Page 1

THUIS IN DE REGIO

15 FEBRUARI 2017 WEEK 7

S T E E N B E R G S E

@steenbergseBode /SteenbergseBode

OPLAGE STEENBERGEN 10.500 TOTALE OPLAGE: 480.000

www.internetbode.nl

Burgemeesters niet blij met werkwijze op Schelde-Rijnkanaal

Petrus & Paulusschool staat in de finale van het jeugddebat

 Lees op pagina 3

 Lees op pagina 5

Politie treft r uim vierduizend hennepplanten aan

Grote hennepkwekerij in Nieuw-Vossemeer W E E K B L A D

W E E K B L A D

rabantWerkt.nl Middenstand wil camera’s in centrum STEENBERGEN - Kees de Bruin (Retail Platform Steenbergen) en Peter Jongenelen (Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Steenbergen) hebben in een brief aan de gemeenteraad laten weten dat zij graag camera’s zouden zien in het centrum van Steenbergen. Daarin geven ze aan dat zij als ondernemers bereid zijn om overdag een oogje in het zeil te houden, maar ‘in de nacht gelden andere regels’. Volgens de twee gebeurt er op en rond de Markt veel wat het daglicht niet kan verdragen. Door camera’s op te hangen kunnen ongeregeldheden geregistreerd worden en het kan incidenten voorkomen doordat mensen afgeschrikt worden.

Bomen plaatsen tegen windmolenoverlast

NIEUW-VOSSEMEER – De politie heeft vrijdagmiddag in Nieuw-VossemeerM een Igrote D hennepkwekerij D E L B ontdekt U RenGontmanteld. S E Rond & 14.30 V uur E kreeg E Rde politie S E een tip dat er vermoedelijk een hennepkwekerij zou zijn op een terrein aan de Tolsedijk. Ter plaatse troffen agenten in twee boerenschuren verschillende in werking zijnde kwekerijen aan. In totaal werden er 4.727 planten aangetroffen en geruimd. Ook alle benodigde materialen en apparatuur voor de kwekerij werden in beslag genomen en verwijderd. Een medewerker van de energiemaatschappij constateerde dat de benodigde stroom illegaal werd verkregen. Een gespecialiseerd bedrijf is tot laat in de nacht bezig geweest met de ontmanteling van de hennepkwekerij. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie doet verder onderzoek. FOTO POLITIE

M I D D E L B U R G S E

&

V E E R S E

Kruisla nd, De H een en Dinteloord zijn inwonersaantal dalen

Heense Benedensas in race voor Stijlprijs

Welberg ‘groeit’ met ruim 500 inwoners STEENBERGEN - Het aantal inwoners in de gemeente Steenbergen is in 2016 toegenomen met 492 personen. Dit komt onder andere door een enorme toename van het aantal mensen dat zich vorig jaar vestigde in de gemeente. Zo wisten 1.764 mensen hun weg te vinden naar de gemeente, terwijl er ‘maar’ 1256 personen zijn vertrokken uit de gemeente. De kern Welberg maakte de grootste sprong. Op 31 december 2015 had de kern nog 1457 inwoners, en op 31 december 2016 waren dat er 1971. DOOR REMKO VERMUNT De gemeente heeft de jaarlijkse ‘Loop der bevolking’ vrijgegeven. Daarin staat precies vermeld, hoe het met de bevolking is gesteld. Op 31 december 2015 stond het inwonersaantal van de gemeente Steenbergen op 23.489 personen, opgedeeld in 11.832 mannen en 11.657 vrouwen. Pre-

cies een jaar later staat de teller op 23.981 inwoners met 12.213 mannen en 11.768 vrouwen. Er werden 209 kinderen geboren in de gemeente Steenbergen en er werd van 225 mensen afscheid genomen wegens overlijden. Vestigen In totaal kwamen er 1764 mensen in de ge-

t

h

Eerste evaluatie van pilot met brede boa-pool BRABANTSE WAL - De eerste evaluatie van de brede boa-pool die op 1 september 2016 van start is gegaan is erg positief. De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht werken nu drie maanden samen in de brede boa-pool die het mogelijk maakt om Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa’s) ook over de gemeentegrenzen in te zetten. “Aangezien de boa-pool nog maar 3 maanden operationeel is, is de tussenevaluatie beperkt in omvang en uitgevoerd middels een enquête.” De enquête is uitgezet

meente wonen en er vertrokken 1256 personen. De minste reuring was er in Steenbergen-Stad, daar kwamen maar twee personen bij, terwijl Welberg dus enorm toenam met 508 personen. “De toename van het aantal inwoners is grotendeels toe te schrijven aan het aantal inschrijvingen van arbeidsmigranten vanuit Welberg”, aldus gemeentewoordvoerder Gilbert Lelyveld. “Exacte cijfers zijn moeilijk om te geven, maar we zien als gemeente een duidelijke stijging in het aantal inschrijvingen van arbeidsmigranten.” W E E K BOokLNieuw-VosseA D meer wist het inwonersaantal te verhogen, zij groeiden van 2316 inwoners naar 2372 personen. De kernen Kruisland, De Heen en Dinteloord zagen daarentegen juist een

u

i

s

bij leidinggevenden van de drie gemeenten i s en bij elke individuelet boahvan deuboa-pool. Daaruit blijkt dat de deelnemers tevreden zijn over de eerste periode van de boa-pool. De communicatie met de contactpersonen van de gemeenten blijkt wel een aandachtspunt. “De communicatie met de contactpersonen loopt nog niet op rolletjes. De reden hiervan kan zijn dat zij ons nog niet goed weten te vinden en het misschien moeilijk vinden om dingen te delen, ze houden het graag voor zichzelf”, aldus één van de respondenten. Omdat de enquete verder positief was, is besloten de pilot door te laten lopen tot eind dit jaar.

W E E K B L A D i

n

d

e

r

afname in het inwonersaantal met respectievelijk negen, vier en 67 personen. Cijfertjes Naast de stand van zaken rondom het aantal inwoners, wordt in de ‘Loop der bevolking’ ook gesproken over het aantal huwelijken, partnerregistraties, echtscheidingen en het afgeven van documenten. Zo zijn er 94 mensen in het huwelijksbootje gestapt en 48 mensen zijn daar juist weer uitgestapt. Veertig mensen sloten een partnerschapsregistratie af en drie paren besloten om een registratie om te zetten in een huwelijk. Daarnaast werden er nog 5114 reisdocumenten en 2.457 rijbewijzen afgegeven.

e

g

i

o

Uw kostbaarheden zijn goud waard! i

n

d

e

r

e

g

i

o

Inkoop • Verkoop • Veiling • Verpanden • Beleggen • Taxatie

Kerkhofweg, Zevenbergen elke vrijdag 10.00-13.30 uur

KRUISLAND - Jan Veraart (burgerraadslid voor Gewoon Lokaal!) heeft het college opgeroepen om te onderzoeken of er bomen geplant kunnen worden langs diverse wegen in Kruisland om de licht- en geluidsoverlast die bewoners ondervinden van de drie windmolens op Roosendaals grondgebeid tegen te gaan. “Het is een vaststaand feit dat bomen het landschap aantrekkelijker kunnen maken, zeker in een nogal kaal landschap zoals Kruisland-oost”, aldus Veraart. “Bomen met ritselend blad naast Rijksweg A4 bij Steenbergen temperen voor naast-wonenden nu al enigszins het verkeersgeluid.” Wethouder Cors Zijlmans stemde in met het verzoek.

Floraplein 2, Steenbergen elke vrijdag 13.30-16.30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

STEENBERGEN – Het Benedensas in De Heen maakt kans op de Stijlprijs van de provincie Noord-Brabant. Met de Stijlprijs zoekt de provincie verrassende plekken in Brabant die tot stand zijn gekomen door de inzet van veel mensen. “De familie Akkermans heeft het sluiseiland in korte tijd nieuw leven ingeblazen. Het rijksmonument is daarmee voor de toekomst behouden.” In combinatie met de informatieruimte in de naastgelegen bunker en de daarop bevestigde Bunkertreppe heeft Benedensas veel te bieden. In totaal ontving de provincie 82 inzendingen uit 45 gemeenten. De winnaar wordt tijdens ProefMei in Bergen op Zoom bekendgemaakt.

Veilig Honk zoekt routebeheerders NIEUW-VOSSMEER - Stichting Veilig Honk is op zoek naar nieuwe routebeheerders. Het gaat om de schoolroutes Huijbergen-Hoogerheide-Bergen op Zoom, Tholen-Bergen op Zoom en NieuwVossemeer-Bergen op Zoom. De routebeheerders onderhouden het contact met de Veilig Honken op de route. Voor de zomervakantie en voor de kerstvakantie is er overleg met andere routebeheerders en het bestuur om ervaringen uit te wisselen. De Veilig Honken bieden schoolgaande kinderen een veilig plekje onderweg naar school waar zij bijvoorbeeld een lekke band kunnen lappen of kunnen aankloppen na pesterijen.


Snel en vakkundig een mooie badkamer? Compleet ontzorgen van sloop tot oplevering!

ONZE UNIEKE ONTZORG SERVICE • Montage en installatie door eigen vakspecialisten • Strakke planning

isten t l a i c Spe omplee tc in he eren van v reno amers badk etten. il en to

• Zeer korte montagetijd • Alles verzorgd, vanaf sloop tot en met de oplevering • Schoonmaak service • 5 jaar garantie op alles

Oude Moerstraatsebaan 6, 4614 RP BERGEN OP ZOOM tel. 0164-650270 - info@lindhoutbadkamers.nl www.lindhoutbadkamers.nl

Download de gratis App in de App Store en de Play Store.

FotoWedstrijd West BraBantse Waterlinie eerVolle Vermeldingen

Avondrood aan de Baak/IJsbaan Ad Timmermans, Kruisland

Mooi winters tafereeltje langs de Vlietdijk Marijke Niquet Bouma, Dinteloord

meedoen? Meedingen naar de maandprijs voor februari 2017? Stuur dan vóór 28 februari 2017 uw foto in. U maakt kans op kaartjes voor de voorstelling ‘Vive la France - de mooiste chansons ontkurkt’ op dinsdag 9 mei om 20:00 uur in De Maagd. Deze prijs is beschikbaar gesteld door Theater De Maagd. Zonsondergang bij Benedensas Maurice Vroegrijk, Zegge

maandWinnaar

Half maart wordt de maandwinnaar bekend gemaakt in deze Bode. De jaarprijs van 2017 is Escape Room “De Gevangenpoort” in Bergen op Zoom voor 2 tot 5 personen plus een goodiebag met een leuke gadget, boeiende stadswandeling en meer! Deze prijs is beschikbaar gesteld door het Cultuurbedrijf – Gevangenpoort Bergen op Zoom en VVV Brabantse Wal.

Help mijn vrouwtje heeft een hobby @ ijsbaan de Kruisbeek Lean de Ruiter, Steenbergen Mevrouw De Ruiter wint een dinerbon t.w.v. €25,- beschikbaar gesteld door en te besteden bij Café Restaurant ‘De Commerce’ in Kruisland. Maak een mooie, leuke en/of grappige foto van de West Brabantse Waterlinie en doe mee met de fotowedstrijd! De wedstrijd loopt van april 2016 t/m september 2017. Elke maand is er een maandprijs te winnen. Maandwinnaars dingen mee naar de jaarprijs! Kijk op www.westbrabantsewaterlinie.eu voor meer informatie over hoe je mee kunt doen met de fotowedstrijd. De fotowedstrijd gaat over foto’s die genomen zijn op of bij een locatie van de West Brabantse Waterlinie.

