Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

S T E E N B E R G S E

O P L AG E :

30 MEI 2012 WEEK 22

EN WEST-BRABANT:

Uitgeverij

de

10 . 0 0 0

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

bode

ACTUALITEIT

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

Zundert

I

AUTO’S

Volg ons via twitter: @SteenbergseBode

PETER DE KONING ZATERDAG AL NAAR GENNEP

AA

Te l .

076

599

SPORT

8 111

I

www.internetbode.nl

KERKELIJK NIEUWS

WATERKWALITEIT DE EENDRACHT HEEFT AANDACHT

480.000

VACATURES

ROPARUNNERS KRIJGEN WARM ONTHAAL

Inzage gemeente in kierrechten

College schort aanleg drempels op

DINTELOORD - De Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) geeft de gemeente Steenbergen inzage en medewerking in de kierrechtenadministratie van het kassengebied op de Agro Food Cluster bij Dinteloord. Dat is de uitkomst na een overleg tussen beide partijen. De TOM wilde de gemeente in eerste instantie geen rol geven in de handel in lichthinderrechten. De gemeente stelde dat ze daardoor haar controlerende taak niet kon uitvoeren. Ook hebben de partijen op initiatief van de gemeente samen met de provincie een maatwerkvoorschrift opgesteld dat als handvest geldt bij milieumeldingen of -vergunningen in het AFC-gebied.

DINTELOORD - De gemeente Steenbergen gaat voorlopig nog niet over tot de aanleg van zo’n dertig plateaus in het buitengebied van Dinteloord. Het college heeft besloten om de uitwerking op te schorten tot na de bespreking van het onderwerp in de gemeenteraad. De daadwerkelijke uitvoering zal daardoor pas op zijn vroegst in 2013 kunnen plaatsvinden. De gemeente kondigde onlangs aan het zuidwesten van Dinteloord duurzaam en veilig in te richten door op iedere kruising een drempel aan te leggen. Dat plan stuitte echter op hevige verzet van bewoners en agrariërs uit het gebied. De raad buigt zich 13 juni over de uitvoering.

W E E K B L A D

Platform moet subsidie terugbetalen STEENBERGEN - Het Ondernemersplatform Steenbergen moet de ontvangen subsidie uit 2011 terugbetalen aan de gemeente Steenbergen. Dat heeft het college besloten. De gemeente vraagt instanties die subsidie ontvangen om een activiteitenverslag in te leveren voor 1 april. Enkele organisaties leverden hun verslag echter te laat in. Wanneer zij voor 24 april de stukken hadden opgestuurd, werd hun subsidie alsnog verzilverd. Volgens het college had het ondernemersplatform voor die datum nog geen verslag ingediend. De gemeente verstrekte in 2011 voor 136.000 euro aan doelgroepensubsidies en bijna 20.000 euro aan waarderingsubsidies.

Suiker Unie opent pomp voor groen gas DINTELOORD - De Suiker Unie in Dinteloord heeft dinsdagmiddag haar eerste groen gas pompinstallatie officieel in gebruik genomen. Dat gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst op het terrein van de suikerfabriek. Sinds een half jaar produceert Suiker Unie haar eigen groene gas. Dat gas is afkomstig van de biomassavergister in Dinteloord, die afgelopen najaar geopend werd door prins WillemAlexander. De vergister wordt gevoed door bietenafval uit de suikerfabriek. Straks kan daar ook groen afval uit het AFC bij komen. Het gas wordt onder ander gebruikt als brandstof voor de vrachtwagens van de Suiker Unie.

VANDAAG IN DE BODE ranje Deze O

specia

uitgave l is een

r WIN 1 jaa N sporte gratIs active Bij BODy kijk snel

op pagina

11

tgev van Ui

STEENBERGEN - Al 72 jaar is hij, maar dat weerhield Jan Janssen, de eerste Nederlandse winnaar van de Tour de France, er niet van om zaterdag op de fiets te stappen voor de tweede editie van de Koos Moerenhout Classic. Die was na de vuurdoop van vorig jaar wederom een groot succes en telde meer dan 2500 deelnemers. FOTO ELNA HELLEMONS

Feitenonderzoek naar Dinteloord Noord-Oost afgerond

Uitbreiding geen prioriteit college DINTELOORD - De gemeente Steenbergen heeft vanaf het moment dat Woningstichting Dinteloord in 2007 haar plannen voor Dinteloord Noord-Oost presenteerde aangegeven dat de prioriteiten van de gemeente bij inbreidingslocaties liggen. Dat blijkt uit het feitenonderzoek dat burgemeester Jan Hoogendoorn heeft laten uitvoeD E L BvanUDinteloord R G S Noord-Oost. E & VExtra E onzekerheden E R S E over de financiële ren na het stuklopen M van IdeDontwikkeling haalbaarheid van de eerste fase deden het project in 2011 de das om. DOOR RIA VAN MEIR Woningstichting Dinteloord verschafte in 2006 een optie van vijf jaar op de aankoop van gronden ten noordoosten van Dinteloord met als doel daar woningen en een mulifunctioneel zorgcentrum te realiseren. In december werd echter bekend dat de corporatie van het project afziet, vanwege onvoldoende medewerking vanuit de gemeente. Burgemeester Jan Hoogendoorn heeft daarop een feitenonderzoek laten uitvoeren, waarbij alle gesprekken en mailverkeer tussen de gemeente en de stichting zijn weergegeven. Voorwaarde Daaruit blijkt dat de gemeente vanaf het begin terughoudend is geweest tegenover de ontwikkeling van Dinteloord Noord-Oost. In de eerste jaren gaf het college steeds aan te willen wachten op zekerheid van de ontwikkeling van AFC,

t

h

u

i

voordat er extra woningbouw buiten de kern mogelijk kon worden. Ook met het groene licht van het AFC op zak heeft het college meermaals verklaard dat inbreiding aan de Oost-Groeneweg en door uitkoop van een bedrijf de voorkeur had boven uitbreiding. In juli 2010 geeft het college toch haar goedkeuring voor het verder ontwikkelen van de locatie Dinteloord Noord-Oost op voorwaarde dat de opbrengsten deels worden besteed aan onrendabele plannen. Ook vraagt de gemeente de woningstichting om meer uitleg over een groot aantal punten. Risico WSD neemt daarop een marktpartij in de arm en gaat verder met de ontwikkeling van W hetE project. E K Vanaf B LmeiA2011 D ontstaan de eerste scheuren in het project. De gemeente vindt het aantal woningen in beide fasen te hoog en adviseert om voorlopig alleen nog maar uit te gaan van de eerste fase. In de zomer loopt het

s

i

n

d

e

r

op pagina

GOUD IS G€LD

15

We

IS ER WEER! ZATERDAG 2, 9, 16, 23 EN 30 JUNI

HOTEL DE RAM HALSTEREN

t

h

u

i

s

i

n

d

e

conflict op, omdat de gemeente aangeeft de opbrengsten uit het project te willen besteden aan het uitkopen van een bedrijf. WSD geeft aan dat niet enkel uit de eerste fase te kunnen bekostigen. De gemeente zegt op haar beurt weer dat WSD uitgaat van te hoge grondopbrengsten en wil geen plan in procedure brengen bij een te groot risico op verlies. Ondertussen dringt de tijd voor WSD. De woningstichting verwijt de gemeente steeds aanvullende onderzoeken te willen. De gemeente daarentegen zegt dat de corporatie haar plannen steeds bijschaafde. Wanneer de corporatie eindelijk een concept bestemmingsplan indient, besluit het college daar niet mee in te stemmen, waardoor WSD het hele project afblaast. De woningstichting heeft aangekondigd de investeringskosten te willen verhalen op de gemeente, maar de gemeente stelt dat al vanaf het begin duidelijk was dat de gemeente een andere prioritering had dan Dinteloord Noord-Oost.

e

g

i

o

De best gelezen krant in West-Brabant

W E E K B L A D

01 2 Bode 2 erij de

Wat Is ce to be’ ‘the pla jD De weDstri tijDens kijk snel

Minister opent eerste deel A4

r

e

g

i

o

STEENBERGEN - De gemeente Steenbergen heeft minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu bereid gevonden om op woensdag 27 juni de openingshandeling voor een gedeelte van de A4 te verrichten. Het stuk snelweg tussen de op- en afritten bij Halsteren en de oversteek van de N259 bij Klutsdorp wordt vanaf dan opengesteld. Het verkeer rijdt dan via de Steenbergseweg de snelweg op en komt zo niet meer door Klutsdorp. Rijkswaterstaat verwacht dat daarmee de doorstroming op de Steenbergseweg verbeterd wordt. De definitieve oplevering van de A4 tussen Halsteren en Dinteloord staat gepland voor eind 2013.

A4 open tijdens Dag van de Bouw STEENBERGEN - De Combinatie A4 Steenbergen zet op de Dag van de Bouw op zaterdag 2 juni haar deuren open voor het publiek. Vanaf het informatiecentrum van Rijkswaterstaat in Steenbergen zijn er excursies en rondleidingen naar twee belangrijke onderdelen van de nieuwe snelweg tussen Bergen op Zoom en Dinteloord. Belangstellenden kunnen een bezoek brengen aan de aansluiting van de snelweg bij Klutsdorp, die in juni al in gebruik genomen wordt. Ook is het mogelijk om het in aanbouw zijnde aquaduct bij Steenbergen te bezichtigen. Bij het informatiecentrum zijn de bouwbedrijven ook present met een informatiestand.

VANDAAG BIJ DE BODE OM nd EN OZuPidwZO BERG est-Nederla e stad van E VAN

EEN UITGAV

ZOOM BERGEN OP

Bij deze Bode Autostad.

4. 6.

Deze special

is een uitgave

van VVV

Wal en Brabantse

veland & Tholen VVV Zuid-Be

erking met in samenw

de Bode, Uitgeverij

76 , Tel. +31 (0) 26, Zundert Bredaseweg

599 81 11,

e.nl www.internetbod

DIRECT CONTANTE BETALING!

2012

BERGEN OP

ant Een krdevol boor tips & e leuk rmatie fo in

ZOOM

T MEE!

VO

EUR PRIM uit... ‘Groeten

Dé Zoom’ app Bergen op

De enige echte autodealerkrant van West-Brabant.

occasions en nog veel meer!

in nederland te poule zWaars

- september

WERELD

lokale dealer • Nissan Cube: Outside the box • Belona Oud Gastel en Auto Borchwerf aalde r best bet sneijde Wesley elftal erlands speler ned

- augustus

VIER HE

GRORATJOUIS!

Met deze week o.a.: • Maak autoverhuur kiest voor de a ukennis t o nmet i e uCindy w sIJzenbrandt u i t d e• rAllrent egio 2.

- juni - juli

De oudst jaar! bestaat 800

Lees hierover pagina 2

njefans voor ora egeld is veel ger

T

KRAN AR STAD

Dé 800 JA

op

doen in onze Wat wilt u stad? 800 jaar oude

om rgen op Zo Bezoek Be ndere manier petto! bijzo hebben we wat in op een leef tijden

Bergen op Zoom: I-tour door app voor de smartin deze gratisde Stadsstenen u mooiste phone geven ing langs de een rondleid Lees meer op pag. 5 monumenten.

ve­ de sportie een rij. Voor liefhebber, e ling, cultuur of winkel­ nfoor: de braderi pagina aars, over de Krabbe levensgenieter ers, kunsten 800 klein en groot. met de waar winkeli en muzikanten maar vooral fanaat. Voor jaar stad op 3-7 Op stapenen: tips voor 800 jaar oud, viert Bergen op verenigingeneen kleurrijk geheel. Stadsst Dat Ontdek 800 . Het is Theater en jaar jong! zorgen voor Ontdek het activiteiten igheden enten en meer uw eigen manier voor in één de Zoom in 2012. Leven in één van Al deze evenem 8 tot en met bezienswaard bijna teveel voorzien uw van het Goede van Nederland. staan op pagina op steden krant. Daarom gelegenheid een voor een van Bergen de oudste voor 11. Een mooie vier het mee! Uitgaan: tips Stadsstenen tips op pagina 4 jaar stad, vrij te maken uit 800 op e van u agenda avondj Zoom weg in Bergen 7. Zij kennen activiteiten weekendje u meevoeren door weekend er bijna 3 tot en met iten en Bijna elk enten: de in­ Zoom? Laat eriode is de beste activiteheden. siasme van 8-11 Evenem en genieten hier In de zomerpeen evenement of het enthou feesten d jheid staat bezienswaardig elk weeken de binnenstad. Proef woners. Gastvri tijdens activiteit in : ontdek uw roducten voorop! 12-13 Wonen te woonplek van culinaire streekp favorie Voel het ritme vol tips er n wan­ Proefmei. Een krant een bijzond Jazzmuzikante bezoekt. van B&B’s willen we bezoek aan rd grootse chten: kend Uiteraa Jazzwee van uw en hotels 14 Overna neer u het wandelend krant zet feestje maken tot luxe 4-sterr de zomer Zoom. Deze voor u op Geniet van Bergen op ontdek belevenissen bezig zijn: alle leuke 15 Actief tse Wal de Braban jubileum zin om dit van harte Krijgt u al U bent Bergen mee te vieren? Aangenaam welkom in

Voor alle

op Zoom!

autostad roosendaal

I

nodigen Kijk op www

bergen op zoom

ZIE ELDERS IN DEZE KRANT! Deze special

is een uitgave

van VVV

.800jaarstad.n

Wal en Brabantse

l voor alle

veland & Tholen VVV Zuid-Be

je uit!

evenementen

erking met in samenw

mediapartner

!

de Bode, Uitgeverij

76 , Tel. +31 (0) 26, Zundert Bredaseweg

599 81 11,

e.nl www.internetbod


Goud is Geld zijn geen handelaars, maar is een smelterij en groothandel! Uw sieraden worden bij ons niet verder verhandeld! Uw oude gouden sieraden zijn nog steeds geld waard, zelfs als deze beschadigd of kapot zijn. De goudprijs is de voorbije 30 jaren nog nooit zo hoog geweest. Wij kopen alle soorten gouden/zilveren sieraden in; kettingen, ringen, armbanden, oorbellen, gouden tanden en munten. Wij betalen hiervoor de beste prijzen.

GOUD IS GELD

Hotel de Ram Halsteren

te e c e t r Di tan g! n co talin be

WE ZIJN SLECHTS 5 DAGEN IN

HALSTEREN

Zaterdag 2, 9, 16, 23 en 30 juni a.s. vanaf 10.00 tot 16.00 uur Hotel de Ram Steenbergseweg 1, 4661 RJ Halsteren

BELANGRIJKE DATA VOOR UW AGENDA:

ZEVENBERGEN

Directe contante !! betaling

w w w . g O u d i s g e l d . n l

TAXATIE LOUNGE IS GEOPEND IN ROOSENDAAL Mocht u niet op de locatie kunnen komen bent u altijd van harte welkom in onze taxatie lounge voor een vrijblijvende taxatie onder het genot van wat lekkers.

goud is g€ld

w w w . g O u d i s g e l d . n l

Lounge

U bent van harte welkom in onze nieuwe winkel goud is geld taxatie lounge in Roosendaal!

916 duizendsten (22 karaat) 833 duizendsten (20 karaat) 750 duizendsten (18 karaat)

Molenstraat 9a, 4701 JK Roosendaal • 06-42841682 • 0165-852268

udisg Roose

835 duizendsten (2e gehalte)

800 duizendsten (3e gehalte)

GROTE BELANG-

ligt ergens verstopt in een la of kast bij u in huis!

4701 JK

925 duizendsten (1e gehalte)

WEGENS

goud is geld heeft een smelterij en werkt voor de groothandel. Uw sieraden worden bij ons niet verder verhandeld!

Molenstraat 9 A,

Kleine Grote en kleine Conventie nieuwe gebruikte tekens voorwerpen voorwerpen

Wij zijn geïnteresseerd in diamanten, hoogwaardige Art Deco, antieke sieraden en zeldzame munten.

UW VAKANTIE

w w w. g o

Grote nieuwe voorwerpen

De afgelopen 6 maanden was bij ons de fijngoudprijs/24k al boven de 40 euro per gram.

Openingstijden: Ma 13.00 - 17.00 uur Di 10.00 - 17.00 uurgoud is geld taxatie lounge, Molenstraat 9A te Roosendaal. Wo GESLOTEN tel: 0165 852268 Do 10.00 - 17.00 uur www.goudisgeld.nl Vrij 10.00 - 20.30 uur Za 10.00 - 16.00 uur Zo op afspraak

open: ma. 13.00-17.00u., di. 9.30-17.00u., do. 9.30-17.00u., vr. 9.30-17.00, 18.30-20.30u. zat. 11.00-16.00u zondag alleen geopend op koopzondagen. (Op woensdag gesloten).

Directe contante ! betaling!

Grote Kleine Grote en kleine nieuwe nieuwe gebruikte voorwerpen voorwerpen voorwerpen

585 duizendsten (14 karaat)

3, 17 en 24 juni a.s. vanaf 10.00 tot 16.00 uur goudGolden isZondag g€ld Tulip Zevenbergen, Schansdijk 3, 4761 RH Zevenbergen Lounge

ZILVER

GOUD

STELLING ZIJN WIJ OPNIEUW BIJ U IN

eld.nl

ndaal,

DE BUURT

0165 85 2268

GOUD IS GELD IN DE MEDIA: VTM, MADIWODOVRIJDAG SHOW, NOVA, TELEGRAAF, ALGEMEEN DAGBLAD, RTV UTRECHT, LEEUWARDER COURANT TV, DE BODE, VELE ANDEREN. KIJK OP ONZE WEBSITE WWW.GOUDISGELD.NL VOOR MEER INFORMATIE

tariefverhoging voor kwetsbare patiënten zorgwekkend BERGEN OP ZOOM - Uit recent onderzoek van verschillende verzekeraars is gebleken dat de tandartsenkosten gemiddeld maar liefst met 7 procent zijn toegenomen, na invoering van het nieuwe vergoedingenstelsel. De politiek is zich bewust van het feit dat deze toename uiteindelijk zeker effect zal hebben op het tandartsbezoek en mogelijk tot achterstand in mondzorg zal leiden. Vooral de kwetsbaren in de samenleving kunnen door de grote kostenstijging makkelijk de dupe worden. Een aantal landelijke verzekeraars komt daarom met het advies aan de minister om mondzorg voor kinderen en gehandicapten tijdelijk uit het experiment te halen.

De minister heeft hierop geantwoord dat ze al op korte termijn zelf met een concreet plan zal komen om de tarieven voor met name kinderen en gehandicapten veilig te stellen. Minister Schippers vertrouwt er op dat verzekeraars en tandartsen hun verantwoordelijkheid nemen en ook met voorstellen zullen komen. Ze ziet daarom geen aanleiding om het driejarige experiment van de vrije tarieven in de zorg voortijdig te onderbreken. Voorlopig betaalt de zorgverzekeraar de gehele rekening voor behandelingen uit het basispakket voor kinderen en gehandicapten volledig.

Bergen op Zoom, Halsteren, Zierikzee en Tholen

Ouders en mondzorgspecialisten zijn samen verantwoordelijk BERGEN OP ZOOM - Veel gebitsproblemen op latere leeftijd kunnen worden voorkomen wanneer ouders goed zorgdragen voor het poetsgedrag van de jongsten en ze hun kinderen twee maal per jaar meenemen op gebitscontrole. Ons verzekeringsstelsel maakt basisgebitszorg voor iedereen mogelijk. Sinds dit jaar zijn tandartsen vrij hun eigen tarief te bepalen. Omdat de verzekeraars een maximumbedrag per behandeling vergoeden, moet u ook voor basismondzorg het verschil bijbetalen wanneer de tandarts een hoger tarief hanteert. Wanneer u niet alert bent kan dat u veel geld gaan kosten zeker wanneer u kinderen heeft. Dat vinden wij onrechtvaardig. Klaassen Mondzorg Totaal heeft er daarom voor gezorgd dat u bij hen in elk geval nooit hoeft bij te betalen voor basis mondzorg voor de jeugd tot 18 jaar.

MONDZORG TOTAAL Informatie Klaassen Mondzorg Totaal biedt de volgende specialismen: tandprothetiek, tandheelkunde, implantologie, mondhygiëne en tandtechniek. Wilt u een afspraak maken Klaassen Mondzorg Totaal Stationsplein 11 Bergen op Zoom 0164 - 24 64 72 E-mail: info@mondzorgtotaal.nl www.mondzorgtotaal.nl 0800-23 54 32 48 (gratis nummer)

Vestigingen • Bergen op Zoom, Stationsplein 11 tel. 0164 - 24 64 72 • Halsteren, Poelekes 15 tel. 0164 - 24 64 72 • Zierikzee, Haringvlietplein 7A tel. 0111 - 41 65 34 • Tholen, Eendrachtsweg 9 tel. 0166 - 60 64 44

Toine Klaassen, algemeen directeur.

Twee keer per jaar op controle houdt het kindergebit in topconditie.

Toine Klaassen is algemeen directeur en oprichter van Klaassen Mondzorg Totaal. Als vader van drie kinderen en gespecialiseerd behandelaar in de mondzorg spreekt hij vaak ouders met jonge kinderen in zijn praktijk. “Er bestaat een grote ongerustheid onder deze groep patiënten of goede mondzorg nog wel betaalbaar blijft. De media schetsen onbewust het beeld dat tandartsen vaak misbruik maken van de vrije tariefstelling. Als je als ouder niet voldoende achterdochtig bent zou dit je zomaar veel extra geld kunnen kosten.

Natuurlijk zijn er voorbeelden waar extreme tariefsverhogingen worden doorgevoerd. Gemiddeld gezien zelfs met 7% en uitschieters tot 25% voor individuele behandelingen. De overheid heeft de bedoeling gehad om de vrije marktwerking zijn gang te laten gaan zodat de prijzen uiteindelijk zouden dalen en de kwaliteit van de behandelingen zou toenemen. Wat wij zien is dat sommige, vaak kleinere praktijken de prijsverhoging nodig hebben om hun bedrijfsvoering te verbeteren en te kunnen overleven.

Wie de jeugd heeft heeft de toekomst is ons credo. Een gezonde praktijk heeft daarom zowel volwassen patiënten als ook kinderen en jongvolwassenen in zijn bestand. Je moet dan wel multidiciplinair kunnen werken en alle verschillende gespecialiseerde behandelaars in eigen dienst hebben, onder één dak. Met het oog op de veranderende maatschappij heb ik een aantal jaar geleden besloten om te investeren en te groeien. Wij zijn nu verreweg de grootste en best functionerende praktijk in zuidwest Nederland. Gezinnen met kinderen hebben onze bijzondere aandacht. Wij laten hen niet graag in de kou staan en garanderen daarom dat er bij ons voor basismondzorg nooit hoeft te worden bijbetaald”.


actualiteit

Vertrekkende wethouder wil rijdende trein achterlaten

Peter de Koning zaterdag al naar Gennep STEENBERGEN - Peter de Koning noemt het ‘de aard van het beestje’. Tot vrijdag 1 juni, zijn laatste werkdag als wethouder van de gemeente Steenbergen, blijft hij doorgaan met zijn werk. “Ik wil een rijdende trein achterlaten. Dat ben ik verplicht aan Steenbergen”, zegt de VVD-bestuurder zaterdag 2 juni wordt geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van de Noord-Limburgse gemeente Gennep. Over een afscheid praat hij liever niet. “Ik zie dit niet als een einde, maar als een afsluiting van een hele fijne periode.” DOOR RIA VAN MEIR Het dubbele gevoel dat Peter de Koning had daags nadat de gemeenteraad van Gennep hem had voorgedragen als opvolger voor de huidige burgemeester Marlies de Loo, heeft hem nog niet verlaten. Het feit dat hij eerste burger wordt in de Noord-Limburgse gemeente, laat De Koning nog niet helemaal toe. “Ik heb mijn voorganger niet in de weg willen lopen. De spotlights behoren immers op haar gericht te blijven tot de datum van de benoeming. Dat hoort ook zo en zal bijvoorbeeld hier is in Steenbergen niet anders zijn”, legt hij uit.

afgelopen twee jaar was De Koning onder andere verantwoordelijk voor de verhuizing van SC Welberg naar de Hoogstraat en voor de nieuwbouw van De Siemburg. Ook was hij betrokken bij de aanleg van de A4. De inwoner van Kruisland heeft altijd geroepen dat die nieuwe snelweg open zal gaan op 24 oktober 2013, de dag dat hij zestig kaarsjes mag uitblazen. De Koning moet glimlachen als hij daar aan denkt. “Ik hoop nog steeds dat ik - net als veel meer mensen die dan hun zestigste verjaardag vieren - die dag van de nieuwe snelweg kan genieten. Maar dan wel in de auto”, voegt hij eraan toe.

