Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

S T E E N B E R G S E

O P L AG E :

6 FEBRUARI 2013 WEEK 6

Uitgeverij

EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

NIEUW-VOSSEMEER HERDENKT WATERSNOODRAMP

10 . 0 0 0

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

AUTO’S

Volg ons via twitter: @SteenbergseBode

Zundert

I

Te l .

076

SPORT

MOEILIJKE KEUZES BIJ OPSTELLEN TOEKOMSTVISIE

599

8 111

KERKELIJK NIEUWS

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

UITBREIDING REINIERPOLDER KOMT DICHTBIJ

Voor zomer voorstel toekomst Sunclass

De Neve door stof na integriteitskwestie

NIEUW-VOSSEMEER - De gemeenteraad kan in juni een voorstel van het college verwachten voor een permanente oplossing voor de huisvesting op het vakantiepark Sunclass bij Nieuw-Vossemeer. “We hebben een tijdspad uitgetekend van 20 juni, de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie, naar voren. Dat betekent dat de huisvesters tot en met 31 maart de tijd hebben om een verzoek in te dienen om het bestemmingsplan te wijzigen”, geeft wethouder Bert van Kesteren aan. Het college volgt nu een tweesporenbeleid in het dossier Sunclass en kiest na een mogelijke aanpassing van het bestemmingsplan ook voor het handhavend optreden.

STEENBERGEN - Raadslid Ger de Neve heeft voorafgaand aan de raadsvergadering toegegeven dat hij in de kwestie rond de mogelijke vestiging van een speelautomatenhal aan de Westdam uit zijn rol is gevallen. “Ik heb in een mail aan de zaakwaarnemer van de initiatiefnemers gezegd dat ik niet wilde ingaan op een uitnodiging. Daar had ik het bij moeten laten als raadslid. In de rol als vader ging ik echter in op het onrecht dat mijn dochter is aangedaan. Het was beter om beide zaken gescheiden te houden”, sprak De Neve. De gemeenteraad doet momenteel onderzoek naar de hele gang van zaken rond het afketsen van de komst van een speelautomatenhal.

W E E K B L A D

Waterschap baggert Ligne en Boomvaart

Streekpad bij top 3 Wandeltrofee

WELBERG - Waterschap Brabantse Delta start deze maand met het baggeren van een deel van de Ligne en de Boomvaart/ Wouwsche Beek bij Welberg. Het uitbaggeren is nodig om wateroverlast te voorkomen en ervoor te zorgen dat de waterkwaliteit op peil blijft. De bagger uit het brede stuk van de Ligne bij de Halsterseweg wordt met vrachtwagens afgevoerd naar een erkende verwerker. De rest van het slib wordt op de kant gelegd. De bagger uit de Boomvaart wordt eveneens uitgevoerd. Op de meeste plekken werkt het waterschap vanaf de oever met een kraan, maar op plaatsen met begroeiing aan het water kan ook een schuifboot worden ingezet.

STEENBERGEN - Streekpad de Brabantse Wal zit bij de laatste drie kanshebbers voor de Wandeltrofee van 2013, de prijs voor de beste wandelroutegids van het jaar. De jury koos uit een longlist van tien routes de Wandelpareltjes met 45 groene ommetjes, de Dagstappersgids Antwerpen 2 en Streekpad de Brabantse Wal uit als de drie genomineerden. Het Streekpad is een meerdaagse langeafstandswandeling over 112 kilometer. De route start in Bergen op Zoom en gaat via de gemeente Woensdrecht over landgoed Wouwse Plantage richting Steenbergen. De winnaar wordt 9 februari bekendgemaakt.

Geen evaluatie communicatiebeleid STEENBERGEN - Het Steenbergse college acht het weinig zinvol om het huidige communicatiebeleid te evalueren in de opmaat naar een nieuw beleidsplan. Daarbij wil de gemeente ook inspelen op de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitale communicatie en sociale media. “De inhoud van het communicatiebeleid voor 2009-2012 is inmiddels al weer achterhaald. Achteruitkijken heeft daarom niet zoveel zin. We kunnen beter goed bedenken hoe we met de nieuwe mogelijkheden omgaan”, meent burgemeester Saskia Bolten. Het college verwacht in het derde kwartaal van dit jaar het nieuwe communicatiebeleid te kunnen presenteren.

Trajectcontrole start op carnavalsdinsdag STEENBERGEN – Het trajectcontrolesysteem op de A58 tussen Bergen op Zoom en Roosendaal treedt op dinsdag 11 februari in beide richtingen in werking. Dat heeft het Openbaar Ministerie laten weten. Het systeem controleert 24 uur per dag of automobilisten en andere weggebruikers zich aan de maximale toegestane snelheid van 120 kilometer per uur houden. Daarbij wordt gemeten hoelang een voertuig erover doet om de 4,8 kilometer snelweg af te leggen. Sinds vrijdag 1 februari worden de weggebruikers door middel van borden, die over een langere afstand staan, gewezen op de exacte startdatum van de controle.

STRIENEDURPKE - Burgemeester Saskia Bolten krijgt na het schenken van de Burrieborrel aanstaande vrijdag vrijaf. Tijdens carnaval zullen prins Ruud van Vosse’ol, prins Jurgen van Pompedurop en prins Strinius van Strienestad voor haar waarnemen. Strinius ontving zaterdag uit handen van wethouder Cor van Geel al de sleutel van het Strienedurpke voor een fantastische optocht. FOTO ELNA HELLEMONS

Maximale bezuiniging van 67.000 euro niet zonder risico’s

Weinig lucht in budget dorpshuizen STEENBERGEN - Niet 161.000 euro maar 67.000 euro blijkt de maximaal haalbare bezuiniging op gemeenI DdatDdieEhunL deuren B U hoeven R G te S sluiten. E &Dat concludeert V E E Rwethouder S E schapshuizen te zijn, M zonder Miriam Termeer na het onderzoeksrapport van Drijver & Partners en gesprekken met de beheersstichtingen van de zes gemeenschapshuizen in de gemeente. Zelfs dan nog is de bezuinigingsoperatie niet zonder risico, want de beheersstichtingen hebben aangegeven dat zij zich niet langer verantwoordelijk willen stellen voor een niet-sluitende exploitatie. DOOR RIA VAN MEIR Dat er weinig lucht in de budgetten van de gemeenschapshuizen zit, werd vorig jaar al duidelijk na een onderzoek van het bureau Drijver & Partners. Die concludeerde dat de huidige vorm van exploitatie door middel van vrijwillige beheersstichtingen al de meest efficiënte manier was. Op verzoek van de gemeenteraad ging wethouder Miriam Termeer vervolgens met alle stichtingen afzonderlijk aan tafel zitten om te bezien op welke manier de dorpshuizen extra kunnen besparen of meer inkomsten kunnen genereren. Besparingen De grootste bezuiniging van 30.000 euro blijkt haalbaar te zijn op de bedrijfsvoering van ‘t Cromwiel. Het beheer en exploitatie van het gemeenschapshuis liggen sinds juli vorig jaar in handen van de gemeente. t h u i Die concludeerde dat door een efficiëntere samenwerking tussen de sporthal

en het ontmoetingscentrum een flinke besparing mogelijk is. Ook Dorpshuis De Stelle in De Heen doet een flinke duit in het zakje met een besparing van 9000 euro door enkel nog met vrijwilligers te werken. De Vossenburcht in NieuwVossemeer en De Vaert in de Welberg hebben aangegeven respectievelijk maximaal 3100 euro en 1582 euro te kunnen besparen. Risico Lastiger is de situatie voor het Dorpshuis Dinteloord. De beheersstichting kan 23.544 euro besparen door haar WVSmedewerker te ontslaan, maar dat is niet zonder Wrisico. E E“DeKbeheersstichting B L A D laat weten dat de horecaondernemer heeft aangegeven niet langer door te willen gaan met het beheer van het dorpshuis als de WVS-medewerker wegvalt. Als er daarnaast nog extra wordt bezuinigd op sde subsidie i van n het dorpshuis, d e dan zietr het bestuur zich voor een onuitvoerbare opdracht geplaatst en bestaat het risico

dat ze de handdoek in de ring gooien”, merkt Termeer op. Ook in Kruisland stuit een bezuiniging op de subsidie tegen verzet. Geconfronteerd met een nieuw en duurder gebouw en het vertrek van twee vaste gebruikers (bibliotheek en consultatiebureau) worstelt de stichting nu al met een sluitende begroting. In het gunstigste geval zou de exploitatie van de nieuwe Siemburg een jaarlijks tekort van 3000 euro vertonen. Keuzes Termeer realiseert zich dat de bezuinigingen op de dorpshuizen dan ook nauw samenhangen met een ander discussie die Steenbergen op dit moment voert: waar staat de gemeente in 2020. “De speelruimte bij de gemeenschapshuizen is heel beperkt. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden. Het is een taak van de gemeenschap om de dorpshuizen open te houden. ook in de toekomst bee gAls daar i o hoefte aan is, zullen wij dat als gemeente blijven ondersteunen.”

...VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS... KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

Bewoning haven tijdelijk gedoogd STEENBERGEN - Permanente bewoners van in de jachthaven van Steenbergen kunnen nog enkele maanden in hun boot blijven wonen. De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel van het college om de bewoning te blijven gedogen tot aan de start van de werkzaamheden, waarbij de haven wordt opgeknapt. Op die manier krijgen de elf ligplaatshouders die hebben aangegeven hun boot permanent te bewonen de tijd om alternatieve huisvesting te zoeken. De gedoogconstructie is slechts tijdelijk. Bij de vaststelling van de definitieve plannen voor de haven, zal de gemeente ook een definitief standpunt met betrekking tot de bewoning innemen.

Kansen voor lokale bedrijven bij inkoop STEENBERGEN - Lokale bedrijven krijgen voortaan meer kans om een gemeentelijke opdracht in de wacht te slepen. De gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Roosendaal en Steenbergen hebben samen nieuwe algemene inkoopvoorwaarden opgesteld voor de levering van goederen en diensten. De gemeenten hebben daarvoor gebruik gemaakt van een model van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). “Daarbij willen we lokale bedrijven meer mogelijkheden geven bij ons inkoopbeleid. Wat dat betreft zitten we daarmee binnen de samenwerkende gemeenten in de regio op één lijn”, stelt de Bergse wethouder Ad Coppens.


Franciscus Ziekenhuis Roosendaal

• Polikliniek Etten-Leur • Oudenbosch Medisch Centrum

Kinderrevalidatieteam biedt hulp

Problemen bij het verwerken van prikkels Stijn is vier jaar en heeft moeite met het verwerken van prikkels. Daardoor is hij erg druk en kan hij niet goed luisteren. Hij is snel afgeleid en kan niet tegen harde geluiden. Ook fel licht kan hij niet verdragen en daarom heeft hij een zonnebril op. Via de kinderarts kwamen zijn ouders met hem terecht bij het kinderrevalidatieteam van het Franciscus Ziekenhuis. Stijn zit nu veel beter in zijn vel. Het kinderrevalidatieteam is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen die problemen hebben met sensorische informatieverwerking (verwerken van prikkels). “Bij kinderen met dit probleem komen zintuiglijke prikkels anders binnen en worden anders verwerkt dan bij andere kinderen”, legt Marieke van Hoof, ergotherapeut, uit. “Wat wij doen is achterhalen wat de oorzaak van het probleem is. Dit kan bij ieder kind anders zijn. In de therapie zoeken we naar manieren waardoor het kind beter met deze prikkels leert om te gaan. Hierdoor heeft het er in zijn dagelijks leven minder last van.”

Kortere toegangstijden en nieuwe operatietechnieken

Vakgroep Orthopedie timmert aan de weg

Wanneer u bijvoorbeeld voor een ingreep aan heup, knie, kruisband of pols naar het ziekenhuis moet, dan kunt u al binnen een week terecht bij de poli Orthopedie voor een afspraak. Voorheen was dit nog twee tot drie weken. Ook de gemiddelde opnameduur voor deze ingrepen is korter geworden door het invoeren van zorgpaden en het werken met nieuwe operatietechnieken. Kortere toegangstijden Tot een paar jaar geleden maakten alleen specialisten deel uit van de vakgroep Orthopedie. Tegenwoordig behoren, naast zes orthopedisch chirurgen, ook een verpleegkundig specialist, physician assistants, gipsverbandmeesters en een wetenschappelijk medewerker tot deze vakgroep. Doordat ook de verpleegkundig specialist en de physician assistants zelfstandig spreekuur kunnen houden, is de toegangstijd voor een bezoek aan de polikliniek Orthopedie aanzienlijk verkort. In sommige situaties kunt u zelfs de volgende dag al terecht. Zorgpaden De vakgroep Orthopedie werkt met zorgpaden bij heupbreuken, heup- en knieprothesen, reconstructie van een kruisband en bij beknelling van een zenuw in een pols. Bij een zorgpad worden diagnose, behandeling en nazorg heel goed op elkaar afgestemd. Hierdoor kan de patiënt het zorgtraject zo snel en comfortabel mogelijk doorlopen. De opname voor een nieuwe heup en knie duurt gemiddeld drie dagen. Nieuwe technieken Sinds een half jaar gebruiken de orthopeden van het Franciscus Ziekenhuis een nieuwe methode voor het plaatsen van een knieprothese. Deze zogenaamde Signature methode komt uit Amerika en maakt het mogelijk om de knieprothese nauwkeuriger én sneller te plaatsen. De operatie duurt korter, er treedt minder bloedverlies op en het risico op complicaties is kleiner. De patiënt herstelt hierdoor sneller. Patiënten die met behulp van deze nieuwe operatiemethode een knieprothese hebben gekregen zijn erg tevreden. Meer informatie De vakgroep Orthopedie verzorgt spreekuren in het Franciscus Ziekenhuis, de Polikliniek Etten-Leur en Medisch Centrum Oudenbosch. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.orthopedie.franciscusziekenhuis.nl

Lekker in zijn vel “De therapie die Stijn krijgt bij het kinderrevalidatieteam helpt echt”, vertelt de moeder van Stijn. Hij is rustiger en handelbaarder geworden, luistert beter en zit lekkerder in zijn vel. Vanuit het kinderrevalidatieteam is iemand bij ons thuis geweest om te kijken wat we konden doen om het voor Stijn makkelijker te maken. Stijn heeft een verzwaringsvestje gekregen, wat hem helpt de prikkels beter te verwerken, doordat het accent wordt verlegd van zijn hoofd naar zijn lijf. Het vestje krijgt hij bijvoorbeeld aan tijdens het eten of als hij op school een werkje moet doen. Daardoor lukt het hem om op zijn stoel te blijven zitten en kan hij zich beter concentreren op waar hij mee bezig is.” Vragen en informatie Het kinderrevalidatieteam bestaat uit een revalidatiearts, kinderfysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en maatschappelijk werker. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met het kinderrevalidatieteam, bereikbaar via nummer: (0165) 58 82 25. U kunt ook een kijkje nemen op onze website: www.franciscusziekenhuis.nl.

Extra aandacht voor decubitus werpt vruchten af Decubitus, in de volksmond ook wel ‘doorliggen’ genoemd, is een vaak voorkomende aandoening bij mensen die door ziekte, handicap of een ongeval veel in bed liggen of in een (rol)stoel zitten. In het Franciscus Ziekenhuis worden verschillende activiteiten ondernomen om decubitus te voorkomen en te behandelen. Met goed resultaat. Een doorligwond ontstaat door druk-, en/of schuifkrachten. Deze krachten beschadigen de huid en het onderliggend weefsel.

