Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

S T E E N B E R G S E

O P L AG E :

5 SEPTEMBER 2012 WEEK 36

Uitgeverij

EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

MIRIAM TERMEER IS NIEUWE WETHOUDER VVD

10 . 0 0 0

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

SUBSIDIE VOOR DRIE PROJECTEN BRABANTSE WAL

I

Te l .

076

SPORT

599

8 111

KERKELIJK NIEUWS

KATHY GROOT VINDT VEEL UITDAGING IN REDDINGZWEMMEN

GROOTSE OPEN DAG IN EN ROND GEMEENTEHUIS

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

Volg ons via twitter: @SteenbergseBode

Bouwvergunning voor nieuwe PlekZat

Vrijwilligers voor jeu-de-boules gezocht

NOTENDAAL - Het werk kan beginnen in Notendaal. Buurtvereniging de Notenkrakers heeft vorige week de bouwvergunning ontvangen voor het nieuw te bouwen clubhuis, dat bestaat uit verplaatsbare units. Omdat de vereniging al veel voorbereidingen heeft getroffen, kan het nieuwe clubhuis snel gerealiseerd worden. Dat moet ook, want het Oranje Fonds, de grootste geldschieter, had als voorwaarde gesteld dat het nieuwe onderkomen voor 1 januari 2013 af moet zijn. Het bezit van de bouwvergunning betekent ook meteen het afscheid van het oude PlekZat. Daarom is er vrijdag 7 september vanaf 21.00 uur voor de allerlaatste keer Keekes Bar.

NIEUW-VOSSEMEER - De dorpsraad van Nieuw-Vossemeer is op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor de aanleg en het beheer van een jeu-de-boulesbaan in het dorp. De dorpsraad streeft nog steeds naar een baan aan de Heester. Dat plan was eerder door de gemeente uit de herinrichting gehaald, omdat er volgens de gemeente te weinig draagvlak zou zijn. De dorpsraad heeft echter gehoord dat niet alle bewoners een reactieformulier hebben ontvangen. De gemeente wil nog wel meewerken aan de aanleg, mits de dorpsraad zelf ook bijbetaalt. Om de kosten te drukken wil de raad zoveel mogelijk uitbesteden aan vrijwilligers.

W E E K B L A D

Parkeerproblemen aan Oudesaag STEENBERGEN - De bewoners van de Oudesaag in de wijk Steenbergen Noordoost trekken bij de gemeente aan de bel over de hoge parkeerdruk op het plein. Volgens de bewoners worden de problemen veroorzaakt doordat sommige gezinnen uit meerdere volwassenen personen bestaan, die ieder een eigen auto hebben. Ook maken bewoners van andere straten gebruik van het pleintje aan de Oudesaag. De bewoners van de Oudesaag en een stuk van de Oostene hebben handtekeningen verzameld en pleiten daarom voor een herinrichting van het plein. Strengere handhaving zien zij niet zitten, omdat die oplossing volgens hen van tijdelijke aard is.

Suiker Unie bouwt tweede diksapsilo STAMPERSGAT - Suiker Unie is maandag begonnen aan de bouw van een tweede diksapsilo in Dinteloord. De silo krijgt met een inhoud van 60.000 kuub hetzelfde formaat als de opslagtank die rond deze tijd vorig jaar werd opgeleverd. De nieuwe tank wordt naast de eerste silo nabij de Noordzeedijk gebouwd. In de silo zal het diksap - een tussenproduct met een suikergehalte van zeventig procent dat je krijgt wanneer je suiker uit bieten wil vergaren - opgeslagen worden. Momenteel vinden de heiwerkzaamheden plaats, die volgens plantmanager Luc Kroes in totaal acht weken zullen duren. De oplevering staat gepland voor oktober 2013.

Cargill schenkt aan Samen Werken STEENBERGEN - De Stichting Samen Werken heeft er sinds woensdag een grote donor bij. Cargill uit Bergen op Zoom heeft aangegeven jaarlijks zo’n 350 computers, printers, laptops en toebehoren te zullen schenken aan de stichting, die zich inzet om mensen met minder perspectief toch mee te laten doen in de samenleving. Samen Werken knapt al jaren computers op om ze beschikbaar te stellen aan mensen met een minimuminkomen of verenigingen in Bergen op Zoom, Steenbergen of Woensrecht. De eerste computers werden woensdag overhandigd. De toestellen komen van alle Nederlandse Cargill vestigingen en de locaties in Gent en Antwerpen.

Wellicht regionale inkoop zonnepanelen

KRUISLAND - Ter ere van het 125-jarig bestaan van de H. Georgiskerk in Kruisland werd er zondag een fietspuzzeltocht gehouden, waar zo’n dertig mensen aan meededen. Mevrouw Marina Potters uit Kruisland heeft de fietstocht gewonnen. Met de opbrengst van de tocht wil de parochiekern een bankje plaatsen op de begraafplaats. Zondag 16 september is er nog een expositie in de kerk, waar mensen eveneens geld kunnen doneren M voor I DhetDbankje. E L B U R G S E & V E E R S E FOTO LEO ADRIAANSEN

Besparingsdoelen gehaald, niet veel meer illegale stortingen

Bezuinigingen afval succesvol STEENBERGEN - De veranderingen in de huis-aan-huisinzameling van grof vuil en het invoeren van een betaalsysteem voor puinafval werpen zijn vruchten af. De gemeente haalt haar doelstellingen om op de twee onderdelen jaarlijks respectievelijk 50.000 euro en 22.500 euro te besparen. De bezuinigingen hebben vorig jaar wel tot iets meer illegale stortingen geleid, maar na de eerste helft van dit jaar kan weer een afname voorspelt worden. DOOR RIA VAN MEIR Per 1 januari 2011 heeft de gemeente Steenbergen een aantal wijzigingen doorgevoerd in de inzameling van grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en puin. Het aantal ophaalmomenten werd flink teruggebracht en voor het aanbieden van meer dan een emmertje van tien liter puin moeten inwoners het kostendekkende tarief betalen. De maatregelen hebben ertoe geleid dat er minder grof afval en puin wordt aangeboden. Zo nam het aangeboden puin bij de milieustraat af van 1.479.550 kilo naar 479.420. Zo’n achttien t procent h udaarvan i is gratis aangeleverd via emmertjes. Verwachte problemen zoals discussies over de visuele inschatting van de hoeveelheid of een storende pinautomaat zijn nage-

noeg uitgebleven. Hetzelfde geldt voor de gratis inzameling van grof tuinafval in de maanden april en oktober. Uit de gegevens blijkt dat er in 2011 iets minder tuinafval werd opgehaald dan het jaar daarvoor. Dat verschil is mogelijk terug te vinden in de GFT-container, die vorig jaar iets beter gevuld was dan in 2010. De beperking W E EvanKdeBophaalmomenten L A D van grof huishoudelijk afval naar twee mogelijkheden in december en mei blijkt zodanig effectief, dat de gemeente in 2011 en 2012 nog geen enkele keer een ronde heeft moeten rijden. “Er zijn spoenkele aanmeldingen ge-r sradisch wel i n d e weest van burgers die werkelijk niet in de gelegenheid waren om het grofvuil naar de milieustraat te brengen. Omdat de haalmogelijkheid maar twee keer per

jaar is, haakten zij ook af vanwege te lange wachttijd”, merkt het college op. Het gemeentebestuur heeft besloten de inzamelronden te schrappen. In plaats daarvan kunnen burgers op een willekeurige dag afspreken om het grof huisvuil op te halen. Stortingen Bij de invoering van de maatregelen werd nog gevreesd voor extra illegale stortingen. In 2011 was het aantal stortingen met 94 wel hoger dan in 2010 (69). In de eerste zes maanden zijn er echter nog slechts 38 dumpingen gesignaleerd. Wel waarneembaar e was g er een i toename o de kringloper op de milieustraat en de kringloopwinkel. Ook het aantal klachten is ‘heel erg meegevallen’, meent het college.

Bij deze Bode Autostad. De enige echte autodealerkrant van West-Brabant.

Met deze week o.a.: • Maak autoverhuur kiest voor de a ukennis t o nmet i e uCindy w sIJzenbrandt u i t d e• rAllrent egio lokale dealer • Nissan Cube: Outside the box • Belona Oud Gastel en Auto Borchwerf

occasions en nog veel meer!

autostad roosendaal

I

bergen op zoom

BrabantWerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten

STEENBERGEN - De negentien gemeenten in de Regio West-Brabant en Tholen geven deze maand nog aan of zij mee doen met de groepsaankoop voor zonnecollectoren. Na een motie van de gemeenteraad heeft de Steenbergse wethouder Leo Heijmans het idee geopperd om burgers de mogelijkheid te bieden om collectief zonnepanelen aan te schaffen. De regio zoekt daarvoor de goedkoopste aanbieder. Omdat het initiatief voor één gemeente niet haalbaar is, hoopt Steenbergen dat er ook andere West-Brabantse gemeenten meedoen. Zij moeten zich deze maand aanmelden, zodat de aanbesteding in februari gebeurt. De eerste panelen worden dan in april gelegd.

Tuinders betalen helft infrastructuur STEENBERGEN - De tuinders in het Steenbergse Westland nemen de helft van de verhaalbare kosten van 800.000 euro voor de aanleg van wegen, riolering en waterberging in het gebied voor hun rekening. De andere helft wordt betaald door de gemeente Steenbergen. Dat zijn beide partijen overeengekomen in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Omdat de voormalige landbouwgrond is omgevormd naar een kassengebied, heeft de gemeente de aanleg van de infrastructuur niet kunnen bekostigen uit de opbrengst van de grondexploitatie. Daarom is er jarenlang onderhandeld over het betalen van de rekeningen.

Databank voor gevonden spullen STEENBERGEN - De gemeenten in de regio Midden- en West-Brabant stappen dit najaar over op een digitale databank voor verloren en gevonden voorwerpen. Sinds 1 juli 2012 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de registratie van de voorwerpen. De 26 gemeenten in het politiedistrict Midden- en West-Brabant hebben gekozen voor een gezamenlijk pakket dat vanaf september of oktober in gebruik wordt genomen. Met dit pakket kunnen mensen via een internetformulier digitaal aangifte doen. Het pakket staat in verbinding met het burgerwebportaal www.verlorenofgevonden.nl, waarbij al 150 gemeenten zijn aangesloten.


GOUD IS G€LD TA X AT I E L O U N G E

Uw oude gouden sieraden zijn nog steeds geld waard Zelfs als deze beschadigd of kapot zijn. Wij kopen alle soorten gouden/zilveren sieraden in; art deco, kettingen, ringen, armbanden, oorbellen, gouden tanden, munten en diamanten. Wij betalen hiervoor de hoogst mogelijke dagprijs en betalen u direct contant.

WIJ BETALEN NU MEER DAN € 41,PER GRAM FIJN GOUD*

Goud is Geld Molenstraat 9a 4701 JK Roosendaal Tel. (0165) 85 22 68 www.goudisgeld.nl

Wij nodigen u graag uit voor een taxatie van uw (oude) juwelen, munten en diamanten vanaf 1 karaat. Op een van de volgende locaties:

Op donderdag 13 en 27 sept. en 11 en 25 okt.

vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur Hotel Dekkers, Zr.M. Adolfinestraat 6, 4641 CP OSSENDRECHT

Op donderdag 20 sept. en 4 en 18 okt. Openingstijden Maandag Di. Wo. en Do. Vrijdag Zaterdag Koopzondagen

vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur Golden Tulip Zevenbergen, Schansdijk 3, 4761 RH ZEVENBERGEN 13.00 tot 17.00 u 10.00 tot 17.00 u 10.00 tot 20.00 u 10.00 tot 17.00 u 13.00 tot 17.00 u

Iedere zaterdag van 1 sept. t/m 27 okt.

vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur Hotel de Ram, Steenbergseweg 1, 4661 RJ HALSTEREN

*Prijs is afhankelijk van de dagkoers.

WWW.GOUDISGELD.NL

UW VAKANTIE ligt ergens verstopt in een la of kast bij u in huis!

Klok Klokstuk stuk?? chniek

0164 - 680066 0164 - 680066

Voor al uw klok reparaties

U kunt bij ons terecht voor o.a.: - (loon)administratie - jaarrekeningen - fiscaal advies - belastingaangiften (ook particulieren) - begeleiding of verzorging van de administratie Bel of mail ons voor vrijBlijvende informatie of een afspraak!

Voor algarantie uw klok Tot 2 jaar opreparaties reparatie’s Tot 2 jaar Vooraf prijsgarantie opgaveop reparatie’s Vooraf prijsen opgave Gratis haalbreng service Voor informatie of eenservice afspraak Gratis haal- en breng 0164 - 680066of een afspraak Voor informatie

0164 - 680066 FA B R I E K S V E R K O O P Showroom modellen met enorme kortingen!

Voor al uw verse kip, -filets, -dijenvlees, kipgehakt, gegrilde kip en -kluifjes, kipgehaktballetjes enz Tamme eendfilets, kwartels enz. enz.

Poelier de Koning

Wouwsestraatweg 178 | Bergen op Zoom 0164-233730 Openingstijden: Do. en vr. van 08.30 - 18.00 uur Zaterdag van 08.30 - 14.00 uur • Poorten (ook automatisch) • Industriële hekwerken • Gaashekwerken • Sierhekwerken • Balkonhekken

Rucphensebaan 58, 4714 RE Sprundel Tel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656 www.verstijlenhekwerken.nl

Mn Cleaning Mn Montage

Wij maken alles schoon!!! Glas-Gevel Bewassing, Gevelreiniging, Industrie Reiniging, Graffiti verwijderen, Bouw oplevering, Bouw schoonmaak, Interieur en vloer onderhoud, Schoonmaken van Rolluiken, Montage Zonwering-Rolluiken. Voor info neemt u geheel vrijblijvend contact met ons op. 06 15870759 www.mncleaning.nl info@mncleaning.nl

)

Ledikanten – Kasten – Kleinmeubelen De Wijper 6, 4726 TG Heerle Openingstijden: Vrijdag 09:00 – 16:00 u.

06-55100747 antiek | (streek)sieraden | design | kunst | verzamelingen | inboedels

Inbreng gevraagd, van één item tot complete inboedel, voor onze

Kunst & Antiek Veiling en VenduVeiling op dinsdag 2 en woensdag 3 oktober

Graag zou ik deze advertentie’s hebben geplaatst op de volgende data en krant in 2012

GRATIS JURIDISCH ADVIES Berg op Zoomse bode (6)

Graag zou ik deze advertentie’s hebben geplaatst op de

VenduHuis De Jager Goes BV Ringbaan West 2a | 4461 ED Goes 06 42 11data 45 42 | en www.venduhuisdejager.nl volgende krant in 2012

Advertentie 74 X 74 (linker voorbeeld) : Berg op Zoomse bode (6) 1/2, 25/4, 20/6, 5/9, 24/10 Woensdrechtse bode (8) en 12/12 Veel die met het modellenwerk te maken Advertentie 74 bode X 74 (14) (linker voorbeeld) : jonge meiden en ook jongens en Steenbergse

Modellenwerk, een vak apart.

willen model worden. Dankzij de hebben. Kortom, een zeer uitgebreide, 1/2, 25/4, 20/6, 5/9, 24/10 hype van programma’s als Holland’s brede cursus waarin je niet alleen kenWoensdrechtse bode (8) en 12/12 next topmodel, dat wekelijks door nis maakt met het beroep mannequin/ INLOOPSPREEKUUR: duizenden mensen gevolgd wordt, dressman, hostess of fotomodel. Het is en Steenbergse bode (14) Advertentie 36 X 36 (rechter voorbeeld): wordt duidelijk dat je niet ‘zomaar’ ook een leuke manier om jezelf te verIedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uur Berg op Zoomse bode (6) 15/2, 21/3, 16/5, 6/6,te4/7, model wordt… Hier komt nogal29/2, wat sterken 11/4, en je zelfvertrouwen vergroPasteurlaan 1 bij kijken. ten. Iets3/10, waar iedereen leven 18/7, 15/8, 19/9, 14/11zijn enhele 28/11 Bergen op Zoom nog plezier van zal hebben. De lessen Modellenburo Dyon Caractère is al worden gegeven op dinsdagavond van (nabij Lievensberg Ziekenhuis) Advertentie 36 X 36 (rechter voorbeeld): meer dan 22 jaar actief in het orga19.30 tot 22.00 uur in één van de zalen Berg op Zoomse bode (6) 15/2, 29/2, 21/3, 11/4, 16/5, 6/6, 4/7, niseren van cursussen waarin loop-, van Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur. Of maaK tELEfONISch EEN afSPRaaK: 18/7, 15/8, 19/9, 3/10, 11 14/11 en 28/11 houdings- en presentatietechnieken Op dinsdag september is een 0164-266600 Al vast bedankt ! centraal staan. Uitleg en oefening INFORMATIEAVOND waar je in fotoshoots, samen met Foto Floor vrijblijvend kan komen kijken. (onder andere bekend van LinAnna’s klokkenhuis Annelies Suijkerbuijk - van der Zwaag da), het lopen van een modeshow, maar ook make-up en kapsel worden hier uitgebreid Al vast bedankt ! behandeld door een creatief team van vakmensen. In 20 Anna’s klokkenhuis lesweken leer je hoe je je Annelies Suijkerbuijk - van der Zwaag representativiteit en presentatie kunt verbeteren en kun je proeven aan alle aspecten

VITAK Advocaten

Modellenburo Ridderstraat 3, 4872 AA Etten-Leur


actualiteit

Speciale raadsvergadering voor installatie wethouder op 5 september

Miriam Termeer is nieuwe interim-wethouder VVD STEENBERGEN - Het is de VVD-fractie uiteindelijk dan toch gelukt om een opvolger te vinden voor wethouder Peter de Koning, die eind mei uit Steenbergen is vertrokken om burgemeester te worden van Gennep. Aanvankelijk werd voormalig gemeentesecretaris Wim Meulblok aangewezen voor deze taak, maar hij trok zijn kandidatuur in om vermeende belangenverstrengeling te voorkomen. En dus moest de VVD-fractie terug naar de tekentafel, op zoek naar een nieuwe kandidaat. DOOR ELNA HELLEMONS Die werd afgelopen zaterdagmiddag voorgesteld aan de pers. Als nieuwe wethouder van Steenbergen wordt voorgedragen mevrouw Miriam Termeer (50) uit Oirschot. De VVD heeft een verzoek ingediend voor een extra raadsvergadering vandaag, woensdag 5 september. Daarin zal mevrouw Termeer officieel worden voorgedragen aan de volledige gemeenteraad, waarna zij officieel geïnstalleerd zal worden en aan de slag kan gaan als interimopvolger van Peter de Koning. Criteria Tevens komt de VVD-fractie tijdens deze vergadering met een initiatiefvoorstel om mevrouw Termeer voor 0,6 fte in dienst te nemen in plaats van de 0,9 fte die wethouder de Koning vervulde. VVD-fractievoorzitter Petra Lepolder legt uit: “We waren op zoek naar iemand die in ieder geval zou voldoen aan drie criteria: hij of zij moet uiteraard bekwaam zijn, er moet een goede klik zijn, en hij of zij moet goed bij Steenbergen passen. We hebben ook bewust gezocht naar kandidaten die uit Brabant afkomstig zijn. Uit de acht kandidaten die

we op deze manier hadden geselecteerd en de vier die we vervolgens hebben gesproken, is de keuze dus gevallen op mevrouw Termeer.”

