Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

R U C P H E N S E

O P L AG E :

7 NOVEMBER 2012 WEEK 45

Uitgeverij

EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

JAN VERSTRATEN STAAKT INZAMELING POSTZEGELS

10 . 5 0 0

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

I

Te l .

076

599

SPORT

8 111

I

www.internetbode.nl

KERKELIJK NIEUWS

Volg ons via twitter: @RucphenseBode

480.000

VACATURES

AARDBEIENKWEKERIJ ETTENSEWEG KAN UITBREIDEN

Informatie van

Avondje weg in Steunpunt St. Janshof

Waterschap zoekt jeugdbestuurder

SPRUNDEL - Binnenkort kunnen mensen in Sprundel een avondje weg. Op initiatief van het project “ondersteunde begeleiding” van de gemeente Rucphen, opgepakt door Stichting Steunpunten Rucphen i.s.m. SDW en GGZ wordt op het steunpunt St. Janshof in Sprundel gestart met een gezellig avondje uit. Elke tweede maandag van de maand is het steunpunt geopend om te knutselen, een spel te doen of gewoon gezellig samen zijn te. Iedereen -jong en oud, zelfstandig wonend of in woongezelschap- die zin heeft, is van harte welkom om binnen te lopen. De eerste keer dat op maandag 12 november vanaf 19.00 uur het steunpunt aan de St. Janshof 2.

RUCPHEN - Waterschap de Brabantse Delta zoekt een nieuwe jeugdbestuurder. Het afgelopen jaar was Risha Adolphs de eerste jeugdbestuurder van het waterschap. Omdat zij 18 jaar is geworden, moet zij stoppen. Een jeugdbestuurder maakt onderdeel uit van het jeugdwaterschap waarin jongeren zitten van 12 tot 18 jaar oud. Het jeugdwaterschap betrekt jongeren bij waterbeheer en het werk van waterschappen. De bestuurder bedenkt activiteiten om de jeugd te betrekken bij de waterwerkzaamheden. Het waterschap zoekt iemand tussen de 14 en 16 jaar en zich minimaal 1 jaar wil inzetten. Zie verder www.brabantsedelta.nl/jeugdbestuur.

Pastorie verkast mogelijk naar kerk RUCPHEN – De pastorie van Rucphen verhuist mogelijk naar de kerk van Rucphen. De gemeente koopt dan de pastorie en de bijbehorende tuin. Met dat geld kan dan de St. Martinuskerk worden gerestaureerd. Deze mogelijkheid is een nieuwe variant die wordt onderzocht door de werkgroep die zich bezig houdt met de centrumplannen van Rucphen. DOOR MONIQUE JANSEN Aanvankelijk had de M werkgroep eenE I D D voorkeur voor het onderbrengen van gemeenschapshuis de Vaart in de kerk. “Dat is een hele dure variant. Daar kunnen wij niets meedoen”, vertelt wethouder John van Hal. Bij het besluit van het samengaan van het gemeenschapshuis de Trapkes en de kerk in Sprundel was het bisdom ook voorstander van multifunctioneel gebruik van kerken, maar daar zou het bisdom volgens de wethouder nu vanaf zijn gestapt. Ook dat is een reden om niet voor deze optie te kiezen.

wethouder Van Hal gedateerd en niet goed geïsoleerd. Het verbouwen van het oude L Bbuurthuis U R kost G waarschijnlijk S E & meer V dan het wegzetten van een nieuw gemeenschapshuis. Daarnaast komt in het nieuwe dorpscentrum ook ruimte voor de verenigingen die nu nog huizen in jeugdcentrum De Louwen. Het is de bedoeling dat zowel de Vaart als de Louwen worden gesloopt.

t tslot loaa aa nnSt St nts ee an va opee o * ber* er em em ec10 dn ec db 10 va king ekva Themabijeenkomst over ziekte Parkinson

Financiële haalbaarheid Als de gemeente de pastorie overneemt, verhuist de parochie naar de kerk. Daarvoor dient het gebedshuis wel te worden verbouwd. De St. Martinuskerk kampt met gebreken. “Zo is het dak van de kerk lek. Ook moeten er goten en dakpannen worden vervangen”, vertelt Van Hal. “Als het plan doorgaat kan de kerk als kerk

worden behouden. Eind december weten we meer over de financiële haalbaarDe gemeente Eheid.” E R S E heeft overigens nog geen nieuwe bestemming voor de pastorie aan de Raadhuisstraat. Vertrek Gielenstichting De Professor Gielenstichting, het overkoepelend orgaan voor scholen in de gemeente Rucphen, huurde jarenlang een gedeelte van de pastorie als bestuurskantoor. De Professor Gielenstichting is begin dit jaar met het Barlake uit de gemeenten Halderberge en Moerdijk gefuseerd tot de Borgesiusstichting. Deze samensmelting betekende een verhuizing van de stichting naar het St. Louiscomplex in Oudenbosch, waardoor parochie H. Martinus een belangrijke bron van inkomsten mist.

op je favoriete tijdschrift

Beleef onze Kerst 2012

Bij aankoop van een Staatslot voor de trekking van 10 december*

De Vaart De voorkeur gaat nu vermoedelijk uit naar de bouw van een nieuw buurthuis voor de kern Rucphen. De huidige Vaart is volgens

50% korting

%korting korting RUCPHEN - TWB, Thuiszorg met Aandacht houdt op woensdag 14 november een themabijeenkomst over Parkinson met als thema beweging. Patiënten en mantelzorgers kunnen kennis maken met activiteiten die hen ondanks hun ziekte helpen actief te blijven. Er zijn verschillende mogelijkheden voor begeleiding. Een Parkinsonverpleegkundige geeft praktische tips over leven met Parkinson. Ook is er een presentatie over een speciale wandelclub, de dagbegeleiding van TWB en de activiteiten van NSWAC. De bijeenkomst start om 19.00 uur en vindt plaats aan de Belder 2-4 in Roosendaal. Aanmelden kan via 088-5602000 of kijk op www.twb.nl.

W E E K B L A D

te tijdschrift oriete tijdschrift 50% korting Jackpot 9,4 miljoen! Studie ontwikkeling zuidwest-Nederland

RUCPHEN - Er komt een studie naar de ontwikkelingsscenario’s voor de zuidwestelijke Delta. Het Planbureau voor de Leefomgeving gaat hierover in opdracht van de provincies Brabant, Zuid-Holland en Zeeland een studie over uitvoeren. De nadruk ligt op economie en ecologie. Ontwikkelingen rondom de regio zullen daarbij worden meegenomen, zoals de samenwerking van de havens van Rotterdam en Antwerpen, de scheepvaartroutes door het gebied tussen Rotterdam, Antwerpen en Vlissingen, de ontwikkelingen op het vlak van waterveiligheid en beschikbaarheid van zoetwater, en behoud en bescherming van de natuur in zuidwest-Nederland.

a.s. zondag open (12.00-17.00)

warme sferen.....

8 t/m 11 nov.

20% KORTING OP ALLES t *

(het gehele tuincentrum assortiment)

h

u

* zie de uitzonderingen bij de ingang.

s

Openingstijden: ma 11.00 - 17.30 u • di t/m do 9.30 - 17.30 u • vr 9.30 - 20.00 u • za 9.00 - 17.00 u

Bekijk onze nieuwbouw woningen te Zegge in deze krant of ga naar:

Tijdelijke afsluiting afrit 17 Breda-Noord RUCPHEN - Rijkswaterstaat voert in de nacht van donderdag 8 op vrijdag 9 november onderhoudswerkzaamheden uit aan de A16. Tijdens deze werkzaamheden is afrit 17 Breda-Noord (A16) richting Rotterdam afgesloten voor het verkeer van donderdag 20.00 uur tot vrijdag 06.30 uur. Rijkswaterstaat meldt hierbij nauwelijks verkeershinder te verwachten. Verkeer op de A16 richting Breda-Noord wordt als volgt omgeleid: rijd door op de A16 richting Rotterdam, neem afrit 18 Zevenbergschen Hoek, ga linksaf op de eerste rotonde (tweede afslag), ga linksaf op de tweede rotonde (derde afslag) en neem de oprit naar de A16 richting Breda.

50% korting op je favoriete tijdschrift 50% 50%korting korting 50% korting op op je favoriete tijdschrift je favoriete tijdschrift i

Bosschendijk 140 • 4731 RD Oudenbosch • T: 0165 502512

www.tuincentrumdebont.nl

koop van een Staatslot

Bij aan nov 10 gdece kin trek lotmbe rijking r* ember Sta ats eenvan 10ats Sta van p trek koo aan de rlote Bij voo voor de trekking van 10 december*

ijskoude prijzen!

RUCPHEN – Dijkgraaf de heer Joseph Vos van waterschap Brabantse Delta gaat in mei 2013 met pensioen. Het waterschap heeft daarom vanaf 1 november een vacature voor dijkgraaf opengesteld. De dijkgraaf is de voorzitter van het algemeen bestuur van een waterschap, vergelijkbaar met de rol van een burgemeester in een gemeente. De Roosendaler Joseph Vos vervulde die functie sinds 2004. Het waterschap heeft aangegeven dat zijn opvolger vooral een bruggenbouwer moet zijn, die de partijen dichter bij elkaar brengt. Ook moet hij of zij goed samenwerken met andere overheden en instanties. De vacature loopt nog tot 18 november.

* Bij aankoop van een heel Staatslot of vijf keer een 1/5 Staatslot voor de trekking van 10 december 2009. Kijk voor de actievoorwaarden op www.staatsloterij.nl/primera

Onderbrengen buurthuis in St. Martinuskerk te duur

Dijkgraaf Vos gaat met pensioen

op

www.thuisvester.nl

lotatslot rechtbank ats vanpeen Kerkelijke Sta een vanSta aanpkoo een Staratslot n koop van d e e g Bij i aan oBijkoo Biji aan * ber* ber em dec 10 van em 10 dec de trek trekking van naar r deking 10 december* voor voo Utrecht voor de trek opking jevan favoriete tijdschrift

PRIMERA Rucphen Raadhuisplein 6, Rucphen, tel. 0165-348485

.....VOOR HET LAATSTE ACTUELE NIEUWS..... je favorieteLOKALE tijdschrift

KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

Win een iPad! Primera Rucphen - Raadhuisplein 6 4715 CN RUCPHEN - Tel. 0165 - 34 84 85

Poppestraat 2-A, St. Willebrord, tel. 0165-383335

www.optiekvanmeer.nl

Primera Rucphen - Raadhuisplein 6 ...even- Tel. naar Primera 4715 CN RUCPHEN 0165 - 34 84 85

* Bij aankoop van een heel Staatslot of vijf keer een 1/5 Staatslot voor de trekking van 10 december 2009. Kijk voor de actievoorwaarden op www.staatsloterij.nl/primera

...even naar Primera

RUCPHEN - De maretakroute in de Heemtuin in Rucphen is klaar om te bezoeken. De groenblijvende maretakken en vogellijmplanten zijn zichtbaar nu de meeste bladeren van de bomen en struiken zijn gevallen. De maretakken gaan doorgaans schuil achter bladeren van waardplanten als de wilde appel en de meidoorn. De maretak is een halfparasiet die op een aantal boom en struiksoorten groeit. Vooral in Engeland is de maretak of mistletoe een symbool rond en van Kerstmis. De heemtuin is in het bezit van de grootste collectie maretakken binnen een tuin of park. Panelen geven informatie over de maretak. De Heemtuin zit aan de Baanvelden 12.

RUCPHEN - Fanfare Kunst Na Arbeid (KNA) uit Schijf won zaterdagavond het gemeentelijke muziekconcours in de Vijfsprong in Rucphen. Dat was Ria Konings (tweede van links) erg speciaal, want zij verlaat na dertig jaar de fanfare. De Schijfse muzikanten waren erg blij met de bokaal. Volgend jaar mogen ze hun titel proberen te verdedigen. Lees verder op pagina 3 van deze Bode. FOTO ROBIN LOOY

Primera Rucphen - Raadhuisplein 6 4715 CN RUCPHEN - Tel. 0165 - 34 84 85

Maretakroute in Heemtuin

W E E K B L A D

RUCPHEN - De kerkelijke rechtbank (‘officialaat’) van het bisdom van Breda heeft haar bevoegdheden per 1 november overgedragen aan de kerkelijke rechtbank van het aartsbisdom Utrecht. Personen die een procedure tot nietigverklaring van een huwelijk willen beginnen kunnen daarna terecht bij de kerkelijke rechtbank van het aartsbisdom. Aanleiding om de bevoegdheid van de kerkelijke rechtbank van Breda over te dragen is het dalende aantal procedures tot nietigverklaring van huwelijken die aanhangig gemaakt worden bij de kerkelijke rechtbank van het bisdom Breda. Dat aantal ligt nu op circa vijf per jaar. Enkele jaren terug was dit het dubbele.


in Rucphen?

het komt eraan! www.glasvezelen.nl

Bel 040 780 7800 voor meer informatie. Glasvezelen doe je met


actualiteit

Organisatie blijft kr ansen leggen voor gesneuvelde militairen in Indonesië

Jan Verstraten stopt met inzameling postzegels voor VOMI ZEGGE - Na ruim 20 jaar stopt Jan Verstraten met het inzamelen en verwerken van postzegels voor de VOMI, maar de postzegelactie wordt voortgezet door de heer Castelijn uit Sprundel. Met het geld van de postzegelverkoop worden bloemen en kransen gelegd op de graven van Nederlandse militairen die na de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië gesneuveld zijn. DOOR HÉLÈNE HEIJS Meer dan 20 jaar geleden zag Jan Verstraten bij een oude dienstkameraad in Zeeland een boekje liggen van de VOMI, de vereniging van oud-militairen die in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea hebben gediend. Jan, die zelf anderhalf jaar als militair in Nederlands-Indië heeft gediend, is toen lid geworden van de VOMI. en begon met de inzameling en verwerking van postzegels voor de Sociale Commissie van de VOMI. Nederland die bloemen en kransen leggen op de zeven erebegraafplaatsen in Indonesië tijdens de herdenkingen van de 6000 gesneuvelde Indiëgangers. Inzameling In de loop der jaren hebben veel mensen in heel Nederland postzegels voor Jan verzameld. “In de afgelopen 20 jaar heb ik veel vrienden gemaakt”, vertelt Jan. “We gingen vaak postzegels ophalen op een aantal vaste adressen en maakten er dan een dagje uit van”. Maar Jan kreeg ook veel postzegels uit het buitenland toegestuurd. Zelfs vanuit Australië, Zuid- Afrika en Canada ontving hij exemplaren. In de afgelopen jaren hebben zoveel mensen hun postzegels voor Jan verzameld, dat hij gemiddeld zo’n vijftig kilo postzegels per jaar kreeg. 2006 was een recordjaar met

55 kg aan postzegels, zowel met en zonder papier. “Het wordt nu wel een stukje minder”, vertelt Jan. Tegenwoordig verstuurt men minder post, vaak met plakzegels of stempels, en wordt er meer per e-mail verstuurd. “In dit jaar heb ik nog maar zo’n 35 kg ingezameld”, meldt Jan.

‘Ontvingen zelfs postzegels uit Australië’ Maar dit zijn wel heel veel postzegels. “Duizend afgeweekte postzegels wegen circa 70 gram en duizend postzegels met papier wegen circa 170 gram”, aldus Jan. Opbrengst Alle ingezamelde postzegels bracht Jan de eerste jaren zelf naar een postzegelhandel die ze weer voor hem verkocht op een veiling. Omdat er de laatste jaren er veel postzegelhandelaren in de buurt gestopt of failliet zijn gegaan, verstuurt Jan nu alle ingezamelde postzegels naar iemand in Ede. “Vroeger kregen we voor 1 kg afgeweekte postzegels 15 gulden en voor 1 kg postzegels op papier 7,50 gulden”, vertelt Jan. “Ik heb geen idee wat het op dit moment doet, want de postzegelhandel ligt nu op z’n gat”, zegt Jan.

Jan Verstraten verwerkt de laatste postzegels voor de VOMI.

Inzameling Jan heeft met heel veel plezier dit vrijwilligerswerk gedaan. “Het was veel werk, maar ik heb het heel graag gedaan”, besluit Jan.

De postzegelactie stopt niet, maar wordt voortgezet door de heer Castelijn. De heer Castelijn is geen veteraan, maar wil Jans werk voortzetten zodat er in de toekomst bloemen en kransen gelegd kun-

FOTO HÉLÈNE HEIJS

nen blijven worden op de erevelden in Indonesië. Postzegels kunnen verstuurd of afgegeven worden bij de heer Castelijn, Hoogakker 42 te Sprundel. Telefoon: 0165-383481

Muziekgroepen strijden op gemeentelijk muziekconcours in De Vijfsprong

Zaterdagavond stond bol van topmuzikanten RUCPHEN – Het gemeentelijk muziekconcours in sportcentrum De Vijfsprong zit er weer op. Fanfare Kunst na DOOR ROBIN LOOY Uitslag Arbeid (KNA) kwam zaterdagavond als winnaar uit de bus van de wedstrijd. Voor het muziekconcours was weer Alle groepen spelen drie werken. Er wordt In de sporthal wordt er intussen al druk geopend met een inspeelwerk, waarna veel belangstelling. De parkeerplaats stond helemaal vol. gespeeld door de verschillende verenigingen. Na het brengen van de muziekstukken wordt er snel afgebroken en zal een nieuwe muziekgroep haar spullen klaarzetten voor de volgende serie.

Bokaal Aandachtig luisteren de aanwezigen naar de gespeelde stukken, maar de jury is nog wel het meest geconcentreerd. Zij zitten op een verhoging en kijken met gespitste oren uit over het publiek naar de muzikanten. Wie er uiteindelijk met de bokaal naar huis gaat wordt aan het eind van de avond beslist.

Extra mooie afsluiting voor Ria Konings

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

FOTO ROBIN LOOY

www.internetbode.nl

Kunst na Arbeid wint het gemeentelijk muziekconcours.

Wethouder John van Hal is aanwezig als voorzitter van ‘De Eendracht’. “Wij mogen dit jaar de avond organiseren”, vertelt Van Hal. “Ieder jaar is een andere vereniging aan de beurt om de organisatie op te pakken en dit jaar zijn wij dit. Elke vereniging komt een keer aan de beurt. De avond wordt al zeker twintig jaar georganiseerd, en als het aan mij ligt gaan we er nog lang mee door. Dat kan alleen maar mogelijk zijn door subsidie van de gemeente Rucphen en de sponsoring door onder meer muziekgroepen en “De Vijfsprong.”

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PAGINA 3

er nog twee werken volgen. Uiteindelijk wordt er beoordeeld op één muziekstuk. Harmonie “St Cecilia” uit Zegge is een groep met vijfendertig muzikanten uit de vijfde divisie. Zij spelen het openingswerk ‘Hine e Hine’ en sluiten af met het vrijwerk ‘Canterbury Chorale.’ Het muziekstuk ‘Rapunzel’ is het concourswerk waarmee dirigent Thomas Bruijns en zijn muzikanten de bokaal proberen te bemachtigen. Door middel van een vertelling uit het sprookje ‘Rapunzel’ en de daarbij behorende muziek waan je jezelf in een tekenfilm en zie je de sprookjesfiguren hun verhaal vertellen. Aspecten “De jury kijkt naar verschillende aspecten”, legt Van Hal uit. “De stemming van de instrumenten moet correct zijn, maar ook de balans moet goed liggen. De moeilijkheidsgraad van het stuk is tevens een punt op het jury rapport.” Na enig overleg van de jury komt uiteindelijk fanfare ‘Kunst na Arbeid’ uit Schijf als winnaar uit de bus. Dolblij neemt dirigent Hans Aernouts de gouden beker aan waarna de muzikanten deze allemaal ook vast willen houden. Voor Ria Konings is dit een extra mooie afsluiting. Na dertig jaar lidmaatschap vertrekt ze bij de fanfare. Tevens wordt ook de cd van ‘De Eendracht’, deze avond nog uitgereikt.

Volg ons op Twitter: @RucphenseBode.


Nooit meer schilderen? Meer leefruimte? Energie besparen? Kunststof kozijnen *

Terras overkappingen *

Dakkapellen *

Rolluiken *

Zonwering

Wij hebben de antwoorden voor u!

Kom gerust eens langs in onze showroom of neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies.

Keulsveld 3 Roosendaal 0165 - 767 277 www.ploegkozijnen-roosendaal.nl

Tandprothetische Praktijk

Touwen b.v.

BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

45

puur mager

NAAR KEUZE ELBIEFSTUKSPIES 250GR VLEESASS PIES - KOG VARKENSHA N - KALKOENHAASSPIES DIV. VISSOORTE

BOEREN 3.99 RAUWE HAM 49 1. 99 1KG 2. SLAGERS ACHTERHAM 99 ½KG 2. 49 1. 49 GEGRILDE FRICANDEAU/SHOARMA/ROLLADE 1KG 3. DRUMSTICK d er e in 49 r a em g f o 1KG 4. 1.49 KIPFILET blank 75 H.O.H. GEHAKT 1KG 2.75 HIEL OF PLATTE RIB 1KG 2.49 VARKENSLAPPEN met 1KG 2. been

nergens goedkoper

RUNDERGEHAKT VARKENSLAPPEN RUNDERRIBLAPPEN

1KG

150GR

ACTIE tot Kerst 2012: Géén EIGEn bIjdrAGE op nIEuwE proThEsE! www.tpptouwen.nl info@tpptouwen.nl raadhuisplein 4, 4741 AM hoeven tel. 0165 - 505510 reparaties - implantaten nieuwe protheses

STRO KORRELS

100GR

250GR

Ideaal stalbed voor dieren

GRATIS JURIDISCH ADVIES INLOOPSPREEKUUR: Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uur Pasteurlaan 1 Bergen op Zoom (nabij Lievensberg Ziekenhuis)

100% natuurlijk, voordelig, ruimte- en arbeidbesparend

Of maaK tELEfONISch EEN afSPRaaK: 0164-266600

€4.50 per zak

VITAK Advocaten

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL

van 15 kg

06-24887585

G OUD IS G €LD W W W. G O U D I S G E L D . N L

WIJ BETALEN NU MEER DAN € 43,PER GRAM FIJN GOUD*

Uw oude gouden sieraden zijn nog steeds geld waard Zelfs als deze beschadigd of kapot zijn. Wij kopen alle soorten gouden/zilveren sieraden in; art deco, kettingen, ringen, armbanden, oorbellen, gouden tanden, munten en diamanten. Wij betalen hiervoor de hoogst mogelijke dagprijs en betalen u direct contant.

WILT U OOK

in de du re iets mee , donkere maan r te best eden he den Twijfel bben? nie

* Prijs is afhankelijk van de dagkoers. * Legitimatie verplicht. * Min. leeftijd 18 jaar.

Roosendaalse Goudbank Molenstraat 9a 4701 JK Roosendaal Tel. (0165) 85 22 68 roosendaalsgoudbank@gmail.com

WOENSDAG OSSENDRECHT Hotel Dekkers Zuster M. Adolphinestraat 6 10.00 - 17.00 uur

DONDERDAG ZEVENBERGEN Golden Tulip Schansdijk 3 10.00 - 17.00 uur

Openingstijden Maandag Di. Wo. en Do. Vrijdag Zaterdag Koopzondagen

VRIJDAG ZUNDERT Hotel de Roskam Molenstraat 1 10.00 - 17.00 uur

13.00 tot 17.00 u 10.00 tot 17.00 u 10.00 tot 20.30 u 10.00 tot 17.00 u 13.00 tot 17.00 u

t langer. Kijk in t doosje uw lade met oud e sierad en!

voor hé

ZATERDAG HALSTEREN Hotel de Ram Steenbergseweg 1 10.00 - 16.00 uur

ZONDAG BREDA Hotel Mastbos Burg. Kerstenslaan 20 10.00 - 16.00 uur


actualiteit

Column

Servicepunt ook tijdens schoolvakanties open

Uitgebreidere collectie in bieb Zegge ZEGGE – De bibliotheek in basisschool Mariadonk in Zegge herbergt tegenwoordig materialen voor zowel kinderen als volwassenen. Alle mensen uit het dorp kunnen nu van deze voorziening gebruik maken. Het bibliotheek is ingericht als een servicepunt met een grotere collectie.

Addo Sprangers

Underdog

Bekervoetbal blijft een geweldig fenomeen. Vooral als de zwakkere broeders het opnemen tegen de gedoodverfde favorieten, is het wachten op de verrassingen die komen gaan. Het is het verhaal van David en Goliath in de voetbalarena. De dood of de gladiolen. Dat soort werk. Soms redt de underdog het net niet, zoals de Haagse amateurs van HBS vorige week in Breda. Daar wisten de profs van NAC pas na strafschoppen de zich de gehele wedstrijd plus verlenging leeg knokkende amateurs van HBS te verslaan. De staande ovatie van het publiek voor de Hagenezen was verdiend, maar hun bekeravontuur was ten einde. Toch waren er links en rechts ‘kleine’ ploegen die wisten te stunten. Go Ahead Eagles bijvoorbeeld, met een mooie 0-3 overwinning bij De Graafschap. En wat te denken van FC Den Bosch uit de Jupiler League, dat in Enschede eredivisiekoploper FC Twente met 1-2 wist te kloppen. Het zijn resultaten waar nog tot in lengte van dagen over wordt nagepraat, al betrof het hier voor de Tukkers een onaangename verrassing. Van surprises in die categorie zijn we in het dagelijks leven doorgaans niet zo gecharmeerd. De in het regeerakkoord gepresenteerde maatregelen vallen daar bij veel mensen ook onder. Gaan alle plannen door, dan is het in de samenleving straks ook alles of niks. Net als in de Verenigde Staten krijgen we steeds meer te maken met de ‘haves’ en ‘have nots’. U kunt uw zorgpremie niet betalen? Tja, dan kunnen wij u ook niet helpen. Misschien kunt u terecht bij het volgende ziekenhuis, waar de gangen vol liggen met dakloze verslaafden, neergeschoten bendeleden en aidspatiënten. Uw baan en daardoor ook uw huis kwijtgeraakt? Da’s vette pech. In een tentenkamp verblijven mochten de uitgeprocedeerde asielzoekers ook niet, dus u kunt wellicht uw geluk beproeven bij een van de trailerparkjes aan de rand van de stad. Dat klinkt Amerikaans? Ja, dat is het ook wel een beetje. De nieuwe tijd, hè? Ach, je moet natuurlijk ook een beetje geluk hebben, zoals als bij de loting in het bekervoetbal. De verrassingen zijn de wereld nog niet uit. Net als de zich nu al opstapelende problemen voor het nieuwe kabinet.

Colofon

Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Het bibliotheekservicepunt is gevestigd in brede school Mariadonk.

Rucphense Bode

DOOR MONIQUE JANSEN

Rucphense Bode

“Er was altijd al een jeugdbibliotheek”, vertelt bibliotheekdirecteur Suus de Jong. De komst van de brede school in Zegge maakte uitbreiding van de biebvestiging mogelijk. Schoolkinderen kunnen er nog steeds terecht voor jeugdboeken. Er staan in het servicepunt nu ook een collectie voor volwassenen die bestaat uit onder meer romans, boeken met grote letters, informatieve boeken en tijdschriften.

Redactie Monique Jansen Correspondent Hélène Heijs, Els Adams, Robin Looy Acquisitie John van Aert Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties dinsdag 13.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s dinsdag 11.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl

W E E K B L A D

Bezorgklachten 076 599 8111 t

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 45

De oplossing van deze puzzel is in week 46 te vinden op www.internetbode.nl

Badboekjes Ook de allerkleinste kinderen kunnen tegenwoordig terecht in het bibliotheekservicepunt. Er staan nu ook materialen voor peuters en kleuters, zoals badboekjes, prentenboeken en puzzels. De Jong vindt het belangrijk dat mensen in hun eigen dorp naar de bibliotheek kunnen. “Het bevordert de sociale cohesie. Voor mensen die aan het dorp zijn gebonden is

het fijn dat ze in Zegge terecht kunnen.” Daarnaast kunnen leden van de bibliotheek ook boeken uit andere vestigingen lenen die dan zijn af te halen bij het lokale servicepunt. Openingstijden Het bibliotheekservicepunt in Zegge is elke donderdag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Ook tijdens schoolvakanties gaat de vestiging gewoon open.

‘Sociale cohesie bevorderen’ De Jong; “Dat was eerder niet. De bibliotheek sloot toen ook als de school dichtging.” Het lokaal waar het servicepunt is gevestigd is multifunctioneel ingericht, waardoor de ruimte ook voor andere doeleinden kan worden gebruikt.

FOTO JOHAN MARQUERING

Hoofdvestiging De hoofdvestiging van de bibliotheek aan de Sprundelseweg in Rucphen verhuist naar het Dienstverleningscentrum in de Binnentuin. Daar komt de bieb terecht in hetzelfde gebouw als de gemeente. De tijdelijke voorziening aan de Sprundelseweg verdwijnt daarmee. De bibliotheek krijgt in het Dienstverleningscentrum een nieuwe formule. Naast de nieuwe inrichting komen er ook zelfbedieningsstations waarbij klanten hun materialen zelf scannen. Voorzieningen Naast de hoofdvestiging in Rucphen en het servicepunt in Zegge heeft bibliotheek Zundert-Rucphen in deze gemeente ook nog aanvullende voorzieningen op Het Palet in Rucphen, St. Martinus in Rucphen, Vinkenbos in Sprundel en Willibrordus in Sint Willebrord. Daarnaast is er in Schijf een servicepunt in gemeenschapshuis D’n Hoge Dries.

Aanpassingen na bezwaren van omwonenden

Aardbeienkweker mag uitbreiden SPRUNDEL – De aardbeienkwekerij aan de Ettenseweg 4 in Sprundel mag waarschijnlijk uitbreiden. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om een bezwaar van de Brabantse Milieufederatie (BMF) niet-ontvankelijk te verklaren. De agrariër aan de Ettensweg is al geruime tijd bezig om zijn bedrijf te vergroten. DOOR MONIQUE JANSEN Een eerdere procedure om de aardbeienkwekerij uit te breiden mislukte. De provincie Noord-Brabant wilde toen geen medewerking verlenen aan de plannen.

© www.sudokusite.eu

Extra groen Inmiddels heeft de provincie wel goedkeuring gegeven. Daarnaast hadden omwonenden ook bezwaren ingediend. De gemeente heeft daarop een gesprek geregeld tussen de boer en de bezwaarmakende buren. Afgesproken is toen dat er extra groen komt rondom de containervelden en bij de woningen van de bezwaarmakers. PAGINA 5

Industriële uitstraling De BMF diende wel een bezwaar in tegen de plannen. De milieuorganisatie stelt dat de uitbreiding van de aardbeienkwekerij moet worden gezien als een agrarisch bedrijf dat niet grondgebonden is. De regels voor de omvang van de boerderij zouden dan in strijd zijn met een provinciale verordening. Bedrijven die hieronder vallen zijn intensieve veehouderijen en agrariërs die zich richten op de teelt van gewassen in gebouwen, zoals champignon- en witlofkwekerijen. Daarnaast heeft de aardbeienteelt aan de Ettenseweg volgens de BWF een industriële uitstraling.

Regels verordening Volgens de gemeente valt de tuinderij van initiatiefnemer Lauwerijssen niet onder de provinciale verordening die de uitbreiding van grote agrarische bedrijven tegengaat. De kwekerij zou passen binnen de regels die de verordening ruimte van de provincie NoordBrabant stelt. De zienswijze van de BMF kwam overigens te laat binnen bij de gemeente. Ook als de BMF op tijd bezwaar had gemaakt, had dat volgens het college niet geleid tot verdere aanpassingen. Het college stelt de gemeenteraad voor om tijdens de vergadering van donderdag 8 november in te stemmen met het bestemmingsplan Buitengebied voor de Ettenseweg 4.


Heemkundekring Onder Baronie en Markiezaat

Feestelijke maanden

Veranderingen Sprundelse noordgrens in kwart eeuw

40 jarige Zanggroep Melody op weg naar de Kerst

SPRUNDEL - Een werkgroep van de heemkundekring maakte in 1987 een wandeling langs de grenzen van het dorp Sprundel. Vijfentwintig jaar later, dit najaar, liepen enkele leden van die groep nog een langs de noordgrens. Dus van de Kerkeheidestraat naar de Bredasebaan. Ook nu werden er weer foto’s gemaakt. Die tonen aan dat er in een kwart eeuw, soms tot verbazing van de wandelaars, enorm veel veranderd is.

De werkgroep in 1987. Vlnr: Jan de Deugd, John Kerstens, Rina Vanlaerhoven-Oostvogels, Mariëtte Kerstens-Veraart, Johan Peeters, Tinus van de Maagdenberg, Ad Heeren. Knielend Kees Kerstens en Fons Vanlaerhoven.

In de buurt van de Kerkeheidestraat hebben heide, bosjes en hakwallen plaatsgemaakt voor moderne bedrijven van industrieterrein Nijverhei. Kon men in 1987 nog via de Nachtegaalstraat naar de Koekoekstraat, nu moet dat via Ravendonk en Mezendonk. Bijna vergeten is al dat waar nu dokter Dröge woont destijds restaurant De Herberg gevestigd was. Bij de rotonde heeft veel groen plaatsgemaakt voor bebouwing. Vanaf de Noorderstraat keek men vroeger over de ,,armenakkers´´ naar de Krommestraat. Toen velden met aardbeien en frambozen, nu ligt daar de Vosdonkseweg, die de dorpskernen Sprundel en St. Willebrord ontsluit. Deze weg heeft de Krommestraat in tweeën gedeeld. De vroegere verbinding tussen de twee dorpen, een weg van kinderkoppen en een fietspadje, loopt dood op geluidswallen. Om de oude dorpsgrens te volgen moest de werkgroep daarom via Noordland, Noordsingel, Noorderstede, Noorderstraat Krommestraat naar De Vlaanders. Daar herinneren straatnamen als Elsanta, Korona en Pavana aan de aardbeiensoorten die er bij de vorige rondgang nog geteeld werden. De aardbeienvelden zijn verdwenen, er staan momenteel prachtige, grote huizen. Vanaf De Vlaanders kon men in het verleden op de Sprundelse kerk kijken. Dat fraaie uitzicht wordt nu ontnomen door bedrijven en woningen. De omlegging van rijksweg A58 en de komst van de Vosdonkseweg hebben

het landschap danig veranderd. Natuur en tuinbouw maakten plaats voor een uitgestrekt grasland en de Prinsenhoefstraat is in tweeën gesneden. In vergelijking met 1987 moest de werkgroep nu een flinke omweg maken om bij het Jasperheidevoetpad en de Hoge Donk te komen. De grenssloot richting Ettenseweg is daar verdwenen. De nieuwe dorpsgrens loopt langs de Vosdonkseweg en de geluidswal van de A58. De weilanden ’t Lokkerke aan de noordkant van de A58 zijn bebouwd met bedrijven. Natuurlijke begroeiing heeft er plaats gemaakt voor kortgeschoren gras en lantaarnpalen. Het Broekestraatje ligt

deels verscholen achter de geluidswal. Van de vroegere afwatering van de Polderstraat en Keijenblikken, richting de Laak in Etten-Leur, is niks meer terug te vinden. Ook de prachtige eikenbomen langs de grenssloot tussen Grauwe Polder (EttenLeur) en Munnikenheide (Sprundel) zijn verdwenen. Weiland veranderde in dit gebied grotendeels in boomkwekerij. Meer uitgebreid worden de veranderingen van de Sprundelse noordgrens in afgelopen 25 jaar beschreven in jaarboek 2012 van Onder Baronie en Markiezaat. Foto’s daarvan zijn te zien op de tentoonstelling van deze heemkundekring, 24 en 25 november.

