Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

W O E N S D R E C H T S E

O P L AG E :

5 SEPTEMBER 2012 WEEK 36

Uitgeverij

EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

9800

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

I

Te l .

SPORT

Volg ons via twitter: @WoensdrechtsBode

LANDBOUW NOG MOGELIJK VOOR KLEIN DEEL JAGERSRUST

076

599

8 111

I

480.000

www.internetbode.nl

KERKELIJK NIEUWS

VACATURES

SUBSIDIE VOOR DRIE PROJECTEN BRABANTSE WAL

Versterking voor dorpsplatforms nodig

Nieuwe vloer voor gymzaal Kloosterhof

WOENSDRECHT - De dorpsplatforms van Hoogerheide, Putte en Woensdrecht kunnen nog extra leden gebruiken. Vooral in de platforms van Hoogerheide en Putte zijn door opzeggingen en verhuizingen veel lege plekken ontstaan. Zij kunnen respectievelijk nog zeven en zes leden gebruiken. In Woensdrecht is nog plaats voor twee mensen die zich willen inzetten voor de leefbaarheid en veiligheid van hun dorp. De dorpsraden van Huijbergen en Ossendrecht zijn wel goed bezet. De dorpsplatforms brengen gevraagd en ongevraagd advies uit over veiligheid, verkeer & vervoer en openbare ruimte. Aanmelden kan via k.vollebregt@woensdrecht.nl.

HOOGERHEIDE - De sporthal van multifunctioneel centrum het Kloosterhof is voorzien van een nieuwe vloer. In de oude, houten vloer waren bollingen ontstaan, waardoor deze toe was aan vervanging. Na de bouwvak is de aannemer gestart met de aanleg van een zogenaamde pulastic sportvloer. Leerlingen van basisschool de Klimop uit Hoogerheide hadden maandag de eer om de nieuwe vloer te testen. Dat deden zij onder het toeziend oog van wethouder Vic Huijgens, die oordeelde dat de vloer er netjes bijlag. Het college had voor de zomervakantie 175.000 euro vrijgemaakt voor de nieuwe vloer, maar de aanleg viel 6000 euro goedkoper uit.

W E E K B L A D

Voorlichtingsavond over alcohol en drugs

Zeldzame zangvogel terug in Grenspark

HOOGERHEIDE - “Mam, iedereen drinkt al alcohol hoor.” Ouders van pubers zal deze uitspraak bekend in de oren klinken. Uit een GGD jongerenmonitor blijkt dat 42 procent van de jongeren tussen 12 en 18 jaar de vraag of ze de afgelopen vier weken alcohol hebben gedronken met ja beantwoordt. Eén op de tien geeft toe ook drugs te hebben gebruikt. Om ouders een goede voorlichting te geven houdt de gemeente Woensdrecht samen met de Brede Welzijnsinstelling Novadic-Kentron en Helder Theater een informatieavond over alcohol en drugs. De avond vindt plaats op donderdag 20 september om 19.30 uur in het gemeentehuis in Hoogerheide.

PUTTE – Op de zandverstuivingen in het Grenspark De Zoom/Kalmthoutse Heide nabij Putte is vorige week een bijzonder broedgeval van een paartje tapuiten waargenomen. In Noord-Brabant is de zangvogel een zeldzame broedvogel. Frans van Zijderveld, boswachter bij Natuurmonumenten, is trots op deze waarneming. Volgens hem is de waarneming het resultaat van het succesvolle HeLa-project, waarbij de natuur op de heide en de landduinen op het militaire oefenterrein hersteld werden. “Het aantal meldingen van tapuiten en broedgevallen is sterk afgenomen. Hopelijk krijgt dit broedgeval een vervolg”, aldus van Zijderveld.

Bijeenkomst voor startende bedrijven WOENSDRECHT - De gemeente Woensdrecht nodigt startende ondernemers uit voor een kennismakingsbijeenkomst op maandag 10 september in de kapel van het gemeentehuis. Tijdens deze avond kunnen de ondernemers kennismaken met de gemeente, ondernemersverenigingen, het Starterscentrum in Bergen op Zoom en natuurlijk met collega’s. Vanuit de gemeente Woensdrecht zijn wethouder Anton van der Wijst van Economische Zaken en de bedrijfsfunctionaris Kim Hendrikx aanwezig. Ook de Stichting Ondernemend Woensdrecht is aanwezig. De bijeenkomst is vanaf 18.30 uur en sluit om 20.00 uur af met een netwerkborrel.

Databank voor gevonden spullen WOENSDRECHT - De gemeenten in de regio Midden- en West-Brabant stappen dit najaar over op een digitale databank voor verloren en gevonden voorwerpen. Sinds 1 juli 2012 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de registratie van de voorwerpen. De 26 gemeenten in het politiedistrict Midden- en West-Brabant hebben gekozen voor een gezamenlijk pakket dat vanaf september of oktober in gebruik wordt genomen. Met dit pakket kunnen mensen via een internetformulier digitaal aangifte doen. Het pakket staat in verbinding met het burgerwebportaal www.verlorenofgevonden.nl, waarbij al 150 gemeenten zijn aangesloten.

OSSENDRECHT - Minister Melanie Schultz van Haegen heeft vrijdag langs de A4 ter hoogte van de grensovergang tussen Zandvliet en Ossendrecht het eerste grensbord onthuld met daarop de maximumsnelheid van 130 kilometer per uur. 130 is sinds 1 september de norm. Daarmee sluit Nederland beter aan de op de rest van Europa. Overigens gaat de snelheid niet overal omhoog. Op de A58 tussen Hoogerheide en knooppunt De Stok gaat de snelheid juist deels omlaag naar 120 kilometer per uur. FOTO MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR

M Ibewoning D D E Ldoor B Uarbeidsmigranten R G S E & Aanpak van illegale

V E E R S E

Strengere controle recreatieparken WOENSDRECHT - De gemeente Woensdrecht wil strenger gaan controleren op de huisvesting van arbeidsmigranten op recreatieparken. Dat blijkt uit een voorstel van het college aan de gemeenteraad. Recente rechtspraak maakt het mogelijk om bij het verblijf op een recreatiepark te kijken naar de aard van het verblijf in plaats van de duur ervan. De keerzijde is echter wel dat de vakantieparken in de gemeente door de strengere handhaving een belangrijke inkomstenbron zullen verliezen. DOOR RIA VAN MEIR In het beleidsplan voor de huisvesting van arbeidsmigranten gaf de gemeente vorig jaar nog aan dat het lastig is om te controleren of vakantiehuisjes op recreatieparken door toeristen of werknemers uit Midden- en Oost-Europa worden gebruikt. “Zolang er geen sprake is van permanente bewoning, is de huisvesting van arbeidsmigranten op recreatieterreinen of campings toegestaan. De reden van het verblijf speelt op dat moment geen rol”, staat in het beleid dat vorig jaar door de raad is vastgesteld. Handhaven Inmiddels heeft de gemeente t h zich u verder i verdiept in de complexe materie rondom de huisvesting van arbeidsmigranten op

recreatieterreinen. In het afgelopen jaar zijn er ook diverse gerechtelijke uitspraken geweest die meer handvaten bieden om te handhaven op het verblijf. De duur van het verblijf is niet meer leidend, omdat het voor gemeenten lastig is om via het thuisland van de arbeiders te achterhalen of zij permanent op een recreatiepark verblijven. Dankzij de uitspraken kan nu ook gekeken worden naar het doel van het verblijf. Wanneer er bijvoorbeeld sprake huurcontract Wis van E een E K B L Atussen D de eigenaar van een recreatiewoning en een uitzendbureau toont dat aan dat de gebruikers hier zijn om arbeid te verrichten. “Recreatiewoningen zijn bedoeld om te recreëren. Daarom is het gebruiken van doordarbeidsmigranseen recreatiewoning i n e r ten niet toegestaan”, aldus de voorgestelde wijziging van het beleidsplan.

Het laatste nieuws van Uw Rabobank. Dat is het idee. Een maandelijkse publicatie van Rabobank Roosendaal-Woensdrecht in de Bode. Zie de pagina ‘Uw Rabobank’ elders in deze krant.

Inkomstenbron De gemeenteraad buigt zich tijdens de opinieraad van maandag 10 september over de voorgestelde wijziging. Hoewel het handhaven op deze manier makkelijker wordt voor de gemeente, hangt er ook een keerzijde aan het voorstel. Uit controles is gebleken dat de arbeidsmigranten een belangrijke inkomstenbron voor de vakantieparken is. Grootschalige handhaving kan de levensvatbaarheid van de parken aantasten. Ook de gemeente kan de gevolgen hiervan ondervinden, omdat de migranten eveneens toeristenbelasting betalen. Welk bedrag de gemeente dan misloopt, is niet bekend omdat onduidelijk e isgom hoeveel i oarbeidsmigranten het precies gaat. De gemeenteraad neemt 27 september een besluit over het voorstel.

Staatsbosbeheer dunt in Staartse Heide HUIJBERGEN - Staatsbosbeheer start 15 oktober met kapwerkzaamheden in het bos op de Staartse Heide, dat onderdeel is van de Staartse Duinen bij Huijbergen. In het bos worden open plekken gecreëerd, waardoor jonge bomen de kans krijgen om te ontkiemen. Volgens Staatsbosbeheer is hierover al sinds januari uitvoerig overleg geweest met Namiro, IVN, Benegora, gemeente Woensdrecht en de West-Brabantse Vogelwerkgroep. Om ook omwonenden en recreanten een toelichting te geven op de werkzaamheden, houdt de boswachter op zondag 9 september een excursie. Die vertrekt om 14.00 uur vanaf de Putsebaan in Huijbergen.

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Bij deze Bode Autostad. De enige echte autodealerkrant van West-Brabant.

Met deze week o.a.: • Maak autoverhuur kiest voor de a ukennis t o nmet i e uCindy w sIJzenbrandt u i t d e• rAllrent egio lokale dealer • Nissan Cube: Outside the box • Belona Oud Gastel en Auto Borchwerf

occasions en nog veel meer!

autostad roosendaal

I

bergen op zoom

www.brabantwerkt. Vacatures bij jou in de buurt


Uw Rabobank Uw Rabobank is een maandelijkse publicatie van Rabobank Roosendaal-Woensdrecht. Voor meer informatie kunt u bellen naar (0165) 589 589 of kijken op www.rw.rabobank.nl

Uitreiking donaties Coöperatiefonds

1e half jaar 2012 ruim € 65.000,-

UITNODIGING

14. Vogelvereniging Vogelvrienden Ontvangt € 450,12 SEPTEMBER 15. Fanfare deVERKIEZINGEN Volharding Ontvangt € 2000,- + € 500,16. RKVV Grenswachters Ontvangt € 2.500,-

Praat mee via Twitter #4dedinsdag of stel uw vraag direct aan @RaboRW

Vanuit het donatiefonds heeft de volgende stichting een bijdrage ontvangen. 17. Stichting Safegroep/ Stichting Valkenhorst Ontvangt € 5000,Vanuit het maatschappelijk projectenfonds krijgt de Stichting Voorkom een meerjarige bijdrage.

Op 28 augustus heeft in de Rabobank Galerie van Schouwburg de Kring in Roosendaal de uitreiking plaatsgevonden van de donaties vanuit het Coöperatiefonds van Rabobank Roosendaal-Woensdrecht. René Kerstens, Directeur bedrijven Rabobank Roosendaal-Woensdrecht overhandigde de cheques met een totale waarde van ruim € 65.000,- aan de vertegenwoordigers van de gelukkige verenigingen en stichtingen. De volgende organisaties ontvingen een donatie: 1. Stichting Goed Ontmoet Ontvangt € 6000,2. Stichting Vriendenclub Zegge Ontvangt € 1.000,3. Stichting Nispen Blues Ontvangt € 2000,4. TennisClub Hooghei Zegge Ontvangt € 3.500,5. Stichting Wouw Promotie Ontvangt € 2.000,6. Stichting Wouwse Molen de Arend Ontvangt € 3.000,7. Stichting Dorpshuis Kruisland Ontvangt € 7.000,-

8. Harmonie en Malletkorps Oranje Ontvangt € 2.000,9. RKVV Meto Ontvangt € 2.500,10. Stichting Schateiland Huijbergen Ontvangt € 1.500,11. Stichting Behoud Cultuur Historisch Erfgoed Zuidwesthoek Ontvangt € 5000,12. The Sunflowers show- en twirlvereniging Ontvangt € 1.500,13. Inloophuis Het Getij Ontvangt € 1500,-

Wilt u één of meerdere evenementen laten opnemen in de kalender 2013, laat het ons weten!

Werkzaamheden geldautomaten

Kalender 2013

Begin september zijn enkele van onze geldautomaten wegens onderhoudswerkzaamheden buiten gebruik. We verwachten dat het onderhoud van zeer korte duur zal zijn en dat weinig klanten hier ongemak van ondervinden. Mocht u tijdelijk even niet kunnen pinnen, dan alvast onze excuses.

Voor wie is de kalender De kalender is bestemd voor leden en klanten van Rabobank Roosendaal-Woensdrecht. Ieder jaar wordt de kalender gevuld met lokale activiteiten. Aanmelden? Wij ontvangen uw aanmelding graag uiterlijk 9 september 2012 via www.rw.rabobank.nl.

www.rw.rabobank.nl

Voor meer informatie kijk op www.rw.rabobank.nl.

Regel 24 uur per dag uw bankzaken via Direct Regelen op www.rw.rabobank.nl. Rabobank Roosendaal-Woensdrecht Laan van Limburg 2 4701 BP Roosendaal Tel. (0165) 589 589 E-mail: info@rw.rabobank.nl Twitter: @RaboRW Rabobank Bedrijvencentrum Tel. (0165) 589 510

18. Stichting Voorkom Ontvangt € 5.625,- per jaar en we gaan ze 3 jaar ondersteunen dus een totaalbedrag van € 16.875,-. Informatie over de projecten van deze verenigingen vindt u op onze website www.rw.rabobank.nl.

Coöperatiefonds Heeft uw vereniging of stichting een project waarbij net dat financiële steuntje ontbreekt om het plan te realiseren? We zijn en blijven op zoek naar goede projecten. Kijk op www.rw.rabobank.nl bij Coöperatiefonds naar de voorwaarden en vul het aanvraagformulier in. Elke aanvraag wordt zorgvuldig beoordeeld door de commissie Coöperatiefonds. Aanvragen die wij voor 15 oktober ontvangen worden in november/december behandeld.

Nieuwsgierig naar wat Prinsjesdag en de Verkiezingen voor u betekenen? Prinsjesdag Op woensdag 12 september zijn er Tweede Kamer verkiezingen. Een kleine week later, op de derde dinsdag van september, volgt Prinsjesdag met het bekende koffertje en de landelijke begroting. Maar wat betekent dit voor u? 4de dinsdag van september Tijdens De Grote Nabeschouwing van Rabobank RoosendaalWoensdrecht, Private Banking, op de 4de dinsdag van september in de St. Jan te Roosendaal, leggen we dit uit. Interessante sprekers zoals

Rabobank topeconoom Hans Stegeman en voormalig staatssecretaris van Financiën Willem Vermeend, behandelen de plannen en beantwoorden de 10 beste vragen die via Twitter gesteld zijn. Aanmelden Meld u snel aan via onze site! De toegang voor deze avond is gratis. U hoeft zich hiervoor alleen maar op te geven via onze website: www.rw.rabobank.nl Ook uw introducées zijn, zelfs wanneer zij geen klant zijn van onze bank, van harte welkom.

Kom naar De Grote Nabeschouwing op 25 september!

De jeugd heeft de toekomst! De jeugd heeft de toekomst is het thema dat op dinsdagavond 2 oktober centraal staat op onze jaarlijkse coöperatieavond. Jongeren geven invulling aan de toekomst en dat zien we terug in de samenleving om ons heen. Door de directe betrokkenheid van Rabobank Roosendaal-Woensdrecht bij de samenleving, nodigen wij onze leden, en jongeren leden in het bijzonder, uit voor onze jaarlijkse coöperatieavond. Het belooft, met o.a. de jonge gastsprekers Maarten van der Weijden en Bernd Damme en dagvoorzitter Wilfred Genee, een boeiende en afwisselende avond te worden. Onlangs hebben al onze leden de uitnodiging voor deze avond thuis ontvangen. U kunt zich aanmelden via de bijgesloten antwoordkaart. Kent u jongere Rabobank klanten dan juichen wij het toe als u een jongere* als introducé meeneemt naar deze coöperatieavond. Immers wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! * jongeren is een breed begrip en wat ons betreft niet aan een specifieke leeftijd gebonden

Coöperatieavond dinsdag 2 oktober

De Rabobank nodigt al haar leden uit! Rabobank. Een bank met ideeën.


actualiteit

Bestem mingsplan ziet agrarische bestemming met natuur- en landschapswaarden deel percelen

Landbouw nog mogelijk in deel Jagersrust OSSENDRECHT - De agrarische bestemming in het gebied Jagersrust bij Ossendrecht kan deels behouden blijven. Dat staat in ontwerp-bestemmingsplan voor de natuurontwikkeling van het gebied dat momenteel ter inzage ligt. Delen van de bestaande landbouwgronden krijgen een nieuwe agrarische bestemming met natuur- en landschapswaarden. Daardoor blijft het mogelijk om een grondgebonden agrarisch bedrijf te behouden, zij het op afstand. DOOR RIA VAN MEIR De herontwikkeling van het gebied Jagersrust is noodzakelijk om de verdroging van de Groote Meer tegen te gaan. Wanneer er niet voor 2015 wordt ingegrepen kan het merengebied bij Ossendrecht als verloren worden beschouwd. Daarom heeft de provincie het gebied aangewezen als natte natuurparel. In zes trajecten wil de provincie gronden verwerven om de natuurlijke waterhuishouding te herstellen. Landbouw Het merendeel van de percelen zal ingericht worden als natuurgebied. Het bestemmingsplan voor traject 2 (hoek Putseweg-Abdijlaan) dat nu ter inzage ligt, maakt ook het behoud van enkele akkers mogelijk. De teelt moet dan wel aangepast worden op de omgeving. In het bestemmingsplan wordt gesproken over kruidenof faunarijke akkers. De gebouwen kunnen blijven staan, maar de boerenbedrijven mogen niet worden uitgebreid. “In grote lijnen geldt het referentiebeeld uit 1900. Door te kiezen voor een dergelijk cultuurlandschap, wordt de geschiedenis van het gebied als landbouwenclave gerespecteerd”, staat in het plan. Om het cultuurhistorische karakter te versterken, worden

er op de andere percelen houtwallen, graslanden, natte heide en nieuwe vennen aangelegd. Onteigening De provincie wil ook de beoogde landbouwpercelen in handen krijgen, maar de huidige grondeigenaren kunnen de grond opnieuw pachten.

‘Cultuurlandschap van 1900 is referentiekader’ Daarvoor de provincie is nog met de grondeigenaren in overleg over de aankoop. Mocht het minnelijke overleg geen resultaat opleveren, dan hebben de Provinciale Staten al ingestemd met de voorbereiding van een onteigeningsprocedure. Wanneer het bestemmingsplan vastgesteld is, kan het feitelijke verzoek tot onteigening voorgelegd worden. Waterhuishouding Bij de natuurontwikkeling van het gebied staat een verbetering van de waterhuishouding voorop. Door de aanwezige greppels en sloten wordt het water nu nog snel afgevoerd uit het gebied. Daarom

Het bestemmingsplan voor het tweede traject van Jagersrust ligt nu ter inzage.

wordt een aantal watergangen gedempt om het grondwaterpeil te verhogen. Ook zal een deel van de bovenlaag afgegraven worden. Door het landbouwgebruik is de bodem te rijk aan meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Bovendien kunnen zo de natuurlijke laagten in het gebied teruggebracht worden, waar het water in kan blijven staan. De maatregelen mogen

er echter niet toe leiden dat er op de omliggende percelen en woningen wateroverlast ontstaat. Landbouwenclave Het bestemmingsplan voor de natuurontwikkeling Jagersrust ligt nog tot 11 oktober ter inzage. Naast de 39 hectare aan de Putseweg en Abdijlaan is ook de

ARCHIEFFOTO

aankoop van 5,8 hectare ingeklemd tussen de Staartse Duine, de Groote Meer en de grens nodig. Het hoekje grond behoort nu tot een landbouwenclave midden in het Grenspark die grotendeels op Belgisch grondgebied ligt. Het perceel wordt nu nog actief bemest, wat de voedingswaarden in de omgeving verstoort. Daarom wordt het gebied ingericht als bos en heidevelden.

