Page 1

HOOFDPRIJS tHUiS iN DE REgio

Doe mee aan ons

23

oPlagE RUCPHEN 10.500 totalE oPlagE: 480.000

R U C P H E N S E

F A N AG ER D VA N OB T ZO K O

30 NOVEMBER 2016 WEEK 48

Peugeot 108, 5 deurs, Incl 1 jaar lang all-risk verzekering.

@rucphenseBode /rucphensebode

Prijzenfestijn F. NOUWS

Buurtpreventie Schijf installeert rookmelders

www.internetbode.nl

Lichtjesavond hult Rucphen in kaarslicht

WWW.AUTONOUWS.NL

Bagro Vastgoed koopt uw huis! Bel voor het hoogste bod!

522 622 en win 0167 fantastische prijzen  Lees op pagina 5

 Lees op pagina 3

HOOFDPRIJS

Handboogschieten op plek steenfabriek

25 club leden tonen onder meer aquarellen, oli everf en werk in acryl

Expositie De Natte Kwasten druk bezocht

1e & 2e PRIJS

Peugeot 108, 5 deurs, Incl 1 jaar lang all-risk verzekering.

SCHIJF - Het college van burgemeester en wethouders wil meewerken aan het toestaan van handboogschieten op het terrein Sparta electrische fiets, €1949,-steenfabriek aan de vant.w.v. de voormalige Achtmaalsebaan 22 in Schijf. “Het gaat om een bedrijfje dat er naast is gevestigd. Zij willen recreatief handboogschieten op obstakels voor bijvoorbeeld teambuildinguitjes”, geeft wethouder René Lazeroms aan. “We moeten dat wel inpassen in de bestaande bestemming.” De steenfabriek werd na jaren van leegstand van de zomer gesloopt. Het gebouw stond sinds de jaren tachtig leeg. Op het terrein komt geen bebouwing meer terug. Bedoeling is dat de natuur het domein terug overneemt.

W E E K B L A D

F. NOUWS

WWW.AUTONOUWS.NL

W E E K B L A D

FEESTELIJKE PRIJSUITREIKING

ZONDAG 18 DECEMBER OM 17.00 UUR

4e PRIJS 3e PRIJS

Inzamelactie voor Voedselbank

5e PRIJS

RUCPHEN - De Caritas/Diaconie parochie Rucphen zamelt van vrijdag 9 tot zondag 11 december weer voedselwaren in voor Apple iPad, Bosch Wasmachine én de Voedselbank Etten-Leur. Dat gebeurt FEESTELIJKE PRIJSUITREIKING condensdroger,t.w.v. t.w.v. €1100,€ 549,t.w.v. € in de Plus-supermarkt aan250,het Raadhuisplein. Bezoekers wordt gevraagd om lang ZONDAG 18 DECEMBER OM 17.00 UUR houdbare producten te kopen die kunnen worden gedoneerd aan de Voedselbank. Het gaat bijvoorbeeld om houdbare melk, Schoenenbon Van Meer SCHIJF - Jong en oud bezochten afgelopen weekend de expositie van schildersclub ‘De Natte Kwasten’ uit Schijf. Zowel op de zaterdag als op de zondag was het een komen en gaan koffie, soep in blik, rijst en macaroni. Ook van belangstellenden in het Schijfse dorpshuis ‘D’n Hoge Dries’ alwaar het werk van 25 clubleden bewonderd werd. Aquarellen, olieverf en werk in acryl zijn zomaar een greep uit de Schoenen, t.w.v. € 200,DA/Prima verzorgingsartikelen, zoals tandpasta is verschillende geëxposeerde kunstwerken, waarbij opvallend vaak voor het thema dier gekozen werd. Terwijl de kunstliefhebbers het werk op zondagmiddag bezichtigen zorgt zanggroep welkom. Een overzicht van gewenste proM I D D E L B U R G S E & V E E R S E ’t Schijfke voor een muzikale noot. FOTO CORINE ROKS Apple iPad, Skidome arrangement, Dinercheque Wapen van Schoenenbon Ellen ducten treft u aan op posters en flyers bij de ingang de supermarkt. De spullen t.w.v. € 549,t.w.v. € 250,Nasssau, t.w.v. € 250,Shoes, t.w.v.van € 200,Wethouder D e Br uijn zoekt oplossing voor bestaande klanten kunnen bij vrijwilligers worden ingeleverd. Meer info is verkrijgbaar bij 0657336670. M I D D E L B U R G S E & V E E R Waardebon S E 1 minuuut

8e PRIJS

4e PRIJS

5e PRIJS

6e PRIJS

9e PRIJS

7e PRIJS

12e PRIJS 13e PRIJS 8e PRIJS 9e PRIJS 10e PRIJS 11e PRIJS Strijkindicatie wordt niet meer afgegeven BESTAAT PLUS Mannien, gratis winkelen Manniën

Schoenenbon Van Meer

15

Waardebon Readshop/

Waardebon PLUS Waardebon Readshop/ Mannien, t.w.v. € 150,DA/Prima, t.w.v. 100,- Mannien wordt samengewerkt op Wmo-gebied. t.w.v. € 100,bij€ PLUS Die hebben afgesproken om de landelijke richtlijn te volgen en niet langer een strijkSINT WILLEBRORD - Tennisvereniging service aan te bieden. Rico kan totSchoonde zomer van 2017 gebruik Waardebon SchoonWaardebon maken van de sportaccommodatie aan Overgangsregelling heidssalon Beauty & heidssalon Beauty & daan. Voor de huidige twintig cliënten waarvan de Noorderstraat 95 in Sint Willebrord. t.w.v. € 100,bij PLUS Mannien more, t.w.v.gestreken € 100,-zoekt de wetmore, t.w.v. € 100,DOOR MONIQUE JANSEN. Daarover heeft TV Rico overeenstemRucphen. Zij halen het wasgoed thuis op de was nog wordt bij de cliënten en brengen het daarna ook houder een goede overgangsregeling om ming bereikt met de gemeente Rucphen. Start van detoen aktie: PLUSteMannien, Rucphen, Een paar jaar geleden besloot de ge- weer terug. “Deze cliënten gaat tegen de vlakte om hebben al zondag 23 oktober t/m zaterdag 17 december de ‘pijn zo veelBij mogelijk verzachten.’Readshop De Het complex DA willen Drogisterij & parfumerie, Prima huishoud & speelgoed enbenadrukt schoonheidssalon meente Rucphen om niet langer de huis- moeten inleveren. We plaats te maken voor de uitbreiding van voorkomen Bruijn het jammer te Beauty vinden dat& more. houdelijke hulp te laten wassen en strij- dat zij dit een tweede keer moeten doen”, de strijkservice straks niet meer bestaat. de Vosdonkseweg. De uitbaters van de Mede mogelijk gemaakt door: Bij van 10 het zegels is een spaarkaart vol. de accommodatie aan F. NOUWS ken, maar om dit uit te besteden aan een geeft De Bruijn aan. Bij elke €10,- aan boodschappen ontvangt u een tennishal hebben Dezegel. medewerkers Re-integratiehuis WWW.AUTONOUWS.NL Elke volle spaarkaart is een kanskaart. U heeft dus volop kans! speciale was- en strijkservice. Die werd in De wethouder heeft nog geen passend al- die het werk verrichten doen op deze ma- de gemeente verkocht. Ondertussen zoekt 2012 opgezet. Medewerkers van het Re- Signalen ternatief voor de bestaande groep klanten. nier ervaring op in het arbeidsritme. “Het de gemeente Rucphen samen met TV Rico mogelijkin gemaakt door:Suzanne Breedveld-de integratiehuis verwerkenMede dit wasgoed CDA-raadslid RuiWhetEwel E belangrijk K B LomAéénDte blij- is een zinvol leerwerktraject met een toe- naar plek waar zij hun eigen sportpark kunF. NOUWS Hij vindt de St. Janshof in Sprundel en De Vaart in ter heeft inmiddels vragen gesteld over de ven met de andere gemeenten waarmee gevoegde waarde.” nen realiseren. “Wij streven er naar om & More een nieuwe locatie nog dit jaar bekend te maken”, kondigt wethouder Lazeroms aan.

RUCPHEN – Wethouder Martien de Bruijn zoekt een oplossing voor twintig Schoenen, t.w.v. € 200,€ 150,kwestie. Zij DA/Prima, ontving signalent.w.v. van bezorgde cliënten die nu nog een indicatie hebben om hun wasgoed te laten strijken. burgers over het verdwijnen van deze voorDe strijkservice verdwijnt, omdat een rechtbank onlangs besloot dat het ziening. De Bruijn benadrukt dat de wasstrijken van was niet valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning service blijft bestaan. Ook nieuwe cliënten Waardebon 1 minuuut (Wmo). “Dat betekent dat wij besloten hebben dat nieuwe Wmo-klanten kunnen daarvoor een indicatie krijgen. De BESTAAT strijk wordt gratis voor dezewinkelen groep niet meer geniet langer een indicatie krijgen voor het strijkgoed”, licht De Bruijn toe. PLUS Mannien,

Manniën

15

12e PRIJS

13e PRIJS

14e PRIJS

TV Rico kan tot juli op huidige plek blijven

15e PRIJS

JAAR

‘Pijn zoveel mogelijk verzachten’

JAAR

WWW.AUTONOUWS.NL

Alle Rucphense dorpen Manniën/Begrotingssaldo W E E K B L A D krijgen watertappunt plus.nl valt Manniën/ Rucphen t h u i s Raadhuisplein i n d 12 e // r e8.30-20.00 g //i T:o0165 Openingstijden: ma-vr // 341281 za 8.00-18.00 // zo 9.00-8.00 toch positief uit

RUCPHEN – Alle dorpen in de ge- drinken. Dit getuigt ook van gastvrijheid Heineken Pils Openingstijden: 8.30-20.00 za 8.00-18.00 // zo 9.00-8.00 meente Rucphen krijgen een water- vanma-vr de gemeente. Ook is het // gezond om 14.99 RUCPHEN - Het college van burgemeester tappunt waar voorbijgangers gratis water te drinken”, benadrukt Matthijssenen wethouders stemt in met de financihun flesje water kunnen vullen. “We de Jong. Raadhuisstraat 32 // T: 0165 341281 van 2016. Die levert een ele slotwijziging beginnen in Sint Willebrord, Sprundel t h u i s i n d e r e g i o positief resultaat op van bijna twee ton. en Rucphen. Alle tappunten komen in Dorpscentra Hiermee komt het begrotingssaldo uit op het centrum vlakbij het dorpsplein. Het plaatsen van de watertappunten ge- Krat 24 flesjes à 30 cl een positief resultaat van 188.063 euro. “In Zegge en Schijf volgen later”, ver- beurt waarschijnlijk tegelijkertijd met de Max. 6 per klant deze slotwijziging zijn alle mutaties opgetelt wethouder Laura Matthijssen-de transformatie van de dorpscentra. In Sint nomen sinds het opstellen van de tweede Jong. Willebrord wordt momenteel hard gewerkt bestuursrapportage. Die is op 9 november aan de Dorpsstraat. In Sprundel gaat de St. door de gemeenteraad vastgesteld, maar DOOR MONIQUE JANSEN Janstraat op de schop en in Rucphen komt tussen het moment van opstellen en nu onder meer een nieuw dorpshuis. Het is zijn er nog diverse mutaties geweest. In Voor het realiseren van de buitenkranen nog niet bekend waar de buitenkranen preeerste instantie was de begrotingssaldo na werkt de gemeente Rucphen samen met cies worden geplaatst. In Brabant komen verwerking van de tweede bestuursrapporBrabant Water en stichting Join the Pipe. steeds meer van dit soort watertappunten. tage 8.000 euro negatief”, verklaart wet“Deze tappunten zijn bijzonder geschikt Het tappen van dit water is voor iedereen k i j k o p W W W. i n t e r n e t b o d e . n l houder Martien de Bruijn van Financiën. voor fietsers en spelende kinderen om te gratis. liter 1.11 Krat 24 flesjes à 30 cl

DA, &Prima, DA, Prima, Readshop, Beauty More/ Readshop, 99Beauty Heineken Pils

7.

...voor het laatste actuele lokale nieuWs...

& More


Bij Esso Vlijmscherpe deal. Ontvang tot 79% korting op Zyliss keukenmessen. Voor elke €10 die je uitgeeft ontvang je één zegel. Je hebt al een keukenmes voor 8 zegels en €2,99 of 8 zegels en maar 199 Esso Extras-punten. Kijk voor meer informatie op esso.nl.

Actievoorwaarden Esso Extras ‘Zyliss keukenmessen’ promotie. Zegels worden van dinsdag 1 november 2016 t/m dinsdag 28 februari 2017 verstrekt bij deelnemende Esso-stations. Inleveren kan t/m dinsdag 14 maart 2017. Alleen bij deelnemende stations, zolang de voorraad strekt. Esso behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en de actie voortijdig te beëindigen. Kijk voor meer informatie op esso.nl/zyliss. Zyliss is a trademark used under license by TCC Global N.V. Esso, het Esso-logo en Energy lives here zijn handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of een van haar dochterondernemingen. Esso Nederland BV, Postbus 1, 4803 AA Breda.


actualiteit

Extra taak voor Schijfse vrijwilligers

Buurtpreventie Schijf installeert rookmelders SCHIJF - Naast het surveilleren door de straten van het dorp en daarbuiten, heeft Buurtpreventie Schijf nog enkele taken naar zich toe getrokken. Zodra alle materialen compleet zijn, start de groep met het aanbieden en installeren van rookmelders aan de bewoners van Schijf. Dit doen ze in samenspraak met de gemeente Rucphen. DOOR FRED SCHUCH Iedereen in het dorp kent ze ondertussen wel, met hun gele vestje met gemeentelogo. De vrijwilligers van de Buurtpreventie Schijf. In 2014 opgericht door Moniek Jongejans en Peter Clarijs met het doel potentiële inbrekers te ontmoedigen toe te slaan in Schijf. Momenteel bestaat de groep uit twaalf mannen en vrouwen die zich op verschillende momenten inzetten voor de veiligheid van de buurt. De één begint ‘s ochtends vroeg al omdat de hond toch al uitgelaten moet worden. Even goed om je heen kijken is dan een kleine moeite. De ander heeft overdag een baan en kiest juist voor de avonduren. Zo heeft ieder van de vrijwilligers een eigen voorkeur. “Toch betekent dit niet dat iedereen altijd het zelfde rondje loopt, fietst of met de auto rijdt”, legt Clarijs uit. “We zorgen ervoor dat we niet voorspelbaar zijn. Dus gaan we steeds een ander rondje op een ander tijdstip.” Verschillende taken Ondertussen is er een reeks aan andere activiteiten toegevoegd aan het werkpakket van Buurtpreventie Schijf. “We letten

er ook op of er illegaal vuil gestort wordt”, vertelt Toon Naenen. Hij is één van de gepensioneerden die zich graag inzet voor de plaatselijke maatschappij. “Als ik met de auto op pad ga, dan rij ik altijd even een stukje om. Dan zoek ik de plekjes in de buurt op waar wel eens wat gebeurt.” De leden van de groep zijn in feite altijd in functie. Naast het opletten of er geen illegale dingen gebeuren, hebben de vrijwilli-

‘Veiligheid staat voorop’ gers ook een reanimatieopleiding gedaan. Omdat ze toch in de buurt zijn, is hulp van de Buurtpreventie altijd snel aanwezig. Hoe ze met een AED om moeten gaan, hebben ze al enkele keren in de praktijk moeten bewijzen. Omdat er tegenwoordig al meer dan 200 mensen aangesloten zijn op de speciale WhatsApp-groep, zijn meldingen snel binnen. Vanuit een centrale post worden de leden aangestuurd en kunnen direct hulp bieden of op een incident afstappen. Het aanmelden van deze groep kan door dit aan één van de mensen van Buurtpreventie Schijf door te geven.

Vrijwilligers van Buurtpreventie Schijf Marlies van Trijp (links) en Lisanne Bartels plaatsen een rookmelder in een Schijfse woning. FOTO FRED SCHUCH

Rookmelders De laatste activiteit die de groep op zich heeft genomen is die van rookmelderinstallateur. “Omdat Schijf wat verder weg ligt van de brandweerkazerne is het voor de be-

woners van Schijf nóg belangrijker om direct een brand te ontdekken”, verklaart Clarijs. “Iedere minuut telt bij een brand.” De gemeente Rucphen heeft een onderzoek verricht wie er behoefte heeft aan een rookmelder. Om er zeker van te zijn

dat die geplaatst wordt en vooral dat die op de juiste positie komt te hangen, heeft de gemeente gevraagd of de leden van Buurtpreventie hierbij willen assisteren. “Natuurlijk doen we dat”, vult Clarijs aan. “Want veiligheid staat voorop.”

Uitgeverij de Bode, dé nummer 1 in effectief huis-aan-huis bereik

Verspreid uw folder via Weekblad de Bode! Uitgebreide mogelijkheden van ontwerp en drukken tot op de deurmat. Kijk voor meer informatie op www.internetbode.nl/folderverspreiding of neem geheel vrijblijvend contact op met Huub Aarts, tel. 076-5998111

Stichting wil met doorlopende actie meer mensen betrekken bij gemeenschapscentrum

‘Word Vriend van Agora en draag bij aan nieuw buurthuis’ RUCPHEN – De komende maanden zamelt Stichting Agora geld in voor de inrichting van het nieuwe dorpshuis. “In pen. Zo heeft onze agoog uren in moeten liseerd om geld in te zamelen. Het streven totaal is een bedrag van 100.000 euro nodig. Op dit moment hebben we 15.000 euro bij elkaar”, vertelt bestuurslid leveren. Het buurthuis blijft als ontmoe- is om het eindbedrag van 100.000 euro in Hans Tak. Eén van de acties om geld op te halen is het werven van donateurs die ‘Vriend van Agora’ willen worden. tingscentrum echter ontzettend belang- juli bij elkaar te krijgen. “Dat is ook het DOOR MONIQUE JANSEN In totaal zijn er nu ongeveer 75 vrienden die een bijdrage aan Stichting Agora geven. “Zij ondersteunen de nieuwe huiskamer van Rucphen eenmalig of doneren

jaarlijks een geldbedrag van minimaal tien euro. Natuurlijk krijgen zij daar wel iets voor terug. Zo denken we eraan om voor de Vrienden van Agora een bingo te houden”, vertelt Tak.

Teruglopende subsidie Het is de bedoeling dat de Vrienden van Agora ook na de oplevering van het dorpshuis blijven bestaan. “We zien de subsidie van de gemeente steeds verder teruglo-

rijk. Ook als het dorpshuis klaar is, blijven er belangrijke wensen. We willen ook graag koptelefoons aanschaffen, waarmee slechthorenden ook bijeenkomsten in Agora kunnen volgen”, geeft Tak enkele voorbeelden.

Donateurs werven De komende tijd staan er tal van activiteiten op het programma om geld in te zamelen. Hierbij zijn vrijwilligers actief om donateurs te werven. Daarmee werd van de zomer gestart op de braderie van de Rucphense Feesten.

‘Vrienden ook na oplevering betrokken houden’ Wie een financiële bijdrage wil leveren voor de inrichting van gemeenschapshuis Agora kan dit doen tijdens één van de activiteiten of door binnen te lopen bij het huidige buurthuis De Vaart. In ruil daarvoor ontvangt de gulle gever een donatiecertificaat. Het bestuur van Agora wil de vrienden ook meer bij het gemeenschapshuis betrekken. Op deze manier kunnen bewoners van Rucphen mogelijk warm worden gemaakt voor het doen van vrijwilligerswerk.

De fundering voor het nieuwe gemeenschapshuis Agora is gelegd.

