Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

O P L AG E :

S T E E N B E R G S E

27 MAART 2013 WEEK 13

Uitgeverij

10 . 0 0 0

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

DE HEEN BEREIDT FEEST 400-JARIG BESTAAN VOOR

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AUTO’S

Volg ons via twitter: @SteenbergseBode

AA

Zundert

I

Te l .

076

SPORT

SPORTPLATFORM STEENBERGEN REIKT SPORTPRIJZEN UIT

599

8 111

KERKELIJK NIEUWS

SC KRUISLAND TE GAST BIJ VOETBAL INTERNATIONAL

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

AUTOKIEVIT UW RENAULT-DEALER NU OOK IN BERGEN OP ZOOM WWW.AUTOKIEVIT.NL

ABRAHAM DE HAANSTRAAT 9, TEL. (0164) 23 69 52

Roosendaalse boa’s actief in Steenbergen

Uur langer profiteren van daglicht

STEENBERGEN - De gemeente Steenbergen heeft aansluiting gevonden bij de gemeente Roosendaal voor de inhuur van extra buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Op die manier kan Steenbergen flexibel inspelen op de behoefte aan handhaving in de gemeente. De boa’s houden zich vooral bezig met het toezicht op het juist parkeren en het tegengaan van hondenpoepoverlast in de gemeente. Daarnaast zijn zij ook op andere handhavingsgebieden actief, zoals zwerfvuil. De buitengewoon opsporingsambtenaren zijn elke dag van de week en in principe ook ieder uur van de dag zichtbaar in de gemeente.

In de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 maart gaat om 02.00 uur de zomertijd weer in. We zetten de klok dan een uur vooruit. Een handig ezelsbruggetje voor wie altijd diep moet nadenken of horloges, wekkers of pendules nou vooruit of terug moeten: in het VOORjaar gaat de klok een uur VOORuit. Over zeven maanden gaan we pas weer terug in de tijd. Tot de nacht van 26 op 27 oktober profiteren we van een uur langer daglicht.

Burgerpanel website gemeente van start

Aannemer maakt Bongerd bouwrijp

STEENBERGEN - Zes inwoners van de gemeente Steenbergen hebben zich aangemeld bij het burgerpanel dat de website van de gemeente gaat beoordelen op zijn klantgerichtheid en gebruiksvriendelijkheid. Het gaat om Theo Huizer, Lia van den Kieboom-Bastiaansen, Anita van Zielst, Leo Adriaansen, Hakim Tampoebolon en Niek Perdeams. De leden zijn donderdag voor de eerste keer bij elkaar geweest. Het panel geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over de website. De leden komen vier keer per jaar bij elkaar en wisselen tussentijds hun ervaringen met elkaar uit, zodat de gemeente de website kan blijven verbeteren.

STEENBERGEN - Direct na Pasen start de aannemer met het bouwrijp maken van het project De Bongerd in Steenbergen. Daarbij worden de riolering en de bouwwegen aangelegd. Afhankelijk van de weersomstandigheden nemen deze werkzaamheden ongeveer vijf of zes weken in beslag, zodat nog voor de zomervakantie een start kan worden gemaakt met de daadwerkelijke bouw van de woningen. Wanneer de woningen bijna opgeleverd kunnen worden, start de aannemer met het aanleggen van de verharde wegen, trottoirs, parkeerplaatsen, groenvoorzieningen en openbare verlichten. Aan De Bongerd komen in totaal 34 levensloopbestendige woningen.

Houten fallus als protest tegen A4 STEENBERGEN - Houtkunstenaar Peter de Koning heeft een nieuwe bestemming gevonden voor zijn houten fallus. De bewoners van de Stoofdijk in Steenbergen willen het gevaarte gebruiken in hun protest tegen de A4. De actiegroep vindt dat Rijkswaterstaat hen niet eerlijk behandeld rond de aanleg van de A4 en stelt dat Steenbergen door de komst van de nieuwe snelweg ‘de lul’ is. Volgens De Koning komt de actiegroep deze week nog bij elkaar om zich te bezinnen op verdere acties. De houtkunstenaar verwijst naar de uitstoot van de brandstoffen van al het verkeer dat voorbij komt. “Dat laten we niet zomaar gebeuren”, stelt hij.

Eerste Kruisweg toch afgesloten DINTELOORD - De Eerste Kruisweg bij Dinteloord wordt alsnog onttrokken aan de openbaarheid. De commissie Ruimte & Economie heeft woensdag haar goedkeuring gegeven voor het afsluiten van de weg. In een eerder voorstel was aangegeven dat de Eerste Kruisweg niet aan de openbaarheid hoefde te worden onttrokken, maar dat bleek een vergissing te zijn. De weg bevindt zich in het Agro Food Cluster bij Dinteloord. De weg met opritten zal zijn functie verliezen zodra de twee nieuwe ontsluitingswegen Symbiose en Samenwerking gerealiseerd zijn. De nieuwe wegen zullen naar verwachting in de loop van 2014 klaar zijn.

WELBERG - De groepen 7 van basisschool Maria Regina uit Steenbergen moesten woensdag heel wat regen en kou doorstaan tijdens de jaarlijkse Boomfeestdag. Samen met wethouder Cor van Geel en Staatsbosbeheer plantten zij 44 populieren aan de Groenedijk bij Welberg, ter vervanging van de bomen die Staatsbosbeheer eerder dit jaar had gekapt. FOTO LEO ADRIAANSEN

Steenbergen bezint zich nog op algemene reactie namens raad en college

‘Cluster gemeenten Brabantse Wal’ STEENBERGEN - De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht moeten hun samenwerking op de Brabantse Wal verder intensiveren. Dat staat in het rapport Veerkrachtig Bestuur West-Brabant, waarin geadviseerd wordt plattelandsgemeenten meer te laten samenwerken met de Brabantse steden. Een fusie is daarbij niet direct aan de orde, maar de provincie streeft wel naar maximaal vijf samenwerkende clusters van gemeenten, waar de regio Brabantse Wal er één van is. DOOR RIA VAN MEIR Aanleiding voor het rapport is het groeiend aantal taken dat gemeenten voor hun rekening moeten nemen. De Adviescommissie Krachtig Bestuur Brabant onder leiding van Helmi Huijbregts is daarom met gemeenten in gesprek gegaan om te zien met welke overheden zij het liefst samenwerken. Volgens de commissie moet daarbij de blik ook buiten de provinciegrenzen gericht worden, omdat West-Brabant deel uit maakt van een grensoverschrijdende economie. In Woensdrecht en Zundert gebeurt dat al via het Belgisch-Nederlands Grens Overleg (BENEGO). Daarnaast moeten de kleinere plattelandsgemeenten ook de samenwerking met de Brabantse steden opzoeken om ook binnen alle landelijke en provinciale ontwikkelingen sterk te staan. “In het algemeen levert samenwerking tussen plattelandsgemeenten volgens de commissie onvoldoende resultaat op. Voor voldoende bestuurskracht is

het van belang om de steden te verbinden met het landelijk gebied. Leidend is en blijft dat herindeling van onderop moet komen, al zijn samenwerkingsverbanden of gemeenten vanaf 50.000 inwoners niet uit te sluiten”, stelt de commissie. Aanbevelingen Het rapport ziet de meeste toekomst in een verfijning van de samenwerking tussen Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. Bergen op Zoom mag dan ook wel samenwerken met EttenLeur en Roosendaal, maar die as is ‘aan erosie onderhevig’, meent de commissie. In een eerste reactie op het rapport laat de Woensdrechtse burgemeester Marcel Fränzel weten zich in zijn algemeenheid goed te kunnen vinden in de aanbevelingen van het rapport. “Het voorgestelde cluster Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen is niet onlogisch, omdat Woensdrecht al op verschillende gebieden met deze gemeenten samenwerkt. Woensdrecht streeft naar verdere opti-

male samenwerking en heeft ontwikkelingen ingezet om op eigen kracht in deze samenwerking verder te gaan. Ook zijn wij als grensgemeente zeer positief gestemd over de aanbeveling van stimulering samenwerken met buurgemeenten in Vlaanderen. Wij maken graag gebruik van het aanbod van de provincie om dit verder te versterken. Woensdrecht herkent zich niet in de constatering van de commissie dat samenwerken tussen relatief kleine gemeenten nauwelijks meerwaarde oplevert”, aldus Fränzel. Definitieve reactie Hij merkt op dat het slechts om een voorlopige reactie op het rapport gaat. De definitieve reactie volgt de komende weken. Burgemeester Saskia Bolten van Steenbergen geeft aan het rapport eerst binnen college en raad te willen bespreken, voordat zij met een reactie namens beide organen komt. Dat geldt ook voor de gemeente Bergen op Zoom, dat het rapport deze week in het college bespreekt.

...VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS... KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

Dinteloorder vecht hoogspanning aan DINTELOORD - Een inwoner van Dinteloord is naar de Raad van State gestapt om de aanleg van een ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen Dinteloord en Roosendaal te voorkomen. De 150 kVverbinding maakt het mogelijk om de energie uit de kassen op het Agro Food Cluster (AFC) via het transformatiestation in Roosendaal wordt omgezet in elektriciteit. De verbinding komt ondergronds te liggen en loopt van Dinteloord onder het grondgebied van Oud Gastel naar Roosendaal. De Dinteloorder is echter bang dat hij schade zal leiden, omdat de verbinding in de buurt van zijn woning komt te liggen en wil de aanleg tegen houden.

Inschrijven voor Buitenspeeldag STEENBERGEN - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Veilig Verkeer Nederland (VVN), Scouting Nederland, Jantje Beton en Nickelodeon slaan de handen ineen en houden op woensdag 12 juni weer de Buitenspeeldag. De initiatiefnemers roepen gemeenten, ouders, buurtbewoners, scholen, belangenorganisaties en het verenigingsleven op om in hun buurt een leuk en actief programma voor kinderen te organiseren. Met de Buitenspeeldag willen de initiatiefnemers kinderen stimuleren om lekker buiten te spelen. Buitenspelen is leuk én belangrijk in het leven van kinderen. Inschrijven kan via de website www.buitenspeeldag.nl


alleen op zaterdag 30 maart

10% korting op Mac en iPod

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

2e

28

29

30

PAASDAG

MAART KOOPAVOND!

MAART GEOPEND TOT 16.30 UUR

MAART

ARDI OPEN VAN 13.00 - 17.00 UUR

VOORDEELDAGEN!

3UR¿WHHUYDQRQ]HOHQWHDFWLHV 'LYHUVHNOHXUHQ

6347,-

FRANKE DESIGN KRAAN NORMAAL € 308,-

NU €99

€219 P.M.

NU €350*

ETNA BREDE GASKOOKPLAAT

Inclusief 5 jaar garantie!

LUXE VAATWASSER

NORMAAL € 949,-

Inclusief 5 jaar garantie!

ETNA BREDE INDUCTIEKOOKPLAAT

4400,-

GRANIETACTIE!

VAN € 899,-

NU €450*

VANAF

VAN € 549,-

NU €250* LUXE COMBI MET 47 LTR. INHOUD! VAN € 1069,-

NU €350* *Geldig bij aankoop vanaf 5 apparaten.

NU 0% BTW OP MONTAGEKOSTEN!

ARDI KEUKENS & SANITAIR CECILIAWEG 4, 4697 RV SINT ANNALAND T (0166) 653448 W WWW.ARDIKEUKENS.NL PELMA KEUKENS AMUNDSENWEG 47, 4462 GP GOES (DE POEL II) T (0113) 219770 W WWW.PELMAKEUKENS.NL


ACTUALITEIT

Veel belangstelling voor informatiemiddag in De Stelle

De Heen bereidt viering 400-jarig bestaan voor DE HEEN - Het kleinste dorp van Steenbergen, De Heen, bestaat volgend jaar 400 jaar. Een kleine maar actieve werkgroep is al enige tijd bezig met het zoeken naar mogelijkheden om dat heuglijke feit op een feestelijke manier gestalte te geven. Zo werd zaterdag een informatiemiddag gehouden in dorpshuis De Stelle. DOOR ELNA HELLEMONS Die informatiemiddag is de eerste serieuze ontmoeting met ‘het publiek’ aangaande de viering van het jubileum. De werkgroep, onder de naam Stichting De Heen 400 jaar, is namelijk al een paar jaar actief en intussen uitgegroeid van vier tot zeven personen, te weten: Rien Dam, Lau Brooijmans, Peter van Gurp, Frans Nootenboom, Linda Baaten en Riena en Martin Valkhoff. Animo Martin Valkhoff vertelt op de dag voor de informatiemarkt, terwijl verschillende leden van de werkgroep druk bezig zijn met het inrichten van het zaaltje: “Deze informatiemarkt houden we in eerste instantie om te peilen of er voldoende animo bestaat voor de viering van 400 jaar De Heen. De afgelopen twee jaar zijn wij vooral bezig geweest met het opbouwen van naamsbekendheid. Dat hebben we gedaan door van tijd tot tijd nieuwsbrieven te verspreiden en onszelf te presenteren op bijvoorbeeld de Jaarmarkt van Steenbergen. Ook hebben we een folder uitgebracht met daarin aandacht voor allerlei facetten van ons dorp zoals oude streekverhalen, maar

ook de recreatieve ontwikkeling van de laatste tijd.” Boerenmarkt Stichting De Heen 400 jaar is in ieder geval van zins om een heuse Heense Boerenmarkt te organiseren op 15 juni 2014.

‘Veel goede ideeën ingediend tijdens infomiddag’ Die markt zal vanzelfsprekend een historische insteek hebben, met de nodige aandacht voor de (ontstaans)geschiedenis van het dorp en daarmee samenhangende activiteiten. Gedacht wordt hierbij aan bijvoorbeeld de presentatie van ambachtelijke streekprodukten, oude ambachten en een fototentoonstelling. Ook aan de jeugd wordt gedacht: voor hen zal er een kleien nostalgische kermis en spelletjes uit de oude tijd te beleven zijn. Het gebeuren zal plaatsvinden aan de Heensedijk, op het terrein van De Uitwijk en ‘t Goeleven.

Een kleine, maar enthousiaste werkgroep houdt zich bezig met de voorbereidingen voor het eeuwfeest.

informatiemarkt te zien zijn, hoopte de organisatie leuke reacties en vooral mooie verhalen te horen. Die verhalen en anekdotes zullen opgenomen worden in een jubileumboekje, zo is het plan van de werkgroep. Na afloop van de informatiemarkt

FOTO MARTIN VALKHOFF

vertelt Martin Valkhoff: “De belangstelling was verrassend groot. Naar schatting 75 mensen hebben de informatiemarkt bezocht. Alles werd aandachtig bekeken en er zijn diverse goede ideeën ingediend die we nog nader gaan bespreken. Dit al-

les geeft ons de moed om verder te gaan en we hopen dan ook dat het een leuke feestdag wordt waarvoor we veel mensen enthousiast kunnen maken.” Meer informatie is te vinden op: www. stichtingdeheen400jaar.nl.

STEENBERGEN - Onder grote publieke belangstelling vonden woensdag weer de jaarlijkse sportverkiezingen plaats. Dat gebeurde in de centrale hal van het gemeentehuis, waar de gasten een avondvullend en afwisselend programma werd voorgeschoteld. Wethouder Cor van Geel reikte de prijzen uit aan de winnaars, gastheer Cees Pellenaars praatte alles aan elkaar en hield tussendoor vraaggesprekjes met alle genomineerden. De feestelijke avond werd opgeluisterd met stemmige muziek van het Steenbergs Saxofoonkwartet.

Maar het Sportplatform is nog dringend op zoek naar nieuwe leden die de raadsleden gaan vervangen, zo vertelt voorzitter Rien de Vos tijdens zijn toespraak aan het begin van de avond.

DOOR ELNA HELLEMONS

Sportanimator Dit jaar worden er prijzen uitgereikt in de categorieën Sportanimator, Sporttalent, Sportman en Sportteam van 2012; voor iedere categorie zijn telkens drie genomineerden. Voor de titel Sportvrouw zijn dit keer geen genomineerden voorgedragen. Terwijl wethouder Cor van Geel in zijn toespraak nogmaals het belang van sport en vooral het plezier ín de sport benadrukt, begint de spanning voor wat er gaat gebeuren voelbaar te worden. Dan kan de eigenlijke prijsuitreiking beginnen, allereerst die van Sportanimator. Hier wordt uit de genomineerden Peter Suijkerbuijk als winnaar aangewezen. Peter is al 40 jaar actief bij SVDiomedon en kreeg in 2012 een Koninklijke onderscheiding na afloop van het NK Ultralopen in Steenbergen, waarvan hij de grote kartrekker is. Zijn volgende en grootste uitdaging tot nu toe is het (mede)organiseren van het EK en WK 24 uurs Ultraloop in Steenbergen, op 11 en 12 mei.

op het NK 50 m. vrije slag (korte baan), 3e op het NK 100 m. schoolslag (lange baan), meervoudig Brabants Kampioen en Steenbergs Zwemkampioen. Vervolgens wordt Wim Nieuwkerk uit Dinteloord uitgeroepen als Sportman 2012 van de gemeente Steenbergen. Wim werd vorig jaar Nederlands Kampioen duathlon, 12e op het WK duathlon, 7e op het EK duathlon en 3e in de Powerman duathlon in Duitsland. Recentelijk won hij de duathlon van Hilversum, nadat hij vorig jaar nog overwoog om te stoppen met zijn sport. Dit jaar staan hem nog een paar grote uitdagingen te wachten. Voor meer info: www.wimnieuwkerk.nl .

Enthousiasme Aan de hand van oude foto’s die op de

‘Sportp latform is nog dringend op zoek naar nieuwe leden’

Steenbergen reikt sportprijzen uit

De organisatie van de Sportverkiezingen ligt in handen van het Sportplatform, dat

tevens de winnaars aanwijst. Het Sportplatform, dat vorig jaar is opgericht als opvolger van de Sportcommissie, telt momenteel zeven leden: vrijwilligers, sport-

liefhebbers vanuit sportverenigingen en raadsleden, die in hun taak ambtelijk worden ondersteund door twee beleidsmedewerkers.

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

www.internetbode.nl

Alle winnaars samen op de foto, vlnr Peter Suijkerbuijk, Wimar Lindenberg, Schoolzwemteam Gummarus, Wim Nieuwkerk. FOTO ELNA HELLEMONS

Sporttalent en Sportman De titel Sporttalent gaat dit jaar naar Wimar Lindenberg (16). Wimar is lid van zwemvereniging Hieronymus uit Roosendaal en (‘voor de lol’) van zwemvereniging De Meermin; vorig jaar werd hij onder meer 2e op het NK 100 m. schoolslag, 5e

Sportteam De titel Sportteam, als slot van de avond, gaat naar het Schoolzwemteam van de Gummarusschool. Dit team bestaat uit kinderen van de Gummarusschool: drie met KNZB startnummer, drie zonder startnummer en drie reserves. Coach van het team is Barbara Erdmann, die tevens genomineerd was als Sportanimator. Het team werd vorig jaar regionaal, provinciaal én Nederlands Kampioen schoolzwemmen. Tussen de bedrijvigheid van de hele avond door was er tijd vrijgemaakt voor een terugblik in de tijd. Eregast was namelijk Jan van Broekhoven, die als atleet van SV Diomedon vijftig jaar geleden de eerste Sportman van Steenbergen werd. Datzelfde Diomedon gaf in de pauze buiten een indrukwekkende demonstratie Survival voor wie het aandurfde om de ijzige kou te trotseren.

Garagedeuren Leverbaar in hout - kunststof en staal. Volg ons op Twitter: @SteenbergseBode.

VOORJAARSACTIE Bij aankoop van actiemodellen garagedeuren GRATIS elektrische bediening en een kleur naar keuze. Vermeld de code “lente” bij uw offerteaanvraag (voorjaarsactie is geldig t/m 30 april 2013)

Showroom open op afspraak. Struikhei 29, Sprundel 0165-387335 s www.romass.nl s contact@romass.nl PAGINA 3


BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

13

BIEF-GOURMET FONDUE - STEENGRILL - BAKPLAAT - WOKPAN MET O.A. RUNDERBIEF-KALKOENBIEF-VARKENSMEDAILLONS-KIPFILET-ENZ.

½KG 2.99 ½KG 3.99

250 GR. P.P. VANAF

2.45

Ambtshalve actualisatie Milieuvoorschriften

KIP-KALKOENFILET VARKENSHAASJES EI/BIESLOOKSALADE 89 RUNDERBIEFSTUK ½KG 4.99 RAUWE0.HAM MAGERE RUNDERLAPPEN 1KG 5.99 4.49 RUNDER KONIJNENVARKENSLAMS KALFS KOGELBIEF 49 BOUT/KONIJN 99 ROLLADE 99 BOUT 80 BIEFSTUK 49 5. 5. 4. 9. 1.

