Page 1

THuiS in DE rEgiO

15 FEBRUARI 2017 WEEK 7

T H O O L S E

@thoolseBode /Thoolse-bode

OpLagE THOLEn 11.500 TOTaLE OpLagE: 480.000

www.internetbode.nl

Ruim vierhonderd kinderen leven in armoede op Tholen

Grappen in onvervalst dialect zijn uitdaging voor het publiek

 Lees op pagina 3

 Lees op pagina 5

Vijfde editie van Kees Wessels wandeltocht

‘In de sacoche’ tr ekt publiek naar Haestinge

Toneelspelers hebben lachers op hun hand

SINT MAARTENSDIJK - Op zaterdag 25 februari wordt door de Wandelsportvereniging Oosterscheldestappers uit Sint Maartensdijk de vijfde editie van de Kees Wessels wandeltocht georganiseerd. De te wandelen afstanden die men kan kiezen zijn 5-10-15-20 of 30 kilometer. Op alle afstanden kan gestart worden vanaf 8.30 uur. Op de 30 km kan gestart worden tot 09.30 uur op de 20 km tot 11.00 uur op de 15 km tot 12.00 uur op de 10 tot 13.00 uur en 5 km tot 14.00 uur. Alle routes worden met pijlen aangegeven en aan de start wordt er ook nog een route beschrijving verstrekt. Er wordt veelal gewandeld over verharde paden maar ook op bospaden.

W E E K B L A D

W E E K B L A D

Pluimpot betaalt in termijnen belasting

M I D D E L B U R G S E

&

V E E R S E

SINT-MAARTENSDIJK - De spelers van PJZ Tholen en Sint Philipsland brachten op vrijdag 10 en zaterdag 11 februari in gemeenschapscentrum Haestinge veel teweeg bij het publiek met de theatervoorstelling ‘In de Sacoche’. Het humoristische toneelstuk van de Vlaamse Pol Anrys werkte bij veel mensen goed op de lachspieren. De negen spelers hebben vanaf oktober wekelijks gerepeteerd om de klucht zo goed mogelijk op de planken brengen FOTO IMAN FASE M Ite D D enE metL succes! B U R G S E & V E E R S E

G emeente wil sociale en culturele participatie van jong en oud

Auto tegen boom in Sint-Maartensdijk

Geen bezuiniging op het subsidiebeleid

THOLEN - Het is onmogelijk om het subsidiebeleid van de gemeente Tholen aan te passen en daarnaast ook nog een extra bezuiniging te realiseren. Die conclusie trekken de burgemeester en wethouders in de eerste evaluatie van de acht bestuursopdrachten die in 2016 zijn vastgesteld. Het thema subsidies was één van die acht onderwerpen, waarvan de gemeenteraad dacht dat er wel op bezuinigd kon worden. DOOR REMKO VERMUNT Doel van de hele bestuursopdracht ‘Subsidies’ is om een subsidiebeleid op te stellen waarbij jongeren onder de achttien jaar en ouderen vanaf 65+ zich meer cultureel gaan inzetten en gestimuleerd worden om aan sportbeoefening te doen. “De gemeente rekent het tot zijn verantwoordelijkheid om een stimulerende rol te vervullen voor zover activiteiten een bijdrage leveren aan

een langduriger zelfstandig functioneren van dit deel van de inwoners.” Door gemeentelijke subsidies in te zetten wil de gemeente de sociale cohesie versterken, een gezondere levensstijl creëren bij de mensen en de zelfredzaamheid vergroten. “Zodat in een later stadium zware, dure zorgverlening niet noodzakelijk is.” Sport- en Cultuurpas Om dit te bewerkstelligen worden verschil-

t

Politie in gemeentehuis levert 10.000 euro op THOLEN - De gemeente Tholen ontvangt per jaar 10.000 euro voor de huisvesting van de politie in het gemeentehuis. Doordat de gemeente steeds meer gaat digitaliseren en er vaker gewerkt wordt met ‘het nieuwe werken’, waarbij het niet uitmaakt waar en wanneer je werkt, komt er ruimte vrij in het gemeentehuis. In 2016 heeft de gemeente besloten om deze ruimtes in te vullen met maatschappelijke en commerciële organisaties, zodat

h

u

i

lende mogelijkheden onderzocht, zo wordt onderzoek gedaan of het introduceren van een sport- en cultuurpas voor jongeren een optie is, al dan niet in combinatie met een basissubsidie voor verenigingen. Daarnaast wordt gekeken naar de beschikbaarstelling van accommodaties en aanvullende subsidies voor activiteiten die een extra bijdrage leveren aan de gestelde doelen. Na een eerste ronde blijkt dat dit subsidiebeleid wel mogelijk is, maar dat er niet bespaardWgaatEkunnen E K worden B L opAdeDkosten zoals die nu al begroot worden. Subsidies Voor sportsubsidies is een bedrag van 70.000 euro uitgetrokken en voor cultuur-

s

W E E K B L A D i

n

d

e

r

subsidies een bedrag van 25.000 euro. Dat laatste bestaat uit exploitatiesubsidies aan de muziekverenigingen (20.000 euro) en zangvereniging (5000 euro). De subsidies aan bibliotheek, muziekschool, musea en Cultuurplein Tholen leveren een bijdrage aan de gestelde doelen om oud en jong meer bij sport en cultuur bij te brengen, maar worden in financiële zin niet meegenomen omdat deze initiatieven in het kader van de financiële hervormingen al een traject zijn gestart. “Geconcludeerd moet worden dat het onmogelijk is om de inhoudelijke doelstelling van de bestuursopdracht te realiseren en daarnaast ook nog een financiële besparing te bereiken”, aldus het college.

e

h u op ieen s i n d e r e de kosten voor het tgemeentehuis lager niveau komen te liggen. De politie heeft inmiddels een tweetal ruimten in het gemeentehuis gehuurd ter waarde van 10.000 euro per jaar. Wie aangifte wil doen moet echter nog wel naar Bergen op Zoom reizen, want de kantoren in Tholen zijn enkel open voor afspraken. Het komende jaar gaat de gemeente verder inventariseren hoeveel ruimte er nodig is voor het eigen personeel, zodat bepaald kan worden hoeveel m2 kantooroppervlak nog verhuurd kan worden. De politie ontvangt burgers nu in het gemeentehuis

SCHERPENISSE - Vakantiepark de Pluimpot betaalt de 148.000 euro die het park nog schuldig is aan niet afgedragen toeristenbelasting aan de gemeente Tholen in een aantal termijnen terug. Dat laat de gemeente Tholen weten. De laatste termijn verloopt op 15 maart 2017. “Met de eigenaar is meerdere malen gesproken over een regeling om tot algehele betaling te komen. De Pluimpot heeft aangegeven dat zij er alles aan gelegen is om haar verplichtingen op korte termijn volledig na te komen en zich hiervoor tot het uiterste in te spannen”, aldus de gemeente Tholen. Het eerste bedrag is volgens de gemeente al door De Pluimpot betaald.

g

g

i

o

i

o

ARCHIEFFOTO

SINT MAARTENSDIJK - Een automobilist is afgelopen week door een onbekende oorzaak tegen een boom geramd en in een sloot terecht gekomen. Het gaat om een eenzijdig ongeval op de provinciale weg tussen Sint-Maartensdijk en Scherpenisse (N286). Volgens persbureau GinoPress raakte er niemand gewond bij het ongeval. De automobilist kwam in de berm terecht, reed de helling af, ramde een boom en kwam onderaan de dijk in de sloot tot stilstand. “De inzittenden konden zelf uit de auto komen en zijn door de gealarmeerde ambulancedienst onderzocht maar liepen geen verwondingen op.” Een bergingsbedrijf heeft de auto opgeruimd.

Veilig Honk zoekt routebeheerders THOLEN - Stichting Veilig Honk is op zoek naar nieuwe routebeheerders. Het gaat om de schoolroutes Huijbergen-HoogerheideBergen op Zoom, Tholen-Bergen op Zoom en Nieuw-Vossemeer-Bergen op Zoom. De routebeheerders onderhouden het contact met de Veilig Honken op de route. Voor de zomervakantie en voor de kerstvakantie is er overleg met andere routebeheerders en het bestuur om ervaringen uit te wisselen. De Veilig Honken bieden schoolgaande kinderen een veilig plekje onderweg naar school waar zij bijvoorbeeld een lekke band kunnen lappen of kunnen aankloppen als ze onderweg gepest worden.


Snel en vakkundig een mooie badkamer? Compleet ontzorgen van sloop tot oplevering!

ONZE UNIEKE ONTZORG SERVICE • Montage en installatie door eigen vakspecialisten • Strakke planning

isten t l a i c Spe omplee tc in he eren van v reno amers badk etten. il en to

• Zeer korte montagetijd • Alles verzorgd, vanaf sloop tot en met de oplevering • Schoonmaak service • 5 jaar garantie op alles

Oude Moerstraatsebaan 6, 4614 RP BERGEN OP ZOOM tel. 0164-650270 - info@lindhoutbadkamers.nl www.lindhoutbadkamers.nl

WEGGEMANS BV

METAALBEWERKINGSBEDRIJF

n TIES / i t s i l a i c Spe STRUC LATING

N L C OE V E L B E P A A T S NG

DAK

-E

RENOVATIE BESTAANDE EN ASBESTHOUDENDE DAKEN • nieuwbouw agrarische loodsen & bedrijfspanden volledig in eigen beheer • profielplaten, dakpanplaten en potdekselprofielen uit eigen productie • geïsoleerde sandwichpanelen tbv dak & gevel • zetterij tot 8.000 mm o.a. onderhoudsvrije boeidelen • transport en kraanwerk • aluminium getrokken goten uit 1 stuk Metaalbewerkingsbedrijf Weggemans BV | Sportlaan 4 | 4695 BA Sint-Maartensdijk tel. : 0166-664105 | email : info@weggemans.info | website : www.weggemans.info

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

uitverkoop modellen 2016 Honderden Haarden met zeer Hoge kortingen

Pellethaarden I cv haarden I hout inzethaarden I hout inbouwhaarden I maatwerk I vrijstaande houttoestellen I gashaarden I rookkanalen I buitenhaarden I ovens

opendag zondag 19 februari van 11:00 tot 16:00 uur. Haarden & kacHels a-merken tegen dumpprijzen ! Gegarandeerd nergens voordeliger ! Bezoekadres: Penningweg 6 • 4879AG te Etten-Leur t: 06-13263168 e: verkoop@haard-express.nl

GRATIS JURIDISCH ADVIES INLOOPSPREEKUUR: Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uur Pasteurlaan 1 Bergen op Zoom (nabij Bravis Ziekenhuis)

ook iedere dinsdag 17.00 tot 18.00 uur in medisch centrum De Smisse Voorstraat 31 Sint Annaland Loop bij ons binnen of maak een afspraak via: 0164-266600 of info@prisma-adv.nl