A4 De wethouder uit Ridderkerk werd twee jaar geleden door de VVD gevraagd om namens de partij plaats te nemen in het Steenbergse college. Hoewel De Koning zijn benoeming in Gennep een hele eer vindt, voelt hij zich ook “schuldig” tegenover zijn partij in Steenbergen dat hij de klus niet kan afmaken. “De VVD heeft mij gevraagd om voor vier jaar wethouder te zijn. Dat ik nu eerder vertrek, vind ik echt heel vervelend voor hen”, geeft hij toe. De

Gemeenschapshuizen De bovengenoemde projecten mogen dan wel goed op de rails zitten, De Koning had ook graag andere dossiers nog afgewerkt. “Ik vind het jammer dat ik de discussie rondom de jachthaven niet meer kan afronden. Datzelfde geldt voor de toekomst van de gemeenschapshuizen.” Wanneer de wethouder over dat dossier begint, spreekt hij alsof hij zijn vertrek naar Gennep even vergeten is. “De discussie rondom de gemeenschapshuizen is

‘Gezamenlijk belang moet altijd voorop staan’

Wethouder Peter de Koning wordt zaterdag 2 juni geïnstalleerd als burgemeester van Gennep. Vrijdag 1 juni is zijn laatste werkdag in de gemeente Steenbergen. FOTO RIA VAN MEIR

een dossier dat mij goed ligt. Ik begrijp de standpunten van de besturen best, maar men heeft mij niets horen zeggen over dat gemeenschapshuizen sluiten. Een extern bureau is nog bezig met een onderzoek naar de mogelijkheden. De resultaten zullen voor de zomer bekend zijn. We gaan eerst overleggen met de besturen, voordat we hiermee naar de raad stappen. Het besluit valt uiteindelijk pas aan het eind van

dit jaar”, vertelt De Koning honderduit. Uitdagingen Zijn bevlogenheid in die discussie laat zien dat de aankomende burgemeester geen uitdagingen uit de weggaat. In Gennep vervangt De Koning een burgemeester die al vijftien jaar aan het roer staat, maar het laatste half jaar door enkele incidenten onder vuur kwam te liggen.

Ook Steenbergen maakte kort voor de komst van de VVD’er een roerige periode door. “Steenbergen is nu gelukkig in een rustiger vaarwater beland. Dat is goed, want ruzies brengen je uiteindelijk niets. Natuurlijk mag je debatten voeren, maar het gezamenlijk belang moet altijd voorop staan. Als er één ding is dat ik Steenbergen toewens, dan is het dat wel. Ik hoop dat het zo blijft.”

Natuurbad scoort slecht in Europees onderzoek, maar is onlangs helemaal ververst

Aandacht voor waterkwaliteit De Eendracht NIEUW-VOSSEMEER - De waterkwaliteit van natuurbad De Eendracht scoort een onvoldoende in een onderzoek dat de Europese Commissie heeft laten uitvoeren naar alle natuurlijke zwemgelegenheden in Europa. Volgens het rapport voldeed het water in 2011 niet aan de gestelde kwaliteitseisen. Marc Tonissen van Camping Mattenburg, waar het natuurbad ondervalt, stelt echter dat het rapport is gebaseerd op oude gegevens. Hij heeft De Eendracht onlangs onderworpen aan een grote onderhoudsbeurt, waardoor de waterkwaliteit volgens hem flink vooruit is gegaan. DOOR RIA VAN MEIR De resultaten van het Europees onderzoek komen enkele weken nadat Tonissen flink

geïnvesteerd heeft in het natuurbad. De Eendracht kampte de voorbije jaren regelmatig met te hoge concentraties blauwalgen. Afgelopen zomer sloot Tonissen het

natuurbad voortijdig om te voorkomen dat de badgasten gezondheidsrisico’s zouden lopen. Om te voorkomend dat De Eendracht ook dit seizoen weer eerder de

deuren zou moeten sluiten, besloot de beheerder het over een ander boeg te gooien. Verversen “Op advies van waterschap Brabantse Delta hebben we al een paar jaar het water niet meer ververst. Voorheen lieten we het bad ieder jaar leeglopen en pompten daarna weer schoon water in het bad. Ook toen hadden we al te maken met een slechte waterkwaliteit. Waterschap Brabantse Delta stelde daarom - bij wijze van proef - voor om het water eens een paar jaar niet te verversen. Maar de kwaliteit werd er niet beter op. Daarom heb ik op eigen initiatief besloten om het water weer eens te verversen”, legt Tonissen uit.

‘Water nu al stuk helderder’

Tijdens het zonnige pinksterweekend genoten veel mensen van het verfrissende water van natuurbad De Eendracht. FOTO LEO ADRIAANSEN

GOUD IS GELD TAXATIE LOUNGE

Goud is Geld is een smelterij. Uw sieraden worden bij ons niet verder verhandeld!

Molenstraat 9a, 4701 JK Roosendaal 0165-852268 Open: ma. 13.00-17.00u, di. en do. 10.00-17.00u., wo. gesloten, vr. 10.00-20.30u, zat. 10.00-16.00u.

e nt ta con g! te lin rec beta

brabantwerkt.mobi

GOUD IS G€LD

Verzilting Tonissen is desondanks blij met de aandacht voor de waterkwaliteit van natuurbaden. “Economisch gezien is De Eendracht absoluut niet rendabel, maar we houden het bad graag open om de inwoners van Nieuw-Vossemeer dichtbij huis te laten zwemmen. Het onderzoek van de Europese Commissie zorgt er nu misschien wel voor dat er meer middelen beschikbaar komen voor het onderhoud van natuurbaden”, hoopt hij. In regionaal verband loopt al enkele jaren de discussie om het Volkerak-Zoommeer te verzilten, om zo de waterkwaliteit te verbeteren. Tonissen is daar geen voorstander van. “Vroeger was De Eendracht ook een zout bad. De natuurlijke eb en vloed zorgde ervoor dat het water dagelijks werd ververst, maar door de Deltawerken gaat dat niet meer. Bij een zilt Schelde-Rijnkanaal zouden wij iedere paar dagen het water moeten vernieuwen, wat veel geld kost. Dan kunnen we het bad net zo goed meteen sluiten”, verklaart hij.

Di

Vacatures in zowel krant, website en nu ook met je smartphone

Er kwam niet alleen 16.000 kuub nieuw water in het bad, ook de bodem is uitgebreid onderzocht naar schadelijke stoffen. Inmiddels is De Eendracht al weer twee weken voorzien van vers water. Het verschil is volgens Tonissen nu al merkbaar. “Het water is veel helderder dan voorheen. Vorig jaar kon je hooguit een halve meter in het water kijken. De bodem van 2,20 meter diepte is nog niet zichtbaar, maar we halen op sommige plekken nu al een doorzicht van 1,80 meter.” De beheerder

heeft daarom sceptisch kennisgenomen van het Europese rapport, dat oordeelde dat op veel plaatsen in Nederland het zwemwater van natuurbaden onder de maat is. “Het is altijd de vraag welke eisen er gehanteerd worden. De provincie Noord-Brabant heeft in Nederland de strengste protocollen. Daar scoorden wij vorig jaar nog een voldoende.”

W W W . G O U D I S G E L D . N L PAGINA 3


Pedicure Jeanette

Bij U thuis 06 - 43084446

NU GRATIS* GLAS BIJ COMATHERM! * VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

Elise Dansschoenen Officieel dealer van Diamant dansschoenen Uit voorraad leverbaar! 0167-522939 - 06-10807891

HOUT DE WORM!

Duurzame oplossingen bij vliegen, houtworm, mollen, ratten, muizen, papiervisjes, vogeloverlast, wespen enz.

(0113) 57 38 81

INFORMEER NAAR ONZE LAAGSTE PR IJSGARANTIE OP KOZIJNEN, SERR ES EN ZONWERINGE N Wij heten u van harte welkom in onze showroom voor een ruime keuze in aluminium, kunststof en houten kozijnen, serres en tuinkamers, dakkapellen, carports, garagedeuren en zonwering.

www.ongediertespecialist.nl

Jan Jochems Handel

en

TransporT

Te koop:

Bestratingsmaterialen en sierkeien,

ETTEN-LEUR: Industrieterrein Vosdonk • Ecustraat 1 • tel. 076 - 50 88 077 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 uur WWW.COMATHERM.NL

speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:

Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3 Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

Bronkhorststraat 12 | 4651 SZ Steenbergen Postbus 50 | 4650 AB Steenbergen T: 0167-566668 | F: 0167-566604 E: info@zeebrabouw.nl

LENTEKRIEBELS?

Maak een ballonvaart... bestel nu!

www.adballon.nl 076 – 514 53 72

Direct de laagste prijs

avondopleiding tot vakbekwaam hovenier/tuinontwerper • • • •

ben je ouder dan 21 jaar ben je creatief en ondernemend? zoek je een nieuwe uitdaging of wil je een vakdiploma behalen? wil je september starten?

Kom dan naar de informatie bijeenkomst op donderdag 14 juni bel 0113-639760 of mail info@traas.nl

• • • • • • • •

Direct de laagste

SINT ANNALAND | DBKEUKENS.NL

houtworm-, boktor en zwambestrijding preventieplannen faunabeheer weringsmaatregelen bestrijding knaagdieren en insecten bouwkundige inspecties balkkoprestauraties mollenbestrijding

Uitnodiging

Uitnodiging Open dag Progmatic Uitnodiging

Open dag Progmatic Donderdag 7 junidag van 14:00 tot 19:00 Open Progmatic

Kenniscentrum Dierplagen www.kad.nl KAD - Gecertificeerd

Voor aanmelding en/of meer informatie kun je contact opnemen met: Edudelta Contract , tel. 0187 480561 of mail naar contract@edudelta.nl Voor een overzicht van alle cursussen en trainingen: vraag onze folder of kijk op www.edudelta.nl

Een nieuw plafond in één dag! • Schone montage in één dag

Een n VOOR ieuw JA een n AR, ieuw PL AFO ND

• Zonder hakken en breken

uur

• De meubels kunnen blijven staan

Donderdag 7 juni van 14:00 tot 19:00 uur Kom zelf eens wat14:00 wij doen het gebied Donderdag 7 kijken juni van totop19:00 uur van

Kom zelf eensIndustriële kijken wat wij doen op het gebied van Automatisering Kom zelf eens kijken watAutomatisering wij doen op het gebied van Industriële Leerlooierij 1, 4651 SM Steenbergen Industriële Automatisering Leerlooierij 1, 4651 SM Steenbergen (Reinierpolder 2) Leerlooierij 1, 4651 SM Steenbergen (Reinierpolder 2) (Reinierpolder 2) 445 Telefoon: 0167-566 Telefoon: 0167-566 445 www.progmatic.nl Telefoon: 0167-566 445 www.progmatic.nl www.progmatic.nl

aanvang 19.30 uur Edudelta College Barendrecht, Rijnstraat 3

• Onderhoudsvrij Ik heb belangstelling voor uw Plameco plafonds en wens kosteloos documentatie en prijsopgave.

“Eindelijk een plaf ond zonder scheuren”

Telefoon: ...........................Naam: .......................................... Adres:....................................................................................... Postcode:...........................Woonplaats: ................................. Opsturen in gesloten enveloppe (postzegel niet nodig) naar PLAMECO PLAFONDS, antwoordnummer 436, 4800 VB Breda

Plameco Plafonds Weidehek 125, 4824 AT Breda Bezoek onze showroom of bel: (076) - 762 00 00 www.vrwbv.nl

Ruim 30 jaa r ervari ng


actualiteit

Column

Koninklijk onderscheiden: Piet Kleppe uit Dinteloord

Prinslandse kanjer onderscheiden om brede maatschappelijke inzet DINTELOORD- Ze vormen de ruggengraat van de maatschappij, zijn de drijfveer van hun club en staan altijd klaar voor raad en daad. Vlak voor Koninginnedag ontvingen zij de kroon op hun werk: een Koninklijke onderscheiding. De Steenbergse Bode staat de komende tijd stil bij de elf vrijwilligers die dit jaar een lintje mochten ontvangen. Eén van hen is Piet Kleppe uit Dinteloord.

Eugène de Kok

Sympathie Het kwam niet door de zenuwen. ‘Af en toe komt een noot er anders uit dan je bedoelt’, zei Joan Franka na de halve finale van het Eurovisie Songfestival. Joan zong niet vals. Vond ze zelf. Dat de haren op mijn armen recht overeind gingen staan en weigerden te gaan liggen zo lang ze bezig was, kwam niet door haar. Vond ze zelf. Joan wilde niet toegeven dat het nergens naar klonk. Begrijpelijk, want niemand doet dat graag. Maar ‘het was simpelweg niet goed genoeg’, zeiden de Songfestival-kenners in koor. Als de noten er wel waren uitgekomen zoals ze had bedoeld, zou ze dan wel kans hebben gemaakt op de eerste finaleplek in acht jaar? Nee. En dat is niet de schuld van die arme Joan. We hebben dat te danken aan onszelf. Om in de finale te komen moeten mensen op je stemmen. Dan heb je een leuk liedje nodig, maar moet je ook op wat sympathie kunnen rekenen van de mensen in de landen die meedoen. En een land waar een partij een meldpunt voor Midden- en Oost-Europeanen in het leven roept, dat als hardste schreeuwt dat ‘knoflookdemocratieën’ zoals Griekenland en Portugal zich aan de financiële spelregels moeten houden, omdat ‘we ze anders maar failliet moeten laten gaan’, waar een politicus zegt dat de premier van Turkije ‘een heel gevaarlijk man’ is en dat continu het vingertje opheft naar anderen, maar zelf vindt dat het niets fout doet, hoeft op niet al te veel sympathie te rekenen in een wedstrijd met de landen die je hebt uitgefoeterd. Dat we de finale van het Songfestival er niet door halen, zal me overigens een zorg zijn, maar wat sympathie heb je ook nodig als je voor 30 april een begroting bij Europa moet indienen, dat eigenlijk niet kunt omdat iemand in het zicht van de haven met onderhandelen is gestopt, je uitstel wilt, maar dat door je grote mond in het verleden niet krijgt en vervolgens in twee dagen een akkoord in elkaar moet draaien dat nu voor velen vrij desastreus lijkt uit te pakken. Het had simpelweg beter gekund.

Colofon Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Steenbergse Bode Steenbergse Bode

W E E K B L A D

t

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 22

De oplossing van deze puzzel is in week 23 te vinden op www.internetbode.nl

Piet Kleppe (71) staat in zijn dorp Dinteloord bekend als iemand die midden in de maatschappij staat. Waarschijnlijk komt dat voor een gedeelte omdat Piet met zijn rijdende SRV-winkel deur aan deur ging en dus veel mensen kende. Maar nadat hij daar al veel jaren geleden mee gestopt is, ging hij de sociale contacten alleen nog maar sterker aanhalen doordat hij in tal van clubs en verenigingen zitting nam. Piet is dan ook vooral onderscheiden vanwege zijn brede maatschappelijke inzet. Winkeliersvereniging In eerste instantie was die maatschappelijke betrokkenheid een rechtstreeks gevolg van zijn beroep: hij is namelijk maar liefst 18 jaar lang actief geweest in de winkeliersvereniging Dinteloord-Winkeloord. Ook in de daarmee samenhangende Markt- en braderiecommissie (de laatste tot voor twee jaar) was Piet een constante factor. “Ik heb aan dit alles goede gevoelens overgehouden. Het was een mooie tijd. Maar nu staan er jonge mensen aan het roer met een andere, frisse kijk op de zaken en ik ben daar heel tevreden mee. Het is goed zo.” Hoogtepunt Een andere bezigheid waar Piet met ontzettend veel plezier op terugkijkt, is zijn inzet bij de organisatie van de festiviteiten ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van het dorp. “Dat was een geweldig feest en een waar hoogtepunt, niet alleen voor Dinteloord maar ook voor mijzelf. Het was heel ingrijpend, want een dergelijk feest organiseer je niet zomaar even. Als ik ergens voor ga, vind ik ook dat het perfect moet zijn; voor minder doe ik het niet! Maar ik heb daar heel goede contacten aan overgehouden en denk er met de allerbeste herinneringen aan terug!”

Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089

Redactie Ria van Meir Correspondent Elna Hellemons Acquisitie Jolanda den Haring Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties dinsdag 14.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s dinsdag 12.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111

DOOR ELNA HELLEMONS

Fietsen Naar aanleiding van dat geweldige feest werd enige tijd later het popkoor Neder-

pop aan de Dintel opgericht, waarvan Piet tot op heden bestuurslid is. Zingen doet hij zelf, samen met zijn vrouw Anneke, overigens in een ander -klassiek- koor, Tavenu. Een andere geliefde bezigheid van het paar is fietsen. Daarom was Piet medeoprichter van fietsclub De Dintelfietsers. Maar ook de visueel gehandicapte medemens en fietser kan op de steun van Piet rekenen, want hij levert een niet geringe bijdrage aan de Stichting Vigeta, die tandemfietstochten organiseert.

FOTO ELNA HELLEMONS

een complete verrassing voor Piet, want hij was met een smoes naar het gemeentehuis gelokt. Vooral de receptie die hem en twee andere gedecoreerde Dinteloorders daarna werd aangeboden in het Dorpshuis was een geweldige belevenis. “De dames Jenny Willemse en Rian Sulkers van het koor hebben ons de hele middag op een geweldige manier begeleid. En wij, de drie gedecoreerden - Hakim Tampoebolon, Meeuwis van Est en ik - kregen een oranje sjerp omgehangen met de tekst ‘Prinslandse kanjer’. Ik ben trots op mijn onderscheiding en heb enorm genoten van de geweldige dag!”

‘Voor minder dan perfect doe ik het niet’

Kanjer Het lintje kwam op die bewuste vrijdag als

30-km zone van Molenweg tot Graaf Hendrikstraat

Snelheid omlaag op groot deel N257 STEENBERGEN - Hoewel Steenbergen er straks een extra aansluiting op de A4 bij krijgt, wil de gemeente een groot deel van de Steenbergse automobilisten nog steeds zoveel mogelijk via de huidige N259 richting de snelweg blijven sturen. Dat blijkt uit een mededeling van het college aan de gemeenteraad over de toekomstige inrichting van de N257. Die weg wordt straks tussen de Molenweg en de Graaf Hendrikstraat ingericht als een 30-kilometer weg. Door het stuk N257 minder aantrekkelijk te maken voor verkeer wil de gemeente de veiligheid van de weg verbeteren. DOOR RIA VAN MEIR Wanneer de N257 eind 2013 wordt opgeleverd, draagt de provincie Noord-Brabant de N257, die nu nog veel doorgaand verkeer tussen Steenbergen en Zeeland begeleid, over aan de gemeente. Die is van plan om de weg meteen duurzaam en veilig in te richten. Volgens de spelregels van ‘duurzaam veilig’ is de Burgemeester van Loonstraat echter te smal om daar een snelheid van vijftig kilometer per uur te handhaven. De weg wordt daarom een categorie lager in gedeeld en krijgt het karakter van een erftoegangsweg, waarbij een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt. Ook is het mogelijk dat er plateaus worden aangelegd om de snelheid te remmen.

© www.sudokusite.eu

Piet Kleppe draagt zijn Koninklijke onderscheiding met trots.

Omwonenden Het college heeft op aandrang van omPAGINA 5

wonenden besloten om ook het gedeelte tussen de Kade en de Graaf Hendrikstraat terug te brengen naar een snelheid van 30 kilometer per uur. De komst van de A4 zal daar namelijk een toename van verkeer met zich meebrengen. Om de omwonenden niet verder te belasten, worden automobilisten uit de wijk Steenbergen-Zuid en Welberg zoveel mogelijk gestimuleerd om via de huidige N259 naar de snelweg te rijden. Dat geldt ook voor de bewoners van de wijk Steenbergen Noord-oost dat naar de richting Rotterdam wil. “Voor hen is het ook aantrekkelijker om via de huidige N259 en de afslag Dinteloord de A4 pas op te rijden”, meent het college. Parkeerplaatsen Naast het omlaag brengen van de snelheid zullen er nog enkele aanpassingen worden verricht. Om een goede doorstroming van het verkeer ter hoogte van

de Kade te bevorderen, komt er een bredere aansluiting van de Fabrieksdijk op de N257. De inrit van het parkeerterrein aan de Kade wordt weggehaald. Het terrein zal straks alleen via de Westhavendijk toegankelijk zijn. Aan de Burgemeester van Loonstraat worden tot slot nog extra parkeerplaatsen aangebracht. Bijdrage De gemeente kan bij de herinrichting rekenen op een flinke bijdrage vanuit de provincie. Die stelt een bedrag van ruim 2,8 miljoen beschikbaar voor het duurzaam veilig maken van de weg. De provincie betaalt dan echter geen afkoopsom voor het langdurige onderhoud meer. De overdracht van de weg staat gepland voor 1 januari 2014. De gemeente streeft ernaar om de weg zo snel mogelijk na de opening van de A4 al dan niet gefaseerd uit te voeren.


Speciale 800jaarstad krant op de deurmat

Weekenddiensten Bel voor levensbedreigende situaties 112.

BERGEN OP ZOOM - Volgende week verschijnt er een speciale krant rondom de viering van 800 jaar Bergen op Zoom. In samenwerking met Uitgeverij de Bode wordt deze krant in een oplage van 350.000 exemplaren verspreid op de Brabantse Wal, Vlaanderen, Zeeland en Rijnmond. In het kader van Citymarketing wil de gemeente Bergen op Zoom met deze krant de bekendheid van de stad verhogen en meer mensen kennis laten maken met al het moois dat de stad in huis heeft. De 800jaarstad krant zet alle leuke tips, bijzondere adresjes, wetenswaardigheden en evenementen in het jubileumjaar jaar op een rij.

Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 273 855, voor inwoners van Nieuw-Vossemeer en Steenbergen. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 530 200 in het Poortgebouw van het Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Kruisland en Dinteloord. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek Bergen op Zoom naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939. Dienstapotheek Roosendaal naast de huisartsenpost bij het Franciscus Ziekenhuis, Boerhaavelaan 21, tel. 0165 591 400. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Zorg aan huis vanuit uw eigen wijk of buurt? Bel 0165 - 57 40 00, 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Surplus de Markenlanden thuiszorg: passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij.Voor al uw thuiszorgvragen: 0168 331826 en ksbthuiszorg@surplusdemarkenlanden.nl Onze zorg - dichtbij en altijd - is er voor ú! Zeven dagen per week staan wij 24 uur p/dag met raad en daad voor u klaar via 0900 - 900 4444. TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Zomerinstuif bij MJW De Klup Volgende week verschijnt er een speciale krant rondom de viering van 800 jaar Bergen op Zoom.

Elk jaar bruist Bergen op Zoom van de evenementen. Dit jubileumjaar krijgen veel van deze evenementen een extra feestelijk tintje. In de 800jaarstad krant leest u alles over deze evenementen. Ook is er in de krant uitgebreid aandacht voor leuke uitstapjes, winkelen, wonen en de verschillende overnachtingsmogelijkheden. Stadsstenen Uiteraard hebben ook de Stadsstenen van Bergen op Zoom een bijdrage geleverd aan de krant. Zij vertellen u graag in geuren en kleuren wat zij hebben meegemaakt tijdens 800 jaar Bergen op Zoom. En niet alleen toen, maar ook nu weten zij als eerste wat

er speelt. Daarom voorzien de Stadstenen u in de 800jaarstad krant van tips en nemen u mee langs hun favoriete plekken in Bergen op Zoom. VVV Brabantse Wal De krant heeft een oplage van 350.000 exemplaren en wordt huis aan huis verspreid in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht, Tholen, Roosendaal, Vlaanderen en de regio Rijnmond. Via VVV Brabantse Wal wordt de krant uitgezet bij recreatiebedrijven op de Brabantse Wal en in Zeeland. Mocht u de krant niet via de brievenbus ontvangen dan kunt u de krant ophalen bij VVV Brabantse Wal in Bergen op Zoom.

STEENBERGEN - Afgelopen najaar hebben we een super Halloween instuif gehad. Vanwege dit succes hebben we besloten om weer een instuif te houden. Op zaterdag 2 juni houden wij een zomerinstuif. De middag begint om 13.30 uur en

duurt tot 16.00 uur. De entree is gratis, inclusief een welkomstdrankje. Voor deze middag hoef je je niet op te geven, je kan gewoon gezellig binnen lopen en natuurlijk mag je vriendjes en/of vriendinnetjes meenemen. Je vind ons aan de Kapelaan Kockstraat 52 in Steenbergen.

