Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

W O E N S D R E C H T S E

O P L AG E :

17 OKTOBER 2012 WEEK 42

Uitgeverij

EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

9800

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

I

Te l .

599

SPORT

8 111

I

www.internetbode.nl

KERKELIJK NIEUWS

Volg ons via twitter: @WoensdrechtsBode

GEMEENTE MAAKT WERK VAN UITVOERING IDOP’S

076

480.000

VACATURES

MEER PAPIER DOOR KOMST BLAUWE CONTAINERS

Hoger pleilbesluit voor Noordpolder

Geen extra woningen aan Staartstestraat

OSSENDRECHT - Waterschap Brabantse Delta wil het grondwaterpeil in de Noordpolder bij Ossendrecht verhogen om het gebied in te richten als een natte natuurparel. Het huidige waterpeil is afgestemd op een optimale gewasproductie, maar de percelen zijn inmiddels in handen van Natuurmonumenten gekomen die het gebied wil ontwikkelen tot een moeras, grasland en laagveenbos. Momenteel wordt nog een winter- en zomerpeil gehanteerd van respectievelijk -1.20 m NAP en -0,9 m NAP. Het waterschap wil dat veranderen in een minimum peil van -0,7 m NAP en maximaal 0,25 m NAP. Daarvoor worden één grote stuw en zestien kleinere stuwen geplaatst.

HUIJBERGEN - De projectontwikkelaar van de Huijbergse wijk Sainte Marie, Eurobox Self Storage Finance, moet afzien van het bouwen van twee vrijstaande woningen aan de Staartsestraat. Dat heeft de Raad van State woensdag besloten. Eurobox was met de gemeente Woensdrecht overeengekomen om de woningen te bouwen, als compensatie voor de extra kosten die de projectontwikkelaar moest maken voor de aanleg van een retentievijver in de wijk Sainte Marie. De provincie Noord-Brabant weigerde echter toestemming te verlenen, omdat de twee woningen volgens het provinciebestuur buiten de bebouwde kom zouden worden gebouwd.

W E E K B L A D

Onderzoek naar sociale cohesie WOENSDRECHT - De gemeente Woensdrecht wil van haar inwoners weten hoe zij de sociale samenhang in hun woonomgeving ervaren. Daarvoor staat nog tot woensdag 7 november een enquête online op de website van de gemeente, www. woensdrecht.nl. In het coalitieprogramma heeft het huidige college de ambitie uitgesproken om de sociale cohesie te laten toenemen, maar uit de jongste cijfers blijkt dat die juist afneemt. Om te onderzoeken of deze trend doorzet, wil de gemeente weten hoe de inwoners de overlastbeleving, veiligheid en leefbaarheid ervaren. De enquête is tevens een mini-update van de vierjaarlijkse Veiligheidsmonitor.

Van Middelkoop bezoekt Ossendrecht OSSENDRECHT - Oud-minister van Defensie, Eimert van Middelkoop, is donderdag 18 oktober te gast in de protestantse kerk in Ossendrecht. Dominee Klaas Vos gaat met het prominente lid van de Christen Unie in gesprek over de Haagse politiek. Uiteraard zal daarbij uitgebreid stil worden gestaan bij de kabinetsformatie en zullen de recente ontwikkelingen ronde verkiezingen de revue passeren. Het staat het publiek ook vrij om vragen te stellen over andere politieke onderwerpen, zoals de kloof tussen burger en politici of over de bezuinigingen op Defensie en de gevolgen voor de vliegbasis in Woensdrecht. De avond begint om 20.00 uur.

Twee inbraken in Hoogerheide HOOGERHEIDE - De politie onderzoekt twee inbraken die vorige week woensdag in Hoogerheide zijn gepleegd. ‘s Ochtends zag een man, die in de tuin aan het werk was, hoe twee onbekenden zijn woning aan de Putseweg verlieten. De dieven hadden in het huis een mobiele telefoon ontvreemd. Het ging om twee blanke daders, vermoedelijk afkomstig uit het Oostblok, met spijkerbroek en een grijs jack aan. ‘s Avonds ontdekte een bewoonster aan de Dennenlaan ook twee inbrekers rond haar woning. Eén van hen was kaal, tussen de 1.70 en 1.80 meter met een normaal postuur. Hij droeg donkere kleding. De politie vraagt getuigen zich te melden.

Natuurmonumenten haalt bank weg PUTTE - De Putse kermis zit er weer op. Ruim een week was het grensdorp gevuld met attracties, muziek en gezelligheid op straat, met natuurlijk de Grote Sluitingsprijs op dinsdag als grote publiekstrekker. Het feit dat koers en kermis dit jaar uitzonderlijk een week eerder plaatsvonden, mocht de pret niet drukken. De evenementen trokken alsnog tienduizenden bezoekers. FOTO HUMPHREY HEKHUIZEN

Voorgesteld pakket voldoende voor sluitende begroting 2013 en meerjarenraming

Tweede bezuinigingsronde nodig WOENSDRECHT - De gemeente Woensdrecht zal in 2013 opnieuw tonnen moeten bezuinigen om uit de rode cijfers te blijven. Volgens wethouder Martin Groffen is de begroting voor het komende jaar op dit moment nog niet sluitend. In samenwerking met de klankbordgroep financiën is daarom een nieuw bezuinigingspakM I DdeDgemeente E L BtotUenRmetG2016 S in E totaal & 1,2Vmiljoen E E euro R Sextra E kan bezuinigingen. ket samengesteld, waarmee “Mocht de gemeenteraad hier mee instemmen, dan kunnen we niet alleen een sluitende begroting, maar ook een sluitende meerjarenbegroting presenteren”, blijft Groffen optimistisch. DOOR RIA VAN MEIR Op het eerste zicht ziet de begroting voor 2013 er alles behalve optimistisch uit. Onder de streep laat de raming voor volgend jaar nu nog een tekort van bijna één miljoen euro zien. Toch is wethouder Groffen niet in paniek. “In het voorjaar konden we al zien dat dit tekort er aan zat te komen. Daarom is samen met de raad de klankbordgroep financiën in het leven geroepen. Daarin zitten de financieel specialisten van iedere fractie. In nauwe samenwerking hebben we gekeken hoe we het dreigende tekort kunnen omzetten naar een sluitende begroting. Dat heeft geresulteerd in een groslijst met 8,5 ton aan extra bezuinigingen voor 2013. Samen met enkele technische aanpassingen in de begroting maakt dat we alsnog een sluitende raming kunnen voorleggen”, licht hij toe.

t

h

u

i

Voorstellen De lijst bevat tientallen voorstellen om meer geld te besparen. Dat varieert van bezuinigingen op het personeel (181.000 euro) tot het terugschroeven van het onderhoud op de openbare ruimte (90.000 euro) en het schrappen van de subsidies aan de muziekschool in Bergen op Zoom (14.500 euro in 2014 en 29.000 euro vanaf 2015). Ook stelt de klankbordgroep voor om voorlopig te stoppen met het opzij zetten van geld voor nieuw materiaal voor openbare werken (86.000 euro), wordt de lunchruimte met goedkope lunchbonnen voor het personeel in mfc het Kloosterhof geschrapt (16.000 euro) en wordt geadviseerd om 18.000 euro te besparen door W het onderhoud E E K van B Lspeeltuinen A D te heroverwegen. Daarnaast staan er nog een aantal onderzoeksvragen open. Zo wil de gemeente de toekomst van zwembad De Plantage bestuderen.

s

i

n

d

e

Lastendruk Een lichtpuntje is er ook: de lastendruk voor de burger neemt in 2013 licht af. “We verhogen de ozb-belasting met de inflatiecorrectie, maar door de invoering van Diftar zijn burgers toch goedkoper uit, mits ze hun afval goed scheiden”, verklaart Groffen. Hij benadrukt dat de voorstellen nog moeten worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Die buigt zich tijdens de opinieraad van 25 oktober over het voorgestelde bezuinigingspakket. Dan is er ook de mogelijkheid voor burgers om in te spreken. Op 8 november wordt de begroting officieel vastgesteld.

e

g

i

Saver vervangt afvalpassen WOENSDRECHT - Vanaf half oktober tot eind november 2012 kunnen inwoners en bedrijven in Roosendaal, Bergen op Zoom, Halderberge en Woensdrecht een nieuwe afvalpas tegemoet zien van regionale afvalinzamelaar Saver. Met deze Saverpas verkrijgen inwoners uit de betreffende gemeenten toegang tot de milieustraten van Saver. De huidige Saverpas is, na tien jaar in gebruik te zijn geweest, door alle moderniseringen aan vervanging toe. De toegangssystemen op de milieustraten en op de ondergrondse containers worden aangepast. Op de nieuwe pas voor particulieren staan straat en huisnummer vermeld. De pas dient dus goed bewaard te worden.

o

NIEUW BIJ INTRATUIN HALSTEREN!

Bij deze Bode Autostad.

DE DOGWASH

De enige echte autodealerkrant van West-Brabant.

Met deze week o.a.: • Maak autoverhuur kiest voor de a ukennis t o nmet i e uCindy w sIJzenbrandt u i t d e• rAllrent egio lokale dealer • Nissan Cube: Outside the box • Belona Oud Gastel en Auto Borchwerf

occasions en nog veel meer!

autostad roosendaal

r

Hetzelfde geldt voor de mfc’s. Ook de verhoging van de toeristenbelasting en hondenbelasting wordt overwogen. Al die maatregelen kunnen ervoor zorgen dat niet alleen de begroting voor 2013 sluitend is, maar ook de meerjarenraming positief uitpakt.

HOOGERHEIDE - Na vernielingen van de notenbomen, informatiebordjes en de panoramakijker in het Koepelbos bij Hoogerheide kiest Natuurmonumenten eieren voor haar geld en haalt de vereniging uit voorzorg de bungelbank weg. Volgens boswachter Wilton de Dooij wordt het recreatiegebiedje regelmatig geteisterd door vandalisme. “Sinds dit voor jaar hebben wij extra toezicht ingezet om het vandalisme in de gaten te houden. Maar er kwam helaas geen einde aan de vernielingen. Wij zijn nu genoodzaakt om de huidige voorzieningen weg te halen. Jammer voor de natuurliefhebbers, maar wij zien geen andere oplossing”, verzucht hij.

I

bergen op zoom

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Tegen inlevering van deze advertentie bij de servicebalie

* GRATIS HONDENWASBEURT

T/M 16 DECEMBER ELKE ZONDAG GEOPEND

U bent welkom van 11.00 tot 17.00 uur

*Geldig t/m zondag 4 november 2012

Intratuin Halsteren Halsteren, Halsterseweg 65a (Afslag

Bergen op Zoom Noord, 6de stoplicht rechts) Donderdag en vrijdag koopavond tot 21.00 uur. www.intratuinhalsteren.nl Like ons op facebook: www.facebook.com/intratuinhalsteren


Ontvang een leuk cadeau bij je spaargeld! Sparen is leuk! En als je in de herfstvakantie, tijdens onze SpaarWeek, 30 euro of meer per maand voor de komende zes maanden op je Rabo Spaarrekening stort, dan krijg je van Rabobank Roosendaal-Woensdrecht een leuk cadeau. Wat dacht je van vrijkaartjes voor Balleland zodat je samen met je vriendinnetjes of vriendjes lekker kan spelen in een waar speelparadijs. Ben jij te groot voor Balleland? Dan maken we je vast blij met een iTunes card of bioscoopbon. En dat allemaal omdat je goed aan het sparen bent. Doe je mee tijdens de SpaarWeek? Ga voor meer informatie naar onze website of neem contact op met de bank*. Bel voor meer info (0165) 589 589 of kijk op www.rw.rabobank.nl

Sparen loont. Dat is het idee van onze SpaarWeek. Rabobank. Een bank met ideeĂŤn. *Vraag naar de actievoorwaarden

bbq all-in

BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

Kom naar naar dede Open Open Deur DeurDagen Dagen Kom

42

Europa van de Renovatiespecialist renovatiespecialist nr.nr.11ininEuropa

10.-

KALKOENDRUMSTICKS 3KG SCHOUDERKARBONADE

vrijdag 2 oktober Hier komen de data,14.00 uur - 21:00 uur

tijden en plaats van de10:00 open -dag. 17:00 uur

zaterdag 3 oktober

RUNDERBIEFSTUK

Deuren ´s morgens oud gehaald De andere weg naar uw ´s avonds nieuw gebracht! droomkeuken!

Laat uw trap in waarde stijgen!

4.49 99 1KG 4. 49 2KG 3.

½KG

VARKENSHAAS KIPPENBOUT

Deuren ¡ Keukens ¡ Trappen ¡ Plafonds ervoor ervoor

ervoor ervoor

ervoor ervoor

Bel: 026-4463027

80 . 1 1

> SALAMI

1.39

150GR

> INDISCHE

SATE SALADE

150GR

1.98

> KOOKWORST

0.98 99 VARKENSHIEL 2KG 4.99 RUNDERKOGELBIEF ½KG 4.(SVW;=NLaPLU& of bezoek ons

PORTAS-Renovatie Advies CentrumÂŽ

150GR

Kom naar naar de deBosveld Open Deur Dagen Dagen Houthandel Kom Open Deur

van de nr. 11ininEuropa Europa van de Renovatiespecialist renovatiespecialist nr. Sonsbeeksingel 71-72

vrijdag zaterdag zondag 6821 AB ARNHEM 21:00 uur tijden de open dag. erna erna erna 14en plaats 15 vanwww.bosveld.portas.nl 16 erna erna erna januari van 10.00-17.00 ERNA Kom naar deMet Open Dagen Kom de Open Deur Geschi kt´svoor alnaar le deuren! hetuur frontenwi sDeur seluwsysteem, Dagen Met hetuw PORTAS-trede-opDeuren ´s morgens oud oud gehaald gehaald De De andere andere weg weg naar naar uw Laat uw Deuren morgens Laat vrijdag 2 oktober Hier komen de data,14.00 uur -

 KL\YLU [YHWWLU RL\RLUZ WSHMVUKZ

tijden en plaats van de open dag. zaterdag 3 oktober 10:00 - 17:00 uur

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OPEuropa MAROS.NL geschi kt voor alle keukens! systeem! Wij renoveren, nr. 11inintrede Europa van de de Renovatiespecialist renovatiespecialist nr. ´s avonds avonds nieuw nieuw gebracht! gebracht! ´s

WEGGEMANS BV

METAALBEWERKINGSBEDRIJF

trap in in waarde waarde stijgen! stijgen! trap

vrijdag 2 oktober Hier komen de data,14.00 uur -

zaterdag

GOLF?

3 oktober 10:00 - 17:00

uur

PORTAS-Vakbedrijf nieuw op maat! Deuren ¡ Keukens ¡ Trappen ¡ Plafonds Deuren ´s morgens oud gehaald De andere weg naar uw Laat uw

L.K.B. BV uw MeerBunschoten dan hier komt

ervoor ervoor

ervoor ervoor

ervoor ervoor

droomkeuken! Bel: 026-4463027trap in waarde stijgen!

´s avonds nieuw gebracht!

of bezoek bezoek ons ons of

telefoonnummer Energieweg 20 Centrum ¡beproefd! 3751 LT BUNSCHOTEN Advies 30 jaar PORTAS-Renovatie Ž Ž

en uw adres

Bosveld Bosveld Houthandel Houthandel

Exclusief voor de regio‘s Amersfoort,Sonsbeeksingel Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Barneveld, Kootwijk en omgeving Sonsbeeksingel 71-72 71-72

Deuren ¡ Keukens ¡ Trappen ¡ Plafonds erna erna erna erna

www.reymerswael.nl

in IES / t s i l a i c e Sp TRUCT TING

droomkeuken! droomkeuken!

Grote keuze aan decors en Zonder hak- of breekwerk! moderniseren 21:00 uur modelbouwen len!open dag. tijden en plaats vanende

Deuren nooit meer verven!

6821 6821 AB AB ARNHEM ARNHEM erna erna www.bosveld.portas.nl ervoor ervoor www.bosveld.portas.nl

erna ervoor ervoor

erna ervoor ervoor geschikt voor alle keukens! trede systeem! systeem! Wij renoveren, trede Grote keuze aan aan decors decors en en Zonder hakhak- of of breekwerk! breekwerk! Grote keuze Zonder moderniseren PORTAS-Renovatie modellen! modellen! en bouwen Ž Advies Centrum PORTAS-Vakbedrijf nieuw op maat! PORTAS-Vakbedrijf Bosveld Houthandel hier komt uw Tijdens onze shows tonen wij u waarom Portas-vakbedrijf L.K.B. Bunschoten BV Meer dan reeds Sonsbeeksingel 71-72 telefoonnummer Energieweg 20 ¡¡beproefd! 3751zijn LT BUNSCHOTEN BUNSCHOTEN mÊÊr dan een miljoen klanten overtuigd Renovatie Noord Brabant Energieweg 20 3751 LT 30 jaar

ERNA Geschikt voor voorERNA alle deuren! deuren! Geschikt alle

ERNA

Met het het 026-4463027 frontenwisselsysteem, Met Met het het PORTAS-trede-opPORTAS-trede-opMet frontenwisselsysteem, Bel:

Deuren nooit nooit meer meer verven! verven! Deuren

voorons alle keukens! Wij renoveren, of bezoek Degeschikt renovatiespecialist Nr.1 in Europa

KLYLUV]H[PLZWLJPHSPZ[UYPU,\YVWH de renovatiespecialist nr.1 in Europa

De renovatiespecialist Nr.1 in Europa ILaVLRVUaLVWLU KL\YKHNLUVW!

Tel.: 033ď Ž 83 al¡istwww.lkb.portas.nl De- 298 renovati66deuren especi nr. 1 in Europa

ď Ž keukens ]YaHLUaV THHY[ Deuren ¡ Voordeuren ¡ Keukens ¡ Trappen ¡ Plafonds ¡ Kastsystemen ď Ž KHNLSPQRZ]HU[V[\\Y trappen ď Ž plafonds en uw adres erna erna

6821 ARNHEM Exclusief de Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Barneveld, Kootwijk Exclusief voor de regio‘s regio‘s Amersfoort, Amersfoort, Baarn,AB Bunschoten-Spakenburg, Barneveld, Kootwijk en en omgeving omgeving van devoor PORTAS-renovatie-systemen. Een bijCampagneweg 11 S

erna erna

S LA LCONVELBEP A A T S EN GE DAK

gegrilde kipproducten - kipgehakt konijnenbout - wild konijn - hertenbief -

erna

erna www.bosveld.portas.nl

zondere belevenis Open Dagen 4761 RM Zevenbergen Geschikt voorERNA alle deuren!zijn onzeMet het Deur frontenwisselsysteem, Met het PORTAS-trede-opDe renovatiespecialist renovatiespecialist Nr.1 in Europa Europa De in geschikt vooreen alleNr.1 keukens! trede systeem!0168-330129 Wij renoveren, ERNA waar u ERNA de mogelijkheid krijgt voor betelefoon: Deuren nooit meer verven! Grote keuze aan decors en Zonder hakbreekwerk! moderniseren drijfsbezichtiging, ook vrienden Fax:of0168-330251 modellen! en bouwen renovatiespecialist Nr. 1 in Europa enDe kennissen zijn hartelijk E-Mail: info@rnb.portas.nl PORTAS-Vakbedrijf nieuw op maat! uitgenodigd.

Tel.: 033 De - 298 66 83 ¡ hier www.lkb.portas.nl uw renovatiespecialist nr. 1komt inBV Europa L.K.B. MeerBunschoten dan w w w. rn b . p o r t a s . n l

telefoonnummer Energieweg 20 ¡beproefd! 3751 LT BUNSCHOTEN 30 jaar Deuren ¡ Voordeuren ¡ Keukens ¡ Trappen ¡ Plafonds ¡ Kastsystemen en uw adres

Exclusief voor de regio‘s Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Barneveld, Kootwijk en omgeving

769;(: =HRILKYPQM. 9 :I] - Vakbedrijf R.N.B. *HTWHNUL^LN:t94AL]LUILYNLU ERNA

De renovatiespecialist Nr.1 in Europa

De renovatiespecialist Nr. 1 in Europa

RENOVATIE BESTAANDE EN ASBESTHOUDENDE DAKEN • nieuwbouw agrarische loodsen & bedrijfspanden volledig in eigen beheer • proďŹ elplaten, dakpanplaten en potdekselproďŹ elen uit eigen productie • geĂŻsoleerde sandwichpanelen tbv dak & gevel • zetterij tot 8.000 mm o.a. onderhoudsvrije boeidelen • transport en kraanwerk • aluminium getrokken goten uit 1 stuk Metaalbewerkingsbedrijf Weggemans BV | Sportlaan 4 | 4695 BA Sint-Maartensdijk tel. : 0166-664105 | email : info@weggemans.info | website : www.weggemans.info

hazenbout (rug en filet) tamme eendfilet - fazantenfilet

Poelier de Koning Wouwsestraatweg 178 | Bergen op Zoom 0164-233730 Do. en vr. de gehele dag geopend, op zaterdag tot 14.00 uur

Tel.: 033 De - 298 66 83 ¡ www.lkb.portas.nl renovatiespecialist nr. 1 in Europa

Campagneweg 11S ;LS  

Deuren ¡ Voordeuren ¡ Keukens ¡ Trappen ¡ Plafonds ¡ Kastsystemen

^^^WVY[HZUS(bij de suikerfabriek) 4761 RM Zevenbergen

769;(:YLUV]LLY[TVKLYUPZLLY[LUIV\^[UPL\^VWTHH[

Tel. 0168-330129 www.portas.nl

vaarbewijscursus Roosendaal - Breda - Bergen op Zoom Willemstad - Lage Zwaluwe - Dongen Etten-Leur - Rotterdam staRt haLf novEmBER Rt sEptEm spoedcursus op op zaterdag spoedcursus zaterdag Telefoon 0165-546707 Telefoon 0165-546707

www.yachtconsult.com.

KLIKGEBIT DĂŠ oplossing voor als u last heeft van een loszittend kunstgebit, pijnlijke drukplaatsen of moeite heeft met eten. Met een team van ervaren specialisten hebben wij alles in huis om u weer voluit te laten lachen. Belt u ons voor een afspraak. Wij heten u van harte welkom, het Levident team.

Algemene Tandheelkunde

Kunstgebit en Klikgebit

Kroon- en Brugwerk

Vaste Prothese

Implantologie

MondhygiĂŤne

www.tandvitaal.nl

Elke Nederlandse basisverzekering dekt de kosten voor de gehele behandeling! M.u.v. de wettelijke bijdrage en uw eigen risico.

Levident Zundert

T 076 - 599 05 06

Molenstraat 132

E zundert@levident.nl

Onderdeel van:


actualiteit

College komt met financieringsvoorstellen vo or deelprojecten uit iDOP

Geld voor opknapbeurt centrum Putte PUTTE - Het integraal dorpsontwikkelingsplan (iDOP) voor Putte begint concrete vormen aan te nemen. De gemeenteraad buigt zich volgende week over drie voorstellen waarin het college de financiering voor drie deelprojecten uit het iDOP toelicht. Zo wil het gemeentebestuur geld vrij maken voor het herstraten van de belangrijkste wegen in en rond het centrum van Putte, vraagt het budget beschikbaar te stellen voor een haalbaarheidsonderzoek naar een ontsluitingsweg van het industrieterrein en wil het geld steken in een complete opknapbeurt van het Tervoplein, dat na de herinrichting als echt dorpshart gaat fungeren. DOOR RIA VAN MEIR

meent het college.

Met de financieringsvoorstellen voor de drie deelprojecten geeft het college gehoor aan een belangrijke boodschap die de inwoners bij het samenstellen van het iDOP-boekje afgaven: Putte heeft een opknapbeurt nodig. Daarom wil het gemeentebestuur maar liefst 1,2 miljoen euro vrijmaken voor het herstraten van de belangrijkste straten en pleinen in het centrum van Putte. Van dat geld worden de Markt, Breestraat, Achterstraat, Antwerpsestraat, Hogebergdreef, Dionysiusstraat en de Prins Bernhardstraat aangepakt. Daarbij zullen de Antwerpsestraat en de omgeving van de Markt de meest ingrijpende veranderingen doorgaan. “De Antwerpsestraat heeft nu nog te veel het karakter van een doorgaande weg. In samenhang met de herinrichting van het Jordaens- en het Tervoplein kan het dorpshart veel meer geaccentueerd worden door het gebruik van klinkers in plaats van asfalt”,

Wateroverlast Ook de omgeving van de Markt krijgt een nieuwe inrichting. Daarbij worden ook de Achterstraat en Breestraat betrokken. In die laatste straat wordt onder meer het regenwaterriool aangepast om de wateroverlast voor de bewoners tegen te gaan.

‘Hart van Putte heeft impuls nodig’ De Achterstraat wacht al lange tijd op een opknapbeurt, evenals de Dionysiusstraat. De Hogebergdreef wordt aangepakt om een goede en veilige verbinding richting de school en mfc De Biezen te realiseren. Daarbij is aandacht voor zowel langzaam als gemotoriseerd verkeer. Tervo Daarnaast wil het college ook investeren in

Door het asfalt op de Antwerpsestraat te vervangen voor klinkers kan het dorpshart van Putte beter geaccentueerd worden. IMPRESSIE LOS STAD OM LAND

de ontwikkeling van een nieuw dorpshart ter hoogte van het Tervoplein. De twee belangrijkste eigenaren van de gebouwen op het plein hebben enkele jaren geleden het plan gevat om het gebied totaal opnieuw in te richten. De nieuwbouw omvat 4350 vierkante meter winkelruimte voor onder andere de Emté, met daarboven 25 woningen. Volgens het college zou het plan zonder investering vanuit de gemeente echter financieel gezien niet haalbaar zijn. Daarom heeft de gemeente een subsidie van 300.000 via het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwingen (ISV) aangevraagd en toegekend gekregen. Voor-

waarde is wel dat de gemeente eenzelfde bedrag inlegt. Het college geeft aan dat bedrag beschikbaar te willen stellen. “We ondersteunen de herontwikkeling van het Tervoplein omdat het hart van Putte een impuls nodig heeft”, stelt het gemeentebestuur. Ontsluiting Tot slot wil het college geld vrij maken voor de uitvoering van een motie van de gemeenteraad. Die heeft het gemeentebestuur de opdracht gegeven om de haalbaarheid van een ontsluiting van het Putse bedrijventerrein aan de Bosweg te onder-

zoeken. De ontsluiting gebeurt nu nog via de Postbaan. De gemeente heeft daarom dit jaar een aantal korte termijnmaatregelen genomen door een parkeerverbod in te stellen en bermtegels aan te leggen, maar beseft ook dat daarmee de overlast voor omwonenden niet verdwijnt. Op verzoek van de raad wil het daarom de mogelijkheid voor een ontsluitingsweg tussen de Putseweg en de Bosweg onderzoeken. Daarvoor wil het college 40.000 euro vrijmaken. De voorstellen worden besproken tijdens de opinieraad Ruimte van 23 oktober. Het is mogelijk voor burgers om dan in te spreken.

