Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

V L I S S I N G S E

O P L AG E :

20 JUNI 2012 WEEK 25

Uitgeverij

EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

52 METER PAPIEREN ERFGOED DIGITAAL

22.000

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

bv

I

Postbus

22,

ONROEREND GOED

4880

AA

Zundert

AUTO’S

Volg ons via twitter: @VlissingseBode

I

Te l .

076

599

SPORT

DATABASE MET 700 GERESTAUREERDE GEREEDSCHAPPEN

8 111

I

480.000

www.internetbode.nl

KERKELIJK NIEUWS

VACATURES

HERMAN DE GRAVE UIT VLISSINGEN FIETST TOUR D’AFRIQUE

Russisch festival in Vlissingen

Vragen GroenLinks over politie

VLISSINGEN - Het Zeeuws Byzantijns Koor Srétenje viert zaterdag het 15-jarig jubileum met het Russisch Festival Vlissingen. Aan dit festival nemen tien gerenommeerde gezelschappen uit Nederland deel. Allen hebben Russische muziek en/ of folklore gemeen. Van diverse leden liggen de wortels in Rusland of Oekraïne. Ook Russische kinderen zijn van de partij en treden als folkloregroep Matryoski op onder leiding van Maria Krasnobaeva van de Russische School Rotterdam. In de binnenstad zijn van 13.30 tot 16.30 uur op binnen- en buitenlocaties gratis inloopconcerten, zoals in de Onze Lieve Vrouwe Kerk en Zware Plaatwerkerij.

VLISSINGEN - GroenLinks in de gemeenteraad van Vlissingen heeft naar aanleiding van een onderzoek van RTL Nieuws vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het te laat komen van de politie. Uit het onderzoek is gebleken dat agenten in Zeeland vaak later dan de geldende norm arriveren bij een noodgeval. GroenLinks wil weten of er al maatregelen zijn genomen om dat in de toekomst te voorkomen. Ook vragen raadsleden Ton de Nooij en Alex Soplantila zich af in hoeveel gevallen het ernstige gevolgen dat de politie er niet op tijd was. Tot slot vragen ze zich af of er een gebrek is aan politieauto’s.

Vlissingers opgepakt voor drugshandel VLISSINGEN - De Regionale Ondersteunings Groep (ROG) - een afdeling binnen de politie - heeft vorige week dinsdagavond een 29-jarige man in zijn woning in Vlissingen aangehouden. Hij wordt verdacht van de handel in harddrugs. De politie heeft de woning van de Vlissinger doorzocht en de man overgebracht naar Torentijd in Middelburg. Eerder op de dag werden in deze zaak een 25-jarige en een 45-jarige man, ook uit Vlissingen, aangehouden. Zij worden verdacht van het afnemen van drugs van de hoofdverdachte (de 29-jarige man) en het in bezit hebben van harddrugs. Na verhoor heeft de politie deze twee mannen weer vrijgelaten.

Provincie praat over bezuinigingen VLISSINGEN - Het dagelijks bestuur van de Provincie Zeeland besloot woensdag de ingangsdatum van de bezuinigingen te verschuiven van 1 januari 2013 naar 1 januari 2014. Dit extra jaar willen Gedeputeerde Staten gebruiken om over de invulling van de bezuinigingen te praten met met de organisaties en instellingen. Aan de datum waarop de bezuinigingen - in totaal zestien miljoen euro - gerealiseerd moeten zijn, verandert niets. Dat is 1 januari 2016. In de nota over de bezuinigingen staan plannen om de provinciale subsidies aan verschillende instellingen te beëindigen of verminderen. Zeeland wil 9 miljoen euro bezuinigen door de interne kosten te verlagen.

Word jij jurylid Film by the Sea? VLISSINGEN - Film by the Sea heeft een jongerenjury van 25 Nederlandse en Vlaamse leden in de leeftijd van 16 tot 23 jaar en belangstellenden kunnen zich nu opgeven. De jongerenjury beoordeelt de competitiefilms, onafhankelijk van de vakjury. De jongerenjuryleden komen bij elkaar van 14 tot en met 21 september. Ze kijken drie films per dag en ‘s avonds schrijft iedereen zijn juryrapport. Gedurende de week ontmoeten ze filmmakers, schrijvers en acteurs, discussiëren over film en bezoeken premièreparty’s. Meer info: www.filmbythesea.nl. Opgeven kan via Arianne Westerweel: apa.westerweel@zeeland.nl.

W E E K B L A D

VLISSINGEN - Triatlon Zeeland liet haar deelnemers vrijdag en zaterdag zwemmen, fietsen en hardlopen langs de Vlissingse kust. Aan de start van de wedstrijd verschenen zowel professionals als amateurs en jeugdige kanjers. Kijk voor meer informatie op www.triatlonzeeland.nl. FOTO ANNET EEKMAN

Inloopbijeenkomst over nieuw gemeentelijk Verkeerscirculatiepl an

‘Boulevards vaker autovrij’

VLISSINGEN - De gemeente Vlissingen wil de boulevard vaker afsluiten voor auto’s. Dat staat in het nieuwe Verkeerscirculatieplan (VCP) Binnenstad. Vandaag (woensdag) is er van 16.00 tot 19.30 uur een inloopbijeenkomst in het stadhuis over het concept voor het plan. DOOR BRITTA JANSSEN In het VCP beschrijft Vlissingen de wensen die ze heeft om de binnenstad met behulp van verkeerskundige M ImaatregeD D E len aantrekkelijker, economisch vitaler en leefbaarder te maken. Afhankelijk van de inspraakreacties, financiële situatie en prioriteiten maakt het college van burgemeester en wethouders keuzes. In het plan gaat het niet alleen om de boulevards, maar bijvoorbeeld ook over de maatregelen voor de Aagje Dekenstraat

en omgeving en de Nieuwendijk en omgeving. Uitbreiding Met de herinrichting L B U R G SvanEde Boulevards & V Bankert, De Ruyter en Evertsen hebben fietsers de prioriteit gekregen boven automobilisten door het een zogenaamde fietsstraat van te maken. Een van de veranderingen was dat de hele boulevard in de periode van 1 mei tot 1 oktober iedere zondag tussen 13.00 en 17.00 uur afgesloten is voor gemotoriseerd verkeer. In

het concept VCP Binnenstad stelt de gemeente voor in het zomerseizoen (juli en augustus) de boulevards Evertsen, Bankert en De Ruyter vaker af te sluiverkeer: op EtenEvoor R het S gemotoriseerde E woensdag, zaterdag en zondag tussen 13.00 en 20.00 uur. ‘Uit de telgegevens over het aantal fietsers en auto’s op de boulevards is gebleken dat na de zondag, de woensdag de drukste dag is met fietsers, gevolgd door de zaterdag’, verklaart de gemeente op haar website. Zie elders in deze Bode.

Veiligheidslabel voor Burcht-Rietheim OOST-SOUBURG - Basisschool De BurchtRietheim in Oost-Souburg ontving woensdag uit handen van wethouder Rob van Dooren van Vlissingen het Verkeersveiligheids Label. Hiermee bewijst de school dat ze werkt aan verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. De BurchtRietheim is de 71e Zeeuwse school die het label krijgt. Dit keurmerk is in het leven geroepen, omdat kinderen een kwetsbare groep vormen in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen en kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Kijk voor meer informatie op www.verkeersveiligheidslabel.nl.

Meer dan een half miljoen Bodes Elke week!

Nog één week tot Nog één week tot

Open dagHooglicht Hooglicht Open dag Donderdag Donderdag 28juni juni 28

W E E K B L A D

U bent van

U bent van harte welkom harte welkom tussen 16.00 en 19.00 uur tussen en 19.00 uur aan de16.00 Rubenslaan in Vlissingen. t h u i s i n aan de Rubenslaan in Vlissingen.

Meer informatie vindt u op: www.hooglicht.nl

Meer informatie vindt u op: www.hooglicht.nl

WEES ONS OOG, FOTOGRAFEER VOOR ONS

Wij roepen onze lezers op ons te bestoken met foto’s van een actuele gebeurtenis in straat, wijk of woonplaats. Insturen kan via foto@internetbode.nl of www.internetbode.nl (button lezersfoto’s, de rest wijst zich vanzelf). Vermeld naam en telefoonnummer.Licht toe waar en wanneer de foto is genomen en wat we precies zien.

d

e

r

e

g

i

o

GroenRijk Middelburg telt af!

Heropening van GroenRijk Middelburg Laat u verrassen door een totaal nieuw tuincentrum op de vertrouwde locatie aan de Mortiereboulevard.

Zet 28 juni alvast in je agenda! GroenRijk Middelburg Mortiereboulevard 2 • Middelburg 0118-470400 • www.groenrijk.nl

...nog

8

dagen!


Profiteer van onze feestelijke

! e s g a a d 4 E I T C A

! d n o o r Bek

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

JUNI

JUNI

JUNI

JUNI

D KOOPAVON

D KOOPAVON

D KOOPAVON

20 21 22 23

at a c i f i t r e c t me

€3550 Jeroen Melse en Niels Moens:

Voor ons een uitdagend doel waar we

graag voor gaan. Afspraak is afspraak!

Het Keurmerk Kwaliteit Keukenbranche geeft blijk van een hoge mate van klanttevredenheid. Wij zijn geslaagd, u toch zeker ook!

k r e m r u e K met e h c n a r b n e k u e K t i e t i l a Kw VAATWASSER

ba sis rd t toe ge ke nd op He t Ke ur me rk wo rd en die uit ge vo er d wo va n kla nte nq uê tes ke lijk e St ich tin g do or de on afh an e. ing Ke uk en br an ch Kw ali tei tsv er be ter e nte n ee n po sit iev ke n die op all e pu Al lee n ke uk en za n, on tva ng en ns um en ten kri jge wa ard er ing va n co EN BR AN CH E KWAL IT EI T KE UK RK ME UR KE t he he bb en oo k on ze ve sti gin ge n vo or ee n jaa r. Al en ! Ke ur me rk on tva ng vo or dit jaa r he t ts op ! En da ar zijn we tro

icaat met certif

999

€499 COMBIMAGNETRON

icaat met certif

1279

€649 INDUCTIEKOOKPLAAT

icaat met certif

875

€399

€4400 Bekroond

47 at Amundsenweg a c i f i t r e c t 4462 GP Goes me

WWW.DBKEUKENS.NL

T (0113) 21 97 70

Ceciliaweg 4 4697 RV Sint Annaland T (0166) 65 34 48

Altijd de voordeligste keuze!


actualiteit

Dankzij drie ton sub sidie kan Zeeuws Archief deel werelderfgoedarchief online publiceren

Archief digitaliseert 52 meter papieren erfgoed slavenhandel MIDDELBURG - Het Zeeuws Archief in Middelburg krijgt ruim 300.000 euro subsidie om het eerste deel van een internationaal belangrijk archief over de trans-Atlantische slavenhandel te digitaliseren. Dat maakte Metamorfoze, het nationaal programma voor het behoud van papieren erfgoed, vorige week bekend. De Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) specialiseerde zich in de achttiende eeuw in de handel in tot slaaf gemaakte Afrikanen. De UNESCO verklaarde het MCCarchief in 2011 tot werelderfgoed. DOOR BRITTA JANSSEN “Zonder deze subsidie zouden we dit project niet kunnen uitvoeren, dus de toekenning ervan is heel belangrijk”, liet een woordvoerder van het Zeeuws Archief donderdag weten. Met de digitalisering blijven de archiefstukken behouden voor de toekomst. “Verder voorkom je er gebruiksschade door veelvuldig raadplegen mee. Bij het MCCarchief hebben we te maken met inktvraat. De ijzerbestanddelen in de inkt ‘eten’ zich een weg door de papiervezels.”

‘Online slavenreis van dag tot dag’ Dit archief is volgens de woordvoerder uniek, omdat hierin de administratie over de slavenhandel vrijwel volledig aanwezig is. “Dat maakt dit archief wereldwijd tot een uiterst zeldzame bron van gedetailleerde, administratieve gegevens over de handel in tot slaaf gemaakte Afrikanen.” Met het geld kan het archief 52 meter MCC-documenta-

tie online publiceren. Dat zijn 225.000 scans. De totale lengte van dit archief is honderd meter. Vanwege de omvang van het werk is het volgens de woordvoerder onmogelijk de hele digitalisering ineens uit te voeren. “We hopen het eerste deel over twee jaar online te hebben. Voor het tweede deel gaan we opnieuw fondsen werven.” Slavenreis De Middelburgse Commercie Compagnie werd in 1720 opgericht en bestond tot 1889. Na 1730 kwam de driehoekshandel Afrika - West-Indië - Europa tot stand. Vanaf het midden van de achttiende eeuw nam het aantal slavenreizen van de MCC sterk toe. Hiervan werd schip voor schip en reis voor reis een afzonderlijke, gedetailleerde administratie bijgehouden; over de inkoop van goederen zoals textiel en buskruit die aan boord meegingen naar de kust van Afrika, de ruil van deze goederen tegen slaven, de verkoop van de slaven aan plantage-eigenaren en handelaren in West-Indië, de inkoop van suiker, cacao en tabak en de verkoop of

Fragment van het schilderij van enkele MCC-schepen van Engel Hoogerheijden.

veiling ervan in Middelburg. “Verder zijn de logboeken van de kapiteins aanwezig en soms zelfs de journalen van de scheepschirurgijns die aan boord bemanningsleden en slaven behandelden. Ook zijn de gegevens over de bouw en de uitrusting van de schepen bewaard gebleven.” Dit archief kan volgens de woordvoerder nieuwe inzichten opleveren. “En omdat het archief online gepubliceerd wordt, kan dat straks wereldwijd. Maar behalve dat we het archief onder de aandacht van meer wetenschappers willen brengen, willen we ook het grote publiek laten kennismaken

met het onderwerp. Dat willen we doen door één slavenreis online van dag tot dag te publiceren. Iedereen kan dan volgen wat er aan boord gebeurde.” De reis gaat in het najaar van 2013 van start, in het Nederlands én Engels. In dat jaar wordt de afschaffing van de slavernij herdacht. Het is dan 150 jaar geleden dat Nederland de slavernij verbood. In 2014 wordt de landelijke herdenking van de afschaffing van de slavenhandel in Middelburg gehouden. Het is dan tweehonderd jaar geleden dat Nederland de handel in slaven verbood.

BEELD ZEEUWS ARCHIEF

Werelderfgoed De UNESCO plaatste het MCC-archief in 2011 op de werelderfgoedlijst voor documentaire werken. Hiermee wil ze de wereld ervan bewust maken dat dit erfgoed toebehoort aan iedereen, het permanent openbaar toegankelijk moet zijn en moet worden geconserveerd en beschermd. Voorbeelden van andere werken op de lijst zijn het dagboek van Anne Frank en de negende symfonie van Beethoven. De link naar de MCC-archiefinventaris is http://www.archieven.nl/nl/db/0/toegang/239/20/.