Vooraankondiging: op zaterdag 8 juni 2013 vindt in het ziekenhuis een Open Dag plaats. Noteer deze datum alvast in uw agenda! In februari, maart en april vinden diverse inloopdagen, informatiebijeenkomsten en lotgenotencontacten plaats. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website of u kunt contact opnemen met het Patiënten Service Bureau, tel. (0165) 58 85 76. Onze patiëntenfolders zijn digitaal beschikbaar via de homepagina van onze website www.franciscusziekenhuis.nl. Klik op Direct naar: Kies een folder. Meer informatie? Kijk op www.franciscusziekenhuis.nl Volg ons ook op twitter http://twitter.com/franciscusZH

De heer de Bekker uit Woensdrecht heeft aan den lijve ondervonden wat decubitus is. Hij vertelt: “Ik ben langdurig ziek geweest, waardoor ik in slechte conditie was en decubitus kreeg aan mijn hiel. Hierdoor verliep mijn revalidatieproces trager, kon ik mijn werk niet doen zoals ik gewend was en was ik afhankelijk van derden. Gelukkig ben ik terecht gekomen bij de wond- en decubitusconsulenten in het Franciscus Ziekenhuis en gaat het nu een stuk beter! Later hoorde ik dat de decubitus met een betrekkelijk eenvoudige methode voorkomen had kunnen worden. De maatregelen die in het Franciscus Ziekenhuis worden getroffen, kunnen patiënten dus een hoop leed besparen en helpen ook nog eens mee om de kosten in de gezondheidszorg te verlagen.”

Extra maatregelen “Omdat de ene patiënt meer risico heeft op het krijgen van decubitus dan de andere, wordt elke patiënt tijdens het opnamegesprek hierop bevraagd”, vertelt Corrie Perdaems, een van de wonden decubitusconsulenten in het Franciscus Ziekenhuis. “Patiënten die langere tijd minder mobiel of vermagerd zijn, maar ook patiënten met hart- en vaatziekten en diabetespatiënten, hebben een grotere kans om decubitus te krijgen. Bij deze patiënten worden extra maatregelen genomen om dit te voorkomen. Eind vorig jaar zijn nieuwe matrassen met drukverlagende eigenschappen aangeschaft voor alle ziekenhuisbedden. Dit helpt eveneens om het ontstaan van decubitus tegen te gaan.”

Wond- en decubitusconsulenten “Wij ondersteunen de verpleegkundigen waar nodig om decubitus te voorkomen of te behandelen”, gaat Corrie verder. “ Twee keer per week bezoekt mijn collega Anouschka Snoek de risicopatiënten om te zien of de genomen maatregelen aanslaan. Zes keer per jaar voeren wij een zogenaamde prevalentiemeting uit. Bij alle patiënten van 18 jaar en ouder die langer dan 24 uur zijn opgenomen, wordt dan nagegaan of er sprake is van decubitus. De cijfers van december 2012 laten een verbetering zien ten opzichte van de maanden daarvoor. Dit zou een gevolg kunnen zijn van de extra controles die we uitvoeren. Uiteraard willen we deze ‘trend’ graag voortzetten,” aldus Corrie.

Kort nieuws • Kort nieuws • Kort nieuws • •

ziekenhuis in beeld

Uitgave 01 | februari 2013

Franciscus

v.l.n.r. op de foto Wond- en decubitusconsulenten J. Tessers A. Snoek C. Perdaems

Colofon Redactie: afdeling Communicatie Franciscus Ziekenhuis, Postbus 999, 4700 AZ Roosendaal T. (0165) 58 89 84, E. communicatie@fzr.nl, www.franciscusziekenhuis.nl Fotografie: Franciscus Ziekenhuis


actualiteit

Verhalen maken diepe indruk op toehoorders

Nieuw-Vossemeer herdenkt watersnoodramp NIEUW-VOSSEMEER - Vrijdag 1 februari was het precies 60 jaar geleden dat de Watersnoodramp zich voltrok. In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 werd een groot gedeelte van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden en West-Brabant getroffen door deze ramp, waarbij in totaal bijna tweeduizend mensen het leven lieten. Net als op veel andere plaatsen werd deze verschrikkelijke ramp ook in Nieuw-Vossemeer herdacht. Daar zijn destijds 50 slachtoffers gevallen. DOOR ELNA HELLEMONS Dat gebeurde op vrijdag 1 februari met een indrukwekkende herdenkingsdienst in de R.K. kerk H. Joannes de Doper, met aansluitend een stille tocht en kranslegging bij het watersnoodmonument in de Achterstraat. Verder was er het hele weekend een tentoonstelling over de verslaggeving van de ramp in Nieuw-Vossemeer te bezichtigen in het A.M. de Jonghuis. Want blijven herdenken is belangrijk. Aangrijpend Aan de herdenkingsdienst werkten Harmonie Semper Crescendo en het gemengd kerkkoor mee, alsook kinderen van basisschool Merijntje. Veel ruimte was er voor liederen, maar ook voor gebeden en overdenkingen door pastoor van Geel en dominee van het Maalpad. Jan van de Velde (gitaar) en Jan Luyks (contrabas) brachten een mooi en ingetogen ‘Lied voor de overlevenden’. Ingetogen was ook de toespraak van burgemeester Saskia Bolten. Zelf een ‘kind van na de Watersnoodramp’ kreeg zij op jonge leeftijd al verhalen te ho-

ren en beelden van het Polygoonjournaal te zien die diepe indruk op haar maakten. Nu ze zelf in West-Brabant woont, kreeg ze, vooral de afgelopen weken, veel aangrijpende en indringende verhalen te horen van ooggetuigen van de ramp. Voor het heden en de toekomst ziet zij het als een plicht van de overheid om goed voor de veiligheid van mensen te zorgen, zodat een ramp als deze nooit meer kan gebeuren. Ooggetuigenverslag Truus Bosters was een van de ooggetuigen van de ramp en zij geeft hierover een indrukwekkend en ontroerend verslag. Over hoe zij als klein kind in een gezin van zes kinderen gelukkig woonde onderaan de dijk, tot de nacht dat het noodlot toesloeg. Truusje lag ziek in bed, maar werd herhaaldelijk wakker door angstaanjagende geluiden, waarvan haar moeder eerst dacht dat het kwam door de koorts. Gaandeweg de nacht werd duidelijk wat er aan de hand was. Later begon door te dringen hoe ernstig de situatie was, en vanzelfsprekend was er grote ongerustheid in het jonge ge-

Terwijl de namen van de 50 slachtoffers worden voorgelezen, wordt voor ieder van hen telkens een kaars aangestoken door kinderen van basisschool Merijntje. FOTO ELNA HELLEMONS

zin. De angstaanjagende momenten, maar ook het verhaal over hoe het hele gezin later werd gered en liefdevol opgevangen, maken een diepe indruk op de vele toehoorders. Op het eind van de herdenkingsdienst lezen kinderen de naam en leeftijd van de 50 slachtoffers op en wordt er na iedere naam een kaarsje aangestoken.

Tentoonstelling Het hele afgelopen wekend was er tevens een tentoonstelling te bezichtigen in het A.M. de Jonghuis over de verslaggeving van de ramp in het dorp. Het is belangrijk is dat de herinnering aan de 50 slachtoffers levendig blijft. De ooggetuigen van toen worden ouder

of zijn al overleden, en de meesten die het zich nog herinneren waren destijds kinderen. Daarom konden de hoogste klassen van de basisschool de tentoonstelling bezoeken en waren er enkele lesuren aan dit onderwerp besteed. De tentoonstelling is de rest van de maand februari nog op afspraak te bezichtigen.

Bewoners buigen zich over dilemma’s voor toekomstvisie

Steenbergen-gevoel versterken in 2020 STEENBERGEN - Een veilige en sociale woon-, leef- en werkomgeving. Als het aan de inwoners van de gemeente Steenbergen ligt, is dat het beeld waar hun gemeente in 2020 aan moet voldoen. De weg daar naartoe brengt echter nog heel wat hobbels met zich mee. Want er zullen de komende jaren belangrijke keuzes moeten worden gemaakt. De overheid, en dus ook de gemeente, trekt zich terug en stuurt steeds meer aan op zelfredzaamheid. Tijdens een interactieve avond op het gemeentehuis bogen bijna honderd mensen zich over belangrijke dilemma’s die Steenbergen de komende jaren op het pad krijgt. DOOR RIA VAN MEIR De aanwezigen worden bij het begin van

de avond meteen op scherp gesteld, wanneer gastspreker Henk-Jan van Alphen van het bureau Futureconsult bewoners vraagt

hoe de gemeente zicht de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld. “Steenbergen is in die jaren behoorlijk wat kwijt geraakt”,

realiseert een man zich. “We hadden een goede artsenpraktijk en groot bankkantoor, maar dat is er nu niet meer.” Zijn opmerking treft doel, want het instemmende gemompel geeft aan dat de aanwezigen beseffen dat de gemeente een duidelijke visie nodig heeft voor 2020. Die visie bevat weliswaar wensen voor de toekomst, maar moet ook richting geven aan de bezuinigingsopdracht van de gemeente. Voor de zomer wil de gemeenteraad een manier vinden om structureel 1,5 miljoen euro te besparen. Verzilvering En dus moeten er keuzes gemaakt worden. In groepjes werden de bewoners uitgedaagd om na te denken over dilemma’s, waarmee de gemeente de komende jaren te maken heeft. Een veel terugkerende vraag was of de gemeente moet kiezen voor toerisme of voor bedrijvigheid; behoud van het open landschap of logistieke kansen pakken nu de A4 wordt aangelegd. Een meerderheid stak steeds de handen op voor toerisme en het behoud van de ruimte, iets waar men in Steenbergen trots op is. De keuze tussen oud en jong levert minder overeenstemming op. Een man pleit daarom om niet meer te praten over de term vergrijzing, maar ‘verzilvering’. Het schoonvegen van je stoepje als het sneeuwt, is ook iets wat vaak terugkomt om aan te tonen dat bewoners bereid moeten zijn zelf verantwoordelijkheden op te pakken.

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

www.internetbode.nl

In groepjes bogen de bewoners zich over de vraag hoe Steenbergen zich de komende jaren moet ontwikkelen. FOTO RIA VAN MEIR

Herindeling Een ander dilemma waar de deelnemers

mee worstelden was de vraag tussen kwaliteit of bereikbaarheid. Kiezen voor kwaliteit kan betekenen dat voorzieningen gecentraliseerd worden en dus minder bereikbaar voor iedereen. Daarnaast kwamen ook kleinere vraagstukken aanbod, zoals de keuze tussen boodschappen- of winkelstraat, water- of landrecreatie. Ook de vraag Bergen op Zoom of Tholen werd gesteld. Al was iedereen het daar wel over eens: Steenbergen moet een zelfstandige gemeente blijven. Want de herindeling van 1997 zit velen nog vers in het geheugen. “Onze wens is dat in 2020 het ‘Steenbergen-gevoel’ versterkt is en dat we steeds meer vanuit de hele gemeente denken”, zegt een groepje, dat vooral uit mensen uit het buitengebied en de dorpen bestond. Trots Want dat het zo slecht niet is in Steenbergen bleek wel toen bewoners werden gevraagd om hun gemeente een cijfer te geven. Op een enkele onvoldoende na gaven de mensen Steenbergen veelal een zeven of zelfs een acht. Trots is men vooral op het landschap en de ruimtelijkheid, het voorzieningenniveau, het gratis parkeren, het verenigingsleven, historie en de nieuwe burgemeester, Saskia Bolten. “Ze is altijd betrokken en goed op de hoogte wat er onder de mensen leeft. Daar mogen we trots op zijn”, vinden de aanwezigen. Het is dan ook de wens van de laatste spreker dat Steenbergen dat trotse gevoel meer uitdraagt. “Steenbergenaren zijn vaak erg op zichzelf gericht, terwijl met een beetje positivisme de kracht van onze gemeente ook op anderen overgedragen kan worden.”

Garagedeuren Leverbaar in hout - kunststof en staal.

Volg ons op twitter: @SteenbergseBode.

kiezen voor romass? • Waarom Garagedeuren • De beste kwaliteit in de regio

Leverbaar hout - kunststof enadvies staal. • Gratisin professioneel

• Persoonlijk contact GaraGedeuren • Professionele Colour linemontage StuCCo

Showroom open op afspraak.

G

Lever

Co

n

in 20 service verschillendebij kleuren • Snelle storingen Alléén gel • Onderhoud en service aan nù 15% korting 1e alle merken garagedeuren Alléén geldig op Colour Line Stucco. Van 20 april t/m 31 mei. Showroom open op afspraak. Struikhei 29, Sprundel 1e en 2e Paasdag gesloten Showroom open op afspraak. www.r leverancier van: 0165-387335 • www.romass.nl • sprundel@romass.nl www.romass.nl Struikhei 29, Sprundel 0165-387335 E-mail:

Struikhei 29, Sprundel 0165-387335 E-mail: info@romass.nl

PaGiNa 3


Kinderverjaardag is Bowlingparty

Mindfulness

Burgemeester en wethouders van Steenbergen hebben op grond van artikel 2.1, en 2.14 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Algemene Wet Bestuursrecht op 30 januari 2013 een omgevingsvergunning verleend aan Melk- en fokveebedrijf Graumans, Oude Heijdijk 8a, De Heen voor het veranderen van een inrichting (milieu), zijnde een melk- en fokveebedrijf plaatselijk bekend: Oude Heijdijk 8a, De Heen.

Based Stress Reduction training

De aanvraag, de beschikking en eventuele andere ter zake zijnde stukken liggen van 6 februari 2013 tot en met 19 maart 2013 ter inzage in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1, Steenbergen en op www.gemeente-steenbergen.nl.

Voor volwassenen die stress ervaren en / of veel piekeren.

Het college van b e w attendeert u er op, dat de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet is gewijzigd. De beschikking treedt in werking na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift. Tegen de beschikking kan door belanghebbenden binnen zes weken na de dag van ter inzage legging beroep worden aangetekend bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Als gelet op de betrokken belangen onverwijlde dat vereist, kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-WestBrabant. Als een voorlopige voorziening is gevraagd, treedt de beschikking pas in werking nadat de voorlopige voorziening is afgewezen of, indien deze is toegekend, is vervallen.

Ook bij U thuis

* min. 4 volwassenen

Tegen inlevering van deze advertentie

Na 12.00 uur

Bowling-Resto Buffalo Damstraat 52a te Roosendaal www.bowlingroosendaal.nl

chniek

06 - 43084446

De ontwerpbeschikking en eventuele andere ter zake zijnde stukken liggen van 6 februari 2013 tot en met 19 maart 2013 ter inzage in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1, Steenbergen en op www.gemeente-steenbergen.nl. Binnen de termijn van ter inzage legging kan iedereen schriftelijk zienswijzen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan iedereen mondeling zienswijzen kenbaar maken bij de afdeling Publiekszaken. Na afloop van de termijn voor het indienen van zienswijzen kunnen de aanvraag en eventuele andere betreffende stukken tot het einde van de termijn, waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen het besluit op de aanvraag, worden ingezien bij de afdeling Publiekszaken. Daar kan ook een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen, tel. 0167-54 34 28.

krijgt u een uur

GRATIS BOWLEN

Graag reserveren.

Informatie: www.getijden.nu

Pedicure Jeanette

GEZELLIG TAFELEN

Bel: 0165-536360

8 zaterdagochtenden en 1 stilte dag

Burgemeester en wethouders van Steenbergen zijn op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene Wet Bestuursrecht voornemens op de milieuvergunning d.d. 8 maart 2005 van Wolders Metaalgieterij B.V., Prins Reinierstraat 5, Steenbergen plaatselijk bekend: Prins Reinierstraat 5 in Steenbergen de op 8 maart 2005 verleende vergunning(svoorschriften) conform artikel 2.31 van de Wabo te wijzigen.

vanaf 4 personen*

€ 8,- p.p.

2 maart tot en met 4 mei 2013

Ambtshalve actualisatie Milieuvoorschriften

“GRATIS BOWLEN”

Te koop:

Jonge bruine en witte legkippen. Tegen de leg. Tevens eendagskuikens. Shell dieselolie en petroleum tegen de laagste prijs.

Meer Informatie: www.gemeente-steenbergen.nl > Actueel > Overzicht Bekendmakingen – Gesorteerd.

