Page 1

ThuiS iN DE REGio

30 NOVEMBER 2016 WEEK 48

S T E E N B E R G S E

@steenbergseBode /SteenbergseBode

oplaGE STEENBERGEN 10.500 ToTalE oplaGE: 480.000

www.internetbode.nl

Pop-up store over brandveiligheid opent deuren

Bagro Vastgoed koopt uw huis!

Raad neemt vervolgstap in onderzoek tweede supermarkt

 Lees op pagina 3

0167 522 622

 Lees op pagina 5

Bel voor het hoogste bod!

Studiezaal archief gaat tijdelijk dicht

Even alleen op de wereld met snertwandeling

Wandeling met snert in Dintelse Gorzen

STEENBERGEN - De studiezaal van het West-Brabants Archief (WBA) in Bergen op Zoom is vanwege een grote interne verbouwing vanaf dinsdag 6 december gesloten. Reden is een grote interne verbouwing om het Koetshuis van het Markiezenhof in te richten voor de medewerkers van het WBA. Tijdens de verhuizing is het niet mogelijk om de dienstverlening in stand te houden. De begane grond van het Koetshuis wordt omgevormd tot studiezaal. Dat betekent dat de huidige zaal aan de Steenbergsestraat in Bergen op Zoom- dichtgaat. Vanaf dinsdag 10 januari zijn bezoekers van de WBA welkom in de studiezaal aan de Hofstraat 2 in Bergen op Zoom.

W E E K B L A D

W E E K B L A D

Geen boete voor exploitant Cromwiel

M I D D E L B U R G S E

&

V E E R S E

M I D D E L B U R G S E

&

V E E R S E

STEENBERGEN - Exploitant van ‘t Cromwiel, Hydrasport BV, krijgt geen sanctie opgelegd voor het exploiteren van het centrum zonder de benodigde vergunningen. De organisatie is sinds 1 januari 2015 beheerder van ‘t Cromwiel, maar bij de start is geen horecavergunning aangevraagd. Hier kan een boete tegenover staan van 1360 euro. Maar, de aanvrager krijgt eerst een week de tijd om de overtreding te verhelpen. “Hydrasport heeft direct actie ondernomen en zo snel mogelijk de vereiste gegevens voor het verstrekken van de horecavergunning aangeleverd. Het opleggen van een bestuurlijke boete is in dit geval dan ook niet nodig gebleken.”

DINTELOORD - Natuurmonumenten hield afgelopen zaterdag een zogenaamde snertwandeling in de Dintelse Gorzen. Tijdens de vier uur durende wandeling nam de vrijwillige boswachter de wandelaars mee langs drooggevallen kreken en begroeide schorren in de Dintelse Gorzen. De deelnemers waanden zich even alleen op de wereld in dit uitgestrekte landschap. “Tijdens deze winterse wandeling werd het gevoel van rust en ruimte alleen nog maar versterkt.” Na de wandeling kwamen de wandelaars samen voor het eten van een heerlijke kop snert in het gezellige caférestaurant Beneden Sas. FOTO LEO ADRIAANSEN

Gemeenten gaan eerst in gesprek met Europes e Comm issie

Officiële klacht over Doel blijft (voorlopig) uit STEENBERGEN - De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen hebben besloten om voorlopig af te zien van het indienen van een officiele klacht bij de de Europese Commissie over kerncentrale Doel. “Recent bezoek aan enkele leden van het Europees Parlement heeft duidelijk gemaakt dat het starten van een klachtprocedure een zorgvuldige afweging behoeft”, aldus burgemeester Frank Petter (Bergen op Zoom). DOOR REMKO VERMUNT De gemeente Bergen op Zoom nam al eerder dit jaar een advocatenkantoor in de arm om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om kernreactoren Doel 1 en Doel 2 te sluiten. Aanleiding hiervoor is de nieuwe wet die de Belgische regering aannam op 28 juni 2015, waarmee de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 tien jaar langer open mogen blijven dan in eerste instantie gepland was. Uit het onderzoek van het

advocatenkantoor bleek dat de beste optie was om een klacht in te dienen bij de Europese Commissie. “Omdat de gemeente niet geconsulteerd is door de Belgische overheden, terwijl er een grensoverschrijdend impact en risico is.” De totale kosten hiervan werden geschat t oph15.000 u euro i exclusief kantoorkosten. De klacht zou eind september al ingediend worden, maar daar wordt voorlopig van afgezien. “Maar, de brief ligt klaar”, laat burgemeester Petter desgevraagd weten.

t

h

u

i

Lobby “Bij het starten van een procedure zal het feitelijk niet meer mogelijk zijn om in gesprek te gaan, dan wel te blijven, met leden van het Europees Parlement”, verklaart de burgemeester. “De lobby om via een gewone weg een verandering W Ein Ehet Kstandpunt B L van A de D Commissie te krijgen is dan niet meer mogelijk.” De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen hebben daarom gezamenlijk besloten om eerst deze lobby nog een kans te geven, alvorens een klacht W E bij E K B L A D sin te dienen i n de Europese d Commissie. e r De volgende stap is dan ook het opstellen van een brief aan de Europese Commissie met daarin het standpunt van de drie gemeenten. “In de tussentijd zal onze lobby in Brussel worden voortgezet.”

s

i

n

d

e

r

Mocht dit uiteindelijk toch niet tot het gewenste resultaat leiden, dan wordt alsnog een klacht ingediend. Milieu De gemeente gaat op 1 december 2016 opnieuw in gesprek met Europarlementariërs. “We hebben ons eerst gericht op de economische poot binnen de Europese Commissie en gaan nu in gesprek met de milieusector. We willen eerst die gesprekken voeren en dus niet bij voorbaat al deuren dichtgooien.” e g Hoewel i ode burgemeester eerst de lobby wil afwachten verwacht hij niet dat de klacht van tafel gaat. “Tenzij de Europese Commissie omgaat naar aanleiding van onze argumenten, maar we weten allemaal dat die kans klein is.”

e

g

i

o

Vijfhonderd euro boete voor houtkunstenaar De Koning STEENBERGEN – Houtkunstenaar Peter de Koning uit Steenbergen heeft in hoger beroep een boete van vijfhonderd euro en een voorwaardelijke taakstraf van dertig uur gekregen wegens smaad. De Koning werd veroordeeld voor het versturen van een e-mail op 15 december 2014. Het bericht werd naar verschillende media gestuurd met daarbij een foto van een wildplassende wijkagent.

Volgens De Koning zou het gaan om de wijkagent waarmee hij al eerder in de clinch lag, maar dat bleek later niet het geval te zijn. In de rechtbank werd de houtkunstenaar daarom veroordeeld tot een taakstraf van zestig uur, maar daartegen ging De Koning in hoger beroep. De rechtbank acht echter bewezen dat Peter de Koning opzettelijk, door middel van verspreiding van een geschrift en een afbeelding de eer en/of de goede naam van het slachtoffer heeft aangerand door telastlegging van een of

meer bepaalde feiten, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven. De Koning vertelde destijds dat hij de foto van een kennis had gekregen en dat hij had gezegd dat het om de desbetreffende wijkagent zou gaan. “Ik mag dan wel misstanden aankaarten, maar het gaat me wel om eerlijkheid.” De Koning plaatste het bericht ook op zijn Facebook, maar haalde het er direct af toen duidelijk werd dat het om een andere agent ging.

Ambtenaren stellen zelf kerstpakket samen STEENBERGEN - Medewerkers van de gemeente en leden van de gemeenteraad mogen dit jaar zelf hun kerstpakket samenstellen. De gemeente Steenbergen houdt op 20 december een speciale kerstmarkt voor haar medewerkers, waarbij negentien ondernemers uit Steenbergen en Dinteloord allerlei (cadeau)artikelen presenteren. Er zijn onder andere stands van een poelier, slijterij, slager, drogisterij, boekhandel, Hubo XL, Hema en nog veel meer. “Iedere werknemer krijgt vijftig euro monopolygeld, waarmee hij/zij haar eigen pakket kan samenstellen.” Op deze manier kan iedereen kopen wat hij zelf leuk vind, en de lokale markt wordt gestimuleerd.

Minder nieuwe WWuitkeringen verstrekt STEENBERGEN - Het aantal inwoners van de gemeente Steenbergen dat een uitkering heeft aangevraagd is in korte tijd gedaald. In september waren dat er nog 710, een maand later waren er nog 692 aanvragen. Dat is een afname van 2,5 procent. De meeste mensen die in Steenbergen een ww-uitkering aanvragen, zijn ouder dan 50 jaar. Slechts 41 inwoners jonger dan 27 klopten aan voor een financiële bijdrage. Ook in Noord-Brabant is het aantal nieuwe aanvragen gedaald. In de eerste tien maanden van 2016 zijn 61.800 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in NoordBrabant. Dat zijn er 14.100 minder dan in dezelfde periode vorig jaar.


Bij Esso Vlijmscherpe deal. Ontvang tot 79% korting op Zyliss keukenmessen. Voor elke €10 die je uitgeeft ontvang je één zegel. Je hebt al een keukenmes voor 8 zegels en €2,99 of 8 zegels en maar 199 Esso Extras-punten. Kijk voor meer informatie op esso.nl.

Actievoorwaarden Esso Extras ‘Zyliss keukenmessen’ promotie. Zegels worden van dinsdag 1 november 2016 t/m dinsdag 28 februari 2017 verstrekt bij deelnemende Esso-stations. Inleveren kan t/m dinsdag 14 maart 2017. Alleen bij deelnemende stations, zolang de voorraad strekt. Esso behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en de actie voortijdig te beëindigen. Kijk voor meer informatie op esso.nl/zyliss. Zyliss is a trademark used under license by TCC Global N.V. Esso, het Esso-logo en Energy lives here zijn handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of een van haar dochterondernemingen. Esso Nederland BV, Postbus 1, 4803 AA Breda.


actualiteit

Leefbaarheidonderzoek in gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht

Inwoners Steenbergen beoordelen gemeente met een 7.5 STEENBERGEN - De drie woningcorporaties die in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht werkzaam zijn hebben voor de derde keer een leefbaarheidonderzoek gehouden in deze vier gemeenten. Deelnemers kregen vragen voorgeschoteld over vier verschillende leefbaarheidaspecten: fysieke woonomgeving, sociale woonomgeving, ongenoegens en veiligheid. DOOR REMKO VERMUNT In totaal hebben 13.000 huishoudens een vragenlijst ontvangen en 3.682 personen deden mee aan het onderzoek. Zij beantwoorden allemaal 27 vragen over hoe zij hun wijk of kern beleven en gaven daarvoor verschillende cijfers. “Voor elke gemeente geldt dat de respons in alle wijken of kernen voldoende is om tot betrouwbare resultaten op buurtniveau te komen, behalve voor De Heen in de gemeente Steenbergen”, staat te lezen in het onderzoek. Enquête Het leefbaarheidonderzoek werd al twee keer eerder uitgevoerd door de drie woningcorporaties, de eerste keer was in 2011 en de tweede keer in 2013. De vier gemeenten waren deze keer voor het eerst medeopdrachtgever voor het onderzoek, omdat ook zij benieuwd waren naar hoe buurtbewoners op dit moment hun fysieke en sociale woonomgeving ervaren. Zo kwamen er vragen aan bod, zoals hoe beoordeelt u de veiligheid in uw wijk? En is er sprake van overlast of spelen er andere ongenoegens? Ook werd er gevraagd naar een totaaloordeel over de directe woonomgeving en de

richting waarin de buurt zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld. Score Over het algemeen mogen de vier gemeenten tevreden zijn met het eindresultaat. Alle vier behaalden ze een ruime voldoende. Bergen op Zoom scoorde het laagst met een 7,1 en Woensdrecht scoorde het hoogst met een 7,7. Ook de bewoners uit de gemeenten Steenbergen (7,5) en Tholen (7,4) gaven een positief totaaloordeel over hun leefomgeving. “Natuurlijk zijn er ook punten van kritiek. Zo ervaren bewoners uit de verschillende plattelandskernen het openbaar vervoer in de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht als onvoldoende. Verder daalt in Tholen de waardering voor het onderhoud van de groenvoorziening van een 6,5 naar een 5,9. In de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen neemt de waardering hiervoor juist toe naar een 6,0 en 6,2.” Vervuiling Uit het leefbaarheidonderzoek blijkt tevens dat er een groot verschil is tussen het stedelijk en het landelijk gebied. Zo ervaart men in de plattelandsgemeenten minder overlast van vervuiling dan in Bergen op

Welberg scoort in het leefbaarheidonderzoek het hoogst met gemiddeld een 8.1

Zoom. Het gaat hierbij om overlast veroorzaakt door o.a. zwerfvuil, stank, verkeerd geplaatst vuilnis, ongedierte en hondenpoep. Het is wellicht vanzelfsprekend, maar het wordt nog eens bevestigd door het onderzoek: In de stad Bergen op Zoom voelt men zich minder betrokken dan in de overige drie gemeenten. “Het thuisgevoel en gevoel van veiligheid is over het

algemeen in alle vier de gemeenten ruim voldoende tot goed.” Steenbergen Er werd niet alleen per gemeente gekeken, maar ook per wijk en kern. In Steenbergen scoort de de kern Dinteloord het laagst met een 7,2. Welberg scoort het hoogst met een 8.1. Er is één bewoner die een al-

ARCHIEFFOTO

gemene opmerking heeft geplaatst. Deze opmerking komt van een inwoner van Dinteloord en luidt: “Over het algemeen zijn wij tevreden zoals het gaat. Goed is goed.” Opvallend is dat vooral het veiligheidsgevoel bij de woning enorm hoog is in de gemeente Steenbergen. Dit scoort gemiddeld een 8.6, met een 8.4 in SteenbergenZuid en een 9.2 in Welberg.

Uitgeverij de Bode, dé nummer 1 in effectief huis-aan-huis bereik

Verspreid uw folder via Weekblad de Bode! Uitgebreide mogelijkheden van ontwerp en drukken tot op de deurmat. Kijk voor meer informatie op www.internetbode.nl/folderverspreiding of neem geheel vrijblijvend contact op met Huub Aarts, tel. 076-5998111

Mensen moeten bewust worden gemaakt van de risico’s

Pop-up store over brandveiligheid opent deuren STEENBERGEN – Het centrum van Steenbergen is sinds vorige week een pop-up store rijker. Het is niet zomaar een pop-up store, maar een rondreizende variant. Tot en met zaterdag 3 december is de ‘winkel’, die volledig in het teken staat van brandveiligheid, te vinden in het centrum van Steenbergen. Het motto is duidelijk: Voorkomen is beter dan genezen. DOOR DANIËL WISSEL Om kwart over elf, iets later dan gepland,

was het dan eindelijk zo ver. Burgemeester Van den Belt knipte voor het eerst sinds zijn benoeming een lintje door en opende

daarmee officieel de tijdelijke pop-up store aan de Blauwstraat in Steenbergen. De tijdelijke ‘winkel’ gebruikt de gemeente, in

samenwerking met de brandweer en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, als ruimte om mensen bewust te maken van de risico’s en gevolgen van een brand in huis. Gedurende de twee weken zijn verschillende medewerkers van de brandweer en de gemeente aanwezig om de bezoekers uitleg te geven. Bewustwording De pop-up store maakt deel uit van de campagne Vooropletters en reist door de regio Midden- en West-Brabant, Steenbergen heeft de primeur en daar is burgemeester Van den Belt maar wat trots op. “Het is mooi om te zien hoe ambtenaren en ondernemers hebben samengewerkt om dit voor elkaar te krijgen. We hebben in het verleden al veel gedaan op het gebied van bewustzijn omtrent brandveiligheid en ik ben blij dat we die lijn op deze manier voort kunnen zetten.” Henk Viel, medewerker risicobeheersing Roosendaal, is verheugd dat men op deze manier nietsvermoedende mensen kan waarschuwen voor de gevaren die op de loer liggen. “We kunnen mensen niet vaak genoeg op de brandveiligheid wijzen. Mensen denken vaak: ‘Dat kan bij mij thuis nooit gebeuren’. Een ongeluk zit in een klein hoekje en daar proberen we de mensen attent op te maken.”

