Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

O P L AG E :

R O O S E N D A A L S E

20 MAART 2013 WEEK 12

Uitgeverij

35.000

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

REGISTRATIE GASTOUDERS NOG GRATIS

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

Volg ons via twitter: @R_daalseBode

AA

Zundert

AUTO’S

I

Te l .

076

SPORT

ZORGEN OVER TOEKOMST SOCIALE WERKPLAATS

599

8 111

I

www.internetbode.nl

KERKELIJK NIEUWS

PANNENKOEKEN BAKKEN VOOR OUDEREN

480.000

VACATURES

Kwaliteit sinds 1913!

garage- en bedrijfsdeuren tel 0165 511297 www.vandomburgbv.nl

Aantal ‘spookburgers’ neemt flink toe

Weinig ziekteverzuim in Franciscus

ROOSENDAAL - Het aantal spookburgers in de gemeente Roosendaal stijgt. In de gemeente Roosendaal waren dat er in 2012 in totaal 1.651. Spookburgers zijn personen die onvindbaar zijn en niet meer staan ingeschreven in het gemeentelijk register. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die naar het buitenland vertrekken, maar dat niet doorgeven. Roosendaal telde in 2011 nog 1.570 spookburgers. Dat waren er in 2007 nog ‘maar’ 1.218. Per duizend inwoners zijn er 21 zoek. Dat blijkt uit cijfers die RTL Nieuws op een rijtje heeft gezet. Vaak zijn personen onvindbaar voor de gemeentelijke belastingdienst, maar krijgen ze wel een uitkering van het UWV.

ROOSENDAAL - Er is weinig ziekteverzuim bij het personeel van het Franciscus ziekenhuis in Roosendaal. Het hospitaal is namelijk genoemd in een landelijke top drie van brancheziekenhuizen waar het ziekteverzuim het laagst is. Franciscus scoorde met een verzuim van 3,2 procent veel lager dan het landelijke gemiddelde van 4,3 procent. Daardoor stond het ziekenhuis op een derde plek in de top drie. Het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom staat ook in de top drie. Lievensberg staat met een verzuim van 2,92 procent op de tweede plaats. “Het resultaat is vooral te danken aan de medewerkers”, aldus de raden van bestuur van beide ziekenhuizen

Proef gratis parkeren duurt tot maart 2014

Menpark Den Hil wordt gedoogd

ROOSENDAAL - De gemeenteraad is akkoord gegaan met een amendement van VVD, PvdA en CDA om de pilot met gratis parkeren in parkeergarages op de koopzondagen te verlengen tot 1 maart 2014. De omzetverlies wordt van 156.000 euro wordt gecompenseerd uit het potje bestemmingsreserve mobiliteit. In januari 2014 wordt de proef met gratis parkeren geëvalueerd. Op straat blijft betaald parkeren wel om zo de woonstraten in en rond het centrum te beschermen. De gemeente wil met het gratis parkeren op de koopzondagen bekijken of er meer publiek komt. Een pilot met betalen per minuut in de parkeergarage had niet het gewenste effect.

ROOSENDAAL - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal heeft een gedoogbeschikking afgegeven voor menpark Den Hil aan de Hilstraat 15. Het menpark is daar gevestigd sinds 2007, maar het gebruik van deze gronden voor dit doel is in strijd met het bestemmingsplan ‘Buitengebied Roosendaal en Nispen’. Het college hanteert een positieve houding tegenover het menpark waar mensen onder meer mencursussen kunnen volgen. Vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan, heeft het college daarom besluiten om het menpark te gedogen. In het nieuwe bestemmingsplan zullen deze activiteiten wel een plek krijgen.

Inbrekerstrio op heterdaad betrapt ROOSENDAAL - Zaterdagmiddag zijn rond 17.00 uur drie mannen op heterdaad betrapt bij een woninginbraak in een woning in de Bandeliersberg in Roosendaal. Bij de politie kwam even eerder de melding binnen dat drie mannen de woning waren binnengedrongen waarna agenten snel ter plekke gingen en de drie aantroffen. Eén van hen probeerde te ontkomen maar is ook in de woning aangehouden. Twee van hen zijn 24 en 26 jaar oud en afkomstig uit Roosendaal en Den Haag. De derde is 24 jaar oud en van hem is nog niet bekend welke woonplaats hij heeft. Alle verdachten zijn in verzekering gesteld. De politie onderzoekt de inbraak in Tolberg.

KNNV wandelt op landgoed Buitenlust ROOSENDAAL – De Roosendaalse afdeling van de KNNV wandelt zondag 24 maart op landgoed Buitenlust. De gidsen voor deze wandeling zijn Annemarie Weldring en Ad Hellemons. De vertrektijd is om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats MEC, hoek Zundertseweg/Rozenvendreef. Buitenlust is een gebied van 141 hectare groot, gelegen tussen Bergen op Zoom, Moerstraten en Halsteren. Het landgoed ligt op de noordelijke punt van de Brabantse Wal, op de grens van zandgronden en zeeklei. Het landschap is gevarieerd en kleinschalig van opbouw. De wandeling die tot 12.00 uur duurt is gratis. Voor het meerijden worden een bijdrage gevraagd.

ROOSENDAAL - Vrijwilligers -jong en oud- deden afgelopen weekend mee aan NL Doet in de wijk Langdonk. De bewoners hielpen mee om hun eigen buurt schoon te houden. Gewapend met vuilniszakken en prikkers ontdeden vrijwilligers de wijk van afval. Lees verder op pagina 5 van deze Bode FOTO RENÉ BRUIJNINCX

Voorzorgsmaatregelen om buikgriepvirus te bestrijden

Norovirus in Brink lijkt voorbij, wel nieuwe gevallen in Moerweide ROOSENDAAL – De activiteiten in woonzorgcentrum de Brink zijn zondag weer opgestart. Het uiterst besmettelijke norovirus dat buikgriep veroorzaakt lijkt onder controle. In het nabijgelegen Moerweide ligt het programma nog wel stil. Daar kwamen vorige week maandag en dinsdag nog nieuwe gevallen van buikgriep bij. DOOR MONIQUE JANSEN De woonzorgcentra Brink en Moerweide deden afgelopen weekend ook niet mee aan de landelijke Open Dag van Zorg en Welzijn. In februari stelde de GGD vast dat bewoners van de Brink en Moerweide verschijnselen van buikgriep met zich meedroegen. Uiterst besmettelijk Het norovirus is een uiterst besmettelijk virus dat zorgt voor buikgriep. Patiënten hebben last van diarree en overgeven. Buikgriep kan binnen een paar uur afgelopen zijn, maar kan ook een paar dagen duren. In ernstige gevallen kunnen zieken te maken krijgen met uitdroging. Ondanks voorzorgsmaatregelen liepen in de Brink en Moerweide in februari en maart meer mensen buikgriep op. Meer dan dertig clienten en zes medewerkers hebben inmid-