FOTO RON VAN DORST PaGiNa 3

Verenigingsleven mobiliseren Inmiddels is het verenigingsleven gemobi-

moment dat Agora waarschijnlijk wordt opgeleverd”, vertelt Tak. Inmiddels puilt de kalender met activiteiten voor de komende maanden behoorlijk uit. De eerste acties zijn al geweest. Zo zamelden leerlingen van basisscholen St. Martinus en Het Palet lege flessen in en hield jeugtoneelvereniging De Peeperklips een spooktocht voor het goede doel. In december houdt de KBO een bingo en muziekvereniging NEO een kerstconcert. Het KinderVakantieWerk en de werkgroep Maandelijkse Activiteiten organiseren een Nieuwjaarsparty. In februari volgen workshops muziek, dans en zang door de Peeperklips en een pubquiz van wijkvereniging De Louwen en de Peeperklips. Naam Agora Alle acties eindigen met een grote veiling waarbij de inventaris van De Vaart en De Louwen onder de hamer gaan. Een belangrijk onderdeel van de acties is ook om de naam ‘Agora’ te laten inburgeren. “De bevolking heeft de naam gekozen, maar mensen moeten er nog wel aan wennen. Dat merken we bij vooral de oude garde”, legt Tak uit. De naam van de donateursactie ‘Vrienden van Agora’ draagt daar aan bij. Naast het organiseren van activiteiten, zet het bestuur van Agora zich de komende tijd in om fondsen aan te schrijven. “Iedereen kan zien hoe ver we staan. We houden een enorme thermometer bij waarop te zien is hoeveel geld we hebben ingezameld”, besluit Tak.


raad (m.;raden, in de bet.i,3 ook ‘raadgevingen’)[van raden],1als ben. voor abstracta, 1(veroud., behalve in vaste verb., uitdr.en zegsw.) wat men in zijn geest overdacht heeft en ten uitvoer wil brengen, syn. plan:gods raad, het eeuwige plan dat hij met de wereld en de mensen heeft;niemand kan gods raad doorgronden;(gew.) zijn eigen raad doen, zijn eigen zin doen;te raden worden,het plan opvatten, besluiten;ik ben met ‘s lezers welnemen te rade geworden dit werkje samen te stellen (busken huet) ;(jur.) met voorbedachte rade, volgens een vooropgezet,weloverlegd plan:hij die opzettelijk en met voorbedachte rade een ander van het leven berooft, wordt, als schuldige aan moord gestraft(w.v.s.,art.289); (zegsw.) komt tijd, komt raad, zie bij tijd;2 (vooral in vaste verb.) datgene wat men weet of bedenken kan als uitweg uit een bep. moeilijkheid of als middel om iets te bereiken: geen raad weten, geen uitweg weten uit de moeilijkheden waarin men zich bevindt, wanhopig zijn: hij weet overal raad op;(zegsw.) daar is wel raad voor, daar is wel wat op te vinden;raad weten met iets,weten wat men ermee moet doen,(fig.) behoorlijk kunnen eten, drinken e.d.; geen raad weten met iets, niet weten wat men ermee moet beginnen, ermee verlegen zitten: hij weet met zijn geld, zij vrije tijd geen raad, weet niet hoe die goed te besteden, heeft er teveel van; ik weet met die jongen geen raad; hij weet met zijn handen geen raad, weet niet hoe die op passende wijze te houden; met zij benen geen raad weten, niet weten waar ze te laten (wegens een te nauwe zitplaats of vanwege eigen slungeligheid) ; iem. raad schaffen, een middel, een oplossing vinden of aan de hand doen; hij is ten einde (buiten) raad, hij weet geen uitweg meer om uit de moeilijkheden te raken; 3 datgene wat men tegen een ander zegt, al dan niet op zijn verzoek, om hem te helpen een uitweg uit de moeilijkheden te vinden of een keuze uit de mogenlijkheden te doen, syn. advies mijn raad zou zijn, dadelijk ontslag vragen ; neem deze raad

Raetsluy BaRONIe

TE KOOP

aan gunstige voorwaarden Nederlands gekeurd

ZAND

voor ophoging (AW) afkomstig van zandwinning Hens nv, Brechtsebaan te Brasschaat (20 km van Nederlandse grens) 0032 497 02 53 08

Raetsluy Baronie Advocaten

• 6 advocaten • laagdrempelig • to the point • personen- en familierecht • arbeidsrecht • strafrecht • ondernemingsrecht • huurrecht • bestuursrecht • sociaal zekerheidsrecht • mediation • verbintenissenrecht • vreemdelingenrecht AdvocAten

BredA|etten-leur

PoStBuS 1869 4801 BW BredA

Iedere maandag van 17:00 tot 18:00 UUR GRATIS SPREEKUUR (in beide vestigingen) Vestiging Etten-Leur: Oude Bredaseweg 16 076 – 2045444 Vestiging Breda: Graaf Hendrik III laan 1 076 – 5310393 info@raetsluybaronie.nl www.raetsluybaronie.nl

Kerstbomen te koop

Diverse maten en soorten met kluit, in een pot of gezaagd. Vers uit eigen kwekerij. oop s t a r t verk ag ijd vr v.a. Bomen worden gratis 2 december voor u verpakt in een net. ooK op Jan bastiaansen dag open n o z galgestraat 10 oudenbosch

KerSTbomen alle maten / 7 dagen per week

*en volop nordmann kerstbomen met kluit tot 3 meter

Tegenover Zandstraat 8 Bosschenhoofd en O.L. Vrouwestraat 192 Zegge

Bosschendijk 11 - 4731 DA Oudenbosch Tel.: (0165) 31 61 11 - E-mail: info@epjanverdaas.nl SAMSUNG UE55KS7000SXXN ZILVER

138cm LED televisie, 55 inch, resolutie: 3.840x2.160 pixels, 4K resolutie, Quad Core processor, PQI: 2.100, Quantum Dot Technologie, SmartTV, Wi-Fi Direct

(via Vaartweg, rotonde rondweg richting Bosschenhoofd, daarna gelijk rechtsaf Koestraat, aan het eind Koestraat linksaf Galgestraat)

a. de Graaf • tel: 06-12675986

van € 1899,na inruil oude tv €200,na refund Samsung €200,-

tel. 0165-317910 / 06-11106024

1499

SAMSUNG UE40KU6020WXXN ZWART

Maandag 28-11 t/m zondag 04-12

101cm LED televisie, 40 inch, resolutie: 3.840x2.160 pixels, 4K resolutie, PQI: 1.300, SmartTV, WEB-Browser, Wi-Fi Direct

2,2 kg

2 kg 250 g van 2.99

1.99

MANDARIJNEN IN KIST

van 0.99

van 2.79

1.99

PERSSINAASAPPELEN

SNOEPTOMAATJES

1 kg

Per bos

AMBACHTELIJKE BOL

0.

79

0.

99

BOSPEEN

2.

850 g

LUXE GOURMETSCHOTEL*

6.99 van € 449,-

349

ZANUSSI ZDP7203P WIT

Donderdag 01-12 t/m zondag 04-12

CALVÉ SNACKSAUS

249

Wasautomaat, 8kg Vulgewicht, max 1.400 Toerental/min, Display, Energieklasse A+++

Ca. 600 g

430 ml

0.89

van € 299 na inruil oude tv €50,-

WHIRLPOOL AWO/C 8350 WIT

4 chipolata’s tuinkruiden 5 gemarineerde biefstukjes 5 filetlapjes tandoori 4 beefburgers 4 varkenshaasmedaillons 4 slavinken 150 g varkensreepjes

Natuurlijk Aldi!

80cm LED televisie, 31.5 inch, resolutie: 1.920x1.080 pixels, Full HD

99

KIPPENVLEUGELS*

499

SAMSUNG LT32E310EW/EN ZWART

van 3.99

van 1.29

van 1.09

0.69

van € 599,na inruil oude tv €100,-

Condensdroger, 7kg Vulgewicht, Startuitstel, Display, Energieklasse B

SCHOUDERROLLADE*

2.99

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. * In de koeling.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

van € 399,- voor

www.aldi.nl

349

Ook uw adres voor tablets en laptops.


actualiteit

Column

‘De Lichtjesavond geeft ondernemers de gelegenheid om hun klanten te bedanken’

Rucphen wordt in kaarslicht gehuld RUCPHEN – Maar liefst 4.000 kaarsjes lichten het centrum van Rucphen op, tijdens de Lichtjesavond die op vrijdag 9 december plaatsvindt. Het belooft een sfeervolle avond te worden vol prijzen, leuke acties en een spectaculaire lichtshow.

Addo Sprangers

Gevaarlijk

Aan het nemen van selfies kleeft niet zelden enig gevaar. Tenminste: als je het een klein beetje serieus aanpakt. Wil je scoren met een selfie, dan kun je echt niet komen aanzetten met een doodgewoon huis-tuin- en keukenzelfportretje. Neen, er moet de originaliteit, lef en onvervaardheid van uitgaan. Sommige selfiemakers doen dat door zich te fotograferen op gevaarlijke plekken of in situaties die de gewone sterveling bij voorbaat doen huiveren van angst. De voorbije jaren hebben sommige selfiemakers daarbij gedemonstreerd dat zij òf helemaal geen vrees kennen òf ergens een draadje los hebben zitten. Door bijvoorbeeld al kiekjes nemend van een klif te springen in de hoop dat de waterpartij beneden de val voldoende zal breken, noodzakelijk om later zelf te kunnen genieten van in het luchtruim genomen selfie. Ook altijd leuk is een selfie met de grizzly die achter je rug staat na te denken of hij je in één keer of toch maar gewoon in twee keer volledig zal verscheuren. Eveneens spectaculair is een selfie waarbij je, al surfend op het dak van een hogesnelheidstrein, met wapperende manen jouw stijlvolle moves voor het nageslacht vastlegt. Een foto op de rails zelf met in de rug een snel naderende locomotief is zeker zo stoer. Check vooraf echter wel even of je veters goed vastzitten, want al struikelend wordt jouw selfie er bij het op het laatste moment wegspringen waarschijnlijk niet mooier op. Je moet achteraf uiteraard wel een beetje kunnen opscheppen over het verhaal achter die adembenemende selfie. Iets veiliger is het dan ook om samen met een beroemd persoon te poseren voor een selfie, al is het niet ondenkbaar dat dat laatste straks een stuk moeilijker wordt. Onze eigen premier Mark Rutte werd afgelopen maand immers aardig in verlegenheid gebracht nadat hij vriendelijk poseerde met naar later bleek een veroordeelde moslimextremist. Wayne Rooney, aanvoerder van het Engelse nationale voetbalteam, overweegt inmiddels om helemaal niet meer met fans op de foto te gaan nadat er plotseling selfies in de media opdoken met hierop een zichtbaar beschonken Rooney op een bruiloftspartij. Mijn fans kunnen gerust zijn: ik sluit me hier niet bij aan. Sterker nog: ik blijf met jullie poseren. Zelf selfies maken doe ik echter al lang niet meer. Veel te gevaarlijk. Wie de selfie hierboven ziet, kan me daar alleen maar gelijk in geven.

Colofon Hoofdkantoor Molenstraat 17a-1, 4881 CP Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Rucphense Bode Rucphense Bode Redactie Monique Jansen Correspondent Corine Roks en Fred Schuch Acquisitie John van Aert Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties dinsdag 13.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s dinsdag 11.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111 Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 48

De oplossing van deze puzzel is in week 49 te vinden op www.internetbode.nl

Kaarsen lichten het centrum van Rucphen op, wat zorgt voor een gezellige sfeer.

DOOR ROSANNE VAN POPPEL Rond deze tijd van het jaar zijn er natuurlijk heel veel kerstmarkten. “Wij willen door middel van de Lichtjesavond iets onderscheidends doen”, vertelt Marion de Jong, eigenaresse van winkel Mikado. Zij maakt onderdeel uit van de speciale werkgroep van de ondernemersvereniging, die deze avond organiseert. “De gedachte is dat ondernemers van Rucphen hun klanten willen bedanken door middel van een leuke avond en mooie prijzen”, voegt ze toe. Kaarsjes Het neerzetten van 4.000 kaarsjes vereist natuurlijk wel een zekere mate van organisatie. “Het aantal kaarsjes is echt enorm, ook in vergelijking met voorgaande jaren. Daar zitten meerdere teams achter. Elk team krijgt een plattegrond mee en ze hebben allemaal een verschillende route waarlangs ze de kaarsjes moeten zetten. Er zijn heel veel vrijwilligers en verkeers-

regelaars nodig voor het vlekkeloos laten verlopen van deze avond,” legt De Jong uit. Met het onvoorspelbare weer in Nederland en in verband met de veiligheid, kunnen er niet zomaar overal kaarsen worden geplaatst. Daarom worden alle kaarsjes in glazen potten gezet. “Dit jaar hebben we zelf heel veel potten aangeschaft. Inmiddels blijkt wel dat de Lichtjesavond aanslaat en dat het een jaarlijks terugkerend evenement is. Het is dus de moeite waard om in te investeren”. Las Vegas De Lichtjesavond heeft elk jaar een bepaald thema, dit jaar is dat Las Vegas. “Daar wordt invulling aan gegeven door onder andere het Rad van Fortuin. Iedere ondernemer staat op het rad. Elke bezoeker mag één keer draaien. Het mooiste is dat je altijd prijs hebt. Stel dat je draait en terecht komt op Mikado, dan krijg je een voucher mee. Hiermee ga je dan naar de winkel en daar haal je het cadeautje op”,

FOTO CORINE ROKS

laat De Jong weten. De prijzen die met het rad gewonnen worden variëren heel erg. “Bij Mikado krijg je een goodiebag met een geurkaars. Daarnaast wordt er onder alle ingeleverde vouchers een horloge verloot. Als je draait op Nada Lingerie krijg je dat weekend een bepaalde korting op het assortiment. Café De Wereld geeft korting op de hele menukaart tot februari. Maar wat je ook draait, je hebt altijd prijs”. Hiernaast is er ook een kinderrad. “Zij hebben ook altijd prijs. Afhankelijk van wat ze draaien, krijgen zij een snoepzak of ander cadeautje”, vertelt De Jong. Om verder invulling te geven aan het thema vindt er een ware lasershow plaats op het veldje bij het oude gemeentehuis. “Daar geeft M-Sounds doorlopend een fantastische Vegas-show met muziek, rook, lasers en vuurfonteinen”, verklapt ze tot slot. De avond wordt geopend om 18.00 uur, met het ontsteken van de kerstboom. Rond 21.00 uur loopt de Lichtjesavond weer tot een einde. De winkels zijn ook open tot 21.00 uur.

Ook gelezen op NU.NL? Plannen verdwijnen voorlopig in ijskast

Te weinig animo voor Ondernemersfonds RUCPHEN – De gemeente Rucphen krijgt geen Ondernemersfonds. Volgens wethouder René Lazeroms is er te weinig draagvlak en zijn de bedrijfsverenigingen onvoldoende bereid om bij te dragen aan de kosten van een haalbaarheidsonderzoek. Daardoor is het niet rendabel om te starten met dit initiatief. DOOR MONIQUE JANSEN Vorig jaar besloot het college van burgemeester en wethouders om een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren. “Het uitgangspunt was: door de ondernemers, voor de ondernemers. De gemeente faciliteert. Er zijn verschillende inspanningen verricht. Zo is er een offerte aangevraagd en er zijn voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, maar helaas zijn we tot de conclusie gekomen dat het momenteel niet mogelijk is een Ondernemersfonds op te zetten”, vertelt de wethouder. Collectieve belangen Een ondernemersfonds is een belasting die alleen wordt opgelegd aan bedrijven. De opbrengsten daarvan vloeien in een

© www.sudokusite.nl

speciaal fonds. Op deze manier kunnen de collectieve belangen van ondernemers in aandachtsgebieden worden gefinancierd. Dat kunnen bijvoorbeeld cultuur, zorg en onderwijs zijn. Zaken die in aanmerking komen voor een bijdrage uit dit fonds zijn promotie, parkmanagement, beveiliging en relaties met onderwijs. O p deze manier worden collectieve investeringen voor ondernemersactiviteiten en projecten mogelijk. Onderzoekskosten De bedrijfsverenigingen in de gemeente Rucphen staan ook niet te springen om bij te dragen aan de onderzoekskosten. Alleen de Industriële Kring Rucphen (IKR) en de gemeente zijn hier zelf wel toe bereid.

“Helaas is het op dit moment niet mogelijk om verder te gaan met het plan voor het Ondernemersfonds. We zetten het project daarom voorlopig in de ijskast”, benadrukt Lazeroms. Hij sluit niet uit dat er in de toekomst toch animo voorkomt. Op zo’n moment kunnen de plannen worden ontdooid. Buurgemeenten In veel gemeenten is er al een ondernemersfonds. Zo bestaat deze belasting in buurgemeente Roosendaal in verschillende vormen. Zo is er een ondernemersfonds voor de binnenstad waar een impuls wordt gegeven aan het stadshart en kennen bedrijventerreinen Majoppeveld en Borchwerf hun eigen fonds. Daaruit kunnen bijvoorbeeld camerabewaking en collectieve promotie worden betaald.

Dit artikel verscheen afgelopen week op www.internetbode.nl en Nu.nl. Weekblad De Bode werkt samen met de landelijke nieuwssite. Op www.nu.nl/roosendaal-halderberge-rucphen en via de app van Nu.nl kunt u het laatste nieuws volgen uit de gemeenten Roosendaal, Halderberge en Rucphen. PaGiNa 5


Vrijwilligers en jeugdvrijwilligers beloond tijdens Uitreiking Vrijwilligersprijs

‘Hoewel er één winnaar is, zijn ze eigenlijk allemaal nummer 1’

Open Atelier bij Atelier 1888 SCHIJF - Atelier 1888 in Schijf is vanaf september weer actief met het openstellen van het atelier en het exposeren van diverse kunstenaars.

RUCPHEN – Er zijn in de gemeente Rucphen veel vrijwilligers en jeugdvrijwilligers die hun steentje bijdragen. Komend weekend, 2,3 en 4 december Tijdens de uitreiking van de Vrijwilligersprijs donderdagavond 8 december in het gemeentehuis staan al deze is het weer het eerste weekend van de onbetaalde krachten in het middelpunt van de belangstelling. maand, dan is het Atelier altijd geopend voor bezoekers op de vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00u. Vorig eerste weekend in november tijdens het Landelijk Kunstweekend is haar Atelier goed bezocht, geeft kunstenares Katja Tempelaars van Atelier 1888 aan. De schaal met de handdrukken van de bezoekers die tijdens het Landelijk atelierweekend zijn geweest en hun handdrukbijdrage mochten leveren, is nog niet hele-

maal klaar. Bezoekers kunnen dus nog een handdruk-bijdrage leveren als ze willen, komend weekend. Ze ontvangen daarvoor een gebakken handdruk van de kunstenares in klei als dank voor terug. Daarna zal Katja Tempelaars deze handdruk-schaalvorm verder afwerken, bakken en glazuren. Vervolgens zal zij deze tentoonstellen in haar etalage, in Atelier 1888 in de St. Antoniusstraat 45 in Schijf. Komend weekend is ook het werk nog te bezichtigen van de Roosendaalse kunstenaar Alex Kiefmeijer. Zijn werk opgebouwd uit diverse olieverflagen, structuur en kleur, heeft veel overeenkomsten met de keramische objecten van Katja Tempelaars. Nog te zien vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 december aanstaande van 14.00 tot 17.00u.

HSV de Goudkarper ZEGGE - De laatste wedstrijd van het seizoen is weer gevist en de uitslag hiervan is als volgt: 1. Cees v. Sundert 82 cm; 2. Toon Nieuwlaats 54 cm; 3. Adrie Huybrechtse 48 cm; 4. Corne Brans 37 cm; 5. Jan den Braber 31

cm; 6. Bert Jaspers 20 cm; Wim v. Aalst 0 cm; Sier Breugelmans 0 cm. De grootste platvis was voor Toon Nieuwlaats met 33 cm. De grootste rondvis was voor Adrie Huybrechtse met 22 cm.

Bomen zijn afkomstig uit de Heemtuin

Twee Lindebomen geplant bij Sprundelse molen Vorig jaar wonnen alle Buurtpreventisten van de gemeente Rucphen de Vrijwilligersprijs.

DOOR ROSANNE VAN POPPEL “Hoewel er één winnaar is, zijn ze eigenlijk allemaal nummer 1”, vindt wethouder Cees Evers. Hij is van mening dat de vrijwilligers het verdienen om in het zonnetje gezet te worden. “Dat gaan we enerzijds doen door een aantal workshops te organiseren. Daarnaast reiken we de vrijwilligersprijs en de jeugdvrijwilligersprijs uit”, vult hij aan. Genomineerden Dertien vrijwilligersorganisaties mogen zichzelf de genomineerden noemen. Zo maken de kinderlessen van Schildersclub St. Joseph, Stichting Welzijnsgroep Gemeente Rucphen, KBO St. Jozef Rucphen, Vrijwilligers Steunpunt Schijf, Ziekenactie Rucphen, Voorleesexpress Rucphen, De Senioren-Express, Kerkhofgroep H. Martinus Rucphen, Wielervereniging Willebrord Wil Vooruit, Speelinstuif, Zeggkids, Kerstparade Sprundel en Stichting Het Warme Hart kans om er met de prijs vandoor te gaan. De Commissie Maatschappelijke Aangelegenheden bepaalt wie de vrijwil-

ligersprijs van 500 euro wint. Wethouder Evers reikt de prijs uit op de betreffende avond. De jeugdvrijwilligersprijs wordt georganiseerd door URVoice. Deze stichting houdt zich bezig met het onder de aandacht brengen van vrijwilligerswerk onder jongeren. Hiernaast willen ze organisaties enthousiast maken om jongeren bij hun organisatie te betrekken. De Rabobank reikt de prijs uit aan de winnaar. Youri Rasenberg, Christian Tak, Steffy Lazeroms, Laura van Helden, Sander van Dorst, Biko Jongeneelen, Saskia Christophersen, Richard Christophersen, Sven van Dijk en Dominique Siemons zijn de kanshebbers. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 250 euro. Naast de prijsuitreiking vindt er nog een speciale gebeurtenis plaats. Verschillende mantelzorgers hebben allerlei werken gemaakt. Het Mantelzorgsteunpunt heeft met deze werken een expositie ingericht. Op de avond van de uitreiking wordt de expositie geopend. Deze is tot eind januari te bewonderen in de vitrine en op de panelen in de burgerzaal. De avond wordt feestelijk afgesloten met een hapje en drankje.

FOTO CORINE ROKS

Youri Rasenberg verzorgt de muziek. Workshops De genomineerden voor de vrijwilligersen jeugdvrijwilligersprijs krijgen de mogelijkheid hun kennis bij te schaven door deel te nemen aan verschillende workshops en activiteiten. Zo vindt er een interactieve lezing plaats, genaamd ‘Mantelzorger ben je niet vrijwillig’. Mantelzorgconsulent Marie Augustijn gaat in gesprek met de deelnemers over de praktijk en andere aspecten van het mantelzorgen. Froukje Smeding praat de vrijwilligers bij over kenmerken en gevolgen van stress en burn-outs. Judith Puttiger geeft een workshop ‘Opstellers’. Hierbij kijken deelnemers naar structuren en gewoontes binnen organisaties en hoe deze verbeterd kunnen worden. Daarnaast gaat de politie samen met de vrijwilligers aan de slag met een casus. Op deze manier kruipen ze in de huid van de politie. Hiernaast is er ook de nodige tijd voor ontspanning. Zo kunnen de vrijwilligers een heerlijke stoelmassage krijgen van Jack van Oers of een manicure van leerlingen van het Munnikenheide College.