Provinciale Staten buigt zich op 5 oktober over bidbook

Subsidie voor drie projecten Brabantse Wal WOENSDRECHT - Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant heeft haar medewerking toegezegd voor drie projecten op de Brabantse Wal in het kader van Landschap van Allure. Het gaat om de projecten de Steilrand, de Linie en de Zoom. Met de investeringen gaan tientallen miljoenen euro gepaard, waarvan de provincie zo’n elf miljoen op tafel legt. Het voorstel wordt op 5 oktober behandeld in de commissie voor de Provinciale Staten. DOOR RIA VAN MEIR De miljoenensubsidie vanuit de provincie komt voort uit het investeringsprogramma Landschap van Allure. De provincie heeft

in totaal 56 miljoen euro gereserveerd voor de drie landschappen van allure de Brabantse Wal, het Groene Woud en de Maashorst. In 2011 stelde de streekorganisatie, waar onder andere de gemeente

Woensdrecht in participeert, een uitvoeringsprogramma op met zes grote projecten. Die zes projecten zijn later hergeschikt en deels samengevoegd. In het bidbook dat nu voorligt bij Provinciale Staten wor-

den drie hoofdprojecten gepresenteerd. Basis Het project de Steilrand, het meest typerende kenmerk van de Brabantse Wal, vormt daarbij de rode draad. In het bidbook wordt de steilwand ook wel ‘de gouden rand van Brabant’ genoemd. Onder het motto ‘de basis op orde’ willen de samenwerkende partijen de wal nog meer doen opvallen in het landschap. Daarom worden oude zichtlijnen hersteld, zodat de nieuwsgierigheid van de voorbijrijdende automobilist wordt gewekt. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de landgoed Mattemburgh en het parkbos bij kasteel Ravenhof in Putte. Met het project is zo’n negen miljoen euro gemoeid, waarvan vijf miljoen afkomstig is uit de streek. Het college van gedeputeerde staten geeft toe dat de investering niet direct zichtbaar is in de portemonnee, maar dat het project vooral een landschappelijke winst met zich meebrengt. “Met een extra provinciale impuls wordt kwaliteit toegevoegd die bijdraagt aan de economische ontwikkeling van de streek”, voorspelt GS.

Brabantse Wal in het verleden en in het heden een belangrijk strategisch gebied gemaakt. De verbinding met het water speelt daarbij een voorname rol. Daarom krijgen het sluizencomplex Benedensas en de jachthaven van Steenbergen een kwaliteitsimpuls. Met de subsidie van Landschap van Allure wordt ook het herstel van Fort de Roovere verder uitgewerkt en kan de imposante uitkijktoren op het fort gerealiseerd worden. Daarnaast is het herstel van de Waterschans in Bergen op Zoom opgenomen in het investeringsprogramma.

‘Brabantse Wal is gouden rand van Brabant’

De hoogteverschillen van de Brabantse Wal worden nog meer versterkt door uitkijkpunten en zichtlijnen aan te brengen. ARCHIEFFOTO

Water Het tweede project omvat het herstel van de West-Brabantse Waterlinie. Het natuurlijke hoogteverschil heeft van de

Garagedeuren

De ideale reclame voor uw bedrijf Drukkerij Vorsselmans levert vele producten die uw zaak opvallend promoten. Een greep uit de mogelijkheden: displays, plafondhangers, banners, vlaggenlijnen, loterijacties, kraskaarten, ballonnen, stickers, wobblers, schapkaarten en -stroken, flyers, folders, mailings, krantenspecials.

Professionele reclame-uitingen zijn nog succesvoller in combinatie met een advertentie in de Bode. Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden: Drukkerij Vorsselmans BV | Bredaseweg 26 | 4881 DE Zundert | Tel. 076 599 81 11 drukkerij@vorsselmans.nl | www.internetbode.nl

Turfvaart De provincie wil daarnaast zeven miljoen euro investeren in het zichtbaar maken de turfhistorie, die nauw verbonden is met De Zoom. Zo komt er langs de Zoom een dubbelzijdig fietspad vanaf bron in de Kalmthoutse Heide tot monding bij Bergen op Zoom, worden de beekdalen hersteld en wordt het water bevaarbaar gemaakt. Het project wordt in drie fasen opgedeeld. In september volgend jaar zal de bouw van een bezoekerscentrum bij landgoed Lievensberg starten. Daarna volgt de landschappelijke inpassing van de Bergsche Heide met onder andere een golfbaan en verblijfsrecreatie. Tot slot worden ook de cultuurhistorische aspecten van de turfvaart in ere hersteld.

Showroom open op afspraak.

Leverbaar in hout - kunststof en staal.

kiezen voor romass? • Waarom Garagedeuren • De beste kwaliteit in de regio

Leverbaar hout - kunststof enadvies staal. • Gratisin professioneel

• Persoonlijk contact GaraGedeuren • Professionele Colour linemontage StuCCo

G

Lever

Co

n

in 20 service verschillendebij kleuren • Snelle storingen Alléén gel • Onderhoud en service aan nù 15% korting 1e alle merken garagedeuren Alléén geldig op Colour Line Stucco. Van 20 april t/m 31 mei. Showroom open op afspraak. Struikhei 29, Sprundel 1e en 2e Paasdag gesloten Showroom open op afspraak. www.r leverancier van: 0165-387335 • www.romass.nl • sprundel@romass.nl www.romass.nl Struikhei 29, Sprundel 0165-387335 E-mail:

Struikhei 29, Sprundel 0165-387335 E-mail: info@romass.nl

PAGINA 3


AD-/-

kpn doet ’t gewoon

66.-

*Actieprijs geldt voor Glasvezel Alles-in-één Standaard i.c.m. een jaarcontract. Na  maanden vervalt de korting en betaal je voor het pakket € , /mnd (incl. % BTW). Kijk voor de beschikbaarheid en de voorwaarden op kpn.com/glasvezel

Glasvezel Alles-in-één Standaard met heel veel gratis extra’s

De eerste 3 maanden

/mnd*

45.-

+ gratis monteur

kpn winkel | kpn.com/glasvezel | 0800 0404 doet ’t gewoon


actualiteit

Column

Nieuw terrein biedt ruimte voor gevarieerd programma

Boerendag belooft nieuw spektakel WOENSDRECHT - Dit jaar wordt voor de zesde achtereenvolgende keer de Woensdrechtse Boerendag gehouden. Om de Boerendag te promoten zijn er al enkele weken een paar grote strosculpturen te zien bij de rotonde bij Korteven, sculpturen die niet zouden misstaan bij grote wielerrondes als de Tour de France.

Eugène de Kok

Bad bankers

Je gooit een heleboel dubieuze leningen en een heleboel onverkoopbaar vastgoed van een heleboel verschillende banken ter waarde van een heleboel miljarden euro’s op één hoop, doet er een strik omheen, legt alles in een kluis en geeft de banken van wie je al die troep hebt gehad er een heleboel geld, aandelen en goede leningen voor. En dan is de financiële sector weer schoon. Een kind kan de was doen. Vorige week maakte de Spaanse vicepremier Soraya Sáenz de Santamaría - haar prachtige naam dient louter ter versiering van deze zin de oprichting bekend van zo’n bad bank of banco malo, zoals de Spanjaarden het noemen. Door zo’n bad bank in het leven te roepen, kun je de goede onderdelen van banken scheiden van de slechte. Na tien tot vijftien jaar kan de slechte bank worden opgeheven en zijn alle problemen verdwenen, zeggen financiële specialisten. Er kan zelf winst worden gemaakt. Wie er grif wil betalen voor de dubieuze leningen van de bad bank en wie het onverkoopbare vastgoed koopt, zeiden de specialisten helaas niet. Ik kan me ook niet voorstellen dat iemand het doet. Als er bij de slager een goede biefstuk ligt naast één, die twee weken over de datum is, ga ik voor de eerste. Natuurlijk staat de staat garant voor een banco malo. Daarom ben ik bang dat wij er uiteindelijk voor betalen. Zonder dat we het weten. Dat wel. Toen ik de vrouw met de prachtige naam hoorde over haar bad bank bekroop me dan ook een akelig gevoel. Je zit middenin de ene crisis en weet al wanneer de volgende zich aandient. Over een jaar of vijftien, als de balans van de bad bank wordt opgemaakt. Weer met alle gevolgen van dien: minder koopkracht, hogere schulden en ontslagen. Over dat laatste maakte ING-topman Nick Jue vorige week een subtiele opmerking. Over een vrouw, die volgens haar door de topman haar baan was verloren, zei hij dat zij tenminste lekker ‘elke avond met haar dikke kont op de bank Goede tijden, Slechte tijden kon kijken, terwijl hij iedere avond aan het werk ging’. Geen bad bank, wel een bad banker.

Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089 Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Woensdrechtse Bode Woensdrechtse Bode

W E E K B L A D

t

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 36

De oplossing van deze puzzel is in week 37 te vinden op www.internetbode.nl

DOOR JOSÉ VAN DER WEGEN De tractor en pop van stro zijn echter niet bedoeld om de aandacht te vestigen op een wielerronde, maar op de Woensdrechtse Boerendag. Daar is voorzitster Adri van Zweden als vanzelfsprekend ook erg trots op. “De sculpturen zijn mede tot stand gekomen door een samenwerking van de Woensdrechtse ondernemers. We hebben al heel wat leuke reacties op de sculpturen gehad en er zijn ook veel foto’s van gemaakt. Het levert daarmee volop aandacht op voor de Woensdrechtse Boerendag en dat was ook wat we graag wilden. Misschien dat we volgend jaar wel een wedstrijd gaan uitschrijven voor boeren in Woensdrecht, ‘wie maakt het mooiste strosculptuur?’” Ambitie genoeg dus, maar eerst moet in het weekend van 8 en 9 september de zesde editie van de Boerendag gehouden worden.

Colofon

Redactie Ria van Meir Correspondent Mireille Tempelaars, José van der Wegen Acquisitie Monique van Bale Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 15.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 13.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111

Het bestuur, de vrijwilligers én de strosculpturen zijn er klaar voor om weer voor een schitterende Woensdrechtse Boerendag te zorgen. FOTO JOSÉ VAN DER WEGEN

Reünie De Woensdrechtse Boerendag kent een iets andere opzet in vergelijking met voorgaande jaren. Zo is de locatie veranderd. “De Woensdrechtse Boerendag wordt dit jaar gehouden op het evenemententerrein

bij Dingemanse Trucks, ter hoogte van de kruising Antwerpsestraatweg en Reimerswaalweg bij Korteven. Hier is meer dan genoeg ruimte voor alle activiteiten, maar ook voor de mensen om hun auto te parkeren of hun fiets te stallen.” Hoewel de Woensdrechtse Boerendag op zondag 9 september is, zijn er op 8 september ook al de nodige activiteiten op het evenemententerrein.

‘Reünie landbouwschool nu al groot succes’ “We hebben op de zaterdag een reünie van oud-leerlingen van de Landbouwschool in Hoogerheide, NCB. Meer dan de helft van de leerlingen van die school heeft zich aangemeld voor de reünie. Daarmee kunnen we spreken van een groot succes. Tevens zullen er deze dag oude tractoren door Woensdrecht rijden vanaf 17.00 uur als een defilé. De aanmeldingen voor dit defilé stromen nog steeds binnen, dus ook dat belooft veel goeds. Hopelijk levert dit de nodige bekijks op.”

Programma Op zondag 9 september is het dan tijd voor de echte Woensdrechtse Boerendag. De organisatie en de vele vrijwilligers zullen er voor proberen te zorgen dat alles probleemloos verloopt. Er is een heel programma opgesteld voor deze dag. Zo staat er een spetterend pony- en paardenprogramma gepland, dat al om 10.00 uur begint met een openingsshow door Sanne van Loon met Senorita May. Voorafgaand aan deze openingsact is er het traditionele Boerendagontbijt van 8.00 tot 10.00 uur. Verder is er een Brabantse Wal Springconcours, de Friese paarden carrousel, een spectaculaire show van The Blackriders, een demonstratie voltige van het voltigeteam van manage De Molen en een paardenmusical gebaseerd op de attractie Droomvlucht in de Efteling. Uiteraard is er ook aandacht voor de diverse (oude) boerenambachten. Op het nabijgelegen landgoed Mattemburgh is dit weekend bovendien het Groen van Toen-Weekend. Hier rijdt een speciaal treintje rond, de Brabantse Wal Express. Deze Brabantse Wal Express biedt ook de mogelijkheid om naar het terrein van de Woensdrechtse Boerendag te komen.

Speciale werkgroep werkt aan sluitende begroting 2013 en meerjarenraming

Positief saldo over 2012 verwacht WOENSDRECHT - Nu 2012 halfweg is, lijkt de gemeente Woensdrecht aan het einde van het jaar uit te komen op een positief saldo van ruim twee ton. Dat blijkt uit de tweede bestuursrapportage, een tussentijdse actualisatie van de begroting. Het overschot is echter vrijwel geheel afkomstig uit eenmalige meevallers. Voor de begroting van 2013 is de gemeente daarom nog op zoek naar structurele ombuigingen om een sluitende prognose te presenteren. Financiënwethouder Martin Groffen heeft er desondanks vertrouwen in dat de gemeente uit de rode cijfers blijft. “Ik ben ervan overtuigd dat we in november een sluitende meerjarenraming kunnen presenteren”, belooft hij. DOOR RIA VAN MEIR

© www.sudokusite.eu

Het positieve resultaat voor 2012 komt grotendeels voor rekening van een aantal incidentele meevallers. Zo krijgt de gemeente eenmalig 225.000 euro terug van de verrekende btw. Structureel levert dat een meevaller van 30.000 euro op. Ook zijn er minder kosten voor de afvalverwerking (140.000 euro) en is de gemeente een fors bedrag van 188.000 euro minder kwijt aan Sociale Zaken. Daartegenover staat dat de gemeente 47.000 euro extra kwijt is aan compensatie voor zwembad De Plantage, is de OZB van de vliegbasis met een ton naar beneden bijgesteld en heeft de gemeente een kleine 15.000 euro uitgegeven aan luchten panoramafoto’s. PAGINA 5

Balans Alles bij elkaar betekent dat voor het jaar 2012 dat de gemeente uitkomt op een positief resultaat van 234.000 euro. Structureel gezien zou de gemeente echter een ton in de min duiken. Ook voor de begroting van 2013, die in november gepresenteerd wordt, zal de gemeente nog 288.000 euro extra moeten vinden om structureel in balans te blijven. Wethouder Martin Groffen blijft dan ook voorzichtig als het gaat om de gemeentelijke financiën. “Ik kan niet genoeg benadrukken dat het voordelige saldo met name wordt veroorzaakt door eenmalige meevallers”, zegt hij. Werkgroep Vorige week heeft zich een nieuwe werkgroep gevormd om het gat op te vullen, zo-

dat er in november een sluitende begroting en meerjarenraming wordt gepresenteerd. Die werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de zes raadsfracties, betrokken ambtenaren en wethouder Groffen. De werkgroep heeft vorige week een aantal voorstellen om tot een sluitende prognose te komen op papier ontvangen. Donderdag is de eerste bijeenkomst geweest. Groffen is ondanks de zware opdracht positief gestemd over de doelstelling. “De ingezette processen voor bezuinigingen moeten we doorzetten. Ik voorzie dat we dat wel gaan halen zodat we voor de toekomst financieel gezond blijven. Met het positieve resultaat over 2012 en een sluitende begroting voor de komende jaren zijn we als gemeente financieel in controle”, besluit Groffen.


Voorjaarsaktie! 2 knikarmschermen:

Foto expositie FJM Fotogroep Geboortegolf op komst? HOOGERHEIDE - Op 10 september wordt Natuurlijk worden de foto’s weer beoordeeld "--&,-&63&/7"/%& er weer een foto expositie in de centrale door een vakjury onder leiding van Humphrey "--&,-&63&/7"/%& hal van Mfc Kloosterhof en Gemeente- Hekhuizen, vakfotograaf uit Hoogerheide. Ook

Millennium en Bloemendael 3&(&/#00( 3&(&/#00(

huis Hoogerheide ingericht door cursisten van een van de FJM-Fotogroepen onder leiding van Alfons Jacobs Migielsen.

het publiek mag dit jaar weer stemmen voor de publieksprijs. Deze prijzen worden op 28 september uitgereikt door wethouder Martin Groffen. Kom eens kijken wat er door deze enthousiaste mensen voor juweeltjes worden gepresenteerd. De expositie is te bezichtigen vanaf 11 september t/m 28 september en is gratis toegankelijk.

Zij hebben, na weer een jaar stoeien met compositie, licht en inspiratie, ieder 2 van hun beste foto’s geselecteerd. De foto’s zijn tijdens de openingstijden van Mfc Kloosterhof en het Gemeentehuis gratis te bezichtigen.

)FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU )FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU VEFWSJKIFJE VEFWSJKIFJE KS de Snoeken op zoek naar JFEFSF3"-LMFVSFO JFEF 3&(&/#00( Jeugdgarde 3&(&/#00( JFEFSF3"-LMFVSFO JFEF LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL WOENSDRECHT - Sedert Carnaval 2012 Mochten er meerdere deelnemers zijn die zich LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL maakt een Jeugd Top 4, bestaande uit geroepen voelen tot het vervullen van dit no[POEFSNFFSQSJKTJOEF een Jeugdprins, Jeugd Grootste Boer, bele ambt, dan zal hiervoor een mini competi[POEFSNFFSQSJKTJOEF Jeugd Nar en een Jeugdgarde, deel uit tie in het leven)FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU worden geroepen. van de Stichting KS de Snoeken uit Wj- Op 11/11-12 zal dan)FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU de uitslag bekend worden BGHFTDIVJOEFFOSPOEF VEFWSJKIFJE eeldrecht. gemaakt. BGHFTDIVJOEFFOSPOEF VEFWSJKIFJE PNLBTUJOH JFEF Deze Jeugd Top 4 varieert van de leeftijd van Tevens is er nogJFEFSF3"-LMFVSFO plaats bij KS de Snoeken voor PNLBTUJOH JFEF 9 jaar tot 12 jaar. Gezien het feit dat de Jeugd- mensen die carnavalJFEFSF3"-LMFVSFO een warm hart toedragen. Nieuwe lotgenotengroep partnerverlies garde de maximum leeftijd heeft bereikt , is Mensen die zich geroepen voelen om met het LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL KS de Snoeken op zoek naar een Jeugdgarde, clubje van KS de Snoeken ondergedompeld te van start LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL "--&,-&63&/7"/%& "--&,-&63&/7"/%&

WOENSDRECHT - Twee weken geleden werden Sint Willebrord en later Bergen op Zoom nog overstelpt door ooievaars. Vorige week leek de ooievaarszwerm in Woensdrecht te zijn neergestreken. Dinsdag pauzeerden twee exemplaren even op een lichtmast in Hoogerheide, zag Sabine Bliefert uit Ossendrecht. Aan de voet van de Brabantse Wal in Woensdrecht waren eveneens zes ooievaars heerlijk aan het grazen in een weiland. Mevrouw Pals uit Woensdrecht wist vijf van hen op de foto te zetten.

WOENSDRECHT - De werkgroep Rouwbegeleiding [POEFSNFFSQSJKTJOEF Westelijk Noord Brabant start, bij voldoende deelname, [POEFSNFFSQSJKTJOEF dit najaar weer met gespreksgroepen voor mensen, die BGHFTDIVJOEFFOSPOEF hun man, vrouw of partner verloren hebben door ziekte of BGHFTDIVJOEFFOSPOEF ongeval. De bedoeling is om in ongeveer 8 tot 10 bijeenPNLBTUJOH Bij aankoop van ĂŠĂŠn van deze met lotgenoten bij elkaar te komen. De groepen PNLBTUJOH komsten worden begeleid door geschoolde vrijwilligers.

die het viertal weer compleet kan maken. Kandidaten hiervoor kunnen zich opgeven bij Fon van Zunderd, 0164-615005 of voorzitter@ ksdesnoeken.nl Ook kunnen ze hier informatie opvragen over de te vervullen functie.

GRAoTpt IvaSn

M M ax.6 ax 0 .6 0c 50 m cm

AC

worden in het warme bad dat Carnaval heet, kunnen zich ook opgeven bij Fon van Zunderd, 0164-615005 of voorzitter@ksdesnoeken.nl Opgeven kan ook bij de Secretaris van KS de Snoeken, e secretaris@ksdesnoeken.nl.

schermen krijgt men een Orea RTS 20 TI Het overlijden van een partner staat nummer ĂŠĂŠn wanneer het E: op a % K TERRASSCHERMEN ie lo zelfvertroulle B OR ktGezinsleven, A gaat om stressvolle gebeurtenissen. T BS met motor pro ING afstandsbediening wen, toekomst dromen, betekenis van het leven van alleadag, du 0 pril

Voorjaarsaktie! Max. 3 Max. 50 cm 300 c m

(rol luik sch en, sc ct (Ge er men reens, ldig knik en en m t/m ar a 30 s epte rkiezen me Oliva is een stabiel muitermate b er 2 ) zonnescherm dat door M . 012 in bijna iedere situatie zijnaxunieke stelmogelijkheden 3 ) Max. M 50 cm a

Vanaf 22 maart

t3

gevoelens. In onze gespreksgroepen zijn lotgenoten, dus mensen die een soortgelijk verlies hebben meegemaakt, er voor elkaar zijn om samen verder hun verlies te verwerken. De werkgroep Rouwbegeleiding, onderdeel van Traverse, biedt deze ondersteuning aan omdat wij ervan overtuigd zijn dat: elkaar helpen bij het verwerken van het verlies, een luisterend oor, erkenning van het verdriet, herkenning van gevoelens en gedachten steun biedt. De deelnemers krijgen het gevoel er niet meer alleen voor te staan. Heeft u belangstelling en wilt u deelnemen aan een van deze gespreksgroepen of wilt u informatie, dan kunt u contact opnemen met Wilma Franken, Maatschappelijk Werk Traverse, Wassenaarstraat 61, 4611 BT Bergen op Zoom. Tel: 0164237056. Voor meer informatie: www.traversegroep.nl

Vanaf 22 maart t/m 30 april

10%

m

M M aMx.6Ma ax 0 x.6 . 6 ax 0 c 0 50 . 6 m 0 cm50 cm c

OLIVA to Vaak is school en werk ondergaan een maartverandering. 1ingrijpende 2 knikarmschermen: het zo, dat het een paar maanden na het overlijden moeilijk is, om met familie, vrienden en kennissen (nog) te praten over je "--&,-&63&/7"/%& D "--&,-&63&/7"/%& t/m 30 april Millennium en Bloemendael 3&(&/#00( Samenwerking op dit vlak betekent minder kwaliteit tegen een hogere prijs TERRASSCHERMEN 3&(&/#00( TERRASSCHERMEN Uw terrasscherm is standaard geschikt voor

een elektrische bediening met schakelaar. afNatuurlijk behoort ook een draadloze af

TERRASSCHERMEN

oogt zeer compact.

standsbediening tot de mogelijkheden.

