om mensen te voorzien in hun behoefte aan openbaar vervoer”, zegt gemeentewoordvoerster Sharan Kok in een reactie. De gemeente is het daarom ook niet eens met het voornemen van de provincie om het aantal ritten van lijn 105, die van Putte

via Ossendrecht en Hoogerheide naar Bergen op Zoom rijdt, terug te brengen en de weekendritten zelfs te schrappen. “Het is voor ons belangrijk dat er een goede verbinding blijft tussen enerzijds Bergen op Zoom en anderzijds de aansluiting in Putte op de bussen richting de provincie Antwerpen.”

Opdracht Ook de gemeenten Bergen op Zoom en

Roosendaal hebben inmiddels al kritisch gereageerd op de wijzigingen in het busvervoer. Zij vinden vooral het schrappen van enkele avond- en weekenddiensten ongewenst, in verband met de koopzondagen in het centrum van Bergen op Zoom en in winkelcentrum Rosada. Naar verwachting wordt het programma van eisen voor de aanbesteding in februari vastgesteld. Daarna begint de aanbesteding, zodat in het najaar de opdracht wordt gegund.

Samenwerking van 9 gemeenten leidt tot uitgesproken visie

Jeugdbos wordt de schets van het jeugdzorgstelsel in 2015 WOENSDRECHT – Tijdens de perspresentatie van Het Jeugdbos op vrijdag voerde het enthousiasme van de wethouders van de 9 gemeenten de boventoon. Dat enthousiasme werd op de eerste plaats gevoed door de wijze waarop er door de hen is samengewerkt, ook omdat de gepresenteerde visie er is gekomen doordat men met betrokken ouders en kinderen heeft gesproken èn vooral goed naar hen heeft geluisterd. DOOR RENÉ BRUIJNINCX In de met sneeuw bedekte omgeving van het Milieu Educatief Centrum in Roosendaal pasten de 9 wethouders uit de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Hal-

derberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert hun puzzelstukken ineen om te komen tot de gezamenlijke presentatie van Het Jeugdbos. Het was het eerste resultaat dat de titel ‘Het Jeugdbos voor de jeugd

van West-Brabant-West’ heeft meegekregen. Overheveling De wethouders dragen vanuit hun portefeuille de verantwoordelijkheid voor

de jeugd en de wijziging in de jeugdzorg welke in 2015 volledig bij de gemeentes komen te liggen. Door dat vanaf begin 2012 in gezamenlijkheid op te pakken is er sprake van een visie welke in heel West-Brabant-West wordt gedeeld. Men heeft elkaar daardoor niet alleen versterkt maar ook een signaal afgegeven dat de gemeentegrenzen doorbroken dienen te worden om de overgang van Rijks- naar Gemeente-verantwoordelijkheid niet als bedreiging maar als kans te zien.

ken of op ‘hokjesniveau’ met elkaar samengewerkt. We hebben vooral gedacht vanuit de producten die de ouders en de jeugd ter beschikking staan in plaats van naar organisaties.” Het laatste puzzelstuk werd door de Bergse wethouder Arjan van der Weegen geplaatst, nadat hij had aangegeven “dat de problematiek zo groot is en de bedachte oplossing zo ‘simpel’ lijkt. En dat signaal hebben de 9 samenwerkende gemeenten afgegeven door een heldere visie te formuleren”.

Statements Voordat iedere wethouder zijn puzzelstukje in de totale puzzel plaatste kreeg deze de gelegenheid om die handeling middels een statement te onderstrepen. Wethouder Kees Jongmans uit Roosendaal trapte af:

Wijzigingen Het belangrijkste element dat vrijwel alle wethouders tijdens de presentatie benadrukten was wel de veranderende houding van je richten op risico’s en problemen naar de kracht en talenten. “De zorg blijft, maar we moeten veel meer uitgaan van het eigen kunnen van de jeugd en gezinnen die het betreft”, verwoordde wethouder Kees Jongmans de mening van hem en al zijn collega’s. “Er is in feite maar één zaak waar we nog mee te maken gaan krijgen en dat is de hele financiering. Zoals op alle terreinen wordt er ook op de Jeugdzorg sterk bezuinigd. Zoals het er nu naar uitziet gaat het om 10 tot 15 % van het totale budget van 3 miljoen euro. Toch zijn we daar niet van uitgegaan. De hele wijziging en het slagen daarvan vinden we zo belangrijk dat we eerst het plan hebben ontwikkeld en vervolgens in stappen zullen bekijken hoe en waar we dat gezamenlijke plan moeten aanpassen.” Daarmee sloot hij als voorzitter van het 9-tal wethouders en ondersteunende ambtenaren deze informatiebijeenkomst af.

‘Uitgaan van eigen kracht om hobbels te overwinnen’

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

FOTO RENÉ BRUIJNINCX

www.internetbode.nl

Het Jeugdbos vormt de leidraad voor het jeugdzorgstelsel.

“ We hebben als 9 gemeenten zonder enig voorbehoud samengewerkt. Dat betekent dat we onze verantwoordelijkheid regionaal hebben vertaald tot een visie ‘Het Jeugdbos genaamd’ waar we allemaal achter staan.” Theo Vaes, wethouder uit Etten-Leur, vult hem aan: “De sterke kant van deze visie is het principe van ‘eigen kracht eerst’. Ouders en kinderen ervaren zelf de kracht om de hobbels van opvoeden en opgroeien te overwinnen.” John van Hal, wethouder in Rucphen, benadrukte vooral de rol van de gezamenlijkheid. “We hebben niet naar plaatselijk belang geke-

Garagedeuren Leverbaar in hout - kunststof en staal.

Volg ons op twitter: @WoensdrechtseBode.

kiezen voor romass? • Waarom Garagedeuren • De beste kwaliteit in de regio

Leverbaar hout - kunststof enadvies staal. • Gratisin professioneel

• Persoonlijk contact GaraGedeuren • Professionele Colour linemontage StuCCo

Showroom open op afspraak.

G

Lever

Co

n

in 20 service verschillendebij kleuren • Snelle storingen Alléén gel • Onderhoud en service aan nù 15% korting 1e alle merken garagedeuren Alléén geldig op Colour Line Stucco. Van 20 april t/m 31 mei. Showroom open op afspraak. Struikhei 29, Sprundel 1e en 2e Paasdag gesloten Showroom open op afspraak. www.r leverancier van: 0165-387335 • www.romass.nl • sprundel@romass.nl www.romass.nl Struikhei 29, Sprundel 0165-387335 E-mail:

Struikhei 29, Sprundel 0165-387335 E-mail: info@romass.nl

PaGiNa 3


Kijk dagelijks op action.nl voor

DE 100 NIEUWSTE ARTIKELEN MOLTON

PARTYMIX KINDER

HOES LAKEN 90x200 cm

VERKLEED SET top kwaliteit zeer gedetailleerd groot assortiment maten 116-140

S TIP!

6.49

LUCHT VERFRISSER assorti geur 150 gram

Elders 1.09 1.29

KOFFIE/THEE

ISOLEER KAN glazen binnenfles

ZEN

BODY SCRUB Beauty Secrets,

0.64

BERGEN OP ZOOM • Kastanjelaan 61-65 BREDA • Tramsingel 74 CHAAM • Baarleseweg 44 DINTELOORD • Raadhuisplein 25a

140x200 cm

3.79

4.49 5.95

180x200 cm

RVS DELUXE

WATER KOKER 360º draaibaar

RBR PR IJ S DOO Elders 19.95 24.95

RONDE HALS

DAMES SHIRT katoen/elastan

3.29 1.09

Majestic ECO HALOGEEN LAMPEN groot assortiment in diverse uitvoeringen

0.79

5 DRAAGVARIANTEN

VOORGEVORMDE BEHA zwart of wit

A AK!

12.95

Elders 4.95 5.95

Elders 5.95 7.95

FREESTYLE

en prints stereo XL

2.39

Elders 7.99 13.75

ROOKEE

puzzels en niveaus

of garnalen 65 gram

PUZZEL BOEKJE zeer groot assortiment

ETTEN LEUR • Markt 33 GILZE • Steenakkerplein 20 KAATSHEUVEL • Hoofdstraat 47 OOSTERHOUT • Arendshof 34

3.99

KOP TELEFOON diverse kleuren

SANDERS/DE DENKER

Elders 1.99 3.49

7.99

maten 75B-80D

diverse kleuren maten S-XL

Good Health, Happy Days of Paradise Pink 500 gram

Elders 3.95 5.95

10.95

inhoud 1.7 ltr

kunststof 1 ltr

Elders 5.99 6.99

hoogte 42 cm

0.99 OSSENDRECHT • De Brouwerij 16 RIEL • Dorpstraat 25a RIJSBERGEN • St. Bavostraat 22 ROOSENDAAL • Boulevard 118f

2.99

CUP NOODLES kip, rundvlees

2 VO O R

Elders 2.95 3.95

0.88 TILBURG • Trouwlaan 19-27 TILBURG • D.J. Jittastraat 8 WAALWIJK • Irenestraat 2a ZEVENBERGEN • Zuidhaven 45a

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 20-01-2013 t/m za. 26-01-2013 in Nederlandse filialen.

BLOEM GEL

TAFEL LAMP incl. kap idem hoogte 60 cm

C A R N AVA L Elders 14.95 19.95

SILVER PLATED


actualiteit

Column

Vernieuwing mede mogelijk dankzij Dorpsplatforms

Jeugd Top 4 krijgt nieuwe kleding HOOGERHEIDE - De Jeugd Top 4 van KS De Snoeken heeft nieuwe kleding gekregen. Door een gift van de Dorpsplatforms van Woensdrecht en Hoogerheide lopen de jeugdige hoogheden de komende carnavalsperiode in nieuwe kostuums.

Addo Sprangers

Roofridders

Inhaligheid en hebzucht is van alle tijden. Tegenwoordig hebben we er de term graaicultuur voor. Berichten over bonussen, gouden handdrukken en toezichthouders die zelf meer blijken te verdienen dan is toegestaan, struikelen sneller over elkaar heen dan koopjesjagers tijdens de uitverkoop. De jacht op bezit en status zit klaarblijkelijk in de menselijke genen. Onze voorouders deden niet anders, al gebeurde dat veelal op minder diplomatieke wijze. Als je iets wilde hebben wat de ander al had, maakte je de concurrentie gewoon een kopje kleiner en nam je zijn zaakjes over. Zo speelden tal van koningen en koninginnen jarenlang landpikkertje om hun rijk te vergroten, al dan niet bijgestaan door indrukwekkende legers van huurlingen die uiteraard ook hun graantje van de buit mochten meepikken. Roofridders waren de zzp’ers van toen die links en rechts maar wat graag bijklusten. En eerlijk is eerlijk, de vaak zo bewierookte Hollandsche koopmansgeest die in de Gouden Eeuw voorspoed naar de Lage Landen bracht, kon dat ook alleen door er in de overzeese koloniën goed de knoet onder te houden. In beroemde fabeltjes wordt ons al uitgelegd hoe je op slimme wijze je slag kunt slaan. Zo was ik als kind flink onder de indruk van het verhaal van de raaf en de vos, waar een vos met mooie praatjes en vleierij een kaas weet te stelen van een raaf. Heel gemeen van die vos, natuurlijk, maar eigenlijk ook best uitgekookt. Een bekende voetbaltrainer zou meteen de vraag stellen of de vos nou zo slim of de raaf nou zo dom is. Daar moest ik ook even aan denken bij alle berichten over de financiële problemen bij SNS Reaal. Je zou verwachten dat een beetje bank haar zaakjes inmiddels op orde heeft, maar nee hoor. Bij de financiering van allerlei vastgoedprojecten blijkt het afgelopen kwartaal maar liefst 99 miljoen euro te zijn verdampt door fraude, witwassen, valsheid in geschrifte, laksheid en mismanagement. Stront aan de knikker dus en daar zullen sommige bankbonzen stevig van balen. Een bonus kunnen ze nu wel op hun buik schrijven en een gouden handdruk ligt waarschijnlijk ook niet meteen in het verschiet. Grote beleggers echter schijnen nu volop te speculeren op een koersval van de bank. De roofridders gaan gewoon met hun tijd mee.

Colofon

Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089 Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Woensdrechtse Bode Woensdrechtse Bode Redactie Ria van Meir Correspondent Mireille Tempelaars, José van der Wegen Acquisitie Monique van Bale Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 15.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 13.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111

W E E K B L A D

t

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 04

De oplossing van deze puzzel is in week 05 te vinden op www.internetbode.nl

De Jeugd Top 4 stelt zich voor aan het publiek.

DOOR JOSÉ VAN DER WEGEN Volgens Fon van Zunderd, in Wjeeldrecht beter bekend als Prins Fon de Eerste, heeft het Dorpsplatform Woensdrecht gezorgd voor een financiële bijdrage in de kostuums voor de prinsesjes en het Dorpsplatform Hoogerheide voor de Jeugd Top 4. “De kleding is gemaakt door ons ‘hofnaaister’, Wies Cleiren. De kleding betreft een kopie van onze eigen kostuums.” Binnen de Jeugd Top 4 zijn de kostuums niet de enige nieuwe elementen. Zo zijn de Prinsesjes Fleur Hopmans en Mirthe Kuijlen aan het Carnavalesk gevolg toegevoegd. De Jeugd Top 4 zelf bestaat uit Jesse Kuijlen als Prins Jesse de 1e, Tijn Kuijlen als Garde Tijn, Wouter Hopmans als Grwootste Boer Wouter en Pim Pijnen als Nar Pimmeke. De leden van de Jeugd Top 4 zijn in leeftijd 8 tot en met 12 jaar oud en kunnen daarmee nog even mee. Promotieprijs De Jeugd Top 4 won overigens begin dit jaar ook de Jongerenpromotieprijs van de gemeente Woensdrecht. De Jongerenpromotieprijs is bedoeld om jongeren die een bijzondere prestatie hebben geleverd in het zonnetje te zetten en om duidelijk te maken dat ook jongeren een goed voorbeeld kunnen zijn voor anderen. Door de Jeugd Top 4 krijgt het carnaval in Wjeeldrecht opvolging onder de jeugd, zodat carnaval als cultureel erfgoed nog lang zal voort kunnen blijven bestaan. De Jeugd Top 4 krijgt daarbij begeleiding

FOTO JOSÉ VAN DER WEGEN

van de grote Hoogheden. Voor de Prinsesjes geldt dat zij ondersteuning krijgen vanuit de Hofdames Dewi Verheezen en Michelle Puts. Dikteej Voor een van de leden van KS De Snoeken was de presentatie van de nieuwe Jeugd Top 4 een bijzonder moment, want voor het eerst sinds jaren zal hij de komende carnavalsperiode gaan missen. “Onze vorige nar, Ratske, stopte in 2011 om gezondheidsredenen en na elf jaar met zijn narrenrol. Dit jaar zal hij carnaval gaan missen, omdat hij via het Rode Kruis vijf tot zes maanden in Davos zal zitten omwille van zijn gezondheid. Dat is voor een carnavalsdier als Ratske erg vervelend en dus

verdient hij wel een hart onder de riem.” Een ding kan Ratske nog wel meemaken, want KS De Snoeken heeft ook nog het Wjeeldrechts Dikteej op de agenda staan voordat het carnaval echt losbarst. Door het Wjeeldrechts Dikteej kunnen mensen het Wjeeldrechtse dialect onder de knie krijgen. Het Dikteej wordt op zaterdag 26 januari gehouden vanaf 13.30 uur in MFC Kloosterhof. De zaal gaat open om 13.00 uur. De deelname aan het Dikteej is helemaal gratis. Merijn Klippel en Boer Brul zullen optreden en ook het Volkslied van Woensdrecht zal weerklinken. Diverse dweilbandjes zullen voor de muzikale omlijsting van het Dikteej zorgen. Inschrijven voor het Dikteej kan via www.ksdesnoeken.nl.

Uitsluitend tevreden klanten

SINT ANNALAND

GOES

WWW.DBKEUKENS.NL

Bewoner zwaargewond na zware mishandeling

Politie zoekt daders brute overval

HOOGERHEIDE - De politie blijft zoeken naar de daders van een brute overval op een woning aan de Antwerpsestraatweg bij Korteven in Hoogerheide. Daarbij drongen op woensdag 16 januari drie gewapende mannen de woning binnen. Ze mishandelden de man des huizes en bedreigden de vrouw met een vuurwapen. Het onderzoek is nog in volle gang. DOOR RIA VAN MEIR De overval gebeurde rond 08.00 uur in de ochtend. De drie gewapende en deels gemaskerde mannen sloegen de 54-jarige bewoner meerdere malen, onder andere op zijn hoofd. Hij raakte daarbij zwaargewond en moest later naar het ziekenhuis in Bergen op Zoom overgebracht worden. Zijn 52-jarige echtgenote werd bedreigd met een vuurwapen, maar raakte verder niet gewond.

© www.sudokusite.eu

Burgernet Na de overval gingen de daders er vandoor in een bestelbus. De politie zond via Burgernet een opsporingsbericht uit. De tekstPaGiNa 5

en spraakberichten werden door bijna drieduizend deelnemers in de omgeving ontvangen. Daarbij riep de politie op om uit te kijken naar de daders die mogelijk een ketelpak of overall gekleed waren. Zij reden in een blauwe of beige Volkswagen Transporter met een kenteken dat begon met 8V. Twintig minuten na de overval werd aan de Oud-Hinkelennoorddijk (Boompjesdijk) bij Woensdrecht een zelfde type auto brandend aangetroffen. De politie vermoedt dat het gaat om de vluchtauto en heeft een technisch onderzoek verricht naar mogelijke sporen. Passantenonderzoek Al snel ontstaat bij de politie de gedachte

dat de daders wellicht eerder in de omgeving van de woning zijn geweest om de boel te verkennen. Via Twitter doet de politie een nieuwe oproep naar mensen die de voorbije weken ter hoogte van Korteven iets opvallends of verdachts hebben waargenomen. Om die reden werd een dag later ook een passantenonderzoek uitgevoerd. Daarbij werden ter hoogte van de tankstations alle bestuurders van de weggehaald. Zowel automobilisten als fietsers werden kort ondervraagd om te horen of zij aanwijzingen hadden over de daders. Tips blijven nog altijd welkom via het algemene politienummer 0900-8844 of bel met Meld Misdaad Anoniem, tel 0800-7000.