Download de gratis App in de App Store en de Play Store.


actualiteit

Gemeente presenteert plan van aanpak om kinderarmoede te bestrijden

Ruim vierhonderd kinderen leven in armoede op Tholen THOLEN - De gemeente Tholen wil in de komende vier jaar 99 procent van alle kinderen die in armoede op het eiland leven kunnen bereiken. Dat blijkt uit het plan van aanpak dat de gemeente afgelopen week heeft gepresenteerd. Op grond van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn er ruim vierhonderd kinderen waarbij de ouders gedurende minimaal één jaar moeten rondkomen van een inkomen tot 110 procent van het sociaal minimum. Voor deze kinderen komen extra gelden beschikbaar, maar dan moet de gemeente de kinderen wel kunnen bereiken. DOOR REMKO VERMUNT Het college van burgemeester en wethouders wil de komende jaren extra inzetten op een vroege signalering van (verborgen) armoede onder kinderen. Om dit te bewerkstelligen moet meer samengewerkt worden tussen huisartsen, scholen en maatschappelijke organisaties zoals Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds, de voedselbank, het Leger des Heils en diverse andere partijen. “Met vroegsignalering willen we armoede onder kinderen liefst zoveel mogelijk voorkomen en/of zoveel mogelijk in een vroeg stadium aanpakken”, aldus het college. Door deze werkmethode te hanteren wil de gemeente Tholen in 2017 ruim zestig procent van alle kinderen in armoede bereiken. Eén jaar later moet dat al tachtig procent zijn en in 2019 hoopt de gemeente negentig procent van alle kinderen die in armoede leven te bereiken. “Het ultiem streven is om 99 procent van alle kinderen in armoede te bereiken. Een lokaal dekkend netwerk (vangnet) is hierbij essentieel belang om de kinderen te vinden om wie het gaat en hen de spul-

len te verstrekken die ze nodig hebben om ten volle mee te kunnen doen.” Plannen Niet alleen wil de gemeente meer samenwerking stimuleren, ook gaat de gemeente met scholen in gesprek om financiële voorlichting te geven aan de kinderen, zodat kinderen leren omgaan met geld. “Dit met oog op financiële zelfredzaamheid in de toekomst.” Ook wordt achter de schermen druk gewerkt aan een pilot om kinderen te betrekken bij het vormgeven van het beleid. “Om de betrokkenheid van Thoolse kinderen bij de vormgeving van beleid te vergroten, aan te sluiten bij de behoefte en leefwereld van kinderen, zal op korte termijn in samenwerking met de jongerenwerkers een initiatief worden uitgewerkt.” Doelstelling is om kinderen, hun ouders en omliggende netwerken te laten weten dat er extra mogelijkheden voor ondersteuning zijn en waar ze die kunnen aanvragen. Financiën Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kondigde

De gemeente Tholen krijgt bijna 100.000 euro om kinderen in armoede te helpen.

op 20 september 2016 aan honderd miljoen euro extra per jaar beschikbaar te willen stellen voor de ongeveer 421.000 kinderen uit arme gezinnen. Veertien miljoen hiervan gaat naar bovenregionale en landelijke initiatieven en één miljoen euro gaat naar kinderen in Caribisch Nederland die met armoede te maken hebben, de overige 85 miljoen euro wordt verdeeld over de gemeenten in Nederland. Die verdeling vindt plaats via door het CBS ontwikkelde gegevens over kinderen met een kans op armoede. Voor de gemeente Tholen bete-

kent dat een extra bedrag van 92.738 euro in natura wordt doorgespeeld naar de kinderen. Denk bijvoorbeeld aan een bijdrage om te kunnen sporten of om muzieklessen te kunnen volgen. Motie De gemeenteraad van de gemeente Tholen nam op 3 november 2016 een motie aan waarmee het college werd verzocht om voor 1 februari 2017 met een plan van aanpak te komen om armoede onder kinderen te bestrijden. Hierbij moest het college zich

ARCHIEFFOTO

niet beperken tot kinderen uit bijstandsgezinnen, maar ook verborgen armoede moet aangepakt worden, zoals bijvoorbeeld kinderen van ouders in de schuldhulpverlening. De raad gaf aan het belangrijk te vinden dat er nauw wordt samengewerkt met zowel nationale als lokale instanties die zich inzetten voor bestrijding van kinderarmoede om te komen tot een integrale aanpak. “Het geld moet terecht komen bij de kinderen voor wie het geld bedoeld is en de gemeente heeft aan hoe zij deze kinderen willen bereiken.”

Uitgeverij de Bode, dé nummer 1 in effectief huis-aan-huis bereik

Verspreid uw folder via Weekblad de Bode! Uitgebreide mogelijkheden van ontwerp en drukken tot op de deurmat. Kijk voor meer informatie op www.internetbode.nl/folderverspreiding of neem geheel vrijblijvend contact op met Huub Aarts, tel. 076-5998111

Kan rubberen hulpverleningsboot in Tholen de gewenste kwaliteit garanderen?

Burgemeesters niet blij met werkwijze op Schelde-Rijnkanaal THOLEN - De Steenbergse burgemeester Ruud van den Belt en collega-burgemeester Frank Petter van Bergen op DOOR REMKO VERMUNT assistentie kunnen verlenen.” Zoom hebben de directie van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gevraagd in gesprek te gaan met de Veiligheidsregio Zeeland over de inzet van een reddingsvaartuig op het Schelde-Rijnkanaal. De burgemeesters Het zoek- en reddingswerk op het Schelde- Vragen moesten uit de media vernemen dat voortaan een reddingsboot uit Tholen wordt gebruikt en zijn daar niet blij mee. Rijnkanaal was tot voor kort in handen van De burgemeesters zijn niet de enige die bergingsbedrijf BST Dintelsas dat daarvoor het vaartuig ‘Hellegat’ inzette. “Op deze wijze kon binnen relatief korte tijd het gehele kanaal worden bereikt.” Het contract met het bergingsbedrijf is echter opgezegd en de Veiligheidsregio Zeeland wil voortaan gebruik maken van een reddingsboot van de Veiligheidsregio, gestationeerd in Tholen. “Het had in de lijn der verwachting gelegen indien over die besluitvorming, tevoren de aan het kanaal gelegen gemeenten waren geïnformeerd, of beter nog waren geraadpleegd”, stellen de burgemeesters.

Het Schelde-Rijnkanaal wordt voortaan ‘bewaakt’ door een rubberen veiligheidsboot van de brandweer.

FOTO BEN SEEL PaGiNa 3

Veiligheid Van den Belt en Petter vragen zich dan ook af of de in Tholen gestationeerde boot wel binnen de gestelde normtijden op het gehele kanaal aanwezig kan zijn en of deze boot te allen tijde, met een complete bemanning, inzetbaar is. Binnenvaartorganisatie BLN-Schuttevaer vroeg zich af of de gewenste kwaliteit van het zoek- en reddingswerk nog wel kan worden gegarandeerd. “Temeer omdat het in Tholen gestationeerde bergingsvaartuig volgens die organisatie minder capaciteit en inzetmogelijkheden zou hebben”, aldus burgemeester Van den Belt. “Wij moeten er van op aan kunnen dat veiligheidsregio’s hun beleid op elkaar afstemmen en elkaar als het nodig is effectief weten te vinden en

aan de bel trekken, ook de Bergse VVDfractie trok aan de bel. “Wat de VVD betreft mag er niet getornd worden aan de capaciteiten om incidenten op het kanaal te bestrijden. Het voelt voor ons alsof er nu gekozen wordt voor een goedkoop alternatief, waarbij we van geluk mogen spreken dat er vanuit Terneuzen een roeiboot ter beschikking is gesteld.” De fractie wil opheldering over de gewijzigde afspraken tussen de twee veiligheidsregio en ze willen meer informatie over of en hoe zoeken reddingswerkzaamheden vanuit het Zeeuwse gegarandeerd kunnen worden. “Wij gaan er vanuit dat dit onderwerp met spoed op de agenda komt in gesprekken met beide veiligheidsregio’s”, aldus Barry Jacobs. Schelde-Rijnkanaal Het Schelde-Rijnkanaal verbindt Antwerpen met Rotterdam en is daarmee een van de drukste vaarroutes in Nederland. Jaarlijks passeren 100.000 schepen het kanaal, waaronder velen die gevaarlijke stoffen vervoeren. “Juist het feit dat er veel gevaarlijke stoffen worden getransporteerd via dit kanaal impliceert dat een goede voorbereiding op de aanpak van eventuele calamiteiten van groot belang is. De samenwerking tussen beide aan het kanaal grenzende veiligheidsregio’s draagt daaraan zeker bij”, aldus Van den Belt.


roselaarplein 19 4701 br roosendaal 0165-570385 Al 33 jAAr

DE NIEUWSTE SMARTPHONES Weekend reclame do-vr-za 16-17-18 februari: NIEUWSTE SMARTPHONES Torenpad 18a, NETWERKEN! Etten Leur T:076-2030022 Malse Riblappen ����������������������������������������������������� kilo € 10,75 KEUZE UIT ALLE DEDE NIEUWSTE SMARTPHONES Meer Torenpad dan een18a, Etten Bij 4Leur Tartaartjes ���������������������������������������������� de vijfde GRATIS T:076-2030022 DE NIEUWSTE SMARTPHONES DE NIEUWSTE SMARTPHONES Torenpad 18a, Etten T:076-2030022 DE NIEUWSTE SMARTPHONES Bij 2Leur Rookworsten naar keuze �������500 gram Zuurkool GRATIS KEUZE UIT ALLE NETWERKEN! KEUZE UIT ALLE NETWERKEN! KEUZE UIT ALLE NETWERKEN! KEUZE UIT ALLEhalf NETWERKEN! DE NIEUWSTE SMARTPHONES miljoen Bij 500 gram Kipschotel ������������������������ een bakje rijst GRATIS Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022

Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022 Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022 KEUZE UIT UIT ALLE NETWERKEN! KEUZE ALLE Torenpad 18a,NETWERKEN! Etten Leur T:076-2030022 Bodes Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022 Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022

Voor de boterham met 25% korting: Achterham - Shoarmarollade - Ontbijtspek Lekker stuk Grillworst Salade van de week met 25% korting: Romige Kip-Kerriesalade Maandag 20 februari: Torenpad 18a Bij 4 Saucijsjes Torenpad 18a����������������������������������������������� de vijfde GRATIS 4872 Xn eTTen-leur Magere Speklappen������������������������������������������������� kilo € 6,80 4872 Xn eTTen-leur 076-2030022 Dinsdag 21 februari: 076-2030022 Gehakt ��������������������������������������������������������������������� kilo € 6,10 fruiTeniersdreef 8 Bakje Zult ������������������������������������������������������������������������ € 0,89 4614 HH bergen op zoom

elke week!