Burgemeester Van den Belt opent de pop-up store brandveilig leven

FOTO DANIËL WISSEL PaGiNa 3

Ervaren Naast de informatie en de uitleg die bezoekers kunnen krijgen van deskundigen,

kunnen ze ook de impact van een brand beleven. In de pop-up store is het mogelijk voor de bezoekers om door middel van decorstukken, foto’s en virtual reality-brillen de impact van een brand te ervaren. Viel legt verder uit. “Zo hebben we bijvoorbeeld een slaapkamer nagemaakt om te laten zien hoe onschuldig een brand soms kan ontstaan. Om een voorbeeld te geven: Een oplader van een laptop op bed laten liggen terwijl hij aan het opladen is, kan in het ergste geval voor brand zorgen. Dat moeten we absoluut niet hebben.” Campagne De campagne Vooropletters richt zich met name op het geven van voorlichting over onder andere de oorzaken van brand. Een kerngedachte die strookt met die van de brandweer en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. “Bewustwording is de eerste stap in het proces om brandveiligheid te verbeteren. Met deze winkel denken we echt dat we daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren”, sluit Viel tevreden af. Openingstijden De pop-up store aan de Blauwstraat 58 is tot en met zaterdag 3 december iedere woensdag tot en met zaterdag geopend. Op woensdag en vrijdag tussen 11.00 en 17.00 uur, op zaterdagen van 10.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie over de campagne en brandveiligheid kunt u terecht op vooropletters.nl


Japans Teppan Yaki Grill Restaurant

Kerstarrangement

Wij hebben tijdens de kerstdagen een uitgebreide menukaart met extra feestelijke Kerstgerechten en heerlijke dessertgerechtjes

Kerstman In 1931 kreeg de Amerikaanse tekenaar Haddon Sundblom de opdracht van The CocaCola Company een serie adverten�es te ontwerpen voor de aanstaande kerstperiode. Een slim idee. In die jaren gold Coca-Cola namelijk vooral als een ideale dorstlesser �jdens de zomerperiode en niet zozeer voor de koudere dagen. De opdracht was een menselijke, gezellige dikkerd met een mooie baard te ontwerpen in de bedrijfskleuren rood en wit. Bij de kerstman dachten mensen voorheen namelijk eerst en vooral aan een soort kruising tussen een kabouter en een bisschop, niet meteen een personage waar de aantrekkelijkheid van afspat. Voor de crea�e van Santa Claus had Sundblom in zijn directe omgeving een model dat aan alle vereisten voldeed: zijn buurman Lou Pren�ce, een gepensioneerde vertegenwoordiger. De man was niet alleen een zeer vrolijk type, ook beschikte hij over een aanstekelijke lach die klonk als ‘Yo-ho-ho’. Vanaf het allereerste moment was deze Santa Claus een hit. Nog steeds is het beeld dat door Sundblom is geschapen hét gezicht van de kerstman. Ondanks het feit dat dit beeld eigenlijk exclusief voor Coca-Cola.bedoeld was, werd het door de jaren heen zo’n gemeengoed dat The Coca-Cola Company besloot dat Santa Claus voor iedereen in de wereld was en er vrij gebruik van mocht worden gemaakt.

Kerstcouvert 25 en 26 December

Twee zittingen op Eerste & Tweede Kerstdag 1. Vanaf 16.30 - 19.00 uur 2. Vanaf 19.30 tot sluiting

Volwassenen: € 32,95 Kids 4-11 jaar: € 18,50 65-plussers(*): € 29,50

Moeregrebstraat 8 4611 JC Bergen op Zoom Tel.: 0164 - 26 50 00 www.sukiyaki-rest.nl info@sukiyaki-rest.nl

(*) op vertoon van een geldig pas of ID-kaart Alle genoemde prijzen zijn exclusief drinken.

Tijdens de KERSTDAGEN

voor een vast bedrag! LEUKE KERST ATTEN TIE!

Reserveer tijdig! Om teleurstelling te voorkomen.

K E R S TACTIE! Kom in december gezellig winkelen in het

PRACHTIGE CENTRUM VAN BERGEN OP ZOOM en bewaar je kassabon (bedrag maakt niet uit)...

Op vertoon van deze kassabon krijg je nl. in ons Delphi Griekse specialiteitenrestaurant in de maand december een

GRATIS FLES WIJN

(u hoeft daarvoor niet te komen eten) én een

CADEAUBON t.w.v. 25% KORTING (*)

te besteden in januari, februari of maart 2017.

*

( )

Exclusief drank en de cadeaubon is niet geldig tijdens de viering van de vastenavend O P

=O P Voor het ophalen van de fles wijn en cadeaubon kunt u dagelijks tussen 11.00 - 22.00 uur langskomen.

Grieks Restaurant Delphi

Grote Markt 25 in Bergen op Zoom Gratis parkeren in de parkeergarage, achter de Grote Markt (Lindenbaan). RESERVEER TIJDIG!


actualiteit

Column Addo Sprangers

Gevaarlijk

Aan het nemen van selfies kleeft niet zelden enig gevaar. Tenminste: als je het een klein beetje serieus aanpakt. Wil je scoren met een selfie, dan kun je echt niet komen aanzetten met een doodgewoon huis-tuin- en keukenzelfportretje. Neen, er moet de originaliteit, lef en onvervaardheid van uitgaan. Sommige selfiemakers doen dat door zich te fotograferen op gevaarlijke plekken of in situaties die de gewone sterveling bij voorbaat doen huiveren van angst. De voorbije jaren hebben sommige selfiemakers daarbij gedemonstreerd dat zij òf helemaal geen vrees kennen òf ergens een draadje los hebben zitten. Door bijvoorbeeld al kiekjes nemend van een klif te springen in de hoop dat de waterpartij beneden de val voldoende zal breken, noodzakelijk om later zelf te kunnen genieten van in het luchtruim genomen selfie. Ook altijd leuk is een selfie met de grizzly die achter je rug staat na te denken of hij je in één keer of toch maar gewoon in twee keer volledig zal verscheuren. Eveneens spectaculair is een selfie waarbij je, al surfend op het dak van een hogesnelheidstrein, met wapperende manen jouw stijlvolle moves voor het nageslacht vastlegt. Een foto op de rails zelf met in de rug een snel naderende locomotief is zeker zo stoer. Check vooraf echter wel even of je veters goed vastzitten, want al struikelend wordt jouw selfie er bij het op het laatste moment wegspringen waarschijnlijk niet mooier op. Je moet achteraf uiteraard wel een beetje kunnen opscheppen over het verhaal achter die adembenemende selfie. Iets veiliger is het dan ook om samen met een beroemd persoon te poseren voor een selfie, al is het niet ondenkbaar dat dat laatste straks een stuk moeilijker wordt. Onze eigen premier Mark Rutte werd afgelopen maand immers aardig in verlegenheid gebracht nadat hij vriendelijk poseerde met naar later bleek een veroordeelde moslimextremist. Wayne Rooney, aanvoerder van het Engelse nationale voetbalteam, overweegt inmiddels om helemaal niet meer met fans op de foto te gaan nadat er plotseling selfies in de media opdoken met hierop een zichtbaar beschonken Rooney op een bruiloftspartij. Mijn fans kunnen gerust zijn: ik sluit me hier niet bij aan. Sterker nog: ik blijf met jullie poseren. Zelf selfies maken doe ik echter al lang niet meer. Veel te gevaarlijk. Wie de selfie hierboven ziet, kan me daar alleen maar gelijk in geven.

Colofon Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089 Hoofdkantoor Molenstraat 17a-1, 4881 CP Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Steenbergse Bode Steenbergse Bode Redactie Remko Vermunt Correspondent Elna Hellemons en Claudia Koole Acquisitie Rick Nelemans Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties dinsdag 14.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s dinsdag 12.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111 Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 48

De oplossing van deze puzzel is in week 49 te vinden op www.internetbode.nl

Verplaatsing brandweerkazerne voor extra parkeerplaatsen kost 745.000 euro

Gemeenteraad neemt vervolgstap in onderzoek tweede supermarkt STEENBERGEN - De gemeenteraad van Steenbergen vormt woensdag een oordeel over de te nemen vervolgstappen in het kader van de tweede supermarkt in de kern Dinteloord. De fracties in de gemeenteraad namen in september 2016 unaniem een amendement aan om onderzoek te laten doen naar het realiseren van deze tweede supermarkt aan de Westerstraat 56. De resultaten hiervan worden woensdagavond besproken.

De gemeenteraad neemt nieuwe stappen in het besluit om tot een tweede supermarkt te komen in Dinteloord

DOOR REMKO VERMUNT De ondernemers, de gebroeders Huysmans uit Dinteloord, zijn al negen jaar bezig en hebben al meerdere voorstellen gedaan, maar vingen steeds bot bij het college. Dat er een tweede supermarkt moet komen staat volgens de politieke partijen buiten kijf, maar waar die moet komen is de grote vraag. “Dinteloord is en wordt te groot voor één supermarkt”, stelde Tim Huismans (Steenbergen Anders) eerder al. Het pand aan de Westerstraat is op dit moment al van de initiatiefnemers, maar zij hadden in eerste instantie een locatie buiten het centrum van Dinteloord op het oog aan de Karel Doormanstraat 2-4. De gemeenteraad en de winkeliersvereniging konden daar niet mee instemmen, maar de locatie aan de Westerstraat moet soelaas bieden. Brandweer “Omdat er bij een supermarkt voldoende parkeergelegenheid noodzakelijk is en

deze alleen valt te realiseren op het tegenoverliggende gemeentelijke perceel waar de brandweerkazerne is gelegen is het noodzakelijk om de brandweerkazerne te verplaatsen”, stelt de gemeente vast. Uit de resultaten van het gemeentelijke onderzoek blijkt dat de regionale brandweer geen noodzaak ziet tot verplaatsing van de kazerne, maar zij staan er niet bij voorbaat negatief tegenover. Mocht de kazerne moeten wijken voor de parkeerplaatsen bij de supermarkt, dan moet de nieuwe brandweerkazerne wel in de kern Dinteloord blijven. De gemeente opperde een locatie bij het sportpark, maar dat is volgende de brandweer niet wenselijk omdat een brandweer dicht bij risicovolle objecten, zoals scholen en bejaardencentra moet liggen én omdat dit tot vertraging zou lijden van de aanrijtijden. Het verplaatsen van de brandweerkazerne zou voor de gemeente een kostenplaatje met zich meebrengen van 745.000 euro en de initiatiefnemers moeten daarnaast ook nog het perceel aan de Westerstraat 47 aankopen

FOTO LEO ADRIAANSEN

om tot genoeg parkeerplaatsen te komen. Beren op de weg Het verplaatsen van de brandweerkazerne is niet het enige punt dat nog uitvoerig besproken moet worden. Het belangrijkste punt is wellicht nog dat het idee getoetst moet worden bij de ladder van duurzame verstedelijking, waarbij gekeken wordt of er überhaupt behoefte is aan het toevoegen van extra vierkante meters voor de bouw van een tweede supermarkt. “Dat heeft niets te maken met of ik het ze gun”, stelt wethouder Petra Lepolder. “We moeten ons houden aan die ladder van duurzame verstedelijking, anders kunnen we problemen krijgen met de Raad van State.” De raad wordt in ieder geval woensdagavond gevraagd of ze, onder deze condities, door willen gaan met het onderzoek. “Alles kan, als je het maar wil”, stelt wethouder Lepolder. “Het kan best zijn dat de raad nu zegt: ‘We willen toch onderzoeken of de locatie buiten Dinteloord (Karel Doormanstraat) een optie is.’”

‘De verbroedering van de dorpen en steden is geweldig om te zien’

Nieuwe race om titel Beste West-Brabantse Carnavalslied HOEVEN - De strijd om de titel van het Beste West-Brabantse Carnavalslied barst op 18 december weer los in Hoeven. De organisatie roept alle carnavalsstichtingen, verenigingen, organisaties en liedjesschrijvers die komende carnaval weer met een eigen carnavalslied komen, op om deel te nemen aan het liedjesfestijn. “We hopen ook dit jaar weer 25 deelnemers te hebben”, aldus een van de initiatiefnemers Charona van den Berg uit Hoeven. DOOR VERA DE GEUS

© www.sudokusite.nl

“In 2010 is het idee ontstaan om met een groepje mensen vanuit de carnavalswereld uit Peejenland iets te gaan organiseren voor de lokale West-Brabantse carnavalsliederen”, vertelt Charona. “Dit idee is ontstaan doordat de Knotskrakers in Nieuwkuijk stopte met de carnavalsliedverkiezing van Brabant. We zijn destijds begonnen met het achterhalen van alle partijen die we uit konden nodigen voor deelname aan ons evenement. Tijdens de allereerste editie hadden we maar liefst achttien deelnemers. Een goede start, vonden wij, en dus gingen we voor de volgende editie op zoek naar een presentator en juryleden.” PaGiNa 5

Vader Abraham De presentator werd Rogier van Oosterhout. In de jury zaten de afgelopen jaren onder andere Christ Debuut, Jan Boezeroen, Hans van Aalst, Arjon Oostrom, de Deurzakkers, John Meijer, Jeroen van Zelst, Rob Kemps van de Snollebollekes, Thijs van de Molen, Waylon van der Heijden, de Alpenzusjes en Coen Broers. “Dit is een mooi lijstje waar we met z’n allen enorm trots op mogen zijn! We hebben nog steeds de wens om ooit een keer Vader Abraham in de jury te kunnen krijgen”, aldus Van den Berg. Fantastisch Het is de organisatie, bestaande uit Kees Broos van ‘t Tapperijke, Erwin Kerstens

en Marco Braspenning vanuit Radio Peejenland, Jorg Reuvers, Charona van den Berg, Bas Mannien en voorzitter Jack van Wortel, tot op heden altijd gelukt om voldoende deelnemers op de been te krijgen. “Gemiddeld zitten we rond de 25 deelnemers per jaar”, aldus Charona die uitkijkt naar 18 december. “De sfeer tijdens Het Beste West-Brabantse Carnavalslied is elk jaar weer fantastisch. De verbroedering van de dorpen en steden uit West-Brabant is geweldig om te zien, daar kunnen we als organisatie niks anders dan heel trots op zijn!” Mocht je willen deelnemen informeer dan via de site www.bestelied.nl of Facebookpagina www.facebook.com/ BesteLied. Opgeven kan tot en met 5 december.


Programma Jaarconcert Semper Kids vragen aandacht voor collecte Volharding Magistraal gevuld NIEUW-VOSSEMEER- Op dinsdag 20 december houdt Muziekvereniging Semper Crescendo uit Nieuw-Vossemeer Het goede doel is deze keer het opknappen van het schoolplein van basisschool Merijntje

haar traditionele kerstconcert. Dit zal plaatsvinden in de Joannes de Doperkerk en begint om 20.00 uur. Dit jaar zijn de heren van het ABS koor uit Steenbergen te gast, die uiteraard ook van zich zullen laten horen. De toegang is gratis. Na afloop van het concert is er een gezellige bijeenkomst in De Vossenburcht met chocomel, glühwein en kerstbrood.

STEENBERGEN - In twee “Magische” voorstellingen zal Muziekvereniging Volharding uit Steenbergen weer haar Jaarconcert in Sporthal ‘t Cromwiel ten gehore brengen en dit jaar is de ‘hoge hoed’ wel heel goed gevuld.