Alle soorten veevoeders en kunstmest.

H. Brummelkamp Ulicotenseweg 9 Chaam Tel. 06-53937555

)

06-55100747

PROFITEER VAN ONZE PLUS PUNTEN! 6347,-

Direct de laagste prijs

Zekerheid en vertrouwen

Service verlenen vanuit de genen

Afspraak = afspraak

Altijd de vóórdeligste keuze

Familiebedrijf

Eigen montageteam

Uitsluitend tevreden klanten Als klantgericht team zijn wij pas tevreden als u tevreden bent. Dus mocht er onverhoopt iets mis gaan, dan doen wij er alle moeite voor om dit op te lossen.

OP=OP! ARONDER: SET APPARATUUR, WA INCLUSIEF COMPLEET PLAAT SSER + INDUCTIEKOOK LUXE COMBI + VAATWA

STENEN WERKBLAD VOOR DE PRIJS VAN KUNSTSTOF. SLECHTS €174,- PER METER! Geldig t/m zaterdag 9 februari.

Graag laten wij onze klanten aan het woord! Onze motivatie was de goede prijs, goede service, bekend bedrijf en de vele keuzemogelijkheden. Er werd ruim de tijd voor ons genomen; super! Met vriendelijke groet, Fam. De Bruine

NIEUW, kunststof kaderfronten met houtlook en structuur ARDI KEUKENS & SANITAIR CECILIAWEG 4, 4697 RV SINT ANNALAND T (0166) 653448 W W W W.ARDIKEUKENS.NL PELMA KEUKENS AMUNDSENWEG 47, 4462 GP GOES (DE POEL II) T (0113) 219770 W W W W.PELMAKEUKENS.NL

Omgevingsvergunning activiteit milieu

Op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag v.a. 15.00 uur Leeftijd tussen 6 en 13 jaar. Min. 6 pers. Een uur bowlen, 2 cons., frietje met frikandel/ kroket met ketchup en mayonaise, kinderijsje, kinderfilm en kinderdisco. TOTAAL SPOTPRIJS

Resto Buffalo


actualiteit

Column

Mijn school: Fatimaschool in De Heen

‘Veel aandacht voor wie het kind is’ DE HEEN - Van Rooms-katholiek tot protestants of hervormd en van openbaar tot neutraal. De gemeente Steenbergen telt tien basisscholen met tien verschillende achtergronden en werkwijzen. Eén ding hebben zij met elkaar gemeen en dat is dat zij hun leerlingen allemaal een goede basis voor de toekomst willen meegeven. De Steenbergse Bode neemt daarom de komende weken een kijkje in de keuken van de basisscholen. Deze week sluiten we de serie af met de Fatimaschool in De Heen.

Addo Sprangers

Inspiratie

Je kunt ervan houden of niet, om het carnavalsfeest kun je moeilijk heen. Zelfs als je er zelf helemaal niet aan meedoet. Het journaal op televisie zal er de komende dagen weer zoveel aandacht aan besteden dat ontkenning van het bestaan van het feest wel moet duiden op totale wereldvreemdheid of een uiterst hardnekkige afkeer. Dat is bij ondergetekende niet het geval. Sterker nog: ik zie vol verwachting uit naar wat de creatieve carnavalsvierders dit jaar weer in petto hebben. Stiekem beginnen mijn eigen handen te jeuken, want het hiervoor genoemde journaal zorgde alleen afgelopen week al voor voldoende inspiratie om aan de slag te gaan met de diverse carnavalsmotto’s die ik in mijn omgeving voorbij zag komen. De afscheid nemende en - naar het zich laat aanzien voorlopig laatste ‘officiële’ koningin Beatrix bijvoorbeeld kan prachtig figureren onder het motto ‘Lest Best’, terwijl het motto ‘Ziede gij ut ôk zitte?’ de troonopvolging door de mannelijke majesteit Willem-Alexander wel eens met een knipoog zou kunnen belichten. Het motto ‘Ut staod’in de sterre’ kan eveneens mooi worden toegepast op koningin Beatrix, al is het natuurlijk heel erg gemakkelijk om vermeende profetische gaven met terugwerkende kracht in een carnavalsoptocht te demonstreren. Dat geldt natuurlijk ook voor de nationalisatie van SNS Reaal. De redding van die bank door de Nederlandse staat is meteen ook een mooi inkoppertje voor de carnavalsvierders die dit jaar het motto ‘We doen er un schepje bovenop’ hanteren. En dan hebben we natuurlijk nog alle onthullingen over dopinggebruik door voormalige profwielrenners, want ook zij deden er in het verleden regelmatig een schepje bovenop, zo blijkt. Om hun ontboezemingen op ludieke wijze op de hak te nemen, zijn er gelukkig ook carnavalsmotto’s als ‘Deez jaor gaot alles anders’. Dat mogen we althans hopen na de negatieve reclame die raddraaiers bij FC Den Bosch het Nederlandse voetbal bezorgden door AZ-spits Jozy Altidore te onthalen op oerwoudgeluiden. Hij liet er zich echter niet door van de wijs brengen. Wie het laatst lacht, lacht het best, zal Altidore hebben gedacht. ‘Lest Best’ en ‘Deez jaor gaot alles anders’. Om het carnavalsfeest kun je moeilijk heen en da’s ook wel weer een fijne gedachte.

Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089 Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Steenbergse Bode Steenbergse Bode

W E E K B L A D

t

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 06

De oplossing van deze puzzel is in week 07 te vinden op www.internetbode.nl

DOOR JOAN GEERTS De katholieke Fatimaschool in De Heen bestaat uit 34 leerlingen. De drie groepen zijn onderverdeeld in de groepen 1, 2 en 3, groep 4, 5 en 6 en groep 7 en 8. De school kreeg de afgelopen jaren te maken met krimp in zowel het aantal leerlingen als leerkrachten. Een nieuwe, andere manier van lesgeven was nodig. Jannie Bouwens, leerkracht van de jongste groep vertelt samen met een leerling, Emma van de Graaff en twee enthousiaste ouders, Annemarie Bom en Veerle Schimmel over het TOBASsysteem, de nieuwe manier van lesgeven, waar de school nu mee werkt.

Colofon

Redactie Ria van Meir Correspondent Elna Hellemons, Joan Geerts Acquisitie Jolanda den Haring Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties dinsdag 14.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s dinsdag 12.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111

Emma leest de kinderen voor uit groep 1 en 2.

Stamgroep BAS staat voor bouwen aan een adaptieve school. Dat houdt onder andere in dat in elke klas bij elke leerkracht dezelfde regels zijn. TO staat voor teamonderwijs, werken met vakleerkrachten. “Elke leerkracht heeft zijn of haar eigen stamgroep, maar is daarnaast gespecialiseerd in bijvoorbeeld lezen of rekenen”, vertelt Jannie. De leerlingen wisselen van lokaal om naar verschillende vakken te gaan. Annemarie vult

FOTO JOAN GEERTS

aan: “De leerkracht volgt het kind dan ook hun gehele loopbaan op de basisschool in één gespecialiseerd vak.” De negenjarige Emma van de Graaff uit groep 6 en dochter van Veerle vindt dit ook erg leuk.

‘Meer flexibiliteit door kleine klassen’ “Je zit niet de hele dag op je stoel in hetzelfde lokaal”, aldus Emma. Elk kind heeft zijn eigen schooltas die ze meenemen naar hun lokalen en zodra ze kunnen lezen, hebben ze ook een eigen rooster. Als het kind alle taken heeft afgerond worden ze daarnaast nog uitgedaagd met extra opdrachten of worden ze betrokken bij hulp in andere klassen. Zo lezen de oudere kinderen regelmatig voor in de jongste groep. Veiligheid Het dorp maar ook de school biedt door de grootte veel veiligheid aan de kinderen. “De kleine klassen hebben als voordeel dat er meer flexibiliteit is en meer oog voor wie het kind is en wat het nodig heeft”, geeft Veerle aan. “Als je als kind of als

ouder ergens mee zit, voelt niemand zich geremd om dit bespreekbaar te maken met de school.” Het wordt direct opgepakt door de desbetreffende leerkracht en er wordt actie ondernomen. Het is vertrouwd en iedereen kent elkaar op de school en ook de ouders. Ook al is Emma het enige negenjarige meisje; op de Fatimaschool ontbreekt het haar niet aan speelkameraadjes. No Blame Zoals op elke school heeft de Fatimaschool weleens te kampen met pestgedrag of kinderen die genegeerd worden. De No Blame methode die de school hanteert werpt zijn vruchten af. Niet alleen de degenen die pesten en de slachtoffers worden om de tafel gezet. Ook de buitenstaanders worden in de gesprekken betrokken. Op deze manier is een grote groep op de hoogte van de afspraken die gemaakt worden en kunnen de leerlingen elkaar op deze afspraken aanspreken. Ze zijn samen verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem. Er worden afspraken gemaakt en vervolgafspraken gemaakt om zodoende iedereen met een fijn gevoel naar school te laten gaan.

College vraagt budget voor aankoop grond aan A4

Uitbreiding Reinierpolder dichtbij STEENBERGEN - Het gemeentebestuur heeft een overeenkomst bereikt met de grondeigenaren van de percelen naast de toekomstige snelweg A4 voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Reinierpolder bij Steenbergen. Aan de gemeenteraad wordt nu een budget van bijna 1,2 miljoen euro gevraagd om de ruim 5,2 hectare aan te kopen. Wethouder Bert van Kesteren verwacht dat nog voor de opening van de nieuwe snelweg de eerste bedrijven zich zullen kunnen vestigen op het nieuwe bedrijventerrein. DOOR RIA VAN MEIR

© www.sudokusite.eu

Van Kesteren is erg blij met de overeenkomst die is bereikt met de huidige grondeigenaren. “We hebben ruim tien jaar geen nieuwe kavels meer kunnen uitgeven aan bedrijven. De onderhandelingen voor het nieuwe bedrijventerrein hebben de nodige tijd gevergd, maar we hebben nu toch een overeenkomst voor ruim vijf hectare, zodat we nieuwe en lokale bedrijven de mogelijkheid kunnen geven om zich in Steenbergen te komen vestigen”, stelt de wethouder. Want dat er behoefte is aan de uitgifte van bedrijfsgrond, blijkt wel uit een onderzoek van het bureau STEC. Die concludeerde dat tot 2025 er in Steenbergen behoefte is aan vijftien tot negentien hectare extra bedrijventerrein. PaGiNa 5

De gemeente heeft al 3,9 hectare bruto in handen en verwacht met de aankoop van de 5,2 hectare netto 6,15 hectare te kunnen uitgeven. Van Kesteren merkt her en der dat ondernemers aangeven hun huidige bedrijfsvoering te willen uitbreiden of een nieuwe vestiging in Steenbergen te willen openen. “Het blijkt dat er behoefte is en daarom willen we ook snel aan de slag”, geeft hij aan. Bestemmingsplan Toch zullen de gemeente en de geïnteresseerde bedrijven nog even geduld moeten hebben. De gemeente en de grondeigenaren zijn een koopsom van 1.173.285 euro overeengekomen voor 5,21 hectare. De opstallen zullen niet worden aangekocht, omdat er asbest is aangetroffen. “De eigenaar krijgt nu zes maanden de tijd om de

asbest te verwijderen en de grond met een schone grondverklaring op te leveren”, verklaart Van Kesteren. Wanneer de gemeenteraad op 28 februari groen licht geeft voor de aankoop van de grond, wil de gemeente direct starten met het maken van een bestemmingsplan. Volgens Van Kesteren wordt er dan één bestemmingsplan voor de hele Reinierpolder gemaakt. “De huidige bestemmingsplannen voor Reinierpolder I en II dienen dan geactualiseerd te worden. We slaan zo twee vliegen in één klap.” De wethouder verwacht dat wanneer de eerste auto’s over de A4 rijden, zij verwelkomd worden door het nieuwe bedrijventerrein. “Ons schema loopt voor op de oplevering van de A4 dus het zou mooi zijn als de eerste kavels dan ook ingevuld worden.”


Ook een zilveren medaille voor Dinteloordse vereniging

Weekenddiensten

Vogelvereniging Edel Tijdverdrijf levert twee wereldkampioenen

Bel voor levensbedreigende situaties 112.

DINTELOORD - Zes leden van vogelvereniging Edel Tijd Verdrijf uit Dinteloord bezochten de Nederlandse Kampioenschappen in Apeldoorn met hun vogels. Drie daarvan werden Nederlands kampioen en beproefden hun kansen op de wereldkampioenschappen in Hasselt op 17 januari. Dat was niet zonder succes. Het leverde twee gouden en een zilveren medaille op.

Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 273 855, voor inwoners van Nieuw-Vossemeer en Steenbergen. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 530 200 in het Poortgebouw van het Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Kruisland en Dinteloord. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek Bergen op Zoom naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939. Dienstapotheek Roosendaal naast de huisartsenpost bij het Franciscus Ziekenhuis, Boerhaavelaan 21, tel. 0165 591 400. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Zorg aan huis vanuit uw eigen wijk of buurt? Bel 0165 - 57 40 00, 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Surplus Zorg thuiszorg passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl Onze zorg - dichtbij en altijd - is er voor ú! Zeven dagen per week staan wij 24 uur p/dag met raad en daad voor u klaar via 0900 - 900 4444. TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Lekker wandelen: carnaval Wouter, Kees en Jan tonen hun vogels, oorkondes en medailles.

DOOR JOAN GEERTS In het dorpshuis in Dinteloord, het clubhuis van de vereniging, zitten de drie trotse winnaars. Kees van der Wegen en Wouter Kats zijn beiden wereldkampioen geworden in Hasselt. Jan de Nijs heeft een zilveren medaille mee naar huis genomen. Alle drie hebben ze in hun eigen categorie gewonnen. Kees met zijn Gordelgrasvinken, Wouter met Zilverbekken en Jan met Witte Zebravinken. 24000 zang- en siervogels deden mee aan de kampioenschappen. De kunst is het kweken van een vogel die de standaardeisen van hoe de vogel eruit moet zien het dichts benadert. “Je mag twee jaar met dezelfde vogel meedoen, maar meestal zijn het de jonge vogeltjes die winnen omdat die er het beste uitzien”, vertelt Kees. Bij de Nederlandse kampioenschappen heeft Wouter nog meegedaan met de jeugd. In Hasselt was er echter geen jeugdafdeling en moest Wouter meedoen met de senioren. De Nederlands kampioen bij senioren, in dezelfde categorie als Wouter eindigde net na Wouter in Hasselt. Koppeltje “Wij zijn in de woonkamer begonnen”, vertelt Wouter. Zijn vader heeft vroeger ook vogeltjes gekweekt. Toen zij in weer contact kwamen met de vogelvereniging Edel Tijd Verdrijf stond Cees op een zeker

moment met een koppeltje voor de deur. Zo is de liefhebberij weer begonnen. Bij de eerstvolgende clubtentoonstelling werd Wouter meteen kampioen. Dat is heel bijzonder, want normaal kost dat jaren om het juiste vogeltje te kweken. Cees had het juiste koppeltje gebracht. Bij alle drie is de liefde voor de kweek overgegaan van vader op zoon.

‘De grote stap naar succes is selecteren’ Als jong kind al proberen ze vogeltjes te vangen en ze dan meenemen naar huis. Wouter beoefent zijn hobby nu met zijn vader en opa, want ook zijn opa is net als zijn vader opnieuw besmet met het vogelkweekvirus. Bij jan de Nijs is het niet anders. Zijn zoon werd vroeger in de kinderwagen al bij volière gezet om het te laten stoppen met huilen. Nu is zijn zoon keurmeester bij de vogelkweekwedstrijden. Selectie “Met het winnen van een gouden of zilveren medaille krijg je een naam in het land”, aldus Kees. “Men weet dat je goede vogels hebt, dus is de vraag groot.” De wereldkampioenen van Kees zijn alweer verkocht. Hij heeft het koppel nog dat de wereldkampioenen hebben voortgebracht.

