Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

S T E E N B E R G S E

O P L AG E :

21 NOVEMBER 2012 WEEK 47

Uitgeverij

EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

MOGELIJKE KOMST SPEELHAL BLIJFT HEET HANGIJZER

10 . 0 0 0

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

Volg ons via twitter: @SteenbergseBode

AA

Zundert

AUTO’S

I

Te l .

076

SPORT

BOLTEN SLUIT KENNISMAKING AF IN WELBERG

599

8 111

KERKELIJK NIEUWS

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

SANDY LAAT MISSIE LEO OSSEWEIJER STRANDEN

Meer tijd voor overleg gemeenschapshuizen

Regels voor reclame sportpark Molenkreek

STEENBERGEN - De gemeente Steenbergen heeft meer tijd nodig om in overleg te gaan met de beheersstichtingen van de gemeenschapshuizen over de haalbaarheid van de bezuinigingsdoelstellingen. Dat laat het college in een mededeling aan de raad weten. De gemeenteraad heeft opdracht gegeven om per dorpshuis te bezien hoe er gesneden kan worden in de kosten en tegelijkertijd meer inkomsten gegenereerd kunnen worden. Inmiddels heeft de gemeente met alle stichtingen al rond de tafel gezeten en blijkt dat de resultaten nog niet zo zijn als gewenst. Het college verwacht daarom pas in februari een advies te kunnen geven.

DINTELOORD - Het college van burgemeester en wethouders heeft regels opgesteld voor het ophangen van reclameuitingen op het Dinteloordse sportpark Molenkreek. Zo mogen reclameborden en reclame op winddoeken alleen rond het veld worden opgehangen als de tekst in de richting van het veld wordt geplaatst. Het is daarbij niet toegestaan om borden aan te brengen tegen de afrastering van het sportpark of tegen een stellage, waarvoor geen bouwvergunning is aangevraagd. Ze mogen wel tegen een leunhek geplaatst worden. Bij het ophangen van doeken tegen de ballenvangers, is de club zelf verantwoordelijk voor windschade.

W E E K B L A D

Milieustraat doet mee met actie Wecycle

Volle raadsagenda in december

STEENBERGEN - De gemeente Steenbergen haakt in op de landelijke sinterklaascampagne van de stichting Wecycle. Daarbij worden mensen in de aanloop naar de feestdagen aangespoord om hun oud elektrisch speelgoed te laten recyclen. Ook de milieustraat in Steenbergen doet mee met de actie. De eerste honderd personen die van 6 tot en met 31 december een oud elektrisch speelgoed of een ander elektrisch apparaat inleveren, krijgen daarbij een Wecycle-sleetje cadeau. Daarnaast maken de inwoners kans op een van de 25 familieboxen met een hotelovernachting. In totaal mag de gemeente vijfhonderd kanskaarten weggeven.

STEENBERGEN - De gemeenteraadsleden wacht een drukke vergadermaand. Er is een extra vergadering van de commissie Ruimte & Economie ingepland om alle agendapunten afgehandeld te krijgen voor de raadsvergadering van donderdag 20 december. Op woensdag 28 november buigt de commissie zich over onder andere de najaarsnota en de komst van een speelautomatenhal. Maandag 3 december is de reguliere vergadering van de commissie en op 12 december heeft de commissie een beeldvormende vergadering over het havengebied. Tussendoor vergadert de commissie Mens & Maatschappij op 4 december en is er een presidium op 10 december.

Grote lezersactie boek ‘Watersnood’ STEENBERGEN - Op 1 februari 2013 is het 60 jaar geleden dat ‘De Ramp’ zich over Zuidwest-Nederland voltrok. In Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant verdronken toen bijna tweeduizend mensen. Auteur Kees Slager heeft in ‘Watersnood’ op indringende manier verslag gedaan van deze zeer emotionele gebeurtenis. In het ruim vier kilo wegende boek zijn de verschrikkingen in woord en beeld vastgelegd. Slager liet vooral ‘gewone mensen’ aan het woord. Bij alle getroffen plaatsen heeft hij bijzondere achtergronden geschetst. De Bode en Kick Uitgevers bieden het boek tot 1 februari 2013 aan met een korting van 30 euro. Zie elders in deze editie.

Akkoord voor landschap van allure STEENBERGEN - De commissie Ecologie en Handhaving van de provincie NoordBrabant heeft vrijdag eindelijk groen licht gegeven voor de miljoenensubsidie voor de drie Landschappen van Allure. De provincie gaat in totaal 56 miljoen euro investeren in de Brabantse Wal, de Maashorst en Het Groene Woud. Het besluit werd meerdere malen uitgesteld, omdat de commissie meer informatie wilde over de besteding van het budget, dat geldt als een investeringsprogramma waarbij ook de streek een bijdrage levert. De bidbooks van de drie landschappen van allure zijn nu goed gekeurd, waardoor de eerste projecten in 2013 van start kunnen gaan.

DE HEEN - Sint en zijn Pieten zijn weer in het land. De Goedheiligman kwam om zaterdag aan in de haven van De Heen. Daar werd hij M I D D Eonder L begeleiding B U R van G dweilband S E D’een. & DeV Sint E werd E R S E met een cabrio het dorp ontvangen door tientallen zingende kinderen na aankomst rondgereden. Daarna was er een kindermiddag georganiseerd met een toneelstuk Sinterklaas en de Luie Pieten. FOTO JOAN GEERTS

Stichting Autosport Zuid-West Brabant stapt naar Raad van State

Bezwaar autorally vangt bot STEENBERGEN - De gemeente heeft terecht geen ontheffing verleend voor de Exotic Green Rally op 7 juli 2012. Het nieuwe evenementenbeleid dat vorig jaar is vastgesteld, biedt daar immers geen ruimte meer voor, zo stelt de bezwaarschriftencommissie na een protest van de Stichting Autosport Zuid-West Brabant. Die laat het er echter niet bij zitten en kondigt aan een bodemprocedure bij de Raad van State op te starten, zodat de rechter kan beoordelen of het evenementenbeleid al dan niet op juiste gronden is vastgesteld. DOOR RIA VAN MEIR De uitspraak van de bezwaarschriftencommissie komt niet als een verrassing voor John Elst van Stichting Autosport Zuid-West Brabant. “ Dit hadden wij al min of meer verwacht en is ook logisch, omdat het oordeel gebaseerd is op het nieuwe evenementenbeleid. Maar wij vinden nog steeds dat het beleid inhoudelijk niet klopt. Dit was voor ons slechts een tussenstap om een bodemprocedure op te starten bij de Raad van State”, legt hij uit. De organisatie van de Exotic Green Rally blijft steeds tegen dezelfde bezwaren aanlopen. t h “Het u beleid i zou opgesteld zijn vanuit milieuoogpunt,

maar waarom mag een trekkertrekwedstrijd dan nog wel? Bovendien zijn wij volop bezig met vernieuwde energie en rijdt een groot deel van onze deelnemers op biobrandstof. Daar is in het beleid geen rekening mee gehouden. Ook het argument voor de veiligheid is ongegrond, want er hebben in al die jaren nog nooit ongevallen voorgedaan”, WsteltE Elst. E Toch K Bvangt L de A stichting D bot bij de bezwaarschriftencommissie. Om die reden wil de Stichting Autosport Zuid-West Brabant de zaak onder de aandacht van de Raad van State brengen. “Het zal een zaak van lange adem wordenken toch sden, maari wij n d eenereële kansr te kunnen maken.”

Afwachten Burgemeester Saskia Bolten laat in een reactie weten dat het college het advies van de bezwaarschriftencommissie heeft overgenomen. “Gezien het huidige evenementenbeleid is er geen mogelijkheid om ontheffing te verlenen”, bevestigt zij de uitspraak van de commissie. Bolten is op de hoogte van de juridische stappen die Stichting Autosport ZuidWest Brabant gaat nemen. “Aangezien de zaak nu aanhangig wordt gemaakt bij de Raad van State lijkt het mij verstandig om die procedure af te wachten, voordat wij al dan niet e hetgevenementenbeleid i o zullen aanpassen.”

Nieuwe collectie ! .....VOOR HET LAATSTE Betalen nu met oud goud € 30,- per gram 14krt (Onze nieuwe Zinzi folder valt deze week in uw bus).

ACTUELE LOKALE NIEUWS.....

KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

Grens kwijtschelding 65+’ers iets omhoog STEENBERGEN - Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, blijven 65-plussers ook in de toekomst in aanmerking komen voor de kwijtschelding van gemeentelijke lasten als het rioolrecht en hondenbelasting. Het gemeentebestuur stelt de raad voor om de kwijtscheldingsnorm te verhogen van de bijstandsnorm naar de AOW-norm. Volgens het college heeft die bijstelling op dit moment nog weinig effect, omdat het verschil tussen beide normen nog geen zes euro bedraagt, maar is de keuze bedoeld om te voorkomen dat in de komende jaren steeds minder kwijtschelding wordt verleend aan personen met een AOW-uitkering.

‘Geen doorgaand vrachtverkeer N259’ STEENBERGEN - De Provinciale Staten hebben ingestemd met het voorstel van de VVD om bij Rijkswaterstaat erop aan te dringen om te onderzoeken of het mogelijk is om het doorgaande vrachtverkeer op de N259 tussen Halsteren en Steenbergen te weren. De vergadering heeft de motie van de liberalen unaniem aangenomen. Volgens de VVD is het aantal vrachtwagens sinds de A4 bij Halsteren is doorgetrokken flink toegenomen. De partij is bang dat dat aantal alleen maar zal toenemen als ook de Tweede Maasvlakte gereed is. Daarom wil de provincie alleen nog vrachtwagens met een bestemming rond de N259 toestaan.


Franciscus Ziekenhuis Roosendaal

• Polikliniek Etten-Leur • Oudenbosch Medisch Centrum

Belangrijke schakel bij verwerking opname op de Intensive Care

De nazorgverpleegkundige

Opgenomen worden op de afdeling Intensive Care is voor patiënten een ingrijpende gebeurtenis. De Intensive Care (IC) is immers de afdeling waar je terecht komt als er sprake is van een zeer ernstige of levensbedreigende aandoening. Veel patiënten hebben dan ook moeite om de opname op de IC te verwerken. De heer Bartelen uit Nispen kan dit beamen. Hij is begin dit jaar enkele malen opgenomen geweest op de IC van het Franciscus Ziekenhuis. “Een opname op de IC is niet niks. Het is een bedreigende situatie en dat doet iets met je ‘tussen je oren’, vertelt de heer Bartelen. “Voor het verwerken van de opname heb ik heel veel gehad aan de nazorgverpleegkundige. Zij neemt de tijd om met je te praten en heeft oog voor wat een opname op de IC met je doet. Ik heb deze persoonlijke zorg en aandacht als heel positief ervaren. Alle verpleegkundigen hebben goed voor mij gezorgd, maar door de begeleiding van de nazorgverpleegkundige heb ik de opname een plekje kunnen geven. Ik heb mijn leven weer op kunnen pakken en geniet van elke dag!” Op de IC van het Franciscus Ziekenhuis zijn drie nazorgverpleegkundigen werkzaam. Zij maken deel uit van het project nazorg wat op de IC is ingevoerd om patiënten na opname extra begeleiding te bieden.

Van links naar rechts nazorgverpleegkundigen Linsey Ackermans-Schoonen, Jessica Huybreghts en Hedda Broeren-van der Burght Werkwijze “Enkele patiëntengroepen worden altijd benaderd voor nazorg”, vertelt één van de nazorgverpleegkundigen, Linsey Schoonen. “Dit zijn de patiënten die drie dagen of langer op de IC afdeling zijn beademd en/of gedialyseerd. Ook kraamvrouwen die op de IC zijn opgenomen krijgen altijd nazorg aangeboden. Daarnaast kunnen alle andere IC patiënten die behoefte hebben aan nazorg een beroep op ons doen.”

Winnaar kwaliteitsprijs Jaarlijks wordt in het Franciscus Ziekenhuis de kwaliteitsprijs uitgereikt. Dit jaar heeft het project nazorg deze eervolle prijs in de wacht gesleept. De nazorgverpleegkundigen ontvingen de prijs, een toepasselijk kunstwerk, op maandag 12 november jl. uit handen van mevrouw J. van Vliet, lid Raad van Bestuur van het ziekenhuis en tevens voorzitter van de vakjury. Voor de kwaliteitsprijs komen projecten binnen het ziekenhuis in aanmerking die leiden tot aantoonbare verbetering van de veiligheid en kwaliteit van de zorg en dienstverlening.

Rondleiding “Wanneer de patiënt geen intensive care meer nodig heeft, wordt hij of zij overgeplaatst naar een andere afdeling”, vervolgt Linsey. “De nazorgverpleegkundige bezoekt de patiënt hier voor een kennismakingsgesprek. Naar aanleiding van dit gesprek zullen er, indien gewenst, meerdere gesprekken plaatsvinden. Patiënten maken veel van de opname niet bewust mee. Dit kan een gevolg zijn van de ernst van de aandoening en de benodigde medicatie. Daarom bieden we de patiënt de mogelijkheid om naar de afdeling te komen voor een rondleiding. Tijdens de rondleiding geven we een zo goed mogelijk beeld van de opname en beantwoorden we de vragen die de patiënt heeft. Dat is vaak heel verhelderend. Soms is het nodig om andere disciplines in te schakelen, zoals de geestelijk verzorger, psychiatrisch verpleegkundige of maatschappelijk werker. Het is de taak van de nazorgverpleegkundige om ervoor te zorgen dat dit in gang wordt gezet.”

Kort nieuws • Kort nieuws • Kort nieuws • De belangstelling voor kinderopvang in het ziekenhuis tijdens bezoekuren is de laatste tijd • •

sterk teruggelopen. Daarom is besloten om met ingang van 10 december 2012 deze service van de Unie Van Vrijwilligers op te heffen. Op 4 december vindt in het ziekenhuis een inloopochtend plaats van de ProstaatKankerStichting en op 12 december is er een informatieavond voor aanstaande ouders. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij het Patiënten Service Bureau, tel. (0165) 58 85 76. Onze patiëntenfolders zijn digitaal beschikbaar via de homepagina van onze website www.franciscusziekenhuis.nl. Klik op Direct naar: Kies een folder. Meer informatie? Kijk op www.franciscusziekenhuis.nl Volg ons ook op twitter http://twitter.com/franciscusZH

Colofon Redactie: afdeling Communicatie Franciscus Ziekenhuis, Postbus 999, 4700 AZ Roosendaal T. (0165) 58 89 84, E. communicatie@fzr.nl, www.franciscusziekenhuis.nl Fotografie: Franciscus Ziekenhuis

ziekenhuis in beeld

Uitgave 05 | november 2012

Franciscus

Franciscus Ziekenhuis krijgt kwaliteitskeurmerk voor stomazorg Het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal heeft een ‘vinkje’ ontvangen van de Nederlandse Stomavereniging. Met dit kwaliteitskeurmerk geeft de Nederlandse Stomavereniging aan dat de zorg rondom de stomapatiënten in het Franciscus Ziekenhuis goed georganiseerd is en voldoet aan de eisen die de vereniging voor goede stomazorg heeft opgesteld. Het ziekenhuis is zeer verheugd over deze erkenning. Basisset van 10 minimale normen voor stomazorg De Nederlandse Stomavereniging heeft een eerste basisset van 10 minimale normen voor stomazorg opgesteld. Op de website www.stomazorgwijzer.nl zijn de ziekenhuizen die voldoen aan al deze minimale normen gemarkeerd met een vinkje. Daarmee wordt aangegeven dat de zorg die deze ziekenhuizen bieden, goed georganiseerd is op de aspecten die de Nederlandse Stomavereniging belangrijk vindt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de stomazorg voor mensen die een colo- of ileostoma hebben of krijgen en de stomazorg die geboden wordt aan mensen die een urinestoma hebben of krijgen. Goede stomazorg Het Franciscus Ziekenhuis voldoet meer dan voldoende aan de gestelde eisen van de patiëntenvereniging. De chirurgen en urologen beschikken over ruime ervaring op het gebied van darm- en blaaschirurgie en werken nauw samen met de twee stomaverpleegkundigen. Deze gespecialiseerd verpleegkundigen zijn zeer deskundig in het begeleiden en het geven van de juiste zorg aan mensen met een stoma. De stomaverpleegkundigen participeren ook in het oncologisch multidisciplinair overleg over psychosociale zorg. Maandelijks houdt de Nederlandse Stomavereniging in het Franciscus Ziekenhuis een lotgenotencontact.

Handhygiëne...heel gewoon! Een goede handhygiëne door zorgmedewerkers wordt beschouwd als de meest effectieve manier om ziekenhuisinfecties te voorkomen. Tijdens de landelijke Week van de Patiëntveiligheid, die plaatsvond van 12 tot en met 16 november jl., heeft het Franciscus Ziekenhuis dit belangrijke onderwerp daarom op ludieke wijze bij de medewerkers onder de aandacht gebracht. Want handhygiëne, dat is toch heel gewoon! Gedurende drie dagen stond tegenover de ingang van het personeelsrestaurant een stand waar medewerkers informatie kregen over handhygiëne. Daarnaast werden de medewerkers met behulp van het Rad van Veiligheid uitgedaagd om hun handhygiëne techniek te tonen. Na het reinigen van de handen met alcohol moesten de handen onder een speciale lamp gehouden worden om te zien of ze echt schoon waren. De medewerkers met de schoonste handen maakten kans op een leuke prijs. Andere activiteiten Naast de activiteiten tijdens de Week van de Patiëntveiligheid staan er in deze periode nog een aantal andere activiteiten op het programma. Nelleke ten Feld, één van de deskundigen infectiepreventie in het ziekenhuis vertelt: “In de maand november stappen we over op andere handhygiënemiddelen. De handzeep, handalcohol en handcrème worden hierbij vervangen. Deskundigen infectiepreventie Ook zal aan nagenoeg ieder Nelleke ten Feld (l) en Stefan Machielse bij de stand patiëntenbed handalcohol worden bevestigd. Zo is handalcohol in de patiëntenzorg voor iedereen nog sneller bereikbaar. Bij de ingangen van het ziekenhuis en de poliklinieken in Etten-Leur en Oudenbosch worden eveneens dispensers met handalcohol geplaatst. Bezoekers kunnen bij binnenkomst hun handen desinfecteren en zo meehelpen aan het voorkomen van infecties.” De patiënt in schone handen Collega Stefan Machielse vult aan: “Het thema ‘Handhygiëne…heel gewoon’ wordt de komende tijd op diverse manieren ingezet om met name de medewerkers in zorgfuncties te ondersteunen en te faciliteren. Zo is er digitaal lesmateriaal beschikbaar op het Franciscus Leerplein en worden er posters op afdelingen verspreid met de vijf belangrijke momenten voor het toepassen van handhygiëne. Want onze patiënten moeten er van op aan kunnen dat ze in ‘schone handen’ zijn!”


actualiteit

Raad krijgt vijf opties voor mogelijke vestiging amusementscentrum

Komst speelautomatenhal blijft heet hangijzer STEENBERGEN - De gemeenteraad buigt zich voor de derde keer over de vragen óf en waar er in de stad Steenbergen een speelautomatenhal zich mag vestigen. Het college heeft daarvoor vijf scenario’s uitgewerkt, waarbij de raad de keuze krijgt om (een deel van) de Markt, het Assenkruis, de Westdam of geen enkele zone aan te wijzen als vestigingsgebied voor een dergelijk amusementscentrum. Gezien het beleid om zware horeca te concentreren op de Markt en de ontwikkelingen in het project StadHaven blijft het college pleiten voor een speelhal op de Markt. DOOR RIA VAN MEIR De discussie rond de komst van een speelhal werd anderhalf jaar geleden aangezwengeld toen de Bredase ondernemer Pierre de Jonghe zijn ogen had laten vallen op het pand van café De Babbelaar op de Markt om daar een amusementscentrum in te vestigen. Die locatie is inmiddels niet meer in beeld, omdat de eigenaar heeft besloten zijn pand toch niet meer te verkopen. Kort na het eerste verzoek liet ook het echtpaar Den Oudsten bij de gemeente weten dat zij hun zinnen hebben gezet op een speelautomatenhal, in dit geval aan de Westdam. Twee keer bracht het college op de agenda van de raad en twee keer sommeerden de partijen om het voorstel er weer af te halen. Beide keren werd aangevoerd dat het college te weinig onderbouwing gaf om een weloverwogen besluit te maken voor de mogelijke locatie. Kansen Het gemeentebestuur heeft daarom de afgelopen periode gebruikt om alle opties nog eens goed te doorlopen. Allereerst is er de keuze om al dan niet in te stemmen met de invoering van een speelautomaten-

verordening, wat de komst van speelhal mogelijk maakt. Het college ziet wel kansen in de vestiging van een dergelijk amusementscentrum om de regionale aantrekkingskracht van Steenbergen te vergroten, maar merkt op dat de raad nergens toe verplicht is. Mocht de gemeenteraad in stemmen met het opstellen van een verordening, dan is een belangrijke vraag wáár de hal moet komen. Terrasruimte Een amusementscentrum valt onder het horecabeleid. In 2005 heeft de gemeente een beleid vastgesteld, waarbij nieuwe horeca alleen nog maar op het zogenoemde Assenkruis (Markt, Kaaistraat, Grote Kerkstraat en Blauwstraat) gevestigd mag worden.