Wethouder geeft startsein voor deelprojecten uit iDOP’s

Dorpscentra Huijbergen en Ossendrecht op de schop HUIJBERGEN/OSSENDRECHT - De herinrichtingsplannen voor Huijbergen en Ossendrecht hebben nu definitief de tekentafel verlaten. Vrijdag werd het startsein gegeven voor zowel de reconstructie van de Huijbergse Boomstraat als de uitvoering van het centrumplan voor Ossendrecht. Beide projecten komen voort uit het integraal dorpsontwikkelingsplan (iDOP) en hebben allebei als doel om door een aantrekkelijker centrum ervoor te zorgen dat de dorpen ook in de toekomst leefbaar blijven. DOOR ONZE REDACTIE Wethouder Vic Huijgens had het er vrijdag maar druk mee. ‘s Ochtends kroop hij in een kraan om in Huijbergen een wadi uit te graven. Een paar uur later was de wethouder in Ossendrecht om daar eveneens de startsein voor het iDOP te geven. Vooral in Huijbergen is er haast geboden. Om de toegekende subsidie van de provincie te kunnen verzilveren zal een groot deel van de projecten voor het einde van het jaar gereed moeten zijn. Maar ook zonder die

deadline wil de gemeente werk maken van de centrumstraat van Huijbergen. “Het dorp zit hier al lang op te wachten. De rotonde is gewoonweg te krap, waardoor hij steeds kapot wordt gereden. Ook de aanleg van de wadi’s is nodig om ervoor te zorgen dat de omwonenden bij hevige regen droge voeten houden”, legt Huijgens uit. Rotonde De wethouder mocht daarom vrijdag zelf in de kraan kruipen om één van de drie wadi’s uit te graven. De verdiepte plekken in de

groenstroken zullen het regenwater van de kerk, school en het broederhuis opvangen en geleidelijk aan afvoeren. Het water komt zo via de wadi’s uit in een rioolbuis onder de Westerstraat. De aanleg van de wadi’s wordt tegelijkertijd opgepakt met het werk rond de fontein, die in de jaren negentig ontworpen is door de toenmalige gemeentesecretaris dhr. Becker. “De rotonde wordt opgeheven, maar in plaats daarvan komt er een soort s-bocht langs de fontein. Aan de zijde van de school wordt een kiss-en-ride strook ingericht. Ook zullen er her en der

In Huijbergen mocht wethouder Vic Huijgens helpen met het uitgraven van een wadi. FOTO RIA VAN MEIR

wat kleine reparaties worden uitgevoerd, zodat Huijbergen medio november weer een mooi Boomstraat heeft om trots op te zijn”, verzekert Huijgens. Wegwijs Op het Cichoreiplein in Ossendrecht werd ‘s middagas officieel gestart met de werkzaamheden in het kader van iDOP Ossendrecht. Volgens wethouder Vic Huijgens heeft het dorp Ossendrecht geweldig meegedaan met alle voorbereidingen voor het iDOP en de herinrichting. “Ossendrecht is een mooi dorp dat op deze manier alleen nog mooier zal worden. De eigen mensen hebben ons wegwijs gemaakt en de plannen zijn zoveel mogelijk naar de zin gemaakt van de bewoners.”

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

www.internetbode.nl

Veiligheid Volgens Arjan Buijsen, lid van het dorpsplatform Ossendrecht en tevens betrokWethouder Vic Huijgens (midden) en Arjan Buijsen (links) legden officieel de eerste stenen op het Cichoreiplein FOTO JOSÉ VAN DER WEGEN ken bij de begeleidingsgroep iDOP Os-

sendrecht, is de officiële aftrap van de herinrichting een belangrijk moment voor Ossendrecht en het iDOP. “Met het centrumplan voor Ossendrecht hangen veel andere zaken samen, zoals de verkeersveiligheid. Ons doel was om de situatie veiliger te maken en ik denk dat we daar in zijn geslaagd, in goede samenwerking met de gemeente. Voor de toekomst willen we nog veel meer plannen realiseren, zoals het opknappen van het gebied bij Mariahove en het invullen van de multifunctionele ruimte in De Hille.” Het is de bedoeling dat de werkzaamheden op het Cichoreiplein rond 15 november klaar zijn, zodat de ondernemers geen last hebben van de werkzaamheden rond de feestdagen. Rond 26 december moet ook het Adolphineplein gereed zijn. Na de carnaval zullen dan de overige werkzaamheden opgestart worden, zodat die rond de zomer van 2013 klaar zijn.

Garagedeuren Leverbaar in hout - kunststof en staal.

Volg ons op Twitter: @WoensdrechtseBode.

kiezen voor romass? • Waarom Garagedeuren • De beste kwaliteit in de regio

Leverbaar hout - kunststof enadvies staal. • Gratisin professioneel

• Persoonlijk contact GaraGedeuren • Professionele Colour linemontage StuCCo

Showroom open op afspraak.

G

Lever

Co

n

in 20 service verschillendebij kleuren • Snelle storingen Alléén gel • Onderhoud en service aan nù 15% korting 1e alle merken garagedeuren Alléén geldig op Colour Line Stucco. Van 20 april t/m 31 mei. Showroom open op afspraak. Struikhei 29, Sprundel 1e en 2e Paasdag gesloten Showroom open op afspraak. www.r leverancier van: 0165-387335 • www.romass.nl • sprundel@romass.nl www.romass.nl Struikhei 29, Sprundel 0165-387335 E-mail:

Struikhei 29, Sprundel 0165-387335 E-mail: info@romass.nl

PAGINA 3


JU B IL E U M

DONDERDAG

VRIJDAG

OKTOBER

OKTOBER

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

OKTOBER

OKTOBER

OKTOBER

OKTOBER

TOT 17:00 U

TOT 17:30 U

Z AT E R D A G

18 19 20 24 25 26 27

KOOPAVOND

R! NS BESTAAT 10 JAA

ADEE KEUKE

A C T IE W E K E N

Z AT E R D A G

KOOPAVOND

KOOKDEMO ARDI

KOOKDEMO ARDI

KOOPAVOND

KOOPAVOND

KOOKDEMO ARDI

OKTOBER

TOT 17:00 U

KOOKDEMO ARDI

WELKOM IN ONZE NIEUWE SHOWROOMS!

, € 4450 -

, € 2990 -

, € 5890 EEN WARME AANBIEDING!

LI N T G R AT IS T EG ELNPEE N BI J AA NKOO P VA D! ST EN EN W ER KB LA

STEENGOEDE GRANIET-ACTIE!

Afzuigkap

S E T P R IJ S

€ 1799,G R AT IS S P O EL BA K

BI J AA NKOO P W ER KB LA D VA N GR EE NPAN EL ® BY DE KK ER !

Achterwand

G R A N IEvTa n a f p e r m e te r

, € 166 €

9,144

Fornuis

GRATIS accessoirepakket bij aanschaf van de compleet set!

HUISMERK DBASIC-LINE STENEN WERKBLADEN PER STREKKENDE METER!

Set: pizzabodem, braadslede, universeel bakblik,

RTING 10% EXTRA KOEE N SE T BI J AA NKOO P VA N TE N! VA N 5 NE FF AP PA RA

universeel bakblik geperforeerd & lasagne springvorm

Verkoopprijs € 3463,-.

SETPRIJS

€ 2150,Verkoopprijs € 304,-.

Verkoopprijs € 1067,-. Verkoopprijs € 579,-.

Verkoopprijs € 599,-.

vangt een Elke (!) 10e koper ont

G R AT I S N

Verkoopprijs € 914,-.

APPARATUUR ACTIESET!

DINERBO T.W.V. € 7 5

bij aankoop van een

keuken of bad kamer

€ 000,vanaf €2.

ARDI KEUKENS & SANITAIR CECILIAWEG 4, 4697 RV SINT ANNALAND T (0166) 653448 W WWW.ARDIKEUKENS.NL PELMA KEUKENS AMUNDSENWEG 47, 4462 GP GOES T (0113) 21 97 70 W WWW.PELMAKEUKENS.NL


actualiteit

Column

Meester Luc neemt afscheid van De Poorte

‘Een van laatste der Mohikanen’ WOENSDRECHT - Na ruim 41 jaar in het onderwijs gewerkt te hebben heeft meester Luc Pals, adjunct-directeur en intern begeleider op basisschool De Poorte in Woensdrecht afscheid genomen van zijn ‘school’. De leerlingen zwaaiden hem met een ‘wereldreis’ in de school uit.

Eugène de Kok

‘Waarom iemand geloven?’

‘Waarom denkt u dat wij zouden geloven wat u zegt?’ Het was één van de eerste vragen die een studente - haar tongval verried dat ze uit het Gooi kwam - tijdens de vrijdag uitgezonden aflevering van het NTR-programma College Tour stelde aan Willem Holleeder. Ik zag het keurige meisje dat zei dat ze ‘twijfelde aan het waarheidsgehalte van de antwoorden van meneer Holleeder’ en vroeg me af waarom ze naar de uitzending toe was gegaan. Als een onder het juk van de prestatiebeurs levende studente had ze haar tijd toch beter kunnen gebruiken dan een uur lang luisteren naar leugens van een crimineel? En toch was het een terechte vraag. Eigenlijk vind ik dat het vanaf het begin van College Tour de standaardopening had moeten zijn. ‘Waarom denkt u dat wij zouden geloven wat u zegt?’ Je had deze vraag bijvoorbeeld kunnen stellen aan Mark Rutte, die - om eens wat te noemen - al vaak heeft gezegd geen geld meer aan Griekenland te geven, maar het toch steeds doet. Je had het ook kunnen vragen aan Rijkman Groenink, die zich als hoogste man van ABN Amro moest verantwoorden voor fraude met geld van klanten, ontduiking van sancties en witwaspraktijken in de Verenigde Staten en uiteindelijk op dubieuze wijze vertrok. Het was ook een goede vraag geweest voor Neelie Kroes, die jaren innig was bevriend met Jan-Dirk Paarlberg, die wordt beschuldigd van het witwassen van geld voor Willem Holleeder. En het was die keer dat Bram Moszkowicz er was ook een passende opening geweest, gezien de laatste ontwikkelingen rondom zijn persoon. De voor de verschrikkelijke ontvoering van Alfred Heineken en Ab Doderer én voor niet geringe afpersingen veroordeelde Holleeder heeft de straffen voor zijn misdaden uitgezeten. Hij is ook geen verdachte in een lopende zaak. Wat dat betreft is hij dus niet anders dan andere mensen. Moest je zijn antwoorden dan ook maar geloven? Volgens mij niet meer of minder dan de antwoorden van bovengenoemde gasten en een dozijn andere prominenten, die in College Tour te gast waren. Zoals ‘meneer Holleeder’ het tegen de studente met de Gooise tongval zei: ‘Die beslissing is aan u’.

Colofon

Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089 Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Woensdrechtse Bode Woensdrechtse Bode Redactie Ria van Meir Correspondent Mireille Tempelaars, José van der Wegen Acquisitie Monique van Bale Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 15.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 13.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111

W E E K B L A D

t

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 42

De oplossing van deze puzzel is in week 43 te vinden op www.internetbode.nl

Al op het schoolplein werden meester Luc en zijn vrouw toegezongen door de leerlingen van De Poorte.

DOOR JOSÉ VAN DER WEGEN In 1971 begon meester Luc als onderwijzer op de Mariaschool aan de Rijzendeweg in Woensdrecht, waarna deze school in 1972 verhuisde naar de nieuwbouw aan de Berglaan. “In 1985 kwam de kleuterschool er bij en zo ontstond basisschool De Poorte.” Lange tijd stond Meester Luc voor de klas maar sinds 1992 was hij ook actief als intern begeleider, ook wel zorgcoördinator genoemd. “Er werden toen samenwerkingsverbanden tussen scholen opgericht om te stimuleren dat kinderen niet te snel werden doorverwezen naar het speciale onderwijs. Door een intern begeleider aan te stellen, moest er voor gezorgd worden dat ieder kind de juiste begeleiding kreeg. Ik heb die taak 20 jaar vervuld met veel plezier en ook met trots, want mede door de begeleiding hebben we er wel voor kunnen zorgen dat het doorverwijzingspercentage op De Poorte erg laag is gebleven. En De Poorte groeit ook nog steeds qua aantal leerlingen.”

Veranderingen In de 41 jaar dat meester Luc in het onderwijs actief was, is er wel veel veranderd. En volgens de meester is dat niet altijd ten gunste van het onderwijs zelf. “Een leerkracht wil in de eerste plaats lesgeven, maar in het huidige onderwijs moet een leraar van elke leerling een dossier aanleggen. Leraren hebben te maken met een flinke bureaucratie. Daarnaast worden de klassen ook weer groter door alle bezuinigingen in het onderwijs. Dat kan ten koste gaan van de leerlingen. Daar vrees ik wel voor.” Waar hij wel achter staat is de ontwikkeling naar het Passend Onderwijs in 2014, waarbij leerlingen gestimuleerd worden zoveel mogelijk naar het reguliere basisonderwijs in hun omgeving te laten gaan. “De Poorte is altijd al van een dergelijke constructie uitgegaan, dus die ontwikkeling juich ik toe. Alleen zullen er dan wel voldoende faciliteiten moeten komen om kinderen met een lager niveau ook de aandacht te geven die ze nodig hebben, zonder dat dit ten koste gaat van de andere leerlingen.”

FOTO JOSÉ VAN DER WEGEN

Anekdotes Als je zolang in het onderwijs hebt gewerkt als meester Luc, dan maak je natuurlijk ook gekke dingen mee. Die anekdotes zitten in zijn geheugen gegrift. “Ik weet nog dat, toen we van de Rijzendeweg naar de Berglaan verhuisden, de toenmalige directeur het natuurkundelokaal opruimde. Alles werd in de toiletpot gegooid, maar de deur was nog niet dicht of er klonk een enorme knal. De toiletpot was ontploft. En ik weet ook nog goed dat een leerling met Sinterklaas het bellenblaaswater opdronk en zo de hele tijd bellen ging blazen. Of de keer dat een van de juffen graan bewaarde voor een les en daar de muizen op afkwamen. Toen mocht ik de muizen weghalen.” Herinneringen te over dus voor een leraar die eigenlijk een van de laatste van zijn generatie is in deze regio. “Er zijn niet veel leraren meer uit mijn generatie, ik ben één van de laatste der Mohikanen. Hoewel ik de school en de kinderen straks zal missen, zal ik me niet gaan vervelen. Ik heb genoeg hobby’s om mijn vrije tijd in te vullen.”

Eerste resultaten stemt gemeente positief

Fors meer papier door containers WOENSDRECHT - De nieuwe inzamelwijze van oud papier heeft ertoe geleid dat er sinds de invoering van de papiercontainers fors meer papier aan huis is opgehaald dan voorheen. Dat blijkt uit de resultaten, die bekend zijn gemaakt na de eerste ronde van het legen van de bakken. In totaal zat er ruim 25 ton extra in de papierwagens. Dat is volgens de gemeente Woensdrecht niet alleen goed nieuws voor de verenigingen, die daarmee extra geld in kas brengen, maar ook voor huishoudens die vanaf 1 januari 2013 door de invoering van diftar extra kunnen besparen door afval goed te scheiden. DOOR RIA VAN MEIR September was de eerste maand waarin huishoudens de mogelijkheid kregen om hun oud papier via een minicontainer in te zamelen. Voorheen zetten mensen dozen of gebundelde pakketjes oud papier aan straat. Daarbij werd per ronde gemiddeld een kleine negentig ton papier opgehaald. Uit de eerste resultaten sinds de invoering van de papiercontainer blijkt dat daar maar liefst 25 ton extra papier bij is gekomen. Vooral in Putte steeg de inzameling van 14.300 kilo naar 23.000 kilo. Ook in Hoogerheide/Woensdrecht (van 45 ton naar 60 ton) en in Ossendrecht (van 18 ton naar 21 ton) bleek de komst van de papiercontainer extra oud papier met zich mee te brengen. Alleen in Huijbergen nam het gewicht iets af van 11.187 kilo naar 10.750 kilo. Volgens gemeente-

© www.sudokusite.eu PAGINA 5

woordvoerder Jan Prop heeft dat vooral te maken met de gewenning. “Het is slechts een kleine afname. De resultaten van de brengcontainers zijn nog niet bekend. Het kan best zijn dat Huijbergenaren daar meer papier naartoe hebben gebracht”, verklaart hij. Verenigingen Prop benadrukt ook dat het te vroeg is om aan de hand van de eerste resultaten al grote conclusies te trekken. “Aan het einde van het vierde kwartaal zullen we een beter beeld hebben van de papierinzameling. Dan weten we ook welk financieel voordeel het de verenigingen oplevert.” De verenigingen blijven tenminste de komende tien jaar betrokken bij de inzameling van oud papier. Zij helpen Saver bij het legen van de containers en delen ook in een groot deel van de opbrengsten uit het papier. Volgens wethouder

Vic Huijgens zijn de verenigingen na de eerste maand positief gestemd over de veranderingen. “Zij hoeven niet langer te bukken om de dozen van de straat te tillen, maar kunnen volstaan met het verrijden en aanhangen van containers. Dat maakt het werk een stuk lichter”, weet de wethouder. Diftar Het scheiden van papier via containers kan volgens Prop ook voor gezinnen financieel voordeel opleveren. “Op 1 januari 2013 stapt onze gemeente over op een diftarsysteem, waarbij gezinnen gaan betalen per keer dat ze de groene of grijze bak aan straat aanbieden. Door goed te sorteren kan dat betekenen dat je minder restafval hebt, waardoor die bak dus minder vaak geleegd hoeft te worden. Dat gaan de mensen straks ook in hun portemonnee voelen.”


KORT BEDRIJVIG

Kinderen zien het verkeer van andere kant

Verkeersdag De Meulenrakkers blijkt schot in de roos

Tuinhoutideeën op maat bij De Oude Stee

OSSENDRECHT - Het verkeer en kinderen, het vormt vaak een combinatie die ouders de nodige angsten bezorgt. Daarom was het initiatief van basisschool De Meulerakkers om een Verkeersdag te houden een schot in de roos.

De kinderen van basisschool De Meulenrakkers verdrongen zich om elk voertuig dat in de Meulenberg stond opgesteld. FOTO JOSÉ VAN DER WEGEN

DOOR JOSÉ VAN DER WEGEN Want al stond de straat vol met grote voertuigen en reden deze voertuigen dus niet, de kinderen leerden wel op een vrolijke, maar tegelijkertijd nuttige, wijze welke gevaren er voor hen in het verkeer zijn. Volgens Leo van Dooren, leraar in groep 7A en tevens coördinator in Bedrijfshulpverlening op de school, was het doel van de dag om kinderen kennis te laten maken met allerlei verkeer- en veiligheidssituaties. “Het is goed voor de kinderen om ze te wijzen op de gevaren die er in het verkeer zijn, maar ze ook te laten ervaren hoe die gevaren ontstaan. We zijn blij met alle deelnemers aan deze Verkeersdag, zoals de hulpdiensten in de vorm van brandweer, politie, ambulance en Rijkswaterstaat, maar zeker ook met de deelnemende bedrijven met grote voertuigen.” Dode hoek Omdat basisschool De Meulenrakkers zo’n 325 leerlingen telt, waren de klassen in tweeën gesplitst. In de ochtenduren was daarmee de ene helft van de klas op

straat te vinden in de Meulenberg en bij de Molenstraat. De andere helft mocht ‘s middags. En dat verkennen ging ver: in, naast, op en rond alle voertuigen stonden kinderen op een kluitje om maar niets van de uitleg te hoeven missen en alles van dichtbij te kunnen bekijken. De hulpdiensten en vertegenwoordigers van de diverse deelnemende bedrijven hielpen de kinderen daarbij graag. Keukentrappen werden vanuit de school tevoorschijn getoverd om kinderen in de cabine van een graafmachine van Hendrickx Grondverzet te laten klimmen, terwijl een medewerker van transportbedrijf De Wit Transport BV kinderen in en uit de cabine van een vrachtwagen met oplegger tilde. Daarbij kregen de kinderen de kans de bekende dode hoek te verkennen en zelf te ervaren dat zichtbaarheid bij grote voertuigen van levensbelang kan zijn. De brandweerwagen was ook een populaire wagen. Sommige kinderen waren zelfs in staat enkele keren de sirenes van de brandweerwagen te laten klinken, tot hilariteit van de omstanders, omdat dit eigenlijk niet de bedoeling was.

Bekeuring Was de Verkeersdag voor alle leerlingen van De Meulenrakkers een fijn dagje buiten de schoolbanken, voor de leerlingen van groep 8 was het helemaal een topdag. Zij mochten de politie bijstaan bij een verkeerscontrole in de Molenstraat. Op de hoek Molenstraat-Meulenberg stond een team politieagenten en potentiële agenten in de vorm van de leerlingen klaar om auto’s aan te houden. De aangehouden auto’s waren iets verder in de Molenstraat door een lasergun ‘beschoten’. Twee agenten vergezelden twee leerlingen van groep 8 bij het ‘laseren’, waarbij de leerlingen zelf aan de slag mochten. Naast het hanteren van de lasergun betekende dit het noteren van de gereden snelheid, de afstand van de meting en het doorgeven van de ‘score’ aan het team iets verderop. Over het algemeen hielden de meeste automobilisten zich netjes aan de snelheid, al werd meerdere malen een maximum van 49 kilometer per uur genoteerd. De mensen die netjes 30 km/u of minder reden, werden beloond met een klein presentje en een groene kaart. Voor een aantal mensen liep de Verkeersdag minder leuk af, zij werden bekeurd voor het rijden zonder gordel of het niet-handsfree bellen. Meer foto’s van de Verkeersdag zijn te zien op www.internetbode.nl

Omdat een scheiding méér is dan het maken van financiële en juridische afspraken met je ex-partner!

Scheidingsbegeleiding en Gecertificeerde Mediation • Vrijblijvend oriëntatiegesprek • Uniek Financieel Scheidingsrapport • Dynamische Ouderschapsregeling Bergen op Zoom I Goes Roosendaal I Eindhoven I Rotterdam

MFC de Kloosterhof te Hoogerheide

Gerard van Maasakkers met ‘Lijflied’ HOOGERHEIDE - Het is weer al even geleden dat Gerard bij ons was, dus wij vonden het weer eens tijd worden. Het blijft een bijzonder, innemend theatermens met schitterende teksten over dagelijkse dingen en personen. “Warme liedjes van een vriendelijke theaterreus” kopte de Volkskrant over zijn vorige programma. En zo is het maar net! In zijn nieuwe programma LIJFLIED bouwt Gerard van Maasakkers verder. En hoe! Hij verhaalt van het lege huis van zijn ouders, van de tourclub van mannen van 50 die elke zondagmorgen hun kilometers gaan fietsen, van zijn eigen lijf. En van meer, veel meer. Het hoeft niet altijd zichtbaar te zijn om zijn aandacht te krijgen. Gerard van Maasakkers neemt u mee op reis, naar dichterbij dan u had verwacht. “Hij toont aan hoe ver je kan komen met een samenspel van talent, authenticiteit, inspiratie en vasthoudendheid” (juryrapport Gouden Harp 2009). De pers over Gerard van Maasakkers: ‘Van Maasakkers is een theaterreus…met deze voorstelling zal hij zijn opmars voortzetten’, ‘Gerard geeft niet alleen woorden aan de stilte, hij geeft

ook stilte aan de woorden’, ‘Alles valt op zijn plaats, alles klopt’ Een avond heerlijk genieten van mooie verhalen en teksten! Zaterdag 27 oktober 20.15 uur. Zaterdag 20 oktober 20.00u Cabaret Marjolijn van Kooten met ‘Wanneer wordt het leuk?’ Marjolijn heeft al een keer eerder bij ons gespeeld in een duo-cabaretavond. Het was toen de verrassing van de avond! Iedereen vond haar toen erg leuk! Voor ons reden om haar terug te vragen met alleen haar eigen werk. ‘Wanneer wordt het leuk?’ Marjolijn is ontevreden. Het leven bevalt haar maar matig. Ze troost zich met de gedachte dat haar ‘huidige leven’ nog niet haar ‘echte leven’ is. … Voorlopig vermaakt ze haar publiek met een flinke dosis zelfspot, droge humor en ontroerende liedjes. ‘Marjolijn is een originele theaterpersoonlijkheid; een genot om naar te kijken. Ze weet te ontroeren in kleine liedjes en weet haar grappen goed te plaatsen. Zaterdag 10 november 20.15u Toneel Het Echt Antwaarps Teater speelt ‘Die van mij snurkt’.

Wegens enorm succes van de afgelopen jaren hebben we gemeend het Echt Antwaarps dit seizoen weer twee keer uit te nodigen om bij ons te komen spelen. Uiteraard weer met 2 verschillende hilarische stukken. Die van mij snurkt’ Korte inhoud: De titel spreekt voor zichzelf! Meestal hoor je deze uitspraak uit de mond van een vrouw, maar ook mannen uiten zich wel eens op die manier. Die van mij snurkt, “die” kan dus zowel op een vrouw als op een man slaan. Snurken, voor de partner kan het een hel op aarde betekenen, terwijl de verwekker van dit vreemde geluid haast niet kan geloven dat hij zo’n lawaai maakt tijdens het slapen. Tijdens dit blijspel speelt het gesnurk een hoofdrol. Voor een ontspannende avond vol ongecompliceerde humor! Kaarten zijn te bestellen via tel. 0164620221 (evt. voicemail inspreken), bij MFC de Kloosterhof of via onze website: www. podiumkloosterhof.nl (ook voor meer actuelere informatie over al onze voorstellingen) en onze E-mail: info@podiumkloosterhof.nl PAGINA 6

Opnames voor het RTL 4 Programma LifestyleXperience.