dels te kampen gehad met het norovirus. Daarom werd besloten om niet mee te doen aan de Open Dag voor Zorg en Welzijn. Activiteiten In de Brink kunnen senioren weer deelnemen aan het verenigingsleven. Ook is de kapel zondag opengegaan en draait dagbestedingsafdeling Helios weer. Hier kunnen cliënten naar toe als ze wonen op een afdeling waar geen gevallen zijn van personen met buikgriep. Bezoek beperken In Moerweide en de Brink heersen nog steeds voorzorgsmaatregelen zolang de buikgriep duurt. In de woonzorgcentra werkt ouderenstichting Groenhuysen met een speciaal protocol. Bezoekers worden verzocht om visites te beperken en het familielid alleen in het appartement op

te zoeken. “In verband met de hoge mate van besmettelijkheid van het norovirus is het niet gewenst dat jonge kinderen tot zes jaar en kwetsbare anderen op bezoek komen”, vertelt communicatieconsulent Sandra van Eersel van Groenhuysen. Voor vertrek wordt bezoekers gevraagd de handen grondig te wassen met water en zeep. Extra sopbeurt Ook voor medewerkers geldt een protocol. Zij gaan zo min mogelijk van ‘besmette’ afdelingen af. Daarnaast maken medewerkers extra schoon. Zo krijgen de deurklinken en toiletten een aanvullende sopbeurt. Ook brengt de huishoudelijke dienst gebruikte doekjes in afgesloten waszakken naar de linnenkamer in plaats van in open emmers. Bij de toename van de symptomen van buikgriep overleggen managers van woonzorgcentra met de GGD over aanscherping van de maatregelen

tuincentrum

...VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS... KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

Etten-Leur IEDERE ZONDAG OPEN 11 - 17u.

Vaste planten div. soorten

WO-DO-VRIJ-ZAT

VOORDEEL

Jupiler Bier krat 24 flesjes van 12.79 voor

8.99

OP=OP

Beckers Broodjes saucijzen, worst, frikandel of kaas. 3 stuks

€ 1,p.st.

voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws www. internetbode.nl

naar keuze Geldig van 20 t/m 24 maart.

Lage Vaartkant 11 076-5034956 - www.lifeandgarden.nl

1.99

van 2.97 voor C1000 Laureijsen Lindenburg 2-4, Roosendaal

OP=OP


LENEN HUREN KOPEN

Comfortabel zitten, opstaan en uitstappen

Rolstoel

Douchekruk

Handybar

Draaistoel

2*.*" -",!(( /*" +,% 2 '.(-" ().(-/*

2"%" '!0 "5'"+! 2"!, /"!,

2 ,+,-'"#!,"''-",-,( +,))' 2,*-",'*$*' (*%+'"# &+"+1* %"#$'0*ÂŽ (($4)*,%"!&&* van â‚Ź 34.95

2((*&$$%"#$*"''-",-,( +,))' 2 +,(%*",'$/*,+% '* -",' 2*" "'%+,(%%"#,"',,

voor â‚Ź

vanaf â‚Ź

vanaf â‚Ź

199

+, ('+! ++(*,"&% "'('1 ', /"'$%+ 

van â‚Ź 44.95

voor â‚Ź

39.95

*"+%,"#'%1(* "'$%"#-"'--*, "#$.((*%%*++'()////%1(* '%

29.95

%1(* "'$%((+'% Kade 69, tel: 0165 - 580 011

1.695

Aanbiedingen gelden tot en met 31 maart of zolang de voorraad strekt. Niet geldig in combinatie met andere acties. cties. ess. f ijijk k Welzorg kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor onjuiste prijzen, druk- of zetfouten. Afbeeldingen kunnen afwijken.

 .*"#%"#.%  ' .((* . '!- "+ "+


ACTUALITEIT

West-Brabant gaat niet mee in landelijke tendens

Registratie gastouders in gemeente Roosendaal gratis ROOSENDAAL – De West-Brabantse gemeenten gaat niet mee met de landelijke tendens om leges te heffen voor de registratie van gastouders. In veruit de meeste gemeenten is de registratie van gastouderopvang in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen gratis. Alleen Steenbergen en Zundert heffen leges. Gastouders zijn verplicht om zich in te schrijven in het register. DOOR MONIQUE JANSEN Woensdrecht, Roosendaal, Halderberge, Etten-Leur, Bergen op Zoom, Breda, Moerdijk en Rucphen heffen geen leges. Wel sluiten verschillende gemeenten niet uit dat de registratie van gastouders in het Landelijk Register in de toekomst wel geld gaat kosten. Het college van burgemeester en wethouders dient daarover dan een beslissing te nemen. Zo meldt bijvoorbeeld gemeentewoordvoerster Martine van der Plas van Roosendaal: “Het is bij ons bekend dat die mogelijkheid bestaat, maar we zijn ons nog aan het beraden over dit onderwerp.” Beleid De gemeente Halderberge onderzoekt momenteel wat het beleid is in collegagemeenten. Gemeentewoordvoerster Irene Franken geeft aan dat de gemeenten wel kosten moeten maken voor de registratie van gastouders. In het basispakket dat Halderberge afneemt van de GGD is afgesproken dat 75 procent van de kinderopvanglocaties wordt gecontroleerd. “Omdat wij het wenselijk vinden dat alle locaties worden gecontroleerd, betalen wij per controle zeshonderd euro”, geeft Franken aan.

Kostendekkend In Rucphen is de uitkering van het Rijk kostendekkend. Mocht dat in de toekomst niet meer het geval zijn, dan kan alsnog worden overwogen leges te heffen. In EttenLeur worden geen leges gerekend, omdat de algemene uitkering voor de inspecties kinderopvang en gastouders voldoende zijn. Ook kwamen er in 2012 maar zes aanvragen binnen. “De administratieve rompslomp om dus überhaupt leges te kunnen heffen, de communicatie daaromtrent en extra last voor potentiële gastouders weegt dus niet op tegen de opbrengst van de leges. Dat is dus een bewuste keuze bij ons”, legt woordvoerster Nausikaä van den Merkenhof uit van de gemeente Etten-Leur. De gemeente Bergen op Zoom geeft aan dat er landelijk onduidelijkheid bestaat over welke kosten kunnen worden doorberekend aan ouders. Leges Nieuwe gastouders betalen in de gemeente Steenbergen 267 euro aan leges. Dit bedrag is gebaseerd op administratieve werkzaamheden en de kosten die worden gemaakt door de GGD voor controles. “Het bedrag voor leges is vastgesteld op drie uur behandeltijd door een ambtenaar”, meldt gemeentewoordvoerder Frits Slootmans.