‘Scenario Westdam sluit niet aan bij concentratie horeca’ De Markt geldt daarbij als uitgaansgebied, waarbinnen alle horecacategorieën toegestaan zijn. Vanuit dat oogpunt zou de

Het college geeft de voorkeur aan de vestiging van een speelautomatenhal op de Markt.

Markt de aangewezen locatie zijn. In het voorjaar plaatste het college nog de kanttekening dat daarmee veel terrasruimte verloren zou gaan als zo’n hal aan de zonzijde van de Markt komt en wilde het gemeentebestuur alleen een speelhal aan de westzijde toestaan. Maar nu stellen B&W dat er op ruimtelijk of beleidsmatig niveau geen argumenten tegen een locatie aan de zonzijde in te brengen zijn. Doordat de ruimte alsnog aan andere horeca verhuurd kan worden als terras, vormt een speelautomatenhal

geen belemmering voor StadHaven. Algemeen Aangezien er ook een verzoek voor de Westdam is binnengekomen, heeft het gemeentebestuur ook die optie bestudeerd. Toch is het college geen voorstander van een speelhal op die locatie. “Dit scenario sluit niet aan bij het horecaconcentratiebeleid voor een compact centrum. De Westdam ligt buiten het centrum en hoofdzakelijk in een woongebied. Tot slot is het aanwijzen van de Westdam 6-8 als

ARCHIEFFOTO

gebied niet verenigbaar met het karakter van een verordening. Dat is een algemeen bindend voorschrift en niet bedoeld voor een specifiek geval”, benadrukt het college. Vanuit dat oogpunt geeft het college nog altijd de voorkeur aan de Markt boven de Westdam, ook al heeft de initiatiefnemer zich daar teruggetrokken. Het is nu aan de gemeenteraad om zich opnieuw te buigen over de kwestie. Het onderwerp staat daarom op de agenda van de commissie Ruimte & Economie op woensdag 28 november.

Burgemeester Bolten sluit serie kennismakingsbezoeken af in Welberg

Historische plek met een rijk en bloeiend verenigingsleven WELBERG - Burgemeester Saskia Bolten heeft haar serie kennismakingsbezoeken aan de kernen van de gemeente Steenbergen vorige week afgerond met een bezoek aan Welberg. Dat begon met een kop koffie in gemeenschapshuis De Vaert, waarna er tal van interessante plekken in en buiten de kom van Welberg aangedaan werden. Mevrouw Bolten was deze keer in het gezelschap van kernwethouder Leo Heijmans en van stafmedewerker John van den Hof.

DOOR ELNA HELLEMONS In een korte inleiding vertellen achtereenvolgens Corné Koenraadt en Rosemarie Stevenson van Dorpsraad Welberg en Paola van Terheijden van Ontspanning Voor Welberg in grote lijnen waar deze organisaties zich zoal mee bezighouden. Daaruit blijkt meteen al dat Welberg een actief dorp is met veel verenigingen en even zoveel enthousiaste vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. Zo hebben in De Vaert ongeveer 25 verenigingen hun thuisbasis en is er iedere dag van de week wel iets te doen. Saamhorigheidsgevoel Bolten merkte terecht op dat ze het verhaal van de vrijwilligers, die zich bijna altijd voor meerdere clubs tegelijkertijd inzetten, al vaker gehoord had in de andere kernen die ze bezocht heeft. Met name in de wat kleinere kernen levert dit soms echt een probleem op, wat niet gemakkelijk op te lossen is. Ze deed een suggestie om een soort algemene oproep te plaatsen, maar ook hier geldt weer dat het (bijna) altijd dezelfde personen zijn die zich aangesproken voelen om iets voor de gemeenschap te doen. “Anderzijds”, constateert Rosemarie Stevenson, “leeft het samenhorigheidsgevoel wel heel erg hier op de Welberg.”

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

FOTO ELNA HELLEMONS

www.internetbode.nl

Burgemeester Bolten (l.) laat zich bijpraten door Corné Koenraadt van Dorpsraad Welberg (r.)

Spelen Na een kort bezoek aan het honk van meis-

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PAGINA 3

jesjeugdwerk De Klup en de JF Kennedygroep werd de tocht vervolgd langs het oude voetbalveld. Als SC Welberg helemaal verhuisd is naar het nieuwe complex aan de Hoogstraat, hoopt de Dorpsraad hier een tijdelijke invulling te realiseren met een trap- en speelveldje, totdat de plannen tot woningbouw op dit terrein, die in het DorpsOntwikkelingsPlan beschreven staan, in de verdere toekomst weer op tafel komen. Voor de kinderen van Welberg is er namelijk weinig openbare speelgelegenheid, zo blijkt. Mix Vervolgens bezoekt het gezelschap per auto een aantal bezienswaardigheden in het buitengebied, waaronder de Groene Dijk, de Canadezenklok en de ingang van het bos Oudland. Het nieuwe sportcomplex aan De Hoogstraat stond op het programma maar werd niet aangedaan omdat de burgemeester hier pasgeleden al een bezoek had gebracht en dus op de hoogte is van de actuele stand van zaken. In een korte evaluatie vertelt de burgemeester dat ze een heel goede indruk heeft gekregen van de diverse kernen en dat ze duidelijk gemerkt heeft dat iedere kern een eigen identiteit heeft. “Ik heb gezien dat Welberg een historische plek is en heb de indruk dat de historie hier ook erg leeft. Samen met de toekomstige ontwikkelingen levert dat een goede en interessante mix op.”

Volg ons op Twitter: @SteenbergseBode.


WIJ BETALEN NU MEER DAN € 43,PER GRAM FIJN GOUD*

G OUD IS G €LD W W W. G O U D I S G E L D . N L Uw oude gouden sieraden zijn nog steeds geld waard Zelfs als deze beschadigd of kapot zijn. Wij kopen alle soorten gouden/zilveren sieraden in; art deco, kettingen, ringen, armbanden, oorbellen, gouden tanden, munten en diamanten. Wij betalen hiervoor de hoogst mogelijke dagprijs en betalen u direct contant.

WILT U OOK

in de du re iets mee , donkere maan r te best eden he den Twijfel bben? nie

* Prijs is afhankelijk van de dagkoers. * Legitimatie verplicht. * Min. leeftijd 18 jaar.

Roosendaalse Goudbank

Openingstijden Maandag Di. Wo. en Do. Vrijdag Zaterdag Koopzondagen

Molenstraat 9a 4701 JK Roosendaal Tel. (0165) 85 22 68 roosendaalsgoudbank@gmail.com

t langer. Kijk in t doosje uw lade met oud e sierad en!

voor hé

13.00 tot 17.00 u 10.00 tot 17.00 u 10.00 tot 20.30 u 10.00 tot 17.00 u 13.00 tot 17.00 u

Binnenkort ook een filiaal in Bergen op Zoom

DONDERDAG ZEVENBERGEN Golden Tulip Schansdijk 3 10.00 - 17.00 uur

VRIJDAG ZUNDERT Hotel de Roskam Molenstraat 1 10.00 - 17.00 uur

Wassenaarstraat 44, 4611 BW Bergen op Zoom www.verhoevenvanerp.nl

GRATIS JURIDISCH ADVIES

ZONDAG BREDA Hotel Mastbos Burg. Kerstenslaan 20 10.00 - 16.00 uur

gegrilde kipproducten - kipgehakt - konijnenbout wild konijn - hertenbief - hazenbout (rug en filet) tamme eendfilet - fazantenfilet

Poelier de Koning

Wouwsestraatweg 178 | Bergen op Zoom 0164-233730 Do. en vr. de gehele dag geopend, op zaterdag tot 14.00 uur

INLOOPSPREEKUUR: Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uur Pasteurlaan 1 Bergen op Zoom

Recreatiestalling Numansdorp OpeNt Occasion Center Voor bemiddeling verkoop vragen wij:

Caravans, campers en vouwwagens! www.verhoevenvanerp.nl

(nabij Lievensberg Ziekenhuis)

Of maaK tELEfONISch EEN afSPRaaK: 0164-266600

Voor alle voordelen zie:

www.carva.nl

Contact 0186-652960 - carva@planet.nl ER - Verkoop - Reparatie MStalling A K D BA Onderhoud - APK Keuring ACTIE

VITAK Advocaten 5 9 6 . €3 ...

Wij streven naar

De kip en kalkoen specialist

MER ADKA B E I T AC Spaar mee

Kwaliteit, Specialiteit en Diversiteit

3.695

voor korting of gratis kip!

Een groots assortiment met eigen gemaakte producten. Maaltijden, salades en gegrilde producten. Diverse partysnacks en verse hapjes. Ruime keuze in barbecue producten .

EEN NIEUWE BADKAMER IS DICHTERBIJ DAN U DENKT... EEN NIEUWEglaswand BADKAMER IS+ stortDICHTERBIJ douche DAN U DENKT...

Betaalbare ACTIE badkamers met de hoge kwaliteit en service van Verhoeven van Erp. Kom langs in onze showroom en laat u aangenaam verrassen!

,30% 9 4 2 €

Betaalbare ACTIE badkamers met de hoge kwaliteit en service van Verhoeven van Erp. Kom langs in onze showroom en laat u aangenaam verrassen!

E790,

00

voordeel

Frank Everse • Yerseke • 0113 57 61 91 / 06 51 25 84 77

DEZE ACTIEBADKAMER IS COMPLEET ZOALS

U vindt ons op de in: Kapelle, Kruiningen, DEZE ACTIEBADKAMER ISmarkt COMPLEET ZOALS AFGEBEELD, INCLUSIEF TEGELS.

Wouw, Steenbergen, Oud-Vossemeer, St. Annaland, Yerseke, Westkapelle en Wemeldinge VRAAG NAAR DE ACTIEVOORWAARDEN.

AFGEBEELD, INCLUSIEF TEGELS.

Gastelseweg 96

VRAAG NAAR DE ACTIEVOORWAARDEN.

KEUKENS, BADKAMERS, TEGELS & SAUNA’S VOOR DE BESTE PRIJS! bij JAN VAN SUNDERT

4500m2 showroom met 300 keuken en badkameropstellingen kijk voor onze folderaanbiedingen op www.janvansundert.nl

a.s.

le or al al vo er ook a i c e En sp n, ik ben t”... ere ulle Pie g! kind “G onda tot z

ZONDAG GEOPEND

van 11.00 tot 17.00 uur

Lokkerdreef 10, 4879 ND Etten-Leur. Tel 076-5048800 Openingstijden ma gesloten, di t/m do 9.30-17.30 uur, vrijdag 9.30-21.00 uur, za 9.30-17.00 uur www.janvansundert.nl

I

4705 AC Roosendaal

I

T 0165 56 83 07

: Roosendaal I T 0165 56 83 07 Gastelseweg 96 I d 4705 uitAC an e set a t s e F 0165 56 09 68 bI E info@verhoevenvanerp.nl I www. verhoevenvanerp.nl ndclo

Gastelseweg 96 I 4705 AC Roosendaal wa close

soft itting aal) toiletz rvoir (norm om o wrese ktoets chr inbou dru

627,36 € N A V

, 0 9 € 4 nieuwZowel als gebruikt!

eweg 96 Gastels endaal C Roos 4705 A 07 56 83 T 0165 68 56 09 erp.nl F 0165 venvan verhoe p.nl E info@ nvaner ve oe h er www.v

I

T 0165 56 83 07

• Magazijninrichting • Camera- en beveiligingstechniek

, 0 9 7 €

Wij richten uw magazijn in... Palletstellingen Legbordstellingen Draagarmstellingen Grootvakstellingen Bandenstellingen Tussenvloeren en nog veel meer!

Tevens camera- en beveiligingstechniek

Spellestraat 55 • 4724 SH Wouw • Tel: (0165) 30 84 58 Handelsweg 31 • 4421 SH Kapelle (Zld) • Tel: (0113) 82 03 88 E: info@easyracking.nl • www.easyracking.nl


actualiteit

Column

Leo Osseweijer wil alsnog marathon lopen voor KiKa

Sandy laat missie stranden WELBERG - Leo Osseweijer uit Welberg dacht zijn vijfde marathon te kunnen lopen in het Walhalla voor lopers New York. Storm Sandy had echter een ravage aangericht waardoor deze droom niet uit kon komen voor Leo en duizenden anderen.

Addo Sprangers

Surprise

U kent ‘m vast wel, het spotje dat waarschuwt tegen het fenomeen phishing. Overal - op straat, op het dak, in de tuin - lopen louche kerels rond die met een hengel lopen te vissen naar wachtwoorden, bankgegevens en credit card nummers. Voor degenen die er intuinen, wacht een onaangename verrassing. Met de afgetroggelde of gejatte gegevens immers kan het geboefte binnen no time uw rekening plunderen om er - misschien zelfs wel aan de andere kant van de aardbol - een gezellig dagje shoppen van te maken. Een vervroegd Sinterklaasfeestje houden op kosten van een ander, om het zomaar eens te noemen. Cybercrime loont dus, zo lijkt het. Het afgelopen week door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bekendgemaakte bericht dat de fraude met internetbankieren in de eerste helft van dit jaar met 14 procent is toegenomen in vergelijking met de tweede helft van vorig jaar, wijst in ieder geval in die richting. De meeste hackers beginnen voor de lol. Gewoon even kijken of een systeem te kraken is. Hoe ingewikkelder de beveiling, hoe groter de uitdaging. Ik ken iemand die op die manier als werknemer bij een of ander ministerie is beland. Alsof een headhunter je benadert omdat je wel heel erg goed bent in je vakgebied. Toegegeven: als je zelfs sites van de overheid weet te kraken, heb je wel wat in je mars. Bovendien vang je de spreekwoordelijke boeven het beste met boeven en dat is in de digitale wereld niet anders. Andere hackers houden er zo hun eigen sollicitatiewijzen op na: ze kraken een website en bieden vervolgens hun diensten aan om jouw bedrijf of organisatie daarvan in de toekomst te vrijwaren. Eigenlijk mag je dus een soort beschermgeld betalen, al worden in dit geval niet meteen je beide benen gebroken door twee breedgeschouderde vechtersbazen die een dergelijk verzoek kracht komen bijzetten. Met cybercriminelen is het net als met ‘traditionele’ boeven: je hoopt dat ze aan je huis - en in dit geval aan je computer - voorbijgaan. Wil je geheimen bewaren, mijdt dan de digitale snelweg. Afgelopen week hebben we ouderwets lootjes getrokken voor de surprises tijdens het Sinterklaasfeest: briefjes in de koektrommel en vervolgens het door jou getrokken briefje onvindbaar verstoppen. Knappe hacker die bij ons de namen weet te ontfutselen.

Colofon

DOOR JOAN GEERTS Leo Osseweijer is in 2008 begonnen met hardlopen. Allereerst met het lopen van 10 km waarna de halve marathons volgden. Daarna heeft hij zich aangesloten bij atletiekvereniging Diomedon en in 2009 was zijn eerste marathon in Rotterdam een feit. “New York blijft voor lopers het ultieme wat je kunt lopen,” aldus Leo. Veel georganiseerde reizen naar New York voor hardlopers die de marathon willen lopen zaten al vol. Eén reisorganisatie gaf aan dat KiKa nog plaatsen over had. Leo speelde al een jaar lang met de gedachte een goed doel te verbinden aan zijn sportieve prestaties. “Het kwam nu precies allemaal goed samen. Het doel spreekt mij aan en ik kon de marathon van New York lopen.”

Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089 Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Steenbergse Bode Steenbergse Bode Redactie Ria van Meir Correspondent Elna Hellemons Acquisitie Jolanda den Haring Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties dinsdag 14.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s dinsdag 12.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111

New York vliegen. Het was dan ook een opluchting dat Burgemeester Bloomberg van New York op woensdag aangaf dat de marathon door zou gaan. Aangekomen in New York bleek het geboekte hotel niet over stroom te beschikken en moest de groep uitwijken naar een hotel in Philadelphia zo’n drie uur verder rijden. Andere hotels dichterbij zaten vol met mensen die geen dak meer boven hun hoofd hadden vanwege de storm. Maar ook met supporters van alle deelnemers van de marathon.

‘Het was niet het New York zoals je dat verwacht’

W E E K B L A D

t

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 47

Leo Osseweijer zou de marathon van New York lopen om geld in te zamelen voor KiKa, maar zag het evenement op het laatste moment afgeblazen worden. FOTO JOAN GEERTS

De oplossing van deze puzzel is in week 48 te vinden op www.internetbode.nl

SMS uit Nederland Na een voorbereiding van 19 weken wachten de renners van KiKa gespannen de weerberichten af. Op dinsdag zou bepaald worden wat de schade was die Sandy had aangericht. De donderdag erna zouden ze met de 148 lopers en begeleiders naar

De dag erop kon de groep hun startbewijs ophalen en daar bleek via een sms uit Nederland dat de marathon toch niet doorging. “De teleurstelling is dan groot, maar wel heel begrijpelijk. In veel straten stonden generatoren, mensen liepen met zaklantaarns, huisraden stonden op straat

en kilometers rijen voor de bezinepompen. Het was niet het New York zoals je dat verwacht,” geeft Leo aan. “Het is jammer dat men niet eerder heeft aangegeven dat de marathon niet doorging, dan hadden al die hotels plek genoeg had om alle daklozen te huisvesten.” KiKa KiKa heeft zich als organisatie ook niet aangesloten bij de alternatieve loop in het Central park wat een groep Nederlanders had opgezet. Leo had voor deze marathon een sponsorbedrag van € 36.175,70 ingezameld. “De sponsoren zijn geweldig en het geld wordt goed besteed.” Om toch nog te kunnen lopen ook voor de sponsoren heeft de zeven heuvelenloop de New York lopers uitgenodigd om in hun New York outfits te starten op 18 november. Daarna volgt nog de marathon in Spijkenisse, aangezien de training toch al in de benen zit. In het voorjaar Loopt Leo mee met Roparun en zal volgend jaar een nieuwe poging gedaan worden om de marathon in New York te lopen. “De missie moet afgemaakt worden”, aldus Leo.

Corporaties willen wachten op regionale afstemming

Prestatieafspraken in ijskast STEENBERGEN - De gemeente Steenbergen en woningcorporaties Stadlander en Woningstichting Dinteloord blijven vooralsnog vooral op projectniveau afspraken met elkaar maken als het gaat om de woningbouw. De corporaties voelen er momenteel niet veel voor om alleen met de gemeente Steenbergen aan tafel te zitten voor de afstemming van hun woningbouwprogramma’s en pleiten juist voor regionale prestatieafspraken. Het Steenbergse college ziet die samenwerking met andere gemeenten echter alleen zitten als het ook een duidelijke meerwaarde voor de eigen gemeente met zich meebrengt. DOOR RIA VAN MEIR De woningstichtingen van Dinteloord en Woensdrecht en woningcorporatie Stadlander werken momenteel aan een actualisatie van hun woonvisie uit 2008. Op basis van die visie maken de woningcorporaties prestatieafspraken met onder andere de gemeente Steenbergen voor de woningbouwontwikkeling tot 2025. De corporaties willen daarom wachten op de herijking van die visie, voordat zij met de gemeente Steenbergen aan tafel gaan.