Links Kees Verbocht van de Heemtuin.

SPRUNDEL - Zaterdag 19 november zijn twee Lindebomen geplant bij de Molen. Op 19 november rond het middaguur werden door vrijwilligers van de Sprundelse molen de Hoop en van Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen twee uit de Heemtuin afkomstige Lindebomen geplant bij de zogenaamde uitvaart. Dit is aan de zuidzijde

FOTO FAM. JANSEN

van de molen. Op deze wijze kunnen vrijwilligersorganisaties elkaar helpen zonder dat daaraan kosten zijn verbonden. Namens Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen waren het Ad en Marianne Jansen en Kees Verbocht die een Lindeboom plantte. Molenstichtingsvoorzitter van den Broek dankte voor de sympathieke gift en hoopte dat de samenwerking in de toekomst kan worden uitgebreid.

BEDRIJVIG NIEUWS Culture le hotspot in Rucphen

Lijst IN en Galerie TON in oude raadhuis RUCPHEN - Het oude gemeentehuis van Rucphen wordt omgetoverd tot een culturele hotspot. Eind maart 2017 opent daar de deur van Galerie TON, lijstenmakerij en restauratieatelier Lijst IN en een restaurant met ijssalon. DOOR FRED SCHUCH De bouwwerkzaamheden aan het oude raadhuis zijn in volle gang. Een dikke blauwe slang ligt in de deuropening van het karakteristieke torentje. Er stroomt water uit. Binnen is Ton Jaspers druk bezig in zijn lijstenmakerij. Raadhuisstraat Ton en zijn vrouw Anja werden in 2009 de trotse eigenaars van Lijst IN in Roosendaal. Sindsdien maken ze maatwerk lijsten, restaureren ze schilderijen en lijsten en verkopen zij unieke kunstwerken.

“Bij kunst moet op de één of andere manier een vonk overslaan”, vindt Ton. “Dat is een randvoorwaarde om er jaren van te kunnen genieten.” Ongeveer anderhalf jaar geleden werd de overstap naar de Rucphense Raadhuisstraat bekend gemaakt. “In Roosendaal waren we een lijstenmakerij waar je ook kunst kon kopen”, legt Ton uit. “Hier in Rucphen willen we een splitsing maken tussen een lijstenmakerij en een hoogwaardige galerie: Galerie TON. We hebben exclusieve afspraken met kunstenaars uit binnen- en buitenland. Dat was voorheen wat lastiger. Zij verwachten namelijk wel iets van een galerie. Met de grote zalen in het oude raadhuis kunnen we ze veel meer bieden.” Kunst kopen doe je bij Galerie TON niet zomaar. “We bieden onze klanten een landelijke thuiskijkservice, want een schilderij koop je in je eigen huis. Dus nemen we het stuk graag mee naar de klant.”

Kennismaken met kunst “Er komt ook een restaurant met ijssalon in het gebouw. Zij maken gebruik van streekproducten en biologische ingrediënten. Aan de presentatie van de gerechten wordt extra aandacht besteed. We vullen elkaar echt aan.” Ton legt uit dat ze bij exposities en evenementen gebruik gaan maken van de catering van de inpandige buren, terwijl er in het restaurant en ijssalon kunst wordt getoond. “Zo kunnen gasten alvast kennismaken met de werken uit de galerie.” Herinneringen maken Er worden bij Lijst IN niet alleen posters, foto’s en schilderijen van een passende lijst op maat voorzien. “We willen herinneringen maken. Je kunt (oude) persoonlijke spullen in een doos bewaren, maar als je het op een bijzondere manier inlijst, wordt je er iedere keer aan herinnerd. Of het de bril van je opa is, of de

Ton Jaspers showt een ingelijste steen uit concentratiekamp Auschwitz. Een sepia achtergrondfoto, betonnen binnenlijst met ruwe sloophouten buitenlijst en een stuk verroest prikkeldraad met een gescheurd stukje stof aan de buitenkant afgemonteerd, geven het een indrukwekkende sfeer. FOTO FRED SCHUCH

voetbalschoenen van je vader, het maakt niet uit. Sommige dingen hebben een emo-

Galerie TON en Lijst IN, Raadhuisstraat 27, 4715 CB Rucphen, 0165 561538, www.galerieton.nl en www.lijst.in PAGINA 6

tionele waarde en die wil je bewonderen en goed bewaren.”


lief en leed

Familieberichten

De vele bloemen, kaarten, telefoontjes en persoonlijke belangstelling na het overlijden van mijn lieve vrouw, ons ma en trotse oma

Een uniek leven verdient een uniek afscheid

José Mertens-van Hooydonk waren hartverwarmend. Te weten hoe geliefd zij was is voor ons een grote steun. Voor uw belangstelling en medeleven danken wij u hartelijk.

Afscheidshuis Rijsbergen: Afscheidshuis Rucphen: Kantooradres: Website:

Sint Bavostraat 18 Schijfse Vaartkant 1B Sint Bavostraat 18 | 4891 CJ Rijsbergen | T: 076 - 5963698 www.jackmathijssen.nl

Jos Mertens Jessica en Stefan, Brechtje, Geertje Schijf, november 2016

Weekenddiensten

Alleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 - 50 40 444, Bredaseweg 171. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee. Apotheek Buiten de openingstijden van Apotheek Rucphen, Sprundel en Sint Willibrord wordt waargenomen door : Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, 4872 LA Etten-Leur, Tel: 076 502 56 50. Dienstapotheek Breda bij Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Breda, tel. 076 5953099. Dienstapotheek Roosendaal naast de huisartsenpost bij het Bravis ziekenhuis, Boerhaavelaan 25 , tel 088-7069400 ZATERDAG

Openingstijden

Gemeente Rucphen Binnentuin 1 4715 RW Ruchpen Tel: 0165 – 349 500 Maandag t/m Vrijdag 08.00 – 12.00 uur

Gevelreiniging

na Nu ja me ar sk t ex or tra tin g!

Weekenddiensten

Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Wijkzuster Telelefoon 0165 - 54 66 13 Dierenarts Dierenartsengroep voor gezelschapsdieren tel. 076 501 2928/501 6915. Voor landbouwhuisdieren en paarden tel. 076 501 3645/596 1333. Dierenhospitaal Visdonk, Visdonkseweg 2a, Roosendaal, tel. 0165 583 750.

15 NOVEMBER v.a. 22.00 uur

Surplus Zorg thuiszorg Passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl

Back Up

Jan van Mierlo Voor frisse en stralende gevels!

45

Gevelrenovatie, Uithakken/Slijpen, Alle Voegwerken ZATERDAG 20 SEPTEMBER Impregneren (hydrofoberen), Hoogdrukreiniging, Pastoor van Breugelstraat 23 ZATERDAG 22.00 uur ZATERDAG Reparatie Metselwerk, Zandstralen/Zandwassing, Schilderwerken Bosschenhoofd THE DECEMBER info@gevelreinigingjanvanmierlo.nl 153NOVEMBER BOSS 0165 - 316793 Jan van Mierlo, Avondster 28, 4907 VA Oosterhout v.a.22.00 22.00 uur v.a. uur BROTHERS www.cafestroop.nl Tel. 0162 429915 Mobiel 06 25095552

S Heerheannd’ el

Voor (H)eerlijk vlees moet je bij de Heeren’s Vleeshandel zijn geweest. Ook voor (H)eerlijk gourmet- en BBQvlees. Wekelijks reclames in de winkel !!

lees vDefinitief

AFSLANKEN

TURNING Back Up ZATERDAG 15 NOVEMBER v.a. uur 23 Pastoor van22.00 Breugelstraat

Back Up THE DECKS Bosschenhoofd 0165 - 316793

www.cafestroop.nl

DE VOORDELEN: • geen makelaarskosten • geen verkoop-stress • geen dubbele woonlasten • snelle afwikkeling • geen ontbindende voorwaarden • ook als uw woning al te koop staat

STOP NU MET ROKEN

UW WONING DIRECT EN ZONDER Z ORGEN VERKOPEN? Bagro Vastgo ed koopt uw hu is!

Pastoor van Breugelstraat 23 Bel: 0167van Breugelstraat 23 Bosschenhoofd  Pastoor Hoogste Slagingspercentage, Pastoor0165 van Breugelstraat 23 - 316793 522622 Bosschenhoofd www.bagrov www.cafestroop.nl Lange Hei 16, Sprundel Tel: 0165-385595 (achter het ijspaleis)  Bewezen Methode, astgoed.nl Bosschenhoofd 90,5% di t/m do van 7.30 tot 17.00 uur, vr van 7.30 tot 16.00 uur. Ma en za GESLOTEN 0165 - 316793 LUXOPUNCTURE 0165 - 316793  3 behandelingen Bel geheel vrijblijvend voor het hoogste bod. www.cafestroop.nl Jan Jochems www.cafestroop.nl  GEEN JOJO Effect T extra kilo’s, pijnloos  HGEEN Te koop: Definitief Stop Nu  Wekelijks een behandeling  Bestratingsmaterialen Bewezen methode, en sierkeien, mEt RoKEN STOP NU MET ROKEN van 20AFSLANKEN min. Definitief AFSLANKEN STOP NU MET ROKEN STOP NU MET ROKEN Definitief Definitief AFSLANKEN AFSLANKEN LUXOPUNCTURE speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.  Behandeling door • • Hoogste  Dit Wordt vergoed door alle Hoogste Slagingspercentage, alles direct leverbaar tegen Slagingspercentage, Hoogste Slagingspercentage, zeer concurrerende prijzen. •Bewezen Bewezen Methode, Methode, 90,5% • •Bewezen Methode, 90,5% gediplomeerd Therapeuten90,5% zorgverzekeraars Verhuur: LUXOPUNCTURE LUXOPUNCTURE LUXOPUNCTURE 3 behandelingen • • 3 behandelingen behandelingen Afvalcontainers  Wordt vergoed door •GEEN GEENJOJO JOJOEffect Effect JOJO Effect • •GEEN extra kilo’s, pijnloos GEEN extra kilo’s, pijnloos • • GEEN GEEN extra kilo’s, pijnloos van 6 m3 tot 40 m3 •Wekelijks Wekelijks een behandeling een behandeling • •Wekelijks een behandeling Bewezen methode, • Bewezen methode, • Bewezen methode, Ook:Tel.Menopauze, Migraine, Yoga, alle zorgverzekeraars 076 - 5976060 van 20min. van min. van 2020 LUXOPUNCTURE LUXOPUNCTURE LUXOPUNCTURE GSM 06 - 53937700 Depressies, Vermoeidheid, •Behandeling Behandelingdoor door door • •Behandeling vergoed door alle Wordt vergoed door • • Wordt Wordt vergoed door allealle gediplomeerdTherapeuten Therapeuten gediplomeerd Therapeuten gediplomeerd zorgverzekeraars zorgverzekeraars zorgverzekeraars Alle Chronische Klachten BanketBakker

Scherpe prijzen voor kleine en grote hoeveelheden

andel en

•Wordt Wordtvergoed vergoeddoor door • •Wordt vergoed door alle zorgverzekeraars alle zorgverzekeraars alle zorgverzekeraars

Menopauze, Migraine, Yoga, Ook: Menopauze, Migraine, Yoga, Ook: Menopauze, Migraine, Yoga, Depressies, Vermoeidheid, Depressies, Vermoeidheid, Depressies, Vermoeidheid, Chronische Klachten Alle Chronische Klachten Alle Chronische Klachten

ransporT

Marcel kas

presenteert alles op gebied van banket, zoals gebak s1,60 allerlei Fototaarten Kindertaarten Bruidstaarten Doop- en geboortetaarten Jubileumtaarten diverse soorten vlaaien en koeken enz. (alles gratis bezorgd) tel.: 0165-384532 tel.: 06-49926033

{

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

BelBel vrijblijvend voor info. ofofafspraak: vrijblijvend voor info. afspraak: vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 076-5153143 076-5153143 (Etten-Leur) (Etten-Leur) (Etten-Leur) Bel vrijblijvend voor info. of afspraak: 076-5153143 Etten-Leur

Behandelingen ook ‘s-avonds Behandelingen ook Behandelingen ook’s-avonds ’s-avonds Behandelingen ook ’s-avonds

076-5153143 (Etten-Leur)

Behandelingen ook ’s-avonds PAGinA 7


sport

Rood-Wit wint van Dubbeldam

Biljarten Sprundelse wijken

Uitslagen senioren Zaterdag 26 november Rood-Wit 2-BSC 4 2-1 Zondag 27 november Dubbeldam 1-Rood-Wit 1 0-3 IFC 2-Rood-Wit 2 1-1 Rood-Wit 3-NSV 3 7-2 Hoeven 5-Rood-Wit 4 4-0 Rood-Wit 5-Sprundel 6 0-5 Programma senioren Zaterdag 3 december Virtus 2-Rood-Wit 2 za av.14.30u Zondag 4 december Rood-Wit 1-JEKA 1 av.14.30u Rood-Wit 2-Alliance 2 av.12.00u Roosendaal 9-Rood-Wit 3 av.12.30u Rood-Wit 4-Moerse Boys 4 av.10.00u Schijf 5-Rood-Wit 5 av.9.45u Uitslagen jeugd Zaterdag 26 november Rood-Wit JO17-1-Steenbergen JO17-1 1-2 SAB JO17-1-Rood-Wit JO17-2 4-0 Rood-Wit JO15-1-JEKA JO15-2 5-2 Rood-Wit JO15-2-Baronie JO15-9 4-5 Rood-Wit MO15-1-SAB MO15-1 4-1 DSE JO13-1-Rood-Wit JO13-1 0-2 Grenswachters JO13-1-Rood-Wit JO13-2

SPRUNDEL - Uitslagen en programma van de Biljartcompetitie van de Sprundelse wijken.

13-0 Programma jeugd Zaterdag 3 december Walcheren JO17-1-JO17-1 vt.9.15u Boeimeer JO17-3-JO17-2 vt.12.00u Zundert JO15-1-JO15-1 vt.11.30u JO15-2-Unitas ‘30 JO15-4 av.13.00u MO15-1-Boeimeer MO15-1 av.11.00u JO13-1-Zwaluwe JO13-1 av.9.30u DZC 09 JO13-1G-JO13-2 vt.8.00u FC Bergen JO11-1-JO11-1 vt.9.00u DEVO JO11-1-JO11-2 vt.9.30u Cluzona JO11-4-JO11-3 vt.9.30u JO9-1-Roosendaal JO9-3 av.9.30u Rood-Wit JO9-2 vrij JO9-3-Unitas ‘30 JO9-12 av.9.30u Steenbergen JO7-1-JO7-1 vt.8.30u Pupil van de week: Nick Verstraaten Pupil van de Week bij de wedstrijd RoodWit W-JEKA is Nick Verstraaten. Nick is de zoon van Corné en Patricia Verstraaten. Nick heeft een oudere broer Mike, welke ook bij Rood-Wit voetbalt in de JO15-2. Voor Nick is naast voetbal, tennis zijn hobby. Nick speelt in de JO11-2 en zijn favoriete positie is centrale (verdedigende) middenvelder. Zijn favoriete voetbalclubs

zijn Ajax en Bayern Munchen en zijn favoriete voetballers zijn Davy Klaassen en Robert Lewandowski. Nick geeft aan dat de wedstrijd tegen DEVO zijn mooist gespeelde wedstrijd was tot nu toe (uitslag 10-3 overwinning). Wij wensen Nick veel plezier met de selectie van het 1e elftal deze middag! Verlenging contract Reinald Boeren Het bestuur en hoofdtrainer Reinald Boeren zijn overeengekomen het contract met één jaar te verleng en, tevens hebben beide de optie besproken tot een nog langer verblijf bij de club. Beide partijen zijn enorm tevreden over de samenwerking en Reinald geeft verder aan nog niet klaar te zijn bij Rood-Wit. Reinald is thans bezig met de opleiding trainer/coach UEFA A (TC1) en staat met het 1e elftal ongeslagen bovenaan in de 2e klasse E. Eindejaarsbingo Op vrijdag 16 december is er weer de jaarlijkse Eindejaars Bingo. De aanvang deze avond is om 20.00 uur en vanaf 19.00 uur zal de kantine in ons paviljoen geopend zijn. Uw gastvrouw deze avond is als vanouds Petra Bulkmans.

Mooi voetbalweekend SV Sprundel SPRUNDEL - Na een mooi voetbalweekend, waarin zelfs de Sint onze vereniging met een bezoek vereerde, zijn we de week weer begonnen met trainingen. Aankomend weekend is het weer zover en gaan we weer voetballen. Eerst hieronder de uitslagen van de wedstrijden gespeeld afgelopen weekend. Zaterdag 26 november Seolto 5-SV Sprundel 2 2-6 JO19-1-UVV’40 JO19-1 3-3 JO17-1-VVC’68 JO17-1 2-2 Unitas’30 JO15-3-JO15-1 1-0 MOC’17 JO15-6-JO15-2 0-9 JEKA JO13-4-JO13-1 4-2 JO13-2-VVR JO13-2 0-4 JO11-1-Wernhout JO11-1 9-0 Unitas’30 JO11-14-JO11-2 7-0 MO17-1-Baronie MO17-2 8-3 Zondag 27 november

Advendo 1-SV Sprundel 1 2-5 SC Gastel 3-SV Sprundel 2 1-1 SV Sprundel 3-SCO 2 0-2 SV Sprundel 4-Roosendaal 11 6-1 Dubbeldam 6-SV Sprundel 5 3-0 Rood Wit 5-SV Sprundel 6 0-5 Hontenisse VR1-SV Sprundel VR1 2-3 Programma zaterdag 3 december 14.30 SV Sprundel 2-The Gunners 3 14.30 Gloria UC JO19-1-JO19-1 11.00 De Fendert JO17-1-JO17-1 13.15 Unitas’30 JO17-4-JO17-2 12.45 JO15-1-JEKA JO15-3 11.15 JO15-2-Halsteren JO15-5 10.15 Seolto JO13-1-JO13-1 9.00 DIA JO11-2-JO11-1 10.00 JO11-2-Unitas’30 JO11-14 10.00 JO9-1-Hoeven JO9-2 8.30 JEKA JO9-13-JO9-2 8.45 Prinsenland JO7-1-JO7-1 12.45 MO17-1-Kozakken Boys MO17-1

Zondag 4 december 14.30 SV Sprundel 1-DSE 1 11.45 SV Sprundel 2-Dubbeldam 3 11.00 OMC 2-SV Sprundel 3 10.00 Noordhoek 4-SV Sprundel 4 10.00 Baronie 7-SV Sprundel 5 9.45 SV Sprundel 6-Beek Vooruit 14 10.00 SV Sprundel VR1-DESK VR1 Jeugdtoto Dan de uitslag van de “Peter de Koning Makelaars/Verzekeringen Jeugdtoto” van zondag 27 november. Er waren maar liefst 5 winnaars met 5 goede uitslagen. Proficiat! Piet Halters, Daan de Bruijn, Geert van Dijk, Kees Koevoets, Bennie Brouwers. De prijs is vanaf donderdag 1 december af te halen in de kantine op ons sportpark. Voor meer nieuws en op handen zijnde activiteiten van onze SV: check regelmatig onze website www.svsprundel.nl of bezoek ons op Facebook.

TTV The Back Hands SINT WILLEBRORD - Afgelopen vrijdag speelde het eerste seniorenteam thuis tegen koploper Taverbo 1 uit Boxtel. Programma senioren Donderdag 1 december,

TCO ‘78 1-Back Hands 4 v.19.00 Vrijdag 2 december Back Hands 1 - Belcrum 2 av.20.00 Middelburg 2 - Back Hands 2 v.18.30 Hotak ‘68 2 - Back Hands 3 v.19.00 Back Hands 5 - Smash ‘70 2 av.20.00 Back Hands 7 - De Batswingers 4 av.20.00

Vice Versa ‘51 5 - Back Hands 8 v.19.15 Programma jeugd Zaterdag 3 december ODT 1-Back Hands 1 v.12.15 ODT 2-Back Hands 2, v.12.15 Die Meede 1-Back Hands 3 v.8.30 Yerseke 1-Back Hands 4 v.12.00

Branden 1 werd op maandag 21 november verslagen door D’Hei 2. Dinsdag 22 november overklaste Brouwersnest 2 Boskrekels 1. Woensdag 23 november werd Brouwersnest 1 met een grote nederlaag naar huis gestuurd door Achter de St. Jan. Donderdag 24 november won Boskrekels 4 duidelijk van D’Hei 4 en op vrijdag 25 no-

vember was Boskrekels 6 een stuk beter op stoot dan D’Hei 1. Programma Woensdag 30 november Boskrekels 3-Boskrekels 5. Donderdag 1 december Brouwersnest 2-Achter de St. Jan. Vrijdag 2 december Branden 1-D’Hei 3. Dinsdag 6 december D’Hei 4-D’Hei 2. Woensdag 7 december D’Hei 1-Branden 2. Donderdag 8 december Brouwersnest 1-Boskrekels 6 en vrijdag 9 december Boskrekels 1-Boskrekels 4.