Wedstrijd Zilvermeeuw

Zilvermeeuwkanjers.

WOENSDRECHT - De feestdagen zijn al een tijdje voorbij en de eerste zwemtrainingen zitten er ook op. Toch was het al snel dat de 3e competitiewedstrijd voor startvergunninghouders op de KNZB-kalender stond. Zwemvereniging de Flippers hield de wedstrijd in zwembad de Plantage in Hoogerheide. Zodoende werd het op zondag 20 januari voor de Zilvermeeuwzwemmers een thuiswedstrijd. Samen met de vele zwemmers van DIO, Zeelandia en ZDF werd het een gezellige, sportieve middag. De onderlinge strijd voor de ereplaatsen was hevig, maar ook tijdens de estafettes werd stevig doorgezwommen. Jammer van het grote aantal zieken en ook de Zilvermeeuw ontkwam daar niet aan. Voor de 12 Zilvermeeuwzwemmers waren er 10 ereplaatsen, te weten 2 eerste, 4

tweede en 4 derde plaatsen. Zij verbeterden 11 persoonlijke tijden en zetten 7 nieuwe tijden weg. Door één Zilvermeeuwtje werd tijdens deze wedstrijd een Brabants Limiet gezwommen. De estafette eindigde voor de jongste zwemmertjes op een eerste plaats. Individuele resultaten Sofie v.d. Velden (2005): 25m. vlinderslag in 38.37 NT en 50m. rugslag in 1.08.84 NT + brons Auke Schipper (2004): 25m. vlinderslag in 34.45 PR en 50m. rugslag in 1.11.54 NT Joran Kosses (2002): 50m. schoolslag in 53.65 PR + zilver en 50m. rugslag in 50.86 PR Jurre Schipper (2002): 50m. schoolslag in 53.65 + zilver en 50m. rugslag in 49.69 PR Femke van Dijk (2002): 50m. schoolslag in 54.45 en 50m. rugslag in 49.93 PR + brons Nienke Jonk (2002): 50m. schoolslag in

KORT BEDRIJVIG 45.64 PR + goud en 50m. rugslag in 40.57 PR + goud + Br Limiet Sibbe Schipper (2000): 50m. vlinderslag in 45.73 NT en 50m. vrije slag in 37.57 PR Jasmijn Govaarts (2000): 50m. vlinderslag in 55.58 NT en 50m. vrije slag in 39.60 PR Elise van der Velden (2000): 50m. vlinderslag in 46.61 NT en 50m. vrije slag in 37.19 Anke Breukink (1999): 50m. vlinderslag in 45.39 NT en 50m. vrije slag in 36.03 + zilver Jordi van Paassen (1996): 50m. vrije slag in 32.32 PR + zilver en 100m. rugslag in 1.29.57 PR + brons Lene Jacobs (1996): 50m. vrije slag in 34.95 + brons en 100m. rugslag in 1.41.43 Op de wedstrijdkalender van de Zilvermeeuw staan al enkele wedstrijden gepland: zondag 2 februari is het de beurt aan de recreanten voor hun 3e wedstrijd. Zaterdag 9 februari gaan een 4-tal masters naar Eindhoven voor de 1e ZC wedstrijd van dit jaar. Zondag 10 februari vertrekken een aantal startvergunninghouders naar Eindhoven om deel te nemen aan een Carnavalslimietwedstrijd. Deze beide wedstrijden worden gezwommen in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion. Alle info te lezen op www.zvdezilvermeeuw.nl

Glasschade?! Ruit stuk?! Supersnel Glasherstel

24 uu rs service

Bel gratis 0800 - 837 52 27

Aondacht vur alle Snoeke en Snoekinne! WJEELDRECHT is in beweging en oe! Overal kunde ier in dees schwoone stuksku Wjeeldrecht op de Brabantse Wal goed bewege. Da kan in de vrije natuur mar ok dees dage meej carnaval. Zo kunde overal natuurlijk dweile en kunde op de meziek daase, ge zou ta kunne vergelijke meej erobiks. Zaterdagavond twei februari bij Non Pllus Ultra, ut weekend vur carnaval, hebbe we un avond vol beweging, want dan is ut Bra-

bants Wallebal. Ge kun tan op goeie meziek lekker oe gang gaon en de toegang is gratus. De meziek wor verzurgt dur verschillende goeie dweilbands. Op deze meziek wille we allemaol wel bewege. Ut is goed vur de kedisie en tegelijk ok jeeeel gezellig. Adde gratus een proefles wult motte toch zeker komme en in deeze tijd van krizus is da toch mooi meejgenoome. Opelijk zien we jou op zaterdag twei februari bij Non Plus Ultra. De zaol is ope vanaf negen uur ’s avons. Gère tot dan!

Nieuwe veldtekens in insignekast

WJEELDRECHT - De insignekast op het gemeentehuis is weer helemaal actueel. De vier prinsen van Ostrecht, Put en Buntland, Sanegat en Wjeeldrecht hebben dinsdagavond samen met wethouder Vic Huijgens hun nieuwe veldtekens opgehangen. De markante kast hangt sinds vorig jaar in de centrale hal van het gemeentehuis en symboliseert de samenwerking tussen de vier carnavalsverenigingen. FOTO HUMPRHEY HEKHUIZEN PAGINA 6

De Volksabdij doet mee met Toptrouwlocatieroute

OSSENDRECHT - Wie trouwplannen heeft, houdt zondag 3 februari vrij in de agenda. Want dan vindt de Open Toptrouwlocatie Route plaats. Bruidsparen kunnen vrijblijvend bij meer dan 200 locaties een kijkje nemen, op zoek naar dat ene, speciale gevoel: hier willen wij trouwen! De Volksabdij & Restaurant ‘De Blauwe Pauw’ in Ossendrecht opent ook op 3 februari de deuren voor alle aanstaande bruidsparen. “De mogelijkheden bij de Volksabdij & restaurant ‘De Blauwe Pauw’ zijn enorm”, aldus Ruud de Weert, sales manager van de Volksabdij. “We zijn een externe locatie van de gemeente Woensdrecht waar in de prachtige kapel van de abdij burgerlijke als kerkelijke huwelijken voltrokken kunnen worden.” Aansluitend kan er getoast worden op ons rustige en groene terras, een receptie plaatsvinden, diner, bbq of buffet en natuurlijk een spetterende feestavond in de serre van ‘De Blauwe Pauw’. Het bruidspaar en hun gasten kunnen vervolgens overnachten op één van de abdijkamers en de volgende ochtend gezellig napraten over de mooie dag tijdens een uitgebreid ontbijt. Ruud de Weert: “Dankzij onze vele mogelijkheden én de prachtige ligging in de natuur is de Volksabdij &Restaurant De Blauwe Pauw de geschikte locatie voor een bruiloft waar alle onderdelen op één plek kunnen plaatsvinden.” Tijdens de open dag zullen ook externe partijen vertegenwoordigt zijn bij de Volksabdij zoals een fotograaf en stylingbureau. De Volksabdij, OLV Ter Duinenlaan 199, 4641 RM Ossendrecht

Groot succes ‘Boodschappenactie’ voedselbank WOENSDRECHT - Dankzij de vrijgevigheid van de klanten van 35 aangesloten supermarkten uit West Brabant en Tholen werden er in 2012 meer dan 640 propvolle kisten in verband met de Kerstactie ‘Doe een boodschap voor een ander’ opgehaald. ‘Het is gewoon hartverwarmend te zien hoe het winkelende publiek zich voor anderen inzette. Zo rond Kerst is het extra belangrijk stil te staan bij hen die het minder hebben. Maar we zijn er elke keer weer trots op hoe enthousiast het winkelende publiek is’. zei Wim van Overlveld voorzitter van Stichting Goed Ontmoet (voedselbank), een particulier initiatief waarbij vrijwilligers voedselpakketten verzorgen in de regio Zuid West Brabant en Tholen voor meer dan 1500 mensen per week. ‘Genoeg producten dus om ook in de komende maanden aan gezinnen uit te delen’ zei een tevreden voorzitter. Regelmatig organiseert Stichting Goed Ontmoet acties om geld en/of voedsel in te zamelen. Traditiegetrouw werd er in december aan het winkelende publiek in de supermarkten gevraagd ‘een boodschap voor een ander’ te doen waarbij een of meer producten werd gedoneerd aan de voedselbank. Vanaf 10 december was het weer zover. Klanten van 35 supermarkten in West Brabant en Tholen hebben twee weken lang producten ingezameld voor de voedselbank. ‘In de afgelopen vijf jaar hebben wij als stichting met de hulp van meer dan 100 vrijwilligers heel wat acties georganiseerd die elk tot doel hebben geld en producten in te zamelen voor mensen die financieel moeilijk zitten. Zo kunnen wij deze mensen tijdelijk verder helpen in de vorm van voedselpakketten. Gelukkig hebben wij voorlopig niet te klagen wat betreft producten maar nog nooit was de financiële nood ook zo hoog! Onze stichting is volledig afhankelijk van donaties en dat geld raakt

op. Geld is nodig voor bijv. brandstof, huur, gas, water, licht, onderhoud. Daarom zijn wij begonnen met een geldinzamelactie ‘Club van 60’ waarbij wij aan 60 bedrijven uit de regio vragen lid te worden door een vast bedrag per jaar te schenken. Dit bedrag is belastingtechnisch aftrekbaar. De eerste reacties zijn al binnen en hopelijk halen wij het magische nummer van 60’ zei Wim. ‘Er gaat deze week een brief uit naar alle supermarkten om hen te bedanken maar langs deze weg wil ik ook het winkelend publiek bedanken en laten weten hoezeer wij het waarderen dat ook zij hun steentje bijdragen. “Het is elke keer weer geweldig om te zien hoeveel mensen op deze manier de voedselbank steunen. We zijn bijzonder blij met het overweldigende succes van de ‘doe een boodschap voor een ander’ actie. Graag bedanken wij nogmaals alle deelnemende supermarkten en alle mensen die producten of geld hebben gedoneerd hartelijk voor hun bijdrage’ zei Wim tenslotte. Stichting Goed Ontmoet ondersteunt mensen – autochtoon, allochtoon, jongeren en ouderen – die om welke reden dan ook kortere of langere tijd in financiële problemen zitten en na betaling van vaste lasten te weinig geld overhouden voor goede voeding. Goed Ontmoet ontvangt tot op heden nauwelijks structurele subsidie van de lokale, provinciale of landelijke overheid. Zij is afhankelijk van schenkingen van goederen en/of financiële middelen. Mochten er lezers zijn die ons willen steunen dan kan dat door een bedrag eenmalig of structureel over te maken op bankrekening 1402.41.833 t.n.v. Stichting Goed Ontmoet te Bergen op Zoom. Zijn er mensen die onze hulp wensen dan is Goed Ontmoet te bereiken van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur, tel. 0164270290 daarna via 06-54680902 of lijkt het u wat een bijdrage te leveren binnen één van de activiteitengroepen? Neem contact met ons op!


lief en leed

Familieberichten

Weekenddiensten Bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 27 38 55, voor inwoners van Woensdrecht, Hoogerheide, Huijbergen, Ossendrecht en Putte. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek Bergen op Zoom, naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939. Dierenarts Via telefoonnummer tel. 0164 235 112 wordt met de dienstdoende dierenarts doorverbonden.

Dankbetuiging Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor alle bezoek, kaarten en bloemen die we van jullie mochten ontvangen na het overlijden van mijn man, onze vader en opa

Twan Rens

Surplus Zorg thuiszorg passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl

bedankt voor alle steun. Riet Rens Kinderen en kleinkinderen

Onze zorg - dichtbij en altijd - is er voor ú! Zeven dagen per week staan wij 24 uur p/dag met raad en daad voor u klaar via 0900 - 900 4444.

Ossendrecht, januari 2013

TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Stoppen ! met roken

Klokkenmakerij

Lasertherapie

De behandeling wordt vergoed. www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

VERLAGEN UW ENERGIEKOSTEN

Afslanken met succes!

Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken • moderne uurwerken • wijzerplaten

De behanDeling worDt vergoeD www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Wilgenstraat 81 Oudenbosch Tel. 0165 - 320948 www.klokkenmakerijdetijd.nl

Lasertherapie

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

ROLLUIKEN De isolatie van rolluiken zorgt ervoor dat de warmte in huis blijft, hierdoor daalt uw energierekening. Rolluiken maken het u aangenaam!

Zuidstraat 11, Ossendrecht Tel.: (0164) 67 21 33 GSM: 06 - 53 25 21 63

WWW.KJSROLLUIKEN.NL

Showroom op afspraak open.

Belastingaangifte voor particulieren

* eigen fabricage en toonzaal * alle stijlen en modellen op maat gemaakt * totale renovatie * klein bedrijf met grote mogelijkheden al za on to e eid

br bezoek onze uitge

industriepark - rijkmakerlaan 13 - 2910 essen (B) - tel. 00323-677.31.98

www.keukenskonings.be

snel geregeld en gemakkelijk aan huis V.a. € 25,-- per aangifte Zie onze website voor alle actuele tarieven www.eekels-consult.nl

eeKels COnsUlt

Tel. 0164-610694 / 06-18423276 e-mail : info@eekels-consult.nl

Het goedkoopst in container verhuur 6 m3 Container voor: - bouw en sloopafval € 220,- puin € 100,Prijzen zijn incl. BTW - A-B hout € 100,Struikhei 1 - 4714 VC Sprundel - Tel: 0165-387334

GRATIS JURIDISCH ADVIES INLOOPSPREEKUUR: Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uur Pasteurlaan 1 Bergen op Zoom (nabij Lievensberg Ziekenhuis)

Of maaK tELEfONISch EEN afSPRaaK: 0164-266600

VITAK Advocaten

De beste dermatologen van Nederland (weekblad Elsevier) De beste dermatologen van Nederland (weekblad Elsevier)

De beste dermatologen van (weekblad Elsevier) Elsevier) De beste dermatologen vanNederland Nederland (weekblad

huid- en laserklinieken huid• poliklinieken dermatologie huid-en en laserklinieken laserklinieken • poliklinieken dermatologie • huidtherapie • huidtherapie • poliklinieken dermatologie • huidtherapie huid- en laserklinieken • poliklinieken dermatologie • en huidtherapie huidlaserklinieken • poliklinieken dermatologie • huidtherapie Bergen op ZoomBergen opMiddelburg ZoomMiddelburg Bergen opBergen Zoomop - Middelburg huid- en laserklinieken poliklinieken dermatologie huidtherapie Bergen op •ZoomMiddelburg Zoom- Middelburg De beste dermatologen van Nederland•(weekblad Elsevier) Bij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen Bij ons kunt u terecht voor veilige enanti-rimpelbehandelingen effectieve Bij ons kunt u terecht voor veilige effectieve Bergen op Zoom- Middelburg en huidverjonging: > Rimpelfi lling met en Restylane, > Botoxbehandelingen, anti-rimpelbehandelingen en huidverjonging: Bij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen en huidverjonging: > Rimpelfi lling met Restylane, Bij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen huid- en laserklinieken >•Fractional poliklinieken dermatologie • huidtherapie Laser en CO2-fractional laser, -enRimpelfilling Restylane en huidverjonging: > Rimpelfi met Botoxbehandelingen, Bij ons kunt u terecht voor lling veilige enRestylane, effectieve anti-rimpelbehandelingen huidverjonging:met Rimpelfi lling met > en>de nieuwe Ultherapie tegenRestylane, huidverslapping. Bergen op ZoomMiddelburg De beste dermatologen van Nederland (weekblad Elsevier)

> Botoxbehandelingen, Fractional Laser en CO2-fractional laser, en huidverjonging: > Rimpelfilling met Restylane, - Botoxbehandelingen > Botoxbehandelingen, Verder alle Laserbehandelingen tegen overbeharing, couperose, pigmentvlekken, - Fractional Laser en CO2-fractional lasertegen huidverslapping. > Fractional Laser en CO2-fractional laser, > en de en nieuwe > Botoxbehandelingen, Fractional LaserUltherapie en CO2-fractional laser, huidoneffenheden, kleine spatadertjes nog veel meer… Bij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen - enlaser, de nieuwe Ultherapie tegenUltherapie huidverslapping > en de>nieuwe Ultherapie huidverslapping. Fractional Laser entegen CO2-fractional Van Leeuwenhoeklaan Roosendaal > en de nieuwe tegen huidverslapping. en huidverjonging: > Rimpelfilling met Restylane, alle Laserbehandelingen tegen overbeharing, couperose, pigmentvlekken, > en de nieuwe Ultherapie tegenVerder huidverslapping. Er weer jonger uitzien… zonder plastische chirurgie Botoxbehandelingen, Op uitstekende locatie gelegen goed onderhouden, Verder alle> laserbehandelingen tegen overbeharVerder alle Laserbehandelingen tegen overbeharing, couperose,Verder pigmentvlekken, huidoneffenheden, kleine spatadertjes en nog veel meer… alle Laserbehandelingen tegen overbeharing, couperose, pigmentvlekken, royaal en comfortabel appartement met eigen ber> Fractional Laser en CO2-fractional laser, ing,> Huidcouperose, pigmentvlekken, huidoneffenen laserkliniek Bergen op Zoom • In Zorgcentrum Lievensberg huidoneffenheden, kleine spatadertjes tegen en nogoverbeharing, veel meer… couperose, Verder alle Laserbehandelingen pigmentvlekken, huidoneffenheden, kleine spatadertjes en nog veel meer… ging en parkeerplaats in afgesloten souterrain. Dit > en3dspatadertjes de nieuwe Ultherapie tegen huidverslapping. heden, kleine en • nog veel meer... Boerhaaveplein • 4624VT Bergen op Zoom 0164-263822 • www.huidlaser.nl huidoneffenheden, kleine spatadertjes en nog veel meer… > Huid- en laserkliniek Middelburg • In Barcode gebouw appartement beschikt o.a. over een ruime en lichte

