Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

W O E N S D R E C H T S E

O P L AG E :

5 DECEMBER 2012 WEEK 49

Uitgeverij

EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

9800

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

AUTO’S

Zundert

I SPORT

Volg ons via twitter: @WoensdrechtsBode

BIBLIOTHEEK MOET MEER JONGE LEDEN AAN ZICH BINDEN

Te l .

076

599

8 111

I

480.000

www.internetbode.nl

KERKELIJK NIEUWS

VACATURES

BOEK LAAT LEZER BRABANTSE WAL ONTDEKKEN

Pas in 2013 voorstel over Glatt-terrein

Pand Wouwbaan 197 weer ontoegankelijk

PUTTE - Het college van burgemeester en wethouders van Woensdrecht kan dit jaar geen voorstel meer voorleggen aan de raad over de ontwikkeling van het Glatt-terrein in Putte. Dat heeft wethouder Anton van der Wijst gezegd in de opinieraad Ruimte. Volgens hem zijn er nog niet voldoende stukken en komen die ook niet meer voor het einde van 2012. “Ik hoop het en zal erop aandringen, maar ik kan geen toezegging doen.” Op het terrein van de voormalige steenhouwerij moet een complex met bowlingbanen, brasserie, kinderspeeltuin en casino komen. Aannemer Bernard de Nijs uit Hoogerheide heeft zijn plannen al aan de raad laten zien.

HOOGERHEIDE - De achteringang van het pand aan de Wouwbaan 197 in Hoogerheide is vorige week dicht getimmerd door de eigenaar. Dat heeft wethouder Anton van der Wijst gezegd op vragen van CDAraadlid Ad Pijnen. Hij had signalen van omwonenden ontvangen, die zich zorgen maakten over de veiligheid in en rond het pand. Er zouden regelmatig kinderen in spelen. Gevaarlijk, omdat de eigenaar een paar jaar geleden gaten in het dak heeft laten slaan om het zo onbewoonbaar te maken. In het verleden is het een paar keer gekraakt. Nadat het college contact opnam met de eigenaar liet hij meteen de achterdeur maken.

W E E K B L A D

Zangmiddag in RK kerk in Hoogerheide HOOGERHEIDE - In de Rooms-katholieke kerk vindt zondag 9 december een zangmiddag plaats met een groot aantal koren uit de Zuidwesthoek. De organisatie is in handen van de oecumenische werkgroep. Iedereen is van harte welkom om te luisteren en mee te zingen. De middag begint om 14.30 uur. Koren die deelnemen zijn Innovation (Ossendrecht), R.K. gemengd koor (Woensdrecht), R.K. seniorenkoor (Hoogerheide), Cantorij Prot.Gem. (Ossendrecht), R.K. gemengd koor (Hoogerheide), Mannenkoor ‘Zuidwesthoek’ en Kerstkoor ‘Vrouwen van nu’. De houtblazersgroep van de Fravino Muziekschool Huijbergen verleent ook zijn medewerking.

D66 wil minder gratis trouwen WOENSDRECHT - Het aantal mogelijkheden in de gemeente Woensdrecht om gratis in het huwelijksbootje te stappen, moet verminderd worden. Dat vindt Richard Musters, raadslid namens D66 Zuidwesthoek. Volgens hem worden veertig procent van de huwelijken in de gemeente gratis afgesloten. De gemeente biedt namelijk de mogelijkheid om op maandag- en dinsdagochtend tussen 09.00 uur en 09.30 uur kosteloos het ja-woord tegen elkaar te zeggen. Het gaat dan om een korte standaardceremonie. Na 09.30 uur en op andere werkdagen rekent de gemeente 395 euro. Op zaterdag kost een huwelijksvoltrekking 595 euro.

Waterschap controleert sloten WOENSDRECHT - Waterschap Brabantse Delta controleert of er onderhoud is uitgevoerd aan sloten en andere waterlopen in het werkgebied van het waterschap. Grondeigenaren, grondgebruikers en pachters in West-Brabant zijn verplicht jaarlijks onderhoud uit te voeren aan sloten die belangrijk zijn voor aan- en afvoer van water. De medewerkers van het waterschap controleren of de waterplanten en vuil op de bodem zijn weggehaald, de oevers zijn gemaaid en andere onderhouds- en herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Als blijkt dat de eigenaar/gebruiker zich niet houdt aan de verplichtingen, wordt er door het waterschap handhavend opgetreden.

Aanleg ondergrondse containers begonnen HOOGERHEIDE - Er is vorige week een begin gemaakt met de aanleg van ondergrondse afvalcontainers bij zorgcomplexen en hoogbouw. Ze worden geplaatst naar aanleiding van het besluit om gedifferentieerde tarieven in te voeren voor het aanbieden van afval. Eerder zijn al papiercontainers verspreid. Alle locaties zijn vooraf onderzocht op de aanwezigheid van kabels HOOGERHEIDE - Het zou zomaar een sepia ansichtkaart uit een oud album kunnen zijn. Natuurliefhebber Bertus Ars maakte deze prachtige en leidingen. Zodra ergens een container foto van het Akkerven aan de Huijbergseweg in Hoogerheide in de vroege morgen, waarbij hij het fantastische lichtspektakel op het ven is geplaatst, krijgen de bewoners een brief met zijn lens kon vastleggen. M I D D E L B U R G S E & V E E R S E LEZERSFOTO BERTUS ARS met daarin de datum vanaf wanneer zij de container kunnen gebruiken. Meer informatie is te vinden op de gemeentelijke Sinds september stonden er hekken voor de veiligheid van passanten informatiepagina’s in deze editie van de Woensdrechtse Bode.

Hekken weg op de Raadhuisstraat

HOOGERHEIDE - De hekken die stonden geplaatst rondom de Raadhuisstraat 55 tot de Prins Bernardstraat 1 zullen in de loop van volgende week verwijderd worden. Deze waren daar neergezet omdat er van het pand op nummer 57-59 van de Raadhuisstraat kleine brokjes steen naar beneden vielen. Toen is voor de veiligheid van de voetgangers en fietsers besloten om de hekken te plaatsen op de stoep en het fietsgedeelte van de straat. DOOR MERIJN SITSEN “Onlangs is er een gesprek geweest met de eigenaren van het pand” vertelt Jan Prop, woordvoerder van de gemeente Woensdrecht. De eigenaar heeft volgens hem toen verteld dat er begonnen zal worden met het opknappen van het gebouw. “De eigenaren zijn van goede wil en ze hebben aangegeven dat de restauratiewerkzaamheden eind deze week of begin volgende week klaar zijn”, zegt Prop. Als de werkzaamheden voltooid zijn, zullen de hekken weggehaald worden en kunnen voetgangers en fietsers er weer langs. “Het duurde een paar maanden voordat de eigenaren hadden besloten t wat h zeumet het i pand zouden doen. Ze dachten na om het gebouw te verkopen, te slopen of op te

Zie onze advertentie elders in deze krant

knappen. Uiteindelijk hebben ze dus gekozen om het weer netjes te herstellen”, legt de woordvoerder desgevraagd uit. Het pand betreft een particulier gecombineerd met een detailhandelgedeelte. Vroeger zat er een sigarenwinkeltje op het adres. Afgesloten Omdat in september enkele kleine stukjes van het pand naar beneden waren gevallen, W zijn E op E verzoek K B van L de A eigenaar D hekken om het pand heen geplaatst. Deze hekken zijn geplaatst op de stoep en het fietspad op de rijbaan. De afsluiting van de stoep en het fietspad stond tussen het adres Raadhuisstraat 55 en Prins BerIn september snardstraati 1. n d is egecommu-r niceerd dat de omheining tot ten minste één december zouden blijven staan.

Monument De monumentencommissie had al eerder aangedragen om het pand tot monument te benoemen. Toen nam het college de beslissing om af te zien van de monumentenstatus voor het gebouw. Dit besluit heeft toen ter inzage gelegen waarna het college het officieel heeft vastgesteld. “De kosten voor restauratie en de onderhoudskosten zijn zodanig dat deze niet in verhouding staan om op economische wijze en met behoud van de cultuurhistorische waarde het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument”, aldus het college. De beslissing om het pand niet de status ‘monument’ te geven is tevens genomen in goed overleg met Er zaten namelijk hoge e degbewoner. i o onderhoudskosten voor hem aan deze status verbonden.

Werkloosheid lijkt verder op te lopen HOOGERHEIDE - De werkloosheid in WestBrabant lijkt verder op lopen in 2013. Dat blijkt uit de regionale enquête die de Kamer van Koophandel heeft gehouden. “Zorgwekkend zijn de verwachtingen ten aanzien van de vraag naar personeel. Vooral in de industrie en bouw verwachten ondernemers een krimp van het personeelsbestand. Ook pakken zich donkere wolken samen boven de sector vervoer. Een verder oplopende werkloosheid lijkt volgend jaar onontkoombaar”, voorspelt de Kamer van Koophandel. Ongeveer 28 procent van de bedrijven in West-Brabant gaat uit van een daling van het personeelsbestand in 2013. Ef procent verwacht een uitbreiding.

IN DEZE BODE:

Het laatste nieuws van Uw Rabobank. Dat is het idee. Een maandelijkse publicatie van Rabobank Roosendaal-Woensdrecht in de Bode. Zie de pagina ‘Uw Rabobank’ elders in deze krant. oek estH ZuidW n se erp Ontw t verras 03. jf e bli ten Colleg talen ve ol tie scho Spor 05. n op ikkele ol, ontw scho naar Veilig hool 09. op sc veilig


Uw Rabobank Uw Rabobank is een maandelijkse publicatie van Rabobank Roosendaal-Woensdrecht. Voor meer informatie kunt u bellen naar (0165) 589 589 of kijken op www.rw.rabobank.nl

Verkiezingen ledenraad

Nu een huis kopen. Ja of Nee?

Rabobank geeft antwoord op uw woonvragen. Rabobank. Een bank met ideeën.

De ledenraad is een afspiegeling van de leden. Naast diversiteit in leeftijd en de verhouding tussen mannen en vrouwen, maken we onderscheid in de segmenten particulieren, private banking, kleinzakelijk en grootzakelijk. Ledenraadsleden worden aangesteld voor een termijn van 4 jaar en kunnen maximaal 8 jaar lid zijn van de ledenraad. Kandidaten Tot 1 oktober konden leden van Rabobank Roosendaal-Woensdrecht zich kandidaat stellen voor de ledenraad van onze bank. We hebben verschillende

aanmeldingen ontvangen. Van de aanmeldingen zijn er 11 kandidaten op gesprek geweest. Afrondende fase De gesprekken met de kandidaten

zijn gevoerd met Jan van der Heijden, voorzitter van de ledenraad, en Jack van Mechelen, directeur bedrijfsmanagement. Momenteel zitten we in de afrondende fase en op de eerste ledenraadsvergadering van 2013 worden de nieuwe ledenraadsleden geïnstalleerd. Informatie Meer informatie over de ledenraad kunt u vinden op www.rw.rabobank.nl onder het kopje leden.

Maak nu een afspraak (0165) 589 440

Aangepaste openingstijden De feestdagen staan weer voor de deur en dat betekent aangepaste openingstijden. • Sinterklaasavond: Op 5 december zijn al onze kantoren om 16.00 uur gesloten.

• 1e en 2e Kerstdag: Op dinsdag 25 en woensdag 26 december zijn al onze kantoren gesloten.

• Kerstavond: Op maandag 24 december zijn onze kantoren Roosendaal Centrum en Hoogerheide om 16.00 uur gesloten. De kantoren in Wouw en Putte zijn tot 12.00 uur geopend.

• Oudejaarsdag: Op maandag 31 december zijn onze kantoren Roosendaal Centrum en Hoogerheide gesloten. De kantoren in Wouw en Putte zijn tot 12.00 uur geopend.

Ook tijdens de feestdagen regelt u uw bankzaken 24 uur per dag via www.rw.rabobank.nl

Bent u op tijd klaar voor SEPA? Doe de Rabo SEPA-Check. Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/sepacheck Telefoon: (0165) 58 95 10

www.rw.rabobank.nl

Regel 24 uur per dag uw bankzaken via Direct Regelen op www.rw.rabobank.nl. Rabobank Roosendaal-Woensdrecht Laan van Limburg 2 4701 BP Roosendaal Tel. (0165) 589 589 E-mail: info@rw.rabobank.nl Twitter: @RaboRW Rabobank Bedrijvencentrum Tel. (0165) 589 510

Fijne schaatsdag! Speciaal voor haar leden organiseert Rabobank RoosendaalWoensdrecht op zondag 16 december een ledenschaatsdag op de ijsbaan in Roosendaal en Hoogerheide. Dit is een jaarlijks terugkerende activiteit en een zeer gewaardeerde traditie.

Wij wensen iedereen een mooie dag toe!


actualiteit

Door kinderen vroeg enthousiast te maken hoopt de bibliotheek dat er meer gelezen wordt

Bibliotheek Het Markiezaat verzet zich tegen afname leden WOENSDRECHT - Bibliotheek Het Markiezaat moet zich wapenen tegen de terugloop van het aantal leden. De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht geven in een gezamenlijke beleidsvisie aan wat de belangrijkste thema’s zijn van het beleid van de bibliotheek. De drie gemeentes zijn gezamenlijk de opdrachtgever van Het Markiezaat. Dit is dan ook de reden waarom er een gezamenlijke, overkoepelende visie wordt geformuleerd als vertrekpunt voor de komende jaren. DOOR MERIJN SITSEN Via een raadsmededeling laat het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom weten dat lezen een voorwaarde is om mee te kunnen doen in de huidige maatschappij. “Informatie wordt op veel verschillende manieren aangeboden”, valt in de mededeling te lezen. Zij zien de bibliotheek dan ook als een dienstverlener die het lezen, leesbevordering en mediawijsheid van de inwoners ondersteunt en voorziet van de gevraagde vorm van informatie en educatie. “De bibliotheek is toegankelijk voor alle bewoners en biedt desgevraagd producten op maat”, schrijft het college. Visie De visie van de drie gemeentes kent drie thema’s. Het eerste thema is de ondersteuning van het leesonderwijs. Volgens Nanninga is dit ook een belangrijk punt wat moet worden aangepakt. “Vroeger hadden we de insteek dat kinderen naar ons toe zouden komen. Inmiddels zijn we van mening dat wij naar de scholen toemoeten”, vertelt hij. Door de aansluiting te zoeken

met het leesonderwijs op basisscholen wil de bibliotheek kinderen meteen ‘leeskilometers’ laten maken. “Hier zullen kinderen later alleen maar profijt van hebben. Ze zullen boeken sneller begrijpen, zegt Nanninga. Het is volgens de gemeentes ook belangrijk dat Het Markiezaat mensen (weer) enthousiast gaat maken om te lezen. Zichtbaarheid van de bieb, op wat voor manier dan ook, is volgens de opdrachtgevers belangrijk. Tot slot vragen de gemeentes aan de bibliotheek om zich te ontwikkelen tot betrouwbare mediapartner voor de burgers op het gebied van digitale media. Deze drie punten moeten er toe leiden dat er meer mensen naar de bibliotheek trekken en dat de terugloop van aantal leden zal afnemen of dat het aantal leden zelfs zal toenemen. Negatieve trend “Het is een landelijke trend dat de ledenaantallen van bibliotheken teruglopen. Dit is bij Het Markiezaat niet anders”, vertelt Nanno Nanninga, directeur van Het Markiezaat. Het teruglopende aantal leden in de omgeving heeft volgens hem onder andere te maken met de bezuinigingen.

De vestiging aan de Kortemeesstraat doet het door het grote aanbod, de aantrekkelijke locatie en ruime openingstijden relatief goed. FOTO MERIJN SITSEN

“We hebben bijvoorbeeld de bibliotheek aan het Zonneplein in Bergen op Zoom moeten sluiten om te bezuinigen. Dit zorgt er natuurlijk voor dat een aantal mensen hun lidmaatschap opzeggen”, verklaart de directeur van de bibliotheek. Volgens hem is de afname een serieus probleem omdat

lezen ontzettend belangrijk is voor de ontwikkeling. “Met name het begrijpend lezen bij kinderen is een probleem. Je hoort steeds vaker dat kinderen technisch wel kunnen lezen maar niet begrepen hebben wat ze daadwerkelijk hebben gelezen”, verklaart Nanninga. De locaties die het

beste worden bezocht zijn volgens de directeur de vestigingen met het breedste aanbod, de ruimste openingstijden en de mooiste locatie. “De bibliotheek aan Kortemeesstraat in Bergen op Zoom loopt in vergelijking met andere locaties erg goed”, vertelt hij.

Ga op r eis rondom je eigen woonplaats

Googelen in handboek ‘Ontdek de Brabantse Wal’ WOENSDRECHT - Het landschap van de Brabantse Wal geniet steeds meer waardering. Het samenwerkingsverband van diverse natuur- en milieuverenigingen en heemkundekringen, dat ruim 20 jaar geleden begon en in 1995 vorm kreeg in Stichting De Brabantse Wal, heeft zijn vruchten afgeworpen. Door hun positieve benadering van dit unieke deel van Nederland, ontdekken steeds meer mensen de rijkdom aan natuur, cultuur en landschap. Reden om alle mooie plekjes te verzamelen in één boek: Ontdek de Brabantse Wal. Een prachtig naslagwerk voor nu en in de toekomst.

DOOR MARJET LUBBERS

zijn, leid je erheen.

Burgemeester van Woensdrecht, Marcel Fränzel, prees de ‘founding fathers and mothers’ uitvoerig toen hij het eerste exemplaar van het boek overhandigd kreeg door Willem de Weert, hoofdauteur en voorzitter van Stichting De Brabantse Wal. Burgemeester Fränzel: “Dit prachtige boek beschrijft ongelofelijk veel aspecten van de Brabantse Wal. Het bevat unieke foto’s van de natuur waarvan je eigenlijk niet kunt geloven dat ze hier in de buurt genomen zijn. De kracht zit in het feit dat dit alles makkelijk te ontdekken valt door te googelen via de papieren zoekmachines: de inhoudsopgaven en registers.”

Contrasten Het boek is één grote uitnodiging om het gebied en zijn vele aspecten te ontdekken. Dat kan schrijver Willem de Weert niet genoeg benadrukken: “Ik nodig je uit om op pad te gaan, wandelend, fietsend, varend en genietend van dit bijzondere stukje Nederland. Een oude wijsheid van de Romeinse schrijver Plinius luidde: ‘Wij maken grote reizen om dingen te zien waarop wij in onze woonplaats geen acht slaan.’ Op korte afstand zijn hier zoveel mooie contrasten in het landschap: hoog en laag, zand en klei, bos en polder, oud en jong, land en water en bovenal de steilrand met zijn abrupte hoogteverschil. Daarbij is er bovendien een grote rijkdom aan vogels en planten.”

‘Geniet van dit bijzondere stukje Nederland’

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

www.internetbode.nl

Burgemeester van Woensdrecht Marcel Fränzel (l) krijgt van auteur Willem de Weert (r) het eerste exemplaar van het boek Ontdek de Brabantse Wal tijdens de feestelijke presentatie in De Kraaijenberg. FOTO MARJET LUBBERS

Spoorzoeker Er zijn ongeveer 150 plekken beschreven en gefotografeerd. Via de spoorzoeker kun je deze allemaal vinden op de kaarten van het gebied. De thematische inhoudsopgave leidt je door de Brabantse Wal aan de hand van thema’s als: uitzichten, geologie, water, oorlogsmonumenten, landgoederen en zo meer. Wil je weten wat er bij jou in de buurt te ontdekken valt? Zoek dan in het register van plaats- en straatnamen. Wil je weten waar de das is gebleven of vanaf welke locatie je een imposante zeearend kunt spotten? Een register van afbeeldingen van planten, vogels en andere dieren die op de Brabantse Wal gefotografeerd

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PAGINA 3

Subsidies Het boek bevat telkens een praatje en een plaatje, zoals schrijver De Weert het zelf benoemde. Maar dit doet geen recht aan het prachtig vormgegeven bladerboek 384 pagina’s, 2,5 kilo en 5 jaar werk - het praatje bevat één bladzijde populair wetenschappelijke informatie en het plaatje geeft dit paginagroot nog eens schitterend weer. De prijs daarentegen is verassend laag, mede dankzij subsidies van onder meer het Prins Bernard Cultuurfonds, de Stichting zelf, Saver en voorinschrijvingen van betrokken bedrijven, organisaties en gemeenten op de Brabantse Wal. Voor 29,95 euro is het boek te koop bij de plaatselijke boekhandels.

Volg ons op Twitter: @WoensdrechtseBode.


KIES JE KORTING Leeftijdskorting Leeftijdskorting hoef je niet te kiezen. Die krijg je automatisch als je reist met een Persoonlijke OV-chipkaart en tussen de 4 t/m 18 jaar of 65+ bent.

Geregeld met de bus naar je werk?

Reis je veel met de bus en ben je tussen 12 en 18?

Kies voor Dalkorting op je OV-chipkaart. Op werkdagen na 9.00 uur altijd 40% korting in de bus in heel Brabant voor maar € 10,50 per jaar.

Kies voor het Jeugdabonnement op je OV-chipkaart. Onbeperkt bussen door heel Brabant voor € 78,70 per maand.

Dalkorting Kies nu voor Dalkorting op je Persoonlijke OV-chipkaart (€ 10,50 per jaar). Dan reis je na 9.00 uur en in het weekend de hele dag met 40% korting.

Dagje uit of familie bezoeken?

De tarieven in deze advertentie gelden tot 31-12-2012.

De bus in Brabant is voordeliger dan je denkt.

Met ‘automatisch opladen’ altijd voldoende saldo op je OV-chipkaart.

Leeftijds- én Dalkorting Heb je recht op leeftijdskorting? Kies dan ook voor Dalkorting (€ 10,50 per jaar) op je Persoonlijke OV-chipkaart. Je korting loopt in de daluren op tot 60%.

Meer informatie en bestellen op www.ovchipwijzer.nl

Bergen op Zoom, Halsteren, Zierikzee en Tholen

Regelmatige controle van uw Het klikgebit is ‘vast en zeker’ prothese houdt uw mond gezond de best passende oplossing Bij Klaassen Mondzorg Totaal draait alles om het behoud van een goed gebit. Of het uw eigen tanden zijn of een prothese, preventief onderhoud en regelmatige controle helpen veel problemen te voorkomen. Dit is vooral van belang bij gebitsimplantaten. Vaak zie je als tandarts kleine kwaaltjes aankomen en kun je tijdig ingrijpen om erger te voorkomen. Slinkend kaakbeen en het invallen van de wangen zijn bijvoorbeeld vaak voorkomende verschijnselen bij prothesedragers. Een implantaat is dan vaak een goede oplossing maar soms nog niet direct noodzakelijk. Er komt vroeg of laat een moment dat een klikprothese wellicht wel medische noodzaak wordt.

Regelmatig maken we daarom röntgenfoto’s van uw mond. Doordat we alle gebitsgegevens in een centraal computersysteem bijhouden en daarin iedere verandering registreren, houden we continu overzicht over de staat van uw kaak en uw prothese.