ZEGGE - De leden van Zanggroep Melody uit Zegge hebben de afgelopen periode stilgestaan bij hun 40 jarig bestaan. Op 6 oktober is de voltallige groep als verassing op reis geweest naar Den Bosch. Daar gearriveerd was er eerst koffie met gebak, waarna de leden een uurtje vrijaf kregen om zich te vermaken in Den Bosch. Daarna was er een fotosessie met voorafgaand visagie, alle dames en onze heer zijn op de gevoelige plaat vastgelegd. Uiteraard moest er uiteindelijk een groepsfoto worden vervaardigd. Hierna werd er nog wat gegeten en gedronken in Den Bosch en werd de reis al zingend (tot groot vermaak van de hele trein) terug aan gevangen naar Zegge. Op 21 oktober werd er wat officiëler stilgestaan bij dit jubileum met een H. Eucharistieviering in de kerk van de H. Mariaboodschap te Zegge. Na deze viering was er gelegenheid om samen met Melody een kopje koffie te drinken, dit werd door veel kerkgangers dan ook gedaan, en werd een gezellig samenzijn. Maandag 22 oktober was er meteen een volgend optreden in Etten-Leur bij de Vrouwenvereniging, waarbij vooral liederen uit musicals ten gehore gebracht zijn. De dames hebben er van genoten. De zanggroep is zich nu aan het voorbereiden op Kerst. Diverse nieuwe nummers moeten worden ingestudeerd, dirigent Sasja geeft de ‘oude’ nummers een nieuw sausje en komt ook met diverse andere,

nieuwe nummers. Gezien de reacties die de toehoorders geven voelt ze de groep goed aan, en maakt ze gebruik van de mogelijkheden van de zanggroep. Tijdens de repetities moet dan ook hard gewerkt worden. De zanggroep is overigens erg blij met nieuwe leden, repetitie is op maandag, 19.30 uur in de pastorie van Zegge. Voor de komende periode staan de volgende optredens gepland, waarbij iedereen natuurlijk erg welkom is en zelf kan horen wat het resultaat geworden is: 11 november 10 uur in de kerk van Zegge, 17 november medewerking aan de vrijwilligersavond van Parochiebestuur Zegge, 15 december Kerststallentocht van de Holle Roffel, er wordt gezongen in de voormalige protestantse kerk van Kruisland, diverse malen optreden tussen 16.30 uur en 21.00 uur, 24 december kerstviering Zegge, en tot slot op 25 december 10.30 uur muzikaal opluisteren van de kerstviering in het Franciscus Ziekenhuis.

Glasschade?! Ruit stuk?! Supersnel Glasherstel

24 uu rs service

Bel gratis 0800 - 837 52 27

KORTE BERICHTEN

RUCPHEN De Vogelvrienden: Op zondag 11 november houdt vogelvereniging “De Vogelvrienden” Rucphen de maandelijkse ledenvergadering in gemenschapshuis “De Vaart”. Aanvang 10.00 uur. Op dinsdag 13 november is er een nabespreking van de afgelopen t.t. in “De Vaart”. Aanvang 20.00 uur. Alle leden worden op deze bijeenkomst uitgenodigd. Senioren-Express: Donderdag 8 november verzorgt De Senioren-Express van 9.00 tot 11.00 uur een radioprogramma op radiorucphen FM 106.4, voor en door senioren met muziek, agenda en informatie seniorenwerk gemeente Rucphen. Tijdens deze uitzending is Marie Augustijn met informatie Mantelzorg en Pastor Lies Verkade over de sluiting van de kerk van de Parochie H. Joannes de Doper in Sprundel live in de studio. Tevens is er gelegenheid voor het indienen van een felicitatie of muzikale groet: tel. 342480. Verenigingen en Instellingen kunnen hun informatie betreffende seniorenwerk opgeven bij: J. Mangnus, tel 388041, j.mangnus8@kpnplanet.nl, www.radiorucphen.nl SPRUNDEL Aquarius workshop: Bewust worden van twee soorten geweten. In deze workshop zullen we met een liefdevolle nieuwsgierigheid aan de hand van thema’s uit de padwerk lezingen de verschillen tussen deze twee soorten geweten onderzoeken. Meer info: www.aquariusmens.nl. Gespreksleider is Saskia Hontelé. De workshop vindt plaats op zaterdag 17 november tussen 14.00 en 16.00 uur in het Aquarius centrum in Sprundel. Aanmelden: s.hontele@hetnet.nl, 0165-387770.

De Gekleurde Zanger RUCPHEN - Het voorbije weekeinde zijn op de COM t.t. voor kleurkanaries te Mechelen door onze leden de volgende kampioenschappen behaald.

Sprundelse jeugd toonde talent

Jan Schrauwen met een stam isabel roodivoor schim. Jac. Knobel met een stam lutino mozaïk. Jac.de Jong met een stam geel

mozaïk 2. M. de Jong met een stam rood mozaïk 1, met een stam rood mozaïk 2,, met een stam roodivoor mozaïk 1 en met een stam roodivoor mozaïk. en met de enkelingen met een rood mozaïk 1, met een roodivoor mozaïk 2 en met een rubinoivoor mozaïk 2. Het bestuur wenst de prijswinnaars nog van harte proficiat.

Met de Gebroeders Ko

Polderparty Sprundel SPRUNDEL - Voor de vijfde keer organiseert de Sprundelse zangeres Anita Christianen met hulp van buurtvereniging De Boskrekels op 16, 17, en 18 november weer haar Polderparty. Dit jaar met een feestelijk tintje want tevens viert zij ook het feit dat ze al 30 jaar zingt.

Ook de kleinsten toonden talent.

SPRUNDEL - De bijna driehonderd toeschouwers konden zaterdag 3 november constateren dat er in Sprundel veel jeugdig talent zit. Een vijftigtal jeugdigen kwamen onder het motto ,,Sprundel got talent’’ in De Trapkes op het podium met zang, dans, playback,

ballet en toneel. ´s Middags was de zaal van De Trapkes driekwart gevuld met kijkers en ´s avonds was het dorpshuis afgeladen vol. Totaal werden er een twintigtal acts gebracht. Met veel enthousiasme zetten de meisjes en jongens op het toneel hun beste beentje voor. En het publiek liet veelvuldig met applaus waardering blijken. PAGINA 6

Op vrijdag 16 november is dan ook de release van haar cd/dvd jubileumalbum. Nieuw dit jaar is op vrijdag de Teenageparty voor de jeugd tussen de 12 en 16 jaar. Deze avond is van 20.00 tot 23.30 uur. Meer info: www.stuifteenage.nl Op zaterdag is er de Polderdance met Ko-

dex Dj’s Willem en Twannie. Hier is legitimatie verplicht! Op zondag ontvangt Anita vanaf 15.00 uur een keur van artiesten o.a. De Gebroeders Ko, Johnny Gold, Wesley Klein, Randy Watzeels, Roger van Meer en nog vele andere. Tevens zal deze middag het jubileumalbum voor een speciaal prijsje te koop zijn. Voorverkoopadressen zie advertentie in de Bode of: www.anitavanderapsodies.nl De verwarmde feesttent kunt u vinden aan de Munnikedijk in Sprundel. Tijdens het evenement geldt voor de Munnikendijk vanuit de Bredasebaan een éénrichtingsverkeergebod van 16 t/m 18 november.


lief en leed

Familieberichten Op vrijdag 16 november 2012 zijn onze (groot)ouders

Ries en Cor van Kalmthout 50 jaar getrouwd. Wilt u hen feliciteren? U bent van harte welkom op de receptie van 19.00 tot 20.00 uur in het ‘Wapen van Schijf’ St. Antoniusstraat 40 in Schijf.

Dankbetuiging Voor de grote belangstelling en het medeleven na het overlijden van mijn man, vader en opa

Toon Smits willen wij u op deze manier hartelijk danken. Het heeft ons goed gedaan.

ConfErEntiECEntrum BovEndonK

Een sfeervolle locatie voor een passend afscheid Wij bieden u verschillende uitvaartarrangementen die met uw persoonlijke wensen aangevuld kunnen worden. Kijk voor meer informatie op www.bovendonk.nl of neem telefonisch contact met ons op. Conferentiecentrum Bovendonk, Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven, 0165-507550

Verhoeven Rouwvervoer- wit rouwvervoer

Jeanne Smits - Konings Pascal, Jolanda en Robin Zegge, 7 november 2012

Weekenddiensten Bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 50 40 444, Bredaseweg 171, voor inwoners van Rucphen, Sprundel, St. Willebrord en Zegge. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, tel. 076 502 5650. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Dierenarts Dierenartsengroep voor gezelschapsdieren tel. 076 501 2928/501 6915. Voor landbouwhuisdieren en paarden tel. 076 501 3645/596 1333. Dierenhospitaal Visdonk, Visdonkseweg 2a, Roosendaal, tel. 0165 583 750. Zorg aan huis vanuit uw eigen wijk of buurt? Bel 0165 - 57 40 00, 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Tel.: 06-53 33 84 16

Surplus Zorg thuiszorg passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl

www.verhoevenrouwvervoer.nl

TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

www.uitvaartbrabant.nl Onze sfeervolle uitvaartcentra zijn huiselijk en intiem en voorzien van alle moderne faciliteiten. Graag informeren wij u over alle mogelijkheden rondom de uitvaartdiensten die bij ons, zonder tijdslimiet, gehouden kunnen worden.

Bergen op Zoom Heiningen 115 Tel. 0164 - 233 473

Persoonlijke zorg bij het laatste afscheid...

Tel.: 0165-36 45 66

Dag en nacht bereikbaar margaret@verbraak-uitvaart.nl www.verbraak-uitvaart.nl Bergsebaan 104 • 4709 AR Nispen

Roosendaal Bachlaan 3 Tel. 0165 - 533 785

VERHUUR AFVALCONTAINERS Geef om kinderen. redeenkind.nl | Giro 1599333

Voor bouw en sloopafval-puin-groen-bedrijfsafval enz. Verhuur van 7m³ 20m³ 40m³ afvalcontainers. Ook voor al uw bestratingsmaterialen, ophoogzand, grindzand, enz

Tel. 0622523365 / 0765971547 PAGINA 7

BEN JIJ ER AAN TOE OM JE TE BINDEN? Zet dan Mens & Relatie in om je levenspartner te vinden Bel: Lia van der Wel 0165-388816 Of 0800-0230595 (landelijk)

www.mens-en-relatie.nl

erkend AVR / SinglesKeurmerk / Geschillencommissie


15.000 vierkante meter beursvloer staat tussen 6 en 8 november weer vol

Nog werk aan de winkel voor bondsconcours Heinkeszand

Contacta zet meer in op verdieping

Zegse tamboers op GMC

GOES - De eerste twee edities van Contacta onder de hoede van LMG stonden voor het communicatiebureau vooral in het teken van groei. Voor de komende aflevering, die van dinsdag tot en met donderdag plaatsvindt in de Zeelandhallen, is ingezet op verdieping. “We willen de deelnemers inspireren, niet alleen maar entertainment aanbieden”, zegt LMG-directeur Perry Kentin.

ZEGGE - Het afgelopen zondag gehouden Gemeentelijk Muziek concours werd door de Zegse tamboers benut als een uitstekende voorbereiding voor het bondsconcours a.s. zaterdag. Dat de beide marcherende nummers door de deskundige jury voldoende werden bevonden voor opnieuw winst tijdens dit concours was voor de muzikanten geen verrassing. Ook geen verrassing waren de kritische opmerkingen in het juryrapport. Waar met deze beide nummers tijdens het Pinksterweekend in Hamond tijdens het Kampioenschap der Lage Landen nog hoge ogen werden gescoord, was het resultaat

nu beduidend minder. Tijdens het bijna traditionele, gezellig samenzijn na afloop in de foyer van de Nieuwenbergh werd alles nog eens fijntjes overlopen en was iedereen er vast van overtuigd, dat het tijdens het komende bondsconcours duidelijk beter moet en zeker ook kan. Zaterdag in de Stenge te Heinkeszand spelen de tamboers dezelfde werken en zijn aan de beurt rond half 5, waarna om 6 uur de prijsuitreiking staat gepland. Zij proberen zich hier te plaatsen voor de Nationale Kampioenschappen, welke gehouden worden op zaterdag 26 januari in sporthal de Niervaert te Klundert. Zet deze datum alvast in uw agenda.

Heemkundekring Schijf

De Heemkundekring blijft bezig SCHIJF - Het zijn drukke tijden bij heemkundekring ‘Swerter Scive’in Schijf. De Zeelandhallen staan dinsdag, woensdag en donderdag weer in het teken van de Contacta.

DOOR EUGÈNE DE KOK Vorig jaar vond de netwerkbeurs van Zuidwest Nederland en Vlaanderen voor het eerst in de drie hallen van de Zeelandhallen in Goes plaats. Die stap betaalde zich met een recordaantal van ruim 21.000 bezoekers meteen uit. “We zijn tegen de stroom van de economie ingezwommen, hebben de laatste twee jaar grote sprongen gemaakt en veel enthousiaste reacties gekregen van deelnemers en bezoekers”, zegt Perry Kentin van LMG. Vorig jaar wist hij meteen dat het lastig zou zijn het record dit jaar te overtreffen. De voortekenen zijn echter goed. De beursvloer van ruim 15.000 vierkante meter staat met zo’n 300 deelnemers weer vol en duizenden ondernemers en belangstellenden uit Zuidwest Nederland zullen een bezoekje brengen aan de Contacta. Net als tijdens de twee voorgaande edities is er weer een aantal prominente sprekers. Dit keer zijn dat de oud-voetballers Jan Mulder en Hans van Breukelen, schoenenontwerper Floris van Bommel en zakenvrouw van het jaar 2012 Jacqueline Zuidweg. Er is echter meer. Zo geeft de voormalig CEO van McDonalds Nederland René Savelberg een lezing over het merk McDonalds en zijn er veel seminars van experts van onder meer DRV en de Rabobank. “De

presentaties van bekende Nederlanders zijn populair gebleken, maar er kunnen telkens maar 150 mensen bij aanwezig zijn. Je moet dus zorgen dat je ook voor die andere duizenden mensen iets hebt te doen. Daar hebben we dit keer heel bewust naar gekeken. Met allerlei seminars en workshops hebben we ingezet op verdieping, niet alleen op meer entertainment.” Vele seminars en workshops staan in het teken van het Contacta-thema ‘Kansen creëren’. “Veel ondernemers hebben momenteel minder geld te besteden. Dan moet je innovatief zijn: niet denken in

ARCHIEFFOTO LEONARD PASSCHIER

obstakels, maar kijken naar de mogelijkheden. Onze gasten geven daar invulling aan.” Ook de deelnemende bedrijven en organisaties zijn op het thema gewezen. “De een zal er meer mee doen dan de ander, maar zij maken uiteindelijk de beurs. Als LMG zorgen wij voor de faciliteiten en het programma waarmee we de ondernemers willen inspireren, zodat er ook op de vloer veel energie ontstaat.” De Contacta duurt van dinsdag 6 november tot en met 8 november. Meer informatie: www.contacta.nl.

Na de zeer goed bezochte en bijzonder geslaagde middag afgelopen zaterdag ter gelegenheid van de presentatie van het nieuwe boek “Schijvenaren vertellen … over hoe het vroeger was”, is voor zaterdag 10 november om 14.00 uur alweer een zaal in de Hoge Dries gereserveerd, ditmaal voor de voordracht “Ouwe Vèrrekes”, over huisslachtingen en de tijd van vroeger. Vroeger speelde het varken een belangrijke rol in het dagelijkse leven. Het varken diende als levende pedaalemmer en vaak

hielp de hele buurt mee om het varken vet te mesten. Een tijd van bloedworst, spek, ham, pootjes, koaikes, balkenbrei, zult, dun blaas, de rommelpot, de pezerik en de kerbenaai veur dun pastoor. Een tijd waarin er nog geen koelkast was en alles moest worden gewekt, gerookt of opgeslagen in de beruchte ‘Keulse Potten’. En kent u nog de liedjes hierover? Rien Vermaire uit Hilvarenbeek haalt al deze herinneringen op in het Brabantse dialect. Daarnaast passeren ook de alledaagse gebruiken van vroeger de revue, zoals de ouwerwetse was op zondagmiddag, het trouwe Brabantse huwelijk, het katholieke geloof, de armoede en de eerste platte buis in zwart-wit.

Elfde van de elfde in Torensjouwerslaand SCHIJF - Op 11 november begint het carnavalseizoen. Het motto van Torensjouwerslaand voor de carnaval 2013 luidt ‘Un Stripke vur!’. Op zaterdag 10 november zal de opening van de carnaval in Torensjouwerslaand worden gevierd, waarbij de kinderen van het dorp centraal zullen staan. Vanaf 15.00 uur zullen de kinderen in café ’t Wapen van Schijf actief aan slag gaan tijdens de knutselmiddag. De kinderen krijgen om cira 17.00 uur iets lekkers te eten. Aansluitend gaat iedereen naar de kerk, waar een kindernevendienst zal worden gehouden. Na de viering zal de lampion-

nenoptocht worden gelopen door het Torensjouwerslaand. De afsluiting van deze feestelijke opening van de carnaval zal plaatsvinden bij café cafetaria Het Dorp, waarbij aan de kinderen nog een consumptie zal worden aangeboden. Opgeven kan deze week nog bij Bianca van Overveld en bij Anja van Overveld. Ook zijn we nog op zoek naar kinderen die dit jaar graag mee willen doen in de jeugd raad van elf. Opgeven voor de jeugdraad kan bij Lizette Kustermans. We hopen dat er weer veel kinderen aan de lampionnenoptocht mee zullen doen, zodat we het carnavalsseizoen met een stripke vur kunnen beginnen.

BEDRIJVIG NIEUWS Bij Studio Haar krijgt iedere klant alle tijd, zorg en aandacht voor een goed resultaat

Studio Haar laat je stralen RUCPHEN - Midden in het centrum van Rucphen is sinds 30 juni de nieuwe dames- en herenkapsalon Studio Haar gevestigd. In deze gezellige en stijlvol ingerichte salon wordt ieder klant verwend door haarstylistes Wilma Elsten-Klep en Michelle Bugter in een fijne, ontspannen sfeer met een vers gezet kopje koffie, een mooi tijdschrift en een goed gesprek. DOOR HÉLÈNE HEIJS In Studio Haar staat een goed gevoel en ontspanning centraal. “De mensen moeten zich hier op hun gemak voelen”, vertelt eigenaresse Wilma Elsten-Klep. In een gemoedelijke en huislijke sfeer krijgen de klanten alle tijd, zorg en aandacht. Heerlijke hoofdmassages, deskundige en meedenkende adviezen voor ieder persoon, haartype en kapsel, met ondertussen een vers gezet kopje koffie en een goed gezellig gesprek.

“Wij gaan zeer zorgvuldig om met het vertrouwen van de klant en ze moeten het gevoel hebben dat het een uitje is”, aldus Wilma. Wilma en Michelle hebben een zeer grote passie voor het kappersvak. “Wij zijn altijd vernieuwend. Ieder kapsel krijgt een frisse en eigentijdse uitstraling”, vertelt Michelle. “Wij zorgen ervoor dat de mensen met een zeer tevreden en vooral goed gevoel weer naar buiten gaan”, aldus Wilma. Ervaring Eigenaresse Wilma Elsten-Klep werkte 10 jaar lang in een kapsalon in Roosendaal, waarvan een aantal jaar als bedrijfsleidster. Ook gaf zij als gediplomeerd trainster wekelijks trainingen aan leerling-kapsters. Michelle Bugter werkte 8 jaar als kapster en allround visagiste in Dinteloord. Waar Wilma zeer vakkundig is op het gebied van bruidskapsels, is Michelle dat op het gebied van (bruids-)visagie. Nog regelmatig is ze werkzaam voor diverse videoclips, fashionshows en fashions-

hoots. Wilma en Michelle hebben de afgelopen jaren aan diverse nationale en internationale kapperswedstrijden meegedaan, zoals aan de Coiffure Award. Beiden volgen nauwgezet de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van haar, haarstyling en make-up door het regelmatig bijwonen van shows en trainingen. Haarproducten Studio Haar werkt alleen met de professionele haarproducten van Goldwell en KMS. Vooral de elumenkleuringen van Goldwell geven een schitterend en langdurig resultaat, van felle kleuren tot een natuurlijke glans. “Wanneer iemand eenmaal een KMS product heeft gekocht dat bij ze past, raken ze hieraan verslaafd en komen ze hiervoor terug en dan kunnen ze niet meer zonder dit product”, vertelt Wilma. Voor maandenlang zichtbaar en voelbaar gezonder en pluisvrij haar geven ze ook keratinebehandelingen van Diorá Keratherapy.

Ladies night Eind november organiseert Studio Haar samen met een aantal plaatselijke ondernemers een ladies night met een workshop haarstyling, make-up advies en een hapje en een drankje. Op Facebook zijn ze zeer actief met het plaatsen van nieuwe trends en acties. Bij 500 pagina-‘likes’ wordt er

Studio Haar, Schijfse Vaartkant 5, Rucphen, www.studiohaar.nl, info@studiohaar.nl, tel: 0165-344989 PAGINA 8

een volledige metamorfose van haar en make-up verloot onder de ‘likers’! Openingstijden: Dinsdag van 8.30 – 20.00 uur, woensdag en donderdag van 8.30 – 17.30 uur, vrijdag van 8.30 – 20.00 uur en op zaterdag van 8.00 – 14.00 uur


s es j p o o k e j p k: koo e e w e we k:

PARTICULIERE VERKOOP en PRIVÉ SLACHTINGEN

Reclames in onze winkel! EERSTE KWALITEIT VLEES TEGEN GROOTHANDELS-PRIJZEN LANGE HEI 16, SPRUNDEL, TEL. 0165-385595 (achter het IJspaleis) di. t/m do. van 8.00 tot 17.00 uur; vr. van 8.00 tot 16.00 uur maandag en zaterdag GESLoTEN

koopje koopje

kogelbiefstukken 43met Gepaneerde gratis kruiden Schnitsels SpeCIAL

Echt vers vind je alleen nog maar bij Bakkerij van Oers SPECIALE AANBIEDING! SPECIALE AANBIEDING! SPECIALE AANBIEDING!

de HEERENS VLEESHANDEL

60095 6

â‚Ź voor â‚Ź

voor

Haas op stok

Special (Varkenshaasmedaillon met ontbijtspek gevuld met zongedroogde tomaatjes) Kip met knapperige spinazie en

kip met pit

225 â‚Ź160 â‚Ź 525 â‚Ź

100 voor krokante pijnboompitjes, verpakt in gram heerlijke pancetta, bakken in de pan ca. De 15 min. of in MAALTIjD VAN Week

• Magazijninrichting • Camera- en beveiligingstechniek

Wij richten uw magazijn in... Palletstellingen Legbordstellingen Draagarmstellingen Grootvakstellingen Bandenstellingen Tussenvloeren en nog veel meer!

Italiaanse100 gram voor gehaktschotel

de ovengram op 160 graden 20-25 min. 500

EEN NIEUWE 4 kipvinken halen3 betalen 695 BADKAMER IS cervelaatworst GraTiS likkepot 25 3 DICHTERBIJ FONTEIN SET BADKAMER JOY COMPLEET AD MoNDeN DAN U DENKT... 30% VOORDEEL Zowel nieuw als gebruikt!

Tevens camera- en beveiligingstechniek

Spellestraat 55 • 4724 SH Wouw • Tel: (0165) 30 84 58 Handelsweg 31 • 4421 SH Kapelle (Zld) • Tel: (0113) 82 03 88 E: info@easyracking.nl • www.easyracking.nl

EEN NIEUWE Badkamer BADKAMER IS DICHTERBIJ Joy DAN U DENKT...

Betaalbare ACTIE badkamers met de hoge kwaliteit en service van Verhoeven van Erp. Kom langs in onze showroom en laat u aangenaam verrassen!

30%9,-

Betaalbare ACTIE badkamers met de hoge kwaliteit en service van Verhoeven van Erp. Kom langs in onze showroom en laat u aangenaam verrassen!

â‚Ź 1795,-

AKTIE WANDCLOSET

voordeel â‚Ź 24

GLASWAND + STORTDOUCHE

30% VOORDEEL

bestaande uit: wandcloset Gastelseweg I 4705 AC Roosendaal I T 0165 56 83 07 toiletzitting soft96 close inbouwreservoir (normaal) Gastelseweg 96 I 4705 AC Roosendaal I T 0165 56 83 07 druktoets chroom

F 0165 56 09 68 I E info@verhoevenvanerp.nl I www. verhoevenvanerp.nl

VAN â‚Ź 627,36 Gastelseweg 96 I 4705 AC Roosendaal

I

T 0165 56 83 07

Speciaal aanbevolen SpeCIAAL AANbeVoLeN

1 kilo Gekruid

gehakt

voor

VAN VRIJDAG 09-11 T/M DONDERDAG 15-11

Ham Kaas Croissants 4 stuks â‚Ź 2.95 VAN VRIJDAG 09-11 T/M DONDERDAG 15-11

Anijs Bollen

5 stuks â‚Ź

0.99

IEDERE VRIJDAG BROODDAG:

Wit, Tarwe en Volkoren Brood â‚Ź 1.95

Bezoek ook onze website: www.bakkerijvanoers.nl

Aanbiedingen allĂŠĂŠn geldig in onze winkel!!

tel. 0165-383119 St. Janstraat 75 Sprundel

â‚Ź

vleeSwarenaanbiedinG Soep VAN De Week

Aspergesoep

Bij 150 gram

100 gram

1 liter

â‚Ź

Tulpstraat 105 4711 HG St. Willebrord Tel.: 0165 383742 Mobiel: 06 51470422

Volg ons nu ook op Facebook: Keurslagerij Monden

keurslager keurslager

AD MoNDeN

ST. JANSTRAAT JANSTRAAT38 38 SPRUNDEL SPRUNDEL ST. TELEFOON 0165 0165--382 382330 330 TELEFOON

Romans voor volwassenen .............â‚Ź 0,50 ..............................................6 voor â‚Ź 2,50 Stripboeken ....................................â‚Ź 0,50 Kinderboeken ..................................â‚Ź 0,10 Alle bekers en mokken ....................â‚Ź 0,10 Alle glazen .......................................â‚Ź 0,10 Alle letterbakbeeldjes ......................â‚Ź 0,05 Alle Rieten en Houten Poppenstoeltjes ............................................ HAlve PRijS

KRAANVERHUUR MET/ZONDER MACHINIST TE-DQYDQ%HUJHQ92) HUUR: MINI SHOVEL

Sloten maaien. /RRQEHGULMI.UDDQYHUKXXU*URQGZHUNHQ te koop: gEZEEfDE ZwARTE gROND

Jan van Bergen V.O.f. Hulsdonkstraat 20 4882 Jm Zundert tel: 076 - 5985324 Gsm: 06 - 55918911

Rolluiken * Zonweringen * Kunststof Kozijnen * Montage en Reparatie *

Extra spEElgoEd voor sintErklaas in dE winkEl

Terre des Hommes ,,‘t Spiegeltje� Molenstraat 138, Zundert. Tel: 5961214.

Openingstijden winkel (ook voor inleveren goederen): woensdag, donderdag en vrijdag van 13. tot 17.u.; zaterdag van 10. tot 16.u.

7(.223 6WDOPHVW&KDPSLJQRQPHVW ,QFOYHUVSUHLGHQYROJHQV*356V\VWHHP +XOVGRQNVWUDDW=XQGHUW  

UW WOONWENS IS ONZE SERVICE

0,MIDâ‚Ź 49 SEASON SALE

0,79 â‚Ź Op een groot deel van onze grandioze najaarsGastelseweg 96 4705 AC Roosendaal T 0165 56 83 07 F 0165 56 09 68 E info@verhoevenvanerp.nl www.verhoevenvanerp.nl

30%

collectie dames-, heren- en kinderschoenen!

*

KORTING

Tweede Paasdag 9 april geopend van 10.00- 16.00 uur Cees en Marian Ossenblok St. Janstraat 97 • Sprundel • Tel.: 0165 - 388008

Info: www.meubeltrend.eu

Dinsdagmiddag gesloten

UW WOONWENS IS ONZE SERVICE

(* geldig voor artikelen met label niet in combinatie met overige acties)

Bestel uw meubelverzorgingsproducten rechtstreeks via

www.meubeltrend.eu Hof v.d. Houte 158 - ETTEN LEUR BLADEL - BERKEL & RODENRIJS - BRIELLE - GELDERMALSEN KRIMPEN a/d IJSSEL - ROSMALEN - STEENBERGEN - ZALTBOMMEL

www.hovenschoenen.nl

Cees en Marian Ossenblok St. Janstraat 97 • Sprundel • Tel.: 0165 - 388008

Info: www.meubeltrend.eu

Dinsdagmiddag gesloten.


Activiteitenkalenders dorpshuizen Gemeente Rucphen GEMEENSCHAPSHUIS DE HOGE DRIES Bezoekadres: Zoeksestraat 5a, 4721 AC Schijf, tel. 0165-342649 Maandag 12 november: 11.45-12.45u Tussenschoolse opvang; 13.00-14.00u KVO Volksdans; 13.00-17.00u Biljarten, competitie; 18.30-20.30u KNA minirette/majorette; 19.00-23.30u Biljartclub de Vrolijke Fotsers; 20.30-21.30u Dames gymgroep 3 Dinsdag 13 november: 08.30-09.30u Bloedprikken; 09.00-10.00u KVO – Pilates; 11.45-12.45u Tussenschoolse opvang; 13.00-17.00u Biljarten, competitie; 14.00-16.00u KBO koersbal; 18.15-20.15u Streetdance; 18.45-19.45u SKW –Pilates groep 1; 19.55-20.55u SKW- Pilates groep 2; 19.30-21.30u Natte Kwasten, schilderclub; 19.30-22.30u Biljarten; 19,45-21.45u Repetitie Schijfs Toneel; 20.15-21.15u Volleybal Schijf, dames/heren Woensdag 14 november: 09.15-10.15u SKW Gym ouderen; 09.00-10.15u SKW Cursus Engels; 09.30-11.30u SKW Schijf DB vergadering; 12.30-14.30u Streetdance; 13.00-17.00u Biljarten, open inloop; 13.30-16.00u Handwerkgroep, open inloop; 18.30-19.30u Dames gymgroep 1; 19.30-20.30u Dames gymgroep 2; 19.3021.30u Repetitie Schijfse Noten; 20.3021.30u Dames gymgroep 4 Donderdag 15 november: 08.45-11.30u Bibliotheek, uitleen jeugd; 09.30-10.30u Ouderenkoor; 11.45-12.45u Tussenschoolse opvang; 13.00-17.00u Biljarten, open inloop; 13.30-15.00u Bibliotheek, uitleen volwassenen; 18.00-20.00u Fysiotherapeutische oefentherapie; 19.30-21.30u Natte Kwasten, schilderclub Vrijdag 16 november: 11.45-12.45u Tussenschoolse opvang Voor meer informatie over bovenstaande activiteiten of de reservering van ruimtes kunt u terecht bij het beheer van SKW Schijf, tel. 0165-342649. GEMEENSCHAPSHUIS DE NIEUWENBERGH Bezoekadres: Hoefstraat 4, 4735 TA Zegge, tel 0165-541309 Maandag 12 november: Overdag gesloten activiteiten op afspraak; 19.00-21.00u Dansschool Old Forest Promotion Dinsdag 13 november: 08.30-09.30u Yoga; 10.00-11.00u KBO Linedansen; 13.30-15.30u SKW Linedansen; 13.3016.00u Handwerkclub Vlijtige Vingers; 13.30-17.00u Biljart competitie; 19.0021.00u SOAC computercursus; 20.0021.30u Volleybal + Gym dames en heren Woensdag 14 november: 11.00-12.00u KBO Gym ouderen; 13.30-15.30u KBO Schildercursus Aquarel; 13.30-15.30u Linedansen; 17.00-21.00u Majorettevereniging Twinklestars; 18.30-20.00u Linedansen; 19.00-22.00u Open inloop; 19.00-21.00u SOAC computercursus; 20.00-21.30u Linedansen Donderdag 15 november: 09.00-10.00u KBO Thai Chi; 13.30-15.30u KBO Koersbal; 19.00-20.30u Linedansen; 19.00-21.00u SOAC computercursus; 19.00-21.00u KBO Bridge; 19.00-22.00u Schermvereniging Beau Geste Vrijdag 16 november: 13.00-17.00u open inloop; 13.00-17.00u KBO Bingo; 18.0022.00u Tamboerkorps St. Cecilia Zaterdag 17 november: 19.00-24.00u Vrijwilligersavond Kerkbestuur Zondag 18 november: Intocht Sint Nicolaas 13.00u vertrek vanuit de Nieuwenbergh. Voor meer informatie over bovenstaande

Kunstgebit stuk?

activiteiten of voor reservering van ruimtes kunt u terecht bij het beheer van SKW Zegge, tel. 0165-541309 / 06-43026366, denieuwenbergh@home.nl GEMEENSCHAPSHUIS DE VAART Maandag 12 november: 13.00-17.00u skw competitie biljarten / kaarten open inloop; 13.30-14.30u kvo mensendieck; 14.30-17.30u dwarsfluitles NEO; 15.3016.30u kleutergym HV Orion; 15.30-18.00u klarinetles NEO; 15.30-17.00u koperles NEO; 18.30-19.45u majorette The Fantasy Kids; 19.00-20.30u spreekuur bouw en houtbond FNV; 21.00-22.00u sporten heren Dinsdag 13 november: 13.00-16.00u skw handwerken ouderen; 15.30-18.15u klarinetles NEO; 17.00-19.30u The Fantasy Kids; 19.00-21.30u Road Runners Rucphen; 19.30-21.00u nabespreking T.T. De Vogelvrienden Rucphen; 20.30-22.00u volleybal Woensdag 14 november: 13.00-16.30u skw biljarten / kaarten open inloop; 13.3016.00u koersballen; 18.30-20.00u blokfluitles NEO; 19.00-21.30u leesrepetitie vlijt met volharding; 19.30-21.30u informatieavond Reggefiber Donderdag 15 november: 13.30-15.30u Weigt Watchers; 15.30-17.30u drumbandles NEO; 17.30-20.00u repetitie drumband NEO; 18.45-20.00u repetitie NEO B-orkest; 19.00-21.30u Road Runners Rucphen; 20.00-22.30u repetitie NEO A-orkest Vrijdag 16 november: 17.00-20.30u majorette The Butterflies; 19.30-23.00u rikken harmonie NEO Zaterdag 17 november: 17.00-00.00u feestavond De Vogelvrienden Rucphen Zondag 18 november: 14.00-16.00u intocht St Nikolaas Algemene informatie: Voor nadere informatie over het huren van ruimte of bovenstaande activiteiten kunt u contact opnemen met Leon Verpaalen tel. 0165-341908 of per e-mail devaart@home.nl. U kunt ook de website bezoeken van Gemeenschapshuis “De Vaart”: www.devaartrucphen.nl JEUGDHUIS DE LOUWEN Bezoekadres: Kerkstraat 6, Rucphen, tel. 0165-342064 Maandag 12 november: 15.30-18.15u SKW Rondinella; 19.00-20.00u SKW Engelse les- gevorderden; 19.00-20.00u SKW Pilates 1; 20.00-21.00u SKW Pilates 2 Dinsdag 13 november: 19.30-21.00u SKW Vergadering verenigingsraad i.o. Woensdag 14 oktober: 13.30-15.00u SKW Knutselclub; 19.00-20.00u SKW Vergadering Tienergroep; 19.00-20.00u SKW Franse les-gevorderden Donderdag 15 november: 09.30-10.30u SKW Gym 55+; 14.45-16.00u SKW Volksdans 55+; 17.30-19.00u Bureau BOT, vaardigheidstraining Vrijdag 16 november: 19.15-20.45u Jeugdtoneelvereniging de Peeperklips; 19.00-20.30u Scouting (Esta’s en Welpen) Zaterdag 17 november: 10.00-11.30u Scouting (Bevers); 10.00-12.00u Scouting (Gidsen); 16.00-17.30u Scouting (Verkenners); 13.00-17.30u SKW 25 jarig Jubileumfeest; 18.30-21.00u SKW Jeugddisco, groep 3 t/m 8 basisschool; 20.30-00.00u SKW Vrijwilligersavond Algemene informatie: Meer informatie over de activiteiten in Jeugdhuis de Louwen en van SKW Rucphen kunt u vinden op de website: www.skw-rucphen.nl. U kunt ook contact opnemen met Diana Schotting (Sociaal Cultureel Werker) tel.

