Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

S T E E N B E R G S E

O P L AG E :

10 OKTOBER 2012 WEEK 41

Uitgeverij

EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

SASKIA BOLTEN WIL STERKE KANTEN GEMEENTE UITDRAGEN

10 . 0 0 0

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

AUTO’S

Volg ons via twitter: @SteenbergseBode

Zundert

I

Te l .

076

SPORT

ONDERZOEK NAAR KANSEN VOOR DE HEEN

599

8 111

KERKELIJK NIEUWS

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

LARS DE JONGH (15) WEER WEST-BRABANTS TENNISKAMPIOEN

College wil keuzes maken in nieuwbouw

Extra subsidie voor WK Ultraloop

STEENBERGEN - Het gemeentebestuur wil in 2013 keuzes maken in de te ontwikkelen woningbouwlocaties in de gemeente Steenbergen. Volgens het college is er sprake van een geplande overcapaciteit, waardoor niet alle gewenste plannen daadwerkelijk tot uitvoering kunnen worden gebracht. In de Structuurvisie heeft de gemeente al aangegeven dat de nadruk komt te liggen op huurwoningen, levensloopbestendige woningen en woonzorgcomplexen. Ook ligt er een aanzienlijke herstructureringsopgave. “We zijn daarom al in overleg met de woningcorporaties over welke plannen we wel en niet gaan uitvoeren”, aldus wethouder Cor van Geel.

STEENBERGEN - SV Diomedon krijgt zesduizend euro extra subsidie voor de organisatie van het WK Ultraloop in 2013. Die bijdrage komt bovenop de gewone subsidie van 3000 euro die de vereniging normaal gesproken ontvangt voor het organiseren van de Ultraloop. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders bekendgemaakt. Sportwethouder Cor van Geel vindt het belangrijk dat een evenement als het wereldkampioenschap Ultraloop in de gemeente plaatsvindt. “We hopen hiermee Steenbergen in the picture te zetten.” Het WK, met onder andere de 24-uur loop, vindt volgend jaar plaats in het weekend 11 en 12 mei.

W E E K B L A D

Hoogendoorn wordt trouwambtenaar

Provinciale vragen CDA over uitstel A4

STEENBERGEN - Hoewel hij zijn burgemeestersketting in juli voorgoed heeft afgedaan, blijft oud-burgemeester Jan Hoogendoorn nog betrokken bij de gemeente Steenbergen. Het college van zijn opvolgster burgemeester Saskia Bolten en de vier wethouders hebben Hoogendoorn aangewezen als bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand, kortweg babs genoemd. Dat betekent dat de in Kruisland woonachtige oud-burgemeester officieel mag optreden als trouwambtenaar en partnerregistraties mag bezegelen in zijn voormalige werkgemeente. Hoogendoorn vervult deze functie voor een periode van drie jaar.

STEENBERGEN - De fractie van de CDA in de Provinciale Staten heeft een aantal vragen gesteld over de gevolgen van de latere opleverdatum van de A4. De nieuwe snelweg wordt pas in maart 2015 opengesteld, een vertraging van vijftien maanden. De christendemocraten willen van Gedeputeerde Staten weten hoe zij tegenover de vertraging staan en of de financiële bijdragen van de provincie en de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen kunnen worden herzien. “Beide gemeenten worden door het uitstel getroffen, omdat ermee verband houdende lokale ontwikkelingen hierdoor ernstige vertraging oplopen”, meent het CDA.

Brabantse Wallie krijgt stormbaan STEENBERGEN - Hij heeft al een eigen treintje en een kleurplaat, maar vanaf woensdag 17 oktober beschikt de Brabantse Wallie, de mascotte van de Brabantse Wal, ook over een eigen stormbaan. De stormbaan wordt die dag om 14.00 uur officieel onthuld in ontmoetingscentrum ‘t Cromwiel in Steenbergen. Dat gebeurt door de nieuwe Steenbergse wethouder voor toerisme en recreatie Miriam Termeer, de winnaar van de Brabantse Wallie tekenwedstrijd Bryan en natuurlijk de Brabantse Wallie zelf. Na de onthulling vertoont Wallie zelfs een heuse show en worden de kinderen de hele dag vermaakt met natuurknutselactiviteiten.

Oudere jeugd blijft veel alcohol drinken STEENBERGEN - Jongeren tussen de 16 en 18 jaar zijn niet minder gaan drinken dan vier jaar geleden. In 2009 zijn de achttien West-Brabantse gemeenten in samenwerking met de GGD West-Brabant en Novadic Kentron gestart met het project Think Before You Drink. Onder de leeftijd tussen 12 en 16 jaar nam het alcoholgebruik wel af. Jongeren begonnen bovendien later met het drinken van hun eerste glas. Vanaf 16 jaar blijkt de consumptie echter niet af te nemen. Maar liefst 55 procent drinkt in de afgelopen 4 weken bij minstens één gelegenheid 5 glazen alcohol of meer. GGD pleit daarom voor een blijvende aanpak van alcoholpreventie.

STEENBERGEN - Tijdens de Nationale Kringloopdag afgelopen zaterdag was er speciale aandacht de kringloopwinkels. In de Kringloopwinkel aan de Westdam in Steenbergen was het daarom extra druk met mensen die tussen de vele gebruikte spulletjes wat van hun gading zochten. De kringloopwinkel hield tevens een loterij en ook waren er lekkere hapjes voor de bezoekers. FOTO ELNA HELLEMONS

Ondanks sluitende begroting extra bezuinigingen voor volgende j aren nodig

I D D E L B U R G S E & V E E R S E CollegeM haalt lucht uit begroting STEENBERGEN - De gemeente Steenbergen weet zich ook in 2013 uit de rode cijfers te houden. Door meer te bezuinigen dan het raadsprogramma voorschrijft en door kritisch naar de raming van de werkbudgetten te krijgen, kan het college een nipt sluitende begroting voor het komende jaar presenteren. Op lange termijn gaan de cijfers mede door tegenvallende bijdragen uit het Rijk echter nog steeds in de min, waardoor de gemeente zich opmaakt voor een nieuwe bezuinigingsronde van 1,5 miljoen euro. DOOR RIA VAN MEIR De programmabegroting bevat na de presentatie van de perspectiefnota weinig nieuwe verrassingen. “Dat kan ook niet anders, want dit is de financiële vertaling van wat in het voorjaar al is aangekondigd”, verklaart de nieuwe wethouder van financiën Miriam Termeer. Zoals in de perspectiefnota vermeld gaat in 2013 het met in de interne budgetten van de gemeente. Door kritisch te kijken naar het gebruik van de budgetten kan de gemeente 225.000 euro besparen. “Het gaat daarbij over de over- én onderschrijding van de budgetten. We halen als het ware de lucht uit de begroting. Nadeel is wel dat we wellicht wat sneller met een overschrijding van het budget te maken zullen hebben, t h u maar i het levert ons wel een aardig bedrag op”, zegt Termeer. De strengere budgetteringsregels brengen bijvoorbeeld een besparing van 37.500 euro op de

adviezen voor bestemmingsplannen en 18.500 euro op de gladheidsbestrijding in de winter met zich mee. Afvalstoffenheffing Ook doordat enkele geplande bezuinigingen hoger uitvallen dan bij de perspectiefnota was ingeboekt, weet de gemeente de begroting sluitend te maken. Vooral de indicatie op voorzieningen voor gehandicapten en huishoudelijke zorg leveren met 230.000 euro een forse extra besparing op. Daar tegenover W staat E Edat Kde algemene B L A uitkering D vanuit het Rijk bijna 170.000 euro lager uitvalt. Ook is de gemeente ruim een ton meer kwijt aan het wegenonderhoud en vallen de kosten voor de bijstandsuitkeringen 181.000 euro hoger uit. “Het swas ook inu een n flinke uitdaging d e om der begroting sluitend te krijgen. Gelukkig hebben we dat voor elkaar gekregen zonder extra lastenverzwaring, uitgezonderd de inflatiecorrectie”, zegt Termeer.

De inwoners zien wel een verhoging van de afvalstoffenheffing tegemoet. Volgens wethouder Leo Heijmans komt die voort uit de massale inruilactie van de minicontainers en de btw-verhoging. “De heffing is echter nog altijd lager dan twee jaar geleden, vóór de inruilactie.” Meerjarenbegroting De begroting mag met een nipt positief saldo van 4500 euro dan wel uit de rode cijfers blijven, de meerjarenbegroting laat een ander beeld zien. In 2014 duikt het resultaat 260.000 euro in de min, het jaar daarop zelfs 7,5 ton. Volgens Termeer wacht de raad daarom nog een flinke bezuinigingsdiscussie. “In totaal zullen we nog eens 1,5 miljoen euro moeten bezuinigingen. De raad heeft aangegeven e g idat het o college voorstellen tot 2 miljoen euro moet uitwerken, zodat er ook wat te kiezen valt. Daar gaan we de komende maanden mee aan de slag”, belooft de wethouder.

.....VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS.....

KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

Wethouder pleit voor komst stadsraad STEENBERGEN - Als het aan wethouder Bert van Kesteren ligt, moet ook de stad Steenbergen een eigen spreekbuis namens de bevolking krijgen. Van Kesteren refereert aan de vier dorpsraden en de leefbaarheidsstichting in De Heen, die volgens hem waardevolle gesprekspartners zijn. “Het zou mooi zijn als ook in Steenbergen een stadsraad wordt gevormd. Het kapitaal ligt immers op straat”, meent hij. De wethouder doet daarom opnieuw een oproep aan betrokken Steenbergenaren. “In het verleden zijn er al initiatieven geweest, maar het is nooit echt van de grond gekomen. Het zou mooi zijn als er nu wel mensen willen opstaan voor hun stad.”

Schilderij stadhuis kostte drie mille STEENBERGEN - De gemeente Steenbergen heeft drieduizend euro neergeteld voor het zeventiende eeuwse schilderij, waarop het middeleeuwse stadhuis van Steenbergen afgebeeld staat. Dat heeft wethouder Cor van Geel alsnog bekend gemaakt. Aanvankelijk wilde het college geen uitspraken doen over de aanschaf van het doek, dat tot nu toe het enige echte oude schilderij van Steenbergen is dat bekend is. Volgens de wethouder gaat het om een basisbedrag. “Daar komen de veilingkosten en de aanschaf van de lijst nog bij.” Op hoeveel het totaalbedrag uitkomt, wil de wethouder niet zeggen. “Maar het is het bedrag meer dan waard.”


G OUD IS G €LD W W W. G O U D I S G E L D . N L

WIJ BETALEN NU MEER DAN € 43,PER GRAM FIJN GOUD*

Uw oude gouden sieraden zijn nog steeds geld waard Bent u ook aan de herfstvakantie toe?

Zelfs als deze beschadigd of kapot zijn. Wij kopen alle soorten gouden/zilveren sieraden in; art deco, kettingen, ringen, armbanden, oorbellen, gouden tanden, munten en diamanten. Wij betalen hiervoor de hoogst mogelijke dagprijs en betalen u direct contant.

Twijfel niet langer. Uw doosje met oude sieraden kan uw welverdiende vakantie zijn! Het kan zomaar in uw la liggen!

*Prijs is afhankelijk van de dagkoers.

Roosendaalse Goudbank Molenstraat 9a 4701 JK Roosendaal Tel. (0165) 85 22 68 roosendaalsgoudbank@gmail.com

WOENSDAG OSSENDRECHT Hotel Dekkers Zuster M. Adolphinestraat 6 10.00 - 17.00 uur

Openingstijden Maandag Di. Wo. en Do. Vrijdag Zaterdag Koopzondagen

DONDERDAG ZEVENBERGEN Golden Tulip Schansdijk 3 10.00 - 17.00 uur

antiek | (streek)sieraden | design | kunst | verzamelingen | inboedels

Inbreng gevraagd, van één item tot complete inboedel, voor onze

Kunst & Antiek Veiling en VenduVeiling op dinsdag 13 en woensdag 14 november VenduHuis De Jager Goes BV Ringbaan West 2a | 4461 ED Goes 06 42 11 45 42 | www.venduhuisdejager.nl

“Ramona”

- Bloeiende winterharde violen - diverse soorten vaste planten - Kromme snijBonen

VRIJDAG ZUNDERT Hotel de Roskam Molenstraat 1 10.00 - 17.00 uur

ZATERDAG HALSTEREN Hotel de Ram Steenbergseweg 1 10.00 - 16.00 uur

STRAKS SAMEN GENIETEN VAN EEN WANDELING IN DE REGEN? Zet dan Mens & Relatie in om je levenspartner te vinden Bel: Lia van der Wel 0165-388816

ZONDAG BREDA Hotel Mastbos Burg. Kerstenslaan 20 10.00 - 16.00 uur

Stoppen ! met roken Lasertherapie

De behandeling wordt vergoed. www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Of 0800-0230595 (landelijk)

Afslanken met succes!

erkend AVR / SinglesKeurmerk / Geschillencommissie

De behanDeling worDt vergoeD www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

www.mens-en-relatie.nl

Lasertherapie

Skantrae actie

- APK - Onderhoud - Storings diagnose - Banden/velgen - Bovag garantie op reparaties behoud fabrieksgarantie

PLANTENKWEKERIJ

13.00 tot 17.00 u 10.00 tot 17.00 u 10.00 tot 20.30 u 10.00 tot 17.00 u 13.00 tot 17.00 u

Heeft u of iemand uit uW omgeving brandWonden?

Skantrae kwaliteit voor een scherpe prijs! Nu alle binnendeuren voor € 169,-* ACTIE VAN:

15 15 ACTIE

J. DE BLAAY

Kapelstraat 19 Heerle 0165-303665 / 06-51064661

okt. 2012

€169,

T/M:

dec. 20

12

incl. btw

Graszoden

De beste kwaliteit van West-Brabant! Kijk en vergelijk Graszodenkwekerij Heidehoeve

-

Wij helpen bij: Lotgenotencontact Voorlichting Belangenbehartiging Juridische zaken

Vervul 1a - Rijsbergen tel: 076 - 596 27 36

www.heidehoeve.com

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

Nieuwe wetgeving in 2013

Start daarom nu met je Rijbewijs Motor 3-DA AGSE SPOED OPLEIDING

verkeersschoolblom.nl

Lid BOVAG & ANWB

binnendeuren

plinten

sierlijsten

architraven

hang en sluitwerk

lambrisering

beslag

plafondlijsten

glas

* Prijs per stuk, excl. glas, incl. BTW, opdektoeslag 12,00 incl. BTW. Actie geldt uitsluitend bij Raab Karcher Roosendaal. Producten dienen te zijn besteld in deze periode. Niet in combinatie met andere Skantrae aanbiedingen.

7

Voor al uw (af)bouw materialen! Raab Karcher Roosendaal, Borchwerf 8, 4704 RG Roosendaal, Telefoon 0165 - 531100 Openingstijden: ma. gesloten, di t/m vr. 08:30 - 17:15 uur, za. 10:00 - 16:00 uur Vraag naar de voorwaarden in de showroom. Actie geldig van 15 oktober t/m 15 december 2012

Inschrijven? Bel nú: 076-50.15.535 Natuurlijk! Blom Verkeersschool. De snelste weg naar je rijbewijs.

WWW.RAABKARCHER.NL INFO@RAABKARCHER.NL


actualiteit

Burgemeester in gesprek met inwoners om Steenbergen te leren kennen

Saskia Bolten wil sterke kanten gemeente uitdragen STEENBERGEN - Van brandweerdag in Kruisland tot de Uitmarkt in Steenbergen. Als het even kan, mengt de kersverse burgemeester van de gemeente Steenbergen, Saskia Bolten, zich tussen de mensen. Sinds ze drie maanden geleden de burgemeestersketting omgehangen kreeg, is de warmhartige politica volop bezig met haar ontdekkingstocht naar de identiteit van de gemeente. “Het lijkt wel of het hier altijd zomer is”, glundert ze. DOOR RIA VAN MEIR

komen wat er in de gemeente speelt.”

De oud-wethouder van Delft begint al goed te aarden op Steenbergse bodem. “Ik kan merken dat ik weer onder de rivieren ben. Het gaat er hier gemoedelijk aan toe. Er is veel meer ruimte dan in de randstad, niet alleen in het buitengebied, maar ook op straat lopen mensen niet steeds tegen je aan. Het ligt misschien aan de periode waarin ik hier ben gekomen, maar ik heb het gevoel alsof het hier altijd zomer is. En mensen groeten elkaar hier! Dat heb ik in mijn jaren boven de rivieren toch wel gemist”, geeft Bolten toe.

Verbinder Uit de 28 sollicitaties voor het burgemeesterschap in Steenbergen werd Saskia Bolten door de gemeenteraad naar voren geschoven. De raad vond in haar de gezochte ‘verbinder’; iemand die de partijen en kernen dichterbij elkaar brengt.