Onze preventiespecialisten zijn speciaal getraind in het vroegtijdig herkennen van problemen en het uitvoeren van kleine ingrepen. Onze implantologen en prothetici zijn deskundigen op hun vlak. Zij worden ingeschakeld als ze daadwerkelijk nodig zijn. Hierdoor kunnen we al onze patiënten snel van dienst zijn en zijn onze wachttijden altijd kort.

MONDZORG TOTAAL Informatie Klaassen Mondzorg Totaal biedt de volgende specialismen: tandprothetiek, tandheelkunde, implantologie, mondhygiëne en tandtechniek. Wilt u een afspraak maken Klaassen Mondzorg Totaal Stationsplein 11 Bergen op Zoom 0164 - 24 64 72 E-mail: info@mondzorgtotaal.nl www.mondzorgtotaal.nl 0800-23 54 32 48 (gratis nummer)

Vestigingen • Bergen op Zoom, Stationsplein 11 tel. 0164 - 24 64 72 • Halsteren, Poelekes 15 tel. 0164 - 24 64 72 • Zierikzee, Haringvlietplein 7A tel. 0111 - 41 65 34 • Tholen, Eendrachtsweg 9 tel. 0166 - 60 64 44

mondzorgspecialisten dan ook alle relevante patiëntinformatie en instrumenten voor de controle paraat. Het resultaat van het bezoek wordt vastgelegd in het patiëntendossier. Wanneer er een medische ingreep moet plaatsvinden of een behandeling langer gaat duren dan voorzien, kan het noodzakelijk zijn om de patiënt binnen onze praktijk te behandelen. In overleg met het woonzorgcentrum wordt er vervoer geregeld.

De gebitsprothese wordt de laatste jaren steeds vaker toegepast maar toch zie je ze steeds minder. Dankzij de verbeterde pasvorm en materiaaltoepassingen is het kunstgebit een bijna onzichtbare prothese geworden. De natuurlijke kleur en eigen vorm van het vroegere gebit zijn het uitgangspunt. Een kleine imperfectie op de juiste plaats maakt het resultaat extra mooi. Dankzij de toepassing van implantaten kunnen we tegenwoordig protheses met een vrij gehemelte maken en een optimaal draagcomfort garanderen. U kunt weer zorgeloos lachen, praten en eten. U hoeft ook niet bang te zijn voor de behandeling omdat deze pijnvrij wordt uitgevoerd. Ook verzorgen wij de aanvraag bij uw zorgverzekeraar. Onderhoud en hygiëne Een klikgebit of overkappinsprothese zit altijd stevig vast, is eenvoudig uitneembaar, hygiënisch en gemakkelijk te reinigen. Een langdurig behoud van het gebit valt of staat bij het regelmatig reinigen en de keuze van de juiste onderhoudsproducten. We geven daarom altijd een gratis onderhoudsinstructie wanneer een ‘nieuw gebit’ wordt afgeleverd. We bieden alle prothesedragers ook letterlijk iets extra’s als het op mondverzorging aankomt. Voor iedereen ligt er een complete onderhoudsset klaar. Gratis en voor niets, ook als u nog geen patiënt bij ons bent. Gratis inloopgesprek afgestemd en pijnvrij behandelingsHet is de bedoeling dat mensen traject in te gaan. Soms adviseren we Maak snel een afspraak en profiteer gemakkelijk bij ons binnenlopen contact op te nemen met bijvoorbeeld Het klikgebit wordt vanuit de met hun specifieke vragen of een mental coach of psycholoog. basisverzekering vergoed. Er geldt gebitsproblemen. Kennelijk bestaat De angst voor de angst is altijd groter hiervoor wel een wettelijke eigen er daar bij een aantal mensen nog dan het veronderstelde probleem. bijdrage en eigen risico. Voor 2013 angst voor of onduidelijkheid over en is er een forse verhoging van uw dat vinden we jammer. We merken We bieden nieuwe patiënten een eigen risico voorzien. Het kan daarom dit vooral bij senioren die al langere gratis inloopgesprek aan. Daar kan financieël interessant zijn om nog tijd een prothese dragen en te weinig natuurlijk de partner, zoon of dochter dit jaar voor een klikgebit te kiezen. op controle zijn geweest. Ook lopen bij aanwezig zijn. Er zijn veel ouderen Maak uiterlijk vóór 15 december mensen met een probleemgebit vaak in woonzorgcentra die zelf niet in staat a.s. een afspraak. Wij kunnen dan veel te lang door, omdat ze denken zijn naar de praktijk te komen voor bepalen of er in uw geval sprake dat ze niet goed zijn verzekerd of periodieke controle en onderhoud. is van een medische indicatie en/of opzien tegen een behandeling. Juist voor hen bieden wij de extra een klikgebit dus wordt vergoed. Een vrijblijvend kennismakingsgesprek service van het persoonlijke U ontvangt tevens een gratis Albert kan deze vooroordelen wegnemen bezoek aan huis. Bij bezoek aan het Heijn boodschappenbon t.w.v. E 150,en een reden zijn om een persoonlijk woonzorgcentrum hebben onze bij aanschaf van een klikgebit dit jaar.


actualiteit

Column

Zesde editie vindt plaats in De Blauwe Pauw

Gasten genieten van Verwendag Herwonnen Levenskracht OSSENDRECHT - In ieder geval één keer per jaar hebben mensen bij wie het even tegen zit, worstelen met een langdurige ziekte, geplaagd worden door eenzaamheid of het financieel moeilijk hebben, een mogelijkheid zich te onttrekken aan de waan van de dag. Dat kan tijdens de Verwendag van Herwonnen Levenskracht.

Addo Sprangers

Leerzaam

Bijzonder leerzaam. Zo valt de door Van Dale georganiseerde en steeds terugkerende verkiezing van het Woord van het Jaar best te omschrijven. De editie van 2012 - zowel de Nederlandse als de Vlaamse - vormt daarop geen uitzondering. De lijstjes met spitsvondige woordvondsten vliegen je, net als de in deze tijd gebruikelijke verlanglijstjes voor Sinterklaas, om de oren. Over lijstjes gesproken: ooit al eens gehoord van een bangalijst? Neen, dat heeft niets te maken met een nieuw gerecht bij de afhaalchinees. Een bangalijst bevat de namen van meisjes die naar verluidt gemakkelijk tot seks over te halen zijn. Banga dus, straattaal voor de oeroude benaming slet. In het Vlaamse land lopen weer andere sloeries rond, zo leert een blik op de zojuist genoemde lijstjes. Een politieke partij die daar met een politieke partij een tijdelijk verbond sluit, een zogenaamde kartelpartij, kan er op rekenen vervolgens minachtend voor kartelslet te worden uitgemaakt. Nog even terugkomend op de afhaalchinees van daarnet: in Vlaanderen wordt de Aziatische frituurhouder, ook in Nederland geen onbekend fenomeen, keurig aangeduid als frietchinees. Dat is wel zo duidelijk, vind ik zelf, want over het te bestellen product kan dan in ieder geval geen misverstand bestaan. Je moet dan natuurlijk geen crisisportemonnee hebben, de Vlaamse metafoor voor een beperkt budget als gevolg van de economische crisis. Privacygevoelig is het doornemen van de Vijftig Tinten-trilogie. Lezeressen van de erotische bestsellers kunnen dit wellicht beter niet aan de grote klok hangen, want voor je het weet wordt er gefluisterd dat ze zich met mamaporno bezighouden. Niet te verwarren overigens met het Vlaamse stripbiljart, waarbij na elke gepotte bal de tegenstander een kledingstuk moet uittrekken. Mooi gevonden vind ik het woord zonderwoordenjournalistiek, de aanduiding voor journalistiek die zelfcensuur pleegt door een courant woord uit te bannen terwijl er nog geen goed alternatief voor bestaat. Communicatiedeskundige Leon Neels bedacht het in reactie op het ‘afschaffen’ van het woord allochtoon door de krant De Morgen. Laten we dat vooral niet doen met het Woord van het Jaar. Dat is en blijft… eh… leerzaam. Tenzij u er natuurlijk een mooi alternatief voor weet.

Colofon

Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089 Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Woensdrechtse Bode Woensdrechtse Bode Redactie Ria van Meir Correspondent Mireille Tempelaars, José van der Wegen Acquisitie Monique van Bale Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 15.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 13.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111

W E E K B L A D

t

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 49

De oplossing van deze puzzel is in week 50 te vinden op www.internetbode.nl

De spreekwoordenpuzzel was een pittige, zo ondervonden de gasten van de Verwendag.

DOOR JOSÉ VAN DER WEGEN Dit jaar vond de Verwendag voor de zesde keer plaats bij restaurant De Blauwe Pauw in Ossendrecht. Volgens Ad van Loenhout van Herwonnen Levenskracht is de Verwendag altijd een bijzondere dag, maar is er dit keer nog iets extra’s. “We hebben recent een cheque mogen ontvangen van de nieuwe Lionsclub in de gemeente Woensdrecht ter waarde van maar liefst 4.600 euro. Met dat geld kunnen we veel meer mooie activiteiten regelen voor de mensen die het verdienen.” De gasten die meedoen aan de Verwendag van Herwonnen Levenskracht kunnen zich niet zelf opgeven, ze moeten worden voorgedragen. “Het idee is dat iedereen iemand kan voordragen, zolang het waarom achter de voordracht maar duidelijk is. Mensen kunnen voorgedragen worden, omdat ze ernstig ziek zijn, eenzaam zijn of veel voor een ander doen. Dit keer zijn er zo’n 45 mensen. We hebben ruimte voor 50 mensen in totaal.” Voordrachten Hoewel mensen de Verwendag van Herwonnen Levenskracht wel kennen, vreest

Ad van Loenhout dat nog heel veel mensen niet gehoord worden. “Er zijn in onze gemeente zoveel mensen die ook iets mankeren of veel voor een ander doen, maar dit blijft achter de voordeuren steken. We zouden dan ook veel meer voordrachten willen ontvangen, want we zijn er van overtuigd dat we veel meer kunnen doen voor al die mensen.”

‘Gasten komen uit hele gemeente Woensdrecht’ De Verwendag wordt niet alleen gedragen door Herwonnen Levenskracht, maar ook door tal van sponsors en vrijwilligers. “Elk jaar krijgen we weer de medewerking van tal van lokale en gemeentelijke sponsors en ondernemers. Dit jaar verlenen bijvoorbeeld diverse horeca uit de gemeente Woensdrecht de hele dag hun medewerking. Zij dragen zo op een bijzondere manier bij aan deze dag.” Maar ook op andere manieren wordt medewerking verleend. Zo gaven drie dames, Diane Engelbert-

FOTO JOSÉ VAN DER WEGEN

Denys, Esther van Gils en Meta van Geest de gasten een heerlijk voetmassage, zodat de gasten 20 minuten lang in een comfortabele stoel konden ontspannen. Teun Voor het vermaak werd ook gezorgd tijdens de Verwendag. “We merken altijd dat mensen het eerste half uur wat terughoudend zijn, omdat ze elkaar niet kennen. De gasten komen immers uit de gehele gemeente Woensdrecht. Daarom hebben we dit keer gekozen voor een voordracht door Klaas Vos, gevolgd door een spreekwoordenpuzzel, een optreden van goochelaar Rinaldo en een bezoek van tonprater Den Teun. Daarna is het tijd voor het diner. Na het eten is er een muziekvoorstelling van het koor Florissant.” Volgens Ad van Loenhout blijkt altijd uit reacties achteraf van gasten en familie dat de Verwendag mensen een goed gevoel geeft. “De dag betekent veel voor de mensen. Sommige mensen zijn er van overtuigd dat hun zieke familielid, mede door de Verwendag, een paar maanden langer heeft geleefd. Als wij zoiets kunnen betekenen voor mensen, dan doen wij dat graag.”

Huidig bestuur legt per 1 januari taken neer

Heiakkers hoopt op doorstart HOOGERHEIDE - De activiteiten van buurtvereniging De Heiakkers in Hoogerheide worden het komende jaar op een laag pitje gezet. De leden van het bestuur hebben besloten om per 1 januari 2013 hun taken neer te leggen. Toch zal de vereniging niet meteen helemaal opgedoekt worden. Het bestuur hoopt de komende twee jaar voldoende nieuwe vrijwilligers te kunnen verwelkomen, zodat het buurtschap voor 2015 nog een doorstart kan maken. DOOR RIA VAN MEIR

© www.sudokusite.eu

Buurtvereniging De Heiakkers werd precies 35 jaar geleden opgericht. Het doel was om het woongenot in de gelijknamige wijk, die grotendeels in de jaren zeventig en tachtig is gebouwd, te vergroten. Door het organiseren van activiteiten werden bewoners met elkaar in contact gebracht. Daarnaast was de buurtvereniging het aanspreekpunt richting de gemeente en de woningbouwvereniging. Voorzitter Monique Wierckx merkte echter dat de belangstelling voor de activiteiten van de buurtvereniging de laatste jaren minder werd. “Als bestuur vinden wij het nog altijd zinvol dat er een buurtvereniging is, maar we zijn wel zo reëel om te erkennen dat de vorm van de huidige vereniging wellicht ‘over de datum’ is. Daarom hebPAGINA 5

ben we begin dit jaar gesteld dat ons jubileumjaar, waarin we 35 jaar bestaan, ook meteen ons laatste zou zijn”, legt ze uit. Ledenvergadering Om plaats te maken voor nieuwe krachten, leggen de huidige bestuursleden per 1 januari 2013 hun taken neer. De vereniging blijft op papier nog twee jaar bestaan, zodat de bewoners in de wijk de tijd krijgen om het stokje over te dragen. Wanneer er voor 1 januari 2015 geen nieuw bestuur is geïnstalleerd wordt de vereniging alsnog opgeheven en het geld dat nog in kas is geschonken aan een goed doel. De leden van de vereniging hebben inmiddels een uitnodiging gekregen voor een algemene ledenvergadering op 29 januari, waarbij het besluit van het huidige be-

stuur wordt voorgelegd. Wierckx hoopt die avond het enthousiasme te kunnen wekken van een volgende generatie bestuursleden om een doorstart van het buurtschap mogelijk te maken. “Ik ben heel blij en trots dat we met de huidige bestuursleden het volledige jubileumjaar hebben kunnen uitdienen en dat we het samen in goede onderlinge sfeer kunnen afronden en afsluiten. We willen iedereen graag iedereen bedanken die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan de buurtvereniging. In de komende maand staan nog twee activiteiten op de agenda: het Sinterklaasfeest en de Kerstbingo. Wij hopen nog veel van onze leden daar te ontmoeten om het jubileumjaar klinkend af te sluiten”, zegt ze. Belangstellenden kunnen contact opnemen via info@heiakkers.nl.


KORT BEDRIJVIG

VOOK helpt ouders van overleden kinderen

Blijf hun namen noemen

Persoonlijke aandacht = Haarzaak!

WOENSDRECHT - Je kind verliezen. Wanneer dit je overkomt stort je wereld plotseling ineen. Hoe vind je dan nog een weg naar de toekomst? Edwin, de zoon van Lauran van Dongen overleed plotseling bij een verkeersongeluk. Monique, dochter van Martien van Leeuwen, werd weggerukt uit het leven door een ruiterembolie, een bloedstolsel dat de bloedtoevoer naar haar longen afsloot. Lauran en Martien hervonden de balans in hun leven en steken anderen via VOOK (Vereniging Ouders van een Overleden Kind) een helpende hand toe. Martien toe. “Zelfs in ziekenhuizen, onder huisartsen en psychiaters is de bekendheid vaak te gering. Ik ken een voorbeeld van vrouw die al 8,5 jaar begeleiding kreeg van een psychiater maar door het deelnemen aan één bijeenkomst van VOOK meer steun ervoer dan in al die jaren daarvoor.”

Lauran van Dongen (links) en Martien van Leeuwen (rechts) zijn contactpersonen van VOOK Noord-Brabant West. FOTO MARJET LUBBERS

DOOR MARJET LUBBERS VOOK is een lotgenotenvereniging en zelfhulporganisatie van ouders die elkaar nabij en tot steun proberen te zijn. Hoezeer de situaties van geval tot geval ook verschillen, het feit dat het je kind is dat is overleden, hebben al deze ouders gemeenschappelijk. Tijdens ontmoetingen delen ze middels groepsgesprekken of via spelvormen hun ervaringen. VOOK is georganiseerd in regio’s, Martien en Lauran zijn nauw betrokken bij de regio NoordBrabant West (het gebied van Tilburg tot aan Bergen op Zoom). Er zijn vele wegen waarop ouders met elkaar, middels VOOK, contact kunnen leggen en informatie of hulp kunnen krijgen: Een telefoonhulp-

lijn (0900-20227232), een rondzendbrief en de website (www.VOOK.nl) die veel informatie bevat en een discussieforum over specifieke onderwerpen heeft. “In de toekomst krijgt VOOK ook een Facebook pagina. Dat is vooral voor jongere ouders een medium om met elkaar in contact te komen”, legt Lauran uit. Bekendheid Hopelijk draagt dit alles bij tot meer bekendheid van VOOK. Vaak weten professionals niet eens van het bestaan van VOOK af. “Een verzorgende die merkt dat een oude vrouw verdriet heeft om een overleden kind, ook al is dat al heel lang geleden gebeurd, moet daar oog voor hebben en kan haar doorverwijzen naar VOOK”, licht

Namen Lauran en Martien zijn nauw betrokken bij het organiseren van zulke contactmiddagen. Martien benadrukt de betekenis van de symboliek rondom de naam van het overleden kind bij alle VOOK bijeenkomsten. Voor de ouders is het van het grootste belang dat de naam van hun kind genoemd blijft. Dat is het symbool van het verdriet dat je je hele leven dragen moet maar ook de weg naar het vertellen van dierbare herinneringen die je wilt blijven delen. Twee kanten van de balans die je elke dag weer moet vinden in je leven, de ene dag gaat dit beter dan de andere. Lauran beaamt: “Voor sommigen is het vinden van de balans ongelofelijk moeilijk. Zij dragen een loodzware rugzak mee en kunnen er soms zelfs met hun partner niet over praten. Door te (leren) communiceren kun je af en toe iets uit die rugzak halen.” Herdenkingsbijeenkomst Omdat niet alle ouders even vaardig zijn in het praten over hun verdriet zijn er ook laagdrempelige bijeenkomsten waarin lotgenoten ‘gewoon’ bijeen zijn. Zoals op 9 december aanstaande, dan houdt VOOK Noord- Brabant West samen met VOOK Zeeland in het teken van Word Wide Candle Lighting een bijzondere bijeenkomst waarbij de namen van overleden kinderen een schitterende rol zullen vervullen. Deze vindt plaats vanaf 17.00 uur in de Sprenge en aansluitend De Ark op het terrein van Vrederust te Halsteren, meer informatie en aanmelden kan via vook@swoboz.nl (of 0164265290 of 0164250854).

Afscheid met koninklijk randje voor brandweervrijwilliger

Lintje voor Benny Grotendorst

OSSENDRECHT - Veelal wordt een bezoek aan een kapsalon als een noodzakelijk kwaad gezien. Hier probeert Angélique Vermeij met haar 25-jarige ervaring als kapster, persoonlijk, verandering in te brengen. Gezinnen, senioren, maar ook jongeren zijn van harte welkom om in een gemoedelijke sfeer, professioneel te worden geholpen. Sinds december 2011 is Angélique begonnen met Haarzaak. “Eén jaar later besef ik dat ik enorm geniet in het tevreden stellen van mijn klanten en ze met een “smile” de zaak te zien verlaten. Het is leuk om te zien dat complete gezinnen zich thuis voelen bij Haarzaak. Of het nu om een moderne coupe of een klassieke watergolf gaat, daar draai ik mijn handen niet voor om”, zegt ze. De kapster gebruikt dan ook de professionele verzorgingslijn, inclusief de verf- en permanentproducten van Schwarzkopf. Middels Haarzaak probeert ze persoonlijk gastvrijheid en kwaliteit te waarborgen. Haarzaak, Pottenbergen 19, Ossendrecht, 06-51117280, www.facebook.nl/haarzaak, www.haarzaak@hotmail.nl

PV Luchtklievers en PV Vlug en Eerlijk

Bonnenverkoop HOOGERHEIDE - PV Luchtklievers en PV Vlug en Eerlijk uit Hoogerheide houden op zondag 16 december een gezamenlijke bonnenverkoop in cafezaal Boulevard, Raadhuisstraat 119, Hoogerheide, aanvang 14.00 uur.

Er worden bonnen verkocht geschonken door kampioenen van beide verenigingen en van daar buiten, de middag zal verder gevuld worden met een rad van avontuur met mooie prijzen. Kom allen naar Hoogerheide voor een gezellige duivenmiddag.

Het Lievensberg ziekenhuis werkt aan het verminderen van de parkeerdruk. Aan de achterkant van het gebouw wordt een parkeercomplex neergezet. Na de bouw van deze garage beschikt het ziekenhuis over ruim 900 parkeerplaatsen. Tijdens de bouw, die tot eind februari duurt, zijn op de parkeerterreinen van Lievensberg tijdelijk minder parkeerplaatsen beschikbaar. Onze excuses voor de eventuele overlast die u hierdoor ondervindt.

BRIDGE BRIGECLUB T MARKIEZAAT Maandag 26 november, groep A: 1. Ludu v. Wellen-Partner 68,05%, 2. Miep Andringa-Tineke Knoop 62,85%, 3. Trudy en Jan v. Eekelen 61,46%, 4. Riet Keij-Jaap Boltjes 55,56%, 5. Joep Matthijssen-Koos Weijdt 51,39% Groep B: 1. Helmi Beets-Rina Buckens 64,13%, 2. Elly v. Aken-Mien v. Vliet 59,06%, 3. Elma Snoek-Ria Karman 56,32%, 4. Leny Bartelen-Corrie Snelders 55,38%, 5. Jose v.d. Maegdenbergh-Jeanne Oele 53,37% Groep C: 1. Marian en Mart Heijnemans 78,75%, 2. Johan Moonen-Loed Weys 64,17%, 3. Adje Maurer-Maurits Schoenmaker 57,50%, 4. Adrie Huiben-Clem Vermeulen 52,92%, 5. Karin en Kim Israëls 50,67% BELLEVUE BRIDGE Woensdag 28 november, groep A: 1. Ludo v. Wellen-Partner 59,00%, 2. Corry v. Leeuwen-Jopie Vale 57,50%, 3. Ida en Aad Beemster 55,42%, 4. Paula Suykerbuyk-Linda Voorn 55,25%, 5. Rina en Toine Buckens 53,89% Groep B: 1. Jeannette v. Hooydonk-Loed Weys 60,07%, 2. Jan v. Es-Ad Schouw 56,60%, 3. Nel en Dick Klompenmaker 55,90%, 4. Anneke Diks-Gerdadien Kuijlen 52,08%, 5. Elly Pijnen-Willem Frasl 51,74%

PUTTE - Benny Grotendorst uit Putte heeft vrijdagavond uit handen van burgemeester Marcel Fränzel een koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn jarenlange inzet voor de vrijwillige brandweer in zijn dorp. De uitreiking gebeurde tijdens de jaarlijkse feestavond van de vrijwillige brandweerlieden, die actief zijn in de gemeente. Grotendorst nam na twintig jaar afscheid van de post in Putte. Naast zijn izet als brandmeester was hij ook actief in de personeelsvereniging en zette hij zich in voor de wedstrijden voor brandweerteams. Zijn positieve en actieve houding zijn beloond met een lintje en het lidmaatschap tot de Orde van Oranje Nassau. FOTO HUMPHREY HEKHUIZEN PAGINA 6

BRIDGECURSUS VOOR BEGINNERS KBO Huijbergen begint donderdag 10 januari met een bridgecursus voor beginners. Iedere donderdagmorgen is men welkom in Wijkgebouw De Kloek, Prior Borrekensstraat 1 te Huijbergen. De cursus bestaat uit 15 lessen van 2 ½ uur. Aanvang om 9.30 uur. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij cursusleider Dré Flipse uit Bergen op Zoom tel. 0164-259788.


lief en leed

Weekenddiensten

Familieberichten

Bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 27 38 55, voor inwoners van Woensdrecht, Hoogerheide, Huijbergen, Ossendrecht en Putte. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek Bergen op Zoom, naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939. Dierenarts Via telefoonnummer tel. 0164 235 112 wordt met de dienstdoende dierenarts doorverbonden. Surplus Zorg thuiszorg passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl Onze zorg - dichtbij en altijd - is er voor ú! Zeven dagen per week staan wij 24 uur p/dag met raad en daad voor u klaar via 0900 - 900 4444.