Klaar terwijl u wacht!

Tandprothetisch Centrum Etten-Leur Vergoeding door alle zorgverzekeraars!

Goed gemutst op de Vlegter

Voorsteven 116b • Etten-Leur T. 076 5040794 www.tpczevenbergen.nl Ook weekend reparatie.

Winkelcentrum 11 - Etten-Leur 076-5012941

0165-342064. DORPSHUIS DE TRAPKES Maandag 12 november: 13.00-16.30u Ouderensoos; 13.30-14.30u KBO Koor; 14.00-16.00u KBO Koersbal; 18.00-20.00u Archida (sportzaal); 19.30u Biljartcompetite wijken; 19.30u Tourclub evaluatie; 19.30u Heemkunde kring; 19.00-21.00u Mandala (cursuswerkgroep); 20.00-21.30u Badmintonclub WB (sportzaal); 20.0022.00u Muziekverening DHV-VHV Repetitie Dinsdag 13 november: 09.15-10.15u Groepsgym; 09.30-11.00u Accordeonles; 10.00-12.00u Biljarten HertogJan bandstoten; 13.00-16.30u Ouderensoos; 16.00-17.00u NSA knutselen; 16.0019.00u Estrella’s (sportzaal); 19.00-22.00u Mill dancers; 19.00-20.00u TRC Sportief (sportzaal); 19.00-20.00u Frans (cursuswerkgroep); 19.00-21.15u Yoga (cursuswerkgroep); 19.30u De Branden; 19.30u Biljartcompetite wijken; 19.30-20.30u Duits (cursuswerkgroep); 20.00-22.00u Bloemschikken (cursuswerkgroep); 20.0022.00u Gym NF (sportzaal) Woensdag 14 november: 09.30-11.30u Leesgroep; 10.00-11.00u Slankklup; 13.0016.30u Ouderensoos; 13.30-16.00u KBO rikken en sjoelen; 14.00-16.00u Meidengroep; 19.00u RMD energiemarkt; 19.3020.30u Damesgym (sportzaal); 20.0022.00u Schminkcursus; 20.30-21.30u Badminton WdeB (sportzaal) Donderdag 15 november: 10.00-12.00u Biljarten Ouderenwerk; 11.00-12.00u Gym ouderenwerk; 13.00-16.30u Ouderensoos; 13.30-15.30u Handwerken; 15.45-19.30u Estrella’(sportzaal); 15.45-17.00u Typeles; 16.00-17.00u NSA tek./schilderen; 18.15-19.15u Line-dance; 19.15u SKW alg. bestuur; 19.30u Biljartcompetite wijken; 19.30-20.30u Trimclub Sprundel; 19.3021.00u Mill dancers demogroep; 19.3021.30u Bloemschikken (cursuswerkgroep); 19.30-22.00u Sprundel Vocaal; 20.0022.00u Studie-beleggingsclub; 20.3021.30u Badminton HU (sportzaal) Vrijdag 16 november: 10.00-12.00u Biljarten Ouderenwerk; 13.00-16.30u Ouderensoos; 15.30-17.00u Computerclub SKW; 17.00-18.30u Estrella’s (sportzaal); 18.30-20.30u Archida (sportzaal); 19.30u SKW Vrijwilligerdavond; 19.30-21.00u Muziekinstuif (SKW) Zaterdag 17 november: 09.30-13.00u Militariabeurs Zondag 18 november: 14.00u Aankomst St. Nicolaas 11 van de 11de bal bij Dancetime Jeugddisco: Aansluitend aan de lampionnenoptocht van de Nachtuilen vindt er zaterdag 10 november in de Trapkes voor de kinderen een 11de van de 11de bal plaats. Dit is voor de kinderen van groep 2 tot en met 8. Het bal duurt tot 10u , maar natuurlijk kunnen de kleinere kinderen eerder opgehaald worden. Wilt u dat wel even overleggen met de leiding van de disco zodat er geen kinderen alleen over straat kunnen gaan zwerven. Adres: Hertogstraat 5, 4714 BZ, Sprundel, tel 0165-382889. Voor informatie over bovengenoemde activiteiten kunt u contact opnemen met De Trapkes, tel 382889. Mailen kan via skw-sprundel@home. nl. U kunt ook onze website bezoeken: www.skwsprundel.nl. Voor buurtpreventie neemt u contact op m et uw eigen wijkcontactpersoon of via buurtpreventiesprundel@gmail.com

PAGINA 10

Veel plezier bij de mutsenclub.

SINT WILLEBRORD - De activiteitenbegeleider van de Vlegter vroeg aan de dames van de handwerkclub om mee te doen aan het goede doel van het Nationaal Ouderenfonds. De vraag was zoveel mogelijk mutsjes te breien, die later in het jaar op een flesje met vruchtendrank bij een grote winkelketen zouden worden verkocht, €0,20 zou afgedragen worden aan het Nationaal Ouderenfonds. Fanatiek werd er begonnen

en al snel stonden de dames bekend als de mutsenclub van de Vlegter, een titel die de dames met trots dragen. De breipennen gingen snel heen en weer en er waren ook dames die pompoenen maakten voor de mutsjes, zo fanatiek dat ze tot laat in de avond bezig waren en zelfs van pompoenen begonnen te dromen. Nog een week breien en dan worden ze opgestuurd, de teller staat op dit moment op 760 mutsjes, dus de mutsenclub probeert met een eindspurt dicht bij de 1000 te komen.

Ben je graag in de natuur en creatief bezig

Meld je aan bij scouting RUCPHEN - Elke week zijn de leden van de scouting aan het clubdraaien. Nu nog in de Louwen, maar straks in een nieuw verblijf op de Molenberg. Heb je zin om op een creatieve manier samen bezig te zijn en ben je graag in de natuur dan ben je bij de scouting op het juiste adres. Zo gaan de speltakken jaarlijks op kamp, wat een van de hoogte punten is van de scouting. Samen met je leiding en de andere kinderen van je speltak bivakkeren met een thema als leidraad. Wat wil je nog meer? Vanaf je vijfde jaar kun je al bij de scouting komen en er blijven, eerst als scout en daarna als leiding. Club draaien doen ze op de volgende dagen.

Bevers, jongens en meisjes van 5-7 jaar, zaterdagochtend van 10.00-11.30 uur. Welpen, jongens van 7-10 jaar, vrijdagavond van 19.00-20.30 uur Esta’s, meisjes van 7-10 jaar, vrijdagavond van 19.00-20.30 uur. Verkenners, jongens van 10-15 jaar, zaterdagmiddag van 16.00-17.30 uur. Gidsen, meisjes van 10-15 jaar, zaterdagochtend van 10.00-12.00 uur. Op zaterdag 17 november zullen we ook aanwezig zijn op de opendag van het SKW en kun je zien wat wij allemaal doen en kun je gerust om informatie vragen. Mocht je van te voren al nieuwsgierig zijn geworden, kom gerust langs tijdens de clubtijden.

Slao d’oew slag bij de Grasduiners ZEGGE - Zaterdag 10 november is het weer zover, dan stort heel Zegge zich weer in het carnavalsgeweld.

Om half 6 is er eerst een viering in de kerk, van waaruit gelijk de lampionnenoptocht vertrekt. Deze keer met een alternatieve route, omdat er aan de normale route nog hard gewerkt wordt. Deze keer volgen we de volgende route, Onze Lieve Vrouwe Straat, vd Wildenbergstraat, Jongeneelenstraat, Waegemaekerstraat, Kerstensstraat, Jongeneelenstraat, Verdiesenstraat, vd Wildenbergstraat, OLVstraat en de Hoefstraat. De kinderdisco in de Nieuwenbergh be-

looft ook weer een groot feest te worden. Hier zal de jeugdraad weer voorgesteld worden en kunnen gelijk de beentjes van de vloer. Maar het grootste spektakel wordt verwacht tijdens het avond programma in Kerkzicht. Hier zullen vanaf 10 uur weer verschillende bouwgroepen hun slag slaon om hun karnavalskneiter ten gehore te brengen. En strijden om de titel, beste carnavals kraker van het Grasduinersdurp. Hiervoor word een professionele jury ingevlogen vanuit Schijf om dit alles te beoordelen. Al met al is er zaterdag weer voor ieder wat wils, en voor iedereen dus een mooi begin van weer een leuk carnavals seizoen.

Kerstshow te Schijf SCHIJF - Om inspiratie op te doen, om de laatste creaties als kerstartikel in huis te halen. Of gewoon voor de gezelligheid eens te gaan kijken. Dit kan allemaal op de Kerstshow aan de Schijfsebaan 2b te Schijf. Het weekend van 10 en 11 november tussen 10.00-17.00 uur is ieder welkom de vele kerststukjes te komen bekijken. Wie kunstzinnig of creatieve kerststukjes zoekt, kan hier goed terecht. Marie Bakx 79 jaar bedrijft deze creativiteit al 27 jaar met veel plezier. Andere mensen blij maken is de insteek van Marie. De eigengemaakte zijde bloemsierkunst

Creatief bezig zijn als hobby.

is ook een mooie afleiding met de lange winteravonden. 100 tal creaties van klein en groot zijn in 2 ruimtes tentoongesteld. Parkeren en toegang deze Kerstshow is gratis.


Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Elektronische uitwisseling van medische gegevens

altijd weer intrekken. Bent u in de afgelopen jaren door uw zorgverlener aangemeld bij de zorginfrastructuur? En heeft uw zorgverlener u voor 2013 nog niet om toestemming gevraagd? Dan kunnen uw gegevens vanaf 1 januari 2013 niet meer worden uitgewisseld via de zorginfrastructuur. U kunt ook na 1 januari 2013 nog toestemming geven. Uw gegevens mogen dan worden uitgewisseld vanaf het moment dat u toestemming hebt gegeven.

In de afgelopen jaren is gewerkt aan de invoering van de landelijke elektronische uitwisseling van medische gegevens via de zorginfrastructuur (voorheen het landelijk elektronisch patiëntendossier). Via dit systeem kan de zorgverlener (zoals huisarts en apotheek) die u behandelt, uw actuele medische gegevens opvragen en inzien.

Meer informatie

Per 1 januari 2012 is de verantwoordelijkheid hiervoor van het ministerie van VWS overgedragen aan de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). Deze organisatie heeft in overleg met de belangenorganisatie van patiënten (patiëntenfederatie NPCF) afgesproken het systeem voor elektronische uitwisseling van medische gegevens zonder steun van de overheid voort te zetten.

In de folder ‘Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!’ vindt u uitgebreide informatie. Deze folder vindt u op de website www.vzvz.nl/informatiepunt, op www.rijksoverheid.nl en in de praktijk van de deelnemende zorgverleners. Voor vragen en meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen met het Informatiepunt voor Zorgcommunicatie, telefoon 070 - 317 3456.

Alleen met uw toestemming Vanaf 1 januari 2013 worden alleen nog gegevens uitgewisseld van degenen die hiervoor toestemming hebben gegeven aan hun zorgverlener. Als uw zorgverlener is aangesloten bij het systeem dan zal hij u vragen of u ermee instemt dat uw gegevens kunnen worden uitgewisseld. U kunt uw toestemming

KOM, KOOP & WIN® t/m november 2012 2012 zaterdag 20 zaterdag oktober t/m17 zaterdag 17 november ... vertrouwd zaken doen . . . vertrouwd zaken doen

Een jaar lang

Ook voor al uw zakelijke verzekeringen.

Voor al uw Koen verzekeringen. Beenackers Voor advies, Vestiging Zundert Het Laar 1, 4881kunt DS Zundert u ons bellen. info en/of offertes Tel. 076 - 5971700, Fax 076 - 5972879 info@sweere.nl

GRATIS SHOPPEN

in Winkelhart Etten-Leur t.w.v. € 5.400,-!

www.sweere.nl Koen Beenackers

Vestiging Zundert Het Laar 1, 4881 DS Zundert Postbus 80, 4750 AB Oud Gastel Tel. 076- 5971700, Fax 076- 5972879 info@sweere.nl www.sweere.nl

T E L T ELOU

TEG

D A A R R O O V E W r i a t NIEU i n a s k o o Nu

NU dagelijks geopend ma. t/m van vr. 9.00 tot 18.00 uur zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

Er zijn 3 tussentijdse trekkingen met iedere week kans op:

1 minuut gratis winkelen bij J&J POLLEMANS en iedere week

een scooter als je ons op facebook!

Gratis zegel bij elke € 5,aa bestedingen; n

(tot een max imum van 5 zegels per keer)

Magazijnen van: Bakx Badkamers Industrieweg 3 - 5 ZUNDERT

BodemPRIJZEN

PRIJZENSPONSORS

CHIMERE – ESPRIT ETTEN-LEUR – JAMBELLE ETTEN-LEUR BEEN- EN ONDERMODE RODAS COPY & OFFICE – MS MODE ETTEN-LEUR – HEMA ETTEN-LEUR – NIMCO HOUSE OF SHOES C&A – BOEKETTERIE – JEANS CENTRE – JUWELIER MEKES – ARLECCHINO (JUNIORMODE) EXPERT ETTEN-LEUR – ISABELLE MODE – BLOKKER ETTEN-LEUR DA DROGISTERIJ EN LUXE PARFUMERIE VAN MEEUWEN – H EN I MODE – MEXX LUNCHCAFÉ ZUS & ZO – COSMO HAIRSTYLING – BRUNA VAN GILS CHIQOORIJ PATISSERIE & TRAITEUR – HANS ANDERS – BURMANN HOME STYLING GALL & GALL BURCHTPLEIN – INTERTOYS – MODE 4 HER – FLEUR 85 SCOOP ICE-CREAM – HET GEBOORTERIJK – MISS ETAM

aff A3 winkelhart etten leur.indd 1

www.winkelhartetten-leur.nl 05-10-12 16:35


Treeport Services zet volgende stap met verhuizing Ruim 3 weken geleden is Treeport Services, de logistieke tak van Treeport, verhuisd naar het CLTV terrein in Zundert. In het boomkwekerswereldje wordt dit terrein inmiddels de Hub genoemd. De Hub is de lokale op- en overslagplaats voor planten uit de regio. Deze planten worden door de Treerun, de door Treeport Services gecoördineerde ophaaldienst, in een straal van 15 km rond Zundert twee maal per dag verzameld en vervolgens gelost op de Hub. Op de Hub kunnen partijen met planten worden verdicht en/of verdeeld. Hier kunnen afnemers

‘De boom in meT TreeporT’ Rubriek bomen over bomen

Callicarpa, alle energie gaat naar de bessen Heesters met bes trakteren ons voorafgaand meestal eerst op een opvallende bloei. Callicarpa doet dat niet. Deze heester verspilt geen energie aan grote kleurrijke bloemen maar bewaart dat voor de glanzende paarse bessen die elke nazomer verschijnen. Het geslacht Callicarpa behoort tot de ijzerhardfamilie, de Verbenaceae. Tot deze familie, die vernoemd is naar de in Nederland bekende rijkbloeiende eenjarige Verbena, behoren ook de bloemheesters Caryopteris, Clerodendrum en Vitex. Callicarpa kent circa 140 verschillende soorten die grotendeels thuishoren in de (sub) tropische klimaatzones. Zowel heester- als boomvormen komen voor en behalve bladverliezende kent het geslacht ook talrijke bladhoudende vertegenwoordigers. Slechts een paar soorten zijn geschikt voor aanplant in het Nederlandse klimaat. De wetenschappelijke naam van het geslacht is opgebouwd uit de Griekse woorden kallos, dat schoonheid betekent, en karpos, dat de letterlijke vertaling is van vrucht. Hiermee wordt meteen op een duidelijke manier aangegeven wat de belangrijkste sierwaarde van de plant is. De soort C. bodinieri is inheems in Midden en West-China en groeit daar in bosgebieden en struikgewas. Deze soort bloeit in juni met kleine lichtroze bloemen in trossen. Opvallend zijn de meeldraden die uit de kroon tevoorschijn komen. De vruchten zijn slechts drie tot vier millimeter in doorsnee maar omdat ze met veel bijeen staan zeer opvallend. Dat komt ook door de paarse kleur en het glanzende oppervlak. De trossen met bessen staan over de gehele lengte van de takken verspreidt. De planthunters Wilson en Giraldi waren beide aan het einde van de 19de eeuw werkzaam in China en verzonden vanuit die regionen een grote diversiteit aan planten richting Europa. Zij selecteerden daar een struik van C. bodinieri met een bijzonder rijke besdracht en verzonden deze als. C. bodinieri var. giraldii richting het Westen. Niet alleen de rijke besdracht was opvallend aan deze heester, ook de donkerviolette kleur van de bessen maakte indruk op de vinders. Jarenlang was C. bodinieri var. giraldii de meest aangeplante vertegenwoordiger van het geslacht Callicarpa. Totdat in Nederland in 1958 de cultivar ‘Profusion’ werd gewonnen. Inmiddels is dit de bekendste cultivar van C. bodinieri. ‘Profusion’ is een cultivar die circa twee meter hoog wordt maar door zijn trage groei zeker geschikt is voor de kleine tuin. De fraaie variëteit geeft jaarlijks een gegarandeerde overvloed aan paarse bessen die mooi over de takken verspreid staan. Om zo’n massa bessen te krijgen, is het wel raadzaam een paar struiken bij elkaar te planten om kruisbestuiving te bevorderen. Extra bij ‘Profusion’ is de roodbruine kleur van het loof aan jonge scheuten. Dat combineert mooi met de kleur van de bessen. Ook de herfstverkleuring van het blad is opvallend. ‘Violetta’ is een cultivar met lila bessen. Behalve C. bodinieri kent het geslacht Callicarpa nog een paar soorten die op een beschutte plaats in de Nederlandse tuin kunnen groeien, zoals C. japonica en C. dichotoma.

het totale pakket boomkwekerijproducten uit de regio in één keer ophalen. Steeds meer boomkwekers uit de regio maken gebruik van de Treerun en steeds meer afnemers van binnen en buiten de regio maken gebruik van de Hub. Hierbij enkele reacties van bedrijven die gebruik maken van de diensten van Treeport Services: GreenSales (Noordscheschut, Drenthe) - Pieter van der Linden: “Het levert met name kostenbesparingen op. Onze transporteur hoeft niet meer op verschillende plaatsen in Zundert te laden en kan hierdoor tijd besparen. Daarnaast hoeven wij niet meer te betalen voor extra laadadressen. Logistiek was voor ons een belemmerende factor om planten te kopen, de Treerun/Hub neemt deze drempel volledig weg en is dus de perfecte oplossing om meer handel in omgeving Zundert te bedrijven! Op termijn denken wij ook de handel sneller binnen te kunnen hebben. Naast de kostenbesparing is dit in de huidige markt een groot voordeel, zeker met het kleiner worden van de orders.” Van der Peijl Tuinplanten (Zundert) - Jean-Pierre van der Peijl: “Treerun maakt het interne transport in Zundert makkelijker. Daarnaast zorgt het gebruik van Treerun voor een sterke afname van vrachtbewegingen

Leden van NEO hadden zaterdagochtend al oud-papier opgehaald en zaterdagmiddag een serenade gebracht bij de Fam. Verpaalen ter gelegenheid van hun Gouden Bruiloft. Het harmonie A-orkest van NEO betrad zaterdagavond als derde orkest het spreekwoordelijke podium in De Vijfsprong en verzorgde een prima optreden. Het publiek waardeerde dit met uitbundig applaus en veel complimenten achteraf. De jury vond de uitvoering door fanfare KNA van hun te beoordelen werk iets beter, waardoor de zeer begeerde beker dit jaar naar Schijf ging. Namens bestuur en

leden van NEO langs deze weg nogmaals felicitaties aan de muzikanten van KNA uit Schijf. Op zondagochtend stonden de solo-onderdelen (solo, duo, trio en kwartet) voor majorettes op het programma. Soliste Jamila, alsook het trio (Iris, Jouke, Sarah) en het jongste kwartet van The Butterflies vielen hierbij in de prijzen. Na de lunchpauze was het de beurt aan de smallteams en groepen voor wat betreft de majorettes en de tamboerkorpsen. Onder leiding van tijdelijk instructeur Paul Herman wisten de B-tamboers van NEO de beker te winnen. Een prima prestatie van deze kleine groep onder leiding van een enthousiaste instructeur. Bij de A-tamboers ging de eerste prijs naar St.Cecilia uit Zegge. Ook voor deze muzikanten onze welgemeende felicitaties. De overige prijzen voor majorettes (bij de smallteams én groepen) werden deze middag gewonnen door The Butterflies. Complimenten en felicitaties voor deze meiden en hun instructrices.

De Kuil Nurseries (Udenhout) - Gerard van Lokven: “Twee keer per week reden wij een halve dag door de regio Zundert om onze zendingen op te halen. Pogingen om de planten door de telers op 1 plaats te laten verzamelen, mislukten telkens. Dankzij de Treerun staan onze zendingen nu 2x per week gereed op de Hub; dit werkt dus tijdbesparend én kostenverlagend.” Marijke van Aert van Treeport Services: “Doordat we zelf aanwezig zijn op de Hub, hebben we direct zicht op de orders en kunnen we partijen controleren en verdelen. Dit betekent een groot voordeel voor de kwekers, zij kunnen hun partijen in dezelfde Treerun meegeven: we halen hiermee lucht uit de vrachtwagens. Dit voordeel komt ook terug bij de afnemer: het verdichten van zendingen resulteert ook voor hen in een verbeterde beladingsgraad en i.p.v. het rondrijden door Zundert is de wagen snel geladen van op 1 adres.” Wilt u meer weten over Treeport Services, bel dan naar 076-7620066 of stuur een mailtje naar info@treeportservices.com.

BEDRIJF UITGELICHT:

Vaste planten Kwekerij De noordhoek Bedrijfstype: wij zijn een handelskwekerij in vaste planten. Zelf kweken we ruim 1,3 miljoen planten per jaar. Onze specialiteit is het compleet maken van het sortiment kruidachtigen dat onze klanten nodig hebben. Ons klantenbestand is erg breed, wij leveren vooral aan handelaren die het complete sortiment tuinplanten willen leveren, maar ook aan grootgroenvoorzieners, hoveniers, tuincentra, afhaalcentra, collega vaste plantenkwekers en soms ook aan particulieren. Plaats: Schijf Sortiment: wij kweken 1200 soorten vaste planten, kruiden, varens en siergrassen in pot. Voorbeelden zijn Aster, Astilbe, Geranium, Hosta, Phlox, Salvia, etc. Ook kopen we bepaalde soorten bij, of worden er nog soorten speciaal voor ons gekweekt. Totaal zijn er ongeveer 1700 soorten planten te vinden op ons bedrijf. Heeft u participaties van Treeport: Ja, het belang van gezamenlijk ondernemen is groot. Samen sta je sterker. Wij denken dat er in de regio veel meer bereikt kan worden door samen initiatieven te ontwikkelen. De regio zou veel prominenter op de kaart kunnen staan als de neuzen meer in dezelfde richting zouden wijzen. Waar bent u trots op wat betreft uw bedrijf: Dat wij, samen met onze werknemers, een goed product voor een nette prijs kunnen leveren aan al onze klanten,

Activiteiten NEO RUCPHEN - Afgelopen weekend stond voor de meeste leden van NEO geheel in het teken van het Gemeentelijk Muziek Concours (GMC). Zaterdag voor wat betreft het harmonie A-orkest van NEO en zondag voor de leden (en ouders) van The Butterflies en tamboerkorps B en A. De deelnemers van NEO kunnen tevreden terugblikken.

in de regio: i.p.v. al die bakwagentjes die elke dag door de omgeving crossen, zorgt de Treerun met de vaste ophaaldienst voor een duurzamer alternatief.

of het nu grote of kleine afnemers zijn. Een ander belangrijk punt is dat het bedrijf er(bijna) altijd netjes verzorgd uitziet. Wat vindt u mooi aan het vak: Ik hou van veelzijdigheid. Er is bij ons veel variatie in de werkzaamheden. Daardoor is het nooit saai, maar hetgeen waar ik het meest van geniet is het grote sortiment dat we hebben. Iedere plant heeft wel iets wat mooi is. Soms moet je er op je knieën bij gaan zitten om het goed te bekijken, maar dan zie je vaak details die je niet eerder gezien hebt, waardoor je steeds weer verrast wordt. Wat is uw favoriete boom: Dat zijn er vele. In het verleden waren het de zonneroosjes, de Hosta’s, de Hemerocallis en de Heuchera’s, maar momenteel zijn de Persicaria amplexicaule types weer favoriet (een soort Duizendknoop). Volgend jaar is het waarschijnlijk weer een ander soort. Smaken verschillen en veranderen…

Nachtuilen Kerstoptredens Het duurt nog even, maar toch verschijnen links en rechts al de eerste kerstversieringen en kerstlichtjes in de winkels en zelfs sommige huiskamers. Ook het harmonie B-orkest en de blokfluitgroep van NEO geraken al een beetje in de kerststemming. Ze zijn uitgenodigd om kerst optredens te verzorgen op zondagochtend 16 december tijdens de kerstmarkt in Ski-Dome, op vrijdagavond 21 december tijdens de kerstavond in Kerkakkers, en natuurlijk tijdens het kerstconcert van NEO zelf op Tweede Kerstdag (26 december). Duo-concert Ter voorbereiding op het bondsconcours (zondag 9 december) staat er voor het harmonie A-orkest van NEO op zondag 2 december een uitwisselingsconcert gepland met harmonie Euphonia uit Teteringen. Dit duo-concert wordt gehouden in de grote theaterzaal van de Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur en begint om 10.15u. PAGINA 12

SPRUNDEL - Zaterdag wordt het voor de plaatselijke carnavalsliefhebbers spannend. In De Trapkes worden dan om 18.00 uur de nieuwe prins en de nieuwe nar geïnstalleerd.

lampionnenoptocht plaatshebben. Bij terugkomst in De Trapkes worden de kinderen door de OVS getrakteerd. En dan start Disco Danstime een elf-elfbal voor alle kinderen van de basisschool. Om 20.00 uur begint zaterdag een elf-elfhappening bij De Coop. Ook tijdens dat feest daar zullen de nieuwe prins en nieuwe nar voorgesteld worden.

Prins Lex 1 en nar Jolientje hebben na de viering van het 44-jarig bestaan van de carnavalsstichting besloten hun scepter en narrenkap beschikbaar te stellen. Vernomen is dat deze functies bij De Nachtuilen zaterdag ingevuld gaan worden. Wel KisEde N NcarI S VA N O P T I E K navalsstichting nog op zoek naar een paar bestuursleden. Zaterdag wordt het nieuwe OPTICIEN OPTOMETRIST OVN CONTACTLENSSPECIALIST ANVC seizoen in gang gezet met een kindermiddag. Die begint in De Trapkes om Bisschopsmolenstraat 14.00 uur. K E N N75 IS VAN OPTIEK Eerst zijn er workshops ,,kijkdozenEtten-Leur maken’’ en ,,ballonnen’’ en voor dat nieuwe T. prins 076 -en50 33 170 gevolg geïnstalleerd worden is erW. eenoptiekgovaert.nl panOPTICIEN OPTOMETRIST OVN CONTACTLENSSPECIALI Bisschopsmolenstraat 75 nenkoekenmaaltijd. Na de installatieceremonie deelt de onderEtten-Leur Bisschopsmolenstraat 75 nemersvereniging (OVS) lampionnen uit. T. 076 - 50 33 170 Etten-Leur Aansluitend laat de OVS, als start van haar W. optiekgovaert.nl jaarlijks St. Nicolaas- en kerstactie, een T. 076 - 50 33 170

Govaert

Govaert

W. optiekgovaert.nl


-ADVERTORIAL -

Jubileumacties in Zundertse elektronicawin kel

Van der Poel Elektro viert veertigste verjaardag

ZUNDERT - Een vertrouwde aanblik in de Zundertse Molenstraat. Dat is Van der Poel Elektro in november precies veertig jaar. Om dit te vieren organiseert de elektronicawinkel tot eind van het jaar speciale actieweken. Met mooie aanbiedingen op het gebied van audio, video en witgoed. DOOR MANOEK MAAS

Het ondernemen zit de familie Van der Poel in het bloed. Nadat grootvader jarenlang winkels in Ossendrecht en Roosendaal runde, startte vader Michel in 1972 zijn eigen onderneming in Zundert. Zoon Desiré van der Poel vertelt: “Mijn vader hielp dagelijks in opa’s winkel. Na een jaar of tien was hij toe aan een nieuwe stap. Een eigen zaak. Maar de meeste dorpen waren al voorzien van een elektronicawinkel. Mijn vader vertrok op de bonnefooi, op zoek naar een locatie. Hij reed rondjes door de regio en kwam bij toeval

in Zundert uit. Aan de Molenstraat lag een stuk grond braak waar Hotel Van Hassel in vlammen was opgegaan. Hij wist het op de kop te tikken.” En zo geschiedde.

Metamorfose In de jaren negentig werkt de jonge Desiré regelmatig in de winkel van zijn vader. Hij helpt zowel achter de schermen als in de winkel. Hij krijgt de smaak te pakken. In het jaar 2000 neemt Desiré het stokje over. “Ik wist van jongs af aan dat ik de zaak over wilde nemen. En ik heb er geen moment spijt van gehad. Dankzij het klantcontact, de innovatieve producten en reparaties is het werk heel afwisselend,” vertelt Desiré. Onder zijn hoede groeit de winkel langzaam maar zeker uit haar jasje. “Ons vaste klantenbestand bleef zich uitbreiden. De winkel werd te klein. Drie jaar geleden hebben we het pand een ware metamorfose gegeven. Hierdoor is het winkeloppervlak nu verdubbeld,” aldus de Zundertse ondernemer.

Trendsetter Dankzij de winkeluitbreiding heeft Van der Poel meer ruimte voor de laatste trends. Wasmachinefabrikant Miele verkoos de Zundertse onderneming zelfs tot een van haar innovatiepijlers. In de winkel is speciaal een ‘Miele Innovation Centre’ ingericht. Nieuwe producten van het populaire merk vind je hier als eerste, pas later zijn ze verkrijgbaar in de reguliere handel. Ook onderscheidt de winkel zich door haar dienstverlening. “We hebben een eigen technische dienst. Dat zie je niet veel in elektronicaland. We monteren en repareren zelf. Daarom leveren we een snelle service,” zegt Desiré.

Spotlights Van der Poel kijkt met veel plezier uit naar de actieweken, zo vertelt hij: “Onder alle klanten verloten we een 40 inch led tv. Ook hebben we tot eind van het jaar mooie aanbiedingen. Wekelijks maken we onze acties bekend via de Zundertse en Rucphense

Eigenaar Desiré van der Poel showt het ‘Miele Innovation Centre’ in zijn Zundertse elektronicawinkel. FOTO MANOEK MAAS

Bode. De ene week bieden we een mooie korting, de andere week krijg je een gadget cadeau. Al onze producten komen aan bod. Van stofzuigers en wasmachines tot televisies en scheerapparaten. Zo laten we iedere klant van onze acties meegenieten.”

Openingstijden: maandag van 13.00 uur tot 18.00 uur, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 uur tot 18.00 uur, vrijdag van 09.00 uur tot 21.00 uur en zaterdag van 09.00 uur tot 16.00 uur.

Van der Poel Elektro, Molenstraat 86-88, 4881 CT Zundert, tel. (076) 5973600

Recreatiestalling Numansdorp OpeNt Occasion Center Voor bemiddeling verkoop vragen wij:

Caravans, campers en vouwwagens!

3-voudig beglazin e voor de g prijs van 2! Deze actie

Voor alle voordelen zie:

www.carva.nl

Contact 0186-652960 - carva@planet.nl Stalling - Verkoop - Reparatie Onderhoud - APK Keuring

loop 31 decembe t tot r 2012

BESPAAR HONDERDEN EURO’S MET KUNSTSTOF KOZIJNEN VAN WERU WERU.NL Vestiging Etten-Leur: Vestiging Yerseke: Vosdonk 4 Kreeft 6a 4879 NC Etten-Leur 4401 NZ Yerseke Tel: 076-5032800 Tel: 0113-574173 www.kumasol.nl

“Vakmanschap voor particulieren en bedrijven”

Tel: 0165-341600 www.ossenblokhovenier.nl

De DuizenDpoot

-graven van funderingen/vijvers -leveren, leggen bestratingen -leveren plaatsen schuttingen -diverse sloopwerkzaamheden

tel. 06 53999207

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte!

Graszoden

De beste kwaliteit van West-Brabant! Kijk en vergelijk Graszodenkwekerij Heidehoeve Vervul 1a - Rijsbergen tel: 076 - 596 27 36

www.heidehoeve.com

Najaars actie: voeten en schoenen check voor €10,Goed gepast schoeisel kan veel problemen voorkomen zoals (weke) likdoorns, eelt en nagelproblemen. Laat uw voeten inspecteren en uw juiste voetmaat opmeten! Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met medisch pedicure Tanne Stolwijk, telefoonnummer 06-18075182. Stolmedklinieken - Het kompas

NOG MEER VOORDEEL OP: • Binnenschilderwerk van 1 november 2012 t/m 31 maart 2013 € 25,- winterschilderkorting p/man p/dag. • Slechts 6% BTW op particuliere woningen. • Vraag naar de voorwaarden.

De najaars actie voeten en schoenen check voor €10 loopt tot en met december 2012.

TEMPERATUUR


College(t)weetjes

Week 45 7 november 2012

• Op vrijdag 9 november a.s. zal wethouder Van Hal de opening van de mantelzorgdag verrichten in De Lanteern te St. Willebrord. • Op vrijdag 9 november zal wethouder Van Hal de afscheidsviering bijwonen in de kerk H. Joannes de Doper te Sprundel.

Gemeentelijk nieuws

Raadsvergaderingen 8 november en 13 november 2012 De gemeenteraad vergadert op donderdag 8 november 2012 om 19.00 uur en dinsdag 13 november 2012 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen. Hieronder vindt u de belangrijkste agendapunten. De agenda met volledige stukken kunt u gedurende de openingstijden inzien in het gemeentehuis en kunt u terugvinden op www.rucphen.nl/ raadsinformatie. Radio Rucphen FM zendt een rechtstreeks verslag uit van de vergadering. De lokale omroep is op twee manieren te ontvangen. Via de kabel op 87.5 Mhz, of via de ether op 106.4 MHz.