Uitslagen en programma DIOZ Programma zaterdag 3 december 11.00 DIOZ JO15-1 Roosendaal JO15-5 14.30 Achtmaal MO17-1 DIOZ MO17-1 Zondag 4 december 10.30 DEVO 4-DIOZ 4 12.00 SC Gastel 5-DIOZ 3 12.00 DIOZ 2-DOSKO 2 14.30 DIOZ 1-SVC 1 Uitslagen zaterdag 26 november Alliance JO11-3-DIOZ JO11-1 4-3

Halsteren JO9-3-DIOZ JO9-1 5-1 RSV JO13-1-DIOZ JO13-1 8-0 DIOZ JO7-1-DEVO JO7-1 0-3 WDS’19 MO11-1-DIOZ MO11-1 0-6 SC Welberg JO15-2G-DIOZ JO15-1 3-2 DIOZ MO17-1-Wernhout MO17-1 3-3 Zondag 27 november DIOZ 4-BSC 7 2-3 DIOZ 3-Victoria’03 4 5-0 Schijf 1-DIOZ 1 0-1

Uitwedstrijd voor RSV 1 Programma jeugd Nieuwjaarstoernooi 2017 Zaterdag 3 december Groen Wit JO17-2-RSV JO17-1 vt.12.00u DSE JO15-2-RSV JO15-2 vt.10.15u Oosterhout JO11-2-RSV JO11-1 vt.8.30u Programma senioren Zondag 4 december DIA 1-RSV 1 av 14.30u Cluzona 2-RSV 2 av 11.15u RSV 3-MOC’17 4 av 12.00u RSV 4-Unitas’30 6 av 10.30u RSV 5-Papendrecht 2 av 10.00u

Zondag 8 januari staat het welbekende Nieuwjaarstoernooi weer op het program. Om dit voor de zoveelste maal een daverend succes te laten worden, willen we alle seniorenelftallen en het B-elftal uitnodigen om aan dit toernooi deel te nemen. Stilleden zijn tevens uitgenodigd om deel te nemen aan dit toernooi. Het toernooi begint om 11.30 uur en zal ca. 14.00 uur afgelopen zijn. Opgave van deelname dient uiterlijk 18 december plaats te vinden bij René van Dijk (06-22372854) of Ron Luijkx (06-20645206).

VV Schijf Uitslagen zaterdag 26 november DVO’60 MO19-1-Schijf/RSV MO19-1 0-3 HZ’75 JO17-1-Schijf JO17-1 6-2 Schijf JO15-1-Vivoo JO15-1G 2-2 Vivoo JO13-1-Schijf JO13-1 1-13 Schijf JO11-1G-Achtmaal JO11-1 2-9 Smerdiek JO9-1-Schijf JO9-1G 7-1 Zundert JO9-3-Schijf JO9-2G 3-1 Zondag 27 november Schijf 1-DIOZ 1 0-1 Schijf 3-De Fendert 2 13-0 MOC’17 5-Schijf 4 1-0 Bavel VR1-Schijf VR1 2-2 MOC’17 VR1-Schijf VR2 3-2 Programma zaterdag 3 december Wernhout JO17-1-Schijf JO17-1 vt.11.15 JO15-1-Nw Borgvliet JO15-1 av.13.00 ODIO JO13-2-Schijf JO13-1 vt.10.00 Schijf JO9-1G-Internos JO9-2 av.10.45

Zondag 4 december RBC 1-Schijf 1 av.14.30 DEVO 2-Schijf 2 vt.9.15 Oranje Blauw’14 3-Schijf 3 vt.9.00 Oranje Blauw’14 3-Schijf 4 vt.10.45 Schijf 5-Rood Wit 5 av.9.45 Schijf VR1-Bekkerveld VR1 av.14.30 Schijf VR2-Noordhoek VR1 av.13.15 Schijf VR3-Internos VR2 av.9.45 Vijftigers top 50 Op zondag 11 december zal de wedstrijd Schijf 1-DEVO 1 plaatsvinden. We organiseren dan de ‘vijftigers top 50’. Bij vv Schijf hebben we een fanatieke groep 50+ers langs de kant, op het veld en in de derde helft en dat zal bij DEVO niet anders zijn. Deze mensen verdienen het om eens in het zonnetje gezet te worden en dus mogen zij vandaag de muzikale omlijsting kiezen.

BEDRIJVIG NIEUWS

- ADVERTORIAL -

‘Een kwaliteitsdeur gaat een leven lang mee’

Halderberge Deuren nu nog mooiere showroom OUD GASTEL - In gesprek met eigenaar Christ Leijs van Halderberge Deuren wordt al snel duidelijk dat het maken van deuren een specialisme is. De ambachtsman neemt zijn vak bloedserieus en is pas tevreden als zijn klant dat ook is. Wie een kijkje wil nemen in zijn vernieuwde showroom is dan ook van harte welkom. Ook kan men desgewenst zien hoe de bestelde buitendeur gemaakt wordt in de fabriek ernaast. En de koffie staat altijd klaar! DOOR ELS ROMMERS Christ Leijs is goed voor ruim dertig jaar ervaring in timmerwerk en (ver)bouwwerkzaamheden. Twintig jaar geleden kon hij de toenmalige failliete deurenfabriek aan de Antoinedijk overnemen. Hij zette zijn schouders eronder en wist het bedrijf uit het slop te trekken. Inmiddels mag hij met

recht een autoriteit op het gebied van binnen- en buitendeuren genoemd worden. “Wij gaan uit van de drie ‘M’s’, meten, maken en monteren”, legt Christ welwillend uit. “Het meten moet natuurlijk heel secuur gebeuren. Dan volgt het fabricageproces en tot slot wordt de deur er netjes door ons ingehangen. We zitten bovenop alle stadia van de order. Want onze klanten verdienen een kwaliteitsproduct.” Eerlijk duurt het langst “Natuurlijk zien wij ook wel dat allerlei niet gespecialiseerde bedrijven strooien met scherpe aanbiedingen, maar in het geval van een deur is goedkoop echt duurkoop, durf ik te stellen”, aldus Christ. “Een goede deur overleeft in principe de bewoner van het huis waarin die hangt. De voordeuren fabriceren wij zelf uit tropisch hardhout. We leveren de deur inclusief grond- en voorlak. Bovendien hebben we een zeer ruime keuze in hang- en sluitwerk, dat

natuurlijk weer van de allerbeste kwaliteit is én volgens politiekeurmerk. De wensen van onze klanten staan centraal. Als iemand een bepaald ontwerp in gedachten heeft, zullen we er alles aan doen om dit te realiseren, mits het technisch mogelijk is. Mocht iets niet kunnen, zeggen we het ook eerlijk. Tenslotte garanderen we niet zomaar zo’n lange levensduur.” Korting! De showroom van Halderberge Deuren is recentelijk helemaal opgeknapt. “Het was tijd voor een frisse wind”, vertelt Christ. “Er staan nu nog meer deuren tentoongesteld, zodat iedereen een nog betere indruk krijgt van alle mogelijkheden. Van dinsdag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 16.00 uur zijn onze deuren voor iedereen geopend. Op verzoek kan er ook buiten die tijden een afspraak gepland worden. Onze zaak is uitstekend te bereiken en er is een grote parkeerplaats bij. Graag willen

In de vernieuwde showroom komen alle deuren nog beter tot hun recht. FOTO ELS ROMMERS

wij ook iets terugdoen voor het vertrouwen dat klanten in ons schenken. En omdat we iedereen zo’n mooie entree van hun huis gunnen, krijgt iedereen die dit jaar nog een

deur bij ons bestelt en deze advertentie meeneemt maar liefst 15% korting over het totaalbedrag. Als dat geen nieuwe deuren opent…’, lacht Christ.

Halderberge Deuren & Kozijnen BV, St. Antoinedijk 15a, 4751 SC Oud Gastel, 0165-320065, www.halderbergedeuren.nl, info@halderbergedeuren.nl pAGINA 8


kachelshoP rucPhen

Ook de Sint haalt zijn lekkernijen bij Bakkerij van Oers!! Ook a.s. Zondag alles lekker vers voor bij Sinterklaas!! Aanbieding geldig van Vrij. 2 Dec. t/m Do. 8 Dec.

Voordeel TER WAARDE oplopend VAN € 599,- * tot € 695,= * bij DRU Maestro 80/3 Eco Wave

pepernoten taartje nu € 4.95 Stokbrood nu voor € 1.25

Zondag aanbieding Bij aankoop van roomboter amandel staaf een o.v.S. winkelactie bon gratis!!

Iedere vrijdag: Wit, tarwe en volkoren Brood € 1.99

Koopjes Kes ej ep wo

ko ek:gratis we4 gehaktballen

KEursLAgErKOOPjE

Bij 4 verse Kipfilet sPEciAL

koopje

sweet and smokey: zoet licht pittig gevulde

3 kogelbiefstukken

kipfilet met rookkaas en ananas voor met minuten gratisbakken kruiden 10-12 in de koekenpan.

100 gram €

SpeCIAL

Haas op stok

sOEP vAn dE wEEK

let op! Iedere zondag open van 8 tot 12 uur

Bospaddenstoelensoep (Varkenshaasmedaillon met ontbijtspek

Bezoek ook onze website: www.bakkerijvanoers.nl

gevuld metvAn zongedroogde MAALTijd dE wEEK tomaatjes)

Aanbiedingen alleen geldig in onze winkel!

Actie geldig tot 31-01-2017

399

1 liter €

225

100 gram Hachee met rode Kool envoor € 95 portie €4 aardappelpuree MAALTIjD VAN De Week

500 gram Italiaanse gehakt +voor € gehaktschotel

vLEEswArEnAAnbiEding

tel. 0165-383119 St. Janstraat 75 Sprundel

95 6 175

100 gram gebraden

150 gram smikkelsalade

25 5 25 3

samen voor €

SpeCIAAL AANbeVoLeN

sPEciAAL AAnbEvOLEn

kilo Gekruid gehakt 41 italiaanse spiesen met gratis bakje uiensaus voor

6

95 €€695

A.s. maandag 5 december Soep VAN De Week zijn wij tot 17.00 uur geopend. LET OP: t/m zaterdag 10 december kunt u uw spaarkaart Aspergesoep

zondag december oPen serie van 11.00 - gashaarden 16.00 uur Gratis Clear4View glas op de nieuwe Maestro Ter introductie van de nieuwe Maestro haarden bieden wij vanaf Raadhuisstraat 30a | Rucphen | Tel. 0165-342750 12 oktober tot 30 november 2015 gratis ontspiegeld glas op de drie info@kachelshoprucphen.nl | www.kachelshoprucphen.nl Maestro haarden. Je voordeel kan oplopen tot € 599,-! Vraag naar de voorwaarden.

Kachelshop Rucphen Raadhuisstraat 30a | Rucphen | Tel. 0165-342750 info@kachelshoprucphen.nl | www.kachelshoprucphen.nl

Maandmenu december € 19,50 Voortreffelijk genieten Champignonsoep gegrild scampi-spiesje en met of Salade rode curry dressing *** Wij�ngfilet met preistamp en tomaten kruidensaus of Hachee potje *** Rijstebrij met kaneel en bruine suiker of Bastogne parfait met slagroom

Nieuw adres met vertrouwde gezichten

Wij zijn geopend aan de Ambachten 21 te Zundert

Rucphenseweg 30, 4882 KC Zundert, Tel. 076-5977979, www.demoersebossen.nl

Volg ons ook op Facebook: Keurslagerij Monden

keurslager Keurslager

AD MoNDeN MoNDeN ST. JANSTRAAT 38 SPRUNDEL ST. JANSTRAAT 38 SPRUNDEL TELEFOON0165 0165- -382 382330 330 TELEFOON

076 - 700 21 90

Behandeling overdag op afspraak of in bourgondische sferen! bij het inloopspreekuur van 18-19 uur. 25-9-2015 9:47:53 lunch - diner terras - speeltuin bruilo�en - feesten par�jen - vergaderingen en nog veel meer...

325

voor de grATis gourmet inleveren. graag 1 tot 2 dagen van tevoren doorgeven. 1 liter

(ook zondag 18 december geoPend)

Kom eens vrijblijvend langs, u bent van harte welkom.

Riolering of afvoer verstopt?

Rioolreiniging v. Hooijdonk Ook reinigen van dakgoten Tel.: 076-5985820, GSM: 06-13724143

Met vriendelijke groet,

Team Dierenartsenpraktijk Het Ambacht; Siraar Bartels, Annemiek Kraanen, Marieke Lindeman, Tessa Zagers, Tamara van Sundert en Iris Hereijgers

woens dag & dond erdag eetcafé • zaaleetcafé • zaal € 75

24.

d decemb Keuzemenu februari menu maan er Keuze Keuzemenu februari SCHILDERWERKEN - WOONDECORATIE EVERAERTS BV SchilderWerken - interieurStyling POTEINDPLEIN 5 - 4881 WC ZUNDERT - TEL. 076 - 597 26 33 - FAX. 076 - 597 21 10 POteindPlein 5 - 4881 Wc Zundert - tel. 076 - 597 26 33 - WWW.deverfmOlen.nl

15% KORTING op alle horren van Luxaflex! kom lekker shoppen in onze uitgebreide woon- en cadeauartikelen shop. Ook is de tijd weer aangebroken voor de Winterschilder. (vraag naar de voorwaarden)

wrap wrap • zaal eetcaféCarpaccio Carpaccio Pitti gegerookte gamba’s uit de oven of of Salade met zalm enzalm geitenkaas of Salade met gerookte Herten carpaccio ofen geitenkaas of Scampi’s op spaanse wijze of Scampi’s op spaanse wijze

Keuzemenu februari Kip cocktail met walnoten en mandarijntjes

-----------------------Carpaccio wrap Soepje naar keuze Soepje naar keuze Soepje naar keuze of Salade met gerookte zalm en geitenkaas -----------------------of Scampi’s op spaanse wijze Runderentrecote v/dde grill Ribeye steak van grill Runderentrecote v/d grill met een metbearnaisesaus pepersaus of met een bearnaisesaus of Pikant gestoofde tarbot Gerookte zalm filettarbot Soepje naar keuze of Pikant gestoofde of Varkenshaasje met stroganoffsaus metof witt e wijnsaus Varkenshaasje met of stroganoffsaus

Lamsrack met tijm-honingboter Runderentrecote v/d grill -----------------------Coupe caramel met drie soorten ijs caramel met drie soorten ijs metCoupe eenmet bearnaisesaus Apfelstrudel vanillesaus en caramelsaus en caramelsaus tarbot of KoffieofofPikant Theeofgestoofde p.p of Koffie of Thee Koffi e of Thee of likeur Varkenshaasje p.p 95 p.p. met € 2.- extramet stroganoffsaus met likeur € 2. € 2.extra met likeur extra 00

7575 29. 29. 29.

Julianastraat 1 | 4715 AT Rucphen | (0165) 34 Coupe caramel met drie soorten ijs2234 11 Julianastraat 1 | 4715 AT Rucphen | (0165) Wegens verbouwing zijn wij 22 11

www.wapenvannassau.nl en caramelsaus gesloten www.wapenvannassau.nl van 27 december 2016

29.75

of Koffie of Thee t/m 10 januarip.p 2017 met likeur € 2.- extra

Julianastraat 1 | 4715 AT Rucphen | (0165) 34 22 11

www.wapenvannassau.nl

De gehele maand december

gratis kerstboom WWW.DEVERFMOLEN.NL bij besteding vanaf 6 100,Vraag naar de voorwaarden

VERHUUR AFVALCONTAINERS Voor bouw en sloopafval-puin-groen-bedrijfsafval enz. Verhuur van 7m³ 20m³ 40m³ afvalcontainers. Ook voor al uw bestratingsmaterialen, ophoogzand, grindzand, enz

Tel. 0622523365 / 0765971547


Nieuws en mededelingen • De vastgestelde besluitenlijst van het college (d.d. 15 november 2016) kunt u inzien op het gemeentehuis, of via www.rucphen.nl/college. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich melden bij de receptie.

De Brabantse Stijlprijs 2017 Gemeenten uit de provincie Noord-Brabant kunnen locaties inzenden voor De Brabantse Stijlprijs. Daarom zijn wij als gemeente op zoek naar verborgen parels en verrassende plekken op onverwachte locaties. Denk hierbij aan een mooi plein of een leuke ontmoetingsplek in een woonwijk. We zoeken plekken die inspiratie geven, plekken die mensen dierbaar zijn. Weet u zo’n bijzondere plek binnen de gemeente Rucphen? Waar bent u trots op? Aan welke plek in de gemeente beleven veel mensen elke dag plezier? Deze plek kan misschien wel De Brabantse Stijlprijs van 2017 winnen! U kunt uw favoriete plek aanmelden tot uiterlijk 2 december via www.debrabantstestijlprijs2017.nl. Wie weet wordt uw inzending dan wel genomineerd!

Goede zorgverzekering, geen verrassingen De gemeente en het Werkplein Hart van West-Brabant bieden u een uitgebreide zorgverzekering voor een lage premie. Heeft u veel zorgkosten? Dan hebben we voor u ook een pakket waarbij u geen eigen risico betaalt. Het Werkplein betaalt het eigen risico voor u. Welk pakket u ook kiest: bij ons bent u uitgebreid verzekerd. Want als u ziek bent, dan wil u niet voor onverwacht hoge kosten komen te staan. Deze zorgverzekering is voor iedereen met een bijstandsuitkering, AOW of een inkomen rond het minimumloon. Voor meer informatie: www.gezondverzekerd.nl

Goede zorgverzekering geen verrassingen Een zorgverzekering voor iedereen met een bijstandsuitkering, AOW of een inkomen rond het minimumloon. Kies ook voor een uitgebreide zorgverzekering met een lage premie.

30 november 2016 Week 48

Colofon De Raadhuiskrant is een wekelijkse uitgave van de gemeente Rucphen. De volledige tekst van onze bekendmakingen vindt u op www.rucphen.nl/ bekendmakingen Postbus 9, 4715 ZG Rucphen Binnentuin1, 4715 RW Rucphen www.rucphen.nl Telefoon: 0165-349500 Fax: 0165-341375 E-mail: gemeente@rucphen.nl

Subsidieplafonds 2017 Op 9 november heeft de gemeenteraad de begroting 2017 vastgesteld. Hiermee zijn ook de subsidieplafonds voor 2017 bepaald. Hieronder volgt een overzicht van de deelplafonds. Een volledig overzicht met een verdere specificatie is op te vragen via gemeente@rucphen.nl. • • • • • • • • • • • • • •

Verkeer en vervoer € 681,00 Openbaar vervoer € 2.721,00 Onderwijsbeleid en leerlingzaken (peuterspeelzaalwerk) € 22.318,00 Sportbeleid en activering € 34.441,00 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie € 50.957,00 Musea € 442.380,00 Openbaar groen en (openlucht) recreatie € 1.914,00 Samenkracht en burgerparticipatie € 601.487,00 Wijkteams € 4.898,00 Inkomensregelingen € 15.027,00 Reserve restantbudgetten (St. Leergeld) € -4.027,00 Arbeidsparticipatie € 24.614,00 Volksgezondheid € 1.649,00 Stelpost subsidieprogramma € 10.000,00

Collectieve zorgverzekering met hoge korting van het Werkplein Hart van West-Brabant

Vergelijk het zelf op www.gezondverzekerd.nl Vergelijk snel en eenvoudig onze zorgverzekering met uw eigen of een andere zorgverzekering. U vindt hier ook alle vergoedingen. Binnen 5 minuten weet u waar u aan toe bent.

| 076 750 35 12 | www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl

Inzage en reacties

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen Inzage met ingang van 1 december 2016 gedurende een termijn van zes weken (tot en met 11 januari 2017) tijdens openingstijden.

“Kom Sprundel wijzigingsplan Hoogakker naast 51 te Sprundel”

Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Sprundel Wijzigingsplan Hoogakker naast 51 te Sprundel’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0840.2583KW003-ON01 digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl. En het ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Sprundel Wijzigingsplan Sint Janstraat 95 – 97 te Sprundel’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0840.2583KW004-ON01 is in te zien op: www.ruimtelijkeplannen.nl Ontwerp: zienswijze Binnen de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Gelieve duidelijk te vermelden in de brief dat het een zienswijze betreft naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan kom Sprundel Wijzigingsplan Hoogakker naast 51 te Sprundel. Of dat het een zienswijze betreft naar aanleiding van ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Sprundel Wijzigingsplan Sint Janstraat 95–97 te Sprundel’. Het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk na het maken van een afspraak met dhr. H. van Hulten van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0165-349761. Omgevingsvergunningen Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de vergunning opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk tijdens openingstijden. Regulier verleend of ingetrokken: bezwaar Tegen een verleende, ingetrokken of geweigerde vergunning kunt u gedurende 6 weken na de verzenddatum bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Een onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften adviseert het college in de besluitvorming rond uw bezwaar. Een ingediend bezwaar heeft geen schorsende werking. De vergunning is van kracht vanaf de dag van verlening. Wel kunt u binnen de bezwarentermijn een verzoek om een voorlopige voorziening doen. De vergunning wordt dan pas van kracht nadat op dat verzoek is beslist. Als er geen bezwaren zijn ingediend, wordt de vergunning zes weken na het verlenen ervan onherroepelijk.