Torenpad 18a 4872 Xn eTTen-leur 076-2030022 fruiTeniersdreef 8 4614 HH bergen op zoom 0164-261691

Torenpad 18a 4872 Xn eTTen-leur 076-2030022

geerT vinckesTraaT 2a 4651 dJ T:076-2030022 sTeenbergen Torenpad 18a, Etten Leur 0167-566444 roselaarplein 19 4701 br roosendaal 0165-570385

fruiTeniersdreef Woensdag 228februari zijn wij gesloten i.v.m. Biddag!! 4614 HH bergen op zoom geerT vinckesTraaT 2a 0164-261691 SLAGERIJ 4651 dJ sTeenbergen 0164-261691

fruiTeniersdreef 8 4614 HH bergen op zoom Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022 0167-566444 0164-261691 Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022 geerT vinckesTraaT 2a Markt 10, 4695 CE Sint-Maartensdijk, telefoon 0166-662539 roselaarplein 19 4651 dJ T:076-2030022 sTeenbergen www.slagerijopdenbrouw.nl Torenpad 18a, Etten Leur 4701 br roosendaal geerT vinckesTraaT 2a 0167-566444 0165-570385 eTTen-leur Torenpad 18a 076-2030022 Torenpad 18a,Etten Etten Leur 4651 dJT:076-2030022 sTeenbergen Torenpad 18a, Leur T:076-2030022 bergen op zoom fruiTeniersdreef 8 0164-261691 0167-566444 roselaarplein 19 sTeenbergen geerT vinckesTraaT 2a 0167-566444 4701 br roosendaal Henk van Rooijen roosendaal roselaarplein 19 0165-570385 roselaarplein 19 0165-570385 Leer en kunstleerreparaties Torenpad 18a, Leur T:076-2030022 HoogerHeide raadHuissTraaT 0164-201401 4701Etten br83roosendaal ook kleurherstel voor kaal of verkleurd leer 0165-570385 REPARATIES KLEURENSERVICE VERNIEUWEN

OP DEN BROUW

slAgingspercentAge

Persoonlijke bemiddeling Bel voor een afspraak: 0165-388816 Lia van der Wel

www.mens-en-relatie.nl

betrouwbaar en discreet. Al 33 jaar succesvol Erkend BVSK en Geschillencommissie/Hoogste slagingspercentage.

TE KOOP GEVRAAGD:

VERhuuRDE

woningen Of appartementen omgeving Bergen op Zoom Tel. 06 29 78 58 17

Unileder

* brandgaatjes * kussens opvullen * nieuwe kuipen * knopen en ritsen * delen vervangen * reiniging * kattenkrabbels * kleurverandering * scheuren/naden * winkelhaken * onderhoudsmiddelen * kleurherstellen Vervangt versleten delen in stoelen en banken in dezelfde kleur

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen.

UNILEDER Henk van Rooijen Bergen op Zoom Tel. 0164-235228

Boomkwekerij / Hoveniers Hoogerheide

WWW.HOBBYKAS.NL Mediationpraktijk-Westbrabant

Showterrein met 36 kassen EmBrEgtS KASSEN gors 70 Hoeven 0165-502506

• LEILINDE MET REK € 32.50 • LAURIER (GESCHIKT VOOR HAAG) 1.60M € 6.50 • DAKPLATAAN v.a.€ 35.00 • LEIPRUNUS BLADHOUDEND € 45.00

www.alzheimer-nederland.nl

het hoogste

Goed geregeld

samen uit elkaar

Henk Moerenhout tel. 06 - 13 43 14 28 www.mediationpraktijkwestbrabant.nl

Blikschade?

0164 - 616707 of 06 - 30429026 0113 - 552255

2017

BOUW JE WERELD

JAAR

Valkestraat 15, Hoogerheide vofakkermans@hotmail.com Openingstijden: zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur of op afspraak.

Tuinrenovatie, Tuinaanleg, Snoeibeurt Maak vrijblijvend een afspraak met ons

www.hoveniers-hoogerheide.nl

WoEnSdAG gepaneerde snitsels ������������������������������� 5 halen 4 betalen 1 kilo runder gehakt ��������������������������������������������������� € 5,98 500 gram indisch gehakt ������������������������������������������� € 2,98

MODELBOUWSHOW.NL

18 en 19 februari 2017 | 10.00 tot 18.00 uur tickets online te bestellen www.zeelandhallen.nl T BOUWSTENEN FESTIJN ME erken • Grote bouww • Bouwwedstrijden

dondERdAG, vRIJdAG En zATERdAG 500 gram varkens filet (naturel of gemarineerd) ����������������� € 4,50 100 gram houthakkers steaks ����������������������������������� € 0,97 100 gram bief stroganoff ������������������������������������������� € 1,45 100 gram parijse kip steaks ������������������������������������� € 0,97 300 gram kip roerbak reepjes ����������������������������������� € 2,98 kip vinken ������������������������������������������������ 5 halen 4 betalen 100 gram eigen gekookte beenham ������������������������� € 1,45 100 gram gebraden gehakt���������������������������������������� € 0,99 100 gram grill worst (div. soorten)���������������������������� € 0,99 of alle drie samen voor slechts ������������������������������� € 3,39 Wegens vakanTie gesLoTen vanaf maandag 20 februari t/m zaterdag 25 februari

KORTINGSBON

KWALITEITSSLAGERIJ J. BEVELANDER

Met onderstaande kortingscode ontvangt u

€ 1,- kor ting op de toegangsprijs.

Langestraat 1, Poortvliet Telefoon 0166-612467

autoschadeteam.nl

jammer dat ons werk onzichtbaar is..

Via www.zeelandhallen.nl kunt u uw toegangsbewijs bestellen. De kortingscode is:

Modelbouwshow2017 Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen én niet inwisselbaar tegen contanten. Niet geldig aan de kassa. Aangeboden door de Zeelandhallen.

Alleen nog vóór 1 maart:

COMPLETE BEURT NU € 165,-

vanaf 3 t/m 12 jr € 5,00 vanaf 12 jr € 11,00

Heeft u een CONFLICT? Wilt u er SAMEN uitkomen? Dan is MEDIATION misschien iets voor u. Mw. mr. L.E. Swart, advocaat en MfN-register mediator en geaccrediteerd familiemediator, kan voor u als mediator optreden en u begeleiden naar een oplossing waarbij u zélf de oplossing vindt zonder dat u naar een rechter moet. U werkt samen naar een voor beiden werkbare oplossing toe. U kunt denken aan familiekwesties zoals scheiding, omgang, alimentatie, maar ook aan zakelijke conflicten, arbeidskwesties, conflicten op school etc. Neem contact op met ADVOCATENKANTOOR SWART vraag naar mw. mr. L.E. Swart en bespreek of mediation ook voor u geschikt is. Vughtstraat 3 Roosendaal, 0165 – 743 105 W: www.roosendaalmediation.nl E: contact@advocatenkantoor-swart.nl

aravanservice-

Middenweg 21 Ouwerkerk | 0111642306

Onderhoud | reparatie | (web)shop


actualiteit

Column Addo Sprangers

Vermoedelijk

Tonpraeters strijden bij mosselpraetfestijn van De Vlôôientrappers om erebeker

Grappen in onvervalst dialect zijn een uitdaging voor het publiek GRÔÔT PESÔÔT – Na het succes van vorig jaar vond zaterdag de tweede editie van het mosselpraetfestijn plaats. Het evenement, dat werd gehouden door woaidaehenverêênehing De Vlôôientrappers vond plaats in de grote zaal van het dorpshuis De Vossenkuil. Een vijftal tonpraeters klommen op het podium om het publiek en de jury de lachstuipen te bezorgen. Hiervoor kregen de tonpraeters ieder 11 minuten de tijd voor.

Vermoedelijk bent u zeer geïnteresseerd in lokaal nieuws omdat u deze editie van Weekblad de Bode leest. En vermoedelijk bent u op deze manier ook bij deze column beland. Vermoedelijk is de kop hierboven vervolgens aanleiding geweest om verder te lezen. En vermoedelijk zal òf de geschreven kop òf de beeltenis van de schrijver dezes daarbij de doorslag hebben gegeven. Helemaal zeker weten kan ik dat natuurlijk nooit, maar dat geldt voor zoveel zaken. Het leven hangt dan ook van vermoedens aan elkaar. Zo vermoed ik dat Patricia Paay bijkans een hartverzakking moet hebben gekregen op het moment dat ze er achter kwam dat er op het Internet een plasseksfilmpje circuleert waarin zij een prominente hoofdrol vertolkt. Anderen echter vermoeden dat het hier gaat om een ordinaire publiciteitsstunt, terwijl weer anderen hun vermoeden uitspreken dat de bejaarde diva erop uit is om een financieel slaatje uit de hele affaire te slaan. Zo spelen er in het nieuws regelmatig zaken waarbij de nodige vermoedens om de hoek komen kijken. Dat de voetballer Nemanja Gudelj plotseling motivatieproblemen kreeg bij Ajax, had vermoedelijk vooral te maken met de belangstelling van de Chinese club Tianjin Teda. Vermoedelijk zijn die motivatieproblemen ook als sneeuw voor de zon verdwenen nu hij na zijn transfer naar die club zo’n vijf miljoen euro per jaar gaat verdienen. Nog een voorbeeld. De Egyptenaar die laatst met kapmessen het Louvre in Parijs probeerde binnen te dringen, had die vermoedelijk niet meegebracht om een appeltje te schillen. Toch? Vermoedelijk wil men dergelijke shit in België heel graag voorkomen, want daar is onlangs een nieuwe wet aangenomen die het mogelijk maakt om allochtonen - ook zij die in België zijn geboren - uit te zetten omdat zij wellicht een gevaar vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid. Op basis van vermoedens dus, zonder veroordeling. Alsof u van een politieagent een bekeuring krijgt omdat hij vermoedt dat u te hard heeft gereden. Of alsof u wordt opgepakt omdat u vermoedelijk van plan bent om Patricia Paay de loef af te steken met een nog veel schokkender filmpje. Vermoedens worden aldus tot waarheid verheven zonder dat er overtuigend bewijs is geleverd. Vermoedelijk zit u daar niet op te wachten. Ik vermoed dan ook dat hierover het laatste woord nog niet is gesproken.