• Ontwerp Aanleg rotonde Helakkerstraat ter inzage. Het is de bedoeling in het voorjaar van 2013 te starten met de aanleg van deze rotonde. Alvorens met de werkzaamheden te starten willen wij u de mogelijkheid geven op dit ontwerp te reageren. Het ontwerp ligt van 12 november 2012 t/m 7 december 2012 in het gemeentehuis ter inzage. Enkele weken na deze periode worden alle insprekers geïnformeerd over hun reactie. • Wijziging beleid medische ritten Wmo-pashouders. Met ingang van 1 november 2012 mogen Wmo pashouders op Wmo-tarief naar medische afspraken reizen. Heeft u een Wmo-deeltaxipas? Dan mocht u tot nu toe niet tegen het lage Wmo-tarief van € 0,60/ strip met deeltaxi naar of vanaf medische afspraken (ziekenhuis, huisarts, fysiotherapeut etc.) reizen. U betaalde hiervoor het hogere seniorentarief of het vrije reizigerstarief. Per 1 november verandert dit. Voor ritten die u vanaf die dag bestelt, betaalt u het lage Wmo-tarief. • Op woensdag 14 november 2012 van 18.30 uur tot 21.00 uur vindt de energiemarkt plaats in Gemeenschapshuis De Trapkes, Hertogstraat 5-7 te Sprundel. Alle bewoners van wijk De Branden in Sprundel zijn van harte welkom! • Oefening Koninklijke Landmacht 14 t/m 15 november 2012 aan de schietbaan in Rucphen (Rucphense Heide) tussen 08.00 uur en 22.00 uur. • Collectevergunning verleend voor NEO Rucphen: 18 november 2012, collecte tijdens intocht Sinterklaas in Rucphen. • De vastgestelde besluitenlijst van het college (d.d. 23 oktober 2012) ligt ter inzage in het gemeentehuis. U kunt zich hiervoor melden bij de receptie. De besluitenlijst is ook te raadplegen via www.rucphen.nl (klik bij 'Gemeente' op College van B & W). Bovenstaand nieuws is uitgebreid te raadplegen op onze website www.rucphen.nl

■ Kap

Voorlopige agenda dinsdag 13 november 2012 om 19.30 uur • Verkiezing wethouder. • Afleggen eed of verklaring en belofte door de wethouder op grond van artikel 41a van de Gemeentewet. • Onderzoek van de geloofsbrieven en beslissing omtrent toelating van een raadslid. • Afleggen eed of verklaring en belofte door het toegelaten raadslid M.J.W.M. (René) Lodewijks op grond van artikel 14 van de Gemeentewet. • Aanwijzen plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.

Het college heeft besloten een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken van de bewoner van Irishof 3 te St. Willebrord te realiseren. Ook heeft het college besloten vijf algemene gehandicaptenparkeerplaatsen te realiseren nabij het Seniorencomplex De Gagelstede te St. Willebrord, inhoudende twee parkeerplaatsen in de Gradinastraat en drie parkeerplaatsen in de Schönemannstraat. Inzage op werkdagen in het gemeentehuis vanaf de dag van deze publicatie. Bezwaar verkeersbesluit Tegen een verkeersbesluit kunt u gedurende zes weken na de verzenddatum van de vergunning bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 9, 4715 ZG Rucphen. De datum van toezending staat op de vergunning vermeld. Het bezwaarschrift wordt ter advisering in handen gesteld van de onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften. Een ingediend bezwaar heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de bezwaartermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt het verkeersbesluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Zes weken na kenbaar making van het verkeersbesluit is deze onherroepelijk, als er geen bezwaren tegen zijn ingediend.

Aanvraag

12 berkenbomen 3 eiken 13 elzen

Voorlopige agenda donderdag 8 november 2012 om 19.00 uur • Raadsvoorstel 2e Bestuursrapportage 2012. • Ontwerp-begroting WVS-Groep 2013. • Vaststellen van de programmabegroting 2013 en de meerjarenbegroting 20132016. • Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied, Ettenseweg 4’ • Samenwerking werk en inkomen gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert. • Raadsvoorstel Vaststelling Beleidsplan Schuldhulpverlening Rucphen 20122015.

Verkeer

Aanvragen omgevingsvergunning (regulier) Achtmaalsebaan 42, Schijf Sint Janstraat naast 1, Sprundel Poppestraat (tussen 110 en Rugstraat 59), St. Willebrord

30 oktober 2012 30 oktober 2012 30 oktober 2012

Verleende omgevingsvergunning (regulier)

Kap

Verzonden

7 lijsterbessen

Roosendaalsebaan (voor huisnrs 8 t/m 10), Schijf

30 oktober 2012

c.a. 10 bomen

OL Vrouwestraat 105-107, Zegge

26 oktober 2012

Evenementenvergunning Verzonden

Lampionnenoptocht 10-11- 2012 Lampionnenoptocht 10-11-2012 Lampionnenoptocht 10-11- 2012

Torensjouwers, Schijf Ondernemersvereniging Sprundel St. Kindercarnaval, Zegge

2 november 2012 9 oktober 2012 2 november 2012

Bestemmingsplannen

Inhoud in het kort

Locatie

Fase

Omvat de actualisering, digitalisering en samenvoeging van alle geldende ruimtelijke plannen binnen de bebouwde kom van de kern St. Willebrord. Daarbij gaat het met name om een algehele herziening van de verouderde bestemmingsplannen 'Bebouwde kom St. Willebrord' en 'Centrum St. Willebrord'. Er wordt dus uitsluitend beoogd om de planologische regelingen en bestemmingen in de bestaande en deels verouderde plannen ‘koud over te zetten’ naar een actueel en digitaal bestemmingsplan.

Bestemmingsplan 'Kom St. Willebrord'

gewijzigd vastgesteld

De herziening van het bestemmingsplan maakt het mogelijk om op het perceel Roosendaalseweg 39 het aldaar gevestigde Landbouw- en streekmuseum een passende bestemming te geven.

'Bestemmingsplan ontwerp Buitengebied Rucphen 2012, Roosendaalseweg 39'

Inzage en reacties Omgevingsvergunningen Inzage in het gemeentehuis tijdens openingstijden, vanaf de dag van deze publicatie. Regulier verleend: bezwaar Tegen een verleende vergunning kunt u gedurende 6 weken na de verzenddatum bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Een onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften adviseert het college in de besluitvorming rond uw bezwaar.

de vergunning zes weken na het verlenen ervan onherroepelijk. Bestemmingsplan 'Kom St. Willebrord' Terinzagelegging Met ingang van 8 november 2012 gedurende een (beroeps)termijn van zes weken tijdens openingstijden. Ook digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatie NL.IMRO. 0840.2584M0001-DEF1).

Een ingediend bezwaar heeft geen schorsende werking. De vergunning is van kracht vanaf de dag van verlening. Wel kunt u binnen de bezwarentermijn een verzoek om een voorlopige voorziening doen. De vergunning wordt dan pas van kracht nadat op dat verzoek is beslist.

Gewijzigd vastgesteld plan: beroep Heeft u eerder een zienswijze over het plan ingediend? Dan kunt u tot 6 weken na de dag van publicatie beroep instellen bij: de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Heeft u geen zienswijze ingediend? Dan kunt u beroep instellen: • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen. • tegen wijzigingen die de raad in het plan heeft aangebracht.

Als er geen bezwaren zijn ingediend, wordt

Het instellen van beroep heeft geen schor-

COLOFON De Raadhuiskrant is een wekelijkse uitgave van de gemeente Rucphen. De volledige tekst van onze bekendmakingen vindt u op www.rucphen.nl/bekendmakingen Postbus 9, 4715 ZG Rucphen Raadhuisstraat 27, Rucphen www.rucphen.nl Telefoon: 0165-349500 Fax: 0165-341375 E-mail: gemeente@rucphen.nl Openingstijden ma - vr 08.30 tot 12.00 uur di 18.30 tot 19.30 uur (voor aanvragen van reisdocumenten, rijbewijzen en kleine lokethandelingen) wo 13.00 tot 16.00 uur Storingen: 0165–349649 Volg de ontwikkelingen van de gemeente en de activiteiten van het college van B&W via Twitter: @gemrucphen nieuws en contact @raadhuiskrant bekendmakingen @puurrucphen evenementen @bmrucphen burgemeester @mj_debruijn wethouder @j_vanhal wethouder

sende werking. De indiener van een beroepschrift kan daarom gedurende bovengenoemde termijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De wijzigingen vloeien voort uit de zienswijzen die eerder tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren zijn gebracht en hebben betrekking op de verbeelding en de toelichting. Voor een volledig overzicht van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan wordt verwezen naar raadsvoorstel en -besluit. Inwerkingtreding Ingevolge artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen die termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, zal de werking van dit besluit worden opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Bestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, Roosendaalseweg 39' Terinzagelegging Met ingang van 7 november 2012 gedurende een periode van zes weken tijdens openingstijden. Ook digitaal te raadplegen op www.rucphen.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl Ontwerp: zienswijze U kunt een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen tot 6 weken na de dag van publicatie. Stuur uw reactie als brief naar de gemeenteraad van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Of maak een afspraak om een mondelinge reactie te geven, via t. (0165) 349 708.


Voor al uw installaties zoals o.a. * centrale verwarming * gawalo installaties * vloerverwarmingssystemen Installatiebureau Able Pottenbakkerstraat 12 4871 EP Etten-Leur Tel.: 076-5016892 www.able-installatie.nl

* mechanische ventilatie systemen * onderhoudscontracten en service

Bussen te huur v.a. € 48,- p/dag

www.QualityCarRent.nl 076-5022267 / 06-53561726

Informatieavond

St. Willebrord

Voor het vakkundig en degelijk herstofferen van al uw meubelen. O.a. Capitonneerwerk, antiek, klassiek en modern. Ook boten, caravans en auto’s. Met ruim 25 jaar stoffeer ervaring. Gegarandeerd een goed resultaat. Bel voor een vrijblijvende prijsopgave: tel. 0165-383958. www.meubelstoffeerderij-koevoets.nl

Grensarbeiders

* sanitair * ketel vervanging

SALE

VANAF 7 NOVEMBER

BREDA Op donderdag 15 november 2012 organiseren de drie FNV Vakbonden een informatieavond voor grensarbeiders. Mensen die wonen in Nederland en werken in Belgie. Wat zijn de onderwerpen: 1 Sociale Zekerheid informatie door de Sociale Verzekeringsbank SVB. 2 Zorgverzekering informatie door CZ zorgverzekeringen. 3 Belastingen informatie door FNV Buitenlandse Belastingen Dienst.

Op deze avond is iedereen van harte welkom lid of geen lid van FNV.

I.V.M. ONZE NIEUWE HUISSTIJL

ALLE PRIJZEN

Wat wordt op deze avond onder Uw aandacht gebracht: Ik ben ziek, waar ben ik verzekerd, letselschade, arbeidsongeval.

STERK VERLAAGD

Kinderbijslag. Rustpensioen. Waar betaal ik belasting, melden bij belasting zeer belangrijk.

10 TOT 80% KORTING

Deze avond wordt gehouden in Amrâth Hotel Brabant.

OP DE GEHELE COLLECTIE

Breda, Karrestraat 17 Etten-Leur , Hof van den Houte 8 Bergen op Zoom, Zuivelstraat 16

Heerbaan 4-6 4817NL Breda. Aanvangstijd: 19.30 t/m 22.00 uur.

www.bovendeertschoenen.nl Tijdens deze informatieavond is er alle gelegenheid voor vragen te stellen.

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken • moderne uurwerken • wijzerplaten Wilgenstraat 81 Oudenbosch Tel. 0165 - 320948 www.klokkenmakerijdetijd.nl

INVESTEER NU WAARDEVOL IN UW WONING. MOOIE LEEFSERRES, KOZIJNEN & DEUREN IN KUNSTSTOF & ALUMINIUM, RENOVATIE & NIEUWBOUW ✔ 30 jaar ervaring.

Jan Jochems Handel

en

TransporT

✔ Eigen ontwerp en studiedienst.

Te koop:

Bestratingsmaterialen en sierkeien,

✔ In kunststof en aluminium.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

✔ Onze adviseurs komen vrijblijvend ter plaatse en bespreken met

✔ Alles maatwerk door eigen produktie in Kalmthout.

speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Verhuur:

u het ontwerp van uw tuinkamer of leefkeuken tot in de details.

Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3

✔ Onbeperkt qua vormgeving en ralkleuren.

Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

✔ Wij verzorgen met gespecialiseerde vakmensen uw volledige

BanketBakker Marcel kas

renovatie of nieuwbouwproject. ✔ 10 jaar waarborg.

presenteert alles op gebied van banket, zoals gebak 6 1.50

allerlei

{

Foto taarten Kindertaarten Bruidstaarten Doop- en geboortetaarten Jubileumtaarten diverse soorten vlaaien en koeken enz. (alles gratis bezorgd)

Bel voor afspraak of bestelling tel.: 0165-384532

✔ Wij vragen nooit voorschotten.

BEZOEK ONZE SHOWROOM SERRES - KOZIJNEN - DEUREN in ALUMINIUM & PVC

Br ass c h a a t s e s t e e n w e g 2 9 2 • 2 9 2 0 K a l mt h o u t B e l g i ë • Te l 0 0 3 2 3 6 6 6 5 7 8 6 • Fa x 0 0 3 2 3 6 6 6 4 4 4 1 www. b r u vo. b e

UW VAKMAN WOONT NET OVER DE GR ENS IN KALMTHO UT!


Wie is uw buurtkanjer?

Thuisvester ondersteunt ouderen met online servicedienst

“Langer zelfstandig kunnen blijven wonen met Evie” Samen met Thebe, Thebe Extra, Volckaert-SBO, Surplus Welzijn en de gemeente Oosterhout introduceerde Thuis-

vester Evie. Een hulpmiddel waarmee mensen via een computer diensten regelen.

Met Evie wil Thuisvester ouderen ondersteunen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Zo wordt in een paar klikken een maaltijd besteld, informatie opgezocht en een spelletje gespeeld. Centraal staat het beeldbellen. Dit is bellen met een cameraverbinding met een verpleegkundige, familielid of mantelzorger. Persoonlijk contact, maar dan op afstand. Ook is het mogelijk om ’s nachts camerabewaking in te schakelen om zo het gevoel van veiligheid te vergroten. Evie is een online aanvulling op bestaande zorg. Afhankelijk van het succes van de proef wordt de servicedienst breder ingezet. Thuisvester is weer op zoek naar bewoners die zich actief en structureel inspannen voor een schone, veilige en sociale buurt. Kent u iemand die bijvoorbeeld een tuin onderhoudt, voor een zieke buurvrouw zorgt, alle afvalcontainers wekelijks binnenzet, de algemene ruimtes schoon houdt of de gevallen herfstbladeren opruimt waardoor u zich meer thuis voelt in uw buurt. Laat het ons dan weten en nomineer hem

Meneer Van Brussel woont in één van de Oosterhoutse aanleunwoningen aan de Albert Schweitzerlaan en is een van de mensen die de online servicedienst Evie test. ”Ik ben alle mogelijkheden van Evie nog aan het bekijken. Het programma vind ik duidelijk en gebruiksvriendelijk. Het start goed op en werkt lekker vlug. Voordat de proef begon, kregen alle deelnemers persoonlijk uitleg over het gebruik. Gelukkig heb ik geen verpleegkundige zorg nodig, ik kan alles nog. Maar stel dat een man moeilijk ter been is en zijn vrouw wil even boodschappen doen. Dan kan zij met Evie ook beeldoppas aanvragen. Iemand van de zorgcentrale houdtAlsdan de camera een komt oogjeerin altijd het zeil. ik via buiten bezig ben, Mensen worden mobieler metmaken”, Evie.” vertelt Harm wel iemand een praatje vol enthousiasme. “Tuinieren is dus niet alleen leuk, maar ook goed voor het contact met de buurt. En je hoopt de mensen toch ook een beetje aan te steken om iets aan hun tuin te doen.”

Het computerprogramma werkt erg goed. Ik kan er

bijvoorbeeld mee beeldbellen, de verpleegkundige oproepen, maaltijden bestellen, contact opnemen dedoor gemeente Harm is hetmet hele jaar wel in de tuinen te

of haar via m.vanbakkum@thuisvester.nl.

Aanmelden kan tot 18 januari 2013 Alle genomineerden vallen in de prijzen. Mail de naam (maximaal twee) van uw buurtkanjer voor 18 januari a.s. naar m.vanbakkum@thuisvester.nl. Vergeet niet aan te geven waarom u vindt dat deze persoon een schouderklopje verdient.

Uitreiking Op 26 februari vindt de officiële en feestelijke uitreiking in Oosterhout en Raamsdonksveer plaats en op en 27 februari in Rucphen en Zundert. Alle prijswinnaars en de huurders die hen aanmelden, worden hiervoor uitgenodigd.

Thuisvester Rucphen Rucphensebaan 52 ■ 4714 RE Sprundel Tel. 0165 38 02 00 ■ info@thuisvester.nl ■ www.thuisvester.nl Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 08.00 tot 12.00 uur, 13.00 tot 16.30 uur op afspraak Vrijdagmiddag gesloten

Thuisvester Zundert St. Bavostraat 18 ■ 4891 CJ Rijsbergen Tel. 0165 38 02 00 ■ info@thuisvester.nl ■ www.thuisvester.nl Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 08.00 tot 12.00 uur, 13.00 tot 16.30 uur op afspraak ■ Vrijdagmiddag gesloten

Volg thuisvester op Facebook en Twitter!

Duidelijk en gebruiksvriendelijk

Meneer Van Brussel

vinden, maar het meeste werk gebeurt gedunoem het een uit de kluiten gewassen hobby van mezelf. Maar je hoeft echt niet per se groene vingers te hebben om met je tuin bezig te zijn. We hebben hier mooie huizen die goed worden onderhouden, dus dan is het helemaal jammer als er met een tuin niets wordt gedaan. Zo’n tuinenwedstrijd vind ik een goed initiatief, hopelijk maakt het mensen meer bewust van de uitstraling die een tuin kan hebben voor de straat en de buurt. Ik krijg heel veel bekijks en leuke reacties, vooral als ik de heg aan het knippen ben. Mensen vragen regelmatig of ze een foto van de tuin mogen maken. Uiteraard mag dat dan, want ik ben er apetrots op.”

zelfs een reparatieverzoek rende de indienen. zomermaanden. “Ik


Start

Slimmer Kopen

Op zaterdag 24 november start de verkoop van de parkappartementen. Geïnteresseerden kunnen zich tussen 10.00 en 13.00 uur uitgebreid laten voorlichten. We heten u van harte welkom in de kapel van St. Anna, Molenstraat 13 in Zundert.

Slimmer Kopen is een stimuleringsmaatregel die jonge mensen met een starterssalaris tegemoet komt bij het vinden van een eerste eigen huis. De starter koopt een woning van Thuisvester met korting waardoor de woonlasten structureel laag zijn.

Start bouw Zodra zeventig procent van de appartementen is verkocht, start de bouw.

St. Anna, wonen in kloostersfeer omgeven door groen Al sinds 1832 staat het mooie St. Annaklooster in het centrum van Zundert. Dit indrukwekkende complex was ooit een meisjesschool, weeshuis en internaat. Het eeuwenoude klooster is inmiddels gerestaureerd en aan de Burgemeester Manderslaan is een nieuwbouwcomplex met comfortabele zorgappartementen verrezen; het Nonnekeshof. In de tuin worden 46 parkappartementen gerealiseerd; Het Kloosterhof.

Thuisvester bouwt in de immense kloostertuin 46 parkappartementen, bestemd voor verhuur, verkoop aan starters en verkoop in de vrije sector. De appartementen komen in een L-vormig complex – achter het bestaande klooster – dat uit drie woonlagen bestaat. In alle parkappartementen is de typische kloosterarchitectuur terug te vinden. Daarbij variëren ze in grootte, maar stuk voor stuk krijgen ze de beschikking over een eigen buitenruimte en parkeerplaats.

Parkappartementen De begane grond bestaat uit doorzonwoningen met een eigen entree en buitenruimte. De appartementen op de eerste en tweede verdieping zijn voorzien van een balkon. Op de bovenste verdieping bestaan de parkappartementen uit twee verdiepingen. Deze appartementen hebben een extra kamer en een dakterras onder de nok. Ook kijken de toekomstige bewoners uit over het park. Dé garantie voor een rustgevend, ruimtelijk woongevoel.

Koopappartementen In het Kloosterhof worden 21 appartementen verkocht in de vrije sec-

tor. Hiervoor gelden geen toewijzingseisen of bijzondere voorwaarden. Voor deze woningen hoeft u niet ingeschreven te staan bij Thuisvester of de gemeente. U kunt uw interesse aangeven bij de makelaar.

Startersappartementen De startersappartementen worden met korting verkocht onder de 3 onderstaande voorwaarden van Slimmer Kopen: ■ U bent niet ouder dan 45 jaar, ■ Uw gezamenlijk belastbaar jaarinkomen is niet hoger dan 55.000 euro ■ U betreedt voor de eerste keer de kopersmarkt.

Huurappartementen De huurappartementen worden op termijn toegewezen via het reguliere woningtoewijzingsysteem. Heeft u nog vragen over de koopappartementen dan kunt u contact opnemen met onze medewerkers op de afdeling Sales en Vastgoed in Oosterhout, telefoonnummer 0162 49 11 00. Zij beantwoorden uw vragen graag. www.sint-anna.nl

ThuisBericht

verkoop Zundert


EINDELIJK. ‘Vroeg of laat komt glasvezel eraan. Nu we de kans krijgen, zeg ik: vroeg!’

De aansluiting is kosteloos. De aanleg van glasvezel is een kostbare zaak, maar u hoeft geen aansluitkosten te betalen. We brengen glasvezel uw woning binnen en monteren een speciaal modem. Bovendien testen we of alles naar behoren werkt. De serviceprovider van uw voorkeur levert u dan de nieuwste diensten voor tv, internet en telefonie. Onze enige voorwaarde voor dit alles: glasvezel komt er pas als 30% ervoor kiest.

Wat moet u doen? Binnenkort ontvangt u meer informatie over het product en over hoe u kunt kiezen voor glasvezel. Hebt u daar nog vragen over? Dat kan! Kijk op onze website www.eindelijkglasvezel.nl/rucphen voor meer informatie over glasvezel en doe de postcodecheck.


Waarom glasvezel?

Glasvezel komt. Tenminste, als u dat wilt.

De hoeveelheid informatie die we met z’n allen verzenden en ontvangen groeit explosief. Met het glasvezelnetwerk bent u aangesloten op de toekomst. Want de capaciteit van het glasvezelnetwerk is enorm en informatie reist met de snelheid van het licht. Met het glasvezelnetwerk bent u in één keer klaar voor de komende dertig jaar.

Vijf miljoen woningen op glasvezel aansluiten, dat is natuurlijk niet niks. Dat kan niet allemaal tegelijk en gaat zeker jaren duren. Toch hebben we goed nieuws: als voldoende huishoudens in uw woonplaats ‘ja’ zeggen tegen glasvezel, bent u snel aan de beurt. Want als 30% van de huishoudens voor een glasvezelabonnement bij een van de serviceproviders kiest, dan gaat glasvezel van Reggefiber er binnenkort komen. Wordt dat aantal niet gehaald, dan gaan andere plaatsen voor.

Een wereld aan nieuwe mogelijkheden. Glasvezel opent een wereld aan nieuwe mogelijkheden om te werken, leren en ontspannen. Een wereld van minder files, makkelijker persoonlijk contact en unieke ervaringen. Van glasvezel hebt u onmiddellijk plezier. Uw internet wordt doorgaans sneller en stabieler, uw beeld scherper en vaak bent u voordeliger uit. En het allermooiste: dat is nog maar het begin.

Zo blijft u bij de tijd. De tv gaat steeds meer op de computer lijken. En de computer op de tv. U gaat film en sport beleven in 3D. U gaat straks minder naar de tv kijken en er steeds meer mee doen. Bijvoorbeeld zelf bepalen wanneer u een bepaald programma wilt bekijken. Zelf meespelen met quizzen en spelshows. Of chatten met verre familie. Wat er ook op u afkomt, met glasvezel bent u er klaar voor en groeit u stap voor stap mee met alle nieuwe ontwikkelingen.

In één keer aangesloten

op de toekomst.


OPRUIMING

OPRUIMING ELEKTRISCHE FIETSEN ELEKTRISCHE FIETSEN ELEKTRISCHE FIETSEN DEMO-MODELLEN, DEMO-MODELLEN,

DEMO-MODELLEN, OVERJARIGE MODELLEN EN OVERJARIGE MODELLEN EN OVERJARIGE MODELLEN GEBRUIKTE E-BIKESEN GEBRUIKTE E-BIKES

GEBRUIKTE E-BIKES NU MET ZÉÉR AANTREKKELIJKE KORTINGEN! NU MET ZÉÉR AANTREKKELIJKE KORTINGEN! NU MET ZÉÉR AANTREKKELIJKE KORTINGEN!

Restaurant De Sinjoor

tafelreserveringen:

De Sinjoor De Sinjoor

1e + 2e kerstdag geopend vanaf 16.30 tot 19.30 uur vanaf 20.00 tot 23.30 uur

Bloemenmarkt 4 4701 JB Roosendaal Telefoon (0165) 547425 info@de-sinjoorroosendaal.nl

VOORGERECHTEN

Bloemenmarkt 4 4701 JB Roosendaal Telefoon (0165) 547425 info@de-sinjoorroosendaal.nl

Carpaccio van ossenhaas geserveerd met een mosterddressing en geraspte Old Amsterdam of Cocktail van Stellendamse garnaaltjes met een klassieke whiskysaus of bonbon van Zalm en Crab geserveerd met rivierkreeftjes of assiéte ardennaise combinatie van Ardennerham en mousse met Cumberlandsaus en een fruitsalade

Carpaccio van ossenhaas geserveerd met een mosterddressing en geraspte Old Amsterdam of Cocktail van Stellendamse garnaaltjes met een klassieke whiskysaus of bonbon van Zalm en Crab geserveerd met rivierkreeftjes of assiéte ardennaise combinatie van Ardennerham en mousse met Cumberlandsaus en een fruitsalade

Champignon crèmesoep of toscaanse tomatensoep of Heldere ossenstaartsoep met Madeira

Champignon crèmesoep of toscaanse tomatensoep of Heldere ossenstaartsoep met Madeira

Zeebrugs Vispaletje zalm-, schol-, en kabeljauwfilet met garnaaltjes en mosselen, geserveerd in een heerlijke vissaus met muscatdruiven of tournedos au poivre biefstuk van de haas met een klassieke pepersaus of Varkenshaasmedaillons met een champignonroomsaus en bospaddestoeltjes of Hertenbiefstukjes met een saus van rode port geserveerd met stoofpeertjes en preiselbeeren

Cyriel Heeren

Voor al uw werkzaamheden kijk voor meer info op Kerstdessert

cyrielheeren.nl

www.de-sinjoor.nl

Restaurant De Sinjoor, Bloemenmarkt 4, Roosendaal, Telefoon 0165-547425 Kerstdessert

De meest favoriete toetjes, door de kerstman voor U uitgezocht

Stel uw eigen vier-gangenmenu samen voor

6 39,75 p.p.

Kinderkerstmenu verkrijgbaar voor

Dan behoort u tot de mensen naar wie cardiologen zoeken via www.8000vermisten.nl. Registreren belangrijk In Nederland hebben ongeveer 24.000 volwassenen een aangeboren hartafwijking. Hiervan staan zo’n 8.000 mensen niet onder controle van een cardioloog. Dit komt doordat in de jaren ’70, toen de hartchirurgie z’n intrede deed, een kind na een geslaagde hartoperatie niet onder controle bleef van de cardioloog. Sinds die tijd zijn de kennis en de behandelmogelijkheden enorm toegenomen. Het blijkt dat het juist verstandig is regelmatig terug te keren naar de cardioloog om vroegtijdig veranderingen op te sporen. Cardiologen

hebben daarom CONCOR opgericht. Dit is een databank om alle mensen in Nederland met een aangeboren hartafwijking te registreren. Het doel is hen optimale zorg te bieden en onderzoek te doen naar aangeboren hartafwijkingen. De Nederlandse Hartstichting steunt het project. Cardioloog Barbara Mulder nam het initiatief voor Concor. “Mensen die als kind tientallen jaren geleden een hartoperatie hebben gehad, weten vaak niet dat de hartafwijking van toen ook nu klachten kan geven. Ze hebben bijvoor-

in

Gezocht: volwassenen met een aangeboren hartafwijking En bent u niet meer onder controle van de cardioloog?

U bent van harte welkom in ons sfeervolle restaurant.

vermist

Lekker eten van de Nederlands/Franse keuken met een heerlijke wijnkaart. Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur. Maandag gesloten.

Herkent u zich? De meest voorkomende aangeboren hartafwijkingen zijn gaatjes in het hartkamerof boezemtussenschot, vernauwde of lekkende hartkleppen en verkeerd aangesloten vaten. Maar ook aandoeningen net buiten het hart horen erbij, zoals een vernauwing van de aorta. Herkent u zich in deze informatie? Meld u dan via www.8000vermisten.nl. Verpleegkundigen van CONCOR nemen dan contact met u op. Zelf bellen kan ook: 020-5667644.

6 39,75 p.p. 6 19,75 p.p.

Stel uw eigen vier-gangenmenu samen voor

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Bent u als kind geopereerd aan een hartafwijking en niet meer onder controle?

Geef eens iets anders, geef een DINERBON van De Sinjoor al vanaf E 10,00.

De meest favoriete toetjes, door de kerstman voor U uitgezocht

Kinderkerstmenu voor 6 19,75 p.p. 0165-38 85 10 / 06-51 53verkrijgbaar 16 01

beeld hartritmestoornissen of hartfalen, maar worden hiervoor niet of niet goed behandeld. Na een bezoek aan de cardioloog krijgen ze de juiste medicijnen of extra zorg. We weten en kunnen steeds meer. Daarom is het voor deze mensen een must om onder controle te staan van een cardioloog.”

1e + 2e kerstdag

Garnalencocktail Jachtschotel geopend vanaf 16.30 tot 19.30 uur vanaf 20.00 tot 23.30 uur C. CREATIE’S rose garnaaltjes met klassieke op grootmoederswijze Op kerstavond is ons restaurant ook geopend Op kerstavond is ons restaurant ook geopend whiskeysaus of NAGERECHTEN Kerstkeuzemenu Kerstkeuzemenu 06-15496207 Voorgerechten Voorgerechten of Varkenshaasbiefstukjes Dessert Sinjoor Gebakken mosseltjes met een rode wijnsaus of of of Café Crème met likeur Serranoham met groene pesto Wiener schnitzel of of Soepen Soepen Carpaccio van ossenworst Pasta Scampi Dit menu serveren wij of Tagliatelle met scampi’s provencaal Hoofdgerechten van maandag t/m donderdag Licht gebonden of Hoofdgerechten tomatensoep Visstoofpotje zalm en pangafilet met uitzondering van feestdagen) Zeebrugs Vispaletje zalm-, schol-, en kabeljauwfilet met garnaaltjes en mosselen, geserveerd in een heerlijke vissaus met muscatdruiven of tournedos au poivre biefstuk van de haas met een klassieke pepersaus of Varkenshaasmedaillons met een champignonroomsaus en bospaddestoeltjes of Hertenbiefstukjes met een saus van rode port geserveerd met stoofpeertjes en preiselbeeren

behandeld voor een aangeboren hartafwijking?

E 16,50

beiDe KeRStDagen geopenD

HOOFDGERECHTEN Restaurant De Sinjoor tafelreserveringen:

BouwBedrijf

Bent u tussen de 20 en 50 jaar? Bent u in uw jeugd

MaDiWoDo-Menu 3 Gangenmenu

Kerstmis 2010 in Restaurant

N Zu ieu nd w er t!

OPRUIMING

Voor al uwKerstmis kleding2010 in Restaurant vakkundig maken, De Sinjoor vermaken,beiDe repareren KeRStDagen geopenD of moderniseren.

De Modehoek bestaat 25 jaar en dat willen wij graag met u vieren.

De9edYeh_i[[dfhe`[YjlWdD[Z[hbWdZi[YWhZ_ebe][decc[di[dc[j[[dWWd][Xeh[d zoektocht van cardiologen naar mensen die als kind behandeld zijn ^WhjW\m_`a_d]j[h[]_ijh[h[d$ voor een hartafwijking, wordt gesteund door: š >[[\jk[[dWWd][Xeh[d^WhjW\m_`a_d]5 š 8[djkjkii[dZ[(&[d*&`WWh5 š 8[djk_dkm`[k]Z][ef[h[[hZe\X[^WdZ[bZWWdZ[^WhjW\m_`a_d][ddkd_[jc[[hedZ[hYedjheb[5

C[bZkWWdefmmm$.&&&l[hc_ij[d$db;[dY^[Ya#kfaWdlWdb[l[diX[bWd]p_`d$

Daarom van 7 tot 10 november

25% KORTING op de gehele collectie!

Het moet niet gekker worden! We zijn er ondersteboven van! 

Molenstraat 81 - Zundert tel. +31 (0)76-5994206 www.chez-david.nl

te koop gevraagd

hout en metaal bewerkingsmachines tractoren, heftrucks gereedschap bedrijfswagens landbouwwerktuigen tel. 06-5798 2052

Reinigingsservice

JOHN

Riool of afvoer verstopt?

John Dictus 06 - 55933753 076 - 5985501

       



    





           

 

M

110 135 GX

landbouwtrekker 110 pk + 135 pk

lease-optie 0% rente geldig t/m 31.12.12

9 nov.: Stuifteenage.nl > airbrush night 10 nov.: WC experienCe > Vorstverlettour met DJ Willem 16 nov.: Stuifteenage.nl on tour (in Sprundel) 16 nov.: a-BomB > Behind Borderlines 17 nov.: apreS Ski night met DJ Jan Smit 24 nov.: glenn B-Day BaSh

Deze maand GRATIS HR++ beglazing

Zonwering Rolluiken Kozijnen

INFORMEER NAAR ONZE LA AG ST E PR IJS GARANTIE OP KOZIJNEN, SERR ES EN ZONWERINGE N

Wij heten u van harte welkom in onze showroom voor een ruime keuze in aluminium, kunststof en houte kozijnen, serres en tuinkamers, dakkapellen, carports, garagedeuren en zonwering.

Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 uur WWW.COMATHERM.NL

ETTEN-LEUR: Industrieterrein Vosdonk • Ecustraat 1 • tel. 076 - 50 88 077

Schoenmakershoek Etten-Leur

WOONEVENT

ZONDAG

11-11

11.00-15.00 u. Heijblom Makelaardij Markt 17 Etten-Leur www.heijblommakelaardij.nl


uitgaan

highlights november hele maand maandag

05

Zondag

18

Theatervoorstellingen

Leescampagne Nederland Leest Gratis boekje voor biebleden (op=op). Bekijk de website voor meer info.

Wordt u al geholpen? – Sabine Beens, Bas Bovelander e.a. Hilarische toneelversie van de Britse tv-serie “Are you being served?”

Woensdag 7 november, 20:15 Komedie | v.a. € 22,75

Etten-Leurs boek: Van gelagkamer tot grand café Nu verkrijgbaar in Nieuwe Nobelaer VVV.

Drawing Circles – Margriet Sjoerdsma & Band (lunchconcert)

Pepernotenparty met Sinterklaas en z’n pieten

Deze zangeres met fluwelen stem stond eerder op het North Sea Jazz Festival

Sinterklaas bezoekt samen met zijn Pieten rond 15.00 uur de Grote Pepernotenparty in Nieuwe Nobelaer. Hier hebben alle kinderen de gelegenheid om de Sint de hand te schudden.

H NCERT LCUONC

Zondag 11 november, 13:00 uur Muziek, concert | € 24,50 Dynamite – Jeans 22 Wervelende show met tophits van toen en nu

woensdag

28

Peutervoorlezen in de bibliotheek

Woensdag 14 november, 20:15 uur Show | v.a. € 23,50

Interactief voorlezen aan peuters. Kom gratis luisteren en meedoen! Je hoeft geen lid te zijn van de bieb.