HOOGERHEIDE - Tuinhoutcentrum De Oude Stee biedt een ruim opgezet terrein waar u de mogelijkheden en bijzonderheden van tuinhout ontdekt. U vindt hier een combinatie van een tuinhoutterrein, een showroom en een winkel met tuin- en klusaccessoires. Onze showroom is een bron van inspiratie voor een sfeervolle tuin. Hier wordt u omgeven door moderne veranda’s, knusse tuinkamers, trendy tuinmeubelen en leuke tuinaccessoires. Buiten in de showtuin maakt u kennis met diverse modellen tuinhuizen, speeltoestellen en tuinschermen. Tuinhout en meer… Naast tuinhout vindt u bij ons diverse mogelijkheden voor de complete inrichting van uw tuin. Een tuinhuis als opberg-, hobby- of speelruimte; een terrasoverkapping voor de optimale tuinbeleving of een tuinscherm voor uw privacy met een fraai uitzicht. Heeft u graag een tuinhuis, prieel of veranda geheel naar uw smaak? Dan denkt De Oude Stee graag met u mee! Ons maatwerkprogramma maakt dat we kunnen voorzien in uw wensen. LifestyleXperience Zaterdag 21 oktober 2012 is Tuinhoutcentrum De Oude Stee om 14.30 uur te zien bij het RTL 4 programma ‘LifestyleXperience’. Kijk op www.deoudestee.nl voor ons complete aanbod, de meest actuele aanbiedingen en openingstijden. Tuinhout centrum de Oude Stee, Oude Stee 19, 4631 RL Hoogerheide, Tel: 0164-660676

Kampioenen/ Feestavond

Samenspel De Kleine Westhoek HOOGERHEIDE - Op zaterdag 20 oktober is het de jaarlijkse kampioenen/ feestavond van het Samenspel de Kleine Westhoek. Op deze avond worden de kampioenen op gepaste wijze gehuldigd en worden de prijzen die tijdens het seizoen zijn verdiend uitgereikt. Om de avond te vullen worden

er enkele ronden bingo gespeeld. Tijdens de avond worden er ook nog bonnen aan de man gebracht die spontaan geschonken zijn door de kampioenen. De gemeentebeker zal officieel worden uitgereikt. Dit alles gaat gebeuren zaterdag 20 oktober, de aanvang is 19.30 uur in cafe zaal in de Zon, Huijbergseweg 19 te Hoogerheide.

KORTE BERICHTEN Regio bijeenkomst NPV: Maandag 22 oktober organiseert de kring Dinteloord een NPV-regiobijeenkomst. Het thema is ‘Wel of niet reanimeren?’ Dhr. dr. A.A. Teeuw (verpleeghuisarts) zal de lezing verzorgen. Aanvang 19.45 uur in het Hervormd Centrum, Westvoorstraat 18 te Dinteloord. De koffie staat om 19.30 uur klaar. Inlichtingen 0167522435, 0167-523375, 0167-522127. Wilt u of jij waardevol werk doen, vrijwilliger worden, heel graag, laat het weten. OSSENDRECHT Inloophuis Het Getij: Maandag 22 oktober: Yoga, Mathilde (fysio) aanwezig & boetseren. Tijd: 13.00-15.30 uur. Locatie: Inloophuis in Bergen op Zoom. Vrije inloop. Dinsdag 23 oktober: Yoga. Tijd: 9.30-12.30 uur. Locatie: Volksabdij in Ossendrecht. Vrije inloop. Woensdag 24 oktober: Creatieve expressie olv Pierette & Gerd aanwezig voor persoonlijk gesprek en emotionele ondersteuning. Tijd: 9.30-12.30 uur. Locatie: Inloophuis in Bergen op Zoom. Vrije inloop. Veteranen Ontmoetingscentrum Woensdrecht: Op donderdag 25 oktober zal de volgende veteranenbijeenkomst plaatsvinden in de Volksabdij O.L.V. ter Duinen in Ossendrecht. De bijeenkomst start om 19.00 uur. Dit zal een reguliere bijeenkomst zijn en een mooi moment om na te praten over de viering van het vijfjarig bestaan van vorige maand. Indien u vervoer nodig heeft kan dit verzorgd worden. Meer informatie: R. Lansbergen, 06-23191672 of via robert_lansbergen@hotmail.com. HOOGERHEIDE Oud papier VV Meto: Op donderdag 18 oktober haalt VV Meto oud papier op in de volgende straten: route 3: Planheiakkers, Nederheide, Doelstraat, Nieuweweg, Raadhuisstraat, Antwerpsestraatweg oneven, Lucasplein en omgeving, Pr. Bernardstraat, Binnenweg, Duinstraat en Plan de Hoef. HUIJBERGEN Jamsessie: op zaterdag 20 oktober is er een jamsessie bij grand eetcafe de Kroon . De aanvang is 21.00u. Blues vormt de hoofdmoot maar ook rock en roll alsmede de jaren tachtig muziek behoren deze avond tot het repertoire. Jong en oud kunnen meespelen, de installatie staat klaar en de groepjes worden ter plekke gevormd.


lief en leed

Familieberichten Dankbetuiging Ik ben blij, als de mensen blij zijn. Jo van Dijke Uw blijken van medeleven, de vele hartelijke reacties, in welke vorm dan ook, ontvangen na het overlijden en bij de begrafenis van

Weekenddiensten

Johannes Jacobus van Dijke

Bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 27 38 55, voor inwoners van Woensdrecht, Hoogerheide, Huijbergen, Ossendrecht en Putte. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek Bergen op Zoom, naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939. Dierenarts Via telefoonnummer tel. 0164 235 112 wordt met de dienstdoende dierenarts doorverbonden.

waren overweldigend. Wegens grote belangstelling bij de uitvaartdienst en begrafenis is het ons niet mogelijk u allen persoonlijk te bedanken. Het is ons duidelijk geworden dat Jo niet alleen voor ons, maar ook voor anderen veel heeft betekend. J.M. van Dijke-Meesters kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Ossendrecht, oktober 2012

Surplus de Markenlanden thuiszorg: passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij.Voor al uw thuiszorgvragen: 0168 331826 en ksbthuiszorg@surplusdemarkenlanden.nl

Open en toegankelijk. U kunt altijd bij ons terecht voor een goed georganiseerde uitvaart die past bij uw wensen.

Onze zorg - dichtbij en altijd - is er voor ú! Zeven dagen per week staan wij 24 uur p/dag met raad en daad voor u klaar via 0900 - 900 4444. TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Christian Zorge is 24 uur per dag bereikbaar op 0164-616077. Ook als u niet bij Monuta of ergens anders verzekerd bent. U kunt ons ook op afspraak bezoeken op de Putseweg 147 te Hoogerheide of op www.monutazorge.nl.

Jan Jochems

Stoppen ! met roken

Te koop:

De behandeling wordt vergoed. www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Handel

en

TransporT

Bestratingsmaterialen en sierkeien, speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:

Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3 Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

bel 0113-639760 of mail info@traas.nl

• • • • • • • •

houtworm-, boktor en zwambestrijding preventieplannen faunabeheer weringsmaatregelen bestrijding knaagdieren en insecten bouwkundige inspecties balkkoprestauraties mollenbestrijding

Lasertherapie

Afslanken met succes! Lasertherapie

De behanDeling worDt vergoeD www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

AUTOMONTAGEBEDRIJF

JOKO

• Sloop-loop-schade auto’s motors te koop gevraagd. • Alle gebruikte onderdelen online. • Vrijwaring bij ophalen. • Reparatie en onderhoud. Lid ARN-Stiba-RDW

Zorge

antiek | (streek)sieraden | design | kunst | verzamelingen | inboedels

Inbreng gevraagd, van één item tot complete inboedel, voor onze

Kunst & Antiek Veiling en VenduVeiling

Maalbergenstr. 24a Wernhout Tel. 076-5971739 / 06-54278822 info@jokozundert.nl www.jokozundert.nl

OPENDEURDAGEN

op dinsdag 13 en woensdag 14 november VenduHuis De Jager Goes BV Ringbaan West 2a | 4461 ED Goes 06 42 11 45 42 | www.venduhuisdejager.nl

20 EN 21 OKTOBER ACTIE WEEKEND !!

Bezoek ons tijdens deze dagen en doe uw voordeel! Geopend van 10-17 uur.

DE MOOISTE SERRES, KOZIJNEN & DEUREN IN ALUMINIUM & PVC, E RENOVATIE & NIEUWBOUW KOM DEZ AR

A DAGEN N N DOE BELGIË E DEEL UW VOOR

✔ Maatwerk alle serres. ✔ Fabricatie van ramen & deuren in pvc en aluminium.

Kenniscentrum Dierplagen www.kad.nl KAD - Gecertificeerd

✔ Alles in eigen beheer sinds 1983. ✔ 10 jaar waarborg.

computercursus

✔ Geen voorschot.

Bergen op Zoom

Info: 0164-230 209 info@bitbybit-nl.eu www.bitbybit-nl.eu

✔ Nieuwbouw - Renovaties. ✔ Alle RAL-kleuren. ✔ Volledige afwerking. ✔ Geplaatst door vakmensen.

Klokkenmakerij

BEZOEK ONZE SHOWROOM Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken • moderne uurwerken • wijzerplaten Wilgenstraat 81 Oudenbosch Tel. 0165 - 320948 www.klokkenmakerijdetijd.nl

SERRES - KOZIJNEN - DEUREN in ALUMINIUM & PVC

Br ass c h a a t s e s t e e n w e g 2 9 2 • 2 9 2 0 K a l mt h o u t B e l g i ë • Te l 0 0 3 2 3 6 6 6 5 7 8 6 • Fa x 0 0 3 2 3 6 6 6 4 4 4 1 www. b r u vo. b e PAGINA 7


Varkenshouderij Roefs toont mogelijkheden aan

Klimaatneutraal boeren is mogelijk

Tentoonstelling De Wilhelmiet

WOENSDRECHT - Iedereen kan op zijn eigen manier een steentje bijdragen aan een beter milieu, maar de grootste HUIJBERGEN - Heemkundekring De Op de tentoonstellingsdagen neemt De winst kan gemaakt worden door gezamenlijk een oplossing te verzinnen voor de grootste uitstoters van broeikas- Wilhelmiet houdt de laatste twee zon- Wilhelmiet met pijn in het hart ook afdagen van oktober een tentoonstel- scheid van het heemhuis aan de Dorpsgassen, zoals de landbouw. Daarom is het project Boerenklimaat in het leven geroepen. ling in het heemhuis aan de Dorpsstraat over rituelen en tradities rond de dood.

Bij het afscheid van een overledene zijn bidprentjes, rouwkaarten en condoleances onmisbaar. Ze vertellen iets over de persoon van een overledene. Bedienstellen, kruisen, rouwkleding, rouwsieraden, kerkelijke gewaden, gebeden- en uitvaartboekjes laten zien hoe men vroeger leefde met de dood. Verder aandacht voor de uitvaart met zijn kerkelijke rituelen maar ook oog voor de uitvaart van onze tijd met begrafenis en crematie.

straat. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit de laatste tentoonstelling zijn die in het heemhuis gehouden kan worden. De gemeente wil het gebouw slopen en de grond bestemmen voor woningbouw. Aan de hand van affiches en foto’s kijken wordt terug gekeken op de tentoonstellingen die de heemkundekring vanaf 1994 met veel succes heeft georganiseerd. De tentoonstelling is geopend op zondagen 21 en 28 oktober telkens van 10.30 uur tot 16.30 uur. De toegang is gratis en voor wafels en pannenkoeken wordt weer gezorgd.

Vrijwilligers- en Stagemarkt Woensdrecht WOENSDRECHT - De Brede Welzijnsinstelling (BWI) houdt in het gemeentehuis Hoogerheide zondag 28 oktober de Familiedag/Vrijwilligersen Stagemarkt. Alle maatschappelijke organisaties, actief binnen de gemeente Woensdrecht, zijn aangeschreven met de vraag of ze zich de 28ste oktober willen presenteren.

Maatregelen kunnen boerenbedrijven in deze regio ook klimaatneutraal maken, maar samenwerking op alle lagen is daarvoor nodig. FOTO JOSÉ VAN DER WEGEN

DOOR JOSÉ VAN DER WEGEN Binnen dit project werken in de periode 2010 tot en met 2013 16 praktijkbedrijven samen met Wageningen Universiteit en Research Centre (WUR) en Louis Bolk Instituut aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Een van die deelnemende bedrijven is varkenshouderij Roefs in Woensdrecht. Tijdens een bijeenkomst op de boerderij van de familie Roefs werd aangetoond welke maatregelen genomen kunnen worden om de varkenshouderij van Roefs, maar ook andere boerenbedrijven, klimaatneutraal te laten functioneren in de toekomst. Dat betekent dat onder meer de concentraties van koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O) in de atmosfeer beperkt moeten worden. Deze stoffen worden vooral door activiteiten in de landbouw uitgestoten. Emissie Volgens Frank Wijnands, onderzoeker aan de WUR, zorgen in de veeteelt het voer, het vee, de mest en de stal voor de meeste broeikasgassen in de atmosfeer. “Door de deelname van varkenshouderij Roefs aan het project Boerenklimaat is inzicht mogelijk in hoe de emissie van broeikasgassen beperkt kan worden. Ten opzichte van een gemiddelde var-

kenshouderij scoort de boerderij van de maatschap Roefs bijvoorbeeld al veel beter. Dat dankt de varkenshouderij aan zelf genomen maatregelen.” Volgens Roefs zelf bleek bijvoorbeeld de kraamkamer voor de biggen de meeste energie te vragen. “Daarom hebben wij de lichtnestjes aangepast. Op de aluminium platen van de nestjes liggen nu rubber matten, zodat de biggen het warm blijven houden. De warmte blijft onder de rubbermatten en straalt zo niet uit. Ook maken wij gebruik van vloerverwarming op basis van een rondpompsysteem, zodat de warmte van de oudere dieren afgegeven kan worden aan de kraamkamer. Door deze maatregel en nog een aantal andere maatregelen hebben wij al flink wat energie kunnen besparen en de emissie kunnen beperken.” Samenwerken Om nog meer energie te kunnen besparen en klimaatneutraal te kunnen werken, wil de varkenshouderij nog meer doen. Uit cijfers van de onderzoekers van het project blijkt dat de boerderij van de familie Roefs volledig klimaatneutraal zou kunnen werken. De beste kansen liggen daarbij in het realiseren van een biovergister of een windmolen, omdat deze maatregelen relatief snel rendement kunnen leveren.

Bovendien bieden ze voldoende capaciteit om de huidige bedrijfsvoering voort te zetten. “Alleen is het voor alle maatregelen nodig dat iedereen mee wil werken. Want alleen samen kunnen we echt tot een klimaatneutraal bedrijf komen”, aldus Henk Roefs. Hij nodigt dan ook graag de beleidsmakers van de gemeente en provincie, die helaas verhinderd waren voor de bijeenkomst, nog een keer uit voor een nadere uitleg. Bloemenrand Varkenshouderij Roefs probeert het milieu verder te ontzien door straks over te stappen op een kachel die draait op de overschotten van regionale brandstoffen, zoals hout van rooi en kap in de eigen regio. Ook wil de varkenshouderij de zonkant van het bedrijf gaan beplanten, zodat geprofiteerd kan worden van de schaduw. Wie langs de boerderij aan de Grindweg rijdt, zal verder de kleurige bloemenrand zien die in het kader van een ander project is aangelegd, Bloeiend Bedrijf. Deze bloeiende akkerranden, die ook elders in de polder te zien zijn, bieden een oplossing tegen landbouwplagen, omdat ze natuurlijke vijanden van plaagdieren aanlokken. Daarnaast dragen de akkerranden ook bij aan een mooi landschap en aan draagplanten voor bijen en vlinders.

Faillissementen in de Regio West-Brabant Van 11 september tot en met 10 oktober Bron: Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland Venestra Groep B.V. - Oud Gastel; CER International B.V. - Roosendaal; Ülknur B.V. - Breda; Partner Logistics Maintenance en Support B.V. - Bergen op Zoom; Partner Logistics Exploitatie B.V. - Bergen op Zoom; KBP Investments B.V. - Breda; Steur Bouwonderneming B.V. thodn Steur Bouw - Heerle; Machinefabriek J. Bayens B.V. - Raamsdonksveer; Flexel Europe B.V. - Breda; Blue Developers Architects B.V. thodn Blue Developments & Architecture, BDA - Breda; J.I.B. World B.V. - Breda; Bomak Onroerende Zaken B.V. thodn Uw huis in Spanje - Dorst; A.A. Goossens-Damen hodn Schoonmaakbedrijf de Opkikker - Geertruidenberg; Kleijn Wanner Productions B.V. - Oosterhout; W.C. Boden vhodn Boden Tuinen - Bergen op Zoom; Champignonkwekerij V.O.F. Neelen - Oudemolen; A.M.P. Neelen hodn Champignonkwekerij V.O.F. Neelen - Oudemolen ; E.G.M. Neelen-Verbeek hodn Champignonkwekerij V.O.F. Neelen - Oudemolen; Van Terheijden Bouw B.V. - Bergen op Zoom; Samen Flexwerk B.V. - Roosendaal; Seabricks B.V. - Breda; Odell Europe Ltd. - Etten-Leur; ATA Transport B.V. - Roosendaal; Optiglas B.V. hodn Optiglas - Oosterhout; GeSW Glashandel Oosterhout B.V. - Oosterhout; Van Holten Carrosserie en Engineering B.V. - Oosterhout; DBA Groep B.V. thodn Gilde Garant, Bouwotheker - Breda; Bakkerij Jacques B.V. - Steenbergen; Van der Zee Beheer B.V. - Roosendaal; Seabricks Holding B.V. - Breda. PAGINA 8

Deze familiedag wordt in het kader van het Europees jaar van het actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties georganiseerd. U kunt deze dag kennismaken met allerlei verschillende organisaties en activiteiten. Er worden verschillende (sport)clinics gehouden voor jong en oud. Zo kunt u op een ontspannen manier kort proeven aan sporten of activiteiten die u onbekend zijn of graag altijd al wilde ontdekken. Naast deze ‘doe activiteiten’ is er ook weer een vrijwilligers -en stagemarkt waar veel maatschappelijke organisaties aan deelnemen. Organisatie Momenteel hebben ruim 22 organisaties zich aangemeld.

Deze organisaties zullen zich ieder op hun eigen manier zondag 28 oktober aan u voorstellen. Ook zijn de middelbare scholen in de omgeving geïnformeerd. Middelbare scholieren die dit schooljaar een maatschappelijke stage plek zoeken zijn van harte welkom! Programma op 28 oktober 13.00 - 17.00 uur Vrijwilligersen stagemarkt 13.00 - 17.00 uur Diverse Clinics, zoals gym, judo, voltige, zumba en yoga. Mocht u interesse hebben in het bijwonen van een gratis clinic/workshop, u bent van harte welkom!U mag ook gewoon in uw sportkleding komen en op de dag zelf uw keuze maken. Om zeker te zijn van een plek tijdens de les, kunt u alvast een mailtje sturen naar j.jansens@bwiwoensdrecht. nl dan wordt u alvast ingepland. Opgeven graag vóór 23 oktober. Namens de deelnemende maatschappelijke organisaties, hoopt de Brede Welzijnsinstelling (BWI) u op zondag 28 oktober tussen 13.00 en 17.00 uur in het gemeentehuis Hoogerheide te verwelkomen op de Familiedag/Vrijwilligers-en Stagemarkt.

Openbare Bibliotheek Huijbergen

Afsluiting kinderboekenweek

De Huijbergse Bieb op reis met de Alpenexpres.

HUIJBERGEN - Op zaterdag 13 oktober werd in de Openbare Bibliotheek Huijbergen de Kinderboekenweek afgesloten. Het motto was dit jaar: ‘Hallo wereld’. Om 14.30 uur werden de kinderen ontvangen in de bibliotheek. Allereerst was er een Schotse doedelzakspeler die de kinderen op een boeiende wijze allerlei feiten vertelde over Schotse gebruiken, kleding en muziek. Daarna werden de kinderen met de Alpenexpres vervoerd naar het ‘buitenland’. Twee blaasmuzikanten zorgden in deze trein voor de vrolijke noot onderweg. Op boerderijcamping “de Meet” werden de kinderen uitgedaagd het spel de scheve toren van Pisa te spelen. Daarna reed de trein langs een andere route weer terug naar de bibliotheek.

Hier volgde de prijsuitreiking. Want ook dit jaar was er weer een wedstrijd voor de kinderen van Groep één tot en met acht van de basisschool. Er waren twee verschillende opdrachten: De Groepen 1, 2, 3 en 4 maakten een mooie kleurplaat met een zelfportret. De Groepen 5 , 6, 7 en 8 maakten een kijkdoos van hun lievelingsland. Ook dit jaar waren er weer grenzeloos mooie kunstwerkjes bij! Prijswinnaars in de verschillende Groepen werden: Groep 1: 1. Femke Kraan; Groep 2: 1. Indy van der Vorst; Groep 3: 1. Mijke Kraan, 2. Floortje de Witte; Groep 4: 1. Ryan van der Mijle, 2. Bram Leenaerts, 3. Joel van der Vorst; Groep 5: 1. Milan Damen, 2. Xander Schiphorst, 3. Noëlle van der Vorst/Isa van Beeck; Groep 7: 1. Luuk Leenaerts, 2. Lisa van der Mijle, 3. Stan de Witte/Femke Schiphorst.


MET KERST HET VIJFDE WIEL AAN DE WAGEN? Of schakel Mens & Relatie in en vind een fijne levenspartner Bel: Lia van der Wel 0165-388816 Of 0800-0230595 (landelijk)

                         

www.mens-en-relatie.nl

erkend AVR / SinglesKeurmerk / Geschillencommissie

Het goedkoopst in container verhuur 6 m3 Container voor: - bouw en sloopafval € 220,- puin € 100,Prijzen zijn incl. BTW - A-B hout € 100,Struikhei 1 - 4714 VC Sprundel - Tel: 0165-387334

Bekendmaking De secretaris-directeur van waterschap Brabantse Delta maakt bekend dat het dagelijks bestuur in haar vergadering van 18 september 2012 heeft vastgesteld: partiele herziening van het peilbesluit ‘Steenbergen en Brabantse wal’ ten behoeve van de inrichting van Noordpolder deelplan 1./ Achtergrond In samenwerking met diverse gebiedspartners werkt het waterschap aan de realisatie van ca. 200 ha. natte natuurparel Noordpolder bij Ossendrecht. De inrichting geschiedt fasegewijs. De inrichting van deelplan 1 wordt de tweede helft van 2012 uitgevoerd. In het deelplangebied zijn tot op heden landbouwkundige peilen ingesteld (zie tabel). Deze landbouwpeilen worden nu gehandhaafd conform het geldende peilbesluit Steenbergen en Brabantse Wal, vastgesteld in 2010. In het Inrichtingsplan zijn nieuwe peilen uitgewerkt die zijn afgestemd op de geplande natuurdoeltypen. Om voorgestelde peilen uit het Inrichtingsplan te effectueren moet er een nieuw peilbesluit worden vastgesteld. Deze voorgestelde partiële herziening van peilbesluit ‘Steenbergen en Brabantse Wal’ wordt onderbouwd met de ‘Toelichting op peilvoorstel Noordpolder’ (DHV, juni 2012). Om de waterpeilen in de tabel te realiseren zijn technische maatregelen nodig als het plaatsen van stuwen. Deze maatregelen zijn uitgewerkt in het Inrichtingsplan Noordpolder Deelplan 1 (Bell Hullenaar 2006). Dit inrichtingsplan is al vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Concreet betekent het voorstel een vernatting ten opzichte van de huidige situatie. Peilvak Actuele situatie Nieuw peilvoorstel WK01 winterpeil zomerpeil Normaal peil Minimum peil Maximum peil -1,20m NAP -0,9 m-NAP -0,4 m NAP -0,7 m NAP +0,25 m NAP Daarbij wil het waterschap de uitstralingseffecten naar de omgeving zoveel mogelijk beperken. Uit de gemaakte berekeningen blijkt dat na uitvoering van enkele technische maatregelen er nauwelijks sprake is van externe uitstraling naar landbouwgebieden en bebouwing (Bell Hullenaar, 2006). Ter inzagelegging Het ontwerp-besluit met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van (2 oktober 2012) gedurende zes weken ter inzage op het kantoor van waterschap Brabantse Delta (Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda). De stukken zijn in te zien op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur. Verder is het ontwerp projectplan gedurende dezelfde periode te lezen op en te downloaden van de website van het waterschap. Wilt u een toelichting bij de stukken, dan dient u een afspraak te maken. Indienen zienswijzen Belanghebbenden kunnen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen gedurende de periode van ter inzagelegging. 1. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: Waterschap Brabantse Delta, t.a.v. Louis Vriens, omgevingsmanager Ontwerp&Realisatie, Postbus 5520 4801 DZ BREDA Een schriftelijke zienswijze dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten: a. De naam en het adres van de indiener. b. De dagtekening. c. De titel van het ontwerp-projectplan waartegen de zienswijze zich richt. d. Een opgave van de redenen waarop men zich met het ontwerp-besluit peilaanpassing niet kan verenigen. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw ingediende zienswijze. Uw persoonlijke gegevens worden niet bekend gemaakt als u hierom vraagt. 2. Voor een mondelinge zienswijze moet een afspraak worden gemaakt. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 076 564 10 76. Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht wordt een verslag gemaakt. Wat gebeurt er met uw zienswijze? Het waterschap stelt een inspraaknota vast met alle ingediende zienswijzen en de reactie van het waterschap hierop. Degene die een zienswijze heeft ingediend krijgt een afschrift van de inspraaknota toegezonden. Uiteindelijk stelt het waterschap de aanpassing van het peilbesluit definitief vast. Dit wordt apart bekend gemaakt. Crisis- en herstelwet Op de besluitvorming van de partiele herziening van het peilbesluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer L.W.J. Vriens, senior projectleider, telefoonnummer 076 564 10 76.