Colofon

Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089 Hoofdkantoor Molenstraat 17a-1, 4881 CP Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Thoolse Bode Thoolse Bode Redactie Remko Vermunt Correspondent Josien Mathlener en Frits Simons Acquisitie Leo Elenbaas Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 08.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 06.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111 Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Petra Rijk was één van de deelnemers aan het mosselpraetfestijn

DOOR JOSIEN MATHLENER Prins Arjoan den Tweeden heette voorafgaand aan het mosselpraetfestijn de drie juryleden welkom. Burgemeester Ger van de Velde-de Wilde, Han Polman (Commissaris van de Koning in Zeeland en voormalig burgemeester van het Krabbengat) en Anton de Koning (de eerste nar van de woaidaehen) hadden de eer toebedeeld gekregen om unaniem tot een eindoordeel te komen. Eveneens vanaf een podium volgden zij nauwlettend de grappen en woordspelingen van de amateur-cabaretiers. De tonpraeters streden in onvervalst dialect om de eretitel. Petra Rijk, Marleen Koning, John Rijk, Benjamin Suurland en Jaap van der Jagt betraden ieder als een kleurrijk typetje het podium. Geregeld volgde het orkest, bestaande uit muzikanten van Oemoemenoe, Bentje Betoetert?! en Luuzeleven, op een goed gelukte grap

met een muzikale ‘padoems’. In de grappen en grollen waren bestaande moppen verwerkt of momenten die uit het leven waren gegrepen. Echtgenoten, familieleden, seizoensfeesten, verjaardagsfeestjes, huwelijksperikelen en nog tal van andere onderwerpen passeerden in rap tempo de revue. Voor de toeschouwers was het komische evenement een uitdaging voor de lachspieren. Vermaak Het zittende en staande publiek werd tussen de tonpraetersacts door vermaakt met muzikale optredens van het dweilbandorkest. Dan gingen ook de voetjes van Prins Arjoan den Tweeden, Pliessie Witte, Boer Neuze en Nar Kobus en de jeugdgevolgleden Pliessie Nina, Boer Guus den Jisten, Nar luca den Jisten en Prinses Bella den Jisten van de vloer. Niet alleen de voetjes van Ut protecol en het jeugdgevolg gingen

FOTO JOSIEN MATHLENER

van de vloer, ook mening toeschouwer sloot gezellig aan bij de sliert van vlôôien en luusjes. Gasten die graag een positief woordje kwijt wilden konden dat in een roodgeel gekleurd gastenboek. Dit boek lag klaar bij de entree van de versierde zaal. Vooralsnog ging de aandacht vooral uit naar de lachwekkende relazen van de vijf tonpraeters. Als laatste, maar zeker niet als minste klom tonpraeter Jaap van der Jagt als alterego Sjefke van Beethoven op het podium. Hoewel hij vier geweldige solokomieken aan zich vooraf zag gaan, ging Van der Jagt huiswaarts met een beker. De bokaal werd aan hem uitgereikt door burgemeester Van der Velde-de Wilde. Het volgende evenement op de ahenda van woaidaehenverêênehing De Vlôôientrappers is het Stramme Vlôôenbal op zaterdag 18 februari om 14:00 uur in dorpshuis De Vossenkuil. Alle stramme vlôôien zijn van harte welkom.

Puzzel week 07

De oplossing van deze puzzel is in week 08 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.nl

Carnaval is begonnen, ook in Oud-Vossemeer PaGiNa 5

FOTO JOSIEN MATHLENER


Het Korps Commando Troepen krijgt in 2016 de hoogste onderscheiding: de militaire Willems-Orde. FOTO MINISTERIE VAN DEFENSIE

Commando’s trotseren zware parcoursen om in vorm te blijven.

Historische Collectie Korps Commandotroepen voor iedereen toegankelijk

‘Er zijn nog te veel mensen die het bestaan van dit museum niet kennen’ ROOSENDAAL – De ontwikkelingen en veranderingen in de we- alle uithoeken van de wereld worden uitgezonden. De burger officieel bezoek door een minister of delegatie bereikt ons nog reld zorgen er regelmatig voor dat Nederlandse militairen naar krijgt daar normaal gesproken niet zo heel veel van mee. Een wel eens via het nieuws, maar doorgaans blijft het daar wel bij. ter opvolgen, maar door omstandigheden gebeurde dat eigenlijk sneller dan voorzien was. Nu vorm ik samen met Eduard Torenbos, Dré Pompen, Cor Hertogh, Mac de Beus, Dick Verbunt, Humph van Woudenberg, en Annie Rijnkels de commissie.” Ieder lid heeft daarbij een eigen taak. Als eerste hebben we gekeken wat we zouden willen veranderen. Dat heeft ertoe geleid dat de Historische Collectie nog beter gepresenteerd wordt en dat het voor de bezoeker dankzij interactieve mogelijkheden, nog interessanter is geworden.

Voorzitter Jack Bakker in de ruimte van de Historische Collectie Commandotroepen op de Engelbrecht van Nassaukazerne.

DOOR RENÉ BRUIJNINCX Die terughoudendheid in ‘het aan de weg timmeren’ zorgt daardoor voor extra nieuwsgierigheid. Eén van de legereenheden die tot de verbeelding spreekt is het Korps Commandotroepen. Vroeger kon men tijdens een open dag op de kazerne nog wel eens kennismaken met de commando’s, maar ook dat is tegenwoordig eerder uitzondering dan regel. Wat veel inwoners van West-Brabant niet weten is dat op de kazerne van het Korps Commando Troepen (KCT) een officiële Historische Collectie aanwezig is, zeg maar in de volksmond een museum, dat op afspraak bezocht kan worden. De voorzitter Voorzitter van de commissie die belast is met het beheer en onderhoud van de Historische Collectie KCT, het commando- en

fotoarchief en de goederen die in beheer zijn gegeven is Jack Bakker. Hij was als kapitein tijdens zijn actieve dienst onder andere werkzaam bij het bureau voorlichting, werving, selectie en communicatie van het Korps. “Nadat ik op de leeftijd van 55 jaar en 6 maanden het Korps moest verlaten, dacht ik in het begin héél veel tijd te krijgen. Doordat ik mezelf véél te jong vond en vindt om achter de geraniums te gaan zitten, ben ik begonnen met het organiseren van training-weekends voor jonge kerels met defensie aspiraties. De achterliggende gedachte daarbij was dat je het eigen lichaam goed moet kennen om het ook optimaal te kunnen gebruiken. Jongens die naar de sportschool gaan worden wel sterk, maar gebruiken hun lichaam soms verkeerd. Tijdens de weekends leer ik die jongens vooral hoe ze handiger kunnen worden.” Tot op dit moment zijn er uit die groep zo’n 22 commando’s voortgekomen.

Maar daar vul je niet al je tijd mee, en uiteindelijk vroeg kapitein b.d. Siem Boons hem of hij interesse had om lid te worden van de commissie die het museum beheerde. “Op termijn zou ik hem als voorzit-

Commandomuseum Kapitein b.d. Siem Boons, en adjudant onderofficier administratie b.d. Jules Cadot hebben een grote bijdrage geleverd aan de uiteindelijke totstandkoming van het museum in de nieuwe kazerne. “Als je de archieven bekijkt wat ons allemaal geschonken is en wat er regelmatig nog wordt aangeleverd, dan kun je niet anders dan constateren dat de collectie alleen maar steeds vollediger wordt”, zegt Bakker. En hij vervolgt: “En we melden bij ‘oud’-commando’s, maar ook actief dienende commando’s altijd dat ze een bijdrage kunnen leveren door materialen aan te dragen uit hun eigen diensttijd. Want het museum is tenslotte niet van ons, maar is het belangrijkste fotoboek

van het Korps.” De voorzitter onderschrijft waarom dat belang zo groot is: “Als je de korpsgeschiedenis kent, dan weet je wat de korpsgeest is en dat is de belangrijkste basis voor de aanwezige gevechtskracht van een leger.” Bezichtigen In het kader van het 75-jarig bestaan van het Korps Commandotroepen, wordt er op zaterdag 25 maart een grootse reünie georganiseerd. Deze bijeenkomst is uitsluitend toegankelijk voor commando’s. Buitenstanders kunnen wel op een andere dag op afspraak terecht in het museum. “Dankzij het vele beeldmateriaal krijgt men een realistische kijk in het leven van de commando’s. Er staan in het museum ook een aantal op schaal gemaakte miniaturen, welke Harrie van Dijk heeft vervaardigd. Die miniaturen zijn zo precies gemaakt, dat ze de werkelijkheid wel heel dicht benaderden”, zegt de enthousiaste voorzitter vol trots. De Historische Collectie nodigt uit om de plaats van het Korps in Roosendaal beter te begrijpen. “En daarom hopen we dat veel inwoners de weg naar de Engelbrecht van Nassaukazerne aan Parabaan 10 in Roosendaal weten te vinden”, besluit kapitein b.d. Jack Bakker zijn enthousiaste oproep tot bezoek aan het museum.

Bezoekafspraak maken Particulieren, scholen en verenigingen kunnen aanvraag indienen voor het bezoek aan het museum van het Korps Commando Troepen (KCT). Dat kan door een mail te sturen aan kct.museum@mindef.nl of door op dinsdag tussen 09.00 en 15.00 uur te bellen naar 0165-358441. De rondleidingen worden verzorgd door de ‘oud’-commando’s Bakker, Torenbos en De Beus en toont de geschiedenis vanaf het ontstaan van het Korps tot aan de laatste acties.

De uitrusting van de commando wordt aangepast aan de lokale omstandigheden. PAGINA 6

FOTO’S RENÉ BRUIJNINCX


Wonen aan het water in Zeeland

Luxe zuid gelegen appartementen en penthouses met vrij uitzicht over de Westerschelde • Pal aan het water • Vanaf € 199.000,- v.o.n.

Start bouw zomer 2017! Meer informatie:

www.woneninveerhaven.nl of neem contact op met de makelaars Projectontwikkeling:

Verkoop:

VLISSINGEN MAKELAARS

T 0113 - 21 11 47

Uw BELASTINGAANGIFTE bij u

THUIS vakkundig ingevuld tegen een betaalbare prijs. Ook voor kleine zelfstandigen. Bel ons voor een afspraak op 06-53406935. U kunt ook onze site bezoeken: belastingaangifte.jimdo.com

T 0113 - 57 31 00

vaarbewijs avondcursus Spoedcursus op 2 zaterdagen

breda / bergen op Zoom / Dongen roosendaal / etten-leur lage-Zwaluwe / Willemstad

Nu ook online vaarbewijs cursus en online training Telefoon 0165-546707

Start 2e helft februari /

begin maart 2017

www.yachtconsult.com

SpEciAlE winTEr rolluiK AcTiE Prijsvoorbeeld

2000 x 2000

€ 475,-

! mt binnen o nde: o tr s e ti c laatste ro olle e c d rs u a n a rj m o e vo Daaro De nieuw magazijn. s n o in n ake n plaats m

Elektrisch bediend (Somfy motor). Totaalprijs incl. montage en 21% btw. Keuze uit verschillende standaard kleuren met afgeschuinde bak en ook ronde bak.