Gastouders zijn verplicht zich in te schrijven in het Landelijk Register Kinderopvang om kinderen op te mogen vangen. FOTO HELENE SOUZA/PIXELIO.DE

In Zundert liggen de leges een stuk lager en betalen gastouders een bedrag van 148 euro. Voor 2013 was registratie nog gratis. De 148 euro is ook gebaseerd op de tijd die wordt besteed aan de administratie en registratie van het nieuwe adres.

Controle Bij nieuwe kinderopvangadressen komt een inspecteur van de GGD langs om de veiligheid en hygiëne te inspecteren. De inspecteur vult een vragenlijst in en geeft dan aan de gemeente een advies. Bij een

positieve aanbeveling volgt registratie in het Landelijk Register Kinderopvang. Landelijk krijgen gemeenten vanuit het Rijk 24 miljoen euro voor de registratie van gastouders. Als deze kosten niet dekkend zijn, mogen gemeenten leges vragen.

Jeu- de-boulesclub heeft sinds 2008 zijn thuishaven op Red Band Sportpark

Pétanquevereniging De Bommequet bestaat 35 jaar ROOSENDAAL – De leden van de Eerste Roosendaalse Pétanque Vereniging (ERPV) hebben de afgelopen vijf jaar DOOR MIEKE SPEKMAN hard gewerkt om een volwaardige jeu-de-boules accommodatie te creëren op het Red Band Sportpark. De club heeft naast 28 buitenbanen en een moderne kantine sinds vorig jaar de beschikking gekregen over een hal van 40 De ERPV is 35 jaar geleden op 7 mei 1978 bij 14 meter. In die hal liggen 14 binnenbanen. Ook in de winter kan er nu volop gespeeld worden. opgericht. De club is gestart op de jeu-deboules banen in het Vrouwenhof naast het Koetshuis. “Het witte huisje met de luiken was het clubhuis”, zegt vrijwilliger Johan Hermus die achter de bar staat en al twintig jaar lid is van de club. “ Dit sprookjeshuisje fungeerde als kantine. Onze nieuwe kantine Het Ketshuis is heel wat groter. De naam Ketshuis is een combinatie van het woord Koetshuis en het werkwoord ketsen, het ketsen van de jeude-boules ballen. We zitten hier geweldig al zou ik het liefste in deze ruimte nog een lekkere loungebank plaatsen”.

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

www.internetbode.nl

Vlnr: voorzitter Cees Elsten, secretaris Ad Huigen en bestuurslid Ad Maas in de nieuwe hal. FOTO MIEKE SPEKMAN

Volg ons op Twitter: @R_daalseBode.

PAGINA 3

Bouwcommissie Voordat de ERPV de huidige locatie, Buijenstraat 10 a in erfpacht kreeg van de gemeente was tennisvereniging RODA 94 er gevestigd. Ad Maas, bestuurslid en hoofd bouwcommissie vertelt dat de club toentertijd de opstallen, die erg verwaarloosd waren, gekocht en opgeknapt heeft. Hij is erg trots op de nieuwe hal die door zijn bouwcommissie nog voorzien wordt van isolatie en een vast verwarmingssysteem. Ad Huigen, secretaris van de club komt even de kantine in, geeft iedereen netjes een hand en verdwijnt met twee glazen Franse rode wijn terug naar de hal om het

jeu-de-boules spel voort te zetten. Hij zegt: “We hebben pas een vergunning van de gemeente gekregen voor een aansluiting tussen de hal en de kantine. Dan hoeven we niet meer buitenom”. Jeu-de-boules clinics In de hal speelt voorzitter Cees Elsten. Hij vertelt: “Onze club heeft 140 leden die op diverse clubavonden en middagen terecht kunnen. We zijn een officiële club en zijn lid van de bond. Onze clubleden kunnen deelnemen aan clubtoernooien (15 per jaar) en activiteiten zoals de nationale competitie, uitwisselingen met Engelse en Belgische clubs of regionale en landelijke kampioenschappen. Om ingewijd te worden in de geheimen van het pe tanque spel biedt de club de mogelijkheid voor bedrijven, instellingen, familie en vriendenclubs om een jeu- deboules clinic bij te wonen. Die clinics worden gegeven door ervaren, doorgewinterde spelers. Het aantal mensen dat inschrijft kan variëren van 12 tot 60 man. Het is een leuke manier om kennis te maken met de sport”. De jeu-de-boules sport is een gezellige en sociale sport. De vereniging verwelkomt iedereen om een keer de sfeer te komen proeven op maandag of woensdagavond of op donderdag of zaterdagmiddag. Op zaterdag 23 maart is er voor de leden een groot feest in het Ketshuis om het 35-jarig bestaan te vieren.


6 Tips voor een goede mondgezondheid: 1. POETS 2X DAAGS je tanden. Het liefst elektrisch; ’s avonds na het poetsen NIETS MEER ETEN

2.

3.

Gebruik

VERVANG je

TANDPASTA

tandenborstel

met

om de

FLUORIDE

3-4 maanden

U aangeboden door

Tandartsenpraktijk

Stroek

Sterrebos 13 4751 JH OUD GASTEL Tel.: 0165-514781

* EIGEN FABRICAGE EN TOONZAAL * ALLE STIJLEN EN MODELLEN OP MAAT GEMAAKT * TOTALE RENOVATIE EIDE TOONZAAL * KLEIN BEDRIJF MET GROTE MOGELIJKHEDEN

BR BEZOEK ONZE UITGE

INDUSTRIEPARK - RIJKMAKERLAAN 13 - 2910 ESSEN (B) - TEL. 00323-677.31.98

WWW.KEUKENSKONINGS.BE

Vondellaan 34 4707 AG ROOSENDAAL Tel. 0165-533923

4. Van 0-6 jaar POETSEN door OUDERS, tot 9 jaar nog NA POETSEN door OUDERS

5. BEPERK het AANTAL eet- en drinkmomenten per dag tot 6; drink bij voorkeur water. Alleen van WATER krijg je geen GAATJES

6. Bezoek REGELMATIG (iedere 6 maanden) DE TANDARTS

www.tandartsstroek.nl * Voor al Uw tandheelkundige behandelingen alsmede preventie, esthetische tandheelkunde, alle overige behandelingen die U in folders en op tv ziet en meer dan 10 jaar ervaring met implantaten. * Waar veel tijd wordt besteed aan preventie, want voorkomen is beter dan genezen.

ACTIE! Drie-zijdige Gashaard

Compleet geplaatst voor slechts

y 5900,-

Houtkachels ● Pelletkachels ● Liftdeur houtkachels ● Open haarden Design gashaarden ● Afvoervrije gashaarden ● Natuursteen schouwen Bio haarden ● Electrische kachels ● Snelle levering ● Vakkundig geplaatst

ZONDAG 24 MAART GEOPEND! Koelemei 22 Breda ● 076 5412 955 info@schouwenpaleis.nl ● www.schouwenpaleis.nl

R

GRATIS MONTAGE Gibsonstraat 9 Steenbergen Tel.: 0167-567018

Brabant Buiten

 2013

ÜÜÜ°LÀ>L>˜ÌLՈÌi˜°˜ Ó{Êi˜ÊÓxʓ>>ÀÌÊ>°Ã° 23 en 24 maart a.s.