Er weer weerjonger jonger uitzien… zonder plastische chirurgie Er uitzien... woonkamer, een complete keuken, 2 slaapkamers, Verder alle Laserbehandelingen tegen overbeharing, couperose,zonder pigmentvlekken, Er weer jonger uitzien… zonder plastische chirurgie Er weer jonger uitzien… plastische chirurgie zonder plastische chirurgie een ruim balkon, en tevens een zeer ruim dakterras. huidoneffenheden, kleine spatadertjes en nog veel meer… Er weer jonger uitzien… zonder chirurgie > Huid-plastische en laserkliniek Bergen op Zoom • In Zorgcentrum Lievensberg Zeer geschikt voor 50 +. Park Veldzigt 67 • 4336DR Middelburg • 0118-673050 • www.dermateam.nl

> Huid- en laserkliniek Bergen op Zoom • In Zorgcentrum Lievensberg Boerhaaveplein 3d •Bergen 4624VT opZorgcentrum Zoom • 0164-263822 • www.huidlaser.nl > Huiden laserkliniek opBergen Zoom • In Lievensberg Huurprijs: € 750 excl. G/W/L. Boerhaaveplein 3d • 4624VT Bergen op Zoom 0164-263822 >• www.huidlaser.nl Huid- en laserkliniek • In Barcode gebouw > Huid- en laserkliniek Bergen op Zoom • In •Zorgcentrum Lievensberg Boerhaaveplein 3d •Middelburg 4624VT Bergen op zonder Zoom • 0164-263822 www.huidlaser.nl plastische• chirurgie Voor meer informatie of > Huid- enBoerhaaveplein laserkliniek Middelburg • In Barcode Park Veldzigt 67 • 4336DR Middelburg • 0118-673050 3d • 4624VT Bergen gebouw op Zoom • 0164-263822 • www.huidlaser.nl > Huiden laserkliniek Middelburg • In Barcode gebouw • www.dermateam.nl kunt u bellen naar 085 – Park Veldzigt 67laserkliniek • 4336DR Middelburg • www.dermateam.nl > Huid- en Middelburg • •In0118-673050 Barcode gebouw Park Veldzigt 67op • 4336DR • 0118-673050 > Huiden laserkliniek Bergen Zoom • InMiddelburg Zorgcentrum Lievensberg • www.dermateam.nl op www.brhvastgoed.nl Park Veldzigt 67 • 4336DR Middelburg • 0118-673050 • www.dermateam.nl Boerhaaveplein 3d • 4624VT Bergen op Zoom • 0164-263822 • www.huidlaser.nl

Er weer jonger uitzien…

> Huid- en laserkliniek PAGinA Middelburg 7 • In Barcode gebouw Park Veldzigt 67 • 4336DR Middelburg • 0118-673050 • www.dermateam.nl

een bezichtiging 40 111 05 of kijk


“Het was meer balanceren dan afzien”, zei Marianne Vos na afloop. Toch Kevin Pauwels (achter) rijdt hier nog als virtueel winnaar van de wereldbewas ook dit sneeuwparcours haar op het lijf geschreven. De wereldkam- ker. In de laatste ronde knapt zijn ketting en ziet hij de beker naar zijn dipioene won met bijna een minuut voorsprong de wedstrijd bij de vrouwen. recte concurrent Niels Albert gaan. FOTO JOSÉ VAN DER WEGEN

Nederlands kampioen Lars van der Haar (21) reed dit jaar met dispensatie mee bij de elite Heren. Niet zonder succes, want hij eindigde na een strijdvolle wedstrijd tweede achter de Tsjech Bina. FOTO JOSÉ VAN DER WEGEN

GP Adrie van der Poel 2013 onder Siberische omstandigheden

Balanceren op de Brabantse Wal HOOGERHEIDE - Sneeuw lag er al, maar de weergoden wilden de GP Adrie van der Poel 2013 toch nog iets spannender maken. Dus gingen de hemelpoorten maar weer open en werd het parcours witter dan wit, gladder dan glad en een lust voor het oog voor de toeschouwers. DOOR JOSÉ VAN DER WEGEN Al toen de Nieuwelingen om 9.00 uur aan de start verschenen viel er her en der wat lichte sneeuw, maar toen de Junioren om 10.00 uur startten werd de sneeuw wat heviger. En het bleef maar vallen, pas bij de huldiging van de winnaars van de Elitewedstrijd was het enigszins droog. Door de sneeuw kreeg het parcours wel een extra dimensie. Marianne Vos, winnares bij de wedstrijd voor dames, verwoordde het perfect na haar wedstrijd: “Het was dit keer meer balanceren dan afzien.” En balanceren was het zeker. Door de verse sneeuw werd het toch al gladde parcours nog gladder. De sneeuw bedekte immers de ijsplakken die op sommige plaatsen gevormd waren door de natuur. Het door Adrie van der Poel ontworpen parcours kende daardoor soms verraderlijke stukken, wat meer dan honderd procent concentratie vergde van de veldrijders en -rijdsters. Klasse Toch bleven grote valpartijen uit. Er ging hier en daar wel een renner onderuit of er schoot iemand rechtdoor bij een bocht, maar iedereen kon daarna gewoon zijn of haar weg vervolgen. Glibberend of niet, voor een aantal renners bleek, of leek, de

GP Adrie van der Poel een makkie. Een zo’n renner was Mathieu van der Poel. De jongste zoon van Adrie kwam als eerste over de finish met een riante voorsprong van 34 seconden op de Nederlandse nummer 2, Martijn Budding en de Italiaanse nummer 3, Gioele Bertolini. Voor Mathieu betekende het alweer zijn 24e overwinning.

‘Ondanks sneeuwval bleven grote valpartijen uit’ Daarnaast greep hij ook de Wereldbeker. Bij de dames was er net zo’n riante voorsprong te zien, want Marianne Vos won nog maar eens de GP Adrie van der Poel. Dit keer was ze 53 seconden sneller dan landgenote Sanne van Paassen, die ook de tweede plaats in het klassement van de Wereldbeker pakte. Derde werd de Française Christel Ferrier-Bruneau. Klapstuk Uiteraard waren er ook de Nieuwelingen en de Belofte onder 23 jaar die de Brabantse Wal onveilig mochten maken. Bij de Nieuwelingen was er een compleet Nederlands podium zichtbaar met Pascal Eenkhoorn als winnaar, Max Gulickx en

Bram Welten als tweede en derde. Bij de Heren onder 23 jaar deed David van der Poel mee. Hij belandde helaas niet op het podium en moest zijn meerdere erkennen in de Belgische Wietse Bosmans. Hij is het neefje van de vriendin van David, Jelke Bosmans, die tevens de rondemiss was tijdens de GP Adrie van der Poel. Het podium bij de Belofte onder 23 werd compleet gemaakt door de Belg Gianni Vermeersch en de Fransman Julian Alaphilippe. Het klapstuk van de dag was natuurlijk de race van de Elite Heren. Hoewel de sneeuw er voor zorgde dat er geen grote bezoekersaantallen werden gerealiseerd, kwamen er toch redelijk wat mensen af op de Elite-finale. Vooral de supporters van Niels Albert en Kevin Pauwels waren in grote getale aanwezig. De winnaar werd echter de Tsjech Martin Bina, voor de Nederlandse held Lars van der Haar en de Simon Zahner. Niels Albert mocht tot grote vreugde van zijn fans echter toch het podium op. Hij wist zijn enige concurrent in het wereldbekerklassement Kevin Pauwels voor te blijven, toen die in de laatste ronde strandde door een gebroken ketting. ‘Koning’ Albert pakte daarop de Wereldbeker.

Mathieu van der Poel die op de hoogste tree van het podium staat. Het is bij de junioren al lang geen verrassing meer. De jongste zoon van naamgever Adrie won zowel de wedstrijd als de wereldbeker. FOTO JOSÉ VAN DER WEGEN

Meer foto’s zijn te zien in het fotoalbum op www.internetbode.nl

Vooral de supporters van Niels Albert en Kevin Pauwels waren in grote getale aanwezig. FOTO JOSÉ VAN DER WEGEN

Ook de vrijwilligers trotseerden sneeuw en wind om de GP Adrie van der Poel tot een succes te maken.

De hoogteverschillen van de Brabantse Wal vroegen opperste concentratie van de renners. PAGINA 8


www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Bij Jan van Sundert betaalt u

nog steeds de prijzen van 2012

De Putse Vishandel Antwerpsestraat 75 • 4645 BC Putte • 0164-603831 Uw verse vis specialist www.deputsevishandel.nl • info@deputsevishandel.nl

Wij hebben voor u: - Schepverse mosselen (seizoen) - Met de hand schoongemaakte haring - Gebakken vis en kibbelingen - Kant en klaar producten - Wokvis en wokscampi’s

- Groot assortiment verse vis - Gerookte vis - Salades - Kreeften, levend of gekookt - Schaal- en schelpdieren Enz. enz.

Op bestelling maken wij ook diverse soorten schalen. Vind ons leuk op Facebook of geef uw e-mailadres aan ons vishandel is Dé Viswinkel van de regio en gevestigd in Nederlands Putte door enDe uPutse ontvangt de laatste Wij hebben een breed assortiment verse vis en nieuwtjes. aan verwante producten. Wij zijn gespecialiseerd in Prins en Dingemanse mosselen en maatjes vers van het mes. Voor mosselfeesten hebben wij speciale tarieven

Ons assortiment bestaat uit: Mosselen,Oesters,Gebakken vis,Vele soorten verse en gerookte vis, Kant en klaar producten,Catering (opgemaakte schalen) Informeer naar de vele mogelijkheden

Nieuwe Haring Vers van het mes verkrijgbaar vanaf 7 juni

Antwerpsestraat 75, 4546 BC Putte (Tervoplein) tegen over de Euro Spar

Tel. 0031 (0)164 - 603 831 www.deputsevishandel.nl info@deputsevishandel.nl

openingstijden:

maandag gesloten din-don 09.00-17.30 u vrijdag 09.00-18.00 u zaterdag 09.00-17.00 u zondag 09.00-16.00 u

OOK OP ZONDAG OPEN GRATIS PARKEREN

4500m2 showroom, méér dan 300 keuken- en badkameropstellingen BADKAMERACTIE*

25% KORTING

op het topmerk deVille sanitair

KEUKENACTIE*

30%

KORTING op keukendelen + GRATIS MONTAGE *

TEGEL &

SAUNAACTIE*

GRATIS

20% KORTING

NATUURSTEENACTIE*

TEGELLIJM (bij afname van minimaal 20 m2 vloertegels)

ZONDAG GEOPEND

van 11.00 tot 17.00 uur

Lokkerdreef 10, 4879 ND Etten-Leur. Tel 076-5048800 Openingstijden ma gesloten, di t/m do 9.30-17.30 uur, vrijdag 9.30-21.00 uur, za 9.30-17.00 uur vraag naar de voorwaarden in de showroom. www.janvansundert.nl

*


Woensdrechtse Bode 23 januari 2013 - week 4

Informatie

pagina’s

BELLEN MET DE GEMEENTE WOENSDRECHT

MILIEUSTRAAT

Het telefoonnummer waarop u de gemeente Woensdrecht kunt bereiken is: 140164.

Kernen Hoogerheide, Huijbergen, Ossendrecht, Putte en Woensdrecht

Dit is een nummer van zes cijfers (u dient dus niet meer het netnummer ervoor te plaatsen). Na de welkomsttekst en piep spreekt u het woord ‘Woensdrecht’ in en wordt u doorverbonden naar een medewerker van de gemeente Woensdrecht.

Gemeentehuis Huijbergseweg 3, 4631 GC Hoogerheide

Opwaarderen Saverpas alleen bij milieustraat mogelijk Vanaf heden is het opwaarderen van de Saverpas alléén nog maar mogelijk op de milieustraat aan de Noordstraat 10 in Ossendrecht. U kunt dit vanwege de verschillende tarieven voor tikken niet meer doen op het gemeentehuis. Betalen van de extra tegoeden op de Saverpas kan alleen met een pinpas. Er kan op de milieustraat niet contant afgerekend worden. Het saldo op uw Saverpas kunt u te allen tijde controleren op de website van Saver. Kijk op www.saver.nl bij het onderdeel Saverpas.

Postadres Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide Telefoon 14 0164 Fax (0164) — 616331 Postbank: 10.72.375 Rabobank 12.29.02.688 Tnv gemeente Woensdrecht

Internet www.woensdrecht.nl E-mail: gemeente@woensdrecht.nl

AVIOLANDA WOENSDRECHT

@GemWoensdrecht www.facebook.com/GemeenteWoensdrecht

Openingstijden Vrije inloop: Ma t/m vrij van 08.30-12.30 uur Dinsdagavond van 17.30-20.00 uur Op afspraak: Ma t/m do van 12.30-17.00 uur

Spreekuren Burgemeester en wethouders volgens afspraak via bestuurssecretariaat, telefoon (0164) 611103 Spreekuur voor ondernemers: Iedere eerste dinsdag van de maand van 19.00-20.00 uur

Saverpas alleen geldig in gemeente Woensdrecht Wij willen u erop wijzen dat u sinds januari 2013 als inwoner van de gemeente Woensdrecht alleen nog maar gebruik kunt maken van de milieustraat in de gemeente Woensdrecht zelf (Noordstraat 10 te Ossendrecht). Uw Saverpas is niet geldig bij de milieustraat in andere gemeenten.

KORT UITGELICHT Op 15 december werd Ilona Moerkens Nederlands kampioen twirling bij de solisten in de senior topklasse. Tijdens het kampioenschap in Oss liet de Ossendrechtse haar concurrentie ruim achter zich. Wethouder Huijgens wilde dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en feliciteerde haar 16 januari met deze bijzondere prestatie.

Voor het laatste nieuws over de gebiedsontwikkeling Aviolanda Woensdrecht bezoekt u de vernieuwde website: www. aviolanda.nl. Open dag opleidingscentrum Op zaterdag 26 januari organiseert het opleidingscentrum voor luchtvaarttechnici in Hoogerheide een open dag. De World Class Aviation Academy en de Aircraft Maintenance & Training School zijn gevestigd op het Business Park Aviolanda. De deuren staan gedurende deze dag open voor geïnteresseerde leerlingen en ander geïnteresseerd publiek. In de hangar staat een F-16, een Fokkertoestel en er zijn diverse andere vliegtuigonderdelen te bewonderen.

Alarmnummer Politie, brandweer, ongevallen 1-1-2 Niet spoedeisende zaken en evt. maken van afspraken 0900-8844

Milieuklachten Provinciaal klachtennummer (073) 6812821 Regionale Milieudienst klachtenlijn (0165) 559850

Meldpunt Drugsoverlast 0800-2255888

Calamiteiten-info-lijn 0800-0202010 (gratis)

Leerlingen De open dag is erg interessant voor leerlingen die erover denken om de opleiding Vliegtuigtechniek van het ROC West-Brabant te volgen. Meer informatie over de opleiding is te vinden op: www.am-ts.nl.

Open dag opleidingscentrum luchtvaarttechnici Datum: 26 januari Tijd: 10.00-15.00 uur Locatie: Aviolandalaan 35 te Hoogerheide


Woensdrechtse Bode 23 januari 2013 - week 4

BELEVINGSONDERZOEK VOOR BEZOEKERS CYCLOCROSS

INGEZONDEN FOTO

Op zondag 20 januari vond de finale van de wereldbeker veldrijden plaats in Hoogerheide. Het organisatiecomité van de GP Adrie van der Poel tekende voor de uitvoering van het evenement. In opdracht van de provincie Noord-Brabant onderzoekt de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (NHTV) uit Breda hoe bezoekers de wedstrijden en het evenement hebben beleefd. Online enquête Op de gemeentelijke website staat momenteel een online enquête met het onderzoek. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 5 minuten van uw tijd. Bent u bij het evenement aanwezig geweest dan zijn we heel blij met uw reactie. De uitkomsten van de enquête worden gebruikt om van het Wereldkampioenschap veldrijden in 2014 in Hoogerheide een succesvol evenement te maken.

De gemeente Woensdrecht is al een ruime week bedekt met een laagje sneeuw. Dit prachtige winterplaatje is ingezonden door W. Wesenbeek.

SCHEIDEN IS GEWOON HET BESTE VOOR ALLEBEI.

VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN

In Nederland gaan steeds meer mensen scheiden. En dat is maar goed ook. Want oud papier, plastic, groente-, fruit- en tuinafval, kleding, glas en klein elektronisch afval horen niet bij elkaar. Die moeten ieder in hun eigen afvalbak. Da’s beter voor milieu én portemonnee. Vanaf 1 januari 2013 gaat de gemeente Woensdrecht namelijk werken met DIFTAR. Een systeem waarbij goed afval scheiden wordt beloond. Hoe beter u dat doet, hoe lager uw kosten. Kijk op: www.afvalscheiden.nu

“Bebouwde kom Hoogerheide – Woensdrecht, 3e herziening: Antwerpsestraatweg 2” Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, ter voldoening aan artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening en de gemeentelijke inspraakverordening, bekend dat het voorontwerp van het bestemmingsplan “Bebouwde kom Hoogerheide – Woensdrecht, 3e herziening: Antwerpsestraatweg 2” voor een ieder ter inzage ligt. Inhoud De bestemming ter plaatse zal worden gewijzigd, zodat het mogelijk wordt een zorgcentrum gericht op de persoonlijke zorg voor kinderen op te richten. Inzien Het voorontwerp bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage vanaf 24 januari 2013 gedurende een periode van zes weken, bij de centrale balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 140164 kan het ontwerp ook worden ingezien na openingstijden. Ook is het gehele bestemmingsplan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de pdf-documenten op www.woensdrecht.nl onder de “Wonen & leven” vervolgens “Ruimtelijke plannen” en “Ruimtelijke plannen in procedure”. Geen advies door onafhankelijke instantie Aangaande dit voornemen zal geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid worden gesteld advies uit te brengen. Reageren Binnen de genoemde termijn van zes weken kunnen ingezetenen en andere belanghebbenden schriftelijk een inspraakreactie indienen. Deze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide. Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met mevrouw S. Brooijmans. Haar directe telefoonnummer is (0164) 61 13 55. Verkrijging Desgewenst kan tegen vergoeding van de kosten een afschrift van genoemd voorontwerp bestemmingsplan op het gemeentehuis worden verkregen. Hoogerheide, 23 januari 2013

Deze campagne is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Woensdrecht en Saver.

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN “Actualisatie buitengebied, 2e herziening: Herenbaan 2” Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 13 december 2012 het bestemmingsplan “Actualisatie BP Buitengebied, 2e herziening: Herenbaan 2” (NL.IMRO.0873.BUIT xBP075xHERZx02-VG01) heeft vastgesteld. Inhoud De bestemming ter plaatse zal worden gewijzigd, zodat het mogelijk wordt een recreatieve paardenrijhal te ontwikkelen. Inzien Het raadsbesluit met het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 24 januari 2013 gedurende een periode van zes weken, bij de centrale balie van het gemeentehuis te Hoogerheide ter inzage tijdens openingstijden. Na het maken van een afspraak via het algemene telefoonnummer 140164 kan het plan ook worden ingezien na openingstijden. Ook is het gehele bestemmingsplan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de pdf-documenten en de link naar het interactieve bestemmingsplan op RO-online op “www. woensdrecht.nl” onder “Wonen & leven” vervolgens “Ruimtelijke plannen” en “Ruimtelijke plannen in procedure”. Tevens is het plan te raadplegen via de

landelijke voorziening RO-online via www.ruimtelijkeplannen.nl. Reageren Tegen het vaststellingsbesluit kan gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging beroep worden ingesteld door: ■ Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt; ■ Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest; ■ Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht. Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op het voornoemde adres. Voor zowel het indienen van een beroepsschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Inwerkingtreding Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Hoogerheide, 23 januari 2013


Woensdrechtse Bode 23 januari 2013 - week 4

GENOMEN BESLUITEN Algemene zaken Het college en de burgemeester van Woensdrecht maken bekend vergunning, ontheffing of vrijstelling te hebben verleend voor: n H et innemen van een standplaats voor de verkoop van zuivelproducten op dinsdagmiddag op de Markt te Ossendrecht. Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen. Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via www. woensdrecht.nl. Hoogerheide, 23 januari 2013

BINNENGEKOMEN AANVRAGEN/MELDINGEN Algemene zaken Burgemeester en wethouders van Woensdrecht onderscheidenlijk de burgemeester maken bekend dat een aanvraag is ontvangen voor: n H et innemen van een standplaats voor de verkoop van oliebollen en aanverwante producten op het Cichoreiplein in de maand december 2013 te Ossendrecht; n H et innemen van een standplaats voor de verkoop van oliebollen en aanverwante producten tijdens

de carnaval op 12 februari 2013 te Ossendrecht. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: n H et bouwen van een nieuw bedrijfsgebouw Voltweg 13, 4631 SR Hoogerheide Ontvangen 15 januari 2013 Sloopmelding Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat zij op grond van het bouwbesluit de volgende melding(en) hebben ontvangen: n H et slopen van een asbesthoudend dak van een paardenstal Calfven 56, 4641 RB Ossendrecht Ontvangen 10 januari 2013 Hoogerheide, 23 januari 2013

RAADSZAKEN Rubriek van de gemeenteraad van Woensdrecht 23 januari 2013

THEMARAAD Datum: woensdagavond 30 januari Tijd: 19.30 uur Locatie: kapel van het gemeentehuis in Hoogerheide

Nieuwe cursus EHBO OSSENDRECHT- EHBO vereniging Ossendrecht start 24 januari nieuwe cursus EHBO inclusief Verbandleer, AED met Reanimatie. De EHBO vereniging Ossendrecht nodigt u uit om deel te nemen aan een nieuwe EHBO cursus die binnenkort weer van start

gaat in café-restaurant de Boulevard te Ossendrecht. Basisopleiding EHBO (inclusief reanimatie, AED en verbandleer) en (indien gewenst) in combinatie met Eerste Hulp aan Kinderen. Totale lesduur: ca. 10 lesavonden voor de basisopleiding of 12 lesavonden voor de totale combinatie van 20.00 uur tot 22.00 uur. Beide opleidingen

Programmaonderdeel 1 Monumenten In een presentatie legt de monumentencommissie haar werkzaamheden uit. Programamonderdeel 2 Landschap van allure en herinrichting gebied Scheldeweg/Raadhuisstraat 20.30 uur: Herinrichting gebied Scheldeweg/ Raadshuisstraat en Landschap van Allure In dit gedeelte van deze bijeenkomst wordt de voortgang van dit project geschetst. Er is een voorstudie voor het gebied Raadhuisstraat/Scheldeweg gemaakt. Verder is er een concept plan van aanpak voor het masterplan/structuurvisie voor de kern Hoogerheide “Kansen voor wonen, winkelen en landschap” ontwikkeld. a. Inleiding door wethouder A. van der Wijst b. Landschap van Allure n P resentatie over de voortgang van dit robuuste project met gelegenheid tot het stellen van vragen n U itleg planning en de toetsing van de subsidieaanvraag door de provincie c. Deelproject Putseweg/Scheldeweg n P resentatie van een aantal onderzochte scenario’s zoals vastgelegd in de “Voorstudie gebied Raadhuisstraat/Scheldeweg” n T oelichting op het concept plan van aanpak masterplan/structuurvisie Kern Hoogerheide ”Kansen voor wonen, winkelen en landschap” n G elegenheid tot het stellen van vragen en geven van reacties ter voorbereiding op de verdere uitwerking n S amenvatting en schets van het vervolg van dit proces

Tekenen voor CliniClowns zijn inclusief alle benodigde cursusboekjes en materialen. Let op: Tegenwoordig wordt door veel zorgverzekeringen deze EHBOcursus geheel of gedeeltelijk vergoed. Kijk voor de bijzonderheden in uw eigen polisvoorwaarden. Voor aanmelden en verdere informatie: info@EHBO-Ossendrecht.nl, 06-10076871.

Annika Reuvers en Isa Videler Nederlands kampioen

Atletiekvereniging Spado WOENSDRECHT - Op 19 en 20 januari zijn in Apeldoorn de Nederlandse Kampioenschappen atletiek voor CD junioren gehouden. Bij dit grote indoor kampioenschap was ook Spado met een ruime delegatie vertegenwoordigd. Naast een groot aantal persoonlijke records en een drietal clubrecords werden er ook drie bekers gewonnen. Zaterdag werd kersvers Spado lid Annika Reuvers 3e met kogelstoten en Nederlands Kampioen met verspringen. Zondag werd Isa Videler Nederlands Kampioen op de 600m. Dit was voor beide een herhaling van hun titel van vorig jaar. De zaterdag (D junioren) begon met kogel voor meisjes en met verspringen voor de jongens. Voor Spado kwam Annika Reuvers in de ring en in haar 2e poging stootte ze 12.04m waarmee ze rechtstreeks voor de finale geplaatst was. Bij het verspringen kwam Sven Kolk tot 3.68m en Stan de Deugd tot 3.36m. Meteen aansluitend werden de 60mh gelopen. Daarbij liep Merle van Elzakker 11.71s en Guus Nijkamp 10.65s. Daarmee

werd Guus 2e in zijn serie en plaatste hij zich voor de halve finales. Aansluitend liep Sven Kolk 9.22s (pr) op de 60m sprint en Guus Nijkamp 9.67s. Bij de jongens sprong Sven Kolk 1.30m hoog. Bij het verspringen sprong Eline Verhulst 3.52m en Merle van Elzakker 3.78m. Annika Reuvers sprong meteen 4.77m waardoor ze rechtstreeks doorging naar de finale. In de halve finale 60mh werd Guus Nijkamp 2e in 10.31s, een verbetering van zijn pr en het clubrecord. Aansluitend liepen Stan de Deugd (3.25min, pr) en Lieke van Elzakker (4.14min) de 1000m. De zaterdag werd afgesloten met diverse finales. Allereerst had Annika Reuvers haar finale kogelstoten. Met een verste poging van 11.91m werd Annika mooi 3e. Aansluitend liep Guus Nijkamp zijn finale 60mh. Dat hij de finale haalde was al knap want op de jaarranglijst stond hij 16e. Met een tijd van 10.41s werd hij 7e. De dag werd afgesloten met de finale verspringen. Na een spannende strijd won Annika Reuvers met een sprong van 4.97m waarmee ze Nederlands kampioen werd en haar pr en het clubrecord ruim verbeterde.

Op zondag moesten de C-junioren aan de bak. Als eerste kwam Eva van der Heijden in de baan. Met 11.83s liep zij op de 60mh een nieuw pr. Vervolgens liep Maaike Nuijten maar zij klapte heel ongelukkig met haar knie tegen de eerste horde waardoor ze niet meer verder kon en zelfs moest afmelden voor de 60m sprint. Bij de 2e jaars liep Isa Videler 10.07s waarmee ze 2e in haar serie werd en zich rechtstreeks voor de halve finales plaatste. Tegelijkertijd moest Jim van Gorkum verspringen. Met 4.99m miste hij de finale op 5cm. Bij het kogelstoten kwam Eva van der Heijden tot 8.47m (pr) en Stephan Huis in ‘t Veld tot 10.12m. In de halve finales liep Isa Videler naar een derde plaats met 9.68s. Hierdoor mocht ze als tijdsnelste door naar de finale én verbeterde ze een meer dan 20 jaar oud clubrecord. Jim van Gorkum liep op zijn 60m sprint 7.92s. Op de middellange afstand liep Isa Videler bij de 600m een tijd van 1.39.35min, een pr én de Nederlandse titel. Vervolgens liep Jim van Gorkum de 800m in 2.38.05min. Tot slot liep Isa Videler in de finale 60mh 9.93s waarmee ze 6e werd. PAGINA 12

De cheque wordt door de kinderen overhandigd aan Jan Kriele, ambassadeur van CliniClowns.

WOENSDRECHT - Bij Kooiduin en Ratjetoe is naar hartenlust getekend. Voor een goed doel dit keer. Want van alle kunstwerken die de kinderen hebben getekend, zijn echte wenskaarten gedrukt. Deze kaarten zijn door de kinderen zelf verkocht, met een prachtige opbrengst van €1038,- als resultaat. Dit bedrag komt ten goede aan Stichting CliniClowns en hiermee zorgen we er samen voor dat kinderen met een ziekte of handicap een onvergetelijk moment van

afleiding en plezier beleven. De symbolische cheque van € 1038 is op 17 januari persoonlijk door de kinderen van bso Kooiduin overhandigd aan de ambassadeur van CliniClowns Jan Kriele. Hij was vol lof over de creatieve prestatie die de kinderen samen hebben geleverd en benadrukte het belang van hun inzet voor andere kinderen in een moeilijke situatie. Natuurlijk werd dit feestelijk gevierd met kinderbubbels en wat lekkers. Een dikke pluim voor alle kinderen die meegeholpen hebben een lach te toveren op het gezicht van zieke kinderen.


CARNAVALSWINKEL KEES KONINGS WWW.KEESKONINGS.COM te ESSEN Professionals op tegelgebied.

BUDGET STUNTS NESTO HOLLAND TEGELWERKEN B.V. Wilt u vloeren renoveren? Voor uw woonkamer, keuken of hal?

BUDGET VLOEREN Woonkamer vloer 40m2 complete vloer gelegd, incl. tegels, lijm, voegmateriaal.

20%

Wij kijken geheel vrijblijvend wat mogelijk is binnen het budget. Bij elke offerte ontvangt u een bijpassend ontwerp geheel volgens de situatie en wensenpakket in uw huis.

BUDGET BADKAMER

NESTO SANITAIR B.V.

Compleet geïnstalleerd. incl. slopen oude badkamer, stucwerk, tegelwerk, sanitair en tegels voor het te gek bedrag van

-

incl. BTW

Vakkundig geïnstalleerd door onze eigen vakmensen van Nesto. Met gerenommeerde tegel- en sanitairmerken. Geïnstalleerd binnen 1 week.

Kom de complete badkamer bekijken in onze showroom!

Compleet geïnstalleerd. incl. slopen oude toilet, stucwerk, tegelwerk, sanitair en tegels voor het te gek bedrag van

5 2995,• • • • • •

incl. BTW

Nesto Sanitair bouwt badkamers voor aannemer en particulier. Wij ontwerpen en bouwen uw badkamer. 5 jaar garantie. Hoge kwaliteit. Eén aanspreekpunt. Vrijblijvende offerte, opmeting.

5 7995,-

-

BUDGET TOILET

KORTING

Neem alvast een kijkje op www.nestohollandtegelwerken.nl en www.nestosanitair.nl Vraag naar onze voorwaarden.

Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m donderdag vrijdag zaterdag

Perfecte badkamers bestaan, wij bouwen ze.

09.30 - 17.30 uur 09.30 - 18.30 uur 09.30 - 17.00 uur

boekerman 4 (borchwerf 11) tegenover Saver milieustraat tegenover milieustraat 4751 Xk oudSaver gastel 47510165 Xk oud Tel.: - 31 gastel 77 46 tel.: 0165 - 31 77 46 info@krt.nl www.krt.nl of mobiel.krt.nl

Uw oUde kabel en metalen zijn geld waard! krt is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in het verwerken van kabel en metalen. Houdt U er a.u.b. rekening mee dat het, m.i.v. 1 januari 2013, wettelijk wij zijn iSo 9001:2000 gecertificeerd en beschikken uiteraard over de vereiste verplicht is om u te legitimeren bij het inleveren van koper en koperkabel. (milieu)vergunningen. UU kunt tegen contante contantebetaling, betaling,aanleveren. aanleveren. kuntdagelijks dagelijkskabel kabel en en metalen, metalen, tegen ook kunnen containersop opuw uwlocatie locatie plaatsen. ook kunnenwij, wij,bij bijvoldoende voldoende volume, volume, containers plaatsen.

Metaalprijzen geldig week 32 03 metaalprijzen plastic koper kabel plastic aluminium kabel loodkabel koper grondkabel koper loodkabel aluminium grondkabel aluminium zuiver blank koper onzuiver koper gemengd rood geel koper aluminium roest vrij staal zuiver lood zink electro motoren ijzer accu’s wasmachines, drogers auto katalysator

vanaf € 1,65 € 1,90 € 0,85 € 0,95

€ 3,50 € 4,80

per kg per stuk

tot € 2,65 € 2.90 p/kg € 0,75 € 0,70 p/kg € 1,05 € 1,15 p/kg € 0,50 € 0,50 p/kg € 5,00 € 5,80 p/kg € 4,50 € 5.30 p/kg € 4,00 € 5,05 p/kg € 2,85 € 2,95 p/kg € 0,80 € 0,95 p/kg € 1,05 € 1,30 p/kg € 0,95 € 1,20 p/kg € 0,80 € 0,80 p/kg € 0,40 € 0,50 p/kg € 0,19 € 0,21 p/kg € 0,40 € 0,45 p/kg € 0,17 € 0,21 p/kg € 20,00 € 15,00

Prijzen onder voorbehoud van kwaliteit en marktontwikkelingen. openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-17.45 uur • vrijdag 07.30-15.45 uur • zaterdag 07.30-12.15 uur openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-18.00 uur • vrijdag 07.30-16.00 uur • zaterdag 07.30-12.30 uur

KORTING

geldig t/m zaterdag 26 januari 2013

gebr. timmermans b.v.

20%

op 1 artikel naar keuze

op 1 artikel naar keuze

VANG 7 4661 TX HALSTEREN TEL. 0164 630 242

TEGEN INLEVERING VAN DE COUPON

incl. BTW

40m2 5 2475,-

geldig t/m zaterdag 26 januari 2013

KARWEI Bergen op Zoom, Hoogerheide, Steenbergen Deze actie is alleen geldig bij KARWEI Bergen op Zoom, Hoogerheide en Steenbergen. De korting geldt niet bij aanschaf van artikelen die zijn voorzien van het Vast Verlaagd label,SuperStuntartikelen, zonnepanelen, de KadoKaart van KARWEI, reeds bestelde artikelen, bij verhuur en betaalde diensten.

”Die ene druppel. Die doet er toe.” - Liliane Brekelmans, oprichtster Liliane Fonds gratis plaatsing

strooizout enmeer.nl Kijk op onze webshop Tevens af te halen tegen de laagste prijs bij:

van Loon Hoeven • Sprangweg 42 • 4741 RC Hoeven • 0165-502405

G OUD IS G €LD W W W. G O U D I S G E L D . N L

WIJ BETALEN NU MEER DAN € 41,PER GRAM FIJN GOUD*

Uw oude gouden sieraden zijn nog steeds geld waard Zelfs als deze beschadigd of kapot zijn. Wij taxeren en kopen alle soorten sieraden in. Goud en zilver maar ook diamanten, gouden tanden en munten. Bij ons kunt u terecht voor het analyseren, repareren of een geheel nieuw ontwerp van uw sieraden. Loopt u eens binnen, de koffie staat klaar voor eenieder die van onze diensten gebruik wilt maken!