West BraBantse Waterlinie: Vroeger een linie om de Vijand Buiten te houden. nu een linie om u te ontVangen. Dit project is mede mogelijk gemaakt met de financiële steun van de Provincie Noord-Brabant.


actualiteit

Gemeentes trekken stekker uit oude plan en beginnen helemaal opnieuw

Nieuw onderzoek naar samenwerking Brabantse Wal BRABANTSE WAL - De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht gaan opnieuw bekijken of ze kunnen samenwerken op het gebied van bedrijfsvoering. Achter de schermen wordt al sinds 2013 gewerkt aan een plan om samen te werken op het gebied van financiën, ICT en personeel & organisatie, maar door de vele vertragingen in het project ‘Veerkrachtig Bestuur’ worden nu alle voorbereidingen in de prullenbak gegooid en de gemeentesecretarissen beginnen helemaal opnieuw. DOOR REMKO VERMUNT De burgemeesters van de drie Brabantse Wal-gemeenten zijn vorig jaar rond de tafel gaan zitten om gezamenlijk een visie te maken waarbij ze alle vormen van samenwerken onder de loep hebben genomen. Dit gebeurde in het kader van het provinciale project ‘Veerkrachtig Bestuur’, waarbij de provincie alle Brabantse gemeenten opriep om te kijken of er mogelijkheden zijn om samen te werken of in het extreemste geval om te fuseren. De Brabantse Walgemeenten kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om met elkaar samen te werken, maar dat kan ook in groter verband zoals met de D6-gemeenten, de Regio WestBrabant of de Zuidwestelijke Delta. Een voorbeeld van zo’n samenwerking is de sociale dienst, de drie gemeenten werken hierin al samen met de Intergemeentelijke Sociale Dienst die kantoor heeft in het gemeentehuis van Bergen op Zoom. Visie In het kader van datzelfde project wordt al sinds 2013 gesproken over een samenwerking op het gebied van financiën, ICT en personeel & organisatie, maar medio

2016 liet de gemeente Steenbergen weten het belangrijk te vinden dat er eerst een gezamenlijke visie zou liggen, voordat er gekozen wordt voor een juridische samenwerkingsvorm. “De structuur moet de strategie volgen. Dat is voor ons de reden dat er op dit moment nog geen akkoord ligt op de juridische vorm van de samenwerking in bedrijfsvoering”, liet gemeentewoordvoerster Saskia Kaland medio 2016 weten. Ze benadrukte dat Steenbergen nog wel altijd voorstander is van verregaande samenwerking. “Daar zien wij nog steeds meerwaarde in. Maar op dit moment is er onvoldoende draagvlak voor een gemeenschappelijke regeling als juridische vorm”. Vertraging Als basis voor de gezamenlijke visie werden de drie visies gebruikt die de gemeenten onafhankelijk van elkaar hebben opgesteld. Daarin staat precies omschreven wat voor een gemeente zij willen zijn en hoe zij denken in de toekomst eventueel samen te kunnen werken. Juist omdat er voor gekozen is om eerst een individuele notitie te maken, duurt het proces erg lang vindt ook de provincie Noord-Brabant. De burgemeesters, loco-burgemeesters en

De gemeente Steenbergen wil eerst dat er een gezamenlijke visie ligt, voor verdere samenwerkingen tot stand kunnen komen FOTO REMKO VERMUNT

gemeentesecretarissen hebben deze drie documenten naast elkaar gelegd om te kijken waar men elkaar kon vinden, om zo een gezamenlijke conceptvisie op te stellen die gepresenteerd werd aan de drie college’s. Afgelopen week heeft het college van burgemeester en wethouders in Steenbergen de visie goedgekeurd, maar nu moet de visie nog langs de gemeenteraad en als alles meezit is de gezamenlijke visie voor

de zomer van 2017 gereed. Ondertussen hebben de gemeentes Woensdrecht en Bergen op Zoom een lange tijd vacatures opengehouden, omdat die wellicht in de nieuwe bedrijfsvoering niet meer nodig zouden zijn. De gemeente Steenbergen nam daarentegen een nieuwe gemeentesecretaris aan die eerst de gemeente zelf wil leren kennen, alvorens over te gaan op een nieuwe bedrijfsvoering. Daarom

is besloten om de oude projectgroep en stuurgroep ‘samenwerking bedrijfsvoering Brabantse Wal’ op te heffen. De eindbalans wordt opgemaakt en de drie gemeentesecretarissen gaan helemaal opnieuw een verkenning doen naar de mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering, gericht op de nieuwe situatie en in de kaders die de besturen aan die samenwerking verbinden.

Uitgeverij de Bode, dé nummer 1 in effectief huis-aan-huis bereik

Verspreid uw folder via Weekblad de Bode! Uitgebreide mogelijkheden van ontwerp en drukken tot op de deurmat. Kijk voor meer informatie op www.internetbode.nl/folderverspreiding of neem geheel vrijblijvend contact op met Huub Aarts, tel. 076-5998111

Kan rubberen hulpverleningsboot in Tholen de gewenste kwaliteit garanderen?

Burgemeesters niet blij met werkwijze op Schelde-Rijnkanaal STEENBERGEN - De Steenbergse burgemeester Ruud van den Belt en collega-burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom hebben de directie van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gevraagd in gesprek te gaan met de Veiligheidsregio Zeeland over de inzet van een reddingsvaartuig op het Schelde-Rijnkanaal. De burgemeesters moesten het nieuws over de nieuwe werkwijze op het kanaal uit de media vernemen en zijn daar niet blij mee.

Het Schelde-Rijnkanaal wordt voortaan ‘bewaakt’ door een rubberen veiligheidsboot van de brandweer.

FOTO BEN SEEL PaGiNa 3

DOOR REMKO VERMUNT

verlenen.”

Het zoek- en reddingswerk op het ScheldeRijnkanaal was tot voor kort in handen van bergingsbedrijf BST Dintelsas dat daarvoor het vaartuig ‘Hellegat’ inzette. “Op deze wijze kon binnen relatief korte tijd het gehele kanaal worden bereikt.” Het contract met het bergingsbedrijf is echter opgezegd en de Veiligheidsregio Zeeland wil voortaan gebruik maken van een reddingsboot van de Veiligheidsregio, gestationeerd in Tholen. “Het had in de lijn der verwachting gelegen indien over die besluitvorming, tevoren de aan het kanaal gelegen gemeenten waren geïnformeerd, of beter nog waren geraadpleegd”, stellen de burgemeesters.

Vragen De burgemeesters zijn niet de enige die aan de bel trekken, ook de Bergse VVD-fractie trok aan de bel. “Wat de VVD betreft mag er niet getornd worden aan de capaciteiten om incidenten op het kanaal te bestrijden. Het voelt voor ons alsof er nu gekozen wordt voor een goedkoop alternatief, waarbij we van geluk mogen spreken dat er vanuit Terneuzen een roeiboot ter beschikking is gesteld.” De fractie wil opheldering over de gewijzigde afspraken tussen de twee veiligheidsregio en ze willen meer informatie over of en hoe zoek- en reddingswerkzaamheden vanuit het Zeeuwse gegarandeerd kunnen worden. “Wij gaan er vanuit dat dit onderwerp met spoed op de agenda komt in gesprekken met beide veiligheidsregio’s”, aldus Barry Jacobs.

Veiligheid Van den Belt en Petter vragen zich dan ook af of de in Tholen gestationeerde boot wel binnen de gestelde normtijden op het gehele kanaal aanwezig kan zijn en of deze boot te allen tijde, met een complete bemanning, inzetbaar is. Binnenvaartorganisatie BLNSchuttevaer vroeg zich af of de gewenste kwaliteit van het zoek- en reddingswerk nog wel kan worden gegarandeerd. “Temeer omdat het in Tholen gestationeerde bergingsvaartuig volgens die organisatie minder capaciteit en inzetmogelijkheden zou hebben”, aldus burgemeester Van den Belt. “Wij moeten er van op aan kunnen dat veiligheidsregio’s hun beleid op elkaar afstemmen en elkaar als het nodig is effectief weten te vinden en assistentie kunnen

Schelde-Rijnkanaal Het Schelde-Rijnkanaal verbindt Antwerpen met Rotterdam en is daarmee een van de drukste vaarroutes in Nederland. Jaarlijks passeren 100.000 schepen het kanaal, waaronder velen die gevaarlijke stoffen vervoeren. “Juist het feit dat er veel gevaarlijke stoffen worden getransporteerd via dit kanaal impliceert dat een goede voorbereiding op de aanpak van eventuele calamiteiten van groot belang is. De samenwerking tussen beide aan het kanaal grenzende veiligheidsregio’s draagt daaraan zeker bij”, aldus Van den Belt.


SUPER ACTIES

FEESTJEN? A HAPJESVAPNA F

MAGERE RUNDERLAPPEN 1KG 4.99

KIPPENPOTEN met 1KG 1.50 VARKENSLAPPEN beentje 1KG 2.50 puur 50 RUNDERGEHAKT mager 1KG 3. VARKENSHAASJES 1KG 4.50 SLA-/BLINDE VINKEN/ HAMBURGERS

SOEPVLEES/ HACHEEVLEES ½KG

4+1 GRATIS

2.75

VARKENS HIELEN ½KG

1.-

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | BBQ-VLEES-BESTELLEN.NL

07

OER-DEGELIJK! Levering en montage van:  Personenwagenbanden  Vrachtwagenbanden  Tractorbanden  Heftruckbanden

een transportbedrijf gevestigd op het te Breda. Isisgespecialiseerd in transport en opslag vanIABC levensmiddelen Wij zijn gespecialiseerd opslag en distributie onder geleide temperatuur.in Ons werkgebied bestaat van uit de temperatuur-gecontroleerde goederen: Benelux en Frankrijk, waar dagelijks met een ruim 100 combinaties zendingen afgeleverd. Wij zijn op zoekworden naar een:

Vrachtwagenmonteur

I.v.m. versterking van ons huidig team zijn wij

afd. Frankrijk op zoek plegen naar een dezevoor zal inde wisseldienst, onderhoud aan: het wagenpark, en schade's herstellen. Wij denken aan met: WAGEN / kandidaten VERVOERS- flexibele instelling, - opleiding bedrijfsvoertuigen en/of PLANNER - enige jaren ervaring.

Wij bieden: Gedacht wordt aan kandidaten met : passende arbeidsvoorwaarden, - flexibele -instelling - afwisselende werkzaamheden, - goede mondeling in de - flexibeleuitdrukkingsvaardigheid werktijden. Nederlandse taal , kennis van Franse taal is een pre. sollicitatie kunt U richten aan: - ervaring inUw transportplanning Postbus 3295, 4800 DG Breda - m.b.o. niveau t.a.v. L.C.M. Voesenek , 076-5712201 of info@voesenek-transport.nl

Wij bieden : - zelfstandige en verantwoordelijke functie - passende arbeidsvoorwaarden Uw sollicitatie kunt u richten aan : Postbus 3295, 4800 DG BREDA, tel. 076-5712201, of info@voesenek-transport.nl

UW GOUD, POSTZEGELS & MUNTEN ZIJN G€LD WAARD WIJ KOPEN TEGEN DE HOOGSTE DAGPRIJS

NIEUWE MARKT 92 - ROOSENDAAL - 0165 569 451 WWW.HAEST-ROOSENDAAL.NL - WOENSDAG GESLOTEN

DE NIEUWSTE SMARTPHONES KEUZE UIT ALLE NETWERKEN!

 Tuinbouwbanden

24-uur : ch service bandenpe 2 39 3 0168 - 40 en ijv voor bedr

 Grondverzetbanden  Motorbanden/accu’s  Accu’s

DE NIEUWSTE SMARTPHONES KEUZE UIT ALLE NETWERKEN!

HULP BIJ UW

BELASTINGAANGIFTE voor particulieren en ondernemers. Wij komen bij u thuis. Al 10 jaar vertrouwd en discreet.