Met trots presenteren wij aan u de artiesten van het Jaarconcert Magic. Op zaterdagavond zullen samen met de verschillende orkesten en groepen van Volharding voor u optreden: Zanger Jack Lebeau die wonderlijk Ysis & Osiris voor u gaat zingen. En wat dacht u van de zachte- maar ook de harde kant van Zangeres Ester van der Linden uit St Philipsland. Ook wordt u getuigen van een toverachtig optreden van Jos en Jeanette Brouwers die voor u de enige echte Wals gaan dansen. Met onze bigband de Persi Swing Collective zal als leadzangeres Annegreet Silvius voor u optreden. Op zondagmiddag is er voor de ‘Kids’ ook genoeg kijk- en toverplezier. Samen met de

jeugdorkesten van Volharding treden voor u op: Monique de Groot Dansers met een Mysterieuze dans op “Can’t stop the feeling “. Goochelacts door Sieb Martens van de Welberg wat uitloopt in een ‘nachtmerrie voor de dirigent’. De jonge Astrid van Heereveld zingt het overbekende 7-Years. En semi-akoestische coverband REC uit Steenbergen speelt één van de mooist Nederlandse nummers voor u van Miss Montreal. Op beiden concertdagen zal de muziek met Magische Circusacts worden ondersteund door Jeugdcircus Don Bosco uit Oudenbosch. Maar wat zij allemaal uit de hoge hoed zullen toveren houden wij nog geheim, dat moet u zelf komen bekijken! Het Jaarconcert “Magic” begint zaterdagavond 10 december om 19.30 uur en zondagmiddag 11 december om 14.00 uur. Kaarten zijn vanaf dit weekend verkrijgbaar bij Primera De Gilles in de Kaaistraat te Steenbergen of voor aanvang van het concert aan de kassa.

KORTE BERICHTEN STEENBERGEN Biljarten De Blauwe Vinger: Uitslagen driebanden, 1e ronde, gespeeld in sporthal De Buitelstee op 23 november. J. ten Hoeve-H. Mangelaars 2-10 punten; J. v. Schie-T. de Bruijn 8-10 punten; P. Wessels-W. Wagenaar 10-7,5 punten; F. v. Bennekom-H. Mangelaars 0-10 punten.

BRIDGE De Semper Kids gaan tijdens het kerstconcert collecteren om het schoolplein van Merijntje op te knappen.

DOOR ELNA HELLEMONS Vanuit een kerstgedachte wordt er ieder jaar een collecte gehouden tijdens het concert. Dit jaar heeft het bestuur van Semper Crescendo gekozen voor een goed doel in het eigen dorp: de opbrengst van de collecte zal worden geschonken aan basisschool Merijntje. Gastvrijheid Dit idee komt deels voort uit het gegeven dat de leden en leraren van Semper Crescendo ieder jaar gastvrij worden ontvangen op school om kinderen te motiveren een muziekinstrument te leren bespelen en lid te worden van de muziekvereniging. De leerlingen van Merijntje nemen deel aan het project ‘Samen muziek maken geblazen’ en onlangs mocht een sectie van de muziekvereniging gebruik maken van de vernieuwde vleugel van de school om een masterclass te geven. Als dank voor de gastvrijheid gaat de opbrengst van de collecte daarom naar basisschool Merijntje.

Opknapbeurt Anderzijds kan de school het geld ook heel goed gebruiken, want een grondige opknapbeurt van het schoolplein is hard nodig. Het schoolplein en de inrichting daarvan is niet meer van deze tijd en is daarom dringend aan een moderne ‘look’ toe. Er wordt al enige tijd stevig gebrainstormd over hoe het plein, dat eigenlijk uit twee gedeeltes bestaat , er uit moet komen zien en wat er aan veranderd moet worden. Daarin wordt ook nagedacht over duurzaam en educatief buitenspelen, want in deze tijd krijgen creativiteit en fantasie met betrekking tot buitenspelen veel aandacht. De kinderen van de hoogste groepen van de school hebben ontwerpen gemaakt en het team van Merijntje is zich momenteel aan het oriënteren wat haalbaar en mogelijk is, zodat de kinderen over enige tijd op een modern, natuurlijk plein kunnen spelen en ontspannen. Wensen Het leerlingenorkest van Semper Crescendo, ook wel Semper Kids genoemd,

FOTO ELNA HELLEMONS

bestaat voor het grootste gedeelte uit leerlingen van de hoogste groepen van Merijntje. Zij hebben hun vurige wens voor een vernieuwd schoolplein vervat in een sinterklaasgedicht. De achterliggende gedachte hierbij is dat Sinterklaas –net als Kerst- dé tijd is om cadeautjes uit te delen en die kunnen ze nu op basisschool Merijntje héél goed gebruiken. Benthe ter Horst en Boyd Knuit leggen uit wat hun klas, groep 6/7, vorig jaar al heeft bedacht. Zo willen de kinderen dat de lat bij het voetbalgedeelte veranderd wordt, het bankje en de knikkerputjes weggaan en de tegels in het gangetje vernieuwd worden. Ook zijn er wensen voor een basketbalpaal en uitbreiding van het klimrek. Al met al wil iedereen van Merijntje in de toekomst een vernieuwde speelplaats waar fijn gespeeld kan worden. En dus wordt aan iedere bezoeker van het kerstconcert vriendelijk gevraagd om vooral gul te geven. De (oud)leerlingen van Merijntje die lid zijn van de muziekvereniging zullen de collecte tijdens het concert zelf verzorgen.

BRIDGECLUB DE VLIET Uitslag donderdag 24 november, A-lijn: 1. Ton Voorheijen-Ad van Opdorp 59,72%, 2. Diny van Dorst-Jan van Oeffelen 58,68%, 3. Riet Iriks-Aad Toussaint 56,25, 4. Wil Voskuilen-Sjef de Schutter 54,86%, 5. Corrie Blommerde-Cees Rens 54,51%. B-lijn: 1. Anny Koopmans-Mieke Payet 59,72%, 2. Adje Kardux-Dick Kardux 59,38%, 3. Mieke van de Berg-Anke Renshof 57,99%, 4. Joke Feenstra-Rinus van Iwaarden 53,13%, 5. Diny Iriks-Corrie Rombouts 52,78%. BRIDGECLUB WELBERG Uitslag 23 november, Lijn A:.1. Riet Brocatus-Joke de Schutter 69,76%, 2. Corrie-Jan Laurijsse 66,58%, 3. Ria Adriaansen-Anny Koopmans 63,51%, 4. Riet Bosters-Jan v.d. Heijden 55,64%, 5. Joke Dansen-Goof van Dorst 55,37%. Lijn B: 1. Jeanne Vos-Jenny Willemse 60,42%, 2. Lineke van Dam-Dick Kardux 55,00%, 3. Dientje van Dorst-Toos Nijssen 54,58%, 4. Joke Bogaarts-Annie Vos 53,75%, 5.Jannie van Fessm-Cees van Agtmaal 51,25%. Nieuwe leden zijn van harte welkom bij BC Welberg. Aanmelden bij Ria Adriaansen bridgeclubwelberg@ziggo.nl of tel. 0167-563434, 06-43917432. Bij bridgeclub Welberg kab men ook terecht voor bridgelessen. Bridgeclub Welberg speelt elke woensdagavond vanaf 19.30u. in Zaal Koch. BRIDGECLUB STEENBERGEN Uitslag 28 november, Lijn A: 1. Ad Mouws-Willy Tempelaars 61,46%, 2. Helen Hendriks-Jos Lindsen 61,11%, 3. Cees Rens-Jan Stout 55,56%, 4. Manda Kaptein-Sjef de Schutter 53,82%, 5. Ria van Beers-Toos Peeters 52,78%. Lijn B: 1. Ciel Koolen-Mariette Onland 63,02%, 2. Ad Theuns-Ton Hartmanns 58,85%, 3. Mieke van den Berg-Corrie Blommerde 55,99%, 4. Dini Iriks-Nella van Ruiswijk 55,21%, 5. Dientje van Dorst-Marion v.d. Kertkhof 54,43%

BEDRIJVIG NIEUWS

- ADVERTORIAL -

Culturele hotspot in Rucphen

Lijst IN en Galerie TON in oude raadhuis RUCPHEN - Het oude gemeentehuis van Rucphen wordt omgetoverd tot een culturele hotspot. Eind maart 2017 opent daar de deur van Galerie TON, lijstenmakerij en restauratieatelier Lijst IN en een restaurant met ijssalon. DOOR FRED SCHUCH De bouwwerkzaamheden aan het oude raadhuis zijn in volle gang. Een dikke blauwe slang ligt in de deuropening van het karakteristieke torentje. Er stroomt water uit. Binnen is Ton Jaspers druk bezig in zijn lijstenmakerij. Raadhuisstraat Ton en zijn vrouw Anja werden in 2009 de trotse eigenaars van Lijst IN in Roosendaal. Sindsdien maken ze maatwerk lijsten, restaureren ze schilderijen en lijsten en verkopen zij unieke kunstwerken. “Bij kunst moet op de één of andere manier een vonk

overslaan”, vindt Ton. “Dat is een randvoorwaarde om er jaren van te kunnen genieten.” Ongeveer anderhalf jaar geleden werd de overstap naar de Rucphense Raadhuisstraat bekend gemaakt. “In Roosendaal waren we een lijstenmakerij waar je ook kunst kon kopen”, legt Ton uit. “Hier in Rucphen willen we een splitsing maken tussen een lijstenmakerij en een hoogwaardige galerie: Galerie TON. We hebben exclusieve afspraken met kunstenaars uit binnen- en buitenland. Dat was voorheen wat lastiger. Zij verwachten namelijk wel iets van een galerie. Met de grote zalen in het oude raadhuis kunnen we ze veel meer bieden.” Kunst kopen doe je bij Galerie TON niet zomaar. “We bieden onze klanten een landelijke thuiskijkservice, want een schilderij koop je in je eigen huis. Dus nemen we het stuk graag mee naar de klant.” Kennismaken met kunst “Er komt ook een restaurant met ijssalon in

het gebouw. Zij maken gebruik van streekproducten en biologische ingrediënten. Aan de presentatie van de gerechten wordt extra aandacht besteed. We vullen elkaar echt aan.” Ton legt uit dat ze bij exposities en evenementen gebruik gaan maken van de catering van de inpandige buren, terwijl er in het restaurant en ijssalon kunst wordt getoond. “Zo kunnen gasten alvast kennismaken met de werken uit de galerie.” Herinneringen maken Er worden bij Lijst IN niet alleen posters, foto’s en schilderijen van een passende lijst op maat voorzien. “We willen herinneringen maken. Je kunt (oude) persoonlijke spullen in een doos bewaren, maar als je het op een bijzondere manier inlijst, wordt je er iedere keer aan herinnerd. Of het de bril van je opa is, of de voetbalschoenen van je vader, het maakt niet uit. Sommige dingen hebben een emotionele waarde en die wil je bewonderen en goed bewaren.”

Ton Jaspers showt een ingelijste steen uit concentratiekamp Auschwitz. Een sepia achtergrondfoto, betonnen binnenlijst met ruwe sloophouten buitenlijst en een stuk verroest prikkeldraad met een gescheurd stukje stof aan de buitenkant afgemonteerd, geven het een indrukwekkende sfeer. FOTO FRED SCHUCH

Galerie TON en Lijst IN, Raadhuisstraat 27, 4715 CB Rucphen, 0165 561538, www.galerieton.nl en www.lijst.in PAGINA 6


Bauwerk Visgraad parket incl. vakkundig leggen, tijdelijk voor 99,- per m² Tijdelijk gratis platte plinten!

45 Bauwerk is een Zwitserse fabrikant

DE VOORDELEN: • geen makelaarskosten • geen verkoop-stress • geen dubbele woonlasten • snelle afwikkeling • geen ontbindende voorwaarden • ook als uw woning al te koop staat

Bel: 0167522622

met een sublieme kwaliteit. Perfecte

UW WONING DIRECT EN ZONDER Z ORGEN VERKOPEN? Bagro Vastgo ed koopt uw hu is!

pasvorm en vele mogelijkheden. Deze vloeren zijn uitermate geschikt voor vloerverwarming. Actie alleen geldig op de naturel en witte uitvoering.

TMC HOUTEN VLOEREN

Maakt wonen leuker

MARCONISTRAAT 13 - GOES - (0113) 22 41 02

WWW.TMCWOONWINKELS.NL

www.bagrov

astgoed.nl

Bel geheel vrijblijvend voor het hoogste bod.

VAN BEEK PRESENTEERT:

CITROËN BEDRIJFSWAGENSHOW LEET COMP AR RIJKLA

COMPLEET RIJKLAAR

COMP LE RIJKLA ET AR

0%

3 JAAR FINANCIAL LEASE TOT

VOORDEEL € 3.250 NU RIJKLAAR VOOR € 10.600

24 - 25 - 26 NOV. VAN BEEK BREDA

VOORDEEL € 3.650 NU RIJKLAAR VOOR € 14.250

1 - 2 - 3 DEC. VAN BEEK ROOSENDAAL

VOORDEEL € 5.000 NU RIJKLAAR VOOR € 15.890

8 - 9 - 10 DEC. VAN BEEK BERGEN OP ZOOM

Actie geldig tijdens showdagen. Het rentetarief is 0% bij een looptijd van 12, 24, 36 maanden. Drukfouten voorbehouden. © 11-16.

€ 5.000 VOORDEEL

15 - 16 - 17 DEC. VAN BEEK VLISSINGEN

CITROENVANBEEK.NL

Uitgeverij de Bode, dé nummer 1 in effectief huis-aan-huis bereik

Verspreid uw folder via Weekblad de Bode! Uitgebreide mogelijkheden van ontwerp en drukken tot op de deurmat. Kijk voor meer informatie op www.internetbode.nl/folderverspreiding of neem geheel vrijblijvend contact op met Huub Aarts, tel. 076-5998111

chniek

Dorpsstraat 188 - Halsteren

Bel voor meer info

06-55100747

patric@patricwarmteservice.nl

www.quistschoenenhalsteren.nl


Sfeervolle Winterfair op Sinterklaas Kruisland: “Er zijn alleen landgoed Vrederust Zwarte Piet discussie leeft niet in Kruisland en iedereen mag Piet zijn volgens Sinterklaas

maar ondeugende kinderen.”

KRUISLAND – Zoals in elke plaats in Nederland wordt de traditie van het Sint Nicolaasfeest ook in Kruisland gevierd. Wijkverenigingen de Leutschoppers, Deurdouwers en Drietak organiseren hun jaarlijkse Sinterklaasmiddag voor de allerkleinsten op verschillende dagen. Voor de kinderen is het sinds het bestaan nog altijd een spannend kinderfeest. Als Sinterklaas zelf aan het woord komt bij de Leutschoppers, blijkt dat de traditie niet meer het zeer strenge karakter heeft van vroeger.

BERGEN OP ZOOM - Iedereen is van harte welkom op de sfeervolle winterfair op woensdag 7 december.

Deze bijzondere kerstmarkt vindt plaats tussen 10.00 en 15.30 uur in het witte kerkje De Ark op locatie landgoed Vrederust van GGZ Westelijk Noord-Brabant. De Ark is centraal gelegen op Landgoed Vrederust. De gezellige winterfair is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden. U vindt in de fraai versierde kerk veel leuke kersthebbedingetjes en kerstcadeautjes. U kunt er bijvoorbeeld terecht voor ambachtelijk gemaakte kaarsen, kerststukjes, kransen

en mooie kaarten. Aan de inwendige mens wordt zeker ook gedacht met bijvoorbeeld heerlijke broodjes en worst. Wie weet loopt u de Kerstman en de winterkoningin wel tegen het lijf? En kunt u op de foto met een levensgrote ijsbeer. Kerst en demonstraties Speciaal voor u is er een kraam met eigengemaakte vogelhuisjes. Er is een levende kerststal met dieren die geaaid kunnen worden. Al met al belooft het een gezellige winterfair te worden. Vergeet daarom 7 december niet langs te komen op Landgoed Vrederust (adres: Hoofdlaan 8, Bergen op Zoom).