Lustrum Historische Scheepswerf C.A. Meerman te Arnemuiden

700 gereedschappen gevonden in loods Arnemuiden ARNEMUIDEN - Ruim 700 gereedschappen zijn schoongemaakt, geïdentificeerd en geregistreerd. Vrijwilligers DOOR MARIELJA DE GEUS ten naar zich toe te trekken. Wat de haak van Stichting Behoud Hoogaars hebben de loodsen van Scheepswerf C.A. Meerman in Arnemuiden opgeruimd en deed in de scheepswerf zullen we nooit te de gereedschappen laten restaureren. Vrijdag overhandigde voorzitter Peter Hamer de database gereedschappen In 2003 werd de gemeente Middelburg weten komen. Wat ook een raadsel blijft, eigenaar van Scheepswerf C.A. Meer- is de wildschaar die op de werkbank lag. aan wethouder Chris Simons. man in Arnemuiden. De loodsen waren in slechte staat en vervuild. Stichting Behoud Hoogaars heeft de loodsen nauwkeurig gefotografeerd en gerelateerde spullen opgeslagen in een tijdelijke container op het terrein. Nadat zij de loodsen hadden leeg gehaald heeft een gespecialiseerd restauratiebedrijf de loods geïnspecteerd. Veel houten delen waren beschadigt door houtworm. Niet te redden stukken werden vervangen en overige delen geïmpregneerd tegen de kleine vernielers.

‘Er hing een oliejas aan een deurtje’

Voorzitter Stichting Behoud Hoogaars Peter Hamer (rechts) en wethouder Chris Simons in de scheepswerf in Arnemuiden. FOTO MARIELJA DE GEUS

De vrijwilligers begonnen aan de moeilijke taak om alle gereedschappen te registreren in een daarvoor bestemde museumdatabase. Projectleider Jelle Joosse verdiepte zich in historische gereedschappen. Hij vond verschillende bronnen om de informatie compleet te krijgen: “Het was soms moeilijk te achterhalen wat de functie is geweest van een gereedschap. Een schaaf of zaag herkent iedereen, maar we vonden ook een bijzondere haak. Ik heb met verschillende mensen contact gehad om te achterhalen wat de herkomst was van die haak. Sommigen zeiden dat je er onkruid mee kon verwijderen tussen tegels, maar het bleek een werphaak te zijn op de visafslag in Japan. Japanse werklui gebruikten de haak om zo sneller viskrat-

De ideale reclame voor uw bedrijf Drukkerij Vorsselmans levert vele producten die uw zaak opvallend promoten.

Eerst dachten we dat het een metaalschaar was, maar het bleek voor wild te zijn. Deze spullen hebben we opgeslagen en we hopen ooit een mooi plekje voor ze te vinden waar ze tentoongesteld kunnen worden.” Een selectie van de gereedschappen is tentoongesteld in de houtloods op het terrein van de historische scheepswerf. De authentieke sfeer van een scheepswerf is zo veel mogelijk teruggebracht. “Er hing een oliejas aan een deurtje. Typisch een sfeerstuk dat we wilden behouden. Voorzichtig is het deurtje losgemaakt en met jas en al in de opslag gezet. Het deurtje is later geplaatst in een nieuw kastje. De jas hangt er nog aan.” Waardevol Wethouder Simons zei zich dankzij zijn ‘vissersafkomst’ verbonden te voelen met de scheepswerf. “Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers kunnen bezoekers al vijf jaar genieten van de historische scheepswerf. Het is uniek dat een werkende werf bezoekers ontvangt, schoolklassen lesgeeft en een cursus boten bouwen aanbied. Het behoud van de geschiedenis is waardevol voor onze samenleving.” Zaterdag 30 juni is het Visserijdag in Arnemuiden. Bezoekers van Historische Scheepswerf Meerman kunnen dan gratis een vaartocht maken met een hoogaars. Meer info: www.werfarnemuiden.nl.

Een greep uit de mogelijkheden: displays, plafondhangers, banners, vlaggenlijnen, loterijacties, kraskaarten, ballonnen, stickers, wobblers, schapkaarten en -stroken, flyers, folders,

Professionele reclame-uitingen zijn nog succesvoller in combinatie met een advertentie in de Bode. Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden:

mailings, krantenspecials.

Drukkerij Vorsselmans BV | Bredaseweg 26 | 4881 DE Zundert | Tel. 076 599 81 11 | drukkerij@vorsselmans.nl | www.internetbode.nl PaGiNa 3


22 / 23 / 24 JUNI 2012

Havendagen Terneuzen

Bezichtiging Marineschip HMS Zeeland Marianne Weber

The Good, the Bad & Bart XL

George Baker

ALLE OPTREDENS GRATIS TOEGANKELIJK

havendagenterneuzen.nl

Jannes

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

.nl

Het gemak van Huren, de luxe van Hooglicht Rubenslaan, Vlissingen

Bel voor een vrijblijvend advies aan huis

Donderdag 28 juni

Open dag Kom naar de open dag, u wordt ontvangen in een sfeervolle modelwoning. U bent van harte welkom tussen 16.00 en 19.00 uur aan de Rubenslaan in Vlissingen.

© Foto: Van der Warf

Er zijn nog 6 prachtige huurappartementen beschikbaar die liggen op de verdiepingen 1 t/m 4. Daar kunt u per direct in! • Huurprijzen vanaf € 795,- per maand (exclusief servicekosten en inclusief parkeerplaats + berging) • Woonoppervlaktes circa 125 m2 met balkon tot 16 m2 • Extra grote raampartijen • Bijzondere architectuur • Dichtbij voorzieningen • Overdekte parkeergarage

Meer informatie vindt u op: www.hooglicht.nl

Automatische Garagedeuren & Toegangshekken

Goes T: 0113 - 202049 tevens service en reparatie aan alle merken!

“U kr ij één m gt t.w.v. aand huur afwer k uw ap ing van parte vergo ment ed!”

Zelf online uw goReedgebil jhePitet fiets verzekeren! Voskamp! De nationale fiets- en e-bike verzekering van ENRA.


actualiteit

Column

Herman de Grave uit Vlissingen haalt 2700 euro op voor Tour d’Afrique Foundation

Fietsen van Caïro naar Kaapstad VLISSINGEN - In vier maanden tijd zijn 50 mensen van Caïro in Egypte naar het Zuid-Afrikaanse Kaapstad gefietst. Herman de Grave uit Vlissingen doorkruiste het Afrikaanse continent en haalde 2700 euro op voor Tour d’Afrique Foundation waar zij 27 fietsen van kunnen kopen voor scholen en verzorgingsinstanties in Afrika.

Addo Sprangers

DOOR MARIELJA DE GEUS

Tostie Supermarkten die aan het eind van de dag brood weggooien aangezien klanten het de volgende dag niet meer willen kopen omdat het oud is. Het is te gek voor woorden, zo meldde Louise Fresco, hoogleraar Duurzaamheid aan de Universiteit van Amsterdam, in de media. Volgens haar moeten supermarkten oud brood gewoon verkopen omdat het ook een dag later nog te eten is. Ik ben het helemaal met haar eens. Als levende kliko van het gezin neem ik niet zelden en geheel vrijwillig de taak op mij om de na een paar dagen mogelijk nog niet verorberde boterhammen om te zetten in overheerlijke tosti’s met kaas en ketchup of tomatensaus. Daar is niks mis mee, zo merk ik ook aan de bijval die ik ondervind van mijn jongste dochtertje zodra ik het tosti-apparaat tevoorschijn haal. Een tosti, bij onze Vlaamse buren aangeduid met het veel exclusiever klinkende croque-monsieur, betekent eenvoudigweg heerlijk smullen. Ook niet verkeerd: meatloaf ofwel gehaktbrood, waarin ook prima oud brood kan worden verwerkt. Helemaal lyrisch word ik bij de gedachte aan wentelteefjes. Om precies te zijn die mijn moeder vroeger altijd maakte. U ziet: zelfs met oud brood kun je nog alle kanten op. Al maakt het natuurlijk een groot verschil of je daar zelf voor kiest. Iemand die op straat leeft of voor zijn of haar portie eten op het Leger des Heils of de Voedselbank is aangewezen, heeft doorgaans niet zoveel te kiezen. Louise Fresco heeft echter wel een punt. Waar hier - en elders in het Westen - ongeïnteresseerd wordt omgegaan met voedsel, wordt elders honger geleden en da’s toch iets om over na te denken. Sommigen hebben zo hun eigen methoden om geen oud brood te hoeven eten. Ze gaan gewoon naar een Grieks restaurant, eten hun buikje vol en melden bij het ontvangen van de rekening dat ze niet van plan zijn om te betalen ‘omdat ze via de EU al betaald hebben aan Griekenland’. Dat meldt althans het vakblad Misset Horeca op gezag van de Federatie van Griekse Gemeenschappen in Nederland. Dezelfde ‘truc’ kan natuurlijk worden uitgehaald na een avondje lekker tapas eten in een Spaans restaurant, of na een rondje van twintig pints Guinness in de Ierse pub. Al zal het na zo’n actie met veel eigenaren moeilijk zoete broodjes bakken zijn. Ik ga toch maar voor de tostie.

Colofon

Kantoor regio Zeeland Damplein 1, 4331 GC Middelburg, Tel. 0118 617 661 Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Middelburgse Bode M_burgse Bode Redactie Britta Janssen, Eugène de Kok Correspondenten Marielja de Geus, Sjoukje van der Zee Acquisitie Lennert Steketee Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 08.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 06.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111

W E E K B L A D

t

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 25

De oplossing van deze puzzel is in week 26 te vinden op www.internetbode.nl

De Canadese stichting Tour d’Afrique organiseerde in 2003 voor het eerst de tour door Afrika. Ieder jaar vertrekken in januari fietsers vanuit Caïro op weg naar Kaapstad. Deelnemers kunnen zich laten sponsoren om geld op te halen voor de Tour d’Afrique Foundation. De foundation laat fietsen maken door lokale bedrijfjes en doneert die aan scholen en zorginstanties. “Dankzij de fietsen kunnen kinderen vaker naar school. Het reizen kost hen dan minder tijd wanneer ze moeten lopen. Dat geldt ook voor doktoren en andere hulpverleners. Zij kunnen dankzij de fietsen op een dag meer huisbezoeken afleggen,” vertelt Herman de Grave (31) uit Vlissingen. In totaal zijn er 90 fietsen door de deelnemers overhandigd aan de begunstigden. De Grave heeft al eerder lange tochten gereden. “Ik heb door Europa en Tibet gefietst. Tour d’Afrique stond al een tijdje op mijn verlanglijstje. Nu had ik er de mogelijkheid voor, dus heb ik de mogelijkheid aangegrepen. Het fietsen door de natuur is een fantastische manier om naar de wereld te kijken. Het is altijd een passie van mij geweest.” Op 10 januari 2012 kwam De Grave aan in Caïro. Vier dagen had hij de tijd om van de stad te genieten en zich voor te bereiden op de eerste etappe. Tour d’Afrique begeleidt de deelnemers door hen te ondersteunen in de basisbehoeften. De organisatie verzorgde de maaltijden, beveiliging en het vervoer van de bagage. De fietsers overnachtten in tenten tijdens fietsdagen en mochten in een hotel slapen tijdens rustdagen. “Veelal fietste ik alleen, in mijn eigen tempo. Als we ‘s avonds met alle fietsers bij elkaar zaten, spraken we over de belevenissen. Dat was erg gezellig. Iedere dag had ik wel een moment dat ik het even niet zag zitten. Maar met doorzettingsvermogen en een beetje lef kom je er wel doorheen. De tocht heb ik niet voorbereid. Tijdens het fietsen doe je ervaring op en ontwikkel je een goede conditie en ritme.” Luchtvochtigheid Tour d’Afrique gaat over veel onverharde wegen, hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid. De tour heeft dankzij het klimaat en de levensstandaard van de bevolking een eigen karakter. “Soedan was een lange valpartij. Het fietsen door los zand en

Herman de Grave tijdens de Tour d’Afrique. De foto is afkomstig uit De Grave’s privécollectie. FOTO CATHARINA ROBERTZE

gesteente was heel zwaar. Gelukkig heb ik het er aardig vanaf gebracht en ben maar een paar keer echt hard gevallen. Van een kniewond heb ik weinig last gehad. Hij genas snel. Ethiopië was mentaal erg zwaar. De jeugd heeft daar weinig te doen en verveelt zich stierlijk. Als kattenkwaad bekogelden zij de voorbijgangers. Er is op me gespuugd en ik ben met stokken geslagen. Dat is niet leuk, maar wel een ervaring die je nooit vergeet.” Botswana De mooiste fietservaring deed De Grave op in Botswana waar hij al fietsend savannedieren zag. “Toen ik in mijn eentje fietst

door het Afrikaanse landschap en olifanten en giraffes in de verte zag, voelde ik me heel nietig. De wereld is groot en heel mooi. Ik voel me op mijn best als ik met mijn tentje en fiets erop uit ga. Het avontuur in de buitenlucht is fantastisch. Ik raad iedereen aan de dromen die je hebt, ook uit te laten komen. Wacht niet tot later, maar doe het nu.” Op 12 mei 2012 arriveerden de fietsers in Kaapstad waarna De Grave terugkeerde naar Vlissingen. Voor een volledig verslag zie www.hermanopreis.nl of www.tourdafrique.com voor informatie over de fietstocht door Afrika en tochten door andere continenten.

