Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

T H O O L S E

O P L AG E :

7 NOVEMBER 2012 WEEK 45

Uitgeverij

EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

LANDBOUWROUTE VANAF MAANDAG OFFICIEEL OPEN

10 . 7 0 0

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

Volg ons via twitter: @ThoolseBode

AA

AUTO’S

Zundert

I

Te l .

SPORT

TWEEDE ZEEUWSE GEZINSBEURS KOMT ERAAN

076

599

8 111

KERKELIJK NIEUWS

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

NIEUWE DOMINEE HALSTEREN & NIEUW-VOSSEMEER

Werk aan Haven in Sint-Maartensdijk

Ondernemersavond in gemeentehuis

SINT-MAARTENSDIJK - De gemeente is vorige week begonnen met de herinrichting van de Haven in Sint-Maartensdijk. Het project wordt in verschillende fasen uitgevoerd. Als alles mee zit zijn de werkzaamheden in april 2013 afgerond. Nu is de aannemer begonnen in de Kaaistraat. Daar komt een middenberm met leibomen en er komt een in- en uitrijdconstructie als aansluiting op de Haven. Bovendien worden er rondom parkeervakken aangelegd. Als alle aanpassingen zijn gedaan, wordt de rijrichting omgedraaid. De gemeente hoopt dat door de aanpassingen minder hard wordt gereden in de Kaaistraat. meer informatie: www.tholen.nl.

THOLEN - In het atrium van het gemeentekantoor in Tholen vindt volgende week dinsdag een ondernemersavond plaats. De gemeente organiseert deze in samenwerking met ABN Amro. Het programma begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Daarna is er ruimte voor de aanwezigen om te netwerken. Sprekers zijn P. Hofwegen, directeur bedrijven ABN Amro Bergen op Zoom en Roosendaal, die een inleiding verzorgt en N. Klene, senior economist van dezelfde bank, die spreekt over de vooruitzichten van de Nederlandse economie en het bedrijfsleven. Wethouder Frank Hommel opent de avond en eindigt met een toelichting op het Thoolse DNA.

Waterschap maakt rotonde veiliger POORTVLIET - Waterschap Scheldestromen heeft de rotonde op de Bram Groenewegeweg, Zwarteweg, Paasdijkweg en Engelaarsdijk bij Poortvliet aangepast. Op de rotonde vallen betrekkelijk veel slachtoffers, blijkt uit onderzoek van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland. De nieuwe situatie moet daar verandering in brengen. De wegen naar de rotonde vallen in de 60-kilometerzone. Dat wordt aangegeven met borden en visuele drempels. Deze moeten de snelheid verlagen en zo voorkomen dat er ernstige ongelukken gebeuren. Verder is de bestaande markering verwijderd en zijn middengeleiders en nieuwe markeringstrepen aangebracht.

Beloning uitgeloofd voor gouden tip THOLEN - De gemeente Tholen heeft een beloning van 200 euro uitgeloofd voor degene die de gouden tip heeft, die leidt tot de teruggave van gestolen gereedschap. Woensdagmiddag 24 oktober zijn uit een bedrijfsauto van de gemeente in de Molenvlietstraat in Tholen een bosmaaier (Stihl fs 350), kettingzaag (Stihl ms 362) en een bladblazer (Stihl br 550) gestolen. Mensen die iets hebben gezien van de diefstal, kunnen contact opnemen met de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Ze kunnen ook een e-mail sturen naar meldpunt@tholen.nl. Op de gemeentelijke website staan afbeeldingen van het gereedschap.

W E E K B L A D

SINT PHLIPSLAND - Muziekvereniging Concordia in Sint Philipsland hield zaterdag wegens haar 110-jarig jubileum een play-inn voor alle muzikanten van de Thoolse fanfare en harmonie-orkesten. ‘Het was uitdagend dat de muzikanten pas kort vooraf de bladmuziek ontvingen’, aldus de vereniging. Overdag repeteerden zij in verschillende samenstellingen en ‘s avonds traden ze op voor publiek. FOTO IMAN FASE

Burgemeester en wethouders schrappen verhoging toeristenbelasting voor 2013

‘Hoogstens wat te voortvarend’ THOLEN - De toeristenbelasting in de gemeente Tholen wordt volgend jaar (nog) niet met tien eurocent verhoogd. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders vorige week besloten na protesten van ondernemers uit de toeristische sector. “Met hen gaan we in gesprek”, zei wethouder Kees van Dis woensdag in de commissie Bestuurzaken. M I D D E L B U R G S E & V E E R S E DOOR EUGÈNE DE KOK Of het allemaal niet beetje ‘knullig’ was verlopen, vroeg Bram van de Sande van de ChristenUnie tijdens de commissievergadering van woensdag aan wethouder Kees van Dis. Eerst het besluit tot verhoging van de toeristenbelasting en dat vervolgens snel intrekken na protesten door de ondernemers uit de branche. “Nee”, antwoordde de wethouder op die vraag. Er was hoogstens sprake van wat ‘te voortvarend’ handelen. Van Dis legde uit dat er overeenstemming was over de verhoging in de denktank voor het toeristisch ontwikkelingsplan met vertegenwoordigers uit alle sectoren en in de werkgroep ‘Tholen op de kaart’ waaraan ook ondernemers uit de toeristische en recreatieve

branche deelnemen. “Daarom zijn we tot die verhoging gekomen.” Algemeen Belang Tholen (ABT) wilde weten wat de noodzaak was van de verhoging, aangezien er in 2011 sprake was van een overschot op het budget voor toerisme. Als dat in 2012 opnieuw het geval is, is die tien eurocent extra volgens de ABT niet nodig. Van Dis antwoordde dat er ook in 2012 waarschijnlijk een overschot zal zijn, onder meer omdat er nog 400.000 euro op de plank ligt voor de ontwikkeling van toeristische plannen in alle kernen. “Vorig jaar is daar niet zo veel van uitgegeven, maar die acht keer 50.000 euro wordt wel degelijk besteed. Dat is echter voor de uitvoering van plannen die moeten worden opgepakt, op elkaar afgestemd

en worden uitgevoerd. Daar is extra geld voor nodig.” Nu besloten is de verhoging van tien eurocent voor volgend jaar te schrappen is er meer tijd om een breed draagvlak te creëren. Volgens Van Dis kwamen de protesten vooral van ondernemers, die niet in de denktank of werkgroep zitten. “Met hen gaan we opnieuw rond de tafel om bij te praten. Daarna zullen we bekijken of een heroverweging noodzakelijk is.” Die gesprekken nemen volgens de gemeente zeker een aantal maanden in beslag. De opbrengst van de verhoging zou worden gebruikt voor het toeristische beleid. De besteding is nog niet ingeboekt. Het schrappen heeft volgens wethouder Peter Hoek dan ook geen gevolgen voor de begroting.

W E Ebij K Paard B L Avan D Troje ‘Het Zeeuwse Knop bakboek’ verschenen

Recepten, verhalen en herinneringen

Riekwell overhandigt kunstwerk VLISSINGEN - Wethouder Rob van Dooren heeft zondag het kunstwerk ‘We’re convinced’ van welvaartskunstenaar Daan Samson en fotograaf Jeronimus van Pelt in ontvangst genomen. Het kunstwerk werd overhandigd door Leon Riekwell, die bij zijn afscheid van Buro Beeldende Kunst in juni bezoekers van de afscheidsreceptie vroeg een bijdrage te geven voor een kunstwerk voor de gemeentelijke kunstcollectie. De overhandiging vond plaats in de dependance van de Willem3. Daar opende Van Dooren tevens de tentoonstelling ‘Selectie uit de kerncollectie’. Het is de eerste expositie naar aanleiding van de digitalisering van de kerncollectie

Inloopochtend over dyslexie in bieb THOLEN - In de bibliotheek aan de Abraham Beeckmanlaan in Tholen is zaterdag een inloopochtend voor ouders en verzorgers van kinderen met dyslexie. November is de maand van de dyslexie. De informatiebijeenkomst in Tholen wordt georganiseerd door Bibliotheek Oosterschelde en stichting Balans, een landelijke stichting voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Tijdens de inloopochtend zijn er medewerkers en deskundigen aanwezig en veel informatiemateriaal. De toegang is gratis. De inloopochtend duurt van 10.00 uur tot 12.00 uur. Meer informatie: www.balansdigitaal.nl en www.bibliotheekoosterschelde.nl.

Nieuw fonds voor Zeeuwse bedrijven

GOES - ‘Dit boek moest wel verschijnen’, zegt auteur Tinka Leene over ‘Het Zeeuwse Knop bakboek’ dat vorige week werd gepresenteerd boek staan t h inude Grote i s of Maria i Magdalenakerk n d ein Goes.r In ehet fraai g vormgegeven i o recepten en verhalen van mensen, die Leene benaderden nadat het Zeeuwse Knop Bakblik was verschenen.

BZBB wint zaak over anti-hagelkanonnen

THOLEN - Het Zeeuws Investeringsfonds is sinds vrijdag een feit. Er is een jaar van voorbereiding aan het initiatief van Impuls Zeeland, stichting Zigzag en een aantal particuliere ondernemers, die een link hebben met Zeeland, vooraf gegaan. Met het fonds moeten jonge ondernemingen, die iets innovatiefs hebben ontwikkeld, financieel worden ondersteund. Het is geen subsidie. Het fonds verwacht uiteindelijk rendement te halen uit zijn investeringen. De ondernemers storten gezamenlijk drie miljoen euro in het fonds. Impuls en Zigzag staan garant voor elk een half miljoen euro. Meer informatie is te vinden op www.impulszeeland.nl.

DOOR EUGÈNE DE KOK

MIDDELBURG - De Stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland (BZBB) heeft bij de rechtbank van Middelburg een beroep over het gebruik van anti-hagelkanonnen in de gemeente Borsele gewonnen. De rechter heeft de maatwerkvoorschriften van het gemeentebestuur vorige week vernietigd. Ook moet er nieuw onderzoek komen naar de geluidshinder van één van de negen kanonnen. De BZBB is al sinds 2006 bezig met zijn strijd tegen de antihagelkanonnen. De vereniging vindt dat de gemeente te veel heeft gekeken naar de belangen van de fruittelers en te weinig rekening heeft gehouden met de overlast die de kanonnen veroorzaken.

Van het in oktober 2010 op de markt gebrachte bakblik gingen duizenden exemplaren over de toonbank. Bedenker en maker Tinka Leene werd overspoeld met reacties. ‘Een boek met een bloemlezing van die reacties was simpelweg een must’, zegt ze dan ook op één van de eerste bladzijden van het boek. In het boek staan 75 door kopers bedachte recepten voor het bakblik: van een Zwitserse notentaart tot een visknop met zeevruchten tot een Tarte Italienne. Er is echter meer. Op dunner papier dan in de rest van het boek is gebruikt worden de recepten afgewisseld met her-

inneringen die het bakblik bij sommigen opriep en verhalen over de totstandkoming van een aantal recepten. Zo vertelt de Belgische Hedwig De Keersmaecker over ‘de zeer simpele cake’ die ze op haar 15e leren bakken en is een gedicht opgenomen van Annemoon Vergroesen, die een paar jaar geleden vanuit Serooskerke naar Inglewood in NieuwZeeland verhuisde en vele Zeeuwse Knop Bakblikken meenam. ‘Om zelf te bakken in haar nieuwe restaurant en te verkopen aan Zeeuwen die daar al jaren wonen’. Uit de verhalen en foto’s blijkt dat het bakblik de hele wereld heeft veroverd: Nicaragua, het Spaanse Andalusië en China …

het voorwerp lijkt als een olievlek over de aardbol verspreid. De vele foto’s van mannen en vrouwen in Zeeuwse klederdracht die ook in het boek staan maken echter duidelijk waar de oorsprong ligt van het bakblik. ‘De foto’s zijn niet alleen opgenomen omdat ze prachtig zijn, maar ook om aan te geven dat de Zeeuwse knop deze basis heeft: de klederdracht als collectieve herinnering’. ‘Het Zeeuwse Knop bakboek’ is uitgegeven door Paard van Troje uit Goes en mede mogelijk gemaakt dankzij de ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland. ISBN: 9789071937118. Meer informatie: www.zeeuwseknop.nl.


G OUD IS G €LD W W W. G O U D I S G E L D . N L

WIJ BETALEN NU MEER DAN € 43,PER GRAM FIJN GOUD*

Uw oude gouden sieraden zijn nog steeds geld waard Zelfs als deze beschadigd of kapot zijn. Wij kopen alle soorten gouden/zilveren sieraden in; art deco, kettingen, ringen, armbanden, oorbellen, gouden tanden, munten en diamanten. Wij betalen hiervoor de hoogst mogelijke dagprijs en betalen u direct contant.

WILT U OOK

in de du re iets mee , donkere maan r te best eden he den Twijfel bben? nie

* Prijs is afhankelijk van de dagkoers. * Legitimatie verplicht. * Min. leeftijd 18 jaar.

Roosendaalse Goudbank Molenstraat 9a 4701 JK Roosendaal Tel. (0165) 85 22 68 roosendaalsgoudbank@gmail.com

WOENSDAG OSSENDRECHT Hotel Dekkers Zuster M. Adolphinestraat 6 10.00 - 17.00 uur

Openingstijden Maandag Di. Wo. en Do. Vrijdag Zaterdag Koopzondagen

DONDERDAG ZEVENBERGEN Golden Tulip Schansdijk 3 10.00 - 17.00 uur

GRATIS JURIDISCH ADVIES INLOOPSPREEKUUR: Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uur Pasteurlaan 1 Bergen op Zoom (nabij Lievensberg Ziekenhuis)

VRIJDAG ZUNDERT Hotel de Roskam Molenstraat 1 10.00 - 17.00 uur

WoENsDAg Bij aankoop van 1 rookworst..... GRATIS pak zuurkool of 500 gram ribbetjes ............ GRATIS pak spliterwten 500 gram indisch gehakt .....................................€ 2,85 1 kilo runder gehakt .............................................€ 5,76 DoNDERDAg,VRiJDAg EN zAtERDAg 500 gram magere riblappen (naturel of grootmoeders) .......................................€ 4,50 Soeppakket (250 gram mager runder gehakt + 250 gram mager soepvlees + mergpijp) ...................€ 3,85 100 gram bief culinair of bief roerbakvlees .......€ 1,35 100 gram franse steak (franse kruiden kaas met ardenner ham) ..................€ 1,12 100 gram ardenner oesters .................................€ 0,96 100 gram parijse kip steaks ................................€ 0,95 ham burgers ......................................5 halen 4 betalen 100 gram gekookte worst ....................................€ 0,85 100 gram casselerrib ...........................................€ 1,38 100 gram sparibs gehakt .....................................€ 0,89 Of alle drie samen voor .....................................€ 3,07

KWALITEITSSLAGERIJ J. BEVELANDER

Of maaK tELEfONISch EEN afSPRaaK: 0164-266600

Langestraat 1, Poortvliet Telefoon 0166-612467

13.00 tot 17.00 u 10.00 tot 17.00 u 10.00 tot 20.30 u 10.00 tot 17.00 u 13.00 tot 17.00 u

t langer. Kijk in t doosje uw lade met oud e sierad en!

voor hé

ZATERDAG HALSTEREN Hotel de Ram Steenbergseweg 1 10.00 - 16.00 uur

van Haaften

Sierbestrating

Wij zijn leverancier van o.a.: • Sierbestrating • Blokhutten Paasdijkweg 19A in Poortvliet • Speeltoestellen (bereikbaar via parkeerterrein van de woonboulevard) • Tuinverlichting Pilootweg 5 in Stavenisse • Tuinbeelden Tel. 0166-619200 b.g.g. 0166-692977 Ook voor het verzorgen van uw grondwerk, riolering en aanleg kunt u bij ons terecht. info@sierbestratingvanhaaften.nl

VITAK Advocaten

ZONDAG BREDA Hotel Mastbos Burg. Kerstenslaan 20 10.00 - 16.00 uur

www.vanhaaftenpoortvliet.nl

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws Medisch Pedicure Annelies Neele

Achterstraat 34 | 4675 BW | St. Philipsland 06-16330114 Mijn praktijk zit op de eerste etage met de trap te bereiken.

www.pedicurepraktijkhetvoetstuk.nl

ACTIE

www. eurofix.nl IDEAAL VOOR ZELFBOUW Tel. 0165 31 35 39 Fax 0165 32 15 59

carports serredaken overkappingen Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar: Eurofix Eurofix Eurofix Klinkstraat 10 - 4731 DM Oudenbosch

Industrieweg - 4731 Oudenbosch Klinkstraat 10 10c - 4731 DM SC Oudenbosch

Bon voor gratis informatie of bel met 0165 31 35 39

Stoppen ! met roken

Dhr./mevr. Adres

Lasertherapie

De behandeling wordt vergoed. PC + plaats www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Afslanken met succes! Lasertherapie

De behanDeling worDt vergoeD www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

EIKEN PLANK 19 CM BREED Diverse kleuren leverbaar o.a. White Wash inclusief legkosten:

€ 59,95/m2

Classico Parket

Energieweg 11L, 4691 SE Tholen, 0166-605008 Geopend: zaterdag van 10.00-14.00 uur (ma. t/m vrij. op afspraak)

www.classicoparket.nl

SPECIALE AANBIEDING COMPUTERCURSUS

Speciaal voor starters organiseert BIT BY BIT in Bergen op Zoom een computercursus.