Uitslagen en programma vv Prinsenland Uitslagen donderdag 24 november Tholense Boys VE1-Prinsenland VE1 10-6 Zaterdag 26 november, senioren Prinsenland-Klundert 1-3 The Gunners 2-Prinsenland 2 3-4 Prinsenland 3-Noad’67 4 4-0 Prinsenland 4-Klundert 4 0-6 Kogelvangers 3-Prinsenland 5 2-8

Het traditionele kinderfeest wordt zo leuk mogelijk gehouden

DOOR CLAUDIA KOOLE Het is druk in dorpshuis Siemburg te Kruisland als de Leutschoppers hun Sinterklaasfeest houden. Een kleine 100 kinderen krioelen door elkaar. Allemaal hebben ze een cadeautje gekregen. Snoepgoed en drinken is er in overvloed. Het zijn de geijkte kenmerken van een Nederlands Sinterklaasfeest met Pieten die door de menigte heen huppelen. Sint Nicolaas houdt het rustig, hoewel hij zichzelf nog fit voelt. Sint Nicolaas: “De Pieten zijn ondeugend, maar daar blijf ik jong door.” Mooi kinderfeest Sint Nicolaas denkt er het zijne over, over de Pietendiscussie in Nederland. “Iedereen mag Piet zijn, als het maar leuk blijft.” Zijn boodschap is duidelijk. Geen onenigheid, maar gelijkheid en plezier waarbij iedereen Piet mag zijn. Op de vraag of hij stoute kinderen heeft moeten toespreken, is hij ook duidelijk. Sint Nicolaas: “Er zijn geen stoute kinderen, alleen maar ondeugende.” De Piet die stoute kinderen meeneemt in een zak naar Spanje is nagenoeg weggeëbd. Maar voor kinderen zoals Stan Koevoets (6) blijft het reuze spannend als de Pieten door de zaal springen en joelen.

Moeder Nanda Koevoets: “Stan vindt het nog héél spannend. Het is een mooi kinderfeest.” Geven blijft Ook Djordy Hagethorn (5) vindt het een beetje eng. Moeder Arianda Hagethorn: “Daar zijn we groot mee geworden hè? Het is een leuke tijd die moet blijven.” Het ‘leuke’ karakter bestaat sinds het begin van het Sinterklaasfeest. De goedheiligman staat nu eenmaal bekend om zijn filantropische instelling waarbij liefde voor de mensheid voorop staat. Oude volksverhalen laten zien dat het wit van Sinterklaas goed is en zwart werd gezien als het slechte. Later werd dit zwart overgeheveld naar het roet van de schoorsteen. Pieten werden getransformeerd naar goed, slim en grappig. Het geven bleef voorop staan tot op de dag van vandaag dat als belangrijkste kenmerk wordt beschouwd bij dit feest.

FOTO CLAUDIA KOOLE

Het zijn nog altijd de kloppende hartjes die vol spanning wachten op wat komen gaat, want ze weten nooit wat een doldwaze Piet gaat doen. Maar het cadeautje met een zoete versnapering uit de zak van Piet maakt alles goed. Voor de komende Sinterklaasweek is het devies volgens Van Deventer: “Zet de kinderen centraal en hou ze centraal.”

Jeugd JO17-1-Halsteren JO17-2 6-1 JO15-1-Kogelvangers JO15-1 2-2 Victoria’03 JO15-3-JO15-2 1-1 JO15-3-Seolto JO15-2 9-0 SKNWK JO13-1-JO13-1 2-1 Hoeven JO13-2-JO13-2 6-0 JO11-1-Roosendaal JO11-4 1-1 SC Gastel JO11-3-JO11-2 4-3 JO9-1-Roosendaal JO9-2 3-1 JO9-2-NVS JO9-1 2-1 Tholense Boys JO9-5-JO9-4 1-5 Marjola Girls MO17-1-MO17-1 1-13 Noordhoek MO15-1-MO15-1 4-6

MOC’17 MO13-2-MO13 4-1 Krabbendijke MO11-2-MO11-1 7-0 Programma woensdag 30 november Zwaluwe JO17-1-JO17-1 v.18.00u Donderdag 1 december Prinsenland VE1-Zwaluwe VE1 a.20.30u Prinsenland VE2 geen wedstrijd Zaterdag 3 december, senioren Prinsenland-Nieuwdorp a.14.30u Prinsenland 2-Good Luck 2 a.12.00u Prinsenland 3-Stavenisse 2 a.15.00u Oranje Blauw 2-Prinsenland 4 v.13.30u Prinsenland 5-Pelikaan 10 a.14.30u De Fendert VR1-Prinsenland VR1 v.13.15u Jeugd Oranje Wit JO15-1-JO15-1 v.9.45u Devo JO15-1-JO15-2 v.12.45u Kogelvangers JO15-2-JO15-3 v.9.45u Victoria’03 JO13-3-JO13-2 v.8.15u Zwaluwe JO11-1-JO11-1 v.7.45u beker JO7-1-Sprundel JO7-1 a.8.45u MO11-1-ASWH MO11-1 a.10.30u vr.

voor het laatste actuele lokale nieuws kijk op www.internetbode.nl West- Brabants Archief

Studiezaal is wegens verhuizing gesloten

Kinderen centraal De Pietendiscussie leeft niet in Kruisland. Danny van Deventer, bestuurslid Leutschoppers: “We mengen ons niet in de discussie. We gaan mee met de tijd.” Degenen die geen notie hebben van de Pietendiscussie zijn de kinderen zelf.

Schuldhulpmaatje zoekt nieuwe Maatjes STEENBERGEN - Schuldhulpmaatje Brabantse Wal is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. We zoeken mensen die bereid zijn om zich minimaal 1 dagdeel per week in te zetten om medemensen, die in financiële problemen zitten of dreigen te raken, bij te staan zodat er weer stabiliteit en duidelijkheid ontstaat op dat vlak. Geboden wordt een intensieve training en goede ondersteuning en bijscholing. Deze trainingen worden gegeven in februari maart 2017 op 3 volle zaterdagen. Gevraagd wordt een goede relevante ervaring door werk of opleiding. U kunt zich aanmelden via de mail (shm.brabantsewal@gmail.com) en ontvangt dan een eerste inlichtingen formulier. Al geruime tijd houden we spreekuren voor hulp in financiële zaken en voor vragen op dit gebied. U kunt met al uw financiële vragen bij ons terecht.

Voor deze spreekuren kunt u zich aanmelden via shm.brabantsewal@gmail.com. Wilt u hierbij in in het kort uw situatie beschrijven? Als u geen internet heeft dan kan een aanmelding bij uitzondering per telefoon worden gedaan op nummer 06-36525002. Op dit nummer kunt u alleen uw boodschap inspreken. Hierna ontvangt u dan een bericht over de plaats, tijd en de datum waarop we u verwachten. Op het spreekuur wordt een eerste inventarisatie gedaan om te zien welke hulp voor u de beste is. Waar nodig en mogelijk kunnen we u met een doelgericht advies de weg wijzen uit uw problemen. Indien nodig wordt er ook een vervolgafspraak gepland op het spreekuur. Wij vinden het heel belangrijk dat u zelf de touwtjes weer in handen neemt. We kunnen u daarbij op diverse manieren ondersteunen. Als de problematiek groot is kunt u in aanmerking komen voor individuele onder-

steuning door een goed opgeleid Schuldhulpmaatje bij u thuis. We kunnen dan een intensievere begeleiding geven van ongeveer zes maanden met een uitloop naar (ruim) een jaar. Stichting SchuldHulpMaatje Brabantse Wal werkt o.a. samen met de Sociale Zaken Gemeente Bergen op Zoom (ISD Brabantse Wal). Cliënten kunnen door ISD naar ons worden doorverwezen voor concrete en praktisch ondersteuning, raad en daad. Maar het is ook altijd mogelijk dat u zelf rechtstreeks met SchuldHulpMaatje Brabantse Wal contact op neemt. Het doel van de begeleiding is om, samen met u, weer te leren uw financiële zaakjes onder controle te krijgen en ook om deze in de toekomst “in de grip” te houden. Bent u geïnteresseerd in ons werk of wilt u meer weten? Meer informatie over ons vindt u ook op www.schuldhulpmaatje. nl en www.uitdeschulden.nu. PAGINA 8

Het Koetshuis aan de Hofstraat in Bergen op Zoom.

BERGEN OP ZOOM - Na een grote interne verbouwing van het Koetshuis, onderdeel van het Markiezenhofcomplex in Bergen op Zoom, is dit historische pand in december gereed om ingericht te gaan worden voor de medewerkers van het West-Brabants Archief (WBA). De begane grond van het Koetshuis zal benut worden voor de studiezaalfunctie en op de eerste verdieping zullen de werkplekken voor de medewerkers worden ingericht.

Tijdens deze verhuizing zal het niet mogelijk zijn de dienstverlening in stand te houden. Dit betekent dat vanaf dinsdag 6 december 2016 de studiezaal van het WBA, op dit moment gevestigd aan de Steenbergsestraat in Bergen op Zoom, zal worden gesloten. Vanaf dinsdag 10 januari 2017 zijn onze bezoekers van harte welkom in de studiezaal aan de Hofstraat 2b in Bergen op Zoom. Het Historisch Informatie Punt (HIP) in het Tongerlohuys in Roosendaal is gesloten van 26 december 2016 t/m 3 januari 2017.


na Nu ja me ar sk t ex or tra tin g!

Gevelreiniging

Jan van Mierlo Voor frisse en stralende gevels!

Gevelrenovatie, Uithakken/Slijpen, Alle Voegwerken Impregneren (hydrofoberen), Hoogdrukreiniging, Reparatie Metselwerk, Zandstralen/Zandwassing, Schilderwerken info@gevelreinigingjanvanmierlo.nl Jan van Mierlo, Avondster 28, 4907 VA Oosterhout

Tel. 0162 429915 Mobiel 06 25095552Ontvang vacatures die jij zoekt!

Het plaatsen is vakwerk. dat staat er voor jaren. Kwaliteit en degelijkheid, daar komt het op aan. Betonpaal in combinatie met betonplaat. Houtdelen vrij van de grond, kan niet rotten.

RUIM 45 JAAR

TAPIJT - VINYL - PVC VLOEREN SPECIALIST

RUIM 45 JAAR

TAPIJT - VINYL - PVC VLOEREN SPECIALIST

Evt. gratis thuisbezorging.

DE SCHANS, Steenbergseweg 6 HALSTEREN Telefoon 0164-686418 www.deschanstuinschermen.nl

Ook voor rooien en verwijderen van uw oude erfafscheding!!!

Nu ruim 1000m2 729453L4 - B09 Ed : Pvc vloeren gepresenteerd 729453L4 - B09 Ed : TOT 20 JAAR GARANTIE

• Poorten (ook automatisch) • Industriële hekwerken • Gaashekwerken • Sierhekwerken • Balkonhekken

e Veilig d re e k n do ? dagen in ! ig jd ti l te s Be

Rucphensebaan 58, 4714 RE Sprundel Tel. 0165 - 383817 www.verstijlenhekwerken.nl

Maak gratis een zoekprofiel aan op www.brabantwerkt.nl

• Vrijblijvend deskundig advies • De beste kwaliteit Pvc vloeren • Grootste assortiment Pvc vloeren • Grote voorraad snelle levering • Vakkundig leggen van Pvc vloeren • Eigen opgeleide stoffeerders

Showroom ook zaterdagochtend geopend!

Jan Jochems Handel

Maandag 28-11 t/m zondag 04-12

en

TransporT

Te koop:

Bestratingsmaterialen en sierkeien, speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

v.a.

€ 42,95

m2 (incl leggen, lijm en egaliseren) DESKUNDIG ADVIES VAN SFEERVOLLE LUXE RAAMBEKLEDING VRIJBLIJVEND AAN HUIS

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:

Afvalcontainers

2,2 kg

van 6 m3 tot 40 m3

2 kg

Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

250 g van 2.99

1.99

MANDARIJNEN IN KIST

van 0.99

van 2.79

1.99

PERSSINAASAPPELEN

SNOEPTOMAATJES

0.69

1 kg

Per bos

Elk uur

overlijden wereldwijd acht kinderen aan tuberculose

€219,60

Trapstoffering grote keus uit Trapstoff ering grote keus uit A-Merk tapijt incl leggen en lijm A-Merk tapijt t/m 13en treden incl leggen lijm Nu € 299,t/m 13 treden

Nu € 299,-

Nieuwe collectie Parket en laminaat

vloerkleden

Nieuwe collectie 2016

AMBACHTELIJKE BOL

0.79

van 3.99

van 1.29

van 1.09

BOSPEEN

0.99

4 chipolata’s tuinkruiden 5 gemarineerde biefstukjes 5 filetlapjes tandoori 4 beefburgers 4 varkenshaasmedaillons 4 slavinken 150 g varkensreepjes

Natuurlijk Aldi!

2.99

KIPPENVLEUGELS*

850 g

LUXE GOURMETSCHOTEL*

6.99

Help mee! Ga naar: www.stoptbc.nl

Groot assortiment wol design karpetten en handtuft van € 399,voor € 299,Grootedassorti ment 160 x 230 cm

unieke houten vloeren

Ca. 600 g

430 ml

Gratis woonadvies Wonen

PVC Vloeren

Groothandel

Projecten

Gratis woonadvies Wonen

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

Donderdag 01-12 t/m zondag 04-12

0.89

Keshia gelukkig niet Met goede medicijnen en de juiste behandeling kan iedereen genezen

CALVÉ SNACKSAUS

SCHOUDERROLLADE*

2.99

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. * In de koeling.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

gevraagd Tevens uw adres voor gebruikte auto-onderdelen.

Telefoon 0165 - 341913 Autodemontagebedrijf Franken www.aldi.nl

Heimolendreef 36a - Rucphen

PVC Vloeren

Groothandel

Projecten

Onze adviseurs komen op afspraak vrijblijvend bij u thuis met Onze adviseurs komen op afspraak vrijblijvend bij uen thuis met de mobiele showroom. In heel Nederland Belgie de mobiele showroom. In heel Nederland en Belgie Sjerk Slagmolen Wooninrichters Bergen op Zoom Sjerk Slagmolen Wooninrichters Bergen- Project op Zoom Hoofdkantoor - Centraal magazijn Hoofdkantoor - Centraal - Projectop Zoom Rooseveltlaan 72-78, magazijn 4624 DB Bergen Rooseveltlaan 72-78, DBTapijt) Bergen Zoom (voorheen Ben de4624 Graaff telop 0164 788 393 tel 0164 788 Open: ma393 t/m za 09:00 - 17:00 of op afspraak Open: ma t/m za 09:00 - 17:00 of op afspraak Sjerk Slagmolen Wooninrichters Putte Sjerk Slagmolen Wooninrichters Antwerpsestraat 86, 4645 BL Putte Putte Antwerpsestraat 50, 4645 BK Putte tel 0164 606 918, fax 0164 606 919 tel 0164 606 918, faxper 0164 606open 919 Open: 7 dagen week Open: di t/m zo 11:00 - 16:00 info@sjerkslagmolen.info www.sjerkslagmolen.nl www.sjerkslagmolen.nl info@sjerkslagmolen.info

3 tot 20 jaar garantie 3 tot 20 jaar garantie met de S van Service met de S van Service


Afdelingsleegverkoop!