Spontaan De kersverse burgemeester begeeft zich graag onder de mensen. Sinds haar aanstelling bezocht ze diverse evenementen in de gemeente en ging ze op huisbezoek bij diamanten echtparen. Ook is ze bezig met een kennismaking van de dorpsraden en andere belangrijke organen in de gemeente. Daarnaast maakt ze ook op straat regelmatig een praatje met de inwoners van de gemeente. “Soms word ik spontaan op straat aangesproken. Ik vind het leuk om op deze manier erachter te komen wat de mensen bezig houdt. Op de jaarmarkt koop ik bijvoorbeeld iets bij de kraam van een goed doel en hoor ik meteen wat over dat goede doel. Zo probeer ik erachter te

‘Saamhorigheidsgevoel in kernen is heel groot’ Bolten: “Ik ben niet zozeer bezig met het verbinden van de verschillende groepen. Ik probeer gewoon mezelf te zijn. In iedere gemeente kiezen oppositie en coalitie hun rol. Ik merk dat er ondanks de politieke verschillen een goede basis voor vertrouwen is. Zolang het er netjes aan toe gaat, hoef ik niet te verbinden.” Ook in het college heeft de burgemeester haar draai gevonden. “We vormen een goed gezelschap. Er is bijna iedere week wel taart, omdat er iets te vieren valt. Wat dat betreft zijn Steenbergenaren typische Brabanders: het zijn echte lekkerbekken”, glimlacht ze. Identiteit Bolten is haar nieuwe werkgemeente nog volop aan het ontdekken. Bij haar instal-

Burgemeester Saskia Bolten begeeft zich graag tussen de mensen. Zo was ze vorige week op basisschool Pius X in Welberg om voor te lezen in het kader van de kinderboekenweek. FOTO ELNA HELLEMONS

latie waarschuwde haar voorganger Jan Hoogendoorn haar ervoor dat ze de eigen identiteit van de kernen niet moest aantasten. Als oud-wethouder begrijpt ze dat iedere gemeenschap zijn eigen karakter heeft. “In mijn vorige gemeente zijn er ook zeven wijken, die alle zeven anders zijn. De mensen zeggen nu tegen me: ‘U komt toch wel in ons dorp wonen?’ Dat vind ik

wel leuk, die gezonde dorpenstrijd.” Toch heeft Bolten haar keuze al gemaakt. “Ik ga binnenkort een huurcontract voor een woning in Steenbergen tekenen. Ik wil graag op de fiets naar mijn werk gaan. Omdat ik veel in de avonduren werk, wil ik niet te ver in het donker fietsen. Vandaar dat mijn keuze op Steenbergen is gevallen, maar ik vind het ook heel leuk om in de andere

kernen te zijn. Ieder dorp heeft zijn eigen culturele achtergrond en daardoor zijn eigen karakter. Het saamhorigheidsgevoel in de kernen is heel groot. Ik wil uitgaan van de sterke kanten en de eigen kracht van onze gemeente en de zes kernen. Door die naar buiten uit te dragen, kan ik laten zien wat Steenbergen als gemeente te bieden heeft.”

Onderzoek moet uitwijzen welke plannen realistisch en haalbaar zijn

Nieuwe toekomstvisie voor De Heen nodig DE HEEN - Het college van burgemeester en wethouders wil werk maken van een nieuwe visie om De Heen ook in de toekomst leefbaar te houden. Het gemeentebestuur heeft daarom een eenmalig bedrag van 25.000 euro opgenomen in de begroting voor een nieuw onderzoek naar de mogelijkheden. Anders dan het integraal dorpsontwikkelingsplan (iDOP) dat in 2006 is opgesteld, wordt in het nieuwe onderzoek vooral gekeken naar wat echt haalbare kaart is voor het kleine dorp aan de Vliet. DOOR RIA VAN MEIR In de Steenbergse politiek bestaat al langer de wens om een onderzoek uit te voeren naar hoe de leefbaarheid in De Heen versterkt kan worden. De gemeenteraad nam daar vorig jaar al een motie voor aan, maar het college legde die opdracht naast zich neer, omdat er geen geld voor beschikbaar was. Toen in het voorjaar bleek dat de gemeente aan het financiële jaar 2011 een overschot van bijna een half miljoen overhield, heeft het college besloten om 25.000 euro uit dat overschot beschikbaar te stellen voor een nieuw onderzoek.

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

ARCHIEFFOTO

www.internetbode.nl

Het college maakt 25.000 euro vrij om een nieuwe toekomstvisie voor De Heen op te stellen.

iDOP Volgens wethouder Cor van Geel is het onderzoek bedoeld om een nieuwe visie voor De Heen te formuleren. “We hebben een paar jaar geleden natuurlijk het integraal dorpsontwikkelingsplan (iDOP) gehad. Dat was mede tot stand gekomen met hulp van de provincie. Bij het iDOP werd er echter vooral uitgegaan van de wensen van de bewoners. Het blijkt nu dat de wensen in de iDOP’s vaak groter zijn dan voor de gemeente financieel draagbaar is.

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PAGINA 3

Bovendien is het iDOP een visie voor de middellange termijn van vijftien jaar. In de afgelopen jaren is er door de crisis echter veel veranderd, waardoor het nodig is om een nieuwe toekomstvisie op te stellen”, meent de wethouder. Haalbaar Het onderzoek zal zich vooral toespitsen op de vraag welke ontwikkelingen realistisch en haalbaar zijn. Net als bij het iDOP zullen ook nu weer de bewoners bij het dorsplan betrokken worden. “De vraagstelling zal ditmaal wel anders zijn”, waarschuwt Van Geel.

‘Kansen voor het dorp verder onderzoeken’ “Het draait niet om de vraag: ‘Wat wensen jullie?’, maar om ‘Wat is er realistisch?’ We zullen de bewoners dus ook op de consequenties van de ideeën wijzen.” Hij vindt het wel belangrijk dat er een nieuwe visie voor De Heen op tafel komt. “De Heen heeft het erg lastig als dorp. Toch zijn er nog kansen voor het dorp, vooral op toeristisch en recreatief vlak. Die zullen we nu verder gaan onderzoeken.” Van Geel wil volgend jaar starten met het onderzoek, zodat er in de loop van het jaar een nieuwe visie voor De Heen is.

Volg ons op Twitter: @SteenbergseBode.


‘Ga mee als vakantievrijwilliger!’ gratis advertentie

‘Hoi ik ben Geert en ik ga al jaren mee met de vakantiereizen van het Nationaal Epilepsie Fonds. Deze vakanties zijn speciaal voor mensen met epilepsie die niet zelfstandig op reis kunnen. Vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar! Ga jij een week met ons mee?’

DonDerDag 18 oktober 2012

InLooPaVonD ‘Implantaten in je kaak’, ook iets voor u?

Meer informatie? Kijk op www.epilepsiefonds.nl of bel 030 63 440 63.

“Mijn oude kunstgebit met kleefpasta ging constant los zitten. Dat vond ik erg vervelend, vooral tijdens het eten en praten. Ik durfde niet meer te eten in het openbaar. Nu heb ik een kunstgebit dat vastklikt op implantaten. Het voelt weer aan als mijn echte tanden. Dit had ik veel eerder moeten doen!”

Geert, deelnemer vakantiereizen

Postbus 270 - 3990 GB HOUTEN - giro 222111 - www.epilepsiefonds.nl

Mevrouw T. Veenstra

van Haaften

genIet Van het LeVen met een mooI en comPLeet gebIt oP ImPLantaten! Bezoek de inloopavond ‘Implantaten in je kaak’ in het Lievensberg ziekenhuis op donderdag 18 oktober 2012 en laat u informeren over de mogelijkheden voor uw situatie. Of u nu één of meerdere tanden mist; met implantaten krijgt u weer een compleet gebit.

Sierbestrating

in samenwerking met:

Wij zijn leverancier van o.a.: • Sierbestrating • Blokhutten Paasdijkweg 19A in Poortvliet • Speeltoestellen (bereikbaar via parkeerterrein van de woonboulevard) • Tuinverlichting Pilootweg 5 in Stavenisse • Tuinbeelden Tel. 0166-619200 b.g.g. 0166-692977 Ook voor het verzorgen van uw grondwerk, riolering en aanleg kunt u bij ons terecht. info@sierbestratingvanhaaften.nl

Franciscus Ziekenhuis Roosendaal

U bent van harte welkom van 19.30 tot 22.00 uur in de aula van het Lievensberg ziekenhuis aan het Boerhaaveplein 1 in Bergen op Zoom. aanmeLDen Voor aanmelding of meer informatie kunt u bellen of mailen met het Patiënt Service Bureau: 0164 – 278 795 of psb@lievensberg.nl.

www.vanhaaftenpoortvliet.nl

meer weten over mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie? kijk op www.lievensbergziekenhuis.nl of www.franciscusziekenhuis.nl.

Recreatiestalling Numansdorp OpeNt Occasion Center Voor bemiddeling verkoop vragen wij:

Caravans, campers en vouwwagens! Voor alle voordelen zie:

www.carva.nl

Contact 0186-652960 - carva@planet.nl Stalling - Verkoop - Reparatie Onderhoud - APK Keuring

GRATIS JURIDISCH ADVIES

Van Oers Agro komt naar u toe Locatie:

Partycentrum Koch

Van Oers Agro is al bijna 50 jaar de specialist als het gaat om agrarische

Molenstraat 120

accountancy en advisering. Wij kunnen u op veel gebieden ontzorgen en

4756 BH Kruisland

adviseren. De agrarische wereld vraagt om specialisten en mensen die uw taal spreken, die bereikbaar zijn op momenten dat het u uitkomt.

Ontvangst: vanaf 19.30 uur

U kunt bij Van Oers Agro onder meer terecht voor uw boekhouding,

Aanvang:

jaarrekening, salarisadministratie en belastingaangiften. Maar ook

20.00 uur

INLOOPSPREEKUUR: Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uur Pasteurlaan 1 Bergen op Zoom (nabij Lievensberg Ziekenhuis)

Of maaK tELEfONISch EEN afSPRaaK: 0164-266600

VITAK Advocaten

adviseren wij u graag over subsidies, bedrijfsvorm, bedrijfsoverdracht Aanmelden: U kunt zich aanmelden tot 26 oktober. Per e-mail via agro@vanoers.nl of via onze vernieuwde website www.vanoers-agro.nl

of investeringsplannen. Door onze jarenlange ervaring zijn we uw ideale gesprekspartner. U bent van harte welkom op onze informatieavond op 1 november a.s. U wordt dan bijgepraat over de toekomst van het agrarische bedrijf door

Voor meer informatie kunt u contact

landbouwjournalist Jacques van Outryve. Deze avond kunt u kennis

opnemen met Arno Zagers, 076-5978800.

maken met onze adviseurs en kunt u bijpraten met uw collega’s.

Van Oers Agro Hofdreef 24, 4881 DR Zundert, T: (076) 597 88 00


actualiteit

Column

In de ban van de sport: Lars de Jongh, tennis

‘Het was een spannende finale’ KRUISLAND - Van atletiek tot zwemmen en van Kleine Tour tot Roparun. Aan sportiviteit is geen gebrek in de gemeente Steenbergen. De tientallen verenigingen en evenementen brengen fanatieke sporters en talenten voort. De Steenbergse Bode biedt sporters en sportfanaten een podium waar zij hun zegje kunnen doen over hun eigen sport. Deze week is het de beurt aan tennisser Lars de Jongh.

Addo Sprangers

Koolio

Als het gaat om het schrijven van een sollicitatiebrief in correct Nederlands zijn mboleerlingen klaarblijkelijk nou niet bepaald tha bomb. Excuseer? Tha bomb? Oh, de beste. Zeg dat dan! Dat laatste is ook wat de Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge graag zou zien. In Rotterdam hebben ze namelijk ontdekt dat veel mbo-leerlingen de straattaal beheersen als geen ander, maar dat ze tegelijkertijd het Nederlands maar amper voldoende beheersen om de lesstof te doorgronden of een fatsoenlijke brief te schrijven. Het gaat daarbij niet om een handjevol jongelui, maar om zo’n negen- tot tienduizend jongeren in Rotjeknor alleen al. Dat ziet er dus niet zo boeng, eh, ik bedoel goed uit. Daarom is de gemeente Rotterdam afgelopen week de campagne ‘Jouw taal, Zijn taal’ gestart om jongeren bewust te maken van de nadelige effecten van slechte taalbeheersing voor hun verdere loopbaan. Daar zit wat in, al kunnen deze jongeren dat natuurlijk zelf ook wel bedenken. Volgens de gemeente Rotterdam zijn ze namelijk slim genoeg om een mbo-opleiding af te ronden, maar realiseren zich niet dat hun taalniveau zeer te wensen overlaat. Rotterdam stelt dat de jongeren het zelf echter niet ervaren als een probleem, totdat ze op zoek gaan naar een stageplaats of baan. Tsja, zeg nou zelf: een potentiële werkgever wordt er waarschijnlijk niet helemaal tralalalala (vrolijk) van als hij tijdens de kennismaking bij een sollicitatiegesprek wordt aangesproken met a mos (hé gozer) of stamma (vriend), al wordt dat gevolgd door het vriendelijke kaise of tapimofo (hoe gaat het). Nog verwarrender wordt het als de sollicitant gaat praten over de hoeveelheid scrilla (geld) die hij wil verdienen, want hij is een beetje sker (blut) en heeft wel wat poen nodig, jeh grabbing (snappie)? En zal de mogelijke werkgever pierie tiefie (lachen) als hij wordt gecomplimenteerd met de tjumai (knappe chick) bij de balie die door de sollicitant meteen is gebombardeerd tot mi goedoe (mijn schatje)? Mwah. De mededeling dat het met de krasbal (soa) aan de beterende hand is, zal daaraan eveneens nauwelijks bijdragen. Misschien is het voor sommigen toch een idee om de campagne niet links te laten liggen. Moet ik me daarmee niet dieken (bemoeien)? Chill, gast, deze koolio (toffe gast) heeft het ook allemaal niet verzonnen. Challa, ik bedoel houdoe, tot ziens.

Colofon Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089 Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Lars de Jongh in actie op de tennisbaan in Kruisland

DOOR ELNA HELLEMONS

Steenbergse Bode

Lars (15) woont in Kruisland, waar hij lid is van TV Krego. Af en toe zoekt hij het echter wat verder weg, want daarnaast tennist hij ook bij TV De Lobbelaer in Zevenbergen. Onlangs heeft Lars meegedaan aan het District Masters Senioren Tennistoernooi in Oosterhout, waar hij in zijn categorie eerste werd in de poule en zich daarom Westbrabants Kampioen 2012 mag noemen.

Steenbergse Bode Redactie Ria van Meir Correspondent Elna Hellemons Acquisitie Jolanda den Haring Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties dinsdag 14.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s dinsdag 12.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111

W E E K B L A D

t

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 41

De oplossing van deze puzzel is in week 42 te vinden op www.internetbode.nl

Trainen Lars was al als jong ventje in de ban van zijn sport, want hij begon al op vierjarige leeftijd met tennissen. Aanvankelijk was dat bij de plaatselijke tennisvereniging Krego, waarvan hij overigens nog steeds lid is. Daarna ging Lars om te trainen naar

FOTO PRIVÉBEZIT

Bosschenhoofd en later Oudenbosch. “Momenteel train ik bij De Lobbelaer. Mijn trainer is Mike van Vught, daar train ik twee keer per week bij. Daarnaast probeer ik ook nog twee keer per week vrij te tennissen”, vertelt de jonge Kruislander.

Maar Lars komt ook uit in de competitie. De voorjaarscompetitie speelt hij voor De Lobbelaer gemengd vierde klasse, en op zaterdagavond speelt hij competitie in Roosendaal. Momenteel is zijn ranking 4,1.

‘Al twee keer West-Brabants Kampioen heren geworden’

Kampioen Het toernooi in Oosterhout was zeker niet zijn eerste. Zo werd hij ook in 2011 Westbrabants Kampioen in de categorie heren enkel 6; dit jaar was dat heren enkel 5. “En ik ben dit jaar tweede geworden bij de jongens enkel tot en met 16 jaar, in Asten. In Oosterhout stond ik in de finale tegen Joep Adan. Met een achterstand van 2-5 won ik in de tiebreak de eerste set. Daarna wist ik ook de tweede set te winnen. Het was dus een spannende, maar ook leuke finale”, besluit Lars.

Behalve zelf te tennissen maakt Lars zich bovendien verdienstelijk door mee te helpen met jeugdtoernooien. Toernooien hebben sowieso zijn belangstelling; hij speelt ze zelfregelmatig, waarbij senioren toernooien zijn voorkeur hebben.

