Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

S T E E N B E R G S E

O P L AG E :

27 JUNI 2012 WEEK 26

Uitgeverij

EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

JAN HOOGENDOORN BLIKT TERUG OP AMBTSPERIODE

10 . 0 0 0

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

Volg ons via twitter: @SteenbergseBode

I

Te l .

076

599

SPORT

8 111

KERKELIJK NIEUWS

KRUIS DOOR IJSBAAN DE KRUISBEEK

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

TEUN HOUTEPEN UIT KRUISLAND OVER ZIJN LINTJE

In de race voor Rob de Bes Award 2012

Zestien gemeenten willen goedkoper gas

STEENBERGEN - VVV Brabantse Wal is bijzonder trots op het product de Boeren Boodschappen Route, editie Brabantse Wal. Om die waardering kracht bij te zetten heeft de VVV de initiatiefnemers van de route, Sietske Ridders en Lucas Boot, genomineerd voor de VVV Rob de Bes Award 2012. Deze award is dé stimuleringssprijs van de hele VVV-sector voor ondernemers in toerisme- en recreatiebranche. Streekorganisatie Brabantse Wal, VVV Brabantse Wal en Rabobank Het Markiezaat hebben de Boeren Boodschappen Route ondersteund. De award bestaat uit een trofee en 10.000 euro netto. 27 september is de winnaar bekend.

STEENBERGEN - Het college gaat samen met nog vijftien andere gemeenten kijken of de afname van gas voor eigen gebruik goedkoper en groener kan. Het gaat om om het collectief ‘Energie voor Gemeenten’ waar onder meer Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen en Steenbergen bij aangesloten zijn. Een energieadviesbureau gaat kijken wat de mogelijkheden zijn. De gemeenten verwachten op deze manier aanzienlijke lagere gasrekeningen te krijgen. Met het oog op het milieu is het een streven om 100% verduurzaming van aardgas door middel van aanschaf van groencertificaten mogelijk te maken.

W E E K B L A D

UWV Werkbedrijf sluit op vrijdag eerder

Afsluiting kruising Steenbergseweg

STEENBERGEN - De openingstijden van het UWV Werkbedrijf aan de Peter Vineolaan in Bergen op Zoom worden minder ruim. Men heeft namelijk besloten om de tijden te wijzigen. De ervaring leert dat er op vrijdagmiddag aanzienlijk minder mensen naar de vestiging komen. Daarom zijn het UWV Werkbedrijf en de balie van Sociale Zaken vanaf nu op vrijdagmiddag na 13.00 uur gesloten. Mensen uit Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen zullen echter niet lang meer naar de Bergse vestiging kunnen. Eind oktober vertrekt het UWV Werkbedrijf namelijk van het Werkplein Brabantse Wal naar Breda. Daar komt geen loket voor terug.

STEENBERGEN - Zaterdag 30 juni van 07.00 uur tot 19.00 uur past Rijkswaterstaat de kruising Steenbergseweg/De Eendrachtweg aan in verband met de eerdere openstelling van een nieuw gedeelte van de A4. Lokaal verkeer, van en naar Halsteren en richting Tholen, moet rekening houden met omleidingen en een langere reistijd. Doorgaand verkeer op de A4/N259 ondervindt geen hinder. Lokaal verkeer moet in verband met de werkzaamheden rekening houden met omleidingroutes en een langere reistijd. Het gaat om verkeer van en naar Halsteren en richting Tholen. Dit verkeer wordt omgeleid via de Randweg Noord en de Tholenseweg.

Raad installeert Saskia Bolten STEENBERGEN - Tijdens een bijzondere raadsvergadering op maandag 2 juli zal Saskia Bolten geïnstalleerd worden als burgemeester van de gemeente Steenbergen. Aansluitend biedt de gemeente de nieuwe burgemeester een receptie aan, waarbij de inwoners van de gemeente de gelegenheid krijgt om persoonlijk kennis te maken met mevrouw Bolten. Deze receptie begint om 16.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis. Saskia Bolten is vanaf zondag 1 juli bij Koninklijk Besluit benoemd tot burgmeester van Steenbergen. Zij volgt Jan Hoogendoorn op, die met pensioen gaat. Bolten is nu nog wethouder in de gemeente Delft.

Halderberge stapt uit samenwerking STEENBERGEN - Van 1 augustus 2012 tot 1 augustus 2013 sluit Halderberge zich aan bij de subregio West-Brabant-Oost waar het leerplicht betreft. De gemeente Halderberge werkte al ruim een jaar met tijdelijke krachten op het gebied van de leerplicht. Om toch continuïteit en kwaliteit te kunnen bieden, is onderzocht wat de samenwerkingsmogelijkheden zijn binnen de subregio West-Brabant-West (gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht). Dit traject heeft nog niet tot het gewenste resultaat voor Halderberge geleid. In het voorjaar van 2013 wil het college besluiten over structurele deelname aan een van de subregio’s.

DINTELOORD - Zaterdag vond in en rondom Dinteloord voor de 50e keer de Suikerstadmars plaats. Vanwege dit jubileum werd er tevens een wandelvierdaagse gehouden, zodat er in totaal ruim 400 deelnemers waren en het evenement een groot succes werd. Wethouder Bert van Kesteren verrichtte het officiële startschot. Verderop in deze Bode een sfeerverslag. FOTO ELNA HELLEMONS

‘We willen de zorg voor de regio zo bereikbaar mogelijk houden’

Geen betere verbinding Vrederust M I D D E L B U R G S E & V E E R S E STEENBERGEN - De provincie heeft geen geld om een betere busverbinding naar terrein Vrederust van GGZ WNB in Halsteren te realiseren. Het bestuur betreurt dit ten zeerste, zeker omdat het aantal dagbehandelingen aanzienlijk is uitgebreid. Volgens woordvoerster Vivianne Viguurs moet er een flink eind gelopen worden vanaf de dichtstbijzijnde bushalte en daar klagen zowel bezoekers als cliënten uit de hele regio over. GGZ WNB wil op korte termijn kijken of de instelling zelf een oplossing kan bieden voor het bereikbaarheidsprobleem. DOOR VERA DE GEUS Uit het exploitatieplan Openbaar Vervoer Concessie West 2013 blijkt dat er geen betere busverbinding komt naar het terrein Vrederust van GGZ WNB in Halsteren. Hier had de gemeente Bergen op Zoom bij de provincie op aangedrongen, mede op verzoek van de zorginstelling zelf. Het verzoek wordt door de provincie - die over het openbaar vervoer gaat - vanwege financiële argumenten niet ingewilligd. Wethouder Ton Linssen vindt het naar eigen zeggen erg jammer dat er geen verandering in de situatie komt. “We hebben

onze uiterste best gedaan om de oorspronkelijke buslijn te laten herstellen. We vinden het belangrijk dat de instelling goed bereikbaar is, maar de provincie zegt er geen geld voor te hebben. Treurig”, aldus Linssen namens het college. Pittig Vivianne Viguurs, woordvoerster van GGZ WNB, is dezelfde mening toegedaan. “Het is een langgekoesterde wens van ons dat er weer een bushalte voor het terrein komt te staan. De bereikbaarheid en bereisbaarheid van het voorBde Lcliënten Wterrein E Eis K A Den de bezoekers belangrijk. Dit is dan ook niet

Bij dezet Bode Autostad. h u i s i n De enige echte autodealerkrant van West-Brabant.

d

e

Met deze week o.a.: • Maak autoverhuur kiest voor de a ukennis t o nmet i e uCindy w sIJzenbrandt u i t d e• rAllrent egio lokale dealer • Nissan Cube: Outside the box • Belona Oud Gastel en Auto Borchwerf

occasions en nog veel meer!

autostad roosendaal

I

bergen op zoom

r

het besluit waarop wij hadden gehoopt. Zeker nu we een bestuurlijk akkoord hebben bereikt waardoor er meer dagbehandelingen komen. Dat stelt zeker eisen aan de bereikbaarheid. De afstand van de bushalte naar ons terrein is behoorlijk pittig, horen we van mensen. Het is een flink eind wandelen en niet iedereen is daartoe in staat. Daarom willen wij nadenken en bekijken of we zelf een oplossing kunnen bieden, nu de provincie heeft aangegeven geen wijzigingen in de busroute te kunnen doen. We denken eventueel aan een pendelbusje, maar we moeten nog onderzoeken of dat haalbaar is.

IN g DEZE i o BODE:

e

eOnDtEen EvPeUnZeZEm B L &

EN  ZOOM  THOL GEN NBER BERGEN OP ECHT  STEE WOENSDR

E!

BOD

E gebruike an, R DEZ wij alleen zullenheef D t geda u dat S IN FEN en, dat DOO ZZEL ummer in te voermmer in. Wanenneersucces. GOL OMER DE PU uw telefoonn ferige puzzelnuer met puzzelen MET eerst gevraagdnsomvoert u hetoons3-cijtem. Veel plezi DE Z olge ZEN dan telef PRIJ

t Verv van de s . U word behoort. -5010591 winnaars de instructie naar 0909 u tot de gewoon oplossinglen, wanneerspreken. Volg bel de te op en s te achterha ssing in puzzel oplo Los de adresgegeveneid om uw om uw de gelegenh u krijgt

WIN

KE LEU

R R? NDE ALE ZOME ZE ENK ENT OEN DE D NEM EVE IS ER TE WAT

WEES ONS OOG, FOTOGRAFEER VOOR ONS Wij roepen onze lezers op ons te bestoken met foto’s van een actuele gebeurtenis in straat, wijk of woonplaats. Insturen kan via foto@internetbode.nl of www.internetbode.nl (button lezersfoto’s, de rest wijst zich vanzelf). Vermeld naam en telefoonnummer.Licht toe waar en wanneer de foto is genomen en wat we precies zien.

Bode is & Puzzel Evenementen ij de Bode. van Uitgever

een special

n

Eikenprocessierups is weer gesignaleerd STEENBERGEN - De eikenprocessierups is weer gesignaleerd. De GGD West-Brabant waarschuwt mensen om het contact met rupsen te mijden. De dieren verblijven in eikenbomen. Contact met brandharen kan zorgen voor klachten als jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen en/of de luchtwegen. Bomen met eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de nesten op de stammen en takken: dichte spinsels van vervellingshuidjes. De GGD raadt mensen aan om de rupsen niet aan te raken. Als dit wel gebeurt, ga dan niet krabben of wrijven, maar spoel de huid en ogen met water. Als de klachten ernstig zijn, raadt de GGD mensen aan om naar de huisarts te gaan.

KBO uit zorgen over besparingen STEENBERGEN - KBO-Brabant heeft een brief geschreven aan alle gemeentebesturen in de provincie om te voorkomen dat bezuinigingen leiden tot een afbraak van het vrijwillig ouderenwerk. Afdelingen van de KBO zijn geconfronteerd met kostenverhogingen die soms meer dan 25 procent bedroegen. Dat komt, doordat gemeenten de subsidies korten voor welzijnsinstellingen, gemeenschapshuizen en vrijwilligersorganisaties. Daardoor rekenen veel buurthuizen de gestegen kosten aan de gebruikers, in veel geval ouderenorganisaties. De KBO wil dat gemeenten overleggen met seniorenverenigingen om het stapeleffect te voorkomen.


verbouwingsuitverkoop

zéér hoge kortingen tot 70% bij Esprit Bergen Op Zoom men & woman

Zuivelplein 5 4611NX Bergen Op Zoom

Begin de dag met een glimlach

BERGEN OP ZOOM • THOLEN • ZIERIKZEE • HALSTEREN Stationsplein 11 Bergen op Zoom 0164 - 24 64 72

Eendrachtsweg 9 Tholen 0166 - 60 64 44

Haringvlietplein 7a Zierikzee 0111 - 41 65 34

Poelekes 15 Halsteren 0164 - 68 64 40

ma-vr ......07:30 - 17:00 ma, di.......07:30 - 17:00 ma-do ...08:00 - 17:00 ma-vrij ...08:00 - 17:00 wo-avond tot .... 21:00 wo-do ....07:30 - 16:15 vr ...............08:00 - 22:00 wo-avond tot .... 20:00 vr ...............07:30 - 12:30

Klaassen Mondzorg Totaal

antiek | (streek)sieraden | design | kunst | verzamelingen | inboedels

Inbreng gevraagd voor onze belangrijke

Kunst & Antiek Veiling en VenduVeiling op dinsdag 24 en woensdag 25 juli

VenduHuis De Jager Goes BV Ringbaan West 2a | 4461 ED Goes 06 42 11 45 42 | www.venduhuisdejager.nl

DEZE MAAND BETALEN WIJ VOOR U DE BTW!

verzorgt:

• reparatie, aanpassing of vernieuwing van uw gebitsprothese • reparatie terwijl u wacht of winkelt • hulp aan huis • het aanbrengen van implantaten, het klikgebit • het bleken van tanden en kiezen • algemene tandheelkunde • mondhygiëne

• weekendreparatieservice zaterdag + zondag 11.00-12.00 uur: Stationsplein 11, Bergen op Zoom

INFORMEER NAAR ONZE LAAGSTE PR IJSGARANTIE OP KOZIJNEN, SERR ES EN ZONWERINGE N Wij heten u van harte welkom in onze showroom voor een ruime keuze in aluminium, kunststof en houten kozijnen, serres en tuinkamers, dakkapellen, carports, garagedeuren en zonwering.

ONZE DIENSTEN WORDEN VERGOED DOOR ALLE ZIEKTEKOSTENVERZEKERAARS Bel gratis 0800 - 23 54 32 48, info@mondzorgtotaal.nl, www.mondzorgtotaal.nl

ETTEN-LEUR: Industrieterrein Vosdonk • Ecustraat 1 • tel. 076 - 50 88 077 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 uur WWW.COMATHERM.NL


actualiteit

‘Belang van de gemeente altijd voorop gestaan’

Jan Hoogendoorn liet Steenbergen vooruit denken STEENBERGEN - Een landelijke gemeente met grootschalige ruimte, strategisch gelegen en een prachtige verbinding met het water. Zo keek Jan Hoogendoorn in 2003 aan tegen de gemeente waar hij in dat jaar geïnstalleerd werd als burgemeester. In de negen jaar die volgden, zorgde de VVD-bestuurder ervoor dat Steenbergen kon voortbouwen op die drie kenmerken. Hoewel de gemeente in die periode ook de nodige hobbels en politieke crisissen kreeg te verwerken, is Hoogendoorn blij met de stappen die Steenbergen heeft gezet. “Deze gemeente is klaar voor de toekomst.” DOOR RIA VAN MEIR Bij zijn eerste kennismaking met Steenbergen viel Hoogendoorn naast de drie echter nog iets op, wat hij als sterke eigenschap ervoer. “Dat is de nuchtere werkersmentaliteit van de Steenbergenaren. Laat de mensen hier maar gewoon hun werk doen, dan is het al goed. Als geboren Zeeuw trok mij dat aan”, glimlacht Hoogendoorn. StadHaven “Toen ik hier kwam, was Steenbergen een behoudende gemeente. Ik kwam echter niet op de winkel passen, maar stond voor vernieuwen, ontwikkelen en investeren. Je moet vooruit denken als gemeente, anders komt er niets meer van de grond. In mijn tijd is er dan ook veel veranderd”, blikt Hoogendoorn terug. Hij merkt dat Steenbergen de blik steeds meer vooruit werpt en ook trots is op de sterke punten van de gemeente. “Neem bijvoorbeeld de Steenbergse Vliet, een prachtige waterroute die het centrum van Steenbergen verbindt met de ‘zee’. Het heeft even geduurd voordat men dat inzag welke grote waarde dat voor het toerisme in Steebergen kan betekenen. Nu is er het gevoel dat Steenbergen zich daarmee kan onderscheiden. Dat zie je ook terug in het project StadHaven, dat uit die bijzondere

verbinding ligging aan het water is voortgevloeid.” Aquaduct Ook op het gebied van de grootschalige ruimte en de strategische ligging heeft Steenbergen de voorbije jaren hard gewerkt. Vanaf het kantoor van Hoogendoorn zijn de heipalen te zien voor het aquaduct van de A4 onder de Vliet door. Als burgemeester heeft hij flink gelobbyd om het aquaduct en de versnelde aanleg van de A4 onder de aandacht van de minister te krijgen. “We hebben zelfs een ‘cruise’ op de Vliet gehad met de leden van de Tweede Kamercommissie, van de Provinciale Staten en vele anderen om te laten zien hoe belangrijk de verbinding van Steenbergen met het open water is. Die beroemde boottocht vergeet niemand meer”, memoreert de burgervader. Dat het de gemeente gelukt is om op die manier de verbinding met het open water te behouden, beschouwt Hoogendoorn als een van de hoogtepunten uit zijn carrière.

Jan Hoogendoorn neemt deze week afscheid.

FOTO LEO ADRIAANSEN

Voorwaarts Hoogendoorn erkent dat de stappen die Steenbergen in beide dossiers heeft gezet niet iedereen tevreden kan stemmen.

Dossiers Daar staat tegenover dat Steenbergen het voorbije decennium diverse politieke crisissen te verwerken kreeg. Was het dossier van de A4 nog niet zwaar genoeg, de gemeente werd ook geconfronteerd met

“In iedere kwestie heb je voor- en tegenstanders. Belangrijk is dat bij de discussies het belang van Steenbergen altijd voorop blijft staan.” Toch is hij blij met de sprong voorwaarts die de gemeente heeft kunnen maken. “De aanleg van de A4 is volop

bezig. Steenbergen ontwikkelt zich op het gebied van biobased economy en ook aan StadHaven wordt hard gewerkt.” Nu het ‘schip van Steenbergen’ goed op koers ligt, kan Hoogendoorn met een gerust hart een stapje terug doen. “Ik blijf nog wel bestuurlijk bezig, als voorzitter van de Raad van Toezicht van GGZ WNB en ik ben door provincie gevraagd voor het onafhankelijk voorzitterschap van het gebiedsontwikkelingsproject Waterpoort. Daarnaast wil ik veel gaan reizen, ga ik het golfen weer oppakken, veel fietsen en heb ik nog veel werk in mijn tuin.” Hoogendoorn blijft ook na zijn afscheid in Kruisland wonen. “Een levendig dorp in een prachtige omgeving. Hier ga ik niet weg.”

de plannen voor een kassencomplex en een Agro Food Cluster bij Dinteloord. “Dit waren loodzware dossiers voor een kleine gemeente als Steenbergen. De politieke geschillen werden door deze dossiers uitvergroot”, kijkt Hoogendoorn terug op de roerige jaren tijdens zijn ambtsperiode. Uit zijn ervaring als lid van de Provinciale Staten wist Hoogendoorn hoe belangrijk het was dat de gemeente een tegenprestatie vroeg voor een ontwikkeling als het AFC. Onder zijn leiding is er goed onderhandeld. “Daar zijn toen die driehonderd extra woningen en circa dertien miljoen euro als bijdrage aan de ontwikkeling van de gemeente Steenbergen uitgekomen “, verklaart hij.

‘De ‘cruise’ op de Vliet vergeet niemand meer’

Huurcontract met ijsvereniging is opgezegd

Kruis door ijsbaan van stichting IJsbaan De Kruisbeek achthonderd auto’s.” KRUISLAND – IJsclub de Kruisbeek zit zonder ijsbaan. De eigenaren van de grond waarop jaarlijks de ijsbaan DOOR MONIQUE JANSEN ligt, hebben het huurcontract met de club opgezegd. Dat betekent dat er komende winter op de huidige locatie geen schaatsbaan meer kan worden gerealiseerd. Volgens voorzitter Christ Schillemans van stichting IJsbaan De De Kruisbeek is de bekendste schaats- Ledenaantal vereniging in West-Brabant. “We hebben De vereniging moet nu de spullen die nog Kruisbeek blijft er hierdoor geen andere optie over dan de opheffing van de club. bijna tweeduizend leden en die komen overal vandaan uit de regio. Dat gaat van Ossendrecht tot aan Etten-Leur”, vertelt Schillemans.

Goede winter Afgelopen winter was een goed seizoen voor de natuurijsvereniging . De club kon zelfs de alternatieve Elfstedentocht weer eens organiseren. Heel veel schaatsliefhebbers van heinde en verre kwamen op deze tocht af. Het is extra zuur voor de Kruisbeek, omdat de vereniging in 2013 het vijftigjarig bestaan zou vieren. Schillemans: “We waren al bezig om dit jubileum voor te bereiden. Dit is zó ontzettend jammer.” Alternatieve locaties De afgelopen tijd is de organisatie druk bezig geweest om een alternatieve locatie te vinden, maar die is niet voorhanden. Bovendien stuit de Kruisbeek dan ook op een ander probleem. Schillemans: “Het terrein dat we gebruikten om te parkeren, is verhuurd aan een boomkweker. Het is heel moeilijk om ergens een parkeergelegenheid te vinden voor zevenhonderd tot

De ijsbaan van de Kruisbeek trok tijdens winterse dagen veel bezoekers.

Werk zoeken via je mobiel

opgeslagen staan op het terrein opruimen. “Het gaat om de consumptietent, de lichtmasten en de kassa”, vertelt Schillemans. IJsclub de Kruisbeek bestaat sinds 1963. Eind dat jaar waren er 738 leden en een jaar later waren dat er 880. Begin jaren tachtig schreef de stichting het duizendste lid in en in 1987 liep dat aantal verder op naar 2.000. Door de kwakkelende winters nam het ledenaantal af naar 1.500. Afgelopen winters kon er weer volop worden geschaatst op de Kruisbeek. Het ledenaantal zat daardoor ook behoorlijk in de lift. Schillemans: “We hadden bijna weer tweeduizend leden.” Pijn Het doet Christ Schillemans ontzettend pijn dat de stichting waarschijnlijk niet verder kan. “Ik heb er echt een paar nachten wakker van gelegen. We bestaan al 49 jaar, maar het is niet anders.” De ijsclub bestaat geheel uit vrijwilligers die zorg droegen voor een mooie en veilige schaatsbaan op de Kruisbeek. De leden van ijsclub de Kruisbeek worden allemaal nog persoonlijk op de hoogte gesteld over de ontstane situatie.

VACATURES in zowel krant, website en nu ook met je SMARTPHONE brabantwerkt.mobi PAGINA 3


GOUD IS G€LD TA X AT I E L O U N G E

Uw oude gouden sieraden zijn nog steeds geld waard Zelfs als deze beschadigd of kapot zijn. Wij kopen alle soorten gouden/zilveren sieraden in; art deco, kettingen, ringen, armbanden, oorbellen, gouden tanden, munten en diamanten. Wij betalen hiervoor de hoogst mogelijke dagprijs en betalen u direct contant. Goud is Geld Molenstraat 9a 4701 JK Roosendaal Tel. (0165) 85 22 68

AL MEER DAN EEN HALF JAAR BETALEN WIJ MEER DAN 40 EURO PER GRAM VOOR FIJN GOUD*

www.goudisgeld.nl

Wij nodigen u graag uit voor een taxatie van uw (oude) juwelen, munten en diamanten vanaf 1 karaat. Op een van de volgende locaties: Iedere zaterdag van 23 juni t/m 25 augustus vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur Hotel de Ram, Steenbergseweg 1

Openingstijden Maandag 13.00 tot 17.00 u Di. Wo. en Do. 10.00 tot 17.00 u Vrijdag 10.00 tot 20.30 u Zaterdag 10.00 tot 16.00 u Zondag alleen op afspraak

4661 RJ

HALSTEREN

Op zondag 1-15 en 29 juli en 12 en 26 aug. vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur Golden Tulip Zevenbergen, Schansdijk 3 4761 RH ZEVENBERGEN

*Prijs is afhankelijk van de dagkoers.

WWW.GOUDISGELD.NL

Stoppen ! met roken

UW VAKANTIE ligt ergens verstopt in een la of kast bij u in huis!

• Poorten (ook automatisch) • Industriële hekwerken • Gaashekwerken • Sierhekwerken • Balkonhekken

Lasertherapie

De behandeling wordt vergoed. www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Afslanken met succes! Lasertherapie

De behanDeling worDt vergoeD www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Rucphensebaan 58, 4714 RE Sprundel Tel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656 www.verstijlenhekwerken.nl

E T O R G GROTE G N I OPRUIMING M I U LAATSTE OPR WEKEN

Alle damesschoenen Ecco - Gabor - Thinkweg Alles moet Wij maken plaats voor de nieuwe-kollektie. Helioform - Waldläufer Nu de gehele zomerkollektie enz. enz. van al onze bekende merken... (m.u.v. nieuwe collectie!) dames, heren en kinderen Alle restantparen (honderden paren) dames, heren en kinderen

ook laarzen. Helioform - Ecco - Gabor - JJ Nu uitzoeken...