10.-

o.a. runderbief, VANAF 45 BIEF-GOURMET met kalkoenbief, bieftartaar P.P 2. VARKENSLAPPEN 3KG KALKOENDRUMSTICKS 4KG KIPFILET 3KG RUNDERBRAADLAPPEN 500GR 2.99

Alle karpetten van 20% tot 70% korting!

H.O.H. GEHAKT 1KG

HEEL VARKENS 75 2.75 KONIJN 2.75 HIELEN 1.

FRICANDEAU/ROLLADE/ ½KG SHOARMAVLEES

½KG

1.75

1KG

TAAI-TAAI KNABBELS 100GR

1.29

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | BBQ-VLEES-BESTELLEN.NL

48

Meer dan een half Miljoen Bodes ElkE wEEk!

Uitgeverij de Bode, dé nummer 1 in effectief huis-aan-huis bereik

ROMMELMARKTEN dEcEMbER 4 december Putte sporthal De Biezen 4 december Zundert sporthal Onder de Mast

TMC KARPETTEN STUDIO MARCONISTRAAT 13 - GOES - (0113) 22 41 02

WWW.TMCWOONWINKELS.NL

Maakt wonen leuker

Verspreid uw folder via Weekblad de Bode! Uitgebreide mogelijkheden van ontwerp en drukken tot op de deurmat. Kijk voor meer informatie op www.internetbode.nl/ folderverspreiding of neem geheel vrijblijvend contact op met Huub Aarts, tel. 076-5998111

11 december Hoeven sporthal De Parrestee 18 december Hoogerheide mfc. Kloosterhof inl./reserv. 0165-302682 www.demarkten.com oF www.demarkten-woUw.nl

Extra geld voor de wijkzuster in 2017

De wijkzuster is definitief terug in West-Brabant STEENBERGEN - Twee jaar geleden werd op initiatief van de Kruisvereniging Noord-Brabant de Coöperatie Wijkzuster i.o. opgericht. Het doel van deze coöperatie is de wijkzuster als basisvoorziening in iedere kern en wijk van de dertien deelnemende gemeentes. Zelfs de Koning kwam op werkbezoek en zag dat het goed was. Hij was niet de enige. Het concept wijkzuster heeft het keurmerk gekregen en zorgverzekeraars CZ en VGZ hebben ook voor 2017 een contract toegezegd. Evenals de gemeente Moerdijk. Op 21 november is de coöperatie wijkzuster definitief opgericht. Dit werd dinsdag gevierd met een symposium: De Wijkzuster Toekomstproof? DOOR ELLES JANSEN Ruim vijftig wijkzusters waren aanwezig op het symposium. Naast een aantal bestuurders van de deelnemende organisaties waren o.a. ook de wethouders Eef Schoneveld (gemeente Moerdijk) en Corné van Poppel (gemeente Roosendaal) aanwezig. Schoneveld gaf de primeur dat gemeente Moerdijk extra geld heeft vrijgemaakt voor de wijkzusters van Surplus. Hoe werkt de wijkzuster Ruim twee jaar werken in westelijk Noord-Brabant momenteel al 63 wijkzuster en wijkbroeders van de deelnemende organisaties succesvol samen als aanspreekpunt op het gebied van zorg, wonen en welzijn in de wijk. Zij zijn onafhankelijk en vormen de schakel tussen het medische en sociale domein. De wijkzuster staat dicht bij de cliënt en dienst familie, mantelzorgers. Ze worden ingeschakeld bij “niet pluis gevoel” en door hun zichtbare aanwezigheid in de wijk zijn ze laagdrempelig benaderbaar. De wijkzuster levert zorg vanuit de behoefte van de cliënt. Toekomst Het hoofdthema van het symposium ging over de toekomst. Via een ludiek optreden van Omdenker Pepijn Lagerwey werden de wijkzuster uitgedaagd om ‘Ja Maar …. reacties’ om te buigen naar kansen en mogelijkheden. Deze tools zullen hen nog verder helpen in de uitdagingen die hen de komende jaren te wachten staan. Steeds meer mensen krijgen dementie (een op de vier) en ook de palliatieve zorg neemt toe. “Daarnaast zou de wijkzuster een belangrijke rol kunnen vervullen in transfer van (oudere) ziekenhuispatiënten die terug naar huis mogen”, aldus Anton van Mansum, PAGINA 12

Workshop Omdenken door Pepijn Lagerwey. FOTO ELLES JANSEN

bestuurder bij Surplus. “Een derde van de ouderen komt slechter uit het ziekenhuis dan dat men erin ging. Mensen eten slechter en bewegen er nauwelijks.” Er was tijdens het symposium ook een tafelgesprek met een huisarts, wethouder, zorgmanager, bestuurder en wijkzusters om over de toekomst te debatteren en er waren speeddate gesprekken om elkaar beter te leren kennen. Uniek Henk van Tilborg, voorzitter van Kruisvereniging NoordBrabant is trots op ‘zijn’ wijkzusters. “Zes jaar geleden waren er 96 projecten ingediend bij ZonMW “Zichtbare Schakels”. Ons concept van de wijkzuster is de enige die nog over is. En zich bewezen heeft.” CZ-Topman Wim van der Meeren stelde in een interview met Het Kruisvenster (ledenblad van de Kruisvereniging NoordBrabant) “Nederland had, heeft en houdt behoefte aan de wijkzuster.”
Ben jij die enthousiaste en servicegerichte medewerker die het visitekaartje van de gemeente Steenbergen wil zijn? Dan zijn wij op zoek naar jou! Kom bij ons werken als gastheer of gastvrouw, een afwisselende functie waarbij geen dag hetzelfde is. Voor de afdeling Beheer zijn wij per 1 januari 2017 op zoek naar...

Vacatures bij jou in de buurt Zoek en vind lokale vacatures

2 Gastheren/Gastvrouwen (m/v) 16 uur per week

De werkplek Gemeente Steenbergen is veelzijdig en dynamisch. Dat zie je terug in de kwaliteit van onze dienstverlening. De functie van gastheer/gastvrouw valt onder de afdeling Beheer. Voor het huidige team bodes en gastvrouwen zoeken wij een servicegerichte, flexibele en representatieve collega! Elke week werk je in een andere dienst bestaande uit verschillende werkzaamheden.

1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende vorm is. www.alzheimer-nederland.nl

Collectieve zorgverzekering

Wie zoeken we? • je beschikt minimaal over een VMBO werk- en denkniveau; • je beschikt over een rijbewijs B, een diploma BHV en een certificaat HACCP (hygiëne regels in de keuken); • je bent representatief, resultaat- en klantgericht; • je hebt oog voor kwaliteit en je kunt goed samenwerken; • bij voorkeur ben je woonachtig in de gemeente Steenbergen; • je bent flexibel en bereid om ‘s avonds te werken (om toerbeurt).

U komt in aanmerking voor de collectieve zorgverzekering als:

Op www.gezondverzekerd.nl vindt u het VGZ-vergoedingenoverzicht. U kunt hier ook de pakketten vergelijken met uw huidige verzekering.

Inkomensgrenzen

Tussen de 18 tot en 21 jaar • als alleenstaande uw bruto inkomen over de maand september 2016 lager is dan €323,• het gecombineerde bruto inkomen van gehuwden of samenwonenden over de maand september 2016 lager is dan €646,21 jaar tot de AOW gerechtigde leeftijd • als alleenstaande uw bruto inkomen over de maand september 2016 lager is dan €1291,• het gecombineerde bruto inkomen van gehuwden of samenwonenden over de maand september 2016 lager is dan €1845,Personen met de AOW gerechtigde leeftijd • als alleenstaande uw bruto inkomen over de maand september 2016 lager is dan €1374,• het gecombineerde bruto inkomen van gehuwden of samenwonenden over de maand september 2016 lager is dan €1893,-

Aanmelden

Vragen over de sollicitatieprocedure kun je stellen aan Angela van Merrienboer, personeelsconsulent. Zij is bereikbaar via het e-mailadres: a.vanmerrienboer@ gemeente-steenbergen.nl of telefonisch via doorkiesnummer: 0167 - 543 318.

U kunt zich tot en met 31 december 2016 online aanmelden op www.gezondverzekerd.nl, door de gemeente Steenbergen te selecteren. VGZ regelt de opzegging van uw oude zorgverzekering.

Solliciteren Als je jezelf herkent in de gastheer/gastvrouw die wij zoeken, stuur dan vóór 10 december 2016 onder vermelding van ‘vac. beheer’ jouw motivatie en curriculum vitae naar:

Klanten van de ISD en personen met de AOW-leeftijd, die in 2016 al deelnemen aan een van de pakketten van collectieve zorgverzekering en die in 2017 kiezen voor hetzelfde pakket, hoeven niets te doen. Zij zijn ook in 2017 verzekerd met hetzelfde pakket. Ook klanten in 2016 die geen uitkering ontvangen via de ISD Brabantse Wal, nog geen AOW ontvangen en waarvan het bruto inkomen over september 2016 lager is dan de inkomensgrens hoeven niets te doen. Wij gaan er dan van uit dat zij deel willen blijven nemen aan de collectieve zorgverzekering.

Het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v: OND/P&O Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen.

Heeft u een laag inkomen en kunt u financieel wel een steuntje in de rug gebruiken? Misschien komt u dan in aanmerking voor één of meer van de regelingen die de gemeente Steenbergen heeft voor mensen met weinig inkomen/vermogen. De komende weken vertellen we hier meer over deze regelingen.

Als inwoner van de gemeente Steenbergen, met een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm, kunt u in 2017 gebruik maken van de collectieve zorgverzekering van de gemeente. De inkomensgrens is verhoogd, zodat meer inwoners gebruik kunnen maken van de verzekering. De gemeente draagt bij aan uw maandelijkse premie. Binnen de zorgverzekering kan gekozen worden uit twee pakketten. Heeft u weinig zorgkosten, dan is VGZ GemeentePakket Compleet (€138,82 per maand) een goede keuze. Maakt u vaak gebruik van uw zorgverzekering en heeft u veel zorgkosten, dan kunt u kiezen voor het VGZ GemeentePakket Compleet met €0 eigen risico (€148,23 per maand).

Informatie Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Raymond Schenk, hoofd van de afdeling Beheer. Hij is bereikbaar via doorkiesnummer: 0167 - 543 419.

Met dit gevoel hebben Alzheimerpatiënten dagelijks te kampen.

Kunt u een financieel steuntje in de rug gebruiken?

Jouw rol In deze functie ben je het visitekaartje van de gemeente. Je bent verantwoordelijk voor een gevarieerd takenpakket. Dit betekent onder meer dat je: • cateringwerkzaamheden uitvoert in de bedrijfskantine; • schoonmaakwerkzaamheden verricht in de kantine/keuken; • de vergaderruimtes voorziet van koffie/thee; • zorgt dat de vergaderruimtes opgeruimd zijn; • zorgt dat de servicepunten (koffiecorners) opgeruimd zijn; • de verschillende koffieautomaten schoonmaakt en bijvult; • assisteert bij (raads)vergaderingen (ook ‘s avonds); • assisteert bij het voltrekken van huwelijken en officiële gelegenheden; • hand- en spandiensten verricht op het gebied van schoonmaakonderhoud binnen het gemeentehuis.

Wat bieden wij? Deze functie is in het functiewaarderingssysteem HR21 ingedeeld in de normbeschrijving Medewerker Facilitair IV. Afhankelijk van kennis, opleiding en ervaring zal de vaststelling van het salaris geschieden in aanloopschaal 3 dan wel functieschaal 4 (op fulltime basis maximaal € 2.409,00 bruto per maand). Daarnaast kent de gemeente Steenbergen aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Waar drinkt u koffie uit?

Regelingen voor mensen met een laag inkomen.

E-mailen (voorkeur) kan ook naar: a.vanmerrienboer@gemeente-steenbergen.nl Na de eerste selectie vinden op woensdagmiddag 14 december 2016 de sollicitatiegesprekken plaats.

Afmelden

Personen die op dit moment deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering maar voor 2017 kiezen voor een individuele zorgverzekering, of personen die boven de inkomensgrenzen zitten, kunnen een opzeggingsformulier downloaden op www.isdbrabantsewal.antwoordopbijstand.nl (onder formulieren). Na invulling kan het formulier afgeven worden bij de Vraagwijzer, Fabrieksdijk 6 in Steenbergen. U kunt het ook opsturen naar de ISD Brabantse Wal, t.a.v. Team 3, ‘Collectieve Zorgverzekering 2017’, antwoordnummer 434, 4600 VB, Bergen op Zoom (een postzegel is niet nodig). Heeft u hulp nodig bij het opzeggen, neem dan contact op met Vraagwijzer, telefoon 0167-541131. Op maandag tot en met donderdag, tussen 9:00 en 12:00 uur, is er een medewerker aanwezig van de Intergemeentelijke Sociale Dienst.

www.de-uitwijk.nl info@de-uitwijk.nl Dorpsweg 136, De Heen Tel: 0167 560000 - 130- soorten pannenkoeken 130 soorten pannenkoeken - Grill specialiteiten (niet op zondag) - Grill specialiteiten (niet op zondag) - Overdekt en verwarmd terras - Overdekt en verwarmd terras - Speeltuin en kinderboerderij - Speeltuin en kinderboerderij - Minigolf en kanoverhuur - Minigolf enmogelijkheden kanoverhuur Informeer naar de voor feesten en partijen. Informeer naar de mogelijkheden

www.de-uitwijk.nl www.de-uitwijk.nl info@de-uitwijk.nl info@de-uitwijk.nl Dorpsweg 136, De Heen Tel: 0167 560000 Dorpsweg 136, De Heen

Alleen met de kerstboom? Een fijne partner komt niet vanzelf op je pad.

voor feesten en partijen.

Bel: 0165-388816 Lia van der Wel (Bergen op Zoom e.o.)

Tel:140167 m.i.v. maart560000 GeOpenD:

www.mens-en-relatie.nl

Vrijdag en zaterdag v.a. 17 uur

Wegens einde seizoen Zondag v.a. 12.00 uur. van 1 dec.tot medio maart gesloten. Reserveringen vanaf 20 personen op afspraak

Betrouwbaar en discreet. Al 33 jaar succesvol Erkend BVSK en Geschillencommissie/Hoogste slagingspercentage.

Douchen met warmte van de zon met de auroSTEP plus zonneboiler van Vaillant Veel warm water dankzij zonne-energie

BEL VRIJBLIJVEND VOOR EEN OFFERTE 0165 - 53 64 04

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

ZONDER ZORGEN WARM DE WINTER DOOR? Laat uw VAILLANT ketel jaarlijks vakkundig onderhouden door Vigar.

Toe aan een nieuwe CV-COMBI KETEL? Vaillant Voordeelweken

de ecoTEC plus met slimme thermostaat

cashb

,-

ack

met gratis app

vSMART

de slimme thermostaat van Vaillant

+

m.i.v. 14 maart GeOpenD: • VERHUUR • VERKOOP • LEASE • ONDERHOUD

Nu

€ 175

Erkend VAILLANT installateur

DOMINÉSTRAAT 3 - 4701 JC ROOSENDAAL - TEL 0165 - 53 64 04

BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE: WWW.VIGAR.NL

U huurt al een HR-ketel voor minder dan 1 EURO PER DAG!


