Page 1

thuIS In DE REgIo

19 OKTOBER 2016 WEEK 42

R E I M E R S W A A L S E

&

K A P E L S E

@RKBode /ReimerswaalseKapelseBode

oPLAgE REIMERSWAAL & KAPELLE 14.000 totALE oPLAgE: 480.000

www.internetbode.nl

Peter Oreel uit Yerseke is beste oestersteker

Nog één keer feest voor jarig Kanaal door Zuid-Beveland

 Lees op pagina 3

 Lees op pagina 5

M ozeskerk Biezelinge toneel voor musical ove r bijbelverhaal

Kinderen beelden verhaal Esther stralend uit W E E K B L A D

W E E K B L A D

Paden begraafplaats geasfalteerd KRABBENDIJKE - De grindpaden op de begraafplaats in Krabbendijke worden nog voor het nieuwe jaar geasfalteerd. Dat verbetert de toegankelijkheid van de graven, bijvoorbeeld voor rolstoelen, en vergemakkelijkt het onderhoud. “Zeker nu we de gifspuit steeds minder mogen gebruiken voor onkruidbestrijding”, zegt de Reimerswaalse wethouder Jaap Sinke. De gemeente stelt 75.000 euro beschikbaar voor het werk. De graven blijven beschikbaar voor bezoekers tijdens de werkzaamheden. De komende jaren wil de gemeente ook nog op andere begraafplaatsen grindpaden asfalteren. Het gaat dan om de hoofdpaden op de begraafplaatsen.

Zeeuwen feliciteren Donatien Hamon

M I D D E L B U R G S E

&

V E E R S E

BIEZELINGE - In de Mozeskerk in Biezelinge waren 79 kinderen uit Kapelle en omgeving zaterdag de hele dag in de weer met het bijbelverhaal Esther. Overdag repeteerden ze voor de musical en om 16.00 uur voerden ze het verhaal op. Dat deden ze samen met jeugdtheatergroep De Vliegende Speeldoos. Deze groep christenen met een kunstopleiding vertelt op een nieuwe manier bijbelverhalen aan kinderen. De jongens en meiden zijn begeleid door echte acteurs, zangers en dansers. Esther is een verhaal over moed. Moed om in nieuwe situaties Mte handelen I D Den E U Rstralen G Sin jeEleven, & VzoEgemaakt E Rbent.S FOTO E BENNIE KRAJENBRINK weer op te staan en de toekomst in te stappen, om tegen je angst in toch moedLomBte durven omdat je

Gemeenteraad beveelt burgemeester aan voor tweede termijn

Stapelkamp weet nog genoeg te doen in Kapelle KAPELLE - De Kapelse gemeenteraad beveelt burgemeester Anton Stapel- voel bekeken te worden, in Kapelle word kamp aan voor een nieuwe termijn. Stapelkamp is verheugd over zijn voor- je juist erg vrijgelaten. Het is hier heel ontdracht voor een tweede periode. “Het is een leuke baan en mijn vrouw en spannen.” ik hebben het naar onze zin in Kapelle”, vertelt hij. DOOR BRITTA JANSSEN De eerste ambtstermijn van Stapelkamp loopt af op 25 februari 2017. Naar verwachting is voor het einde van het jaar bekend of Stapelkamp definitief herbenoemd wordt. Koning Willem-Alexander gaat hierover. Hij volgt het advies op van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die op zijn beurt in principe het advies van de gemeenteraad opvolgt.

Avontuur Sinds 2011 is Stapelkamp eerste burger in Kapelle en dat wil hij graag blijven. “Het was een groot avontuur voor mijn vrouw en mij om in Kapelle ons leven op te bouwen”, blikt Stapelkamp terug. Tot dan had hij vele jaren in Rotterdam gewoond en gewerkt. “We zijn er heel onbevangen ingestapt en het is erg prettig gebleken om naar Kapelle te komen. Het glazen huis is meegevallen. We hebben weinig het ge-

t

h

u

Oosterschelde in race voor titel mooiste natuurgebied YERSEKE – Nationaal Park Oosterschelde is genomineerd voor het predicaat mooiste natuurgebied van Nederland. Er zijn dertien kanshebbers voor deze titel. De drie winnaars krijgen maximaal 300.000 euro van het Ministerie van Economische Zaken om hun parken te verbeteren. DOOR BRITTA JANSSEN Tot en met 31 oktober kan het publiek stemmen op haar favoriete park, via www. mooistenatuurgebied.nl. Een vakjury onder

i

Toerisme Als zijn herbenoeming definitief wordt, zijn er genoeg zaken waarvoor Stapelkamp zich wil inzetten, weet hij al. Zo vindt hij het belangrijk Kapelle beter op de kaart te zetten als toeristische gemeente. Volgende maand komt hierover een visie naar buitenW voorEdeEgemeente. “WeAhebben K B L D er een jaar aan gewerkt en zijn er trots op. De gemeenteraad kan straks kiezen hoe hoog ze de ambities wil inzetten en welke middelen ze daarvoor beschikbaar stelt. Het

s

W E E K B L A D i

n

d

e

r

moet tot de mogelijkheden behoren om de komende vijf jaar tien tot vijftien procent meer toeristen te trekken. Dat betekent zo’n half miljoen aan inkomsten en dat is ook goed voor de werkgelegenheid.” Daarnaast zou de burgemeester het Franse erfgoed in de gemeente graag beter zichtbaar maken. Stapelkamp heeft ook Toujours Kapelle bedacht. Deze jaarlijkse week vol activiteiten die de Franse Slag van mei 1940 herdenken en de vrijheid en band tussen Kapelle en het Franse Orryla-Ville vieren, vond in mei voor de vierde keer plaats. Lees meer elders in deze Bode.

e

g

leiding van Pieter van Vollenhoven heeft t h ugeseleci s i n d e r e g Nationaal Park Oosterschelde teerd voor de publieksverkiezing. De drie natuurgebieden met de meeste stemmen krijgen steun bij het realiseren van hun plannen. Zij winnen maximaal 300.000 euro van het ministerie. De verkiezing is een onderdeel van het programma ‘Naar Nationale Parken van Wereldklasse’ van het ministerie van Economische Zaken. Het doel is de Nederlandse natuur beter op de kaart te zetten, waardoor meer bezoekers getrokken worden, Nationaal Park Oosterschelde kan 300.000 euro winnen. zowel uit het binnen- als het buitenland.

i

o

i

o

KAPELLE - De Fransman Donatien Hamon, die in de Tweede Wereldoorlog met zijn regiment het Kanaal door Zuid-Beveland moest verdedigen en de Duitse opmars stoppen, hoopt zaterdag (22 oktober) 101 jaar te worden. Een groep Zeeuwen reist naar Frankrijk om hem te feliciteren. “Hamon is de enige overlevende Franse veteraan die in mei 1940 in Zeeland heeft gevochten, nadat het Nederlandse leger op 15 mei gecapituleerd was”, vertelt Andries Looijen van Oorlogsmuseum Vitality in Kapelle. “Deze Franse inzet is voor velen nog een onbekend verhaal. Hamon woont nu in het Franse Derval. Vorig jaar kreeg hij rond zijn verjaardag ook bezoek uit Zeeland.

Calvijners vermaken ouderen KRABBENDIJKE - Leerlingen van het Calvijn College, locatie Kerkpolder in Krabbendijke, organiseren deze maand activiteiten voor ouderen. Ze hebben een programma voor vier dagdelen; maandag 10, donderdag 13, maandag 17 en vrijdag 21 oktober. Zo genieten de leerlingen en ouderen van een high tea en workshop bloemschikken. Ook komen ouderen naar de woning van het Calvijn College in de Appelstraat voor een gezellig samenzijn. Deze initiatieven zijn bedacht door het sociaal team van Krabbendijke. Hierin bedenken partijen als kerkgemeenschappen en de gemeente Reimerswaal activiteiten om de saamhorigheid te verbeteren.

‘Reclamecircus langs weg is onveilig’ KRUININGEN/KAPELLE – Naar aanleiding van het nieuwe ledscherm met reclame langs de A58 bij Heinkenszand wil GroenLinks van Gedeputeerde Staten weten wat de regels zijn voor reclame langs snelwegen en provinciale routes. ‘De borden zijn slecht voor de verkeersveiligheid en dit reclamecircus past niet bij het landschap van Zeeland’, vindt GL-Statenlid Gerwi Temmink. Hij vraagt GS de plaatsing van reclameborden langs wegen tegen te gaan en wil weten welke gevolgen het scherm heeft voor het dag- en nachtritme van flora en fauna en energiebesparing. ‘Wie heeft de regie om verrommeling van het Zeeuwse landschap te voorkomen?’


Meett op M loppeend oplo k o korrttin inggeen to ndee n tottw weell 60 0% 6 %

S N n tot we E O Z I l 60% Met op É SE S N D lo p G ZO! E I korting ende E N I S e É n M tot wel UI D NA G R N 6 I 0 S P t % h N M c I e O E ! UIZO an S !E R A enS P Niet v O d i R e h c É S! ersD TG 60%korti nge

Met op lopende korting en tot w el 60%

KUNST

AG R G N T I SIM KUNU

d te on

PR O S! ALTIJD MAAK UW TUIN VOOR ALTIJD MOOI! RA MAAK UW TUIN VOOR MOOI!

VO OO Met op ORR.. lopende ...... korting e n tot wMAAR BAAL NIET VAN GRAS, el GENIET JAARROND! 6 BAAL NIET VAN GRAS, MAAR GENIET JAARROND! s 0 eus u k l e % e k e l ! eel v vee us

TG S N U K

V

VO OR ....

Heeeell veeol okerten!! , oHuoit kvele soorte H le s rten k r VO DE GROOTSTE VOOR: e t uit vveele sooLEVERANCIER OR rs ! e uit n p e . u . n MAAK UW TUIN VOOR ALTIJD MOOI! i . S . VOORTUINEN • ACHTERTUINEN • BALKONS • SPEELVELDEN • u lt ! pee GROOTSTE sDE LEVERANCIER NA r SPORTVELDEN •VOOR: CAMPINGPLEKKEN • KANTOORTUINEN • BEDRIJVEN o ! o BAAL NIET VAN GRAS, MAAR GENIET JAARROND! t V h v O van ec en! NAA! NietO n

OPLOPEND TOT WEL MAAK UW TUIN VOOR ALTIJD MOOI! Rlckheeuids ders te oenl vee . !

60% 60%

KORTING MAAK UW TUIN VOOR ALTIJD MOOI!

Ervaren montage medewerkers m/v 40 uur per week standplaats Goes

MAAK UW TUIN TUIN VOOR VOOR ALTIJD ALTIJD MOOI! MOOI! MAAK UW BAAL NIET NIET VAN VAN GRAS, GRAS, MAAR MAAR GENIET GENIET JAARROND! JAARROND! BAAL

Werkzaamheden

Het monteren van kunststof- en aluminium kozijnen

DE GROOTSTE LEVERANCIER VOOR: VOOR: in nieuwbouw en renovatieprojecten DE GROOTSTE LEVERANCIER bij zowel bedrijven als particulieren. VOORTUINEN • ACHTERTUINEN • BALKONS • SPEELVELDEN • VOORTUINEN • ACHTERTUINEN • BALKONS • SPEELVELDEN • Lid van Wij vragen • CAMPINGPLEKKEN • KANTOORTUINEN SPORTVELDEN • BEDRIJVEN SPORTVELDEN • CAMPINGPLEKKEN Bij voorkeur bouwkundige opleiding, • KANTOORTUINEN • BEDRIJVEN

KOUDEKERKE

N cht VOORTUINEN • ACHTERTUINEN • BALKONS • SPEELVELDEN 30 SOORTEN OP VOORRAAD • GROTE • SCHERPE PRIJZEN • GOEDE SERVICE • a•n eCOUPONHAL t .. en NIET He Niettvvancehcehiden!! JAARROND! BAAL VAN GRAS, MAAR GENIET soor.t le n ie s e e r v N e id d e uit DE GROOTSTE VOOR:® te onnderschLEVERANCIER SPORTVELDEN • CAMPINGPLEKKEN • KANTOORTUINEN • BEDRIJVEN te o ! k, ook rster en! NA in SupeOPeeltVOORRAAD SOORTEN pn ecuht s r o voiet va n!

Groei jij met ons mee?

Met op lop korting ende en tot w el 60%

BAAL NIET VAN GRAS, MAAR JAARROND! g! • BALKONS VOORTUINEN • SPEELVELDEN • slaGENIET j•eACHTERTUINEN

Sla

Glas Branche Organisatie

zelfstandig kunnen werken

30 SOORTEN OP VOORRAAD • GROTE COUPONHAL • SCHERPE PRIJZEN • GOEDE SERVICE • 30 SOORTEN OP B, VOORRAAD • GROTE COUPONHAL Rijbewijs eventueel aangevuld met E• SCHERPE PRIJZEN • GOEDE SERVICE •

Bereidheid tot het volgen van cursussen Flexibele werkhouding - teamspeler

DE GROOTSTE KORTING LEVERANCIER VOOR: OOK IN APELDOORN KOUDEKERKE • DELFT • ELSPEET • LISSERBROEK • RIDDERKERK • WERKENDAM

30

N heide dersc te on

SPORTVELDEN • CAMPINGPLEKKEN OPLOPEND TOT WEL • GROTE COUPONHAL • SCHERPE PRIJZEN • GOEDE SERVICE • • KANTOORTUINEN • BEDRIJVEN

k, ookk KARREVELD 41 • T• 085-902 03 06 30 SOORTEN OP VOORRAAD • GROTE • SCHERPE PRIJZEN GOEDE SERVICE • rster COUPONHAL ooen! Supeersteeerltku, in p p en! koudekerke@kunstgrasgigant.nl s vSouor speeltuin

OPLOPEND TOT WEL ® ALTIJD DE GROOTSTE LEVERANCIER VOOR: MAAK UW TUIN VOOR MOOI! OPLOPEND TOT VOORTUINEN • ACHTERTUINEN • BALKONS • SPEELVELDEN • WEL ® KORTING VO OR ....