 Sportvelgen

DE NIEUWSTE SMARTPHONES KEUZE UIT ALLE NETWERKEN! DE NIEUWSTE SMARTPHONES KEUZE UIT ALLE NETWERKEN!

tel 0651381577 of 0168371188 of maak meteen een afspraak op www.belasting-aangifte-hulp.nl

DE NIEUWSTE SMARTPHONES KEUZ DE NIEUWSTE SMARTPHONES NIEUWSTE SMARTPHONES NIEUWSTE SMARTPHONES GRATIS DE NIEUWSTE SMARTPHONES KEUZE UIT ALLE NETWERKEN! KEUZE UIT ALLE NETWERKEN! DEDE NIEUWSTE SMARTPHONES DEDE NIEUWSTE SMARTPHONES DE NIEUWSTE SMARTPHONES Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022 KEUZE UIT UIT ALLEALLE NETWERKEN! KEUZE NETWERKEN! KEUZE UIT UIT ALLE NETWERKEN! KEUZE ALLE Torenpad 18a,NETWERKEN! Etten Leur T:076-2030022 KEUZE UIT UIT ALLEALLE NETWERKEN! KEUZE NETWERKEN! Dynamoweg 6, Klundert Tel. 0168-403239

info@groenenbergbanden.nl www.groenenbergbanden.nl Openingstijden: Ma. t/m Vr. 8.30-17.30 Zat. 8.30-12.30

2017

BOUW JE D W E R E LJAAR

JURIDISCH ADVIES

Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022

INLOOPSPREEKUUR:

fruiTeniersdreef 8 4614 HH bergen op zoom 0164-261691

Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022

Torenpad 18a 4872 Xn eTTen-leur 076-2030022

Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uur Pasteurlaan 1Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022 Bergen op Zoom

Torenpad 18a 4872 Xn eTTen-leur 076-2030022

geerT vinckesTraaT 2a 4651 dJ T:076-2030022 sTeenbergen Torenpad 18a, Etten Leur 0167-566444

fruiTeniersdreef 8 4614 HH bergen op zoom 0164-261691 Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022

Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022 (nabij Lievensberg Ziekenhuis)

Of maaK tELEfONISch EEN afSPRaaK: 0164-266600 Lensink & Partners en Vitak

geerT vinckesTraaT 2a Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022 bergen op zoom fruiTeniersdreef 8 0164-261691 0167-566444

Prisma advocaten

roosendaal roselaarplein 19 0165-570385 roselaarplein 19

eTTen-leur Torenpad 18a 076-2030022 Torenpad 18a, Etten Leur 4651 dJT:076-2030022 sTeenbergen

Torenpad 18a, Ettensamen Leur T:076-2030022 werken onder de naam

sTeenbergen geerT vinckesTraaT 2a

18 en 19 februari 2017 | 10.00 tot 18.00 uur tickets online te bestellen www.zeelandhallen.nl T BOUWSTENEN FESTIJN ME erken

0167-566444

HoogerHeide raadHuissTraaT 0164-201401 4701 br83roosendaal

Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022

MODELBOUWSHOW.NL

roselaarplein 19 4701 br roosendaal 0165-570385

0165-570385

Een nieuw plafond in 1 dag! BEKEND VAN TV!

• Grote bouww • Bouwwedstrijden

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

KORTINGSBON

Met onderstaande kortingscode ontvangt u

Ik heb belangstelling voor Plameco Plafonds en wens kosteloos documentatie en prijsopgave.

€ 1,- kor ting op de toegangsprijs.

Telefoon: .................... Naam: ........................................... Adres: ................................................................................ Postcode: .................... Woonplaats: .................................

Via www.zeelandhallen.nl kunt u uw toegangsbewijs bestellen.

Opsturen (postzegel niet nodig) naar PLAMECO PLAFONDS, antwoordnummer 13601 4260 WB Wijk en Aalburg

De kortingscode is:

Modelbouwshow2017 Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen én niet inwisselbaar tegen contanten. Niet geldig aan de kassa. Aangeboden door de Zeelandhallen.

vanaf 3 t/m 12 jr € 5,00 vanaf 12 jr € 11,00

BEZOEK ONZE SHOWROOM: Weidehek 125 - 4824 AT Breda 076 - 762 00 00 - www.plamecoplafonds.nl


actualiteit

Column Addo Sprangers

Vermoedelijk

Vermoedelijk bent u zeer geïnteresseerd in lokaal nieuws omdat u deze editie van Weekblad de Bode leest. En vermoedelijk bent u op deze manier ook bij deze column beland. Vermoedelijk is de kop hierboven vervolgens aanleiding geweest om verder te lezen. En vermoedelijk zal òf de geschreven kop òf de beeltenis van de schrijver dezes daarbij de doorslag hebben gegeven. Helemaal zeker weten kan ik dat natuurlijk nooit, maar dat geldt voor zoveel zaken. Het leven hangt dan ook van vermoedens aan elkaar. Zo vermoed ik dat Patricia Paay bijkans een hartverzakking moet hebben gekregen op het moment dat ze er achter kwam dat er op het Internet een plasseksfilmpje circuleert waarin zij een prominente hoofdrol vertolkt. Anderen echter vermoeden dat het hier gaat om een ordinaire publiciteitsstunt, terwijl weer anderen hun vermoeden uitspreken dat de bejaarde diva erop uit is om een financieel slaatje uit de hele affaire te slaan. Zo spelen er in het nieuws regelmatig zaken waarbij de nodige vermoedens om de hoek komen kijken. Dat de voetballer Nemanja Gudelj plotseling motivatieproblemen kreeg bij Ajax, had vermoedelijk vooral te maken met de belangstelling van de Chinese club Tianjin Teda. Vermoedelijk zijn die motivatieproblemen ook als sneeuw voor de zon verdwenen nu hij na zijn transfer naar die club zo’n vijf miljoen euro per jaar gaat verdienen. Nog een voorbeeld. De Egyptenaar die laatst met kapmessen het Louvre in Parijs probeerde binnen te dringen, had die vermoedelijk niet meegebracht om een appeltje te schillen. Toch? Vermoedelijk wil men dergelijke shit in België heel graag voorkomen, want daar is onlangs een nieuwe wet aangenomen die het mogelijk maakt om allochtonen - ook zij die in België zijn geboren - uit te zetten omdat zij wellicht een gevaar vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid. Op basis van vermoedens dus, zonder veroordeling. Alsof u van een politieagent een bekeuring krijgt omdat hij vermoedt dat u te hard heeft gereden. Of alsof u wordt opgepakt omdat u vermoedelijk van plan bent om Patricia Paay de loef af te steken met een nog veel schokkender filmpje. Vermoedens worden aldus tot waarheid verheven zonder dat er overtuigend bewijs is geleverd. Vermoedelijk zit u daar niet op te wachten. Ik vermoed dan ook dat hierover het laatste woord nog niet is gesproken.

Stijn Raes wint beker voor beste debater

Petrus & Paulusschool staat in de finale van het jeugddebat STEENBERGEN - Een rondreizende tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog, een EHBO-les voor alle kinderen uit groep 8 of speeltoestellen in het park aan de Ravelijnstraat in Steenbergen. Het waren de drie ideeën van respectievelijk de kinderen van de Gummarusschool groep 8b, de Petrus en Paulusschool en groep 8a van de Gummarusschool die geopperd werden tijdens de derde en tevens laatste voorronde van het Steenbergse jeugddebat.

Tijn Harmsen, Desi van der Ree en Femke Pietjouw winnen derde voorronde.

DOOR REMKO VERMUNT

laatstgenoemde drietal elkaar wel mooi aan.

De oplossing van deze puzzel is in week 08 te vinden op www.internetbode.nl

Uiteindelijk ging de beker naar de Petrus & Paulusschool met het idee om alle kinderen uit de gemeente Steenbergen in groep 8 een EHBO-cursus te geven, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Vooral in de eerste termijn waarbij de scholen elkaar vragen mochten stellen over de verschillende projecten, bleef het akelig stil. Burgemeester Ruud van den Belt spoorde de kinderen dan ook aan om in de pauze meer na te denken over vragen aan de andere teams en daarbij mocht uiteraard gebruik worden gemaakt van de spitsvondigheid van de klasgenootjes. “Ik wil vuurwerk zien”, stelde Van den Belt. En dat werkte, want na de pauze kwamen alle deelnemers aan het debat regelmatig aan bod om de andere partijen met scherpe vragen te bestoken. “Wat gaat het precies kosten? Is er wel behoefte aan? Zijn we als kinderen niet te jong om EHBO te leren en waarom sluiten jullie niet aan bij het idee van de gemeente om het park te vernieuwen?” Vooral Marena van Bers, Fleur van de Meeberg en Evy Luijsterburg van groep 8a van de Gummarusschool moesten regelmatig de koppen bij elkaar steken om tot een goed antwoord te komen in tegenstelling tot Joep de Ron, Lynn de Ridder en Stijn Raes bij wie het vaak een gevecht was wie als eerst mocht antwoorden. Daarentegen vulde het

Jury Ook het jurypanel, deze keer bestaande uit Erica Knop (leerplichtambtenaar) en Jeroen Akkermans (ondernemer uit De Heen), mocht vragen stellen aan de kinderen. Zo wilde Erica Knop weten of de speeltoestellen in het park aan de Ravelijnstraat dit jaar nog geplaatst moeten worden of pas volgend jaar als de gemeente het park gaat vernieuwen. “Dit jaar nog”, antwoordde Marena. “En volgend jaar willen wij meedenken bij de herinrichting van het park.” Jeroen wilde daarentegen weten waarom de kinderen achter het idee van de EHBO-cursus geen gebruik willen maken van de gratis lespakketten van het Rode Kruis. “We zadelen dan de leraren op met het geven van deze lessen en als zij het fout doen, doen wij het ook fout”, vertelde Tijn Harmsen. “Instructeurs hebben hier meer ervaring mee en dat is dus beter”, vulde Desi van der Ree aan. Over het project voor een rondreizende tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog wilde Erica Knop nog weten of het ieder jaar terug gaat komen en of er dan andere thema’s besproken worden. “Jazeker”, verzekerde Lynn de Ridder haar. “Het ene jaar kan het over het verzet gaan, de andere keer over de bevrijding of over het dagelijkse leven tijdens de oorlog.” Desi van der Ree, Tijn Harmsen

© www.sudokusite.nl

Stijn Raes won de beker voor ‘Beste debater’.

Colofon Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089 Hoofdkantoor Molenstraat 17a-1, 4881 CP Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Steenbergse Bode Steenbergse Bode Redactie Remko Vermunt Correspondent Elna Hellemons en Claudia Koole Acquisitie Jolanda den Haring Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties dinsdag 14.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s dinsdag 12.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111 Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 07

PaGiNa 5

FOTO REMKO VERMUNT

en Femke Pietjouw wisten uiteindelijk de jury het meest te overtuigen van hun idee, waardoor zij de beker voor beste idee in ontvangst mochten nemen. Stijn Raes kreeg van de burgemeester de beker voor beste debater. “Stijn kwam met hele scherpe vragen en hij dwong bij de overige groepen overleg af”, lichtte Jeroen Akkermans toe. Finale De Petrus & Paulusschool neemt het in de finale van 17 maart op tegen Mauri de Keijzer, Evy van Keulen en Lars de Bont van de Pius X in Welberg en Tijn Gunter, Naomi Korteweg en Bas de Wolf van de Groen van Prinstererschool. De Pius X won de tweede voorronde van het jeugddebat met het idee om zogenaamde The DropPit’s te plaatsen in de gemeente Steenbergen waar rokers hun sigaretten in kunnen gooien om de straten schoner te maken. De Groen van Prinstererschool won de eerste voorronde met het idee om scholieren uit groep acht en ouderen in een bejaardentehuis te verbinden. “Ons plan is om oudere mensen uit de buurt in contact te brengen met leerlingen van onze school.” Zo werd er geopperd om als leerlingen van groep acht de ouderen te helpen met hun digitale vaardigheden, terwijl de ouderen juist (geschiedenis) lessen levendiger kunnen maken door hun ervaringen en verhalen met de kinderen te delen.