HET GEHEIM SINTERKLAAS KERST VERLICHTING 20 lamps warm wit

FROZEN OF MINIONS DEKBEDOVERTREK

3.49

ook verkrijgbaar in Paw Patrol, Mickey of Minnie 60% katoen/40% polyester 140x200 cm incl. kussensloop 60x70 cm

VOOR BINNEN

TIP VOOR DE SINT

100 lamps

DISNEY VLOERKLEED polyester Ø 80 cm

5.92

KINDER COZZI ONDERGOED

diverse kleuren en prints 95% katoen/5% elastaan boxershort of hipster maten 98-152

SET/2

2

1

9

VANISH VLEKVERWIJDERAAR

KERSTDORP OF KERSTBAL

LISSI POP MET BUGGY

DAMES/HEREN HORLOGE

5

1

9

5

25

white sensitive of sensitive 1.125 kg

22

VIRTUAL REALITY BRIL

geschikt voor de meeste smartphone's fantastische 3D beelden met behulp van te downloaden apps

95

diverse varianten verf je eigen kerstdorp of kleur je eigen kerstbal

87

incl. bordje, bestek en drinkflesje 40 cm

83

SINT CHOCOLADE

39

diverse varianten metalen band

92

THERMO ONDERGOED

diverse varianten

kinder broek of shirt zwart of wit maten S-XXL

1.99

3

79

0

79

WERCKMANN GEREEDSCHAPSET

COLGATE MINIONS TANDENBORSTEL

7

3

boren en bitset 63-delig of ratelsleutelset 5-delig

95

diverse varianten elektrisch

95

1

maten 92-170

79

Action is Beste Speelgoedwinkel van Nederland

Geschenkpapier Met Action speel je het hele jaar voor Sinterklaas De grootste in kleine prijzen


ALLES VOOR EEN VERRASSENDE

VOORDELIGE SINTERKLAAS REVELL MINI DRONE

DIVERSE KERSTDECORATIE

Proto Quad, Nano Quad of Nano Hex

o.a. ster met glitters 30 cm

12

2

99 LED KERST VERLICHTING met timer warm wit 96 lamps

KASSA SPEELSET

met rekenfunctie, barcode apparaat, touchscreen en geluid

3.49

7

1

95

STONE/ROSE KUSSENHOES

diverse kleuren en dessins 100% polyester, 45x45 cm

39

FONDUE GOURMETBORD

DOVE GIFTSET

4

porselein 26x20x2 cm

woondeken 150x200 cm

9.95

0

1

1

AUTO/MOTOR BESCHERMHOES

STEEKSCHUIM BLOK

RACLETTE GOURMETSET

77

diverse maten UV- en weerbestendig

95

23x11x7.5 cm

schijven Ø 8 cm x 5 cm set/4

0.39

7

95

0

29

98

women: douchegel 500 ml bodylotion 250 ml men: douchegel 250 ml deospray 150 ml

79

pannetjes en grillplaat met anti-aanbaklaag afneembare grillplaat 1200 Watt 43x30 cm

8 PERSONEN

18

95

Aanbiedingen geldig van woensdag 30 november t/m dinsdag 6 december 2016

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden.

diverse kleuren rustiek: 8x7 cm of Ø 8 cm twisted: 9x7 cm of Ø 8 cm

diverse varianten voor binnen 40 lamps

UITZOEKEN

88

KAARS TWISTED OF RUSTIEK

LED VERLICHTING


Vogeltentoonstelling in Tholen

Cor Rijnberg grote overwinnaar op vogelshow

K RUIT

TOREN

SCHITTEREND WONEN AAN DE HAVEN

THOLEN

13 appartementen in Kruittoren • 9 stadsappartementen • 7 kadewoningen

KOM NAAR DE INFORMATIEDAG OP ZATERDAG 3 DECEMBER Van 11.00 tot 13.00 uur bij Restaurant ‘Spijs’ Woonboulevard Poortvliet.

www. KRUITTORENTHOLEN .nl

Volg ons ook op Facebook! Cor te midden van zijn kampioenen.

DINTELOORD - De vogelvereniging Vogelvreugd uit Tholen hield afgelopen weekend haar jaarlijkse vogeltentoonstelling. Ook de leden uit Dinteloord kregen een uitnodiging voor deze tentoonstelling. Slecht één lid gaf hier gehoor aan te weten Cor Rijnberg. Zijn vogels hadden al op diverse tentoonstellingen hun prijsjes meegepakt dus nu was Tholen aan de beurt. De vogels waren in topvorm en de resultaten logen er niet om. Cor werd kampioen enkeling achtereenvol-

gens met een rijstvogel, ceresamadine, binsenastrilde en een bastaard binsenastrilde X zilverbekje. Verder werd een rijstvogel nog kampioen in de open klas groep. Zijn stam rijstvogels waren goed voor zilver. De punten van de vogels opgeteld maakten dat Cor in het klassement de 1e plaats bemachtigde. Een mooi resultaat. Hopelijk blijft de vorm intact met nog enkele TT’s te gaan dit tentoonstellingsseizoen. Het seizoen eindigt zoals elk jaar met de Nederlandse kampioenschappen die gehouden worden in de Americahal te Apeldoorn in de maand januari.

voor het laatste actuele lokale nieuws kijk op www.internetbode.nl

Opruiming!

Bij Sc Welberg 1-Oranje Blauw’15

NL Label PVC

Hattrick voor Van Hooijdonk WELBERG - Oranje Blauw is de tegenstander vandaag, de ploeg die de laatste plaats bezet op de ranglijst in de 5e klasse B. Bij Sc Welberg wordt de ziekenboeg steeds voller, ook aanvaller Mitch Krens kan wegens een blessure vandaag niet aantreden. Vanaf de aftrap laat Welberg duidelijk zien dat zij vandaag voor de overwinning willen gaan. Oranje Blauw kan 5 min. weerstand bieden, tot een dieptepass van Ritchie Krens, Dennis Luijks bereikt, die weet wel raad met dit soort kansjes en de openingstreffer is een feit, 1-0. Dennis Luijks, Mats Meeuwsen, zien hun doelpoging eindigen op de lat en/of speler van Blauw Oranje die de bal nog uit het doel kan werken. Een aanval waarbij Wiebe Vissers, Bouke v Hooijdonk in positie kan brengen, die ziet de bal uit zijn schot via onderkant lat over de doellijn gaan. 2-0 alleen de scheidsrechter had geen doelpunt gezien. Welberg blijft de bovenliggende partij, Oranje Blauw graaft zich in voor hun doel, en kunnen nog steeds de aanval van Welberg af slaan. Dicht bij een doelpunt zijn, Jeroen Bogaard met een kopbal en Jordy Bervoets die keihard net naast schiet. Na bijna een half uur spelen legt Bouke v Hooijdonk de bal af op Jeroen Bogaard die deze kans verzilverd en de 2-0 op het bord zet.

Na nog een aantal kansen is het Tom Bogers die de bal op zijn wreef krijgt en deze over iedereen heen schiet, waarna de bal keurig in het net beland, 3-0. Dit is ook de is de ruststand en dik verdiend Na de thee, pakt Welberg weer het initiatief, schoten van Dennis en Jordy gaan net naast het doel, de wedstrijd speelt zich alleen maar af op de helft van de tegenstander. In de 63 minuut schot Bouke v Hooijdonk, keeper moet de bal lossen en de rebound is voor Jordy Bervoets, hij schiet de 4-0 binnen. Na nog een grote kans voor Ritchie Krens is het in de 68 minuut, na een afgeslagen aanval, plotsklaps 4-1. Slecht verdedigen van Welberg is hier debet aan. Welberg zet nog eens aan en de laatste 20 minuten, in de wedstrijd zijn voor Bouke van Hooijdonk, hij scoort op aangeven van Jeroen Boogaart de 5-1. Nadat Tjeu de Ridder zijn inzet nog gestut ziet door de keeper, is het Dennis Luijks die ontsnapt aan de Oranje Blauw verdediging, in de zestien, legt hij de bal af op Bouke van Hooijdonk en die schiet de 6-1 binnen. In de 88 minuut, tikt Bouke van Hooijdonk, die niet van ophouden weet vandaag, de 7-1 binnen en heeft zijn hattrick. Vandaag een veel beter Sc Welberg, die Oranje Blauw geen schijn van kans gaf. Gezien de kansen had de eindstand ook hoger uit kunnen vallen, maar de 3 punten blijven en verdiend op de Welberg.

de échte binnenhuis adviseur

5 0 % KORTING

*

OP ELKE 2e ME TER * minim ale afname 10 2 NL Label Kalmar, Ha m . Geldig op lmstad en Otta.

Verkrijgbaar in drie kwaliteiten

WWW.TMCWOONWINKELS.NL

PAGINA 16

Maakt wonen leuker


Rinz haalt podiumplek bij miniorenclubmeet

Ga beschermd de winter in met onze rolluiken!

Gratis Nina IO afstandsbedening bij aanschaf van 2 rolluiken! TMC BUITENZONWERING

Maakt wonen leuker

MARCONISTRAAT 13 - GOES - (0113) 22 41 02

WWW.TMCWOONWINKELS.NL

Rinz van de Staal.

STEENBERGEN - Op 20 november organiseerde zwem- en polovereniging Hieronymus namens de KNZB de miniorenclubmeet Brabant in zwembad de Stok. Er stonden 11 teams van ieder ongeveer 20 miniorenzwemmers aan de start om onderling uit te maken wie de snelste minioren hebben. Hieronymus kwam als thuiszwemmende vereniging uiteraard ook met een ploeg vanuit de miniorenzwemtraining aan de start van deze sterk bezette wedstrijd. Veel jonge zwemmers, veel publiek en vooral veel enthousiasme in het bad. Prestaties Steenbergse Hieronymuszwemmers Rinz van der Staal kon weer 3 eerste plaatsen bijschrijven op zijn erelijst. Hij won de vrije- rug en schoolslag. Op de schoolslag zwom hij ook nog een pr. Er kwamen ook 3 Hieronymus estafettes aan de start: Daniel, Zara, Storm en Floortje wonnen de 4* 50m vrije slag gemengd team. De

4850m wisselslag: Daniel, Storm, Berend en Sjoerd werd 7de en de 4*50m wisselslag meisjes Daphne, Vera, Suzie en Rosalie werd 4de. Alle estafetteteams verbeterde hun inschrijftijd. Toen alle punten waren opgeteld bleek dat de Hieronymuszwemmers na het team van PSV Eindhoven de 2de plaatst had behaald. De zwemmers namen trots de beker voor de tweede plaats in ontvangst. De verantwoordelijke coach voor de Minioren Wendy en haar collegacoaches waren met recht trots op de prestaties van “hun zwemmers” in de startveld. Voor de complete uitslag en meer informatie over Hieronymus kijk op www.zpv-hieronymus.com of facebook zpvhieronymus. Hieronymus heeft nog plaats voor nieuw jong talent in de instroomgroep. Ben je tussen de 6 en 10 jaar heb je A, B en bij voorkeur C en wil je ook wedstrijdzwemmen. Kom gerust kijken je mag 3x gratis meetrainen en hoeft daarna pas te beslissen. Meld je daarvoor aan via http://www.zpv-hieronymus.com/ proefles

TCS wacht spannende laatste wedstrijden STEENBERGEN - In de voorlaatste tafeltenniswedstrijd moest TCS onverwacht een teleurstelling incasseren. Met nog één wedstrijd te gaan moesten de tafeltennissers de tweede plaats afstaan en zelfs met een vierde plaats genoegen nemen. Yerseke 4 was in Steenbergen net iets sterker en nam de tweede plaats over. Toch had TCS bijna de hele wedstrijd de leiding. Via 2-0 en 3-2 werd het 4-3 en leek er geen vuiltje aan de lucht. De laatste drie sets waren de Zeeuwen echter ineens in vorm, wonnen drie sets op rij en sleepten met 4-6 de winst binnen. Dave van Broekhoven was dit weekend de sterkste speler bij TCS, hij schreef twee punten op zijn naam. Toch kan er nog veel veranderen, want het verschil met nummer twee en drie is slechts één punt. En die twee teams treden volgende week tegen elkaar aan in de laatste wedstrijd. Er staat komend weekend dus veel op het spel. Ook voor TCS 2 wordt het thuis een belangrijke laatste wedstrijd. Hekkesluiter Tanaka

6 liep tegen hen een 7-3 verlies op. Arie Gramsma en Marco Buijsen wisten in deze wedstrijd ongeslagen te blijven. Ze hebben twee punten voorsprong op nummer drie, maar moeten deze week tegen koploper Belcrum 13 uitkomen. Die Bredase spelers staan zeven punt los en de kans op de titel is dus wel erg klein. Het zal zelfs moeite kosten om de tweede plaats, met recht op een promotiewedstrijd, vast te houden. Ondanks het 4-6 verlies deed TCS 3 goede zaken. Koploper Middelburg 11 had aan zes punten genoeg voor de titel. Daar moesten ze hard voor werken, aan de finish bleek het hen inderdaad gelukt. Miranda Bogers en Sandra Adriaansen sprokkelden de vier winstpunten, elk twee, binnen. Ook voor hen een moeilijk laatste weekend. De thuiswedstrijd tegen ‘t Batje 2 moet er vier keer gescoord worden om rechtstreekse degradatie te ontlopen. Programma vrijdag 2 december 20.00 uur in ‘t Cromwiel TCS 1-ODT KV 8 TCS 2-Belcrum 13 TCS 3-’t Batje 2

Uw kostbaarheden Verkeersbesluit gemist? Uw kostbaarheden zijn goud waard! Goudwisselk antoor is eigendom van faop Goudw m Vind terug isili seelkD uiter en anetoRor is eihe geef ruim ndtom van25 jaar GEMEENTE NIEUWS familie DeGEMIST ex Rui petert r is ene!

zijn goud waard!

Uw kostbaarheden zijn goud waard!

heeft ruim 2 5 jaar expertise!

www.internetbode.nl Goudwisselka ntoor is eigendom van familie De Ru iter en heeft ruim 25 jaar expertise!

Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Ook u heeft kostbaarheden in huis. Misschien wel veel meer dan u denkt. Een paar oude een ketting in ofhuis. een horloge, waar nog mee heeft Ook umunten, heeft kostbaarheden Misschieneen wel treintje veel meer danopa u denkt. Een Goupaar dw isselkantoor gespeeld of een oude bankbiljetten. Laat uwopa kostbaarheden geheel oude munten, eendoosje kettingmet of een horloge, een treintje waar nog mee heeft is eens eigend om van Ook u heeft of kostbaarheden huis. Misschien wel veel meer danGoudwisselkantoor. u denkt. Een paar famili vrijblijvend beoordelen door eenbankbiljetten. specialist van Dan ontdekt u te of uw gespeeld een doosjein met oude Laat uw kostbaarheden eens geheel e De Rui r en oude munten, een ketting of een horloge, een treintje waar opa nog mee heeft heefwij t ru vrijblijvend beoordelen door een specialist vanzou Goudwisselkantoor. Dan ontdekt uuof uw kostbaarheden goud waard zijn. Als u deze willen verkopen betalen ook nog im 25 jaar gespeeld of een doosje met oude bankbiljetten. Laat uw kostbaarheden eens geheel expe kostbaarheden waard zijn. Als u Goudwisselkantoor. deze zou willen Dan verkopen nog rtise! eens eenbeoordelen reëlegoud prijs. vrijblijvend door een specialist van ontdekt betalen u of uw wij u ook kostbaarheden goud waard zijn. Als u deze zou willen verkopen betalen wij u ook nog eens een reële prijs. eens een reële prijs.