KORTING

40%

KORTING

HALVE PRIJS!

25.

PER PAAR

Heren10 TOT 40% Nu al reeds volop nieuwe kollekties schoenen KORTING ook laarzen, Ecco, Gabor, JJ, Helioform met kuitwijdtes van XS t/m XXXXL (60cm kuitwijdte) en uitneembaar voetbed

Komt u snel kijken! Hogestede 11 (Molenstraat) Roosendaal Betaald kort parkeren in de gehele straat

tel. 0165 - 53 26 56 www.riobello.nl

Complete woning stoffeerder Wij komen vrijblijvend met stalen aan huis! Vloerbedekking Laminaat Gordijnen Vitrage Vinyl

Vakkundig Betrouwbaar Goede service Leuke aanbiedingen

Trappen gestoffeerd inclusief tapijt Herfstaktie! zomeren arbeid € 390,-! kamerhoog/ Trappen gestoffeerd inclusief tapijt Nu en arbeid € 390,-!

actie! gordijnstoffen vanaf € 19, per m. 95 Nú ook vele aanbiedingen uit voorraad!

Ad Schillemans - Kaaistraat 67- 4651 BM Steenbergen Tel. Fax 0167-56 56 50 Mobiel 06-54 32 73 63 www.woningstoffeerder.com

20%

In onze koopjeshoek

Alle kinderschoenen

AD SCHILLEMANS

BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

26

bbq all-in

80 . 11

98 5. kilo s aa sh en rk verse va varkenslappen kg 2.99 fricandeau/rollade kg 3.49

kippenpoten 3 kilo 5.-

paardenbiefstuk kg 4.99 paardenkogelbiefstuk kg 5.99 ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL


actualiteit

Column

Alle mogelijke functies bekleed binnen SC Kruisland, behalve keeper

Koninklijk onderscheiden: Teun Houtepen uit Kruisland KRUISLAND - Ze vormen de ruggengraat van de maatschappij, zijn de drijfveer van hun club en staan altijd klaar voor raad en daad. Vlak voor Koninginnedag ontvingen zij de kroon op hun werk: een koninklijke onderscheiding. De Steenbergse Bode staat iedere week stil bij één van de elf vrijwilligers die dit jaar een lintje mochten ontvangen. Deze week is dat Teun Houtepen uit Kruisland.

Eugène de Kok

Een gapend gat

En nu even serieus. In de eerste plaats: je kunt zeggen ‘eigen schuld’, maar ik woon en werk in Zeeland, heb het hier naar mijn zin en ben niet van plan weg te gaan. Ten tweede: de Tweede Kamer hoort een afspiegeling te zijn van het Nederlandse volk. Als Zeeuw - overigens kun je hier ook Brabander invullen want die is niet veel beter bedeeld - zou ik dus graag zien dat er ook mensen uit mijn provincie in die blauwe Haagse bankjes zitten. Jammer, denk ik dan als ik de kandidatenlijsten voor de zoveelste verkiezingen zie. Op de PVV na hebben alle partijen hun kandidaten gepresenteerd. GroenLinks is de enige die iemand uit Zeeland op een verkiesbare plek heeft gezet, maar na het gestuntel van het partijbureau rondom de in Vlissingen geboren Tofik Dibi - hij wel - wil ik niet weten hoe Niels van den Berge daar terecht is gekomen. Op andere lijsten is er af en toe, diep in de krochten iemand te vinden, die hier vandaan komt, sporadisch heeft gewandeld en, omdat niemand anders het wil, zich Zeeuw wil laten noemen. Maar als je de laatste peilingen bekijkt, maken zij meer kans niet in de Tweede Kamer te komen dan wel. Amsterdam, Rotterdam, Amsterdam, Leiden, Amsterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Amsterdam. Daar komen de jongens en meisjes vandaan. Lekker belangrijk, denkt u, want als Tweede Kamerlid vertegenwoordig je immers iedereen en dus ook zeurende Zeeuwen zoals jij. Maar als je dat goed wilt doen, moet je weten wat er in de regio - zoals politici provincies als Zeeland en Noord-Brabant graag mogen noemen - speelt. En wanneer weet je dat? Als je er woont, werkt of in ieder geval vaker komt dan één werkbezoekje in verkiezingstijd of een jaarlijks weekendje in het Badhotel in Domburg. Ondanks verwoede pogingen om politici en burgers bij elkaar te brengen, ligt er, zo bewijzen peilingen en enquêtes, nog altijd een gapend gat tussen de twee groepen. In Amsterdam, Rotterdam, Amsterdam, Leiden, Amsterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Amsterdam misschien niet. Maar hier wel.

De eerste zin van dit artikel is helemaal van toepassing op Teun Houtepen (77). Al meer dan een halve eeuw namelijk is Teun één van de drijvende krachten achter de actieve plaatselijke voetbalvereniging SC Kruisland. Hij heeft als het ware de clubliefde voor SC Kruisland door zijn bloed stromen. Verdienstelijk In 1957, toen SC Kruisland een jaar bestond, sloot Teun zich samen met zijn broer aan bij de club. Sindsdien is hij er niet meer weg te denken. In de tussenliggende 55 jaar heeft Teun zich op alle mogelijke gebieden verdienstelijk gemaakt voor SC Kruisland. Dat begon uiteraard als speler, waarbij hij op alle posities heeft gespeeld behalve als doelverdediger.

‘Je doet het voor jezelf en de club’ “Daar was ik met mijn 1 meter 60 te klein voor”, vertelt Teun lachend. Maar tegelijkertijd was hij vanaf het begin ook trainer van het eerste en tweede elftal. “Er waren in die tijd nog maar twee elftallen in Kruisland en ons clubhuis was bij het toenmalige café Jan Wezenbeek. Daar vergaderden we ook regelmatig met de elftalcommissie”, weet Teun.

Colofon Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089 Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Steenbergse Bode

Vol Ongeveer in diezelfde tijd was het jeugdvoetbal in opkomst. Ook daarin is Teun actief geweest; zo was hij jeugdtrainer, jeugdleider en lid van het jeugdbestuur. Op 32-jarige leeftijd stopte Teun met voetballen, om zich vervolgens aan te melden als lid van het hoofdbestuur van SC Kruisland. Ook daarin heeft hij alle mogelijke functies

Steenbergse Bode Redactie Ria van Meir Correspondent Elna Hellemons Acquisitie Jolanda den Haring Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties dinsdag 14.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s dinsdag 12.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111 t

h

u

i

s

i

n

d

e

De oplossing van deze puzzel is in week 27 te vinden op www.internetbode.nl

r

e

g

i

o

vervuld, waaronder secretaris/penningmeester en voorzitter. Maar als het nodig was trad Teun ook op als terreinknecht. Al met al waren zijn weken redelijk vol met wat hij voor de club deed. Hoewel hij op 70-jarige leeftijd een stapje terug deed en daarbij tot erelid van SC Kruisland werd benoemd, verricht Teun nu nog steeds op verzoek weleens hand- en spandiensten aan zijn club. Zondag In ieder geval is hij nog steeds iedere zon-

FOTO ELNA HELLEMONS

dag, meestal samen met zijn vrouw, op het sportpark te vinden. “Ik volg de meeste wedstrijden, zeker van de hogere elftallen, op de voet. Vaak gaan we ook naar de uitwedstrijden kijken. De zondag is voor mij geen zondag als ik geen voetbal heb gezien. Gelukkig gaat mijn vrouw ook altijd mee, dus ik kom nooit te laat thuis”, grapt hij. “Dat ik een lintje kreeg vond ik verrassend, ik had het eerlijk gezegd niet meer verwacht. Ik vind het een mooie blijk van waardering; je doet het voor jezelf, maar ook voor de club.”

Bouw kantine sportpark Hoogstraat vordert gestaag WELBERG - Langzaam maar zeker worden de eerste contouren van het complex bij het sportpark van SC Welberg zichtbaar. Nu de opstartproblemen opgelost zijn, wordt er iedere dag met man en macht gewerkt om het clubgebouw uit de grond te laten verrijzen. De actieve voetbalvereniging kan daarbij rekenen op veel betrokken vrijwilligers, die de handen die uit de mouwen steken voor hun club. DOOR ELNA HELLEMONS In de laatste berichtgeving omtrent de vormgeving van het complex, in januari van dit jaar, was te lezen dat de voltooiing van het sportpark aan de Hoogstraat in een impasse zat. Dit vanwege de toen heersende onzekerheid omtrent de financiële steun van gemeentezijde. Enige tijd later heeft de gemeenteraad het voorstel om aan SC Welberg een lening met gemeentegarantie te verstrekken goedgekeurd. En sindsdien vordert de bouw van de kantine en kleedkamers gestaag.

© www.sudokusite.eu

Teun Houtepen is blij verrast met zijn lintje.

‘We doen alles zelf en dat is heel veel werk’

W E E K B L A D

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 26

DOOR ELNA HELLEMONS

Contouren Tom Bogers, lid van de Bouwcommissie, vertelt en laat tegelijkertijd zien: “De fundering is gestort, de riolering is aangelegd en de betonvloer ligt erin. We zitten dus al boven de grond. Je kunt de contouren van de zes kleedkamers en de twee scheidsrechtersruimtes al goed zien; die worden momenteel opgemetseld. Voor het kantinegedeelte, de bijbehorende opslagruimte PAGINA 5

en de bestuurskamer is wat meer fantasie nodig om die al voor je te zien, maar ook daar wordt natuurlijk hard aan gewerkt.”

Wij zijn hier een paar keer per week met een stel jongens om het werk van Corné voor te bereiden”, legt Tom uit.

Assistentie Dat werk wordt voor een groot gedeelte verricht door bestuurslid Corné Koenraadt, die iedere dag op de bouw te vinden is.

Geprivatiseerd Rien Bartels, voorzitter van SC Welberg, vertelt: “ Om alles goed uit te kunnen voeren werken we met een Bouwcommissie. Die staat onder aanvoering van onze professioneel deskundige, Ad de Groen. Behalve Tom Bogers zit daar ook Ton van der Kleijn in, plus André de Vos en Jan Huigen die vooral advies geven over de uitvoering. Het administratieve werk wordt gedaan door Ellen van Mook. Als dit gebouw klaar is zijn wij de eerste vereniging binnen Steenbergen met een eigen, geprivatiseerd, clubgebouw. De lening van de gemeente gaan we terugbetalen met de opbrengsten van contributie en kantine, sponsors en acties.” Wie zich op wil geven om -belangeloos- mee te werken aan de bouw, met name het metselwerk, kan contact opnemen met Ad de Groen, tel. 0653640971.

‘Wij zijn de eerste met een eigen clubgebouw’ In de avonduren en de weekends wordt hij bijgestaan door een aantal vrijwilligers, allemaal leden van SC Welberg, die ervoor zorgen dat het werk gestaag doorgaat. “Om de kosten te drukken doen we echt alles zelf, maar dat is heel veel werk. Daarom zijn we nog op zoek naar een goede vakman, bij voorkeur een metselaar, die samen met Corné het grote werk wil doen.


Besluitvorming uitgesteld tot 2015

Alle dagen van 10.00 tot 17.00 uur GROTE FAMILIEBEURS

Volkerak-Zoommeer behoudt voorlopig zoet water STEENBERGEN - Het Volkerak-Zoommeer blijft voorlopig voorzien van zoet water, omdat het Rijk een besluit hierover heeft uitgesteld. Dat is bekend gemaakt tijdens een informatiebijeenkomst in Dorsphuis Luctor et Emergo in Rilland. Tijdens de bijeenkomst werd onder meer ingegaan op de zoetwatersituatie in het overgangsgebied Zuidwest-Brabant - Zuid-Beveland.

Familiedagen Bij Sneeuwattractiepark Skidôme

7

september 10.00-22.00 u.

8

september 10.00-22.00 u.

9

september 10.00-22.00 u.

Speciale lezers aanbieding Normaal tarief: Tarief Bode-lezer: Er is nog geen duidelijk over de toekomst van het Volkerak-zoommeer.

DOOR JOSÉ VAN DER WEGEN De avond stond in het teken van het project Water uit de Wal, waarbij gekeken is naar de Reigersbergsche polder en de zoetwatervoorziening daar. Deze polder wordt nu vanuit het Volkerak-Zoommeer voorzien van zoet water. Wanneer het meer echter verzilt en weer zout wordt, heeft dit gevolgen voor de Reigersbergsche polder. Daarom is vanuit de provincies Zeeland en Noord-Brabant, maar ook door de waterschappen Scheldestromen en Brabantse Delta, Evides en Rijkswaterstaat gekeken naar alternatieven. Droogte Een van de alternatieven zou de Brabantse Wal kunnen zijn. Nu wordt het vrijkomende (overtollige) water uit de Brabantse Wal vaak afgevoerd naar de Westerschelde. Het gaat hierbij om kwel- en afstromend water van de Brabantse Wal en effluent (gezuiverd afvalwater) van de rioolwaterzuivering Bath bij Rilland.

Onderzocht is of er mogelijkheden zijn om dit overtollige water wel te benutten. Daarbij is onder meer gekeken naar hoeveel kwelwater er jaarlijks vrijkomt. Ook is onderzocht hoeveel water er noodzakelijk is in perioden van droogte op de Wal.

‘Brabantse Wal kan alternatief zijn’ Omdat het besluit over het zout maken van het Volkerak-Zoommeer echter is uitgesteld door het Rijk, zal het water van de Brabantse Wal als alternatief voorlopig niet nodig zijn. Naar verwachting zal een besluit over het Volkerak-Zoommeer niet eerder dan in 2015 genomen worden. Brabantse Wal Volgens Vincent Klap, werkzaam bij de Provincie Zeeland op de Afdeling Water en Natuur, is uit het onderzoek overigens wel gebleken dat de Brabantse Wal een alter-

ARCHIEFFOTO

natief kan zijn. “Een analyse van de zoetwatervraag van de Reigersbergsche polder en het zoetwateraanbod van de Brabantse Wal heeft uitgewezen dat het aanbod in bijna alle gevallen aan de vraag kan voldoen. De Brabantse Wal zou dus een volwaardig alternatief kunnen zijn voor de Reigersbergsche polder. Naast de analyse van alternatieve zoetwateraanvoer is ook gekeken of op grotere schaal gebruik kan worden gemaakt van het water uit de Brabantse Wal, dat nu ongebruikt de Westerschelde in wordt geleid. Helaas heeft dit geen rendabele opties opgeleverd.” Dit houdt in dat het water voorlopig ongebruikt in de Westerschelde verdwijnt. De vraag naar het gebruik van het zoete kwelwater van de Brabantse Wal is trouwens niet alleen aanwezig in ZuidwestBrabant en de Reigersbergse polder. Ook vanuit centraal Zuid-Beveland is interesse getoond in het zoete water van de Brabantse Wal. Besluit- en beleidsvorming op dit gebied is er echter voorlopig dus niet.

Nederlandse politieagenten naar Frankrijk voor ondersteuning WEST-BRABANT - In juli en augustus gaan 11 Nederlandse politieagenten opnieuw assistentie verlenen aan de politie in Frankrijk. Op verzoek van de Franse autoriteiten gaan deze politiemensen in de zomermaanden op diverse locaties in Frankrijk met de Franse collega’s surveilleren en controles uitvoeren. Ook gaat wederom een politiemedewerker deel uitmaken van het Securityteam van de Franse politie dat de Tour de France begeleidt. Deze samenwerking is voornamelijk gericht op de ondersteuning en advisering van Nederlands sprekende toeristen. Daarnaast is het de bedoeling dat politiemensen hierdoor expertise en ervaring opbouwen die zij met andere collega’s kunnen delen. De Nederlandse politiemensen zijn afkom-

stig uit 9 verschillende regiokorpsen en het Korps Landelijke Politiediensten. Ze worden voor 4 weken of langer gestationeerd bij politiebureaus ondermeer in Parijs, Bordeaux- Arcachon, Vendée, Argèles-surMer, Medoc, Vallon Pont d’Arc en Alpes de Haute-Provence. Eind juni zal de eerste medewerker afreizen naar Frankrijk. De politievrouw in de Tour de France zal op 27 juni starten met haar werkzaamheden. Het is de vijfde keer dat de Nederlandse politie assistentie verleent aan Frankrijk. Vorig jaar zomer gingen 7 politiemensen naar Frankrijk voor ondersteuning. Korpschef F. Heeres, namens de Raad van Korpschefs, portefeuillehouder voor Frankrijk, daarover: “Ik ben verheugd dat internationale samenwerking steeds verder wordt uitbreid. Het gaat dan om kwalitatieve ondersteuning, van het operationele poli-

tiewerk. Nederlandse politiemensen werkzaam in het buitenland worden steeds meer een begrip en zijn niet meer weg te denken. En dat geldt ook omgekeerd. De samenwerking in Europa tussen de politiediensten wordt intensiever. Daarnaast vormt het een brug naar de Nederlandse burgers in Frankrijk. Zij zijn erg tevreden over het contact en het optreden van onze politieagenten aldaar.” De politieagenten gaan in Nederlands politie-uniform werken en zijn bewapend. Deze samenwerking is mogelijk door het in werking treden van het verdrag van Prüm. Hierdoor kan de politie uit een aantal landen van de Europese Unie grensoverschrijdend werken. Veel elementen van het Verdrag van Prüm waaronder het gezamenlijk optreden zijn twee jaar geleden in het zogenoemde Prüm-besluit overgenomen en daarmee in de hele EU mogelijk. PAGINA 6

GlowGolf 4 t/m 12 jaar 6,50 GlowGolf v.a. 13 jaar 7,95 2 uur vrij skiën/snowboarden 4 t/m 12 jaar 27,50 2 uur vrij skiën/snowboarden v.a. 13 jaar 32,50 1,5 uur proefles + 0,5 uur vrij alle leeftijden 39,75 2 uur sleeën/snowtuben 4 t/m 12 jaar 15,00 2 uur sleeën/snowtuben v.a. 13 jaar 19,00 1 heat IceKarten (v.a. 1,40 meter) 19,50 Tokkelen en abseilen vanaf brandtrap (ca. 25mtr.) *incl. materiaal

5,50 6,95 12,50* 15,00* 15,00* 12,50 15,00 17,00 15,00

SPECIAAL MILIEDAGEN!! D TIJDENS E FA

Inschrijven? Ga snel naar www.internetbode.nl Lezersaanbieding geldig t/m 30 juni 2012. Vol = vol!

Dagexcursie IVN en KNNV STEENBERGEN - Op zondag 8 juli organiseren IVN en KNNV samen een dagexcursie naar de Botanische tuin Fort Hoofddijk bij de Uithof in Utrecht. De tuin behoort tot de universiteit van Utrecht. Leo van Zitteren en Guus Dekkers zijn de gidsen voor deze dag. Het vertrek is om 9.00 uur bij de parkeerplaats aan de Genestetlaan. De dag duurt tot ca. 15.00 uur. Meer info over IVN-Roosendaal is te vinden op www.ivn.nl/roosendaal

Open tuindagen bij Ad en Rianne Wijmans

Een kijkje in een paradijsje WELBERG - Verwondering en verbazing zijn de emoties die Ad en Rianne Wijmans te horen krijgen als ze hun tuin aan de Groenedijk 2 in Welberg voor belangstellenden openstellen.

Dit jaar gaat het tuinhek open op zaterdag 7 juli en zondag 8 juli tussen 10.00 en 17.00 uur om de tuin van 4500 vierkante meter met grote ondiepe vijver als middelpunt van de romantische tuin vol idyllische plekjes te bewonderen. Door verrassende afscheidingen kom je steeds weer in een ander stukje tuin met elk een bouwsel of ander creatief element. Zo staan er o.a. een Engels cottagehuisje,

een begroeide prieel en berceau, een kromme gemetselde Eftelingmuur, een tuinkamer met een vaste barbecue en een kweekkas. Zitjes en bankjes staan overal om vanuit alle hoeken te genieten van een schitterend uitzicht over de Engelse bloemborders, het polderlandschap of het dierenweitje. Er zijn fotoboeken over de ontwikkeling van de tuin (vanaf 1982) en boeken over een historisch overzicht van de vorige eigenaren (vanaf 1775). In en rond het dorp staan bordjes ‘Open Tuin’ die de weg wijzen naar Groenedijk 2.


Een nieuw plafond in één dag! • Schone montage in één dag • Zonder hakken en breken • De meubels kunnen blijven staan • Onderhoudsvrij

ALTIJD VRIJ V AN ONDE RHOUD

Ik heb belangstelling voor uw Plameco plafonds en wens kosteloos documentatie en prijsopgave.

“Eindelijk een plaf ond zonder scheuren”

Telefoon: ...........................Naam: .......................................... Adres:....................................................................................... Postcode:...........................Woonplaats: ................................. Opsturen in gesloten enveloppe (postzegel niet nodig) naar PLAMECO PLAFONDS, antwoordnummer 436, 4800 VB Breda

Plameco Plafonds Weidehek 125, 4824 AT Breda Bezoek onze showroom of bel: (076) - 762 00 00 www.plamecoplafonds.nl

Ruim 30 jaa r ervari ng

Garagedeuren Leverbaar in hout - kunststof en staal.

Onttrekken wegen en opritten aan de openbaarheid in Dinteloord

Waarom kiezen voor Romass? • • • • • •

Showroom open op afspraak. Struikhei 29, Sprundel 0165-387335

De beste kwaliteit in de regio Gratis professioneel advies Persoonlijk contact Professionele montage Snelle service bij storingen Onderhoud en service aan alle merken garagedeuren

www.romass.nl sprundel@romass.nl

bel 0113-639760 of mail info@traas.nl

• • • • • • • •

houtworm-, boktor en zwambestrijding preventieplannen faunabeheer weringsmaatregelen bestrijding knaagdieren en insecten bouwkundige inspecties balkkoprestauraties mollenbestrijding Kenniscentrum Dierplagen www.kad.nl KAD - Gecertificeerd

cursus haarknippen

Algemene Kennisgeving Openbare vergadering Algemeen Bestuur

sept in uw regio! Tel: 015-3618033 www.selfline.nl

Vrijdag 29 juni 2012 om 11.00 uur, Locatie: in het gebouw van WVS-groep aan de Bosstraat 81 (4704 RL) Roosendaal (vergaderzaal directie).

Te koop gevraagd

Alle merken auto’s, bussen, +jeeps

Agenda: 1. Opening.

Alle bouwjaren. U belt, wij komen direct. Rdw vrijw. Bel Feijen:

2. Resumé van de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 14 mei 2012.

06-21939973 of 06-24963738

3. Lijst van ingekomen en uitgegane stukken / mededelingen. 4. Voorstel tot vaststelling van het sociaal jaarverslag 2011. 5. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2011. 6. Rondvraag.

Elise Dansschoenen

7. Sluiting.

Officieel dealer van Diamant dansschoenen Uit voorraad leverbaar! 0167-522939 - 06-10807891

Bosstraat 81, Postbus 1130, 4700 BC Roosendaal, Tel. 0165 596500, Fax 0165 561263, Email info@wvsgroep.nl, www.wvsgroep.nl

Zeilmakerij Zeilmakerij Aarnoudse & & Zn. Zn. Aarnoudse ppen Tegen inlevering van • buiska pnen pe a p a tk k Tegen van dezeinlevering advertentie •• bbuoiso ekazpepilen otk deze advertentie ontvangt u •• baofd enilen •• ahfdoeekzze en ontvangt u 5% korting eil n tz e h z c e o •• hja e ti ra a 5% korting p n e re Geldig van 1 maart t/m il Geldig van 1 juni t/m tzen •• jatecnhte raptiaeratie re a n p e il re Geldig van 1 maart t/m e 30 september 2008 n z 30 september 2012 rf te e ties •• tesnu patira ara an eenrigreepre 30 september 2008 tiesrging v ten e.d. rb •• saullrfezeoilv geen re ra te a in p w n ri n a Veerstraat 22 te e e v v , s g n e in p lleaso rg p e a •• aw tk rb o , binote n e.d. 4698 RM Oud-Vossemeer ennw te e il n e n Veerstraat 22 te s e tz , n s h n a s c v e a ja p • w bnoo+tkcaapra ebno, te 4698 RMtel.: Oud-Vossemeer 0166-672686 • jasctahlltzinegil teonop+ vcaanradvoaenks, tel.: fax: 0166-672686 0166-672706 tasllsinegvbeork nptevnant adcoceeks,soires •• slo es aeprk-oeo ir v o tk e s o s s o s e b fax: 0166-672706 c lo autotel.: 06-51198226 c a • t n te n e bootkapVaste openingstijden:autotel.: 06-51198226 Vaste openingstijden: ma-vrij. 18.30-19.30 - zat. 9.30-10.30 of na afspaak ma-vrij. 18.30-19.30 - zat. 9.30-10.30 of na afspaak

VOGELVRIJ VERKLAARD

Duurzame oplossingen bij vliegen, houtworm, mollen, ratten, muizen, papiervisjes, vogeloverlast, wespen enz.