NU SPECTACULAIRE ACTIES! Vraag er naar in onze showroom.

www.sebrechts.nl

Naar een idee van AVZ.nl


ACTUALITEIT

Een prettige leefomgeving is wat je er zelf van maakt

Column

Grote schoonmaak in Langdonk ROOSENDAAL - Ook al was de wind nog wat guur, het weerhield een heleboel bewoners van de wijk Langdonk er niet van om gehoor te geven aan de oproep van het Bewonersplatform om samen de wijk schoon te gaan maken. Het was wéér een onderdeel dat aan de lijst van werkzaamheden van het uiterst actieve bewonersplatform kan worden toegevoegd. Onder het motto ‘Opgeruimd straat netjes’ werden door tientallen Langdonkbewoners de handen uit de mouwen gestoken.

Addo Sprangers

Buona sera Op de een of andere manier blijft Argentinië voortdurend ons pad kruisen. Het land van de pampas, de biefstukken, de wijn, tango en de bandoneon. Van goede voetballers en van prinses Máxima. En, sinds afgelopen week, ook het land van de nieuwe paus. Met een vriendelijk ‘buona sera’ begroette de goedlachse Franciscus I, tot kort daarvoor nog gewoon door het leven gaand als kardinaal Jorge Mario Bergoglio, de gelovigen op het Sint Pietersplein in Rome. Het leverde hem een staande ovatie op. Een soortgelijk applaus kreeg Lionel Messi, de Argentijnse stervoetballer, een dag eerder. Met twee werkelijk prachtige doelpunten had hij een belangrijk aandeel in de 4-0 overwinning van zijn club op AC Milan, waardoor ‘Barça’ nu in de kwartfinales van de Champions League mag aantreden. Dankzij paus Franciscus I en Messi is Argentinië weer helemaal hot en mag het land zich zelfs in mijn persoonlijke sympathie verheugen. Dat is wel eens anders geweest. Nadat het Nederlands Elftal in 1978 de finale van het WK voetbal in Argentinië verloor, kon ik het gastland wel schieten. De beelden van Argentijnse boeventronies die schopten naar alles wat oranje was, zie ik nog steeds voor me, net als het gezwaai met de wereldbeker door die misselijke dictator Jorge Videla. Dat Argentinië een paar jaar later tijdens de Falkland-oorlog tegen Engeland in het stof moest bijten, gaf deze anglofiel doen ook wel een beetje genoegdoening. Toch bleven die vermaledijde Argentijnen hun streken houden. Dat het Engelse nationale voetbalelftal tijdens het WK 1986 in Mexico door Argentinië werd uitgeschakeld was één ding, dat Diego Maradona ‘scoorde’ door de bal langs doelman Peter Shilton te slaan een tweede. Schaamteloos schreef hij de goal toe aan de hem zogezegd toegesnelde Hand van God, daarmee de bewondering voor zijn tweede doelpunt - waaraan een indrukwekkende slalom langs vijf Engelse verdedigers voorafging - toch wat naar de achtergrond drukkend. Gelukkig heelt de tijd alle wonden, tenzij je als Argentijn in het verleden iets te innige contacten had met de militaire junta en je dochter het in haar hoofd haalt met een Nederlandse prins te trouwen. Prinses Máxima, straks onze nieuwe koningin, heeft echter ieders hart gestolen. Net als Lionel Messi en Franciscus I. De zon schijnt weer voor Argentinië en niet alleen op haar nationale vlag. Buona sera.

Diverse bewoners van de wijk Langdonk waren onder het motto ‘Opgeruimd straat netjes’ naar het evenemententerrein achter De Lindenburg gekomen om de handen uit de mouwen te steken. FOTO RENÉ BRUIJNINCX

Colofon

DOOR RENÉ BRUIJNINCX

Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

John van den Bemd en Hans de Vogel, respectievelijk voorzitter en secretaris van het bewonersplatform, zijn helder in hun bijdrage aan een leefbare wijk. “In het verleden las je alleen maar vervelende en negatieve dingen over onze wijk. Vanaf 2009 hebben we het roer helemaal omgegooid. Een buurtplatform is er niet om de problemen op te lossen. Ze is er vooral om de bewoners van de wijk te prikkelen om zèlf een bijdrage aan een prettige leefomgeving te verzorgen. Dat initiatief is inmiddels een olievlek geworden. Klein begonnen, langzaam gegroeid, maar o zo doelmatig”, verwoordt John de verandering van werkwijze en aanpak.

Roosendaalse Bode R_daalse Bode Redactie Monique Jansen Correspondenten René Bruijnincx, Roel de Haan, Mieke Spekman, Robin Looy, Angèle van Tiggelen

Acquisitie Eduard van Elsacker Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 10.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 08.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111

W E E K B L A D

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 12 De oplossing van deze puzzel is in week 13 te vinden op www.internetbode.nl

Agathadonk Voorzitter John van den Bemd is enthousiast wanneer hij het over ‘zijn’ wijk heeft. “Jaarlijks proberen we een straat of pleintje extra onder de aandacht te brengen. Dit jaar is dat Agathadonk. De bewoners maken kenbaar dat ze iets aan hun eigen leefomgeving willen doen. Vervolgens gaan de 11 leden van het buurtplatform in gesprek met alle mensen uit die straat. We luisteren naar hun suggesties en adviseren hen ook op welke wijze ze daar – samen met ons – handen en voeten aan kunnen geven. En dat is het waardevolle van onze werkwijze. Mensen voelen zich betrokken, weten dat ze het zelf moeten willen èn doen. En op die manier wordt Langdonk weer de prachtige wijk die het eigenlijk altijd is geweest”.

Samenwerking Hans de Vogel benadrukt de samenwerking tussen bewoners, scholen en bedrijven in de wijk. “Als goede buuren hebben alle partijen elkaar gevonden. Samen ben je tot veel meer in staat dan wanneer je het alleen zou moeten doen. Dankzij al die partijen binnen onze wijk zijn we actief bezig op allerlei terreinen. We organiseren een burendag en een thema-avond over veiligheid in- en om het huis, en we regelen een kerstdiner voor alleenstaanden”. Daarnaast is het buurtplatform ook aan het bekijken of ze buurtpreventieteams kan opzetten. “Daarmee maken we onze rol heel erg duidelijk. We stimuleren de wijkbewoners om zèlf een steentje bij te dragen en zo te werken aan een betere leefomgeving”. En de opkomst van afgelopen zaterdag toont aan dat ze uiterst succesvol zijn.