Gemeenten willen problemen oplossen en kansen benutten

Regio gezamenlijk aan de slag met arbeidsmigranten STEENBERGEN - De negentien gemeenten in West-Brabant zetten samen een project op om de problemen omtrent arbeidsmigranten op te lossen én om de kansen die zij bieden optimaal te benutten. Speerpunten zijn huisvestinghandhaving, registreren van de zogenaamde MOE-landers, openbare orde & veiligheid en werk &onderwijs. Het op een adequate manier opvangen en begeleiden van arbeidsmigranten is het uiteindelijke doel. DOOR VERA DE GEUS

© www.sudokusite.eu

Het Arbeidsmigratie Midden- en OostEuropese landen wordt opgestart door de negentien West-Brabantse gemeenten om ervoor te zorgen dat de groeiende stroom arbeidsmigranten op een goede manier opgevangen en begeleid wordt. Volgens de gemeenten is overlast niet de enige reden om gezamenlijk op te trekken, want men is ervan overtuigd dat de aanwezigheid van zogenaamde MOElanders met name voor de toekomst ook kansen biedt. PAGINA 5

Dit aantal zal naar verwachting in de toekomst aanzienlijk toenemen en de regio wil een en ander dan ook in goede banen te leiden. Samenwerking is daarin volgens de negentien partijen een must om een waterbed-effect te voorkomen.

‘Waterbed-effect zien te voorkomen’ “Het is niet de bedoeling dat als de ene gemeente streng handhaaft, een buurgemeente vervolgens alles over zich heen krijgt”, zegt de Bergse wethouder Ad van der Wegen, tevens ambassadeur

van het plan. “Daarom is het belangrijk samen op te trekken, je wil immers geen afvoerputje van elkaars beleid worden.” Oplossingen De aandachtspunten in het plan dat momenteel opgesteld wordt zijn huisvestinghandhaving, registreren van de zogenaamde MOE-landers, openbare orde & veiligheid en werk &onderwijs. Het plan moet een goede oplossing bieden voor eventuele problemen en struikelblokken op deze vier punten. Men verwacht in het voorjaar van 2013 het concrete plan te kunnen presenteren.


KORTE BERICHTEN

Jubileumjaar kende hoogte- maar ook dieptepunten

Tienjarig Oud Bruin en Jong Belegen houdt korenmiddag STEENBERGEN - Het koor Oud Bruin en Jong Belegen, al weer tien jaar bekend en geliefd bij een groot publiek, houdt op zondagmiddag 14 oktober een korenmiddag. Deze vindt plaats in zaal De Joosse, Kaaistraat 12 in Steenbergen. De korenmiddag begint om 13.30 uur en de entree is gratis.

DINTELOORD Snuffelmarkt : RK Petrus & Pauluskerk, Westvoorstraat 2 houdt een snuffelmarkt op zaterdag 13 oktober van 10.00 tot 15.30 uur. Ga gezellig snuffelen. Er zijn volop gebruikte spullen en boeken. De opbrengst is bestemd voor de aanschaf van nieuwe Liturgische kleding. De koffie staat klaar. Dansen: Zaterdag 13 oktober houdt het Danscomité Dinteloord een dansavond in Het Dorpshuis, aanvang 20.30u. Info. tel.: 0167-522939. Snuffelmarkt: Zaterdag 13 oktober van 10.00-15.30u. houdt de geloofsgemeenschap van de Petrus en Pauluskerk, Westvoorstraat 1 een rommelmarkt en boekenmarkt. Er is een groot aanbod gebruikte spullen die hopelijk deze dag een nieuwe bestemming zullen vinden. De opbrengst is voor de eigen parochiekern en zal worden gebruikt voor de aanschaf van nieuwe liturgische kleding.Iedereen welkom. STEENBERGEN Korenmidddag: Zondag 14 oktober houdt koor Oud Bruin en Jong Belegen een korenmiddag in zaal de Joosse, Kaaistraat 12, aanvang 13.30u., zaal open u., toegang gratis. Verschillende koren doen mee. De Straotzangers (Lepelstraat), Gastels Smartlappenkoor (Oud Gastel), Vischwijvenkoor (Woudrichem), harmonie Amicitia en Oud Bruin en Jong Belegen. Er is een feestelijk tintje aan de muzikale middag, omdat OBJB dit jaar 10 jaar bestaat. Ook is het optreden voor het koor de 1e keer met een nieuwe dirigent, na het overlijden van Jan Bakkers. Men hoopt dat veel mensen komen genieten van een gezellige middag zang en muziek.

Aan Servicepunt Kruisland

Lions Club Steenbergen schenkt jeugdboeken

Oud Bruin en Jong Belegen viert dit jaar haar 10-jarig jubileum.

DOOR ELNA HELLEMONS Aan de middag doen, behalve Oud Bruin en Jong Belegen, drie gastkoren mee plus Harmonie Amicitia. De optredende koren zijn De Straotzangers uit Lepelstraat, Gastels smartlappenkoor uit Oud Gastel en het Vischwijvenkoor uit Woudrichem. Alle koren geven twee keer een optreden van 20 minuten en Amicitia speelt voor de pauze gedurende een half uur haar nummers. Dat levert een mooi middagvullend programma op, zoals men dat van Oud Bruin en Jong Belegen gewend is. Jubileum Al deze ingrediënten staan ook nu weer garant voor een gezellige middag. Met Amicitia heeft het koor al vaker succesvol samengewerkt en ook de gastkoren zijn bekend van vorige korenmiddagen. Dit jaar bestaat Oud Bruin en Jong Belegen tien jaar en daarom hebben er al meerdere leuke hoogtepunten plaatsgevonden. Zo werd er afgelopen voorjaar een feestelijke special ten beste gegeven met

de titel ‘OB&JB viert een feestje’, waar het koor vele enthousiaste reacties op heeft gekregen. En onlangs maakte het koor een uitstapje naar Trier, waar het een zeer geslaagd en gezellig weekend beleefde met daarin ook enkele gastoptredens. In november wordt het jubileumjaar afgesloten met een feestmiddag voor de leden.

‘Samen sterk door lief en leed te delen’ Toch kende het koor het afgelopen jaar behalve hoogte- ook enkele dieptepunten. Het meest aangrijpende was wel het overlijden van dirigent Jan Bakkers, afgelopen zomer. Jan Bakkers hanteerde al vanaf de oprichting van het koor het dirigeerstokje en heeft dat bijna tot op het laatst, ondanks zijn afnemende gezondheid, volgehouden. Met pijn in het hart heeft hij tenslotte het stokje over moeten

ARCHIEFFOTO

geven aan een ander. Oud Bruin en Jong Belegen was ook zijn ‘kindje’ en de koorleden hebben dat laten merken door hem bij de afscheidsplechtigheid een staande ovatie te geven. Verder was het een heftig jaar voor diverse koorleden die te maken kregen met ziekte of overlijden. Lachen “Maar ook dan ben je als koor een eenheid, en dus sterk”, vertelt Ineke van Middendorp die vanaf het begin koorlid is. “Samen lief en leed delen, dat hebben we altijd gedaan en dat zullen we ook altijd blijven doen! Er zijn voor elkaar, en elkaar op de been houden, ondanks alle verdrietige voorvallen. Want je moet op zijn tijd ook kunnen ontspannen en lachen en dat dóen wij! We hebben vorige week de eerste repetitie gehad met onze nieuwe dirigent, Paul Brouwer. Natuurlijk is het wederzijds even wennen aan elkaar, maar ik denk dat hij die sfeer heel goed aanvoelt. We kregen zelfs een mooi compliment van hem, maar dat is dan weer vooral de verdienste van Jan Bakkers.”

Mario von Bannisseht van Lions Club Steenbergen overhandigt de boeken aan jeugdbibliothecaris Esther Hartog.

STEENBERGEN - Lions Club Steenbergen en omstreken schenkt Servicepunt Kruisland jeugdboeken ter waarde van 500 euro. In de wensboom van de Lions Club Steenbergen en omstreken had één van de vrijwilligers van het servicepunt een wens ingediend voor de aanschaf van extra jeugdboeken voor het Servicepunt Kruisland. Tot grote vreugde kreeg ze bericht dat de Lions Club deze wens graag wilde honoreren. Voor een bedrag van maar liefst 500 euro

is er een pakket jeugdboeken besteld. Tijdens de opening van de Kinderboekenweek van Basisschool De Zonneberg hebben Lions lid Mario von Bannisseht en jeugdbibliothecaris Esther Hartog de cheque omgeruild voor heel veel nieuwe, leuke, spannende en grappige boeken. Daarna werd de Kinderboekenweek op het schoolplein ingeluid door een flashmob op het liedje van Kinderen voor Kinderen Hallo wereld, uitgevoerd door alle kinderen en leerkrachten van de school. Kom gauw eens langs om de nieuwe boeken te lenen in het Servicepunt.

BEDRIJVIG NIEUWS Verrassend veelzijdig met biljartgolf en diverse Bourgondische arrangementen

‘t Wagenhuis start met nieuwe activiteit NIEUW-VOSSEMEER - Sinds René en Jolanda Smout in 2003 ‘t Wagenhuis overnamen van de vorige eigenaren is er heel wat gebeurd. Zo kwamen er in 2007 de vennoten Jack en Anja Bosters bij en werd de zaak onder andere uitgebreid met een ‘Eeterij’. Sindsdien hebben al veel mensen kennis gemaakt met ‘t Wagenhuis op de Hoogte, zoals de zaak officieel heet. DOOR ELNA HELLEMONS De zaken gaan voortvarend voor het viertal en hun personeel. Maar met in het achterhoofd de gedachte dat je nooit stil moet blijven staan, kwam het idee van een nieuwe activiteit erbij op. Die nieuwe activiteit bestaat uit biljartgolf en gaat in het weekend van 5 oktober van start. Leuk Jack Bosters legt uit: “Biljartgolf is een activiteit die in onze regio nog vrijwel onbe-

kend is en waar wij bekendheid aan willen geven omdat het gewoon ontzettend leuk is om te spelen. Het is een combinatie van biljart en midgetgolf, waarbij je in één à anderhalf uur een parcours van 18 holes afwerkt. De spelregels zijn simpel: probeer met zo min mogelijk stoten met de biljartkeu het balletje in de hole te krijgen. Wat het leuk maakt, is dat het spel geschikt is voor jong en oud. Ook hoef je beslist niet goed te kunnen biljarten om het spel te spelen. De banen staan op tafelhoogte, dus je hoeft er niet voor door de knieën, en het spel kan gespeeld worden in kleine of grote groepen. Ideaal dus voor een middagje of avondje uit met familie of vrienden, of als bedrijfsuitje!” Bourgondisch De plaats waar het biljartgolf zich gaat afspelen is aan de achterzijde van ‘t Wagenhuis waar, heel verrassend, een enorme cafétuin is gecreëerd. Vanaf twee grote, overdekte terrassen met een buitenbar erbij, kijk je uit op de tafels waar het biljart-

golf gespeeld wordt. Het geheel is smaakvol op Bourgondische wijze ingericht, met authentieke zware balken, staldeuren, steentjes en tal van andere attributen uit oude boerderijen. Als je op het terras zit, waan je je op een ouderwets boerenerf, inclusief de groene afwerking met moerbeibomen, leilindes en beukenhaag, die er overigens nu nog niet staan maar binnenkort aangeplant worden. De uitstraling is ronduit Bourgondisch te noemen. B’s Maar niet alleen de uitstraling is Bourgondisch, ook de arrangementen met betrekking tot biljartgolf zijn dat. Zo heeft men als gast de keuze uit BBQ-spidergrillen (het laatste is nieuw!), een Bierproeverij (‘t Wagenhuis is landelijk hooggeplaatst in de top 10 van de verkiezing tot beste Hertog Jan café van het jaar), een smakelijke Boerenbroodmaaltijd of stevige Boerenstamppotten. Jolanda: “Die B’s hebben we bedacht als variant op de drie Bergse A’s.”

Vlnr Jack, René, Jolanda en Anja op het tuinterras dat bijna klaar is FOTO ELNA HELLEMONS

Natuurlijk bestaat ook de mogelijkheid om alleen biljartgolf te komen spelen en voor kinderen tot 12 jaar geldt een speciaal tarief. Voor grote groepen is tijdig reserveren

gewenst. Het personeel van ‘t Wagenhuis staat klaar om u als gast te verwelkomen en om de slogan ‘Verrassend veelzijdig’ helemaal waar te maken!’

‘t Wagenhuis op de Hoogte, Hoogte 13 t/m 19, 4681 AB Nieuw-Vossemeer, tel. 0167-502475, E: info@wagenhuis.nl, I: www.wagenhuis.nl PAGINA 6


lief en leed

Familieberichten

Weekenddiensten Bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 273 855, voor inwoners van Nieuw-Vossemeer en Steenbergen. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 530 200 in het Poortgebouw van het Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Kruisland en Dinteloord. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek Bergen op Zoom naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939. Dienstapotheek Roosendaal naast de huisartsenpost bij het Franciscus Ziekenhuis, Boerhaavelaan 21, tel. 0165 591 400. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt.

uitvaartverzorging

G. LEEUW

Voor een uitvaart overeenkomstig uw wens Dag en nacht bereikbaar

Steenbergen: 0167-566104 Moerdijk: 0168-462230 www.uitvaartleeuw.nl

Zorg aan huis vanuit uw eigen wijk of buurt? Bel 0165 - 57 40 00, 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Surplus de Markenlanden thuiszorg: passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij.Voor al uw thuiszorgvragen: 0168 331826 en ksbthuiszorg@surplusdemarkenlanden.nl

Voor een uitvaart voor elk budget. In 2012 geven wij 50% korting op ons rouwdrukwerk Zie onze website (nieuwsbrief)

Onze zorg - dichtbij en altijd - is er voor ú! Zeven dagen per week staan wij 24 uur p/dag met raad en daad voor u klaar via 0900 - 900 4444. TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

VOGELVRIJ VERKLAARD

                         

naar Kom de mers Mediz Bij

org C a

Tim

• Magazijninrichting • Camera- en beveiligingstechniek

Zowel nieuw als gebruikt!

Wij richten uw magazijn in... Palletstellingen Legbordstellingen Draagarmstellingen Grootvakstellingen Bandenstellingen Tussenvloeren en nog veel meer! Tevens camera- en beveiligingstechniek

Spellestraat 55 • 4724 SH Wouw • Tel: (0165) 30 84 58 Handelsweg 31 • 4421 SH Kapelle (Zld) • Tel: (0113) 82 03 88 E: info@easyracking.nl • www.easyracking.nl

Hardhouten kozijnen: mooi en duurzaam! U gaat bouwen of verbouwen? Kies dan voor maatwerk in ècht hout, met zijn unieke uitstraling en hoge duurzaamheid. Wij verzorgen productie en plaatsing van inbraakwerend geveltimmerwerk tegen een aantrekkelijke prijs èn hoge kwaliteit met KOMO-SKH keurmerk.

re &

3 d C om for t

Duurzame oplossingen bij vliegen, houtworm, mollen, ratten, muizen, papiervisjes, vogeloverlast, wespen enz.

(0113) 57 38 81

www.ongediertespecialist.nl

olle

en Zor g

d a g e n ! !! wi nkel Be rgen op Zoom

Uw oude hulpmiddelen zijn geld waard!

o k to b e r

Bij inlevering van uw oude hulpmiddel(en) dag 71.310 uur r e d n o D ontvangt u een fikse korting bij aankoop 9.30 – 1 to b e r van een nieuwe! Dit geldt voor de inruil van: k o 2 1 g Vrijda9.30 – 17.30 uur  Rollator: u 50,- korting  Rolstoel: u 75,- korting toberr k o 3 1 g a 0.00 – 15.00 uu r  Sta-op stoel: u 150,- korting Zateorsd .00 uu daal: 1 Ro en om: 10.00 – 13  Bloeddrukmeter: u 20,- korting o Z p o B ergen  Uw oude wandelstok of krukken: u 5,- korting Medicura AD Care Matras, getest als top matras! as 0 cm matr Nu 90 x 20 van u 600,

,voor u 500

Luxe halskussen

Hometrainer Giro M

In diverse maten verkrijgbaar

Nu: u 7,

50

,Nu: u 250

Hardhouten kozijnen, ramen, deuren en hefschuifpuien

Langeweg 6, 4756 AK Kruisland. Tel.: (0167) 53 24 18. Fax: (0167) 53 33 36. E-mail: info@jacobstifa.nl www.jacobstifa.nl

De Medicura Zorgwinkel – ontzorgt! www.medicura.nl / www.timmersmedizorg.nl Bergen op Zoom: Antwerpsestr. 101 / T: 088-0071100 / Ma.t/m vr. 9.30-17.30 Za. 10.00-13.00 Roosendaal: Kade 51 / T: 0165-560609 / Ma.t/m vr. 8.30-17.30 / Za. 10.00-15.00 PAGINA 7


Viering 60-jaring bestaan

Accordeonorkest OSIVEO Steenbergen

Ouderenmiddag Welberg WELBERG - We zijn alweer toe aan onze derde editie, een teken dat onze ‘jongste’ activiteit ‘de ouderenmiddag’ goed in de smaak valt. Ook dit jaar vindt deze weer plaats in gemeenschapshuis De Vaert en wel op zondagmiddag 14 oktober. Een afwisselende middag met sketches, ludieke verhalen en muziek! Wie zin heeft is welkom in ons gemeen-

schapshuis aan de Kapelaan Kockstraat. De zaal gaat open om 13.30 uur en bij binnenkomst ontvangt u van ons een gratis bakje koffie of thee met wat lekkers. U hoeft geen entree te betalen. Om 14.00 uur zal dan de voorstelling beginnen. Halverwege de middag pauzeren we even en we verwachten dat het programma rond 16.00 uur is afgelopen. Wij hopen u graag te verwelkomen op 14 oktober!