GRATIS JURIDISCH ADVIES INLOOPSPREEKUUR: Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uur Pasteurlaan 1 Bergen op Zoom (nabij Lievensberg Ziekenhuis)

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

Of maaK tELEfONISch EEN afSPRaaK: 0164-266600

TE KOOP: appartement in wintersportgebied Winterberg

VITAK Advocaten

Meer info www.vakantiewinterberg.be of 0032495-501961

gevraagd

Alle merken auto’s, bussen. Ook zonder aPK. eigen ophaaldienst. Bel 24 uur per dag 06-44479244

AKSOY SCHILDER- EN STUCADOORSWERKEN Telefoon: 0164-606623 of 06-28785618

Wij zijn verhuisd naar winkelcentrum ‘t Vierkantje

Feestelijke Opening Te huur

mooie woning te ossendrecht L-vormige living parket, hal, ingerichte keuken, badkamer, toilet, veranda, kelder, grote berging, 3 slaapkamers, cv en grote aangel. tuin en garage. Huursubsidie mogelijk. Tel. 0164-673556

HOUT DE WORM!

De secretaris-directeur ir. H.T.C. van Stokkom

Waterschap Brabantse Delta Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda, Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00, F 076 564 10 11 E info@brabantsedelta.nl, I www.brabantsedelta.nl

Patachou gaat de stad in Zaterdag 20 oktober vanaf 10.00 uur:

Namens het dagelijks bestuur

Breda, 2 oktober 2012

in Duitsland. (320 km vanuit Breda). Volledig ingericht, slaapgelegenheid voor 6 personen.

Duurzame oplossingen bij vliegen, houtworm, mollen, ratten, muizen, papiervisjes, vogeloverlast, wespen enz.

(0113) 57 38 81

www.ongediertespecialist.nl

Boetiek Patachou Kortemeestraat 1 Bergen op Zoom 0164 237202


Wandelroutes van West Brabant tot België

Kindermiddag met oud-Hollandse spelletjes

Officiële opening wandelroutenetwerk RWB

OSSENDRECHT - Sjoelen, muismeppen en blikken gooien. Het zijn misschien niet de spelletjes waar kinderen 825 jaar geleden mee speelden, maar grote kans dat de opa’s en oma’s ze nog kennen.

WOENSDRECHT - In conferentiecentrum Bovendonk in Hoeven vond de officiële opening plaats van het wandelroutenetwerk in de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Roosendaal, Halderberge, Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom. Met deze officiële handeling is een drie jaar durend project afgerond. Een totaal van 2636 kilometer door de regio is een feit en de wandelroutes zijn naar persoonlijke voorkeur uit te stippelen. In de lokale VVV kantoren en boekhandels zijn de wandelroutekaarten te koop die door middel van knooppunten een voor iedere wandelaar unieke route aangeven. Het project maakt onderdeel uit van Grenzeloos Wandelen, een Belgisch Daarom duikt stichting Kinder Vakantie Spel op zaterdag 27 oktober met de OsNederlandse samenwerking.

sendrechtse kinderen de geschiedenis in voor een ouderwets gezellige spelletjesmiddag. De spelletjesmiddag is speciaal bedoeld voor kinderen op de basisschool van 4 tot en met 12 jaar. De organisatie ligt in handen van KVS. De kinderen worden een hele middag vermaakt met oud-

Hollandse spelletjes in mfc De Drieschaar. In groepjes mogen zij verschillende spelletjes uitproberen. Uiteraard staat er ook limonade en wat lekkers voor de kinderen klaar. Ook de ouders zijn van harte welkom om een kijkje te nemen tijdens de spelletjes middag in de Drieschaar. De bar is geopend voor hen. De middag begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Iedereen mag gratis meedoen. Je moet je alleen voor 25 oktober aan te melden via www.kvs-ossendrecht.nl. Aanmelden kan ook op de dag zelf, maar liefst eerder zodat we weten hoeveel kinderen we kunnen verwachten. We zien je graag op zaterdag 26 oktober in De Drieschaar!

Eerste Landgoedweekend WOENSDRECHT - De ANWB samen met particuliere landgoedeigenaren van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) houdt het eerste Landgoedweekend 2012 op zondag 21 oktober. Al eens op een landgoed geweest? Ook nieuwsgierig naar alles wat zich daar afspeelt?

De officiële opening van het wandelroutenetwerk werd verricht door de wethouders J. van Hal uit Etten-Leur, M. Vos uit Drimmelen, M. Temeer uit Steenbergen, B. Suijkerbuijk uit Halderberge en de heer Nuijten, burgemeester van Alphen-Chaam.

DOOR TINEKE VAN DER BORST De vrijwilligers van de Regio West Brabant werden ontvangen met koffie en gebak. Samen met vertegenwoordigers van de deelnemende gemeentes en medewerkers van de RWB hadden ze ook wel wat te vieren. Na een periode van drie jaar werd eindelijk de officiële opening verricht en is het wandelroutenetwerk een feit. De wandelroutes lopen door alle deelnemende gemeentes en worden via knooppuntkaarten individueel uitgestippeld. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van wandelknooppuntenkaart en de bewegwijzering in het veld. Door van het ene knooppunt naar het andere te lopen, wordt een eigen wandelroute gemaakt. Op de kaart is ook de afstand tussen de knooppunten aangegeven, zodat je van tevoren de lengte van je wandeling kunt samenstellen.

Grensoverschrijdend Met de officiële handeling is een grensoverschrijdend project een feit. Niet alleen gemeentegrenzen worden overschreden, maar zelfs de landsgrens tussen België en Nederland. De regio West- Brabant, de RWB, is coördinator van het gehele project en de vrijwilligers zullen ervoor zorgen dat de wandelroutes goed onderhouden blijven.

‘Prima regionale samenwerking’ De officiële opening van het wandelroutenetwerk werd verricht door de wethouders J. van Hal uit Etten-Leur, M. Vos uit Drimmelen, M. Temeer uit Steenbergen, B. Suijkerbuijk uit Halderberge en de heer Nuijten, burgemeester van Alphen-Chaam.

Vrijwilligers Voorafgaand aan het officiële moment was er volop aandacht voor de vrijwilligers. Koffie met gebak en een symposium over het ontstaan van het initiatief wandelroutenetwerk regio West-Brabant gaven een extra feestelijk tintje aan de middag en Joeri Verheyen, coördinator van het gehele project, gaf aan dat juist de vrijwilligers van groot belang zijn voor het slagen van het project. Zij zorgen er immers voor dat de wandelroutes onderhouden blijven zodat de wandelaars de door henzelf uitgestippelde route goed te volgen blijft. Na afloop van het symposium stonden de vrijwilligers te trappelen van ongeduld om naar buiten te gaan. De wandelschoenen aan en gewapend tegen de regen, waren zij de eersten die van het wandelroutenetwerk in Hoeven gebruik maakten.

Maak nu kennis met het bijzondere aanbod op landgoederen: hoe ziet het leven er op een landgoed uit? Wie heeft er op het landgoed gewoond? Wie doet het beheer van de natuur op deze unieke cultuurhistorische plekken? Op zondag 21 oktober wordt op Landgoed De Vijverhoeve een keur aan activiteiten gehouden. Speciaal voor dit Landgoedweekend is op De Vijverhoeve de schaapskudde van Kempi-

sche Heideschapen aanwezig. O.b.v. de schaapsherder kan menbeen voettocht maken naar het Grenspark Kalmthoutse Heide. In de ochtend worden cultuur-historische wandelingen (11.00 en 12.00u.) gehouden. Verschillende exposities, waaronder de privé-collectie van kunstverzamelaar Jaap Meeldijk. Janny Ritzen is met beelden aanwezig. Emmy van Overdijk stelt enkele schilderijen ten toon. In de middag wordt een wijnproeverij gehouden door een Wijnhuis. Niet-voor-het-publiek toegankelijke wandelpaden worden speciaal voor dit weekend opengesteld. De hele dag wordt er brocante verkocht in de voormalige Vlaamsche Schuur naast de Abdijhoeve. Men kan echter alleen deelnemen, indien men zich vooraf aanmeldt: www. anwb.nl/landvananwb

Ontruimingsoefening Scouting Hoogerheide HOOGERHEIDE - Zaterdag 6 oktober hebben 8 vrijwilligers van brandweerpost Hoogerheide samen met de hele scoutinggroep het ontruimingsplan van Scoutcentrum Kooiduin geoefend. Na het brandalarm stonden alle leden binnen no-time op de verzamelplaats en even later arriveerde de brandweer met 2 voertuigen. Het protocol werd afgewerkt en zowel aan de zijde van de Scouting

als aan de zijde van brandweer verliep de oefening naar tevredenheid. Eenieders geheugen is weer opgefrist voor het geval er onverhoopt ooit brand zou zijn. Na het oefenen kregen de kinderen uitleg van de brandweer, mochten ze een kijkje nemen in de brandweerauto en zelfs de brandslang een keer vasthouden. Al met al was het een goede oefening en een hele leuke ochtend, natuurlijk met dank aan de brandweerlieden die hier hun vrije zaterdagochtend voor wilden inzetten.

BEDRIJVIG NIEUWS Bruynseels Vochten werkt ook voor particulieren

‘Door specialisatie beter’ KALMTHOUT - Het in Kalmthout gevestigde bedrijf Bruynseels-Vochten N.V. kunststof en aluminium ramen, deuren en serres, is een bekende leverancier van veel aannemers. Wat veel mensen niet weten is, dat het bedrijf met dezelfde service en garantie ook opdrachten van particulieren aanneemt. “Zeer veel uit Nederland,” benadrukt commercieel afgevaardigde, Jos Goetstouwers. Op zaterdag 20 oktober en zondag 21 september van 10.00 uur tot 17.00 uur houdt het bedrijf zijn opendeurdagen. “Kom en vergelijk, u bent altijd voordeliger uit,” zegt Jos zeker van zijn zaak. DOOR HENK KETELAAR

Actieweekend

Actieweekend op zaterdag 20 oktober en zondag 21 oktober van 10.00 uur tot 17.00 uur. Bezoek ons tijdens deze dagen en maak kennis met een moderne onderneming met dertig jaar ervaring en doe uw voordeel! Uw specialist voor kozijnen, deuren, serres en tuinkamers woont vlakbij. Bezoek hem komend weekend!

“We hebben tijdens die opendeurdagen speciale aanbiedingen die beslist de moeite van een uitstapje naar ons bedrijf waard zijn, zelfs vanuit Nederland. Kom eens vrijblijvend kijken en overtuig u van onze scherpe prijzen,” zegt Jos die zich al veel jaren op de particuliere markt in Nederland richt. Het bedrijf bestaat bijna dertig jaar en de laatste vijftien jaar werkt het zeer veel voor particulieren in Nederland. Bruynseels-Vochten N.V. kent dus de verlangens en eisen van de klant. “Omdat de productie geautomatiseerd plaatsvindt, kunnen wij tegen bodemprijzen leveren en plaatsen,” zegt Jos en vertelt dat HR++ beglazing standaard is.

Innovatie Bruynseels-Vochten N.V. is voortdurend innoverend bezig, kent daarom de nieuwste tendensen en gebruikt de laatste technieken en constructies. In dat opzicht doet het bedrijf zijn slogan: ‘Door specialisatie steeds beter’, alle eer aan. Jos: “Vooral de constructie van onze profielen zijn in de loop van de tijd heel wat verbeterd. Die zijn zwaarder, hebben meer kamers, zijn daardoor steviger en hebben een hogere thermische waarde. Bovendien kopen wij ons materiaal uitsluitend in bij internationaal gerenommeerde fabrikanten,” verklaart hij nader.

Totaalpakket Het bedrijf doet niet alleen de productie van serres, ramen en deuren, maar plaatst ze ook. Daarvoor heeft het een eigen technische dienst die het hele bouwproject van tekentafel tot aan realisatie in handen heeft. De klant heeft dus met één aanspreekpunt te maken, tijdens, maar ook na de bouw. Jos: “Wij hebben al duizenden opdrachten in Nederland uitgevoerd. We werken met Nederlandse BTW-tarieven en voldoen aan de in Nederland gestelde wettelijke eisen, zoals het KOMO keurmerk en die van het Keurmerk Veilig Wonen,” zegt Jos er voor alle duidelijkheid bij.

Werkwijze Jos: “Bij het plaatsen gaan we steeds op dezelfde, weloverwogen manier te werk. 1e: We komen ter plaatse, meten op en overleggen met de klant wat de meest ideale oplossing is. 2e: We ontwerpen naar de wens van de klant. 3e: We maken een expliciet akkoord en houden rekening met de aanwijzingen van de architect of andere aannemer. 4e: We starten het project op en gedurende dit hele proces vragen wij geen voorschot. De klant betaalt als het werk is afgerond na de plaatsing. Een eigen dienst na verkoop staat in voor de waarborg nadien, volgens alle wettelijke bepalingen hieromtrent.

Een voorbeeld van een gerenoveerde woning door Bruynseels-Vochten N.V. FOTO BRUYNSEELS-VOCHTEN N.V.

Bruyseels-Vochten N.V., Serre’s, Ramen, Deuren in aluminium en pvc, Brasschaatsesteenweg 292, 2920 Kalmthout, tel. +0032.3 666 57 86, fax +0032.3 666 44 41, www.bruvo.be PAGINA 10


Nu 6 maanden l e z e v s la G p o g in t r o k Alles-in-één Standaard 67.11

45.-

AD 10998/10-12

/mnd*

n vervalt de korting en betaal je een jaarcontract. Na 6 maande . i.c.m rd daa Stan n -éé s-in Alle rwaarden op kpn.com /gla svezel *Actieprijs geldt voor r de beschikbaarheid en de voo voo Kijk ). BTW 21% l. (inc d /mn voor het pakket € 67,11

n.com /glasvezel kpn winkel Bergen op Zoom | kp

doet ’t gewoon


Woensdrechtse Bode 17 oktober 2012 - week 42

Informatie

pagina’s Kernen

Hoogerheide, Huijbergen, Ossendrecht, Putte en Woensdrecht

Gemeentehuis Huijbergseweg 3, 4631 GC Hoogerheide

DE KUNST VAN HET OUDER WORDEN Informatiemiddag voor ouderen

Stilstaan en doorgaan bij ingrijpende veranderingen. Verlieservaringen zijn ingrijpend. Bij het ouder worden nemen verlieservaringen alleen maar toe: het verlies van partner, vrienden, familie, het verlies van gezondheid, het verlies van rollen in de samenleving en het verlies van zelfstandigheid. ■

De gemeente Woensdrecht organiseert in samenwerking met de GGZ een middag voor ouderen vanaf 65 jaar. ■

Postadres Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide Telefoon 14 0164 Fax (0164) — 616331 Servicelijn (0164) — 611190 (08.30 - 12.30 uur) Communicatie (0164) - 611333 Postbank: 10.72.375 Rabobank 12.29.02.688 Tnv gemeente Woensdrecht

Internet www.woensdrecht.nl E-mail: gemeente@woensdrecht.nl @GemWoensdrecht

Openingstijden Vrije inloop: Ma t/m vrij van 08.30-12.30 uur Dinsdagavond van 17.30-20.00 uur Op afspraak: Ma t/m do van 12.30-17.00 uur

Spreekuren Burgemeester en wethouders volgens afspraak via bestuurssecretariaat, telefoon (0164) 611103 Spreekuur voor ondernemers: Iedere eerste dinsdag van de maand van 19.00-20.00 uur

Alarmnummer Politie, brandweer, ongevallen 1-1-2 Niet spoedeisende zaken en evt. maken van afspraken 0900-8844

Milieuklachten Provinciaal klachtennummer (073) 6812821 Regionale Milieudienst klachtenlijn (0165) 559850

Meldpunt Drugsoverlast 0800-2255888

Calamiteiten-info-lijn 0800-0202010 (gratis)

In Nederland kampt ongeveer 15% van de ouderen met depressieve klachten. Uit cijfers van de GGD ouderenmonitor blijkt dat 39 % van de ouderen kans hebben op een depressie. Deze middag worden de risicofactoren die het ouder worden met zich meebrengen, besproken en wat daar de gevolgen van kunnen zijn. Er zal uitleg gegeven worden over wat het verschil is tussen je somber voelen en depressieve symptomen. In een film die getoond wordt, komen ouderen aan het woord die te maken hebben gehad met verlieservaringen en wat daar de gevolgen van waren. Het accent van deze middag ligt op de risicofactoren en hoe depressieve klachten zich kunnen uiten. Ouderen die deze middag bezoeken worden in de gelegenheid gesteld om met de medewerkers van GGZ-WNB hierover in gesprek te gaan. In een mogelijk vervolg op deze middag zal nader in gegaan worden op welke mogelijkheden ouderen hebben om met moeilijke gebeurtenissen om te gaan en hoe ze zichzelf kunnen beschermen tegen een depressie. De bijeenkomst vindt plaats op: Dinsdag 20 november MFC Kloosterhof, Huijbergseweg 3 te Hoogerheide van 13.30 tot 16.00 uur. De entree is gratis. Omdat er maar beperkt plaats is vragen wij u, om u vooraf aan te melden. Dit kan tot en met 16 november door te bellen naar mevr. A. Haarselhorst, tel. nr. 0164-611390 of te mailen a.haarselhorst@ woensdrecht.nl

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE BURGEMEESTER/ BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Algemene zaken Het college en de burgemeester van Woensdrecht maken bekend vergunning, ontheffing of vrijstelling te hebben verleend voor: ■ Drank- en horecavergunning, artikel 3 Drank- en Horecawet voor de inrichting gelegen aan Raadhuisstraat 69 te Hoogerheide; ■ Drank- en horecavergunning, artikel 3 Drank- en Horecawet voor de inrichting gelegen aan Dorpsstraat 49 te Woensdrecht; Kabels en leidingen Burgemeester en wethouders van Woensdrecht brengen ter openbare kennis dat een instemming / vergunning is verleend voor: ■ Het aanleggen van glasvezelkabel in de kern Hoogerheide: Putseweg, Dr. de Bruijnstraat, Maststraat, van der Moerstraat, Couwenberghstraat, Plantagelaan, Olympialaan, Sportlaan, Akkerdreef, Dennenlaan (verzonden 9 oktober 2012 );

Het aanleggen van glasvezelkabel in de kern Hoogerheide: Past. van Roesselstraat, Maststraat, Burg. Moorsstraat, Rubertstraat, Putseweg, Dr. de Bruijnlaan, Mgr. Nolensstraat, Mgr. Poelsstraat, van Houtenstraat, Schapendreef (verzonden 9 oktober 2012 ); Het aanleggen glasvezelkabel in de kern Ossendrecht: Kartuizerstraat, Clarissenstraat, Franciscanenstraat, Kapucijnenstraat, Augustijnenstraat, Dominicanenstraat, Bevrijdingsstraat, Molenstraat, Ariensstraat, Dwarsstraat, Kennedylaan, Schaepmanlaan, generaal Foukestraat, Nolensstraat, Paus Joanneslaan, Churchillstraat (verzonden 9 oktober 2012 ); Het aanleggen van glasvezelkabel in de kern Ossendrecht: Burg. Voetenstraat, Peeberg, Aanwas, Oude Dijk, Kerkstraat, De Ploeg, Burg. van Gilshof (verzonden 9 oktober 2012 ); Het aanleggen van glasvezelkabel in de kern Ossendrecht: Kerkstraat, Looipad, Kerkepad, Looizicht, Leempad, Wilhelmietenstraat, Benedictijnenstraat, Leemberg, Molendreef, Europastraat, Stenenhoef, Kennedylaan, Schaepmanlaan, Poelstraat (verzonden 9 oktober 2012 ); Het aanleggen van glasvezelkabel in Woensdrecht en Hoogerheide: Tuinstraat, Marktje, Bloemenlaan, de Narcis, De Anjer, Struikenlaan, De Hazelaar, De Jasmijn, De Papaver, Dorpsstraat (verzonden 9 oktober 2012 ); Het aanleggen glasvezelkabel in de kern Ossendrecht: Kerkstraat, De Brouwerij, Don Boscostraat, De Chicorei, Wassevendreef, Vijverweg, Kerkstraat, Dorpsstraat, Burg. Voetenstraat, Trambaan, Smalle Lande, Peeberg (verzonden 9 oktober 2012).

Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen. Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via www.woensdrecht.nl. Hoogerheide, 17 oktober 2012

KAARTJES RELATIECONCERT LUCHTMACHT NU TE KOOP

+++FOTO TOEVOEGEN++++ Op donderdag 1 november verzorgt het orkest van de Koninklijke Luchtmacht vanaf 20.00 uur een concert in de sporthal van MFC Kloosterhof. De toegangskaarten voor dit optreden zijn verkrijgbaar voor het symbolische bedrag van twee euro bij de receptie van het gemeentehuis en de multifunctionele centra in Huijbergen, Ossendrecht en Putte. Namens alle defensieonderdelen op de vliegbasis Woensdrecht nodigen kolonel de Jongh, commandant van de Koninklijke Militaire School Luchtmacht Vliegbasis Woensdrecht en burgemeester Fränzel van de gemeente Woensdrecht u van harte uit dit relatieconcert bij te wonen. De opbrengst van de kaartverkoop zal gedoneerd worden aan een goed doel, dat op de avond van het concert bekendgemaakt zal worden. Dit jaar is het programma geïnspireerd op filmmuziek en muziek gebruikt in films. Het thema is dan ook ‘Magical Movie Music’. Onder leiding van gastdirigent Lode Mertens presenteert het Orkest de magie van filmmuziek. Prachtige filmthema’s worden afgewisseld met songs, uitgevoerd door Vera de Bree. Het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht is onderdeel van de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht. De musici verzorgen jaarlijks tientallen concerten en de muziek bij ceremoniële aangelegenheden.


Woensdrechtse Bode 17 oktober 2012 - week 42

KENNISGEVING INGEDIENDE AANVRAGEN Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: ■ Permanente bewoning van een recreatiewoning (persoonsgebonden beschikking)1Ste Verdelingsweg 6 (901 D11A ), 4645 RT Putte Ontvangen 19 september 2012 ■ het bouwen van een berging Putseweg 46, 4641 RS Ossendrecht Ontvangen 5 oktober 2012 ■ Het bouwen van 6 woningen (type Zilverlinde) Plan de hoef (fase 2) Ontvangen 9 oktober 2012 ■ Verbeteren en uitbreiden van de berging Klein Brembrood 20, 4641 RH Ossendrecht Ontvangen 10 oktober 2012 Ingekomen sloopmeldingen Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat zij op grond van het bouwbesluit de volgende melding(en) hebben ontvangen: ■ Slopen van de bestaande berging Klein Brembrood 20, 4641 RH Ossendrecht Ontvangen 10 oktober 2012 Algemene Zaken Burgemeester en wethouders van Woensdrecht onderscheidenlijk de burgemeester maken bekend dat een aanvraag is ontvangen voor: ■ De organisatie van de Finale UCI Worldcup CycloCross van 19 januari 2013 t/m 20 januari 2013 in de omgeving van de Scheldeweg te Hoogerheide; ■ Drank- en horecavergunning, artikel 3 Drank- en horecawet voor de horeca inrichting gelegen aan KLM Laan 20 te Hoogerheide; ■ Drank- en horecavergunning, artikel 3 Drank- en horecawet voor de horeca inrichting gelegen aan Huijbergseweg 1B te Hoogerheide.

van de burgeme ster Wat heeft de gemeente nu weer gedaan? ...burgerparticipatie Er zijn mensen die kritiek hebben op wat de gemeente doet of laat. Men is ontevreden over een verkeersmaatregel of juist het uitblijven daarvan (drempel) of over geld dat wordt uitgegeven aan een bepaalde activiteit of voorziening of dat hieraan juist niets wordt uitgegeven of veel te weinig. Men heeft het idee dat de gemeente alles maar doet, zonder dat je daar als inwoner ook maar iets over te zeggen hebt. Tegen deze mensen zou ik willen zeggen: jammer dat u (nog) niet op de hoogte bent van de vele mogelijkheden die u als inwoner heeft om de dingen die de gemeente doet te beïnvloeden. Vroeger noemden we dat ‘inspraak’ nu gebruiken we vaak de term ‘burgerparticipatie’. Het gaat hierbij om diverse mogelijkheden voor onze inwoners: ‘mee te denken’,‘mee te doen’ of ‘zelf te doen’. Wist u bijvoorbeeld dat u altijd de mogelijkheid heeft om aan de gemeenteraad uw mening te geven over zaken of onderwerpen die u van belang vindt ? Of initiatieven of ideeën te presenteren die u belangrijk vindt voor de gemeente of uw buurt. U kunt in eigen woorden vertellen aan de raadsleden wat u kwijt wilt en hen vragen om te reageren op uw mening of initiatief. Raadsleden zijn zeer geïnteresseerd in uw mening en nodigen u dan ook van harte uit om te komen. Dit kan tijdens de opinieraad. Bel of mail hiervoor even naar de griffier: de heer C. Adriaanse tel. 611308 (c.adriaanse@woensdrecht.nl) en hij staat klaar om u hierbij wegwijs te maken. Ook is er in uw dorp een dorpsplatform (in Putte weer in oprichting). Hier zitten dorpsgenoten van u die graag met u mee denken over de suggesties die u heeft om uw eigen woon- en leefomgeving te verbeteren. Zij hebben ook een potje met geld wat beschikbaar is om initiatieven die de leefbaarheid ten goede komen te ondersteunen. Verder is er de servicelijn tel 140164 (www.woensdrecht.nl > ‘servicelijn’) waar u telefonisch of per mail met uw vraag of mening terecht kunt.

Hoogerheide, 17 oktober 2012

Soms zijn er speciale bijeenkomsten over specifieke projecten in uw buurt. Zoals de herinrichting van een straat of groenstrook. Ook daar is er de mogelijkheid uw mening te geven of suggesties te doen om de plannen te verbeteren.

KENNISGEVING BESCHIKKINGWET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT REGULIERE VOORBEREIDINGSPROCEDURE

Aan al die mensen die positieve of negatieve kritiek hebben op de gemeente of ideeën of plannen en suggesties hebben wil ik vragen dit nu eens niet tegen elkaar te vertellen of op verjaardagen te bespreken, maar eens gebruik te maken van uw spreekrecht bij de gemeenteraad of door te geven aan de dorpsplatforms of de servicelijn. U helpt ons daar als gemeente enorm mee. Ik ben er van overtuigd dat er veel kennis is en ideeën en suggesties zijn bij onze inwoners. We moeten ze dan wel van u horen, en u moet er even wat moeite voor doen. Maar we kunnen er als gemeente ons voordeel mee doen en dat is ook in uw belang, want de gemeente dat zijn we immers samen!

Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen, hebben verleend voor: ■ Het plaatsen van een gerenoveerde woonwagen Akkerdreef 6, 4631 CT Hoogerheide Verzonden 9 oktober 2012 De bovenstaande beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie tijdens openstellingsuren van het gemeentehuis, Huijbergseweg 3 te Hoogerheide.

Marcel Fränzel Burgemeester Reacties op deze column zal ik met interesse lezen: burgemeester@woensdrecht.nl

PROGRAMMABEGROTING 2013

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam, adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide.

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht, gelet op artikel 190 van de gemeentewet, brengen ter openbare kennis dat: I. vanaf 17 oktober 2012 bij de centrale balie van het gemeentehuis voor een ieder ter inzage is neergelegd de programmabegroting voor het dienstjaar 2013 van de gemeente Woensdrecht; II. exemplaren van de ter inzage liggende bescheiden, tegen betaling der kosten, algemeen verkrijgbaar zijn. Aldus vastgesteld ter vergadering van 9 oktober 2012.

Hoogerheide, 17 oktober 2012

Hoogerheide, 17 oktober 2012

****Toevoegen logo energie bewust.jpg*****

Start campagne ‘Energie Bewust: thuis besparen’ Op vrijdag 5 oktober 2012 vond de regionale startbijeenkomst van de campagne 2012 ‘Energie Bewust: thuis besparen’ plaats. De lokale startbijeenkomst voor de gemeente Woensdrecht vindt plaats op maandag 22 oktober op basisschool Ste. Marie in Huijbergen. Lees alles over de actie om energie te besparen op www.woensdrecht.nl > wonen & leven > milieu & landschap > energie.


Woensdrechtse Bode 17 oktober 2012 - week 42

PREVENTIEBERICHT Onbekenden aan de deur? +++plaatje deurbel++++

Helaas heeft niet iedereen die bij u aanbelt, goede bedoelingen. Sommige mensen proberen u bijvoorbeeld aan de deur op te lichten of uw huis binnen te komen om iets van u te stelen. Soms vragen ze u om een glaasje water of om pen en papier en glipt een handlanger uw huis binnen, terwijl u hiermee bezig bent. Ook doen dieven zich wel voor als collectant, meteropnemer of reparateur. Het kunnen mannen, vrouwen of kinderen zijn. Vertrouw nooit zomaar een vreemde. Om te voorkomen dat u hier slachtoffer van wordt, volgen hier een aantal preventietips: n Laat nooit zomaar een onbekende binnen. Wilt u iemand ergens mee helpen, laat ze dan buiten staan en sluit de buitendeur terwijl u haalt wat u wilt geven (een pen of een glas water bijvoorbeeld). n Dieven en oplichters komen in alle vormen en maten. Ook schattig ogende kinderen of moeders met kinderen zijn niet per definitie te vertrouwen. n Laat vreemden geen gebruik maken van uw toilet, verwijs ze liever naar een openbaar toilet. n Vraag meteropnemers en reparateurs naar hun legitimatie en controleer deze goed. Vertel direct dat u met het bedrijf of de instelling zult bellen en doe dit ook echt. Kijk in het telefoonboek voor het nummer. Sluit de deur terwijl u belt. n Laat mensen geen gebruik maken van uw (mobiele) telefoon. Laat ook geen mensen binnen die een telefoontje willen plegen. Eventueel kunt u voor ze bellen terwijl zij buiten wachten. n Betaal geen (porto)kosten voor pakjes die u niet heeft besteld. Er zijn gevallen bekend waarbij een nepkoerier mensen vraagt te pinnen via een mobiel pinapparaat. Het verkeerde pasje wordt dan teruggegeven en er wordt geld van de rekening gestolen. n Collectanten zijn verplicht een legitimatiebewijs en een vergunning van de gemeente bij zich te dragen. Vraag daar gerust naar. Doe de deur even dicht terwijl u uw portemonnee gaat halen, of leg een klein geldbedrag vlakbij de voordeur neer in bijvoorbeeld de meterkast. n Als mensen u een dienst aanbieden, zoals messen/ scharen slijpen of schoorsteenvegen, leg dan van tevoren (schriftelijk) de prijs vast. Anders kunnen achteraf enorme rekeningen worden gepresenteerd. Weet met wie u zaken doet, zodat u als dat nodig is altijd achteraf kunt reclameren. n Pas op met kopen aan de deur, want dit betekent in principe dat u overhaast moet beslissen. Boven de € 34,- moet de verkoper u wettelijk 8 dagen bedenktijd geven, zodat u nog kunt annuleren. U kunt de verkoper gerust vragen op een ander tijdstip terug te komen, zodat u nog met iemand kunt overleggen. Contact met de politie Als elke seconde telt, kunt u 112 bellen, maar als het ook zonder zwaailicht kan, belt u 0900-8844 (24 uur per dag). Als u aangifte wilt doen, bel s.v.p. eerst met 0900-8844. U krijgt dan advies op maat: voor de veelvoorkomende, minder ingrijpende, misdrijven kunt u via internet of soms ook telefonisch, aangifte doen. U hoeft daarvoor niet meer naar het politiebureau. Voor de zwaardere aangiftes maken we telefonisch een afspraak met u op het politiebureau. U hoeft dan niet lang te wachten en de politie kan u tijdens de aangifte de aandacht geven die u verdient.

WERKZAAMHEDEN AAN PUTSEWEG (N289) Via deze weg herinneren wij u dat in de avond en nacht tussen 15 en 26 oktober 2012 er werkzaamheden aan N289 plaatsvinden. De weg wordt hiervoor afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. Tussen de komgrens van Putte en de nieuwe omlegging Hoogerheide krijgt de N289 o.a. een nieuwe asfaltlaag. Om het asfalt aan te brengen wordt de N289 in de periode van 15 t/m 26 oktober tussen 19.00 en 06.00 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Tijdens de nachtelijke afsluiting in week 42 en 43 in de avond en nacht wordt het verkeer omgeleid via de N111 en de A12 in België en de A4 en A58 in Nederland. Buslijn 105 Vanwege deze werkzaamheden zal buslijn 105 in de avonduren de kern Putte niet bedienen. De bus zal tijdens de werkzaamheden rijden tot Moleneind Ossendrecht. Informatie hierover kan u vinden op de website van de vervoersmaatschappij Veolia op.

OPENBARE VERGADERING COVM WOENSDRECHT De Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne Woensdrecht vergadert op donderdag 25 oktober 2012 om 16.30 uur in het gemeentehuis van de gemeente Woensdrecht, Huijbergseweg 3 te Hoogerheide. De 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

agenda luidt als volgt: Opening en mededelingen Ingekomen / uitgaande stukken Verslag bijeenkomst d.d. 12 april 2012 Jaarrapportage geluidhinderklachten 2011 Begroting 2013 en Vergaderschema 2013 Brief ‘geluidsoverlast Awacs-oefeningen’ aan minister Hillen E-mailbericht de heer Kaarsmaker Klachtenoverzichten Rondvraag Sluiting

De vergaderstukken zullen uiterlijk 15 oktober 2012 digitaal beschikbaar zijn op de website van de provincie Noord-Brabant, http://www.brabant.nl/dossiers/ dossiers-op-thema/verkeer-en-vervoer/luchtvaart/militaire-luchthavens.aspx. De Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne vliegbasis Woensdrecht bestaat uit vertegenwoordigers van de Ministeries van Defensie en I&M, de provincie (NB en Z), gemeenten, belangenorganisaties en omwonenden van de vliegbasis en heeft als taak de Minister van Defensie te adviseren over maatregelen die de geluidhinder van de vliegbasis kunnen beperken. Tevens geeft de COVM voorlichting over de geluidsaspecten behorende bij het vliegverkeer van de vliegbasis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, mevr. M. Rijken, tel. 013-5117863

CONCEPT KADERNOTA BURGERPARTICIPATIE GEMEENTE WOENSDRECHT Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat zij in hun vergadering van 9 oktober 2012 de concept kadernota burgerparticipatie gemeente Woensdrecht 2013-2017 hebben vastgesteld.

Wat is burgerparticipatie? Burgerparticipatie is het vroegtijdig betrekken van inwoners en andere belanghebbenden bij vorming van beleid en bij concrete uitvoeringsmaatregelen. Door burgerparticipatie krijgen de inwoners meer directe invloed op de ontwikkeling en uitvoering van het gemeentelijk beleid. Het beleidsproces wordt er transparanter, democratischer door. Door burgerparticipatie krijgt de gemeente inzicht in de problemen, oplossingen, wensen, ideeën en ervaringen van de burgers. Het beleid en de uitvoering kunnen beter op de behoeften van de burgers worden gestoeld. Inhoud In de kadernota burgerparticipatie staan de hoofdlijnen die het college van de gemeente wil hanteren voor het laten meedoen en laten mee beslissen van de inwoners van Woensdrecht. Dat is nog niet concreet. U kunt ze zien als kaders, uitgangspunten die nog verder worden uitgewerkt. Omdat het over het meedoen van inwoners gaat, vraagt het college die inwoners ook graag of dit de juiste basis voor verdere uitwerking is. Met de inbreng van burgers wil het college de kadernota ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad. Proces De concept kadernota ligt voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openstellingsuren. Na afspraak via het algemeen telefoonnummer 140164 kan de concept kadernota ook worden ingezien op maandag tot en met donderdag van 12.30 uur tot 17.00 uur. Ook is de concept kadernota langs elektronische weg te raadplegen. U vindt het pdf-document op www. woensdrecht.nl, onder Actueel > Bekendmakingen > Beleidsplannen (ter inzage). U kunt uiterlijk tot woensdag 31 oktober een mondelinge of schriftelijke reactie geven op de nota. Uw opmerkingen over de nota zullen verwerkt worden in een reactienota. Deze nota wordt, samen met de kadernota, vastgesteld door de gemeenteraad. U krijgt persoonlijk bericht van de gemeente over hoe en op welke wijze uw reactie is gewerkt. Als u tevens met ons mee wilt denken over het uitwerken van de kadernota naar een uitvoeringsnota, dan kunt u dat bij uw reactie aangeven. Na vaststelling van de kadernota door de gemeenteraad nemen wij hierover contact met u op. Reageren Binnen de genoemde termijn van drie weken kunnen belanghebbenden schriftelijk een reactie indienen. Deze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide. Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met de heer R. Defilet. Zijn directe telefoonnummer is (0164) 61 13 30. Hoogerheide, 17 oktober 2012

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL HUIJBERGEN In verband met werkzaamheden in de Boomstraat te Huijbergen, wordt voor de veiligheid van de weggebruikers de Boomstraat afgesloten en is er een omleidingroute ingesteld. Deze tijdelijke maatregel wordt ingesteld gedurende de periode van 8 oktober 2012 tot en met 31 december 2012.


Woensdrechtse Bode 17 oktober 2012 - week 42

BELEIDSAANPASSINGEN BIJZONDERE BIJSTAND 2012 GEMEENTE WOENSDRECHT

VOORTZETTEN REGELING STARTERSLENINGEN TOT 28 FEBRUARI 2013

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken bekend dat het college van Woensdrecht in zijn openbare vergadering van 11 september 2012 heeft besloten tot de vaststelling van de beleidsregels bijzondere bijstand 2012 gemeente Woensdrecht. Deze beleidsregels treden 18 oktober 2012 in werking. Dit besluit is opgenomen in het gemeenteblad 2012.11 Het gemeenteblad ligt voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis tijdens openingstijden. Het gemeenteblad is tegen betaling van de verschuldigde leges verkrijgbaar op het gemeentehuis en is op abonnementsbasis verkrijgbaar.

Op 27 september 2012 heeft de gemeenteraad van de gemeente Woensdrecht de verordening “VROM starterslening 2012 gemeente Woensdrecht” vastgesteld. In deze verordening zijn de bepalingen en voorwaarden geregeld ten aanzien van de door de gemeente Woensdrecht toe te kennen startersleningen.

Hoogerheide, 17 oktober 2012.

Intrekken verordening ‘VROM starterslening 2012 gemeente Woensdrecht’ Met ingang van 1 maart 2013 zal de verordening ‘VROM starterslening 2012 gemeente Woensdrecht’ worden ingetrokken. Aanvragen die tot en met 28 februari 2013 zijn ontvangen door de SVn, worden nog afgehandeld conform de verordening ‘VROM starterslening 2012 gemeente Woensdrecht’. Aanvragen die op of na 1 maart 2013 worden ontvangen door de SVn, zullen niet meer in behandeling worden genomen.

PLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken bekend dat de gemeenteraad van Woensdrecht in zijn openbare vergadering van 13 september 2012 heeft besloten tot de vaststelling van de Verordening cliëntenparticipatie ISD Brabantse Wal. Dit plan is per 1 juli 2012 in werking getreden. Dit besluit is opgenomen in het gemeenteblad 2012.09 Het gemeenteblad ligt voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis tijdens openingstijden. Het gemeenteblad is tegen betaling van de verschuldigde leges verkrijgbaar op het gemeentehuis en is op abonnementsbasis verkrijgbaar. Hoogerheide, 17 oktober 2012.

SUBSTITUTIE/VERVANGING ARCHIEFBESTANDEN Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maakt bekend dat zij in haar vergadering van 9 oktober 2012 op grond van artikel 7 van de Archiefwet 1995 en de artikelen 6 en 8 van het Archiefbesluit 1995 een besluit hebben genomen over de toepassing van substitutie op alle documenten. De fysieke documenten worden gedigitaliseerd middels scanning in PDF/A-formaat en daarna opgeslagen in een record managementsysteem met specifiek software, waardoor authenticiteit en beveiliging van documenten gegarandeerd is. De scanning en ontsluiting van deze documenten vindt plaats met behulp van. het documentaire informatiesysteem CORSA waarbij de geldende voorschriften in acht worden genomen. De digitale documenten worden zaaksgewijs en alleen digitaal gearchiveerd in een dossier. Vernietiging van de fysieke documenten vindt plaats 6 maanden nadat deze zijn ontvangen. Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking op de website van de gemeente. Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van publicatie bezwaar gemaakt worden. Een gemotiveerd bezwaarschrift dient ingediend te worden bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide

Inwerkingtreding en werkingsduur De nieuwe verordening ‘VROM starterslening 2012 gemeente Woensdrecht’ treed in werking op de achtste dag na de dag van deze bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van de verordening ‘VROM starterslening 2011 gemeente Woensdrecht’, en heeft een werkingsduur tot 28 februari 2013.

Reeds verstrekte leningen De SVn blijft de aflossing van de verstrekte leningen ook na 1 maart 2013 namens de gemeente behandelen. Reageren Tegen het intrekkingsbesluit kan geen bezwaar- of beroep worden ingediend. Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw S. Brooijmans van de afdeling Beleid en Planvorming. Zij is bereikbaar op het telefoonnummer 0164 – 61 13 55 of per e-mail: s.brooijmans@ woensdrecht.nl. De verordening is te downloaden op de website van de gemeente Woensdrecht (www. woensdrecht.nl) onder Bekendmakingen. Hoogerheide, 17 oktober 2012

REINIGEN EN INSPECTIE RIOLERING Vanaf maandag 15 oktober 2012 zullen de riolen in de volgende gebieden worden gereinigd en geïnspecteerd. n Gebied Onderstal in Hoogerheide. n Gebied Putte Noord (gelegen tussen Antwerpsestraat - Hogebergdreef en Koppelstraat). n Voormalig defensieriool tussen kazerne en Langeweg. De reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd door Helma reinigingsbedrijf. De inspectiewerkzaamheden worden uitgevoerd door M.J. Oomen.

GROOT ONDERHOUD WOUWBAAN In opdracht van de gemeente Woensdrecht start men in week 43 met het groot onderhoud in de Wouwbaan, week 47 worden de werkzaamheden afgerond (ijs- en wederdienende). Voorafgaand aan dit werk zal er eerst glasvezel aangelegd worden in de straat. De bewoners worden door de aannemer op de hoogte gebracht van de op handen zijnde werkzaamheden.

SLIK OP DE WEG

Landbouwers zijn weer begonnen met het rooien van aardappelen en suikerbieten. Tijdens deze werkzaamheden kan er slik op de wegen terechtkomen. In de schemering of in combinatie met regen of mist kan dit tot gevaarlijke situaties leiden voor het verkeer. Gemeente Woensdrecht vraagt daarom aandacht voor slik op de weg en de wijze van opslag van landbouwproducten aan wegen. Om ongevallen te voorkomen wijst de gemeente Woensdrecht alle agrariërs op het volgende: n ernstige vervuiling dient te worden voorkomen door slik van de wielen van de landbouwvoertuigen te verwijderen voordat de voertuigen de weg op gaan; n de vervuilde wegdekken zo snel mogelijk schoon (laten) maken en geen grote blokken klei in de bermen laten liggen; n contact met de gemeente opnemen als een verkeersonveilige situatie dreigt te ontstaan door slik op de weg. (waarschuwingsborden zijn reeds geplaatst). De gemeente staat het opslaan van landbouwproducten in bermen en bij dammen en overhoeken alleen toe onder een aantal voorwaarden: n de afstand tussen de opslag en de wegverharding moet minstens 1,80 meter zijn. Zo kunnen bermen worden gebruikt door elkaar passerend verkeer. n de afstand tussen de opslag en een kruising of afslag moet minstens 40 meter zijn. Zo blijft het overzichtelijk voor het verkeer. Als een ongeluk wordt veroorzaakt door de slik of verkeerde opslag van bieten, dan is de vervuiler aansprakelijk voor het ongeval. Rol gemeente als wegbeheerder Als men niet volgens genoemde spelregels werkt, kan de verkeersveiligheid in gevaar komen. De gemeente houdt toezicht op de verkeersveiligheid en het naleven van de spelregels zoals die hierboven vermeld staan. Als de gemeente, zonder melding van de veroorzaker, geconfronteerd worden met een verkeersonveilige situatie, nemen ze direct maatregelen. De kosten komen voor rekening van de veroorzaker. De weggebruikers De komende maanden wordt van de weggebruikers extra alertheid gevraagd. Zij moeten in het buitengebied de komende maanden rekening houden met slik op de weg. Wanneer het regent of mistig is, kan dit voor verraderlijke verkeerssituaties zorgen. Met modder op de weg wordt het nog belangrijker dat de weggebruiker de snelheid aanpast aan de omstandigheden. Melden van gevaarlijke situaties Als er gevaarlijke situaties zijn als gevolg van slik op de weg dan kunt u die deze tijdens kantooruren doorgeven aan de Servicelijn van de gemeente Woensdrecht. Zij zijn te bereiken op het nummer 14 0164 of via het e-mailadres servicelijn@woensdrecht.nl.

(GEWIJZIGDE) VERORDENINGEN IN VERBAND MET DE AFSCHAFFING VAN DE HUISHOUDINKOMENTOETS

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken bekend dat de gemeenteraad van Woensdrecht in zijn openbare vergadering van 13 september 2012 heeft besloten tot de vaststelling van (gewijzigde) verordeningen in verband met de afschaffing van de huishoudinkomentoets. Deze verordeningen zijn per 1 januari 2012 in werking getreden. Dit besluit is opgenomen in het gemeenteblad 2012.10. Het gemeenteblad ligt voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis tijdens openingstijden. Het gemeenteblad is tegen betaling van de verschuldigde leges verkrijgbaar op het gemeentehuis en is op abonnementsbasis verkrijgbaar. Hoogerheide, 17 oktober 2012.


RAADSZAKEN Rubriek van de gemeenteraad van Woensdrecht

17 oktober 2012

openbare vergadering opinieraad ruimte Dinsdag 23 oktober 2012; aanvang 19.30 uur; locatie raadzaal AGENDA richttijden Opening door de voorzitter, de heer A.P.C.M. Gelten 19.30 u 1. Vaststellen van de agenda 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Vragenronde (maximaal 30 minuten) 3.a Presentatie plan Putse Hof door initiatiefnemer Te behandelen zaken 4. Voortgang perceelsplitsingen De gemeente staat maximaal 5 perceelsplitsingen per jaar toe. Op basis van een wachtlijst wordt voorgesteld de eerste vier in procedure te brengen en een aantal verzoeken af te wijzen omdat deze niet aan de voorwaarden voldoen. 5. Herbestemming Antwerpsestraatweg 2 te Hoogerheide Er ligt een initiatief om hier een zogenaamde zorgrotonde te vestigen. De raad wordt toestemming gevraagd de bestemmingsplanprocedure daarvoor op te starten. 6. Financiering herstructureringsplan Tervoplein Putte Er is een herstructureringsplan voor het Tervoplein in Putte gemaakt. De raad wordt gevraagd een gemeentelijke bijdrage van € 300.000,- beschikbaar te stellen zodat de nodige vervolgstappen kunnen worden gezet. Het betreft o.a. het aangaan overeenkomst met projectontwikkelaar en opstellen bestemmingsplanwijziging. De provincie draagt via een ISV subsidie € 300.000,- bij. 7. Financiering diverse projecten uit het IDOP Putte In het kader van het Idop Putte worden van mei tot december 2013 werken aan de Antwerpsestraatweg (inclusief het zogenaamde Kruidvatplein), Breestraat, Achterstraat, Hogebergdreef en Dionysiustraat/Pr.Bernhardstraat uitgevoerd en de herinrichting van de markt opgepakt. De raad wordt gevraagd hiervoor de nodige middelen beschikbaar te stellen. Het gaat in totaal om een bedrag van

€ 1.225.000,- waarvan € 571.000,- door de provincie als Idop subsidie beschikbaar wordt gesteld. 8. Krediet haalbaarheidstudie ontsluiting bedrijventerrein Putte In het kader van het Idop Putte moet een studie naar de haalbaarheid van een nieuwe ontsluitingsweg naar het industrieterrein Putte worden uitgevoerd. De raad wordt gevraagd hiervoor € 40.000,- beschikbaar te stellen. 9. Vaststelling bestemmingsplan Bebouwde kom Putte, 1e herziening De raad wordt gevraagd in te stemmen met de actualisatie van het bestemmingsplan. 10. Vaststelling bestemmingsplan Bebouwde kom Huijbergen, 1e herziening De raad wordt gevraagd in te stemmen met de actualisatie van het bestemmingsplan. 11. Vaststelling bestemmingsplan Bebouwde kom Ossendrecht-Calfven, 1e herziening De raad wordt gevraagd de actualisatie van het bestemmingsplan vast te stellen. 12. Motie CDA kraanwater tappunt stichting Jointhepipe.com van 10 mei 2012 Het college stelt de raad voor de motie voor het maken van één kraanwatertappunt in de gemeente niet uit te voeren wegens gebrek aan middelen. 13. Ter bespreking gevraagde ingekomen stukken Sluiting

22.30 u

Indien u wilt inspreken wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl. U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier.

openbare vergadering opinieraad SamenLeving gramma’s, het realiseren van één integrale aanpak onderwijsachterstanden voor twee- tot zesjarigen, het maken van resultaatafspraken met schoolbesturen en opnemen van ouderbetrokkenheid in het beleid middels een tutorprogramma. 7. Vaststelling nota volksgezondheid 2013 t/m 2016 Het doel van de nota volksgezondheid is beschermen, bevorderen en bewaken van de gezondheid van Woensdrechtse inwoners. De raad wordt gevraagd het plan vast te stellen en drie prioriteiten vast te leggen. Dit zijn : 1. Overgewicht, diabetes, voeding en accent op bewegen 2. Roken, schadelijk alcoholgebruik en drugs 3. Preventie van psychische problemen 8. Ter bespreking gevraagde ingekomen stukken

Woensdag 24 oktober 2012; aanvang 19.30 uur; locatie raadzaal AGENDA richttijden Opening door de voorzitter, de heer J.A.C. Pijnen 19.30 u 1. Vaststellen van de agenda 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Vragenronde (maximaal 30 minuten) Te behandelen zaken 4. Financiële bijdrage WK Veldrijden 2014 Het college stelt voor om uit de raadsreserve een bedrag van € 52.575,- beschikbaar te stellen als aanvulling op de reguliere subsidie van € 7.425,-. Verder zal de gemeente de nodige hand- en spandiensten verrichten. 5. Verbreding opdracht raadswerkgroep transities en kaders Wmo De raadswerkgroep kent nu een beperkte opdracht. Voorgesteld wordt om deze uit te breiden met de transities jeugdzorg, passend onderwijs en de AWBZ. Verder heeft de raad in juni het Kaderplan Wmo vastgesteld. Er wordt nu aanvullend gevraagd de prioriteiten daarvoor vast te stellen. 6. Beleid voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 2013-2014 Voorgesteld wordt om de criteria voor de doelgroepkinderen vast te leggen en de aanbevelingen uit te voeren. De laatste gaan over het afstemmen van pro-

Sluiting

21.30 u

Indien u wilt inspreken wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl. U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier.

openbare vergadering opinieraad beStuur college legt de raad vier scenario’s voor. Deze gaan over het al dan niet afschaffen ervan en het eventueel dekken van de financiële gevolgen van afschaffing. Het gaat om een bedrag van ongeveer € 30.000,8. Belastingverordeningen 2013 (informerend en opiniërend) Jaarlijks worden door de raad de belastingverordeningen vastgesteld. Bijzonder dit jaar is de eerste vaststelling van de tarieven voor reinigingsrechten door de invoering per 1 januari 2013 van diftar. 9. Liquidatiebegroting en liquidatieplan RMD Per 1 januari 2013 gaan gemeenten voor o.a. milieutaken samenwerken met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Daardoor wordt de regionale milieudienst RMD overbodig en moet deze regeling geliquideerd/beëindigd worden. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om over het liquidatieplan en de -begroting zienswijzen in te dienen. 10. Advies lokale media-instelling Eenmaal per 5 jaar moeten de gemeenteraden advies uitbrengen aan het Commissariaat voor de Media voor de aanwijzing van de lokale publieke mediainstelling. Omroep Stichting ZuidWest heeft gevraagd de aanwijzing te verlengen voor de periode 2013-2018. 11. Ter bespreking gevraagde ingekomen stukken

Donderdag 25 oktober 2012; aanvang 19.30 uur; locatie raadzaal AGENDA richttijden Opening door de voorzitter, de heer M.R.G. Adriaansen 19.30 u 1. Vaststellen van de agenda 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Vragenronde (maximaal 30 minuten) Te behandelen zaken 4. Begroting 2013 De programmabegroting beschrijft de activiteiten die in 2013 door de gemeente worden opgepakt. De financiële begroting kent een fors tekort, dat bijna € 1 miljoen bedraagt. 5. Bezuinigingen 2013 en volgende jaren en eerste wijziging begroting 2013 (informerend en opiniërend) Om de begroting voor 2013 sluitend te krijgen worden een aantal bezuinigingsmaatregelen voorgesteld. Het college heeft hiervoor in samenwerking met de klankbordgroep bezuinigingen een groslijst opgesteld en legt die aan de raad voor om daaruit keuzes te maken. 6. Belastingen actualiteiten (informerend en opiniërend) In dit voorstel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen geschetst rondom de forensenbelasting, de verplichte hondenpenning en de toeristenbelasting. Het college stelt voor de forensenbelasting te handhaven evenals de vrijstelling voor toeristenbelasting voor educatieve doeleinden op basis van een overheidsbevel. 7. Mogelijkheid OZB-vrijstelling voor particulier bosbezit (informerend en opiniërend) Eind 2011 heeft de raad gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken onroerendezaakbelasting voor particuliere eigenaren van bospercelen af te schaffen. Het

Sluiting

22.30 u

Indien u wilt inspreken wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden (0164-611308 of c.adriaanse@woensdrecht.nl. U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier.

openbare vergadering van de raad Opening door de voorzitter, de heer M.A. Fränzel 1. Vaststellen van de agenda 2. Vaststellen verslagen van de opinieraad ruimte van 10 september 2012, de opinieraad samenleving van 11 september 2012 de opinieraad bestuur van 13 september.