AbvaKabo FNV houdt informatieavond voor werknemers WVS

Zorgen over de toekomst van sociale werkvoorziening ROOSENDAAL – AbvaKabo FNV maakt zich grote zorgen om de toekomst van de werknemers van de sociale werkplaatsen (sw’s) bij de WVS. De nieuwe Participatiewet die de VVD en de PvdA willen laten ingaan op 1 januari 2014 zou grote gevolgen hebben voor de sociale werkplaatsvoorziening. Daarom houdt AbvaKabo op dinsdag 26 maart een informatieavond voor de werknemers van 19.30 tot 21.00 uur bij de WVS-Groep aan de Vaartveld 12 in Roosendaal. DOOR MONIQUE JANSEN Vorig jaar voerden werknemers van de sociale werkplaatsen nog volop actie tegen de nieuwe Wet Werken naar vermogen. Ook die had grote gevolgen voor de sw’ers. Uiteindelijk viel het kabinet en ging de hele wet niet door. Sjaak Snepvangers, voorzitter van de bedrijfsledengroep WVS en lid van het afdelingsbestuur van AbvaKabo is dan ook verbaasd over de nieuwe Participatiewet. Die zou nog grotere gevolgen hebben dan de oorspronkelijke Wet Werken naar vermogen.

© www.sudokusite.eu

Bezuinigingen “Vanaf 1 januari 2014 komt niemand meer in aanmerking voor een sociale werkvoorziening-werkplek. De bezuinigingen op de mensen die nu werkzaam zijn binnen de sw’s gaan gewoon door. De bezuinigingen bij de gemeenten die nu nog geld PAGINA 5

geven aan de sw-bedrijven, worden ook verhoogd. Het kabinet is puur gefocust op de bezuiniging van 2, 5 miljard”, legt Sjaak Snepvangers uit. Volgens hem klopt de bewering van het kabinet dat de wet geen gevolgen heeft voor de huidige sw’ers niet. “Als de wet doorgaat is er voor de huidige sw’ers geen geld meer voor een goede CAO-SW. Er zal op langere termijn geen geld meer zijn om pensioenen uit te keren en de begeleiding van de medewerkers, die nu een SW-dienstverband hebben, komt flink onder te druk te staan. Veel SWbedrijven komen immers in de financiële problemen waardoor het bijna onmogelijk wordt de sw-bedrijven te handhaven in de huidige vorm”, vertelt Snepvangers. Hervormingen Gemeenten mogen straks zelf dagbesteding organiseren voor mensen die voor minder dan dertig procent kunnen wer-

ken. Snepvangers is bang dat deze groep mensen thuis komt te zitten. “Gemeenten hebben geen geld en voor deze mensen is ook begeleiding nodig. Ook worden gemeenten al gekort op re-integratie”, vertelt Snepvangers. Hij is van mening dat zulke grote hervormingen niet kunnen samengaan met het dichtdraaien van de geldkraan. Bij de WVS-groep zijn de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht, Rucphen, Zundert, Moerdijk en Halderberge aangesloten. “Wij schrijven alle raadsleden aan, zodat zij via hun kanalen kunnen protesteren”, kondigt Snepvangers aan. Ook gaat de AbvaKabo een politieke lobby voeren. De informatieavond van AbvaKabo FNV is te bezoeken voor leden en niet-leden. Het bedrijfsrestaurant van WVS opent om 19.15 uur de deuren. Regiobestuurder Sarah Baghat informeert over de gevolgen van de Participatiewet.


KORT BEDRIJVIG

Organisaties moeten informatie geven over salaris topfunctionarissen

Gemeente kort organisaties op subsidies bij topinkomsten

Roselaar fietst de lente in

ROOSENDAAL – De gemeente kort subsidies van organisaties die topfunctionarissen in dienst hebben die een salaris krijgen dat hoger ligt dan 223.000 euro. Wanneer de desbetreffende instelling of organisatie een subsidie krijgt die boven de 50.000 euro ligt dan moeten zij jaarlijks informatie verstrekken over het salaris van topfunctionarissen.

ROOSENDAAL - Vanaf 30 maart kunt u sparen voor prachtige fietsen en hippe fietsmanden als u uw boodschappen doet in winkelcentrum Roselaar. Tijdens de actieperiode van zaterdag 30 maart t/m zaterdag 20 april 2013 ontvangt u bij iedere besteding van € 5,- in bijna alle winkels 1 Roselaar spaarzegel. Bij supermarkten geldt bij besteding van € 10,- 1 spaarzegel, bij reisburo’s geldt bij besteding van € 100,- 1 spaarzegel. Plak de zegels op de spaarkaart. Spaarkaarten kunt u in alle winkels krijgen. Vul uw volle spaarkaart volledig in en deponeer deze in één van de inleverbussen. U vindt deze inleverbussen op 3 locaties in het winkelcentrum. Inleveren is mogelijk t/m zaterdag 20 april 2013. U kunt zo vaak meedoen als u wilt. Op koopzondag 28 april vindt om 13.30 uur de prijsuitreiking plaats. In totaal geven we 3 fietsen en 100 fietsmanden weg. Alle prijswinnaars ontvangen schriftelijk en per email bericht.

Subsidie voor aanpak knelpunten platteland ROOSENDAAL - Het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling knelpunten platteland NoordBrabant vastgesteld. De provincie gaat vanaf 2013 financieel bijdragen in de uitvoering van projecten op het gebied van vrijkomende agrarische

locaties, sanering glastuinbouw in kwetsbare gebieden, innovaties gericht op de transitie van agrarische bedrijven. Ook wil de provincie geld investeren in projecten die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijk ontwrichte situaties in het buitengebied. Dat is van belang voor een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat in Brabant.

KORTE BERICHTEN

Wethouder Kees Jongmans

DOOR KIMBERLY NOUWS Er kan ingekort worden op subsidie indien de inkomens hoger zijn dan de norm, zoals vastgelegd in de nieuwe Wet normering topinkomens die sinds 1 januari geldt. De norm is in 2013 223.000 euro. Er moet voldaan worden aan de nieuwe eisen van de wet Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Elke gemeente heeft een eigen beleid op het gebied van topinkomens. De gemeente heeft gezien dat de nieuwe manier van aanpak werkt bij andere gemeentes. Een morele verantwoordelijkheid neemt de gemeente. “Wij willen subsidiëren, maar wel het maatschappelijke effect benoemd hebben”, aldus wethouder Kees Jongmans, coördinator subsidieverlening. Administratieve lasten Organisaties en verenigingen moeten minder te maken krijgen met administratieve

. FOTO KIMBERLY NOUWS

lasten bij het aanvragen van subsidies en aanpak van topinkomens bij instellingen die subsidie ontvangen. Dat stelt het college voor aan de gemeenteraad. Het nieuwe subsidiemodel van de gemeente Roosendaal is gebaseerd op die van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In dit model gaat het echt om het vertrouwen. In het nieuwe subsidiemodel geldt dat subsidiebedragen tot 10.000 euro zonder verantwoording verleend mogen worden. Dit zorgt voor minder administratie. Tot 100.000 euro geldt de accountantsverplichting niet meer. Onderscheid vervalt In budget-, waardering- en projectsubsidies wordt geen onderscheid meer gemaakt. Dit schept duidelijkheid. Het college krijgt de bevoegdheid om per onderwerp regels te stellen. De te subsidieren activiteiten, doelgroepen en regels voor de verdeling van de subsidiebedragen

worden op deze manier bepaald. In de jaarlijkse kadernota wordt per onderwerp bepaald hoe noodzakelijk het is om nadere regels op te stellen. Verenigingen, instellingen en organisaties die subsidie ontvangen kunnen een aankondiging van de nieuwe aanpak verwachten. Sommigen zijn al op de hoogte gebracht. Andere krijgen het nog te horen.