Openingstijden Open ma t/m do 08.00 - 12.00 uur woensdag 08.00 - 20.00 uur (met en zonder afspraak) Op afspraak ma 08.00 - 17.00 uur vr 08.00 - 17.00 uur Altijd gastvrij Vrijdag is een populaire dag bij inwoners voor een bezoek aan het gemeentehuis. Om het bezoek prettig te laten verlopen, bieden wij met ingang van 1 oktober 2016 op vrijdag onze producten van de afdeling Gemeentewinkel op afspraak aan. Het is natuurlijk voor u als burger even wennen om op vrijdag op afspraak te komen. Bent u vergeten een afspraak te maken, helpen wij u natuurlijk graag alsnog. Storingen: 0165-349649 @gemrucphen nieuws en contact @raadhuiskrant bekendmakingen @puurrucphen evenementen @bmrucphen burgemeester

Inhoud in het kort Fase Medewerking te verlenen aan het wijzigen van het bestemmingsplan om de bouw van een.......... Ontwerp woning aan de Hoogakker te Sprundel naast nr. 51 mogelijk te maken. Deze wijziging houdt in dat de bestemming ‘Bedrijfsdoeleinden’ van het perceel Hoogakker, ongenummerd te Sprundel, kadastraal bekend gemeente Rucphen, sectie F, nummers 4221 en 5592, wordt gewijzigd in de bestemming ‘Woondoeleinden’. “Kom Sprundel wijzigingsplan Sint Janstraat 95 - 97 te Sprundel” Inhoud in het kort Fase Medewerking te verlenen aan het wijzigen van het bestemmingsplan in die zin dat ter................ Ontwerp vervanging van het huidige winkelpand met bovenwoning en de naastgelegen woning huisnummer 95, 7 woningen, waarvan 2 vervangende, kunnen worden gerealiseerd. Deze wijziging houdt in dat de bestemmingen ‘Woondoeleinden’ en ‘Centrumdoeleinden’ van de percelen Sint Janstraat 95-97 te Sprundel, kadastraal bekend gemeente Rucphen, sectie F, nummers 2581, 4650, 5151 en 4125 (ged), wordt gewijzigd in de bestemming ‘Woondoeleinden’.

Aanvragen omgevingsvergunning (regulier) Bouw en uitrit Aanvraag Bedrijfshal..................................... Kraaihei ongenummerd, Rucphen..................................... 18 november 2016 Afwijken van bestemmingsplan Huisvesten van seizoensarbeiders..... Kromwaarde 12, Sprundel............................................... 23 november 2016 Bouw Verbouwen van de woning............... Langendijksestraat 13, Rucphen....................................... 22 november 2016 _______________________________________________________________________________ In-/uitrit Verbreden van de uitrit....................Hoefstraat 24, Zegge...................................................... 11 november 2016 _______________________________________________________________________________ Kap. 3 bomen........................................ Jochems Roemstraat ongenummerd, St. Willebrord............ 24 november 2016

Verleende omgevingsvergunning (regulier) Bouw en afwijken van bestemmingsplan Verzonden Plaatsen van een melktap................ Rucphenseweg 31, Rucphen............................................. 24 november Realiseren van een woning.............. Hilsondisstraat 1, Sprundel.............................................. 24 november Een woning.................................... Onze Lieve Vrouwestraat 137, Zegge................................ 24 november _______________________________________________________________________________ Afwijken van bestemmingsplan Starten van een kapsalon aan huis... St. Janstraat 78, Sprundel............................................... 24 november

2016 2016 2016 2016

Milieu (milieuneutraal veranderen) Uitbreiden van het tankstation......... Rijksweg-Zuid 86, Rucphen.............................................. 25 november 2016


Bernhardstraat Rucphen weer open De reconstructie van de Bernhardstraat is afgerond. De Bernhardstraat is hiermee weer opengesteld voor het verkeer. De reconstructie van de Bernhardstraat is één van de tracés van de Omleiding Rucphen-Sprundel-St. Willebrord. De omleiding wordt in stappen aangelegd. In totaal zijn er 14 delen (deeltracés), die samen de omleiding maken. Met de reconstructie van de Bernhardstraat is weer een tracé afgerond. De werkzaamheden begonnen in september. Naast de wegreconstructie is er ook nieuwe openbare verlichting aangebracht.

Markering wordt later aangebracht Helaas is het vanwege de weersgesteldheid niet (meer) mogelijk om de belijning aan te brengen op het wegdek. Alle markeringen zijn aangebracht, behalve de strepen voor de uitwijkstroken. Na de winter wordt de laatste belijning aangebracht. Borden voor veilige situatie Omdat de strepen voor de uitwijkstroken nog ontbreken, staan er gele borden met de tekst “markering ontbreekt” en

Gemengd Koor Schijf huldigt jubilarissen boeket bloemen. Ook voor organist Janus Vriends was er een leuke attentie, al 12,5 jaar is Janus organist van het Gemengd Koor in Schijf. Hij bespeeld niet alleen het orgel in de kerk van zijn woonplaats, maar verzorgd ook in de regio orgelmuziek. De voorzitter prees de jubilarissen voor hun grote inzet en sprak haar dankwoord uit namens alle koorleden. De avond werd op feestelijke wijze voortgezet met een gezellig samenzijn.

Voorzitter Jacqueline Peeters speldt Anny de Laat van Leysen de zilveren speld op.

SCHIJF - Vorige week vierde het Gemengd Koor van Schijf haar jaarlijkse Sint Cecilia-avond. De feestvergadering begon om 19.30 uur in de pastorie. De voorzitter Jacqueline Peeters opende de vergadering en heette allen hartelijk welkom. Tijdens deze vergadering werd Anny de Laat van Leysen gehuldigd voor haar 25-jarig lidmaatschap van het Gemengd Koor. Naast dat Anny al 25 jaar een trouw koorlid is heeft ze ook een bestuursfunctie bij het koor.Ze is erg begaan met het

Gemengd Koor, zet zich op velerlei wijze in voor het koor en voor de kerk. Voorzitter Jacqueline Peeters speldde haar de zilveren eremedaille van de Nederlandse Gregorius vereniging op en overhandigde tevens een bijpassend zilveren hangertje. Ook reikte zij aan Anny een welverdiende oorkonde uit. Hierna werd Anny toegezongen door de andere koorleden met een mooi toepasselijk liedje. Koorlid Riet Uitdehaag-Uitdewilligen werd in het zonnetje gezet voor haar 12,5 jarig lidmaatschap bij het Gemengd Koor. De jubilarissen werden verrast met een mooi

Er wordt weer graan tot meel gemalen. Van dat meel kan bruin brood gebakken

worden. Als de zemelen en de gries uit het meel gehaald worden blijft bloem over. Met die bloem kunnen wit brood en pannenkoeken gebakken worden. Om zemelen en gries uit het mail te halen is echter een apparaat, een zogenaamde buil, nodig. Zo’n buil kost veel geld. Ideeën om dat geld

te verwerven zijn zeer welkom via molensprundel@gmail.com. Molen De Hoop is voortaan elke dinsdag van 10.00 tot 15.00 uur en elke eerste en derde zaterdag van 11.00 tot 14.00 uur open. Ook op afspraak kan men er terecht. Meer informatie is te vinden op: www.molensprundel.nl

Radioprogramma De Senioren-Express RUCPHEN - Donderdag 1 december verzorgt de senioren-express van 09.00 tot 11.00 uur een radioprogramma op radio Rucphen F.M. 106.4 voor en door senioren met agenda, muziek en informatie seniorenwerk gemeente Rucphen en regio. Dialectenquiz “bij wijze van” nr. 48 i.s.m. het Erfgoed-Brabant. Deze keer wordt het verhaal verteld door

Cor Swanenberg uit Berlicum. Herkent u het genoemde dialectwoord. Insturen per e-mail naar info@erfgoedbrabant.nl per post: Erfgoed-Brabant postbus 1325-5200 B.J. ‘s-Hertogenbosch ondervermelding van “bij wijze van” quiz 48. U kunt de oplossing ook tijdens de uitzending naar de studio bellen, tel. 342480. -De winnaar van quiz nr. 46 is: dhr Peter Hendrikx uit Someren met de oplossing van het woord “post” dat een makkelijke stoel ,”fauteuil” bete-

kent. Live in de studio: Gerard Konings op zoek naar koorleden. Tevens is er gelegenheid voor een felicitatie en muzikale groet, tel. 342480. Verenigingen en Instellingen kunnen hun agenda en informatie betreffende seniorenwerk opgeven bij: J.Mangnus, tel 388041. e-mail: j.mangnus8@kpnplanet. nl. Bezoek ook onze website: www.radiorucphen.nl

Jeugd Willebrord Wil Vooruit in Dommelen ieder jaar weer op een leuke manier mee om te gaan, want daar was afgelopen zaterdag wederom de jaarlijkse Pietencross.

Delano Heeren in actie. FOTO WIELERSPORTKIEKJES.NL

SINT WILLEBRORD - Sinterklaas is in aantocht en daar weet de organisatie

Kim Lauwerijssen was voor onze club wederom van de partij en wist een mooie 5e plaats in de wacht te slepen, dit kunstje herhaalde ze nog eens even afgelopen zondag in Leiden waar ze ook een 5e plek behaalde. Terwijl Kim in Leiden aan het fietsen was, waren een aantal andere clubleden hun krachten aan het meten op de Brabantse Wal in Woensdrecht bij de ‘Toon Havermans Memorial’ van de WBVC. Bij de 7-8 jarige lijkt het iedere week steeds gekker te worden met Delano Heeren, die rakker vliegt net als Superman over het parcours en lijkt werkelijk waar niet te stoppen, tussen de grote jongens wringt hij zich naar voren en dat is dan ook te zien in de uitslagen. Hij behaalde zondag een prachtige 6de plaats, in een woord geweldig.

Giel L ambregts veldtoertocht in teken van jubileum

FC Brabantia vijftig jaar RUCPHEN - Zondag 4 december organiseert Brabantia haar 37e Giel Lambregts veldtoertocht, vertrek van 8.00 tot 10.00 uur vanaf De Vijfsprong in Rucphen. Let op, deze tocht is grensoverschrijdend, denk aan uw identiteitspapieren. Onze tocht staat dit jaar in het teken van ons 50 jarig jubileum. Dat betekent dat wij naast onze ‘standaard’ voorzieningen, door de NTFU gewaardeert met twee sterren, enkele extraatjes hebben toegevoegd. De tocht wordt voor het eerst uitgepijld met fluorgele kunststofpijlen, zeer goed zichtbaar en in het donker lichtgevend. Daarmee tonen we respect voor het milieu en de natuur. De splitsingen van de route 47 km en 27 km worden op een speciale manier aangegeven met nieuwe aanduidingen, verkeerd rijden is bijna onmogelijk. De oversteekplaatsen zijn ook dit jaar weer beveiligd zoals u van Brabantia gewend bent, veiligheid boven alles. Wij zijn pas

tevreden als alle deelnemers veilig terug zijn. De route loopt dit jaar weer over het Landgoed, daar is ook de rustplaats ingericht met de Brabantiatent als middelpunt, er is verzorging, materiaalpost en EHBO. Als u dan de route weer vervolgt en via de Essenseduinen, het gedenkteken van Klaverenvrouwtje en de Rucphense bossen rijdt u richting eindpunt. Bij terugkeer wordt u op een speciale manier bedankt voor u deelname. Voordat u gaat genieten van de heerlijke kop erwtensoep en u gaat kijken of er voor u nog een prijsje te winnen is in de loterij, zet u uw fiets op slot in de daarvoor ingerichte fietsenstalling waar wij een oogje in het zeil houden, maar niet verantwoordelijk voor zijn. Als u dan binnen in het Laco Sportcentrum uw plaatsje gevonden hebt en u geniet van alles dat Brabantia u heeft aangeboden hebben we nog een klein cadeautje voor u, een gratis Goodybag. Brabantia wenst u veel fietsplezier. Inlichtingen: www.fcbrabantia.nl

KORTE BERICHTEN

Molen Sprundel heeft graag een borstelbuil SPRUNDEL - Een groot aantal vrijwilligers zet zich in om molen De Hoop in stand te houden. De molen is maalvaardig gemaakt.

“situatie gewijzigd”. Hiermee worden gebruikers van de weg attent gemaakt op de nieuwe verkeerssituatie. Tenslotte staan er ook borden met de tekst “fietsers op de rijbaan”. Deze blijven staan tot het moment dat het vrijliggende fietspad aangelegd kan worden.

Misschien neemt ‘Bliksem’ wel een voorbeeld aan Axel Roks want daar staat op dit moment geen maat op. Zonder ook maar enigszins één krimp te geven vliegt ook hij de Brabantse Wal op en af, ronde na ronde, een lust voor het oog. Met een ruime voorsprong wist hij ook Woensdrecht op zijn naam te zetten. Volgende week is de WBVC Cross in Breda en de KNWU heeft er een in Zwartemeer en Lieshout. Uitslagen Zaterdag 26 november Pietencross Dommelen Cat. 2: Kim Lauwerijssen 5 Uitslagen Zondag 27 november Jeugdveldrit van de Bult Cat. 2: Kim Lauwerijssen 5 WBVC Woensdrecht Cat. 5-6j: Olivier Klippel 20 Cat. 7-8j: Delano Heeren 6, Senna Scholten 17, Mathijs Klippel 21, Bart Huijbregts 26 en Lars de Jong 35 Cat. 9-10j: Nienke de Jong 20 Cat. 11-12j: Axel Roks 1 PAGINA 11

SCHIJF Sinterklaas Bingo KBO: Donderdag 1 december is er weer een soosmiddag. We vieren dan Sint Nicolaas. Deze middag zullen we ook weer een aantal rondjes bingo spelen. Of de goedheiligman aanwezig zal zijn is nog de vraag, met zijn drukke werkzaamheden weet je het nooit, afwachten maar. SINT WILLEBRORD Accordeonparty: Zondag 4 december maandelijkse accordeonmiddag in cafézaal ‘t Pleintje. Leuke muzikale middag met mooie accordeon klanken met diverse accordeonisten uit Nederland en België. Drummer en geluid aanwezig. Iedereen mag spelen ongeacht zijn of haar kunnen. Aanvang 13.00 uur, einde 17.00 uur, Kanariestraat 15, St.Willebrord. Info: Jos v/d Lindeloof, 0165-383384 of 06-23485802, josvandelindeloof@home.nl; Ton v. Nispen 06-53750403. Attentie: zondag 1 januari is er geen accordeonparty i.v.m. Nieuwjaarsdag. SPRUNDEL IJsbaan op kloosterplein: Vanuit de plaatselijke jeugdraad is het idee ontstaan om, wanneer de weergoden dit toelaten, op het kloosterplein een ijsbaan te maken. Op dinsdag 6 december is er in De Trapkes om 20.00 uur een bijeenkomst gepland om hiervoor een draaiboek te maken. Iedereen die wil helpen bij het maken van een ijsbaan op het Kloosterplein is hierbij van harte welkom.

Vogelbeurs De Vogelvrienden RUCPHEN - Op zondag 4 december houdt vogelvereniging De Vogelvrienden Rucphen weer een grote internationale vogelbeurs in gemeenschapshuis De Vaart, St.Martinusstraat 2c in Rucphen. Deze vogelbeurs is geopend van 9.00-12.00 uur. Men kan vogels inbrengen vanaf 8.30 uur. Er worden weer vele vogels in diverse soorten en kleuren verwacht. Door leden van vogelvereniging De Vogelvrienden Rucphen is met succes deel

genomen aan de vogeltentoonstelling te Wildert (België). Zo werden de volgende kampioenschappen behaald: J.Castelijn met stam zebravink grijs 367 punten, met stel zebravink grijs 185 punten en met enkeling zebravink grijs 92 punten. W.Valentijn met Groenstuit dwergpapegaai mutant 92 punten en met Grijsrug dwergpapegaai groen OEK 92 punten. Nico Netten met Magalaansijs wildkleur OEK 92 punten. Namens bestuur en leden van harte gefeliciteerd met deze mooie resultaten.

Rodeo Ruiters Rucphen Oud Gastel, 26 november Tijdens de Springwedstrijd van de Heerjansruitertjes Oud Gastel kwamen weer veel van onze ponyclubleden aan de start en zijn mooie resultaten behaald. Laura Hendriks behaalde in de klasse ABC-BB met haar pony Hiawatha een 3e plaats. In de klasse DE-L behaalde Nicky

Franken met haar pony Cupido een 5e plaats. Indoor Oosteind, 26 november Tijdens het dressuur concours voor pony’s bij Manege Buitenhorst in Oosteind behaalde Sterre Martens met haar pony Mr. Silvester Jr in de klasse DE-B een 4e plaats met 202,5 punten.

Willie Rockx wint vierde wedstrijd rikzesdaagse SCHIJF - De vierde wedstrijd van de rikzesdaagse die georganiseerd wordt door de Carnavalsvereniging De Schouw bracht Willie Rockx als winnaar van de dagprijs met een score van 138 punten.

De uitslag was: 1 Willie Rockx 138 punten, 2 J. Luijckx 138 pt, 3 J. van Rijsbergen

137 pt 4 J. Wijnings 134 pt 5 Arthur van Overveld 131 pt 6 A.van Dorst 127 pt , 7 J Hennekam 125 pt 8 A. Rockx 123 pt 9 C. van de Sande 115 pt 10 M. Oostvogels 106 pt. De poedelprijs is gewonnen door A. Pinxteren met 35 punten voor. De vijfde wedstrijd van deze rikzesdaagse is zondag 4 december in Café Jagersrust te Schijf en begint om 19.30 uur.


HET GEHEIM SINTERKLAAS KERST VERLICHTING 20 lamps warm wit

FROZEN OF MINIONS DEKBEDOVERTREK

3.49

ook verkrijgbaar in Paw Patrol, Mickey of Minnie 60% katoen/40% polyester 140x200 cm incl. kussensloop 60x70 cm

VOOR BINNEN

TIP VOOR DE SINT

100 lamps

DISNEY VLOERKLEED polyester Ø 80 cm

5.92

KINDER COZZI ONDERGOED

diverse kleuren en prints 95% katoen/5% elastaan boxershort of hipster maten 98-152

SET/2

2

1

9

VANISH VLEKVERWIJDERAAR

KERSTDORP OF KERSTBAL

LISSI POP MET BUGGY

DAMES/HEREN HORLOGE

5

1

9

5

25

white sensitive of sensitive 1.125 kg

22

VIRTUAL REALITY BRIL

geschikt voor de meeste smartphone's fantastische 3D beelden met behulp van te downloaden apps

95

diverse varianten verf je eigen kerstdorp of kleur je eigen kerstbal

87

incl. bordje, bestek en drinkflesje 40 cm

83

SINT CHOCOLADE

39

diverse varianten metalen band

92

THERMO ONDERGOED

diverse varianten

kinder broek of shirt zwart of wit maten S-XXL

1.99

3

79

0

79

WERCKMANN GEREEDSCHAPSET

COLGATE MINIONS TANDENBORSTEL

7

3

boren en bitset 63-delig of ratelsleutelset 5-delig

95

diverse varianten elektrisch

95

1

maten 92-170

79

Action is Beste Speelgoedwinkel van Nederland

Geschenkpapier Met Action speel je het hele jaar voor Sinterklaas De grootste in kleine prijzen


ALLES VOOR EEN VERRASSENDE

VOORDELIGE SINTERKLAAS REVELL MINI DRONE

DIVERSE KERSTDECORATIE

Proto Quad, Nano Quad of Nano Hex

o.a. ster met glitters 30 cm

12

2

99 LED KERST VERLICHTING met timer warm wit 96 lamps

KASSA SPEELSET

met rekenfunctie, barcode apparaat, touchscreen en geluid

3.49

7

1

95

STONE/ROSE KUSSENHOES

diverse kleuren en dessins 100% polyester, 45x45 cm

39

FONDUE GOURMETBORD

DOVE GIFTSET

4

porselein 26x20x2 cm

woondeken 150x200 cm

9.95

0

1

1

AUTO/MOTOR BESCHERMHOES

STEEKSCHUIM BLOK

RACLETTE GOURMETSET

77

diverse maten UV- en weerbestendig

95

23x11x7.5 cm

schijven Ø 8 cm x 5 cm set/4

0.39

7

95

0

29

98

women: douchegel 500 ml bodylotion 250 ml men: douchegel 250 ml deospray 150 ml

79

pannetjes en grillplaat met anti-aanbaklaag afneembare grillplaat 1200 Watt 43x30 cm

8 PERSONEN

18

95

Aanbiedingen geldig van woensdag 30 november t/m dinsdag 6 december 2016

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden.

diverse kleuren rustiek: 8x7 cm of Ø 8 cm twisted: 9x7 cm of Ø 8 cm

diverse varianten voor binnen 40 lamps

UITZOEKEN

88

KAARS TWISTED OF RUSTIEK

LED VERLICHTING


| FOTOGRAFIE: MAURICE VAN STEEN, PETER DIEPSTRATEN, NAC PR

02 DEC 2016 RAT VERLEGH STADION / 20.00 UUR BESTEL JE KAARTEN OP NACTICKETS.NL

INDOOR SKYDIVE ROOSENDAAL NIEUWE MOUWSPONSOR

NAC O19 OP KOP NA KNAPPE ZEGES Een team dat de laatste weken goed van zich doet spreken is NAC onder 19. De ploeg van Jefta Bresser staat momenteel bovenaan op de ranglijst en barst van het zelfvertrouwen. Het seizoen komt lekker op gang en de verwachtingen die vooraf aan het seizoen werden gesteld, worden langzamerhand allemaal overtroffen. Anderhalve week geleden werd directe concurrent Feyenoord onder 18 de das al omgedaan. In eigen huis won de ploeg van trainer Jefta Bresser met 3-1 en zo pakte het ook de koppositie. Een week later wachtte De Graafschap onder 19. Wederom een directe concurrent waar een overwinning belangrijk was voor het behoud van de eerste plaats.