Voorontwerp bestemmingsplan tot en met 25 juli ter inzage

Bijeenkomsten nieuwbouw ADRZ VLISSINGEN - Om nieuwbouw voor het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) mogelijk te maken ten zuiden van het Middelburgse winkelcentrum Mortiere moet de bestemming van het gebied van agrarisch worden gewijzigd in maatschappelijk. Hiervoor ligt tot en met 25 juli het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage bij de gemeente Vlissingen. Ook worden er twee informatiebijeenkomsten gehouden; vandaag (woensdag) in Middelburg en maandag in Oost-Souburg. DOOR BRITTA JANSSEN

© www.sudokusite.eu

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan heeft betrekking op de locatie voor de nieuwbouw van het medisch centrum voor Walcheren. Het gaat om het gebied direct ten zuiden van de Moeringweg, ten westen van de Schroeweg en ten noorden van de A58. Het ADRZ stelt dat in dit goed bereikbare gebied alle voorwaarden die zij belangrijk vindt voor de nieuwbouwlocatie aanwezig zijn. In een programma van eisen heeft de Raad van Bestuur van het ADRZ vastgelegd welke functies het nieuwe ziekenhuis moet huisvesten en hoeveel vierkante meter nodig is. ‘Hierbij is rekening gehouden met de al eerder uitgezette koers waarbij de acute en medisch complexe zorg PaGiNa 5

in Goes en de planbare, medisch minder complexe zorg in Vlissingen worden gesitueerd’, verklaart het ziekenhuis in een persbericht. ‘Alle benodigde ruimte in de nieuwbouw is in kaart gebracht: van de operatiekamers, verpleegafdelingen en poliklinieken tot en met de bergingsruimte voor bijvoorbeeld de schoonmakers. De totaal benodigde oppervlakte is 20.000 vierkante meter, exclusief groen en parkeerruimte.’ Voor het ontwerp is de keuze gevallen op de Rotterdamse architect KuiperCompagnons. ‘Een gerenommeerd bureau met ervaring in het ontwerpen van ziekenhuizen.’ Op hoofdlijnen heeft het ADRZ dit jaar uitgetrokken voor het bestemmingsplan, in 2013 moet de aannemer geselecteerd worden en de grond bouwrijp gemaakt en

voor 2014 staat de start van de bouw op de agenda. De oplevering is gepland voor begin 2016 en de daadwerkelijke verhuizing voor medio dat jaar. Inloop Al deze zaken komen aan bod bij de inloopbijeenkomsten. Die van vandaag vindt plaats van 18.00 tot ongeveer 21.00 uur in het Van der Valk Hotel Middelburg aan de Paukenweg 3 en die van maandag van 17.00 tot ongeveer 20.00 uur in brede school Het Kroonjuweel aan het Kroonjuweel 7 in Oost-Souburg. Het voorontwerp van het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen via www. vlissingen.nl/bestemmingsplannen. Tot en met 25 juli kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen de wijziging.


Dag van Bach op De Oleanderhof

KORT BEDRIJVIG Zes scooters weggegeven

Prijsuitreiking Primera

ARNEMUIDEN - ‘Deze dag is van Bach en wij vieren feest met elkaar’. Dit was de eerste regel van het Bachlied waarmee vorige week dinsdag kinderen van de christelijke basisischool De Oleanderhof de school binnenkwamen. Dat het feest werd, werd snel duidelijk. VLISSINGEN - De Primera´s in Zeeland hebben vrijdagmiddag zes scooters weggeven.

Samen zetten de Zeeuwse winkels met de Staatsloterij een actie op waarbij klanten kans konden maken op een van de zes scooters. Bij aankoop van drie hele staatsloten in de actieperiode kreeg de klant per lot een stempel en met een volle stempelkaart werd kans gemaakt op een gave scooter. Op 11 juni is er per winkel een winnaar getrokken en de prijsuitreiking vond vrijdag plaats bij Garage van Oorschot in de dr. Stavermanstraat in Vlissingen. De winnaars zijn Wim Schroevers uit Arnemuiden, Yrjan Berghoef uit Heinkenszand, mevrouw van de Toorn uit Middelburg, Lien en Johan van den Berge uit Middelburg, R. Moens uit Vlissingen (niet aanwezig tijdens de uitreiking) en Thijs Moerman uit Middelburg nam de scooter namens zijn vader in ontvangst.

De juf van groep 4, Marian van Eekelen, nam het initiatief om samen met haar groep mee te doen met een wedstrijd van de Rabobank. Er moest een moderne versie van het portret van de componist Johann Sebastian Bach worden gemaakt. Alle kinderen kleurden in expressionistische stijl een stukje van het portret van de componist. Alle 36 stukjes werden aan elkaar geplakt tot een verrassend geheel. De inzending werd uitgekozen als mooiste. Daarmee won de hele school een dag van Bach. De hele dag waren mensen van de Bach-vereniging te gast. ‘s Morgens gaven ze in alle groepen lessen over het instrument dat ze bespeelden. ‘s Middags werd de dag afgesloten met een voorstelling in de sporthal De Blikken. Hoewel kinderen over het algemeen de componist Bach niet kenden, werd heel enthousiast gereageerd. Wie weet heeft deze dag ertoe geleid dat de kinderen meer naar klassieke muziek gaan luisteren. FOTO DE OLEANDERHOF

Open dag biologische teler Bioduin KOUDEKERKE - Op zaterdag 23 juni opent biologisch groenten- en kleinfruit bedrijf Bioduin voor de derde keer z’n deuren voor belangstellenden.

Tijdens deze opendag worden rondleidingen gegeven, maar is er ook van alles te proeven en beleven. De opendag duurt van 9.00-16.00 en is gratis

Duizendschoon Dianthus barbatus ‘Barbarini’ Diverse kleuren. Potmaat 13 cm. Per stuk 2,99

3 voor

5,GroenRijk Goes • Nieuwe Rijksweg 2 D ‘s-Heer Hendrikskinderen • 0113-223359 www.groenrijk.nl • wk 25. Geldig van 20-06 t/m 26-06. OP=OP

FOTO COBY WEIJERS

toegankelijk. Op het terrein komt 23 juni een kleine biologische markt te staan, met onder andere kaas, sieraden, kunst en duurzame mode. Naast de kramen zijn er ook biologische proeverijen. Zo kan er geproefd worden van kruidenthee van kruiden uit eigen tuin en van chips van biologische pastinaak van eigen land. Kinderen mogen zelf een broodje bakken door een bolletje deeg op een stokje boven een vuurtje rond te draaien totdat het broodje gaar is. Ook is er een schminkster aanwezig. Bioduin werkt biologisch, zonder kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen. Hierdoor groeit het gewas rustiger en is het minder gevoelig voor ziekten. Tijdens de rondleidingen op 23 juni kunnen bezoekers zien hoe Bioduin werkt en wordt uiteraard een en ander uitgelegd over de biologische bedrijfsvoering. Bioduin ligt aan de Perduinsweg bij Koudekerke, net buiten Middelburg.

KORT BEDRIJVIG Ook VRT Ketnet/OP12 in digitale pakket

Efteling Radio op kabel MIDDELBURG - Delta heeft het advies van de Zeeuwse Programmaraad overgenomen om Efteling Radio op de kabel toe te laten. Efteling Radio komt in de plaats van ZeeuwFM dat onlangs om financiële redenen is gestopt met doorgifte. De technische aanpassing heeft inmiddels plaatsgevonden, zodat Efteling Radio reeds te beluisteren is via de kabel, zowel analoog als digitaal. Efteling Radio is het enige landelijke radiostation dat zich primair richt op kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 10 jaar, met een uitloop naar 12 jaar. De muziek op Efteling Radio is een mix van Efteling-muziek en andere populaire kinderliedjes. Liedjes met teksten die niet voor kinderen geschikt zijn worden uitgesloten. Efteling Radio is analoog te ontvangen via frequentie 91,3 MHz. In het digitale pakket zijn de programma’s te beluisteren via kanaal 914. Sinds medio mei heeft de VRT drie kanalen. Naast VRT Eén heeft nu zowel VRT Canvas als VRT Ketnet/OP12 een eigen kanaal tot zijn beschikking. De doorgifte van de eerste twee kanalen is bij wet geregeld. VRT Ketnet/OP12, met jongerenaanbod, is vervolgens toegevoegd aan het digitale Standaardpakket en is te bekijken via kanaal 102. Meer informatie: www.delta.nl

BEDRIJVIG NIEUWS Van de mooiste kamerplanten tot hippe loungesets

GroenRijk heropent na ingrijpende verbouwing MIDDELBURG - Na een grote en ingrijpende verbouwing gaat GroenRijk op de Mortiereboulevard in Middelburg op donderdag 28 juni weer open. Twaalf weken is de winkel gesloten geweest. Na het woeden van een kleine brand met grote gevolgen, besloot de directie om van de nood een deugd te maken. DOOR BO VAN SCHEYEN Net voor Pasen ging er iets mis met een vijverfilter bij belevingswinkel GroenRijk op de Mortiere in Middelburg. Een kleine brand veroorzaakte enorme roetschade, de meeste vissen overleefden het niet en het roet was overal neergeslagen en ingetrokken. “Het is smerig spul”, zegt eigenaar Gilbert Geldof. “Het is een vettige zwarte substantie en veel artikelen waren niet meer schoon te krijgen. Ook de geur was penetrant en het was nog maar de vraag of die zou wegtrekken.” Om het schoon te maken moest alles eruit. Samen met mede-eigenaar Michiel

Bleijenbergh besloot Geldof alles van de hand te doen. “We willen onze klanten het beste van het beste bieden en door de gevolgen van de brand kon dat niet meer. Tijdens die eerste dagen staat je wereld even stil. Als ondernemer doet het pijn.” Tienduizend artikelen werden weggehaald. “Gelukkig waren we goed verzekerd. We besloten van de nood een deugd te maken. We waren al van plan om de winkel een nieuwe look te geven en omdat alles eruit moest en het ongeveer twaalf weken zou duren voordat alle nieuwe artikelen binnen zouden zijn, besloten we de verbouwing naar voren te halen. Zeven jaar geleden, toen we ons hier op de Mortiere vestigden, was de beleving van een winkel als de onze anders. Die beleving wilden we meer aanpassen aan de wensen van nu.” De eigenaren van GroenRijk besloten het rigoureus aan te pakken. GroenRijk krijgt een prachtige nieuwe luifel, de entree geeft meteen een blik in de sfeervolle winkel en er is gewerkt met veel glas, waardoor er veel licht binnenvalt. De dierenafdeling is verdubbeld in grootte en

het wordt mogelijk om even snel de winkel in en uit te lopen voor een bosje bloemen. “Dat was een veel gehoorde tekortkoming. Voorheen moest je de hele winkel door, enkel en alleen voor een bosje bloemen. Ook hebben we halverwege de route een doorgang naar de kassa’s gemaakt. Handig als je eens een keer snel iets wilt kopen. Kortom: we hebben allerlei zaken aangepast waarvan we vonden ‘dat kan beter’.” Kamerplanten De komende week worden meer dan 80 trailers aan goederen door een team van 40 mensen in de winkel opgesteld. GroenRijk is in het bijzonder gespecialiseerd in planten. “Onze klanten geven aan dat we hoge kwaliteit leveren. Dat willen we nog meer vorm gaan geven.” De afdeling met kamerplanten wordt nu gecombineerd met het zijde- en glaswerkassortiment en wordt in een sfeervolle setting, een beetje in huiskamerstijl, gepresenteerd. Volgens Geldof wordt GroenRijk mooi, een tuinwereld vol inspiratie en alles voor een sfeervol interieur. “We gaan nog meer met de

Het team van GroenRijk op de Mortiere.

klant communiceren door meer informatie en advies te geven. Vaak zijn het juist die kleine extraatjes die zo belangrijk zijn. Klanten komen dan ook vaker en met ple-

FOTO BO VAN SCHEYEN

zier terug.” Klantvriendelijkheid staat bij GroenRijk hoog in het vaandel. “We werken met een ontzettend leuk en enthousiast team, dus dat zit wel goed.”

GroenRijk. Mortiereboulevard 2, Middelburg. Telefoon: 0118-470400. E-mail: info@middelburg.groenrijk.nl. Website: www.groenrijk.nl PAGINA 6


(advertorial)

de siliconen Hydrogel contactlens van specsavers

Met siliconen hydrogel contactlenzen beschikken klanten van Specsavers over hoogwaardige en zeer comfortabele lenzen. Deze contactlenzen laten significant meer zuurstof door dan traditionele zachte lenzen. En dit maakt de lenzen comfortabeler waardoor u de lens langer kunt dragen. Kom naar de winkel en profiteer nu van 1 maand gratis siliconen hydrogel lenzen bij aankoop van een siliconen hydrogel lenzenpakket van 6 maanden. waar voor je geld Er zijn steeds meer lenzen in het assor­ timent van Specsavers die van dit hoogwaardige materiaal zijn gemaakt. Zo heb je al siliconen hydrogel maand­ lenzen vanaf €14 incl. lenzenvloeistof,

thuisbezorging, gratis aanmeting, nazorg en controle. Tevens zijn er ook torische lenzen (met cylindersterkte), multifocale lenzen (met leesgedeelte), daglenzen en maandlenzen (die ook ‘s nachts gedragen kunnen worden) in dit materiaal.

U kunt voor vrijblijvende informatie over onze contactlenzen altijd binnenlopen in een van onze winkels of een afspraak maken voor een gratis oogonderzoek. Na beoordeling van uw ogen, sterkte en wensen kunnen we u een passend advies geven. wist u dat u bij een abonnement flink voordeel ontvangt:

Zijn Siliconen hydrogel contactlenzen van dezelfde kwaliteit als gewone lenzen? “Siliconen hydrogel contactlenzen zijn een uitstekende keuze voor klanten die hun lenzen graag vaak en lang dragen. Ze drogen minder snel uit en voorzien het oog van ruim voldoende zuurstof. Hierdoor blijven je ogen witter en voelen ze de hele dag comfortabel aan.” Danny Bommelé (Opticien) Specsavers Middelburg

• 10% korting op uw contactlenzen; • gratis oogonderzoek; • gratis controles en nazorg; • gratis lenzenvloeistof; • alles gratis thuisbezorgd; • en 25% korting op een montuur vanaf €99 incl. gratis standaard enkelvoudige glazen! Dus kom nu naar de winkel en profiteer van ons voordeel!

Uw SPEcSavErS-winKEl! Specsavers Middelburg Lange Delft 17 (tegenover Blokker) 0118 642 260

ACTION | HEMA | LUCARDI | MISS ETAM | NEW YORKER | PRIMERA | VVV / ANWB | XENOS

Zomers shoppen doe je in De Fonteyne ZONDAG 24 JUNI KOOPZONDAG! De winkels zijn geopend van 13.00-17.00 uur.

LIVE: OBRAS DE LOTA

SAMBAGROEP VLISSINGEN ZONDAG 24 JUNI VAN 13:00 - 17.00 UUR Extra koopzondagen in de zomermaanden In de zomermaanden juni, juli en augustus is het elke zondag koopzondag! De winkels zijn geopend van 13.00-17.00 uur. Elke laatste zondag van de maand zorgt de Fonteyne voor gezellig live-entertainment.