! Sla je slag

or

vo OOK IN APELDOORN • DELFT • ELSPEET • LISSERBROEK • RIDDERKERK • WERKENDAM

60%

Wij bieden voor deze functie

0113 22 77 66

Prima arbeidsvoorwaarden Prettige werkomgeving Salaris conform CAO klein metaal

KARREVELD 41 • T 085-902 Interesse? 03 06 KOUDEKERKE KARREVELD 41 • T 085-902 03 06 KOUDEKERKE koudekerke@kunstgrasgigant.nl janwilleboer@venestra.nl

KORTING BAAL NIET VAN GRAS, MAAR GENIET JAARROND! VOORTUINEN • ACHTERTUINEN • BALKONS • SPEELVELDEN • slag! Acquisitie n.a.v. advertentie SPORTVELDEN • CAMPINGPLEKKEN • KANTOORTUINEN • BEDRIJVEN Sla je k, ook r te rs je slag! wordt niet op prijs gesteld! la S Supe eeltuinen! OPLOPEND TOT WEL SPORTVELDEN • CAMPINGPLEKKEN • KANTOORTUINEN • BEDRIJVEN p s OOK IN APELDOORN • DELFT • ELSPEET • LISSERBROEK • RIDDERKERK • WERKENDAM voor OOK IN APELDOORN • DELFT • ELSPEET • LISSERBROEK • RIDDERKERK • WERKENDAM KORTING DE GROOTSTE LEVERANCIER KARREVELD 41 • TVOOR: 085-902 03 06

60%

WWW.KUNSTGRASGIGANT.NL

Stuur dan je motivatie en CV naar

koudekerke@kunstgrasgigant.nl

WWW.KUNSTGRASGIGANT.NL WWW.KUNSTGRASGIGANT.NL

KOUDEKERKE 41 • T•085-902 03PRIJZEN 06 30 SOORTEN OP VOORRAAD • GROTE SCHERPE • GOEDE SERVICE • je slag! COUPONHAL KOUDEKERKE laKARREVELD

koudekerke@kunstgrasgigant.nl VOORTUINEN • ACHTERTUINEN • BALKONS • SPEELVELDEN • 30 SOORTEN OPSVOORRAAD • GROTE COUPONHAL • SCHERPE PRIJZEN • GOEDE SERVICE • OOK IN APELDOORN • DELFT • koudekerke@kunstgrasgigant.nl ELSPEET • LISSERBROEK • RIDDERKERK • WERKENDAM • KANTOORTUINEN WWW.KUNSTGRASGIGANT.NL SPORTVELDEN • CAMPINGPLEKKEN • BEDRIJVEN

! NA

® ®

WWW.KUNSTGRASGIGANT.NL

® Meer ® info?

Neem dan contact op met Jan Willeboer

30 SOORTEN OP VOORRAAD • GROTE COUPONHAL • SCHERPE PRIJZEN • GOEDE SERVICE •

OUD GASTEL

GOEDEREEDE

GOES | ROOSENDAAL

T 0165 - 32 22 62

T 0187 - 49 26 48

skm-roosendaal.nl

goemaatglas.nl

(G) T 0113 - 22 77 66 (R) T 0165 - 80 01 22

venestra.nl

kozijnen | serres | zonwering | deuren | schuifpuien | vouwwanden vliesgevels | lichtstraten | glas | kunststof | aluminium | montage

®

OPLOPEND TOT WEL KORTING

KARREVELD T 085-90203 0306 06 KARREVELD 41 •41T •085-902 KOUDEKERKE KORTING KOUDEKERKE ! g la KOUDEKERKE Sla je s koudekerke@kunstgrasgigant.nl

60%

KARREVELD 41 • T 085-902 03 06

! Sla je slag

koudekerke@kunstgrasgigant.nl koudekerke@kunstgrasgigant.nl

WWW.KUNSTGRASGIGANT.NL

WWW.KUNSTGRASGIGANT.NL WWW.KUNSTGRASGIGANT.NL

OOK IN APELDOORN • DELFT • ELSPEET • LISSERBROEK • RIDDERKERK • WERKENDAM

AFWASAUTOMAAT SIEMENS SN68M058EU • CAPACITEIT: 13 MAATCOUVERTS • INFOLIGHT • ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE A++ • FLEXIBELE KORFINDELINGEN • GRATIS MONTAGE! NORMAAL €849.- BIJ ONS

Oude Zandweg 24a

VERKOOPMEDEWERKSTER Reacties via fruitschuur@zeelandnet.nl

Luc GiLLemot

Belgische gediplomeerde en erkende tandprotheticus * * * * *

Implantaatprothese (klikgebit) Aanpassing en vernieuwing van gebitsprothese Reparaties, kan op gewacht worden Gratis advies Vergoeding door alle zorgverzekeraars

Adres: Korte Bosstraat 11 4611 MA Bergen op Zoom Tel. 0164 - 23 00 10

0118 572 427 info@aangeenbrugelectro.nl www.aangeenbrugelectro.nl www.datrepareerikzelfwel.nl

VERKOOP EN REPARATIE VOOR ALLE INBOUWAPPARATUUR VAN SIEMENS IN HEEL ZEELAND! AAproTec.nl

garagedeuren, voor alle zekerheid

WIJ ZOEKEN EEN VLOTTE

AANBIEDINGEN GELDIG VAN WOENSDAG T/M ZATERDAG

4361 SK Westkapelle

GOES Tel. 0113 20 20 49

GROENTE EN FRUIT Zeeuwse Kleine Spruitjes 500 gram 0.49 Hollandse Bospeen per bos 0.99 Mooie Verse Prei per kilo 0.99 NIEUWE OOGST Mandarijnen 20 stuks 1.99 Zeeuwse Jonagold Appels 3 kilo 1.99

VELE SOORTEN BLOEMBOLLEN

€749.-

garagedeuren, voor alle zekerheid

ABDIJSTRAAT 2, KAPELLE WWW.DE-FRUITSCHUUR.NL ■ TEL: 0113-341746

.nl

Wouwbaan 2 BergenKM op Zoom: 4631 Hoogerheide ma wo: 14.00 - 17.30 uur Tel. 0164 - 66 08 78 di do: 8.30 - 13.00 uur

Behandeling nauur afspraak vr: 14.00 - 16.00

Openingstijden: Maandag gesloten Di-Do: 8.30 - 13.00 uur Woensdag: 14.00 - 17.00 uur Vrijdag: 14.00 - 16.00 uur Openingstijden

Maandag gesloten

HKZ gecertificeerd

Hoogerheide: Di-Do: 14.00 - 17.00 uur

Lid ONT B103 ma wo vrWoensdag-Vrijdag: 8.30-13.00 uur 08.30 - 13.00 uur di-do: 14.00-17.30 uur www.tppgillemot.nl

Behandeling na afspraak

Garagedeuren, voor alle zekerheid

Columbusweg 29, GOES

GOES Tel. 0113 20 20 49

Afrit40.nl, Afrit40.nl, Afrit40.nl, Marie Marie Marie Curieweg Curieweg Curieweg 9-13, 9-13, 9-13, 4382 4382 4382 WBWB Vlissingen, WB Vlissingen, Vlissingen, Snelweg Snelweg Snelweg A58 A58 afrit A58 afrit afrit 40, 40,(bedrijventerrein 40, (bedrijventerrein (bedrijventerrein Souburg) Souburg) Souburg) Afrit40.nl, Marie Curieweg 9-13, 4382 WB Vlissingen, Snelweg A58 afrit 40, (bedrijventerrein Souburg) Afrit40.nl, Marie Curieweg 9-13, 4382 WB Vlissingen, Snelweg A58 afrit 40, (bedrijventerrein Souburg) Afrit40.nl, Marie Curieweg 9-13, 4382 WB Vlissingen, Snelweg A58 afrit 40, (bedrijventerrein Souburg)


ACTUALITEIT

Peter Oreel uit Yerseke is Nederlands kampioen oestersteken

‘Ik ga voor de top tien bij het wereldkampioen’ YERSEKE - Op de horecabeurs in Maastricht is de 53-jarige Peter Oreel uit Yerseke Nederlands Kampioen Oestersteken geworden. Hiermee heeft hij zich gekwalificeerd voor het EK in Zweden later dit jaar en het WK in Ierland in 2017. “Ik had echt niet verwacht dat ik zou winnen”, vertelt Oreel, die al jaren meedoet aan de wedstrijden.

“Ik stond na de voorrondes negende in het klassement”, blikt de kersverse kampioen terug. Om zich te kwalificeren voor het Nederlands kampioenschap heeft Oreel eerst meegedaan aan drie voorrondes. “Van de zestig deelnemers zijn uiteindelijk twaalf oesterstekers doorgegaan naar het NK in Maastricht.” Jongeren Oestersteken, oftewel het openmaken van oesters, is een heuse sport. Het is populair in landen, zoals Zweden en Ierland, maar ook in Nederland wordt de sport steeds populairder. “Steeds meer mensen kennen het en steeds meer jongeren, met name jongens, doen mee aan de kampioenschappen. Het is natuurlijk wel voor mensen die affiniteit hebben met oesters. Op mijn werk bij de Oesterij in Yerseke open ik ze dagelijks en veel oefenen is wel nodig om een hoog niveau te bereiken. Oestersteken vergt techniek, maar als je het eenmaal kunt, verleer je het niet meer.” Presentatie Bij oestersteken is het de bedoeling om dertig platte oesters zo snel mogelijk open te maken. “De oesters mogen geen gruis

bevatten, ze moeten los in de schelp liggen, ze mogen niet omgedraaid worden en het vlees moet intact zijn, anders levert dit strafseconden op.” Deelnemers kunnen ook bonusseconden verdienen. “De oesters worden gepresenteerd op een plateau in vijf rijen van zes. Alles moet zo snel mogelijk, je pakt dus met je linkerhand een nieuwe oester, terwijl je met je rechterhand de oester netjes op de schaal legt. Deze punten zijn heel belangrijk en heb je echt nodig om hoog te eindigen. Mijn eindtijd was 3:12 minuten en dat leverde mij geheel onverwacht de eerste plaats op.” Top tien Door het winnen van het NK heeft Peter zich gekwalificeerd voor het EK in Zweden en het WK in Ierland later dit jaar. “In deze landen is het oestersteken immens populair en is het een echt mediaspektakel. De sfeer is er altijd geweldig. Ik vind het competitie-element het leukst aan het oestersteken. Al strijden we niet echt tegen elkaar, maar juist met elkaar. We zijn eigenlijk een grote vriendengroep en dat maakt het extra leuk. De laatste keer dat ik voor de wereldbeker meedeed ben ik vijftiende geworden. Dit jaar gaan we natuurlijk proberen om de top tien te halen.”

Peter Oreel kan snel en netjes platte oesters opensteken.

FOTO JENINE HOOGLANDER

www.internetbode.nl

DOOR JENINE HOOGLANDER

Altijd actueel en altijd bij de hand Bezoek nu

www.internetbode.nl

voor het nieuws uit uw buurt

VÓÓR U EN DÓÓR U, WANT LOKAAL NIEUWS MAKEN WE SAMEN Bijeenkomst in kader van 150-jarig bestaan Kanaal door Zuid-Beveland

‘Parlevinkers vormden belangrijke economisch bedrijfstak’ WEMELDINGE – In dorpshuis De Wemel in Wemeldinge vond vrijdag een bijeenkomst plaats, georganiseerd door de Heemkundige Kring, waarin het 150-jarig bestaan van het Kanaal door Zuid-Beveland centraal stond. Aan het woord kwamen diverse sprekers die het verleden, heden en de toekomst van de vaarverbinding belichtten. Burgemeester Anton Stapelkamp opende de bijeenkomst en Anya Luscombe vertelde over het parlevinkersproject. DOOR JESSICA ROVERS Het Kanaal van Zuid-Beveland verbindt sinds 1866 de Oosterschelde met de Wes-

terschelde en was ooit één van de drukst bevaren kanalen van West-Europa. Met name bij de sluizen in Wemeldinge en Hansweert was er volop bedrijvigheid en

parlevinkers waren een economisch welvarende groep ondernemers. Parlevinkers leverden producten zoals melk, suiker, aardappelen, koffie, tabak, olie en benzine

aan passerende schepen. De parlevinkers verdwenen toen in 1993 het kanaal verbreed werd en om Wemeldinge heen gelegd. Stapelkamp omschrijft de ontwikkeling die Wemeldinge doormaakte als één waarbij constant een wisselwerking plaatsvond tussen mens en landschap.

‘Hopelijk pakt historicus het op’ “Ik heb dit altijd erg interessant gevonden en ik denk dat erfgoed belangrijk is, omdat het te maken heeft met wie wij zijn. Ik merk dat het jubileum van het kanaal mensen raakt. Deze fantastische geschiedenis bruist en leeft in Wemeldinge en Hansweert.”

Anya Luscombe hoopt dat een historicus of archivaris verder in de geschiedenis van de parlevinkers wil duiken. FOTO JESSICA ROVERS PAGINA 3

Historicus Anya Luscombe woont in Wemeldinge en is docente bij de University College Roosevelt in Middelburg. Zij heeft met enkele studenten gewerkt aan het parlevinkersproject, dat ontstond naar aanleiding van de behoefte van Stichting Bewonersbelangen Wemeldinge (SBW) dit stukje geschiedenis in kaart te brengen. “Parlevinkers vormden een grote economische bedrijfstak en er zijn ontzettend veel mooie verhalen over”, aldus Luscombe. “Er is bijna niks over geschreven, wat raar is, want het is toch een belangrijk onderdeel van het Zeeuwse, culturele erfgoed”. Het project bestond uit het verzamelden van verha-

len van oud-parlevinkers en ooggetuigen en beeldmateriaal. “We wilden de orale geschiedenis voor het nageslacht vastleggen. De studenten en vrijwilligers hebben een jaar lang interviews gedaan en delen daarvan op onze website gezet. Ook zijn er een aantal van de filmpjes te zien in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg.” Het project heeft begin dit jaar de Zeeuwse Trofee van de wedstrijd ‘Kern met Pit’ van de Koninklijke Heidemaatschappij gewonnen. “We hebben de regionale trofee gewonnen en met een deel van het prijzengeld vorige maand een reünie voor de Wemeldingse parlevinkers georganiseerd. Ook hebben we een wandelroute en speurtocht voor kinderen gemaakt.” Het project is wat de SBW betreft afgelopen, maar volgens Luscombe is het onderwerp meerdere boeken waard. “Het zou geweldig zijn als een historicus of archivaris het zou oppakken en het onderzoek naar het kanaal in het algemeen en de parlevinkers in het bijzonder wetenschappelijk zou kunnen onderbouwen. Vervolgens zou het heel mooi zijn als alle data gepubliceerd zouden worden.” Meer informatie Foto’s en meer informatie over de geschiedenis van het Kanaal door Zuid-Beveland zijn te vinden op www.kanaal1866.nl en de Facebook-pagina ‘150 jaar Kanaal door Zuid-Beveland’. Meer informatie over het parlevinkersproject staat op: www.parlevinkers.info


UITNODIGING OPEN DAG ZATERDAG 5 NOVEMBER VAN 09.00 - 16.00 UUR U bent op zaterdag 5 november van harte welkom. Wij laten u graag zien hoe wij aardolie tot brandstoffen zoals benzine, diesel, LPG en vliegtuigbrandstof verwerken.