6 lessen van 2 uur voor € 125,-

Voor informatie kunt u bellen met tel.nr. 0164-230209

De

MID SEASON SALE Op een groot deel van onze grandioze najaarscollectie dames-, heren- en kinderschoenen!

30%

*

KORTING

(* geldig voor artikelen met label niet in combinatie met overige acties)

Kruisberg 2

Halsteren - tel. + fax 0164-684567 Partijen

•Wand- en Vloertegels •sierpleisters •Metselstenen

Kaaistraat 34 - STEENBERGEN BLADEL - BERKEL & RODENRIJS - BRIELLE - ETTEN LEUR GELDERMALSEN - KRIMPEN a/d IJSSEL - ROSMALEN - ZALTBOMMEL

www.hovenschoenen.nl


actualiteit

Nieuwe weg voor la ndbouwverkeer maandag officieel in gebruik genomen

Iedereen kan tevreden zijn over aanleg van landbouwroute THOLEN - Het is ietsjes later dan gepland, maar maandag wordt de Landbouwroute in Tholen officieel in gebruik genomen. Het is de eerste in Nederland. DOOR EUGÈNE DE KOK De gemeente Tholen heeft dus een primeur. De weg van 1800 meter mag alleen worden gebruikt door landbouwverkeer. De weg is gesloten voor personenauto’s, vrachtwagens, fietsers en voetgangers. Andersom is het landbouwverkeer niet meer welkom in de kern Tholen. De landbouwroute begint bij de Thoolse Nieuwe Postweg, naast de carpoolplaats en loopt straks parallel aan de Nieuwe Postweg en via bedrijventerrein Welgelegen naar de Thoolse Brug, de verbinding met West-Brabant. Doorgroeisteen In totaal wordt de weg 2,4 kilometer lang en zes meter breed. 1800 meter daarvan is van beton. De overige zeshonderd meter aan het begin en einde wordt aangelegd met zogenaamde agressieve doorgroeistenen en roosters. Ook aan beide zijden van de weg liggen over de gehele lengte doorgroeistenen. Deze zijn niet geschikt voor personenauto’s en fietsers. Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat de weg niet voor hen is bedoeld, maar alleen voor landbouwverkeer. Ook borden geven dit aan.

De landbouwroute bespaart de boeren tijd, omdat ze niet meer zo ver hoeven om te rijden. Bovendien zorgt het voor een verbetering van de verkeersveiligheid in de kern en de leefbaarheid voor de inwoners neemt toe. Knelpunten De gemeente Tholen heeft de grond beschikbaar gesteld en ook het waterschap, de Dienst Landelijk Gebied, ZLTO en Cumela Nederland werken mee.

‘Leefbaarheid neemt toe’ De weg kost 1,2 miljoen euro en de helft is betaald door de provincie, de andere helft gedekt door een subsidie van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De organisaties, gemeenten en provincie werken samen aan een zogenaamd kwaliteitsnet voor landbouwverkeer in Zeeland. Samen hebben ze meer dan honderd knelpunten geconstateerd. Op die knelpunten is de verkeersdoorstroming en de veiligheid in het geding. 45 punten moeten de komende tien jaar worden aangepakt. Tholen was er één van, had de

Bij het Stenen Kruis staat een informatiebord over de Landbouwroute.

hoogste prioriteit gekregen en is daarom als één van de eerste aangepakt. De landbouwroute in Tholen is een proef.

De provincie denkt dat bij de Oesterdam en Poortvliet een logistieke landbouwroute ook uitkomst bieden.

ARCHIEFFOTO

Er bestaan dan ook al plannen om daar voor 2015 een dergelijke weg aan te leggen.

Henk van het Maalpad kijkt er naar uit om aan de slag te gaan

Nieuwe dominee protestantse gemeenschap Nieuw-Vossemeer ANNA JACOBAPOLDER - Hendrik Cornelis van het Maalpad is vanaf heden de nieuwe dominee van de protestant- DOOR MERIJN SITSEN se kerkgemeenschap Halsteren - Nieuw Vossemeer. Daarnaast is hij ook verbonden aan de gereformeerde kerk in Anna Jacobapolder. De predikant die de afgelopen jaren gewerkt heeft als geestelijk verzorger in het Lievens- Henk van het Maalpad is in 1955 geboren berg ziekenhuis, kijkt er naar uit om nu te werken te midden van mensen in verschillende periodes van hun leven. in Naarden. Toen hij na de Havo de HTS

ging doen was hij helemaal niet van plan om dominee te worden. Na zijn studie telecommunicatietechniek besloot hij echter niet te gaan werken, maar om theologie te studeren in Utrecht. Toen deze studie met succes was afgerond, ging hij aan de slag als predikant.

‘Jongeren vormen belangrijk aandachtspunt’ Eerst in Schipluiden (bij Delft), daarna in Heiloo en Limmen (bij Alkmaar). In 2003 kwam Henk bij het Lievensberg ziekenhuis terecht waar hij als geestelijk verzorger werkzaam was. In deze functie begeleidde hij patiënten die door hun ziekte in een moeilijke situatie terecht waren gekomen.

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

FOTO MERIJN SITSEN

www.internetbode.nl

De nieuwe dominee HC. Van het Maalpad voor de Sint Martinuskerk in Halsteren

Halsteren Nieuw-Vossemeer Sinds 2011 was de plaats van predikant in Nieuw-Vossemeer vrij omdat deze naar een andere omgeving was gegaan. “Toen ik zag dat deze plaats beschikbaar was, besloot ik te solliciteren”, vertelt Van het Maalpad. “Ik wilde meer in contact komen met mensen in verschillende fasen van het leven”, verklaart de dominee zijn overstap. In zijn vorige functie kwam hij, logischerwijs, alleen in aanraking met zieke mensen. In zijn nieuwe functie komt de predikant in aanraking met mensen om allerlei redenen.

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PAGINA 3

Werkzaamheden “Als dominee van de kerkelijke gemeenschap Halsteren - Nieuw-Vossemeer ga ik mensen bezoeken die meestal in meerdere- of mindere mate betrokken zijn bij onze protestantse gemeente”, vertelt Van het Maalpad. “Daarnaast ga ik voor in kerkdiensten, ben ik onder meer betrokken bij gespreksgroepen, jeugdwerk en het begeleiden van vrijwilligers”, legt hij uit. “De vrijwilligers zijn een belangrijk onderdeel van onze gemeenschap. Hij is zelf de enige beroepskracht die fulltime voor de kerkelijke gemeenschappen werkt. Er wordt dan ook heel veel gedragen door onbetaalde krachten. Open sfeer “Ik vind dat er hier een open sfeer is die mede maakt dat mensen zich snel welkom voelen”,vertelt de nieuwe dominee. Hij vindt het fijn dat mensen binnen de kerkelijke gemeente op verschillende manieren met geloof bezig zijn. Mensen hoeven zich niet geclaimd te voelen door de kerk. Het is belangrijk dat ieder zijn of haar steentje kan bijdragen. “Een belangrijk aandachtspunt vormen de jongeren”, vertelt Henk. Dat wil niet zeggen dat jongeren elke zondag naar de kerk moeten. “Het is belangrijk om met mensen in contact te komen, om met hen te spreken over de betekenis van geloof en de bijbel voor hun dagelijks leven”, licht de predikant toe. Geloof is volgens hem belangrijk voor het leven en samenleven van mensen.

Volg ons op Twitter: @ThoolseBode.


Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Elektronische uitwisseling van medische gegevens In de afgelopen jaren is gewerkt aan de invoering van de landelijke elektronische uitwisseling van medische gegevens via de zorginfrastructuur (voorheen het landelijk elektronisch patiëntendossier). Via dit systeem kan de zorgverlener (zoals huisarts en apotheek) die u behandelt, uw actuele medische gegevens opvragen en inzien. Per 1 januari 2012 is de verantwoordelijkheid hiervoor van het ministerie van VWS overgedragen aan de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). Deze organisatie heeft in overleg met de belangenorganisatie van patiënten (patiëntenfederatie NPCF) afgesproken het systeem voor elektronische uitwisseling van medische gegevens zonder steun van de overheid voort te zetten.

Alleen met uw toestemming

altijd weer intrekken. Bent u in de afgelopen jaren door uw zorgverlener aangemeld bij de zorginfrastructuur? En heeft uw zorgverlener u voor 2013 nog niet om toestemming gevraagd? Dan kunnen uw gegevens vanaf 1 januari 2013 niet meer worden uitgewisseld via de zorginfrastructuur. U kunt ook na 1 januari 2013 nog toestemming geven. Uw gegevens mogen dan worden uitgewisseld vanaf het moment dat u toestemming hebt gegeven.

Meer informatie In de folder ‘Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!’ vindt u uitgebreide informatie. Deze folder vindt u op de website www.vzvz.nl/informatiepunt, op www.rijksoverheid.nl en in de praktijk van de deelnemende zorgverleners. Voor vragen en meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen met het Informatiepunt voor Zorgcommunicatie, telefoon 070 - 317 3456.

Vanaf 1 januari 2013 worden alleen nog gegevens uitgewisseld van degenen die hiervoor toestemming hebben gegeven aan hun zorgverlener. Als uw zorgverlener is aangesloten bij het systeem dan zal hij u vragen of u ermee instemt dat uw gegevens kunnen worden uitgewisseld. U kunt uw toestemming

HIGHLIGHTS PROGRAMMA 2012 Jan Mulder > Primeur: Cashless betalen > Madelon Dik: tips voor zakelijke groei > Hans van Breukelen > Zakenvrouw van het jaar Jacqueline Zuidweg > Royce Tostrams > Uitreiking KvK - Startersprijs 2012 > Social Media > Floris van Bommel: creatief ondernemen

Jan Mulder

Dinsdag 6 november Woensdag 7 november Donderdag 8 november

18.00 - 22.00 u. 14.00 - 22.00 u. 14.00 - 22.00 u.

Zeelandhallen, Goes  0113 - 850899 - www.contacta.nl - volg ons op

www.lmgweb.nl

www.rabobank.nl

www.drv.nl

Jacqueline Zuidweg

Hans van Breukelen

Floris van Bommel

> 300 standhouders > 21.000 bezoekers > 15.000 m2 beursvloer > Seminars en workshops op 3 podia > Bedrijven uit alle branches > Live radio- en televisieuitzendingen

www.omroepzeeland.nl

www.kvk.nl

www.deondernemer.nl

www.libema.nl


actualiteit

Column

Zo’n honderdvijftig stands in de Zeelandhallen

Plezier voor de hele familie op de Zeeuwse Gezinsbeurs GOES - Aan het einde van deze maand is het tijd voor de tweede editie van de jaarlijkse Zeeuwse Gezinsbeurs in Goes.

Addo Sprangers

Underdog

Bekervoetbal blijft een geweldig fenomeen. Vooral als de zwakkere broeders het opnemen tegen de gedoodverfde favorieten, is het wachten op de verrassingen die komen gaan. Het is het verhaal van David en Goliath in de voetbalarena. De dood of de gladiolen. Dat soort werk. Soms redt de underdog het net niet, zoals de Haagse amateurs van HBS vorige week in Breda. Daar wisten de profs van NAC pas na strafschoppen de zich de gehele wedstrijd plus verlenging leeg knokkende amateurs van HBS te verslaan. De staande ovatie van het publiek voor de Hagenezen was verdiend, maar hun bekeravontuur was ten einde. Toch waren er links en rechts ‘kleine’ ploegen die wisten te stunten. Go Ahead Eagles bijvoorbeeld, met een mooie 0-3 overwinning bij De Graafschap. En wat te denken van FC Den Bosch uit de Jupiler League, dat in Enschede eredivisiekoploper FC Twente met 1-2 wist te kloppen. Het zijn resultaten waar nog tot in lengte van dagen over wordt nagepraat, al betrof het hier voor de Tukkers een onaangename verrassing. Van surprises in die categorie zijn we in het dagelijks leven doorgaans niet zo gecharmeerd. De in het regeerakkoord gepresenteerde maatregelen vallen daar bij veel mensen ook onder. Gaan alle plannen door, dan is het in de samenleving straks ook alles of niks. Net als in de Verenigde Staten krijgen we steeds meer te maken met de ‘haves’ en ‘have nots’. U kunt uw zorgpremie niet betalen? Tja, dan kunnen wij u ook niet helpen. Misschien kunt u terecht bij het volgende ziekenhuis, waar de gangen vol liggen met dakloze verslaafden, neergeschoten bendeleden en aidspatiënten. Uw baan en daardoor ook uw huis kwijtgeraakt? Da’s vette pech. In een tentenkamp verblijven mochten de uitgeprocedeerde asielzoekers ook niet, dus u kunt wellicht uw geluk beproeven bij een van de trailerparkjes aan de rand van de stad. Dat klinkt Amerikaans? Ja, dat is het ook wel een beetje. De nieuwe tijd, hè? Ach, je moet natuurlijk ook een beetje geluk hebben, zoals als bij de loting in het bekervoetbal. De verrassingen zijn de wereld nog niet uit. Net als de zich nu al opstapelende problemen voor het nieuwe kabinet.

Colofon

Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089 Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Thoolse Bode

Bij de eerste Zeeuwse Gezinsbeurs vorig jaar was het meteen gezellig.

Thoolse Bode

DOOR BRITTA JANSSEN

Redactie Britta Janssen, Eugène de Kok Correspondent Josien Mathlener Acquisitie Monique van Bale Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 08.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 06.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111

W E E K B L A D

t

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 45

De oplossing van deze puzzel is in week 46 te vinden op www.internetbode.nl

Zin in een uitje met het hele gezin? Bezoek dan op donderdag 22, vrijdag 23 of zaterdag 24 november de Zeelandhallen. Zo’n honderdvijftig deelnemers laten bij hun stands en kraampjes zien wat ze in huis hebben. Niet alleen krijgt u daardoor alle informatie over hun producten, veel standhouders presenteren ook aantrekkelijke acties. De Zeeuwse Gezinsbeurs richt zich op een brede christelijke doelgroep, maar iedereen is van harte welkom. Koren Wilt u zich even rustig verdiepen in het aanbod op de beurs, dan kunt u de kinderen met een gerust hart achterlaten op het kinderspeelplein van Christelijk Gastouderbureau Korelon. Voor de bezoekers vanaf twaalf jaar zorgt

Nature Trail voor actie. Durfals kunnen onder leiding van de professionals van dit bedrijf tokkelen, abseilen en genieten van een reddingsdemonstratie. De Zeeuwse Gezinsbeurs - dit jaar met het thema ‘Visserij’ - heeft ook een podium waar alle dagen muziek te horen is, onder meer van verschillende Zeeuwse koren. Even bijkomen van alle belevenissen? Strijk dan neer op één van de terrassen. En deze kunt u ook gebruiken om bij te kletsen met bekenden. Want die zou u best wel eens kunnen tegenkomen. Bij de eerste beurs vorig jaar ontdekte de organisatie namelijk dat de ruimte bij het podium al gauw veranderde in een gezellige ‘ons kent ons-ontmoetingsplek’. Idee Het idee voor de Zeeuwse Gezinsbeurs ontstond begin vorig jaar bij Marianne van

ARCHIEFFOTO BENNIE KRAJENBRINK

de Velde en Tabitha van Driel van organisatiebureau Family Events. Voor hun online kledingzaak reisden ze regelmatig naar het oosten van het land voor christelijke beurzen en op één van hun lange terugritten naar huis in Nieuwerkerk kwamen ze op het idee een soortgelijk evenement - een beurs voor het hele gezin - voor Zeeland op te zetten. Zo’n beurs was er nog niet in deze regio. Al gauw bleek de Zeeuwse Gezinsbeurs een succes. Niet alleen hadden de moeder en dochter over interesse van standhouders niet te klagen, ook achteraf was iedereen volgens hen positief. Meer informatie Kijk voor meer informatie op www.zeeuwsegezinsbeurs.nl. Via de website zijn kaarten verkrijgbaar met één euro korting per kaart.

355 extra parkeerplekken moeten einde maken aan parkeerdruk

Groen licht voor garage Lievensberg

THOLEN- Ziekenhuis Lievensberg in Bergen op Zoom heeft de vergunning voor de realisatie van een parkeergarage rond. Zo snel mogelijk wordt begonnen met de bouw van de garage van twee verdiepingen. De garage moet begin volgend jaar al in gebruik zijn. Daarmee moet een einde komen aan de jarenlange parkeerdruk voor omwonenden van het Bergse ziekenhuis.

© www.sudokusite.eu

DOOR VERA DE GEUS

geldonk.”

De afgelopen jaren was de parkeerdruk in de omgeving van ziekenhuis Lievensberg in Bergen op Zoom het onderwerp van gesprek onder de omwonenden. Zij klaagden steen en been. De directie van het ziekenhuis was hiervan op de hoogte. Voorlichter Elma Gortworst legt uit: “We zijn als ziekenhuis meer diensten gaan aanbieden, waaronder het dialysecentrum. Dat zorgt voor meer patiënten, maar ook voor meer bezoekers en medewerkers. Daardoor waren de 612 parkeerplaatsen op ons terrein niet meer afdoende waardoor er een grote parkeerdruk ontstond in de wijk Ga-

Geen pretje De gemeente Bergen op Zoom besloot een vergunningensysteem in de straten rondom het ziekenhuis in te voeren. Dat was geen oplossing, want bezoekers parkeerden hun auto’s vervolgens nog verder in de wijk. Het probleem verschoof. “Die zoekende en draaiende automobilisten waren geen pretje voor de buurtbewoners”, zegt Gortworst. “Daarvan waren we ons bewust en we zijn dan ook al lange tijd bezig met het zoeken van een oplossing. Die hebben we nu gevonden in de vorm van een parkeergarage.”