OLIVA

De speciale montagesteunen maken zowel OLIVAmuur- als pla-

Geen gezamenlijk leerplichtbureau

10%

Nog comfortabeler en gebruiksvriendelijker

OLIVA

$0.'0357003*&%&3&&/

3is.00xDe M . c3m teaxplaatsen 5fraaie .3 0 cm afwerking van de Oliva met olijfvorMax. 50 cm Max. 3 300zijkappen 00 cmdaarachter het unieke stelmechanisme mige met cm

$0.'0357003*&%&3&&/ $0.'0357003*&%&3&&/ $0.'0357003*&%&3&&/

M M ax.6 ax 0 .6 0c 50 m cm

De bediening

)FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU )FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU De bediening "--&,-&63&/7"/%& - Er komt geen gezamenlijk leerplichtbureau voor de gemeenten Roosendaal, Woensdrecht, een zon-/windautomaat, waardoor WOENSDRECHT het D e Olivae Oliva is eenis uitermate stabiel zonnescherm dat door "--&,-&63&/7"/%& scherm automatisch wordt VEFWSJKIFJE Debediening bediening een uitermate stabiel zonnescherm dat door De bediend. VEFWSJKIFJE De TibellyÂŽ-doekcollectie biedt u een uit gebreid Steenbergen, Halderberge en Bergen op Zoom. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat er tegen een hogere zijn unieke stelmogelijkheden in bijna iedere zijn unieke stelmogelijkheden in bijna iederesituatie situatie D Uwterrasscherm terrasscherm is standaard geschikt Uw is standaard geschikt voor voor JFEF JFEFSF3"-LMFVSFO kleurenpalet voor3&(&/#00( uw terrasscherm. Deze uitzonderte plaatsen is. Deis.fraaie afwerking vanvan de de Oliva met te plaatsen De fraaie afwerking Oliva metolijfvorolijfvorprijs minder kwaliteit geleverd zal worden en dat is precies het tegenovergestelde als wat men met het 3&(&/#00( JFEFSF3"-LMFVSFO JFEF een elektrische bediening met schakelaar. een elektrische bediening met schakelaar. lijk grote keuze in zonweringdoek maakt het mogelijk een mige zijkappen met met daarachter hethet unieke stelmechanisme mige zijkappen daarachter unieke stelmechanisme LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL af af Natuurlijk behoort ookook eeneen draadloze afleerplichtbureau voor de regio wilde bereiken. Om die reden ziet men af van het plan, maar de betrokken afNatuurlijk behoort draadloze persoonlijk tintje aan uw zonwering te geven. TibellyÂŽSpecificaties LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL Max. oogtcompact. zeer compact. oogt zeer tot de mogelijkheden. zonweringdoek beschermt u tegen de zon en houdt tenmin300 cstandsbediening standsbediening de mogelijkheden. [POEFSNFFSQSJKTJOEF Beschikbaretot afmetingen gemeenten blijven gezien de goede resultaten op andere vlakken wĂŠl intensief samenwerken. m Max. )FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU [POEFSNFFSQSJKTJOEF ste 90% van de UV-straling tegen. - max. 650 cm breed 250 c De speciale montagesteunen maken zowel muur-als alsplapla)FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU De speciale montagesteunen maken zowel muurBGHFTDIVJOEFFOSPOEF m - max. 350 cm uitval Nog comfortabeler en gebruiksvriende lijker lijker Nog comfortabeler en gebruiksvriendeBGHFTDIVJOEFFOSPOEF fondbevestiging mogelijk. Denk bijv. VEFWSJKIFJE aan montage onder fondbevestiging mogelijk. Denk bijv. van aan de montage onder De maximale breedte Oliva is 600 cm bij een uitval VEFWSJKIFJE wordt het terrasscherm door plaatsing van balkons. PNLBTUJOH wordt het terrasscherm door plaatsing van JFEFSF3"-LMFVSFO JFEF balkons. van 350 cm en 650 cm bij een uitval van 300 cm. een zon-/windautomaat, waardoor hetPNLBTUJOH TERRASSCHERMEN JFEF Specificaties JFEFSF3"-LMFVSFO een zon-/windautomaat, waardoor het fondbevestiging mogelijk. Denk bijv. aan montage onder

D

zijn unieke stelmogelijkheden in bijna iedere situatie

Uw terrasscherm is standaard geschikt voor

te plaatsen is. De fraaie afwerking van de Oliva met olijfvor-

een elektrische bediening met schakelaar.

mige zijkappen met daarachter het unieke stelmechanisme

af Natuurlijk behoort ook een draadloze af-

UV GETEST

oogt zeer compact.

standsbediening tot de mogelijkheden.

De speciale montagesteunen maken zowel muur- als pla-

Nog comfortabeler en gebruiksvriendelijker

fondbevestiging mogelijk. Denk bijv. aan montage onder

wordt het terrasscherm door plaatsing van

balkons.

een zon-/windautomaat, waardoor het scherm automatisch wordt bediend.

De TibellyÂŽ-doekcollectie biedt u een uit gebreid

UV GETEST

kleurenpalet voor uw terrasscherm. Deze uitzonder-

lijk grote keuze in zonweringdoek maakt het mogelijk een

scherm automatisch wordt bediend. LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL een uit gebreid Beschikbare afmetingen scherm automatisch wordt bediend. LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL [POEFSNFFSQSJKTJOEF - max. 350 cm uitval voor uw terrasscherm. uitzonderlijkkleurenpalet grote keuze in zonweringdoek maaktDeze het mogelijk een [POEFSNFFSQSJKTJOEF lijk grote keuze intintje zonweringdoek maakt BGHFTDIVJOEFFOSPOEF het mogelijk een persoonlijk aan uw zonwering te geven. TibellyÂŽSpecificaties BGHFTDIVJOEFFOSPOEF persoonlijk tintje aan uw zonwering TibellyÂŽzonweringdoek beschermt u tegen dete zongeven. en houdt tenminSpecificaties Beschikbare afmetingen PNLBTUJOH Bij aankoop van ĂŠĂŠn van deze ste 90% vanbeschermt de UV-straling tegen. zonweringdoek u tegen de zon en houdt tenminPNLBTUJOH -Beschikbare max. 650 cm breed afmetingen persoonlijk tintje aan uw zonwering te geven. TibellyÂŽ-

extra korting

M M ax. ax 55 .6 0 00 cm cm

wordt het terrasscherm door plaatsing van

balkons. e Oliva is een uitermate stabiel zonnescherm dat door

De TibellyÂŽ-doekcollectie zonweringdoek beschermt u tegen de zon en houdtbiedt tenmin-u

De TibellyÂŽ-doekcollectie biedt u een uit gebreid

ste 90% UV van de UV-straling tegen. voor GETEST kleurenpalet

uw terrasscherm. Deze uitzonder- max. 650 cm breed

op rolluiken en zonwering

Vanaf 22BLOEMENDAEL maart op rolluiken t/m 30 april GRAopTt IvaSn schermen krijgt men een Orea RTS Aktie lo motor met afstandsbediening en zonwering april Vanaf 22 maart www.martbrusselaarszonwering.nl 1 maart tot 30 UV GETEST

De maximale breedte van de Oliva is 600 cm bij een uitval van 350 cm en 650 cm bij een uitval van 300 cm.

--max. uitval max.350 650cm cm breed

ste 90% van de UV-straling tegen.

De maximale breedte van de Oliva is 600 cm bij een uitval

2

- max. 350 cm uitval

2

van 350 cm en 650van cm bij uitval van cm 300 bij cm.een uitval De maximale breedte de een Oliva is 600 Levens

' Wind

duur

e

Bloemendael

Water

klasse uitval klasse van 350 cm en 650 klasse cm bij een van 300 cm.

3 Levens duur klasse

2 Wind klasse

2 Water klasse

met

een

Dankzij

de

is

een

t/m 30enapril modern

speels

fraai

afgewerkte

10%

10% %HGLHQLQJ

terrasscherm uiterlijk.

Uw terrasscherm is standaard geschikt

druppelvormi­

$0.'0357003*&%&3&&/ $0.'0357003*&%&3&&/

3

voor een elektrische bediening met

ge zijkappen oogt het scherm zeer compact.

3

Levens duur klasse

Levens duur klasse

2

Wind klasse

Wind klasse

2

M M ax. ax 55 .6 0 00 cm cm

schakelaar. Natuurlijk behoort ook /003%8"-5&- een draadloze afstandsbediening tot /003%8"-5&- extra 45&&/#&3(&/.0# De TibellyŽ­doekcollectie biedt u een op rolluiken 3 2 2 de mogelijkheden. rolluikeN & biNNeN- eN buiTeNzoNweriNg korting TERRASSCHERMEN 45&&/#&3(&/.0# uitgebreid kleurenpalet voor uw terras­ en zonwering Noordwal 14 • Tel: 0167-566171 • STeeNbergeN • Mob: 06-53263052 Max. 300 c m Max. 250 c m

Water klasse

UV GETEST

Water klasse

/003%8"-5&- scherm. Deze uitzonderlijk BLOEMENDAEL grote keuze in op rolluiken /003%8"-5&- 45&&/#&3(&/.0# en zonwering www.martbrusselaarszonwering.nl 45&&/#&3(&/.0# %HGLHQLQJ

'

e

met

Dankzij

Bloemendael een

de

speels

fraai

is

en

een

terrasscherm

modern

afgewerkte

Nog

comfortabeler

en

Er komt geen leerplichtbureau in de regio om schoolverzuim terug te dringen

DOOR VERA DE GEUS

uiterlijk.

Uw terrasscherm is standaard geschikt

druppelvormi­

voor een elektrische bediening met

De gemeenten Roosendaal, Woensdrecht, Steenbergen, Halschakelaar. Natuurlijk behoort ook /003%8"-5&- en Bergen op Zoom werken sinds 2008 intensief saeen draadloze afstandsbediening tot /003%8"-5&- derberge 45&&/#&3(&/.0# De TibellyŽ­ doekcollectie biedt u een de mogelijkheden. men. Daarmee zijn gezien de cijfers betreffende schooluitval 45&&/#&3(&/.0# uitgebreid k leurenpalet voor uw terras­ enorm goede resultaten geboekt. Zo is er /003%8"-5&- scherm. Deze uitzonderlijk grote keuze in Nog comfortabeler en gebruiks­ een centrale leerlingenadministratie in /003%8"-5&- 45&&/#&3(&/.0# 45&&/#&3(&/.0# Breda dat haar vruchten afwerpt. Ook is er sinds vier jaar een uniforme aanpak op het gebied van schoolverzuim. Daarbij is er extra contact tussen buurgemeenten, omdat ď€ ď€‚ ď€ƒď€„ď€…ď€† ď€ ď€‚ď€ƒď€„ ď€‡ď€ˆď€‰ď€Šď€‹ď€Œď€ˆď€? ď€? ď€Žď€ˆď€?ď€ˆ ď€?ď€‹ď€ˆď€…ď€‘ď€…ď€’ď€Šď€ˆ   het vaak voorkomt dat een leerling in een bepaalde gemeente ď€•ď€ˆď€‘ ď€? ď€?ď€—ď€˜ď€–ď€†ď€“ď€—ď€™ ď€šď€‹ď€ˆď€Žď€› ď€œď€…ď€’ ď€Šď€‹ď€Œď€ˆď€? ď€Žď€…ď€‰ď€ˆď€Šď€“ď€› woont, maar in een nabijgelegen plaats naar school gaat. Die samenwerking resulteert in minder overlap en mazen. ge

zijk appen

oogt

het

scherm

zeer

gebruiks­

compact.

UV GETEST

partijen een goed plan om eens te kijken naar de mogelijkheid om een leerplichtbureau in het leven te roepen. Van hieruit zouden alle leerplichtambtenaren samen opereren om zo de lijnen korter te houden en het verzuim onder scholieren nog verder terug te doen lopen. Eis van de gemeenten was wel dat de kwaliteit zou verbeteren, er sprake zou zijn van schaalvoordelen en een en ander budgettair neutraal uitgevoerd zou kunnen worden. Daar werd onlangs onderzoek naar gedaan, maar aan de hand daarvan heeft men besloten dat het geen enkele zin heeft om te starten met een leerplichtbureau. Dat zou namelijk aanzienlijk duurder zijn en bovendien werd de kwaliteit een stuk minder. Het leerplichtbureau is daarom van de baan, maar de betrokken gemeenten willen wel op de bestaande vlakken blijven samenwerken.

‘Dit heeft geen meerwaarde’

ď€?ď€? ď€“ď€ˆď€‘ď€ˆď€žď€‹ď€‹ď€? ď€? ď€&#x;ď€ ď€Ąď€˘ď€Łď€˘ď€˘ď€&#x; ď€˜ď€–ď€†ď€“ď€—ď€™ ď€šď€‹ď€ˆď€Ž  ď€ˆď€ˆď€? ď€?ď€ˆď€‘ď€‘ď€ˆ ď€–ď€žď€‚ď€…ď€Šď€Šď€ˆď€‘ď€…ď€?

Onderzoek Omdat de samenwerking zo goed beviel, leek het de betrokken PAGINA 6

. ARCHIEFFOTO


lief en leed

Familieberichten Surplus de Markenlanden thuiszorg: passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij.Voor al uw thuiszorgvragen: 0168 331826 en ksbthuiszorg@surplusdemarkenlanden.nl Onze zorg - dichtbij en altijd - is er voor ú! Zeven dagen per week staan wij 24 uur p/dag met raad en daad voor u klaar via 0900 - 900 4444. TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

DANKBETUIGING Hiermee willen wij U bedanken voor alle hulp en medeleven tijdens het ziekbed en na het overlijden van mijn man en ons pa en (over)opa

Toon Cleeren Het medeleven in welke vorm dan ook was voor ons een grote troost en zal voor ons een dierbare herinnering blijven. Cor Cleeren v.d.Bergh kinderen en (achter)kleinkinderen Ossendrecht

Open en toegankelijk. U kunt altijd bij ons terecht voor een goed georganiseerde uitvaart die past bij uw wensen.

36

bbq all-in

De Putse Vishandel

11.80

Antwerpsestraat 75 • 4645 BC Putte • 0164-603831

Uw verse vis specialist www.deputsevishandel.nl • info@deputsevishandel.nl Wij hebben voor u: - Schepverse mosselen (seizoen) - Met de hand schoongemaakte haring - Gebakken vis en kibbelingen - Kant en klaar producten - Wokvis en wokscampi’s

- Groot assortiment verse vis - Gerookte vis - Salades - Kreeften, levend of gekookt - Schaal- en schelpdieren Enz. enz.

Op bestelling maken wij ook diverse soorten schalen. Vind ons leuk op Facebook of geef uw e-mailadres aan ons vishandel is Dé Viswinkel van de regio en gevestigd in Nederlands Putte door enDe uPutse ontvangt de laatste Wij hebben een breed assortiment verse vis en nieuwtjes. aan verwante producten. Wij zijn gespecialiseerd in Prins en Dingemanse mosselen en maatjes vers van het mes. Voor mosselfeesten hebben wij speciale tarieven

Ons assortiment bestaat uit: Mosselen,Oesters,Gebakken vis,Vele soorten verse en gerookte vis, Kant en klaar producten,Catering (opgemaakte schalen) Informeer naar de vele mogelijkheden

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL Klokkenmakerij

Inbreng gevraagd, van één item tot complete inboedel, voor onze

VenduHuis De Jager Goes BV Ringbaan West 2a | 4461 ED Goes 06 42 11 45 42 | www.venduhuisdejager.nl

Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van bloemen tot uiting gebracht, was voor ons een grote troost en zal steeds een dankbare herinnering blijven.

Zorge

varkensfilet ½kg 2.98 kogelbiefstuk ½kg 4.98

op dinsdag 2 en woensdag 3 oktober

betuigen wij u onze oprechte dank.

Ossendrecht, september 2012

katenkipfiletvers gemarineerd ½kg 2.98 spek 150g 1.95 rundergehakt ½kg 2.48 kip kerry haas-ribkarbonade ½kg 2.48 sala de buikspeklappen ½kg 1.78 150g 1.39

Kunst & Antiek Veiling en VenduVeiling

Thea Dekkers - de Jong

Wij willen u nogmaals benadrukken wat Thuiszorg Vesta Care voor Thea en ons heeft betekend buitengewoon is, nogmaals onze dank aan Vesta Care.

runderbiefstuk ½kg 4.49

antiek | (streek)sieraden | design | kunst | verzamelingen | inboedels

Voor uw bewijs van deelneming, ontvangen na het overlijden van mijn lieve vrouw, mijn "tante", peetmoeder en mijn bazinnetje

Herman Dekkers Nathan v Hurby

Christian Zorge is 24 uur per dag bereikbaar op 0164-616077. Ook als u niet bij Monuta of ergens anders verzekerd bent. U kunt ons ook op afspraak bezoeken op de Putseweg 147 te Hoogerheide of op www.monutazorge.nl.

BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

Veel fijne herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden maar altijd in ons hart.

Nieuwe Haring TE HUUR GEVRAAGD Vers van het mes LANDBOUWGROND verkrijgbaar Wegens uitbreiding van diverse teelten, vanaf 7 juni zijn wij op zoek naar geschikte percelen hiervoor.

Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken • moderne uurwerken • wijzerplaten Wilgenstraat 81 Oudenbosch Tel. 0165 - 320948 www.klokkenmakerijdetijd.nl

Zowel pacht als deelteelt behoren tot de mogelijkheden. Antwerpsestraat 75, 4546 BC Putte Tel: 06-53779724 - info@vandersteen-bv.nl (Tervoplein) tegen over de Euro Spar

Tel. 0031 (0)164 - 603 831 www.deputsevishandel.nl

KLIKGEBIT

info@deputsevishandel.nl

openingstijden:

maandag gesloten din-don 09.00-17.30 u vrijdag 09.00-18.00 u zaterdag 09.00-17.00 u zondag 09.00-16.00 u

OOK OP ZONDAG OPEN GRATIS PARKEREN

Dé oplossing voor als u last heeft van een loszittend kunstgebit, pijnlijke drukplaatsen of moeite heeft met eten. Met een team van ervaren specialisten hebben wij alles in huis om u weer voluit te laten lachen. Belt u ons voor een afspraak. Wij heten u van harte welkom, het Levident team.

Kunstgebit en Klikgebit Reparaties

Implantologie

Elke Nederlandse basisverzekering dekt de kosten voor de gehele behandeling! M.u.v. de wettelijke bijdrage en uw eigen risico.

Levident Putte

T +31 (0)164 - 60 65 88

Antwerpsestraat 41 E putte@levident.nl

www.tandvitaal.nl

Levident Zundert

T +31 (0)76 - 599 05 06

Molenstraat 132

E zundert@levident.nl

Onderdeel van: PAGINA 7


21e hondenbiatlon trekt internationaal deelnemersveld

Vliegbasis laat honden ‘vliegen’ WOENSDRECHT - Uiteraard moet bovenstaande tekst niet letterlijk worden opgevat, maar in figuurlijke zin werd er wel degelijk gevlogen door ruim 120 honden en hun trainers op Vliegbasis Woensdrecht. Want alle deelnemers probeerden tijdens de hondenbiatlon een zo snel mogelijke tijd neer te zetten over een parcours van zo’n 10 km lang.

• Verzorging bedrijfsadministraties * verzorging bedrijfsadministraties Opstellen jaarstukken jaarstukken * •opstellen Verzorging van van aangifte * •verzorging aangifteinkomstenbelasting inkomstenbelasting

DOOR JOSÉ VAN DER WEGEN Het 21e Open Kampioenschap internationale hondenbiatlon werd georganiseerd door het Bureau Wedstrijdsport Koninklijke Luchtmacht en de Object Grond Verdediging (OGRV) van het 931e squadron van vliegbasis Gilze-Rijen. Diverse hondengeleiderteams, bestaande uit een gecertificeerde bewakings- of speurhond en zijn vaste geleider, konden zich voor de hondenbiatlon inschrijven. Deelnemers uit zes Europese landen met een militaire, politie- of douaneachtergrond deden dit ook daadwerkelijk. De hondenbiatlon trekt traditiegetrouw vooral bewakingshonden en hun geleiders. Uniek was echter dat dit keer de competitie ook mogelijk was voor explosievenspeurhonden en hun geleiders.

Ravelstraat 69 • 4614 XC Bergen op Zoom tel.: 0164 21 10 66 • email: christ@vantilburgboz.nl Ten bate van Herwonnen Levenskracht

Wandelzoektocht PUTTE - Vanaf heden is er weer een nieuwe wandelzoektocht beschikbaar waarvan de opbrengst ten goede komt aan Herwonnen Levenskracht, in het bijzonder de jaarlijkse vakantieweek.