KORT BEDRIJVIG

Zomerbraderie Autobedrijf Bastians in Bergen op Zoom

Hoge Raad legt elf jaar en zeven maanden plus tbs op

Lagere straf voor Julien C. HOOGERHEIDE - De definitieve straf die Julien C. krijgt voor het doden van de 8-jarige Jesse Dingemans is door de Hoge Raad vastgesteld op elf jaar en zeven maanden gevangenisstraf gevolgd door tbs met dwangverpleging. Dat is vijf maanden korter dan de straf die het Hof van Arnhem ruim een jaar geleden oplegde. De strafvermindering is het gevolg van de lange procedure, die meer dan vijf jaar in beslag nam. De tbs met dwangverpleging blijft wel staan, iets waar C. zich gedurende het proces altijd tegen verzet heeft. DOOR RIA VAN MEIR Net als het gerechtshof van Arnhem oordeelde de Hoge Raad dat de inmiddels 27-jarige Julien C. schuldig is aan doodslag op de achtjarige Jesse Dingemans uit Hoogerheide. De leerling van basisschool De Klim-Op werd op 1 december 2006 dood aangetroffen in zijn klaslokaal. C. gold al vanaf het begin als hoofdverdachte in de zaak, maar heeft altijd ontkend iets met de dood van de scholier te maken te hebben. Ook weigerde hij mee te werken aan ieder onderzoek naar zijn geestelijke gesteldheid in de hoop tbs te kunnen ontlopen. Stoornis Desondanks oordeelde het Arnhemse gerechtshof vorig jaar op basis van een

eerder rapport, dat dateert uit 2004 toen de Hagenees ook al met Justitie in aanmerking was gekomen, dat ‘de stoornis zodanig is dat het onverantwoord is C. onbehandeld terug te keren in de maatschappij.’ De Hagenees ging vorig jaar tegen die uitspraak in cassatie. Hij meende dat de tbs onterecht was, omdat hij niet had meegewerkt aan onderzoeken. De Hoge Raad stelt echter dat de tactische keuze van C. om niet mee te werken aan de onderzoeken hem nog niet de macht geeft om het besluit van een rechter te kunnen bepalen. Ook kan de Hoge Raad zich vinden in de strafmaat van twaalf jaar en tbs, die het hof eerder oplegde. De periode in de gevangenis wordt echter met vijf maanden ingekort, omdat de strafzaak de redelijke termijn heeft overschreden. Vol-

gens de Raad heeft C. daardoor te lang in onzekerheid gezeten. Langslepend Met de uitspraak van de Hoge Raad komt er definitief een einde aan de langslepende strafzaak. De rechtbank in Breda veroordeelde de Hagenees in 2007 al tot twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging voor doodslag. Twee jaar later maakte het gerechtshof in Den Bosch daar levenslang zonder tbs voor moord van. Die rechtszaak moest worden overgedaan, omdat C. zich toen niet liet bijstaan door een advocaat. De zaak belandde bij het gerechtshof van Arnhem, die de zaak heropende voor een aanvullend onderzoek naar de toerekeningsvatbaarheid van C. Het Openbaar Ministerie heeft steeds twintig jaar en tbs geëist.

Open dag Stadsarcheologie Steenbergen STEENBERGEN - Op zondag 3 juni is er bij stichting stadsarcheologie aan het Doornedijkje 50 in Steenbergen weer een open dag. Er zijn archeologische vondsten te bekijken die in de loop der jaren in Steen-

bergen in de grond zijn aangetroffen. De vrijwilligers geven uitleg over de manier van onderzoek en hoe bodemvondsten worden gedetermineerd en gerestaureerd. Heeft u zelf ook een oud voorwerp waarover u meer wilt weten, dan is de kans

groot dat er aan het Doornedijkje meer over te weten is te komen. Belangstelling om archeologie als hobby te hebben, kom dan zeker even bij ons langs. De deur aan het Doornedijkje 50 in Steenbergen is open van 10.00 tot 16.00 uur en de toegang is vrij. PAGINA 6

Bastians focust zich dan wel drie dagen lang op knalprijzen, maar voor kinderen wordt ook gezorgd. Voor hen komt er een springkussen.

BERGEN OP ZOOM - Ook als u helemaal niet van plan bent om een gebruikte auto te kopen, is het een goed idee om op 1, 2 of 3 juni de eerste Zomerbraderie van Autobedrijf Bastians aan de Wouwsestraatweg 153 in Bergen op Zoom te bezoeken. Autobedrijf Bastians heeft namelijk een groot aantal plaatselijke ondernemers enthousiast weten te maken om mee te doen aan de Zomerbraderie. Zo staan er onder meer kraampjes van een reisbureau, een tuincentrum, een fietsenhandelaar (ook elektrische), muziek en uiteraard de nodige stands met versnaperingen. De kinderen kunnen zich uitleven op een springkussen en bij diverse andere attracties. Dat is al voldoende om een paar aangename uurtjes te beleven, ook voor mensen die niet op zoek zijn naar een occasion. Toch? De Zomerbraderie vindt plaats in de showroom van Autobedrijf Bastians, dus ook als de zomer het laat afweten (en dat gebeurt nogal eens, dit jaar) blijven bezoekers droog en warm. Wie toch bij de gebruikte auto’s wil kijken, moet naar buiten want daar staan de meer dan honderd occasions van Autobedrijf Bastians. Proefritten zijn dus ook makkelijk te realiseren. “We gaan binnenkort verbouwen en we willen dus ruimte maken. Dat betekent dat we de auto’s op het scherpst van de snede aanbieden,” vertelt occasionmanager Marco Schoonderwoerd. “Dat betekent ook dat we geen cadeautjes weggeven bij aankoop van een occasion of iets dergelijks. We gaan puur focussen op knalprijzen.” Op vrijdag 1 en zaterdag 2 juni kunt u terecht van 10.00 tot 20.00 uur. Op zondag 3 juni van 12.00 tot 17.00 uur. Autobedrijf Bastians, Wouwsestraatweg 153 in Bergen op Zoom


GRATIS JURIDISCH ADVIES

Super magazijn uitverkoop

INLOOPSPREEKUUR: Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uur Pasteurlaan 1 Bergen op Zoom (nabij Lievensberg Ziekenhuis) van 6 1689,nu 6 790,-

Of maaK tELEfONISch EEN afSPRaaK: 0164-266600

van 6 5900,nu voor 6 2299,-

Super voordeel

VITAK Advocaten

gebr. timmermans b.v.

Kom naar de scooterdagen !

Noteert u alvast: Vrijdag 1 en zaterdag 2 juni in zowel de winkel in Roosendaal als in Bergen op Zoom. Open tot 15.00 uur.

Onze nieuwe scoo

terlijn is binnen! K

Demon

En rij direct de sh

tabe l

Vanaf € 995,-

van 6 1999,nu voor slechts 6 590,-

ijk en vergelijk!

owroom uit!

Comfo

rt

Vanaf € 2.495,-

Luxe

Vanaf € 3.995,-

 Met gratis 1 jaar WA-verzekering  1 jaar gratis pechhulp  Gratis “Handboek scootmobiel rijden”

tegenover Saver Saver milieustraat milieustraat boekerman 4 (borchwerf 11) tegenover 4751 Xk oud gastel tel.: 0165 - 31 77 46 Tel.: info@krt.nl www.krt.nl of mobiel.krt.nl

Uw oUde kabel en metalen zijn geld waard!

KRT al meer dan jaar gespecialiseerd in hetvanverwerken van krt is alismeer dan 50 jaar50 gespecialiseerd in het verwerken kabel en metalen. wijkabel zijn iSo en 9001: beschikken uiteraard over de vereiste en9001:2000 metalen.gecertificeerd Wij zijn ISO 2000 gecertificeerd en beschikken uiteraard(milieu)vergunningen. over de vereiste (milieu)vergunningen. kuntdagelijks dagelijkskabel kabel en en metalen, metalen, tegen UU kunt tegen contante contantebetaling, betaling,aanleveren. aanleveren. ook kunnenwij, wij,bij bijvoldoende voldoende volume, volume, containers plaatsen. ook kunnen containersop opuw uwlocatie locatie plaatsen. Metaalprijzen geldig week 32 22 metaalprijzen plastic koper kabel plastic aluminium kabel loodkabel koper grondkabel koper loodkabel aluminium grondkabel aluminium zuiver blank koper onzuiver koper gemengd rood geel koper aluminium roest vrij staal zuiver lood zink electro motoren ijzer accu’s wasmachines, drogers auto katalysator

vanaf € 1,70 € 1,90 € 0,75 € 0,95

€ 3,75 € 4,80

per kg per stuk

tot € 2,70 € 2.90 p/kg € 0,75 € 0,70 p/kg € 0,90 € 1,15 p/kg € 0,50 € 0,50 p/kg € 5,00 € 5,80 p/kg € 4,50 € 5.30 p/kg € 4,25 € 5,05 p/kg € 2,80 € 2,95 p/kg € 1,00 € 0,95 p/kg € 1,10 € 1,30 p/kg € 1,00 € 1,20 p/kg € 0,85 € 0,80 p/kg € 0,45 € 0,50 p/kg € 0,21 € 0,21 p/kg € 0,40 € 0,45 p/kg € 0,21 € 0,21 p/kg € 20,00 € 15,00

Prijzen onder voorbehoud van kwaliteit en marktontwikkelingen. openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-17.45 uur • vrijdag 07.30-15.45 uur • zaterdag 07.30-12.15 uur openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-18.00 uur • vrijdag 07.30-16.00 uur • zaterdag 07.30-12.30 uur

Bergen op Zoom : Antwerpsestraat 101 / T: 088-0071100 Ma.t/m vr. 9.30-17.30 u. / Za. 10.00-13.00 u. Roosendaal : Kade 51 / T: 0165-560609 / Ma.t/m vr. 8.30-17.30 u. / Za. 10.00-13.00 u.

www.medicura.nl / www.timmersmedizorg.nl

BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

bbq all-in

80 . 11 schouderkarbonade 3kg 10.-

22

cornetbeef sucadelappen ½kg 2.98 100gr 0.98 verse kuikenfilet ½kg 2.48 rundvlees slaatje 98 gemengd h.o.h. gehakt kg 2. 4st 3.99 uit meer dan 500gr 4.95 p.p 25 soorten vlees bbq schotel keuze

magere

gemarineerd of naturel

paardenbiefstuk

½kg

2.48 platte ribben 1kg 2.48

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL

Creatieve mensen gezocht voor de avond-vakopleidingen Bloemsierkunst (DFA / ADFA) • • •

Ben je creatief en ondernemend? Zoek je een nieuwe uitdaging? Wil je meer dan een workshop? Kom naar de gratis proefles op dinsdag 12 juni

aanvang 19.30 uur Edudelta College Goes, Stationspark 39 Voor aanmelding en meer informatie kun je contact opnemen met: Edudelta Contract Goes, tel. 0113 272241 of mail naar contract@edudelta.nl Voor een overzicht van alle cursussen en trainingen: vraag onze folder of kijk op www.edudelta.nl


Zonovergoten Brabantse Wal Dag

Golfvereniging De Heensche

Brabantse Wal Dag bracht gevarieerd Mooie opbrengst voor KiKa aanbod van natuur en cultuur DE HEEN - Golfvereniging De Heensche heeft zondag 20 mei op een zonnige, warme en broeierige dag een goede doelenwedstrijd ten bate van Stichting KiKa gehouden.

WOUWSE PLANTAGE – Tweede Pinksterdag, 28 mei, scheen de zon uitbundig en de organisatoren van de Brabantse Wal Dag hadden het niet beter kunnen treffen. Op de verschillende locaties was het flink druk. De dag was tot in de puntjes georganiseerd. Een huifkar bracht de bezoekers van landgoed de Wouwse Plantage naar Kwekerij De Gaerde en weer terug. Kika staat voor ‘Kinderen kankervrij’. Deze

stichting maakt zich sterk voor onderzoek naar kanker bij kinderen en streeft naar verbetering van de behandeling van kanker en de levensverwachting van kinderen met kanker. Op de dag zelf was er een speciale aanhangwagen van de stichting, alwaar Shirley van Overveld, die zelf een dochter op jonge leeftijd verloor aan kanker, zeepkettingen e.d. verkocht voor dit goede doel. De wedstrijd werd gespeeld op de thuis-

baan van De Heensche, golfbaan Akkermans Leisure & Golf, Heensche Molenweg 23 te De Heen en begon om 14.00 uur. Er werden 18 holes gespeeld door 26 deelnemers. Er konden ‘mulligans’ gekocht worden voor het goede doel. Een mulligan is eigenlijk het afkopen van een verkeerd of slecht geslagen bal, die dan niet meetelt bij de score. Hoe meer mulligans iemand kocht des te meer het goede doel gesteund werd en hoe meer kans op een prijs. De uiteindelijke opbrengst was € 650,- en omdat de winnaar bij de heren en de winnaar van de neary hun prijzen publiekelijk veilden, werd het totaalbedrag verhoogd met respectievelijk 55 en 20 euro, zodat het totaalbedrag op € 725,- uitkwam voor de stichting KIKA.

Kitty Provoost neemt afscheid van ‘t Ravelijn STEENBERGEN - Kitty Provoost (64), sinds 2010 adjunct-vestigingsdirecteur van ’t Ravelijn in Steenbergen, stopt na bijna vijfenveertig jaar haar loopbaan in het onderwijs.

Vicky Buermans uit Bergen op Zoom mag een uiltje vasthouden bij kwekerij De Gaerde voordat de roofvogelshow begint. FOTO MIEKE SPEKMAN

DOOR MIEKE SPEKMAN

nieten hier onder die mooie oude bomen.”

De Brabantse wal in West-Brabant ligt op de grens met Zeeland en België en ligt in de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en in een deel van de gemeenten Steenbergen en Roosendaal. De wal is een opvallende verhoging in het landschap, ook wel hoge rand of zoom genoemd. Deze markeert de overgang tussen de hoger gelegen zandgronden en de lager gelegen zeekleipolders. De wal is waarschijnlijk ontstaan door erosie door de rivier de Schelde en de zee.

Bomenquiz Aan de overkant in een stand op het grasveld, staat Jim de Blank van stichting Namiro (natuur, milieu en ruimtelijke ordening) van de gemeente Woensdrecht. Hij vertelt: ”Het is al vanaf 10.30 uur lekker druk. We laten in onze kraam de mensen zien hoe waardevol de natuur is. We hebben voor volwassenen een bomenquiz en voor de kinderen een vogelquiz. Als ze het goed doen, winnen ze een beukenboompje voor de tuin. De kinderen krijgen een leuke, natuurlijk ecologische tas.” Op het veld achter het witte kasteeltje staan verschillende stands met streekproducten, zoals asperges, aardbeien en advocaat maar er zijn ook andere dingen te zien. Boomkweker Veraart laat de verschillende grondsoorten zien die op de Brabantse Wal voorkomen. Bosgrond uit de Plantage, Pindorpse leem, Tiestenbergs zand (Huybergen) Ossendrechtse klei en Moerendaalse turf.

Waardevolle natuur Dat dit gebied veel heeft te bieden blijkt uit het groot aantal ondernemers, verenigingen en natuurorganisaties die Tweede Pinksterdag in de witte pagodetenten op landgoed Wouwse Plantage en kwekerij De Gaerde aanwezig zijn. Ook is er op beide locaties live muziek. De leden van het Shantykoor ’t Craeyenest uit Roosendaal hebben van 11 tot 12 uur hun zeemansliederen ten gehore gebracht en zitten met een pilsje in de hand nog na te genieten. Ze zijn uitgenodigd door de gemeente Roosendaal en Streekorganisatie Brabantse Wal die de dag organiseren. Koorlid Gerrit Tieman zegt: ”Geweldig hier! Ik ben hier voor de eerste keer. Mooie omgeving en alles is hier goed geregeld”. Zijn medelid Peter Salomons beaamt dit. ”Het is ge-

bergen zegt: “Alles zit mee vandaag. Het weer, de sfeer, de aankleding en de heerlijke dingen die je overal kunt proeven.” Mevrouw Maas knikt en zegt: ”Vooral die advocaat was lekker”. Ze heeft het nog niet gezegd of een andere lekkernij wordt door slager Ron Tak uit Ossendrecht geserveerd, de Brabantse Wal achterham. Roofvogelshow Achter de grote plantenkassen van de kwekerij wordt om 15.30 uur de laatste roofvogelshow gegeven door het Valkerijcentrum uit Schijf. Vicky Buermans uit Bergen op Zoom, die samen met haar moeder staat te wachten, mag een klein uiltje vasthouden en krijgt een speciale handschoen om. Ze glundert. Zo is er voor elk wat wils op deze bijzonder geslaagde dag.

Huifkarrit Het echtpaar Maas en hun vriendin, mevrouw Van Rijsbergen, zijn van het landgoed Wouwse Plantage naar kwekerij De Gaerde met de huifkar gekomen. Het tochtje duurde een kwartier. Ze maken een foto van de grote reuzen die op het terrein van De Gaerde staan. Mevrouw van Rijs-

De gehele avond wordt muzikaal verzorgd door een geweldig optreden van de Dellenoy Brothers en de avond wordt helemaal compleet gemaakt met een spetterend optreden van Thomas Berge, met o.a. zijn nieuwste zomerhit Jij en Ik. Op 9 juni wordt om 18.00 uur ook de eerste wedstrijd in poule B voor het Europees voetbalkampioenschap Nederland- Denemarken gespeeld. Het Cromwiel vertoont deze wedstrijd op een mega groot scherm

STEENBERGEN – Op de school voor mavo en vmbo ‘t Ravelijn in Steenbergen kunnen de leerlingen op dit moment de Eiffeltoren en Euromast tegelijkertijd bewonderen.

gen van het Mollercollege Steenbergen, nu ’t Ravelijn. Dit gebeurde in opdracht van de werkgroep ‘Doorkomst Roparun Steenbergen’. Onlangs kreeg ’t Ravelijn de replica’s weer even terug in bezit om ze op te knappen. Volgend weekend zullen deze kleinere versies van de Eiffeltoren en Euromast aan het begin en einde van de Oudlandsestraat in Steenbergen te bewonderen zijn tijdens Roparun, de estafetteloop van ongeveer 520 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam.

Fiets en wandel mee tijdens ProefMei op Brabantse Wal

Slotmanifestatie zaal ‘t Evenement in de theaterzaal. Voorverkoop voor de kaarten van deze slotkraker bij: ’t Wagenhuis in Nieuw-Vossemeer, Albert Heijn Achterberg, Primera de Gilles en Boekhandel Vermeulen in Steenbergen, Hotel De Beurs in Dinteloord en De Commerce in Kruisland. Of via de website www.cromwiel.nl. Het theaterseizoen van Ontmoetingscentrum ’t Cromwiel 2012 nadert hiermee het einde. Het is nog heel onduidelijk of en op welke manier ‘t Cromwiel een bijdrage mag en kan blijven leveren aan de inwoners van Steenbergen. Aan de medewerkers zal het niet liggen, er zijn al volop plannen voor het seizoen 2012/2013 en als het even kan worden deze toch nog uitgevoerd. Als het moet met een minder hoog niveau, maar het streven is en blijft cultuur

’t Ravelijn knapt Eiffeltoren en Euromast op

In de vorig jaar geopende en modern uitgeruste techniekruimte staan beide iconen een paar maatjes kleiner dan in het echt naast elkaar. Zo’n 6 jaar geleden werden beide replica’s van de wereld beroemde iconen van metaal gemaakt door leerlin-

Jan Keizer, Annie Schilder, Thomas Berge en de Delloney Brothers

STEENBERGEN - Als uitsmijter voor het lopende seizoen organiseert ’t Cromwiel op zaterdag 9 juni een geweldige muzikale slotkraker. Als artiesten treden op Jan Keizer en Annie Schilder met menige Volendamse klanken.

Op 20-jarige leeftijd begon Provoost als docent, daarna groeide ze iedere negen à tien jaar door naar een nieuwe functie. Van docent naar directrice tot adjunct-vesigingsdirecteur. Dat laatste is ze nu van ’t Ravelijn, een school voor mavo en voorbereidend mbo in Steenbergen. Provoost is tijdens haar loopbaan op ‘t Ravelijn onder andere verantwoordelijk voor leerlingenzorg. Daarnaast heeft ze mede vorm gegeven aan vernieuwend onderwijs op de school. ‘t Ravelijn is uitgegroeid tot een moderne school en is sinds dit schooljaar ook gevestigd in een bijpassend gloednieuw gebouw. “We zijn in deze regio koploper op ICT-gebied”, vertelt Provoost trots. “Alle brugklasleerlingen werken vanaf volgend jaar met een

tablet. Schoolboeken worden dan wellicht verleden tijd.” Deze gebeurtenis maakt ze niet meer mee in de functie van adjunctvestigingsdirecteur. Op vrijdag 8 juni stopt haar onderwijsloopbaan. Hier wordt op ’t Ravelijn uiteraard uitgebreid en feestelijk bij stil gestaan. Die middag neemt ze vanaf 14:30 uur afscheid van haar (oud)collega’s en, zo hoopt ze zelf, ook veel vroegere leerlingen. “Wanneer ik oud-leerlingen tegen kom, vragen ze vaak verwonderd ‘Mevrouw Provoost, werkt u op uw leeftijd nog steeds op school?’ Ik moet hier dan hartelijk om lachen. Ik voel me helemaal niet zo oud en ik heb ook nog zo veel leuke plannen.” Ze gaat zeker niet achter de ‘azalea’s’ zitten, zo deelt ze zelf lachend mee. Op haar lauweren rusten kan ze nog niet. Provoost start daarom na de zomer met een eigen praktijk in mediation oftewel professionele conflictbemiddeling, waar ze haar o.a in het onderwijs opgedane ervaring met coaching verder ten nutte kan maken.

in de eigen gemeente aan te blijven bieden. Voor de invulling van het programma zal meer dan voorheen worden samengewerkt met de Steenbergse verenigingen. Dat houdt de kosten in de hand en daarnaast zal het prettig zijn, wanneer dat kan, af te wisselen met professionele gezelschappen en artiesten. Aan de voorbereiding daarvan wordt op dit moment hard gewerkt. O.a. zal er op 22 september een concert zij ter ere van het jubileum van onze eigen Persi Swing collection. Zij zullen in het voorprogramma hun kunnen ten gehore brengen. Als hoofdact echter The Michael Bubble Tribute band, welke landelijk zeer veel bekendheid geniet. Uiteraard wordt u van het verdere programma op de hoogte gehouden. PAGINA 8

STEENBERGEN - Het is ProefMei op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 juni. Een A-evenement met tienduizenden bezoekers. Bezoek de proeverij op het Markiezenhof in Bergen op Zoom, swing op muziek op de Grote Markt en doe mee aan de culinaire fiets- en wandeltochten op de Brabantse Wal. Reserveer via: www.proefmei.nl. Tijdens de fiets- en wandeltochten proeft men letterlijk waar de heerlijke streekproducten op de Brabantse Wal vandaan komen. Men geniet op proefpunten van de drie AAA’s: Aardbeien, Asperges en Ansjovis en de vierde A, het Thoolse aardappeltje. Onderweg en bij overige afstappunten beleeft men het mooie landschap. Er is een kinderfietsroute (20 km.), 4 routes van 35 á 45 km. verspreid over de Brabantse Wal en 3 wandeltochten van 10 (kinderroute), 20 en 30 km. Alle fietsroutes en wandelrou-

tes starten tussen 09.00-13.00 uur vanaf ’t Zwijnshoofd, Moeregrebstraat in Bergen op Zoom. Ook kan men een route met de fiets starten bij restaurant De Wallevis in Steenbergen, café-restaurant Non Plus Ultra in Woensdrecht en café De Reebok in de Wouwse Plantage, lid van de Rabobank of in het bezit van een Toonbeeld van Tafelen coupon dan krijgt men 50% korting op bovenstaande fiets- en wandelroutes. De fiets- en wandel-arrangementen variëren qua prijs per deelnemer (kinderen tot 12 jaar gratis). Uw dag is pas echt compleet met een lunchpakket en/of workshop en picknick in het boerenland. Blijft men na de tocht lekker proeven bij de proeverij op het Markiezenhof en swingen op muziek op de Grote Markt in Bergen op Zoom. Ga naar: www.proefmei.nl voor meer info en reserveren van ProefMei fiets- of wandelarrangement.


D e z e O r a n j e s p e c i a l i s e e n u i t g a v e v a n U i t g e v e r i j d e B o d e 2 01 2

SCOOR PRACHTIGE PRIJZEN SPEEL MEE MET DE BODE EKPOULE

ORANJEGADGETS ZIJN BIG BUSINESS BENIEUWD WIE WAT ALLEMAAL AANBIEDT?

KIJK SNEL OP PAGINA 7

KIJK SNEL OP PAGINA 10

We

5.

NEDERLAND IN ZWAARSTE POULE

9.

WACHTEN OP NIEUWE VOETBALHELDEN EK

11.

WESLEY SNEIJDER BEST BETAALDE SPELER NEDERLANDS ELFTAL

BERGEN OP ZOOM THOLEN WOENSDRECHT STEENBERGEN


M M ax.6 ax 0 .6 0c 50 m cm

BGHFTDIVJOEFF PNLBTUJOH Bij aankoop van ĂŠĂŠn van deze PNLBTUJOH

A schermen 20% CTI krijgt men een Orea R E: op a TERRASSCHERMEN lle BKOR T BS met motor afstandsbediening I pro NG du

Voorjaarsaktie! Max. 3 Max. 50 cm 300 c m

(rol luik sch en, sc er m r en e eens, k cten (Ge nika nm ldig a t/m 30 ju rkieze r mn) zonnescherm dat door e Oliva is eennuitermate i 201 stabiel M . 2) zijnaxunieke in bijna iedere situatie 350 c stelmogelijkheden

Vanaf 2

m

M M aMx.6Ma ax 0 x.6 . 6 ax 0 c 0 50 . 6 m 0 cm50 cm c

OLIVA 2 knikarmschermen: "--&,-&6 D "--&,-& t/m 3 Millennium en Bloemendael 3&(&/ TERRASSCHERMEN 3&(& TERRASSCHERMEN M M ax.6 ax 0 .6 0c 50 m cm

De bediening

Max. M m 3is.0a0xDe M . c3m teaxplaatsen afwerking van de Oliva met olijfvor5fraaie .3 0

50 cm Ma x. 30 cm 300zijkappen 0 cmdaarachter het unieke stelmechanisme mige met cm

Max.

Uw terrasscherm is standaard geschikt voor

een elektrische bediening met schakelaar. Natuurlijk behoort ook een draadloze af af-

TERRASSCHERMEN

oogt zeer compact.

standsbediening tot de mogelijkheden.

