Page 1

THuiS in DE rEgiO

30 NOVEMBER 2016 WEEK 48 OpLagE THOLEn 11.500 TOTaLE OpLagE: 480.000

Denk je er wel eens aan om je huurwoning T Heen O Okoopwoning L S E voor te verruilen? Of denk Denk je er wel eens aan om je huurwoning dat dit voor jou geen optie is? Niets hoeft voor een koopwoning tejeverruilen? Of denk minder te zijn. Hypotheek Visie helpt je dat dit voor jou geen optie is? waar Niets hoeft je graag bijhelpt het in kaart brengen van de minder waar te zijn. Hypotheek Visie mogelijkheden. je graag bij het in kaart brengen van de Maak snel een afspraak voor vrijblijvend inventarisatiegesprek. mogelijkheden. eeneen afspraak Tholen maakt zichMaak snel

Huren of kopen?

voor een vrijblijvend inventarisatiegesprek.

op voor derde editie VrijMiBoTho

@thoolseBode /Thoolse-bode www.internetbode.nl

Unieke familiefoto met vijf generaties familie Van Haaften

Kijk ook eens op hypotheekvisie.nl

www.hypotheekvisie.nl/bergen-op-zoom Maak een afspraak: (0164) 262832

 Lees Kijk opook pagina 3 eens op hypotheekvisie.nl

 Lees op pagina 5

HVISIE2030 A5 flyer Bergen op Zoom.indd 1

Alle onderdelen van de verenigingen laten zich zien van hun beste kant HVISIE2030 A5 flyer Bergen op Zoom.indd 1

01-09-14 09:25 01-09-14 09:25

Groots eindejaarsconcert van Concordia Denk je er wel eens aan om je huurwoning voor een koopwoning te verruilen? Of denk je dat Wdit EvoorEjouKgeen B optie L Ais?DNiets hoeft minder waar te zijn. Hypotheek Visie helpt je graag bij het in kaart brengen van de mogelijkheden. Maak snel een afspraak voor een vrijblijvend inventarisatiegesprek.

W E E K B L A D

Kijk ook eens op hypotheekvisie.nl

HVISIE2030 A5 flyer Bergen op Zoom.indd 1

01-09-14 09:25

Edwin Kriens stopt als hoofdtrainer van WHS SINT-ANNALAND - Het bestuur en de spelersgroep van voetbalvereniging WHS werd op zaterdag 26 november na de wedstrijd WHS 1-Rillandia 1 door haar hoofdtrainer, Edwin Kriens, geïnformeerd dat hij aan het eind van het seizoen 2016/2017 gaat stoppen. Reden van Edwin zijn besluit is de reisafstand naar zijn woonplaats Renesse en de beschikbare tijd in combinatie met zijn gezin en werk. Kriens nam halverwege het vorige seizoen het roer over van Romeo van Aerde. Geen eenvoudige klus, maar met vereende krachten bleef WHS in de 3e klas. WHS hoopt zo spoedig mogelijk de nieuwe trainer voor seizoen 2017/2018 te presenteren.

Gewonde bij ongeluk op Poortvlietsedijk

M I D D E L B U R G S E

&

V E E R S E

M I D D E L B U R G S E

&

V E E R S E

SINT PHILIPSLAND - Muziekvereniging Concordia heeft zaterdag een eindejaarsconcert verzorgd. Alle onderdelen van de vereniging lieten op deze avond van zich horen. Zo verzorgde het leerlingenorkest een optreden, waarbij nummers met de slagwerkgroep werden uitgevoerd. De slagwerkgroep, die sinds een aantal jaar serieus werk maakt van een melodisch programma, bracht een repertoire waarbij zelfs emmers bespeeld werden. En uiteraard liet ook de fanfare van zich horen, de nummers varieerden van blues tot pop en iets klassiek. Het was voor Concordia een bijzonder concert, omdat de vereniging voor het eerst optrad in de vernieuwde grote zaal van dorpshuis De Wimpel. FOTO IMAN FASE

Gemeenten gaan eerst in gesprek met Europese Comm issie

Officiële klacht over Doel blijft (voorlopig) uit THOLEN - De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen hebben besloten om voorlopig af te zien van het indienen van een officiële klacht bij de de Europese Commissie over kerncentrale Doel. “Recent bezoek aan enkele leden van het Europees Parlement heeft duidelijk gemaakt dat het starten van een klachtprocedure een zorgvuldige afweging behoeft”, aldus burgemeester Frank Petter (Bergen op Zoom). DOOR REMKO VERMUNT De gemeente Bergen op Zoom nam al eerder dit jaar een advocatenkantoor in de arm om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om kernreactoren Doel 1 en Doel 2 te sluiten. Aanleiding hiervoor is de nieuwe wet die de Belgische regering aannam op 28 juni 2015, waarmee de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 tien jaar langer open mogen blijven dan in eerste instantie gepland was.

vraagd weten.

Lobby “Bij het starten van een procedure zal het feitelijk niet meer mogelijk zijn om in gesprek te gaan, dan wel te blijven, met ledenW van E het EEuropees K B Parlement”, L A D verUit het onderzoek van het advocatenkan- klaart de burgemeester. “De lobby om via toor bleek dat de beste optie was om een een gewone weg een verandering in het klacht in te dienen bij de Europese Com- standpunt van de Commissie te krijgen is missie. “Omdat de gemeente niet gecon- dan niet meer mogelijk.” De gemeenten sulteerd is door de Belgische overheden, Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen W E E gezamenlijk K B L besloten A D om terwijl er een grensoverschrijdend t h uimpact i shebben daarom i n d e r en risico is.” De totale kosten hiervan eerst deze lobby nog een kans te geven, werden geschat op 15.000 euro exclusief alvorens een klacht in te dienen bij de kantoorkosten. De klacht zou eind septem- Europese Commissie. De volgende stap is ber al ingediend worden, maar daar wordt dan ook het opstellen van een brief aan de voorlopig van afgezien. “Maar, de brief ligt Europese Commissie met daarin het standt h Petter u desgei s punt vanide drie n gemeenten. d “Inede tussen-r klaar”, laat burgemeester

tijd zal onze lobby in Brussel worden voortgezet.” Mocht dit uiteindelijk toch niet tot het gewenste resultaat leiden, dan wordt alsnog een klacht ingediend. Milieu De gemeente gaat op 1 december 2016 opnieuw in gesprek met Europarlementariërs. “We hebben ons eerst gericht op de economische poot binnen de Europese Commissie en gaan nu in gesprek met de milieusector. We willen eerst die gesprekken e voeren g eni dusoniet bij voorbaat al deuren dichtgooien.” Hoewel de burgemeester eerst de lobby wil afwachten verwacht hij niet dat de klacht van tafel gaat. “Tenzij de Europese Commissie omgaat naar aanleiding van onze argumenten, maar we e allemaal g i dat o weten die kans klein is.”

IJsclub Sint-Annaland wil een ton voor clubgebouw SINT-ANNALAND - Het bestuur van de IJsclub Sint-Annaland heeft de gemeente gevraagd om een gemeentegarantie af te geven voor een geldlening van 100.000 euro. De ijsclub heeft het geld nodig voor de afbouw van een nieuw clubgebouw nabij de onlangs aangelegde nieuwe ijsbaan aan

de Koelhuisdreef te Sint-Annaland. Als de gemeente besluit een gemeentegarantie af te geven, zijn banken sneller geneigd om een dergelijke lening te verstrekken. “Enkele jaren geleden is de ijsbaan, mede op verzoek van de gemeente, verplaatst van de Hoenderweg naar de huidige locatie aan de Koelhuisdreef/Javadijk.

De voormalige ijsbaanlocatie was (voor een deel) benodigd voor de aanleg van een waterberging.” Om als gemeente een garantie af te geven, moet de ijsclub worden goedgekeurd als derde partij, waarbij vooraf advies is ingewonnen over de financiële positie en de kredietwaardigheid van de betreffende

partij. “Het besluit tot het afgeven van een gemeentegarantie is een bevoegdheid van ons college, maar wij kunnen dit enkel doen nadat uw raad besluit dat de instantie waar de garantstelling betrekking op heeft, in het kader van het treasurystatuut, wordt aangemerkt als een goedgekeurde derde partij”, aldus het college.

SCHERPENISSE - Op de Poortvlietsedijk bij Scherpenisse is woensdag rond 14.44 een auto van de dijk gereden. Dat meldt persbureau GinoPress. “De auto werd ingehaald en de automobilist is daarvan geschrokken en heeft daardoor een stuurbeweging gemaakt waardoor hij van de dijk is gereden.” Een ambulance, de brandweer en de politie kwam met spoed ter plaatse. Volgens het persbureau heeft de brandweer geassisteerd om de gewonde uit de auto te halen en naar de ambulance te brengen. “De gewonde is per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis met onbekende verwondingen.” Een bergingsbedrijf zal de auto bergen.

236 hennepplanten in Poortvlietse kwekerij POORTVLIET - Het zogenaamde Districtelijk Hennepteam van politiedistrict De Markiezaten heeft vier hennepkwekerijen opgerold tijdens een hennepruimdag. Eén daarvan werd aangetroffen aan de Achterstraat in Poortvliet. Daar vond de politie 236 hennepplanten. “De hennepkwekerij werd ter plaatse ontmanteld en alle goederen die hiermee verband hielden werden door de politie inbeslaggenomen”, aldus de politie. Er werd daarnaast ook stroom ‘gestolen’ van de energieleverancier en met die reden is de woning afgesloten van het energienetwerk. De bewoonster van de woning en een man werden aangehouden en verhoord.

Natura-beheerplan voor wateren klaar THOLEN - Het Natura 2000-beheerplan voor de Deltawateren -de grotere wateren in het gebied van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant- is vastgesteld en ligt ter inzage. Hiermee is de basis gelegd voor het gebruik en de bescherming van dit natuurgebied voor zes jaar. In het beheerplan staan maatregelen die worden genomen om natuurdoelen te bereiken. Wateren die onderdeel uitmaken van dit plan zijn de Oude Maas, Haringvliet, Hollands Diep, Grevelingen, Oosterschelde, Veerse Meer en Westerschelde & Saefthinge. Deze wateren vormen het leefgebied voor vogels, trekvissen, zeezoogdieren en bijzondere planten, zoals de groenknolorchis.


december 2016 van 2016 10

10 van december 12-17 uur december 2016 12-17 uur 2016 van van 12-17 uur 12-17 uur

Trouw Beurs Tholen

Tholen Trouw Beurs Trouw Beurs in de Tholen in de Tholen

Meulvliet inde de in Meulvliet Meulvliet Meulvliet

VAN BEEK PRESENTEERT:

Bruidsshow Bruidsshow Bruidsshow

CITROËN BEDRIJFSWAGENSHOW COMPLEET RIJKLAAR

LEET COMP AR RIJKLA

COMP LE RIJKLA ET AR

om 12.30 uur en 15.15uur uur om 12.30 uur en 15.15 uur omom 12.30 uur en 15.15 12.30 uur en 15.15 uur

0%

3 JAAR FINANCIAL LEASE

S I T I T A I A R GGGGRRRAATITSSS E E E E R R T T E N E E N EENTR

Diverse deelnemende bedrijven uit de regio oa. Diverse deelnemende bedrijven uit oa. Diverse deelnemende bedrijven uitde deregio regio oa. bruidsmode, bruidsfotografie, bloemist, juwelier, Diverse deelnemende bedrijven uit de regio oa. 1 - 2 - 3 DEC. 8 - 9 - 10 DEC. 15 - 16 - 17 DEC. bruidsmode, bruidsfotografie, bloemist, juwelier, VAN BEEK ROOSENDAAL VAN BEEK BERGEN OP ZOOM VAN BEEK VLISSINGEN bruidsmode, bruidsfotografie, bloemist, juwelier, visagiste en kapper, dj, stylingburo, live muziek, bloemist, juwelier, CITROENVANBEEK.NL bruidsmode, visagiste enbruidsfotografie, kapper, dj, stylingburo, live muziek, foodtruck,en kinderopvang, ballondecoraties en visagiste kapper, dj, stylingburo, live muziek, foodtruck, kinderopvang, ballondecoraties en visagiste en kapper, dj, stylingburo, live muziek, na Nu trouwtaarten ja me foodtruck, kinderopvang, ballondecoraties en Gevelreiniging ar trouwtaarten sk t ex o tfoodtruck, kinderopvang, ballondecoraties en TOT

VOORDEEL € 3.250 NU RIJKLAAR VOOR € 10.600

24 - 25 - 26 NOV. VAN BEEK BREDA

VOORDEEL € 3.650 NU RIJKLAAR VOOR € 14.250

VOORDEEL € 5.000 NU RIJKLAAR VOOR € 15.890

€ 5.000 VOORDEEL

Actie geldig tijdens showdagen. Het rentetarief is 0% bij een looptijd van 12, 24, 36 maanden. Drukfouten voorbehouden. © 11-16.

Jan van Mierlo Voor frisse en stralende gevels!

rti ra ng !

trouwtaarten

trouwtaarten

Gevelrenovatie, Uithakken/Slijpen, Alle Voegwerken Impregneren (hydrofoberen), Hoogdrukreiniging, Reparatie Metselwerk, Zandstralen/Zandwassing, Schilderwerken

w w w. t r o u w b e u r s t h o l e n . n l w w w. t r o u w b e u r s t h o l e n . n l

info@gevelreinigingjanvanmierlo.nl Jan van Mierlo, Avondster 28, 4907 VA Oosterhout

www.internetbode.nl w w w . t r o uvoor whet b e(gratis) u r saanleveren t h o l evan n .alnuwl nieuws

Tel. 0162 429915 Mobiel 06 25095552

w w w. t r o u w b e u r s t h o l e n . n l

Bij Esso Vlijmscherpe deal. Ontvang tot 79% korting op Zyliss keukenmessen. Voor elke €10 die je uitgeeft ontvang je één zegel. Je hebt al een keukenmes voor 8 zegels en €2,99 of 8 zegels en maar 199 Esso Extras-punten. Kijk voor meer informatie op esso.nl.

Actievoorwaarden Esso Extras ‘Zyliss keukenmessen’ promotie. Zegels worden van dinsdag 1 november 2016 t/m dinsdag 28 februari 2017 verstrekt bij deelnemende Esso-stations. Inleveren kan t/m dinsdag 14 maart 2017. Alleen bij deelnemende stations, zolang de voorraad strekt. Esso behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en de actie voortijdig te beëindigen. Kijk voor meer informatie op esso.nl/zyliss. Zyliss is a trademark used under license by TCC Global N.V. Esso, het Esso-logo en Energy lives here zijn handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of een van haar dochterondernemingen. Esso Nederland BV, Postbus 1, 4803 AA Breda.


actualiteit

Oude C1000 opent nog één keer zijn deuren voor dé vrijdagmiddagborrel

Tholen maakt zich op voor derde editie VrijMiBoTho THOLEN - Tholenaren en niet-Tholenaren van alle leeftijden komen op vrijdag 9 december samen in het oude C1000-pand aan de Postweg voor de derde editie van de VrijMiBoTho, oftewel dé vrijdagmiddagborrel op Tholen. Initiatiefnemers Martine van de Velde, Vincent van der Male en Charel Wolvekamp zijn enorm verheugd met de locatie voor deze kersteditie. “We hebben afgelopen week pas te horen gekregen dat we dit pand mogen gebruiken, maar hij stond bovenaan ons lijstje.” DOOR REMKO VERMUNT Dat de Vrijdagmiddagborrel die sinds eind 2015 gehouden wordt in Tholen een groot succes is moge duidelijk zijn. De eerste editie in december 2015 trok al meteen honderden bezoekers naar de Gasthuiskapel en ook op de tweede editie kwamen veel mensen af. Ongeveer 750 ondernemers en niet-ondernemers bezochten de zomereditie op de scheepswerf van Duivendijk. Inmiddels is de organisatie druk bezig met de voorbereidingen voor de derde editie op een unieke locatie. “De eigenaar, Ad van Dorst, was bezig met een huurder, waardoor we een geruime tijd geen zekerheid hadden, maar de kogel is door de spreekwoordelijke kerk”, vertelt Vincent van der Male.

genoeg ruimte voor de vele bezoekers en er is voldoende parkeergelegenheid. “Iedereen kwam hier z’n boodschappen doen, en van iedere dag die plek bezoeken ging het opeens naar het pand nooit meer bezoeken.” Het ‘zilveren’ plafond zorgt volgens Vincent van der Male meteen voor de juiste atmosfeer. “Het is een kersteditie, dus het pand wordt aangekleed met kerstbomen en kerstverlichting. “Iedereen kent dit gebouw, het is super iconisch.” Komende week gaan de drie initiatiefnemers het pand bekijken om een plan de campagne te maken. “We weten nog niet of we de hele hal gaan gebruiken.” Wel is duidelijk dat in ieder geval buiten foodtrucks komen te staan, waardoor je niet eerst vanuit je werk langs huis hoeft. “De Trailer komt met frietjes en snacks en er komt een Italiaans eten.”

Ideale locatie Het oude C1000-pand aan de Postweg in Tholen is volgens Van der Male uitermate geschikt voor de borrel. “Al sinds het pand leegstaat is het een droom om hierin een evenement te kunnen houden.” Niet alleen is het pand goed bereikbaar, maar er is ook

Muziek Tijdens de borrel kan men genieten van heerlijke loungemuziek, verzorgt door de DJ’s van een Wereld van Verschil. Daarnaast speelt de eerste twee uur saxofonist Milan Burger uit Halsteren mee met de DJ’s en er is live-muziek.