Deelnemers komen uit zes landen De explosievenspeurhonden hoefden niet alle oefeningen te doorlopen, omdat zij bijvoorbeeld niet getraind zijn om te bijten. Voor de vele juryleden op het parcours, maar ook de diverse toeschouwers, was het onderscheid tussen explosievenspeurhonden en bewakingshonden gemakkelijk te zien door de hesjes. Groen was bedoeld voor de speurhonden, rood voor de bewa- Hond en geleider gingen samen de strijd aan met de ruim 120 andere deelnemers. FOTO JOSÉ VAN DER WEGEN kingshonden. Hindernissen Aan de hondenbiatlon konden zowel heren als dames meedoen. Het parcours bestond niet alleen uit twintig hindernissen, maar ook uit enkele dressuuroefeningen en schietproeven. Tijdens het parcours werd het uithoudingsvermogen en de samenwerking tussen hond en begeleider dan ook tot het uiterste beproefd. De allereerste hindernis was nog een relatief eenvoudige, een rondje fietsen tegen de klok in waarbij de hond meeliep. Daarna werd het al gauw wat minder gemakkelijk. Rennend werd van hindernis naar hindernis gelopen. Op hun pad kwamen de deelnemers onder meer rioolbuizen, banden en vensters tegen, waar doorheen gekropen,

accountantskantoor administratie- & belastingadvieskantoor

geklauterd of geklommen moest worden. De ene hond had wat meer moeite met de ene hindernis dan de andere. Als de hond echt niet wilde, dan mocht de hindernis ook overgeslagen worden, maar dat ging wel te koste van de eindtijd, omdat er dan een tijdstraf werd gegeven. Gemiddeld deden de deelnemers een klein uur over het totale parcours. De laatste hindernis betrof een grote waterbak, waarin zowel hond als geleider moesten springen. Achter de waterbak stond dan de ‘beloning’ voor, met name, de bewakingshonden: een pakwerker waarin de tanden gezet mochten worden. Uiteraard was ook dit een oefening en moesten de honden loslaten als zij hiertoe het commando kregen van hun

Deze tocht voert u door een historisch stadsdeel van Antwerpen, U kunt deze

wandelzoektocht lopen op een tijdstip dat u het beste past. Voor verdere informatie zie www.wandelenvooreengoeddoel.nl Beschikt u niet over internet, dan kunt u voor meer info bellen met Adri Gelten 0032-470995513 of Ann en Jan Reiff 0164603295.

KORT BEDRIJVIG Nog tot en met volgende week

Voordeelweken bij Ardi Keukens & Sanitair

geleider. Daarna was het in honden- en mensenpas naar de finishlijn om het parcours volledig afgelegd te hebben. Wisselbeker De winnaar werd uiteindelijk Johan Wouters met hond Jack uit Belgie. Hij kreeg de wisselbeker uitgereikt. De Duitse Thorsten Kuhn met zijn hond Pete werd tweede en de derde plaats bij de heren was weggelegd voor Serge Ritterband met hond Cox, uit Zwitserland. De beste Nederlander was Wesley Fikke met hond Huub op de negende plaats. Bij de dames was de Litouwse Elge Tamulyte met hond Brunas de snelste op het Woensdrechtse hondenbiatlonparcours.

World Ports Classic weinig in trek

Tijdens de voordeelweken kunnen mensen onder meer genieten van kookdemonstraties.

SINT-ANNALAND - Om haar klanten nog meer te verwennen presenteert Ardi Keukens & Sanitair in Sint-Annaland nog tot en met zaterdag 15 september de voordeelweken. Klanten kunnen verschillende aankopen tegen nog scherpere prijzen doen, Ardi zet haar huismerk ‘Excellentic’ extra in de schijnwerpers, er zijn kookdemonstraties en ook is er alle aandacht voor de renovaties van keukens en sanitair waarin het bedrijf ook is gespecialiseerd. En dan vinden deze weken ook nog eens plaats in de gemoderniseerde showroom. “Zo is de klant weer helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen”, vertelt Ton Bakker van Ardi Keukens & Sanitair. Excellentic Het extra voordeel is overal in het assortiment terug te vinden. Daardoor kunnen alle klanten profiteren, of u nu aan vernieuwing of renovatie van uw keuken of badkamer denkt. “We hebben bijvoorbeeld stenen werkbladen tegen scherpe prijzen, maar ook douchewanden en badmeubels.” Ardi Keukens & Sanitair wil tijdens de voordeelweken ook extra aandacht aan haar huismerk ‘Excellentic’ schenken. “Dit hebben we ontwikkeld met de leverancier waarmee we al jaren goede ervaringen hebben. We wilden onze klanten standaard een luxe-uitvoering van Excellentic kunnen aanbieden. Dit is exclusief bij ons verkrijgbaar zonder meerprijs!” Het gaat dan bijvoorbeeld om kwaliteitslades en scharnieren met geïntegreerde demping, standaard anti-slipmatten in alle lades, standaard metalen bodems onder spoelbakken en koelkasten en andere extra’s. Renovatie Omdat huizen in de deze tijd vaak minder makkelijk verkocht worden, kiezen mensen tegenwoordig vaker voor renovatie van de bestaande badkamer of keuken. Ook hiervoor bent u bij Ardi Keukens & Sanitair aan het goede adres. “Renovatie is complexer dan een nieuwe keuken of badkamer verzorgen. Omdat de montage bij ons altijd al door eigen mensen gedaan wordt, weten we welke kwaliteit we leveren.” En wilt u advies over vernieuwen of renoveren, dan is dat ook geen probleem. “Mensen kunnen met hun verhaal en foto’s naar de showroom komen, maar we komen ook zonder extra kosten thuis kijken. Soms is het lastig te zeggen of renovatie beter is dan vernieuwing, maar door onze jarenlange ervaring kunnen wij mensen hierover goed adviseren.”

HOOGERHEIDE - Vrijdagmiddag trok er opnieuw een grote wielerwedstrijd door de gemeente. Ditmaal deed de World Ports Classic de gemeente aan. De wedstrijd tussen Rotterdam en Antwerpen is voortgekomen uit de Tour de France van 2010 en volgt hetzelfde parcours. In tegenstelling tot twee jaar geleden was de belangstelling nu erg mager, zowel op als langs de weg. LEZERSFOTO J. DIJKSTRA PAGINA 8

Ardi Keukens & Sanitair, Ceciliaweg 4, 4697 RV Sint-Annaland, t. (0166) 653448, w.www.ardikeukens.nl.


Het goedkoopst in container verhuur

6 m Container voor: Klok stuk ?? Klok stuk - bouw en sloopafval € 220,3

- puin € 100,- A-B hout € 100,-

Prijzen zijn incl. BTW

Struikhei 1 - 4714 VC Sprundel - Tel: 0165-387334

GRATIS JURIDISCH ADVIES 0164 - 680066 0164 - 680066

Voor al uw klok reparaties

gebr. timmermans b.v. boekerman 4 (borchwerf 11) tegenover Saver milieustraat tegenover milieustraat 4751 Xk oudSaver gastel 47510165 Xk oud Tel.: - 31 gastel 77 46 tel.: 0165 - 31 77 46 info@krt.nl www.krt.nl of mobiel.krt.nl

Uw oUde kabel en metalen zijn geld waard!

KRT al meer dan jaar gespecialiseerd in hetvanverwerken van krt is alismeer dan 50 jaar50 gespecialiseerd in het verwerken kabel en metalen. wijkabel zijn iSo en 9001: beschikken uiteraard over de vereiste en9001:2000 metalen.gecertificeerd Wij zijn ISO 2000 gecertificeerd en beschikken uiteraard(milieu)vergunningen. over de vereiste (milieu)vergunningen. kuntdagelijks dagelijkskabel kabel en en metalen, metalen, tegen UU kunt tegen contante contantebetaling, betaling,aanleveren. aanleveren. ook kunnenwij, wij,bij bijvoldoende voldoende volume, volume, containers plaatsen. ook kunnen containersop opuw uwlocatie locatie plaatsen. Metaalprijzen geldig week 32 36 metaalprijzen plastic koper kabel plastic aluminium kabel loodkabel koper grondkabel koper loodkabel aluminium grondkabel aluminium zuiver blank koper onzuiver koper gemengd rood geel koper aluminium roest vrij staal zuiver lood zink electro motoren ijzer accu’s wasmachines, drogers auto katalysator

vanaf € 1,70 € 1,90 € 0,80 € 0,95

€ 3,50 € 4,80

per kg per stuk

tot € 2,70 € 2.90 p/kg € 0,75 € 0,70 p/kg € 1,00 € 1,15 p/kg € 0,50 € 0,50 p/kg € 5,00 € 5,80 p/kg € 4,50 € 5.30 p/kg € 4,00 € 5,05 p/kg € 2,90 € 2,95 p/kg € 0,85 € 0,95 p/kg € 1,10 € 1,30 p/kg € 0,90 € 1,20 p/kg € 0,85 € 0,80 p/kg € 0,45 € 0,50 p/kg € 0,19 € 0,21 p/kg € 0,40 € 0,45 p/kg € 0,17 € 0,21 p/kg € 20,00 € 15,00

Prijzen onder voorbehoud van kwaliteit en marktontwikkelingen.

Voor algarantie uw klok Tot 2 jaar opreparaties reparatie’s Tot 2 jaar garantie op Vooraf prijs opgave reparatie’s Vooraf prijsen opgave Gratis haalbreng service Voor informatie of eenservice afspraak Gratis haal- en breng 0164 - 680066of een afspraak Voor informatie

0164 - 680066

Stoppen ! met roken Lasertherapie

De behandeling wordt vergoed. www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Afslanken met succes!

INLOOPSPREEKUUR: Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uur Pasteurlaan 1 Bergen op Zoom (nabij Lievensberg Ziekenhuis)

Of maaK tELEfONISch EEN afSPRaaK:

Graag zou ik deze advertentie’s hebben geplaatst op de volgende data en krant in Lasertherapie 0164-266600

De behanDeling worDt vergoeD www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

VITAK Advocaten

Graag zou ik deze advertentie’s hebben geplaatst op de volgende data en krant in 2

Advertentie 74 voor X 74 (linker voorbeeld) : Kom in actie je Relatie

Berg opinschrijving Zoomse gratis bodeentree (6) voor Nu bij Woensdrechtse bode (8) RELATIE-ACTIE-DAG Tijdens Advertentie 74 bode X 74 (14) (linker voorbeeld) : en Steenbergse Voor informatie: Lia van der Wel 0165-388816

BergOfop0800-0230595 Zoomse bode (6) (landelijk) Woensdrechtse bode (8) www.mens-en-relatie.nl en Steenbergse bode (14)

1/2, 25/4, 20/6, 5/9, 24/10 en 12/12 jaarmarkT sTeenbergen

grote bruidsmode ouTleT 1/2, 25/4, 20/6, 5/9, 24/10 8 september bruidsshows en 12/12

7 september

(13.00-14.00-15.00 en 16.00 uur) erkend AVR / SinglesKeurmerk / Geschillencommissie Advertentie 36 X 36 (rechter voorbeeld): liberTé bruidsmode sTeenbergen tel. 0167-560556

Berg op Zoomse bode (6)

15/2, 29/2, 21/3, 11/4, 16/ 18/7, 15/8, 19/9, 3/10, 14/

Nieuwe Babycollectie Advertentie 36 X 36 (rechter voorbeeld): Berg op Zoomse bode (6)

openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-17.45 uur • vrijdag 07.30-15.45 uur • zaterdag 07.30-12.15 uur openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-18.00 uur • vrijdag 07.30-16.00 uur • zaterdag 07.30-12.30 uur

Al vast bedankt !

Najaar 2012

15/2, 29/2, 21/3, 11/4, 16/5 18/7, 15/8, 19/9, 3/10, 14/1

Anna’s klokkenhuis Annelies Suijkerbuijk - van der Zwaag

Balans in lichaam en geest is belangrijk OUDE CHINESE THERAPIE VERHELPT VEEL

Al vast bedankt ! Anna’s klokkenhuis Annelies Suijkerbuijk - van der Zwaag

BERGEN OP ZOOM “Veel mensen hebben baat bij de traditionele Guasha Therapie, vertelt Susanne Meijer.” Slechts na een aantal behandelingen hebben cliënten minder pijn aan hun schouder, nek, lage rug, maar ook minder last van hernia, spit, artrose, hoofdpijn, migraine, astma, vermoeidheidsverschijnselen, blaasontstekingen enz. Guasha Therapie verhelpt zeer veel klachten, middels een eenvoudige behandeling. Wat is Guasha? Guasha betekent de ziekte uit het lichaam schrapen. ‘Gua’ betekent schrapen en ‘Sha’ betekent zoiets als ‘Stagnerende energie die zich in het lichaam vertaalt naar klachten en ziekten’ . Hoe werkt Guasha? Tijdens een Guasha behandeling wordt een speciale kruidenolie op het lichaam aangebracht, vervolgens wordt hier met de ‘jadesteen geschraapt’ . Op de plaatsen waar blokkades zijn (pijnpunten) verschijnen rode plekken die eruit zien als bloeduitstortingen. De afvalstoffen die in het onderhuidse bindweefsel opgeslagen zitten, komen tijdens de behandeling aan de oppervlakte, die veroorzaken de rode vlekken. Werking Guasha stimuleert het immuunsysteem, ontgift en ontzuurt. Het bevordert de bloedsomloop, reguleert functies en organen, neemt blokkades weg, revitaliseert en regenereert. Het brengt emoties in balans, ontspant en bevordert helderheid van geest.

INFORMATIE BIJEENKOMSTEN

Kennismaken met Guasha Therapie kan tijdens de volgende informatie bijeenkomsten: Op 15 september van 13.30 17.00 uur en op 19 september van 19.30 uur - 21.30 uur. De kosten bedragen 5,00 p.p. Aanmelden is noodzakelijk.

Kijk v www.va oor meer f ot ndeven fashio o’s op nshop s.nl

Borgjasje € 29,95 Sweater € 7,95 Rokje € 14,95

Jack € 29,95 Sweater € 6,95 Spijkerbroek € 14,95

Verkrijgbaar in de maten 62 t/m 86

Locatie: Volksabdij Onze Lieve Vrouwe ter Duinen, OLV ter Duinenlaan 199, 4631 RM Ossendrecht. Telefoon 0164-672546. Inschrijving: Het is noodzakelijk tevoren in te schrijven i.v.m. koffie en thee. U kunt zich aanmelden op de volgende telefoonnummers: 0164-246299 of 0164-672546. Voor meer informatie: http://praktijksumeij.nl | www.sumeij.nl | info@praktijksumeij.nl SUMEIJ | Tuinderspad 29 | 4613 CB Bergen op Zoom

HALSTEREN - Dorpsstraat 112 - tel. 0164-686325 STEENBERGEN - Kaaistraat 43 - tel. 0167-567440 - HOOGERHEIDE - Raadhuisstraat 47 - tel. 0164-612654 ROOSENDAAL - Biggelaar 2-3 - tel. 0165-565852 - ZEVENBERGEN - Noordhaven 96 - tel. 0168-327638


BESPAAR DIRECT OP UW ENERGIEREKENING! ZONNEPANELEN

Door Vigar geïnstalleerd van het dak tot in NEDERLAND OR de meterkast. VO KIEST DE ZON

CWklasse 3 t/m 6

De ecoTEC plus, het meest efficiënte toestel van VAILLANT

Samen voor duurzaam

ZONNEBOILER

HOUD

ONDER HUUR LEASE

TE HUUR BIJ VIGAR

60% lagere energiekosten voor warm water

KOOP

Nu met GRATIS klokthermostaat

• VERHUUR • FLEXLEASE

• VERKOOP • ONDERHOUD

VAN VERWARMINGS- EN WARMWATERTOESTELLEN

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE

DOMINÉSTRAAT 3 - 4701 JC ROOSENDAAL - TEL 0165 - 53 64 04

KIJK OOK OP: WWW.VIGAR.NL

Modellenwerk, een vak apart. Veel jonge meiden en ook jongens willen model worden. Dankzij de hype van programma’s als Holland’s next topmodel, dat wekelijks door duizenden mensen gevolgd wordt, wordt duidelijk dat je niet ‘zomaar’ model wordt… Hier komt nogal wat bij kijken. Modellenburo Dyon Caractère is al meer dan 22 jaar actief in het organiseren van cursussen waarin loop-, houdings- en presentatietechnieken centraal staan. Uitleg en oefening in fotoshoots, samen met Foto Floor (onder andere bekend van Linda), het lopen van een modeshow, maar ook make-up en kapsel worden hier uitgebreid behandeld door een creatief team van vakmensen. In 20 lesweken leer je hoe je je representativiteit en presentatie kunt verbeteren en kun je proeven aan alle aspecten

die met het modellenwerk te maken hebben. Kortom, een zeer uitgebreide, brede cursus waarin je niet alleen kennis maakt met het beroep mannequin/ dressman, hostess of fotomodel. Het is ook een leuke manier om jezelf te versterken en je zelfvertrouwen te vergroten. Iets waar iedereen zijn hele leven nog plezier van zal hebben. De lessen worden gegeven op dinsdagavond van 19.30 tot 22.00 uur in één van de zalen van Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur. Op dinsdag 11 september is een INFORMATIEAVOND waar je vrijblijvend kan komen kijken.

Terras- of carportoverkapping? Of op zoek naar Rolluiken?

✓ rolluiken ✓ veranda overkappingen ✓ zonwering ✓ kunstof kozijnen ✓ ook voor reparatie en ✓ diverse montage werkzaamheden

Kies voor mooi... en functioneel Roma Rolluiken. Standaard keuze uit 180 kastkleuren en 19 pantserkleuren! Ook leverbaar met ingebouwde hor.

Gratis offerte & montage Vraag vrijblijvend documentatie aan!

Zuidstraat 11, Ossendrecht Tel.: (0164) 67 21 33 GSM: 06 - 53 25 21 63

www.kjsrolluiken.nl Modellenburo Ridderstraat 3, 4872 AA Etten-Leur

Showroom op afspraak open.

Ook aanpassing van uw bestaande (handbediende) rolluik naar elektrische bediening!

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Heropening Haarstudio “Rino’’

De huidige crisis is veroorzaakt door schulden te maken. We lossen de problemen daarom niet op door onze schulden vooruit te schuiven. Nederland is niet gebouwd op de pof, maar op hard werken. Geld moet eerst verdiend worden voordat je het kunt uitgeven. De VVD wil daarom niet doorschuiven, maar aanpakken. Vrijdag 17 augustus was het eindelijk zover, na maanden verbouwen kon Rino Verrest zijn deur openen van zijn geheel vernieuwde kapsalon aan Hondseind 6 in Ossendrecht. Het resultaat mag gezien worden, een ruime lichtgetinte salon met een eigen open sfeer. Haarstudio ‘’Rino’’ is een moderne sfeervolle dorpsalon waar dames, heren en kinderen van harte welkom zijn. Rino heeft twee ervaren kapsters in dienst Karianne en Angelique zij vormen samen een pachtig team waar hij trots op is!

Door dit te doen kunnen we investeren in hardwerkend Nederland – in onderwijs, onze infrastructuur en meer blauw op straat. Want voor de VVD geldt: wie hard werkt, verdient beter.

Regelmatig worden zij getraind door (inter)nationale topkappers om op de hoogte te blijven van de laatste modelijnen en technieken. Zo houden wij niet alleen onze vakkennis op peil maar hierdoor kunnen wij ook onze klanten verrassen met een nieuwe look of creatie. In de salon wordt alleen gebruik gemaakt van de professionele producten van L’Oréal en Keune. Er zijn drie dingen die Rino het allerbelangrijkst vindt: 1 Dat de klant altijd voorop staat. 2 Dat de kappersbranche de allergezelligste branche is die er bestaat. 3 De liefde voor het vak, want waar mag je nou zonder te vragen aan iemands hoofd zitten......lacht hij, wij zijn bevoorrecht!!

Haarstudio “Rino’’ Hondseind 6 • 4641HN Ossendrecht

Openingstijden: Maandag gesloten Dinsdag t/m vrijdag 8.30 t/m 18.00h Zaterdag 7 t/m 12.30h

Namens Brabant staan Cora van Nieuwenhuizen en Klaas Dijkhoff voor u klaar


RAADSZAKEN Rubriek van de gemeenteraad van Woensdrecht

5 september 2012

OPENBARE RAADSVERGADERINGEN OPENBARE VERGADERING OPINIERAAD RUIMTE

OPENBARE VERGADERING OPINIERAAD BESTUUR

Datum: maandag 10 september 2012 Aanvang: 19.30 uur Locatie: gemeentehuis Hoogerheide (raadzaal)

Datum: donderdag 13 september 2012 Aanvang: 19.30 uur Locatie: gemeentehuis Hoogerheide (raadzaal)

Agenda richttijden Opening door de voorzitter, de heer A.P.C.M. Gelten 19.30 u 1. Vaststellen van de agenda 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Vragenronde (maximaal 30 minuten) Te behandelen zaken 4. Verzoek wijzigen bestemming Biezendreef 55 e.a. Putte 5. Regeling startersleningen gemeente Woensdrecht 6. Huisvesting arbeidsmigranten op recreatieterreinen en campings 7. Ter bespreking gevraagde ingekomen stukken

Agenda richttijden Opening door de voorzitter, de heer M.R.G. Adriaansen 19.30 u 1. Vaststellen van de agenda 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Vragenronde (maximaal 30 minuten) Te behandelen zaken 4. 2e bestuursrapportage 2012 5. Normen- en toetsingskader controle jaarrekening 2012 6. Oprichting omgevingsdienst MWB en liquidatie RMD 7. Initiatiefvoorstel VVD m.b.t. kabinetsformatie en Maintenance Valley (Aviolanda) 8. Ter bespreking gevraagde ingekomen stukken

Sluiting

21.30 u

Sluiting

OPENBARE VERGADERING OPINIERAAD SAMENLEVING

OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD

Datum: dinsdag 11 september 2012 Tijd: 19.30 uur Locatie: gemeentehuis Hoogerheide (raadzaal) Agenda richttijden Opening door de voorzitter, de heer R. van der Ha 19.30 u 1. Vaststellen van de agenda 2. Mededelingen en ingekomen stukken a. presentatie Stichting Behoud Cultuurhistorische Erfgoed in Woensdrecht 3. Vragenronde (maximaal 30 minuten) Te behandelen zaken 4. Garantstelling Scouting i.v.m. verkoop scoutinggebouw Hoogerheide 5. Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 6. Begroting ISD Brabantse Wal 2013 7. (Gewijzigde) Verordeningen in verband met de afschaffing van de huishoudinkomenstoets 8. Jaarverslag 2011 en afrekening bruidsschat 2011 Stichting SOM 9. Ter bespreking gevraagde stukken 10. Presentatie IDOP Hoogerheide en IDOP Woensdrecht Sluiting

21.30 u

Opening door de voorzitter, de heer M.A. Fränzel 1. Vaststellen van de agenda 2. Vaststellen verslagen van de opinieraad ruimte van 12 juni 2012, de opinieraad samenleving van 12 juni 2012 de opinieraad bestuur van 14 juni 2012. 3. Besluitvorming hamerstukken uit de opinieraden Ruimte (10 september 2012), Samenleving (11 september 2012) en Bestuur (13 september 2012).