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen: Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Inkoop

Verpanden Beleggen Verkoop InkoopVeilingVerkoop Veiling

Inkoop

Verkoop

Veiling

Taxatie Verpanden

Beleggen

Verpanden Beleggen

Taxatie

Taxatie

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Goud ✔ ✔ ✔veel meer ✔ ✔ paar ✔ Ook u heeft kostbaarheden in huis. ✔ Misschien wel dan u ✔denkt. Een Goud ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Goud Zilver ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Zilvermunten, een ketting of✔een horloge, oude een opa nog mee ✔ ✔ ✔ treintje ✔ ✔ Munten ✔ ✔ waar ✔ ✔ ✔ heeft ✔ Zilver ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔Laat uw ✔ ✔ ✔ ✔ Sieraden, diamanten en horloges Munten gespeeld oude bankbiljetten. kostbaarheden ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ eens geheel ✔ Munten of een doosje met ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Oude bankbiljetten ✔ ✔ ✔ ✔ Sieraden, diamanten en horloges vrijblijvend beoordelen door✔een specialist van Goudwisselkantoor. Dan ontdekt✔u of uw ✔ ✔ ✔ ✔ Sieraden, diamanten en horloges ✔ Postzegels ✔ ✔ Oude bankbiljetten ✔ ✔willen ✔ verkopen ✔ ✔betalen ✔ nog ✔ ✔ kostbaarheden goud waard zijn. Als✔u✔deze✔ zou wij u ook Antiek Oude speelgoed bankbiljetten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Postzegels Postzegels eens een reële prijs.

Meer dan Locatie Zevenbergen Locatie ✔ ✔ ✔ 50 ✔ Antiek speelgoed AntiekSteenbergen speelgoed locaties door heel t.o. watertoren Floraplein d! erlan Ned Kerkhofweg Floraplein 2wat Goudwisselkantoor Ontdek voor u kan betekenen: 4761 SL Zevenbergen 4651 NC Steenbergen Locatie Zevenbergen Locatie Steenbergen Locatie Zevenbergen Locatie Steenbergen zevenbergen@goudwisselkantoor.nl steenbergen@goudwisselkantoor.nl

50dan 50 Meer dan Meer ties door heel r heel

loca locaties doo t.o.t.o. watertoren Floraplein watertoren Floraplein nd!erland! NederlaNed Openingstijden Openingstijden Kerkhofweg Floraplein 22 Kerkhofweg Floraplein Elke vrijdag van 10.00 – 13.00 uur Elke vrijdag van 13.30 – 16.30 uur 4761 SL Zevenbergen 4651 NC 4761 SL Zevenbergen 4651 NC Steenbergen Steenbergen Inkoop Verkoop Veiling Verpanden Beleggen zevenbergen@goudwisselkantoor.nl steenbergen@goudwisselkantoor.nl zevenbergen@goudwisselkantoor.nl steenbergen@goudwisselkantoor.nl

Goud Openingstijden Openingstijden Zilver Elke vrijdag van 13.30 – 16.30 uur Elke vrijdag van 13.30 – 16.30 uur Munten

Taxatie

Elke 13.00 uur ✔ ✔ vrijdag van ✔ 10.00 – ✔

Openingstijden Openingstijden ✔ ✔ ✔ Elke vrijdag van 10.00 – 13.00 uur

www.goudwisselkantoor.nl ✔ Sieraden, diamanten en horloges ✔

Oude bankbiljetten

Postzegels

Antiek speelgoed

www.goudwisselkantoor.nl Locatie Steenbergen Floraplein Floraplein 2

www.goudwisselkantoor.nl Locatie Zevenbergen t.o. watertoren Kerkhofweg

Meer dan 50 locaties door heel Nederland!


lief en leed

Mama, wij zijn blij dat je zo’n mooi leven hebt gehad en zijn dankbaar voor alles wat je voor ons hebt gedaan. Fijn dat je er tot het laatste moment helemaal bij was, blij, betrokken en zorgzaam.

Dat sterven voor eeuwig is, we weten het ons hele leven, dat jouw leven gestorven is, we moeten er mee leren leven….. Op 21 november 2016 hebben wij met liefde afscheid genomen van onze 93-jarige ma, oma en opoe

Op 25 november 2016 is overleden onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder

Annie Stassen - Adamse

Cor van der Weegen

in de leeftijd van 86 jaar

echtgenote van

echtgenote van

Arjaan Baaten † 22 oktober 1968

Gerard Stassen †

Corry en Simon Ivo en Henny, Finn, Morris Okke en Irene

Emmy en Ben Robijns - Stassen Frank Stassen Carla en Frank Kuijper - Stassen Erik en Muriëlle Stassen Erna Stassen Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Ria en Piet Martine en Martijn, Bas, Koen Bregje en Gertjan, Ellis

Lindenburghlaan 40 4651 TN Steenbergen

Familieberichten Weekenddiensten Alleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 - 27 38 55, Boerhaaveplein 1, Ingang: Van Swietenlaan. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee. Apotheek Dienstapotheek Bergen op Zoom naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939. Dienstapotheek Roosendaal naast de huisartsenpost bij het Franciscus Ziekenhuis, Boerhaavelaan 21, tel. 0165 591 400. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Wijkzuster Telelefoon 0165 - 54 66 13 Surplus Zorg thuiszorg passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl

Chris en Marianne

De uitvaartmis zal gehouden worden op donderdag 1 december om 13.00 uur in de Vredeskerk, Magnoliastraat te Steenbergen. Aansluitend begeleiden we Annie naar crematorium Zoomstede, Mastendreef 5 te Bergen op Zoom, waar om 15.00 uur de afscheidsdienst zal plaatsvinden.

Zorgcentrum Onze Stede, Steenbergen

Gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor aanvang van beide diensten en persoonlijk in de condoleancekamer van het crematorium.

We hebben op vrijdag 25 november j.l. afscheid van ma genomen in het crematorium te Bergen op Zoom.

De beste zorg, waar thuis ook is. 0900-900 4444 (24 uur per dag), altijd bereikbaar voor directe zorgverlening. www.tantelouise.nl

Correspondentieadres: R. Bakx - Baaten Beukstraat 11 4651 KD Steenbergen

Openingstijden

Gemeente Steenbergen Buiten de Veste 1 4652 GA Steenbergen Tel: 14 0167 Maandag 09.00 – 13.00 uur Maandag t/m Donderdag 13.00 – 15.30 uur (op afspraak) Woensdag, Donderdag 09.00 – 13.00 uur Donderdag 17.30 – 19.30 uur Vrijdag 09.00 – 12.00 uur

Plaats GRATIS uw FAMILIEBERICHT in Weekblad de Bode

Een bijzonder leven verdient een bijzonder afscheid

Ga naar internetbode.nl Klik op Advertentie aanleveren en kies Familieberichten aanleveren

e. info@nuiten-groffen.nl | i. www.uitvaartzorgnuiten-groffen.nl

T: 0167 76 72 74

KERKELIJK NIEUWS DINTELOORD Nederlands Hervormde Gemeente Zondag 4 december: 10.00u Ds. M. Visser uit Elburg; 18.30u Ds. M. Visser uit Elburg Gereformeerde kerk Dinteloord en Steenbergen Zondag 4 december: 2e Advent Gezinsdienst 10.00u Ds. Evelien Barendregt, Dinteloord NIEUW-VOSSEMEER H. Joannes de Doper Vrijdag 2 december 19.00u: H.Mis in De Vossemeren. Zaterdag 3 december: gelegenheid tot biechten in de sacristie van de kerk van 14.00-15.00u. Caritascollecte: Bisschoppelijke Adventsactie. Zondag 4 december 9.00u: 2e zondag van de Advent, Woord Gebed Communieviering door de Werkgroep. Intenties: Kees en Kaatje Koolen-de Leeuw; Janus Bosters en overl. familie; Joke Hommel e.v. Piet Huijsmans; overl. ouders Huijsmans-Uitdewilligen en kinderen; overl. ouders KoenCools en zoon Rie. Maandag 5 december 18.00u: H. Mis. Woensdag 7 december 19.00u: H. Mis. Donderdag 8 december 19.00u: Medjugorjeviering en Rozenkransgebed. Vrijdag 9 december 19.00u: H. Mis in De Vossemeren. Protestantse Gemeente te Halsteren en Nieuw Vossemeer Elke zondag 9.00u dienst in de Protestantse Kerk, Voorstraat, Nieuw Vossemeer. Predikant: Ds. H.C. van het Maalpad, Zwartewaal 46, 4717 NS Bergen op Zoom, tel. 0164-231992, hcvhmaalpad@home.nl. Voor informatie: J. Keijzer, tel. 0167-502593. Zondag 4 december: 9.00u eredienst in de Protestantse Kerk aan de Voorstraat; Ds. H.J. Inkelaar STEENBERGEN Evangelische kerk Open Deur Iedere zondag 10.30u samenkomst; zondagavond 19.00u gebedsbijeenkomst en iedere maandagavond 20.00u evangelisatiestudie . Geert Vinckestraat 2 te Steenbergen. Meer info: 06-53118236, www.opendeursteenbergen.nl of info@opendeursteenbergen.nl Voor een goed gesprek of gewoon een kop koffie bent U door de weeks van harte welkom in de keuken van Open Deur, maandag van 13.30u tot 17.00u en dinsdag t/m zaterdag van 10.00u tot 17.00u.

Hervormde Gemeente Zondag 4 december: Advent II, ds. C. Biemond. St. Gummaruskerk Kerkdiensten: jaarcyclus C. Zaterdag 3 december 17.00u: pastoor H. v. Geel. Zondag 4 december 9.30u: pater B. v. Schaik. Leden en overl. leden KBO; familie v.d. Riet-Looyen; familie Nagelkerken-v.d. Riet; familie Uitdewilligen-v. Bergen; overl. ouders Testers-v.d. Riet; jgt. Maria Huijsmans-v.d. Riet. Maandag 5 december 19.00u. Personalia: de overledenen, die wij in ons gebed gedenken, zijn Mevrouw Stassen-Adamse, voor wie donderdag de uitvaartplechtigheid heeft plaats gevonden in de Vredeskerk, Frans Mulders; Jo v. Rooij-Adiaansen; Ad v.d. Heijden. Dit weekeinde is de Bisschoppelijke adventsactie, dit keer t.b.v. de straatkinderen in Rwanda. Dinsdag 6 december 9.00u is het koper poetsen. Lijkt het u leuk om bij dit gezellige clubje aan te sluiten? U bent van harte welkom. Openingstijden parochiesecretariaat: Het secretariaat is op werkdagen geopend van 9.15-11.30u. Spreekuur: Op dinsdag en vrijdag van 9.30-10.30u in het Parochiesecretariaat in de Gummaruskerk, Westdam 83 (ingang marktzijde). Misintenties: Wilt u een misintentie aanvragen? Gelieve dit minstens een week van tevoren (i.v.m. tijdige plaatsing in de krant) door te geven bij het secretariaat op maandag t/m vrijdag van 9.15-11.30u of via de website. RK Vredeskerk Donderdag 1 december 13.00u: uitvaartdienst Annie Stassen-Adamse wv Gerardus Stassen. Zaterdag 3 december 19.00u: Eucharistieviering; 2e zondag van de Advent; voorganger Pater B. v. Schaik; zang koor Zr.Monique; extra collecte Caritas tbv Bisschoppelijke Vastenactie; wij gedenken: jgt Broeder Piet Raaymakers, Anneke v. Dijk-de Dooij wv Janus v. Dijk, Annie StassenAdamse wv Geradus Stassen; na afloop koffie drinken in de Vonk en Wereldwinkel. Woensdag 7 december 9.30u: Eucharistieviering in de Vonk; voorganger Pastoor H. v. Geel. Sint Annaparochie Secretariaat tel: 0167-563129. E-mail: par.secretariaat@sintannaparochie.com. Post: Postbus 145, 4650 AC Steenbergen. Website: www.sintannaparochie.com PAGinA 18

Na 22 november zijn er 3 kerken in de Sint Annaparochie gesloten maar in deze geloofsgemeenschappen blijven een aantal zaken gewoon doorlopen, zoals alle handelingen voor wat betreft de begraafplaats, doorgeven doop, huwelijk, uitvaart, vragen omtrent de nieuwsbrief, misintenties enz. Hiervoor kunt u de volgende contactpersonen benaderen: de Heen: Cobie Schoonen tel: 0167-566322 e-mail: cobyschoonen@ gmail.com Welberg: Janny Broos tel. 06-24414076; Leo Houtman tel. 0167-566103 Dinteloord: Ger de Jong tel. 0167-522909; misintenties An v.d. Eem tel. 0167-521286. KRUISLAND H. Georgius geloofsgemeenschap Zondag 4 december: Tweede zondag van de Advent. Eucharistieviering om 11.00u. Zang: gemengd koor. Caritascollecte: Bisschoppelijke adventsactie. Misintenties: jgt. o.o. Dingemans-Vermunt, dochter Gerry en René, kleinkinderen Janco en Caroline, leden en overl. leden van de KBO. Wij helpen mee bij de dienst: Voorganger Pater B.v. Schaik, A: Ad Huijsmans, L: Ankie Mouwen, K: Ad Huijsmans. Het is weer de eerste zondag van de maand dus na de dienst staat de koffie en thee weer voor u klaar. Donderdag 8 december: Om 9.30 uur viering in de sacristie. Voorganger: pastor Sebastian Chazhoor Verantwoording voor gezondheid: Duizend vragen gaan er om in de hoofden mensen. Miljoenen zijn er mee geïnvesteerd vanuit overheidsinstanties. Noch de KNVB, noch gemeenten willen reageren op de kankerverwekkende stoffen in rubbergranulaat kunstgrasvelden. Een onderzoek van het RIVM wordt afgewacht. Het zijn opmerkelijke processen die plaatsvinden in de wereld. Bij elke productie, in principe bij grote omvang en aanleg, zijn er in Nederland strenge milieu eisen. Toch ging het ergens fout. Wat, dat zal nog blijken. Over gezondheid binnen het geloof wordt niet getwist. Alles dient naar eer en geweten te gebeuren. Een gezond lichaam wordt voorop gesteld, omdat dit lichaam nodig is om goede zaken te verrichten. Dan kan er niet aangemodderd worden in processen waar kinderen en volwassenen bij betrokken raken, als in 2009 dezelfde feiten in Amerika reeds bekend waren. Spreuken 3:7-8 Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de Heer en ga het kwaad niet uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, en het verkwikt je lichaam.


VACATURESTer versterking van onze R&D Ter TEAM versterking zoeken wij van een onze R&D TEAM zoeken wij een Ter versterking van onze groeiende organisatie zoeken wij

Eerste

Productontwikkelaar Productontwikkelaar M/V M/V hulp bij Operators

solliciteren?

in de functie van operator ben je zelfstandig en als onderdeel van het team bezig om dagelijks het productieproces in veilige en goede banen te leiden. Daaronder valt: het aanJe bent in teamverband verantwoordelijk voor de ontwikkeling van chemische producten voor de en afvoeren van grondstoffen, het verwerken van alle relevante productiegegevens in het behandeling van metaaloppervlaktes. deJe branche hebt oog envoor je houdt de trends in de branche en je houdt systeem, het bedienen van procesinstallaties, het signaleren van storingen en het oplossen rekening met weten regelgeving. Je werkzaamheden omvatten onderzoek naar nieuwe Maak gratis een van kleine storingen.

formuleringen, testen van applicatie eigenschappen en het opschalen naar productie.

professioneel CV

Functie-eisen: Functie-eisen: • Basisveiligheid VCA, heftruckcertificaat, Operator basis is een pré; • Naast je flinke dosis enthousiasme, ben je een echte teamplayer met een hands on mentaliteit! chemische  Minimaal technologie Bachelor chemie (HLO, HBO / chemische of Universiteit). technologie (HLO, HBO of Universiteit). • Ben je accuraat, heb je voldoende discipline en een uitstekende beheersing van de Neder Affiniteit voor: coatingtechnologie, polymeren en/of corrosiechemie. landse taal, reageer dan snel. Als je reeds ervaring hebt met het werken in een productie Sociaal en communicatief vaardig. omgeving en kennis hebt van chemie geldt dat als een pré. Flexibel, stressbestendig en praktisch ingesteld.  Individueel alsmede in teamverband kunneniswerken. Ontbreken de juiste papieren? Voor gemotiveerde medewerkers er altijd de mogelijkheid om het operator scholingstraject intern te doorlopen!