Bent u ook aan de wintersport toe? Twijfel niet langer. Uw doosje met oude sieraden kan uw welverdiende vakantie zijn! Het kan zomaar in uw la liggen!

Wij betalen u direct contant de hoogst mogelijke dagprijs.

Bergen op Zoomse Goudbank

Wassenaarstraat 44 4611 BW Bergen op Zoom Tel. (0164) 24 32 34 bergenopzoomsegoudbank@gmail.com

WOENSDAG OSSENDRECHT Hotel Dekkers Zuster M. Adolphinestraat 6 10.00 - 17.00 uur

DONDERDAG FIJNAART Zalencentrum De Parel Prinses Margrietstr. 15 10.00 - 17.00 uur

VRIJDAG EN ZATERDAG ZUNDERT Hotel de Roskam Molenstraat 1 10.00 - 17.00 uur

* Prijs is afhankelijk van de dagkoers. * Legitimatie verplicht. * Min. leeftijd 18 jaar.

Roosendaalse Goudbank

Molenstraat 9a 4701 JK Roosendaal Tel. (0165) 85 22 68 roosendaalsegoudbank@gmail.com


30 Nieuwbouw-woningen in Woensdrecht

Familie dankt voor hulp bij zoektocht PUTTE - De familie van de vermiste 75-jarige man uit Putte, die eerder deze maand vermist was, wil iedereen die geholpen heeft bij de zoektocht bedanken. Daarbij werd via Burgernet de hulp van de omgeving ingezet. Ook zette de politie een helikopter in.

De man dook ruim een dag later weer op. “Na dertig uren zoeken hadden we onze hoop al bijna opgegeven om hem nog in redelijke conditie voor de deur terug te vinden. Maar woensdagavond stond hij plots voor de deur! Héél moe, onderkoeld, blaren op zijn voeten, een beetje suf, maar verder bleek alles in orde te zijn. Bij deze heel erg bedankt”, namens het ganse Witte Paard familieteam.

Veteranen Ontmoetingscentrum Woensdrecht WOENSDRECHT - Op donderdag 31 januari is de eerste veteranenbijeenkomst van dit jaar.

De bouwvakkers met hun dertig huisjes.

WOENSDRECHT - Vrijdag 18 januari waren wij getuigen van de bouw van een dertigtal woningen in Woensdrecht. De bouwcombinatie B.A.P. (Brabants Landschap, Agrarische Natuurvereniging en de Poorte) heeft op één dag dertig (vogel)

FOTO: LEO DEN HEIJER.

woningen gemaakt. De bouw werd onder deskundige leiding van Leo de Heijer van Brabants Landschap uitgevoerd in de loods van de familie Roefs door enthousiaste leerlingen van groep 8 van BS De Poorte. Na het nodige timmerwerk (waarbij slechts één pleister nodig was) werden de huisjes voorzien van een verflaagje.

Na een beker warme chocomel werd nog een sneeuwballenwedstrijd gehouden om daarna voldaan huiswaarts te keren. Woensdag worden de kastje mee naar huis genomen om opgehangen te worden, want zo gauw het weer toelaat, willen de nieuwe bewoners hun huisje betrekken.

BRIDGE BC FOUR ACES Uitslag 15 januari, groep-A: 1. dhrn. Jan Deusing-Toon Verdult 61.82%; 2. dhrn. Janssens-Joep Matthijssen 60.83%; 3. dhrn. Pim Matthijssen-Miel Petie 53.88%; Gedeelde vierde plaats met 50.13% epr. Ietje-Wim Hemsing en mevr. Hennie Vermeulen-Christ Blankers; 6. dms. Truus Jansen-Christien Roelse 48.88% Groep-B: 1. dms. Truus Bergmans-Mariëtte v/d Riet 61.98%; 2. dms. Ans IJzer-Paula Vos 59.90%; 3. mevr. Jeanet Jansen-v. Terheyden-dhr. Adrie Kuijpers 58.07%; 4. mevr. Joke Buuron-dhr. Ton Thijssen 55.47%; 5. dms. Joke Hagenaars-Jopie Vale-Verhoeven 54.69% BRIDGECLUB WBM HOOGERHEIDE Uitslag maandag 14 januari, A-lijn: 1. Dames M. van Giels en J. Goossens; 2. Dames N. Overbeeke en T. v.d. Spek; 3. Dames P. Munnik en E. Luijks B-lijn: 1. Echtpaar Mattheussens; 2. Dames M. Bogaert en Y. Vreeken; 3. Echtpaar Mabesoone BC DE MOERKENS Uitslag 17 januari, Middagsessie A-lijn: 1. Marius Wierickx en Wim Geers 65,97%; 2. Marlijn en Jan Kappers 61,11%; 3 .Elisabeth en Kees Luijks 59,72%; 4.Miep en Clemens Gatersleben 58,68%; 5. Nettie en Piet de Rooij 53,83%. Middagsessie B-lijn: 1. Annelies

v.Broekhoven en Monica Noordijk 63,95%; 2. Ria Karman en Diny Peters 63,55%; 3. Tilly Werner en Gerda van Velzen 60,75%; 4. Leo Kuipers en Jan Jacobs 60,33%; 5. Sjak en Christ Vriens 57,57%. Avondsessie A-lijn: 1. Mariëtte ten Dam en Pierre Voeten 59,00%; 2. Hennie Vermeulen en Willy Sueters 58,75%; 3. Ellie en Dirk Kuijk 58,00%; 4. Anne-Marie Roeten en Frits Bakker 56,50%; 5. Johan Buys en Nol Jansen 52,92%. Middagsessie ledenstop, Avondsessie vrije inloop. Aanmelden v.a. 13.00 en 19.00 uur, aanvang 13.30 en 19.30 uur in Wijkcentrum de Moerkends, Kapittelstraat 21 te Bergen op Zoom. Info bij Jac Kil 0651157770. Maandag 14 januari, groep A: 1. Jan v. Huffel-Jan Pigmans 59,72%, 2. Joep Matthijssen-Koos Weijdt 57,99%, 3. Ludo v. Wellen-Partner 55,21%, 3. Karel BartelenJan de Rooij 55,21 55,21%, 5. Corry Buuron-Corry Milius 54,17% Groep B: 1. Paula Suykerbuyk-Jac v. Velthoven 62,50%, 2. Johan Moonen-Loed Weys 59,03%, 3. Toos Suijkerbuijk-Jopie Vale 58,33%, 4. Wil Hagenaars-Christina Koek 57,08%, 5. Elma Snoek-Ria Karman 56,25% Groep C: 1. Elly Pijnen-Jenny Weijdt 61,41%, 2. Adrie Huijben-Clem Vermeulen 57,71%, 3. Diny v. Haaren-Maggy Canne 57,61%, 4. Bob v. Daele-Jan Jacobs 52,19%, 5. Nel v. Egmond-Nell de Jong 50,11%

BELLEVUE BRIDGE Woensdag 16 januari, groep A: 1. Pierre Crusio-Hans Rens 55,06%, 1. Ludo v. Wellen-Partner 55,06%, 3. Wil HagenaarsHans Graafmans 54,17%, 4. Els Heel-Els Roelvink 53,87%, 5. Paula Krooswijk-Marian Kools 53,57% Groep B: 1. Anneke Diks-Gerdadien Kuijlen 58,93%, 2. Marit Frasl-Marijke Wanrooij 57,86%, 3. Ria v. Loon-Corrie Vliegenthart 57,50%, 4. Mia en Cees Petersen 56,25%, 5. Joan Nielsen-Kenneth Clements 54,29%

nu op voorraad: Sika, de probleemoplosser in de bouw.

Logusbergenopzoom.nL

“We zullen niet stoppen met de stem van de bevolking te laten horen”, laat Wendy Notmeijer, een van de initiatiefnemers weten. Ze roept mensen op om hun ervaringen met het nieuwe afvalsysteem bij haar kenbaar te maken, zodat ze de reacties kan bundelen bij haar inspraak. Meedoen kan door een mail te sturen naar: wjmnotmeijer@gmail.com

Expositie Volksabdij OLV ter Duinen OSSENDRECHT - De volksabdij heeft er een expositieruimte bij. De sfeervolle Flor van Puttezaal is tegenwoordig ook beschikbaar voor mensen en organisaties die hun werk in een passende omgeving willen laten zien. Van 26 januari tot en met 18 mei wordt gestart met een expositie van de cursisten van beeldend kunstenaar Karin Starmans. De in Dinteloord woonachtige Karin Starmans volgde haar opleiding aan de

Koninklijke Kunstacademie in Antwerpen. Daarnaast is zij dramadocent en heeft samen met haar man Het Kunstgenootschap Tegendraads opgericht. Vanuit deze stichting worden verschillende projecten georganiseerd waaronder het kunst-, muziek- en theaterfestival “Le Roi Jouant”. Ook vullen ze lege winkelruimten in met kunst. Naast deze werkzaamheden geeft Karin ook schilderles in haar atelier aan de Schenkeldijk 1 in Dinteloord. Vier van haar cursisten, Riet Hulster, Rena-

Voorstelling geannuleerd

MFC de Kloosterhof HOOGERHEIDE - De voorstelling van zondag 3 februari In De Kapel van MFC de Kloosterhof van The Busch Ensemble is geannuleerd.

Theaterconcert Zaterdag 23 februari 20.15 uur Saskia & Serge met hun schitterende muziektheaterprogramma ‘Sterker Dan Ooit’. Vanwege hun 40-jarig jubileum stelden Saskia & Serge voor de theaters een speciaal programma samen. Wie herinnert zich niet hun hits Zomer in Zeeland, ‘t Zijn de kleine dingen die het doen, het Eurovisie Songfestival 1971 (6e plaats in Dublin), de diverse country-hits in Nederland en zelfs in Amerika, het Abba-

VochtVV Vivoo problemen? HUIJBERGEN - Alle wedstrijden van het weekeinde 19 en 20 januari zijn binnen 1 dag afgelast door de KNVB. verholpen? Programma zaterdag 26 januari

Demonstratie diftar voorlopig van baan WOENSDRECHT - De demonstratie tegen diftar op het gemeentehuis, die enkele bewoners van de gemeente hadden gepland, gaat niet door. De initiatiefnemers willen eerst gebruikmaken van het inspreekrecht tijdens de opinieraad Samenleving, die op donderdag 7 februari plaatsvindt.

Op deze bijeenkomst zal onze voorzitter Drs. René Heinrichs een presentatie geven over zijn ervaringen tijdens de VN missie SFIR (Stabilisation Force Iraq). Aansluitend zal natuurlijk weer gezellig het gesprek op gang komen aan de verschillende tafels. Voor de maand februari hebben wij ook een gastspreker gepland staan, namelijk Jules Calis. Deze 27-jarige inwoner van Dongen heeft als afstudeer project een stripboek ge-

ta Overweg, Liesbeth Perdaems en Dorthy de Vos, laten een aantal van hun schilderwerken zien. Er zijn portretten, stillevens en landschappen te zien. Uit haar eigen werk stelt Karin enige serviezen en keramiek ten toon. De Flor van Putte zaal is te bereiken via de ingang van restaurant “de Blauwe Pauw”. De expositie is dagelijks te bezoeken van 09.00-22.00u. De toegang is gratis. OLV ter Duinenlaan 199. Telefoon:0164-672546. www.devolksabdij.nl. PAGINA 14

maakt met militairen en veteranen uit Dongen. Ook heeft hij van deze strip een filmpje gemaakt genaamd: Het kan een ander gebeuren maar jou niet. Hij zal volgende maand wat van zijn werk komen laten zien. De bijeenkomst vindt plaats in de Volksabdij O.L.V. ter Duinen in Ossendrecht en zal starten om 19.00u. Voor meer informatie of problemen met vervoer kunt u contact opnemen met de heer R Lansbergen, 0623191672 of via robert_lansbergen@hotmail.com. Mocht u verhinderd zijn, stelt het bestuur het zeer op prijs dat u dit kenbaar maakt.

14.30 Vivoo A1-Halsteren A2 13.15 MOC’17 B4-Vivoo B1 12.00 Vivoo C1G-Steenbergen C3 12.15 DSE C3-Vivoo C2 10.00 Vivoo D1-BSC D2 11.00 Vivoo E1G-Vosmeer E1

achtige Mama he’s a soldier now en Als je zachtjes zegt: ik hou van jou. Ze kregen de Zilveren Harp, de Gouden Notenkraker en Saskia & Serge werden in 2004 geridderd. In de voorstelling ‘Sterker Dan Ooit’ nemen zij u mee op een reis door hun carrière, waarin zij u vertellen over het ontstaan van hun vaak zelfgeschreven hits en door wie zij indertijd zijn geïnspireerd. Een sympathieke, warme voorstelling met repertoire van toen en nu. U zult verrast worden door de muzikale kwaliteiten van dit internationaal befaamde duo. Dit wordt een heerlijk nostalgische avond met een hoog meezing gehalte! Mis ‘m niet! www.saskiaenserge.nl

11.30 BVV’63 E1G-Vivoo E2 10.15 Roosendaal E6-Vivoo E3 09.00 Vivoo F1-NVS F2 11.30 MOC’17 F15-Vivoo F2 Zondag 27 januari 14.30 Vivoo 1-NSV 1 Vivoo VR1 vrij 12.00 Vivoo 2-NVS 2 10.00 Vivoo 3-Rimboe 5 Vivoo VR2 vrij

Dagmar Wevers nieuwe jeugdwaterschapsbestuurder WOENSDRECHT - Waterschap Brabantse Delta heeft een nieuwe jeugdbestuurder. Dagmar Wevers (14) uit Etten-Leur is benoemd tot lid van het nationale jeugdwaterschapsbestuur. Ze gaat deze taak vervullen namens waterschap Brabantse Delta en vervangt daarmee haar voorgangster Risha Adolphs. Dagmar gaat helpen om het werk van het waterschap bij de jeugd onder de aandacht te brengen. Het jeugdwaterschapsbestuur is een initiatief van de Unie van Waterschappen om jongeren meer te betrekken bij waterbeheer in eigen land. In het bestuur (jongerendenktank) zitten jongeren tussen de 12 en 18 jaar die zijn afgevaardigd vanuit één van de 24 waterschappen. De jonge bestuurders komen enkele keren per jaar samen en bedenken nieuwe activiteiten om jongeren bewust te maken van het

werk van het waterschap. Dagmar heeft een aanstelling van in ieder geval een jaar. In die periode treedt ze op als ambassadeur van waterschap Brabantse Delta. Ze doet mee aan de verschillende landelijke activiteiten en organiseert lokale activiteiten om jongeren meer te betrekken bij waterbeheer. Dagmar zit in de derde klas van het atheneum op de KSE in Etten-Leur. Ze is vaak op pad met vrienden en tennist en shopt graag. Na het VWO wil Dagmar verder studeren richting de bestuurlijke/economische kant. Kersverse jeugdbestuurder Dagmar over haar functie: “Toen ik las over het jeugdbestuurder was ik direct geïnteresseerd. Ik heb een duidelijke mening en daarom leek mij deze kans bij het waterschap erg leuk. Ik denk graag na over problemen en de best mogelijke oplossing daarvoor. Ook werk ik graag met anderen samen. Ik hoop nog veel mensen te ontmoeten de komende periode!”


Boomkweker Ron van Opstal genomineerd voor prestigieuze award in de sierteeltsector Boomkwekerij Ron van Opstal uit Zundert is met hun tuinplant Nandina domestica ‘Obsessed’ genomineerd voor de Glazen Tulp Award van 2013. Ieder jaar reikt bloemenveiling FloraHolland aan telers en veredelaars de ‘Glazen Tulp Award’ uit in vier categorieën. De ‘Glazen Tulp’ is in de sierteeltsector dé prestigieuze award voor de beste marktintroductie van het jaar. De winnaars worden geselecteerd en genomineerd uit honderden nieuwe cultivars en concepten die jaarlijks op de veiling geïntroduceerd worden. In- en verkopers van FloraHol-

land en een vak- en publieksgerichte jury bepalen de nominaties en winnaars. In de publieksgerichte jury zitten bijv. Rob Verlinden en Jorna Spapens van Robs Grote Tuinverbouwing. De Nandina domestica ‘Obsessed’, een groenblijvende heester uit China en Japan, is erg vernieuwend door jaarrond verrassende kleuren te laten zien. Op 15 november zijn 21 finalisten geselecteerd. De producten werden onder meer beoordeeld op commerciële aantrekkelijkheid en houdbaarheid maar ook op logistieke efficiëntie en kans op schade bij belading. Per categorie zijn er vijf producten doorgegaan naar de finale, waaronder dus de Nandina van Ron van Opstal. Op 13 december hebben de finalisten hun producten gepresenteerd op een heuse Catwalk. Op 31 januari 2013 worden de winnaars per categorie bekend gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst in Hotels van Oranje te Noordwijk, dus het is voor boomkweker Ron van Opstal nog even spannend! Het is voor Ron de derde keer dat hij genomineerd is

voor de ‘Glazen Tulp Award’. In 2005 is hij eerste geworden met Leucothoe axillaris ‘Curly Red’ en in 2010 derde met Pieris japonica ‘Ralto’. Ron geeft aan altijd op zoek te zijn naar nieuwigheden. “Door het in de markt zetten van nieuwe planten blijf je een aantrekkelijke partij voor je klant.”