(0113) 57 38 81

www.ongediertespecialist.nl

Jan Jochems Handel

en

TransporT

Te koop:

Bestratingsmaterialen en sierkeien, speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:

Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3 Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

Burgemeester en wethouders van Steenbergen willen de gemeenteraad op 27 september 2012 voorstellen de volgende wegen en opritten aan de openbaarheid te ontrekken in het te ontwikkelen gebied van het Agro Food Cluster Nieuw Prinsenland in Dinteloord: 1 de noordelijke parallelweg van de Noordlangeweg, in de Wegenlegger vermeld als weg nr. 198 en 199; 2 de Eerste Kruisweg in de Wegenlegger vermeld als weg nr. 210 en 3 de opritten vermeld in de Wegenlegger als nr. 211, 215 en 216. Dit besluit is nodig voor de verdere ontwikkeling van het gebied van het Agro Food Cluster. Op dit moment worden de twee nieuwe hoofdontsluitingswegen Symbiose en Samenwerking aangelegd. Het toekomstige verkeer kan na de aanleg van de wegen gebruik maken. Een foto waarop de wegen genummerd staan aangegeven en de omschrijvingen in de Wegenlegger liggen van maandag 2 juli tot en met maandag 13 augustus 2012 ter visie in het gemeentehuis in Steenbergen. De stukken kunnen worden ingezien van maandag tot en met donderdag van 09.00 uur-13.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur-12.00 uur. Tijdens de termijn van ter visie legging kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in afdeling 3.4. Algemene wet bestuursrecht schriftelijke zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders van Steenbergen, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Ook is het mogelijk mondelinge zienswijzen in te dienen. Van deze zienswijze wordt een verslag worden gemaakt. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan op werkdagen contact worden opgenomen met de heer C. Suijkerbuijk van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 14 0167.


Inbrekers doen niet aan vakantie

Wedstrijdzwemmen Hieronymus

Veel woninginbraken tijdens zomerperiode Wimar Lindenberg wint WEST-BRABANT - De vakantieperi- Hier zijn volgens Tieman lang niet altijd Heeft u planten in de vensterbank staan, ode staat voor de deur. Een tijd van kosten aan verbonden. laat deze dan ook tijdens uw vakantie daar brons op NK Junioren heerlijk luieren aan het strand, lekker eten en drinken en mooie steden bekijken. Maar ook de weken waarin veel inbrekers toeslaan, omdat ze weten dat bewoners van huis zijn. Door rekening te houden met de gevaren kan een kater bij thuiskomst voorkomen worden. “Het is vooral een kwestie van goede voorzorgsmaatregelen treffen”.

Lilian Tieman is programmaleider Veilig Wonen bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Zij kent als geen ander de gevaren van een woninginbraak tijdens de vakantieperiode. “Inbrekers doen niet aan vakantie. Deze periode is voor hen een toptijd. Het is vaak eenvoudig de woningen eruit te pikken waarvan de bewoners langere tijd weg zijn: uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn, nooit een lampje aan.” Bewust Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat jaarlijks in gemiddeld één procent van de Nederlandse woningen wordt ingebroken. Maar wat zorgt ervoor dat de ene woning wel doelwit wordt van een woninginbraak, terwijl er bij een andere woning nooit wordt ingebroken? In veel gevallen is een inbraak te voorkomen met de juiste voorzorgsmaatregelen.

“Veilig wonen is ook een kwestie van bewust wonen. Dat begint al bij de voorbereiding van de vakantie. Het loont om de woning door te lopen alsof u een inbreker bent. Waar zou uw oog op vallen? Het antieke zilver, de mooie klok, de computer met groot beeldscherm, een waardevol schilderij? Kijk voor dat u op vakantie vertrekt wat er uit het zicht geplaatst kan worden. Voor de kleinere zaken kunt u een goed verankerde kluis overwegen.” Bewoonde indruk Een inbreker kiest voor de woning waar hij gemakkelijk binnen kan komen. De afwezigheid van bewoners is ook een belangrijke factor. “De meeste inbrekers hebben er een hekel aan om tijdens hun inbraak gestoord te worden”, vertelt Tieman. “Daarom worden er ook veel inbraken overdag gepleegd als mensen naar hun werk zijn. De vakantieperiode, waarin mensen soms wel weken weg zijn, is voor inbrekers helemaal ideaal. Om te voorkomen dat inbrekers tijdens uw vakantie hun oog op uw woning laten vallen, is het dus zaak dat de woning een bewoonde indruk maakt.” Dat kan bijvoorbeeld door de buren te vragen om het huis in de gaten te houden, de post te verwijderen of hun auto op uw inrit te parkeren.

staan en vraag of iemand ze water geeft. Een tijdschakelaar op de lamp zorgt dat ook ’s avond de indruk wordt gewekt dat er iemand in huis is.

Sociale media Ten slotte wijst Tieman op de gevaren die sociale media met zich meebrengen. “Een live vakantieverslag vanaf het vakantieadres op internet of Twitterberichtjes over je vakantie zijn natuurlijk leuk voor familie en vrienden, maar vergeet niet dat inbrekers ook met hun tijd zijn meegegaan. Ze kijken niet alleen vanaf de straat of u thuis bent, maar ze zijn ook te vinden op het internet. Wees ervan bewust dat criminelen berichten mee kunnen lezen, pas berichten hierop aan. Maak dus geen melding op Twitter, Hyves, Facebook, MySpace of op uw weblog dat u op vakantie gaat en hoe lang u wegblijft. Anders maakt u het inbrekers wel heel gemakkelijk.” Meer informatie Bekijk het overzicht met tips waaraan u moet denken als u op vakantie gaat op de website van het Politiekeurmerk Veilig Wonen: www.politiekeurmerk.nl/preventietips. Naast deze maatregelen is het natuurlijk wel belangrijk dat uw woning aan een aantal veiligheidseisen voldoet. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen helpt u hierbij.

KORTE BERICHTEN STEENBERGEN Exposities Kunstforum: Twee nieuwe kunstenaars exposeren in de Kaaistraat te Steenbergen. In Kaaistraat 14 is het werk te bezichtigen van Monique Polak en in de etalage van Kaaistraat 41

worden vanaf 1 juli de schilderijen van Rob Schneider tentoongesteld. Informatie over het werk van Monique Polak: www.moniquepolak-art.com en over het werk van Rob Schneider: www.robschneider.nl

Verleden van Kruisland

De Holle Roffel KRUISLAND - Omdat Kruisland dit jaar 525 jaar bestaat, worden er diverse festiviteiten gehouden. Ook de Holle Roffel haakt daar op in en zal een tentoonstelling houden over de geschiedenis van Kruisland. Deze tentoonstelling zal lopen tot en met 26 juli. Wat er te zien is zal hoofdzakelijk gaan over hoe de mensen de laatste paar honderd jaar in Kruisland en omgeving woonden, werkten en leefden. Dat kan men zien aan de hand van kopieën van krantenartikelen die verzameld zijn en per categorie gesorteerd liggen. Omdat die artikelen alleen Kruisland en Kruislandse personen aan gaan is het voor de plaatselijke bevolking zeer interessant om die te lezen en een blik te werpen op het reilen en zeilen in het verleden van

het dorp. Ook voor níet Kruislanders is de tentoonstelling aan te bevelen, ook voor hen is het een omzien naar het verleden. Veel artikelen gaan over nu nog bekende families. Best kans dus dat men nog een heel ver familielid tegenkomt, dat kan in positieve maar ook negatieve zin zijn. Veel artikelen gaan over de politiek, de sport, de tram, de molens van het dorp, berichten van de katholieke en de protestante kerk, uitslagen van wielerwedstrijden en van de paardensport van zelfs vóór 1900, en nog veel meer. Er zijn ook nogal wat boerderijen afgebrand in de loop der eeuwen wat vaak dramatisch was, in veel gevallen was men zwaar onderverzekerd of helemaal niet. De oudste gegevens zijn uit een krant van 1775.

Ook van meester Mol, waar in Kruisland een straat naar genoemd is, zijn veel artikelen aanwezig. Hij was een vooraanstaand persoon met een vernieuwende en verfrissende kijk op het onderwijs. Daarnaast was hij een fervent bestrijder van het alcohol misbruik, zelfs op landelijk niveau. Naast dit materiaal is er ook een drietal dia presentaties over het onderwijs, een rondgang door het dorp en een over bepaalde gebeurtenissen en personen. Van het onderwijs zijn veel klassenfoto’s op dia’s aanwezig. De tentoonstelling is te bekijken elke donderdag vanaf 28 juni t/m 26 juli. Verder zondag 1 en 15 juli. Alle genoemde dagen van 14.00 tot 17.00 uur. Sponsors en donateurs hebben vrij toegang. De Holle Roffel is gelegen aan de Markt te Kruisland PAGINA 8

Wimar trots op zijn bronzen medaille.

STEENBERGEN - Negen Hieronymuszwemmers zijn afgelopen weekend afgereisd naar Drachten. In deze Friese plaats was in het zwembad de Welle, thuisbasis van o.a. het RTC Drachten het Nederlands Kampioenschap Junioren Lange Baan 2012. De Hieronymuszwemmers waren succesvol. Christan de Koning en Wimar Lindenberg behaalde beiden een medaille op de 100m schoolslag. Christan de Koning zag zijn trainingsinspanning beloond met de zilveren medaille bij de junioren 1. Bij de junioren 4 haalde Wimar Lindenberg net als bij de winterkampioenschappen een podiumplek. Dit maal wist hij de bronzen medaille te behalen. Zowel Christan als Wimar zwommen een persoonlijke record. Christan behaalde ook op de 50m vrije slag, 100m vrije slag een persoonlijk record op de 200m schoolslag zwom hij een snellere tijd. Ook op de 200m vrije slag kwam hij aan de start. Wimar startte ook op de 50m en 100m vrije slag. in de estafette zwom hij als startzwemmer op de 200m vrije slag een pr. Kristy Nagtzaam kwam 6 keer aan de start. Ze zwom 6 keer een nieuw persoonlijk record. Op de 100m vrije slag, 200m vrije slag, 100m rugslag en de 100m vlinderslag wist ze wat van haar snelste tijd af te snoepen. Op de 100m wisselslag verbeterde zich wel enorm. Ze zwom daar 8 seconden sneller dan haar pr. Ook op de 100m schoolslag kwam ze aan de start. Haar broer Ronaldo Nagtzaam had ook 6 starts. Op de 50m, 100m en 200m vrij, 100 en 200m vlinderslag en 200m wisselslag

zwom hij allemaal een tijd die soms minder dan een 10de van zijn pr af zat. Nikita van den Ouden zwom een pr op de 100m vrije slag. Ook zij wist op de 50m vrije slag, 200m wisselslag en de 400m wisselslag haar inschrijftijd dicht te naderen. Ze mocht ook nog starten op de 200m vlinderslag. Ramon Verhulst startte individueel alleen op de 100m vrije slag. Lilly de Wit startte op 6 afstanden. In de 100m vrije slag behaalde ze een pr op zowel de 50m als de 100m vrije slag. Tijdens de 100m rugslag zwom ze na 50m een pr voor die afstand. Ze zwom een mooie 400m vrije slag en kwam bij de 100m en 200m rugslag en 200m en 400m wisselslag dicht in de buurt bij haar pr. Ramon Verhulst, Vincent Dermaux en Dennis van Wensen en Wimar Lindenberg zwommen ook 3 estafettes. Ze kwamen aan de start op de 3 keer 100m vrije slag. Het team verbeterde daar haar inschrijftijd met bijna 2s. Op de 4x 200m( waar Wimar als startzwemmer een pr zwom) en de 4 keer 100m wisselslag wisten ze hun plek in de startlijst vast te houden. Coach van de zwemmers Eric Minkman kan moe maar voldaan terugkijken op de fantastische sportieve prestaties van de Hieronymuszwemmers. Programma wedstrijdzwemmen 23/24 juni NK sprint, Heerenveen 1 juli Jaargangfinale (jonge zwemmers), Dordrecht Voor de complete uitslag en informatie kunt u terecht op www.zpv-hieronymus.com

Zomeravond optreden van de Persi Swing Collection STEENBERGEN - Jammer genoeg ging de zomeravondconcert van de Muzieketiers vorige week donderdag niet door i.v.m het slechte weer. Donderdag 28 juni zal de Bigband Persi Swing Collection vanaf 20.40 uur optreden op het speelveldje aan de Emmastraat/Julianastraat bij wijkvereniging ‘t Drievierde o.l.v. Dirigent Persi Swing Collection Daan Bogers. Bigband Persi Swing Collection is vanaf

2002 te zien en te horen tijdens diverse gelegenheden, waaronder Jazz festivals als het Nationaal Big Band Concours in Hoofddorp en het Jazz-weekend in Delft. Daarnaast speelt de Persi Swing Collection op braderieën, feesten, partijen en bij horecagelegenheden. Persi Swing Collection is een enthousiaste en energieke bigband en zij staan in het West-Brabantse bekend om hun swingende, dansbare, funky repertoire met uitstapjes naar soul en latin.


Evenementen & PUZZELBODE BERGEN OP ZOOM  THOLEN  WOENSDRECHT  STEENBERGEN

ND GOLFE ER DOOR DE ZOM

ODE! B E Z E IN D bruiken S L E n zullen ge edaan, e e Z ll a Z ij w t g U T DE P uw telefoonnummer in teelnvouemremne,rdina. Wanneercucedsa.t heeft E M N zz elen en su vraagd om u het 3-cijferige pu RIJZE P r met puzz E n eerst ge e rt a zi e d le o t K v p rd l s o e n U e e w V WIN LE de oplossing naar 0909-5r u01to0t5d9e1.wUinnaars behoeoinrt.strVeurvctioelgs van de telefoonstem. l ee nd el op en be olg gewoo alen, wann Los de puzz gegevens te achterh sing in te spreken. V s los om uw adre legenheid om uw op e g e d u krijgt

ER D N E L R? NKA E E M T O N Z E ZE M EVENE R TE DOEN DE E WAT IS

Evenementen & Puzzel Bode is een special van Uitgeverij de Bode.


Ev E nE mE n t En & Puzz El bo de | juni 2012

Sudoku

In elk vakje moet een cijfer van 1 tot en met 9 ingevuld worden. U moet de lege vakjes zo invullen, dat in elke rij, elke kolom én elk blok de cijfers 1 tot en met 9 slechts één keer voorkomen. De cijfers in de gerasterde hokjes vormden de oplossing.

3

7

1

8

6

2

4

n voor:

erdele nele ond

VW A d - Sko t eS De A d e e S C r dACiA BMW - Me i d ult u A A N e d r r Fo ot opel - ëN - peuGeste prijzen! rp Citro de sche or origi

zaak vo speciaal

Tegen

9 5

9

5

3

4 2

1

7

6

1

1

7 6

3

8

5 7 3

4

3

6 Win...

Oplossing:

1 9

©

7

Sanders puzzelboeken, Vaassen

21 jaar in B ergen op Zoo m 20% K

orTing op het geh

(*) M.u.v. artikel

en van Ferm en

orlopende actie

s.

)

in remschijven + remblokken, lucht-, olie- en aircofilters

Ben Lokkers

100,-

BEN LOKKERS AUTOMATERIALEN

ele assortiment (*

ifi) en andere do

speciaLe actieprijzen

PUZZELNUMMER 181 deze prijs wordt u aangeboden door

Rodac, radio’s (h

Cadeaubon t.w.v. € 100,-

automaterialen & gereedschappen KruisaKKers 6a, Bergen op Zoom Tel: 0164-238655

Bel de oplossing plus het puzzelnummer door naar 0909-5010591 en volg de instructies.

Oplossing sudoku 1 3 8 1 7 6 2 9 5 4 T&O

7 5 2 9 3 4 1 6 8

9 6 4 5 8 1 2 7 3

768

6 4 3 8 2 7 5 9 1

1 2 9 4 5 3 7 8 6

8 7 5 6 1 9 3 4 2

2 9 7 1 4 6 8 3 5

5 1 6 3 7 8 4 2 9

4 3 8 2 9 5 6 1 7


NDING

UIDE

SPAAN

SPEED

PEN

O

OIRES

ENAAR

PLAAT

SULFA

SULKY

TELEFO

KSOPL OOP V O RMBAA Oplage: ANT N WATER 60.000 exemplaren DUCTIE KROOS

G

O

Redactie: Britta Janssen Eugène de Kok Peter Houtepen Addo Sprangers Monique Jansen Vera de Geus Ria van Meir Lay-out: Lydia Langelaan Jan Bastiaenen

Acquisitie: Monique van Bale Leo Elenbaas Jolanda den Haring

Druk: Drukkerij Vorsselmans BV Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Tel (076) 5998111 Fax (076) 5998199 www.drukkerijvorsselmans.nl

Verspreiding: Axender Roosendaal Vaartveld 17, 4704 SE Roosendaal Tel (0165) 578 222

T

B

U

P

E

N

A

A

E F J

L C

D I

E J P

R IJ R

K

N V S

N D

E V

E

R

E

R

O

T

V

A

S

M IJ L S

M

U U T

S R E

N

A

L

E

A

R

N

E

A

B

R

K

L

A

D

N

A

D

L K

E v En EmE n tEn & Pu z zE lb o de | j uni 2012

H

E

D

F

E

I

L

R

E

V

L

R

O

N

E

S

E

L

C

R

E

V

E

M

F

P

A

D

O

K

S

I

Y

A

J

E

I

Z

I

V

S

U

A

E

R

T

U

O

V

S

B

I

E

R

S

R

E

U

T

B

T

K

O

N

O

E

T

O

S

M G

L

R

E

O

L

P

R

U

O

P

O

S

K

L

O

K

T

P

R

O

P

S

W K K E

K

R

S

H

O

R

T

C

E

U

E

S

E

G

E

O

S

I

L

O

A

M

E

O

E

F

E

L

IJ O O P

O

V

E

D

F

A

D

E

N

J

I

M

E

De Evenementen & Puzzel Bode ON NOTA RE Zoom, Tholen, ESTRE Editie BergenTop K L A D E DWoensdrecht EN en Steenbergen TR ONEN AD is een speciale uitgave van U D DEL ROEVE Uitgeverij de Bode BV RIJ Bredaseweg 26,G4881 Zundert UIT AT OMDE MEN Postbus 22, 4880 AA Zundert VASTE ELFSE Tel (076) 5998111 L VIZIER Fax (076) 5998199 www.internetbode.nl VOL

S

H

Colofon

EAMBT

C

SPITS

NBRIEF

JE

LIEFD OKER

SNELK

STRAP

I N

E G A M G E K R S A N O K P L L E E M A A N S E M T T G O O I G Y R E R IJ J H S T S T R A U P R R A O D K R N U I B T A C T B E I E N Z T E I N I P E D E P O T H © Sanders D

R

C

E

O

E

E

E

De Evenementen&Puzzel Bode: kompas door een zomer vol leuke activiteiten DE voorPrEt kan BEginnEn! S

P

A

puzzelbo

eken, V aassen

Oplo

som sinweg g wo Of u nu alleen wilt genieten of samen, binnen of buiten, spectaculaire dinMet deze Evenementen&Puzzel Bode in de hand is het teodroMOtijd rdzo TOR r 3 wilt bekijken of zelf ervaren, of dit alles wilt combineren, in deze uitCH sa- ekegen men. Fantaseren over leuke dagjes uit, bijzondere dingen zien,PE gezellig gave vindt u voor ieder wat wils. En als u tussendoor even wilt bijkomen men ontspannen en puzzelen voor mooie prijzen! Deze zomer zijn er weer met een puzzel, dan kan dat ook met deze krant op schoot. U maakt dan ook meer dan genoeg activiteiten te bezoeken en te ondernemen en om ervoor nog eens kans op leuke prijzen. Dus haal er de komende maanden uit wat te zorgen dat u niets mist en een goed overzicht heeft van wat er in de erin zit met deze Evenementen&Puzzel Bode! Hier alvast een opwarmertje: omgeving te doen is, treft u in deze Evenementen&Puzzel Bode een chronohet begin van een onvergetelijke zomer, 21 letters… logisch overzicht aan van activiteiten. Sport, folklore, muziek, kunst, het komt er allemaal in voor. Grotere evenementen belichten we daarnaast Veel lees- en doeplezier gewenst! uitgebreider in deze speciale uitgave voor de zomer.

Win leuke prijzen met de puzzels in deze Bode! Los de puzzel op en bel de oplossing naar 0909-5010591. U wordt dan eerst gevraagd om uw telefoonnummer in te voeren, dat wij alleen zullen gebruiken om uw adresgegevens te achterhalen, wanneer u tot de winnaars behoort. Vervolgens voert u het 3-cijferige puzzelnummer in. Wanneer u dat heeft gedaan, krijgt u de gelegenheid om uw oplossing in te spreken. Volg gewoon de instructies van de telefoonstem, dan kan er niets misgaan. Veel plezier met puzzelen en succes. kosten telefoonnummer

0909-5010591

is

60

cent per gesprek

Sudoku

In elk vakje moet een cijfer van 1 tot en met 9 ingevuld worden. U moet de lege vakjes zo invullen, dat in elke rij, elke kolom én elk blok de cijfers 1 tot en met 9 slechts één keer voorkomen. De cijfers in de gerasterde hokjes vormden de oplossing.

De Beddenzaak waar je altijd slaagt. Met onze verrassende prijs en ons maatwerk hebben we een uniek concept dat in de wijde omtrek niet is te vinden!

8

7

6

6 1

Voor de maat 180x200: € 1899,Incl matrassen en topper!

LEVV! Lifestyle... Niet alleen bedden maar ook... ~ Woonaccessoires ~ Maatwerkmeubelen ~ Loungesets ~

4 6

4

2

9

8 3

1

7

7

8

7 3

~ Dekbedden, kussens, dekbedovertrekken, hoeslakens en moltons ~

9

5 7

~ Kussensets, hoezen en matrassen voor boten, caravans en loungesets ~

8 3

9

© Sanders puzzelboeken, Vaassen

Win...

Oplossing:

Kremerstraat 26 (’t Vierkantje) 4611 TR Bergen op Zoom www.levv-lifestyle.nl

2

5 5

Voor de maat 180x200: € 1199,incl matrassen en topper!

8

puzzelnummer 182 deze prijs wordt u aangeboden door

levv

Een waardenbon t.w.v. € 125,-

bij aankoop van een boxspring bij Levv

Bel de oplossing plus het puzzelnummer door naar 0909-5010591 en volg de instructies.


Ev E nE mE n t En & Puzz El bo de | juni 2012

Joie de Vivre totaalinrichtingen Ons assortiment bestaat onder meer uit: • prachtige meubels landelijk en modern in massief eik, gepatineerd, verouderd of hoogglans • slaapkamers • eetkamers • bijzondere accessoires • tapijten en volledige stoffering van uw woning • groot assortiment verlichting • krijt & kalkverven • sid dickens memory blocks handgeschilderde kunstwerkjes • haarden • parket en multiplank vloeren • inloop- en maatwerk kasten etc.

s centraal

bij on De klant staat

Wij zijn gespecialiseerd in: • het “faceliften” van interieurs van kleine kamers tot volledige appartementen landelijk chique gecombineerd met modern of andersom, resulterend in een boeiend interieur. Schilderen, stucen, stofferen, wandafwerking, het plaatsen van openhaarden en prachtige houten vloeren alles in een hand!

eurs zijn we dus voor elke b

s tevreden als res, wij zijn pa

het juiste ad

U dat bent!

Kijk eens op onze website om een indruk te krijgen of kom langs in een van onze vestigingen, de koffie staat klaar!

Kortemeestraat 5 en 15, 4611 TB Bergen op Zoom, Tel: 0164 24 51 51 • www.joiedevivre-interieur.com • info@joiedevivre-interieur.com Statiestraat 68, Kalmthout (België), Tel. 0032 35009422 Openingstijden: Dinsdag t/m Zaterdag 11.00-17.00 uur, andere dagen/tijden op afspraak. Koopzondag eerste zondag van de maand 12.00-17.00 uur.