OLIVA

De speciale montagesteunen maken zowel OLIVAmuur- als pla-

D

1

Nog comfortabeler en gebruiksvriendelijker

OLIVA

)FU3PMM&Y

fondbevestiging mogelijk. Denk bijv. aan montage onder

)FU3PMM& De bediening "--&,-&63&/7"/%&  een zon-/windautomaat, waardoor het e Oliva is een uitermate stabiel zonnescherm dat door "--&,-&63&/7"/%& VEFWSJKIFJ Debediening bediening e Oliva is een uitermate stabiel zonnescherm dat door De scherm automatisch wordt bediend. wordt het terrasscherm door plaatsing van

balkons. e Oliva is een uitermate stabiel zonnescherm dat door

DD

zijn unieke stelmogelijkheden in bijna iedere situatie

VEFWSJKI JFEFSF3"JFEF JFEF JFEFSF3" LMFVSFOJOT LMFVSFOJ [POEFSNF [POEFSN BGHFTDIVJO BGHFTDIV PNLBTUJOH PNLBTUJO

Uw terrasscherm is standaard geschikt voor

3&(&/#00( 3&(&/#00(

te plaatsen is. De fraaie afwerking van Oliva met olijfvorDe de TibellyÂŽ-doekcollectie

biedt u een uit gebreid een elektrische bediening met schakelaar. zijn unieke stelmogelijkheden in bijna iedere unieke stelmogelijkheden in bijna iederesituatie situatie Uwterrasscherm terrasscherm is standaard geschikt mige zijkappen zijn met daarachter het unieke stelmechanisme Uw is standaard geschikt voor voor UV GETEST kleurenpalet voor uw terrasscherm. Deze uitzonderafNatuurlijk behoort ook een draadloze af te plaatsen is. Deis.fraaie afwerking vanvan de de Oliva met tecompact. plaatsen De fraaie afwerking Oliva metolijfvorolijfvoroogt zeer eenelektrische elektrischebediening bediening schakelaar. een metmet schakelaar. tot de mogelijkheden. lijk grote keuze in zonweringdoek maakt hetstandsbediening mogelijk een mige zijkappen met met daarachter hethet unieke stelmechanisme mige zijkappen daarachter unieke stelmechanisme af afNatuurlijk behoort ookook eeneen draadloze afNatuurlijk behoort draadloze af persoonlijk tintje aanalsuw De speciale montagesteunen maken zowel muurpla- zonwering te geven. TibellyÂŽSpecificaties oogtcompact. zeer compact. oogt zeer Nog comfortabeler en gebruiksvriendelijker fondbevestiging mogelijk. Denk bijv. aan montage onder standsbediening tottot de mogelijkheden. zonweringdoek beschermt u tegen de zon en houdt tenminstandsbediening de mogelijkheden. afmetingen wordt het terrasscherm door plaatsing Beschikbare van balkons. ste 90% van de UV-straling tegen. - max. 650 cm breed De speciale montagesteunen maken zowel muur-als alsplapla-een zon-/windautomaat, waardoor het De speciale montagesteunen maken zowel muur- max. 350 cm uitval Nog comfortabeler en gebruiksvriende lijker scherm automatisch wordt bediend. De TibellyÂŽ-doekcollectie biedt uDenk een uitbijv. gebreid Nog comfortabeler en gebruiksvriende lijker fondbevestiging mogelijk. aan montage onder fondbevestiging mogelijk. Denk bijv. van aan de montage onder De maximale breedte Oliva is 600 cm bij een uitval wordt het terrasscherm door plaatsing van UV GETEST kleurenpalet voor uw terrasscherm. Deze uitzonderbalkons. wordt het terrasscherm door plaatsing van balkons. lijk grote keuze in zonweringdoek maakt van 350 cm enhet 650mogelijk cm bijeen een uitval van 300 cm. een zon-/windautomaat, waardoor het een zon-/windautomaat, waardoor het persoonlijk tintje aan uw zonwering te geven. TibellyÂŽSpecificaties

Max.

30

Max. 0 cm )FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU 250 c )FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU m VEFWSJKIFJE VEFWSJKIFJE JFEFSF3"-LMFVSFO JFEF JFEF JFEFSF3"-LMFVSFO scherm automatisch wordt bediend. LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL De TibellyÂŽ-doekcollectie biedt u een uit gebreid Beschikbare afmetingen scherm automatisch wordt bediend. LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL De TibellyÂŽ-doekcollectie biedt u een uit gebreid kleurenpalet voor uw terrasscherm. Deze uitzonder- max. 650 cm breed [POEFSNFFSQSJKTJOEF - max. 350 cm uitval kleurenpalet voor uw terrasscherm. Deze uitzonderlijk grote keuze in zonweringdoek maakt het mogelijk een [POEFSNFFSQSJKTJOEF lijk grote keuze intintje zonweringdoek maakt BGHFTDIVJOEFFOSPOEF het mogelijk een persoonlijk aan uw zonwering te geven. TibellyÂŽSpecificaties BGHFTDIVJOEFFOSPOEF persoonlijk tintje aan uw zonwering TibellyÂŽzonweringdoek beschermt u tegen dete zongeven. en houdt tenminSpecificaties Beschikbare afmetingen PNLBTUJOH Bij aankoop van ĂŠĂŠn van ste 90% vanbeschermt de UV-straling tegen. zonweringdoek u tegen de zon en houdt tenmin-deze PNLBTUJOH -Beschikbare max. 650 cm breed afmetingen

ex ko

zonweringdoek beschermt u tegen de zon en houdt tenminste 90% UV van de UV-straling tegen. GETEST

UV GETEST

Va

op rolluike GRAoTpt IvaSn

De maximale breedte van de Oliva is 600 cm bij een uitval van 350 cm en 650 cm bij een uitval van 300 cm.

--max. uitval ste 90% van de UV-straling tegen. max.350 650cm cm breed schermen krijgt men een Orea RTS De maximale breedte van de Oliva is 600 cm bij een uitval - max. 350 cm uitval 3 2 2 Aktie lo van 350 cm en 650van cmafstandsbediening bij uitval van cm 300 bij cm.een uitval motor met De maximale breedte de een Oliva is 600

en 1zonwering ril Vanaf 22 maart www.martbrusselaars maart tot 30 ap Wind

e

Bloemendael

Water

3 Levens duur klasse

2 Wind klasse

2 Water klasse

met

de

een

terrasscherm

t/m 30enapril modern

een

Dankzij

is

speels

fraai

afgewerkte

10%

uiterlijk.

druppelvormi­

$0.'0357003*&%&3&&/ $0.'0357003*&%&3&&/

'

Levens duur

klasse uitval klasse van 350 cm en 650 klasse cm bij een van 300 cm.

ge zijkappen oogt het scherm zeer compact.

Levens duur klasse

Levens duur klasse

2

Wind klasse

Wind klasse

2

M M ax. ax 55 .6 0 00 cm cm

/003%8 /003% extra 45&&/#&3 De TibellyŽ­doekcollectie biedt u een op ro 3 2 2 rolluikeN & biNNeN- eN buiTeNzoNweriNg korting TERRASSCHERMEN 45&&/# uitgebreid kleurenpalet voor uw terras­ en zonwe Noordwal 14 • Tel: 0167-566171 • STeeNbergeN • Mob: 06-53263052 3

Max. 300 c m Max. 250 c m

Water klasse

UV GETEST

Water klasse

/003%8"-5&- scherm. Deze uitzonderlijk BLOEMENDAEL grote keuze in op rolluiken /003%8"-5&- 45&&/#&3(&/.0# en zonwering www.martbrusselaarszonwering.nl 45&&/#&3(&/.0# %HGLHQLQJ

'

e

Bloemendael

met

Dankzij

www.badkameruitverkoop.nl Breda Alles voor uw badkamer IJmuiden

Riethil BV

UNIEK IN

NEDERLAND

ge

een de

zijk appen De

UV GETEST

speels

fraai oogt

is

en

een

afgewerkte het

terrasscherm

modern

scherm

TibellyŽ­ doekcollectie

uiterlijk.

Uw terrasscherm is standaard geschikt

druppelvormi­

voor een elektrische bediening met

zeer

compact.

biedt

uitgebreid k leurenpalet voor uw

/003%8"-5&- scherm. Deze uitzonderlijk grote /003%8"-5&- 45&&/#&3(&/.0# 45&&/#&3(&/.0#

schakelaar. Natuurlijk behoort ook /003%8"-5&- een draadloze afstandsbediening tot /003%8"-5&- 45&&/#&3(&/.0# u een de mogelijkheden. 45&&/#&3(&/.0# terras­

keuze

in

Nog

comfortabeler

en

KIES WAT BIJ JE PAST!

Uit voorraad direct leverbaar met KORTINGEN van 40 tot 80% Alleen kwaliteit is wat bij ons telt

80 showroombadkamers 2000 m2 magazijn voorraad. Topmerken zoals Duscholux, Sanijura, Huppe, Hoesch, Dansani, Dornbracht GrohĂŠ, V & B en vele andere topmerken. Douchewanden, (bubbel)baden, stoomcabines, kranen, douchebakken, meubels, douchepanelen, etc. / SEAT ALTEA XL VANAF â‚Ź 20.695,-

/ SEAT ALTEA VANAF â‚Ź 19.795,-

/ SEAT LEON VANAF â‚Ź 19.195,-

KOM SNEL LANGS VOOR EEN PROEFRIT! Bezoek onze showroom op afspraak ook ‘s avonds om onze zeer uitgebreide collectie te zien 4825 AP Breda, Riethil 20, telefoon 076-2600063 & 1973 XM IJmuiden, Zuiderkruisstraat 42, telefoon 06-28448040 Openingstijden: alle 7 dagen geopend van 11.00-18.00 uur info@showroombadkamer.nl http://www.badkameruitverkoop.nl

SEAT biedt je onbegrensde mogelijkheden. Of je nu kiest voor de veelzijdige en dynamische SEAT Altea, de luxe en comfortabele Altea XL of de sportieve en geavanceerde SEAT Leon. Alle SEAT modellen zijn schoon, veilig, verkrijgbaar met verschillende motoren en voorzien van de nieuwste technieken. SEAT.NL KOM SNEL LANGS VOOR EEN PROEFRIT! Gemiddeld brandstofverbruik van een SEAT: 3,4 - 9,4L/100 km (1:29,4 - 1:10,6), CO2-emissie g/km 89 - 225. Er is al een SEAT vanaf â‚Ź 11.495,- inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen ‘af importeur’. SEAT-importeur Pon Car, Leusden.

Autobedrijf Kees Vermeulen B.V. Openingstijden: ma t/m do 08.00 tot 18.00 uur Beatrijsweg 63 • Klundert vr 08.00 tot 20.00 uur za 09.00 tot 16.00 uur 0168 - 40 22 76 • www.seat.nl/keesvermeulen

gebruiks­


ORANJE BODE

INLEIDING

D e z e O r a n j e s p e c i a l i s e e n u i t g a v e v a n U i t g e v e r i j d e B o d e 2 01 2

WIN 1 jaar gratIs sporteN Bij BODy active

Wat Is ‘the place to be’ tijDens De weDstrijD

kijk snel op pagina 11

kijk snel op pagina 15

We

2.

voor oranjefans is veel geregeld

4.

Wesley sneijder best betaalde speler nederlands elftal

6.

nederland in zWaarste poule

6. 4. 2.

3 5

INLEIDING

HET KAN NIET ZWAAR HENOEG ZIJN

ZWAARSTE POULE OOK STATISTIEKEN LATEN ZIEN DAT HET LOODZWAAR WORDT

8 9

ORANJEFANS ORANJECAMPING OP SCHIEREILAND

VOETBALHELD ‘12 WACHTEN OP NIEUWE VOETBALHELDEN EK

10 11

3

ORANJEGADGETS PLETTERPETTEN ORANJE SNACKSCHALEN EN EEN JURKJE

WESLEY SNEIJDER BEST BETAALDE VOETBALLER NEDERLANDS ELFTAL

zWaarste Waarste poule W nederland in speler nederlands ederlands elftal Wesley sneijder neijder best betaalde is veel geregeld voor oranjefans

We COLOFON kijk snel op pagina 11

kijk snel op pagina 15

Bij BOD BODy active gratIs sporteN WIN 1 jaar

tijDens De weDstrijD ‘the place to be’ W Wat Is

De Oranjebode is een uitgave van D e z e O r a n j e s p e c i a l i s e e n u i t g a v e v a n U i t g e v e r i j d e B o d e 2 01 2

HET KAN NIET ZWAAR GENOEG ZIJN

Uitgeverij De Bode, Postbus 22, 4880 AA Zundert. Tel. 076 599 8111. www.internetbode.nl

Oplage 60.000 exemplaren Verspreidingsgebied Bergen op Zoom Tholen Woensdrecht Steenbergen Acquisitie Jolanda den Haring Leo Elenbaas Monique van Bale

Eerlijk zeggen. Heeft u zich tussen september

In de return stond echter ene Wesley Sneijder op,

2010 en oktober vorig jaar één moment zorgen

die bijna in zijn eentje verantwoordelijk was voor

gemaakt dat het Nederlands elftal zich niet zou

de klinkende 6-0-zege.

kwalificeren voor het Europees kampioenschap in Polen en Oekraïne? Ik niet. De nummer twee

Buikpijn krijg ik als ik terugdenk aan de kwalificatie

van het wereldkampioenschap wandelde - om

voor het EK in 1988. Heb me zelden zo vreemd

Mart Smeets aan te halen - ‘met twee vingers in

gevoeld als op 9 december 1987. Rotterdam. Ne-

de neus’ door de voorronden en plaatste zich

derland-Cyprus. Bom. Verder hoef ik niets te

ruim voor de laatste wedstrijd tegen Zweden.

vertellen. Het was pure mazzel dat de UEFA het

Leuk dat het zo makkelijk ging, maar soms denk ik

Nederlands elftal daarna niet uitsloot voor het

met weemoed terug aan de kwalificatieronden uit

kampioenschap in Duitsland. We moeten ze er

het verleden. Uit deze laatste reeks kan ik me

dankbaar voor zijn, anders waren we nog steeds

amper een duel herinneren.

het Arsenal van de nationale ploegen: het mooiste voetbal, maar geen prijzen.

De 12-1-overwinning van Spanje op Malta in Redactie Eugène de Kok Addo Sprangers Peter Houtepen Layout Ilona Broos Lydia Langelaan Jan Bastiaansen Karel Verheijen Druk Drukkerij Vorsselmans Zundert T. 076 599 8111 www.drukkerijvorsselmans.nl

aanloop naar de titelstrijd in 1984 staat nog wel in

Of het iets over het toernooi zegt als de kwalificatie

mijn geheugen gegrift. Hoe verschrikkelijk ik me

makkelijk of moeilijk gaat? Daar is geen peil op te

als puberend jochie ook voelde … spannend was

trekken. Voor

het die 90 minuten wel. Of de kwalificatiereeks

kampioenschap is dat anders, volgens mij. Vier

vier

van

jaar geleden verpletterden we Italië, Frankrijk en

Oost-Duitsland moest winnen, maar na een

Roemenië, maar gingen daarna in de kwartfinale

halfuurtje tegen een 2-0-achterstand aankeek. Ik

roemloos ten onder tegen Rusland. In 1988 was

moest naar bed van mijn ouders; ontroostbaar,

er in het allesbeslissende pouleduel met Ierland

omdat we ‘Italië’ konden vergeten. Toen me de

in de 82e minuut een bizarre kromme kopbal voor

volgende ochtend werd verteld dat Nederland

nodig om verder te gaan. Ik volgde die wedstrijd

dankzij goals van Frans Thijssen, Kees Kist en

toen al een halfuur met mijn handen voor mijn

René van de Kerkhof alsnog met 3-2 had

ogen, stijf van de zenuwen. Als je het mij vraagt

gewonnen, gooide ik mijn bekertje chocolademelk

kun je het niet zwaar genoeg hebben in je poule.

van blijdschap om.

Het is alleen maar goed voor de rest van het

jaar

eerder,

toen

Oranje

in

en

poulewedstrijden

tijdens

een

toernooi. Gierend van de zenuwen begon ik in december

Verspreiding Axender Roosendaal

1995 en november 2003 aan de beslissingsduels

Daarom ben ik ook zo blij met onze poule des

voor deelname aan het EK van 1996 en 2004

doods.

tegen Ierland en Schotland. Na een snelle goal van Patrick Kluivert tegen Ierland verdwenen de zenuwen snel, maar toen in 2003 de uitwedstrijd tegen de Schotten verloren ging, maakte ik me echt grote zorgen.

Eugène de Kok


ZOMERACTIE ZONWERING Terraszonwering Cubola®

• • • • •

incl. gratis afstandsbed iening en montage

Uitgevoerd Uitgevoerdmet metorigineel orgineelTibelly Tibellydoek doek

Verkrijgbaar in meer dan 400 standaard kleurcombinaties Europeese topkwaliteit Gratis inmeten en offerte Deskundig advies

*Alleen tijdens de actieperiode van 12-4-2012 tm 31-5-2012 tot 31-7-2012.

Gibsonstraat 9 4651 SW Steenbergen T: 0167-567018 info@sebrechts.nl www.sebrechts.nl Openingstijden showroom: Ma 13.00-17.00 uur Di tm Vr 10.00-12.00 en 13.00-17.00 uur Za 10.00-16.00 uur *Actievoorwaarden: geldig t/m 30-09-’12, tijdens daluren, niet i.c.m. andere acties, alg. voorw. van toepassing, max. 4 pers. per bon. Reserveren verplicht o.v.v. ‘Actie Bode’.

De Stok 24, Roosendaal T. +31(0)165 - 520547

www.sebrechts.nl

Op je sloffen voor de nieuwe buis?

win een

led tv *

Sluit voor 11 juni a.s. een abonnement af voor televisie, internet en/ of telefonie over glasvezel en maak kans op een hypermoderne LED TV van Panasonic of en paar geweldige EK sloffen! Bestel nu online of bel 076 - 750 16 20

*Bekijk de actievoorwaarden op de website.

www.concepts.nl/woensdrecht


oranje bode

zwaarste poule

5

NederlaNd in zwaarste poule van EuropEEs kampioEnschap Ook statistieken laten zien dat het loodzwaar wordt ‘Loodzwaar’, noemde Bert van Marwijk de poule van het Nederlands elftal in een reactie na de loting voor EURO 2012 in december. Toch, als je Europees kampioen wilt worden, moet je van iedereen kunnen winnen, liet de bondscoach van Oranje niet na daaraan toe te voegen. Door EuGÈnE DE kok Denemarken, Duitsland en portugal.

Tijdens

Bert van marwijk en zijn spelers hadden

catieronden speelden nederland en

het beter kunnen treffen. Ten tijde van

Duitsland vier keer gelijk, won oranje

de loting voor het Europees kampioen-

drie keer en stapte Duitsland vier keer

schap in december stonden de landen

als overwinnaar van het veld.

respectievelijk 11e, 3e en 7e op de FiFa-

De beroemdste nederlaag hoeft niet te

ranglijst van beste voetballanden ter

worden opgerakeld. Bij mensen die het

wereld. oranje bezette destijds nog de

jaar 1974 bewust hebben meegemaakt

2e plek achter Europees en wereldkam-

staat ie immers nog in het geheugen

pioen spanje. Ter vergelijking: de landen

gegrift. De mooiste zege? ook die kent

eindtoernooien

en

kwalifi-

in poule a stonden in december op de

iedereen die in 1988 niet onder een

12e (rusland), 14e (Griekenland), 33e

steen leefde; bij elke voetbalfan staat het

(Tsjechië) en 66e (polen) plek. ‘ik heb

steekpassje van Jan Wouters en de goal

alle trainers uit onze groep gezien en zag

van marco van Basten in de 88e minuut

geen vrolijke gezichten’, typeerde van

in de halve finale van het Ek in hamburg

marwijk na de loting de stemming onder

nog helder op het netvlies. Datzelfde

de bondscoaches van groep B. ‘We zijn

geldt overigens voor de kansloze 3-0-

het erover eens dat dit de zwaarste poule

nederlaag van oranje in de oefenwed-

is’. Wie de track records van het neder-

strijd in november vorig jaar, die voor

lands elftal tegen het drietal bekijkt, ziet

het eerst in jaren twijfels deden rijzen

dat daar geen woord van is gelogen.

over het niveau van de nederlanders.

stadion Fc metalist kharkiv locatie wedstrijden oranje ‘Trainingscomplex kan zich meten met Barcelona’ Liever had Oranje in Polen gespeeld, maar het FC Metalist-stadion in Charkov in het noordoosten van Oekraïne voldoet aan alle wensen van de Nederlanders. Door EuGÈnE DE kok

op Euro 2012 speelt nederland op

DEnEmarkEn

woensdag 13 juni om 20.45 uur tegen

Een positief saldo heeft oranje tegen

Duitsland.

de eerste opponent Denemarken. van de vijf officiële ontmoetingen tijdens

porTuGal

kampioenschappen of kwalificatieron-

De statistieken tegen portugal zijn

den won nederland er drie. De laatste

keihard. De Zuid-Europeanen liggen de

zege boekte nederland in de poulefase

nederlanders niet. De beschamende

van het wereldkampioenschap in Zuid-

uitschakeling (0-1) op het wereldkam-

afrika: 2-0. Twee keer delfden ‘we’ het

pioenschap van 2006 - het duel waarin

onderspit tegen de Denen. het meest

zestien gele en vier rode kaarten vielen -

pijnlijke verlies was op Euro 1992 in

is daarvan het meest recente en heldere

Zweden. De nederlanders kregen in

voorbeeld. ook vervelend waren de vijf

de halve finale het ‘campingelftal’ van

verloren punten tegen de roodgroe-

Denemarken - door de diskwalificatie

nen in de kwalificatiepoule voor het

van het destijds in oorlog zijnde Joego-

wereldkampioenschap in 2002. mede

slavië mochten zij op het laatste moment

daardoor plaatste oranje zich als enige

invallen – in de reguliere speeltijd niet

keer in de laatste 25 jaar niet voor een

op de knieën: 2-2. De Denen beslisten de

eindronde. in officiële ontmoetingen

strafschoppenserie in hun voordeel en

verloor nederland in totaal vier keer van

werden vervolgens Europees kampioen.

de portugezen. Winst was er slechts een

op Euro 2012 speelt nederland op

maal: in 1991 in de kwalificatieronde

zaterdag 9 juni om 18.00 uur tegen

voor het Europees kampioenschap in

Denemarken.

1992. De doelpuntenmaker van toen? richard Witschge. op Euro 2012 speelt

DuiTslanD

nederland op zondag 17 juni om 20.45

Dat de uitslagen van de duels met

uur tegen portugal.

Duitsland niet te voorspellen zijn laten de onderlinge resultaten zien.