WAT STAAT ER OP HET PROGRAMMA? • Uitleg productieprocessen, milieu, veiligheid, kwaliteitscontrole •

Rondleiding per bus over raffinaderijterrein en bezoek controlekamer

Spuitvaardigheidstest voor jong en oud bij bedrijfsbrandweer

Kinderhoek met kinderlaboratorium, schminken, ballonkunstenaar

AANMELDING RONDRIT Aanmelden is verplicht op www.zeelandrefinery.nl of bel 0800 - 0231 805

LUXEMBURGWEG 1 NIEUWDORP HAVENNR. 6501

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

Maandag 17-10 t/m zondag 23-10

1.5 kg

2 kg

2 stuks

van 1.69

0.99

ELSTAR APPELEN

Per kilo

UIEN

SHOARMA*

0.79

6 stuks

0.59

FAIRTRADE LIMOENEN

1 kg

van 5.39

3.99

van 0.89

van 1.19

van 0.69 WITTE PUNTJES

4 x 110 ml

0.49

van 1.89 PERSIMON

1.39 0.82 l

110 g

Actie!

Actie!

1.69 1 kg

KOELING

BAPAO

DIEPVRIES

MILKA OF OREO HOORNTJES

Actie!

DREFT

Vrijdag 21-10 t/m zondag 23-10

Actie!

3.89

0.49

RUNDERGEHAKT *

1.99 Per stuk

N atuurlijk Aldi!

Actie!

KOELING

KRUIMELVLAAI

1.99

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. * Uit de koeling.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Laat nierpatiënten overleven.

Uw steun is onmisbaar. SMS NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl

www.aldi.nl

Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten). www.nierstichting.nl/sms


actualiteit

Column Addo Sprangers

Retro

Beter ten halve gekeerd, dan ten heele gedwaald. In vroeger tijden was men er al heilig van overtuigd: het is beter halverwege terug te keeren, wanneer men den slechten weg bewandelt, dan op dien weg voort te gaan. Ik geef toe: dat klinkt zwaar. Soms echter kan het geen kwaad om op bepaalde schreden terug te keren. Dat hebben ze gelukkig ook bij Manchester City in de gaten. Als eerste profclub neemt de in de Premier League uitkomende topclub uit Manchester officieel stelling tegen het fenomeen van de veelal felgekleurde voetbalschoenen die spelers tegenwoordig plegen te showen. De Spaanse manager Pep Guardiola heeft in al zijn wijsheid namelijk besloten dat de jeugdspelers van Manchester City voortaan verplicht op zwarte kicksen moeten voetballen. De spelers zouden te veel met randzaken bezig zijn en daardoor minder gefocust zijn op hun eigen ontwikkeling en die van hun medespelers. Daar zit wel wat in, vind ik. Trainen om nog beter te worden? Slechts een enkele profvoetballer lijkt er vandaag de dag nog serieus mee bezig. Veel belangrijker zijn het haarbandje, het volgende kapsel of de meest opzienbarende tatoeage. En anders wel een nieuwe hoed of de laatste aankoop van een peperdure automobiel. Waarover vervolgens uiteraard uitgebreid moet worden bericht via de social media. Dat Manchester City nu de strijd aanbindt met de ook mij al jaren een doorn in het oog zijnde gekleurde voetbalschoenen, kan ik dan ook alleen maar toejuichen. Al had City wat mij betreft best nog een stapje verder mogen gaan door ook al die knakkers in de hoofdmacht stuk voor stuk de wacht aan te zeggen. Iets in de geest van: ‘Zo, Kevin De Bruyne, ga jij voortaan maar eens gewoon doelpunten maken op zwarte voetbalschoenen’. Desondanks zijn ze daar in Manchester best goed bezig. Op het huidige clubshirt prijkt namelijk een logo dat is gebaseerd op het oorspronkelijke dat gedragen werd in de tijd dat City nog op Maine Road speelde. Lekker retro, dus, al mag dat laatste natuurlijk niet worden verward met ouderwets. Dat begrip is meer van toepassing op bijvoorbeeld de sujetten die figureren in het tv-programma ‘Hotter Than My Daughter’, als onderdeel van hun vaak halsstarrige doch kansloze pogingen om de eeuwige jeugd te bewaren. Tja, dan zijn zelfs felgekleurde voetbalschoenen nog te prefereren. Sommigen blijven helaas ten heele gedwaald.

Colofon

Kantoor regio Zeeland Keizerstraat 3a, 4461 AN Goes, Tel. 0118 617 661 Hoofdkantoor Molenstraat 17a-1, 4881 CP Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 ReimerswaalseKapelseBode RKBode Redactie Britta Janssen, Eugène de Kok Correspondent Jenine Hooglander Acquisitie Lennert Steketee Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 12.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 10.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111 Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 42

De oplossing van deze puzzel is in week 43 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.nl

WIJ ZIJN SPORTIEF! Oostdijkse (23) fitnest fanatiek en wil ook fitnesstrainer worden

Diana Hamelink heeft nieuwe levensstijl OOSTDIJK - In de rubriek ‘Wij zijn sportief’ vertellen inwoners van de gemeenten Reimerswaal en Kapelle ter inspiratie hoe zij sportief en gezond bezig zijn. Hebben ze nog tips? Deze week het verhaal van Diana Hamelink die achttien kilo afviel en met haar nieuwe lijf in maart haar eerste fitnesswedstrijd doet.

Diana Hamelink heeft de smaak van het fitnessen en gezond eten te pakken.

DOOR JENINE HOOGLANDER Diana Hamelink begon pas zo’n acht maanden geleden met trainen en in maart heeft ze al haar eerste fitnesswedstrijd. Ze had nooit kunnen bedenken dat ze ooit aan de bikiniklasse zou meedoen. “Vier jaar geleden woog ik 75 kilo en dat is best veel voor mijn lengte”, vertelt de 23-jarige Oostdijkse. “Ik besloot af te vallen en hoewel dat best goed ging, wilde ik graag fitnessen, maar dat durfde ik niet goed. Ik dacht dat mensen naar me zouden staren en ik wist niet goed wat ik moest doen.” Ze belde naar sportschool Myoides in Yerseke om te vragen wanneer het rustig was en ging er toen naartoe. “Ik ben niet meer weggegaan.” Diana krijgt naar eigen zeggen veel reacties op haar verandering. ”Sinds maart volg ik een op maat gemaakt fitness- en voedingsschema van de sportschool met begeleiding. Mijn vetpercentage is gezakt van 27 procent naar zeventien procent. Mensen vragen welk dieet ik volg, maar

FOTO JENINE HOOGLANDER

ik volg geen dieet. Ik heb echt een andere levensstijl.” Mensen zien dat Diana is afgevallen, maar niet wat ze er allemaal voor moet doen. “Ze denken vaak dat ik weinig eet. Natuurlijk ben ik veel bezig met mijn voeding. Ik let op wat ik eet, maar ik eet echt veel! Alleen bijvoorbeeld geen snelle koolhydraten. Ik eet geen witte rijst, maar zilvervliesrijst en geen witte pasta, maar volkorenpasta.

zit nu veel beter in mijn vel.” Diana begint met een opleiding voor fitnesstrainer. “Ik koos voor een nieuwe levensstijl en nu wil ik daarvan graag mijn beroep maken. Ik wil graag anderen motiveren om gezond te leven en te gaan sporten.”

Motiveren De bikiniklasse is de laagste klasse bij fitnesswedstrijden. “Vanuit de sportschool krijg ik begeleiding voor de wedstrijd. Dat ik zover kan komen met trainen heb ik echt aan hen te danken. Ik doe vijf keer per week aan krachttraining en drie keer per week aan cardio. Ik train voor de wedstrijd, maar ik fitness ook, omdat ik het erg leuk vind. Het sociale trekt mij erg. Het is leuk om met mensen om te gaan die dezelfde interesse hebben en die je motiveren om het beste uit jezelf te halen.” Ook kan ze haar hoofd leegmaken met fitnessen. “Ik

Kom jij uit de gemeente Kapelle of Reimerswaal en vind je het leuk om te vertellen hoe je gezond bezig bent? Beoefen je een aparte sport? Houdt het bewegen u vitaal? Heb je originele tips om gezond te leven? Is er een vriendengroep ontstaan door samen te sporten? Of kun je gewoon heel enthousiast vertellen hoe jij lekker beweegt, dan zijn we op zoek naar jou! Mail je contactgegevens naar b.janssen@internetbode. nl en wie weet kom je in deze rubriek en inspireer je anderen!

Oproep

Ook gelezen op NU.NL?

Nog één keer feest voor jarig kanaal

HANSWEERT – Met een foodtruckfestival in Hansweert is het feest rondom het 150-jarig bestaan van het Kanaal door Zuid-Beveland afgerond. Het dorp stond de laatste vier weekenden stil bij het ontstaan van de watergang die Hansweert veel voorspoed, maar ook tegenslagen heeft gebracht. Elk van de vier weekends had een thema: muziek, bedrijvigheid, jong en oud en feest. De foodtrucks stonden zaterdag en zondag op een weiland waar vroeger de sluizen waren. Er was bovendien een kleine kermis en zaterdagavond een groot vuurwerk. FOTO BENNIE KRAJENBRINK Dit bericht verscheen eerder op www.internetbode.nl en NU.nl. Weekblad de Bode werkt samen met de landelijke nieuwsorganisatie. Op de website www.nu.nl/beveland en de app van NU.nl is dagelijks het laatste nieuws te vinden uit de gemeente Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal. PaGiNa 5


Studie naar effect op leven vogels

Reimerswaal onderzoekt aanleg fietspad langs dijk bij Krabbendijke

KORTE BERICHTEN KRUININGEN Modeshow: ANBO Kruiningen is niet meer, maar de jaarlijkse modeshow wordt nu georganiseerd door “Kom uit je huiskamer” Kruiningen. Deze is op dinsdag 25 oktober, aanvang 14.00 uur in “Ons Dorpshuis Kruiningen”, Berghoekstraat 3 in Kruiningen. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. Paddenstoelenexcursie: Op zondag 23 oktober houdt de IVN afdeling De Zeeuwse Delta haar jaarlijkse paddenstoelenexcursie in Den Inkel in Kruiningen. De excursie vertrekt o.l.v. een gids om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats t.o. Zwembad “Den Inkel”, Blauwhoefseweg, Kruiningen. De excursie duurt ongeveer anderhalf uur. Neem je fototoestel en een spiegeltje mee. Deelnamekosten ter plekke betalen. Voor meer informatie en aanmelding, zie www.ivn.nl/dzd YERSEKE Gereformeerde Kerk Yerseke 150 jaar: De Gereformeerde Kerk Yerseke viert haar 150-jarig bestaan. Op 18 oktober 1866 werd de gereformeerde kerk officieel opgericht. Op zaterdag 22 oktober van 14.00 tot 18.00 uur is er een fototentoonstelling in de bijgebouwen van de kerk op Damstraat 20 (ingang Kakeldans) waarbij ook veel oude foto”s te zien zijn. Wij nodigen iedereen van harte uit om een kijkje te komen nemen, onder het genot van een kopje koffie. KAPELLE Vogelsnoepmannetjes knutselen: In de herfstvakantie, op woensdag 26 oktober is het kinderfeest in het Fruitteeltmuseum! Kinderen gaan aan de slag om van een boomschijf een ‘snoepmannetje’ te maken waar de vogels van kunnen smullen. De knutselmiddag voor kinderen onder begeleiding van 4 t/m 10 jaar duurt van 13.30 tot 15.00 uur. Voor materialen wordt gezorgd, maar een stevige naald meebrengen om b.v. pinda’s te rijgen wordt aanbevolen. Voor info en aanmelding info@fruitteeltmuseum.nl of tel. 0113344904 tijdens de openingsuren van di- t/m zaterdagmiddag 13.00-17.00 uur. Zie www. fruitteeltmuseum.nl.

Programma vv Rillandia De gemeente wil graag dat fietsers een rondje Reimerswaal langs de Ooster- en Westerschelde kunnen rijden. FOTO BEELDENBANK LAAT ZEELAND ZIEN/JAN KOOREN

DOOR BRITTA JANSSEN Rijkswaterstaat en de provincie Zeeland zijn van mening dat buitendijks fietsen op het ruim drie kilometer lange traject tussen Yerseke en Krabbendijke leidt tot verstoring van het leven van de watervogels in het gebied. Om toch te proberen een vergunning voor het fietspad te krijgen van de provincie Zeeland, in het kader van de Natuurbeschermingswet, laat de gemeente Reimerswaal het onderzoeksbureau Wageningen Marine Research (het voormalige Imares) een onafhankelijk advies uitbrengen over het effect van de aanleg op het leven van de vogels, vertelde wethouder

Izak Vogelaar vorige week. “Dat wil niet zeggen dat het gaat lukken en het fietspad is dan ook nog niet gerealiseerd”, aldus Vogelaar. “Het waterschap heeft er in ieder geval geen geld voor.” Asfalt In 2013 is bij de dijkversterkingwerkzaamheden voor het dijktraject Karel- en Nieuwlandepolder een buitendijkse onderhoudsweg aangelegd die ook geschikt is voor recreatief gebruik. De wens van de gemeente is vanaf die tijd altijd geweest dat de onderhoudsweg in de aangrenzende Sint Pieterspolder opengesteld zou worden voor fietsers. “Dat resulteert in een doorgaande buitendijkse fietsroute

tussen Krabbendijke en Yerseke. Dan kun je een prachtig rondje Reimerswaal fietsen.” Vanwege de aanwezigheid van belangrijke zogenaamde hoogwatervluchtplaatsen voor vogels is het de gemeente nog niet gelukt een vergunning te krijgen voor de aanleg van het fietspad bij de Sint Pieterspolder. Mocht Reimerswaal uiteindelijk groen licht krijgen voor de aanleg, dan is daarmee volgens de wethouder niet veel werk gemoeid. “Het is alleen een kwestie van asfalt storten. De verharding van de werkweg is er al. Maar dat grove asfalt nodigt nu niet uit tot fietsen.” Wat de omvorming van de onderhoudsweg tot fietspad zou kosten, kan Vogelaar nog niet zeggen.