PAGINA 5

Via de garage, waarvoor de vergunningen zijn afgegeven, voegt ziekenhuis Lievensberg 355 parkeerplaatsen toe aan haar terrein. De parkeergarage wordt twee verdiepingen hoog en komt tegen de uitbouw van de PAAZ-afdeling te staan. “Op die manier hebben omwonenden er geen last van. Ze blijven immers op de bomen kijken. Zouden we de garage aan de rechterkant van de oprit laten bouwen, dan kijken ze tegen de garage aan. Daar zit niemand op te wachten.” Gortworst geeft aan dat de bouw aan het einde van deze maand van start gaat en ongeveer twee maanden in beslag neemt. “Begin volgend jaar is de parkeerdruk voor de wijk verdwenen.”


15.000 vierkante meter beursvloer staat tussen 6 en 8 november weer vol

Contacta zet meer in op verdieping GOES - De eerste twee edities van Contacta onder de hoede van LMG stonden voor het communicatiebureau vooral in het teken van groei. Voor de komende aflevering, die van woensdag tot en met vrijdag plaatsvindt in de Zeelandhallen, is ingezet op verdieping. “We willen de deelnemers inspireren, niet alleen maar entertainment aanbieden”, zegt LMG-directeur Perry Kentin.

De Zeelandhallen staan woensdag, donderdag en vrijdag weer in het teken van de Contacta.

DOOR EUGÈNE DE KOK Vorig jaar vond de netwerkbeurs van Zuidwest Nederland en Vlaanderen voor het eerst in de drie hallen van de Zeelandhallen in Goes plaats. Die stap betaalde zich met een recordaantal van ruim 21.000 bezoekers meteen uit. “We zijn tegen de stroom van de economie ingezwommen, hebben de laatste twee jaar grote sprongen gemaakt en veel enthousiaste reacties gekregen van deelnemers en bezoekers”, zegt Perry Kentin van LMG. Vorig jaar wist hij meteen dat het lastig zou zijn het record dit jaar te overtreffen. De voortekenen zijn echter goed. De beursvloer van ruim 15.000 vierkante meter staat met zo’n 300 deelnemers weer vol

Glasschade?! Ruit stuk?! Supersnel Glasherstel

24 uu rs service

Bel gratis 0800 - 837 52 27

en duizenden ondernemers en belangstellenden uit Zuidwest Nederland zullen een bezoekje brengen aan de Contacta. Net als tijdens de twee voorgaande edities is er weer een aantal prominente sprekers. Dit keer zijn dat de oud-voetballers Jan Mulder en Hans van Breukelen, schoenenontwerper Floris van Bommel en zakenvrouw van het jaar 2012 Jacqueline Zuidweg. Er is echter meer. Zo geeft de voormalig CEO van McDonalds Nederland René Savelberg een lezing over het merk McDonalds en zijn er veel seminars van experts van onder meer DRV en de Rabobank. “De presentaties van bekende Nederlanders zijn populair gebleken, maar er kunnen telkens maar 150 mensen bij aanwezig zijn. Je moet dus zorgen dat je ook voor die andere duizenden mensen iets hebt te doen. Daar hebben we dit keer heel bewust naar gekeken. Met allerlei seminars en workshops hebben we ingezet op verdieping, niet alleen op meer entertainment.” Vele seminars en workshops staan in het teken van het Contacta-thema ‘Kansen creëren’. “Veel ondernemers hebben momenteel minder geld te besteden. Dan moet je innovatief zijn: niet denken in obstakels, maar kijken naar de mogelijkheden. Onze gasten geven daar invulling aan.” Ook de deelnemende bedrijven en

ARCHIEFFOTO LEONARD PASSCHIER

organisaties zijn op het thema gewezen. “ De een zal er meer mee doen dan de ander, maar zij maken uiteindelijk de beurs. Als LMG zorgen wij voor de faciliteiten en het programma waarmee we de ondernemers willen inspireren, zodat er ook op de vloer veel energie ontstaat.” De Contacta duurt van woensdag 6 november tot en met vrijdag 8 november. Meer informatie: www.contacta.nl.

Omdat een scheiding méér is dan het maken van financiële en juridische afspraken met je ex-partner!

Scheidingsbegeleiding en Gecertificeerde Mediation • Vrijblijvend oriëntatiegesprek • Uniek Financieel Scheidingsrapport • Dynamische Ouderschapsregeling Bergen op Zoom I Goes Roosendaal I Eindhoven I Rotterdam

Dorcas Voedselinzameling in Thoolse Supermarkten THOLEN - Dit jaar wordt op 10 en 11 november in de plaatselijke supermarkten op het eiland Tholen en Sint Philipsland voor de zeventiende keer de Dorcas Voedselactie gehouden.

streven we ernaar om 55.000 voedselpakketten in te zamelen. Het is de bedoeling dat de eerste 20.000 voedselpakketten voor Kerst op de plaats van bestemming terechtkomen.

Op meer dan duizend locaties in Nederland wordt voedsel ingezameld voor de allerarmsten in Oost-Europa. Bij deze actie zijn meer dan 400 kerken, 600 supermarkten en ruim 6.000 vrijwilligers betrokken. In Oost-Europa leven nog steeds veel mensen onder de armoedegrens. Vooral ouderen zijn zwaar getroffen door de economische situatie waarin hun land verkeert. Pensioenen bedragen veelal niet meer dan 60 euro per maand. Dit geld gaat op aan vaste lasten als huur, elektriciteit en verwarming. Voor overige zaken als voedsel en kleding blijven dan onvoldoende middelen over. Daarnaast heerst in Oost-Europa een hoge werkloosheid. Een sociaal vangnet zoals we dat in Nederland hebben, kennen ze niet. Geen werk betekent vaak geen inkomen. Ook hebben veel mensen in Oost-Europa te lijden onder de enorme prijsstijgingen die worden veroorzaakt door de voedselcrisis. In 2011 werden tijdens de voedselactie 53.000 voedselpakketten ingezameld. Dit jaar

Supermarkten en kerken Meer dan 600 supermarkten verlenen hun medewerking aan de Voedselactie. Dorcas-vrijwilligers delen voedsellijstjes uit aan het winkelende publiek. Op deze lijstjes staan producten die in de voedselpakketten worden gestopt. De klanten kunnen één of meerdere producten van het lijstje kopen en afgeven aan de vrijwilligers. Sorteren van voedsel Direct na de voedselinzameling worden de etenswaren naar verschillende regiocentra gebracht. Daar zorgen honderden vrijwilligers ervoor dat al het voedsel wordt uitgesorteerd en in pakketten wordt ingepakt. Zodra de voedselpakketten verzendklaar zijn gemaakt, gaan vrijwillige chauffeurs op pad naar Oost-Europa om de pakketten daar af te leveren. Ze zorgen vaak zelf voor een gesponsorde vrachtwagencombinatie. De overige transportkosten worden betaald van giften. Meer informatie: www.dorcasvoedselactie.nl.

Chr. Ouderen vereniging THOLEN - De Chr. Ouderen Vereniging Tholen kwam bijeen voor de lezing van Dhr. Stuij uit Halsteren op de bekende locatie, Oudelandsestraat 11op donderdag 1 november.

De voorzitter mevrouw Duijzer begroette de aanwezige leden, alsook een gast en uiteraard dhr. Stuij. Zij ging voor in gebed en daarna werden zoals gebruikelijk wat huishoudelijke zaken behandeld, te weten de afwezigheid van mevr. H. Vroegop, nog steeds wegens ziekte. Ook releveerde zij het overlijden van oud-lid dhr. J. Stoel enkele weken geleden en noemde hem, alsook zijn vrouw als trouwe en opgewekte leden, totdat zij moesten verhuizen naar Bruinisse. Het bestuur heeft een condoleance verzo nden naar mevr. Stoel. Vervolgens las zij een gedeelte uit Hebreeën 10 en hield een meditatie daarover. Zoals gebruikelijk werd eerst koffie of thee gebruikt en konden de aanwezigen onderling wat bijpraten. Tevens konden de aanwezigen zich opgeven voor het ‘najaarsreisje’ op dinsdag 6 november naar de Martinikerk in Halsteren waar ze een rondleiding en uitleg over de geschiedenis daarvan krijgen en tevens de

kosten daarvan voldoen. Vrijwel alle leden wilden daarvan gebruik maken. Zij gaf toen het woord aan dhr. Stuij, die ‘n schitterende dia-presentatie verzorgde over de deelstaat Thuringen, de vroegere DDR en vertoonde vele beelden uit de universiteitsstad Erfurt, waar ooit Maarten Luther studeerde. Vele mooie bouwwerken, kerken, pleinen enz. werden vertoond, waaronder ook de Wartburg, waar Luther ondergedoken is geweest . Na een 2e pauze werd de presentatie voortgezet met als onderwerp ‘Tekens in het landschap’ bestaande uit vele afbeeldingen van hetzij bijzondere gedenktekens (o.a. bij de Moerdijkbrug) en in verschillende provincies van bijzondere kapelletjes, tekens van aandenken, soms heel bijzondere zoals één ter herinnering aan de meer dan 100 verdronken dorpen in Zeeland, welk monument staat in de omgeving van Bergen op Zoom. Al met al een heel mooie presentatie, waarvan de aanwezigen zichtbaar genoten. Na dhr. Stuij te hebben bedankt voor zijn duidelijke uiteenzetting en hopend dat ze elkander op 6 november mogen ontmoeten, sloot de bijeenkomst met dankgebed.

A d ve r t o r i a l

Op=Op Voordeelshop geeft cadeaus weg THOLEN - De Op=Op Voordeelshop bestaat landelijk vijftien jaar en de winkels pakken flink uit om dit te vieren. U kunt een auto ter waarde van 15.000 euro, reischeques van 1.500 en Op=Op Voordeelshop waardebonnen van 15 euro winnen. Ook zijn er de hele maand november acties met extra scherpgeprijsde artikelen. DOOR BRITTA JANSSEN Bij besteding van minimaal vijftien euro ontvangt u een kanskaart waarmee u kans maakt op verschillende prijzen. De hoofdprijs is de auto en dan zijn er nog de reischeques en waardebonnen. Op internet ziet u meteen of u in de prijzen bent gevallen. Daarnaast vindt u in de hele maand november speciale actieartikelen in de Op=Op Voordeelshops. Deze week bijvoorbeeld twee maal 24 rollen Page toi-

letpapier voor acht euro en alle soorten Axe deodorant drie voor vijf euro. Cadeauverpakking In de Op=Op Voordeelshops vindt u drogisterijartikelen, wasmiddelen en reinigingsproducten, maar ook een uitgebreid assortiment make-up, wenskaarten, snoep en geneesmiddelen. De winkel onderscheidt zich ook met de zelfgemaakte cadeauverpakkingen. Zeker met de feestdagen voor de deur is het mooi dat u hier kunt slagen voor een uniek ingepakt cadeau, zoals een rieten mandje of emaille bakje. Staffelkorting De Op=Op Voordeelshop in Bergen op Zoom is op maandag open van 12.00 tot 17.30 uur, op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 17.30 uur, op vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. De zaak aan de SintJosephstraat bestaat nog geen vijftien

jaar, maar viert het feest net zo goed mee. “De formule Op=Op Voordeelshop is in het noorden van het land begonnen”, vertelt Pieter Huissen van Op=Op Zuid West Nederland. “Inmiddels zijn er ruim zestig winkels in heel Nederland.” Dat de winkels een mooie formule hebben, bewijst volgens Huissen de explosieve groei van het aantal zaken. “Tot een jaar geleden zaten we niet in het zuiden en nu zijn er in deze regio al vier winkels: in Bergen op Zoom, Vlissingen, Middelburg en Terneuzen. Dat is een hele snelle groei. Omdat wij hoofdzakelijk partijen inkopen kunnen we de prijzen voor de klant laag houden. Daarnaast werken we met staffelkorting. Als een artikel bijvoorbeeld 1,99 euro kost en de klant neemt er drie mee, dan is de prijs maar vijf euro, en dat hoeft geen zelfde artikel te zijn; maar wel in dezelfde prijscategorie. Zodra de klant dat door heeft, wordt het

Pieter Huissen in de Op=Op Voordeelshop.

leuk.” Ook aan de mensen in de winkels merkt Huissen dat het concept aanslaat. “Niet alleen groeit het aantal klanten, we

Op=Op Voordeelshop, Sint-Josephstraat 5, 4611 MJ Bergen op Zoom, www.opisopvoordeelshop.nl. PAGINA 6

FOTO ANNET EEKMAN

zien ook steeds vaker dezelfde mensen terugkomen. En dat is natuurlijk hartstikke mooi.”


’BINNEN EEN WEEK GEHOLPEN’ Stolmed klinieken biedt uitstekende oogheelkundige zorg en is gespecialiseerd in staaroperaties en het behandelen van glaucoom. U staat bij ons altijd centraal en u kunt op korte termijn bij ons terecht. We hebben contracten gesloten met de zorgverzekeraars waardoor de geleverde zorg aan u wordt vergoed. Parkeren is bij ons makkelijk en gratis. Ook voor rijbewijskeuringen en ooglidcorrecties kunt u bij ons terecht. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen op telefoonnummer: 0113-212228. Wij zijn u graag van dienst.

BEL VOOR EEN

CONSULT

0113-212228 VESTIGINGEN KLINIEKEN: ETTEN-LEUR Voorsteven 100-116, 076-504 09 09 RUCPHEN Van Wesemalestraat 13, 0165-34 45 86 BERGEN OP ZOOM Boerhaaveplein 1, 0164-24 69 23 GOES s’ Heer Hendrikskinderendijk 111, 0113-21 22 28. info@stolmedklinieken.nl, www.stolmedklinieken.nl

zkn

ZELFSTANDIGE KLINIEKEN NEDERLAND

KEURMERK


De grootste speciaalzaak op het gebied van: open haarden ■ houtkachels ■ natuursteenschouwen ■ gaskachels ■ kanaalrenovatie ■ schoorsteenbouw en -techniek ■ plaatsen kachels en schouwen ■ accessoires ■ kadoartikelen ■

PlomPen Versproducten

Recreatiestalling Numansdorp OpeNt Occasion Center

Tholen

Caravans, campers en vouwwagens!

Wij komen bij u langs de deur met vast op de wagen vrije uitloop eieren, aardappelen en diversen andere producten. Schelde Rijnweg 14, 4691 RW Tholen Tel. 06-22870793 e-mail: c.plompen@kpnplanet.nl

Voor bemiddeling verkoop vragen wij:

Voor alle voordelen zie:

www.carva.nl

Contact 0186-652960 - carva@planet.nl Stalling - Verkoop - Reparatie Onderhoud - APK Keuring

Laan van Everswaard 59 • Bergen op Zoom Tel. 0164-261909 • Fax 0164-245987 www.fireplace-haarden.nl

BUDGET BADKAMER STUNT NESTO SANITAIR B.V.

Nu een budget badkamer

compleet geïnstalleerd incl. slopen oude badkamer, stucwerk, tegelwerk, sanitair en tegels voor het ongelooflijke bedrag van

€7995,00

incl. BTW

Nu een budget toilet

compleet geïnstalleerd incl. slopen oude toilet, stucwerk, tegelwerk, sanitair en tegels voor het ongelooflijke bedrag van

€2995,00

incl. BTW

- Vakkundig geïnstalleerd door onze eigen vakmensen van Nesto Sanitair, met gerenommeerde tegelen sanitairmerken. - Geïnstalleerd binnen 1 week.

Kom de complete badkamer bekijken in onze showroom! aan,

Perfecte badkamers best wij bouwen ze!

Neem alvast een kijkje op

www.nestosanitair.nl

Vraag naar onze voorwaarden.

Tegels of sanitair? Kom naar onze showroom aan de Vang 7 te Halsteren

VANG 7 4661 TX HALSTEREN 0164 630242

• Hoge kwaliteit • Eén aanspreekpunt • Snel en professioneel • Meer dan 10 jaar ervaring • 100% tevreden klanten

• Scherpe prijzen • Perfecte service • Wij doen wat wij beloven • Vrijblijvende offerte, opmeting

• Nesto Sanitair bouwt badkamers voor aannemer en particulier. • Wij ontwerpen en bouwen uw badkamer • 5 jaar garantie Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m donderdag vrijdag zaterdag

09.30 – 17.30 uur 09.30 – 20.00 uur 09.30 – 17.00 uur

DINSDAG 6 November T/m ZATerDAG 10 November

Dinsdag 23 aug t/m zaterdag 27 aug

TOScaanS dOnker VAN €VooR 2.75 VOOR € 2.25 zeebonk VAN € 1.45 € 1.10 DoNDerDAG November25 aug Dinsdag 23 aug t/m8donderdag

appelflappen rOOmbrOOdjeS

€ 2.30 2 STUKS VAN € 2.60 VooR € 2.05 2 STUkS VAN € 2.80 VOOR

vrIJDAG 9BraDerie NovemberaanBieDingen!!! eN ZATerDAG 10 November

Vrijdag 26 aug en zaterdag 27VOOR aug € 3.95 rOOmbOTer amandelSTaaf VAN € 4.50 tompoucen 5 hAleNVAN 4 €beTAleN rOOmbOTer SPecUlaaSSTaaf 4.50 VOOR € 3.95 suikeRbRood VAN € 2.15 VooR € 1.50 kwarkbOl Of SPecUlaaSbOl VAN € 3.75 VOOR € 3.25

heeRlijke VeRse oliebollen ZATerDAG 10 November 10 stuks VAN van € 8.00 € 6.50 HAPPY HOURS 07.30VooR uur tot 11.00 uur OliebOllen Zaterdag 27 aug

Happy 07:30 - 11:00 uur 6Hours halenvan 3 beTalen

gesoRteeRde haRde bRoodjes Botermarkt 12-14 • 4691 CZ Tholen Tel. (0166) 602324 • Fax (0166) 604790 6 hAleN = 3 beTAleN

OPeningSTijden: Ma. t/m do. 8.00 - 17.30 uur • Vrijdag 8.00 - 20.00 uur • Zaterdag 7.30 - 15.30 uur leT OP !!! Tussen de middag zijn wij ook open! Bestellingen kunnen dagelijks vers vanaf 06.15 uur (op vrijdag al vanaf 05.30 uur) worden afgehaald.