In Doetinchem kregen de talenten van de Parel van het Zuiden een opgelegde kans om uit te lopen op nummer twee van de ranglijst, Almere City. Brabant United bleek zaterdagmiddag te sterk voor Almere. Met een 1-2 overwinning maakte NAC optimaal gebruik van de misstap van Almere City. Door de overwinning op De Graafschap heeft NAC nu 18 punten na 8 wedstrijden en daarmee de koppositie, met drie punten voorsprong op nummer twee Almere. Mocht NAC bij de eerste vier eindigen, dan stroomt het door naar de poule die uiteindelijk promotie op kan leveren.

Indoor Skydive Roosendaal is voor de rest van dit seizoen de mouwsponsor van NAC. Maandagavond bij de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport maakt het logo van het enige Indoor Skydive Centrum van Nederland zijn debuut op de mouw van het shirt van de Parel van het Zuiden. Robert Ros (Manager Marketing en Commerciële Zaken van Indoor Skydive Roosendaal) nam zondagmiddag in Zundert het eerste exemplaar van het shirt met het nieuwe logo in ontvangst. Dit uit handen van senior accountmanager Hans van der Ende en onze spelers Cyriel Dessers en Shane O’Neill. Indoor Skydive Roosendaal is al lange tijd als sponsor verbonden aan NAC. In 2017 viert de trouwe sponsor het 10-jarig bestaan en dat vonden zij een mooie aangelegenheid om de huidige samenwerking uit te breiden. Robert Ros van Indoor Skydive Roosendaal is erg blij

ALMERE CITY

“Met ons bedrijf waren wij al activatiesponsor bij NAC. In 2017 bestaan wij met ons bedrijf 10 jaar. Daar zijn wij trots op en we willen dit 10-jarig bestaan dan ook flink vieren. De uitbreiding van de samenwerking met NAC is daar een belangrijk onderdeel van. Wat is er nu mooier dan dit feestje te vieren met de supporters, spelers en businessleden van NAC. Aankomend jaar gaan we daarom allerlei speciale evenementen organiseren voor iedereen die NAC een warm hart toedraagt. Denk hierbij aan teambuilding activiteiten voor de spelers van NAC, maar voornamelijk ook leuke dagen voor de hondstrouwe supporters en sponsors van de club. NAC leeft nog steeds enorm, op welk niveau de club ook acteert. Wij zijn dan ook zeer trots dat wij nu met ons logo op het shirt staan van de mooiste club van het land.”

02 DEC 2016

RAT VERLEGH STADION / 20.00 UUR

EEN

AV

ON

DV

OL

VER

RA

SS

ING

EN

!

NAC BREDA

met de nieuwe overeenkomst en de mogelijkheden die dit biedt:

CLUB VAN 1912 GRATIS ENTREE KAARTEN € 10 VIA www.nactickets.nl BESTEL JE KAARTEN OP NACTICKETS.NL

Almere City is een van de verrassingen van het huidige seizoen tot nu toe. De ploeg van Jack de Gier blinkt dit seizoen uit en nestelt zich tot dusver in de top van de Jupiler League, nadat eind vorig seizoen ook al een indrukwekkende eindsprint werd ingezet. Wederom een periodetitel is nog altijd haalbaar en de deelname aan de Jupiler Play-offs aan het einde van het seizoen ligt voor het oprapen.

Gezien het feit dat Almere geen grote historie heeft en nog nooit in de Eredivisie heeft gespeeld, is de onderlinge balans tussen NAC en Almere klein. In totaal kwamen beide ploegen maar drie keer tegen elkaar in actie. NAC was daarin de bovenliggende partij want de Parel van het Zuiden won twee keer. Eén keer eindigde een ontmoeting in een gelijkspel. Vorig seizoen wist NAC in Almere met 1-0 te winnen. In het Rat Verlegh Stadion werd het 1-1.


Douchen met warmte van de zon met de auroSTEP plus zonneboiler van Vaillant Veel warm water dankzij zonne-energie BEL VRIJBLIJVEND VOOR EEN OFFERTE 0165 - 53 64 04

• VERHUUR • VERKOOP • LEASE • ONDERHOUD

ZONDERGEREEDSCHAP GEREEDSCHAP ZONDER KETTINGSPANNEN SPANNEN ZONDER GEREEDSCHAP KETTING

DUURZAME GELEIDER KETTING KETTING DUURZAME GELEIDER ENENSPANNEN KETTING ZONDER GEREEDSCHAP ZONDER GEREEDSCHAP DUURZAME GELEIDER EN KETTING KETTING SPANNEN ZONDER GEREEDSCHAP KETTING SPANNEN DUURZAMEGELEIDER GELEIDER KETTING KETTING DUURZAME ENENSPANNEN KETTING DUURZAME GELEIDER EN KETTING

ZONDER ZORGEN WARM DE WINTER DOOR?

Toe aan een nieuwe CV-COMBI KETEL?

Laat uw VAILLANT ketel jaarlijks vakkundig onderhouden door Vigar.

DOMINÉSTRAAT 3 - 4701 JC ROOSENDAAL - TEL 0165 - 53 64 04

de ecoTEC plus met slimme thermostaat vSMART

+

U huurt al een HR-ketel voor minder dan 1 EURO PER DAG!

U kunt vers in het veld uitzoeken.

Het plaatsen is vakwerk. dat staat er voor jaren. Kwaliteit en degelijkheid, daar komt het op aan. Betonpaal in combinatie met betonplaat. Houtdelen vrij van de grond, kan niet rotten.

** ** 349.427.- 349.349.349.427.427.427.- 349.adviesprijs adviesprijs adviesprijs

*

*

adviesprijs adviesprijs

427.-

*Actiepakket bestaande uit: *Actiepakket bestaande uit:

CS1400E

Koop bij de man die

*Actiepakket bestaande uit:

349.-

CS1400E bestaande *Actiepakket bestaande uit: *Actiepakket uit: 35 cm EGO POWER+ KETTINGZAAG *Actiepakket bestaande uit: CS1400E 35 cm EGO POWER+ KETTINGZAAG CS1400E POWER KETTINGZAAG CH2100E 35 cm EGO POWER+CS1400E KETTINGZAAG CS1400E CH2100E STANDAARDLADER 35 cm EGO POWER+35KETTINGZAAG POWER KETTINGZAAG cm EGO POWER+ KETTINGZAAG CH2100E De EGO Power+ kettingzaag kan zelfs de zwaarste POWER KETTINGZAAG BA1120E STANDAARDLADER35 cm EGO POWER+ KETTINGZAAG CH2100E KETTINGZAAG CH2100E klussen De aan.POWER Boomstronken, houtblokken, takkenzelfs ... de2,0 EGO Power+ kettingzaag kan zwaarste AH ACCU STANDAARDLADER BA1120E STANDAARDLADER De EGO Power+ kettingzaag kan zelfs de zwaarste BA1120E CH2100E niets houdt hem tegen.

Voor meer informatie uw EGO specialist: Koop bij de man die POWER KETTINGZAAG het repareren kan: Voor meerook informatie uw EGO specialist: POWER klussen Boomstronken, takken ... BA1120E De EGOaan. Power+ kettingzaaghoutblokken, kanKETTINGZAAG zelfs de takken zwaarste AH ACCU meer informatie uw EGO specialist: klussen aan. Boomstronken, houtblokken, ... de2,02,0 AH ACCU hetVoorVoor ook repareren kan:Bovendienniets De EGO Power+accukettingzaag kan zelfs biedt de 56 volt Arc Lithium van EGO meer informatie uw EGO specialist: houdt hem tegen. klussen aan. Boomstronken, houtblokken, takken ... 2,0zwaarste AH ACCU

Reserveren is mogelijk Soorten: nordmann / blauwspar / picea omorica Geopend: do t/m zo van 8.30 t/m 17.00 uur Sander 26 - Etten-Leur

DE SCHANS, Steenbergseweg 6 HALSTEREN Telefoon 0164-686418 www.deschanstuinschermen.nl

Ook voor rooien en verwijderen van uw oude erfafscheding!!!

ROMMELMARKTEN dEcEMbER

STANDAARDLADER STANDAARDLADER

BA1120E niets gedurende houdt Dehem EGOzotegen. Power+ kettingzaag kan zelfs de takken zwaarste Voor meer informatie uw EGO specialist: zoveel vermogen lange dat u kunt BA1120E klussen aan. tijd, Boomstronken, houtblokken, ... 2,0 AH ACCU niets houdt hem tegen. KETTINGBovendien Arc Lithium accuhoutblokken, vanEGO EGO SNELHEID Voor meer informatie uw EGO specialist: blijven zagen BLADLENGTE en zagenbiedt ...biedtdede56 Bovendien 56volt voltBoomstronken, Arc Lithium accu van klussen aan. takken ... KETTINGREM2,0 AH ACCU 35 CM 12,0 M/S niets houdt hem tegen. zoveel vermogen gedurende zo lange tijd, dat u kunt Bovendien biedt de 56 volt Arc Lithiumtijd,accu EGO zoveel vermogen gedurende zo lange dat van u kunt niets houdt hem tegen. KETTINGNoordhoeksestraat 1 Oud Gastel BLADLENGTE KETTINGblijven zagen enenzagen ...biedt zoveel vermogen gedurende zo lange u kunt accuBLADLENGTE SNELHEID KETTINGREM Bovendien 56 volttijd,ArcdatLithium van blijven zagen zagen ... de 35 CMEGO SNELHEID KETTINGREM 12,0 M/S 35 CM KETTINGM/S 0165-314214 www.dekkersendekkers.nl BLADLENGTE blijven zagen en zagen ... de Bovendien biedt 56 volt Arc Lithiumtijd,accu van EGO 12,0SNELHEID KETTINGREM 35uCMkunt zoveel vermogen gedurende zo lange dat 12,0 M/S Noordhoeksestraat 1 Oud Gastel KETTINGzoveel vermogen gedurende zo lange tijd, dat u kunt BLADLENGTE blijven zagen en zagen ... SNELHEID 35 CM KETTING12,0 M/S 0165-314214 www.dekkersendekkers.nl BLADLENGTE blijven zagen en zagen ... SNELHEID 35 CM

12,0 M/S

met gratis app

de slimme thermostaat van Vaillant

Evt. gratis thuisbezorging.

427.-

,-

ack

Voor een kerstboom groot of klein moet u bij: kerstboom van der Sanden zijn!!!

GEEN SNOER, GEEN STANK, EN GEDOE! GEDOE! LAWAAILAWAAI EN GEDOE!

adviesprijs

cashb

Erkend VAILLANT installateur

BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE: WWW.VIGAR.NL

GEEN SNOER, GEEN GEENSTANK, STANK, GEEN SNOER, GEEN STANK, EN STANK, GEDOE! LAWAAI GEDOE! GEEN GEEN SNOER, GEEN STANK, LAWAAI EN GEDOE!

Vaillant Voordeelweken

Nu

€ 175

4 december Putte sporthal De Biezen 4 december Zundert sporthal Onder de Mast 11 december Hoeven sporthal De Parrestee

KETTINGREM

KETTINGREM

18 december Hoogerheide mfc. Kloosterhof inl./reserv. 0165-302682 www.demarkten.com www.praktijk-chaska.nl

Willem Alexanderstraat 19

• Poorten (ook automatisch) • Industriële hekwerken • Gaashekwerken • Sierhekwerken • Balkonhekken

e Veilig d re e k n o d ? dagen in ! jdig ti l te s e B

Tevens uw adres voor gebruikte auto-onderdelen.

St. Willebrord

Showroom ook zaterdagochtend geopend!

Vrijstaande villa met dubbele inpandige garage en zwembad. Perceeloppervlakte 1008m2, inhoud ca. 1100 m3, woonoppervlakte ca. 255m2 WWW.FUNDA.NL WWW.EVERS-MAKELAARDIJ.NL Tel. 06-38756068

Mythos 18 jaar

Voor in- en verkoop gebruikte meubelen. J.J. de Bom de meubelvriend marijke meustraat 32, Breda 076-5141601 ma T/m VrIJ open Van 12-18 uur

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken • moderne uurwerken • wijzerplaten

Grieks specialiteiten restaurant

Wilgenstraat 81 Oudenbosch Tel. 0165 - 320948 www.klokkenmakerijdetijd.nl

vrijdag 9 december

Dre Wit (‘t) goed

Feestelijk à la carte diner - griekse live muziek

reparaties witgoed producten Etten-Leur Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00 buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037 Houthandel en Mach.Timmerbedrijf

g.van Trijp Specialist in hardhouten:

binnendeuren - buitendeuren kozijnen - ramen

Tevens uw adres voor: schaven, zagen en frezen

Sint Janstraat 3 • Hoeven • Tel. 0165 - 504508 www.mythoshoeven.nl Graag tijdig reserveren

gevraagd

wordt evt. bij u thuis opgehaald met origineel vrijwaringsbewijs

Rucphensebaan 58, 4714 RE Sprundel Tel. 0165 - 383817 www.verstijlenhekwerken.nl

Vraagprijs: 6569.000,-- k.k.

oF www.demarkten-woUw.nl

info@praktijk-chaska.nl

Canadastraat 4, St.Willebrord Tel. 0165 - 543094 Mobiel: 06 - 53498628

Telefoon 0165 - 341913

Autodemontagebedrijf Franken Hei mol endreef 36a - Rucphen

DE STOFFENKONING

Modestoffen - Gordijnstoffen - Decoratiestoffen Carnavals-/feeststoffen - Schuimrubber - Fournituren

• Grote collectie Carnavalsstoffen • Volop nieuwe Modestoffen • Uitgebreide Fourniturencollectie Zundertseweg 5a - Rucphen - www.stoffenkoning.nl Openingstijden: di-do-vrij zaterdag

9.30 - 17.00 uur 9.30 - 13.00 uur

Like ons op

10.-

o.a. runderbief, VANAF 45 BIEF-GOURMET met kalkoenbief, bieftartaar P.P 2. VARKENSLAPPEN 3KG KALKOENDRUMSTICKS 4KG KIPFILET 3KG RUNDERBRAADLAPPEN 500GR 2.99

H.O.H. GEHAKT 1KG

HEEL VARKENS 75 2.75 KONIJN 2.75 HIELEN 1.

FRICANDEAU/ROLLADE/ ½KG SHOARMAVLEES

½KG

1KG

TAAI-TAAI 1.75 KNABBELS 1.29 100GR

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | BBQ-VLEES-BESTELLEN.NL

48


Dé muziekschool voor muziekles op maat!

Fa.uitbreiding Kop & Zn is van een internationale transportonderneming gevestigd te Roosendaal. Wegens onze werkzaamheden, zijn wij op zoek naar enthousiaste

Met keuze uit (bas)gitaar, collega’s dieonze ons organisatie team willen versterken. Binnen verzorgen wij diverse nationale & internationale transporten zang, piano, keyboard, drums, en doen we zelf onderhoud op ons wagen- en trailerpark. saxofoon, blokfluit en klarinet. Chauffeur Benelux / Parttime Chauffeur Voor meer informatie, kijk op: www.muziekschooltoonvan Wij zijn op zoek Binnen naar een chauffeur voorvacatures Benelux.voor: Werkzaamheden onzegemotiveerde organisatie hebben wij diverse denmaagdenberg.com zullen bestaan uit het binnen Nederland lossen/laden van trailers, waarna er V.v. Goghplein 16, Etten-Leur Tel: 076-5032876 toongitaar@gmail.com

Meer dan een half miljoen Bodes elke week! te koop:

partij kerstbomen picea omorika 150 - 250 cm 06 - 20 41 37 18

Kunstgebitten

JANSEN

Tel. 0165-522060 Fax. 0165-522069

Tussenriemer 3 4704 RT Roosendaal

gekoppeld wordt met onze internationale chauffeurs. Het betreft een functie voor 1-5 dagen per week (maandag t/m vrijdag). Aanvang 14.00-18.00 uur, eindtijd varieert van ca. 24.00-3.00 uur. Wij zijnzijn op zoek naar chauffeursom vooroponder andere winkeldistributie RMO-vervoer. De Tevens er mogelijkheden oproepbasis of 1-2 vaste en dagen in de week te functie werken. een uitdagende aanvulling opalleen uw huidige baan.RMO-vervoer is voorWellicht winkeldistributie is ook beschikbaar voor het weekend.

Vrachtwagenchauffeur (Fulltime/Parttime)

het deze ophalen van melk en hetover: afleveren hiervan bij diverse zuivelfabrieken. Voor functie dienbijjeveehouders te beschikken Rijbewijs Voor dezeCEfuncties dien je in het bezit te zijn van het rijbewijs CE en code 95. ADR-certificaat stukgoed is een pré, of bereidheid deze te behalen.

Monteur (Parttime)

Geïnteresseerd om ons team te versterken, stuur dan je CV naar: Fa. Kop & Zn. BV Als monteur ben je verantwoordelijk voor het onderhoud aan het wagen- en trailerpark. Tussenriemer 3 4704kunnen RT Roosendaal of De dagen in overleg worden ingepland, maar zaterdag is een vaste onderhoudsdag. personeelszaken@koplogistics.nl

Wij bieden je een zelfstandige en afwisselende baan met goede arbeidsvoorwaarden en beloning conform CAO Beroepsgoederenvervoer. Ook bieden wij de mogelijkheid tot het volgen van trainingen en vakgerichte opleidingen. Ben je geïnteresseerd om ons team te versterken, stuur dan je CV naar: personeelszaken@koplogistics.nl, voor meer informatie kun je contact opnemen met Anne-Marie Kerstens, telefoon: 0165-522066.

tomson

Machinehandel b.v.

sŽŽƌƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐǀĂŶŽŶƐƚĞĂŵnjŝũŶǁŝũŽƉnjŽĞŬŶĂĂƌ͗

ĞŶĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐƚĞĂůůƌŽƵŶĚŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌͬ ǀƌĂĐŚƚǁĂŐĞŶĐŚĂƵīĞƵƌ;ĨƵůůƟŵĞͿ ĞǁĞƌŬnjĂĂŵŚĞĚĞŶǀĂŶĚĞĂůůƌŽƵŶĚŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌͬǀƌĂĐŚƚǁĂŐĞŶĐŚĂƵīĞƵƌďĞƐƚĂĂŶŽŶĚĞƌ ĂŶĚĞƌĞƵŝƚŚĞƚůĂĚĞŶĞŶůŽƐƐĞŶ͕ŚĞƚ;ĚĞͿŵŽŶƚĞƌĞŶ͕ǀĞƌŚƵŝnjĞŶĞŶƐĐŚŽŽŶŵĂŬĞŶǀĂŶ ŵĞƚĂĂůďĞǁĞƌŬŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͘DĂĂƌŽŽŬŚĞƚƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌĞŶǀĂŶŵĂĐŚŝŶĞƐǀĂŶĞŶŶĂĂƌ ůŽĐĂƟĞƐŝŶďŝŶŶĞŶͲĞŶďƵŝƚĞŶůĂŶĚďĞŚŽƌĞŶƚŽƚĚĞĨƵŶĐƟĞ͘ ĞŶũŝũŝŶŚĞƚďĞnjŝƚǀĂŶ͗ ͲdĞĐŚŶŝƐĐŚŝŶnjŝĐŚƚ;ǀĞƌĞŝƐƚĞͿ ͲƌŝũďĞǁŝũƐŵĞƚĐŽĚĞϵϱ Ͳ,ĞŌƌƵĐŬĐĞƌƟĮĐĂĂƚ;ƉƌĠͿ Ͳs;ƉƌĠͿ ͲƌǀĂƌŝŶŐŵĞƚŚĞƚǁĞƌŬĞŶŵĞƚĞĞŶďŽǀĞŶůŽŽƉŬƌĂĂŶ ĞŶũŝũĚĞŐĞŶĞĚŝĞǀŽůĚŽĞƚĂĂŶďŽǀĞŶƐƚĂĂŶĚĞĞŝƐĞŶ͍ĞŶũĞŶŝĞƚďĂŶŐŽŵǀƵŝůĞŚĂŶĚĞŶƚĞ ŬƌŝũŐĞŶ͍<ƵŶũĞnjŽǁĞůnjĞůĨƐƚĂŶĚŝŐǁĞƌŬĞŶĂůƐŽŽŬŝŶƚĞĂŵǀĞƌďĂŶĚ͍ĞŶũĞďĞƌĞŝĚŽŵĂĨĞŶ ƚŽĞǀŽŽƌĞĞŶŬůƵƐŶĂĂƌŚĞƚďƵŝƚĞŶůĂŶĚƚĞŐĂĂŶ͍ ^ŽůůŝĐŝƚĞĞƌĚĂŶǀŽŽƌϯϬĚĞĐĞŵďĞƌĚŽŽƌŵŝĚĚĞůǀĂŶĞĞŶďƌŝĞĨŽĨĞͲŵĂŝůŵĞƚĐǀ͘ :ĂŶƐĞŶDĂĐŚŝŶĞŚĂŶĚĞůď͘ǀ͘ d͘Ă͘ǀ͘WĞƌƐŽŶĞĞůƐnjĂŬĞŶ ƌĞĚĂƐĞǁĞŐϮϭϬ ϰϴϳϯ>ƩĞŶͲ>ĞƵƌ ͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛũĂŶƐĞŶŵĂĐŚŝŶĞŚĂŶĚĞů͘ŶůŵĞƚĂůƐŽŶĚĞƌǁĞƌƉ͗WĞƌƐŽŶĞĞůƐnjĂŬĞŶ ĐƋƵŝƐŝƟĞŽƉĚĞnjĞĂĚǀĞƌƚĞŶƟĞǁŽƌĚƚŶŝĞƚŽƉƉƌŝũƐŐĞƐƚĞůĚ͊

Bredaseweg 210 4873 LA Etten-Leur NL Tel: +31 (0)76 501 57 50

reparaties & nieuwe met garantie

076-5976183

info@jansenmachinehandel.nl www.jansenmachinehandel.nl

afspraak 8-22 uur (ook za & zo)

Vagevuurstraat 5 Zundert

VAN BEEK PRESENTEERT:

CITROËN BEDRIJFSWAGENSHOW LEET COMP AR RIJKLA

Van Burik

COMPLEET RIJKLAAR

COMP LE RIJKLA ET AR

0%

3 JAAR FINANCIAL LEASE

PARKET

TOT

VOORDEEL € 3.250 NU RIJKLAAR VOOR € 10.600

0165-502470

24 - 25 - 26 NOV. VAN BEEK BREDA

vanburikparket.nl

VOORDEEL € 3.650 NU RIJKLAAR VOOR € 14.250

1 - 2 - 3 DEC. VAN BEEK ROOSENDAAL

VOORDEEL € 5.000 NU RIJKLAAR VOOR € 15.890

8 - 9 - 10 DEC. VAN BEEK BERGEN OP ZOOM

Actie geldig tijdens showdagen. Het rentetarief is 0% bij een looptijd van 12, 24, 36 maanden. Drukfouten voorbehouden. © 11-16.