3.

Besluitvorming hamerstukken uit de opinieraden Ruimte (23 oktober 2012), Samenleving (24 oktober 2012) en Bestuur (25 oktober 2012).

Sluiting


Iedereen slaagt bij Rosada!

Nieuwe herfsten wintercollecties zijn binnen!

Vele topmerken Altijd 30 tot 70% korting

NEW!

7 dagen per week open van 10:00 tot 18:00 uur

60 merkwinkels op één toplocatie in Roosendaal

www.rosada.nl

1123_1304_adv Herfst.indd 1

Audi A3 Sportback Attraction Advance 1.2TSI - 105pk Inclusief o.a.: volautomatische airconditioning | metallic- of pareleff ectlak | Audi radio/dvd-navigatiesysteem | lichtmetalen velgen 16” | verwarmbare buitenspiegels en -ruitensproeierkoppen | xenon plus verlichting | parkeerhulp achter | telefoonvoorbereiding basis

Het afgebeelde model kan afwijken van het hierboven beschreven actiemodel.

Gemiddeld verbruik: 5,5L/100km. Co2 -Emissie: 127g/km.

Centrum Roosendaal Industrieterrein Borchwerf II Argon 41 | 4751 XC Oud Gastel | T 0165-52 29 50 info@audiroosendaal.nl | www.audiroosendaal.nl

11-10-12 10:56

NU € 24.950,(excl. kosten rijklaar maken)

Private Lease va. € 499,- p.mnd. bij 15.000km. per jaar / een looptijd van 48mnd.


WV Brabantse Wal schenkt Luchtballon fors bedrag

Activiteiten voor kleuters HUIJBERGEN - Stichting Jeugdwerk Huijbergen organiseert voor kinderen allerlei activiteiten in Huijbergen. Zo hebben we voor de bewegelijke kinderen van circa 3 tot en met 5 jaar op maandagmiddag van 15.15 tot 16.15 uur

gelegenheid om onder begeleiding van Mary de Boer allerlei kunsten te leren. Heb je zin om met collega-kleuters te bewegen kom dan maandag 22 of 29 oktober bij ons kijken in de sportzaal van MFC de Kloek te Huijbergen (prior Borrekensstraat). Doe je gymschoenen aan en doe mee.

Harmonie Concordia en Streekorkest Fravino

Uitwisselingsconcert HUIJBERGEN - Zondag 21 oktober om 15.00 uur in Café De Mortier, Dubbelstraat 66, in Bergen op Zoom vindt er een uitwisselingsconcert plaats tussen Harmonie Concordia en Streekorkest Fravino. De toegang is gratis.

Hertogs overhandigt de cheque aan directeur Koelemij.

WOENSDRECHT - Zaterdag ontving directeur Guido Koelemij van Stichting De Luchtballon uit handen van voorzitter Leon Hertogs van wielervereniging Brabantse Wal een cheque ter grootte van 5000 Euro. Deze overhandiging vloeit voort uit de in mei jl. gehouden wielertocht van 4 dagen door Zuid-Nederland en België waarbij in totaal ruim 650 km is gefietst door WV Brabantse Wal. Hertogs vertelt: “Een commissie van 3 personen heeft deze 4 dagen voortreffelijk geregeld.

Van Halsteren naar Valkenburg, vervolgens naar Tielrode (B), naar Oostkapelle en weer terug naar Halsteren. Diverse sponsoren hebben ons daarbij geholpen en uiteindelijk resteert er een mooi bedrag van € 5000”. Sinds 2009 heeft de wielervereniging De Luchtballon als sponsordoel. Hertogs vervolgt: “In de afgelopen jaren hebben we nu voor ongeveer € 25.000 gedoneerd aan De Luchtballon. Een geweldige organisatie die veel goed werk doet voor kinderen met luchtwegaandoeningen en huidproblemen (o.a. astma en eczeem). Directeur Guido Koelemij en

bestuursvoorzitter Marco Heijnen waren zichtbaar blij met de schenking. Koelemij: “Een wielervereniging die zo begaan is met het welzijn van De Luchtballon houden we graag in ere. We zijn erg blij met het bedrag en zullen het wederom een mooie besteding geven. Er liggen genoeg projecten en uitdagingen die door dit bedrag gerealiseerd kunnen worden en waardoor we de jongeren nog meer plezier kunnen geven tijdens de vakantiekampen”. Wat de sponsoractiviteit voor 2013 inhoudt blijft nog even een geheim. Maar dat De Luchtballon op steun kan blijven rekenen is wel duidelijk.

Wethouders openen voetbalkooi Putte

PUTTE - De jeugd van Putte heeft de voetbalkooi aan de Postbaan de afgelopen maanden al kunnen inspelen, maar officieel geopend was de nieuwe speelvoorziening, die er sinds de zomervakantie staat, nog niet. De wethouders Vic Huijgens (sport) en Anton van der Wijst (jeugd) grijpen de herfstvakantie aan om met een klein feestje de officiële openingshandeling te verrichten. Alle Putse kinderen zijn uitgenodigd om op donderdag 18 oktober om 13.00 uur de feestelijke ingebruikname bij te wonen. De opening gaat gepaard met het spelen van een voetbaltoernooitje, georganiseerd door de jongerenwerker Gert Miltenburg.

Harmonie Concordia onder leiding van Guy van Geldorp en Streekorkest Fravino onder leiding van Marieke de Vries houden een uitwisselingsconcert dat gevarieerde muziek geeft. Streekorkest Fravino uit Huijbergen heeft een unieke bezetting. De hoofdmoot wordt gevormd door accordeons. Daarnaast is er een blazerssectie en slagwerk. Deze bezetting geeft het geheel een bijzondere klankkleur, die aan een symfonieorkest doet denken, waarbij de accordeons de violen vertegenwoordigen.

Fravino speelt vooral lichtklassieke muziek. Een voorbeeld uit het repetoire is ‘Misteriosa Venezia’ van G.P. Reverberi. Het startorkest van Stichting Fravino, Fravinova, zal ook een aandeel hebben in het uitwisselingsconcert. Harmonie Concordia uit Bergen op Zoom heeft ook een unieke bezetting van maar liefst 50 leden. Ze heeft in elke sectie een gezonde mix van jeugd en volwassenen. Concordia speelt daarom ook gevarieerde muziek: van klassiek tot moderne popmuziek. Van Bach tot Coldplay. Concordia speelt elk jaar op evenementen in Bergen op Zoom zoals Koninginnedag en de Gildemis en geeft elk jaar een jaarconcert. Afgelopen jaar stond het jaarconcert in het teken van het circus. Tijdens het uitwisselingsconcert zal Concordia o.a. ‘Coldplay on Stage’ spelen.

Dierenopsporingsdienst Amivedi Vermist 10 okt. Kater gec. zwart met wit, lief en heel aanhankelijk, vrij slank gebouwd, uitzonderlijk lange staart vlooienband zwart, Toet 2 jr, Plaatsluis Ossendrecht. Gevonden 12 okt. Kat, cypersgrijs met wit, forse kater, wit op borst en buik, volw, Middel-

straat, Ossendrecht. 9 okt. Kitten, cypers bruin met wit, 0 jr, Antwerpsestraat Hoogerheide. Informatie Amivedi post Bergen op Zoom e.o. is te bereiken via 0880064601 of via boz@ amivedi.com www.amivedi.nl

Maak een kind blij met een gevulde schoenendoos

Schoenendozenactie

Schelderijders in het nieuw HOOGERHEIDE - De Schelderijders, officieel Tour Club “de Schelderijders” opgericht in 1968 is een van de oudste Tourclubs in de regio. Onlangs hebben de leden dankzij een aantal trouwe sponsoren zich weer in een nieuw fris tenue kunnen steken. Met 23 leden is de club zeker niet een van de grootste in de regio. Al streven ze ook niet na om de grootste in de regio te wor-

den, natuurlijk zijn ze altijd op zoek naar nieuwe leden. Wekelijks, zomer en winter, zijn de Schelderijders actief met een rit in Zeeland, de Zuidwesthoek, maar ook daarbuiten. In de maanden november, december, januari en februari beperken de ritten zich tot een afstand van 65 tot 70 km. In voor- en najaar worden het al ritten 80-85 km om in de zomermaanden mei, juni, juli en augustus steeds ritten van rond de 100 km te rijden. De gemiddelde snelheid ligt

vaak rond de 30 km per uur. Onder het motto samen uit samen thuis is iedereen welkom. Ben je ook fietser en zou je graag eens met een club meefietsen? Aarzel niet en sluit je vrijblijvend eens aan op een zondagmorgen. In de maand oktober vertrekken ze nog iedere zondag om 9.00 uur vanaf café de Boulevard te Hoogerheide en in de daarop volgende maanden om 9.30 uur. En wil je meer weten kijk op www.schelderijders.nl

‘Stevig inzetten op tegengaan van schoolverzuim’

Regio heeft eigen leerplichtbureau WOENSDRECHT - Alle West-Brabantse gemeenten, van Woensdrecht via Breda tot en met het Land van Heusden en Altena, werken sinds 1 augustus samen in het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant. Afgelopen donderdag presenteerde het Regionaal Bureau Leerplicht zich aan de scholen in de regio. DOOR ADDO SPRANGERS De Bredase wethouder Saskia Boelema, voorzitter van het Regionaal Bureau Leerplicht, spreekt van een perfect voorbeeld van héél concreet en effectief samenwerken, waar jongeren direct baat bij hebben. “Jongeren moet in staat worden gesteld om het beste uit zichzelf te halen en hun talenten te ontwikkelen. Een startkwalificatie biedt vijf keer meer kans op de arbeidsmarkt en daarom zetten we stevig in op het tegengaan van schoolverzuim. We hebben alle West-Brabantse jongeren tussen de 4 en 23 jaar in beeld. We weten óf en waar ze naar school gaan en kunnen veel beter dan voorheen ingrijpen en bijsturen.”

Trend De start van het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL West-Brabant) past in een landelijke trend. In West-Brabant ontstaat nu het op één na grootste RBL van het land, dat meer dan 150.000 jongeren in beeld heeft. Er wordt gewerkt met een nieuwe leerlingenadministratie met dagelijkse koppelingen naar belangrijke computersystemen die informatie geven over jongeren en hun schoolloopbaan. In de aanpak van schoolverzuim en schooluitval staan nu nieuwe mogelijkheden ter beschikking. Mogelijkheden die gemeenten voorheen niet hadden en waarmee jongeren die dreigen uit te vallen sneller in beeld gebracht en opgepikt kunnen worden. Wanneer een school nu

melding maakt van verzuim of schooluitval, is de leerplichtambtenaar er een dag later al mee aan de slag. De eerste geïnteresseerde gemeenten uit het land dienen zich al aan om een kijkje te komen nemen bij RBL West-Brabant. Samenwerking Scholen juichen de oprichting van het regionaal bureau toe. Ook omdat hun leerlingen vaak uit meerdere gemeenten naar een school komen. ”Dit is de beste vorm van samenwerking tussen gemeenten vinden wij. En het biedt nieuwe kansen voor scholen om met gemeenten samen te werken bij het voorkomen van schooluitval onder jongeren”, zegt Arjan Kastelein bestuursvoorzitter van ROC West-Brabant. PAGINA 18

Vaak is deze schoenendoos het eerste kado dat een kind ooit heeft gekregen.

WOENSDRECHT - Actie4Kids komt in actie voor arme kinderen, door persoonlijk een schoenendoos voor hen te versieren en te vullen met allerlei spulletjes, zoals knuffels, schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed. Voor jou... van mij..., met dit thema is de jaarlijkse schoenendoosactie van Actie4Kids weer van start gegaan. Zo’n 60.000 kinderen zullen weer verrast worden met een mooi versierde en goed gevulde schoenendoos. De schoenendozen met schoolspulletjes, toiletartikelen en speelgoed gaan o.a. naar kinderen in wees- en ziekenhuizen, sloppenwijken, voormalige oorlogsgebieden en andere moeilijke omstandigheden in o.a. Moldavië, Roemenië, Oeganda, Sierra Leone en Zambia. Met een schoenendoos laten we aan deze kinderen zien dat we aan hen hebben gedacht. Doe ook mee, vul een schoenendoos en laat kinderogen weer stralen. Ook jij kunt helpen: versier en vul een mooi versierde schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen, knuffels en speelgoed en lever hem in, dan maken we samen dui-

zenden kinderen blij. De schoenendozen worden uitgedeeld aan kinderen van 2 tot en met 14 jaar. Vaak is deze schoenendoos het eerste kado dat een kind ooit heeft gekregen! De kinderen doe je een plezier met dingen die zij goed kunnen gebruiken: schriften, pennen en potloden, shampoo, een tandenborstel en tandpasta, een knuffel, een bal of autootjes. Wil je weten hoe groot de doos mag zijn en wil je een idee wat wel en wat niet in de doos kan, kijk dan op www.actie4kids.org. Of contact opnemen met 0341418061, info@actie4kids.org. Iedereen, jong en oud, kan meedoen met de schoenendoosactie. Per schoenendoos wordt een bijdrage van 5 euro gevraagd voor transport- en organisatiekosten. Inleverpunt Versierde en gevulde schoenendozen kunnen ingeleverd worden voor de schoenendoosactie van Actie4Kids bij de schuur aan de Passenberg 49 in Roosendaal op woensdag 14 november van 15.00 tot 17.30 uur en op zaterdag 17 november van 9.30 tot 13.00 uur.


stichting de bergkristal

Paranormale beurs ZONDAG 21 OktOber 2012 Zalencentrum “de Raayberg” Antwerpsestraatweg 267 Bergen op Zoom

SNUFFELMARKT GOES

27 + 28 OKT. Hèt Keuzeme GRATIS PARKEREN Hèt Keuzemenu van restaurant “de ZEELANDHALLEN * 9-16.30 uur

dewitevenementen.nl / 0251 - 31 90 90

restaurant “de bloemkool” zacht gegaarde procureur g

Meer dan 40 mediums in 2 zalen; o.a. magnetiseren, tarot, wastekenen, reiki, koffiedik lezen, paragnosten, pendelen, etc. Tevens verkoop van New-Age artikelen.

Elke vrijdag visodoan met€honing tij 20.-onspgeewor nepemrsenu verkrijgbaaOf r) k

zacht gegaarde procureur Zondag 28 oktober 2012 Of Ouderwets lekkere grote vissoep Iedere zondag doorlopend geopend voor lunch vanaf 12.00 uur. RommelmaRkt in Putte. Sporthal De Biezen, Schoolstraat 42, Putte. uderwets lekkere grote vissoep, heerlijk gevuld Zaterdagerbij 20 oktober Ierse avondgeserveerd onder begeleiding van Coracle € 55.50 vissoorten en per persoon all in. Kinderverjaardag Resto Buffalo Bekijk ons kerstmenu op www.debloemkool.nl Groetjes, Toon en Rianne www.tosca-markten.nl is Bowlingparty “GRATIS BOWLEN” vissoorten en erbij geserveerd knoflookbrood Wouwsestraatweg 146, 4623 AS Bergen op Zoom Of www.debloemkool.nl 0164 233045 D A N S E N Of Een diep bord met gekookte mos ZATERDAG 27 oktober Herfstmenu! €9,95met apa Harmoniezaal te Rijsbergen Een diep bord met gekookte mosseltjes pikante most pikante mosterdsaus Grand eetcafe De Kroon Of € 8,- p.p. Geitenkaas met Of spek, honing en bo Elke 4e pers. gratis op alle dagreizen itenkaas met spek, honing en bosuitjes, salade v Bel: 0165-536360 pomodo Buffalo pomodori ***** Jarige ***** Heerlijke sliptongen, op de plaat g proficiat www.brabantwerkt.nl vacatures bij jou in de buurt op de plaat gebakken en ges eerlijke sliptongen, remoulade remouladesaus of De Putse Vishandel of gebraden varkensribstuk met kra GRieKs Uw verse vis specialist RestauRant ebraden varkensribstuk met krachtige jus waar gestoofde ratatouille en e www.knossos.nl gestoofde ratatouille en een gevulde aard of of Gebraden lamsbout, met eigen jus ebraden lamsbout, met eigen jus waarin rozem look look Of 95, Of 1 Pastaschotel met € diverse vissoort Nieuwemet Haring staschotel diverse vissoorten enbestrooid een saus v basilicum, Vers van het mes verkrijgbaar basilicum, bestrooid met pittige kaas ***** vanaf 7 juni ***** Mini vlaai met room Mini vlaai met room en aardbeitjes Of Of Schotel met divers Schotel met diverse kaassoorten Of Of Verse 9fruitsalade m ,7 2 ,€ 59 Verse fruitsalade met sorbet€ 2ijs U kiest… Een Voorgerecht & Een Ho est… Een Voorgerecht & Een Hoofdgerecht – of Een Hoofdgerecht & Een Nagerecht Geopend van 11.00-17.00 uur • Entree € 6,-

(natuurlijk oo

Inlichtingen: 0167-565444 of 0167-565185 www.debergkristal.nl

Kraamhuur € 22,-. Van 9.00 tot 16.30 uur. Bel voor een kraam 0165-529824

vanaf 4 personen*

GEZELLIG TAFELEN krijgt u een uur

Op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag v.a. 15.00 uur Leeftijd tussen 6 en 13 jaar. Min. 6 pers. Een uur bowlen, 2 cons., frietje met frikandel/ kroket met ketchup en mayonaise, kinderijsje, kinderfilm en kinderdisco. TOTAAL SPOTPRIJS

VOOR SINGLES & PAREN:

GRATIS BOWLEN

3 gangen menu

* min. 4 volwassenen

Ingang Lagestraat 1 cq 3 naast Rabobank A N S E N uur Start 20.30 uur Zaal open D19.30 ThE WiGs mET ZAnGEREs iRis Inlichtingen: 06 22 41 43 07 Entree € 5,00 per persoon

Tegen inlevering van deze advertentie

VOOR SINGLES & PAREN:

ZATERDAG 3 MAART HARMONIEZAAL te RIJSBERGEN Ingang lagestraat 1 cq 3 naast rabo bank Zaal open 20.00 uur start 20.30 uur

Inlichtingen: 06 22 41 43 07

ALLROUND LIVE

AllRounD livE PARTy BAnD

PARTY BAND

Graag reserveren. Na 12.00 uur

MET

DANS MUZIEK

mET GoEDE DAns muZiEk

www.bootrijsbergen.nl

Bowling-Resto Damstraat 52a te Roosendaal www.bowlingroosendaal.nl

Boomstraat 2 Huijbergen, tel. 0164-642974, klijspost@hetnet.nl

GRATIS PARKEERGELEGENHEID

GOEDE

Afmeting ongeveer 74 x 70 mm Klnt: 104800

Jarig zijn hoeft geen

saaie boel meer te zijn. Bij Grieks Restaurant

Knossos kan de jarige gratis* dineren; een

gerecht* naar eigen keus

Aktie loopt tot 6 nov.

Margriet Winterfair Zwarte Markt Oberhausen Dusseldorf Keulen Brugge Maastricht Valkenburg 2 dgn Londen l.o. 2 dgn Disney/Parijs

16 t/m 22 nov.excl. entrée 3 nov. 24 nov. 22 dec.

€ € € € € € € € € €

24 nov. 8-13-15-20 dec. 24 nov. 8-13-15-20 dec. 24 nov. 8-13-15-20 dec. 8 dec. 11 dec. 27 nov. 11 dec. 27 nov. 11 dec. 8t/m9dec & 15t/m16dec. 27 t/m 28 december

16,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 99,50 116,50

Prijzen incl.vervoer,overnachting met ontbijt,entrée Disney Muys Reizen Rucphen Tel:0165-342351 info@muysreizen.nl

en helemaal gratis!

Antwerpsestraat 75 • 4645 BC Putte • 0164-603831 www.deputsevishandel.nl • info@deputsevishandel.nl

Wij hebben voor u: - Schepverse mosselen (seizoen) - Met de hand schoongemaakte haring - Gebakken vis en kibbelingen - Kant en klaar producten - Wokvis en wokscampi’s

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

- Groot assortiment verse vis - Gerookte vis - Salades - Kreeften, levend of gekookt - Schaal- en schelpdieren Enz. enz.

Op bestelling maken wij ook diverse soorten schalen. Vind ons leuk op Facebook of geef uw e-mailadres aan ons vishandel is Dé Viswinkel van de regio en gevestigd in Nederlands Putte door enDe uPutse ontvangt de laatste Wij hebben een breed assortiment verse vis en nieuwtjes. aan verwante producten. Wij zijn gespecialiseerd in Prins en Dingemanse mosselen en maatjes vers van het mes. Voor mosselfeesten hebben wij speciale tarieven

Bergen op Zoom

Lievevrouwestraat 4 tel. 0164-242607

*aantoonbaar jarig op dag van bezoek in 2012 en

vergezeld van minimaal

1 betalende tafelgenoot. (behalve feestdagen en geldig van di t/m zo.)

Ons assortiment bestaat uit: gebr. timmermans b.v. Mosselen,Oesters,Gebakken vis,Vele soorten verse en gerookte vis, boekerman 4 (borchwerf 11) tegenover Saver milieustraat Kant en klaar producten,Catering (opgemaakte schalen) Informeer naar de vele mogelijkheden

tegenover milieustraat 4751 Xk oudSaver gastel 47510165 Xk oud Tel.: - 31 gastel 77 46 tel.: 0165 - 31 77 46 info@krt.nl www.krt.nl of mobiel.krt.nl

en ller Ke blokk n e uk Ke . v.a

Uw oUde kabel en metalen zijn geld waard!

KRT al meer dan jaar gespecialiseerd in hetvanverwerken van krt is alismeer dan 50 jaar50 gespecialiseerd in het verwerken kabel en metalen. wijkabel zijn iSo en 9001: beschikken uiteraard over de vereiste en9001:2000 metalen.gecertificeerd Wij zijn ISO 2000 gecertificeerd en beschikken uiteraard(milieu)vergunningen. over de vereiste (milieu)vergunningen. kuntdagelijks dagelijkskabel kabel en en metalen, metalen, tegen UU kunt tegen contante contantebetaling, betaling,aanleveren. aanleveren. ook kunnenwij, wij,bij bijvoldoende voldoende volume, volume, containers plaatsen. ook kunnen containersop opuw uwlocatie locatie plaatsen.

Metaalprijzen metaalprijzen Antwerpsestraat 75, 4546 BC Putte

(Tervoplein) tegen over de Euro Spar

42 geldig week 32

plastic koper kabel Tel. 0031 (0)164 - 603 831 plastic aluminium kabel www.deputsevishandel.nl loodkabel koper grondkabel koper info@deputsevishandel.nl openingstijden: maandag gesloten loodkabel aluminium grondkabel aluminium din-don 09.00-17.30 u vrijdag 09.00-18.00 u zuiver blank koper zaterdag 09.00-17.00 u onzuiver zondag koper 09.00-16.00 u gemengd rood OOK OP ZONDAG OPEN GRATIS PARKEREN geel koper aluminium roest vrij staal zuiver lood zink electro motoren ijzer accu’s wasmachines, drogers auto katalysator

vanaf € 1,80 € 1,90 € 0,85 € 0,95

€ 3,75 € 4,80

per kg per stuk

tot € 2,80 € 2.90 p/kg € 0,75 € 0,70 p/kg € 1,05 € 1,15 p/kg € 0,50 € 0,50 p/kg € 5,25 € 5,80 p/kg € 4,75 € 5.30 p/kg € 4,25 € 5,05 p/kg € 3,00 € 2,95 p/kg € 0,85 € 0,95 p/kg € 1,10 € 1,30 p/kg € 1,00 € 1,20 p/kg € 0,80 € 0,80 p/kg € 0,45 € 0,50 p/kg € 0,18 € 0,21 p/kg € 0,40 € 0,45 p/kg € 0,16 € 0,21 p/kg € 20,00 € 15,00

Prijzen onder voorbehoud van kwaliteit en marktontwikkelingen.

openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-17.45 uur • vrijdag 07.30-15.45 uur • zaterdag 07.30-12.15 uur openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-18.00 uur • vrijdag 07.30-16.00 uur • zaterdag 07.30-12.30 uur

Miele ovens

v.a.

n late

p ook ask

G

. v.a

Openingstijden: Do - Za van 10.00 - 16.00u.