Thuus - Jeffrey Spalburg Hij beweegt zich soepeltjes naar een toppositie in de cabaretwereld

Vrijdag 16 november, 20:30 uur Cabaret | v.a. € 21,25 A Night Of Tunes An’ Tales – SCRUM Liederen en verhalen uit de Hooglanden met energieke folkpunkrock!

Vrijdag 30 november, 20:15 uur Muziek | v.a. € 19,75 Theaterdiner

Première van Opera Familia: 8 november, 20:15 uur Zondag 11 November Hobby-Crea-Cadeaubeurs

Meer informatie? www.nieuwenobelaer.nl

Wegens groot succes aktie verlengd t/m 12 nov.

zondag 11 november 2012

RommelmaRkt

in Sporthal ‘t trefpunt in Rijsbergen, van 10.00 tot 15.30 uur.

Poffertjes

Elke 4e pers. gratis op alle dagreizen

Camping Laarse Heide Laarse Heistraat 10 Zundert Hobbymateriaal. Om 13.00 uur ruilen ATC’S Azza europees scrappen mini workshop. (breng foto’s mee). Kaarten div.technieken. Handgemaakte cadeau artikelen-school traktatie Slingers van NAC-bloemenmobile-waxinelichtjes. Mandela tekenen. Glaskunst. Baby born kleding. Kralen-kraaltjes-veel kleuren rijstekorrels. Materiaal voor zelf sieraden te maken.

Kleine kaart

kraamhuur € 22,-. Bel voor een kraam:

0165 529824 • www.tosca-markten.nl

Margriet Winterfair Zwarte Markt Oberhausen Dusseldorf Keulen Brugge Maastricht Valkenburg 2 dgn Londen l.o. 2 dgn Disney/Parijs

16 t/m 22 nov.excl. entrée 24 nov. 22 dec. 8-13-15-20 dec. 24 nov. 8-13-15-20 dec. 24 nov. 8-13-15-20 dec. 8 dec. 11 dec. 27 nov. 11 dec. 27 nov. 11 dec. 8 t/m 9dec & 15 t/m16dec. 27 t/m 28 december

Prijzen incl. vervoer, overnachting met ontbijt, entrée Disney

€ 16,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 99,50 € 116,50

Toegang Gratis 10.30-16.00 uur

Muys Reizen Rucphen Tel:0165-342351 info@muysreizen.nl

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Heeft u of iemand uit uW omgeving brandWonden?

Café

er valt wat te vieren of te presenteren? Zalen voor 20- tot 250 pers.!

Eetcafé

Cafetaria Zaal

ENTRECôTE Voor Oud en Nieuw verzorgen wij graag voor u diverse schalen hors d’oeuvres, Graag tot ziens bij Jan & Lia Voermans divers DE wild en bavarois19 PASTOOR BAKKERSTRAAT ACHTMAAL -

TEL.

076 - 598 53 91

Oud en Nieuw vieren in DDe A Toekomst NSEN met doorlopend buffet, VOOR SINGLES & PAREN: VOOR drank,SINGLES vuurwerk &enPAREN: disco. ZATERDAG 15 OKTOBER Kaarten verkrijgbaar in ‘t café. ZATERDAG 17 november

D A N S E N HARMONIEZAAL te RIJSBERGEN

Harmoniezaal te3 naast Rijsbergen Ingang lagestraat 1 cq rabo bank

Ingang Lagestraat 1 cq 3 naast Rabobank Zaal open 20.00 uur start 20.30 Toekomst uur Alle medewerkers van De Zaal openu19.30 uur feestdagen Start 20.30 uur wensen prettige en Met de allround TOP LIVE Partyband Entree € 5,00 per persoon een voorspoedig met zangeres MIA 2010! Inlichtingen: 06 22 41 43 07 Inlichtingen: 06 22 41 43 07 www.bootrijsbergen.nl PASTOOR DE BAKKERSTRAAT 19 ACHTMAAL -

cafe - feesterij ‘t trefpunt Raadhuisstraat 80, Rucphen,Tel. 0165-341533

TEL.

AllRounD livE PARTy BAnD

076 - 598 53 91

mET GoEDE DAns muZiEk

www.feesterijtrefpunt.nl Kijk op www.bootaccountants.nl

kopje dansen.

Wij helpen bij: Lotgenotencontact Voorlichting Belangenbehartiging Juridische zaken

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

AnitA’s PolderPArty Feesttent Bredasebaan/ Munnikendijk

16-11-2012 20.00u entree €5,-

Stuifteenage On Tour

17-11-2012 20.00u entree €5,-

Polderdance

18-11-2012 14.30u

Anita’s Polderparty m.m.v.

entree €12,50

info www.stuifteenage.nl

Kodex dj Willem en dj Twannie Legitimatie verplicht

Anita, Gebr. Ko, Wesley Klein, Johnny Gold, Yoeri LÁbée, Randy Watzeels, Linda Kools, Roger van Meer, Tommy Lips Jeroen Spierenburg

Kaarten V.V.K. € 10 Sprundel Total Jochems, Rucphen Martens Tweewielers, Rijsbergen Plus van Eekelen, Breda Special CD Shop Moerwijk, Etten-Leur Piet Friet Kerkwerve, Meer (B) Ton Frut en www.anitavanderapsodies.nl Op zondag is het jubileumalbum te koop voor € 10 Let op van 16 nov tot 18 nov. verplicht éénrichtingsverkeer vanuit Bredasebaan / Munnikendijk


sport

Overwinningen voor AVR’90-leden in Diomedoncross RUCPHEN - Dit was het tweede jaar dat Diomedon met haar cross uitweek naar het vernieuwde parcours in Moerstraten. De jongens C-junioren beten om half elf het spits af. Daarna startten de meisjes C-junioren voor een afstand van 1535 meter. Op dat moment was het parcours nog droog en goed te belopen. In het sterke deelnemersveld finishten Symke (6:07; 17 seconden sneller als vorig jaar in de Diomedoncross) en Annemijn (6:20) als 4e en 6e. Tegen half een was de start van alle categorieën (vanaf B-junioren) vrouwen. Onder hen Ingrid van Asselt en Ria Bom. Ingrid maakte indruk door nagenoeg de hele race op de tweede positie liep. Uiteinde-

lijk eiste zij in de categorie Dames 35+ de overwinning op en werd met haar tijd van 18:22 voor 4290 meter derde overal. Ook Ria, die dit jaar al heel goed presteerde tijdens de wedstrijden, liet veel jongere atletes achter zich en werd met 19:25 tweede bij de Dames 45+ en zesde overal. Tegen de tijd dat Rolino, die vanaf 1 november uitkomt bij de A-junioren, startte voor de afstand van 4290 was het gaan regenen en werd het parcours steeds slechter; voor Rolino werd het dus een echte moddercross. Maar zijn resultaat overtrof de stoutste verwachtingen. Wat hem tijdens de wegwedstrijden nog niet gelukt was, lukte hem nu wel. Gedurende lange tijd liep Rolino rustig mee in de kopgroep van een man of 5. In de tweede helft viel de

Bijna maximale score voor Senioren 1

Back Hands tafeltennis

kopgroep uiteen en draaide Rolino als eerste A-jongen de tweede ronde in. Uiteindelijk finishte hij maar liefst 45 seconden voor de nummer 2, Carliho Sijkerbuijk van Thor. 16:05 voor een cross van 4290 meter is voor Rolino weer een mooi PR! Voor de ARWB-jeugdcross t/m de C-junioren vond geen aparte prijsuitreiking plaats. Maar met 2 overwinningen voor 3 deelnemers bij A/B-junioren en senioren heeft AVR’90 zich weer mooi op de kaart gezet. De volgende ARWB-cross is de dorpsboscross op zondag 18 november in Standdaarbuiten. Voor informatie zie www.avs90.nl Jeugdleden tot en met Cjunioren die deel willen nemen aan deze cross kunnen zich hiervoor aanmelden via het mailadres jeugd@avr90.nl

Goede punten tijdens wedstrijd in Lunteren

Twee gemeentetitels voor The Fantasy Kids RUCPHEN - Afgelopen zaterdag hebben de solisten en het duo deelgenomen aan een wedstrijd in Lunteren. Zondag hebben alle leden van The Fantasy Kids deelgenomen aan het Gemeente concours. De solisten en het duo hebben een topweekend gedraaid. Zaterdag behaalde zij goede prijzen en zondag vielen ze ook in de prijzen. Denise Heeren komt uit in de jeugd 3 klasse. Zij is gedurende dit seizoen gegroeid en zij verbeterd keer op keer haar puntenaantal. Ook vandaag zette zij weer een geweldig optreden weg. Ze behaalde 66 punten. Ze werd hiermee 8e in een sterk vertegenwoordigd deelnemersveld. Goed gedaan Denise. Britt Kuijstermans komt uit in de jeugd 2. Britt zette een uitstekende show weg en werd hiermee 1e met maar liefst 68,8 punten. Dit is een geweldige puntenaantal. Ly-Nell Gillet en Britt Kuijstermans komen uit in de jeugd 2 en ook dit duo draaide een

prima routine. Zij werden 1e in hun klasse met 65,1 punten. Gefeliciteerd dames. Zondag hebben alle leden meegedaan aan het gemeente concours. Alle toeschouwers en deelnemers hebben genoten van de diverse optredens. Het talent binnen de gemeente is zeer groot. Denise Heeren uitkomende in de jeugd 3 draaide een prima show. Helaas viel ze net niet in de prijzen. Britt Kuijstermans komt uit in de jeugd 2 en verdedigde haar gemeentetitel. Dit deed ze met succes. Ze zette een goede show weg en Britt sleepte met haar optreden de gemeentetitel in de wacht.Ook was Britt met haar duomaatje Ly-Nell van de partij en zij zette weer een swingende routine weg in de jeugd 2 klasse. De jury was erg onder de indruk van dit optreden. Ly-Nell en Britt schreven de gemeentetitel achter hun naam. Goed gedaan dames! Gefeliciteerd. Het C-team komt uit in de jeugd 3. Hun show verliep goed. Sommige stukken waren wat rommelig, maar andere stukken waren weer zeer overtuigend. Dit team is

duidelijk gegroeid de afgelopen maanden, onze complimenten hiervoor! Ga zo door dames. Helaas viel dit team niet in de prijzen. Onze Hawaï-dames waren ook op het gemeenteconcours. Deze dames hebben ook weer hard getraind. Ze komen uit in de jeugd 2 klasse. Deze show zag er goed uit. De D-groep greep net naast de prijzen. Wij feliciteren alle andere verenigingen met hun gemeentetitels. Brabantse kampioenschappen Op 17 en 18 November vinden de Brabantse kampioenschappen plaats in Waalwijk. Alle onderdelen van The Fantasy Kids zijn hiervoor geplaatst, dit is natuurlijk een superprestatie van alle leden en trainsters. Wij wensen alle leden en trainsters veel succes met de voorbereidingen. De Gemeente Rucphen is goed vertegenwoordigd op dit kampioenschap, want ook diverse onderdelen van onze zusterverenigingen zijn geplaatst voor dit kampioenschap. Wij wensen iedereen veel succes.

Rodeo Ruiters Rucphen RUCPHEN - Dit weekend was de beurt aan onze springruiters om hun eerste selectie wedstrijd voor het winterseizoen 2012-2013 te rijden bij ruitercentrum Den Gouwberg te Roosendaal. Uitslagen: Klassiek parcours klasse E-Beg: Lotte van de Maagdenberg met Wesley 2e plaats 76 stijlpunten, Klasse DE-L Mit-

chell Koolhoven met Joel 1e plaats. Twee-Fase Klasse C-Beg: Lotte van de Maagdenberg met Wesley 1e plaats; Klasse DE-L Annelin Schrauwen met Gideon’s Sultan 8e plaats; Klasse DE-M Beau van Broekhoven Driesprongs Gina Gin 4e plaats. Dressuurwedstrijd Manege de Keytenburg te Rucphen, Klasse M1: Linda Suykerbuik met Vedor 1e proef 1e plaats met 201 punten, 2e proef 2e plaats met 201 punten.

SV Eeuwig Schaak

Schaken: een sport voor stoere kids

RUCPHEN - Als je wilt gaan schaken moet je niet bang uitgevallen zijn. Als een generaal stuur je je stukken naar de frontlinie, waar ze andere stukken kunnen slaan, maar zelf ook kunnen sneuvelen. Je stelt alles in het werk om de koning van de tegenstander mat te zetten en probeert te voorkomen dat intussen je eigen koning mat gaat. Alles terugtrekken en bang afwachtend schuilen leidt onherroepelijk tot een nederlaag, dus je moet naar voor, dapper aanvallend en daarbij al je creativiteit gebruiken. Schaken is een vechtsport, maar

schakers zijn wel zo slim om het vechten over te laten aan de stukken op het bord. Of je een jongen of een meisje bent maakt niet uit en als je eenmaal kunt schaken kun je dat de rest van je leven blijven doen, zelf als je hoogbejaard bent. De regels van het schaakspel zijn verrassend snel te leren. Vervolgens kun je, als je wil, nog vele jaren vooruit om steeds beter te leren schaken en steeds meer finesses onder de knie te krijgen. Bij Eeuwig Schaak wordt les gegeven op dinsdagmiddag van 15.45-17.00 uur. Nieuwe kinderen kunnen nog altijd aanhaken. Binnen de kortste keren kun je al een partijtje spelen, wat dan natuurlijk ook wekelijks gedaan wordt. Informatie bij Cor Lazeroms, tel. 0165-342346. Diezelfde Cor Lazeroms liet in de interne competitie van Eeuwig Schaak zien dat hij zelf ook een stoere, dappere krijger is. Hij moest het opnemen tegen Ad Bruijns, al jarenlang de onbetwiste clubkampioen van Eeuwig Schaak. Cor bood echter heel goed tegenstand en Ad had het bijzonder zwaar. Op een gegeven moment wist Ad dan toch een pionnetje te winnen en leek het toch mis te gaan voor Cor. Maar Cor legde zich daar niet bij neer, stuurde zijn stukken op de koning af met de volgende stelling als gevolg: (zie diagram)

Cor (met wit) staat schaak en als hij 1.Kf6 speelt (dreigt mat in 1!) kan zwart waarschijnlijk het best 1...,Td6+ remise door herhaling van zetten proberen te forceren. De koning en de toren waren al een keer heen en weer gegaan. Maar Cor koos hier voor 1.Kf5-e6 en dat liep verkeerd af: 1...,Ph3-f4+ 2.Ke6-f6,Td5-d6+ en de loper sneuvelt. Cor wist nog het tijd tegen te spartelen, maar de partij ging voor hem verloren. Op de vraag waarom hij niet voor de remise ging, antwoordde hij: “Remise?? Ik wou winnen!” Toen iemand zei dat het wel Ad Bruijns was, zei hij simpelweg: “Het maakt met niet uit tegen wie ik speel. Ik zag winst-kansen, dus probeer ik te winnen!” Kijk: dat is de juiste mentaliteit! Uitslagen 5e ronde A-manche Jan Rijkse-Kees v. Hogeloon ½-½ Cor Lazeroms-Ad Bruijns 0-1 Joost Asselbergs-Jan Konings 1-0 Patrick Heijnen-Wim Soeters 1-0 Ger v. Aalst-Matti Hurkmans 0-1 Cees Buurman-Louis v. Mechelen 1-0 John v. Helden-Toon de Rooij 1-0 Voor een korte beschrijving van de andere partijen en de tussenstand zie www.eeuwigschaak.nbsb.org. PAGINA 22

SINT WILLEBRORD - Danny Roks (3x), Richard Verstijlen (3x) en Peter de Rooij (2x) overklasten de bezoekers. Het werd een 9-1 overwinning. Het feit dat alles bijna in drie games werd beslist zegt genoeg over de onderlinge krachtsverschillen. Peter de Rooij moest alleen tegen een noppenspeler van Taverbo een wedstrijd prijs geven. Het dubbelspel met Danny en Peter was van hoge kwaliteit. Ook dit werd een overwinning in drie games. Back Hands plaatste zich hierdoor definitief voor de promotiepoule in de Hoofdklasse C. Het doel is bereikt. In de tweede klasse won Back Hands 4 met 8-2 van Arnemuiden 4. Arnemuiden kwam in de sterkste opstelling naar St.Willebrord in de hoop nog aansluiting te vinden voor behoud. Peter de Bruijn verloor zijn openingswedstrijd waarna een marathonpartij volgde. Zowel vaste waarde Peter de Bruijn als invaller Arjan Schijven wonnen twee enkelpartijen. Jan van Nispen bleef deze avond met driemaal winst ongeslagen. Het verschil met koploper Wanzl/Belcrum bedraagt hierdoor nog steeds drie punten waardoor in principe de titel nog tot de mogelijkheden behoort. In de derde klasse won Back Hands 6 met 6-4 van hekkensluiter TCS 1 uit Steenbergen. Patrick Koevoets (3x), Danny van Ginneken (2x) en Danny Mouwen (1x) haalden deze overwinning uit het vuur. Door het forse verlies van Het Markiezaat is Back Hands op een veilige vierde plaats beland. Jeugdteam 2 boekte een opmerkelijke zege bij concurrent Vice Versa 1. Tim Koevoets had deze dag vleugels en was niet te verslaan. Gerben van Dooren won ook knap twee partijen en invaller Dennis van Oers deed het als invaller met eenmaal winst ook uitstekend. Hij verving Dominiek Willemse. Het verschil met koploper Wanzl/Belcrum is nog maar twee punten. Met nog drie wedstrijden voor de boeg zal de strijd in deze tweede klasse junioren de komende weken losbarsten.

Back Hands 3-Tios 2 1-9 Back Hands 4-Arnemuiden 4 8-2 Die Meede 4-Back Hands 5 8-2 Back Hands 7-Witac 2 7-3 Belcrum 11-Back Hands 8 7-3 Back Hands 9-TCS 3 1-9 Uitslagen jeugd Back Hands 1 vrij Vice Versa 1-Back Hands 2 3-7 Back Hands 3-Belcrum 3 6-4 Breda 2-Back Hands 4 5-5 Back Hands 5-ODT 5 3-7 Back Hands 6-Flash 5 0-10 Back Hands 7-Hotak 5 7-3 Vice Versa 4-Back Hands 8 3-7 Programma senioren Donderdag 8 november TCO 1-Back Hands 4 v.19.00u Vrijdag 9 november Back Hands 1 promotiepoule nnb Tanaka 2-Back Hands 2 v.19.15u Luto 1-Back Hands 3 v.19.00u Back Hands 5-ODT 5 av.20.00u Markiezaat 3-Back Hands 6 v.19.00u Back Hands 7-Breda 1 av.20.00u Back Hands 8-Hotak 6 av.20.00u Tanaka 8-Back Hands 9 v.19.15u Programma jeugd Zaterdag 10 november Back Hands 1-Meppers 1 av.13.30u Hotak 2-Back Hands 2 v.13.00u Back Hands 3-Hooghei 1 av.13.30u Back Hands 4-Tanaka 2 av.13.30u Smash ´76 3-Back Hands 5 v.13.00u Back Hands 6-Yerseke 3 av.13.30u Markiezaat 3-Back Hands 7 v.9.45 Hotak 4-Back Hands 8 v.13.00u

Uitslagen senioren Back Hands 1-Taverbo 1 9-1 ODT 3-Back Hands 2 5-5

Biljarten Sprundelse wijken SPRUNDEL - De biljarters van De Boskrekels hebben geen beste week achter de rug. De drie teams verloren allemaal. Op maandag 29 oktober was ‘t Pluspunt te sterk voor Boskrekels 2, dinsdag 30 oktober behaalde ‘t Aarmend een zeer grote overwinning op Boskrekels 3 en donderdag

1 november moest Boskrekels 1 zijn meerdere erkennen in d’Hei 2. De komende wedstrijden: Donderdag 8 november ‘t Aarmend - Brouwersnest 1, maandag 12 november Achter de St. Jan - Boskrekels 3, dinsdag 13 november d’Hei 3 - Boskrekels 1 en donderdag 15 november Brouwersnest 2 - Boskrekels 1.

ADVOCATENKANTOOR MR. V.D. BORST Markt 21 te Etten-Leur

KOSTELOOS inLOOpSpREEKUUR Wekelijks voor particulier en bedrijf Maandag 19.00 - 20.00 uur www.advocaatvanderborst.nl

Dreamflash SCHIJF - Op zondag 4 november was het weer zover, het jaarlijkse Gemeente Concours in Rucphen. In de ochtend was het de beurt aan het duo Iris en Veerle. De show verliep goed. Even later was het trio Joyce, Veerle en Iris aan de beurt met hun verkeersshow. Deze show verliep gelukkig veel beter als de vorige keer en de trainsters waren dik tevreden! Tijdens de prijsuitreiking werd dit Trio ook naar voren geroepen en hadden ze de

eerste prijs. Ze kregen alledrie een mooie gouden medaille om. Proficiat dames. In de middag was het de beurt aan het team van Dreamflash. De allereerste keer optreden voor acht zenuwachtige miniretjes. Maar wat zagen ze er mooi en fleurig uit. De show verliep goed en dat vonden ze zelf gelukkig ook. Goed gedaan Donna, Bibi, Nienke, Mandy, Niki, Elise, Fenna en Aukje. We kunnen terug kijken naar een geslaagde dag en zijn trots op de meiden!


onroerend goed

Zuend Z ggee rt

Nieuwe Hoofdweg Leeuwerikstraat

Patrijsstraat

Nieuwbouw: 5 ruime eengezinswoningen € 635,56 Bruto jaarinkomen € 645,74 onder € 34.085,00

Nieuwe Hoofdweg 4-6-12-14

Zegge

€ 593,46

rijtjeswoning

onder € 34.085,00

Nieuwe Hoofdweg 8-10

Zegge

€ 603,13

rijtjeswoning

onder € 34.085,00

Zegge

€ 628,89

rijtjeswoning

onder € 34.085,00

Reageren Nieuwe Hoofdweg 16

Bruto jaarinkomen

rijwoning rijwoning

onder € 33.614,00 onder € 33.614,00

at

Patrijsstraat 25 - 27 Zundert Totale huur type woning Leeuwerikstraat Woonplaats 56a – 56b -56c Zundert Nieuwe Hoofdweg 2 Zegge € 616,00 rijtjeswoning Adres

Type woning

tra

NIEUWBOUW: 10 ruimeWoonplaats eengezinswoningen Adres Totale huur

Pa

tri

jss

Om in aanmerking te kunnen komen voor een van bovenstaande woningen dient u inNieuwe Hoofdweg 18-20 Zegge € 632,11 2/1 kapwoning onder € 34.085,00 geschreven te staan bij Thuisvester. U kunt tot en met maandag 17 oktober 17.00 uur reageren op één of meer van bovenstaande woningen via www.thuisvester.nl of kom Thuisvester aan woonwinkels. de Nieuwe Hoofdweg 10 ruime eengezinswoningen, langs inrealiseert één van onze Degene in metZegge de meeste punten die bovendien aandiedete huurgestelde worden aangeboden. De woningen worden in het 2e kwartaal van 2013 opgeleverd. criteria voldoet, ontvangt van Thuisvester een aanbiedingsbrief.

Reageren Vanwege nieuwe regels van de overheid voert Thuisvester vanaf 1 januari 2011 een in-

Rucphensebaan 52 • 4714 RE Sprundel • Tel: 0165 38 02 00 • www.thuisvester.nl Woonwinkel Zundert St. Bavostraat 18 ■ 4891 CJ Rijsbergen ■ Tel: 0165 38 02 00 ■ www.thuisvester.nl Woonwinkel Zundert

Re

ige

rst

raa

t

Om in aanmerking te kunnen komen voor één van bovenstaande woningen dient u ingeschreven komenstoets uit bij de verhuur van woningen. Uw (gezamenlijk) bruto jaar inkomen mag te staan bij Thuisvester. U kunt tot en met maandag 12 november 17.00 uur reageren op één of niet hoger zijn dan  33.614,00. De maatregel geldt voor alle huurwoningen met een meer bovenstaande woningen via www.thuisvester.nl of kom langs in één van onze woonwinhuurprijs tot de huurtoeslaggrens van  652,52 per maand (prijspeil 1 januari 2011). kels. Degene met de meeste punten die bovendien aan de gestelde criteria voldoet, ontvangt van Thuisvester een aanbiedingsbrief. Woonwinkel Rucphen Rucphensebaan 52 ■ 4714 RE Sprundel ■ Tel: 0165 38 02 00 ■ www.thuisvester.nl Woonwinkel Rucphen Lee

uw

St. Bavostraat 18 • 4891 CJ Rijsbergen • Tel: 0165 38 02 00 • www.thuisvester.nl

Te huur in Sprundel

Luxe woonruimte

40 jaar ervaring willen wij graag met u delen

Dakshop ‘t Leursbaantje Alles voor uw dak ook voor lood-, koper- en zinkwerken

Ook vernieuwen wij uw dak of zinken goten. Wij zijn gevestigd aan de Leursebaan 269, 4839 AM Breda Tel. 076 - 5339023 Fax. 076 - 5339021 www.dedakshop.nl

Voor al uw dakwerken!! Tel : 076-5019711 Gsm : 06-14794401 www.rds-dakbedekkingen.nl info@rds-dakbedekkingen.nl

* Bitumen daken * Kunststof daken * Pannen daken * Zinkwerken

Houthandel en Mach. Timmerbedrijf

g.van Trijp Specialist in

HardHouTen: binnendeuren - buitendeuren kozijnen - ramen

Tevens uw adres voor: Schaven, zagen en frezen canadasTraaT 4 sT. willebrord TeL. 0165-543094 / MobieL: 06-53498628

Dakwerken vernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera. Bel Zoomdak 06-18514726 www.zoomdak.nl

Pallets

Te koop gevraagd Alle soorten ook kapot 06-51549157

met grote garage, met mooie tuin, 4 slaapkamers. Vloerbedekking en gordijnen aanwezig. huurprijs €950 p/m Tel: 0165 - 383864

Meer info: www.klussenpool.nl of bel Derek, 06-30652303

raa

t

Ondernemers opgelet!! Nu te huur: 6 prachtige bedrijfsruimtes bestaande uit hal met hoge sectionaldeur, toilet en een kantoorruimte op de verdieping. Vloeroppervlak circa 89 m². Voldoende parkeergelegenheid op eigen afsluitbaar terrein. Ideaal voor de zzp’er, startende ondernemer of de hobbyist. Penningweg 14a t/m f te etten-Leur TE HUUR VANAF SLeCHtS € 550,- PER MAAND!!

per direct,

woning

in centrum van Zundert, huursubsidie mogelijk.

06-50465391 ZATERDAG 10 NOVEMBER A.S. OPen DAg VAN 11.00 TOT 14.00 uur. U bent van harte welkom en de koffie staat klaar! Meer info? Bel met Marc Tummers Makelaardij, telefoon 06-55783935 of email info@tummersmakelaardij.nl www.tummersmakelaardij.nl

POOLS BOuwBedrijf

BetaalBaaR en BetRouwBaaR

kst

te huur

Minimaal 100 stuks.

Verbouw, Renovatie, Badkamers, Keukens, Schilderwerk, Stucwerk.

eri

”Die ene druppel. Die doet er toe.” - Liliane Brekelmans, oprichtster Liliane Fonds gratis plaatsing


A U T O n i e U w sn door: Bart van den Acker

Corsa EcoFlex: de zuinigste Opel ooit! Dat zijn altijd uitdagende stellingen, maar in dit geval zal het best kloppen. De Corsa 1.3 CDTi EcoFlex is beslist zuiniger dan, bijvoorbeeld, een A-Kadettje. Door wat ingrepen in motor en transmissie heeft Opel de EcoFlex nog even zuiniger weten te krijgen en gelukkig hebben ze ook het onderstel onder handen genomen, met het oog op meer rijcomfort. Volgens de officiële metingen neemt deze Corsa nu genoegen met 3,3 liter diesel per 100 kilometer en dat komt overeen met een CO2-

m u l o C

uitstoot van slechts 88 g/km. Dat is 7% zuiniger dan voorheen. Resultaat: in 2013 is deze Corsa nog vrij van BPM en zakelijke rijders betalen maar 14% bijtelling bij privégebruik. Hoe hard heel deze ontwikkeling gaat, of is gegaan, blijkt wel uit de vergelijking tussen deze nieuwe versie en de eerste Corsa EcoFlex van vijf jaar geleden. Deze nieuwe is liefst 26% zuiniger, terwijl de EcoFlex ook toen als zuinige versie te boek stond! De prijslijst van de Corsa Ecoflex start bij € 16.295.

Mercedes-Benz C220 CDI met 20% bijtelling Zakelijke rijders opgelet! Bij alle merken wordt er hard aan gewerkt om bepaalde modellen zo snel mogelijk af te stemmen op de strengere eisen in CO2-uitstoot. Vaak gaat het maar om een paar grammen, waardoor een populaire zakenauto toch nog net in aanmerking komt voor een lagere bijtelling. Dat is bijvoorbeeld het geval met de Mercedes-Benz C-klasse

C220 CDI in de ‘BlueEfficiency Editions’. De 2,2 liter dieselmotor met 120 kW/163 pk, gekoppeld aan een zesversnellingsbak, is door minimale ingrepen die in het rijden niet eens zijn te merken net even zuiniger geworden. Het officiële verbruik is gedaald van 4,4 naar 4,1 l/100 km en de uitstoot daarmee van 116 naar 109 g/km. Gevolg: de catalogusprijzen zijn net iets lager, vanaf

€ 39.995 voor de sedan en € 42.695 voor de Coupé en bovendien blijven die twee daarmee nèt binnen de grenzen voor 20% bijtelling, tot 2015! Dat maakt vooral die sedan zakelijk heel aantrekkelijk. Let wel: deze prijzen gelden vanaf 1 januari 2013, het gaat alleen om de hand-

geschakelde versies en dit geldt niet voor de Estate.

Interessante zakenauto: Volkswagen Jetta Hybrid

kortnieuws • Het kan nog even: de Ford Mondeo 1.6 TDCi ECOnetic is een fractie zuiniger gemaakt. Hierdoor is de CO2-uitstoot gezakt van 114 naar 112 g/km, waardoor deze Mondeo ook in 2013 goed is voor 20% bijtelling bij privégebruik door zakelijke rijders. Dat is een mooie laatste impuls voor deze Mondeo-generatie, want voor de zomer verwachten we de compleet nieuwe Mondeo. • De collega’s van AutoWeek hebben de lezers gevraagd hun oordeel uit te spreken over personenauto’s van de bouwjaren 2010 en 2011. In een aantal categorieën levert dat een mooie ‘Tevredenheidstrofee’ op, maar er kan maar één algemeen winnaar zijn. Dat is de Mazda2, die tevens zijn categorie won. De compacte Mazda scoorde vooral sterk op betrouwbaarheid, besturing, wegligging en bedieningsgemak, uiteraard beoordeeld door de mensen die zelf in zo’n Mazda rijden. Misschien zouden meer mensen dat moeten gaan doen? •Per 19 januari 2013 verandert er het een en ander op het gebied van rijbewijzen. Dit is het gevolg van maatregelen van de Europese Commissie, die er naar streeft de vereisten voor verschillende types rijbewijzen in alle lidstaten identiek te maken. De belangrijkste wijziging voor automobilisten is de komst van een rijbewijs ‘B+’. Voor rijbewijs B/E blijft een maximaal totaalgewicht van voertuig en geremde aanhanger van 3.500 kilo gelden, bij B+ wordt die grens opgetrokken tot 4.250 kg. Voor meer informatie: www.cbr.nl.

Een interessante nieuwe variant dient zich aan bij Volkswagen: de Jetta Hybride. De vierdeurs sedan is voorzien van de 1,4 liter TSI benzinemotor (110 kW/150 pk) en een 20 kW-sterke elektromotor. Die twee zijn aan elkaar gekoppeld via een DSG-transmissie. De Jetta Hybrid kan (max. twee kilometer en max. 70 km/u) ook volledig elektrisch rijden en geldt daarmee als een ‘full hybrid’. De batterijen van de hybrideaandrijving hebben wel wat van de riante bagageruimte weg gesnoept (374 i.p.v. 510 liter inhoud), maar daarmee is wel te leven. Belangrijk is dat de Volkswagen Jetta Hybrid via de officiële metingen maar 95 g/km aan CO2 uitstoot. Dat is aardig, want daarmee komt deze Volkswagen in

aanmerking voor 14% bijtelling voor privégebruik als de auto zakelijk wordt ingezet. Daarnaast is de TSImotor al in overeenstemming met de emissienorm Euro 6, die in 2014 van kracht wordt. De Jetta Hybrid is dus zuinig èn schoon, twee begrippen die te vaak worden verward. Om het verbruik nog iets verder te verlagen is de Hybrid voorzien van onder meer een spoilerpakket en een dichte grille. Er komen twee uitvoeringen: een Comfortline met onder meer al volautomatische airco en cruise control en een Highline met onder meer biXenon verlichting. De Volkswagen Jetta Hybrid is nú te bestellen vanaf € 29.990 en de levering start in het eerste kwartaal van 2013.