De vrijdagmiddagborrel bij scheepswerf Duivendijk trok bijna 750 mensen

“Onlangs werd de talentenjacht Dit is Tholen gehouden en hoewel ze niet gewonnen heeft, vonden we Lisa van Tiggele zo goed, dat we gevraagd hebben of ze voor ons wil zingen tijdens de borrel.” Er staat tevens nog een bijzondere surprise-act op de planning van een wereldberoemde deejay, maar die naam blijft geheim tot de borrel.

“We gaan deze editie weer voor veel warmte en gezelligheid. Iedereen boven de achttien jaar is welkom en de entree is gratis.” Hoeveel mensen er uiteindelijk op het evenement afkomen, maakt Van der Male niet uit. “Ik zou blij zijn met hetzelfde aantal als tijdens de zomereditie, ongeveer zevenhonderd man. Maar, al komen er honderd mensen, dan nog is het gezel-

FOTO IMAN FASE

lig. Ik heb liever honderd mensen die het enorm naar hun zin hebben, dan tweehonderd mensen die het een beetje naar hun zin hebben. Als iedereen het naar z’n zin heeft, zijn wij ook tevreden.” De deuren openen op vrijdag 9 december om 16.30 uur en de borrel duurt tot ongeveer 22.30 uur.

Uitgeverij de Bode, dé nummer 1 in effectief huis-aan-huis bereik

Verspreid uw folder via Weekblad de Bode! Uitgebreide mogelijkheden van ontwerp en drukken tot op de deurmat. Kijk voor meer informatie op www.internetbode.nl/folderverspreiding of neem geheel vrijblijvend contact op met Huub Aarts, tel. 076-5998111

‘Jij bent de kar, wij zijn de wielen’

Senioren Vereniging Vosmeer en omstreken zet streep door ANBO OUD-VOSSEMEER – De Senioren Vereniging Vosmeer en omstreken, kortweg S.V.V.e.o., is een feit. Vrijdagavond nam het verenigingsbestuur tijdens de viering van het 65-jarige jubileum definitief afscheid van de Oud-Vossemeerse ANBO afdeling. In december valt het doek werkelijk voor het ANBO-tijdperk in Oud-Vossemeer, maar de ANBO vlag werd bij de jubileumviering al gestreken. De vlag van de voormalige gemeente Oud-Vossemeer staat voortaan symbool voor de S.V.V.e.o.

ANBO vlag.

FOTO JOSIEN MATHLENER PaGiNa 3

DOOR JOSIEN MATHLENER Het 65-jarige jubileum was een feest en een afscheid in een. Nadat de 108 aanwezigen hun eerste ronde er op hadden zitten bij de buffettafel kregen Gerrit de Gast en Joke Capelle, de langstzittende bestuursleden, de eer om de vlag van de ANBO te strijken. De Gast is sinds 12 jaar bestuurslid en Capelle inmiddels 11 jaar. Met beleid en respect streken zij samen de vlag om deze daarna ook gezamenlijk op te vouwen. De 91-jarige mevrouw Anna Stoutjesdijkde Wilde, met 46 jaar lidmaatschap het langst lid van de verenigingsafdeling, toonde samen met verenigingsvoorzitter Jos Hommel de nieuwe verenigingsvlag aan de genodigden. Deze vlag is gelijk aan de vlag van de voormalige gemeente Oud-Vossemeer, maar dan voorzien van de verkorte afdelingsnaam en de oprichtingsdatum 12-8-2016. De Gast bedankte Hommel nog eens voor zijn inzet. “Jij bent de kar die de vereniging trekt en wij zijn de wielen”, aldus De Gast. Senioren Vereniging Vosmeer en omstreken sluit aan bij Federatie Algemene Seniorenbonden (FAS), waar menig scheidende ANBO-afdeling zich bij heeft aangesloten. Jubilarissen Onder de ruim 100 gasten waren ook negen jubilarissen. Zij zijn bij de jubileumviering in het zonnetje gezet. De dames M.P. Schetsen - ‘t Hof uit Sint-Annaland, C. Etienne - Koolen, H.G.M. de Gast - Verhees,

C.M.A. Egberts - Douw en de heren P. Etienne, G.K.W. de Gast en J. Scheenhart uit Oud-Vossemeer zijn respectievelijk allen 15 jaar lid. Mevrouw P. van Meel - Plandsoen uit Oud-Vossemeer is sinds 25 lid en mevrouw J.P. van de Zande - Havermans, eveneens uit Oud-Vossemeer, mag zich al 35 jaar lid noemen. Omkijken De aanwezige wethouder Jan Harmsen meende dat de vereniging praktiseert wat de gemeente maar wat graag ziet: naar elkaar omkijken. “De gemeente ondersteunt daar waar nodig is.” De senioren kregen de gelegenheid om Harmsen (portefeuillehouder welzijn, coördinatie participatiesamenleving, Wmo) vragen te stellen. De ouderen legden hem met vragen met betrekking tot zorguren, vervoer en thuis wonen het vuur aan de schenen. “Wat betreft vervoer zijn we bezig met een vervoersexperiment samen met De Schutse in Sint-Annaland. Als het gaat om thuis wonen kijken we met zorgaanbieders en de consulent van de gemeente Tholen naar wat er moet gebeuren.” Schrijfster en journalist Loes Ambrosius promootte haar laatste boekwerk Mijn Eiland, waarin bewoners uit diverse Thoolse kernen aan het woord komen. De S.V.V.e.o. bestaat uit leden in vele leeftijdscategorieën. Hommel is dan ook van mening dat iedereen kan aansluiten. Bij interesse kun je contact opnemen met Jos Hommel via telefoonnummer: 0166-672105.


NU online je bereik vergroten? Adverteer lokaal op NU.nl De samenwerking tussen Weekblad de Bode en NU.nl biedt u de mogelijkheid om lokaal en doelgericht op het meest populaire nieuwsplatform van Nederland te adverteren. Het actuele lokale nieuws staat (op basis van locatie) op de voorpagina van de NU.nl app. Dagelijks ‘snacken’ zowel mannen als vrouwen het laatste nieuws van NU.nl, waarbij alle leeftijden sterk vertegenwoordigd zijn. Als adverteerder kunt u nu uw lokaal bereik substantieel vergroten!

 Samenwerking met het bekendste én grootste nieuwsplatform van Nederland  2.8 Miljoen bezoekers per dag

 1.1 Miljard pageviews per maand  Adverteren in regionale katernen

Kijk voor meer informatie op: www.uitgeverijdebode.nl/nu


actualiteit

Column Addo Sprangers

Gevaarlijk

Aan het nemen van selfies kleeft niet zelden enig gevaar. Tenminste: als je het een klein beetje serieus aanpakt. Wil je scoren met een selfie, dan kun je echt niet komen aanzetten met een doodgewoon huis-tuin- en keukenzelfportretje. Neen, er moet de originaliteit, lef en onvervaardheid van uitgaan. Sommige selfiemakers doen dat door zich te fotograferen op gevaarlijke plekken of in situaties die de gewone sterveling bij voorbaat doen huiveren van angst. De voorbije jaren hebben sommige selfiemakers daarbij gedemonstreerd dat zij òf helemaal geen vrees kennen òf ergens een draadje los hebben zitten. Door bijvoorbeeld al kiekjes nemend van een klif te springen in de hoop dat de waterpartij beneden de val voldoende zal breken, noodzakelijk om later zelf te kunnen genieten van in het luchtruim genomen selfie. Ook altijd leuk is een selfie met de grizzly die achter je rug staat na te denken of hij je in één keer of toch maar gewoon in twee keer volledig zal verscheuren. Eveneens spectaculair is een selfie waarbij je, al surfend op het dak van een hogesnelheidstrein, met wapperende manen jouw stijlvolle moves voor het nageslacht vastlegt. Een foto op de rails zelf met in de rug een snel naderende locomotief is zeker zo stoer. Check vooraf echter wel even of je veters goed vastzitten, want al struikelend wordt jouw selfie er bij het op het laatste moment wegspringen waarschijnlijk niet mooier op. Je moet achteraf uiteraard wel een beetje kunnen opscheppen over het verhaal achter die adembenemende selfie. Iets veiliger is het dan ook om samen met een beroemd persoon te poseren voor een selfie, al is het niet ondenkbaar dat dat laatste straks een stuk moeilijker wordt. Onze eigen premier Mark Rutte werd afgelopen maand immers aardig in verlegenheid gebracht nadat hij vriendelijk poseerde met naar later bleek een veroordeelde moslimextremist. Wayne Rooney, aanvoerder van het Engelse nationale voetbalteam, overweegt inmiddels om helemaal niet meer met fans op de foto te gaan nadat er plotseling selfies in de media opdoken met hierop een zichtbaar beschonken Rooney op een bruiloftspartij. Mijn fans kunnen gerust zijn: ik sluit me hier niet bij aan. Sterker nog: ik blijf met jullie poseren. Zelf selfies maken doe ik echter al lang niet meer. Veel te gevaarlijk. Wie de selfie hierboven ziet, kan me daar alleen maar gelijk in geven.

Colofon

Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089 Hoofdkantoor Molenstraat 17a-1, 4881 CP Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Thoolse Bode Thoolse Bode Redactie Remko Vermunt Correspondent Josien Mathlener en Frits Simons Acquisitie Leo Elenbaas Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 08.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 06.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111 Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 48

‘Vooral bewondering voor de kinderen’

Leesjuf Joke van Dijke genomineerd voor ‘De held van de school’ THOLEN – Sinds 25 jaar is Joke van Dijke actief als leesjuf op SBO De Veste in Tholen. Zij heeft in tweeënhalve decennia al heel veel kinderen geholpen bij het ontwikkelen van hun leesvaardigheden. Donderdag is de trouwe vrijwilligster in het radioprogramma Goedemorgen Zeeland door adjunct directeur Harma Pekelsma van De Veste genomineerd voor de eretitel ‘De held van de school’ van Omroep Zeeland.

Met een bloementje en een lied wordt leesjuf Joke van Dijke in het zonnetje gezet.

DOOR JOSIEN MATHLENER De provinciale televisie- en radio-omroep heeft aandacht voor ‘de held van de school’ en zond scholen in Zeeland een mail toe om hun held te nomineren. In geval van De Veste was dat niet aan dovemansoren gericht. “Meteen dacht ik aan Joke”, vertelt Harma. “Ik heb gelijk gereageerd. Nog niemand uit onze regio was genomineerd.” De 64-jarige leesjuf voelt zich vereerd en wat ongemakkelijk. Harma: “Ze is zo’n bescheiden vrouw, maar wij vinden het heel bijzonder dat zij zich al 25 inzet om onze leerlingen te helpen bij het lezen. Ze heeft uit alle groepen wel leerlingen onder haar vleugels gehad.” De omroep omschrijft de schoolhelden als onmisbare vrijwilligers. De Veste denkt daar ook zo over. Joke mag dan via haar zoon een band hebben gekregen met de speciale basisschool, dat geldt niet voor alle leeskrachten. “Indien nodig zetten we een aanvraag uit bij het servicebureau

Voor Elkaar van de gemeente Tholen. Via die route zijn er ook leeskrachten bij ons actief. We hebben ook een vrijwilliger die samen met de kinderen de voortuin van de school aanpakt. Alle vrijwilligers die ons helpen zijn we dankbaar. Als we het als schoolteam alleen moeten doen, komen we niet toe aan alles wat moet gebeuren”, aldus de adjunct directeur. Leesniveau Het lees- en schrijfniveau verschilt per leerling. De leeskrachten dragen werkelijk een steentje bij om het leesniveau omhoog te krikken. Dat Joke al 25 jaar week in, week uit de kinderen helpt bij het lezen wordt zeer gewaardeerd. Harma: “Je kunt echt op haar kunt rekenen.” Met bloosrode konen vertel Joke dat ze helpt omdat ze gewoon graag wil helpen. “Soms lukt het. Soms kost het meer moeite om een kind een woord te laten begrijpen. Voor de kinderen heb ik vooral veel bewondering. Ze proberen hun concentratie te bewaren en

FOTO JOSIEN MATHLENER

hun best te doen. Vooral de huidige generatie is zich bewust van dat een goede leesvaardigheid nodig is in het vervolgonderwijs”, stelt Joke. Bij het lezen laat ze de kinderen op de eerste plek in hun waarde. “Het kind staat centraal. Ik push niet.” Joke haalt veel voldoening uit het samen lezen met de leerlingen. “Wanneer ik de schoolverlaters aan het einde van het schooljaar in de musical zie en het ze is gelukt om een stuk tekst uit hun hoofd te leren, vind ik dat geweldig. Daar heb ik dan een klein beetje aan bijgedragen.” Het driespan uit de middenbouwgroep Zeeleeuwen waarmee juf Joke momenteel leest laat weten dat fijn te vinden. “We leren woordjes en lezen verhaaltjes. Ze is ook heel aardig.” Als waardering kreeg Joke vrijdag een boeket overhandigd. De Zeeleeuwen zongen voor haar het lied ‘Lang zal ze lezen...’ Wil je kunnen stemmen op Joke van Dijke? Kijk dan op de facebookpagina van Omroep Zeeland. Daarop is ook het interview met Harma Pekelsma te beluisteren.

Unieke familiefoto voor familie Van Haaften

Zoon Justin is vijfde generatie

De oplossing van deze puzzel is in week 49 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.nl

STAVENISSE - Met de geboorte van Justin van Haaften uit Stavenisse is op 30 september een vijfde generatie ontstaan in de familie Van Haaften. Betovergrootmoeder Corrie Andriesse-Suurland is maar wat trots op haar achterachterkleinkind. Het heuglijke feit is dan ook meteen vastgelegd op de gevoelige plaat. Op de foto staan betovergrootmoeder Corrie Andriesse-Suurland, overgrootmoeder Janneke Andriesse-Bolier, oma Lenny van Haaften - Bolier, papa Corné van Haaften en baby Justin van Haaften. PaGiNa 5


Schoolvolleybaltoernooi

KORT BEDRIJVIG Op zaterdag 10 december

Team-overleg bij het team van De Eevliet met hun coach.

THOLEN - In sporthal De Meulvliet werd door volleybalvereniging AVC’87, het jaarlijks terugkerende scholentoernooi gehouden op vrijdagmiddag- en avond 25 november. Ditmaal de 34e editie. Ten opzichte van een gemiddeld aantal teams van 20 van voorgaande jaren, deden dit jaar slechts 13 teams mee. De volgende basisscholen schreven zich dit jaar in voor deelname: Ter Tolne, De Regenboog, Jena-

plan, De Kraal, De Veste, De Casembroot, De Rieburch, De Ark en De Eevliet. De organisatie van het toernooi, AVC’87, hoopt volgend jaar op een grotere deelname van de vele basisscholen op het eiland Tholen. Om 16.30u. begonnen de 8 minuten durende wedstrijdjes, die door veel supporters werden toegejuicht vanaf de tribune die versierd was met spandoeken van de deelnemers en leuk aangeklede mascottes op het speelveld. De leerlingen hadden groot plezier en sportieve successen met

elkaar. De wedstrijden werden gespeeld met een tijdklok, wat zo nu en dan behoorlijk spannend was wanneer de onderlinge stand gelijk opging. Hierdoor was er als vanouds een vrolijk lawaaierige sfeer in de sporthal. De 2 poules streden na het geplande schema nog kruisfinalewedstrijden, die uiteindelijk leiden tot winnaar team 1 van De Regenboog,2e werd team 2 van De Regenboog en de 3e plaats werd behaald door De Jenaplanschool, na een spannende strijd met team 4 van De Regenboog. Er waren 3 bekers te winnen, die bij de prijsuitreiking uitgereikt werden door de voorzitter van AVC´87, Anton Timmermans. Net als andere jaren werd ook een sportiviteitsprijs toegekend aan het team met de hoogste score aan sportiviteit-punten. Deze wisselbokaal werd behaald door team 4 van De Regenboog. Verder was er ook een prijs voor de school die de mooiste mascotte, c.q. spandoek, had binnengebracht. Deze prijs werd gewonnen door De Ark. Ook was er voor iedere deelnemer een leuke herinnering en versnapering. Al met al was dit een geslaagd toernooi en AVC´87 hoopt dit volgend jaar voor de 35e keer te kunnen houden bij voldoende deelname. Meer informatie over de Thoolse volleybalvereniging AVC´87 en foto´s van dit toernooi, kijkt men op Facebook of op www.avc87.nl.