FOTO REMKO VERMUNT


Bloed kruipt waar het niet gaan kan bij bouwclub die eigenlijk al ter ziele was

BC Deen rijdt na twee jaar afwezigheid weer mee in optochten

Cultuur in het kerkje met Duo Rosemont

DE HEEN - BC Deen is weer terug in beeld en rijdt dit jaar zelfs weer optochten. Toen de succesvolle bouwclub twee jaar geleden zonder bouwloods kwam te zitten, leek het einde verhaal. Maar nu zijn ze weer terug en daar is de – afgeslankte- club blij om. Een grote wagen bouwen zit er ( nog) niet in, maar in de categorie kleine wagens zullen ze zeker niet over het hoofd gezien worden in de aankomende optochten. Nadat het goede nieuws van de ‘comeback’ onlangs op Facebook werd geplaatst, stroomden de positieve reacties al snel binnen.

Duo Rosemont.

NIEUW VOSSEMEER - Cultuur in het kerkje op zondagmiddag 19 februari met om 14.00 uur Duo Rosemont. Deze middag een optreden van de Belgische sopraan Hilde van Ruymbeke en Elly van Munster (gitaar /chitaronne). Zij

Coby van der Zande kijkt uit naar de komende optochten waarbij BC Deen 2.0 weer mee zal doen.

DOOR ELNA HELLEMONS De man achter BC Deen is van oudsher John van der Zande. Toen de bouwers geen gebruik meer konden maken van de bouwloods aan de Schansdijk , heeft hij alles in het werk gesteld om aan vervangende bouwruimte te komen. Helaas is zijn zoektocht om diverse redenen en door allerlei vervelende omstandigheden op niets uitgelopen. Maar nu gloort er weer hoop op een mooie ‘comeback’ op het toneel van wagenbouwers. Alleen is niet John, maar zijn zoon Pieter-Kees (26) voortaan het gezicht van BC Deen 2.0. Samen met diens vrouw Coby en nog enkele familieleden vormen zij een kleine maar hechte groep die op en rondom de wagen van BC Deen te zien zal zijn.

Ideeën De laatste keer dat BC Deen nog meereed in een optocht, is inmiddels al twee jaar geleden. John had toen samen met de hele groep de prinsenwagen gebouwd, daarna ging de bouwclub door de genoemde omstandigheden ter ziele. Echter, de naam, de kleding én de tractor bleven behouden. En zo kon het gebeuren dat eind november vorig jaar de ideeën voor een nieuwe creatie toch weer begonnen te borrelen bij PieterKees. Niet lang daarna begon het bouwen, in onderdelen, in diverse garageboxen verspreid over De Heen en Steenbergen; een echtebouwloods was immers niet voorhanden. Bouwloods Totdat Hans van Trier, bij alle inwoners van

FOTO ELNA HELLEMONS

brengen romantische liederen uit Italië en de vroege romantiek. Twee topmusici met prachtige muziek die u niet mag missen. Kaarten zijn te reserveren bij Jan v.d. Velde 0167-503104 of mail naar jan.velde.5@planet.nl. Ook verkrijgbaar bij plaatselijke Spar supermarkt vanaf maandag 30 januari.

OverBedTafel een uniek en vernieuwend product

De Heen en ook daarbuiten welbekend, van zich liet horen en zijn loods aan de Dorpsweg belangeloos beschikbaar stelde voor het bouwgroepje. Inmiddels is de wagen alweer verhuisd naar een andere locatie, want de loods wordt ingericht als feestlocatie voor, tijdens en vooral na de optocht in ’t Strienedurpke, aanstaande zondag. BC Deen 2.0 zal dan als vanouds te bewonderen zijn; de wagen is weliswaar niet meer zo groot als voorheen, maar wie weet wat de komende jaren nog gaan brengen. In ieder geval is hun kleine wagen met het motto ’t Zit bij óóns in de femilie een schitterende creatie geworden die met trots in de optochten van De Heen, Lepelstraat, Welberg, Heerle en Steenbergen mee zal rijden. Overhandiging van de exemplaren.

Toneelgroep brengt Pluizenbol op de planken

Lachsalvo’s met De Vrolijke Spelers

STEENBERGEN - Op uitnodiging van de KBO Klundert brachten De Vrolijke Spelers uit Steenbergen zaterdag in het Parochiehuis in Klundert het stuk Pluizenbol op de planken. De spelers en speelsters van deze vereniging zorgden met hun spel voor het ene na het andere lachsalvo. De gekke situaties regen zich in hoog tempo aaneen en de toeschouwers hadden dan ook amper tijd om bij te komen. Wat te denken van een minnares in het keukenkastje en een rode bh in bed? Het werd een dolle boel, maar uiteindelijk kwam alles nog op zijn pootjes terecht. FOTO TIES STEEHOUWER PAGINA 6

BERGEN OP ZOOM - Wat ze zelf het mooiste vindt aan het jongste ontwerp van Onwijs? Daar hoeft directeur Edith Zuiderent niet lang over na te denken. “De OverBedTafel is een uniek en vernieuwend product; echt een aanwinst voor de zorg. Maar misschien nog wel mooier is de wijze waarop de OverBedTafel is ontwikkeld: in nauwe samenwerking met tanteLouise. We zijn zo blij met het eindresultaat dat we het model zelfs naar tante hebben vernoemd: model Louise.” tanteLouise Zuiderent is algemeen directeur van het softwareontwikkelingsbedrijf Onwijs uit Oude-Tonge dat eerder aan tanteLouise zeventien in hoogte verstelbare BelevenisTafels leverde. Om een idee te geven: de BelevenisTafels zijn fors bemeten tablets zo groot als een tafel - waaraan meerdere cliënten samen de (digitale) krant kunnen lezen, maar zich ook kunnen vermaken met spelletjes die het geheugen prikkelen of beweging stimuleren. De applicaties zijn speciaal ontwikkeld voor (dementerende) ouderen. Zo is er een uitgebreide bibliotheek met oud-Hollandse liedjes of tegeltjeswijsheden maar ook een geheugentraining op basis van advertentiemateriaal uit lang vervlogen tijden. En als de kleinkinderen op bezoek komen is het helemaal feest: speciaal voor hen bevat de BelevenisTafel een aantal toffe spelletjes.

BelevenisTafels De BelevenisTafels zijn sinds eind vorig jaar in gebruik en zijn een doorslaand succes. Zowel de bewoners van de diverse zorglocaties maar ook de medewerkers van tanteLouise zijn laaiend enthousiast over de gebruiksmogelijkheden. “Thomas Hardien van tanteLouise wees er ons op dat de populatie in de zorginstellingen verandert, dat er steeds complexere zorg wordt verleend en dat daarmee het aantal bedlegerige cliënten groeit. Als je dan ziet dat iedereen die programma’s zo leuk en nuttig vindt, dan is het sneu dat die groep er geen gebruik van kan maken, merkte hij terecht op. Hij deed ons de suggestie om een over-bed-model te maken en maakte daarvoor zelf de schets. Onze ontwerpers zijn er mee aan de slag gegaan en het resultaat is fantastisch”, zegt Zuiderent, die de eerste twee OverBedTafels op het hoofdkantoor van tanteLouise overdroeg aan Thomas Hardien en raad van bestuur Jef Pelgrims. “Een links en een rechts model, zodat er voor elke situatie een oplossing is.” Exemplaren De twee eerste exemplaren van het model Louise worden de komende periode door tanteLouise in de praktijk getest. Zuiderent: “We willen van tante horen wat er nog aan verbeterd kan worden. Dat maakt de ontwikkeling van dit product ook zo uniek. Het is echt iets nieuws en echt samen bedacht. Mooi toch?”


Al 33 jAAr het hoogste slAgingspercentAge

uitverkoop modellen 2016

Bel voor een afspraak: 0165-388816 Lia van der Wel

Pellethaarden I cv haarden I hout inzethaarden I hout inbouwhaarden I maatwerk I vrijstaande houttoestellen I gashaarden I rookkanalen I buitenhaarden I ovens

betrouwbaar en discreet. Al 33 jaar succesvol

opendag zondag 19 februari van 11:00 tot 16:00 uur. Haarden & kacHels a-merken tegen dumpprijzen ! Gegarandeerd nergens voordeliger ! Uw BELASTINGAANGIFTE bij u

THUIS vakkundig ingevuld tegen een betaalbare prijs. Ook voor kleine zelfstandigen. Bel ons voor een afspraak op 06-53406935. U kunt ook onze site bezoeken: belastingaangifte.jimdo.com

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

VAKANTIES VOOR OUDEREN met zorg voor u gekozen

Jan Jochems Handel

en

TransporT

Te koop:

www.allegoedsvakanties.nl

Bestratingsmaterialen en sierkeien,

0318 - 48 51 83

speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

HondenscHool Zuid-West

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Rob van Opstal 06-50916377

Afvalcontainers

Verhuur:

www.hondenschoolzuidwest.nl

van 6 m3 tot 40 m3

hondenschoolzuidwest@outlook.com

Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

dragon 1 • oud Gastel

vaarbewijs avondcursus Spoedcursus op 2 zaterdagen

breda / bergen op Zoom / Dongen roosendaal / etten-leur lage-Zwaluwe / Willemstad

Nu ook online vaarbewijs cursus en online training Telefoon 0165-546707

Start 2e helft februari /

begin maart 2017

www.yachtconsult.com

A-GAVE

ACCOUNTANTS B.V. Deskundig invullen van uw (privé) belasting aangifte.

Persoonlijke bemiddeling

Honderden Haarden met zeer Hoge kortingen

Bezoekadres: Penningweg 6 • 4879AG te Etten-Leur t: 06-13263168 e: verkoop@haard-express.nl

www.mens-en-relatie.nl

Erkend BVSK en Geschillencommissie/Hoogste slagingspercentage.

Per direct gezocht

Huurwoningen voor exPats

e-mail: bergenopzoom@123wonen.nl tel: 0164 - 760999

Blikschade?

RUIM 45 JAAR

• Advies

TAPIJT - VINYL - PVC VLOEREN SPECIALIST

RUIM 45 JAAR

• Administratie • Jaarrekening

TAPIJT - VINYL - PVC VLOEREN SPECIALIST

• Loonverwerking

Nu ruim 1000m2 729453L4 - B09 Ed : Pvc vloeren gepresenteerd

• Belastingen Tel. 0165 - 744 595 E: info@a-gave.nl Nispensestraat 13 -15 4701 CR Roosendaal

729453L4 - B09 Ed : TOT 20 JAAR GARANTIE

www.a-gave.nl Te huur

bedrijfs- / opslag- / productieruimte

• Vrijblijvend deskundig advies • De beste kwaliteit Pvc vloeren • Grootste assor�ment Pvc vloeren • Grote voorraad snelle levering • Vakkundig leggen van Pvc vloeren • Eigen opgeleide stoffeerders

(groot 1150 en 350 m ) 2

met eigen parkeerterrein te Bergen op Zoom

Inl. 06-23229016

v.a.