Genealogische dag in de Holle Roffel KRUISLAND - In het museum ‘De Holle Roffel’ in Kruisland wordt, evenals voorgaande jaren, een genealogische dag gehouden op zaterdag 13 oktober.

Ad Vriens-Ewijk, 50 jaar lid van OSIVEO.

STEENBERGEN - Verschillende namen zijn er (in die 59 jaar dat OSIVEO bestaat) aan het orkest gegeven. Bij de oprichting op 1 oktober 1953 bestond de vereniging uit een mandoline en accordeon orkest. Vandaar ook dat er geen accordeonvereniging voor de naam stond maar muziekvereniging. In het mandoline orkest zaten ook wat gitaren en een contrabas. Na enkele jaren is zowel het mandoline als het accordeon orkest wat uitgedund en hebben ze besloten om er 1 orkest van te maken. OSIVEO ging toen Muziekensemble OSIVEO heten. Op 1 augustus 1996 stopte ook de laatste mandoline speelster er mee en ging de vereniging met alleen maar accordeons, een drummer en bassist verder. Tegenwoordig spelen zij onder de naam Accordeonorkest OSIVEO Steenbergen. In de

volksmond gewoon OSIVEO. De afkorting OSIVEO is afgeleid van verschillende worden waar de leden voor staan: Ons Spel Is Vreugde En Ontspanning. Dit geld voor de leden nog steeds, er wordt met veel plezier gespeeld en regelmatig zijn er optredens in o.a. bejaarden centra. Op 29 september was OSIVEO ook nog te beluisteren op de 1e Uitmarkt van Steenbergen. Al eerder in april zou het voorjaarsconcert plaatsvinden, wegens omstandigheden kon dit helaas niet door gaan en is het verplaatst naar 28 oktober, later dan u van ons gewend bent. Medewerking aan dit concert wordt verleent door Nederpop aan den Dintel. Dit koor bestaat nu ruim 6 jaar. Het koor staat onder leiding van Herma Martens uit Roosendaal. Tijdens dit concert hebben we 2 leden die jubileren Ad Vriens 50 jaar en Marijcke Bax 15 jaar. Ad Vriens, toen nog Ad van Ewijk,

kwam bij OSIVEO toen de vereniging net 10 jaar bestond (zie foto). Natuurlijk is weer iedereen van harte welkom in cafézaal de Wellse Vaert, Kapelaan Kockstraat 55-57 te Welberg. Aanvang 14.30 uur. De zaal gaat open om 14.00 uur. Toegang gratis. OSIVEO maakt gelijk gebruik van de gelegenheid om een oproep te plaatsen voor Voorzitter. Onze huidige voorzitter (Leo Heijnen) is na een ziekbed van maar net 3 dagen op 21 augustus j.l. overleden. Ben je op de hoogte van het besturen van een vereniging, neem dan contact op met de secretaris Vera Teijn-Bekker. OSIVEO is een bloeiende vereniging en hoopt dit nog heel lang te blijven. Gezien het enthousiasme van de leden, dirigent en bestuur zal dit zeker lukken. Onze leden komen uit alle windstreken. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Meer informatie: 0167725002, 06-40615241; www.osiveo.nl

Winnend staatslot bij Bovenste Plank STEENBERGEN - Tijdens de gelukstrekking op 1 oktober van de Staatsloterij is een prijs van 100.000 euro gevallen op een lot dat verkocht is bij de Bovenste Plank in

Steenbergen. Bij de gelukstrekking werd 24 uurlang ieder kwartier een prijs van 100.000 euro verloot. Het eerste lot werd om middernacht getrokken door de heer

Ton Geluk uit Vaassen. Hij vond het een bijzondere eer om als eerste een lot te moten trekken. “Hopelijk heeft het geluk gebracht.”

Digitale hulpmiddelen moeten leven makkelijker maken

Smartphones en beeldhorloges helpen verstandelijk beperkten STEENBERGEN - Stichting Dag- en Woorzieningen (SDW) wil de zelfstandigheid van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking vergroten door gebruik te maken van digitale hulpmiddelen. Daarom start SDW met verschillende proeven. Daarbij zet de instelling die zorg draagt voor mensen met een verstandelijke handicap smartphones, beeldhorloges en computers in. DOOR MONIQUE JANSEN SDW vindt het belangrijk dat ook gehandicapten de vrijheid hebben om zelf te bepalen hoe hun leven eruitziet. Digitale hulpmiddelen maken hen daarbij mogen onafhankelijker van andere mensen. In totaal is het SDW begonnen met drie pilots. Smartphone In het eerste project krijgen vijf volwassen cliënten van SDW een BlueCall Phone, een smartphone met de functie BlueAssist. Dat is een icoontje dat vertrouwen biedt tussen mensen om hulp te vragen en hulp te bieden. De BlueCall Phone is een applicatie op een smartphone die simpel in het gebruik is. De cliënten kunnen er op eenvoudige wijze meebellen, foto’s maken en een agenda bijhouden. Met een begeleider kunnen de vijf uitverkorenen informatie in de

BlueCall Phone zetten. De telefoon moet ervoor zorgen dat het dagelijks leven een stukje makkelijker wordt. Beeldhorloge Drie kinderen en twee volwassenen van het SDW werken met een beeldhorloge. Dit dient als hulpmiddel dat een geheugensteuntje biedt voor activiteiten en afspraken. Het horloge werkt met zelfgekozen afbeeldingen. Het object toont een pictogram of foto van een activiteit die op dat moment aan de orde is. Naast het tonen van de afbeelding en/of tekst trilt het horloge ook, waardoor het aandacht van de drager vraagt. Eerder bleek al dat het beeldhorloge er voor zorgt dat cliënten beter hun dagprogramma volgen. Daadoor krijgen begeleiders meer tijd voor de zorg. Internet Tenslotte maakt het SDW het internet

toegankelijk voor cliënten door gebruik te maken van het programma SupportApps op computers. Deelnemers kunnen gemakkelijk bij onder meer sociale media, websites, muziek en persoonlijke informatie. De pilots lopen waarschijnlijk tot eind dit jaar. “Of de projecten een succes zijn, hangt af van de bijdrage die hulpmiddelen kunnen leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking. Bij het bepalen van het succes wegen ook zwaar de voordelen die hulpmiddelen opleveren voor de professional die verantwoordelijk is voor de dagelijkse toepassing”, meldt SDW. Bij de locaties van SDW werken 890 medewerkers. In totaal heeft de organisatie 1.200 cliënten. Stichting Dag- en Woonvoorzieningen is actief in de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Halderberge, Steenbergen, Rucphen en Woensdrecht. PAGINA 8

Genealogie is tegenwoordig al behoorlijk ingeburgerd en voor veel mensen een fantastische vorm van vrijetijdsbesteding. Vele zijn nieuwsgierig en vragen zich af waar hun voorouders vandaan kwamen, hoe ze woonden en leefden. Er zal, zoals gebruikelijk, veel aandacht gegeven worden aan stamboomonderzoek. Door de medewerking van de heer C. Maas uit Steenbergen zal iedereen met vragen over zijn of haar familie bij hem aan het goede adres zijn. Hij immers heeft, door de jaren heen, een geweldige ervaring opgebouwd over alles wat de genealogie betreft. Door zijn onderzoek in de diverse regionale archieven van de omliggende gemeentes en zijn speurtochten op internet heeft hij meer dan 250.000 namen in zijn computer zitten die op een of andere manier met elkaar in familieverband verbonden zijn. De meeste families hebben betrekking op het gebied van West

Brabant en de Noorderkempen van België en bestrijken een gebied van 1400 tot heden. Uit zijn gegevensbestand heeft hij inmiddels een 40-tal families gebundeld in boekvorm en deze worden uitgegeven door de Holle Roffel. Zij liggen ter inzage in het museum. Deze boeken zijn verfraait met wetenswaardigheden, anekdotes en voorzien van afbeeldingen van bidprentjes. Gelijktijdig met deze genealogische dag zal er een kleine tentoonstelling gehouden worden over alles wat met genealogie te maken heeft, zoals oude documenten, foto’s, trouwboekjes en diverse aandenken van vroeger in de vorm van communie platen en dergelijke. Verder kan men uittreksels bekomen van andere families. Daarbij denken we aan familiebladen, kwartierstaten en stambomen. Ook kunnen er kopieën gemaakt worden van de aanwezige bidprentjes. Al met al belooft het een zeer interessante dag te worden. Museum De Holle Roffel, Markt 20, Kruisland. Museum open zaterdag 13 oktober van 11.00 uur tot 17.00 uur. Verdere inlichtingen: D. Koevoets tel. 0167-532771.

93 matches gemaakt op de Kansenbeurs STEENBERGEN - Woensdag 3 oktober organiseerde Samen voor Bergen op Zoom en Steenbergen de Kansenbeurs bij het Markiezaat College. Meer dan 130 mensen hebben de Kansenbeurs bezocht en er zijn 93 matches gemaakt. Al vroeg stonden de eerste kandidaten te wachten om de beurs te bezoeken. Voor iedereen was er koffie, thee en heerlijke speculaas en pepernoten van Broodje Groffen. Wethouder Cor van Geel sprak de mensen toe en wenste iedereen een succesvolle beurs toe. Hij gaf aan blij te zijn dat de Kansenbeurs nu ook

toegankelijk is voor mensen uit Steenbergen, doordat de Gemeente Steenbergen en inmiddels een aantal bedrijven uit die gemeente meedoen met het concept. Er werden inderdaad volop matches gemaakt en mensen raakten geïnspireerd door het aanbod en een aantal ging uiteindelijk met een heel andere match naar huis, dan waar men in eerste instantie aan dacht. Dat is waar het op de Kansenbeurs om draait, dat men iets verder kijkt dan het gebruikelijke en daardoor kansen ziet. Deze keer zijn er ook weer onderling tussen de bedrijven en organisaties mooie projectmatches gesloten.

De 15 van de Kurenpolder STEENBERGEN - Op zaterdag 13 oktober organiseert Stratenloopcomité kurenpolder ‘De 15 van de Kurenpolder’. Voor iedere atleet wat wils. Met afstanden

van 500 tot 2000 meter voor de jeugd t/m 15 jaar, 5000 meter voor jeugd van 16 t/m 19 jaar, 5km, 10km en 15km prestatielopen en 15km wedstrijdlopen. Inschrijven kan via www.rdd-roosendaal.nl

Ondernemen is topsport STEENBERGEN - In deze lastige arbeidsmarkt (minder vacatures) en de vele veranderingen (aanpassingen van onze dienstverlening), moeten we creatief zoeken naar mogelijkheden om werkzoekenden kansen te bieden op werk. Werkgevers zijn een belangrijke partner voor UWV WERKbedrijf en gemeenten om werkzoekenden aan het werk te helpen. Zij beschikken over de (leer)werkbanen voor onze klantgroepen. Dit werkgeversevenement biedt de werkzoekende toegang tot de arbeidsmarkt en vooral zij die het op eigen kracht niet redden. Samen met onze partner accon avm organiseren we een

werkgeversevenement waarbij we op een innovatieve en creatieve manier proberen werkgevers te ondersteunen door op hun vacatures passende kandidaten te presenteren. Ook dit jaar bieden we u op 25 oktober in het NAC stadion een enerverend programma met interessante workshops. Daarnaast is er uiteraard de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan tijdens het netwerkdiner en de afsluitende netwerkborrel, is met overige ondernemers uit de regio! Heeft u interesse of vragen t.a.v. deelname of sponsoring neem contact op met Erik-Jan de Bruijn te bereiken onder 0629074788 of via e-mail erik-jan.debruijn@ uwv.nl


AUTORIJBEWIJS Autorijbewijs v.a. exAmengArAntie €

595,-

Van Dedemstraat 182, BERGEN OP ZOOM

0164 23 74 04

De

Kruisberg 2

KEUKENS, BADKAMERS, TEGELS & SAUNA’S VOOR DE BESTE PRIJS! bij JAN VAN SUNDERT

Halsteren - tel. + fax 0164-684567 Partijen

•Wand- en Vloertegels •sierpleisters •Metselstenen

Verordening functioneringsgesprek burgemeester en raad

4500m2 showroom met 300 keuken en badkameropstellingen

De gemeenteraad van Steenbergen heeft op 27 september 2012 de verordening func-

kijk voor onze folderaanbiedingen op www.janvansundert.nl

tioneringsgesprek burgemeester en raad vastgesteld. De verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en ligt ter inzage in het gemeentehuis in Steenbergen.

a.s.

ZONDAG GEOPEND

Lokkerdreef 10, 4879 ND Etten-Leur. Tel 076-5048800 Openingstijden ma gesloten, di t/m do 9.30-17.30 uur, vrijdag 9.30-21.00 uur, za 9.30-17.00 uur www.janvansundert.nl

Meer Informatie: www.gemeente-steenbergen.nl > Actueel > Overzicht Bekendmakingen – Gesorteerd.

BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

41

Bestemmingsplan De Bongerd Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan “De Bongerd” op 27 september 2012 met gewijzigde motivering en verbeelding heeft vastgesteld. Het plan betreft de realisering van een woningbouwplan met maximaal 34 woningen met bijbehorende infrastructuur op de locatie van het voormalige schoolgebouw van het Mollercollege aan de Molenweg 16 in Steenbergen. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 15 oktober tot en met 26 november 2012 voor iedereen ter inzage bij de afdeling Publiekszaken, Buiten de Veste 1. Het bestemmingsplan is ook te raadplegen op www.gemeente-steenbergen.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0851.sbgBPdebongerd-v002. Tijdens de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door: a. belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht; b. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat niet conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht een zienswijze naar voren is gebracht; c. iedere belanghebbende tegen de wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Bestemmingsplan Steenbergen-Zuid 2e herziening: Wipstraat Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan “Wipstraat” op 27 september 2012 ongewijzigd heeft vastgesteld. Het plan betreft de verruiming van de gebruiks en bouwmogelijkheden van het perceel van de Pionier aan de Wipstraat 4 te Steenbergen, sectie Q nr. 29 ged., 2385, 5300 en 5301 ged.. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 15 oktober tot en met 26 november 2012 voor iedereen ter inzage bij de afdeling Publiekszaken, Buiten de Veste 1. Het bestemmingsplan is ook te raadplegen op www.gemeente-steenbergen.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0851.sbgBPstbzuid2hv001. Tijdens de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door: a. belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht; b. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat niet conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht een zienswijze naar voren is gebracht.

van 11.00 tot 17.00 uur

bbq all-in

80 . 1 1

10.99 0.89 ROLLADE/FRICANDEAU ½KG 1. naturel , reepjes KIPFILET of gemarineerd ½KG 2.49 2.09 RUNDERLAPPEN ½KG 2.99 ervowortendesoep MAGERE VARKENSLAPPEN 3KG 10.PAARDENBIEFSTUK 2KG

> BOTERHAM

WORST

150GR

> SATE

BALLETJES

200GR

PAARDEKOGELBIEF ½KG 2.99 VARKENSLAPPEN MET BEENTJE ½KG 1.49 ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL

Samen op avontuur voor maar €10,-!* Een hele dag onbeperkt bussen in Brabant met de Goed bezig BUS-Familiekaart. Wel eens een olifant horen trompetteren in Brabant? Met de Goed bezig BUS-Familiekaart ontvang je bij Safaripark Beekse Bergen 25% korting op de entree. Koop de kaart online op www.goedbezigbus.nl.

Bekendmaking hogere waarde Wet geluidhinder (Wgh) Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat zij bij besluit van 21 augustus 2012 op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder een hogere waarde voor de geluidsbelasting op de gevels van maximaal 10 nieuw te bouwen woningen aan de Molenweg te Steenbergen hebben vastgesteld. Het genomen besluit houdt verband met het op 27 september 2012 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “De Bongerd”. Het ontwerpbesluit voor hogere grenswaarde heeft vanaf 25 juni 2012 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode hebben belanghebbenden daartegen bij burgemeester en wethouders schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar kunnen maken. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Het besluit hogere grenswaarden en de bijbehorende stukken liggen van 15 oktober 2012 tot en met 26 november 2012 voor iedereen ter inzage bij de afdeling Publiekszaken, Buiten de Veste 1. Het besluit is ook te raadplegen op www.gemeente-steenbergen.nl. Tijdens de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld tegen het besluit tot het vaststellen van een hogere waarde Wet geluidhinder bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat niet conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht een zienswijze naar voren is gebracht. Meer Informatie: www.gemeente-steenbergen.nl > Actueel > Overzicht Bekendmakingen – Gesorteerd.