Arjan Jochems

3 KunSTSTof KoZijnEn 3 gEVElBETimmEringEn 3 rolluiKEn & ZonwEringEn timmer- en 3 rEpArATiE rolluiKEn onderhoudsbedrijf 3 houTEn KoZijnEn www.timmeronderhouds- 3 VElux DAKrAmEn bedrijfjochems.nl 3 DAKKApEllEn Dealer VEKA en K-Vision 3 KEuKEnmonTAgE 3 SchilDErwErK kunststof kozijnen Bergen op Zoom Vrijblijvend offertes na Telefoon vakkundige meting en uitleg. 06 - 14 35 88 60

OER-DEGELIJK! Levering en montage van:  Personenwagenbanden  Vrachtwagenbanden  Tractorbanden  Heftruckbanden  Tuinbouwbanden

24-uur : ch service bandenpe 2 39 3 0168 - 40 en ijv voor bedr

 Grondverzetbanden

We moete

le De gehe ctie le l o c r e t win

50% ng!

i t r o k iscollectie

Bas rting o k % 0 2 nU

 Motorbanden/accu’s  Accu’s  Sportvelgen

Dynamoweg 6, Klundert Tel. 0168-403239

info@groenenbergbanden.nl www.groenenbergbanden.nl Openingstijden: Ma. t/m Vr. 8.30-17.30 Zat. 8.30-12.30

Brugstraat 21 Tholen I T 0166 602321 I www.quistschoenen.nl


Stigma en zelfstigma hand in hand met voorstelling psychiatrie

‘In tien seconden vorm je een mening’ THOLEN – Theaterproductiehuis Solo Stories komt naar Zeeland met de theatervoorstelling PAAZ. Centraal staat het doorbreken van het taboe rond het onderwerp psychiatrie. Voor PAAZ is er een samenwerking met onder andere de organisatie Samen Sterk zonder Stigma, waar de geboren en getogen Tholenaar Alexander Hendriks ambassadeur van is. Voorafgaand aan de twee voorstellingen in onze provincie verzorgt hij een theaterinleiding over stigma en zelfstigma.

KORTE BERICHTEN SINT-ANNALAND Kir Royal zoekt sopranen: Dameszangvereniging Kir Royal bestaat 10 jaar een heeft zo’n 40 leden. De dames repeteren wekelijks in de repetitieruimte van “Café An de Slôôve” in Sint-Annaland. Zij hebben momenteel ruimte voor enthousiaste, toonvaste sopranen. Ben je niet ouder dan 55 jaar en heb je zin om op woensdagavond tussen 19.30 en 21.30 uur je zangtalenten uit te oefenen? Meld je dan aan bij onze secretaris (info@ kir-royal.nl). Voor nieuwe leden geldt een verplichte auditie (waaronder een stembepaling) bij onze dirigent. Wil je liever eerst een keertje komen kijken en luisteren? Je bent van harte welkom tijdens onze repetitie! SINT-MAARTENSDIJK Gezelligheid Vóór Alles: Uitslag 6 februari: 1. A. Poot-B. Bijnagte 38 pt; 2. F. d. Jong-C. v. Gorsel 34 pt; 3. C. v. Mierlo-W. Kloet 32 pt; 4. C. Breure 28 pt; 5. G. v.d. Padt-A. Bocxe 23 pt; 6. T. Breure-M. v.d. Hoek 13 pt. OUD VOSSEMEER Koersballen: 1 J Suurland-C v Mierlo 28; 1 W Deurloo-C Havermans 28; 3 G Rombouts 23; 4 A Suurland-M v Poortvliet 22; 5 L Weezenaar-L Rombouts 15. Hart voor Vosmeer: Elke derde woensdag van de maand is er een inloopochtend in het gebouw van de Gereformeerde Kerk, Hofstraat 21, in Oud-Vossemeer. Vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar en iedereen is hartelijk welkom om wat te komen drinken, een praatje te maken etc. Voor de kinderen is er limonade en speelgoed. De eerstvolgende keer is woensdag 15 februari.

Alexander Hendriks weet uit ervaring veel van stigma en zelfstigma.

FOTO JOSIEN MATHLENER

DOOR JOSIEN MATHLENER

zet zich onder meer in als spreker.

Op zijn 28e kreeg Alexander de diagnose ASS (Autisme Spectrum Stoornis). Hij is nu een ervaringsdeskundige op het vlak van Asperger. Zijn arbeidsverleden was een draaideurervaring. Hij kletste zich makkelijk ergens binnen, maar stond even snel weer buiten. Zijn contactpersoon bij het voormalige arbeidsbureau adviseerde hem zich te laten onderzoeken. Werkdruk werkt averechts, dus zet Alexander zich vooral in op maatschappelijk en sociaal gebied. Hij maakt deel uit van de Wmo-adviesraad en de WWB-raad bij de gemeente Tholen en is bij de vakbond FNV een landelijk Wajong-aanspreekpunt voor jongeren met een beperking. Ook is hij telefoonvrijwilliger bij Sensoor. Eind goed, al goed, zou je denken. Dat neemt niet weg dat Alexander met zijn autisme geregeld te maken heeft gehad met stigma (een krachtige negatieve sociale stempel) en zelfstigma (negatieve oordelen van anderen op jezelf toepassen en voor waar houden). Via de vrijwilligersvacaturebank kwam hij in contact met Samen Sterk zonder Stigma. Hij

Solovoorstelling Solo Stories toert voor haar theatervoorstelling PAAZ tot en met april langs 60 Nederlandse theaters. Op 21 februari is de voorstelling in het Ledeltheater in Oostburg en op 3 maart in het dorpshuis Luctor et Emergo in Rilland. PAAZ is gebaseerd op de bestseller van Myrthe van der Meer. Het is een bijzondere solovoorstelling vol humor die de donkere kant van de psychiatrie niet schuwt. Actrice en cabaretière Yora Rienstra speelt de rol van Emma. Zij wordt van de een op de andere dag opgenomen op de psychiatrische ziekenhuisafdeling, de PAAZ. Wat volgt is een zoektocht door een absurde wereld van de psychiatrische kliniek en naar zichzelf. Tijdens haar reis langs patiënten, therapeuten en onverwachte vriendschappen beseft Emma dat zij alleen bepaalt of en hoe ze ooit de PAAZ weer verlaat. Nadenken Als ambassadeur van Samen Sterk zonder Stigma verzorgt Alexander de theaterinlei-

ding “De leuke en ontspannen voorstelling PAAZ heeft als doel de publieke beeldvorming bij te stellen. Op entertainende wijze vertel ik voorafgaand mijn verhaal. Stigma ontstaan namelijk wanneer iemand niet goed nadenkt. Een mening over iemand vorm je de eerste tien seconden. Als iets of iemand niet binnen ons referentiekader past vinden we het raar.” Acceptatie, iemand in zijn waarde laten en inzicht creëren is dan ook van groot belang. Alexander: “Bij de voorstelling in Rilland zijn studenten van de Hogeschool Zeeland aanwezig. Samen met de andere toeschouwers kunnen zij vragen aan me stellen. Het gaat niet om mij, maar dat ik hen door een proces van vragen heen help.” Voor het voortgezet onderwijs is een gerelateerde lesbrief samengesteld. Scholen kunnen informatie opvragen bij: merel.solostories. nl en annemieklely@gmail.com. PAAZ is op 21 februari in het Ledeltheater, Ledelplein 16-17 te Oostburg. Aanvang: 20:15 uur. Op 3 maart is PAAZ te zien in het dorpshuis Luctor et Emergo, Hoofdweg 45 te Rilland. Aanvang: 19:45 uur. Meer informatie: www.solostories.nl.

Projectavond Groen van Prinstererschool SCHERPENISSE - Op de Groen van Prinstererschool wordt van 13 tot en met 23 februari gewerkt aan het project ´Vroeger`. Elke groep heeft een thema gekozen en en het eindresultaat is te bewonderen op de kijkavond, donderdag 23 februari van 19.00 tot 21.00 uur. Door de leerlingen worden acties op touw gezet om

geld bijeen te zamelen voor het goede doel dat aan het project gekoppeld is. De opbrengst van deze acties is bestemd voor de MAF, met name voor de familie van Weele-van Koeveringe uit Krabbendijke. Zij zijn geselecteerd als pilotenechtpaar, en zullen na hun opleiding worden uitgezonden. De MAF zal zich op de project avond presenteren. Groen van Prinstererschool, Watertorenstraat 10, Scherpenisse.

Vlissingen te sterk voor Thoolse dammers THOLEN - In de strijd om de provinciale clubtitel was koploper Lammerenburg uit Vlissingen veel te sterk voor de DSVF/De Eendracht combinatie, met maar liefst 13-03 verlieten de dammers uit Walcheren sportzaal de Meulvliet. Slechts Andre Kousemaker en Aart Slager konden voor enige punten zorgen alle overige spelers noteerden verlies partijen. De dammers uit Tholen/Flipland staan nu veilig in de middenmoot met zes punten uit vijf wedstrijden. Onderlinge competitie In de onderlinge club competitie bij DSVF is de spanning aan kop volledig terug door de sensationele overwinning van de jeugdige Lars Roggeveen tegen meervoudig clubkampioen A Slager, deze laatste staat

nog wel bovenaan doch voelt de hete adem van drie achtervolgers. A Slager - W Drenth 2-0 na een lange en zeer spannende strijd van meer dan 4 uren moest Willem weer in Aart zijn meerdere erkennen. Ron Jongejan - W Drenth 0-2 in en fraaie open partij moest Ron gedwongen halverwege offeren, even later sloeg Willem toe in een fasen uitgevoerde doorbraak met 5 tegen 4 schijven, nu Ron 2 schijven achter kwam gaf hij op. Ranglijst Jan Roggeveen won ook van Ron Jongejan, waardoor deze laatste wat wegvalt in de ranglijst. Gerben van de Velde won van Jan Roggeveen die in t middenspel een damdoorbraak moest toestaan. Nico Flikweert tegen Han van de Velde werd een zege voor Han, die daarmee revanche nam voor

zijn eerdere nederlaag in het begin van de competitie tegen Nico. Met Han v.d Velde en Gerben van de Velde zijn twee belagers genoemd van Aart Slager, de derde speler die nog aanspraak maakt voor een plaats op het podium is Jos Noorthoek hij speelde remise tegen Willem Drenth. Clubbeker Om de clubbeker werd nog een resterende partij gespeeld uit de 1e ronde, daarin speelden A Slager -R Jongejan remise zodat er een replay nodig was, deze herhaling werd na een mooie partij moeizaam gewonnen door A Slager. Actuele stand 1. A Slager 12-20; 2. H v.d Velde 11-16; 3. G v.d Velde 11-16; 4. J Noorthoek 12-16; 5. W Drenth 12-12 PAGINA 8