© www.sudokusite.eu

Middel Het Steenbergse gemeentebestuur voelt er echter weinig voor om alle afspraken PAGINA 5

op regionaal niveau met de corporaties af te stemmen.”Samenwerking moet geen doel op zich zijn, maar is een middel om een bepaald doel te bereiken. Een groot aantal punten die te maken hebben met de volkshuisvesting staan weliswaar op de regionale samenwerkingagenda, maar dat wil niet zeggen dat er ook overal concrete afspraken of samenwerkingsprojecten van de grond komen. In eerste instantie moet gekeken worden of er wel sprake is van een probleem en zo ja of regionale samenwerking dan een oplossing biedt. Zelfs dan nog zijn er vele andere manieren om het beleid met elkaar af te stemmen. Wij zien samenwerking tussen gemeenten alleen als iets positiefs als dat ook een daad-

werkelijke meerwaarde heeft”, schrijft het gemeentebestuur in een mededeling aan de raad. Positief Ondanks de kritische houding van het college, blijft de gemeente overleg voeren met de woningcorporaties. “Wij blijven positief gestemd, omdat de woningbouwstichtingen hebben aangegeven dat zij over concrete projecten wel degelijk afspraken willen maken. Qua tijdspad en inhoud hoeft dat de prestatieafspraken niet in de weg te zitten en kunnen wij op deze wijze toch zoveel mogelijk van de volkshuisvestingsdoeleinden bereiken”, hoopt het college.


Bijzondere verhalen opgetekend door Kees Slager en - voor het eerst - kleurenfoto’s

‘Watersnood’ is indringend verslag

De Wellse Vaert

Frédéric Caudron speelt eerste thuiswedstrijd

STEENBERGEN - Het boek ‘Watersnood’ wordt in woord en beeld beschouwd als een bijzonder indringend verslag over De Ramp van 1953. Auteur Kees Slager, dé specialist op dit gebied en eerder auteur van de bestseller ‘De Ramp, een reconstructie’, beschrijft in dit 656 bladzijden dikke en ruim vier kilo wegende boek de geschiedenis WELBERG - Op zaterdag 24 novem- Bij de Wellse Vaert 2/Reedijk Bandenserber spelen beide Top Teams van de vice spelen Peter de Bree, Ludo Kools en van de eeuwenoude strijd tegen het water in het Deltagebied. Wellse Vaert thuis bij café de Wellse Vaert. Om 11.00 uur beginnen de wedstrijden en de entree is gratis.

Bij de Wellse Vaert 1 spelen Frédéric Caudron, Wiel van Gemert en René Luijsterburg.

Ian van Krieken. Als reserve staat Roy van Raay. Zij moeten het opnemen tegen het team uit Arnhem. Bij biljartcentrum Arnhem spelen mee: Martijn Egbers, Thomas Nockermann , Marek Faus, Ronnie Mathijssen, René Gerrits , Markus Domer of Ronnie Sonck.

Heemvrienden

Lezing namen en voornamen

Eén van de unieke kleurenfoto’s in het boek ‘Watersnood’ van Kees Slager.

VAN ONZE REDACTIE In samenwerking met Weekblad de Bode biedt Kick Uitgevers het boek tot en met 1 februari 2013 aan met een tijdelijke korting van 30 euro. Het document wordt zonder verzendkosten thuisbezorgd. Deze actie houdt verband met het feit dat op 1 februari het 60 jaar geleden is dat ZuidwestNederland werd overvallen door het water. In het boek neemt Kees Slager de lezer mee terug naar lang vervlogen eeuwen, maar hij staat ook stil bij de huidige en toekomstige situaties op het gebied van water en veiligheid. In deze ‘stoeptegel’ over de meest emotionele gebeurtenis na de Tweede Wereldoorlog zijn de verhalen over De Ramp voorzien van vele honder-

den, vaak unieke en nooit eerder gepubliceerde foto’s.

‘Nooit eerder gepubliceerde foto’s’ Uiteraard is veruit het belangrijkste deel van dit boek gewijd aan de schokkende gebeurtenissen in 1953. Op groot formaat zijn de verwoestingen van weleer te zien. Maar er zijn ook foto’s opgenomen van de evacuaties, de hulpverlening en wederopbouw. Kleurenfoto’s Heel bijzonder is dat zes decennia na De Ramp ook kleurenfoto’s van de getroffen

FOTO UIT WATERSNOOD

gebieden beschikbaar zijn gekomen. Deze foto’s zijn onder andere gemaakt door de Amerikaanse helikopterpiloot Henry Schmaltz, die in 1953 bij de reddingsacties was betrokken. In woord en beeld worden alle in februari 1953 getroffen gebieden in Zeeland, ZuidHolland en West-Brabant belicht. Over alle plaatsen die indertijd werden getroffen, zijn door Kees Slager bijzondere verhalen opgetekend. De auteur heeft in zijn geschiedschrijving vooral geluisterd naar de verhalen van de ‘gewone mensen’ in het Rampgebied; naar de vissers en de andere werkers die - dikwijls anders dan de autoriteiten - wel meteen in actie kwamen in en kort na de rampnacht van 31 januari op 1 februari 1953.

TIJDELIJKE SUPERKORTING OP BOEK WATERSNOOD 1953!

Binnenkort is het 60 jaar geleden dat het Deltagebied van zuid-west Nederland werd getroffen door ‘De Ramp’. Een bijzonder moment, waar een bijzonder aanbod bij past. In samenwerking met DE BODE biedt KICK Uitgevers tot en met 1 februari 2013 het kolossale boek WATERSNOOD aan met een superkorting van € 30. En dan wordt dit ruim 4 kilo wegende document ook nog gratis bij u thuisbezorgd. Tot en met 1 februari wordt de prijs van € 69 naar € 39 verlaagd.

rting € 30 ko kosten erzend géén v Ik bestel ......... exemplaren van het boek WATERSNOOD. De verzendkosten zijn voor rekening van de uitgever. Hierbij machtig ik Kick uitgevers eenmalig het totaalbedrag (€ 39 per exemplaar) van mijn rekening af te schrijven. Rekeningnr: Naam: Adres: Postcode: Tel.nr:

........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ............................... Woonplaats:............................................................................... ...............................

E-Mail:........................................................................................

Stuur deze bon in een ongefrankeerde envelop naar: Uitgeverij de Bode, Antwoordnummer 11006, 4880 VC Zundert PAGINA 6

NIEUW-VOSSEMEER - Nu de donkere dagen weer aan komen zijn wij met onze vereniging toe aan de laatste lezing van het jaar. Op donderdag 29 november om 19.30 uur in gemeenschapshuis de Vossenburcht, Plein 1 februari no. 4 4681 AS NieuwVossemeer vind de lezing plaats, de herkomst en betekenis van voor- en achternamen, door Conny Bieseuvelvan den Eijden. Behalve lezingen over voor- en achternamen geeft Conny ook lezingen over heraldiek (wapenkunde). En treed ze twee keer per maand op, met een theater- en variété club, genaamd ‘de Poldermodellen’. Een groep bestaande uit twaalf dames, die met elkaar het publiek op een originele manier weten te vermaken. Hoe vaak noemen wij onze namen of worden we er mee aangesproken? Dagelijks! Vreemd toch, dat we vaak niet weten wat onze voornamen en/of achternamen betekenen! Daar gaat verandering in komen. Komt u ook naar de lezing op 29 november in Nieuw-Vossemeer? Het eerste gedeelte van de avond wordt

ingevuld met de herkomst en betekenis van onze voornamen. In de daaropvolgende pauze, krijgt u tijd om de betekenis van (uw) voornamen op te zoeken. Na de pauze wordt er uitgelegd, welke ‘groepen’ achternamen er zoal zijn. Ook de ‘vreemde’achternamen worden besproken en hoe iemand aan zo’n achternaam komt. Daarna heeft u weer de gelegenheid om uw naam op te zoeken. Het geheel vindt plaats in quizvorm. Saai? Helemaal niet. We gaan er met z’n allen een dolle boel van maken! De lezing is openbaar maar aan niet leden vragen wij een bijdrage.

Glasschade?! Ruit stuk?! Supersnel Glasherstel

24 uu rs service

Bel gratis 0800 - 837 52 27

Poppentheater Robhetty

Het Paard van Sinterklaas STEENBERGEN - Een vrolijk stuk over het paard van Sinterklaas dat niet meer het dak op wil. Hij is het gesjouw met al die zware zakken met kadootjes zat. Bovendien heeft een paarden-trainer hem wijsgemaakt dat hij het snelste renpaard ter wereld kan worden. Natuurlijk is de paardpiet wanhopig. Hij moet proberen om het paard weer het dak op te krijgen en natuurlijk het liefst zonder dat de Sint merkt wat er allemaal aan de

hand is. Een groot aantal komische situaties doet zich voor. Vooral als de paardpiet een ander paard gaat zoeken. Een koe die graag het dak op wil en een paard met hoogtevrees komen natuurlijk niet in aanmerking. Ondanks de hulp van de kinderen in de zaal dreigt het niet te lukken, maar als Sinterklaas zelf een handje toesteekt komt toch alles weer goed. Het Cromwiel te Steenbergen, aanvang 14.30 uur. Kaartjes reserveren: 0167564516, info@robhetty.nl.

VV Dinteloord 1 wint ruim DINTELOORD - Het spel van de tegenstander SSV’65 van zaterdag 17 november ligt Dinteloord wel. De meeste ontmoetingen tegen SSV’65 werden bijna altijd in een goed resultaat omgezet. SSV’65 had het 1e half uur van deze sportieve confrontatie het meeste balbezit, maar tot echte mogelijkheden kwam met niet. Als het dan gevaarlijk dreigde te worden, wist dit de defensie bekwaam ongedaan te maken en anders stond doelman Ivo Boluijt steeds op de goede plaats. In de 31e min. werd Willem v.d. Wegen foutief in het strafschop gebied gestopt en de scheidsrechter gaf een stafschop voor Dinteloord. Danny Verhoeven maakte er op deze manier 0-1 van en vanaf dit moment kreeg Dinteloord steeds meer grip op de wedstrijd en kreeg nog ‘n paar goede mogelijkheden om de score in de 1e helft uit te breiden. Direct na rust kwam SSV’65 gevaarlijk door, maar de inzet werd bekwaam gestopt door Ivo Boluijt. Een afgeslagen corner werd direct door Willem v.d. Wegen ongeveer 18m. loeihard in het doel geschoten en de wedstrijd was beslist. Pieter van Est ging in de 61e min.

goed door over de rechterkant en zijn voorzet werd goed afgerond door Sven Damen. Als Dinteloord in de 2e helft de ruimte goed had benut en beter de met de kansen was omgegaan, had de overwinning nog veel groter kunnen zijn. In de slotminuut werd het nog 0-4 door ‘n eigen doelpunt van een verdediger van SSV’65. SSV’65 miste een aantal spelers door schorsingen en blessures en Dinteloord deed duidelijk zijn plicht en zette ‘n goede stap in de richting van de top van het klassement. Dinteloord rukt door deze overwinning op naar de gedeelde 2e plaats. Er moeten nog een aantal competitiewedstrijden worden gespeeld voor de winterstop en dan kunnen ze de balans op maken en kijken hoe Dinteloord er dan voor staat. Uitslag Senioren Zaterdag 17 november S.S.V.’65-Dinteloord 1 0-4 Dinteloord 2-V.V.C.’68 2 1-3 Dinteloord 3-D.V.O.’60 5 3-1 D.S.E. 3-Dinteloord 4 6-2 Programma Senioren Zaterdag 24 november Dinteloord 3-D.H.V. 2 a. 14.30u. Moerse Boys 2-Dinteloord 4 v. 13.15u.


lief en leed

Familieberichten Lieve mensen

snel gaatde detijd. tijd. Iets Iets meer meer dan hebben we we afscheid ZoZo snel gaat dan22maanden maandengeleden geleden hebben afscheid genomen vanonze onzeBennie. Bennie. genomen van WeWe missen hem natuurlijk elke dag en steeds meer eigenlijk. missen hem natuurlijk elke dag en steeds meer eigenlijk. Wij missen onze zoon Wij onze zoon en Inge haar lieve broer. enmissen Inge haar lieve broer. Op 15 november werd zij 21 jaar. Een mijlpaal waar Bennie niet bij was. Opdoet 15 november werd zij 21 jaar. Een mijlpaal waar Bennie niet bij was. Dat doet Dat pijn. pijn. Zijn lach, de warmte van zijn hart, ons zonnetje. Het blijft heel moeilijk te beseffen dat Bennie er niet meer is. Zijn lach, de warmte van zijn hart, ons zonnetje. Het blijft heel moeilijk te beseffen

Ik wil jullie bedanken! Voor de fijne avond ter nagedachtenis van onze Bennie. Alle vrienden van Bennie, Alle vrienden van Inge, Alle vrienden van mij, Alle mensen die dicht bij ons staan.

dat Bennie er niet meer is.

Ik mis je lieve broer! ❤ Inge ❤ Inge ♥ Ik mis je lieve zoon, je blijft altijd in ons hart! Ik mis je lieve zoon, Marlies je blijft altijd ❤ in ons hart! Marlies en en Ko Ko Is mis je lieve broer!

Bedankt dat jullie zo goed geluisterd hebben! Het was een bijzondere avond.

Voor alle telefoontjes,kaarten kaarten en wijwij na na hethet overlijden van van Voor alle telefoontjes, en belangstelling belangstellingdiedie overlijden Bennie van u hebben gekregen, willen wij u nogmaals graag bedanken.

Heeft Inge en mij goed gedaan.

Bennie van u hebben gekregen, willen wij u nogmaals graag bedanken. Ons gemisblijft, blijft,maar maar het is dat Bennie bij bij zovelen in Ons gemis is een eentroost troostvoor voorons ons dat Bennie zovelen in herinnering herinneringblijft. blijft.

Nogmaals bedankt!!!!!!!! Groetjes, Marlies van Steen Inge Mangelaars Boomgaardstraat 9 4793 GL Fijnaart

Weekenddiensten Bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 273 855, voor inwoners van Nieuw-Vossemeer en Steenbergen. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 530 200 in het Poortgebouw van het Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Kruisland en Dinteloord. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek Bergen op Zoom naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939. Dienstapotheek Roosendaal naast de huisartsenpost bij het Franciscus Ziekenhuis, Boerhaavelaan 21, tel. 0165 591 400. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt.

uitvaartverzorging

G. LEEUW

Zorg aan huis vanuit uw eigen wijk of buurt? Bel 0165 - 57 40 00, 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Voor een uitvaart overeenkomstig uw wens Dag en nacht bereikbaar

Surplus Zorg thuiszorg passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl

Steenbergen: 0167-566104 Moerdijk: 0168-462230 www.uitvaartleeuw.nl

Onze zorg - dichtbij en altijd - is er voor ú! Zeven dagen per week staan wij 24 uur p/dag met raad en daad voor u klaar via 0900 - 900 4444.

Voor een uitvaart voor elk budget. In 2012 geven wij 50% korting op ons rouwdrukwerk Zie onze website (nieuwsbrief)

TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

NIEUWE CV-COMBI KETEL?

BESPAAR DIRECT OP UW ENERGIEREKENING!

ZONNEPANELEN NEDERLAND KIEST VOOR DE ZON

Door Vigar geïnstalleerd van het dak tot in de meterkast!

• VERHUUR • FLEXLEASE

• VERKOOP • ONDERHOUD

VAN VERWARMINGS- EN WARMWATERTOESTELLEN

HOUD

ONDER HUUR LEASE

j Ook voor u hebben wi sing! los op re lba taa be n ee

De ecoTEC plus, het meest efficiënte toestel van VAILLANT

KOOP

U huurt al een hr-ketel voor minder dan 1 euro per dag!

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE DOMINÉSTRAAT 3 - 4701 JC ROOSENDAAL - TEL 0165 - 53 64 04 PAGINA 7

Bezoek onze vernieuwde website:

WWW.VIGAR.NL


Woningstichting trekt geldbedrag uit voor kunst en cultuur in wijken

Stadlander lanceert cultuurfonds STEENBERGEN - Een woningstichting en cultuur, wat hebben die met elkaar te maken? In eerste instantie zal het antwoord bij velen ‘niets’ zijn, maar dat is absoluut niet waar. Cultuur verbindt, brengt mensen samen en een woningstichting wil meer dan alleen een dak boven het hoofd bieden. Daarom steekt woningcorporatie Stadlander 600.000 euro in een fonds. Het Prins Bernhard Cultuur doet daar nog eens vijftien procent bovenop.

Woningnbrekers actief in Steenbergen STEENBERGEN - In de nacht van zondag 18 november op maandag 19 november zijn inbrekers actief geweest in Steenbergen. In drie gevallen bleef het bij een poging, maar bij twee woningen wisten de daders ook daadwerkelijk het huis binnen te dringen. DOOR RIA VAN MEIR De bewoners van de Jac. Van Grimmesteijnstraat werden rond 03.30 uur wakker toen zij braakgeluiden hoorden. De inbrekers sloegen zonder buit op de vlucht toen het licht aanging en ze de bewoners hoorden. De politie ging vervolgens op zoek naar de daders en zag op de Kruitweg een poort en achterdeur openstaan. De achterdeur bleek opengebroken te zijn, maar de daders stuitten in de woning op een afgesloten tussendeur. De agenten wekten de bewoners en namen een aangifte op. Enkele huizen verder, eveneens aan de Kruitweg, lukte het de inbrekers wel om een woning binnen te dringen. Ook hier

Rocco Verdult inspireert het publiek.

DOOR ROBBY VAN DER ZANDE Voorbeelden van wat er kan, zijn er genoeg. De presentatie van het Cultuurfonds begint dan ook met diverse filmpjes uit verschillende wijken en steden. Wat denk je van brandgangen volhangen met schilderijen of het plaatsen van grote fotodoeken? Slechts enkele voorbeelden van wat er met het cultuurfonds mogelijk is. De ideeën natuurlijk aangedragen door inwoners uit de wijk. Zoals gezegd wil de woningstichting meer dan alleen een dak boven het hoofd bieden. In de woorden van Stadlander directeur Ton Ringersma wil de organisatie mensen ook leren samenleven. Dat is volgens hem de afgelopen vijftig jaar een beetje kwijtgeraakt. Kunst en cultuur zijn daar volgens Stadslander het middel voor. Expertise In hun strijd voor meer leefbaarheid staan ze niet alleen. CKB De Maagd en GebouwT zijn twee partijen die hun deelname aan het project hebben toegezegd. De directeuren Cees Meijer en Gert-Jan de Koster toetsen de projecten en kijken met een professionele en kritische blik naar de ideeën tot 4500 euro. Ze leveren bovendien hun expertise waar dit nodig is. Initiatieven met een kostenplaatje boven dit bedrag, moeten aan het Prins Bernhard

Cultuurfonds worden voorgelegd, maar ook hiervoor kan men bij Gebouw-T of CKB De Maagd aankloppen. Een andere rechtsvorm, zoals een stichting of bedrijf met kennis, mag overigens ook helpen met het schrijven van een projectplan.

‘Mensen laten samenleven met kunst en cultuur’ Samensmelting Tijdens de informatieochtend is Rocco Verdult ingehuurd als inspirator. De zaal, gevuld met professionals en enthousiastelingen, wordt door hem aangespoord buiten hokjes te denken. Dat doet hij door een methode waarbij deelnemers bepaalde associaties bij een woord of zin op moeten schrijven. De ingevulde briefjes worden vervolgens gehusseld en verdeeld over de verschillende deelnemers, die van de twee woorden die ze aangereikt krijgen een samensmelting moeten maken.

FOTO ROBBY VAN DER ZANDE

teren tot MC ‘emmer. “Can’t touch this” , klinkt het lachend. De sfeer zit er goed in. Boodschap is natuurlijk om de geest de vrije loop te laten gaan. Concrete voorbeelden van buurtkunst zijn er trouwens al in de stad. Denk aan de elektriciteitskastjes in Fort-Zeekant of graffiti op flats in de Guido Gezellelaan. Stadlander heeft aan deze projecten een bijdrage geleverd, maar ziet dat nu vooral als hap-snap. Met het flinke bedrag dat met het cultuurfonds gemoeid gaat, wil de woningstichting de komende drie jaar een meer permanente rol spelen. Meer informatie en de aanvraagformulieren zijn te vinden via www.stadlander.nl/buurtcultuurfonds. Het cultuurfonds geldt niet alleen voor Bergen op Zoom, waar het gepresenteerd werd, maar voor de gehele regio waarin de woningcoöperatie actief is.

MC Emmer Verkoopflat komt er bijvoorbeeld uit. Waar de associatie bij sommige, lachend, een drugspand is, denkt Rocco vooral aan een positieve manier van verkoop. Ook het woord muziekemmers weet hij te verbas-

forceerden zij de achterdeur. In de woning stalen zij een portemonnee met een klein geld bedrag. De portefeuille werd later teruggevonden aan de Middenwal. Ook in de Burgemeester van Loonstraat was het raak. Ook daar konden de inbrekers met een nog onbekende buit naar buiten gaan. Tot slot hebben de inbrekers geprobeerd om bij twee huizen aan de Wouwsestraat en de Zuidwal geprobeerd om de achterdeur open te breken. In beide gevallen bleef het echter bij een poging.