‘Het wethouderschap is een mooie uitdaging’ Met gemeentepolitiek is Miriam Termeer zeer zeker bekend. Zo was zij bestuurslid en later voorzitter van de VVD-afdeling in Oirschot, daarna fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad aldaar, en vervolgens wethouder Financiën, Personeel & organisatie en Handhaving in diezelfde gemeente. Na haar wethouderschap (van 2002 tot 2006) keerde zij terug in de gemeenteraad. De laatste jaren is Miriam Termeer actief als zelfstandig strategisch adviseur, coach, projectleider en interim manager. Dit doet zij vanuit haar eenmansbedrijf dat zij in 2006 opstartte. Uitdaging Mevrouw Termeer legt uit: “Mijn wethouderschap hier zal om te beginnen anderhalf jaar duren, tot 2014. Ik ben hier dus in be-

Mevrouw Miriam Termeer: ‘Deze kans was te mooi om te laten schieten.’

ginsel als interim-wethouder. Ik heb me al wel enigszins verdiept in wat hier speelt, maar spreek daar vooralsnog geen mening over uit. Ik zie het wethouderschap hier als een mooie uitdaging: dit kwam voorbij en het was te mooi om te laten schieten. Oir-

schot is, hoewel het iets kleiner is, op veel punten te vergelijken met Steenbergen. Vooral qua structuur en soort problematiek zie ik overeenkomsten. Door mijn werkervaring kan ik me snel inwerken en ook de afstand die ik dagelijks moet overbruggen

FOTO ELNA HELLEMONS

is voor mij geen probleem. Ik zie het wethouderschap in Steenbergen als een leuke uitdaging, waarbij we hopelijk allemaal samen een goede beweging in gang kunnen zetten. Ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken!”

Provinciale Staten buigt zich 5 oktober over bidbook

Subsidie voor drie projecten Brabantse Wal STEENBERGEN - Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant heeft haar medewerking toegezegd voor drie projecten op de Brabantse Wal in het kader van Landschap van Allure. Het gaat om de projecten de Steilrand, de Linie en de Zoom. Met de investeringen gaan tientallen miljoenen euro gepaard, waarvan de provincie zo’n elf miljoen op tafel legt. Het voorstel wordt op 5 oktober behandeld in de commissie voor de Provinciale Staten. DOOR RIA VAN MEIR De miljoenensubsidie vanuit de provincie komt voort uit het investeringsprogramma

Landschap van Allure. De provincie heeft in totaal 56 miljoen euro gereserveerd voor de drie landschappen van allure de Brabantse Wal, het Groene Woud en de

Maashorst. In 2011 stelde de streekorganisatie, waar onder andere de gemeente Steenbergen in participeert, een uitvoeringsprogramma op met zes grote projec-

De verbinding met het water wordt in de projecten de Linie en de Zoom gemaakt.

ARCHIEFFOTO

ten. Die zes projecten zijn later hergeschikt en deels samengevoegd. In het bidbook dat nu voorligt bij Provinciale Staten worden drie hoofdprojecten gepresenteerd. Basis Het project de Steilrand, het meest typerende kenmerk van de Brabantse Wal, vormt daarbij de rode draad. In het bidbook wordt de steilwand ook wel ‘de gouden rand van Brabant’ genoemd. Onder het motto ‘de basis op orde’ willen de samenwerkende partijen de wal nog meer doen opvallen in het landschap. Daarom worden oude zichtlijnen hersteld, zodat de nieuwsgierigheid van de voorbijrijdende automobilist wordt gewekt. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de landgoed Mattemburgh en het parkbos bij kasteel Ravenhof in Putte. Met het project is zo’n negen miljoen euro gemoeid, waarvan vijf miljoen afkomstig is uit de streek. Het college van gedeputeerde staten geeft toe dat de investering niet direct zichtbaar is in de portemonnee, maar dat het project vooral een landschappelijke winst met zich meebrengt. “Met een extra provinciale impuls wordt kwaliteit toegevoegd die bijdraagt aan de economische ontwikkeling van de streek”, voorspelt GS. Water Het tweede project omvat het herstel van de West-Brabantse Waterlinie. Het natuurlijke hoogteverschil heeft van de Brabantse Wal in het verleden en in het

‘Brabantse Wal is gouden rand van Brabant’

De provincie wil zeven miljoen euro investeren in het zichtbaar maken de turfhistorie, die nauw verbonden is met De Zoom. Zo komt er langs de Zoom een dubbelzijdig fietspad van bron tot monding, worden de beekdalen hersteld en wordt het water bevaarbaar gemaakt. Het project wordt in drie fasen opgedeeld. In september volgend jaar zal de bouw van een bezoekerscentrum bij landgoed Lievensberg starten. Daarna volgt de landschappelijke inpassing van de Bergsche Heide met onder andere een golfbaan en verblijfsrecreatie. Tot slot worden ook de cultuurhistorische aspecten van de turfvaart in ere hersteld.

Garagedeuren

De ideale reclame voor uw bedrijf Drukkerij Vorsselmans levert vele producten die uw zaak opvallend promoten. Een greep uit de mogelijkheden: displays, plafondhangers, banners, vlaggenlijnen, loterijacties, kraskaarten, ballonnen, stickers, wobblers, schapkaarten en -stroken, flyers, folders, mailings, krantenspecials.

Professionele reclame-uitingen zijn nog succesvoller in combinatie met een advertentie in de Bode. Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden: Drukkerij Vorsselmans BV | Bredaseweg 26 | 4881 DE Zundert | Tel. 076 599 81 11 drukkerij@vorsselmans.nl | www.internetbode.nl

heden een belangrijk strategisch gebied gemaakt. De verbinding met het water speelt daarbij een voorname rol. Daarom krijgen het sluizencomplex Benedensas en de jachthaven van Steenbergen een kwaliteitsimpuls. Met de subsidie van Landschap van Allure wordt ook het herstel van Fort de Roovere verder uitgewerkt en kan de imposante uitkijktoren gerealiseerd worden. Daarnaast is het herstel van de Waterschans in Bergen op Zoom opgenomen in het investeringsprogramma. De cultuurhistorie van de Waterschans wordt expliciet genoemd door de provincie, omdat het ook het in het project De Zoom een belangrijke rol speelt.

Showroom open op afspraak.

Leverbaar in hout - kunststof en staal.

kiezen voor romass? • Waarom Garagedeuren • De beste kwaliteit in de regio

Leverbaar hout - kunststof enadvies staal. • Gratisin professioneel

• Persoonlijk contact GaraGedeuren • Professionele Colour linemontage StuCCo

G

Lever

Co

n

in 20 service verschillendebij kleuren • Snelle storingen Alléén gel • Onderhoud en service aan nù 15% korting 1e alle merken garagedeuren Alléén geldig op Colour Line Stucco. Van 20 april t/m 31 mei. Showroom open op afspraak. Struikhei 29, Sprundel 1e en 2e Paasdag gesloten Showroom open op afspraak. www.r leverancier van: 0165-387335 • www.romass.nl • sprundel@romass.nl www.romass.nl Struikhei 29, Sprundel 0165-387335 E-mail:

Struikhei 29, Sprundel 0165-387335 E-mail: info@romass.nl

PAGINA 3


Complete toiletset: Inbouwreservoir, bedieningspaneel, wandcloset en zitting(soft close) W U IE

911010343 | Villeroy & Boch Subway

N in

t

en

im ort

TS g

ss sa

+

van: € 599,00

van: € 509,00

voor: € 459,-

TOolledig

van: € 499,00

voor: € 398,+

+

v

911010346| Duravit Starck 3

+

+

E li TSvoorde E IL en

on

911010339 | Mocoori 300.0371

voor: € 399+

Stoomcabines: ultra modern, zeer uitgebreid en naar eigen wens samen te stellen! - Thermostaatkraan - LED kleurentherapie

UW

NIE ns

- Ingebouwde regendouche

e

tim

or ass

o in

nt

RIEES E S IN

- 6 massage jets

A AB SHOOMC

- Extra hoge cabine (219 cm) - Keuze uit wit, zwart en transparant glas

ST

100 x 100 cm

90 x 120 cm

140 x 100 cm

De nieuwe whirlpool series: nu nog uitgebreider met 9 massage programma’s! Handdoekset UW

E I N in

s on

Bij een minimale besteding van € 950,-

- Thermostaatkraan

t

en

or

s

as

tim

11 W

|

21 W

|

S

L OO

P

L IR

H

W

22 W

nu:

182,-

Inclusief: Touchscreen bediening!

- Water- en luchtmassage - Ingebouwde radio - LED onderwater kleurentherapie - Automatische vul functie - Bodem-, rug- en zijjets €

nu:

182,-

160 x 80 cm

170 x 80 cm

190 x 90 cm

182 x 122 cm

150 x 150 cm

Bezoek onze webshop:

www.sanitairtotaal.nl

showroom! Bezoek nu onze

Zaagmolen 2a, 4751 VL Oud Gastel (NL) NL: t. 0165 - 30 84 53 | f. 0165 - 30 84 54

Uitgebreide en persoonlijke uitleg!

Bel 0165-308453 voor een showroom afspraak. Deze advertentie is geldig tot en met 30 september 2012. Of zolang de voorraad strekt.

maandag: 09.00 - 20.00 uur dinsdag: 09.00 - 17.30 uur donderdag: 09.00 - 17.30 uur vrijdag: 09.00 - 20.00 uur zaterdag: 09.00 - 16.00 uur woensdag en zondag: gesloten

Daarom shopt u bij Sanitairtotaal Altijd de beste prijs | overzichtelijk en onbeperkte keuze | snelle levertijd | 100% Plash, Mocoori en Varono te bezichtigen in showroom | demonstratieruimte stoomcabines en whirlpools


actualiteit

Column

In de ban de sport: Kathy Groot, lifesaving

‘Veel variatie en uitdaging in deze tak van de zwemsport’ STEENBERGEN - Van atletiek tot zwemmen en van Kleine Tour tot Roparun. Aan sportiviteit is geen gebrek in de gemeente Steenbergen. De tientallen verenigingen en evenementen brengen fanatieke sporters en talenten voort. De Steenbergse Bode biedt sporters en sportfanaten een podium waar zij hun zegje kunnen doen over hun eigen sport en het sportaanbod in de gemeente. Deze week is het de beurt aan zwemster Kathy Groot.

Eugène de Kok

Bad bankers

Je gooit een heleboel dubieuze leningen en een heleboel onverkoopbaar vastgoed van een heleboel verschillende banken ter waarde van een heleboel miljarden euro’s op één hoop, doet er een strik omheen, legt alles in een kluis en geeft de banken van wie je al die troep hebt gehad er een heleboel geld, aandelen en goede leningen voor. En dan is de financiële sector weer schoon. Een kind kan de was doen. Vorige week maakte de Spaanse vicepremier Soraya Sáenz de Santamaría - haar prachtige naam dient louter ter versiering van deze zin de oprichting bekend van zo’n bad bank of banco malo, zoals de Spanjaarden het noemen. Door zo’n bad bank in het leven te roepen, kun je de goede onderdelen van banken scheiden van de slechte. Na tien tot vijftien jaar kan de slechte bank worden opgeheven en zijn alle problemen verdwenen, zeggen financiële specialisten. Er kan zelf winst worden gemaakt. Wie er grif wil betalen voor de dubieuze leningen van de bad bank en wie het onverkoopbare vastgoed koopt, zeiden de specialisten helaas niet. Ik kan me ook niet voorstellen dat iemand het doet. Als er bij de slager een goede biefstuk ligt naast één, die twee weken over de datum is, ga ik voor de eerste. Natuurlijk staat de staat garant voor een banco malo. Daarom ben ik bang dat wij er uiteindelijk voor betalen. Zonder dat we het weten. Dat wel. Toen ik de vrouw met de prachtige naam hoorde over haar bad bank bekroop me dan ook een akelig gevoel. Je zit middenin de ene crisis en weet al wanneer de volgende zich aandient. Over een jaar of vijftien, als de balans van de bad bank wordt opgemaakt. Weer met alle gevolgen van dien: minder koopkracht, hogere schulden en ontslagen. Over dat laatste maakte ING-topman Nick Jue vorige week een subtiele opmerking. Over een vrouw, die volgens haar door de topman haar baan was verloren, zei hij dat zij tenminste lekker ‘elke avond met haar dikke kont op de bank Goede tijden, Slechte tijden kon kijken, terwijl hij iedere avond aan het werk ging’. Geen bad bank, wel een bad banker.

DOOR ELNA HELLEMONS

Colofon

Kathy (15) werd al op jonge leeftijd aangestoken door het zwemvirus waar ook de rest van het gezin uit Steenbergen (vader Bart, moeder Sylvia en oudere broer Robert) mee besmet is. Zowel Kathy als Robert zijn geruime tijd lid geweest van de Bredase zwemvereniging SBC 2000, waar hun ouders zwemcoach zijn. Beiden behaalden zij in die tijd talloze mooie resultaten tijdens wedstrijden. Maar een paar jaar geleden ontdekten de beide zwemtalenten dat de zwemsport meer te bieden heeft dan baantjes zwemmen, toen ze kennismaakten met de tak Lifesaving.

Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089 Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Steenbergse Bode Steenbergse Bode Redactie Ria van Meir Correspondent Elna Hellemons Acquisitie Jolanda den Haring Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties dinsdag 14.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s dinsdag 12.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111

W E E K B L A D

t

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 36

Kathy bezig om iemand te redden tijdens het EJK Lifesaving in Zweden.

De oplossing van deze puzzel is in week 37 te vinden op www.internetbode.nl

Kampioenschappen Bij Lifesaving wordt de zwemmer getraind om mensen, die in het water in nood gekomen zijn, te redden. Zowel Robert als Kathy raakten al snel helemaal in de ban van deze tak van de zwemsport, die ontzettend veelzijdig en fascinerend is. Intussen heeft Kathy in november vorig jaar zelfs al deelgenomen aan het Nederlands Kampi-

oenschap Lifesaving. Kathy is zich steeds meer aan het ontpoppen als een waar zwemtalent, want vanwege haar goede prestaties op dat kampioenschap werd ze opgenomen in de Nationale selectie. Met die Nationale ploeg (vijf jongens, vijf meisjes en twee bondscoaches) heeft Kathy onlangs deelgenomen aan de Europese Jeugd Kampioenschappen in Zweden, waar de prestaties van de jonge ploeg beloond werden met maar liefst drie bronzen medailles. Kathy was op deze kampioenschappen één van de jongste deelnemers.

‘De hele zomervakantie doorgetraind’ Kathy is leerling op de mavo-afdeling van het Roncalli in Bergen op Zoom. Daarnaast heeft zij een baantje bij een plaatselijke supermarkt. Maar een groot gedeelte van de week is Kathy te vinden in Dordrecht: in het water bij haar zwemvereniging MNC,

FOTO PATRICK BOUCQUAERT

dan wel bij de Dordtse Reddings Brigade (DRB). Kathy: “Twee jaar geleden ben ik met Lifesaving begonnen, toen iemand mij vroeg of ik deze sport eens wilde proberen omdat er meer uitdaging en variatie in zit dan in het wedstrijd zwemmen. Je hebt te maken met veel verschillende onderdelen en disciplines. Ik vond het meten leuk en ben het daarom blijven doen. Bij Lifesaving trainen we en hebben we ook wedstrijden zowel in het zwembad als in open water.” Goud Kathy vervolgt: “Ik train zeven keer per week: 10 uur watertraining en anderhalf uur landtraining. Ik heb deze hele zomervakantie doorgetraind, vooral voor de EJK, maar tussendoor heb ik ook mijn eigen trainingen afgewerkt. Toch heb ik ook nog wel tijd gehad om de Olympische Spelen op tv te volgen. Vooral natuurlijk om Ranomi Kromowidjojo goud te zien winnen, maar ook hockey vind ik leuk om te zien. Jammer dat die sport niet vaker op tv is, en leuk dat de dames goud en de heren zilver behaald hebben!’