Doorloper

1

HORIZONTAAL 1 Geneeskundige Dienst, weelde, gording, kolk, 2 taille, overkapping voor de auto, effen, 3 Griekse letter, zootje, erg dom, 4 prompt, langwerpig rond, lucht, 5 span, weerklank, windstoot, megabyte, 6 te midden van, tropisch insect, ik (Lat.), 7 jongensnaam, houten pen, riv. in Duitsland, kind zonder ouders, 8 uiting van pijn, pias, tekens geven, 9 kalmte, deel v.e. molecule, naschoolse opvang, bergplaats in een meubel, 10 schriftelijke overhoring, verlaagde toon, stukmaken, september, 11 sierplant, riv. in Duitsland, jongensnaam, tandarm zoogdier, 12 grondstof voor bier, vlooteenheid, lichtbron, 13 grondgebied, pl. in Gelderland, omzetbelasting, United Press International, 14 opgeld, dicht op elkaar, zeer waterrijk land, 15 Spaans rijpaard, korte versregel, kaartspel, 16 olm, inwendig orgaan, wedstrijd tussen twee personen, moeder van Wilhelmina, 17 gegroet, geen enkel ding, mondeling. VERTICAAL 1 drinkgerei, rijstgerecht, Braziliaanse dans, zwart agaat, 2 land tussen riviermonden, zenuwarts, een en ander, 3 Frans lidwoord, automerk, Organisatie v.d. Olie-exporterende Landen, automerk, Nederlandse Politiebond, 4 Verenigde Staten van Amerika, voorzitster, pl. in Gelderland, 5 hallucinerend middel, vluchtheuvel, drooginrichting, ontroering, 6 fiasco, nagerecht, groente, 7 zonder afwisseling, bepaalde kaart, vertaler, neerslachtig, 8 uitdagende jongere, afvoer, schuifbak, lofdicht, 9 Tibetaans leeuwhondje, voormiddag, broodsoort, lusthof, tukje, 10 Europeaan, brievensnoer, vogel, zangvogel, 11 leesteken, huldigen, wrede keizer, pl. in Noorwegen, 12 platina, deel v.e. bijenkorf, bokaal, 13 kapitein, niet één, uitroep, uitstraling, moeder, 14 geweldig, kleur, Zuid-Amerikaanse vlakte, Japanse parelduikster, 15 limousine, riv. in Bosnië en Herzegovina, kegelvormige tent, behuizing van dieren.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

F

11

12

13

14

15

H

3 4 5 6

D

7 8

B

9

J

10

G

11

I

12

A

13 14

C

15

E

16 17

© Sanders puzzelboeken, Vaassen

Breng de letters uit de hokjes A t/m J in het diagram over naar de hokjes hiernaast. Indien de doorloper juist is opgelost, ontstaat er een trefwoord.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Win...

puzzelnummer 175 deze prijs wordt u aangeboden door

Joie de vivre

Een waardebon t.w.v. € 250,te besteden in een van onze winkels Bel de oplossing plus het puzzelnummer door naar 0909-5010591 en volg de instructies.


Ev E nE mE n t En & Puzz El bo de | juni 2012 E v En EmE n tEn & Pu z zE lb o de | j uni 2012

Fiets de zomer tegemoet De fiets is hét vervoersmiddel van deze zomer. met de frisse wind door de haren en het zonnetje op uw hoofd is het altijd aangenaam weer om de regio te verkennen. Stap op de pedalen en rij door open polderlandschappen, langs fleurige bloemenweides, onder de verfrissende schaduw van bomen, voorbij gezellige terrassen en sta af en toe eens stil bij het adembenemende uitzicht.

door de lokale VVV of gemeente. de knooppunten van West-brabant en Zeeland sluiten naadloos op elkaar aan, evenals de Vlaamse routes.

eLeKtrIscHe fIets Hou de tijd wel goed in de gaten, want met zo’n goed netwerk bent u sneller een eind weg dan u denkt. een elektrische fiets biedt dan een uitkomst. een ‘hulpje tijdens het fietsen’ is al lang niet meer alleen aan recreanten met een gezegende leeftijd besteed. tegenwoordig durft iedereen ervoor uit te komen dat hij of zij wel

Wat is er leuker dan op een zonnige, vrije dag op de

eens een extra duwtje gebruikt bij het bergop fietsen of

fiets te stappen en te genieten van de omgeving? Met

bij een tegenwind. Het voordeel van de elektrische fiets

honderden kilometers fietspaden en –routes, die wach-

is dat u zelf bepaalt hoe hard de stille motor u vooruit

ten om u naar de mooiste plekjes te begeleiden, kun-

duwt. Zo blijft u nog altijd zelf in beweging. bij diverse

nen West-brabant en Zeeland met recht de fietsregio’s

toeristische hotspots kunt u een elektrische fiets huren.

van Nederland genoemd worden. In ieder dorp of ge-

onderweg vindt u vaak voldoende laadpunten om de

meente is er wel een themaroute uitgezet, die u mee-

accu van de fiets op te laden.

neemt naar de cultuurhistorie, de lekkerste streekproducten of verrassende monumenten in het gebied.

fIetscafés Net als uw elektrische fiets heeft ook de innerlijke mens

KNooppuNteNNetWerK

af en toe behoefte om even op te laden. Waar kunt u dat

bent u niet zo’n ster in kaartlezen? Laat het u dan mak-

beter doen dan bij een van de tientallen fietscafés die

kelijk maken door de fietsknooppunten. deze manier

deze regio rijk is? Zoek een plekje op het terras in de

van bewegwijzering is een jaar of vijf geleden overge-

zon en laat u verwennen door de heerlijke gerechten en

waaid uit belgisch Limburg en inmiddels dichterbij huis

specialiteiten uit de streek. diverse ondernemers heb-

een begrip geworden. Het principe is simpel. de be-

ben de keuze voor u een stuk makkelijker gemaakt door

langrijkste kruisingen van fietspaden en -routes zijn ge-

zelf een culinaire fietsroute uit te zetten. Zij leiden u

nummerd. door van knooppunt tot knooppunt te fiet-

langs de mooiste plekjes in hun regio en bieden u een

sen ontdekt u vanzelf de mooiste plekjes in uw regio.

compleet menu van welkomstkoffie tot dessert aan.

u kunt hierdoor zelf uw route samenstellen of u laten

Het enige wat u hoeft te doen, is te zorgen dat u er met

leiden door een van de themaroutes die zijn uitgezet

de fiets geraakt.

Zomerse aanbiedingen bij Besters & Zn. DING! SPECIALE AANBIE

Fietstocht vanuit neerlandsch Koffyhuis Iedere laatste zondag van de maand, dat wil zeggen in de maanden juni, juli en augustus, wordt vanuit het Neerlandsch Koffyhuis op de Markt 23 in etten-Leur een fietstocht gehouden. de start ervan is steeds om 10.00 uur. Het idee hiervoor ontstond in april, toen de eigenaren deni en Helma Jongenelis hun 25-jarig (horeca)ondernemerschap vierden. een aantal vaste gasten werd bereid gevonden om drie fietstochten rondom etten-Leur uit te zetten met de afstanden 25, 40 en 70 kilometer. Voor deze tocht krijgt elke deelnemer een goed gevulde tas mee om onderweg gezellig te picknicken. Inschrijven voor deze fietstocht kan tot en met de zaterdag voor de laatste zondag. de kosten bedragen 7 euro per persoon en de tas mag u na afloop mee naar huis nemen. Telefoon: 076-501 89 77; e-mail: info@koffyhuis.nl

NIEUW!!!

Thurbo CS50 Scooter

€ 799,-

Thurbo RB50

NIEUW! In 25 en 45km-uitvoering

4 verschillende kleuren

€ 1399,-

excl. rijklaar maken

Sparta dames- en herenfietsen

excl. rijklaarmaakkosten

met lichtlopende Nexus (8 versnellingen) premium naaf

€ 649,2 stuks € 1198,-

Normaal € 849,- nu

Nieuwe lifestyle fietsen van Sparta Afgebeeld is de Minimal Design - Sram Auto 2 versnellingen - Geen kabels - Opvallende 2-tone velgen - Afneembare verlichting

Tweewieler specialist

NBIEDINGEN! ZEER SCHERPE AA

VOLOP KEUZE IN ELEKTRISCHE FIETSEN

E-motion C3

COMFORTABELE ELEKTRISCHE FIETS • 8 versnellingen • Ergonomisch display • Gashendel voor extra vermogen

ANTWERPSESTRAATWEG 392-396 | 4625 AE BERGEN OP ZOOM | TEL. 0164-233413


Ev E nE mE n t En & Puzz El bo de | juni 2012

Doorloper HORIZONTAAL 1 giftige slang, kosten koper, armee, Griekse godin, 2 kelner, ergernis gevend, 3 tegenover, middels, soort bier, vliegveld in Drenthe, 4 meisjesnaam, deel v.d. mond, nummer, bezinning, 5 plus, ontlastend bewijs, pl. in Noorwegen, bewaarplaats, 6 dichtregel, bewustzijn, een en ander, van geringe dichtheid, 7 mythologische tovenares, deel v.e. schip, tandarm zoogdier, soort drug. VERTICAAL 1 voorstel, voormiddag, 2 lid, 3 tik, strafwerktuig, 4 klein drijvend tonnetje, selenium, 5 bloeiwijze, verbond, 6 middellijn v.e. kogel, 7 bevallig, individueel voortgezet onderwijs, 8 aanhef v.e. brief (Lat.), berggeest, 9 tafelgast, september, 10 aap, 11 voeding, uitroep, 12 keten, Europacup, 13 stuk voor stuk, Internationale Arbeidsorganisatie, 14 niet voorgoed, 15 eikschiller, Spaanse uitroep. 1

2

3

4

2

5

5

6

7

8

9

10

H

11

12

13

14

15

F

E

6

C

7

© Sanders puzzelboeken, Vaassen

Breng de letters uit de hokjes A t/m H in het diagram over naar de hokjes hieronder. Indien de doorloper juist is opgelost, ontstaat er een trefwoord. B

C

D

E

F

G

H

puzzelnummer 171 deze prijs wordt u aangeboden door

restaurant kookpunt

g op brandstof

Inclusief non-alcoholische dranken en luxe desserts.

De wereldkeuken Live cooking buffet U kunt ook reserveren: 0165 - 566 886 • Bereikbaar tussen 11.00-17.00 uur Openingstijden: ma t/m don 16.30 / 22.00 uur/ vrij - za - zo 16.00 / 22.30 uur

Bedrijfsfeesten, Meeting point, Kinderhoek, Diner bon

B

D

A

Italiaans • Mediterraans • Aziatisch • Frans • Zeebanket • Patisserie • Kids Buffet • En nog veel meer

Volop gratis parkeerplaatsen

G

3 4

A

Onbeperkt genieten van de wereldkeuken

Win...

Voor 4 personen 50% korting t.w.v. € 50,(Geldig tot eind september)

Bel de oplossing plus het puzzelnummer door naar 0909-5010591 en volg de instructies.

Hele maand Juni/Juli onbeperkt Zeetong!

an a t s e b g i r a j 1 r ns u o u j i 0 w 0 . n f 16 ere a i v n i a l v u j 6 ze j i w e r i la u c a t c e op sp RESERVEER TIJDIG

LIVE MUZIEK AANWEZIG

- Ontvangst met glaasje Prosecco - Haringkar waar de vis vers wordt schoongemaakt - Kreeft - Zeetong

KOM EN VIER MET ONS MEE

2 uur €27,95 • 3 t/m 11jr €14,50 3 uur €32,95 • 3 t/m 11jr €18,00 Alcoholische dranken bier/wijn: 1 kook• -munt á € 1,25 Sterke dranken: 2 kook• -munten á € 1,25

Rucphensebaan 18 • Roosendaal www.roosendaal-kook.nl

l 25 liter aan

NG

ma’s

GUSTUS 2010

OP DINSDAG EN OP WOENSDAG: STOF (LPG 20 LITER) ND Oplossing Doorloper 1 BIJ AFNAME VAN MINIMAAL 25 LITER BRA

50% kassakorting op autowassen M O T I E V M T&O

A B O N N E E

M E P G A R D

B R E E L S E

A A R L I G A

K A L I B E R

K N A P I V O

beloning

L S G N O O M

E T E R S E P

G O R I L L A

E T E N O E I

R E E K S E C

A L L E I A O

T IJ D E L IJ K

E K E R O L E

urocent korting op brandstof Met onze schitterend nieuwe SofTecs ALL E WA SPR OG RAM MA’S NA AR KEU ZE!

traat aan towass 100% krasvrij au25 kbeurt van minimaal liter brandstof direct Profiteer met Airmiles, tegen inwisseling van autowassen en brandstof (Geldig t/m 30-09-2012)

50% KORTING

ing op brandstof

maal 25 liter aan ect brandstof

* Tot 17 eurocent korting op brandstof * Bij tankbeurt van minimaal 25 liter aan brandstof direct

Özcan p alle Shell wasprogramma’s

op g n TING

n

aa aal 25 liter amma’s ect

1 AUGUSTUS 2010

50% KORTING

van Konijnenburgweg 81 • 4612 PL Bergen op Zoom

op alle wasprogramma’s

BEIDE ACTIES ZIJN GELDIG TOT 31 AUGUSTUS 2010


EV EN E M E N T E N & PUZZEL BO DE | JUNI 2012

E v En EmE n tEn & Pu z zE lb o de | j uni 2012

Sudoku

In elk vakje moet een cijfer van 1 tot en met 9 ingevuld worden. U moet de lege vakjes zo invullen, dat in elke rij, elke kolom én elk blok de cijfers 1 tot en met 9 slechts één keer voorkomen. De cijfers in de gerasterde hokjes vormden de oplossing.

9

wind en water wind water

Tussen Tussen

en

2 7

2 1

1

9

3 8

8

4

9

5

5 Tussen wind en water 7 4

6

3

2

6

3

2

1

5

8

9

6

7 © Sanders puzzelboeken, Vaassen

win...

Zomerarrangement voor 2 personen t.w.v. € 110,-

Oplossing: puzzelnummer 183

Golfen bij de gezelligste club in de regio! Golft u nog niet? Volg dan één van de kennismakingsclinics. Speelt u al golf? Profiteer dan via onze klantenkaart en ontvang korting op uw greenfee of boek een arrangement! Of u nu gegolft heeft of u wilt lekker eten & drinken in een ongedwongen ambiance, u kunt bij Golfcentrum Reymerswael dagelijks genieten van een heerlijke lunch of smaakvol diner in ons Grand Café ‘Reymerswael’. Kijk op de site www.reymerswael.nl voor de mogelijkheden of bel met ons servicepunt. Of kom gewoon gezellig langs!

(Greenfee + diner)

deze prijs wordt u aangeboden door

golfcentrum reymerswael

Wij ontvangen u graag!

of 1 uur les van onze pro voor 2 personen + diner (Beide excl. drank)

Bel de oplossing plus het puzzelnummer door naar 0909-5010591 en volg de instructies.

Golfcentrum Reymerswael - Grensweg 21 - 4411 ST Rilland Bath - Tel. 0113-551265

GOLFEND de zomer door

POPULAIR Golfers weten wat genieten is: in een mooie omgeving ontspannend bewegen en gezellig samen bezigzijn. In de duinen of het bos, golfbaanexploitanten hebben een neus voor prachtige golfbaanlocaties en daarvoor hoef je helemaal niet ver te reizen. Omdat het zo’n aantrekkelijke en afwisselende sport is, groeit het aantal beoefenaars snel. Nederland is zelfs één van de grootste golflanden van Europa. In de laatste tien jaar heeft de golfsport er volgens de Nederlandse Golf Federatie (NGF) maar liefst 250.000 beoefenaars bij gekregen. Met in totaal zo’n 350.000 leden is de federatie al de derde sportbond van Nederland. Een populaire sport dus!

Warme zonnestralen, aangename temperaturen en het frisse groen om je heen: de zomer is bij uitstek een mooie tijd om te golfen. En reikt je kennis niet verder dan een hole-in-one, dan kun je het leren. Alleen of gezellig met iemand anders!

Oplossing sudoku 3 5 6 2 4 3 8 7 1 9 T&O

9 4 3 1 2 7 8 5 6

8 1 7 9 5 6 2 4 3

632

6 7 5 2 9 4 3 8 1

4 3 1 2 7 SCHEIDSRECHTER 9 2 3 5 8 1 8 4 9 6 Om te kunnen golven, vragen bijna alle banen dat de bezoekers 6 7 5 8 3 8 1 7 6 4 in het bezit zijn van een Golfvaardigheidsbewijs (GVB). Dat heeft te 3 5 2 1 9 5 6 9 4 1 maken met de veiligheid, maar ook met het simpele feit dat de gol7 9 6 3 2 2 4 8 ook 7 5 fers scheidsrechter zijn en dus niet op een ander kunnen vertrouwen wat de regels betreft. Zo’n bewijs kun je halen bij een golfvereniging of via een clinic. Zodra je het document in je bezit hebt, kun je op (bijna) alle banen terecht en er dus ook bijvoorbeeld een dagje uit van maken of een vakantie omheen plannen! Volgens de NGF is het voor veel startende golfers moeilijk om een goed beeld te krijgen van wat de sport allemaal te bieden heeft. Golf is een technische sport, waarbij de spelregels een belangrijke rol spelen. Bij het GVB-examen gaat het om de technische vaardigheden en de regelkennis van de golfer. Wie het wil leren, heeft genoeg mogelijkheden, want er zijn meer dan zevenhonderd golfleraren!

HISTORIE Omdat het golfen niet van de een op de andere dag is ontstaan, maar heel geleidelijk, is het moeilijk te zeggen hoe oud de sport precies is. De ontwikkeling zit ‘m bijvoorbeeld in de grootte en het materiaal van de bal, waardoor golfers die steeds verder kunnen slaan. Tegenwoordig heeft een gemiddelde golfbal een diameter van 4,27 centimeter en weegt ongeveer 46 gram. Het oppervlak van de bal heeft allemaal ronde, ondiepe putjes voor de aerodynamica. Zo wordt de luchtweerstand verlaagd en kan de speler de bal verder slaan, zelfs meer dan 330 meter! Wat de huidige spelvorm betreft, beweren zowel de Schotten als Nederlanders dat die in hun land is ontstaan. Wie er gelijk heeft… *Bron: Nederlandse Golf Federatie


AC

M M ax.6 ax 0 .6 0c 50 m cm

BGHFTDIVJOEFFOSPOEF BGHFTDIVJOEFFOSPOEF PNLBTUJOH Bij aankoop van ĂŠĂŠn van deze PNLBTUJOH

schermen krijgt men een Orea RTS 20 TI E: op a % K TERRASSCHERMEN lle B OR T BS met motor afstandsbediening I pro NG du

Voorjaarsaktie! Max. 3 Max. 50 cm 300 c m

Vanaf 22 m t/m 30 a

GRAoTpt IvaSn

Aktie lo april 0 3 Vanaf 22 maart t o t t r a a m 1 2 knikarmschermen:

(rol luik sch en, sc e r cte (Ge r men eens, n ldig t/m en mar knikar 31 a mk i e ugu uitermate n) zonnescherm dat door e Oliva is een stus zestabiel M . 201 zijnaxunieke 350 c stelmogelijkheden 2) in bijna iedere situatie Max M m

M M aMx.6Ma ax 0 x.6 . 6 ax 0 c 0 50 . 6 m 0 cm50 cm c

x.

Uw terrasscherm is standaard geschikt voor

een elektrische bediening met schakelaar.

. 300zijkappen3met 00 cmdaarachter het unieke stelmechanisme mige cm

afNatuurlijk behoort ook een draadloze af

TERRASSCHERMEN

oogt zeer compact.

standsbediening tot de mogelijkheden.

OLIVA

De speciale montagesteunen maken zowel OLIVAmuur- als pla-

10%

Nog comfortabeler en gebruiksvriendelijker

OLIVA

)FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU

fondbevestiging mogelijk. Denk bijv. aan montage onder

$0.'0357003*&%&3&&/

. 3is.0a0xDe M . c3m teaxplaatsen 5fraaie . 350 0 cm afwerking van de Oliva met olijfvorcm Ma M

$0.'0357003*&%&3&&/ $0.'0357003*&%&3&&/ $0.'0357003*&%&3&&/

M M ax.6 ax 0 .6 0c 50 m cm

m

De bediening "--&,-&63&/7"/%& D "--&,-&63&/7"/%& t/m 30 april  Millennium en Bloemendael 3&(&/#00( TERRASSCHERMEN 3&(&/#00( TERRASSCHERMEN ax

10

OLIVA

Thuis in de regio,

)FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU De bediening "--&,-&63&/7"/%&   een zon-/windautomaat, waardoor het e Oliva is een uitermate stabiel zonnescherm dat door "--&,-&63&/7"/%& VEFWSJKIFJE De bediening sterk in lokale wetenswaardigheden. e Oliva is een uitermate stabiel zonnescherm dat door De bediening scherm automatisch wordt bediend.

DD

zijn unieke stelmogelijkheden in bijna iedere situatie

M M ax. ax 55 .6 0 00 cm cm

D

wordt het terrasscherm door plaatsing van

balkons.

e Oliva is een uitermate stabiel zonnescherm dat door

VEFWSJKIFJE JFEFSF3"-LMFVSFO JFEF Vóór u en dóór u, want lokaal nieuws maken en brengen we samen. JFEFSF3"-LMFVSFO JFEF LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL  LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL  Max. De Bode wordt op 338.000 adressen in West-Brabant en Zeeland gratis bezorgd. Elke week weer. 300 c [POEFSNFFSQSJKTJOEF m M )FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU [POEFSNFFSQSJKTJOEF ste 90% van de UV-straling tegen. a x max. 650 cm breed . 250 c De speciale montagesteunen maken zowel muur-als alsplapla)FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU Een ultieme manier om uw bedrijf en product breed onder de aandacht te brengen. De speciale montagesteunen maken zowel muurBGHFTDIVJOEFFOSPOEF m - max. 350 cm uitval Nog comfortabeler en gebruiksvriende lijker Nog comfortabeler en gebruiksvriende lijker fondbevestiging mogelijk. Denk bijv. VEFWSJKIFJE aan montage onder Lokaal en regionaal. Telkens weer. BGHFTDIVJOEFFOSPOEF fondbevestiging mogelijk. Denk bijv. aan montage onder De maximale breedte van de VEFWSJKIFJE Oliva is 600 cm bij een uitval wordt het terrasscherm door plaatsing van balkons. PNLBTUJOH wordt het terrasscherm door plaatsing van JFEF balkons. van 350 cm en 650 cm bij JFEFSF3"-LMFVSFO een uitval van 300 cm. een zon-/windautomaat, waardoor hetPNLBTUJOH TERRASSCHERMEN JFEF Specificaties JFEFSF3"-LMFVSFO een zon-/windautomaat, waardoor het Uw terrasscherm is standaard geschikt voor

3&(&/#00( 3&(&/#00(

te plaatsen is. De fraaie afwerking van Oliva met olijfvorDe de TibellyÂŽ-doekcollectie

biedt u een uit gebreid een elektrische bediening met schakelaar. zijn unieke stelmogelijkheden in bijna iedere iederesituatie situatie Uwterrasscherm terrasscherm is standaard geschikt Uw is standaard geschikt voor voor UV GETEST kleurenpalet voor uw terrasscherm. Deze uitzonderafNatuurlijk behoort ook een draadloze af te plaatsen is. Deis.fraaie afwerking vanvan de de Oliva met tecompact. plaatsen De fraaie afwerking Oliva metolijfvorolijfvoroogt zeer eenelektrische elektrischebediening bediening schakelaar. een metmet schakelaar. tot de mogelijkheden. lijk grote keuze in zonweringdoek maakt hetstandsbediening mogelijk een mige zijkappen met met daarachter hethet unieke stelmechanisme mige zijkappen daarachter unieke stelmechanisme af afNatuurlijk behoort ookook eeneen draadloze afNatuurlijk behoort draadloze af persoonlijk tintje aanalsuw De speciale montagesteunen maken zowel muurpla- zonwering te geven. TibellyÂŽSpecificaties oogtcompact. zeer compact. oogt zeer Nog comfortabeler en gebruiksvriendelijker fondbevestiging mogelijk. Denk bijv. aan montage onder standsbediening tot de mogelijkheden. zonweringdoek beschermt u tegen de zon en houdt tenminstandsbediening de mogelijkheden. Beschikbaretot afmetingen

unieke stelmogelijkheden in bijna mige zijkappen zijn met daarachter het unieke stelmechanisme

wordt het terrasscherm door plaatsing van

balkons.

een zon-/windautomaat, waardoor het scherm automatisch wordt bediend.