ExclusiEf dEalEr

Va N d E N B E r G Edisonstraat 12 Numansdorp Tel. 0186 - 654122 www.siematicnumansdorp.nl

Sinterklaas in Dinteloord DINTELOORD - De Communicatie Piet van Sinterklaas heeft via een twitter bericht aan de organisatie van de Sintintocht laten weten dat Sinterklaas met een groep van 20 Zwarte Pieten op zaterdag 24 november om 14.30u. naar Dinteloord komt. In ‘n vervolgtwitter laat hij weten, dat Sinterklaas niet kan wachten om naar de Suikerstad te komen. Elk jaar zoveel blijdschap en zoveel gejuich van al die honderden kinderen bij zijn aankomst bezorgen hem steeds kippenvel. De landelijke intocht is in Roermond en daarna reist Sinterklaas met zijn grote Pakjesboot 12 verder over de rivieren door Nederland om alle steden en dorpen te bezoeken. De Transport Piet heeft het hele reisschema voor Sinterklaas uitgewerkt. Daarom weet Sint al lang dat hij niet met zijn bekende pakjesboot in de haven van Dinteloord kan komen. Deze boot is te diep voor de vaargeul in het laatste stukje vaarroute. Maar daarvoor heeft de Transport Piet al jaren zijn contacten. Helaas kan zijn vaste schipper Ad Schelling dit jaar Sinterklaas niet op de Kade in Dinteloord afzetten, omdat zijn boot voor onderhoud aan de wal ligt. Dat is balen. Maar er zijn altijd oplossingen, want Sjaak Bosma van Rederij Prinsenland vaart ook al jaren mee om

de groep Zwarte Pieten aan wal te brengen. Hij heeft de taak op zich genomen om Sinterklaas de Dinteloordse haven in te varen waar alle kinderen en hun ouders met een ‘vol verwachting klopt ons hart’ staan te wachten op de goedheiligman. De kersverse kernwethouder mevrouw Termeer is namens het college van de Gemeente Steenbergen aan de haven present om Sinterklaas hartelijk welkom te heten. Voor de Sint, die iedereen in het land kent is zij natuurlijk wel een bekend gezicht, maar dan toch in een nieuwe West-Brabantse omgeving. Natuurlijk zorgt Harmonie De Volharding met het spelen van ‘n hele reeks Sinterklaasliedjes ervoor, dat de stemming er lekker in komt. De kinderen, maar eigenlijk nog meer de aanwezige ouders, weten inmiddels wel dat wanneer de Sint in Dinteloord arriveert ook de 2 zwierige theaterdames van toneelgroep Conflatti erbij zijn. Ieder jaar opnieuw bezorgen zij Sinterklaas op hun eigen theatrale manier ‘n verrassend onthaal, wat zijn ontknoping krijgt tijdens de kindervoorstelling in het Dorpshuis. Als de Sinterklaasmiddag in het Dorpshuis is afgelopen, krijgen de kleintjes nog een snoepzak mee. De voorverkoop van de kaartjes gaat via de verkoopadressen: Keurslagerij Littooij, warme Bakker Henk Bunt en Fixet van der Ploeg.

BEDRIJVIG NIEUWS Van het aanleggen van een tuin tot aan het installeren van badkamer onder één dak

Houseworld opent deuren in Nieuw-Vossemeer NIEUW-VOSSEMEER - Toe aan een nieuwe keuken, maar loopt u aan tegen dat muurtje naast de keuken dat gestuct moet worden? Zin in een dakkapel en meteen nieuw laminaat op de bovenverdieping? Hoe ideaal zou het zijn om dit alles onder één dak te vinden en uw wensen uit handen kunt geven aan één aanspreekpunt? Dan bent u bij Houseworld in NieuwVossemeer op het juiste adres. DOOR JOAN GEERTS Houseworld biedt een totaalconcept op het gebied van huisinrichting. Eén showroom met daarin een scala aan producten diensten die benodigd zijn voor de verbouwing van een huis of tuin. Peter van den Wildenbergh van Rida Keukens en Sanitair is initiatiefnemer van dit idee. “Steeds vaker kwam het voor dat we een keuken verkochten en dat de vraag kwam of we ook de oude keuken eruit

konden slopen. En of we bijvoorbeeld ook nog een muurtje konden plaatsen naast de keuken.” Dit bracht Peter op het idee om een totaalconcept aan te kunnen bieden aan klanten. Ondernemers Houseworld bestaat uit de volgende ondernemers die elk een hoek hebben ingericht in de showroom: Tegelhandel ‘t Bosch, Van der Heijden Sierbestrating, Beijers Sierbestrating, Schouwenpaleis, Kroon Kozijnen, Rida Keukens en Sanitair, Sebrechts Zonwering, Van Kaam Installatie Techniek, Decorette, Van de Klundert Timmerwerken en Decoratuinen. Alles wordt bij u uit handen genomen. Indien u verschillende producten en diensten afneemt bij Houseword krijgt u één aanspreekpunt. Houseworld zorgt ervoor dat de planningen van de verschillende bedrijven op elkaar afgestemd worden zodat de klant niet overal zelf achteraan hoeft te bellen.

Informatieavonden Eén keer per maand organiseert Houseworld een informatieavond voor u. Achter in de winkel is een mooie en gezellige ruimte ingericht waar u wordt ontvangen. Onder het genot van een drankje en een hapje kan u de showroom bekijken en van een specialist meerdere informatie krijgt over het product waar u voor komt. Er is zelfs een makelaar en een financieel expert aanwezig die u van dienst kunnen zijn .Om u goed en uitgebreid te woord te kunnen staan kunt u zich voor deze informatieavond inschrijven via de website of telefonisch. Houd de website www. houseworld.nu in de gaten voor de eerst volgende informatieavond. De openingstijden van Houseworld zijn donderdagavond van 18:00 tot 21:00 uur. Vrijdag van 10:00 tot 21:00 uur en zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur. Mocht dit niet uitkomen dan kan er altijd een afspraak gemaakt worden op een voor de klant geschikt tijdstip.

Indien er iets verbouwd moet worden in uw huis staan deze specialisten voor u klaar bij Houseworld.

Houseworld, Nieuw- Vossemeersedijk 3, 4681 RG Nieuw - Vossemeer, tel 0167-503156, www.houseworld.nu PAGINA 8


antiek | (streek)sieraden | design | kunst | verzamelingen | inboedels

Inbreng gevraagd, van één item tot complete inboedel, voor onze

Kunst & Antiek Veiling en VenduVeiling op dinsdag 18 en woensdag 19 december VenduHuis De Jager Goes BV Ringbaan West 2b | 4461 ED Goes 06 42 11 45 42 | www.venduhuisdejager.nl

HEEFT OOK LAST VAN NU HUISUKOPEN, JA of NEE?! DE FINANCIËLE CRISIS? NU NOG HYPOTHEEK WIJZIGEN ONDER OUDE VOORWAARDEN, JA of NEE?! U kunt duizenden euro’s besparen, onder de oude regeling! Neem contact op voor Begin dan te besparen op uw vaste maandlasten, dat scheelt enorm! een gratis infogesprek voor een deskundig advies. Wij staan voor u klaar! - Heeft u wel eens gekeken wat u betaalt voor uw inboedel en/ of opstalverzekering? - Vindt u uw levensverzekering ook zo duur? - Heeft u misschien een Woekerpolis? - Hoeveel betaalt u voor uw autoverzekering? - U heeft misschien ook wel een erg dure lening? - En hoe staat het met uw hypotheek? Veel mensen zullen dit jaar van de bank een nieuw rentevoorstel ontvangen om de rentevaste periode voor hun hypotheek opnieuw vast te zetten. Maar biedt de bank u wel de juiste rente? Wij kunnen dit vrijblijvend voor u bekijken en berekenen.

Voor deskundige begeleiding Voor deskundige begeleiding gaat u naar uw erkend gaat u naar uw hypotheekadviseur erkend hypotheekadviseur Wij zijn uw specialist in: Hypotheken -Verzekeringen Wij zijn uw specialist in: Pensioenen - Kredieten - Financieren Hypotheken Verzekeringen Pensioenen van verhuurde panden - Aan en verkoopbemiddeling woning panden Kredieten - Financieren van verhuurde Aan en verkoopbemiddeling woning

Diana van der Werf

Activa Financiële Planning: Adviseurs in hypotheken, (bedrijfs)financieringen, pensioenen, assurantiën, sparen, beleggen en bemiddeling o.z.

ActivA Financiële Planning • Stationsstraat 5 • 4611 CA Bergen op Zoom • ActivA Financiële Planning • Stationsstraat 5 • 4611 CA Bergen op Zoom • T: 0164-275000 • info@activafinance.nl • www.activafinance.nl • www.activahypotheken.nl T: 0164-275000 • F: 0164-275001 • info@activafi nance.nl • www.activafi nance.nl


KORT BEDRIJVIG

John Nijssen bracht Strienestads carnaval naar hoger niveau

Prins Carnaval wint Brandt Corstius Opendag bij Huidverzorginginstituut Anouschka Duijkers Cultuurprijs 2012 STEENBERGEN - Huid- en healing-

STEENBERGEN - John Nijssen mocht vrijdagavond de BCD Cultuurprijs 2012 in ontvangst nemen uit handen van coach Anja Luykx is sinds kort met wethouder Bert van Kesteren. Als prins Wannes I heeft hij het carnaval in Steenbergen, met alle sociale verplich- haar bekende Huidverzorginginstituut tingen die daarbij horen, tot een hoog niveau gebracht, stond te lezen in het juryrapport. Anouschka gevestigd aan de Linden-

burghlaan 2 in Steenbergen. Op deze prachtige nieuwe locatie houdt zij op vrijdag 30 november Open Huis. Tussen 10.00 en 16.00 uur zijn belangstellenden van harte welkom om zich te laten informeren over huidvernieuwende behandelingen en om het sfeervolle pand te bezichtigen.

John Nijssen wint Brandt Corstius Duijkers Cultuurprijs. Vlnr. Wethouder Bert van Kesteren, John Nijssen, Carla Ligtenberg, Petra Lepolder en Mees Hage. FOTO JOAN GEERTS

DOOR JOAN GEERTS Stichting Nederlands Hervormd Weeshuis heeft de BCD Cultuurprijs in 1990 in het leven geroepen. Deze stichting bestaat sinds 1903 en heeft als doel het bevorderen en ontwikkelen van de beschaving en welvaart van de inwoners van de gemeente Steenbergen wat men tegenwoordig cultuur noemt. Dominee Brandt Corstius en postkantoordirecteur Duijkers waren destijds bestuursleden van de Stichting Hervormd Weeshuis. Genomineerden Uit een groot aantal aanmeldingen zijn drie genomineerde geselecteerd. Juryoorzitter Mees Hage heeft samen met Carla Ligtenberg en Petra Lepolder, beide actief in politiek Steenbergen, uit alle aanmeldingen drie kanshebbers benoemd. De fotoclub uit Steenbergen bestaande uit 19 amateurfotografen behoorde tot de genomineerden. Deze club bestaat al 36 jaar en staat in de top 20 van de 180 fotoclubs in Nederland. In de loop der jaren is er met de komst van digitale fotografie de creativiteit toegenomen en het werk van de club puur gebleven. Jaarlijks hebben zij een tentoonstelling in het weekend na Pasen. Ook Kunst en Cultuurplatform Steenbergen is

genomineerd voor de BCD cultuurprijs, ondank dat zij nog maar één jaar bestaat. Het platform heeft als doel het voorkomen van leegstand van etalages in de binnenstad van Steenbergen.

‘Volksfeest vooral samen en in goede harmonie gevierd’ Door kunst te tentoonstellen in de etalages voorkomt men vandalisme en kraak van de panden en geeft het de winkelstraten van Steenbergen een mooie uitstraling. Tevens kunnen jonge kunstenaars en meer ervaren kunstenaars zich op deze manier profileren. Tenslotte behoorde John Nijssen tot de genomineerden. Door verschillende mensen is John Nijssen aangemeld bij de commissie en dit heeft geresulteerd in het winnen van de cultuurprijs. Juryrapport De persoon, vereniging, of club die in aanmerking komt voor de BCD cultuurprijs dient over een aantal kwaliteiten te beschikken. Zo dient diegene of club cultuur verantwoord bezig te zijn en dit ook over te

dragen op de bevolking van de gemeente Steenbergen. Tevens dient men creatief te zijn en anderen te stimuleren in deze creativiteit bij voorkeur op een niet professioneel vlak. Ook dient men woonachtig te zijn in de gemeente Steenbergen. Mees Hage las het juryrapport voor dat vol lof stond over prins carnaval. “John heeft 11 jaar lang de functie bekleed van Prins Carnaval, Wannes 1 van Steenbergen. Hij gaf de jeugd het voorbeeld dat carnaval een volksfeest is dat vooral samen in goede harmonie gevierd wordt. Tevens is hij begaafd tekstschrijver bij Stichting Karnaval Steenbergen en Toneelgroep Cameleon. Ook schrijft hij jaarlijks het carnavalslied. Naast zijn werk als redactioneel verslaggever van de Steenbergse Courant schrijft hij ook belangeloos voor de carnavalskrant ‘de leutige flodder’. “ Dit alles heeft ertoe geleid dat ce cultuurprijs aan John is toegekend. De cultuurprijs bestaat uit een sculptuur van een danseres, een oorkonde en een geldbedrag van 1500 euro. John was zeer blij met deze prijs: “Het is een eer genomineerd te zijn en als je de prijs wint, dan betekent dat je iets goed doet.” John bedankte onder andere zijn gezin die hem alle tijd en ruimte geeft om zich bezig te houden met deze activiteiten.

Brabantse Speedo Clubmeet

Steenbergse zwemmers blij met tweede plaats STEENBERGEN - Op 18 november was het weer gezellig druk op zwembad de Stok in Roosendaal. Hieronymus organiseerde namens de KNZB kring Brabant. De Speedo Club Meet. Er waren 16 Brabantse verenigingen die ieder maximaal 18 jonge zwemmers mochten inschrijven. Deze wedstrijd was de provinciale voorronde, de winnaar mag de Brabantse eer verdedigen in de Landelijke finale in februari. Hieronymus had als thuiszwemmende vereniging 17 zwemmer ingeschreven. Dat er in Roosendaal erg goed wordt gezwommen bewezen deze zwemmers in een erg spannende strijd met SBC 2000 uit Breda en Eiffel Swimmers PSV uit Eindhoven, toch ook zeer vooraanstaande verenigingen in Brabant. Bij de tussenstanden stonden de drie team om beurten eerst maar telkens met een zeer klein verschil. Aan het einde van de wedstrijd was het Eiffel swimmers PSV die gewonnen had en met de grootste beker terug naar Eind-

hoven mocht. De thuisploeg Hieronymus werd 2de ( voor het derde opeenvolgende jaar) en verdiende daarmee ook een mooie beker. De winnaar van vorig jaar SBC2000 zat heel dicht bij Hieronymus maar moest dit jaar genoegen nemen met een derde plaats. Rick Bulman uit Steenbergen zwom 2 afstanden. Zowel de 100m vrije slag als de 50m vlinderslag won hij. Op de vrije slag verbeterde hij bovendien zijn pr. Iris Iriks zwom 3 afstanden 50m vrije slag, 50m rugslag en 50m schoolslag. Diot was haar eerste KNZB wedstrijd en het was bovendien haar verjaardag. Na te zijn toegezongen door een vol bad zwom ze een pr van 4s op de vrije slag. Haar grote broer Koen won de 50m rugslag met een pr en zwom ook op de 50m schoolslag een pr. Er kwamen ook 3 estafetteteams aan de start. Op de 4 keer 50m vrije slag gemengd wonnen Abbygail van den Berg, Steijn Nieuwstad, Roos Englebert en Roald Quirijnen met een tijd van 2:34.83. Ook de 4*50m

wisselslag heren werd gewonnen. Koen Iriks, Rick Bulman, Janne Englebert en Lars Kammers zette 2:37.12 op de klok. De 4*50m wisselslag dames was goed voor een 2de plek. Tessa Loos, Anne van Loon, Roos Englebert en Daniek van den Bosch zwommen hier 3:00.45. Lange afstanden Ook op een andere wedstrijd waren Hieronymuszwemmers uit Steenbergen actief. In Vlissingen werd op zaterdag deel 2 van het Lange Afstand circuit gezwommen. Rick Minkman raakt steeds bedrevener in de lange afstanden. Op de 800m verbeterde hij weer zijn persoonlijke record en zette zijn tijd weer scherper. Met het team speedo clubmeet dat tweede werd en goede prestaties in Vlissingen kan Hieronymus zich gaan voorbereiden op de Brabantse Sprint Kampioenschappen komend weekend. De club zal hier met 47 zwemmers aan de start komen. Voor de complete uitslag en meer informatie zie: www.zpv-hieronymus.com PAGINA 10

Anja Luykx heeft een aantal aantrekkelijke verrassingen in petto voor haar klanten en nieuwe bezoekers. Zij vertelt: “Die dag Anja Luykx in haar sfeervolle nieuwe salon van huidverzorginginstituut Anouschka aan komt een huidverzorgingspecialist van de Lindenburghlaan in Steenbergen waar 30 Dr. Schrammek speciale kruidenpeelings november een Open Dag is. geven. Deze behandeling is een 100% natuurlijke veilige peeling die speciaal geschikt is voor huidveroudering, huidverslapping, huidonzuiverheden, acne, hyperpigmentatie, littekens etc. Meld je wel aan, want vol is vol. ‘s Middags komt een energetisch therapeut toelichten hoe belangrijk het inwendige lichaam is om er goed uit te zien. De therapeut waar ik mee samenwerk verricht metingen naar energie in het lichaam. Via een computerscherm zijn deze energetische metingen te volgen.” Ook kunnen bezoekers op de open dag bij Anouschka kennismaken met Kiowa Power thee, een ‘thee-rapie’ op Indiaanse wijze. Anja Luykx legt uit: “Deze thee bevat tal van kruidenextracten, werkt vitaliserend en versterkend en is bovendien lekker van smaak. Via www.kiowathee.nl is het product online te bestellen. Verder is er ook Vita Drink, Aloë Vera sap om te ontslakken.” Anja Luykx geeft ook voedings- en afslankadviezen en volgt jaarlijks tal van trainingen om de ontwikkelingen op haar vakgebied te blijven volgen. Zij is erg blij met het nieuwe pand en haar in Oosterse sfeer smaakvol ingerichte salon. Gratis parkeren voor de deur en rolstoeltoegankelijk zorgen bovendien voor een uitstekende bereikbaarheid. Huidverzorginginstituut Anouschka, Lindenburghlaan 2, 4651 TN Steenbergen, Tel: 0167-854033 / 06-46037766, www.salonanouschka.nl

Wisseling in Raad van Commissarissen WSD DINTELOORD - Per 1 januari 2013 neemt Woningstichting Dinteloord afscheid van twee leden van de Raad van Commissarissen. Voor hen is de maximale zittingsduur bereikt.

De vertrekkende leden, de heer J.L. Legierse en de heer A.E. de Meij bekleden binnen de raad respectievelijk de functie van voorzitter en vicevoorzitter. Mevrouw P.A.M. Brouwer, die vorig jaar is toegetreden tot de Raad van Commissarissen, neemt per 1 januari 2013 de

voorzittershamer over. Daarnaast treedt per 1 januari 2013 mevrouw L. de Kievitvan der Kubben tot de raad toe. Daarmee bestaat de Raad van Commissarissen van de woningstichting vanaf dan weer uit vijf personen. Naast eerdergenoemde dames maken de heren A.C. Smits, C.P.J. Schoutsen en J.J.J. De Nood deel uit van de raad. De Raad van Commissarissen biedt de heren Legierse en De Mey op 14 december a.s. een afscheidsreceptie aan voor genodigden.