*De Goed bezig BUS Familiekaart is geldig voor 2 volwassenen + 3 kinderen (t/m 11 jaar). Of 1 volwassene + 4 kinderen (t/m 11 jaar). In de bussen van Arriva en Veolia Transport in Noord-Brabant. Het tarief is exclusief transactiekosten.

www.goedbezigbus.nl


Fotocollectie Heemkundekring Halchterth

Biljarten Regio Competitie NIEUW-VOSSEMEER - Biljarten Regio Competitie 2012-2013, uitslag Na Ronde 8. A-Teams: 1. Oud Gastel 2 389,597 9, 2. de Heen 1 364,978 9, 3. Keijenburg-1 362,310 9, 4. Halsteren 1 360,820 9, 5. Steenbergen 2 357,149 9, 6. Hoeven 1 355,255 8, 7. Oud Gastel 1 348,122 9, 8. S.B.Ponderosa 1 342,328 9, 9. Halsteren 2 337,092 8, 10. Lepelstraat 2 325,392 9, 11. S.B.Ponderosa 2 318,095 8, 12. Welberg 3 312,956 8, 13. Welberg 1 312,450 8, 14. Halsteren 4 311,095 8, 15. Halsteren 5 310,963 8, 16. Lepelstraat 1 310,090 8, 17. Welberg 2 309,495 8, 18. Vossemeer 1 308,970 8, 19. Halsteren 3 308,747 8, 20. Steenbergen 1 299,303 8.

B-Teams: 1. de Duiventoren 2 385,487 9, 2. Halsteren 6 379,748 9, 3. de Heen 2 370,229 8, 4. Steenbergen 5 370,168 8, 5. Halsteren 10 346,498 9, 6. Welberg 4 332,292 9, 7. Halsteren 7 329,443 8, 8. Oud Gastel 5 319,697 8, 9. S.B.Ponderosa 3 318,305 8, 10. Steenbergen 3 317,435 8, 11. de Duiventoren 1 314,779 8, 12. de Hofstee 2 313,628 9, 13. Oud Gastel 4 312,228 8, 14. Steenbergen 4 307,261 8, 15. de Hofstee 1 306,574 8, 16. Halsteren 9 305,256 8, 17. Oud Gastel 3 298,935 8, 18. Stampersgat 2 298,667 8, 19. Halsteren 8 296,019 8, 20. de Duiventoren 3 246,389 7. Uitgestelde wedstrijd: Steenbergen-4 tegen Ponderosa-3, Oud Gastel-4 tegen De Duiventoren-3. Wedstrijdleiders: Henk Vrijhoef en Dinnus Frijters.

Themaconcert harmonie Semper Crescendo NIEUW-VOSSEMEER - U herinnert ze vast nog wel, de helden van toen. Neem nou Spartacus of de A-Team en natuurlijk Zorro en Willem Tell. Voorbeeld fotocollectie Heemkundekring Halchterth.

STEENBERGEN - Na ruim anderhalf jaar van voorbereiden en digitaliseren is het eindelijk zover. De volledige fotocollectie van Heemkundekring Halchterth is vanaf woensdag 10 oktober permanent te zien in de digitale beeldbank van Het Markiezenhof op www.markiezenhof.nl. Deze unieke collectie beeldmateriaal van Halsteren en omstreken bestaat uit bijna 10.000 foto’s, dia’s en glasnegatieven, aangevuld met een aantal mooie fotoalbums. Begin 2011 besloten Wim Reijnders, directeur van Het Markiezenhof, en Suus Nefs, voorzitter van de fotoclub van Heemkunde-

kring Halchterth samen te werken aan het grootschalige fotoproject. Het idee was om de volledige fotocollectie van de Heemkundekring Halchterth op professionele wijze te laten digitaliseren. Onder begeleiding van Saskia van Bavel, beheerder van de beeldcollectie van Het Markiezenhof, hebben de leden van de fotoclub van Heemkundekring Halchterth intensief gewerkt aan de voorbereidingen op de digitalisering. Foto’s werden in zuurvrije dozen gerangschikt, dia’s werden voorzien van barcodes en glasnegatieven werden voorzichtig op maat verpakt. Uiteindelijk werd in april 2012 het materiaal opgehaald door een digitaliseringsbedrijf. Het project is voor de leden van de foto-

club nog lang niet afgerond, de afbeeldingen moeten nog beschreven worden. Binnenkort zullen zij samen met Saskia van Bavel starten met het invoeren van beschrijvingen van de foto’s in de database. Het registeren en beschrijven van de afbeeldingen is van essentieel belang, omdat door middel van deze metadata alle 10.000 foto’s eenvoudig doorzocht kunnen worden. Niet alleen de leden van de fotogroep beschrijven de afbeeldingen, ook u kunt deelnemen aan het grootschalige project. Via de website van Het Markiezenhof is het mogelijk om opmerkingen te plaatsen bij de betreffende foto’s. Deze aanvullingen worden vervolgens verwerkt en aan de beschrijvingen toegevoegd.

Erica: ‘ Ik wil in heel Dinteloord kunnen collecteren’

Collecteweek Nationaal MS Fonds DINTELOORD - Erica Verhagen coördineert sinds 2011 de MS Collecte in Dinteloord. Helaas is het nog niet mogelijk om hier bij alle voordeuren aan te bellen. “Met meer collectanten kunnen we dat wel”, zegt zij. Het Nationaal MS Fonds staat niet alleen voor de verre toekomst, maar zeker ook voor het nu en voor morgen. Voor de

mensen met MS die nu getroffen zijn door de ziekte en voor degenen die in de toekomst helaas getroffen gaan worden. Het collectegeld zal dan ook besteed worden aan onderzoek enerzijds en begeleiding, behandelmogelijkheden en training anderzijds. Het Nationaal MS Fonds ontvangt geen subsidies van de overheid en is volledig afhankelijk van donaties, giften en sponsoren. U kunt het Nationaal MS Fonds

ook steunen door een gift over te maken naar giro 5057 te Maassluis. De collecteweek is van 19 t/m 24 november. Wilt u meer informatie, kijk op www.nationaalmsfonds.nl Wilt u zich aanmelden als collectant? Neem contact op met Erica Verhagen, coördinator van de collecte in Dinteloord: 0167-523137, mscollectedinteloord@online.nl.

Vrijwilligers Breek-4u.nl gewaardeerd

Na een bakje koffie of thee met iets lekkers werd tegen 14.30uur het startsein gegeven voor de voor de vrijwilligers georganiseerd uitje. De eerste groep mocht beginnen aan de Boerenfietstocht…

Met een duidelijke routebeschrijving op zak ging de tocht door de polders rondom Steenbergen. De organisatie heeft het niet bij alleen fietsen gehouden, onderweg moesten er door de vrijwilligers een aantal opdrachten worden volbracht. Rustmomenten waren er natuurlijk ook. Zo mochten de deelnemers hun stalen ros even aan de kant zetten voor een rondleiding in de paardenstal-

Bedrijven badmintontoernooi STEENBERGEN - Zaterdag 3 november wordt bij Badmintonvereniging Groene Ster uit Zevenbergen het zesde Bedrijven Badminton Toernooi gespeeld.

Alle bedrijven uit West-Brabant en daar buiten kunnen meedoen door teams in te schrijven. Een team moet uit minimaal twee dames en twee heren bestaan. Doelstelling van het bedrijventoernooi is nog steeds dat bedrijven elkaar in ontspannen en ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten,

zakelijk kennis met elkaar kunnen maken en mogelijk ontstaan er dan mooie businessdeals. Ons uitgebreide afsluitende satébuffet leent zich daar uitstekend voor. vindt u het leuk om met uw bedrijf aan dit toernooi mee te doen, stuur dan een mail naar info@badmintongroenester en vraag vrijblijvend het informatiepakket aan met programma en inschrijfformulieren. Gelijk inschrijven kan ook op www.badmintongroenester.nl. Zaterdag 3 november, 18.00 uur, Sporthal De Borgh, IJshof 1 te Zevenbergen.

BRIDGE BRIDGECLUB DE VLIET Uitslag donderdag 4 oktober, A-lijn: 1. Fenna Luycks-Trudy van Nijnatten 60,83%, 2. Toos Peeters-Cor Peeters 57,50%, 3. Cees Rens-Jan van Oeffelen 55,42%, 3. Riet Iriks-Sjef de Schutter 55,42%, 3. Corry Vermeij-Free Vermeij 55,42%. B-lijn: 1. Ben Estor-Diny Iriks 61,25, 1. Ton Voorheijen-Ad van Opdorp 61,25%, 3. Corry Hertogh-Adje Veraart 55,00%, 4. Rina Verdonk-Ria Bernaerds 54,17%, 5. José Broos-Wilma van Oevelen 51,67%. BRIDGECLUB WELBERG Uitslag 3 oktobee, Lijn A: 1. Anton-Joke de Schutter 71.17%, 2. Marga v.d. Kreek-Tiny v.d. Heijden 64.75%, 3. Joke Bogaarts-Annie Vos 55.42%, 4. Jan v.d. Heijden-Toos Nijssen 54.83%, 5. Mia d. Vos-Ad v. Iersel 54.58%. Lijn B: 1. Joke Feenstra-Nelly Lindsen 65.00%, 2. Jeanne Voeten-Pauline Houtman 59.58%, 3. Bertha v.d Heijden-Aagje Verhagen 56.67%, 4. Janny v. Fessum-Cees v. Agtmaal 53.75%, 5. Ria v. Beers-Corrie Stoetzer 52.08%. Nieuwe leden welkom bij BC Welberg. Aanmelden: Ria Adriaansen, email: adriaansenbridge@kpnmail.nl, tel.: 0167-563434, 06-43917462. Bridgeclub Welberg speelt elke woensdag vanaf 19.30u. in het Cromwiel, Krommeweg 1, Steenbergen. Najaarsdrive Op zaterdag 20 oktober houdt BC Welberg wederom haar jaarlijkse Najaarsdrive. De drive wordt gehouden in Ontmoetingscentrum ’t Cromwiel, Krommeweg 1 te Steenbergen. Er wordt gespeeld in groepen van 14 paren, die naar sterkte worden ingedeeld. Er wordt één zitting van 28 spellen gespeeld (7 ronden van 4 spellen). Aanvang 13.30 uur. Aanmelden schriftelijk, telefonisch of per mail, vóór 19 oktober bij Ria Adriaansen, De Weverij 20, 4651 DW steenbergen, tel. 0167-563434 of 06-43917462 of adriaansenbridge@kpnmail.nl of bij Anne Marie v. Treijen tel. 0167-565227 of per email: antreijen@home.nl met vermelding van evt. NBBnr. én groep (A, B, C of D). Inschrijfgeld te voldoen aan de zaal op 20 oktober.

Vrijwilligers genoten van gezellige samenkomst.

STEENBERGEN - De overblijfvrijwilligers van Stichting Breek-4U.nl waren op zaterdag 29 september op de fiets naar De Pionier getogen.

Denk echter ook eens aan de meer recentere helden, zoals Micheal Jackson, Adele en Guus Meeuwis of de helden waar wij niet zo één, twee, drie aan denken, zoals Circus Picolini. Iedereen van ons heeft zo zijn eigen helden, waarbij sommigen zelfs in het bezit zijn van kasten vol boeken, muziek of posters van hun helden.

In haar jaarlijkse themaconcert op 3 en 4 november wil Harmonie Semper Crescendo deze helden nog eens in het zonnetje zetten. U bent van harte welkom in zaal ‘t Wagenhuis aan de Hoogte in NieuwVossemeer. Het concert zal op 3 november om 20:00 aanvangen. Mocht u dan niet kunnen dan is er zondag 4 november om 14:00 nog een kans om van dit concert te komen genieten. Beide concerten staan onder leiding van Wendy Bellens. Kaarten zijn verkrijgbaar bij ‘t Wagenhuis en buurtsuper De Spar.

len. Boerinnen stonden onderweg met een lekker appeltje voor de dorst en een lange ‘breek’ was er bij de boerderij van de familie Ruigrok aan de Ode Heijdijk. Na een zeer interessante rondleiding op deze boerderij kon men genieten van heerlijke ‘boerenlekkernijen’. En dit samen met het heerlijke herfstzonnetje maakte van deze middag weer een succes. PAGINA 10

BRIDGECLUB STEENBERGEN Uitslag 8 oktober, Lijn A: 1. Mia de Vos & Ad v. Iersel 65,10%; 2. Ria Mathlener & Rob Mathlener 60,21%; 3. Wil Daane & Eem Kaptein 57,29%; 4. Els v. Bergen & Riet v. Trier 53,02%; 5. Cees Franken & Mieke Vink 51,56% Lijn B: 1. Jan v. Oeffelen & Ton Voorheijen 67,50%; 2. Adje Veraart & Cor Peeters 60,00%; 2. Cocky Dam & Wim Dam 60,00%; 4. Lies Frijters & Fenna Luycks 55,42%; 5. Trudi Bouman & Annie Meesters 54,17% Lijn C: 1. Willie Willegers & Kees Willegers 59,90%; 2. Sjef de Schutter & Bets Vlam 56,77%; 3. Els v. Vugt & Jan Jansen 55,21%; 4. Joke Feenstra & Corrie Rombouts 51,04%; 4. Els Bogers & Ria Uytdewilligen 51,04%


Najaarsmode 2012

|

Trends

in

Fashion

|

Autumn

DUREAdag W i n bij Schoenmode den Boer een weeken

dje

Vrijdag

t.w.v. ¤ 20w0eg,-!

12 oktober 2012

Vrijdag 12 oktober organiseert Schoenmode den Boer een speciale DUREA dag. Kom kennis maken met de nieuwe najaar - wintercollectie van Durea, die we deze dag vol trots aan u presenteren met hulp van vertegenwoordigers van Durea zelf. Zij kunnen u uitleg geven en staan open voor al uw vragen. Bij aankoop van een paar Durea’s hebben we een leuke attentie voor u en u maakt kans op een weekendje weg t.w.v. 200 euro.

Zuivelstraat 20 Bergen op Zoom • t. 0164-235203 • www.denboerschoenmode.nl

Vrouwen – Urban nomade combineert wol en leer met bont en satijn Comfortabele grof gebreide vesten, wollen mutsen, omslagdoeken en (namaak)bont bevrijden de vrouw van kou! Combineer een stoere parka met grove breisels, lichtgewicht materialen en denim met dirty printing, voor een nonchalante casual look. Door kleding van verschillende materialen laag-over-laag te dragen en warme stoffen als wol, bont, leer en suède toe te passen, creëer je een avontuurlijke outdoor look én ben je goed beschermd. Subtielere breisels in een gemêleerde uitvoering en in combinatie met een bontjasje maken de look iets meer gekleed. Niet alleen de materialen zijn warm; ook ‘vuurkleuren’ zoals steenrood, bordeaux en lava-oranje dragen hier een edelsteentje aan bij. Want edelstenen zijn niet alleen mooi om naar te kijken, maar qua kleurpalet zeer modieus. Pas ze toon-op-toon toe en kies voor een item met kleurverloop. In combinatie met een glanzende kraag en mutsje krijgt je outfit een bijna feestelijke uitstraling. Gevoerde boots, grote kragen, kabelstructuren en grof gebreide sjaals en mutsen – al of niet gemêleerd – stomen de stoere vrouw klaar voor haar tocht naar de top. Bontjasjes, satijn en subtiele glitters geven de urban nomade verfijning.

www. ikwiljouw pasfoto .nl

Zanco Mode Goed gekleed voor een leuke prijs!

Het najaar kan beginnen, de nieuwe collectie is binnen!

Winterjacks E89,95 Pantalons E79,95 vanaf

vanaf

Kortemeestraat 9 (in ‘t Vierkantje) 4611 TK Bergen op Zoom Tel. 0164-263485

Trend Vulcano van Perscentrum Mode werd ontwikkeld i.s.m. JFK. Fotografie: Paul Bakker @ Unit. Styling: Steven Dahlberg @ Angelique Hoorn. Visagie + haar: Ed Tijsen @ Angelique Hoorn. Productie: Monique van der Reijden @ Dutch Style Company. Modellen: Rein @ De Boekers, Annemarije @ Future Faces. Met dank aan IJslandspecialist, Isafoldtravel, Icelandair & www. dutchstylecompany.nl.


sport

Zwemcompetitie Hieronymus

Steenbergse zwemmers presteren goed bij opening competitie

Gelijkspel VV Dinteloord DINTELOORD Dinteloord wint weer niet in een thuiswedstrijd.Zaterdag 6 oktober speelde Dinteloord tegen het elftal van trainer Wim Nieuwland. Bruse Boys staat fier op kop in de2e klasse en Dinteloord moest winnen om op gelijke hoogte te komen met Bruse Boys. Dinteloord kwam al in de 12e min. op een 0-1 achterstand. Rudo v.d. Berge schoot een afgeslagen aanval feilloos achter Joerie Leest. Dinteloord kwam er in de 1e helft niet aan te pas, want pas in de 31e min. schoot Dinteloord voor het eerst op het doel van Bruse Boys. In de 44e min. kopte Danny Verhoeven de bal goed door en kon Brandon Schippers de 1-1 aantekenen. Direct na rust ging Jacco de Gast door, maar zijn inzet werd gekeerd door doelman Mark Giljam. Dinteloord kwam in de 2e helft beter in haar spel, maar men kon

niet tot scoren komen. In de 71e en 78e min. raakte Bruse Boys door Dominique v.d. Berge en Robin Meertens nog de paal. Ook Dinteloord raakte in de 90e min. door een kopbal van Robert van Opdorp de lat. Beide teams konden gezien het spelbeeld van de gehele wedstrijd tevreden zijn over de eindstand. Uitslagen Zaterdag 6 oktober Dinteloord-Bruse Boys 1-1 VVGZ 3-Dinteloord 2 6-0 Oudenmolen 2-Dinteloord 3 9-2 Dinteloord 4-Alliance 3 6-0 Programma Senioren Zaterdag 13 oktober FC Dauwendaele-Dinteloord 14.30u., v. 12.15u. Dinteloord 2-The Gunners 2 14.30u. Dinteloord 3-Kogelvangers 4 14.30u. DVO’60 6-Dinteloord 4 12.30u., v. 11.15u.