Zaterdag 22 oktober Rillandia 1 vrij 14.30 Rillandia 2-Vrederust 3 12.00 Rillandia JO19-1-WVV’67 JO19-1 09.30 WHS JO17-1-Rillandia JO17-1 12.00 DHV MO15-1-Rillandia MO15-1 Rillandia JO13-1 vrij

10.00 SSV’65 JO13-2-Rillandia JO13-2 09.45 Krabbendijke JO11-2-Rillandia JO11-1 10.30 Rillandia JO11-2-SPS JO11-2 09.30 Rillandia JO7-1-Kapelle JO7-1 Rillandia JO7-2 vrij

Seniorenschieting Ovezande Uitslagen 1e hoofdvogel en 2e en 3e kal D. Brand (Driewegen); 2e hoofdvogel en 2e en 4e zijvogel Sj. Raas (Kwadendamme); 1e zijvogel L. vd. Straate (Goes); 3e zijvogel L. Rentmeester (Ovewzande); 1e en 4e kal C.Boonman (‘s Heerenhoek).

Vliegende vogel J.Wouterse (Kwadendamme) en Fr.Koens (Ovezande). Meeste kleine vogels J.Harinck (Yerseke) en H.Groos Wemelding) 6 stuks. Programma Volgende schieting is op 26 oktober.

voor het laatste actuele lokale nieuws kijk op www.internetbode.nl BEDRIJVIG NIEUWS

- ADVERTORIAL -

Bruynseels-Vochten, een successtory zonder weerga stemd voor de opslag van bouwmaterialen en afgewerkte producten. “In 2010 openden we een productie-unit in Slovakije. Al deze uitbreidingen hadden natuurlijk hun weerslag op de regionale tewerkstelling. Zo bood ons bedrijf in 2000 werk aan 79 personen. Dit getal groeide uit tot 114 in 2005 om de dag van vandaag op te klimmen tot 220 werknemers.” In 1997 startte Bruynseels-Vochten met de productie van aluminium ramen en deuren om het volgende jaar ook veranda’s als sleutel op de deur projecten aan te bieden. Deze hoogwaardige producten worden door iedereen geroemd om hun fijne afwerking en de hoge kwaliteit van plaatsing.

KALMTHOUT - Al meer dan dertig jaar is de firma Bruynseels-Vochten uw specialist in veranda’s en ramen en deuren in aluminium en pvc. Het bedrijf begon klein, maar kende een gestage groei. “Na de start in een garage in 1983 bleek al snel dat deze werkplek veel te klein was voor het jonge expansieve bedrijf”, steekt David Vochten van BruynseelsVochten van wal. “Resoluut werd er gekozen voor een echte industriële loods in

de Wipstraat in Kalmthout. In 1994 bleek de behuizing ook hier aan de krappe kant en werd in aanwezigheid van toenmalig burgemeester Erreygers een nieuwe productie ruimte van 1.500 vierkante meter aan de Brasschaatsesteenweg in gebruik genomen.” En bij deze uitbreiding bleef het niet. De totale bebouwde oppervlakte liep op van 1.500 vierkante meter in 1994 tot 11.500 vierkante meter in 2001 en nog was de evolutie niet te stoppen. Zo werden er nog twee extra bedrijfshallen aangekocht in hetzelfde industriepark, be-

Een Slovaaks filiaal opende nieuwe mogelijkheden Van bij de aanvang van de opening van een PVC productie-unit in Slovakije, is er steeds voorop gesteld dat deze ontwikkeling niet ten koste mocht gaan van de tewerkstelling binnen de moederzetel in België. “Om het kwaliteitsniveau van de Belgische markt te garanderen, werden Ronny Bruynseels en zijn schoonvader er met de dagelijkse leiding belast. Het resultaat van deze operatie is positief over de hele lijn. Het aantal plaatsers werd

gevoelig uitgebreid en de aluminiumafdeling kreeg meer ruimte en mogelijkheden. Anderzijds laat het totale opzet toe om in de huidige conjuncturele omstandigheden het hoofd te bieden aan een moeilijke marktsituatie”, aldus David. Voor de potentiële klant houdt dit in dat de Bruynseels-Vochten producten tegen een gunstigere prijs kunnen worden aangeboden.

Topkwaliteit tegen een juiste prijs Bruynseels-Vochten investeert niet alleen in vastgoed. Met de regelmaat van een klok worden nieuwe ultra moderne CNCmachines geïmplementeerd waardoor de productie nog beter en nog sneller verloopt. Voeg bij dit ultra moderne machinepark de keuze voor Reynaers aluminium profielen en VEKA PVC en dan ben je verzekerd van een hoogwaardig kwaliteitsproduct dat bestand is tegen weer en wind en dit jaar na jaar. Steeds beter is de boodschap Niet alleen de hoogwaardige kwaliteit van onze materialen zijn belangrijk, deze worden immers gegarandeerd door onze top leveranciers Reynaers alu profielen, Veka kunstofprofielen en Sprimo beglazingen.

Het belangrijkste in ons bedrijf zijn onze medewerkers op de werkvloer en op de werven. Dit zijn stuk voor stuk vakmannen in hun vakgebied zij staan samen met onze projectleiders garant voor een correcte en kwaliteitsvolle eigen productie en vakkundige plaatsing. Samen met Ronny Bruynseels sta ik klaar om de fakkel van het bedrijf van onze vaders over te nemen om de onderneming gedurende de volgende decennia te leiden. Dit biedt onze nieuwe en bestaande klanten de geruststelling dat de garantie die wij aanbieden ook een effectieve zekerheid geeft en dit voor vele jaren! Opendeurdagen Om dit alles te onderstrepen zet de Firma Bruynseels-Vochten de deuren van haar bedrijf aan de Brasschaatsteenweg 292 wagenwijd open tijdens de opendeurdagen op zaterdag 22 en zondag 23 oktober. Dit opendeurweekend zetten wij speciaal onze veranda’s in de kijker en maakt u kennis met het beste wat u op gebied van verandabouw kan vinden. Gedurende deze opendeurdagen zijn de vernieuwde toonzalen van BruynseelsVochten doorlopend geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Bruyseels-Vochten NV, Serres, Ramen, Deuren in aluminium en pvc, Brasschaatsesteenweg 292, 2920 Kalmthout, tel. +0032.3 666 57 86, fax +0032.3 666 44 41, www.bruvo.be PAGINA 6


Snuffelmarkt GoeS

22 + 23 okt.

Laat u inspireren tijdens ons

OPENDEUR WEEKEND

ZeelanDHallen * 9.00-16.30 uur

Gratis parkeren dewitevenementen.nl / 0251-31 90 90

www.bitbybit.nl www.bitbybit.nl www.bitbybit.nl www.bitbybit.nl

Revit Revitbasis basis Revit basis Revit Revit basis basis OpOp 2626 okt. okt. starten starten wij wij in Goes in Goes een een

okt. starten wij een OpOp Op 2626 26 okt. okt. starten starten wij wij inin Goes inGoes Goes een een 4-daagse 4-daagse opleiding. opleiding. 4-daagse opleiding. 4-daagse 4-daagse opleiding. opleiding.

SERRES • KOZIJNEN & DEUREN in ALUMINIUM & PVC

SERRES

zat. 22 & zon. 23 oktober van 10 tot 17u

 0164 0164 230230 209209  info@bitbybit.nl info@bitbybit.nl  0164 230 209  info@bitbybit.nl  0164 0164 230230 209209  info@bitbybit.nl info@bitbybit.nl

Iedereen kan door Parkinson getroffen worden Steun baanbrekend onderzoek Ga naar parkinsonfonds.nl

computer reparatie en service

RAT IN DE VAL

Kreukelmarkt 7 - Goes 0113-231025 - www.imha.com

POOLS BOuwBedrijf Verbouw, Renovatie, Badkamers, Keukens, Schilderwerk, Stucwerk.

BetaalBaaR en BetRouwBaaR

Meer info: www.klussenpool.nl of bel Derek 06-30652303

Bankstel vullen aan huis Tevens reinigen wij al uw meubels en kunnen wij oud leer laten herleven. www.dedriegeneraties.nl 06 - 45 23 26 89

Duurzame oplossingen bij vliegen, houtworm, mollen, ratten, muizen, papiervisjes, vogeloverlast, wespen enz.

(0113) 57 38 81

EIGEN PRODUCTIE IN PVC EN ALUMINIUM • MEER DAN 30 JAAR ERVARING • KWALITEITSGARANTIE, CONSTRUCTIE EN PLAATSING MAATWERK ALLE SERRES ZOWEL MODERN ALS KLASSIEK • VAN ONTWERP EN FUNDERING TOT BEZETTING EN VERWARMING

www.ongediertespecialist.nl

NIEUWBOUW & RENOVATIES • 10 JAAR WAARBORG

Voor baby’tjes in Afrika betekent een waterhoofd vaak een doodvonnis ...

www.bruvo.be

Draag bij aan een eerlijke start voor ieder kind! Geef via child-help.nl

VOOR KINDEREN MET EEN HANDICAP

B r a s s c h a a t s t e e n w e g 2 9 2 • 2 9 2 0 Ka l m t h o u t • T + 3 2 3 - 6 6 6 5 7 8 6 • E i n f o @ b r u v o . b e

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws Heeft u ook dieetadvies nodig? Bel:

“Door anders te eten heb ik nu veel meer energie” Kom langs bij de diëtist van Allévo voor persoonlijk dieetadvies. Deskundig op een groot aantal gebieden, van afvallen tot emotie-eten en darmproblemen.

Allévo staat naast u

0113 249 111 www.allevo.nl


Bonnie Mode & J&R Schoenmode Bonnie Mode & J&R Schoenmode presenteren: presenteren: Bonnie Mode & J&R Schoenmode Bonnie Mode &Bonnie J&R Schoenmode Bonnie Mode & & J&R J&R Schoenmode Schoenmode Mode INZAMELINGSACTIE presenteren: Bonnie Mode & J&R Schoenmode INZAMELINGSACTIE presenteren: presenteren: zaterdag 26 presenteren: april 2014 presenteren: INZAMELINGSACTIE zaterdag 26 april 2014 INZAMELINGSACTIE INZAMELINGSACTIE zaterdag INZAMELINGSACTIE 26 april 2014 zaterdag 26 april 2014 26 zaterdag 26 april april 2014 2014 zaterdag

VAKANTIES VOOR OUDEREN

1 t.w.v. € INZAMELINGSACTIE 1 1cadeaubon cadeaubon t.w.v.€ 10,= € 10,= 10,= cadeaubon t.w.v. 1 cadeaubon t.w.v. € 10,= 1 cadeaubon t.w.v. 10,= 1 cadeaubon t.w.v. €€ 10,= zaterdag 26 april 2014 18 t/m 22 oktober

met zorg voor u gekozen

1 cadeaubon t.w.v. € 10,=

Oude schoenen en kleding voor goed doel! Oude schoenen kleding en voor goed doel! Oudeen schoenen en kleding kleding voor goed goed doel! doel! Oude schoenen voor

Oude schoenen en kleding voor goed doel! Kleding en beddengoed kunt u inleveren bij Bonnie Mode. Oude schoenen en kleding voor goed doel! Kleding en beddengoed kunt u inleveren bij Bonnie Mode. een volle zak krijgt u een waardebon van € 10,= t/m 30 april 2014 Kledingen en beddengoed kuntuuinleveren inleveren BonnieMode. Mode. Kleding beddengoed kunt Bonnie Oude schoenen en kleding voorbijbijgoed doel!

een volle zak krijgt u een waardebon € waardebon 10,= t/m 30van april Bijminimaal minimaal een volle zakkrijgt krijgtuvan een waardebon van€€2014 10,=t/m t/m30 30april april2014 2014 Bij een volle zak een 10,= Kleding en kunnen beddengoed kunt uuinleveren bij Bonnie Mode. Schoenen ingeleverd worden bij J&R Schoenmode. Kleding enuSchoenen beddengoed kunt uJ&R inleveren bij Bonnie Mode.2016. Schoenen ingeleverd bij Schoenmode. Daar krijgt voor 1 paar schoenen een waardebon van €22 10,=. Schoenen kunnen ingeleverd worden bij€ J&R Schoenmode. kunnen ingeleverd worden bij J&R Schoenmode. Kleding en kunnen beddengoed kunt uworden inleveren bij Bonnie Mode t/m oktober een volle zak krijgt u een waardebon van 10,= t/m 30€€10,=. april 2014 Daar krijgt u voor 1Daar paar schoenen een waardebon van € waardebon 10,=. krijgt voor paar schoenen een waardebon van 10,=. 2014 Daar uuvoor 11paar schoenen een van een volle zakkrijgt krijgt uzak een waardebon van € 10,= t/m 30 april Bij minimaal een volle krijgt u een naar waardebon €10,De ingenomen goederen gaan rechtstreeks stichtingvan Nachamu. De ingenomen goederen gaan rechtstreeks naar stichting Nachamu. Deze stichting heeft als doel: kunt hulp aan joodse mensen in stichting nood. De ingenomen goederen gaan rechtstreeks naar stichting Nachamu. De ingenomen goederen gaan rechtstreeks naar Schoenen kunnen ingeleverd worden bij J&R Schoenmode. Kleding en beddengoed u inleveren bij Bonnie Mode.Nachamu. Schoenen kunnen ingeleverd worden bij J&R Schoenmode. Deze stichting heeft als doel: hulp aanals joodse mensen injoodse nood. Met name ouderen en eenzamen. Deze stichting heeft als doel: hulp aan joodse mensenin innood. nood. Deze stichting heeft doel: hulp aan mensen Schoenen kunnen ingeleverd worden bijwaardebon J&R Schoenmode. een zak krijgt uen een waardebon van € 10,=van t/m 30 april 2014 Daar krijgt uvolle voor 1ouderen paar schoenen een 10,=. Met name eenzamen. Uw goederen komen daadwerkelijk bij de mensen terecht, bijvoorbeeld in € Oekraïne. Met name ouderen en eenzamen. Met name ouderen en eenzamen. DaarUw krijgt u voor 1bijpaar schoenen een waardebon van € 10,=. ininOekraïne. Daar krijgt ukomen voor 1de paar schoenen waardebon €10,Uw goederen komen daadwerkelijk mensen terecht, invan Oekraïne. Uw goederen komen daadwerkelijk bijeen debijvoorbeeld mensen terecht, bijvoorbeeld Oekraïne. goederen daadwerkelijk bij de mensen terecht, bijvoorbeeld www.nachamu.org Schoenengoederen kunnen ingeleverd worden bij naar J&R Schoenmode. De ingenomen gaan rechtstreeks stichting Nachamu. www.nachamu.org www.nachamu.org www.nachamu.org De ingenomen goederen gaan rechtstreeks naar stichting Nachamu.