KORTE BERICHTEN Opbrengst collecte: De jaarlijkse collecte van Dierenbescherming West- en MiddenBrabant in de week van Werelddierendag heeft ruim 65.000 euro opgebracht. “Een heel mooi bedrag, waarmee we ruim 4.000 euro meer hebben opgehaald dan vorig”, zo vindt de afdeling. Ze zijn de vele vrijwilligers die een bijdrage hebben geleverd aan de collecte erg dankbaar. DINTELOORD Winterfair: Op 30 november wordt van 15.30 tot 19.30 uur voor de derde keer de winterfair gehouden. In en rond de Hervormde kerk (Westvoorstraat, Dinteloord) is van alles te doen. U kunt bij ons terecht voor leuke woonaccessoires, kaarten, bloemstukken, oliebollen, erwtensoep en andere lekkernijen. De ‘Boelzolder’ is tijdens de fair geopend. De opbrengst van deze winterfair is voor kerk & zending. KRUISLAND Spirituele beurs: Stichting de Spirituele Weg houdt op 25 november een Beurs in Zaal Koch te Kruisland. Ieder die iets wil weten over het spirituele kan hier terecht. Er zullen 35 mediums aanwezig zijn met diverse disciplines. Ben je nieuwsgierig of heb je vragen over het spirituele kom dan naar Kruisland. De beurs gaat open om 11.00 uur. Voor info bel 06-28705958 of kijk op www.despiritueleweg.nl NIEUW VOSSEMEER Bingo: Zondag 25 november 25 houdt Stichting Wielercriterium Nieuw Vossemeer een bingo voor de 65e wielerronde van Nieuw-Vossemeer in café Voorwaarts, Voorstraat , aanvang 14.00u. STEENBERGEN Info Whiplash en pijn: Donderdag 29 november houdt het Whiplash Informatiecentrum Europa (W-I-E) voor de gehele regio in de vergaderzaal van het W-I-E, Prins Reinierstraat 18f, Steenbergen vanaf 18.30-21.00u. samen met ReventaCare een informatieavond over whiplash. Ervaringsdeskundigen W-I-E (zelf whiplashpatiënten) geven antwoord op vragen over whiplash, whiplash vriendelijke behandelaars persoonlijke vragen en over de juridische afhandeling van (letsel)schade. Toegang gratis. Voor info Bob Klip, tel.: 0167-562766, 06-81575995, e-mail: webmaster@whiplash-info.nl of op www.whiplash-info.nl . In verband met de beschikbare ruimte gaarne aanmelden per e-mail of telefoon.


L LEKKER E K K Kerst

KERST CULINAIR

2012

WILDAVOND

RESTAURANT VROENHOUT Ook dit jaar gaan wij weer een culinaire wijn - spijsavond organiseren.

Kerstman In 1931 kreeg de Amerikaanse tekenaar Haddon Sundblom de opdracht van The Coca-Cola Company een serie advertenties te ontwerpen voor de aanstaande kerstperiode. Een slim idee. In die jaren gold Coca-Cola namelijk vooral als een ideale dorstlesser tijdens de zomerperiode en niet zozeer voor de koudere dagen. De opdracht was een menselijke, gezellige dikkerd met een mooie baard te ontwerpen in de bedrijfskleuren rood en wit. Bij de kerstman dachten mensen voorheen namelijk eerst en vooral aan een soort kruising tussen een kabouter en een bisschop, niet meteen een personage waar de aantrekkelijkheid van afspat. Voor de creatie van Santa Claus had Sundblom in zijn directe omgeving een model dat aan alle vereisten voldeed: zijn buurman Lou Prentice, een gepensioneerde vertegenwoordiger. De man was niet alleen een zeer vrolijk type, ook beschikte hij over een aanstekelijke lach die klonk als ‘Yo-ho-ho’. Vanaf het allereerste moment was deze Santa Claus een hit. Nog steeds is het beeld dat door Sundblom is geschapen hét gezicht van de kerstman. Ondanks het feit dat dit beeld eigenlijk exclusief voor CocaCola bedoeld was, werd het door de jaren heen zo’n gemeengoed dat The Coca-Cola Company besloot dat Santa Claus voor iedereen in de wereld was en er vrij gebruik van mocht worden gemaakt.

1e Kerstdag gesloten.

2e Kerstdag kunt u bij ons à la carte dineren. Reserveer tijdig.

Op Woensdag, 28 november 2012 zullen wij in samenwerking met Jeroen Broos van het wijnhuis Verbunt in Tilburg weer een culinair festijn maken. Kosten voor het 5 gangen menu € 49,50 Wijnarrangement € 25,00 Ontvangst vanaf 18.30 uur, begin diner 19.00 Graag reserveren op 0165-532632 of per mail info@restaurantvroenhout.nl Vol trots kunnen wij u mededelen, dat wij onze BIB GOURMANDE van de MICHELIN weer terug hebben gekregen. Tevens kunt u ook voor de kerstavonden 25 en 26 december reserveren

Tot ziens bij: Eetcafé

El Mundo dE Carlita Beursplein 7, Bergen op Zoom 0164 - 234760

Kerstmis in Het Oude Raadhuis Wij zijn eerste en tweede kerstdag geopend vanaf 18:00 uur.

Geniet van de authentieke Griekse ambiance. Tijdens de Kerstdagen, zowel op 1e als 2e Kerstdag kunt u bij ons á la carte dineren. Reserveer tijdig! Wij hopen u te mogen verwelkomen, zodat u kunt genieten van onze heerlijke Griekse keuken.

Grieks Restaurant Delphi

Grote Markt 25 in Bergen op Zoom Gratis parkeren in de parkeergarage, achter de Grote Markt (Lindenbaan). Vraag naar de voorwaarden.

Dit jaar geen beperkte keuze in 1 kerstmenu! Wij laten aan u de keuze op welk tijdstip uw kerstdiner aanvangt en hoeveel gangen u wenst te eten. Wij serveren de kerstdagen een aantal verschillende menu’s: 3-gangen keuzemenu € 34,50 4-gangen keuzemenu € 42,50 5-gangen keuzemenu € 47,50 Vastgesteld 4-gangen menu Het Oude Raadhuis € 54,50 Alle menu’s worden geserveerd met een Spoom en pré dessert. De menu’s zijn rond 24 november bekend! Mochten ze nog niet op de website te vinden zijn, neem dan contact met ons op en wij sturen ze u zo spoedig mogelijk toe. Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0164-684076 of via email: info@restauranthetouderaadhuis.nl Wil je met de kerst thuis genieten van de heerlijke smaken van ons restaurant vraag dan naar de (vernieuwde) bezorgfolder.

Restaurant Het Oude Raadhuis Dorpsstraat 22, 4661 HP Halsteren tel. 0164 68 40 76 www.restauranthetouderaadhuis.nl


KERST CULINAIR

2012

ExclusiEf indonEsisch rEstaurant

”Bali”

Lievevrouwestraat 4 4611 JK Bergen op Zoom Telefoon: 0164-242607 - www.knossos.nl

Grote Markt 26, 4611 NT Bergen op Zoom telefoon 0164 - 256908 fax 0164 - 247723

Op 25 en 26 december GEOPEND voor á la carte

www.Bali-Bergenopzoom.nl

Exclusieve Kerst Rijsttafel

Glühwein/Champagne/Jus d’orange *** Hollandse garnalen cocktail *** Udang Karang Bali (Kreeft in een exclusieve saus) *** Teppan Daging (Ossenhaas met groenten in zwarte pepersaus op een hete plaat geflambeerd met Schotse whisky) Ajam Goreng Rudjak (Gebakken kip in een licht pikante saus) Poo Udang Pedis (Grote garnalen met een heerlijke Pikant gekruide smaak in een hete Poo-Tjai) Saté Mix (Kip, geit en varkenssaté ) Cumi Cumi Goreng (Gebakken intvis) Sajur Campur (Indonesische groente) Daging Rendang (Gesudderd rundvlees) Nasi en/of Bami Goreng *** Kerstijs “Surprise” *** Koffie met spekkoek

€ 49,75 p.p.

3 gangen keuzemenu € 22,50

Kerst Rijsttafel Bali Istemewa Aperitief van het huis

Op 24 en 31 december gesloten. Op 1 januari GEOPEND.

*** Hollandse garnalencocktail *** Bali hors d’oeuvre

ORIENTAALS

*** Uitgebreide rijsttafel met meer dan 22 gerechten

oriëntaals Wokrestaurant China

*** Kerstijs

1e en 2e Kerstdag

*** Koffie met spekkoek

1e zitting van 16.00 tot 19.00 uur en 2e zitting van 19.30 tot einde.

Onbeperkt wokken en bakken incl. dranken

€ 34,75 p.p.

(Min. 2 pers.)

(Min. 2 pers.)

In een sfeervolle ambiance en zeer uitgebreide keuze (incl. bier, wijn, fris en koffie naar keuze)

Kerstbuffet All-inclusive op 25 en 26 december 2012

: n e z j Pri

2,5 uur arrangement In een van onze zalen serveren wij voor u een Indonesisch Kerstbuffet met meer dan 35 gerechten. Wij ontvangen u met een Glühwein om lekker op te warmen. Het buffet begint met een Hollandse garnalencocktail. Gevolgd door soep v/h huis (licht pikant, zoetzure soep). Daarna heeft u een keuze uit koude voor- en bijgerechten, warme voor- en bijgerechten, hoofdgerechten van vlees, vis, gevogelte en schaaldieren. Het buffet wordt afgesloten met diverse desserts die u zelf kunt opmaken aan onze dessertbar met verschillende verse fruitsoorten. Inclusief onbeperkt drinken (bier, huiswijn, frisdrank)

.p. ,95 p ind 9 2 € er k ,00 p € 15 11 jaar t/m uter er pe p 0 € 8,0 jaar t/m 4

€ 29,75 p.p.

Voor maar Aanvang buffet A: 16:30 uur; Aanvang buffet B: 19:15 uur. Reserveer tijdig. à

l a

c a r t E

Wokrestaurant China - Stoofstraat 27 - Poortvliet - 0166-612393

m o g E l i j k

Ke r s t a r r a n g e m e n t

RESTAURANT

3 gangen € 39,75 | 4 gangen € 45,75 | 5 gangen € 52,50 | 6 gangen € 57,50 VOORGERECHTEN Carpaccio van ossenhaas Met Parmazaanse kaas, pijnboompitjes, balsamico van truffel en zongedroogde tomaatjes Hollands Diep Combinatie van gemarineerde gerookte zalm, paling op toast en mosseltjes Duet van hamsoorten Suikermeloen omwikkeld met Coppa di Parma en Spaanse gerookte ham, galia- en cantaloupemeloen met frambozendressing Romeinse salade Salade van gegrilde kip met cherry tomaatjes, Parmazaanse kaas, croutons, walnoten, uitgebakken spekjes en honingmosterd dressing Kerstproeverij Diverse kleine voorgerechtjes

TIJDIG RESERVEREN GEWENST

SOEP

HOOFDGERECHTEN

Tomatensoep Met verse tomaat en halfgeslagen room Ossenstaartbouillon Dubbel getrokken bouillon van ossenstaart met een julienne van groenten en een vleugje Madeira

TUSSENGERECHT Trio van Bettinehoeve geitenkaasjes Drie soorten geitenkaas van de Bettinehoeve op drie verschillende wijzen bereid Garnalenpasteitje Huisgebakken bladerdeegpasteitje met een ragout van Hollandse garnaaltjes, schaaldieren en gebakken scampi’s

Varkenshaas Gebakken varkenshaas gevuld met kruidenroomkaas en omwikkelt met katenspek met een romige mosterdsaus Tournedos Van ’t Ierse Angus rund met een gevulde Bourgogne saus Hertenfilet Stoofpotje van hert, ree en wild zwijn met champignons, spekjes en uitjes Kabeljauw Gebakken kabeljauw onder een laagje van Goudse kaas met tomaten en basilicum Visverrassing Diverse gewokte vissoorten (zalm, kabeljauw en scampi) met najaarsgroenten en afgeblust met room en look of schaaldierensaus

Restaurant Dintelmond heeft speciaal voor kinderen een kinder-kerstarrangement en voor vegetarische gasten een vegetarisch kerstarrangement. Daarnaast is het ook mogelijk om gluten- en lactose vrij voor u een kerstdiner te bereiden. Bel of kijk op de website voor meer informatie.

Openingstijden: maandag 11.00 – 16.00 uur, dinsdag t/m zondag: 11.00 uur – einde avond

| Markweg Zuid 1-4, Heijningen, 0167 - 52 24 90

Dinte mond NAGERECHT Grand kerstdessert Diverse zoet en zaligheden

NAGENIETEN Aangeklede koffie of thee Keuze uit diverse koffiesoorten met een bijpassende likeur en diverse friandises

Dit arrangement wordt geserveerd op:

- Kerstavond - 1e Kerstdag - 2e Kerstdag

Reserveer snel! www.restaurantdintelmond.nl


KERST CULINAIR

2012

UIT ETEN MET KERST fEESTELIJK, GEZELLIG, SfEERVOL EN LEKKER bIJ

Onoverwonnen zon BEIDE KERSTDAGEN GEOPEND VAN 16.00 TOT 24.00 UUR 1e Zitting van 16.00-19.00 uur 2e zitting van 19.00-24.00 uur

De keuze om Kerstmis te laten beginnen op 25 december is niet zo maar uit de lucht komen vallen. De datum hangt namelijk samen met de populariteit van een vroeger feest in het Romeinse leven: de verjaardag van de onoverwonnen zon. Daarbij werd in de kortste dagen feestgevierd omdat de dagen vervolgens weer langer werden: de zon overwint de lange nacht. Dit feest kende qua populariteit zijn hoogtepunt in rond het jaar 250. Bij de kerstening van het Romeinse rijk kreeg het feest een duidelijk christelijk tintje, waarbij de onoverwonnen zon aan Christus werd verbonden. Hij wordt immers ‘het licht’ genoemd en hij heeft de dood overwonnen door de verrijzenis.

U kunt

Op Nieuwjaarsdag

tijdens de Kerstdagen à la carte dineren

2,5 uur onbeperkt Uitgebreide keuze in verse gerechten & een grote verscheidenheid in smaken!

eten en drinken voor vaste prijzen:

€ 29,75

Wij hopen u te mogen verwelkomen op ons uitgebreide all-in Kerstbuffet (onbeperkt eten en drinken voor vaste prijzen)

OP 1 jANUARI

1e 16.00 uur tot 19.00 uur € 39.75 2e 19.30 uur tot 22.30 uur € 39.75 (kinderen t/m 12 jaar € 2,00 per leeftijdjaar)

NORmAAl GEOPEND

Tijdens de kerstdagen is ons all-in buffet nog uitgebreider, met o.a. wild. Voor reservering of verdere informatie, Bel: 0166-663785

Afhaal Kerst Menu Voor 4 personen € 53.50 - met een heerlijke fles wijn -

Chinese mini-loempia’s Gamba’s in Sichuanstijl *** Kip met Gon Bao saus *** Ma Pau

(bief met pikante ketjapsaus)

*** Voham (gebakken spek)

Naar keuze: Nasi, Bami of Witte Rijst

S p u i d a m s t r a a t 1 4 - 1 6 | 4 6 9 4 C K | S c h e r p e n i s s e | T. 0 1 6 6 - 6 6 3 7 8 5

Wij wensen u prettige kerstdagen en een voorspoedig 2013

De gezelligste brasserie aan het water!

Decembermaand feestmaand bij Brasserie Overstag

Kerstwokmenu onbeperkt wokken en bakken Kerstsoep * Voorgerecht * Hoofdgerecht 1e & 2 * Kerstdae Vers Fruit g vanaf * 15.00 u Dessert ur

€22,75 p.p.

(kinderen 3 t/m 11 jaar €10,95)

0167 - 53 41 14 Oriëntaals Restaurant Westdam 6a-8 • 4651 BE Steenbergen

Voorgerechten Carpaccio de luxe, dun gesneden ossenhaas met rucola, pijnboompitjes, Old Amsterdam en krullen van ganzenlever. Of zeebanket, salade met garnaaltjes, gerookte zalm, forel, in look gegaarde scampi’s en langoustine geserveerd met waterkers en whisky mayonaise. Of duo van wild paté, combinatie van paté van ree en fazant waarbij veenbessencompote en geroosterd notenbrood. Tussengerechten Kreeftensoep met Hollandse garnaaltjes. Of wildbouillon met bospaddenstoelen. Brunch, 1e kerstdag 11.30-14.30 uur Kerstdiner: eerste en tweede kerstdag vanaf 17.00 uur (alleen kerstmenu)

Hoofdgerechten Tournedos het beste van het rund met een saus van groene peper en calvados, gepofte aardappel met crème fraîche en haricots verts omwikkeld met spek. Of zeebaars, op de huid gegrild en geserveerd met saffraan risotto, lamsoren en zeekraal. Of hertenrugfilet met aardappelpuree, stoofpeertjes en Chinese kool en een saus van spekjes, truffel en rode port. Nagerecht Grand dessert diverse lekkernijen uit eigen keuken. Of kaasplateau, diverse harde en zachte kaassoorten met kletzenbrood en vijgencompote. Per persoon....................................€ 42,50 Voor de kinderen serveren wij een apart menu

Brasserie Overstag Sasdijk 2Y 4671 RN Dinteloord

Reserveer snel op contact@brasserieoverstag.nl of bel 0167 522 844


Openbare eedaflegging militairen uniek voor luchtmacht en Bergen op Zoom

Belofte van trouw aan volk en vaderland BERGEN OP ZOOM - Het winkelend publiek in Bergen op Zoom werd vrijdagmiddag een uniek kijkje in de keuken van de Koninklijke Luchtmacht geboden. De beëdiging van de jonge korporaals en sergeanten werd voor het eerst sinds de tweehonderd jaar dat de ceremonie bestaat in de openbaarheid gehouden en wel op de Grote Markt in Bergen op Zoom. Onder het toeziend oog van familie, genodigden en honderden voorbijgangers legden 92 militairen van de Koninklijke Militaire Luchtmacht School (KMSL) van de Vliegbasis Woensdrecht hun eed van trouw af aan de koningin, de wetten en de krijgstucht. DOOR RIA VAN MEIR De 92 militairen van de vliegbasis Woensdrecht hadden de primeur om als eerste leerlingen van de luchtmacht in het openbaar beëdigd te worden. Volgens kolonel Johan de Jongh, commandant van de KMSL, biedt de openbare ceremonie de gelegenheid om meer naar buiten te treden als Koninklijke Luchtmacht. “Per slot van rekening leggen deze jonge korporaals en sergeanten de eed of belofte af om volk en vaderland te dienen waar en wanneer de Nederlandse regering dat van hen verwacht. Tegen die achtergrond is het niet vreemd om het publiek getuige te laten zijn van deze beëdigingsceremonie”, stelt hij. De keuze voor de Grote Markt in Bergen op Zoom is niet toevallig zo gekozen. Bergen op Zoom, dat dit jaar de 800e verjaardag van stadsrechten viert, kende vijf eeuwen een garnizoensfunctie; iets wat nog steeds terug te zien is in het straatbeeld en de vorm van de stad. Protocollen Nog voor de elf bussen met de militairen

en hun gevolg op de Grote Markt arriveren, is het al een drukte van belang in het historische centrum.