INSPREKEN Indien u wilt inspreken wordt u er op geattendeerd dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten inspreektijd per vergadering is. U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden, tel. (0164) 61 13 08 of e-mail: c.adriaanse@woensdrecht.nl. U kunt ook inspreken over punten die niet op de agenda staan, neemt u daarvoor contact op met de griffier.

22.30 u

Oudere vrouw over de kop met auto

- ADVE RT oRIAl -

Op zoek naar een relatie of maatje?

Cobie de Weerd.

ST-MAARTENSDIJK - Vrienden, kennissen, familie, er zijn genoeg leuke, lieve mensen om ons heen. Maar de meeste singles willen toch een hechte band met iemand. Een persoon die je kunt vertrouwen en met wie je je diepste gedachten en gevoelens kunt delen. Samen kun je tenslotte ook veel meer aan, zelfs een crisis! 40PlusRelatie is een gerenommeerd relatiebemiddelingsbureau met vijftien kantoren met een groot landelijk bestand singles en brengt mensen van 40 tot 80 jaar bij elkaar. De kracht van 40PlusRelatie is de persoonlijke bemiddeling, vertelt Cobie de Weerd. “In mijn regio ken ik al mijn cliënten persoonlijk, want ik ben hun vaste consulente en houd regelmatig contact. Dit alles maakt de slagingskans groter.”

PUTTE - Een 93-jarige vrouw is woensdagmiddag licht gewond geraakt, nadat zij met haar auto over de kop geslagen was. Het ongeval gebeurde omstreeks 14.15 uur op een terrein aan de Molenbergdreef in Putte. De vrouw is tegen de helling naast de weg gereden, waarna haar auto over de kop sloeg. De vrouw raakte daardoor licht gewond en moest door enkele werklieden uit de auto worden gehaald. De brandweer en ambulance kwamen kort daarna ter plaatse aan. De vrouw is vanwege haar leeftijd toch met de ambulance meegenomen voor observatie en onderzoek. De auto is door een bergingsbedrijf op zijn wielen gezet en afgevoerd. Ondanks dat het ongeval op een zeer afgelegen stuk van Putte was gebeurd trok het ongeval zeer veel bekijks. TEKST EN FOTO LARS WINDSMA PAGINA 11

Telefoontje ‘Toen ik jouw advertentie las, was het best een grote stap om je te bellen’. Het begint allemaal met een telefoontje. Hierin maak ik geheel vrijblijvend een afspraak met je. Ik kom bij je thuis en we praten over de werkwijze en jouw wensen en achtergrond. De volgende stap is een uitgebreid intakegesprek en het opmaken van een persoonsbeschrijving en dan ga ik op zoek naar een passende match. Door deze persoonlijke aanpak vinden steeds meer singles via 40PlusRelatie hun partner. Neem het geluk zelf in de hand en bel! Gewoon doen! Cobie de Weerd van relatiebemiddelingsbureau 40PlusRelatie (regio Zeeland en West-Brabant), tel. 0166 78 5000, website www.40plusrelatie.nl


Woensdrechtse Bode 5 september 2012 - week 36

pagina’s Kernen

Hoogerheide, Huijbergen, Ossendrecht, Putte en Woensdrecht

Gemeentehuis Huijbergseweg 3, 4631 GC Hoogerheide

Postadres Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide Telefoon 14 0164 Fax (0164) — 616331 Servicelijn (0164) — 611190 (08.30 - 12.30 uur) Communicatie (0164) - 611333 Postbank: 10.72.375 Rabobank 12.29.02.688 Tnv gemeente Woensdrecht

GEMEENTEHUIS GESLOTEN In verband met een personele aangelegenheid is het gemeentehuis op donderdagmiddag 6 september gesloten. Kijk op www.woensdrecht.nl voor reguliere openingstijden en afspraakmogelijkheden.

KERMIS IN HOOGERHEIDE Van vrijdag 14 september tot en met maandag 17 september is er weer kermis op het St. Lucasplein in Hoogerheide. Openingstijden en activiteiten Vrijdag 15.00-23.00 uur Gratis grabbelton op vertoon bon Zaterdag 13.00-24.00 uur Kofferbakverkoop en jeugdrommelmarkt Zondag 13.00-23.00 uur Maandag 15.00-22.00 uur Eurodag Korting n Met onderstaande bon mag op vrijdag 14 september een keer gratis gegrabbeld worden; n Bij diverse winkeliers in Hoogerheide en op de gemeentelijke website www.woensdrecht.nl kunt u tevens diverse kortingsbonnen vinden.

Informatie

Waardebon kermis Hoogerheide

Internet www.woensdrecht.nl E-mail: gemeente@woensdrecht.nl @GemWoensdrecht

Openingstijden Vrije inloop: Ma t/m vrij van 08.30-12.30 uur Dinsdagavond van 17.30-20.00 uur Op afspraak: Ma t/m do van 12.30-17.00 uur

Spreekuren Burgemeester en wethouders volgens afspraak via bestuurssecretariaat, telefoon (0164) 611103 Spreekuur voor ondernemers: Iedere eerste dinsdag van de maand van 19.00-20.00 uur

Alarmnummer Politie, brandweer, ongevallen 1-1-2 Niet spoedeisende zaken en evt. maken van afspraken 0900-8844

Milieuklachten Provinciaal klachtennummer (073) 6812821 Regionale Milieudienst klachtenlijn (0165) 559850

Meldpunt Drugsoverlast 0800-2255888

Calamiteiten-info-lijn 0800-0202010 (gratis)

1X GRATIS GRABBELEN Geldig op vrijdag 14 september. Alleen originele bonnen worden aangenomen.

✁ KOM JE OOK OP 12 SEPTEMBER?

VOORLICHTINGSAVOND VOOR OUDERS OVER ALCOHOL EN DRUGS Op 20 september a.s. wordt door de gemeente Woensdrecht in samenwerking met de Brede Welzijnsinstelling een ouderavond over alcohol en drugs georganiseerd. Tijdens deze avond zullen Novadic-Kentron en Helder Theater ouders, herkenbare dilemma’s en mogelijke conflicten hieromtrent in de opvoeding, voorleggen. Uit cijfers van de GGD jongerenmonitor, over de jongeren uit Woensdrecht, blijkt dat het percentage jongeren van 12 t/m 18 jaar, dat in de afgelopen 4 weken alcohol heeft gedronken 42% bedraagt. Het percentage jongeren dat wel eens drugs gebruikt bedraagt, op basis van de GGD jongerenmonitor, 10%. Op basis van de eerder uitgevoerde veldverkenning onder het alcohol- en drugsgebruik onder hangjongeren in de gemeente Woensdrecht kan worden vermeld dat relatief veel hangjongeren cannabis gebruiken (29% van de ondervraagde jongens en 16% van de ondervraagde meisjes). Jaarlijks wordt een “plan van aanpak alcohol- en drugs jongeren Woensdrecht” gemaakt om het alcohol- en drugsgebruik onder de jongeren terug te dringen. Eén van de onderdelen hieruit is een voorlichtingsavond voor ouders over alcohol en drugs. Het doel is de ouders te informeren over de gevaren van alcohol en drugs en handvatten te geven over hoe zij hiermee om kunnen gaan met hun kind. De avond begint om 19.30 uur en eindigt om ca 22.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Hoogerheide. Toegang is gratis en aanmelding is niet nodig. In de pauze en na afloop kunt u ook stands bezoeken waar u informatie over het onderwerp kunt verkrijgen van diverse instanties zoals GGD, CJG, wijkagent, Halt, Novadic-Kentron, BWI. Voorlichtingsavond voor ouders over alcohol en drugs Datum: 20 september Tijd: 19.00-22.00 uur Locatie: Gemeentehuis Hoogerheide

BEDRIJF GESTART? De gemeente nodigt startende bedrijven van harte uit op maandag 10 september 2012 vanaf 18.30 uur in de kapel van het gemeentehuis. Deze avond kunt u kennis maken met de gemeente, de ondernemersverenigingen, het Starterscentrum Bergen op Zoom en u kunt uw medecollega’s ontmoeten! Het programma ziet er als volgt uit: 18:30 uur Ontvangst met koffie/thee 19:00 uur De heer Anton van der Wijst, wethouder Economische Zaken, stelt zich voor 19:15 uur Mevrouw Hendrikx vertelt wat ze, als bedrijfscontact-functionaris, voor u kan betekenen 19:20 uur Film Gemeente Woensdrecht 19:30 uur Koffie/thee 19:45 uur Stichting Ondernemend Woensdrecht stelt zich voor 20:00 uur Film Bedrijvencontactdag 2012 20:10 uur Netwerkborrel Nieuwe bedrijven avond Datum: 10 september Tijd: 18.30 uur Locatie: Gemeentehuis Hoogerheide

KORT UITGELICHT

Wethouder Van der Wijst bewondert het siermetselwerk op het Raadhuisplein in Hoogerheide. Op de gevel van de nieuwbouw is het ornament gemaakt dat ook in het oude raadshuis zat. www.facebook.com/GemeenteWoensdrecht


Woensdrechtse Bode 5 september 2012 - week 36

BETROKKEN INWONERS IN HOOGERHEIDE, PUTTE EN WOENSDRECHT GEZOCHT Door verhuizing en opzegging zijn binnen de dorpsplatforms in Hoogerheide, Putte en Woensdrecht vacatures ontstaan. In Huijbergen en Ossendrecht zijn de platforms goed bezet, en is er zelfs een wachtlijst. In Hoogerheide kan men nog 7 leden gebruiken, in Putte is plaats voor 6 actieve inwoners en in de kern Woensdrecht is versterking met 2 personen gewenst. De dorpsplatforms zijn op zoek naar betrokken dorpsgenoten die graag willen praten over leefbaarheid en veiligheid in de eigen woonomgeving. Wat doet een dorpsplatform? Een dorpsplatform komt drie keer per jaar in een openbare vergadering in de eigen kern bij elkaar. Samen met de politie, een lid van het college en indien gewenst een andere instantie spreken ze met elkaar over de leefbaarheid en veiligheid binnen het eigen dorp. Daarnaast brengt een dorpsplatform gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van burgemeester en wethouders over zaken waarin leefbaarheid en veiligheid in hun dorp centraal staan. Dorpsplatforms kunnen voor deze zaken eigen budget inzetten. Bent u geïnteresseerd? Woont u in een van de dorpskernen waar versterking van het dorpsplatform gewenst is, meldt u zich dan aan als lid. U doet dit door het sturen van een brief of e-mail (k.vollebregt@woensdrecht.nl) richting het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide. We stellen het op prijs als u uw motivatie en betrokkenheid bij het dorps duidelijk weergeeft.

GENOMEN BESLUITEN Kabels en leidingen Burgemeester en wethouders van Woensdrecht brengen ter openbare kennis dat een instemming / vergunning is verleend voor:

n Het

voornemen om kabelwerkzaamheden uit te voeren op het perceel Raadhuisplein, Hoogerheide (verzonden 22 augustus 2012); n Het voornemen om kabel- en leidingwerkzaamheden uit te voeren op het perceel tegenover Oude Dijk 5, Ossendrecht (verzonden 22 augustus 2012); n Het voornemen om werkzaamheden uit te voeren t.b.v. het glasvezelnetwerk aan de Gravesandenstraat, Minckelersweg, Kamerlingh Onnestraat, Keesomstraat, Huigensstraat, Oostlaan en Hugo de Grootstraat te Hoogerheide (verzonden 28 augustus 2012); n Het voornemen om werkzaamheden uit te voeren t.b.v. de aanleg van het glasvezelnetwerk aan de Huijbergseweg, Kloosterstraat, Philomenahof, Kromstraat, Matthias Wolffstraat, Prins Hendrikstraat, Burg. Moorsstraat, Molenstraat, Van der Dilftstraat, Leo XIIIestraat, Duintjesplein, Mgr. Ariensstraat, Mgr. Frenckenstraat en Meulenblock te Hoogerheide (verzonden 29 augustus 2012); n Het voornemen om werkzaamheden uit te voeren aan het glasvezelnetwerk aan de Don Boscostraat, De Cichorie, Olv Vrouwe ter Duinenlaan, Slingerstraat, Koningin Wilhelminastraat, Dorpsstraat, Kloosterhof, Eikelhof, Vogelenzang, markt Hondseind, Doktersstraat, Pottenbakker te Ossendrecht (verzonden 29 augustus 2012). Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van verzending aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen. Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via www.woensdrecht.nl. Omgevingsvergunning Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht reguliere voorbereidingsprocedure. Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend: n Het plaatsen van lichtreclame Boomstraat 20, 4635 CX Huijbergen Verzonden 21 augustus 2012 De bovenstaande beschikking en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie tijdens openstellingsuren van het gemeentehuis, Huijbergseweg 3 te Hoogerheide. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na boven-

WVV’67 organiseert ‘Fout’ openingsfeest HOOGERHEIDE - WVV’67 heeft een nieuw ingerichte kantine. Er is hard gewerkt en het resultaat mag er zijn. Op zaterdag 8 september kan iedereen komen genieten van een lekker drankje in zijn of haar foutste outfit in de sfeervolle kantine op sportpark De Fortuin. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Sportpoint in Hoogerheide en WVV’67.

Gymles voor kinderen bij Jeveo HOOGERHEIDE - Jeveo is een stichting die streeft naar kwalitatief goede recreatie tegen zo laag mogelijke kosten. Deze stichting verzorgt onder andere gymlessen voor kinderen in Hoogerheide en Ossendrecht. Peuter- en kleutergym: Al vanaf 2 jaar kunnen kinderen gymles volgen. Hierin staat het bewegen en spelen met elkaar centraal. Spelenderwijs leren zij basisoefeningen, zoals klimmen en rollen. Hierdoor verbeteren zij de motoriek. Vanaf 4 jaar doen de kinderen een meer gerichte opdracht, waarbij plezier het belangrijkst is.

Gymgroep 7-12 jaar: Vanaf 7 jaar wordt er in de lessen meer gericht gewerkt naar het turnen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de toestellen en worden de geleerde basisoefeningen verder uitgewerkt. De kinderen oefenen onder andere een radslag, een handstand en een overslag. Daarnaast blijft er in de lessen genoeg ruimte voor een leuk spel. Jongens vanaf 9 jaar: Voor de jongens vanaf 9 jaar die niet zozeer de kant van het turnen op willen, maar waarbij sport en spel centraal staat, is er de jongens gymgroep. Zij beginnen de les met een warming-up of klein spel. Vervolgens wordt er

gewerkt met een of meerdere toestellen en er wordt afgesloten met een groot of vrij spel. Turnlessen: Naast de gymlessen bieden we ook turnlessen aan. In deze lessen, voor meisjes vanaf 8 jaar, wordt gewerkt met de diverse turntoestellen. Van de brug en de balk tot en met sprong en lange mat. Deze lessen vinden plaats op dinsdag. Informatie Voor meer informatie over de lestijden en locaties of voor het volgen van een proefles kunt u kijken op www.jeveo.org. U kunt ook contact opnemen met onze contactpersoon gym/turnen: Maritha Warrington, 0164-239619. PAGINA 13

genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam, adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide. Hoogerheide, 5 september 2012

BINNENGEKOMEN AANVRAGEN/MELDINGEN Omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: n Het wijzigen van de inrit Hageland 66, 4641 SX Ossendrecht Ontvangen 23 augustus 2012 n Het plaatsen van een nieuwe voordeur alsmede het plaatsen van nieuwe raamkozijnen Kerkstraat 8, 4641 JT Ossendrecht Ontvangen 27 augustus 2012 n Het verbouwen van een woning Antwerpsestraat 192, 4645 BP Putte Ontvangen 27 augustus 2012 Wet milieubeheer Burgemeester en wethouders van Woensdrecht, maken, gelet op artikel 8.41 van de Wet milieubeheer, bekend dat bij hen de volgende melding is ingekomen van: n Stichting Bodemcentrum te Houten ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer voor een grondwatersanering ter plaatse van de Bosweg 8 - 10 te Putte. Alle relevante stukken liggen vanaf 6 september 2012 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis tijdens de openstellingsuren. De stukken kunnen buiten de openstellingsuren op afspraak worden ingezien. Indien gewenst kan tegen betaling van de kosten een afschrift worden verkregen van de relevante stukken.

VV METO Uitslagen senioren Zondag 2 september METO dames-Halsteren dames 1 0-8 METO 1-Unitas’30 1 0-3 Roosendaal 9-METO 6 1-7 Virtus 2-METO 2 5-2 Programma senioren Zondag 9 september 10:30 METO 6-BSC 7 12:00 METO 2-Steenbergen 2 10:00 Rimboe dames-METO dames 14:30 Rood Wit W 1-METO 1 Uitslagen jeugd Zaterdag 1 september METO F1-SVC F1 3-5 METO M1-ODIO M1 8-0 METO E4-DVO’60 E2 0-4 METO E5-NVS E2G 7-1 METO D2-Roosendaal D6 0-3 METO D1-RBC D2 10-0 METO A1-HVV’24 A1 2-6 DVO’60 D3-METO D3 6-1 MOC’17 E7-METO E3 11-1 Victoria’03 E3-METO E1 3-4 VVC’68 F2-METO F3 11-1

ODIO D2-METO D4 0-8 NOAD’67 E1-METO E2 1-9 Halsteren F6-METO F2 2-5 BSC C4-METO C2 2-10 ODIO C1-METO C1 2-4 ODIO B1-METO B1 1-3 Programma jeugd Zaterdag 8 september 08:45 METO F2-MOC’17 F6 08:45 METO F4-MOC’17 F13 10:00 METO E1-Steenbergen E2 10:00 METO E3-MOC’17 E5 11:30 METO D1-RBC D2 11:30 METO D2-FC Moerstraten D1G 13:00 METO C2-SC Welberg C1 14:45 METO B1-Cluzona B1 08:30 Steenbergen E4-METO E2 08:45 MOC’17 F3-METO F1 09:00 Halsteren D3-METO D4 09:00 DOSKO E4-METO E5 09:30 Tholense Boys C1-METO C1 09:30 WVV’67 F2-METO F3 10:00 Hansweertse B. D2G-METO D3 10:45 WHS E3-METO E4 14:30 Halsteren A1-METO A1


GEMIDDELDE CIJFER GROEPSUITJES:

8.1

SNOWBATTLE * * * TEAMBUILDING VOL HILARISCHE SPELLEN

! w u e e n s n i Thuis

SCHOOLREISJE VANAF € 6,00

NU OOK SCHAATSEN

Bekijk de arrangementen op skidome.nl/ groepen Sneeuwattractiepark Skidôme I Baanvelden 13 Rucphen I Tel. +31(0)165 34 31 34 I verkoop@skidome.nl


Kinderfeestje al vanaf €6,50 IceKarten Glijfestijn Funschaatsen Sneeuwkampen GlowGolf Snowboarden & skiën

* **

COOL KINDERFEESTJE?

! w u e e n s n i Thuis

SKI- EN SNOWBOARD CURSUSSEN of n ë i k Vrij s oarden b snow €16,50 v.a.

50+ cursus (4 wk.) 4 lessen x 1 uur (60 minuten) 4 x 1 uur (65 minuten) vrij oefenen* €145,00

*Aanvang: maandag en dinsdag 11.00 uur

Ski- snowboardcursussen (4 weken) 4 lessen x 1,5 uur (90 minuten) 4 x 1 uur (60 minuten) vrij oefenen* 4-12 jaar €159,00 vanaf 13 jaar €172,00 TIP! Boek deze cursus van maandag t/m vrijdag en ontvang 2 x 1 uur oefenen gratis!*

*Niet geldig in december en januari.

kinder cursussen 4 lessen x 1 uur* (60 minuten) skiën 4-6 jaar €95,00 snowboarden 7-12 jaar €95,00 *Minimaal 6 en maximaal 8 pers.