FOTO JOAN GEERTS

“De grote stap naar succes is selecteren”, geeft Kees aan. Het mooie van de kweek vinden de mannen toch wel de eer. Hun namen zijn bekend in heel het land onder de vogelkweekliefhebbers. Vergrijzing Ook in deze tak van sport treedt helaas de vergrijzing op. De club hoopt op nieuwe aanwas, zoals Wouter. Ze raden ook iedereen aan om eens te komen kijken op de clubtentoonstelling die altijd in het najaar wordt gehouden. Daar wordt ook een nieuwe kampioen uitgeroepen. Het is belangrijk dat als je hieraan begint dat je eerst eens gaat kijken bij een vogelvereniging en je daar dan ook bij aan te sluiten. De leden wisselen veel informatie uit aan elkaar en ze helpen elkaar.

Glasschade?! Ruit stuk?! Supersnel Glasherstel

24 uu rs service

Bel gratis 0800 - 837 52 27

SC Welberg na winterstop WELBERG - SC Welberg 1 begon aanvallend tegen TPO, wat een aantal corners, maar geen goals opleverde. Zowel Bouke v. Hooijdonk, Dennis Luijks en Lars Bogers kwamen hierna in kansrijke positie, maar de Moerdijkse keeper bood goed weerstand. In de 25e minuut was het Erik van Minderhout, die na een mooie combinatie tussen Bouke van Hooijdonk en Roy Iriks de trekker overhaalde: 1-0. De gasten hadden hierop direct antwoord, maar doelman Stefan Evers wist te redden. Zijn verre uittrap werd door Bouke van Hooijdonk verlengd op Erik van Minderhout, die op zijn beurt Lars Bogers in stelling bracht: 2-0. Even later werd een prachtige goal van Erik van Minderhout afgekeurd wegens vermeend buitenspel. Een afstandsschot

van Roy Iriks werd in eerste instantie nog gepareerd door de doelman, maar Lars Bogers was attent en scoorde alsnog de 3-0. In de slotfase van de 1e helft was er een snelle counter van Moerdijkse kant, waarbij de Welbergse verdediging en keeper het nakijken hadden: 3-1. Na rust een wat rommelig spelbeeld. Toch viel al na 5 minuten de 4--1, toen Martijn Hagens met een lange bal over de Moerdijkse verdediging Dennis Luijks bediende. Ongelukkig uitverdedigen bij een Moerdijkse tegenstoot leverde de 4-2 op. Gelijk hierna werd orde op zaken gesteld, uit een steekpass van Lars Bogers schoof Dennis Luijks droog de 5-2 binnen. Hierna volgde een fase met prachtige aanvallen en combinaties. Murtez Memeti bediende Roy Iriks die met links de verre hoek zocht: 6-2. Even later omgekeerd. Roy bracht Murtez in stel-

ling, die eveneens met links uit een haast onmogelijke hoek voor de 7-2 tekende. Na een overtreding op de rand van de 16 ging een vrije trap van Dennis Luijks net naast. De uittrap van de keeper werd door Dennis onderschept. Vanaf de achterlijn wist hij de bal voor te krijgen, en Lars Bogers kon de 8-2 binnenlopen. Even later een mooi een-tweetje tussen Roy Iriks en Dennis Luijks, wat de 9- 2 eindstand opleverde. Uitslagen Vosmeer 2-SC Welberg 2 10-1 Sc Welberg VR 1-Hoeven VR 1 2-1 De wedstrijden van zaterdag en jeugd zijn afgelast. Sc.Welberg Riktoernooi om de Jack Masser bokaal is op vrijdag 15 februari, aanvang 20.00 uur in Gemeenschapshuis de Vaert. Er zijn prijzen te winnen voor de bokaal, maar ook mooie dagprijzen. PAGINA 6

STEENBERGEN - De 50 plus wandelaars van ‘Lekker wandelen in Steenbergen’ gaan op pad op maandag11 februari. Er wordt verzameld bij de Formido, Zeelandweg-Oost om 13.30 uur. Daarvandaan wordt er, mede afhankelijk van het weer, een rondje ‘Carnaval’ gelopen, rode zakdoek of andere uitdossing niet vergeten. Na afloop wordt er gezellig iets gedronken, maar het accent ligt nog altijd op het wan-

delen, ook op deze carnavals maandag. Iedereen is welkom, vantevoren opgeven hoeft niet en er zijn geen kosten aan verbonden. Goed passende loopschoenen en gemakkelijk zittende kleding zijn de enige vereisten. Er wordt in een rustig tempo gewandeld. De wandeling wordt georganiseerd door de Gemeente Steenbergen i.s.m. een aantal vrijwilligers en de Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen. Wandelen is een gezonde manier van bewegen, geschikt voor iedereen.

KORTE BERICHTEN

STEENBERGEN Gokje wagen: Voor de 8e keer betreden De Spekzéévers op maandag 11 februari met carnaval het podium van het ‘aquarium’ bij Hotel Aarden om hun eigen kijk te geven op het reilen en zeilen in Strienestad. De ‘officiële opening’ van dit gokpaleis is om 20.41 uur. Toegang gratis. ‘Riejennevapluuw!’ luidt de titel van de leutige voorstelling, met daarbij de uitnodiging aan het publiek om een gokje te komen wagen in het ‘Spekzéévers-kezienoow’.

Nieuw district Rode Kruis Midden- en West-Brabant STEENBERGEN - Sinds eind januari is het nieuwe district Midden- en WestBrabant een feit. De vorming van dit nieuwe district is een logisch gevolg van de toekomstvisie van het Rode Kruis, die op 8 december tijdens de ledenraad is besproken en goedgekeurd. De organisatie wordt slagvaardiger gemaakt door het aantal districten terug te brengen van 58 naar 25, aansluitend bij de veiligheidsregio’s.

De besturen van de afdelingen in de regio Midden- en West-Brabant hebben zich uitgesproken voor samenvoeging, vanuit de gedeelde wens om de kracht van de lokale afdelingen verder te versterken. Door meer verbinding te leggen tussen de afdelingen kan kennis over succesvolle projecten breed bekend gemaakt worden en kunnen materialen efficiënter gedeeld worden. Nieuwe bestuursleden In een extra vergadering eind januari, waarvoor alle bestuursleden en afgevaardigden van de afdelingen uit het district waren uitgenodigd, werden de nieuwe bestuursleden voorgesteld en officieel benoemd: Saskia v.d. Meer, voorzitter, woonplaats: Oisterwijk; Wilma Dingemans, secretaris, woonplaats: Boxtel; Paul v.d. Velden, penningmeester, woon-

plaats: Tilburg; Henk Dekkers, noodhulp en vice-voorzitter, woonplaats: Kaatsheuvel; Ellen Schellekens: zelfredzaamheid, woonplaats: Tilburg; Koos Krook,: fondsenwerving, woonplaats: Made; Kees Rooseman, vrijwilligersmanagement en opleidingen, woonplaats: Roosendaal; Saskia Barendse, communicatie en PR, woonplaats: Oisterwijk. Het district Midden- en West Brabant omvat in totaal zo’n 1500 vrijwilligers die georganiseerd zijn in 15 lokale Rode Kruis verenigingen, van Bergen op zoom tot aan Woudrichem en Hilvarenbeek. De nieuwe bestuursleden gaan het jaar 2013 vooral gebruiken om kennis te maken en in gesprek te gaan met de verschillende afdelingen. Het bestuur wil daarin vooral de rol van verbinder op zich nemen en zorgen dat de best practices vanuit de afdelingen breed gedeeld en benut kunnen worden. Vanuit het principe: samen zijn we sterker dan alleen. De focus van het Nederlandse Rode Kruis komt te liggen op 3 strategische doelen: het beperken van de gevolgen van noodsituaties, versterken van de zelfredzaamheid en het vergroten van respect en hulpbereidheid. Kwetsbare groepen zoals ouderen en gehandicapten worden d.m.v. activiteiten minder hulpafhankelijk gemaakt, zodat ze zich in geval van nood kunnen redden.


BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

Bel geheel vrijblijvend voor het hoogste bod met...

06

magere varkenslappen

kg 2.99

serranoham

paardenbiefstuk ½kg 2.49 fricandeau/rollade/shoarma 1kg 3.49 voor de 1kg 4.49 liefhebber paardenriblap

botermalse

100gr

1.49

bourgondische

vleessalade

150gr

1.85

schweine hackse p.st.

3.48

runder paarden varkens 75 99 75 99 gehakt gehakt kogelbief hielen 2. 1. 2. 1. gemengd 1kg

½kg

½kg

DE VOORDELEN: • geen makelaarskosten • geen verkoop-stress • geen dubbele woonlasten • snelle afwikkeling • geen ontbindende voorwaarden • ook als uw woning al te koop staat

UW WONING DIRECT EN ZONDER Z ORGEN VERKOPEN? Bagro Vastgo ed koopt uw hu is!

1kg

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL

Jan Jochems Handel

en

TransporT

Bagro Vastgoed Oostvoorstraat 25 Dinteloord info@bagrovastgoed.nl

0167 522622

www.bagrov

astgoed.nl

Te koop:

Bestratingsmaterialen en sierkeien,

25% korting

Lekker in bad ...

speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

op behang en gordijnen

Verhuur:

Tot en met 16 februari 2013 ontvangt u 25% korting op behang en gordijnen!

Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3 Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

de

ren wette

K

Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

BADKAMERS EN INSTALLATIETECHNIEK

! e i t c a

Oude Moerstraatsebaan 6 I Bergen op Zoom I tel. 0164-650270 I www.lindhoutbadkamers.nl

Elektro

Vang een badeendje

en maak kans op een

iPad

(Actie loopt tot 31 maart 2013, vraag naar de voorwaarden)

Niet klaar binnen afgesproken termijn? Dan krijgt u uw badkamer

GRATIS!

(vraag naar de voorwaarden)

materiaal

Oude Moerstraatsebaan 6 | Bergen op Zoom | Tel. 0164 - 65 02 70

Avilek.nl

www.lindhoutbadkamers.nl

vaarbewijscursus Roosendaal - Breda - Bergen op Zoom Willemstad - Lage Zwaluwe - Dongen Etten-Leur - Rotterdam staRt BEgin MaaRt spoedcursus op zaterdag Telefoon 0165-546707

De

Kruisberg 2

Halsteren - tel. + fax 0164-684567 Partijen

•Wand- en Vloertegels •sierpleisters •Metselstenen

www.yachtconsult.com.

G OUD IS G €LD W W W. G O U D I S G E L D . N L

WIJ BETALEN NU MEER DAN € 41,PER GRAM FIJN GOUD*

Uw oude gouden sieraden zijn nog steeds geld waard Zelfs als deze beschadigd of kapot zijn. Wij taxeren en kopen alle soorten sieraden in. Goud en zilver maar ook diamanten, gouden tanden en munten. Bij ons kunt u terecht voor het analyseren, repareren of een geheel nieuw ontwerp van uw sieraden. Loopt u eens binnen, de koffie staat klaar voor eenieder die van onze diensten gebruik wilt maken!

Bent u ook aan de wintersport toe? Twijfel niet langer. Uw doosje met oude sieraden kan uw welverdiende vakantie zijn! Het kan zomaar in uw la liggen!

Wij betalen u direct contant de hoogst mogelijke dagprijs.

Bergen op Zoomse Goudbank

Wassenaarstraat 44 4611 BW Bergen op Zoom Tel. (0164) 24 32 34 bergenopzoomsegoudbank@gmail.com

VRIJDAG ZUNDERT Hotel de Roskam Molenstraat 1 10.00 - 17.00 uur

ZATERDAG ZUNDERT Hotel de Roskam Molenstraat 1 10.00 - 17.00 uur

* Prijs is afhankelijk van de dagkoers. * Legitimatie verplicht. * Min. leeftijd 18 jaar.

Roosendaalse Goudbank

Molenstraat 9a 4701 JK Roosendaal Tel. (0165) 85 22 68 roosendaalsegoudbank@gmail.com


BC D’ôôgte viert dit jaar haar 11-jarig bestaan

BC Vor Mekaor bouwde weer de prinsenwagen.

BC De Vlaojestáámpers ging niet meej in zeej, maar meej op safari.

Fraai e e n k l e ur r i j k e o p t o c h t t r e k t door S tr ienedur pke

De Heen steekt van wal met Prins Strienius V STRIENEDURPKE - Terwijl de carnavalskoorts overal flink begint toe te nemen, is die in Strienedurpke (De Heen) al in alle hevigheid losgebarsten. Daar trok afgelopen zondag een lange fraaie optocht door de Dorpsstraat, die door veel mensen langs de kant werd gadegeslagen. Het koude weer en later, halverwege de optocht, de harde regen kon de echte leutliefhebber niet weerhouden om van dit mooie en sfeervolle voorproefje te genieten. DOOR ELNA HELLEMONS Het water kwam echter niet alleen van boven, maar kwam ook voor in de vele ludieke manieren waarop het motto ‘Daor gaon we meej in zeej’ door de deelnemers werd uitgebeeld. Dit jaar wordt er namelijk van wal gestoken met een nieuwe prins, Strienius V, in het dagelijks leven beter bekend als Dennis Vermeulen. Hij kreeg uit handen van wethouder Cor van Geel de sleutel van Strienedurpke in handen en beloofde plechtig om er samen met zijn gevolg een grandioos feest vol leut van te maken. Na afloop was het dan ook nog lang gezellig in dorpshuis De Stelle, waar tevens de prijsuitreiking plaatsvond. Uitslag Enkelingen: 1. Hans van Trier : Gokpeleis op D’een, 2. Melissa v.d. Wulp: Welke bietboer durft meej deze meermin in zeej te gaan. Paren: 1. Linda Dogge: Duiken met sterren. Kleine groepen: 1. Lea Davelaar: Sirenes van de Striene, 2. Vind ik leuk: Meej wie gaode gij in zeej?, 3. Marion Romme: De leutige huwelijksboot, 4. C. Dam: De Zeebonkies, 5. Beppie, Lisa en Henrike: De reddingsbrigade. Grote groepen: 1. BC De Wegenbouw: Strienedurpke aon zeej, 2. BenD’een: Meej welleke trommelaor gaon we in zeej?, 3. Driekwartjes: Daor gaon we meej in zeej man. Kleine wagens: 1. BC De Strienespuiters: Onze speurneus gaat op jacht, 2. BC Zuid: We ‘ebbe de touwkes in hande. Grote wagens: 1. BC De Leuttrappers: Ga de meej op ollyday aan de zee, 2. BC PZN: Apenstreken, 3. BC Vor Mekaor: Oh Foxy Foxtrot, 4. BC De Vlaojestáámpers: Je kunnie meer stil blijven staan, 5. BC D’ôôgte: We jaoge dur al 11 jaor op los, 6. BC D’een: Door Europa in zeej, 7. BC Gebeiteld: Gebeiteld gaot deur tot in ut graf, 8. D’n Dweilberg: ‘t Anker gelicht meej d’n Raldal in zicht, 9. BC Da wit gin mens: Zou’t. Meer foto’s zijn te vinden in het fotoalbum op www.internetbode.nl

De bouwers van BC De Leuttrappers (Dinteloord) gingen er met de eerste prijs voor de grote wagens vandoor.

Wie wil er met deze fleurige meermin in zeej?

Deze dames brachten zelf de zeej meej.

De sirenes van de Striene maakten er een leuke show van

BC D’een gaat door Europa in zeej. PAGINA 8

FOTO THOMAS WEEZENBEEK

FOTO’S ELNA HELLEMONS


CURSUS HAARKNIPPEN start april in Uw regio!

Inspraaktermijn conceptverordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Tel: 015-3618033 www.SELFLINE.nl

De grootste speciaalzaak op het gebied van:

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de conceptverordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning. De conceptverordening ligt vanaf 1 februari 2013 zes weken ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis in Steenbergen en op www.gemeente-steenbergen.nl. Ingekomen reacties worden na de sluitingstermijn op 15 maart 2013 beoordeeld en eventueel verwerkt, waarna het college de conceptverordening ter vaststelling aan de gemeenteraad aanbiedt.