Meer informatie op www.defonteyne.nl


FOV FOV

Zeeland Nazomerfestival

! k j i l n o s r e Gewo n p

Medea op Veerse Vesten

VEERE - De Vest van Veere, aan de oever van het Veerse Meer, is een van de locaties waar een voorstelling van het Zeeland Nazomerfestival (ZNF) plaatsvindt. Bezoekers kunnen hier op verschillende dagen tussen 21 augustus en 1 september een nieuwe bewerking van Medea zien. Het stuk is gebaseerd op de tragedies van Euripides en Seneca. Medea is een van de meest tot de verbeelding sprekende figuren uit de Griekse mythologie. Ze was een tovenares uit Kolchis. Ten

Fest instjl!

koste van haar eigen familie hielp ze haar geliefde Jason om het Gulden Vlies te veroveren. Hij nam haar mee naar Griekenland, maar liet haar in de steek voor de dochter van Kreon, koning van Korinthe. Medea nam op gruwelijke manier wraak voor de ontrouw van haar man. Ze doodde eerst Jasons nieuwe geliefde en haar vader Kreon. Legendarisch werd ze omwille van de ijzig kille moord op haar eigen kinderen; het ultieme middel om haar ontrouwe man in het hart te treffen. De mythe van Medea is door de eeuwen heen in talloze versies verteld. Thibaud Delpeut heeft als regisseur een grote affiniteit met het klassieke repertoire en maakte eerder het eigenzinnige Antigone-Kreon-Oidipous, een combinatie van drie tragedies van Sofocles bij Toneelgroep Amsterdam. Daarnaast is hij gefascineerd door sterke vrouwenfiguren die een fataal gevecht leveren met de werkelijkheid waarin ze leven. Met actrice Wendell Jaspers werkte hij eerder samen aan 4.48 Psychosis van Sarah Kane en Freule Julie van Strindberg, twee indringende vrouwenportretten. Nu speelt Jaspers de tragische Medea, met Marlies Heuer als haar vertrouwelinge en maatschappelijk geweten.

Stadswallen De organisatie van het ZNF vindt de Veerse locatie ‘schitterend’ voor de voorstelling, die ook is toegespitst op deze omgeving. ‘De Napoleontische stadswallen functioneren als de muur tussen Medea en Jason’, aldus een ZNF-woordvoerder. ‘Hij krijgt toegang tot de stad door zijn vrouw in te ruilen voor een nieuwe bruid. Zij blijft buitengesloten.’ Medea wordt gespeeld op 21 (try-out), 22 (première), 23, 24, 25, 28, 29, 30 en 31 augustus en 1 september om 20.30 uur en de voorstelling duurt ongeveer anderhalf uur. Kijk voor meer informaDe Napoleontische stadswallen functioneren als muur tussen Me- tie en kaarten op www.theaterzeelandia.nl.

Salarisverwerki ng ! ! ! jk jk li li jk n n GeGweowGooenownpoBelaeostpingadvinrsees orspooeorsoonLoonadvilies

dea en Jason. FOTO LEX DE MEESTER

Auberge de Campveerse Toren E 30 Markt menu 3 gangen ¬

Veere

info@campveersetoren.nl Reserveren 0118-501291

Accountancy

! k lij on so er p n ! oo k lij GGGew on so er p n Bel a st i n gaangi f t e n oo ew HR Di ensten ! ! k k lij lij on on so so so er er er p p p Gew ewewoooooonnn Bedrijfsadvies

Detachering

Accountancy Accountancy Accountancy

Salarisverwerking Salarisverwerking Salarisverwerking Loonadvies Loonadvies Loonadvies

Belastingadvies Belastingadvies Belastingadvies

Online diensten

Accountancy Belastingaangiften Belastingaangiften Belastingaangiften Accountancy Accountancy Accountancy Belastingadvies Accountancy Bedrijfsadvies Bedrijfsadvies Bedrijfsadvies Belastingadvies Belastingadvies Belastingadvies

Salarisverwerking HR Diensten HR Diensten HR Diensten Salarisverwerking Salarisverwerking Salarisverwerking

Loonadvies Salarisverwerking Detachering Detachering Loonadvies Loonadvies Detachering Loonadvies

Belastingaangiften Belastingadvies Belastingaangiften Belastingaangiften Belastingaangiften Bedrijfsadvies Belastingaangiften Bedrijfsadvies Bedrijfsadvies Bedrijfsadvies Bedrijfsadvies

HR Diensten Loonadvies

HR Diensten HR Diensten HR Diensten Online Online diensten diensten Detachering HR Diensten Online diensten Detachering Detachering

Detachering

Online diensten Detachering Online Online diensten diensten

Online diensten Online diensten

MIDDELBURG MIDDELBURGMIDDELBURG OOSTKAPELLE OOSTKAPELLE INTERNET INTERNET OOSTKAPELLEINTERNET MIDDELBURG MIDDELBURG OOSTKAPELLE OOSTKAPELLE INTERNET INTERNET MIDDELBURG OOSTKAPELLE INTERNET T 0118 612 T 0118 774 612 774 T612 0118 T 612 0118 774612 T 7740118 583 T 0118 0118 T583 0118 583 010 T 0118 010 010TT583 T010 0118 583 010 T MIDDELBURG 0118 612774 774 OOSTKAPELLE INTERNET 0118 583 010 MIDDELBURG E middelburg@joosse.nl E middelburg@joosse.nl OOSTKAPELLE INTERNET E oostkapelle@joosse.nl E oostkapelle@joosse.nl WWW.JOOSSE.NL WWW.JOOSSE.NL Kaai 2 E middelburg@joosse.nl E middelburg@joosse.nl 0118 612 774 E oostkapelle@joosse.nl E T middelburg@joosse.nl E middelburg@joosse.nl T 0118E583 010 E oostkapelle@joosse.nl E oostkapelle@joosse.nl oostkapelle@joosse.nl

Feest in stijl! Feest stijl! Bruiloft • Receptie in • Diner • Hotel Feest in stijl! Bruiloft • Receptie • Diner • Hotel Ruime, gratis parkeergelegenheid

Bruiloft • Receptie • Diner • Hotel Ruime, gratis parkeergelegenheid

Bruiloft•Rec ptie•Diner•Hotel

T 0118 612 774 E middelburg@joosse.nl E middelburg@joosse.nl

T 0118 583 010 E oostkapelle@joosse.nl E oostkapelle@joosse.nl

WWW.JOOSSE.NL WWW.JOOSSE.NL WWW.JOOSSE.NL WWW.JOOSSE. WWW.JOOSSE.NL WWW.JOOSSE.NL

MIDDELBURG OOSTKAPELLE INTERNET ROEMENIËSCHUUR T 0118 612 774 T 0118 583 010 Inname en verkoop van E middelburg@joosse.nl en kleding E oostkapelle@joosse.nl goederen ook inboedels

WWW.JOOSSE.NL

Ruime, gratis parkeergelegenheid

Vlissingsestraat 38-40, Koudekerke Vlissingsestraat 38-40, (0118) 553003 Vlissingsestraat 38-40, Koudekerke Vlissingsestraat 38-40, info@huysterschelde.nl (0118) 553003 Koudekerke Koudekerke www.huysterschelde.nl info@huysterschelde.nl (0118)553003 553003 (0118) www.huysterschelde.nl info@huysterschelde.nl info@huysterschelde.nl www.huysterschelde.nl www.huysterschelde.nl

Ook adverteren op deze pagina? Ook adverteren Neem contact op met op deze pagina? Nick Visser Neem contact op met Tel. 0118 617661 Nick Visser Tel. 0118 617661

Openingstijden:

maandag: gesloten dinsdag

9.00 - 12.00

14.00 - 17.00 woensdag 14.00 - 17.00

Hondegemsweg 27 GRIJPSKERKE Tel. 0118-592153 www.diakonos.nl

Erkend Installatiebedrijf Erkend Installatiebedrijf

Meulmeester Meulmeester

sanitair, sanitair, centrale centrale verwarming, verwarming, gas, gas, water, water, dakbedekking, loodgietersloodgieters- en en zinkwerk, zinkwerk, dakbedekking, houtgestookte cv-ketels en zonnecollectoren houtgestookte cv-ketels en zonnecollectoren Jan Vaderstraat 7, 4365 BH Meliskerke

Jan Vaderstraat 7, 4365 Telefoon 0118 - 56 13 98 BH Meliskerke Fax 01180118 - 56 62 Telefoon - 561413 98 info@installatiebedrijfmeulmeester.nl Fax 0118 - 56 62 14 www.installatiebedrijfmeulmeester.nl info@installatiebedrijfmeulmeester.nl www.installatiebedrijfmeulmeester.nl

donderdag 14.00 - 17.00 vrijdag zaterdag

14.00 - 17.00 9.30 - 12.00


Vrijwilligers repareren hek Praetuus zelf

FOV FOV

Oostkapelle viert 25e avondvierdaagse

Wijkvereniging pakt handschoen op

OOSTKAPELLE - In verschillende wijken en dorpen heeft het sportieve en gezellige evenement al plaatsgevonden, maar deze week loopt Oostkapelle ervoor uit: de avondvierdaagse. En dit jaar is het een extra feestelijke editie, want het is de 25e keer. “We willen dit uitbundig vieren met natuurlijk het hele dorp”, aldus het feestcomité dat de afgelopen tijd diverse keren vergaderde om alle geopperde ideeën uit te werken. “In de voorbereiding hebben vele sponsoren uit het bedrijfsleven hun medewerking toegezegd en die medewerking bestaat uit traktaties en elke dag muziek langs de route.” Ook is het hele dorpshart met vlaggen versierd tijdens de wandelavonden. Donderdag vindt het laatste deel van de vierdaagse plaats en er zijn voor het jubileum speciale routes uitgezet rond Oostkapelle. De deelnemers lopen vanaf de Halve Maan steeds vijf of tien kilometer.

VEERE - Vrijwilligers van Wijkvereniging Zanddijk-Veere hebben zelf het hek rondom het Praetuus in Zanddijk vervangen. Ze hebben dit betaald uit eigen middelen. Bovendien hebben ze het tegelpad opnieuw gelegd, omdat het verzakt was. De wijkvereniging had aan de gemeente gevraagd het hek, dat in slechte staat verkeerde, te vervangen, maar die wilde dat niet, omdat er rondom geen enkel gemeentelijk gebouw hekken staan. Ze wil één lijn trekken. De wijkvereniging pakte daarna zelf de handschoen op en verving het gaas in de hekken en legde het pad opnieuw. FOTO FRANCY GOEDHART

Word jij jurylid Film by the Sea? VLISSINGEN - Film by the Sea heeft een jongerenjury van 25 Nederlandse en Vlaamse leden in de leeftijd van 16 tot 23 jaar en belangstellenden kunnen zich nu opgeven. De jongerenjury beoordeelt de competitiefilms, onafhankelijk van de vakjury. De jongerenjuryleden komen bij elkaar van

Toplocatie om af te huren voor feesten en partijen!

Heeft u zichzelf buitengesloten? Neem contact op met: De Rikkeweie 9 4353 RV Serooskerke (W)

Monumentenspecialist Onderhoudsgarantieplan Tel: 0118 - 642078 info@schildersbedrijfdekker.nl www.schildersbedrijfdekker.nl

Hubo Westkapelle 0118-572612 westkapelle@hubo.nl DE ENIGE SLOTENMAKER VAN WALCHEREN!

Het Domburgsch Taartenhuys, voor al uw ambachtelijke taarten. Snel en gemakkelijk besteld vanuit huis, veilig betalen met iDeal en thuisbezorgd wanneer het u uitkomt!

Vanaf september starten we weer met nieuwe workshops! In de tussentijd kunnen bes loten workshops altijd gereserve erd worden. Wij verzorgen ook graag uw taarten op maat voor bijvoorbeeld verjaardag of babyshower.

Kijk snel op www.domburgschtaartenhuys.nl of mail naar info@domburgschtaartenhuys.nl

Meulenberg Meulenberg Meulenberg Meulenberg Diervoeder Diervoeder Meulenberg Diervoeder Diervoeder Paardenvoer Paardenvoer Diervoeder Paardenvoer

En hobbyvoeders En hobbyvoeders Paardenvoer hobbyvoeders EnPaardenvoer hobbyvoeders En hobbyvoeders EnHonden-en kattenvoer Honden-en kattenvoer Honden-en kattenvoer Honden-en kattenvoer Honden-en kattenvoer Uitgebreid assortiment assortiment Uitgebreid Accessoires

assortiment UitgebreidAccessoires assortiment Uitgebreid assortiment Uitgebreid Accessoires Accessoires Accessoires Weide afrastering Kunstmeststoffen

MolenwegWeide 2 4353 afrastering BE Serooskerke Weide afrastering Tel.0118-591238 Weide afrastering Kunstmeststoffen

Weide afrastering Kunstmeststoffen Molenweg 2 4353 BE Serooskerke Kunstmeststoffen Molenweg 2 4353 BE Serooskerke Tel.0118-591238 Kunstmeststoffen Molenweg 2 4353 BE Serooskerke Tel.0118-591238 Molenweg 2Tel.0118-591238 4353 BE Serooskerke Tel.0118-591238

Administratiekantoor Van Beers BV Voor complete advisering en begeleiding van uw bedrijf.

Ook adverteren op deze pagina? Ook adverteren Neem contact op met op deze pagina? Nick Visser Neem contact op met Tel. 0118 617661 Nick Visser Tel. 0118 617661

Mariekerkseweg 48 4364 AS Grijpskerke telefoon (0118) 59 28 28 fax (0118) 59 32 11 www.admvanbeers.nl

14 tot en met 21 september. Ze kijken drie films per dag en ‘s avonds schrijft iedereen zijn juryrapport. Gedurende de week ontmoeten ze filmmakers, schrijvers en acteurs, discussiëren over film en bezoeken premièreparty’s. Meer info: www.filmbythesea.nl. Opgeven kan via Arianne Westerweel: apa.westerweel@zeeland.nl.