Aanvang: woensdag start 14.00, 15.15 en 16.30 u. Zaterdag start 10.00-11.00 en 12.00 u. Zondag start 09.00 uur: Startweken: 43, 45, 47, 2, 4

Sneeuwattractiepark Skidôme I Baanvelden 13 Rucphen I Tel. +31(0)165 34 31 34 I info@skidome.nl


Complete toiletset: Inbouwreservoir, bedieningspaneel, wandcloset en zitting(soft close) W U IE

911010343 | Villeroy & Boch Subway

N in

t

en

im ort

TS g

ss sa

+

van: € 599,00

van: € 509,00

voor: € 459,-

TOolledig

van: € 499,00

voor: € 398,+

+

v

911010346| Duravit Starck 3

+

+

E li TSvoorde E IL en

on

911010339 | Mocoori 300.0371

voor: € 399+

Stoomcabines: ultra modern, zeer uitgebreid en naar eigen wens samen te stellen! - Thermostaatkraan - LED kleurentherapie

UW

NIE ns

- Ingebouwde regendouche

e

tim

or ass

o in

nt

RIEES E S IN

- 6 massage jets

A AB SHOOMC

- Extra hoge cabine (219 cm) - Keuze uit wit, zwart en transparant glas

ST

100 x 100 cm

90 x 120 cm

140 x 100 cm

De nieuwe whirlpool series: nu nog uitgebreider met 9 massage programma’s! Handdoekset UW

E I N in

s on

Bij een minimale besteding van € 950,-

- Thermostaatkraan

t

en

or

s

as

tim

11 W

|

21 W

|

S

L OO

P

L IR

H

W

22 W

nu:

182,-

Inclusief: Touchscreen bediening!

- Water- en luchtmassage - Ingebouwde radio - LED onderwater kleurentherapie - Automatische vul functie - Bodem-, rug- en zijjets €

nu:

182,-

160 x 80 cm

170 x 80 cm

190 x 90 cm

182 x 122 cm

150 x 150 cm

Bezoek onze webshop:

www.sanitairtotaal.nl

showroom! Bezoek nu onze

Zaagmolen 2a, 4751 VL Oud Gastel (NL) NL: t. 0165 - 30 84 53 | f. 0165 - 30 84 54

Uitgebreide en persoonlijke uitleg!

Bel 0165-308453 voor een showroom afspraak. Deze advertentie is geldig tot en met 30 september 2012. Of zolang de voorraad strekt.

maandag: 09.00 - 20.00 uur dinsdag: 09.00 - 17.30 uur donderdag: 09.00 - 17.30 uur vrijdag: 09.00 - 20.00 uur zaterdag: 09.00 - 16.00 uur woensdag en zondag: gesloten

Daarom shopt u bij Sanitairtotaal Altijd de beste prijs | overzichtelijk en onbeperkte keuze | snelle levertijd | 100% Plash, Mocoori en Varono te bezichtigen in showroom | demonstratieruimte stoomcabines en whirlpools


GOUD IS G€LD TA X AT I E L O U N G E

Uw oude gouden sieraden zijn nog steeds geld waard

Wij nodigen u graag uit voor een taxatie van uw (oude) juwelen, munten en diamanten vanaf 1 karaat. Op een van de volgende locaties:

Zelfs als deze beschadigd of kapot zijn. Wij kopen alle soorten gouden/zilveren sieraden in; art deco, kettingen, ringen, armbanden, oorbellen, gouden tanden, munten en diamanten. Wij betalen hiervoor de hoogst mogelijke dagprijs en betalen u direct contant.

WIJ BETALEN NU MEER DAN € 41,PER GRAM FIJN GOUD*

Goud is Geld Molenstraat 9a 4701 JK Roosendaal Tel. (0165) 85 22 68 www.goudisgeld.nl

Op donderdag 13 en 27 sept. en 11 en 25 okt.

vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur Hotel Dekkers, Zr.M. Adolfinestraat 6, 4641 CP OSSENDRECHT

Op donderdag 20 sept. en 4 en 18 okt. Openingstijden Maandag Di. Wo. en Do. Vrijdag Zaterdag Koopzondagen

vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur Golden Tulip Zevenbergen, Schansdijk 3, 4761 RH ZEVENBERGEN 13.00 tot 17.00 u 10.00 tot 17.00 u 10.00 tot 20.00 u 10.00 tot 17.00 u 13.00 tot 17.00 u

Iedere zaterdag van 1 sept. t/m 27 okt.

vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur Hotel de Ram, Steenbergseweg 1, 4661 RJ HALSTEREN

*Prijs is afhankelijk van de dagkoers.

UW VAKANTIE

WWW.GOUDISGELD.NL

ligt ergens verstopt in een la of kast bij u in huis!

V RDEEL 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 WEKEN! t u voor MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

SEPTEMBER TOT 17:00 U

SEPTEMBER TOT 17:30 U

SEPTEMBER TOT 17:30 U

KOOPAVO SEPTEMBER

Uw keuken op z’n voordeligst? Profiteer nu!

ND

VRIJDAG

ND

KOOPAVO SEPTEMBER

KOOKDEMO!

KOOKDEMO!

Bij ons kies

ZATERDAG

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

SEPTEMBER TOT 17:00 U KOOKDEMO!

SEPTEMBER TOT 17:00 U

SEPTEMBER TOT 17:30 U

SEPTEMBER TOT 17:30 U

KOOPAVO SEPTEMBER

ZATERDAG

ND

KOOPAVO SEPTEMBER

KOOKDEMO!

KOOKDEMO!

SEPTEMBER TOT 17:00 U KOOKDEMO!

Compleet!

€ 4400

Serv ice verlenen vanuit de genen!

€ 2950

ND

:

Direct de laagste pr ijs !

Compleet!

VRIJDAG

Altijd de vóórdelig ste keuze! Eigen montageteams! Kopen zonder aanbetaling! Kwaliteitskeurmerk Keukenbranche!

€ 990

15 ºC 60 ºC

Uitsluitend tevreden klanten !

100 ºC

VOLOP VOORDEEL! ETNA INDUCTIEKOOKPLAAT

Volop opstellingen en kleuren mogelijk. Ook met eiland leverbaar!

€ 43 0

INTRODUCTIEACTIE!

NEFF COMBIMAGNETRON

PELGRIM VAATWASSER

QUOOKER FUSION

€ 8 50

3-IN-1 KRAAN NU € 990

IET

anaf per meter v GRAN

€ 1 66

Het nieuwe koken...

KOKEN MET STOOM! Laat u inspireren door onze top-koks. En... u oefent zelf op onze demonstratie-units. Deelname is gratis, welkom!

€ 4 50

Kook mee en geniet van gratis mosselen eten! ARDI KEUKENS & SANITAIR

CECILIAWEG 4, 4697 RV SINT ANNALAND

PELMA KEUKENS

AMUNDSENWEG 47, 4462 GP GOES T (0113) 21 97 70 W WWW.PELMAKEUKENS.NL

T (0166) 653448

W WWW.ARDIKEUKENS.NL


VOORRA AD VOORD EEL! DE OPELDEALER VAN ZUIDWEST NEDERLAND Opel Astra 1.4 TURBO

Opel Corsa 1.4 TWINP

103KW 5-DRS SPORT

Opel Corsa 1.4 TWINP S&S

S&S 5D ANNIV EDITION

€5000,-

€2500,-

KORTING

OPEL MERIVA 1.4 TURBO

3D EDITION OPC

COSMO PANORAMA DAK

€4000,-

€2500,-

KORTING

KORTING

KORTING

11KM / ZWART / 2012 / Bergen op Zoom O.a. airbag, airco, boordcomputer, cruise control, climate control, centrale vergrendeling, etc.

12KM / GRIJS / 2012 / Bergen op Zoom O.a. airbag, ABS, airco, boordcomputer, cruise control, centrale vergrendeling, elektr. ramen, etc.

11KM / ROOD / 2012 / Bergen op Zoom O.a. airbag, ABS, airco, centrale vergrendeling, elektr. ramen, elektr. buitenspiegels, etc.

ROOD / 2012 / Roosendaal

OPEL ASTRA 1.6 TURBO

OPEL ASTRA 1.4 TURBO

OPEL ASTRA 1.4 TURBO

OPEL CORSA 1.4 TWINP

132KW GT

88KW 5-DRS EDITION

€5500,-

103KW SP.T. COSMO

KORTING

5.000KM / WIT / 2012 / Roosendaal

10KM / ROOD / 2012 / Roosendaal

OPEL MERIVA 1.4 TURBO

OPEL MERIVA 1.4 TURBO

O.a. airbag, ABS, boordcomputer, cruise control, climate control, centrale vergrendeling, etc.v

88KW ANNIVERS. EDITION

O.a. airbag, ABS, airco, boordcomputer, cruise control, centrale vergrendeling, elektr. ramen, etc.

88KW ANNIVERS. EDITION

€3487,-

€3487,-

KORTING

ZWART / 2012 / Roosendaal

O.a. airbag, ABS, airco, boordcomputer, cruise control, centrale vergrendeling, elektr. ramen, etc.

KORTING

BRUIN / 2012 / Roosendaal

O.a. airbag, ABS, airco, boordcomputer, cruise control, centrale vergrendeling, elektr. ramen, etc.

S&S 5D COSMO

€5000,-

€4977,-

KORTING

O.a. airbag, ABS, boordcomputer, cruise control, climate control, centrale vergrendeling, etc.

€2885,-

KORTING

KORTING

110KM / GRIJS / 2012 / Roosendaal O.a. airbag, ABS, boordcomputer, cruise control, climate control, centrale vergrendeling, etc.

GRIJS / 2012 / Roosendaal O.a. airbag, ABS, boordcomputer, cruise control, climate control, centrale vergrendeling, etc.

AutoTeam Roosendaal van Beethovenlaan 6 4702 JS Roosendaal Telefoon: 0165-578578

AutoTeam Bergen op Zoom Erasmuslaan 6 - 10 4615 AB Bergen op Zoom Telefoon: 0164-279200

Openingstijden: Maandag t/m donderdag 09.00 - 18.00 uur Vrijdag 09.00 - 20.00 uur Zaterdag 09.00 - 17.00 uur

Openingstijden: Maandag t/m donderdag 09.00 - 18.00 uur Vrijdag 09.00 - 21.00 uur Zaterdag 09.00 - 17.00 uur

DIT IS SLECHTS EEN GREEP UIT ONZE VOORRAAD, KIJK VOOR ONZE COMPLETE VOORRAAD OP AUTOTEAM.NL

de zekerheid zekerheid van van de

uw officiele suzuki dealer

Merk type

bouwjaar

km stand

Merk km stand Suzuki type Alto Comfort plus (wit/m) 2011 bouwjaar 14420 Suzuki Alto 1.100 GLS Automaat 69450 Suzuki Wagon R+ 1.3 season 2001 2002 77154 Suzuki Alto 1.0 51.2 drs. 12436 Suzuki WagonR+ GLComfort 2000 2010 110690 Suzuki AltoExclusive 1.0 5 drs. Exlcusive 16200 Suzuki Alto 2010 2009 20857 Suzuki Ignis airco 143935 Suzuki Ignis1.5 1.3GLS 5 drs. Freestyle Cool 2003 2005 84594 Suzuku Splash 2010 2009 3497 Suzuki Splash1.0 1.2airco Exclusive 18500 Suzuki Splash 1.0 3Comfort Airco 2009 1997 21287 Suzuki Swift 1.3 drs. Automaat 44200 Suzuki Splash 1.0 35drs. drs. Comfort base 2008 2007 68764 Suzuki Swift 1.3 58700 Suzuki Swift drs. Comfort3 (wit/m.) 2010 2005 32490 Suzuki Swift1.2 1.55 Exclusive drs. 127850 Suzuki Swift 2002 2008 71674 Suzuki Swift1.3 1.3Summum 5 drs. Shogun 19200 Suzuki Swift drs.Shogun 2009 2007 7874 Suzuki SwiftBandit 1.3 55drs. 38340 Suzuki Baleno 1.6Exclusive Estate Airco 1996 2006 164109 Suzuki SX4 1.6 4 grip 56782 Suzuki Swift 3 drs 1.3 base 2007 25725 Suzuki SX4 1.6 Exclusive 2010 10935 Suzuki SX4 1.6 Exclusive 2007 152291 Suzuki SX4 1.6 Shogun Airco 2008 59350 Suzuki SX4 1.6 Shogun 2007 51000 Suzuki Liana 1.6 Exclusive 2006 52820 Suzuki Kizashi 2.4I sport 2011 1970 Suzuki GrandVitara Vitara 2.0 2.0 Cabrio 85398 Suzuki Grand 5 drs. airco 1999 2001 140497 Suzuki Grand Vitara 2.0 5 drs. Exclusive2004 2006 50137 Fiat Panda 1.2 dynammic 68769 Hyundai Getz 1.5 5 drs. Active Cool 2008 2008 57694 Daihatsu Sirion 2 1.0 5 drs. 21707 Mazda 2 1.5 drs. Sportline 51330 Kia Picanto 1.05fifteen airco 2010 2006 18345 Peugeot 102300 Opel Astra206 1.4 1.4 16v5 5drs. drs.Airline 2004 2006 97286 VW FoxAtos 1.4 Trendline Airco 52898 Hyundai Airco 2006 2006 79782 Ford KaAtos Airco 56785 Hyundai 2001 2006 28096 Hyundai I10 1.100 I-Catcher 2008 2008 28946 Kia Picanto 1.0 5 drs. X-pect 18750 HyundaiYaris I10 1.100 Active-Cool 9308 Toyota 1.8 16v VVT-I TS 5 drs. 2010 2007 14500 Hyundai Getz 1.4 5 drs Active Cool 2008 57694 Kijk voor op onze35400 website VW Fox 1.4 Trendline Airco de hele voorraad 2005

autobedrijf cenTruM

prijs €

prijs € 8450 3950 3450 7950 2450 7950 7750 3950 6950 8250 10750 8250 2450 6750 7750 11950 6450 3250 9950 10750 8950 1450 11250 6950 16450 7950 12750 10250 8950 29950 4750 3950 15950 3995 7450 6250 7950 7950 6950 5750 6950 4750 4750 2950 6749 5950 7950 10950 7450 5950

Van Heelulaan Heelulaan 81 81 Bergen Bergenop opZoom ZoomTel. Tel.0164-257057 0164-257057 Van www.suZukicenTrum.nl www.suZukicenTrum.nl VLIEG NAAR DE MAAN

en

06 - 122 58 443 Ook ’s avonds.

TransporT

Te koop:

Jonge bruine en witte legkippen. Tegen de leg. Tevens eendagskuikens. Shell rode dieselolie en petroleum tegen de laagste prijs.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:

Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3

(0113) 57 38 81

www.ongediertespecialist.nl

Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

Zolang de voorr aad strekt OP=OP

AUTOMONTAGEBEDRIJF

JOKO

• Sloop-loop-schade auto’s motors te koop gevraagd. • Alle gebruikte onderdelen online. • Vrijwaring bij ophalen. • Reparatie en onderhoud. Lid ARN-Stiba-RDW

Maalbergenstr. 24a Wernhout Tel. 076-5971739 / 06-54278822 info@jokozundert.nl www.jokozundert.nl

WESPEN

Te koop:

Duurzame oplossingen bij vliegen, houtworm, mollen, ratten, muizen, papiervisjes, vogeloverlast, wespen enz.

% -19 BTW

Alle soorten veevoeders en kunstmest. H. Brummelkamp Ulicotenseweg 9 Chaam Tel. 06-53937555

GEEN BTW

GEEN BPM*

Laagste prijsgarantie!

€ 9.661,Chevrolet Aveo Diesel van € 19.787,- voor slechts € 14.106,Chevrolet Spark LS van € 12.687,- voor slechts

AutoTeam Goes Pearyweg 19 (Car Village) | 0113-237923 AutoTeam Roosendaal B.V. Van Beethovenlaan 6 | 0165-578578

Bestratingsmaterialen en sierkeien, speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

EXCLUSIEF BIJ AUTOTEAM GOES EN ROOSENDAAL: Ook na 1 juli betaalt u géén BTW & BPM op onze Spark en Aveo voorraadmodellen!

overlast?

Jan Jochems Handel

Vandaag uw auto, jeep of bus v.a. ’96 verkopen. Bel HUGO Contant + RDW. Vrijwaring!

SCOOTERRIJBEWIJS v.a.

265,-

Bel direct de specialist!

0164 23 74 04 0113-639760

Van Dedemstraat 182, BERGEN OP ZOOM

* M.u.v. benzine uitvoeringen. Geldig zolang de voorraad strekt en alleen met kentekenregistratie voor 1 juli 2012. Genoemde prijzen zijn exclusief kosten rijklaarmaken, afleverkosten en metallic lak. De klant krijgt een korting van 19% op de door Chevrolet Nederland geadviseerde wederverkoopprijs (netto catalogusprijs) en metallic lak. Wijzigingen in prijs en model, evenals druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag uw dealer naar alle volledige voorwaarden of kijk op www.chevrolet.nl.

Het gemiddelde brandstofverbruik (volgens ECE-test) varieert van 3,6 tot 6,8 l/100 km. De gemiddelde CO2-uitstoot varieert van 95 tot 159 g/km. www.chevrolet.nl


   

           

 

Receptioniste / Telefoniste (6 mnd) Administratief Medewerker (9 mnd) Financieel Administratief Medewerker (12 mnd) Commercieel Administratief Medewerker (12 mnd) Medewerker Projectadministratie (12 mnd) Secretaresse (12 mnd) Bezoek BKB / BKC / PDB

4 4 4 4

Geen specifieke vooropleiding nodig Fabius is een CRKBO erkende opleider

     

LET OP!!!

Onderstaande advertentietekst één o wijzigen!

 Niets aan

 Hoogte is 12 cm.



onze info-avond

DE KERN boz

1 ochtend of 1 avond p/w les in meer dan 50 locaties

Centrum voor biodynamische osteopathie, bewustwording, ontplooiing en spiritualiteit

Geschikt voor werkenden, schoolverlaters en herintreders

Bezoek vrijblijvend onze info-avond Breda: ma. 10 sep. (aanvang: 19.30 uur) Teteringenstraat 42 (Fabius) Oosterhout: wo. 12 sep. (aanvang: 19.30 uur) Dillehof 1 (Fabius Opleidingen) Roosendaal: wo. 12 sep. (aanvang: 19.30 uur) Philipslaan 82 (Kalsdonk) Bergen Op Zoom: wo. 12 sep. (aanvang: 19.30 uur) Ooitas 3 (De Bergse Plaat) Goes: ma. 10 sep. (aanvang: 19.30 uur) Bergweg 12 (Wijkcentrum Jan Ligthart) Middelburg: wo. 12 sep. (aanvang: 19.30 uur) Vrijlandstraat 65 (Dauwendaele)

Zoek jij jouw kern? vanaf 17 september a.s.:

Brochure aanvragen of meer info? 0800-4464464 (gratis) www.fabiusopleidingen.nl o.a. Breda, Oosterhout, Roosendaal, Bergen op Zoom, Middelburg, Goes

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

 CURSUSSEN (bewustwording) 

AKSOY SCHILDER- EN STUCADOORSWERKEN

%PXMNH1SFMIP %PXMNH1SFMIP En ik...

 INDIVIDUEEL   

06-51212244

Ik ben verleidelijk, ik ben sportief Standaard met airbag Ik ben origineel, ik ben impulsief Leverbaar metik stille DCI-motor Ik ben veelzijdig, ben leuk

Biodynamische osteopathie Persoonlijk consult … met … Reiki behandeling

Voor meer informatie: Maureen Wetzel en Helma Grimminck Telefoon: 0164 – 210700 Website: www.dekernboz.nl

Vergoeding via zorgverzekeraar mogelijk.

GARAGE BOX

ik ben...

DE VOLGENDE STAP

 Reiki 1e graad (Shoden)  Reiki 2e graad (Okuden)

Telefoon: 0164-606623 of 06-28785618

TE HUUR in Tholen

HER-INNEREN (NIEUW)

 JOUW KERN  JOUW WEG

VRACHTWAGEN RIJBEWIJS CODE 95 v.a.

1395,-

6000 m2 antieke meubelen en (alle) tuinaccessoires Tegen elk aannemelijk bod!

’t Antiekparadijs

Steenbergseweg 45, Lepelstraat 0164 68 63 24

2 jaar garantie

Ik ben2gewoon apart jaar mobiliteitsservice

• Poorten (ook automatisch) • Industriële hekwerken • Gaashekwerken • Sierhekwerken • Balkonhekken

%YXSFIHVMNJHI&YMXIRZIWX %YXSFIHVMNJHI&YMXIRZIWX &YMXIRZIWX &YMXIRZIWX ˆ%(&IVKIRST>SSQ ˆXIP ˆ%(&IVKIRST>SSQ ˆXIP

[[[HIFYMXIRZIWXRP [[[HIFYMXIRZIWXRP

Tech BV is een reparatieprofessioneel reparatiebedrijf voor consumenten elektronica Tech Repair BV isRepair een professioneel bedrijf voor consumenten elektronica gevestigd gevestigd te Bergen op Zoom. te Bergen op Zoom. Rucphensebaan 58, 4714 RE Sprundel

Wij zijn op korte termijn op zoek naar personeel Tel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656 Wij zijn op korte termijn op zoek naar personeel op de functie: op de functie: www.verstijlenhekwerken.nl

Allround administratief medewerkster

GOLF?

Allround administratief medewerkster (40 uur p/w)

(40 uur p/w)

De grootste speciaalzaak op het gebied van: open haarden ■ houtkachels ■ natuursteenschouwen ■ gaskachels ■ kanaalrenovatie ■ schoorsteenbouw en -techniek ■ plaatsen kachels en schouwen ■ accessoires ■ kadoartikelen ■

Laan van Everswaard 59 • Bergen op Zoom Tel. 0164-261909 • Fax 0164-245987 www.fireplace-haarden.nl

Functieomschrijving: - Ontvangen van klanten / wisselend met telefoonFunctieomschrijving: dienst. - Registratie / aanmelden van consumenten elektronica.

-

www.reymerswael.nl

al uw verse kip, Ontvangen van klanten / wisselendVoor met telefoon dienst.

-filets, kip enz enz.