Spectaculaire open dag gemeentehuis op 8 september

Gemeente houdt open huis STEENBERGEN - Altijd al willen weten hoe de kamers van de wethouders eruit zien, wat het werk van de buitendienst inhoudt of hoe je lid kan worden van de jeugdbrandweer? Tijdens een spectaculaire open dag in en rond het gemeentehuis op zaterdag 8 september geeft de gemeente Steenbergen antwoord op alle vragen over het werk van de gemeente. Tevens krijgen bezoekers de kans om persoonlijk kennis te maken met de nieuwe burgemeester, Saskia Bolten. DOOR RIA VAN MEIR

© www.sudokusite.eu

Het is vanwege het aantreden van Saskia Bolten als burgemeester van Steenbergen dat de gemeente de deuren van het gemeentehuis weer eens open zet. De laatste keer dat er een open dag op het gemeentehuis was, is inmiddels al vijf jaar geleden bij de opening van het nieuwe gebouw. Op zaterdag 8 september pakt de gemeente dan ook groots uit om zich van haar beste kant te laten zien. Het gehele gemeentehuis wordt opengesteld en bezoekers krijgen de gelegenheid om een kijkje achter de schermen te nemen bij de verschillende afdelingen. Zo zijn er demonstraties van de jeugdbrandweer en de buitendienst. De medewerkers van de buitendienst laten de bezoekers via een PAGINA 5

camera de binnenkant van het riool zien, of nemen hen mee de hoogte in met een hoogwerker. Stormbaan Voor wie dat nog niet spectaculair genoeg is, zijn er ook een aantal sportieve activiteiten. Zo kunnen waaghalzen abseilen in de hal van het gemeentehuis, kanoën in het water nabij het gemeentehuis of zich uitleven in de stormbaan. De kleinere bezoekers mogen een eigen klompzeilbootje maken. Ook gaan zij op ontdekkingstocht in het gemeentehuis met een spannende speurtocht. Uiteraard is het daarbij mogelijk om met de nieuwe burgemeester op de foto te gaan. De gemeente besteedt tijdens de open dag ook extra aandacht aan duurzaam-

heid. In de hal staat een informatiestand over duurzaam bouwen en ondernemen. Ook kunnen bezoekers kennismaken met elektrische voertuigen en zal er een calamiteitenbus, die ingezet wordt bij rampen, aanwezig zijn. Jaarmarkt Daarnaast wordt er in de centrale hal door middel van een expositie. aandacht besteed aan het Open Monumentenweekend van 8 en 9 september, dat dit jaar in het teken staat van Groen van Toen. Het is ook mogelijk om een bezoek aan het gemeentehuis te combineren met een tocht over de jaarmarkt in Steenbergen. De gemeente zet een speciaal treintje in om bezoekers te laten pendelen. Het gemeentehuis is geopend van 11.00 uur tot 15.00 uur.


Rust- en ontspanningsplek in het dorp

Welberg krijgt eigen visvlonder WELBERG - Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een visvlonder in de Boomvaart in Welberg. Anderhalve week geleden werd er begonnen met de eerste werkzaamheden, en nu nadert de visvlonder dus al zijn voltooiing. De vlonder is een initiatief van de Dorpsraad Welberg. Deze neemt ook de verdere organisatie voor wat betreft de afwerking en ingebruikname voor haar rekening.

Weekenddiensten Bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 273 855, voor inwoners van Nieuw-Vossemeer en Steenbergen. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 530 200 in het Poortgebouw van het Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Kruisland en Dinteloord. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek Bergen op Zoom naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939. Dienstapotheek Roosendaal naast de huisartsenpost bij het Franciscus Ziekenhuis, Boerhaavelaan 21, tel. 0165 591 400. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Zorg aan huis vanuit uw eigen wijk of buurt? Bel 0165 - 57 40 00, 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Surplus de Markenlanden thuiszorg: passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij.Voor al uw thuiszorgvragen: 0168 331826 en ksbthuiszorg@surplusdemarkenlanden.nl Onze zorg - dichtbij en altijd - is er voor ú! Zeven dagen per week staan wij 24 uur p/dag met raad en daad voor u klaar via 0900 - 900 4444. TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Anderhalve week geleden werd er begonnen met de werkzaamheden. Intussen is de visvlonder zo goed als klaar. FOTO ELNA HELLEMONS

DOOR ELNA HELLEMONS De visvlonder ligt ter hoogte van gemeenschapshuis De Vaert en is vijf bij anderhalve meter groot. De talloze eendjes die de Boomvaart bevolken weten dat ze goed gevoerd worden. Echter, het hoogteverschil tussen de oever en het water is nogal groot. Om het eendjes voeren voor jong en oud veiliger en makkelijker te maken is de visvlonder aangelegd. Vrijwilligers Dorpsraadvoorzitter Jeroen van Wesel vertelt: “Met name voor de vele kinderen wordt het natuurlijk veel veiliger om bijvoorbeeld de eendjes te voeren of om te

zien wat er verder zoal in de Boomvaart rondzwemt of -dobbert. Maar vanaf de vlonder kan natuurlijk ook gevist worden. Bedoeling is dat de vlonder een rust- en ontspanningsplek wordt in ons dorp, daar maken we ons sterk voor. Zoals met alles hier is iedereen enthousiast en bereid om mee te werken. We zijn in totaal met rond de acht vrijwilligers om de handen uit de mouwen te steken, dus dat gaat zeker lukken!”

‘Aanwinst voor onze leefgemeenschap’ Voor het realiseren van de visvlonder werd de Dorpsraad verblijd met een financiële

bijdrage van het Coöperatiefonds Rabobank Het Markiezaat. Voorts wordt het project gesubsidieerd door de gemeente, die tevens de benodigde materialen zoals stenen en trottoirbanden levert. “Natuurlijk zijn we ontzettend blij met al deze ondersteuning. Ook hebben we alles in goed overleg met Waterschap Brabantse Delta kunnen regelen. De visvlonder is een echte aanwinst voor onze leefgemeenschap, waardoor iedereen die dat wil dichter bij het water kan komen. Er zal dan ook zeker te weten veel en dankbaar gebruik van worden gemaakt”, weet van Wesel. Waarschijnlijk krijgt de ingebruikname nog een officieel tintje, maar daarover is momenteel nog niets bekend.

Steenen Kamer op Jaarmarkt Steenbergen STEENBERGEN - De Heemkundekring De Steenen Kamer staat dit jaar weer, na dit vele jaren afwezigheid , op de Jaarmarkt in Steenbergen, pal voor de bibliotheek in de Blauwstraat, naast de archeologen. Waarom nu wel en al die andere jaren niet: omdat wij vinden, dat een Heemkundekring eigenlijk zou moeten bestaan uit een groot deel van de, in de geschiedenis van Steenbergen geïnteresseerde, bevolking van Steenbergen. Dat zijn heel veel echte Steenbergenaren, ook die niet in Steenbergen geboren zijn! De Heemkundekring helpt al die mensen met vragen heel graag, maar altijd blijft met een vraag zitten: waarom worden die men-

sen geen lid? We zijn geen elitair, geleerd clubje, we hebben geen wijsheden in pacht en we hebben zeker behoefte aan mensen, die ook willen zoeken naar gegevens en feiten uit de verre en nabije geschiedenis van Steenbergen. Om de geschiedenis van onze oma’s en opa’s veilig te stellen, is de Steenen Kamer een project aan het opstarten “Steenbergen Vertelt” , waarbij mensen worden gevraagd hun herinneringen door de heemkundekring vast te laten leggen. Mensen, die de oorlog of de watersnood hebben meegemaakt, worden steeds minder in aantal; we moeten dus haast maken, om hun herinneringen vast te leggen. Kent u iemand die zijn/haar verhaal best wil vertellen: zeg het even tegen ons op de Jaarmarkt.

KORT BEDRIJVIG

In onze stand kunt u voor de rest een aantal oudere Steenbergenaren op foto zien (en misschien herkennen) en we hebben ook nog een stukje ingericht over de oude tabaksnijverheid, die ooit in Steenbergen bestond. Mocht u over de tabaksnijverheid in Steenbergen informatie hebben, dan horen we dat graag van u. En natuurlijk willen we dolgraag nieuwe leden inschrijven; we zijn in het bezit gekomen van prachtige kaarten van de Inundatie in 1747 van Steenbergen, om de Fransen te beletten Steenbergen in te nemen. Nieuwe leden krijgen deze kaart als welkomstgeschenk gratis thuis afgeleverd met een schriftelijke beschrijving. Later zal Dhr. Jan Peeters over deze kaarten voor de Heemkundekring een spreekbeurt verzorgen.

KORT BEDRIJVIG

Klussen voor je club bij Karwei Steenbergen STEENBERGEN - Op maandag 10 september start Karwei Steenbergen een sympathieke actie waarbij klanten kunnen sparen voor hun verenigingen. Dat gaat heel gemakkelijk. Bij iedere besteding van € 10.- bij Karwei Steenbergen ontvang je één clubmunt. Door deze clubmunt(en) in de box van je favoriete vereniging te deponeren spaart de club mee. De boxen zijn te vinden bij de kassa’s van Karwei Steenbergen. Aan het eind van de actieperiode worden alle clubmunten geteld. Wie de meeste clubmunten heeft gespaard, krijgt uiteindelijk ook het grootste deel van de prijzenpot in de

vorm van een KadoKaart van Karwei. Een leuke manier om de kantine of het clubgebouw grondig op te knappen. In totaal stelt Karwei Steenbergen een bedrag van € 5000.- ter beschikking voor alle deelnemende verenigingen en clubs. Natuurlijk kan de vereniging zelf bepalen waaraan het bedrag besteed wordt. De deelnemende verenigingen en clubs zijn Muziekvereniging Volharding Steenbergen, SC Welberg, Hengelsportvereniging De Kruisweel (Kruisland) en Tennisvereniging Dinteloord. De actie ‘Klussenvoor je Club’ loopt nog tot zaterdag 29 december 2012, exclusief bij Karwei Steenbergen.

Karwei, Steenbergen, Houtzagerij 4, 4651 SN Steenbergen, 0167 562648 PAGINA 6

Webwinkel.nl Sikkens I Sigma I Wijzonol - Professionele verf - Voordelig online bestellen - Gratis verzending vanaf € 50,00 www.verfwebwinkel.nl facebook.com/verfwebwinkel

KORTE BERICHTEN Singelclub: Met de zomer bijna voorbij en de herfst voor de deur zoekt Singelclub WestBrabant nieuwe leden. Wilt men graag uit de sleur, iets leuks doen, maar niet alleen dat is het. Ga naar: www.123website.nl/singelclubwestbrabant. Iedere singel is welkom, mailen kan ook: singelclub@gmail.com ‘Alsof je op eieren loopt’: In oktober 2012 start GGZ WNB weer een preventieve cursus voor familieleden en naastbetrokkenen van mensen die lijden aan een borderlinestoornis. Deze cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten van 19.00-20.30 uur bij GGZ WNB, locatie Albertdonk 2 te Roosendaal. Aanmelden bij het secretariaat van de preventieve cursussen, tel. 0164-289191 of e-mail: preventie@ggzwnb.nl. Na aanmelding vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de cursusleiders. Collectanten gezocht: Alzheimer Nederland zoekt nog collectanten voor de collecteweek van 5 t/m 10 november. Meldt u aan bij Marja Geers (0167-564577), Marga Roovers (0167-564299) of Diana van Heijningen (0167-850822). STEENBERGEN Alzheimercafé: Maandag 10 september is er in woonzorgcentrum Onze Stede, Rozemarijnstraat 1een Alzheimercafé, van 19.30-21.30 uur, toegang gratis. Het Alzheimercafé is een tweemaandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. De avond heeft als thema: Ondersteuningsgroep voor partners van thuiswonende dementerenden. Dementieconsulent Ada Steketee-Paauwe, die de ondersteuningsgroep begeleid en Chris de Schepper, Consultatief Psychiatrisch Verpleegkundige, geven uitgebreid voorlichting. Er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. Verder is er een optreden van zanger en entertainer John Wils, hij vertolkt een mix van levenslied tot ballade. NIEUW-VOSSEMEER Kermis: In het Wagenhuis, zaterdag 8 september: Vakjury winnaar van de clash of the coverbands Benelux editie 2011/2012 Coverband SOC, www.socmusic.nl, zaal open 20.00 uur. Zondag 9 september: Spectaculair optreden van Zanger Chris Antonissen, aanvang 15.00 uur. Maandag 10 september: Maandagochtend beginnen ze om 08.30 uur met een kermisontbijt. Vervolgens start om 11.00 uur het prijsdansen met Ome Niek, daarna neemt DJ Jan de Groot het roer over. DINTELOORD Vrijwilligers: Zorghoeve Kakelbont is zijn op zoek naar chauffeurs die als vrijwilliger willen helpen t.b.v. de deelnemers van zorghoeve en leervoorziening Kakelbont. Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover. Het gaat om een tijdsinvestering van ongeveer één uur in de ochtend of op het einde van de middag. Als je het leuk vindt kun je één of meerdere keren per week chaufferen. Info: info@zorghoevekakelbont.nl DE HEEN Geld-bingo: Vrijdag 7 september is er in de Heen weer een bingo met geldprijzen. Deze wordt georganiseerd door Stichting Ouderen de Heen. Jong en oud uit de Heen en omstreken zijn vanaf 19.00 uur van harte welkom in dorpshuis “De Stelle”, Dorpsweg 57, De Heen.


BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

36

bbq all-in

11.80

runderbiefstuk ½kg 4.49 kipfiletvers gemarineerd

%PXMNH1SFMIP %PXMNH1SFMIP

katen2.98 spek 150g 1.95 rundergehakt ½kg 2.48 kip kerry haas-ribkarbonade ½kg 2.48 sala de buikspeklappen ½kg 1.78 150g 1.39 ½kg

En ik...

ik ben...

Ik ben verleidelijk, ik ben sportief Standaard met airbag Ik ben origineel, ik ben impulsief Leverbaar metik stille DCI-motor Ik ben veelzijdig, ben leuk

2 jaar garantie

Ik ben2gewoon apart jaar mobiliteitsservice

varkensfilet ½kg 2.98 kogelbiefstuk ½kg 4.98

%YXSFIHVMNJHI&YMXIRZIWX %YXSFIHVMNJHI&YMXIRZIWX

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL

&YMXIRZIWX &YMXIRZIWX ˆ%(&IVKIRST>SSQ ˆXIP ˆ%(&IVKIRST>SSQ ˆXIP

[[[HIFYMXIRZIWXRP [[[HIFYMXIRZIWXRP

Op zoek naar echte rust?? Chaletparc de Uitwijk heeft het!!! Hier worden luxe vrijstaande Top Totaal chalets geplaatst welke het gehele jaar door voor recreatieve doeleinden gebruikt mogen worden. Het parc gelegen nabij jachthaven “de Schapenput” beschikt over ruime landelijk gelegen kavels voorzien van alle comfort (nog enkele kavels bij vijvers beschikbaar). 20 minuten van Rotterdam en 10 min v.a. ‘t Grevelingenstrand.

De huidige crisis is veroorzaakt door schulden te maken. We lossen de problemen daarom niet op door

Financiering mogelijk.

Bezoekadres: Heensedijk 77A

onze schulden vooruit te schuiven.

OPEN DAG 16 september aanstaande vanaf 13 uur

Nederland is niet gebouwd op de

Meer info: Fam. v. Nieuwenhuyzen +31167-560000 www.de-uitwijk.nl of neem contact op met onze Top Totaal-vertegenwoordiger J.K. Bekius GSM +31658977991.

pof, maar op hard werken. Geld moet eerst verdiend worden voordat je het kunt uitgeven. De VVD wil daarom niet doorschuiven, maar aanpakken.

Dorpsweg 136, 4655 AH de Heen (Steenbergen)

Door dit te doen kunnen we investeren in hardwerkend Nederland – in onderwijs, onze infrastructuur en

Dorpsweg 136, De Heen, Tel. 0167-560000 www.de-uitwijk.nl

meer blauw op straat. Want voor de

Restaurant geopend: dinsdag t/m zondag v.a. 12.00 uur,

VVD geldt: wie hard werkt, verdient

maandag gesloten Tevens terrein-, keuken- en bedieningsmedewerkers m/v gevraagd

beter.

Algemene Kennisgeving

Het dagelijks bestuur van WVS-groep heeft op 27 augustus 2012 besloten de (beleids)regels die gelden bij (her)indicatie Wsw en het wachtlijstbeheer aan te passen in verband met het controversieel verklaren van het wetsvoorstel Wet Werken naar Vermogen. Tevens heeft het dagelijks bestuur, op voorstel van het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden (LOGA), besloten tot het wijzigen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) voor ambtenaren. De wijzigingen hebben betrekking op de uitwerking van de cao Gemeenten (salarismaatregelen) en het FLO-overgangsrecht en arbeidsongeschiktheid.