Open en toegankelijk. U kunt altijd bij ons terecht voor een goed georganiseerde uitvaart die past bij uw wensen. Christian Zorge is 24 uur per dag bereikbaar op 0164-616077. Ook als u niet bij Monuta of ergens anders verzekerd bent. U kunt ons ook op afspraak bezoeken op de Putseweg 147 te Hoogerheide of op www.monutazorge.nl.

Zorge

TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

• Magazijninrichting • Camera- en beveiligingstechniek

Zowel nieuw als gebruikt!

Wij richten uw magazijn in... Palletstellingen Legbordstellingen Draagarmstellingen Grootvakstellingen Bandenstellingen Tussenvloeren en nog veel meer! Tevens camera- en beveiligingstechniek

Spellestraat 55 • 4724 SH Wouw • Tel: (0165) 30 84 58 Handelsweg 31 • 4421 SH Kapelle (Zld) • Tel: (0113) 82 03 88 E: info@easyracking.nl • www.easyracking.nl

HoogerHeide, raadHuisstraat 47: 0164-612654 • zevenbergen, noordHaven 96: 0168-327638 is een groeiende met thans 25 modewinkels in Nederland. 43: 0167-567440 Halsteren, dorpstraat 112:keten 0164-686325 • steenbergen, Kaaistraat roosendaal, biggelaar 2-3: 0165-565852

Voor ons kantoor in Bergen op Zoom vragen wij op korte termijn parttime www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

PAGINA 7

MEDEWERK(ST)ERS voorraad-administratie personeels-administratie


Ga op r eis rondom je eigen woonplaats

Start kaartverkoop

Googelen in handboek ‘Ontdek de Brabantse Wal’

BERGEN OP ZOOM - Het landschap van de Brabantse Wal geniet steeds meer waardering. Het samenwerkingsverband van diverse natuur- en milieuverenigingen en heemkundekringen, dat ruim 20 jaar geleden begon en in 1995 vorm kreeg in Stichting De Brabantse Wal, heeft zijn vruchten afgeworpen. Door hun positieve benadering van dit unieke deel van Nederland, ontdekken steeds meer mensen de rijkdom aan natuur, cultuur en landschap. Reden om alle mooie plekjes te verzamelen in één boek: Ontdek de Brabantse Wal. Een prachtig naslagwerk voor nu en in de toekomst.

Benefietconcert Muziek is grenzeloos WOENSDRECHT - Overal waar de klank van muziek is, voelen mensen van alle rangen en standen en uit alle windstreken zich met elkaar verbonden. En in het kader van dit benefietconcert geldt dit al helemaal voor alle muziekliefhebbers van Oost tot West. Op zondagmiddag 9 december speelt symfonieorkest Jacob Obrecht de sterren van de hemel met de bekendste en meest geliefde stukken uit alle delen van Europa. Het wordt een licht en vrolijk programma vol meeslepende, romantische en opwindende composities. Verschillende musici uit het orkest zullen soleren met muziek van Mozart, Massenet en Fucik. Het grootste deel van het concert zal in de zwierige sfeer staan van het Wenen van Johan Strauss wat u ongetwijfeld kent van de concerten van André Rieu. En wie kan die sfeer beter op het toneel zetten dan de grote ster van deze middag: Marjon Lambriks! Ze is nog steeds dé Nederlandse diva van de operette- en operamuziek en iedereen kent haar van de talloze optredens in binnen- en buitenland. Ze zong bij de Staatsoper o.l.v. Herbert von Karajan in diverse opera-uitvoeringen en ook schitterde ze naast Pavarotti. De liederen van o.a. Johan Strauss junior die ze ten gehore zal brengen, zullen ongetwijfeld het hoogtepunt vormen van een warm en gloedvol

Auteur Willem de Weert met zijn kleinkinderen Noortje, Chiel en Stijn op de Kraaijenberg met uizicht op het Markiezaatsmeer. FOTO PIET BOUT

DOOR MARJET LUBBERS Burgemeester van Woensdrecht, Marcel Fränzel, prees de ‘founding fathers and mothers’ uitvoerig toen hij het eerste exemplaar van het boek overhandigd kreeg door Willem de Weert, hoofdauteur en voorzitter van Stichting De Brabantse Wal. Burgemeester Fränzel: “Dit prachtige boek beschrijft ongelofelijk veel aspecten van de Brabantse Wal. Het bevat unieke foto’s van de natuur waarvan je eigenlijk niet kunt geloven dat ze hier in de buurt genomen zijn. De kracht zit in het feit dat dit alles makkelijk te ontdekken valt door te googelen via de papieren zoekmachines: de inhoudsopgaven en registers.” Spoorzoeker Er zijn ongeveer 150 plekken beschreven en gefotografeerd. Via de spoorzoeker kun je deze allemaal vinden op de kaarten van het gebied. De thematische inhoudsopgave leidt je door de Brabantse Wal aan de hand van thema’s als: uitzichten, geologie, water, oorlogsmonumenten, landgoederen en zo meer.

Wil je weten wat er bij jou in de buurt te ontdekken valt? Zoek dan in het register van plaats- en straatnamen. Wil je weten waar de das is gebleven of vanaf welke locatie je een imposante zeearend kunt spotten?

‘Geniet van dit bijzondere stukje Nederland’ Een register van afbeeldingen van planten, vogels en andere dieren die op de Brabantse Wal gefotografeerd zijn, leid je erheen. Contrasten Het boek is één grote uitnodiging om het gebied en zijn vele aspecten te ontdekken. Dat kan schrijver Willem de Weert niet genoeg benadrukken: “Ik nodig je uit om op pad te gaan, wandelend, fietsend, varend en genietend van dit bijzondere stukje Nederland. Een oude wijsheid van de Romeinse schrij-

ver Plinius luidde: ‘Wij maken grote reizen om dingen te zien waarop wij in onze woonplaats geen acht slaan.’ Op korte afstand zijn hier zoveel mooie contrasten in het landschap: hoog en laag, zand en klei, bos en polder, oud en jong, land en water en bovenal de steilrand met zijn abrupte hoogteverschil. Daarbij is er bovendien een grote rijkdom aan vogels en planten.” Subsidies Het boek bevat telkens een praatje en een plaatje, zoals schrijver De Weert het zelf benoemde. Maar dit doet geen recht aan het prachtig vormgegeven bladerboek 384 pagina’s, 2,5 kilo en 5 jaar werk - het praatje bevat één bladzijde populair wetenschappelijke informatie en het plaatje geeft dit paginagroot nog eens schitterend weer. De prijs daarentegen is verassend laag, mede dankzij subsidies van onder meer het Prins Bernard Cultuurfonds, de Stichting zelf, Saver en voorinschrijvingen van betrokken bedrijven, organisaties en gemeenten op de Brabantse Wal. Voor 29,95 euro is het boek te koop bij de plaatselijke boekhandels.

winterconcert met grenzeloze muziek. Tijdens de walsen zullen enkele dansparen van Dansschool ‘Jac Danst’ een demonstratie verzorgen. Voorprogramma Hierin wordt een gezamenlijk optreden verzorgd door de muziekopleidingen uit Szczecinek (zusterstad van Bergen op Zoom) en van het CKB. De baten van het benefietconcert komen ten goede van drie goede doelen te weten: Stichting WéViGé (Stichting Welzijn Visueel Gehandicapten): Deze stichting, die in 2013 25 jaar bestaat, begeleidt mensen met een visuele beperkingen en organiseert diverse activiteiten om mensen uit hun isolement te halen. Stichting Ania: Verleent ondersteuning aan één ouder gezinnen in Szczecinek in Polen (zusterstad van Bergen op Zoom) en laat kinderen studeren. Patronka: Dit is een werkgroep bestaande uit medewerkers van Tante Louise Vivensis die het hospitaal Patronka ondersteunt in materiële zin en er zijn uitwisselingen. Het concert vindt plaats in Partycentrum “De Stoelemat”, Westersingel 40 in Bergen op Zoom. De aanvangstijd is 14.15 uur het eind is voorzien om 17.00 uur. De kassa en de zaal zijn om 13.45 uur geopend. Meer informatie via tel. 0164-234156, email: benefitconcertjo@ziggo.nl

Kijk of jouw mobiel al geschikt is WEST-BRABANT - NL-Alert is een nieuw aanvullend alarmmiddel voor op de mobiele telefoon.

Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie beter informeren. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat je het

beste kunt doen. NL-Alert ontvang je gratis en is anoniem. NL-Alert werkt al op meer dan de helft van alle mobiele telefoons. De komende jaren neemt dat aantal verder toe. NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie. Kijk op nl-alert.nl of jouw mobiel al geschikt is.

Gratis zelfverdediging cursus een succes

Succes kinderen Sankaku bij Sinterklaastoernooi WOENSDRECHT - Zondag 25 november werd door district Zuid Nederland het jaarlijkse judo-Sinterklaastoernooi georganiseerd te Gilze in sporthal Achter de Tuintjes. Er deden 180 kinderen mee in de leeftijd van 5 tot 8 jaar. Het is altijd een heel leuk toernooi waarbij Sinterklaas zelf de prijzen komt uitreiken. Drie kinderen van Sankaku hadden voor deze wedstrijden ingeschreven. Dit waren de gebroeders Tristan en Elmar Boeren en Kaj Herijgers. Na een spannende strijd behaalde Tristan een mooie 2e plaats. Een niet mindere prestatie werd behaald door Elmar Broeren en Kaj Herijgers: zij wisten een mooie derde plaats te bemachtigen. Sportschool Sankaku feliciteert de kinderen met hun prestatie. Voor inlichtingen kijk op onze site www.sankaku.nl PAGINA 8

trainingsmoment

PUTTE - De door condibox4all gesponsorde zelfverdedigingsclinic was een succes. De 24 dames die zich hadden opgegeven voor deze gratis clinic waren vertegenwoordigd in diverse leeftijden, van jongere dames (14 jaar ) tot oudere (boven de 55 jaar). Na een welkomstbabbel werd verteld wat de uitgangspositie was waarin deze clinic is geschreven. Namelijk dat de dames belaagd worden door iemand die ze wil aanranden, dus op leven en dood. Begonnen werd met wat simpele, maar toch effectieve handelingen. Alle mogelijke scenario’s zijn de revue gepasseerd, frontale aanvallen, verwurgingen van zowel de voorkant, als de achterkant en de zijkant, verder headlocks,

handtastelijkheden op borst en schouders, en ten slotte wat kan je doen als je van je fiets wordt geslingerd en je ligt op de grond. Op verzoek is ook nog even doorgenomen wat je het beste kunt doen als je staat te pinnen en men prikt met een mes in je rug. Het is altijd leuk om te zien dat de dames op het einde van de avond duidelijk zien dat ze wel degelijk iets kunnen ondernemen in deze omstandigheden, en dat ze vol vertrouwen en spirit met een dank je wel afscheid nemen. De uitgereikte hand-out die op het einde van de twee uur durende avond werd uitgedeeld helpt de dames ook om deze oefeningen nog een aantal keer thuis te herhalen, zodat ze dit niet meer vergeten en eventueel de buurvrouw ook nog wat kunnen leren.


NIEUWE CV-COMBI KETEL?

BESPAAR DIRECT OP UW ENERGIEREKENING! HOUD

ONDER

ZONNEPANELEN NEDERLAND KIEST VOOR DE ZON

HUUR

Door Vigar geïnstalleerd van het dak tot in de meterkast!

• VERHUUR • FLEXLEASE

LEASE KOOP

www.verhoevenvanerp.nl

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE

• VERKOOP • ONDERHOUD

ER

KAM D A B ACTIE

5 9 6 . €3 IJNENBOUT KG 4.99

PAARDENBIEFSTUKein½KG VARKENSLAPPEN mbeetenkltje 1KG RUNDERRIBLAPPEN ½KG KUIKENBOUT 2KG DEZE ACTIEBADKAMER IS COMPLEET ZOALS

Bezoek onze vernieuwde website:

WWW.VIGAR.NL

DOMINÉSTRAAT 3 - 4701 JC ROOSENDAAL - TEL 0165 - 53 64 04

BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

HEEL KONIJN P.ST. OF KON

EEN NIEUWE BADKAMER IS DICHTERBIJ DAN U DENKT... De ecoTEC plus, het meest efficiënte toestel van VAILLANT U huurt al een hr-ketel voor minder dan 1 euro per dag!

VAN VERWARMINGS- EN WARMWATERTOESTELLEN

49

j Ook voor u hebben wi g! sin los op re lba taa be een

NAAR KEUZE ELBIEFSTUKSPIES 250GR VLEESASS PIES - KOG VARKENSHA N - KALKOENHAASSPIES RTE SOO VIS . DIV

49 3695 2. 99 2.

NIEUW:

MER ADKA OT B STAMPP E I T AC

500GR 3.49

.

HACHEE / HETE KIP / VARKENSVLEES 100GR 0.89 BEENHAM AAN 'T STUK 79 100GR DEZE ACTIEBADKAMER IS COMPLEET ZOALS0.

PAARDENKOGELBIEF 2.99 PLATTE RIB OF HIEL KG 2.29 FRICANDEAU/SHOARMA KG 3.75 AFGEBEELD, ½KG INCLUSIEF TEGELS.

EEN NIEUWEglaswand BADKAMER IS+ stortDICHTERBIJ douche DAN U DENKT...

Betaalbare ACTIE badkamers met de hoge kwaliteit en service van Verhoeven van Erp. Kom langs in onze showroom en laat u aangenaam verrassen!

,30% 9 4 2 €

Betaalbare ACTIE badkamers met de hoge kwaliteit en service van Verhoeven van Erp. Kom langs in onze showroom en laat u aangenaam verrassen!

E790,

00

voordeel

AFGEBEELD, INCLUSIEF TEGELS.

VRAAG NAAR DE ACTIEVOORWAARDEN.

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL

VRAAG NAAR DE ACTIEVOORWAARDEN.

Gastelseweg 96

I

4705 AC Roosendaal

I

T 0165 56 83 07

: Roosendaal I T 0165 56 83 07 Gastelseweg 96 I d 4705 uitAC an e set a t s e b F 0165 56 09 68 I E info@verhoevenvanerp.nl I www. verhoevenvanerp.nl ndclo

Gastelseweg 96 I 4705 AC Roosendaal wa close

soft itting aal) toiletz rvoir (norm om o wrese ktoets chr inbou dru

I

T 0165 56 83 07

627,36 € N A V te koop : toonzaalkeuken

engelsè gelakte cottage keuken , 0 9 , 0 € 4 € 4500,9 7 € afhaalprijs / excl. toestellen

industriepark - rijkmakerlaan 13 - 2910 essen (B) - tel. 00323-677.31.98

www.keukenskonings.be eweg 96 Gastels endaal C Roos 4705 A 07 56 83 T 0165 68 56 09 erp.nl F 0165 venvan verhoe p.nl E info@ nvaner ve oe h er www.v

Nu bij SNS Bank:

Zorg-op-maatpolis met 8% korting op de basisverzekering En 10% korting op alle aanvullende verzekeringen Bij SNS Bank kun je je voor meer verzekeren dan je misschien denkt. Zo bieden we met de Zorg-op-maatpolis van CZ een voordelige en uitgebreide zorgverzekering. Als klant van SNS Bank krijg je niet alleen een uitgebreide dekking, maar ook 8% korting op de basisverzekering. Bovendien zijn kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd. Heb je meer zorg

Gouvernementsplein 28 4611 PX Bergen op Zoom

nodig? Kies dan één van de drie aanvullende verzekeringen met vergoedingen voor bijvoorbeeld fysiotherapie, extra kraamzorg of orthodontie, nu met 10% korting. Wil je de Zorg-op-maatpolis afsluiten? Ga dan voor 1 januari naar snsbank.nl/zorg.

óók

verzeke

rd

� van iedereen


S P I T Zanco Mode Goed gekleed voor een leuke prijs!

www. ikwiljouw pasfoto .nl

VoorDeelmaanD

Op vertoon van deze advertentie krijgt u 10% op het gehele assortiment

= 2 betalen*

❀ Sint en Kerstcadeautjes vanaf €3.95 ❀ Cadeaubon feestelijk verpakt. ❀ Kerstpakketten voor bedrijven ❀ GRATIS Kerstverlichting bij besteding van € 50,- OP=OP

December 3 artikelen naar keuze halen

Home&Living

(*) goedkoopste artikel gratis

Zanco Mode SINT- EN KERSTKOOPAVONDEN

OPEN!

Kortemeestraat 9 (in ‘t Vierkantje) 4611 TK Bergen op Zoom Tel. 0164-263485

Welkom op de Raadhuisstraat 71a, Hoogerheide www.modami.nl info@modami.nl

Basisschool De Stappen

Jeugdlanddisco in kerstsfeer Rommelmarkt en bioscoopavond HOOGERHEIDE - De leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool De Stappen in Hoogerheide organiseren een rommelmarkt en bioscoopmiddag/ avond. Van de Stichting Day for Change kregen zij een lening van 20 euro en daarmee gingen ze aan de slag: een ondernemersplan maken, marktonderzoek doen en bedrijfsmiddelen kopen. Ze hebben ervoor gekozen om op vrijdag 14 december tussen 15.00 uur en 17.00 uur een rommelmarkt te organiseren. Tegelijkertijd draaien zij voor kinderen tussen de 4 en 7 jaar 3 verschillende films. ’s Avonds kunnen de kinderen van 8 t/m 14 jaar ook kiezen uit 3 verschillende films. De entree

voor de bioscoop bedraagt €2,50 p.p. De toegang voor de rommelmarkt is gratis. Natuurlijk is er die dag ook gedacht aan een hapje en een drankje. Ze runnen namelijk ook nog een heus restaurantje. De opbrengst van deze dag gaat naar microkredietprojecten in ontwikkelingslanden. Lars van groep 8 legt uit wat die microkredieten doen: “Die zorgen ervoor dat meer arme mensen een kleine lening kunnen krijgen. Met die lening kunnen ze dan bijvoorbeeld een naaimachine kopen en kleding mee maken en verkopen, en met dat geld dat ze verdienen eten voor hun familie kopen”. Landelijk doen vanaf 22 maart duizenden leerlingen uit het primair- en voortgezet onderwijs mee met de Day for Change

Klasse!Actie. Deze kinderen ontvangen een lening- een microkrediet- van €20 en zetten met hun groep 1 of meerdere bedrijfjes op. Op 12 mei betalen de groepen hun lening terug en dragen ook de winst af aan Day for Change. Met deze winst wordt vervolgens in ontwikkelingslanden meer microkrediet mogelijk gemaakt. Op dit moment profiteren 154 miljoen mensen met hun gezinnen van een microkrediet. Zij hebben meer zekerheid over hun inkomen, een betere gezondheid en sturen hun kinderen vaker naar school. Microkrediet is uitgegroeid tot een zeer effectief middel in de strijd tegen armoede en is een vitaal instrument om een bijdrage te leveren aan duurzame vrede.

‘Doe een boodschap voor een ander’ WOENSDRECHT - Sinds enkele jaren organiseert de stichting Goed Ontmoet (voedselbank) een Kerstactie ‘Doe een boodschap voor een ander’.

HOOGERHEIDE - De kerst nadert en dat moet gevierd worden. De hoogste tijd voor een gezellige Jeugdlanddisco dus. Op zaterdag 15 december wordt de theaterzaal van MFC Kloosterhof in Hoogerheide weer omgetoverd tot een feestelijke disco. Alle leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen uit de gemeente Woens-

drecht zijn welkom. Vanaf 19.00 uur slingert DJ Chris de nieuwste hits door het enige echte danspaleis van Hoogerheide. Om 22.30 uur is het weer tijd om de dansschoenen op te bergen. Kaarten voor dit bruisende kerstspektakel zijn te verkrijgen bij Primera Niels van Elzakker en MFC Kloosterhof of aan de deur. Heb je zin om samen met je vrienden en vriendinnen lekker te dansen, een leuke avond te hebben, kom dan naar de Jeugdland-disco.

Afgelopen weken is er gestart met de voorbereidingen ‘er moet heel wat gebeuren voordat het zover is’ zei voorzitter Wim van Overveld. ‘Wij worden gelukkig door een heleboel vrijwilligers geholpen. Ook straks door leerlingen van de middelbare scholen die voor hun maatschappelijke stage folders gaan uitdelen’. De folders leggen dan precies uit aan het winkelend publiek wat de bedoeling is en welke producten vooral gezocht worden. Daaronder vallen in deze tijd van het jaar de net iets meer luxe artikelen zoals koffie, wasmiddelen, zeep, schoonmaakmiddelen, coca cola, chocolade etc. PAGINA 10

‘Er zijn te weinig mensen die weten dat er in Nederland ruim 300.000 kinderen opgroeien in een gezin waar armoede is,’ zei Wim ‘Al kunnen wij niet ieder kind en zijn of haar ouders helpen, maar met steun van het winkelende publiek bereiken we wellicht toch een flink aantal in onze regio’. Kerst is het moment om te laten zien dat je iets over hebt voor een ander. Via deze actie kan iedereen haar/zijn steentje bijdragen om deze moeilijke tijden dragelijker te maken voor die mensen die het even minder hebben. ‘Het is ieder jaar fantastisch te zien hoe klanten van de supermarkten zich op deze manier inzetten voor diegenen die onder de armoedegrens leven.” zei voorzitter Wim van Overveld. Mensen kunnen ook geld doneren. Er doen supermarkten uit heel de regio

Zuidwest Brabant en Tholen mee met deze actie. “Dus vanaf 10 t/m 31 december kunt u vrijwilligers van stichting Goed Ontmoet en leerlingen van de middelbare scholen tegenkomen in uw supermarkt. We hopen dat onze kerstactie dit jaar wederom een groot succes wordt’ zei Wim tenslotte. Mochten er lezers zijn die ons willen steunen dan kan dat door een bedrag eenmalig of structureel over te maken op bankrekening RABO 1402.41.833 t.n.v. Stichting Goed Ontmoet te Bergen op Zoom. Zijn er mensen die onze hulp wensen dan is Goed Ontmoet te bereiken van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. Tel. 0164-270290 daarna via 06-54680902 of lijkt het u wat een bijdrage te leveren binnen één van de activiteitengroepen? Neem contact met ons op!


te koop gevraagd

heftrucks, tractoren, aanhangers, landbouwwerktuigen, hout en metaal bewerkingsmachnes, gereedschap

De grootste speciaalzaak op het gebied van:

tel. 06-57982052

open haarden ■ houtkachels ■ natuursteenschouwen ■ gaskachels ■ kanaalrenovatie ■ schoorsteenbouw en -techniek ■ plaatsen kachels en schouwen ■ accessoires ■ kadoartikelen ■

RAT IN DE VAL

Duurzame oplossingen bij vliegen, houtworm, mollen, ratten, muizen, papiervisjes, vogeloverlast, wespen enz.