€ 42,95

m2 (incl leggen, lijm en egaliseren) DESKUNDIG ADVIES VAN SFEERVOLLE LUXE RAAMBEKLEDING VRIJBLIJVEND AAN HUIS

autoschadeteam.nl

jammer dat ons werk onzichtbaar is.. €219,60

WWW.HOBBYKAS.NL Mediationpraktijk-Westbrabant

Goed geregeld

samen uit elkaar

Henk Moerenhout tel. 06 - 13 43 14 28 www.mediationpraktijkwestbrabant.nl

Showterrein met 36 kassen EmBrEgtS KASSEN gors 70 Hoeven 0165-502506

Trapstoffering grote keus uit Trapstoff ering grote keus uit A-Merk tapijt incl leggen en lijm A-Merk tapijt t/m 13en treden incl leggen lijm Nu € 299,t/m 13 treden

Nu € 299,-

Nieuwe collectie

WEGGEMANS BV

METAALBEWERKINGSBEDRIJF

vloerkleden

in TIES / t s i l a i c e Sp TRUC ATING

Gratis woonadvies

Wonen

L NS L C OE V E L B E P A A T S NG

DAK

-E

Metaalbewerkingsbedrijf Weggemans BV | Sportlaan 4 | 4695 BA Sint-Maartensdijk tel. : 0166-664105 | email : info@weggemans.info | website : www.weggemans.info

Groothandel

Projecten

Onze adviseurs komen op afspraak vrijblijvend bij u thuis met de mobiele showroom. In heel Nederland en Belgie

RENOVATIE BESTAANDE EN ASBESTHOUDENDE DAKEN • nieuwbouw agrarische loodsen & bedrijfspanden volledig in eigen beheer • profielplaten, dakpanplaten en potdekselprofielen uit eigen productie • geïsoleerde sandwichpanelen tbv dak & gevel • zetterij tot 8.000 mm o.a. onderhoudsvrije boeidelen • transport en kraanwerk • aluminium getrokken goten uit 1 stuk

PVC Vloeren

Unileder Henk van Rooijen Leer en kunstleerreparaties ook kleurherstel voor kaal of verkleurd leer REPARATIES KLEURENSERVICE VERNIEUWEN * brandgaatjes * kussens opvullen * nieuwe kuipen * knopen en ritsen * delen vervangen * reiniging * kattenkrabbels * kleurverandering * scheuren/naden * winkelhaken * onderhoudsmiddelen * kleurherstellen Vervangt versleten delen in stoelen en banken in dezelfde kleur

UNILEDER Henk van Rooijen Bergen op Zoom Tel. 0164-235228

Sjerk Slagmolen Wooninrichters Bergen op Zoom Hoofdkantoor - Centraal magazijn - Project Rooseveltlaan 72-78, 4624 DB Bergen op Zoom tel 0164 788 393 Open: ma t/m za 09:00 - 17:00 of op afspraak Sjerk Slagmolen Wooninrichters Putte Antwerpsestraat 50, 4645 BK Putte tel 0164 606 918, fax 0164 606 919 Open: di t/m assorti zo 11:00 - 16:00 Groot ment wol design karpetten www.sjerkslagmolen.nl info@sjerkslagmolen.info

en handtufted van € 399,- voor € 299,x 230 cm

160 3 tot 20 jaar garantie met de S van Service


Waogetjes kijken in Kruisland KRUISLAND - Bc de Begienurs uit Kruisland houdt voor de 4de maal in samenwerking met Party centrum Koch & Feest DJ Ton Peeters; Waogetjes kijken op 4 maart, op het terrein achter zaal Koch Molenstraat 120 in Kruisland. Voor de vierde maal en na het succes van de voorgaande 3 jaar staan er weer diverse wagens zowel groot als klein uit diverse dorpen vanuit de gehele regio op het terrein achter party centrum Koch in Kruisland opgesteld om op je gemak vanaf 1 uur s `middags deze nog eens te komen bezichtigen en na te borrelen over de carnaval in een gezellige ambiance ondersteund met feestelijke muziek door Feest DJ Ton Peeters uit Steenbergen! ‘s Avonds zijn de wagens voorzien van lichtjes zodat ook dan de wagens goed te bezichtigen zijn (stilstaande lichtjesoptocht waar je op je gemak rond kunt lopen). BC

de Kids uit Standdaarbuiten verzorgd ook dit jaar weer een Spetterende licht en een geluid show buiten op het terrein. Voor de kinderen zal er van het jaar voor het eerst een speurtocht zijn over het gehele terrein, ze krijgen stukjes foto`s van de aanwezige wagens en moeten deze gaan zoeken aan de hand van deze foto`s. Overdag heeft u ook de mogelijkheid om enveloppe te kopen met mooie prijzen erin de opbrengst is geheel ten behoeve voor de deelnemende wagens op de kijkdag! ‘s Avonds zal de stichting Kruislands karnaval als van ouds wederom een veiling ten behoeve van het aankomende 111 jarige jubileum van karnaval Kruisland houden 55 jaar SKK en voor de 56 keer de carnavals optocht houden, hier kunt u mee bieden op diverse mooie hebbe dingen! Er kunnen nog een paar wagens staan op het terrein dus bouwploegen kunnen zich zelf nog aanmelden dit kan tot 20 februari. Ze mogen dan bellen naar 06-20594375

Henk van Loon of mailen naar Begienurs@ gmail.com dan sturen wij ze een inschrijfformulier op. Op dit moment hebben we al meer dan 15 aanmeldingen (8 grote wagens, 5 middelgrote wagen en 2 wagens uit de lichtoptocht van Standdaarbuiten waarvan BC de KIDS en de Uileballekes de publiekstrekkers zullen zijn) en er kunnen er nog wel een paar bij een stuk of 4 dan staat het terrein lekker vol! De dag wordt opgeluisterd door diverse dweilbandjes en live artiesten + springkussen aanwezig voor de Kinderen! Zeker dus de moeite waard voor een bezoek. We hopen er zeker weer een leuke dag van te maken. Het buitenterrein is open voor bezoekers vanaf 13.00u ‘s middags tot de leste weg is! De feestzaal (Koch party centrum) waar de After party gehouden gaat worden is tot 02.00u open! Fooienpot is aanwezig en deze opbrengst wordt geheel verdeeld over de aanwezige wagens!

Programma met carnavalsdagen in Strienestad STEENBERGEN - Als hoofdgerecht van het familiediner willen we alle Bietboerkes en Meerminnekes welke deel uitmaken van onze Strienestadse stamboom graag de kinderoptocht en het spel op de Mart voorschotelen. Op zaterdag 25 februari vertrekt om 13.41 uur de kinderoptocht vanuit het Doktersdreefje. Ben je uit het juiste hout gesneden trommel dan je broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes, klasgenoten op en doe mee! Opgeven kan tot woensdag 22 februari via de site: www.sks-steenbergen.nl Op maandag 27 februari ontvangt Strienestad tijdens het spel op de Mart hoog bezoek ! Onze koning en koningin zullen een kijkje komen nemen om zo ook de avonturen van het gevolg en jeugdgevolg te kunnen meemaken. Het spel op de Mart start om 11 voor 3 dus zorg dat je op tijd bent! Toetje

Als kers op de taart kunnen we genieten van de familie activiteit bij uitstek: de grote optocht. Als eerste kunnen we onze ogen uitkijken bij de optocht van het Strienedurpke op zondag 19 februari. Inschrijven hiervoor kan op maandag 13 februari van 19.00 uur tot 21.00 uur in gemeenschapshuis De Stelle, Dorpsweg 57 te de Heen. Op de zondag tijdens de carnaval is het dan de beurt aan de Raldal, waar de optocht om 13.49 uur van start gaat. Inschrijven kan via www.facebook.com/ OntspanningVoorWelberg, het inschrijfformulier via school (op de Raldal krijg je het formulier in je brievenbus) of via de site van SKS of bel naar Diana Bosman: 06-54257841. Het slotakkoord is dan voor de optocht in Strienestad op dinsdag 28 februari. Deelnemers in de categorieën enkelingen, paren, kleine groepen, grote groepen, kleine wagens en grote wagens kunnen zich tot 12 februari inschrijven via het inschrijffor-

mulier wat te vinden is op de website van de SKS: www.sks-steenbergen.nl

Voorleeswedstrijd in Bibliotheek Steenbergen STEENBERGEN - Zaterdag 18 februari organiseert de Bibliotheek Het Markiezaat de lokale voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd in Steenbergen. De wedstrijd wordt van 15.00 tot 17.00 uur gehouden in de Bibliotheek Steenbergen aan de Blauwstraat 30. De bieb gaat om 14.50 uur open voor de fans.

Voorleeskampioenen De voorleeskampioenen van 8 basisscholen uit de gemeente Steenbergen lezen dan een fragment voor uit een zelf gekozen kinderboek. De zaal wordt vast en zeker muisstil als deze kinderen gaan voorlezen. Lucass van de Graaf van Basisschool De Nieuwe Veste (Steenbergen) leest uit: Supercito, voetbalschoenen en smsalarm van Gonneke Huizinga. Quintin van der Bruggen van Basisschool Gummarus (Steenbergen) leest uit: Wolven in de stad van Paul van Loon. Emmelie de Kock van Basisschool Maria Regina (Steenbergen) leest uit: Joris en de geheimzinnige toverdrank van Roald Dahl. Mauri de Keijzer van Basisschool Pius X (Welberg) leest uit: Zwarte sneeuw van Simone van der VlugtTijn Gunter van Basisschool Groen van Prinsterer (Dinteloord) leest uit: Het leven van een loser, deel 4 van Jeff Kinney. Juliadilana van Buren van Basisschool Petrus en Paulus (Dinteloord) leest uit: De fantastische meneer Vos van Roald Dahl

Jada van Egmond van Basisschool Merijntje (Nieuw-Vossemeer) leest uit: Tante Troela van David Williams Annemijn Koole van Basisschool De Zonneberg (Kruisland) leest uit: Baron 1898 van Jacques Vriens De winnaar van de lokale ronde gaat door naar de regionale ronde op 18 maart in het Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle. Als alles goed blijft gaan, wordt hij of zij zelfs Voorleeskampioen van NoordBrabant. Wie weet levert de gemeente Steenbergen dit jaar wel de landelijke voorleeskampioen van 2017! Jury De jury bestaat uit: Wendy Konijnendijk (Programmamanager Educatie van de Bibliotheek Het Markiezaat); Ingrid de Graaf (Lees- en mediaconsulent Educatie van de Bibliotheek Het Markiezaat); Anouk van Osta (Winnares Voorleeswedstrijd 2016 Basisschool De Zonneberg) Presentator De wedstrijd wordt gepresenteerd door Jul de Jutter van Kindertheater Len Copal. Jul de Jutter weet alles over de zee. De bezoekers worden daarom niet alleen getrakteerd op heerlijke verhalen, maar ook op een quiz van Jul de Jutter, die natuurlijk gaat over de zee, de dieren, boeken, liedjes en alles wat er verder over de zee te weten is.

Steenbergs Diktee meej Kwis STEENBERGEN - Zondag 19 februari wordt weer het Steenbergs Diktee mee Kwis geschreven. Het Nuuwe Genootschap heeft weer een Diktee met Kwis op de planken klaar liggen. Het is voor de 19 keer dat het Diktee geschreven gaat worden. Dit alles vindt plaats op zondag 19 februari in zaal de Joosse aan de Kaaistraat te Steenbergen. Aanvang na de optocht op Deen, dus rond 16.00 uur. Het

Nuuwe genootschap hoopt weer op veel Bietboeren en Meerminnen die mee komen schrijven. Even als de laatste jaren hopen we op veel jonge Steenbergenaren die eens een kansje willen wagen om foutloos Steenbergs te schrijven. Ook de Kwis ziet er weer leuk uit. De beste Dikteeer en Kwisser worden weer beloond met een prijs. De Prins en zijn gevolg zullen rond 18.00 uur de prijzen komen uitreiken. De middag wordt omlijst met muziek ven een dweilband.