Benefietsroute, culinaire verrassingen MIDDELBURG - Zonnebloem Middelburg viert op 23 juni haar 40-jarig jubileum en zoekt financiële ondersteuning om hun vrijwilligers en gasten dit jaar een onvergetelijke dag te kunnen bezorgen. Lions Club Middelburg organiseert daarom op 23 juni de Benefietsroute: een culinaire fietstocht tussen 12 producenten van streekproducten op Walcheren. Op ieder bedrijf, zoals kaasboerderij, aspergekweker of fruitteler, staat een culinaire verrassing klaar of een drankje dat bereid is met het product dat daar te koop is. Tussen de verschillende culinaire stops kunnen kortere en langere toertochten worden gemaakt. Culinaire verrassingen bekend Kaasboerderij Schellach presenteert een luxe sandwich met eigen kaas en brood. Bij Van Eenennaam Hogelandse Boeren Zuivel proeft u een verse vlaflip met fruit. Aspergepunt Walcheren biedt asperges met visrolletje en pesto. Boomgaard De Zoete Kers schotelt een kakelverse fruit-

salade voor. Bij Kaasboerderij Pitteperk proeft u diverse kaashapjes. IJsboerderij De Koehoorn heeft een ijsproeverij op het menu staan. Landgoed ’t Vierendeel dient een venkel- of courgettesoepje op. Op Viskwekerij Seafarm treft u een amuse van gegrilde tarbot en mesheften. Bij Zeeuws Water kunt u bidon of veldfles vullen met water uit de Zeeuwse bodem. Biologische boomgaard Ter Linde zal de hele dag pannenkoek met biologische stroop aanbieden. Bioduin komt met verrassend gewokte groente. En ‘t Hof Welgelegenpresenteert een groente-amuse. Kaarten Er zijn drie soorten kaarten: de passepartout, die toegang geeft tot alle culinaire stops en de 6-stopskaart en 6-stops familiekaart voor wie 6 culinaire stops voldoende zijn. De deelnemer kan zelf bepalen welke 6 van de 12 culinaire stops hij of zij gaat bezoeken. Kinderen tot en met 4 jaar mogen gratis meedoen. De kaarten zijn te koop bij alle 12 deelnemende streekproductbedrijven en bij Piet Voskamp Tweewielers. Of via www. benefietsroute.nl

Duivenrubriek

De eerste twee prijzen voor Hans Daane MIDDELBURG - Een dag later dan gepland werden de duiven afgelopen zondag om 8.00 uur in Chateaudun gelost in plaats van Orleans. Met een snelheid van 1612 meter per minuut overbrugde de 2007-1903075 van Hans Daane de afstand van 410 km. en bleef daarmee 347 concurrenten voor. Deze blauw witpen doffer bleef zijn hokgenoot ‘de 2010-1767127’( 1e op Peronne van 12 mei) 6 meter per minuut voor. Deze twee duiven zijn goed voor een eerste en tweede plaats in de sterk spelende Middelburgse postduivenvereniging “De Combinatie”. Deze vijfjarige weduwnaar

is verkregen door een ruiltje met de Souburger Jan Wanjon. Beide duiven zijn ook goed voor de twee eerste prijzen in Samenspel 7 (918 d.) en in de afdeling Zeeland (4714 d.). In Klasse B deed Rinus Clement weer van zich spreken door zes prijzen bij de eerste tien te draaien. Daar Rinus in Kamperland woont pakt hij met zijn 2009-1254475 de eerste prijs in Samenspel 4 (638 d.). A-klasse (348 d.): 1-2. Hans Daane, 3. Comb. Antheunisse, 4. Rinus Clement, 5-6-7-9. Koen Minderhoud, 8. Gijs Baan, 10. Comb. Huige-Schotanus. B-klasse (62 d.): 1-2-3-7-8-10. Rinus Clement, 4-6-9. Piet Offers, 5. H. de Ridder en Zn.


Wandelingen en fietstochten SEROOSKERKE - Wandeling Park Welgelegen Serooskerke op woensdag 20 juni. IVN Walcheren heeft excursies ontwikkeld om belangstellenden een wandeling te bieden door het mooie Park Welgelegen. Dit in combinatie met een deel van het ‘Ommetje Serooskerke’ en via de monumentale Johanneskerk en brandweerkazerne terug naar de Park-ingang aan de Oostkapelseweg. Serooskerke heeft cultureel historische facetten die belicht mogen worden, zoals de muntenvondst in 1966, brandweerkazerne waar een educatief centrum komt. Excursies worden begeleid door gediplomeerde IVN-natuurgidsen die de mensen zullen wijzen op een stukje historie en afhankelijk van de tijd van het jaar, ook op stinsenplanten in het Park Welgelegen. Er is een variëteit van bomen en planten te zien dankzij de Par-

kaanleg in Engelse landschapsstijl. Er zijn karpers in de vijverpartij en verschillende soorten watervogels. Wie gaat er mee op zoek naar de groene specht die in de oude fruitbomen woont? Groepen op aanvraag, IVN-leden gratis deelname. Aanmelding vooraf niet nodig Wandeling Middelburg Monumentale bomen in de binnenstad van Middelburg op vrijdag 22 juni. Wandeling langs de mooie bomen in de oude Middelburgse binnenstad. Een ervaren IVN-natuurgids vertelt over de bomen die men op uw wandeling tegenkomt. Vertrek om 13.30 uur vanaf de Markt vóór de Drvkkerij en duurt ong. 1.30-2.00 uur. Voor kinderen tot 6 jaar en voor leden van IVN Walcheren is deelname gratis. Vooraf aanmelden is niet nodig. Fietstocht Vliedbergen en Mottekastelen, de fietsrou-

KORT BEDRIJVIG te op zaterdag 23 juni voert door het zuidwestelijk deel van Walcheren langs 7 vliedbergen of motten, ook wel Zeeuwse bergjes genoemd. Ook is er aandacht voor de natuur op en langs het pad. Vertrek om 13.30 uur bij de Kanovijver, Nollepad 1 Vlissingen; duur 2.30-3.00 uur. Om veiligheidsredenen is deelname mogelijk vanaf de leeftijd van 12 jaar. Vooraf aanmelden is niet nodig. De rondleiding wordt gehouden i.s.m. ‘Stichting Het Zeeuwse Landschap’. Fietsroute ‘Rondje Veere’ in het noordelijk deel van Walcheren voert vanuit het stadje Veere, via de dorpen Vrouwenpolder en Gapinge langs het Veerse meer, Noordzee en verschillende landschapstypen op zondag 24 juni. Vertrek vanaf de Campveerse Toren in Veere om 13.30 uur; duur 2.30-3.00 uur. Om veiligheidsredenen is deelname mogelijk vanaf de leeftijd van 12 jaar. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Lezing over Mount Wilson in sterrenwacht MIDDELBURG - Sterrenwacht Philippus Lansbergen staat woensdag (vandaag) in het teken van Mount Wilson en de beroemde telescoop die daar staat.

In de Californische streek bouwde men in 1917 de grootste telescoop ter wereld. Met die telescoop zou Hubble in 1923 de uitgestrektheid van de kosmos vaststellen. Aan de voet van Mount Wilson ligt het NASA-instituut JPL, waar vele ruimtevaar-

tuigen gebouwd werden en worden: de Curiosity, die nu op weg naar Mars is. De spreker in de sterrenwacht is Edy Bevk uit Limburg. De lezing begint om 20.00 uur. De sterrenwacht is vanaf 19.30 uur geopend. Toegang is slechts twee euro.

oPruiMing bij pullovers shirts korte mouw shirts dress vesten kolberts pantalons

v.a. v.a. 2 voor v.a. v.a. v.a.

voor al uw drukwerk 49,29,69,59,98,59,-

Plein 1940 nr. 20 Middelburg Tel. 0118-612508

VLIEG NAAR DE MAAN

Duurzame oplossingen bij vliegen, houtworm, mollen, ratten, muizen, papiervisjes, vogeloverlast, wespen enz.

in alle denkbare verschijningen

drukkerij@vorsselmans.nl zundert

tel

076

599

8111

Koopz ondag 24 juni

Zomer in De Fonteyne VLISSINGEN - Op zondag 24 juni is het koopzondag in winkelcentrum De Fonteyne in Vlissingen. De winkels zijn geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Voor extra sfeer en gezelligheid is er deze koopzondag een live-optreden van Obras de Lota. Zij zorgen voor zomerse gezelligheid met volop sambamuziek. In de maanden juni, juli en augustus is winkelcentrum De Fonteyne zeven dagen per week open. Winkeliers staan elke zondag van 13.00 tot 17.00 voor u klaar. Elke laatste zondag van de maand zorgen de gezamenlijke winkeliers van winkelcentrum De Fonteyne voor extra sfeer en gezelligheid met live-optredens. Walcheren oldtimerrit Op zaterdag 23 juni staat de 35e editie van de Walcheren Oldtimers rit op het programma. De start is om 9.00 uur bij Boulevard Bankert en om 16.00 uur is de finish aan de Spuistraat. Het evenement is elk jaar weer een groot succes. Tevens wordt de dag opgeleukt door een live-optreden van de band ‘De Groeten Thuis’. Zij spelen om 15.00 uur. Winkelen in winkelcentrum De Fonteyne is winkelen in hartje Vlissingen. Winkelcentrum De Fonteyne is eenvoudig te bereiken en de ruime parkeergarage zorgt voor vele gemakken. Kijk voor meer informatie op www.defonteyne.nl

De moddermolen

JAN ZWEMER

‘Ik maal hier reeds lang Doch vorder maar niet De haven slikt vol Zoals men steeds ziet’ Zo werd er in de meest kritische Zeeuwse krantenrubriek in de Zierikzeesche Nieuwsbode, in 1862 gespot met de Middelburgse moddermolen. Het uitbaggeren van de havens en het havenkanaal naar Veere was voor de handel van levensbelang. Daarom had Middelburg in 1835 een moddermolen aangeschaft, een varende baggerinstallatie die werkte met emmers en werd aangedreven door paarden. Erg handig was het geval niet. ‘De burger is met dat meubel opgescheept,’ aldus een kritische burger in 1845. De havens leken eerder ondieper geworden en de goed betaalde moddermolenbaas leek te slecht te kunnen timmeren om zijn apparaat in orde te houden. Hij was altijd maar op de kolfbaan te zien en zijn personeel zaagde voornamelijk brandhout. Eind jaren 1850 had het stadsbestuur besloten een moddermolen op stoom te laten bouwen en het oude kavalje af te keuren. Er bleek geen stoommachine te kunnen worden ingebouwd ‘aangezien hij te oud en te zwak is om de trilling daarvan te kunnen doorstaan.’ De nieuwe moddermolen werd rond 1860 opgeleverd. Maar niet lang daarna stond al in een gemeenteverslag te lezen dat hij de opslibbing eerder in de hand werkte dan tegenging. De stoommoddermolen haalde veel water op. Oftewel hij raakte de grond niet en was dus eigenlijk te klein voor de Middelburgse haven. Daarom werd teruggegrepen op oudere methoden. In 1867 werd wel bijna 28.000 kubieke meter met de moddermolen opgebaggerd, maar 6.000 kuub werd door arbeiders bij laag water met de schop afgestoken en in een klepschuit weggevoerd. De bagger werd onder meer gebruikt bij de demping van het Molenwater. Op andere plekken werd met een ronde baggerbeugel met daaraan een zak de bodem afgeschraapt. Dat leverde zand op om mee te straten. Het beugelen was goed voor nog eens 1.800 kuub. Toen aan het begin van de jaren 1870 het Middelburgse havenkanaal verbreed werd en doorgetrokken naar Vlissingen, werd het baggeren een zaak voor Rijkswaterstaat. Het was voor Middelburg nu ook van minder belang. Naar Vlissingen toe was de opslibbing minder, alleen voor de kanaalmond bij Veere kwamen ondiepten voor.

VOOR DE BESTE PRIJS & KWALITEIT KOOPT U BIJ ONS! DE MOOISTE SERRES, KOZIJNEN & DEUREN IN ALUMINIUM & PVC, RENOVATIE & NIEUWBOUW

(0113) 57 38 81

✔ Maatwerk alle serres.

www.ongediertespecialist.nl

✔ Fabricatie van ramen & deuren

Dakwerken

in pvc en aluminium.

vernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera. Bel Zoomdak 06-18514726 www.zoomdak.nl

✔ Alles in eigen beheer sinds 1983. ✔ 10 jaar waarborg. ✔ Geen voorschot. ✔ Nieuwbouw - Renovaties.

WWW.HOBBYKAS.NL

✔ Alle RAL-kleuren. ✔ Volledige afwerking.

Budget € 350,Alu-pro kas v.a. € 925,Combi-pro kas v.a. € 900,Victoriaanse kas v.a. €1400,Bel voor onze folder/prijslijst

Showterrein met 36 kassen

EmBrEgtS KASSEN gors 70 Hoeven 0165-502506

✔ Geplaatst door vakmensen.

BEZOEK ONZE SHOWROOM SERRES - KOZIJNEN - DEUREN in ALUMINIUM & PVC

B ras s c h aat s e st e e n w e g 2 9 2 • 2 9 2 0 K a lm th o u t B e lg ië • Te l 0 03 2 3 6 6 6 5 7 8 6 • Fa x 0 0 3 2 3 6 6 6 4 4 4 1 A lle d a g e n o p e n va n 1 0 U to t 1 7 U • z o n d a g va n 1 4 U t o t 17 U • w w w.br u vo.be


Aktie loopt tot 30 juni.

Zomeractie bij Op alle occasions met Bovag garantie € 500,- contant korting Op alle occasions de eerstvolgende onderhoudsbeurt gratis

WWW.ASIANCARS.NL

Mercedes-Benz A-ctie!

Asian Cars, Arnesteinweg 17, 4338 PD Middelburg, 0118-650773

taGGle.nl - 100197

uw eigen

Nu nog maar enkele beschikbaar!

krant

Mercedes-Benz

A160 Edition 125! Leverbaar al vanaf

€ 18.990,Incl. metallic lak, stoelcomfortpakket, airconditioning, Audio 20, Bluetooth telefoonvoorbereiding, vloermatten tapijt. Ook leverbaar in 20% bijtellings uitvoering. Klantvoordeel tot € 4.258,-. EXTrA AAnBOd - navigatieMedia center nu voor € 995,- 16” Licht metalen velgen nu voor € 995,-

In- en verkoop van nieuwe & gebruikte auto’s en bestelwagens - Onderhoud, reparatie - APK - Schadeherstel voor alle maatschappijen! - Koelauto’s te koop/te huur

Paasdijkweg 2 4693 RE Poortvliet Tel. 0166-612680 Fax. 0166-612622 paasdijkauto@hetnet.nl

www.niemantsverdrietauto.nl

advies

Online je eigen

fototaart

grafisch ontwerp

samenstellen en bestellen

kranten op maat

FinAnciEr dEzE Auto voordElig MEt EEn rEntEtAriEF vAn 5,9% goes Albert Plesmanweg 2 4462 GC Goes Tel. 0113 - 212730

terneuzen Productiestraat 4 4538 BX Terneuzen Tel. 0115 - 620400

webshop. pietdaane.nl

www.MBvanoeveren.nl

cursus haarknippen z u n d e rt

t e l

0 7 6

5 9 9

8 1 1 1

u w k r a n t @ vo r s s e l m a n s . n l

Nette studeNt HZ

zoekt kamer

in Vlissingen in studentenhuis. Per 1/8, max € 350,-/mnd. tel. 0624752791 Te koop gevraagd

Alle merken auto’s, bussen, +jeeps

Alle bouwjaren. U belt, wij komen direct. Rdw vrijw. Bel Feijen:

06-21939973 of 06-24963738

sept in uw regio! Tel: 015-3618033 www.selfline.nl

Pallets

Te koop gevraagd Alle soorten ook kapot 06-51549157 Minimaal 100 stuks.