Laan van Everswaard 59 • Bergen op Zoom Tel. 0164-261909 • Fax 0164-245987 www.fireplace-haarden.nl

Zorg met een hoofdletter

(0113) 57 38 81

www.ongediertespecialist.nl

Nu ook in West NoordBrabant!

www.brabantwerkt.nl vacatures bij jou in de buurt

T-Care biedt individuele begeleiding, (intensieve) gezinsbegeleiding, groepsbegeleiding voor jongeren, gezinnen en volwassenen in Zeeland en West NoordBrabant. T-Care is een AWBZ-erkende instantie met HKZ-certificaat en maakt het deel uit van de landelijk opererende stichting Prokino (www.prokino.nl). Hierdoor is het mogelijk geworden onze zorg aan te bieden vanuit een persoonsgebonden budget (PGB), maar ook vanuit Zorg in Natura (ZIN). Meer weten? Vraag onze brochure aan of maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek (0113-639070 of info@t-care.nl).

Belgische gediplomeerde en erkende tandprotheticus

Luc GiLLemot Korte Bosstraat 11 4611 MA Bergen op Zoom Tel. 0164 - 23 00 10 info@tppgillemot.nl

Wouwbaan 2 4631 KM Hoogerheide Tel. 0164 - 66 08 78 www.tppgillemot.nl

WWW.HOBBYKAS.NL

* Reparaties, aanpassingen en vernieuwing van gebitsprothese * implantaatprothese (klikgebit) * Gratis advies * op reparaties kan gewacht worden * Vergoeding door alle ziektekostenverzekeraars Openingstijden

Openingstijden

Bergen op Zoom:

Hoogerheide:

ma wo: 14.00 - 17.30 uur

ma wo vr 8.30-13.00 uur

di do: 8.30 - 13.00 uur

di-do: 14.00-17.30 uur

vr: 14.00 - 16.00 uur

Behandeling na afspraak

Budget kas

€ 350,-

Alu-pro kas

v.a. € 925,-

Combi-pro kas

v.a. € 950,-

antiek | (streek)sieraden | design | kunst | verzamelingen | inboedels

Inbreng gevraagd, van één item tot complete inboedel, voor onze23-11-12

adv_T-care_112x150mm.indd 1

Victoriaanse kas v.a. €1400,Bel voor onze folder/prijslijst

HKZ gecertificeerd

Ambulante zorg l Groepsbegeleiding Beatrixlaan 13, 4461 PM Goes l www.t-care.nl

Kunst & Antiek Veiling en VenduVeiling

Showterrein met 36 kassen

Lid ONT B103

EmBrEgtS KASSEN gors 70 Hoeven 0165-502506

op dinsdag 18 en woensdag 19 december VenduHuis De Jager Goes BV Ringbaan West 2b | 4461 ED Goes 06 42 11 45 42 | www.venduhuisdejager.nl

Hoogerheide Sint-Lucasplein 4631 LH Hoogerheide hoogerheide@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Elke woensdag van 10.00 - 16.30 uur

Verzilver uw goud in ons mobiel kantoor! De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor. Goudwisselkantoor is eigendom van familie De Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor is geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs. Naast onze 21 kantoren door heel Nederland, kunt u nu ook terecht in één van onze mobiele kantoren. Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie.

Goudwisselkantoor d, zilver en munten • 25 jaar ervaring in gou jblijvende taxatie • een deskundige en vri k indien gewenst per ban • contante betaling of r de taxatie • discrete ruimte voo en van goud en zilver • advies in het belegg

16:03


Wouts | Kooiweg 3 | Hoogerheide

van Haaften

Sierbestrating

Wij zijn leverancier van o.a.: • Sierbestrating • Blokhutten Paasdijkweg 19A in Poortvliet • Speeltoestellen (bereikbaar via parkeerterrein van de woonboulevard) • Tuinverlichting Pilootweg 5 in Stavenisse • Tuinbeelden Tel. 0166-619200 b.g.g. 0166-692977 Ook voor het verzorgen van uw grondwerk, riolering en aanleg

Kerstbomen Te koop: vanaf € 10,00 Gewone den.

kunt u bij ons terecht. info@sierbestratingvanhaaften.nl

Tevens verkopen wij ook Blauwspa r en Nordman.

Jaarvergadering TV Mattmburgh HOOGERHEIDE - De netten van de tennisbanen in Hoogerheide zijn al weer een poosje opgeslagen. Achter de schermen wordt nog wel hard gewerkt om het tennisjaar te kunnen afsluiten.

Openingstijden: ma en di 16.30-19.30u.; wo 9.00 tot 19.30u.; do 16.3019.30u.; vrij 9.00-18.00u.; zat 9.00-18.00u.; zo 9.30 en 16.00u.

1x per jaar willen wij onze hardwerkende vrijwilligers met hun partners bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. Het bestuur heeft hun dit jaar getrakteerd op een “Walking Diner” bij Non Plus Ultra. Met een gezellige “sinterklaasverhalen bingo” met leuke prijzen als activiteit en het geweldige eten van Kees was het weer een daverend succes. Het jaar officieel afsluiten gebeurt tijdens de jaarvergadering op 13 december bij Non Plus Ultra. Vanaf 19.30 uur liggen de stukken ter inzage en om 20.00 uur begint de vergaderingen. Alle stemgerechtigde leden zijn van harte welkom.

Wordt gratis voor u ingepakt! In pot of met kluit.

Oberhausen 8, 13, 15, 20 dec. Dusseldorf 8, 13, 15 dec. Keulen 8, 13, 15, 20 dec Brugge 8, 11, 15 dec. Zwarte Markt Beverwijk 22 dec.

€ 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00

Maastricht € 25,00 11 dec. Valkenburg € 25,00 11 dec. 2 dgn Londen € 99,50 8 t/m 9 dec & 15 t/m 16 dec. Inclusief vervoer en overnachting met ontbijt 2 dgn Disneyland & Parijs € 116,50 27 t/m 28 december Inclusief vervoer, overnachting met ontbijt en entree Disneyland

www.vanhaaftenpoortvliet.nl

Goud en zilver voor Sankaku-teams

Voor meer informatie en boekingen kunt u contact met ons opnemen: Tel:0165-342351 E-mail: info@muysreizen.nl

KERSTBOMENKWEKERIJ KERSTBOMENKWEKERIJ ANTHONISSEN ANTHONISSEN KERSTBOMENKWEKERIJ Plantagebaan 178 178 Plantagebaan ANTHONISSEN 4725 AE 4725 AEWouwse WouwsePlantage Plantage Nederland Nederland

Mobiel: +31 +31 (0)623 623 Mobiel: (0) 2424 0808 2424 Plantagebaan 178 Mobiel: +31 +31 (0) (0)650 650 45 45 89 89 30 30 4725 Mobiel: AE Wouwse Plantage Fax: +31 (0) 165 37 83 00 Fax: +31 (0) 165 37 83 00 www.kerstbomenkwekerij.nl Nederland www.kerstbomenkwekerij.nl

De prijswinnaars van sportschool Sankaku.

HOOGERHEIDE - Op zaterdag 17 november werden in Sporthal “Achter de Tuintjes” in Gilze, de Zuid NederKampioenschappen Kodokan Judo Kata gehouMobiel: +31 (0)en 623 24 08 24 landse Wij verkopen topkwaliteit kerstbomen in alle soorten maten: o.a. Nordmann, den.

info@kerstbomenkwekerij.nl

info@kerstbomenkwekerij.nl

Blauwspar, Picea Omorica , Abies Koreana en Abies Fraseri .Wij leveren kerstbomen in pot, potgekweekt, met kluit of gezaagd. Wij hebben gezaagde bomen tot 6 verkopen topkwaliteit kerstbomen in alle soorten en Judokoppels uit Noord Brabant en Zeeland konden zich voor meter.Tevens wordt uw boom gratis verpakt. Ook zondags geopend.

Mobiel: +31 (0) 650 45 89 30

Wij Fax: +31 (0) 165 37 83 00 deze Kata wedstrijd inschrijven. Er werd in 3 soorten Kata’s gematen: o.a. Nordmann, Blauwspar, Picea Omorica , Abies streden om het kampioenschap: het Nage-no-Kata (staand, de www.kerstbomenkwekerij.nl Koreana en Abies Fraseri .Wij leveren kerstbomen in pot, vorm van werpen), het Katame-no-Kata (grondwerk, de vorm Voor routebeschrijving zie onze website info@kerstbomenkwekerij.nl potgekweekt, met kluit of gezaagd. Wij hebben gezaagde van controle) en het Ju-no-Kata (de vorm van souplesse). Voor sportschool Sankaku kwamen 3 judokoppels op de mat in bomen tot 6 meter.Tevens wordt uw boom gratis verpakt. het Nage-no-Kata: Roel Wesselink met Simon van den Doel, Gino de Bont met Richard Luijxck en de broers Max en Rick zondags geopend. erkopen Ook topkwaliteit kerstbomen in alle soorten en maten: o.a. Nordmann, van Meer. wspar, Picea , Abies Koreana en Abies Fraseri .Wij leveren kerstbomen VoorOmorica routebeschrijving zie onze website Vol overgave werden de 5 series van elk 3 worpen, die zo-

, potgekweekt, met kluit of gezaagd. Wij hebben gezaagde bomen tot 6 .Tevens wordt uw boom gratis verpakt. Ook zondags geopend.

www.kerstbomenkwekerij.nl

routebeschrijving zie onze website

wel rechts als links moesten worden uitgevoerd, aan de jury getoond. Voor de pauze was de toon al gezet, maar iedereen kon zich proberen te verbeteren in de 2e ronde na de pauze. De broers Max en Rick van Meer, de jongste deelnemers van sportschool Sankaku, wisten zich in de tweede serie knap te verbeteren, waardoor zij op een zeer verdienstelijke 4e plaats uit kwamen. Gino de Bont en Richard Luijxck wisten met hun PAGINA 12

evenwichtige uitvoering de 2e plaats te bezetten, kampioen van Zuid Nederland werden Roel Wesselink met Simon van den Doel, die zich in hun 2e ronde zich ware winnaars toonden. In het grondwerk voor het katame-no-Kata kwamen Peter Goossens Sankaku met Hans van Raak (JKT Tilburg) uit, en opnieuw Simon van den Doel/ Roel Wesselink en Richard Luijckx/Gino de Bont. Na de 1e ronde stonden Peter Goossens en Hans van Raak bovenaan, Simon van den Doel met Roel Wesselink stonden 3e en Luijckx /de Bont 4e. De teams wisten na de pauze wat hen te doen stond. In de 2e ronde werd er goed gepresteerd door alle teams. Het team Simon en Roel Wesselink wist de foutjes uit de eerste ronde te vermijden en bereikte daarmee de 2e plaats en dus zilver. Kampioen van Zuid Nederland werden Peter Goossens en Hans van Raak. Richard Luijckx en Gino de Bont wisten hun 4e plaats te handhaven. Sportschool Sankaku kan met trots terug kijken op dit kampioenschap waar alle Sankaku deelnemers goed gepresteerd hebben. Stichting Sportschool Sankaku verzorgt lessen in Bergen op Zoom, Hoogerheide, Roosendaal, Etten-Leur, Hoeven en Halderbergen. Kijk voor lessen, tijden en meer informatie op www.sankaku.nl


Ontspan.

Voor extra ontspanning

Deze rustgevende advertentie is voor alle Ziggo abonnees. Op dit moment wordt in de gemeente Woensdrecht veel gesproken over glasvezel. Volgens de aanbieders hĂŠt product van de toekomst. Maar is dat wel zo? En betekent dit dat uw huidige kabelaansluiting niet meer voldoet? De Consumentenbond onderzocht het voor u. En wat blijkt? Met kabel bent u even goed voorbereid op de toekomst. U kunt dus heerlijk ontspannen. Want bij Ziggo zit u goed. Nu ĂŠn in de toekomst. Lees zelf de belangrijkste conclusies uit het onderzoek op ziggo.nl/ontspan


Woensdrechtse Bode 5 december 2012 - week 49

Informatie

REGEL HET EENVOUDIG VANUIT HUIS

pagina’s

Niet voor alle gemeentelijke producten hoeft u tegenwoordig nog naar het gemeentehuis te komen. U kunt vanuit huis bijvoorbeeld een uittreksel GBA en een afschrift akte burgelijke stand regelen of een verhuizing binnen de gemeente doorgeven. Kijkt u voor een bezoek aan het gemeentehuis altijd eerst op www.woensdrecht.nl, of belt u met 14 0164.

Kernen Hoogerheide, Huijbergen, Ossendrecht, Putte en Woensdrecht

Gemeentehuis Huijbergseweg 3, 4631 GC Hoogerheide

Postadres Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide Telefoon 14 0164 Fax (0164) — 616331 Servicelijn (0164) — 611190 (08.30 - 12.30 uur) Communicatie (0164) - 611333 Postbank: 10.72.375 Rabobank 12.29.02.688 Tnv gemeente Woensdrecht

Internet

OPENINGSTIJDEN FEESTDAGEN Het gemeentehuis heeft de volgende openingstijden rond de aankomende feestdagen: ■

www.woensdrecht.nl E-mail: gemeente@woensdrecht.nl @GemWoensdrecht

Openingstijden Vrije inloop: Ma t/m vrij van 08.30-12.30 uur Dinsdagavond van 17.30-20.00 uur Op afspraak: Ma t/m do van 12.30-17.00 uur

Spreekuren Burgemeester en wethouders volgens afspraak via bestuurssecretariaat, telefoon (0164) 611103 Spreekuur voor ondernemers: Iedere eerste dinsdag van de maand van 19.00-20.00 uur

Donderdag 20 december: gesloten vanaf 14.30 uur Maandag 24 december: gesloten Dinsdag 25 december (1e Kerstdag): gesloten Woensdag 26 december (2e Kerstdag): gesloten Donderdag 27 december: geopend van 8.30-12.30 uur Vrijdag 28 december: geopend van 8.30-12.30 uur Maandag 31 december (Oudjaar): gesloten Dinsdag 1 januari (Nieuwjaar): gesloten

Op woensdag 2 januari 2013 vanaf 9.30 uur gelden weer de normale openingstijden. Kijk hiervoor op www.woensdrecht.nl of in de colofon van deze pagina.

KORT UITGELICHT

Alarmnummer

Milieuklachten

Meldpunt Drugsoverlast 0800-2255888

Calamiteiten-info-lijn 0800-0202010 (gratis)

Inloopavond Datum: 10 december 2012 Tijd: 19.30-21.00 uur Locatie: MFC De Biezen IDOP Putte In maart 2011 heeft de gemeenteraad het Integraal Dorps Ontwikkelings Plan Putte (iDOP) vastgesteld. De daarin weergegeven visie leidt tot een lijst van uit te voeren herinrichtings- en herbestratingswerken: ■ herinrichting Antwerpsestraat ■ herinrichting van het marktplein ■ aanpassen riolering Breestraat ■ herstraten Achterstraat ■ herinrichting Hogebergdreef ■ herstraten Dionysiustraat/Pr. Bernhardstraat Deze werken zullen in 2013 uitgevoerd gaan worden. Meer inhoudelijke informatie vindt u op de gemeentelijke website www.woensdrecht.nl Inloopavond Wilt u als bewoner, betrokkene en/of geïnteresseerde reageren op de herinrichting- en herbestratingsplannen, dan kan dat. Op maandag 10 december aanstaande wordt een inloopavond georganiseerd. Tijdens deze avond worden de plannen verduidelijkt indien hier behoefte aan is. Uiteraard wordt ook de mogelijkheid geboden om vragen te stellen en te reageren door het invullen van een reactieformulier. U kunt niet op de inloopavond komen wat dan? Mocht u op de inloopavond niet aanwezig kunnen zijn, dan zijn er twee alternatieven om toch te kunnen reageren op de herinrichtings- en herbestratingswerken. ■ Van 7 december tot en met 21 december hangen de plannen in MFC de Biezen. Ook de reactieformulieren zijn daar dan aanwezig. ■ Het plan is eveneens van 7 december tot en met 4 januari in te zien op de website van de gemeente Woensdrecht (www.woensdrecht.nl>Wonen & Leven>iDOPs (dorpsontwikkeling)>iDOP Putte. Digitaal is ook een reactieformulier in te vullen en te mailen aan de gemeente. De reactietermijn loopt tot en met 21 december.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL ■ Huijbergen In verband met de Nationale CycloCross worden diverse straten in de omgeving van de Weg naar Wouw te Huijbergen afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze tijdelijke verkeersmaatregelen gelden van 14 december 2012 (09.00 uur) tot 16 december 2012 (18.00 uur).

Politie, brandweer, ongevallen 1-1-2 Niet spoedeisende zaken en evt. maken van afspraken 0900-8844

Provinciaal klachtennummer (073) 6812821 Regionale Milieudienst klachtenlijn (0165) 559850

HERINRICHTINGS- EN HERBESTRATINGSWERK PUTTE

Fotografie door Hans de Vries, Get in the Picture, Woensdrecht Op zondag 25 november werd de jaarlijkse huwelijksjubileumdag gehouden voor inwoners van de gemeente Woensdrecht die dit jaar 50, 55, 60 of 65 jaar getrouwd zijn. Ruim 160 mensen waren aanwezig tijdens de gezellige middag in MFC de Drieschaar te Ossendrecht. De middag werd opgeluisterd door de muziekgroep ‘t Kumt Vaneiges. Foto’s van dit evenement staan nu op de gemeentelijke Facebookpagina: www.facebook.com/GemeenteWoensdrecht.

De tekeningen liggen tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis en zijn te raadplegen op de gemeentelijke website www.woensdrecht.nl. Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen. Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via www.woensdrecht.nl. Hoogerheide, 5 december 2012


Woensdrechtse Bode 5 december 2012 - week 49

NIEUWE BUURTPREVENTIETEAMLEDEN GEZOCHT In de gemeente Woensdrecht zijn in alle kernen buurtpreventieteams actief. Inmiddels is een grote groep enthousiaste buurtpreventieteamleden samengesteld van inwoners. Maar de leden van de teams zoeken nog meer vrijwilligers die hen kunnen ondersteunen bij de werkzaamheden. De teams kunnen op deze manier nog frequenter door de kernen lopen en daardoor neemt ook de kwetsbaarheid van de teams af. Politie en gemeente hebben een verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid en leefbaarheid, ook in de buurt waar u woont of werkt. Maar ook de buurtbewoners zelf zijn verantwoordelijk voor de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt. Elkaar kennen, elkaar weten te vinden én elkaar aanspreken op leefbaarheids- en veiligheidsaspecten in de buurt is erg belangrijk. Een goede samenwerking tussen buurtbewoners, politie en gemeente is hierbij noodzakelijk Een goed middel hierbij is buurtpreventie. Gesteund door politie en de gemeente zetten buurtbewoners zich in en werken actief mee aan een veilige leefomgeving. Voorwaarden voor het lidmaatschap ■ inwoner zijn van de kern waar u lid wilt worden van het buurtpreventieteam; ■ u dient meerder jarig te zijn. Het spreekt voor zich dat de leden van een buurtpreventieteam worden gescreend. Lid worden Als u ook een bijdrage wilt leveren aan de veiligheid en leefbaarheid in uw woonomgeving dan kunt u lid worden van het buurtpreventieteam. Kijk eens op de websites van de buurtpreventieteams of leg eens contact met een van de coördinatoren. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij mevrouw Viergever-Burema, ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Woensdrecht. Aanmelden kan via het e-mailadres buurtpreventie@woensdrecht.nl of schriftelijk: Postbus 24 4630 AA Hoogerheide.

Misschien vind je het je eigen schuld. Als je te maken krijgt met huiselijk geweld, verzin je vaak van alles om het goed te praten. Maar huiselijk geweld stopt niet vanzelf. Daarom is het goed om contact op te nemen met het Steunpunt Huiselijk Geweld. Daarmee help je jezelf. En ook de ander. Wat is huiselijk geweld? Huiselijk geweld is geweld dat in de huiselijke kring plaatsvindt. Hieronder valt lichamelijke mishandeling of lichamelijke verwaarlozing, psychische mishandeling, maar ook seksueel misbruik. Ook ouderenmishandeling valt hieronder.

WE HEBBEN GENOEG REDEN OM TE SCHEIDEN.

Indien je te maken krijgt met huiselijk geweld kun je terecht bij het Steunpunt Huiselijk Geweld West-Brabant. Je kunt hierbij terecht zowel als slachtoffer, als dader maar ook als je je zorgen maakt over iemand uit jouw directe omgeving. Bij het Steunpunt Huiselijk Geweld West-Brabant kun je informatie, advies en hulp verkrijgen. Er werken ervaren hulpverleners die je advies geven en je in contact brengen met de hulpverleners in jouw buurt die je het beste kunnen helpen. Indien nodig, word je geholpen met een plan voor jouw eigen veiligheid en die van eventuele kinderen in jouw gezin. Veiligheid staat voorop.

In Nederland gaan steeds meer mensen scheiden. En dat is maar goed ook. Want oud papier, plastic, groente-, fruit- en tuinafval, kleding, glas en klein elektronisch afval horen niet bij elkaar. Die moeten ieder in hun eigen afvalbak. Daardoor kunnen ze beter hergebruikt worden. En alles wat hergebruikt wordt, hoeft niet verbrand te worden. En dat is weer beter voor het milieu. Kijk op: www.afvalscheiden.nu

Steunpunt Huiselijk Geweld WestBrabant Het Steunpunt Huiselijk Geweld WestBrabant is bereikbaar op tel. 0900-1 Deze campagne is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Woensdrecht en Saver. 26 26 26 gedurende werkdagen van 9.00–17.00 uur. Indien je buiten deze tijden belt word je automatisch doorverbonden met Sensoor (telefonische hulpdienst die zo nodig de crisisdienst van het algemeen maatschappelijk werk inschakelt).