THOLEN Koersbal de Meulvliet: Uitslagen woensdag 8 februari: 1. Mw. R. Bolier 34 pnt; 2. Mw. H. Schot 32 pnt; 3. Mw. J. Bos 27 pnt; 4. Mw. M. v. Nijnatten 24 pnt; 5. Dhr. d. Molengraaf 23 pnt; 6. Mw. J. Goedegebure 9 pnt; 7. Dhr. G. v.d. Padt 8 pnt. OverThollig: Kringloopwinkel OverThollig is geopend op woensdag van 9.00-11.30u, donderdag van 13.30-15.30u en vrijdag van 18.00-20.00u. De laatste week 25% tot 50% korting op winterkleding en accessoires. Oude metalen kunnen bij de roldeur aan de zijkant van het gebouw afgeleverd worden. Ook (navulbare) cartridges, oude pc’s, printers en oude kleding. Tijdens de openingstijden kunnen goederen ingeleverd worden. Graag bruikbare (schoongemaakte), goed werkende artikelen. Voor inboedels, zolderopruimingen en grotere stukken kan contact opgenomen worden met 06-25308234. Welkom aan de Postweg 3c, Tholen! www.kringloopwinkeltholen.nl Werkgroep Rouwbegeleiding: Lotgenotengroepen ouders overleden kind en partnerverlies van start! Werkgroep Rouwbegeleiding West-Brabant & Tholen start in maart 2017 met twee gespreksgroepen: een gespreksgroep voor mensen die hun partner verloren hebben door ziekte of ongeval; een gespreksgroep voor ouders die hun kind verloren hebben door ziekte of ongeval en komen ongeveer 8 tot 10 keer bij elkaar. Deelnemers aan deze groepen hebben het gevoel er niet meer alleen voor te staan. De werkgroep helpt de lotgenoten met het verwerken van het verlies door het bieden van een luisterend oor, het erkennen van het verdriet en het herkennen van gevoelens en gedachten. Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan deze gespreksgroep? Neem dan vóór 1 maart contact op met WijZijn Traverse Groep, Rouwbegeleiding Peggy van Oort, 0164-237056.

Statiegeldbonnenactie Woord en Daad

STAVENISSE - De statiegeldbonnenactie, die de afgelopen weken door het comité van Woord & Daad is gehouden bij de MCD supermarkt in Stavenisse, heeft het mooie bedrag van € 144,30 opgebracht. De opbrengst van de ingeleverde statiegeldbonnen is dit keer bestemd voor de noodhulp aan vluchtelingen in Mosul. Alle gevers hartelijk dank voor het inleveren van de statiegeldbon. Er is een hulpactie gestart omdat de nood in het gebied erg hoog is. De VN verwacht dat er de komende tijd ruim 700.000 vluchtelingen uit Mosul hulp nodig hebben. De gevluchte mensen worden geholpen met voedsel, onderdak, medische hulp en traumaverwerking. Naast acute hulp is ons doel om na de militaire operatie samen met de lokale bevolking te werken aan wederopbouw. Zo zetten we er ons samen voor in dat mensen weer zelfstandig kunnen bouwen aan de toekomst van henzelf en hun land. Meer informatie over het project kunt u vinden op de website www.woordendaad.nl

Zaalvoetbal Competitie Meulvliet THOLEN - Maandag 6 februari zijn er drie wedstrijden gespeeld van de Bedrijven Competitie, twee wedstrijden uit de A Poule en één wedstrijd uit de B Poule.

De eerste wedstrijd was Ut Trapveldje tegen de Zebra`s in het begin ging het gelijk op en neer. Zebra`s die het zonder wisselspelers moest doen konden niet voorkomen dat de russtand 2-0 werd, in de tweede helft zakte de Zebra`s terug en kon de snelheid van Ut Trapveldje niet meer volgen zodat de eindstand 5-1 werd. De tweede wedstrijd was Flying High tegen V&B grondwerken was een spannende wedstrijd tot het eind van de wedstrijd

lag het tempo zeer hoog van beide team`s zodat V&B maar tot een matige 0-1 voorsprong kon komen tot de rust. In de tweede helft gaven ze elkaar weinig kans maar Flying High moest toch het onderspit delven zodat de eindstand 2-4 werd voor V&B die de koppositie goed weten vast te houden. De laatste wedstrijd was een wedstrijd uit de B Poule. Een verrassende wedstrijd Pia Automation tegen de Sixties. Pia die de laatste wedstrijden steeds sterker gaat worden en met veel inzet voetbalde kon de russtand met 2-0 eindigen. In de tweede helft probeerde de Sixties nog wat terug te doen maar door veel pech van de Sixties liep de eindstand uit naar 7-1 voor Pia.

voor het laatste actuele lokale nieuws kijk op www.internetbode.nl


BELASTING AANGIFTE 2016

8 2 9 5 6 3 8 2 5 4 2 6 5 3 8 8 5 3 2 0 0 5 3 2 7 LAAT HET VÓÓR 1 MEI DOEN. RAADPLEEG TIJDIG UW BELASTINGADVISEUR. 0 3 5 2 3 6 2 5 7 8 3 3 2 2 6 6 5 5 8 3 3 2 6 5 3 2 237862 6 8 7 3 2 1 4 3 2 8 1 2 6 4 4 3 7 8 3 Belastingaangifte? Wij5 verzorgen het voor u! 2 5 6 3 4 6 7 2 3 5 3 6 2 5 3 935283 8 2 5 3 9 2 5 3 8 2 2 5 9 3 5 8 6 2 3 9 8 5 2 6 5 3 4 8 2 2 5 4 2 6 5 588356 3 A&S TriA 8 8 5 3 2 0 0 5 2 3 0 2 0 7 5 3 3 2 2 6 7 5 3 8 Ad en Simone Smout 2 3 6 2 5 8 3 2 belastingzaken 6 5 862356Administratie, 3 2 6 8 7 3 2 1 7 4 3 3 2 8 1 2 4 6 en adviezen 3 4 8 7 2 3 6 5 4 3 7 3 5 3 6 2 5 5283526 3 8 2 5 3 9 2 5 3 3 2 8 6 2 5 9 3 5 2 6 6 3 8 8 7 2 3 5 2 1 4 3 8 2 6 8835624 4 7 3 5 3 6 3 2 0 3 0 6 5 2 3 5 2 3 7 8 3 2 2 5 6 3 5 9 8 2 5 3 8 2 9 235623 5 HULP BIJ UW 6 3 8 2 5 4 2 6 2 5 5 3 4 8 2 8 6 5 5 3 3 2 8 0 8 0 BELASTINGAANGIFTE 5 5 3 2 0 0 5 3 623723 2 7 3 2 6 5 8 3 2 5 6 8 5 3 3 2 2 6 6 5 8 3 7 2 3 6 2 8 1 7 3 34 2 1 4 3 4628belastingadvies 8 2 6 4 7 3 5 3 6 7 2 3 5 5 3 3 8 6 2 2 5 5 3 3 9 8 2 2 5 5 3 9 2 5 3 659283 8 2 9 5 6 3 8 2 5 6 4 3 2 8 6 2 5 5 3 4 8 2 8 6 5 5 3 3 2 8 8 5 3 2 0 723500 0 5 3 2 7 3 2 6 5 7 8 3 3 2 2 6 6 5 5 8 3 3 2 2 6 6 8 5 7 3 2 23 6 8 7 3 8341AdministrAtiekAntoor 2 1 4 3 8 De belastingadviseur heeft verstand van zaken 628 2 slAger 6 4 7 3 5 3 4 6 7 2 3 5 5 3 3 8 6 2 2 5 5 3 3 9 8 2 2 5 3 835 voor het verzorgen van4uw52 9 2 5 3 8 2 9 5 administratie, 6 8 3 2 8 9 5 6 3 2 8 6 2 5 5 3 4 8 2 8 6 5 en belastingaangiften 3 8 8 00235jaarrekening 5 3 2 0 0 5 3 2 7 0 3 5 2 3 6 2 5 7 8 3 3 2 2 6 6 5 5 8 3 3 2 6 5 3 2 237862 6 8 7 3 2 1 4 3 8 2 2 1 6 4 4 3 7 8 3 2 5 6 3 4 6 7 2 3 5 5 3 6 2 5 3 935283 8 2 5 3 9 2 5 3 8 2 2 9 5 5 3 6 8 3 2 8 9 2 5 5 6 4 3 2 8 2 5 4 2 6 588356 5 3 8 8 5 3 2 0 0 5 3 3 2 2 0 7 0 3 5 2 3 6 2 5 7 8 3 3 2 2 6 6 5 5 8 3 3 2 62 6 5 3 2 6 8 7 3 2 1 4 3 OverBedTafel een uniek en vernieuwend product 8 2 6 4 7 3 5 3 6 2 835 Johan Filius Mastgatstraat 1 4675 CN Sint Philipsland

Johan Filius

particulieren en bedrijven

Mossellaan 55 4691 KE Tholen 0166-604118 / 06-14448270 ad@astria.nl www.astria.nl

T. 0167-573790 F. 0167-573702 E. Johan@jfadvies.nl

LM LM LM

Waar deskundige en persoonlijke service nog werkelijkheid is!

LM Belastingadvies Rijksstraatweg 7

LM Belastingadvies LM Belastingadvies 4311 RH Rijksstraatweg 7 Bruinisse Rijksstraatweg 7 4311 RH Bruinisse 4311 RH Bruinisse

belastingadvies belastingadvies

voor particulieren en ondernemers. Wij komen bij u thuis. Al 10 jaar vertrouwd en discreet.

Telefoon +31 (0)6 - 20822091 Telefoon +31 (0)6 - 20822091 Telefoon +31 - 20822091 Fax(0)6+31 (0) 111 - 48 41 85 Fax +31 (0) 111 - 48 41 85 Fax +31 (0) 111 - 48leilamouji@zeelandnet.nl 41 85 E-mail E-mail leilamouji@zeelandnet.nl E-mail leilamouji@zeelandnet.nl

tel 0651381577 of 0168371188 of maak meteen een afspraak op

www.belasting-aangifte-hulp.nl

Tel. (0166) 69 70 10 • Fax (0166) 69 70 24 e-mail: jslager@zeelandnet.nl Aangesloten bij noAb en Fiscount

U kunt uw belastingadviseur de aangifte laten regelen. Zij weten de weg in het oerwoud van regels en beschikken over de nieuwste informatie. Ze kunnen daardoor bijvoorbeeld snel en betrouwbaar bepalen welke gunstige regels er voor uw situatie zijn. Zo weet u zeker dat u de aangifte goed invult en dat die zo voordelig mogelijk voor u uitpakt. Bijvoorbeeld als u een gift heeft gedaan, ziektekosten voor eigen rekening had, studiekosten heeft betaald, of als er sprake is van alimentatie of onderhoud van kinderen die niet tot uw huishouden behoren. Het is ook mogelijk dat u recht hebt gekregen op bepaalde heffingskortingen, waardoor de belastingdruk omlaag gaat. Zo wordt er soms bij gepensioneerden die behalve AOW nog één of meer pensioenuitkeringen krijgen, te veel of te weinig belasting ingehouden. Ook als u twijfelt of u aangifte moet doen, kan uw belastingadviseur uitsluitsel verschaffen. Als u uitstel wilt aanvragen voor uw aangifte, dan kan uw belastingadviseur dit ook voor u regelen.