Bij dit project pakken wijkbewoners problemen aan met politie en gemeente

Trouwbeurs in Meulvliet

Rond half één en kwart over drie zal er een bruidsmodeshow plaatsvinden. FOTO BOB-PHOTOS BRUIDSFOTOGRAFIE

THOLEN - Op zaterdag 10 december vindt er een trouwbeurs in Meulvliet plaats. Deze begint om 12.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Elke belangstellende is van harte welkom. “De trouwbeurs is een aanrader bij het plannen van een perfecte huwelijksdag”, laat Jessica van de Kasteele van Senfina Bruidsmode weten. “Op de beurs zijn verschillende bedrijven aanwezig die gespecialiseerd zijn op het gebied van huwelijken.” Het gaat hierbij om de volgende deelnemers: Senfina Bruidsmode - www.senfinabruidsmode.nl; Meulvliet - www.meulvliet.nl; De Bloemenstal - www.debloemenstal.nl; Bob-photos Bruidsfotografie - www.bob-photos.com; Marsepeintaarten Lynns Bakery - www.lynnsbakery.nl; Juwelier Goudsmid Ooms - www.juwelierooms.nl; Visagist Letty Stok - www.lettystok.nl; Trouwambtenaar Jack Westdorp; ROELI Balloons & Entertainment - www.roeli.nl; Zo kinderopvang - www.zokinderopvang.nl; Stylingburo MattieO - www.mattieo.nl; Drive-In-Show - www.pmd-events.nl. “Je wordt als toekomstig bruidspaar optimaal geïnformeerd. Dus laat je verrassen door een ruim aanbod van producten en diensten.” Rond de klok van 12.30 uur en 15.15 uur zal er een bruidsmodeshow plaatsvinden. Iedereen is van harte welkom. Gratis entree! Senfina Bruidsmode - 0164 - 85 40 95 - info@trouwbeurstholen.nl

Lobby voor invoering ‘Buurt Bestuurt’ Kommetje Snerttocht THOLEN - In zijn vorige gemeente Albrandswaard had de Middelburgse burgemeester Harald Bergmann goede ervaringen met Buurt Bestuurt en daarom wil hij dit project met de Zeeuwse politiechef Ronald Weydema opzetten in Zeeland. “Wijkbewoners stellen met bijvoorbeeld de gemeente en politie een top drie van problemen in de buurt op en bij de aanpak ervan geef je bewoners ook verantwoordelijkheid”, legt Bergmann uit. DOOR BRITTA JANSSEN De Bergmann en Weydema polsen onder de Zeeuwse burgemeesters of er animo is voor Buurt Bestuurt. “We moeten bewoners vinden die hieraan willen meedoen”, zegt Bergmann. “Ik hoop dat we in het voorjaar op drie of vier plaatsen in Zeeland met een proef kunnen beginnen. Na zo’n zes maanden evalueren we het project en kunnen Buurt Bestuurt daarna wellicht in heel Zeeland, waar er behoefte aan is, uitrollen.” Hondenpoep Bij Buurt Bestuurt werken wijkbewoners

met politie, gemeente en eventuele andere organisaties samen aan het oplossen van problemen en ergernissen. Bij de start van het project komen belangstellenden samen en bespreken wat er aangepakt moet worden in hun wijk. “Dat kan van alles zijn, maar in mijn vorige gemeente ging het vaak over te hard rijden, hondenpoep en parkeeroverlast”, illustreert de Middelburgse burgemeester. In het project werken enkele buurtbewoners zelf actief mee aan het oplossen van de problemen. Daardoor krijgen ze een beter beeld van het werk van onder meer de politie en raken meer betrokken bij hun wijk. “De gemeente en politie maken capaciteit vrij

om de problemen aan te pakken en in ruil daarvoor doen de wijkbewoners zelf ook wat.” Wordt er bijvoorbeeld vaak te hard gereden in een straat, dan spreken wijkbewoners automobilisten hierop samen met de politie aan. Bij de aanpak van overlast van hondenpoep weten wijkbewoners vaak wel welke baasjes de poep niet opruimen, vertelt Bergmann. Die kunnen ook aangesproken worden. Wie zich aanmeldt voor Buurt Bestuurt denkt inhoudelijk mee over de problemen en acties hiervoor en gaat actief de boer op om problemen op te lossen. “Met Buurt Bestuurt krijg je als inwoner invloed op het beleid, maar het is niet vrijblijvend.”

SINT-MAARTENSDIJK - Wandelsportvereniging Oosterscheldestappers houdt met medewerking van Hotel KOM en Slagerij op den Brouw, voor de 6e keer het Kommetje Snerttocht Smerdiek op zaterdag 10 december.

Om de leefbaarheid van het dorp te verstevigen, wordt deze wandeltocht gehouden. Het bestuur van de club, hoopt net zoals vorig jaar, op vele enthousiaste deelnemers. De wandelaars hebben de keuze uit 4 afstanden, namelijk 5-7,5-15 of 25 kilometer. Gestart wordt er vanuit hotel KOM op de Markt in Sint-Maartensdijk. De 15 en 25 kilometer is meer bedoeld voor de geoefende wandelaar en de 5 en 7,5 kilometer is geschikter voor de jeugdige of de recreatieve wandelaar. De routes laten de mooiste plekjes zien in en rondom Smerdiek. De diverse afstanden die gelopen worden, zijn met blauwe pijlen aangege-

ven en bij de start krijgt men ook nog een routebeschrijving. Gewandeld wordt er over grotendeels verharde wegen, maar ook langs de natuurgebieden in de Pluimpot. Er kan gestart worden vanaf 09.30u. en de sluitingstijd is 17.00u. Halverwege is er een rust en controlepost ingericht bij restaurant SMAEK aan de Gorishoeksedijk. Hier wordt warme chocomel aangeboden door de eigenaar en kan men verder nog een drankje of hapje kopen. Bij terugkomst in Hotel KOM, staat er voor iedere wandelaar een kop heerlijke snert klaar van de plaatselijke slager. Als men huiswaarts gaat, kan men nog een beker snert kopen. Men kan thuis deze heerlijke snert nog eens eten. Na het wandelen kan men nog gezellig samenzijn en napraten over het verloop van de wandeling. De Oosterscheldestappers heet een ieder van harte welkom op zaterdag 10 december in Hotel KOM bij de start.

BEDRIJVIG NIEUWS Professionaliseringsslag positief voor particulier en ondernemer

Overdracht voor Muller (t)huis & tuin SINT-MAARTENSDIJK – Na jaren aan het roer te hebben gestaan, draagt Claudia Muller de bouw- en woonwarenwinkel Muller (t)huis & tuin over aan haar neef Ronald Muller en diens echtgenote Ellen. Het familiebedrijf zal onder leiding van Ellen Muller enigszins van koers veranderen om nog beter te beantwoorden aan de vraag van particuliere doe het zelvers en het bedrijfsleven. DOOR JOSIEN MATHLENER Lange tijd was Claudia Muller het vaste gezicht van Muller (t)huis & tuin. Werkzaamheden op het gebied van woonadvisering en interieurstyling maakte dat zij ging nadenken over waar ze precies in de bouwmarktsector wilde staan. “Hoe kan ik me optimaal in de doe het zelf branche bewegen en al die andere dingen ernaast blijven doen? Je kunt maar een ding echt goed doen en Muller (t)huis & tuin vraagt

nu eenmaal veel aandacht”, licht Claudia haar overdrachtsbesluit toe. “Me toewijden aan beide ondernemingen is teveel van het goede.” De oplossing voor het dilemma kwam van Ellen Muller. Zij bekleedt al jaren een leidinggevende functie in het bedrijfsleven. “Ronald en ik droegen het voor om Muller (t)huis & tuin over te nemen. Claudia kan haar aandacht dan optimaal op haar andere bedrijfsactiviteiten richten.” Rinus Muller, die in 1972 de bouwmarktonderneming oprichtte en er 42 jaar actief was, gaat zijn functie als directeur nu ook naast zich neerleggen. Ronald blijft zich concentreren op zijn bedrijf Muller & Muller Timmerfabriek BV in Sint-Maartensdijk. Ellen neemt het roer over van Claudia. In de praktijk houdt dit in dat Ellen het vertrouwde gezicht wordt van Muller (t)huis & tuin. Claudia blijft intern aanwezig, zodat de drie expertises waarover de Mullers beschikken waar mogelijk samen kunnen worden gebracht. “In de basis functioneren we onafhankelijk

van elkaar. We kunnen echter ook samenwerken en elkaar aanvullen. In dat geval zijn we bijvoorbeeld in staat een woning te bouwen en aan te kleden.” Fundament Met Ellen aan het roer meent Claudia dat de juiste vrouw op de juist plek staat om sturing te geven aan Muller (t)huis & tuin. “Er is een fundament gelegd voor een goede toekomst. Wat me ook goed doet, is dat het familiebedrijf binnen de familie blijft.” Inmiddels is Muller (t)huis & tuin uitgebreid met een breed assortiment diervoeding en dierbenodigdheden van Jumper de Diersuper. “Een bewuste keuze waarmee we onze dierbenodigdhedenassortiment optimaliseren en beantwoorden aan de vraag uit de gemeenschap. Ook andere productgroepen worden onder de loep genomen en nog beter afgestemd op de wensen van onze klanten.” Om opnieuw een professionaliseringsslag te maken, volgt binnenkort een grote uitverkoop met

Vlnr: Ronald en Ellen Muller, Claudia Muller en Rinus Muller.

kortingen van 20 tot wel 70 procent. “Onze doelstelling is om vervolgens te verbouwen zodat we met onze assortimentswijziging ook het bedrijfsleven beter tegemoet kunnen komen.”

Muller (t)huis & tuin, Nijverheidsweg 4, 4695 RC Sint-Maartensdijk PAGINA 6

FOTO JOSIEN MATHLENER

Voor informatie en contact met Muller (t)huis & tuin: Website: www.mullerthuisentuin.nl. Telefoon: 0166 667181. Email: info@mullerthuisentuin.nl.


MOK OK È! 3 DAGEN LANG

WEGGEEFPRIJZENP O O K R E V T UI

r) o E o h M e i l i A m a N f e R d n E OV (het bedrijf blijft i

1+2+3 DECEMBER

OP HET HELE ASSORTIMENT

20-70%KORTING

MAKITA GEREEDSCHAP - ALTREX LADDERS TIGER SANITAIR ACCESSOIRES KRANEN - CETABEVER - FERM -

OUTDOOR CHEF BARBECUES NOG VEEL ANDERE DOE-HET-ZELF MATERIALEN * Voorwaarden kortingsactie:

Korting geldt niet bij aankoop van méér voor minder artikelen, reeds afgeprijsde artikelen, rookwaren, Velux dakramen en Zibro Qlima kachels, dierenvoer, diensten, reeds geplaatste bestellingen en cadeaubonnen en alleen bij contante betaling. Op bijbestellingen geldt voor alle artikelen een korting van 20% alleen tijdens de actiedagen én ook alleen bij contante betaling.

Nijverheidsweg 4 | 4695 RC Sint Maartensdijk | 0166-667181 info@mullerthuisentuin.nl | www.mullerthuisentuin.nl


Bekóór en Kir Royal weer samen

- ADVERTORIAL -

Smerdiekse meiden knippen 24 uur voor het goede doel SINT-MAARTENSDIJK - Jessica Sulkers en Trudy Koolaard, beiden werkzaam bij Kapsalon Marielle op de Haven in Sint-Maartensdijk, gaan op op vrijdag 16 december 24 uur achter elkaar knippen voor 3FM Serious Request. Elk jaar staat er rond de kerst een glazen huis ergens in Nederland en gaan 3FM dj’s vijf dagen daarin voor een goed doel. Dit jaar staat het huis in Breda en gaat de opbrengst naar het Rode Kruis om kinderen te helpen in Afrika die sterven aan longontsteking. Een eigenlijk relatief simpele ziekte die hier goed te behandelen is, maar door gebrek daar aan goede medicijnen en kennis sterven er jaarlijks onnodig 900.000 kinderen aan deze ziekte!

Beide koren tijdens een gezamenlijk concert in de ontmoetingskerk in Bergen op Zoom.

SINT-ANNALAND - Kir Royal uit St. Annaland en Bekóór uit Bergen op Zoom hebben het genoegen om weer samen een kerstconcert voor U te mogen organiseren. Het concert vindt plaats op zondag 11 december in de RK-kerk H. Antonius van Padua in Lepelstraat. Aanvang 14.30 uur. Beide koren hebben in de afgelopen jaren, door het brengen van een sfeervol kwalita-

tief hoogwaardig concert, een vast publiek opgebouwd dat weer reikhalzend uitziet naar een nieuw mooi Kerstconcert. Bij het concert in 2015 in Oud Vossemeer was de kerk overvol en moesten sommige mensen teleurgesteld worden of genoegen nemen met een staanplaats. Deze keer zal dat door het grotere aantal zitplaatsen niet het geval zijn. De beide koren staan onder leiding van dirigent Pièrre van Broekhoven en wor-

den begeleid door een combo en pianiste Imelda Hack. Het programma bestaat uit oude en nieuwe kerstliedjes, met hier en daar een uitstapje naar lichte, modernere muziek. Kaarten zijn te reserveren via info@bekoor.nl of info@kir-royal.nl of verkrijgbaar bij Boek- en Kantoorvakhandel Heijboer, Ring 66, in St. Annaland en bij de ingang van de kerk voor aanvang van het concert.

24 uur knippen “Ook wij willen ons steentje bijdragen en gaan daarom 24 uur knippen! Voor 25,- kan iedereen zich deze dag, avond of nacht laten knippen onder het genot van een hapje, drankje en live entertainment! De hapjes en drankjes worden onder meer gesponsord door bakkerij Cock Leijs, cafetaria ‘t Centrum, cafetaria ‘t Hoekske, hotel Het Raedhuys en café Sannie’s uit Sint-Maartensdijk en ‘s nachts is er een dj van Wasted Quality aanwezig! En de kindjes van Ria’s kinderdagverblijf gaan iets moois knutselen , wat wij weer in de week van 13 december gaan verkopen in de kapsalon! Wij hopen een mooi bedrag bij elkaar te knippen! Voor een afspraak kunt u bellen naar Kapsalon Marielle: 0166 66 37 72.”

Leger des Heils zoekt vrijwilligers en spullen

Kerstmarkt groot succes

Leger des Heils sluit jaar af met 25.000e bezoeker

Diverse activiteiten in feestmaand december centraal SINT-MAARTENSDIJK - Het Leger des Heils op Tholen, heeft een druk jaar achter de rug. Nieuwbouw, verhuizing en feestelijke opening van het nieuwe gebouw in september. Al die activiteiten hebben ertoe bijgedragen, dat binnenkort de 25.000e bezoeker in het jaar 2016 kan worden begroet. Ter ondersteuning van dit heugelijke feit, zijn er in de maand december diverse activiteiten. Het onlangs gestarte creatieve café, had een aarzelende start. Maar langzamerhand weten bezoekers de creatieve ochtenden te waarderen en neemt het aantal deelnemers toe. In de laatste weken van het jaar zal er op dinsdagochtend 29 november en dinsdagochtend 13 december van 10.00-11.30U. nog een crea-café worden gehouden.

Voor kinderen is er woensdag 14 december een creatieve middag vanaf 14.00u.. Iedereen is welkom!. Naast activiteiten, wilt het Leger des Heils de boodschap van het Evangelie van harte uitdragen. Donderdag 15 december is er van 09.0011.30u. een ontbijtsamenkomst in ontmoetingsruimte ‘t Trefpunt. Zaterdag 17 december zal het muziekkorps van het Leger des Heils van 11.00-12.00u. kerstliederen spelen. Op Eerste Kerstdag is er van 15.00-17.00u. een kerstbijeenkomst met zang, muziek en iets lekkers voor bij de koffie. Wanneer iemand graag wilt komen, maar geen eigen vervoer heeft, kan een vervoersafspraak worden geregeld. In dit geval graag even telefonisch contact opnemen met 0166-609104 of 06-51376579.

De kringloopwinkel in het Dienstencentrum, is op zaterdag 17 en dinsdag 20 december nog geopend. Tijdens de laatste openstelling van dit jaar op dinsdag 20 december, zal er van 13.3016.00u. een gebakbuffet worden aangeboden in ontmoetingsruimte ‘t Trefpunt. Alle activiteiten vinden plaats aan de Sportlaan 3 in Sint-Maartensdijk. Tijdens één van de ontmoetingsmomenten, zal de 25.000e bezoeker van 2016 welkom worden geheten. Voor alle activiteiten geldt: de toegang is gratis. Vanaf woensdag 21 december t/m dinsdag 3 januari is het Dienstencentrum gesloten. De 1e openstelling in 2017, is op woensdagochtend 4 januari van 10.00-12.00u. Vanaf die datum zal de kringloopwinkel ook iedere woensdagochtend op deze tijden geopend zijn.

Sfeervolle kerstmarkt bij kringloop Leger des Heils

THOLEN - Het Leger des Heils op Tholen is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor werkzaamheden in de kringloop. Met name in de achterliggende maanden, is het aantal bezoekers dermate toegenomen dat het bevoorraden van de winkel meer aandacht vraagt. Om diezelfde reden is er ook meer behoefte aan goede bruikbare en verkoopbare spullen. Wie spullen heeft om weg te doen, kan telefonisch contact opnemen met 0166-610194 of 0651376579.

De komende weken is in de kringloop van het Leger des Heils een leuke kerstmarkt te vinden. Ook dit jaar is de markt een groot succes. Om het aanbod gevarieerd te houden, is het Leger des Heils voor de kerstmarkt op zoek naar kerstartikelen. Wie nog artikelen heeft staan en daar afstand van wil doen, kan contact opnemen met het Leger des Heils. Of de spullen afgegeven tijdens de openingstijden van het Dienstencentrum. Kringloopwinkel is op dinsdagmiddag en donderdagmiddag geopend van 13.30-16.00u. en op zaterdagochtend van 10.00-12.00u.