1

open haarden ■ houtkachels ■ natuursteenschouwen ■ gaskachels ■ kanaalrenovatie ■ schoorsteenbouw en -techniek ■ plaatsen kachels en schouwen ■ accessoires ■ kadoartikelen ■

Welzijnssubsidieverordening De gemeenteraad heeft op 20 december 2012 de welzijnssubsidieverordening 2013-2016 vastgesteld. De verordening treedt voor nieuwe aanvragen op 1 januari 2013 in werking. Voor al ingediende verzoeken wordt de methodiek van 2012 gehanteerd en daarvoor geldt de welzijnssubsidieverordening vanaf 1 januari 2014. De verordening ligt ter inzage in het gemeentehuis in Steenbergen.

Star T

rek

First C To bold ontac ly go w h t er Dan d urf jij e no one’s gone b je e fo va in het dageli st wel te verd re? jks lev iepen e n van C (45, k ar anker

)?!

la

Laan van Everswaard 59 • Bergen op Zoom Tel. 0164-261909 • Fax 0164-245987 www.fireplace-haarden.nl

Beleidsregels Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Burgemeester en wethouders hebben op 29 januari 2013 de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gemeente Steenbergen 2013 vastgesteld onder gelijktijdige intrekking van de Leidraad Invordering gemeentelijke heffingen 2010 gemeente Steenbergen. Bovengenoemd besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking. Het besluit ligt ter inzage in het gemeentehuis. Iedereen kan op verzoek tegen betaling van het geldende legestarief een afschrift krijgen van het besluit. Meer Informatie: www.gemeente-steenbergen.nl > Actueel > Overzicht Bekendmakingen – Gesorteerd.

Groepsuitjes Familiefeesten Feestlocatie

AKK ERMANS leisure & golf

winnaar 2012

Winnaar 2012 Beste Familiebedrijf van nederland!

Geef om kinderen.

w w w. a k k e r m a n s . c o m

redeenkind.nl | Giro 1599333

WO 6 FEB OPEN TOT 18:00 UUR

DO 7 FEB

KOOPAVOND TOT 21:00 UUR

VR 8 FEB

KOOPAVOND TOT 21:00 UUR

ZA 9 FEB

OPEN TOT 17:00 UUR

LAATSTE DAG!

ACTIE 10DAAGSE BIJ WOONING

NUMANSDORP

50% KORTING KEUKENACTIE:

OP AMERK APPARATUUR*

+ GRATIS MONTAGE*

Keuken Scoop

• Div. kleuren leverbaar • Moderne, glanswitte keuken

NU 5.950,inclusief apparatuur

25% KORTING BADKAMERACTIE:

“Ik ben vestigingsmanager Mariska de Vroed en ik sta samen met mijn team graag voor u klaar!”

Badkamer Eden

• Modern eigentijdse badkamer • Met bijzondere tegelaccenten

NU 4.290,excl. tegels en accessoires

OP UW BADKAMER*

+ GRATIS REGENDOUCHE

*

T.W.V. 779,-

TEGELACTIE:

TEGELVLOER*

Vloertegel Galaxy Betonlook

NU 19,p/m2

NUMANSDORP

INDUSTRIESTRAAT 31, TEL: 0186 - 653 700 Wooning is ook gevestigd in Bergschenhoek, Den Haag, Naaldwijk, Rotterdam en Vlaardingen. WWW.WOONING.ORG

* Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

GRATIS LEGGEN VAN UW


Kabouteravontuur bij Arcadia in Steenbergen

dinsdag 12 februari a.s. (Carnavalsdinsdag) zijn alle poliklinische afdelingen gesloten, met uitzondering van de afdeling spoedeisende hulp.

www.lievensbergziekenhuis.nl BRIDGE

STEENBERGEN - Woensdagmiddag 23 januari vond het ‘Kabouteravontuur’ plaats in de sprookjesachtige besneeuwde tuin van Arcadia Steenbergen. De aanwezige peuters en kleuters (en hun ouders of begeleiders) hebben zichtbaar genoten van de speurtocht naar verscholen kabouters. Deze winterse buitenactiviteit werd georganiseerd door Toerdeloo Kinderopvang die tegenwoordig activiteiten voor alle kinderen aan biedt. Deze en nog veel meer activiteiten zijn gebundeld in Kids@tivity en is voor kinderen toegankelijk ongeacht of ze nu wel of geen opvang afnemen bij Toerdeloo.

Leut stroomt vijf dagen lang STEENBERGEN - Strienestad maakt zich op voor de ‘grande finale’ van carnaval 2013. Talloze bietboerkes en meerminnekes hebben de afgelopen weken al laten zien dat ze graag meej in zeej gaan, de verwachting is dan ook dat ‘t gèèfste plekske aon de Vliet van vrijdag tot en met dinsdag buiten z’n oevers zal treden van de leut. Vrijdag 8 februari bezoeken Prins Strienius V met hofhouding en jeugdgevolg de carnavalsfeesten op alle basisscholen in Steenbergen, Welberg en De Heen. Van 17.00-19.00 uur staat de Burrieborrel op het programma, voor alle officiële carnavalsorganisaties uit gemeente Steenbergen en genodigden in het gemeentehuis. Met burgemeester Saskia Bolten voor het eerst als gastvrouw. Zaterdag 9 februari vertrekt om 13.41 uur vanuit Doktersdreefje, naast Gummaruskerk, de Kinderoptocht. Als de stoet voor de 2e keer bij het Leutpeleis (oude stadhuis in de Kaaistraat) aankomt, vindt daar de sleuteloverdracht plaats. Burgemeester Bolten heeft in de carnavalskrant, Leutige Flodder, al aangekondigd dat zij ‘de macht’ tijdelijk met een gerust hart uit handen geeft aan Prins Strienius V. Aansluitend is bij De Joosse, Kaaistraat 12, prijsuitreiking Kinderoptocht. Zondag 10 februari zal de H. Corneliuskerk in Welberg volstromen voor de jaarlijkse carnavalsmis, met muziek van Zondagmorrege Blaosmeziek en zang van Die Vaertsingers, beiden o.l.v. dirigent Jan Ligtenberg. Prins en gevolg bekijken vervolgens de optocht van de Welberg en keren later

die middag ook terug naar de Raldal voor de prijsuitreiking. Ondertussen worden de 11 Kroegentocht wandelsportvereniging De Blaar en de snertwedstrijd bij vv Steenbergen bezocht. Eind van de middag valt het leutige gezelschap op de klep bij het Zondagachtemiddagmatineej, dat om 15.30 uur begint bij café Z’Onder Zeil op de Kade. ’s Avonds houdt de Stichting Karnaval Steenbergen traditiegetrouw haar boerekoolmaaltijd, interne aangelegenheid waarbij officieus afscheid wordt genomen van de 3 jeugdgevolg-leden voor wie deze carnaval hun laatste is en ook een aantal SKS’ers in het zonnetje wordt gezet met een medaille van verdiensten. Maandag 11 februari gaan prins, nar en driemanschap eerst op bezoek bij zieke Bietboeren en Meerminnen thuis. Aanmelden voor dit ziekenbezoek kan nog tot zondag 10 februari via secretariaat@ sks-steenbergen.nl of 06-46195991. ’s Middags schitteren de Strienestadse zeejsterren, inclusief het jeugdgevolg, op het podium van het Spel op de Mart. De Markt zal hierbij zonder enige twijfel veranderen in één grote mensenzee. Het ‘Spel’ begint om 14.49 uur. Na afloop is iedereen welkom bij De Joosse, waar de kindermiddag dit keer in het teken staat van het afscheid van de Mussenkoning, die dit jaar voor de 11e en laatste keer van de partij is. Maandagavond is het, na het optreden van De Spekzéévers bij hotel Aarden, aanvang 20.41 uur, dweilen geblazen langs verschillende straatacts. Rond elf uur eindigend op de Kade, bij het eerste ‘Strienestads ’Aoveplein Meziekfestijn’ van dweilband Ut Toeternietoe, voor en door alle Steenbergse carnavalsmuzikanten.

Dinsdag 12 februari deint de grote optocht door de straten van Strienestad. ‘Afvaart’ 13.11 uur in Oudlandsestraat. De prinsenwagen rijdt voorop, zodat prins en gevolg bij het Leutpeleis meer dan voldoende tijd hebben om de rest van de leutstoet vanaf het bordes te bekijken. Om 16.11 uur worden de prijzen uitgereikt voor de categorieen Enkelingen, Paren, Kleine Groepen en Grote Groepen. Om 21.11 uur zijn de Kleine Wagens, Dweilbandjes en Grote Wagens aan de beurt. Tussendoor , aanvang 19.11 uur, is er eerst nog de lampionnenoptocht/ lichtstoet voor alle Bietboerkes en Meerminnekes, die eindigt bij het Leutpeleis, waar de kleine mus wordt verbrand ter afsluiting van kindercarnaval 2013. Om 23.30 uur begint de ‘slotceremonie’ van dit carnavalsjaar, met het verbranden van de grote mus. Carnaval 2013 in Strienestad wordt gevierd onder het motto ‘Daor gaon we meej in zeej!’ Nadere info carnaval in Strienestad: www.sks-steenbergen.nl, www. facebook.com/SKSSteenbergen

KASTEN OP MAAT Edisonstraat 12 Numansdorp Tel. 0186 - 654122 www.vandenbergkasten.nl

Maatwerk in: schuifdeuren, boekenkasten en inloopkasten

Goud voor de Steenbergse Hieronymuszwemmers STEENBERGEN - In zwembad de Wisselaar in Breda konden de jongste zwemmers van zwem- en polovereniging Hieronymus hun krachten meten. Hieronymus had in de swimkick wedstrijd 15 zwemmers aan de start. De Swimkick is een wedstrijdcircuit waar de zwemmers die net zijn gaan deelnemen aan de wedstrijdsport de strijd aangaan met leeftijdgenoten die net zo lang trainen dan zij. Het was voor de 15 hun eerste officiële KNZB-wedstrijd en ze waren erg zenuwachtig. Ouders en grootouders zagen trots hoe hun (klein) kind zijn eerste schreden in hun zwemcarrière zetten.

Dezelfde middag zwommen 18 meer ervaren jonge Hieronymus zwemmers hun speedo-wedstrijd. Ze wilde hun eigen tijden verbeteren en willen graag hoog op de Brabantse ranglijst eindigen. De Hieronymuszwemmers deden het erg goed, er waren maar liefst 28 medailles doe mee naar huis gingen. Prestaties Lars Bulman was de jongste zwemmer van de wedstrijd. Hij mocht bij de swimkick startten op de 50m vrije slag en 100m. wisselslag. Op beide afstanden werd hij eerste. Iris Iriks zwom beide afstanden ook succesvol. Op de wisselslag haalde ze de

bronzen medaille. Bij de speedo stonden voor Rick Bulman forse afstanden geprogrammeerd. Hij zwom 100m. wisselslag en 400m. vrije slag. Op beide afstanden won hij. Koen Iriks haalde 2 zilveren medailles. Hij zwom 50m. vrije slag en een pr op de 100m. wisselslag. Programma 10 februari: Limietwedstrijd georganiseerd door Hieronymus in Pieter van den Hoogenband zwemstadion Eindhoven 16 februari: LAC, Vlissingen 17 februari: OWKW. Etten Leur Voor info en de complete uitslag: www. zpv-hieronymus.com PAGINA 10

BRIDGECLUB WELBERG Uitslag 7e zitting, 3e comp.ronde, 30 januari, Lijn A: 1. Corrie en Jan Laurijsse 59.17%; 2. Ada Bot-Jos Lindsen 58.00%; 3. Joke en Anton de Schutter 57.50%; 4. Riet v.d. Goorbergh-Willem v. Opdorp 55.00%; 5. Riet Bosters-Jan v.d. Heijden 53.33% Lijn B: 1. Anne Marie v. Treijen-Toine v. Opdorp 62.42%; 2. Pauline Houtman-Adje Kardux 61.17%; 2. Jannie v. Fessem-Cees v. Agtmaal 59.75%; 4. Lineke v. Dam-Jan v.d. Berg 56.52%; 5. Jeanne Voeten-Dick Kardux 55.25% Nieuwe leden zijn van harte welkom bij BC Welberg. Aanmelden: Ria Adriaansen, adriaansenbridge@kpnmail.nl of tel. 0167-563434 of 06-43917462. Bridgeclub Welberg speelt elke woensdagavond vanaf 19.30 uur in het “Cromwiel”, Krommeweg 1, 4651 RN Steenbergen. HASTE4LIFE BRIDGEDRIVE VOOR ALPE D’ HUZES Het Roparunteam Haste4Life, dat zoveel mogelijk geld probeert in te zamelen om het leven van terminale kankerpatiënten te veraangenamen, houdt zaterdag 23 maart een grote Bridgedrive in ontmoetingscentrum De Wittenhorst, Schoolstraat 6, 4661 JL te Halsteren. Aanvang 13.15 uur. Aanmelden kan via e-mail naar ac.schrauwen@home.nl. Opgeven kan tot 19 maart. Haste4Life, dat dit jaar voor de eerste keer deelneemt aan de legendarische Alpe D’Huzes, heeft in de aanloop naar de Alpe D’Huzes tal van activiteiten op stapel staan. De Bridgedrive is er daar een van. Voor meer informatie over Haste4Life of de Stichting Alpe D’ Huzes kunt u terecht bij: André Schrauwen 06-20563947. BRIDGECLUB DE VLIET Uitslag 31 januari, A-lijn: 1. Cees Rens-Hans Voskuilen 61,25%, 2. Wil Voskuilen-Sjef de Schutter 60,83%, 3. Fons Huismans-Ada Bot 57,50%, 4. Corry Vermeij-Free Vermeij 52,92%, 5. Nella van Ruiswijk-Josien v.d. Kar 52,50%. B-lijn: 1. Els van Vugt-Aad van Vugt 65,42%, 2. Riet Iriks-Aad Toussaint 63,75%, 2. Rinus Luijks-Jan Verwijs 63,75%, 4. Jo Goderie-Mien van Oevelen 60,00%, 5. Dick KarduxAdje Kardux 54,17%.

SJO Prinsenland DINTELOORD - S.J.O. Prinsenland (jeugd Divo/Dinteloord). Alle competitiewedstrijden van zaterdag 2 februari werden afgelast. Uitslag alternatief programma Prinsenland F1-Prinsenland F2 11-0 Prinsenland F3-Prinsenland F4 14-0

Prinsenland D1-Tholense Boys D1 5-1 Prinsenland E1-Prinsenland E2 3-0 Prinsenland E3-Prinsenland E4 1-7 Prinsenland D2-Tholense Boys D2 2-2 Prinsenland B1-Tholense Boys B1 1-14 Prinsenland A1-Tholense Boys A1 4-10 Zaterdag 9 februari is er geen voetbalprogramma vanwege carnaval.