Burgemeester en wethouders van Steenbergen hebben ingevolge artikel 2.31 lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Algemene Wet Bestuursrecht op 21 maart 2013 besloten de milieuvergunning van 8 maart 2005 van Wolders Metaalgieterij B.V., Prins Reinierstraat 5, Steenbergen voor het veranderen van een inrichting, zijnde een melk- en fokveebedrijf plaatselijk bekend: Prins Reinierstraat 5 in Steenbergen te wijzigen.

SERRANOHAM 100GR 1.49 150GR

De aanvraag, de beschikking en eventuele andere ter zake zijnde stukken liggen van 27 maart 2013 tot en met 7 mei 2013 ter inzage in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen en op www.gemeente-steenbergen.nl.

500GR

½KG

1KG

1KG

1KG

Het college attendeert u er op, dat de beschikking ten opzichte van de ontwerpEHVFKLNNLQJQLHWLVJHZLM]LJG'HEHVFKLNNLQJWUHHGWLQZHUNLQJQDDÀRRSYDQGH termijn voor het indienen van een beroepschrift. Tegen de beschikking kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van ter inzage legging beroep aantekenen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Als gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed dat vereist, kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Als een voorlopige voorziening is gevraagd, treedt de beschikking pas in werking nadat de voorlopige voorziening is afgewezen of, indien deze is toegekend, is vervallen.

100GR

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL

WO 27 MRT DO 28 MRT OPEN TOT 18.00 UUR

KOOPAVOND TOT 21:00 UUR

GOEDE VRIJDAG OPEN TOT 18.00 UUR

ZA 30 MRT ZO 31 MRT OPEN TOT GESLOTEN 17.00 UUR

MA 2e PAASDAG OPEN VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

Meer Informatie: www.gemeente-steenbergen.nl > Actueel > Bekendmakingen.

T/M 2e PAASDAG ACTIES BIJ WOONING Bekendmaking beleidsregels proceskostenvergoeding LQ¿VFDOHEH]ZDDUSURFHGXUHVYDQGHJHPHHQWH6WHHQEHUJHQ

t %JWLMFVSFOMFWFSCBBS t .PEFSOF HMBOTXJUUFLFVLFO

Badkamer Savino t .PEFSOF FJHFOUJKETFCBELBNFS t .FUHSPUFJOMPPQEPVDIF

NU 5.950,inclusief apparatuur

25% KORTING

BERNINI BUITENKEUKEN T.W.V. 595,-

FYDMUFHFMTFOBDDFTTPJSFT

NU GRATIS

Betonlook

,QVSUDDNRYHUGHRQWZHUS$OJHPHQHSODDWVHOLMNHYHURUGHQLQJ 2SPDDUWKHHIWKHWFROOHJHYDQEXUJHPHHVWHUHQZHWKRXGHUVYDQ6WHHQEHUJHQGH$OJHPHQHSODDWVHOLMNHYHURUGHQLQJLQRQWZHUSYDVWJHVWHOGHQLQJHYROJH DIGHOLQJYDQGH$OJHPHQHZHWEHVWXXUVUHFKWYULMJHJHYHQYRRULQVSUDDN2RNGH YROJHQGHDDQZLM]LQJVEHVOXLWHQHQQDGHUHUHJHOV XLWYRHULQJVEHVOXLWHQ ]LMQLQRQWZHUS vastgesteld: KHWEHVOXLWWRWKHWDDQSDVVHQYDQGHQDGHUHUHJHOVYRRUWHUUDVVHQ KHWEHVOXLWWRWKHWYDVWVWHOOHQYDQQDGHUHUHJHOVYRRURYHUKDQJHQGHEHSODQWLQJRS RSHQEDUHSODDWVHQ KHWEHVOXLWWRWKHWDDQZLM]HQYDQSODDWVHQZDDUKHWLQKHWEHODQJYDQGHYRRUNRPLQJ YDQJHYDDUVFKDGHRIRYHUODVWYHUERGHQLVFRQVXPHQWHQYXXUZHUNWHJHEUXLNHQ KHWEHVOXLWWRWKHWYDVWVWHOOHQYDQQDGHUHUHJHOVYRRUJHEUXLNNQDODSSDUDWXXUYRRU KHWYHUMDJHQYDQYRJHOVRIZLOG KHWEHVOXLWWRWKHWDDQZLM]HQYDQSODDWVHQRPLQJHYROJHDUWLNHOYDQGH$SY JHQRHPGHYRRUZHUSHQRIVWRIIHQRSWHVODDQWHSODDWVHQRIDDQZH]LJWHKHEEHQ

+GRATIS

NU 3.799,-

OP = OP!

'HJHPHHQWH6WHHQEHUJHQZLOPHWXZHUNHQDDQHHQQLHXZH$OJHPHQHSODDWVHOLMNH YHURUGHQLQJ $SY 'H$SYLVYRRUKHWODDWVWLQJHZLM]LJGYDQZHJHYHUPLQGHULQJ YDQ DGPLQLVWUDWLHYH ODVWHQGUXN 'H YRRUQDDPVWH UHGHQHQ YDQ GH ZLM]LJLQJ QX ]LMQ MXULGLVFKHZLM]LJLQJHQRQGHUOLQJHUHJLRQDOHDIVWHPPLQJYDQGH$SYHQVSHFL¿HNHORNDOHZHQVHQGLHHHUGHUKHWRSHQEDDUYRRUEHUHLGKRUHFDHQHYHQHPHQWHQEHOHLG]LMQ YHUZRRUG

OP KEUKENS, BADKAMERS EN TEGELS

BIJ IEDERE SERIEUZE OFFERTE

Vloertegel Galaxy

2QWZHUS$OJHPHQHSODDWVHOLMNHYHURUGHQLQJ

NU 19,QN2

BORETTI BBQ-SET T.W.V. 59,95

* Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

Keuken Scoop

Op 19 maart 2013 heeft het afdelingshoofd R.A.J.M. Bogers de beleidsregels procesNRVWHQYHUJRHGLQJLQ¿VFDOHEH]ZDDUSURFHGXUHVYDQGHJHPHHQWH6WHHQEHUJHQ YDVWJHVWHOG'H]HEHOHLGVUHJHOVNXQQHQWRHSDVVLQJYLQGHQELMGHRQURHUHQGH]DDNEHODVWLQJHQ JUDIUHFKWHQ OHJHV DIYDOVWRIIHQKHI¿QJ ULRROUHFKWHQ KRQGHQEHODVWLQJ forensenbelasting en reclamebelasting. %RYHQJHQRHPGEHVOXLWWUHHGWLQZHUNLQJRSGHHHUVWHGDJQDGLHYDQGHEHNHQGPDNLQJ+HWEHVOXLWOLJWNRVWHORRVWHULQ]DJHLQKHWJHPHHQWHKXLVHQLHGHUHHQNDQRSYHU]RHNWHJHQEHWDOLQJYDQKHWJHOGHQGHOHJHVWDULHIHHQDIVFKULIWNULMJHQYDQKHWEHVOXLW

PROFITEER DAARNAAST VAN SHOWROOMMODELLEN MET KORTING TOT 70%

NUMANSDORP INDUSTRIESTRAAT 31 TEL: 0186 - 653 700 SPIJKENISSE CONSTANTSTRAAT 4 (Woonboulevard Spijkenisse) TEL: 018 - 128 32 45 Wooning is ook gevestigd in Bergschenhoek, Den Haag, Naaldwijk, Rotterdam en Vlaardingen WWW.WOONING.ORG

,QGLHQHQYDQ]LHQVZLM]HQ 'HRQWZHUSWHNVWHQYDQGH$SYHQGHXLWYRHULQJVEHVOXLWHQOLJJHQYDQDIPDDUW ]HVZHNHQWHULQ]DJH7LMGHQVGHWHUPLMQYDQWHULQ]DJHOHJJLQJNXQWXELMKHW FROOHJHYDQEHQZVFKULIWHOLMNRIPRQGHOLQJHHQ]LHQVZLM]HLQGLHQHQ(HQVFKULIWHOLMNH ]LHQVZLM]HELMEXUJHPHHVWHUHQZHWKRXGHUV3RVWEXV$$6WHHQEHUJHQ9RRU HHQPRQGHOLQJH]LHQVZLM]HNXQWXHHQDIVSUDDNPDNHQPHW/H[GH.OHUNWHO 54 33 62. 'H¿QLWLHYHYDVWVWHOOLQJYDQGH$SYHQGHXLWYRHULQJVEHVOXLWHQ 1DGHSHULRGHYDQWHULQ]DJHOHJJLQJQHHPWKHWFROOHJHGHLQJHEUDFKWH]LHQVZLM]HQLQ RYHUZHJLQJHQGRHWGHJHPHHQWHUDDGHHQYRRUVWHOWRWYDVWVWHOOLQJYDQGH$SY +HWFROOHJHEHVOXLWWRWKHWYDVWVWHOOHQYDQGHGH¿QLWLHYHYHUVLHVYDQGHRQWZHUSXLWYRHULQJVEHVOXLWHQRQGHUYRRUEHKRXGGDWGHJHPHHQWHUDDGLQVWHPWPHWGHYRRUJHVWHOGH WHNVWYDQGH$SY'HYDVWWHVWHOOHQXLWYRHULQJVEHVOXLWHQPDNHQLQWHJUDDORQGHUGHHOXLWYDQKHW$OJHPHHQXLWYRHULQJVEHVOXLW$39'HWHNVWKLHUYDQLVEHVFKLNEDDU HQRSYHU]RHNLQWH]LHQ=LHQVZLM]HQKLHUWHJHQ]LMQQLHWPRJHOLMNRPGDWKHWRPUHHGV eerder vastgestelde regelgeving gaat. ,QIRUPDWLHRYHUGHRQWZHUS$SYHQXLWYRHULQJVEHVOXLWHQ 8NXQWGHRQWZHUSWHNVWHQYDQGH$SYHQGHXLWYRHULQJVEHVOXLWHQLQ]LHQRS ZZZJHPHHQWHVWHHQEHUJHQQO!EHNHQGPDNLQJHQ 9RRUPHHULQIRUPDWLHNXQWXFRQWDFWRSQHPHQPHWWHO Meer Informatie: ZZZJHPHHQWHVWHHQEHUJHQQO!$FWXHHO!%HNHQGPDNLQJHQ


ACTUALITEIT

Club dankzij ‘leuk mazzeltje’ via Tot o bij live-uitzending

Column

Spelers SC Kruisland te gast bij Voetbal International KRUISLAND - Een tiental leden van SC Kruisland beleefden vorige week maandag een wel heel bijzondere avond. Ze waren namelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de live-uitzending van Voetbal International, het bekende voetbalpraatprogramma op RTL 7 dat gepresenteerd wordt door Wilfred Genee. De avond was vooral bijzonder omdat de delegatie was uitgenodigd via Toto, iets wat maar zelden gebeurt.

Eugène de Kok

Duurzaam donker? Heeft u zaterdagavond ook gezellig een uur bij kaarslicht doorgebracht? Dan was u in tegenstelling tot ondergetekende - één van de tienduizenden mensen in Nederland en miljoenen wereldwijd die meededen met Earth Hour, een actie van het Wereld Natuur Fonds. Elk jaar levert het prachtige plaatjes op: de verlichte Eiffeltoren voor en de donkere tijdens Earth Hour, de Euromast zonder lampjes en een bijna onzichtbare skyline van Hong Kong, omdat de kantoren een uur op zwart gaan. Met het uur wil het WNF naar eigen zeggen aandacht vragen voor energiebesparing, omdat de aarde opwarmt door het gebruik van fossiele brandstoffen. Dat heeft rampzalige gevolgen voor mensen, dieren en planten. Laat me in de eerste plaats zeggen dat Earth Hour dit jaar hoogst ongelukkig viel. Als je mensen wilt laten weten dat de aarde warmer wordt op een avond voor de bijna koudste 24 maart sinds 1916, de gevoelstemperatuur op sommige plekken min zestien graden is en sneeuwvlokken de donkere straten wit kleuren, sta je met 1-0 achter. Pech. Hoe graag ze het misschien ook wil, het klimaat heeft het WNF niet in de hand. Laat me duidelijk zijn: ik roeptoeter niet als een PVV’er dat klimaatverandering onzin is en dat de intens koude zaterdag en zondag daarvoor het bewijs zijn, maar acties als Earth Hour kunnen me gestolen worden. Een bijdrage leveren aan een beter milieu doen ze sowieso niet, maar dat is ook niet de bedoeling. Het WNF wil er ‘een signaal’ mee afgeven. We moeten weten dat we bewuster met energie moeten omgaan als we die dieren uit de WNF-reclamespotjes willen redden van de ondergang, maar als je niet al decennia in een grot leeft - wat overigens erg energiebewust zou zijn - en de duizenden spotjes met panda’s, ijsberen, Doutzen Kroes en andere ‘bewustwordingscampagnes’ hebt gemist, heb je dat signaal al ontvangen. Mensen stappen niet over op duurzame energiebronnen door gelikte acties als Earth Hour, maar als alternatieven voor fossiele brandstoffen bereikbaar en betaalbaar zijn. Als het WNF daar zijn fondsen eens voor zou aanwenden, zou ze haar geld pas nuttig en duurzaam besteden.

Colofon Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089 Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Lachen “We hebben een heel leuke avond gehad. We zijn vanuit Kruisland met een busje naar Hilversum vertrokken, waar we op het Mediapark in studio 6 verwacht werden. Alles was heel goed georganiseerd. We mochten voor de bar plaatsnemen, zodat we alles en iedereen goed konden zien. We waren zelf ook regelmatig in beeld.

‘Echt een onvergetelijke ervaring’

De mannen van SC Kruisland beleefden een onvergetelijke avond bij het tv-programma Voetbal International FOTO VOETBAL INTERNATIONAL

DOOR ELNA HELLEMONS Rob Rijshouwer, die vooral achter de schermen erg actief is voor de plaatselijke voetbalclub, vertelt: “Een poos geleden werden wij benaderd door Toto met de heuglijke mededeling dat wij met een delegatie van tien man aanwezig mochten zijn bij de live uitzending van Voetbal International. Normaal gesproken kom je er praktisch niet tussen als je daar met je club naartoe wil, maar wij hadden een leuk mazzeltje. Zelfs mensen die zich opgeven om een uitzending bij te wonen, komen op een wachtlijst te staan die behoorlijk lang is.’

de uitzending bij te wonen. Vervolgens hebben we onderling bepaald wie er mee mochten: drie bestuursleden en zeven voetballers. Uiteindelijk bestond onze groep na loting uit Tom van der Heijden, Leon Loos, Bjorn van Lissum, Jacco Wezenbeek, Niek Hellemons, Lars Engelen, Luc Doggen, Leon Dingemanse, André van der Heijden en mijzelf.’

COMPLEET INCL. VAATWASSER

€ 3590

Steenbergse Bode

Toto Rob vervolgt enthousiast: “Wij doen met SC Kruisland mee aan de Toto. Dat levert allerlei leuke voordeeltjes op, bijvoorbeeld dat een gedeelte van het inleggeld terugkomt naar de club. Wij stimuleren onze leden dan ook om deelnemer te worden van Toto. En omdat de Toto sponsor is van Voetbal International, kregen wij deze uitnodiging om met tien van onze mensen

Steenbergse Bode Redactie Ria van Meir Correspondent Elna Hellemons, Joan Geerts Acquisitie Jolanda den Haring Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties dinsdag 14.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s dinsdag 12.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111

KIJK SNEL OP WWW.DBKEUKENS.NL

SINT ANNALAND

GOES

WWW.DBKEUKENS.NL

W E E K B L A D

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 13 De oplossing van deze puzzel is in week 14 te vinden op www.internetbode.nl

Drukbezochte bijeenkomst over toekomstvisie kerkdorp

Bewoners De Heen blijven positief DE HEEN- Wat moet er wel en niet gebeuren om de toekomst van De Heen veilig te stellen? Dat is, in een notendop, waar het om ging tijdens de bijeenkomst die maandagavond plaatsvond in dorpshuis De Stelle. De belangstelling voor de avond was buitengewoon groot: ongeveer 70 personen kwamen luisteren, maar vooral meepraten en meedenken over de toekomst van hun dorp. DOOR ELNA HELLEMONS Dat was beduidend meer dan het aantal dat men verwacht had, en dus moesten diverse mensen genoegen nemen met een staanplaats. Dat duurde echter niet lang, want al snel werd iedereen aan het werk gezet om in groepjes te praten over diverse vragen die gesteld werden. Tijdens de terugkoppeling van die groepsgesprekken was opvallend vaak het woord ‘positief’ te horen. “We moeten elkaar niet de put in praten”, maar ook: “Gemeente, luister nou eens naar ons en doe daar wat mee” waren hartenkreten die meermalen applaus van de aanwezigen opleverden.

© www.sudokusite.eu

Vooral in het begin was het wel spannend, want Wilfred Genee en Johan Derksen liggen nogal eens met elkaar in de clinch, zoals algemeen bekend is. Vorige week was Derksen zelfs boos weggelopen uit het programma. Maar er heerste al snel een heel gezellige en ontspannen sfeer, en met Hans Kraay Jr. en vooral René van der Gijp is het af en toe echt wel lachen! We hebben achteraf heel veel leuke reacties gehad via Twitter en Facebook, en zo merkten we dat het programma goed bekeken was. Het was echt een onvergetelijke ervaring!”

Toekomst De gesprekken tijdens deze avond maken duidelijk dat de toekomst van De Heen voor alle aanwezigen belangrijk genoeg is om voor te vechten. Het kleinste dorp van de gemeente kampt al jaren met problemen als leegloop en vergrijzing. Als gevolg daarvan dreigen steeds meer voorzieningen te verdwijnen. Al in 2008 werd een integraal dorpsontwikkelingsplan opgesteld PAGINA 5

om De Heen een impuls te geven, maar vanwege de economische crisis is daar op enkele punten na niet veel van terecht gekomen. Nu wil de gemeente opnieuw met de mensen om de tafel om te zien wat er mogelijk is om de toekomst van De Heen veilig te stellen. Betrokken De aanwezigen worden na een korte inleiding in zes groepen verdeeld. Deze buigen zich over de vragen wat de belangrijkste kwaliteiten van het dorp en de omgeving zijn, welke kansen er kunnen worden aangegrepen om wonen en leven aantrekkelijk te houden, en welke oproep men wil doen aan alle partijen die bij het dorp betrokken zijn. Al snel ontstaan er drukke en levendige gesprekken aan de diverse tafels, waaruit duidelijk blijkt hoezeer men zich betrokken voelt bij het onderwerp van gesprek. Tijdens de terugkoppeling wordt duidelijk dat alle groepen in grote lijnen hetzelfde denken over de rust, de natuur, de kleinschaligheid, de saamhorigheid en de veilige leefomgeving. De voorzieningen die

er nu zijn moeten in ieder geval blijven om het dorp leefbaar te houden. Maar daarvoor zal er ook meer woningbouw plaats moeten vinden. Betaalbare grondprijzen en starterswoningen zijn de grootste wens, naast behoud van de school en het dorpshuis. Veel aanwezigen zijn echter ook sceptisch in hun vertrouwen in de gemeente: “Er is al zoveel en zolang gepraat en nog steeds niets gedaan. Wat is de visie van de gemeente zelf. Die moet nu eens haar verantwoordelijkheid nemen!” Traject Wethouder Cor van Geel stelt in zijn slotwoord vast dat de uitkomsten van de gesprekken van deze avond, samen met een volgende bijeenkomst in april, de basis zijn voor de nieuwe toekomstvisie. In juni volgt de terugkoppeling hiervan in twee sessies, waarna in september de conceptvisie opgesteld kan worden. In november kan vervolgens het besluitvormingsproces van start gaan, wat een paar maanden gaat duren. De bewoners van De Heen wachten dit alles vol spanning, en velen met een tikkeltje scepsis, af.


‘Altijd heel democratisch geleefd’

Nieuw Herenteam Simple Dribble

STEENBERGEN - Een vijfenzestig jarig huwelijk is iets unieks en het is dan ook niet gek dat het echtpaar KoeneNoordermeer de nodige aandacht krijgt. Veel bloemen, bezoek van loco-burgemeester Linssen namens zowel de gemeente Bergen op Zoom als Steenbergen, een brief van het Steenbergs college, de pers en als klapper op de vuurpijl post van zowel het Koningshuis als de commissaris van de Koningin.