BEDRIJVIG NIEUWS

- ADVERTORIAL -

Culturele hotspot in Rucphen

Lijst IN en Galerie TON in oude raadhuis RUCPHEN - Het oude gemeentehuis van Rucphen wordt omgetoverd tot een culturele hotspot. Eind maart 2017 opent daar de deur van Galerie TON, lijstenmakerij en restauratieatelier Lijst IN en een restaurant met ijssalon. DOOR FRED SCHUCH De bouwwerkzaamheden aan het oude raadhuis zijn in volle gang. Een dikke blauwe slang ligt in de deuropening van het karakteristieke torentje. Er stroomt water uit. Binnen is Ton Jaspers druk bezig in zijn lijstenmakerij. Raadhuisstraat Ton en zijn vrouw Anja werden in 2009 de trotse eigenaars van Lijst IN in Roosendaal. Sindsdien maken ze maatwerk lijsten, restaureren ze schilderijen en lijsten en verkopen zij unieke kunstwerken. “Bij kunst moet op de één of andere manier een vonk

overslaan”, vindt Ton. “Dat is een randvoorwaarde om er jaren van te kunnen genieten.” Ongeveer anderhalf jaar geleden werd de overstap naar de Rucphense Raadhuisstraat bekend gemaakt. “In Roosendaal waren we een lijstenmakerij waar je ook kunst kon kopen”, legt Ton uit. “Hier in Rucphen willen we een splitsing maken tussen een lijstenmakerij en een hoogwaardige galerie: Galerie TON. We hebben exclusieve afspraken met kunstenaars uit binnen- en buitenland. Dat was voorheen wat lastiger. Zij verwachten namelijk wel iets van een galerie. Met de grote zalen in het oude raadhuis kunnen we ze veel meer bieden.” Kunst kopen doe je bij Galerie TON niet zomaar. “We bieden onze klanten een landelijke thuiskijkservice, want een schilderij koop je in je eigen huis. Dus nemen we het stuk graag mee naar de klant.” Kennismaken met kunst “Er komt ook een restaurant met ijssalon in

het gebouw. Zij maken gebruik van streekproducten en biologische ingrediënten. Aan de presentatie van de gerechten wordt extra aandacht besteed. We vullen elkaar echt aan.” Ton legt uit dat ze bij exposities en evenementen gebruik gaan maken van de catering van de inpandige buren, terwijl er in het restaurant en ijssalon kunst wordt getoond. “Zo kunnen gasten alvast kennismaken met de werken uit de galerie.” Herinneringen maken Er worden bij Lijst IN niet alleen posters, foto’s en schilderijen van een passende lijst op maat voorzien. “We willen herinneringen maken. Je kunt (oude) persoonlijke spullen in een doos bewaren, maar als je het op een bijzondere manier inlijst, wordt je er iedere keer aan herinnerd. Of het de bril van je opa is, of de voetbalschoenen van je vader, het maakt niet uit. Sommige dingen hebben een emotionele waarde en die wil je bewonderen en goed bewaren.”

Ton Jaspers showt een ingelijste steen uit concentratiekamp Auschwitz. Een sepia achtergrondfoto, betonnen binnenlijst met ruwe sloophouten buitenlijst en een stuk verroest prikkeldraad met een gescheurd stukje stof aan de buitenkant afgemonteerd, geven het een indrukwekkende sfeer. FOTO FRED SCHUCH

Galerie TON en Lijst IN, Raadhuisstraat 27, 4715 CB Rucphen, 0165 561538, www.galerieton.nl en www.lijst.in PAGINA 8


van Elzakker SpECiALE SCOOTEROpLEiDiNg: Sierwerk Geulweg 35 - Sint-Maartensdijk - www.zeelandhek.nl

4 uREN OpLEiDiNg + ExAMEN (Op ééN DAgDEEL)

Nu SLECHTS 6275,-

Gespecialiseerd in massief hekwerk dat op maat wordt gemaakt.

Voor meer informatie: verkeersschoolvandermeet.nl of bel 06 533 27 245

Hekwerk, poorten, raam- en deurbeveiliging, automatisering, balkonhekken, verlichting, schoorsteenkappen, industriehekken, glittermatten, diverse laswerkzaamheden etc. Voor info, vrijblijvende offerte en/of openingstijden: Tel & fax: 0166 66 19 98 / mobiel 06 51 03 91 32 / Tel & fax: 0164 61 65 77 www.sierwerkvanelzakker.nl

Dinsdagavond: 18.30 uur Brommertheorie 19.30 uur Autotheorie

RUIM 45 JAAR

TAPIJT - VINYL - PVC VLOEREN SPECIALIST

RUIM 45 JAAR

TAPIJT - VINYL - PVC VLOEREN SPECIALIST

Nu ruim 1000m2 729453L4 - B09 Ed : Pvc vloeren gepresenteerd

Bij verkeersschool Van der Meet kunt u ook terecht voor uw: brommer, motor, auto met aanhangwagen en theorie opleidingen.

729453L4 - B09 Ed : TOT 20 JAAR GARANTIE

Stevinweg 14 Tholen, 06 - 533 272 45 (Pand De Jonge Motoren) vandermeet@zeelandnet.nl

WWW.VERKEERSSCHOOLVANDERMEET.NL

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Het plaatsen is vakwerk. dat staat er voor jaren. Kwaliteit en degelijkheid, daar komt het op aan. Betonpaal in combinatie met betonplaat. Houtdelen vrij van de grond, kan niet rotten. Evt. gratis thuisbezorging.

DE SCHANS, Steenbergseweg 6 HALSTEREN Telefoon 0164-686418 www.deschanstuinschermen.nl

Ook voor rooien en verwijderen van uw oude erfafscheding!!!

• Vrijblijvend deskundig advies • De beste kwaliteit Pvc vloeren • Grootste assortiment Pvc vloeren • Grote voorraad snelle levering • Vakkundig leggen van Pvc vloeren • Eigen opgeleide stoffeerders

Opslag huisraad e.d.

Maandag 28-11 t/m zondag 04-12

v.a.

€ 42,95

m2 (incl leggen, lijm en egaliseren) DESKUNDIG ADVIES VAN SFEERVOLLE LUXE RAAMBEKLEDING VRIJBLIJVEND AAN HUIS

www. opslagtholen.nl

tel: 06 - 53154254

2,2 kg

2 kg 250 g van 2.99

1.99

MANDARIJNEN IN KIST

van 0.99

van 2.79

1.99

PERSSINAASAPPELEN

BIJ ONZE KLANTEN IS HET MUISSTIL

SNOEPTOMAATJES

0.69

1 kg

Per bos

Duurzame oplossingen bij vliegen, houtworm, mollen, ratten, muizen, papiervisjes, vogeloverlast, wespen enz.

(0113) 57 38 81

www.ongediertespecialist.nl

€219,60

Trapstoffering grote keus uit Trapstoff ering grote keus uit A-Merk tapijt incl leggen en lijm A-Merk tapijt t/m 13en treden incl leggen lijm Nu € 299,t/m 13 treden

Nu € 299,-

Nieuwe collectie Parket en laminaat

vloerkleden

Nieuwe collectie 2016

AMBACHTELIJKE BOL

0.79

van 3.99

van 1.29

van 1.09

BOSPEEN

0.99

4 chipolata’s tuinkruiden 5 gemarineerde biefstukjes 5 filetlapjes tandoori 4 beefburgers 4 varkenshaasmedaillons 4 slavinken 150 g varkensreepjes

Natuurlijk Aldi!

2.99

KIPPENVLEUGELS*

850 g

LUXE GOURMETSCHOTEL*

6.99

Donderdag 01-12 t/m zondag 04-12

0.89

CALVÉ SNACKSAUS

unieke houten vloerenCa. 600 g

430 ml

Groot assortiment wol design karpetten en handtuft van € 399,voor € 299,Grootedassorti ment 160 x 230 cm

Vacatures SCHOUDERROLLADE*

2.99

bij jou in de buurt Zoek en vind

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. * In de koeling.

lokale vacatures op

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.zeelandwerkt.nu www.aldi.nl

Gratis woonadvies Wonen

PVC Vloeren

Groothandel

Projecten

Gratis woonadvies Wonen

PVC Vloeren

Groothandel

Projecten

Onze adviseurs komen op afspraak vrijblijvend bij u thuis met Onze adviseurs komen op afspraak vrijblijvend bij uen thuis met de mobiele showroom. In heel Nederland Belgie de mobiele showroom. In heel Nederland en Belgie Sjerk Slagmolen Wooninrichters Bergen op Zoom Sjerk Slagmolen Wooninrichters Bergen- Project op Zoom Hoofdkantoor - Centraal magazijn Hoofdkantoor - Centraal - Projectop Zoom Rooseveltlaan 72-78, magazijn 4624 DB Bergen Rooseveltlaan 72-78, DBTapijt) Bergen Zoom (voorheen Ben de4624 Graaff telop 0164 788 393 tel 0164 788 Open: ma393 t/m za 09:00 - 17:00 of op afspraak Open: ma t/m za 09:00 - 17:00 of op afspraak Sjerk Slagmolen Wooninrichters Putte Sjerk Slagmolen Wooninrichters Antwerpsestraat 86, 4645 BL Putte Putte Antwerpsestraat 50, 4645 BK Putte tel 0164 606 918, fax 0164 606 919 tel 0164 606 918, faxper 0164 606open 919 Open: 7 dagen week Open: di t/m zo 11:00 - 16:00 info@sjerkslagmolen.info www.sjerkslagmolen.nl www.sjerkslagmolen.nl info@sjerkslagmolen.info

3 tot 20 jaar garantie 3 tot 20 jaar garantie met de S van Service met de S van Service


Zaalvoetbal Competitie Plaats een voor eerste team De Regenboog Meulvliet Dertien bovenbouwteams in competitie van schoolvolleybaltoernooi

THOLEN – Volleybalvereniging AVC’87 hield vrijdag in sport- en gemeenschapscentrum Meulvliet haar jaarlijkse THOLEN - Vorige week maandag zijn schoolvolleybaltoernooi. Aan de sportwedstrijd namen dertien teams van negen Thoolse basisscholen deel. Ruim er twee wedstrijden gespeeld in de B drie uur lang waren de schoolteams in opperste staat van sportiviteit. Het team ‘Regenboog 1’ van CBS De Regen- poule van de Meulvliet Competitie. boog uit Tholen behaalde in de finale de eerste plaats.

De eerste wedstrijd was Sixtie`s tegen Pia automation, Pia voetbalde heel goed en sterk konden in de eerste helft redelijk mee met de Sixtie`s Pia speelde goed geconcentreerd voetbal maar konden tot de rust maar een keer scoren en de Sixtie`s drie maal dus ruststand 3-1. Tweede helft ging het gelijk op en neer Pia kwam terug van een achterstand van 3-1 naar 3-3 dus het werd spannend tot het eind van de wedstrijd maar de eindstand werd toch

6-4 voor de Sixtie`s. De tweede wedstrijd van de avond was van der Kleijn schilders tegen het sportieve `t Raedhuijs. Het `t Raedhuijs had met haar gemengd team heel veel plezier in de wedstrijd tegen van der Kleijn. Ze probeerde te scoren maar konden tegen het sterkere van der der kleijn geen voet aan de grond krijgen zodat de russtand al op 11-0 kwam te staan. Tweede helft probeerde het team van het`t Raedhuijs nog wat uit de kast te halen maar konden niet voorkomen dat de score uit liep naar een monster score van 30-0 voor van der Kleijn en dat was de eindstand.

Smerdiek vrouwen hadden een punt wel verdiend SINT-MAARTENSDIJK - Smerdiek vrouwen speelde zaterdag 26 november thuis tegen de nummer 2 ReigerBoys.

De volleybalspelers deden hun uiterste best om punten te scoren.

DOOR JOSIEN MATHLENER In hun eigen kenmerkende tenues kwamen de bovenbouwleerlingen van De Casembrootschool uit Sint-Annaland, De Eevliet en de Jenaplanschool uit Poortvliet, De Rieburch uit Sint-Maartensdijk, De Ark uit Oud-Vossemeer en De Kraal, De Veste, De Regenboog en Ter Tolne uit Tholen de grote sportzaal van Meulvliet binnendruppelen. Nog voor het schoolvolleybaltoernooi officieel van start ging, warmden de deelnemers zich op door alvast samen wat vriendschappelijk het balspel te beoefenen op een van de drie competitievelden. Om half vijf werd het menens en werden de teams ingedeeld. Na het startsignaal ging het er stevig aan toe. De teruglopende klok stond ingesteld op acht minuten. Bij het verstrijken van de tijd klonk opnieuw het signaal. Opnieuw kregen de zeskoppige teams te horen naar welk veld ze toe moesten. Zowel langs de zijlijn in de sportzaal als op de tribune op de bovenverdieping waren supporters te

vinden. Ouders, broers, zussen en grootouders staken de volleyballers een hart onder de riem. Met een stevige muzieksound op de achtergrond en het enthousiasme vanuit het publiek werden de spelers continu gestimuleerd zich vol op het veld in te zetten. Mascotte Sommige scholen waren voorzien van een mascotte. Zo had De Rieburch een blauwe beer met een geel t-shirt bij zich en De Eevliet een bruine beer met een wit-rood t-shirt. Natuurlijk ontbrak het ook niet aan supporters met spandoeken en aanmoedigende toeschouwers die vrolijke fluitserenades brachten aan ‘hun’ team. Naast de antennes hadden de scheidsrechter op grote hoogte goed zicht op het speelveld waar de sporters uit alle macht met het slaan van de bal probeerden het gebied van het andere team te raken. Geregeld klonk een fluitsignaal aan de zijlijn van het speelveld. Verschillende scholen kwamen met meerdere teams, andere kwamen met

FOTO JOSIEN MATHLENER

een team en wat extra spelers. Hierdoor was het mogelijk om geregeld van speler te wisselen. Notering Na zo’n drie uur volleybal te hebben gespeeld werd duidelijk waar de teams geëindigd waren in het toernooi. Hoewel de spelers van De Eevliet hun best hadden gedaan, moesten zij zich uiteindelijk neerleggen bij de 13e en laatste plaats. De Kraal één werd 12e en De Regenboog drie moest zich tevreden stellen met een 11e plek. De Veste eindigde als tiende en de negende plaats was voor Ter Tolne. De achtste plaats ging naar De Kraal twee. Het team van De Rieburch ging met een zevende plaats de middenmoot in evenals De Ark die zesde werd. De Casembrootschool pakte de vijfde plaats en vierde werd De Regenboog vier. In de top drie bereikte de Jenaplanschool de derde plek. Op twee eindigde De Regenboog twee. De Regenboog één wist zich naar een nummer één notering toe te spelen.

Iedereen verwacht iets in december SINT-ANNALAND - Maand van verwachting. De maand december kan de maand van verwachting worden genoemd. Op zondag 27 november begon in het kerkelijke jaar van de Christelijke Gemeente de adventstijd. Op maandag 5 december wordt het Sinterklaasfeest gevierd. Aan het eind van de maand zijn er de Kerstdagen en Oud en Nieuw. Er zullen weinig lezers zijn, die niet iets verwachten in december. ‘Hoop doet leven’ en waar geen sprankje hoop meer is, kan men daar nog van leven spreken? Er zullen echter ook lezers zijn, die tegen de maand december opzien, omdat het niet meer is als vroeger. Ze hebben geliefden verloren en voelen zich eenzaam. Ze kijken met heimwee terug naar vroegere en betere tijden in hun leven. ‘Vol verwachting klopt ons hart’ Het Sinterklaasfeest legt op velen beslag, vooral op de kinderen. Welke en hoeveel geschenken zullen ze krijgen? Of ze nog in Sinterklaas geloven, hangt met de leeftijd samen. Al geloven ze niet meer in hem,

toch vinden ze het spannend wat het Sinterklaasfeest hen zal brengen. Volgens mijn waarneming legt het Sinterklaasfeest meer beslag op mensen, dan het Kerstfeest. Het Christusfeest, het feest van de komst en de geboorte van Jezus, de Koning van Israël en de Redder van de volken. Op het Kerstfeest gaat het om het grootste geschenk, dat God aan de wereld heeft gegeven: Zijn eigen lieve Zoon om voor ons te lijden en te sterven, om vergeving van zonden en het eeuwige leven te verwerven. Dat geschenk overtreft alle Sinterklaascadeautjes. Het is goed om elkaar daar op te wijzen, in het bijzonder de kinderen. Wie Jezus ontvangt, ontvangt het mooiste geschenk dat op aarde mogelijk is. Wie hieraan twijfelt, nodig ik (ds. M.d. Geuze) uit om op zoek te gaan en dit zelf te ontdekken. Jezus vindt men in de Bijbel en in de kerk waar Hij aangewezen en aangeprezen wordt. ´Vol verwachting blijf ik uitzien´ Dat doen christenen in de adventstijd van het kerkelijke jaar. ´Advent´ betekent: ± naderende komst van Jezus. Men ge-

denkt Zijn eerste komst aan het begin van de christelijke jaartelling in Bethlehems stal en men verwacht Zijn terugkomst in heerlijkheid, op de wolken van de hemel. Hij komt als de Koning van Israël, als de Bruidegom van Zijn Gemeente en als de Heere en Rechter van de volken. Dit zal de mooiste dag op aarde zijn. Dan komt alles tot Gods bestemming. Het Feest van het Koninkrijk van God in heerlijkheid breekt dan aan. Daar zingt lied 769 van Johannes de Heer over: ± ´Vol verwachting blijf ik uitzien, tot die dag eens dagen zal, dat de Heiland op de wolken weerkomt met bazuingeschal. Welk een vreugde zal dit wezen, als mijn oog Hem schouwen mag en mijn oor Zijn stem zal horen op die grote, blijde dag´. Het geloof wordt zien, de hoop wordt vervuld en de liefde ervaren. Wat een heerlijke dag zal dit zijn. Laten men zich daarop voorbereiden, zodat die dag niet overvalt. Dan komt men te laat en vinden de deur van de feestzaal gesloten. Wat is dat erg! Een gezegende maand van verwachting toegewenst. ds. M.D.Geuze, Sint-Annaland. PAGINA 10

Belangrijke wedstrijd. De winnaar kon meedraaien in de top van de 1e klasse. Het begin was voor beide ploegen zoeken. Het ging gelijk op, er werd zeer goed gevoetbald door beide ploegen. De 1e kans was een schot van Chanel Brinkman. De keepster had hier geen probleem mee. Veel kansen waren er niet voor beide ploegen. Voorzet had Colinda van der Steen voor het inkoppen, maar dit is niet haar sterkste kant. Het was rusten met de bril-stand op het scorebord. Na de rust een heel ander Smerdiek. De meiden wilden wel, maar het ging niet . Reiger-Boys was de bovenliggende ploeg. Het was wachten op een doelpunt. Niet snel naar de bal komen op het middenveld van een Smerdiek-speelster, werd

Smerdiek vitaal.Het werd hierdoor gelijk de 0-1 aangetekend. Smerdiek was te tam en Reiger-Boys profiteerde hiervan. Na een half uur was het 0-2. Angelique Hage en Colinda van der Steen, kwamen tot een kwartier voor tijd niet in het stuk voor bij de thuisclub. Het laatste kwartier ging Smerdiek veel beter draaien, men was wakker. Reiger-Boys werd terug gedrongen. Een op maat gepaste voorzet van Colinda van der Steen, werd goed binnen gewerkt door Angelique Hage: 1-2. Daarna een mooie actie door Colinda, waarbij ze werd neergelegd binnen de beruchte lijnen. De goed fluitende scheidsrechter zag er helaas niets in. Smerdiek drong steeds meer aan, maar de meiden konden het net niet meer vinden. Jammer, een totaal niet verdiende overwinning voor Reiger-Boys. Een gelijkspel had beter geweest, gezien het vertoonde spel van beide clubs. Zaterdag 3 december uit tegen IJFC.