SJO Prinsenland Senna Lindenberg

STEENBERGEN - Op 30 september zijn beide Hieronymusteams gestart in de E-on zwemcompetitie. In Giessen en Roosendaal samen waren er bijna 100 zwemmers van de verenging actief. Dat alleen is al een eerste record. Hieronymus 1: In zwembad de Stok was het voor het tweede opeenvolgende weekend erg druk. Er kwamen meer dan 150 zwemmers aan de start voor een wedstrijd van bijna 3 uur. De scheidrechter had daarom ook deze week besloten om een Duitse start toe te passen. Hierdoor was de wedstrijd al voor 17.00 uur afgelopen met complementen voor de scheidsrechter, officials, coaches maar vooral de zwemmers die zorgden dat door deze wijze van starten de wedstrijd erg vlot verliep. Hieronymus moest de Zeeuwse Kust in het puntentotaal niet voor laten maar met 6123,92 punten zal Hieronymus in ieder geval bij de beste 5! ploegen eindigen. Prestaties van de Steenbergse Hieronymus 1 zwemmers in de Stok: Rick Bulman won de 100m wisselslag en werd tweede op de 50m vrije slag. Op beide afstanden verbeterde hij zijn persoonlijk record. Bas Erdmann verbeterde zijn pr ook op beide afstanden waarop hij aan de start kwam. Hij haalde een pr op de 200m rugslag en de 100m vlinderslag. Senna Lindenberg zwom op deze 2 afstanden ook een nieuw persoonlijk record. Wimar Lindenberg won de 200m schoolslag. Marissa Minkman won

de 100m schoolslag en zwom een nieuw persoonlijk record op de 400m vrije slag. Rick Minkman werd derde op de 100m schoolslag en 4de op de 200m vrije slag. Annika en Karlijn Spijker behaalde beiden op de 200m rugslag en de 100m vlinderslag een pr. Jennefer van Terheijden zwom een goede tijd op de 200m vrije slag en de 100m schoolslag. Lilly de Wit werd 3de op de 200m vrije slag en 6de op de 100m schoolslag. 3 van de 5 estafetteteams werden bovendien eerste. Hieronymus 2: In Giessen, in het zwembad de Kikvors, hadden ze de duikplank weggehaald zodat er op alle banen snel gezwommen kon worden. Helaas was er een probleem met de scheidsrechter en hadden sommige zwemmers last van een afgesloten veerpondje. Na een wat aarzelende start kwam de wedstrijd goed op gang na de pauze verliep alles vlot. Rond 18.00 uur was de wedstrijd afgelopen. Manuela, Barbara, Kees en Johan coachte het team, dit ging gesmeerd net of het al jaren zo was. De oudere zwemmers hielpen hierbij ook goed mee. Tijdens de wedstrijd zijn er enkele dissen gevallen maar over het algemeen was het een wedstrijd waar vele zwemmers hun persoonlijke record flink hebben aangescherpt. Het team heeft 4376,29 punten gehaald. Prestaties van de Steenbergse Hieronymus 2 zwemmers in Giesen: Serella erdmann zwom een persoonlijk record op de 50m rugslag. Axel Huysmans zwom zowel

op de 100m vrije slag als de 100m wisselslag een pr. Koen Iriks zwom op op de 25 m rug een nieuw persoonlijke record en werd bovendien op de rugslag en de 50m vrij eerste. Marith Schuur werd 3de op de 50m vrije slag en 5de op de 200m schoolslag. Er kwamen ook 7 estafetteteams aan de start. Programma wedstrijdzwemmen 7 okt. speedo en swimkick deel 1, Breda 14 okt. OWKW deel 2 Bergen op Zoom 14 okt. Limietwedstrijd ONK, Eindhoven www.zpv-hieronymus.com

Omdat een scheiding méér is dan het maken van financiële en juridische afspraken met je ex-partner!

Scheidingsbegeleiding en Gecertificeerde Mediation • Vrijblijvend oriëntatiegesprek • Uniek Financieel Scheidingsrapport • Dynamische Ouderschapsregeling Bergen op Zoom I Goes Roosendaal I Eindhoven I Rotterdam

Verlies eerste elftal SC Welberg WELBERG - De uitwedstrijd in Bosschenhoofd tegen DEVO leverde SC.Welberg een nederlaag op. In een wedstrijd tussen 2 gelijkwaardige teams gaven teveel spelers aan Welbergse zijde zondag niet thuis. De start was hoopvollend. Na 5 min. spelen plaatste Dennis Luijks, na een één-twee met Erik van Minderhout, rakelings naast het doel en even later werd een schot van Dennis door de doelman tot corner verwerkt. Na 10 mi. spelen nam DEVO het initiatief naar zich toe en dit resulteerde na 13 min. spelen in de openingstreffer door DEVO. SC.Welberg kwam na 30 min. spelen langszij. Een corner van Roy Iriks kopte Lars Bogers fraai binnen: 1-1. Dit was meteen de ruststand. In de 2e helft hetzelfde spelbeeld, al viel na een kwartier spelen in de 2r helft het breekpunt van de wedstrijd. Bouke van Hooijdonk werd in het strafschopgebeid onderuit gehaald door 2 spelers van DEVO. Iedereen zag in deze actie een zuivere strafschop, behalve de scheidsrechter die gewoon door liet spe-

len.! Hieruit brak er iets bij de Welbergse spelers en bij de DEVO gaf dit net dat extra duwtje in de rug. SC Welberg kreeg nog 3 corners op rij, waarbij een inzet van Tom Bogers door de doelman over de lat werd getikt. Dit waren ook de laatste mogelijkheden voor SC.Welberg. DEVO greep de macht en nadat er 2 keer op de doelpaal werd gemikt kreeg men een cadeautje van de scheidsrechter. Een overtreding van een DEVO-speler werd door de scheidsrechter weggewuifd en meteen afgestraft door DEVO. In de slotfase werd de overwinning voor DEVO alsnog 3-1. Een verdiende overwinning voor DEVO op basis van de inzet die bij de Welbergse spelers in deze wedstrijd te weinig aanwezig was. Uitslagen Zondag 7 oktober DEVO 1-SC Welberg 1 3-1 SC Welberg 2-NVS 3 0-5 SC Welberg 3-Schijf 3 afg. Hoeven VR1-SC Welberg VR1 5-2 Zaterdag 6 oktober SC Welberg B1-Halsteren B3 afg. Tholense Boys B2-SC Welberg B2 afg.

SC Welberg/NVS MB1-Madese Boys MB1 3 -2 SC Welberg C1-DEVO C1 afg. SC Welberg MC1-Roosendaal MC1afg. SC Welberg D1-Smerdiek D1 afg. SC Welberg E1-SC Gastel E2 afg. SC Welberg E2-Vivoo E3 2 -7 Achtmaal ME1-SC Welberg ME1 8 -0 SC Welberg F1-Vivoo F1 11 -0 MOC’17 F9-SC Welberg F2M1 0 -0 SC Welberg Kabouters vrij VVC’68 7-SC Welberg Zat. uitgest. Programma Zaterdag 13 oktober SC Welberg B1-Zwaluwe B1 14.30u. SC Welberg/NVS MB1-Sprundel MB1 12:00u. De Schutters C1-SC Welberg C1 13.00u. SC Welberg MC1-Zundert MC1 09.30u SC Stavenisse 2-SC Welberg Zat, 15.00u. Zondag 14 oktober SC Welberg 1-PCP 1 14.30u. DIOZ 3-SC Welberg 2 10.00u. SC Kruisland 4-SC Welberg 3 13.30u. SC Welberg VR1-vrij PAGINA 12

Uitslagen zaterdag 6 oktober Jeka C3-Prinsenland C1 6-0 Prinsenland MC1-s.c. Gastel MC1 4-4 Prinsenland D2-Klundert D2 2-2 Prinsenland MD1-Wernhout MD1 0-4 Victoria ’03 E1-Prinsenland E1 3-2 Prinsenland E2-Zwaluwe E2 18-0 Prinsenland E4-Kogelvangers E3 7-0 Prinsenland F1-Rood Wit W. F1 0-9 Victoria ’03 F2-Prinsenland F2 3-16 Prinsenland F3-SVC F2 4-1 Prinsenland MP1-de Fendert MP2 7-6

Programma zaterdag 13 oktober Bekerwedstrijden Prinsenland A1-Halsteren A2 a.12.00u Prinsenland B1-Bruse Boys B1 a.13.30u Prinsenland C1-Roosendaal C2 a.11.00u Victoria’03 MC1-Prinsenland MC1 v.10.45u VVC’68 D1-Prinsenland D1 v. 8.15u DSE MD1-Dinteloord MD1 v.7.45u Prinsenland D2-Roosendaal D7 a.10.00u Vriendschappelijk Prinsenland F1-Steenbergen F1 a.10.30u Tholense Boys F2-Prinsenland F3 v.9.00u

Markiezaat te sterk voor TCS STEENBERGEN - Al halverwege de tafeltenniscompetitie lijkt voor TCS 1 het doek te vallen. De promotie van vorig seizoen lijkt binnen enkele maanden ongedaan te worden gemaakt.

Precies halverwege de wedstrijd in Bergen op Zoom scoorde Peter Bogers het enige punt. Toch was het spannender dat uit deze uitslag kan worden afgelezen. Slechts 2 sets werden in 3 games beslist, alle overige vroegen een 4e of beslissende 5e game. TCS 2 had het moeilijk tegen Kapelle 3. Men moest met een 7-3 nederlaag genoegen nemen. Liesbeth Voorbraak nam 2 van de 3 winstpunten voor haar rekening. De laatste weken draait TCS 3 erg sterk. De

2-8 winst op Tanaka 8 had zelfs groter kunnen uitvallen. Pas bij een 0-8 voorsprong konden de spelers uit Etten-Leur tegen scoren. Ook de jeugd is na een zwakke start op de goede weg. Reynaert 1 (Hulst) moest een 8-2 verlies incasseren. Opmerkelijk was dat Xander Bakker als sterkste speler uit de bus kwam. Programma: Vrijdag 12 oktober 20.00u. TCS 1-Tanaka 4 TCS 2-TCO’78 5 TCS 3-Vice-Versa’51 6 Zaterdag 13 oktober 09.00u. Witac’89 1-TCS 1 jeugd Zondag 14 oktober 10.00-14.00u. Welpendag TCS en Markiezaat

West Brabantse biljart regio Standen na 3 speelrondes, Klasse DBA: 1. de Laan 1 2 67.00-46.70; 2. DOS 1 2 66.87-45.51; 3. KOT Zundert1 2 65.7756.71; 4. Amicitia 1 2 61.87-54.52; 5. DTZL 1 2 56.26-62.10; 6. de Vriendschap 1 2 53.38-63.00; 7. DZD 1 2 44.12-66.87; 8. DPP 1 1 26.53-33.54; 9. Le Carambole 1 1 23.15-36.00 Klasse DB-B: 1. DOS 2 2 69.33-44.61; 2. Baracuda 1 2 67.22-45.54; 3. ‘t Zwaantje 1 2 65.29-46.39; 4. de Vriendschap 2 2 56.8461.66; 5. de Laan 2 2 52.65-63.18; 6. SNA 1 2 49.42-62.91; 7. DZD 2 2 48.49-65.47; 8. KOT Fijnaart 1 1 25.66-33.54; 9. Gouden Leeuw 1 1 22.00-33.60 Klasse L2: 1. ‘t Veerhuis 1 3 101.45-78.40; 2. OBC 1 3 100.93-74.08; 3. de Kwast 1 3 99.13-77.47; 4. Vredeshof 1 3 97.63-76.79; 5. PWA 1 3 93.83-85.72; 6. de Fotsers 2 3 91.68-86.29; 7. de Poedels 1 3 90.74-89.49; 8. Le Carambole 2 3 88.90-80.59; 9. de Fotsers 1 3 86.13-92.47; 10. DZD 3 3 77.4195.96; 11. Vredeshof 2 3 75.04-93.22; 12. OBC 2 3 72.61-96.88; 13. DPP 2 3 71.48100.63; 14. KOT Fijnaart 2 3 65.54-102.12; 15. de Vriendschap 3 2 64.09-52.87; 16. KOT Zundert 2 2 62.18-55.79 Klasse L3-A: 1. Real Biljartbal 1 2 68.9548.92; 2. de Poedels 2 2 64.94-46.91; 3. DZD 4 2 59.59-64.91; 4. KOT Fijnaart 3 2 59.56-53.45; 5. OGG 1 2 59.50-62.27; 6.

de Fotsers 3 2 58.03-62.70; 7. ‘t Veerhuis 2 2 56.60-57.63; 8. DPP 3 2 54.10-62.70; 9. de Vriendschap 4 2 53.60-65.09; 10. Nooit Volleerd 1 2 51.20-61.49 Klasse L3-B: 1. DPP 4 2 65.52-54.04; 2. ‘t Posthuis 1 2 65.31-42.45; 3. KOT Zundert 3 2 62.68-61.78; 4. Le Carambole 3 2 57.8360.79; 5. Vredeshof 3 2 53.94-63.30; 6. de Drie Zwaantjes 1 2 51.23-65.45; 7. De Rode Bal 1 2 45.38-65.31; 8. de Ram 1 1 36.00-22.92; 9. Kruisstraat 1 1 27.66-29.51 Klasse L4: 1. DOS 3 3 128.27-118.98; 2. de Ram 2 3 128.10-114.46; 3. KOT Zundert 4 3 123.48-117.58; 4. PWA 2 3 122.83121.48; 5. DTZL 2 3 122.64-107.37; 6. KOT Fijnaart4 3 122.33-119.49; 7. DPP 5 3 121.23-120.23; 8. OBK 1 3 118.43-123.02; 9. OGG 2 3 116.25-120.39; 10. SNA 2 3 109.89-126.12; 11. de Vriendschap5 3 108.61-129.92; 12. OBC 3 3 107.98-128.16; 13. Real Biljartbal2 2 90.57-65.88; 14. DZD 5 2 87.37-72.86; 15. ‘t Posthuis 2 2 67.1389.17 Klasse L5: 1. Le Carambole 4 2 96.0056.62; 2. de Poedels 3 2 84.81-69.68; 3. DZD 6 2 81.12-71.76; 4. DPP 6 2 77.3070.93; 5. de Ram 3 2 74.73-79.34; 6. OGG 3 2 73.83-84.41; 7. Real Biljartbal3 2 73.0082.06; 8. OBC 4 2 72.73-79.90; 9. Nooit Volleerd 2 2 65.13-83.32; 10. KOT Zundert 5 2 64.43-85.06


Bedrijfsruimte voor starters www.starters-bedrijfsruimte.nl Pannenkoekenboerderij de Uitwijk Nazomer BBQ-arrangement Zaterdag 6 oktober en 20 oktober kunt U bij De Uitwijk van een uitgebreid grillbuffet genieten. U grillt en eet uw favoriete vleesgerechten bij zonnig weer buiten op ons terras. Bij minder mooi weer staat de BBQ in onze Orangerie. Gezellig met familie of vrienden! Huisgemaakte tomatensoep ---Shaslicks, kalkoenspiezen met satesaus, pittig gekruide biefstuk, koteletjes, kuikendrumsticks, grillworst, hamburgers, saladebuffet, frites, stokbrood, div. sauzen ---Kopje koffie of Dame Blanche €24,50 p/p excl drank onder de 12 jaar ½ prijs Aanvang 19.00 uur, einde omstreeks 22.00 uur Alleen op reservering, vanaf 4 personen, minimaal 4 werkdagen tevoren Graag informeren wij U over de diverse mogelijkheden voor uw feestelijke gelegenheid Naseizoenskorting: indien U nu reserveert voor Sept. ‘12 tot April ‘13 10% korting op uw buffet naar keuze (minimaal 20 pers.) Dorpsweg 136, 4655 AH De Heen 0167-560000

www.pannenkoekenboerderijdeuitwijk.nl info@de-uitwijk.nl

DANSEN

Iedere Zaterdag

VOOR PAREN EN KOPPELS ZAAL KOUTERSHOF te RIJSBERGEN (Naast de Kerk) Zaal open 19.30 uur Start 20.00 uur Ben je alleenstaand? Vraag elkaar mee, dan kun je samen dansen. Probeer zo een groepje te vormen. Geschikt voor stijldansers maar ook voor hen die alleen de basispassen kennen. INLICHTINGEN: 06 22 41 43 07 www.bootrijsbergen.nl / kopje dansen

Kaay 33 ••Tholen Tholen ••Tel. Tel.0166-602451 0166-602451 www.eetcafethesixties.nl www.eetcafethesixties.nl

Vrijdag14 29oktober april 22.30 uuruur Zondag 16.30

blues/rock Koninginnenacht met als thema jamsession! special guest: apres-sKi party kars van nus U U bent bent van van harte hartewelkom! welkom! Toegang gratis Toegang gratis

Voor sfeervol tafelen en bijzondere ontvangsten

www.lapucelle.nl

Gelegen in het Markiezenhof. Hofstraat 2, Bergen op Zoom T: 0164 266445

E: info@lapucelle.nl

SNUFFELMARKT GOES

27 + 28 OKT. ZEELANDHALLEN * 9-16.30 uur

GRATIS PARKEREN dewitevenementen.nl / 0251 - 31 90 90

Prachtig Top chalet op ruime koopkavels.