Oude schoenen en kleding voor goed doel!

Vraag onze brochure aan of bel ons voor meer informatie:

Daar krijgt u heeft voor 1als paar schoenen een waardebon van € 10,=. De ingenomen goederen gaan naar stichting Nachamu. Deze stichting doel: hulp aan joodse mensen in nood. Bonnie Mode: Biezelingsestraat 46,rechtstreeks 4421 BT Kapelle, Tel. 0113-345404 Deze stichting heeft als doel: hulp aan joodse mensen in nood. Bonnie Mode: Biezelingsestraat 46, 4421 BT Kapelle, Tel. 0113-345404 Bonnie Mode: Biezelingsestraat 46, 4421 BT Kapelle, Tel. 0113-345404 Bonnie Mode: Biezelingsestraat 46, 4421 BT Kapelle, Tel. 0113-345404 Deze stichting heeft als doel: hulp aan joodse mensen in nood. Met name ouderen en eenzamen. De ingenomen goederen gaan rechtstreeks naar stichting Nachamu. J&R Schoenmode: Met Biezelingsestraat 22A, 4421 BM Kapelle, Tel. 0113-341651 name ouderen eneenzamen. eenzamen. Met name ouderen en J&R Schoenmode: Biezelingsestraat 22A, 4421 BM Kapelle, Tel. 0113-341651 J&R Schoenmode: Biezelingsestraat 22A, 4421 BM Kapelle, Tel. 0113-341651 J&R Schoenmode: Biezelingsestraat 22A, 4421 BM Kapelle, 0113-341651 Uw goederen komen daadwerkelijk bij dehulp mensen terecht, bijvoorbeeld in Oekraïne. Deze stichting heeft als doel: aan joodse mensen inTel. nood. Uw goederen komen daadwerkelijk terecht, bijvoorbeeld in Oekraïne. Uw goederen komen daadwerkelijkbij bijde de mensen mensen terecht, bijvoorbeeld in Oekraïne. Met name ouderen en eenzamen. www.nachamu.org Uw goederen komen daadwerkelijk bij de mensen terecht, bijvoorbeeld in Oekraïne. www.nachamu.org www.nachamu.org

0318 - 48 51 83

www.nachamu.org Bonnie Mode: Biezelingsestraat 46, 4421 BT Kapelle, Tel. 0113-345404 Bonnie Mode: Biezelingsestraat 46, 4421 BT Kapelle, Tel. 0113-345404

Nooit te oud voor vakantie!

Bonnie Mode:Biezelingsestraat Biezelingsestraat 46, 4421 BTBM Kapelle, Tel. Tel. 0113-345404 J&R Schoenmode: 22A, 4421 Kapelle, 0113-341651 J&R Schoenmode: Biezelingsestraat 22A, 4421 BM Kapelle, Tel. 0113-341651 J&R Schoenmode: Biezelingsestraat 22A, 4421 BM Kapelle, Tel. 0113-341651

Op zoek naar echte rust??

Chaletparc de Uitwijk heeft het!!! Hier worden luxe vrijstaande Top Totaal chalets geplaatst, nu tot wel 70 m2 vloeroppervlak, welke het gehele jaar door voor recreatieve doeleinden gebruikt mogen worden. Het parc gelegen nabij jachthaven “de Schapenput” beschikt over ruime landelijk gelegen kavels voorzien van alle comfort (nog enkele kavels bij vijvers beschikbaar). 20 minuten van Rotterdam en 10 min v.a. ‘t Grevelingenstrand.

Onderhoud tuinmachines! Voorlangere een langere Onderhoud aanaan uw uw tuinmachines! Voor een

Wij u: Wij bieden bieden u:

levensduur en probleemloos functioneren. levensduur en probleemloos functioneren.

Bij BZeeland groentechniek bentbent u hiervoor aan het juiste ij Zeeland groentechniek u hiervoor aan het adres! juiste adres!

 Gratis Gratis haal/breng  haal/brengservice service

WijWij ontzorgen u compleet van uw doormiddel van van ontzorgen u compleet vanonderhoud uw onderhoud doormiddel eeneen winterservicebeurt! winterservicebeurt!

 Scherpe Scherpe tarieven  tarieven

Neem vrijblijvend contact op voor een winterservicebeurt! Neem vrijblijvend contact op voor een winterservicebeurt!

 Een Een moderne moderne werkplaats  werkplaatsenen kundige monteurs

kundige monteurs

 Gratis winteropslag

Bezoekadres: Heensedijk 77A

 Gratis winteropslag

OPENDAG DAGzAtErDAG ZONDAG 9 29 NOVEMBER OPEN OktObEr VAN13:00 13.00tOt - 16.00 VAN 16:00UUR UUr

 Onderhoud aan alle merken

 Onderhoud aan alle merken Bekijk ons gehele assortiment via onze QR-code Contactgegevens Zeeland Groentechniek

Contactgegevens Zeeland Groentechniek

Uijterschootweg 22

Meer 0031-167-560000 www.de-uitwijk.nl Meer info: info: Fam. Fam. v. v. Nieuwenhuyzen Nieuwenhuyzen +31167-560000 www.de-uitwijk.nl of neem contact op met onze Top Totaal-vertegenwoordiger Top Totaal Dhr. L. Haverkamp 0031-6-45484570 www.toptotaal.nl/parken/chaletparc-de-uitwijk/ J.K. Bekius GSM +31658977991. Nieuw: instapmodel Top Montana € 55.000,- sleutelklaar.

Bekijk ons gehele assortiment via onze QR-code

4338 PN Middelburg T: 0118-613659

Uijterschootweg 22

www.zeelandgroentechniek.nl

4338 PN Middelburg T: 0118-613659

www.zeelandgroentechniek.nl

Schoon genoeg van vuil tapijt?

www.dier.nu

Voor particulieren en bedrijven Snel droog en langer schoon Vuilafstotende behandeling Specialist in moeilijke vlekken Speciale behandeling voor Berbers, Perzen etc.

Ook voor meubelreiniging

Slabbekoorn voorheen ChemDry Brooymans

Bergen op Zoom Goes 0800 - 4477999 (gratis) 0164-245005 0113-229020

maandag gesloten maandag gesloten

Van Iwaarden in Rilland

Tevens terrein-, keuken- en bedieningsmedewerkers m/v gevraagd

Tevens terrein-, keuken- en bedieningsmedewerkers m/v gevraagd

Bel voor gratis advies en prijsopgave.

Dé tapijt- en meubelreinigers www.chemdryslabbekoorn.nl slabbekoorn@chemdry.nl

Middelburg Roosendaal Roosendaal Goes 0118-639623 0165-529955

...voor het laatste actuele lokale nieuWs... k i j k o p W W W. i n t e r n e t b o d e . n l PAGINA 8

Dorpsweg136, 136, Dorpsweg 4655 AH de Heen 4655 AH de Heen (Steenbergen) (Steenbergen) Dorpsweg Dorpsweg 136, 136, De Heen, Tel. 0167-560000 Dorpsweg 136, De DeHeen, Heen,Tel. Tel.0167-560000 0167-560000 www.de-uitwijk.nl www.de-uitwijk.nl Tevenswww.de-uitwijk.nl heeft onze camping nog enkele seizoensplaatsen beschikbaar!

Restaurant geopend: v.a. 12.00 uur,uur, Restaurant geopend:dinsdag dinsdagt/m t/mzondag zondag v.a. 12.00

chem-Dry Droger, schoner, gezonder • • • • •

Financiering mogelijk.

RILLAND - De Zeeuwse zangeres Marion van Iwaarden staat zaterdag in dorpshuis Luctor et Emergo in Rilland. Het optreden van Podium Reimerswaal begint om 20.00 uur. Marjon van Iwaarden brengt met haar vier bandleden Nederlandstalige pop. Ze speelt eigen werk, afgewisseld met een aantal weloverwogen covers. De band stond in 2015 met een eigen show in een uitverkocht Theater de Mythe in Goes en op diverse festivals, waaronder het Zeeland Nazomerfestival. Van Iwaarden heeft haar sporen op vele fronten verdiend: dance met 2Unlimited, theater met Flairck en jazz met diverse bekenden uit de jazz- en bigbandwereld. Kaarten voor het concert zijn te koop via de website www. podiumreimerswaal.nl.


presenteert:

Professioneel zitcomfort Voor als het ècht goed moet zijn Tijdens de oktober woonmaand trakteren wij op een zeer aantrekkelijke aanbieding! Bij aankoop van een Fitform Wellness Fauteuil op maat ontvangt u een luxe accessoire t.w.v. max. €499,- helemaal gratis. Wilt u samen genieten van het zitcomfort van Fitform, dan ontvangt u de 2e Fitformfauteuil voor de helft van de prijs. Dus kom nu naar de winkel voor een geheel vrijblijvende proefzit!

Nobelweg 1, Goes - 0113 34 10 49 - www.combicomfort.nl Feestweekend met een groot aanbod en aantrekkelijke kortingen

OHC Walcheren weet alles over kachels en haarden MIDDELBURG – De showroom van Open Haard Centrum Walcheren is volledig vernieuwd! Met de ruim 70 opstellingen, waarvan 22 brandend te bewonderen, kunnen we alle mogelijkheden laten zien. Of uw voorkeur uit gaat naar gas, elektrisch of hout gestookt, of een landelijke of moderne uitstraling wilt. Iedereen kan terecht bij OHC Walcheren. DOOR MARIELJA TEN BRUGGENCATE Martijn Kennes is als vakspecialist helemaal thuis in de kachels en haarden. De kachel of haard moet passen bij de woonruimte. “Neem je een te grote kachel, dan stook je jezelf in je zwembroek. Ook de materiaalkeuze is belangrijk voor het uiteindelijke resultaat. De kachel of haard moet passen bij het rookkanaal. Als die combinatie klopt, kun je optimaal genieten van de sfeervolle verwarmer. Wij hebben de kennis en laten zien welke keuzes er allemaal zijn. We kunnen voor iedere woning de perfecte kachel of haard leveren.” Op het gebied van kachels en haarden is er veel veranderd. De modellen zijn rendabeler geworden. Met minder brandstof, kun je langer genieten van heerlijke warmte. Op het gebied van elektrische kachels is een kachel met waterdamp het nieuwste van het nieuwste. De waterdamp geeft een realistisch en drie dimensionaal vuurbeeld. “Je kunt hier letterlijk water zien branden.” Vanaf het moment dat u de showroom binnen stapt zijn Kennes en zijn collega Tineke Clemens nauw betrokken bij het hele proces. “Zowel de aanschaf als installatie houden we in eigen beheer. We verliezen de wensen van de klanten nooit uit

het oog. Persoonlijk contact vind ik erg belangrijk.” Het verschil tussen een kachel of een haard, zit hem in de positie ten opzichte van het rookkanaal. Een haard bevind zich onder het rookkanaal en is vaak ingebouwd. Een kachel is middels een pijp aangesloten op het rookkanaal en is vrijstaand. De houtkachels zijn onder te verdelen in twee varianten. Kachels die hun warmte direct afgeven en kachels die warmte ‘opsparen’. De laatste variant is steeds meer in trek. De kachel is als het ware ingepakt in speksteen. “De warmte die er vanaf komt voelt heel natuurlijk, zoals de zon. Met een speksteenkachel haal je de natuur in huis.” De Rolls Royce onder de kachels is de Oostenrijkse tegelkachel. “Deze is bij ons brandend te bewonderen en te voelen!” De tegelkachel is gebaseerd op een eeuwen oud principe en werd vroeger met wandtegeltjes versierd. “De tegelkachel haalt een verbrandingsrendement van 91%. Het is de ultieme kachel. De warmte wordt opgeslagen en net als bij een speksteenkachel langzaam afgegeven. Je stookt twee keer per dag en hebt de klok rond heerlijke warmte.”

kachels

haarden

schouwen

20 oktober openingsweekend van onze nieuwe showroom. Kom kijken voor spectaculaire kortingen en acties!

Martijn Kennes en collega Tineke Clemens Gaskachels zijn sterk ontwikkeld en kunnen in vrijwel elke woning geïnstalleerd worden. “Een gaskachel heeft meerdere branders, die los van elkaar aan- of uitgezet kunnen worden. Hierdoor kan zuiniger gestookt worden, zonder in te leveren op het vuurbeeld. Gaskachels zijn zuinig in gebruik.” Omdat er zoveel keuze is, biedt OHC Walcheren in het feestweekend een grote collectie kachels en haarden aan met aantrekkelijke kortingen die oplopen tot 70%! Zowel bestaande als nieuwe klanten zijn van harte uitgenodigd om de vernieuwde showroom te bekijken en het glas te heffen op het 10-jarig jubileum. Het feestweekend is donderdag 20, vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober aan de Klarinetweg 2C in Middelburg. Meer info op www.ohcwalcheren.nl

MEER INFORMATIE Klarinetweg 2c • Middelburg

www.ohcwalcheren.nl


Europees geld voor drie onderzoeken in Zeeland

Studie naar gevolgen overstroming Reimerswaal KRUININGEN - In Zeeland vinden de komende jaren drie onderzoeken plaats naar de gevolgen van een overstroming. Die vallen onder het nieuwe Europese project Frames, opgezet om te analyseren hoe schade en slachtoffers van een overstroming zoveel mogelijk kunnen worden beperkt. Er komt onderzoek naar de mogelijkheid om bewoners van de Middelburgse wijk Mortiere in het Sloegebied op te vangen, een klimaatrobuust elektriciteitsnetwerk voor Zeeland en het verminderen van overstromingsgevaar in de gemeente Reimerswaal.

Minima Reimerswaal krijgt gratis nieuwe kleding REIMERSWAAL - Een grote vrachtwagen brengt een container vol nieuwe kleding met onder andere winterjassen, ondergoed en schoenen. “Ingekochte, gloed nieuwe kleding uit China”, verteld de coördinator van de Kledingbank Zeeland, Susannah Koppejan, vol trots. “Deze week voorzien wij weer ongeveer 200 personen uit de gemeente Reimerswaal van nieuw kwaliteit winterkleding. Deze partij uit China hebben wij kunnen opkopen door subsidie van gemeente Reimerswaal en de opbrengst van onze verkoop beurzen”.