Namens Brabant staan Cora van Nieuwenhuizen en Klaas Dijkhoff voor u klaar

Dweilband “de Neutekraekers”

D N A B T K E ZO F Wij spelen niet alleen met de carnaval, maar treden ook op bij braderieën, I U festivals of op uitnodiging bij speciale gelegenheden. Je bent van harte welkom H C om eens een kijkje te komen nemen op onze oefen-avond in de Vossenkuil. S Wij zijn: Uit: Wij zoeken: Waarom: Wij oefenen: Info:

Oud Vossemeer Enthousiaste gezellige muzikanten die “schuif” kunnen spelen. Als aanvulling op onze samenstelling van ruim 23 leden. In de Vossenkuil elke donderdag van 20:00 tot 22:00 uur 0166-672882 / toosklippel@zeelandnet.nl

De besluiten van het dagelijks bestuur, evenals de tekst van de CAR-UWO zoals die per 1 augustus 2012 luidt, liggen voor eenieder ter inzage op het bestuurssecretariaat van WVS-groep, Bosstraat 81 (4704 RL) Roosendaal. Het dagelijks bestuur van WVS-groep.

Bosstraat 81, Postbus 1130, 4700 BC Roosendaal, Tel. 0165 596500, Fax 0165 561263, Email info@wvsgroep.nl, www.wvsgroep.nl

BESPAAR DIRECT OP UW ENERGIEREKENING! ZONNEPANELEN

Door Vigar geïnstalleerd van het dak tot in NEDERLAND OR de meterkast. VO ST KIE DE ZON

CWklasse 3 t/m 6

De ecoTEC plus, het meest efficiënte toestel van VAILLANT

Samen voor duurzaam

ZONNEBOILER

TE HUUR BIJ VIGAR

HOUD

ONDER HUUR LEASE

60% lagere energiekosten voor warm water

KOOP

Nu met GRATIS klokthermostaat

• VERHUUR • FLEXLEASE

• VERKOOP • ONDERHOUD

VAN VERWARMINGS- EN WARMWATERTOESTELLEN

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE

DOMINÉSTRAAT 3 - 4701 JC ROOSENDAAL - TEL 0165 - 53 64 04

KIJK OOK OP: WWW.VIGAR.NL


JAARMARKT STEENBERGEN

Voorjaarsaktie!

vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 september 2012

Veel te zien en te doen op 7, 8 en 9 september

knikarmschermen: Jaarmarkt 2 Steenbergen barstensvol muziek en activiteiten

"--&,-&63&/7"/%& "--&,-&63&/7"/%&

STEENBERGEN - Het centrum van Steenbergen bruist in het weekend van vrijdag 7 september, zaterdag 8 september en zondag 9 september weer van de festiviteiten en gezelligheid. Drie dagen lang zijn de Kaaistraat, Markt, het Kerkplein, de Blauwstraat, de Grote Kerkstraat en de IJzeren Put gevuld met tientallen kraampjes, live-muziek, sfeervolle terrassen en tal van activiteiten voor jong en oud. Door de combinatie met het Open Monumentenweekend en de open dag van het gemeentehuis laat veelzijdig Steenbergen zich van zijn beste kant zien.

Millennium en Bloemendael 3&(&/#00( 3&(&/#00( die wederom een avondje gezelligheid rond zal spreiden. Deze band was vorig jaar voor het eerst aanwezig op de jaarmarkt. Zondag is het muzikale podium voor de Tilburger Arthur van Poppel met zijn muziekfiets.

Live-optredens Daar worden de bezoekers ontvangen door tientallen kraampjes en gezelligheid. De muzikale tonen komen van diverse bands en live-optredens vullen de straten in het Steenbergse centrum. Zo struint de Koelala vrijdag tussen 16.30 uur en 20.30 uur door de jaarmarkt om Nederlandse en Engelse meezingers te spelen. Hij krijgt gezelschap van de Steenbergse dweilband Bend’1, al jaren bekend van de swingende optredens tijdens het Strienestadse carnaval en de doorkomst van de Roparun. Zij spelen van 18.00 uur tot 20.30 uur.

)FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU )FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU VEFWSJKIFJE VEFWSJKIFJE JFEFSF3"-LMFVSFO JFEF JFEF JFEFSF3"-LMFVSFO Sambalanco. Tussen 13.00 uur en 17.00 brengt de veertig LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL  leden tellende groep ritmische muziek als samba, reggea, LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL  timbalada en afoxe. Van 14.00 tot 18.00 uur is ook pretband [POEFSNFFSQSJKTJOEF SamSam aanwezig. Zij zullen ook zorgen voor vrolijke [POEFSNFFSQSJKTJOEF klanken tussen het jaarmarkt publiek. De hekkensluiters Samba BGHFTDIVJOEFFOSPOEF voor de zaterdag is de Steenbergse K-street jazzband Een dag later is het de beurt aan de Rotterdamse formatie BGHFTDIVJOEFFOSPOEF PNLBTUJOH Bij aankoop van ĂŠĂŠnPNLBTUJOH van deze

GRAoTpt IvaSn

M M ax.6 ax 0 .6 0c 50 m cm

schermen krijgt men een Orea RTS 20 TI E: op a % K TERRASSCHERMEN lle B OR T BS met motor pro ING afstandsbediening du

Voorjaarsaktie! Max. 3 Max. 50 cm 300 c m

Vanaf 22 maart t/m 30 april

Aktie lo 0 april 3 Vanaf 22 maart t o t t r a a m 1 2 knikarmschermen:

(rol luik sch en, sc ct (Ge er men reens, ldig kni en en t/m 30 s marki kar meze epte n) zonnescherm dat door e Oliva is een muitermate ber stabiel M . 201 zijnaxunieke 350 c stelmogelijkheden 2) in bijna iedere situatie Max. M m a

M M aMx.6Ma ax 0 x.6 . 6 ax 0 c 0 50 . 6 m 0 cm50 cm c

een elektrische bediening met schakelaar.

Max.

30

Max. 0 cm )FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU 250 c )FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU m VEFWSJKIFJE VEFWSJKIFJE JFEFSF3"-LMFVSFO JFEF JFEF JFEFSF3"-LMFVSFO scherm automatisch wordt bediend. De TibellyÂŽ-doekcollectie biedtLMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL  u een uit gebreid Beschikbare afmetingen scherm automatisch wordt bediend. LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL  De TibellyÂŽ-doekcollectie biedt u een uit gebreid kleurenpalet voor uw terrasscherm. Deze uitzonder- max. 650 cm breed [POEFSNFFSQSJKTJOEF - max. 350 cm uitval voor uw terrasscherm. uitzonderlijkkleurenpalet grote keuze in zonweringdoek maaktDeze het mogelijk een [POEFSNFFSQSJKTJOEF lijk grote keuze intintje zonweringdoek maakt BGHFTDIVJOEFFOSPOEF het mogelijk een persoonlijk aan uw zonwering te geven. TibellyÂŽSpecificaties BGHFTDIVJOEFFOSPOEF persoonlijk tintje aan uw zonwering te geven. TibellyÂŽzonweringdoek beschermt u tegen de zon en houdt tenminSpecificaties Beschikbare afmetingen PNLBTUJOH Bij aankoop van ĂŠĂŠn van deze ste 90% vanbeschermt de UV-straling tegen. zonweringdoek u tegen de zon en houdt tenminPNLBTUJOH -Beschikbare max. 650 cm breed afmetingen

extra korting

zonweringdoek beschermt u tegen de zon en houdt tenminste 90% UV van de UV-straling tegen. GETEST

De maximale breedte van de Oliva is 600 cm bij een uitval van 350 cm en 650 cm bij een uitval van 300 cm.

--max. uitval ste 90% van de UV-straling tegen. max.350 650cm cm breed schermen krijgt men een Orea RTS De maximale breedte van de Oliva is 600 cm bij een uitval - max. 350 cm uitval 3 2 2 Aktie loopt van van 350 cm en 650 cm bij een uitval van 300 cm. motor met afstandsbediening De maximale breedte van de Oliva is 600 cm bij een uitval 0 april Wind

e

Bloemendael

Water

Wind klasse

2 Water klasse

met

een

Dankzij

de

is

een

terrasscherm

t/m 30enapril modern

speels

fraai

afgewerkte

10%

uiterlijk.

druppelvormi­

$0.'0357003*&%&3&&/ $0.'0357003*&%&3&&/

'

Levens duur

2

ie in

ne

lle b ct

en 1zonwering Vanaf 22 maart www.martbrusselaarszonwering.nl maart tot 3 Jaarmarkt%HGLHQLQJ Steenbergen 7 - 8 en 9 september 10%

klasse uitval klasse van 350 cm en 650 klasse cm bij een van 300 cm.

3

op rolluiken en zonwering

Start Outlet: 31 augustus t/m 9 september Kaaistraat 57: Maandag: 13.00 - 17.00 uur Dinsdag t/m Donderdag: 9.30 - 17.00 uur Vrijdag: 9.30 - 20.00 uur Zaterdag: 9.30 - 17.00 uur Zondag 9 september: 12.00 - 17.00 uur

Vanaf 22BLOEMENDAEL maart op rolluiken t/m 30 april GRATIS

UV GETEST

3

Vrijdag 31 augustus VEFWSJKIFJE JFEFSF3"-LMFVSFO JFEF t/m JFEFSF3"-LMFVSFO JFEF LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL  LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL  zondag 9 september [POEFSNFFSQSJKTJOEF [POEFSNFFSQSJKTJOEF BGHFTDIVJOEFFOSPOEF BGHFTDIVJOEFFOSPOEF PNLBTUJOH De Oerlemans Koopjes zijn er weer!!! TERRASSCHERMEN PNLBTUJOH

Uw terrasscherm is standaard geschikt voor

3&(&/#00( 3&(&/#00(

biedt u een uit gebreid een elektrische bediening met schakelaar. zijn unieke stelmogelijkheden in bijna iedere iederesituatie situatie Uwterrasscherm terrasscherm is standaard geschikt Uw is standaard geschikt voor voor UV GETEST kleurenpalet voor uw terrasscherm. Deze uitzonderaf Natuurlijk behoort ook een draadloze afte plaatsen is. Deis.fraaie afwerking vanvan de de Oliva met tecompact. plaatsen De fraaie afwerking Oliva metolijfvorolijfvoroogt zeer eenelektrische elektrischebediening bediening schakelaar. een metmet schakelaar. tot de mogelijkheden. lijk grote keuze in zonweringdoek maakt hetstandsbediening mogelijk een mige zijkappen met met daarachter hethet unieke stelmechanisme mige zijkappen daarachter unieke stelmechanisme af af Natuurlijk behoort ookook eeneen draadloze afafNatuurlijk behoort draadloze persoonlijk tintje aanalsuw De speciale montagesteunen maken zowel muurpla- zonwering te geven. TibellyÂŽSpecificaties oogtcompact. zeer compact. oogt zeer Nog comfortabeler en gebruiksvriendelijker fondbevestiging mogelijk. Denk bijv. aan montage onder standsbediening tottot de mogelijkheden. zonweringdoek beschermt u tegen de zon en houdt tenminstandsbediening de mogelijkheden. afmetingen wordt het terrasscherm door plaatsing Beschikbare van balkons. ste 90% van de UV-straling tegen. - max. 650 cm breed De speciale montagesteunen maken zowel muur-als alsplapla-een zon-/windautomaat, waardoor het De speciale montagesteunen maken zowel muur- max. 350 cm uitval Nog comfortabeler en gebruiksvriende lijker scherm automatisch wordt bediend. De TibellyÂŽ-doekcollectie biedt uDenk een uitbijv. gebreid lijker Nog comfortabeler en gebruiksvriende fondbevestiging mogelijk. aan montage onder fondbevestiging mogelijk. Denk bijv. aan montage onder De maximale breedte van de Oliva is 600 cm bij een uitval wordt het terrasscherm door plaatsing van UV GETEST kleurenpalet voor uw terrasscherm. Deze uitzonderbalkons. wordt het terrasscherm door plaatsing van balkons. lijk grote keuze in zonweringdoek maakt van 350 cm enhet 650mogelijk cm bijeen een uitval van 300 cm. een zon-/windautomaat, waardoor het een zon-/windautomaat, waardoor het persoonlijk tintje aan uw zonwering te geven. TibellyÂŽSpecificaties

unieke stelmogelijkheden in bijna mige zijkappen zijn met daarachter het unieke stelmechanisme

M M ax. ax 55 .6 0 00 cm cm

zijn unieke stelmogelijkheden in bijna iedere situatie

te plaatsen is. De fraaie afwerking van Oliva met olijfvorDe de TibellyÂŽ-doekcollectie

co

wordt het terrasscherm door plaatsing van

e

)FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU

)FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU De bediening "--&,-&63&/7"/%&   een zon-/windautomaat, waardoor het e Oliva is een uitermate stabiel zonnescherm dat door "--&,-&63&/7"/%& VEFWSJKIFJE Debediening bediening e Oliva is een uitermate stabiel zonnescherm dat door De scherm automatisch wordt bediend.

DD

Levens duur klasse

Koopjes-outlet

10%

Nog comfortabeler en gebruiksvriendelijker

balkons. e Oliva is een uitermate stabiel zonnescherm dat door

N i w eu in w t

OLIVA

OLIVA

fondbevestiging mogelijk. Denk bijv. aan montage onder

20

standsbediening tot de mogelijkheden.

er

Natuurlijk behoort ook een draadloze afaf

TERRASSCHERMEN

De speciale montagesteunen maken zowel OLIVAmuur- als pla-

D

Jubileum

Uw terrasscherm is standaard geschikt voor

$0.'0357003*&%&3&&/

3is.00xDe M . c3m teaxplaatsen 5fraaie .3 0 cm afwerking van de Oliva met olijfvorMax. 50 cm Max. 3 300zijkappen 00 cmdaarachter het unieke stelmechanisme mige met cm

$0.'0357003*&%&3&&/ $0.'0357003*&%&3&&/ $0.'0357003*&%&3&&/

M M ax.6 ax 0 .6 0c 50 m cm

m

De bediening "--&,-&63&/7"/%& D "--&,-&63&/7"/%& t/m 30 april  Millennium en Bloemendael 3&(&/#00( TERRASSCHERMEN 3&(&/#00( TERRASSCHERMEN oogt zeer compact.

10%

OLIVA

12

AC

terdag is tevens het gemeentehuis opengesteld voor een open dag. Naast de diverse activiteiten kunnen burgers die dag ook kennismaken met de nieuwe burgemeester Saskia Bolten. De jaarmarkt is vrijdag en zaterdag geopend van 12.00 uur tot 21.00 uur. Op zondag zijn de openingstijden van 12.00 uur tot 18.00 uur.

ge zijkappen oogt het scherm zeer compact.

U kunt deze Uw 3 dagen de nieuwe wintercollectie in de winkel komen terrasscherm is standaard geschikt bekijken, of nog een koopje aanschaffen in onze outlet! voor een elektrische bediening met Op zondag 9 sept. zijn wij geopend van 12.00 tot 17.00 uur. schakelaar. Natuurlijk behoort ook

Levens duur klasse

Levens duur klasse

2

Wind klasse

Wind klasse

2

M M ax. ax 55 .6 0 00 cm cm

/003%8"-5&- Gratis Presentje een draadloze afstandsbediening tot /003%8"-5&- extra Bij besteding van minimaal 75,- euro* op de nieuwe collectie krijgt 45&&/#&3(&/.0# De TibellyŽ­doekcollectie biedt u een op rolluiken 3 2 2 de mogelijkheden. u een presentje van ons! rolluikeN & biNNeN- eN buiTeNzoNweriNg korting TERRASSCHERMEN 45&&/#&3(&/.0# Oerlemans uitgebreid kleurenpalet voor uw terras­ *zolang de voorraad strekt en zonwering Noordwal 14 • Tel: 0167-566171 • STeeNbergeN • Mob: 06-53263052 3

Max. 300 c m Max. 250 c m

Water klasse

UV GETEST

Water klasse

/003%8"-5&- scherm. Deze uitzonderlijk BLOEMENDAEL grote keuze in op rolluiken /003%8"-5&- 45&&/#&3(&/.0# en zonwering www.martbrusselaarszonwering.nl 45&&/#&3(&/.0# %HGLHQLQJ

'

e

Bloemendael

met

Dankzij ge

een de

zijk appen De

speels

fraai oogt

is

en

een

afgewerkte het

terrasscherm

modern

scherm

TibellyŽ­ doekcollectie

uiterlijk.

Uw terrasscherm is standaard geschikt

druppelvormi­

voor een elektrische bediening met

zeer biedt

compact.

schakelaar. Natuurlijk behoort ook /003%8"-5&- een draadloze afstandsbediening tot /003%8"-5&- 45&&/#&3(&/.0# u een de mogelijkheden.

Nog

n

3&(&/#00( 3&(&/#00(

is

"--&,-&63&/7"/%& "--&,-&63&/7"/%&

)FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU )FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU VEFWSJKIFJE VEFWSJKIFJE JFEFSF3"-LMFVSFO JFEF JFEFSF3"-LMFVSFO JFEF LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL  LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL  [POEFSNFFSQSJKTJOEF [POEFSNFFSQSJKTJOEF BGHFTDIVJOEFFOSPOEF BGHFTDIVJOEFFOSPOEF Open Monumentendag Wie tijd overPNLBTUJOH heeft kan ook een bezoekje brengen aan een PNLBTUJOH van de monumenten tijdens de Open Monumentendag. ZaBeachsoccer De vele kraampjes worden niet alleen gevuld door plaatselijke en regionale ondernemers, maar ook door tal van verenigingen. Zij presenteren zich in de Grote Kerkstraat. Zo brengt Stichting Karnaval Steenbergen (SKS) het nieuwste ‘ebbedingeske’ op de markt: de Mo’k’ok-mok. In de Kaaistraat wordt voor de vijfde keer een Beachsoccertoernooi gehouden. Op het Kerkplein kunnen autoliefhebbers zaterdag genieten demonstratiemiddag met de nieuwste modellen. Zondag is het Kerkplein speciaal ingericht voor de allerkleinste kinderen. Er zal een klein stoomtreintje rondrijden, terwijl ouders kunnen genieten van een heerlijke versnapering.