STEENBERGEN - Komend seizoen wil basketbal vereniging Simple Dribble weer een heren team in de competitie inschrijven.

Echtpaar ving twaalf pleegkinderen op, heeft dochter en is vijfenzestig jaar getrouwd

Daarmee is het voor zowel dames als heren en in alle leeftijden vanaf acht jaar weer mogelijk om competitie te spelen in Steenbergen.

Op zaterdag 6 april van 15.00 tot 17.00 uur zal eerste bijeenkomst worden georganiseerd voor belangstellende heren. We gaan gezamenlijk trainen en een partij vorm spelen. Belangstellende kunnen 6 april (zonder verdere verplichtingen) naar sporthal ‘t Cromwiel komen. Voor meer informatie kan contact worde opgenomen met Anton Kerbusch, tel. 06-15532377.

Begin de dag met een glimlach &)6+)234>331ˆ8,30)2ˆ>-)6-/>))ˆ,%078)6)2 7XEXMSRWTPIMR &IVKIRST>SSQ 

)IRHVEGLXW[IK 8LSPIR 

,EVMRKZPMIXTPIMRE >MIVMO^II 

4SIPIOIW ,EPWXIVIR 

OPEN DAG

8LSPIR6 april &IVKIRST>SSQ13 april van 10:00 tot 15:00 uur

Het echtpaar Koene-Noordermeer krijgt bloemen aangeboden namens de gemeenten Steenbergen en Bergen op Zoom FOTO ROBBY VAN DER ZANDE

DOOR ROBBY VAN DER ZANDE Daar is het echtpaar maar wat trots op, alhoewel ze nog het meest trots zijn op elkaar, of misschien toch op hun dochter? De twee kenden elkaar al enige tijd voor de spreekwoordelijke vonk oversloeg. “Ik heb mijzelf gebrandâ€?, lacht echtgenoot Leendert. Hij onderhield gedurende de periode dat hij in de Tweede Wereldoorlog in Duitsland een dwangarbeiderskamp zat het contact met Elisabeth, zijn huidige echtgenote, via brieven. “Ze was mijn penvriendinâ€?, vertelt hij. Beeldschoon Toch kregen de twee pas ĂŠcht wat toen ze in Rotterdam in het zelfde bedrijf werkte. Dat was het Kartonnage Atelier, waar hij als ontwerper aan de slag was en zij op de werkvloer zich inzette. “Ik vond haar beeldschoonâ€?, herinnert hij zich nog als de dag van vandaag. Zijn vrouw doet er een schepje bovenop: “Ik had nog twee zussen, die hadden ook zin in hem, maar hij koos mij.â€? In 1948 trouwden ze. Hij in een geleend pak met een gehuurde jas, zij in een mantelpakje. Het was slechts enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog en Rotterdam was langzaam aan het opkrabbelen van alle ellende die de stad over zich heen had

gehad. Rijkdom was er niet, maar de twee hadden genoeg aan elkaar. Geen huwelijkskoets of auto, maar met de tram naar het stadshuis en slechts ÊÊn ring voor de vrouw. De stille getuigen worden gevormd door twee huwelijksfoto’s. Kinderen Na het trouwen woonden de twee in Rotterdam, waar ze zeven jaar inwoonden voor er uiteindelijk een eigen woning vrij kwam. Jarenlang ving het stel vervolgens kinderen op, tot na zeventien jaar huwelijk hun enige kind geboren werd.

‘Onze dochter is ons mooiste geschenk’ Het werd een dochter die gezond en wel ter wereld kwam, maar nĂŠt iets te vroeg voor de vader om erbij te zijn, iets waar hij nog steeds van baalt. Van de keuze voor ĂŠĂŠn kind hebben ze in ieder geval nooit spijt gehad. “In de puberteit misschienâ€?, voegt de dochter lachend toe. De twee zijn in ieder geval altijd bezig geweest met kinderen. Zo waren ze door de jaren heen voor maar liefst twaalf kinderen zorgzame pleegou-

ders. Iedereen werd een warm hart toegedragen, maar het was ook iets waar altijd onderling goede afspraken over werden gemaakt. Hobby’s Dat is meteen ook de kern van een goed huwelijk. “We hebben altijd democratisch geleefd. Het huwelijk is geven en nemen en veel praten, anders red je het niet.â€? Het huwelijk is veel plezier maken, bijvoorbeeld door creatieve dingen te doen. Dat zit zowel bij bij het vijfenzestig jarige echtpaar als de dochter goed. Kantklossen, weven, fotograďŹ e, pottenbakken en kunstschilderen zijn enkele kernwoorden. Met die laatste hobby maakte hij een ink aantal mooie, zeer gedetailleerde schilderijen. Een deel is over de wereld verspreid, andere stukken hangen bij familie dichterbij. De jubilarissen zijn allebei voor de leeftijd enorm gezond, wel hebben ze beide wat ouderdomskwaaltjes, maar wat wil je als je 89 (zij) en 92 (hij) bent? Enkele jaren terug verhuisden ze van Rotterdam naar Steenbergen, waar meneer Koene nog zelfstandig woont. Zijn vrouw verblijft sinds een jaar in Moermont. Het is dan ook om die reden dat het echtpaar van de gemeenten Steenbergen en Bergen op Zoom gezamenlijk bloemen krijgt.

TCS bedwingt koploper STEENBERGEN - In een spannende wedstrijd is T.C.S. er in geslaagd tegen koploper Witac’89 1 een 5-5 gelijkspel te behalen. Voor de tegenstander uit Willemstad betekende dit ook dat ze hun leiderspositie moesten afstaan aan Pinpongers en dat team krijgt volgende week de Steenbergse spelers op bezoek. De wedstrijd ging aanvankelijk gelijk op, maar net voor en na de rust scoorde T.C.S. 2 keer op rij en nam een 2-4 voorsprong. Dat werd 2 sets verder zelfs 3-5, maar de ďŹ nale was Witac’89 de gelukkige. De laat-

ste set leverde hen in 5 games een gelijkspel op. Voor T.C.S. 2 valt er weinig meer te halen. Opnieuw werd een grote nederlaag geleden, deze keer tegen Hotak’68 6. Met 9-1 verlies keerde men huiswaarts. De grootste verrassing kwam op naam van T.C.S. 3. Ook zij slaagden er in om tegen koploper TCO’78 4 een gelijkspel te boeken. Dit team staat nog steeds duidelijk aan kop, een sterke uitslag. De jeugd heeft afgelopen week gezorgd dat men nog maar 1 concurrent heeft in de strijd om de titel. Witac’89 1 was eigenlijk geen partij. Door een 9-1 thuiszege heeft men alleen

TIOS’51 5 nog te vrezen en dit team ontmoet men zaterdag 30 maart in Tilburg. Een gelijkspel is -gezien de puntenvoorsprong die men heeft- in feite al voldoende. Maar nu men in vorm is zal ongetwijfeld worden getracht om ook deze tegenstander te kloppen. Programma Vrijdag 29 maart 20.00 uur:T.C.S. 1-Back Hands 8 T.C.S. 2-ODT KV 8 T.C.S. 3-Tanaka 7 Zaterdag 23 maart 09.30 uur TIOS’51 1- T.C.S. 1 jeugd

Cheyenne Dongen regiokampioen turnen DINTELOORD - Afgelopen zaterdag 23 maart, in Breda, is Cheyenne Dongen van HMS Dinteloord, als de beste in haar categorie niveau 9 pupil 2, uit de bus gekomen. Na het 3e toestel stond ze meer dan 1 punt los, dus het werd nog zeer spannend op het laatste toestel. Voor haar het toestel

balk. Ze deed het geweldig, viel er niet vanaf en turnde alles wat ze moest turnen voor haar niveau. Uiteindelijk werd ze eerste met 0,2 voorsprong op de 2e. De trainsters Maartje Bolluijt en Conny van der Ree zijn dan ook apetrots op hun pupil. Ook Marleen van Gorkom, Froukje Menkveld en Sthasia Craczak hadden zich voor deze wedstrijd

geplaatst. Zij hebben goed geturnd, maar kwamen op de concurrentie nog wel wat tekort in deze ďŹ nalewedstrijd. De volgende wedstrijden turnen zijn clubteamwedstrijden op 13 en 14 april bij Trafo te Steenbergen. De streetdance afdeling van HMS, onder leiding van Caroline Ophof heeft een wedstrijd op 20 april in Capelle aan de IJsel PAGINA 6

&IRXYSSOXSIEERIIRWXVEPIRHIPEGL#3RWXIEQLIIJXIIR TEWWIRHISTPSWWMRKZSSVEPY[KIFMXW[IRWIR;MNMRJSVQIVIR YKVEEKSZIVLIXOPMOKIFMXHIFILERHIP[MN^IIRHIZIVKSIHMR KIRHSSVHI^SVKZIV^IOIVEEVW/SQPERKSTSR^ISTIRHEK :SSVMIHIVIFI^SIOIVMWIVIIRPIYOIEXXIRXMI

Gratis tube kleefpasta voor alle prothesedragers! Schrijf u op deze dag in voor een klikgebit en ontvang een tegoed van â‚Ź 100,- aan gebitsverzorging/-verzorgingsproducten.* U ontvangt deze nĂĄ plaatsing van het klikgebit; alleen geldig bij inschrijving op de Open Dag

Bel gratis 0800 - 23 54 32 48, info@mondzorgtotaal.nl, www.mondzorgtotaal.nl

SC Welberg 1 verliest WELBERG - Onder Syberische omstandigheden werd er afgetrapt door SC Welberg tegen PCP 1 in Breda. Beide ploegen begonnen matig aan de wedstrijd. In de 25e minuut kwam PCP tot een serieuze poging, waarbij zij doelman Stefan Evers op de proef stelde, maar deze greep goed in. Enkel minuten later was het toch raak. Bij een aanval van PCP kwam Stefan uit, maar werd uitgekapt. Ritchie Krens kon op de doellijn geen redding meer bieden: 1-0 was een feit. Hierna volgde een betere fase voor het Welbergs team. De vrije trappen en corners konden niet omgezet worden in goals.Thuisploeg kreeg wel de kans om de stand te verdubbelen, maar zag de bal net voorlangs het doel rollen. In de slotfase van de 1e helft was het Murtez Memeti, die met een schuiver van ver buiten het strafschopgebied de 1-1 op het scorebord kon laten zetten. Een Welbergse aanval waar Ritchie Krens een schot op goal kon geven, maar helaas voor hem kon de PCP-doelman de bal net over de doellat tikken. De corner die hierop volgde, leverde niets op. Gelijk na de thee probeerde de thuisploeg de score uit te bouwen, maar Stefan Evers was attent en voorkwam dat. De gehele 2e helft bleef matig, aan beide kanten. Wel was de thuisploeg feller in de duels en kon daardoor vaker gevaarlijk worden. Uiteindelijk trok PCP dan ook aan het langste eind. Na een mooie aanval, waarbij overigens voor hands werd geappelleerd, wat door de scheidsrechter niet werd waargenomen, lag de 2-1 in de touwen. De resterende tijd was tekort om orde op zaken te stellen en minimaal 1 pnt .mee te nemen uit Breda. Door de nederlaag verliest SC.Welberg de aansluiting met de koplopers en de kans op het spelen van nakompetitie is nu wel erg klein geworden. Uitslag19 tm 24 maart JSB 1SC Welberg 1 (Marina Bar) 9 -7

SC Welberg 2 (de Snack)MMS United 3 4 -14 Zaterdag SC Welberg 2-SC Stavenisse 2 5-1 SC Welberg B1-WVV’67 B2 0-3 SC Welberg C1-Halsteren C5 9-3 SC Welberg D1-FC Moerstraten D1G 0-0 WHS E1-SC Welberg E1 10-0 SC Welberg E2-DOSKO E4 6-5 SPS F1G-SC Welberg F1 afg SC Welberg F2M-Cluzona F6G 4 – 0 ST SC Welberg/NVS MB1-VVC’68 MB1 8-1 Neerlandia’31 MC1-SC Welberg MC1 0-1 SC Welberg MD1-Steenbergen MD1 5-1 Tholense Boys ME1-SC Welberg ME1 afg NVS M1Welberg M1 afg VVC 68 MB1ST-SC Welberg /NVS MB 1 0-8 Zondag PCP 1-SC Welberg 1 2-1 SC Welberg 3-SC Kruisland 4 afg SC Welberg VR1-BSC VR3 afg Programma 21:35S C Welberg 2 (de Snack)-SC Welberg 2 (de Snack)Cromwiel 5 Zaterdag 30 maart 12:30 Vrederust 3 zaterdag-SC Welberg 2 17:00 Wernhout 3 zondag-SC Welberg 3 14:30 SC Welberg B1-Halsteren B3 14:30 SC Welberg C1-MOC’17 C5 11:00 FC Moerstraten D1G-SC Welberg D1 09:00 SC Welberg E1-WHS E1 09:00 DOSKO E4-SC Welberg E2 09:00 SC Welberg F1-SPS F1G 09:30 Cluzona F6G-SC Welberg F2M 10:30 SC Welberg MC1-Neerlandia’31 MC1 12:00 SC Welberg MD1-Gesta MD1 12:00 SC Welberg ME1-Tholense Boys ME1 2e Paasdag Maandag 1 april 14:30 RBC 1-SC Welberg 1 10:00 SC Welberg 3-SC Gastel 6 09:15 SC Welberg F2-MMETO F3 10:30 DVO’60 MC1-SC Welberg MC1


LIEF EN LEED

Familieberichten

Weekenddiensten Bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 273 855, voor inwoners van Nieuw-Vossemeer en Steenbergen. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 530 200 in het Poortgebouw van het Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Kruisland en Dinteloord. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek Bergen op Zoom naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939. Dienstapotheek Roosendaal naast de huisartsenpost bij het Franciscus Ziekenhuis, Boerhaavelaan 21, tel. 0165 591 400. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt.

uitvaartverzorging

G. Leeuw Rouwcentra in Steenbergen en Fijnaart

Zorg aan huis vanuit uw eigen wijk of buurt? Bel 0165 - 57 40 00, 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Steenbergen e.o.: 0167-566104 Fijnaart e.o.: 0168-462230

Surplus Zorg thuiszorg passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl

Dag en nacht bereikbaar

Voor een uitvaart

www.uitvaartleeuw.nl

overeenkomstig uw wens

Onze zorg - dichtbij en altijd - is er voor Ăş! Zeven dagen per week staan wij 24 uur p/dag met raad en daad voor u klaar via 0900 - 900 4444. TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Stoppen ! met roken Lasertherapie

De behandeling wordt vergoed. www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Afslanken met succes! Lasertherapie

DE BEHANDELING WORDT VERGOED www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

HOUD

ONDER

NIEUWE CV-COMBI KETEL? Ook voor u hebben wij een betaalbare oplossing!

HUUR LEASE

U HUURT AL EEN CV-KETEL VOOR MINDER DAN 1 EURO PER DAG!

KOOP

‘Ga mee als vakantievrijwilliger!’ gratis advertentie

‘Hoi ik ben Geert en ik ga al jaren mee met de vakantiereizen van het Nationaal Epilepsie Fonds. Deze vakanties zijn speciaal voor mensen met epilepsie die niet zelfstandig op reis kunnen. Vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar! Ga jij een week met ons mee?’

Nu met GRATIS klokthermostaat

iĂŠecoTEC plus]ĂŠÂ…iĂŒĂŠ “iiĂƒĂŒĂŠivvˆVˆlÂ˜ĂŒiĂŠĂŒÂœiĂƒĂŒiÂ?ĂŠ Ă›>Â˜ĂŠVAILLANT

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE UĂŠ6 ,11,ĂŠ UĂŠ6 ,""* UĂŠ 8 - ĂŠ UĂŠ" ,"1

VAN VERWARMINGS- EN WARMWATERTOESTELLEN

DOMINÉSTRAAT 3 - 4701 JC ROOSENDAAL - TEL 0165 - 53 64 04

Bezoek onze vernieuwde website: WWW.VIGAR.NL

Beleef het voorjaar in onze Gabor shop

Meer informatie? Kijk op www.epilepsiefonds.nl of bel 030 63 440 63. Geert, deelnemer vakantiereizen Postbus 270 - 3990 GB HOUTEN - giro 222111 - www.epilepsiefonds.nl

(' ) & ' & % $  # !+ , 

* !

    

     

  

 

           

  "  

!                  #  

       %  

     % 

         &

$    

      

   

     

 '  

    

'

       '     

 ,     + '  

 ( ( ) *    

      ' &    

   

 

 

 

        '           

 

      

       .

 -

            

  

W in

s a t r o b a G n e e Bij aankoop van Gabor schoenen Damesschoenen vanaf maat 35 

       

   

  

Voor al uw dames-, heren- en kinderschoenen

Dorpsstraat 188 - Halsteren

 originele Gabor attentie cadeau

!"

PAGINA 7


Kleinschalig huiskamercafé in authentieke sluiswoning

Horeca geeft Benedensas allure DE HEEN - Met zijn historische sluizencomplex, de unieke rolbrug over de monding van de Vliet en uitzicht over de Slikken van De Heen is Benedensas één van de mooiste plekjes van de gemeente. Niet voor niets is dit rustieke hoekje opgenomen in de twee grote gebiedsontwikkelingen Brabantse Wal en Waterpoort. Hoewel vele wandelaars, fietsers en watersporters er in de zomer en winter genieten van de idyllische sfeer kunnen zij er niet terecht voor een bakje koffie of een hapje eten. Nog niet, want Jos en Jeroen Akkermans uit De Heen hebben het plan opgevat om de authentieke sluiswoning om te bouwen tot een kleinschalige horecagelegenheid.

Roger Kuiper ongeslagen kampioen rolstoelbiljart STEENBERGEN - Het 20e biljarttoernooi voor rolstoelers in Steenbergen was een groot succes. In twee poules van vijf deelnemers werd er goed gepresteerd. Roger Kuiper werd ongeslagen winnaar van poule A met 40 punten. Joost Polak werd met 37,61 punten nipt winnaar van poule B. Sjaan Brocatus, winnaar van 2012, werd 2e met 37,59 punten. De finale tussen Roger en Joost was bijzonder spannend met voor beide spelers evenveel kansen voor de titel. Roger moest 51 caramboles maken en Joost 46. Roger speelde een mooie regelmatige wedstrijd waar Joost niet tegenaan kon. Met 51 caramboles in 27 beurten werd Roger terecht kampioen 2013. Joost behaalde 31 caramboles van de 46. Sjaan Brocatus werd prima derde door overtuigend Jan Zagers te verslaan die vierde werd. Plaatsgenoot Piet van Meer eindigde op de 10e plaats. De hoogste serie van 22 caramboles werd gemaakt door Jan Versprille. Na de gebruikelijke verloting, door Wally Parel en Tiny van Eekelen, werden de bekers en bloemen voor de eerste vier plaatsen uitgereikt door wethouder Cor van Geel en wedstrijdleider Nico de Bruijn.

Sjaan Brocatus, kampioen van 2012, overhandigde de wisselbeker aan Roger. Plaatsen 5 t/m 10 ontvingen een leuke herinnering aan dit toernooi. Robert Kuiper bedankte Biljart Vereniging Steenbergen voor hun inzet en overhandigde Stefan een leuke herinnering aan dit toernooi. De wedstrijdleider bedankte Stefan Ardon en het personeel van de foyer voor hun vlotte bediening en de heerlijke lunch van beide dagen. Ook werden de sponsors bedankt voor hun bijdrage aan het toernooi. Biljart Vereniging Steenbergen kan weer terugzien op een gezellig, geslaagd en kwalitatief prima toernooi en hopen in 2014 het 21e toernooi te kunnen organiseren in ‘t Cromwiel. Uitslag 1. Roger Kuiper moy. 1.932 Drunen 2. Joost Polak 1.378 Roosendaal 3. Sjaan Brocatus 0.965 Bergen op Zoom 4. Jan Zagers 1.393 Wernhout 5. Mylène Rombouts 1.013 Rijen 6. Joop Beerens 1.217 Roosendaal 7. Jan Versprille 3.078 Breda 8. Henri Dilven 0.731 Oosterhout 9. Koos van der Hoff 1.007 Breda 10. Piet van Meer 0,300 Steenbergen

Biljarten Regio Competitie Jos, Robbert en Jeroen Akkermans ontwikkelen een kleinschalige horecagelegenheid bij het historische sluizencomplex. FOTO LEO ADRIAANSEN

DOOR RIA VAN MEIR Oude schippers zullen zich nog herinneren dat zij tijdens het wachten op het tij bij het eilandje aan wal gingen voor een verfrissing in het Bierhuisje in de authentieke sluiswoning. Het is echter alweer zo’n 35 jaar geleden dat het laatste pintje werd getapt. In de jaren daarna raakte de karakteristieke woning langzaamaan in verval, totdat het twintig jaar geleden eigendom werd van Natuurmonumenten. De Linie Het gebouw heeft inmiddels een flinke opknapbeurt gehad en is opgenomen in het robuuste project De Linie van de Brabantse Wal. De streekorganisatie heeft plannen om de oude bunker die uitkijkt over de Slikken van De Heen in te richten als informatiecentrum. Bezoekers kunnen daar straks informatie krijgen over onder andere de historie van het negentiendeeeuwse complex, de serie Merijntje Gijzen, de West-Brabantse Waterlinie en de natuurgebieden van Natuurmonumenten. Ook vanuit Waterpoort wordt er met in-

teresse gekeken naar het Benedensas. Door de aantrekkingskracht op zowel watersporters als wandelaars en fietsers kan hier namelijk een perfecte link tussen water en land gemaakt worden.

of kleine vergaderingen. “We krijgen nu al regelmatig vragen van bruidsparen voor een trouwreportage. Dan is het fijn dat we ze daar ook iets te drinken kunnen aanbieden”, stelt Jeroen.