Kledingactie Op 19, 20 en 21 oktober houdt de Kledingbank Zeeland opnieuw een Kledingactie voor de inwoners van gemeente Reimerswaal. De inwoners die vanwege armoede in aanmerking komen voor de gratis kleding van de Kledingbank, hebben op doorverwijzing van de sociale dienst een persoonlijke uitnodiging hiervoor over de post ontvangen. “De klanten komen gratis kleding uitzoeken die helemaal bij hen past. We hebben een mooie winkel ingericht in

de aula van het Scalda gebouw in Middelburg. Door moderne nieuwe kleding krijgt je zelfvertrouwen een boost”, aldus Susannah Koppejan. “Je wordt zelfverzekerd en dat straal je uit. Sociale contacten opdoen en solliciteren wordt hierdoor makkelijker!”. Toch zijn de volwassenen niet de grootste doelgroep voor de Kledingbank Zeeland. Kinderen in diepe armoede voorzien van moderne leuke kleding, dat heeft prioriteit. Een stoer shirtje, een warme winterjas en waterdichte schoenen moeten beschikbaar zijn voor elk kind dat leeft in armoede in Zeeland, vindt de organisatie. “Deze week zorgen we voor de kinderen uit Reimerswaal. Heerlijk!” De Stichting Kledingbank Zeeland voorziet 3000 mensen uit heel Zeeland van gratis nieuw kwaliteit schoenen en kleding en textiel. Je kan zelf kleding doneren aan de stichting door deze in te leveren op o.a. het inleverpunt aan de Ravensteijnweg 1a te Middelburg. Ook heeft de Kledingbank Zeeland nog altijd vrijwilligers nodig. Voor meer informatie over vrijwilligerswerk of kleding inleverpunten, zie: www.kledingbank-zeeland.nl

Rillandse kinderen leren over dementie

‘Ik dacht dat alleen bepaalde mensen dement worden’

In de provincie Zeeland is het water nooit ver weg.

DOOR BRITTA JANSSEN Wat gebeurt er als een dijk doorbreekt? Hoe beïnvloedt dit de infrastructuur? Hoe lang duurt de wederopbouw? Dit soort vragen komen aan bod bij Frames, waarin de provincie Zeeland partner is. Het project loopt van 1 oktober 2016 tot en met 1 oktober 2019. ‘Klimaatverandering blijft niet binnen grenzen en is daarom een belangrijk thema om samen op nationaal en Europees niveau op te pakken’, laat gedeputeerde Ben de Reu weten. De provincie stelt 100.000 euro en inzet van kennis beschikbaar voor onderzoek naar het voorkomen van wateroverlast, waterschade en dijkdoorbraken. ‘En als dit toch gebeurt, voor mogelijkheden voor evacuatie en herstel. Europa ziet het belang voor Zeeland ook en betaalt 246.000 euro aan Zeeland voor onderzoek.’

ARCHIEFFOTO LEONARD PASSCHIER

Reimerswaal Het onderzoek in Reimerswaal neemt het verminderen van overstromingsgevaar onder de loep. De gemeente is door haar lage ligging kwetsbaar voor overstromingen. Daarnaast is het een belangrijk knooppunt voor infrastructuur, door de aanwezigheid van de snelweg A58, spoorlijn en elektriciteits-, gas- en waterverbindingen. Als dit gebied overstroomt, kan dit grote gevolgen hebben voor de inwoners van Reimerswaal en de inwoners van Zeeland, ten westen van het Kanaal door Zuid-Beveland bij Hansweert. Sloegebied Ook wordt onderzocht of het Sloegebied bij een overstroming kan dienen als opvangplek voor inwoners van de laag gelegen wijk Mortiere in Middelburg.

Elektriciteitsnetwerk Grootschalige uitval van elektriciteit heeft veel invloed op het dagelijks leven. Bij een overstroming van het netwerk door zout water is de schade en hersteltijd groter dan bij een overstroming door zoet water. Daarom komt er een onderzoek naar de klimaatbestendigheid van het elektriciteitsnetwerk. Naast gevolgen van overstromingen bekijken de onderzoekers de effecten van extreme neerslag. De uitkomsten worden gebruikt om de mogelijke gevolgen te beperken.

RILLAND - In het kader van dementievriendelijk Rilland kregen leerlingen van basisschool de Horizon een les over dementie en hoe zij daarmee kunMiljoenen nen omgaan. Donderdag (20 oktober) is er een tentoonstelling in de KinFrames is een samenwerkingsverband tus- derboekenweek met het thema ‘Voor altijd jong’. Hiervoor maken de leersen Nederland, België, Duitsland, Enge- lingen een poster of stripverhaal of schrijven een verhaal over dementie. land en Denemarken. In totaal zijn er elf partners, waaronder regionale overheden, universiteiten en gebiedsbeheerders. Er is acht miljoen euro gemoeid met het project.

Column

Tweemaandelijkse column burgemeesTer reimerswaal

‘Berichten over de Postbrug’

Artikel 1 Grondwet Wanneer u een bezoek aan het gemeentehuis van Reimerswaal in Kruiningen brengt, kunt u er niet omheen. De letterlijke tekst van artikel 1 van de Grondwet is voor een ieder zichtbaar aangebracht op de muur en luidt: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan’ Deze tekst bevat twee essentiële beginselen in ons rechtsbestel, te weten het gelijkheidsbeginsel en het verbod op discriminatie. Het beginsel van gelijke behandeling houdt onder meer in dat een overheid in twee of meer gevallen die niet van elkaar verschillen ook niet verschillend mag handelen. Is aan een burger een recht toegekend (bijvoorbeeld een vergunning verleend) dan

kan dat aan een ander, die in gelijke omstandigheden verkeert, niet worden onthouden. Het verbod op discriminatie ziet erop toe dat de overheid geen onderscheid maakt op de gronden, zoals in de Grondwet aangegeven. Ook in het verkeer tussen burgers onderling geldt dat er niet kan/mag worden gediscrimineerd. Kortom de betekenis van artikel 1 van de Grondwet is en blijft een belangrijke basis voor ons handelen, denken en doen. Om die reden is er door het gemeentebestuur voor gekozen de tekst aan te brengen in de hal van het gemeentehuis. Daarmee wordt het belang gelijke behandeling en het verbod op discriminatie onderstreept. Piet Zoon Burgemeester PAGINA 10

DOOR JENINE HOOGLANDER “Ik had iets anders verwacht bij het thema Voor altijd jong”, lachte de 10-jarige Roos Terpstra bij de les. “Mijn overgrootoma had dementie en is daaraan ook indirect overleden. Ik vond het heel moeilijk dat ze mij, haar eigen kleinkind, op den duur niet meer herkende.” Soms werd Roos er een beetje boos van. “Maar dat werkt averechts.” Soms gaan mensen met dementie terug naar hun jeugd, weet Roos ook. “Dat is een beetje gek. Tijdens de les hebben we geleerd hoe we kunnen omgaan met iemand met dementie. Zo hebben we geleerd dat ze vaak een SOS-bandje om hun pols dragen. Daarop staat waar ze wonen of een telefoonnummer dat je kunt bellen.” Roos vond de les belangrijk. “Omdat kinderen voor ouderen misschien toegankelijker zijn en ze minder snel bang worden als wij ze helpen.” Staren Tijdens de les kregen de kinderen een filmpje te zien over dementie. Hierin is verteld hoe dementie ontstaat en wat er gebeurt met hersenen. Dementie is een verzamelnaam voor verschillende ziekten, zoals Alzheimer. “Voor de les dacht ik dat een dement iemand de hele dag in een stoel voor zich uit zit te staren en weinig men-

sen of dingen herkent. Nu heb ik geleerd dat het langzaam ontstaat en mensen zelf vaak niet doorhebben dat ze dement zijn. Ik dacht dat alleen bepaalde mensen dementie kunnen krijgen, maar iedereen kan het krijgen.” Tips Donderdag is er op de school een tentoonstelling in het kader van de Kinderboekenweek met het thema ‘Voor altijd jong’. Hiervoor maakten de leerlingen een poster of stripverhaal of schrijven een verhaal over dementie. De tentoonstelling is te bezichtigen tussen 17.30 en 18.30 uur in de school aan de Cromvlietstraat. “We laten op deze manier zien wat wij kunnen doen als we iemand tegenkomen die dementie heeft”, zei Roos. Dit kan een opa of oma zijn, maar ook een vreemde. De leerlingen kregen tips en daarmee gingen ze aan de slag voor de tentoonstelling. “Ik ken zelf niemand met dementie”, vertelde Siebe. “Ik denk dat ik het nu wel beter zou herkennen. Eén van de tips is dat je mensen met dementie bijvoorbeeld kunt helpen de weg naar huis te vinden of in een gesprek hen kunt helpen de juiste woorden te vinden. We hebben ook geleerd dat ze niet zelf mogen koken en dat ze dingen niet expres vergeten. Je mag dus nooit boos worden. En je moet goed voor hen zorgen, want dat kunnen ze niet meer zelf.”


Gevelreiniging

ZINGER

de lichtste, opvouwbare, elektrische rolstoel. In 2 seconden op te vouwen.

KIJK OP WWW.ZINGERDEALER.NL

na Nu ja me ar sk t ex or tra tin g!

Jan van Mierlo Voor frisse en stralende gevels!

Gevelrenovatie, Uithakken/Slijpen, Alle Voegwerken Impregneren (hydrofoberen), Hoogdrukreiniging, Reparatie Metselwerk, Zandstralen/Zandwassing, Schilderwerken

info@gevelreinigingjanvanmierlo.nl dealer voor zeeland: Jan van Mierlo, Avondster 28, 4907 VA Oosterhout info@zingerdealer.nl Tel. 0162 429915 Mobiel 06 25095552

VOOR JE DAGELIJKSE PORTIE VITAMINE C3

CITROËN C3 PT 82 SELECTION VANAF

€ 13.490 € 3.800 VOORDEEL INCLUSIEF

+ ZUINIGE PURETECH BENZINEMOTOR + AIRCONDITIONING + 7’’ TOUCHSCREEN NAVIGATIE

U RIJDT AL EEN CITROËN C3 MET PRIVATE LEASE VANAF

€ 275

P.M.

U HOEFT ALLEEN NOG MAAR TE TANKEN

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen.

citroen.nl Uitstoot- en brandstofgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens EU-richtlijn 715/2007/CE. Verbruikscijfers kunnen onder normale omstandigheden afwijken door o.a. extra uitrusting van de auto, bandenspanning, rijstijl en -omstandigheden en kwaliteit van het wegdek. De vanafprijs van de Citroën C3 € 13.490 is gebaseerd op de Citroën C3 PT82 Selection en is incl. BTW en BPM, excl. recyclingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken (zie voor kosten en verkoopvoorwaarden www.citroen.nl). Het productvoordeel op dit rijk uitgeruste model bedraagt € 2.300, het voorraadvoordeel bedraagt € 1.000 en het inruilvoordeel € 500. Kijk voor de actuele voorraad op www.citroencarstore.nl. Afgebeeld model kan afwijken van het standaardmodel. Prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Actie geldig tot en met 31 oktober 2016.

GEM. BRANDSTOFVERBRUIK: 3,0-4,5 L/100 KM; 22,2-33,3 KM/L; CO2: 79-104 G/KM.

CITROËN VAN BEEK

WWW.CITROENVANBEEK.NL

BOSSCHENDIJK 195 OUDE MOERSTRAATSEBAAN 25 MARIE CURIEWEG 25 BURGERHOUTSESTRAAT 194 SPINVELD 74

OUDENBOSCH BERGEN OP ZOOM RITTHEM (VLISSINGEN) ROOSENDAAL BREDA

0165-313944 0164-242050 0118-629955 0165-552688 076-5222371

NU TE KOOP

1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende vorm is. www.alzheimer-nederland.nl

34 STIJLVOLLE STADSWONINGEN V.A. € 215.000 V.O.N.

. 10 minuten vanaf het bruisende stadsleven van Goes . wandelen, hardlopen en fietsen door natuur en polder . dichtbij Hollandsche Hoeve, Omnium en Het Schenge . omgeven door water en watersport T 0113 - 21 11 47 E info@stadenzeeland.nl W www.stadenzeeland.nl


Vervolg voorpagina-artikel

Arnemuiden vrij eenvoudig langs gehavend Yerseke

Stapelkamp wil gemeente aan denken zetten over toekomst

Vissersderby zonder glans

KAPELLE - Bij zijn benoeming in 2011 tot burgemeester van Kapelle was één van de hoofdopdrachten voor Anton Stapelkamp het dualisme in de gemeente verbeteren. Als Stapelkamp wordt herbenoemd - de gemeenteraad maakte vorige week bekend hem voor te dragen voor een tweede termijn - wil hij hieraan verder werken. “De gemeenteraadsleden zijn zich al veel meer bewust van hun mogelijkheden”, vindt Stapelkamp. Nederland de Wet dualisering gemeentebestuur ingevoerd. Die wet scheidt de rollen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. In het dualisme is het bestuur - in een gemeente is dat het college - er om te besturen en de volksvertegenwoordigers - in een gemeente zijn dat de raadsleden - zijn er om het bestuur te controleren. Deze scheiding moet de politiek transparanter en daarmee aantrekkelijker maken. Zo mogen wethouders nu geen raadsleden meer zijn. ‘ Burgemeester Stapelkamp heeft veel uitgezocht voor het dualisme en protocollen uit elkaar getrokken’, lichtte Pors afgelopen zomer toe. ‘En waar de gemeenteraadsleden vroeger vooral alleen achteraf ja zeiden bij besluiten, zitten we nu meer vooraan bij trajecten.’

Anton Stapelkamp wil graag burgemeester van Kapelle blijven.