WEGGEMANS BV

METAALBEWERKINGSBEDRIJF

n IES / i t s i l a i c Spe STRUCT ATING

L LCONVELBEP A A T E S EN G DAK

RENOVATIE BESTAANDE EN ASBESTHOUDENDE DAKEN • nieuwbouw agrarische loodsen & bedrijfspanden volledig in eigen beheer • profielplaten, dakpanplaten en potdekselprofielen uit eigen productie • geïsoleerde sandwichpanelen tbv dak & gevel • zetterij tot 8.000 mm o.a. onderhoudsvrije boeidelen • transport en kraanwerk • aluminium getrokken goten uit 1 stuk Metaalbewerkingsbedrijf Weggemans BV | Sportlaan 4 | 4695 BA Sint-Maartensdijk tel. : 0166-664105 | email : info@weggemans.info | website : www.weggemans.info

4 4 4 4

Geen specifieke vooropleiding nodig Fabius is een CRKBO erkende opleider

korting i t/m 15 jul

1 ochtend of 1 avond p/w les in meer dan 50 locaties

Meubel- en rijtuigstoffeerderij C.J. Brouwer v.o.f.

Receptioniste / Telefoniste (6 mnd) Administratief Medewerker (9 mnd) Financieel Administratief Medewerker (12 mnd) Commercieel Administratief Medewerker (12 mnd) Medewerker Projectadministratie (12 mnd) Secretaresse (12 mnd) Vroegboek BKB / BKC / PDB

Nieuwe Rijksweg 8 – ’s-Heer Hendrikskinderen – 0113-21 36 42

Geef om kinderen.

WiJ stofferen o.a.:

redeenkind.nl Giro 1599333

• Projectmeubilair voor kantoren en zorginstellingen

• Klassiek en modern meubilair

• Autobekleding, motorzadels, caravan/bootkussens

Brochure aanvragen of meer info? 0800-4464464 (gratis) www.fabiusopleidingen.nl

Vandaag uw auto, jeep of bus v.a. ’96 verkopen. Bel HUGO Contant + RDW. Vrijwaring!

Zeer grote stalencollectie interieurstoffen en leder. Wij komen vrijblijvend voor een offerte met stalen bij u aan huis.

o.a Breda, Oosterhout, Roosendaal, Bergen op Zoom, Middelburg, Goes

06 - 122 58 443 Ook ’s avonds.

www.stoffeerderijbrouwer.nl

Geschikt voor werkenden, schoolverlaters en herintreders


KOOPZONDAG ZONDAG 24 JUNI 12-17 UUR

TERRASJE PAKKEN IN

WINKELSTAD

ROOSENDAAL ROSADA

OUTLET SHOPPEN ALTIJD MINIMAAL 30 TOT 70% KORTING!

In Rosada vind je maar liefst 60 merkwinkels: o.a. winkels van Björn Borg, River Woods, Calvin Klein underwear, Puma, Levi’s en nog veel meer. Grote modemerken tegen kleine prijzen! Ook voor een heerlijke lunch en kinderentertainment kun je terecht bij Rosada Factory Outlet. Nog tot en met 12 augustus is het SALE in Rosada! Nu nog meer korting!

Iedere zondag koopzondag www.rosada.nl

ROSELAAR

GET READY FOR SUMMER

MARKT De Markt met grote terrassen, gevarieerde horeca en de Tullepetaon is één en al Brabantse gezelligheid. Deze zomer is de Markt hét decor van tal van evenementen: het EK voetbal op groot scherm, de Zomerklassieker van Brabant, de Nationale Jeugdronde, de City Mountainbike Challenge, het Beach Event en natuurlijk de Roosendaalse Kermis.

GO STORES

Easy XL shoppen ook op zondag!

Op zondag 24 juni wordt het GET READY FOR SUMMER event gehouden in de Roselaar. Deze dag maken bezoekers kennis met de laatste zomermode tijdens de fashionshows gepresenteerd door niemand minder dan KELLY PFAFF. Ook kunnen bezoekers zich gratis laten opmaken en stylen door visagisten en kappers volgens de laatste zomertrends op het beautyplein. Daarnaast maakt elke bezoeker kans op een Roselaar shopcheque t.w.v. € 25,-.

Meer informatie vind je op www.winkelcentrumroselaar.nl

PASSAGE SFEERVOL FUNSHOPPEN

Scoor nu in de Passage! De opruiming is begonnen, kom voor aantrekkelijke zomerkoopjes naar de Passage. De bewegende poppen, zoals het Italiaanse orkest en Marco Polo en Columbus, maken het winkelen hier erg speciaal. U bent van harte welkom.

Laatste zondag van de maand koopzondag www.passageroosendaal.nl

INDOOR SKYDIVE ROOSENDAAL; IEDEREEN KAN VLIEGEN! Altijd al gedroomd dat je kan vliegen? Bij Indoor Skydive Roosendaal ervaar je het gevoel van een skydive, maar dan indoor! Spannend, origineel, veilig en voor iedereen toegankelijk. www.indoorskydive.com

ALLE winkels (m.u.v. Prominent) zijn geopend op 24 juni van 12.00 - 17.00 uur. Kom bij GoStores Roosendaal heeeeeel easy XL Shoppen met véél GRATIS parkeerplaatsen, een gezellige frisse sfeer en een groot aantal XL-winkels waar je alles vindt voor huis, tuin en vrije tijd, waaronder Xenos, Gamma, Blokker Tuin, Bruynzeel, Health Works Fitness, BeterBed, Outdoor & Travel Outfitters, Leen Bakker, Sanidump, BCC en Prominent! Wie daarna trek heeft kan bij KFC prima zijn energieniveau bijstellen. Dus maak het jezelf makkelijk en kom naar GoStores Roosendaal! Afslag 23 Roosendaal-Oost. Easy!

24 juni koopzondag www.gostores.nl/roosendaal


Scheldekraan staat weer overeind

VLISSINGEN - Het Scheldekwartier in Vlissingen heeft een blikvanger terug. Na een restauratie van een paar maanden staat de Scheldekraan weer overeind. Het gevaarte lag jaren in stukken naast de Timmerfabriek. Door een Europese subsidie, een bijdrage van de gemeente en particulier geld is de kraan gerenoveerd door een bedrijf uit Breda. Hij moest voor het einde van juni overeind staan. Anders zou het geld uit Europa niet meer worden overgemaakt. FOTO ANNET EEKMAN

Vervolg van voorpagina

‘Boulevards vaker autovrij’ ‘Door de boulevards frequenter af te sluiten in het zomerseizoen zetten we verder in op het stimuleren van het verblijfsklimaat op de boulevards. Gekoppeld aan de uitbreiding van de sluiting van de boulevards voor het gemotoriseerde verkeer, is het vergroten van de mogelijkheden voor ondernemers om (kleinschalige) activiteiten te organiseren ten tijde van de sluiting.’ Daarnaast hanteert Vlissingen het principe ‘af-

gesloten, tenzij…’. Dit houdt in dat er bij slechte weersomstandigheden geen aanleiding is om de boulevards te sluiten voor het gemotoriseerde verkeer, omdat er dan minder fietsers en wandelaar zijn. Inspraak Tijdens de inloopbijeenkomst in het gemeentehuis kunnen belangstellenden kennis nemen van de voorgestelde maatregelen en praten met medewer-

kers van de gemeente. Mensen kunnen tot en met woensdag 18 juli inspreken op het concept Verkeerscirculatieplan Binnenstad. Het plan ligt ter inzage in het stadhuis en staat op de gemeentelijke website www.vlissingen.nl. ‘Naast mogelijk kritische reacties horen we ook graag welke maatregelen mensen positief vinden’, aldus de gemeente. ‘Zo kunnen wij een betere afweging maken van de maatregelen.’

Wereldrecordpoging Watertrappelen VLISSINGEN - Op zaterdag 23 juni doet het Vrijburgbad mee aan de poging het wereldrecord watertrappelen te verbreken. Het gaat om het aantal mensen dat tegelijkertijd 10 minuten watertrappelt in ruim 40 zwembaden van Optisport. Het huidige record stamt uit 2009 en staat met 805 deelnemers op naam van drie zwembaden in de gemeente De Wolden. De medewerkers van het Vrijburgbad nodigen iedereen van harte uit om mee te doen aan de wereldrecordpoging watertrappelen op zaterdag 23 juni. Tussen 10 en 11

uur is de toegang tot het zwembad gratis voor deelnemers en publiek. Na uitleg van de spelregels klinkt om 11.15u het officiële startschot voor de recordpoging van 10 minuten watertrappelen. Zodra het totaal aantal deelnemers in alle Optisport zwembaden is opgeteld wordt bekend gemaakt of het record daadwerkelijk is behaald. Na afloop van de recordpoging mogen deelnemers en toeschouwers tot 17.00u gratis recreatief zwemmen. De recordpoging wordt omlijst met gezellige activiteiten gedurende de dag. Zo ligt er in het wedstrijdbad een groot opblaasbaar speelkussen en zijn er leuke acties in de Brasserie. Ook Zed, de

Optisporthaai, is in levende lijve aanwezig. Veiligheid Uiteraard wordt voor de veiligheid van de deelnemers gezorgd gedurende dit evenement. Zweminstructeurs en toezichthouders van Optisport en ook de plaatselijke duikvereniging Duikteam Zeeland zullen toezien op een veilig verloop van het watertrappelevenement. Deelnemers dienen in ieder geval in het bezit te zijn van een Zwemdiploma-A. Inschrijving vooraf is niet noodzakelijk. Deelnemers kunnen zich op de dag zelf vanaf 10 uur aanmelden bij de receptie van het Vrijburgbad.

Derde Zelandusdebat Omgevingsplan VLISSINGEN - In het omgevingsplan beperkt de provincie zich tot landschapsbelangen van provinciale betekenis. Die worden in een verordening beschermd. De belangen van regionaal en lokaal niveau moeten door gemeenten worden beschermd. Is het karakteristieke Zeeuwse open landschap hiermee voldoende veiliggesteld? Iets dergelijks geldt ook voor de open ruimten langs de A58 waar steeds meer bedrijfsbebouwing verschijnt. Moet de provincie hier aandringen op meer en striktere regelgeving of moet dit aan de gemeenten langs de A58 worden overgelaten? Herijkingslag Van alle provincies is in Zeeland een relatief groot deel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) al gerealiseerd. Over het resterende deel vindt nu een herijkingslag plaats en daarna zal de EHS in de komende jaren worden afgerond. Hoe gaan we met de bestaande en nieuwe natuur om? Natuurlijk meer ruimte voor toegankelijkheid en beleving, maar moet alles hier kunnen of zijn er grenzen en wie trekt die dan? Zijn terreinbeheerders ‘koning in eigen rijk’

of wordt van hen verwacht dat ze luisteren naar wensen en ideeën in de steden en dorpen? Wat is de betrokkenheid van (recreatie)ondernemers bij die natuurgebieden? Betalen zij mee aan inrichting en beheer (bijvoorbeeld in de vorm van verevening) en wat is de rol van de gemeentelijke en provinciale overheid daarbij?

met de Economische Agenda en de notitie Leefbaarheid - op 29 september worden geagendeerd in Provinciale Staten. Voor die tijd organiseert de PvdA Zeeland deze zomer nog een aantal debatten over belangrijke onderwerpen, die met de kwaliteit van de Zeeuwse ruimte te maken hebben.

Programma 19.00u. Informatie over het project de Zwaakse Weel door Natuurmonumenten 19.30u. Inleidingen en debat. De inleidingen worden verzorgd door:Dhr. Piet de Putter, wethouder Noord-Beveland (VVD); Dhr. Bas Feijtel, ondernemer, bestuurder ZLTO en Zeeuws Statenlid (CDA); Dhr. Foort Minnaard, directeur Stichting Landschapbeheer Zeeland; Mevr. Hanneke Mesters, beheerder Eenheid Schelde van Natuurmonumenten. Debat met inleiders en de zaal onder leiding van moderator en oudgedeputeerde Wouter van Zandbrink.

Derde Zelandusdebat De PvdA Zeeland nodigt iedereen uit voor het derde Zelandusdebat op maandag 25 juni vanaf 19.00u in het infopunt Zwaakse Weel aan de Zwaaksedijk 5, 4443 RD te Kwadendamme. Het gewest, de afdelingen en de Statenfractie van de PvdA in Zeeland organiseren in de aanloop naar de behandeling van het Omgevingsplan 2012-2018 van de provincie Zeeland een serie openbare debatten over duurzame energie, kansen voor verblijfsrecreatie, landschap & open ruimte en ruimtelijke kwaliteit & leefbaarheid.

Omgevingsbeleid Zeeland In april 2012 konden alle Zeeuwen reageren op een ontwerp voor het nieuwe Omgevingsplan 2012-2018 van de provincie Zeeland. Dat omgevingsplan zal - samen

Het tweede en vierde debat ‘Kansen voor verblijfsrecreatie’ op 21 juni in Oostkapelle en Domburg; ‘Ruimtelijke kwaliteit & leefbaarheid’ op 23 augustus in Vlissingen. PAGINA 13

KORTE BERICHTEN

VLISSINGEN Meditatieve wandeling: Vrijdag 22 juni kun je wandelen met aandacht, een kans om in het ‘nu’ te komen en om contact met jezelf te maken, met je ademhaling en met je loopwijze. Dit geeft innerlijke rust en is een moment om te reflecteren. Verzamelen om 19.30u bij de Kanovijver, Van Woelderenlaan te Vlissingen. De wandeling duurt ong. 1,5 uur. Gemakkelijk zittende, warme kleding is aan te raden. Ervaring is niet noodzakelijk. Informatie en aanmelden: Marjolein Houben, 06-28625349, vital-touch@zeelandnet.nl. Opendeurdienst: De Protestante Kerk in Vlissingen houdt op zondag 24 juni om 9.30u in De Schaapskooi, Lammerenburg, een bijzondere Opendeur-kerkdienst voor de inwoners van Vlissingen en omstreken. Deze dienst heeft als thema meegekregen: “De Uitweg”. In deze opendeurdienst gaat dominee Ad Baas voor. Open Kerk: Zaterdag 23 juni wordt het open-kerk-seizoen gestart. Op deze dag wordt de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen gebruikt als oefenruimte voor de diverse koren en gezelschappen met Russische muziek. De kerk is op 23 juni en de daarop volgende vrijdagen en zaterdagen geopend van 13.30-17.00u. De kerk bestaat bijna 100 jaar (in gebruik genomen in december 1912 en ingezegend in juni 1913) en doet in september weer mee aan de open monumentendagen. Bazaar/ rommelmarkt: Zaterdag 23 juni wordt in en om kerkgebouw ‘De Schaapskooi’ bij winkelcentrum Papegaaienburg in West-Souburg een bazaar-rommelmarkt gehouden van 09.00-14.00 uur. Diverse stands, zoals rad van avontuur; handwerken, enz. Er is een extra ronde Rad van Avontuur tussen 10.30 -11.00 uur. Prijs week gratis verblijf in een fraaie 5-persoon vakantiewoning in Zuid-Bourgogne (Frankrijk). Gedeelte van de opbrengst voor het onderhoud van de kerk, en er gaat een gedeelte van de bazaaropbrengst naar een goed doel: project van Kerk in actie in Zambia. Info: tel.: 0118-464361.