VV Dinteloord begint slecht aan 2e helft van het seizoen DINTELOORD - Voetbalvereniging Dinteloord 1 keek al in de 2e minuut tegen een achterstand aan en daardoor liep men de gehele wedstrijd achter de feiten aan. Stefan Wielemaker schoot de gemakkelijk gekregen directe vrije trap van ongeveer 18m. schitterend in het doel achter Ivo Boluijt. Dinteloord krijgt helaas wel erg vaak ongelukkige doelpunten tegen. In de 17e minuut maakte Jacco de Gast na goed aangeven van Robert van Opdorp de gelijkmaker. Dinteloord had veel meer balbezit, maar VCK maakte er in de 36e minuut door Erik Goudt 1-2 van. Dinteloord moest van vooraf aan gaan beginnen. Net voor rust viel de verdiende gelijkmaker. Danny Verhoeven kwam snel met de bal aan de voet door het midden op en hij maakte bekwaam de dik verdiende gelijkmaker. De 2e helft had Dinteloord veel meer balbezit, maar VCK verdedigde bekwaam en tot echte kansen kwam men niet. Na een vlotte aanval raakte Sven Damen met een hard en bekeken schot de paal. Net als in de 1e helft viel het doelpunt aan de andere kant. Richard Dek maakte na een counter er in de 62e minuut 2-3 van. Dinteloord

toonde veerkracht en Robert van Opdorp zorgde in de 83e minuut voor de gelijkmaker. Erik Goudt maakte aan alle illusies een eind. Hij schoot van ongeveer 20 meter de bal in de hoek en VCK kwam op voorsprong. Dinteloord kromde nog eenmaal de rug en na een goede voorzet van Casey Bolluijt raakte Sven Damen voor de 2e keer de paal. Nu kopte hij buiten bereik van de doelman tegen het houtwerk. Dinteloord liet deze middag 3 kostbare punten liggen en als Bruse Boys de inhaalwedstrijd weet te winnen, wordt de achterstand op de koploper 8 punten. Door dit verlies is ook SSV ’65 Dinteloord gepasseerd op de ranglijst. Uitslag Dinsdag 29 januari Dinteloord-NOAD ’67 (vr.) 4 - 4 Zaterdag 2 februari Dinteloord-V.C.K. 3-4 Alle overige competitiewedstrijden werden afgelast. Programma Donderdag 7 februari Dinteloord 2-Welberg a. 20.00u. Voor zaterdag 9 februari is er geen programma i.v.m. carnaval.


BIJ ONZE KLANTEN IS HET MUISSTIL

Kom nu langs en vraag vrijblijvend uw offerte aan

Duurzame oplossingen bij vliegen, houtworm, mollen, ratten, muizen, papiervisjes, vogeloverlast, wespen enz.

In één dag wind en waterdicht

Keulsveld 3 Roosendaal (Majoppeveld noord)

(0113) 57 38 81

0165-767277 www.ploegkozi jnen-roosendaal.nl

www.ongediertespecialist.nl

Recreatiestalling Numansdorp OpeNt Occasion Center

PERSOONLIJK CONTACT

Voor bemiddeling verkoop vragen wij:

Zoekt u een partner?

Caravans, campers en vouwwagens! Voor alle voordelen zie:

www.carva.nl

Contact 0186-652960 - carva@planet.nl Stalling - Verkoop - Reparatie Onderhoud - APK Keuring

zorgt voor een persoonlijke match Taxi MoBoZ

EN DAT WERKT!

Bel dan voor vrijblijvend gesprek:

Taxi MoBoZ Airportservice Airportservice

Voor individueel vervoer! Voor individueel vervoer!

0165-388816 Lia van der Wel Of 0800-0230595 (landelijk)

www.mens-en-relatie.nl

erkend AVR / SinglesKeurmerk / Geschillencommissie

Tel: 0164-652397 Mob: 06-12525566 E-mail: info@moboz.nl Web: www.moboz.nl GOEDKOOPSTE

Tel: 0164-652307 0164-652397 Tel: Mob: 06-12525566 06-12525566 Mob: E-mail: info@moboz.nl E-mail: info@moboz.nl Web:www.moboz.nl www.moboz.nl Web:

PUINCONTAINERS!

gebr. timmermans b.v.

Heeft u binnen een week een goedkopere aanbieding in uw regio, dan ontvangt u het verschil terug!

boekerman 4 (borchwerf 11) tegenover Saver milieustraat tegenover milieustraat 4751 Xk oudSaver gastel 47510165 Xk oud Tel.: - 31 gastel 77 46 tel.: 0165 - 31 77 46 info@krt.nl www.krt.nl of mobiel.krt.nl

Uw oUde kabel en metalen zijn geld waard!

Unileder Henk van Rooijen Leer en kunstleerreparaties ook kleurherstel voor kaal of verkleurd leer REPARATIES KLEURENSERVICE VERNIEUWEN * brandgaatjes * kussens opvullen * nieuwe kuipen * knopen en ritsen * delen vervangen * reiniging * kattenkrabbels * kleurverandering * scheuren/naden * winkelhaken * onderhoudsmiddelen * kleurherstellen Vervangt versleten delen in stoelen en banken in dezelfde kleur

UNILEDER Henk van Rooijen Bergen op Zoom Tel. 0164-235228

AD SCHILLEMANS

Complete woning stoffeerder Wijkomen komenvrijblijvend vrijblijvend met Wij met stalen stalenaan aanhuis! huis! Uw tapijt weer fris en schoon! Vloerbedekking Vloerbedekking Wij reinigen uw tapijt tegen een Laminaat Laminaat betaalbare prijs. Vakkundig Gordijnen Vakkundig Gordijnen Betrouwbaar Betrouwbaar Vitrage Vitrage Goede Goedeservice Service Vinyl Vinyl-PVC Leuke aanbiedingen Vinyl Leuke aanbiedingen

GRATIS JURIDISCH ADVIES INLOOPSPREEKUUR: Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uur Pasteurlaan 1 Bergen op Zoom (nabij Lievensberg Ziekenhuis)

Of maaK tELEfONISch EEN afSPRaaK: 0164-266600

VITAK Advocaten

krt is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in het verwerken van kabel en metalen. Houdt U er a.u.b. rekening mee dat het, m.i.v. 1 januari 2013, wettelijk wij zijn iSo 9001:2000 gecertificeerd en beschikken uiteraard over de vereiste verplicht is om u te legitimeren bij het inleveren van koper en koperkabel. (milieu)vergunningen. UU kunt dagelijks kabel en metalen, tegen contante contantebetaling, betaling,aanleveren. aanleveren. kunt dagelijks kabel en metalen, tegen ook kunnen containersop opuw uwlocatie locatie plaatsen. ook kunnenwij, wij,bij bijvoldoende voldoende volume, volume, containers plaatsen.

Metaalprijzen geldig week 32 06 metaalprijzen plastic koper kabel plastic aluminium kabel loodkabel koper grondkabel koper loodkabel aluminium grondkabel aluminium zuiver blank koper onzuiver koper gemengd rood geel koper aluminium roest vrij staal zuiver lood zink electro motoren ijzer accu’s wasmachines, drogers auto katalysator

vanaf € 1,65 € 1,90 € 0,85 € 0,95

€ 3,50 € 4,80

per kg per stuk

tot € 2,65 € 2.90 p/kg € 0,75 € 0,70 p/kg € 1,05 € 1,15 p/kg € 0,50 € 0,50 p/kg € 5,00 € 5,80 p/kg € 4,50 € 5.30 p/kg € 4,00 € 5,05 p/kg € 2,85 € 2,95 p/kg € 0,80 € 0,95 p/kg € 1,05 € 1,30 p/kg € 0,95 € 1,20 p/kg € 0,80 € 0,80 p/kg € 0,40 € 0,50 p/kg € 0,19 € 0,21 p/kg € 0,40 € 0,45 p/kg € 0,17 € 0,21 p/kg € 20,00 € 15,00

Prijzen onder voorbehoud van kwaliteit en marktontwikkelingen. openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-17.45 uur • vrijdag 07.30-15.45 uur • zaterdag 07.30-12.15 uur openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-18.00 uur • vrijdag 07.30-16.00 uur • zaterdag 07.30-12.30 uur

Trappen gestoffeerd inclusief tapijt Herfstaktie! winteren arbeid € tapijt 390,-!en Nuarbeid kamerhoog/ Trappen gestoffeerd inclusief € 390,-!

actie! gordijnstoffen vanaf € 19, per m. 95 Nú ook vele aanbiedingen uit voorraad!

Ad Schillemans - Kaaistraat 67- 4651 BM Steenbergen Tel. Fax 0167-56 56 50 Mobiel 06-54 32 73 63 www.woningstoffeerder.com

Stoppen ! met roken Lasertherapie

De behandeling wordt vergoed. www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Afslanken met succes! Lasertherapie

De behanDeling worDt vergoeD www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602 • Poorten (ook automatisch) • Industriële hekwerken • Gaashekwerken • Sierhekwerken • Balkonhekken

Rucphensebaan 58, 4714 RE Sprundel Tel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656 www.verstijlenhekwerken.nl

- Kliniek voor gezelschapsdieren – Behandeling op afspraak – Wij staan klaar voor u en uw huisdier, om met kwalitatief hoogwaardige medische zorg de gezondheid van uw huisdier te optimaliseren. Daarbij vinden wij duidelijke communicatie en individuele aandacht voor dier en eigenaar van groot belang.

Februari is de maand van het gebit: dit betekent dat wij gratis gebitscontroles doen bij honden en katten, en geven 10% korting op gebitssaneringen!

Wij nodigen u uit om een kijkje te nemen op onze website. Daar vindt u alle informatie over de service die wij u kunnen bieden, kortingsacties, korting sparen via de dierpas, gratis diensten, en nog veel meer. Kijk op www.dierenkliniektergouwe.com of scan de QR-code Ons enthousiaste team staat voor u klaar!


V

alentijnsdag

Het is bijna 14 fe b ruari

Voor mijn Valentijn

Verrast worden met een lieve attentie op Valentijnsdag, wie geniet daar nu niet van? En dat hoeft helemaal geen groot en duur cadeau te zijn (al zeggen we daar natuurlijk geen nee tegen), want het gaat om het gebaar. Een kaartje voor je geheime liefde of je partner, een zelfgemaakt hartje voor papa en mama, bloemen voor de buurvrouw, bonbons voor broerlief, het hoeft niet moeilijk te zijn om iets moois uit te zoeken. En wie graag op een andere manier wil zeggen ‘ik vind je lief en ben blij dat je er bent’ heeft nog even de tijd om inspiratie op te doen! Geheim Op Valentijnsdag grijpen lang niet meer alleen verlegen types anoniem de kans om hun liefde te verklaren aan de persoon die hun hart veroverd heeft. Maar waar komt die traditie vandaan? Er bestaan meerdere, eeuwenoude legendes over het ontstaan van Valentijnsdag. Regelmatig komt de naam van christen Valentijn terug, in het ene verhaal bijvoorbeeld als Sint-Valentijn, maar ook als priester Valentinus. Hij zou een blinde vrouw hebben genezen en als dank bekeerde haar pleegvader, stadhouder Asterius van Rome, zich tot het christendom en liet alle christelijke gevangenen vrij. Dit maakte de Romeinse keizer Claudius II zo kwaad dat hij Valentijn liet onthoofden op 14 februari 270. Omdat hij veel goede daden had verricht, werd Valentijn later heilig verklaard en 14 februari tot feestdag uitgeroepen.

Valentijns menu 14-15 en 16 februari 2013

Liefdesverklaring amuse van een gegratineerde oester ♥♥ Liefde op het eerste gezicht tussen vlees en vis licht gegaard kalfsvlees geserveerd met een romige tonijnmayonaise ♥♥ ‘n hartversnellend soepje van paprika geserveerd met hartenparels van groente ♥♥ Huwelijk van vlees en vis Cupido’s pijl geregen met puntjes ossenhaas en gamba’s ♥♥ Liefdesduet voor twee Heerlijke droom van choclade om met elkaar liefdevol te delen

In een andere versie haalde Valentijn zich de woede van keizer Claudius II op de hals, omdat hij in het geheim paren zou trouwen. De keizer was hierop tegen, omdat getrouwde mannen volgens hem slechtere soldaten waren. In het begin vierden vooral veel mensen in Engeland het Valentijnsfeest. Het was in die tijd niet gebruikelijk om iemand openlijk de liefde te verklaren, maar hierop maakten mensen op 14 februari een uitzondering. In Amerika ontstond door commerciële redenen de trend dat Valentijnsdag niet meer alleen draait om de anonieme liefdesverklaring. Nu laten we graag alle mensen weten dat we van ze houden; ook familie en vrienden.

Prijs per couvert €35,- p.p.

WIJ ZIJN OP ASWOENSDAG GEOPEND

Grand Bar & Grill ‘De Moor’ Grote Markt 29, 4611 NT Bergen op Zoom, t. 0164 - 65 33 43, www.demoor-boz.nl

Jeroen Franssen (40 ): ‘Bijdragen veiligheid van ons land’

Steunpunt Zelfhulp Westelijk Noord-Brabant

Nieuwe brigadecommandant wil krachtige marechaussee

Ziekte van Bechterew

STEENBERGEN – Jeroen Franssen (40) uit Vlissingen is de nieuwe commandant van de brigade Scheldestromen van de Koninklijke Marechaussee. Hij volgt Luit de Ridder op die sinds 2009 leiding gaf aan de brigade in WestBrabant en Zeeland. De nieuwe brigadecommandant begint vol enthousiasme aan zijn nieuwe functie. “Geweldig om hier aan de slag te gaan, want dit is uiteindelijk het echte werk.” “Het is voor mij erg leuk om in deze regio te werken. Ik weet wat er leeft en hoe de mensen hier zijn. Voor mijn komst naar de Scheldestromen werd ik gewaarschuwd over de cultuurverschillen tussen de Zeeuwen en de Brabanders, maar onder mijn voorgang is er meer eenheid gekomen. Natuurlijk worden er nu nog wel een grappen naar elkaar gemaakt, maar we vormen nu echt één brigade”, merkt Franssen.

Luit de Ridder (rechts) draagt het commando officieel over aan zijn opvolger Jeroen Franssen. FOTO RIA VAN MEIR

DOOR RIA VAN MEIR Hoewel Jeroen Franssen al sinds november aan het roer van de brigade Scheldestromen staat, moest de officiële commando-overdracht nog plaatsvinden. Dat gebeurde tijdens een officiële ceremonie op het hoofdkantoor van de brigade in Hoogerheide. Daarbij overhandigde Luit de Ridder zijn opvolger een schild met het logo van de brigade. Franssen is erg enthousiast over zijn nieuwe werkomgeving. “Het district Scheldestromen is heel erg divers en relatief groot. Ten eerste hebben we in Zeeland te maken met het maritieme grenstoezicht. Daarbij controleren we personen en vaartuigen die vanaf het water ons land binnenkomen.

Daarnaast richten we ons op het Mobiel Toezicht Veiligheid aan de zuidgrens, waarbij we internationale criminaliteit bestrijden. Denk daarbij aan mensensmokkel, identiteitsfraude en drugszaken. We controleren zowel op de weg als in de trein. Tot slot behoort de Militaire Politie Zorg voor de marinebasis in Vlissingen, de vliegbasis in Woensdrecht en de commandopost in Roosendaal. Alle drie de taken dragen bij aan het doel waar wij voorstaan: de veiligheid van ons land vergroten”, vertelt Franssen. Cultuur Dat hij zijn wortels in Vlissingen heeft liggen, ziet de brigadecommandant als een groot voordeel.

Krachtig Die eenheid is volgens hem ook belangrijk om de taken van de brigade goed te kunnen uitoefenen. “Het zijn roerige tijden door de bezuinigingen. Niet alles kan nog, dus we moeten keuzes maken. De Koninklijke Marechaussee is steeds meer een spin in het web. Onze contacten met andere veiligheidsdiensten, zoals de douane, politie en fiod zijn daarom erg belangrijk.” Ook het nieuwe camera-systeem @migo-

‘Zeeuwen en Brabanders vormen één brigade’ boras, dat sinds vorig jaar actief is bij de grensovergangen van onder andere de A4 en A16 helpt de Koninklijke Marechaussee bij het uitvoeren van haar taken. “Het gaat daarbij om een steekproef. Het systeem kan ons helpen de juiste personen eruit te halen voor een controle. Zo kunnen wij onze capaciteit goed inzetten, daar waar het nodig is. Door uit al die duizenden voertuigen de juiste wagens te controleren kunnen wij als Marechaussee krachtig opereren.” PAGINA 12

STEENBERGEN - De Reumapatiëntenvereniging Bergen op Zoom onderzoekt of er behoefte is om een aparte oefengroep (zwemmen) te starten voor mensen met de ziekte van Bechterew. U kunt zich aanmelden voor deze oefengroep per e-mail rpvboz@hotmail.nl of telefonisch 0164-683901. Daarnaast willen we nagaan of er be-

hoefte is aan een lotgenotengroep voor mensen met de ziekte van Bechterew in de regio West-Brabant. Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met het Steunpunt Zelfhulp Westelijk Noord-Brabant, telefonisch op dinsdagochtend van 0.900 – 12.30 uur, telnr 0165-580399 of per e-mail: info@zelfhulpwestelijknoordbrabant.nl Op andere dagen is het Steunpunt bereikbaar op telnr 06-12579715.