DOOR BRITTA JANSSEN Voor de herbenoemingsprocedure benoemde de Kapelse gemeenteraad op 5 juli een vertrouwenscommissie. Hierin namen zes gemeenteraadsleden zitting: voorzitter Bas Pors (SGP), Tiny van Loon-Noussen (VVD), Joyce Bommer (PvdA), Siwart Mackintosh (CDA), Peter Ganseman (Gemeentebelang) en Pierre Kruizinga (ChristenUnie). Voor

de openbare raadsvergadering van vorige week dinsdag vond een besloten raadsvergadering plaats waarin het verslag van de vertrouwenscommissie besproken is. Daarna brachten de raadsleden hun stem uit over de herbenoeming. Ten tijde van de samenstelling van de vertrouwenscommissie vertelde Bas Pors dat het dualisme de laatste jaren al beter uit de verf komt in Kapelle. In 2002 is in

Lange termijn In reactie op de aanbeveling van de gemeenteraad voor een tweede termijn voor burgemeester Stapelkamp zei hij vorige week graag te willen blijven om onder meer de ambtelijke organisatie sterker te maken. “Het is voor de kwaliteit goed om meer over de lange termijn na te denken en op hoofdlijnen visies voor de toekomst te maken”, stelt Stapelkamp. “We moeten bijvoorbeeld nadenken over wat voor soort gemeente we willen zijn. Natuurlijk willen we dicht bij de burger staan, maar verder is er nooit veel over nagedacht.” De gemeente moet bijvoorbeeld inspelen op de vergrijzing en krimp, vindt Stapelkamp. “Moeten we over tien, twintig jaar nog bestaan als gemeente Kapelle? En als we zelfstandig blijven, wat vraagt dat dan van onze organisatie? We moeten de consequenties van keuzes doordenken. Een burgemeester heeft in dit soort zaken een stimulerende rol en ik denk dat ik de discussie hierover heb aangezwengeld.”

Inwoner Lewedorp ook bezig met opbouw van nieuw jongerenkoor

Markwat weer op podium met Vayne YERSEKE - Pianist Flip Markwat uit Lewedorp geeft volgende week woensdag (26 oktober) een concert met Jan Vayne in de Hervormde Kerk in Yerseke. Markwat is een bezig baasje, want hij heeft onlangs ook een nieuw jongerenkoor opgericht. DOOR DAPHNE MOL Flip Markwat heeft als dirigent al een paar keer voor het nieuwe koor gestaan. Ze oefenen in de Levensbron in Goes. Hij was al dirigent bij het koor Elsafan, maar daarin zaten te veel mannen. Omdat bij veel mannenkoren de gemiddelde leeftijd vrij hoog is, ontstond bij Markwat het idee om een religieus jong mannenkoor op te richten voor 18- tot 35-jarigen. Naam van het nieuwe koor is Christelijk Jong Mannenkoor Nathan. “Met een paar enthousiaste jongeren hebben we dit nieuwe koor opgericht”, vertelt Markwat. “Het koor is gericht op thuisstudie. De leden krijgen een aantal bestanden thuis gestuurd waarmee ze zelf aan de slag moeten.” Daarom wordt er slechts één keer per veertien dagen geoefend. Markwat hoopt dat het koor op termijn uit zo’n twintig leden gaat bestaan. Onlangs vond de eerste repetitieavond plaats. Daar kwamen ruim vijftien mensen op af. “Het plan is om, als het repertoire klaar is, onder andere concerten te geven en tijdens kerkdiensten te zingen”, aldus Markwat. Contact Naast het jongerenkoor richt Markwat zijn aandacht ook op het concert met Jan Vay-

Invaller Rick Poleij stuurt Guus de Leeuw de diepte in.

YERSEKE - In speelronde 7 van de 3e klas A District Zuid 1 stond zaterdag 15 oktober de ‘vissersderby’ op het programma. De twee vissersdorpen Yerseke en Arnemuiden zorgen veelal voor spektakel in en rondom de wedstrijd. Het vuurwerk vooraf was ditmaal één harde knal maar daar bleef het dan ook bij. Misschien wel tekenend voor de wedstrijd die hier opvolgde. Arnemuiden op volle oorlogssterkte, daarentegen Yerseke zeer gehavend door een blessuregolf. Zo’n 500 toeschouwers kwamen naar ‘sportpark Cleijn Moercken’ om hun ploeg aan te moedigen. Yerseke startte ondanks de vele afwezigen gretig, dat leidde al vrij snel tot een bijna mogelijkheid de score te openen. De dreiging van jongeling Ruben Pekaar die zijn leeftijdsgenoot Ralph Poleij in stelling bracht, zijn inzet werd teniet gedaan een goed blok. Wel kwam Poleij niet ongeschonden uit dit duel doordat hij zijn knie verdraaide door het contact, de verdediger ging voor de bal zo oordeelde scheidsrechter M. van de Luitgaarden. Na behandeling buiten de lijnen keerde hij wel terug binnen de lijnen, maar moest even later alsnog gehoor geven aan de ondraagbare pijn. Voor hem kwam Rick Poleij als aanvaller die op dezelfde positie speelt. Het eerste kwartier zorgde voor weinig gevaar aan beide zijden, daarna was het Arnemuiden dat de wedstrijd naar zich toe trok. In de 16e minuut de eerste mogelijkheid voor de bezoekers, een slechte afronding hield Yerseke op de been. Kort op deze wederom een schot net naast maar de aftastfase was duidelijk historie. In de volgende aanval was het ietwat geluk-

FOTO F. VAN PAGEE

kig Colin van Koeveringe die zijn schot veranderd van richting tergend langzaam in de verre hoek zag verdwijnen, let wel voor doelman Colin Hout die door de onverwachtse wending het nakijken had. En loodzware taak voor Yerseke om toch de voorwaartse weer te vinden wat ook niet gebeurde in de eerste helft. Daarentegen had Arnemuiden ook de nodige moeite de wedstrijd op slot te gooien, de ruimere marge bleef uit tot ergernis bij de meegereisde supporters. Dertien minuten na rust was het de beste man op het veld die dat wel deed, Ronaldo Meijer maakte op fraaie wijze de 0-2 waardoor de overwinning zo goed als zeker was. In de 72e minuut had spits Jarco Boogaard aan alle illusies van de Yerseke-aanhang een einde kunnen maken, echter bleef deze besluiteloos in de afronding waardoor verdediger Arjen Dingemanse de tijd kreeg hem een halt toe roepen. Yerseke toonde veerkracht en gaf niet op, zelfs in het laatste kwartier hadden ze met wat geluk een tegentreffer verdiend, moest doelman Rick Balk enkele malen optreden op een schot van Martijn Koole met ook een kopbal van dichtbij op de voeten van de doelman. Mopperende supporters uit Arnemuiden en het teleurgestelde thuispubliek waren het eens over het aanzien van de vissersderby, de zeven overwinningen met de koppositie voor de eerstgenoemden zal hun zeker gematigd vertrouwen geven. Yerseke geraakt verder achter op twee bovensten en mag over twee weken aantreden in Souburg tegen het eveneens nog ongeslagen RCS wat naar horen zeggen wel aantrekkelijk voetbal speelt. Hopelijk voor Yerseke zijn de twee weken genoeg om enkele sterkhouders te doen terugkeren, aanstaande zaterdag is Yerseke vrij in competitieverband wat hun zeker niet zal deren.

Volharding sluit eerste helft veldseizoen af met verlies

Flip Markwat en Jan Vayne hebben al regelmatig met elkaar opgetreden

ne in de Hervormde Kerk in Yerseke. “We hebben altijd contact en elk jaar treden we wel ergens samen op. Het is nu ongeveer de tiende keer dat we samen een optreden hebben”, vertelt Markwat. Kinderliedjes Markwat en Vayne staan in de Hervormde Kerk in Yerseke op het podium met het interkerkelijk koor Rejoice. “Het is altijd een droom geweest om met zo’n grote pianist

. ARCHIEFFOTO

samen te spelen.” Er worden volgende week woensdag verschillende liedjes gespeeld, waaronder van John Miles, Marco Borsato, Conquest of Paradise. Er komen ook enkele geestelijke nummers en kinderliedjes langs. “Het wordt vuurwerk als Jan en ik samen op één vleugel spelen.” Het concert begint woensdag 26 oktober om 20.00 uur. Kaartjes verkrijgbaar via www.flipmarkwat.nl. Daar staat ook meer informatie over het koor Nathan. PAGINA 12

YERSEKE - Volharding liep in Terneuzen al vroeg in de wedstrijd achter de feiten aan.

Doelpunten: Niels Christiaanse en John van der Have ieder vier, Michelle van Hijfte en Antoin Zuijdwegt ieder één.

De thuisploeg opende de score en hield deze voorsprong de rest van de wedstrijd vast. Na een ruststand van 10-7 leek Volharding beter in de wedstrijd te komen, maar het lukte de ploeg uit Yerseke niet meer om Luctor in te halen. Eindstand: 16-10.

Programma 22 oktober Thuis 10.00 uur Volharding F1-BKC F1 10.00 uur Volharding E1-Fortis E3 11.00 uur Volharding D1-Seolto D2 12.15 uur Volharding E2-BKC E2

Programma VV Yerseke Donderdag 20 oktober 18.30 JO11-1-Kruiningen JO11-1 (beker) 19.30 Yerseke 1-Nieuwdorp 1 (oefen) Zaterdag 22 oktober 9.30 JO9-1-Walcheren JO9-2 10.45 JO13-1-MZC’11 JO13-2 10.45 MO17-1-Kapelle MO17-1 12.30 JO15-2-Goes JO15-2

12.30 ST Yerseke/Wemel. VR1-Zwaluwe VR2 14.30 Yerseke 5-Apollo’69 3 8.45 SSV’65 JO11-1-JO11-1 10.00 SJO Lebo/SVN JO11-2-JO11-3 11.15 Colijnspl. Boys JO19-1-JO19-1 11.45 Roosendaal JO15-2-JO15-1 15.00 ZSC’62 2-Yerseke 3 15.00 Krabbendijke 4-Yerseke 4


NU online je bereik vergroten? Adverteer lokaal op NU.nl De samenwerking tussen Weekblad de Bode en NU.nl biedt u de mogelijkheid om lokaal en doelgericht op het meest populaire nieuwsplatform van Nederland te adverteren. Het actuele lokale nieuws staat (op basis van locatie) op de voorpagina van de NU.nl app. Dagelijks ‘snacken’ zowel mannen als vrouwen het laatste nieuws van NU.nl, waarbij alle leeftijden sterk vertegenwoordigd zijn. Als adverteerder kunt u nu uw lokaal bereik substantieel vergroten!

 Samenwerking met het bekendste én grootste nieuwsplatform van Nederland  2.8 Miljoen bezoekers per dag

 1.1 Miljard pageviews per maand  Adverteren in regionale katernen

Kijk voor meer informatie op: www.uitgeverijdebode.nl/nu


lief en leed

Familieberichten Weekenddiensten

Bel bij spoed en levensbedreigende situaties altijd 112. Huisarts Huisartsenpost Zeeland, locatie Bevelanden. ‘s-Gravenpolderseweg 114b in Goes, links van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis. Telefoon: 0900-1785. Huisartsenpraktijk De Pijlers is sinds 1 januari aangesloten bij de Huisartsenpost Zeeland. Meer: www.huisartsenpostzeeland.nl. Tandarts De dienstdoende tandarts voor Noord- en Zuid-Beveland is te bereiken via 06-22347209. Meer: www.tandartsennoordenzuidbeveland.nl. Apotheek Zeeuwse Apotheek. Stationspark 35, Goes. Telefoon: 0113-270620. Dierenartsen Dierenkliniek Dierzorg, Praktijk voor gezelschapsdieren, 24 uur spoeddienst. Dierenartsen Yvette Boonman-Prins en Suzanne van der Weele, Guldenroedestraat 12, Heinkenszand, Tel: 0113-568558.

Plaats gratis uw familiebericht in Weekblad de Bode

Thuiszorg Cederhof in Kapelle - Biezelinge - Schore en Wemeldinge 0113-342710 - info@cederhof.eu

Openingstijden

Gemeente Kapelle Kerkplein 1 4421 AA Kapelle Tel: 14 0113 Maandag t/m Vrijdag 09.00 – 12.00 uur Woensdag 09.00 – 16.00 uur Donderdag 17.00 – 20.00 uur (geen aangifte burgerlijke stand) Gemeente Reimerswaal Oude Plein 1 4416 AK Kruiningen met of zonder afspraak alleen op afspraak Maandag 08.30 uur - 12.30 uur 12.30 uur - 16.30 uur Dinsdag 08.30 uur - 12.30 uur 12.30 uur - 16.30 uur Woensdag 08.30 uur - 20.00 uur Donderdag 08.30 uur - 12.30 uur 12.30 uur - 16.30 uur Vrijdag 08.30 uur - 12.00 uur -

Ga naar internetbode.nl Klik op Advertentie aanleveren en kies Familieberichten aanleveren

Drie doelpunten in laatste tien minuten nekken Sc Waarde

ZSC’62 in slotfase langs SC Waarde

Een herfstvakantie boordevol leuke activiteiten KRUININGEN - Actieve kinderen kunnen zich in de gemeente Reimerswaal helemaal uitleven in de herfstvakantie. Er worden in deze week namelijk vele leuke activiteiten georganiseerd.

Maandag 24 en dinsdag 25 oktober vindt er een springkussenfestijn plaats in de Reimerswaalhal te Kruiningen. Beide ochtenden (van 10.00 tot 12.00 uur) zijn speciaal voor kinderen t/m 5 jaar. ‘s Middags (van 12.00 tot 17.00 uur) kunnen de oudere kinderen uit de groep 1 t/m 8 deelnemen! Op maandagavond (van 19.00 tot

21.30 uur) mogen jongeren vanaf de middelbare school t/m 18 jaar zich uitleven. Geadviseerd wordt om jezelf vooraf aan te melden via www.jonginreimerswaal.nl. Woensdagmiddag 26 oktober vindt er een leuke spelletjesmiddag plaats in zwembad “Den Inkel” van 14.00 tot 17.30 uur. Donderdag 27 oktober vindt er een balsportdag plaats in het MFC “Tehaere”. ‘s Ochtends zijn de kinderen uit groep 3, 4 en 5 welkom van 10.00 tot 12.00 uur. ‘s Middags van 13.30 tot 16.00 uur is het de beurt aan leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Deelname is gratis en opgeven niet nodig!

Vrijdag 28 oktober vindt er een zaalvoetbaltoernooi plaats in de Reimerswaalhal te Kruiningen. ‘s Ochtends is het toernooi voor de kinderen uit groep 3, 4 en 5 van 9.30 tot 12.00 uur. ‘s Middags van 13.30 tot 16.00 uur is het de beurt aan leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Als je mee wilt doen aan dit toernooi moet je snel een team bij elkaar zoeken (van 4 of 5 spelers) en schrijf je het team in vóór 25 oktober. Dit kan door een e-mailtje te sturen naar j.van.langevelde@reimerswaal.nl. Vermeld hierbij de spelersnamen, leeftijden en natuurlijk een leuke teamnaam!