De TibellyÂŽ-doekcollectie biedt u een uit gebreid

UV GETEST

kleurenpalet voor uw terrasscherm. Deze uitzonder-

lijk grote keuze in zonweringdoek maakt het mogelijk een

scherm automatisch wordt bediend. LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL  een uit gebreid Beschikbare afmetingen scherm automatisch wordt bediend. LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL  [POEFSNFFSQSJKTJOEF - max. 350 cm uitval kleurenpalet voor uw terrasscherm. Deze uitzonderlijk grote keuze in zonweringdoek maakt het mogelijk een [POEFSNFFSQSJKTJOEF lijk grote keuze intintje zonweringdoek maakt BGHFTDIVJOEFFOSPOEF het mogelijk een persoonlijk aan uw zonwering te geven. TibellyÂŽSpecificaties BGHFTDIVJOEFFOSPOEF persoonlijk tintje aan uw zonwering TibellyÂŽzonweringdoek beschermt u tegen dete zongeven. en houdt tenminSpecificaties Beschikbare afmetingen PNLBTUJOH Bij aankoop van ĂŠĂŠn van ste 90% vanbeschermt de UV-straling tegen. zonweringdoek u tegen de zon en houdt tenmin-deze PNLBTUJOH -Beschikbare max. 650 cm breed afmetingen persoonlijk tintje aan uw zonwering te geven. TibellyÂŽ-

extra korting

De TibellyÂŽ-doekcollectie zonweringdoek beschermt u tegen de zon en houdtbiedt tenmin-u

De TibellyÂŽ-doekcollectie biedt u een uit gebreid

ste 90% UV van de UV-straling tegen. voor GETEST kleurenpalet

uw terrasscherm. Deze uitzonder- max. 650 cm breed

Vanaf 22BLOEMENDAEL maart op rolluiken IS t/m 30 april T A R G

UV GETEST

De maximale breedte van de Oliva is 600 cm bij een uitval van 350 cm en 650 cm bij een uitval van 300 cm.

--max. uitval ste 90% van de UV-straling tegen. max.350 650cm cm breed schermen krijgt men een Orea RTS De maximale breedte van de Oliva is 600 cm bij een uitval max. 350 cm uitval 3 2 2 Aktie loopt van van 350 cm en 650van cmafstandsbediening bij uitval van cm 300 bij cm.een uitval motor met De maximale breedte de een Oliva is 600 0 april

en 1zonwering Vanaf 22 maart www.martbrusselaarszonwering.nl maart tot 3 10% %HGLHQLQJ Wind

e

Bloemendael

Water

Levens duur klasse

2 Wind klasse

2 Water klasse

met

de

een

terrasscherm

t/m 30enapril modern

een

Dankzij

is

speels

fraai

afgewerkte

10%

uiterlijk.

Uw terrasscherm is standaard geschikt

druppelvormi­

voor een elektrische bediening met

$0.'0357003*&%&3&&/ $0.'0357003*&%&3&&/

'

Levens duur

klasse uitval klasse van 350 cm en 650 klasse cm bij een van 300 cm.

3

op rolluiken en zonwering

ge zijkappen oogt het scherm zeer compact.

3

Levens duur klasse

Levens duur klasse

2

2

Wind klasse

Wind klasse

M M ax. ax 55 .6 0 00 cm cm

schakelaar. Natuurlijk behoort ook /003%8"-5&- een draadloze afstandsbediening tot /003%8"-5&- extra De TibellyŽ­doekcollectie biedt u45&&/#&3(&/.0# een op rolluiken 3 2 2 de mogelijkheden. rolluikeN & biNNeN- eN buiTeNzoNweriNg korting TERRASSCHERMEN 45&&/#&3(&/.0# uitgebreid kleurenpalet voor uw terras­ en zonwering Noordwal 14 • Tel: 0167-566171 • STeeNbergeN • Mob: 06-53263052 Max. 300 c m Max. 250 c m

Water klasse

UV GETEST

Water klasse

/003%8"-5&- scherm. Deze uitzonderlijk BLOEMENDAEL grote keuze in op rolluiken /003%8"-5&- 45&&/#&3(&/.0# en zonwering www.martbrusselaarszonwering.nl 45&&/#&3(&/.0# %HGLHQLQJ

'

e

Bloemendael

met

een

speels

is

een

en

terrasscherm

modern

ge

de

zijk appen

fraai

oogt

afgewerkte

het

scherm

uiterlijk.

Uw terrasscherm is standaard geschikt voor een elektrische bediening met

zeer

comfortabeler

en

gebruiks­

De Bode is een uitgave van Uitgeverij de Bode bv

Postbus 22 4880 AA Zundert | Bredaseweg 26 4881 DE Zundert | Telefoon 076 599 81 11 | Fax 076 599 81 99

druppelvormi­

Kruiswoordpuzzel Dankzij

Nog www.internetbode.nl

www.verhoevenvanerp.nl

compact.

schakelaar. Natuurlijk behoort ook /003%8"-5&- een draadloze afstandsbediening tot /003%8"-5&- 45&&/#&3(&/.0# De TibellyŽ­ doekcollectie biedt u een de mogelijkheden. HORIZONTAAL 45&&/#&3(&/.0# uitgebreid k leurenpalet voor uw terras­ 1 onderdanig, 6 machinepistool, 9 zwarte schijf bij ijshockey, 11 godin v.d. /003%8"-5&- scherm. Deze uitzonderlijk grote keuze in Nog comfortabeler en gebruiks­ /003%8"-5&- overwinning, 13 waterrijk woestijngebied, 14 letterlijst, 16 kamerjas, 18 niet 45&&/#&3(&/.0# 45&&/#&3(&/.0# vaak, 21 kleur, 23 bejaard, 24 tochtig, 25 gewricht in het been, 26 hoofdstad van Canada, 28 opening, 29 smelting van sneeuw, 30 luide volle klank, 32 wildebeest, 33 turntoestel, 34 sierplant. UV GETEST

www.verhoevenvanerp.nl

www.verhoevenvanerp.nl

VERTICAAL 2 land in het Midden-Oosten, 3 Algemeen Nederlands, 4 stevig, 5 sneeuwschaats, 7 rustdag, 8 Internationale Arbeidsorganisatie, 9 vreemde munt, 10 bittere, alcoholische drank, 12 gemoedsaandoening, 14 algemene periodieke keuring, 15 centrale antenne-inrichting, 17 sportterm, 19 gezichtsorgaan, 20 geluid voor stilte, 22 preek, 24 matig, 26 gehoororgaan, 27 doorwaadbare plaats, 31 briefaanhef.www.verhoevenvanerp.nl 1

2

3

www.verhoevenvanerp.nl 4

5

6

11 14

12

15

8

9

17

22

18

23

25

5 9 6 . â‚Ź3

10 www.verhoevenvanerp.nl

13

16

21

7

MER

ADKA B E I T AC

19

â‚Ź

3.695

EEN NIEUWE NIEUWE 5 EEN BADKAMER NIEUWE EEN IS .69 3 BADKAMER â‚ŹIS BADKAMER ISDICHTERBIJ DICHTERBIJ DICHTERBIJ DAN U DENKT... DAN U DENKT...

20

MER

A BADK ACTIE

24

26

MER

A BADK ACTIE

27

28

DEZE ACTIEBADKAMER IS COMPLEET ZOALS

29

30

32

33

AFGEBEELD, INCLUSIEF TEGELS.

31

VRAAG NAAR DE ACTIEVOORWAARDEN.

DEZE ACTIEBADKAMER IS COMPLEET ZOALS

DAN U DENKT... AFGEBEELD, INCLUSIEF TEGELS.

34

VRAAG NAAR DE ACTIEVOORWAARDEN. ER MER DKAM ADKA Betaalbare ACTIE badkamers met deBetaalbare hoge ACTIE badkamers met de hoge A B B E I E T I ACRT Š Sanders puzzelboeken, Vaassen AC kwaliteit en service van Verhoeven vankwaliteit Erp. en service van Verhoeven van Erp. E Kom langs in onze showroom en laat u aangenaam Kombadkamers langs in onze aangenaam Breng de letters uit de overeenkomstig genummerde hokjes in het diagram ₏ . Betaalbare ACTIE DKAM metshowroom de hoge en laat uverrassen! A DEZE ACTIEBADKAMER IS COMPLEET ZOALS B E I T C ₏ verrassen! A over naar de hokjes hieronder. Indien de kruiswoordpuzzel juist is opgelost, kwaliteit en service van Verhoeven van Erp. AFGEBEELD, INCLUSIEF TEGELS. ontstaat er een trefwoord. Kom langs in onze showroom en laat u aangenaam VRAAG NAAR DE ACTIEVOORWAARDEN.

3.695

4

23

24

25

2

17

5 9 6 . 3 â‚Ź Win...

33

3695

verrassen!

12

Een stortdouche set inc. thermostaat en handsproeier t.w.v. â‚Ź 395,-

puzzelnummer 191 deze prijs wordt u aangeboden door

VerhoeVen Van erpDEZE ACTIEBADKAMER IS COMPLEET ZOALS

DEZE ACTIEBADKAMER IS COMPLEET ZOALS AFGEBEELD, INCLUSIEF TEGELS. VRAAG NAAR DE ACTIEVOORWAARDEN.

AFGEBEELD, INCLUSIEF TEGELS.

Bel de oplossing plus het puzzelnummer door naar 0909-5010591 en volg de instructies.

Gastelseweg 96

VRAAG NAAR DE ACTIEVOORWAARDEN.

DEZE ACTIEBADKAMER IS COMPLEET ZOALS AFGEBEELD, INCLUSIEF TEGELS.

Gastelseweg 96

I

4705 AC Roosendaal

I

I

4705 AC Roosendaal

T 0165 56 83 07

I

T 0165 56 83 07


EV EN E M E N T E N & PUZZEL BO DE | JUNI 2012

E v En EmE n tEn & Pu z zE lb o de | j uni 2012

EVENEMENTENKALENDER

6 t/m 8 juli KERMIS in het vernieuwde centrum van Steenbergen. 7 juli ZEVENDORPENTOCHT, de laatste grote oefening voor de Nijmeegse Vierdaagse met wandeltochten van 5 tot 50 kilometer over het eiland Tholen. Onderweg wacht u heerlijke versnaperingen. Vertrek vanaf Oud-Vossemeer. 24 juli FIETSEXCURSIE, rond de kop van Tholen. Vertrek vanaf VVV Sint-Maartensdijk. Onder begeleiding van een gids ontdekt u de veelzijdigheid van dit Zeeuwse eiland. 26 t/m 28 juli KRABBENFOOR, Bourgondische braderie in het centrum van Bergen op Zoom met kermisattracties, kinderactiviteiten, straattheater en live-muziek 30 juli t/m 4 augustus KLEINE TOUR, spannende meerdaagse fietskoers voor jeugdteams in en rond Steenbergen. Dit jaar voor de 43e keer. 1 t/m 4 augustus KERMIS IN SINT MAARTENSDIJK, met op zaterdag 4 augustus een levendige braderie in het centrum van de Oranjestad. 5 augustus DANCE BOULEVARD, de beste regionale en landelijke dj’s staan vanaf 13.00 uur op het podium aan de Boulevard in Bergen op Zoom. 9 en 10 augustus ENECO TOUR, de vierde etappe van de ‘Ronde van de Benelux’ komt op 9 augustus aan in Bergen op Zoom. Internationale toprenners trekken een sprintje door de Markiezenstad. Een dag later doen ze het eerst wat rustiger aan tijdens een naturalisatieronde in Hoogerheide, waarna ze vertrekken voor de vijfde etappe. 11 augustus BRADERIE, sfeervolle kraampjes met zicht op de haven van Sint Annaland 19 augustus JAARMARKT EN KERMIS in de langste straat van Woensdrecht met zo’n honderd kramen en leuke activiteiten. 24 en 25 augustus BRADERIE IN THOLEN, gecombineerd met drie dagen kermis in het centrum van de stad. 26 augustus BRADERIE IN HUIJBERGEN, voor het eerst in handen van een extern bureau om van het Huijbergse festijn weer een echt dorpsfeest te maken. 26 augustus TREKKERTREK van KPJ Ossendrecht. Jaarlijkse krachtmeting tussen tractoren, omringd door boerengezelligheid. 26 augustus BRABANTSE WAL WANDELDAG met wandelingen van 7 tot 40 kilometer over de Brabantse Wal, vertrek vanaf Non Plus Ultra in Woensdrecht. 28 t/m 30 augustus SCOOTMOBIEL3DAAGSE in en rond Bergen op Zoom.

8 UUR VAN DE OOSTERSCHELDE Spanning en sensatie is er op zaterdag 1 september. Dan vindt de 8 uur van de Oosterschelde plaats. Vanaf de Bergse Diepsluis (Tholen), de Zandkreek (Wolphaartsdijk), De Val (Hoedekenskerke) en Sint-Annaland vertrekken zo’n zeventig boten om in acht uur via een zelfgekozen parcours zoveel mogelijk mijl te varen. De finish is om 18.00 uur in Sint-Annaland. Het spel draait niet alleen om snelheid, maar ook om tactiek. Te vroeg finishen betekent gemiste mijlen, maar te laat binnenvaren levert straftijd op. Een erg spannend spektakel, waar zowel jong en oud aan kan meedoen.

31 augustus t/m 9 september ZOOMERSPELEN 2012, openluchtspektakel Diederick, Het Kind van de Rekening speelt zich af op drie locaties in en rond het Markiezenhof in Bergen op Zoom. 6 t/m 8 september JAARMARKT met meer dan honderd kramen in het vernieuwde centrum van Steenbergen. 8 september TREKKERTREK, een waar spektakel met veel ronkende tractoren op het Klaverveld bij OudVossemeer. 8 en 9 september NEDERLANDSE VESTINGSTEDENDAGEN, Bergen op Zoom vormt deze dagen het decor voor verenigingen en theatergroepen die het middeleeuwse leven in beeld brengen. 8 en 9 september OPEN MONUMENTENDAGEN, diverse monumenten zijn gratis te bezoeken. 15 september VLIETSAIL, nostalgische vaarwedstrijd op de Vliet bij Steenbergen met een aparte categorie voor jeugdzeilers.

VESTINGSTEDENDAGEN Bergen op Zoom is dit jaar gastheer voor de Vestingstedendagen, een jaarlijks terugkerend evenement van de Vereniging Nederlandse Vestingsteden dat ieder jaar een andere vestingstad aan doet. De Vestingstedendagen staan bol van historische activiteiten, zoals ridderspelen en schutterijen. Ook kannonniers, ambachtslieden, troubadours, gildes en prachtige oude schepen doen oude tijden herleven. Op diverse locaties worden demonstraties gegeven en brengen muzikanten liederen uit vroegere tijden ten gehore. Samen met de vertegenwoordigers van andere vestingsteden maken de inwoners van Bergen op Zoom er een geweldig historisch spektakel van. De Vestingstedendagen vinden plaats in het weekend van 8 en 9 september, tegelijkertijd met het Open Monumentenweekend. De belangrijkste monumenten zijn dat weekend geopend.

BERGEN OP ZOOM | STEENBERGEN | THOLEN | WOENSDRECHT | BERGEN OP ZOOM | STEENBERGEN | THOLEN | WOENSDRECHT | BERGEN OP ZOOM | STEENBERGEN | THOLEN | WOENSDRECHT | BERGEN OP ZOOM | STEENBERGEN | THOLEN | WOENSDRECHT | BERGEN OP ZOOM | STEENBERGEN | THOLEN | WOENSDRECHT |

6 juli MUSICA NAUTICA, geniet vanaf de haven van Sint Annaland of een jacht in de Krabbenkreek van dit bijzondere muziekspektakel, varierend van licht klassieke muziek tot moderne jazz met nationale en internationale artiesten.

BERGEN OP ZOOM | STEENBERGEN | THOLEN | WOENSDRECHT | BERGEN OP ZOOM | STEENBERGEN | THOLEN | WOENSDRECHT | BERGEN OP ZOOM | STEENBERGEN | THOLEN | WOENSDRECHT | BERGEN OP ZOOM | STEENBERGEN | THOLEN | WOENSDRECHT | BERGEN OP ZOOM | STEENBERGEN | THOLEN | WOENSDRECHT |

BERGEN OP ZOOM | STEENBERGEN | THOLEN | WOENSDRECHT | BERGEN OP ZOOM | STEENBERGEN | THOLEN | WOENSDRECHT | BERGEN OP ZOOM | STEENBERGEN | THOLEN | WOENSDRECHT | BERGEN OP ZOOM | STEENBERGEN | THOLEN | WOENSDRECHT | BERGEN OP ZOOM | STEENBERGEN | THOLEN | WOENSDRECHT |

BERGEN OP ZOOM - STEENBERGEN - THOLEN - WOENSDRECHT

6 JULI TOT

15 SEPTEMBER

2012 ZEVENDORPENTOCHT BERGEN OP ZOOM Fervente wandelaars hebben hem vast al in STEENBERGEN hun agenda staan: de Zevendorpentocht. Dit THOLEN grote wandelevenement op zaterdag 7 juli WOENSDRECHT geldt als de laatste grote oefening voor de Nijmeegse Vierdaagse, die twee weken later plaatsvindt. Mede door de variatie in afstanden en de mooie routes langs de Thoolse polders is dit initiatief van WSC Oud Vossemeer uitgegroeid tot het grootste wandelspektakel van Zuidwest-Nederland. Het evenement is zo populair onder wandelaars, vanwege de bijna niet geëvenaarde verzorging onderweg. Bij de langste route, 50 kilometer, zijn er maar liefst tien verzorgingsposten, waar u zowel de inwendige als uitwendige mens – en dan vooral de voeten – kunt verzorgen. De wandelroutes van 50, 40, 30, 20, 10 en 5 kilometer zijn ideaal om de verscheidenheid van de zeven dorpen op het Thoolse eiland te ontdekken. De start is ieder jaar weer bij Dorpshuis de Vossenkuil in Oud-Vossemeer, waar vanaf 07.00 uur vrijwilligers klaar staan.

MUSICA NAUTICA Het Prinsengrachtconcert in Amsterdam mag dan de naam hebben, maar zeker net zo mooi is Musica Nautica in de haven SintAnnaland. Vanaf een speciaal podiumponton in de haven brengen hooggekwalificeerde musici licht klassieke muziek ten gehore. Ondertussen kijken de toeschouwers vanaf de terrassen, de steigers, het havenpad of vanaf een van de jachtboten toe. De natuurlijke omgeving van de Krabbenkreek zorgt voor een geweldig mooi decor en een bijna feeërieke sfeer. Het openluchtconcert kan ieder jaar op meer belangstelling rekenen. Zo is Karla Peijs, Commissaris van de Koningin voor Zeeland, een van de vaste bezoekers van dit bijzondere muziekspektakel, dat dit jaar op 6 juli plaats vindt. De toegang is gratis, alleen voor een plekje in een bootje op de eerste rang wordt een kleine bijdrage gevraagd.

KRABBENFOOR Ieder laatste weekend van juli laat Bergen op Zoom zijn Bourgondisch hart zien. Dan vindt de Krabbenfoor plaats, een Bourgondische braderie in het centrum van Bergen op Zoom die in handen is van ondernemersvereniging Sterck. Drie dagen lang bruist Bergen op Zoom van de activiteiten en gezelligheid. In alle straten en plein is wel iets te doen. Zo zijn er kinderactiviteiten, springkussens, straattheater, een puzzelactie, een kunstmarkt en een boekenmarkt. Op de Grote Markt en het Beursplein vinden live-optredens plaats. Natuurlijk staan er ook tal van kraampjes met diverse koopwaar in heel de binnenstad en zijn er volop gezellige terrassen. De Krabbenfoor is dit jaar van 26 juli tot en met 28 juli. KLEINE TOUR De jeugd heeft de toekomst, wordt wel eens gezegd. Een sport die zeker toekomst heeft in WestBrabant is de wielersport. Van 30 juli tot en met 4 augustus vindt al weer voor de 43e keer de Kleine Tour plaats in en rond Steenbergen. Maar liefst tweehonderd jeugdrenners tussen de acht en veertien jaar strijden in deze meerdaagse koers om de gele, witte, blauwe en zwarte trui. Iedere dag staat hen weer een nieuwe uitdaging te wachten, zoals een tijdrit, een behendigheidsrit of een veldrit. De Steenbergse miss Anna van Campenhout zal de renners iedere dag weer opwachten in het centrum van Steenbergen. ENECO TOUR Wielerliefhebbers opgelet! De Eneco Tour doet deze zomer de Brabantse Wal aan. Op donderdag 8 augustus finisht het peloton met zo’n tweehonderd internationale profrenners in Bergen op Zoom. Voordat de renners de eindstreep bij de brandweerkazerne bereiken, sprinten ze nog een extra rondje door de stad. Een dag later vertrekken de renners voor een rustige neutralisatieronde door Hoogerheide, om voor het gemeentehuis van Woensdrecht van het zadel los te komen voor de start van de vijfde etappe van de ‘Ronde van de Benelux’. Ook voor niet-profrenners is er genoeg te doen, zoals een koppelkoers, een culinaire fietsroute en activiteiten op de Grote Markt in Bergen op Zoom.


Ev E nE mE n t En & Puzz El bo de | juni 2012

Sudoku

In elk vakje moet een cijfer van 1 tot en met 9 ingevuld worden. U moet de lege vakjes zo invullen, dat in elke rij, elke kolom én elk blok de cijfers 1 tot en met 9 slechts één keer voorkomen. De cijfers in de gerasterde hokjes vormden de oplossing.

9

6

5

8

3

6

2

9

3

5 8

7

4

5

4

5

3

6

9 2 3

4

5

7 8

7

7

8

9

1

2

7

© Sanders puzzelboeken, Vaassen

Win...

Oplossing: puzzelnummer 185 deze prijs wordt u aangeboden door

outdoor & travel outfitters

Fluid10 rugzak van Mountain t.w.v. € 59,95

Bel de oplossing plus het puzzelnummer door naar 0909-5010591 en volg de instructies.

Kruiswoordpuzzel HORIZONTAAL 2 middelbaar beroepsonderwijs, 4 dierenverblijfplaats, 8 tennisterm, 11 stang, 12 afkorting, 13 langwerpig rond, 14 vrijstaand, 16 pl. in Groningen, 17 Rijksdienst voor het Wegverkeer, 19 stop!, 21 geluid voor stilte, 23 dicht, 25 nauwe doorgang, 27 stuk grond, 30 pl. in Amerika, 31 laatste stuk, 32 waterrijk woestijngebied, 33 pl. in België, 34 riv. in Frankrijk, 35 sissend geluid. VERTICAAL 1 Verenigde Staten van Amerika, 2 afstandsmaat, 3 rode kleur v.h. gezicht, 4 aflevering, 5 kindervoertuig, 6 te zijner tijd, 7 pl. in Zuid-Holland, 8 versleten lap, 9 rangschikking, 10 automerk, 15 sterk hellend, 18 staatsgreep, 20 in het jaar, 22 ankertouw, 23 stapel, 24 Europees ruimtevaartinstituut, 26 een zekere, 28 dandy, 29 klein vertrek. 1

2

3

4

11

5

6

12 14

16

19

23

21

25

26

30

10

22 27

31

33

9

17

20

24

8

13

15

18

7

28

29

32

34

35

© Sanders puzzelboeken, Vaassen

Breng de letters uit de overeenkomstig genummerde hokjes in het diagram over naar de hokjes hieronder. Indien de kruiswoordpuzzel juist is opgelost, ontstaat er een trefwoord. 35

20

17

30

21

32

34

Win...

puzzelnummer 192 deze prijs wordt u aangeboden door

huberts slaapcomfort

Persoonlijk aanpasbaar kussen t.w.v. €150,- Merk Leticia

Bel de oplossing plus het puzzelnummer door naar 0909-5010591 en volg de instructies.


n men e

n klein

E V E N E M E N T E N & PU Z Z E LB O DE || J UNI 2012 E v En EmE n tEn & Pu z zE lb o de j uni 2012

“Roosendaal heeft er sinds kort een Indonesisch restaurant bij. Het is er zo goed toeven dat je je zo nu en dan op Bali waant.”