Onthuld: Opel Cascada Het is een rare tijd om de zomer in je bol te krijgen, maar dank zij de eerste beelden van de Opel Cascada krijgen we er alweer zin in. De Cascada is technisch afgeleid van de Astra, maar Opel ziet ‘m als een op zichzelf staand, geheel nieuw model. Het is opmerkelijk dat Opel –in navolging van Volkswagen- er voor kiest weer een volwaardige cabriolet te maken, met een volledig stoffen dak, in plaats van een ‘hard’ C/C-dak, zoals dat enkele jaren de mode was. Dat heeft er beslist mee te maken dat zo’n C/C-dak in de praktijk zwaar en kwetsbaar is, al zegt Opel daar zelf niets over en daarnaast zijn de materialen van het cabriodak flink vooruit gegaan. De Cascada heeft een dak dat thermisch en akoestisch is geïsoleerd door een speciale polyesterlaag tussen de buitenlaag en de binnenvoering van het dak. Dat is wel even wat anders dan een klap-

perend zeiltje! Door deze materialen is de Cascada ook ‘winterhard’. Het dak is elektrohydraulisch te openen en te sluiten, dat duurt 17 seconden en daarvoor hoeft de auto niet eens stil te staan (tot 50 km/u!). Ook mooi: behalve tien lakkleuren zijn er ook drie kleuren voor het dak te bestellen. De bagageruimte bedraagt met het dak geopende 280 liter, met het dak dicht 350 liter. De Cascada wordt leverbaar met een 1,4 liter turbo-benzinemotor (103 kW/140 pk) of een 2,0 liter diesel (121 kW/165 pk), maar bovendien debuteert in dit model de eerste van een compleet nieuwe Opel-motorenfamilie. Dat is een 1,6 liter turbobenzinemotor (125 kW/170 pk) die belooft een stuk zuiniger te zijn dan zijn voorgangers. Prijzen en dergelijke zijn nog niet bekend, we komen beslist nog uitgebreid op de Cascada terug. Was het maar vast voorjaar…

Ver weg

Het is voor iedereen verschillend in hoeverre de mogelijkheden van internet het leven hebben veranderd. Zelf ben ik nogal sceptisch tegenover elke vooruitgang, ik moet er eerst van overtuigd zijn dat iets handig of zinvol is voordat ik er aan meedoe. Goed, ik gebruik internet dus wel veel: telebankieren, hotelkamers boeken, kaartjes kopen voor allerhande voorstellingen of beurzen, dat is allemaal heel handig, ik mag ook graag op eBay rondneuzen. In mijn werk gebruik ik internet ook veelvuldig: foto’s, prijzen, specificaties van auto’s, dat heb ik allemaal niet meer op papier nodig, maar digitaal. Eén van de branches waarin door internet heel veel is veranderd, is de verkoop van gebruikte auto’s. Daarmee heb ik ook heel veel te maken en juist daarbij verbaast het me dat veel consumenten er niet nuchterder mee omgaan. De vele sites op dit gebied –en vooral een overkoepelende als het handige gaspedaal.nl- maakt die markt enorm transparant. Als occasionkoper kun je precies de auto zoeken die je wilt hebben, maar veel mensen slaan hierin door. Eigenlijk zie ik steeds twee fouten, die keer op keer worden gemaakt. Om te beginnen richten occasionkopers zich veel te sterk alleen op de prijs, daarop selecteren ze de auto van hun keuze. Dat is niet slim. De goedkoopste van een bepaald merk, type en bouwjaar is zelden de beste. Ik adviseer altijd: kies de mooiste en beste die je kunt betalen, daar heb je per saldo het meeste plezier van. Er zijn aanbieders van gebruikte auto’s die proberen in te spelen op die fout van sterk op prijs gerichte kopers. Zo zie ik vaak ‘meeneemprijzen’ in advertenties, terwijl er vrijwel niemand van die mogelijkheid gebruik maakt, of de genoemde prijs alleen geldt als je niks inruilt. Wat moet je dan met je inruilauto? Ruil je ‘m wel in, dan is de aangeboden auto ineens een stuk duurder, waardoor je je eigen inruilprijs betaalt. Niet doen, niet intrappen, bedrijven die dit soort trucs uithalen verdienen het niet dat je er je spaargeld naartoe brengt. Andere fout: mensen kopen een doodgewone auto veel te ver van huis. Regionale prijsverschillen zijn vrijwel verdwenen. Weet je wel hoe onhandig het is als je vanuit Brabant of Zeeland naar Friesland moet voor een garantieklusje? Dat kost je een dag! Het is nog dommer als precies dezelfde auto voor iets meer geld bij wijze van spreken ‘om de hoek’ te koop staat, bij een vertrouwd bedrijf, dat je ook graag voor onderhoud terug ziet. Een recent onderzoek vertelt dat van alle occasiontransacties voor auto’s tot vijf jaar oud maar 55% van de kopers een auto koopt binnen een straal van 25 kilometer. Voor mij betekent dit dat 45% van de kopers niet goed heeft gekeken naar het aanbod en de consequenties van ‘ver weg kopen’. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, als je een auto zoekt waarvan er maar heel weinig te koop zijn, zul je altijd zien dat die ene net heel ver weg staat. Voor de normale doorsnee middenklasser of compacte auto is het toch een stuk handiger die dicht bij huis te zoeken. Wat je van ver haalt, is lang niet altijd lekkerder. Bart van den Acker


auto’s

Jac Ossenblok b.v. Mon Plaisir 100 Etten-Leur Tel. 076 - 5022399 Fax 076 - 5019044

AUTOMONTAGEBEDRIJF

JOKO

• Sloop-loop-schade auto’s motors te koop gevraagd. • Alle gebruikte onderdelen online. • Vrijwaring bij ophalen. • Reparatie en onderhoud. Lid ARN-Stiba-RDW

AUTOBEDRIJF F. NOUWS

Sprundelseweg 35B, 4715 RB RUCPHEN. Tel: 0165 343740

Maalbergenstr. 24a Wernhout Tel. 076-5971739 / 06-54278822 info@jokozundert.nl www.jokozundert.nl

Heeft u of iemand uit uW omgeving brandWonden?

Koning Winter staat voor de deur en brengt weer sneeuw en kou. Zorg dat uw auto er klaar voor is. Tijdens de Peugeot Wintercheck controleren wij uw auto op maar liefst 29 punten. Kom op zaterdag 10 november a.s. tussen 8.30 en 15.00 uur bij ons langs. Dat kan zonder afspraak en bovendien kost het op deze dag helemaal niets! Daarnaast krijgt u ook nog eens de gratis ResQMe (zolang de voorraad strekt) en tot 25% korting op de winteraanbiedingen. Kom langs en u staat niet in de kou.

Zie ook:

WWW.NOUWS.PEUGEOT.NL gevraagd

wordt evt. bij u thuis opgehaald met origineel vrijwaringsbewijs

Wij helpen bij: Lotgenotencontact Voorlichting Belangenbehartiging Juridische zaken Alle nieuwe auto’s bij ons in de showroom van zowel Citroën als Hyundai. Op al onze gebruikte auto’s 6 tot 12 maanden garantie of nog resterende fabrieks garantie. Diverse financierings vormen mogelijk, waaronder ook uitstel van betaling.

www.autobedrijfossenblok.nl

Tevens uw adres voor gebruikte auto-onderdelen.

Telefoon 0165 - 341913

Autodemontagebedrijf Franken H eim olendr eef 36a - R ucphen

Uw krant is bij uitgeverij De Bode in uitstekende handen Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden: Tel. 076 599 81 11 | www.internetbode.nl

€ 11.995,-

Pr

f oe

?i

o nf

at

ie

ij k ?

p ko

l n . ie

t k -a

rm

sa r co

rit

Normaal gesproken zijn wij niet het merk dat het van de beperkte oplages moet hebben. Dus als er dan een ‘Collector’s item’ langskomt, weet u dat er iets bijzonders aan de hand is. En met de Corsa Rhythm, is dat nog zacht uitgedrukt. De Corsa Rhythm heeft namelijk een zeer zuinige 1.2 Bi-Fuel motor, die niet alleen op benzine, maar ook op LPG rijdt. Dat bespaart u aan de pomp al gauw een euro per liter. Daarnaast is de Rhythm standaard uitgerust met geïntegreerde radio/CD/MP3-speler met stuurwielbediening en 6 speakers, airco, lederen stuurwiel, elektrische ramen en spiegels, en meer. En dat allemaal voor maar €11.995,- (geen drukfout). U begrijpt waarschijnlijk dat we hier geen gewoonte van kunnen maken. En u begrijpt waarom er een beperkte oplage is. En u begrijpt natuurlijk dat u er daarom snel bij moet zijn. Daarom zien we u graag binnenkort in onze showroom.

Vlissingen Bedrijfsweg 2, Tel. 0118-461710 Goes Pearyweg 19, Tel. 0113-237923

Onderdeel van de Automotions Groep

Bergen op Zoom Erasmuslaan 6 - 10, Tel. 0164-279200 Roosendaal van Beethovenlaan 6, Tel. 0165-578578 www.autoteam.nl

:


auto’s

30%

Bovagwaarderingscijfer 8,6

besparing

op uw onderhoudskosten voor alle merken auto’s*

Ja dat kan!!! bij uw

dealer In alle merken thuIs!!!!

Auto’s worden volgens fabrieksspecificaties onderhouden.

Geen probleem om de auto thuis of op het werk op te halen en terug te brengen. Behoud van fabrieksgarantie en pechhulp onderweg. 19 jaar KIA ervaring. 14 jaar CHEVROLET ervaring.

Merk

het adres voor betaalbaar autorijden!

Mon Plaisir 45 • Etten-Leur • Tel. 076-5041044 Merk Citroen Citroen Citroen Citroen Dacia Deawoo Daewoo Daihatsu Ford Kia Kia Mitsubishi Mitsubishi Nissan Opel Opel Opel Peugeot Peugeot Renault Renault Renault Renault Renault Skoda Skoda Toyota Toyota

Type Berlingo 1.9D C5 2.0 HDI Saxo 1.0 3DRS Xantia 1.8 Logan 1.6 Matiz 0.8 4drs Tacuma 1.6 Valera 1.5 Ka 1.2 Cerato 1.6 Picanto 1.1 Carisma 1.8 Spacerunner 2.0td Micra 1.0 3drs Astra 1.6 3drs Corsa Tigra 1.4 16v 206 1.4 SW 307 SW 1.6 16v Clio 1.6 3drs Laguna 1.6 Break Laguna 1.8 Gr.tour Meg. Scenic 1.6 Meg. Scenic 1.6 Fabia Combi 1.4 Octavia 1.6 16v Avensis 1.8 Yaris 1.3 5drs

Optie’s Stuurbekr. nwe APK AIRCO, elek.pakket Nieuwe APK AIRCO, elek.pakket AIRCO, elek.pakket Elek. pakket, stuurbekr. AIRCO, elek.pakket Nwe APK, weinig km Elek. pakket, stuurbekr. AIRCO, elek.pakket AIRCO, elek.pakket AIRCO, nwe APK Stuurbekr. nwe APK Nieuwe APK Stuurbekr. elek.pakket AIRCO, elek.pakket Stuurbekr. elek.pakket AIRCO, elek.pakket AIRCO, NAVI, el.pakk. Stuurbekr. elek.pakket AIRCO, elek.pakket AIRCO, elek.pakket AIRCO, elek.pakket AIRCO, Navigatie AIRCO, elek.pakket AIRCO, elek.pakket AIRCO, elek.pakket AIRCO, elek.pakket

Bouwjaar 2002 2001 1999 2000 2006 2003 2003 1996 2009 2006 2008 1998 1998 1995 1999 2002 1995 2005 2005 1998 2000 2003 2001 2007 2005 2004 2004 2007

km 358613 245271 124352 178143 181305 58276 110607 124479 24462 52784 35208 225331 111780 116000 140037 47175 139256 128477 134555 180715 149909 167712 192957 103165 167991 99348 125705 78797

Prijs 1490ex 2190 1690 1090 2990 2490 2890 790 6390 5490 6290 890 1890 1290 1890 3990 1490 4990 5890 1790 1690 3190 2290 8990 4590 5490 7490 7690

type

Kleur

bouwjaar verkoopprijs

Renault twingo II 1.2 16v Automaat airco radio cd

blauw grijs

jan-08

7.950

Renault Clio 1.6 16v 3 drs airco ecc lmv

zwart met.

mei-08

8.750

Renault Clio 1.4 16v 3 drs airco radio cd lmv

zilver met.

jan-07

7.500

Renault Clio 1.2 16v 5 drs airco radio cd

zwart met.

jul-07

7.500

Renault Clio 1.4 16v 3 drs airco radio cd

zwart met.

aug-02

3.250

Renault Clio 1.4 16v 3 drs

rood

feb-99

2.250

Renault Kangoo 1.6 16v airco

blauw met.

jun-03

3.950

Renault Megane III 1.6 16v airco ecc radio cd navi. zwart met.

jan-04

15.750

Renault Megane III 1.6 estate airco ecc radio cd navi zwart met.

aug-11

18.250

Renault Megane II 1.4 16v radio cd

rood

jun-03

3.950

Renault Grand Scenic III 7 pers. nav. lmv.

zilver met.

feb-11

21.750

Renault Grand Scenic 1.61 6v. airco 7 pers

grijs met.

mrt-05

6.250

Renault Laguna II 1.9 dCi airco ecc radio cd lmv

zilver met.

sep-02

3.750

Renault Laguna II 1.6 16v 5 drs airco ecc radio cd

zilver met.

apr-01

2.950

Renault Laguna II 1.6 16v 5 drs airco radio cd

blauw met.

sep-01

2.750

Renault Grand espace 2.0 t airco ecc pan. dak nav

zwart met.

sep-10

32.500

Renault espace 2.0 16v t airco lmv radio cd pan dak beige met.

aug-02

4.950

Renault vel Satis 2.0t airco ecc radio cd lmv

d groen met.

aug-02

3.750

ford

zilver met.

nov-00

2.750

focus 1.6I Automaat sedan airco ecc

GOedKOPe INRuILeRS Met APK & dIveRSe bedRIjfSwAGeNS • • • •

Financiering mogelijk op alle bovenstaande auto’s. Alle auto’s worden geleverd incl. afleverbeurt+vol jaar APK

VErKooP, ondErhoud, rEPArATiEs En AccEssoirEs Voor ELK MErK AuTo!!!

Nieuwe auto’s Occasions APK-keuringen Inbouw SCM-alarm

• Reparaties

APK nu voor slechts € 29.95

van Hensbergen www.vanhensbergen.nl

Schadeherstel Leasing Inbouw Airco Inbouw Audio-app.

• Inbouw LPG

Kroonstraat 42 Tel.: 076-5011371

Etten-Leur Fax: 076-5011372

www.bramtangeman.nl

www.etten-leurse-autoservice.nl

Belder 37 Roosendaal, 0165 550342, 0164 247066

• • • •

Begeerlijke Kampioen met tot wel 4.000,- inruilpremie

St. Janstraat 147 – 4714 EE Sprundel – Tel: 0165-382830 Ook voor uw wintercheck of winterbanden kunt u bij ons terecht, bel of mail ons voor meer info

Autobedrijf C.A. oomen OCCASIONS PRIJS dit jAAr 50BJ jAAr bestAAt IN € !

Mercedes c180K 19.950 om dit te Benz vieren, en combi u een kijkje2007 te geven avantgarde airco in ons bedrijf, bent u van harte welkom op Saab 9-5– 2.0t leer nav.airco 2007 19.950 St. Janstraat 147 4714estate EE Sprundel – Tel: 0165-382830 opel Vectra V6 cdti airco 24 2004 9.950 onze open3.0Dag opeleg. zaterdag november opel zafira 1.8 16V Max airco 2004 kunt 6.950 Ook voor uw wintercheck ofcool winterbanden a.s. van 10.00 tot 16.00 uur. Graag tot dan! opel astra H 1.8 cosmo airco 2005 10.950

u bij ons terecht, bel of mail ons voor meer info opel astra 2007

12.450

www.caoomen.nl

opel combo 1.3 cdti

2004

kbaar m FORD C-MAX beschi Met nu: teem met • Navigaties ys scherm en ur kle h 5 inc rol en Voice Cont • Bluetooth® iPod / or vo g tin lui • USB-aans USB-stick MP3-speler / en achter or ns • Parkeerse

995,-

Voor slechts 855,Uw voordeel

bijtelli et 20%

ng

én

C-MAX

2GRA.5ND0C-M0AX,4.00P0RE,-MIE

RD C- MA X ER IS AL EE N FO ,00 VA NA F 21.7

opel astra H 1.6 Gtc njoy airco

Ook voor uw onderhoud, APK, banden, airco-onderhoud, OCCASIONS PRIJS opel astra H147 1.6–Business airco – BJ 2008 12.950 St. Janstraat 4714 EE Sprundel Tel: 0165-382830 schades, ruitreparatie en BOVAG € opel astra H 1.6 Stat. Bus. aircoproducten! 2007 IN 12.450 opel astra H 1.6 Stat. cosmo 2007 12.950 Mercedes Benz c180K combi 2007 19.950 Ook voor uw wintercheck of winterbanden kunt opel 1.6 cosmo aut.station 2007meer11.950 OCCASIONS avantgarde airco u bijastra ons H terecht, bel of mail ons voor info BJ opel astra H 1.6 njoynav.airco aircoen Bovag-garantie 2004 19.950 7.950 Saab Prijs 9-5 2.0t estate leer 2007 incl. APK, afleverbeurt opel astra H 1.4 njoy 2004 7.950 OCCASIONS BJ ecc9.950 PRIJS opel Vectra 3.0 V6 cdti eleg. airco 2004 Mercedes C180 Avangarde airco 2007 opel astra 1.7komp. Dt njoy airco Automaat2002 5.450 IN € opel zafira 1.8 16V Max cool airco 2004 6.950 opel Meriva 1.4 16V airco 2005 7.450 Mercedes CLK 230 komp Automaat Cabrio airco 1998 Mercedes Benz c180K combi 2007 10.950 19.950 opel astra H 1.8 cosmo airco 2005 opel 1.2airco 16V 2004 5.450 avantgarde Vw Golfagila 1.6 Automaat lm velgen 5 drs 2009 opel astra opel corsa 1.4 16V intouch airco 2009 Saab 9-5 2.0t estate leer nav.airco 2007 10.950 19.950 Opel Astra 1.6 Temptation 5 drs airco lm velgen 2007 opel corsa 1.3 cdti 2004 3.950 opel astra H 1.6 Gtc airco 20072004 12.450 opel Vectra 3.0 njoy V6 cdti eleg. airco 9.950 opel corsa 1.2 njoy airco 3 drs 2008 9.950 opel astra H 1.6 Business airco 2008 12.950 Opel Astra 1.6 Gtc N-Joy Airco lm velgen 2007 opel zafira 1.8 16V Max cool airco 2004 6.950 opel 1.2 Business airco 2007 8.950 opel astra Hcorsa 1.6 Bus. airco opel astra H 1.8 cosmo airco5drs2007 2005 12.450 10.950 Opel Corsa 1.2Stat. N-Joy 3 drs Airco 2008 opel corsa 1.2 Business airco 5drs 2007 8.450 opel astra opel astra H 1.6 cosmo 2007 12.950 Opel Corsa 1.2Stat. N-Joy 5 drs airco 2007 opel corsa 1.2 Business aircoairco 3drs 2007 7.950 opel astra H 1.6 Gtc njoy 2007 11.950 12.450 opel astra H 1.6 cosmo aut.station 2007 Skoda octavia 1.6 airco 2001 3.950 Opel Zafira 1.8 Elegance airco lm velgen 31-12-2002 opel astra H 1.6 Business airco 2008 12.950 opel astra H 1.6Benz njoyc180 airco 2004 7.950 Mercedes opel astra H 1.6airco Stat. Bus. airco 1999 12.450 Opel Agila lm njoy velgen 2009 opel astra H 1.4 20042007 7.950 eleg.auto.airco opel astra H 1.6 Stat. cosmo 2007 12.950 Opel Agila lm velgen 2004 peugeot 205 1.4 Generation 1997 750 opel astra 1.7 Dt njoy airco 2002 5.450 opel astra H 1.6 cosmo aut.station 2007 11.950 BMW all road 1995 2.250 opel Meriva 1.4 16V airco 2005 Opel Combo 1.3 Cdti 2004 opel astra H F650 1.6 njoy airco 2004 7.450 7.950 BEDRIJFSWAGENS (EX B.T.W.) 20042004 5.450 opel agila 1.2astra 16V opel H 1.4 njoy 7.950 Fiat Punto Classic Airco lm velgen 2009 opel combo 1.3 cDti airco/navi 2007 6.750 opel astra Dt njoy airco 2002 10.950 5.450 opel corsa 1.4 16V1.7 intouch airco 2009 opel combo 1.3 cdti 2004 4.750 Fiat Punto airco 2005 opel Meriva 7.450 opel corsa 1.3 cdti 1.4 16V airco 20042005 3.950 Fiatopel Seisento Brusch 2002 agila 1.2airco 16V 3 drs 5.450 opel corsa 1.2 njoy 20082004 9.950 opel Tucson corsa 1.4 intouch 2009 10.950 Hyundai 2.0 16V Style lm velgen Airco ecc 2006 opel corsa 1.2 Business airco 5drsairco 2007 8.950 opel corsa 1.3 cdti 2004 3.950 opel corsa 1.2 Business airco Fordopel Fiesta lm velgen airco 2009 corsa 1.2 njoy airco5drs 3 drs 20072008 8.450 9.950 opel corsa 1.2 Business airco 3drs 2007 7.950 opel corsa1.6 1.25 Business airco 8.950 Toyota Corolla drs Automaat lm5drs velgen 2007 airco 2006 Skoda octavia 1.6 airco 20012007 3.950 opel 207 corsa 5drs 8.450 Peugeot 1.61.2 XS Business lm velgen airco airco ecc 2007 corsa 1.2 Business airco 3drs 7.950 Mercedesopel Benz c180 19992007 Skoda octavia 1.6 airco 2001 3.950 eleg.auto.airco Benz c180 peugeot Mercedes 205 1.4 Generation 19971999 750 Voor BMW all eleg.auto.airco road F650actuele prijzen 1995 zie: 2.250 peugeot 205 1.4 Generation 1997 750 BEDRIJFSWAGENS (EX B.T.W.) BMW all road F650 1995 2.250 opel combo 1.3 cDti airco/navi 2007 6.750 BEDRIJFSWAGENS (EX B.T.W.) opel combo cdti1.3 cDti airco/navi 20042007 4.750 opel 1.3 combo 6.750

INRUIL

De Ford C-MAX en Grand C-MAX. Groots in binnenruimte en flexibel interieur. De C-MAX is niet voor niets door de ANWB verkozen tot Gezinsauto van het Jaar 2012. En nu ook uiterst voordelig, want u ontvangt tijdelijk 2.500,- inruilpremie op de C-MAX en maar liefst 4.000,op de Grand C-MAX! Natuurlijk is de C-MAX beschikbaar in de 20% bijtellingscategorie voor zowel diesel als benzine. Dus ga snel naar de Ford dealer, want een betere deal kunt u niet maken. Welkom in de kampioensklasse. Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW en BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Genoemde technologieën zijn niet altijd standaard, vraag uw Ford dealer naar de beschikbaarheid en voorwaarden.

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 14,5-22,7; liter/100 km: 4,4-6,9; CO2 gr/km: 112-154.

Van de Ree www.fordvanderee.nl

Bergen op Zoom: 0164 - 25 02 00. Oostburg: 0117 - 38 32 30. Roosendaal: 0165 - 54 81 61.

4.750

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws


Aan de leden: FNV Bondgenoten Lokaal West Brabant FNV ABVA KABO FNV Bouw FNV Lokaal West Brabant

JAMMER DAT JE EENMAAL

BINNEN DE BUITENKANT NIET MEER ZIET

Onderwerp: Uitnodiging WET WIA

thema bijeenkomst.

Geachte leden, De regio afdeling FNV Bondgenoten West Brabant organiseert gezamenlijk met FNV ABVA KABO, FNV Bouw en FNV Lokaal West Brabant in heel West Brabant een 10 tal thema bijeenkomsten in 2012. 6 Voorlichtingsbijeenkomsten in het voorjaar en 4 bijeenkomsten in het najaar. De thema’s van deze bijeenkomsten staan in het teken van de WIA en de Wet Verbeterde Poortwachter. Deze wetgeving is de vervanger voor het oude WAO stelsel. In de voorgaande bijeenkomsten rond WIA zijn we uitgebreid op dit onderwerp ingegaan. Wellicht was u er de vorige keer niet bij en wilt u alsnog de kans krijgen om goed geïnformeerd te worden. De volgende bijeenkomst over de WET WIA wordt gehouden in Sprundel. Deze bijeenkomsten worden gezamenlijk georganiseerd met de 3 FNV Bonden in de regio West Brabant. Tot op heden worden de thema bijeenkomsten behoorlijk bezocht. De FNV Bonden komen naar u toe. Vanzelfsprekend worden leden meer betrokken bij wat een vakorganisatie voor u kan betekenen. Vandaar dat we u graag samen met uw partner willen informeren en uitnodigen voor deze informatieve bijeenkomsten. De thema bijeenkomst over de WET WIA wordt gehouden op:

Donderdag 29 November 2012 Locatie: Adres: Plaats: Tel:

14% BIJTELLING & GÉÉN WEGENBELASTING NIEUWE MOTOR 3,2L/100KM 5 STERREN EURONCAP MULTIMEDIA SCHERM MET NAVIGATIE

Zaal open: 19.00 uur Aanvang: 19.30 uur Sluiting: 22.00 uur

In de volgende nieuwsbrief van de regio afdeling FNV Bondgenoten Lokaal West Brabant krijgt u de uitnodiging met de vastgestelde datums van de andere thema bijeenkomsten.

VANAF € 13.990,-

Mede door de medewerking van de betrokken partijen en deskundigen zullen deze avonden van zeer informatieve aard zijn. Kom er vooral naar toe als deze onderwerpen u aanspreken!

EXCLUSIEF KOSTEN RIJKLAAR MAKEN à € 855,-

WWW.INDUMIJ.NL

Cafe De Coop St. Janstraat 31 4714 EA Sprundel 0165- 382445

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen: Thijs Jooren , Tel: 06-46438107 Jan Engelen, Tel: 06-51996789

Volg ons ook op FACEBOOK.INDUMIJ.NL + TWITTER.INDUMIJ.NL

JE HERINNERT JE ALTIJD DE EERSTE KEER. DE NIEUWE RENAULT CLIO.

AUTO INDUMIJ

RENAULT EXPERIENCE CENTER OOSTERHOUT RENAULT EXPERIENCE CENTER ETTEN-LEUR

DE BOEDINGEN 19 ECUSTRAAT 5

TEL. (0162) 43 14 50 TEL. (076) 503 93 00

De nieuwe Renault Clio vanaf € 13.990,-. De genoemde vanafprijs is inclusief BTW en BPM. Exclusief kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage en leges. Op elke nieuwe Renault geldt een fabrieksgarantie van minimaal 2 jr. en 12 jr. plaatwerkgarantie. Rentewijzigingen, drukfouten, prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken van daadwerkelijk geleverde auto. Voor meer informatie: bel gratis 0800-0303, kijk op renault.nl of raadpleeg uw Renault-dealer. Min./max. verbruik getoonde modellen: 3,0-5,5 l/100 km. Resp. 33,3-18,2 km /l. CO 2 83-104 g/km.

Voedingsadvies op maat Diabetes Hart-en vaatziekten Zwangerschap Hoge bloeddruk Longaandoeningen Maagdarmaandoeningen Overgewicht Ondergewicht Kanker Diarree Verstopping Spastische darm Voedselallergie Sport Diëtistenpraktijk van Uffelen Marnixlaan 12 4707 HZ Roosendaal Schuitvaart 64 4715 GC Rucphen (ook op zaterdag) 06-20586304 0165-308442

Autobedrijf john Peeters 3 Voor alle merken nieuwe of gebruikte auto’s 3 Credit pomp 24 uur open

3 Voor al uw reparaties

3 Airco service

3 A.P.K. keuringsstation

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

O.L. Vrouwestraat 182 • Zegge • Tel. (0165) 533813

Merk Citroën Chevrolet Chevrolet Daewoo Daihatsu Fiat Ford Ford Ford Ford Ford Mazda Mercedes MG-ZT Mitsubishi Mitsubishi Opel Opel Opel Opel Peugeot Renault Smart Subaru Toyota Toyota Toyota Volvo Volvo VW VW VW VW

jaar Berlingo geel kent. Matiz Nuberia Stationwagon Tacuma Cuore Seicento C Max Fiesta Fusion Ka Ka airco 323 fastback 2.0 DiTD C200 CDI 2.5 V6 Colt Spacestar Agila Meriva Zafira Zafira 206 Megane Scenic diesel For Two Forestor Auris Carolla Yaris S40 2.0 diesel V70 D5 Automaat Golf Polo Polo Sharan

2003 2007 2006 2002 2005 2005 2009 2008 2003 2003 2010 2000 2004 2003 2007 2003 2001 2004 2005 2002 2004 2001 2009 2002 2007 2003 2008 2007 2004 2004 2004 2008 2004

Prijs € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

4.750,4.350,7.750,3.500,3.950.3.250.15.750,7.450.4.950,3.750,7.750,2.950.13.950,9.750,6.750,5.750,3.750,5.750,10.500,5.250.4.750.2.250,6.950,8.950,10.750.5.950,8.750,13.950,12.750,8.250.5.750.9.250,9.750,-

www.autobedrijf-JohnPeeters.nl

CV-ketel storing? Bel (0165) 54 40 55 > Vervanging > Service > Onderhoud

2SE4RVICE

www.warm in huis.nl

UURS

Uw kUnstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. informeer vrijblijvend en maak gratis 1e afspraak! kunstgebit reparaties aanpassen gebit prothese op implantaten klikgebit het implanteren gebeurt op eigen locatie. vergoeding door alle verzekeringen.

tandprothetisch Centrum etten-Leur Voorsteven 116b (1e verd.) Etten-Leur, T. 076 5040794 www.tpczevenbergen.nl, e.nelen@tpczevenbergen.nl Lid organisatie Nederlandse Tandprothetici reg. nr. 386


sport

Rood-Wit deelt de punten in Wouw

RSV

SINT WILLEBRORD - In een spannende wedstrijd waarin beide teams enkele spelers door allerlei omstandigheden moesten missen hebben Rood-Wit en Cluzona de punten gedeeld het bleef in Wouw 0-0.

Programma jeugd Zaterdag 10 november DEVO B1-RSV B1 vt.13.30u Schijf C1-RSV C1 vt.13.15u RSV MC1-SCO/TOFS MC1 av.13.00u SJO Prinsenland D1-RSV D1 vt.8.30u Seolto D2G-RSV D2 vt.9.15u Alliance E2-RSV E1 vt.8.15u Sprundel E2-RSV E2 vt.9.15u BSC E3-RSV E3 vt.8.30u RSV F1-Victoria’03 F1 av.9.30u Unitas’30 F9-RSV F2 vt.7.45u RSV K1-Victoria’03 K1 av.9.30u

Een bloedeloos gelijkspel was het overigens niet, beide teams zochten zeker in de eerste helft gecontroleerd het offensief. Kansjes waren er zeker voor beide kampen maar doelpunten bleven uit. In de tweede helft kreeg de wedstrijd een meer open karakter en waren beide elftallen op zoek naar de openingstreffer wetende dat deze treffer wel eens de winnende zou kunnen zijn. De mogelijkheden waren er voor zowel Rood-Wit als Cluzona maar het bleef dubbel blank in Wouw. Een einduitslag die over de gehele wedstrijd gezien terecht is te noemen. Uitslagen MOC’17 2-Rood-Wit 2 4-0 (v) DVO’60 3-Rood-Wit 2 zat 3-3 Cluzona 1-Rood-Wit 1 0-0 Virtus 2-Rood-Wit 2 10-1 Rood-Wit 3-RSV 3 2-0 Rood-Wit 4-FC Bergen 4 1-2 HSC’28 2-Rood-Wit 5 5-2 Hoeven 6-Rood-Wit 7 9-0 Rood-Wit C1-Steenbergen C2 1-9 (v) RWB B1-Rood-Wit B1 1-7 Rood-Wit C1-Victoria’03 C2 0-4 Rood-Wit D1-Halsteren D2 7-0 Rood-Wit D2-SC Gastel D2 5-0 RSV D2-Rood-Wit D3 2-2

Virtus E6-Rood-Wit E2 2-10 Rood-Wit E3-Victoria’03 E7 11-1 Rood-Wit F1-Sprundel F1 10-0 Rood-Wit F2-WVV’67 F2 1-5 Rood-Wit MP1- BSC MP 1 0-11 DSE MP 1-Rood-Wit MP 2 8-4 Programma senioren Zaterdag 10 november Rood-Wit 2 zat-Sprundel 2 zat av.14.30u Zondag 11 november Rood-Wit 1-Unitas’30 1 av.14.30u Rood-Wit 2-Steenbergen 2 av.12.00u FC Bergen 3-Rood-Wit 3 vt.09.30u WVV’67 2-Rood-Wit 4 vt.10.45u Rood-Wit 5-Hoeven 4 av.10.00u Boeimeer 3-Rood-Wit 6 vt.13.30u Rood-Wit 7-SC Gastel 8 av.10.00u Programma jeugd Zaterdag 10 november Rood-Wit B1-Chaam B1 av.14.30u Internos C3-Rood-Wit C1 vt.10.15u MOC 17 D2-Rood-Wit D1 vt.10.00u Unitas 30 D4-Rood-Wit D2 vt.10.00u Rood-Wit D3-Unitas 30 D5 av.11.00u Rood-Wit E1-Unitas 30 E1 av.11.00u Rood-Wit E2-Halsteren E5 av.11.00u Internos E8-Rood-Wit E3 vt.09.15u Rood-Wit F1-DSE F1 av.09.45u Victoria 03 F2-Rood-Wit F2 vt.08.15u Rood-Wit F3 is vrij Virtus K1-Rood-Wit K1 vt.09.00u Roosendaal MP1-Rood-Wit MP1 vt.09.30u Rood-Wit MP2-Dioz MP1 av.11.00u Zondag 11 november Rood-Wit F1-Unitas’30 F2 av.11.00u Nieuw team MP3 opgericht

SV Sprundel Uitslagen woensdag 31 oktober SV Sprundel MC1-Schijf MC1 0-2 Zaterdag 3 november SVC B1-SV Sprundel B1 0-3 Bavel B4-SV Sprundel B3 1-7 Moerse Boys C1-SV Sprundel C1 1-1 DSE D1-SV Sprundel D1 1-1 Roosendaal D7-SV Sprundel D3 13-1 SV Sprundel E1-Schijf E1 2-2 DSE E3-SV Sprundel E2 0-2 Virtus E4-SV Sprundel E3 3-7 SV Sprundel E4-De Fendert E5 3-1 Rood Wit F1-SV Sprundel F1 10-0 SV Sprundel F3-Internos F6 0-7 SCO/TOFS MC1-SV Sprundel MC1 2-9 Zondag 4 november SSW 1-SV Sprundel 1 2-0 SC Gastel 8-SV Sprundel 4 5-1 Programma zaterdag 10 november 14.30 Rood Wit 2-SV Sprundel 2 14.30 SV Sprundel A1-Roosendaal A2

Programma senioren Zondag 11 november RSV 1-Dubbeldam 1 av.13.00u Schijf 2-RSV 2 av.12.30u SC Gastel 3-RSV 3 av.12.00u

12.00 SC Kruisland MB1-SV Sprundel MB1 14.30 SV Sprundel B1-Hoeven B1 11.00 VVC’68 B1-SV Sprundel B2 11.15 SV Sprundel MC1-Zundert MC1 12.45 SV Sprundel C1-Terheijden C1 12.00 HZ’75 C1-SV Sprundel C2 12.45 SV Sprundel D1-DHV D1 08.45 Internos D4-SV Sprundel D2 11.15 SV Sprundel D3-DSE D3 10.30 SVC E1-SV Sprundel E1 10.00 SV Sprundel E2-RSV E2 09.00 DSE E2-SV Sprundel E3 09.30 Unitas’30 E10-SV Sprundel E4 10.00 SV Sprundel F1-SJO Prinsenland F1 08.45 SV Sprundel F2-Unitas’30 F7 10.00 SV Sprundel MP1-Oudemolen/Chrislandia MP1 Zondag 11 november 14.30 SV Sprundel 1-Noordhoek 1 11.45 SV Sprundel 2-Beek Vooruit 5 09.45 Wernhout 3-SV Sprundel 3 10.00 Papendrecht 5-SV Sprundel 5

hoogvlieger in deze klasse. (Schijf speelt thuis). Daarna volgt Noordhoek waarmee de eerste seizoenshelft er op zit en Schijf het net kan ophalen voor wat betreft dit eerste half jaar in de vierde klasse. Uitslagen jeugd Zaterdag 3 november Schijf B1-MOC’17 B3 3-1 Schijf C1-Cluzona C2 0-3 Chaam MC1-Schijf MC1 0-3 Schijf D1-DIOZ D1 8-4 Achtmaal D1-Schijf D2 1-4 Sprundel E1-Schijf E1 2-2 Schijf E2-Hoeven E4 5-6 Schijf F1-Rimboe F1 0-13 Schijf F2-De Fendert F4 2-14 Unitas’30 M5-Schijf M1 13-4 Uitslagen senioren Zondag 4 november VVR 1-Schijf 1 3-0 SC Kruisland 4-Schijf 3 10-2 WVV’67 3-Schijf 4 4-0 Achtmaal 4-Schijf 5 2-6 Schijf VR1-Nuenen VR1 2-1 Schijf VR2-Virtus VR1 0-3 Schijf VR3-Val Aan VR1 0-1 Programma jeugd Zaterdag 10 november Victoria’03 B2-Schijf B1 vt.10.00 Schijf C1-RSV C1 av.14.00 Schijf MC1-SC gastel MC1 av.12.00

Thema avond Donderdag 29 november is het weer feestavond bij SV Sprundel. Het ideale avondje teambuilding op het eigen sportpark. De afgelopen 3 jaren hebben we zeer geslaagde feestavonden gehad met als thema Tiroler en Wild Wild West! Deze avonden waren er steevast meer dan 100 leden aanwezig. De afgelopen weken is er al vele malen gevraagd naar het thema van dit jaar. Dit onderstreept het enthousiasme van vele leden naar het thema van de editie 2012. Het thema zal volgende week bekend gemaakt gaan worden. Uiteraard wordt er weer gezorgd voor passend eten, drank en muziek. Samen gaan we weer zorgen voor een schitterende clubavond! We zien jullie inschrijvingen graag tegemoet. Inschrijven kan vanaf deze week bij de leider van jullie team. Deze zal een opgavelijst ontvangen deze week. Minimale leeftijd is 16 jaar. Volg voor meer informatie ook de website www.svsprundel.nl

SC Kruisland D1-Schijf D1 vt.08.30 PCP D1-Schijf D2 vt.09.15 Seolto E1-Schijf E1 vt.07.45 Schijf E2-Beek Vooruit E5 av.09.30 Schijf F1-SC Kruisland F1 av.10.45 SVC F2-Schijf F2 vt.08.15 Schijf M1-Internos M2 av.10.45 Programma senioren Zondag 11 november Schijf 1-SSW 1 av.14.30 Schijf 2-RSV 2 av.12.30 Schijf 3-DIOZ 4 av.10.30 Schijf 5-Zundert 5 av.09.30 Wilhelmina VR1-Schijf VR1 vt.08.30 TPO VR1-Schijf VR2 vt.09.15 DOSKO VR2-Schijf VR3 vt.12.00 Pupil van de Week Voor de wedstrijd Schijf 1 tegen SSW 1 van 11 november is Davey Franken gekozen tot Pupil van de Week. Davey is 9 jaar oud en speelt in het E2 team van VV Schijf. Je kunt Davey in actie zien als soms keeper, soms middenvelder en soms verdediger. De favoriete voetbalclub van Davey is Barcelona. Zijn favoriete spelers zijn Messi, Ronaldo, Xavi. Davey zijn hobby is voetballen. Zondag kun je Davey in actie zien als hij mee mag doen met de warming-up van de selectie. Hij mag met de scheidsrechter en de spelers daarna het veld op en de aftrap van de wedstrijd verrichten. PAGINA 28

RSV 4-De Schutters 3 av.12.00u Unitas’30 4-RSV 5 av.12.45u RSV DA1-Moerse Boys DA1 av.10.00u Pupil van de week Hallo, ik ben Bart Joziasse. Ik zit in groep 4 van de St. Martinusschool en ik woon op de Bredendam in Rucphen met papa Gertjan, mama Patricia en mijn broertje Teun. Die wil later ook gaan voetballen bij RSV. Mijn favoriete clubs zijn PSV en Ajax en mijn andere hobby’s zijn knutselen, scouting en vissen met opa. Ik voetbal sinds kort in het F1 en ik wil graag doelpunten gaan scoren. Ik vind het heel leuk om pupil van de week te mogen zijn en ik hoop dat RSV gaat winnen! Wij wensen Bart en zijn familie een heel prettige voetbalzondag toe!