Botermarkt 12-14 • 4691 CZ Tholen Tel. (0166) 602324 • Fax (0166) 604790

openingstijden: Ma. t/m do. 8.00 - 17.30 uur • Vrijdag 8.00 - 20.00 uur • Zaterdag 7.30 - 15.30 uur

let op !!!

Tussen de middag zijn wij ook open!

met ZeelandNet & DELTA kies je voor heel snel internet tot wel 160 Mbps, nu 2 maanden gratis!

Kies nu voor internetten, bellen en televisie kijken met ZeelandNet en DELTA. Betrouwbaar en snel internet, een uitgebreide televisie ervaring en bellen tegen een voordelig tarief. Voor iedereen een abonnement op maat, dus altijd iets dat bij jou past. Nu elk nieuw abonnement de eerste twee maanden gratis. Kijk snel op www.zeelandnet.nl/abonnementen.


S c h o o n h e id s s alon & masagepraktij k

Liesb et h

VLIEG NAAR DE MAAN

Poelier de Koning

Wouwsestraatweg 178 | Bergen op Zoom 0164-233730

D

D N IE A M O S IA R A D MIC BR A M ER

M a s s a g e p r a k t i j k

Duurzame oplossingen bij vliegen, houtworm, mollen, ratten, muizen, papiervisjes, vogeloverlast, wespen enz.

(0113) 57 38 81

www.ongediertespecialist.nl

Dakwerken vernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera. Bel Zoomdak 06-18514726 www.zoomdak.nl

Pallets

brasie behandeling is een prima methode om uw huid structueel te verbeteren. De behandeling is geheel pijnloos en de huid blijft intact. De behandeling kan 1 keer gedaan worden voor een goede huidverzorging, maar kan ook in kuurverband. Deze kuur bestaat uit 4 behandelingen. Elke 1 á 1,5 week een behandeling. Zo brengt u echt “huidverbetering” aan.

U kunt ook bij ons terecht voor: • Gelaatsbehandelingen • Wimpers/Wenkbrauwen Verven • Harsen van Lichaam/Gelaat • Manicure • Cosmetische Voetenbehandeling • Verschillende Soorten Lichaamsmassage nl: Relaxmassage Lomi Lomi Massage Bamboe Massage Hotstone Massage Spa/Hammam Massage Rug/Nekmassage • (Bruids) Make-Up

Voor meer informatie kijk op: www.schoonheidssalonliesbeth.nl

We zien u graag!

Markt 7 • Sint Maartensdijk • 06 - 23751101 • salonliesbeth@zeelandnet.nl

Moniek Pedicure ambulant (eiland Tholen en Sint Philipsland)

06-49113717 aangeboden

Winterstaling/Opslag voor uw mobiele caravans, boten, campers, oldtimers, e.d. omgeving St. Maartensdijk, ook voor ZZPers.

Minimaal 100 stuks.

Vrijblijvend contact opnemen Tel: 06-53451490

WWW.HOBBYKAS.NL

Heeft u plannenvoor een

EIGEN BEDRIJF Budget kas

€ 350,-

Alu-pro kas

v.a. € 925,-

Combi-pro kas

v.a. € 950,-

Victoriaanse kas v.a. €1400,Bel voor onze folder/prijslijst

Showterrein met 36 kassen

EmBrEgtS KASSEN gors 70 Hoeven 0165-502506

Open dag Buitenhof Tholen

36 appartementen

Zaterdag 10 november Tijdstip: 10.00 tot 12.00 uur Locatie: Zwink, Tholen In woonzorgcentrum Buitenhof kunt u wonen in een vertrouwde omgeving. Zelfstandig, of met hulp als het moet. Er zijn nog een aantal ruime huurappartementen beschikbaar. Op zaterdag 10 november heeft u de mogelijkheid deze appartementen te bekijken. Medewerkers van Stadlander zijn er om al uw vragen te beantwoorden. Voor meer informatie over dit project, kijk op www.stadlander.nl/buitenhof

Do. en vr. de gehele dag geopend, op zaterdag tot 14.00 uur

moniekpedicure@gmail.com

Te koop gevraagd Alle soorten ook kapot 06-51549157 Een microdermabrasie behandeling is een uitstekende oplossing als uw huid kleine rimpeltjes, ongewenste pigmentvlekken, vergrote poriën, littekens en onzuiverheden vertoont. Tijdens de microdermabrasie behandeling wordt een dun laagje van de opperhuid verwijderd. Hierdoor verdwijnen oneffenheden en kan de huid zich vernieuwen en verjongen. Een microderma-

gegrilde kipproducten - kipgehakt - konijnenbout wild konijn - hertenbief - hazenbout (rug en filet) tamme eendfilet - fazantenfilet

dan hebben wij voor u de ruimte! Onze ruimte is geschikt voor diverse doeleinden, o.a. webshops, workshops of als kleine zelfstandige, met/zonder kantoorruimte e.d. Omgeving St. Maartensdijk. Vrijblijvend contact opnemen via: Tel:06-53451490


Eerste Landbouwroute Nederland geopend Nipte winst BC Batho 1 THOLEN - Badmintonvereniging Ba- Brander verloren ook in 3 sets met 16-21, in Tholen tho 1 en U 17-1 hebben thuis in de 21-14, 15-21 van landbouwverkeer uit de kern. De Landbouwroute Tholen zorgt voor een kortere omrijdtijd voor de landbouwsector. Maar nog belangrijker, het zorgt voor een verbetering van de verkeersveiligheid in de kern en de leefbaarheid voor de inwoners. De kern van Tholen is voortaan gesloten voor doorgaand landbouwverkeer.

Artist Impression Landbouwroute Tholen. Ontwerp: Manon Jamin.

THOLEN - De Landbouwroute in Tholen wordt officieel in gebruik genomen op maandagmiddag 12 november. Met de aanleg van deze route is een uniek project tot stand gekomen, namelijk de realisatie van de eerste Landbouwroute in Nederland. De gemeente Tholen heeft hiermee de primeur.

Het bijzondere van deze weg is dat deze uitsluitend gebruikt mag worden door landbouwverkeer. Voor personenauto’s, vrachtwagens, fietsers en voetgangers is deze weg gesloten door middel van wegroosters en waarschuwingsborden. Met de aanleg van de Landbouwroute komt ook een lang gekoesterde wens van de inwoners en de gemeente Tholen uit; het weren

Verschillende knelpunten Provincie Zeeland, het Waterschap Scheldestromen, de gemeenten, ZLTO en CUMELA Nederland werken samen aan een Kwaliteitsnet voor het Landbouwverkeer in Zeeland. Zij hebben samen meer dan 100 knelpunten geconstateerd in het Zeeuwse wegennet, waar de doorstroming van het verkeer wordt belemmerd of waar de verkeersveiligheid in het geding is. Daarvan zijn 45 punten benoemd die de komende tien jaar worden aangepakt. Het knelpunt in Tholen werd aangemerkt als hoogste prioriteit en is daarom ook als eerste aangepakt.

Engels lastig? www.ebc.nl

Smerdiek dames onderuit SINT-MAARTENSDIJK - Smerdiek dames mocht aantreden tegen HTC uit Zwolle, ook een nieuwkomer uit de 1e klas, die het voortreffelijk doet in de hoofdklasse. Ze doen nog steeds mee voor de kopplaatsen. Smerdiek dames kent een heel naar seizoen met veel blessures en de afwezigheid van de beste speelster van Smerdiek, Angelique Hage. Gelukkig zal ze na de winterstop aanwezig zijn. Smerdiek startte fel. Het spel ging gelijk op met dat van HTC. Maar al na 7 min. ging de verdediging behoorlijk in de fout, een terug gelegde bal die niet goed was, de keepster die de bal niet goed meer kon verwerken en het was weer achter de feiten aanlopen: 0-1. Smerdiek ging niet bij de pakken neerzitten en ging door. Maar als je in de hoek zit waar de klappen vallen, dan blijven ze vallen, zo ook nu. Voorzet vanaf rechts van HTC werd geheel

‘d’, ‘t’, ‘dt’? www.ebc.nl

verkeerd beoordeeld door de dames van Smerdiek, zo kon HTC makkelijk scoren en de 0-2 aantekenen. Smerdiek werkte hard terug, er kwamen kansen. De achterhoede van HTC was het zwakste punt, zeker met veel snelheid is die te kloppen. Zo kon de voorhoede goed profiteren van ‘n paar mooie kansen. Eerst was het Zoi Hyubrechtse met Debbie Doomen die alleen door konden gaan, maar niet scoorden. Daarna was het Corina Luyks die alleen op de keepster afging. Het schot kon makkelijk worden gekeerd door de keepster van HTC. Als je dan voorin ook al heel moeilijk een doelpunt maakt dan wordt het alleen maar moeilijker om te winnen. Het vertrouwen is helemaal weg bij de dames van Smerdiek. Ook missen sommige dames de kwaliteit nog voor de hoofdklasse. Ze zijn nog erg jong, worden gelijk voor de leeuwen gegooid. Ze komen er zeker aan, alleen duurt dit even, maar daar is zo weinig tijd voor als het moeilijk gaat. Na de rust een uitstekend Smerdiek dat goed partij gaf aan HTC. Een paar kleine mogelijkheden, ‘n schot dat net voorlangs gaat, was het startsein voor meer. Toch kwam HTC goed uit na een kwartier spelen. De spits passeerde 3 dames van Smerdiek, kon alleen

doorgaan en maakte geen fout. Dat is het verschil met Smerdiek, scoren als je kansen krijgt: 0-3. Een uitstekende voorzet van aanvoerster Anne Hage had zo binnen gelopen kunnen worden, maar de aansluiting was er niet. Alleen heeft HTC zoveel kwaliteit lopen in de voorhoede, dat Smerdiek na een half uur het nakijken had. De spits deed het dunnetjes over, maakte beheerst af: 0-4. het is gewoon het rendement uit de kansen halen. Smerdiek probeerde het nog, leuk voetbal tot net over de middenlijn, maar te weinig gecreëerde kansen om een doelpunt te maken. Net voor tijd was het nog raak uit een schot van afstand van HTC, via de paal werd het 0-5. Smerdiek speelt zaterdag 10 novemnber uit in Friesland tegen Viod. De dames gaan vrijdag al weg om daar te overnachten. Hopelijk dat de juiste vorm terugkomt, niet de kop in het zand steken, want gezien de andere uitslagen kan er nog genoeg veranderen.

Je Frans ophalen doe je bij EBC!

www.ebc.nl

Lampionnenoptocht SINT-MAARTENSDIJK - Het EvenementenComite Smalstad (ECS) organiseert in samenwerking met muziekvereniging Euterpe een lampionnenoptocht op zaterdag 10 november. Ieder jaar lopen vele kinderen met hun ouders achter de muziek mee door het dorp met een lampion. Het is altijd een prachtig schouwspel om de kinderen enthousiast mee te zien doen. Uiteraard zijn de kinderen uit Scherpenisse ook welkom om mee te doen met deze activiteit. Het EvenementenComite organiseert de laatste jaren samen met de Dorpsgemeenschap allerlei activiteiten en met succes. De lampions zijn te koop bij diverse winkels in Sint-Maartensdijk.

Het is natuurlijk leuker en origineler om zelf een lampion te maken, bijvoorbeeld door een pompoen of suikerbiet uit te hollen en daar iets leuks van te maken. Het vertrek en terugkomst van de optocht is op de Markt. Er wordt om 19.00u. gestart, zorg dat je op tijd aanwezig bent want de muziek wacht niet. Bij terugkomst staat er voor de kinderen warme chocolade melk en speculaas klaar. Doe allemaal mee aan de gezellige tocht en beleef het samen. Het is een activiteit voor de leefbaarheid van het dorp. Maak een mooie foto van de optocht, stuur deze via e-mail info@ecssmerdiek.nl naar ECS en zij plaatsen deze op de website. Steun alle activiteiten van het EvenementenComite en wordt donateur, aanmeldingsformulieren liggen bij de ECS tent op de Markt.

De BBC gaat van start THOLEN - De commissie Bedrijven Badminton gaat starten met het Bedrijven Badminton Competitie (BBC). Na lang twijfelen gaan ze uiteindelijk beginnen. Pioniers breken een lans in het gebeuren en gaan voorop om iets nieuws op poten te zetten. Er zijn diverse bedrijven benaderd en enkelen hebben positief gereageerd. Er worden teams van lagere en middelbare

scholen verwacht. C1000 wordt zelfs door 2 teams vertegenwoordigd. Tevens zijn ITbedrijven ook geïnteresseerd. De commissie is heel blij met deze teams. Iedereen wordt zaterdag 10 november om 10.00u. verwacht voor ontvangst. Na een korte uitleg en demonstratie gaan xe aan de slag met de 1e ronde. Het is de bedoeling dat elk koppel tegen een andere koppel speelt. Ze spelen een volledige poule-wedstrijd, waarbij er 2 sets gewon-

nen moeten worden. Na een korte pauze volgt de 2e ronde. Er wordt op zaterdag gespeeld van 10.00-12.00u. in de Meulvliet in Tholen op zaterdag 10 november, 24 november, 8 december, 26 januari.

Duitse naamvallen moeilijk?

www.ebc.nl PAGINA 10

Meulvliet gespeeld afgelopen weekend..

Het werd gelukkig nog 5-3 tegen Bever uit Rijen. De HD van Martijn de Jonge en Martijn Brander werd moeizaam gewonnen: 21-14, 21-19. Echter de DD van Anja Lindhout en Monique van Oost werd als thriller betiteld en in beide sets in de verlenging krap gewonnen: 22-20, 21-19. Martijn en Anja wonnen respectievelijk hun enkels: 21-14, 19-21, 21-17 en 21-17, 21-12, tussenstand 4-0. Jammer genoeg werden de enkels van Martijn Brander en Monique verloren. Rest nog de mixen. Deze werden eerlijk verdeeld. Martijn de Jongen en Monique wonnen in 3 sets: 2119, 14-21, 21-16. Maar Anja en Martijn

Alles van Batho U 17-1 werd jammer genoeg verloren. Geen schande om van de nummer 1 in de poule te verliezen. Matthijs Mulder en Tanja Dieleman verloren wel in 3 sets met21-19, 9-21, 13-21 en 22-20, 8-21, 15-21. In de dubbels (Mathijs Mulder, Jochem Deurloo en Jenny en Tanja Dieleman) moesten in de tegenstanders hun meerdere erkennen. Ook de mixen van Jenny en Matthijs werd verloren, evenals Jochem en Tanja verloren in 2 sets, uitslag 0-8.