Biljarten Regio Competitie NIEUW-VOSSEMEER - Biljarten Regio Competitie 2012-2013, uitslag na week 4. A-Teams: 1. Hoeven 1 181,140 4, 2. Halsteren 5 175,697 4,3. Welberg 2 174,076 4, 4. Halsteren 2 173,363 4, 5. Keijenburg-1 172,085 4, 6. S.B.Ponderosa 1 169,990 4, 7. Halsteren 4 168,303 4, 8. Welberg 1 166,565 4, 9. Welberg 3 166,246 4, 10. Halsteren 1 161,567 4, 11. de Heen 1 160,303 4, 12. Oud Gastel 1 159,785 4, 13. Vossemeer 1 157,674 4, 14. Steenbergen 2 154,301 4, 15. Lepelstraat 2 149,954 4, 16. Steenbergen 1 147,887 4, 17. Halsteren 3 146,387 4, 18. Oud Gastel 2 144,252 4, 19. S.B.Ponderosa 2 144,201 4, 20. Lepelstraat

1 139,286 4. B-Teams: 1. Halsteren 8 179,175 4, 2. Oud Gastel 3 172,758 4, 3. Oud Gastel 4 170,750 4, 4. de Hofstee 1 169,654 4, 5. Stampersgat 2 169,544 4, 6. Welberg 5 168,855 4, 7. S.B.Ponderosa 3 166,983 4, 8. de Heen 3 165,437 4, 9. Halsteren 6 163,094 4, 10. de Heen 2 162,178 4, 11. Halsteren 9 158,445 4, 12. de Duiventoren 2 156,637 4, 13. Halsteren 7 154,628 4, 14. de Duiventoren 1 150,780 4, 15. Steenbergen 3 149,428 4, 16. Oud Gastel 5 149,205 4, 17. Welberg 4 147,927 4, 18. Steenbergen 4 144,917 4, 19. Steenbergen 5 143,727 4, 20. Halsteren 10 138,196 4. Wedstrijdleiders: Henk Vrijhoef en Dinnus Frijter.

Kleine winst voor TCS STEENBERGEN - In Sint-Willebrord slaagde T.C.S. 1 er niet in om de kater van vorige week weg te spoelen. Tegen Back Hands 5 werd met het kleinst mogelijke verschil gewonnen. Toch zag het er in de beginfase naar uit dat een goed resultaat kon worden behaald. Via een 1-3 en 2-4 voorsprong leek veel mogelijk, maar men slaagde er niet in om meer dan 2 punten uit te lopen. Met 4-6 werd gewonnen, voornamelijk het werk van Jurgen Broeren en Erik van der Wegen. De promotie naar de 5e klasse ligt T.C.S. 2 wat zwaar op de maag.

Tegen ODT 8 liep men opnieuw tegen een nederlaag aan. Goed werk van Marco Buijsen zorgde dat het verlies nog enigszins beperkt werd tot 7-3. T.C.S. 3 deelde in Etten-Leur de punten met Tanaka 7. Alledrie de speelsters hadden een groot aandeel in dit mooie resultaat. Het jeugdteam had het zwaar tegen TIOS’51 5. De Tilburgers hadden een sterke speler in hun midden, waartegen alleen Xander van Peer bijna voor een verrassing zorgde. Met de 6-4 winst kan men echter tevreden zijn en blijft de jeugd koploper. In verband met carnaval ligt komend weekend de tafeltenniscompetitie stil.


AUTO’S

Heeft u of iemand uit uW omgeving brandWonden? Het ervaringscentrum dat de leden met elkaar in contact brengt en hun belangen behartigt.

%PXMNH1SFMIP %PXMNH1SFMIP En ik...

Wij helpen bij: · Lotgenotencontact · Voorlichting · Belangenbehartiging · Juridische zaken

ik ben...

Ik ben verleidelijk, ik ben sportief Standaard met airbag Ik ben origineel, ik ben impulsief Leverbaar metik stille DCI-motor Ik ben veelzijdig, ben leuk

2 jaar garantie

Ik ben2gewoon apart jaar mobiliteitsservice

Postbus 264 1940 AG Beverwijk Tel: 0628 924 494 Fax: 020 - 453 55 86 info@brandwondenvereniging.nl www.brandwondenvereniging.nl

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

%YXSFIHVMNJHI&YMXIRZIWX %YXSFIHVMNJHI&YMXIRZIWX &YMXIRZIWX &YMXIRZIWX ˆ%(&IVKIRST>SSQ ˆXIP ˆ%(&IVKIRST>SSQ ˆXIP

[[[HIFYMXIRZIWXRP [[[HIFYMXIRZIWXRP

AUTOMONTAGEBEDRIJF

JOKO

Autobedrijf

Bal B.V.

Wilt u vandaag uW auto verkopen? Bel dan

koogJe auto’S Alle merken, types en bouwjaren Ook bussen, jeeps, sloopauto’s met of zonder gebreken

120 occasions op voorraad

Tel: 06-16423545

Klaverveld 43, Oud-Vossemeer Tel. 0166-602440 • Fax 0166-604440

Contante betaling en RDW vrijwaring

24 uur per dag

• Sloop-loop-schade auto’s motors te koop gevraagd. • Alle gebruikte onderdelen online. • Vrijwaring bij ophalen. • Reparatie en onderhoud. Lid ARN-Stiba-RDW

Maalbergenstr. 24a Wernhout Tel. 076-5971739 / 06-54278822 info@jokozundert.nl www.jokozundert.nl

Open: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur zaterdag van 08.00 tot 16.00 uur, ‘s avonds op afspraak

U BELT En WIJ KOMEn DIRECT

www.autobedrijfbal.nl

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

HUGO vraagt v.a. ’98

auto’s + bussen + jeeps contant bet. + RDW-vrijwaring!

06 van - 08.00 122tot 22.00 58 uur443

VOORRAAD VOORDEEL BIJ AUTOTEAM. Dit is slechts een greep uit onze voorraad, kijk voor onze complete voorraad op autoteam.nl Opel occasions: standaard met 12 maanden garantie. ANTARA 2.4 16V 103KW AWD ENJOY ZAFIRA 1.8 16V COSMO 67.566 km/2007/grijs/Goes

€ 13.945,-

ZAFIRA 1.8 16V TEMPTATION 72.315/2009/grijs/Bergen op Zoom

€ 16.950,-

MERIVA 1.4 TURBO 88KW ANNIVERSARY EDITION

28.508 km/2012/grijs/Roosendaal

€ 18.750,-

40.331 km/2010/zwart/Roosendaal

€ 18.950,-

CORSA 1.2 16V 3-DRS ENJOY 72.567 km/2007/grijs/Roosendaal

€ 7.950,-

INSIGNIA 1.6 TURBO 180PK 5-DRS EDITION 30.006 km/2012/grijs/Roosendaal

€ 25.950,-

ASTRA 1.3 CDTI 70KW SP.T. EDITION AGILA 1.2 16V ENJOY 35.171 km/2011/zwart/Roosendaal

€ 19.950,-

56.000 km/2008/blauw/Goes

€ 7.250,-

ZAFIRA 1.8 16V COSMO EASYTRONIC 89.381 km / 2007 / grijs / Bergen op Zoom

€ 11.425,-

ASTRA 1.3 CDTI 95PK 20% BIJTELLING INSIGNIA 1.8 140PK SPORTS TOURER CORSA 1.4 TWINP 3D COLOR EDITION 5-DRS EDITION 1.568 km/2011/rood/Goes

47.896/2011/grijs/Goes

€ 13.945,-

€ 17.945,-

ASTRA 1.4 TURBO 140PK EDITION AUTOMAAT 12.610 km/2011/grijs/Goes

€ 18.500,-

87.574 km/2009/grijs /Bergen op Zoom

€ 19.950,-

INSIGNIA 2.0T 220PK 4X4 IRMSCHER SPORT NA

28.650 km/2009/grijs/Roosendaal

€ 26.450,-

Bergen op Zoom Roosendaal Goes Vlissingen

Erasmuslaan 6-10, (0164) 27 92 00 Van Beethovenlaan 6, (0165) 57 85 78 Pearyweg 19, (0113) 23 79 23 Bedrijfsweg 2 (Vrijburg), (0118) 46 17 10

WWW.AUTOTEAM.NL


Echtpaar Duivens-De Witte 70 jaar getrouwd

‘Veel meegemaakt in die lange tijd’

Carnaval in Peeloofdurp DINTELOORD - Gaode gij ok meej op

kleine wagen gebouwd. Tussen de kinde-

wordt jaarlijks georganiseerd door de oudervereniging van de R.K. basisschool ‘Petrus en Paulus’ i.s.m. O.B.S. ‘De Regenboog’.

voor deze gelegenheid de Pepa-band opgericht. Natuurlijk zal de mooie wagen van Van Tilburg traditiegetrouw de optocht afsluiten. De inwoners van Dinteloord kunnen genieten van een lange en bonte carnavalsoptocht. Voor de kinderen van de beide basisscholen begint de ‘leut’ ‘s ochtends al op school met hossen, dweilen en spelletjes. ‘s Middags komen ze terug naar school voor de grote optocht. Om 11 minuten over 1 vertrekt de leutstoet vanaf de Petrus en Paulusschool. Paar straten verderop zullen de leerlingen van O.B.S. De Regenboog zich bij de leutstoet aansluiten. Tijdens de optocht worden de vrolijke creaties, per categorie en per school door een leut-jury beoordeeld. Na afloop gaan de kinderen van de Petrus en Paulusschool naar Kaffee De Bonnefooi. Hier worden de prijzen uitgereikt en wordt natuurlijk nog even gehost en gedweild. De kinderen van De Regenboog sluiten af bij hun schoolgebouw.

STEENBERGEN - Maar liefst zeventig jaar geleden gaven Taam Duivens en Maartje de Witte elkaar het ja-woord. vakaaansie? Dat is het motto voor de ren loopt er dit jaar gelukkig ook een band Een zeer uitzonderlijke gebeurtenis, die rustig in familiekring werd gevierd. Uiteraard kwam ook burgemeester kinder-carnavals-optocht op vrijdag mee. Een groot aantal muzikanten, vooral 8 februari in Dinteloord. De optocht leden van Harmonie Volharding, hebben Saskia Bolten langs om het paar te feliciteren.

Het motto voor de kinderen wordt meestal gekoppeld aan het motto van bouwclub ‘De Leuttrappers’. De immense wagens van de plaatselijke bouwclub vallen vaak in de prijzen bij de grote optochten elders. Bij de kinderoptocht rijden zij altijd voorop en ‘wringen’ zich door de soms smalle straten van het dorp. Dan volgt de lange leutstoet van wel 250 kinderen die, soms samen met hun ouders of leerkrachten, mooiste creaties hebben gemaakt. Want aan fantasie is geen gebrek in Dinteloord. Door sommigen wordt alles uit de kast gehaald om speciaal voor deze middag het dorp op z’n kop te zetten. Sommige kinderen lopen alleen of met zijn tweeën en sommigen in een grote groep. Anderen hebben een grote of Taam en Maartje Duivens zijn erg blij met de aanwezigheid van burgemeester Saskia Bolten.

DOOR ELNA HELEMONS Dit keer dus geen diamanten of briljanten, maar een platina bruiloft: een mijlpaal die over heel Nederland door ongeveer veertig echtparen bereikt wordt. Het echtpaar kreeg dan ook vele felicitaties van omwonenden, familie, vrienden en kennissen, maar ook van de Commissaris van de Koningin en van Hare Majesteit Koningin Beatrix, namens wie bovendien een fraaie taart werd bezorgd. Gelukwensen Taam (95) en zijn vrouw Maartje (92) zitten lekker ontspannen in hun huiskamer als de burgemeester langskomt om hen geluk te wensen op deze bijzondere dag. Behalve door de naaste familie wordt de meeste plek in huis echter wel ingenomen door de vele boeketten en wenskaarten waarmee het echtpaar verblijd is. “Het is echt onvoorstelbaar hoeveel lieve felicitaties we hebben ontvangen. Het zijn er intussen al 140! Helaas is dat teveel om allemaal persoonlijk te beantwoorden, maar dat willen we graag via deze weg, in de Steenbergse Bode, doen: iedereen heel erg bedankt voor de gelukwensen, in welke vorm dan ook”, verklaart het echtpaar eensgezind. Dankbaar Eensgezind is ook het woord dat hoort bij

hun huwelijk. De twee hebben de woorden ‘in voor- en in tegenspoed’ die ze elkaar op 29 januari 1943 beloofden, de rest van hun leven meer dan waargemaakt. En het is duidelijk te zien dat ze nog steeds stapeldol op elkaar zijn.

‘Blij en dankbaar voor goede gezondheid’ Bij Taam was dat al op het moment dat hij Maartje voor het eerst zag; bij haar duurde het iets langer voordat ze besefte dat hij de liefde de van haar leven was. “We hebben in die lange tijd natuurlijk ook veel meegemaakt, om te beginnen al in de oorlog. Maar we zijn allebei heel erg blij en dankbaar dat we dit nog in goede gezondheid mee mogen maken.” Vrijwilligerswerk De twee leerden elkaar kennen op Schouwen-Duiveland, waar Maartje woonde en waar Taam werkzaam was als landmeetkundig ingenieur bij Rijkswaterstaat. Na hun huwelijk ging het paar in Barendrecht wonen, waar in 1945 dochter Carla werd geboren en tien jaar later dochter Jannie. In 1956 verhuisde het gezin naar Steenbergen. Taam en Maartje wonen nog steeds, geheel naar hun tevredenheid, in het huis waar ze destijds in trokken.

FOTO ELNA HELLEMONS

Inmiddels is de familie uitgebreid met twee kleinkinderen en twee achterkleinkinderen, het derde achterkleinkind wordt zeer binnenkort verwacht. Naast hun reguliere werk hebben Taam en Maartje ook altijd veel vrijwilligerswerk gedaan ten bate van de medemens. “En nu worden wij op onze beurt heel goed verzorgd door allerlei lieve mensen. Onze kinderen, maar ook bijvoorbeeld mensen hier uit de straat en onze vaste hulp. Dankzij hen kunnen we hier nog blijven wonen, want zonder hulp gaat dat niet meer. Zolang het zo blijft gaan, zijn we nog zeer gelukkig.”

CV-ketel storing? Bel (0165) 54 40 55 > Vervanging > Service > Onderhoud

2SE4 RVICE

Wie gaat er in zee met Strienestadse ‘Peblieksprijs’? STEENBERGEN - Voor het 3e achtereenvolgende jaar maken de deelnemers aan de grote optocht van Strienestad, die dinsdag 12 februari wordt gehouden, kans op de ‘Peblieksprijs’. Alle toeschouwers kunnen hun favoriete deelnemers per sms kenbaar maken en het spreekt voor zich dat de meeste stemmen gelden. Net voordat de optocht langs komt, krijgen alle mensen aan de kant een deelnemerslijst, waarop ook de codes staan vermeld die nodig zijn om door te geven aan welke creatie men de voorkeur geeft.