Zaterdag 13 oktober + ZoNdag 14 oktober

oPen dag van 14.00 uur tot 16.00 uur

Voor informatie belt u: 06-51988579 of 0165-379349

Financiering mogelijk !

Chaletpark Wouwse Plantage Schouwenbaan 6, 4725 SV Wouwse Plantage, www.toptotaal.nl

Gespecialiseerd in massief hekwerk dat op maat wordt gemaakt. Hekwerk, poorten, raam- en deurbeveiliging, automatisering, balkonhekken, verlichting, schoorsteenkappen, industriehekken, glittermatten, diverse laswerkzaamheden etc. Voor info, vrijblijvende offerte en/of openingstijden: Tel & fax: 0166 66 19 98 / mobiel 06 51 03 91 32 / Tel & fax: 0164 61 65 77 www.sierwerkvanelzakker.nl

WWW.HOBBYKAS.NL

4691 SE THOLEN

Lorentzweg 20 Telefoon: 0166-603036 4691 SR Tholen GSM: 06-20626810 Telefoon: 0166-603036 E-mail: roselina.langius@tiscali.nl Internet:info@roselina.nl www.roselina.nl E-mail: Internet: www.roselina.nl

In- en verkoop van nieuwe & gebruikte auto’s en bestelwagens - Onderhoud, reparatie - APK - Schadeherstel voor alle maatschappijen! - Koelauto’s te koop/te huur

Paasdijkweg 2 4693 RE Poortvliet Tel. 0166-612680 Fax. 0166-612622 paasdijkauto@hetnet.nl

www.niemantsverdrietauto.nl

Wilt u op een leuke manier wijzer worden?

Wilt u opbedrijven een leuke manier wijzer Bij ons kunnen en particulieren terecht voor erkendeworden? opleidingen, trainingen en workshops die leuk en leerzaam zijn om te volgen o.a.:

Bij ons kunnen bedrijven en particulieren terecht voor erkende opleidingen, trainingen en workshops die leuk en Kantooropleidingen leerzaamAdministratief zijn om te Medewerker volgen o.a.: start 8 november en 3 december Commercieel Administratief Medewerker start 8 november Communicatie: Financieel Administratief Medewerker start 8 november Een goed gesprek met lastige types (start 2 juni) Secretaresseopleiding start 4 en 5 december Om de tafel met de (start mei) Anatomie, Pathologie enmedewerker Fysiologie start 10 januari23 2013 Praktijkdiploma Boekhouden start 237oktober Als de telefoon gaat….(start mei) Management Management: Managementassistente start 5 november Middle Management 16 notendop januari 2013 (start 19 mei) Personele Zaken instart een Alleen een hond heeft een baas (coachend leiderschap) 25 januari

Energieweg 11B

Heimolendreef 36a - Rucphen

Chaletpark Wouwse Plantage

Geulweg 35 - Sint-Maartensdijk

Coaching & Officemanagement

Telefoon 0165 - 341913 Autodemontagebedrijf Franken

Loop- of rugprobLemen

Sierwerk van Elzakker

Roselina

gevraagd Tevens uw adres voor gebruikte auto-onderdelen.

Alleen een hond heeft een baas (23 mei) Even op de stoel van de werkgever (5 mei) Managementsupport

Workshop ‘Telefoneren in een vreemde taal’ 11 januari 2013

PR -bedrijfscommunicatie start 5 november Managementsuppport: start 5 december EnBasistraining zo is het notuleren afgesproken (notuleren) (start 7 mei) Notuleren voor gevorderden start 8 januari 2013 Van factureren tot incasseren (start 9 mei en 25 juni) Persoonlijke effectiviteit van / workshops Het mysterie financiën (start 2 juni en 29 ‘Timemanagement’ 23 november augustus) ‘Stoppen met piekeren’ 25 november Engels voor de secretaresse (start 6 mei en 27 ‘Relaxter omgaan met spanningen’ 30 november augustus) Computertrainingen en workshops

Workshop Functies enLSSO, Formules in Excel Wij zijn erkend opleider voor Nemas en14dedecember Associatie. Workshop OutlookWij 7 december Nieuwsgierig geworden? sturen u graag informatie toe. Word 8, 26 november en 3 december Ook kunt uTraining een afspraak maken voor een (gratis) intakegesprek.

Wij zijn erkend opleider voor LSSO, Nemas en de Associatie. Wij sturen u graag informatie toe, ook is een (kosteloos) intakegesprek mogelijk.

Dakwerken vernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera. Bel Zoomdak 06-18514726 www.zoomdak.nl

Wij kopen uw auto vandaag nog ! v/a b.jaar 1996 tot 2009 06-33361307

contante betaling + vrijwaring RDW vrijwaring inschrijf nr. 17659

Budget kas

€ 350,-

Alu-pro kas

v.a. € 925,-

Combi-pro kas

v.a. € 950,-

Victoriaanse kas v.a. €1400,Bel voor onze folder/prijslijst

Showterrein met 36 kassen

EmBrEgtS KASSEN gors 70 Hoeven 0165-502506

TE KOOP: appartement in wintersportgebied Winterberg in Duitsland. (320 km vanuit Breda). Volledig ingericht, slaapgelegenheid voor 6 personen.

Meer info www.vakantiewinterberg.be of 0032495-501961

FA B R I E K S V E R K O O P Showroom modellen met enorme kortingen!

Ledikanten – Kasten – Kleinmeubelen De Wijper 6, 4726 TG Heerle Openingstijden: Vrijdag 09:00 – 16:00 u.


Maak een kind blij met een gevulde schoenendoos

Help! Hoe kom ik van mijn schulden af

Schoenendozenactie

WEST-BRABANT - Schulden maken is tegenwoordig erg makkelijk geworden. Bij de bank, of via internet is een lening zo gepiept, en ook ‘vandaag kopen en pas over een jaar betalen’ is een slogan die je steeds vaker hoort. Mensen verliezen al snel het overzicht over het bestedingspatroon en blijven maar geld uitgeven. Mensen die hersenletsel hebben opgelopen of een licht verstandelijke beperking hebben, hebben een grotere kans om problematische schulden te maken. Ze hebben vaak een laag inkomen, dus vooruit denken, keuzes maken en verleidingen weerstaan is heel belangrijk. En juist daar hebben ze moeite mee. Al snel verliezen zij het overzicht van hun uitgaven en raken daardoor steeds sneller in de schulden.

Vaak is deze schoenendoos het eerste kado dat een kind ooit heeft gekregen.

STEENBERGEN - Actie4Kids komt in actie voor arme kinderen, door persoonlijk een schoenendoos voor hen te versieren en te vullen met allerlei spulletjes, zoals knuffels, schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed. Voor jou... van mij..., met dit thema is de jaarlijkse schoenendoosactie van Actie4Kids weer van start gegaan. Zo’n 60.000 kinderen zullen weer verrast worden met een mooi versierde en goed gevulde schoenendoos. De schoenendozen met schoolspulletjes, toiletartikelen en speelgoed gaan o.a. naar kinderen in wees- en ziekenhuizen, sloppenwijken, voormalige oorlogsgebieden en andere moeilijke omstandigheden in o.a. Moldavië, Roemenië,

Oeganda, Sierra Leone en Zambia. Met een schoenendoos laten we aan deze kinderen zien dat we aan hen hebben gedacht. Doe ook mee, vul een schoenendoos en laat kinderogen weer stralen. Ook jij kunt helpen: versier en vul een mooi versierde schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen, knuffels en speelgoed en lever hem in, dan maken we samen duizenden kinderen blij. De schoenendozen worden uitgedeeld aan kinderen van 2 tot en met 14 jaar. Vaak is deze schoenendoos het eerste kado dat een kind ooit heeft gekregen! De kinderen doe je een plezier met dingen die zij goed kunnen gebruiken: schriften, pennen en potloden, shampoo, een tandenborstel en tandpasta, een knuffel, een bal of autootjes.

Wil je weten hoe groot de doos mag zijn en wil je een idee wat wel en wat niet in de doos kan, kijk dan op www.actie4kids.org. Of contact opnemen met 0341418061, info@actie4kids.org. Iedereen, jong en oud, kan meedoen met de schoenendoosactie. Per schoenendoos wordt een bijdrage van 5 euro gevraagd voor transport- en organisatiekosten. Inleverpunt Versierde en gevulde schoenendozen kunnen ingeleverd worden voor de schoenendoosactie van Actie4Kids bij de schuur aan de Passenberg 49 in Roosendaal op woensdag 14 november van 15.00 tot 17.30 uur en op zaterdag 17 november van 9.30 tot 13.00 uur.

Bijeenkomst Nederlandse Patiënten Vereniging DINTELOORD - Omzien naar elkaar! Dat is precies wat we in de kerk doen. Elkaar bijstaan als dat nodig is. Aandacht geven, een steuntje in de rug. Soms naar elkaar luisteren en soms ook heel praktisch. Even naar het ziekenhuis of even helpen totdat de thuishulp start. We willen samen op trekken. Ons gezamenlijk bekend maken, zodat hulp gemakkelijker

gevonden wordt. Samen optrekken doen we ook met de NPV. Een vrijwilligers organisatie die zich inzet voor zorg voor het leven. Iedereen die hulp nodig heeft, wel of geen lid van een kerk, wel of geen lid van de NPV. Iedereen kan een beroep doen op onze vrijwilligers. Vrijwilliger worden Wilt u of jij waardevol werk doen? Vrijwil-

liger worden? Heel graag! Laat het weten. Op 22 oktober organiseert de kring Dinteloord een NPV-regiobijeenkomst. Het thema is ‘Wel of niet reanimeren?’ Dhr. dr. A.A. Teeuw (verpleeghuisarts) zal de lezing verzorgen. Aanvang om 19.45 uur in het Hervormd Centrum, Westvoorstraat 18. De koffie staat om 19.30 uur klaar. Inlichtingen: 0167-522435, 0167-523375, 0167522127.

Opeenstapeling van schulden Schuldhulpverlening kan in een dergelijke situatie uitkomst bieden. Mensen met een beperking kunnen daarvoor bij MEE West-Brabant terecht. De consulenten van MEE geven onafhankelijk informatie, advies en ondersteuning bij het oplossen van financiële moeilijkheden. “Dagelijks spreek ik mensen die in financiële nood zitten”, vertelt consulent schuldhulpverlening Mythe Frentrop. “Zij zien vaak door de bomen het bos niet meer, waardoor de schulden alleen maar toenemen. De rekeningen stapelen zich letterlijk op.” De MEE-consulent biedt uitkomst door de financiële situatie in kaart te brengen, zo ook in het geval van de familie Jansen. “Meneer Jansen verloor zijn baan waardoor het gezin ineens minder inkomen had. Ze wisten niet dat ze een uitkering aan konden vragen, waardoor ze hun elektra en zorgverzekering op een gegeven moment niet meer konden betalen. Toen ze een uitkering kregen vanuit de gemeente hadden ze al twee maanden geen zorgverzekering en elektra meer betaald. Alle andere vaste lasten konden nog maar net betaald worden. Doordat een deurwaarder had gedreigd hun elektriciteit af te sluiten betaalden zij eerst alle schulden bij hun energiemaatschappij. Verder hadden ze een regeling met de zorgverzekering getroffen van 100 euro per maand. Hierdoor bleef er vervolgens geen geld meer over voor de huur, waardoor er een huurschuld ontstond. De auto ging ook nog eens kapot en het gezin kon echt niet zonder auto. Ze besloten daarom een lening af te sluiten om een auto te kunnen kopen. Hier moesten ze elke maand 200 euro aan af betalen. Beetje bij beetje werden de schulden hoger en hoger totdat dit bedrag 15.000 euro was geworden en ze elk moment hun huis uit konden worden gezet.” Schulden maken is makkelijker dan oplossen. De familie heeft MEE hierbij om advies gevraagd. Samen met de consulent hebben zij alle papieren in een map gedaan en de consulent heeft samen met hen een budgetplan gemaakt, om te kijken hoe hoog hun inkomen was en welke vaste lasten er waren. Samen kwamen ze erachter dat de familie Jansen 50 euro per maand had om van te eten, wat natuurlijk niet kan met een gezin van vijf personen. Omdat de schulden te hoog waren om zelf af te lossen hebben ze samen met de consulent een aanvraag ingediend bij de Kredietbank. Die heeft een schuldenregeling getroffen met de deurwaarders waardoor de familie Jansen na 4 jaar geen enkele schuld meer heeft. Ondersteunen MEE West-Brabant ondersteunt haar cliënten kosteloos, maar neemt de lasten niet uit handen. “Wij staan naast de cliënt, rijken handvatten aan, denken mee, zoeken naar oplossingen en hebben kennis over schuldhulpverlening”, vertelt Myrthe. “Bovendien hebben wij door onze jarenlange ervaring nauwe contacten met gemeenten, rechtbank, banken, deurwaarders, uitkeringsinstanties en de Kredietbank. Daardoor weet MEE West-Brabant als geen ander de weg op het gebied van schulden en oplossingen.” Gratis advies Heeft u vragen of wilt u meer informatie over hoe u uw financiën op orde kunt krijgen? De consulenten van MEE zijn dagelijks te bereiken voor informatie en vragen over leven met een beperking. U kunt ze bereiken via de mail: info@meewestbrabant.nl of telefonisch op 076-5223090. Ook kunt u eens kijken op de website www.meewestbrabant.nl.

KERKELIJK NIEUWS DINTELOORD Nederlands Hervormde Gemeente Zondag 14 oktober: 10.00u Dr. P.H. van Harten, Ridderkerk; 18.30u Ds. F.J.M. van Veldhuizen Parochie H. Petrus en Paulus Zaterdag 13 oktober: 19.00u Eucharistieviering m.m.v. R.K. kerkkoor. Intenties voor: overl. ouders Johannes de Bruijn en Marie v. Vlimmeren; overl. ouders RoelandsEmbregts; Pastoor Hamerlynck en overl. familie; overl. ouders Ernest-Gelten; Wim Testers; Pastor Jan Olde scheper; Bert v. Merriënboer Ralf-Eric Wiechers en overl. grootouders. Voorgangers: Pastor B. v. Schaik / Corry de Jongh. Gereformeerde kerk Dinteloord & Steenbergen Zondag 14 oktober: 10.00u Ds. O. Grevink uit Waalwijk NIEUW-VOSSEMEER H. Joannes de Doper Vrijdag 12 oktober: H. Mis in De Vosseme-

ren. Zondag 14 oktober: 9.00u voorganger p.w. Hein Paulissen. Intenties: jgt. Frans Hommel e.v. Ad Elsevier; Jaantje JacobsMeeus; Bas Vermuë e.v. Tanny VermuëRijk; jgt. Toon Free e.v. To Timmermans; Gerrie Cremers e.v. Joep Meijs; Janus de Jong e.v. Dien Koen; jgt. Janus Cools e.v. Ger Buijs; Maandag 15 oktober: 17.45u Rozenkransgebed en avondmis. Woensdag 17 oktober: 18.45u Rozenkransgebed en avondmis. Donderdag 18 oktober: 19.00u Medjugorjeviering en Rozenkransgebed. Vrijdag 19 oktober: 19.00u H. Mis in De Vossemeren. Protestantse kerk De predikantsplaats in de gemeente Halsteren / Nieuw Vossemeer is momenteel vacant. Zondag 14 oktober: 9.00u eredienst in de Protestantse Kerk Nieuw Vossemeer. Ds. J.A.H. Timmers uit Breda.