Glasschade?! Ruit stuk?! Supersnel Glasherstel

24 uu rs service

Bel gratis 0800 - 837 52 27

ROOSENDAAL 55+ Bingo: Vrijdag 22 maart is er weer Bingo in Buurthuis Keijenburg begint om 14.00 uur. Aqua-aerobic bij KBO: Wegens groot succes van de sportactiviteit Aqua-aerobic is KBO-Roosendaal gestart met een tweede les uur voor haar leden. De Aqua-aerobic vindt plaats op vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur in Sportcentrum Roosendaal, Jan Vermeerlaan 115. U kunt zich nog aanmelden voor een proefles. Ook niet KBO-leden zijn van harte welkom. Voor informatie: Lucie Nelen tel. 0165-563374 of Jan Hendrikx tel. 0165-556499. Open tennisdag: Zondag 24 maart houdt Tennis Vereniging Roosendaal een Open Tennisdag van 13.00-16.00u. Iedereen die eens gratis en geheel vrijblijvend een balletje wil slaan, is dan van harte welkom. Samen met de trainers kun je aan de slag. Voor tennisrackets en ballen wordt gezorgd. President Kennedylaan 1a in Roosendaal. Kringzingen: op 21 maart bij The Soulcircle in Mariadal, Vincentiusstraat7 te Roosendaal van 19.30 tot 21.30u. Deuren open vanaf 19.00u. Toegangsprijs inclusief koffie / thee. Informatie en aanmelden bij wilma.van.ineveld@hetnet.nl 06-27275994, of via www.thesoulcircle.nl Shantykoor: Zondag 24 maart van 15.20-15.50 uur gaat shantykoor ‘t Craeyenest er vol tegenaan in het theatercafé van De Kring. Ze brengen oude en nieuwe nummers uit hun steeds groter wordende repertoire van vrolijke, droevige en gewoon gezellige shanty’s en andere zeemansliederen. Bingo: Zondag 24 maart bingo van Femaro om 2 uur in buurthuis Keijenburg in Roosendaal. Via MLO tot Doctor: Oud De Stappen-leerling en Norbertiaan, Oscar van Linden uit Wouw, hoopt op 4 april te promoveren aan de VU te Amsterdam in de studierichting: Medical Chemestry. Hij studeert af met het proefschrift: Fragment-based drug design of smaal molecule EPHA4 kinase inhibitors.

CuMa optreden HOR met eigen zangeres

Faillissementen in de Regio West-Brabant Van 12 februari tot en met 1 maart 2013 Bron: Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland De Klerk Elektrotechniek B.V. - Bergen op Zoom; Bij de Vaate Holding B.V. hodn Bijdevaate Holding - Zierikzee; I. Boot & Zoon B.V. thodn Boot Schilders, Boot Spuiters, Boot Afwerkers, Boot Beglazing, Boot Houtsanering - Goes; I.P.Z. B.V. - Zierikzee; Thermphos Holding B.V. - Ritthem; A.A. Hoesseinbaks hodn Benelux Power - Steenbergen; Gevelrenovatie Baldinger B.V. Oosterhout; F. Van Brabant hodn Luthier Artisan Frederik van Brabant vhodn F. Van Brabant Chalet - Hoogerheide; V.O.F. Anlie hodn Betonhandel Anlie - Raamsdonksveer; C.J. Rullens hodn Betonhandel Anlie - Raamsdonksveer; M.A. Rullens-van Gool hodn Betonhandel Anlie - Raamsdonksveer; R. Jonker hodn Taxibedrijf Wieler - Dinteloord; Present Holding B.V. - Etten-Leur; R.R. Weterings hodn Schoonmaakbedrijf & Glazenwassersbedrijf Weterings - Breda; R.R. Weterings hodn Weterings Scooters & Car service - Breda; VDB Afbouw & Advies B.V. - Etten-Leur; A.W. de Wijs hodn de wijs handelsonderneming en freelance - Made; W.J. Hofman hodn W.J. Hofman - Hoogerheide; Nummers B.V. - Galder; W.W.J. van Gils hodn Broodjeszaak De Panaché - Breda; Digo B.V. - Zevenbergen; BVR Bouw en Ontwikkeling B.V. thodn Suijkerbuijk Bouw & Services - Roosendaal; BVR Materieeldienst B.V. - Roosendaal; Burgt Schoenen B.V. - Sint-Maartensdijk; VIBO B.V. thodn VIBO Transport - & Logistiek Opleidingen, VIBO Transport College, VIBO Detachering, VIBO Verkeersveiligheid Instituut - Bruinisse; J. de Ruiter hodn J. de Ruiter v/h Aannemingsbedrijf C. de Ruiter en Zoon - Brouwershaven; A.P.J. de Bruijn Beheer B.V. - Etten-Leur; Harrie de Bruijn B.V. - Etten-Leur; Hombergh Holdings B.V. - Teteringen; Fashion BOZ B.V. - Bergen op Zoom; Globe Fashion B.V. - Bergen op Zoom; Hulzebos Grossierderij Breda B.V. thodn Hulzebos Breda - Oosterhout; Simons Mode B.V. hodn Simons Mode, A & S Mode - Dorst; K. Tunç hodn Kaan Logistics - Bergen op Zoom; Blenzo Beheer B.V. - Breda; W. Lecluijze V.O.F. - Oostburg; W.A.M. Lecluijze hodn W. Lecluijze V.O.F. - Oostburg; A.J. Lamote hodn W. Lecluijze V.O.F. - Oostburg; C & S Transport B.V. - Middelburg; Geelhoed Betonwapening B.V. - ‘s-Heer Arendskerke; BVR Projectontwikkeling B.V. thodn Ster Woningen - Roosendaal; Holding BVR Projectontwikkeling B.V. - Roosendaal; Holding BVR Vastgoed B.V. - Roosendaal; Holding BVR Facilitair B.V. - Roosendaal; Metselbedrijf J. van Wijngaarden B.V. - Oosterhout; S.M. Beekers hodn Midushi en Central City’s - Breda; B&C Tandtechniek B.V. - Made; E.A.J.W. Haagen hodn Edwin Haagen Klusservice - Baarle-Nassau; E.J.M. van Beek hodn Bestelservice Ed van Beek - Baarle-Nassau; Attent Projectontwikkeling B.V. - Oosterhout; V.O.F. Wil en Sil hodn Wil en Sil - Oud Gastel; W. van der Steen hodn Wil en Sil - Oud Gastel; S. van der Steen-Goercharan hodn Wil en Sil - Oud Gastel; BVR-Groep N.V. - Roosendaal. PAGINA 6

HOR talent Anke Taheij in actie tijdens een repetitie.