Bron: WWW.uEFa.com

ruim 35.000 mensen kunnen er in het

omgeving die de bouw sponsorde. sinds-

oblasny sportivny komplex metalist, het

dien sierden nog een aantal namen de ge-

stadion waar oranje zijn drie groepswed-

vel en is het vier keer grondig verbouwd,

strijden van het Europees kampioenschap

voor het laatst in aanloop naar het Euro-

speelt. Eind januari bezocht knvB-direc-

pees kampioenschap deze zomer. Toen is

teur Bert van oostveen het stadion in de

de capaciteit uitgebreid, werd een nieuw

stad met bijna anderhalf miljoen inwo-

dak geplaatst, een verwarmd veld aange-

ners. hij wam enthousiast terug, volgens

legd en kwamen er nieuwe scoreborden.

een persbericht van de oekraïners die in charkov verantwoordelijk zijn voor Euro

De kosten van die renovatie bedroegen

2012. volgens van oostveen deed het trai-

zo’n 60 miljoen euro. het gros daar-

ningscomplex niet onder voor dat van

van kwam voor rekening van de stad

Barcelona of Bayern münchen.

en olexandr Yaroslavskiy, de steenrijke

het stadion is de thuisbasis van voetbal-

zakenman en eigenaar van Fc metalist

club Fc metalist kharkiv. sinds de op-

kharkiv.

richting aan het begin van de 20e eeuw werd die club nimmer kampioen, maar

hij maakte 30 procent van het bedrag

verkeert ze wel constant in de hoogste re-

over. als tegenprestatie mocht hij het

gionen van de competitie in het thuisland.

nieuwe complex openen op 5 december

hoogtepunt in de clubhistorie is volgens

2009, de dag van zijn 50e verjaardag. het

de metalist-website de winst in het beker-

stadion in charkov is één van de acht sta-

toernooi van de sovjet unie in 1988.

dions waar in juni wordt gevoetbald. De andere staan kiev, Donetsk, lviv (in de

olExanDr YaroslavskiY

oekraïne) en Warschau, poznan, Wroclaw

het stadion werd in 1926 geopend. aan-

en Gdansk in polen.

vankelijk heette ’t het Traktor stadion, vernoemd naar een enorme fabriek in de


6

oranje bode

speelschema

SPEELSCHEmA E U R O 2 0 1 2

GROEP A 1   08-06 • 18.00 uur  POlen 2   08-06 • 20.45 uur  ruslanD 9   12-06 • 18.00 uur  GriekenlanD 10  12-06 • 20.45 uur  POlen 17  16-06 • 20.45 uur  GriekenlanD 18  16-06 • 20.45 uur  tsjechië

            -

plaats: Warschau

GriekenlanD plaats: Wroclaw tsjechië plaats: Wroclaw tsjechië plaats: Warschau ruslanD plaats: Wroclaw ruslanD plaats: Warschau POlen

-

GROEP D 7  11-06 • 18.00 uur  Frankrijk 8   11-06 • 20.45 uur  Oekraïne 15  15-06 • 18.00 uur  ZWeDen 16  15-06 • 20.45 uur  Oekraïne 23  19-06 • 20.45 uur  ZWeDen 24  19-06 • 20.45 uur  enGelanD

            -

plaats: Donetsk 

enGelanD plaats: Kiev ZWeDen plaats: Kiev enGelanD plaats: Donetsk Frankrijk plaats: Kiev Frankrijk plaats: Donetsk Oekraïne

-

KWART FINALES GROEP B 3   09-06 • 18.00 uur  NEDERLAND 4   09-06 • 20.45 uur  DuitslanD 11  13-06 • 18.00 uur  Denemarken 12  13-06 • 20.45 uur  NEDERLAND 19  17-06 • 20.45 uur  POrtuGal 20  17-06 • 20.45 uur  Denemarken GROEP C 5   10-06 • 18.00 uur  sPanje 6   10-06 • 20.45 uur  ierlanD 13   14-06 • 18.00 uur  italië 14  14-06 • 20.45 uur  sPanje 21  18-06 • 20.45 uur  krOatië 22  18-06 • 20.45 uur  italië

25 

            -

plaats: Kharkiv

Denemarken plaats: Lviv POrtuGal plaats: Lviv POrtuGal plaats: Kharkiv DuitslanD plaats: Kharkiv NEDERLAND plaats: Lviv DuitslanD

-

-

26 

-

-

27 

  28 

21-06 • 20.45 uur    Winnaar GrOeP a : NUMMER 2 GROEP B  :

plaats: Warschau

22-06 • 20.45 uur    WINNAAR GROEP B  : NUMMER 2 GROEP A  :

plaats: Gdansk 

23-06 • 20.45 uur    Winnaar GrOeP c : NUMMER 2 GROEP D  :

plaats: Donetsk

24-06 • 20.45 uur    Winnaar GrOeP D : NUMMER 2 GROEP C  :

plaats: Kiev

-

HALVE FINALES             -

plaats: Gdansk

italië plaats: Poznan krOatië plaats: Poznan krOatië plaats: Gdansk ierlanD plaats: Gdansk sPanje plaats: Poznan ierlanD

29 

-

27-06 • 20.45 uur    plaats: Donetsk WINNAAR WEDstRIjD 25 : WINNAAR WEDstRIjD 27 :

-

28-06 • 20.45 uur    plaats: Warschau WINNAAR WEDstRIjD 26 : WINNAAR WEDstRIjD 28 :

-

-

30 

-

-

FINALE

-

31 

01-07 • 20.45 uur    plaats: Kiev WINNAAR WEDstRIjD 29 : Winnaar WeDstrijD 30 :

-

DRUK: VORSSELMANS BV ZUNDERT TEL. 076 - 599 81 11 www.DRUKKERijVORSSELMANS.NL


Millennium en Bl

ORANJE BODE

BODE POULE

D

E

"--&,-&63&/7" "--&,-&63&/

20 12

BO

U kunt GRATIS meedoen via ode.nl www.internetb

EK

7

3&(&/#00 3&(&/#0

le u o voetbalp

)FU3PMM&YSPMMVJL DOE MEE )FU3PMM&YSPMMV VEFWSJKIFJE VEFWSJKIFJE EN SCOOR PRACHTIGE JFEFSF3"-LMFVS JFEF JFEF JFEFSF3"-LMF LMFVSFOJOTUSVDUV PRIJZEN! LMFVSFOJOTUSVD [POEFSNFFSQSJKT

[POEFSNFFSQS BGHFTDIVJOEFFOS op deze pagina is een aanlokkelijk prijzenpakket samengesteld. Om kans te maken op BGHFTDIVJOEFF een van die mooie prijzen moet u zo goed mogelijk de uitslagen van het EK voorspellen. PNLBTUJOH Bij aankoop van ĂŠĂŠnPNLBTUJOH van deze Het is voor jong en oud mogelijk om het

L Voorjaarsaktie! men een Orea uitdAging? niEuwEkrijgt OOk tOE AAn EEnschermen

Doe kosteloos mee aan het leukste poulespel voor het EK 2012 en scoor een prachtige prijs!!

2X

Kijkt u ook zo uit naar het Europees kampioenschap voetbal in juni? Meedoen aan de

voetbalpoule van de Bode - bekend van het vorige WK en EK - maakt de voorpret groter en de spelbeleving intenser. Meedoen kost niets! In samenwerking met de adverteerders

gevoel van een skydive, indoor te ervaren! Waardebon t.w.v. Onder begeleiding van onze goedâ‚Ź449.getrainde instructeurs kan iedereen het ultieme gevoel

Seizoenspas (sept. t/m mrt.) t.w.v. â‚Ź449.-

1X

SNEEUWATTRACTIEPARK SKIDÔME

2 knikarmschermen: motor met afstandsbediening "--&,-&63

Vanaf 2

van vrijheid ervaren!

"--&,-& Millennium en Bloemendael rij-instructeur tot opleiding de Volg 3&(&/ ! n e k 3&(&/ ic k d u o k s IJ t/m 3 d THUIS IN SNEEUW

* Nieuwe cursus aanvang 1 mei 2010

1 donderdag 22 april om 19:00 uur

Belisol Breda, Neerloopweg 20 VEFWSJKI onze voorlichtingsavond vrijblijvend geheel * Bezoek www.belisol.nl JFEFSF3"- JFEF 3&(&/#00( 3&(&/#00( JFEF JFEFSF3" LMFVSFOJOT

LMFVSFOJO [POEFSNF )FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU Skydive sessie voor 4 pers. t.w.v. â‚Ź400.- [POEFSN )FU3PMM&YSPMMVJLHFFGU BGHFTDIVJO VEFWSJKIFJE Ma BGHFTDIV VEFWSJKIFJE x. 300 PNLBTUJOH c JFEFSF3"-LMFVSFO JFEF m Max. PNLBTUJO JFEF JFEFSF3"-LMFVSFO 250

1X

ARNESTEINWEG 19 4338 PD MIDDELBURG TEL. 0118 - 617475 info@kartingzeeland.nl www.kartingzeeland.nl

cm LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL LMFVSFOJOTUSVDUVVSMBL [POEFSNFFSQSJKTJOEF [POEFSNFFSQSJKTJOEF BGHFTDIVJOEFFOSPOEF BGHFTDIVJOEFFOSPOEF PNLBTUJOH Bij aankoop van ĂŠĂŠn van deze PNLBTUJOH

Aktie lo De Stok 24, Roosendaal • T. +31(0)165 - 520547 Vanaf 22 maart1 maart tot 30 april

'

1X

met

de

10%

speels

fraai

en

terrasscherm

modern

afgewerkte

uiterlijk.

druppelvormi­

extra op ro /003%8 korting TERRASSCHERMEN en/003% zonwe L De TibellyŽ­doekcollectie biedt u45&&/#&3 een l n . BLOEMENDAEL ROLLUIKEN & BINNEN- ENop BUITENZONWERING rolluiken mterras­ 45&&/# uitdAging? tOE AAn EEn niEuwE OOk lo uitgebreid kleurenpalet voorbuw l zonwering oo%HGLHQLQJ rij-instructeur tot Volg de /003%8"-5&- hopleiding www.martbrusselaarszonwering.nl scherm. enDeze uitzonderlijk grote keuze in c 5 s s 3 /003%8"-5&- ' r 5 NOORDWAL 14 • TEL: 0167-566171 • STEENBERGEN • MOB: 06-53263052 iL 45&&/#&3(&/.0# pre Ae 5 k 22 r 1 e 45&&/#&3(&/.0# 50donderdag 22 april om 19:00 uur w.v /003%8"-5&- Max. 300 c m Max. 250 c m

ge zijkappen oogt het scherm zeer compact.

Genieten van groen

Kade 1 4731 KR Oudenbosch Tel. 0165 312502 www.hvandergun.nl

H. van der Gun verkoop & reparatie

UV GETEST

e

Bloemendael

met

Dankzij

de

zijk appen De

UV GETEST

k

en

een

terrasscherm

d VOn

OA uiterlijk. inf

modern

afgewerkte

druppelvormi­

* Nieuwe cursus aanvang 1 mei 2010

Uw terrasscherm is standaard geschikt

voorlichtingsavond * Bezoek geheel vrijblijvend voor eenonze elektrische bediening met

oogt

het

scherm

zeer

compact.

schakelaar. Natuurlijk behoort ook

TibellyŽ­ doekcollectie

biedt

u

een

de mogelijkheden.

Deze

uitzonderlijk

grote

keuze

in

Nog

comfortabeler

en

gebruiks­

e

e rm

oo

fraai

is

uitgebreid k leurenpalet voor uw terras­

scherm.

v ijk

speels

een draadloze afstandsbediening tot

Leren draai relaxfauteuil t.w.v. â‚Ź449.Calibra leren draai relaxfauteuil

een

w 6 /003%8"-5&- 45&&/#&3(&/.0# 7 w 80.Slipcursus t.w.v. â‚Ź80.:0 5X op l45&&/#&3(&/.0# e e i b /003%8"-5&- at of /003%8"-5&- m 45&&/#&3(&/.0# r fo 45&&/#&3(&/.0# r in ge

1X

een

een

$0.'0357003*&%&3&&/ $0.'0357003*&%&3&&/

*Actievoorwaarden: geldig t/m 31-08-’12, alleen tijdens daluren en schoolvakanties, niet i.c.m. e van Bloemendael t.w.v. â‚Ź200.andereWaardebon acties, alg. voorw. toepassing, max. 6 is pers. per bon. Reserveren verplicht o.v.v. ‘Actie Bode’.

Dankzij

-

GRAoTpt IvaSn

e ko Va

op rolluike t/m 30 april en zonwering www.martbrusselaars

schermen krijgt men een Orea RTS motor met afstandsbediening

Heggenschaar Gardena Easy Cut t.w.v. â‚Ź149.-

149.

)FU3PMM&YS

)FU3PMM& "--&,-&63&/7"/%& "--&,-&63&/7"/%& VEFWSJKIFJ Win een waardebon van Belisol!

Special Go Kart Day kadobon t.w.v. â‚Ź38.-

adobon: Kart Day k o G l a ci e p S rten n 12 min. ka *2 heats va n te n u em pti *2 consum areribs of ice: satĂŠ, sp lade rv se te la p * sa et frites en halve kip m ve a cl la ba *kartpas en

1X

Onder begeleiding van onze goed getrainde instructeurs kan iedereen het ultieme gevoel van vrijheid ervaren!

4X

Het is voor jong en oud mogelijk om het gevoel van een skydive, indoor te ervaren!

p 22 A

GEGARANDEERD SNEEUWPLEZIER!

M M ax. ax 55 .6 0 00 cm cm

On V A O inf riL

Locatie: Verkeersschool.nl Blom .nl om omschoolbl 5 l b l Handelsweg 11 inchEtten s 3 oo keer-Leur 55 s

eers

r

3e 5

w.v

-50

1

w 5 6 k 11 015 bel: 07 .veratie6o-p5w w DE SNELSTEHandelsweg WEG NAAR JE RIJBEWIJS! f w o 7 m w nfor 0 Etten-Leur i er me weg naar je rijbewijs. Natuurlijk! Verkeersschool Blom. De snelste r o o Gastelseweg 31 • Tel.: 0165 569457 Locatie: Verkeersschool Blom v k ij Verkeersschool BLOM, Handelsweg 11, 4879 AJ Etten-Leur. www.verkeersschoolblom.nl k

Handelsweg 11 in Etten-Leur

DE SNELSTE WEG NAAR JE RIJBEWIJS!

Verkeersschool BLOM, Handelsweg 11, 4879 AJ Etten-Leur. www.verkeersschoolblom.nl


8

oranje bode

oranje fans

VOOR Oranjefans IS VEEL GEREGELD Charkov is groen paradijs voor wetenschappers Supporters die één van de groepswed-

Wie in juni ook iets anders wil zien dan de

strijden van het Nederlands elftal mee

Oranje-camping (zie kader) en het Metalist-

willen maken komen niet in een typische grauwe voormalige Sovjet-stad terecht. Foto’s vanuit de lucht laten tonen dat

Oranjecamping op schiereiland

er genoeg groen is in Charkov en er zijn genoeg bezienswaardigheden, zo laten afbeeldingen op de website van de stad

Eventjes waren er twijfels of er wel een camping zou komen na de loting voor EURO 2012 in december, maar na een bezoek van de mensen achter de Oranjecamping aan Charkov in januari waren die snel weg genomen. Fans van het Nederlands elftal kunnen deze zomer hun tentje opzetten op ‘een prachtige camping op een unieke locatie’. ‘Een heel gaaf terrein’, noemde projectmanager Jeroen Toonen het in een persbericht na het bezoek. De camping komt op een schiereiland, normaal een populaire recreatieplek voor de inwoners van Charkov. Tot tevredenheid van de voetbalfans is er een strand, een restaurant, barbecueplekken, een ponton in het water en zijn er mogelijkheden om te paintballen. Er is plaats voor ongeveer 5000 mensen.

zien.

stadion waarin Oranje de groepswedstrijden afwerkt, doet er goed aan het lijstje ‘wonderen’ op de website uit zijn hoofd te leren. Zeven

monumenten

werden

tijdens

een

verkiezing in 2008 door de bevolking als de ‘wonderen van Charkov’ aangewezen. De eerste is een 16,5 meter hoog beeld van de Oekraïense dichter en volksheld Taras Shevchenko, de laatste een typisch woonblok uit de tijd van Sovjetleider Jozef Stalin. Daartussen

DOOR EUGÈNE DE KOK

bevinden zich prachtige monumenten zoals de 80 meter hoge Blagoveshenskiy kathedraal

De stad in het noordoosten van de Oekraïne

en de tien meter hogere Yspenskiy kathedraal.

is ruim twee keer zo klein als de hoofdstad

Het beroemdst is de stad echter misschien

Kiev, maar twee keer zo groot als Amsterdam.

wel om het immense Vrijheidsplein. Het plein

Met anderhalf miljoen inwoners behoort

werd in de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw

Charkov tot één van de grootste steden in

gebouwd en heeft de vorm van een uitgerekt en

de voormalige Sovjetstaat. Ze ligt op een

krom hoefijzer. Het beslaat bijna twaalf hectare.

kruispunt van drie rivieren: de Lopan, Uda en

Daarmee is het één van de grootste pleinen ter

Kharkiv. Waar het in de wintermaanden wel

wereld. Het wordt aan de ene kant begrensd

twintig graden kan vriezen, zijn de zomers

door de stad, aan de andere kant door een

in Charkov warm. Toch is het er dan goed

groot park waarin onder meer de dierentuin in

toeven, zegt de gemeente op haar website

is gevestigd.

door ‘haar mooie parken, tuinen, fonteinen

Hoe groot, indrukwekkend, mooi en leuk

en vele cafeetjes in de buitenlucht’.

het bovenstaande ook mag zijn, de grootste trekpleister van Charkov deze zomer ligt aan

De stad zegt vooral bekend te staan om haar

de Plekhanivskastraat. Op nummer 92a vind

onderwijs. Er zijn niet minder dan dertien

je daar namelijk het voetbalstadion van FC

nationale universiteiten en vele andere

Metalist Kharkiv.

hoge opleidingen, die jaarlijks tienduizenden jongeren voorbereiden op hun toekomst. Charkov is er trots op. Een quote van de website: ‘In Charkov werd voor het eerst in Europa een atoom gesplitst, werd ooit de grootste radiotelescoop van Europa ontwikkeld … en ze was de bakermat van vele wetenschappelijke hulpmiddelen’.


ORANJE BODE

VOETBALHELD

9

VOETBALHELD 2012...

Wachten op nieuwe voetbalhelden EK

Topschutters Huntelaar en Van Persie staan op scherp Elke EK voetbal levert zijn eigen helden op. De Nederlandse exponenten daarvan zijn die van de lichting 1988 die triomfeerde tijdens het EK voetbal in Duitsland. De namen Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard klinken voetballiefhebbers nog altijd als muziek in de oren. DOOR ADDO SPRANGERS

Natuurlijk zijn er ook in andere landen nationale helden

ADVIES

aan te wijzen. Wat te denken van het Deense nationale elf-

Over wie van de beide spitsen moet spelen, woedt al

tal dat in 1992 ‘out of the blue’ het EK voetbal in Zweden

weken een levendige discussie. Waar de één vindt dat

wist te winnen? Denemarken had zich niet weten te kwa-

bondscoach Bert van Marwijk een keuze moet maken tus-

lificeren voor het toernooi, maar werd op het allerlaatste

sen de twee goalgetters, is de ander ervan overtuigd dat

moment opgeroepen om toch mee te doen. Joegoslavië

het opstellen van beide topvoetballers de meest voor de

moest zich door de verschillende binnenlandse oorlogen

hand liggende keuze is. Aan het scoringsvermogen van

namelijk noodgedwongen terugtrekken. Weggeplukt van

de spitsen ligt het niet. De populaire Van Persie is met

de diverse stranden verbaasde het Deense ‘campingelf-

30 doelpunten topscorer in Engeland, terwijl Huntelaar

tal’ vriend en vijand door vrolijk Europees kampioen te

met 29 doelpunten Duitsland aan zijn voeten heeft lig-

worden. Nog altijd genieten spelers als doelman Peter

gen. In de persoon van ‘The Hunter’ beschikt Van Mar-

Schmeichel en de aanvallers Flemming Povlsen, Lars El-

wijk bovendien over de meest trefzekere speler van de

strup en Brian Laudrup in hun land een bijkans onsterfe-

EK-kwalificatie. Huntelaar zette tijdens de kwalificatie-

lijke status. Nog een sprekend voorbeeld is Michel Platini,

wedstrijden maar liefst twaalf doelpunten op zijn naam.

tegenwoordig voorzitter van de Europese voetbalbond

Schalke 04-trainer Huub Stevens gaf de bondscoach al-

UEFA. Als aanvoerder leidde hij het Franse nationale elf-

vast maar het ongevraagde advies om zowel Van Persie

tal hoogstpersoonlijk naar de finale én triomf tijdens het

als Huntelaar in de frontlinie van het Nederlands Elftal te

EK voetbal 1984 in Frankrijk. De gracieuze middenvelder

posteren. Van Marwijk zal de suggestie van Stevens voor

Platini deed dat op onnavolgbare wijze. Met maar liefst

kennisgeving hebben aangenomen. De eigenzinnige

negen doelpunten, nog altijd een toernooirecord, ont-

bondscoach kennende zal hij zo nodig even gemakkelijk

popte hij zich tot dé man bij ‘Les Blues’.

de altijd zwoegende Dirk Kuijt in de Nederlandse aanval laten opdraven. Wil de echte voetbalheld opstaan?

KLAARGESTOOMD Adel verplicht en dus gaat het Nederlands elftal, verliezend WK-finalist tijdens het WK in Zuid-Afrika twee jaar geleden, naar Polen en Oekraïne met als doel de Europese titel te veroveren. Stiekem hopen de Oranjefans dat daarbij Nederlandse voetbalhelden geschiedenis gaan schrijven. De spelers hebben we daarvoor wel in huis, zo is de algemene opinie. Waarom zou het bijvoorbeeld niet het EK kunnen worden van Wesley Sneijder en Ibrahim Afellay. Beide heren kunnen, hersteld van langdurig blessureleed en bij respectievelijk Internazionale en FC Barcelona weer klaargestoomd voor het nieuwe seizoen, immers fris en monter aan het EK beginnen, daar waar andere spelers een vaak slopend en langdurig seizoen achter de rug hebben. De ogen zullen ook gericht zijn op aanvaller Arjen Robben die de voorbije tijd bij Bayern München nadrukkelijk zijn visitekaartje heeft afgegeven. Dat laatste geldt uiteraard ook voor Robin van Persie (Arsenal) en Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04). In dit dodelijke duo beschikt Van Marwijk over de topschutters van de Premier League en Bundesliga.


ORANJE BODE

10 ORANJE GADGETS

Oranje gadgets zijn big business

Pletterpetten, oranje snackschalen en een jurkje Je had de luidsprekerhoed en pletterpet van een beroemd biermerk, de oranje broeken met staart en het

RALPH LAUREN ORANJE PET

veelbesproken oranje jurkje van een concurrerende brouwer en de wuppies, welpies en beesies van een

GRATIS ioriginele oranje pet bij aankoop

grote supermarkt. En dat zijn slechts een paar van de beroemde oranje gadgets die in het verleden naam maakten tijdens verschillende voetbalkampioenschappen.

van een Ralph Lauren polo. Bert Viel Mannenmode www.bertviel.nl

DOOR EUGÈNE DE KOK

“Een Brabants biermerk dacht door een paar knappe vrouwen in een effen oranje rokje te hijsen – en dat vooraf zorgvuldig te marketen – naam te maken in de stadions waar het Nederlands elftal speelde.”

De fabrikanten hebben de laatste maanden ongetwijfeld

de Zuid-Afrikaanse cel gegooid, omdat zij sluikre-

weer zitten broeden op nieuwe ideeën waarmee ze hun-

clame zouden maken, terwijl de FIFA een exclusief

producten tijdens het Europees kampioenschap in Polen

contract had met een Amerikaans biermerk. En dat is

en Oekraïne aan de man kunnen brengen. Wat de com-

in FIFA-land ten strengste verboden. Tot ziens grappige

municatieadviseurs en reclamebureaus dit keer hebben

reclamestunt, welkom damage control. De Nederland-

verzonnen, zal de komende tijd duidelijk worden. Ook

se brouwer moest diep door het stof en de twee onfor-

zijn er vele creatieve geesten al maanden bezig met het

tuinlijke dames kwamen pas na dagen tegen tralies te

bedenken en ontwikkelen van oranje producten. Gega-

hebben aangekeken vrij. Bedrijven die geen exclusieve

randeerd dat de winkels straks dus weer vol liggen met

contracten met de UEFA of FIFA hebben denken na het

oranje beschermhoesjes voor smartphones, usb-sticks

bovenstaande incident wel twee keer na om een geintje

in de vorm van een speler van het Nederlands elftal, au-

uit te halen op het kampioenschap zelf. In Nederland

tovlaggetjes in alle vormen en maten, roodwitblauwe

zelf gaan deze zomer echter ongetwijfeld alle commer-

badslippers en oranje snackschalen, die nog over zijn

ciële remmen weer los. Benieuwd wie wat allemaal

van de titelstrijd in Zuid-Afrika, en wat je ook maar in de

aanbiedt of welke oranje gadgets er te koop zijn? Kijk

kleuren oranje, rood, wit en blauw kunt maken.

dan op deze pagina.

Duidelijk moge zijn dat alles wat oranje is voor en tijdens de landenkampioenschappen big business is geworden. Op het wereldkampioenschap in 2010 werd dat misschien meer duidelijk dan ooit. Een Brabants biermerk dacht door een paar knappe vrouwen in een effen oranje rokje te hijsen – en dat vooraf zorgvuldig te marketen – naam te maken in de stadions waar het Nederlands elftal speelde. Het pakte wat anders uit. Twee van de ruim dertig zogenaamde bier-babes werdenin

ORANJE REGEN PONCHO Speciaal voor het EK in oranje

ORANJE HARING

uitgevoerde regen poncho.

De nieuwe haring als ideale snack tijdens het EK!