01

De IJzeren Put is dit jaar aan het jaarmarktparcours toegevoegd. Op het parkeerterrein achter de bibliotheek in de Blauwstraat mogen de kinderen hun koopwaar aanbieden tijdens de kinderbraderie. Die was andere jaren altijd aan het einde van de Blauwstraat, maar op de IJzeren Put hebben de kinderen meer ruimte om al hun hebbedingetjes aan de man te brengen. De Joka drive-inshow zorgt voor de muzikale ambiance. Bovendien kunnen de jaarmarktbezoekers nu een mooi rondje maken door via de Rozemarijnstraat over de IJzeren Put terug naar de Blauwstraat te keren.

/2

DOOR RIA VAN MEIR

en gebruiks­ Mode

comfortabeler

Kaaistraat 4, 4651 BN Steenbergen, Tel. 0167 563 430, www.oerlemansmode.nl


JAARMARKT STEENBERGEN

vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 september 2012

AD SCHILLEMANS

Complete woning stoffeerder Wijkomen komenvrijblijvend vrijblijvend met Wij met stalen stalenaan aanhuis! huis!

HEMA

Uw tapijt weer fris en schoon! Vloerbedekking Vloerbedekking Wij reinigen uw tapijt tegen een Laminaat Laminaat betaalbare prijs. Vakkundig Gordijnen Vakkundig Gordijnen Betrouwbaar Betrouwbaar Vitrage Vitrage Goede Goedeservice Service Vinyl Vinyl-PVC Leuke aanbiedingen Vinyl Leuke aanbiedingen

Tijdens jaarmarkT sTeenbergen

opening: Trappen gestoffeerd inclusief tapijt Herfstaktie! zomeren arbeid € tapijt 390,-!en Nuarbeid kamerhoog/ Trappen gestoffeerd inclusief € 390,-!

Inter toys Steenbergen is verhuisd! Tijdens de jaarmarkt staan wij weer buiten met heerlijke warme rookworst. Broodjes rookworst: Halve rookworst:

2,00 2,25 1,75 1,50

grote bruidsmode ouTleT 8 september bruidsshows

7 september

woensdag februari m. gordijnstoffen vanaf23 € 19, per actie! 95 Nú ook vele aanbiedingen uit voorraad!

(13.00-14.00-15.00 en 16.00 uur)

Ad Schillemans - Kaaistraat 67- 4651 BM Steenbergen Tel. Fax 0167-56 56 50 Mobiel 06-54 32 73 63 www.woningstoffeerder.com

liberTé bruidsmode sTeenbergen tel. 0167-560556

Beveiliging +Beveiliging Besparing+ +Besparing comfort +

Hema Steenbergen 0167-563646 www.hema.nl

beveiliging

Beveiliging + Besparing +

Beveiliging + Besparing +

comfort

comfor

comfort

rolluiken rolluiken gedacht?

...al eens aan ...al eens aan

comfort

besparing

Let op!

gedacht?

de beste nieuwe speelboek! rolluiken openingsaanbiedingen! www.sebrechts.nl

...al eens aan

Binnenkort verschijnt het

Gratis montage rolluiken

www.sebrechts.nl

Naar een idee van AVZ.nl

gibsonstraat 9 / steenbergen gibsonstraat / 01679 -/ 567 steenbergen 018 / 0167 - 567 018 gedacht?

Beveiliging + Besparing +

comfort

Diverse AKTIES! Vraag er naar in onze showroom.

...al eens aan ...al eens aan ROLLUIKEN gedacht? Bezoek onze showroom www.sebrechts.nl

Plezierige Jaarmarkt!

Naar een idee va

Bezoek onze showroom Bezoek onze showroom

Naar een idee van AVZ.nl

gedach

gibsonstraat 9 / steenbergen / 0167 - 567 018

...al eens aan

rolluiken

gedacht?

INTERTOYS STEENBERGEN www.sebrechts.nl info@sebrechts.nl nieuw adres: Blauwstraat 58 • 0167-566454 www.sebrechts.nl Bezoek onze showroom www.sebrechts.nl

Intertoys steenbergen Blauwstraat 58 • 0167-566454

gibsonstraat 9 / steenbergen 0167 - 567 018 Bezoek onze / showroom

Naar een idee van AVZ.nl

gibsonstraat 9 / steenbergen / 0167 - 567 018

Naar


GEMIDDELDE CIJFER GROEPSUITJES:

8.1

SNOWBATTLE * * * TEAMBUILDING VOL HILARISCHE SPELLEN

! w u e e n s n i Thuis

SCHOOLREISJE VANAF € 6,00

NU OOK SCHAATSEN

Bekijk de arrangementen op skidome.nl/ groepen Sneeuwattractiepark Skidôme I Baanvelden 13 Rucphen I Tel. +31(0)165 34 31 34 I verkoop@skidome.nl


Kinderfeestje al vanaf €6,50 IceKarten Glijfestijn Funschaatsen Sneeuwkampen GlowGolf Snowboarden & skiën

* **

COOL KINDERFEESTJE?

! w u e e n s n i Thuis

SKI- EN SNOWBOARD CURSUSSEN of n ë i k Vrij s oarden b snow €16,50 v.a.

50+ cursus (4 wk.) 4 lessen x 1 uur (60 minuten) 4 x 1 uur (65 minuten) vrij oefenen* €145,00

*Aanvang: maandag en dinsdag 11.00 uur

Ski- snowboardcursussen (4 weken) 4 lessen x 1,5 uur (90 minuten) 4 x 1 uur (60 minuten) vrij oefenen* 4-12 jaar €159,00 vanaf 13 jaar €172,00 TIP! Boek deze cursus van maandag t/m vrijdag en ontvang 2 x 1 uur oefenen gratis!*

*Niet geldig in december en januari.

kinder cursussen 4 lessen x 1 uur* (60 minuten) skiën 4-6 jaar €95,00 snowboarden 7-12 jaar €95,00 *Minimaal 6 en maximaal 8 pers.

Aanvang: woensdag start 14.00, 15.15 en 16.30 u. Zaterdag start 10.00-11.00 en 12.00 u. Zondag start 09.00 uur: Startweken: 43, 45, 47, 2, 4

Sneeuwattractiepark Skidôme I Baanvelden 13 Rucphen I Tel. +31(0)165 34 31 34 I info@skidome.nl


VOORRA AD VOORD EEL! DE OPELDEALER VAN ZUIDWEST NEDERLAND Opel Astra 1.4 TURBO

Opel Corsa 1.4 TWINP

103KW 5-DRS SPORT

Opel Corsa 1.4 TWINP S&S

S&S 5D ANNIV EDITION

€5000,-

€2500,-

KORTING

OPEL MERIVA 1.4 TURBO

3D EDITION OPC

COSMO PANORAMA DAK

€4000,-

€2500,-

KORTING

KORTING

KORTING

11KM / ZWART / 2012 / Bergen op Zoom O.a. airbag, airco, boordcomputer, cruise control, climate control, centrale vergrendeling, etc.

12KM / GRIJS / 2012 / Bergen op Zoom O.a. airbag, ABS, airco, boordcomputer, cruise control, centrale vergrendeling, elektr. ramen, etc.

11KM / ROOD / 2012 / Bergen op Zoom O.a. airbag, ABS, airco, centrale vergrendeling, elektr. ramen, elektr. buitenspiegels, etc.

ROOD / 2012 / Roosendaal

OPEL ASTRA 1.6 TURBO

OPEL ASTRA 1.4 TURBO

OPEL ASTRA 1.4 TURBO

OPEL CORSA 1.4 TWINP

132KW GT

88KW 5-DRS EDITION

€5500,-

103KW SP.T. COSMO

KORTING

5.000KM / WIT / 2012 / Roosendaal

10KM / ROOD / 2012 / Roosendaal

OPEL MERIVA 1.4 TURBO

OPEL MERIVA 1.4 TURBO

O.a. airbag, ABS, boordcomputer, cruise control, climate control, centrale vergrendeling, etc.v

88KW ANNIVERS. EDITION

O.a. airbag, ABS, airco, boordcomputer, cruise control, centrale vergrendeling, elektr. ramen, etc.

88KW ANNIVERS. EDITION

€3487,-

€3487,-

KORTING

ZWART / 2012 / Roosendaal

O.a. airbag, ABS, airco, boordcomputer, cruise control, centrale vergrendeling, elektr. ramen, etc.

KORTING

BRUIN / 2012 / Roosendaal

O.a. airbag, ABS, airco, boordcomputer, cruise control, centrale vergrendeling, elektr. ramen, etc.

S&S 5D COSMO

€5000,-

€4977,-

KORTING

O.a. airbag, ABS, boordcomputer, cruise control, climate control, centrale vergrendeling, etc.

€2885,-

KORTING

KORTING

110KM / GRIJS / 2012 / Roosendaal O.a. airbag, ABS, boordcomputer, cruise control, climate control, centrale vergrendeling, etc.

GRIJS / 2012 / Roosendaal O.a. airbag, ABS, boordcomputer, cruise control, climate control, centrale vergrendeling, etc.

AutoTeam Roosendaal van Beethovenlaan 6 4702 JS Roosendaal Telefoon: 0165-578578

AutoTeam Bergen op Zoom Erasmuslaan 6 - 10 4615 AB Bergen op Zoom Telefoon: 0164-279200

Openingstijden: Maandag t/m donderdag 09.00 - 18.00 uur Vrijdag 09.00 - 20.00 uur Zaterdag 09.00 - 17.00 uur

Openingstijden: Maandag t/m donderdag 09.00 - 18.00 uur Vrijdag 09.00 - 21.00 uur Zaterdag 09.00 - 17.00 uur

DIT IS SLECHTS EEN GREEP UIT ONZE VOORRAAD, KIJK VOOR ONZE COMPLETE VOORRAAD OP AUTOTEAM.NL


Nieuwe Babycollectie Najaar 2012

De grootste speciaalzaak op het gebied van: open haarden ■ houtkachels ■ natuursteenschouwen ■ gaskachels ■ kanaalrenovatie ■ schoorsteenbouw en -techniek ■ plaatsen kachels en schouwen ■ accessoires ■ kadoartikelen ■

Laan van Everswaard 59 • Bergen op Zoom Tel. 0164-261909 • Fax 0164-245987 www.fireplace-haarden.nl gebr. timmermans b.v.

Kijk v www.va oor meer f ot ndeven fashio o’s op nshop s.nl

boekerman 4 (borchwerf 11) tegenover Saver milieustraat tegenover milieustraat 4751 Xk oudSaver gastel 47510165 Xk oud Tel.: - 31 gastel 77 46 tel.: 0165 - 31 77 46 info@krt.nl www.krt.nl of mobiel.krt.nl

Uw oUde kabel en metalen zijn geld waard!

KRT al meer dan jaar gespecialiseerd in hetvanverwerken van krt is alismeer dan 50 jaar50 gespecialiseerd in het verwerken kabel en metalen. wijkabel zijn iSo en 9001: beschikken uiteraard over de vereiste en9001:2000 metalen.gecertificeerd Wij zijn ISO 2000 gecertificeerd en beschikken uiteraard(milieu)vergunningen. over de vereiste (milieu)vergunningen. kuntdagelijks dagelijkskabel kabel en en metalen, metalen, tegen UU kunt tegen contante contantebetaling, betaling,aanleveren. aanleveren. ook kunnenwij, wij,bij bijvoldoende voldoende volume, volume, containers plaatsen. ook kunnen containersop opuw uwlocatie locatie plaatsen. Metaalprijzen geldig week 32 36 metaalprijzen

Borgjasje € 29,95 Sweater € 7,95 Rokje € 14,95

Jack € 29,95 Sweater € 6,95 Spijkerbroek € 14,95

Verkrijgbaar in de maten 62 t/m 86

HALSTEREN - Dorpsstraat 112 - tel. 0164-686325 STEENBERGEN - Kaaistraat 43 - tel. 0167-567440 - HOOGERHEIDE - Raadhuisstraat 47 - tel. 0164-612654 ROOSENDAAL - Biggelaar 2-3 - tel. 0165-565852 - ZEVENBERGEN - Noordhaven 96 - tel. 0168-327638

plastic koper kabel plastic aluminium kabel loodkabel koper grondkabel koper loodkabel aluminium grondkabel aluminium zuiver blank koper onzuiver koper gemengd rood geel koper aluminium roest vrij staal zuiver lood zink electro motoren ijzer accu’s wasmachines, drogers auto katalysator

vanaf € 1,70 € 1,90 € 0,80 € 0,95

€ 3,50 € 4,80

per kg per stuk

tot € 2,70 € 2.90 p/kg € 0,75 € 0,70 p/kg € 1,00 € 1,15 p/kg € 0,50 € 0,50 p/kg € 5,00 € 5,80 p/kg € 4,50 € 5.30 p/kg € 4,00 € 5,05 p/kg € 2,90 € 2,95 p/kg € 0,85 € 0,95 p/kg € 1,10 € 1,30 p/kg € 0,90 € 1,20 p/kg € 0,85 € 0,80 p/kg € 0,45 € 0,50 p/kg € 0,19 € 0,21 p/kg € 0,40 € 0,45 p/kg € 0,17 € 0,21 p/kg € 20,00 € 15,00

Prijzen onder voorbehoud van kwaliteit en marktontwikkelingen. openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-17.45 uur • vrijdag 07.30-15.45 uur • zaterdag 07.30-12.15 uur openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-18.00 uur • vrijdag 07.30-16.00 uur • zaterdag 07.30-12.30 uur

AUTOMONTAGEBEDRIJF

JOKO

• Sloop-loop-schade auto’s motors te koop gevraagd. • Alle gebruikte onderdelen online. • Vrijwaring bij ophalen. • Reparatie en onderhoud. Lid ARN-Stiba-RDW

Maalbergenstr. 24a Wernhout Tel. 076-5971739 / 06-54278822 info@jokozundert.nl www.jokozundert.nl

VLIEG NAAR DE MAAN

Duurzame oplossingen bij vliegen, houtworm, mollen, ratten, muizen, papiervisjes, vogeloverlast, wespen enz.

(0113) 57 38 81

www.ongediertespecialist.nl

Te koop:

Jonge bruine en witte legkippen. Tegen de leg. Tevens eendagskuikens. Shell rode dieselolie en petroleum tegen de laagste prijs.

Alle soorten veevoeders en kunstmest. H. Brummelkamp Ulicotenseweg 9 Chaam Tel. 06-53937555

steenbergen

a.s. zondag geopend van 12.00 tot 17.00 uur

                         

SCOOTERRIJBEWIJS v.a.

265,-

Van Dedemstraat 182, BERGEN OP ZOOM

0164 23 74 04

Laatste dag met

20%

kortingsbon KarWeI steenbergen, Houtzagerij 4, tel. 0167 562648

MAN is op zoek

Dakraam specialist Nieuwe en gebruikte VELUX dakramen.

OOk vervaNgiNg vaN uw kapOtte Of cONdeNs ruit.

U bent -na tel. afspraak- van harte welkom in onze werkplaats. Graafhendrikstraat 5e, Steenbergen (Pr. Reinierpolder 1) Bel 06 53337784, ook montage mogelijk!

Bedrijfsruimte nodig? www.kantoor-opslag-bedrijfsruimte.nl

naar lieve Ned. of buitenlandse vrouw. Kind. geen bezwaar. Leeftijd 40-50 jr. Wil je me bellen? Tel. 06 22 24 45 93

Vandaag uw auto, jeep of bus v.a. ’96 verkopen. Bel HUGO Contant + RDW. Vrijwaring!

06 - 122 58 443 Ook ’s avonds.