POLITIEBERICHTEN VLISSINGEN Inbraak in bedrijfspand: In een bedrijfspand in de Van Dishoeckstraat in Vlissingen werd het afgelopen weekend ingebroken. Uit het pand werden enkele biertapvaten en elektrisch gereedschap gestolen. De waarde van de gestolen goederen bedraagt meer dan duizend euro. Inbraak in woning: Dinsdagmiddag 12 juni werd ingebroken in een woning in Merkenburg in Vlissingen. Er werd een deur opengebroken en de hele woning werd doorzocht. Er werden o.a. enkele computers, sieraden en meer dan duizend euro gestolen. Verdachte handel harddrugs aangehouden: Dinsdagavond 12 juni werd door de Regionale Ondersteunings Groep (ROG) een 29 jarige man in zijn woning in Vlissingen aangehouden. De aanhouding vond plaats in verband met een onderzoek. Hierin is de man hoofdverdachte waarbij hij wordt verdacht van de handel in harddrugs. Zijn woning wordt doorzocht. De man is overgebracht naar Torentijd. Eerder op de dag werden een 25 jarige en een 45 jarige man, beiden uit Vlissingen, in deze zaak aangehouden. Zij worden verdacht van afnemen van de hoofdverdachte en het in bezit hebben van harddrugs. Na verhoor zijn deze mannen weer heengezonden. Fietsster gewond bij aanrijding: Donderdagmorgen 24 juni om 08.10 uur is op de Nieuwe Zuidbeekseweg in Vlissingen een 49-jarige vrouw uit die plaats gewond geraakt bij een aanrijding. Een 37-jarige automobilist uit Vlissingen wilde afslaan vanaf de Zuidbeekseweg naar de Flaminoweg mag zag de vrouw op haar fiets over het hoofd. Ze is met rugletsel naar het ziekenhuis in Goes vervoerd. RITTHEM Te hard, rijbewijs ingevorderd: Woensdagavond 13 juli rond 20.30 uur is, aan de Europaweg Noord in Ritthem, het rijbewijs van een 45-jarige automobilist uit Arnemuiden ingevorderd na een snelheidsovertreding. De man reed met een gecorrigeerde snelheid van 134 km/u over genoemde weg. De toegestane snelheid is hier 80 km/u. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt.

U w v a c a t u r e i n D e B o d e é n o p Z e e l a n d We r k t . n u

Open huis Het Witte Huis VLISSINGEN - Op woensdag 27 juni houdt Het Witte Huis van Maatschappelijke opvang Zeeland een open dag. Tussen 13.00 en 17.00 uur vertellen bewoners, cliënten en medewerkers hun verhaal. Er zijn rondleidingen, informatiestands, een fototentoonstelling, hapjes & drankjes, live muziek en verschillende andere activiteiten. Iedereen die belangstelling heeft en graag een kijkje wil nemen, is van harte welkom. Het adres van Het Witte Huis is Hendrikstraat 10-12 in Vlissingen. Veel mensen kennen Het

Witte Huis in Vlissingen of hebben er wel eens van gehoord. Maar weten ze ook wat er gedaan wordt en waarom? Het Witte Huis biedt onderdak aan mensen die nergens meer terechtkunnen in onze samenleving. Zij krijgen begeleiding, verzorging en hulp om orde op zaken te stellen. Sommigen blijven jaren, anderen enkele maanden. Daarnaast is er een groep cliënten die gebruikt maakt van de bed-, bad- en broodvoorzieningen, de dagopvang en het inloopcentrum. Maatschappelijke opvang Zeeland is onderdeel van Emergis, centrum voor geestelijke gezondheidszorg.

4e ‘Trap ALS de wereld uit’ VLISSINGEN - De vierde editie van het ‘Trap ALS de wereld uit’ is op zaterdag 23 juni. ALS Zeeland heeft op Walcheren 2 mooie fietstochten voor dit doel uitgezet. Er kan gekozen worden uit 20 en 50 km. De deuren van Autobedrijf de Voogd, Bedrijfsweg 4, Vlissingen, gaan om 09.30 open. De directeur van Stichting ALS Nederland, Eric Nolet, zal om 10.00 uur door middel van een Zeeuwse activiteit het startsein geven. Tijdens het evenement is er een loterij.

Na de 20 km. tocht wordt een, gratis, eenvoudige lunch aangeboden. De deelnemers aan de 50 km. tocht krijgen hun lunch al op de rustplaats Hof Welgelegen. Aanmelden wordt op prijs gesteld: aanmelden@alszeeland.nl (i.v.m. de lunch) Natuurlijk komen alle opbrengsten ten goede aan de Stichting ALS Nederland. Deze Stichting maakt zich sterk voor onderzoek naar oorzaak en behandeling van de ingrijpende spierziekte/zenuwziekte ALS. Ondersteuning van patiënten en hun naasten is eveneens een belangrijk doel. Meer info: www.ALSZeeland.nl


kerkelijk

KERKELIJK LEVEN MIDDELBURG Gereformeerde Gemeente in Nederland Westerkerk - Armeniaans Schuitvlot 22, Middelburg. Erediensten op zondag om 9.30 en 18.00u. Christelijke Gereformeerde Kerk Gasthuiskerk - Lange Delft 94, Middelburg. Erediensten op zondag om 9.30 en 16.30u. Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Klein Vlaanderen 75, Middelburg. Zondag 24 juni: 9.30u ds. E.J. Sytsma (H.A.); 16.30u ds. E.J. Sytsma (H.A.) Gereformeerde Gemeente Ter Hoogekerk - W.Teelinckstraat 3, Middelburg. Erediensten op zondag om 09.30, 14.00 en 18.30u. Gereformeerde Gemeente Zuiderkerk - Schoutstraat 1, Middelburg. Erediensten op zondag om 09.30, 14.00 en 18.30u. Waalse Hervormde Gemeente (Eglise Wallonne) Engelse Kerk - Simpelhuisstraat 12, Middelburg. Eredienst eens in de 14 dagen op zondag om 10.45 of 16.30u Koorkerkgemeenschap (Vereniging van Vrijzinnig Protestanten & Remonstrantse Gemeente Midden Zeeland) Koorkerk, Koorkerkhof 2, Middelburg. Zondag 24 juni: 10.00u Prof. Dr. C.J.G. Vonck, Brasschaat (B) Wijkgemeente de Ontmoeting Ontmoetingskerk - Oosterscheldestraat 1, Middelburg. Zondag 24 juni: 9.00u ds. B.J.P. de Bruin, Andel; 10.45u ds. B.J.P. de Bruin (jongerendienst); 18.30u ds. M.J. van Oordt. Oostkerkwijk Oostkerk - Oostkerkplein 1, Middelburg. Eredienst op zondag om 10.00u. Predikant: Ds.J.B. Beijer. Organist: Bram Beekman. Zondag 24 juni, ds. J.B. Beijer, Afscheid groep 8 kinderkerk. Hofpleinkerk Hofplein 13, Middelburg. Predikant: S.N.D. Francke. Scriba: M.A. v.d. Hooft-Bimmel. Coördinator kosters: C.P. Alewijnse. Jeugdgebouw Achter het Hofplein 43, Middelburg. Zondag 24 juni: 9.30u Ds. S.N.D. Francke, jeugdkerk De Morgenster De Morgenster - Adr. Lauwereyszstraat 6, Middelburg. Zondag 24 juni: 9.30u Mevr. M. Geerse, Geminiziekenhuis te Den Helder Nieuwe kerk, Protestantse gemeente Middelburg Wijkgemeente Centrum, Groenmarkt 12, Middelburg. Zondag 24 juni: 10.00u Dienst van Schrift en Gebed. Voorganger: Ds. J. de Visser, Maassluis. 16.30u Cantatedienst. Bachkoor o.l.v. Jan Kleinbussink. Cantate BWV 147 en motet BWV 225. Voorganger: Ds. G.J. Smit. Iedere vrijdag om 13.00u middaggebed voor vrede en verzoening. Wijkgemeente de Hoeksteen De Hoeksteen-Roozenburglaan 22, Middelburg. Stiltecentrum Hoeksteen. Openingstijden: donderdag t/m zaterdag van 12.00 tot 13.30u. Eredienst op zondag om 09.30u. Zondag 24 juni, ds A.C. den Hollander, Oostkapelle. Baptistengemeente De Fontein Gebouw De Fontein - Kruitmolenlaan 70, Middelburg. Eredienst op zondag om 10.00u. Volle Evangelie Gemeente Sion In de Thomaskapel - Vrijlandstraat 98, Middelburg. Eredienst op zondag om 10.00u. Joodse Gemeente Zeeland Postbus 402, Middelburg. Erediensten op vrijdag en zaterdag. Informatie over tijden, tel. 651099. Doopsgezinde Gemeente Walcheren L. Noordstraat 62, Middelburg. Erediensten: zie aankondiging aan kerkgebouw. De Christengemeenschap Gemeente Zeeland Gebouw: Lange Noordstraat 62 te Middelburg. Eenmaal per vier weken Mensenwijdingsdienst en Zondagsdienst voor de kinderen. Zie aankondiging aan kerkgebouw. Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuidsingel 70, Middelburg. Eredienst op zondag om 10.00u. Jehovah’s Getuigen Gem. Middelburg-Centrum Dauwendaelselaan 35, Middelburg. Open-

bare lezing op zaterdag om 18.30u. Gemeentebijbelstudie op dinsdag om 19.15u. Jehovah’s Getuigen Gemeente Middelburg-Reyershove Dauwendaelselaan 35, Middelburg. Openbare lezing op zondag om 10.00u. Gemeentebijbelstudie op woensdag om 19.15u. Geredja Indjili Maluku Moluks Evangelische Kerk Djemaat ‘Geredja Bethlehem’, Rijnstraat 40, Middelburg. Nieuw Leven Gemeente Voorganger: D. van der Meer. Ravensteijnweg 1a, Middelburg. Aanvangstijd zondagdienst 10.00u. Pinkstergemeente Baarsjesstraat 42, Middelburg. Eredienst op zondag om 11.30u. Rooms Katholieke Kerk H.H. Petrus- en Pauluskerk - Lombardstraat 1, Middelburg. Erediensten op zondag om 10.00u, ‘s woensdags om 19.00u. Huize St. Willibrord, Bachtensteene 1: 2e, 3e, 4e, 5e zaterdag om 17.00u. LEGER DES HEILS KORPS WALCHEREN ‘t Zwin 1 (naast de brandweerkazerne), Middelburg. Samenkomst zondag 10.00u. KERKELIJK LEVEN ARNEMUIDEN Hersteld Hervormde Kerk Van Cittersweg 2R, Arnemuiden. Zondag 24 juni: 10.00u Ds A van Wijk, Herkingen; 16.00u Ds J W van Estrik, Goedereede Gereformeerde Gemeente in Nederland Burg. Langebeekestraat 16, Arnemuiden. Eredienst op zondag om 09.30, 14.30 en 18.30u. Gereformeerde Kerk Kerklaan 4, Arnemuiden. Erediensten op zondag om 9.30u en om 19.00u Hervormde Gemeente Markt 10, Arnemuiden. Zondag 24 juni: 10.30u Ds. D. Jongeneel; 17.00u Ds. D. Jongeneel KERKELIJK LEVEN NIEUW- EN SINT JOOSLAND Protestantse Gemeente Eben-Haëzerkerk aan het Kerkplein. Zondag 24 juni: 10.00u ds. E. Bouman KERKELIJK LEVEN KLEVERSKERKE Protestantse Gemeente Dorpsstraat 25, Kleverskerke. Eredienst op zondag om 09.30u. KERKELIJK LEVEN SINT LAURENS Gereformeerde Kerk Noordweg 372, Sint Laurens. Zondag 24 juni: 10.00u mw. ds. A. Moolenaar Hervormde Gemeente Van Cittersstraat 69, Sint Laurens. Zondag 24 juni: 10.00u. Mevr.Ds.A.Hagoort. KERKELIJK LEVEN VEERE Protestantse Gemeente Veere Kapellestraat 27, Veere. Zondag 24 juni: 10.00u ds. P. Melse (Vrouwenpolder); 14.30u dienst in NS dhr. C. Simons KERKELIJK LEVEN WESTKAPELLE Vrije Evangelische Gemeente Maranatha Koestraat 27, Westkapelle. Eredienst op zondag om 09.30u. Gereformeerde Gemeente Rookstraat 1, Westkapelle. Erediensten op zondag om 09.30u, 14.00u en 18.30u. Protestantse Gemeente Westkapelle Moria, Markt 67, Westkapelle. Zondag 24 juni: 9.30u Ds. G. v.d. Linden; 19.00u Ds. G. v.d. Linden Gezinsdienst KERKELIJK LEVEN AAGTEKERKE Gereformeerde Gemeente Prelaatweg 17, Aagtekerke. Erediensten op zondag om 09.30u, 14.30u en 19.00u. Protestantse Gemeente Dorpsplein 4, Aagtekerke. Zondag 24 juni: 10.00u Ds. B.M. van Ginhoven, Aagtekerke KERKELIJK LEVEN MELISKERKE Gereformeerde Gemeente Valkenburgstraat 25, Meliskerke. Erediensten op zondag om 9.30u