KORTE BERICHTEN

Carnavalsmiddag in Nieuw-Vossemeer

Veel snoepen en eten om te winnen

Wandelen en snert eten: Natuurmonumenten houdt in samenwerking met café-restaurant Beneden Sas een snerttocht in de Dintelse Gorzen. Eerst wandelen en aansluitend heerlijk snert eten op zondag 26 februari. Trek goede schoenen of laarzen aan en vergeet de verrekijker niet! Meld je wel vooraf aan op www.nm.nl/agenda. Vooraf aanmelden voor deze excursie is noodzakelijk en kan via de website van Natuurmonumenten, www.natuurmonumenten.nl/agenda. Je wordt om uiterlijk 10 uur verwacht bij de parkeerplaats bij De Dintelse Gorzen aan de Vlietdijk 2-4 in Dinteloord. De activiteit duurt tot ongeveer 14 uur, inclusief het nuttigen van de snert. STEENBERGEN Biljarten De blauwe vinger: Driebanden, 2e ronde, gespeeld in sporthal De Buitelstee, 8 februari: H. Mangelaars-P. Wessels 5-10 punten; W. Wagenaar-J. ten Hoeve 5-10 punten; H. Mangelaars-T. de Bruijn 10-8,571 punten; F. v. Bennekom-J. v. Schie 4-10 punten. Karlijn Spijker start op langebaanwedstrijd: Karlijn Spijker werd 2de op de vrije slag en 1de op de rugslag. Ze zwom 3 pr’s. www.zpv-hieronymus.com Bingo avond: Stichting Herwonnen Levenskracht afdeling Steenbergen houdt op zaterdag 18 februari een bingoavond in de zaal van gemeenschapshuis De Vaert, Kapelaan Kockstraat 54, Welberg-Steenbergen. Aanvang 20.00 uur. Het prijzenpakket bestaat geheel uit geldprijzen. De opbrengst komt geheel ten goede aan de organisatie van activiteiten voor gehandicapten, (langdurig) zieken en eenzamen.

Gezamenlijke Ziekenzalving in St. Gummaruskerk STEENBERGEN - Op 26 maart om 14.00 uur zal er in de st. Gummaruskerk te Steenbergen een gezamenlijke ziekenzalving plaatsvinden. Deze ziekenzalving is bedoeld voor mensen van 80 jaar en ouder, maar iedereen is van harte welkom om bij de viering aanwezig te zijn waarin pastoor Hans van Geel zal voorgaan.

NIEUW-VOSSEMEER - Op de carnavalskindermiddag in De Vossenburcht te Nieuw-Vossemeer is het hard werken geblazen voor de kinderen. Ze eten zo snel mogelijk snoep met hun handen op de rug. Of moeten zoveel mogelijk sokken over elkaar aan doen. Neus stempelen bestaat ook. Binnen een minuut moeten de kleinsten met het puntje van hun neus in de verf en erop los stempelen. En beschuitfluiten is toch echt een kunst! Op de kindermiddag wordt traditioneel een jeugdgevolg bekend gemaakt. FOTO CLAUDIA KOOLE PAGINA 8

Deze uitnodiging geldt ook voor mensen dia al eerder de ziekenzalving hebben ontvangen. De muzikale begeleiding zal worden verzorgd door een koor o.l.v. Martien van Gaans.

Informatiebijeenkomst Zondag 5 maart om 14.00 uur is er een informatiebijeenkomst ter voorbereiding op deze viering. Het is belangrijk dat u hierbij aanwezig bent, bij voorkeur met een familielid. Binnenkort worden de uitnodigingen naar de mensen verstuurd. Pastoor van Geel hoopt dat de aangeschreven mensen de uitnodiging serieus met hun kinderen zullen bespreken en er positief op antwoorden. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen maar u wilt zich wel hiervoor opgeven dan kunt u dit aangeven via ziekenzalving@sintannaparochie.com of via het parochieel secretariaaat 0167-561671. Ook kunt u uw aanmelding in de brievenbus van de pastorie achterlaten.


sport

Robin Stevens overtuigend Cross-kampioen Teleurstellende prestatie TCS STEENBERGEN - Na de redelijk goede start in de eerste wedstrijd heeft TCS daaraan geen vervolg weten te geven.

STEENBERGEN - Bij de ARWB cross kampioenschappen heeft Robin Stevens afgelopen weekend het algemeen klassement op zijn naam geschreven. 4 van de 5 hardloop wedstrijden in de regio West-Brabant wist deze jonge Diomedon atleet op zijn naam te zetten en 1 maal een 2e plaats. Bij de laatste race afgelopen zondag in Zundert was ook Robin de allerbeste van de jongens B-pupillen. Ook de overige atleten van Diomedon presteerden uitstekend want er gingen maar liefst 10! medailles terug naar Steenbergen. Iedereen in de top 10 ontving een medaille en alle atleten kregen ook een mooie herinnering. Hieronder de overige uitslagen van het algemeen klassement per categorie. Jongens mini -pupillen 5 Wouter Stevens; Meisjes C - pupillen 11 Charlotte Nijssen; Jongens C-pupillen 3 Stijn Dielens, 8 Quinn Bouwens, 9 Wessel Bos, 10 Klaas de Nooij, 11 Tim van Meer; Meisjes B-pupillen 9 Celeste Been; Jongens B-pupillen 1 Robin Stevens; Meisjes A-pupillen 5 Luanna Vergeer, 13 Yvanka Wesdorp; Jongens A-pupillen 10 Brent Jongenelen, 14 Dries-Peder Janse, 24 Julian Nijssen Eigen clubcross Zondag 19 februari hebben de Diomedon

In de uitwedstrijd tegen het Tanaka 4 liep men tegen een 6-4 verlies aan. Een enigszins fortuinlijke winst voor de tegenstanders. Bij het dubbelspel slaagde de spelers uit Etten-Leur er in om op een 3-1 voorsprong te komen. TCS liep daarna achter de feiten aan. Scoorde weliswaar 3-2, maar daarna vergrootte Tanaka de voorsprong opnieuw tot twee punten. Dat herhaalde zich nog twee keer tot de 6-4 eindstand op de scoreblokken stond. Dave van Broekhoven en Peter Bogers namen elk twee set voor hun rekening. Ook TCS2 moest het tegen een team van Tanaka opnemen. Zij deden het echter uitstekend. Zij zorgden bij het dubbelspel

Programma Thuis krijgt TCS a.s. vrijdag het opnieuw moeilijk. Tegen Breda 1 moet toch zeker gescoord worden. Een kleine zege is in elk geval voldoende om de huidige derde plaats vast te houden. Vrijdag 17 februari om 20.00u in ‘t Cromwiel: TCS 1- Breda 1 TCS 2- Breda 4

VoVerDi wint eigen volleybaltoernooi

Robin Stevens ontvangt de gouden medaille.

atleten nog hun eigen clubcross in het bos naast zwembad de meermin en in de middag sluit de jeugd het winterseizoen af met een zwemdisco in de knotwilg. Per 6

voor een 1-3 voorsprong. Tanaka 7 slaagde er daarna pas in de voorlaatste set in om nogmaals een set op hun naam te schrijven. Miranda Bogers was erg goed in vorm en wist in dit duel ongeslagen te blijven. Door de eindstand van 2-8 hebben de dames de leiding in hun klasse genomen, alleen Breda 4 zal waarschijnlijk nog een zware dobber worden. Dat team komt vrijdagavond op visite.

maart begint het zomerseizoen en is iedereen weer te vinden op het sportpark aan de Seringenlaan. Kom langs en maak kennis met de sport der sporten.

Programma vv Prinsenland Programma woensdag 15 februari Bekerwedstrijd BSC JO9-2-JO9-2 v.17.30u Zaterdag 18 februari, senioren Prinsenland-DBGC a.14.30u DSE 2-Prinsenland 2 v.13.00u BSC 2-Prinsenland 3 v.11.45u Tholense Boys 4-Prinsenland 4 v.13.15u Unitas’30 3-Prinsenland 5 v.13.15u Prinsenland VR1-Tholense B./WHS VR1 a.12.00u Jeugd JO17-1-Steenbergen JO17-2 a.11.30u

JO15-1-EBOH JO15-1 a.10.30u Nw Borgvliet JO15-1-JO15-2 v.11.15u Halsteren JO15-3-JO15-3 v.10.30u JO13-1-NVS JO13-1 a.10.30u JO13-2-Nw Borgvliet JO13-2 uitgesteld JO11-1-Cluzona JO11-1 a.9.30u JO11-2-SC Gastel JO11-3 a.8.30u Cluzona JO11-5-JO11-3 uitgesteld JO9-1-BSC JO9-1 a.8.30u JO9-2-Steenbergen JO9-3 a.9.30u JO9-3-Virtus JO9-2 a.8.30u Seolto JO9-5-JO9-4 v.7.45u Roosendaal JO7-1-JO7-1 v.8.00u

JO7-2-Roosendaal JO7-4 a.8.30u JO7-3-BSC JO7-4 a.9.30u MO17-1-Wernhout JO17-1 a.14.00u MO15-1-Baronie MO15-2 uitgesteld MOC’17 MO13-2-MO13-1 v.8.30u MOC’17 MO11-2-MO11-1 v.9.15u Woensdag 22 februari Bekerwedstrijd JO15-1-Meto Jo15-1 a.18.30u Donderdag 23 februari MOC’17 VE1-VE1 v.18.45u Zaterdag 25 februari Geen programma i.v.m. Carnaval. Het team van VoVerDi 2 met hun trotse trainster Pauline.

SC Welberg blijft meedoen voor de periodetitel WELBERG - Zondag 12 februari start voor Sc Welberg, na de winterstop, het tweede deel van de competitie in de 5e klasse B. De wedstrijd uit tegen het altijd lastige Wernhout, wat op een keurige tweede plaats op de ranglijst staat, ontvangt ons vanmiddag. Door de nog steeds niet opgeloste blessuregolf bij het 1e elftal, zijn er op verschillen posities wijzigingen doorgevoerd en heeft Welberg 1 iedere voetballer hard nodig. Na de lange winterstop is het voor beide teams er weer even inkomen, om op een natuurlijke wei te voetballen, die na de sneeuw en vorst, wel wat glad is maar verder goed bespeelbaar. Na een half uur aftasten gaan beide teams meer voetballen. Wernhout trekt de wedstrijd naar zich toe en kan druk zetten op de Welberg verdediging. Er volgen enkele hoekschoppen waar geen

gevaar uit komt of het moet de kopbal van Wernhout die op het doelnet beland zijn. De eerste echte kans voor Sc Welberg komt van Mitch Krens die de bal met de opkomende Bouke van Hooijdonk meegeeft, maar deze plaatst zijn inzet op de keeper en is deze kans om zeep. In de 40e min een vrije trap voor Wernhout, welke van afstand op het doel geschoten wordt, via de binnenkant van de paal valt de bal in het doel en is het 1-0. In de 45e min, een snelle aanval van Wernhout en via een kopbal wordt het 2-0 en gaan we met deze stand de rust in. De rust heeft Welberg goed gedaan, door het initiatief naar zich toe te trekken ontstaat er een kans, waarbij Levy Papp op het doel kan schieten, de rebound is voor Toon Kouwen die er als de kippen bij is om de 1-2 binnen te tikken. Dit smaakt naar meer, kansen komen er ook voor Toon Kouwen die in de draai zijn schot net naast het doel

ziet gaan. Mitch Krens komt alleen voor de keeper maar kan zijn aanval niet verzilveren omdat de doelman in de weg staat. Ook Levy Papp laat nog maar eens een schot op de goal los, maar ook nu weer is de keeper op zijn post. Bij een aanval van Wernhout, is het de Welberg doelman Stefan Evers, die met een keurige redding Wernhout van een doelpunt af houdt. Nadat een speler van Wernhout met een rode kaart vetrokken is, rest Welberg nog een penalty te nemen. Levy Papp laat deze kans niet aan zich voorbijgaan en schiet de 2-2 binnen. Hierna gaat Wernhout ongecontroleerd en gehaast voetballen, in de hoop dat ze de toch de 3 punten thuis kunnen houden, dat lukt ze niet. Bijna gaat de winst nog mee naar Welberg, het schot op doel van Wiebe Vissers gaat naast, in plaats van in het doel. Met een dik verdiende punt gaan we naar huis en blijft Welberg in de race voor de 2e periodetitel.