STEENBERGEN Christengemeente Open Deur Iedere zondag 10.30u samenkomst in Open Deur; zondagavond 19.00u gebedsbijeenkomst in de Gebedswinkel, Geert Vinckestraat 2. Iedere maandag 20.00u, Bijbelstudie in de Lepelaar, Kerkstraat 57 te Lepelstraat. Elke woensdag koffieochtend 10.00-13.00u in de gebedswinkel, Geert Vinckestraat 2 te Steenbergen. Meer info: Ad van der Wiel, Oud-Vossemeer, 0166-603598, aml.wiel@filternet.nl; www.opendeursteenbergen.nl Hervormde Gemeente Zondag 14 oktober: Ds. C. Biemond St. Gummaruskerk Kerkdiensten: 28e zondag, jaarcyclus b. Zaterdag 13 oktober: h. Eduardus, 19.00u eucharistie met past. Ed. Nieuwlaat. O.ou. Cornelis en Theodora Nieuwlaat-v. Eekelen; fam. Scheeren-Hendrikse; jgt. Willem Luijks-Ooms en fam; Toon en Annie v. Kaam-de Waal; jgt. Geertruida BroosPAGINA 14

Brugmans; jgt. Maria de Baar-Bosmans. Zondag 14 oktober: 10.00u eucharistie met pastoor H. van Geel. Het welzijn van onze parochie; Comelia Tak; Anthonetta Peeters; A.H.M. Huijsmans; jgt. Antonius Luijks; o.ou. v. Erp-Smulders en kinderen; Catharina Dingemans-Rooms. Maandag: h. Teresia van Avila, 19.00u Lena Nefs. Dinsdag: h. Gerardus Majella, 8.30u Maria van Etten en fam. Woensdag: h. Ignatius van Antiochië, 8.30u tot zekere intentie (C); 14:30u Rozenkrans. Donderdag: h. Lucas, evangelist, 19.00u om h. priesterroepingen. Vrijdag 19 oktober: 8.30u tot intentie van een zieken (nn.). Openingstijden parochiesecretariaat: van maandag t/m vrijdag van 9:15-11:30u. Deze tijden gelden niet tijdens de schoolvakanties en op feestdagen, dan is het secretariaat alleen op donderdagochtend geopend.

Spreekuur: Op dinsdag- en vrijdagochtend van 9:30-10:30u in het Parochiesecretariaat in de Gummaruskerk, Westdam 83 (ingang marktzijde). Zondag is er geen kindernevendienst in de Vincentiuszaal. Misintenties: Wilt u een misintentie aanvragen? Gelieve dit minstens een week van tevoren (ivm tijdige plaatsing in de krant) door te geven bij het secretariaat op maandag t/m vrijdag van 9.15-11.30u of via de website. Personalia: de overledene die wij gedenken zijn Cornelia v. Dorst-Willigers; Bas Vermue-Rijk; Jos Poppelaars; Noud Nijssen-Hectors; Cornelia Bogers-Luijsterburg; Johanna v. Agtmaal-Baten. Rozenkrans: de maand oktober vraagt speciale aandacht voor de rozenkrans. In onze Lourdeskapel zal traditioneel op woensdagmiddag om half drie de rozenkrans worden gebeden. Het telefoonnummer van pastoor Hans van Geel is 0167-563129.


Hoofduitvoerder

(m/v)

Je conditie bijhouden en tegelijk lekker bijverdienen!

Bij het werkbedrijf van WVS-groep zijn ruim 990 medewerkers werkzaam. Het onderdeel Groenvoorziening onderhoudt openbaar en particulier groen en voert een compleet pakket van hovenierswerkzaamheden uit. Voor dit bedrijfsonderdeel (werkeenheid Roosendaal) zijn wij op zoek naar een:

Hoofduitvoerder m/v Wat verwachten we van je? Je begeleidt en coacht de aan jou toegewezen uitvoerders en je bent verantwoordelijk voor het indirect leidinggeven aan de aan jou toegewezen medewerkers. Daarnaast los je personele problemen zoveel mogelijk zelfstandig op en ben je verantwoordelijk voor de voortgang van het werk en de resultaten van de werkeenheid en het bedrijfsresultaat.

Je profiel: Dagelijks werk maken van en voor mensen; dat is de kern waar het binnen WVS-groep om draait. WVS-groep biedt mensen kansen zich te ontwikkelen. De organisatie heeft drieduizend gemotiveerde medewerkers die inzetbaar zijn in een breed scala van werkzaamheden.

voor informatie en aanmelden:

Je beschikt over een HBO-diploma (bijv. HAS/Hogeschool Van Hall Larenstein) of HBO werk- en denkniveau. Verder beschik je over aantoonbare kennis van de groenvoorziening, leidinggevende en begeleidende capaciteiten en ben je flexibel, ondernemend en stressbestendig.

*min. lftd: 15/18 jr (afhankelijk v.d. wijk) - legitimatie verplicht

Wat kun je van ons verwachten? Wij bieden een prettige werkomgeving in een informele sfeer. Je kunt rekenen op een marktconform salaris dat afhankelijk is van je leeftijd, opleiding en ervaring. Daarnaast heeft WVS-groep aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren of meer informatie?

Jan Jochems Handel

en

TransporT

Informatie kun je verkrijgen via de heer Ad van den Broek, bedrijfsleider Groenvoorziening, telefoon 06-18300881. Richt je sollicitatiebrief- of e-mail binnen twee weken na verschijning van deze advertentie aan Secretariaat Dienstencentrum P&O t.a.v. mevrouw Paulien Hoedt, Postbus 1130, 4700 BC Roosendaal (e-mail: vacatures@wvsgroep.nl).

Bestratingsmaterialen en sierkeien,

Uitgebreide informatie over deze vacature staat op onze website: www.wvsgroep.nl

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Te koop:

speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Verhuur:

Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3

Bosstraat 81, Postbus 1130, 4700 BC Roosendaal, Tel. 0165 596500, Fax 0165 561263, Email info@wvsgroep.nl, www.wvsgroep.nl

Loodgieter, Installatie- en Servicemonteurs

Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

gezocht

Vacatures Breure Grondwerken

Grondwerker

Heb jij een positieve instelling en geen 8-5 mentaliteit? Heb je ervaring met grondwerk, aanleg van rioleringen, aansluiten van putten, werken met een laser, machinaal straatwerk enz? Werk je graag in een team maar kan je ook zelfstandig werken? Ben je in bezit van rijbewijs en VCA diploma? Mail dan je CV voor 18 oktober a.s. naar elizebreure@breuregrondwerken.nl

Calculator / Werkvoorbereider

gebruikte en oude landbouwwerktuigen, tractoren, heftrucks, aanhangers, hout en metaalbewerkingsmachines

Hierbij worden alle leden van de afdeling Bergen op Zoom e.o. van het Nederlandse Rode Kruis uitgenodigd tot het bijwonen van de ledenraad van de afdeling Bergen op Zoom e.o. die zal worden gehouden op 07 november 2012 om 19.30 uur aan de Karmel 225 4613 BS te Bergen op Zoom.

Heb jij ervaring als calculator/werkvoorbereider in de grond- weg- en waterbouw? Ben je zelfstandig, klantvriendelijk, efficiĂŤnt, positief ingesteld, heb je een ‘no nonsense’ instelling en ben je op zoek naar een uitdagende baan? Mail dan je CV voor 18 oktober a.s. naar elizebreure@breuregrondwerken.nl

:LM]RHNHQHHQ95,-:,//,*(5DOV

+RRIG9HUZDQWHQLQIRUPDWLH

06-57982052

Agenda: 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen vorige vergadering d.d. 20 juni 2012 3. Goedkeuring van de begroting 2013 4 benoeming nieuw bestuurslid 5. Voordracht kandidaten voor afvaardiging voor de Districtsraad

Wij bieden: 'HYULMZLOOLJHU+RRIG9HUZDQWHQLQIRUPDWLHLQVSLUHHUWFRDFKWHQRQGHU - Een enthousiast team en een jong groeiend bedrijf Te Koop aangeboden VWHXQWHHQRIPHHUGHUHWHDPVEHVWDDQGHXLWFDYULMZLOOLJHUVLQGHYHL computercursus - Afwisselende werkzaamheden Bergen op Zoom Taxus 20/40cm (bonte) Bollen - Uitzicht op vast dienstverband OLJKHLGVUHJLR Info: 0164-230 209 - Goede arbeidsvoorwaarden E 0.50 per stuk ø 30cm en info@bitbybit-nl.eu  0LGGHQHQ:HVW%UDEDQW De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen 14 dagen www.bitbybit-nl.eu Buxus 3 jarig Pyramides vóór de vergadering tot en met de dag van de vergadering voor de www.breuregrondwerken.nl +LM]LMLVPHW]LMQKDDUWHDPYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUGHRQGHUVWHXQLQJYDQ leden ter inzage op het adres: ca. 25cm E 0.60 per stuk 60/80cm E 7.50 Karmel 225, 4613 BS te Bergen op Zoom JHPHHQWHVWLMGHQVFDODPLWHLWHQELMKHWUHJLVWUHUHQYDQVODFKWRIIHUVHQ U kunt bellen om een afspraak te maken wanneer u de stukken wilt Zundert, 076-5973377 ]RHNHQGHQHQKHWYHUZHUNHQYDQGH]HJHJHYHQV 'HDFWLYLWHLWLV inzien, tel. 0164-235040. DVVLVWHUHQGDDQGHJHPHHQWH AUTOMONTAGEBEDRIJF

JOKO

• Sloop-loop-schade auto’s motors te koop gevraagd. • Alle gebruikte onderdelen online. • Vrijwaring bij ophalen. • Reparatie en onderhoud. Lid ARN-Stiba-RDW

Maalbergenstr. 24a Wernhout Tel. 076-5971739 / 06-54278822 info@jokozundert.nl www.jokozundert.nl

te koop gevraagd

oude motoren, brommers en scooters 06-22332058

Pallets

Te koop gevraagd Alle soorten ook kapot 06-51549157 Minimaal 100 stuks.

te koop gevraagd

metaal en hout bewerkingsmachines gereedschap tractoren heftrucks bedrijfswagens antiek

06-57982052

VOOR DE BESTE PRIJS & KWALITEIT KWALITEIT KOOPT U BIJ ONS! DE DE MOOISTE

9RRUGH]HIXQFWLH]RHNHQZLMPHQVHQGLH OHLGLQJNXQQHQJHYHQ YHUDQWZRRUGHOLMNKHLGZLOOHQGUDJHQHQGRRU]HWWHQWRWKHWGRHOEHUHLNWLV  HHQJRHGHRQGHUVWHXQLQJDDQGHJHPHHQWHQ IXQFWLRQHUHQRS0%2+%2ZHUNHQGHQNQLYHDX ]LFKWHQPLQVWHXXUSHUZHHNZLOOHQLQ]HWWHQ KOZIJNEN, DEUREN & SERRES IN ALUMINIUM ALUMINIUM && PVC, PVC, EHVFKLNNHQRYHUHHQDXWRHQWRHJDQJWRWLQWHUQHWHQHPDLO HQLJHDIILQLWHLWKHEEHQPHWJHDXWRPDWLVHHUGHV\VWHPHQ

RENOVATIE & NIEUWBOUW

:DWELHGHQZLM (HQERHLHQGHHQXLWGDJHQGHIXQFWLHPHWYHHO]HOIVWDQGLJKHLGHQ ✔Maatwerk Maatwerkalle alleserres. serres. ✔ YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG,QEHJHOHLGLQJHQVFKROLQJZRUGWYRRU]LHQRDLQ✔ Fabricatie van ramen & deuren ✔ Fabricatie van ramen & deuren NHQQLVYDQKHWRSHUDWLRQHOHUHJLVWUDWLHSURFHVYDQJHPHHQWHVDOJHPHQH pvcen enaluminium. aluminium. NHQQLVYDQGHUDPSHQRUJDQLVDWLHHQLQKHWELM]RQGHUGHRQGHUVWHXQLQJ ininpvc GRRUKHW5RGH.UXLVGPYGHJHDXWRPDWLVHHUGHYHUZHUNLQJYDQ ✔Alles Allesinineigen eigenbeheer beheersinds sinds1983. 1983. ✔ YHUZDQWHQLQIRUPDWLH ✔10 10jaar jaarwaarborg. waarborg. ✔ :LMYHUJRHGHQXZRQNRVWHQHQ]RUJHQYRRUYHU]HNHULQJHQ ✔ ✔Geen Geenvoorschot. voorschot.

%HODQJVWHOOLQJ" ✔ ✔Nieuwbouw Nieuwbouw--Renovaties. Renovaties. 9RRUPHHULQIRUPDWLHNXQWXEHOOHQPHW0DUWLHQ+HUPHQVWHO ✔ ✔Alle AlleRAL-kleuren. RAL-kleuren. RI5RQDOGYDQ6DQWZLMNWHO ✔ ✔Volledige Volledigeafwerking. afwerking. 6ROOLFLWDWLHVNXQWXYyyUMDQXDULVWXUHQQDDU5RGH.UXLV*HZHVW=XLG ✔ WDY1RRGKXOS1DWLRQDDO.DUQHPHONVWUDDW$.-%UHGDRI  ✔Geplaatst Geplaatstdoor doorvakmensen. vakmensen. SHUHPDLOKHUPHQVGDHPHQ#SODQHWQORIUYDQVDQWZLMN#UHGFURVVQO

BEZOEK ONZE ONZE SHOWROOM BEZOEK SERRES--KOZIJNEN KOZIJNEN -- DEUREN DEUREN in in ALUMINIUM ALUMINIUM && PVC PVC SERRES

B ras s c h aat s este stee en nw we eg g 2 29 92 2 •• 2 29 92 20 0 K K alm a lm tth ho 32 66 7 8866 •• Fa x 00003 3 22 33 666 6 66 444 4 4411 Brasschaatse ou u tt B Be elg lgiÍ iÍ •• Te Tell 0 00 03 23 36 66 65 57 Fax A lle d dage a g en n o op pe en n v va n 10 10U U to to tt 117 7U on g va n 114 4 UU tto t 17 w w.br u vo.be Alle an U • • z zo nd da ag v an ot 1 7UU •• w www.bruvo.be


d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig

KIJK OP ACTION.NL E FOLDER VOOR ONZE NIEUWST

E HOHM AVES MUST

MAT RVS

DIVERSE SOORTEN

TRENDY LOOP- OF

kunststof binnenemmer zachtsluitende deksel inhoud 30 liter

400 ml

diverse kleuren 2 modellen

PALMOLIVE COL SHAMPOO SJAAL

AFVAL ZAKKEN blauw of wit inhoud 35 liter 20 stuks

1.29

17.49

Elders 1.99 2.29

1.29

SUPERZACHTE

CANVAS

met anti-slip diverse modellen en kleuren maten 35-42

canvasframe met print, acrylverf en kwastje diverse licenties o.a. Cars, Princess, Minnie en Hello Kitty

PANTOFFEL VERF SOKKEN SET

BED SOKKEN 2 paar

1.89

1.89

Elders 2.99 3.99

ADIDAS DEOSPRAY OF

DAMES OF

for men diverse soorten showergel: 250 ml deospray: 150 ml

diverse trendy prints katoen maten S-XL

SHOWER GEL

Elders 1.99 2.39

MAGIC

TAFEL KLEED

1.39

vlek- en vochtafstotend damast-look polyester 210x150 cm

PLACEMAT jacquard decor 30x45 cm

0.79

PORSELEIN

1.59 3.99

vierkant of ovaal excl. bonbons

5.49

KERST KAARTEN luxe 3D KERST KAARTEN 2 stuks

0.29

ION/ICIDU

0.99

BLIKSEM STOP bescherm uw apparatuur zoals tv’s en computers tegen blikseminslag, overspanning en spanningspieken

2-LAAGS ETAGÈRE

Elders 3.49 3.95

LUXE

diverse designs in handige bewaarbox incl. enveloppen 15 kaarten

HEREN SHIRT

Elders 6.99 9.99

3.19

Elders 4.99 6.99

2.39

Elders 7.99 8.99

ACTIONFIT

3.49

BRUIS TABLETTEN voor de dagelijkse aanvulling calcium/magnesium/vitamine of multi A-Z 20 bruistabletten ActionFit ENERGIE BOOSTER 20 bruistabletten

0.95

0.69

Kijk op onze website voor meer informatie, openingstijden, onze nieuwsbrief en onze productfolder: WWW.ACTION.NL BERGEN OP ZOOM • Kastanjelaan 61-65 BREDA • Tramsingel 74 CHAAM • Baarleseweg 44 DINTELOORD • Raadhuisplein 25a

ETTEN LEUR • Markt 33 GILZE • Steenakkerplein 20 KAATSHEUVEL • Hoofdstraat 47 OOSTERHOUT • Arendshof 34

OSSENDRECHT • De Brouwerij 16 RIEL • Dorpstraat 25a RIJSBERGEN • St. Bavostraat 22 ROOSENDAAL • Boulevard 118f

TILBURG • Trouwlaan 19-27 TILBURG • D.J. Jittastraat 8 WAALWIJK • Irenestraat 2a ZEVENBERGEN • Zuidhaven 45a

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 07-10 t/m za. 13-10 in Nederlandse filialen.

PEDAAL EMMER

DSB_20121010  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you