Huiskamer In beide projecten komt steeds de wens voor een horecagelegenheid naar voren. Jos, Jeroen en Robbert Akkermans hebben die uitgestoken hand aangenomen en willen een kleinschalige horecagelegenheid met terras ontwikkelen. “We noemen het een huiskamercafé. Vergelijk het met de sfeer van het Bierhuisje, waar je terecht kan voor een kopje koffie, een glaasje fris of wat sterkers. Ook serveren we een kleine kaart. Wel allemaal kleinschalig, want dat past bij het karakter van het Benedensas”, legt Jeroen uit. Het huiskamercafé zal slechts een gedeelte van de woning beslaan. De familie Akkermans wil het andere deel inrichten als vakantiewoning voor zes tot acht personen. Op de bovenverdieping komt nog een vakantieappartement. Daarmee is de woning ook erg interessant voor familiegelegenheden

Routes Naast een kopje koffie zijn in de sluiswoning straks ook diverse wandel-, fiets-, vaar- en gps-routes verkrijgbaar. Ook komen er twee offroadrolstoelen die een wandeling door de Dintelse Gorzen ook voor mindervaliden toegankelijk maakt. Bij het sluizencomplex worden extra fietsenstallingen en een oplaadpunt voor de elektrische fiets geplaatst. Bovendien kan vanuit de horecagelegenheid een koppeling gemaakt worden met de kanoverhuur van Akkermans. De familie hoopt deze zomer alles rond te krijgen, zodat het Benedensas dan kan toegevoegd worden aan de reeks bijzondere toeristische poorten op de Brabantse Wal. “Bergen op Zoom heeft het Markiezenhof, Woensdrecht landgoed Mattemburgh en Steenbergen straks Benedensas. Stuk voor stuk recreatiegebieden met allure”, meent Jos.

A Teams na 11 wedstrijden 1 Hoeven 1 487,495; 2 Keijenburg-1 460,953; 3 Oud Gastel 1 458,285; 4 Welberg 2 455,966; 5 Halsteren 5 451,577; 6 Steenbergen 2 441,845; 7 de Heen 1 441,314; 8 Halsteren 2 440,765; 9 Welberg 3 438,385; 10 Welberg 1 437,061; 11 Halsteren 4 436,635; 12 Vossemeer 1 433,348; 13 Halsteren 1 419,839; 14 Halsteren 3 414,261; 15 Lepelstraat 1 411,809; 16 Lepelstraat 2 403,118; 17 S.B.Ponderosa 1 400,936-10 18 S.B.Ponderosa 2 388,401; 19 Oud Gastel 2 386,189; 20 Steenbergen 1 357,797-10.

B Teams na 11 wedstrijden 1 Oud Gastel 3 466,927; 2 de Hofstee 1 465,332;3 Oud Gastel 5 461,119; 4 Halsteren 8 459,677; 5 Stampersgat 2 452,704; 6 S.B.Ponderosa 3 448,283; 7 de Heen 2 447,772; 8 Oud Gastel 4 445,493; 9 de Heen 3 445,189; 10 Halsteren 9 443,090; 11 Steenbergen 3 438,150; 12 de Duiventoren 2 432,460; 13 Halsteren 6 431,737; 14 Welberg 5 431,017; 15 Steenbergen 4 430,727; 16 Welberg 4 420,336; 17 de Duiventoren 1 418,245; 18 Halsteren 7 414,055; 19 Halsteren 10 411,402; 20 Steenbergen 5 401,407. Wedstrijdleiders Henk Vrijhoef en Dinnus Frijters.

Trafo scoort ook in 25e jaar

Geniet

van de zon!

Bij Mulders Tuinmeubelen heeft u de keuze uit een zeer ruim en kwalitatief hoogwaardig assortiment.

2e Paasdag geopend van 10 - 17 uur

Deel van de succesvolle Trafo’ers met zittend rechts van het midden Nova Hensen.

STEENBERGEN - De turn-, gymnastiek, jazz en springvereniging Trafo Steenbergen is bezig aan het 25e seizoen en doet dat met geweldige prestaties. De maanden maart en april zijn drukke maanden met veel wedstrijden. Voor Trafo is het tot nu een soort achtbaan van de ene naar het andere evenement. Via de plaatsingwedstrijden in januari verschenen afgelopen weekend 8 turnsters in de regiofinale toestelturnen in Breda. In de verschillende categorieën werd Trafo goed vertegenwoordigd. Bij de voorgeschreven oefenstof turnden D2 Lotte Iriks 5e met 47.258, D1 Noa den Brinker 9e met 45.592 en Yara Gorissen 16e met 43.217 en pupil 2 4e divisie Anne-Li Slokkers 14e met 43.667 bij de keuze oefenstof turnden junior 4e divisie Zoe van der Wou 11e met 42.70, junior 5e divisie Sasja Koolen 8e met 41.90, jeugd 5e divisie Veena de Waal 10e met 42.60 en verreweg de beste prestatie werd neergezet door jeugd 4e divisie

Sets vanaf 499,kijk op www.mulderstuinmeubelen.nl

molenstraat

131

oudenbosch

0165 31 26 76 PAGINA 8

turnster Nova Hensen die beslag wist te leggen op de 2e plaats met 44.30. De week ervoor waren de springgroepen op de niveaus A, B, C actief in Middelburg. De nog jonge ploeg 9-12 jaar C bestaande uit Meike, Yara, Yennin, Noa, Iris, Suzie en Anne-Li moest door promotie op de airtumbling uitkomen op B niveau en behaalde daar gelijk de 1e plaats. De ploeg 10-16 C, airtumbling B niveau bestaande uit Veena, Nina, Floor, Zoe, Brigit, Annabel en Sanne behaalde zilver op zowel minitramp als airtumbling. De topploeg bestaande uit Claudia, Ilse, Sasja, Floortje, Alysha, Nova en Vera behaalde 2x goud op mintramppegasus B en airtumbling A en promoveert op mintramp naar het A niveau. Senior Marco Smulders sprong als gastspringer bij Udi Bergen op Zoom 2x goud op mintramp pegasus B en mintramp A. Zaterdag 30 maart gaan de jongste turnsters springen in Zundert en in het weekend van 13 en 14 april is Trafo gastheer voor een clubteam voorrondewedstrijd in sporthal ’t Cromwiel.


G OUD IS G â‚ŹLD W W W. G O U D I S G E L D . N L

WIJ BETALEN NU MEER DAN â‚Ź 41,PER GRAM FIJN GOUD*

Uw oude gouden sieraden zijn nog steeds geld waard Misschien heeft u ook wel een doosje met oude sieraden in de kast; ze zijn uit de mode of het zijn erfstukken die u zelf niet draagt, maar die u wel dierbaar zijn, waardoor u niet goed weet wat u ermee aan moet. Wij taxeren en analyseren uw kostbaarheden. Goud en zilver, maar ook diamanten, gouden tanden, munten en EHVWHN/RRSWXHHQVELQQHQGHNRIÂżHVWDDWNODDUYRRUHHQLHGHUGLH van onze diensten gebruik wil maken.

�Mensen hebben vaak dierbare herinneringen aan sieraden; onze goudsmid speelt hierop in door een nieuw uitgekozen sieraad te smeden of bijvoorbeeld een gedenkmunt te maken. Het eigen goud of zilver wordt bij ons ter plekke en onder ogen van de klant omgesmolten. Wellicht heeft u een sieraad met een breuk of kapotte Twijfel nietBij langer. sluiting? Goud is Geld kunt u teUw doosje oude sieraden recht voormet vrijblijvend advies voor al uwuw reparaties en ontwerpen�. kan welverdiende vakan-

Bent u ook aan de wintersport toe?

tie zijn! Het kan zomaar in uw la liggen!

Wij betalen u direct contant de hoogst mogelijke dagprijs. * Prijs is afhankelijk van de dagkoers. * Legitimatie verplicht. * Min. leeftijd 18 jaar.

Roosendaalse Goudbank Molenstraat 9a 4701 JK Roosendaal Tel. (0165) 85 22 68

Bergen op Zoomse Goudbank Wassenaarstraat 44 4611 BW Bergen op Zoom Tel. (0164) 24 32 34

IEDERE VRIJDAG ZUNDERT Hotel de Roskam Molenstraat 1

OPENINGSTIJDEN: Ma. 13.00 - 17.00 uur, Di. Wo. Do. Vrij. en Za. 10.00 - 17.00 uur, Koopzondagen 13.00 - 17.00 uur

ELISE

Kantoor Voordeel.com

2IÂżFLHHOGHDOHUYDQ'LDPDQW GDQVVFKRHQHQ 8LWYRRUUDDGOHYHUEDDU

1000m2 PROFESSIONELE MEUBELEN VOOR THUIS OF KANTOOR

PALLETS Te koop gevraagd Alle soorten ook kapot 06-51549157

DANSSCHOENEN

Minimaal 100 stuks.

0167-522939 / 06-10807891

KORTING VAN STALEN DRAAIDEURKASTEN 50t/m80% Met 4 legborden

van de catalogusprijzen

NIEUW IN VERPAKKING

Let op: afhaalprijzen! (... maar wij hebben ook aflevermogelijkheden) Alle prijzen exclusief BTW.

van 125.- voor

Nieuwe damescollectie nu te koop bij Van de Ven Fashion Shops

80b x 38d x 178h

95.-

bureaus - kasten - stoelen - tafels

restantpartijen - showroommodellen - retourgoederen

IEDERE VRIJDAG 9-17 u. EN ZATERDAG 9-13 u. Atoomweg 1 Roosendaal - Tel. 06 27 18 58 63

Uitsluitend verkoop Ă contant. Pinnen mogelijk.

antiek | (streek)sieraden | design | kunst | verzamelingen | inboedels

Inbreng gevraagd, van ĂŠĂŠn item tot complete inboedel, voor onze

Kunst & Antiek Veiling en VenduVeiling opopdinsdag enwoensdag woensdag242 maart dinsdag19 23maart april en april VenduHuis De Jager Goes BV Ringbaan West 2b | 4461 ED Goes 06 42 11 45 42 | www.venduhuisdejager.nl

Taxi MoBoZ Airportservice

6OORINDIVIDUEELVERVOER

City Life Jasje van voor Bollero van voor Shirt van voor Topje van voor Broek van voor

â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź

29,95 25,95 12,95 9,95 12,95 9,95 9,95 7,95 27,95 24,95

Jasje van voor Shirt van voor Broek van voor

â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź

34,95 29,95 24,95 19,95 39,95 34,95

Jasje van voor Vestje van voor Shirt van voor Broek van voor

â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź

39,95 34,95 27,95 24,95 14,95 12,95 34,95 29,95

Kijk v o www.va or deze ar tik ndeven fashio elen op nshop s.nl

HALSTEREN - Dorpsstraat 112 - tel. 0164-686325 STEENBERGEN - Kaaistraat 43 - tel. 0167-567440 - HOOGERHEIDE - Raadhuisstraat 47 - tel. 0164-612654 ROOSENDAAL - Biggelaar 2-3 - tel. 0165-565852 - ZEVENBERGEN - Noordhaven 96 - tel. 0168-327638

Tel: 0164-652307 0164-652397 Tel: Mob: 06-12525566 Mob: 06-12525566 E-mail:info@moboz.nl info@moboz.nl E-mail: Web:www.moboz.nl www.moboz.nl Web:


Succes bij eerste onderlinge wedstrijd van Diomedon

‘Regio betaalt hoge prijs voor waterberging Volkerak-Zoommeer’

Kruislander waarschuwt voor impact waterberging

STEENBERGEN - Koud was het maar de animo was er niet minder om op de 1e onderlinge wedstrijd van de C/D junioren op dinsdag 19 maart bij Diomedon.

KRUISLAND - Het mag dan een situatie zijn die eens in de 1400 jaar voorkomt, Mees Hage uit Kruisland is niet gerust op de plannen die Rijkswaterstaat heeft om het Volkerak-Zoommeer in te richten als waterbergingslocatie. Bij hoge rivierstanden in combinatie met springvloed zal het peil in de meren tot twee meter stijgen. Daarmee wordt voorkomen dat de Drechtsteden in zo’n situatie natte voeten krijgen, maar de maatregel zal merkbaar zijn in Juryleden en ouders zorgden samen met de atleten voor een vlot en goed verloop grote delen van West-Brabant. “Deze regio betaalt daar een onevenredig hoge prijs voor”, meent Hage.

van de onderlinge wedstrijd. Muziek op de achter grond zorgde mede voor een gezellige sfeer. Na afloop kregen allen een prestatiekaart waarop ze tevens konden zien of ze een prestatie verbetering hadden. Uiteraard was dat bij menig een het geval. De onderdelen waren voor iedereen het zelfde: Sprint Verspringen en Discus werpen. Uitslagen (Sprint Ver Discus) J.C.J. Sander vd Branden (15.5sec , 3.43m, 27.28m); Willem vd Merbel (17.9sec, 3.00m, 20.92m) M.C.J. Marijke Wijnmaalen (11.6sec

,4.52m, 15.77m); Anouk v Vugt (13.0sec, 3.24m, 23.04m); Elke Beurkens (12.7sec, 3.52m, 13.80m); Bo Elzinga (13.5sec, 2.65m, 12.72m) J.D.J. Robby Verhulst (12.2sec, 3.61m, 12.97m); Bas Eversdijk (16.6sec, 2.59m, 10.83m); Quinten v Elzakker (13.9sec, 2.97m, 11.16m); Noah Korten (15.5sec, 2.84m, 10.40m) M.D.J. Randi Everaart (11.5sec, 2.70m, 16.91m); Sabine v Aert (11.0sec, 2.84m, 12.60m); Djamilla Damen (10.6sec, 2.85m, 8.16m); Rêve Vischer (10.6sec, 2.85m, 8.16m) M.A.P. Tessa Reuvers (12.0sec, 2.88m, 10.00m); Ida Zantboer (11.3sec, 2.94m, 13.95m); Jade Vischer (11.1sec, 3.00m, 7.51m) Deze wedstrijd was voor de atleten zeker voor herhaling vatbaar, goed voor de motivatie om te trainen en om aan andere wedstrijden te gaan deelnemen.

KORTE BERICHTEN Collecte: Natuurmonumenten houdt dit jaar van 1 t/m 6 april een collecte. Geef voor de natuur. Ruim 9000 collectanten in heel Nederland vragen steun voor de natuur in Nederland. Meer weten over Natuurmonumenten, wilt men lid worden of meehelpen bij de collecte: www.natuurmonumenten.nl

Het Volkerak-Zoommeer is aangewezen als waterbergingslocatie om overstromingen in de Drechtsteden te voorkomen.

DOOR RIA VAN MEIR In oktober stemde staatssecretaris Joop Atsma in met de aanwijzing van het Volkerak-Zoommeer als waterbergingslocatie in het kader van Ruimte voor de Rivier. Wanneer er sprake is van een combinatie van hoge rivierstanden en springvloed, zal het peil daar zo’n twee meter stijgen. Een situatie die nu naar schatting eens in de 1400 jaar voorkomt, maar door klimaatveranderingen in 2050 eens in de 450 jaar kan voorkomen. De inzet van het VolkerakZoommeer zal dat merkbaar zijn in grote delen van West-Brabant, omdat de Mark, Dintel, Vliet en andere watergangen niet kunnen afvoeren in de meren. Dat kan leiden tot overstromingen tot tachtig centimeter in de omgeving van de Dinteloordse en Steenbergse havens. Buitendijks gebied Volgens Mees Hage, namens de VVD lid van het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta, zijn West-Brabantse gemeenten en hun inwoners zich niet volledig bewust van de impact die de waterberging met zich meebrengt. “De VVD vindt ook dat Nederland klimaatbestendig moet worden gemaakt, maar deze regio betaalt daar een hoge prijs voor. West-Brabant telt honderden hectare buitendijks gebied met veel woningen en bedrijven, die tijdens de waterberging gedurende enkele dagen

onder water komen te staan. Bovendien is er dan een maalstop, waardoor ook het binnendijks gebied met wateroverlast te maken krijgt. De waterschappen zitten dan met extra lasten die eigenlijk bij het Rijk thuishoren”, waarschuwt hij. Volgens Hans Brouwer, woordvoerder van Rijkswaterstaat, valt de impact wel mee. “De kans op daadwerkelijke wateroverlast is kleiner, doordat de Mark en Vliet geen deel uitmaken van het Rijnsysteem, waarvoor de berging bedoeld is. Bovendien wordt de maatregel drie dagen van te voren aangekondigd, zodat de waterberging niet onverwachts komt.” Grevelingen Hage roept lokale overheden op om samen op te trekken richting Rijkswaterstaat. “Wanneer het Grevelingenmeer betrokken wordt bij de waterberging, is de capaciteit veel groter en stijgt het peil in het Volkerak-Zoommeer veel minder”, merkt hij op. Die optie is nu nog niet aan de orde, zegt Brouwer. “Voor het waarborgen van de veiligheid in het benedenrivierengebied voor de komende jaren volstaat de waterberging op het Volkerak-Zoommeer. Op termijn is het mogelijk dat er aanvullende maatregelen nodig blijken te zijn. De Grevelingen behoort tot de opties.” Zoetwater Maar volgens Hage weegt ook het econo-

ARCHIEFFOTO

mische belang mee in de waterberging. “De maatregel is bedoeld om overstromingen in de Drechtsteden en de omgeving van Rotterdam te voorkomen. Die regio heeft een veel groter economisch belang, maar wij moeten regionale aanpassingen wel zelf betalen.” De Kruislander merkt op dat het geld andersom echter niet zo makkelijk stroomt. “Naast de waterberging speelt in deze regio ook de discussie over de zoetwatervoorziening. Men wil het VolkerakZoommeer verzilten om blauwalg tegen te gaan. Maar West-Brabant heeft zoetwater nodig. Niet alleen als drinkwater, ook de natuur, recreatie, landbouw en veel bedrijven zijn daarvan afhankelijk. Atsma heeft onlangs wel negen miljoen euro toegezegd voor het doortrekken van de Roode Vaart voor extra zoetwater, maar de overige kosten zijn voor de regio. De maatregelen voor de waterberging zijn geen West-Brabants belang. Het Rijk moet daar dus de kosten voor betalen”, vindt Hage. Rijkswaterstaat zal de komende jaren maatregelen treffen om de gevolgen van de waterberging zoveel mogelijk te beperken. Volgens Brouwer gaat het Rijk met de waterschappen nog rond de tafel zitten over het beheer en onderhoud van de maatregelen. Op 1 januari 2016 moet de waterberging in het Volkerak-Zoommeer operationeel zijn.