Atoomweg, Roosendaal (achter Keller Keukenfabriek) www.kellerfabrieksoutlet.nl


sport

VV Odio

Dames 2 op kop in derde divisie

Hotak’68 HOOGERHEIDE - Het eerste damesteam speelde zaterdag in Rotterdam tegen FVT. Het werd een prima 5-2 overwinning. Marlotte Staps won haar beide wedstrijden, Mirella Madacki wonnen ieder één partij. Ook het dubbel was voor de dames van Hotak’68. Met 13 punten staan ze op de vierde plaats in de eredivisie. De dames van het tweede speelden uit tegen Rijnsoever in Katwijk. Met 8-2 werd er gewonnen en daarmee staan ze eerst in hun poule. Sophie Dijkers en Miranda Vroomen wonnen al hun wedstrijden, Mariska Prinsen kwam één keer tot winst. Het dubbel was ook voor Hotak’68. Dames 2 staat met 33 punten aan kop in de derde divisie B. Het eerste herenteam speelde uit tegen Bit uit Ede. Tegen de koploper werd het een 10-0 nederlaag. In de derde divisie F staan ze met 25 punten op een derde plaats. Hotak’68 heren 2 kwam in actie tegen Middelburg. De uitwedstrijd werd met 8-2 verloren. Gert Gosselink en Roald Vos wonnen ieder één wedstrijd. Hotak’68 2 staat op de voorlaatste plaats met 15 punten. Het derde speelde thuis tegen ’t Batje uit Wolphaartsdijk. Ze won-

nen met 7-3. Stefanie van Genegen won al haar wedstrijden, Roland van den Heuvel en Mitchel Hendrikx kwmen ieder twee keer tot winst. Ook het dubbel was voor de vijfde keer op rij voor Hotak’68 3. Met één punt achterstand staan ze op een tweede plaats in de 2e klasse A met 31 punten. Hotak’68 4 speelde thuis tegen The Back Hands uit St. Willebrord. Het vierde won met 7-3. Martijn Withagen won drie keer, Edwin Kommers twee keer en Frank Dingemans één keer, ook het dubbel was voor Hotak’68. De eerste drie in de poule hebben allemaal 27 punten, dan komt Hotak’68 4 als vierde met 26. Het vijfde moest naar Bergen op Zoom. Daar werd verloren met 7-3. Kees Adriaanse won er al zijn partijen. Met 20 punten staan ze vijfde in de vierde klasse C. In Breda speelde Hotak’68 6 tegen Belcrum. Ze wonnen met 6-4. Kees Overbeeke won zijn drie partijen, Ad Vriens en Nico van Wiltenburg kwamen één keer tot winst. Ze wonnen ook het dubbel. Het zesde staat op 5e plaats met 22 punten, zij moeten nog een wedstrijd inhalen in hun vijfde klasse. Thuis speelde het zevende tegen TCO’78 uit Ossendrecht. Er werd met 6-4 gewon-

nen. Serge Goedhart, Patrick van Loon en Frans Verboven wonnen ieder twee wedstrijden. 14 punten heeft Hotak’68 7, ze staan daarmee onderaan poule C van de vijfde klasse. Het achtste was ook afgereisd naar Bergen op Zoom. Daar werd met 9-1 verloren van Markiezaat. Alleen Piet van Hoek wist één partij te winnen. In de zevende klasse staan ze op een vierde plaats met 25 punten. Het eerste jongensteam speelde uit tegen Bergeijk. Dat werd een 9-1 nederlaag. Allen Dennis Overbeeke won één partij. Het tweede jeugdteam speelde thuis tegen Belcrum uit Breda. Het werd een 10-0 nederlaag. Ook het derde jeugdteam verloor. Het werd een 1-9 uitslag tegen TCO uit Ossendrecht. Alleen Tiamo Adriaansen kon een keer tot winst komen. Hotak’68 4 speelde thuis tegen ODT uit Roosendaal. Het werd een 10-0 nederlaag. Het vijfde jeugdteam speelde thuis tegen een team van TCO uit Ossendrecht. Ze verloren met 9-1. Merel van Oosterhout won één keer. Informatie over Hotak’68 op de site: www. hotak68.nl.

Kampioenen TV Mattemburgh bekend HOOGERHEIDE - De laatste speeldag van de najaarscompetitie is gespeeld. Donderdag dames: Made 1- tv Mattemburgh 1 4-0 Vrijdag heren 55+: Bastion Baselaar 1-tv Mattemburgh 1 3-1 Mattemburgh 2- Lobelaer 1 3-1

Mattemburgh 3- de Hoop1 2-2 Gemengd: Mattemburgh 1- Wouw 5 2-2 Zaterdag dames: Mattemburgh 1-Zundert 1 4-0 Van de zes team’s zijn er twee kampioen geworden, we willen het team van Christ de Weert en het team van Eugenie Monaco van harte feliciteren met hun uitmun-

tende prestatie. Het tennisseizoen is ver klaar, zodra de werknemers van de gemeente de netten verwijderd hebben kan er niet meer buiten gespeeld worden. We willen iedereen bedanken voor het afgelopen natte maar wel gezellige tennisseizoen en tot op de jaarvergadering.

Komt u ook condiboxen in Putte PUTTE - Wilt u afvallen, uw conditie verbeteren, u zelf leren verdedigen en uw lichaam versterken, kom dan condiboxen. Deze compleet nieuwe sport is gebaseerd op een deel bodycombat (op de beat van de muziek stoten zetten en tevens knieën en kicks plaatsen), het tweede deel van de training bestaat uit het leren stoten zetten (niet sparren), en het laatste deel bestaat uit BRIGECLUB ‘T MARKIEZAAT Maandag 8 oktober, groep A: 1. Riet Keij-Jaap Boltjes 66,32%, 2. Ludo van Wellen-Partner 65,28%, 3. Louis Maas-Wim van Hoof 58,33%, 4. Corry Buuron-Corry Milius 55,56%, 5. Toon en Jan van Huffel 54,51% Groep B: 1. Jose van de Maegdenbergh-Jeanne Oele 60,00%, 2. Elly van Aken-Mien van Vliet 59,17%, 3. Toos Suykerbuyk-Jopie Vale 53,75%, 4. Miep Andringa-Tineke Knoop 53,33, 4. Annie Aertsen- Elly Kalker 53,33% Groep C: 1. Hans van de Boom-Wil Roks 60,94%, 2. Nell de JongNel van Egmond 55,21%, 3. Adrie Huiben-Jan van Geel 54,69%, 4. Trees Baartmans-Rina Haest 51,56%, 5. Annemarie Roeten-Eric Thielemans 51,04% BELLEVUE BRIDGE Woensdag 10 oktober, groep A: 1. Guido van Eycken-Bart Grupping 65,77%, 2. Wil Hagenaars-Hans Graafmans 61,31%, 3. Ludo van Wellen-Partner 57,44%, 4. Jenny en Koos Weijdt 56,55%, 5. Lau van Geel-Ad Schouw 55,65% Groep B: 1. Anneke Diks-Gerdadien Kuijlen 57,50%, 2. Nell de Jong-Ella Uitdewilligen 55,50%, 2. Leo Kuipers-Marit Frasl 55,50%, 4. Mia en Cees Petersen 54,17%, 5. Marian en Hans van de Meerendonk 54,00% BC FOUR ACES Uitslag 9 oktober, Groep-A: 1. dhrn. Jan Deusing & Toon Verdult 68.75%; 2. mevr. Ankie Holtzer & dhr. Jan Pigmans 66.32%; 3. epr. Bea & Ton Mouwen 65.28%; 4. dhrn. Ali Kurt & Joep Matthijssen 55.56%; 5. dms. Ietje Hemsing-van Duijneveldt & Els ‘t Hart-Boer 53.47% Groep-B: Gedeelde eerste plaats met 61.25% dms. Ans IJzer & Paula Vos en dms. Bets de Kort-Withagen & Monique v/d Voorde; 3. dhrn. Ben Estor & Piet v/d Lienden 57.50%; 4. dms. Ria van Diepenbeek & Truus Zandbergen 52.92%; 5 dms. Marian HamersNijssen & Tonnie Oosterwaal 50.41% Groep-C: 1. dms. Truus Bergmans & Mariëtte v/d Riet 58.75%; 2. mevr. Jeanne Franken-Machielsen & dhr. Jan v. Geel 57.29%; 3. dhrn. Jaap Kraaijenoord & Fons v/d Poel 55.73%; 4. dhrn. Wim Hemsing & Cor Zandbergen 54.38%; 5. dms. Marita v/d Hoogte & Maria v/d Poel 49.48%

gladiatoroefeningen die in de gehele les zitten. Door de vele herhalingsoefeningen is deze sport ideaal voor gewicht en omvang verlies van bepaalde plekken en/of het hele lichaam, conditie opbouw en/of verbetering en krachtopbouw van het gehele lichaam. Kom een keer kijken of gratis meedoen en laat je meeslepen door de beats van de muziek. Je bent welkom op elke dinsdagavond van 19.00h tot 20.00h in sporthal de Biezen te Putte. Kijk ook op www.condibox4all.nl

BRIDGE

BRIDGECLUB WBM Familyland uitslag 8 oktober, A-lijn: 1. E ‘d Haens en M. Mabesoone 59,90%; 2. N. Middag en B. Veenman 57,50%; 3. M. Bogaert en Y. Vreeken 56,25% B-lijn: 1. W. Emke en P. v/d Poel 59,03%; 2. M. de Boer en F. Melsen 54,86%; 3. N. v Duyvenbode en M. Frasl 54,17%

Uitslagen Jeugd Krab’dijke A1-Odio A1 2-0 Sprundel B1-Odio B1 afg. Unitas’30 C1-Odio C1 3-2 HSC’28 E1-Odio E1 5-0 Programma Jeugd 20 oktober 13.00Odio C1-MOC 17 C1 13.15Halsteren B3-Odio B1 14.30Odio A1-MOC 17 A2 Uitslagen Senioren Odio 1-NVS 1 2-0

VV Meto

Uitslagen senioren 14 oktober Victoria’03 1-Meto 1 2-3 Meto-2-Zundert 2 0-2 Patrijzen 3-Meto 3 2-2 Rimboe 5-Meto 4 3-3 Meto 5-Roosendaal 10 2-3 Grenswachters 3-Meto 6 5-1 Meto Dames-WVV`67 dames 0-9 Programma senioren 18 oktober 20:00 WHS 1-Meto 1

BC A LA CARTE Wintercompetitie, Uitslagen 11 oktober, A-lijn: 1 Jan Schnitker-Winfried Peil 60,83%; 2 Frits Hobbelen-Theo Groenewoudt 59,50%; 3 Tommy Hagenaars-John Custers en Bernadette van Rooijen-Evert Jansma 54,17%; 5 Riet Schot-Henny Lambrechts 53,50%. B-lijn: 1 Diana Mies-René de Heer 60,42%; 2 Mieke Hertogs-Piet Heemskerk 58,33%; 3 Annie Salvenmoser-Carlos Bruijs 56,25%; 4 Joke Goossens-Jan Deusing 50,00%. PAGINA 20

Uitslagen jeugd 13 oktober METO M-ODIO M 11-2 METO E4-FC Bergen E3 1-4 METO D3-MOC’17 D3 1-19 Victoria D2-METO D2 7-1 Roosendaal D2-METO D1 2-0 RSV C1-METO C1 0-7 RSV B1-METO B1 5-1 Programma 10:00 MEO E5-Halsteren E8 10:00 METO F4-Halteren F6 10:00 METO E4-MOC’17 E6 11:30 METO D1-FC Bergen D1 13:00 METO C1-Roosendaal C2 14:45 METO A1-Sprundel A1 10:15 MOC’17 D7-METO D3 12:30 DEVO C1-METO C2 14:30 WVV’67 B1-METO B1

Programma senioren 21 oktober 12:00 Boeimeer 2-Meto 2 10:30 Meto 3-Zeelandia Middelburg 3 12:00 Nw-Borgvliet 6-Meto 4 12:00 Odio 4-Meto 5 12:00 HSC`28 5-Meto 6 10:00 Meto dames-Vogelwaarde dames

GPS-tocht voor de jeugd OSSENDRECHT - Het laatste weekend van oktober is niet alleen het weekend waarin Halloween gevierd wordt, ook staat Ossendrecht stil bij het 825-jarig bestaan van het dorp. Speciaal voor de jeugd van de middelbare school (12-16 jaar) is er daarom op vrijdagavond 26 oktober een spannende GPS-tocht door de donkere omgeving van Ossendrecht. Deze tocht, die uitgezet is door Eddy van Loon in samenwerking met stichting Kinder Vakantie Spel, voert langs nauwe steegjes en door het donkere bos. Het enige hulpmiddel dat je krijgt, is een gps, waarmee je de weg naar het uitpunt moet

‘Ga mee als vakantievrijwilliger!’

zoeken. Onderweg wachten nog een paar spannende opdrachten. Uiteraard sturen we je niet alleen op pad. De vrijwilligers van KVS houden een oogje in het zeil, maar zij verklappen de weg niet! De tocht start om 19.00 uur vanaf mfc De Drieschaar. Na afloop is er gelegenheid om tot 24.00 uur nog wat te drinken in De Drieschaar. Deelname is gratis, inclusief drie consumpties. Je moet je alleen voor 25 oktober even aanmelden via www. kvs-ossendrecht.nl. Eventueel kan dat ook nog op de dag zelf, maar liefst eerder al! Wil je samen met je vrienden of vriendinnen de strijd aangaan met andere groepen, dan kan je dat ook aangeven via het inschrijfformulier.

Te Koop aangeboden Taxus 20/40cm (bonte) Bollen E 0.50 per stuk ø 30cm en Buxus 3 jarig Pyramides ca. 25cm E 0.60 per stuk 60/80cm E 7.50 Zundert, 076-5973377

BC DE MOERKENS Uitslag 11 oktober, middagsessie A-Lijn: 1. Jo Brouwers en Kees Luijks 58,33%; 2. Miep en Clemens Gatersleben 57,29%; 3. Jenny Weijdt en Christina Koek 54,69%; 4. Adje Geers en Corine Withagen 52,08%; 5. Bea en Ton Mouwen 50,52%. Middagsessie B-Lijn: 1. Joke Buuron en Bob van Daele 65,97%; 2. May Boits en Joke de Kort 58,33%; 3. Lucy Disco en Leentje van de Broek 57,64%; 4. Ad van de Linden en John Metaal 54,17%; 5. Toos Bruijs en Jac Kil 52,08%. Avondsessie A-Lijn: 1. Christien Roelse en Nel van Gorsel 62,50%; 2. Nol Jansen en Frans van Haperen 56,77%; 3. Hennie Vermeulen en Nel Heemskerk 55,21%; 4. Mariette ten Dam en Pierre Voeten 52,08%; 4. Rosa Kil en Jan Kappers 52,08%. BC BERGEN OP ZOOM Wintercompetitie, Uitslagen 9 oktober, A-lijn: 1. Jannie Custers-Laura Dekkers 71,88%; 2; Plony en Jan Goossens 55,21%; 3. Monique den Heijer-Winfried Peil 55,00%. B-lijn: 1. Annie Salvenmoser-Marijke Schijven 60,83%; Ted Blom-Chris van Nieuwburg 57,50%; 3. Marijke Hagfenaars-Riet Schot 54,17%. C-lijn: 1. Toos en Louis Luijsterburg 61,67%; 2. Annelies en Eric Odor 60,42%; 3. Jenny Wouts-Nelly Koolen 55,00%.

Odio 3-Dosko 6 5-2 Unitas’30 4-Odio 4 3-3 Kruisland 5-Odio 5 4-7 Wernhout 5-Odio 6 2-1 Odio D1-Internos D1 2-1 Programma Senioren 21 oktober 10.00 Odio 6-SC Gastel 8 10.00 Odio D1-Noordhoek D1 10.00 Roosendaal 8-Odio 3 10.30 Odio 5-Dosko 8 12.00 Odio 4-Meto 5 12.00 Patrijzen 3-Odio 2

Ook voor verticuteren, kalk en gazonmest

Geert, deelnemer vakantiereizen gratis advertentie

‘Hoi ik ben Geert en ik ga al jaren mee met de vakantiereizen van het Nationaal Epilepsie Fonds. Deze vakanties zijn speciaal voor mensen met epilepsie die niet zelfstandig op reis kunnen. Vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar! Ga jij een week met ons mee?’ Meer informatie? Kijk op www.epilepsiefonds.nl of bel 030 63 440 63.

Plantenkwekerij Marc

Raats

Open: ma t/m za Bergsebaan 118, Nispen 06-16380941 9.00u – 18.00u www.plantenkwekerijmarcraats.nl

*WinterhardeViolen

*Heide planten *Bolchrysanten

Dagelijks verse Aardbeien.

*Heesters/klimplanten Goed &

*Vaste tuinplanten Goedkoop!! ! *Buxus Wij zijn weer *Sierfruit normaal bereikbaar!!

Postbus 270 - 3990 GB HOUTEN giro 222111 - www.epilepsiefonds.nl

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!


Enthousiaste Collega’s Gezocht

vacatures

Echte liefde voor het vak en de modernste bereidingswijzen. Samen vormen deze ingrediĂŤnten de kracht waarmee Bakkersland de consument elk moment van de dag

Heeft u of laat genieten van dagvers brood, bakkersspecialiteiten, Enthousiaste winkelafbak, thuisafbak en gebak. iemand uit Collega’s Gezocht van onze bakkerijen is Bakkersland Tholen waar een team van uW omgevingEÊn circa 30 gedreven vakmensen garant staat voor de productie van een Echte liefde voor het vak en de modernste bereidingswijzen. breed assortiment brood- en banketproducten. Dagelijks leveren onze Samen vormen deze ingrediÍnten de kracht waarmee brandWonden? medewerkers een topprestatie door onze klanten te voorzien van verse en Enthousiaste 

      

Collega’s Gezocht

smaakvolleBakkersland producten.de consument elk moment van de dag

laat genieten van dagvers brood, bakkersspecialiteiten,

winkelafbak, thuisafbak Voor Bakkersland Tholen zijn wij en pergebak. direct op zoek naar 2 enthousiaste Echte liefde liefde voor voor het het vak vak en en de de modernste modernste bereidingswijzen. (ervaren) broodbakkers. Echte bereidingswijzen. EĂŠn vanSamen onze bakkerijen is Bakkersland Tholendewaar eenwaarmee team van vormen deze deze ingrediĂŤnten kracht Samen vormen ingrediĂŤnten de kracht waarmee circa 30 gedreven vakmensen garant staat voor de productie van een

Bakkersland de de consumentInelk elk moment van dag Taken en breed verantwoordelijkheden deze fulltime functie vervul Bakkersland moment van de de dag onze assortiment brood-consument en banketproducten. Dagelijks leveren laatuitvoerende genieten van dagvers dagvers brood, bakkersspecialiteiten, medewerkers een topprestatie door brood, onze klanten te voorzien van verse je zelfstandig alle werkzaamheden ten behoeve vanende laat genieten van bakkersspecialiteiten, smaakvolle producten. winkelafbak, thuisafbak enaan gebak. broodproductie. Hierbij kunthuisafbak je denken het voorbereiden en verwerken winkelafbak, en gebak. van degenVoor en Bakkersland het afbakken allerlei broodspecialiteiten. Tholenvan zijn wij per direct op zoek naar 2 enthousiaste

40''&-3-&*+&/#&2(*3):4 40''&-3-&*+&/#&2(*3):4 $)00/."",#&%2*+'*/!5*%7&34&%&2-"/% $)00/."",#&%2*+'*/!5*%7&34&%&2-"/%

EĂŠn van onze bakkerijen is Bakkersland Tholen waar een team van

EĂŠnbroodbakkers. van onze bakkerijen is Bakkersland Tholen waar een team van (ervaren) circa 30 gedreven vakmensen garant staat voor de productie van een

002 &&/002 6"/0/9& 0#+&$4&/*/  9*+/ &&/ 6"/0/9& 0#+&$4&/*/  9*+/ 7*+0190&,/""2 &/4)053*"34& &/ 7*+0190&,/""2 &/4)053*"34&(&.04*6&&2%& &/ (&.04*6&&2%& .&%&7&2,34&23 .&%&7&2,34&23

circa 30 gedreven vakmensen garant staat voor de productie van een breed assortiment brooden banketproducten. Dagelijks leveren Jouw profiel Jebreed beschikt over MBO werk- en denkniveau. Jeonze hebt enkele assortiment brooden banketproducten. Dagelijks leveren onze Taken en verantwoordelijkheden In deze fulltimetefunctie vervul medewerkers een topprestatie door onze klanten voorzien van verse en medewerkers een topprestatie door onze klantenachtergrond te voorzien van verse en jaren ervaring in een soortgelijke functie en een smaakvolle producten. je zelfstandig alle producten. uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van dein het smaakvolle

� Binden, Boeien & Doorgroeien� &7&2,9"".)&%&/702%&/5*4(&60&2% 6"/ &7&2,9"".)&%&/702%&/5*4(&60&2% 6"/ � Binden, Boeien &

bakkersvak. Je hebt proceskennis en technisch inzicht. Ook ben je bekend broodproductie. Hierbij kun je denken aan het voorbereiden en verwerken Voor Bakkersland Tholen zijnallerlei wij per direct op zoek naar 2 enthousiaste het afbakken Voor en Bakkersland Tholenvan zijn wij perbroodspecialiteiten. direct op zoek naar 2 enthousiaste met HACCPvan endegen voedselveiligheid. (ervaren) broodbakkers. Je spreekt en schrijft Nederlands, (ervaren) broodbakkers. hebt discipline bent een teamplayer. Daarnaast benJejehebt accuraat Jouw en profiel Je beschikt over MBO werken denkniveau. enkele en Taken en verantwoordelijkheden In deze fulltime functie vervul Taken en In fulltime functie vervul communicatief vaardig. Jealle kunt goed werkzaamheden plannen organiseren jaren ervaring inverantwoordelijkheden een soortgelijke endeze eenen achtergrond hetdeen bent je zelfstandig uitvoerendefunctie ten behoeveinvan je zelfstandig alle uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van de bakkersvak. hebt proceskennis technisch inzicht. Ook benenjeverwerken bekend broodproductie. Hierbij kun jeen denken aan het voorbereiden verantwoordelijk enJeflexibel. broodproductie. Hierbij kun je denken aan het voorbereiden en verwerken

EEN NIEUWE BADKAMER IS DICHTERBIJ FONTEIN SET BADKAMER JOY COMPLEET DAN U DENKT... 30% VOORDEEL

Wij helpen bij: met HACCP en voedselveiligheid. Je spreekt en schrijft Nederlands, van degen en het afbakken van allerlei broodspecialiteiten. van degen het een afbakken van allerlei broodspecialiteiten. Lotgenotencontact hebt discipline enenbent teamplayer. Daarnaast ben je accuraat en Bakkerslandgevoel van Cindy Doorgroeien� Reagerencommunicatief en informatie nadere informatie of omJeen tebent reageren op Jouw profiel Je Voor beschikt over MBO werk- en hebt enkele vaardig. Je kunt goed plannen endenkniveau. organiseren Jouw profiel Jeinbeschikt over MBO werk-en eneen denkniveau. Je hebt enkele jaren ervaring een soortgelijke functie achtergrond in het “ Binden, Boeien&&& verantwoordelijk en flexibel. Voorlichting deze functie kunjaren ��Binden, Boeien je ervaring een email sturen naar cgladdines@bakkersland.com Gladdines eenproceskennis soortgelijke functie en een achtergrond bakkersvak. Jeinhebt en technisch inzicht. Ook beninjehet bekend Binden, Boeien bakkersvak. Je hebt proceskennis en technisch ben je bekend Bakkerslandgevoel van Cindy met HACCP en voedselveiligheid. Je spreekt en inzicht. schrijft Ook Nederlands, Reageren en informatie Voor nadere informatie of omNederlands, te reageren op met en voedselveiligheid. Je spreekt en schrijft Doorgroeien� Belangenbehartiging hebtHACCP discipline en bent een teamplayer. Daarnaast ben je accuraat en Doorgroeien� deze functie kun je een email sturen naar cgladdines@bakkersland.com Gladdines hebt discipline en bent een teamplayer. Daarnaast ben je accuraat en Doorgroeien� communicatief vaardig. Je kunt goed plannen en organiseren en bent communicatief vaardig. Je kunt goed plannen en organiseren en bent verantwoordelijk en flexibel. Juridische zaken verantwoordelijk en flexibel. Bakkerslandgevoel van Cindy Bakkerslandgevoel van Bakkerslandgevoel van Cindy Gladdines Cindy Gladdines Gladdines

Reageren en informatie Voor nadere informatie of om te reageren op Reageren enkun informatie Voorsturen nadere informatie of om te reageren op deze functie je een email naar cgladdines@bakkersland.com deze functie kun je een email sturen naar cgladdines@bakkersland.com

Bakkersland Tholen BV Bakkersland Tholen BV Energieweg 32, 4691 Tholen Energieweg 32, SG 4691 SG TT +31 (0) 166 – 60 34 98 +31 (0) 166 – 60 34 98 F +31 (0) 166 – 60 47 23 F +31 (0) 166 – 60 47 23 Bakkersland Tholen BV I www.bakkersland.com

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

Energieweg 32, 4691BVSG Tholen Bakkersland Tholen I www.bakkersland.com

EEN NIEUWE Badkamer BADKAMER IS DICHTERBIJ Joy DAN U DENKT...

Betaalbare ACTIE badkamers met de hoge kwaliteit en service van Verhoeven van Erp. Kom langs in onze showroom en laat u aangenaam verrassen!

30%9,-

‘Ga mee als vakantievrijwilliger!’

Betaalbare ACTIE badkamers met de hoge kwaliteit en service van Verhoeven van Erp. Kom langs in onze showroom en laat u aangenaam verrassen!