BEDRIJF UITGELICHT:

‘De boom in met treeport’ Rubriek bomen over bomen

boomkwekerij Frank Jochems bV

Het bijzondere winterbeeld van de plataan Zelfs nu alle bladeren van de bomen zijn, is een plataan nog heel eenvoudig te herkennen. Er is eenvoudigweg geen andere boom met zo’n opvallende bast want elk najaar vallen delen van de schors af waardoor de anders gekleurde onderschors tevoorschijn komt. Met zijn zware stam en robuuste vertakking kan een volwassen plataan uitgroeien tot een monumentale boom. Er zijn exemplaren bekend van ruim 3000 jaar oud. Jarenlang was de plataan met name bekend als stadsboom in zuidelijk gelegen landen. Vooral in de Mediterrane streek is hij veel aangeplant. Inmiddels is de boom ook in Nederland op veel plaatsen te zien. In parken meestal als volgroeide boom en in de particuliere tuin hoofdzakelijk als geknipte lei- en dakvorm. Want als er één boom is die snoeien goed verdraagt, dan is het wel de plataan! Voor Nederland zijn de Oosterse en de Westerse plataan het belangrijkst. Deze twee soorten zijn lastig uit elkaar te houden en er komen variabele kruisingsvormen voor. De Oosterse plataan, Platanus orientalis, kwam al halverwege de 16de eeuw vanuit de Oriënt richting Europa. Soms groeit de boom wel tot 35 meter hoogte waarbij hij een brede, ronde kroon vormt. De grijze tot groene schors schilfert in grote plakken af en de onderliggende stamkleur is vaalgroen tot groengrijs. Kenmerkend is de vaak noestige stam bij volwassen exemplaren. Het blad is tot 20 cm groot, vaak langer dan breed en opgebouwd uit vijf tot zeven scherp getande lobben. In de zomer verschijnen groenige bolvormige bloemen. Deze staan twee tot zes bijeen. Na de bloei volgen bolvormige stekelige vruchten van 2,5 cm doorsnee die van groen naar bruin kleuren. Als de vruchten uiteenvallen in harige pluizen kunnen deze allergische reacties, zoals jeuk en irritaties aan de slijmvliezen, veroorzaken. Er is een variëteit ‘Digitata’ met diep ingesneden blad. ‘Minaret’ is een variëteit die zuilvormige groeit en ‘Mirkovec’ heeft groen blad dat gedurende de zomer naar wijnrood verkleurt. De Westerse plataan, Platanus occidentalis, is begin 17de eeuw vanuit Noord-Amerika richting Europa gekomen. Deze soort vormt eveneens een hoge boom met een ronde kroon, soms gaat de stam wel richting de 50 m. Bij deze soort bladdert de schors in kleine lichtgrijze stukken af en aan de onderzijde kleurt de stam van oude bomen grijsbruin. In tegenstelling tot het blad van de Oosterse plataan is het blad van de Westerse plataan breder dan lang en heeft het drie tot vijf getande lobben. De Westerse plataan kent geen variëteiten. De wetenschappelijke naam Platanus is een Latijnse verbastering van de oude Griekse plantennaam platănos. Het Griekse platus betekent breed, plat en de boom zou zo heten omdat de takken vaak breeduit, vrijwel horizontaal groeien. Ook wordt gedacht dat het woord verwijst naar het brede blad. Tekst : Emiel van den Berg

Bedrijfstype: heesters en coniferen in de volle grond (kluitplanten). Plaats: Klein-Zundert Sortiment: Prunus laur. in div. soorten, Cupressocyparis in div. soorten, Chamaecyparis l. in div. soorten, Ilex in div. soorten, Taxus Baccata, Thuja o. Brabant, Thuja o. Smaragd en Thuja plicata in div. soorten. Heeft u participaties van Treeport: Ja, ik ben van mening dat het goed is om de krachten te bundelen zodat Zundert en omstreken sterker op de kaart komen te staan. Waar bent u trots op wat betreft uw bedrijf: de kwaliteit van de planten en de groei van het bedrijf door de jaren heen. Wat vindt u mooi aan het vak: het buiten zijn in combinatie met het verzorgen/kweken van de planten. Daarbij is het ook mooi om te zien dat andere mensen

plezier hebben van jouw product. Je weet nooit precies wat de dag gaat brengen daarom moet je flexibel zijn, dat brengt weer veel variatie met zich mee. Je bent seizoensgebonden wat betreft het rooien en afleveren van je producten, in het hoogseizoen (oktober t/m april) is het wel vaak aanpoten, de zomer is iets rustiger waardoor je veel aandacht aan gewasverzorging kunt geven zoals bijv. het knippen en snoeien van planten. Al met al genoeg afwisseling het gehele jaar door. Wat is uw favoriete boom: Dat is een lastige want dat zijn er nogal veel, twee soorten springen er echter wel uit, dat zijn de Prunus lusitanica Angustifolia (Portugese laurier), deze blijft het gehele jaar mooi in z’n blad en is te gebruiken als haag, solitair en vormdecoratie. En de Photinia fraseri Red Robin, deze heeft een hele mooie rode uitloop in de bladeren in het voorjaar.

Borchwerf trainingsritten van start HUIJBERGEN - Regionale renners en verenigingen kunnen zich warm rijden in de Borchwerf trainingsritten te Roosendaal. De schaduw van een nieuw wielerseizoen werpt zich vooruit. Terwijl de wielerliefhebbers nog in de ban zijn van het veldrijden zijn de wegrenners al volop bezig met de voorbereidingen van een lang en hopelijk interessant wegseizoen.

De ploegenpresentaties van de Pro team ploegen Blanco Pro Cycling Team, Vancancoleil- DCM Pro Cycling Team en Argos Shimano team waren de 1ste van de velen die gaan volgen. De beroepsrenners zullen afreizen naar het zuiden van Europa om in warmere oorden trainingskilometers te maken voor het komende wielerseizoen. Ze rijden daar hun eerste wedstrijden De regionale renners en verenigingen kunnen zich warm rijden in de Borchwerf trainingsritten te Roosendaal. De trainingsritten zijn dit jaar geadopteerd door Sweere verzekeringen Oud Gastel. Naast verzekeringen kan men ook terecht

voor financiele planning, hypotheken, bemiddeling in onroerend goed en bancaire diensten. De traditie van de seizoensstart wordt ook dit jaar weer voortgezet. Dat hier in een behoefte wordt voorzien om de eerste wedstrijdkilometers te maken blijkt uit het feit dat de regionale renners(sters) elk jaar staan te trappelen om aan deze inmiddels traditionele trainingsritten in Roosendaal deel te nemen. Een aantal grote toppers uit het verleden zoals als van der Velde, van Emden, van Dijk, Hofland, Kreder, Traksel, van der Lijke gebruikten ook altijd de Borchwerf om zich voor te bereiden op het nieuwe wielerseizoen. Ook dit jaar zullen een aantal kleppers acte de presence geven. Iets waar de organisatoren stiekem trots op zijn. Maar ook de Belgische renners weten de Borchwerf te vinden en komen hier uittesten hoe het met hun vorm is gesteld. Deze trainingsritten beginnen op zondag 27 januari a.s op industrieterrein “Borchwerf” aan de Gewenten te Roosendaal, vervolgens 3, 10 en 17 februari 2013. Start

1ste cat. Elite/Belofte is ieder zondag om 10.00 uur. 2 minuten later starten de Junioren. Op de 1ste zondag gaan om 11.30 uur de Masters / Amateurs en vrije renners van start. 2 minuten later vertrekken de Nieuwelingen / Nieuweling-meisjes/Juniorvrouwen/Dames. De organisatie is in handen van wielervereniging RSC de Zuidwesthoek. Het organisatieteam bestaande uit; coördinatoren Stan & Jose Jansen bijgestaan door Jeroen van Wezel en Kevin Verbocht , heeft getracht, samen met de sponsors, de trainingsritten nog aantrekkelijker te maken, o.a. met een klassementsbeker voor de regelmatigste renner. Start/finish is gelegen voor het parkeerterrein van Van Tilburg Bastianen . Het parkoers wordt rechts om gereden en is in zijn geheel geasfalteerd. De catering zal het aanwezige publiek kunnen voorzien van een warme hap en drank. Het publiek kan tijdens de wedstrijden al een eerste indruk krijgen welke renners in het nieuwe wielerseizoen hoge ogen kunnen gaan gooien. PAGINA 15

VV METO

Programma senioren Zondag 27 januari 14.30 Meto 1-Rood-wit 1 11.30 Steenbergen 2-Meto 2 10.00 Roosendaal 8-Meto 6 10.00 BVV`63 6 –Meto 4 12.45 Unitas’30 4-Meto 5 Programma jeugd Zaterdag 26 januari 8.45 Meto F2-Halsteren F5 8.45 Meto F4-Rod Wit F3 10.00 Meto M1-Cluzona M1 10.00 Meto E2-Roosendaal E5 10.00 Meto E4-Moc’17 E10

11.30 Meto D3-Dse D3 11.30 Meto D4-Internos D4 13.00 Mto C1-Hoeven C1 14.45 Meto A1-Odio A1 8.45 Moc’17 E11-Meto E5 8.45 Moc’17 F8-Meto F3 9.00 Devo F1-Meto F1 9.30 Mzc’11 D1-Meto D1 9.30 Smerdiek D1-Meto D2 11.00 Rsv E1-Meto E1 13.15 Halsteren B2-Meto B1 13.15 Roosendaal C5-Meto C2 Hou de METO site in de gaten voor de afgelastingen.


Sneeuwpret in Ossendrecht

KORTE BERICHTEN

Basiscursus Vogels kijken: De West Brabantse Vogelwerkgroep houdt ook dit voorjaar, voor de tiende keer, de succesvolle Basiscursus Vogels kijken. Tijdens deze cursus, van vijf theorie avonden en vijf excursies in het veld, leert u de basisvaardigheden voor het herkennen van vogels. Zo wordt vogels kijken pas echt leuk! De cursus wordt in het vroege voorjaar gegeven: van eind februari tot medio april 2013. Heeft u interesse? Meer informatie: www.westbrabantsevwg.nl Collecte Hersenstichting: Van 4 tot 9 februari wordt de Hersenstichtingcollecte gehouden. Voor deze collecte is de Hersenstichting op zoek naar collectanten. U kunt u opgeven bij de collectecoördinator mevrouw S. van Ingen, 06-10253293 of via het hoofdkantoor van de Hersenstichting in Den Haag, tel. 070-3604816. Meer informatie: www. hersenstichting.nl PUTTE Bingo: Zondag 27 januari bingonamiddag in café Het Witte Paard, Grensstraat 2, te Putte. Aanvang 14.00u. Er is een gratis tussenronde en een gratis tombola voor de deelnemers. HOOGERHEIDE Oud papier VV Meto: Op donderdag 24 januari haalt VV Meto oud papier op in de volgende straten: route 1: Onderstal, Marktje, Groenewoud, Tuinstraat, Veerweg, de gehele kom Woensdrecht, Dorpstraat tot aan ‘Non-Plus Ultra’, Rijzendeweg, Berlaan, Fortuinstraat, Bossestraat tot Steenstraat, Steenstraat tot Scheldeweg, Valkesstraat, gehele bungalowpark en Raadhuisstraat. Bingo: KBO Hoogerheide/Woensdrecht houdt op vrijdag 25 januari om 13.30 uur een bingo in café/zaal De Boulevard, Raadhuisstraat 119, Hoogerheide. Ook niet leden vanaf 50 jaar zijn van harte welkom. Tijdens de pauze is er een loterij met mooie prijzen.

OSSENDRECHT - De vele sneeuwval van de afgelopen week mag er dan wel voor zorgen dat de ijzers nog even in het vet blijven steken. Het ijs is namelijk nog te dun om op te schaatsen. Maar dat wil niet zeggen dat er geen ander winterpret te beleven is. Sneeuwpoppen maken, sneeuwballen gooien of gewoonweg sleetje rijden; voor veel kinderen (en ouders) is het dolle pret! LEZERSFOTO SUSAN SANAN

Ossendrecht is kern met pit OSSENDRECHT - Ossendrecht is een van de winnaars van de actie Kern met Pit van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. Zaterdag werd het project ‘Stripverhaal in het centrumplan’ door de jury gehonoreerd. Het Ossendrechtse dorpsplatform heeft nu 1000 euro subsidie toegewezen gekregen om het project dit jaar uit te voeren. Het centrum van Ossendrecht gaat momenteel op de schop in het kader van het integraal dorpsontwikkelingsplan (iDOP). Als kers op de taart van de herinrichting

wil het dorpsplatform graag wat extra’s toevoegen aan het centrum door aan de hand van het stripverhaal ‘De Verre Bestemming’ het verhaal van zuster Marie Adolphine in beeld te brengen. Daarmee kunnen we op een leuke en educatieve manier een deel van de geschiedenis van ons dorp vertellen. Zaterdag is een delegatie van het dorpsplatform afgereisd naar Schijndel om een presentatie te houden over het project voor de actie Kern met Pit. Daarvoor waren dit jaar in Noord-Brabant maar liefst 34 projecten ingeschreven. Achttien daarvan zijn door de jury uitge-

nodigd om nadere uitleg te geven. De jury heeft uiteindelijk veertien projecten gehonoreerd, waaronder het Ossendrechtse idee om het stripverhaal tot leven te brengen in het centrumplan. Ieder project ontvangt 1000 euro, die verzilverd wordt als het project in 2013 gerealiseerd wordt. Het dorpsplatform gaat nu een werkgroep vormen die het project verder gaat uitwerken, zodat het verhaal van Marie Adolphine dit jaar op een bijzondere wijze een plekje krijgt in het nieuwe centrum van Ossendrecht.

Het Lievensberg ziekenhuis werkt aan het verminderen van de parkeerdruk. Aan de achterkant van het gebouw wordt een parkeercomplex neergezet. Na de bouw van deze garage beschikt het ziekenhuis over ruim 900 parkeerplaatsen. Tijdens de bouw, die tot eind februari duurt, zijn op de parkeerterreinen van Lievensberg tijdelijk minder parkeerplaatsen beschikbaar. Onze excuses voor de eventuele overlast die u hierdoor ondervindt.

Welkom in... Drimmelen!

Tonpraetavond HOOGERHEIDE - Ook dit jaar houden Die Edelweiss Buben haar jaarlijkse Tonpraetavond. Deze zal worden gehouden op zaterdag 26 januari in Café in de Zon in Hoogerheide. Vanaf 20.00 uur zullen 6 Tonpraeters het publiek vermaken met komische en (plaatselijke) politieke perikelen.

Vanaf 19.30 uur treden Die Edelweiss Buben op en ook tussen de sprekers door laten zij de aanwezigen genieten van hun muziek. Kaarten voor deze avond zijn verkrijgbaar bij Café in de Zon. Ook kunnen kaarten worden besteld via tel 06-22227615 of via E-mail: cetseba@versatel.nl

Elluf kjer Gebroeders Neus PUTTE - In Putte oftewel Put en Buntland maken De Gebroeders Neus dit jaar alweer voor de elfde keer het carnavalsliedje. In 2003 is het allemaal begonnen. De toenmalige voorzitter Adri van Gaal vroeg aan de Benjamin van de Gebroeders Neus of hij niet een liedje kon schrijven. Broer Ron was toen nog Prins in Putte, Ben speelde bij de dweilband De Zjeverers dus de carnavalslink was er al. Ben schreef het nummer Wa zen da vur dinge en verzon er toen al een dansje bij. Bij Janus Vriens in Schijf waar Ben samen mee speelde in de top-40 band Cheers werd het nummer opgenomen en de eerst c.d. in Putte was een feit. Samen met broer Ron die ook al bekend was van vele bandjes werd het liedje ingezongen en gezien de mooie iet wat grotere neus van de heren van Hoof was de artiestennaam Gebroeders Neus snel verzonnen. Dat jaar deed Putte dan ook mee met het Knotskraker festival georganiseerd door Omroep Brabant. Fanfare De Volharding deed mee en ook

de dweilbandjes Wemme Wok Wa en De Zjeverers gingen mee richting Kuik. Vol enthousiasme zongen, dansten en speelden het bonte Putse gezelschap het liedje en heel de zaal deed volop mee. Alleen de jury vond de tekst te seksistisch terwijl presentator Frans van Hoof(geen familie van) constant grapjes maakte over de aanwezige vrouwen. Putte eindigde op de jawel laatste plaats. In 2004 werd er toch weer besloten om mee te doen met We goan jen en wjer. Dit keer werden we 3e laatst en was het voor Putte duidelijk dat kleinere dorpjes maar beter niet mee konden doen want dat de grotere steden altijd meer kans maakte. Dit kon je dan ook duidelijk zien aan de uitslag waar een Brabantse stad ver boven Putte eindigde maar waarvan de zangers en gehele band loederzat op het podium stonden en constant in de fout gingen. Voor Putte was het wel een grote hit want nu nog na 10 jaar zingen de Gebroeders Neus elk jaar We goan jen en wjer en wordt er door kinderen die er toen nog niet waren volop met het dansje mee gedaan. Vanaf dat jaar kwamen er ook diverse andere Putse artiesten op de carnavals c.d.