Vaandel met grootste waardigheid behandeld De demo-F16 en het brandbestrijdingsvoertuig E-One (onder andere ingezet bij de brand in Moerdijk en op de Kalmthoutse Heide) trekken veel bekijks van het winkelend publiek. Voor de toegestroomde mensen is dit een unieke kans om kennis te maken met de wereld en de mensen achter de luchtmacht. Dat bij een ceremonie strikte protocollen gelden, wordt al snel duidelijk, wanneer een officier uitleg geeft over het verloop van de beëdiging. “De commandant zal u zo meteen begroeten. Het is niet de bedoeling dat u teruggroet”, zegt ze. In statige houding komen de luchtmachtkapel, de militairen en de te beëdigen leerlingen binnen. Stilte wordt verzocht zodra het vaandel de Grote Markt

Drie jonge militairen leggen de belofte af.

betreedt. De vaandel, met daarop de woorden ‘je maintiendrai’, wordt met de grootste waardigheid behandeld. Zenuwen Na de begroeting van de commandant kan de beëdiging beginnen. In groepjes van drie lopen de jonge militairen in houding naar het vaandel, waar zij trouw zweren aan de koningin, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht. De leerlingen moeten duidelijk wennen aan alle bekijks die ze trekken

Gemeente hoopt met informatieavond meer draagvlak te hebben gecreëerd

Kritisch onthaal nieuw drempelplan DINTELOORD - De bewoners van het buitengebied van Dinteloord blijven kritisch over het plan van de gemeente Steenbergen om in het gebied ten zuidwesten van de kern drempels aan te leggen. Dat bleek tijdens een nieuwe inloopavond in Hotel de Beurs. Van de oorspronkelijke 31 geplande remmers in het gebied werd nu het aangepaste plan gepresenteerd voor het plaatsen van totaal 16 remmers. Handhaven De bewoners hebben reeds aangegeven dat er niet te hard gereden wordt, echter heeft de gemeente andere berichten binnengekregen van voornamelijk nietbewoners. Handhaven op snelheid is nu nog geen optie aangezien de gemeente eerst het gebied duurzaam en veilig moet aanpassen voordat de politie daar wil controleren op snelheid. De wensen voor de aanleg van wandelpaden zal worden besproken met de dorpsraad en het college, echter is er nu geen budget meer voor. In maart 2013 zal de gemeente op de dijken die nu een aanpassing krijgen met verf aangeven waar een eventuele drempel of plateau zal komen. Ook dan kan men nog met de gemeente in gesprek over de exacte plaats van de aanpassing. Het gehele Het aantal drempels in het gebied wordt gehalveerd ten opzichte van het originele plan. ARCHIEFFOTO nieuwe plan is te vinden op de website van de gemeente Steenbergen. DOOR JOAN GEERTS Passeerstroken De presentatie van het nieuwe plan lag Bewoners Wethouder Leo Heijmans is belast met in handen van de heer Van Drunen. “We De bewoners die de inloopavond bezochhet vraagstuk duurzame veiligheid van de willen als gemeente vanavond niet ingaan ten hebben toch nog steeds hun bedenkingemeente Steenbergen. Naar aanleiding op de nut en noodzaak van het plan, maar gen bij deze drempels. “Er gebeuren geen van de eerste inloopavond over de aanleg vooral op de reacties die de gemeente ongelukken in het buitengebied wat is nu van drempels in het buitengebied afgelo- heeft gekregen en hoe zij daarmee om is het doel van deze verkeersaanpassingen?” pen maart van dit jaar zijn er veel reacties gegaan.” Zoals het plan nu gemaakt is zal vraagt een bewoner. De gemeente geeft binnengekomen bij de gemeente. Er is in het gehele gebied de snelheid aange- aan er alles aan te willen doen de wegen onder andere een reactie binnengekomen past worden naar 60 km per uur. Daarnaast zo aan te leggen en in te richten zodat men bij de gemeente waarin gesteld wordt zal onder andere op de Mariadijk /Vlietdijk niet meer hard kan rijden en zodanig ook geen drempels aan te leggen. Deze reac- vijf remmers geplaatst worden en twee te voldoen aan de wettelijke eisen die geltie is ondertekend door veel bewoners uit verkeersplateau’s. De Boompjesdijk krijgt den voor dergelijke gebieden. Daarnaast Dinteloord. Daarnaast heeft de gemeente in de aanloop een verkeersplateau en wil men weten waarom de gemeente niet ook een reactie binnengekregen over het daarbij drie passeerstroken. De Mariaweg met camera’s gaat werken. “Dan levert onderhoud van de drempels en het gehele zal een verkeersplateau krijgen en op de dat ook nog geld op voor de gemeente!” buitengebied. Ook kwam er een reactie Smalledijk /Oudlandsedijk zullen drie rem- De heer van Drunen reageert hierop dat de binnen over de aanleg van een wandel- mers en twee verkeersplateau’s geplaatst het gebruik van camera’s een stuk duurder route op de Noord Langeweg, maar ook worden. De Noord Langeweg waar eerder is dan de huidige € 150.000,- dat het plan waarom de gemeente niet heeft gedacht al passeerstroken zijn geplaatst worden nu kost. De gemeente hoopt nu toch echt aan de aanleg van passeerstroken in ver- nu ook nog twee verkeersplateau’s aange- een draagvlak te hebben gevonden onder band met de smalle dijken. De reacties zijn legd. Dit alles om de snelheid te beperken, de bewoners met dit plan en zal in mei of allemaal bekeken en in juni besproken met waar nu veel te hard gereden wordt vol- juni van het volgend jaar overgaan tot de het college. gens de gemeente. uitvoering hiervan. PAGINA 14

van het publiek. Wanneer een drietal de vroeg stopt met marcheren, en daardoor niet naast het vaandel uitkomt, wisselen ze onzekere blikken, zonder hun hoofd te bewegen. Uiteindelijk schuifelen ze toch voorzichtig naar het vaandel toe. “Het zijn vast de zenuwen”, zegt Wendy Ryan, woordvoerster van de KMSL. “Al kan dit ook bij een reguliere ceremonie voorkomen.” Wanneer alle 92 militairen de eed of belofte hebben afgelegd, gaat de blik naar boven en verzorgen vier PC-7 vliegtuigen van de Woensdrechtse basis een fly

FOTO RIA VAN MEIR

pass over de Grote Markt. Het publiek is erg onder de indruk van de ceremonie en legt alles vast op camera of smartphone. Na het officiële gedeelte neemt commandant De Jongh afscheid van het publiek. “Ik heb uw aanwezigheid bijzonder op prijs gesteld. Nu maken wij de Grote Markt weer vrij, zodat Bergen op Zoom morgen (zaterdag, red) een andere autoriteit kan ontvangen: Sint Nicolaas”, sluit hij af. Meer foto’s vindt u op www.internetbode.nl

ANWB-’Lightwise’ Pius X WELBERG - Leerlingen van de Pius X school aan de Kapelaan Kockstraat doen op dinsdag 27 november mee met de ANWB fietsverlichting-actie ‘Lightwise’. In dit speciale programma voor basisscholen staat een veilige fietsverlichting voor leerlingen centraal. De Pius X school vindt het belangrijk dat haar leerlingen met ‘n veilig en goed verlichte fiets naar school gaan. Zeker nu de dagen korter worden. ‘ANWB Lightwise’ bestaat uit een digitaal lespakket en een toolkit. Eerst bespreken de leerlingen in

een speciale les de noodzaak van goede zichtbaarheid in het verkeer. Daarna controleren ze hun fietsen op 15 belangrijke punten. Dit doen ze met behulp van de ‘Lightwise’ gereedschapskoffer met daarin alle benodigdheden voor een veilige en verlichte fiets. Zo gaan alle leerlingen van Pius X school met een goed verlichte en veilige fiets de winter in. In november houden maar liefst 500 basisscholen in het land ANWB ‘Lightwise’. Hiermee worden meer dan 125.000 fietsen gecontroleerd op veiligheid en zichtbaarheid. Voor nadere informatie over het programma ‘Lightwise’: www.anwb.nl/lightwise

OTMV Ruilbeurs STEENBERGEN - Na de succesvol verlopen ruilbeurs in 2011 organiseert de OTMV Noord Brabant zondag 25 november haar tweede ruilbeurs. Voor deze ruilbeurs hebben 40 standhouders ingeschreven met onderdelen en gereedschappen voor oude tractoren en motoren en curiosa. Ook boeken en werkplaatshandleidingen over tractoren kunt u deze dag vinden, daarnaast zijn er verzamelaars en bouwers van landbouwminia-

turen die in hun maquettes tentoonstellen en er zijn ook oude en nieuw landbouwminiaturen te koop. De Ruilbeurs wordt gehouden op de terreinen van Loonbedrijf R. de Bruin en Landbouw Mechanisatie Bedrijf A. de Bruijn in Steenbergen, Turfbaan 1, 4651TZ te Steenbergen. Er is catering aanwezig en de toegang en het parkeren is gratis. Meer informatie op www.otmv-brabant. nl

T.C.S. 1 degradeert STEENBERGEN - Wat al na enkele wedstrijden duidelijk werd staat nu vast: het verblijf van T.C.S. in de 3e klasse heeft maar één competitie geduurd. Toch mag het nog ‘n prestatie worden genoemd, dat pas in de voorlaatste wedstrijd het doek viel. Tegen Markiezaat bleek er geen redden aan. Alleen halverwege de wedstrijd slaagde Hans Jurgen Hermann erin om de eer te redden. Bij die ene setwinst bleef het, al waren Peter Bogers en opnieuw Hans Jurgen erg dicht bij een zege. Met het 1-9 verlies werd zeker dat men in 2013 in de 4e klasse start. Ook T.C.S. 2 moest met 1-9 het hoofd buigen, koploper Kapelle 3 was duidelijk beter. Maar de gezichten van de Steenbergse

speelsters konden met deze nederlaag leven. Ze waren door de score van Liesbeth Voorbraak helemaal buiten degradatiegevaar. T.C.S. 3 blijft al wekenlang goede prestaties leveren. De 8-2 overwinning op Tanaka 8 zorgde ervoor dat ze hun leiderspositie nog sterker maakten. Met nog 1 wedstrijd voor de boeg hebben ze een voorsprong van 8 punten opgebouwd. Scoren ze in de laatste wedstrijd 3 winstpunten, dan is de titel zeker. Programma Vrijdag 23 november.20.00u. Tanaka 4-T.C.S. 1 T.C.O.’78 5-T.C.S. 2 Vice-Versa’5 6-T.C.S. 3 Zaterdag 24 november 13.30u. T.C.S. 1 jeugd-Markiezaat 2


Tips

Sinterklaas

Specialist in onderdelen voor Duitse en Franse auto´s

OPRUIMING FERM GEREEDSCHAP

Kortingen tot 20% RESTAURANT

Dinte mond

BEN LOKKERS automaterialen & gereedschappen

KRUISAKKERS 6a, BERGEN OP ZOOM, TEL: 0164-238655

Sinterklaas Het lijkt nog ver weg, maar de goedheiligman komt binnenkort weer naar Nederland. Gesproken is er al met de Sint, want de Sint en Restaurant Dintelmond gaan weer hand-in-hand. Het weekend van 301 en november t/m Vrijdag 30 november, 2 december december is hetavond zo ver,is is2het zo ver, iedere iedere avond is Sinterklaas er. Sinterklaas er.

ALLEEN IN NOVEMBER:

SPECIALE OUTLET AFDELING

Kortingen tot 50%

op (elektrische) fietsen – accessoires- onderdelen

OP = OP

Profiteer nu!

Alle kindertjes die dan met papa en mama langskomen, krijgen van Restaurant Dintelmond een cadeau om van te dromen. Ook is er dan een speciaal arrangement, waardoor zowel Sinterklaas als Restaurant Dintelmond je verwent. Speculaaskoek, schoorsteen gerookte ham of Spaanse tomatensoep met strooigoed, en na ‘t hoofdgerecht heb je ook nog een Sinterklaasijsje tegoed.

Vanaf het moment dat Sinterklaas in Nederland is, staat ook het Sinterklaasmenu op de website als ik me niet vergis. Deze vind je op www.restaurantdintelmond.nl, dan zien we je vast heel snel! Zorg wel dat je alvast voor je plekje belt, dan komt het helemaal goed als Restaurant Dintelmond het aantal kindjes aan Sinterklaas verteld. Markweg Zuid 1-4 | Heijningen | 0167 - 52 24 90

www.restaurantdintelmond.nl

Antwerpsestraatweg 392-396 | 4625 AE Bergen op Zoom | Tel. 0164-233413


uitgaan

Chaletpark Wouwse Plantage Prachtig Top chalet op ruime koopkavels.

ZONDAG 25 NOvember

Elke Zondag

3 gangen lunch keuzemenu €22,50

oPen dag van 14.00 uur tot 16.00 uur

Voor sfeervol tafelen en bijzondere ontvangsten

www.lapucelle.nl T: 0164 266445

E: info@lapucelle.nl

Voor informatie belt u: 06-51988579 of 0165-379349

Financiering mogelijk !

Spui 1, Bergen op Zoom - 0164 233196 - Spuihuis.nl

Chaletpark Wouwse Plantage Schouwenbaan 6, 4725 SV Wouwse Plantage, www.toptotaal.nl

Stichting “de Spirituele Weg” organiseert

Spirituele Beurs Zondag 25 november 2012 Zaal Koch, Molenstraat 120 4756 BH Kruisland

Dorpsweg 136, De Heen 0167 560000 / info@de-uitwijk.nl Zie voor openingstijden www.de-uitwijk.nl

- 130 soorten pannenkoeken - Grill specialiteiten (niet op zondag) - Overdekt en verwarmd terras - Speeltuin en kinderboerderij - Minigolf en kanoverhuur Informeer naar de mogelijkheden voor feesten en partijen

Reserveringen v.a. 20 pers. op afspraak.

Entree € 4,- incl. consumptie Zaal open om 11.00 uur

leisure & golf

www.stichtingdespiritueleweg.nl

Feestlocatie

Voor uw verjaardag, bruiloft of familiefeest hebben wij een schitterende locatie!

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

(H)eerlijk eten

Al onze bufetten zijn huisgemaakt van verse streekproducten!

ZEELANDHALLEN * 9-16.30 uur dewitevenementen.nl / 0251-31 90 90

Zakelijk

Bezoek ons met uw team voor een onvergetelijke kerst- of nieuwjaarsborrel. Combineer dit met een leuk, ontspannen of actief arrangement!

Beste Familiebedrijf Uitgeroepen tot Beste Familiebedrijf van Nederland in 2012! Kom vrijblijvend langs, kijk op

www.akkermans.com of bel ons 0167-502621

WINTERACTIE:

25% KORTING

SJO Prinsenland Programma zaterdag 24 november Prinsenland A1 vrij FC Bergen B1-Prinsenland B1 v.13.15u Prinsenland C1-Internos C2 a.12.00u DVO ’60 mc1-Prinsenland MC1 v.8.45u DSE D1-Prinsenland D1 v.7.45u Kogelvangers D2-Prinsenland D2 v.7.45u De Fendert MD1-Prinsenland MD1 v.9.45u

Prinsenland E1-SC Gastel E1 a.9.00u Prinsenland E2-Seolto E2 a.9.00u Prinsenland E3-DHV E2 a.10.30u Seolto E3-Prinsenland E4 v.7.45u DSE F1-Prinsenland F1 v.8.45u Prinsenland F2-Unitas’30 F6 a.9.00u Schijf F2-Prinsenland F3 v.9.30u Prinsenland MP1-Sprundel MP1 a.10.00u

van maandag t/m donderdag

10% KORTING van vrijdag t/m zondag

Geldig tot 1 maart, niet icm andere acties en niet met feestdagen en carnaval. Tegen inlevering van deze bon. Wij hopen u te mogen verwelkomen, zodat u kunt genieten van onze heerlijke Griekse keuken.

Tel. 0164 258387

Geniet van de authentieke Griekse ambiance met heerlijk terras op de Grote Markt 25 in Bergen op Zoom. Gratis parkeren in de parkeergarage, achter de Grote Markt (Lindenbaan). Vraag naar de voorwaarden.

‘Nieuwe organisatie of netwerk fungeert als spin in web’

Participatiebedrijf moet mensen aan werk helpen BERGEN OP ZOOM - Als het aan het Bergse gemeentebestuur ligt, komt er straks één organisatie of netwerkstructuur waar mensen met een uitkering kunnen aankloppen om snel door te stromen naar een baan. Het college heeft daarom in samenwerking met de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht opdracht gegeven voor het opstellen van een businesscase dat moet leiden tot de oprichting van een participatiebedrijf. Doel is om meer mensen aan een betaalde baan te helpen of hen mee te laten draaien in de maatschappij. DOOR RIA VAN MEIR & MERIJN SITSEN Het plan voor een participatiebedrijf komt voort uit het coalitieprogramma van de gemeente Bergen op Zoom, waarin wordt gesteld dat iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. “Betaald werk biedt het beste perspectief tegen armoede en uitsluiting, maar ook vrijwilligerswerk kan heel waardevol zijn. Het gaat erom dat mensen hun steentje kunnen bijdragen en meedoen”, meent wethouder Arjan van der Weegen. Hij merkt dat het huidige systeem vaak niet toereikend is om mensen aan een (betaalde) baan te helpen. “Wat je ziet is dat mensen die werkloos raken, zich inschrijven bij een uitzendbureau. Als dat niet leidt tot een nieuwe baan, betekent dat er een andere aanpak nodig is. In deze regio is bijvoorbeeld een grote behoefte aan technisch personeel.

Door mensen te vragen welke onderdelen hen in de techniek aanspreekt en ze om te scholen, bied je hen handvaten om te participeren”, legt Van der Weegen uit. Netwerk De wethouder ziet het uitreiken van die handvaten het liefst gebeuren door een zogenaamd participatiebedrijf; een soort spin in het web tussen mensen met een uitkering en alle instanties die zich bezig houden met uitkeringsgerechtigden, zoals de WVS Groep en de stichting Samen Werken. “Het participatiebedrijf hoeft niet per definitie een nieuwe organisatie te worden, maar kan ook een soort netwerkstructuur zijn, dat zich bezig houdt met de participatie van het totale sociale domein. We zijn nu bezig met een businesscase dat moet uitwijzen wat de beste vorm is”, verklaart Van der Weegen. Volgens de wethouder worden de WVS en Samen Werken

Het participatiebedrijf dient als schakel om mensen met een uitkering aan werk te helpen, bijvoorbeeld in de techniek. ARCHIEFFOTO

ook betrokken bij die businesscase. WVS De WVS-groep geeft aan dat zij hebben vernomen dat de gemeente Bergen op Zoom nadenkt over de vorming van een participatiebedrijf. “Aangezien we niet PAGINA 16

meer weten over dit onderwerp en er ook niet bij betrokken zijn, kunnen we op dit moment niet aangeven of deze ontwikkeling kansen of bedreigingen met zich meebrengt”, vertelt René van Broekhoven, hoofd communicatie WVS. Hij geeft aan dat zijn organisatie altijd openstaat

om de uitdagingen die er zijn aan te gaan door in gesprek te blijven met wethouders, raadsleden, ambtenaren of ketenpartners. “Uiteraard staan we altijd open voor een inhoudelijk of constructieve discussie met de gemeente over dit onderwerp”, voegt Van Broekhoven daar nog aan toe.


auto’s

SEAT GARAGE SALE

BIJVOORBEELD

VOORRAADMODELLEN IBIZA EN LEON MET 21% BTW KORTING!

AUTOSERVICE AUTOSERVICE AUTOSERVICE BANDENSERVICE BANDENSERVICE

TOT € 3.500,- VOORDEEL!

BANDENSERVICE Aktie november zie desnep.nl AktieAktie november zie desnep.nl november zie desnep.nl Alle info zie

OP = OP

Alle info zie Alle info zie

IBIZA 5-DEURS 1.2 TDI STYLE E-ECOMOTIVE van € 18.020,- voor € 15.026,-

ZELFS SINTERKLAAS RUILT ZIJN PAARD IN...

LEON COPA BUSINESS 1.6 TDI E-ECOMOTIVE

Winterbanden?

van € 23.995,- voor € 20.496,-

www.korstbanden.nl

OOK AANTREKKELIJKE AANBIEDINGEN OP ANDERE MODELLEN.

ENJOYNEERING

Vraag ons naar de mogelijkheden en de voorwaarden. De actieperiode loopt van 17 november t/m 5 december 2012. Deze actie geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen. KOM SNEL LANGS WANT OP = OP

Vandaag uw auto, bus of jeep verkopen v.a. ’98.

Bel HUGO

SEAT.NL

Gemiddeld brandstofverbruik van een SEAT: 3,4 - 8,5L/100 km (1:29,4 - 1:11,8), CO2-emissie g/km 89 - 197. Er is al een SEAT vanaf € 7.825,- inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen ‘af importeur’. SEAT-importeur Pon’s Automobielhandel B.V., Leusden. Getoonde afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid.

Contant + RDW. Vrijwaring!

06 - 122 58 443 Ook ’s avonds.

www.internetbode. nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

AUTOMONTAGEBEDRIJF

Autobedrijf Kees Vermeulen B.V. Beatrijsweg 63 • Klundert 0168 - 40 22 76 • www.seat.nl/keesvermeulen

Openingstijden: ma t/m do 08.00 tot 18.00 uur vr 08.00 tot 20.00 uur za 09.00 tot 16.00 uur

JOKO

• Sloop-loop-schade auto’s motors te koop gevraagd. • Alle gebruikte onderdelen online. • Vrijwaring bij ophalen. • Reparatie en onderhoud. Lid ARN-Stiba-RDW

Maalbergenstr. 24a Wernhout Tel. 076-5971739 / 06-54278822 info@jokozundert.nl www.jokozundert.nl

NIEUW

A LTIJD DE JUISTE BEURT VOOR UW RENAULT!

gevraagd Tevens uw adres voor gebruikte auto-onderdelen.