VV Dinteloord DINTELOORD - Dinteloord overheerst, maar scoort te weinig. Na de zeer slechte ontmoeting vorige week tegen Dauwendaele stond de uitwedstrijd tegen Serooskerke op het programma. Dinteloord heeft het meestal tegen deze tegenstander moeilijk, maar het team van Johan Korten was heer en meester. Al in het 1e kwartier had Dinteloord de mogelijkheid om de score te openen. Door het vroege druk zetten kwam de verdediging steeds in de problemen. Een te zachte terugspeelbal werd door Sven Damen onderschept en zijn inzet werd nog door de doelman gestopt. Dinteloord kwam in de 28e minuut op een terechte 0-1 voorsprong. Na goed aangeven van Robert

van Opdorp kon Willem van de Wegen de bal gemakkelijk inkoppen. Dinteloord ging door met aanvallen en in de 34e minuut kon Jacco de Gast met een directe vrije trap van ongeveer 18 meter de stand op 0-2 brengen. Net voor rust gaf Pieter van Est een diepe bal op Willem van de Wegen en diens voorzet kon Sven Damen zo in het doel lopen, maar de bal stuitte op en zijn inzet ging van dichtbij over. Dinteloord kreeg in de 2e helft nog een vijftal goede kansen om de score uit te breiden, maar helaas sprong men slecht met deze mogelijkheden om. In de 80e minuut kreeg Dinteloord nog een strafschop, maar Danny Verhoeven, die nooit een strafschop mist, schoot deze keer de bal net naast het doel. Volgende week wacht de uitwedstrijd tegen Zwaluwe en hopelijk dat Dinteloord

het vertoonde spel weet vast te houden en dat men beter met de kansen weet om te springen. Uitslag Zaterdag 23 maart Serooskerke-Dinteloord 0-2 The Gunners 2-Dinteloord 2 0-2 Kogelvangers 4-Dinteloord 3 1-0 Dinteloord 4-D.V.O.’60 6 7-1 Programma Zaterdag 30 maart Zwaluwe-Dinteloord v. 12.30u Dinteloord 2 vrij Dinteloord 3-Klundert 4 a. 14.30u Dinteloord 4-Unitas’30 3 a. 14.30u Maandag 1april V.V.C.’68 -Dinteloord v. 12.45u Seolto 5-Dinteloord 4 v. 13.15u PAGINA 10

STEENBERGEN Paasviering: Zondag 31 maart Paasviering, thema ‘Nieuw Leven’! via Dolorosa in Mime door de jeugdgroep live muziek en zang. Aanvang 10.30 uur in Evangelische Kerk Open Deur, Geert Vinckestraat 2, Steenbergen. Info: www.opendeursteenbergen.nl Spirituele wandeling: De Evangelische Kerk “Open Deur” biedt u een “spirituele wandeling” aan. Een ontdekkingsreis naar jezelf en God! In de week na Pasen, staat ons gebouw voor u open! Vanaf dinsdag 2 t/m vrijdag 5 april, van 10.00-16.30 uur en van 18.30-20.00 uur. De “wandeling” wordt in onze grote zaal uitgezet. De toegang is gratis, Geert Vinckenstraat 2, Steenbergen. Inlichtingen: Sjaak Stok tel. 0167-523104. DINTELOORD Bingoavond: Voor dat onze duifjes, vanuit het zuiden, de terugreis weer gaan vinden naar hun baasjes, willen wij het winterseizoen compleet maken, en daarom houdt PV Steeds Sneller, in haar clubgebouw aan de Stoofdijk 12 te Dinteloord, nog een bingoavond op 30 maart. De eerste balletjes zullen gaan rollen omstreeks 19.30 uur en de hoofdprijs tijdens deze bingoavond is een geldbedrag van 100 euro. Info is te verkrijgen op tel. 0167-523879 of 523061.

De Holle Roffel KRUISLAND - Het seizoen dat de Holle Roffel geopend is, loopt van april tot en met september. Maandag, 2e Paasdag, staan de deuren van het museum, dat gesitueerd is in de voormalige NH kerk, dus weer wijd open en bent u van harte welkom. Zoals gebruikelijk is er weer een overzichtelijk geheel te zien van de verschillende soorten gereedschappen die de ambachtslieden vroeger gebruikten om hun boterham te verdienen, zoals de typische schaaf uit 1740 waaraan het museum zijn naam te danken heeft. Na afloop kan iedereen zich een goed beeld vormen van het vaak moeizame arbeidsproces uit het verleden. Ook de nieuwe aanwinsten van de diverse beroepen kunnen dan weer bekeken worden. Het museum onderschrijft de volgende

doelstellingen: Het in stand houden en bevorderen van de belangstelling voor oude ambachten, gereedschappen en werktuigen; Inventarisatie van kennis over het ambacht; Het overbrengen van bovengenoemde belangstelling op de komende generaties. Het museum is centraal gelegen aan de Markt in Kruisland. Onze donateurs hebben weer vrij toegang op onze vaste openingstijden maar ook op alle andere activiteiten die wij houden in het jaar 2013. Openingstijden: Iedere 1e zondag van de maand. Iedere donderdagmiddag van de week. 2e Paasdag, 2e Pinksterdag en Hemelvaartsdag. Buiten de normale openingstijden, evenals groepen, op afspraak. Alle genoemde dagen van 14.00 uur tot 17.00 uur. Rolstoelvriendelijk echter geen rolstoeltoilet. Inl. D. Koevoets 0167-532771.

Steenbergse zwemmertjes op podium in Oss STEENBERGEN - Op 17 maart waren de jongste zwemmers aan de beurt om hun wedstrijd te zwemmen. De minioren en de instromers die de swimkick zwemmen mochten naar het mooie Golfbad in Oss. Het was wel een lange rit maar het nieuwe wedstrijdbad met een mooi scherm waarop je naam en je tijd stonden maakte veel goed. In bijna alle leeftijdscategorieën stonden Hieronymuszwemmers op het erepodium, er is dus heel erg goed gezwommen. Rick Bulman wist het weer voor elkaar te krijgen. Hij had al de snelste tijd van Nederland staan op de 100m schoolslag, maar wist van zijn tijd van 1:22.12 weer

iets af te snoepen en zwom 1.19.92 Hij won daarmee natuurlijk goud. Ook op de vrije slag won hij goud en op de rugslag werd hij tweede. Job Erdmann zwom 100m vrije slag en 100m rugslag met een pr. Koen Iriks won 2 gouden medailles door 2 persoonlijke records te zwemmen. Dit op de 100m vrije slag en op de 100m rugslag. Lars Bulman won ook twee gouden medailles. Hij won de vrije- en vlinderslag. Iris Iriks haalde zilver op de vrije slag en ze werd vierde op de vlinderslag. Sverre Spijker was veruit de jongste zwemmer maar hij deed het erg goed. Hij haalde een bronzen medaille op de vrije slag. Voor meer info en de complete uitslag zie www.zpv-hieronymus.com


- A D V ER T ORIAL -

Totale make-over van Renault dealer in Bergen op Zoom

AutoKievit op z’n paasbest BERGEN OP ZOOM - OfďŹ cieel ging automobielbedrijf De Markies afgelopen september over in de handen van de nieuwe eigenaar, maar met Pasen kan de regio pas echt goed kennis maken met wat AutoKievit te bieden heeft. Het pand aan de Abraham de Haanstraat is van binnen en buiten helemaal opgeknapt, een ‘total makeover’. Wim Andries, manager van AutoKievit in Bergen op Zoom vertelt trots: “We hebben er een moderne en uitnodigende showroom van gemaakt waar de mensen zich meteen thuis voelen, het pand is van binnen en buiten helemaal opgeknapt.â€? DOOR MARJET LUBBERS Sinds september is er veel veranderd, in uitstraling ĂŠn in werkwijze. De showroom ziet er nu volgens de normen van Renault

uit, waardoor er een nette herkenbare zaak is gecreĂŤerd waar de mensen graag binnenlopen. De vloeren, wanden, plafonds, alles is vernieuwd en opnieuw ingericht. “We hebben de receptie vanuit de werkplaats naar de showroom verplaatst, voor klanten is dit natuurlijk veel prettiger,â€? legt Wim Andries uit. De nieuwe eigenaar verlangt ook een andere manier van werken. De verkopers ruilden hun eigen kantoor in voor een open en klantgerichte werkplek in de showroom. Dit is voor iedereen even wennen maar klanten kunnen nu alle aandacht krijgen.

voor zowel personenauto’s als bedrijfswagens. Voor het onderhoud koos AutoKievit een nieuw en duidelijk concept: onderhoud op maat. De klant kiest aan de hand van zijn persoonlijk rijgedrag voor een olieverversbeurt, een budgetbeurt of een uitgebreidere onderhoudsbeurt en krijgt vooraf een prijsopgave. Het plannen van een onderhoudsbeurt of reparatie is ook makkelijker gemaakt. Via de website is het mogelijk om zelf een dag en tijdstip te reserveren en eventu- Wim Andries voor het geheel vernieuwde automobielbedrijf voor Renault en Dacia. FOTO MARJET LUBBERS eel vervangend vervoer te regelen. Wim Dacia Andries: “Het zijn allemaal kleine dingen AutoKievit is ook dealer van Dacia. om het de mensen gemakkelijk te maken. Dacia is de Roemeense broer van Renault Tweede Paasdag is AutoKievit geopend. Vaak denk je er pas ‘s avonds aan dat er en koppelt de kwaliteitsnormen van Onder het genot van een hapje en een nog iets aan de auto moet gebeuren en nu Renault aan betaalbare prijzen. De mo- drankje kan men de showrooms van kun je meteen actie ondernemen. Er ko- tortechnologie is helemaal van Renault, Renault en Dacia komen bezichtigen. Ook men inmiddels heel veel afspraken via de door distributie en onderhoud bij Renault staat de nieuwe Clio Estate in de showwebsite binnen, maar het blijft natuurlijk onder te brengen, plukt Dacia de vruchten room. AutoKievit regelt graag een proefrit ook mogelijk om telefonisch een afspraak van de Renault groep en kunnen de prijzen voor u en staat voor u klaar om u zorgelaag blijven. te regelen.� loos en vertrouwd op weg te helpen.

Onderhoud op maat Dat al deze veranderingen een positieve uitwerking hebben ziet Wim Andries terug in de stijgende lijn. Ondanks de crisis stijgen de verkoop en de orders bij de werkplaats. AutoKievit biedt mobiliteit van A tot Z: Verkoop van nieuwe en jong gebruikte auto’s en volledig onderhoud

AutoKievit, Abraham de Haanstraat 9-11, 4624 HW Bergen op Zoom, Tel: 0164-236952, info@autokievit.nl, www.autokievit.nl

ZOEKT U EEN PARTNER VOOR HET LEVEN? Mens & Relatie is er voor u. Maak een vrijblijvende afspraak. Bel: 0165-388816 Lia van der Wel Of 0800-0230595 (landelijk)

www.mens-en-relatie.nl UW RELATIE IS ONZE MISSIE erkend AVR / SinglesKeurmerk / Geschillencommissie

Bijbeltekst: Titus 2.11 want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen.

Altijd goed. Altijd de voordeligste.

deel! or vo as Pa a tr Ex www.BIJBEL.nl Advocaat

Geschenk paasei

0.5 l

Op deze site kunt u zien wat u

BL IJV EN D

VERLAAGD

moet geloven om gered te worden.

Pijnboompitten

Pedicure Jeanette Ook bij U thuis 06 - 43084446 bel 0113-639760 of mail info@traas.nl

rIPVUXPSN CPLUPSFO[XBNCFTUSJKEJOH rQSFWFOUJFQMBOOFO rGBVOBCFIFFS rXFSJOHTNBBUSFHFMFO rCFTUSJKEJOHLOBBHEJFSFOFOJOTFDUFO r CPVXLVOEJHFJOTQFDUJFT r CBMLLPQSFTUBVSBUJFT rNPMMFOCFTUSJKEJOH Kenniscentrum Dierplagen www.kad.nl KAD - Gecertificeerd

Voegwerk!

100 g

van 3.49

2.

89

BL IJV EN D

BL IJV EN D

VERLAAGD

VERLAAGD

350 g

van 3.29 Hollandse van 2.99

2.

85

garnalen 100 g

van 3.29

2.79

Voordelig voorjaarsklaar!Vanaf woensdag 27-03-2013 Kunststof plantenbak

TuinďŹ guren

Tuinposters

Klein: 3.99, groot: 6.99

Van metaal.

Extra groot met frame.

2.49

Potgrond Dagelijks verkrijgbaar.

vakbekwame

VOEGER zoekt voegwerk

06-55887266

GRATIS JURIDISCH ADVIES INLOOPSPREEKUUR: Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uur Pasteurlaan 1 Bergen op Zoom (nabij Lievensberg Ziekenhuis)

OF MAAK TELEFONISCH EEN AFSPRAAK: 0164-266600

vvanaf

3.

Versaanbieding! Meloen Galia Per stuk

v an 1.79

8.

99

99

14.

99

Vanaf donderdag 28-03-2013

0.

99

*

-45%

-52%

0.

99

Mini romatrostomaatjes 400 g

van 2.69

1.

29

* Versaanbieding geldig vanaf donderdag 28-03-13 t/m woensdag 03-04-13.

VITAK Advocaten

v 20 l

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.


VROLIJK

PASEN! BROOS MEUBELEN

De mooiste badplaats dicht bij huis

OOK 2 PAASDAG OPEN! E

van 12.00 uur tot 17.00 uur BADKAMERS EN INSTALLATIETECHNIEK

Wij maken uw nieuwe badkamer of toilet met:     eigen vakspecialisten   korte montagetijd    5 jaar garantie 

BERGEN OP ZOOM 2E PAASDAG GEOPEND van 10.00 uur t/m 17.00 uur

En de hoogste prijs voor uw oude meubelen bij aankoop van nieuwe meubelen.

Íť Alles moet weg! (Totale leegverkoop) Íť Ook specialist senioren meubelen Íť Inruil oude meubelen mogelijk Íť Spoedige levering Íť Ook diverse inruilmeubelen te koop MAGAZIJN (1000m2)

    

ZUID-OOSTSINGEL 23 OOK GEOPEND

20% KORTING OP TEGELS EN SANITAIR

Parking bij Amro. Tel.: 0164-242097

Actie loopt tot 1 juli 2013, vraag naar de voorwaarden.

Oude Moerstraatsebaan 6 | Bergen op Zoom | Tel. 0164 - 65 02 70

www.lindhoutbadkamers.nl

Winkel BROOS Meubelen Burgemeester van Hasseltstraat 64 - Bergen op Zoom - Tel: 0164-234990 vlak bij de Mediamarkt en de Jumbo Super

(PARKEER) DEUKJE IN UW AUTO! â‚Ź 35 AKTIE

KOM 2e PAASDAG NAAR ONZE DEUKENDAG van 10:00u tot 16:00u SCRATCH REPAIR Hogerwerf 5, Roosendaal. Tel: 06-21505538 (* ter plaatse wordt beoordeeld of het deukje in aanmerking komt. Uitsluitend contante betaling, geen mogelijkheid tot pinnen.)

per deukje

,-


KEUKENS & KEUKENS eigentijds, smaakvol en betaalbaar design

Gelmelstraat 84-A - 2320 Hoogstraten - 03/320.99.00 (naast lidl) www.keukensenkeukens.be - info@keukensenkeukens.be

VROLIJK

Wij maken uw droomkeuken werkelijkheid

PASEN!

NB[BVt[POEBHVtEJXPHFTMPUFO

-40% PAASSHOW -40% **

**

vrijdag 29 maart PAASACTIE -40%

PAASACTIE -40%

zaterdag 30 maart

De Goede Week

Paaszondag Paasmaandag

Pasen volgt op enkele belangrijke religieuze dagen die samen de Goede Week vormen:

Geopend van11.00 tot17.00

Sfeervolle romantische keuken in pastorijstijl. Leverbaar in hoogwaardige quality folie en in massief hout. U voelt zich een echte keukenprinses in deze uitzonderlijke keuken.

Greeploos hoogglans leverbaar en alle mogelijke uitvoeringen en kleuren. Strak, modern en tijdloos. Op en top keukendesign op maat. Compleet met alle apparatuur.

VAN: â‚Ź12.975

VAN: â‚Ź11.823

COMPLEET VANAF: â‚Ź6.200*

COMPLEET VANAF: â‚Ź5.900*

Voor levering in Nederland,

0% BTW (alleen tijdens Paasshow)

Net over de grens de goedkoopste Belg, voor heel Nederland.

Palmzondag: De intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. Witte Donderdag: Het laatste avondmaal en gebed. Door het verraad van Judas wordt Jezus Christus gevangengenomen. Goede Vrijdag: Jezus wordt gekruisigd. Stille Zaterdag: Het lichaam van Jezus Christus is in het graf.

tTIPXSPPNSVJNN2t,FV[FVJUNFFSEBOLFVLFOTt(SBUJTPGGFSUF t(SBUJTNPOUBHFt(SBUJTMFWFSJOHtKBBSHBSBOUJFtNBBOEFOSFTFSWBUJFNPHFMJKL t1FSTPPOMJKLBEWJFTt"MUJKEEFWPPSEFMJHTUFJOEFSFHJP * in basisopstelling met: oven, kookplaat, koelkast, dampkap, vaatwasser, spoelbak en kraan van Pelgrim. ** Voor directe beslissers

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE GREEPLOOS SPECIALIST VAN BELGIĂ‹ !!!!!

Paaszondag: De opstanding van Jezus.

)/0 

 #         

        !   "  #   $  %&  & '()*&+)+,++ -  & -

       .   


VROLIJK

Bij Pasen horen matses

PASEN!

Voor veel mensen is het traditie om bij het paasfeest matses op tafel te zetten. Dit is plat brood dat niet is gerezen. Het lijkt op een grote cracker en is rond of vierkant. Meestal doen mensen er boter en suiker of kaas op. In het Jodendom viert men met Pesach (Pasen) de bevrijding uit de slavernij in Egypte. Volgens de Thora moesten de Joodse mensen vlak voor vertrek in opdracht van God snel brood bakken zonder zuurdesem. Dat werd de matse. Ook katholieke en christelijke gezinnen eten met Pasen matses.

Italiaanse Autoservice ‡$OPHHUGDQMDDU $OID5RPHRVSHFLDOLVW ‡6LQGV ‡9RRUDOXZRQGHUKRXG UHSDUDWLHUHYLVLH ‡$3.NHXULQJHQYHUNRRSVFKDGH ‡9DQNODVVLHNWRWPRGHUQ OCCASIONS:

$OID5RPHR 769 $OID5RPHR 76 2SHO&RUVD ;;(9 3HXJHRW

;7

]ZDUW

GUV

 ¼

URRG

GUV

 ¼

EODXZ

GUV

 ¼

URRG

GUV

 ¼

www.autobedrijfromvanvlimmeren.nl Drukkerij 9 (Reinierpolder 2) - STEENBERGEN Tel. 0167-534675

OP ZEEHONDEN-SAFARI IN HET NATIONAAL PARK DE OOSTERSCHELDE

OP 1 APRIL 2e PAASDAG

bij

ĞKŽƐƚĞƌƐĐŚĞůĚĞŝƐĞĞŶŐĞƟũĚĞŐĞďŝĞĚǁĂĂƌďŝũůĂĂŐǁĂƚĞƌ njĞĞŚŽŶĚĞŶŽƉĚĞnjĂŶĚďĂŶŬĞŶŶĞĞƌƐƚƌŝũŬĞŶ͘ ĞĞĞŚŽŶĚĞŶƐĂĨĂƌŝƚŽĐŚƚĞŶǀĂŶƵŝƚ eehonden op de ^ŝŶƚͲŶŶĂůĂŶĚnjŝũŶŽƉŐĞƟũĚĞƚĞƉůĂŶŶĞŶ ĞŶŬƵŶŶĞŶǁĞĚĞnjĞĞŚŽŶĚĞŶŽƉ ϱϬŵĞƚĞƌĂĨƐƚĂŶĚnjŝĞŶůŝŐŐĞŶ͘

met JAN VAN SUNDERT

4500m2 showroom, méér dan 300 keuken- en badkameropstellingen 1001 soorten tegels & natuursteen Vloertegels €16,95 60x60cm nu vanaf

Wandtegels 25x33cm nu vanaf

Keramisch parket nu vanaf

Bij aankoop van keuken,

30% KORTING *

per m2

op keukendelen

€14,95

+ GRATIS MONTAGE*

per m2

€27,95 per m2

2 e PAASDAG

Bij aankoop van een badkamer,

GRATIS

*

TEGELS t.w.v €500

GEOPEND

ƵƵƌǀ͘Ě͘ǀĂĂƌƚŽĐŚƚϰƵƵƌ /ŶƐĐŚĞƉĞŶϭϭ͘ϯϬƵƵƌ sĞƌƚƌĞŬ ϭϮ͘ϬϬƵƵƌ dĞƌƵŐ ϭϲ͘ϬϬƵƵƌ &ƌŝƐŝĂƉĂƌƚLJƐĐŚŝƉŝƐƌŽůƐƚŽĞůŐĞƐĐŚŝŬƚ sĂĂƌƚŽĐŚƚŵŽŐĞůŝũŬŵĞƚĞŶnjŽŶĚĞƌďƌƵŶĐŚ ƌĞƐĞƌǀĞƌĞŶŽƉǁǁǁ͘ĨƌŝƐŝĂƌŽŶĚǀĂĂƌƚĞŶŽĨϬϲ͘ϱϯϰϳϬϯϯϬ sŽůǁĂƐƐĞŶĞŶ ΦϭϮ͕ϱϬ <ŝŶĚĞƌĞŶϰƚͬŵϭϭũĂĂƌ Φϵ͕ϬϬ

van 11.00 tot 17.00 uur

Lokkerdreef 10, 4879 ND Etten-Leur. Tel 076-5048800 Openingstijden ma gesloten, di t/m do 9.30-17.30 uur, vrijdag 9.30-21.00 uur, za 9.30-17.00 uur vraag naar de voorwaarden in de showroom. www.janvansundert.nl

*

-

ŵĞƚďƌƵŶĐŚ Φϯϵ͕ϱϬ ŵĞƚďƌƵŶĐŚ ΦϮϵ͕ϱϬ

FrisiaRondvaarten Bronsgeestweg 16, 4697 RT St-Annaland 06.53470330


VROLIJK

TURKS RESTAURANT TRUVA

PASEN!