Alleen met de kerstboom? St. Willebrord

Voor het vakkundig en degelijk herstofferen van al uw meubelen. O.a. Capitonneerwerk, antiek, klassiek en modern. Ook boten, caravans en auto’s. Met ruim 25 jaar stoffeer ervaring. Gegarandeerd een goed resultaat. Bel voor een vrijblijvende prijsopgave: tel. 0165-383958. www.meubelstoffeerderij-koevoets.nl

auto-bus verhuur

Een fijne partner komt niet vanzelf op je pad. Bel: 0165-388816 Lia van der Wel (Bergen op Zoom e.o.)

www.QualityCarrent.nl 076-5022267 - etten-Leur

Betrouwbaar en discreet. Al 33 jaar succesvol Erkend BVSK en Geschillencommissie/Hoogste slagingspercentage.

www.Brabantwerkt.nl Vacatures bij jou in de buurt

Voor de karateka’s tot 13 jaar waren de onderdelen over 2 dagen verdeeld. De rest van de karateka’s mochten het op zaterdag allemaal afronden. Van Karateschool Karate-do Archida waren 2 karateka’s Max de Pijnier en Aglaia van de Water aanwezig op dit toernooi onder begeleiding van hun sensei en coach Robin Huijer. Tijdens het onderdeel kata moest Aglaia erg hard werken. Haar poule was heel groot, het telde nl 33 deelnemers. Aglaia had de pech dat ze gelijk tegen de Nederlandse Kampioen moest. Ze heeft flink gevochten en hele mooie kata’s laten zien. Ze heeft zich naar een mooie 7e plaats weten te vechten. Max had een mooie poule van 17 deelnemers, ook hij had de pech dat hij gelijk tegen een sterke tegenstander moest vechten. Hij heeft werkelijk alles gegeven, zeer mooie kata’s laten zien, hierdoor heeft hij ook een mooie 7e plaats weten te behalen. Max mocht ‘s middags ook nog kumite draaien. Hij had een zeer mooie poule met 7 kandidaten. Jammer genoeg had Max de pech dat hij gelijk tegen de Ne-

derlands Kampioen moest vechten. Het geluk hierdoor was dat hij in de herkansing zijn kans heeft weten te pakken. Max heeft zich naar de 3e plaats weten te vechten. Max heeft de bronzen Medaille mee naar huis weten te nemen. Zondag mocht Aglaia opnieuw afreizen naar Zoetermeer om haar kumite kunsten te laten zien. Ze had het niet makkelijk die dag. Tijdens haar gevecht was er nog al wat onduidelijkheid onder de scheidsrechters. Hierdoor heeft de partij ruim 2 minuten lang stil gelegen. Dit heeft haar uit balans gehaald. Jammer genoeg heeft ze zich niet weten te herpakken en heeft de partij dan ook niet weten te winnen. Toch heeft ze ondanks alles een 9e plaats weten te behalen van de 17 deelnemers. Wij willen Max van harte feliciteren met zijn mooie behaalde medaille. Wij zijn bijzonder trots op het feit dat er toch karateka’s van Karate-do Archida zich hebben ingezet op het NK. Wij willen hun en hun ouders ontzettend bedanken voor hun inzet. Ook willen wij Robin Huijer en Michel vd Water bedanken voor hun coaching en steun voor de karateka’s. Ben je nieuwsgierig geworden neem dan eens een kijkje op www.archida.nl PAGINA 16

CITROENVANBEEK.NL

clubkampioenschap. De meest opmerkelijke partij was die tussen Hans Otten en Jan Rijkse. Hans Otten had de winst op Jan Rijkse voor het grijpen, maar liet die door zijn handen glippen en ontsnapte Jan Rijkse met remise. Uitslagen 1e ronde B-manche Hans Otten-Jan Rijkse ½-½ Wim Soeters-Patrick Heijnen ½-½ Cor Lazeroms-Ben Seleski 0-1 Gerard Snoeijs-Cees Buurman 1-0 Toon de Rooij-John v. Helden 0-1

Karate-do Archida

RUCPHEN - Zaterdag 26 en zondag 27 november was er in Zoetermeer een NK Karate gegeven door KBN.

15 - 16 - 17 DEC. VAN BEEK VLISSINGEN

Charles Kuijpers veteranenkampioen

www.mens-en-relatie.nl

Max de Pijnier pakt brons op NK Karate

VOORDEEL

SV Eeuwig Schaak

klein en groot

aLLes km vrij !

€ 5.000

RUCPHEN - Charles Kuijpers uit Roosendaal is donderdag 24 november in Vught veteranenkampioen van Noord-Brabant geworden. Bij Eeuwig Schaak is Charles Kuijpers geen onbekende; hij heeft een aantal jaren geleden nog een simultaan gegeven in Rucphen. Charles aasde al lang op het veteranenkampioenschap, maar werd steeds tweede. Hij noemde zichzelf al “de Poulidor van het veteranenkampioenschap”, maar nu hij eindelijk een keer eerste is geworden is hij eerder “de Zoetemelk van het veteranenkampioenschap”. Zijn schaakstijl rechtvaardigt overigens ook wel een vergelijking met Joop Zoetemelk. Jacques Smits uit Wouw eindigde op een gedeelde 5e plaats op het veteranenkampioenschap. Op dezelfde dag als het veteranenkampioenschap begonnen de spelers van Eeuwig Schaak aan de 2e manche in het

Net zoals bij teamsporten bestaat er ook in het schaken een competitie tussen verschillende clubs. Op het hoogste niveau in Nederland staat Kennemer Combinatie uit Haarlem momenteel bovenaan. Afgelopen zaterdag wonnen zij met 5½-4½ van Pathena Rotterdam. Die winst kwam onder meer tot stand door een overwinning van Loek van Wely op Robbie Kevlishvili. Robbie Keshlishvili is een groot talent, maar liet zich in de afgebeelde stelling toch lelijk verrassen door zijn gerenommeerde tegenstander. Loek van Wely beslist de partij met een schijnoffer: 34.Tb1xb7!,Ta7xb7 35.Lf3xc6 en wit wint zijn toren terug en heeft 2 pionnen meegegraaid. Kennemer Combinatie staat nu 1 punt voor op Groninger Combinatie en 2 op LSG, dus het blijft razend spannend in de Meesterklasse, de Eredivisie van de Nederlandse schaaksport. Hoe het afgelopen is met het WK in New York kunt u zien op www.schaaksite.nl


vacatures

Gezocht: Assistent Bedrijfsleider verpakkingsbedrijf verse kruiden Omschrijving Voor ons verpakkingsbedrijf in Etten-Leur zijn wij per direct op zoek naar een ervaren assistent bedrijfsleider. Het gaat om een functie waarbij je 40-50 productie- / inpakmedewerkers aanstuurt. De Kruidenaer BV is onze grootste opdrachtgever. Deze kwekerij teelt en verkoopt jaarrond verse snijkruiden. Op het verpakkingsbedrijf vindt de kwaliteitscontrole plaats, worden de kruiden gewogen, verpakt en verzendklaar gemaakt. De verse kruiden worden geleverd aan supermarkten, horeca, grootverbruikers en fabrikanten. De assistent bedrijfsleider valt direct onder de bedrijfsleider met wie hij/zij nauw samenwerkt. Uren Het betreft een fulltime functie voor 40 uur per week. Gezien de fluctuatie in afzet wordt een flexibele opstelling verwacht. Dagelijks starten de werkzaamheden om 6.00 uur. Contract Het eerste contract zal voor 7 maanden zijn en daarna zal bij goed functioneren een contract voor 12 maanden worden aangeboden. Een vast contract behoort daarna tot de mogelijkheden. Startdatum Per direct Salaris Tussen de 2.300 en 2.900 euro bruto per maand, afhankelijk van opleiding en ervaring. Werkzaamheden • Het machinepark beheren. Lees: storingen oplossen en kleine reparaties uitvoeren waar nodig. • De productiemedewerkers rechtstreeks aansturen en leiden • Er voor zorgen dat individuele medewerkers voldoen aan de prestatienormen • Nieuwe medewerkers begeleiden / inwerken • Actief meewerken in de productie • Lossen inkomende goederen • Laden uitgaande producten/controle op juistheid • Het uitgaand product controleren op kwaliteit en kwantiteit • Zorgdragen voor goedwerkende koelcellen. • Samen met de ‘tafelhoofden’ de binnenkomende orders verdelen Vaardigheden • Minimaal MBO denk en werkniveau (niveau 4) • Minimaal 3 jaar aantoonbaar leidinggevende ervaring • Technisch onderlegd (lees: kan storingen oplossingen en kleine reparties uitvoeren) • Helicopterview • Communicatief sterk • Resultaatgericht • Stressbestendig en onder druk kunnen werken • Ervaring met BRC protocollen (hygiëne- en voedselveiligheidseisen) • Goede computervaardigheden (waaronder het kunnen werken met Excel) • Beheersing van de Engelse taal is een must, beheersing van de Poolse of Roemeense taal is een pré • Affiniteit met de agrarische sector is een pré • In het bezit van een geldig heftruckcertificaat is een pré Reageren Reageren kan t/m 15 december 2016. Je kunt je sollicitatiebrief en CV mailen naar jacqueline@kruidenaer.nl . Als je vragen hebt, dan kun je bellen met Jacqueline Monden of Jaromir Dansen tel (076) 5018717. Mobupack BV, Bankenstraat 21, 4874 ND Etten-Leur.

www.brabantwerkt.nl vacatures bij jou in de buurt

GEZOCHT:

MONTEUR Dorpsstraat 85 St.Willebrord

Taakomschrijving : Het repareren van E-bikes en scooters, het verkopen van fietsen en scooters. Wij verwachten : • Een enthousiaste persoonlijkheid met een representatief voorkomen. • Ervaring in de techniek (voornamelijk Electrotechniek). • Je werkt in een team, je moet dus een teamplayer zijn. • Geen negen tot vijf mentaliteit. • Werken op zaterdag. • Probleem oplossend kunnen denken. Indiensttreding : Op korte termijn. Spreekt jou dit aan? Stuur dan je CV + motivatie op! info@wimbressers.nl


Druk en gezellig bij expositie heemkunde

Herinneringen ophalen bij foto’s en attributen.

SPRUNDEL - Veel Sprundelaren en oud-Sprundelaren troffen elkaar weer in het laatste weekeinde van

november op de tentoonstelling van heemkundekring Onder Baronie en Markiezaat.

Tussen de honderden foto’s en attributen uit het verleden werden volop herinneringen opgehaald. Al direct na de opening zaterdagmiddag stroomde de zaal in De Trapkes vol en ook zondagmorgen en zondagmiddag was de toeloop groot. Door de vele verschillende onderwerpen was de expositie aantrekkelijk voor een breed publiek. Ad Heeren heeft de kerk, het Fatimamonument en vroegere huisje op het kerkhof in miniatuur gemaakt. Door het licht in de miniatuurkerk te ontsteken verrichtte hij de opening. Het Lokkerven, dat in 1936 vrijwel droog kwam te staan nam op de tentoonstelling een prominente plaats in en in jaarboek 2016 heeft Petra Peeters er uitgebreid over geschreven. Zij overhandigde het eerste exemplaar aan nazaten van de familie Kamps die toentertijd de Lokkerhoeve bewoonde. Oude foto’s van De Lokker zijn nog enige tijd te zien in het St. Janshof.

Programma Heemtuin Rucphen Maandag 5 december 10.00-12.00u Spreekuur Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen; ook per mail via: heemtuin@heemtuinrucphen.nl en telefonisch via 0165-343014. Dinsdag 6 december 09.30u Bestuursvergadering Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen. Algemene informatie Bezoekadres: Baanvelden 12, 4715 RH Rucphen. U vindt ons ook op facebook: facebook/com/heemtuinrucphen.nl De heemtuin is de komende maanden zo veel mogelijk open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00-16.00u. Dit mede dankzij de inzet van vrijwilligers en medewerkers van het Re-integratiehuis Rucphen. Bij ziekte van vrijwilligers en bij langdurige neerslag kan dit echter anders zijn. Bij twijfel of wij op een bepaalde dag en tijd open zijn adviseren wij bezoekers zeker die van ver moeten komen - vooraf te bellen of te mailen via heemtuin@heemtuinrucphen.nl.

Op woensdag is de tuin gedurende de winterperiode tot circa 1 maart 2017 gesloten. Dankzij de inzet van vrijwilligers zijn er ook in 2017 weer tientallen zondagsopenstellingen. De eerste zondagsopenstelling in 2017 zijn gepland op zondag 19 maart, 2 en 9 april en maandag 17 april (Tweede Paasdag). Voor groepen zijn - ook buiten de normale openstellingstijden - niet alleen vooraf aangekondigde bezoeken, maar ook excursies met gids mogelijk. Om teleurstelling te voorkomen en omdat inmiddels al veel activiteiten voor 2017 bekend zijn, is tijdig aanvragen dringend gewenst. Informatie over de groepsrondleidingen bij voorkeur via het contactformulier op de website: www.heemtuinrucphen.nl

Winkelcentrum 11 - Etten-Leur 076-5012941 www.juweliermekes.nl

KERKELIJK NIEUWS PAROCHIES I.P.V. REGIO RUCPHEN H. Martinus Rucphen, H. Martinus Schijf, H, Joannes de Doper Sprundel, H. Willibrordus St. Willebrord, Maria Boodschap Zegge. Pastoraal team: Parochieadministrator pastor Jan Voeten, teamleider diaken J. van Steenoven, pastoraal werker G. Damen, pastoraal werker W. van Reen en pastoraal werker R. van Sambeek. Wij zijn bereikbaar op 0165-341246 (Rucphen Schijf Sprundel en Zegge) of op 0165-382201 (St. Willebrord). Voor zeer dringende zaken (aanvraag ziekenzalving, melden overlijden of crisissituaties) kunt u bellen naar de bereikbare dienst: 06-29334907 of 0165-382201 voor St. Willebrord. Voor het opgeven van misintenties, het aanmelden van dopen, huwelijken en andere vragen die de parochie betreffen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie. PAROCHIE H. MARTINUS RUCPHEN Zondag 4 december 9.30u Tweede zondag van de Advent; Eucharistieviering. Celebrant rector N. Schnell m.m.v. het St. Ceciliakoor. Intenties: Theodorus Ravestijn; jgt. Cor Tak w.v. Jos Bartels; Jacoba v. Nijnatten w.v. Petrus v. Dijk; uit dankbaarheid b.g.v. 25-jarig huwelijk Jan en Carina Aartsen-Siemons; o.o. AartsenOomen en ma Siemons-v. Hooijdonk; Jan v. Broekhoven e.v. Jo v. Alphen; o.o. Johannes Hoendervangers en Catharina de Rooij v.w. verj. moeder; jgt. Kees v. Oers e.v. Lea Konings. Ziekenbezoek: Indien men opgenomen wordt in het ziekenhuis en er prijs op stelt bezoek te ontvangen, neem dan contact op met Mevr. A. van Rooij, tel.342331 of met Mevr. A. Hoendervangers tel.348090. Secretariaat: Het parochiecentrum is gevestigd in de kerk, Raadhuisstraat 3. Geopend op maandagavond van 19.30 tot 21.00 uur en op donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur; tel.341246 www.parochierucphen.nl - e-mail adres: parochierucphen@hetnet.nl. Intenties uiterlijk maandagavond 18.00 uur inleveren. PAROCHIE H.JOANNES DE DOPER SPRUNDEL Parochie H.Joannes de Doper te Sprundel, Hertogstraat 1, 4714 BZ Sprundel, 0165-382214. Secretariaat is geopend op maandag-vrijdagmorgen van 9.3011.30u (dringende gevallen regiotelefoon 06-29334907); parhjdedoper@hetnet.nl; www.kerksprundel.nl Diensten Week 48: 3 t/m 9 december. Tweede zondag van de Advent. Draagt goede vruchten. Zaterdag 3 december 17.00u Eucharistieviering. Voorganger: Past. N. Schnell. Zang: Gemengd Kerkkoor. Overl. ouders Kerstens-Monsieurs v.w. jgt. vader; Toon en Koosje v.d. Broek-Koevoets v.w. geb.dag Toon; Kees Rokx v.w. jgt. en geb. dag; Jantje Konings en ouders; To Kuijster-

mans-v. Overveld; overl. ouders Antonissen-Ros en zoon Kees v.w. jgt. moeder; jgt. Kees v. Pul e.v. To Bartels; Kees Aarts v.w. geb.dag; Marie v.d. Broek-Snepvangers namens de parochie; Dina Konings-v. Oorschot namens de parochie; eerste jgt. Jo Konings-Heeren; Joke de Bruijn-Hellemons v.w. geb.dag. Overleden: Op donderdag 24 november is overleden Maria Johanna Ludovica Snepvangers, weduwe van Cornelis Gerardus van den Broek in de leeftijd van 82 jaar. Na een plechtige uitvaartdienst op dinsdag 29 november is zij begraven op ons kerkhof. Op vrijdag 25 november is overleden Dimphena Jacoba van Oorschot, weduwe van Gerardus Konings in de leeftijd van 82 jaar. Na een plechtige uitvaartdienst op dinsdag 29 november is zij begraven op ons kerkhof. Moge zij rusten in vrede. God: God is verborgen voor wie Hem niet zoeken, maar hij openbaart zich aan wie Hem zoeken. PAROCHIE H. MARTINUS SCHIJF St. Antoniusstraat 44, 4721 AN Schijf, 0165-341275, ParochieSchijf@hetnet.nl Zaterdag 3 december 19.00u 2e zondag van de Advent. Eucharistieviering. Voorganger(s): Rector Schnell m.m.v. het gemengd Koor. Wek. Janus v. Overveld; wek. Mien v. Overveld e.v. Rien v. Ruiten; mnd. Dien v. Overveld e.v. Jos Kools; jgt. Annie Goorden e.v. Cees Vissers; verj. Cor en Kees Bastiaansen-v.d. Keijbus; verj. Joke Matthijssen e.v. Janus v. Oers; jgt. Jaantje v. Laerhoven e.v. Corne Lazeroms. Kosters/acolieten/misdienaars: Zaterdag 19.00u Ria Konings. Lectoren: Zaterdag 19.00u Irma Schrauwen. Bloemen op het kerkhof: De bloemen op het kerkhof worden op donderdag 8 december verwijderd. Degenen die de bloemen zelf verwijderen moeten dat tijdig doen of contact opnemen met Jan v. Overveld, tel. 0165-342258. Kerkhof open: elk weekend van de maand geopend voor bezoekers. Openingstijden secretariaat: Het secretariaat is geopend op maandagmorgen en op donderdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur. Gelieve de intenties voor het komende weekend op te geven voor maandag 11.30 uur. Dan kunnen de intenties nog in de Bode worden geplaatst. Voor het brengen van kleding voor Polen gelieve ook met de openingstijden rekening te houden. Het pastoresteam is bereikbaar via 0629334907. PAROCHIE HEILIGE MARIA BOODSCHAP ZEGGE O.L. Vrouwestraat 105, 4735 AA Zegge, secretariaat@mariaboodschap-zegge.nl; www.mariaboodschap-zegge.nl Zondag 4 december 9.30u 2e zondag van de advent. Eucharistieviering. Voorganger: Pastor F. Burm. Koor: Ge-