€35.-

€2.- per stuk

Van Zitteren fietsen

Visgilde Nieuwe Markt

www.vanzitterenfietsen.nl

www.denieuwemarkt-visgilde.nl

ORANJE BODEM ZUIGER Hayward magic clean. -Smart drive systeem. - Verbetert de waterstroom door als mobiele bodemput te werken. - Reinigt alleen de bodem. LEDÛB EK SHIIRT

€199.-

Speciaal voor het EK

Zwembad Centrum Roosendaal

met rood-wit-blauw

www.zwembadcentrumroosendaal.nl

€59.95 Vromans Fashion www.vromansfashion.nl BOSE SOUNDLINK WIRELESS MOBILE SPEAKER Kijkt u liever heel de sportzomer buiten op uw Ipad of tablet pc? Met deze compacte draadloze speaker geniet u daarbij ook nog van een helder en vol geluid met levensechte details. €299.Hifi TV Video Dekkers www.keesdekkers.nl

SUPERZUINIGE “BIOSCOOP” FORMAAT FULL HD LED TV MET FULL LED BACKLIGHT -Aquos NET + internet TV met draadloze aansluiting -LED TV met FULL LED backlight en FULL HD scherm -Uniek zeer groot 80 inch (203cm) beeldscherm -100 hertz met “Dejuddering” techniek -Superzuinig, energieklasse A++ -DNLA thuisnetwerk en USB mediaplayer Media Markt Bergen op Zoom, www.mediamarkt.nl


oranje bode Wesley sneijder

snowlympics Ra

ce

Kom ijskoud kicken en win! woensdag 4 juli - € 12,50

Ic e K a

rt

sno w

ttles ba

Battle mee met hilarische spellen in de sneeuw woensdag 11 juli - € 12,50 Du a

Bo

l

De hele dag springen en spelen in de sneeuw woensdag 8 augustus - € 9,50

KEEPER MAARtEN

elftal in de WK-finale tegen Spanje, vervang

Stekelenburg, sinds vorige zomer in het shirt

de gestopte Giovanni van Bronckhorst door PSV’er Erik Pieters, tel dan de jaarsalarissen van de elf spelers bij elkaar op en je ziet dat er een aardig kapitaal op het veld staat. Bij elkaar verdienden de voetballers in 2011 bruto 63.595.000 euro. DOOR EUGÈNE DE KOK

& Abs

ei

ed

entocht

Elfs t

len

n

To k

Neem de opstelling van het Nederlands

ke

i d s K lu p

Trotseer hoogte en snelheid vrijdag 27 juli - € 12,50 le

Oranje kost per jaar ruim 63 miljoen euro

Wesley Sneijder best betaalde speler Nederlands elftal

K ies

dag

SIS 1/4 pagina

ote Kidd Gr

arden

Bind ze onder en ervaar het zelf vrijdag 20 juli - € 12,50

It giet oan! maandag 13 augustus - € 12,50

skidome.nl/snowlympics

van AS Roma, verdiende 3.770.000 euro in 2011. Heitinga’s maatje in de verdediging Joris Mathijsen maakte in de zomer de overstap naar

agentschap

Sneeuwattractiepark Skidôme b.v. Baanvelden 13, Rucphen (NL) T. +31(0)165 - 343134 E. info@skidome.nl

het ambitieuze Malaga in Spanje. Hij ging er in salaris niet op achteruit en kon in 2011 een bedrag van 3.500.000 euro bijschrijven op zijn rekening. In de onderste regionen qua salaris zitten de beide backs van Oranje: op rechts Gregory van der Wiel die bij Ajax 1.450.000 euro krijgt en op links PSV’er Erik Pieters die het moet doen met een ‘schamele’ 935.000 euro.

Als we tenminste de gegevens die het magazine Nu Sport in februari publiceerde geloven. Inter Milan-speler Wesley Sneijder voerde de lijst van grootverdieners aan. De salarisstroken van

WIN

het ultieme EK-pakket (EXCLUSIEF EK-BABE)

‘de nummer 10’ komen bij elkaar op een bruto

18 mei t/m 8 juni

bedrag van 12.120.000 euro, veel meer dan nummer twee Mark van Bommel. Bij Inters stadgenoot AC Milan krijgt de routinier jaarlijks 9.620.000 euro overgemaakt. Arjen Robben, die Wesley Sneijder in 2010 nog achter zich liet, moest vorig jaar genoegen nemen met 9.600.000 euro. Volgens Nu Sport komt dat vooral doordat de Duitse ploeg een slecht jaar beleefde en premies voor de spelers dus achterwege bleven. Wie zijn diamanten oorbellen wel eens ziet, weet dat Nigel de Jong niet ver achter de top drie van bestverdienende landgenoten staat. Hoewel hij dit seizoen regelmatig op de bank begon, speelde Nigel de Jong in 2011 8.610.000 euro bij elkaar, overigens een schijntje voor Manchester City-eigenaar sjeik Al Mansour. Ook Dirk Kuyt moest de laatste maanden vaak als wisselspeler beginnen. De Liverpool-aanvaller volgt De Jong echter op de voet met een jaarinkomen van 5.100.000 euro. Wie zich afvraagt waar Robin van Persie blijft, moet iets naar beneden kijken in de ranglijst. De ster van het relatief zuinige Arsenal staat met 4.390.000 miljoen euro op de elfde plaats, nog achter John Heitinga van Everton die 4.500.000 euro verdient.

WISSELSPELERS Voor de volledigheid: heb geen medelijden met de spelers die invielen tijdens de

Sebregts zonwering 1/4 pagina

finale in Zuid-Afrika. Eljero Elia, Rafael van der Vaart en Edson Braafheid die in de eindstrijd het veld opkwamen kregen bij hun clubs in 2011 respectievelijk 2.320.000, 3.620.000 en 1.500.000 euro. Andere bankzitters in de eindstrijd verdienen ook een aardige duit. Ibrahim Affelay (5.000.000 euro bij Barcelona) en Klaas-Jan Huntelaar (4.450.000 euro) hebben bijvoorbeeld geen reden tot klagen. Overigens zijn de meeste Nederlanders nog kleine jongens

DEELNAME GRATIS

vergeleken met andere sterren. De best verdienende speler op het Europees kampioenschap in Polen en Oekraïne is ongetwijfeld de Portugees Ronaldo. De absolute leider van het sterrenensemble bij Real Madrid ontving in 2011 29.436.000 euro op zijn rekening.

Bergen op Zoom: Kloosterstraat 2 tegenover de Media Markt / P-garage MA T/M ZA 10.00 - 24.00 / ZO 13.00 - 24.00 • ENTREE GRATIS • TOEGANG VANAF 18 JAAR • WWW.FAIRPLAYCASINO.NL


to werkd El t 2 ag g ke 2.0 eop 0 u end ur !

"| 55

Smart TV

9 13

direct toegang tot online diensten

cm

Inclusief 4 3D brillen! Inclusief Blu-Ray speler

MEDIA MARKT PRIJS UE55ES6100 55'' LED televisie

55" (139 cm) Full-HD 3D LED televisie, Samsung Smart TV voor directe toegang tot online content, hoog contrast voor diepe zwarttinten. Aansluitingen: 3 x HDMI, USB, Scart (via adapter), CI+. Geschikt voor wandmontage. Energieklasse A. Art.nr.: 1177762

HELPT U MET HET KIEZEN VAN DE BESTE SELECTIE VOOR EK 2012 BELEVING! www. .mDE ediamULTIEME arkt.nl www.mediamarkt.nl BREDA BRED DA

Kruisvoort 14 Woonboulevard Breda Tel. 076 - 5258100

Openingstijden O peningstijden maandag 10.00 - 22.00 uur dinsdag 10.00 - 22.00 uur woensdag 10.00 - 22.00 uur donderdag 10.00 - 22.00 uur

t.nil!l arkiama edopiam w.m wwnne med de er u nu

Abo

vrijdag 10.00 - 22.00 uur zaterdag 09.30 - 20.00 uur zondag 12.00 - 17.00 uur

BERGEN OP ZOOM

Burg. van Hasseltstraat 3 Tel. 0164 - 218600

Openingstijden Openingstijde en maandag 10.00 - 21.00 uur dinsdag 10.00 - 21.00 uur woensdag 10.00 - 21.00 uur donderdag 10.00 - 21.00 uur

vrijdag 10.00 - 21.00 uur zaterdag 09.30 - 18.00 uur zondag 12.00 - 18.00 uur (IEDERE ZONDAG OPEN)


sport

In Dinteloord werd team 293 ‘Steamwork’ luidkeels aangemoedigd.

In de Oudlandsestraat was weer van alles te beleven.

De kinderen konden zich vermaken op allerlei speeltoestellen.

Roparun 2012 zit er weer op

Alle teams warm onthaald en luidkeels aangemoedigd STEENBERGEN/DINTELOORD - Afgelopen weekend is weer de Roparun gehouden. De Roparun is een loopestafet- DOOR ELNA HELLEMONS te over meer dan 500 kilometer, waarvoor zich dit jaar maar liefst 325 teams inschreven. Bij dit massale sportieve evenement wordt zoveel mogelijk geld ingezameld om het leven van mensen met kanker te veraangenamen. Dit Het hele Pinksterweekend, vanaf de start op zaterdag tot en met de finish op maanjaar ging de Roparun, behalve vanuit Parijs, voor het eerst ook met 50 teams vanuit Hamburg van start. dagmiddag op de Coolsingel in Rotterdam, waren de weergoden de vele deelnemers goed gezind. Afgezien van enkele teams die onderweg om diverse redenen op hebben moeten geven, is de Roparun in het algemeen dan ook wederom een uiterst geslaagd evenement te noemen.

Aanmoedigingen Als vanouds kregen de Roparunteams een warm onthaal in Steenbergen. Dat gold natuurlijk vooral voor de twee Steenbergse teams, ‘Door Dik en Dun’ en ‘Stone Mountain Runners’; laatstgenoemd team deed dit jaar voor het eerst mee aan de Roparun. Maar ook alle overige teams werden langs de kant van de weg, met name in de Oudlandsestraat, luidkeels aangemoedigd door het publiek. Net als andere jaren waren veel gevels en tuinen uitbundig versierd en werden er diverse activiteiten en optre-

Het Steenbergse team Door Dik en Dun werd overhaal warm onthaald.

dens gehouden. Zo was er veel live muziek te beleven, gaf turnvereniging Trafo een sportieve demonstratie en konden kinderen zich vermaken op allerlei speeltoestellen, waaronder een heuse rodeostier. Dinteloord Ook in Dinteloord was de doorkomst van de Roparun weer feestelijk aangekleed. De Stichting Dinteloord in Beweging had hier weer voor een leuk programma gezorgd, waarbij zoveel mogelijk mensen betrokken werden. Zo was er ‘s middags een Parkloop, waarvoor kinderen zich konden laten sponsoren voor het goede doel. Op het Raadhuisplein was de hele dag van alles te beleven voor groot en klein en ook hier werden diverse muzikale optredens gegeven. Veel straten en huizen in Dinteloord waren kleurig en fleurig versierd. Al met al is de doorkomst van Roparun 2012 in de gemeente Steenbergen weer een indrukwekkende belevenis geweest voor alle betrokkenen, zowel de sporters als de mensen langs de kant.

FOTO’S ELNA HELLEMONS

Langs het parcours waren er diverse activiteiten voor jong en oud.

Met veel lawaai worden de lopers en fietsers in Dinteloord naar Rotterdam geduwd.

Het Steenbergse team ‘Stone Mountain Runners’ deed dit jaar voor het eerst mee. PAGINA 21


Regio We s

ant rab t-B

MAINTENANCE: een bedrijfstak die voor West-Brabant kansen biedt! Regio We s

ant rab t-B

Maintenance is een speerpunt van het economisch (een opiniërend stuk van Peter van der Velden, voorzitter Regio West-Brabant)

beleid van de Regio West-Brabant.

Ondernemers, onderwijs en overheid (de 3 O’s) in West Brabant werken steeds beter samen. We hebben prioriteiten bepaald die belangrijk zijn voor onze economie en werkgelegenheid: maintenance, logistiek en biobased economy. In dit artikel informeren wij u over maintenance: wat is dat precies en wat gebeurt er mee in onze regio?”

Achter die Engelse term horen begrippen thuis als onderhoud, revisie, reparatie, vervanging en vernieuwing, kortom: al wat nodig is om fabrieken, productiebedrijven, installaties en transportmiddelen zo soepel mogelijk te laten draaien. Maintenance is heel belangrijk. Zonder onderhoud loopt alles vast. Maintenance is inmiddels ook als bijzondere tak van sport in beeld. Internationale concurrentie wordt steeds heviger. Machines en installaties worden steeds geavanceerder. Wie wil winnen moet kunnen vertrouwen op betrouwbare productieprocessen en een zo lang mogelijke levensduur van de dure machinerie. Goede maintenance kan daarvoor zorgen. De Regio West-Brabant, waarin 18 West-Brabantse gemeenten en de Zeeuwse gemeente Tholen hun krachten hebben gebundeld, zet hoog in op maintenance. De regio telt immers veel bedrijven die daar goed in zijn. Verdere groei is goed mogelijk, wanneer samenwerking en vernieuwing tot stand komen.

Maintenance?

In onze regio is de onderhouds(maintenance)sector zo’n kansrijke

Dutch Institute World Class Maintenance

Als u het woord ‘maintenance’

sector vanwege de aanwezigheid van veel bedrijven in de chemische

Nu is het zo dat al deze activiteiten hun vertrekpunt hier in West-Brabant

leest, is uw eerste reactie

en procesindustrie. Maintenance werd dan ook één van de Pieken in de

en Zeeland hebben, maar al lang niet meer binnen vaste grenzen te pakken

waarschijnlijk: Wat zegt u? Die

Zuidwestelijke Delta.

zijn. Het initiatief heet ook niet voor niets World Class Maintenance.

reactie is niet zo vreemd, omdat

Voor projecten stelden rijk en de beide provincies 16 miljoen euro

De markt en de klanten zitten over heel de wereld. Voor iedere vraag op

u maintenance waarschijnlijk

beschikbaar. Doel was om de vele kapitaalintensieve investeringen

het gebied van maintenance en natuurlijk het antwoord daarop, kun je bij

niet zo vaak tegenkomt. Toch is

van de afgelopen decennia in de regio te behouden en nieuwe aan te

het World Class Maintenance Instituut in Breda terecht. Het DI-WCM staat

het een bedrijfstak waar in heel

trekken. Daarvoor is het behoud en in stand houden van de installaties en

midden in de sector en verbindt een concentratie van kennisinstituten met

Nederland ruim 150.000 mensen

machines essentieel. Eén voorwaarde hiervoor is onderhoud van wereld-

ondernemingen en onderwijs. Dat brengt nieuw werk naar onze regio.

hun boterham verdienen en die

klasse. Het onderhoud aan kapitaalintensieve installaties kost gedurende

In het gebied tussen Rotterdam en Antwerpen en tussen Vlissingen en

in totaal voor 18 miljard euro

de levensduur doorgaans meer dan de aanschaf.

het Duitse Ruhrgebied zijn veel bedrijven die veel onderhoud vragen.

bijdraagt aan de Nederlandse

Het onderhoud van de miljoenen kostende apparatuur, installaties en

Deze bedrijven en de kennisinstellingen, maar ook al die bedrijven die

machines en het oplopende tekort aan technisch geschoold personeel

maintenance aanbieden, willen steeds vaker bij elkaar in de buurt zitten.

gaven voldoende redenen de sector extra aandacht te geven. De lucht-

Dat biedt efficiencykansen. De 19 gemeenten in West-Brabant, samen met

Kortom: zaken waar u allemaal thuis of op uw werk mee te maken hebt.

vaartindustrie met de Koninklijke Luchtmacht en Fokker in de regio, de

de provincies Noord-Brabant en Zeeland, zijn zich bewust van die kansen

Denk eens aan uw reactie als uw televisie of computer het niet doet en

energiesector met Essent, Delta en Nuon, de maritieme sector rond Vlis-

en willen die ook graag ondersteunen daar waar we kunnen. Samen met

wat te doen als uw dak lekt? Onderhoud, maintenance of MRO, zoals we

singen en Werkendam, en de Infrasector met Rijkswaterstaat, Heijmans,

Ondernemers, Onderwijs en Overheid vinden we het onze opgave om ons

het in de vak wereld noemen, is noodzakelijk om lang van onze materiële

Rasenberg, etc, allemaal ondernemingen en organisaties met miljoenen

hiervoor in te spannen.

zaken te kunnen genieten, maar niet zo vanzelfsprekend als de aankoop

kostende installaties en goederen die in optimale conditie moeten blijven

van iets nieuws.

in een vergrijzende arbeidsmarkt. .Al snel vonden Damen Shipyards uit

Regio We s

ant rab t-B

economie. Bij maintenance gaat het om onderhoud, reparatie en revisie.

er Regio West-Brabant I 9

Vlissingen, Essent uit Geertruidenberg, Gasunie Groningen, Wärtsilä

Werkgelegenheid En dan ben ik weer terug bij het begin, waar ik aangaf dat maintenance

Toch is er de laatste jaren met betrekking tot maintenance een verandering

uit Drunen en de Koninklijke Luchtmacht vanuit Woensdrecht elkaar

voor de West-Brabantse werkgelegenheid kansen biedt. Het zijn immers

gaande. Meer en meer neemt het bewustzijn en inzicht toe, dat optimaal

en vormden in maart 2007 het World Class Maintenance Consortium,

al die MKB-ers die in dat onderhoud voorzien. Het is daarom van belang

onderhoud kosten bespaart en bijdraagt aan betere resultaten. Ofwel,

(WCMC),’s werelds eerste crosssectorale maintenance platform. Kort

dat we de opdrachtgevers voor maintenance in onze buurt blijven houden.

als we door goed en slim onderhoud de levensduur van onze goederen

daarna traden bedrijven als Nedtrain uit Utrecht, Stork Asset Management

Met voldoende en adequaat opgeleid personeel voor onderhoud, reparatie

en machines kunnen verlengen, dan kunnen we investeringen voor

Solutions, Bosch Rexroth en de Universiteit van Twente, in samenwerking

en revisie, is het voor ieder bedrijf interessant om daar in de buurt te

nieuwe goederen en machines uitstellen. Voor het bedrijfsleven betekent

met de andere TU’s in Delft en Eindhoven. Sindsdien wordt met tientallen

zitten. Het garandeert namelijk één van de belangrijkste randvoorwaarden

levensduurverlenging dat de kostprijs van de te produceren goederen naar

ondernemingen gewerkt aan gezamenlijke kennis- en strategieontwikke-

voor een ondernemer: continuïteit voor de twee belangrijkste kapitaalgoe-

beneden kan. Het product wordt daardoor meer concurrerend op de markt

ling en innovaties om zo nieuwe marktkansen te creëren.

deren, de mens en de machine. En continuïteit betekent werkgelegenheid

en dus ook goedkoper of beter voor de consument of eindgebruiker.

en inkomen en daardoor ontplooiingsmogelijkheden in West-Brabant.

In deze eerste bijdrage zal ik u informeren over de ontwikkeling in de

Onderwijs

afgelopen jaren. De volgende bijdragen gaan concreet in op voorbeelden

Ook de West-Brabantse onderwijsinstellingen hadden inmiddels het

in het West-Brabantse. Wie zijn de personen achter dat onderhoud? Zoals

belang van maintenance onderwijs onderkend. Het ROC West-Brabant

gezegd hebben alle bedrijven met installaties en machines onderhoud

is landelijk koploper bij het ontwikkelen van de onderwijsprogramma’s

nodig. Er zijn dan ook duizenden bedrijven die dat onderhoud aanbieden.

voor onderhoudsmonteurs in de luchtvaart. Een aantal jaren geleden is

Meestal zijn dat geen grote bedrijven, maar middelgrote bedrijven zoals

daarvoor zelfs een opleiding gestart, de World Class Aviation Academy

die bij u in dorp en stad voorkomen en die in onze regio een belangrijke

in Hoogerheide. Ook Avans Hogeschool is samen met de Hogeschool

werkgever zijn. Maar, onderhoud aanbieden is zinloos als er niets te

Zeeland een hbo-opleiding International Maintenance Management gestart.

onderhouden valt.

En ten slotte hebben vijf universiteiten besloten om een leerstoel Mainte-

Peter van der Velden, voorzitter Regio West-Brabant

nance te financieren, die verbonden is aan het Dutch Institute World Class

Pieken in de Delta

Maintenance in Breda. De hele onderwijskolom is dus ingespeeld op de

Relevante websites zijn o.a.:

Eind 2005 kwam het Kabinet met een belangrijke economische nota om

behoeften die er vanuit de maintenancesector zijn of gaan ontstaan. Met

DI-WCM: www.worldclassmaintenance.com

kansrijke sectoren in Nederland te ondersteunen: Pieken in de Delta.

de aanwezigheid van dat brede scala aan onderwijsmogelijkheden zijn ook

Nederland werd in zes regio’s verdeeld en West-Brabant en Zeeland

de activiteiten om technische beroepen hoger op de lijst van wenselijke

ROC West-Brabant: www.rocwb.nl

vormden samen de Regio Zuidwest-Nederland.

opleidingen bij kinderen en ouders te krijgen kansrijker geworden.

Avans Hogeschool: www.avans.nl

PAGINA 22

Regio West-Brabant: www.west-brabant.eu


Op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag v.a. 15.00 uur Leeftijd tussen 6 en 13 jaar. Min. 6 pers. Een uur bowlen, 2 cons., frietje met frikandel/ kroket met ketchup en mayonaise, kinderijsje, kinderfilm en kinderdisco. TOTAAL SPOTPRIJS

Resto Buffalo

“GRATIS BOWLEN” vanaf 4 personen*

Bedrijfsruimte voor starters www.starters-bedrijfsruimte.nl

GEZELLIG TAFELEN

Hèt Keuzemenu van Te koop: * min. 4 volwassenen Hèt Keuzemenu van restaurant “de bloemkool” krijgt u een uur

Kinderverjaardag is Bowlingparty

GRATIS BOWLEN

Bedrijfsruimte

Tegen inlevering van deze advertentie

restaurant “de bloemkool” zacht gegaarde procureur met honing tijmsaus emenu

es Keuz Roosj zacht gegaarde procureur met honing Oftijmsaus € 24,50 bestaande uit: € 8,- p.p. Of werkplaatsgevuld - kantoor - magazijnen Ouderwets lekkere grote vissoep, heerlijk met diverse Voorgerechten Graag reserveren. afgesloten buitenterrein Verse rauwe zalm, heerlijk a la minute gemarineerd met honing, dille en wets lekkere grote vissoep, gevuld met diverse vissoorten en erbij geserveerd knoflookbrood met rouille Bel: 0165-536360 mosterd, geserveerd met een mousse van crème fraiche Na 12.00 uur incl. 8 verhuurde garageboxen of Frisse voorjaars salade met asperges, olijfjes, artisjok en heerlijke orten en erbij geserveerd knoflookbrood met rouille Of gelegen ossenham Bowling-Resto Buffalo net buiten de parkeerring, poortweg 8. of Licht gebonden soep van bergse asperges Of DamstraatEen 52a te Roosendaal diep bord met gekookte mosseltjes met apart een licht of Salade Niçoise, de Zuid-Franse klassieker met tonijn, ansjovis, www.bowlingroosendaal.nl en ei iep bord met gekookte mosseltjes met apart een licht Inlichtingen: pikante mosterdsaus of Heerlijk zacht gegaard buikspek, warm geserveerd met sinaasappel dressing en rozemarijn - 130 soorten pannenkoeken pikante mosterdsaus - Grill specialiteiten of Gegratineerd visstoofpotje met gruyère kaas Of MVGM Makelaars - Overdekt en verwarmd terras of Vitello Tonnato, gekonfijte kalfsmuis met tonijn mayonaise en - Speeltuin en kinderboerderij kappertjes - Minigolf en kanoverhuurmet Of Geitenkaas spek, honing en bosuitjes, salade van kropsla en Breda 076-5434685 - Tevens voor uw feest of partij of Ouderwets lekkere kikkerbillen in kruidenboter klaargemaakt aas www.de-uitwijk.nl met spek, honing enof Debosuitjes, salade van kropsla en enige echte garnaal kroket met gefrituurde peterselie pomodori info@de-uitwijk.nl (als u er 2 wilt + 5,-) of Dé Carpaccio van ‘De Bloemkool…’ pomodori ***** superdun gesneden rundvlees op tomatendressing met basilicum en met grana padano ***** afgemaakt Heerlijke sliptongen, op de plaat gebakken en geserveerd met Hoofdgerechten Supermalse lende steak van paard met krachtige jus, ke sliptongen, op de plaat gebakken en geserveerd chniek met bloemkool, spek enremouladesaus amandel Dakraam specialist of Scholfilet, scampi en een lekker pittige tomatensaus remouladesaus of of kalfsoester van de gril, met mosterdsaus of De seizoensspecialiteit van ‘De Bloemkool’ of 6 AA asperges met gekookte ham van Mauricemet of mooie gerooktekrachtige jus waarin rode wijn, gebraden varkensribstuk zalm, ei en hollandaise saus U bent -na tel. afspraak- van harte welkom in onze werkplaats. en varkensribstuk jus wijn, 1)met krachtige Graafhendrikstraat 5 , Steenbergen (Pr. Reinierpolder of Gebraden piepkuiken geserveerd met dragonjuswaarin gestoofde ratatouille en een rode gevulde aardappel Bel 06 53337784, ook montage mogelijk! of Roodbaarsfilet van de plaat met saus van Hollandse garnalen gestoofde ratatouille en een gevulde aardappel of Rosé gebraden lamsbout met eigen jus waarin look en tijm of of Asperge risotto met groene en witte asperges ) of Mooie gestoomd geserveerd met asperges en een ofmoot verse zalm, met Gebraden lamsbout, eigen jus waarin rozemarijn en licht mosterd-mousseline saus of Lekkere Ierse steak,waarin naar uw wens gebakken en geserveerd met, den lamsbout, met eigen jus rozemarijn en licht look naar keuze, pepersaus, stroganoffsaus of gebakken champignons 06-55100747 Nagerechten look Of Dame blanche of Rabarber met yoghurthangop en melassestroop Of Pastaschotel met vissoorten en een saus van tomaat en of Mini diverse pavlova (gebakken eiwitschuim)met seizoensfruit en sorbetijs hotel met diverse vissoorten en kaassoorten een saus van tomaat Molenwinkel DeVlaswiek Vlaswiek of Schotel met een selectie van diversebestrooid van kaasmeester basilicum, met pittige en kaas Molenwinkel De ‘van Tricht’ en huisgemaakt notenbrood Vlasmarkt 1, 4691BH Tholen, www.molendeverwachtingtholen.nl basilicum, bestrooid met kaas Vlasmarkt 1, 4691BH Tholen, www.molendeverwachtingtholen.nl persoon € 24,50 perpittige ***** lanceerteen eenaantal aantalbiologische biologischenieuwe nieuwe produkten: lanceert produkten: SpeltHoningwafels Honingwafelsgezoet gezoetmet meto.a. o.a. spelt en rijststroop, ***** Spelt spelt en rijststroop, Mini vlaai met room en aardbeitjes VolkorenMueslikoeken Mueslikoekengezoet gezoetmet met maismoutstroop, Volkoren maismoutstroop, Spelt Spelt Sesam Cookies met vijgensiroop en rijstmout, Sesam Cookies gezoet gezoet met vijgensiroop en rijstmout, RoWouwsestraatweg 146,aardbeitjes 4623 AS Bergen op Zoom Mini vlaai met room en Of Rozijnenkoeken gezoet dadelsiroop, Natuurhoningzijnenkoeken gezoet met met dadelsiroop, Natuurhoningkoek www.debloemkool.nl 0164 233045 koekfructosestroop, met fructosestroop, Gevulde Schuitjes amandel/abrimet Gevulde Schuitjes amandel/abrikoos infra & verhuur Of koos gezoet met o.a. tarwestroop, & Cranberrystaafgezoet met o.a. tarwestroop, Appel &Appel Cranberrystaafjes Schotel met diverse kaassoorten gezoet met met appelsiroop.Tevens verkoopt De Vlaswiek nu jes gezoet appelsiroop.Tevens verkoopt De Vlaswiek Verreiker/Hoogwerker verhuur - Rioleringstechniek Unileder Henk van Rooijen nuook:Lijnzaad, zadenmix met met pompoenpitten, pijnboompitten, krenten,pompoenpitten, ook: Lijnzaad, zadenmix pompoenpitten, pijnboompitten, krenten, pompoenpitSchotel met diverse kaassoorten Grond- en sloopwerken - Bestratingen - Tuinaanleg / onderhoud Leer en kunstleerreparaties Of ten, suikerparels, sesamzaad, zonnebloempitten, zemelen,bakkerszout, rolfondant wit en wit suikerparels, sesamzaad, zonnebloempitten, zemelen, bakkerszout, rolfondant ook kleurherstel voor kaal of verkleurd leer Paardenbodems - Carwash-infra - Machineverhuur gekleurd, mixmix voor botercreme, 7 soorten bavarois en streekprodukten. en gekleurd, voor botercreme, 7 soorten bavarois en streekprodukten. Of Riool VeRsToPT 24-uuRs seRViCe Verse fruitsalade met sorbet ijskompleter, De molenwinkel molenwinkel wordt De wordtsteeds steeds completer,graag graagtot totziens. ziens! Verse fruitsalade met sorbet ijs Tel. 0651 434275 www.vanewouw.nl U kiest… Een Voorgerecht & Een Hoofdgerecht – of – Stoppen ! met roken Lasertherapie Een Voorgerecht & Een StHoofdgerecht – of€–23,= ar Tre Een Hoofdgerecht &k FirsEen Nagerecht t Cont De behandeling wordt vergoed. act www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel.Nagerecht 0164-254602 GOOD MORNING dgerecht & Een €Een 23,= Of Een Voorgerecht, Hoofdgerecht & Een Nagerecht € 29,50 FLIGHT oorgerecht, Een Hoofdgerecht & Een Nagerecht € 29,50 Afslanken met succes! Lasertherapie De behanDeling Let op!worDt vergoeD www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602 Poolse mensen 25 oktober is er weer een Ierse avond bij de bloemkool zoeken renovatiewerk Parketservice.nl er is er weer een Ierse avond bij de“Coracle” bloemkool De op folkband zorgt weer voor de Aktie tot 1 en juli a.s. top Ierse Pleister-tegel-en tot 30folkband m schuren en afwerken“Coracle” met schilderwerkzorgt weer voor de topKamervloer Ierse muzikale begeleiding uw eigen naturel hardwax-olie nu tijdelijk voor de tel.nr. 06-84.41.69.87 begeleiding all-inDeze prijs van € 595 ,0164 630142 all-in avond kost € 52,50 per persoon Plantenkwekerij Marc Raats n avond kost € 52,50 per persoon Reserveer snel want vol is vol! Antiekrenovatie * Perkplanten advies Nog steeds volop keuze * Geraniums r snel want vol is vol! Hans Swanenberg grafisch 1 KWALITEIT ontwerp * Fuchsia’s (niet op zondag)