Korte Bosstraat 5 I 4611MA Bergen op Zoom Afhaaltijden: 16.00 t/m 21.00 uur Voor bestellingen: 0164-255573 nline kunt ook o Voor reserveringen: 0164-299280 U Just Eat ia v bestellen www.truvares.com I info@truvares.com zorgd.nl en thuisbe Zie ook onze recensies op www.eet.nu

Tegen inlevering van deze bon:

10 EURO KORTING voor 2 personen bij bestelling van minimaal 2 hoofdgerechten

Toekomstig Pasen

Deze actie is geldig t/m 30 mei (niet op Koninginnedag)

Openingstijden: maandag t/m zondag van 17.00 - 22.30 uur. Op dinsdag gesloten.

2014 1e Paasdag zondag 20 april 2e Paasdag maandag 21 april

RTENS

bv

Tuinhoutspecialist

RTENS

bv

2e Paasdag

2015 1e Paasdag zondag 5 april 2e Paasdag maandag 6 april

en

ZONDAG 7 april open 10.00 - 16.00 uur

van 895,-

van 595,nu voor

480,-

nu voor

euro 19mm 260x200cm inclusief dakleer

28mm 250x250cm inclusief dakshingels

Vlonderplank geimpregneerd P =O

775,- euro

28x145mm 300cm

2016 1e Paasdag zondag 27 maart 2e Paasdag maandag 28 maart

Dubbel Rabat

geimpregneerd 19x145mm 300-360-420cm van 1,85 p.m1 nu voor

2017 1e Paasdag zondag 16 april 2e Paasdag maandag 17 april

1,50 euro p.m1

Kijk voor nog meer SUPER aanbiedingen op

OP van 7,10 nu voor 5,80 euro p.st.

www.tuinhoutspecialist.nl Herelsestraat 206 Heerle A58 tussen R’daal en B.o.Z.

Paasbeste(rs) Paasshow

2018 1e Paasdag zondag 1 april 2e Paasdag maandag 2 april

Tel. 0165 301 719 info@tuinhoutspecialist.nl

Turbho RM-50

H3$$6'$*23(1 XU YDQX

sŽůŽƉŬĞƵnjĞĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞĮĞƚƐĞŶ Zaterdag 13 april opstapdag

^ĐŽŽƚĞƌƐǀĂŶĂĨΥϴϵϵ

Sparta Bosch B2

ǁǁǁ͘ďĞƐƚĞƌƐͲƚǁĞĞǁŝĞůĞƌƐ͘ŶůͮĨĂĐǁĞŬ͘ĐŽŵͬďĞƐƚĞƌƐͲƚǁĞĞǁŝĞůĞƌƐ www.besters-tweewielers.nl facebook.com/besters-tweewielers

392-396 | 4625 AE BERGEN OP ZOOM | TEL. 0164-233413 $17:(536(675$$7:(*_$(%(5*(123=220_7(/ 7ZHHZLHOHU VSHFLDOLVW ANTWERPSESTRAATWEG


ONROEREND GOED

Lieke Huijgens goud tijdens Regio ďŹ nale 4e divisie

TE KOOP: VRIJSTAANDE VILLA

DROOMHUIS?

WILLEMSTAD

WWW.BAREL.N

L

open huis: 30 maart 10.00-14.00 uur open huis: 6 april 10.00-14.00 uur Uw Uwaankoop aankoop makelaar makelaar voor voor uw uwnieuwe nieuwe droomhuis. droomhuis.

Bel ons vrijblijvend voor al uw vragen! Zevenbergen â&#x20AC;&#x201C; Moerdijk. www.barel.nl Zevenbergen - Moerdijk Bel: 0168 323923 www.barel.nl - Bel:- 0168 - 323923

TE HUUR

Lieke Huijgens is blij met haar gouden medaille.

STEENBERGEN - Afgelopen weekend vond de Regio ďŹ nale plaats in de Scharen te Breda. Voorafgaande aan deze wedstrijd was er een plaatsing wedstrijd eerder in januari waar Lieke al een 4e plaats behaalde. Nu mocht ze haar kunsten weer aan de jury vertonen en dat deed ze met volle overtuiging. Sinds november vorig jaar heeft Lieke de overstap van haar oude vereniging Trafo Steenbergen naar Dynamo Roosendaal gemaakt. Een moeilijke beslissing voor haar maar ze stond er voor de volle 100% achter. Sinds die tijd heeft ze turnend veel progressie geboekt en dat liet ze afgelopen weekend zien. Ze startte op het toestel brug waarbij ze met het in turnen nog een aantal steken liet vallen. Op het moment dat ze het aan de jury moest laten zien heeft ze een goede oefening weg gezet. We vervolgde de wedstrijd met het toestel balk. Ook daar ging het in turnen

niet goed maar ze liet haar hoofd koel en liet mooie sprongen zien op de balk die ďŹ&#x201A;ink beloond werden door de jury. Ze kreeg het hoogste punt van haar categorie waardoor ze in het klassement steeg. Haar vloeroefening turnde ze netjes met geen grote fouten en hier bleek ze het tweede punt van haar categorie te hebben. Er verscheen een 13.300. Tot nu toe voor haar het hoogste punt ooit op dit toestel. We eindigde met het toestel sprong waar ze letterlijk over de kast vloog en in een keer stil stond. Ook hier bleek ze de beste van haar categorie waarna bleek dat ze die dag de eerste plaats op het podium mocht beklimmen. Lieke heeft een goede wedstrijd gedraaid en laten zien dat ze nog meer in haar mars heeft. Dat komt goed uit want ze heeft zich nu geplaatst voor de district ďŹ nale die op 25 mei plaats gaat vinden te Waspik. Lieke alvast veel succes voor de volgende wedstrijd en ga zo door. Je harde werken wordt tot nu toe beloond. Zet hem op.

SJO Prinsenland Uitslagen zaterdag 23 maart Prinsenland A1-Madese Boys A2 0-2 Beek Vooruit C3-Prinsenland C1 3-8 RSV MC1-Prinsenland MC1 0-2 NSV D1-Prinsenland D1 2-4 Prinsenland D2-Internos D6 4-0 Prinsenland MD1-Waspik MD1 1-1 DSE E3-Prinsenland E3 5-1 Halsteren F3-Prinsenland F2 4-0 SVC MP1-Prinsenland MP1 4-3 Programma zaterdag 30 maart Prinsenland A1-NSV A1 a.12.00u Prinsenland B1 en C1 zijn vrij Prinsenland MC1-RSV MC1 a.12.00u Prinsenland D1-NSV D1 a.9.30u

Internos D6-Prinsenland D2 v.8.45u Waspik MD1-Prinsenland MD1 v.9.15u Virtus E2-Prinsenland E1 v.8.45u Alliance E4-Prinsenland E2 v.7.45u Prinsenland E3-DSE E3 a.10.30u Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 E7-Prinsenland E4 v.8.15u Kogelvangers F1-Prinsenland F1 v.8.00u Prinsenland F2-Halsteren F3 a.9.00u Klundert F2-Prinsenland F3 v.8.00u Prinsenland F4-Internos F7 a.10.30u Prinsenland MP1-SVC MP1 a.10.00u Maandag 1 april Thuis toernooi voor C-junioren. Aanvang 10.00u Sprundel D1-Prinsenland D1 v.15.45u

Â&#x2021;236/$*%('5,-)658,07(HQVKRZURRPV diverse nieuwe mogelijkheden, in grootte variĂŤrend tussen ca. 100m2 tot 650m2, en van ca.650 tot 1.300m2. (evt. met palletstellingen mogelijk) DDQRSDIULW$WH+DOVWHUHQ%HUJHQRS=RRP

Neerhof 7 Aan de rand van het pittoreske havenplaatsje Willemstad, binnen een rustig woonerf, ligt deze vrijstaande woning met berging en fraaie voor- en achtertuin. De villa, welke vrij uitzicht heeft over het prachtige West Brabantse polderlandschap, is in 1992 onder architectuur gebouwd. Vraagprijs: â&#x201A;Ź 499.000,-- k.k. Informatie via:

Dane Makelaardij & Taxaties Telefoon: 06-518 46 146 www. dane-makelaardij.nl info@dane-makelaardij.nl www.funda.n

HQ

QDELMRSDIULW$$2XG*DVWHO5RRVHQGDDO Â&#x2021;.$1722558,07(RSERYHQVWDDQGHORFDWLHV ca 25 - 57 - 104 - 263m2: Evt naar wens apart of in combinatie met div. opslag/bedrijfsruimte of showroom, werkplaats etc. Lage huur, ook korte perioden! Allen MULTIFUNCTIONEEL, LQGLHQJHZHQVWPHWNDQWRRUNDQWLQHRI VKRZURRP uitstek. ligging en uitstraling, met zeer ruime parkeervoorzieningen. %HORQVYRRUGHODDWVWHZLM]LJLQJHQWHO

ZZZNDQWRRURSVODJEHGULMIVUXLPWHQO

Voorjaarsconcert de Glacis STEENBERGEN - Op zondagmiddag 24 maart geeft volksmuziekgroep de Glacis weer haar jaarlijks voorjaarsconcert in het heemhuis Hof van Ram aan de Beeklaan 29a in Halsteren. Er is voor dit optreden weer een programma samengesteld van traditionele en zelfgeschreven nummers. De liedjes die betrekking hebben op de eigen streek zullen ook nu weer ruim vertegenwoordigd zijn. Aanvang 14.00 uur. De toegang is gratis. Zie ook de vernieuwde website van de Glacis: www.volksmuziekgroepdeglacis.nl, voor nadere informatie.

Witte Pasen?

BRIDGE BRIDGECLUB WELBERG Uitslag 20 maart, Lijn A: 1. Ada Bot-Jos Lindsen 61.56%, 2. Anton de Schutter-Joke de Schutter 59.42%, 3. Dien van Dorst-Toos Nijssen 57.53%, 4. Riet Brocatus-Annie Smits 53.02%, 5. Helene Meesters-Kees Meesters 52.26%. Lijn B: 1. Nelly Brooymans-Jan Brooymans 59.06%, 1. Riet van de Goorbergh-Willem van Opdorp 58.85%, 3. Ria van Beers-Corrie Stoetzer 56.77%, 4. Jannie van FessemCees van Agtmaal 53.54%, 4. Ria van Agtmaal-Hans Meesters 52.60%. Nieuwe leden zijn welkom bij BC Welberg. Aanmelden: Ria Adriaansen, e: adriaansenbridge@kpnmail.nl of tel. 0167-563434 of 06-43917462. Bridgeclub Welberg speelt elke woensdag vanaf 19.30 uur in het Cromwiel, Krommeweg 1, Steenbergen. BRIDGECLUB DE VLIET Uitslag 21 maart, A-lijn: 1. Wil Voskuilen-Sjef de Schutter 59,58%, 2. Corry VermeijFree Vermeij 57,50%, 3. Fons Huijsmans-Kees Oerlemans 54,58%, 4. Diny van Dijk-Anton van der Wegen 53,75%, 5. Corry Hertogh-Adje Veraart 50,83%. B-lijn: 1. Ben Estor-Diny Iriks 68,75%, 2. Ankie de Bruijn-Liza Franken 63,75%, 3. Riet Iriks-Aad Toussaint 59,17%, 4. Els van Vugt-Aad van Vugt 53,75%, 4. Nelly Boden-Jac Boden 53,75%. BRIDGECLUB STEENBERGEN Uitslag 25 maart, Lijn A: 1. Ada Bot-Gijs Schuurman 61,46%, 2. Joke Luijks-Rinus Dirken 56,25%, 3. Anny Koopmans-Annie Smits 54,79%, 4. Mieke Vink-Ton Voorheijen 54,69%, 5. Ria Mathlener-Rob Mathlener 52,08%. Lijn B: 1. Bas de Honlander-Philip Gravestein 68,23%, 2. Nella van Ruiswijk-Jan Verwijs 63,65%, 3. Sjef de Schutter-Diny Iriks 57,71%, 4. Cees Rens-Jan Stout 54,27%, 5. Els van Bergen-Riet van Trier 50,00%. Lijn C: 1. Addy Hage-Corrie Hertogh 61,98%, 1. Ria van Beers-Toos Peeters 61,98%, 3. Mieke van de Berg-Corrie Blommerde 58,33%, 4. Dientje van Dorst-Marion van de Kerkhof 53,13%, 5. Jan Jansen-Dinie van Dijk 51,04%.

STEENBERGEN - Bij Pasen denkt men aan de lente, piepkleine kuikentjes, verse eitjes en de eerste lammetjes in de wei. Dat laatste is dit jaar nog ver te zoeken, want door de vroege Pasen en late winter zitten de schapen nog dik in hun wintervel. Zo zijn ze extra beschermd tegen de sneeuw en - mocht het ervan komen - een witte Pasen... LEZERSFOTO MARTINE APPEL PAGINA 16


ONROEREND GOED

Bel geheel vrijblijvend voor het hoogste bod met...

Bij inschrijving te koop aangeboden

GIERELAAR 103-BIJLTJE 1 TE WOUW Vrije bezichtiging woensdag 3 APRIL van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag 6 APRIL van11.00 uur tot 15.00 uur. DE VOORDELEN: ‡ geen makelaarskosten ‡ geen verkoop-stress ‡ geen dubbele woonlasten ‡ snelle afwikkeling ‡ geen ontbindende voorwaarden ‡ ook als uw woning al te koop staat

Bagro Vastgoed Oostvoorstraat 25 Dinteloord info@bagrovastgoed.nl

0167 522622

UW WONING DIRECT EN ZONDER Z ORGEN VERKOPEN? Bagro Vastgo ed koopt uw hu is! www.bagrov

astgoed.nl

HEEFT U OF IEMAND UIT UW OMGEVING BRANDWONDEN? Het ervaringscentrum dat de leden met elkaar in contact brengt en hun belangen behartigt. Wij helpen bij: · Lotgenotencontact · Voorlichting · Belangenbehartiging · Juridische zaken Postbus 264 1940 AG Beverwijk Tel: 0628 924 494 Fax: 020 - 453 55 86 info@brandwondenvereniging.nl www.brandwondenvereniging.nl

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

Vrijstaand woonhuis met dubbele garage, kantoor en tuin. Het kantoor heeft tevens de bestemming wonen en kan zodoende multifunctioneel gebruikt worden voor zowel een bedrijfsmatige invulling als woonbestemming, mantelzorg, dubbele bewoning, atelier, etc. Vestiging voor medische of paramedische beroepen is zelfs voor het totale perceel mogelijk. Voor detailinformatie en omschrijving, zie www.Funda.nl Gierelaar 103/Bijltje 1 Wouw of kijk op www.luijksmakelaardij.nl Inschrijvingen dienen voor of op maandag 29 april 2013, 17.00 uur ingeleverd te zijn bij Notariskantoor Wouw, Lenaertsstraat 24, 4724 AM Wouw Indien U op bovengenoemde data verhinderd bent om te bezichtigen of U wenst nadere informatie over de bestemmingsplanmogelijkheden van het object, neem contact op met Luijks Makelaardij, tel. 0165-302855, voor het maken van een afspraak.

De appartementen hebben een oppervlakte van 80 tot 110 m2 met een separate buitenberging. Richtprijs koop € 209.000 von. Huur vanaf € 1.185 per maand. Alle woningen hebben een eigen parkeerplaats op afgesloten binnenterrein. Een op maat gemaakt pakket zorg en service door Surplus is geheel vrijblijvend mogelijk. De stadswoningen hebben een inhoud van 500 tot 650 m3 met een royale tuin en eigen

Authentiek wonen

modern comfort

Koop v € 209.00 .a. 0v Huur van on. af € 1.185 p/mnd.

Willemshuys bestaat uit 15 wooneenheden aan de Achterstraat in Willemstad. Moderne appartementen en woningen als klassieke herenhuizen. Alle 12 appartementen zijn levensloop bestendig en beschikken over een royaal terras en balkon. De appartementen op de begane grond hebben zelfs een tuintje. Boven de doorgang naar het achterterrein komt een ruime studio. Verder komen er 2 ruime

parkeerplaatsen. Vanaf € 425.000,- von incl. twee parkeerplaatsen op afgesloten binnenterrein.

Schrijf nu in, we verwachten een grote belangstelling!

SCHRIJF SNEL IN UNIEKE LOCATIE!

stadswoningen met riante tuin en eigen parkeerplaatsen. Het achterterrein wordt ingericht met parkeerplaatsen en bergingen in een groene setting. Willemshuys is een kleinschalig project binnen de oude vesting, met een uitzicht op de oude molen, maar met de Jumbo drie deuren verder. Een unieke kans dus om comfortabel te midden van een rijke geschiedenis te gaan wonen. Inschrijven kan nu. Volgens planning start de bouw voor einde van het jaar.

woneninwillemshuys.nl

Van der Sande Nieuwbouwmakelaars t 0168 477 077 wgmakelaars.nl

t 076 51 47 453 vandersande.nl

circumflex-bv.nl


Op zoek naar echte rust?? Chaletparc de Uitwijk heeft het!!! Hier worden luxe vrijstaande Top Totaal chalets geplaatst, nu tot wel 70 m2 vloeroppervlak, welke het gehele jaar door voor recreatieve doeleinden gebruikt mogen worden. Het parc gelegen nabij jachthaven “de Schapenput” beschikt over ruime landelijk gelegen kavels voorzien van alle comfort (nog enkele kavels bij vijvers beschikbaar). 20 minuten van Rotterdam en 10 min v.a. ‘t Grevelingenstrand.

Nog t/m 1 april VERVAT PALLET 10-daagse actie! 2e paasdag Open 10.00-17.00 uur (1e paasdag gesloten)

Gaatjes tapijt beige/grijs 2 1,50 p/m , Diverse maten as gt aa inclusief dr

$ 

sss

 * B

sssss

sssssss

r op het wate gen ssUitzicht din s ie e b e n n a n a o e m ctaculair ers porte e d sp ie r d o n a vo a n m e le Lekker, sne itenspeeltuin sssElk en, baby party’s etc. ering ek/bu d o a lh rg e e ve sp s, n e je erust! est Binn Ook voor fe meer info, bel of mail g f r o o V n PIZZA’S o

it 5 soorte G: Keuze u eer info: zie website IN D IE B N A APRIL A maar € 6,- M STA’S voor A s P s s s s s

sss

Oesterdam 3 | Speelmansplaten |4696 PV | Tholen | 0166-607452 | daisy@pizzerialafamilia.nl

Financiering mogelijk.

Bezoekadres: Heensedijk 77A

OPEN DAG 30 maart aanstaande vanaf 13 uur ****** Let op: NIEUW SHOWMODEL ****** Meer info: Fam. v. Nieuwenhuyzen +31167-560000 www.-uitwijk.nl of neem contact op met onze Top Totaal-vertegenwoordiger J.K. Bekius GSM +31658977991.

Dorpsweg 136, 4655 AH de Heen (Steenbergen) Tevens heeft onze camping nog enkele seizoensplaatsen beschikbaar!