In het centrum van Roosendaal kan men nu lekker authentieke Indonesische eten. restaurant bij. “Roosendaal heeft er sinds gerechten kort een Indonesisch Wij Rijsttafels: Hethebben is er zoverschillende goed toevensoorten dat je je zo nu en dan op Bali waant.” van mild tot heet en van klein tot uitgebreide Rijsttafels. Ook is afhalen mogelijk bij ons.

In het centrum van Roosendaal kan men nu lekker authentieke Indonesische eten. Digerechten t/m Zo: 16.00 21.30 Wij– hebben verschillende soorten Rijsttafels: van mild tot heet en van klein Lunch alleen op tot uitgebreide Rijsttafels. afspraak Ook is afhalen mogelijk bij ons. Ma: Gesloten

Restaurant Bali Baru | (oude) Markt 68 | 4701 PJ Roosendaal | 0165-752445 www.balibaru.nl

Restaurant Bali Baru (oude) Markt 68 4701 PJ Roosendaal 0165-752445

Ma: Gesloten Di t/m Zo: 16.00 – 21.30 Lunch alleen op afspraak http://www.balibaru.nl

Uit eten is ultiem genieten en ontspannen

´Laat het u smaken!´ Uit eten in de zomer. Het maakt dit, voor velen favoriete, seizoen nog feestelijker. De boel de boel laten, de tijd vergeten en je lekker laten bedienen en verwennen. Wie geniet hier nu niet van? En tijdens een mooie zomeravond kan dat ook nog eens buiten op het terras. Door de economisch mindere tijden doen restaurants nog meer hun best om het hun gasten naar de zin te maken, dus dat betekent voor u extra genieten! Koks bedenken bijvoorbeeld nog creatievere menu’s, met regionale zaligheden of juist exotische specialiteiten van verse, duurzame en gezonde ingrediënten. Door ook veel aandacht te schenken aan gastvrijheid halen restauranthouders alles uit de kast om er voor te zorgen dat u graag een keertje terugkomt. Dus laat het u smaken! Steeds meer mensen vinden het makkelijk om uit eten te gaan, maar het blijft in de eerste plaats natuurlijk vooral lekker. Iets helemaal nieuws proberen of juist genieten van je favoriete gerechten. Het kan allemaal, zeker ook weer deze zomer! Eet smakelijk!

Smakelijk eten...


Ev E nE mE n t En & Puzz El bo de | juni 2012

ZOMERACTIE ZONWERING Wij hebben een groot assortiment streekproducten: jam, chips, honing, dessertsaus,

Terraszonwering Cubola®

incl. gratis afstandsbed iening en montage

sap, Zeeuwse leverworst, boerenkaasjes, aardappelen, uien, eieren, klompen, tuinzaden, appels, peren en nog veel meer!!!

PAKKETTEN MET STREEKPRODUCTEN VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Addy en Marleen Aarnoudse Patrijzenweg 52 4698 RC Oud-Vossemeer Tel: 0166-672110 Mob: 06-10708663 www.destelhoek.nl

• • • • •

Uitgevoerd Uitgevoerdmet metorigineel orgineelTibelly Tibellydoek doek

Verkrijgbaar in meer dan 400 standaard kleurcombinaties Europeese topkwaliteit Gratis inmeten en offerte Deskundig advies

*Alleen tijdens de actieperiode van 12-4-2012 tm 31-5-2012 tot 31-7-2012.

Gibsonstraat 9 4651 SW Steenbergen T: 0167-567018 info@sebrechts.nl www.sebrechts.nl

(eventueel door uzelf samen te stellen)

Openingstijden winkel: Maandag t/m Zaterdag vanaf 08.30 uur

Openingstijden showroom: Ma 13.00-17.00 uur Di tm Vr 10.00-12.00 en 13.00-17.00 uur Za 10.00-16.00 uur

www.sebrechts.nl

Sudoku

In elk vakje moet een cijfer van 1 tot en met 9 ingevuld worden. U moet de lege vakjes zo invullen, dat in elke rij, elke kolom én elk blok de cijfers 1 tot en met 9 slechts één keer voorkomen. De cijfers in de gerasterde hokjes vormden de oplossing.

8

2

4

6

1

1 5 8

8

5

8 7

3

7

2 6 3

2

5

Leverancier aan hovenier en particulier van: • Sierbestrating • Tuinhout • Natuursteen • Tuindecoraties • Kunstgras • Beschoeïngsmateriaal

2 7

6

1

STEENBERGEN

6

3

1

5 9

© Sanders puzzelboeken, Vaassen

Win...

Oplossing: PUZZELNUMMER 184 deze prijs wordt u aangeboden door

TUIN & TERRAS STEENBERGEN

Tuin/terras bloembakken in diverse kleuren en maten t.w.v. € 100,-

Bel de oplossing plus het puzzelnummer door naar 0909-5010591 en volg de instructies.

Voor openingstijden bouwvak, zie website! Warwickstraat 6 | 4651 SX Steenbergen | Tel.: 0167 - 56 44 49

www.tuinenterrassteenbergen.nl


GRATIS JURIDISCH ADVIES

Bedrijfsruimte nodig? www.kantoor-opslag-bedrijfsrui Dakraam specialist Nieuwe en gebruikte VELUX dakramen.

OOk vervaNgiNg vaN uw kapOtte Of cONdeNs ruit.

INLOOPSPREEKUUR:

U bent -na tel. afspraak- van harte welkom in onze werkplaats. Graafhendrikstraat 5e, Steenbergen (Pr. Reinierpolder 1) Bel 06 53337784, ook montage mogelijk!

Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uur Pasteurlaan 1 Bergen op Zoom (nabij Lievensberg Ziekenhuis)

SNS Hypotheken Altijd een passend advies Hypotheken zijn er in alle soorten en maten. Want zoveel mensen, zoveel wensen. Ben je starter? Ga je verbouwen? Of loopt je rentevaste periode af? Het is van het grootste belang dat je hypotheek perfect aansluit op jouw woonwensen en levensfase.

Een SNS Adviseur kan je precies laten zien welke hypotheek het beste bij jou past. Nieuwsgierig naar je mogelijkheden? Maak dan eens een afspraak met een SNS Adviseur via 0900 – 1850 (lokaal tarief) of loop binnen bij de SNS Winkel.

Gouvernementsplein 28 4611 PX Bergen op Zoom

Of maaK tELEfONISch EEN afSPRaaK: 0164-266600

VITAK Advocaten infra & verhuur (1 tot 6 weken)

Winkel-openingstijden alleen in de maanden juni, juli en augustus van maandag t/m zaterdag van 13.00 uur tot 17 uur. Materialen moeten volgens afspraak afgehaald worden. Betalen a contant bij afhalen. (u kunt bij ons Niet pinnen) Prijzen incl. monteren en demonteren. U betaalt bij ons geen borg. Beauty Car Vlamings Vlierwerf 11 / 4704 SB Roosendaal U vindt ons op het industrieterrein Borchwerf tegenover de volkswagendealer Telefoon 0681403002 (alleen voor verhuur dakkoffers/dakdragers)

Verreiker/Hoogwerker verhuur - Rioleringstechniek Grond- en sloopwerken - Bestratingen - Tuinaanleg / onderhoud Paardenbodems - Carwash-infra - Machineverhuur Riool VeRsToPT 24-uuRs seRViCe

Tel. 0651 434275 www.vanewouw.nl Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

Unileder Henk van Rooijen Leer en kunstleerreparaties ook kleurherstel voor kaal of verkleurd leer REPARATIES KLEURENSERVICE VERNIEUWEN * brandgaatjes * kussens opvullen * nieuwe kuipen * knopen en ritsen * delen vervangen * reiniging * kattenkrabbels * kleurverandering * scheuren/naden * winkelhaken * onderhoudsmiddelen * kleurherstellen Vervangt versleten delen in stoelen en banken in dezelfde kleur UNILEDER Henk van Rooijen Bergen op Zoom Tel. 0164-235228

“Netwerk Notarissen slaan alarm” - Volkskrant -

“Nederlanders in financiële problemen door erfenis”

Mercedes-Benz A-ctie!

- NRC -

Nu nog maar enkele beschikbaar!

“Erven huis zorgt voor problemen” - NOS -

Mercedes-Benz

A160 Edition 125

Een erfenis krijgen. Dat lijkt iets positiefs. Er zijn echter steeds meer erfenissen met schulden. Voorkomen dat schulden uit een erfenis uw eigen financiële last worden? Wij bieden u eerste hulp bij de erfenis. Als u een erfenis krijgt, maak dan snel een afspraak. HALSTEREN, T (0164) 68 68 38 E halsteren@lignenotarissen.nl OUD GASTEL, T (0165) 51 21 54 E oudgastel@lignenotarissen.nl STEENBERGEN, T (0167) 56 46 50 E steenbergen@lignenotarissen.nl

Leverbaar al vanaf

€ 18.990,Incl. metallic lak, stoelcomfortpakket, airconditioning, Audio 20, Bluetooth telefoonvoorbereiding, vloermatten tapijt. Ook leverbaar in 20% bijtellings uitvoering. Klantvoordeel tot € 4.258,-.

www.lignenotarissen.nl

ExtRA AANBOd - NavigatieMedia center nu voor € 995,- 16” Licht metalen velgen nu voor € 995,-

FinAnciEr dEzE Auto voordElig MEt EEn rEntEtAriEF vAn 5,9% Bergen op zoom Mimosastraat 50 4621 HV Bergen op Zoom

roosendaal Bredaseweg 225 - 227 4705 RN Roosendaal

www.sturmauto.nl

Vandaag uw auto, jeep of bus v.a. ’96 verkopen. Bel HUGO Contant + RDW. Vrijwaring!

06 - 122 58 443 Ook ’s avonds.

AUTOMONTAGEBEDRIJF

JOKO

• Sloop-loop-schade auto’s motors te koop gevraagd. • Alle gebruikte onderdelen online. • Vrijwaring bij ophalen. • Reparatie en onderhoud. Lid ARN-Stiba-RDW

chniek

Maalbergenstr. 24a Wernhout Tel. 076-5971739 / 06-54278822 info@jokozundert.nl www.jokozundert.nl

Poolse mensen zoeken renovatiewerk

)

06-55100747

Pleister-tegel-en schilderwerk

tel.nr. 06-84.41.69.87

Bronkhorststraat 12 | 4651 SZ Steenbergen Postbus 50 | 4650 AB Steenbergen T: 0167-566668 | F: 0167-566604 E: info@zeebrabouw.nl


W e s t- P o i n t v o o r d e m u z i e k l i e f h e b b e r We s t - Po i n t ge e ft g ra a g a a n e e n i e d e r d e ru i m te o m z i ch te p re s e n te re n . H e b j e w a t t e m e l d e n ? L a a t v a n j e h o r e n v i a w w w. w e s t - p o i n t . n l Zanger nationaal doorgebroken

Ralph de Jongh gaat door waar Rolling Stones stopten De in Roosendaal geboren en in Nispen getogen Ralph de Jongh heeft de laatste jaren de wind in zijn muzikale zeilen duidelijk mee. Weliswaar werd hij al in 2004 ‘ontdekt’ door Mr.Cuby Harry Muskee en werd hij in 2010 uitgeroepen tot Best Dutch Blues Vocalist. Pas in 2011 tekende hij een platencontract bij het prestigieuze Pias label. Harry Muskee schreef in 2004 een aanbevelingsbrief voor Ralph waaruit het volgende fragment: “Meestal let ik niet zo op voorprogramma’s, maar dit keer hoorde ik een sound die me sterk deed denken aan oude blues zangers die ik in de Delta had gehoord. Ik verwachtte dan ook iemand uit Mississippi te zien, maar tot mijn verbazing zat een lange blonde jongen uiterst origineel slide-gitaar en mondharmonica te spelen. Inmiddels beginnen insiders Ralph te kennen en ik hoop, dat ook de media hem een podium geven want met een beetje muziekkennis in je bagage is dit een niet te missen kans. U hoort nog van Ralph. Met respect en genoegen, Rolde, Harry Muskee”. Meer BN’ers traden in Muskee zijn voetsporen. Matthijs van Nieuwkerk en Johan Derksen zijn grote fans van Ralph. Ralph mocht in zowel ‘De Wereld Draait Door’ als ‘Voetbal Insite’ optreden. Hoogtepunt in Ralph zijn muzikale carrière tot nu toe, is het optreden met zijn band ‘Crazy Hearts’ in een uitverkocht Paradiso (2011). De Jongh wordt regelmatig met Mick Jagger vergeleken. De zangstem van Ralph is bijna identiek aan die van Jagger. Met eenzelfde vibrato. De dynamiek die

Agenda Gruppo Sportivo Mezz Breda vrijdag 29 juni 20.00 Clash Of The Coverbands Gebouw-T Bergen op Zoom vrijdag 29 juni 20.30 Hit The 90’s Gebouw-T Bergen op Zoom zaterdag 30 juni 22.00 New Wave Sounds Mezz Breda zaterdag 30 juni 22.00 Haysack Heroes Time Out Roosendaal zaterdag 30 juni 22.30 Klaske Oenema Mezz Breda zondag 1 juli 16.30 Renegade Creation Mezz Breda dinsdag 3 juli 19.30 Cactus Cowboys Café De Klomp Etten-Leur woensdag 4 juli 16.00 Sir Yes Sir Gebouw-T Bergen op Zoom donderdag 5 juli 22.00 80’s verantwoord Mezz Breda zaterdag 7 juli 22.00 Fashion Failure Time Out Roosendaal zaterdag 7 juli 22.30 Blommenkindersfestival Vrouwenhofpark Roosendaal zondag 22 juli 14.00

Nu Online Ralph de Jongh.

Jagger op de podia vertoont wordt door De Jongh zelfs overtroffen. Zeker tijdens zijn solo optredens. Ook zijn muziek ligt dicht tegen die van de Stones aan. Toen Ralph bij ‘De Wereld Draait Door’ speelde stipte Mathijs van Nieuwkerk de opmerkelijke overeenkomst met Stones en Mick Jagger aan. Als je met gesloten ogen een optreden van Ralph en zijn band Crazy Hearts bijwoont is het alsof je een bij een optreden van de Stones aanwezig bent, maar wat je hoort is wel de eigen sound van De Jongh. Expressieve songs, maar ook ingetogen ballads.

FOTO CHARLOTTE NOTENBOOM.

Vele Stones fans hoopten dat ‘the greatest rock and roll band of the world’ ooit nog eens zou terugkeren naar hun bluesroots. Deze fans moeten gewoon een optreden van Ralph de Jongh (met of zonder zijn band) bijwonen. De Jongh is op fantastische wijze verder doorgegaan op de bluesweg die de Stones op een gegeven moment, na ‘Exile On Main Street’, hebben afgebroken. Ralph de Jongh treedt zondag 22 juli op tijdens het Blommenkindersfestival in Roosendaal. Meer info: ralphdejongh.com en crazyhearts.nl

Op de West-Point site tref je steevast achtergrondinformatie aan. Denk aan extra nieuws, een evenementenagenda en uitgebreide fotoreportages. Dit aanbod wordt steeds verder uitgebreid.

Vrijdag 29 juni

Gruppo Sportivo in Mezz

30 juni in Roosendaal

GrooveXL beleeft met Dijkpop eerste festival Ze bestaan al de nodige jaren, maar stonden nooit op een festival. Daar komt 30 juni een einde aan, want GrooveXL is dan de afsluiter van het Roosendaalse Dijkpop festival. En gezien de rest van de line-up is de band geen vreemde eend in de bijt.

DOOR ROBBY VAN DER ZANDE Marcel De Roij, trombonist bij GrooveXL, beschrijft de groep als een uit de hand gelopen hobby. Hij heeft veel plezier in het spelen, maar houdt er net als zijn collega bandleden ook nog andere bands op na. Dat

maakt de agenda’s op elkaar afstemmen soms lastig. “We zijn druk bezet, maar met de band hebben we nu zo’n zes optredens per jaar. Dat mogen er wat mij betreft tien a twaalf worden.” De groep bracht een tijdje terug een demo uit, waar de leden tevreden over zijn. “We richten ons nu op optredens en er beter van worden. Het maakt niet zoveel uit waar, als we maar lekker kunnen spelen.” De band maakt covers en speelt muziek die varieert van soul, funk en disco tot pop. Zelf beschrijven ze zich als ‘een formatie de crème de la crème brengt op het gebied van Soul, Funk en Disco’. Marcel: “Maar we spelen geen Nederlandstalig of Nederpop, dat is toch meteen weer een heel ander publiek.” De groep gaf in het verleden veel besloten optredens. Toch stond de band ook bij ’t Slik en Gebouw-T op het podium. De groep, die uit de gehele regio komt, heeft enige moeite Bergen op Zoom uit te komen. “We timmeren hard aan de weg met bijvoorbeeld social media” vertelt Marcel: ”Maar we blijven écht in Bergen op Zoom hangen. Ik weet ook niet echt hoe dat komt.” Toch heeft Marcel wel een idee, met zijn andere band die uit Breda komt, spelen ze ook amper buiten de stad. “Café eigenaren zijn toch bang om iets dat voor hen onbekend is weg te zetten” ,beschrijft hij. ‘Dijkpop’ is het eerste festivaloptreden voor GrooveXL. “Op een heel mooie datum” , laat Marcel weten: ”We sluiten zo het seizoen af. Ik denk aan mooi weer, een drankje. Voor de rest weet ik niet wat we moeten verwachten. We spelen bijna nooit buiten, het is voor ons ook afwachten. “GrooveXL staat 30 juni samen met negen andere bands op Dijkpop. Meer info: groovexl.nl en dijkpoproosendaal.nl.

Gruppo Sportivo.

Gruppo Sportivo is een van oorsprong Haagse popgroep die niet kan stoppen omdat zich steeds weer concertzalen en nieuwe liedjes aandienen. Zanger/componist Hans Vandenburg kan er kort over zijn: “Na het conceptalbum Topless 16 voelde ik sterk de behoefte de muzikale geschiedenis van Gruppo verder in kaart te brengen en ‘Het Grote Publiek’ kennis te laten maken met onze laatste geesteskindjes. Sommige nummers zijn geremixed door bekende artiesten als Mouse (Tuesday Child), Henk Koorn (Hallo Venray), Wong jr (Bagga Bownz) en DJ Mark van Dale. De fans vragen mij sowieso altijd ‘waarom schrijf je niet weer eens een hit? Wat ik een briljant idee vind!” De band heeft een coole verzamelplaat uit,

‘Rock Now, Roll Later’, een dubbel-cd. De ene cd (Rock Now) bevat recent werk, met behalve hedendaagse remixen van Topless 16-materiaal ook de twee nieuwe hitgevoelige songs Green Utopia Bay en DoReMiFaSolLaTiDo. De andere cd (Roll Later ) bestaat uit single A- en B- kantjes die in het bekende gat in de markt gegooid zijn tussen 1989 en 2006 plus unieke versies van Hey Girl, Beep Beep Love (live!) en A Horse With No Name (jawel, die megahit van ‘America’) in een eigentijdse eighties acidhousemix. Gruppo tourt gewoon nog steeds vrolijk door Europa. Ouder worden is tenslotte typisch iets voor jonge mensen! Gruppo Sportivo speelt vrijdag 29 juni in het Bredase poppodium ‘Mezz’. Aanvang 20.00. Meer info: mezz.nl

Newzz

Zaterdag 30 juni tien bands op Dijkpop te Roosendaal Dijkpop heeft dit jaar een line-up van maar liefst tien bands. De dag opent met Shitstorm. De Bergse band GrooveXL sluit het festival af. Dijkpop is gratis, begint om 12.20, eindigt om 19.00 en vindt plaats bij wijkcentrum ‘t Dijksteeke in Roosendaal. Meer info: dijkpoproosendaal.nl

w w w. W e s t - P o in t. n l - In fo @W est- Point.nl - www.West- Point.nl - I nf o @ We st - Po int . nl - w w w .We st - Po int . nl PAGINA 22


d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig

op Kijk dagelijks de action.nl voor

100 NIEUWSTE A R TI K E L E N LICHTGEWICHT

KATOEN

UNI OF BLOEM

textylene zitting en rug diverse dessins 5 standen

diverse kleuren en modellen maten S-XL

diverse kleuren maten 36-41

C A M PING TIP!

12.95

Elders 17.95 19.95

Elders 6.95 9.95

2.49

TELESCOOP

TROLLEY

3 meter lang fiberglas incl. tuigage

supersterk uni of dessin XL size met uitschuifbare handgreep voor optimaal reiscomfort

VIS HENGEL complete VIS ACCESSOIRESET met haakjes, loodjes, dobbers en draad

1.09

KATOEN

2.29

KINDER SHIRT diverse prints meisjes: maten 92-146 jongens: maten 92-170

Elders 4.99 6.99

OFFICE ESSENTIALS

SPORT TAS

Elders 13.95 17.95

CAMP ACTIVE

8.95

WATER CONTAINER opvouwbaar inhoud 10 liter

2.49

COLLEGE BLOK 80 vel lijn of ruit geschikt voor 2-, 4- of 23-rings mappen

0.69

outdoor CAMPING LAMP met kompas ca. 16 cm 12 LED

1.59

KANT EN KLAAR

0.98

PASTA MAALTIJD Culiquick 1-2 personen Tomaten Mozzarella, Quattro Formaggi of Carbonara

Elders 1.29 1.49

0.65

DAMES ESPADRILLES

7.49

Elders 11.99 13.99

OPBLAAS

SPEEL GOED

luchtbed: 183x69 cm mega strandbal: Ø 107 cm of zwembad: 114x25 cm

2.12

Elders 5.95 7.95

DECO

ZOMER KAARSEN diverse uitvoeringen 15x6,5 cm of 7x12 cm

Elders 2.29 2.95

FINISH ALLES IN 1

1.29

VAATWAS TABLETTEN Powerball regular of lemon 84 stuks

Elders 14.95 17.95

7.95

Kijk op onze website voor meer informatie, openingstijden, onze nieuwsbrief en onze productfolder: WWW.ACTION.NL BERGEN OP ZOOM • Kastanjelaan 61-65 BREDA • Tramsingel 74 CHAAM • Baarleseweg 44 DINTELOORD • Raadhuisplein 25a

ETTEN LEUR • Markt 33 GILZE • Steenakkerplein 20 KAATSHEUVEL • Hoofdstraat 47 OOSTERHOUT • Arendshof 34

OSSENDRECHT • De Brouwerij 16 RIEL • Dorpstraat 25a RIJSBERGEN • St. Bavostraat 22 ROOSENDAAL • Boulevard 118f

TILBURG • Trouwlaan 19-27 TILBURG • D.J. Jittastraat 8 WAALWIJK • Irenestraat 2a ZEVENBERGEN • Zuidhaven 45a

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 24-06 t/m za. 30-06 in Nederlandse filialen.

DAMES TOP

TUIN STOEL


Inclusief wandelvierdaagse ruim 400 deelnemers

Nieuw record op werpvijfkamp voor Geert Oerlemans

Vijftigste Suikerstadmars groot succes

Diomedon atletiek

DINTELOORD - De Suikerstadmars van Dinteloord had dit jaar een jubileum te vieren. De welbekende mars beleefde namelijk haar vijftigste editie; reden voor de organisatie om iets extra’s te doen voor de lopers. En daarom werd een wandelvierdaagse toegevoegd aan het sportieve evenement. Mede hierdoor is de vijftigste Suikerstadmars een groot succes geworden.

Geert bij het zware nummer gewicht werpen.

STEENBERGEN - Bij de internationale werpvijfkamp te Sint Niklaas behaalde de Diomedon Master Geert Oerlemans een mooie 2e plaats (achter Duits Kampioen Jurgen Dannenberg)] met een punten totaal van 2995p een nieuw clubrecord. Het begon met kogelslingeren met 28.22m

daarna kogelstoten met 10.24m. Het derde onderdeel Discuswerpen werd Geert overwinnaar met een prima worp van 42.87m. Bij het vierde onderdeel speerwerpen behaalde hij 31.53m en het laatste zware nummer gewicht werpen behaalde de diomedon master 11.98m. Een mooi resultaat voor de Steenbergse Master.

De Nieuwe Veste danst Enthousiasme onder de vele deelnemers.