en 14.30u (juni t/m aug ook 19.00u). KERKELIJK LEVEN OOSTKAPELLE Gereformeerde Gemeente Noordweg 34, Oostkapelle, tel. (0118) 592223. Erediensten op zondag om 09.30u en 15.00u. Protestantse Gemeente Dorpskerk, Waterstraat 2, Oostkapelle. Zionskerk, Duinweg 36a, Oostkapelle. Zondag 24 juni: 10.00u Zionskerk ds. C. van der Zanden, Oost-Souburg; 10.00u Prot. kerkcentrum tienerdienst; 19.00u ‘Oostkappel zingt’ KERKELIJK LEVEN VROUWENPOLDER Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Schoolstraat 9, Vrouwenpolder. Zondag 24 juni: 9.30u Eredienst; 14.30u Ds. D. Griffioen. Protestantse Gemeente Pelgrimskerk. Fort den Haakweg 2, Vrouwenpolder. Zondag 24 juni: 10.00u Afscheid Kindernevendienst ds. G. Klein, Veere KERKELIJK LEVEN BIGGEKERKE/MELISKERKE Protestantse Gemeente Biggekerke/ Meliskerke - Odulphuskerk, Torenstraat, Meliskerke. - Dorpskerk, Kerkplein, Biggekerke. Zondag 24 juni, Dorpskerk, 10.00u ds.N.van Doorn, Bediening Heilige Doop, Overgang Kindernevendienst. KERKELIJK LEVEN GAPINGE Protestantse Gemeente Torenkerk, hoek Dorpsstraat/Schotsehoek. Zondag 24 juni: 10.00u dhr. J. L. Soeting, Gapinge KERKELIJK LEVEN KOUDEKERKE Protestantse Gemeente Michaëlskerk, Dorpsplein 1. Zondag 24 juni: 9.30u ds.P.Boekesteijn. KERKELIJK LEVEN SEROOSKERKE Protestantse Gemeente Petruskerk, Dominee van Wouwestraat 41, Serooskerke. Johanneskerk, Noordweg 1, Serooskerke. Eredienst op zondag om 10.00u in een der kerken. Zondag 24 juni: 10.00u Petruskerk Ds.W. Dekker. Overstapdienst kindernevendienst KERKELIJK LEVEN ZOUTELANDE Protestantse Gemeente Catharinakerk, Willibrordusplein 3, Zoutelande. Zondag 24 juni: 09.30u ds. Bruining KERKELIJK LEVEN DOMBURG Protestantse Kerk Markt 8, Domburg. Zondag 24 juni: 10.00u dr. L. Wals St. Willibrordkapel Badhuisweg 4, Domburg. Erediensten iedere zaterdag om 19.00 uur KERKELIJK LEVEN GRIJPSKERKE Protestantse Gemeente Opstandingskerk, Jacob Catsstraat 7, Grijpskerke, tel. (0118) 591723. Michaëlskerk, Kerkring 26, Grijpskerke, tel. (0118) 592477. Eredienst op zondag om 10.00u, afwisselend in beide kerkgebouwen. Zondag 24 juni: Dienst in de Opstandingskerk. Voorganger: Ds. F. van Slooten.

Muzikale start

Open kerk

KERKELIJK LEVEN VLISSINGEN Christelijke Gereformeerde Kerk Kasteelstraat 109-111, Vlissingen. Zondag 24 juni 9.30 en 16.30u Dienst v/h Woord Het Apostolisch Genootschap Rosenburglaan 310, Vlissingen. Eredienst op zondag: 09.30u. Pinkstergemeente Vrijdomweg 1, Vlissingen. Eredienst op zondag vanaf 15.00u. Tevens elke eerste dinsdag van de maand vanaf 19.00u. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen Badhuisstraat 161, Vlissingen. Eredienst op zondag: Avondmaalsdienst 10.00-11.10u; Jeugdwerk 11.20-13.00u; Zondagsschool 11.20-12.00u; ZHV, Priesterschap, JM/JV 12.10-13.00u. Gemeente Zuidpoort Ontmoeting- en celebrationdienst op zondagmorgen om 10.30u. Voltaweg 3, Vlissingen. www.zuidpoort.nl Jehovah’s Getuigen, gemeente Vlissingen-Bosenburgh en Vlissingen-Centrum Koninkrijkszaal van Jehovah’s Getuigen, v.Dishoeckstraat 534, Vlissingen. Zondagmorgen 10.00u. Dinsdagavond 19.15u. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) Lannoystraat 2, Vlissingen. Zondag 24 juni: 9.30u leesdienst; 16.30u ds.Baas Gereformeerde gemeente Marnixkerk, Marnixplein 41, Vlissingen, www.marnixkerk.nl. Zondag 24 juni: 9.30u en 16.00u ds C.G. Vreugdenhil Nieuw Apostolische Kerk Westerbaan 20, Vlissingen. Erediensten op zondag om 10.00u en op woensdag om 20.00u. Volle Evangelie Gemeente Bérea Gildeweg 29, Vlissingen. Eredienst op zondag om 10.00u, deuren open om 9.00u. R.K. Onze Lieve Vrouwekerk Bij stadhuis. H. Maria Parochie, Singel 106, Vlissingen. Erediensten op zondag om 10u en op woensdag om 9u in de zijkapel aan de Brouwenaarstraat. Volle Evangelie Gemeente Filadelfia Vrouwestraat 5, Vlissingen. Eredienst op zondag om 10.00u. Bidstond: woensdag om 19.00u. Evangeliegemeente de blinkende Morgenster Dr. Stavermanstraat 61-63. Zondag 10.00u. Protestantse Gemeente Vlissingen Weeksluiting Scheldehof. Vrijdag 22 juni:

KERKELIJK LEVEN OOST-SOUBURG Evangeliegemeente De Wijngaard Kanaalstraat 8, Oost-Souburg. Zondag 24 juni: 10.00u spreker van Open Doors Gereja Kristen Protestan Maluku Stemerdinglaan 123a, Oost-Souburg. Zondag 24 juni: 10.00u drs. P.C. Verhaar-van Roon Protestantse Gemeente Oost-Souburg Zondag 24 juni: Open Haven 9.30u dhr C. Simons; De Zoute Viever 19.00u mw Reijnhoudt Vergadering van Gelovigen Rehobothstraat 9, Oost-Souburg. Erediensten op zondag vanaf 10.00u. Bidstond: elke donderdag om 19.45u. KERKELIJK LEVEN WEST-SOUBURG Leger des Heils Walcheren Het Zwin 1 in Middelburg (naast de brandweerkazerne aan de Stromenweg). Diensten zondag 10.00u. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten Adventkerk, Kerklaan 17-19, West-Souburg. Eredienst op zaterdag van 10.00-12.00u. Pinkstergemeente Shalom Locatie: Gebouw Adventkerk, Kerklaan 1719, West-Souburg. Zondag 24 juni: 14.30u pred. P. Rothuizen Gereja Kristen Hermon Zeeland Alamat: Adventkerk, Kerklaan 17-19 in West Souburg. Jadwal Kebaktian: Setiap Minggu. Jam: 10.30u KERKELIJK LEVEN RITTHEM Protestante Gemeente Ritthem Adres kerk: Dorpstraat 1. Postadres: Zuidwateringstraat 3a, Ritthem. Zondag 24 juni: 10.00u ds E. Bouman (te Nieuwland) (Wijzigingen en/of aanvullingen via www. internetbode.nl - klikken op Aanleveren redactie).

Bezichtiging Odulphuskerk MELISKERKE - Na een onderbreking van een jaar, in verband met restauratie en verbouwing, is er dit jaar, weer gelegenheid om de monumentale Odulphuskerk te bezichtigen. De kerk is meer dan zes eeuwen oud. Een eikenhouten preekstoel (houten broek), een ambachtsherenbank en het in 1744 door de Duitse orgelbouwer Peter Weidtman gebouwde kabinetorgel, verfraaien het gebouw. Ook is er een groot orgel bijgeplaatst. De orgels worden tijdens de openstelling bespeeld. Afgelopen jaar heeft er een grote verbouwing plaats gevonden, waarbij de doorgebroken triomfboog is doorgewerkt in de nieuwe aan-

bouw. Een dubbele spitsboog overkapt het nieuwe gedeelte van de kerk, waardoor de kerk nu ruimte biedt aan 260 zitplaatsen. Ook vragen we uw aandacht voor het in de achterwand aangebrachte glazen kruis en de liturgietafel die uit een oude eikenhouten deur (vroegere toegang tot de consistorie) is omgebouwd. Door middel van foto’s, bouwtekeningen en een beamer rapportage staat de opening van de kerk dit jaar in het teken van deze nieuwbouw met als thema: nieuw aan oud. De openstelling is dit jaar in de periode 13 juni t/m 8 september op woensdag- en zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.30u. Gidsen leiden u rond in de kerk. De toegang is gratis.

Miniconcert Koorkerk

VLISSINGEN - Het open-kerk-seizoen wordt gestart met muzikale start op zaterdag 23 juni.

MIDDELBURG - Het miniconcert in de Koorkerk op donderdag 21 juni zal worden verzorgd door Rinus Goedhart altsaxofoon en Adri Karman orgel.

Op deze zaterdag wordt de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen gebruikt als oefenruimte voor de diverse koren en gezelschappen met Russische muziek. De kerk is op woensdag 23 juni en de daarop volgende vrijdagen en zaterdagen geopend van 13.30-17.00 uur. De kerk bestaat bijna 100 jaar (in gebruik genomen in december 1912 en ingezegend in juni 1913) en doet in september mee aan de Open Monumentendagen.

Samen spelen zij werken van oa JeanMarie Leclair en Jean-Louis Delage. Ook vertolken zij een traditionele Schotse Ballad en Trois chansons anciennes van een anonieme componist. Van enkele van deze stukken is de transcriptie door Rinus Goedhart gemaakt. Dit gezamenlijk optreden wordt afgewisseld met orgelspel door Adri Karman, die delen uit het Klavierbüchlein für Anna Magdalena Bach ten gehore zal brengen.

PAGiNA 14

19.00u Mevr. W.J. Grootenboer. Admiraal de Ruyterziekenhuis Goes. Zondag 24 juni: 10.00u Ds. A.A.R. Kamermans. Zondag 24 juni: Sint Jacobskerk 9.30u Ds. W. Alserda; Open Hof 9.30u mevr. Datema-Boonstra; Schaapskooi 9.30u Ds. A.G. Baas; Ter Reede 19.00u Mevr. W.J. Grootenboer. The Mission to Seafarers Engelstalige kerkdienst, zondagavond, 20.00u, Ritthemsestraat 498, (Haven 1010, bij Scheldepoort), Vlissingen-Oost.

Rinus Goedhart en Adri Karman zijn beide muzikale autodidacten. Al decennia musiceren ze in groter en kleiner verband met enthousiasme en grote inzet, waarmee ze veel waardering oogsten. Adri verzorgde jarenlang de coördinatie van de miniconcerten van het Lange Jan Project en is als organist verbonden aan de Doopsgezinde Gemeente/VVP te Goes. Dit concert komt in de plaats van het aangekondigde optreden van de violiste Rita Mendes, dat helaas geen doorgang kan vinden. Het miniconcert is één van de activiteiten van het Lange Jan Project, een initiatief van de Raad van Kerken Middelburg. Het concert in de Koorkerk begint om 15.00u, de toegang is vrij.


Begrafenisverzorging Begrafenisverzorging

Corné Vader Corné Vader

Tarweakker Tarweakker 23 23 Arnemuiden 43414341 MD MD Arnemuiden Al jaren een vertrouwd gezicht! Al jaren een vertrouwd gezicht!

0118 60 00 25 00 Tel.Tel. 0118 - 60- 25

Wij verzorgen begrafenissen. Wij verzorgen alléénalléén begrafenissen.

Uitvaartzorg Memoriam Walcheren Een stijlvolle uitvaart tegen een eerlijke prijs

Dag en nacht bereikbaar  06 49357632

Easy and natural! Meer informatie? Kijk op: www.uitvaartzorgmemoriam.nl

 

  

 

Maak uw keuze voor 1 juli!

Easy Easy and and natural! natural! voor Bezoek ie format meer in bsite e onze w

Zo Michel! Michel stapt uit bed en trekt direct zijn loopschoenen aan, stilletjes doet hij de deur achter zich dicht. De buitenlucht in. Even tijd voor zichzelf. Zo begint hij aan een dag vol energie. Als hij thuiskomt, kan hij vertrouwen op de energie van DELTA. Zijn t-shirt gaat direct de was in en het water van de douche is heerlijk warm. Klaar voor de dag, schuift hij aan bij het ontbijt met zijn gezin. Zo zou het altijd mogen blijven, toch?

- Betaalbaar en voordelig - Geen onderhoud, dus gemak - Nauwelijks van echt te onderscheiden

Zo DELTA!

www.delta-kunstgras.nl 0113 - 31 31 6631 | 06 www.delta-kunstgras.nl | |0113 - 31 66- 21881191 | 06 - 21881191 www.delta-kunstgras.nl | 0113 - 31 31 66 | 06 - 21881191

Frituur de Kaai

Kies net als Michel voor comfort en gemak.

Alleen bij Frituur de KAAi

Wij verkopen nu ook eer prob u n

Pizza’s!

Deze week:

3e pizza Gratis

U kunt nu weer instappen op onze vaste leveringstarieven. Loopt uw contract af, dan krijgt u automatisch van ons een aanbod! www.DELTA.nl/energie

Wij bezorgen ook aan huis en bij bedrijven turfkaai 21 | Middelburg | 0118-436897 | 06-26802727

POOLS BOuwBedrijf

Uw Marktslager Clement. de enige in Zeeland!!!

Verbouw, Renovatie, Badkamers, Keukens, Schilderwerk, Stucwerk. Betaalbaar en betrouwbaar. Meer info: www.klussenpool.nl of bel Derek, 06-30652303

tel: 0113-670040. fax: 0113-670042 e-mail: slagerijclement@hetnet.nl

Wij zijN jariG!! Wij staan 5 jaar op de markt!!! Let op de akties aan de verkoopwagen Specialiteit: Stro-gebrand Varkensvlees EIGEN SLACHT EN WORSTMAKERIJ !!! Deze week:

Verse Worst

hele kilo €

4,99

Week is van donderdag 21 juni tot en met woensdag 27 juni

In het centrum van Middelburg. Voor meer informatie:

www.koozie.nl

Molenwater 4 A 4331SB Middelburg tel (0118) 62 36 52

Katenspek

Uit de vleeswarenhoek: 100 gram €

1,19

U vindt ons op de weekmarkt: Dinsdag: Kapelle 8.00-12.00 Ovezande 13.00-17.00 Woensdag: Nieuwdorp 8.30-12.00 Donderdag: Koudekerke 8.30-12.00 Goes Molenplein 13.00-17.00 De zaak met de smaak van vroeger!—eenvoudig ‘t beste !!


DV_20120620  

MIDWEEKEDITIE Donderdag 28 juni Heropening van GroenRijk Middelburg telt af!teltaf! HERMAN DE GRAVE UIT VLISSINGEN FIETST TOUR D’AFRIQUE U b...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you