VOORZIENINGENTEAM GEEFT GRATIS HULP EN ADVIES

Indien nodig kan er in voorkomende situaties op basis van de Wet Tijdelijk Huisverbod ook een huisverbod opgelegd worden door de burgemeester. Dit kan gebeuren als de politie bij een ernstige situatie van (dreigend) huiselijk geweld of kindermishandeling uitkomt, waarna overleg plaatsvindt met de burgemeester.

Het voorzieningenteam van de Brede Welzijnsinstelling (BWI) helpt u gratis bij het aanvragen van toeslagen, bijzondere bijstand, kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en aanvragen voor schuldhulpverlening. Het voorzieningenteam helpt u bij de aanvragen, maar beslist niet over de toekenning.

Mocht je met huiselijk geweld te maken krijgen, schroom niet om het Steunpunt te bellen. Het is van essentieel belang om tijdig hulp te kunnen bieden zodat het zo snel mogelijk gestopt kan worden, de schadelijke gevolgen beperkt kunnen worden en in de toekomst kan worden voorkomen.

Twee keer per week houdt het voorzieningenteam een open spreekuur: ■ Dinsdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur ■ Donderdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur

ONTDEK DE BRABANTSE WAL

Het voorzieningenteam vindt u in het Welzijnscentrum K4 aan de Kromstraat 4 in Hoogerheide. Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken, dan kunt ook bellen naar: (0164) 67 20 49 of een email sturen naar: voorzieningenteam@bwiwoensdrecht.nl.

HUISELIIJK GEWELD STOPT NOOIT VANZELF Help jezelf. Help de ander. Misschien wil je niet toegeven dat het jou overkomt. Je hoopt dat het vanzelf overgaat, dat het na vandaag niet meer gebeurt.

Op 29 november is het boek “Ontdek de Brabantse Wal” gepresenteerd. Nooit eerder werd zoveel informatie over de Brabantse Wal gebundeld. Beleef de Brabantse Wal in zijn volle glorie en historie met dit prachtig geïllustreerde boek. Maar liefst 150 plaatsen worden in verhaal en beeld beschreven. Voor € 29,95 haalt u dit 384 pagina’s tellende boek in huis en kunt u genieten van meer dan 500 afbeeldingen. In de gemeente Woensdrecht is “Ontdek de Brabantse Wal” verkrijgbaar bij: ■ Hoogerheide: Primera en Familyland ■ Ossendrecht: Het Zoete Rijk en CR De Blauwe Pauw ■ Putte: Bruna

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Burgemeester en Wethouders van Woensdrecht maken bekend dat, op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo art. 5 en art. 11) vanaf 28 november 2012 tot 10 januari 2013 voor belanghebbenden ter inzage ligt de concept Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Woensdrecht 2013. De concept verordening ligt tijdens de gebruikelijke openingstijden van het gemeentehuis aan de centrale balie ter inzage. De concept verordening is ook digitaal in te zien via www.woensdrecht.nl onder het kopje actueel, bekendmakingen, beleidsplannen (ter inzage liggend). Vanwege de huidige financiële omstandigheden, waarbij het Rijk ook steeds meer taken bij wijze van bezuiniging overdraagt aan gemeenten, wordt de gemeente gedwongen maatregelen te nemen om de Wmo-zorg betaalbaar te houden. Ook al vanwege de ontwikkelingen binnen de Wmo (zowel maatschappelijk als juridisch) is het nodig de Wmo verordening te actualiseren. Om aan al deze ontwikkelingen tegemoet te komen is de concept verordening opgesteld. De verordening zal in de vergadering van februari 2013 aan de Raad ter besluitvorming worden aangeboden. Tijdens de periode van ter inzage legging van de concept verordening kunnen belangstellenden hun op- en/of aanmerkingen schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders. Hoogerheide, 5 december 2013


Woensdrechtse Bode 5 december 2012 - week 49

OPENBARE VERGADERING DORPSPLATFORM PUTTE Datum: maandag 10 december Tijd: 19.30 uur Locatie: MFC De Biezen te Putte Agenda 1. Blok 1 Opening Vaststellen agenda Inventarisatie spreekrecht over de onderwerpen: a) Verkeer en vervoer b) Openbare ruimte c) Veiligheid Mededelingen n F inanciële richtlijnen n R apport rekenkamercommissie n H erziening werkwijze dorpsplatforms/verordening Ingekomen stukken Vaststellen actielijst (verslag vorige vergadering) en dashboardlijst 2. Blok 2 Politiezaken (uitleg/informatie van de wijkagent) n D e nationale politie n D onkere dagen offensief 3. Blok 3 Collegezaken (uitleg/informatie van het collegelid) 4. Blok 4 Behandeling van lopende en nieuwe zaken aangaande: a) Verkeer en vervoer b) Openbare ruimte n i DOP n Z aken die op rol staan voor de kern Putte n E venement bij de schaatsbaan n H ondenuitlaatplaats c) Veiligheid 5. Het dorpsplatform kan ongevraagd adviseren over zaken t.a.v.: n m ilieu n t oerisme n r ecreatie n h andhaving 6. Rondvraag 7. Sluiting

GENOMEN BESLUITEN Algemene zaken Het college en de burgemeester van Woensdrecht maken bekend vergunning, ontheffing of vrijstelling te hebben verleend voor: n D e organisatie van de Nationale Cyclo-cross Huijbergen in de omgeving van de Weg naar Wouw te Huijbergen op 15 december 2012 van 7.00 uur tot 18.00 uur. Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen. Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via www. woensdrecht.nl. Verlenging beslistermijn Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken voor: n H et bouwen van een berging Putseweg 46, 4641 RS Ossendrecht Verzonden 27 november 2012 Omgevingsvergunningen Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht reguliere voorbereidingsprocedure. Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen, hebben verleend voor:

n H et

n

n

n

n

renoveren en vergroten van de berging Klein Brembrood 20, 4641 RH Ossendrecht Verzonden 22 november 2012 et slopen van schuren H Lindonk 5, 4631 PP Hoogerheide Verzonden 18 november 2012 et uitbreiden van de woning op de bestaande H uitbouw Verlengde Duinstraat 61, 4631 HN Hoogerheide Verzonden 22 november 2012 et plaatsen van een dakkapel, alsmede het verH groten van de badkamer Churchillstraat 8, 4641 BN Ossendrecht Verzonden 22 november 2012 et plaatsen van een terrasoverkapping H Dorpsstraat 9, 4635 BC Huijbergen Verzonden 22 november 2012

De bovenstaande beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie tijdens openstellingsuren van het gemeentehuis, Huijbergseweg 3 te Hoogerheide. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde verzenddatum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam, adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide. Wet milieubeheer Burgemeester en wethouders van Woensdrecht, maken, gelet op artikel 2.1, 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij voornemens zijn om op de aanvraag van Hendrickx, Scheidreef 3 te Ossendrecht om een veranderingsvergunning ten behoeve van een aanpassen van stallen, het verplaatsen en bijplaatsen van dieren binnen de inrichting, aan de Scheidreef 3, kadastraal bekend gemeente Ossendrecht, kern Ossendrecht, sectie B, nr. 2008 positief te beschikken onder het stellen van voorwaarden ter bescherming van het milieu. De tweede ontwerp-beschikking en andere relevante stukken liggen van 6 december 2012 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. De stukken kunnen buiten openingstijden op afspraak worden ingezien. Indien gewenst kan tegen betaling van de kosten afschrift worden verkregen van de relevante stukken. Een ieder kan gedurende bovenvermelde termijn schriftelijk gemotiveerde zienswijzen indienen bij ons college. Desgevraagd zal er gelegenheid worden geboden tot een gedachtewisseling over het ontwerp van beschikking, waarbij gemotiveerde zienswijzen mondeling kunnen worden ingebracht. Degene die zienswijzen indient, kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het instellen van beroep bij de rechtbank te Breda (Postbus 90110, 4800 RA, Breda) tegen de definitieve beschikking is slechts mogelijk indien een belanghebbende op de boven omschreven wijze zienswijzen heeft ingebracht tenzij men kan aantonen daartoe niet in staat te zijn geweest of in het geval de beschikking afwijkt van het ontwerp. Hoogerheide, 5 december 2012

BINNEN GEKOMEN AANVRAGEN Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen voor:

n H et

kappen van een spar Parklaan 27, 4645 RW Putte Ontvangen 26 november 2012

Hoogerheide, 5 december 2012

RAADSZAKEN Rubriek van de gemeenteraad van Woensdrecht 5 december 2012

OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD Datum: 13 december 2012 Tijd: 19.30 uur Locatie: Gemeentehuis Hoogerheide (raadzaal) Agenda Opening 1. Vaststellen van de agenda 2. Vaststellen besluitenlijsten van de vergadering van de raden van 7 en 8 november 2012 en de besluitraad van 29 november 2012 3. Mededelingen 4. Mondelinge vragen (spoedeisend en/of actueel) Te behandelen zaken 5. Perceelsplitsingen De gemeente staat maximaal 5 perceelsplitsingen per jaar toe. Op basis van een wachtlijst wordt voorgesteld een aantal verzoeken af te wijzen omdat deze niet aan de voorwaarden voldoen. 6. Vaststellen bestemmingsplan “Actualisatie BP Buitengebied, 2e herziening: Herenbaan 2” Deze bestemmingsplanherziening maakt het mogelijk een overdekte paardenrijhal aan de Herenbaan 2 te Putte te bouwen. 7. Herbenoeming P. Bosse als lid van de rekenkamercommissie De heer Bosse treedt af en wordt door de voorzitter van de rekenkamercommissie voorgedragen voor herbenoeming voor een periode van 4 jaar. 8. Nota burgerparticipatie In het coalitieakkoord is afgesproken dat burgerparticipatie in Woensdrecht zou worden geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd. Na evaluatie van de kadernota 2007 en enquêtes, onderzoek en analyse is gebleken dat er behoefte was aan actualisatie van het beleid. 9. Verordening alleenrecht Stichting Samenwerken Met deze verordening wil het college bereiken dat tot de nieuwe Participatiewet ingaat de doelgroep ‘mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt’ goed bediend wordt. Het college is van mening dat Stichting Samen Werken daarvoor de juiste- en beste partner is. 10. Legesverordening 2013 De Legesverordening wordt jaarlijks voor de periode van 1 jaar vastgesteld. Uw raad wordt gevraagd de Legesverordening met bijbehorende tarieventabel voor 2013 vast te stellen. 11. Afvalstoffenverordening gemeente Woensdrecht 2013 In maart 2012 heeft uw raad besloten om met ingang van 1 januari 2013 Diftar in te voeren. Een gevolg hiervan is dat de huidige Afvalstoffenverordening 2006 dient te worden aangepast. 12. Klimaatverbeterende maatregelen kapel/raadzaal In de winterperiode is het voor gebruikers of bezoekers van activiteiten in de kapel onaangenaam. Met een beperkt aantal maatregelen kan hierin verbetering worden aangebracht. Sluiting

23.00 uur


WIJ BETALEN NU MEER DAN € 43,PER GRAM FIJN GOUD*

G OUD IS G €LD W W W. G O U D I S G E L D . N L Uw oude gouden sieraden zijn nog steeds geld waard Waarom Goud = Geld? Onze winkels bieden veiligheid, betrouwbaarheid en privacy. Daarnaast krijgt u ook nog eens de hoogste goudprijs en wordt u te woord gestaan door gespecialiseerd personeel die u in een veilige omgeving cash geven voor uw goud. Op bijna alle dagen kunt u bij ons terecht. Dit in tegenstelling tot diverse rijdende kantoren die u dit NIET kunnen bieden. Daarnaast breiden onze winkels zich in een rap tempo uit over West-Brabant. Bergen op Zoomse Goudbank

Wassenaarstraat 44 4611 BW Bergen op Zoom Tel. (0165) 85 22 68 bergenopzoomsegoudbank@gmail.com

Openingstijden Maandag Di. Wo. en Do. Vrijdag Zaterdag Koopzondagen

13.00 tot 17.00 u 10.00 tot 17.00 u 10.00 tot 17.30 u 10.00 tot 17.00 u 13.00 tot 17.00 u

WILT U O

OK

in de du re iets mee , donkere maan r te beste d den heb en Twijfel ben? niet langer. Kijk in t doosje uw lade met oud e sierad en!

voor hé

Roosendaalse Goudbank

Molenstraat 9a 4701 JK Roosendaal Tel. (0165) 85 22 68 roosendaalsgoudbank@gmail.com

* Prijs is afhankelijk van de dagkoers. * Legitimatie verplicht. * Min. leeftijd 18 jaar.

www.brabantwerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten Mr. BALABA groot helderziende

helpt bij liefde, probl. terugk. partner, examen, geluk, sex. probl., bescherming. Tel. 06 - 84341697

Klokkenmakerij

Kennisgeving/mededeling Voorbereidingsbesluit Zuid-West 380 kV hoogspanningsverbinding Borssele – Tilburg (gedeelte in de provincie Noord-Brabant) Voorbereidingsbesluit De Minister van Economische Zaken (hierna: EZ) en de Minister van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) bereiden een (rijks)inpassingsplan voor. In dat inpassingsplan zal het tracé van de nieuwe Zuid-West 380 kV hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg worden vastgelegd. Voor dit tracé worden twee voorbereidingsbesluiten vastgesteld: een voor de provincie Zeeland en een voor de provincie Noord-Brabant. Op 8 juni 2012 is al het voorbereidingsbesluit voor het gedeelte van dit tracé in de provincie Zeeland genomen.

hiervoor een specifieke omgevingsvergunning is verleend. Het precieze gebied waarvoor deze beperking geldt, is aangegeven op de kaart bij het voorbereidingsbesluit.

De Ministers van EZ en IenM hebben onlangs voor dit project een voorbereidingsbesluit voor het gedeelte van het tracé in de provincie Noord-Brabant genomen. Bij dat besluit is bepaald voor welk gebied het inpassingsplan wordt voorbereid. Het gaat om een zone van respectievelijk 140 meter breed (70 meter aan weerszijden van het voorgenomen tracé + 150 kV kabel-tracés) en 160 meter breed (80 meter aan weerszijden van het voorgenomen tracé), waarbinnen het tracé van de hoogspanningsverbinding zal worden bestemd. De 160-meterzone geldt voor het gedeelte van het tracé tussen Oud Gastel en Standdaarbuiten. De 140-meter-zone geldt voor het gedeelte van het tracé tussen de grens met de Provincie Noord-Brabant en Oud Gastel en tussen Standdaarbuiten en het waterschapsterrein De Spinder van het Waterschap De Dommel (gemeente Tilburg). Daarnaast zijn in dit voorbereidingsbesluit de tracés van de 150 kV kabelaansluitingen met de 150 kV stations Oosteind, Tilburg Noord en Tilburg West opgenomen. Hiervoor geldt ook de zone van 140 meter breed (70 meter aan weerszijde van het voorgenomen tracé). De zones zijn bedoeld als marge zodat zeker wordt gesteld dat er zich in de directe nabijheid van het tracé geen ontwikkelingen voordoen die kleine aanpassingen in het tracé onmogelijk maken. Voor enkele delen van het tracé geldt dat het voorbereidingsbesluit een bredere zone bestrijkt dan de zones van 140 of 160 meter.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op vrijdag 7 december 2012. Het voorbereidingsbesluit is ook gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl en tevens beschikbaar via www.bureau-energieprojecten.nl.

Gevolg van het voorbereidingsbesluit Als gemeenten een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor bouwen of voor overige werken en werkzaamheden, die op dit gebied betrekking heeft, dan moet bij het behandelen van die aanvraag rekening worden gehouden met dit voorbereidingsbesluit. Dat kan betekenen dat de aanvraag moet worden aangehouden. Om te voorkomen dat het gebied minder geschikt wordt voor het project, kunnen sommige nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen bovendien alleen nog maar plaatsvinden nadat

Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken • moderne uurwerken • wijzerplaten Wilgenstraat 81 Oudenbosch Tel. 0165 - 320948 www.klokkenmakerijdetijd.nl

Besluit en kaart liggen met ingang van vrijdag 7 december 2012 tot en met donderdag 17 januari 2013 tijdens reguliere openingstijden ter inzage bij: - Gemeente Woensdrecht, Huijbergseweg 3, Hoogerheide, T (140 164); - Gemeente Geertruidenberg, Vrijheidstraat 2, Raamsdonksveer, T (140 162); - Ministerie van EL&I, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag, T (070) 379 89 79.

Het is niet mogelijk om tegen het voorbereidingsbesluit bezwaar te maken of beroep in te stellen. Dit volgt uit artikel 8:5, eerste lid, in samenhang met artikel 7:1, eerste lid, en onderdeel C, subonderdeel 2 van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht. Inloopavonden Er worden inloopavonden georganiseerd om een toelichting te geven op het voorbereidingsbesluit (gedeelte in provincie Noord-Brabant). U bent van harte welkom om op (een van) deze avonden vragen te stellen en bij de diverse stands informatie te krijgen over het voorbereidingsbesluit en het project. Er is geen plenair deel met presentaties of toelichtingen. U kunt vrij in- en uitlopen en op ieder moment tussen 19.00 uur en 21.00 uur de diverse medewerkers van de ministeries van EZ en IenM en van TenneT spreken. Deze inloopavonden vinden plaats op: - maandag 10 december 2012, van 19.00 uur tot 21.00 uur, Hotel de Witte Leeuw, Prins Hendrikstraat 6, 4941 JV Raamsdonksveer; - dinsdag 11 december 2012, van 19.00 uur tot 21.00 uur, Hotel De Borgh, IJshof 1, 4761 BE Zevenbergen; - donderdag 13 december 2012, van 19.00 uur tot 21.00 uur, Party Centrum Rozenoord, Beukenlaan 14, 4624 EA Bergen op Zoom. Nadere informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

AUTOMONTAGEBEDRIJF

JOKO

• Sloop-loop-schade auto’s motors te koop gevraagd. • Alle gebruikte onderdelen online. • Vrijwaring bij ophalen. • Reparatie en onderhoud. Lid ARN-Stiba-RDW

Maalbergenstr. 24a Wernhout Tel. 076-5971739 / 06-54278822 info@jokozundert.nl www.jokozundert.nl

Jan Jochems Handel

en

TransporT

Te koop:

Bestratingsmaterialen en sierkeien, speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:

Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3 Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700


KORTE BERICHTEN

Voorbereidingen bouw grootste windpark van Zeeland in volle gang

Nieuw windpark Kreekraksluis krijgt in lente echt vorm

HOOGERHEIDE Oud papier VV Meto: Op donderdag 6 december haalt VV Meto oud papier op in de volgende straten: route 2: Ossendrechtseweg, bejaardenwoningen e.o., Dennenlaan, Schapendreef, Putseweg Zuid, Huijbergseweg, Planduintjes t/m Putseweg noord. OSSENDRECHT

WOENSDRECHT - De bouw van het nieuwe windpark Kreekraksluis is nu nog voor een groot deel onttrokken aan Stadsverlichting: Iedere 2e zondag van de maand (9 december) bij Kees Zwinkels, Peehet zicht, maar vanaf het tweede kwartaal volgend jaar krijgt het zichtbaar vorm. In de laatste drie maanden van berg 33, Ossendrecht, van 19.45 tot 22.00 uur. Van 20.00 tot 21.00 uur meditatie en daar2013 wordt het opgeleverd en is er een windpark dat genoeg energie levert voor 55.000 huishoudens en zorgt voor na een uurtje napraten. Voor verdere informatie zie de website www.stadsverlichting een toename van 25 procent van de windenergie in Zeeland.

Begin de dag met een glimlach

BERGEN OP ZOOM • THOLEN • ZIERIKZEE • HALSTEREN Stationsplein 11 Bergen op Zoom 0164 - 24 64 72

Eendrachtsweg 9 Tholen 0166 - 60 64 44

Haringvlietplein 7a Zierikzee 0111 - 41 65 34

Poelekes 15 Halsteren 0164 - 68 64 40

ma-vr ......07:30 - 17:00 ma, di.......07:30 - 17:00 ma-vr ....08:00 - 17:00 ma-vr ......08:00 - 17:00 wo-avond tot .... 21:00 wo-do ....07:30 - 16:15 wo-avond tot .... 20:00 vr ...............07:30 - 12:30

Nu een AH-boodschappenbon t.w.v. € 150,- bij een klikgebit Heeft u last van een loszittend kunstgebit? Dan is een klikgebit de juiste oplossing. In 2013 gaat uw eigen risico nogmaals fors omhoog. Maak vandaag nog een afspraak voor een gratis intakegesprek om te bepalen of u voor een vergoeding in aanmerking komt.

Ontvang nu een AH-boodschappenbon t.w.v. € 150,- bij een klikgebit *

Een klikgebit én een extraatje om voluit te kunnen genieten * U ontvangt deze na plaatsing van het klikgebit. Deze actie is alleen geldig voor afspraken gemaakt vóór 15 december 2012 De oude windmolens zijn inmiddels verdwenen. De nieuwe, veel grotere windmolens komen in de lente volgend jaar terug. FOTO DELTA

DOOR EUGÈNE DE KOK De vier initiatiefnemers Delta, Eneco, Scheldewind en Winvast hebben de pers en omwonenden onlangs een rondleiding gegeven over het uitgestrekte terrein waarop de 31 molens komen te staan. De meest noordelijke staat op het uiterste puntje van de landtong achter de Kreekraksluizen, de zuidelijkste bij het Nauw van Bath, waar je het gevoel hebt dat je al in de grensplaats Zandvliet staat. De uitgestrektheid van het gebied laat zien dat het om een enorm park gaat. Volgens projectleider André Schutte wordt het windpark het op drie na grootste van Nederland. De 26 windmolens, die bij de Kreekraksluizen stonden, worden vervangen door 31 nieuwe, die zowel aan de noord- als zuidzijde van de A58 komen te staan. De nieuwe turbines zijn met een ashoogte van 80 meter - bijna net zo hoog als de klok van de Peperbus in Bergen op Zoom - en een tiphoogte van 130 meter - 40 meter hoger dan de Lange Jan in Middelburg - veel groter dan de oude. Daarvan was de tiphoogte ‘slechts’ 63 meter. Bovendien hebben ze drie in plaats van twee rotorbladen. “De turbines staan ho-

ger, de bladen zijn groter en deze nieuwe molens kunnen veel efficiënter wind uit de lucht halen, omdat de techniek is doorgeëvalueerd”, zegt Frans de Jong van Eneco, dat zeven van de 31 molens gaat exploiteren. Daarom leveren volgens hem de nieuwe tussen de zeven en tien keer zo veel energie dan de turbines in het oude park. De 31 exemplaren zijn bij elkaar goed voor 77,5 Megawatt en voorzien straks 55.000 huishoudens van energie.

‘Nieuwe molens veel efficiciënter’ Er zijn zo’n 90 mensen bezig met de bouw van het windpark. De kosten worden geschat op 100 miljoen euro. Een deel daarvan wordt betaald uit de opbrengsten van de verkoop van 23 van de 26 oude turbines aan Uruguay. Het totale bedrag moeten de initiatiefnemers in twintig jaar terugverdienen, omdat dat de technische levensduur is van een windmolen.