Dorpsweg 136, De Heen 0167 560000 Dagelijks geopend vanaf 12.00u maandag gesloten

Tevens medewerkers m/v gevraagd

Nieuwe en gebruikte VELUX dakramen.

OOk vervaNgiNg vaN uw kapOtte Of cONdeNs ruit. e

Elke vrijdag / visdag Vissoep van “de Bloemkool” **** Vis van de dag **** Dame blanche € 20,- per persoon

REPARATIES KLEURENSERVICE VERNIEUWEN * brandgaatjes * kussens opvullen * nieuwe kuipen * knopen en ritsen * delen vervangen * reiniging * kattenkrabbels * kleurverandering * scheuren/naden * winkelhaken * onderhoudsmiddelen * kleurherstellen Vervangt versleten delen in stoelen en banken in dezelfde kleur

UNILEDER Henk van Rooijen Bergen op Zoom Tel. 0164-235228

1

To bold ly go w he Dan d urf jij re no one’s gone be je vast fore? in het d wel te agelijk s leven verdiepen van C (45, k arl

anker)

?!

Voor slimme vroege vogels...

a

Boek via internet!

www.adballon.nl

2

• Poorten (ook automatisch) • Industriële hekwerken • Gaashekwerken • Sierhekwerken • Balkonhekken

Rucphensebaan 58, 4714 RE Sprundel Tel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656 www.verstijlenhekwerken.nl

krant

(

E

• Verwijderen van verf- en laklagen. • Opnieuw kleuren en/of lakken. • Ook voor al uw overige meubelen. • Tevens straal- en spuitwerk. • Keukenrenovatie. • Stoelenmatten en webbing.

kranten op maat

Zevenbergschen Hoek Tel/Fax 0168-452451

www.antiekrenovatie.nl

* Surfinia’s * Hanging baskets * Kuipplanten * Vaste planten * Heesters * Potgrond * etc. etc

Planten!!!!!

Dagelijks open van Ma t/m za 9.00u – 18.00u Bergsebaan 118, Nispen

06-16380941

Dagelijks verse aardbeien.

www.plantenkwekerijmarcraats.nl z u n d e rt t e l

0 7 6

5 9 9

8 1 1 1

u w k r a n t @ vo r s s e l m a n s . n l


Positief saldo doet negatief vermogen krimpen

GGZ WNB vindt weg omhoog STEENBERGEN - Na een veelbewogen crisisjaar heeft GGZ WNB de weg terug omhoog gevonden. De psychiatrische instelling in Halsteren sloot het financieel jaar 2011 af met een positief saldo van 5,9 miljoen. Een resultaat waar de Raad van Bestuur, die sinds kort onder het voorzitterschap van Erik Sloot staat, tevreden over kan zijn. Van een jubelstemming is echter geen sprake, want ook de komende jaren zal de organisatie het rustig aan moeten doen om het negatieve eigen vermogen tegen 2016 om te zetten naar een financieel gezonde positie.

College bezuinigt 2,6 miljoen euro STEENBERGEN - De gemeente Steenbergen heeft in 2011 229.000 euro meer bezuinigd dan bij de start van het nieuwe college was begroot, maar verwacht tegen 2014 twee ton minder te bezuinigen dan vooraf was ingeschat. Dat schrijft het college in een antwoord op vragen van de PvdA. Die wilde weten

hoever het gemeentebestuur staat met de voorgenomen ombuigingen van drie miljoen euro. Het college verwacht over twee jaar 2,65 miljoen euro minder uit te geven dan in 2010. “Door diverse oorzaken kunnen de geplande bezuinigingen niet gehaald worden”, aldus B&W. In de perspectiefnota in juni licht het college die wijzigingen toe.

Wielrenner gewond na botsing met auto STEENBERGEN - Twee wielrenners zijn zaterdagmiddag op de Gareelweg in Heerle gewond geraakt toen zij in een bocht met hoge snelheid op een auto botsten. De mannen (61 en 65 jaar) maakten deel uit van een grote groep renners. Zij kwamen via een zijstraat de Gareelweg op.

Door de snelheid namen enkele renners de bocht wat ruimer. Een 67-jarige bestuurder stond met zijn auto te wachten tot de groep voorbij was. Twee renners, afkomstig uit Bergen op Zoom en Steenbergen, konden de auto niet meer ontwijken en reden er met volle snelheid tegenaan. Zij werden overgebracht naar het ziekenhuis. Een van hen is moeten blijven ter observatie.

BRIDGE

De Raad van Bestuur blijft waakzaam om GGZ WNB naar een gezonde toekomst te brengen.

DOOR RIA VAN MEIR Het eerste jaar in haar weg omhoog heeft GGZ WNB meteen een reuzensprong weten te maken. Na het dieptepunt in 2010, toen het financiële jaar werd afgesloten met een verlies van tien miljoen euro en het eigen vermogen ver onder de nul duikelde, kan de Raad van Bestuur nu een positief saldo van 5,9 miljoen euro inboeken. Het overschot is extra hoog uitgevallen door enkele incidentele meevallers, meldt bestuurslid Lex de Grunt. “Kijken we naar de structurele cijfers dan blijft er 4 miljoen over.” Hoe groot die cijfers ook mogen zijn, reden tot een feest heeft de Raad van Bestuur nog niet. Ook na het positieve resultaat blijft GGZ WNB met een negatief vermogen zitten, dat inmiddels is geslonken van 8,2 miljoen euro naar 2,3 miljoen euro. De komende jaren zal de instelling steeds drie miljoen euro per jaar opzij moeten zet-

ten om het zwarte verleden definitief achter zich te laten. Reorganisatie Het jaar 2011 stond daarom vooral in het teken van een omvangrijke reorganisatie. Vooral in de ‘tweede laag’ (management) van het personeelsbestand werd flink gesnoeid. “We zijn nu een veel plattere organisatie met minder managers”, verklaart bestuurslid Patrick Knapen. Dat vraagt ook een andere werkwijze van het personeel. “We leggen de verantwoordelijkheden van het werk nu bij mensen die dichterbij de zorg staan. Zij hebben inzicht in welke behandelingen er worden gegeven en welke kosten daar tegenover staan. In het verleden kwam het nog al eens voor dat behandelingen niet volledig gedeclareerd waren. Dat is nu niet meer mogelijk”, legt Knapen uit. Nu GGZ WNB uit het diepe dal krabbelt,

FOTO RIA VAN MEIR

durft de organisatie de blik ook weer richting de toekomst te werpen. Bestuursvoorzitter Erik Sloot ziet voor de psychiatrische instelling een steeds belangrijker wordende rol weggelegd in de regio. “Vanuit Den Haag stuurt de overheid steeds meer aan op het verlenen van ambulante zorg, in plaats van opnames in een kliniek. We werken daarom nu al veel meer samen met partners in de regio, zoals het Veiligheidshuis.” Daarnaast heeft GGZ WNB ook enkele investeringen gedaan in de automatisering van de instelling. Zo is het nu mogelijk voor verwijzers om cliënten digitaal aan te melden, zodat zij meteen bij de juiste afdeling terecht komen. Sloot heeft er dan ook vertrouwen in dat de instelling er weer boven op komt. “We zijn aan de betere hand. De kans op overlijden is nu wel flink teruggedrongen, maar we hebben nog een lange weg te gaan voordat we officieel gezond verklaard kunnen worden.”

Meimaand is Toernooimaand

B-junioren en D-pupillen strijden om Toernooischaal DINTELOORD - Dat de meimaand toernooimaand is bij RKsv DIVO en vv Dinteloord kan je aan alles merken. Op donderdag 17 mei was er het internationaal D-pupillen toernooi. 24 teams hadden zich tevoren aangemeld; helaas lieten drie teams verstek gaan, maar de strijd was er niet minder om. Heel de dag werd de voetballende jeugd bezig gehouden. Was het niet in de poulewedstrijden, dan was het wel bij de voetbalkooi, het penaltyschieten of in de Shoot-out competitie. Aan het eind van deze lange, maar sportieve dag werd de finale gespeeld tussen de jongens van Sparta en DRL. Het was een spannende wedstrijd maar uiteindelijk mocht DRL de toernooischaal mee naar huis nemen. De volledige uitslag: 1e DRL, 2e Sparta, 3e Strijen 1, 4e W.E.C., 5e Westervoort, 6e JHR, 7e Kogelvangers, 8e DFC 1, 9e Dinteloord/DIVO combinatie 1, 10e de Belgische vrienden van OLSE, 11e Strijen 2, 12e Nieuwerker, 13e de meiden van de voetbalacademie Stedoco, 14e Dauwendaele, 15e HSC ´28, 16e Good Luck, 17e DFC 2, 18e Brielle, 19e Binnenmaas, 20e Steenbergen, 21e Dinteloord/ DIVO combinatie 2.

Voor alle teams was er weer een mooie herinneringsbal en de eerste drie plaatsen kregen een prachtige standaard uitgereikt voor in de prijzenkast. Ook was er een beker voor de winnaars van de nevencompetitie. Hier wist het team van Dauwendaele de meeste punten te vergaren terwijl de meiden van Stedoco op een keurige tweede plaats eindigden. In de doel-schiet-kooi was Timothy de Bruijn het meest trefzeker terwijl de doelman van Kogelvangers als beste keeper van het toernooi werd uitgeroepen. B-junioren Op zaterdag 19 mei was het dan de beurt aan de B-junioren. Ook hier plaats voor 24 teams. 8 meiden teams en 16 jongens teams hadden aangegeven graag deel te nemen aan het Dinteloordse jeugd voetbaltoernooi, maar eigen activiteiten, ziekte en afmeldingen waren de redenen dat slechts negentien teams de reis naar sportpark “Molenkreek” hadden gemaakt. Een trend die de laatste tijd vaak voor komt en die de toernooicommissie veel extra werk bezorgd. Bij de Meisjes B was er een eerste plaats

en de toernooischaal voor DSO, eindigden de meiden uit Roosendaal op de tweedeplaats en werden de, voor deze gelegenheid nog een keer bij elkaar gekomen, meisjes B-combinatie DIVO/Dinteloord 3e. Een verdienstelijk vierde plaats was er voor de meiden uit Zundert, 5e werden de meiden van TSC, terwijl de meiden van de Jonge Spartaan de 6e plaats bekleden. Hekkensluiter van dit toernooi waren de meiden van Nieuw Borgvliet met een 7e plaats. Bij de jongens waren uiteindelijk twaalf plaatsen te vergeven. 1e werd hier de DIVO/Dinteloord combinatie 1, ook voor hen de toernooischaal die een prachtig plaatsje in de kantine zal krijgen. Op de 2e plaats Zwaluwe, 3e SCO ’63, 4e DRL, 5e Willem II, 6e Heerjansdam, 7e Colijnsplaatse Boys, 8e Internos, 9e Boeimeer, 10e Groen-Wit, 11e Tholense Boys en 12e DIVO/Dinteloord combinatie 2. Ook de keepers bij de B-junioren waren deze dag gescout. Bij de meisjes was de keepster uit het team van Zundert opgevallen terwijl bij de jongens de doelman van Colijnsplaatse Boys het meest in het oog sprong. Voor beide een degelijk paar keeperhandschoenen als aanmoediging. PAGINA 24

BRIDGECLUB DE VLIET Uitslag 24 mei, A-lijn: 1. Free Vermeij-Ciel Koolen 61,25%, 2. Diny van Dijk-Anton v.d. Wegen 57,08%, 3. Fenna Luycks-Wilma van Oevelen 54,58%, 4. Wil Voskuilen-Sjef de Schutter 52,92%, 5. Els van Vugt-Aad van Vugt 50,00%. B-lijn: 1. Jo Verbogt-Janus Verbogt 64,58%, 2. Els Bogers-Ria Uitdewilligen 60,94%, 3. Anny Meesters-Trudy Bouman 55,73%, 4. Jo Goderie-Mien van Oevelen 54,69%, 5. Dick kardux-Adje Kardux 53,13%. BRIDGECLUB STEENBERGEN Uitslag 14 mei, Lijn A: 1. Annie Karremans-Kees Karremans 61,81%, 2. Els

van Bergen-Riet van Trier 56,60%, 3. Wil Daane-Eem Kaptein 56,25%, 4. Joke LuijksRinus Dirken 55,90%, 5. Ria Biesma-Riet van Terheyden 54,51%. Lijn B: 1. Jan van Oeffelen-Ton Voorheijen 65,28%, 2. Cees Franken-Hans v.d. Wegen 56,60%, 3. Anny Koopmans-Annie Smits 55,21%, 4. Dientje van Dorst-Marion van de Kerkhof 53,13%, 5. Fons Huijsmans-Anton va.d. Wegen 51,04%, 5. Adje Veraart-Cor Peeters 51,04%. Lijn C: 1. Riet Iriks-Rinus Luijks 65,28%, 2. Riet Daane-Dinie van Dijk 55,56%, 3 . Joke Feenstra-Jeanne Voeten 52,08%, 4. Jo Goderie-Mien van Oevelen 51,39%, 5. Willie Willegers-Kees Willegers 48,61%.

Inschrijving Sportshop Heshof Open tennistoernooi STEENBERGEN - De Steenbergse tennisvereniging organiseert van 18 tot en met 24 juni het Sportshop Heshof Open tennis toernooi. Er kan voor alle leeftijden ingeschreven worden in de HE en DE, HD, DD en GD voor speelsterktes vanaf 2.1. Voor HE, DE, HD, DD en GD 17+ kan er ingeschreven als je ouder bent dan 17 jaar en vanaf sterkte 6.0. Bij de indeling van de poules wordt bij allebei gekeken naar de actuele speelsterkte op dinsdag 12 juni.

De toernooicommissie verwacht ongeveer 300 deelnemers. Verder is ook buiten de sportieve uitdaging, ruim aandacht voor de gezelligheid en de inwendige mens. De bistro is weer aanwezig, met als nieuwtje de mogelijkheid om een daghap te nuttigen. De inmiddels befaamde feestavond met live muziek wordt gehouden op de vrijdag. Uiteraard zal voor de voetballiefhebbers onder ons, het EK voetbal gevolgd kunnen worden. Inschrijven kan t/m 10 juni, via www.tvsteenbergen.nl.

Pius X school de sneeuw in

WELBERG - Hebben we na lang wachten eindelijk mooi weer, moesten deze week alle kinderen van de Pius X school uit Welberg juist in hun dikke jassen en met snowboots aan naar school toe komen. Wat was het geval? De oudervereniging had een hele leuke verrassing, want door de verkoop van kaarten, bonbons en taarten, waren er de afgelopen twee jaar zoveel centjes bij elkaar gespaard, dat zij er iets héél leuks van konden organiseren. In plaats van de gebruikelijke sportdag, togen daarom alle kinderen naar Skidome in Rucphen voor een ochtendje sleetje rijden en sneeuwballen gooien. De kinderen vermaakten zich meer dan prima. Behalve spelen in de sneeuw waren er ook springkussens en een knutselhoekje. Volgend jaar weer? FOTO EDITH MOERENHOUT


Vandaag uw auto, jeep of bus v.a. ’96 verkopen. Bel HUGO Contant + RDW. Vrijwaring!

VERKoop JapansE KoI (op afspraak) nieuwe Japanse Koi uit quarantaine aanwezig

06 - 122 58 443 Ook ’s avonds.

Ook voor water- en visbehandeling Koifood en Vijverbenodigdheden Laurent Rampartstraat 23, 4661 KG Halsteren T: 0164-686333 / M: 06-54218062 E: info@jack-koi.nl / I: www.jack-koi.nl

S) na z ie ke n h u is e n a r h e t praat je o p d et s a m e ne r u g w e g na?

JOKO

Te koop gevraagd

vink koopt alle auto’s, bussen, +jeeps

Alle bouwjaren. U belt, wij komen direct. Rdw vrijw.

Veertig leerlingen moeten examen aardrijkskunde over doen

Roncalli baalt van fout bij examen

BERGEN OP ZOOM - De woede en frustraties zijn groot bij leerlingen van scholengemeenschap ‘t Roncalli. De Onderwijsinspectie besloot donderdag het examen aardrijkskunde van de VMBO-scholieren af te keuren, omdat de school Bosatlassen had uitgereikt bij het examen. Veertig leerlingen zullen daardoor 18 juni terug in de examenbanken zitten om het vak in de tweede tijdvak over te doen.

Ongenoegen Bij het Landelijk Aktie Komite Scholieren (LAKS) regende het na afloop klachten over het uitdelen van de atlassen. Een leerling zegt tegen het Laks: “Er was ons van te voren verteld dat wij geen bosatlas mochten gebruiken bij ons examen. Op de dag van het examen komen wij de zaal in en wat ligt daar: op ieder tafeltje een bosatlas! Omdat het niet mocht hadden we het nog even gevraagd: Ja we mochten het gebruiken. Dit kunnen ze toch niet maken?!� Ook via sociale media uiten leerlingen hun ongenoegen. “Lekker dan. Examen van AK ongeldig verklaard omdat die

kneuzen van Roncalli er een atlas bijhadden�, twittert een leerling. Heesters begrijpt die reacties. “Dit is een grote fout, die niet had mogen gebeuren. Ik bied daarom mijn excuses aan aan alle leerlingen en hun ouders�, zegt Heesters. ‘t Roncalli gaat nu alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat de leerlingen hun examen op 18 juni alsnog halen. De school biedt extra examentrainingen onder begeleiding van de vakdocenten aan. Het is niet de eerste keer dat het examen aardrijkskunde is afgekeurd doordat een school atlassen klaarlegden. In 2006 overkwam een andere Nederlandse school hetzelfde. Voor ‘t Roncalli is het wel de eerste keer dat er iets is fout gelopen bij een examen. “We hebben meteen goed naar ons protocol gekeken en maatregelen getroffen. Voor ons was dit de eerste en de laatste keer�, belooft Heesters.

Traverse start online hulpverlening STEENBERGEN - Traverse, organisatie voor maatschappelijk welzijn, is op 15 mei gestart met een nieuwe dienst: Hulp online. Deze dienst is te bereiken via de onlangs vernieuwde website www.traversegroep.nl Bij Hulp Online van Traverse kun je

anoniem en kosteloos terecht met vragen over je gevoelens, je relatie, school, werk of omgaan met geld. Hulp Online biedt verschillende manieren van hulpverlening; een eenmalig contact als je alleen een vraag wilt stellen of intensieve begeleiding via e-mail zodat je je probleem kunt oplossen. Je kunt ook testen doen en

U bent van harte welkom op de 1-2-3 zomer braderie

• Sloop-loop-schade auto’s motors te koop gevraagd. • Alle gebruikte onderdelen online. • Vrijwaring bij ophalen. • Reparatie en onderhoud. Lid ARN-Stiba-RDW

BrabantWerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten

Een grote ramp voor de leerlingen. Zo noemt Ludo Heesters, rector van ‘t Roncalli, de misser van de school. Leraren hadden voor het VMBO-examen aardrijkskunde atlassen weggelegd op iedere tafel, terwijl die hulpmiddelen niet waren toegestaan. De verwarring ontstond toen de exameninstructies voor het vak bij de verkeerde afdeling waren belandt. “Het examen aardrijkskunde wordt afgenomen op het VWO, HAVO en VMBO. Alleen bij die laatste groep is geen atlas toegestaan. Het papier van VWO/HAVO is echter op de stapel van het VMBO belandt�, verklaart Heesters. De kleine misser heeft grote gevolgen. De school meldde het gebruik van de atlassen zelf bij de Onderwijsinspectie, die de examens daarop afkeurde. De inspectiedienst oordeelde

BIJ BASTIANS

AUTOMONTAGEBEDRIJF

06-21939973 of 06-24963738

dat de leerlingen mogelijk voordeel hebben gehad bij hun examen. De veertig scholieren die examen deden in het vak aardrijkskunde, zullen hun toets daarom in het tweede tijdvak op 18 juni opnieuw moeten maken.

VAKANTIESTEMMING

Maalbergenstr. 24a Wernhout Tel. 076-5971739 / 06-54278822 info@jokozundert.nl www.jokozundert.nl

Taxid river Rij jij R oel (36, m et M

DOOR RIA VAN MEIR

KOM IN DE

Diverse standhouders aanwezig

Een hapje en een drankje WEEKAANBIEDING

SEPTEMBER 1-2-3 juni SUPERSALE!

â‚Ź 8.995,=

6.495,=

en Maak een proefrit op he scooter of fiets ctrisc leextra eNu veel voordeel op onze voorraad exemplaren!

Braderie locatie: Wouwsestraatweg 153, PEUGEOT Bergen op Zoom PEUGEOT 107 1.0 12V 207 1.4 16V X-Line Km. stand: 7.072, bj. 29-10-2009 Km. stand: 63.375, bj. 15-03-2007 PEUGEOT 206 1.4I AIRLINE PEUGEOT 107 1.0-12V XS PEUGEOT 207 1.4I 5-DEURS AIRCO 3-DEURS COLORLINE 3-DEURS AIRCO AircoPeugeot 107

15x

6.995,= Zonnig e prijzen 07-05-2009, 24.702 KM

Voor â‚Ź 7.995,PEUGEOT 307 1.6-16V SW AIRCO ECC

â‚Ź 8.495,=

Direct uit voorraad leverbaar!