Telefoon 0165 - 341913 Autodemontagebedrijf Franken Heimolendreef 36a - Rucphen

ROLSTEIGER TE HUUR

VOOR KLUSSER OF DOE HET ZELVER

TOT 14 MTR WERKHOOGTE BREED STEIGER

SCHERPE TARIEVEN ALSMEDE TE KOOP 1000 LTR TANKS 35 E

06-14153524

EXCLUSIEF BIJ AUTO KIEVIT

GRATIS APK! MA AK ONLINE EEN

1

Star T

rek

First C To bold ontac ly go w h t e r e Dan d urf jij no one’s gone b je e fo v a in het dageli st wel te verd re? jks le iepe (45, k ven van Car n anker

)?!

la

AFSPRA AK

Pallets

Te koop gevraagd Alle soorten ook kapot 06-51549157

WWW.AUTOKIEVIT.NL

Minimaal 100 stuks.

BERGEN OP ZOOM HELLEVOETSLUIS ZIERIKZEE

Dakwerken ABRAHAM DE HAANSTRAAT 9-11 DE SPRONG 2 GREVELINGENSTRAAT 1-3

WIE BETER DAN RENAULT KAN UW RENAULT ONDERHOUDEN Gratis APK keuring geldig t/m 31 december 2012. Vraag naar de voorwaarden.

TEL. (0164) 23 69 52 TEL. (0181) 32 05 55 TEL. (0111) 41 25 29

vernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera. Bel Zoomdak 06-18514726 www.zoomdak.nl

WEGGEMANS BV

METAALBEWERKINGSBEDRIJF

t inCTIES / s i l a i c e p S NSTRU PLATING

LCO VELBE STAA N GE E K DA

RENOVATIE BESTAANDE EN ASBESTHOUDENDE DAKEN • nieuwbouw agrarische loodsen & bedrijfspanden volledig in eigen beheer • profielplaten, dakpanplaten en potdekselprofielen uit eigen productie • geïsoleerde sandwichpanelen tbv dak & gevel • zetterij tot 8.000 mm o.a. onderhoudsvrije boeidelen • transport en kraanwerk • aluminium getrokken goten uit 1 stuk Metaalbewerkingsbedrijf Weggemans BV | Sportlaan 4 | 4695 BA Sint-Maartensdijk tel. : 0166-664105 | email : info@weggemans.info | website : www.weggemans.info


Informatiemarkt in bibliotheek STEENBERGEN - Op vrijdag 30 november presenteren diverse organisaties zich aan iedereen die binnenstapt bij Bibliotheek Het Markiezaat in de Blauwstraat 30 te Steenbergen. Burgemeester Bolten zal om 14.00 uur deze informatiemarkt officieel openen. Het idee achter de Vrijwilligersinformatiemarkt is dat meedoen in de samenleving belangrijk is voor iedereen. Vrijwilligerswerk geeft je immers een goed gevoel. Het zorgt voor afwisseling van de dagelijkse gang van zaken, het biedt de kans talenten te ontplooien, nieuwe vaardigheden aan te leren. Vrijwilligerswerk zorgt voor nieuwe contacten en, niet onbelangrijk, het biedt waardering! In het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties mag een vrijwilligersinformatiemarkt voor jong en oud niet ontbreken. Jongeren leveren hun vrijwillige bijdrage in de vorm van maatschappelijke stage: een ervaring

voor het leven en hierdoor de mogelijke vrijwilligers voor de toekomst. Ruim vijf miljoen mensen in Nederland doen regelmatig vrijwilligerswerk. Toch kunnen vrijwilligersorganisaties altijd meer mensen gebruiken. De samenleving zou er immers heel anders uitzien als vrijwilligers niet actief zouden zijn. Vrijwilligerswerk zorgt ervoor: •dat sporters kunnen sporten en zelfs topsporter kunnen worden •dat we extra vrienden en bekenden hebben, die ook nog eens iets voor ons over hebben •dat ouden van dagen buiten komen •dat er vervoer is in streken waar het openbaar vervoer ‘niet rendeert’ •dat we een veilig gevoel hebben op straat, bijvoorbeeld met buurtvaders en straatcoaches •dat we een veilig gevoel hebben doordat er goede EHBO is, dat er vrijwillige brandweer is •dat we een hoop gezelligheid hebben in

sportkantines, bij studentenverenigingen en poppodia •dat we de natuur in kunnen •en nog veel meer! Deze informatiemarkt, gehouden op 30 november van 13.30 tot 17.30 uur, biedt maatschappelijke organisaties en instellingen de mogelijkheid zich aan alle inwoners van de gemeente Steenbergen te presenteren. Zij hopen op deze manier in contact te komen met potentiële vrijwilligers. Een uitgesproken kans om eens vrijblijvend kennis te maken met de diverse mogelijkheden rondom vrijwilligerswerk en voor organisaties om zich te profileren. Heeft u als maatschappelijke organisatie nog geen uitnodiging ontvangen, neem dan contact op met het Vrijwilligerloket Steenbergen, tel. (0167) 560 382, of mail naar e.vink@ traversegroep.nl. De Informatiemarkt is een initiatief van Bibliotheek Het Markiezaat en het Vrijwilligersloket Steenbergen.

Trafo zet met springwedstrijd feest in gang STEENBERGEN - Vier weken voordat turn-, gymnastiek en jazzdansvereniging Trafo Steenbergen het 25 jarig bestaan zal vieren organiseerde ze de springwedstrijden A, B en C niveau voor regio Zuid-West Nederland. Door inzet van vele ouders, vrijwilligers, leiding en bestuur en dankzij medewerking van sponsoren werd het een geslaagde dag. Sporthal ’t Cromwiel werd gevuld met 18 verenigingen, 50 teams en 350 deelnemers die uitkwamen op de onderdelen, airtumbling, minitramp, kast, tafel en pegasus. Daarbij ingedeeld in de leeftijdcategorieën 9-12 jaar, 10-16 jaar en senioren en in de niveau C, B en A. Dit alles gadegeslagen door het in grote getale aanwezige publiek. In een door de aanwezigen geroemde goede organisatie met leuke sfeer werd er mooi gepresteerd en was er waar spektakel te zien. Tijdens de prijsuitreikingen door wethouder Cor van Geel bleek ook nog eens

dat de organiserende vereniging Trafo volop reden tot feesten heeft. Uitkomend met 3 ploegen bleef niemand zonder prijzen, sterker nog alle Trafo deelneemsters pakten 2 prijzen. De meisje 9-12 jaar C met Annabel Luijks, Anne-Li Slokkers, Jil van de Hoeven, Iris de Wit, Suzie Krebbekx, Lieke Huijgens, Yennin Weesterweele, Meike Luisterburg en Noa den Brinker haalden goud op airtumbling en minitramp. De ploeg 10-16 C met Brigit Laurijsse, Floor Heshof, Nina Wander, Veena de Waal, Sanne van Tillo, Sasja Koolen en Zoe van der Wou behaalden op zowel minitramp als minitramp-pegasus de 2e prijs. Op dezelfde toestellen behaalde Heren A-senior Marco Smulders als gastspringer bij Turn 87 uit Oostburg 2x goud. Goud was er ook voor Alysha de Koning, Ilse Urbanus, Floortje de Kock, Claudia Laurijsse, Esmee Antonissen, Nova Hensen, Eva Veraart en Vera Brooijmans. Zij werden eerste op Minitramp Pegaus 10-16 jaar B niveau. Op de airtumbling kwam deze groep

uit op het hoogste A niveau. Daarop werd een geweldig prestatie geleverd die niet alleen goud opleverde maar ook een prachtige beker voor de hoogste score van heel de dag. Hiermee werd weer een bijzonder stukje geschiedenis geschreven en vormde deze wedstrijd een mooi opmaat naar het zilveren jubileum.

Donderdag 29 november: 19.00u Medjugorjeviering en Rozenkransgebed Vrijdag 30 november: 19.00u H. Mis in De Vossemeren Protestantse kerk Elke zondag 9.00 uur dienst in de Protestantse Kerk, Voorstraat 48 Nieuw Vossemeer. Predikant: Ds. H.C. v.h. Maalpad, Zwartewaal 46, 4717 NS Bergen op Zoom, tel. 0164-231992, hcvhmaalpad@home.nl. Voor informatie: B. v. Weesep, tel. 0164683941.

Tot zekere intentie (C). Dinsdag 27 november: 8.30u Lucie Meesters. Woensdag 28 november: 8.30u tot zekere intentie van een zieke (nn). Donderdag 29 november: 19.00u jgt. Toon Uitdewilligen-De Ridder. Vrijdag: 2h. Andreas, apostel 8.30u om h. priesterroepingen. Openingstijden parochiesecretariaat: van maandag t/m vrijdag van 9.15-11.30u. Deze tijden gelden niet tijdens de schoolvakanties en op feestdagen, dan is het secretariaat alleen op donderdagochtend geopend. Spreekuur: Op dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30-10.30u in het Parochiesecretariaat in de Gummaruskerk, Westdam 83 (ingang marktzijde). Zondag is er geen kindernevendienst in de Vincentiuszaal. Misintenties: Wilt u een misintentie aanvragen? Gelieve dit minstens een week van tevoren (ivm tijdige plaatsing in de krant) door te geven bij het secretariaat op maandag t/m vrijdag van 9.15-11.30u of via de website. Personalia: de overledene die wij gedenken zijn Catharina Bosmans-Uitdewilligen en Adrianus Huijsmans-Meesters. Adventskaarsen: vanaf heden kunt u weer adventskaarsen kopen. Christus Koning: met dit hoogfeest besluiten wij het liturgisch jaar met het jaarcyclus b. Op de eerste zondag van de advent beginnen wij een nieuw liturgisch jaar met jaarcyclus c. Dank voor de sympathie die Annie van Aert kreeg bij haar jubileum, waarin zij veertig jaar mijn linker- en rechterarm was. Ook dank voor uw sympathie bij mijn verjaardag. Wij waarderen uw vriendschap. (pastoor Ed. Nieuwlaat)

Begin de dag met een glimlach

BERGEN OP ZOOM • THOLEN • ZIERIKZEE • HALSTEREN Stationsplein 11 Bergen op Zoom 0164 - 24 64 72

Eendrachtsweg 9 Tholen 0166 - 60 64 44

Haringvlietplein 7a Zierikzee 0111 - 41 65 34

Poelekes 15 Halsteren 0164 - 68 64 40

ma-vr ......07:30 - 17:00 ma, di.......07:30 - 17:00 ma-vr ....08:00 - 17:00 ma-vr ......08:00 - 17:00 wo-avond tot .... 21:00 wo-do ....07:30 - 16:15 wo-avond tot .... 20:00 vr ...............07:30 - 12:30

Nu een AH-boodschappenbon t.w.v. € 150,- bij een klikgebit Heeft u last van een loszittend kunstgebit? Dan is een klikgebit de juiste oplossing. In 2013 gaat uw eigen risico nogmaals fors omhoog. Maak vandaag nog een afspraak voor een gratis intakegesprek om te bepalen of u voor een vergoeding in aanmerking komt.

Ontvang nu een AH-boodschappenbon t.w.v. € 150,- bij een klikgebit *

Een klikgebit én een extraatje om voluit te kunnen genieten * U ontvangt deze na plaatsing van het klikgebit. Deze actie is alleen geldig voor afspraken gemaakt vóór 15 december 2012 Bel gratis 0800 - 23 54 32 48, info@mondzorgtotaal.nl, www.mondzorgtotaal.nl

Van dansvloer naar kerststal

Leden verkopen entreebewijzen Het is alweer 25 jaar geleden dat Trafo werd opgericht door Ad en Conny van de Ree en André Smulders. Reden voor een feestje op 15 december in ‘t Cromwiel in Steenbergen. Oud leden en oud bestuursleden zijn natuurlijk van harte welkom. Chris Antonissen draait en zingt en er zijn diverse acts. Kaarten zijn verkrijgbaar bij: Anja Koolen, Orchideestraat 23, 0167-566821; Sylvia Antonissen, Gladioolstraat 8, 0167-561411; Judith de Wit, Jan de Preestraat 15, 0167-567332. De leden die de meeste entreebewijzen verkopen kunnen prijs winnen.

KERKELIJK NIEUWS DINTELOORD Nederlands Hervormde Gemeente Zondag 25 november: 10.00u Ds. F.J.M. van Veldhuizen; 18.30u Ds. F.J.M. van Veldhuizen Parochie H. Petrus en Paulus Zaterdag 24 november: 19.00u Eucharistie viering m.m.v. R.K. kerkkoor. Intenties voor: Anna Poulus en overl. ouders en familie; Frans Geers e.v. Tineke Boets en dochter Anneke; Johannis Ernest e.v. Cornelia Goverde en dochter Lia e.v. Peter Baselier. Voorgangers: Pastoor H. v. Geel / Mevr. T. Geers-Boets. Donderdag 29 november rond brengen thuiscommunie door vrijwilligers. Gereformeerde kerk Dinteloord & Steenbergen Zondag 25 november: 10.00u Afsluiting kerkelijk jaar; Ds. J. vd Sterre uit Dordrecht NIEUW-VOSSEMEER H. Joannes de Doper Vrijdag 23 november: 19.00u H. Mis in De Vossemeren, misintenties: Ben Dam e.v. Grada v. Someren; overl. ouders Kostermans-de Jong. Vanavond worden in de H. Gummaruskerk te Steenbergen ook kinderen van onze parochiekern gevormd: Deze zijn: Noah Bax, Bram Dirven, Evelien v. Gaans, Nadine Buyck en Irene de Wit. Zondag 25 november: 9.00u H. Mis, voorganger pastor Nieuwlaat. Misintenties: Annie Swagemakers en overl. familie; Adrianus en Maria Huijsmans-Kerstens; Gaby v. Tilburg; Cor Perdaems-v. Oorschot; uit dankbaarheid b.g.v. een 45-jarig huwelijk; jgt. Jan Roedelof e.v. Nelly Rozendaal; Bart v. Geel e.v. Toos v. Geel-Haast; jgt. Adrianus Goderie e.v. Jo Timmermans; Ad Heijboer e.v. Corrie Rozendaal. Maandag 26 november: 18.00u H. Mis Woensdag 28 november: 19.00u H. Mis

STEENBERGEN Evangelische kerk Open Deur Iedere zondag 10.30u samenkomst; zondagavond 19.00u gebedsbijeenkomst en iedere maandagavond 20.00u evangelisatiestudie . Geert Vinckestraat 2 te Steenbergen. Meer info: 06-53118236, www. opendeursteenbergen.nl of info@opendeursteenbergen.nl Voor een goed gesprek of gewoon een kop koffie bent U door de weeks van harte welkom in de keuken van Open Deur, maandag van 13.30u tot 17.00u en dinsdag t/m zaterdag van 10.00u tot 17.00u. Hervormde Gemeente Zondag 25 november: Eeuwigheidzondag Ds. C Biemond St. Gummaruskerk Kerkdiensten: Christus, Koning van het heelal, jaarcyclus b. Zaterdag 24 november: 19.00u eucharistie met past. B. v. Schaik. Joke en Piet Luijks; Wilhelmina Schoonen. Zondag 25 november: 10.00u eucharistie met pastoor H. v. Geel. Het welzijn van onze parochie; Cornelia Tak; Anthonetta Peeters; jgt. Catharina Koenraadt-Brooijmans; o.ou. Kees en Riet Verbeek-Landsbergen; o.ou. Kees en Lena v. Hoeffelen-v. Beers. Maandag: h. Johannes Berchmans 19.00u

PAGINA 18

Eta en Lage vierschaer in de Congo en Maria en Jozef in de kerststal in Wouw.

NIEUW-VOSSEMEER - De thematentoonstelling Back to the sixties in het A.M. de Jonghuis te Nieuw-Vossemeer waarin ook het prijsdansen op kermismaandag was opgenomen is onlangs afgelopen. Op deze tentoonstelling beelden in het café van Keeke de Congo het echtpaar Eta en Lage Vierschaer het prijsdansen uit. Deze etalagepoppen heeft de Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid Nieuw-Vossemeer geleend van de Heemkundevereniging de Vierschaer uit Wouw. Deze poppen zijn echte acteurs, want nu de tentoonstelling is afgelopen en zij terug zijn in Wouw zullen zij na een korte vakantie Maria en Jozef zijn in de kerstal die jaarlijks is opgenomen in de kerststallenroute in Wouw. Wat het aanmelden betreft heeft de kring een goede stap gezet naar plaatsing op de Nationale Erfgoedlijst van de UNESCO. Op 13 oktober heeft de Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid het prijsdansen gepresenteerd op de Manifestatie Immaterieel Erfgoed in Ford Voordorp bij Utrecht. Deze presentatie had tot gevolg dat het erfgoed mag worden voordragen bij het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed ,waarna een

toetsingscommissie uiteindelijk beslist over toelating op de nationale erfgoedlijst Traditie van de UNESCO. Deze toetsing zal in februari 2013 plaatsvinden. Om in aanmerking te komen voor erkenning moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, zoals: een inventarisatie maken van het erfgoed; een erfgoedzorgplan opstellen; -een reddingsplan maken indien het verloren dreigt te gaan. Tradities hebben vooral bestaansrecht wanneer het wordt aangepast aan de tijd waarin we leven. Dan pas kun je de traditie in leven houden en is het interessant voor de generatie die dan leeft. Bij het prijsdansen kunnen je dat goed zien, bijvoorbeeld van orgelmuziek naar muziekbandjes en nu in deze tijd muziek via de computer. Zo ook met de attributen van bierflessen naar kegels op de grond en zelfs aan het plafond. Het kermis ontbijt heeft onlangs zijn intrede gedaan. Dit zijn dus allemaal aanpassingen die de traditie in leven te houden. Staat een traditie op de Nationale Inventaris dan wordt van de gemeenschap of vereniging elke twee jaar een verslag verwacht over de vorderingen in de uitvoering van het erfgoedzorgplan. Ook wordt verwacht dat gemeenschappen regelmatig de contactdagen bezoeken en zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen.


BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

47

van Haaften

NAAR KEUZE ELBIEFSTUKSPIES 250GR VLEESASS PIES - KOG VARKENSHA N - KALKOENHAASSPIES DIV. VISSOORTE

magere runderlappen runderbiefstuk ½kg kippenvleugels 2kg kalkoenfilet 1kg varkensschnitzels 1kg rollade, stesuk of lapj

originele hamfricandeau kg 4.49

alle soorten

runderkogelbief ½kg 4.99

49 1kg 5.

49 4. 99 4.

Sierbestrating

snijworst 150gr 1.29 bourgondische vleessalade 150gr 1.75 rauwe ham aan 't stuk gerookt/ongerookt 100gr 0.99

Wij zijn leverancier van o.a.: • Sierbestrating • Blokhutten Paasdijkweg 19A in Poortvliet • Speeltoestellen (bereikbaar via parkeerterrein van de woonboulevard) • Tuinverlichting Pilootweg 5 in Stavenisse • Tuinbeelden Tel. 0166-619200 b.g.g. 0166-692977 Ook voor het verzorgen van uw grondwerk, riolering en aanleg

verse erwtensoep 1ltr 3.98

Backstretcherinfo@sierbestratingvanhaaften.nl kunt u bij ons terecht.

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL

www.vanhaaftenpoortvliet.nl

Helpt bij rugklachten www.brabantwerkt.nl vacatures bij jou in de buurt Lasertherapie

Duurzame oplossingen bij vliegen, houtworm, mollen, ratten, muizen, papiervisjes, vogeloverlast, wespen enz.

(0113) 57 38 81

www.ongediertespecialist.nl

De behandeling wordt vergoed. www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Backstretcher Backstretcher Backstretcher

Helpt bij rugklachten Helpt bij Backstretcher Backstretcher Helpt bij rugklachten rugklachten

Bij de meeste mensen met chronische Helpt bijrugklachten rugklachten Helpt bij rugklachten zonder dat er een direct Lasertherapie aanwijsbare lichamelijke oorzaak is, De behanDeling worDt vergoeD zullen de stretchers heel effectief zijn. www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Afslanken met succes!

20% 20%

Bij de meeste mensen met chronische Bij de Bij meeste mensen met chronische de meeste mensen met chronische rugklachten zonderdat daterereen een direct rugklachten zonder direct Bij de mensen met chronische rugklachten zonder dat er een direct Bijmeeste de meeste mensen met chronische aanwijsbare lichamelijke oorzaak aanwijsbare lichamelijke is,is, aanwijsbare lichamelijke oorzaak is, rugklachten zonder dat er eroorzaak een rugklachten zonder dat eendirect direct zullen de stretchers heel effectief zijn. zijn. zullen de stretchers heel effectief zijn. aanwijsbare lichamelijke oorzaak is,is, zullen de stretchers heel effectief aanwijsbare lichamelijke oorzaak zullen de stretchers heel effectief zijn. zullen de stretchers heel effectief zijn.