DOOR ELNA HELLEMONS De gigantische hoeveelheid deelnemers uit vroeger jaren -ruim duizend- wordt nu niet meer gehaald, maar toch durfde voorzitter Dick Boterman in zijn welkomstwoordje voorzichtig te stellen dat ‘oude tijden herleven’. Er was die zaterdagochtend zelfs een bus met wandelaars uit Oud Alblas gearriveerd bij sporthal De Buitelstee, die één van de lange afstanden gingen lopen. In totaal waren er ruim 400 deelnemers, verdeeld over de diverse loopafstanden en de fietstocht. Start Al vanaf 7 uur ‘s ochtends konden de lange afstandslopers van de 25 en 40 kilometer zich inschrijven bij de organisatie, de Stichting Suikerstad Sportief Dinteloord. Om 10 uur was dan het gezamenlijke vertrek van de lopers van de 5, 10 en 15 kilometer. Het merendeel van hen, de lopers van de

vijf kilometer, zijn de deelnemers aan de wandelvierdaagse die op woensdagavond begonnen is. Afgezien van een enorme regenbui op donderdagavond is hier alles goed verlopen en ook deze ochtend verschijnt iedereen fris en fruitig aan de start. Wethouder Bert van Kesteren verricht hierbij het officiële startschot en wenst de deelnemers, die staan te trappelen van ongeduld, veel succes. Tegelijkertijd wordt deze zaterdag ook de 19e Suikerstadtour gereden over 25 of 40 kilometer. Verrast Het is de hele ochtend een drukte van jewelste in het café van sporthal De Buitelstee, waar de start en finish is van alle onderdelen. Nadat de meeste deelnemers vertrokken zijn, heeft voorzitter Dick Boterman van de Stichting Suikerstad Sportief Dinteloord wel even tijd voor een praatje. Hij zegt namens de Stichting aangenaam verrast te zijn door het grote aantal deelnemers.

FOTO ELNA HELLEMONS

“Toch is de wandelvierdaagse erbij slechts een eenmalig gebeuren, vanwege ons jubileum. Volgend jaar is het weer zoals alle voorgaande jaren.” De datum hiervoor is al bekend, namelijk zaterdag 22 juni 2013. De Stichting is overigens dringend op zoek naar uitbreiding. Wie zich aan wil melden voor een bestuursfunctie en/ of als assistent bij de organisatie van de Suikerstadmars kan contact opnemen met Dick Boterman, tel. 0167-522359.

STEENBERGEN - Op maandagavond 18 juni was het zo ver. Alle kinderen van basisschool de Nieuwe Veste uit Steenbergen mochten hun geleerde danspassen showen aan hun ouders en ieder die was uitgenodigd. Op initiatief van een dansschool was gedurende een periode van 6 weken aan alle groepen van de basisschool les gegeven. Van klein tot groot heeft men kennis gemaakt met: Ballroom new style. Er zijn werkelijk super dansen ingestudeerd. Dat

hebben de kinderen getoond. Vol enthousiasme lieten ze o.a: chachacha, rumba, jive en engelse wals zien. Ze dansten deze moderne dansen alleen of in tweetallen op muziek uit de top 40. Werkelijk iedereen was verbaasd te kunnen zien wat dansen en muziek teweeg brengt bij kinderen. De wat verlegen, stille kinderen stonden nu vooraan. De minder beweeglijke kinderen waren ritmisch en in de maat aan het dansen. Ieder kind werd beloond met een heus certificaat. Vol trots en onder luid applaus nam ieder deze beloning in ontvangst.

Goede start open water VRACHTWAGEN zwemmers De Krabben RIJBEWIJS CODE 95 v.a.

1395,-

Markiezaatsfietsvierdaagse

Deelnemers aan de Markiezaatsfietsvierdaagse vorig jaar.

BERGEN OP ZOOM - Op 6-7-8 en 9 augustus organiseert SRE De Pedaleurs de 41e Markiezaatsfietsvierdaagse vanuit Bergen op Zoom. Het vertrek vindt plaats vanaf het binnenplein van het Markiezenhof bij het Beursplein. De uitgezette tochten voeren door de

prachtige omgeving van de stad waarbij naast de Brabantse Wal met bosrijke omgeving en landgoederen ook de Zeeuwse polders en het mooie eiland Tholen worden aangedaan. Door de ruime keuze in afwisselende routes komen zowel de meer sportieve fietsers als de echte recreanten aan hun trekken.

Men hoeft slechts drie dagen, waaronder de donderdag, mee te fietsen om in aanmerking te komen voor een medaille. De te kiezen afstanden zijn 25, 40 of 60 km, waarbij per dag een verschillende afstand kan worden gekozen. Er kan gestart worden van 10.00 tot 14.00 uur. De laatste controlepost op de routes sluit om 16.00 uur en de eindcontrole om 17.00 uur. Onder de deelnemers wordt een aantal mooie prijzen verloot.Bij voorinschrijving geldt een gereduceerde prijs. Daarvoor kan men vanaf 3 juli terecht bij De fietsspecialist Kees de Mooy ZuidOostsingel 43, horeca Beursplein en VVV Brabantse Wal Kortemeestraat 19 in Bergen op Zoom en bij Het Poortje Fietsen Dorpsstraat 47 in Halsteren. De kaartvoorverkoop sluit op zaterdag 4 augustus. Er bestaat ook de mogelijkheid van aanmelden via internet (www.sredepedaleurs.nl). Op 6 en 7 augustus kan men nog inschrijven aan de start waar ook de programmaboekjes en de routes kunnen worden afgehaald. In het routeboekje zitten voor alle vier dagen pagina’s voor de stempels van de controleposten. PAGINA 24

Hans Kwaks op de schoolslag.

STEENBERGEN - De weergoden waren het drietal Krabbenzwemmers dat op zaterdag 23 juni naar Strijen getogen was gunstig gezind, droog weer en veel zon. Gunstige omstandigheden voor een buitensport als het open water zwemmen. Minder gunstig was de harde wind die er stond, de gezwommen tijden waren dus langzaam te noemen. Peter Reedijk startte op de 1 km vrije slag masters 50+. Volgens eigen zeggen zigzagde Peter veel waardoor hij veel extra meters gezwommen heeft. Oorzaak hiervan waren de al eerder genoemde golven en het feit dat de baan met erg weinig boeien uitgezet was. Hans Kwaks kwam aan de start op de 1 km vrije slag en de 1 km schoolslag masters 40+. Op beide onderdelen was hij de snelste in zijn categorie.

Op de schoolslag tikte hij overall, na een 20+ zwemmer, zelfs als tweede aan. Een goede start van zijn open water seizoen na twee jaar afwezig te zijn geweest vanwege blessures. Anna de Wit had zich ingeschreven voor de 2 km vrije slag dames jeugd. Anna komt pas in de loop van de race op gang en wist de tweede km sneller af te leggen als de eerste. In de tweede helft van haar race wist ze haar positie in het veld dan ook te verbeteren en tikte uiteindelijk als 23e aan. Programma De volgende wedstrijden waar zwemmers van De Krabben aan deelnemen zijn op 7 juli in Appeltern en op 14 juli in Wijk en Aalburg. Daarnaast gaat er ook een groep Krabbenzwemmers naar de 3.8 km lange zeezwemtocht Kattendijke-Wemeldinge op woensdag 27 juni.


De Nieuwe Veste danst

Open tenten-weekend ontdek ‘Glamping’

STEENBERGEN - Het was zover op maandagavond, alle kinderen van basisschool de Nieuwe Veste uit Steenbergen mochten hun geleerde danspassen showen aan hun ouders en iedereen die was uitgenodigd.

...maak kennis met Glamoureus kamperen!

Op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli

Op initiatief van dansschool Patrick Lagas was gedurende een periode van 6 weken aan alle groepen van de basisschool les gegeven. Van klein tot groot heeft men kennis gemaakt met: ‘Ballroom New Style’. Er zijn werkelijk superdansen ingestudeerd en dit hebben de kinderen getoond. Vol enthousiasme lieten ze o.a: cha-

van 14 u tot 19u

chacha, rumba, jive en Engelse wals zien. Ze dansten deze moderne dansen alleen of in tweetallen op muziek uit de top 40. Werkelijk iedereen was verbaasd om te kunnen zien wat dansen en muziek teweeg brengt bij kinderen. De wat verlegen, stille kinderen stonden nu vooraan. De minder beweeglijke kinderen waren ritmisch en in de maat aan het dansen. Patrick en zijn team beloonden ieder kind met een heus certificaat. Vol trots en onder luid applaus nam iedereen deze beloning in ontvangst. De Nieuwe Veste was in de gelegenheid zo’n ervaring te mogen delen met alle kinderen van de school.

BRIDGE BRIDGECLUB DE VLIET Uitslag 21 juni, A-lijn: 1. Fenna Luycks-Trudy van Nijnatten 59,38%, 2. Corrie Blommerde-Jeanne Voeten 55,21%, 3. Corry Vermeij-Free Vermeij 53,02%, 4. Josien v.d. Kar-Ted van Langerak 52,08%, 5. Hans Voskuilen-Diny Iriks 51,04%. B-lijn: 1. Nelly Boden-Jac Boden 62,78%, 2. Greet Heshof-Ria Adriaansen 62,50%, 3. Jo Goderie-Mien van Oevelen 58,33%, 4. Corry Hertogh-Adje Veraart 53,06%, 5. Anny Meesters-Trudy Bouman 51,39%.

Blikstraat 82 2920 Kalmthout België Neem alvast een kijkje op:

www.deoudeheihoef.be

www.de-uitwijk.nl info@de-uitwijk.nl

- 130 soorten pannenkoeken - Grill specialiteiten (niet op zondag) - Overdekt en verwarmd terras - Speeltuin en kinderboerderij - Minigolf en kanoverhuur Informeer naar de mogelijkheden voor feesten en partijen

www.brabantwerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten

Chaletpark Wouwse Plantage Prachtig Top chalet op ruime koopkavels.

ZONDAG 1 juli

oPen dag

Dorpsweg 136, De Heen 0167 560000 Dagelijks geopend vanaf 12.00u maandag gesloten

van 14.00 uur tot 16.00 uur

Wees ons oog, fotografeer voor ons

Wij roepen onze lezers op ons te bestoken met foto’s van een actuele gebeurtenis in straat, wijk of woonplaats. Insturen kan via foto@internetbode.nl of www.internetbode.nl (button lezersfoto’s, de rest wijst zich vanzelf). Vermeld naam en telefoonnummer. Licht toe waar en wanneer de foto is genomen en wat we precies zien.

Voor informatie belt u: 06-51988579 of 0165-379349

Financiering mogelijk !

Chaletpark Wouwse Plantage Schouwenbaan 6, 4725 SV Wouwse Plantage, www.toptotaal.nl

Eilandelijke Jeugd Tenniscompetitie

BRIDGECLUB STEENBERGEN Uitslag 25 juni, Lijn A: 1. Manda Kaptein-Peter Sterk 64,06%; 2. Els van Bergen-Riet van Trier 60,42%; 3. Dientje van Dorst-Marion v.d. Kerkhof 51,04%; 4. Ciel Koolen-Johan Koolen 50,00%; 5. Mia de Vos-Ad van Iersel 48,96%; 5. Ria Adriaansen-Ted van Langerak 48,96%. Lijn B: 1. Cees Rens-Jan Stout 62,92%; 2. Adje Veraart-Cor Peeters 57,50%; 3. Hermien Methorst-Mariette Onland 55,00%; 4. Wilma van Oevelen-Nella van Ruiswijk 54,00%; 5. Fenna Luycks-Lies Frijters 51,25%.

Finale 22e Kwastbokaal STEENBERGEN - Zaterdag 30 juni vindt de finale plaats van de Kwastbokaal.

De Kwastbokaal loopt weer op zijn eind. Het jaarlijkse driebanden koppeltoernooi van BV Ons Genoegen & BV De Kwast, begon dit jaar op 26 maart. Dik drie maanden later zijn we toe aan de finaledag. Zaterdag 30 juni zal de laatste en beslissende dag zijn van de Kwastbokaal. De halve finales beginnen om 19.30 uur en rond 21.00 uur zal de finale beginnen. Dit alles vind plaats in Hotel De Kwast te St. Willebrord. Graag willen wij iedereen uitnodigen om dit slotstuk mee te beleven. De overgebleven vier koppels gaan strijden om wie zich uiteindelijk winnaar mag noemen van de

22e Kwastbokaal. Deze vier koppels zijn: Johan van Ginneken/Hennie Mol; Toon Mertens/Henk Timmers; Arno Sep/Peter Verstijlen; Ton van Eekelen/Frie Schoonen. De loting voor de twee halve finales worden op de dag door de deelnemers zelf verricht waarna de winnaars van beide partijen zich met elkaar mogen meten in de grand finale. Op deze finaledag wordt ook de loting verricht van de loterij met als hoofdprijs een biljartkeu. Iedere deelnemer heeft hiervoor aan het begin van het toernooi een nummer toegewezen gekregen. Wij wensen de finalisten veel succes en plezier. Alle deelnemers alvast bedankt voor jullie deelname en tot de volgende Kwastbokaal. We hopen dat iedereen een gezellig toernooi heeft beleefd.

IVN avondwandeling over de Oude Buisse Heide STEENBERGEN - IVN-Roosendaal houdt op vrijdag 29 juni een natuurwandeling op de Oude Buisse Heide. Het vertrek is om 18.30 uur van de parkeerplaats bij het bruggetje aan het eind van

de Genestetlaan. Lia Kertens laat de deelnemers genieten van de geluiden in de natuur en de stilte in henzelf. Meer informatie over het IVNRoosendaal is te vinden op www.ivn.nl/roosendaal.

IVN-seniorenactiviteit

Fietstocht naar Wildert Alle deelnemers van de Eilandelijke Competitie.

NIEUW-VOSSEMEER - Al meerdere jaren nemen de kinderen van de tennisverenigingen Eegedima (Tholen), TOV (Oud-Vossemeer), TV Jacoba van Beieren (Sint Maartensdijk), Ruucstoppelen (Sint Philipsland) en NVTV (Nieuw-Vossemeer) en TC Sint Annaland aan een onderlinge eilandelijke competitie deel. Dit jaar had de Nieuw-Vossemeerse tennisvereniging de organisatie in handen. Vanaf eind maart konden de jeugdleden strijden voor de prijzen. Wat betreft de woensdagmiddag competitie waren er 2 poules. Poule A was voor de kinderen van groep 6/7 en 8 deze kinderen streden voor de persoonlijke titel, alle gewonnen games in het dubbel of enkelspel telden mee. Poule B was voor de kinderen van groep

3/4 en 5 in deze poule werd er gespeeld in teamverband waarvoor zich 7 teams hadden ingeschreven. En op de vrijdagavond was de competitie voor de middelbare scholieren, ook zij gingen voor persoonlijke overwinningen. We hebben leuke en spannende wedstrijden gezien, maar het belangrijkste was dat de kinderen veel hebben geleerd en veel lol met elkaar hadden. Afgelopen woensdagmiddag 21 juni, werd te Nieuw-Vossemeer de eindmiddag gehouden voor de A- en B-poule. In totaal waren 45 kinderen aanwezig. De kinderen werden in teams onderverdeeld en op het zonovergoten tennispark werden er allerlei spelletjes gedaan, onder andere het elektrische spiraal waar je dus echt een vaste hand voor moest hebben , een tennisballen race lopen, zo veel mogelijk games

behalen op de tennisbaan, de knikkerbaan verslaan en nog meer leuke spelletjes. Aan het einde van de middag was de prijsuitreiking van de eilandelijke competitie. In Poule B was team St Maartendijk 2 de sterkste en in Poule A ging Patrick Filius uit Oud-Vossemeer met de beker naar huis. Vrijdagavond 23 juni werden de finale wedstrijden gespeeld voor de middelbare scholieren. 15 kinderen kwamen die avond naar Nieuw-Vossemeer om daar onder stormachtige omstandigheden de laatste punten te scoren. Uiteindelijk was opnieuw Patrick Filius de winnaar van de eerste plaats. Manon Neele sleepte de tweede plaats in de wacht en Juliette Bout werd nummer drie. We kijken terug op een leuke competitie en hopen dat volgend voorjaar weer veel deelnemers mee zullen doen. PAGINA 25

STEENBERGEN - IVN houdt elke laatste donderdagmiddag van de maand een seniorenactiviteit. Op donderdag 28 juni gaat de fietstocht naar Wildert. Het vertrek is om 13.00 uur vanaf de nieuwe parkeerplaats bij Visdonk. De fietstocht gaat langs de Molenbeekroute naar Wildert. Daar bezoekt de groep het Bosmuseum, waar een permanente

tentoonstelling wordt gehouden. Naast prachtige posters zijn hier ook enkele verzamelingen te bewonderen van houtsoorten, vruchten en bomen. Ook dieren, maar ook andere werktuigen waarmee gewerkt werd in het bos zijn te zien. Na het bezoek is het tijd voor een lekker kopje thee of koffie, waarna de groep weer huiswaarts fietst.

Dierenopsporingsdienst Amivedi Vermist 12 juni: Poes, Boskat bruin, donker bruine poes met een wit vlekje op haar borst, Chip, Baghera, 1 jr, Kortemeten NieuwVossemeer. 11 juni: Kater gec. Cypersrood, Chip, Koosje, 5 jr, Fuksiastraat, Steenbergen. 11 juni: Poes, Zwart, kruising Pers, brede kop, veel haar, mooie volle staart, Pino, 13 jr, Irisstraat Steenbergen.

Gevonden 14 juni: Poes, Zwart, heeft een wit vlekje op haar borst. Zeer aanhankelijke poes. Haar kopje heeft veel weg van een siamees, West-Groeneweg, De Heen. Informatie Contacpersoon post Bergen op Zoom Beppie Broker, tel: 088-0064601 of via boz@ amivedi.com of www.amivedi.nl


Met gezellige lunch en veel bezoek

Diamanten huwelijksfeest voor echtpaar Overbeeke-Breure STEENBERGEN - Het echtpaar Overbeeke-Breure vierde vorige week het heuglijke feit dat zij 60 jaar geleden in het huwelijk traden. Hoewel 17 juni de echte datum was, vierden zij hun diamanten bruiloft enkele dagen later in de recreatiezaal van wooncomplex De Tilleborgh, waar het echtpaar woont.

Weekenddiensten Bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 273 855, voor inwoners van Nieuw-Vossemeer en Steenbergen. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 530 200 in het Poortgebouw van het Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Kruisland en Dinteloord. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek Bergen op Zoom naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939. Dienstapotheek Roosendaal naast de huisartsenpost bij het Franciscus Ziekenhuis, Boerhaavelaan 21, tel. 0165 591 400. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Zorg aan huis vanuit uw eigen wijk of buurt? Bel 0165 - 57 40 00, 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Surplus de Markenlanden thuiszorg: passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij.Voor al uw thuiszorgvragen: 0168 331826 en ksbthuiszorg@surplusdemarkenlanden.nl Onze zorg - dichtbij en altijd - is er voor ú! Zeven dagen per week staan wij 24 uur p/dag met raad en daad voor u klaar via 0900 - 900 4444.

Bas en Sien Overbeeke genieten van de lunch tijdens hun diamanten huwelijksfeest.

DOOR ELNA HELLEMONS Familie, vrienden en kennissen waren aanwezig om samen met het diamanten paar te genieten van een feestelijke lunch. Nadat ook burgemeester Hoogendoorn even was aangeschoven om het bruidspaar te feliciteren werd het voor hen een beetje te druk om tijdens de lunch ook nog de pers te woord te staan. Die taak wordt daarom overgenomen door kleindochter Nicolette. Huwelijk Van haar vernemen we dat haar opa Bas (89) en oma Sien (84) altijd een boerderij hebben gehad in De Heen. Waar en hoe de twee elkaar destijds hebben leren kennen weet ze niet helemaal zeker, maar ze denkt dat het was bij een toneeluitvoering. Na

FOTO ELNA HELLEMONS

hun huwelijk kreeg het paar twee dochters, Corine en Tanna. Bas en Sien hebben drie kleinkinderen.

leborgh; als ik het goed weet waren ze destijds een van de eerste bewoners. Ze hebben het hier heel goed naar hun zin.”

Werk “Mijn opa heeft altijd op de boerderij gewerkt, terwijl mijn oma het huishouden deed en voor de kinderen zorgde.

Contacten “Mijn opa en oma bridgen allebei erg graag en dat doen ze dan ook regelmatig. Mijn opa gaat graag biljarten hier in de recreatieruimte, mijn oma leest graag. En natuurlijk hebben ze hier hun sociale contacten, waar ze erg van genieten. Wij komen ook regelmatig bij hen op bezoek en dat is altijd gezellig. Wat dat betreft hebben wij ook een erg hechte familie: we zien elkaar vrij vaak en genieten daar allemaal van! En mijn opa vertelde daarnet nog dat ze ook wel verdriet hebben meegemaakt, maar dat de leuke dingen in hun leven beslist overheersen.”

‘De leuke dingen overheersen’ Maar mijn oma heeft ook altijd heel veel vrijwilligerswerk gedaan, en daar heeft ze enkele jaren geleden een koninklijke onderscheiding voor gekregen. Nu wonen ze inmiddels alweer 17 jaar hier in De Til-

KERKELIJK NIEUWS DINTELOORD Nederlands Hervormde Gemeente Zondag 1 juli: 10.00u Ds. F.J.M. van Veldhuizen; 18.30u Ds. F.J.M. van Veldhuizen Parochie H. Petrus en Paulus Vrijdag 29 juni: 19.00u Patroonfeest van de H.H. Petrus en Paulus m.m.v. R.K. kerkkoor. Intentie voor: overl. ouders de JonghAanraad. Voorgangers: Pastoor H Akkermans / Pater B v Schaik / dhr R v d Ham. Zaterdag 30 juni: 19.00u Woord en Communieviering m.m.v. R.K. kerkoor. Intenties voor: Cornelis v. Dravik en Wilhelmina Vervloed; jgt. Dimphna Traets e.v. Petrus v d Dravik en overl. familie. Voorgangers: Dhr R v d Ham. Zes wekelijks gebed: Adriana Maria Vermunt (6). NIEUW-VOSSEMEER H. Joannes de Doper Wij verzoeken u, uw misintenties in de zomerperiode (tot ca. half augustus) minstens 2 weken te voren door te geven. N.B.: de mis in de Vossemeren op vrijdag is deze week om 17.00 uur. Vrijdag 29 juni 17.00u: H. Mis in De Vossemeren, misintenties: Janus Keijzers e.v. Pietje Timmermans ter herdenking van de geboortedag; Bertus Dam e.v. Jo Geers; Ben Dam e.v. Grada van Zomeren. Deze vrijdag is het feest van de H. Petrus en Paulus. Om 19.00 uur is er in de kerk van Dinteloord een H. Mis met als voorgangers, pater Bertus en pastoor Han Akkermans. Zondag 1 juli 9.00u: Woord-Communieviering, door de werkgroep. Misintenties: Janus Bosters; Janus Keijzers e.v. Pietje Timmermans ter herdenking van de ge-

boortedag; Wim van Will; Wil Flier-Mols; Bertus Dam e.v. Jo Geers; Marzanna Verhagen-Karpowicz. Maandag 2 juli: 18.00u H. Mis, misintentie: Jan en Jo van Bavel-Koevoets en overl. ouders. Woensdag 4 juli: 19.00u H. Mis. Donderdag 5 juli: 19.00u Medjugorjeviering en Rozenkransgebed Vrijdag 6 juli: 19.00u H. Mis in De Vossemeren, misintenties: Bertus Dam e.v. Jo Geers. Protestantse kerk De predikantsplaats in de gemeente Halsteren/Nieuw Vossemeer is momenteel vacant. Zondag 1 juli: 9.00u eredienst in de Protestantse Kerk te Nieuw-Vossemeer. Ds. J. de Bie uit ‘s-Gravenpolder STEENBERGEN Christengemeente Open Deur Iedere zondag 10.30u samenkomst in Open Deur; zondagavond 19.00u gebedsbijeenkomst in de Gebedswinkel, Geert Vinckestraat 2. Iedere maandag 20.00u, Bijbelstudie in de Lepelaar, Kerkstraat 57 te Lepelstraat. Elke woensdag koffieochtend 10.00-13.00u in de gebedswinkel, Geert Vinckestraat 2 te Steenbergen. Meer info: Ad van der Wiel, Oud-Vossemeer, 0166-603598, aml.wiel@filternet.nl; www.opendeursteenbergen.nl Hervormde Gemeente Zondag 1 juli: Ds B. ten Kate, Bergen op Zoom. St. Gummaruskerk Personalia: de overledenen, die wij in ons gebed gedenken, zijn Christ HelmonsVoorbraak; Gonda Klarenbeek; Guust Welten de Bruijn; Koos Brooijmans Mouwen.