04-01-2005, 94.654 km

Voor â‚Ź 6.495,-

10x

26-05-2007, 35.186 KM

Voor â‚Ź 9.995,-

Peugeot 207

PEUGEOT 308 1.6-16V XS PEUGEOT 3008 1.6-16V THP 5-DEURS AIRCO ECC PREMIERE 5-DEURS AIRCO ECC Voorzien van o.a.: ‰¿ Š RR  1.6 16V Elegance ‰E RR Business, Km. stand: 50.733 70.278, bj. 10-10-2001 ‰¡ RR  Zonnig Zonnig Zonnig bj. 30-11-2006, Climate Control e e e Direct prijzen prijzen uit voorraad leverbaar! prijzen

MERCEDES A160 Km. stand: Airco

Voorzien van o.a.: ‰ĴŠ‰Œ§¸‰İij�¸  ‰ª     Zonnig ‰Œ ‰Œ 

 Zonnig e e prijzen prijzen

23-01-2004, 107.469 KM

,= â‚Ź 7.495,7.995Voor

PEUGEOT 407 2.0-16V XR PACK SW AIRCO ECC

CITROEN C4 Coupe

02-06-2009, 20.073 KM

Voor â‚Ź 15.995,-

6x

03-10-2009, 26.109 KM

â‚Ź1

2.495,= Voor â‚Ź 23.995,-

Peugeot 3008

FORD KA 1.2I TITANIUM RENAULT SCENIC 1.6-16V 3-DEURS AIRCO Voorzien van DYNAMIQUE 5-DEURS AIRCO o.a.:

‰ÂŚ  ‰¨ ‰Âł ‰Âľ

‰Œ  

Zonnig uit voorraad leverbaar! Direct Zonnig e e

Zonnig e prijzen 20-07-2007, 89.088 KM

prijzen

20-03-2009, 31.259 KM

prijzen

16-05-2006, 94.579 KM

PEUGEOT 206 1.4i Forever PEUGEOT 307 Break 1.6 16V Voor â‚Ź 11.995,Voor â‚Ź 8.495,Voor â‚Ź 8.995,5-drs, Km. stand: 91.400 XS Premium, Km. stand: 74.510

TEVENS ALTIJD 100bj.OCCASIONS 01-03-2007, Climate Control

Âą100 occasions op voorraad

bj. 24-01-2008, Airco

verschillende trainingen volgen via Hulp Online. Voorlopig biedt Traverse Hulp Online aan voor de inwoners van Bergen op Zoom en Steenbergen. Het is de bedoeling dat Hulp Online uiteindelijk voor alle inwoners van het werkgebied beschikbaar is.

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Druk- en zetfouten voorbehouden. Uiterste registratiedatum 30-9-2011.

AUTOBEDRIJF BASTIANS

Bergen op Zoom ‰ Wouwsestraatweg153 Steenbergen ‰ Franseweg17

www.brabantwerkt.nl vacatures bij jou in de buurt KERKELIJK NIEUWS

DINTELOORD Nederlands Hervormde Gemeente Zondag 3 juni: 10.00 Ds. F.J.M. van Veldhuizen; 18.30 Ds. G.J. RĂśben, Fijnaart Parochie H. Petrus en Paulus Zaterdag 2 juni: 19.00u Eucharistieviering. Intenties voor: Overl. ouders ErnestGelten; Han Huijsmans e.v. Tinie Mortier. Voorgangers: Pater b van Schaik / Mevr. C de Jongh. Zes wekelijks gebed: Aloysius Johannes Adrianus Petrus v d Weygaert e.v. Anna Jeannette Maria Koopmans (34); Anna Maria Cornelia v. Vlimmeren w.v. Johannes de Bruijn (3); Adriana Maria Vermunt (2).

Gereformeerde kerk Dinteloord & Steenbergen Zondag 3 juni: 10.00u Ds. A.P. vd Maas uit Wemeldinge STEENBERGEN Christengemeente Open Deur Iedere zondag 10.30u samenkomst in Open Deur; zondagavond 19.00u gebedsbijeenkomst in de Gebedswinkel, Geert Vinckestraat 2. Iedere maandag 20.00u, Bijbelstudie in de Lepelaar, Kerkstraat 57 te Lepelstraat. Elke woensdag koffieochtend 10.00-13.00u in de gebedswinkel, Geert Vinckestraat 2 te Steenbergen.

Meer info: Ad van der Wiel, Oud-Vossemeer, 0166-603598, aml.wiel@filternet.nl; www.opendeursteenbergen.nl Hervormde Gemeente Zondag 3 juni: Jeugdkerk ds. E.J. Vledder, Rotterdam. NIEUW-VOSSEMEER H. Joannes de Doper Vrijdag 1 juni: 19.00u H. Mis in De Vossemeren. Zaterdag 2 juni: gelegenheid tot privĂŠ biecht in de kapel van 14.00 tot 15.00 uur. Caritascollecte: Diaconaal Ondersteuningswerk Bisdom. Op allerlei manieren

zetten leden van diaconale groepen in ons bisdom zich in voor de minstbedeelden in onze samenleving. De collecte is bestemd om de ondersteuning vanuit het bisdom in stand te houden. Zondag 3 juni: 9.00u H. Mis, voorganger pastor Nieuwlaat. Misintenties: Frits Jochems e.v. Toke Smits; Chrisje v. Dijk en Janus Smits; Annie Swagemakers en overl. familie; Janus Bosters; Antje Heijboer; jgt. Koos en Jan Heijboer; Sophie v. Gaans en Guido Plevier; Wim v. Will; jgt. Tinus v. Gaans e.v. Jo Timmermans en overl. familie; Wil Flier-Mols. Maandag 4 juni: 18.00u H. Mis. Misinten-

tie: Jan en Jo v. Bavel Koevoets en overl. ouders. Woensdag 6 juni: 19.00u H. Mis Donderdag 7 juni: 19.00u Medjugorjeviering en Rozenkransgebed Vrijdag 8 juni: 19.00u H. Mis in De Vossemeren. Protestantse kerk De predikantsplaats in de gemeente Halsteren/Nieuw Vossemeer is momenteel vacant. Zondag 3 juni: 9.00u eredienst in de Protestantse Kerk te Nieuw-Vossemeer. Ds. J. de Bie uit ‘s-Gravenpolder.


sport

Bijna 2.600 fietsers genieten van prachtige dag

Tweede editie Koos Moerenhout Classic goed verlopen

VV Dinteloord haalt tweede ronde nacompetitie niet DINTELOORD - Het eerste van voetbalvereniging Dinteloord is er ook dit seizoen niet in geslaagd om de tweede en finaleronde te halen voor promotie naar de eerste klasse.

STEENBERGEN - De Koos Moerenhout Classic, vorig jaar in het leven geroepen na de beëindiging van de professionele wielercarrière van deze crack uit Welberg, beleefde afgelopen weekend haar tweede editie. Niemand had vorig jaar durven dromen dat deze wielertocht uit zou groeien tot een dermate grote happening als zaterdag het geval was. Altena begon met een 2-4 voorsprong aan

de tweede wedstrijd. Dinteloord begon goed aan de wedstrijd en was veel in balbezit, maar al na 10e minuut rondde Altena een goede combinatie door het midden af. Ranil van Gastel scoorde beheerst de 1-0. In het verdere verloop van de eerste helft kreeg Altena nog 3 grote mogelijkheden om de stand uit te breiden en deze ontmoeting definitief te beslissen. Pas in de 40e minuut kon Dinteloord iets terug doen. De inzet van Sven Damen werd nog net van de doellijn gehaald, de ruststand werd met 1-0 bereikt. In de 47e minuut maakte Richard de Laat er 2-0 van en de wedstrijd leek beslist. Na deze 2-0 kreeg Dinteloord

duidelijk het initiatief en Willem van de Wegen bracht in de 49e minuut de stand op 2-1. Door dit doelpunt was Altena duidelijk de grip op de wedstrijd kwijt en de goed spelende Davey van Merrienboer schoot in de 50e minuut een goede mogelijkheid net naast het doel. Dinteloord trok nog meer ten aanval en in de 54e minuut zag iedereen rondom het veld duidelijk een handsbal in het strafschopgebied van Altena. Alleen de belangrijkste persoon, de scheidsrechter, zag dit helaas niet en deze kans ging verloren. In deze fase van de strijd kreeg Dinteloord ook nog twee goede mogelijkheden om te scoren, maar deze gingen helaas verloren. Aan het eind van de tweede helft kreeg Altena ook nog een paar zeer goede mogelijkheden, maar er werd niet meer gescoord. Over twee ontmoetingen was Altena duidelijk de betere ploeg en gaat men verdiend door naar de tweede en finaleronde.

Diomedon Beachvolleybaltoernooi STEENBERGEN - Op 1e Pinksterdag, zondag 27 mei, vond voor alweer de 21e keer het Diomedon beachvolleybaltoernooi Steenbergen plaats.

Door de drukte was het dringen bij de start en bij de tent.

DOOR ELNA HELLEMONS De compleet vernieuwde Markt in Steenbergen vormde het toneel van start en finish en alles wat zich daar tussenin afspeelde. Die kwam extra mooi tot haar recht door de zon die de hele dag uitbundig stond te schijnen. Daardoor was het de hele dag gezellig druk op de Markt met tal van activiteiten voor jong en oud. Prachtig Maar bovenal zorgde het prima weer voor een gigantisch groot aantal inschrijvingen vlak voor de start. De organisatie had enkele weken geleden al zo’n 1.500 voorinschrijvingen binnen, wat al beduidend meer was dan vorig jaar. De rest van de inschrijvingen zou, zo wist men, hoofdzakelijk afhangen van de weersomstan-

digheden die dag. En dus besloten nog eens duizend coureurs dat ze de KMC wel eens konden gaan rijden op deze prachtige dag. Het gevolg was dat het dringen was bij de tent; de wachttijd liep daarbij voor sommigen op tot wel ongeveer drie kwartier. Maximum Edith Moerenhout, die samen met haar man Koos en RTC De Fatuur de organisatie van de KMC vormt, vertelt na afloop: “Het is inderdaad heel druk geweest. We hebben in totaal bijna 2.600 deelnemers gehad. Op sommige momenten gaf dat wel oponthoud, wat minder prettig is voor iedereen. We zaten met dit aantal echt wel aan het maximum, maar desondanks is alles goed verlopen. Ook hier hebben we als organisatie weer wat van geleerd

FOTO’S ELNA HELLEMONS

met betrekking tot de voorinschrijvingen voor volgend jaar!” Succes Ondanks de grote drukte is de tweede KMC goed verlopen. “Op enkele vervelende valpartijen na zijn er geen rare dingen gebeurd”, aldus Edith. “Het was weer heerlijk relaxed fietsen, waarbij de wind voor de nodige afkoeling zorgde. Onderweg was alles goed geregeld op de verschillende parcoursen. Ook op de Markt werd goed gebruik gemaakt van alles wat er te beleven was: muziek en leuke shows zorgden voor volle terrassen. De tweede KMC is dus een succes geworden en krijgt ook nog een leuk staartje: van de opbrengst gaan we binnenkort twee hometrainers en een tandem aanschaffen voor SDW.”

Vanaf ’s ochtends 6 uur begonnen de vele vrijwilligers aan het opbouwen van het strand, wat dit jaar plaatsvond op de parkeerplaats aan de Westdam. De tractoren met wagens vol zand reden af en aan en de kraan zorgde ervoor dat het zand vlak kwam te liggen. Met zo nu en dan een broodje en koffie voor de vrijwilligers, was het parkeerterrein om 12.00 uur klaar voor het toernooi. We speelden dit jaar wederom op 7 velden, vanwege het grote animo om met het

Diomedon atletiek STEENBERGEN - Bij atletiek wedstrijden te Merksen op de Antwerpse Mastermeeting heeft de Diomedon Master Geert Oerlemans weer goed gepresteerd. De Steenbergenaar won het speerwerpen met een worp van 33.58m. Bij het kogelstoten werd hij 4e met een afstand van

Na afloop genoten de deelnemers van een pastamaaltijd, aangeboden door Lions Club Steenbergen. PAGINA 26

10.03m. Geert was naar deze wedstrijd gegaan voor het discuswerpen en wilde nu toch eens die 42m werpen. Hij veraste zichzelf met een mooie worp van maar liefst 44.35m (een nieuw clubrecord). Met deze worp komt hij op de 3e plaats op de ranglijst van Nederland te staan. Dat kan nog een spannende NK worden in Terneuzen op 10 juni.

Voorrondes Schoolatletiek West-Brabant zitten erop WEST-BRABANT - Na de laatste voorronde in Roosendaal zijn alle finalisten bekend. Op zaterdag 9 juni strijden 32 scholenteams om de fel begeerde ereprijzen. De wedstrijden worden dit jaar georganiseerd op het Red Band Sportpark in Roosendaal.

Koos Moerenhout (links) drukt zijn oren dicht wanneer burgemeester Jan Hoogendoorn de coureurs wegschiet.

toernooi mee te doen! 70 teams speelden mee. Er werd met veel plezier en fanatiek gevolleybald, ondanks de hevige warmte. Het zonovergoten weer zorgde voor een echt strandklimaat. Het springkussen hield de kleinsten bezig. De horeca die gezellige feesttenten en terrassen georganiseerd had op het terrein, deed goede zaken! Het was het een heel geslaagd en sfeervol toernooi. Volgend jaar is er op eerste Pinksterdag wederom een beachvolleybaltoernooi, we hopen jullie dan allemaal te zien op een zonnige Markt. Graag willen wij via deze weg de vele vrijwilligers bedanken voor hun fantastische inzet. De uitslag is te vinden op de website van Diomedon.

Ze vangen aan om 11.00 uur (voorafgegaan aan een gezamenlijke warming-up) en afgesloten met de spectaculaire brakkentrofee waarin scholieren en leraren elkaar op een sportieve wijze bevechten. Ook wordt dit jaar nauw samengewerkt met de afdeling West-Brabant van het Wereld Natuurfonds. Een 3-meter hoge Pandabeer staat garant voor een natuurvriendelijk spel, genaamd Ren je rot… voor de natuur. Niet alleen de finalisten zijn deze dag van harte welkom. Ieder die de (school) atletiek of de natuur een warm hart toedraagt, is van harte welkom. Natuurlijk zullen de scholieren met hun leerkrachten + hun naaste familieleden zorgen voor het leeuwendeel van de aanwezige personen, doch hopelijk zijn ook de verenigingen, andere scholen, de gemeentebesturen en de media van West-Brabant hierbij aanwezig. Wij zien uit naar deze mooie, sportieve en

speelse dag waar Samen Sporten in de buitenlucht centraal staat. Lijst met de finalisten: Jongens Groep 1: De Driemaster, Bergen op Zoom; St. Martinus, Schijf; Groen van Prinsterer, Dinteloord; De Schittering (gemengd), Hooge Zwaluwe. Jongens Groep 2: OBS De Linde, OudGastel; Vinkenbos A, Sprundel; St. Bavo, Rijsbergen; Maria Regina A, Steenbergen. Jongens Groep 3: St. Joannes, OudGastel; Petrus + Paulus A, Dinteloord; De Stappen, Wouw; De Heiberg, Roosendaal. Jongens Groep 4: RK bs Lodijke, Bergen op Zoom; St. Bernardus, Oud-Gastel; Het Palet, Klundert; De Schakel, Oudenbosch Meisjes Groep 1: RK bs Lodijke, Bergen op Zoom; OBS de Linde, Oud-Gastel; Vinkenbos A, Sprundel; St. Bavo, Rijsbergen Meisjes Groep 2: BS Zonnebloem, Zundert; St. Bernardus, Oud-Gastel; Regenboog, Zevenbergen; Maria Regina, Steenbergen. Meisjes Groep 3: St. Anna, Zundert; Klimroos, Roosendaal; Martinusschool, Rucphen; Merijntje, Nieuw Vossemeer. Meisjes Groep 4: De Kreek, Bergen op Zoom; Heiberg, Roosendaal; Mariaschool, Oudenbosch; De Stappen, Wouw.


gevraagd:

Verzorger/ster Begeleider/ster Per 1 september ontstaat er op dinsdag en woensdag avond een vacature voor verzorging/ begeleiding van een gehandicapte jongen in de thuissituatie via PgB. Kandidaten met ervaring of studeren in de gehandicaptenzorg genieten de voorkeur. Leeftijd tot 30 jaar, en niet rokend. Tijden: 16.00 tot 20.30 uur. Invulling kan op 1 avond of beide avonden.

FLOWSERVE

RESTAURANT

Dinte mond

Informatie of reactie: tel: 06-22160897 (Steenbergen)

Wij breiden ons keukenteam uit en zijn

ZOEKT COLLEGA’S

op zoek naar jou:

zelfstandig werkende

kok

m/v

Project Manager - Meewerkend Voorman EMA Inventory & Planning Analyst CNC operators (3-ploegendienst)

en 4e jaars leerling

Voor meer informatie kijk op:

Minimaal 32 uur per week en bij voorkeur met werkervaring.

www.werkenbijflowserve-roosendaal.nl

Sollicitatie per e-mail naar: info@restaurantdintelmond.nl

Of neem contact op met; Ben Wienk, Recruiter van Flowserve M. 06 - 460 962 00

Openingstijden: ma 11.00 – 16.00 uur | di t/m zo: 11.00 uur – einde avond

Markweg Zuid 1-4 | Heijningen | 0167 - 52 24 90

www.restaurantdintelmond.nl

KOM BIJ ONS!

www.brabantwerkt.nl vacatures bij jou in de buurt

Uiteraard behoort een rondleiding tot de mogelijkheden.

Locatie : Borchwerf 20 Roosendaal

www.werkenbijflowserve.com

Experience in Motion

Budelpack Poortvliet heeft een uitdagende vacature voor...

Electrician Standplaats Poortvliet Budelpack Poortvliet BV is één van de grootste europese contract verpakkers.

Met ruim 100 mede-

werkers worden in Poortvliet hoofdzakelijk voedingsmiddelen verpakt in opdracht van grote merkeigenaren als Unilever, Mars, Wrigley, Cadbury en Heinz. Voorbeelden zijn de

Honig

Familie-gerechten,

de

portieverpakingen van De Ruijter, Maltesers en Opkikker. Naast de door klanten aangevraagde verpakkingsconcepten

biedt

Budelpack

ook pro-actief verpakkingsinnovaties aan. Meer nieuws over Budelpack is te vinden op www.budelpack.com

De functie De afdeling Technische Dienst draagt er zorg voor dat alle machines (machinelijnen) technisch en kwalitatief altijd in staat zijn om een optimale productie performance te realiseren. Als Electrician bent u verantwoordelijk voor het onderhouden, ombouwen, opbouwen, in bedrijfstellen en ontmantelen van productiemachines en productielijnen. Daarnaast houdt u zich bezig met het signaleren, oplossen en voorkomen van storingen en het uitvoeren van technische werkzaamheden van werktuigbouwkundige en elektrotechnische aard. Ook werkt u in overleg aan het opstellen van kostencalculaties en projectplanningen. U rapporteert aan de Head Technical Operations. Uw profiel: • Een MBO opleiding, bijvoorbeeld MBO Elektrotechniek (industriële automatisering) met meerdere jaren ervaring in een elektrotechnische omgeving, of

Vastgestelde verordeningen en regelingen • Een HBO opleiding, bijvoorbeeld HBO Elektrotechniek (industriële automatisering) met enige ervaring in een elektrotechnische omgeving • Ervaring met Omron en Siemens S7 en S5 is een pre • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, beheersing van Engels en/of Duits is een pre • Uw competenties: inventief, gestructureerd, accuraat, analytisch en kostenbewust • Ervaring met het werken in projectteams • Bereid tot het werken in ploegendienst en deelnemen aan de consignatiedienst • Uw kernwaarden sluiten aan bij de 5 B’s van Budelpack: Beter, Bezieling, Benaderbaar, Bescheiden, Betrouwbaar

Burgemeester en wethouders hebben de volgende personeelsregelingen vastgesteld: - op 16 maart 2012 de “Regeling verstrekking oogbeschermingsmiddelen”; - op 8 mei 2012 de 78e wijziging van de gemeentelijke CAR/UWO-regeling. De regelingen gelden uitsluitend voor ambtenaren in dienst van de gemeente Steenbergen. Zij treden in werking op de dag na de datum van bekendmaking en liggen voor een termijn van twaalf weken ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis van Steenbergen, Buiten de Veste 1. Verordeningen en regelingen worden opgenomen in de Regelingenbank van de gemeente. Deze zijn te raadplegen via de website www.overheid.nl – Overheidsinformatie - Lokale regelingen. Meer Informatie: www.gemeente-steenbergen.nl > Actueel > Overzicht Bekendmakingen – Gesorteerd.

Budelpack biedt... ... een uitdagende en afwisselende functie in een zeer dynamische omgeving waarin u zich verder kunt ontwikkelen. Uw arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.

Garagedeuren

Mensen maken het bij Budelpack

Leverbaar in hout - kunststof en staal. Waarom kiezen voor Romass?

Budelpack Poortvliet BV Paasdijkweg 15 4693 RE Poortvliet T 0166-619999 F 0166-619900 www.budelpack.com

Interesse? Mail uw brief en CV aan: Budelpack Poortvliet B.V. t.a.v. Lucia van Jeveren (HR Manager) l.vanjeveren@budelpack.com Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de heer Danny Terpstra (Head Technical Operations) 0166-619943.

• • • • • •

Showroom open op afspraak. Struikhei 29, Sprundel 0165-387335

De beste kwaliteit in de regio Gratis professioneel advies Persoonlijk contact Professionele montage Snelle service bij storingen Onderhoud en service aan alle merken garagedeuren

www.romass.nl sprundel@romass.nl


d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig ORANJE

CLAYFIBRE

EXTRA COMPACT A4

polyester jongens shirt maten 116-176

XL-uitvoering 30x27x50 cm

zeer korte opwarmtijd ideaal voor thuis of op kantoor

BOEDDHA HOOFD

verkrijgbaar in diverse landenprints

oranje heren shirt maten M-XXL

3.99

ORANJE

AD E E N S IE R AIN ! IN U W T U

3.49 12.95 BOEDDHA WANDPLAAT 39x39x5 cm

4.79

VLAGGEN LIJN weerbestendig 10 meter kleur de straat oranje!

3 VO O R oranje AFZET LINT 20 meter

0.69

KINDER

0.99

SNEAKER SOKKEN diverse kleuren katoen/elasthan maten 19-38

3 PA A R

EHBO

VERBAND DOOS 40-delig onmisbaar op vakantie en in de auto! reflecterend VEILIGHEIDS VEST voldoet aan de EN471 norm

1.19

0.39 1.39

20 stuks A4

SOLAR

met trendy prints diverse kleuren katoen maten S-XL

10 lampionnen met led licht lengte 870 cm

DAMES SHIRT trendy ARM BAND met extra setje drukknopen

1.49

CREATIVE KIDS

2.99

STOEP KRIJT SET/3 BELLEN BLAAS 3x60 ml

0.59

GLITTER OF FOLIE

0.49

WENS KAARTEN S E T/2 4 Elders 5.95 7.95

8.95

PARTY SLINGER L E U K IN D E T U IN !

3.98

Elders 6.99 9.95

HIBACHI

TAFEL BARBECUE dubbel grill/rooster 44x25 cm

met enveloppen verpakt in luxe bewaarbox verkrijgbaar in diverse thema’s

2.49

LAMINEER HOEZEN 20 stuks A6

ZOMERS

in handige bewaaremmer 15 stuks

1.69

Elders 2.99 3.99

LAMINEER APPARAAT

2.99

BBQ HAND SCHOEN of REINIGINGS BORSTEL

0.89

BIER/FRIS/WIJN

PARTY BEKERS

3.98

25 stuks transparant 200 ml

Elders 1.49 1.79

0.72

Kijk op onze website voor meer informatie, openingstijden, onze nieuwsbrief en onze productfolder: WWW.ACTION.NL BERGEN OP ZOOM • Kastanjelaan 61-65 BREDA • Tramsingel 74 CHAAM • Baarleseweg 44 DINTELOORD • Raadhuisplein 25a

ETTEN LEUR • Markt 33 GILZE • Steenakkerplein 20 KAATSHEUVEL • Hoofdstraat 47 OOSTERHOUT • Arendshof 34

OSSENDRECHT • De Brouwerij 16 RIEL • Dorpstraat 25a RIJSBERGEN • St. Bavostraat 22 ROOSENDAAL • Boulevard 118f

TILBURG • Trouwlaan 19-27 TILBURG • D.J. Jittastraat 8 WAALWIJK • Irenestraat 2a ZEVENBERGEN • Zuidhaven 45a

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 27-05 t/m za. 02-06 in Nederlandse filialen.

VOETBAL SHIRT

DSB_20120530  

EN WEST - BRABANT : 480.000 30 MEI 2012 WEEK 22 DOOR RIA VAN MEIR thuis i n d e regio Voorwaarde Daaruit blijkt dat de gemeente vanaf het be...

DSB_20120530  

EN WEST - BRABANT : 480.000 30 MEI 2012 WEEK 22 DOOR RIA VAN MEIR thuis i n d e regio Voorwaarde Daaruit blijkt dat de gemeente vanaf het be...