Zwembad Momenteel is aannemer BAM bezig met de voorbereidingen: het slopen van oude funderingen, het heien van tussen de twintig en 28 palen per locatie, het storten van beton, per molen genoeg om een klein wedstrijdzwembad mee te vullen, het plaatsen van de stalen kooien waarop de buizen komen te staan en het boren van de leidingen waarin alle kabels komen te liggen. Omwonenden en passanten merken pas volgend jaar echt iets van de nieuwbouw. In het tweede kwartaal begint de bouw namelijk. Daarvoor zijn tien transporten per windmolen nodig. De gevaarten verrijzen telkens in delen. Als alles mee zit, testen de eigenaren hun nieuwe exemplaren in het derde kwartaal van 2013 en in de maanden daarna nemen ze ze officieel in gebruik. Delta heeft straks zestien windmolens, Eneco zeven, Scheldewind zes en Winvast twee. In het tweede kwartaal van 2013 organiseren de vier initiatiefnemers opnieuw een bijeenkomst voor geïnteresseerden. Ook nemen ze deel aan de Landelijke Winddag op 14 juni 2013. Meer informatie: www.windparkkreekraksluis.nl.

Nieuwe strategie voor het REAP HOOGERHEIDE - Het Regionaal Economisch Actieprogramma (REAP) gaat zich de komende jaren richten op de sectoren world class maintenance, logistiek en de biobased economy en dan voornamelijk op thema’s als toplocaties, gezamenlijke research and development, de onderwijs- en arbeidsmarkt, financieringsinstrumenten en acquisitie. De nieuwe strategie is gebaseerd op de strategische agenda West-Brabant 2012-2020. Uit een evaluatie is gebleken dat het REAP tussen 2008 en 2011 zijn waarde heeft bewezen. Zo wijst ze onder meer op de projecten ‘Samenwerken aan innovatie’ en ‘Wielerexperience’ waaraan REAP een impuls gaf.

Activiteit IVN Groene Zoom Natuur en Jeugd WOENSDRECHT - Het is koud en nat buiten, de nachten zijn lang en de Sint is weer in het land. Iedereen heeft de neiging om ‘’Zie de maan schijnt…’’ te zingen, dus dat wordt het thema van onze volgende bijeenkomst. Wat doen dieren als het donker wordt? Hoe beschermen ze zich tegen de winterkou? Hoe zit dat dan met planten? En als

je op een heldere avond naar boven kijkt, wat zie je dan eigenlijk allemaal? Deze en nog veel meer vragen gaan we beantwoorden voor, tijdens en na we met z’n allen een hapje te eten krijgen, want zo’n bijeenkomst moet natuurlijk in het donker. Schrijf maar meteen in je agenda dat we niet zoals normaal de eerste zaterdagochtend van de maand bij elkaar komen, maar op zaterdag 8 december van 17.00-19.00u.

Iedereen van jong tot oud is welkom, dus neem eens wat vriendjes en vriendinnetjes mee. We hopen veel mensen te mogen verwelkomen op De Kraaijenberg, het bezoekerscentrum van Brabants Landschap (Fianestraat 21, Bergen op Zoom). Zorg voor een warme jas, want we gaan natuurlijk ook naar buiten. Heb je vragen? Laat het ons weten! Mail: ivngroenezoom.secretariaat@gmail.com, tel. 06-18830437. PAGINA 18

Bel gratis 0800 - 23 54 32 48, info@mondzorgtotaal.nl, www.mondzorgtotaal.nl

Zilvermeeuw nieuws

Drie Zilvermeeuwsterren.

WOENSDRECHT - Vanaf deze week is zwemvereniging de Zilvermeeuw weer twee kaderleden rijker. Na een aantal cursusavonden, “schaduwklokken” en een praktijkavond hebben Mark Kap en Mascha Schijvenaars, beiden lid van de Zilvermeeuw, op 1 december het KNZB officialexamen met goed gevolg afgelegd. Het bestuur is blij hen toe te kunnen voegen aan het reeds bestaande officialteam, omdat voor de startvergunningwedstrijden gediplomeerde officials vereist zijn. En op zondag 2 december organiseerde ZPV Hieronymus in zwembad de Stok in Roosendaal weer een limietwedstrijd voor startvergunninghouders en een Zilvermeeuwdrietal wilde nog wat leuke tijden zwemmen voor het eind van het jaar. En dat ze dit deden blijkt wel uit onderstaande resultaten; vier persoonlijke tijdsverbe-

teringen, twee nieuwe tijden en zelfs nog een clubrecord. Individuele resultaten Elise van der Velden (2000): 100m schoolslag in 1.37.18 NT en 50m vrije slag in 36.36 PR Anke Breukink (1999): 100m schoolslag in 1.44.11 NT, 50m schoolslag (tt) in 48.20 PR en 50m vrije slag in 36.13 Milou Hubert (1997): 200m schoolslag in 3.34.45 PR + CR, 100m schoolslag (tt) in 1.38.20 PR en 50m vrije slag in 36.39 Zaterdag 8 december vertrekken nog vijf Zilvermeeuwmasters naar Terneuzen om deel te nemen aan de laatste ronde in de Zuidelijke Cirkel van 2012. Voor de Zilvermeeuw is dit de laatste wedstrijd van dit jaar. Tijdens de kerstvakantie liggen de trainingen ook even stil, kijk voor informatie op www.zvdezilvermeeuw.nl


Open Huis in Made

U bent van harte welkom!

WANNEER?

A.s. do. 6 dec. van 16.00 - 20.00 uur

WAAR?

Ploegstraat 13, Made. (navigatie: Kalverstraat 17, Made)

Stel online uw huis samen en weet direct wat die kost!

Bezoek in Emmeloord onze 3 modelwoningen!

Bij on s beta alt u pa s bij opleverin g! Titaniumweg 10, 8304 BR Emmeloord 0527 - 624 370 | info@groothuisbouw.nl

groothuisbouw.nl

TE HUUR GEVRAAGD LANDBOUWGROND

Wegens uitbreiding van diverse teelten, zijn wij op zoek naar geschikte percelen hiervoor. Zowel pacht als deelteelt behoren tot de mogelijkheden. Tel: 06-53779724 - info@vandersteen-bv.nl

3 gangen Kerstmenu € 19,95

LOS LATINOS

Grand eetcafe De Kroon

ARgENTIjNS gRILL RESTAuRANT

Vier uw Kerst en Oud & Nieuw in Zuid-Amerikaanse sfeer.

Boomstraat 2 Huijbergen, tel. 0164-642974, klijspost@hetnet.nl GRATIS PARKEERGELEGENHEID

Nieuwe Markt 75D • 4701 AE Roosendaal • Tel.: 0165 - 54 04 05 info@loslatinos.nl • www.loslatinos.nl

www.brabantwerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten

Coshar cosmic Coshar cosmic harmonyharmony Coshar cosmic harmony Coshar cosmic harmony Coshar Coshar cosmic harmony cosmic harmony

stichting de bergkristal waarnemingen d.m.v. sjamanisme

Coshar Coshar

Boscostraat 28 Ossendrecht DonDon Boscostraat 28 Ossendrecht Don Boscostraat 28 Ossendrecht Don Boscostraat 28harmony Ossendrecht cosmic cosmic harmony Don Boscostraat 28 Ossendrecht Don Boscostraat 28genezing Ossendrecht Paranormale avond massage voor en ontspanning: massage voor genezing en ontspanning: Don Boscostraat Don Boscostraat 28 Ossendrecht 28 Ossendrecht donderdag 13 december 2012 massage voor genezing en ontspanning: massage voor genezing en ontspanning: massage voor genezing en ontspanning: massage voor genezing en ontspanning: Aanvang 20.00 uur • Entree € 6,drukpunt-, voetreflex-, sportenontspanningsmassage %PXMNH1SFMIP massage voor massage genezing voor en genezing ontspanning: en ontspanning: %PXMNH1SFMIP drukpunt-, voetreflex-, sportenontspanningsmassage Zalencentrum “de Raayberg” drukpunt-, voetreflex-, sport- enontspanningsmassage drukpunt-, voetreflex-, sportenontspanningsmassage Antwerpsestraatweg 267voetreflex-, Bergen op Zoom drukpunt-, sport- enontspanningsmassage drukpunt-, voetreflex-, sport0164 652 en0606enontspanningsmassage - sport262 64 enontspanningsmassage www.coshar.nl 0164- -673 673 voetreflex-, 652sporten - 262 382382 64enontspanningsmassage www.coshar.nl drukpunt-,drukpunt-, voetreflex-, Inlichtingen: 0167-565444 of 0167-565185 0164 673 652 en 06 262 382 64 0164 - 673 652 en 06 - 262 382 64 www.coshar.nl Enwww.coshar.nl ik... www.debergkristal.nl 0164 - 673 652 en 06 - 262 382 64 www.coshar.nl 0164 - 673 652 en-64262 06 382 - 262 64 www.coshar.nl www.coshar.nl 0164 - 673 0164 652 -en 673 06652 - 262 en382 06 64 382 www.coshar.nl Ik ben verleidelijk, ik ben sportief Standaard met airbag door

ben van heesch

ik ben...

DANSEN

voor singles & paren ***********

ZAtErDAg 15 DEcEmbEr Harmoniezaal rijsbergen

Ingang Lagestraat 1 cq 3 / naast de Rabobank Zaal open: 19.30 uur / Start: 20.30 uur

tHE wigS met zangeres iris

iNLicHtiNgEN: 06 22 41 43 07

Entree: € 5,- per persoon / www.bootrijsbergen.nl

Het goedkoopst in container verhuur 6 m3 Container voor: - bouw en sloopafval € 220,- puin € 100,Prijzen zijn incl. BTW - A-B hout € 100,-

Ik ben origineel, ik ben impulsief Leverbaar metik stille DCI-motor Ik ben veelzijdig, ben leuk

2 jaar garantie

Ik ben2gewoon apart jaar mobiliteitsservice

Struikhei 1 - 4714 VC Sprundel - Tel: 0165-387334

Parketserv ice.nu Schuren van uw vloer met 10% korting

%YXSFIHVMNJHI&YMXIRZIWX %YXSFIHVMNJHI&YMXIRZIWX &YMXIRZIWX &YMXIRZIWX ˆ%(&IVKIRST>SSQ ˆXIP ˆ%(&IVKIRST>SSQ ˆXIP

[[[HIFYMXIRZIWXRP [[[HIFYMXIRZIWXRP

Voorbeeld 40m2 x €17,- = €680,Korting €68,- totaal €612,In de maand november en december Tel. 06 81 55 87 54

met goede k! LiVE dansmuzie

Slimmer, sneller, sneller, beter beter ………….. ………….. Slimmer,

informeervoor vooreen eencomputercursus computercursus bij bij BIT BIT BY BY BIT informeer BIT kuntcontact contactmet metons ons opnemen: opnemen: uukunt tel.:0164-230.209 0164-230.209 tel.: e-mail:info@bit-by-bit.nl info@bit-by-bit.nl e-mail:

Nog 3 weken tot de Kerst

3-voudig beglazin e voor de g prijs van 2! Deze actie

Bel: Lia van der Wel 0165-388816 Of 0800-0230595 (landelijk)

www.mens-en-relatie.nl

loop 31 decembe t tot r 2012

1

erkend AVR / SinglesKeurmerk / Geschillencommissie

Stoppen ! met roken Lasertherapie

1

De behandeling wordt vergoed. www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602 1 1

1

Afslanken met succes! Lasertherapie

De behanDeling worDt vergoeD www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

1

BESPAAR HONDERDEN EURO’S MET KUNSTSTOF KOZIJNEN VAN WERU WERU.NL Vestiging Etten-Leur: Vestiging Yerseke: Vosdonk 4 Kreeft 6a 4879 NC Etten-Leur 4401 NZ Yerseke Tel: 076-5032800 Tel: 0113-574173 www.kumasol.nl


W e s t- P o i n t v o o r d e m u z i e k l i e f h e b b e r We s t - Po i n t ge e ft g ra a g a a n e e n i e d e r d e ru i m te o m z i ch te p re s e n te re n . H e b j e w a t t e m e l d e n ? L a a t v a n j e h o r e n v i a w w w. w e s t - p o i n t . n l Donderdag 6 en vrijdag 7 december

Acda en de Munnik in De Kring en De Maagd Ze zijn bekend van de liedjes en optredens in het theater. Deze twee zaken zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden voor Acda en de Munnik, net zoals de twee artiesten aan elkaar. Het podium, optreden en muziek vormen een rode draad voor het duo; op één lijn zitten is de kern waardoor alles mogelijk is. Als artiest mogen ze dan beroemd zijn om de tweestemmigheid, in het ‘echte leven’ heeft ieder een eigen geluid, smaak en voorkeur.

Agenda

DOOR ROBBY VAN DER ZANDE Thomas Acda vertelt: “Theater is het belangrijkste van alles. Het is geweldig om op de radio gedraaid te worden, maar het komt allemaal voort uit de bron. Die bron is theater. Muziek en theater, daar draait het om én ook dan maak je genoeg mee. Zoals tijdens de opnames van ‘t Heerst. Onder die titel toeren de twee de theaters af. Volgens Acda staan we te weinig stil bij wat we hebben, bij het leven zelf. “Ik ken mensen die geen baan hebben, maar het toch druk hebben.” Conclusie: men staat vaak niet stil bij de dingen buiten een carrière en sociale verplichtingen; dromen en het leven gaan achteloos voorbij. Een mooi voorbeeld daarvan is het nummer ‘het regent zonnestralen’; overigens veel ouder dan de nummers op ‘t Heerst. Qua hit-notering niet de best scorende plaat van het duo, maar ongetwijfeld de meest populaire. Het nummer staat stil bij een man die alles heeft, maar eigenlijk toch niets. Door een bizar toeval begint hij een nieuw leven. De song sluit naadloos aan bij de boodschap hierboven. “Ik zal het niet zelf zeggen, maar het is volgens mij wel een klassieker geworden” , beschrijft Acda het nummer. “Als de lentezon doorbreekt kan je het draaien, als het herfst is, of als het regent en de radiopresentator zon wil.” Het nummer is volgens hem universeel inzetbaar en daardoor zoveel gedraaid. Hit-noteringen zeggen dan ook niets, ze zijn wellicht zelfs achterhaald. “Dan koopt

Acda en de Munnik.

iemand zichzelf in naar de nummer één.” Nee, succes meet je niet aan hoeveel keer een plaat over de toonbank gaat of aan prijzen die je wint. “Als de zalen vol zijn en de tour snel verkoopt, dan is het een succes. Er zijn namen, ik zal ze niet noemen, die drie nummer één hits hebben, maar niemand kent ze.” Wat dat betreft is het voor Acda en de Munnik een omgekeerde wereld, want succes en naamsbekendheid zijn er al jaren. Dat maakt ze overigens niet arrogant of personen met sterallures. Al laten ze zich wel rondrijden van en naar de shows, maar dat heeft een andere reden. Op het podium willen de artiesten graag alles geven voor het publiek en dan is naar huis rijden soms niet meer verstandig. “Ik reed een keer met Paul naar huis door de polder. Toen realiseerde ik me dat we niet zelf meer moeten rijden, dat is gewoon gevaarlijk.” Je moet wel geld uitgeven voor een chauffeur, maar het is prettig en het aller veiligst. Je moet gewoon niet denken op het podium dat je niet alles mag geven, omdat je nog terug moet rijden.” Mooie bijkomstigheid: de tourbus is ieder album weer onderwerp voor tenminste

FOTO BOB BRONSHOFF.

één song. Wat betreft het beste voor het publiek willen geven zijn de twee duidelijk. Dat komt letterlijk en figuurlijk tot zijn recht in ‘t Heerst. “Ik wil gewoon mooi weer op het podium, want na storm komt altijd mooi weer”, vertelt Acda. De essentie beschrijft hij “als samen liedjes zingen, it beats the hell out of a putjesschepper.” En voegt er meteen aan toe: “Alhoewel, dat lijkt me ook een leuk beroep!” Dat is het fijne aan het pad dat Acda ingeslagen is. “Word maar acteur, zei mijn vader altijd. Dan kan je elke keer iets anders zijn.” Het dagelijks leven en fantasie vormen de inspiratie voor het werk van beide artiesten. “Je leeft verder, leert meer. Komt steeds dieper bij de kern van wat je wilt vertellen. Je moet alleen weten wat je wilt vertellen, zelf al is het complete onzin.” Meer info via acdaendemunnik.nl

Memphis Maniacs Mezz Breda donderdag 6 december 21.00 Gruppo Sportivo De Maagd Bergen op Zoom donderdag 6 december 20.00 When All Light Dies + Otis Mezz Breda vrijdag 7 december 20.00 Beef Mezz Breda vrijdag 7 december 21.00 The Tenors De Kring Roosendaal vrijdag 7 december 20.00 Acda en de Munnik De Maagd Bergen op Zoom vrijdag 7 december 20.00 Alex Roeka & Band De Kring Roosendaal vrijdag 7 december 20.30 Douglas Firs Mezz Breda zaterdag 8 december 21.00 JP & The Seeger Session Band De Maagd Bergen op Z. zaterdag 8 december 20.00 A Brand Gebouw-T Bergen op Zoom zaterdag 8 december 21.00 The Deal De Klomp Etten-Leur zaterdag 8 december 21.30 Radio Vox De Klomp Etten-Leur zondag 9 december 16.30 Lukas Batteau Mezz Breda zondag 9 december 16.30 T-Sessie Gebouw-T Bergen op Zoom zondag 9 december 15.30 New Cool Collective Big Band Mezz Breda zondag 9 december 21.00 John Mayall Mezz Breda woensdag 12 december 20.30 Zornik Mezz Breda donderdag 13 december 20.30 Alderliefste De Maagd Bergen op Zoom donderdag 13 december 20.00 Kicks!’nKraantje Pappie Gebouw-T Bergen op Zoom vrijdag 14 december 21.00

Berge n op Zooms jazzpodium viert 10-jarig bestaan in Gebouw-T

Pol’s Place For Jazz pakt groots en gratis uit

Win! Tickets winnen? Laat ons via een reactie op Facebook of Twitter weten waarom je kans wilt maken op kaarten voor Acda en de Munnik. Facebook.com/popplatformwestpoint of @west_point op Twitter.

Bergen op Zoom zaterdag 8 december

A Brand rockt en funkt in Gebouw T

A Brand speelt in Gebouw-t.

Funky, dansbaar en cool, dat is toch wel waar het Vlaamse A Brand voor staat. De uit Antwerpen afkomstige band draait al weer heel wat jaren mee. Met hun singles ‘Warrior Soul’ en ‘Maze’ kwamen ze in 2003 in de spotlights te staan. De grote doorbraak in België kwam met Hammerhead in 2006. Daarna volgde nog meer hits zoals Judas, Beauty Booty Killerqueen en Time. DOOR WILLEM-JAN UYTDEHAGE

Met opvallende witte, foute pakken en alle bandleden vooraan het podium is de band een opvallende verschijning. In Nederland moet de band het publiek nog voor zich winnen, maar veel muziekliefhebbers zullen de band al wel kennen. De combinatie van rock, funk en dance maakt het moeilijk om op stil te blijven staan en de songs zijn catchy en gaan niet meer uit je hoofd. Tijdens ‘Grammar’ komen alle hits van die vier albums voorbij. De zorgvuldig geselecteerde nummers vormen een mash-up waarin ze over en

door elkaar gespeeld worden, in extended versions of in compleet andere versies. De Waterput had tijdens Record Store Day afgelopen jaar de primeur, maar nu komt A Brand dan ook in Gebouw T haar ‘mashup’ nummer GRAMMAR spelen. 1 lang nummer van ruim een uur met daarin een groot aantal van hun songs verwerkt. Alle hits van de vier albums die A Brand tot nu toe uitbrachten komen voorbij. De zorgvuldig geselecteerde nummers vormen een mash-up waarin ze over en door elkaar gespeeld worden, in extended versions of in compleet andere versies. Superstrak en boordevol energie gespeeld. Dikke gitaarriffs, gitaren die soms klinken als synths, danspasjes, samenzang, A Brand schudt het zou uit de mouwen van de, speciaal voor deze tour aangeschafte, witte motorpakken. Naast de eigen songs heeft A Brand ook een briljante versie van AC/DC’s Thunderstruck in huis, hopelijk horen we die ook voorbij komen in Gebouw T. In het voorprogramma staat Bed Rugs. Een Beatlesque Vlaamse band die indiepop, sixties, grunge en psychedelica op een verrassende manier combineert. Debuutalbum 8th Cloud kwam in het voorjaar van 2012 uit. Twee hele goede redenen dus om 8 december naar Gebouw T te komen. Meer info: gebouw-t.nl

In deze economisch sombere tijden is het toch mooi dat je her en der kunt genieten van gratis optredens. Het bekende Bergen op Zoomse jazzpodium Pol’s Place For Jazz geeft op zondag 9 december een feestje ter gelegenheid

van haar tienjarig bestaan in poptempel Gebouw-T. Twee gezelschappen treden op: The Slick Pit en Mrs Hips. Het evenement begint om 16.00 en de entree is zoals gezegd gratis! Meer info: polsplaceforjazz.nl en gebouw-t.nl

Nu Online Op de website van West-Point tref je steevast actuele achtergrondinformatie aan. Zoals de laatste muzikale nieuwtjes, de evenementenagenda, videoreportages, bandnieuws en uitgebreide fotoseries. Dit aanbod wordt steeds verder uitgebreid. Meest actueel: Foto’s Kunst in Beweging, Popa Chubby, New Cool Collective, Music4Air, Wonderen der Wildernis, Di-rect, British Pop Invasion, theatervoorstelling VIV en 90’s party in Gebouw-T. Interview Stoot, video items Troy en Music4Air.

w w w. W e s t - P o in t. n l - In fo @W est- Point.nl - www.West- Point.nl - I nf o @ We st - Po int . nl - w w w .We st - Po int . nl PAGINA 20


www. eurofix.nl IDEAAL VOOR ZELFBOUW Tel. 0165 31 35 39 Fax 0165 32 15 59

Glashandel P. v. Veldhoven en Zn.

Dubbele beglazing. Ook het adres voor nieuwe kozijnen.

carports serredaken overkappingen

10 jaar fabrieksgarantie Komokeur.

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar: Eurofix Eurofix Eurofix Klinkstraat 10 - 4731 DM Oudenbosch

P. v. Veldhoven en Zn.

Industrieweg - 4731 Oudenbosch Klinkstraat 10 10c - 4731 DM SC Oudenbosch

Bon voor gratis informatie of bel met 0165 31 35 39 Dhr./mevr. Adres PC + plaats

Glashandel OLV ter Duinenlaan 46 Tel. 0164-613873, Ossendrecht email: glashandel.van.veldhoven@hetnet.nl www.glashandel-vanveldhoven.nl

De

Kruisberg 2

Halsteren - tel. + fax 0164-684567 Partijen

•Wand- en Vloertegels •sierpleisters •Metselstenen

Antwerpsestraat 5

Bergen op Zoom Openingstijden: di-vr 11:00-17:00, za 11:00-16:00

KALKOEN KONIJNENBOUTEN VERSE HERTENBIEF tam konijn, wild konijn, hazenbout, -rug en -filet fazant en -filet, parelhoen, kwartels, wild zwijn: filet, bout en biefstuk, lamsbout, -kotelet en -racks

www.vanleeuwenjuweliers.nl

POELIER dE KONINg Wouwsestraatweg 178 | Bergen op Zoom 0164-233730 In december zijn wij van maandag t/m zaterdag geopend!