Functie eisen: - /Registratie aanmelden van consumenten - Klant vriendelijk enthousiast //representatief. -dijenvlees,elektronica. kipgehakt, gegrilde - Goede beheersing PC / Microsoft Office pakket. - Goede / uitstekende kennis van de Nederlandse en -kluifjes, kipgehaktballetjes - en Engelse taal. eisen: Functie - Flexibel inzetbaar / overwerk moet geen Tamme eendfilets, kwartels enz. bezwaar zijn.

Klant vriendelijk / enthousiast / representatief. Reageren: Wij ontvangen- graag uw sollicitatie met CV.PC / Microsoft Office pakket. Goede beheersing U kunt uw sollicitatie versturen aan Wouwsestraatweg 178 | Bergen op Zoom - Goede / uitstekende kennis van de Nederlandse - en Engelse taal. pz@techrepair.nl 0164-233730 - Flexibel inzetbaar / overwerk moet geen bezwaar zijn. Tech Repair BV Openingstijden: T.a.v. Personeelszaken Do. en vr. van 08.30 - 18.00 uur Veilingdreef 16, 4614 RX Bergen op Zoom Reageren: pz@techrepair.nl www.techrepair.nl Zaterdag van 08.30 - 14.00 uur

Poelier de Koning

Wij ontvangen graag uw sollicitatie met CV.


‘Leefbaarheid, educatie en ontwikkelingen ondersteunen met giften’

Feestelijke uitreiking donaties Coöperatiefonds Rabobank WOENSDRECHT - Middels het Coöperatiefonds deelt de Rabobank een stukje van de winst met de gemeenschap. De doelstelling is het omarmen, bevorderen en ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op versterking van allerhande maatschappelijke ontwikkelingen. De Rabobank Galerie van Schouwburg de Kring bood een warm onthaal aan de vertegenwoordigers van de diverse organisaties wier aanvraag voor een bijdrage werd gehonoreerd.

Webwinkel.nl Sikkens I Sigma I Wijzonol - Professionele verf - Voordelig online bestellen - Gratis verzending vanaf € 50,00 www.verfwebwinkel.nl facebook.com/verfwebwinkel

BRIDGE BRIGECLUB T MARKIEZAAT Maandag 27 augustus, groep A: 1. Toon en Jan v. Huffel 63,19%, 2. Klaske Heezemans-Jac v. Velthoven 57,99%, 3. Koos Weijdt-Joep Matthijssen 56,60%, Ludo v. Wellen-Partner 55,90%, 5. Marius Wierckx-Jac Kil 54,17% Groep B: 1. Elly Pijnen-Jenny Weijdt 60,42%, 2. Leny Bartelen-Christina Koek 59,58%, 3. Cor v. Wijngaarden-Jan Jacobs 59,17%, 4. Nell de Jong-Ad Maurer 57,29%, Karin en Kim Israëls 54,58% BELLEVUE BRIDGE Woensdag 29 augustus, groep A: 1. Trudy en Jan v. Eekelen 63,13%, 2. Ludo v. Wellen-Partner 59,90%, 3. Paula Suykerbuyk-Linda Voorn 55,63%, 4. Jenny en Koos Weijdt 53,75%, 5. Elly v. Aken-Joke Jacobs 51,25%, 5. Franka Stoutjesdijk-Jac Kil 51,25% Groep B: 1. Corry v. Leeuwen-Jopie Vale 63,19%, 2. Marlijn en Jan Kappers 61,46%, 3. Jeanette v. Hooijdonk-Loed Weys 59,72%, 4. Ria v. Loon-Cor Vliegenthart 58,33%, 5. Elly Pijnen-Anneke Diks 56,94% BRIDGECLUB WBM Familyland, maandag 27 augustus, A-lijn: 1. R. Bos-C. Catry 63,02%, 2. J. Soffers-J. v. Elzakker 58,33%, 3. T. de Candia-T. Wijnen 57,81%. B-lijn: 1. echtpaar v. Poppelen 65,97%, 2. en 3. W. d. Uil-B. Dekkers, A. Stoffels-W. Verbeek 54,17%. Vertegenwoordigers van de diverse organisaties wier aanvraag voor een bijdrage door het Coöperatiefonds werd gehonoreerd. FOTO RABOBANK

DOOR ELS ADAMS Het Coöperatiefonds van de Rabobank is een landelijk initiatief maar op dinsdag 28 augustus betrof het de uitreiking van de toegekende bijdragen binnen het werkgebied Roosendaal en Woensdrecht. René Kerstens is Directeur Bedrijven binnen deze regio en aan hem de eer om de vertegenwoordigers te ontvangen en de cheques met een totaal bedrag van 65.000 euro te overhandigen. “Ik ben altijd al trots om deze functie te mogen bekleden maar vandaag voel ik dat nog een beetje extra. Trots dat we middenin de crisis nog steeds de meest stabiele bank zijn en dat we een gedeelte van onze winst delen met onze leden. Waarmee wij de leefbaarheid, educatie en ontwikkelingen ondersteunen die bijdragen aan de verbinding van onze leden”, aldus Kerstens. Voedselbank Tweemaal per jaar worden na beoordeling de geldelijke ondersteuningen toegekend en uitgereikt. René Kerstens benadrukt dat de uitreiking in willekeurige volgorde geschiedt omdat ze allemaal even belangrijk zijn. De Stichting Goed Ontmoet is de voedselbank van West-Brabant. Door de enorme toename van mensen die gebruik

maken van deze voorziening kan men het vervoer van de enorme hoeveelheden levensmiddelen niet meer aan en Coöperatiefonds steunt de aanschaf van een nieuwe bus met 6000 euro. Vanuit omliggende collega-filialen werd dit aangevuld tot een totaal van 14.750 euro. Stichting Vriendenclub Zegge organiseert activiteiten voor mensen met een handicap, hun initiatief ontving 1000 euro voor een weekendje weg. Stichting Nispen Blues staat aan de vooravond van hun 25e, gratis toegankelijke, evenement.

‘Winst delen met onze leden’ Met hun specifieke ‘boven de 18’ doelgroep bevorderen ze de leefbaarheid en saamhorigheid in het dorp. Ze ontvingen 2000 euro. Korenmolen Tennisclub Hooghei ontving 3.500 euro voor herinrichting en uitbreiding van hun park. Stichting Promotie Wouw mocht 2000 euro in ontvangst nemen. Door overlijden van de eigenaar was er geen onderhoud gepleegd aan Wouwse korenmolen ‘De Arend’. De meest noodzakelijke

werkzaamheden moeten voor deze winter voltooid zijn om de molen draaiende te houden. De stichting die zich over deze molen ontfermt kreeg 3000 euro. Binnen het Dorpshuis in Kruisland werd door de Rabobank voor 7000 euro een vergaderruimte geadopteerd. Andere gelukkigen waren Harmonie en Malletkorps (2000), RKVV Meto (2.500), Schateiland Huijbergen (1.500), Behoud Cultuur Historisch Erfgoed Zuidwesthoek (5000), The Sunflowers (1.500), Inloophuis Het Getij (1.500), Vogelvereniging Vogelvrienden (450), Fanfare de Volharding (2500), RKVV Grenswachters (2500). Projectenfonds Vanuit het donatiefonds heeft Stichting Safegroep/Stichting Valkenhorst een donatie van 5000 euro ontvangen voor inrichting van een unit. Deze stichting steunt slachtoffers van huiselijk geweld. Vanuit het maatschappelijk projectenfonds ontvangt stichting Voorkom een meerjarige bijdrage van totaal 16.875 euro. De stichting brengt schooljeugd zoveel mogelijk kennis bij betreffende alcohol en drugsverslavingen en tracht ze daarmee weerbaarder te maken. De stichting maakt daarbij gebruik van ervaringsdeskundigen.

Duivensport

OSSENDRECHT WELKOMSVRIENDEN Uitslag St Quentin: 1-2-4-5. Gebr. Clarijs; 3. Fr. Hugens; 6. J. v. Oosterbosch; 7. J.c. Verbraeken; 8-9-10. W.j. Vriens. Uitslag Orleans: 1-3. Gebr. Clarijs; 2. Alf. Hendrickx; 4-5-8. Comb. Vriens; 6. Fr. Hugens; 7-10. Jac Ansems; 9. Fr. vd Bogaert. PV LUCHTKLIEVERS Orleans 251 duiven: 1-2-4-6-8-9-10. Comb. de Dooij; 3. Fr. de Nijs; 5. Comb. Huijgens; 7. L. v. Tilburg. St.Quentin 347 duiven: 1-2. Koevoet-de Nijs; 3-6. Fr. de Nijs; 4. J. Smits; 5-9-10.

Comb. de Dooij; 7. J. Damen; 8. Comb. Huijgens PV VLUG EN EERLIJK Uitslag Orleans Saran: 1-8. A. Paassens; 2-4-7. J. v. Turnhout; 3-9. B. Martens; 5-6-10. Gebr. v. Loon. Uitslag St Quentin: 1-2-3-4-5-10. J. v. Turnhout; 6-9. J. Schrauwen; 7. H. Goossens; 8. Gebr. v. Loon. PV DE PELIKAAN Uitslag 1 sept. St Quentin: 1-4. J. v. Stel; 2-9. J. Traets; 3-5-6-8. Fr. de Brie; 7-10. D. Adriaansen.

KORT BEDRIJVIG

Massage voor iedereen

KORTE BERICHTEN Singelclub: Met de zomer bijna voorbij en de herfst voor de deur zoekt Singelclub West-Brabant nieuwe leden. Wilt men graag uit de sleur, iets leuks doen, maar niet alleen dat is het. Ga naar: www.123website.nl/singelclubwestbrabant. Iedere singel is welkom, mailen kan ook: singelclub@gmail.com OSSENDRECHT Inloophuis Het Getij: Donderdag 6 september: Geen ochtendprogramma. Wijnproeverij bij John en Margriet (alleen bestemd vaste gasten), vanaf 13.30 uur. Aanmelden: www.inloophuishetgetij.nl, tel.: 06-22823504; 06-22823531. Maandag 10 september: Windlicht bewerken, Mathilde (fysio) aanwezig, Tai Chi & computerles van 13.00-15.30 uur in Inloophuis Bergen op Zoom. Vrije inloop. Dinsdag 11 september: Yoga van 09.30-12.30 uur in Volksabdij in Ossendrecht. Vrije inloop. Woensdag 12 september: Géén inloop mogelijk, boswandeling o.l.v. gids Lievensberg v.a. 10.00 uur. Vertrek vanaf locatie

Bergen op Zoom 09.45 uur naar StayOkay. Aanmelden: www.inloophuishetgetij.nl, tel:. 06-22823504; 06-22823531. Eettafel. Tijd: 17.00-19.00 uur. Locatie: Volksabdij in Ossendrecht. Aanmelden tot 12.00 uur Volksabdij tel. 0164-672546.

tot Steenstraat, Steenstraat tot Scheldeweg, Valkesstraat, gehele bungalowpark en Raadhuisstraat.

Ophalen oud papier: Woensdag 12 september wordt er door de KBO voor de eerste maal oud papier opgehaald wat u aanbied in de papiercontainer. De opbrengst van het aangeboden papier blijft ten goede komen van de KBO. Wat er wel veranderd is waarschijnlijk het tijdstip waarop de container zal worden geledigd. Er wordt begonnen vanaf 7.30 uur.

TDC Totally Dance Company: TDC Totally Dance Company is al 28 jaar actief in Hoogerheide. In MFC Kloosterhof geven zij allerlei soorten dans vanaf 2,5 tot wel 65 jaar. Dit seizoen zijn de ochtendlessen op woensdag, donderdag en vrijdag nieuw. Vanaf 9 uur kun je de danszaal al in. Zumba, Aerobics of BBB, kom gezellig 2 gratis proeflessen mee doen en ervaar hoe heerlijk het is om sportend te dansen en dansend te sporten. Meer informatie: 0164-259314.

HOOGERHEIDE Oud papier VV Meto: Op donderdag 6 september haalt VV Meto oud papier op in de volgende straten: route 1: Onderstal, Marktje, Groenewoud, Tuinstraat, Veerweg, de gehele kom Woensdrecht, Dorpstraat tot aan ‘Non-Plus Ultra’, Rijzendeweg, Berlaan, Fortuinstraat, Bossestraat

PUTTE Zumba en Combidans: Vanaf woensdag 5 september start TDC in MFC de Biezen te Putte iedere woensdag Zumba les om 19.00 uur en Combi-dans les om 20.00 uur. Kom gratis 2 proeflessen mee volgen en ervaar hoe leuk het is! Minimum leeftijd 17 jaar. Meer informatie: 0164-259314. PAGINA 20

OSSENDRECHT - Iedereen heeft wel eens te maken met spierproblemen. Oorzaken als overbelasting, lichamelijke en/of geestelijke spanning, chronisch ziekzijn of een verkeerde houding zijn herkenbaar. Niet iedereen weet hoe hij of zij er mee om kunnen gaan. De een wordt stil en laat het er gewoon zijn, de ander wordt ongedurig en wil zich zo snel mogelijk beter voelen. Een goede massage, een goed gesprek of een combinatie hiervan kan een oplossing bieden. Massage helpt, het kan leiden tot pijnvermindering en lichamelijk herstel, het geeft ontspanning en rust en kan zelfs ondersteuning bieden bij psychische vermoeidheid. Sinds een klein jaar is Hans van den Broek in Ossendrecht actief in zijn massage/counsellings praktijk Coshar. “Mijn uitgangspunt is dat we al onze persoonlijke kwaliteiten leven in ons dagelijkse leven. Dat geeft voldoening, innerlijke vreugde en vrijheid. Pijn kan dit verhinderen, massage/counselling kan herstel naar balans ondersteunen. Het is deze levensinstelling die mij in staat stelt er voor u te zijn en door massage u te helpen. U kunt bij mij terecht voor de volgende massages: drukpuntmassage, voetreflexmassage sportmassage en ontspanningsmassage”, aldus Hans. Zie voor verdere informatie mijn website www.coshar.nl. Coshar, Don Boscostraat 28, 4641JP Ossendrecht, 0164 - 673 652 en 06 - 262 382 64 of info@coshar.nl


Mn Cleaning Mn Montage

ne a r r ite

Het is tijd voor:

d

De

Me

Wij maken alles schoon!!! Glas-Gevel Bewassing, Gevelreiniging, Industrie Reiniging, Graffiti verwijderen, Bouw oplevering, Bouw schoonmaak, Interieur en vloer onderhoud, Schoonmaken van Rolluiken, Montage Zonwering-Rolluiken. Voor info neemt u geheel vrijblijvend contact met ons op. 06 15870759 www.mncleaning.nl info@mncleaning.nl

dagen 2012

van Visgilde Oosterschelde

woensdag donderdag 05/09 06/09

1. 2. 3. 4. 5. 6.

vrijdag 07/09

zaterdag 08/09

De

Gemarineerde Gamba’s Baskische Kabeljauw Paëlla Mediterrane Visschotel Mediterrane Mosselen Sopa de Moriscos

Kruisberg 2

Halsteren - tel. + fax 0164-684567 Partijen

•Wand- en Vloertegels •sierpleisters •Metselstenen

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Visliefhebber opgelet! Dit jaarlijkse event heeft tot doel u de vakantiesfeer nog even te laten herleven of als u niet op vakantie bent geweest u dit vakan-

Algemene Kennisgeving

tiegevoel te geven. Alles staat in het teken van vis en visbeleving. Dit jaar presenteren we 6 kant en klaarmaaltijden.

p

o roef en ko

p Kom, kijk,

Arie Schot. Uw visspecialist van Bergen op Zoom en omstreken Lombardenstraat 2 T: 0164 255 524 www.visgildeoosterschelde.nl

Visgilde Oosterschelde

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

Coshar cosmic Coshar cosmic harmonyharmony oshar cosmic harmony Coshar cosmic harmony Coshar Coshar cosmic harmony cosmic harmony Coshar Coshar

Boscostraat 28 Ossendrecht DonDon Boscostraat 28 Ossendrecht oscostraat 28 Ossendrecht Don Boscostraat 28harmony Ossendrecht cosmic cosmic harmony Don Boscostraat 28 Ossendrecht Don Boscostraat 28genezing Ossendrecht massage voor en ontspanning: massage voor genezing en ontspanning: Don Boscostraat Don Boscostraat 28 Ossendrecht 28 Ossendrecht massage voor genezing en ontspanning: nezing ontspanning: voor genezing en ontspanning: en massage ontspanning: drukpunt-, voetreflex-, sportenontspanningsmassage massage voor massage genezing voor en genezing ontspanning: en ontspanning: drukpunt-, voetreflex-, sportenontspanningsmassage drukpunt-, voetreflex-, sport- enontspanningsmassage flex-, enontspanningsmassage ort- sportenontspanningsmassage drukpunt-, voetreflex-, sport0164 652 en0606enontspanningsmassage - sport262 64 enontspanningsmassage www.coshar.nl 0164- -673 673 voetreflex-, 652sporten - 262 382382 64enontspanningsmassage www.coshar.nl drukpunt-,drukpunt-, voetreflex-, 06 - 262 382 64 www.coshar.nl 06 - 262 0164 382 64- 673 652 en www.coshar.nl 2 382 64 www.coshar.nl 0164 - 673 652 en-64262 06 382 - 262 64 www.coshar.nl www.coshar.nl 0164 - 673 0164 652 -en 673 06652 - 262 en382 06 64 382 www.coshar.nl

Het dagelijks bestuur van WVS-groep heeft op 27 augustus 2012 besloten de (beleids)regels die gelden bij (her)indicatie Wsw en het wachtlijstbeheer aan te passen in verband met het controversieel verklaren van het wetsvoorstel Wet Werken naar Vermogen. Tevens heeft het dagelijks bestuur, op voorstel van het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden (LOGA), besloten tot het wijzigen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) voor ambtenaren. De wijzigingen hebben betrekking op de uitwerking van de cao Gemeenten (salarismaatregelen) en het FLO-overgangsrecht en arbeidsongeschiktheid. De besluiten van het dagelijks bestuur, evenals de tekst van de CAR-UWO zoals die per 1 augustus 2012 luidt, liggen voor eenieder ter inzage op het bestuurssecretariaat van WVS-groep, Bosstraat 81 (4704 RL) Roosendaal. Het dagelijks bestuur van WVS-groep.

Bosstraat 81, Postbus 1130, 4700 BC Roosendaal, Tel. 0165 596500, Fax 0165 561263, Email info@wvsgroep.nl, www.wvsgroep.nl

Parallelweg 131b, Bergen op Zoom Telefoon 0164 210066 www.parketmeesterbergenopzoom.nl Openingstijden: Ma. 13.00-17.30 Di. t/m Do. 09.00-17.30 Vr. 09.00-20.30 Za. 10.00-15.30

uur uur uur uur

1

1

er t s e e m t e k r Pa VAN EST 40 jaar! 1

1

1

1

Dat vieren wij met verschillende jubileumaanbiedingen!

1 1

www.parketmeesterbergenopzoom.nl Deze acties duren tot en met 31 december 2012


Liselotte (11) doneert aan Stichting Haarwensen

267e Berendrechtse Begankenis

WOENSDRECHT - Liselotte Rath (11), leerling van groep 8 van basisschool de Poorte uit Woensdrecht, besloot een tijd geleden dat ze haar mooie lange lokken wilde doneren aan Stichting Haarwensen. Haar lange haar is haar grote trots, maar ze wilde het heel graag geven aan deze stichting omdat die hiervan pruiken laten maken voor kinderen die door ziekte hun haar verloren. Liselotte heeft niet alleen zelf besloten om haar haar te doneren, ook kwam ze zelf op het idee om zich hiervoor te laten sponsoren ten behoeve van KWF Kankerbestrijding. Daarvoor is ze bij klasgenootjes, vrienden, oma’s en opa, familie langs gegaan. Dankzij hun bijdragen heeft ze een mooi bedrag aan KWF Kankerbestrijding kunnen doneren!

Een traditionele bedevaart, waarin elke deelnemer op zijn eigen wijze gestalte geeft aan de invulling van belevenis op deze dag, maar allemaal met dezelfde instelling nl. een grote verering en devotie tot Maria als voorspraak bij God. Verder kan als algemene intentie aanbevolen worden voor een betere verstand houding en verdraagzaamheid onder de wereldbevolking, behoud van normen en waarden. Het programma van de begankenis voor deze dag ziet er als volgt uit: 08.00u vertrek vanuit de St. Gertrudiskerk te Ossendrecht. 11.00u Eucharistieviering in de parochiekerk te Berendrecht. Conform de afspraak met Herwonnen Levenskracht is er vanaf dit jaar maar 1 Heilige Mis. Met een beetje goede wil moet dit kunnen, Parochie Berendrecht houdt er ook rekening mee. 13.15u Vertrek vanuit de kerk in Berendrecht, naar de Kapel van den Hagelberg, alwaar de begroeting van Maria zal plaats vinden.

Verrassing Op woensdag 29 augustus was het eindelijk zover. De dag begon al goed toen Liselotte om 07.30 uur gebeld werd door Giel Beelen van 3FM. Dat was voor haar een grote verrassing. Aan Giel mocht ze uitleggen wat er met haar haar ging gebeuren en waarom ze dat deed. Daarna mocht ze het liedje ‘begin de dag met een dansje’ zingen. Vlecht ‘s Middags ging de schaar in Liselottes haar bij Trend Hairstylers in Bergen op Zoom. Deze kapper zorgt er belangeloos voor dat het haar bij Stichting Haarwensen terecht komt. Liselotte hoopt dat ze een ander kind blij kan maken met een pruik die van haar haar gemaakt is.

WOENSDRECHT - Op 8 september, de dag van Maria geboorte, is wederom onze jaarlijkse Berendrechtse Begankenis vanuit Ossendrecht, naar O.L.V. van den Hagelberg te Berendrecht.