Jongste innovatie van Onwijs draagt naam van tanteLouise

BERGEN OP ZOOM - Wat ze zelf het mooiste vindt aan het jongste ontwerp van Onwijs? Daar hoeft directeur Edith Zuiderent niet lang over na te denken. “De OverBedTafel is een uniek en vernieuwend product; echt een aanwinst voor de zorg. Maar misschien nog wel mooier is de wijze waarop de OverBedTafel is ontwikkeld: in nauwe samenwerking met tanteLouise. We zijn zo blij met het eindresultaat dat we het model zelfs naar tante hebben vernoemd: model Louise.” tanteLouise Zuiderent is algemeen directeur van het softwareontwikkelingsbedrijf Onwijs uit Oude-Tonge dat eerder aan tanteLouise zeventien in hoogte verstelbare BelevenisTafels leverde. Om een idee te geven: de BelevenisTafels zijn fors bemeten tablets zo groot als een tafel - waaraan meerdere cliënten samen de (digitale) krant kunnen lezen, maar zich ook kunnen vermaken met spelletjes die het geheugen prikkelen of beweging stimuleren. De applicaties zijn speciaal ontwikkeld voor (dementerende) ouderen. Zo is er een uitgebreide bibliotheek met oud-Hollandse liedjes of tegeltjeswijsheden maar ook een geheu-

gentraining op basis van advertentiemateriaal uit lang vervlogen tijden. En als de kleinkinderen op bezoek komen is het helemaal feest: speciaal voor hen bevat de BelevenisTafel een aantal toffe spelletjes.

BelevenisTafels De BelevenisTafels zijn sinds eind vorig jaar in gebruik en zijn een doorslaand succes. Zowel de bewoners van de diverse zorglocaties maar ook de medewerkers van tanteLouise zijn laaiend enthousiast over de gebruiksmogelijkheden. “Thomas Hardien van tanteLouise wees er ons op dat de populatie in de zorginstellingen verandert, dat er steeds complexere zorg wordt verleend en dat daarmee het aantal bedlegerige cliënten groeit. Als je dan ziet dat iedereen die programma’s zo leuk en nuttig vindt, dan is het sneu dat die groep er geen gebruik van kan maken, merkte hij terecht op. Hij deed ons de suggestie om een overbed-model te maken en maakte daarvoor zelf de schets. Onze ontwerpers zijn er mee aan de slag gegaan en het resultaat is fantastisch”, zegt Zuiderent, die de eerste twee OverBedTafels op het hoofdkantoor van tanteLouise overdroeg aan Thomas Hardien en raad van bestuur Jef Pelgrims. “Een links en een rechts model, zodat er

Overhandiging van de exemplaren.

voor elke situatie een oplos sing is.” Exemplaren De twee eerste exemplaren van het model PAGINA 9

Louise worden de komende periode door tanteLouise in de praktijk getest. Zuiderent: “We willen van tante horen wat er nog aan verbeterd kan worden.

Dat maakt de ontwikkeling van dit product ook zo uniek. Het is echt iets nieuws en echt samen bedacht. Mooi toch?”


lief en leed

Familieberichten

Ja ja je kunt het niet zien, maar op 18 februari wordt onze mama 3x10

Weekenddiensten

Alleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 27 38 55, Boerenhaaveplein 1, Ingang: Van Swietenlaan. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1,tel. 0164 246 939. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Dierenarts Tholen en Sint Philipsland: DierenArtsPraktijk Steenbergen tel. 0167 56 59 45, neemt in de weekenden waar.

Gefeliciteerd mama Julia & Jacco Stavenisse, februari 2017

Allévo zorg en dienstverlening Tel: 0113 - 249 111; www.allevo.nl thuiszorg, hulp bij het huishouden en tafeltje-dek-je

Plaats GRATIS uw FAMILIEBERICHT in Weekblad de Bode

De beste zorg, waar thuis ook is. 0900-900 4444 (24 uur per dag), altijd bereikbaar voor directe zorgverlening. www.tantelouise.nl

Openingstijden

Gemeente Tholen Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen Tel: 0166-668200 Maandag t/m vrijdag 09.00 – 12.30 uur Donderdag 18.00 – 20.00 uur (alleen afdeling burgerzaken)

Ga naar internetbode.nl Klik op Advertentie aanleveren en kies Familieberichten aanleveren

Kom klussen tijdens NLdoet bij de Spetter THOLEN - Help je mee om de kosten van onze prachtige gemeenschapsvoorziening laag te houden? Dat kan op zaterdag 11 maart! Dan organiseert het Comité Blijven Spetteren samen met de gemeente in het kader van de landelijke actie ‘NLdoet’ van het Oranjefonds weer de jaarlijkse klusdag voor vrijwilligers.

Vrijwilligers gezocht

‘Samen voor de Aal’ Zeeland gaat van start THOLEN - Na de andere kustprovincies wordt in het voorjaar van 2017 ook in Zeeland een vismonitoring opgezet met kruisnetten in het kader van ‘Samen voor de Aal’. De focus ligt op glasaal (jonge aal) en driedoornige stekelbaars die vanuit de zoute wateren naar de zoete en brakke binnenwateren willen trekken en hierbij knelpunten tegenkomen. We zijn op zoek naar gepassioneerde teamleden die een locatie willen bevissen. Versterking onderzoeksteams Sportvisserij Zuidwest Nederland, Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat Zee en Delta, Waterschap Scheldestromen en Stichting RAVON hebben tien locaties geselecteerd voor de monitoring. Op dit moment hebben

zich al vele vrijwilligers aangemeld. Maar vooral voor de locaties Tholen en Cadzand zijn extra vrijwilligers zeer welkom. Deze vrijwilligers zullen deel uit maken van een team dat in de periode van maart tot en met juni gedurende twee avonden per week kruisnetbemonsteringen uitvoert. Lijkt het u leuk om een bijdrage te leveren aan dit onderzoek? Geef dit dan door aan Sanne Ploegaert van Stichting RAVON (s.ploegaert@ravon.nl). Informatiebijeenkomst Op donderdagavond 16 februari houdt RAVON vanaf 19.30 uur een informatiebijeenkomst over ’Samen voor de Aal Zeeland’ bij Waterschap Scheldestromen in Middelburg. Aanmelden voor deze bijeenkomst is ook mogelijk bij Sanne Ploegaert via het bovengenoemde E-mailadres.

KERKELIJK NIEUWS

Comité Blijven Spetteren vraagt vrijwilligers om te helpen klussen tijdsn de landelijke actie ‘NLdoet’.

We starten 8.30 uur met koffie en werkverdeling en werken tot maximaal 3 uur. Met zoveel mogelijk vrijwilligers (jong en oud welkom) gaan we aan de slag om er voor te zorgen dat bij de opening op Koningsdag alles er weer ‘spik en span’ uitziet. Dat deze vorm van burgerparticipatie niet alleen bijdraagt aan het laag houden van de exploitatielasten, maar ook gezellig kan zijn, bleek de afgelopen jaren. De

sfeer is opperbest en als ’s middags het bad weer stralendblauw ligt te blinken gaat iedereen voldaan naar huis. Ook dit jaar gaan we weer aan de slag om de vloer en wanden van het bad schoon te maken, om heggen te knippen, onkruid te wieden, kleedhokjes en terrassen schoon te maken en fietsenrekken te plaatsen. Voor de gratis lunch en het bolusbuffet wordt gezorgd door enkele van onze spon-

soren. De eerste senioren, die in het seizoen elke ochtend baantjes trekken, hebben zich al aangemeld. Maar het comité rekent erop dat er op 12 maart weer zo’n veertig man (en vrouw) present zijn aan de Zoekweg. Aanmelden kan via de website van NLdoet : www.nldoet.nl (klus 19315) of via werkgroepTZ@gmail.com.

Kunstenaars Tholen en omgeving zeer welkom

Inschrijving Kunstroute 2017 geopend THOLEN - Voor de 21e keer houdt Kunstkring Tholen de Kunstroute. Op 26, 27 en 28 april zijn verschillende locaties in Tholen het decor van de werken van kunstenaars uit Tholen én ver daarbuiten. Een aantal deelnemers speelt een thuiswedstrijd, maar er is ook een drietal gastkunstenaars die acte de présence geven. De locaties die Tholen stad rijk is, bieden echter plaats aan nog meer kunst. De stichting roept kunstenaars daarom van harte op dit mooie evenement als podium te gebruiken en zich aan te melden via www.kunstroutetholen.nl. Dit is mogelijk tot 23 februari.

Decor Tholen is het decor voor verschillende kunstdisciplines die zich dit jaar in vrije vorm laten zien, of die zich hebben laten leiden door het thema van 2017: Het Noorden. Van schilderijen tot beelden, van installaties tot optredens, het publiek krijgt een prachtig pallet aan artistieke inspanningen voorgeschoteld. Thema Het thema van dit jaar - het Noorden wordt gevoed door de Nordic-trend die op allerlei manieren in ons dagelijks leven terugkomt. Via ons eten, interieur en niet te vergeten tekenfilms zoals Frozen. Het Noorden fascineert al vele eeuwen ver-

halenvertellers, kunstenaars en artiesten. Kleuren, emoties en beelden zijn ook in vele vormen terug te vinden. Van zacht tot hard, meeslepend tot abstract. Aanmelden Het staat deelnemende kunstenaars vrij om binnen of om het thema heen werken tentoon te stellen. Het gaat in de eerste plaats om het brede aanbod van creativiteit en toegankelijkheid van kunst voor een breder publiek in het decor van de stad Tholen. De stichting ziet graag dat nog meer kunstenaars zich aanmelden, uit de regio, maar ook daarbuiten. Aanmelden en meer informatie is te vinden op www.kunstroutetholen.nl PAGinA 10

EREDIENSTEN ZONDAG 19 FEBRUARI

Broere, Tholen

THOLEN: CHR GER KERK: 10.00u ds. C.J. Droger; 18.30u ds. A. den Boer HERV GEM: 09.30u ds. G. van Wijk; 18.30u ds. W. Meijer HERSTELD HERV GEM: 09.30u ds. H. Verheul; 15.30u ds. G. Meuleman, Voorbereiding Heilig Avondmaal CHRISTENGEM: 10.00u W. Wouters HERV GEM IMMANUEL: 10.00u Dhr. R. Heiboer (Goes), Gasthuiskapel GER ICHTHUSKERK: 10.00u Ds. P.A. Broere RK KERK: 11.00u Eucharistieviering GELOOFSGEM. THOLEN E.O., VRIJZINNIGEN NEDERLAND: Ds. T.R. Barnard, Barendrecht

STAVENISSE: HERV GEM: 10.00u Leesdienst; 18.00u kand. A.L. Kornaat, Klundert

POORTVLIET: HERSTELD HERV GEM: 10.00 ds. L.W.Ch. Ruijgrok; 18.00 ds. C. Gielen GER KERK: 10.00u Ds. W.A.Boer SCHERPENISSE: GER GEM: 9.30 en 18.30u leesdienst, 14.30u ds. J. van Belzen SINT-MAARTENSDIJK: HERSTELD HERV GEM: woensdag 15 februari: 19.30u ds. N. den Ouden; zondag 19 februari: 9.30u ds. N. den Ouden; 14.30u ds. N. den Ouden HERV GEM REHOBOTH: 10.00u ds. W. Markus, Bergschenhoek; 19.00u ds. P.