Spaanse werkwoorden vervoegen?

www.ebc.nl

ZSC behaalt eerste punt SCHERPENISSE - Schaakcombinatie ZSC heeft in de 3e ronde van de Zeeuwse hoofdklasse haar 1e punt binnengehaald. In Kruiningen werd verdiend met 4-4 gelijk gespeeld tegen De Zwarte Dame 1. Beide teams moesten enkele invallers opstellen en bij ZSC waren er 3, vanwege afwezigheid van Sebastiaan Koedoot, Theo Blonet en Martin Krijger. Arend Bandsma, die wat meer aan spelen toekomt bij Zierikzee, verving Krijger terwijl Jan de Graaf en de jeugdige Guido v.d. Breevaart de overige 2 spelers vervingen. Guido kwam op het 8e bord goed uit de opening, maar bedacht te grootse plannen die hem pionverlies opleverde. Doordat hij ‘n loper in de penning liet staan en daarna ‘n dameruil liet resulteren in ‘n dubbelpion, was de achterstand plotseling 3 pionnen en dit was te veel van het goede. Op de borden 2 en 3 ging de strijd veel meer gelijk op. Op ‘t 2e bord kreeg Dig de Graaf het in ‘n Siciliaan niet al te zwaar te verduren. Door zijn koning in het centrum te houden, kwam z’n tegenstander er niet doorheen en moest zelf oppassen niet op de damevleugel onder de voet te worden gelopen. Met een iets betere stelling voor De Graaf werd toch de vrede getekend. Hetzelfde gebeurde op het 3e bord bij Bas v.d. Graaf. In ‘n gesloten Siciliaan wilden geen van beide spelers ‘t vuurtje opsteken, waarna ‘t punt werd gedeeld. Hans Aangeenbrug speelde bord 1 ‘n partij uit één stuk. Hij kwam beter met ‘n prettig loperpaar. Zijn betere stelling resulteerde in pionwinst, maar ‘t was ‘n hele tour tot winst te leiden. Toch bracht hij het 1e volle punt binnen, nadat zwart nog ‘n hangende pion ging verliezen waardoor ‘t eindspel eenvoudig te winnen was. ‘N voorsprong voor Zie Scherpe Combinatie, maar ‘n aantal stellingen op de andere borden waren onduidelijk, o.a. bij Rick v.d. Breevaart op bord 4 die in staat bleek ‘n relatief tamme opening te laten veranderen in ‘n energiek

middenspel, waarbij elke lijn openging. V.d. Breevaart stond gewonnen nadat z’n tegenstander ‘n noodgreep uitvoerde die leidde tot torenverlies. V.d. Breevaart was echter de enige die dit niet zag, waarna hij alleen ‘n kwaliteit voorkwam t.k.v. ‘n vrijpion. Nadat hij zich liet beetnemen op de 7e rij moest z’n dame in de doos. Invaller Arend Bandsma kreeg op bord 5 de Pirc op ‘t bord. Hij kwam wat minder te staan, nadat z’n zwarte loper werd geruild tegen ‘n paard en ook ‘n pion werd ingeleverd. Hier kreeg hij wel goed aanvalsspel voor terug, maar stond minder, zeker toen ‘n 2e pion van ‘t bord verdween. Naderende tijdnood was echter z’n redder, want met ong. 2 min. op de klok moest ‘n 10-tal zetten worden voldaan. Dit zag zijn tegenstander niet zitten waarna men remise overeen kwam. Kedem Gutkind stond toen al gewonnen bord 6. Na de opening was hij beter komen te staan en ‘n 3-tal verbonden pionnen op de damevleugel die maar door 1 zwarte pion tegemoet werd gekomen. Kruinings nestor liet zich niet makkelijk scheren, waardoor Gutkind lang moest laveren om vrijpionnen tot dame te laten promoveren. Toen dit lukte, was de geest uit ‘t schaakhoofd en capituleerde de Kruininger. Op dat moment zag het er, ondanks de 3.5-3.5 tussenstand, niet florissant uit, want Jan de Graaf moest inmiddels opboksen tegen 2 witte vrijpionnen. Door 1 penning was hij in ‘t middenspel onnodig 1 pion achter gekomen. Z’n tegenstander koos voor het afruilen van z’n loper tegen De Graaf’s paard, waardoor De Graaf 1 pion had om 1 van vrijpionnen af te stoppen. Toen dit lukte, kon zijn tegenstander ook z’n 2e pion niet meer vasthouden in ‘t toreneindspel, zodat zowel partij als gehele wedstrijd in evenwicht bleef.

EBC, nu óók voor scholieren! www.ebc.nl

Dierenopsporingsdienst THOLEN - Dierenopsporingsdienst week 45. Vermist 19-07: Tholen - Hoogstraat: zwarte poes, volwassen. 17-08: Sint-Maartensdijk - Bloemenlaan: kleine geelwangschildpad, grijs konijntje. 31-08: Sint-Maartensdijk - Korte Vest: zwarte poes, was meegelopen tot de spar, 1.5 jaar. 12-09: Sint Philipsland - Voorstraat: rode kater met witte bef, voor witte voetjes achter sokjes, 5 maanden. 28-09: Poortvliet - Zuidplatsoen: X Brits korthaar, wit met donker neusje en vlekken. 13-10: Oud-Vossemeer - Philips v. Dorpstraat: kater, bovenop rood cypers, de onderkant wit, geel glitterbandje met belletje, gechipt.

22-10: Sint-Annaland - Voorstraat: zwarte langharige poes, groene ogen, 8 maanden. 30-10: Stavenisse - Kerkstraat: tamme kauw. Gevonden 28-10: Scherpenisse - Veerdijkseweg: egaal donkergrijs konijn. 30-10: Sint Philipsland - Provincialeweg: cypers met witte kater, gecastreerd. 01-11: Sint-Maartensdijk - Zuidplatsoen: zwart witte kater, wit masker, 6-7 maanden, ongecastreerd, erg lief. 02-11: Sint-Annaland - Voorstraat: wit met rode kater, hier en daar een rode vlek, rode staart. Een dier gevonden (ook overleden of aangereden) of vermist, bel Amivedi voor info en kosteloze registratie, tel.: 088-0064681, www.amivedi.nl, e-mail: tholen@ amivedi.com. Dierenambulance: tel.: 0651803031.


Bedrijfsruimte nodig? www.kantoor-opslag-bedrijfsruimte.nl

Informatieavond

Grensarbeiders

BEN JIJ ER AAN TOE OM JE TE BINDEN? Zet dan Mens & Relatie in om je levenspartner te vinden Bel: Lia van der Wel 0165-388816 Of 0800-0230595 (landelijk)

www.mens-en-relatie.nl

erkend AVR / SinglesKeurmerk / Geschillencommissie

BREDA Op donderdag 15 november 2012 organiseren de drie FNV Vakbonden een informatieavond voor grensarbeiders. Mensen die wonen in Nederland en werken in Belgie. Wat zijn de onderwerpen: 1 Sociale Zekerheid informatie door de Sociale Verzekeringsbank SVB. 2 Zorgverzekering informatie door CZ zorgverzekeringen. 3 Belastingen informatie door FNV Buitenlandse Belastingen Dienst.

Op deze avond is iedereen van harte welkom lid of geen lid van FNV.

Wat wordt op deze avond onder Uw aandacht gebracht: Ik ben ziek, waar ben ik verzekerd, letselschade, arbeidsongeval. Kinderbijslag. Rustpensioen. Waar betaal ik belasting, melden bij belasting zeer belangrijk. Deze avond wordt gehouden in Amrâth Hotel Brabant.

Heerbaan 4-6 4817NL Breda. Aanvangstijd: 19.30 t/m 22.00 uur.

Belgische gediplomeerde en erkende tandprotheticus

Luc GiLLemot Korte Bosstraat 11 4611 MA Bergen op Zoom Tel. 0164 - 23 00 10 info@tppgillemot.nl

Tijdens deze informatieavond is er alle gelegenheid voor vragen te stellen.

Weekend reclame do-vr-za 8-9-10 november: Magere Runderlappen ................. 500 gram € 6,50 kilo € 11,98 Hollandse Biefstuk ..........................................250 gram € 4,50 Bij 4 Gebraden Gehaktballen.......................de vijfde GRATIS Kippenpootjes............................................................kilo € 2,95 Voor de boterham: Deze week 25% korting op de volgende vleeswaren: Gebraden Procureur - Gebraden Runderrollade - Ontbijtspek Lekker stuk Gekookte Worst 300 gram halen, 200 gram betalen Salade van de week: ........................................................... Herfst Salade...................................................... 25% korting maandag en dinsdag 12 en 13 november: Hacheevlees .....................................................500 gram € 4,25 Bij 4 Roomschijven of Boomstammetjes ...de vijfde GRATIS Woensdag 14 november: Gehakt ........................................................................kilo € 5,50 Bakje Zult .........................................................................€ 0,79

Dé Garagedeur!

BTW weg ermee!

U betaalt geen BTW bij de aanschaf van een nieuwe garagedeur

ACTIE!

SLAGERIJ

OP DEN BROUW

Vraag naar de actievoorwaarden. Actie geldig van 1 t/m 30 november 2012

Markt 10, 4695 CE Sint-Maartensdijk Telefoon 0166-662539

Nesto HollaNd tegelwerkeN VaNg 7 - 4661 tX HalstereN - 0164 630242

elke Zaterdag

t/m 15 december van 08.00-13.00 uur

magaZijnopruiming van wand- en vloertegels div. maten Vanaf

e 5,00 p/m2

Heeft u of iemand uit uW omgeving brandWonden? Het ervaringscentrum dat de leden met elkaar in contact brengt en hun belangen behartigt. Wij helpen bij: · Lotgenotencontact · Voorlichting · Belangenbehartiging · Juridische zaken Postbus 264 1940 AG Beverwijk Tel: 0628 924 494 Fax: 020 - 453 55 86 info@brandwondenvereniging.nl www.brandwondenvereniging.nl

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

Wouwbaan 2 4631 KM Hoogerheide Tel. 0164 - 66 08 78 www.tppgillemot.nl

* Reparaties, aanpassingen en vernieuwing van gebitsprothese * implantaatprothese (klikgebit) * Gratis advies * op reparaties kan gewacht worden * Vergoeding door alle ziektekostenverzekeraars Openingstijden

Openingstijden

Bergen op Zoom:

Hoogerheide:

ma wo: 14.00 - 17.30 uur

ma wo vr 8.30-13.00 uur

di do: 8.30 - 13.00 uur

di-do: 14.00-17.30 uur

vr: 14.00 - 16.00 uur

Behandeling na afspraak

HKZ gecertificeerd Lid ONT B103


d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig

op Kijk dagelijks de action.nl voor

100 NIEUWSTE A R TI K E L E N OP AFSTAND

STONE/ROSE DESSIN

KUNSTSTOF

diverse modellen zeer luxe gedetailleerd schaal 1:14

diverse kleuren luxe bont-look 150x200 cm

met houten steel 121x41 cm

BESTUURBARE WOON DEKEN FERRARI

SNEEUW SCHUIVER

18.95 10.95 3.29 bijpassend SIER KUSSEN 45x45 cm

emmer STROOI ZOUT 7,5 kg

HOME&STYLING

SINTERKLAAS

KATOEN

hout met zinken dak wit of bruin 49x19x19 cm incl. 3 sfeerlichten

maak heerlijke cupcakes met speculaas topping en leuke decoratie voor 12 cupcakes

diverse kleuren en prints lange mouw maten M-XXL

7.95

2.49

3.79

SFEER CUPCAKE LANTAARN KIT

Elders 14.95 19.95

ROMANTIC

8.95

RUSTIEK KAARS basic of twisted diverse kleuren 7x9 cm idem 7x14 cm

1.35

bolkaars 9x9 cm

0.98

LED

Elders 1.99 2.99

MEISJES

1.29

NACHT HEMD

diverse kleuren en prints o.a. Snoopy, Mickey, TinkerBell en Dora katoen maten 92-158

0.89

SFEER VERLICHTING parelverlichting: 1 meter, 20 lamps metalen bol: 180 cm, 10 lamps

2.39

Elders 5.95 7.95

KERST

2.99

keuze uit diverse artikelen voor het maken van je eigen kerstkaarten

0.49

katoen HEREN POLO maten M-XXL

6.59 -

L'OREAL

3.19

ELVIVE CONDITIONER diverse soorten

KNUTSEL MATERIAAL

DECO STICKERS

HEREN SHIRT

0.79

400 ML Elders 2.99 3.59

KATOEN/ELASTAN

1.59

KINDER SOKKEN diverse kleuren en dessins hoog of quarter model maten 23-38

3 PA A R Elders 2.19 2.49

1.49

Kijk op onze website voor meer informatie, openingstijden, onze nieuwsbrief en onze productfolder: WWW.ACTION.NL BERGEN OP ZOOM • Kastanjelaan 61-65 BREDA • Tramsingel 74 CHAAM • Baarleseweg 44 DINTELOORD • Raadhuisplein 25a

ETTEN LEUR • Markt 33 GILZE • Steenakkerplein 20 KAATSHEUVEL • Hoofdstraat 47 OOSTERHOUT • Arendshof 34

OSSENDRECHT • De Brouwerij 16 RIEL • Dorpstraat 25a RIJSBERGEN • St. Bavostraat 22 ROOSENDAAL • Boulevard 118f

TILBURG • Trouwlaan 19-27 TILBURG • D.J. Jittastraat 8 WAALWIJK • Irenestraat 2a ZEVENBERGEN • Zuidhaven 45a

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 04-11 t/m za. 10-11 in Nederlandse filialen.

diverse modellen BESTUURBARE AUTO schaal 1:24


Vijfde editie

Vijfde editie van Thoolse Techniekdag voor 442 basisscholieren op donderdag 15 november

‘Techniek is leuk en uitdagend werk’ THOLEN – Ruim 440 leerlingen van de groepen acht van alle Thoolse basisscholen nemen volgende week donderdag deel aan de vijfde editie van de Thoolse Techniekdag. De dag is georganiseerd door Technet Tholen. VAN ONZE REDACTIE Twaalf bedrijven uit de metaal, bouw en installatietechniek hebben met leerlingen van de vmbo-scholen Westerpoort en het Calvijn College uit Tholen een programma samengesteld voor de 442 kinderen. Doel van de dag is de jongens en meisjes te laten ontdekken dat techniek leuk is. “De leerlingen ontdekken dat een technisch beroep bij iedereen past. Of je nu een meisje of jongen bent, goed kan leren of juist graag iets met je handen doet. Het is leuk en uitdagend werk”, laat Andy van de Velde namens organisator Technet Tholen weten. “We willen de kinderen techniek laten beleven en ze verrassen.” Technet Tholen is een vereniging die bestaat uit Thoolse bedrijven en de twee vmbo-scholen. Ze probeert techniek ‘in de breedste zin van het woord’ te promoten op het eiland en in de omgeving. Naast de organisatie van de Thoolse Techniekdag organiseert ze stageplaatsen, ondersteunt ze bij lesopdrachten en biedt ze technieklessen aan.

Op donderdag 15 november vindt inmiddels alweer de vijfde editie van de Thoolse Techniekdag plaats. Twaalf bedrijven en Westerpoort en Calvijn College doen mee. De organisatie heeft weinig aan het programma veranderd. “Het is een formule die zich heeft bewezen. Of het alleen komt door de techniekdag, weet ik niet, maar je merkt dat er onder leerlingen een trend is dat ze steeds meer voor technische opleidingen kiezen. De cijfers van de scholen ondersteunen dat.” De basisscholieren zijn opgedeeld in een ochtend- en middaggroep, zodat ze allemaal voldoende aandacht krijgen. Op de scholen maken de kinderen met de vmbo’ers een technisch werkstuk. In sport- en gemeenschapscentrum Meulvliet in Tholen staan medewerkers van de bedrijven klaar om de jongens en meisjes uitleg te geven over de branche en ze laten een paar technische hoogstandjes zien. Ook is er een tekenaar, die van de kinderen een portret kan maken. Kwaliteit In de technische sector is nog volop werk. Ook in deze economische moeilijke tijden zijn er vacatures voor vakmensen en de komende jaren worden dat er alleen maar meer. Volgens Technet Tholen ben je met een technische opleiding bijna verzekerd van werk dat ook nog eens goed wordt betaald. “De crisis gaat niet voorbij aan de technische bedrijven, maar aan vakmensen is altijd behoefte. En veel bedrijven hebben graag Thoolse werknemers in hun midden vanwege de kwaliteit die ze leveren en hun arbeidsethos”, zegt Van de Velde. “Daar staat de regio om bekend.” De Thoolse Techniekdag wordt ondersteund door de opleiding- en ontwikkelingsfondsen in de techniek. Deelnemers zijn: Westerpoort, Calvijn College, Technisch Bureau Visser, Delta Techniek, Installatiewerk Brabant Zeeland, Pro Industrial Automation, Jansen Tholen, Kint, GEA-Goedhart, Elenbaas Poortvliet, Samenwerkingsverband SPB, Aannemingsbedrijf Deurloo en Selekthuis. De dag wordt mede mogelijk gemaakt door Bureau TOP, OOM, OTIB, Bedrijf+School en de gemeente en begeleid door Edunamica.

Meer info: www.technettholen.nl

Mede mogelijk gemaakt door:


Nationaal Schoolontbijt voor de tiende keer een lekkere en leerzame les

Begin de dag met een glimlach

‘Van ‘n koek tot paar boterhammen’ POORTVLIET - Het Nationaal Schoolontbijt vond afgelopen week voor de tiende keer plaats. Net als op andere scholen in Tholen schoven de leerlingen van OBS De Eevliet vorige week gezellig aan voor een ontbijtje in één van de klaslokalen.

BERGEN OP ZOOM • THOLEN • ZIERIKZEE • HALSTEREN Stationsplein 11 Bergen op Zoom 0164 - 24 64 72

Eendrachtsweg 9 Tholen 0166 - 60 64 44

Haringvlietplein 7a Zierikzee 0111 - 41 65 34

Poelekes 15 Halsteren 0164 - 68 64 40

ma-vr ......07:30 - 17:00 ma, di.......07:30 - 17:00 ma-vr ....08:00 - 17:00 ma-vr ......08:00 - 17:00 wo-avond tot .... 21:00 wo-do ....07:30 - 16:15 wo-avond tot .... 20:00 vr ...............07:30 - 12:30

Nu een AH-boodschappenbon t.w.v. € 150,- bij een klikgebit Heeft u last van een loszittend kunstgebit? Dan is een klikgebit de juiste oplossing. In 2013 gaat uw eigen risico nogmaals fors omhoog. Maak vandaag nog een afspraak voor een gratis intakegesprek om te bepalen of u voor een vergoeding in aanmerking komt.

Ontvang nu een AH-boodschappenbon t.w.v. € 150,- bij een klikgebit *

Een klikgebit én een extraatje om voluit te kunnen genieten * U ontvangt deze na plaatsing van het klikgebit. Deze actie is alleen geldig voor afspraken gemaakt vóór 15 december 2012 Bel gratis 0800 - 23 54 32 48, info@mondzorgtotaal.nl, www.mondzorgtotaal.nl

Samen ontbijten op school is een gezellig feestje.