ROOSENDAAL - Tijdens de Culturele Manifestatie (CuMa) op zondag 24 maart speelt het grote A-orkest van het HOR onder leiding van Rob Sloekers van 14.55u tot 15.25u in de Kleine Zaal van schouwburg De Kring. Het tweede divisie orkest laat zich van een bijzonder veelzijdige kant zien en horen; van bekende TV- en filmmuziek tot een wereldbekende jazz standard. Zo mogelijk nog opmerkelijker is dat de muzikanten

hun eigen orkestlid Anke Taheij gaan begeleiden tijdens 2 nummers. Anke is een 16-jarige zangeres met een zeer innemende en kristalheldere stem. Een optreden dat een must is voor de ware muziekliefhebber. Dus wil je gewoon kwalitatieve muziek horen, of overweeg je lid te worden van een muziekvereniging, dan weet je waar en wanneer je moet zijn: CuMa 24 maart. Optreden HOR, 14.55-15.25u, Kleine Zaal, De Kring.


 

Rolluiken en Zonwering 5ROOXLNHQHQ=RQZHULQJ 10 jaar garantie! MDDUJDUDQWLH * zie garantie voorwaarden ]LHJDUDQWLHYRRUZDDUGHQ

Donderdag 21 maart Ingelast Stadsspreekuur

ZZZWGURRVHQGDDOQO www.td-roosendaal.nl 0165 - 39 27 12 AUTOMONTAGEBEDRIJF

JOKO

‡6ORRSORRSVFKDGHDXWRÂśV PRWRUVWHNRRSJHYUDDJG ‡$OOHJHEUXLNWHRQGHUGHOHQ RQOLQH ‡9ULMZDULQJELMRSKDOHQ ‡5HSDUDWLHHQRQGHUKRXG Lid ARN-Stiba-RDW 0DDOEHUJHQVWUD:HUQKRXW 7HO LQIR#MRNR]XQGHUWQO ZZZMRNR]XQGHUWQO

PAVILJOEN OP DE NIEUWE MARKT, EERSTE VERDIEPING VAN 17.00 TOT 18.00 UURD

uo ating

UITLAAT-SERVICE

Speeddaten, maar dan anders!

Ę‹Ę Ę˘ÉľÉ—

Smoorstraat 1a, Roosendaal Tel. 0165 - 549860

'É?7Č­Ę‘Ę NĘ‹ČˇĘ‘É %Ę‘UČ°Ę‘ÉšĘ?Éž=RĘ?É™ DĂŠ leukste manier om op ĂŠĂŠn middag veel singles te ontmoeten.

Wij verzorgen uw Belastingaangifte 2012

Uw aangifte inkomstenbelasting

TEL. 0165-545011 BGG 06-28965431

voor â‚Ź 30,00

www.duodating.nl

Bel 06-13877461

Tandprothetische Praktijk

Heeft u ideeĂŤn voor de toekomst

Mevrouw Bakker is door de

van de binnenstad en wilt u die

gemeente aangesteld om de koers

delen? Dat kan. Aanstaande

voor de binnenstad met u uit te

donderdag 21 maart wordt het

stippelen.

eerste Stadsspreekuur gehouden.

De inloop is vrÄł. Vragen stellen via

Van 17.00 tot 18.00 uur bent u van

e-mail mag ook:

harte welkom in het Paviljoen op de

hartvoordebinnenstad@roosendaal.nl.

Nieuwe Markt, eerste verdieping.

Het volgende Stadsspreekuur is op

Wethouder Hans Verbraak stelt

donderdag 28 maart van 17.00 tot

Riek Bakker aan u voor.

18.00 uur.

Meld je nu aan op:

TOUWEN B.V.

Stoppen ! met roken Lasertherapie

De behandeling wordt vergoed. www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Afslanken met succes! Lasertherapie

DE BEHANDELING WORDT VERGOED www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

www.tpptouwen.nl info@tpptouwen.nl Raadhuisplein 4, 4741 AM Hoeven tel. 0165 - 505510

TEGELOUTLET MEGASTORE

40% KORTING OP DE GEHELE STOCKVOORRAAD!! Meer dan 100.000 m2 kwaliteitstegels op voorraad!!

reparaties - implantaten nieuwe protheses

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie: ‡DQWLHNHXXUZHUNHQ ‡PRGHUQHXXUZHUNHQ ‡ZLM]HUSODWHQ

De specialist in keramische tegels!!

:LOJHQVWUDDW2XGHQERVFK 7HO ZZZNORNNHQPDNHULMGHWLMGQO

Tegeloutlet Wuustwezel BREDABAAN 52A - 2990 WUUSTWEZEL (B) - T: +32(0)3.667.69.06 (Aan de Nederlands/Belgische grens van Wernhout naar Wuustwezel) E-mail: tegeloutletwuustwezel@hotmail.com www.tegeloutlet.be Openingstijden: Alle dagen van 10.00 uur - 18.00 uur, zon- en feestdagen 13.00 uur - 17.00 uur

HELP

VAKMANNNEN GEZOCHT Start succesvol klusbedrijf! Klusopdrachten, reclame, inkoopkortingen, bedrijfsadvies aantrekkelijke voorwaarden. Betrouwbare organisatie Formule Partner BV. Kijk op:

www.devakman.info of www.keurmerkbedrijf.nl

De goedkoopst e in de grensstreek !

BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

12

MAGERE VARKENSLAPPEN KILO 2.99

SCHIMMELNAGELS

Laat ze nu behandelen met de PinPoint laser. Na de laserbehandeling worden de nagels geleidelijk weer normaal in de daarop volgende maanden.