KORTE BERICHTEN THOLEN Recreatief en senioren wandelen: Oosterscheldestappers wandelt op dinsdag 6 december. Vertrek vanaf Hart van Tholen. Koersbal: Uitslag 23 november: 1. mw. H. Schot-mw. C. Sprenkels 57 punten, 2. mw. M. van Nijnatten-mw. D. Molengraaf 27, 3. mw. J. Goedegebure-dhr. D. Molengraaf 25, 4. mw. J. Bos-mw. N. Deurloo 17, 5. dhr. G. v.d. Padt-mw. D. Lindenberg 12. Collecteweek Leger des Heils: Van maandag 28 november tot en met zaterdag 3 december, wordt landelijk een collecteweek gehouden voor het Leger des Heils. Ook op Tholen wordt gecollecteerd. Nieuw dit jaar is dat in alle kernen een collectant aan de deur komt. Opbrengst van de collecte komt geheel ten goede aan het werk van het Leger des Heils op Tholen. Komende maanden zal in de media worden bericht, welke projecten in de Thoolse samenleving in 2017 zullen worden opgestart. OverThollig: Kringloopwinkel OverThollig is geopend op woensdag van 9.00-11.30u, donderdag van 13.30-15.30u en vrijdag van 18.00-20.00u. Oude metalen kunnen bij de roldeur aan de zijkant van het gebouw afgeleverd worden. Ook (navulbare) cartridges, oude pc’s, printers en oude kleding. Tijdens de openingstijden kunnen goederen ingeleverd worden. Graag bruikbare (schoongemaakte), goed werkende artikelen. Voor inboedels, zolderopruimingen en grotere stukken kan contact opgenomen worden met 0625308234. Postweg 3c, Tholen. www. kringloopwinkeltholen.nl Gaaf & Goed: Tweedekanswinkel Gaaf & Goed, Dalemsestraat 4 in Tholen. Geopend op dinsdag 9.30-12.00 uur, woensdag van 13.30-16.00 uur, vrijdag van 9.30-16.00 uur. Mooie feestkleding, in zwart en andere kleuren. Prachtige dames winterhoeden, diverse sjaals en dassen. Leuke attenties voor de feestmaand, hobbypakketten enz. Vele kinderattenties.

SINT-MAARTENSDIJK Gezelligheid Vóór Alles: Uitslag 21 november: 1. W. Mosselman-C. v. Gorsel 40 punten, 2. T. Breure-J. Bijnagte 35, 3. en 4. B. Bijnagte-M. v.d. Hoek, W. Bijl-G. v.d. Padt 22, 5. A. Poot-C. Breure 21. STAVENISSE Voor kinderen die van zingen houden: 24 december om 19.00 uur willen de zondagsschool en tienerclub samen Kerstfeest vieren in de Hervormde kerk. Daarvoor worden een aantal kerstliedjes ingestudeerd door de jeugd en wel op vrijdag 9, 16 en 23 december van 19.0019.30 uur in het verenigingsgebouw De Schuilplaats naast de kerk. Ben jij 6 jaar of ouder en jij houdt van zingen? Kom dan gezellig mee oefenen. En neem je vriend of vriendin mee. Winkel: Vanaf D.V. woensdag 30 november om 09.00u. is iedereen welkom in de winkel t.b.v. Stichting Adullam (gehandicaptenzorg). Verkoop van boeken, panty’s, speelgoed, lingerie, kaarten, cadeau-artikelen, enz. Welkom in Wilhelminastraat 6 in Stavenisse. OUD-VOSSEMEER Koersbal: Uitslag 22 november: 1. mevr..A..Suurland-Mevr. L. v. Poortvliet: 30 punten, 2. mevr. C. v. Mierlo-mevr. L. Weezenaar: 29, 3. dhr. G. Rombouts-dhr. N. Moerkerken: 28, 4. mevr. M. v. Poortvlietmevr. J. v. Houte: 20, 5. mevr. L. Romboutsdhr. J. Suurland: 16. SINT PHILIPSLAND Kerstverkoping: Op zaterdag 3 december houdt de creaclub van de Hervormde gemeente een kerstverkoping in het verenigingsgebouw aan de Schoolstraat. Men kan hier terecht van 10.30-12.00u. Er worden kerststukjes en leuke woondecoraties, om in de winter je huis mee op te fleuren, verkocht. Nieuw dit jaar zijn de stukjes met hyacinten. Men kan gezellig een bakje blijven doen in de koffiehoek.


FEESTBODE 2016

Kerst Culinair Japans Teppan Yaki Grill Restaurant

Kerstarrangement

Advent Kerstmis wordt voorafgegaan door Advent (=Nadering). Tijdens de Advent wachten de christenen op de komst van Jezus. Advent begint op de vierde zondag voor Kerstmis (het begin van het kerkelijk jaar) en duurt tot kerstavond.

Wij hebben tijdens de kerstdagen een uitgebreide menukaart met extra feestelijke Kerstgerechten en heerlijke dessertgerechtjes

Kerstcouvert 25 en 26 December

Twee zittingen op Eerste & Tweede Kerstdag 1. Vanaf 16.30 - 19.00 uur 2. Vanaf 19.30 tot sluiting

Kinderen krijgen een adventskalender met voor elke dag een ‘deurtje’ waar iets lekkers achter verstopt zit. Er wordt

Moeregrebstraat 8

een adventskrans met vier rode of gele kaarsen neergezet.

4611 JC Bergen op Zoom Tel.: 0164 - 26 50 00 www.sukiyaki-rest.nl info@sukiyaki-rest.nl

De eerste kaars wordt op adventszondag aangestoken en elke zondag erna wordt er een kaars extra aangestoken. Tijdens de adventsperiode worden overal kerstmarkten gehouden. Zo vertrekken er dagelijks bussen vol Nederlanders naar de beroemde Kerstmarkt in Düsseldorf. Al met al bezoeken jaarlijks �enduizenden Nederlanders de kerstmarkten in Nederland en Duitsland.

Volwassenen: € 32,95 Kids 4-11 jaar: € 18,50 65-plussers(*): € 29,50 (*) op vertoon van een geldig pas of ID-kaart Alle genoemde prijzen zijn exclusief drinken.

Tijdens de KERSTDAGEN

voor een vast bedrag! LEUKE KERST ATTEN TIE!

Reserveer tijdig! Om teleurstelling te voorkomen.


FE E ST BO DE 2016

Kerst Culinair Kindvriendelijk Het kindvriendelijke karakter van Kerstmis hee� veel te maken met het feit dat in bepaalde streken Sint-Nicolaas wordt gevierd op 25 december. Door de vermenging met sprookjesach�ge figuren uit sagen ontstaat de kerstman:

K E R S TACTIE!

Santa Claus in een karrenslee, voortgetrokken door rendieren. Dat is meteen ook de verklaring waarom in bepaalde Amerikaanse kerstliederen ‘Santa Claus’ wordt vernoemd.

Kom in december gezellig winkelen in het

PRACHTIGE CENTRUM VAN BERGEN OP ZOOM

In België valt dat feest

en bewaar je kassabon (bedrag maakt niet uit)...

op 6 december. In

Op vertoon van deze kassabon krijg je nl. in ons Delphi Griekse specialiteitenrestaurant in de maand december

Nederland komt

een

de Sint op 5 december.

GRATIS FLES WIJN

(u hoeft daarvoor niet te komen eten) én een

CADEAUBON t.w.v. 25% KORTING (*)

De vigilie op de vooravond van

te besteden in januari, februari of maart 2017.

Sint-Nicolaas,

*

( )

een liturgische

Exclusief drank en de cadeaubon is niet geldig tijdens de viering van de vastenavend O P

=O P Voor het ophalen van de fles wijn en cadeaubon kunt u dagelijks tussen 11.00 - 22.00 uur langskomen.

viering, is hier in de

Grieks Restaurant Delphi

volkstradi�e

Grote Markt 25 in Bergen op Zoom

‘pakjesavond’ geworden.

Gratis parkeren in de parkeergarage, achter de Grote Markt (Lindenbaan). RESERVEER TIJDIG!

Tweeja arlijkse verkiezing stimuleert vernieuwing op scholen

Zeeuwse Onderwijsprijs naar Kwadendamme en Middelburg MIDDELBURG – Basisschool De Mgr. Heyligersschool in Kwadendamme en Christelijke Scholengemeenschap Walcheren in Middelburg hebben vorige week de Zeeuwse Onderwijsprijs gewonnen. Zij ontvingen een bronzen olifant en vertegenwoordigen Zeeland op woensdag 29 maart in de finale van de Nationale Onderwijsprijs in Rotterdam. DOOR BRITTA JANSSEN Woensdag reikte gedeputeerde Harry van der Maas van de provincie Zeeland de tweejaarlijkse Onderwijsprijs Zeeland uit in het provinciehuis in Middelburg. De Mgr. Heyligersschool in Kwadendamme won in de categorie Basisonderwijs met het project ‘Bewegend Leren’. De Christelijke Scholengemeenschap Walcheren (CSW) in Middelburg schreef in de categorie Voortgezet Onderwijs de overwinning op haar naam. Deze school onderscheidt zich met het project ‘Talent Special Experience’. Bewegend Leren De leerkrachten op de Mgr. Heyligersschool koppelen leerdoelen aan bewegingsactiviteiten. De kinderen voeren vanaf groep drie taal- en rekenopgaven uit, terwijl ze bewegen. De werkwijze is gebaseerd op een methode die is ontwikkeld door het CIOS in Goes. ‘Kinderen laten bewegen is een uitdaging in de huidige maatschappij’, aldus de jury van de Zeeuwse Onderwijsprijs.

Die bestond uit Myriam Biekens, regiobestuurder CNV Onderwijs, journalist Bert van Leerdam en Provinciale Statenlid Jeffrey Oudeman. ‘Dit is vernieuwend onderwijs. Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen lesstof beter opnemen als ze bewegen. Niet zittend in de schoolbanken dus, maar op het schoolplein of in de gymzaal. Bewegend leren heeft ook een positief effect op kinderen die moeilijk kunnen stilzitten of concentratieproblemen hebben.’ Volgens de basisschool komen leerlingen met dit project meer aan de beurt dan in de klas. Na het bewegen wordt de theorie in de klas nog een keer verwerkt. Het bewegend bezig zijn zet aan tot nadenken en geeft ook ruimte voor reflectie van de leerstof voor kinderen, aldus de school.

Technology, Sports & Health, ICT & Media, Arts & Culture, Language & Internationalization en Business & Logistics. Daarna geven zij hun voorkeur aan voor twee van de talentgebieden. In het eerste leerjaar ontdekken zij welke van deze voorkeuren bij hun interesse past. Vanaf klas twee tot aan het eindexamen ontwikkelen zij zich binnen deze richting. ‘Dit is een inspirerend project’, vindt de jury. ‘Het heeft een aansprekend uitgangspunt: hoe maak je excelleren boeiend? De school stimuleert jongeren om meer uit hun schoolloopbaan te halen. Neem geen genoegen met een zes! Ook kan dit programma ervoor zorgen dat jongeren een betere studiekeuze maken, omdat ze al dieper zijn ingegaan op bepaalde thema’s. Dit kan voorkomen dat iemand stopt met zijn studie.’

Talent Special Experience De CSW sleepte de prijs binnen met haar project ‘Talent Special Experience’. Op drie middagen maken alle leerlingen uit groep acht van de basisscholen die zich hebben aangemeld kennis met alle ‘Talent Specials’. Ze kunnen kiezen uit Science &

Genomineerden Initiatiefnemer van de Nationale Onderwijsprijs is het Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie (INOP). De tweejaarlijkse prijs is in 1993 ingesteld om de creatieve kanten van het Nederlands onderwijs voor het voetlicht te brengen. De prijs wordt

De Onderwijsprijs stimuleert innovatieve ideeën in scholen. FOTO BEELDENBANK LAAT ZEELAND ZIEN/FELICE BUONADONNA

in twee categorieën uitgereikt; Basisonderwijs en Voortgezet onderwijs. Voor de eerste categorie waren in Zeeland ook het Taal Expertise Centrum Terneuzen en

de Vlissingse Scholenvereniging genomineerd. In de tweede categorie grepen het Calvijn College in Goes en Het Goese Lyceum naast de prijs.


Alleen met de kerstboom? Een fijne partner komt niet vanzelf op je pad.

www.de-uitwijk.nl

www.de-uitwijk.nl info@de-uitwijk.nl info@de-uitwijk.nl Dorpsweg 136, De Heen Tel: 0167 560000 Dorpsweg 136, De Heen Tel:140167 m.i.v. maart560000 GeOpenD:

Bel: 0165-388816 Lia van der Wel (Bergen op Zoom e.o.)

www.mens-en-relatie.nl

Betrouwbaar en discreet. Al 33 jaar succesvol

TOREN

voor feesten en partijen.

Vrijdag en zaterdag v.a. 17 uur

Wegens einde seizoen Zondag v.a. 12.00 uur. van 1 dec.tot medio maart gesloten. Reserveringen vanaf 20 personen op afspraak

Erkend BVSK en Geschillencommissie/Hoogste slagingspercentage.

K RUIT

- 130- soorten pannenkoeken 130 soorten pannenkoeken - Grill specialiteiten (niet op zondag) Grill specialiteiten (niet op zondag) - Overdekt en verwarmd terras - Overdekt en verwarmd terras - Speeltuin en kinderboerderij - Speeltuin en kinderboerderij - Minigolf en kanoverhuur - Minigolf enmogelijkheden kanoverhuur Informeer naar de voor feesten en partijen. Informeer naar de mogelijkheden

SCHITTEREND WONEN AAN DE HAVEN

THOLEN

Prijzen loterij

vv Vogelvreugd 26 november 2016

1e prijs 2e prijs 3e prijs 4e prijs 5e prijs 6e prijs 7e prijs 8e prijs 9e prijs 10e prijs 11e prijs 12e prijs 13e prijs 14e prijs 15e prijs 16e prijs 17e prijs

0050 1592 0057 1553 0268 0549 1691 0552 1492 1107 1524 1690 0718 0558 0400 1481 0056

“Gespecialiseerd in stofferen van plezier- en zeilboten, maar ook voor meubels en caravan kussens kunt u bij ons terecht”

13 appartementen in Kruittoren • 9 stadsappartementen • 7 kadewoningen

Provincialeweg 11 4695 RM Sint Maartensdijk Tel./fax (0166) 69 71 55 M 06 53 78 80 35

Prijzen afhalen bij: A. Bazen, Hoenderweg 84, Sint-Annaland Tel.nr. 0166-653144

Huren of kopen?

www.bootkussens.com

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen.

KOM NAAR DE INFORMATIEDAG OP ZATERDAG 3 DECEMBER

1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende vorm is. www.alzheimer-nederland.nl

Van 11.00 tot 13.00 uur bij Restaurant ‘Spijs’ Woonboulevard Poortvliet.