GRATIS JURIDISCH ADVIES INLOOPSPREEKUUR: Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uur Pasteurlaan 1 Bergen op Zoom (nabij Lievensberg Ziekenhuis)

Of maaK tELEfONISch EEN afSPRaaK: 0164-266600

VITAK Advocaten

Algemene Kennisgeving Openbare vergadering Algemeen Bestuur maandag 10 december 2012 om 14.00 uur, in het gebouw van WVS-groep aan de Bosstraat 81 (4704 RL) Roosendaal (vergaderzaal directie). Agenda: 1. Opening. 2. Resumé van de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 17 september 2012. 3. Lijst van ingekomen en uitgegane stukken / mededelingen. 4. Rapportage 3e kwartaal 2012 WVS-groep. 5. Overzicht kostenontwikkelingen bij WVS-groep. 6. Voorstel tot vaststelling van de begroting 2013. 7. Voorstel tot vaststelling van het Machtigingsbesluit 2013. (ex art. 2, onder a, Treasurystatuut) 8. Voorstel tot vaststelling van het Controleprotocol 2012 en het normen- en toetsingskader 2012. 9. Rondvraag. 10. Sluiting.

Bosstraat 81, Postbus 1130, 4700 BC Roosendaal, Tel. 0165 596500, Fax 0165 561263, Email info@wvsgroep.nl, www.wvsgroep.nl


. NL LD ER OP AC TI ON KI JK VO OR DE FO

MAAK JE EIGEN

DAMES

INDOOR

diverse uitvoeringen

warm en isolerend diverse kleuren polyester/elastan maten XS-L

helder wit licht 20 lampjes

ZEEP KETTING

Elders 1.99 2.49

THERMO SHIRT

0.79 3.19 Elders 5.79 7.99

KERSTBOOM VERLICHTING

100 lampjes

3.39

6-VOUDIG

LED VERLICHT

KINDER

met schakelaar 3 x 1,5 mm² 1,5 m kabel

glazen hart wit/zilver of flikkerende kaars in stervorm

Mickey en Minnie, Disney Princess of Hello Kitty 300 ml

STEKKER DOOS

3-voudig STEKKER DOOS

2.09

HOMESTYLE

2.59

RAAM STICKERS keuze uit zeer veel designs herbruikbaar

HART of KAARS

Elders 3.95 4.95

HOUTEN

2.29

1.15

SHAMPOO en BADGEL

GLAS/PAREL

0.79

STOMPKAARS KERSTBOOM KANDELAAR HANGERS hoogte 22 cm

diverse kleuren lengte 21 cm

S ET/2 kerstballen KNUTSEL PAKKET 8 kerstballen

1.59

0.49

hoogte 36 cm

3.98

2.42

Elders 2.79 3.49

1.49

Kijk voor winkeladressen en overige


g i d e l l o v d n e s s a r r e v g i l e d r o o v d n e v e rba z

SINTERKL A AS

GE SC HE N K PAPIER

50x250 cm

5 ROL L E N

0.95

LUXE

KATOEN

PRACHTIGE VOLLE

met foliedruk en strassteentjes incl. enveloppen

uni of gestreept diverse kleuren maten S-XL

48 takken met metalen voet hoogte 180 cm

KERST KAARTEN

DAMES VEST

KERST BOOM

S ET/10

set/10 KERST KAARTEN

0.69

LUXE

0.99 7.99 27.95 Kubu KERSTBOOM VOET 61x26 cm

6.95

Elders 8.99 9.99

KERST BALLEN barok/spiral set/4 of sneeuwvlok/bal set/2 wit/zilver

5-PACK

MEISJES

hazelnoot of kokos 5x37/40 gram

diverse dessins maten 23-38

MILKA NUSSINI

KNIE KOUSEN

Elders 3.99 4.95

ADIDAS

1.99

EAU DE TOILETTE diverse soorten 100 ml

Elders 14.95 17.95

3.99

5-pack MILKA TENDER 5x37 gram

1.39

KERST

1.39

FOAM ROOS glitter met clip diverse kleuren 12 cm

Elders 1.49 1.98

0.69

1.59

dames KNIE KOUSEN maten 35-42 2 paar

1.79

ZAK 100 GRAM

DECO MOS voor kerststukjes of kerststal

DECO MIX met geur

0.52

0.75

informatie op onze website ACTION.NL

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 02-12 t/m za. 08-12

2 PA A R


Zwarte piet verrast kinderen in De Hoef

Spetterende theatervoorstelling van pietenclub WoeHoo

Paniek in de inpakfabriek WOENSDRECHT - Wat was het weer een dolle boel in de inpakfabriek van pietenclub WoeHoo. Drie pieten hadden een uitvinding gemaakt. Ze kwamen op het idee een vol automatische inpakmachine te maken. Het was niet alleen een inpakmachine geworden. Hij kon nog veel meer. Er kon ook mee gewassen worden en zelfs bakken. De machine werd getest samen met St. Nicolaas. Eerst werd er een vrachtwagentje ingepakt, maar er kwam een klein vrachtwagentje uit. Paniek, paniek!!!!!! Toen werd de jas van de Sint gewassen, dat ging helemaal niet goed, er kwam een klein jasje uit. Daarna werden er pepernoten gebakken, ook dit ging fout, er kwam maar een heeeele grote pepernoot uit. Wat nu?! De plaagpieten werden er bij geroepen. Zij hadden stiekem de sleutel van de inpakmachine meegenomen. Zij vertelden met een groot woord tegen de Sint, wij hebben de oplossing namelijk de sleutel van de machine. De jas werd weer gewassen en kwam er helemaal schoon en had weer de

juiste maat. Ook het snoepgoed werd weer op de normale manier gebakken. De plaagpieten kregen toch geen straf, maar moesten beloven dat ze het nooit meer zouden doen. De machine ging nu voor elk kindje een zakje snoepgoed bakken. De sint ging naar foyer en de kindjes mochten op de foto met de Sint. Benieuwd wat ze volgend jaar weer in petto hebben.

Je Frans ophalen doe je bij EBC!

www.ebc.nl

Heemkundekring Het Zuidkwartier Zwarte pieten op bezoek bij de Hoef.

HOOGERHEIDE - Zaterdag 1 december werden de jongste leden van buurtvereniging De Hoef verrast door een bezoekje van zwarte piet. Naast handen vol pepernoten kregen zij ook een cadeautje namens de Sint.

Tevens werden drie kinderen nog eens extra in het zonnetje gezet omdat ze een kleurwedstrijd hadden gewonnen. In de categorie 0-2 jaar: Timo Wagenaar (2 jaar), in de categorie 3-6 jaar: Noor Aertssen (5 jaar) en in de categorie 7-8 jaar: Evelien Trieller (7 jaar).

FOTO: GERDA VAN DER HA

Voor foto’s kunt u terecht op www.buurtverenigingdehoef.nl .

Spaanse werkwoorden vervoegen?

www.ebc.nl

Heren 5 wint degradatieduel

Dames Hotak’68 1 wint van Westa HOOGERHEIDE - In Wessem speelde het eerste damesteam tegen Westa. Ze wonnen met 4-3. Mirella Madacki won haar twee partijen, Marlotte Staps kwam één keer tot winst. Ook het dubbel was voor Hotak’68. Hiermee is het behoud in de eredivisie definitief. Het vijfde team is op een vijfde plaats in de vierde klasse C geëindigd. Om in deze klasse te kunnen blijven moesten ze een degradatiewedstrijd spelen in Arnemuiden tegen Middelburg. Het werd een 6-0 overwinning. Het vijfde komt dus volgend seizoen weer uit in de vierde klasse.

EBC, nu óók voor scholieren! www.ebc.nl

Ook het zesde moest een extra wedstrijd spelen. Ze waren tweede in de vijfde klasse E geworden. In Etten-Leur speelden ze een promotiewedstrijd tegen Die Meede uit Made. Deze werd met 6-1 verloren. Ze spelen volgend seizoen dus weer in de vijfde klasse. De jeugd speelde dit weekend hun laatste wedstrijd. Jongens 1 moest uit tegen JCV. In Vught werd verloren met 10-0. In de landelijk klasse C zijn ze in hun poule op de vijfde plaats geëindigd met 26 punten. Het tweede jeugdteam speelde thuis tegen Never Despair uit ’s Hertogenbosch. Er werd met 7-3 verloren. Matthijs Hogendoorn en Jelle Kuiper wonnen allebei een wedstrijd. Het dubbel was ook voor Hotak’68. In de eindstand in Junioren 2 poule B staan ze op een zesde plaats met 24 punten. Hotak’68 3 speelde de laatste thuiswedstrijd van deze competitie tegen Yerseke.

De regie in eigen hand WOENSDRECHT - Mensen nemen en krijgen steeds vaker de regie over het omgaan met hun aandoening. Een voorbeeld daarvan is de cursus voor patiënten met diabetes type 2, die binnenkort in het Lievensberg ziekenhuis van start gaat.

Diabetes type 2 heeft een lange aanloop. Soms duurt het jaren voordat het echt tot diabetes komt. Ongemerkt gaan al dingen mis in het lichaam. Veel mensen hebben overgewicht, hoge bloeddruk en te hoge cholesterol. Mensen bij wie type 2 diabetes is geconstateerd, kunnen een heleboel zelf doen om het risico op het ontwikkelen van sommige ernstige gevolgen van diabetes te verminderen. De deelnemers worden via deze cursus aangezet om na te denken over hun aandoening, actieplan op te stellen en actief daarmee aan de slag te gaan. “Je bepaalt zelf waaraan je wilt werken”, legt diabetesverpleegkun-

dige Nicole Boel uit. Samen met diëtiste Stans Quik verzorgt zij het programma in Lievensberg. In januari 2013 gaat de eerste cursusgroep van start. De cursus is geschikt voor mensen met diabetes type 2, met of zonder medicatie. Nicole Boel: “In de spreekkamer wordt soms minder diep ingegaan op de risico’s van een verkeerde leefstijl. De patiënt weet vaak niet dat zij daar vragen over kunnen stellen. Met deze cursus willen we de mensen prikkelen om zich bewust te worden van hun eigen inbreng. Het kwartje kan dan vallen via herkenning en beantwoording van de vraag: wat kan ik zelf doen.” Geen smoesjes meer De deelnemers aan de cursus denken na over hun voeding en de keuzes die zij daarin op dit moment maken. Ook meer bewegen wordt behandeld: vaker wandelen of fietsen, korte afstanden lopen, trap nemen in plaats van de lift. “Het smoezen

Ze verloren hun wedstrijd met 9-1. Alleen Tiamo Adriaanse kon een wedstrijd in winst omzetten. In de vierde klasse junioren zijn ze op de zesde plaats geëindigd. Het vierde jeugdteam kwam thuis uit tegen Smash ’76. Tegen dit team uit Sint Annaland werd het een 10-0 nederlaag. In de eindstand staan ze in poule B van de aspiranten A4 klasse op een vijfde plaats met 23 punten. Thuis speelde ook het vijfde team. Zij kwamen uit tegen Het Markiezaat uit Bergen op Zoom. Dat werd een 10-0 nederlaag. In poule A van de Aspiranten A4 klasse staan ze op een zesde plaats met 17 punten. Alle verdere informatie is te vinden op www.hotak68.nl.

Engels lastig? www.ebc.nl verzinnen is voorbij”, zegt een deelnemer van een elders gevolgde cursus over zijn keuzes hierin. Een andere cursist vult aan: “Ik ben na het volgen van de cursus beter op mijn voeding gaan letten. Als ik nu boodschappen doe, heb ik mijn leesbril bij me. Ik kijk tegenwoordig op de etiketten of er niet te veel suiker of verzadigde vetten in een product zitten.” In de cursus wordt ook stilgestaan bij de emotionele kant van het omgaan met diabetes en de invloed die het hebben van diabetes heeft op het dagelijkse leven. Kortom: iedere deelnemer wordt via deze cursus zijn of haar eigen diabetesexpert voor het eigen lichaam. Meer info: www.lievensbergziekenhuis.nl.

‘d’, ‘t’, ‘dt’? www.ebc.nl PAGINA 24

OSSENDRECHT - Op zondag 9 december om 10.00 uur bij Hotel Dekkers in Ossendrecht organiseert heemkundekring het Zuidkwartier haar 6e lezing van dit jaar. Dit keer wordt de lezing gegeven door Rien Vermaire met als titel “The Best off ouwe vèrrekes”.

In “the best off ouwe vèrrekes” gaan we weer terug in de tijd. De belangrijke rol die het varken “vruuger” speelde in het dagelijks leven. Een “ tèèd van dun kerbenaai veur dun pastoor”. Het kussen van de kont voor het krijgen van dun blaas veur de

Duitse naamvallen moeilijk?

www.ebc.nl

rommelpot en wie kent nog de liedjes die hierbij werden gezongen. Een tijd waarin er nog geen koelkast was en alles moest worden gewekt, gerookt of opgeslagen in de beruchte ‘Keulse Potten’. Rien Vermaire uit Hilvarenbeek haalt al deze herinneringen voor u op in het Brabantse dialect. En wie herinnert u zich nog de plonsplee buiten en het snoepwinkeltje met snoepgoed van vroeger zoals zoethout, stroopsoldaatjes, suikerpapier en jodenvet? Wie heeft er niet gereden in een zeepkistje, wie had er niet een fliere fluitje. Wie kent nog de Tilburgse bijnamen, Rooi Stien, Zot Joke, Wieske Snuf en veel meer. Nieuw zijn ook de ziekte van jägermeister, het eerste hoorapparaatje en ludieke tonpraat over Tilburgse mensen en omstandigheden. En helemaal van deze tijd: Dun deeltaxi. Effkus van Beek naar Tilburg-Noord, tweeënvijftig kilometer gereden.

VV METO Uitslagen senioren Zondag 2 december Unitas’30 1-METO 1 3-1 METO 2-Virtus 2 2-2 METO 6-HSC’28 5 1-0 METO dames-Vosmeer dames 1-3 Programma senioren Zondag 9 december 14.30 METO 1-Rood Wit 1 11.30 Steenbergen 2-METO 2 METO 3 is vrij 10.00 BVV’63 6-METO 4 12.45 Unitas’30 4-METO 5 10.00 Roosendaal 8-METO 6 10.00 Nieuw Borgvliet dames-METO dames Uitslagen jeugd Zaterdag 1 december METO E2-VVC’67 F1 4-0 METO D1-DFS D1 4-0 METO B1-Yerseke B1 0-4 Tholense Boys D2-METO D4 1-9

Halsteren E8-METO E5 0-0 MOC’17 C2-METO C1 4-2 Victoria’03 A1-METO A1 4-1 Programma jeugd Zaterdag 8 december 8.45 METO F1-WVV’67 F! 8.45 METO F3-BVV’63 F2 9.30 METO E5-WVV’67 E3 10.00 METO E2-Tholense Boys E2 10.00 METO E4-ODIO E2 11.15 METO D4-DVO’60 D2 11.30 METO D3-MOC’17 D7 12.45 METO C1-Tholense Boys C1 14.30 METO A1-Roosendaal A2 9.00 Roosendaal F7-METO F2 9.30 ODIO M1-METO M1 9.30 WHS D1-METO D2 9.30 WVV’67 F3-METO F4 10.00 SPS E1G F3-METO E1 11.00 RBC D2-METO D1 13.15 DEVO C1-METO C2 14.00 Cluzona B1-METO B1

VV Vivoo Uitslagen zaterdag 1 december Lepelstaatse Boys A1-Vivoo A1 4-5 De Fendert B2-Vivoo B1 0-1 WHS C1-Vivoo C1G 4-1 Vivoo D1-MOC’17 D4 2-2 Roosendaal E5-Vivoo E2 4-1 BVV‘63 F2-Vivoo F1 4-2 Zondag 2 december ODIO 1-Vivoo 1 6-2 WVV’67 4-Vivoo 3 0-6 DVO‘60 VR1-Vivoo VR2 2-2 Programma zaterdag 8 december 13.15 Vivoo A1-De Fendert A1

11.30 Vivoo C1G-BVV‘63 C1 11.00 Grenswachters C1-Vivoo C2 vr 10.00 Vivoo D1-NOAD’67 D1 10.30 HSC‘28 E1-Vivoo E1G 09.00 Rimboe E1G-Vivoo E2 10.15 Vivoo E3-Sc Welberg E2 09.00 Vivoo F1-Sc Welberg F1 09.00 Roosendaal F11-Vivoo F2 Zondag 9 december 14.30 Vivoo 1-NSV 1 12.00 Vivoo 2-NVS 2 10.00 Vivoo 3-Rimboe 5 10.30 Hulsterloo VR1-Vivoo VR2


AUTO’S

uw officiele suzuki dealer

Merk type

bouwjaar

km stand

Merk type bouwjaar km stand suzuki Alto 1.0 AuTOmAAT 1998 115854 Suzuki Alto 1.100 GLS Automaat 2002 69450 suzuki Alto comfort plus (wit/m) 2011 14420 Suzuki Alto 1.0 5 drs. Comfort 2010 12436 suzuki wagon r+ 1.3 season 2001 77154 Suzuki Alto 1.0 5 drs. Exlcusive 2009 16200 suzuki ignis 1.3 special 5 drs. Airco 2002 179500 Suzukisplash Ignis 1.3 drs. Freestyle Cool 2005 84594 suzuki 1.05airco 2010 3497 Suzukisplash Splash1.0 1.2comfort Exclusive 2009 18500 suzuki Airco 2009 21287 Suzukisplash Swift 1.3 1997 44200 suzuki 1.0 35drs. drs.Automaat base 2008 68764 Suzukisplash Swift 1.3 drs. Comfort 2007 58700 suzuki 1.2 3exclusive 2010 11620 Suzukiwagon Swift 1.5 3 drs. 2005 127850 suzuki r+ Exclusive 1.3 AuTOmAAT 2003 64500 Suzukiwagon Swift 1.3 drs. Shogun freestyle 2008 19200 suzuki r+ 51.3 AuTOmAAT 2005 52340 Suzukiswift Swiftsummum 1.3 5 drs.1.0Shogun 2007 38340 suzuki 2002 100121 suzuki drs. comfort (zwart/m) 2011 24300 Suzukiswift SX41.2 1.65Exclusive 4 grip 2006 56782 suzuki drs.exclusive (wit/m.) 2011 22427 Suzukiswift SX41.2 1.65Exclusive 2010 10935 suzuki 5 drs. Airco 2010 14560 Suzukiswift SX4Bandit 1.6 Shogun 2008 59350 suzuki 3 drs 1.3 base 2007 25725 Suzukiswift Liana 1.6 Exclusive 2006 52820 suzuki 1.3Vitara 5 drs. 2.0 shogun 2009 48620 Suzukiswift Grand Cabrio 2001 85398 suzuki 1.5Vitara exclusive drs. Exclusive 2009 20740 Suzukiswift Grand 2.0 53 drs. 2006 50137 suzuki sX4 1.6 1.5 shogun 2007 119500 Hyundai Getz 5 drs. Active Cool 2008 57694 suzuki 1.65 exclusive 2007 152291 MazdasX4 2 1.5 drs. Sportline 2006 51330 suzuki kizashi 2.4i5sport 2011 1970 Peugeot 206 1.4 drs. Airline 2006 102300 suzuki Jimny 1.3 jlx 2002 107500 VW Fox 1.4 Trendline Airco 2006 52898 suzuki Grand Vitara 5 drs. 2.0 airco 1999 140497 Ford Ka Airco 2006 56785 suzuki Grand Vitara 5 drs. 2.4 exlusive 2009 46780 Kia Picanto 1.0 5 drs. X-pect 2008 18750 Hyundai Getz 1.4 5 drs Active cool 2008 57694 Toyota Yaris 1.8 16v VVT-I TS 5 drs. 2007 14500 Vw Fox 1.4 Trendline Airco 2005 35400 Kijk voor de hele voorraad op hele onze website Kijk voor de voorraad op onze website

prijs €

prijs € 1450 3950 7950 7950 3450 7950 2950 6950 8250 10750 8250 2450 6495 7750 10950 6450 4750 9950 6250 8950 2750 11950 11250 13750 16450 11450 12750 6950 8950 9950 4750 9950 15950 8950 7450 7950 7950 24950 6950 4250 6950 3950 4750 20950 5950 7250 10950 5950

gevraagd Tevens uw adres voor gebruikte auto-onderdelen.

Telefoon 0165 - 341913 Autodemontagebedrijf Franken Heimolendreef 36a - Rucphen

A LTIJD DE JUISTE BEURT VOOR UW RENAULT!

NIEUW

de zekerheid zekerheid van van de

EXCLUSIEF BIJ AUTO KIEVIT

GRATIS APK! MA

autobedrijf cenTruM

AK ONLINE EEN

AFSPRA AK

Van Heelulaan Heelulaan 81 81 Bergen Bergenop opZoom ZoomTel. Tel.0164-257057 0164-257057 Van www.suZukicenTrum.nl www.suZukicenTrum.nl

Heeft u of ieManD uit uw oMgeVing BranDwonDen? WWW.AUTOKIEVIT.NL

De Vereniging van Mensen met Brandwonden is het ervaringscentrum dat de leden met elkaar in contact brengt en hun belangen behartigt.

BERGEN OP ZOOM HELLEVOETSLUIS ZIERIKZEE

ABRAHAM DE HAANSTRAAT 9-11 DE SPRONG 2 GREVELINGENSTRAAT 1-3

TEL. (0164) 23 69 52 TEL. (0181) 32 05 55 TEL. (0111) 41 25 29

WIE BETER DAN RENAULT KAN UW RENAULT ONDERHOUDEN

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

Gratis APK keuring geldig t/m 31 december 2012. Vraag naar de voorwaarden.

vanaf € 16.750,-

€ 13.750,-

Pr

1.2 en 1.4

f oe

?i

o nf

at

i

k e?

ij

p ko

l n . ie

t k -a

rm

sa r co

rit

Nu € 3.000 korTiNg op de voorrAAd modelleN! Dit mag je niet missen! De Opel Corsa met de meest frisse, sportieve look ooit. Dankzij het compleet vernieuwde onderstel en een verbeterd stuursysteem, staat de Corsa garant voor nóg meer rijplezier. Check ook de diverse, uitbundige kleuren, zodat je helemaal jouw persoonlijke Corsa kunt creëren. AutoTeam geeft op alle nieuwe benzine-uitvoeringen die op voorraad staan nu € 3.000 extra korting!

Vlissingen Bedrijfsweg 2, Tel. 0118-461710 Goes Pearyweg 19, Tel. 0113-237923

Bergen op Zoom Erasmuslaan 6 - 10, Tel. 0164-279200 Roosendaal van Beethovenlaan 6, Tel. 0165-578578

Onderdeel van de Automotions Groep Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 3.3 – 7.6; kms/liter: 30.30 - 13.16; CO2 gr/km 88 – 178.