Vervat keuken tent van €445,- voo r €225,-

Budget kas

€ 350,-

Alu-pro kas

v.a. € 925,-

Combi-pro kas

v.a. € 950,-

T: 0164 266445

Victoriaanse kas v.a. €1400,Bel voor onze folder/prijslijst

Aquak

E: info@lapucelle.nlShowterrein met 36 kassen

+EW¾IW Easy blue €39,99 Navulling €15,-

Aannemersbedrijf van Haaften B.V. Sierbestrating van Haaften

EMBREGTS KASSEN Gors 70 Hoeven 0165-502506

Wij zijn leverancier van o.a.: ^ŝĞƌďĞƐƚƌĂƟŶŐ ůŽŬŚƵƩĞŶ ^ĐŚƵƫ ŶŐĞŶ dƵŝŶǀĞƌůŝĐŚƟŶŐ ^ƉĞĞůƚŽĞƐƚĞůůĞŶ dƵŝŶďĞĞůĚĞŶ dƌĂŵƉŽůŝŶĞƐͬ^ŬĞůƚĞƌƐ KǀĞƌŬĂƉƉŝŶŐĞŶ

UHVWDXUDQW ´GHEORHPNRROµ menu Roosjes k2eu4ze p.p. € ,50

€99

www.lapucelle.nl

WWW.HOBBYKAS.NL

Duo pack 95 em/Rinse €16,

Travellife Bergen 2 stuks

Voor sfeervol tafelen en bijzondere ontvangsten

Paasdijkweg 19A, 4693 RE POORTVLIET Tel.: 0166 61 92 00 Pilootweg 5, 4696 RJ STAVENISSE Tel.: 0166 69 29 77

WWW.VANHAAFTENPOORTVLIET.NL

voorgerechten

Degelijke opsta enkel €15,-/ ppen dubbel €20,-

Rolkachel gas €55

erk, Aanleg, grondw tsen riolering, plaa Ğ Ʃ ǀĂŶďůŽŬŚƵ Ŷ

www.de-uitwijk.nl info@de-uitwijk.nl Dorpsweg 136, De Heen 0167 560000 Geopend: vrijdag en zaterdag v.a.17.00 uur zondag v.a. 12.00 uur

Bloedworst van Maurice Vos uit Heerle, met spek en appel geserveerd op salade of Huisgemaakte, goedgevulde vissoep, met knoflookbrood en rouille of “Carpaccio” van rundvlees, op dressing van tomaat en basilicum, afgemaakt met granakaas en kappertjes of Heerlijk bord met soep van belgisch witloof, met fijne blauwschimmelkaas en sinaasappel of Lekker grote scampi in een pikante tomatensaus of Mooi noothammetje (ook van Maurice Vos) met salade en oude kaas of Echte hollandse garnalen kroket, zoals het hoort met gefrituurde peterselie (en als u er 2 wilt? + € 5,-)

- 130 soorten pannenkoeken - Grill specialiteiten (niet op zondag) - Overdekt en verwarmd terras - Speeltuin en kinderboerderij - Minigolf en kanoverhuur Informeer naar de mogelijkheden voor feesten en partijen

TERREIN- EN HORECAMEDEW. (M/V) gevraagd (CV + pasfoto meesturen)

Te Koop

**********

BUXUS

TAXUS

3 jarig - 25/35 cm

20/40 cm

€ 0.50 per stuk

€ 0.40 per stuk

hoofdgerechten

Zundert, 076-5973377 Dorema MEGA Voortentensho w korting 30 tot 50 % v.a. €432,-

ent Safarica familiet n va y ka ac Lake M 99,€499,- voor €3 TIJDENS PAASWEEKEND Koffie & Snack corner geopend!

Dorade, in het geheel op de plaat bereidt, en geserveerd met citroenboter of Paardenlende, mooie sappige entrecote van het paard, met sjalotten in rodewijnjus of 2 lekker gebakken sliptongetjes met salade en remoulade of Ierse steak (biefstuk), naar uw wens gebakken en geserveerd met naar keuze; stroganoff, gebakken champignons of pepersaus of Roodbaarsfilet, met garnituur uit normandië (witte wijnsaus met mosseltjes en garnaaltjes) of Gebraden lamsbout uit de kop van noord-holland, met eigen jus, tijm en ratatouille of Heerlijk vegetarische “pizza” met kikkererwten, courgette, aubergine, paprika, tomaat, knoflook en grana padano

********** desserts Schotel met diverse kaassoorten, geselecteerd bij kaasmeester Van Tricht uit Antwerpen of Dame blanche, huisgemaakt vanilleroomijs met slagroom en warme chocolade saus of Roomrijst met kaneelparfait en tutti frutti of Apfelstrudel, met vanille-ijs en karamelsaus De gerechten van Roosjes keuzemenu zijn natuurlijk ook los te verkrijgen: voorgerechten € 8,50; hoofdgerechten € 18,50; dessert € 6,50

VERVAT.NL Stadionweg 31 3077 AP Rotterdam vlak bij de kuip 010-4970832

Elke vrijdag visdag! Goedgevulde vissoep met knoflookbrood en rouille *** Vis van de dag met een passend garnituur *** Dame blanche € 20,- per persoon!

Wouwsestraatweg 146, 4623 as Bergen op Zoom www.debloemkool.nl 0164 233045

Wilt U uw auto eerlijk, betrouwbaar en voor een goede prijs verkopen? Dan is dit de oplossing.

www.bovagbedrijfkooptuwauto.nl De voordelen voor u op een rijtje verkoper ✓ Geen kosten voor U als een ✓ Betrouwbaar: U doet all VAG/ zaken met erkende BO n RDW-erkende bedrijve ering ✓ Directe betaling bij lev ✓ Eigen ophaaldienst atie ✓ Online of telefonische tax 474167) (06-54968492 / 06-53 ✓ Verkoop uw auto snel en uur) gratis (bod binnen 24

- Wij kopen alle personen- en bedrijfsauto’s op. - Auto’s met schade/motorische defecten/hoge kilometerstanden of zonder APK zijn geen probleem. - Wij zijn aangesloten bij een groep van 2000 BOVAG/RDW-erkende autobedrijven. - Voor U zijn er geen bijkomende verkoopkosten! - Ga naar onze site www.bovagbedrijfkooptuwauto.nl en vul daar ons taxatieformulier in. - Hierna ontvangt u van ons binnen 24 uur een gegarandeerd handelsbod.

WWW.AUTORAAYMAKERS.NL Pr. Reinierstraat 14 - 4651 RZ Steenbergen Tel. (0167) 566757 E-mail: autoraay@westbrabant.net

Voor een gevarieerd aanbod van occasions!


DE NIEUWE TOLEDO

In- en verkoop van nieuwe & gebruikte autoâ&#x20AC;&#x2122;s en bestelwagens

DE SPORTIEFSTE SEDAN IN ZIJN KLASSE

- Onderhoud, reparatie - APK - Schadeherstel voor alle maatschappijen! - Koelautoâ&#x20AC;&#x2122;s te koop/te huur

Paasdijkweg 2 4693 RE Poortvliet Tel. 0166-612680 Fax. 0166-612622 paasdijkauto@hetnet.nl

www.niemantsverdrietauto.nl

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

Het plaatsen is vakwerk. dat staat er voor jaren. Kwaliteit en degelijkheid, daar komt het op aan. Betonpaal in combinatie met betonplaat. Houtdelen vrij van de grond, kan niet rotten. Evt. gratis thuisbezorging.

INTRODUCTIESHOW

TWEEDE VAN 10:00 TOT PAASDAG 16:00 UUR

DE SCHANS, Steenbergseweg 6 HALSTEREN Telefoon 0164-686418 www.deschanstuinschermen.nl

ENJOYNEERING MEER HEB JE NIET NODIG Bij de nieuwe SEAT Toledo draait het niet alleen maar om stijl, het is ook een degelijke auto. Met de 7-traps DSG-versnellingsbak, schakelt hij moeiteloos en vloeiend en lijkt hij over de weg te vliegen. De nieuwe Toledo is zuiniger dan ooit, dankzij onze Ecomotive motoren die minder brandstof verbruiken en de uitstoot terugbrengen tot slechts 104 g/km. Met onze reeks van TSI- en TDI-motoren, hadden we maar een doel voor ogen: de meest betrouwbare motoren op de weg creĂŤren. DE SEAT TOLEDO IS ER AL VANAF â&#x201A;Ź 14.950,-

SEAT.NL

NU IN DE SHOWROOM!

Gemiddeld brandstofverbruik SEAT Toledo: 3,9 - 5,9 (1:25,6 - 1: 16,9), CO2-emissie g/km 104 - 137. Er is al een SEAT Toledo vanaf â&#x201A;Ź 14.950,- inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen â&#x20AC;&#x2DC;af importeurâ&#x20AC;&#x2122; en zolang de voorraad strekt. SEAT-importeur Ponâ&#x20AC;&#x2122;s Automobielhandel B.V., Leusden. De getoonde afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid. Zolang de voorraad strekt. Vraag naar de voorwaarden.

Autobedrijf Kees Vermeulen B.V. Beatrijsweg 63 Â&#x2122; Klundert 0168 - 40 22 76 Â&#x2122; www.seat.nl/keesvermeulen

Ook voor rooien en verwijderen van uw oude erfafscheding!!!

GRASZODEN

De beste kwaliteit van West-Brabant! Kijk en vergelijk Graszodenkwekerij Heidehoeve Vervul 1a - Rijsbergen tel: 076 - 596 27 36

www.heidehoeve.com Openingstijden: ma t/m do 08.00 tot 18.00 uur vr 08.00 tot 20.00 uur za 09.00 tot 16.00 uur G.NL

WWW.DENENGELSMANSIERBESTRATINAUTOMONTAGEBEDRIJF

JOKO

Â&#x2021;6ORRSORRSVFKDGHDXWRÂśV PRWRUVWHNRRSJHYUDDJG Â&#x2021;$OOHJHEUXLNWHRQGHUGHOHQ RQOLQH Â&#x2021;9ULMZDULQJELMRSKDOHQ Â&#x2021;5HSDUDWLHHQRQGHUKRXG Lid ARN-Stiba-RDW

Star T

rek

First C To bold ontact ly go w here n Dan d urf jij o oneâ&#x20AC;&#x2122;s gone befo je va in het dageli st wel te verd re? jks lev iepen e n v an Ca (45, k r anker

0DDOEHUJHQVWUD:HUQKRXW 7HO LQIR#MRNR]XQGHUWQO ZZZMRNR]XQGHUWQO

)?!

la

Kies voor Den Engelsman Tuinmaterialen

Veilingweg 9, 4697 RB Sint-Annaland T; 0166-653190 F: 0165-653740

www.denengelsmansierbestrating.nl

VLIEG NAAR DE MAAN

Jan Jochems HANDEL

EN

TRANSPORT

TE KOOP:

Bestratingsmaterialen en sierkeien,

GEVRAAGD Tevens uw adres voor gebruikte auto-onderdelen.

Telefoon 0165 - 341913 Autodemontagebedrijf Franken Heimolendreef 36a - Rucphen

speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Geef om kinderen. redeenkind.nl r Giro )-11+++

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

VERHUUR:

Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3 Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

DAKWERKEN vernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera. Bel Zoomdak 06-18514726 www.zoomdak.nl

'XXU]DPHRSORVVLQJHQELMvliegen KRXWZRUPPROOHQUDWWHQPXL]HQ SDSLHUYLVMHVYRJHORYHUODVWZHVSHQHQ]

(0113) 57 38 81

www.ongediertespecialist.nl


FANCY

SUSA

DIVERSE PRINTS

diverse kleuren maten 36-42

diverse dessins 38x38x8 cm

katoen/polyester 140x200 cm

DAMES BALLERINA

ZIT KUSSEN

DEKBED OVERTREKSET 140x220 cm

7.29 9.99 10.99 11.99

200x200 cm

Elders 7.99 9.95

4.95

DAMES/TIENER

ROTAN

diverse kleuren en prints one size

wandhanger grijs of wit riet 25x22x32 cm

STRAPLESS TOP

Elders 4.95 6.49

ZEN DECO

2.29

BOEDDHA GIFTSET in fraaie cadeauverpakking

Elders 3.95 4.95

1.99

1.29

Elders 2.49 3.49

PLANTEN MAND

Elders 3.49 3.95

1.99

240x200 cm 240x220 cm

GARDEN

SNOEI SCHAAR met teflonmes en anti-slip grip

Elders 3.99 5.95

E&L SPORTS

TRENDY

diverse kleuren 3-laags topkwaliteit officiĂŤle wedstrijdmaat

diverse prints

VOET BAL

Elders 7.99 8.99

4.29

6.99 1.29

LOOP SJAAL

Elders 3.99 4.99

2.39

Kijk voor winkeladressen en overige


SCHELPVORM

100% KATOEN

VANISH

ook te gebruiken als zwembad 87x77x19 cm

diverse kleuren 50x100 cm

Oxi Action

ZAND BAK

BAD DOEK

VLEK VERWIJDERAAR 75 0 G R A M

0.99

3.99

WAS HAND 16x21 cm

0.39

SPECIALE PAASUITVOERING SPECTRUM

CUPCAKE BAKSET voor 12 cupcakes incl. vormpjes en decoratie

tulband BAK VORM siliconen

2.79

TRENDY

1.29

DECO LANTAARN rotan met handvat 2-tone of met hartje

UITZOE K E N Elders 5.95 6.95

!

3.69

1.69

TUINHOUT BEITS Europese topkwaliteit donkerbruin 2,5 liter

Elders 7.95 10.95

SANEX

3.39

DEOSPRAY of ROLLER diverse soorten deospray: 150 ml deoroller: 50/55 ml

1.39

Elders 7.95 9.95

2.79

CRĂ&#x160;PEPAPIER

DECO PAASEI diverse designs 34x29 cm

paaseieren ZOEKSPEL of KNUTSELSET

0.79

0.99

JONGENS/MEISJES

BABY SOKJES Hello Kitty, Snoopy, Cars of Spiderman

2 PA A R Elders 1.99 2.59

informatie op onze website ACTION.NL

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 24-03 t/m za. 30-03

diverse kleuren SPEEL SCHEP 64 cm

1.19


Prominenten uit West-Brabant samen op de racefiets

Cycling Ambassadors van start

BC Begienurs bouwen Prinsenwagen

WEST-BRABANT - Vorige week zijn de Cycling Ambassadors West-Brabant gestart. Een fietsclub voor managers en bestuurders van overheid, ondernemingen en onderwijswereld die inmiddels zo’n veertig deelnemers telt. Het is de bedoeling dat hun onderlinge samenwerking verbetert door ook samen te gaan fietsen. De deelnemers komen uit alle 19 gemeenten die de regio West-Brabant vormen. Samen gaan zij trainen op de racefiets en in de winter op mountainbikes. Er komen eigen tochten met motorbegeleiding. Ook zullen de Cycling Ambassadors gezamenlijk gaan deelnemen aan fietsevenenten van andere organisaties. Oprichter en voorzitter is Oosterhouter Bert Kandel, die in de gemeente Moerdijk gemeentesecretaris is.

KRUISLAND - Zaterdag 10 maart werd halfvastenavond gevierd in Puitelaand. Het was een gezellige drukte in Café ’t Schelmke met leuke dweilbands, DJ Dun Ben en leden van de Carnavalsstichtingen uit de regio. Tevens werd door Stichting Kinder Carnaval Heerle bekend gemaakt welke bouwclub de Prinsenwagen voor 2014 mag gaan bouwen. Voor volgend is dat wederom BC De Begienurs uit Kruisland. De SKCH

is van mening dat BC De Begienurs door de tragische omstandigheden dit jaar niet zo konden uit blinken als de voorgaande jaren. Intern is dat besproken en is besloten om voor één jaar af te zien van de open inschrijving voor de Prinsenwagen. Dit om BC De Begienurs de kans te geven de Prinsenwagen te bouwen zoals zij dat voor ogen hadden. Ook een delegatie van de Begienurs waren aanwezig zij zijn zeer vereerd met deze kans en beloofden weer een prachtige Prinsenwagen te bouwen.

Groep 5 geniet van Samen Muziek Maken Geblazen STEENBERGEN - Vrijdag 22 maart waren de groepen 5 van de scholen uit de gehele gemeente Steenbergen aanwezig in de theaterzaal van ’t Cromwiel in Steenbergen. Daar vond de afsluiting plaats van het project Samen Muziek Maken Geblazen.

Startavond van de Cycling Amabssadors West-Brabant met de onthulling van het clubtenu. Vlnr Cycling Ambassor burgemeester Klijs van Moerdijk, initiatiefnemer Bert Kandel, ex-prof Bob Rasenberg, ex-prof Johan vd Velde, burgemeester Peter vd Velden van Breda, ex-prof Rini Wagtmans, burgemeester Harrie Nuijten van Alphen Chaam (voorzitter van de Stichting De Goeie Ontsnapping die het wielrennen in West-Brabant bevordert) en Cycling Ambassador burgemeester Fons Naterop van Wijk en Aalburg, die voor de Ambassadors met Marianne Vos, woonachtig in die gemeente, een toertocht gaat organiseren. FOTO ADRIAAN VAN ZIJP

Waarom zo’n fietsclub? Bert Kandel vertelt dat hij in Rotterdam al een dergelijke club heeft georganiseerd die al twaalf jaar marathons loopt en samen traint en netwerkavonden houdt. Dat bleek een groot succes in het Rotterdamse. “Ik woon nu in Oosterhout en heb door mijn werk veel te maken met de 19 samenwerkende West-Brabantse gemeenten. In Rotterdam is hardlopen belangrijk, denk aan de marathon. Maar hier in Brabant gaat het meer om fietsen. Dat is ook een traditie die veel toppers heeft opgeleverd. Fietsen leeft enorm in Brabant, dat merk ik ook wel aan de belangstelling voor de Cycling Ambassadors. Ik verwacht dat we

aan het eind van het seizoen honderd deelnemers zullen hebben.” Stimulerend Kandel vertelt dat samen prestaties neerzetten enorm stimulerend is voor de onderlinge samenwerking tussen mensen van gemeenten, bedrijven en onderwijs. “Dat is natuurlijk ook goed voor de gezondheid. Maar ook voor de ontwikkeling van WestBrabant als economische regio”. De Ambassadors komen uit alle 19 WestBrabantse gemeenten. Zij hebben komend seizoen zes zelf georganiseerde tochten van 75 tot 100 kilometer. Verder wekelijks een trainingstocht en ook clinics en netwerkavonden.

De bij dit project behorende lesmethode, opgezet in samenwerking met de Stichting Hi5, wordt al vele jaren met veel succes door de scholen gebruikt. Gedurende een aantal weken bereiden de kinderen zich voor op de slotmiddag. Vrijdag speelde het gelegenheidsorkest, samengesteld uit leden van alle Steenbergse muziekverenigingen, een aantal liedjes die door de kinderen luidkeels werden meegezongen. Deze liedjes zet-

ten steeds een andere groep instrumenten in de schijnwerper. B.v. de Houtblazers, Koperblazers en de Slagwerkers. De dirigent, dit jaar Luc van Gaans van Harmonie Volharding Dinteloord, kiest ook een nummer. Hij had gekozen voor het populaire Gangnam Style. De kinderen gingen bij dit nummer helemaal los. De presentator Jan Doggen vroeg hem dan ook dit nummer nog eens te herhalen. Om te kijken of ze ook het lesboek goed bestudeerd hadden werd er een quiz gespeeld. Hiervoor werd de formule van “Ren je rot” gebruikt. Telkens mochten 2 kinderen per school een vraag beantwoorden. Nadat alle 10 vragen waren gesteld, kwam de Zonneberg uit Kruisland als winnaar uit de bus. De wisseltrofee werd overhandigd door wethouder Cor van Geel.

Doelstelling De naam Ambassador staat voor onze doelstelling: samen door deelname aan allerlei wielergerelateerde activiteiten laten zien dat West-Brabant een regio is waar sport, en dan vooral wielrennen en economie hand in hand gaan” , aldus Bert kandel. De eerste grote tocht is op zaterdag 6 april vanuit Tholen. Belangstellenden uit de doelgroep die dan willen kennis maken met deze nieuwe club zijn welkom. Zij kunnen de website van de Ambassadors raadplegen (www.cawb.nl) of bellen met voorzitter Bert Kandel: 0651107351 of secretaris Adriaan van Zijp (06-52037061).

Dirigent Luc van Gaans dirigeert orkest en kinderen.