VV DIOZ Uitslagen junioren Zaterdag 3 november DIOZ A1-Alliance A2G 2-2 SC Welberg B2-DIOZ B1 0-19 Schijf D1-DIOZ D1 8-4 DIOZ D2-Rijen D5 13-3 Cluzona E2-DIOZ E1 3-2 Virtus F5G-DIOZ F1 1-11 DIOZ MP1-Seolto MP2 2-6

Zaterdag 10 november 12:30 Tholense Boys A1-DIOZ A1 14:00 DIOZ B1-Unitas’30 B3 12:30 DIOZ D1-Virtus D3 11:00 Raamsdonk D2-DIOZ D2 09:00 Alliance E4-DIOZ E1 09:30 DIOZ F1-De Fendert F3 11:00 Rood Wit W MP2-DIOZ MP1 11:00 DIOZ MC1-De Fendert MC1

Uitslagen senioren Zondag 4 november PCP 1-DIOZ 1 0-5 DIOZ 3-NVS 3 2-2

Programma senioren Zondag 11 november 14:30 WDS’19 1-DIOZ 1 11:30 DIOZ 2-De Schutters 2 10:00 DIOZ 3-Lepelstr. Boys 3 10:30 Schijf 3-DIOZ 4

Programma junioren

Schijf verliest bij VVR SCHIJF - Schijf trof een te sterke tegenstander in Rijsbergen. De Schijfse ploeg knokte voor wat het waard was, maar VVR bleek uiteindelijk te sterk. Schijf speelde zeker niet de beste wedstrijd van dit seizoen, en had ook geen geluk in de afwerking. Tot diep in de eerste helft was het een gelijk opgaande wedstrijd die voor beide ploegen maar weinig kansen opleverde. Na ongeveer een half uur spelen was er direct na een goeie doelpoging van Ardin van Nijnatten, een 100% kans voor VVR. De buitenspelval werd goed omzeild door de aanvallers van VVR, maar oog in oog met doelman Fossen ging de inzet hoog over. Even later knalde Simon Verboven van 18 meter wel snoeihard raak. Nog even later krulde Jan Hermus vanuit een corner de 2-0 binnen bij de tweede paal, waarmee VVR op basis van de krachtsverhoudingen eigenlijk iets te veel kreeg. Schijf kon na de rust dus op zoek naar de aansluitende treffer, en kreeg hierop een paar kansjes via Ardin van Nijnatten, Nick van Dijk en Joey Jongenelis. Helaas voor Schijf was VVR wel gelukkig in de afwerking toen Johan Gooskens een kwartier voor tijd met een frutselgoal de bevrijdende 3-0 maakte. Schijf probeerde nog wel wat terug te doen, maar het zat er deze middag helaas niet in. Volgende week wacht met SSW weer een

Door diverse nieuwe aanmeldingen bij onze kabouterafdeling is het zover dat er een extra team is opgericht, te weten het MP3 team. Voor dit team is de jeugdafdeling nog op zoek naar een leider voor op de zaterdagochtenden. Mocht iemand interesse hiervoor hebben kan hij zich melden bij de jeugdafdeling. Pupil van de Week Pupil van de Week bij de wedstrijd RoodWit-Unitas’30 is Rob Mangnus. Hij is de zoon van Hans en Marian Mangnus. Rob’s favoriete club is Ajax. Rob speelt bij de E2 als verdediger. Zijn vrije tijd besteed hij graag aan voetbal, carnaval, disco en disco zwemmen. Verder vindt hij de Bloemencorso leuk en helpt hij met het bouwen van de wagens. Als pupil van de week mag hij de hele middag optrekken met de selectie van het eerste elftal en van nabij alles mee beleven wat er vóór en achter de schermen zoal afspeelt. Rob zal hopelijk deze middag genieten als hij met de selectie van het eerste mag optrekken en vóór de wedstrijd en tijdens de rust een balletje kan trappen met deze jongens. Wij wensen Rob een fijne middag toe en nog veel voetbalplezier bij Rood-Wit. Rood-Wit IPhone App nu beschikbaar Alle wedstrijden, uitslagen, standen en team info bij de hand van de door jou geselecteerde Rood-Wit teams. Ook de laatste nieuwsberichten en eventuele afgelastingen worden direct op deze App zichtbaar. Ga naar de App Store van Apple en download de App. (zoek op Rood-Wit)

JV de Kroeven ‘82 op toernooi Haagse Beemden RUCPHEN - Ook dit jaar werd door onze vereniging weer deelgenomen aan het toernooi van Judovereniging Haagse Beemden, dat dit jaar alweer voor de 11e keer werd georganiseerd. Lotte Boone en Tom Verstraeten waren de judoka’s die de clubkleuren mochten verdedigen.

Lotte begon meteen tegen een sterke tegenstander, en liet al sterk judo zien, maar verloor met een houdgreep. De tweede partij wist ze al snel met een ippon te winnen. Ook de derde partij was ze heel goed bezig, en wist ze o uchi gari op het laatste moment over te nemen en opnieuw ippon te scoren. De laatste partij wist ze haar tegenstander in een houdgreep te nemen en sloot ze het toernooi met een verdiende tweede plaats af. Tom had de eerste partij moeite om zijn tegenstander geworpen te krijgen, en aan-

gezien zijn tegenstander ook niet scoorde volgde de golden score. Hierin maakte hij een schitterende waza-ari en won hij de partij. De tweede partij wist hij na twee eerdere pogingen de derde tai o toshi tot ippon te promoveren. Nadat hij ook de laatste partij met ippon had gewonnen kon hij met de eerste plaats op zak vertrekken. Ben je lid en wil je ook eens aan een wedstrijd meedoen, informeer dan eens bij de trainers of een van de coaches. Voor iedereen die meer informatie wenst over onze vereniging, bezoek dan onze site http:// www.kroeven.nl. Voor een les impressie bezoek dan onze dojo in de gymzaal aan de Kersenberg te Roosendaal (op dinsdag 18.30-19.30u, vrijdag 16.30-20.30u of zaterdagochtend), of de dojo in de Vijfsprong te Rucphen (op maandag 18.00-20.00u), of in de gymzaal van Brede School De Schans, Rondsel 144 in Halsteren.

Jeugd Willebrord Wil Vooruit SINT WILLEBRORD - Het afgelopen weekend is er door de renners van Willebrord Wil Vooruit deelgenomen aan diversen veldritten in Nederland. Door de regenval van de afgelopen week worden de parcoursen steeds zwaarder. Hierdoor komen de slijkcoureurs steeds meer naar voren. Perry Frijters won in cat 6 in het Oost Brabantse Zeeland. Hij reed vanuit de start alleen aan de leiding van het 40 koppige veld en hield zijn voorsprong tot aan de finish. Sieben Wouters werd in Breda Zuid Nederlands Kampioen en heeft zich hiermee geplaatst voor het NK veldrijden in januari wat dit jaar plaats vindt in de Beekse Bergen te Tilburg. Uitslagen KNWU Dordrecht Cat 3: 6. Roan Konings; 12 Beau van Helmond; 18 Moreno Tak Cat 6: 4. Max van Helmond Cat 7: 17. Tom Brouwers Zeeland Cat 3: 14. Roan Konings; 15. Beau v.Helmond

Cat 6: 1. Perry Frijters; 13. Max v.Helmond Cat 7: 22 Tom Brouwers. Nieuwelingen: 12. David Dekker; 18. Niek Brouwers. Junioren: 11. Kelvin Dekker. Zuid Ned. Kampioenschap Breda Nieuwelingen dames: 4. Daimy Hellemons; 13. Sharon Dommanschet Nieuwelingen: 10. David Dekker; 14. Niek Brouwers Junioren: 1. Sieben Wouters; 8. Rob van Broekhoven; 23. Kelvin Dekker Breda WBVC 8 jaar: 13. Rens Lakens 9 jaar: 2. Niels Huijbregts; 12. Moreno Tak 11 jaar: 16. Giovanny Vissenberg 12-13 jaar: 15. Sven Wouters; 21. Bart Goris; 25. Niek Struijs 14-15 jaar: 12. Bram van Hees Dames: 2. Daimy Hellemons; 8. Sharon Dommanschet Programma Volgend weekend is er zaterdag de KNWU veldrit Grote Prijs Adrie van der Poel te Ossendrecht en voor de WBVC competitie is zondag de veldrit op hetzelfde parcours.


d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig

op Kijk dagelijks de action.nl voor

100 NIEUWSTE A R TI K E L E N OP AFSTAND

STONE/ROSE DESSIN

KUNSTSTOF

diverse modellen zeer luxe gedetailleerd schaal 1:14

diverse kleuren luxe bont-look 150x200 cm

met houten steel 121x41 cm

BESTUURBARE WOON DEKEN FERRARI

SNEEUW SCHUIVER

18.95 10.95 3.29 bijpassend SIER KUSSEN 45x45 cm

emmer STROOI ZOUT 7,5 kg

HOME&STYLING

SINTERKLAAS

KATOEN

hout met zinken dak wit of bruin 49x19x19 cm incl. 3 sfeerlichten

maak heerlijke cupcakes met speculaas topping en leuke decoratie voor 12 cupcakes

diverse kleuren en prints lange mouw maten M-XXL

7.95

2.49

3.79

SFEER CUPCAKE LANTAARN KIT

Elders 14.95 19.95

ROMANTIC

8.95

RUSTIEK KAARS basic of twisted diverse kleuren 7x9 cm idem 7x14 cm

1.35

bolkaars 9x9 cm

0.98

LED

Elders 1.99 2.99

MEISJES

1.29

NACHT HEMD

diverse kleuren en prints o.a. Snoopy, Mickey, TinkerBell en Dora katoen maten 92-158

0.89

SFEER VERLICHTING parelverlichting: 1 meter, 20 lamps metalen bol: 180 cm, 10 lamps

2.39

Elders 5.95 7.95

KERST

2.99

keuze uit diverse artikelen voor het maken van je eigen kerstkaarten

0.49

katoen HEREN POLO maten M-XXL

6.59 -

L'OREAL

3.19

ELVIVE CONDITIONER diverse soorten

KNUTSEL MATERIAAL

DECO STICKERS

HEREN SHIRT

0.79

400 ML Elders 2.99 3.59

KATOEN/ELASTAN

1.59

KINDER SOKKEN diverse kleuren en dessins hoog of quarter model maten 23-38

3 PA A R Elders 2.19 2.49

1.49

Kijk op onze website voor meer informatie, openingstijden, onze nieuwsbrief en onze productfolder: WWW.ACTION.NL BERGEN OP ZOOM • Kastanjelaan 61-65 BREDA • Tramsingel 74 CHAAM • Baarleseweg 44 DINTELOORD • Raadhuisplein 25a

ETTEN LEUR • Markt 33 GILZE • Steenakkerplein 20 KAATSHEUVEL • Hoofdstraat 47 OOSTERHOUT • Arendshof 34

OSSENDRECHT • De Brouwerij 16 RIEL • Dorpstraat 25a RIJSBERGEN • St. Bavostraat 22 ROOSENDAAL • Boulevard 118f

TILBURG • Trouwlaan 19-27 TILBURG • D.J. Jittastraat 8 WAALWIJK • Irenestraat 2a ZEVENBERGEN • Zuidhaven 45a

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 04-11 t/m za. 10-11 in Nederlandse filialen.

diverse modellen BESTUURBARE AUTO schaal 1:24


Rode Kruis bereidt jubileumvakantie voor

Programma Heemtuin Rucphen

RUCPHEN - De vrijwilligsters van het Rode Kruis Roosendaal afdeling Rucphen zijn volop bezig met de organisatie van allerlei activiteiten voor het komend jaar, want in 2013 gaan ze voor de vijftiende keer op vakantie met een groep mensen die wegens omstandigheden niet meer zelfstandig weg kunnen.

Kruis ten bate van het vakantieproject binnenkort bij de plaatselijke supermarkt. Op vrijdag 16 en zaterdag 17 november zijn de vrijwilligsters er met een rad van avontuur, waar men een gokje kan wagen en altijd prijs heeft!

Donderdag 8 november 11.00u Vergadering vrijwilligers evaluatie scholenproject. Maandag 12 november 10.00-12.00u Wekelijks spreekuur Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen.

Verder zijn er in de Rode Kruiskraam vers gewokte nootjes, speculaas, borden met allerlei lekkers voor het avondje van Sinterklaas, heerlijke chocoladeletters en vele andere producten die met Sinterklaas te maken hebben.

Algemene informatie Bezoekadres: Baanvelden 12, 4715 RH Rucphen, heemtuin@heemtuinrucphen.nl, www.heemtuinrucphen.nl Heemtuin Rucphen is ook op maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00-16.00

Het wordt een echt jubileum jaar, aldus de dames, want zij zijn er erg trots op dat ze door verkoopweekenden, enthousiaste

vrijwilligsters en met behulp van verschillende sponsoren het toch al vijftien jaar voor elkaar krijgen om met deze kwetsbare groep mensen een midweek op vakantie te gaan. Afgelopen jaar ging de afdeling naar een aangepaste accommodatie in Hoogeloon. Het is zo goed bevallen deze accommodatie voor 2013 weer is geboekt. De vakantie is pas in september 2013, maar er moet nu al veel geregeld worden. De eerste activiteit komt er al snel aan. Net als de afgelopen drie jaar staat het Rode

uur. In november is er géén zondagmiddagopenstelling. Voor groepen zijn excursies met gids mogelijk. Aanvragen (ook al voor 2013) en meer informatie uitsluitend via de website. In de ontvangstruimte van Ut Gebouwke zijn twee exposities te zien. Bodemvondsten uit Schijf en omgeving in drie vitrines in samenwerking met de Werkgroep Archeologie Schijf. Tevens zijn foto’s en krantenknipsels te zien rond het thema “Heemtuin Rucphen 30 jaar jong”. Beide exposities zijn verlengd tot januari 2013.

KERKELIJK NIEUWS PAROCHIES I.P.V. REGIO RUCHPEN H. Martinus Rucphen, H. Martinus Schijf, H, Joannes de Doper Sprundel, H. Willibrordus St. Willebrord, Maria Boodschap Zegge. Pastoraal team: pastoor F. Verheije, teamleider diaken J. Foesenek, diaken J. van Steenoven, pastoraal werkster L. Verkade. Wij zijn bereikbaar op 0165-342069 (Rucphen Schijf Sprundel en Zegge) of op 0165-382201 (St. Willebrord). Voor zeer dringende zaken (aanvraag ziekenzalving, melden overlijden of crisissituaties) kunt u bellen naar de bereikbare dienst: 06-29334907 of 0165382201 voor St. Willebrord. Voor het opgeven van misintenties, het aanmelden van dopen, huwelijken en andere vragen die de parochie betreffen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie.

Laatste viering in onze huidige kerk: Op vrijdag 9 november wordt tijdens een Eucharistieviering om 19.00 uur, onze Heilige Joannes de Doperkerk aan de eredienst onttrokken. Alle parochianen van Sprundel worden hierbij van harte uitgenodigd. Zaterdag 10 november zal er geen dienst zijn. Op zaterdag 17 november zal om 19.00u de eerste dienst in onze St. Janskapel zijn, waarbij de kapel zal worden ingezegend. Op zondag 18 november is er voor alle parochianen de mogelijkheid de St. Janskapel te bezichtigen van 14.00 tot 17.00u. Agenda: Dinsdag 13 november 20.00u: Vergadering Communiewerkgroep Positief: Kijk positief, en je ziet beter, je hart komt vol licht, je ogen stralen, je zult de toekomst zonniger inzien.

PAROCHIE H. MARTINUS RUCPHEN Zondag 11 november 10.00u Tweeëndertigste zondag door het jaar. H. Martinus van Tours, patroon van onze parochie. Woord- en Communieviering. Voorganger pastor L. Verkade m.m.v. het St. Ceciliakoor. Intenties: jgt. Jan Dictus e.v. Marie Broos; jgt. Sientje v. Hassel e.v. Jan v. Gink; Anneke Vermunt w.v. Piet UitdeHaag; Cornelis Suijkerbuijk e.v. Catharina v. Dijk; jgt. Jens Ossenblok, ook v.w. verj.; Kees Adriaensen e.v. Anny Derksen, v.w. verj.; jgt. Diel v. Sundert e.v. Riet Kerstens en o.o. Marinus Kerstens en Cornelia Stroop; Dominicus Hagedoorn e.v. Irene Damen, v.w. verj.; jgt. Leo Wouters e.v. To Goos. Doopviering: Door het doopsel zal deze morgen in onze geloofsgemeenschap worden opgenomen: Jurre, zoontje van Ronald Voeten en Rianne VoetenOssenblok. Ziekenactie: Voor bezoek bij ziekenhuisopnamen graag doorgeven aan Ziekenactie, t. 342331 b.g.g. 348090. Contact met onze pastor: Wanneer u, om welke reden dan ook, behoefte hebt aan pastorale ondersteuning, kunt u via het secretariaat in contact komen met pastor Jan van Steenoven. U kunt zich tot hem wenden met vragen om ondersteuning bij verlieservaringen, bij ziekte en andere acute nood. Gegevens van het secretariaat vindt u onder dit bericht. Secretariaat: Parochiesecretariaat is gevestigd in de pastorie, Raadhuisstraat 5. Geopend op maandag van 19.30-21.00u en op donderdag van 9.30-11.30u; tel. 341246. www.parochierucphen.nl; parochierucphen@hetnet.nl. Intenties uiterlijk maandag 18.00u inleveren.

PAROCHIE H. MARTINUS SCHIJF St. Antoniusstraat 44, 4721 AN Schijf, 0165-341275, ParochieSchijf@hetnet.nl Zaterdag 10 november 18.00u 32e zondag door het jaar. Kindernevendienst en lampionnenoptocht b.g.v. St. Maartenviering. Woord en Communiedienst. Voorganger(s): Pastor Verkade m.m.v. Fasollasi. Wek. Jos Bommelijn e.v. Toos Schrauwen; wek. Leentje Martens w.v. Marijn Peeters; verj. o.o. Wilhelmus v. Gastel en Wilhelmina Suijkerbuijk; verj. Sjoke Gommers e.v. Toon v. Nijnatten; verj. Jeanne Jochems w.v. Piet v. Nijnatten; jgt. Piet v. Nijnatten e.v. Jeanne Jochems. Let op! De aanvangstijd van de dienst op zaterdagavond 10 november is om 18.00 uur. Woensdag 14 november 10.00u Viering in het steunpunt Sint Antoniushof. Voorganger: Pastor Verkade. Kosters/acolieten/misdienaars: Zaterdag 18.00u Ria Konings, woensdag 10.00u Rien v. Ruiten. Lectoren: Zaterdag 18.00u Koosje v. Overveld. Kerkhof open: elk weekend van de maand geopend voor bezoekers. Openingstijden secretariaat: Het secretariaat is geopend op maandag- dinsdag- en op donderdagmorgen van 10.00 tot 11.30u. Gelieve de intenties voor het komende weekend op te geven voor maandag 11.30u. Dan kunnen de intenties nog in de Bode worden geplaatst. Voor het brengen van kleding voor Polen gelieve ook met de openingstijden rekening te houden. Het pastoresteam is bereikbaar via: 0165-342069 of 06-29334907.

PAROCHIE H.JOANNES DE DOPER SPRUNDEL Parochie H.Joannes de Doper te Sprundel, Hertogstraat 1, 0165-382214. Secretariaat is geopend op maandag-vrijdagmorgen van 9.30-11.30u (dringende gevallen regiotelefoon 06-29334907); parhjdedoper@ hetnet.nl; www.kerksprundel.nl Diensten Week 46: 9 t/m 16 november. Tweeëndertigste zondag door het jaar. Vrijdag 9 november 19.00u Eucharistieviering waarin we tijdelijk de kerk uit de eredienst onttrekken. Voorgangers: Vicaris Verbeek, Past. Verheije, Diaken van Steenoven, Diaken Foesenek, Past. Verkade, Leden Liturgische Werkgroep. Zang: Gemengd Kerkkoor en Ouderenkoor Levensvreugd. Met medewerking van fanfare DHV-VHV en Kruisbooggilde St.Jan Baptist. Jgt. Jos Voeten; Toon v. Koulil v.w. geb.dag; Toon Antonissen v.w. geb.dag; Martien Heeren en Marinus v. Peer v.w. geb.dag; overl. ouders v. Ostaijen-de Bruijn en schoonzoon Mario en kleindochter Melanie v.w. jgt. vader; Bart v.d. Broek v.w. huwelijksdag; John en Leny SchaffelaarsBentlage v.w. jgt. John; overl. ouders v. Dijk-Leenaarts v.w. jgt. vader; overl. ouders v.d. Riet-v.d. Sande en Rinus en Jaantje v.d. Riet-Romme; uit dankbaarheid en voor een goede toekomst van onze kerk. Extra collecte: Op vrijdag 9 november is er een extra collecte die bestemd is voor de verwarming van de kapel.

PAROCHIE HEILIGE MARIA BOODSCHAP ZEGGE O.L. Vrouwestraat 105, 4735 AA Zegge, secretariaat@ mariaboodschap-zegge.nl; www.mariaboodschapzegge.nl Zaterdag 10 november 17.30u Sint Maartenviering. Gebedsviering. Koor: Kinderkoor. Zondag 11 november 10.00u 32e zondag door het jaar. H. Eucharistieviering. Celebrant: Rector N. Schnell. Koor: Zanggroep Melody. Misintenties: jgt. Piet Vergouwen e.v. Net Jongeneelen; Gerard Potters e.v. Catharina Bartels; overl. echtpaar Paul Tak en Net Bartels; overl. ouders PijnenburgKuijpers en schoonzoon Toon. Dinsdag 13 november 19.00u H. Eucharistieviering in de kapel. Celebrant: Pastoor Munsters. Doop: Zondag 11 november om 13.30u wordt gedoopt in de kapel: Berry Leijten. Diensten: Zondag om 10.00u H. Eucharistieviering of een Woord- en communieviering in de kerk. Dinsdag om 19.00u H. Eucharistieviering in de kapel. Parochiesecretariaat: geopend op dinsdagmorgen van 9.30-12.00u. Inleveren van misintenties, informatie over dopen, huwelijk en uitvaart en andere vragen 0165-534905. Boodschappen en misintenties: kunnen op dinsdagmorgen telefonisch of mondeling worden doorgegeven aan het secretariaat. Misintenties in een gesloten enveloppe in de brievenbus van de pastorie inleveren.

PAROCHIE H. WILLIBRORDUS ST. WILLEBRORD Pastoor Bastiaansensingel 4b, 4711 EC St. Willebrord, info@parochiesintwillebrord.nl, 0165-382201. Teamassistente: Karin Wagener; www.parochiesintwillebrord.nl Donderdag 8 november 9.00u Eucharistieviering. Mariakapel. Celebrant: Rector Norbert Schnell. Gebedsintenties: Overleden pastores van onze parochie. Zaterdag 10 november 14.30u Familieviering bij het burgerlijk huwelijk van Wilbert Dam en Mandy Fonken. Woord en Communieviering. Celebrant: Diaken Jan Foesenek. Zaterdag 10 november 19.00u Eucharistieviering. Celebrant: Pastor Ben Kortmann, pr. Lector: Wim Roelands. Koor: Willibrorduskoor. Gebedsintenties: Antonius Aarts en Dimphina de Bruijn; Mientje v. Deurse en Janus Kas wegens jgt.; Adriana Willemsen en Janus Goossens en broer Willem wegens verj.; Cornelis Verstraaten en Francisca v.d. Veeken wegens jgt.; Marijn Kas e.v. Lien Kas-Heeren en zoontjes wegens jgt.; Johannes Koks e.v. Adriana Koks-Suijkerbuijk; Gerardus Heeren e.v. Martina Monsieurs en schoonzonen Ad en André wegens jgt.; Adriaan Rokx en Jacoba Brouwers en zoon Kees wegens verj. en jgt.; Robin-Celina-Robin de Bont en hun moeder Helma de Bont-Koevoets wegens verj. Zondag 11 november 10.00u 32e Zondag door het jaar. Eucharistieviering. Celebrant: Pastor Ben Kortmann. Lector: Nelly Roks. Koor: Willibrorduskoor. Gebedsintenties: Zus Hoppenbrouwers e.v. Toon v. Peer wegens jgt.; Johanna Maas en Wout Valentijn; Wilko Maas e.v. Miranda Schoone, papa van Danny wegens verj.; Henk Gijzen en Marie Gijzen-Heeren wegens verj. Overleden: Zondag 4 november is Naantje JanssensBulkmans op 95 jarige leeftijd overleden. Donderdag 8 november is om 18.30u de avondwake en vrijdag 9 november om 10.30u de plechtige uitvaartdienst. Moge zij rusten in vrede. Tweeëndertigste zondag door het jaar (B): In dit weekend lezen we als eerste lezing uit het eerste boek Koningen (1 Kon. 17, 10-16) en uit het evangelie van Marcus (Mc. 12, 38-44). In beide lezingen gaat het over twee vrouwen, die het laatste wat zij bezitten weggeven in hun vertrouwen op God. In de eerste lezing geeft de vrouw haar laatste meel en olie weg en in de evangelielezing geeft de weduwe haar twee laatste penningen weg - één cent waard slechts -. In beide lezingen gaat het over twee vrouwen die niet “iets” geven, ze geven alles! De angst om te verliezen heeft plaats gemaakt voor een innerlijke vrede. Dat is de kern. Probeer niet zoveel mogelijk te hebben, maar zoveel mogelijk voor anderen iets te zijn en te betekenen! Gedachteniskaars Allerzielen: Op vrijdag 2 november hebben we alle overleden dierbaren herdacht, waarvan via onze parochie afscheid hebben moeten nemen. Aan het eind van de viering is een gedachteniskaars uitgereikt aan de nabestaanden. Als u niet in de gelegenheid bent geweest om deze viering bij te wonen, kunt u deze kaars afhalen op het parochiesecretariaat tijdens de openingsuren. Bereikbaarheid: In zeer dringende pastorale gevallen is er altijd iemand van de parochie bereikbaar: 0165-382201. Op het antwoordapparaat staat het telefoonnummer dat kan worden gebeld, alléén voor zeer dringende pastorale zaken onder meer rond overlijden en uitvaart. In alle andere gevallen kan contact worden opgenomen met de parochie tijdens de openingstijden van het parochiesecretariaat. Openingstijden parochiesecretariaat: open op maandagmorgen en op donderdagmorgen tussen 9.30-12.30u. U kunt er dan ondermeer terecht voor de opgave van uw gebedsintenties, de aanmelding van dopen en huwelijken en de aanschaf van gewijde artikelen; en ook voor vragen over en informatie over andere parochiële aangelegenheden, zoals uitvaart en het parochiële kerkhof.

PAGINA 30

PROTESTANTSE GEMEENTE ZUNDERT VAN GOGHKERKJE Predikant: mw. ds. J.H. Veldhuizen, Jasmijnring 26, 4881 HN Zundert, 076-5797608. Eredienst: Zondag 11 november is mevr. Ds. J.H. Veldhuizen uit Zundert onze voorganger, aanvang 10.00 uur. Deze dienst is in samenwerking met Amarant, waarbij ook het Amarantkoor een muzikale bijdrage levert. Het thema in deze dienst is Samen Delen. Dhr. Mijderwijk is de organist. Dhr. van Dam is tijdens deze dienst gastheer. Voor de kinderen is er kindernevendienst. De collecte is bestemd voor de Diaconie. Agenda: De cantorij heeft op 8 november repetitie, aanvang 20.00 uur. Woensdag 14 november is er vanaf 14.30 uur een Inloopmiddag in de consistorie van de kerk, waarbij iedereen welkom is. www.pk-zundert.nl PROTESTANTSE GEMEENTE DE BAAI Protestantse Gemeente te Etten-Leur, Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur, t. 076-5013794, www.protestantsettenleur.nl Volgende kerkdienst Op zondag 11 november zal voorgaan ds. W.M. Schraven uit Andel. Er is kindernevendienst voor gr. 1-3 en 4-6 van de basisschool. Op donderdag 15 november is er weer een diaconaal café georganiseerd door het Oecumenisch Overleg. Deze keer is het onderwerp “de WMO en de kerken”. Spreker is mevrouw Tine Ansems, directeur van Stichting de Vonk uit Tilburg. Aanvang 20.00 uur. Locatie De Smeltkroes, Kwadestraat 2 Etten-Leur. Aanvangsuur kerkdiensten: Iedere zondag om 10.00u (tenzij anders aangegeven). Kinderoppas aanwezig (0-4 jaar). Sectie Hoeven/Sprundel en Sint Willebrord Alg.aanspreekpunt: mevr. N. Oostmeijer-v.d. Guchte, Bovendonksestraat 73, 4711 EE Hoeven, t. 0165503313. Contactpersoon in Sprundel: dhr. J. Dorst, Raadhuisplein 34, 4715 CN, Rucphen, t. 0165-386826 Contactpersoon in Sint Willebrord: mevr. J. Nijman, Noorderstraat 119, 4711 NA Sint Willebrord, t. 0165388853 Predikant: Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs, Lukaserf 4, 4871 ZM Etten-Leur, t. 076-5013793 (b.g.g., alleen voor pastorale zaken, 06-47597120). Medewerker Gemeentewerk: Mevr. A.M van Oost-Reiber, Berlage-erf 170, 3315 JM Dordrecht, tel. 078-6314867/06-34906745. Coördinatie activiteiten De Baai: Mevr. G.C. van Silfhout, Kruisberg 57, 4871 BK Etten-Leur, t. 0765013794. Kerkelijk Bureau: Dhr. A.J. van Wel, Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur, t. 076-5963400. Gezinsmutaties (geboorte, huwelijk, overlijden enz.) en verhuizingen s.v.p. doorgeven aan het Kerkelijk Bureau. PROTESTANTSE GEMEENTE OUDENBOSCH C.A. Kerkgebouw Fenkelstraat 24. Telefoon pastorie: 312453, www.pkn-oudenbosch.nl Protestantse Gemeente te Gastel & Kruisland. Kerkgebouw Dorpsstraat 13, Oud Gastel, www.pkn-gastel-kruisland.nl Zondag 11 november begint de kerkdienst in Oudenbosch om 9.00u en in Oud Gastel om 10.30u. Ds. H.J. Inkelaar zal in deze diensten voorgaan. Deze week Maandag 12 nov. om 20.00u is der de vervolg cursus Bouwstenen in de Pastorije. Iedere woensdag van 19.00-20.00u gebedskring in de pastorie. Woensdagavond repeteert het kerkkoor in de kerk van 20.00-22.00u. Nieuwe leden van harte welkom. Donderdagochtend inloopochtend in de Pastorije van 09.30-11.30u. Donderdag van 19.00-20.00u is er ook weer Jeugdclub voor jongens en meisjes van 6-12 jaar. Schoenendoosactie: U kunt uw dozen nog inleveren tot en met zondag 18 november. Lees meer hierover in de nieuwsbrief. Tot slot: Wie de levende God recht in het gelaat wil zien, zoeke hem niet aan het firmament van zijn gedachten, maar in de liefde tot de mensen. (Dostojewsky)


vacatures

d-basics is gespecialiseerd in digitale uitwisseling van financiële informatie

Medewerker ICT Helpdesk Franstalig ben je handig met computers en spreek je naast Nederlands ook Frans? Help ons dan bij het ondersteunen van onze internationale cliënten! Kijk voor meer informatie op onze website. Interesse? Stuur dan je CV naar sollicitaties@d-basics.com d-basics b.v. IABC 5101, 4814RN, BREDA

076-5239050 www.d-basics.com

Jouw toekomst in de procesindustrie Bedrijfsprofiel Kolb Nederland B.V., onderdeel van de Zwitserse Kolb groep, is gevestigd op industrieterrein Moerdijk. Hier produceren wij grondstoffen voor de was-, reinigingsmiddelen -, cosmetica- en voedingsmiddelenindustrie die hun weg vinden naar gerenommeerde afnemers.

Jouw belangrijkste competenties: - Samenwerken en zelfvertrouwen uitstralen - Organiseren en prioriteiten stellen - Bereid zijn jezelf en de afdeling verder te ontwikkelen Functie eisen - Diploma MBO-niveau 3 of 4 procestechniek - Enkele jaren werkervaring, in de (chemische) procesindustrie - In het bezit van het VCA certificaat - Bekendheid met geautomatiseerde procesbesturingen - Vertrouwd zijn met MS Office

Om aan de eisen van onze klanten te voldoen is ons bedrijf ISO 9001, 14001 en GMP+ gecertificeerd. Daarnaast voldoen wij aan de hoogst geldende Nederlandse en Europese veiligheids - en milieueisen. Op dit moment nemen wij een nieuwe productie unit in gebruik, waarmee wij in de komende jaren een belangrijke omzetgroei realiseren.