Openingstijden Parochiesecretariaat: van maandag t/m vrijdag van 9.15-11.30 uur Deze tijden gelden niet tijdens de schoolvakanties en op feestdagen, dan is het secretariaat alleen op donderdagochtend geopend. Spreekuur: Op dinsdag- en vrijdagochtend van 9.30-10:30 uur in het Parochiesecretariaat in de Gummaruskerk, Westdam 83 (ingang marktzijde). Zondag is er kindernevendienst in de Vincentiuszaal. Na de mis bent u hier van harte welkom voor koffie en thee. Misintenties: Wilt u een misintentie aanvragen? Gelieve dit minstens een week van tevoren (ivm tijdige plaatsing in de krant) door te geven bij het secretariaat op maandag t/m vrijdag van 9.15 t/m 11.30 uur of via de website. Weekse missen: vanwege een ongeval van pastoor Ed. Nieuwlaat en de vakantie van pastoor H. van Geel vervallen tot maandag 9 juli de weekse missen in onze kerk. Daarna wordt de gangbare draad weer opgenomen. Je kunt veel geven zonder echt te delen Kerkdiensten: 13e zondag, jaarcyclus b. Zaterdag 30 juni 19.00u (eucharistie met pastoor B. van Schaik): Joke Luijks; Rienus Vissenberg; Kees Vissenberg; o.ou. Van Beek-Iriks; Kees Ooms, echtg. van An Ooms-Van Roosendaal. Zondag 24 juni 10.00u (eucharistie met past. B. van Schaik): Het welzijn van onze parochie; Anthonetta Peeters; Cornelia Tak; jrgt. Adriana van Gurp-Krebbekx; jrgt. Wilhelmina van Hooijdonk-Schillemans; Jan Traets; Jacq Lanen-Huijsmans; o.ou. Van der Wegen-van Gurp; fam. v/d RietLooyen; fam. Nagelkerken-v/d Riet. De weekse missen vervallen. PAGINA 26

TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Nieuw Vossemeerse Tennistoernooi

Heshof Open Voorjaarstoernooi NIEUW VOSSEMEER - Vanaf zaterdag 9 juni t/m zondag 17 juni werd op het tennispark van de Nieuw Vossemeerse Tennisvereniging NVTV het Heshof Open Voorjaarstoernooi 2012 gespeeld. Het was een sportief geslaagd toernooi met ruim 110 deelnemers in negen onderdelen. Er werd gespeeld in poule’s zodat bijna iedereen twee of meer wedstrijden zou kunnen spelen. Dit maakt de NVTV Open daarom ook altijd zo bijzonder. Iedere dag had de barcommissie voor lekkere hapjes gezorgd zodat men ook voor of na de wedstrijd niets tekort kwam. Onder stralende weersomstandigheden werd het toernooi besloten met het bedanken van de deelnemers, vrijwilligers en de organisatie en vond de prijsuitreiking plaats. Traditiegetrouw was er ook weer een loterij met een fiets als hoofdprijs. Uitslagen Dames dubbel 5 1. Lijdie Kot/ Netty van Westen

2. Jacqueline Bergman/ Lydia Gosselink Gemengd dubbel 5 1. Ilse van der Heijden/ Danny Hoetelmans 2. Lydia Gosselink/ Rolf Theuns Heren dubbel 6 1. Sam Douw/ Frank Schoep 2. Dim Verwijs/ Huib van Westen Heren dubbel 7 1. Kees van Poortvliet/ Norbert Wenig 2. Mart Kersten/ Minus Schoonen Dames dubbel 7 1. Meriam Bierkens-Zantboer/ Marian Kraak 2. Tonny van Hoof/ Ute Jörg Gemengd dubbel 7 1. Tonny van Hoof/ Kees van Poortvliet 2. Carin de Nijs/ Henk van Terheyden Heren dubbel 8 1. Ton Brands/ Stephan Laco 2. Dennis Groffen/ Hans Keijsers Dames dubbel 8 1. Siene van Dijke/ Lejanne Korteweg 2. Carla Boone/ Els Qualm Gemengd dubbel 8 1. Azuera Gijzen/ Peter Bergers 2. Chantal Perdaems/ Dennis Groffen

Gastoptreden van Trombone kwartet BRAM

BRAM tijdens kerstuitvoering

KRUISLAND - BRAM is ontstaan destijds uit een drietal trombone leerlingen van Gerard de Krom. De huidige formatie bestaat uit Andre Loos, Willem Mathijssen, Bart Schrauwen en Adrie Bosters beter bekend BRAM, (net als BOB, maar dan anders). BRAM is zo’n 10 jaar geleden gestart met vooral lichte muziek, nu spelen zij een divers programma van pop tot uitschieters in het zware

kaliber. Op zondag 1 juli willen zij de bezoekers aangenaam verrassen met bekende popmuziek afgewisseld met jazzy stukken in een informele sfeer. Ben je benieuwd hoe vier trombones anders kunnen klinken, zij nodigen u uit om lekker te komen luisteren in een mooie omgeving. Kom naar het museum De Holle Roffel aan de Markt te Kruisland. Aanvang van 14.00-17.00 uur.


vacatures

met agridienst heb je een bijzonder betrokken,

wij bieden je een uitdagende baan...

betrouwbaar en vakkundig uitzendbureau voorhanden. of je nu op zoek bent naar werk of naar nederlands sprekend personeel; een directe en persoonlijke aanpak is ontzettend

medewerkers groenvoorziening (Fulltime)

belangrijk. en daar ligt nu juist de kracht van ons familiebedrijf. agridienst is nen, vcu

Als gevolg van een toename met betrekking tot het werkaanbod in het openbaar groen zoeken we per direct een aantal kandidaten. Dit voor het onderhoud in gemeentelijke plantsoenen, maar ook voor bedrijventerreinen en zorginstellingen. Ervaring is niet noodzakelijk, de wil om te werken wel. Graag met een rijbewijs B of B/E en een geldig VCA certificaat of bereid dit te behalen. Het salaris is conform CAO.

gecertificeerd en lid van de branche-organisatie nbbu.

Agridienst

Voor meer informatie over bovenstaande vacature verwijzen wij u naar onze website of kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

UITZENDBUREAU

StEEnBErGEn [HOOfDVEStIGInG] HOOGStrAAt 7, 4651 VA t 0167 56 35 00 EttEn-LEur BrEDASEwEG 185, 4872 LA t 076 508 35 36

Sollicitaties met CV kunt u sturen naar het emailadres vacature@agridienst.nl of per post naar onze hoofdvestiging. Het is ook mogelijk te reageren via onze website.

Kom naar naar dede Open Open Deur DeurDagen Dagen Kom

agridienst.nl

Europa van de Renovatiespecialist renovatiespecialist nr.nr.11ininEuropa

uitzenden I Payroll I detachering I werving & selectie I bemiddeling voor zzP-ers I oPleiding van uitzendkrachten I advies in Personeelszaken

tijden en plaats van de10:00 open -dag. 17:00 uur

Laat uw trap in waarde stijgen!

www.brabantwerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten

ren · Keukens · Trappen · Plafonds ervoor ervoor

Zanco Mode

ervoor ervoor

Bel: 026-4463027 of bezoek ons

PORTAS-Renovatie Advies Centrum®

Goed gekleed voor een leuke prijs!

Ook deze zomer staan 6821 ABwij ARNHEM voor u klaar! erna erna 15 www.bosveld.portas.nl 16 erna erna

van de nr. 11ininEuropa Europa van de Renovatiespecialist renovatiespecialist nr. Sonsbeeksingel 71-72 vrijdag zaterdag zondag

21:00

SUPER VOORDEEL Truien E 49,Vesten E 69,-

uur

tijden erna 14en plaats van de open dag. erna januari van 10.00-17.00 uur ERNA Kom naar deMet Open Dagen Kom de Open Deur Geschi kt´svoor alnaar le deuren! het frontenwi sDeur seluwsysteem, Dagen Met hetuw PORTAS-trede-opDeuren morgens Laat Deuren ´s morgens oud oud gehaald gehaald De De andere andere weg weg naar naar uw Laat uw tijden en plaats van de open dag. zaterdag 3 oktober 10:00 - 17:00 uur

droomkeuken! trap in in waarde waarde stijgen! stijgen! droomkeuken! geschi kt voor alle keukens! trede systeem! Wij renoveren, nr. 11inintrap Europa van de de Renovatiespecialist renovatiespecialist nr. Europa

op werkdagen van 10.00-17.00 uur Grote keuze aan decors en Zonder hak- of breekwerk! moderniseren model len! en bouwen en zaterdag 10.00-16.00 uur PORTAS-Vakbedrijf nieuw op maat! ren · Keukens · Trappen · Plafonds ´s avonds avonds nieuw nieuw gebracht! gebracht! ´s

Deuren nooit meer verven!

vrijdag 2 oktober Hier komen de data,14.00 uur -

21:00

uur

tijden en 3plaats van de10:00 open -dag. oktober 17:00 uur

zaterdag

L.K.B. BV uw MeerBunschoten dan hier komt

Deuren ´s morgens oud gehaald ervoor ervoor ´s avonds nieuw gebracht!

De andere weg naar uw ervoor ervoor

Laat uw ervoor ervoor

droomkeuken! Bel: 026-4463027trap in waarde stijgen!

of bezoek bezoek ons ons of

telefoonnummer Energieweg 20 Centrum ·beproefd! 3751 LT BUNSCHOTEN Advies 30 jaar PORTAS-Renovatie ® ®

en uw adres

Bosveld Bosveld Houthandel Houthandel

Exclusief voor de regio‘s Amersfoort,Sonsbeeksingel Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Barneveld, Kootwijk en omgeving Sonsbeeksingel 71-72 71-72

ren · Keukens · Trappen · Plafonds erna erna erna erna 6821 6821 AB AB ARNHEM ARNHEM erna erna www.bosveld.portas.nl ervoor ervoor www.bosveld.portas.nl

erna ervoor ervoor

erna ervoor ervoor geschikt voor alle keukens! trede systeem! systeem! Wij renoveren, trede Grote keuze aan aan decors decors en en Zonder hakhak- of of breekwerk! breekwerk! Grote keuze Zonder moderniseren PORTAS-Renovatie modellen! modellen! en bouwen Advies Centrum® PORTAS-Vakbedrijf PORTAS-Vakbedrijf nieuw op maat! Bosveld Houthandel hier komt uw Tijdens onze shows tonen wij u waarom Portas-vakbedrijf L.K.B. Bunschoten BV Meer dan reeds Sonsbeeksingel 71-72 telefoonnummer Energieweg 20 ··beproefd! 3751zijn LT BUNSCHOTEN BUNSCHOTEN méér dan een miljoen klanten overtuigd Renovatie Noord Brabant Energieweg 20 3751 LT 30 jaar

ERNA Geschikt voor voorERNA alle deuren! deuren! Geschikt alle

ERNA

Met het het 026-4463027 frontenwisselsysteem, Met Met het het PORTAS-trede-opPORTAS-trede-opMet frontenwisselsysteem, Bel:

Deuren nooit nooit meer meer verven! verven! Deuren

voorons alle keukens! Wij renoveren, of bezoek Degeschikt renovatiespecialist Nr.1 in Europa

De renovatiespecialist Nr.1uw in Europa en adres erna erna erna erna

Tel.: 033 83 al·istwww.lkb.portas.nl De- 298 renovati66deuren especi nr. 1 in Europa

 keukens  trappen  plafonds www.bosveld.portas.nl

zondere belevenis Open Dagen 4761 RM Zevenbergen Geschikt voorERNA alle deuren!zijn onzeMet het Deur frontenwisselsysteem, Met het PORTAS-trede-opDe renovatiespecialist renovatiespecialist Nr.1 in Europa Europa De in ERNA geschikt vooreen alleNr.1 keukens! trede systeem!0168-330129 Wij renoveren, waar u ERNA de mogelijkheid krijgt voor betelefoon: Deuren nooit meer verven! Grote keuze aan decors en Zonder hakbreekwerk! moderniseren drijfsbezichtiging, ook vrienden Fax:of0168-330251 modellen! en bouwen renovatiespecialist Nr. 1 in Europa enDe kennissen zijn hartelijk E-Mail: info@rnb.portas.nl PORTAS-Vakbedrijf nieuw op maat! uitgenodigd.

Tel.: 033 De - 298 66 83 · www.lkb.portas.nl renovatiespecialist nr. 1 in Europa

hier uw De renovatiespecialist nr. 1komt inBV Europa L.K.B. MeerBunschoten dan Deuren · Voordeuren · Keukens ·· Trappen · Plafonds · Kastsystemen telefoonnummer 30 jaar beproefd! Deuren · Voordeuren · Keukens Trappen · Plafonds · Kastsystemen w w w. rn b . p o r t a s . n l Energieweg 20 · 3751 LT BUNSCHOTEN

en uw adres

Exclusief voor de regio‘s Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Barneveld, Kootwijk en omgeving

ERNA

Wij merken nog weinig van de crisis, sterker nog : wij zoeken versterking…

Vandaar dat we op zoek zijn naar :

Werkvoorbeider/Projectleider Werktuigbouw Met kennis van luchtbehandeling/airco/warmteterugwinning

U krijgt , samen met collega’s, de vraag van onze klant in handen. Uitgeprint of reeds op tekening uitgewerkt. En u gaat zelf bepalen hoe we deze vraag of het probleem gaan oplossen. Dus treedt u in contact met deze klant, toeleveranciers, onderaannemers, overheid, etc, etc. Aan de hand van deze gegevens ontwerpt en calculeert u de gevraagde oplossing, en begeleidt daarna het project tot en met de oplevering. Functie-eisen: minimaal MBO niveau 4 of gelijkwaardig, ervaring met Autocad of Stabicad is een pré. 10 jaar ervaring, affiniteit met utiliteit. Zelfstandig werkend, geen negen-tot-vijf mentaliteit, en goede contactuele eigenschappen. We bieden uitstekende arbeidsvoorwaarden en uitgebreide opleidingsfaciliteiten.

Elektromonteurs

Met interesse in Industrie en Utiliteit U installeert bij onze klant op een nette- en efficiënte manier allerlei verschillende systemen. Functie-eisen: U bent in bezit van een diploma TBI,TSI of studerend daarvoor.We bieden uitgebreide opleidingsfaciliteiten. VCA en rijbewijs B(E). Ervaring met PC’s (Windows) is een pré.

van 109,95 nu

De renovatiespecialist Nr.1 in Europa

- Vakbedrijf R.N.B. Tel.: 033 - 298 66 83 · www.lkb.portas.nl De renovatiespecialist Nr. 1 in Europa

De renovatiespecialist nr. 1 in Europa

Campagneweg 11S

Deuren · Voordeuren · Keukens · Trappen · Plafonds · Kastsystemen

4761 RM Zevenbergen (bij de suikerfabriek)

Tel. 0168-330129 www.portas.nl

Zanco Mode Kortemeestraat 9 (in ‘t Vierkantje) 4611 TK Bergen op Zoom Tel. 0164-263485

Uitsluitend tevreden klanten Direct de laagste

SINT ANNALAND | DBKEUKENS.NL

U inspecteert bij onze klanten nieuwe of reeds bestaande installaties. U heeft affiniteit met de NEN 50110 , NEN 3140 en andere voorschriften en heeft voldoende ervaring om “door de installatie “heen te kijken. Als u nog geen diploma (bv Elektroraad, van der Heijden, etc)voor deze werkzaamheden bezit , maar u bent wel geïnteresseerd om deze opleidingen te gaan volgen, dan bent u de aangewezen persoon om ons team te versterken Functie-eisen: minimaal MBO niveau 4 of gelijkwaardig,ervaring met computers. 10 jaar ervaring, affiniteit met utiliteit en werken in de industrie. Zelfstandig werkend, geen negen-tot-vijf mentaliteit. We bieden uitstekende arbeidsvoorwaarden en uitgebreide opleidingsfaciliteiten.

Steenbergen-Kapelle-Roosendaal

www.heijnen-stuij.nl

Uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van CV, richten aan : Heijnen-Stuij Installatietechniek & Veiligheid, t.a.v. Silvia Heijnen-Loi, Prins Reinierstraat 18 4651 RZ Steenbergen

Steenbergen-Kapelle-Roosendaal

www.heijnen-stuij.nl gebr. timmermans b.v.

van 79,95 nu

de renovatiespecialist nr.1 in Europa

6821 ARNHEM Exclusief de Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Barneveld, Kootwijk Exclusief voor de regio‘s regio‘s Amersfoort, Amersfoort, Baarn,AB Bunschoten-Spakenburg, Barneveld, Kootwijk en en omgeving omgeving van devoor PORTAS-renovatie-systemen. Een bijCampagneweg 11 S

erna erna

Bij HeijnenStuij

Aquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Kom naar naar de deBosveld Open Deur Dagen Dagen Houthandel Kom Open Deur vrijdag 2 oktober Hier komen de data,14.00 uur -

We werken meestal rechtstreeks voor de opdrachtgever en bieden hem een advies, maken een offerte, leveren turn key op en verzorgen daarna het onderhoud, veiligheidsinspecties en eventuele uitbreidingen. Dat doen we nu al meer dan 50 jaar en met steeds meer succes!

Of ervaren elektromonteur met ervaring hierin

zaterdag 3 oktober

ervoor ervoor

Heijnen-Stuij Installatietechniek & Veiligheid (met drie vestigingen in Steenbergen,Kapelle en Roosendaal) is een totaal-installatiebedrijf dat al meer dan 56 jaar bestaat. Wij richten ons op utiliteitsbouw en industrie, met totaaloplossingen op elektrotechnische en werktuigbouwkundig gebied.

Inspecteur elektro Nen 50110/NEN 3140

vrijdag 2 oktober Hier komen de data,14.00 uur - 21:00 uur

Deuren ´s morgens oud gehaald De andere weg naar uw ´s avonds nieuw gebracht! droomkeuken!

Bij HeijnenStuij

uw eigen

krant advies grafisch ontwerp kranten op maat

boekerman 4 (borchwerf 11) tegenover Saver milieustraat tegenover milieustraat 4751 Xk oudSaver gastel 47510165 Xk oud Tel.: - 31 gastel 77 46 tel.: 0165 - 31 77 46 info@krt.nl www.krt.nl of mobiel.krt.nl

Uw oUde kabel en metalen zijn geld waard!

KRT al meer dan jaar gespecialiseerd in hetvanverwerken van krt is alismeer dan 50 jaar50 gespecialiseerd in het verwerken kabel en metalen. wijkabel zijn iSo en 9001: beschikken uiteraard over de vereiste en9001:2000 metalen.gecertificeerd Wij zijn ISO 2000 gecertificeerd en beschikken uiteraard(milieu)vergunningen. over de vereiste (milieu)vergunningen. kuntdagelijks dagelijkskabel kabel en en metalen, metalen, tegen UU kunt tegen contante contantebetaling, betaling,aanleveren. aanleveren. ook kunnenwij, wij,bij bijvoldoende voldoende volume, volume, containers plaatsen. ook kunnen containersop opuw uwlocatie locatie plaatsen. Metaalprijzen geldig week 32 26 metaalprijzen plastic koper kabel plastic aluminium kabel loodkabel koper grondkabel koper loodkabel aluminium grondkabel aluminium zuiver blank koper onzuiver koper gemengd rood geel koper aluminium roest vrij staal zuiver lood zink electro motoren ijzer accu’s wasmachines, drogers auto katalysator

vanaf € 1,60 € 1,90 € 0,75 € 0,95

€ 3,50 € 4,80

per kg per stuk

tot € 2,60 € 2.90 p/kg € 0,75 € 0,70 p/kg € 0,90 € 1,15 p/kg € 0,50 € 0,50 p/kg € 4,75 € 5,80 p/kg € 4,25 € 5.30 p/kg € 4,00 € 5,05 p/kg € 2,80 € 2,95 p/kg € 0,90 € 0,95 p/kg € 1,10 € 1,30 p/kg € 1,00 € 1,20 p/kg € 0,85 € 0,80 p/kg € 0,45 € 0,50 p/kg € 0,19 € 0,21 p/kg € 0,40 € 0,45 p/kg € 0,19 € 0,21 p/kg € 20,00 € 15,00

Prijzen onder voorbehoud van kwaliteit en marktontwikkelingen. zundert tel 076 599 8111 uwkrant@vorsselmans.nl

openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-17.45 uur • vrijdag 07.30-15.45 uur • zaterdag 07.30-12.15 uur openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-18.00 uur • vrijdag 07.30-16.00 uur • zaterdag 07.30-12.30 uur


hEt bEStE VEEL KEUS, VEEL VOORDEEL! VOOR Uw DiER

Aanbiedingengeldig geldigt/m t/m78april juli 2012. Aanbiedingen 2012. Zolang Zolangde devoorraad voorraadstrekt. strekt.

Atlas Car Vervoersbox

cOMfORtabEL Op REiS

Veilig op reis met deze vervoersbox voor de hond van hoogwaardig kunststof. Kijk op onze website voor de maten.

nu vanaf

53.95

25%

Verkoeling voor de hond Gelkristallen in stof zuigen koud water op en geven dagenlang koelte af. De stof zelf is droog. Een opluchting voor iedere hond die last heeft van de warmte. Voor thuis en onderweg. Halsband vanaf 5.95, bandana vanaf 8.95, mat vanaf 17.95 Kijk op onze website voor meer informatie.

korting

nu

119.00 Loopplank PetRamp de Luxe

Zo spaart u de gewrichten van de hond bij het in- en uitstappen. Deze zeer sterke loopplank is van aluminium en dus licht van gewicht. Makkelijk inschuifbaar, met anti-sliplaag. Adviesprijs 145.00

aanRaDER!

KijK VOOR MEER fiEtSKaRREn Op OnzE SitE

149.00

Fietskar Runner

Felix brokjes 4 kg

Sensations Vlees (rund, lever, kip en groenten) of Sensations Vis (zalm, forel, koolvis en groenten). Adviesprijs 15.15

9.50

Gegarandeerd havervrij, zeer laag eiwitgehalte. Met spelt en luzerne, om kauwen te stimuleren en voor een goede darmwerking.

Premium Care lam en rijst

Hoogwaardige, complete voeding voor de hond. Speciaal voor honden met huid- of vachtproblemen of een gevoelig spijsverteringsstelsel. Vaste lage prijs.

2.50

Pavo Nature’s Best muesli 15 kg

9.95

95

nu 2 voor

10.95

vanaf

44.

9.95

119.

00

Met anti-slipbodem en meerdere aanlijnpunten. Kan worden getransformeerd tot een bench, door de wielen er via een kliksysteem af te halen. Gemakkelijk in te klappen. Voor honden t/m 40 kg.

nU 15 + 2 Kg gRatiS!

nu

Crispy knaagdiersticks

Goed voor de tanden, en een welkome afwisseling voor alle knaagdieren. In veel verschillende smaken. Twee per doosje. Adviesprijs 1.95

Vervoersmand Atlas

In frisse kleuren. Verkrijgbaar in twee maten. Kat, konijn, cavia, fret - 48 x 32 x 29 cm 14.95 9.95 Kat en kleine hond - 58 x 37 x 32 cm 19.95 15.95

25.95

nu

26.95

Fokker Country Basic 15 kg Volledig hondenvoer, voor honden met een normaal energieniveau. Adviesprijs 33.50

MEt gRatiS tEKEnLOEp

19.95

Exil Tick Off

Knijpampullen tegen teken bij de hond. Ook werkzaam tegen vlooien. Biedt binnen 24 uur bescherming. Doosje met 6 knijpampullen.

DE MOOiStE En gROOtStE DiEREnwinKELS! OUDEnbOSch 2500 M2 (MEt DOgwaSh!), bERgEn Op zOOM 1000 M 2

MELD U aan VOOR OnzE niEUwSbRiEf Op www.aniMaLwORLD.nL En bLijf Op DE hOOgtE Van OnzE actiES

OUDEnbOSch MOLEnStRaat 131 tEL 0165 31 39 40

bERgEn Op zOOM RaVELStRaat 74 tEL 0164 23 33 49

* t/M aUg VRijDag tOt 21.00 gEOpEnD! Ma t/M DO VRijDag zatERDag

8.30 - 18.00 8.30 - 21.00* 8.30 - 17.00

Ma t/M DO VRijDag zatERDag

8.30 - 18.00 8.30 - 20.00 8.30 - 17.00

DSB_20120627  

ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.interne...