KERKELIJK NIEUWS DINTELOORD Nederlands Hervormde Gemeente Donderdag 28 maart: 19.00u Ds. F.J.M. van Veldhuizen Vrijdag 29 maart: 19.00u Ds. F.J.M. van Veldhuizen Zondag 31 maart: 10.00u Ds. F.J.M. van Veldhuizen; 18.30u Ds. B. de Borst uit Den Bommel Maandag 1 april: 10.00u Ds. F.J.M. van Veldhuizen Parochie H. Petrus en Paulus Zaterdag 30 maart: 18.00u Paaszaterdag Eucharistieviering m.m.v. Ritmischkoor. Intenties voor: Wim Testers; overl. ouders Petrus Ernest en Maria Gelten; Petronella Adriana Koolen; overl. ouders Johannes de Bruijn en Marie v Vlimmeren; overl. fam. Bierkens-Geerden en verdere familie; Gerardus v. Hooijdonk en overl. familie; overl. ouders Mooyekind v.d. Berg. Voorgangers: Pater B. v. Schaaik / Dhr. R. vd Ham. Zes wekelijks gebed (2) Cornelia Maria Ernest-Goverde. NIEUW-VOSSEMEER H. Joannes de Doper Vrijdag 29 maart: 15.00u Kruiswegviering in onze kerk met pater Bertus. Vrijdag 29 maart: 19.00u Goede Vrijdagviering voor de gehele parochie in de Gummaruskerk te Steenbergen met pastoor v. Geel, p.w. Hein Paulissen, pater Bertus. Zaterdag 30 maart: 17.00u H. Mis in De

Vossemeren. Zaterdag 30 maart: Paaszaterdag, 20.00u, Paaswake, voorgangers pastoor v. Geel en p.w. Hein Paulissen. Misintenties: jgt. Kees Bosters en Maria Backx; jgt. Catharina Suijkerbuijk e.v. Cornelis Rozendaal; Dorry v. Meer; Koos Roovers e.v. Fien Bosters; jgt. Toon Timmermans e.v. Truus Bosters en dochter Lisette; jgt. Jacobus Brands en Elisabeth de Klerck; Ad Heijboer e.v. Corrie Rozendaal. Zondag 31 maart: Op 1e Paasdag is er in onze kerk geen viering, u kunt om 9.00u naar de Welberg, om 10.30u naar de Vredeskerk of om 9.30u naar de Gummaruskerk en om 11.00u naar De Heen. Maandag 1 april: Op 2e Paasdag is er een H. Mis in onze H.J. de Doperkerk om 10.30u, met als celebrant pater Bertus. Woensdag 3 april: 19.00u H. Mis. Donderdag 4 april: 19.00u Medjugorjeviering en Rozenkransgebed Vrijdag 5 april: 19.00u H. Mis in De Vossemeren, misintenties: overl. ouders Kostermans-de Jong. Protestantse Gemeente Halsteren en Nieuw Vossemeer Elke zondag 9.00 uur dienst in de Protestantse Kerk aan de Voorstraat te Nieuw Vossemeer. Predikant: Ds. H.C. van het Maalpad, Zwartewaal 46, 4717 NS Bergen op Zoom, tel. 0164-231992. E-mail: hcvhmaalpad@home.nl. Voor informatie: J. Keijzer tel. 0167- 502593.

Donderdag 28 maart: 19.30u eredienst in de St. Martinuskerk te Halsteren; Witte donderdag; viering Heilig avondmaal. Ds. H. van het Maalpad Vrijdag 29 maart: 19.30u eredienst in de Protestantse Kerk in Nieuw Vossemeer; Goede Vrijdag. Ds. H. van het Maalpad. Zaterdag 30 maart: 22.00u eredienst in de St. Martinuskerk te Halsteren; Paasnachtdienst met viering Heilig Avondmaal. Ds. H. van het Maalpad. Zondag 31 maart: 9.00u eredienst in de Protestantse Kerk Nieuw Vossemeer; Pasen. Ds. H. van het Maalpad. STEENBERGEN Evangelische kerk Open Deur Iedere zondag 10.30u samenkomst; zondagavond 19.00u gebedsbijeenkomst en iedere maandagavond 20.00u evangelisatiestudie . Geert Vinckestraat 2 te Steenbergen. Meer info: 06-53118236, www.opendeursteenbergen.nl of info@ opendeursteenbergen.nl Voor een goed gesprek of gewoon een kop koffie bent U door de weeks van harte welkom in de keuken van Open Deur, maandag van 13.30u tot 17.00u en dinsdag t/m zaterdag van 10.00u tot 17.00u. Hervormde Gemeente Donderdag 28 maart: Witte Donderdag Avondmaal Ds. C. Biemond Steenbergen Vrijdag 29 maart: Goede Vrijdag Ds. C. Biemond Steenbergen PAGINA 22

Zaterdag 30 maart: Stille Zaterdag Ds. C. Biemond Steenbergen Zondag 31 maart: Pasen Ds. C. Biemond Steenbergen St. Gummaruskerk Kerkdiensten: Pasen, jaarcyclus c. Zaterdag 30 maart: paaswake 22.00u. Uit dankbaarheid; Joke Luijks en broer Piet; o.ou. Cornelis en Nellie v. Sittert-Jongmans; Wilhelmina Schoonen; jgt. Toos v.d. Noort-Meesters; overl. ouders Kees en Riet Verbeek Landsbergen en familie; o. ou.Adrie en Zus de Waal-Oerlemans; Ouders Knop-Zantboer; Ouders VissenbergTak; Rienus Vissenberg; Kees Vissenberg. Zondag 31 maart: hoogmis 9.30u. Het welzijn van onze parochie; Cornelia Tak; Anthonetta Peeters; o.ou. Godefridus v.d. Malen-Klein; echtg. Antonius en Adriana Scheepers-Iriks; Adriana Huysmans; echtg. Adrianus en Cornelia v. Tilburg-v. Trier; Jan Vriens-Hector; jgt. Beth JansenSuikerbuik; Guust Welten, dochter Marijke en zoon Corné; Priester Jan Dekkers; Noud Nijssen. Maandag 1 april: tweede paasdag 10.30u H. Joannes de Doperkerk in Nieuw Vossemeer. Dinsdag en woensdag: vervallen als nog. Donderdag: 19.00u o.ou. Cornelis & Theodora Nieuwlaat-v. Eekelen. Eerste Vrijdag: 8.30u vervalt; 19.00u Ter ere v.h. H. Hart v. Jezus (offerschaal); Johanna Verhaart.

Personalia: de overledenen, die wij gedenken, zijn Corrie Huysmans- Doggen en Greet Flinkenflögel-Oppel. Diensten met Pasen: de paaswake is zaterdag om 22 uur. De hoogmis van Pasen is zondag om half 10. Op tweede paasdag is de dienst om half 11 in de H. Joannes de Doperkerk in Nieuw Vossemeer. Vanwege werkzaamheden aan het elektriciteitsnet is het secretariaat dinsdag 2 april gesloten Openingstijden parochiesecretariaat: van maandag t/m vrijdag van 9.15-11.30u. Deze tijden gelden niet tijdens de schoolvakanties en op feestdagen, dan is het secretariaat alleen op donderdagochtend geopend. Spreekuur: Op dinsdagochtend van 9.3010.30u in het Parochiesecretariaat in de Gummaruskerk, Westdam 83 (ingang marktzijde). Misintenties: Wilt u een misintentie aanvragen? Gelieve dit minstens een week van tevoren (ivm tijdige plaatsing in de krant) door te geven bij het secretariaat op maandag t/m vrijdag van 9.15-11.30u of via de website. Diensten met pastoor Ed Nieuwlaat: Hij treedt weer aan in het weekend vanaf Beloken Pasen en in de avondmissen. Doordat hij dagelijks ‘s morgens en ‘s avonds de zuster van de thuiszorg nodig heeft, vervallen voorlopig de ochtenddiensten op de weekdagen.


VACATURES

â&#x20AC;&#x2DC;Ga mee als vakantievrijwilliger!â&#x20AC;&#x2122;

Vacature Project Engineer Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x153;Â&#x2021;Â?Â&#x17D;Â&#x192;Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x153;Â&#x2039;Â&#x152;Â?Â&#x2122;Â&#x2039;Â&#x152;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x153;Â&#x2018;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x192;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2030;Â&#x2021;Â?Â&#x2020;Â&#x2021; Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x17D;Â?Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2039;Â?Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2122;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â?ÇŁ Â&#x2018;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2014;Â&#x2026;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â?Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Č&#x20AC;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Č&#x20AC;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2014;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2022;Ǣ Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Ǣ Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x160;Â?Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2026;Â&#x160;Č&#x152;Ǣ Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x160;Â?Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2026;Â&#x160;Č&#x152;Ǣ Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2022;Â?Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2014;Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2039;Â?Â&#x2030;Ǣ Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Ǣ Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2019;Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Č&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Č&#x152;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2039;Â?Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Č&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x160;Â?Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2026;Â&#x160;Č&#x152;Ǣ Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Ǣ Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2021;ÇŚČ&#x20AC;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2020;Â&#x2022;Â?Â&#x2018;Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2022;Č&#x2039;Â&#x2021;Â?Č&#x20AC;Â&#x2018;Â&#x2C6;Č&#x152;Ǣ Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x153;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;ÇĄÂ&#x192;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2014;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x153;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2C6;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2030;Â?Â&#x2014;Â?Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â?Ǣ Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x2018;Č&#x20AC;Â?Â&#x2039;Â&#x2DC;ǤǥÂ&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2039;Â?Â&#x2030;Â&#x2039;Â? Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x160;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Ǣ x Â&#x2018;Â?Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x17D;Č&#x20AC;Â&#x192;Â&#x2020;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Ǣ x Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2013; Â&#x2014; Â&#x2039;Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021; Â&#x2039;Â? Â&#x192;Â&#x203A;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2039;Â?Â&#x2030; Â&#x2018;Â&#x2C6; ¹¹Â? Â&#x2DC;Â&#x192;Â? Â&#x2018;Â?Â&#x153;Â&#x2021; Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021; Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?ÇĄÂ&#x201E;Â&#x2021;Â&#x17D;Č&#x20AC;Â?Â&#x192;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x2020;Â&#x192;Â?Â&#x2022;Â?Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2DC;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Ǩ

Functie omschrijving Â&#x2021;%HJHOHLGHQYDQSODDWZHUNSURMHFWHQYDQXLWGHRIIHUWHIDVH WPGHHHUVWHSURGXFWLH Â&#x2021;=HOIVWDQGLJHQJLQHUHQPHWEHKXOSYDQ'&$'WHNHQSDNNHW ELMYRRUNHXU+L&DG Â&#x2021;2SVWHOOHQYDQURXWHVFKHPDWDYEHZHUNLQJVYROJRUGHQHQ ZHUNPHWKRGHQ Â&#x2021;2QGHUKRXGHQYDQFRQWDFWHQPHWNODQWHQLQ]DNHWHFKQLVFKH]DNHQ Â&#x2021;$GYLHVJHYHQDDQNODQWHQRYHUPDDNEDDUKHLGHQ]RUJGUDJHQ SURIHVVLRQHOHWHFKQLVFKHRSORVVLQJHQ Â&#x2021;7HFKQLVFKHRQGHUVWHXQLQJDDQGHVDOHVJURHSHQLQFLGHQWHHOPHH QDDUGHNODQWYRRULQIRUPDWLHXLWZLVVHOLQJ

x x x x x x x x x x

Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x201D; Â&#x2039;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x2C6; Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2022; Â&#x201E;Â&#x2021;Â&#x17D;ÇŁ Ͳͳ͸͡nj;͝ͳͲ͚Ͳ Â&#x2018;Â&#x2C6; Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2014;Â&#x201D; Â&#x2021;Â&#x2021;Â? Â&#x2021;Â?Â&#x192;Â&#x2039;Â&#x17D; Â?Â&#x192;Â&#x192;Â&#x201D; Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x192;Â&#x17D;̡Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2C6;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x161;ǤÂ&#x2026;Â&#x2018;Â?Ǥ Â&#x2039;Â&#x2021; Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2013; Â&#x201E;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2039;Â?Â&#x2013; Â&#x152;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2122; Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2014;Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x2014;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2030;Â&#x2039;Â?Â&#x2030;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x152;Â&#x2018;Â?Â&#x2022;ǨÂ&#x2039;Â&#x152;Â?Â&#x2018;Â&#x2018;Â?Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2122;Â&#x2122;Â&#x2122;ǤÂ&#x192;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2C6;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x161;ǤÂ&#x2026;Â&#x2018;Â?

Functie-eisen

Geert, deelnemer vakantiereizen gratis advertentie

â&#x20AC;&#x2DC;Hoi ik ben Geert en ik ga al jaren mee met de vakantiereizen van het Nationaal Epilepsie Fonds. Deze vakanties zijn speciaal voor mensen met epilepsie die niet zelfstandig op reis kunnen. Vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar! Ga jij een week met ons mee?â&#x20AC;&#x2122; Meer informatie? Kijk op www.epilepsiefonds.nl of bel 030 63 440 63.

Bij Rombouts Kunststof Techniek B.V. zijn circa 60 enthousiaste mensen werkzaam met kennis en geavanceerde technieken op het gebied van verwerking van thermoplastische en thermohardende kunststoffen ten behoeve van leiding- en apparatenbouw in de werkplaats en montage. Wij werken o.a. voor de industrie, (semi)overheid en aannemers van allerlei groot- en kleinschalige infrastructurele projecten, zowel in binnen- en buitenland. De werkzaamheden worden op locatie als ook in de vestiging te Tholen uitgevoerd.

Postbus 270 - 3990 GB HOUTEN giro 222111 - www.epilepsiefonds.nl

Â&#x2021;+%2:HUNWXLJERXZNXQGHRIKLHUDDQJHOLMNZDDUGLJ Â&#x2021;:HUNHUYDULQJLQHHQSODDWEHZHUNHQGEHGULMI Â&#x2021;*RHGHNHQQLVYDQ&$'V\VWHPHQ 9RRUNHXUJDDWXLWQDDU+L&DG Â&#x2021;=HOIVWDQGLJHQFRPPXQLFDWLHI Â&#x2021;%HVFKLNWRYHUHHQ]DNHOLMNHDVVHUWLYLWHLW Â&#x2021;7HDPSOD\HU Â&#x2021;*RHGHEHKHHUVLQJLQZRRUGYDQGH(QJHOVHHQ'XLWVHWDDO Info over de BOZ Group 0HWDDOZHUNHQ%HUJHQRS=RRP%9LVHHQLQWHUQDWLRQDOHRQGHUQHPLQJPHW HHQXQLHNPDFKLQHSDUNHQHQWKRXVLDVWHHQEHWURNNHQPHGHZHUNHUV 2Q]HVSHFLDOLVDWLHLVHQJLQHHULQJSODDWEHZHUNLQJSRHGHUFRDWHQHQ DVVHPEODJH:HOHYHUHQ]RZHORQGHUGHOHQDOVFRPSOHWHPDFKLQHVHQDSSD UDWHQYRRUGLYHUVHPDUNWHQ:LM]LMQYROOHGLJ,62JHFHUWLÂżFHHUG 0HWDDOZHUNHQ%HUJHQRS=RRP%9LVWHNDUDNWHULVHUHQDOVG\QDPLVFKHQ LQQRYDWLHIHQJHOGWELQQHQGHEUDQFKHDOV]HHUJHDYDQFHHUG +HHIWXLQWHUHVVHLQGH]HEHODQJULMNHIXQFWLH"0DLOGDQHHQJHPRWLYHHUGH EULHIPHWFYQDDU0HWDDOZHUNHQ%HUJHQRS=RRP%9WDY5REHUW9LQN DIGHOLQJ3HUVRQHHOV]DNHQSRVWEXV$'%HUJHQRS=RRP UYLQN#ER]JURXSHX7HOHIRRQ =LHRRNRQ]HZHEVLWHZZZER]JURXSHX Aquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

RKT International B.V. ( onderdeel van Rombouts Kunststof Techniek B.V. ) is op korte termijn op zoek naar medewerkers, die ons team komen versterken. Wij zoeken enthousiaste:

Vrachtwagenchauffeur in combinatie met kunststofmonteur ( M/V) Een greep uit de werkzaamheden die erbij horen: - Lasverbindingen cq laswerkzaamheden voorbereiden - Monteren en lassen ( dmv hetelucht ) van PE ( Polyethyleen ) en PP ( Polypropyleen ) platen - Extruderen van PE en PP - Bediening injecteermachine tbv Polyurethaan - Alle voorkomende werkzaamheden tbv PUPP Lining - Alle werkzaamheden vinden plaats in het veld in en rond diverse leidingsystemen, in de Benelux - Alle werkzaamheden worden uitgevoerd met in achtneming van de vereiste veiligheid, zorgvuldigheid en hygiene. Is deze veelzijdige baan iets voor jou? En beschikt je over: - Rijbewijs C, E. - Een goed technisch inzicht - Geen 9 tot 5 mentaliteit - Bereidheid tot reizen en gedurende een langere periode in de kost te verblijven - No-nonsense mentaliteit, vriendelijk, directheid Ben jij de collega met een energieke en positieve houding, die zelfstandig en in teamverband kan werken? Solliciteer dan naar deze interessante job. Wij bieden een goed salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Je kunt een schriftelijke reactie met CV binnen 2 weken sturen naar: ROMBOUTS KUNSTSTOF TECHNIEK B.V., T.A.V. Anka Capello, POSTBUS 87, 4690 AB Tholen. Voor eventuele informatie kunt u contact opnemen tel.: 0166-604530. Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.brabantwerkt.nl vacatures bij jou in de buurt

data group europe bv is met haar softwarepakketten, internettoepassingen en centrale artikelendatabase een begrip in de doe-het-zelf, ijzerwaren, tuin- en dierenbranche. Dagelijks verzorgen wij vanuit Zeeland, op een half uur rijden van West-Brabant, de complete automatisering van onze klanten. Vanwege de toename van klanten en opdrachten zijn wij op zoek naar ervaren en aankomende:

software ontwikkelaars (m/v) Als softwareontwikkelaar werk je met een state-of-the-art ontwikkelomgeving aan het ontwerpen, bouwen en implementeren van onze softwarepakketten dgeDetailhandel en dgeGroothandel. Je bent verantwoordelijk voor (deel)projecten waarbij je je richt op alle relevante technische aspecten. Je werkzaamheden omvatten de hele software levenscyclus: van ontwerp en implementatie tot en met oplevering en nazorg. Je komt te werken binnen een klein en jong team waarin in je volop ruimte hebt om in hoge mate van zelfstandigheid en vrijheid je functie te vervullen. Het is een prĂŠ als je kennis/ervaring hebt met ĂŠĂŠn van de volgende producten: o Windev / Windev Mobile o PHP / MySQL o Microsoft SQL Server 2000/2005 o POS hardware


/,;),:;, =669<>+0,9

Aanbiedingen geldig t/m 6 april 2013. Zolang de voorraad strekt.

4,,9265015,5,5 2077,5/622,5 67(504(3>693+53

159.00 Kippenhok Hennie

Ruime loopren, nachthok en extra broedhok. Dak kan openklappen. Afm. 183 x 78 x 104 cm.

199.00

Elite Collection Rabbit Home 3

69.

95

Dubbel nachthok. Uitschuifbare kunststof lade, ingelegd in hout. Dak kan opengeklapt. Afm. 191,5 x 78,5 x 117 cm.

Konijnenhok Cotton Taupe Met nachthok en uitschuifbare kunststof lade. In stijlvol taupe/ roomwit. Afm. 111 x 45 x 78 cm.

50,<> 12.95

39.

95

9.95

5<2. .9(;0:

3 dozen

nu

49.95 2.,?;9( .9(;0:

9.95

((5 9(+,9 Nestor kattenbak Kap kan opengeklapt en hoeft voor het dagelijks onderhoud niet te worden verwijderd. Met filter. In meerdere kleuren.

Premium Care 15 + 2 kg gratis

Pedigree maaltijdzakjes

Hoogwaardige, complete voeding voor de volwassen hond. Adult small/medium en Adult large.

Heerlijke, zachte vleesbrokjes in handige portieverpakking. 8 zakjes per doos.

nu

Eukanuba 12 kg + 2,5 kg gratis Lam en rijst voor kleine/middelgrote en grote volwassen honden. Nu ook zalm en rijst, voor alle volwassen honden.

nu

10 voor

2 voor

3.99

9.95

4.95

nu

14.95

,?;9(.966;7(2

Gourmet Gold

Vitakraft Magic Clean 5 liter

Mergkoekjes 2 kg

Farm Food Dental Chips 1 kg

Heerlijke maaltijd voor de kat. Verschillende smaken mousse of stukjes in saus. Blikje 85 gram.

Zeer absorberende, geur- en stofvrije kattenbakvulling. Bijzonder zuinig in het gebruik.

Heerlijke hondenkoekjes, ideaal als beloning of tussendoortje.

Kauwsnack voor de hond van schoon runderhuid. Helpt tandplak oplossen, voorkomt slechte adem.

+,4660:;,,5.966;:;,+0,9,5>052,3: 6<+,5)6:*/44,;+6.>(:/ ),9.,567A6644 6<+,5)6:*/ 463,5:;9((; ;,3 

2012=6694,,9((5)0,+05.,5 67(504(3>693+53

4(;4+6 =901+(. A(;,9+(. 

),9.,567A664 9(=,3:;9((; ;,3

4(;4+6 =901+(. A(;,9+(. 

DSB_20130327  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you