Huren of kopen?

www. KRUITTORENTHOLEN .nl

Huren of kopen? kopen? Huren of kopen? Huren of

5 redenen om een redenen om 55 redenen om een een woning te kopen woning te kopen woning kopen • De rente is historisch laag ••De laag De rente rente is is historisch historisch laag

• De huizenprijzen zijn laag

fijn als weet wat je financiële Omhet die beslissing te je kunnen maken is zijn. Hypotheek Visie hetmogelijkheden fijn als je weet wat je financiële

Hier valt zelfs voor ons geen eer te behalen Wij helpen je een weg te vinden in het

helpt je zijn. graag inzichtelijk te maken wat mogelijkheden Hypotheek Visie bij wensen en mogelijkheden past. helpt je jouw graag inzichtelijk te maken wat

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

••De zijnlaag laag De huizenprijzen huizenprijzen zijn • Met het kopen van een woning bouw je kapitaal op ••Met woning Met het het kopen kopen van een woning bouw op bouw je je kapitaal kapitaal op • Stabiele maandlasten

bij jouw wensen en mogelijkheden past. Wij doolhof helpen je eenvan weg tehypotheken. vinden in het

(geen huurverhoging) ••Stabiele Stabiele maandlasten maandlasten (geen huurverhoging) (geen huurverhoging) • Je kunt het huis inrichten en verbouwen naar eigen smaak Je kunt kunt het het huis huis inrichten ••Je inrichtenen en verbouwen naar eigen verbouwen eigen smaak smaak

alle geldverstrekkers en banken in Hypotheek Visie werkt samen met vrijwel bij aankoop van Nederland. De adviseurs van Hypotheek 1 eigengemaakte rookworst �������������������������� pak zuurkool gratis alle geldverstrekkers en banken in Visie zijn onafhankelijk. In het grote DONDERDAG,vRIJDAG EN zATERDAG Nederland. De adviseurs van Hypotheek aanbod gaan de financieel adviseurs 500 gram magere riblappen (naturel of grootmoeders) ��������� € 4,95 Visie zijn onafhankelijk. In het grote soeppakket (250 gram mager soepvlees + van Hypotheek Visie dus altijd op zoek aanbod gaan de financieel adviseurs 250 gram runder gehakt + mergpijp) ��������������������������������������� € 3,98 naar de oplossing die het beste bij jouw van Hypotheek Visie dus altijd op zoek 100 gram kip snitsels div� soorten���������������������������������������� € 0,96 wensen en mogelijkheden past. Zo 100 gram ardenner vinken����������������������������������������������������� € 0,96 naar de oplossing die het beste bij jouw garanderen wij jou een objectief en100 gram bief stroganoff of bief culinair������������������������������ € 1,42 wensen en mogelijkheden past. Zo 300 gram kip blokjes naturel of gekruid ������������������������������ € 2,89 kwalitatief advies. garanderen wij jou een objectief en 100 gram franse steak (franse kruidenkaas met ardenner ham) �� € 1,20

Denk je er wel eens aan om je huurwoning voor een koopwoning te verruilen? Of denk je dat ditwelvoor optie is? Niets hoeft Denk je er eensjou aangeen om je huurwoning Visie Bergen op Zoom Denk jeeen er wel eens aan jetehuurwoning minder waar teomHypotheek zijn. Hypotheek VisieVisie helpt Bergen op Zoom voor koopwoning verruilen? OfHypotheek denk Antwerpsestraat18 Denk erkoopwoning wel eens aan om je huurwoning voor je een te verruilen? Of denk Antwerpsestraat 18 je dat dit voor jou geen optie is? NietsHypotheek hoeft Visiede Bergen op Zoom graag bijgeen het in is? kaart brengen 4611 AH Of BERGEN OP ZOOM AH van BERGEN OP ZOOM jeje dat dit koopwoning voor jou optie Niets hoeft voor een te verruilen? denk4611 Antwerpsestraat18 minder waar te zijn. Hypotheek Visie helpt Tel: (0164) 262832 Tel: (0164) 262832 zijn.geen Hypotheek Visie helpt jeminder dat ditwaar voortejou optie is? Niets hoeft mogelijkheden. Maak snel een 4611afspraak AH BERGEN OP ZOOM www.hypotheekvisie.nl/bergen-op-zoom graag bij het in kaart brengen vanwww.hypotheekvisie.nl/bergen-op-zoom de jejegraag bij het kaart brengen van dehelpt minder waar te in zijn. Hypotheek Visie Tel: (0164) 262832 voor een invrijblijvend inventarisatiegesprek. snel een afspraak mogelijkheden. Maak snel een www.hypotheekvisie.nl/bergen-op-zoom jemogelijkheden. graag bij het Maak kaart brengen van afspraak de Openingstijden Openingstijden voor een vrijblijvend inventarisatiegesprek. voor een vrijblijvend inventarisatiegesprek. Maandag vrijdagt/m vrijdag mogelijkheden. Maak snel een afspraakt/mMaandag Openingstijden 09:00 - 17:30 uur voor een vrijblijvend inventarisatiegesprek. 09:00 - 17:30 uur Maandag t/m vrijdag 09:00 -kantooruren 17:30 Buiten kantooruren en uur op en op Buiten

Denk je er wel eens aan om je huurwoning zaterdag alleen op afspraak zaterdag alleen op afspraak Kijk ook eens op hypotheekvisie.nl Buiten kantooruren en op voor een koopwoning te verruilen? Of denk zaterdag alleen op afspraak je dat dit voor jou geen optie is? Niets hoeft Luc GiLLemot minder waar te zijn. Hypotheek Visie helpt Belgische gediplomeerde en erkende tandprotheticus * Implantaatprothese (klikgebit) je graag bij het in kaart brengen van de * Aanpassing en vernieuwing van gebitsprothese mogelijkheden. Maak snel een afspraak * Reparaties, kan op gewacht worden Kijk ook eens op hypotheekvisie.nl * Gratis voor eenadvies vrijblijvend inventarisatiegesprek. Kijk ook eens op hypotheekvisie.nl

Kijk ook eens op hypotheekvisie.nl

Kijk ook eens op hypotheekvisie.nl

HVISIE2030 A5 flyer Bergen op Zoom.indd 1

WOENSDAG

500 gram herfst gehakt ���������������������������������������������������������� € 2,98 doolhof van hypotheken. 1 kilo runder gehakt ��������������������������������������������������������������� € 5,98 Hypotheek Visie werkt samen met vrijwel

grootmoeders gehakt ballen ����������������������������� 5 halen 4 betalen

kwalitatief advies.

Maak een afspraak Wil je meer weten over jouw

Maak een afspraak mogelijkheden? Maak dan een Wil afspraak je meer weten voor over jouw een vrijblijvend mogelijkheden? Maak dan een inventarisatiegesprek.

boomstammetjes ������������������������������������������������ 5 halen 4 betalen 100 gram gebraden fricando ������������������������������������������������� € 1,46 100 gram sparibs gehakt ������������������������������������������������������� € 0,98 100 gram mosterd rollade ����������������������������������������������������� € 1,29 of alle drie samen voor slechts �������������������������������������������� € 3,69

KWALITEITSSLAGERIJ J. BEVELANDER

afspraak voor een vrijblijvend Bel (0164) 262832. inventarisatiegesprek.

Langestraat 1, Poortvliet Telefoon 0166-612467

Bel (0164) 262832.

01-09-14 09:25

HVISIE2030 A5 flyer Bergen op Zoom.indd 1

HVISIE2030 A5 flyer Bergen op Zoom.indd 1

01-09-14 09:25 01-09-14 09:25

01-09-14 09:25

SpEciAlE winTEr rolluiK AcTiE

01-09-14 09:25

Prijsvoorbeeld

2000 x 2000

HVISIE2030 A5 flyer Bergen op Zoom.indd * Vergoeding door alle zorgverzekeraars

Adres: Korte Bosstraat 11 4611 MA Bergen op Zoom Tel. 0164 - 23 00 10

Kijk ook eens op hypotheekvisie.nl

Wouwbaan 2 BergenKM op Zoom: 4631 Hoogerheide ma wo: 14.00 - 17.30 uur Tel. 0164 - 66 08 78 Behandeling nauur afspraak vr: 14.00 - 16.00

2

Openingstijden: HVISIE2030 A5 flyer Bergen op Zoom.indd Maandag gesloten Di-Do: 8.30 - 13.00 uur Woensdag: 14.00 - 17.00 uur Vrijdag: 14.00 - 16.00 uur Openingstijden

Maandag gesloten

Lid ONT B103 ma wo vrWoensdag-Vrijdag: 8.30-13.00 uur 08.30 - 13.00 uur www.tppgillemot.nl

Behandeling na afspraak

www.autoschadeteam.nl

01-09-14 09:25

Arjan Jochems

3 KunSTSTof KoZijnEn 3 gEVElBETimmEringEn 3 rolluiKEn & ZonwEringEn timmer- en 3 rEpArATiE rolluiKEn onderhoudsbedrijf 3 houTEn KoZijnEn www.timmeronderhouds- 3 VElux DAKrAmEn bedrijfjochems.nl 3 DAKKApEllEn Dealer VEKA en K-Vision 3 KEuKEnmonTAgE 3 SchilDErwErK kunststof kozijnen Bergen op Zoom Vrijblijvend offertes na Telefoon vakkundige meting en uitleg. 06 - 14 35 88 60 01-09-14

01-09-14 09:25

HKZ gecertificeerd

Hoogerheide: Di-Do: 14.00 - 17.00 uur di-do: 14.00-17.30 uur

Roosendaal: Belder 100 Bergen op Zoom: Marconilaan-Noord 63

2

€ 450,-

Elektrisch bediend (Somfy motor). Totaalprijs incl. montage en 21% btw. Keuze uit verschillende standaard kleuren met afgeschuinde bak en ook ronde bak.

Kijk ook eens op hypotheekvisie.nl

di do: 8.30 - 13.00 uur

Volg ons ook op Facebook!

Huren of kopen? Om die beslissing te kunnen maken is Huren of kopen?

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

09:25


HET GEHEIM SINTERKLAAS KERST VERLICHTING 20 lamps warm wit

FROZEN OF MINIONS DEKBEDOVERTREK

3.49

ook verkrijgbaar in Paw Patrol, Mickey of Minnie 60% katoen/40% polyester 140x200 cm incl. kussensloop 60x70 cm

VOOR BINNEN

TIP VOOR DE SINT

100 lamps

DISNEY VLOERKLEED polyester Ø 80 cm

5.92

KINDER COZZI ONDERGOED

diverse kleuren en prints 95% katoen/5% elastaan boxershort of hipster maten 98-152

SET/2

2

1

9

VANISH VLEKVERWIJDERAAR

KERSTDORP OF KERSTBAL

LISSI POP MET BUGGY

DAMES/HEREN HORLOGE

5

1

9

5

25

white sensitive of sensitive 1.125 kg

22

VIRTUAL REALITY BRIL

geschikt voor de meeste smartphone's fantastische 3D beelden met behulp van te downloaden apps

95

diverse varianten verf je eigen kerstdorp of kleur je eigen kerstbal

87

incl. bordje, bestek en drinkflesje 40 cm

83

SINT CHOCOLADE

39

diverse varianten metalen band

92

THERMO ONDERGOED

diverse varianten

kinder broek of shirt zwart of wit maten S-XXL

1.99

3

79

0

79

WERCKMANN GEREEDSCHAPSET

COLGATE MINIONS TANDENBORSTEL

7

3

boren en bitset 63-delig of ratelsleutelset 5-delig

95

diverse varianten elektrisch

95

1

maten 92-170

79

Action is Beste Speelgoedwinkel van Nederland

Geschenkpapier Met Action speel je het hele jaar voor Sinterklaas De grootste in kleine prijzen


ALLES VOOR EEN VERRASSENDE

VOORDELIGE SINTERKLAAS REVELL MINI DRONE

DIVERSE KERSTDECORATIE

Proto Quad, Nano Quad of Nano Hex

o.a. ster met glitters 30 cm

12

2

99 LED KERST VERLICHTING met timer warm wit 96 lamps

KASSA SPEELSET

met rekenfunctie, barcode apparaat, touchscreen en geluid

3.49

7

1

95

STONE/ROSE KUSSENHOES

diverse kleuren en dessins 100% polyester, 45x45 cm

39

FONDUE GOURMETBORD

DOVE GIFTSET

4

porselein 26x20x2 cm

woondeken 150x200 cm

9.95

0

1

1

AUTO/MOTOR BESCHERMHOES

STEEKSCHUIM BLOK

RACLETTE GOURMETSET

77

diverse maten UV- en weerbestendig

95

23x11x7.5 cm

schijven Ø 8 cm x 5 cm set/4

0.39

7

95

0

29

98

women: douchegel 500 ml bodylotion 250 ml men: douchegel 250 ml deospray 150 ml

79

pannetjes en grillplaat met anti-aanbaklaag afneembare grillplaat 1200 Watt 43x30 cm

8 PERSONEN

18

95

Aanbiedingen geldig van woensdag 30 november t/m dinsdag 6 december 2016

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden.

diverse kleuren rustiek: 8x7 cm of Ø 8 cm twisted: 9x7 cm of Ø 8 cm

diverse varianten voor binnen 40 lamps

UITZOEKEN

88

KAARS TWISTED OF RUSTIEK

LED VERLICHTING


Stichting Ouders voor het Speciale Kind op zoek naar andere ouders voor eigen woonzorgvorm

‘Juiste woonzorgvorm creëren voor Jason en lotgenoten’

Enige christen in de klas SINT-MAARTENSDIJK - Er zal in de Hervormde Gemeente Rehoboth een themadienst met als thema: de enige christen in de klas zijn op D.V. zondag 11 december.

ROOSENDAAL - Jason is negentien jaar oud. Hij heeft een meervoudige handicap en heeft 24 uur per dag zorg nodig. Zijn ouders Shirley en Dave Timmers konden geen geschikte opvang voor hun zoon vinden. Daarom willen ze De dienst is voorbereid door de jongeren zelf in de buurt een woonzorgvvorm opzetten voor jongvolwassenen met een meervoudige handicap, zodat Jason van de middelste catechesegroep. Of het met lotgenoten kan samenwonen. nu in de klas is, op het werk of thuis, als

christen voelt men zich soms alleen staan. Daarom ook een hartelijke uitnodiging voor de ouderen om samen deze dienst te beleven. De predikant in deze dienst is Ds. J.W. Meeuwissen en een samengesteld combo begeleidt de liederen die ze zingen. De dienst begint om 19.00u. aan Westvest 2 in Sint-Maartensdijk. Iedereen is van harte welkom.

Concert bij de Koninklijke Muziekvereniging Concordia

Sint en Piet op bezoek THOLEN - Alle kinderen (en natuurlijk hun ouders) uit Tholen en omstreken: opgelet.

Zaterdag 3 december is er om 15.00u. in Meulvliet catering en gemeenschapscentrum in Tholen, een heus Sinterklaasconcert. Het Klein Orkest, Samenspelgroepen en alle kinderen van de Koninklijke Mu-

ziekvereniging Concordia, zullen tijdens dit concert de leukste Sinterklaas-liedjes ten gehore brengen. Natuurlijk zal Sinterklaas ook aanwezig zijn en neemt hij zijn hele Pieten-gevolg mee. Zorg dat men erbij is en neem de mooiste tekening mee voor de Sint. Het belooft een hele gezellige middag te worden. Tot dan, toegang is gratis.

Sfeervolle Winterfair op landgoed Vrederust BERGEN OP ZOOM - Iedereen is van harte welkom op de sfeervolle winterfair op woensdag 7 december.

Shirley, Brandon en Dave Timmers vormen, samen met hun oudste zoon Jason, een gezin vraagt. FOTO RENÉ BRUIJNINCX

DOOR RENÉ BRUIJNINCX Jason Timmers lijdt aan het Syndroom van Lennox-Gastaut. Het is een ernstig epilepsiesyndroom bij jonge kinderen en wordt gekenmerkt door verschillende soorten epilepsieaanvallen in combinatie met een ernstige ontwikkelingsachterstand. Omdat het jaarlijks maar bij 1 op de 50.000 kinderen voorkomt, is het een zeldzaam syndroom. Zorg Jason kreeg op 3-jarige leeftijd een koortsstuip, en werd daarvoor behandeld met medicatie. “Op bijna vierjarige leeftijd krijgt hij een stuipaanval op straat en wordt hij ter verzorging en behandeling naar het Sophiaziekenhuis overgebracht. Hij verbleef daar vijf maanden en reageerde niet op de medicatie, maar op de bijwerkingen ervan. Men vond daar geen oorzaak, en na ontslag zochten en vonden we hulp bij een klassieke homeopaat”, schetst Shirley Timmers de start van een lange medische reis langs behandelcentra en woonzorgvormen. Doordat die zoektocht ook zorgde voor een regelmatige verhuizing, kwam het gezin Timmers, mede dankzij de medewerking van een makelaar en de gemeente, in Roosendaal te wonen. “We hebben een huurwoning kunnen kopen,

waar we een slaap- en badkamer voor Jason konden aanbouwen. Doordat we de woning geheel aan Jason hebben aangepast, woont hij hier nog steeds. We realiseerden ons toen al terdege dat er een moment zou komen dat hij niet langer thuis zou kunnen wonen, maar door allerlei omstandigheden is dat, ondanks zijn 19 jaar, nog steeds niet het geval”, vult vader Dave Timmers haar aan. Gezin en zorg “Omdat je voor je kinderen het beste wilt, en omdat we weten dat Jason gewoon 24 uur zorg per dag nodig heeft, hebben we geen plaats voor hem in een verzorgingsinstantie kunnen vinden. Mogelijkheden waren er in Heeze, Zwolle en Heemstede, maar dat betekent dat je als ouders dagelijks honderden kilometers af moet leggen om gewoon bij je kind te kunnen zijn”, verduidelijkt de Dave Timmers de noodzaak voor het genomen initiatief. “Wij zijn de eersten om aan te geven dat 24/7 hulp niet zo eenvoudig te realiseren is, maar noodzakelijk is het wel. Vandaar dat we na heel veel gesprekken met zorgaanbieders hebben moeten concluderen dat het voor Jason niet zou gaan lukken. Dan is er maar één oplossing, namelijk zelf initiatief nemen om een woonzorgvorm te maken waarin jouw kind, en mogelijke lotgenoten, wel passen.”