DOOR JOSIEN MATHLENER In het lokaal waar doorgaans de jongste leerlingen les krijgen, stond vorige week dinsdagochtend een verzameling gedekte tafels waar de 48 leerlingen aan konden schuiven. Het brood, het beleg en de placemats waren afkomstig van bakker Cock Leijs uit Sint-Maartensdijk. De Eevliet meldt zich elk jaar aan voor deelname aan het landelijke ontbijtevenement. “Met de deelname willen we de leerlingen ervan bewust maken hoe belangrijk het ontbijt is”, zei Anja Krijger. De leerkracht van de groepen drie, vier en vijf zei te weten dat sommige leerlingen wel eens een ontbijtje overslaan. “Dat merk je direct. Zij zijn dan niet echt opge-

start. Dat gebeurt pas wanneer ze wel wat hebben gegeten.” Het zijn niet altijd dezelfde kinderen die het ontbijt overslaan, volgens Krijger. Tijdens de gesprekken merkt ze wel dat de kinderen heel uiteenlopend ontbijten. “Dat varieert van een koek tot een paar boterhammen.” Fruitdagen Op school werden de kids voorbereid op het ontbijtfeest. “Ze zijn zich er niet van bewust hoe belangrijk het ontbijt is. Daar zouden ouders best wat meer aandacht aan kunnen en mogen besteden.” Op school wordt geregeld aandacht besteed aan ‘gezond gedrag’. Vorig schooljaar nam De Eevliet deel aan een fruitproject en riep daaropvolgend de dinsdag en donderdag

FOTO JOSIEN MATHLENER

uit tot fruitdagen. “Gelukkig zijn het niet de enige dagen waarop ze met een appel of banaan naar school komen.” Cornflakes De 11-jarige Chloë Anthonissen uit groep acht zei ontbijten niks te vinden. “Ik eet iedere ochtend, omdat het moet van mijn moeder, maar ik houd er niet van.” Iedere ochtend eet ze een boterham met kaas en een glas melk. “Maar ik haat ontbijt”, aldus Chloë, die haar tanden vervolgens zette in een bruin bolletje met kaas. De 6-jarige Romé Dorenbos uit groep drie genoot van zijn ontbijtje: “Ik eet ‘s ochtends cornflakes met melk en een boterham met kruidenboter. Oma maakt het voor me klaar. Daar ben ik blij mee.”

Bureau Jeugdzorg Zeeland THOLEN - Donderdag 15 november organiseert Bureau Jeugdzorg Zeeland in Scalda Goes (voorheen ROC) in het kader van de Week van de Jeugdzorg de interactieve bijeenkomst ‘Puberbrein op de bank’. De deelnemers worden meegenomen langs de inzichten uit het boek ‘Puberbrein binnenstebuiten’. De auteur van dit boek Yvonne van Sark geeft tijdens deze

avond informatie over de laatste inzichten rondom het puberbrein en wat dit betekent voor de opvoeding. Zo wordt met de aanwezigen in gesprek gegaan over de verschillen tussen jongeren vroeger en nu, vier belangrijke ontwikkelingen in de hersenen en de gevolgen daarvan voor de opvoeding. Het programma wordt gegeven in Scalda, Bessestraat 4 te Goes. Inlopen kan vanaf 19.30 met koffie/thee. Het programma start om 20.00

en duurt tot 21.15u. Na afloop wordt afgesloten met een drankje. De bijeenkomst is openbaar: iedere jongere en iedereen die als opvoeder belangstelling voor het onderwerp heeft, is van harte welkom. Het maakt daarbij dus niet uit of je cliënt bent bij Bureau Jeugdzorg Zeeland. Geïnteresseerden kunnen zich per e-mail aanmelden via puberbrein@bjz-zeeland.nl Vermeld hierbij naam en aantal personen.

Schoolontbijt Groen van Prinstererschool SCHERPENISSE - Een goed ontbijt blijft de beste start van de dag. Van maandag 29 oktober tot en met vrijdag 2 november vond daarom de 10e editie van Het Nationaal Schoolontbijt plaats. Het Nationaal Schoolontbijt is een initiatief van Voorlichtingsbureau Brood. Op 1 november vierden ook de kinderen en leerkrachten van de Groen van Prinstererschool in Scherpenisse een gezamenlijk ontbijt. Ontbijten is broodnodig. Een ontbijt helpt het lichaam op gang en voorkomt bij leerlingen concentratieproblemen op school. Doel van het samen ontbijten is benadrukken hoe belangrijk een ontbijt is voor een goede start van de dag. Het Nationaal Schoolontbijt is meer dan een leuk ontbijtfeest. Met speciaal lesmateriaal is het ook een leerzaam evenement. Samen met de juf of meester ontdekken de kinderen waarom een goed ontbijt zo belangrijk is. In ver-

schillende groepen werd er tijdens het ontbijt voorgelezen of geluisterd naar een voorlees cd. Het Nationaal Ontbijt met de

leerlingen, personeelsleden en ouders was op de Groen van Prinstererschool in Scherpenisse een echt ontbijtfeest.

Een goede start van de dag. PAGINA 14

Samen ontbijten op OBS De Rieburch

De kleuters met zijn allen aan het ontbijten.

THOLEN - Op woensdagochtend hoefden de kinderen van OBS De Rieburch voor één keer thuis niet te ontbijten. Op deze dag ontbeten de leerlingen namelijk met elkaar op school. Er werd flink gegeten van de bruine- en krentenbollen en het volkoren brood. Het Nationaal Schoolontbijt vonden de kinde-

ren een gezellig en leuk ontbijtfeest, en met het speciale lesmateriaal zorgden de leerkrachten er ook voor dat het een leerzaam evenement was. Een goed ontbijt is namelijk de beste start van de dag. De school draagt voor elk ontbijt symbolisch 0,25 euro af. Daarmee ontvangen dit jaar twee goede doelen een donatie: het Oranje Fonds en Bake for Life.

Pladijsvogels heeft weg naar boven gevonden THOLEN - Deze week waren er twee wedstrijden in de B poule. De wedstrijd tussen Pladijsvogels en Pia Automation leverde een ruime 15-3 overwinning op voor de Pladijzen.

De doelpuntrijke wedstrijd was een leuk kijkspel voor de toeschouwers. Pladijsvogels was sterker, balvaster en benutte de kansen goed, waar Pia automation moeite had om het tempo bij te benen. En ondanks diverse mooie tegendoelpunten moesten ziuj hun meerdere erkennen in de Pladijsvogels. Het team is de laatste weken aan een goede opmars bezig na enkele mooie overwinningen. Decora speelde tegen Klavertje bier, wat op zich een rustige wedstrijd was. Helaas werd er wel, van beide teams, één speler uit het veld gezonden, na een korte schermutseling. De scheidsrechter moest deze zware sanctie toepassen, omdat dit gedrag niet binnen de lijnen paste en de competitie gestoeld is op fair play en sportiviteit. De wedstrijd werd vervolgens uitgespeeld in een goede sfeer en met voor beide teams een aantal fraaie kansen. De ruststand werd bereikt met 0-4 en deze voor-

sprong gaf Klavertje bier niet meer uithanden en leverde dan ook een 1-5 nederlaag voor Decora op. In de A poule was de topper tussen de Sixties en Hotel KOM. Een wedstrijd met een hoog baltempo en hoog circulatiespel. Met voor beide goals geregeld kansen. Hotel KOM slaagde er in de eerste helft in, om het team van de Sixties met dit goede spel terug te drukken en nam een verdiende 2-4 voorsprong bij rust. In de tweede helft tapte de Sixties uit een ander vaatje, zij zette direct druk op de tegenstander. Hier had Hotel KOM moeite mee en kwam steeds meer onder druk te staan. Hierdoor ontstonden er kansen voor de Sixties, waardoor zij de wedstrijd konden kantelen. Door vier doelpunten op rij namen zij een kostbare 6-4 overwinning mee naar huis. In de andere wedstrijd in de A poule stond ’t Centrum tegenover Gebr. Roggeveen. De promovendus uit Sint Phillipsland was duidelijk een maatje te klein, ook doordat ze nog steeds niet in de ideale opstelling hebben kunnen spelen.’t Centrum maakte dankbaar gebruik van het overwicht en door beter combinatiespel kon er niets afgedongen worden op de 13-5 overwinning.


auto’s

Autobedrijf

Bal B.V.

In- en verkoop van nieuwe & gebruikte auto’s en bestelwagens - Onderhoud, reparatie - APK - Schadeherstel voor alle maatschappijen! - Koelauto’s te koop/te huur

120 occasions op voorraad Slabbecoornweg 43 • 4691 RZ Tholen Tel. 0166-602440 • Fax 0166-604440

Open: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur, ‘s avonds op afspraak

www.autobedrijfbal.nl

www.niemantsverdrietauto.nl

Heeft u of iemand uit uW omgeving brandWonden?

%PXMNH1SFMIP %PXMNH1SFMIP En ik...

ik ben...

Ik ben verleidelijk, ik ben sportief Standaard met airbag Ik ben origineel, ik ben impulsief Leverbaar metik stille DCI-motor Ik ben veelzijdig, ben leuk

2 jaar garantie

Ik ben2gewoon apart jaar mobiliteitsservice

Wij helpen bij: Lotgenotencontact Voorlichting Belangenbehartiging Juridische zaken

de zekerheid zekerheid van van de

uw officiele suzuki dealer

merk type suzukitype Alto comfort plus (wit/m) Merk suzuki wagon r+ GLS 1.3 season Suzuki Alto 1.100 Automaat suzuki ignis 1.35special 5 drs. Airco Suzuki Alto 1.0 drs. Comfort suzukuAlto splash airco Suzuki 1.0 1.0 5 drs. Exlcusive suzuki splash 1.0 comfort Airco Suzuki Ignis 1.3 5 drs. Freestyle Cool suzuki splash 1.0 5 drs. base Suzuki Splash 1.2 Exclusive suzuki splash 1.2 exclusive Suzuki Swift 1.3 Automaat suzuki splash 1.23 drs. exclusive Suzuki Swift 1.2 1.3 53 drs. drs.comfort Comfort(zwart/m) suzuki swift Suzuki Swift 1.2 1.5 5Exclusive 3 drs.(wit/m.) suzuki swift drs.exclusive Suzuki Swift 1.2 1.3 55 drs. drs.exclusive Shogun (zwart) suzuki swift Suzuki Swift Bandit 1.3 5 drs. Shogun suzuki swift 5 drs. suzuki swift 3 drs 1.3 base4 grip Suzuki SX4 1.6 Exclusive suzuki swift 1.3 Exclusive 5 drs. shogun Suzuki SX4 1.6 suzuki swift 1.5 Shogun exclusiveAirco 3 drs. Suzuki SX4 1.6 suzuki sX4 Suzuki Liana1.6 1.6shogun Exclusive suzuki sX4 1.6Vitara exclusive Suzuki Grand 2.0 Cabrio suzuki kizashi 2.4i sport Suzuki Grand Vitara 2.0 5 drs. Exclusive suzuki Jimny 1.3 jlx Hyundai Getz 1.5 5 drs. Active Cool suzuki Grand Vitara 5 drs. 2.0 airco Mazda 2 1.5 5Vitara drs. Sportline suzuki Grand 2.0 5 drs. Freestyle 3 Peugeot 206 1.4 5 drs. Airline suzuki Grand Vitara 5 drs. 2.4 exlusive VW Fox 1.4 Trendline Airco Daihatsu Terios 1.3 airco Ford Ka Airco Hyundai i10 1.100 i-catcher Kia Picanto 5 drs. X-pect Hyundai i10 1.0 1.100 Active-cool HyundaiYaris Getz1.8 1.416v 5 drs Active Toyota VVT-I TScool 5 drs. Vw Fox 1.4 Trendline Airco

[[[HIFYMXIRZIWXRP [[[HIFYMXIRZIWXRP

bouwjaar

km stand

prijs €

2011 14420 bouwjaar km stand 2001 77154 2002 69450 2002 179500 2010 12436 2010 3497 2009 16200 2009 21287 2005 84594 2008 68764 2009 18500 2009 34500 1997 44200 2010 11620 2007 58700 2011 24300 2005 127850 2011 22427 2008 19200 2011 13250 2007 38340 2010 14560 2007 25725 2006 56782 2009 48620 2010 10935 2009 20740 2008 59350 2007 119500 2006 52820 2007 152291 2001 85398 2011 1970 2006 50137 2002 107500 2008 57694 1999 140497 2006 51330 2005 2006 102300 2009 46780 2006 52898 1998 59245 2006 56785 2008 28946 2008 18750 2010 9308 2008 57694 2007 14500 2005 35400 Kijkvoor voorde dehele helevoorraad voorraad op op onze onze website! website kijk

%YXSFIHVMNJHI&YMXIRZIWX %YXSFIHVMNJHI&YMXIRZIWX &YMXIRZIWX &YMXIRZIWX ˆ%(&IVKIRST>SSQ ˆXIP ˆ%(&IVKIRST>SSQ ˆXIP

Paasdijkweg 2 4693 RE Poortvliet Tel. 0166-612680 Fax. 0166-612622 paasdijkauto@hetnet.nl

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

7950 prijs € 3450 3950 3450 7950 8250 7950 8250 6950 6495 10750 9250 2450 10950 7750 11950 6450 13750 9950 13450 8950 11450 6950 11250 9950 16450 9950 12750 8950 8950 7950 4750 24950 15950 4250 7450 3950 7950 9950 6950 20950 6950 2950 4750 6749 5950 7950 7250 10950 5950

autobedrijf cenTruM

Van Heelulaan Heelulaan 81 81 Bergen Bergenop opZoom ZoomTel. Tel.0164-257057 0164-257057 Van www.suZukicenTrum.nl www.suZukicenTrum.nl

€ 11.995,-

Pr

f oe

?i

o nf

at

ie

ij k ?

p ko

l n . ie

t k -a

rm

sa r co

rit

Normaal gesproken zijn wij niet het merk dat het van de beperkte oplages moet hebben. Dus als er dan een ‘Collector’s item’ langskomt, weet u dat er iets bijzonders aan de hand is. En met de Corsa Rhythm, is dat nog zacht uitgedrukt. De Corsa Rhythm heeft namelijk een zeer zuinige 1.2 Bi-Fuel motor, die niet alleen op benzine, maar ook op LPG rijdt. Dat bespaart u aan de pomp al gauw een euro per liter. Daarnaast is de Rhythm standaard uitgerust met geïntegreerde radio/CD/MP3-speler met stuurwielbediening en 6 speakers, airco, lederen stuurwiel, elektrische ramen en spiegels, en meer. En dat allemaal voor maar €11.995,- (geen drukfout). U begrijpt waarschijnlijk dat we hier geen gewoonte van kunnen maken. En u begrijpt waarom er een beperkte oplage is. En u begrijpt natuurlijk dat u er daarom snel bij moet zijn. Daarom zien we u graag binnenkort in onze showroom.

Vlissingen Bedrijfsweg 2, Tel. 0118-461710 Goes Pearyweg 19, Tel. 0113-237923

Onderdeel van de Automotions Groep

Bergen op Zoom Erasmuslaan 6 - 10, Tel. 0164-279200 Roosendaal van Beethovenlaan 6, Tel. 0165-578578 www.autoteam.nl

:


KORT BEDRIJVIG

Sint Philipsland centraal tijdens derde editie

Es van der Vlies wint derde dictee OUD-VOSSEMEER - Voor het derde Groot dictee der Thoolse taal in dorpshuis De Vossenkuil in Oud-Vossemeer namen zaterdag 22 deelnemers plaats in de schoolbanken. Het dictee luidde: ‘Flupland vò de Ramp’. De opbrengst is bestemd voor de restauratie van de weegbrug in Sint Philipsland.

Plompen Versproducten nieuw in Tholen

THOLEN - Plompen Versproducten is nieuw op het eiland Tholen. ‘We rijden alle kernen af om onze producten aan te bieden voor een redelijke prijs’, aldus het bedrijf. Vaste producten op de wagen zijn vrije uitloop eieren, aardappelen en tomaten. Andere versproducten kunnen bijvoorbeeld zijn: appelen, snijbonen, aardbeien, bramen, slibtong en mosselen. ‘Dus zo’n beetje alles wat met vers te maken heeft.’ Deze producten zijn niet altijd op de wagen verkrijgbaar, daar ze seizoensgebonden zijn. ‘We kopen op kleine schaal in, om altijd vers te verkopen. Voor aankomende winter zullen we ook strooizout vast op de wagen hebben.’ Plompen wil per kern op een vaste dag in de week langskomen om de producten aan te bieden. ‘We zijn geen groenteboer, maar verkopen versproducten voor een redelijke prijs.’ De wagen stopt op diversen plaatsen in elke straat, zodat u diversen producten van uw gading kunt kopen. ‘De plaatsen waar we stoppen worden kenbaar gemaakt met het luiden van een bel.’ Plompen Versproducten Tholen, tel. 06 - 22870793, e-mail: c.plompen@kpnplanet.nl. De Fluplandse Es van der Vlies (vooraan) wint het derde Groot dictee der Thoolse taal.