Wat bieden wij: Wat bieden wij:  Functie met ruimte voor eigen inbreng. • Een leuke afwisselende fulltime baan met mogelijkheid tot 2-ploegendiensten; -nonsense werkklimaat.  Werken in een no-nonsense werkklimaat. • Veel vrijheid en zelfstandigheid;  Goede studiefaciliteiten. • Prettig no-nonsense werkklimaat;  Marktconforme salariëring. • Voldoende ontwikkelmogelijkheden; Ter versterking van onze R&D TEAM zoeken wij een • Je gaat deel uitmaken van een enthousiast, informeel en gedreven team dat elkaar onderDienstverband: steunt om gezamenlijk tot een optimaal resultaat te komen; • Goede studiefaciliteiten;  Fulltime. • Marktconforme salariëringgeschiktheid en goede secundaire  Bij gebleken vastearbeidsvoorwaarden. aanstelling.

Ontvang vacatures die jij zoekt!

Productontwikkelaar M/V

Dienstverband: Het bedrijf Fulltime

Maak gratis een zoekprofiel aan

bentonderneming in teamverband voor de ontwikkeling chemische producten onafhankelijke ADJe Productions B.V. is een die verantwoordelijk uniek onafhankelijke is door deonderneming combinatie van: die uniekvan is door de combinatie van:voor de metaaloppervlaktes. Je hebt oog kwaliteits-, voor trends in aan de branche enkwaliteits-, je houdt Ook&zijn wij op naar een - en laboratoriumfaciliteiten  behandeling Uitgebreidevan productie(QC en R&D) laboratoriumfaciliteiten diezoek aan de laatste (QCde & R&D) die de laatste rekening met weten regelgeving. Je werkzaamheden omvatten onderzoek naar nieuwe ldoen. veiligheidsen milieunormen voldoen. van applicatie eigenschappen en het opschalen naar productie.  formuleringen, BRZO bedrijftesten met hieraan gekoppeld verplichting. een veiligheidsrapportage verplichting.  Actief in de chemische procesindustrie, met moderne procestanks, batches vanaf 1.000 tot Functie-eisen: 30.000 liter. Je bent inUitgebreide teamverband verantwoordelijk voorplaats de productiecontrole chemische  waarbij het milieu chemische een centrale kennis, waarbij inneemt. het milieuvan een centraleproducplaats inneemt. ten, o.a. voor de behandeling van metaaloppervlaktes. hebt voor de(HLO, trendsHBO in de onze  Het blenden en samenwerking ontwikkelen met recepturen onze Je relaties. inoog samenwerking met relaties. Minimaal Bachelor chemievan / chemische technologie of Universiteit). branche en je houdt rekening met wet- en regelgeving.  Affiniteit voor: coatingtechnologie, polymeren en/of corrosiechemie. t haar relaties AD Productions B.V. door biedthaar haarchemische relaties meerwaarde creativiteit te door koppelen haar chemische creativiteit te koppelen  meerwaarde Sociaal en communicatief vaardig. Functie-eisen: aan productontwikkeling en distributie mogelijkheden.  Flexibel, stressbestendig en praktisch ingesteld. • Minimaal laboratorium opleiding chemie of gelijkwaardige opleiding (MBO of HBO);  Individueel in teamverband • Bereidheid tot het volgenalsmede van specifieke opleidingen; kunnen werken. Interesse • Affiniteit met chemie; • Sociaal communicatief vaardig; bieden wij: een BenWat jeenop zoek naar nieuwe uitdaging of herken je jezelf nodigen in bovengeschetst profiel, dan nodigen • Flexibel, stressbestendig en praktisch Functie ruimte vooringesteld; eigen inbreng. te reageren. we je van hartemet uit om te reageren. • Individueel alsmede in in teamverband kunnen werken.  Werken een no-nonsense werkklimaat.  Goede studiefaciliteiten. Schriftelijke HEIJNINGEN Markweg Zuid 27, 4794 SN HEIJNINGEN Wat bieden wij: sollicitaties richten aan AD Productions B.V.  Marktconforme salariëring. • Leuke afwisselende baan met ruimte voor eigen inbreng; t.a.v. l.blijdorp@adinternationalbv.com Levina Blijdorp of mail naar: l.blijdorp@adinternationalbv.com

Analist Quality ControlVacatures bij jou in de buurt

• Werken in een prettig no-nonsense werkklimaat; Dienstverband: • Goede studiefaciliteiten; • Marktconforme salariëring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;  Fulltime. • Mogelijkheid op termijngeschiktheid door te stromen binnen onze organisatie.  Bij om gebleken vaste aanstelling.

Zoek en vind lokale vacatures

Tel. 0165-522060 Fax. 0165-522069

Tussenriemer 3 4704 RT Roosendaal

Fa.uitbreiding Kop & Zn is van een internationale transportonderneming gevestigd te Roosendaal. Wegens onze werkzaamheden, zijn wij op zoek naar enthousiaste collega’s dieonze ons organisatie team willen versterken. Binnen verzorgen wij diverse nationale & internationale transporten en doen we zelf onderhoud op ons wagen- en trailerpark. Chauffeur Benelux / Parttime Chauffeur Wij zijn op zoek Binnen naar een chauffeur voorvacatures Benelux.voor: Werkzaamheden onzegemotiveerde organisatie hebben wij diverse zullen bestaan uit het binnen Nederland lossen/laden van trailers, waarna er gekoppeld wordt met onze internationale chauffeurs. Het betreft een functie voor 1-5 dagen per week (maandag t/m vrijdag). Aanvang 14.00-18.00 uur, eindtijd varieert van ca. 24.00-3.00 uur. Wij zijnzijn op zoek naar chauffeursom vooroponder andere winkeldistributie RMO-vervoer. De Tevens er mogelijkheden oproepbasis of 1-2 vaste en dagen in de week te functie werken. een uitdagende aanvulling opalleen uw huidige baan.RMO-vervoer is voorWellicht winkeldistributie is ook beschikbaar voor het weekend.

Vrachtwagenchauffeur (Fulltime/Parttime)

het deze ophalen van melk en hetover: afleveren hiervan bij diverse zuivelfabrieken. Voor functie dienbijjeveehouders te beschikken Rijbewijs Voor dezeCEfuncties dien je in het bezit te zijn van het rijbewijs CE en code 95. ADR-certificaat stukgoed is een pré, of bereidheid deze te behalen.

Monteur (Parttime)

Geïnteresseerd om ons team te versterken, stuur dan je CV naar: Fa. Kop & Zn. BV Als monteur ben je verantwoordelijk voor het onderhoud aan het wagen- en trailerpark. Tussenriemer 3 4704kunnen RT Roosendaal of De dagen in overleg worden ingepland, maar zaterdag is een vaste onderhoudsdag. personeelszaken@koplogistics.nl

Wij bieden je een zelfstandige en afwisselende baan met goede arbeidsvoorwaarden en beloning conform CAO Beroepsgoederenvervoer. Ook bieden wij de mogelijkheid tot het volgen van trainingen en vakgerichte opleidingen. Ben je geïnteresseerd om ons team te versterken, stuur dan je CV naar: personeelszaken@koplogistics.nl, voor meer informatie kun je contact opnemen met Anne-Marie Kerstens, telefoon: 0165-522066.

“Dutax” B.V. “DUTAX”Reizen REIZEN B.V.

Moerseweg 8, 4927 RK Hooge Zwaluwe MOERSEWEG 8 TEL. 48 23 31 Tel. 0168 - 482331 Fax 01680168 - 482497 4927 RK HOOGE ZWALUWEFAXwww.dutax.nl 0168 48 24 97 info@dutax.nl info@dutax.nl www.dutax.nl

Vraagt per direct Vraagt

Wegens uitbreiding van haar werkzaamheden

Part-time / OPrOeP

Chauffeur

Part-time Chauffeur (m/v) met rijbewijs B voor gehandicapten- en/of leerlingenvervoer met een 8-persoonsbus (eventueel met lift) op routebasis. Het betreft een vacature van 15 tot 20 uur (m/v) met rijbewijs B per week, verspreid over 5 werkdagen of op basis van inval bij van ziekte, voor leerlingenvakantie e.d. en/of degehandicaptenvervoer werkzaamheden worden uitgevoerd in de regio Noord Brabant Met eenen8-persoonsbus (evt. met lift) Fulltime Parttime Touringcar Chauffeurs (m/v) voor routebasis. alle voorkomende op tour-, en overige werkzaamheden Hetpendelbetreft een vacature doordeweeks en/of in het weekendin binnen- en buitenland van circa 10 tot 15 uur per week, in bezit van minimaal rijbewijs D verspreid over 5 werkdagen Indien u in het bezit bent van aantoonbare of op basis van inval in pré geval van ervaring is dit een

 Vacatures bij jou in de buurt

ziekte, vakantie e.d.

Kijk tevens www.adinternationalbv.com ook eens op onze website www.adinternationalbv.com

Dienstverband: Het bedrijf • Fulltime; AD Productions B.V.vaste is een onafhankelijke onderneming die uniek is door de combinatie van: • Bij gebleken geschiktheid aanstelling.

Uitgebreide productie- en laboratoriumfaciliteiten (QC & R&D) die aan de laatste kwaliteits-, veiligheids- en milieunormen voldoen. Het bedrijf  BRZO bedrijf met hieraan gekoppeld een veiligheidsrapportage verplichting. AD Productions is chemische een onafhankelijke onderneming die uniek is door de combinatie van:  Actief B.V. in de procesindustrie, met moderne procestanks, batches vanaf 1.000 tot • Uitgebreide productie30.000 liter. en laboratoriumfaciliteiten (QC & R&D) die aan de laatste kwaliteits-, veiligheids- en milieunormen voldoen.  Uitgebreide chemische kennis, waarbij het milieu een centrale plaats inneemt. • Kennis en expertise op het gebied van chemische oppervlaktebehandeling.  Het blenden en ontwikkelen van recepturen in samenwerking met onze relaties. • BRZO bedrijf met hieraan gekoppeld een veiligheidsrapportage verplichting. 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.dutax.nl Voor deze vacature kunt u naar bovenstaand Wij ontvangen uw reactie graag binnen 10 dagen adres schrijven ofadres bellen. kunt op bovenstaand of viaTevens onze website

u mailen naar: sollicitanten@dutax.nl. Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website.

Zoek en vind lokale vacatures

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

• ISO 9001 / ISO 14001 gecertificeerd. AD Productions B.V. biedt haar met relaties meerwaarde haar chemische • Actief in de chemische procesindustrie, moderne procestanks,door batches vanaf 1.000 tot creativiteit te koppelen aan productontwikkeling en distributie mogelijkheden. 30.000 liter. • Uitgebreide chemische kennis, waarbij het milieu een centrale plaats inneemt. • Het blenden en ontwikkelen van recepturen in samenwerking met onze relaties. Interesse

BSV uit de beker

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging of herken je jezelf in bovengeschetst profiel,OP danZOOM nodigen BERGEN - Rochade uit Tilburg is in de bekerwedstrijd te sterk voor BSV. De teamresultaten Interesse Schriftelijke sollicitaties richten aan AD Productions B.V. Markweg Zuid 27, 4794 HEIJNINGENvan BSV zijn van SN de zaterdagteams Ben je opLevina zoek naar een nieuwe uitdaging herken je jezelf in bovengeschetst profiel, dan wisselend. t.a.v. Blijdorp of mail naar:ofl.blijdorp@adinternationalbv.com AD Productions B.V. biedt haar relaties meerwaarde door haar chemische creativiteit te kopwe aan je van harte uit om te pelen productontwikkeling enreageren. distributiemogelijkheden.

nodigen we je van harte uit om te reageren. Indien je naar aanleiding van de vacature vragen hebt, kun je telefonisch contact opnemen met Levina Blijdorp 0167-526979. Sollicitaties richten aan AD International B.V. Markweg Zuid 27, 4794 SN HEIJNINGEN t.a.v. Levina blijdorp of mail naar: l.blijdorp@adinternationalbv.com.

Kijk tevens ook eens op onze website www.adinternationalbv.com

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

AD internAtionAl bv - mArkweg zuiD 27 4794 Sn Heijningen - tHe netHerlAnDS t. 0031 (0)167 526900 - F. 0031 (0)167 526969 www.ADinternAtionAlbv.comOntvang vacatures die jij zoekt! Maak gratis een zoekprofiel aan op www.brabantwerkt.nl

Het bekerteam van BSV is uitgeschakeld door een 1-3 verlies tegen Rochade uit Tilburg. Freek Schouten en Martin de Smit speelden remise, maar Angelique Osinga en Ton Hertogs verloren. BSV 1 speelde tegen het tweede team van DD uit Den Haag en verloor met 3½4½. Marcel van Herck zorgde voor het enige winstpunt van de Bergenaren. Erwin Kalle, Tony Peleman, Daniel Dardha, Semen Minyeyevtsev en Rob HopmanBeen speelden remise. Oliver de Hert en Adry Goris-Schouwstra verloren. Is Erwin Kalle de nieuwe kopman van BSV 1? Kampioen van Bergen op Zoom en jeugdkampioen van Noord-Brabant speelde de laatste twee wedstrijden als 1e bordspeler. De vorige ronde won ErPAGINA 19

win tegen een op papier veel sterkere tegenstander, afgelopen zaterdag speelde hij tegen een FIDE-meester remise. BSV 1 staat met 4 punten uit 4 wedstrijden nu op de 5e plaats in de 3e klasse KNSB. BSV 2 speelde gelijk tegen DSC 1 uit Dongen. Winst was er voor René Punt en René Paardekam. Freek Schouten, Ton Hertogs, Bas van der Putte en Ronny Liekens speelden remise. Angelique Osinga en André van de Graaf verloren. BSV staat nu met 4 uit 4 op de 6e plaats. Opmerkelijk is dat BSV 2 de vier hoogst geplaatste teams in hun klasse al hebben ontmoet. BSV 3 wint met 5½-2½ van het reserveteam van D4 uit Oosterhout. Winst was er voor Robert Kunst, Jan Haverhoek, Kees de Looff en Pieter-Jan Demmers. Enrique Vilarnau en Danny Lindhout remiseerden terwijl teamleider Piet Bruijs in zijn partij misgreep en verloor. BSV 3 staat nu met 3 uit 3 op de 4e plaats in klasse 2 A.

Het probleem van vorige week kwam van een partij van Rob Hopman-Been. De stand was wit (Rob): Kg1, Df3, Ta1, Tf1, Lf5, a2, b2, d4, e3, f2, g2, h2 en zwart: Kg8, Df7, Ta8, Tf8, Lc3, Pc6, a7, b7, d5, f6, g7, h7. Wit won door Dh3, dit dreigt Dh7 mat en Le6 met damewinst. Het nieuwe probleem, zie diagram, kwam uit een partij van oud kampioen Lars van Dort tegen Casper van Maanen. Lars heeft een dodelijke zet, welke?


NU online je bereik vergroten? Adverteer lokaal op NU.nl De samenwerking tussen Weekblad de Bode en NU.nl biedt u de mogelijkheid om lokaal en doelgericht op het meest populaire nieuwsplatform van Nederland te adverteren. Het actuele lokale nieuws staat (op basis van locatie) op de voorpagina van de NU.nl app. Dagelijks ‘snacken’ zowel mannen als vrouwen het laatste nieuws van NU.nl, waarbij alle leeftijden sterk vertegenwoordigd zijn. Als adverteerder kunt u nu uw lokaal bereik substantieel vergroten!

 Samenwerking met het bekendste én grootste nieuwsplatform van Nederland  2.8 Miljoen bezoekers per dag

 1.1 Miljard pageviews per maand  Adverteren in regionale katernen

Kijk voor meer informatie op: www.uitgeverijdebode.nl/nu

Steenbergse Bode 30-11-2016