KERKELIJK NIEUWS

Yannick Ekangamene achter de bal bij de vrije trap die zorgde voor de 1-1 gelijkmaker. FOTO FRANK WATERMAN

WAARDE - Zaterdag 15 oktober kwam het hoogstaande ZSC’62 uit Scharendijke op bezoek in Waarde op ‘sportpark Keizershoofd’. Een fysiek sterke tegenstander die strijd om het kampioenschap in de 4e klas B onder de leiding van John Tahapary. De hoofdtrainer kon niet beschikken over zijn aanvoerder Jos Erades door een schouderblessure. Zijn opponent Edwin in de Weij boekte de afgelopen twee wedstrijden zijn eerste twee overwinningen, daarnaast kon hij weer beschikken over twee sterkhouders in de verdediging die een schorsing uitzaten, namelijk Jordy Steketee en Yannick Ekangamene. De wedstrijd: Al na een paar minuten spelen bracht Robin Provoost ZSC’62 op een 0-1 voorsprong, deze aanvaller maakte vorige week zijn honderdste doelpunt tegen Wemeldinge. Daarnaast zijn 14e treffer in het nog prille seizoen. De thuisploeg pakte deze vroege tegentreffer goed op, door veel inzet met wellicht het vertrouwen van de laatste twee wedstrijden op zak ging het opzoek naar de gelijkmaker. Net voor de rust werd de ijver beloond, schoot Yannick Ekangamene Sc Waarde op gelijke hoogte uit een vrij trap, deze langs

de muur met een vervelende stuit in de rechter hoek. Deze bleef staan tot aan de rust waardoor het geloof in een resultaat groeide bij de thuisclub. In de tweede helft veelal het balbezit voor de bezoekers maar echt ‘het spel dicteren’ bleef achterwege. Zo’n tien minuten voor tijd viel dan toch de 1-2, een hoge pass in het strafschopgebied uitverdedigd maar voor de voeten van Koen Kraaijenbrink die deze buitenkantvoet rechts knap binnen schoot. De opluchting in de hoorbare euforie bij de bezoekers was enorm, misschien ook een teken dat de thuisploeg dichtbij een resultaat zat tegen toch een sterke tegenstander. Daarna koos trainer Edwin in de Weij voor een ‘alles of niets offensief’ met de inbreng van Jody Tschauki voor Rob Reijtenbach. Ook verdediger Jordy Steketee ging zich meer en meer met de voorwaartse bezighouden, dit pakte niet goed uit. Doordat de organisatie achterin weg viel met ook de aanvallende kwaliteiten bij tegenstander, scoorde Nicky van der Velden tweemaal in de slotfase wat de eindstand op 1-4 bracht. Aanstaande donderdagavond speelt Sc Waarde vriendschappelijk tegen Kapelle 2, komende zaterdag is Waarde vrij van competitie. Op 29 oktober hervat Sc Waarde de competitie in de uitwedstrijd tegen SPS te Poortvliet.

KAPELLE Vrije Evangelische Gemeente Noordelijke Achterweg 67, Wemeldinge. Diensten: zo.10.00u. Tevens elk seizoen extra diensten. www.vegwemeldinge.nl Christelijke Gereformeerde Kerk Biezelingseweg 6, Kapelle. Zondag 23 oktober: 10.00 en 17.00u ds. A.G.M. Weststrate Ger. Gem. Kapelle-Biezelinge Petrakerk, Goessestraatweg 18, Kapelle. Zondag 23 oktober: 10.00u Ds. C. Harinck; 16.30u leesdienst Prot. Gem. Kapelle-Biezelinge-Eversdijk Mozeskerk, Noordstraat 4, Biezelinge. Zondag 23 oktober: 10.00u ds. Marjan de Vries. Hervormde Gemeente Kapelle Kerkplein 4, Kapelle. Zondag 23 oktober: 10.00u Ds. L.C.P. Deventer Prot. Gem. Hansweert & Schore Dijkstraat 5, Hansweert. Nieuwe Kerkplein 1, Schore. Diensten: ‘s zomers zo. 09.30u; ‘s winters zo. 10.00u, om de week wisselend in de Hervormde Kerk Hansweert en Schore. Protestantse Gem. Wemeldinge Kerkweg 5, Wemeldinge. Zondag 23 oktober: Ds. A. Jobsen, Goes YERSEKE Hervormde Gemeente PKN Kerkplein 3, Yerseke. Hervormde Gemeente Rehoboth Yerseke Marijkelaan 39, Yerseke, www.rehobothyerseke.nl Gereformeerde Gemeente Yerseke Oude Boogaert 2, Yerseke. Gereformeerde Kerk Yerseke Damstraat 20, Yerseke. Zondag 23 oktoPAGinA 14

ber: 9.30u en 14.30u Ds K Staat Herdenkingsdienst 150 jaar Gereformeerde Kerk Yerseke Vrije Evangelische Gemeente Yerseke Kaaistraat 20, Yerseke. Zondag 23 oktober: 10.00u Br. A. den Hollander KRABBENDIJKE Gereformeerde Gemeente Krabbendijke J.W. Frisostraat 1, Krabbendijke. Diensten om 9.30u; 14.00u en 18.00u Hervormde Gemeente Krabbendijke Kerkpad 1, Krabbendijke. Diensten om 9.30u en 18.00u; www.hervormdegemeentekrabbendijke.nl Gereformeerde kerk Krabbendijke Dorpstraat 5, Krabbendijke. Diensten om 9.30u en 14.30u; www.gereformeerdekerkkrabbendijke.nl Protestantse Ontmoetingsgemeente Kerkpolder 30, Krabbendijke. Zondag 23 oktober: 9.30u da. J. Sholte-de Jong KRUININGEN Hersteld Hervormde Gemeente Kruiningen Ichtuskerk, Clercqswegje 12, Kruiningen. Diensten om 9.30u en 18.30u Gereformeerde Gemeente Kruiningen Hansweertsestraatweg 1, Kruiningen. Diensten om 9.30u; 14.00u; 18.00u Gereformeerde Gemeente in Nederland Stationsweg 2, Kruiningen. Diensten om 9.30 en 18.00u Protestantse Gemeente Kruiningen Johanneskerk, Burg. Elenbaasstraat 4, Kruiningen. Dienst om 9.30u; www.pknkruiningen.nl WAARDE

Gereformeerde Gemeente Waarde Meezeweg 2a, Waarde. Diensten om 9.30u, 14.00u en 18.00u; www.gergemwaarde.nl Hervormde Gemeente Waarde Raadhuisstraat 15, Waarde. Zondag 23 oktober: 10.00u ds. A.C. den Hollander, Oostkapelle RILLAND Gereformeerde Gemeente Rilland Swaanhilstraat 11, Rilland. Diensten om 9.30u, 14.00 en 18.30u Protestantse Gemeente de Levensbron Valckenisseweg 12, Rilland. Dienst om 10.00u; www.delevensbronrilland.nl HANSWEERT Protestantse Gemeente HansweertSchore Dijkstraat 12, Hansweert. Dienst om 9.30u; www.pknhansweert-schore.nl/ index.htm Rooms Katholieke Kerk Kerklaan 9, Hansweert. BATH Vrije Evangelische Gemeente Bath Lillostraat 15, Bath. Zondag 23 oktober: Br. Dronkers Wijzigingen en/of aanvullingen, bijvoorbeeld wie wanneer voorgaat (lees: preekrooster) kunt u gratis doorgeven via www. internetbode.nl - bovenaan de pagina klikken op ‘Aanleveren redactie’ en vervolgens op De Reimerswaalse en Kapelse Bode. De rest wijst zich dan vanzelf. Voor vragen of het schrijven van artikelen, bel de redactie van De Reimerswaalse en Kapelse Bode, tel: 0118 61 76 61.


VACATURESTer versterking van ons team zijn wij op korte termijn op zoek naar:

HR-manager (M/V) De HR-manager is verantwoordelijk voor alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van in-, door- en uitstroom, ziekteverzuim, arbeidsvoorwaarden, opleiding en ontwikkeling. Werkzaamheden HR-manager: n Adviseur en uitvoerder aangaande alle personele aangelegenheden n Werving, selectie en de verzorging van adequate flexibele schil n Verantwoordelijk voor alle personeelsdossiers n Adviserend aangaande opleidingen, arbeidsvoorwaarden, incl. het loongebouw n Invoeren van de gewenste organisatie- en overlegstructuur met inbegrip van het opstellen van functieomschrijvingen n Realiseren van een adequate invulling van de functies Gewenste kwalificaties: n Een afgeronde hbo Personeel en Arbeid of vergelijkbaar n Goede kennis van MS Office-pakket n Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift n Voldoende kennis van arbeidsrecht en sociale verzekeringswetten n Minimaal drie tot vijf jaar ervaring in een vergelijkbare functie n Stevige persoonlijkheid en communicatief sterk Wat wij bieden: n Gedacht wordt aan een HR-professional voor 20 uur per week n Een aantrekkelijk salaris aangevuld met een prima secundair arbeidsvoorwaardenpakket n Veel dynamiek en leuke collega’s

Rombouts Kunststof Techniek B.V. houdt zich bezig met het vervaardigen van thermohardende en thermoplastische producten voor industriële, infrastructurele en maritieme toepassingen. Bij Rombouts Kunststof Techniek B.V., gevestigd in Tholen, werken ca. 65 mensen, grotendeels in Nederland. Na de overname van de oorspronkelijke oprichter door Krijne Participaties B.V. in maart 2016, wordt gewerkt aan verdere professionalisering van de organisatie. Om dit te realiseren is het aantrekken van een HRprofessional noodzakelijk.

Ontvang vacatures die jij zoekt! Maak gratis een zoekprofiel aan

Werk met voldoende beweging?

Word bezorger! Gezocht, vroege vogels* voor het bezorgen van dagbladen zoals AD, de Volkskrant, Trouw en PZC. ’s Ochtends voor 7 uur de krant bezorgen is goed betaald en snel verdiend. Het bezorgen duurt 1 tot 1,5 uur per dag, van ma t/m zat.

• Yerseke n e g in in ru K • e ll e p Ka

+31 (0)166 604 530 info@rkttholen.nl www.rkttholen.nl

Wat staat er tegenover: • een aantrekkelijke 4-wekelijkse vergoeding; • gratis de krant lezen; • gratis regenpak. *min.leeftijd 15 jaar

Kijk voor meer informatie of aanmelden op: www.krantenbezorgen.nl

Onze mensen maken INSULCON tot een succes! Daarom zijn wij altijd op zoek naar nieuwe collega’s die met ons willen samenwerken om de ‘brandende’ issues van onze klanten op te lossen. De INSULCON GROEP is een internationale en servicegerichte organisatie gespecialiseerd in hoog temperatuurbestendige materialen en diensten. Het hoofdkantoor is gevestigd in Steenbergen aan de Zilverhoek 4.

Explosieve groei Sinds de oprichting in 1980 is de INSULCON GROEP

Waar belang wordt gehecht aan een open communicatie

uitgegroeid tot één van de grootste en meest gespecialiseerde

met korte lijnen, samenwerken, respect en collegialiteit,

producenten van hoog temperatuurbestendige producten

pro-activiteit en verbetervoorstellen. Gemotiveerde mensen

(tot 1800°C). INSULCON heeft vestigingen in Nederland,

met een groot verantwoordelijkheidsgevoel die oog hebben

België en Duitsland en beschikt over ruim 160 ervaren

voor details, maken het verschil bij INSULCON!

medewerkers. Onze producten worden wereldwijd gebruikt in zeer uiteenlopende toepassingen en industrieën, zoals bijvoorbeeld in de (petro)chemie, de (non)-ferro industrie,

Wij zijn op zoek naar:

vuilverbrandingsinstallaties en in huishoudelijke apparatuur

• Assistent Marketing Manager • Technische productiemedewerkers

zoals CV-ketels en kachels.

Productie in eigen beheer

• Coupeuse • Assistent Warehouse Manager

hoog in het vaandel.

• Inspector/Supervisor (Werkgebied: nationaal/internationaal)

Durf jij de uitdaging aan?

Uitgebreide functieomschrijvingen zijn terug te

Kwalitatief goede producten en teamwork staan bij INSULCON

Durf jij te investeren in jezelf en in onze organisatie? Een organisatie die zich in een paar kernwoorden laat omschrijven als specialistisch, maatwerk, innovatief, oplossingsgericht, hectisch en ambitieus.

vinden op onze site: www.insulcon.com/jobs Spreekt één van bovenstaande functies u aan, stuur dan uw sollicitatiebrief met CV en motivatie naar: INSULCON BV, afdeling PZ, Postbus 118, 4650 AC STEENBERGEN, of per e-mail: MAOverveld@insulcon.com Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: Mary-Ann van Overveld (0167-565750).

 Eerste hulp bij solliciteren? Maak gratis een professioneel CV


Warme voordeelweken bij TMC

Gratis wooncheques t.w.v. 150,- bij iedere 1.000,- die u besteedt!

Tijdens onze warme voordeelweken leggen wij u bij TMC Woonwinkels graag in de watten. Bij iedere besteding van € 1.000,- ontvangt u namelijk een wooncheque t.w.v. € 150,- cadeau! Zo zit u er deze winter warm en gezellig bij! De wooncheque is in te leveren bij alle TMC Woonwinkels maar ook bij 20 andere Zeeuwse winkels. Kijk op www.tmcwoonwinkels.nl voor de deelnemende winkels.

TMC Goes Vloer- en raambekleding, Beddenspecialist, houten vloeren, Karpettenstudio, Verf&Wand en buitenzonwering

Wooncheque t.w.v. 150,-

TMC Bergen op Zoom

TMC Kruiningen Vloer- en raambekleding, Musterring en de complete meubelcollectie van de mooiste woonwinkel

Vloer- en raambekleding, Verf&Wand, Karpettenstudio en Henders&Hazel

TMC WoonWenz 10.000 m2 meubelen met o.a. Budget Homestore XXL en Top selected Furniture

Maakt wonen leuker

WWW.TMCWOONWINKELS.NL

KIJK IN HET LOOKBOOK

CONFIGUREER JE WOONSTIJL

ONTWERP IN DE CONFIGURATOR

BASIC &PUUR

MODERN &DESIGN

INDUSTRIEEL &VINTAGE

LIFESTYLE &LANDELIJK

STIJLVOL &KLASSIEK

de Reimerswaalse en Kapelse Bode 19-10-2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you