Parallelweg 131b, Bergen op Zoom Telefoon 0164 210066 www.parketmeesterbergenopzoom.nl Openingstijden: Ma. 13.00-17.30 Di. t/m Do. 09.00-17.30 Vr. 09.00-20.30 Za. 10.00-15.30

r e t s e e m t e k Par VAN EST 40 jaar!

uur uur uur uur

Dat vieren wij met verschillende jubileumaanbiedingen!

www.parketmeesterbergenopzoom.nl Deze acties duren tot en met 31 december 2012

Autobedrijf

Bal B.V. 120 occasions op voorraad

Verb eek

Slabbecoornweg 43 • 4691 RZ Tholen Tel. 0166-602440 • Fax 0166-604440

Open: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur, ‘s avonds op afspraak

www.autobedrijfbal.nl

DANSEN DANSEN

uw officiele suzuki dealer

Merk type

bouwjaar

km stand

autobedrijf cenTruM

VOOR SINGLES PAREN: ZATERDAG 15& SEPTEMBER HARMONIEZAAL te RIJSBERGEN ZATERDAG 15 SEPTEMBER Ingang lagestraat 1te cqRIJSBERGEN 3 naast rabo bank HARMONIEZAAL Zaal open 19.30 start Ingang lagestraat 1 cq 3uur naast rabo 20.30 bank uur Zaal € open 19.30 uur start persoon 20.30 uur Entrre 5,00 per

prijs €

prijs € 8450 3950 3450 7950 2450 7950 7750 3950 6950 8250 10750 8250 2450 6750 7750 11950 6450 3250 9950 10750 8950 1450 11250 6950 16450 7950 12750 10250 8950 29950 4750 3950 15950 3995 7450 6250 7950 7950 6950 5750 6950 4750 4750 2950 6749 5950 7950 10950 7450 5950

Van Heelulaan Heelulaan 81 81 Bergen Bergenop opZoom ZoomTel. Tel.0164-257057 0164-257057 Van www.suZukicenTrum.nl www.suZukicenTrum.nl

infra & verhuur Verreiker/Hoogwerker verhuur - Rioleringstechniek Grond- en sloopwerken - Bestratingen - Tuinaanleg / onderhoud Paardenbodems - Carwash-infra - Machineverhuur Riool VeRsToPT 24-uuRs seRViCe

Tel. 0651 434275 www.vanewouw.nl stichting de bergkristal door

helderziende waarnemingen

francoise wesselius

Paranormale avond donderdag 13 september 2012

VOOR SINGLES & PAREN:

de zekerheid zekerheid van van de

Merk km stand Suzuki type Alto Comfort plus (wit/m) 2011 bouwjaar 14420 Suzuki Alto 1.100 GLS Automaat 69450 Suzuki Wagon R+ 1.3 season 2001 2002 77154 Suzuki Alto 1.0 51.2 drs. 12436 Suzuki WagonR+ GLComfort 2000 2010 110690 Suzuki AltoExclusive 1.0 5 drs. Exlcusive 16200 Suzuki Alto 2010 2009 20857 Suzuki Ignis airco 143935 Suzuki Ignis1.5 1.3GLS 5 drs. Freestyle Cool 2003 2005 84594 Suzuku Splash 2010 2009 3497 Suzuki Splash1.0 1.2airco Exclusive 18500 Suzuki Splash 1.0 3Comfort Airco 2009 1997 21287 Suzuki Swift 1.3 drs. Automaat 44200 Suzuki Splash 1.0 35drs. drs. Comfort base 2008 2007 68764 Suzuki Swift 1.3 58700 Suzuki Swift drs. Comfort3 (wit/m.) 2010 2005 32490 Suzuki Swift1.2 1.55 Exclusive drs. 127850 Suzuki Swift 2002 2008 71674 Suzuki Swift1.3 1.3Summum 5 drs. Shogun 19200 Suzuki Swift drs.Shogun 2009 2007 7874 Suzuki SwiftBandit 1.3 55drs. 38340 Suzuki Baleno 1.6Exclusive Estate Airco 1996 2006 164109 Suzuki SX4 1.6 4 grip 56782 Suzuki Swift 3 drs 1.3 base 2007 25725 Suzuki SX4 1.6 Exclusive 2010 10935 Suzuki SX4 1.6 Exclusive 2007 152291 Suzuki SX4 1.6 Shogun Airco 2008 59350 Suzuki SX4 1.6 Shogun 2007 51000 Suzuki Liana 1.6 Exclusive 2006 52820 Suzuki Kizashi 2.4I sport 2011 1970 Suzuki GrandVitara Vitara 2.0 2.0 Cabrio 85398 Suzuki Grand 5 drs. airco 1999 2001 140497 Suzuki Grand Vitara 2.0 5 drs. Exclusive2004 2006 50137 Fiat Panda 1.2 dynammic 68769 Hyundai Getz 1.5 5 drs. Active Cool 2008 2008 57694 Daihatsu Sirion 2 1.0 5 drs. 21707 Mazda 2 1.5 drs. Sportline 51330 Kia Picanto 1.05fifteen airco 2010 2006 18345 Peugeot 102300 Opel Astra206 1.4 1.4 16v5 5drs. drs.Airline 2004 2006 97286 VW FoxAtos 1.4 Trendline Airco 52898 Hyundai Airco 2006 2006 79782 Ford KaAtos Airco 56785 Hyundai 2001 2006 28096 Hyundai I10 1.100 I-Catcher 2008 2008 28946 Kia Picanto 1.0 5 drs. X-pect 18750 HyundaiYaris I10 1.100 Active-Cool 9308 Toyota 1.8 16v VVT-I TS 5 drs. 2010 2007 14500 Hyundai Getz 1.4 5 drs Active Cool 2008 57694 Kijk voor op onze35400 website VW Fox 1.4 Trendline Airco de hele voorraad 2005

  Volop keuze in tuinplanten,    potchrysanten, violen,   bomen en fruitbomen.    Div. fruit, doos altijd lage prijs.    Fruitsappen zonder toevoegingen.       Fruit en Tuinplanten   Afgeslechtedijk 25 Steenbergen    Open: dinsdag t/m zaterdag   van 8 tot 18 uur.  

Aanvang 20.00 uur • Entree € 6,Zalencentrum “de Raayberg” Antwerpsestraatweg 267 Bergen op Zoom Inlichtingen: 0167-565444 of 0167-565185

www.debergkristal.nl

Entrre € 5,00 per persoon Inlichtingen: 410743 07 Inlichtingen: 0606 22 22 41 43 www.bootrijsbergen.nl www.bootrijsbergen.nl

MET

ALLROUND

ALLROUND

MET

GOEDE

LIVE

GOEDE

LIVE

DANS MUZIEK

PARTY

DANS MUZIEK

BAND PARTY

BAND

www.de-uitwijk.nl info@de-uitwijk.nl

Dorpsweg 136, De Heen 0167 560000 Dagelijks geopend vanaf v.a. 12.00 u. maandag gesloten

- 130 soorten pannenkoeken - Grill specialiteiten (niet op zondag) - Overdekt en verwarmd terras - Speeltuin en kinderboerderij - Minigolf en kanoverhuur Informeer naar de mogelijkheden voor feesten en partijen

medewerk(ST)er bediening gevraagd v.a. 17 jaar

WESPEN

Afmeting ongeveer 74 x 70 mm Klnt: 104800

overlast?

Afmeting ongeveer 74 x 70 mm Klnt: 104800

Bel direct de specialist!

en verwijderen

nl

0113-639760


600 600m2 m2show show KEUKENS & & KEUKENS KEUKENS KEUKENS Gratis Gratis Uw keuk PAAS-SHOW Uw keuk PAAS-SHOW ÉÉNmAlIGE één dag! fAbRIEKSvERKOOp Wij reserveren de pr Wij reserveren de pr nkoop van van uw uw keuken keuken GRATIS GRATIS luxe luxe buitenkeuken buitenkeuken ** nkoop van:

14.500 euro

Kom in actie voor je Relatie

Paasactie:

Nu bij inschrijving gratis entree voor 7.800 euro * RELATIE-ACTIE-DAG eigentijds, smaakvol en betaalbaar design eigentijds, smaakvol en betaalbaar design Greeploos hoogglans: leverbaar en alle mogelijke uitvoeringen en in informatie: Lia van der Wel 0165-388816 Voor Gelmelstraat 84/A - 2320 Hoogstraten diverse kleuren. met alle apparatuur. Gelmelstraat 84/A -Compleet 2320 Hoogstraten Of 0800-0230595 (landelijk) 3209900 Tel:Tel: +3200323 (0)3 3209900 Tel: 00323 3209900 Tel: 00323 3209900 www.mens-en-relatie.nl www.keukensenkeukens.be - info@keukensenkeukens.be www.keukensenkeukens.be - info@keukensenkeukens.be erkend AVR / SinglesKeurmerk / Geschillencommissie Paasactie:

kdemo's aankoop van uw keuken * demo's

Kookdemo's Kookdemo's

van:

"buitenkeuken" met alles er op (t.w.v. 1.200 euro)

Lasertherapie

De behanDeling worDt vergoeD www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

ALTIJD VRIJ V AN ONDE RHOUD

• Zonder hakken en breken

(vanaf 11 uur) (vanaf 11 uur)

van de fabrikant naar particulier!

• De meubels kunnen blijven staan

keukens rechtstreeks 8.200 euro * van de fabrikant! KORTINGEN tot wel 70%! Kunststof laminaat: Leverbaar in alle mogelijke kleuren en opstellingen, geheel op maat gemaakt. Compleet met alle apparatuur. Keukens compleet € 3.175,-* KORTINGEN totvanaf wel 70%! * incl.: oven, kookplaat, koelkast, afzuigkap, spoelbak en kraan. Paasactie: Paasactie: 600 m2 showroom met eenvanaf keuze uit meer dan 250 keukens “Eindelijk een plaf Keukens € 2.400,ond Gratis offerte Gratis levering Gratis montage van: zonder scheuren” GRATIS apparatuur en GRATIS montage van: Uw keuken wordt door onsen "Kookklaar" opgeleverd. GRATIS apparatuur 14.500 euro GRATIS montage Wij reserveren de prijs 1214.500 maanden eneuro zijn altijd de voordeligste uit de regio VRIjdAG 7 SEpTEmbER 2012 Paasactie: Openingstijden: maandag - zaterdag 10.00 uur tot 17.00 uur

genieten van lekkere hapjes.

Afslanken met succes!

• Schone montage in één dag

1ste paasdag gesloten ------------- 2de 2de paasdag paasdag geopend geopend

o's op de allernieuwste apparaten Keukens rechtstreeks

Lasertherapie

De behandeling wordt vergoed. www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Een nieuw plafond in

Van: 31 maart tot en met 16 april Van: 31 maart euro tot en met 16 april 16.900

paasshow geven wij diverse Paasactie: 1ste paasdag gesloten

Stoppen ! met roken

• Onderhoudsvrij

Ik heb belangstelling voor uw Plameco plafonds en wens kosteloos documentatie en prijsopgave.

Openingstijde Openingstijd

Telefoon: ...........................Naam: .......................................... Adres:....................................................................................... Postcode:...........................Woonplaats: ................................. Opsturen in gesloten enveloppe (postzegel niet nodig) naar PLAMECO PLAFONDS, antwoordnummer 436, 4800 VB Breda

Paasactie:

(dinsdag - woensdag van 16.00 uur totgesloten) 21.00 uur

euken in basisopstelling: 240 cm / 300 cm inclusief: Kookplaat - oven - dampkap - koelkast - vaatwasser - kraan - spoelbak * minimaal 10.000 eur

Greeploos hoogglans: leverbaar en alle mogelijke uitvoeringen en in Greeploos hoogglans: leverbaar en alle mogelijke uitvoeringen en in diverse kleuren. Compleet met alle apparatuur. DINSDAG DONDERDAG WOENSDAG diverse kleuren. Compleet met alleMAANDAG apparatuur.

Ruim 30 jaa r ervari ng

Plameco Plafonds Weidehek 125, 4824 AT Breda Bezoek onze showroom of bel: (076) - 762 00 00 www.plamecoplafonds.nl

Alle zondagen 12.00*afspraak) uur tot 17.00 uur (of geopend: op telefonische 7.800 euro 7.800 euro *

Alle Alle zond zond

03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 V RDEEL Paasactie: Paasactie: WEKEN! t u voor SEPTEMBER TOT 17:00 U

op van uw keuken * op van uw keuken * enkeuken" met alles er op nkeuken" met alles er op . 1.200 euro) . 1.200 euro)

SEPTEMBER TOT 17:30 U

SEPTEMBER TOT 17:30 U

ND

KOOPAVO SEPTEMBER

VRIJDAG

ND

KOOPAVO SEPTEMBER

KOOKDEMO!

KOOKDEMO!

Bij ons kies

van: van:

ZATERDAG

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

SEPTEMBER TOT 17:00 U KOOKDEMO!

SEPTEMBER TOT 17:00 U

SEPTEMBER TOT 17:30 U

SEPTEMBER TOT 17:30 U

KOOPAVO SEPTEMBER

:

VRIJDAG

ND

ZATERDAG

ND

KOOPAVO SEPTEMBER

KOOKDEMO!

KOOKDEMO!

SEPTEMBER TOT 17:00 U KOOKDEMO!

16.900 euro Uw keuken opeuro z’n Direct de mpleet! o C 16.900 laagste pr ijs ! * geldt voor keuken in basisopstelling: 240 cm / 300 0cminin voordeligst? Profi teer nu! how geven wij diverse Paasactie: *geven geldt voor € 440cm how wij diverse Paasactie: keuken in basisopstelling: 240 cm / 300

de allernieuwste apparaten de allernieuwste apparaten en van lekkere hapjes. en van lekkere hapjes.

Serv ice verlenen vanuit de genen!

Compleet!

2950 € Kunststof laminaat: Leverbaar in alle mogelijke kleuren en opstellingen, 8.200 euro euro * 8.200 *

Altijd de delig ste keuze! Kunststof laminaat: Leverbaar in alle mogelijke kleurenvó enór opstellingen, geheel op maat gemaakt. Compleet met alle apparatuur. geheel op maat gemaakt. Compleet met alle apparatuur. Eigen montage600 m2 showroom met een keuze uit meer dan 250 keukens teams! 600 m2 showroom met een keuze uit meer dan 250 keukens

Gratis offerte - Gratis levering - Gratis montage Gratis offerte - Gratis levering - Gratis montage Uw keuken wordt door ons "Kookklaar" opgeleverd. Kopen zonder Uw keuken wordt door ons "Kookklaar" opgeleverd. Wij reserveren de prijs 12 maanden en zijn altijd de voordeligste uit de regioaanbetaling! Wij reserveren de prijs 12 maanden en zijn altijd de voordeligste uit de regio

Kwaliteitskeurmerk Keukenbranche!

Openingstijden: maandag - zaterdag 10.00 uur tot 17.00 uur Openingstijden: maandag zaterdaggesloten) 10.00 uur tot 17.00 uur (dinsdag - -woensdag (dinsdag - woensdag gesloten)

Alle zondagen zondagen geopend: geopend: 12.00 12.00 uur uur tot tot 17.00 17.00 uur Alle 990 uur

VOLOP VOORDEEL!

Uitsluitend

basisopstelling: 240 cm / 300 cm inclusief: Kookplaat - oven - dampkap - koelkast - vaatwasser - kraan - spoelbak * minimaal 10.000 eur ! eden basisopstelling: 240 cm / 300 cm inclusief: Kookplaat - oven - dampkap 10.000 eurklanten tevr 15 ºC - koelkast - vaatwasser - kraan - spoelbak * minimaal

60 ºC 100 ºC

ETNA INDUCTIEKOOKPLAAT

Volop opstellingen en kleuren mogelijk. Ook met eiland leverbaar!

€ 43 0

INTRODUCTIEACTIE!

NEFF COMBIMAGNETRON

PELGRIM VAATWASSER

QUOOKER FUSION

€ 8 50

3-IN-1 KRAAN NU € 990

IET

anaf per meter v GRAN

€ 1 66

Het nieuwe koken...

KOKEN MET STOOM! Laat u inspireren door onze top-koks. En... u oefent zelf op onze demonstratie-units. Deelname is gratis, welkom!

€ 4 50

Kook mee en geniet van gratis mosselen eten! ARDI KEUKENS & SANITAIR

CECILIAWEG 4, 4697 RV SINT ANNALAND

PELMA KEUKENS

AMUNDSENWEG 47, 4462 GP GOES T (0113) 21 97 70 W WWW.PELMAKEUKENS.NL

T (0166) 653448

W WWW.ARDIKEUKENS.NL


Ondanks matige zomer toch aantal leuke hoogtepunten

Feestelijke afsluiting De Meermin STEENBERGEN - Afgelopen weekend was openluchtzwembad De Meermin in Steenbergen voor de laatste keer dit jaar open. En daarom werd, zoals al vele voorgaande jaren, het zwemseizoen feestelijk afgesloten. En er was inderdaad reden voor feest, want ondanks de vrij slechte zomer heeft men in totaal toch nog zo’n 55.000 bezoekers mogen ontvangen en dat is meer dan vorig jaar.

accountantskantoor administratie- & belastingadvieskantoor

• Verzorging bedrijfsadministraties • Opstellen jaarstukken • Verzorging van aangifte inkomstenbelasting

Ravelstraat 69 • 4614 XC Bergen op Zoom tel.: 0164 21 10 66 • email: christ@vantilburgboz.nl

KORT BEDRIJVIG Nog tot en met volgende week

Voordeelweken bij Ardi Keukens & Sanitair

Bij de drukbezochte diploma-uitreiking kon iedereen genieten van het zonnige weer.

DOOR ELNA HELLEMONS Hoofdbadmeester Leo Holierhoek is dan ook een tevreden man nadat hij zaterdagmiddag vele honderden zwemdiploma’s heeft uitgereikt aan de ongeveer 170 aanwezige kinderen; sommige van hen zijn voor twee of zelfs meer diploma’s gegaan. “Wij bieden inderdaad een totaalpakket aan: we verzorgen alle mogelijke zwemopleidingen, van basisvaardigheid tot snorkelen en survivalzwemmen”, vertelt Leo na de drukbezochte diploma-uitreiking. Slaapfeest Leo vervolgt: “Vanavond komen de kinderen terug om hier hun tentje op te zetten. We hebben dan een grandioos slaapfeest, met van tevoren natuurlijk allerlei gezellige spelletjes. Zondagochtend hebben we dan het ontbijtzwemmen en komen de ouders van deze kinderen voor een verrassingsuitdaging. ‘s Middags gaan we nog

meer zwemdiploma’s uitreiken, dit keer aan volwassenen, en een afstandsproef houden. Daarmee sluiten we het seizoen dan echt af.”