ZONDER ZORGEN WARM DE WINTER DOOR? RHOUD

ONDE

HUUR LEASE KOOP

DOMINÉSTRAAT 3 4701 JC ROOSENDAAL TEL 0165 - 53 64 04

BEL VRIJBLIJVEND VOOR EEN OFFERTE 0165 - 53 64 04

Er werd in zes verschillende niveaus gespeeld. Niveau 1 en 2 is voor de allerjongste kinderen; zij hoeven de bal alleen over het net te gooien, waarna de tegenstander deze moet proberen te vangen. Bij niveau 3 moet de eerste bal onderhands naar een medespeler worden gespeeld. Die mag de bal dan weer vangen en vervolgens over het net gooien. Bij niveau 4 gaat het weer een stapje verder: er wordt begonnen met de service, waarna de bal driemaal overgespeeld moet worden alvorens hij over het net gespeeld mag worden. Tijdens deze rally mag alleen de tweede bal nog maar worden gevangen. In niveau 5 en 6

wordt er volgens de normale volleybalregels gespeeld, maar dan op een kleiner veld met vier spelers. VoVerDi was zaterdag met vier teams vertegenwoordigd: Eén in niveau 1, één in niveau 4 en twee teams in niveau 5. VoVerDi 3, bestaande uit Jochem, Mayleen, Jette, Hidde en Sanne, speelt dit seizoen voor het eerst in niveau 4. Ze raken steeds beter op elkaar ingespeeld en gaan ieder toernooi weer een stapje vooruit. Zaterdag werden ze heel knap tweede. De jongste groep, bestaande uit Charlotte, Luc en Thijmen, is eerste geworden in niveau 1. Zij werden beloond met een mooie medaille. Maar ook VoVerDi 2 werd kampioen. De zeer spannende finale tegen AVC wonnen zij met slechts één punt verschil. VoVerDi 1 kwam helaas een paar puntjes te kort om in de finale tegen VoVerDi 2 te spelen en eindigde op een mooie derde plaats. In het algemeen klassement staat Voverdi 1 nog wel op de eerste plaats.

NIEUWE CV-COMBI KETEL? Profiteer nu nog tot 31 maart 2017 tijdens de VAILLANT VOORDEELWEKEN van de ecoTEC plus aanbieding

Laat uw VAILLANT ketel jaarlijks vakkundig onderhouden door Vigar.

BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE: WWW.VIGAR.NL

STEENBERGEN - De jeugd van Voverdi speelt, verdeeld over het seizoen, tien volleybal toernooien op verschillende plaatsen in de regio. Zaterdag was er een toernooi in hun eigen sporthal de Buitelstee. Hiervoor hadden zich twintig teams ingeschreven.

ecoTEC plus

+

Nu

vSMART

de slimme thermostaat van Vaillant

€ 175

cashb

,-

ack

U huurt al een HR-ketel voor minder dan 1 EURO PER DAG! pAGINA 9


lief en leed

Familieberichten Aula

Weekenddiensten

Alleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 - 27 38 55, Boerhaaveplein 1, Ingang: Van Swietenlaan. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee. Apotheek Dienstapotheek Bergen op Zoom naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939. Dienstapotheek Roosendaal naast de huisartsenpost bij het Franciscus Ziekenhuis, Boerhaavelaan 21, tel. 0165 591 400. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Wijkzuster Telelefoon 0165 - 54 66 13

24-uurs familiekamer Afscheidkamer

Marconilaan 2 Melanendreef 31 Bergen op Zoom Bergen op Zoom

Achterstraat 13 Nieuw-Vossemeer

postdres: Loonberg 26, 4617 NX Bergen op Zoom 0164-246664 / 06-51910414 info@jannieuitvaartverzorging.nl www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl

Surplus Zorg thuiszorg passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl De beste zorg, waar thuis ook is. 0900-900 4444 (24 uur per dag), altijd bereikbaar voor directe zorgverlening. www.tantelouise.nl

KERKELIJK NIEUWS

“Voormalig burgemeester Joseph Vos had toestemming verleend.”

Onduidelijkheid over heg en boom laat de Rijdende Rechter peinzen NIEUW-VOSSEMEER – De één ziet bomen en heggen als gratis zuurstof, goed voor opname van CO2 en als privacy grens. De ander ziet liever helemaal geen bomen of heggen in de tuin of op een erfgrens. Deze twee groepen zitten elkaar zo nu en dan dwars. Zo ook in Nieuw-Vossemeer waar de Rijdende Rechter op bezoek kwam in ’t Wagenhuis om de partijen Kumutat en Buijs te horen. Het was overigens niet de eerste keer dat deze partijen voor de camera verschenen. DOOR CLAUDIA KOOLE Het is nog maar 1,5 jaar geleden dat de Rijdende Rechter Frank Visser in september 2015 te Nieuw-Vossemeer verscheen, eveneens in ’t Wagenhuis, voor de zaak Van Tilburg versus Buijs waarbij Kumutat ook aanwezig was. Nu was het de beurt aan de Rijdende Rechter John Reid, die sinds 2016 het stokje heeft overgenomen van Frank Visser, om de zaak Kumutat versus Buijs te behandelen. “U bent dus recidivisten?”, laat rechter Reid ietwat komisch weten. Herman Buijs zit er nog net zo bij als in 2015, met een stapel papieren op zijn schoot en in zijn handen op de voorste rij. Klaar om zich te gaan verdedigen en verklaren. Duits wetboek Deze keer gaat het om een rij bomen of een heg die op minder dan twee meter van de erfgrens van Buijs is geplaatst. Als het om bomen gaat, mag dit niet. Gaat het om een heg, dan mag dit wel. En hier gaat het nu juist om. Is het een boom of een heg? John Reid krabt zich figuurlijk achter zijn oren: “De wetgever geeft geen definitie voor een boom. De gemeente heeft wel een definitie voor een boom.” Hierop komt Buijs scherp uit de hoek: “Misschien staat het in een Duits wetboek.” Hij verwijst naar Wolfgang Kumutat die van oorsprong een Duitser is. Als de definitie van gemeente Steenbergen ernaast wordt gelegd, komt er iets meer duidelijkheid. Geen vergunning De diameter van een stam moet minimaal

In ‘t Wagenhuis waren de partijen Kumutat en Buijs te horen.

10 cm zijn. Volgens Els Kumutat is er een gesprek geweest met de burgemeester. Het gaat hier om voormalig burgemeester Joseph Vos. Els Kumutat: “Ik wilde het vooraf vragen. We zaten bij bouw- en woningtoezicht en toen kwam de burgemeester binnen lopen. Hij vond het prima dat we de Leilindes tegen de schutting aan zouden zetten en we mochten ze tot in de hemel laten groeien.” Later, in een schriftelijke verklaring, ontkent gemeente Steenbergen deze toestemming. De gemeente heeft hier geen zeggenschap over. Er is geen vergunning nodig om een boom te plaatsen in een tuin. IJskast

Heester, heg, haag, Leilinde of toch beukenbomen. John Reid beslist erover.

FOTO CLAUDIA KOOLE

Om meer duidelijkheid te verkrijgen komen er twee specialisten aan het woord. John Reid belt de expert van Kumutat. Dit is Henk Hamers. “Het zijn heesters op stam. Het is een heg in de lucht.” Buijs is het hier niet mee eens. “Het is een grote beukenboom, met alle gevolgen van dien.” De tweede expert Cor van Gelderen, onafhankelijk ingeschakeld door de Rijdende Rechter, geeft ook zijn visie: “Het is een heg op een pootje. Een haag op een stam, oorspronkelijk bedoeld voor koelte in een kelder.” Nu duizelt het John Reid een beetje: “Botanisch is het een boom. In dit geval is het een heg op pootjes, maar het kan ook een ijskast op afstand zijn.” De uitspraak volgt dit voorjaar in Slot Zeist.

FOTO CLAUDIA KOOLE PAGinA 10

DINTELOORD Nederlands Hervormde Gemeente Zondag 19 februari: 10.00u Kand. J.J. Steketee uit Zwijndrecht; 18.30u Ds. C. Doorneweerd uit Strijen NIEUW-VOSSEMEER H. Joannes de Doper Vrijdag 17 februari 19.00u: H. Mis in De Vossemeren. Zondag 19 februari 9.00u: Eucharistieviering, voorganger pastoor v. Geel. Misintenties: Leonardus de Jong en Maria Baselier; Truus Hommel-Koolen; Carolina Schoutens-Suijkerbuijk e.v. Arie Schoutens; Rie TimmermansWillemse w.v. Christ Timmermans; overl. familie v. Loenhout-Rozendaal. Na de viering wordt er weer koffie/thee geschonken in de Ontmoetingsruimte achter in de kerk. Dit is een week eerder, i.v.m. het carnavalsweekend volgende week. Dan is er op zondag geen dienst. Wel op zaterdagavond, dit is een Carnavalsviering. Maandag 20 februari 18.00u: H. Mis. Woensdag 22 februari 19.00u: H. Mis. Donderdag 23 februari 19.00u: Medjugorjeviering en Rozenkransgebed. Vrijdag 24 februari 19.00u: H. Mis in De Vossemeren. Protestantse Gemeente te Halsteren en Nieuw Vossemeer Elke zondag 9.00u dienst in de Protestantse Kerk, Voorstraat, Nieuw Vossemeer. Predikant: Ds. H.C. van het Maalpad, Verduinsbos 49, 4661 NT, Halsteren, 0164-231992, hcvhmaalpad@home.nl. Voor informatie: J. Keijzer, 0167-502593. Zondag 19 februari 09.00u: eredienst in de Protestantse Kerk aan de Voorstraat; Ds. H. van het Maalpad STEENBERGEN Evangelische kerk Open Deur Iedere zondag 10.30u samenkomst; zondagavond 19.00u gebedsbijeenkomst en iedere maandagavond 20.00u evangelisatiestudie . Geert Vinckestraat 2 te Steenbergen. Meer info: 06-53118236, www.opendeursteenbergen.nl of info@opendeursteenbergen.nl Voor een goed gesprek of gewoon een kop koffie bent U door de weeks van harte welkom in de keuken van Open Deur, maandag van 13.30u tot 17.00u en dinsdag t/m zaterdag van 10.00u tot 17.00u. Hervormde Gemeente Zondag 19 februari: Ds. A.A.S. ten Kate, Bergen op Zoom St. Gummaruskerk Kerkdiensten: jaarcyclus A. Zaterdag 18 februari 17.00u: Woord en Communieviering: pastor L. Robijn. Overl. ouders Bertus en Corry Verbeek-Ooms; dhr Joseph Letens. Zondag 19 februari 9.30u: pastor B. v. Schaik. Overl. familie v. Kaam-de Waal; jgt. Jan v. Loon; Johanna Lucia v. Osta e.v. Adrianus v. Loon; jgt. Maria Jacoba Bolders-Nijssen; Arnold Doejaaren. Maandag 20 februari 19.00u (Lourdeskapel). Personalia: de overledenen, die wij in ons gebed gedenken, zijn: mevr. Brands-Maas, Dhr. Rombouts; Sjar Buijs; Annie v.d. Noort-v.d. Riet; To Vermeulen w.v. Piet v.d. Par; Mevr.