Vraag naar de voorwaarden in onze showroom. Corsa 1.2 en 1.4 zjin leverbaar zolang de voorraad strekt en niet leverbaar in combinatie met andere aanbiedingen (bijv. 5+5). Afgebeeld model kan op details afwijken van werkelijke uitvoering.

www.autoteam.nl

:


Hoe een Belgische kerk een Nederlandse molen voortbrengt

Groots jaarconcert in Ossendrecht

Johanna 150 jaar

en met veel hulp krijgt de molenaar binnen één jaar tijd alle vergunningen rond. Hij gaat het De Bie vertellen. Ook dat er een Belgische pastoor komt, met Bisschoppelijke toelating. ‘Als je dat durft te doen, mulder, dan bouwen wij in Huijbergen zelf een windmolen,’ is de reactie van pastoor De Bie. En zo geschiede… In 1862 draait de molen Johanna voor de eerste keer, en verbiedt De Bie vanaf de preekstoel de Huijbergse boeren op straffe van doodzonde om hun graan te laten malen bij de ‘Belze mulder’. Van de molen in Essen-Hoek, aan het Moleneind, staat nog slechts een restant overeind, maar de bloeiende parochie in het dorp vierde in 2009 het 150-jarig bestaan van de St.-Pieterskerk. Huijbergen viert dit jaar het 150-jarige bestaan van haar molen Johanna, die elke zondag nog haar wieken laat draaien en het graan maalt. Verder lezen: De windmolen van Huijbergen, een uitgave van de Studiegroep van Heemkundekring de Wilhelmiet en Huijbergen, gespleten Heerlijkheid van C.P.J. Hoeckx. Heemkundekring De Wilhelmiet in Huijbergen wil de geschiedenis van Huijbergen levend houden. Juist nu, met alle aandacht voor duurzaamheid en zuinig zijn met energie, kan de manier waarop vroeger werd geleefd voor inspiratie en handige tips zorgen. Voor meer informatie: Frank Hoeckx, tel. 0164-642210 of 0164 642724 en website: www.wilhelmiet.nl

Molen Johanna met molenaar en werklieden.

HUIJBERGEN - De molen Johanna in Huijbergen is dit jaar 150 jaar oud, een respectabele leeftijd voor een dame die uit een kerkelijk conflict tussen Essen-Hoek en Huijbergen werd geboren. Een wonderlijk verhaal, dat door Heemkundekring De Wilhelmiet zorgvuldig werd bewaard. Een verhaal uit 1858-1862. Kalmpthoutse Hoek, zoals het dorp dan nog heet, heeft geen eigen kerk, en vormt samen met Huijbergen een parochie die ter kerke gaat in de Wilhelmietenkerk. Huijbergen heeft geen eigen molen, maar beide dorpen telen hun eigen graan en rogge, oogsten het en brengen het naar de molen in Kalmpthoutse Hoek, om het daar tot meel te laten malen. Over en weer een goede burendienst. Goede raad van de

Huijbergse pastoor M. de Bie zet in februari 1858 iets in gang wat niet meer terug te draaien is. De molenaar Piet Aerden is een van de trouwste Belgische parochianen van de pastoor. Piet is getrouwd met de Huijbergse boerendochter Isabella Hectors, en een van hun kindjes, Fonske, overlijdt kort na zijn geboorte. Het ventje moet op het Huijbergse kerkhof worden begraven, maar om een stoffelijk overschot de grens over te brengen waren er, en nu nog, heel wat formaliteiten vereist. Een hoop gedoe voor een hardwerkende molenaar, en pastoor De Bie heeft begrip voor Piet. Hij geeft hem, na de begrafenis, de suggestie eens bij het provinciaal bestuur van Antwerpen te informeren naar de mogelijkheden tot het stichten van een eigen parochie in Hoek. Piet neemt de goede raad ter harte,

Klassiek Meets Pop door Harmonie De Hoop OSSENDRECHT - Op zondag 9 december is het weer zover. Harmonie De Hoop uit Ossendrecht geeft haar jaarconcert in de Drieschaar te Ossendrecht. In navolging van vorig jaar, ook dit jaar weer een spectaculair concert onder leiding van dirigent Arnold Wensink. Zoals elk jaar wordt de Drieschaar omgetoverd tot een echte concertzaal, waar gemiddeld een 250 bezoekers kunnen genieten van een mooi concert. Dit jaar speelt het orkest naast een aantal klassieke nummers, hoofdzakelijk popmuziek. Vandaar ook de titel van het concert. De harmonie wordt bijgestaan door regionale zangers en zangeressen. Viola van As, Mark Mous, Tom van de Bergh en Simone van der Poel zullen de harmonie vocaal ondersteunen en hedendaagse popnummer zingen. Gezien het succes van het jaarconcert is de zaal de laatste jaren nagenoeg uitverkocht. Het concert begint om 14.30 uur. Kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar. Harmonie De Hoop staat al 10 jaar onder leiding van dirigent Arnold Wensink en deze samenwerking heeft de afgelopen 10 jaar mooie jaarconcerten opgeleverd. De vaste fans en donateurs komen al jaren trouw naar deze mooie en spectaculaire concerten. Veel inwoners van Ossendrecht e.o. heb-

ben een beeld dat de harmonie zich beperkt tot het spelen op Koninginnendag en de intocht van Sinterklaas. Trouwe luisteraars van onze concerten weten inmiddels wel beter, aldus voorzitter Adri Sebrechts. Op het podium van de Drieschaar, wat concertzaal waardig is, zit een nagenoeg volwaardig concertorkest wat een behoorlijk niveau speelt. Dit jaar bestaat het concert uit een kort klassiek gedeelte, gevolgd door een swingend popgedeelte. Bij de popnummers wordt de harmonie vocaal ondersteund door lokale en regionale zangers en zangeressen. Het beloofd een mooi spektakel te worden. Bent u nieuwsgierig en wilt u eens verrast worden door uw plaatselijke muziekvereniging, kom op zondagmiddag 9 december naar de Drieschaar te Ossendrecht. U zult er geen spijt van krijgen.

Glasschade?! Ruit stuk?! Supersnel Glasherstel

24 uu rs service

Bel gratis 0800 - 837 52 27

VV ODIO Wandtegels

€ 12,-

al vanaf

p. m2

Binnendeuren

€ 29,-

al vanaf

LogusBergenopzoom.nL

Uitslagen jeugd Zaterdag 1 december ODIO ME-Cluzona ME 0-9 Roosendaal C4-ODIO C1 0-2 SC Welberg B1-ODIO B1 0-1

10.00 METO E4-ODIO E2 10.45 ODIO E1-SVC E2 11.15 ODIO D1-Cluzona D1 12.00 ODIO C1-Steenbergen C3 13.30 ODIO B1-Roosendaal B3 14.30 ODIO A1-Victoria’03 A1

Uitslagen senioren Zondag 2 december ODIO 1-Vivoo 1 6-2 SC Gastel 8-ODIO 6 4-3 Programma jeugd Zaterdag 8 december 08.45 MOC’17 F7-ODIO F2 09.30 ODIO M1-METO M1 09.30 ODIO F1-FC Bergen F1 09.45 ODIO D2-Hansweertse Boys D2G

Programma senioren Zondag 9 december 09.45 ODIO 4-DEVO 4 10.00 ODIO 6-Rood Wit 7 10.30 ODIO 5-Roosendaal 11 11.00 DIVO D1-ODIO D1 11.30 RCS 3-ODIO 2 12.00 NSV 3-ODIO 3 14.30 DIVO 1-ODIO 1

KERKELIJK NIEUWS PAROCHIE DE BRON Pastoor Hans de Kort, 0164-672400, 06-12866859. Pastor Bert Grotaers 0164-852375, 06-12778986; www.samenkerk.nl O.L.VROUW HEMELVAART HUIJBERGEN Adres: Boomstraat 1 (in de kerk) 4635 CX Huijbergen, 0164-642330, locatie.huijbergen@hetnet.nl Voor parochie-aangelegenheden: Br. Marcus 0164642650; Mevr. Phielix 0164-653565. Misintenties kunnen worden opgegeven bij de receptie van Ste. Marie 0164-642650. Zondag 9 december 9.30u Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor H. de Kort en E. Bornhijm. Presentatie 1e Communiekanten. Muzikale verzorging: Kinderkoor. Lectrice: Agaath Hoogeveen. Intenties: Adrianus en Huberdina v. Dorst-v. Oers; Louisa Mertens; jgt. Joanna Maria Nelen-v. Loon; jgt. Theo Bals; Jac Bals en overl. fam. leden; en voor alle zieken in onze parochie. ST. GERTRUDISKERK OSSENDRECHT Adres: Dorpsstraat 7, 4641 HV, t. 672400; locatie.ossendrecht@hetnet.nl. Parochie De Bron inz. Ossendrecht. Zondag 9 december 11.00u Eucharistieviering. Voorganger: pastor J. v. Oers. Lector: onbekend. Misdienaars: Maud Simons en Dominic Klumpers. Intenties: Sidon v. Elzakker-Simons; Maria Bovée-v.d. Maegdenbergh. Dinsdag 11 december 19.00u Eucharistieviering in de Adolphinekapel. Intentie(s): jgt. voor broer Frans Leon v.d. Venne en overl. ouders Adriaan en Thil v.d. Venne v.d. Poel en overl. zus Annie

Palinckx v.d. Venne. Overleden: Berry Govaarts-Scharp; Jo Ketelaars. Opgeven intenties: U schrijft de intentie op, doet 10,50 euro in een envelop en bezorgt deze bij Ria Prop (tel. 673221) of in de brievenbus van de pastorie, naast de voordeur. In 2013 blijft de prijs hetzelfde en geldt per genoemde naam. Het is wel prettig wanneer u op de envelop aangeeft dat het om een intentie gaat en ook ergens uw eigen naam en telefoonnummer vermeldt. Indien u het uiterlijk twee weken van te voren inlevert, wordt de intentie vermeld bij de kerkberichten in de krant. O.L. VROUW HEMELVAART HOOGERHEIDE Parochiecentrum; Raadhuisstraat 134, 4631 NJ, Hoogerheide, 0164-612521; locatie.hoogerheide@hetnet. nl. Openingstijden parochiekantoor: dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00-11.30u. Zondag 9 december 9.30u Eucharistieviering met als voorganger pastor Albert Damen en met medewerking van het kinderkoor Plezier. Intenties: o.o. Burgers-Stadhouders v.w. verj. moeder; Cornelis v. Schaik e.v. Anna Verlee; jgt. Elisabeth Jongmans e.v. Petrus Meeuwisse; uit dankbaarheid. Dinsdag 11 december 8.30u Eucharistieviering. Voor alle zieke en overleden parochianen. Overleden: Tom v.d. Aarssen e.v. Margriet Belde; Ali Vaes e.v. Adri Tramper; Johannes Barrevoets e.v. Adriana Plompen; Elisabeth Verschuren w.v. Adrianus Peeters. Woensdag 12 december spiritualiteitavond: Om

19.45 uur is er in het parochiecentrum een spiritualiteitavond met als gastspreker Ds. Ruud Jellema. Hij is als predikant verbonden aan het psychiatrisch ziekenhuis Landgoed Vrederust. Het beloofd een interessante avond te worden. Missiekalender: De missiekalender 2013 is weer verschenen. Dit jaar voor de laatste maal. U kunt deze kalender verkrijgen op het parochiekantoor of bij de kosters na de vieringen. Een aanrader voor de komende feestdagen als cadeautje. H. JOSEPH WOENSDRECHT Parochiecentrum: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ, Hoogerheide, 0164-612521; locatie.hoogerheide@hetnet. nl. Zaterdag 8 december 17.00u Eucharistieviering met als voorganger pastoor Hans de Kort en met medewerking van het Gemengd koor. Intenties: voor alle zieke en overleden parochianen. Woensdag 12 december spiritualiteitavond: Om 19.45 uur is er in het parochiecentrum van Hoogerheide een spiritualiteitavond met als gastspreker Ds. Ruud Jellema. Hij is als predikant verbonden aan het psychiatrisch ziekenhuis Landgoed Vrederust. Het beloofd een interessante avond te worden. Missiekalender: De missiekalender 2013 is weer verschenen. Dit jaar voor de laatste maal. U kunt deze kalender verkrijgen op het parochiekantoor of bij de kosters na de viering. Een aanrader voor de komende feestdagen als cadeautje. ST. DIONYSIUSKERK PUTTE Intenties en/of mededelingen, indien parochiekantoor is gesloten, graag in een gesloten enveloppe (met

PAGINA 26

daarbij het verschuldigde bedrag) in de brievenbus op het kerkplein (de groene zijdeur). Postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte, 0164-602491; locatie. putte@hetnet.nl. Zaterdag 8 december 19.00u Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor J. de Kort. Intenties: verj. Frans Teijsen, jgt. ouders Verkuijl-Wijgers en overl. kinderen, t.e.v. Heilige Rita, t.e.v. O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand. Na de viering is er gelegenheid om achter in de kerk een kopje koffie/thee te nuttigen. U bent van hart welkom. SAINTE MARIE HUIJBERGEN Pastoor Leo Testers, Klooster Broeders, 0164-642650. Eucharistie: Zondag 09.30u. Weekdagen 08.00u.: Behalve op zaterdag. Ingang kapel via Staartsestraat 2a. PROTESTANTSE GEMEENTE WOENSDRECHT Kerkgebouw: Dorpstraat 10, 4631 HW, Ossendrecht, 0164-672991, info@pkgw.nl, www.pkgw.nl Zondag 9 december 9.45u: voorganger ds. A. ten Kate uit Bergen op Zoom. CEL-KERK ‘Levend Woord Brabant-Zeeland’ Pastors: Jorden & Debora Spijker, Plantagelaan 8, 4631 CS Hoogerheide, 0164-612927, jordenspijker@ home.nl, www.lwgbz.nl. Iedere week zijn er Open Celgroepen, kleine groepen, in Hoogerheide en Bergen op Zoom. Heb jij (u) belangstelling, informeer bij ons. Zondag 9 december 10.30u: Celebration, kerkdienst, met Gerard de Groot. Locatie is “Het Roncalli”, Tuinderspad 6 (ingang via Noordzijde Zoom), Bergen op Zoom.


vacatures

Voor onze klanten zijn wij per direct op zoek naar de volgende Ben jij een commercieel talent? medewerkers welke eventueel in vaste dienst willen komen: Voor onze vestigingen zoeken wij  Constructiebankwerkers / Lassers / Sleutelaars; Intercedenten en Aankomende vestigingsmanagers.

 Montagemedewerker Staalconstructies met ervaring, Draaiers Frezers (CNC ervaring is eenen pré); Je houdt je bezigen met het werven van nieuwe klanten het onderhouden  het Installatiemonteurs (Gawalo); van bestaande relatienetwerk. Daarnaast ben je actief met werven, APK;mee over de wijze waarop  1e Bedrijfswagenmonteurs selecteren en plaatsen van kandidaten.met Je denkt Artiflex in de regionale markt opereert. Je bent een allrounder.  Stratenmakers;  Service- / Onderhoudsmonteurs TD (W of E); Wie zijn wij?  Tegelzetters, allround en zelfstandig kunnen werken; Artiflex is een regionale werkgever op het gebied van flexibele arbeid.  Procesoperator Vapro C niv., ervaring in procestechniek; Als jonge onderneming met een jong team hebben we flink aan de weg  Elektromonteurs (industrie en/of utiliteit); getimmerd waardoor er nu 8 succesvolle vestigingen in de breedte van de u interesse van onze andere  Heeft markt opereren. Wanneer jein je Payrolling thuis voelt in of eenéén jonge, creatieve diensten, snel maar voorwaar meer info! organisatie, waar bel/mail hard wordtdan gewerkt, ook nog echte vrijheid bestaat, dan voel je je direct bij ons thuis.

Voor informatie of sollicitaties bel: 0165-391070 of stuur een email naar roosendaal@artiflex.com. Wie weet begint jouw De gevraagde kwaliteiten nieuwe uitdaging bijpré. ons! Kijk ook op Branche-ervaring is een Optimistisch en www.artiflex.com oprecht zijn belangrijke eigenschappen. Verder heb je doorzettingsvermogen, commercieel talent, lef en verantwoordelijkheidsgevoel. 1 St

ar Tre

k

First C To bold ontac ly go w h t e r e Dan d urf jij no one’s gone before je vas in t ? creativiteit en gezelligheidheook t dage eenwegoed lijks le l te verdiepen ven va n Car bonusregeling! Spreekt deze(4vacature 5, k

Wat bieden wij? Wij bieden je naast uitdaging, salaris en een zeer bijzondere la anker )?! je aan, neem dan contact met M. Honselaar op via e-mail of telefoon. Bronts Ambulance Service BV (BAS) is een organisatie die zich voornamelijk richt op zorg en vervoer. Voor onze zorgtaxi zijn wij op zoek naar Tel: 0183-638101 | info@artiflex.com enthousiaste

www.brabantwerkt.nl vacatures bij jou in de buurt

Taxichauffeurs M/V Oproepkrachten

Dyna Dental Engineering

Dyna Dental is in de markt voor een:

is ruim 28 jaar wereldwijd

Tandtechnicus Dyna Scan Center m/v fulltime

actief op het gebied van innovatieve tandheelkundige producten en systemen. De basis van het succes wordt gevormd door de ontwikkeling en verkoop van dentale implantaten.

Het “Dyna team” is jong en enthousiast.

Dyna Dental Engineering maakt zich sterk door haar klanten kwalitatief hoogwaardige producten en service te bieden.

Dyna Dental Engineering is EN ISO 9001:2000 en EN ISO 13485:2003 gecertificeerd de producten hebben het CE-Merk.

Functie omschrijving: Bij de nieuwe medewerker scan center staat klanttevredenheid hoog in het vaandel. U zal CAD ontwerpen, van individuele tandheelkundige deel restauraties maken, m.b.v. scantechnologie. U voert de eindcontrole uit op de geproduceerde producten, m.b.v. CAM technologie. Ook het onderhouden van klant contacten met betrekking tot Dyna Scan Center behoort tot de taken. Voor deze functie zijn minimaal vereist: • Tandtechnische opleiding met achtergrond kroon & brugwerk, porselein, prothese techniek; • Ervaring in het digitaal ontwerpen van tandheelkundige restauraties; • Ervaring met het ontwerpen van CAD titanium stegen en kobaltchroom onderstructuren voor kroon en brugwerk; • Enige jaren ervaring in een soortgelijke functie; • Kennis van de Nederlandse taal, de Engelse taal is een pre; • Goede communicatieve vaardigheden, service gevoelig naar klanten; • De bereidheid tot het volgen van een extra opleidingen of cursussen op het gebied van tandtechniek; • Bereidheid tot de deelname aan beurzen, seminars en congressen en andere bijeenkomsten; • Kennis van implantologie producten is een pre; • Teamspirit, nauwkeurige en geordende werkwijze, creatief en initiatiefrijk, communicatief vaardig; • Affiniteit hebben met digitale tandheelkunde; Taken/verantwoordelijkheden: • Scannen, modelleren op de computer van tandheelkundige restauraties; • Uitvoeren van ingangscontrole op de door de laboratoria ingestuurde fysieke en/ of digitale werkstukken; • Direct klantcontact i.v.m. leveringen en/of productvragen, online ondersteuning van klanten welke operationele software design vragen hebben; • Uitvoeren kwaliteitscontrole van de geleverde producten volgens de opgestelde controle specificaties; • Aanleveren van ordergegevens aan de Sales binnendienst t.b.v. facturatie of garantie claims; • Verzend gereedmaken van producten welke aan de klant moeten worden geretourneerd en aanbieden aan de postkamer; • PMS rapporten samenstellen; Bevoegdheden: • Scannen en modelleren van tandheelkundige restauraties; • Communiceren met klanten over vormgeving en/of specifieke klantwensen t.o.v. het de ontwerpen product; • Kwaliteitscontrole en vrijgave voor verkoop van de producten welke in het Scan Center worden ontworpen; Wij bieden: Een uitdagende en zelfstandige functie in een informele en prettige werksfeer. De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend.

Onze zorgtaxi wordt ingezet voor vervoer in zowel binnen als buitenland. Kandidaten moeten beschikken over een; - Geldig rijbewijs, CCV-T Taxidiploma en Chauffeurspas. - EHBO diploma met reanimatie aantekening. - Woonachtig in de regio Breda/Bergen op Zoom. - Een verklaring omtrent gedrag wordt gevraagd. Om teleurstellingen te voorkomen vragen we alleen te reageren als je beschikt over bovenstaande functie-eisen. Voor meer informatie neemt u contact op via 0164-680030. Sollicitatie kunt u per mail verzenden aan info@ambulanceservice.nl

Dakwerken vernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera. Bel Zoomdak 06-18514726 www.zoomdak.nl

Pallets

Te koop gevraagd Alle soorten ook kapot 06-51549157 Minimaal 100 stuks.

Antiekrenovatie Hans Swanenberg • Verwijderen van verf- en laklagen. • Opnieuw kleuren en/of lakken. • Ook voor al uw overige meubelen. • Tevens straal- en spuitwerk. • Keukenrenovatie. • Stoelenmatten en webbing. Zevenbergschen Hoek Tel/Fax 0168-452451

www.antiekrenovatie.nl

uw eigen

krant

TimmerwerkplaaTs

Dré maas ambachtelijk Timmerman kasTen, Deuren, keukens, Trappen, kozijnen, korTom voor alles van houT.

advies grafisch ontwerp

0164-210515 / 06-27336411

kranten op maat

StucadoorSbedrijf

Vercammen

Geïnteresseerd? Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met dhr. K. Houten, telefoon 0164-258980. Uw sollicitatiebrief met CV kunt u voor 31 december mailen aan klaas@dynadental.com of per post zenden naar: Dyna Dental Engineering b.v. t.a.v. Klaas Houten Korenbeursstraat 26, 4611 PW Bergen op Zoom

www.dynadental.com

| www.artiflex.com

Voor al uw stucwerk. Gratis offerte!

Stukadoren - Sierpleister - Spuiten Sierplafonds - Buitengevels - Isolatie

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst. zundert tel 076 599 8111 uwkrant@vorsselmans.nl

Tel. 0164-604542

www.stucadoorsbedrijfvercammen.nl


“No Cure, No Pay!”

Raadhuisstraat 78 | 4701 PV Roosendaal | 0165-87 00 00 | info@cswonen.nl

U WILT VERHUREN? : WIJ ZORGEN VOOR en de huurder • Een match tussen u ndidaten • Screening van de ka g • Beheer van uw wonin

dswet – de verkoop • Vergunning Leegstan woon door! van uw woning gaat ge r verkoop tijdens verhuu • Bezichtigingen voor ies

ct • Begin- en eindinspe • Periodieke controles

? WONING VERHUURD PPEN! GRATIS BOODSCHA e reden om nu uw Kassa! Nog een goed ! verhuren via CS Wonen woning onbezorgd te l verhuurd, Is uw woning succesvo dan ontvangt u een

on t.w.v. € 75,cadeaubj C1 000 De Veij. te besteden bi

PARTNER UW VERTROUWENS ING IN WOONBEMIDDEL

DW_20121205