SINT-ANNALAND: HERV GEM: 10.00u E. Versluis; 18.00u K. Groenendijk HERSTELD HERV GEM: 10.00u ds. C. Gielen, Middelharnis; 16.00u ds. C. Oorschot, Stellendam OUD-VOSSEMEER: CHR GER KERK: 10.00u A. den Boer; 15.30u ds. C.J. Droger GER KERK: 10.00u ds. B. van Ginhoven RK KERK: 09.30u Woord Gebed Communieviering ANNA JACOBAPOLDER: GER KERK: 10.00u Ds. F. Schippers, Bergen op Zoom SINT PHILIPSLAND: HERVORMDE GEM: 9.30u prop. J.A. Mol, Katwijk (ZH); 17.00u ds. E. Versluis, St. Annaland HALSTEREN: ST. MARTINUSKERK: 10.30u eredienst in de St. Martinuskerk; Ds. H. van het Maalpad Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u via de website www.internetbode.nl (klikken op Redactie) aanleveren.


VACATURES

Murre Technologies Total solutions for food processing

Murre Technologies B.V. is sinds 1987 gespecialiseerd in het ontwerpen en fabriceren van RVS machines en installaties. Zowel nationaal als internationaal. Onze klant specifieke verwerkingslijnen zijn gericht op de AGF- en Schaal en Schelpdiersector.TerTer versterking vanvan onsons jonge enthousiaste keukenteam versterking enthousiaste team zijn wij op zoek naar zijn wij vanaf maart 2016 op zoek naar

Vacatures bij jou in de buurt Zoek en vind lokale vacatures op www.zeelandwerkt.nu

Wij zijn op zoek naar:

Gastheer/Gastvrouw/Mdw Bediening

Zelfstandig werkend kok

* Vanaf 18 jaar * Ervaring gewenst

Keuken medewerkers/kok m/v

* Zelfstandig kunnen werken en keukenervaring is een pré Ter versterking onze **Flexibiliteit mbt van hoogen keukenbrigade laagseizoen, weekend- en feestdagen

Terreinmedewerkers Assistent/hulpkok

* Parttime * 16 t/m 21 jaar * Studenten/scholieren/schoolverlaters Ben je jong, leergierig, enthousiast en bereid de handen uit de mouwen Stuur je motivatie en cv met foto naar info@de-uitwijk.nl teAcquisitie steken ?naar Stuur je motivatie en cv met fotowordt naar info@de-uitwijk.nl aanleiding van deze advertentie niet op prijs gesteld. Camping, Chaletparc & Pannenkoekenboerderij De Uitwijk Dorpsweg 136 • 4655 AH De Heen • Tel.: 0167 560000 www.pannenkoekenboerderijdeuitwijk.nl

NESTO SANITAIR B.V.

Tekenaar/Constructeur

 Eerste hulp bij solliciteren?

en een

Productontwikkelaar Voor overige informatie verwijzen wij je graag naar onze website www.murre.nl/nederlands/vacatures.asp Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Krabbendijke (NL) +31(0)113.503080 www.murre.nl

Specialist in maatwerk oplossingen

Kraanverhuur Tholen I.v.m. de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een ervaren

WIJ BIEDEN 2 VACATURES.

Zijn onze klanten bij jou in goede handen? Dan heeft Nesto Sanitair / Nesto Tegelwerken voor jou een mooie uitdaging. Nesto Sanitair is de specialist op het gebied van badkamer renovaties en tegelwerk en heeft daarmee alles onder 1 dak. Er wordt gewerkt in een cultuur waarbij aanpakken voorop staat, met een compleet team in een informele organisatie. Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een

LOODGIETER / INSTALLATEUR

die niet bang is om aan te pakken. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit loodgieterswerkzaamheden, badkamer renovaties, en het zelfstandig installeren van sanitair, gas-, electra-, en watertechnische installaties.

KRAANMACHINIST voor op een telescoopkraan.

Functie eisen:

* In bezit van hijsbewijs * Aantoonbare werkervaring * In bezit van rijbewijs C * Een flexibele instelling aangaande werktijden * Het bezit van het certificaat basisveiligheid VCA

Voor meer informatie kunt u mailen naar jordyw@zeelandnet.nl KRAANVERHUUR THOLEN Jordy WeggemansVacatures bij jou in de buurt Zoek en vind lokale vacatures op www.zeelandwerkt.nu

Maak gratis een professioneel CV

Tevens zijn we ook zoek naar een

TEGELZETTER die niet bang is om aan te pakken, en ook stuc en kitwerk onder de knie heeft. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit wand en vloertegelwerken in de nieuwbouw, renovatieprojecten en luxe badkamers. Wij verwachten van jou dat je zelfstandig en in team verband kunt werken, en de verantwoordelijkheid kunt nemen voor de perfecte uitvoering van de werkzaamheden waarbij het belang van de klant voorop staat. Wij vragen :

 Ontvang vacatures die jij zoekt!

Maak gratis een zoekprofiel aan

• Afgeronde opleiding is welkom, maar ervaring is een pré • Flexibele en klantgerichte instelling • Zelfstandigheid en in team verband kunnen werken. • Geen 9 tot 5 mentaliteit • Bezit van rijbewijs. Wij bieden : • Een mooie portefeuille gevuld met gevarieerde projecten • Uitstekende primaire en secundaire voorwaarden & bijbehorend salaris • Prettige werksfeer • Zelfstandige baan binnen een groeiende & dynamische organisatie

 Vacatures bij jou in de buurt

Hotel Het Raedthuys in Sint-Maartensdijk is op zoek naar kandidaten voor diverse functies binnen het hotel. Het viersterrenhotel beschikt per 1 april 2016 over 29 hotelkamers en -appartementen. Het Raedthuys heeft alle moderne faciliteiten die u van een viersterrenhotel mag verwachten: een sfeervol restaurant, oude Raadzaal, Burgemeesterkamer, wijnkelder, binnentuin, uitgebreide lounge en een intieme Wellness & Beauty afdeling. Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de functies van:

- Chef-kok (FT) - Zelfstandig werkend kok (PT/FT) - Medewerker huishouding (PT) - Diverse stage- en leerplaatsen Interesse? Stuur je C.V. en motivatie naar: Robin en Suzanne van der Land - Touwen E: management@raedthuystholen.nl | www.raedthuystholen.nl

Heb je interesse in één van deze functies? Stuur dan je motivatie met CV binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie aan: Nesto Sanitair / Tegelwerken, Vang 7, 4661 TX Halsteren, info@nestosanitair.nl www.nestosanitair.nlOntvang vacatures die jij zoekt! Maak gratis een zoekprofiel aan op www.zeelandwerkt.nu

Zoek en vind lokale vacatures


KIJK OP ACTION.NL

WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE! HOESLAKEN PERCALE KATOEN diverse kleuren 90x200 cm 90x220 cm 140x200 cm 180x200 cm 180x220 cm

4.29 5.29 6.79 7.29

HONINGRAAT KUSSENHOES diverse kleuren katoen 45x45 cm

6.49

379

249

HEREN JOGGINGBROEK

LICHTSLINGER MET KANTEN BALLEN

zwart, grijs of navy katoen/polyester maten M-XXL

diverse kleuren 10 LED 165 cm

3.99

basic t-shirt ronde of v-hals zwart of wit katoen/elastaan maten S-XXXL

2.49

195

399

diverse varianten pluche ca. 41x27 cm

SPILBERGEN KOFFER

OPTISCHE MINI MUIS

ABS kunststof, antraciet 38x21x55 cm / ca. 39 liter cabinsize

excl. batterijen

raglan shirt met knoop polyester/katoen maten M-XXL

TROLLS RUGTAS

15 wasbeurten wit, kleur of zwart 750 ml

HONINGRAAT PLAID diverse kleuren katoen 130x170 cm

excl. binnenkussen

ROBIJN WASMIDDEL

43x25x65 cm / ca. 61 liter 49x29x75 cm / ca. 92 liter

2

14

DOVE DEOSPRAY

KEUKEN BLENDER

Maxxter diverse kleuren draadloos incl. batterij

19.95 29.95

2

95

99

diverse varianten 150 ml deoroller 50 ml

95

INVISIBLE ONDERGOED

Excellent Electrics kunststof kan van 1.5 liter 4 snelheden 450 Watt

KINDER ONESIE

diverse kleuren uni of print polyamide/elastaan maten S-XL

Spider-man, Batman, Minions, Frozen of Emoji katoen maten 92-122

1.44

499

2-PACK

159

299 OPVOUWBARE STEEKWAGEN

BREIGAREN XXL tweekleurig diverse kleuren acryl 425 gram

BREIRINGEN OF BREIRAMEN 6-delig breiringen: Ø 29/24/19/14 cm breiramen: 58.5/48/37/26.5 cm

VINTAGE BEHANG

schuimvinyl op papier diverse trendy dessins 53 cm x 10 m

5

49

0.99

1.99

MEISJES LEGGING Frozen, Princess of Paw Patrol polyester/elastaan maten 92-134

2.79

12

95

2.99

TEXTIEL ACTIE!

spanbanden met klemgesp max. 100 kg 3.5 meter 2-pack

99.5 cm

3

78

2.98

eenvoudig en compact op te bergen max. 70 kg aluminium 40x41x99.5 cm

1.49

3.99

4.99

Stapels voordeel kleine prijzen

5

95

RVS PEDAALEMMER diverse kleuren 3 liter 26 cm hoog

40

cm

16

41

cm

95

3

49

Aanbiedingen geldig van woensdag 15 februari t/m dinsdag 21 februari 2017

Ga voor nog meer voordeel naar www.action.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden.

NIEUW

Download de app

AlleFolders

Thoolse Bode 15-02-2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you