Schoutens-v.d. Dries. Verloren: In de Mariakapel is een rozenkrans in een bruin lederen hoesje gevonden. U kunt de rozenkrans bij de koster ophalen. Op zondag 26 februari (carnaval) vervalt de mis van 9.30u maar is er om 11.11u een carnavalsviering. Openingstijden parochiesecretariaat: Het secretariaat is op werkdagen geopend van 9.15-11.30u. Spreekuur: Op dinsdag- en vrijdag van 9.3010.30u in het Parochiesecretariaat in de Gummaruskerk, Westdam 83 (ingang marktzijde). Misintenties: Wilt u een misintentie aanvragen? Gelieve dit minstens een week van tevoren (i.v.m. tijdige plaatsing in de krant) door te geven bij het secretariaat op maandag t/m vrijdag van 9.15-11.30u of via de website. RK Vredeskerk Zaterdag 18 februari 14.00u: herdenkingsviering voor Riet Sonder die op 14 januari is overleden, voorganger Pastoor Hans v. Geel, de zang wordt verzorgt door het Vredeskoor. 19.00u: Eucharistieviering, 7e zondag door het jaar, voorganger Pastor Sebastian Chazhoor. Wij gedenken: Piet v. Rosendaal e.v. Nelly v. Rosendaal-Nijssen, Riet Sonder, Jan Schetters en dochter Christine, Ad Verschuren e.v. Hilda Verschuren-Westerbeek, Jan Elsevier e.v. Hennie Elsevier-v. Hoeffelen. Woensdag 22 februari 9.30u: Eucharistieviering in de Vonk, voorganger Pastoor Hans v. Geel. Sint Annaparochie Secretariaat tel: 0167-563129. E-mail: par. secretariaat@sintannaparochie.com. Post: Postbus 145, 4650 AC Steenbergen. Website: www.sintannaparochie.com Na 22 november zijn er 3 kerken in de Sint Annaparochie gesloten maar in deze geloofsgemeenschappen blijven een aantal zaken gewoon doorlopen, zoals alle handelingen voor wat betreft de begraafplaats, doorgeven doop, huwelijk, uitvaart, vragen omtrent de nieuwsbrief, misintenties enz. Hiervoor kunt u de volgende contactpersonen benaderen: de Heen: Cobie Schoonen tel: 0167-566322 e-mail: cobyschoonen@gmail.com Welberg: Janny Broos tel. 06-24414076; Leo Houtman tel. 0167-566103 Dinteloord: Ger de Jong tel. 0167-522909; misintenties An v.d. Eem tel. 0167-521286 KRUISLAND H. Georgius geloofsgemeenschap Zondag 19 februari 11.00u: Eucharistieviering. Zang: Gemengd koor. Misintenties: Mons Weijers, jgt. Annie Weijers-v. Dongen, jgt. Marinus Mouwen. Wij helpen mee bij de dienst: Voorganger Pastoor H. v. Geel. A: Ad Huijsmans. L: Ankie Mouwen. K: Ad Huijsmans. Donderdag 23 februari 9.30u: Viering in de sacristie. Voorganger: pastoor H. v. Geel. Belangrijke mededeling: Vanaf nu kunt u de misintenties doorgeven aan Ad Huijsmans, West Zandberg 44, tel. 0167-532728. Graag minimaal 1 week voordat de intentie genoemd moet worden in de dienst. A.u.b. niet meer doorgeven aan Riet Baselier. Zij is hiermee gestopt.


VACATURESVacatures bij jou in de buurtOntvang vacatures die jij zoekt!

www.brabantwerkt.nl vacatures bij jou in de buurt

Zoek en vind lokale vacatures

Maak gratis een zoekprofiel aan

TerTer versterking vanvan onsons jonge enthousiaste keukenteam versterking enthousiaste team zijn wij op zoek naar zijn wij vanaf maart 2016 op zoek naar

Gastheer/Gastvrouw/Mdw Bediening

Zelfstandig werkend kok

* Vanaf 18 jaar * Ervaring gewenst

Keuken medewerkers/kok m/v

Eerste hulp bij solliciteren?Maak gratis een professioneel CV

www.brabantwerkt.nl

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

Wil jij werken bij het bedrijf met de sterkste carrosserie in de branche? KwikFit staat als een huis in de markt en is al jaren nummer 1! Dagelijks werken wij hard om onze klanten optimaal te bedienen. Om ons te helpen aan de top te blijven, zijn wij op zoek naar toppers met een winnaarsmentaliteit en een fijn gevoel voor service. Voor onze vestiging KwikFit Govers in Oud Gastel zoeken wij:

> APK

Keurmeester > 2e Automonteur

Standerdmolen 12 Oud Gastel

 Vacatures bij jou in de buurt

* Zelfstandig kunnen werken en keukenervaring is een pré Ter versterking onze **Flexibiliteit mbt van hoogen keukenbrigade laagseizoen, weekend- en feestdagen

Terreinmedewerkers Assistent/hulpkok

* Parttime * 16 t/m 21 jaar * Studenten/scholieren/schoolverlaters Ben je jong, leergierig, enthousiast en bereid de handen uit de mouwen Stuur je motivatie en cv met foto naar info@de-uitwijk.nl teAcquisitie steken ?naar Stuur je motivatie en cv met fotowordt naar info@de-uitwijk.nl aanleiding van deze advertentie niet op prijs gesteld. Camping, Chaletparc & Pannenkoekenboerderij De Uitwijk Dorpsweg 136 • 4655 AH De Heen • Tel.: 0167 560000 www.pannenkoekenboerderijdeuitwijk.nl

Standerdmolen 10 - Oud Gastel ASN Autoschade Service Govers Roosendaal is een modern en ambitieus universeel autoschadeherstelbedrijf in Oud Gastel en maakt onderdeel uit van de landelijk werkende keten ASN Groep. Onze klanten komen zowel van de particulieren als de zakelijke markt.

Hotel Het Raedthuys in Sint-Maartensdijk is op zoek naar kandidaten voor diverse functies binnen het hotel. Het viersterrenhotel beschikt per 1 april 2016 over 29 hotelkamers en -appartementen. Het Raedthuys heeft alle moderne faciliteiten die u van een viersterrenhotel mag verwachten: een sfeervol restaurant, oude Raadzaal, Burgemeesterkamer, wijnkelder, binnentuin, uitgebreide lounge en een intieme Wellness & Beauty afdeling. Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de functies van:

- Chef-kok (FT) - Zelfstandig werkend kok (PT/FT) - Medewerker huishouding (PT) - Diverse stage- en leerplaatsen Interesse? Stuur je C.V. en motivatie naar: Robin en Suzanne van der Land - Touwen E: management@raedthuystholen.nl | www.raedthuystholen.nl

Wij onderscheiden ons door onze efficiëntie en kwalitatief hoogwaardige reparaties. De bedrijfscultuur kan het beste omschreven worden als informeel en direct waar vooral eigen initiatief, inzet en flexibiliteit erg wordt gewaardeerd. Door de huidige ontwikkelingen binnen onze organisatie en het uitbreiden van ons marktaandeel hebben wij per direct de volgende vacature:

1e Autoschadehersteller of

2e Autoschadehersteller

met enige jaren ervaring Taken: - Het voorbewerken en spuiten van de aangeboden voertuigen en voertuigonderdelen; - Alle overige voorkomende werkzaamheden.

U kunt uw sollicitatie mailen naar: info@goversautoschade.nl Voor vragen kunt u bellen met de heer Eric Govers op 06-511 80 672

NESTO SANITAIR B.V. WIJ BIEDEN 2 VACATURES.

Zijn onze klanten bij jou in goede handen? Dan heeft Nesto Sanitair / Nesto Tegelwerken voor jou een mooie uitdaging. Nesto Sanitair is de specialist op het gebied van badkamer renovaties en tegelwerk en heeft daarmee alles onder 1 dak. Er wordt gewerkt in een cultuur waarbij aanpakken voorop staat, met een compleet team in een informele organisatie. Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een

LOODGIETER / INSTALLATEUR

die niet bang is om aan te pakken. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit loodgieterswerkzaamheden, badkamer renovaties, en het zelfstandig installeren van sanitair, gas-, electra-, en watertechnische installaties. Tevens zijn we ook zoek naar een

TEGELZETTER die niet bang is om aan te pakken, en ook stuc en kitwerk onder de knie heeft. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit wand en vloertegelwerken in de nieuwbouw, renovatieprojecten en luxe badkamers. Wij verwachten van jou dat je zelfstandig en in team verband kunt werken, en de verantwoordelijkheid kunt nemen voor de perfecte uitvoering van de werkzaamheden waarbij het belang van de klant voorop staat. Wij vragen : • Afgeronde opleiding is welkom, maar ervaring is een pré • Flexibele en klantgerichte instelling • Zelfstandigheid en in team verband kunnen werken. • Geen 9 tot 5 mentaliteit • Bezit van rijbewijs. Wij bieden : • Een mooie portefeuille gevuld met gevarieerde projecten • Uitstekende primaire en secundaire voorwaarden & bijbehorend salaris • Prettige werksfeer • Zelfstandige baan binnen een groeiende & dynamische organisatie

Zoek en vind lokale vacatures

Heb je interesse in één van deze functies? Stuur dan je motivatie met CV binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie aan: Nesto Sanitair / Tegelwerken, Vang 7, 4661 TX Halsteren, info@nestosanitair.nl www.nestosanitair.nl


KIJK OP ACTION.NL

WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE! HOESLAKEN PERCALE KATOEN diverse kleuren 90x200 cm 90x220 cm 140x200 cm 180x200 cm 180x220 cm

4.29 5.29 6.79 7.29

HONINGRAAT KUSSENHOES diverse kleuren katoen 45x45 cm

6.49

379

249

HEREN JOGGINGBROEK

LICHTSLINGER MET KANTEN BALLEN

zwart, grijs of navy katoen/polyester maten M-XXL

diverse kleuren 10 LED 165 cm

3.99

basic t-shirt ronde of v-hals zwart of wit katoen/elastaan maten S-XXXL

2.49

195

399

diverse varianten pluche ca. 41x27 cm

SPILBERGEN KOFFER

OPTISCHE MINI MUIS

ABS kunststof, antraciet 38x21x55 cm / ca. 39 liter cabinsize

excl. batterijen

raglan shirt met knoop polyester/katoen maten M-XXL

TROLLS RUGTAS

15 wasbeurten wit, kleur of zwart 750 ml

HONINGRAAT PLAID diverse kleuren katoen 130x170 cm

excl. binnenkussen

ROBIJN WASMIDDEL

43x25x65 cm / ca. 61 liter 49x29x75 cm / ca. 92 liter

2

14

DOVE DEOSPRAY

KEUKEN BLENDER

Maxxter diverse kleuren draadloos incl. batterij

19.95 29.95

2

95

99

diverse varianten 150 ml deoroller 50 ml

95

INVISIBLE ONDERGOED

Excellent Electrics kunststof kan van 1.5 liter 4 snelheden 450 Watt

KINDER ONESIE

diverse kleuren uni of print polyamide/elastaan maten S-XL

Spider-man, Batman, Minions, Frozen of Emoji katoen maten 92-122

1.44

499

2-PACK

159

299 OPVOUWBARE STEEKWAGEN

BREIGAREN XXL tweekleurig diverse kleuren acryl 425 gram

BREIRINGEN OF BREIRAMEN 6-delig breiringen: Ø 29/24/19/14 cm breiramen: 58.5/48/37/26.5 cm

VINTAGE BEHANG

schuimvinyl op papier diverse trendy dessins 53 cm x 10 m

5

49

0.99

1.99

MEISJES LEGGING Frozen, Princess of Paw Patrol polyester/elastaan maten 92-134

2.79

12

95

2.99

TEXTIEL ACTIE!

spanbanden met klemgesp max. 100 kg 3.5 meter 2-pack

99.5 cm

3

78

2.98

eenvoudig en compact op te bergen max. 70 kg aluminium 40x41x99.5 cm

1.49

3.99

4.99

Stapels voordeel kleine prijzen

5

95

RVS PEDAALEMMER diverse kleuren 3 liter 26 cm hoog

40

cm

16

41

cm

95

3

49

Aanbiedingen geldig van woensdag 15 februari t/m dinsdag 21 februari 2017

Ga voor nog meer voordeel naar www.action.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden.

NIEUW

Download de app

AlleFolders

Steenbergse Bode 15-02-2017  
Steenbergse Bode 15-02-2017