Wij bieden Kolb Nederland B.V. biedt jou, naast diverse doorgroeimogelijkheden en een prima werksfeer, uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een premievrij pensioen en uitgebreide opleidingsfaciliteiten.

Momenteel zijn wij op zoek naar:

Procesoperators in 5-ploegendienst

Voor onze afdeling koel/vriestransporten, standplaats Moerdijk, zijn wij op zoek naar een:

TRANSPORTPLANNER (M/V)

Contact Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Wim Verschuur, HR Manager, tel. 0168 – 414300. Solliciteren? Ben je geïnteresseerd in een baan bij Kolb Nederland B.V. en wil je graag solliciteren? Stuur dan uiterlijk 19-11-2012 jouw motivatie met cv naar: Kolb Nederland B.V., afdeling HR, Postbus 123, 4790 AC Klundert. Per email: Secretariaat_NL@kolb.ch Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

BrabantWerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten

Als procesoperator ben je de spil in ons productieproces. Je bent samen met jouw collega’s in de ploeg verantwoordelijk voor de kwantitatieve en kwalitatieve productie output en bent gefocust op veilig werken. Je houdt toezicht op de buitenactiviteiten en stuurt de buitenoperators aan. Vanuit de controlekamer, bedien je een van onze moderne batchreactoren en voert de proces- en productanalyses uit. Je wordt ingeschakeld bij trainingen en opleidingen en doet actief mee aan projecten voor procesoptimalisatie en procesbeschrijving.

www.brabantwerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten

voor het inplannen van transporten binnen Europa, het onderhouden van contacten met opdrachtgevers/ chauffeurs/vervoerders en het geautomatiseerd verwerken van opdrachten.

GROUP

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

WIJ BIEDEN BV, standplaats Moerdijk, zijn wij op zoek naar een: FUNCTIE-EISEN Voor onze vestiging Farm Trans Fresh & Frozen Voor onze afdeling koel/vriestransporten, standplaats Moerdijk, zijn wij op zoek naar een: Voor onze afdeling koel/vriestransporten, standplaats Moerdijk, zijn wij op zoek naar een: Een uitdagende fulltime baan in een team van jonge enthousiaste collega’s in een • kennis van automatisering bedrijf met een informele werksfeer en een passende beloning. • flexibele en servicegerichte voor het inplannen van transporten binnen Europa, het onderhouden van contacten met opdrachtgevers/ voor het inplannen van transporten binnen Europa, het onderhouden van contacten met opdrachtgevers/ instelling voor het inplannen van transporten binnen Europa, het onderhouden van contacten met chauffeurs/vervoerders en het geautomatiseerd verwerken van opdrachten. chauffeurs/vervoerders en het geautomatiseerd verwerken van opdrachten. REAGEREN • stressbestendig opdrachtgevers/chauffeurs/vervoerders en geautomatiseerd verwerken van opdrachten. WIJ BIEDEN WIJhet BIEDEN FUNCTIE-EISEN FUNCTIE-EISEN Wilt u ons komen versterken, dan kunt u uw sollicitatiebrief met CV sturen naar: • goede contactuele eigenschappen Een uitdagende fulltime baan in een team van jonge enthousiaste collega’s in een Een uitdagende fulltime baan in een team van jonge enthousiaste collega’s in een • kennis van automatisering • kennis van automatisering Kijk voor meer informatie op bedrijf met een informele werksfeer en een passende beloning. bedrijf met een informele werksfeer en een passende beloning. • flexibele en servicegerichte • flexibele en servicegerichte Wij bieden: Farm Trans B.V., t.a.v. Irma Velthuizen, postbus 82, 4780 AB Moerdijk. E-mail: • kennis van de moderne talen instelling instelling WWW.farmtrans.nl • opleiding op minimaal MBO-niveau Een uitdagende• stressbestendig fulltime baan inpz@farmtrans.nl. Voor telefonische informatie: 0168-393030 (Koen van den Dungen) een teamREAGEREN van REAGEREN • stressbestendig Wilt u ons komen versterken, dan kunt u uw sollicitatiebrief met CV sturen naar: • goede contactuele eigenschappen • goede contactuele eigenschappen • ervaring in een soortgelijke of bel naar jonge enthousiaste collega’s in een bedrijfWilt u ons komen versterken, dan kunt u uw sollicitatiebrief met CV sturen naar: met Farm Trans B.V., t.a.v. Irma Velthuizen, postbus 82, 4780 AB Moerdijk. E-mail: Farm Trans B.V., t.a.v. Irma Velthuizen, postbus 82, 4780 AB Moerdijk. E-mail: • kennis van de moderne talen • kennis van de moderne talen functie is een pré Velthuizen O R pz@farmtrans.nl. Voor telefonische informatie: 0168-393030 (Koen van den Dungen) Q U A LIrma I T Y G 0168-393030 O O D S H A N D L I N G een informele • opleiding op minimaal MBO-niveau werksfeer en eenFpassende beloning pz@farmtrans.nl. Voor telefonische informatie: 0168-393030 (Koen van den Dungen) • opleiding op minimaal MBO-niveau

TRANSPORTPLANNER TRANSPORTPLANNER (M/V) (M/V) TransporTplanner

• ervaring in een soortgelijke • ervaring in een soortgelijke Mark S. Clarkelaan 17 (Havennr. www.farmtrans.nl functie is een pré functie is een pré F 516), O R4761Q RK U Zevenbergen A L I T F Y (industrieterrein O GR O Q O U D A S Moerdijk) L HI T A YNTel. DG0168 L OI O-N39 DG30 S 30,Hemail A Ninfo@farmtrans.nl, D L I N G Mark S. Clarkelaan 17 (Havennr. 516), 4761 MarkRK S. Zevenbergen Clarkelaan 17(industrieterrein (Havennr. 516), 4761 Moerdijk) RK Zevenbergen Tel. 0168 - 39 (industrieterrein 30 30, email info@farmtrans.nl, Moerdijk) Tel. 0168 www.farmtrans.nl - 39 30 30, email info@farmtrans.nl, www.farmtrans.nl

WWW.HOBBYKAS.NL

is een modern familiebedrijf gespecialiseerd in het bouwen, leveren en onderhouden van vrachtwagencarrosserieën in verschillende uitvoeringen. Voor een spoedige indiensttreding zoeken we een

Budget kas

€ 350,-

Alu-pro kas

v.a. € 925,-

Combi-pro kas

v.a. € 950,-

Victoriaanse kas v.a. €1400,Bel voor onze folder/prijslijst

Showterrein met 36 kassen

EmBrEgtS KASSEN gors 70 Hoeven 0165-502506

TEKENAAR / WERKVOORBEREIDER FUNCTIE EISEN: -Afgeronde werktuigbouwkundige vooropleiding op MBO niveau. -Enige ervaring met 3D tekenprogramma Solid Works. -Minimaal 5 jaar relevante werkervaring. -Zelfstandig secuur en gemotiveerd. FUNCTIEOMSCHRIJVING: -Vervaardigen van productie- en offertetekeningen in Solid Works. -Stuklijsten samenstellen, werkorders genereren. -Technische project begeleiding en bewaking. -Technische ondersteuning aan de afdeling Verkoop. -Specificeren van inkoopdelen. -Oplossen technische vraagstukken. Uw sollicitatie kunt u richten aan: Hertoghs Carrosserieën B.V. T.a.v.: afdeling P&O Gewenten 49 4704 RE Roosendaal Kijk voor meer informatie op www.hertoghs.nl

Nieuw...Nieuw...Nieuw Vanaf nu in Achtmaal:

Vleesautomaten met vlees van eigen boerderij.

Geopend: alle dagen van 8.00 u tot 20.00 u Ambachtelijk vlees van de Elfra Hoeve, da’s recht van de boerderij, dat kun je wel proeven! Elfra Hoeve Nieuwmoerseweg 21 Achtmaal

Dre Wit (‘t) goed reparaties witgoed producten Etten-Leur Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00 buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

Voor in- en verkoop gebruikte meubelen. J.J. de Bom de meubelvriend marijke meustraat 32, Breda 076-5141601 ma T/m VrIJ open Van 12-18 uur

STOP NU MET ROKEN!!! ●● Hoogste Hoogste slagingspercentage, slagingspercentage, 90,5% 90,5%  Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste Hoogste slagingspercentage, 90,5% ●● Nieuwste methode -> Luxopuncture methode -> Luxopuncture Nieuwste methode -> Luxopuncture  Nieuwste methode -> Luxopuncture ●● Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars!!! Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012  Zeer succesvol al in Duitsland, Frankrijk, België,Zwitserland  Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars (Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG) (Zorgverlenersnummer: 90-039475, bij VBAG RBNG) (Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bijenVBAG en RBNG) Word vergoeddoor doorgediplomeerde alle aangesloten verzekeringsmaatschappijen ● 3behandelingen therapeuten 3 behandelingen vanvan 2020minuten 3Geen behandelingen minuten ●● Geen extraontwenningsverschijnselen kilo’s en pijnloos  Geen extra kilo’s en 20 pijnloos 3 behandelingen van minutenAFVALLEN, BURN-OUT Geen extra kilo’s enMENOPAUZE, pijnloos ●● Luxopuncture ook:  Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT Geen extraook: kilo’s en pijnloosMIGRAINE, ● Luxopuncture MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT DEPRESSIES, VERMOEIDHEID DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE  Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN en BURN-OUT Alle cHRONIScHE kLAcHTEN DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 076-5153143 (Etten-Leur)

(Etten-Leur) Behandelingen ook ’s-avonds Ook ’s-avonds en in het weekend


Geldig t/m zaterdag 9 oktober

5.79 KILO boodschaPPenPakket

4.4.

4949

SPAAR vooR GRATiS boodSchAPPEn25%PAkkET 99 1. Luxe hele vlaaien

5.79

OOR

.98

150 GRAM 3.14rollade

9999 8.1.

Meesterstuk Beenham, Yorkham fricandeau Vers voor u gesneden. of rosbief kilo 13.26

750 GRAM 12.37

kilo 11.98

Pergram 150 gram Per 750 EldersNormaal 12.37 3.14

3.78

750 GRAM 12.37

8.

Vers voor u gesneden.

Alle varianten

25% KOrting

Danio kipdrumsticks Per 150 gram Fruitkwark Naturel of gekruid Normaal 3.14 PerAlle kilovarianten

BES

ARKT RM

WIJNSUPE TE

liter 3.99

GfK

25%

nt Naturel of gekruid

P ri ma

0 gram

op:

4.99

KILO

ke

Per 500 Maaslander gramNormaal 6.99 Normaal PERNormaal STUK Kaas 7.25 ALEN

2.55

Normaal 1.59 EN, 1 BET Alle varianten LEN 2 HAL 1 BETA Bijv. Stuk 500 gram Maaslander verzacht jouw winter! 2 HALEN, van het mes. Maak kans op een zacht Hästens reiskussen Vers Jong belegen en luxe tweepersoonsbed na aankoop op:BAKJE 2.39 Elders 5.95 Alle van en Maaslander. PER

u ze

Alle varianten

10

november

2.

Kijk voor de dichtstbijzijnde PLUS supermarkt en openingstijden op www.plus.nl.

PER PAK

Family Snack Snackbroodjes

Pak 1 of 2 stuks Elders 1.99

1.99

0.

25% KOrting

Alle varianten US supermarkt en openingstijden op www.plus.nl. Uit de koeling. onze Consumentenservice van maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur, voor u klaar. Bel: 0800- 222 444 3 (gratis).

P4

99

PLUS = DUURZAAM GEDRUKT OP 100% GERECYCLED PAPIER

k 1 of 2 stuks

99

Biefstuk

Niet mals, geld terug.

ers 1.99

kilo 11.96

PAKKET

Per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 50% korting op de totaalprijs.

Maaslander verzacht jouw winter! Maak kans op een zacht Hästens reiskussen groent Chocomel en luxe tweepersoonsbed na aankoop PLUs voe en fruit bij Alle varianten or 1.00 Bij PLUS bent deliger vanliter Maaslander. u voo 2 pakken à 1 liter naar keuze

liter 1.25

t.w.v.

r groente

ek e w2eVOOR 12.70 GRATIS van d BOODSCHAPPEN-

8.

PAKKET 99

2.58

2 flessen à 75 cl naar keuze P7 22-10-12 16:16

Krat 24 flesjes à 30 cl Maximaal 3 kratten per klant.

40 .12.70

Elders

12.18

6.09

of m zak 500 gra

*M.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen. Inhoud van het pakket kan afwijken van de afgebeelde producten. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor weder verkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen2-3 en/of zetfouten voorbehouden. 6982_12 WEEK45_02_03.indd

4.75

12.70

22-10-12 16:38

99

Logo geoptimaliseerd voor klein gebruik

Uit onze Slijterij

Logo geoptimaliseerd voor klein gebruik

6982_12 WEEK45_04_05.indd 4-5

P4

TALEN

1.

6982_12 WEEK45_04_05.indd 4-5

Johnnie Walker Whisky

Fles 70 claanbiedingen Alle Elders 17.58

Boomsma Jonge

zijn geldig van Elders 14.125 t/m 18 november 2012

Alle aanbiedingen zijn geldig van 5 t/m 18 november 2012 17.58 14.12 Alle aanbiedingen zijn geldig van 5 t/m 18 november 2012 Alle aanbiedingen zijn geldig van 5 t/m 18 november 2012

Nu

14.99

Nu

8.99

25 % 25 % 25%%

Jachtbitter Kruidenbitter Fles 70 cl Elders 10.87

8.99

Wij verkopen geen slijterij-artikelen aan klanten jonger dan 18. Nog geen 20 jaar? Laat je legitimatie zien!

Kijk op www.plus.nl/slijterij welke winkels bij u in de buurt een slijterij hebben. De volledige adressen vindt u op www.plus.nl. AP20

PLUS = DUURZAAM

Voor vragen of opmerkingen staat onze Consumentenservice van maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur, voor u klaar. Bel: 0800- 222 444 3 (gratis).

GEDRUKT OP 100% GERECYCLED PAPIER

6982_12 WEEK45_20_01.indd 20

20 min

appelsientje Multi vitamientje Alle varianten

Halve PRijS

liter 0.83

2 pakken à 1,5 liter naar keuze Elders 2.80

2 VOOR

2.80

2.49

Alwéér honderden producten blijvend in prijs verlaagd!

liter 1.00

4.49

2 pakken à 1 liter naar keuze gehaktschnitzels Elders 2.58

22-10-12 16:16

www.p

Krokant, boeren of zigeuner

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

Pak 5 stuks Normaal 4.49

ke

u ze

P5

2 VOOR Raadhuisplein 12 T: 2.58 0165-341281 Raadhuisplein 12 T: 0165-341281 250 GRAM 3.37

2.

1.

tilapiafilet

Naturel

994.

400 GRAM 6.99

Lekker mild smaak - 20.00; za. 8.00 - 18.00 uur; zo 10.00-16.00 uur. Openingstijden: ma t/m vrvan8.30 en gemakkelijk te bereiden.

79

99

maandag - vrijdag 8.30 - 20.00 uur, zaterdag 8.00 - 18.00 uur, zondag 10.00 - 16.00 uur kilo 12.47 Per 400 gram Normaal 6.99

maandag - vrijdag 8.30 - 20.00 uur, zaterdag 8.00 - 18.00 uur, zondag 10.00 - 16.00 uur P5

P7

22-10-12 16:36

22-10-12 16:31

P5

DA LAAt vroUWEn AL 70 JAAr StrALEn

22-10-12 16:31

DA bestaat 70 jaar en dat vieren we met een spaaractie. Een actie waar elke vrouw van gaat stralen. Bij besteding van elke € 5.ontvangt u een zegel. Bij vier zegels kunt u kiezen uit één van de 12 unieke hangers of uit één van de drie exclusieve halskettingen. De hangers en halskettingen zijn tevens los te koop voor € 6.99. U kunt zoveel hangers en kettingen sparen als u wilt. Maar wacht niet te lang want op is op. Meer weten? vraag in de winkel of kijk op da.nl

n Bi

korting korting Max Factor Gehele korting Assortiment korting

liter 12.84

Nu

5.69

SMAKeLIjK & SneL Op tAfeL

Gehaktschnitzels in kaas-roomsaus

2e

*M.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen. Inhoud van het pakket kan afwijken van de afgebeelde producten.

Fles 1 liter

liter 21.41

4.99

22-10-12 16:38

graanjenever Logo geoptimaliseerd voor klein gebruik

Red label

2 VOOR

Alle varianten KILO

99

Per 250 gram Elders 3.37

Zoveel voordeel komt altijd mooi uit Zoveel voordeel Zoveel voordeel komt altijd mooi uit komt altijd mooi uit komt altijd mooi uit 14.99 11.99

P9

22-10-12 17:01

PLUS Manniën - Rucphen Manniën - Rucphen 2.58 PLUS

Naturel of peper MSC gecertificeerd

P11

2.19

SPAARZEGEL

Klaverland Jong belegen Zo gecheft Per kilo Deze week:

kijk voor het recept op www.plus.nl/recepten

5.98

40/10 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

vis Marine gerookte makreelfilet kilo 11.16

2 VOOR

SPAAR VOOR BOODSCHAPPENPAKKET 99 www.plus.nl 3.99 GRATIS 3.

22-10-12 16:31

99

OP=OP 2 zakken à 36 stuks EXTRA naar keuze

Chocomel

Normaal 4.99

*M.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen. Inhoud van het pakket kan afwijken van de afgebeelde producten.

6982_12 WEEK45_06_07.indd 6-7

Logo geoptimaliseerd voor klein gebruik

Elders 10.36

RG

2.58

Per kilo

22-10-12 16:38

5.

99

Alle combinaties mogelijk. Per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 25% korting op de totaalprijs

Naturel of gekruid

8. Zoveel voordeel

P11

22-10-12 16:38

Elders 16.56

1

SPAARZEGEL

liter 1.00

P11

2 HALEN, 1 BE

49 1 BETALEN

Douwe Egberts Senseo 2 dozen of zakken Alle smaken à 400-750 gram Bij aankoop van naar keuze 2 zakken à 36 stuks Elders 5.98 een gratis

EXTRA

Alle varianten

P5

*M.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen. Inhoud van het pakket kan afwijken van de afgebeelde producten.

2.29

P9

22-10-12 17:01

Sesamstraat koekblik t.w.v. € 4.95

Chocomel

2 VOOR

Logo geoptimaliseerd voor klein gebruik 2 VOOR

NSUPER WIJ

2 pakken à 1 liter naar keuze Elders 4.38

2. boodschappenpakket

2 zakken à 170-400 gram naar keuze

2 pakken à 1 liter naar keuze Elders 2.58

22-10-12 16:31

12.70

3.32

2 VOOR

Deze aanbieding is twee weken geldig: van maandag 4 t/m zaterdag 16 oktober 2010.

Alle varianten

2 pakken à 1 liter naar keuze Elders 2.58

22-10-12 16:16

6982_12 WEEK45_04_05.indd 4-5

P4

liter 1.00

P1

*M.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen. Inhoud van het pakket kan afwijken van de afgebeelde producten.

2012

Hooghoudt Bessenjenever Fles 1 liter

Wit, zak 6 stuks meergranen, zonne of krenten-rozijnen, zak 4 stuks

aviko Rösti

Alle varianten Uit de koeling. liter 1.15

Stroopwafels of stroopkoeken

Per 750 gram Elders 12.37

Alle varianten

kipdrumsticks

P11

4.38

Rib- of Haaskarbonade 6.29-7.99 2 VOOR 4.38 Per kilo Alle varianten

CoolBest Sap

1.39

PER ZAK

750 GRAM 12.37

liter 1.25

Maximaal 3 kratten per klant.

SPAARZEGEL

9.90

kilo 11.98

Chocomel

Warsteiner Pils

peREldersZAK 12.70

2 pakken à 1 liter naar keuze Elders 4.38

Korenlanders Bollen

1.29

2.29

liter 1.15

49

Krat 24 flesjes à 30 cl

l t.w.v. Boerenkoom Elders * M.u.v. wettelijk niet12.70 toegestane artikelen. zak 300 graproducten. 22-10-12 16:36 Inhoud van het pakket kan afwijken van de Nu afgebeelde Hutspot

• Bij elke € 10,- een spaarzegel* • 60 zegels = volle spaarkaart! •

P4

Bron: Consum ente juli/augustusngids 2012

P1

liter 3.99

Warsteiner Pils liter 1.25

C1000.

Cabernet Shiraz of Chenin Viognier

Elders 12.70

2. 8.991+1

Campari Bitter Fles 1 liter

Normaal 1.39

Meesterstuk Beenham, fricandeau of rosbief

voordeliger uit meer informatie op www.plus.nl/maaslander. dan bij Albert en fruit Zuydpunt Elders 2.58 Jumbo of Heijn,

Krat 24 flesjes à 30 cl voor Kijk Maximaal 3 kratten per klant.

*M.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen. Inhoud van het pakket kan afwijken van de afgebeelde producten. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

2 VOOR

EXTRA

schouderkarbonade Per kilo Normaal 5.79

25% KOrting 99 1. 99 79 99 1. 25% 0. 8. KOrting Warsteiner Pils

1

Zak 4 stuks Normaal 1.79

Alle varianten Uit de koeling.

0.

Per zak

Alle combinaties mogelijk. Per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 50% korting op de totaalprijs.

* 99 spaarzegel

SPAAR VOOR

GfK

Per 250 gram Normaal 4.75

Alle combinaties mogelijk. Per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 50% korting op de totaalprijs.

T ARK M

0.

e varianten de koeling.

1.39

2 zakken à 8-14 stuks naar keuze

400 GRAM 6.99 Alle combinaties mogelijk.

en gemakkelijk te bereiden.

GEDRUKT OP 100% GERECYCLED PAPIER

250 GRAM 1.99

PER PAK

mily Snack ackbroodjes

1.

Alle luxe varianten

à 8-14 stuks Alle luxe varianten naar keuze

2 zakken à 8-14 stuks naar keuze

Deze eierkoeken zijn bereid met vrije uitloop eieren.

Sterwijn CoolBest Sap

99

4. * * 99 40.spaarzegel Bij elke € 10,spaarzegel 8. t s g o SPAAR VOOR o

Logo geoptimaliseerd voor klein gebruik

6982_12 WEEK45_04_05.indd 4-5

spaarzegel*

2 flessen à 75 cl

PER ZAK

Wit, zak 6 stuks meergranen, zonne of krenten-rozijnen, zak 4 stuks

4.1

Douwe Egberts Senseo

Senseo

ig geld er g is mb Per 400 gram nbiedin17 nove a Plakken of stuk g e a erda* • 60 zegels = volle spaarkaart! • elke € 10,Normaal• Bij6.99 Dezeenzspaarzegel at t/m

november

november

1.89

Kijk voor meer informatie op www.plus.nl/maaslander. Alle luxe varianten Douwe Egberts 2 zakken Senseo

Maximaal 3 kratten per klant.

PLUS = DUURZAAM

Voor vragen of opmerkingen staat onze Consumentenservice van maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur, voor u klaar. Bel: 0800- 222 444 3 (gratis).

6982_12 WEEK45_20_01.indd 20-1

Normaal

1.

49

4.98

1.79

Schotel eierkoeken

Elders 3.32

Maak kans op een zacht Hästens reiskussen en luxe tweepersoonsbed na aankoop Egberts van Douwe Maaslander.

Alle combinaties mogelijk. Per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 50% korting op de totaalprijs.

Zak 4 stuks Normaal 1.79 1.79

K Kruidig

2 sets à 2 pakken 5.79 naar keuze

KILO

Bakje 150 gram Normaal 1.59

6982_12 WEEK45_08_09.indd 8-9

22-10-12 16:36

Korenlanders Bollen

1.29

Deze eierkoeken zijn bereid met vrije uitloop eieren.

4.99

9.98

SPAARZEGEL

Alle varianten

49 Maaslander verzacht jouw winter!

2 zakken à 8-14 stuks naar keuze

12.70 Elders 5.95 Elders kilo 12.47 Nu 4.46

1.99 69

kilo 11.96

L20

1.

voordeelbak 1 kilo

EXTRA

HonigPer zak Mix Dubbelpak Normaal 1.39

1.89 PER STUK P8

1.

Waldkorn donker Heel brood Normaal 1.79

1.79

Schotel eierkoeken

49

Côtes du Rhône Villages Grande Réserve

boodschaPPenPakket 0.99 2 HALEN

kilo 6.60

SPAARZEGEL

1.79

Shoarmavlees Per kilo

Korting boodschappenpakket

1.59

Beenham, kip-kerrie, scharrelei-bacon, scharrelei-bieslook of tonijn

4.99 EXTRA EXTRA SPAARZEGEL

P7

liter 1.25 Vers van het mes. Lekker mild van smaak Jong belegen Krat 24 flesjes à 30 cl

25% 0 1 9 2. KOrting

leen op:4.75 AlGRAM 250

Salade

P8

6982_12 WEEK45_08_09.indd 8-9

Normaal

kiwi’s STUK 2.55 PER

€GR10,ATIS 79 2.Bij99elkeBOODSCHAPPENPils

Maaslander verzacht jouw winter! Maak kans op een zacht Hästens reiskussen Biefstuk PER BAKJE na 2.39 en luxe tweepersoonsbed aankoop Niet mals, geld terug. van Maaslander. Per 250 gram 250Olijven gram of tapenade Normaal 4.75 Kijk voor meer informatie op www.plus.nl/maaslander. g Alle varianten rda s 3.37 vrijdag zate Bakje 140-165 gram Normaal 2.39

Spaanse Clementines

Normaal 4.99 Kist ca. 2,3 kilo

1

1 + 1 gRatiS

Bakje 150 gram Normaal 1.59

99 1KOrting

Alle luxe varianten

Maaslander Kaas tilapiafilet

4.75 250 GRAM varianten 250 GRAM 3.37 Alle Naturel Bijv. Stuk 500Warsteiner gram

november

.16

Mandarijnen Spaanse Clementines Kist ca. 2,3 kilo Mandarijnen

Pak of doosje 120-200 gram

Douwe Egberts Senseo

Plakken of stuk

aterdag Bakje 140-165 gram november

Marine Normaal 2.39 ookte makreelfilet

Nu 4.46

Kijk voorzaterd meer informatie op www.plus.nl/maaslander. ag

kilo 6.60

spaar voor sPaar4.49voor

4.49

PER STUK

vrijdag

of tonijn

Pak of doosje 120-200 gram

79

ze a zate anbie rda ding g1 7 n is geld ove mb ig t/m er

Olijven of tapenade

rel of peper gecertificeerd

4.99

Elders 12.18 Nu 6.09 Per stuk 250-275 gram Elders 2.55

kilo KOrting naar keuze Bakje 150 gram Elders 3.37 doosje Normaal 4.99 Elders 3.78 De

25% KOrting

Alle varianten

Alle varianten Salade Per stuk 250-275 gram visDanio Marine tilapiafilet Per stuk 250-275 gram 7.25 400 GRAM 6.99 GRAM Unox 250 GRAM 1.59 giJS 3.37 Beenham, kip-kerrie, Logo geoptimaliseerd voor klein 500 gebruik gerookte Naturel gehaktschnitzels Elders 2.55 makreelfilet Rookworst EldersFruitkwark 2.55 Naturel peper scharrelei-bacon, Alle varianten Lekker mildvoor van smaak Logo geoptimaliseerd klein gebruik Alleofvarianten Boerenkaas Président Krokant, scharrelei-bieslook en te bereiden.boeren of zigeuner MSCkilo gecertificeerd Per stuk 250-275 gram 3.32 Alle varianten kilo gemakkelijk Kaas 12.47 kilo 11.16 of tonijn Elders 2.55 kilo 9.98 Pak 5 stuks bekers Alle varianten 6.60 gram Per 400 gram Per2250 gram àkilo450

kipdrumsticks

m

3.

4.99t.w.v.

Per 500 gram

UnoxZuydpunt Cabernet Shiraz Normaal of Chenin Viognier 7.25 Rookworst

2012

ntenPer

4.

99

2 flessen à 75 cl Alle varianten naar keuze

Unox Rookworst Unoxvarianten Alle Rookworst

500 GRAM Krokant, boeren of zigeuner

giJS Per 100 gram in week 45 (zondag 4 t/m zaterdag 10 november 2012) Boerenkaas PakGeldig 5 stuks Alle varianten Normaal 4.49 Kaas kilo 9.98

2 flessen à 75 cl 2 bekers àuz450 gram Bakje 150 gram e naar keuze ke naar keuze Normaal 1.59 Elders 12.18 Nu 6.09 Elders 3.78

2 stuks naar keuze

1. 50% 0.99 50%

1 + 1 4 1 + 1 0 . 1+1 99 99 gRatiS125% 99 gRatiS 99 99 99 99 3. 3. gRatiS 2. 4. 2. 2. 0. 1+10.1+1 4. 2.55 1.spaar2.55voor 69 1. 69 69 69 69 1. 9 10 1. of Chenin Viognier kiloliter 6.60 3.99

kilo 3.32 Normaal 4.99

Pak of doosje 120-200 gram

Normaal 2.20 gehaktschnitzels Nu 1.65

P ri ma

Président Kaas

991.59 3.9999

KILO Beenham, kip-kerrie, scharrelei-bacon, scharrelei-bieslook Zuydpunt of tonijn Cabernet Shiraz

Alle varianten

Waldkorn donker mogelijk. Alle combinaties Heel brood Per combinatie kan de prijs verschillen. Normaal U krijgt1.79 25% korting op de totaalprijs.

20 min Spaar bij elke € 10,- aan boodschappen* en bij speciale actieproducten een gratis spaarzegel. 3.14 Uw spaarkaart is al vol met150 60GRAM spaarzegels. 4.49 99 UKOrting kunt meerdere volle spaarkaarten inleveren. Salade 1.59 Beenham, kip-kerrie, 7.25 99 Korting scharrelei-bacon, U kunt sparen t/m 12 januari 2013. scharrelei-bieslook Président

25%

Kip, kalfs, mosterd of runder Vers van eigen grill. 4.99 Bijv. Kalfsrollade

1. 0.

Salade

kilo 13.26

Per 100 gram

rollade Geldig in week 45 (zondag 4 t/m zaterdag 10 november 2012)

150 GRAM 3.14

Yorkham

KOrting

1.65

3.

Robijn Wasmiddel of wasverzachter

20 min

Normaal 2.20 Nu

99

750 gram s 12.37

% ting

L

Halve PRijS

99

ers

150 GRAM 3.14

Kip, kalfs, mosterd of runder Vers van eigen grill. Bijv. Kalfsrollade

6.49

SPAARZEGELS

gv DUaI T I M

Normaal 5.79

1.98

2 VOOR 1.98

1.001.00 2e

EXTRA

AG ED

P ri ma

2. 99 92.

99

25% KOrting

voor groente dan bij Albert en fruit Heijn, .

2

2 VOOR

BU

3.78

en fruit bij rdeliger

esterstuk ngids 2012 nham, andeau osbief

schouderkarbonade schouderkarbonade Per kilo Per kilo Normaal 5.79

BEST E

1.

99 VOOR

2 stuks naar keuze Normaal Normaal 1.98

Per vlaai Per vlaai

2.99

naar keuze 1.98

Gratis spaarzegels bij deze actieproducten

Luxe hele vlaaien Aardbeienbavaroise, appel-citroen, Aardbeienbavaroise, appel-citroen, fruit, kersen metmet slagroom, fruit, kersen slagroom, rijst met of Zwitserse rijstslagroom met slagroom of Zwitserseroom room Bijv. Rijstevlaai slagroom Bijv. Rijstevlaai metmet slagroom Normaal 4.99 Normaal 9.999.99 Nu Nu 4.99

ELK

KILO

Hartige snackbroodjes Frikandel, kroket of hamburger Vers uit eigen oven.

Hartige snackbroodjes

Frikandel, kroket of hamburger Vers uit eigen oven. 2 stuks

10.00

L’O revita Gezich

El Bijv: D Onze 1e A een lase

MaxElkE Factor Gehele vAriAnt*. Assortiment Bijv: Flipstick Gehele Colour Max Factor Effect red. ElkE Gipsy vAriAnt*. Max Factor Gehele Assortiment Bijv: Flipstick Colour Van 12.70 voor Assortiment ElkE vAriAnt*.

Van

1

Effect Gipsy red. Bijv: Flipstick Colour ElkE vAriAnt*. Van 12.70 voor Effect Gipsy red. Bijv: Flipstick Colour Effect Gipsy red.

9.53 9.53 9.53 9.53

Van 12.70 voor Van 12.70 voor

SPAAr voor grAtiS kEttingEn & HAngErS DA bestaat 70 jaar grAtiS en dat vieren we met een spaaractie waar alle SPAAr voor kEttingEn & HAngErS vrouwen van gaan stralen. kijk op pagina 2 voor onze jubileumactie. SPAAr voor grAtiS kEttingEn & HAngErS DA bestaat 70 jaar en dat vieren we met een spaaractie waar alle SPAAr voor grAtiS kEttingEn & HAngErS vrouwen van gaan stralen. op we pagina voor onze jubileumactie. DA bestaat 70 jaar en datkijk vieren met 2een spaaractie waar alle DA bestaat jaar stralen. en dat vieren met een spaaractie waar alle vrouwen van70gaan kijk opwe pagina 2 voor onze jubileumactie. vrouwen van gaan stralen. kijk op pagina 2 voor onze jubileumactie.

40 % 40 % 40%%

1

j A A r j A A r jjAAAArr

n Bi

L’O Mill Exce

SPAAr En StrAAL mEt grAtiS kEttingEn & HAngErS

korting korting Gliss Kur, Taft, korting Schwarzkopf korting Gliss Kur, Taft,

Haarkleuring Schwarzkopf en Diadermine Gliss Kur, Taft, Haarkleuring Gliss Kur, Taft, ElkE vAriAnt. Schwarzkopf en Diadermine Bijv: Gliss kur Shampoo Schwarzkopf Haarkleuring Ultimate repair 250 ml. vAriAnt. Haarkleuring enElkE Diadermine Bijv: Gliss kur Shampoo Van 4.87 voor en Diadermine ElkE vAriAnt.

2.92 Van2.92 4.87 voor 2.92 2.92

70 70 70

n

70

El voo wim

Van

1

j A A r

Zoveel voordeel DA & Parfumerie komt Drogisterij altijd mooi uit RUCPHEN Alle aanbiedingen zijn geldig van 5 t/m 18 november 2012

Zoveel v komt altij

Alle aanbiedingen zijn geldi

Raadhuisstraat 19 - 4715 CB RUCPHEN % 0165-341265 Tel:

25

Ultimate repair 250 ml. Bijv: Gliss kur Shampoo ElkE vAriAnt. Van 4.87 voor Ultimate repair 250 ml. Bijv: Gliss kur Shampoo Ultimate ml. Vanrepair 4.87250 voor

korting

Max Factor Gehele Assortiment ElkE vAriAnt*. Bijv: Flipstick Colour Effect Gipsy red.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 -17.30 uur, 9.53 zaterdag van 9.00 -17.00 uur Van 12.70 voor

*M.u.v. Cadeausets en Mini’s. *M.u.v. Cadeausets en Mini’s. *M.u.v. Cadeausets en Mini’s. *M.u.v. Cadeausets en Mini’s.

SPAAr voor grAtiS kEttingEn & HAngErS DA bestaat 70 jaar en dat vieren we met een spaaractie waar alle vrouwen van gaan stralen. kijk op pagina 2 voor onze jubileumactie.

70 j A A r

SPAAr voor grAtiS kEttingEn & H

DA bestaat 70 jaar en dat vieren we met een spaarac vrouwen van gaan stralen. kijk op pagina 2 voor onze

DRU_20121107