DOOR JOSIEN MATHLENER Het Groot dictee der Thoolse taal stond voor het derde jaar in het teken van het dialect. Met het culturele evenement wil organisator Ritho Tekst uit Oud-Vossemeer het streekdialect levend houden. Deelnemers uit verschillende Thoolse kernen gingen de uitdaging aan. Voor de toeschouwers lagen blocnotes en pennen klaar. Zij konden op de tribune hun kennis van de Thoolse taal testen. Na Oud-Vossemeer en Sint-Annaland stond nu Sint Philipsland centraal. Het Fluplandse jurylid en auteur van het dictee Anja Neele-Kempeneers dook voor de taaloefening terug in de tijd van voor de watersnoodramp. Mede vanwege het thema zaten er dit keer vrij veel Fluplanders in de schoolbanken. Ook wethouder Peter Hoek en raadslid Gert-Jan Boudeling uit het dorp blokten enthousiast mee. De auteur somde zelf de twintig zinnen op. Het pakhuis, de kaai, de boerenwagens, de huizen op de dijk, de straten, de nu 110-jarige muziekvereniging Concordia en uiteraard de historische weegbrug ontbraken niet in het verhaal. Met alle hoofdletters en lees- en accent-

tekens werd het dictee een breinbreker. Fronsende wenkbrauwen, binnensmonds nagezegde woorden en opgestoken vingers voor herhaling van de zinnen kwamen snel. Zowel in de ‘klas’ als op de tribune was het muisstil. De opluchting was na afloop van de gezichten af te lezen. Tijdens de jurycontrole brak de tijd van ontspanning aan. Het ensemble ‘Toeval’ zong voor de gelegenheid met een Zeeuws tongval. Restauratie Eerder gingen opbrengsten van het dictee naar een Braziliaans scholenproject en Stavoord6. Nu ging een cheque van 975 euro naar Fons Vlegels, voorzitter van de Heemkundekring Philippuslandt. Het is bedoeld voor de restauratie van de weegbrug in Sint Philipsland. Philippuslandt wil het cultuurhistorische erfgoed in goede staat terugbrengen. “Er is erg veel met de weegbrug aan de hand, maar wie ‘A’ zegt, moet ook ‘B’ zeggen. Wij gaan door tot ‘Z’. We zijn aan een goed project begonnen. Met deze steun weten we weer waarmee we bezig zijn”, aldus een dankbare Vlegels.

FOTO JOSIEN MATHLENER

Tholen als derde bij het Groot dictee der Thoolse taal. Tweede werd Corneel Droogers uit Oud-Vossemeer. Met 43 fouten ontving de 85-jarige Fluplandse Es van der Vlies de wisseltrofee bestaande uit een bronzen kunstwerk in de vorm van een inktpot met kroontjespen uit handen van burgemeester Willem Nuis. “Ik vond het geen moeilijk dictee”, zei de winnares. “Ik ben een taalfreak en goed in taal.” De Fluplandse zit in een plaatselijke dialectgroep. “Eens in de drie maanden komt er een blad uit met vragen die we in het Fluplands moeten beantwoorden.” Voor Van der Vlies was het haar derde deelname.

Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 27 38 55, voor inwoners van Tholen, Anna Jacobapolder, Oud-Vossemeer, Poortvliet, Scherpenisse, St. Annaland, St. Maartensdijk, St. Philipsland en Stavenisse. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Dierenarts Voor Tholen: W. Brons, Kalfdamseweg 2 in Poortvliet, tel. 0166 66 25 96. Voor Sint Philipsland: dierenkliniek Steenbergen, tel. 0167 56 59 45.

Onze zorg - dichtbij en altijd - is er voor ú! Zeven dagen per week staan wij 24 uur p/dag met raad en daad voor u klaar via 0900 - 900 4444. TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

.....voor het laatste actuele lokale nieuws.....

kijk op WWW.internetbode.nl

Inloopdagen en lotgenotencontact Tijdens de inloopdagen zijn de leden te vinden in de centrale hal tegenover het Patiënten Service Bureau, route 94. Daar kunt u terecht met uw vragen. Er is ook informatiemateriaal verkrijgbaar. Dinsdag 6 november: 10.00-12.00u Inloopochtend Diabetes Vereniging Nederland; van 13.30-15.30u Lotgenotencontact voor Hart - & Vaatpatiënten. Meer informatie en/of aanmelden (noodzakelijk) bij mevrouw I. Stevens, telefoonnummer (076) 502 12 15 of met de heer J. Aarts (076) 541 84 87. Het lotgenotencontact vindt plaats in Conferentiekamer A. Donderdag 8 november: 14.00-16.00u Inloopmiddag Patiënten

Bel voor levensbedreigende situaties 112.

Allévo zorg en dienstverlening Tel: 0113 - 249 111; www.allevo.nl thuiszorg, hulp bij het huishouden en tafeltje-dek-je

Wisseltrofee Met 45 fouten eindigde Jo Verhage uit

THOLEN - In november zijn onderstaande patiëntenverenigingen in het Franciscus Ziekenhuis vertegenwoordigd.

Weekenddiensten

Vereniging voor Neurostimulatie. Dinsdag 13 november: 10.00-12.00u Lotgenotencontact voor stomapatiënten. Meer informatie is te verkrijgen bij de Nederlandse Stomavereniging, telefoonnummer 0346- 26 22 86 of via e-mail: info@stomavereniging.nl. Het lotgenotencontact vindt plaats in de flat tegenover het ziekenhuis. Donderdag 15 november: 19.00-21.00u Lotgenotencontact Schildklierstichting Nederland. Meer informatie en/of aanmelden (noodzakelijk) bij mevrouw Kleijwegt, via e-mail kleijwegtlinda@hotmail.com of telefonisch 06-10 91 92 68. Het lotgenotencontact vindt plaats in Conferentiekamer 1 en 2. Heeft u vragen over deze activiteiten, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van het Patiënten Service Bureau, tijdens kantooruren telefonisch te bereiken op nummer (0165) 58 85 76 of via e-mail psb@fzr.nl. PAGINA 16

Twee maal goud Olympia THOLEN - De jongens van gymvereniging Olympia Tholen hebben zaterdag 3 november meegedaan aan de DE-springwedstrijden in Bergen op Zoom. Aan deze wedstrijden deden verenigingen mee uit West-Brabant en Zeeland. Maurice, Thomas, Jouke, Jasper, Koen en Julian deden mee in de categorie jongens 10-16 jaar op de onderdelen kast, plank en minitrampoline.

Vorig jaar waren ze op deze onderdelen op niveau E, een niveau lager dan nu, ook 1e. Vandaar dat ze nu een niveau hoger meededen, op niveau D, waar ze wederom 2 maal op het hoogste erepodium stonden. Met een score van 7,33 op het onderdeel minitrampoline en een score van 8,38 op het onderdeel kast-plank is hun trainer Marc Pekelsma zeer tevreden. In maart 2013 zullen de jongens hun titel gaan verdedigen tijdens de DE-springwedstrijden in Rijsbergen.

Arjan Rijnberg 2e op NK kustvissen OUD-VOSSEMEER - Arjan Rijnberg uit Oud-Vossemeer is dit weekeinde tweede geworden op het Nederlands kampioenschap kustvissen op het strand bij Scheveningen. Hij moest alleen zijn naamgenoot Arjan Geelhoed van De Eurovissers voor zich dulden. Rijnberg, lid van HSV De Edelkarper, ving dertien exemplaren met een totale lengte van in totaal 314 centimeter. Geelhoed haalde één vis meer uit het water en eindigde met een lengte van 328 centimeter. Aan het kampioenschap bij Kijkduin deden 226 sportvissers mee. Zij vinden voornamelijk zeebaarzen, wijting en gul. Bij de korpsen ging de eindzege naar HSV Westkapelle.


Hét adres voor het bezorgen van al uw folders en direct mail op Tholen en Sint-Philipsland!

Voor onze woon-werkgemeenschap zoeken wij een enthousiaste en bevlogen:

Raadhuisstraat 40, 4698 AK Oud-Vossemeer

Pedagogisch Begeleider m/v - 36 uur Voor onze woon-werkgemeenschap zoeken wij een ent

tel. 0166-672458 fax. 0166-677249 Info@droogersverspreidingen.nl

www.droogersverspreidingen.nl

Deze draagt zorg voor een verantwoord leefklimaat, zodanig dat op basis daarvan de opvoeding, begeleiding en/of behandeling optimaal tot zijn recht kan komen.

Pedagogisch Begeleider m/v -

voor meer informatie: www.titurel.nl of tel: 0164 602071

• Magazijninrichting • Camera- en beveiligingstechniek

Zowel nieuw als gebruikt!

Wij richten uw magazijn in... Palletstellingen Legbordstellingen Draagarmstellingen Grootvakstellingen Bandenstellingen Tussenvloeren en nog veel meer! Tevens camera- en beveiligingstechniek

Spellestraat 55 • 4724 SH Wouw • Tel: (0165) 30 84 58 Handelsweg 31 • 4421 SH Kapelle (Zld) • Tel: (0113) 82 03 88 E: info@easyracking.nl • www.easyracking.nl

sollicitaties richten aan: Deze draagt zorg voorBesembun een verantwoord leefklimaat, zodanig dat op Titurel, t.a.v. Mevrouw Marieke Putseweg 44 - 4645 RK Putte of via info@titurel.nl de opvoeding, begeleiding en/of behandeling optimaal tot zijn rech

voor meer informatie: www.titurel.nl ofFRANS tel: 0164 - 602

najaarsVoordeel sollicitaties richten aan:

leren spreken, alle niveau’s

Proefles: € 10,Alle soorten vertalingen en teksten schrijven

10% tot PVC Vloeren incl. leggen en egaliseren 50% korting Titurel, t.a.v. Mevrouw Marieke Besembun op behang e 49,95 per m *

2*

Putseweg 44 4645 RK Putte

Micky Doorenbos

franse schrijfster of via info@titurel.nl 06 54350738 0166 850443 www.franslerenspreken.nl

Voordelen van PVC: Geluidsarm • Vochtbestendig • Onderhoudsvriendelijk • Uitermate geschikt voor vloerverwarming

Behang al vanaf e 5,- per rol! Kom langs en profiteer! op=op leisure & golf

Actie geldig t/m 30 november 2012. Vraag naar de voorwaarden.

*

Feestlocatie

Voor uw verjaardag, bruiloft of familiefeest hebben wij een schitterende locatie!

Welgelegen 2c, 2c, 4691 4691 SJ SJ Tholen, Tholen, Tel.: Tel.: 0166 0166 -- 66 66 28 28 80 80 Welgelegen Biezelingsestraat 51, 51, 4421 4421 BN BN Kapelle, Kapelle, Tel.: Tel.: 0113 0113 -- 34 34 21 21 01 01 Biezelingsestraat Bezoek onze onze website: website: www.decohomeelenbaasnoom.nl www.decohomeelenbaasnoom.nl Bezoek

(H)eerlijk eten

Al onze bufetten zijn huisgemaakt van verse streekproducten!

Geef om kinderen. redeenkind.nl | Giro 1599333

Zakelijk

Bezoek ons met uw team voor een onvergetelijke kerst- of nieuwjaarsborrel. Combineer dit met een leuk, ontspannen of actief arrangement!

www.goudverf.com

Beste Familiebedrijf

0113 - 57 41 82 / 06 40 - 64 92 39

Uitgeroepen tot Beste Familiebedrijf van Nederland in 2012!

KALK- EN KRIJTVERF

Kom vrijblijvend langs, kijk op

www.akkermans.com of bel ons 0167-502621

VIERING 12,5-JARIG JUBILEUM Mexicaans Texaans Eetcafé El Mundo de Carlita Hele maand november feestmaand:

MAANDAG EN DINSDAG:

WOENSDAG E

N DONDERDA

Onbeperkt tapas:

12,5 % VRIJDAG:

Elke 12 gast DINERBON CADEAU e

G

Despera : do Corona: en

€ 2, 00 p.st.

PRACHTIG MAT UITERLIJK, PROFESSIONELE KWALITEIT, SNEL LEVERBAAR, GOED ADVIES! Gratis advies en bezorging binnen de regio

Reserveringen v.a. 20 pers. op afspraak.

Kijk voor de actuele prijzen op onze website of bel ons!

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

KORTING

€ 18,50 p.p.

ZATERDA

G:

Dorpsweg 136, De Heen 0167 560000 / info@de-uitwijk.nl Zie voor openingstijden www.de-uitwijk.nl

- 130 soorten pannenkoeken - Grill specialiteiten (niet op zondag) - Overdekt en verwarmd terras - Speeltuin en kinderboerderij - Minigolf en kanoverhuur Informeer naar de mogelijkheden voor feesten en partijen

ZONDAG: et kinderen Ouders m11 jaar) (t/m ENU M R E D KIN

GRATIS

Eetcafé

EL MUNDO DE CARLITA Beursplein 7, Bergen op Zoom 0164 - 234760

Hoogte 15 4681 AB Nieuw-Vossemeer 0167 - 50 24 75

Kaay 33 ••Tholen Tholen ••Tel. Tel.0166-602451 0166-602451 www.eetcafethesixties.nl www.eetcafethesixties.nl

www.wagenhuis.nl

Vrijdag april 22.30 uur uur Zondag 1129 november 16.30



Spidergrill / biljartgolf 

lunch  diner

 wisselend keuzemenu  barbecue  warm/koud buffet  tapastafels  proeverijen  Oud Hollandse spelen Arrangementen vanaf 22,50 Ook voor bij u thuis

Koninginnenacht BLUES/ROCK

JAMSESSION! apres-sKi party met als thema

Special guest: DA-ILS

U bent van harte welkom! U bent van harte welkom! Toegang gratis Toegang gratis


Boek ‘Er zit geen brood meer in, Zeeuwse zaa kjes die er bijna niet meer zijn’

‘Het is goed voor wat sigarencenten’

Vrouwen van Nu bijeen THOLEN - Het eiland Tholen kent 6 afdelingen van de Vrouwen van Nu. Eén keer per jaar organiseren zij samen een avond. Dit keer had de afdeling Tholen de beurt.

THOLEN - De makers van ‘Er zit geen brood meer in, Zeeuwse zaakjes die er bijna niet meer zijn’ werden ingehaald door de actualiteit. Jo van Kalmthout was één van de winkeliers die ze wilden portretteren, maar de eigenaar van het tabakszaakje aan de Voorstad in Goes besloot deze zomer te stoppen. Niet vanwege de ‘rotventjes’, die haar tot acht keer toe overvielen, maar vanwege haar gezondheid. ‘Wat niet meer kan, kan niet meer’, zegt ze Op hun uitnodiging waren De Poldermoin het boek.

dellen uit Strijen naar Tholen afgereisd om hun cabaretshow ‘Wat een familie’ op te voeren. De Poldermodellen is een Variétéclub, bestaande uit 12 vrouwen, die voor een verrassend, wisselend en avondvullend programma zorgt, waarbij de ‘ouderwetse’ gezelligheid van vroeger naar bo-

ven komt borrelen en waar nog lang over nagepraat wordt. Maar liefst 174 dames hadden zich van te voren aangemeld om de avond in De Meulvliet bij te wonen, niet voor niets. De groep verzorgde een boeiend, humoristisch programma, door middel van zang, dans en interactief acteerwerk. De aanwezigen genoten met volle teugen. Zij zongen mee en hebben tranen gelachen om alles wat voorbij kwam. Kortom een succesvolle avond, waarvoor het organiserend bestuur heel veel complimenten in ontvangst mocht nemen.

KORTE BERICHTEN

Jo van Kalmthout is één van de ondernemers, die in het boek ‘Er zit geen brood meer in’ wordt geportretteerd. Ze is inmiddels gestopt met haat sigarenzaakje in Goes. Hier staat ze op de foto toen ze voor de zevende keer was overvallen. ARCHIEFFOTO BO VAN SCHEYEN

DOOR EUGÈNE DE KOK En de kans is groot dat binnenkort veel van de kleine ondernemers het voorbeeld van Jo van Kalmthout volgen. ‘Hoe lang houden de volhouders het nog vol? Niet zo heel lang meer voorspellen ze zelf. Mogelijk nog een paar maanden, misschien nog een paar jaar. Dan behoren zij zelf tot de plaatselijke geschiedenis waarover zij zo mooi kunnen vertellen’, zeggen schrijvers Willem van Dam en Jan Jansen en fotograaf Ben Seelt op de achterflap. Het is dus een boek dat niet veel later had moeten worden gemaakt. Anders had het geen zin meer. De drie makers zijn op zoek gegaan naar kleine (dorps)winkels in de provincie. Ze vonden er tien. Ze spraken uren met de winkeliers over hun zaakje, het dorp of de stad waar ze werken en het verleden en de toekomst van hun winkel. Het zijn stuk voor stuk prachtige verhalen. Seelt maakte zwart-witfoto’s van de kleine ondernemers, hun zaak en woning, die tussen de verhalen zijn afgebeeld.