mengd Zangkoor. Intenties: voor allen die in zieken verzorg/verpleeghuizen verblijven. Dinsdag 6 december 19.00u Eucharistieviering. Voorganger: pastor Tai Nguyen. Intenties: voor allen die in zieken verzorg/verpleeghuizen verblijven. Mededelingen: Zondag 4 december is het de maandelijkse Caritas collecte Om op de kosten van de verwarming te besparen zal vanaf zondag 4 december de achterdeur van de kerk gesloten blijven dit i.v.m. de kou. U kunt gebruik maken van de zijdeur. Parochiesecretariaat: geopend op dinsdagmorgen van 9.30-11.30u. Inleveren van misintenties, informatie over dopen, huwelijk en uitvaart en andere vragen 0165534905. Boodschappen en misintenties: kunnen op dinsdagmorgen telefonisch of mondeling worden doorgegeven aan het secretariaat. Er wordt dan gezorgd dat uw boodschap bij de juiste persoon terecht komt. De misintenties worden in de bode van de volgende week geplaatst. Misintenties in gesloten enveloppe met aan buitenzijde vermeld ‘Misintentie’ in de brievenbus van de pastorie. PAROCHIE H. WILLIBRORDUS ST. WILLEBRORD Pastoor Bastiaansensingel 32, 4711 EC St. Willebrord, info@parochiesintwillebrord. nl, 0165-382201. Teamassistente: Karin Wagener; www.parochiesintwillebrord. nl Donderdag 1 december 9.00u Woord en Communieviering in de Mariakapel. Voorganger: pastor Gerard Damen. Gebedsintenties: de overleden pastores van onze parochie. Zaterdag 3 december 19.00u Eucharistieviering. Celebrant: pastor Fons Burm. Koor: Willibrorduskoor. Gebedsintenties: Janus Roks en Tijntje Kas wegens jgt.; Josephine Hugens e.v. Adrianus Steevens wegens jgt.; Jaai Heeren e.v. Dien v.d. Sande wegens jgt.; Johannes Bulkmans en Johanna Koks en overl. wederzijdse ouders en familie wegens verj.; Tonny Mol e.v. Deni Roks. Zondag 4 december 11.00u 2e Zondag van de Advent. Eucharistieviering. Celebrant: pastoor Jan Voeten. Koor: Willibrorduskoor. Gebedsintenties: Zus Hoppenbrouwers e.v. Toon v. Peer wegens verj. 2e Zondag van de Advent: Dit weekend ontmoeten wij op onze weg naar Kerstmis Johannes de Doper. Hij roept ons op tot bekering. Het is tijd om de weg te bereiden en de paden recht te maken voor de komst van de Heer in ons midden. Wij zullen ons ook moeten voorbereiden om ruimte te maken voor Jezus in ons leven en in de wereld. Actie “Wij dragen een STEENTJE bij”: Update: De teller eind oktober 2016 staat op € 18.540,82. Dank! Maar.... We zijn er nog lang niet! U kunt onder andere door PAGINA 18

een “steentje” te kopen (vanaf 2 euro) op het parochiecentrum, bijdragen in het onderhoud van onze kerk. Oproep: De klussengroep gaan in onze kerk weer beginnen met de opbouw van de grootste kerststal van West-Brabant. Daarvoor zijn dringend spullen nodig zoals: Grote kerstbeelden, kunstbloemen en planten, opgezette (bos) dieren en vogels, groene takken en boompjes, coniferen, taxus en dennenboompjes, (kunst) klimop, sneeuwof kleurspuitbussen. Heeft u spullen over dan kunt u contact opnemen met Ko v. Nispen: 06-53690817. Alvast bedankt! Tweede collecte: De tweede collecte in de vieringen van elk weekend is bestemd voor het groot onderhoud van onze kerk. Website: Kijk ook eens op onze vernieuwde websites voor nog meer actueel nieuws: www.parochiesintwillebrord.nl en op www.mortuariumsintwillebrord.nl. Facebook: Wij hebben sinds kort een Facebook pagina! Like ons en volg ons: Willibrorduskerk. Bereikbaarheid: In zeer dringende pastorale gevallen is er altijd iemand van de parochie bereikbaar: 0165-382201. Op het antwoordapparaat staat het telefoonnummer dat kan worden gebeld, alléén voor zeer dringende pastorale zaken onder meer rond overlijden en uitvaart. In alle andere gevallen kan contact worden opgenomen met de parochie tijdens de openingstijden van het parochiesecretariaat. Openingstijden parochiesecretariaat: open op maandagmorgen en op donderdagmorgen tussen 9.30-12.30u. U kunt er dan ondermeer terecht voor de opgave van uw gebedsintenties, de aanmelding van dopen en huwelijken en de aanschaf van gewijde artikelen; en ook voor vragen over en informatie over andere parochiële aangelegenheden, zoals uitvaart en het parochiële kerkhof. PROT. GEM. ZUNDERT VAN GOGHKERKJE Kerkgebouw Vincent van Goghplein 1, 4881 DG Zundert Predikant: Dhr. Ds. A.P. Vlieger Eredienst: Zondag 4 december, de tweede Adventszondag, is onze voorganger mevr. Dr. D. Timmers-Huigens uit Oosterhout. De organist is dhr. van Nes. Dhr. Bruinzeel is gastheer. De collecte is in deze Adventsweken bestemd voor Kinderen in de Knel. Voor de kinderen is er de kindernevendienst waarin de kinderen wekelijks een gedichtje mogen lezen voor het Advents project “maak het mee”. De kerkdiensten worden weer als gebruikelijk in de kerk gehouden, aanvang 10.00 uur. Agenda: Donderdag 1 december is er Cantorij repetitie. Aanvang 20.00 uur. www.pk-zundert.nl PROTESTANTSE GEMEENTE DE BAAI Protestantse Gemeente te Etten-Leur, Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur, t. 076-

5013794, www.protestantsettenleur.nl Volgende kerkdienst Zondag 4 december de tweede zondag van Advent, zal voorgaan mevrouw ds. J.H. Veldhuizen te Zundert. Er is kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool in één groep. De kinderen verlaten de kerkzaal na aankondiging van de voorganger. Aanvangsuur kerkdiensten: Iedere zondag om 10.00u (tenzij anders aangegeven). Kinderoppas aanwezig (0-4 jaar). Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of thee. Sectie Hoeven/Sprundel en Sint Willebrord Alg.aanspreekpunt: mevr. N. Oostmeijerv.d. Guchte, Bovendonksestraat 73, 4711 EE Hoeven, t.0165-503313. Contactpersoon in Sprundel: mevr. M. Dijkshoorn-van der Spek, Bakkersmeer 3, 4714 RG Sprundel, t.0165-381774. Contactpersoon in Sint Willebrord: mevr. J.W. Smith, Cederstraat 5, 4871 VK EttenLeur, t.076-7851342. Predikant: Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs, Lukaserf 4, 4871 ZM Etten-Leur, t.0765013793 (b.g.g., alleen voor pastorale zaken, 06-47597120). Medewerker Gemeentewerk: Mevr. A.M van Oost-Reiber, Berlage-erf 170, 3315 JM Dordrecht, t.06-34906745. Coördinatie activiteiten De Baai: Mevr. A.J. Drent Steenbergen, Hoge Donk 28, 4879 NB Etten-Leur tel. 06-42445531. Kerkelijk Bureau: Dhr. A.J. van Wel, Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur, t. 0765963400. Gezinsmutaties (geboorte, huwelijk, overlijden enz.) en verhuizingen s.v.p. doorgeven aan het Kerkelijk Bureau. PROTESTANTSE GEMEENTE OUDENBOSCH C.A. Kerkgebouw Fenkelstraat 24. Telefoon pastorie: 312453, www.pkn-oudenbosch.nl Protestantse Gemeente te Gastel & Kruisland. Kerkgebouw Dorpsstraat 13, Oud Gastel, www.pkn-gastel-kruisland.nl Zondag 4 december (2e Advent) begint de dienst in Oudenbosch 10.30u, in Oud Gastel 9.00u. In beide diensten gaat Prop. Mw. G. den Dikken uit Wageningen voor. Kindernevendienst (4-12 jr.) en kinderoppas (0-4 jr.) in de Pastorije. Agenda: Maandag 5 december Consistorie Oud-Gastel 10.00-12.00 Bijbelkring. Dinsdag 6 december Pastorije v.a.14.00u Seniorensoos. Woensdag 7 december Basiliek H.H.Agatha & Barbara 12.00-12.30u Oecumenisch Middaggebed. Woensdag 7 december Pastorie 19.00-20.00u Gebedskring. Woensdag 7 december Kerk 20.00u Repetitie kerkkoor. Donderdag 8 december Pastorije 09.30-11.30u Vrije inloopochtend voor een kopje koffie/thee, een gezellig praatje en een luisterend oor. De deur staat ook voor u open! Vrijdag 9 december Kapel CWZ De Zellebergen 10.00u Heilig Avondmaalsviering.


vacaturesOntvang vacatures die jij zoekt!

Molenstraat 90, 4881 CT Zundert 076 597 07 37

Maak gratis een zoekprofiel aan op

MEN

www.brabantwerkt.nl

Wij zijn op zoek naar enthousiaste

VERKOOPMEDEWERKERS (m/v)

www.internetbode.nl

Wil jij met jouw artikel meer dan een half miljoen lezers bereiken? Weekblad de Bode is hét huis-aan-huisblad in de regio West-Brabant en Midden-Zeeland. Wekelijks brengen wij het lokale nieuws tot aan de deurmat. Daarnaast is de Bode actief op internet met www.internetbode.nl en via sociale mediakanalen. Ook verzorgen wij het nieuws op diverse regiokanalen op Nu.nl. Om ons team te versterken zoeken wij een:

Stagiair journalistiek/communicatie De functie: Als stagiair op de redactie word je ingezet voor het schrijven van artikelen voor de kranten, speciale uitgaven en voor de Internetbode. Je mag regelmatig op pad voor het houden van interviews en/of het maken van verslagen. De redactie bestaat uit een klein gezellig team van ervaren redacteuren met passie voor het lokale nieuws. In je stage is volop ruimte voor ontwikkeling en wordt eigen initiatief op prijs gesteld.

Uitgeverij de Bode geeft de volgende weekbladen uit in West-Brabant en Midden-Zeeland:

Thoolse Bode Bergen op Zoomse Bode Roosendaalse Bode Moerdijkse Bode Reimerswaalse & Kapelse Bode Bevelandse Bode

Je profiel: - Opleiding journalistiek/communicatie of aanverwante opleiding - Een vlotte pen - Crossmediaal kunnen werken - Zelfstandig en in teamverband kunnen werken

Middelburgse & Veerse Bode

Wij bieden: - Een uitdagende stageplek met veel mogelijkheden - Werken in een gezellig redactieteam - Begeleiding van ervaren redacteuren - Een stagevergoeding

Halderbergse Bode

De standplaats van je stage is het hoofdkantoor in Zundert. De redactie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Neem voor meer informatie contact op met Monique Jansen via tel. 076-5998111 of stuur je motivatie en CV meteen door naar m.jansen@internetbode.nl Reageren kan tot 19 december.

Steenbergse Bode

Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Wegens uitbreiding van onze winkel en merkenaanbod zoeken wij versterking voor ons verkoopteam. Heb jij affiniteit met herenkleding, bied jij graag een goede service en ben je in het weekend beschikbaar? Dan zijn wij op zoek naar jou! Ervaring in de verkoop is gewenst.

Vlissingse Bode

Interesse? Wij zien je c.v. en motivatie graag tegemoet. E-mail: o.jorissen@planet.nl

Woensdrechtse Bode

WWW.WOODHOUSEZUNDERT.NL

Bredase Bode

Etten-Leurse Bode Zundertse Bode Rucphense Bode

Bergen op Zoomse Bode

(Weekend)

Roosendaalse Bode

(Weekend)

Etten-Leurse Bode

(Weekend)

EuroTec BV is de enige fabrikant van stomahulpmiddelen in de Benelux en is bepaald geen alledaags bedrijf. Onze missie is er op gericht om mensen met een kunstmatige uitgang voor urine of ontlasting optimaal te laten functioneren in de maatschappij. Wij doen dat door het ontwikkelen en produceren van uitstekende stomahulpmiddelen en het geven van bedrijfsmatige workshops en rondleidingen aan stomapatiënten en hun verzorgers. Voor onze productieafdeling zoeken wij een

TECHNISCH OPERATOR Ons machinepark groeit gestaag en omvat onder andere drie ultramoderne productiestraten, waarmee een breed scala aan stomazakjes volautomatisch wordt geproduceerd. Uiteraard is uiterste zorgvuldigheid geboden bij de ombouw en instelling van de machines en de controle van de eindproducten. Het goed kunnen functioneren van stomapatiënten hangt immers in hoge mate af van de betrouwbaarheid van hun opvanghulpmiddelen. Wij zoeken een technische kanjer, voor het bedienen, ombouwen en onderhouden van zo’n volautomaat, waarbij het zelfstandig kunnen oplossen van storingen absoluut een kerntaak is, aangezien wij geen aparte technische dienst hebben. Wij verwachten dus van jou een gedegen technische achtergrond en kennis van mechanische en elektrische machinetechniek. Kortom, iemand met bewezen technische kwaliteiten en een goed verantwoordelijkheidsgevoel. Je hebt minimaal een MBO werk- en denkniveau. Je bent accuraat en bekend met MS office. Wij hebben een voorkeur voor niet-rokers met een vrolijk karakter en gevoel voor humor. Mocht je een roker zijn, dan staan wij roken uitsluitend toe tijdens de pauzes. Je bent woonachtig in de regio Roosendaal. Het gaat hier om een fulltime baan voor de lange termijn. Momenteel werken wij uitsluitend in dagdienst op werkdagen, maar het kan zijn dat daar op termijn verandering in komt. Wij bieden een leuke werksfeer en goede voorzieningen. Je kunt reageren naar de heer Peter Kempen, email hr@eurotec.nl. De sluitingsdatum om te reageren is vrijdag 23 december. Meer informatie over onze activiteiten kun je vinden op onze kleurrijke website www.eurotec.nl. Voor eventuele aanvullende informatie bel je 0165-551226. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt absoluut niet op prijs gesteld.Ontvang vacatures die jij zoekt! Maak gratis een zoekprofiel aan op www.brabantwerkt.nl


Alles voor een heerlijk avondje. Buitenlandse Kaasjes 5.69

3.99

DA KE G

8.04

5.36

26 **Per product kan de prijs verschillen, uw korting wordt aan de kassa verrekend.

TEIGLEINMBABKU

UU

ITI

RRG IJ

ers

Dagv

KE

EL

PLUS Halve luxe vlaai

Sint, aardbeienbavaroise of appel citroen, geschikt voor 5 personen Per stuk

Alle varianten, combineren mogelijk 3 stuks** Bijv. PLUS Ambachtelijke roombrie 60+, 3 stukjes à 185 gram

Geldig in week 40 (zondag 2 t/m zaterdag 8 oktober 2016)

2 + 1 GRATIS

Geldig in week 40 (zondag 2 t/m zaterdag 8 oktober 2016)

Almhof Yoghurt Alle bekers à 500 gram, kilo 2.00 Per beker

3.

99

1.00 DA KE G

Jan-Willem van Deelen Uw slager

500 GRAM 5.99

3.

49

Vers va Vers van het me het mes kilo 0.67 Net 1,5 kilo

1.07-1.39

Ria Kas Medewerkster Vlees

EL

U

IT

RG

Da

LI M B

U

00

Ria Kas Medewerkster Vlees

Chocomel

Marina van Dijk Medewerkster Vlees

PLUS Lekker gourmetten PLUS Lekker gourmetten Vis PLUS Spareribs Vis Per bakje

3.3.

Indisch of piri piri,Per bakje kilo 6.98 Per 500 gram

27

Marina van Dijk Medewerkster Vlees

Geldig in week 40 (zondag 2 t/m zaterdag 8 oktober 2016)

Lang houdbaar, alle pakken à 1 liter Per pak

PLUS Lekker PLUS Lekker gourmetten Vlees gourmetten Vlees Per bakje

00 00

Meest

VERANTWOO

super markt

BRON: GfK CONSUMENTENONDERZOEK

NET 1,5 KILO

PLUS Mandarijnen

Runderbiefstuk, kogelbiefstuk of N 100 gram Per MEER DA haasbiefstuk 60% KORTING Per 100 gram Bijv. Runderbiefstuk1.99 1.34 PLUS Lekker gourmetten 1.99 1.34 Vis

kilo 0.67 Net 1,5 kilo

het mes

Marina van Dijk Medewerkster Vlees

1. 3.30%

00 00 PLUS Beter Leven

Per bakje

NET 1,5 KILO

500 GRAM 5.99

3.

49

PLUS Mandarijnen kilo 0.67 Net 1,5 kilo

weekendpakker do weekendpakker do vr za

24.24.

Alléén geldig op 6, 7 en 8 oktober

EL

D

EL

ers Dagv

99 99

Zwitserse roomAlléén of appel citroen, geldig op 6, 7 en 8 oktober geschikt voor 10 personen Hele vlaai

PLUS Vlaai

Zwitserse room of appel citroen, geschikt voor 10 personen DA Hele vlaai KE G

Voor 4 personen, kilo 12.25 Schaal ca. 800 gram Schaal ca. 800 gram Voor 2 personen, kilo 12.38 Voor 2 personen, kilo 12.38 Schaal ca. 400 gram Schaal ca. 400 gram

4.95

4.95

Crystal Clear Crystal Clear

Alle flessen of pakken à 1,5 liter Per stuk** Bijv. Crystal Clear lemon, fles 1,5 liter

Alle flessen of pakken à 1,5 liter Per stuk** Bijv. Crystal Clear lemon, fles 1,5 liter

1.29 0.64

Crystal Clear

1.29 0.64

Alle flessen of pakken à 1,5 liter Per stuk** Bijv. Crystal Clear lemon, fles 1,5 liter

1.29 0.64

99

9900

1.99

0.99

OP=OP

1 ZAKJE

PLUSBRiCKS

0.99

50% KORTING

Calvé Pindakaas

Alle potten à 350 gram Per pot** Bijv. Calvé Pindakaas original, pot 350 gram

1.99 0.99 PLUS Varkenshaas lang

50% KORTING

Per pot** Bijv. Calvé Pindakaas original,+ pot 350 gram

1

Per stuk

kiloCalvé 10.00 Pindakaas PerAlle 100 gram potten à 350 gram

Alle potten à 350 gram Per pot** Bijv. Calvé Pindakaas original, pot 350 gram

50% KORTING

kilo 10.00 Per 100 gram

+

PLUS Varkenshaas lang

Calvé Pindakaas

6.89 9.9.

Zwitserse room of appel citroen, geschikt voor 10 personen Hele vlaai

30% KORTING

100 GRAM

vr za

8999

PLUS Vlaai

PLUS Moment PLUS Moment Sterrenschotel Sterrenschotel Voor 4 personen, kilo 12.25

1.45 9.99

4 PERSONEN 9.99 4 PERSONEN

60% kogelbiefstuk of Runderbiefstuk, haasbiefstuk Per 100 gram Bijv. Runderbiefstuk 1.99 1.34

9.99

1.99

EL

ers Dagv

vr za

6. 6.1.

weekendpakker PLUS Vlaai do

2.69

DAN MEER Biefstuk actie KORTING

Tristar Bakplaat of raclette Tristar Bakplaat of raclette Per stuk 29.99-33.99 OP=OP Per stuk 29.99-33.99 OP=OP Alléén geldig op 6, 7 en 8 oktober

DA KE G

2.69

00 00 1. Vers van heerlijk

Ria Kas Medewerkster Vlees

rs agve

BRON: GfK

PLUS Beter Leven Biefstuk 00 actie haasbiefstuk

9

Jan-Willem van Deelen Uw slager

DA KE G

Meest

VERANTWOORDE

2.2.

Per bakje

PLUS Klaverland Kaas 48+ stukken

Alle varianten Per stuk** Bijv. PLUS Klaverland Kaas stuk jong belegen, per 500 gram

PLUS Klaverland Kaas 48+ stukken

Alle varianten Per stuk** Bijv. PLUS Klaverland Kaas stuk jong belegen, per 500 gram

1.35

5.63op 2.81 50% 50% 50% korting heel1. veel producten KORTING KORTING PLUS Klaverland Kaas 48+ stukken

002.81

5.63

Alle varianten Per stuk** Bijv. PLUS Klaverland Kaas stuk jong belegen, per 500 gram

PLUS Moment

50% korting op heel veel producten Sterrenschotel 5.63

Manniën

2.81 Voor 4 personen, kilo 12.25

Schaal 800 gram Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeld,ma maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. Aanbiedingen niet bestemd voor ca. wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Openingstijden: - vr 8.30 - 20.00 | za 8.00 - 18.00 | zozijn 9.00 - 18.00

50% korting op heel veel producten

Voor 2 personen, kilo 12.38 Openingstijden: ma garantie - vr 8.30 20.00 zasupermarkten 8.00 - in18.00 | zo 9.00als-uw18.00 *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ geldt ten-opzichte van |alle dezelfde vestigingsplaats PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **De prijs kan per combinatie verschillen, uw korting wordt aan de kassa verrekend. Schaal ca. 400 gram PLUS PlusManniën Manniën Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeld, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

91

Raadhuisplein 12 4.95 CN Rucphen plus.nl Openingstijden: ma - vr 8.30 - 20.00 | za 8.00 - 18.00 | zo 9.00 - 18.00 Gratis parkeren PLUS Manniën Gratis parkeren Manniën 4715 0165 12 81| T: 0165 34 12 Gratis Manniën | Raadhuisplein 12 | T:4715 CN 34 Rucphen 81 | WiFi PLUS Manniën

91

BRON:

PLUS Mandarijnen

Jan-Willem van Deelen Uw slager

1. heerlijk avondje. heerlijk avondje. gvers

BRON:

BRON: GfK CONSUMENTENONDERZOEK

5.69

1.35

Meest

VERANTWOORDE

Gratis parkeren

Gratis WiFi

Manniën | Raadhuisplein 12 | 4715 CNma.Rucphen | T: 0165 34 12 81 | t/m vr. 8.30 - 20.00; za. 8.00-18.00; zo. 9.00 - 18.00 uur Conimex Boemboe

Alle kuipjes à 95 gram, kilo 10.52 Per kuipje

Rucphense Bode 30-11-2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you