Bouwclubs,dweilbandjes Frankie Valjo De Putse Mutsen, Duo Kaal en Haar en diverse andere duo’s zangers en zangeressen gaven hun medewerking. De Zjeverers hielden het zelfs vol tot vorig jaar. Alleen dit jaar heeft de Putse stichting besloten om een verzamel c.d. te maken van alle elf liedjes. Voor het eerst is er aan de verkoop geen loterij vervonden omdat de stichting hoopt dat de Puttenaren de c.d toch wel gaan kopen om de stichting financieel te steunen. Sinds 2011 komen de bedenkers van het motto ook voor in het liedje. De eerste gelukkigen waren het muzikale echtpaar Daniel en Jolanda Jansens en vorig jaar Japie Meinster. Vorig jaar is er zelfs een videoclip opgenomen en ook dit jaar is dat weer de bedoeling. Hoofdrollen in de clip zijn de bedenkers van het motto. In 2013 Uit wa veur joar komde gij? zijn dat Patrick Natasja en Carine. Wellicht uniek is dat het altijd zelf geschreven muziek en teksten zijn en dat er ook altijd een dansje bij is. PAGINA 16

OSSENDRECHT - Een gemeentelijke herindeling met Bergen op Zoom en Steenbergen? Nee hoor, Woensdrecht, de groene gemeente op de Brabantse Wal, lijkt gewoon samen te gaan met de gemeente Drimmelen, de groenblauwe gemeente aan de Biesbosch. Want naast het meldpunt voor discriminatie delen beide gemeente nu ook het digitale informatiebord op de Markt in Ossendrecht met elkaar. Navraag bij de gemeente leert dat het om een technische storing gaat. Het bord is inmiddels uitgezet, maar blijft voorlopig nog wel op de huidige locatie staan. De gemeente Woensdrecht is nog steeds in onderhandeling met exploitant Led’s Move om de informatiepanelen van Ossendrecht, Hoogerheide en Huijbergen te verplaatsen. Volgens een woordvoerster van de gemeente wordt daarover op korte termijn uitsluitsel verwacht. LEZERSFOTO ARJAN BUIJSEN


KREEFTEN FESTIVAL

VEEL VIS EN EEN VLEUGJE VLEES. VEEL VIS EN EEN

Kreeft Ravioli / kreeft / bisque ** Kreeft Gekookt of gegrild / dikke frieten / verse mayo

Kinderverjaardag is Bowlingparty

Resto Buffalo

“GRATIS BOWLEN”

Hèt Keuzemen Hèt Keuzemenu van restaurant “de b

vanaf 4 personen* Op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag v.a. 15.00 uur GEZELLIG TAFELEN Leeftijd tussen 6 en 13 jaar. ‘Vis aan de Markt’ is een nieuwe om in een ontspannen krijgt u een uur Min. 6 pers. Een gelegenheid uur tebowlen, sfeer genieten van het lekkerste dat de zee ons te bieden heeft. GRATIS BOWLEN 2 cons., frietje met frikandel/ Verse vis, schaal- en schelpdieren, allemaal even vakkundig bereid, vriendelijk kroket met ketchup en geprijsd en eigentijds* min. 4 volwassenen geserveerd. En voor de liefhebber hebben we een (h)eerlijk stukje mayonaise, kinderijsje, vlees uit de omgeving op het menu Tegen staan. Tijd voor iets nieuws? Dan kinderfilm en inlevering zien we u graag bij ons aan tafel! van deze kinderdisco. HOGE MARKT 8-10 advertentie SCHERPENISSE TOTAAL TELEFOON 0166 66 39 01 SPOTPRIJS WWW.VISAANDEMARKT.NL

VEEL VIS EN EEN VLEUGJE VLEES.

restaurant “de bloemkool” zacht gegaarde procureur VLEUGJE VLEES.zacht gegaarde procureur met en Roos in de winter Thijs honing Oftijm p.p. € 24,50

‘Vis aan de Markt’ is een nieuwe gelegenheid om in een ontspannen sfeer te genieten van het lekkerste dat ons te isbieden heeft. ‘Visde aanzee de Markt’ een nieuwe gelegenheid om in een ontspannen Verse vis, schaalen schelpdieren, sfeer te genieten van het lekkerste allemaal even vakkundig bereid, dat de zee ons te bieden heeft. vriendelijk geprijsd en eigentijds Verse vis, schaal- en schelpdieren, geserveerd. En vakkundig voor de liefhebber allemaal even bereid, hebben we geprijsd een (h)eerlijk stukje vriendelijk en eigentijds geserveerd. En voor de liefhebber vlees uit de omgeving op het menu hebben een (h)eerlijk stukjeDan staan. Tijdwevoor iets nieuws? vlees uit de omgeving op het menu zien we u graag bij ons aan tafel!

Of Ouderwets lekkere grote vissoep, Voorgerechten Ouderwets lekkere grote vissoep, heerlijk gevuldk vissoorten en erbij geserveerd Echt huisgerookte zalm op toast, klassiek met ui, kappertjes en citroen Of ouderwets lekkere bloedworst, gemaakt door Maurice Vos uit Heerle, vissoorten en erbij geserveerd knoflookbrood Of m € 8,- p.p. natuurlijk met spek en appel Het menu inclusief een fles wijn Of een overheerlijke carpaccio, met grana padano, kappertjes en een HOGE MARKT 8-10 per 2 personen kost € 37,95 p.p. Of Graag reserveren. Een diep bord met mos HOGE MARKT 8-10 dressinggekookte van tomaat en basilicum SCHERPENISSE Bel: 0165-536360 SCHERPENISSE Het menu serveren wij graag per tafel. Of portabello paddenstoel, gevuld met noten, geitenkaas en honing Een diep bord met gekookte mosseltjes met apar TELEFOON 0166666639 3901 01 Na 12.00 uur pikante moste TELEFOON 0166 Voor de vleesliefhebbers hebben wij Of grote scampi in pittige tomatensaus WWW.VISAANDEMARKT.NL WWW.VISAANDEMARKT.NL een alternatief menu. Of boerenpaté uit eigen keuken met piccalilly Bowling-Resto Buffalo pikante mosterdsaus INFO@VISAANDEMARKT.NL Zie www.visaandemarkt.nl INFO@VISAANDEMARKT.NL Of Of Provencaalse vissoep met knoflookbrood en Rouille Damstraat 52a te Roosendaal onder de button uit&thuis menu Of salade met gebraden eendenborst en sinaasappeldressing www.bowlingroosendaal.nl Geitenkaas met Of spek, honing Of hartig Elzasser taartje met münsterkaas en bos Reserveren 0166-663901 of info@visaandemarkt.nl Of Bourgondische slakken met de beste kruidenboter! Geitenkaas metJANUARI-ACTIE! spek, honing en bosuitjes, salade va pomodo Hoofdgerechten Grootste kans van slagen door persoonlijke pomodori ***** Gestoomde kabeljauw met blote billetjes in het gras en mosterd bemiddeling. Nu gratis 3 maanden extra. Of kalfslever met spek, ui en appel calvadossaus ***** sliptongen, despekplaat g Bel: Lia Heerlijke van der Wel 0165-388816 Of roulleau van parelhoen met op zilverui, champignon, en aardappel Of Ierse steak (biefstuk) naar uw wens gebakken en geserveerd met Of 0800-0230595 (landelijk) Heerlijke sliptongen, op de plaatpepersaus, gebakken en gese remoulade Stroganofsaus of gebakken champignons www.mens-en-relatie.nl Of zeebaarsfilet met bruine boter en kappertjes remouladesaus Huishoudbeurs € 31,- p.p. erkend AVR / SinglesKeurmerk / Geschillencommissie of Of gebraden biefstukjes van Walcherse hertenbout met wildjus waarin Inclusief vervoer en entreekaart. peper, room en vossenbessen of Of sliptong met remoulade saus en salade Nu te reserveren. Wilt u vandaag gebraden varkensribstuk met krac Elektro Wij rijden dagelijks van 16 t/m 24 februari 2013 uW auto verkopen? Of cannelloni van savooikool met pijnboompitten, saus met paddenstoelen gebraden varkensribstuk met krachtige jus waari gestoofde en ee Bij ons gaat elke 4e persoon gratis mee met de bus! Bel dan Ofratatouille mooie beekforel met gebakken amandelen Of spies van varkens medaillons en tirools speck, jus met rozemarijn materiaalratatouille koogJe auto’S en een gevulde aard Voor meer informatie en boekingen kunt u contact met ons opnemen:gestoofde of Muys Reizen Rucphen tel:0165-342351 of e-mail: info@muysreizen.nl Desserts ofOuderwetse Damemet Avilek.nl Gebraden lamsbout, jus Blanche, zo lekkereigen kan het zijn Of schotel met diverse kaassoorten, met eigen jus waarin rozema look geselecteerd bij kaasmeester ‘Van Tricht’ POOLS Wintermenu! 3 gangen v.a. € 9,95 Gebraden lamsbout, Tel: 06-16423545 Of apfelstrudel met vanille-ijs, slagroom en vanille saus BOuwBedrijf lookOf kaneelparfait met stoofpeer en perenstroop Of 24 uur per dag Verbouw, Renovatie, Badkamers, Keukens, U BELT En WIJ KOMEn DIRECT Of diverse Grand eetcafe De Kroon Schilderwerk,Pastaschotel Stucwerk. met De gerechten van ons aantrekkelijke keuzemenu vissoorte zijn ook los te verkrijgen: BetaalBaaR en Voorgerechten €8,50; Hoofdgerechten €18,50; Desserts €6,50 Boomstraat 2 Huijbergen, tel. 0164-642974, klijspost@hetnet.nl PastaschotelBetRouwBaaR met diverse vissoorten enbestrooid een saus v basilicum, m Meer info: Elke vrijdag visdag! basilicum, bestrooid met pittige kaas www.klussenpool.nl of Goedgevulde vissoep met knoflookbrood en rouille ***** Jan Jochems bel Derek, 06-30652303 Te Huur *** Vis van de dag met een passend garnituur *** Dame blanche H T ***** Computercursus Opslagruimte 20,- per persoon! Mini vlaai met room in Bergen op Zoom iedere week beginnen met Bestratingsmaterialen Wouwsestraatweg 4623 AS Bergen op Zoom Mini vlaai met room en146,aardbeitjes starters - Word - Excel - PowerPoint - Access Of en sierkeien, www.debloemkool.nl 0164 233045 18,4 m2 tel. 0164 230 209 Of € 4,10 p/m per maand / Oud Gastel Schotel met diverse info@bit-by-bit.nl vaarbewijscursus www.bit-by-bit.nl Tel. 06-22519948 Schotel met diverse kaassoorten Roosendaal - Breda - Bergen op Zoom Of Willemstad - Lage Zwaluwe - Dongen Etten-Leur - Rotterdam Afvalcontainers Of Verse fruitsalade m van 6 m3 tot 40 m3 staRt BEgin MaaRt spoedcursusmet op zaterdag sorbet ijs Tel. 076 - 5976060 VerseGSM fruitsalade 06 - 53937700 U kiest… Een Voorgerecht & Een Hoo U kiest… Een Voorgerecht & Een Hoofdgerecht – of€ Een Hoofdgerecht & Een Nagerecht g! in id le op je nen tijdens Hoofdgerecht & Een Nagerecht €Een 23,= ● Meteen verdieEen Of Een Voorgerecht, Hoofdgerec ● Ontmoet je werkgever n leuke nsen op eeVoorgerecht, Of Een Hoofdgerecht & Een Nager lop kaEen ● Vo b! di en veelzij ge jo Let op! Let op! 25 oktober is er weer een Ierse avon 25 oktober is erDe weer een Ierse avond bij de“Coracle bloemk op en top Ierse folkband Vrijdag De 1op top Ierse folkband “Coracle” zorgt weer vo Februen muzikale begeleiding ari Receptioniste / Telefoniste (6 mnd) muzikale begeleiding Deze all-in avond kost € 52,50 Administratief Medewerker (9 mnd) per per van 18. 0Deze Administratief Medewerker (12 mnd) kost € Financieel 52,50 per persoon 0 tot 20 all-in avond Reserveer snel want vol is vol! .30 uur Commercieel Administratief Medewerker (12 mnd) is vol! Projectadministratie (12 mnd) ZaterdaReserveer snel want vol Medewerker g ** Chocolade Fudge / pralineijs / mousse / baba / banaan

staan. Tijd voor iets nieuws? Dan zien we u graag bij ons aan tafel!

INFO@VISAANDEMARKT.NL

Alle merken, types en bouwjaren Ook bussen, jeeps, sloopauto’s met of zonder gebreken

Contante betaling en RDW vrijwaring

GRATIS PARKEERGELEGENHEID

andel en

ransporT

Te koop:

speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

2

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:

t s m o k e o t e j Ontdek ! l a a t e m e d n i

O P E N AV O PEN D van

ari

AuG

ot 13.00

www.yachtconsult.com.

OND

2 Febru

10.00 t

Telefoon 0165-546707

VOGELVRIJ VERKLAARD

ur

www.vakopleidingmetaal.nl

Duurzame oplossingen bij vliegen, houtworm, mollen, ratten, muizen, papiervisjes, vogeloverlast, wespen enz.

Munnikenheiweg 37 Etten-Leur

Te l . : 0 7 6 - 5 7 2 6 5 0 1 E - m a i l : i n f o @ v a k o p l e i d i n g m e t a a l . n l

(0113) 57 38 81

www.ongediertespecialist.nl

Secretaresse (12 mnd) BKB / BKC / PDB

4 4 4 4

Geen specifieke vooropleiding nodig Fabius is een CRKBO erkende opleider 1 ochtend of 1 avond p/w les in meer dan 50 locaties meer dan 90% van onze cursisten beveelt onze opleidingen aan

Vraag nu onze brochure aan! 0800-4464464 (gratis) www.fabiusopleidingen.nl o.a. Breda, Oosterhout, Roosendaal, Bergen op Zoom, Middelburg, Goes


Steeds meer jongeren met startkwalificatie

Aantal vroegtijdige schoolverlaters met 8 procent gedaald op ROC WOENSDRECHT – Het aantal vroegtijdige schoolverlaters op het Regionaal Opleidings Centrum (ROC) West-Brabant is met acht procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Landelijk nam het aantal voortijdige schoolverlaters af met zes procent.

Nationale Voorleesdagen in Bibliotheek Het Markiezaat WOENSDRECHT - Het voorlezen aan peuters en kleuters staat centraal tijdens de Nationale Voorleesdagen van woensdag 23 januari tot en met zaterdag 2 februari.

Voorlezen aan kinderen stimuleert het taalgevoel, vergroot de woordenschat en prikkelt de fantasie, maar het is vooral heel erg leuk om samen te genieten van én te praten over een prentenboek. Ieder jaar maakt een jury van bibliothecarissen een top tien van de mooiste prentenboeken bekend. Daaruit wordt ‘Het Prentenboek van het Jaar’ gekozen. De winnaar is dit jaar ‘Nog 100 nachtjes slapen’ van Milja Praagman. Dit boek over Dorus staat daarom tijdens de voorleesdagen in het zonnetje in de bibliotheek. Als je maar tot tien kunt tellen, duren honderd nachtjes slapen voordat je eindelijk je verjaardag kunt vieren, veel te lang.

Dorus maakt haar eigen feestje, want ze mocht toch knippen van mama... Peuters en kleuters die tijdens de Nationale Voorleesdagen lid worden van de bibliotheek, krijgen een vingerpopje van Dorus cadeau. Voorlezen wordt zo nog leuker. Wees er snel bij, want op=op. Dorus voelt zich prima thuis in de bibliotheek, maar dit geldt zeker ook voor alle peuters en kleuters. Er valt namelijk een hoop te ontdekken in de bibliotheek: prenten- en liedjesboeken, puzzels en dvd’s. Het lidmaatschap voor kinderen is gratis. Biebleden kunnen de meeste boeken (m.u.v. ‘Nog 100 nachtjes slapen’ en ‘Agent en Boef en de Boefagent)’ van de Prentenboek Top Tien van 23 januari tot en met 2 februari ook met korting kopen in de boekhandel op vertoon van een kortingsbon én een biebpas. De kortingsbonnen zijn te downloaden via www.voordeelmetjebiebpas.nl/allevoordelen/prentenboeken/

Bezoek met NAREKA en IVN de Steertse heide HUIJBERGEN - De natuurgidsenvereniging Nareka in Kalmthout en IVN Groene Zoom werken samen bij het organiseren van excursies aan zowel Nederlandse als Belgische zijde van de grens. De natuurgebieden ten zuiden van Huijbergen behoren tot het Grenspark Zoom-Kalmthoutse Heide. Op zondag 27 januari gaat de excursie dit grensgebied.

Het ROC hanteert een speciale aanpak om te voorkomen dat jongeren voortijdig met hun opleiding stoppen.

DOOR MONIQUE JANSEN Steeds meer scholieren ronden een opleiding af en verlaten met een startkwalificatie de school. De Rijksoverheid vindt het belangrijk dat jongeren met een diploma de arbeidsmarkt opstromen. Onder een startkwalificatie vallen havo-, vwo- en mbo-diploma’s vanaf niveau twee. Een vmbo-diploma geeft toegang tot het middelbaar beroepsonderwijs, maar is officieel geen startkwalificatie. Speciale aanpak Het ROC West-Brabant hanteert een speciale aanpak om te voorkomen dat jongeren zonder diploma van school gaan. De mbo-instelling heeft bijvoorbeeld een medewerker aangesteld die maandelijks bijhoudt waarom studenten stoppen met hun opleiding en hoe dit kan worden voorkomen. Deze zogenaamde ‘poortwachter’ analyseert de informatie over uitvalsredenen. Samen met de scholen onderneemt deze medewerker vervolgens ook actie om

te voorkomen dat scholieren vroegtijdig stoppen met hun opleiding. Snuffelstages Daarnaast lopen er projecten om te voorkomen dat scholieren een verkeerde beroepskeuze maken. Leerlingen van vmboscholen kunnen op verschillende manieren kennismaken met de vervolgopleiding die zij op het oog hebben.

Verkeerde studiekeuze voorkomen Dat kan door middel van voorlichtingsbijeenkomsten, snuffelstages en persoonlijke gesprekken met medewerkers van het ROC. “Als een student bijvoorbeeld graag in de horeca aan de slag wil, is het goed om te weten dat je dan vaak in de avonduren moet werken. Wanneer studenten zich dat vooraf niet voldoende realiseren,

ligt uitval op de loer”, geeft het ROC WestBrabant als voorbeeld aan. Natuurlijk kan het ROC niet altijd voorkomen dat leerlingen een verkeerde studiekeuze maken. Daarom kunnen deze scholieren instromen in zogenaamde heroriëntatieklassen. Daar krijgen ze begeleiding in het maken van een nieuwe keuze.

Deze wandeling voert door de landbouwenclaves van de Steertse heide, de Mont Noir en een stukje Kalmthoutse heide. Zelfs op zondag een stil gebied waar je nauwelijks iemand tegen komt.