‘De kleinhandel, daar zit geen toekomst meer in. Die is straks helemaal afgelopen. Jammer, maar het is zo. De supermarkten hebben bijna alles overgenomen’, zegt vishandelaar Kees Marteijn uit Arnemuiden. Hij ging jaren met zijn viswagen langs de deuren, boerde goed, maar kan nu niet meer opboksen tegen de prijzen van supermarkten voor een kilo kabeljauw of een potje zure haring van Ouwehand. ‘Steeds minder mensen willen aan de deur kopen. En wat het ook is: vroeger waren de vrouwen bijna allemaal thuis. Tegenwoordig: allemaal tweeverdieners’. Nu staat hij alleen nog op donderdag en vrijdag op de kade van de haven in Colijnsplaat met zijn kar. Toonbankje Helemaal stoppen wil echter geen van de tien ondernemers. Dat hun zaak nauwelijks geld opbrengt, is geen reden om er de brui aan te geven. Alleen een teruglopende gezondheid van de eigenaren kan ze besluiten de deuren van

hun levenswerk doen sluiten. Voormalig boer en molenaar van molen De Vijf Gebroeders en nu nog eigenaar van een dierenspeciaalzaak Danker Rijk uit Heinkenszand zegt dat het ‘een eind vergangen’ is als hij over zijn lichamelijke gesteldheid praat, maar zo lang het kan, blijft de zaak met ‘een paar schappen hondenen kattenvoer, een rek voor het vogelzaad, wat her en der geparkeerde spullen en een toonbankje’ open. Rijk houdt het ondanks ‘een paar afgezette tenen, omdat de aderen onvoldoende bloed transporteren’ vol. Zo lang het kan, gaat hij door. ‘Twee halve dagen in de week bezorgt hij bij zo’n twintig klanten. Goed voor wat sigarencenten. Meer niet, een toekomst heeft de zaak niet’. ‘Er zit geen brood meer in, Zeeuwse zaakjes die er bijna niet meer zijn’ is uitgegeven door Paard van Troje en te koop in de Zeeuwse boekhandels. ISBN: 9789071937125. Meer info: www.paardvantroje.nl.

Kerkelijk leven Tholen EREDIENSTEN ZONDAG 11 NOVEMBER THOLEN: CHR GER KERK: 10.00u ds. P.D.J. Buijs, 18.30u leesdienst HERV GEM: 9.30u ds. W.Meijer; 18.30u ds. W.G. van Wijk HERSTELD HERV GEM: 9.30u kand H W Hoorn; 15.30u ds CJP vd Bas CHRISTENGEM: 10.00u André Wisse, Thankgiving HERV GEM IMMANUEL: 10.00u Ds A.A.S.ten Kate Gasthuiskapel GER ICHTHUSKERK: 10.00u Ds. mevr. B.M. v. Ginhoven, Aagtekerke RK KERK: 11.00u Eucharistieviering N.P.B.: 10.30u da. M. Zandbergen, Poortvliet POORTVLIET: HERSTELD HERV GEM: 10.00u ds. H. Verheul, Woudenberg; 18.00u ds. L. W. Ch. Ruijgrok GER KERK: 10.00u ds. P.A. Broere SCHERPENISSE: GER GEM: 9.30 en 18.30u ds. E. Bakker, 14.00u leesdienst HERV GEM: 9.30u ds. J.J. Mulder, Hedel; 14.30u ds. J. Lohuis, Scherpenisse

SINT-MAARTENSDIJK: HERV GEM REHOBOTH: 10.00u ds. C. Vroegindeweij, Rotterdam; 19.00u ds. T.W. van Bennekom, Goes SINT-ANNALAND: HERV GEM: 10.00u ds. E. Versluis; 18.00u ds. L.W. den Boer, Werkendam HERSTELD HERV GEM: 10.00u ds. D.J. Diepenbroek, St. Annaland; 16.00u ds. R.W. Mulder, Leerbroek OUD-VOSSEMEER: CHR GER KERK: 10.00u ds A den Boer; 14.30u ds P D J Buijs. GER KERK: 10.00u Ds. A. de Ruiter, Genderen RK KERK: 09.30u WGC. ANNA JACOBAPOLDER: GER KERK: 10.00u Ds. J.H.J. Timmers Teteringen SINT PHILIPSLAND: HERVORMDE GEM: 09.30u ds. P. Zeedijk; 17.00u ds. P.M. van ‘t Hof Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u via de website www. internetbode.nl (klikken op Redactie) aanleveren. PAGINA 18

MS Collecteweek: Al bijna 20 jaar zet het Nationaal MS Fonds zicht in voor mensen met Multiple Sclerose, beter bekend als MS. MS is ziekte van het centrale zenuwstelsel. Door nog onverklaarbare redenen valt je eigen lichaam dit zenuwstelsel aan. Hierdoor ontstaan allerlei fysieke ongemakken, bij de ‘één heftiger dan bij de ander. Heel vaak zie je niks aan mensen met MS. Die lijken gewoon te fungeren, maar MS is net zo onvoorspelbaar als het weer en slaat toe wanneer je het niet verwacht. Leren leven met een onvoorspelbare ziekte als MS is een uitdaging. Collectanten zijn hard nodig tijdens MS Collecteweek 19-24 november. Info: tel.: 010-5919839, www.nationaalmsfonds.nl. Een donatie op giro 5057 is meer dan welkom. Open huis pleegouders: Op zaterdag 10 november van 14.00 tot 17.00u nodigen pleegouders iedereen uit om een kijkje te nemen achter de schermen van een (h)echt pleeggezin. Pleegouders van Juvent treden deze dag op als ambassadeurs van de pleegzorg om geïnteresseerden in Zeeland warm te maken de stap richting pleegzorg te zetten. Vanaf 5 november staan de adressen van de deelnemende pleeggezinnen op de site van Pleegzorg Nederland (www.pleegzorg.nl) en Juvent (www.Juvent.nl). SINT-MAARTENSDIJK Koersbal: Uitslag wedstrijd 29 oktober van Gezelligheid Voor Alles: 1. dhr. C. Breuredhr. J. Bijnagte 38 punten, 2. mvr. M/ Dane-mvr. A. Bocxe 29, 3. mvr. B. Bijnagte 28, 4. dhr. Fr. d. Jong-dhr. W. Bijl 23, 5. mvr. A. Poot-dhr. C. v. Gorsel 18, 6. mvr. T. Breure -mvr. C. v. Mierlo 16, 7. mvr. W. Kloet-dhr. G. v.d. Padt 14. Leger des Heils: Vrijdagavond 9 november is kringloop Leger des Heils open. Vanaf 18.30-20.00u. is er gelegenheid om keuze te maken uit het ruime aanbod dat staat uitgestald in de voormalige kleuterschool aan Rädda Barnenstraat 9. In de kledingafdeling is er flinke aanvulling op de wintercollectie in de rekken gehangen. Bij de boekenafdeling is ‘t vrijdagavond helemaal feest: de boeken gaan weg voor slechts 50 cent per boek. Dit in het kader van de landelijke actie ‘Nederland Leest’. De kringloop van het Leger des Heils is buiten de extra 2e vrijdagavond in de maand, elke dinsdag- en donderdagmiddag open van 13.30-16.00u., tevens iedere 1te zaterdag van de maand van 10.00-12.00u. Info: Dienstencentrum Leger des Heils Tholen, tel.: 0166-610194. SINT-ANNALAND Schutse Markt: Woensdag 14 november houdt men een Schutse markt in de zaal van de Schutse van 13.00-16.00u. Ze hebben een koffiehoek, verkopen van alles.De knutselvereniging zal er ook zijn. De opbrengst is voor de verenigingen van de Schutse. THOLEN Oliebollenactie: Scouting Heenetrecht heeft zaterdag 27 oktober een actie gehouden met het verkopen van oliebollen. De opbrengst € 750,- . De actie komt geheel ten goede voor de renovatie van ons scoutinggebouw de ‘Stenen Beer’, Oesterputten. De keuken en het sanitaire gedeelte zijn aan vervanging toe. Mede door acties te doen door leden, leiding en ouders van de scoutinggroep zal de renovatie in de toekomst kunnen worden gerealiseerd. Ze willen alle mensen bedanken die deze actie gesteund hebben. Inloopavond Dyslexie: Als uw kind lezen moeilijk vindt kom dan naar onze inloopochtend over dyslexie. De Bibliotheek Oosterschelde organiseert 10 november, in samenwerking met Balans, een inloopochtend in de bibliotheek Tholen van 10.00-12.30u voor ouders en verzorgers van kinderen met dyslexie. Filmavond: Dinsdag 6 november wordt in ‘t Parochiecentrum, ingang Paulinastraat, rechts naast kerk gestart met een nieuwe reeks filmavonden. Dan wordt de film ‘Eat Pray Love’ vertoond, aanvang 19.45u, iedereen welkom. Liz Gilbert realiseert zich dat ze met haar leven ‘n andere richting in wil slaan en begint aan een spirituele reis rond de wereld, op zoek naar zichzelf. Op haar zoektocht naar evenwicht en geluk bezoekt ze Italië, India en Indonesië. De film wordt kort ingeleid. Na afloop gelegenheid om na te praten. Kringloopwinkel: Elke woensdagmorgen is de Kringloopwinkel, Postweg 3c, open van 09.00-11.30u. voor meubels, huishoudelijke artikelen, boeken en 2e handskleding voor het hele gezin. Tijdens de openingstijden kunnen er goederen ingeleverd worden. Sinds kort worden er ook oude metalen in gezameld. Voor grotere meubelstukken of inboedels graag vooraf contact met Colinda de Heer, tel.: 0166-604107. OUD-VOSSEMEER Vogeltentoonstelling: De Vogelvrienden houden op 9 en 10 november weer hun jaarlijkse vogeltentoonstelling. Er zijn in totaal 573 vogels ingeschreven. Het is de 39ste tentoonstelling die De Vogelvrienden. Op het eind van het jaar bestaat deze vereniging 40 jaar. De opening is op vrijdag 9 november om 19.30u in De Vossenkuil te Oud Vossemeer. Verder is deze tentoonstelling geopend op zaterdag van 13.30 tot 19.00u. Tijdens deze dagen zal er een rad van avontuur draaien. En rond drie uur zal de trekking zijn van de grote loterij. Koersbal: Uitslag 30 oktober:1. mevr. M. v. Poortvliet- mevr. J. v. Houte: 26 punten, 2. mevr. L. Rombouts-dhr. N. Moerkerken: 24, 3. mevr. R. Nagtegaal-mevr. C. Havermans: 21, 4. mevr. C. v. Mierlo-mevr. B. Roggeband: 20, 5. mevr. J. de Bakker-mevr. L. Weezenaar: 19, 6. mevr. L. v. Poortvliet-dhr. G. Rombouts: 11. SINT PHILIPSLAND Verkoping Adullam: Zaterdag 10 November een grote verkoping tbv Adullam gehandicaptenzorg, in het Verenigingsgebouw, Voorstraat 36, van 10.00-12.30u en van 13.30-15.00u. POORTVLIET Jeugddienst: Op zondag 11 november houdt de Ontmoetingskerk een dienst met en voor jongeren. Het thema van de dienst is: ‘Vind ik leuk’. Wil je meedenken, kom dan op 11 november om 10.00u naar de jeugddienst in de Ontmoetingskerk Zuidplantsoen 3 in Poortvliet. Voorganger is ds. Peter Broere en de samenzang wordt begeleid door een band vanuit verschillende kerken.


Gezocht

Apotheekhoudend huisartspraktijk zoekt in het Gezondheidscentrum Maartenshof te Sint Maartensdijk een

ZORGVERLENER

Apothekersassistente (part-time)

Voor de verzorging van een gehandicapte vrouw met afasie.

www.internetbode.nl

Functie eisen: - Diploma apothekersassistente - Vaardigheden met computers - EHBO diploma strekt tot aanbeveling - Goede communicatieve eigenschappen - Collegialiteit - Flexibiliteit - Zelfstandig kunnen werken

voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Voor gemiddeld 30 uur per week in een vast 3 wekelijks rooster. (22,5 uur 43,5 uur en 26 uur) De verzorging bestaat o.a. uit: douchen, wassen en aankleden enz. Ook het schoonhouden van het appartement hoort bij je takenpakket. Voorkeur gaat uit naar een dame van middelbare leeftijd. Werkadres BoZ. Zorgzaamheid, geduld en begrip voor de gehandicapte (zieke) mens vereist. Salaris uit PGB. Ben jij de persoon die wij zoeken? Stuur dan uw CV en Sollicitatiebrief naar nummer 316 van dit blad.

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

Gezocht

Oppas

Ben je scholier of student van minimaal 16 jaar en vind je het leuk om met regelmaat op te passen in St. Maartensdijk? Je kunt meer informatie krijgen via 06-23278314

Mocht U interesse hebben en voldoen aan de bovenstaande functie eisen dan kunt U Uw sollicitatiebrief vergezeld met Uw CV opsturen naar;

Huisartsenpraktijk N.A. Jahangir Maartenshof 53 4695 HW Sint Maartensdijk

is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verlenen van service en onderhoud van keukenapparatuur voor instellingen, horeca en cafetaria’s. Service die voldoet aan drie belangrijke voorwaarden: deskundigheid, betrouwbaarheid en continuïteit!

Voor informatie kunt U bellen op tel. nr 0166 662400

Visgilde Oosterschelde is op zoek naar

! u o j Op zoek naar een Wij zijn op zoek naar

echte uitdaging? enthousiaste Je bent rond de 30 jaar

TOP OniOns zOEkT EEn REsuLTaaTGERichTTE VERkOPER!

medewerkers

Je spreekt Je bent Regelmatig reizen voor diverse Engels, Duits functies internationaal is geen probleem en/of Frans georiënteerd om ons team te versterken. tat grows! • Zaterdagkrachten Th•eParttime company medewerker • Vakantiekrachten Solicitatie per e-mail aan c.karelse@toponions.com Heb je affiniteit met de versbranche en ben je een teamplayer? Mail naar: info@oosterschelde.visgilde.nl of stuur je CV naar onderstaand adres.

Liefst minimaal 4 jaar ervaring

Graag affiniteit met food

Volop ideeën en drive

Om aan deze eisen te kunnen blijven voldoen, zijn wij op zoek naar een

Monteur Grootkeukentechniek Wij nodigen schoolverlaters uit om mee te solliciteren. Ben je geïnteresseerd in deze functie, kijk dan op onze website: www.grootkeukenservicezeeland.nl en mail je cv voor 17 november 2012 naar info@gksz.nl

(acquisitie naar aanleiding van deze wordt niet op prijs gesteld)

Visgilde De Nieuwe Markt Roosendaal

Slabbecoornweg 66 Postbus 49 / 4690 AA Tholen Tel.Slabbecoornweg 0031 (0)166 - 606625 40

Postbus 49 / 4690 AA Tholen E-mail jst.tholen@tip.nl

Uw kwaliteitsleverancier voor al uw vis, schaal/ en schelpdieren

want vis is feest!

Uw kwaliteitsleverancier voor al uw vis, schaal- en schelpdieren.

VISGILDE OOSTERSCHELDE

Vishandel J.C. Schot Tholen is een groeiend bedrijf dat gespecialiseerd in het Tholen beleveren van de horeca bedrijf en Vishandel J.C.isSchot is een groeiend dat gespecialiseerd is in hetOP beleveren Lombardenstraat 2 • 4611 VZ BERGEN ZOOM van de detailhandel. Wijdetailhandel. zijn gevestigdWij op het horeca en zijnindustrieterrein ‘de Slabbecoorn’ in Tholen. Tgevestigd 0164 25 op 55industrieterrein 24 • www.oosterschelde.visgilde.nl “de Slabbecoorn” in Tholen. Vanwege onze groei zijn wij per direct op zoek naar een:

Voor onze vishandel in Tholen zijn wij zijn op zoek naar

visfileerder m/v (Fulltime)

is een modern familiebedrijf gespecialiseerd in het bouwen, leveren en onderhouden van vrachtwagencarrosserieën in verschillende uitvoeringen. Voor een spoedige indiensttreding zoeken we een

Schoonmakers m/v

TEKENAAR / WERKVOORBEREIDER

goed te combineren met schoolrooster

FUNCTIE EISEN: -Afgeronde werktuigbouwkundige vooropleiding op MBO niveau. -Enige ervaring met 3D tekenprogramma Solid Works. -Minimaal 5 jaar relevante werkervaring. -Zelfstandig secuur en gemotiveerd.

Wij zoeken iemand die  zelfstandig en netjes kan werken vanaf 16 jaar  verantwoordelijkheidsgevoel heeft  de Nederlandse taal beheerst voor één of meer middagen per week  liefst ervaring heeft en een:

voor de weekenden m/v leerling chauffeur visfileerder m/v voor het leveren van vis aan onze klanten (Fulltime)

goed te combineren met studie Wij zoeken iemand die  netjes kan werken de Nederlandse taal beheerst Voor onze winkel in Roosendaal zijn wij per direct op geen 9 tot 5 mentaliteit heeft

zoek naar een enthousiaste

Parttime Verkoopmedewerker m/v

Wij bieden:  salariëring volgens CAO visdetailhandel  goede onderlinge sfeer Met ervaring in

de versbranche

Heeft u interesse in of vragen over bovenstaande vacature, dan kunt u contact opnemen via bovenstaand (e mail) adres t.a.v. de heer Deurloo, of bellen naar de heer Deurloo, 0 6- 48 78 75 Mettel.ervaring in39de versbranche

Fulltime bedrijfsleider m/v

en soortgelijke functie

Wij bieden:

• goede salariëring • goede onderlinge sfeer • mogelijk vaste uren in de toekomst Voor info of sollicitatie: stuur een mailtje naar info@vishandel-schot.nl t.a.v. de heer Ad Timmermans

FUNCTIEOMSCHRIJVING: -Vervaardigen van productie- en offertetekeningen in Solid Works. -Stuklijsten samenstellen, werkorders genereren. -Technische project begeleiding en bewaking. -Technische ondersteuning aan de afdeling Verkoop. -Specificeren van inkoopdelen. -Oplossen technische vraagstukken. Uw sollicitatie kunt u richten aan: Hertoghs Carrosserieën B.V. T.a.v.: afdeling P&O Gewenten 49 4704 RE Roosendaal Kijk voor meer informatie op www.hertoghs.nl


DT_20121107  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you