Weekend reclame do-vr-za 1-2-3 december Magere Runderlappen 500 gram € 6,95 kilo € 13,30 Malse Hamlappen  500 gram € 4,35 kilo € 7,35 Nasivlees  500 gram € 3,70 Shoarmavlees  500 gram € 4,50 Voor de boterham met 25% korting: Gebraden Gehakt - Achterham - Gebraden Fricandeau Sinterklaasaanbieding met 25% korting: Lekker stuk Grillworst, Gekookte Worst of Leverworst Salade van de week met 25% korting: Herfstsalade Maandag en dinsdag 5 en 6 december: Bij 2 Rookworsten naar keuze  500 gram Zuurkool gratis Woensdag 7 december: Gehakt  kilo € 6,10 Bakje Zult  € 0,89

Zoekt u nog iets voor Sinterklaas? Een hartig cadeau is altijd welkom. Wij hebben voor u o.a. Saucijzenletters, Worstletters of Vleesschotels!

SLAGERIJ

OP DEN BROUW Markt 10, 4695 CE Sint-Maartensdijk, telefoon 0166-662539 www.slagerijopdenbrouw.nl

Deze bijzondere kerstmarkt vindt plaats tussen 10.00 en 15.30 uur in het witte kerkje De Ark op locatie landgoed Vrederust van GGZ Westelijk Noord-Brabant. De Ark is centraal gelegen op Landgoed Vrederust. in een setting die spoedig om aanpassingen De gezellige winterfair is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden. U vindt in de fraai versierde kerk veel leuke kersthebbedingetjes en kerstcadeautjes. U kunt Ouders gezocht “Om die oplossing, bij voorkeur in de eigen er bijvoorbeeld terecht voor ambachtelijk omgeving, aan te bieden hebben we zelf gemaakte kaarsen, kerststukjes, kransen een Stichting Ouders Voor het Speciale Kind opgericht. En om dat initiatief handen en voeten te geven is er behoefte aan ouders die vergelijkbare ervaringen hebben en zich bij ons willen aansluiten”, onderstrepen vader en moeder Timmers de behoefte aan ondersteuning en hulp. “De gemeente Roosendaal, woningcorporatie AlleeWonen en zorginstellingen MEE en Prisma zijn allemaal bereid om te kijken wat ze voor ons kunnen doen, maar op de eerste plaats hebben we vanuit onze ervaringen een visie en doelstellingen geformuleerd, zodat mensen weten waar ze aan toe zijn als ze zich bij ons aansluiten”, licht Dave Timmers de gang naar de notaris toe. “We hebben door de jaren heen zo moeten knokken om de dingen voor elkaar te krijgen, dat we daar alleen maar strijdlustiger door zijn geworden en gebleven. Dat is ook wat we van die andere ouders verwachten. Helpen aanpakken, laten zien dat je ‘van de lange adem’ bent en volharden in datgene wat het beste voor je kind is”, besluit het echtpaar.

en mooie kaarten. Aan de inwendige mens wordt zeker ook gedacht met bijvoorbeeld heerlijke broodjes en worst. Wie weet loopt u de Kerstman en de winterkoningin wel tegen het lijf? En kunt u op de foto met een levensgrote ijsbeer. Kerst en demonstraties Speciaal voor u is er een kraam met eigengemaakte vogelhuisjes. Er is een levende kerststal met dieren die geaaid kunnen worden. Al met al belooft het een gezellige winterfair te worden. Vergeet daarom 7 december niet langs te komen op Landgoed Vrederust (adres: Hoofdlaan 8, Bergen op Zoom).

Daphne haalt podiumplek bij miniorenclubmeet

Verzoeken om informatie en reacties kunnen gestuurd worden naar stichtingovsk@gmail.com.

www.zeelandwerkt.nu Vacatures bij jou in de buurt

DAMES

ALLES 50% KORTING LEEGVERKOOP! Armani Betty Barclay Cambio Claudia Sträter Fuchs & Schmitt Geisha Hugo Boss Ralph Lauren

Kortemeestraat 25, Bergen op Zoom

Daphne met de beker.

THOLEN - Op 20 november organiseerde zwem- en polovereniging Hieronymus namens de KNZB de miniorenclubmeet Brabant in zwembad de Stok. Er stonden 11 teams van ieder ongeveer 20 miniorenzwemmers aan de start om onderling uit te maken wie de snelste minioren hebben. Hieronymus kwam als thuiszwemmende vereniging uiteraard ook met een ploeg vanuit de miniorenzwemtraining aan de start van deze sterk bezette wedstrijd. Veel jonge zwemmers, veel publiek en vooral veel enthousiasme in het bad. Prestaties Thoolse Hieronymuszwemmers Daphne Vroege uit Tholen zwom op de rugen wisselslag een pr. Er kwamen ook 3 Hieronymus estafettes aan de start: Daniel, Zara, Storm en Floortje wonnen de 4* 50m vrije slag gemengd team. De 4850m wisselslag: Daniel,

Storm, Berend en Sjoerd werd 7de en de 4*50m wisselslag meisjes Daphne, Vera, Suzie en Rosalie werd 4de. Alle estafetteteams verbeterde hun inschrijftijd. Toen alle punten waren opgeteld bleek dat de Hieronymuszwemmers na het team van PSV Eindhoven de 2de plaatst had behaald. De zwemmers namen trots de beker voor de tweede plaats in ontvangst. De verantwoordelijke coach voor de Minioren Wendy en haar collegacoaches waren met recht trots op de prestaties van “hun zwemmers” in de startveld. Voor de complete uitslag en meer informatie over Hieronymus kijk op www.zpvhieronymus.com of facebook zpvhieronymus. Hieronymus heeft nog plaats voor nieuw jong talent in de instroomgroep. Ben je tussen de 6 en 10 jaar heb je A, B en bij voorkeur C en wil je ook wedstrijdzwemmen. Kom gerust kijken je mag 3x gratis meetrainen en hoeft daarna pas te beslissen. Meld je daarvoor aan via http:// www.zpv-hieronymus.com/proefles


FEESTBODE 2016

Kado Tips EXTRAATJE VOOR DE FEESTDAGEN?

Koopzondagen geopend + 18/12 GROOT ASSORTIMENT DAMES, HEREN EN GROOT ASSORTIMENT DAMES,27/11 HEREN+ EN4/12 + 11/12 IN KINDERKLEDING GROOT ASSORTIMENT DAMES, HEREN EN GrOOT ASSOrTimENT IN MATEN MATEN KINDERKLEDING DAMES, HEREN EN KINDERKLEDING KINDERKLEDING

Sportlaan 12 M 06 - 10 87 00 94 Sint-Maartensdijk T 0166 - 61 00 00 www.kouwenoudijzer.nl

Slijperij Passieux komt voor de feestdagen weer naar ons toe! Slijperij Passieux bestaat sinds 1795 en combineert eeuwenoud vakmanschap met professionele slijpmachines voor het slijpen van messen en scharen. Dit resulteert in een ongeevenaarde slijpkwaliteit. Alle knip-, snijd-, schraapen steek gereedschappen kunnen worden geslepen, mits de kwaliteit het toelaat.

Enkele prijsvoorbeelden: Tafelmes kartel € 3,75 Tafelmes glad € 3,75 Breng je messen e.d. uiterlijk donderdag 1 december naar onze winkel. Afhalen kan vanaf zaterdag 3 december.

Cadeaushop Sint-Annaland Voorstraat 5-7 • 4697 EH • Sint-Annaland • Tel. (0166) 65 28 70

IN MATEN

MERKEN VOOR OUD MERKEN VOORJONG JONG EN EN OUD MERKEN VOOR MERKEN VOOR JONG EN OUD

Bent u uw schuur en tuin aan het opruimen en vindt u nog oud ijzer en andere metalen? Lever ze dan in bij Kouwen in Sint-Maartensdijk en verdien een leuk bedrag voor de komende feestdagen.

inkoop • 24 uurs ophaalservice • containerplaatsing

GROOT ASSORTIMENT iN INmATEN MATEN

Het Broekenpaleis HetBroekenpaleis Broekenpaleis Het

De najaarscollectie DeKom najaarscollectie kijken naar is weer binnen onze wekelijks De najaarscollectie iswisselende weer binnen collectie! Geisha Geisha Key Largo isGeisha LTBweer binnen YAYA YAYA LTB LTB Scott Anna

P

P

Kom vrijblijvend binnen lopen

Anna Scott Brams iCHi Paris Geisha Brams ICHI Paris itsNoize Noize ICHI Its LTB Its Noize Scotch Scotch Anna Scott Scotch Angels Angels Brams Angels ByoungParis Byoung BlueFields Hattric ICHI Hattric ItsHattric Noize

Kom vrijblijvend binnen lopen VOLOPER PVAORLKOENPHREID ZZ HAVEN 25 • BERGEN OP ZOOM • 0164 � 23 48 00 EEE HAVEN 25 • BERGEN OP ZOOM Scotch • 0164 � 23 48 00 WWW.BROEKENPALEIS.NL GEPLAERGK NHEID ZZ E G E L E WWW.BROEKENPALEIS.NL G

Komvrijblijvend vrijblijvendbinnen binnen lopen lopen Kom

Angels Byoung Hattric

P VVOOLLOOPEERR K E K R ZZHAVEN HAVEN25 25 •• BERGEN BERGENOP OPZOOM ZOOM •• 0164 0164 � 23 48 00 PPAAR ENNHHEEIDID ZZ GE E G L E E L WWW.BROEKENPALEIS.NL G E WWW.BROEKENPALEIS.NL G

YAYA Lee Enjoy Lee Enjoy Wrangler Enjoy Wrangler Wrangler LTBjeans jeans LTB YAYA LTB jeans Cars jeans TwentyfourLeejeans Cars Suzy-Q Seven Suzy-Q Tramontana Enjoy Newstar Tramontana Dodgers Wrangler COJ Jeans Dodgers Oozoo LTB jeans Oozoo Tramontana Horloges Horloges Cars jeans Oozoo

Suzy-Q Tramontana Dodgers Oozoo Horloges


lief en leed

Familieberichten Weekenddiensten

Open en toegankelijk.

Monuta Zorge & Terol Postadres: Antwerpsestraatweg 14 4615 AS Bergen op Zoom Telefoon: 0166 - 60 28 66 info@monutazorgeenterol.nl

U kunt altijd bij ons terecht voor een goed georganiseerde uitvaart die past bij uw wensen. Ongeacht uw levens- of geloofsovertuiging.

Alleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 27 38 55, Boerenhaaveplein 1, Ingang: Van Swietenlaan. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1,tel. 0164 246 939. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Dierenarts Tholen en Sint Philipsland: DierenArtsPraktijk Steenbergen tel. 0167 56 59 45, neemt in de weekenden waar. Allévo zorg en dienstverlening Tel: 0113 - 249 111; www.allevo.nl thuiszorg, hulp bij het huishouden en tafeltje-dek-je

Dankbaar en blij De Heere die leven gaf en leven spaarde verblijdde ons met de geboorte van een zoon

Dankbaar & blij zijn wij

Marinus Cornelis (Luuc)

Nova Pieternella Laurina

Ab en Elzeline Sinke

Christian en Marlise van Hekken

Hoge Markt 20, 4694 CG Scherpenisse

Berkenpad 13, 4675 AT Sint Philipsland

16 november 2016

Geboren

17 november

Kerstconcert in de Grote Kerk te Tholen

De beste zorg, waar thuis ook is. 0900-900 4444 (24 uur per dag), altijd bereikbaar voor directe zorgverlening. www.tantelouise.nl

Openingstijden

Gemeente Tholen Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen Tel: 0166-668200 Maandag t/m vrijdag 09.00 – 12.30 uur Donderdag 18.00 – 20.00 uur (alleen afdeling burgerzaken)

KERKELIJK NIEUWS EREDIENSTEN ZONDAG 4 DECEMBER THOLEN: CHR GER KERK: 10.00 en 18.30u ds. A. den Boer HERV GEM: 09.30u ds. W. Meijer; 18.30u ds. W. Meijer CHRISTENGEM: 10.00u -Avondmaalviering

Het gastkoor deze avond is het mannen-

koor “Door Eendracht Verbonden” uit Sint Annaland. o.l.v. Peter Biemond. Beide koren zullen zowel apart als gezamenlijk, de advent- en kerstboodschap zingend uitdragen en dit wordt afgewisseld met samenzang van bekende kerstliederen. De muzikale begeleiding is in handen van

Leen Heijboer en Peter Biemond op orgel, Joost Krijger op piano, Karolien Krijger op dwarsfluit en saxofonist Anco Westdorp. Aanvang 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur. De toegang is vrij. Ter bestrijding van de onkosten zal er een collecte worden gehouden.

Kerstconcert door Amazing Grace Choir THOLEN - A festival of nine Lessons and Carols. Op D.V. woensdag 21 december hoopt het Amazing Grace Choir o.l.v. dirigent Peter Wildeman, een speciaal kerstconcert te geven in de Hervormde kerk, Kerkplein 1. Het koor hoopt het zogenaamde Festival of Nine Lessons and Carols te zingen, wat

Wisse

HERV GEM IMMANUEL: 10.00u Ds F.Schipper (Bergen op Zoom), Gasthuiskapel GER ICHTHUSKERK: 10.00u Ds. W.A. Boer, ‘s-Gravendeel RK KERK: 11.00u eucharistieviering ZORGCENTRUM TEN ANKER: 10.00u Dirk Lemmens

Interkerkelijk Mannenkoor Tholen.

THOLEN - Op zaterdag 10 december organiseert het “Interkerkelijk Mannenkoor Tholen” o.l.v. Mark Westdorp een kerstconcert in de Grote Kerk van Tholen.

A.

van oorsprong komt uit de Engelse muziek. Zang, samenzang en spreekteksten uit de Bijbel, wisselen elkaar af. Met name begeleid door orgel, maar ook door piano, wordt het geheel instrumentaal omlijst en zingen diverse solisten enkele solo’s. Verder werken aan deze avond ook het Duivelands Mannenkoor, onder leiding van

Bram Bout en het Delta Mannenensemble, onder leiding van Dinant Struik mee. Stephan Folmer en Jan Rozendaal hopen het orgel te bespelen en Rebecca van Zandwijk de viool. Het concert vangt aan om 19.30u. en kaarten reserveren wordt aanbevolen via www.peterwildeman.nl. Iedereen is van harte welkom.