Het Sluitingslof komt dit jaar voor 1 keer te vervallen, dit in verband met het 280 jarig jubileum in Berendrecht van Onze Lieve Vrouw van de Hagelberg, waarbij wij als Ossendrechtse bedevaartgangers zijn uitgenodigd. Wij, als genootschap, hopen dat veel parochianen, ook van buiten Ossendrecht, aanwezig zullen zijn, net als voorgaande jaren. Het genootschap doet langs deze weg ook een extra beroep op onze jongere parochianen om lid te worden van onze processie, aangezien in de afgelopen jaren diverse oudere leden ons ontvallen zijn. Het contributiebedrag wat u betaalt, indien u lid wordt, is vrijblijvend. U bepaald zelf de hoogte van het bedrag. Tevens zouden wij gaarne een aanvulling, ook op vrijwillige basis, van ons genootschap. Wij worden allemaal een dagje ouder, dus jonge aanvulling graag. Beste mensen, u steunt hiermee niet alleen een nobel ideaal, maar zorgt er ook voor dat onze bedevaart in stand kan blijven. O.L. Vrouw is immers onze Hemelse Moeder en voorspraak bij God. Wij hopen u allen te mogen begroeten op 8 september. Voor informatie kunt u contact opnemen met Genootschap Berendrechtse Begankenis. Tel: 0164-674115.

A.S. WEEKEND 7-8-9 SEPTEMBER Liselotte heeft haar ogen dicht, wanneer de kapster de schaar zet in de lange vlecht. FOTO ANJA RATH-VAN ZELE

Aan de lengte zal het niet liggen. De vlecht die ze doneerde was maar liefst vijftig centimeter lang! Zoals gezegd heeft ze dit al-

Familiedagen

lemaal zelf bedacht en geregeld. Natuurlijk zijn haar ouders, familie en vrienden heel erg trots op Liselotte.

Bij Sneeuwattractiepark Skidôme

Cargill schenkt aan Samen Werken

WOENSDRECHT - De Stichting Samen Werken heeft er sinds woensdag een grote donor bij. Cargill uit Bergen op Zoom heeft aangegeven jaarlijks zo’n 350 computers, printers, laptops en toebehoren te zullen schenken aan de stichting, die zich inzet om mensen met minder perspectief toch mee te laten doen in de samenleving. Samen Werken knapt al jaren computers op om ze beschikbaar te stellen aan mensen met een minimuminkomen of verenigingen in Bergen op Zoom, Steenbergen of Woensrecht. De eerste computers werden woensdag overhandigd. De toestellen komen van alle Nederlandse Cargill vestigingen en de locaties in Gent en Antwerpen.

7

september 10.00-22.00 u.

8

september 10.00-22.00 u.

9

september 10.00-22.00 u.

KERKELIJK NIEUWS PAROCHIE DE BRON Pastoor Hans de Kort, 0164-672400, 0612866859. Pastor Bert Grotaers 0164852375, 06-12778986; www.samenkerk. nl O.L.VROUW HEMELVAART HUIJBERGEN Adres: Boomstraat 1 (in de kerk) 4635 CX Huijbergen, 0164-642330, locatie.huijbergen@hetnet.nl Voor parochie-aangelegenheden: Br. Marcus 0164-642650; Mevr. Phielix 0164653565. Misintenties kunnen worden opgegeven bij de receptie van Ste. Marie 0164642650. Zondag 9 september 9.30u Eucharistieviering. Voorgangers: Pastoor H. de Kort en E. Bornhijm. Presentatie diaken. Muzikale verzorging: Volkszang. Lectrice: Agaath Hoogeveen. Intenties: Adrianus en Huberdina v. Dorst-v. Oers; Kees v. Aert, (Hollandseweg); voor alle zieken in onze parochie. ST. GERTRUDISKERK OSSENDRECHT Adres: Dorpsstraat 7, 4641 HV, t. 672400; locatie.ossendrecht@hetnet.nl. Parochie De Bron inz. Ossendrecht. Zaterdag 8 september Berendrechtse Begankenis. 8.00u vertrek vanaf de kerk. 11.00u eucharistieviering in de kerk van Berendrecht. Voorgangers: pastoor J de Kort en diaken E. Bornhijm. De zang wordt verzorgd door het dameskoor van Ossendrecht. Intenties: overl. leden R.K. Bond voor Ouderen; Sidon v. Elzakker-Simons als jgt.; Stan v. Meir; overl. familie Simons-Adriaansen; overl. ouders Janus en Marie Konings-v. Gastel. Zondag 9 september 11.00u Eucharistieviering waarin Diaken Born-

hijm wordt gepresenteerd. Voorgangers: pastoor J. de Kort en diaken E. Bornhijm. Lector: E. v.d. Eijnden. Misdienaar: Maud Simons? Intenties: Janus v. Diesen. Sidon v. Elzakker-Simons; Jan v. Loon; Gust Withagen als jgt. Dinsdag 11 september 19.00u Eucharistieviering in de Adolphinekapel. Intentie: Bernard Moerkens als jgt. Overleden: Nelly v.d. Bergh-Hopmans; Marlies v. Eekeren-Verdult; Toon Cleeren; Annie de Wit-Kienhuis. O.L. VROUW HEMELVAART HOOGERHEIDE Parochiecentrum; Raadhuisstraat 134, 4631 NJ, Hoogerheide, 0164-612521; locatie.hoogerheide@hetnet.nl. Openingstijden parochiekantoor: dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00-11.30u. Zondag 9 september 9.30u Eucharistieviering met als voorgangers pastoor Hans de Kort en diaken E. Borghijm en met zang van het gemengd koor. Intenties: Cornelis v. Schaik e.v. Anna Verlee; o.o. Burgers-Stadhouders v.w. huwelijksdag; Mary Freling w.v. Leonardus Vaarting; jgt. Moeder Belde, tevens voor vader Belde en overige familie; jgt. Tilly Groffen. Dinsdag 11 september 8.30u Eucharistieviering. Intenties: Voor alle zieke en overleden parochianen. Overleden: Cornelius Schrauwen e.v. Louisa Wils; Mil Verrest w.v. Jan v.d. Veeken; Johanna v. Tilburg w.v. Petrus de Brie; Louisa Groffen w.v. Josephus v.d. Zande; Piet v. Vliet w.v. Toos den Otter en vriendin van Jo v. Hooijdonk. H. JOSEPH WOENSDRECHT Parochiecentrum: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ, Hoogerheide, 0164-612521; locatie.hoogerheide@hetnet.nl.

Zaterdag 8 september 17.00u Woord-en communieviering met als voorganger p.w. Jeroen Houben en met zang van het gemengd koor. Intenties: Johannes v. As e.v. Anna v. Meel; Louisa Dirkx w.v. Karel Nuijtemans; Leon v. Lakwijk en tevens voor zoon Marco. ST. DIONYSIUSKERK PUTTE Intenties en/of mededelingen, indien parochiekantoor is gesloten, graag in een gesloten enveloppe (met daarbij het verschuldigde bedrag) in de brievenbus op het kerkplein (de groene zijdeur). Postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte, 0164602491; locatie.putte@hetnet.nl. Zaterdag 8 september 19.00u Eucharistieviering. Voorganger: Pastor (PR) B. Grotaers. Intenties Frans Huijgen, t.e.v. O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand. SAINTE MARIE HUIJBERGEN Pastoor Leo Testers, Klooster Broeders, 0164-642650. Eucharistie: Zondag 09.30u. Weekdagen 08.00u.: Behalve op zaterdag. Huwelijksinzegening: Wijnand Veenstra en Patricicia van den Branden, 14 september 14.30u. Ingang kapel via Staartsestraat 2a. PROTESTANTSE GEMEENTE WOENSDRECHT Kerkgebouw: Dorpstraat 10, 4631 HW, Ossendrecht, 0164-672991, info@pkgw.nl, www.pkgw.nl Zondag 9 september 9.45u: voorganger ds. K. Vos CEL-KERK ‘Levend Woord Brabant-Zeeland’ Pastors: Jorden & Debora Spijker, Plantagelaan 8, 4631 CS Hoogerheide, 0164612927, jordenspijker@home.nl, www. lwgbz.nl PAGINA 22

Speciale lezers aanbieding Normaal tarief:

GlowGolf 4 t/m 12 jaar GlowGolf v.a. 13 jaar 2 uur vrij skiën/snowboarden 4 t/m 12 jaar 2 uur vrij skiën/snowboarden v.a. 13 jaar 1,5 uur proefles + 0,5 uur vrij alle leeftijden 2 uur sleeën/snowtuben 4 t/m 12 jaar 2 uur sleeën/snowtuben v.a. 13 jaar 1 heat IceKarten (v.a. 1,40 meter)

6,50 7,95 27,50 32,50 39,75 15,00 19,00 19,50

Tarief

Bode-lezer:

5,50 6,95 12,50* 15,00* 15,00* 12,50 15,00 17,00

*incl. materiaal

Inschrijven? Ga snel naar www.internetbode.nl


Restaurant Tin Sing te Putte zoekt

Specialiteitenkoks - Frituurkoks

Weldas is a manufacturer of personal protection products and specialized in the protection of the welders. The company has sales offices and distribution centres in the USA, Europe and Asia. The products are of the highest quality level and manufactured in our own ISO 9001 certified factory in China. Practically all products are certified according to the right EC directives (norms) of application. Weldas Europe is responsible for the sales and distribution through out Europe to distributors, so business to business sales. Because of the fact that one of our present sales representatives is offered another function in the company we are looking for a

SALES REPRESENTATIVE, (F/M) The representative that we are looking for will be responsible for expanding and maintaining our distributor network in Germany, Switzerland, Austria, Belgium, Luxembourg, The Netherlands, United Kingdom and Ireland. The territory to work in is not small and this means that the representative has to realize her/himself that often they will be on the road for one week at the time. We are looking for a representative with good commercial and marketing skills on the business to business level, who speaks German, French and English. We expect that the representative has a drivers licence and that they have the basic computer skill like working with the standard Windows software. The representative will work on an interesting fixed salary and will be paid a commission based on the amount of realized sales in her or his territory. All other expenses like travelling expenses, hotels, diners, telephone etc…. will be paid for by Weldas Europe. Needless to say that a full training will be given to this representative here at our office and warehouse in Bergen op Zoom, Holland. In case that interested persons want to take a look at our products: please visit our web site: www.weldas.com Should you be interested in this not standard, but very challenging and rewarding job with high potentials and with a strong and fast growing brand in the personal protection market than we invite you to contact us with all relevant information as well as full CV regarding your person, including digital photo and your arguments for applying for this function, through, preferably, an e-mail at : medecaluwe@weldas.com. We would like to point out that reactions without CV and photo will not be accepted and for that reason not be processed. In case that you do not have this possibility of e-mail: please write us a letter with full CV regarding your person, including a photo and your capabilities to:

Weldas Europe B.V. Attn. : Mr. M.E. de Caluwé

Blankenweg 18 ; 4612 RC Bergen op Zoom Tel : 0164 274 659 ; Fax : 0164 274 655 : Mobiel: 06 53654315

Op basis van 30 jaar ervaring levert RENA haar klanten kennis op het gebied van licht, LED’s en elektronica. RENA is dan ook een betrouwbare partner voor productontwikkeling en realisatie op het gebied van toegepaste LED-technologie. Innovatie staat hoog in het vaandel. RENA wil de unieke eigenschappen van de LED in de vorm van kwalitatief hoogwaardige en geïntegreerde techniek beschikbaar maken voor de Europese markt.

Wij hebben jou nodig om Rena te laten groeien!

SMD-operator (full time)

Functie-eisen en voorwaarden Relevante koksdiploma zoals koksdiploma niveau 4 Chinese keuken of gelijkwaardig niveau minimaal 1 jaar werkervaring, bij voorkeur meerdere jaren werkervaring goede kennis van Chinese specialiteiten goede teamspeler met goede communicatieve vaardigheden aantal uren per week : 38 uur werktijden: 13:00 - 21:00 of in overleg salaris conform Horeca CAO vanaf functiegroep 4 Tin Sing Interesse? Antwerpsestraat 61 Neem dan contact op met: 4645BC Putte Mevrouw Ye Tel. 0633662388

VLS Schoonmaak is met 1500 medewerkers en 4 vestigingen in Nederland een grote facilitaire dienstverlener op het gebied van schoonmaakdienstverlening.

Wij zijn per direct op zoek naar enthousiaste schoonmakers in de regio Made.

Assemblage medewerker (op oproepbasis)

Magazijn medewerker (full time)

HELP

Start je eigen allround klusbedrijf met succesvolle en betrouwbare organisatie De Vakman FP BV. 95% slagingskans! Klusopdrachten,inkoopkortingen, reclame, internet, bedrijfsadvies en aantrekkelijke voorwaarden.

Grand eetcafe De Kroon Boomstraat 2 Huijbergen, tel. 0164-642974, klijspost@hetnet.nl GRATIS PARKEERGELEGENHEID

ERVAREN kraanman

ERVAREN ploegbaas

voor grond en wegenwerken Duiventorenstraat 16 te 2910 Essen mail naar karin@boden.be of maak afspraak op 03/677.05.05

voor wegenwerken Duiventorenstraat 16 te 2910 Essen Mail naar karin@boden.be of maak afspraak op 03/677.05.05

Je conditie bijhouden en tegelijk lekker bijverdienen! PLUS elke dag een gratis krant. PLUS een gratis regenpak. PLUS sparen voor leuke cadeaus.

rek

First C To bold ontac ly go w h t er Dan d u r f j i j e no one’s gone befo je va in het dageli st wel te verd re? jks lev iepen (45, k en van Car anker

)?!

la

ga naar de website: *min. lftd: 15/18 jaar, afh. vd wijk/legitimatie verplicht

www.brabantwerkt.nl vacatures bij jou in de buurt

Mollenbestrijding

Op basis va gebied van l betrouwbare gebied van t vaandel. RENA wil de kwalitatief h maken voor

BrabantWerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten

Bastiaansen Tel. 076-5968279

DANSEN

VOOR SINGLES & PAREN:

DANSEN

Ook voor verticuteren, kalk en gazonmest

VOOR SINGLES PAREN: ZATERDAG 15& SEPTEMBER HARMONIEZAAL te RIJSBERGEN ZATERDAG 15 SEPTEMBER Ingang lagestraat 1te cqRIJSBERGEN 3 naast rabo bank HARMONIEZAAL Zaal open 19.30 start Ingang lagestraat 1 cq 3uur naast rabo 20.30 bank uur Zaal € open 19.30 uur start persoon 20.30 uur Entrre 5,00 per Entrre € 5,00 per persoon Inlichtingen: 410743 07 Inlichtingen: 0606 22 22 41 43 www.bootrijsbergen.nl www.bootrijsbergen.nl

stichting de bergkristal

Enthousiast? Je kunt je reactie sturen naar m.hopstaken@rena.nl

Zomermenu! 3 gangen menu €9,95

Star T

033 - 456 79 20 www.devakman.info

Rena biedt uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden met ruime mogelijkheden tot het volgen van een opleiding. Heb je nog vragen over de functie-inhoud van bovenstaande vacatures, aarzel dan niet contact op te nemen met Siebe Geerts, tel. 06-53549036.

1

VAKMANNNEN GEzocHt

Je bent secuur, nauwgezet en bereid om op flexibele basis te werken. Wij zoeken een collega die geïnteresseerd is in techniek en enige ervaring met elektronica strekt tot aanbeveling.

Als magazijn medewerker zorg je voor een efficiënte verwerking van de inkomende en uitgaande goederen. Basiskennis van de computer/administratie is onontbeerlijk, daarnaast verwachten wij een dienstverlenende instelling en een MBO opleiding Logistiek verdient de voorkeur. Kennis van elektronicacomponenten is een pré.

wij op zoek naar een gemotiveerde

Heb je interesse ga dan naar onze website www.vls.nl of bel met: 06 - 42 25 56 14 (tussen 10.00-15.00)

Je bent werkzaam binnen een team van machine operators. Je werk bestaat uit het bedienen, tunen en optimaliseren van onze bestückingslijn. Ook het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden behoort tot de taken. Onze voorkeur gaat uit naar een SMD operator met ervaring, maar als je bereid bent te leren, krijg je een interne opleiding tot SMD-operator waarbij je de kneepjes van het vak leert. Deze functie op MBO 4 niveau Techniek, kun je mogelijk ook combineren met een BBL opleiding.

Voor onmiddellijke indienst neming zijn wij Voor onmiddellijke indienstneming zijn op zoek naar een gemotiveerde

door

helderziende waarnemingen

francoise wesselius

Paranormale avond donderdag 13 september 2012

Aanvang 20.00 uur • Entree € 6,Zalencentrum “de Raayberg” Antwerpsestraatweg 267 Bergen op Zoom Inlichtingen: 0167-565444 of 0167-565185

www.debergkristal.nl

Deelnemers gezocht

KOFFERBAKMARKT Zaterdag 15 september

van 11.00 - 17.00 uur op het St. Lucasplein in Hoogerheide

MET

ALLROUND

ALLROUND

MET

GOEDE

LIVE

GOEDE

LIVE

DANS MUZIEK

PARTY

DANS MUZIEK

BAND PARTY

BAND

Kinderverjaardag is Bowlingparty Afmeting ongeveer 74 x 70 mm Afmeting ongeveer 74 x 70 mm Klnt: 104800

Klnt: 104800 zaterdag- en Op woensdag-,

zondagmiddag v.a. 15.00 uur Leeftijd tussen 6 en 13 jaar. Min. 6 pers. Een uur bowlen, 2 cons., frietje met frikandel/ kroket met ketchup en mayonaise, kinderijsje, kinderfilm en kinderdisco. TOTAAL SPOTPRIJS

Resto Buffalo

“GRATIS BOWLEN” vanaf 4 personen*

GEZELLIG TAFELEN krijgt u een uur

The Professional’s Choice

M/V

Functieomschrijving: klaarmaken van gerechten, specialiteiten die gebakken, gefrituurd of geroosterd moeten worden marineren van vleesgerechten die gebakken, gefrituurd of geroosterd moet worden uitvoeren van de bereidingen, bewaken/controleren van de kwaliteit schoonmaken van de werkomgeving, keukenapparatuur en -machines

GRATIS BOWLEN * min. 4 volwassenen

Tegen inlevering van deze advertentie

€ 8,- p.p.

Wij hebbe

en verwijderen

Deelname € 10,00 nl

AAnMEldEn? Bel 06 18 44 52 87

Graag reserveren.

Bel: 0165-536360 Na 12.00 uur

Bowling-Resto Buffalo Damstraat 52a te Roosendaal www.bowlingroosendaal.nl


d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig

op Kijk dagelijks de action.nl voor

100 NIEUWSTE A R TI K E L E N ANNE O'LEARY

HANDIGE

DECO

zwart of antraciet biedt optimale bescherming voor uw laptop zeer luxe afgewerkt 15 inch

ideaal voor het opbergen van seizoenskleding 88x45x156 cm

siersmeedwerk old white of grey 18x18 cm

KLEDING KAST

ook in 17 inch

12.95

FIETS

10.95

LAMPEN SET silicone compact design makkelijk te bevestigen en extra zuinig door LED technologie

Elders 2.69 3.49

KATOEN

1.39

KINDER PYJAMA jongens/meisjes diverse prints maten 104-164

Elders 8.95 9.95

ANDERSEN/GRIMM

SPROOKJES BOEK diverse titels met alle bekende sprookjes op een leuke maar spannende wijze geschreven

O R D E L IG S U P E R V O P L E Z IE R ! VOO R L E E S

Elders 4.95 6.99

6.95 2.49 ook in 22x23 cm

Elders 12.95 14.95

3.98

2 MODELLEN

PANTENE

polyester/viscose diverse kleuren in streep of uni maten S-XL

diverse soorten shampoo: 200/250 ml conditioner: 200 ml

DAMES TRUI

Elders 12.99 14.99

MICROVEZEL

7.99

WONDER DOEKJES het vaatdoekje dat reinigt zonder schoonmaakmiddel 40x40 cm

4.39 1.99

BLOEM LANTAARN

3 VO O R Elders 1.98 2.98

SENDIL

0.99

ALLES REINIGER Eucalyptus of Marseille 1 liter

Viscose HUISHOUD SPONS

0.85

0.59

SHAMPOO of CONDITIONER

1.29

Elders 1.99 2.29

SENSEO/NESPRESSO

KOFFIE BEKER diverse trendy kleuren en decors

2 VO O R Elders 1.98 2.98

CAMILLE

0.92

SKIN REPAIR OIL huidverzachtende en kalmerende olie 75 ml

Elders 2.95 3.95

1.69

Kijk op onze website voor meer informatie, openingstijden, onze nieuwsbrief en onze productfolder: WWW.ACTION.NL BERGEN OP ZOOM • Kastanjelaan 61-65 BREDA • Tramsingel 74 CHAAM • Baarleseweg 44 DINTELOORD • Raadhuisplein 25a

ETTEN LEUR • Markt 33 GILZE • Steenakkerplein 20 KAATSHEUVEL • Hoofdstraat 47 OOSTERHOUT • Arendshof 34

OSSENDRECHT • De Brouwerij 16 RIEL • Dorpstraat 25a RIJSBERGEN • St. Bavostraat 22 ROOSENDAAL • Boulevard 118f

TILBURG • Trouwlaan 19-27 TILBURG • D.J. Jittastraat 8 WAALWIJK • Irenestraat 2a ZEVENBERGEN • Zuidhaven 45a

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 02-09 t/m za. 08-09 in Nederlandse filialen.

LAPTOP TAS

DW_20120905  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you