‘Op één dag zelfs 1826 bezoekers gehad’ Ondanks de vrij slechte zomer is Leo een tevreden man: “De goede periodes dit seizoen waren een aantal dagen rond Pinksteren en de periode vanaf half augustus. Toen hebben we op één dag zelfs 1826 bezoekers gehad! Pas geleden hebben we de 50.000e bezoeker van dit seizoen mogen ontvangen: onze ‘vaste gast’ Sarah Koenraadt. En de teller zal nu intussen wel op ongeveer 55.000 staan, vermoed ik. We hebben deze zomer ook weer onze activiteitenweek gehouden. Gewoontegetrouw is dat de week na de Kleine Tour. Daarbij hebben we de hele week allerlei leuke activiteiten gedaan voor de kinderen en

FOTO ELNA HELLEMONS

natuurlijk ook weer de zwemvierdaagse.” Resultaten Los van de activiteiten week heeft zwembad de Meermin nog meer leuke hoogtepunten beleefd, zoals het schoolzwemmen (recreatief), de ‘Marathon zes min’ en een aantal verjaardagsfeesten. Ook op andere terreinen timmert De Meermin flink aan de weg. Zo is men afgelopen zomer overgegaan op zonne-energie om het zwemwater te verwarmen. “Er staat een nieuw HRsysteem op het dak van onze machinekamer. Het is een nagenoeg onderhoudsvrij systeem en het werkt uitstekend. We behalen er goede resultaten mee!” Ook was De Meermin afgelopen zomer in de race om de provinciale Zwembadverkiezing van het Jaar. “We hebben lange tijd op de eerste plaats gestaan, maar zijn nu ingehaald door het zwembad in Oosterhout. Vorig jaar hebben we de verkiezing wel gewonnen”, besluit de badmeester tevreden.

Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid NIEUW-VOSSEMEER - Lezing over de geschiedenis van de kermis op 6 september in de Vossenburcht aanvang 19.30 uur, door Paul Spapens journalist en schrijver. In een kermis komen tal van vormen van immaterieel erfgoed bij elkaar. Dat heeft ervoor gezorgd dat dit fenomeen nog

steeds hoog op de lijst van jaarfeesten staat, samen met het pas in de tweede helft van de vorige eeuw geïntroduceerde carnaval. Vergeleken daarmee is de kermis vele eeuwen ouder. De kermis was en is vooral een volksfeest waaraan iedereen, alle rangen en standen, alle leeftijden en ook immigranten plezier beleven. Ondanks het onvoorstelbaar grote aanbod van ver-

tier, van gamen op een spelcomputer, tot een weekeindje weg naar de een of andere wereldstad, is de kermis heel knap bij de tijd gebleven. De journalist en schrijver Paul Spapens is gespecialiseerd in het Noord-Brabants immaterieel erfgoed. De lezing is openbaar en voor leden gratis voor niet leden vragen wij een kleine bijdrage.

SINT-ANNALAND - Om haar klanten nog meer te verwennen presenteert Ardi Keukens & Sanitair in Sint-Annaland nog tot en met zaterdag 15 september de voordeelweken. Klanten kunnen verschillende aankopen tegen nog scherpere prijzen doen, Ardi zet haar huismerk ‘Excellentic’ extra in de schijnwerpers, er zijn kookdemonstraties en ook is er alle aandacht voor de renovaties van keukens en sanitair waarin het bedrijf ook is gespecialiseerd. En dan vinden deze weken ook nog eens plaats in de gemoderniseerde showroom. “Zo is de klant weer helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen”, vertelt Ton Bakker van Ardi Keukens & Sanitair. Excellentic Het extra voordeel is overal in het assortiment terug te vinden. Daardoor kunnen alle klanten profiteren, of u nu aan vernieuwing of renovatie van uw keuken of badkamer denkt. “We hebben bijvoorbeeld stenen werkbladen tegen scherpe prijzen, maar ook douchewanden en badmeubels.” Ardi Keukens & Sanitair wil tijdens de voordeelweken ook extra aandacht aan haar huismerk ‘Excellentic’ schenken. “Dit hebben we ontwikkeld met de leverancier waarmee we al jaren goede ervaringen hebben. We wilden onze klanten standaard een luxe-uitvoering van Excellentic kunnen aanbieden. Dit is exclusief bij ons verkrijgbaar zonder meerprijs!” Het gaat dan bijvoorbeeld om kwaliteitslades en scharnieren met geïntegreerde demping, standaard anti-slipmatten in alle lades, standaard metalen bodems onder spoelbakken en koelkasten en andere extra’s. Renovatie Omdat huizen in de deze tijd vaak minder makkelijk verkocht worden, kiezen mensen tegenwoordig vaker voor renovatie van de bestaande badkamer of keuken. Ook hiervoor bent u bij Ardi Keukens & Sanitair aan het goede adres. “Renovatie is complexer dan een nieuwe keuken of badkamer verzorgen. Omdat de montage bij ons altijd al door eigen mensen gedaan wordt, weten we welke kwaliteit we leveren.” En wilt u advies over vernieuwen of renoveren, dan is dat ook geen probleem. “Mensen kunnen met hun verhaal en foto’s naar de showroom komen, maar we komen ook zonder extra kosten thuis kijken. Soms is het lastig te zeggen of renovatie beter is dan vernieuwing, maar door onze jarenlange ervaring kunnen wij mensen hierover goed adviseren.”

Aanwezig op de Jaarmarkt

Stichting Stadsarcheologie Steenbergen STEENBERGEN - Tijdens het weekend van 7, 8 en 9 september is de Stichting Stadsarcheologie Steenbergen weer met een stand op de Steenbergse jaarmarkt te vinden bij de ingang van de bibliotheek.

Belangstelling aan de stand in 2011.

Zij laten dan zien wat de Steenbergse bodem soms prijsgeeft aan archeologische voorwerpen. Ook is te zien hoe die kunnen worden gerestaureerd. Er wordt tevens uitgelegd wat de werkzaamheden van de stichting precies inhouden. Als er mensen zijn die daar ook interesse in hebben, dan kunnen zij dat in praktijk brengen als zij dat willen. Geïnteresseerden zijn van harte welkom en zij kunnen er nog een leuke hobby aan overhouden ook. Uiteraard is er traditiegetrouw weer een item waarnaar geraden kan worden met als prijs een boekenbon van 25 euro. PAGINA 16

Tijdens de voordeelweken kunnen mensen onder meer genieten van kookdemonstraties.

Ardi Keukens & Sanitair, Ceciliaweg 4, 4697 RV Sint-Annaland, tel. (0166) 653448, w.www.ardikeukens.nl

BRIDGE BRIDGECLUB DE VLIET Uitslag 30 augustus, A-lijn: 1. Corry Vermeij-Free Vermeij 61,98%, 2. Fons HuismansKees Oerlemans6 0,94%, 3. Fenna Luycks-Trudie van Nijnatten 60,00%, 4. Nella van Ruiswijk-Josien van de Kar 55,52%, 5. Toos Peeters-Cor Peeters 51,67%. B-lijn: 1. Diny Iriks-Ben Estor 61,11%, 2. Ton Voorheijen-Ad van Opdorp 60,14%, 3. Rinus Luijks-Betsie Peeters 56,25%, 4. Ria Adriaansen-Rina Timmers 51,11%, 5. Nelly Boden-Jac Boden 50,69%.


   

EXCLUSIEF BIJ AUTOTEAM GOES EN ROOSENDAAL: Ook na 1 juli betaalt u géén BTW & BPM op onze Spark en Aveo voorraadmodellen!

% -19 BTW

Zolang de voorr aad strekt OP=OP



           

LET

   OP!!!  

 Onderstaande advertentietekst één op één overnemen!  Niets aan wijzigen!

 Hoogte is 12 cm.



GEEN BTW

GEEN BPM*

Laagste prijsgarantie!

€ 9.661,Chevrolet Aveo Diesel van € 19.787,- voor slechts € 14.106,-

DE KERN boz

Centrum voor biodynamische osteopathie, bewustwording, ontplooiing en spiritualiteit

Lessen v.a. e 32,50 p.u.

Chevrolet Spark LS van € 12.687,- voor slechts

(60 min.)

Zoek jij jouw kern?

Voor aanbiedingen en Lespakketten zie

vanaf 17 september a.s.:

www.verkeersschool4u.nl

 CURSUSSEN (bewustwording)

AutoTeam Goes Pearyweg 19 (Car Village) | 0113-237923 AutoTeam Roosendaal B.V. Van Beethovenlaan 6 | 0165-578578

 

* M.u.v. benzine uitvoeringen. Geldig zolang de voorraad strekt en alleen met kentekenregistratie voor 1 juli 2012. Genoemde prijzen zijn exclusief kosten rijklaarmaken, afleverkosten en metallic lak. De klant krijgt een korting van 19% op de door Chevrolet Nederland geadviseerde wederverkoopprijs (netto catalogusprijs) en metallic lak. Wijzigingen in prijs en model, evenals druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag uw dealer naar alle volledige voorwaarden of kijk op www.chevrolet.nl.

Het gemiddelde brandstofverbruik (volgens ECE-test) varieert van 3,6 tot 6,8 l/100 km. De gemiddelde CO2-uitstoot varieert van 95 tot 159 g/km. www.chevrolet.nl

 

HER-INNEREN (NIEUW) JOUW KERN JOUW WEG DE VOLGENDE STAP e Reiki 1 graad (Shoden) e Reiki 2 graad (Okuden)

 INDIVIDUEEL   

Biodynamische osteopathie Persoonlijk consult … met … Reiki behandeling

Voor meer informatie: Maureen Wetzel en Helma Grimminck Telefoon: 0164 – 210700 Website: www.dekernboz.nl

Vergoeding via zorgverzekeraar mogelijk.

Receptioniste / Telefoniste (6 mnd) Administratief Medewerker (9 mnd) Financieel Administratief Medewerker (12 mnd) Commercieel Administratief Medewerker (12 mnd) Medewerker Projectadministratie (12 mnd) Secretaresse (12 mnd) Bezoek BKB / BKC / PDB

4 4 4 4

onze info-avond

Geen specifieke vooropleiding nodig Fabius is een CRKBO erkende opleider 1 ochtend of 1 avond p/w les in meer dan 50 locaties

Geschikt voor werkenden, schoolverlaters en herintreders

Bezoek vrijblijvend onze info-avond Breda: ma. 10 sep. (aanvang: 19.30 uur) Teteringenstraat 42 (Fabius) Oosterhout: wo. 12 sep. (aanvang: 19.30 uur) Dillehof 1 (Fabius Opleidingen) Roosendaal: wo. 12 sep. (aanvang: 19.30 uur) Philipslaan 82 (Kalsdonk) Bergen Op Zoom: wo. 12 sep. (aanvang: 19.30 uur) Ooitas 3 (De Bergse Plaat) Goes: ma. 10 sep. (aanvang: 19.30 uur) Bergweg 12 (Wijkcentrum Jan Ligthart) Middelburg: wo. 12 sep. (aanvang: 19.30 uur) Vrijlandstraat 65 (Dauwendaele)

Brochure aanvragen of meer info? 0800-4464464 (gratis) www.fabiusopleidingen.nl o.a. Breda, Oosterhout, Roosendaal, Bergen op Zoom, Middelburg, Goes

Mollenbestrijding Bastiaansen Tel. 076-5968279

TE KOOP

RaszuiveRe Beagle pups ingeent, ontwormd. met chip 9 weken oud. 275,00 euro Tel. 0166 612988

Computercursussen Word, Excel, PowerPoint, Access beginners en gevorderden in Goes en Bergen op Zoom tel. 06 2127 3077 info@bitbybit-nl.eu www.bitbybit-nl.eu

Unileder Henk van Rooijen Leer en kunstleerreparaties ook kleurherstel voor kaal of verkleurd leer REPARATIES KLEURENSERVICE VERNIEUWEN * brandgaatjes * kussens opvullen * nieuwe kuipen * knopen en ritsen * delen vervangen * reiniging * kattenkrabbels * kleurverandering * scheuren/naden * winkelhaken * onderhoudsmiddelen * kleurherstellen Vervangt versleten delen in stoelen en banken in dezelfde kleur

UNILEDER Henk van Rooijen Bergen op Zoom Tel. 0164-235228


sport

Zege voor SC Welberg WELBERG - Het eerste team van SC Welberg is voortvarend gestart aan hun nieuwe competitie. In de derby in De Heen werd thuisploeg Val Aan met ruime cijfers verslagen door SC Welberg. Ondanks de ruime winst kwam de Val Aan na 5 min. spelen op voorsprong uit een vrije trap. Lang kon de thuisploeg niet genieten van deze voorsprong, want twee minuten later was de stand al gelijk getrokken door Lars Bogers. Het Welbergse team was de bovenliggend ploeg en creëerde tal van kansen die echter door de doelman van Val Aan vakkundig werden gepareerd. Waar de de doelman leek te zijn verslagen was er redding op de doellijn door de Val Aan

verdedigers. Combinatie tussen Martijn Hagens en Lars Bogers werd door Toon Kouwen binnen getikt, zodat het Welbergse team voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong kwam. Voor het rustsignaal werd het zelfs nog 1-3 na het mooiste doelpunt van de wedstrijd. Schot vanaf zeker twintig meter. werd door Lars Bogers snoeihard ingeschoten, waarbij de doelman van Val Aan alleen het nakijken had. In de 2e helft was het Toon Kouwen die tot twee maal toe de bal op de paal schoot. Hierna liep het Welbergse team snel uit naar een ruime en verdiende 1-6 zege, die gelet op de kansen wel wat hoger had kunnen uitvallen. Erik van Minderhout, Dennis Luijks en Bouke van Hooijdonk waren de doelpuntenmakers in de 2e helft.

Nederlaag VV Dinteloord DINTELOORD - Het eerste van voetbalvereniging Dinteloord lijdt een gevoelige nederlaag. De start van het nieuwe seizoen is voor Dinteloord niet vlekkeloos verlopen. Het team van trainer Johan Korten ging in de derby tegen VV Klundert met een grote nederlaag naar huis.

Dinteloord begon goed aan de wedstrijd en men kreeg in de 11e min. een grote kans, maar de inzet van Jacco de Gast ging naast het doel van Klundert. Klundert nam in de 17e min. de leiding door Eric Fuanani. De inzet van Klundert kwam eerst via de

onderkant van de lat terug in het veld, maar Eric Fuanani tikte de bal beheerst binnen. Direct na dit 1e doelpunt kon Peter van Wingerden alleen op doel afgaan, maar zijn inzet werd gekeerd door Youri Leest. Ook Dinteloord kreeg in de 1e helft nog een goede mogelijkheid, maar de inzet van Jacco de Gast ging naast het doel. In de 2e helft kwam Klundert goed uit de startblokken. Stefan de Ruiter zorgde met een ver afstandschot van ong. 25m. voor een 2-0 voorsprong voor Klundert. Vanaf dit moment was het geloof voor een goed resultaat bij Dinteloord weg en men liep achter de feiten aan. Het werd de 2e helft

Top Teams Wellse Vaert

Programma zaterdag 8 september SC Welberg B1-Nw Borgvliet B1 14.00 uur Internos B3-SC Welberg B2 12.45 uur Welberg/NVS MB1-Zundert MB1 12.30 uur METO C2-SC Welberg C1 13.00 uur SC Welberg MC1-Schijf MC1 12.00 uur NSV D1-SC Welberg D1 10.00 uur SC Welberg E1-ODIO E1 10.30 uur WVV’67 E3-SC Welberg E2 09.30 uur Chaam ME1-SC Welberg ME1 09.00 uur WHS F1-SC Welberg F1 10.45 uur Welberg F2M-Steenbergen F4 09.00 uur SC Welberg Kabouters-METO Kabouters 09.00 uur Zondag 9 september SC Welberg 1-WDS’19 1 14.30 uur DOSKO VR1SC Welberg VR1 10.30 uur

Bezoekers van deze wedstrijden kunnen genieten van prachtig biljartsport op het hoogste niveau van Nederland. Namens het Wellse Vaert2/Reedijk Bandenservice team spelen Peter de Bree, Roy van Raaij , Ian van Krieken en Ludo Kools. Ze nemen het op tegen het team van de Wellse Vaert 1 en het team van Biljartcentrum Arnhem 1. Wellse Vaert 1 bestaat uit sterke spelers zoals Fabian Blondeel, Wiel van Gemert, René Luijsterburg. Dit jaar hebben ze de Belg Fréderic Caudron als versterking erbij gekregen. Het programma begint om 11.00 uur.

- TE HUUR -

Caravanstalling

Programma zaterdag 8 september Dinteloord-Zwaluwe a. 14.30u. Pelikaan 3-Dinteloord 2 v. 13.30u. Vriendschappelijk Seolto 5-Dinteloord 3 v. 13.15u. Dinteloord 4-Oudenmolen 2 a. 14.30u.

SJO Prinsenland Programma jeugd zaterdag 8 september Beek Vooruit A2-Prinsenland A1 v.13.30u Prinsenland B1-WHS B1 a.14.30u Mades Boys C3-Prinsenland C1 v.9.30u Prinsenland MC1-Moerse Boys MC1 a.12.00u Prinsenland D1-Devo D1 a.9. 30u Prinsenland D2-Virtus D2 a.10.00u Prinsenland MD1-SC Gastel MD1 a.12.00u Zwaluwe E1G-Prinsenland E1 v.7.45u Klundert E2-Prinsenland E2 v.7.45u Virtus E7-Prinsenland E3 v.7.45u Prinsenland E4-SVC E3 a.10.30u Prinsenland F1-Halsteren F2 (vr) a.9.30u Virtus F3-Prinsenland F2 v.7.45u Prinsenland F3-Noordhoek F2 a.10.30u Roosendaal MP1-Prinsenland MP1 v.9.15u

Bij Sneeuwattractiepark Skidôme

7

september 10.00-22.00 u.

8

september 10.00-22.00 u.

9

september 10.00-22.00 u.