POORTVLIET: HERSTELD HERV GEM: 10.00 Voorbereiding Heilig Avondmaal ds. L.W.Ch. Ruijgrok; 18.00 ds. L.W.Ch. Ruijgrok GER KERK: 10.00u Ds. P.A. Broere SCHERPENISSE: GER GEM: 9.30, 14.00 en 18.30u ds. M. Mondria. HERV GEM: woensdag 30 november: 19.30u ds. J. Lohuis, Bijbellezing; zondag 4 december: 9.30u ds. J. Lohuis, Voorbereiding Heilig Avondmaal; 14.30u ds. J. Lohuis

Weeren is nieuwe dirigent Accelerando Al sinds de zomer werkt Weeren op interim-basis bij de muziekvereniging, voor het jubileumconcert op zaterdag 10 december. Onlangs is afgesproken deze samenwerking na dit concert voort te zetten. Na het vertrek van dirigent Clemens Rosmulder afgelopen zomer, nam Weeren het stokje over. Sinds september is hij projectdirigent voor het jubileumconcert met Pater Moeskroen. Het bestuur ging ondertussen op zoek naar de nieuwe vaste dirigent. “Wij hebben een viertal geïnteresseerde dirigenten bezocht,

41 deelnemers uit Zeeland en NoordBrabant, hebben 470 vogels ingezonden op deze bijzondere tentoonstelling. Na de keuring door de keurmeesters op donderdag 24 november, waren de kampioenen bekend. Op basis hiervan is de catalogus samengesteld en werden de namen van de prijswinnaars doorgegeven, zodat op de beker de juiste naam werd vermeld. Generaal Kampioen en winnaar van de wisselbeker Parkieten, werd J. Walhout met een kleine grasparkiet van 94 punten. Derbykampioen werd L. Quist met een blauwkeelparkiet van 94 punten. Senne Rijnberg won de wisselbeker Jeugd met een kanarie Geel Intensief van 92 pun-

SINT-ANNALAND - Anton Weeren uit Ridderkerk wordt de nieuwe dirigent van de Koninklijke Fanfare Accelerando.

tijdens een repetitieavond van hun huidige orkesten, ‘’ vertelt voorzitter Jack Westdorp. “Ondanks erg plezierige kennismakingen, zijn we tot de conclusie gekomen, dat géén van de kandidaten echt goed bij onze vereniging past.” Na het afronden van die procedure, kwam Weeren in beeld voor de vacature. “Met Anton was vanaf het begin een klik. Dit bleek wederzijds’,’ aldus Westdorp. : Hij past goed bij onze vereniging en voldoet aan het beeld dat we hebben van de toekomst. Een prima basis om de samenwerking na 10 december verder voort te zetten”. Met Weeren haalt Accelerando opnieuw kwaliteit in huis. Hij rondde zijn directie-opleiding aan het

Rotterdams Conservatorium af, met 2 recitals bij Fanfare Korps Bereden Wapens en Marinierskapel der Koninklijke Marine, waar hij stukken dirigeerde die hij zelf ook componeerde. Hij heeft ervaring opgedaan bij tal van orkesten. Momenteel is hij de vaste dirigent van de Veenendaalse Harmonie Caecilia en het Rotterdams Symfonisch Blaasorkest. Daarnaast is hij actief bij verschillende projecten. Accelerando treedt voor de 1e maal met de nieuwe dirigent op, tijdens het jubileumconcert met Pater Moeskroen. Dit is op zaterdagavond 10 december in de Wellevaete in Sint-Annaland. Geïnteresseerden zijn van harte welkom. De kaartverkoop is gaande bij Boekhandel Heijboer aan de Ring. PAGinA 18

STAVENISSE: HERV GEM: 10.00u ds. M.A. Post; 18.00u ds. C. Doorneweerd, Strijen SINT-ANNALAND: HERV GEM: 10.00u ds. E. Versluis; 18.00u ds. E. Versluis HERSTELD HERV GEM: 10.00u ds. K. ten Klooster, Ridderkerk; 16.00u kand. P.D. van den Boogaard, Tholen OUD-VOSSEMEER: CHR GER KERK: 10.00u Ds. A. van de Weerd; 15.30u ds. A. den Boer (voorber. H.A.) RK KERK: 09.30u Eucharistieviering ANNA JACOBAPOLDER: GER KERK: 10.00u Ds. A.A.S ten Kate, Bergen op Zoom SINT PHILIPSLAND: HERVORMDE GEM: 9.30u kand. A. v. Kralingen, Ridderkerk; 17.00u ds. G. v.d. Berg, St. Philipsland Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u via de website www.internetbode.nl (klikken op Redactie) aanleveren.

Tentoonstelling van vogelvereniging Vogelvreugd THOLEN - Vogelvereniging Vogelvreugd heeft zijn jaarlijkse tentoonstelling gehouden in de Meulvliet op vrijdag 25 en zaterdag 26 november.

Interim wordt vaste nieuwe dirigent Accelerando

SINT-MAARTENSDIJK: HERV GEM REHOBOTH: 10.00u ds. J.W. Meeuwissen, Sint-Maartensdijk; 19.00u drs. P. de Graaf, Zierikzee

ten. Wisselbeker kanaries was voor T. de Vlieger, met een kanarie Gloster Corona donkerbont schimmel van 92 punten. De wisselbeker tropen werd gewonnen door R. Bazen-Tichem, met een diamantduif witstuit van 93 punten. In het klassement van de 3 beste vogels in Oud-Vossemeer en Tholen, werd Senne Rijnberg Thools Kampioen bij de Kanaries. Thools kampioen bij de Tropen werd J. Ketting. Bij de parkieten werd M. Bazen Thools kampioen. Hiernaast werden verschillende deelnemers kampioen in hun Hoofdgroep/groep. De kwaliteit van de vogels was hoog, wat bleek uit de toegekende punten en behaalde prijzen. De prijsuitreiking is verricht door wethouder Van Dis, die ook de trekking van de loterij voor zijn rekening heeft genomen. Nu is het toewerken naar de districtstentoonstelling, die dit jaar gehouden wordt in Terneuzen van 15 tot 17 december.


vacatures

Tel. 0165-522060 Fax. 0165-522069

Tussenriemer 3 4704 RT Roosendaal

Fa.uitbreiding Kop & Zn is van een internationale transportonderneming gevestigd te Roosendaal. Wegens onze werkzaamheden, zijn wij op zoek naar enthousiaste collega’s dieonze ons organisatie team willen versterken. Binnen verzorgen wij diverse nationale & internationale transporten en doen we zelf onderhoud op ons wagen- en trailerpark. Chauffeur Benelux / Parttime Chauffeur Wij zijn op zoek Binnen naar een chauffeur voorvacatures Benelux.voor: Werkzaamheden onzegemotiveerde organisatie hebben wij diverse zullen bestaan uit het binnen Nederland lossen/laden van trailers, waarna er gekoppeld wordt met onze internationale chauffeurs. Het betreft een functie voor 1-5 dagen per week (maandag t/m vrijdag). Aanvang 14.00-18.00 uur, eindtijd varieert van ca. 24.00-3.00 uur. Wij zijnzijn op zoek naar chauffeursom vooroponder andere winkeldistributie RMO-vervoer. De Tevens er mogelijkheden oproepbasis of 1-2 vaste en dagen in de week te functie werken. een uitdagende aanvulling opalleen uw huidige baan.RMO-vervoer is voorWellicht winkeldistributie is ook beschikbaar voor het weekend.

Vrachtwagenchauffeur (Fulltime/Parttime)

het deze ophalen van melk en hetover: afleveren hiervan bij diverse zuivelfabrieken. Voor functie dienbijjeveehouders te beschikken Rijbewijs Voor dezeCEfuncties dien je in het bezit te zijn van het rijbewijs CE en code 95. ADR-certificaat stukgoed is een pré, of bereidheid deze te behalen.

Monteur (Parttime)

Geïnteresseerd om ons team te versterken, stuur dan je CV naar: Fa. Kop & Zn. BV Als monteur ben je verantwoordelijk voor het onderhoud aan het wagen- en trailerpark. Tussenriemer 3 4704kunnen RT Roosendaal of De dagen in overleg worden ingepland, maar zaterdag is een vaste onderhoudsdag. personeelszaken@koplogistics.nl

Wij bieden je een zelfstandige en afwisselende baan met goede arbeidsvoorwaarden en beloning conform CAO Beroepsgoederenvervoer. Ook bieden wij de mogelijkheid tot het volgen van trainingen en vakgerichte opleidingen. Ben je geïnteresseerd om ons team te versterken, stuur dan je CV naar: personeelszaken@koplogistics.nl, voor meer informatie kun je contact opnemen met Anne-Marie Kerstens, telefoon: 0165-522066.Vacatures bij jou in de buurt Zoek en vind lokale vacatures op www.zeelandwerkt.nu

Tot Mondia Scholengroep behoren twee scholen voor openbaar voortgezet onderwijs op Walcheren, Nehalennia SSG en het Scheldemond College, met samen zo’n 3.550 leerlingen.

Wij zijn op zoek naar een

TIG lasser m/v

• Een vakman die alles weet van verschillende lastechnieken. • Een voorkeur heeft voor afwisselend werk. • Die het een uitdaging vindt om complexe producten samen te stellen en te lassen. Profielschets: • Voldoende aantoonbare werkervaring in TIG lassen en RVS dunne plaat, dit wordt getest door middel van een proeve van bekwaamheid. • Vanaf tekening kunnen werken is een must. En een

RVS Slijper m/v

• Als Roestvrijstaal polijster/slijper houd jij je voornamelijk bezig met het slijpen en polijsten van diverse klant specifieke producten. • Het betreft veelal maatwerk waarbij de lassporen gepolijst moeten worden. Profielschets: • Affiniteit met het slijpen en polijsten van RVS. • Oog voor detail en punctueel ingesteld. Wat maakt het werken bij de BOZ Group zo leuk? Onze producten worden vaak in nauwe samenwerking met de klant ontwikkeld en geproduceerd. Daardoor is ieder product en elke toepassing uniek. Dat maakt het werken eraan boeiend en afwisselend. Bovendien vereist het zowel een nauwe samenwerking met je collega’s als een vakkundige, zelfstandige inzet. De BOZ Group beschikt over een hightech, compleet geautomatiseerd en met robots uitgerust machinepark. Dat betekent voor jou: • Een dynamische omgeving, waarin het prettig werken is. • Uiteraard tegen een aantrekkelijk salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de Cao Klein Metaal. Reageren Mail je motivatie en CV naar: personeelszaken@bozgroup.eu. Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Wij zijn op zoek naar een nieuw

Lid van de Raad van Toezicht

Opleiding chauffeur mét baangarantie

Kijk voor meer informatie op www.mondiascholengroep.nl.

“Dutax” B.V. “DUTAX”Reizen REIZEN B.V.

Moerseweg 8, 4927 RK Hooge Zwaluwe MOERSEWEG 8 TEL. 48 23 31 Tel. 0168 - 482331 Fax 01680168 - 482497 4927 RK HOOGE ZWALUWEFAXwww.dutax.nl 0168 48 24 97 info@dutax.nl info@dutax.nl www.dutax.nl

Vraagt per direct Vraagt

Wegens uitbreiding van haar werkzaamheden

Part-time / OPrOeP

Chauffeur

Part-time Chauffeur (m/v) met rijbewijs B voor gehandicapten- en/of leerlingenvervoer met een 8-persoonsbus (eventueel met lift) op routebasis. Het betreft een vacature van 15 tot 20 uur (m/v) met rijbewijs B per week, verspreid over 5 werkdagen of op basis van inval bij van ziekte, voor leerlingenvakantie e.d. en/of degehandicaptenvervoer werkzaamheden worden uitgevoerd in de regio Noord Brabant Met eenen8-persoonsbus (evt. met lift) Fulltime Parttime Touringcar Chauffeurs (m/v) voor routebasis. alle voorkomende op tour-, en overige werkzaamheden Hetpendelbetreft een vacature doordeweeks en/of in het weekendin binnen- en buitenland van circa 10 tot 15 uur per week, in bezit van minimaal rijbewijs D verspreid over 5 werkdagen Indien u in het bezit bent van aantoonbare of op basis van inval in pré geval van ervaring is dit een

ziekte, vakantie e.d.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.dutax.nl Voor deze vacature kunt u naar bovenstaand Wij ontvangen uw reactie graag binnen 10 dagen adres schrijven ofadres bellen. kunt op bovenstaand of viaTevens onze website

u mailen naar: sollicitanten@dutax.nl. Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website.

 Vacatures bij jou in de buurt Zoek en vind lokale vacatures op www.zeelandwerkt.nu

Bakkerij Holland zoekt vrachtwagenchauffeurs! Werkt jouw baan niet meer en ben jij geïnteresseerd in de transport? Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging als chauffeur en ben jij bereid om nachtritten te rijden? Modoc Werkt biedt een opleiding tot vrachtwagenchauffeur mét baangarantie! Via Modoc Werkt ga jij aan de slag bij Bakkerij Holland.

Aanmelden Meld je vóór woensdag 14 december aan bij Marleen Fikke via marleen@modocwerkt.nl.

Wil je meer informatie? Kom naar de informatiebijeenkomst op donderdag 15 december van 19.00 uur tot 21.00 uur te Schotsbossenstraat 20 in Roosendaal.

Ga jij de uitdaging aan?


best of electronics!

D N O V A S E AP K J Euronics bij

•TV•AUDIO•VIDEO•COMPUTER•TABLET•TELECOM•MOBIEL•ACCESSOIRES •WASSEN•KOELEN•KOKEN•INBOUW•PERSONALCARE•HUISHOUD-ELECTRO

WIJ HEBBEN AL EEN SAMSUNG WASMACHINE VANAF 399,-

VULGEWICHT 7 KG 1400 TOEREN

SMART TV

KLASSE A+++

PROFITEER T/M 4 DECEMBER

KLASSE A+

TOT 500,VOORDEEL

€50 RETOUR

ADDWASH: EENVOUDIG KLEDING TOEVOEGEN TIJDENS HET WASSEN

ADDWASH WASMACHINE WW70K4420YW

OP ACTIEMODELLEN 40 inch

499,-

MULTIFUNCTIONELE CONTACTGRILL DIE HEERLIJKE SNACKS OF MAALTIJDEN KLAARMAAKT

LED-TV

549,-

*

Capaciteit 7 kg. Digital Inverter Motor met 10 jaar garantie. Verwijdert de meest hardnekkige vlekken met Bubble Soak. Diamond Drum-trommel: krachtige, maar behoedzame wasresultaten. * Prijs is na 50,- retour via Samsung.

101 cm

629,-

400 Hz

499,-

SMART LED TV UE40K5670

101 cm Full-HD LED televisie. Quad Core Processor: razendsnelle bediening. CI+ gecertificeerd. Ingebouwde WiFi. 4 HDMI en 3 USB aansluitingen. Energieklasse A+.

SIMLOCKVRIJ EXTRA LANG SNOER

GLASHELDER SUPER AMOLED-SCHERM

BLUETOOTH

219,84,

95

69,-

CONTACTGRILL SW854D MULTISNACK

Geschikt om snel en makkelijk tosti’s, wafels, poffertjes en panini’s te maken. Platen zijn voorzien van een anti-aanbaklaag en zijn vaatwasmachinebestendig..

199,-*

STOFZUIGER BGL 8440 INGENIUS

QuattroPower System: uitstekend schoonmaakresultaat bij laag energieverbruik. Stevige textiel zuigslang. PureAir hygiëne filter: Voor schone en gefilterde uitblaaslucht.

* Prijs is na 20,- retour via Bosch, actie loopt t/m 08-01-2017.

49,95

39,-

DRAADLOZE HOOFDTELEFOON SHB3060BK/00

Werkt draadloos via Bluetooth. Deze lichtgewicht koptelefoon neemt u eenvoudig mee door het opvouwbare ontwerp.

189,-

139,-

SMARTPHONE GALAXY J1 2016 Z/W

4,5 inch Amoled touchscreen. 2 megapixel camera achter 5 megapixel camera voor. Ondersteuning voor 4G-internet. 8 GB opslaggeheugen.

Vobis Computers: de toonaangevende leverancier van hoogwaardige computer- en randapparatuur.

ESPRESSOMACHINE AUTENTICA ETAM 29.510.SB

Volautomatische koffiemachine. Instelbare waterhoeveelheid. Instelbare maalgraad. 1,4 Liter waterreservoir. Stoompijpje. Uitneembare compacte zetgroep.

GRATIS VERWENPAKKET

shop-in-shop

SNELLE 128 GB SSD

• 2 dubbelwandige cappuccino glazen • 1 blik illy espressobonen • Italiaanse Cantuccini koekjes.

15,6 INCH

489,-

399,REPARATIE VAN ALLE APPARATUUR, OOK ALS DEZE NIET BIJ ONS GEKOCHT IS!

NU

IDEAPAD 110-15IBR 80T7004EMH

15.6 “ 1366x768 scherm. Intel Celeron N3060. 4GB werkgeheugen. Intel HD Graphics 400. 802.11 b/g/n. Bluetooth. HD webcam. Windows 10. 1 x USB 3.0 en 1 x USB 2.0. 1 x HDMI. USB 2.0 DRAADLOOS

LANGE ACCUDUUR VAN MAXIMAAL 10 UUR

5 JAAR GARANTIE

KLASSE A+

349,-

LAPTOP

CAMERA VOOR EN ACHTER

VOLLEDIG INTEGREERBAAR

Ook voor inbouw en installatie bent u bij ons aan het juiste adres

699,-

MIJN INBOUW SPECIALIST

549,-

INBOUW VAATWASSER IVW 6016 A 12 couverts. 5 Programma’s. Uitgestelde starttijd. In hoogte verstelbare bovenkorf. Weergave programmaverloop. Restwarmte droogsysteem. 2 Sproeizones.

Aanbiedingen zijn geldig van 30 november 2016 t/m 14 december 2016.

Bergen op Zoom Konijnenburgweg 51 tel: 0164-235256 Dongen Hoge Ham 168 tel: 0162-322122 Made Schoolstraat 19 tel: 0162-685755 Middelharnis Spui 2 tel: 0187-482435 Zevenbergen Zuidhaven 43 tel: 0168-323049 www.euronics.nl

GRATIS 16 GB MICRO SD

shop-in-shop

Meer dan 100 winkels in Nederland

99,-

89,-

TABLET

TAB3 A7 ESSENTIAL

7.0 inch IPS 1024 x 600 pixels. Met 8 GB opslag. Quad-core 1.3 GHz processor. WiFi en Bluetooth. Geheugen uit te breiden dankzij het Micro SD kaartslot.

TM

Winkel prijs

ALL-IN-ONE PRINTER ENVY 5640 E-ALL-IN-ONE

89,-

59,-*

*Na cashback via HP

Printen, scannen, kopiëren en foto’s van professionele kwaliteit printen. Invoercapaciteit 125 vel, USB 2.0, Wifi, Apple AirPrint, HP ePrint. 6,75 cm kleuren-touchscreen.

Afbeeldingen kunnen afwijken, prijswijzigingen en kennelijke fouten voorbehouden.

KNIP VOORDEEL KNIP UIT EN LEVER IN.

Vertrouwd en dichtbij.

Vakkundig en ervaren personeel.

USB-STICK

FD 8 GB FLASH DRIVE NEON BLUE USB 2.0 verbindingstype en 8 GB opslagcapaciteit. MAXIMAAL 2 PER KLANT

Uw installatie- en inbouwspecialist.

5,-

Bezorgservice.

Thoolse Bode 30-11-2016