Dat mogen er meerderen zijn. Het staat ook de deelnemers vrij om zoveel mogelijk ‘reclame’ voor zichzelf te maken. Elk sms’je moet beginnen met SKS, gevolgd door het opstellingsnummer (oftewel de code) van de betreffende deelnemer. Het sms-nummer is 3553. Stemmen kan tussen 13.00-16.00 uur. De ‘Peblieksprijs’ bestaat uit een wisselbeker en een oorkonde. Carnaval 2013 in Strienestad wordt gevierd onder het motto ‘Daor gaon we meej in zeej!’ Voor nadere info over carnaval in Strienestad: www.sks-steenbergen.nl, www.facebook.com/SKSSteenbergen

‘Daor gaon we mee in zeej’

Knutselmiddag op Gummarusschool

UURS

www.warm in huis.nl

KERKELIJK NIEUWS DINTELOORD Nederlands Hervormde Gemeente Zondag 10 februari: 10.00u Dr. P.H. van Harten, Ridderkerk; 18.30u Ds. F.J.M. van Veldhuizen Parochie H. Petrus en Paulus Zaterdag 9 februari: 19.00u Eucharistieviering m.m.v. R.k. kerkkoor. Intenties voor: overl. ouders v. Sprundel-v. Meir; overl. ouders v Aalst en verdere overl. familie; overl. familie Poulus. Voorgangers: Pater B. v. Schaik / Mevr. T. Geers-Boets. Woensdag 13 februari: 17.00u Aswoensdag viering. Voorgangers: pastoor H. v. Geel. Zes wekelijks gebed: Jan Oostrum (5). NIEUW-VOSSEMEER H. Joannes de Doper Vrijdag 8 februari: nieuwe gebedsgroep in de kapel van 15.00 tot 16.00u. Vrijdag 8 februari: 19.00u H. Mis in De Vossemeren. Misintenties: jgt. Janus Keijzers e.v. Pietje Keijzers-Timmermans; Geert Brocatus. Zaterdag 9 februari: 19.00u Carnavalsviering met als voorganger p.w. Hein Paulissen. Zondag 10 februari: 9.00u Woord-Communieviering met als voorganger p.w. Hein Paulissen. Intenties: Annie Swagemakers en overl. familie; Joke Hommel e.v. Piet Huijsmans; overl. ouders Huijsmans-Uitdewilligen en kinderen; jgt. Janus Keijzers e.v. Pietje Keijzers-Timmermans; jgt. Maria en Adrianus Schoutens; Geert Brocatus. Maandag 11 februari: 18.00u H. Mis.

Woensdag 13 februari: 19.00u Aswoensdagviering, celebrant pater Bertus. Misintenties: Ad Heijboer e.v. Corrie Rozendaal. Donderdag 14 februari: 19.00u Medjugorjeviering en Rozenkransgebed. Vrijdag 15 februari: gebedsgroep in de kapel van 15.00 tot 16.00 uur. Vrijdag 15 februari: 19.00u H. Mis in De Vossemeren. Misintenties: jgt. Nelly v. Oorschot-Schoutens en Adrianus v. Oorschot; Geert Brocatus. Protestantse Gemeente Halsteren en Nieuw Vossemeer Elke zondag 9.00 uur dienst in de Protestantse Kerk aan de Voorstraat te Nieuw Vossemeer. Predikant: Ds. H.C. van het Maalpad, Zwartewaal 46, 4717 NS Bergen op Zoom, tel. 0164-231992. E-mail: hcvhmaalpad@home.nl. Voor informatie: J. Keijzer tel. 0167- 502593. Zondag 10 februari: 9.00u eredienst in de Protestantse Kerk Nieuw Vossemeer; Ds. J.H. Inkelaar uit Oudenbosch. STEENBERGEN Evangelische kerk Open Deur Iedere zondag 10.30u samenkomst; zondagavond 19.00u gebedsbijeenkomst en iedere maandagavond 20.00u evangelisatiestudie . Geert Vinckestraat 2 te Steenbergen. Meer info: 06-53118236, www.opendeursteenbergen.nl of info@opendeursteenbergen.nl Voor een goed gesprek of gewoon een kop koffie bent U door de weeks van harte welkom in de keuken van Open Deur, maandag van 13.30u tot 17.00u en dinsdag t/m zaterdag van 10.00u tot 17.00u. Hervormde Gemeente Zondag 10 februari: Ds. C. Biemond Steenbergen PAGINA 14

Carnavalsknutselmiddag Gummarus.

STEENBERGEN - Afgelopen woensdagmiddag was er een knutselmiddag op de Gummarusschool, die geheel in het teken stond van de kinderoptocht as zaterdag. Al weken is het oudercomité druk in de weer met de voorbereiding hiervan. En ook dit jaar is het weer gelukt iets leuks te verzinnen geheel in de stijl van het motto.

Alle kinderen uit de groepen 1 t/m 5 kunnen mee doen in deze kinderoptocht. Maar liefst 47 kinderen hebben zich dit jaar aangemeld. Ook de opkomst tijdens de knutselmiddag was enorm. 20 ouders hebben deze middag samen met de kinderen de prachtigste creaties gemaakt. De Gummarusschool hoopt dan ook net als vorig jaar hoge ogen te gaan gooien.


vacatures

Blik op de toekomst, oog voor detail

Blik op de toekomst, oog voor detail We zoeken enthousiaste en gemotiveerde: • Leerlingen verpleegkunde MBO niveau 4 of HBO Vacaturenummer DC/13/10

We bieden opleidingsplaatsen voor: GGZ WNB is een eigentijdse instelling voor de behandeling en begeleiding van mensen met psychische problemen en psychiatrische stoornissen (kinderen en jeugdigen, volwassenen en ouderen).

Nette zelfstandig werkende

• MBO Verpleegkunde niveau 4 (1e en 2e jaars)* • HBO Verpleegkunde duaal niveau 5 (vanaf 3e jaar) of deeltijd *Er is een aparte vacature geplaatst voor leerlingen MBO verpleegkunde (3e en 4e jaars). Deze is terug te vinden op onze website.

VOOR UITGEBREIDE INFORMATIE OVER DEZE VACATURES VERWIJZEN WIJ U NAAR ONZE WEBSITE:

W W W. G G Z W N B. N L

marine engineering bv

GGz Breburg en GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) zijn instellingen voor behandeling en begeleiding van mensen met psychische problemen en psychiatrische stoornissen. GGz Breburg en GGZ WNB participeren voor de opleiding MBO verpleegkunde (3e en 4e leerjaar) in de Breburg Academie GGZ met als doel het optimaliseren van het branche specifiek opleiden in de psychiatrie/GGZ. Hierbij wordt nauw samengewerkt met ROC Tilburg en ROC Vitalis waar door het studeren via de Academie leidt tot een landelijk erkend diploma.

hulp in de huishouding zoekt werk voor verschillende dagdelen. Tel: 0611624420

Voor het schooljaar 2013/2014 zijn we voor beide instellingen op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde:

• Leerlingen MBO verpleegkunde niveau 4 (verkort traject) Vacaturenummer GGz Breburg: P & O 13-02 Vacaturenummer GGZ WNB: DC/13/07

Wij vragen enthousiaste en gemotiveerde kandidaten die: • In september 2013 als 3e jaars BOL of BBL leerling verpleegkunde starten en willen overstappen naar de psychiatrie; • De opleiding verzorgende IG hebben afgerond en in september 2013 willen starten met de verkorte opleiding MBO verpleegkunde in de psychiatrie.

VOOR UITGEBREIDE INFORMATIE OVER DEZE VACATURES VERWIJZEN WIJ U NAAR ONZE WEBSITE:

W W W. G G Z W N B. N L / W W W. G G Z B R E B U R G . N L

BrabantWerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten

Industrieweg 14, (Industriegebied Dintelmond) 4794SX Heijningen Gespecialiseerd in het vervaardigen van boegschroeven en voortstuwings-installaties voor de scheepvaart. Wij zoeken voor vast dienstverband

Kotteraar (NC) / Draaier (CoNveNtioNeel) Functie eisen • MTS/MBO werk- en denkniveau • Minimaal 3 jaar ervaring als kotteraar en/of frezer • Technische tekeningen kan lezen en begrijpen • Zelfstandig kan werken • Nederlandse taal goed beheerst in woord en geschrift voorwaarden Wij bieden je een goed pakket primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Wij volgen de CAO voor metaal en techniek. Zo heb je onder andere een goede pensioenvoorziening via Mn services, opleidingsmogelijkheden, verlofregelingen en goede overwerkregelingen volgens CAO. Ben jij de juiste persoon voor deze functie dan kun je jouw reactie bij voorkeur sturen naar: info@global-engineering.nl voor meer informatie bel ons op tel.nummer 0167-524544 of zie onze website: www.global-engineering.nl

D A DNA N S ESN E N Voor & paren VOOR singles SINGLES & PAREN:

www.brabantwerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten

Zaterdag februari ZATERDAG16 15 OKTOBER HarMonieZaal riJsbergen HARMONIEZAAL te te RIJSBERGEN Ingang lagestraat 1 cq 3 naast rabo bank Ingang Lagestraat 1 cq 3 naast Rabobank Zaal open 20.00 uur start 20.30 uur

Zaal open: 19.30 uur / Start 20.30 uur Met de allround TOP per LIVEpersoon Partyband entree € 5,00 met zangeres MIA inliCHtingen: 06 22 41 43 07 www.bootrijsbergen.nl Inlichtingen: 06 22 41 43 07 nd

allrou liVe

MuZiek band

Met

goede

dans MuZiek!

infra & verhuur Verreiker/Hoogwerker verhuur - Rioleringstechniek Grond- en sloopwerken - Bestratingen - Tuinaanleg / onderhoud Paardenbodems - Carwash-infra - Machineverhuur Riool VeRsToPT 24-uuRs seRViCe

Tel. 0651 434275 www.vanewouw.nl

Kijk op www.bootaccountants.nl kopje dansen.

speelt ook regelmatig in Reusel, Herpen en Valkenswaard. Met Band veel interactie door bezoekers bij verschillende activiteiten

Carnaval in Wouw AFMETING 70 X 70 CM.

Helmons Finance & Consultancy • • • • • • •

Salarisadministratie Administratie Tussentijdse cijfers Jaarrekening Aangifte Inkomstenbelasting Aangifte Vennootschapsbelasting Gouden Handdruk advies

Vaste prijsafspraak, geen facturen achteraf Kladseweg 48, 4664 RE 0167-685579 Fax: 0164-681661 Burg. Stulemeijerlaan 20,Lepelstraat 4611 EG Tel: Bergen op Zoom, Tel. (0164) 436967 Email:info@helmonsfc.nl info@helmonsfc.nl Website: www.helmonsfc.nl www.helmonsfc.nl

REGISTER BELASTING ADVISEURS

Verder in fiscale kennis

STEENBERGEN - Op zaterdagavond 9 februari wordt de jaarlijkse meeziengavond gehouden. Een avond waar je met gezellige liedjes kunt meeziengen. Het repertoire varieert van gouwe-ouwe tot moderne meeziengers, niet perse carnavalsliedjes, waarbij de tekst op een scherm wordt getoond. Het mooie aan deze avond is dat de meeziengliedjes worden afgewisseld door optredens van aanwezige carnavalsvierders en de aanwezige dweilbandjes. Wil je zelf mee komen ziengen of spontaan optreden met een act (pleeback of live) dan ben je welkom vanaf 21.11 uur. Als je nu al weet dat je op wil treden dan mag je je zeker al aanmelden als je dan de tekst van je act doorstuurt per e-mail dan wordt deze getoond tijdens jullie optreden. Aanmelden kan via info@donkenhof. nl. Zondagmiddag 10 februari doet Donkenhof mee aan de Roosendaalse Otobusrellie, waarbij de leiding van Scouting Wouw, de aanwezige kinderen tot 120 cm bezig zal houden. PaGINa 15

Maandagavond 11 februari wordt het Cafe weer omgebouwd naar een Belgisch Cafe voor de traditionele Belze avond, met een heuse Belgische deejaay. Dit jaar gaan we er een Aantwarps feestje van maken, met als het aan ons ligt Aantwarpse Madammen en Sinjoren. De best verkleedde aanwezigen worden gekroond tot de Aantwarpse Madam en Sinjoor van 2013. Natuurlijk zullen de puntzakken Friet met belze mayonaise niet ontbreken. Als je dit niet wil missen kom dan als madam of sinjoor naar Donkenhof. De grens gaat om 21.11 uur open en vergeet zeker je paspoort of ID niet. Dinsdagmiddag 12 februari zal er een optochtbal worden georganiseerd. Gezellig met een dweilband op het terras de optocht van Wouw bekijken, waarbij voor animatie voor de kinderen wordt gezorgd. Deze activiteit duurt tot 24.00 uur waarbij rond etenstijd broodjes verkrijgbaar zijn voor de inwendige mens. Weer een vol programma, waarbij alle activiteiten gratis toegankelijk zijn. Graag tot Carnaval bij Donkenhof in Wouw.


Kijk dagelijks op action.nl voor

DE 100 NIEUWSTE ARTIKELEN MAT RVS

NATURE DELUXE

JONGENS EN MEISJES

inhoud 12 liter

op 1 tray 360 gram

maten 30-35

VOGELVOER MIXPACK diverse soorten

idem inhoud 30 liter

vogel winter ZAADMIX 1000 gram

16.95

Dumil AFVALZAKKEN 25 stuks 35x45 cm 10 liter

7.49

0.98

360° ROTEREND

AUTO DRAAIKUSSEN vergroot het rijcomfort voor gemakkelijk in- en uitstappen

Impuls AUTO MULTI-HOUDER universeel te gebruiken voor diverse apparaten zoals: smartphone, GPS of GSM

2.49

2.39

AARDEWERK

VOORRAAD POT Sweet Home keuze uit: sugar, tea of coffee 20x12 cm

Sweet Home KOP en SCHOTEL

houten APPEL PRIKKER

0.79 0.56

UNI OF PRINT

DAMES LEGGING uni: 7/8

VOGUE GLAMOUR

BODY LOTION diverse varianten

Elders 3.95 4.95

HOUTEN

250 ml of body peeling: 250 ml of deodorant: 150 ml

BERGEN OP ZOOM • Kastanjelaan 61-65 BREDA • Tramsingel 74 CHAAM • Baarleseweg 44 DINTELOORD • Raadhuisplein 25a

2.99

KLEDING HANGERS incl. broeklat

TOPK WA L I Elders 3.95 4.95

UITZOEKEN

TE IT!

2.29

groene plant, geranium of begonia

1.44

ETTEN LEUR • Markt 33 GILZE • Steenakkerplein 20 KAATSHEUVEL • Hoofdstraat 47 OOSTERHOUT • Arendshof 34

ZENKER

HART BAKVORM Europese

Love DECORATIE STROOIER 120 gram

0.89

JUMBO

VA L E N T I J N

S TIP!

3.19

VALENTIJNS WENSKAART 3D extra grote kaart voor uw geliefden incl. envelop

DECO PLANT MET POT keuze uit:

Elders 3.95 4.49

3.49

Elders 5.95 6.95

topkwaliteit teflon coating Ø 26 cm

set 7 stuks

2.39

Elders 2.29 2.69

0.89

katoen/elastan maten XXS-XL bloem-/ dierprint: 7/8 polyester/elastan maten S-XXL

T HOME H EL E SW EE B EK IJ K D EO P O N ZE SI TE ! LI JN

0.99

REGEN LAARZEN paars of blauw

2.29 OSSENDRECHT • De Brouwerij 16 RIEL • Dorpstraat 25a RIJSBERGEN • St. Bavostraat 22 ROOSENDAAL • Boulevard 118f

I love you SHOWER GEL 200 ml

0.69

0.75

DISNEY OF HELLO KITTY

SCHILDER SET complete set met canvasdoek, acrylverf en kwast diverse licenties

Disney STATIONARY SET diverse licenties

0.39

1.59

TILBURG • Trouwlaan 19-27 TILBURG • D.J. Jittastraat 8 WAALWIJK • Irenestraat 2a ZEVENBERGEN • Zuidhaven 45a

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 03-02-2013 t/m za. 09-02-2013 in Nederlandse filialen.

PEDAAL EMMER kunststof binnen emmer

DSB_20130206  
DSB_20130206