Speciale lezers aanbieding Normaal tarief:

GlowGolf 4 t/m 12 jaar GlowGolf v.a. 13 jaar 2 uur vrij skiën/snowboarden 4 t/m 12 jaar 2 uur vrij skiën/snowboarden v.a. 13 jaar 1,5 uur proefles + 0,5 uur vrij alle leeftijden 2 uur sleeën/snowtuben 4 t/m 12 jaar 2 uur sleeën/snowtuben v.a. 13 jaar 1 heat IceKarten (v.a. 1,40 meter)

6,50 7,95 27,50 32,50 39,75 15,00 19,00 19,50

Tarief

Bode-lezer:

5,50 6,95 12,50* 15,00* 15,00* 12,50 15,00 17,00

*incl. materiaal

Inschrijven? Ga snel naar www.internetbode.nl

in Steenbergen (zowel binnen als buiten) 0167 - 56 35 00 Bgg. 06 - 53 21 77 11

Familiedagen

voor invaller Poger Mukoko. Hij scoorde in de 60e , 87e en de 90e min. 3 maal en had een groot deel aan deze grote overwinning voor Klundert. Sven Damen bracht in de 77e min. nog een klein beetje hoop voor Dinteloord om de 3-1 te scoren, maar verder kwam Dinteloord niet. Laat voor Dinteloord deze middag een goede les zijn.

Jeugd Divo / Dinteloord

WELBERG - Op zaterdag 8 september spelen de twee eredivisie Top Teams van de Wellse Vaert hun eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen 2012-2013 bij café de Wellse Vaert op de Welberg.

A.S. WEEKEND 7-8-9 SEPTEMBER

TUINMAN@CEESSCHOLTES.NL

Meer dan een half miljoen Bodes Elke week!

De

Kruisberg 2

Halsteren - tel. + fax 0164-684567 Partijen

•Wand- en Vloertegels •sierpleisters •Metselstenen

KERKELIJK NIEUWS DINTELOORD Nederlands Hervormde Gemeente Zondag 9 september: 10.00u Ds. A. Verwijs, Kigali, Rwanda; 18.30u Ds. F.J.M. van Veldhuizen Parochie H. Petrus en Paulus Zaterdag 8 september: 19.00u Eucharistieviering m.m.v. R.K. kerkkoor. Voorgangers: Pastor E. Nieuwlaat / Dhr. R. vd Ham. NIEUW-VOSSEMEER H. Joannes de Doper Vrijdag 7 september: 19.00u H. Mis in De Vossemeren, misintentie: Cor Plasmans-v. Sittert. Zondag 9 september: 9.00u H. Mis, voorganger pater Bertus. Misintenties: Annie Swagemakers en overl. familie; Jan Verdonk; Cor Plasmans-v. Sittert; jgt. Richard Laanen; Frans Beens; Fons v. Hoek e.v. To v.d. Wegen; Theo Musters e.v. Dien

Lusing. Maandag 10 september: 18.00u H. Mis, misintenties: Johanna Jansen en familie. Woensdag 12 september: 19.00u H. Mis. Donderdag 13 september: 19.00u Medjugorjeviering en Rozenkransgebed. Vrijdag 14 september: 19.00u H. Mis in De Vossemeren, misintentie: Cor Plasmans-v. Sittert; Rien Ligtenberg e.v. Jaan Kostermans; overl. ouders Kostermans-de Jong. Protestantse kerk De predikantsplaats in de gemeente Halsteren / Nieuw Vossemeer is momenteel vacant. Zondag 9 september: 9.00u eredienst in de Protestantse Kerk Nieuw Vossemeer. Ds. T. Van der Zee uit Sleeuwijk STEENBERGEN Christengemeente Open Deur

Iedere zondag 10.30u samenkomst in Open Deur; zondagavond 19.00u gebedsbijeenkomst in de Gebedswinkel, Geert Vinckestraat 2. Iedere maandag 20.00u, Bijbelstudie in de Lepelaar, Kerkstraat 57 te Lepelstraat. Elke woensdag koffieochtend 10.00-13.00u in de gebedswinkel, Geert Vinckestraat 2 te Steenbergen. Meer info: Ad van der Wiel, Oud-Vossemeer, 0166-603598, aml.wiel@filternet.nl; www.opendeursteenbergen.nl Hervormde Gemeente Zondag 9 september: Ds. N. Sjoer, Apeldoorn. St. Gummaruskerk Kerkdiensten: 23e zondag, jaarcyclus b. Zaterdag 8 september: Maria geboorte. 19.00u eucharistie met pastoor B. v. Schaik: O.ou. Cornelis en Adriana Boldersv. Agtmaal; fam. v. Agtmaal-v. Beers; o.ou. PAGINA 18

De Jong-Luijkx; jgt. Antonius de Jong; jgt. Cornelia Tack. Zondag 9 september: 10.00u eucharistie met pastoor H. v. Geel. Het welzijn van onze parochie; Comelia Tak; Anthonetta Peeters; fam. Verbeek-v. Tilburg en Connie; o.ou. Adrie en Zus de Waal-Oerlemans; Arjen Janen-Suijkerbuijks. Maandag 10 september: 19.00u Tot zekere intentie (C). Dinsdag 11 september: 8.30u jgt. Jan v/f Maagdenburg. Woensdag: de naam van Maria. 8.30u jgt. Maria v. Etten en fam. Donderdag: h. Johannes Chrystomus, 19.00u Lucie Meesters. Vrijdag: kruisverheffing, 8.30u jgt. Petronella Kil-La Fors. Openingstijden parochiesecretariaat: van maandag t/m vrijdag van 9:15-11:30 uur.

Deze tijden gelden niet tijdens de schoolvakanties en op feestdagen, dan is het secretariaat alleen op donderdagochtend geopend. Spreekuur: Op dinsdag- en vrijdagochtend van 9:30-10:30 uur in het Parochiesecretariaat in de Gummaruskerk, Westdam 83 (ingang marktzijde). Zondag is er geen kindernevendienst in de Vincentiuszaal. Misintenties: Wilt u een misintentie aanvragen? Gelieve dit minstens een week van tevoren (ivm tijdige plaatsing in de krant) door te geven bij het secretariaat op maandag t/m vrijdag van 9.15-11.30 uur of via de website. Personalia: de overledene die wij gedenken is Piet Luijks. Lourdeskapel: Vanwege werkzaamheden is de Lourdeskapel voorlopig alleen via de rolstoelingang bereikbaar.


HELP

VAKMANNNEN GEzocHt Where retail comes to life HEMI bv, gevestigd te Tholen, is een internationale winkelinrichter, opgericht in 1968, die zich gespecialiseerd heeft in de inrichting van grootwinkel-bedrijven als ANWB, Blokker, Bruna, Hans Anders, HEMA, Intertoys, M&S mode, Mediamarkt en Praxis. Het leveren van een totaalpakket van ontwerp tot montage, maximale betrokkenheid bij de opdrachtgever en de flexibiliteit van onze medewerkers zijn bepalend voor ons succes. We werken vanuit een diepgaande kennis van de opdrachtgever en denken in professionele totaalconcepten. HEMI bv heeft al jarenlang een gevestigde naam en reputatie in de professionele internationale markt.

Start je eigen allround klusbedrijf met succesvolle en betrouwbare organisatie De Vakman FP BV. 95% slagingskans! Klusopdrachten,inkoopkortingen, reclame, internet, bedrijfsadvies en aantrekkelijke voorwaarden.

033 - 456 79 20 www.devakman.info

Om ons succes verder uit te breiden zijn wij op zoek naar een

MONTAGEMEDEWERKER BUITENDIENST In teamverband installeert u onze winkelinterieurs door heel Nederland en ook in het buitenland. Overuren en hotelovernachtingen zijn bij deze functie geen uitzondering. Wij verwachten dat u binnen de projectgroep meedenkt met de klant. Vereisten: representatief, in het bezit van een rijbewijs, timmerervaring

Op basis van 30 jaar ervaring levert RENA haar klanten kennis op het gebied van licht, LED’s en elektronica. RENA is dan ook een betrouwbare partner voor productontwikkeling en realisatie op het gebied van toegepaste LED-technologie. Innovatie staat hoog in het vaandel. RENA wil de unieke eigenschappen van de LED in de vorm van kwalitatief hoogwaardige en geïntegreerde techniek beschikbaar maken voor de Europese markt.

Wij hebben jou nodig om Rena te laten groeien!

Wat heeft HEMI bv u te bieden ? • werken bij een gevestigde, succesvolle naam in de branche • informele structuur, prettige werksfeer • uitdagende functie met een hoge mate van zelfstandigheid Geïnteresseerd ? Stuur uw CV met motivatie naar HEMI bv, t.a.v. W. Goorden, Postbus 59, 4690 AB Tholen, of per mail naar wgoorden@hemi.nl. Voor verdere bedrijfsinformatie raadpleeg onze internetsite www.hemi.nl

Op basis va gebied van l GaraGe betrouwbare boxen gebied van t vaandel. RENA wil de kwalitatief h GARAGE maken voor BOX

SMD-operator (full time)

Je bent werkzaam binnen een team van machine operators. Je werk bestaat uit het bedienen, tunen en optimaliseren van onze bestückingslijn. Ook het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden behoort tot de taken. Onze voorkeur gaat uit naar een SMD operator met ervaring, maar als je bereid bent te leren, krijg je een interne opleiding tot SMD-operator waarbij je de kneepjes van het vak leert. Deze functie op MBO 4 niveau Techniek, kun je mogelijk ook combineren met een BBL opleiding.

Assemblage medewerker (op oproepbasis)

Magazijn medewerker (full time)

Je bent secuur, nauwgezet en bereid om op flexibele basis te werken. Wij zoeken een collega die geïnteresseerd is in techniek en enige ervaring met elektronica strekt tot aanbeveling.

Als magazijn medewerker zorg je voor een efficiënte verwerking van de inkomende en uitgaande goederen. Basiskennis van de computer/administratie is onontbeerlijk, daarnaast verwachten wij een dienstverlenende instelling en een MBO opleiding Logistiek verdient de voorkeur. Kennis van elektronicacomponenten is een pré. Rena biedt uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden met ruime mogelijkheden tot het volgen van een opleiding. Heb je nog vragen over de functie-inhoud van bovenstaande vacatures, aarzel dan niet contact op te nemen met Siebe Geerts, tel. 06-53549036. Enthousiast? Je kunt je reactie sturen naar m.hopstaken@rena.nl

www.brabantwerkt.nl vacatures bij jou in de buurt

VLS Schoonmaak is met 1500 medewerkers en 4 vestigingen in Nederland een grote facilitaire dienstverlener op het gebied van schoonmaakdienstverlening.

Jan Jochems Handel

speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:

Heb je interesse ga dan naar onze website www.vls.nl of bel met: 06 - 42 25 56 14 (tussen 10.00-15.00)

Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3 Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

Resto Buffalo

VRACHTWAGEN

vanaf 4 personen*

v.a.

“GRATIS BOWLEN” GEZELLIG TAFELEN krijgt u een uur

Op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag v.a. 15.00 uur Leeftijd tussen 6 en 13 jaar. Min. 6 pers. Een uur bowlen, 2 cons., frietje met frikandel/ kroket met ketchup en mayonaise, kinderijsje, kinderfilm en kinderdisco. TOTAAL SPOTPRIJS

TransporT

Bestratingsmaterialen en sierkeien,

Wij zijn per direct op zoek naar enthousiaste schoonmakers in de regio Made.

Kinderverjaardag is Bowlingparty

en

Te koop:

GRATIS BOWLEN * min. 4 volwassenen

Tegen inlevering van deze advertentie

€ 8,- p.p.

Graag reserveren.

RIJBEWIJS CODE 95

1395,-

Te huur aangeboden:

The Professional’s Choice

Weldas is a manufacturer of personal protection products and specialized in the protection of the welders. The company has sales offices and distribution centres in the USA, Europe and Asia. The products are of the highest quality level and manufactured in our own ISO 9001 certified factory in China. Practically all products are certified according to the right EC directives (norms) of application. Weldas Europe is responsible for the sales and distribution through out Europe to distributors, so business to business sales. Because of the fact that one of our present sales representatives is offered another function in the company we are looking for a

SALES REPRESENTATIVE, (F/M)

The representative that we are looking for will be responsible for expanding and maintaining our distributor network in Germany, Switzerland, Austria, Belgium, Luxembourg, The Netherlands, United Kingdom and Ireland. The territory to work in is not small and this means that the representative has to realize her/himself that often they will be on the road for one week at the time. We are looking for a representative with good commercial and marketing skills on the business to business level, who speaks German, French and English. We expect that the representative has a drivers licence and that they have the basic computer skill like working with the standard Windows software. The representative will work on an interesting fixed salary and will be paid a commission based on the amount of realized sales in her or his territory. All other expenses like travelling expenses, hotels, diners, telephone etc…. will be paid for by Weldas Europe. Needless to say that a full training will be given to this representative here at our office and warehouse in Bergen op Zoom, Holland. In case that interested persons want to take a look at our products: please visit our web site: www.weldas.com

Should you be interested in this not standard, but very challenging and rewarding job with high potentials and with a strong and fast growing brand in the personal protection market than we invite you to contact us with all relevant information as well as full CV regarding your person, including digital photo and your arguments for applying for this function, through, preferably, an e-mail at : medecaluwe@weldas.com. We would like to point out that reactions without CV and photo will not be accepted and for that reason not be processed. In case that you do not have this possibility of e-mail: please write us a letter with full CV regarding your person, including a photo and your capabilities to:

Centrum Steenbergen 06 - 51303585

6000 m2 antieke meubelen en (alle) tuinaccessoires Tegen elk aannemelijk bod!

’t Antiekparadijs

Steenbergseweg 45, Lepelstraat 0164 68 63 24

Elise Dansschoenen Officieel dealer van Diamant dansschoenen Uit voorraad leverbaar!

0167-522939 - 06-10807891

TE HUUR in Tholen

06-51212244

Uw mobiele hondentrimsalon

06 - 483 383 15

Wij hebbe

Weldas Europe B.V. Attn. : Mr. M.E. de Caluwé

www.trimster-at-home.nl

Blankenweg 18 ; 4612 RC Bergen op Zoom Tel : 0164 274 659 ; Fax : 0164 274 655 : Mobiel: 06 53654315

Recreatiestalling Numansdorp OpeNt Occasion Center Voor bemiddeling verkoop vragen wij:

Caravans, campers en vouwwagens! Voor alle voordelen zie:

SMD-operator (fu Bel: 0165-536360 Na 12.00 uur

Bowling-Resto Buffalo Damstraat 52a te Roosendaal www.bowlingroosendaal.nl

www.carva.nl

Contact 0186-652960 - carva@planet.nl Stalling - Verkoop - Reparatie Onderhoud - APK Keuring


d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig

op Kijk dagelijks de action.nl voor

100 NIEUWSTE A R TI K E L E N ANNE O'LEARY

HANDIGE

DECO

zwart of antraciet biedt optimale bescherming voor uw laptop zeer luxe afgewerkt 15 inch

ideaal voor het opbergen van seizoenskleding 88x45x156 cm

siersmeedwerk old white of grey 18x18 cm

KLEDING KAST

ook in 17 inch

12.95

FIETS

10.95

LAMPEN SET silicone compact design makkelijk te bevestigen en extra zuinig door LED technologie

Elders 2.69 3.49

KATOEN

1.39

KINDER PYJAMA jongens/meisjes diverse prints maten 104-164

Elders 8.95 9.95

ANDERSEN/GRIMM

SPROOKJES BOEK diverse titels met alle bekende sprookjes op een leuke maar spannende wijze geschreven

O R D E L IG S U P E R V O P L E Z IE R ! VOO R L E E S

Elders 4.95 6.99

6.95 2.49 ook in 22x23 cm

Elders 12.95 14.95

3.98

2 MODELLEN

PANTENE

polyester/viscose diverse kleuren in streep of uni maten S-XL

diverse soorten shampoo: 200/250 ml conditioner: 200 ml

DAMES TRUI

Elders 12.99 14.99

MICROVEZEL

7.99

WONDER DOEKJES het vaatdoekje dat reinigt zonder schoonmaakmiddel 40x40 cm

4.39 1.99

BLOEM LANTAARN

3 VO O R Elders 1.98 2.98

SENDIL

0.99

ALLES REINIGER Eucalyptus of Marseille 1 liter

Viscose HUISHOUD SPONS

0.85

0.59

SHAMPOO of CONDITIONER

1.29

Elders 1.99 2.29

SENSEO/NESPRESSO

KOFFIE BEKER diverse trendy kleuren en decors

2 VO O R Elders 1.98 2.98

CAMILLE

0.92

SKIN REPAIR OIL huidverzachtende en kalmerende olie 75 ml

Elders 2.95 3.95

1.69

Kijk op onze website voor meer informatie, openingstijden, onze nieuwsbrief en onze productfolder: WWW.ACTION.NL BERGEN OP ZOOM • Kastanjelaan 61-65 BREDA • Tramsingel 74 CHAAM • Baarleseweg 44 DINTELOORD • Raadhuisplein 25a

ETTEN LEUR • Markt 33 GILZE • Steenakkerplein 20 KAATSHEUVEL • Hoofdstraat 47 OOSTERHOUT • Arendshof 34

OSSENDRECHT • De Brouwerij 16 RIEL • Dorpstraat 25a RIJSBERGEN • St. Bavostraat 22 ROOSENDAAL • Boulevard 118f

TILBURG • Trouwlaan 19-27 TILBURG • D.J. Jittastraat 8 WAALWIJK • Irenestraat 2a ZEVENBERGEN • Zuidhaven 45a

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 02-09 t/m za. 08-09 in Nederlandse filialen.

LAPTOP TAS

DSB_20120905  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you