TEGEN INLEVERING VAN DE COUPON

KORTING

KORTING

Bel voor een gratis demo of Bel voor een gratis demo of Bel voor een gratis demo Bel voor een demoof proefplaatsing 0165-870209 Bel voor eengratis gratis demo ofof proefplaatsing 0165-870209 proefplaatsing 0165-870209 proefplaatsing 0165-870209 Bel voor een gratis demo of proefplaatsing 0165-870209

op 1 artikel naar keuze

Geboren 11-11-2012:

geldig t/m zondag 25 november 2012

www.fityx.nl

www.fityx.nl www.fityx.nl SHAR-PEI PUPS!! Met stamboom. Voor info zie

www.damishar.com Tel.nr. 0165-380 150

proefplaatsing 0165-870209 www.fityx.nl www.fityx.nl www.fityx.nl

Stoppen ! met roken

HOUT DE WORM!

op 1 artikel naar keuze geldig t/m zondag 25 november 2012

KARWEI Bergen op Zoom, Hoogerheide, Steenbergen Deze actie is alleen geldig bij KARWEI Bergen op Zoom, Hoogerheide en Steenbergen. De korting geldt niet bij aanschaf van artikelen die zijn voorzien van het Vast Verlaagd label,SuperStuntartikelen, zonnepanelen, de KadoKaart van KARWEI, bij verhuur en betaalde diensten.

NOG 5 WEKEN OM EEN PARTNER TE VINDEN Bel: Lia van der Wel 0165-388816 Of 0800-0230595 (landelijk)

www.mens-en-relatie.nl

erkend AVR / SinglesKeurmerk / Geschillencommissie

Bedrijfsruimte voor starters www.starters-bedrijfsruimte.nl

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

SPECIALE AANBIEDING COMPUTERCURSUS

Speciaal voor starters organiseert BIT BY BIT in Bergen op Zoom een computercursus.

6 lessen van 2 uur voor € 125,-

Voor informatie kunt u bellen met tel.nr. 0164-230209


l er op action.n ld fo e d r o vo k K ij

BINNEN/BUITEN

SPORT & ACTION

80 lampjes

keuze uit veel verschillende figuren

GLORIA VANDERBILT

LED PLAYMOBIL EAU DE TOILETTE VERLICHTING FIGUREN 10 0 M L

LED VERLICHTING 48 lampjes geen stekker nodig!

3.49

5.49 1.89 5.49 Elders 3.49 4.95

Elders 9.95 12.95

STARCANDLE

IMPULS

MEGA

red berries, vanille of magnolia zak 25 stuks

voor draadloze bediening van lampen en apparaten 3 ontvangers 1 afstandsbediening

met o.a. pompons, wiebelogen, en chenille knutseldraden

AFSTANDS GEUR KNUTSEL THEELICHTEN BEDIENINGSET SET

GEUR KAARS 10x6 cm 5 geuren

0.89

SET/2

1.15

STICKER VELLEN keuze uit diverse uitvoeringen en licenties

2 VO O R

Elders 2.69 3.99

0.98

Elders 14.99 17.49

7.99

SPEEL KLEI 5 grote potten

1.29

2.99

FOAMING SHOWERGEL OF

DAMES/TIENER

Zen Paradise Pink, Good Health, Happy Days of Beauty Secrets 200 ml

diverse kleuren maten S-XL

BODY BUTTER

Elders 3.99 5.95

FLEECE VEST

1.49 10.99 Elders 16.95 18.95

Kijk voor winkeladressen en overige


g i d e l l o v d n e s s a r r e v g i l e d r o o v d n e v e rba z

FUN BAKING

MANDEMAKERS

voor 12 popcakes

6 stuks 180 gram

POPCAKE MAKER TE DE NIE U WS E B A K R AG !

1.12

GLITTER

sierblad of bessentak lengte 85 cm

0.68

50x250 cm

5 ROL L E N

0.95

UITZOEKEN

SPECULAAS SPEEL CAKES GOED

9.95 0.79 1.59

KERST SIERTAK

DECO KERSTMIX wit, rood of zilver

GE SC HE N K PAPIER

Elders 1.29 1.39

Elders 3.99 6.49

HOME DECO

DIERENPRINT

40x40 cm

in etui 6-delig

KUSSEN HOES UITZOE K E N

0.79

!

1.59

Elders 2.99 3.98

MANICURE SET

Elders 4.95 6.95

1.99

KERSTBALLEN

NORTH STAR

BLING BLING

diverse uitvoeringen incl. parels, kwasten en draad voor 8 kerstballen

diverse kleuren en modellen

diverse kleuren

KNUTSEL PAKKET

kerststerren KNUTSEL PAKKET voor 36 sterren

0.99

1.59

HOOFD BAND

pluche OOR WARMERS diverse kleuren

0.69

0.99

TRENDY ARMBAND

Elders 4.95 6.95

0.99

informatie op onze website ACTION.NL

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 18-11 t/m za. 24-11

POPCAKE BAKMIX 24 popcakes

SINTERKL A AS


G EZ O C H T:

F RA N CHIS ENEM ER Shoeby is een succesvolle winkelformule in trendy dames-, heren- en kidsmode. Shoeby onderscheidt zich door snel wisselende collecties, een uitgebreide service en uitgekiende marketing. Momenteel zijn er 250 Shoeby winkels verspreid door heel Nederland en België. De winkels zijn gevestigd op gemakkelijk bereikbare locaties. Zo brengt Shoeby de allernieuwste modetrends voor iedereen dichtbij. Wil jij van je droom een succes maken? Start dan je eigen modewinkel volgens de formule van Shoeby!

Voor een winkel in gedreven

STEENBERGEN

is Shoeby op zoek naar een enthousiaste en

Direct kennismaken met Shoeby? Kom naar de informatieavond op 27 november 2012!

FRANCHISENEMER M /V TRAINEE FRANCHISENEMER M/ V Kijk op onze website voor meer locaties in Nederland.

Shoeby Etten-Leur Bisschopsmolenstraat 6, 4876 AH, Etten-Leur

• Ben jij werkzaam in de (mode-)retail en droom je ervan je eigen modewinkel te starten; • Ben jij een geboren gastvrouw of -heer en staat de klant voor jou centraal; • Wil je van het Shoeby-succes ook jouw succes maken?

Kijk voor meer informatie en om je direct aan te melden op shoebyfranchise.com

Bel dan direct Sjon van Vugt (tel. 06-23363678). Of vraag de uitgebreide brochure aan via eigenzaak@shoeby.nl.

SHOEBYFRANCHISE.COM BRIDGE

CV-ketel storing?

BRIDGECLUB WELBERG Uitslag 14 november, Lijn A: 1. Mia de Vos-Ad van Iersel 59.38%, 2. Ria Adriaansen- Anny Koopmans 56.11%, 3. Marga v.d. Kreek-Tiny v.d. Heijden 55.97%, 4. Dien van Dorst- Toos Nijssen 55.83%, 5. Ada Bot-Jos Lindsen 54.51%. Lijn B: 1. Joke Bogaarts- Annie Vos 67.64%, 2. Nelly en Jan Brooymans 62.36%, 3. Annemarie van Treijen-Toine van Opdorp 56.53%, 4. Pauline Houtman-Adje Kardux 54.69%, 5. Riet v.d. Goorbergh-Willem van Opdorp 52.01%. Nieuwe leden zijn welkom bij BC Welberg. Aanmelden Ria Adriaansen: e: adriaansenbridge@ kpnmail.nl, tel.: 0167-563434, 06-43917462. Bridgeclub Welberg speelt elke woensdag vanaf 19.30u. in het Cromwiel, Krommeweg 1, 4651 RN Steenbergen.

Bel (0165) 54 40 55 > Vervanging > Service > Onderhoud

BRIDGECLUB DE VLIET Uitslag 5e zitting van de 2e ronde, donderdag 15 november, A-lijn: 1. Fenna Luycks & Trudy van Nijnatten met 58,68%; 2. Cees Franken & Marja Hage met 56,94%; 3. Nella van Ruiswijk & Josien van de Kar met 54,51%; 4. Ton Voorheijen & Ad van Opdorp met 52,08%; 4. Nelly Boden & Jac Boden met 52,08%; 4. Corry Vermey & Free Vermey met 52,08%. B-lijn: 1. Ben Estor & Diny Iriks met 58,68%; 2. Els Bogers & Ria Uytdewilligen met 58,33%; 3. Rina Verdonk & Ria Bernaerds met 57,99%; 4. Willy Willegers & Kees Willegers met 57,64%; 5. Ria Adriaansen & Rina Timmers met 53,82%.

2SE4RVICE UURS

BRIDGECLUB STEENBERGEN Uitslag 19 november, Lijn A: 1. Manda Kaptein-Peter Sterk 63,54%, 2. Ria Mathlener-Rob Mathlener 61,81%, 3. Eem Kaptein-Cees Franken 54,51%, 4. Joke Vieveen-Bas Viveen 53,13%, 4 Mia de Vos-Ad van Iersel 53,13%. Lijn B: 1. Thea van Niekerk-Philip Gravestein 57,50%, 2. Mieke van de Berg-Corrie Blommerde 56,25%, 3. Adje Veraart-Cor Peeters 55,42%, 4. Sjef de Schutter-Bets Vlam 54,17%, 5. Fons Huijsmans-Anton van der Wegen 53,33%. Lijn C: 1. Ada Bot-Gijs Schuurman 60,83%, 2. Dientje van Dorst-Marion van de Kerkhof 60,42%, 3. Cees Rens-Jan Stout 58,33%, 4. Els Bogers-Ria Uytdewilligen 57,50%, 5. Adri Bruijnooge-Ad van Opdorp 55,00%.

www.warm in huis.nl

Meer dan een half miljoen Bodes Elke week! WWW.HOBBYKAS.NL

Jan Jochems Handel

en

TransporT

Te koop:

Budget kas

€ 350,-

Alu-pro kas

v.a. € 925,-

Combi-pro kas

v.a. € 950,-

Victoriaanse kas v.a. €1400,Bel voor onze folder/prijslijst

Showterrein met 36 kassen

EmBrEgtS KASSEN gors 70 Hoeven 0165-502506

Bestratingsmaterialen en sierkeien, speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:

Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3 Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

Pedicure Jeanette Ook bij U thuis 06 - 43084446 Gezocht: Wie zou er op onze (45 cm hoog) hond willen passen tijdens onze vakantie(s)? Mogelijk ook een paar weekenden of zaterdagen? Liefst niet rokend. Mail ons svp: ehw@hetnet.nl en vermeld erbij of u ervaring heeft met honden.

Biljarten Regio Competitie NIEW VOSSEMEER - Biljarten Regio Competitie 2012-2013, Na week 46. A-Teams: 1. Hoeven 1 640,694 15, 2. Oud Gastel 2 633,883 15, 3. Halsteren 4 616,673 15, 4. Keijenburg-1 615,967 15, 5. S.B.Ponderosa 2 612,559 15, 6. de Heen 1 604,703 15, 7. Halsteren 2 597,281 15, 8. Halsteren 1 595,639 15, 9. Oud Gastel 1 595,528 15, 10. Welberg 1 595,495 15, 11. Halsteren 5 594,758 15, 12. Welberg 2 582,108 15, 13. Halsteren 3 581,905 15, 14. Steenbergen 1 577,200 15, 15. Vossemeer 1 574,869 15, 16. Steenbergen 2 573,597 15, 17. Lepelstraat 1 573,287 15, 18. Welberg 3 570,348 15, 19. S.B.Ponderosa 1 567,546 15, 20. Lepelstraat 2 559,544 15. B-Teams: 1. Steenbergen 5 658,779 15, 2. de Heen 2 644,066 15, 3. Halsteren 7 629,136 15, 4. Steenbergen 4 611,020 15, 5. Halsteren 10 606,667 15, 6. S.B.Ponderosa 3 606,542 15, 7. Halsteren 9 600,712 15, 8. Oud Gastel 3 600,573 15, 9. de Duiventoren 2 597,912 14. 10de Heen 3 DTC 596,643 15, 11. de Duiventoren 1 592,596 14, 12. Halsteren 6 590,534 14, 13. Steenbergen 3 590,175 15, 14. Stampersgat 2 589,766 15, 15. Halsteren 8 583,230 15, 16. Welberg 4 582,917 15, 17. Oud Gastel 5 577,010 15, 18. de Hofstee 1 567,750 15, 19. de Hofstee 2 557,650 15, 20. Oud Gastel 4 533,830 14. Wedstrijdleiders: Henk Vrijhoef en Dinnus Frijters. PAGINA 22


vacatures

s r u e b d r a o b w o n Ski-S

www.twbselect.nl/aandeslag

Gezocht: Verzorgenden

(IG)

Wil jij graag werken in een klein, zelfstandig en profes sioneel team? Dan is een carrière bij TWB, Thuiszorg met Aandacht iets voor jou! We hebben volop mogelijkheden voor Verzorgenden (IG). Vaste uren, maar ook flexibele uren zijn mogelijk.

Meer weten en solliciteren

Ga naar www.twbselect.nl/aandeslag. Hier vind je uitgebreide informatie over de functie en de arbeidsvoorwaarden. Via de site solliciteer je direct op onze vacature! Voor vragen kun je contact opnemen met Sanne de Groen, via (0165) 56 61 36.

Hoeveel verantwoordelijkheid wil jij op je bord? nu exTRA koRTing

Wij zoeken voor het hoofdkantoor in Bergen op Zoom een fulltime:

Teamleider assemblage m/v

Welkom de wereld op alleinhaarden van sfeer en warmte en kachels AAnbieding: bij alle pelletkachels

Morgen 15 april Koopzondag 500 kilo pelletkorrels gRATiS 11.00-17.00 uur

Wat bieden wij: Als ondernemende en pro-actieve leider engineering is een duidelijke pré. Leidinggeven, plannen en ben je op je plaats in onze verregaande geautomatiseerde assemblage voorzien van de nieuwste technologieën. Op deze centrale afdeling binnen onze fabriek komen alle productiestromen en logistieke processen samen. Niet alleen fungeert deze afdeling als spin in het web van ons fabricageproces, maar tevens is dit de afdeling waar de laatste werkzaamheden worden verricht om ons eindproduct met optimale kwaliteit richting de eindklant te transporteren. Samen met je collega teamleider ben je verantwoordelijk voor het aansturen, faciliteren, motiveren en stimuleren van 40 collega’s, onder wie 4 teamcoaches. Je rapporteert aan de Manager Fabricage. Daarnaast ben je verant-woordelijk voor het personele budget, het verzuimbeleid en verbeterprojecten. Last but not least zul je intensief betrokken worden bij een fors investeringsproject voor een nieuwe assemblagelijn. In je functie zul je veel vrijheid en bijbehorende verantwoordelijkheid ervaren. Dat alles maakt ons typisch Bruynzeel!

Wat zoeken wij: Uiteraard ben je een enthousiaste en inspirerende leider met HBO werk- en denkniveau in een technische richting (HTS). Je hebt minimaal enkele jaren bewezen leidinggevende ervaring in een gelijkwaardige technische functie in een productie omgeving. Ervaring in projectmanagement en

organiseren, coachen en enthousiasmeren zijn natuurlijke vaardigheden voor je. Verder werk en denk je kwaliteits en klantgericht en beschik je over natuurlijke overtuigingskracht en hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Daarnaast ben je een echte zelfstarter en in staat om voortdurend je eigen prestaties te verbeteren.

Onze arbeidsvoorwaarden: Naast een prima salaris kom je in aanmerking voor goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering, een bonusregeling, een uitstekende pensioenregeling en diverse collectieve verzekeringen. Geïnteresseerd?: Ben jij de ‘techneut in hart en nieren’ die we zoeken, geïnteresseerd in het takenpakket en voldoe je aan de functie-eisen, dan kun je tot en met 5 december 2012 reageren. Stuur een e-mail met motivatie en CV naar: vacatureshoofdkantoor@bruynzeel.com. Of per post naar: Bruynzeel Keukens B.V., afdeling personeel en organisatie, Postbus 140, 4600 AC Bergen op Zoom. Je kunt ook solliciteren via onze website www.werkenbijbruynzeelkeukens.nl. Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Bas van Hoof, manager fabricage, telefoon 06-22569700 of Sandra Kapetijn, personeelsadviseur, telefoon 0164-285225.

Breng je carrière op smaak bij Bruynzeel Keukens! Kijk voor ons actuele vacatureaanbod op www.werkenbijbruynzeelkeukens.nl

koopzondAg g ShowRoom Grootste shoWroom BE M beR gRooTSTe VEem SeOpT 5N 230 R uu 11.00-17.00

zuid nedeRlAnd Zuid NederlaNd

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaarden Bio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

info@schouwenpaleis.nl l www.schouwenpaleis.nl

Hardhouten kozijnen: mooi en duurzaam! U gaat bouwen of verbouwen? Kies dan voor maatwerk in ècht hout, met zijn unieke uitstraling en hoge duurzaamheid. Wij verzorgen productie en plaatsing van inbraakwerend geveltimmerwerk tegen een aantrekkelijke prijs èn hoge kwaliteit met KOMO-SKH keurmerk.

Hardhouten kozijnen, ramen, deuren en hefschuifpuien

Langeweg 6, 4756 AK Kruisland. Tel.: (0167) 53 24 18. Fax: (0167) 53 33 36. E-mail: info@jacobstifa.nl www.jacobstifa.nl


het beste voor uw dier Aquarium achterwanden

Aanbiedingen geldig t/m 1 december 2012. Zolang de voorraad strekt.

7.99

Decoratieve posters, met op voor- en achterzijde een verschillende afbeelding. Voor aquaria tot 100 liter. Afmeting 60 x 45 cm.

4.99 Drijvende aquariumfiguren

69.

95

Grappige figuren aan een bijna onzichtbaar touwtje, die met een zuignap op de bodem van het aquarium worden vastgezet. Per stuk 4.99

Superfish Home 25

Stijlvol aquarium met ingebouwde filter. Dimbare led-verlichting via makkelijk te bedienen tiptoetsen. Inhoud 25 liter. In wit of zwart. Afmeting 46,5 x 25 x 28,5 cm.

vanaf

vanaf

55.95

vanaf

24.95

39.95 9.95

nu 12 kg

+ 2 kg gratis!

Royal Canin Breed bonus bag 12+2 kg

Hoogwaardige voeding voor de hond afgestemd op de behoeften van het specifieke ras. Diverse soorten. (Actie is geldig voor de bonus bags aanwezig in de winkel.)

Bench

Opvouwbaar. Twee deuren. Zwart. 60 cm 24.95, 76 cm 32.95, 89 cm 52.95 109 cm 69.95, 121 cm 84.95

Pavo Daily Plus 15 kg

Ruwvoer voor het paard. Een mengeling van gras, luzerne en stro, die het kauwen stimuleert. Ideaal om te mengen met krachtvoer.

Krabton Trendy Dome

Mooi afgewerkte krabton van degelijk materiaal. Om nagels aan te scherpen, in te spelen en in te slapen. Met twee openingen 39.95, met drie openingen 64.95

vanaf

9.

12.95

95

2 voor

17.50 Biokat’s Fresh 20 kg

24.95 Whiskas brokjes 4 kg

Kattenbakvulling met frisse geur. Klontjesvormend, dus zuinig in het gebruik.

Voor de volwassen kat. Met rund, tonijn of kip. Vernieuwd: hogere voedingswaarde, met meer vitaminen en mineralen.

Fokker Country Basic Dog 15 kg Volledige voeding voor de volwassen hond. Aangepast vet- en eiwitgehalte helpt de kans op overgewicht verminderen.

Hondenkleding

Comfortabele, beschermende kleding voor koude en natte dagen.

leer over vuurwerkangst bij hond en kat. deelnaMe is gratis. geef u nu op! kijk op aniMalworld.nl 8 deceMber, 13.00-14.00 uur en 15.00-16.00 uur. voor iedere deelneMer een goody bag voor hond of kat!

oudenbosch Molenstraat 131 tel 0165 31 39 40

Ma t/M do vrijdag zaterdag

8.30 - 18.00 8.30 - 20.00 8.30 - 17.00

bergen op zooM ravelstraat 74 tel 0164 23 33 49

Ma t/M do vrijdag zaterdag

8.30 - 18.00 8.30 - 20.00 8.30 - 17.00

DSB_20121121  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you