â‚Ź 1795,-

    034#53 -*33*/(&/ 034#53 -*33*/(&/ &-  &-   

   

  &-   &-       &-   &-  

."*- ."*- */'0340''&-3#-&*+&/#&2(/*/'0340''&-3#-&*+&/#&2(/&#3*4& &#3*4&777340''&-3#-&*+&/#&2(/777340''&-3#-&*+&/#&2(/-

voordeel â‚Ź 24

AKTIE WANDCLOSET

/4&2&33&&&.4*+%&/3 ,"/400252&/$0/4"$401 /4&2&33&&&.4*+%&/3 ,"/400252&/$0/4"$401 .&4 0/3,"/40026*"4&-&'00//5..&2   .&4 0/3,"/40026*"4&-&'00//5..&2   0'65-6*"0/9&7&#3*4&)&40/-*/& 0'65-6*"0/9&7&#3*4&)&40/-*/& 30--*$*4"4*&'02.5-*&2*/ 30--*$*4"4*&'02.5-*&2*/ *+#*&%&/&&/12&44*(&7&2,0.(&6*/(&/&&/ *+#*&%&/&&/12&44*(&7&2,0.(&6*/(&/&&/ 3"-"2*3$0/'02..&4)"/%*(&&842"<390"-3 3"-"2*3$0/'02..&4)"/%*(&&842"<390"-3 #*+6002#&&-%%&.0(&-*+,)&*%404%&&-/".&""/)&4 #*+6002#&&-%%&.0(&-*+,)&*%404%&&-/".&""/)&4 *&431-"/ *&431-"/

Tholen

T +31 (0) 16632, â&#x20AC;&#x201C; 60 34 98 Energieweg 4691 SG Tholen TF +31 (0) 166 â&#x20AC;&#x201C; 60 47 34 23 98 FI www.bakkersland.com +31 (0) 166 â&#x20AC;&#x201C; 60 47 23 I www.bakkersland.com

.""/%"(404&/.&462*+%"( 6"/ 404 

.""/%"(404&/.&462*+%"( 6"/ 404 

552*/%&3$)00-6","/4*&3#&/+&62*+ 552*/%&3$)00-6","/4*&3#&/+&62*+

GLASWAND + STORTDOUCHE

30% VOORDEEL

bestaande uit: wandcloset Gastelseweg I 4705 AC Roosendaal I T 0165 56 83 07 toiletzitting soft96 close inbouwreservoir (normaal) Gastelseweg 96 I 4705 AC Roosendaal I T 0165 56 83 07 druktoets chroom

AFBOUWMATERIALEN

F 0165 56 09 68 I E info@verhoevenvanerp.nl I www. verhoevenvanerp.nl

VAN â&#x201A;Ź 627,36 Gastelseweg 96 I 4705 AC Roosendaal

I

T 0165 56 83 07

Is per direct op zoek naar een fulltime

Nieuwe wetgeving in 2013 0,-met je Rijbewijs Motor â&#x201A;Ź 49nu Start daarom 3-DA AGSE SPOED OPLEIDING

BOUWSHOP / MAGAZIJN MEDEWERKER

verkeersschoolblom.nl

â&#x201A;Ź 790,-

Gastelseweg 96 4705 AC Roosendaal T 0165 56 83 07 F 0165 56 09 68 E info@verhoevenvanerp.nl www.verhoevenvanerp.nl

Vereiste : ervaring/kennis bouwmaterialen Flexibel werken in klein teamverband

Lid BOVAG & ANWB

Klant- en service gericht Zelfstandige en flexibele werkhouding Geert, deelnemer vakantiereizen gratis advertentie

Inschrijven? Bel nĂş: 076-50.15.535 Natuurlijk! Blom Verkeersschool. De snelste weg naar je rijbewijs.

Boomkwekerij Hoogerheide Aanleg, renovatie en snoeien van tuinen. Snoeihout nemen we gratis mee! Tel.:

0164-616707 of 06-30429026 of 0113-552255 vofakkermans@hotmail.com Valkestraat 15

ReclAme: Rode Beuk 70cm â&#x201A;Ź 1.50 Rode Beuk 120cmâ&#x201A;Ź 2.25 Dakplataan, Dakmoerbei of Dakeiken vanaf â&#x201A;Ź 35.00 Alleen te bestellen via e-mail

OPENINGSTIJDEN: zaterdag of op afspraak

â&#x20AC;&#x2DC;Hoi ik ben Geert en ik ga al jaren mee met de vakantiereizen van het Nationaal Epilepsie Fonds. Deze vakanties zijn speciaal voor mensen met epilepsie die niet zelfstandig op reis kunnen. Vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar! Ga jij een week met ons mee?â&#x20AC;&#x2122; Meer informatie? Kijk op www.epilepsiefonds.nl of bel 030 63 440 63.

Postbus 270 - 3990 GB HOUTEN giro 222111 - www.epilepsiefonds.nl

Wij zouden het een pre vinden als je heftruck ervaring hebt. Wij bieden je een zelfstandige functie in een vlakke organisatie met een informele sfeer en passende arbeidsvoorwaarden. Indien je geen ervaring in het gevraagde hebt gelieve niet te solliciteren. Stuur uw sollicitatie naar Henriette Verhoeven Gastelseweg 96, 4705 AC Roosendaal of mail Henriette@verhoevenvanerp.nl Acquisitie op deze advertentie is niet gewenst.

BrabantWerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten


Diamanten paar blijft gelukkig met elkaar

Frans en Riet Schillemans uit Woensdrecht zijn 60 jaar getrouwd WOENSDRECHT - Liefde op het eerste gezicht. Het bestaat. En liefde die blijft bestaan, die bestaat ook. Frans en Riet Schillemans uit Woensdrecht zijn hier het levende bewijs van. Zij zijn namelijk al 60 jaar getrouwd.

Harmonie Concordia en Streekorkest Fravino

Uitwisselingsconcert HOOGERHEIDE -In café De Mortier, Dubbelstraat 66, vindt er een uitwisselingsconcert plaats tussen Harmonie Concordia en Streekorkest Fravino op zondag 21 oktober om 15.00, toegang gratis. Harmonie Concordia o.l.v. Guy van Geldorp en Streekorkest Fravino o.l.v. Marieke de Vries houden een uitwisselingsconcert dat gevarieerde muziek geeft. Streekorkest Fravino uit Huijbergen heeft een unieke bezetting. De hoofdmoot wordt gevormd door accordeons. Daarnaast is er een blazerssectie en slagwerk. Deze bezetting geeft het geheel een bijzondere klankkleur, die aan een symfonieorkest doet denken, waarbij de accordeons de violen vertegenwoordigen. Fravino speelt vooral lichtklassieke muziek. Een voorbeeld uit

het repetoire is ‘Misteriosa Venezia’ van G. Reverberi. Het startorkest van Stichting Fravino, Fravinova, zal ook een aandeel hebben in het uitwisselingsconcert. Harmonie Concordia uit Bergen op Zoom heeft ook een unieke bezetting van maar liefst 50 leden. Ze heeft in elke sectie een gezonde mix van jeugd en volwassenen. Concordia speelt daarom ook gevarieerde muziek: van klassiek tot moderne popmuziek. Van Bach tot Coldplay. Concordia speelt elk jaar op evenementen in Bergen op Zoom, zoals Koninginnedag en de Gildemis en geeft elk jaar een jaarconcert. Afgelopen jaar stond het jaarconcert in het teken van het circus. Tijdens het uitwisselingsconcert zal Concordia o.a. ‘Coldplay on Stage’ spelen. Graag zien zij iedereen op zondag 21 oktober om 15.00u. in Café De Mortier.

In het Dorpspunt

Kaartavond in ‘ t Blickvelt Riet en Frans Schillemans genieten in hun eigen huis nog elke dag van elkaar.

DOOR JOSÉ VAN DER WEGEN

kunt missen.”

Frans Schillemans (78) uit Wouw liep in 1952 bij café Gerritsen in Wouw de Bergse Riet van Broekhoven (79) tegen het lijf. “We waren daar op bal, zagen elkaar en we zagen het eigenlijk ook meteen met elkaar zitten.” Nog datzelfde jaar traden zij met elkaar in het huwelijk in Bergen op Zoom, op 2 oktober 1952. “We trouwden op twee dagen, op donderdag voor de wet en op vrijdag voor de kerk. Dat deden we niet omdat we het zo breed hadden, want was zeker niet het geval. We moesten gewoon lopend naar het stadhuis en de kerk. En toen regende het ook nog eens. Een groot feest hadden we niet, gewoon een broodje achteraf.” De regen bracht het kersverse echtpaar Schillemans-van Broekhoven echter geen ongeluk, want ze zijn nog steeds een paar en houden na 60 jaar nog steeds veel van elkaar. “De liefde is wel veranderd natuurlijk, maar hoe langer je bij elkaar bent, hoe minder je elkaar

Mannengezin Na het huwelijk gingen Riet en Frans eerst bij Riet thuis inwonen, voordat ze verhuisden naar het gehucht Achttienhuizen, officieel Völckerdorp geheten, nabij Woensdrecht. In 1960 verhuisden ze naar Woensdrecht, naar een huis in de Molenakkers waar ze nu 52 jaar wonen. “Totdat onze oudste zoon naar school ging, zijn we in Achttienhuizen blijven wonen, maar toen werd verhuizen echt nodig. In Achttienhuizen was immers bijna niets te doen of te vinden. Onze jongste zoon is dan ook hier in Woensdrecht geboren. We hebben vier zonen. Dat was voor mij niet altijd even gemakkelijk”, zegt Riet met een lach, “maar uiteindelijk was ik in huis meestal wel de baas. Ik ben altijd thuis gebleven voor de kinderen, terwijl Frans aan het werk was. Als moeder moet je er voor de kinderen zijn.” Frans werkte in die jaren vooral in de landbouw. Zo werkte hij voor

FOTO JOSÉ VAN DER WEGEN

boeren in Wouw en Rilland, totdat hij de overstap maakte naar de bouw. “Dat verdiende toch wat beter, zeker met het oog op ons gezin.”

WOENSDRECHT - Vrijdag 19 oktober wordt ‘s avonds in Dorpspunt ‘t Blickvelt aan de Dorpsstraat 49 in Woensdrecht weer de maandelijkse kaartavond georganiseerd. Om 19:30 uur gaan de deuren open en kan iedereen zich inschrijven om deel te nemen aan het riktoernooi dat gehouden wordt. Om 20.00 uur wordt dan begonnen met het kaartspel. Iedereen die kan rikken is van harte welkom en hoewel het belangrijkste van de avond natuurlijk de gezelligheid is in de huiskamer van Woensdrecht, kunnen er hele leuke prijzen gewonnen worden. De spelers welke het beste scoren winnen de

Familie De vier jongens in het gezin zorgden ook voor nageslacht: Riet en Frans hebben vijf kleinkinderen, twee meisjes en drie jongens. En sinds enige tijd hebben ze ook een achterkleinkind, een meisje. Familie is erg belangrijk voor Riet en Frans. Ze genieten bijvoorbeeld elke zondag van hun kinderen en kleinkinderen. “Dan komen ze Rosageur en Manusgein allemaal langs en is het kot vol, maar dat vinden we niet erg. We vinden het gezellig als iedereen er is.” Dat blijkt ook wel uit het feit dat het 60-jarige huwelijksfeest gevierd werd met de hele familie, 17 man sterk, in Preston Palace. “We zijn met de hele familie een week op pad geweest en hebben er van genoten en we hopen er nog veel vaker en langer van te mogen genieten.”

prijzen. Voor de mensen die het geluk niet mee hebben tijdens het kaarten, is er altijd nog de mogelijkheid om in de verloting nog een kansje te wagen. De organisatie van de kaartavond is in handen van Stichting Dorpspunt ‘t Blickvelt. In het dorpspunt kunt u ook elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag terecht als u van een potje kaarten houdt. ‘s middags gaat op deze dagen het Dorpspunt open van 13`.30 tot 16.30 uur. Naast kaarten kan er ook gebiljart worden, maar ook andere gezelschapsspellen of een gewoon gezellige babbel zijn aan de orde van de dag in ‘t Blickvelt. De stichting hoopt van harte u in ‘t Blickvelt te zien tijdens de kaartavond of de reguliere openingstijden.

Blijspel van toneelvereniging Saamhorigheid

KERKELIJK NIEUWS PAROCHIE DE BRON Pastoor Hans de Kort, 0164-672400, 06-12866859. Pastor Bert Grotaers 0164-852375, 06-12778986; www.samenkerk.nl O.L.VROUW HEMELVAART HUIJBERGEN Adres: Boomstraat 1 (in de kerk) 4635 CX Huijbergen, 0164642330, locatie.huijbergen@hetnet.nl Voor parochie-aangelegenheden: Br. Marcus 0164-642650; Mevr. Phielix 0164-653565. Misintenties kunnen worden opgegeven bij de receptie van Ste. Marie 0164-642650. Zondag 21 oktober 9.30u Eucharistieviering. Voorganger: Pastor J. v. Oers. Muzikale verzorging: volkszang. Lectrice: Gerda v. Dijke. Intenties: Piet en Marie v. Eekelen-v. Aert; overl. ouders v. Eekelen-Stuijts; Riet Aarts v.w. haar verj.; voor alle zieken in onze parochie. H. JOSEPH WOENSDRECHT Parochiecentrum: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ, Hoogerheide, 0164-612521; locatie.hoogerheide@hetnet.nl. ST. GERTRUDISKERK OSSENDRECHT Adres: Dorpsstraat 7, 4641 HV, t. 672400; locatie.ossendrecht@ hetnet.nl. Parochie De Bron inz. Ossendrecht. Zondag 21 oktober 11.00u Eucharistieviering met kinderwoorddienst en collecte voor Wereldmissiedag. Voorganger: pater Marien v.d. Eijnden. Lector: E. v.d. Eijnden. Misdienaar: Nathan v. Winden en Thomas Borgmeijer. Intenties: Jan v. Loon; Jan Goense v.w. verj.; Mattie Goense. 18.00u: Poolstalige eucharistieviering. Dinsdag 23 oktober 19.00u Eucharistieviering in de Adolphinekapel. Intenties: Antonius den Ouden v.w. verj.; Henrikus v. Loon als jgt. Overleden: Jo v. Dijke; Wim v.d. Heijden; Benny den Ouden; Jan Goris; Wies v. Mechelen-v. As; Fons Maas.

O.L. VROUW HEMELVAART HOOGERHEIDE Parochiecentrum; Raadhuisstraat 134, 4631 NJ, Hoogerheide, 0164-612521; locatie.hoogerheide@hetnet.nl. Openingstijden parochiekantoor: dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00-11.30u. ST. DIONYSIUSKERK PUTTE Intenties en/of mededelingen, indien parochiekantoor is gesloten, graag in een gesloten enveloppe (met daarbij het verschuldigde bedrag) in de brievenbus op het kerkplein (de groene zijdeur). Postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte, 0164-602491; locatie.putte@hetnet.nl. Zaterdag 20 oktober 19.00u Eucharistieviering. Voorganger: Pater M. v.d. Eijnden. Intenties: jgt. Louis Peeters, t.e.v. O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand. De 2e collecte is voor de Caritas t.b.v. Wereldmissiedag.

Voorbereidingen in volle gang.

HOOGERHEIDE - De toneelvereniging Saamhorigheid is alweer in juni begonnen met het repeteren van het blijspel Rosageur en Manusgein. Dit allemaal om weer een mooi blijspel op de planken te zetten. Er wordt hard gerepeteerd en iedereen is fanatiek aan de gang.

SAINTE MARIE HUIJBERGEN Pastoor Leo Testers, Klooster Broeders, 0164-642650. Eucharistie: Zondag 09.30u. Weekdagen 08.00u.: Behalve op zaterdag. Ingang Ook zijn de heren Roger de Vreng en Jac Touw gedurende deze periode hard aan kapel via Staartsestraat 2a. het werk geweest om het totaal vernieuwde decor te maken, zij hebben hier veel PROTESTANTSE GEMEENTE WOENSDRECHT Kerkgebouw: Dorpstraat 10, 4631 HW, Ossendrecht, 0164- uurtjes in gestoken. Dit nieuwe decor hebben zij kunnen maken dankzij een donatie 672991, info@pkgw.nl, www.pkgw.nl van het coöperatiefonds van De Rabobank Zondag 21 oktober Roosendaal en Woensdrecht. Zij hebben 9.45u voorganger ds. K. Vos. met een mooie bijdrage het nieuwe decor grotendeels mogelijk gemaakt. Wij zijn CEL-KERK daarom de Rabobank veel dank verschul‘Levend Woord Brabant-Zeeland’ Pastors: Jorden & Debora Spijker, Plantagelaan 8, 4631 CS Hoog- digd. erheide, 0164-612927, jordenspijker@home.nl, www.lwgbz.nl Blijspel Het blijspel gaat over een echtpaar Rosa POOLSE R.K. PAROCHIE H. MAXIMILIAAN KOLBE en Manus die samen een pension runnen. Elke 3e zondag van de maand 18.00u Alleen zijn ze nog al verschillend. De een St. Gertrudis kerk, Dorpsstraat 7, Ossendrecht. houdt van koken en opruimen komt niet in Pastoor S. Klim 076-5321438 06-14243225. PAGINA 22

haar woordenboek voor. De ander heeft lichte smetvrees en vindt eten niet zo belangrijk. Ze hebben een zeer gevarieerd aanbod aan gasten en een klusjesvrouw, die ook typische trekjes vertoont. Na weer een grote ruzie gaan Rosa en Manus tot verbijstering van allen het pension in tweeën verdelen. De klusjesvrouw ziet zo kans haar dochters naar binnen te halen voor de poets en de kook. Uiteraard escaleert de zaak behoorlijk en uiteindelijk wordt het toch weer... U kunt dit uiteraard allemaal komen bekijken op onze uitvoeringen vrijdag 16 november om 20.15 uur, zaterdagmiddag 17 november om 14.00 uur of zaterdagavond 17 november 20.15 uur. Dit alles in het MFC het Kloosterhof aan de Huijbergseweg 3 te Hoogerheide. De kaartverkoop start op maandag 12 november t/m vrijdag 16 november in het MFC het Kloosterhof 0164-612358 of voor aanvang aan de zaal. Telefonisch kaarten bestellen kan ook bij Richaar Kuijlen 0615148532, 0164-683915. Kijk ook op onze website www.toneelverenigingsaamhorigheid.nl


voestalpine AG, bestaande uit twee organisaties, voestalpine Polynorm Van Niftrik (Putte) en voestalpine Polynorm Plastics (Roosendaal), en is gespecialiseerd in het bedenken en produceren van oplossingen in kunststof. Naast oplossingen in kunststof worden de vormvrijheid van kunststof en de kracht van staal toegepast in zogenaamde hybride oplossingen (Plastic Metal Hybrids). In totaliteit zijn er 750 medewerkers werkzaam bij voestalpine Plastics Solutions, inclusief uitzendkrachten. voestalpine Polynorm Van Niftrik (Putte)

Bij voestalpine Plastics Solutions treft u de productiemethoden spuitgieten (injection moulding) en persen (compression moulding) aan. Alle soorten producten en combinaties kunnen worden geproduceerd; van klein tot groot, van eenvoudig tot zeer complex en in zowel kleine als grote series. Het samenstellen van producten tot functionele eenheden is eveneens een kernactiviteit.

Greencarwash Hoogerheide

voestalpine Plastics Solutions is een onderdeel van het Oostenrijkse staalconcern

AUTOWASWAARDEBON

Autowasprogramma 5 NU voor € 2,95 Geldig tot 1 januari 2013 in onze Greencarwash met high-tech textielborstels.

Knip deze bon uit en lever hem in!

De kracht van voestalpine Plastics Solutions schuilt in de projectgerichte aanpak.

Greencarwash Hoogerheide Plesmanlaan 2 Hoogerheide

aanpak op de eerste plaats. Deze garantie, tezamen met een gegarandeerde continuïteit,

voestalpine Polynorm Plastics (Roosendaal)

is voor onze klanten van groot belang. Ten behoeve van het vergroten van onze (technische) know how, zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s, voor de locatie Putte, in de functie van

Volg ons op

Het garanderen van de maakbaarheid bij de ontwikkeling van producten staat in onze

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

Senior Operator (drie- en vijfploegendienst) (M/V)

• Poorten (ook automatisch) • Industriële hekwerken • Gaashekwerken • Sierhekwerken • Balkonhekken

Uw achtergond: Naast uw afgeronde MBO niveau 2 (Technische richting) of VAPRO A opleiding, worden de volgende eisen aan deze functie gesteld: • Bij voorkeur Spuitgieten I; • Tekening lezen en geometrische meettechniek;

Rucphensebaan 58, 4714 RE Sprundel Tel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656 www.verstijlenhekwerken.nl

• Certificaat veilig hijsen; Mocht uw interesse in de functie/organisatie

• Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden;

gewekt zijn en wilt u reageren op deze

• Verantwoordelijkheidsgevoel;

vacature, dan kunt u contact opnemen met

• Teamplayer;

mevrouw Judith Arntz, HR officer.

• Aandacht hebben voor afwijkingen in het productieproces en

De contactgegevens zijn 0164-608800 of mail uw CV naar judith.arntz@voestalpine.com

daarop verbetervoorstellen aanleveren; • In staat zijn (kleine) kleurnuances te onderscheiden.

Zungu en zijn broertjes hebben van HomePlan een nieuw huis gekregen en vieren feest. HomePlan bouwt huizen voor aidswezen in Zuid-Afrika. Winnie viert geen feest, zij wacht nog op haar huis. Er wachten nog heel veel kinderen op een huis. Bouwt u mee? Meer weten? www.homeplan.nl

ZUNGU VIERT FEEST

SMS HOME AAN

naar 5757 en steun HomePlan met 3 euro per maand

G OUD IS G €LD W W W. G O U D I S G E L D . N L

WIJ BETALEN NU MEER DAN € 43,PER GRAM FIJN GOUD*

Uw oude gouden sieraden zijn nog steeds geld waard Bent u ook aan de herfstvakantie toe?

Zelfs als deze beschadigd of kapot zijn. Wij kopen alle soorten gouden/zilveren sieraden in; art deco, kettingen, ringen, armbanden, oorbellen, gouden tanden, munten en diamanten. Wij betalen hiervoor de hoogst mogelijke dagprijs en betalen u direct contant.

Twijfel niet langer. Uw doosje met oude sieraden kan uw welverdiende vakantie zijn! Het kan zomaar in uw la liggen!

*Prijs is afhankelijk van de dagkoers.

Roosendaalse Goudbank Molenstraat 9a 4701 JK Roosendaal Tel. (0165) 85 22 68 roosendaalsgoudbank@gmail.com

WOENSDAG OSSENDRECHT Hotel Dekkers Zuster M. Adolphinestraat 6 10.00 - 17.00 uur

DONDERDAG ZEVENBERGEN Golden Tulip Schansdijk 3 10.00 - 17.00 uur

Openingstijden Maandag Di. Wo. en Do. Vrijdag Zaterdag Koopzondagen

VRIJDAG ZUNDERT Hotel de Roskam Molenstraat 1 10.00 - 17.00 uur

13.00 tot 17.00 u 10.00 tot 17.00 u 10.00 tot 20.30 u 10.00 tot 17.00 u 13.00 tot 17.00 u

ZATERDAG HALSTEREN Hotel de Ram Steenbergseweg 1 10.00 - 16.00 uur

ZONDAG BREDA Hotel Mastbos Burg. Kerstenslaan 20 10.00 - 16.00 uur


d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig

op Kijk dagelijks de action.nl voor

100 NIEUWSTE A R TI K E L E N FLANELLEN

MAJESTIC HALOGEEN

POLYSTONE

diverse kleuren katoen maten XS-XXL

GU10 230V 20W of 50W

met verlichting diverse uitvoeringen

REFLECTOR VERKOOP LAMP KRAAM

NACHT HEMD

7.69

5.99

Majestic HALOGEEN STEEKLAMP G4 12V 10W of 20W SET/2

0.95

0.29

DIVERSE SOORTEN

DECO

Royal King diverse maten: 1-persoons 2-persoons of lits-jumeaux

90 cm hoog diverse uitvoeringen

DEKBED HEKS op OVERTREK BEZEM VA N A F

KUNSTSTOF

H A LLOW E E T IP !

5.99

OPBERG BOX met klemdeksel zware kwaliteit 18x14x8 cm 1 liter

29x17,5x8 cm 2.4 liter

1.15

DESIGNER

SCHETS BLOK

0.99

HEKS met BEZEM 30 cm hoog diverse uitvoeringen

1.49

DAMES/HEREN

2.49

HAND SCHOENEN diverse modellen en kleuren

0.69

incl. voorbeelden, stickers en sjablonen diverse thema's

MEGA POSTER KLEURBOEK diverse thema's

N

1.59

Elders 3.95 4.95

2,5 OF 3 MM

1.49

Elders 5.95 7.95

WC-EEND

2.99

TOILET BLOK Lavendel Fresh extra schuim & hygiëne 40 gram

Wc-eend VLOEIBAAR TOILETBLOK Active Green 55 ml

0.89

DVD

0.79

MUZIEK DOCUMENTAIRE keuze uit o.a. Beyonce, Amy Winehouse, U2, Queen, Madonna, Michael Jackson, Adele, Rolling Stones PC GAMES keuze uit veel verschillende titels

1.49

CULIQUICK

1.49

INTERDENTALE COMPLETE BORSTELTJES MAALTIJD tandplakverwijderaar de grondigste manier om de ruimte tussen de tanden te reinigen metalen grip: 10 stuks kunststof grip: 7 stuks Elders 2.95 3.95

kip zoetzuur, kipsaté met rijst of pasta bolognese 375 gram

0.75

NIEUW! Elders 2.49 2.99

1.59

Kijk op onze website voor meer informatie, openingstijden, onze nieuwsbrief en onze productfolder: WWW.ACTION.NL BERGEN OP ZOOM • Kastanjelaan 61-65 BREDA • Tramsingel 74 CHAAM • Baarleseweg 44 DINTELOORD • Raadhuisplein 25a

ETTEN LEUR • Markt 33 GILZE • Steenakkerplein 20 KAATSHEUVEL • Hoofdstraat 47 OOSTERHOUT • Arendshof 34

OSSENDRECHT • De Brouwerij 16 RIEL • Dorpstraat 25a RIJSBERGEN • St. Bavostraat 22 ROOSENDAAL • Boulevard 118f

TILBURG • Trouwlaan 19-27 TILBURG • D.J. Jittastraat 8 WAALWIJK • Irenestraat 2a ZEVENBERGEN • Zuidhaven 45a

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 14-10 t/m za. 20-10 in Nederlandse filialen.

flanellen DAMES PYJAMA diverse kleuren maten XS-XL

S E T/2

DW_20121017