De Mont Noir was gedurende lange tijd particulier bezit, maar nu in bezit van het Agentschap voor Natuur en Bos en opengesteld voor het publiek. Een gebied met een bewogen geschiedenis. De nadruk van de excursie ligt op de natuurbeleving, maar de gids zal ook het een en ander vertellen over de geschiedenis. De excursie start op 27 januari om 14.00 uur op de parkeerplaats van manege De Wolf, Staartsestraat 55 in Huijbergen. Carpoolers vertrekken om 13.30 uur vanaf Stayokay in Bergen op Zoom. Gezien de toestand van het terrein in de wintermaanden is waterdicht schoeisel aan te bevelen.

Coachen van risicoleerlingen Het ROC besteedt extra aandacht aan ‘risicoleerlingen’. Dat zijn studenten met een verhoogd risico om vroegtijdig de opleiding te verlaten. Deze leerlingen krijgen extra begeleiding van een speciaal aangestelde coach. Deze aanpak blijkt succesvol. Van de 187 risicoleerlingen vielen er in 2012 in totaal zeven uit. De coaches blijven de studenten de komende schooljaren verder begeleiden om te voorkomen dat ze alsnog uitvallen. Docenten van het ROC volgen geregeld trainingen in het herkennen van problemen, klassenmanagement en coachingsvaardigheden om schooluitval te vermijden.

KERKELIJK NIEUWS PAROCHIE DE BRON Pastoor Hans de Kort, 0164-672400, 06-12866859. Pastor Bert Grotaers 0164-852375, 06-12778986; www.samenkerk.nl O.L.VROUW HEMELVAART HUIJBERGEN Adres: Boomstraat 1 (in de kerk) 4635 CX Huijbergen, 0164-642330, locatie.huijbergen@hetnet.nl Voor parochie-aangelegenheden: Br. Marcus 0164642650; Mevr. Phielix 0164-653565. Misintenties kunnen worden opgegeven bij de receptie van Ste. Marie 0164-642650. Zondag 27 januari 9.30u Eucharistieviering. Voorganger: Pastor B. Grotaers. Muzikale verzorging: gemengd koor. Lectrice: Monique Heijnen. Intenties: Dré v. Aert v.w. zijn verj.; en voor alle zieken in onze parochie. ST. GERTRUDISKERK OSSENDRECHT Adres: Dorpsstraat 7, 4641 HV, t. 672400; locatie.ossendrecht@hetnet.nl. Parochie De Bron inz. Ossendrecht. Zondag 27 januari 11.00u Woord- en communieviering. Voorganger: pastor J. Houben. Lector: L. Drijdijk. Misdienaar: Maïra Bolders. Intenties: Cornelia Mathil-

da Rijk v.w. verj.; overl. ouders Melsen-Wezenbeek; overl. ouders Hendrickx-v.d. Veeken. 14.00-17.00u: boekenmarkt in de kerk. Dinsdag 29 januari 19.00u Eucharistieviering in de Adolphinekapel. Intentie(s): Leo v. Hoof als jgt. Overleden: Twan Rens. Boekenmarkt: Na een korte winterstop is het zondag 27 januari van 14.00-17.00 uur weer boekenmarkt in de kerk. Tijdens deze periode is er een enorme hoeveelheid aan nieuwe boeken aangeleverd. Dus zeker de moeite waard om eens te komen snuffelen en kopen. O.L. VROUW HEMELVAART HOOGERHEIDE Parochiecentrum; Raadhuisstraat 134, 4631 NJ, Hoogerheide, 0164-612521; locatie.hoogerheide@hetnet. nl. Openingstijden parochiekantoor: dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00-11.30u. Zaterdag 26 januari 19.00u Jongerenviering met als voorganger pastor René Heinrichs en met medewerking van het koor Libs. Intenties: T.e.v. H. Antonius. Zondag 27 januari 9.30u Plechtige Gildemis met als voorganger pastor Albert

Damen en met medewerking van het Gilde Sint Sebastiaan en het gemengd koor. Intenties: Voor alle overleden leden van het Gilde Sint Sebastiaan en parochianen. Dinsdag 29 januari 8.30u Eucharistieviering. Intenties: Voor overleden familieleden. Overleden: Petrus Kools; Ferdinandes Wagenaars e.v. Louisa Mol; Helma v.d. Lee e.v. Adrianus Verbraak. H. JOSEPH WOENSDRECHT Parochiecentrum: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ, Hoogerheide, 0164-612521; locatie.hoogerheide@hetnet. nl. Zaterdag 26 januari 17.00u Eucharistieviering met als voorganger pastor Bert Grotaers en met medewerking van het gemengd koor. Intenties: Voor alle zieke en overleden parochianen. ST. DIONYSIUSKERK PUTTE Intenties en/of mededelingen, indien parochiekantoor is gesloten, graag in een gesloten enveloppe (met daarbij het verschuldigde bedrag) in de brievenbus op het kerkplein (de groene zijdeur). Postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte, 0164-602491; locatie. putte@hetnet.nl.

PAGINA 18

Zaterdag 26 januari 19.00u Eucharistieviering. Voorganger: Pastor (Pr) B. Grotaers. Intenties: t.e.v. O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand. SAINTE MARIE HUIJBERGEN Pastoor Leo Testers, Klooster Broeders, 0164-642650. Eucharistie: Zondag 09.30u. Weekdagen 08.00u.: Behalve op zaterdag. Ingang kapel via Staartsestraat 2a. PROTESTANTSE GEMEENTE WOENSDRECHT Kerkgebouw: Dorpstraat 10, 4631 HW, Ossendrecht, 0164-672991, info@pkgw.nl, www.pkgw.nl Zondag 27 januari 09.45u voorganger ds. Klaas Vos. CEL-KERK ‘Levend Woord Brabant-Zeeland’ Pastors: Jorden & Debora Spijker, Plantagelaan 8, 4631 CS Hoogerheide, 0164-612927, jordenspijker@ home.nl, www.lwgbz.nl. Iedere week zijn er Open Celgroepen, kleine groepen, in Hoogerheide en Bergen op Zoom. Heb jij (u) belangstelling, informeer bij ons. Zaterdag 26 januari 19.30u: gebedswandeling in Meilust en Tuinwijk, die start vanuit de Emmaüskerk. Zondag 3 februari 10.30u: Celebration, kerkdienst, met Jorden & Debora. Locatie is “Het Roncalli”, Tuinderspad 6 (ingang via Noordzijde Zoom), Bergen op Zoom.


vacatures

THUIS IN DE REGIO

BREDASEWEG 26, 4881 DE ZUNDERT I TEL.: 076 599 8111 I WWW.INTERNETBODE.NL

Uitgeverij de Bode bv is de uitgeefster van de volgende weekbladen in West-Brabant en Zeeland: DE THOOLSE BODE DE BERGEN OP ZOOMSE BODE DE ROOSENDAALSE BODE DE MOERDIJKSE BODE DE BEVELANDSE BODE DE MIDDELBURGSE & VEERSE BODE DE VLISSINGSE BODE DE WOENSDRECHTSE BODE DE BREDASE BODE DE HALDERBERGSE BODE DE ETTEN-LEURSE BODE DE ZUNDERTSE BODE DE RUCPHENSE BODE DE STEENBERGSE BODE DE BERGEN OP ZOOMSE BODE (weekend) DE ROOSENDAALSE BODE (weekend) DE ETTEN-LEURSE BODE (weekend) DE BREDASE BODE (weekend)

‘Ga mee als vakantievrijwilliger!’

Uitgeverij de Bode bv is een gerenommeerde onderneming met als hoofdactiviteit het uitgeven van huis-aan-huis bladen. Wekelijks verschijnen er een half miljoen huis-aan-huis bladen in geheel West-Brabant en een groot gedeelte van Zeeland onder de naam “De Bode”. Het hoofdkantoor bevindt zich in Zundert, daarnaast zijn er een tweetal bijkantoren in Bergen op Zoom en Middelburg. Voor de versterking van ons verkoopteam zijn wij op zoek naar een:

Wij zijn op zoek naar een:

Account manager

WERKVOORBEREIDER/CAD TEKENAAR

(m/v)

Naast je HBO WTB heb je ruime ervaring in de plaatbewerkende industrie en ervaring met een 3D CAD tekenpakket, bij voorkeur Hicad.

De functie Als accountmanager ben je verantwoordelijk voor de acquisitie van onze Bodes en speciale uitgaven. Je hebt een adviserende rol bij de invulling van advertenties en bouwt een langdurige relatie met de klant op.

Interesse in deze belangrijke functie? Mail dan een gemotiveerde brief met cv naar Metaalwerken Bergen op Zoom BV, t.a.v. Robert Vink, afdeling Personeelszaken, postbus 164, 4600 AD Bergen op Zoom. r.vink@bozgroup.eu Telefoon: 0164-240910 Zie ook onze website www.bozgroup.eu

Profiel Je bent commercieel ingesteld en denkt in kansen en uitdagingen. Contacten leggen met klanten gaat je gemakkelijk af en je weet deze om te zetten in langdurige relaties. Je weet wat er speelt bij klanten en in de markt en speelt daar flexibel op in. Functie-eisen - Minimaal mavo/havo/MBO werk- en denkniveau - Goede beheersing van de Nederlandse taal - Gedreven, enthousiast en positief ingesteld Wij bieden - Een uitstekend maandsalaris - Goede secundaire arbeidsvoorwaarden - 8% vakantiegeld - 24 vakantiedagen - Bij gebleken geschiktheid een passende auto van de zaak - Een interessante functie met veel ruimte voor eigen initiatief Informatie Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met Luuk Roozeboom, tel. 076 - 599 8111

“Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld” Geert, deelnemer vakantiereizen gratis advertentie

‘Hoi ik ben Geert en ik ga al jaren mee met de vakantiereizen van het Nationaal Epilepsie Fonds. Deze vakanties zijn speciaal voor mensen met epilepsie die niet zelfstandig op reis kunnen. Vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar! Ga jij een week met ons mee?’ Meer informatie? Kijk op www.epilepsiefonds.nl of bel 030 63 440 63.

Reactie U kunt uw sollicitatie met CV richten aan: Uitgeverij de Bode bv

Tav Monique Elst, Postbus 22, 4880 AA Zundert Of mailen naar: m.elst@internetbode.nl

Postbus 270 - 3990 GB HOUTEN giro 222111 - www.epilepsiefonds.nl

Saver N.V. verzorgt de dagelijkse inzameling van afval en de reiniging van openbare ruimten en bedrijfsterreinen. Ons dienstenpakket wordt op flexibele wijze aangeboden aan tal van opdrachtgevers zoals overheden, bedrijven en particulieren in West-Brabant. Saver N.V. is VCA** en ISO 9001 gecertificeerd en werkt conform deze normen. Per direct zijn wij op zoek naar een fulltime:

BEDRIJFSKUNDIG HOOFD ICT De functie: U richt zich op het analyseren van geautomatiseerde processen, het identificeren van knelpunten in deze processen en in samenspraak met sleutelpersonen het vaststellen van toekomstige bedrijfsprocessen. U geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling ICT (3 fte) en bent resultaatverantwoordelijk voor de afdeling ICT. De nadruk in deze functie ligt op de toepassing van ICT ter verbetering van bedrijfsprocessen. U gebruikt hierbij zowel uw bedrijfskundige- als uw ICT kennis. U dient hierbij een goed inzicht te hebben in de organisatie van ons bedrijf, communicatielijnen, informatiestromen en de informatiebehoeften. U vervult een brugfunctie tussen de gebruikers, het management, de technische kant en de informatiesystemen. Tevens bent u verantwoordelijk voor de implementatie en het onderhoud van hardware en software. Uw profiel: U heeft een afgeronde HBO- of WO opleiding met in uw studie een combinatie van IT en bedrijfskunde, bijvoorbeeld (bachelor) Informatica met een (master) Bedrijfskunde, of een studie Bedrijfskundige Informatica. U heeft minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie en kennis van of ervaring met ERP systemen (bij voorkeur MS Dynamics NAV), netwerkbeheer, databases, Oracle en/of SQL en hardware kennis. Tevens heeft u minimaal 2 jaar ervaring in leidinggeven en affiniteit met techniek. Als persoon beschikt u over analytisch denkvermogen, bent u communicatief sterk, heeft u de wil om concrete resultaten te realiseren en beschikt u over een grote mate van zelfstandigheid, initiatief en helicopterview. Geïnteresseerd? Bent u geïnteresseerd in deze uitdagende, afwisselende, en verantwoordelijke functie, reageer dan direct door het mailen van uw motivatie en CV naar vacature@saver.nl. Heeft u inhoudelijke vragen over de functie dan kunt u contact opnemen met mevrouw F. Smit (Manager P&O) tel: 0622932807. Een assessment behoort tot de standaard procedure. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Voor meer informatie www.saver.nl

Metaalwerken Bergen op Zoom BV is een internationale onderneming met een uniek machinepark en 85 enthousiaste en betrokken medewerkers. Onze specialisatie is; engineering, plaatbewerking, poedercoaten en assemblage. We leveren zowel onderdelen als complete machines en apparaten voor diverse markten. Wij zijn volledig ISO 9001:2008 gecertificeerd. Metaalwerken Bergen op Zoom BV is te karakteriseren als dynamisch en innovatief en geldt binnen de branche als zeer geavanceerd.

I N T E R N AT I O N A L E

H O R E C A

G R O O T H A N D E L

Om Ons team In antWeRPen te veRsteRken zIjn We dRIngend OP zOek naaR (m/v):

assIstent chef afdelIng veRse vIs Je assisteert de manager afdeling verse vis bij het beheer van de afdeling, dit zowel commercieel als operationeel. Je verzorgt de aanvulling en presentatie van de rayons. Je hebt een relevante werkervaring in een winkel of distributie, bij voorkeur in een afdeling verse vis. Je beschikt over leidinggevende capaciteiten. Je bent klantvriendelijk en commercieel ingesteld.

Je hebt een relevante werkervaring in een winkel of distributie, bij voorkeur in een afdeling verse vis. Je bent klantvriendelijk en commercieel ingesteld.

AUTOMONTAGEBEDRIJF

JOKO

• Sloop-loop-schade auto’s motors te koop gevraagd. • Alle gebruikte onderdelen online. • Vrijwaring bij ophalen. • Reparatie en onderhoud. Lid ARN-Stiba-RDW

Maalbergenstr. 24a Wernhout Tel. 076-5971739 / 06-54278822 info@jokozundert.nl www.jokozundert.nl

Kijk op

Mail uw cv naar egysbrechts@hanos.be

Je verzorgt de aanvulling en presentatie van de rayons. Je staat de klant te woord en fileert en snijdt de vis op vraag van de klant.

Telefoon: 0164-606623 of 06-28785618

Interesse? www.hanos.be

medeWeRkeR afdelIng veRse vIs

AKSOY SCHILDER- EN STUCADOORSWERKEN

HGC-HANOS is een internationale groothandel voor Horeca, grootverbruikers en de bedrijvenmarkt, met een assortiment van 65.000 artikelen onder één dak voor de zelfbediening en voor de bezorging aan huis.

HGC-HANOS, Personeelszaken, Nijverheidsstraat 54E, B-2160 Wommelgem België

• Poorten (ook automatisch) • Industriële hekwerken • Gaashekwerken • Sierhekwerken • Balkonhekken

Rucphensebaan 58, 4714 RE Sprundel Tel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656 www.verstijlenhekwerken.nl


Aanbiedingen geldig t/m 2 februari 2013. Zolang de voorraad strekt.

Nieuw iN ANimAl world oudeNbosch:

hAppy-house lifestyle shop

Stijlvolle p ro d u c t e n v oor hond en kat . Fashionable en erg comfort abel.

nu

nu

39.95

39.95

nu 3 voor

9.95

nu

7.99 Curver kattentoilet

Fraai ontwerp, gemaakt van gevlochten, zeer sterke kunststof. Schuiflade voor schoonmaakgemak, schepje en filter, en handig uitlooprooster. In antraciet en wit.

Whiskas maaltijdzakjes 12 pack Handige portiezakjes in een doos, in verschillende smaken.

vanaf

24.

49.95

95

Biokat’s Classic kattenbakvulling 20 kg

Klontjesvormende korrels van 100% natuurlijke klei. Zuinig in gebruik en sterk absorberend.

Iams kat 10 kg

Complete voeding met een hoog vleesgehalte. Verschillende soorten en smaken, ook voor kittens en oudere katten.

nu

nu

39.95

10.95

12 + 2,5 Kg gratis!

Knaagdier/konijnenkooi 100 cm Zeer solide onderkomen voor cavia en konijn, met deuren aan zij- en bovenkant. Inclusief ruif. Kleur: zwart.

Royal Canin breed adult 12 kg

Hoogwaardige voeding afgestemd op de behoeften van het specifieke ras. Diverse soorten. Actie is geldig voor de soorten aanwezig in de winkel.

de Mooiste en grootste dierenWinKels! oudenbosch 2500 M2 (Met dogWash!), bergen op zooM 1000 M 2 oudenbosch Molenstraat 131 tel 0165 31 39 40

Ma t/M do vrijdag zaterdag

Hill’s Canine bonus bag 12 + 2,5 kg

Hoogverteerbare voeding, bevat alles wat de hond nodig heeft. Adult Chicken en Adult Large Breed.

Havens lammeren & schapenmuesli 25 kg

Compleet en smakelijk voeder, met vitaminen, mineralen en sporenelementen.

KijK voor Meer aanbiedingen op aniMalWorld.nl

8.30 - 18.00 8.30 - 20.00 8.30 - 17.00

bergen op zooM ravelstraat 74 tel 0164 23 33 49

Ma t/M do vrijdag zaterdag

8.30 - 18.00 8.30 - 20.00 8.30 - 17.00

DW_20130123  
DW_20130123