Zomergemstraat 2a 4826 CW Breda 076 578 00 50

KUIKENBOUT boter malse PAARDENBIEF

1KG 1.69 ½KG 2.49 FRICANDEAU/ROLLADE/SHOARMA 1KG 3.49 voor de 49 liefhebber PAARDENRIBLAPPEN 1KG 4. ½KG

www.dermcentrum.nl

KONIJNEN 89 2. BOUT 4.99

PAARDEN KOGELBIEF

1KG

GEMENGD GEHAKT 1KG

2.89

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL

PALINGWORST

150GR

1.19

ROOMPATÉ 150GR

1.49

FILET AMERICAIN 100GR

0.99


KORT BEDRIJVIG

‘Het was aftellen voor de kinderen’

Pannenkoeken bakken voor ouderen Nieuw concept in Dakota’z ROOSENDAAL - Basisschool Lavoor deed mee aan de Nationale Pannenkoekdag. De klas was vrijdag omgebouwd tot een gezellig pannenkoekrestaurant. De kleuters waren de hele week al zenuwachtig voor deze dag. Eindelijk was het dan zover. Vaders, moeders, opa’s en oma’s waren opgetrommeld om pannenkoeken te bakken of om te komen smullen. tiviteiten blijven doen. Het lesprogramma zit erg vol. Er worden wel genoeg leuke activiteiten aangeboden. Helaas kunnen basischolen dat niet allemaal aanpakken. Gelukkig is Monique goed in organiseren en is deze ochtend super geworden voor de jongste en de oudste”, vertelt Colinda Rijpers, directrice van de basisschool.

Een geslaagde pannenkoekdag voor jong en oud.

DOOR KIMBERLY NOUWS De lekkerste pannenkoeken van Roosendaal werden gebakken op de Lavoor. Voor de kleuterklas van juffrouw Monique en juffrouw Mandy was het een spannende dag. De kinderen waren al een tijdje bezig met de voorbereiding van de pannenkoekdag. De klas werd omgetoverd tot restaurant met een prachtige aankleding. Bordjes, bestek, bekertjes, tafelkleedjes en servetten alles was compleet. Zelfs servettenringen hadden de kinderen zelf gemaakt. Genieten Moeders zorgden thuis voor pannenkoeken en die werden gebracht. Ook waren er moeders die in het ‘restaurant’ aan het bakken waren. Om 11.00 uur was er van elk kindje een opa of oma uitgenodigd. En op de Lavoor kwamen opa’s en oma’s niet zomaar binnen. Ze werden buiten opge-

FOTO KIMBERLY NOUWS

haald door hun kleinkind en begeleid over de rode loper om vervolgens de school binnen te lopen. Het ging er feestelijk aan toe. Opa’s en oma’s voelden zich erg vereerd en de kleuters waren trots.

Opa’s en oma’s voelden zich vereerd

Maatschappelijk De zevende editie van dit jaarlijks terugkerende evenement draait net als voorgaande jaren om het verzorgen van een pannenkoekfeest voor ouderen. Nationale Pannenkoekdag is in het leven geroepen om kinderen en ouderen op ludieke wijze met elkaar in contact te brengen. Met de pannenkoek als oer-Hollands verbindend element worden kinderen zich bewust van wat ze kunnen betekenen voor de oudere medemens. Traditie In Engeland, Ierland en Australië wordt al eeuwenlang Pannenkoekendag gevierd op de dinsdag voorafgaand aan Aswoensdag. Aswoensdag is de eerste dag van de christelijke vastenperiode, wat vroeger betekende dat je 40 dagen lang geen eieren, melk en vetten mocht eten. Tegenwoordig wordt er niet meer zo streng gevast.

ROOSENDAAL - Openbare Basisschool De Wending heeft themaweken over de bouw. De bouwsector is een hot item op het moment, gezien rake klappen die de sector te verduren krijgt. Dat de bouw nog steeds leuk is blijkt tijdens de themaweken over de bouw.

Initiatief “Het is zo belangrijk dat we dit soort ac-

Dag van het Landschap Traditiegetrouw organiseert Brabants Landschap op Tweede Paasdag wandelingen met boswachters en natuurgidsen in samenwerking met het IVN. Op 10 locaties in Brabant beginnen om 12.00, 13.30 en 15.00 uur excursies en duren anderhalf uur. Deelname is gratis en leuk voor het hele gezin. Beleef het voorjaar en sta eens stil bij de kleine wonderen van de natuur die in het voorjaar plaatsvinden. Wandel mee op Tweede Paasdag! Het meest spannende seizoen van het jaar is toch wel de lente. Dieren brengen hun jongen ter wereld, bomen veranderen hun bruine knoppen in fris bladgroen. De natuur ontwaakt en prikkelt je zintuigen met allerlei nieuwe geluiden, geuren en kleuren. Dit jaar wordt de Dag van het Landschap gehouden op 10 verschillende locaties verspreid over Brabant. Van west naar oost: het Markiezaat in Bergen op Zoom, de Pannenhoef in Rijsbergen, het Pompveld in Babyloniënbroek, de Regte Heide in Riel, de Mortelen in Oirschot, Landgoed Heeswijk in Heeswijk-Dinther, Haanwijk in Sint-Michielsgestel, Landgoed Heerendonk in Nuenen, de Herbertusbossen in Heeze en Keent in Ravenstein. In Bergen op Zoom starten de wandelexcursies vanuit het Bezoekerscentrum de Kraaijenberg. U gaat met de gids op ontdekkings-

ROOSENDAAL - 22 maart organiseert Vibes events in samenwerking met Dakotaz het nieuwe concept F.L.A.I.R. Dit betekent friday lounge afternoon in Rosevalley. F.L.A.I.R. Staat voor ontspannen, netwerken en genieten van luxe drankjes en hapjes in een exclusieve omgeving. De deuren gaan om 18.00 open en sluiten weer om twaalf uur. De organisatie heeft bewust gekozen voor deze tijden en verwacht dan ook veel bedrijven na een harde week werken een hapje en een drankje komen doen om het weekend in te luiden. Ter vervanging van het avondeten thuis is er een walking diner met gerechten voor een kleine prijs. Tot halverwege de avond kan je genieten van live muziek van serene, hierna zorgt DJ Marcel voor de lekkerste dancemuziek. Tevens is er een flairtender aanwezig die de lekkerste cocktails zal shaken. Vibes events heeft hier ook een leeftijd van 21+ aan gekoppeld omdat juist deze groep in Roosendaal en omstreken behoefte heeft aan een gezellige stijlvolle avond. Daarnaast eindigt de avond om twaalf uur zodat iedereen ook nog wat aan zijn of haar zaterdag heeft. De bedoeling is hier een maandelijks event van maken, wat plaats zal vinden op het einde van iedere maand. En omdat het leven al duur genoeg is, is de entree gratis dus zeker de moeite om eens te gaan kijken!

Bouwers van de toekomst

Na gesmuld te hebben van de lekkere pannenkoekjes werd er voor de opa’s en oma’s nog een bingo gehouden waar ze mooie prijzen konden winnen. Een van de prijzen was een kortingsbon voor een pannenkoekenrestaurant. “Ik vind het fantastisch om iedereen zo te zien genieten”, aldus Monique van Aalst, kleuterjuf en initiatiefneemster.

ROOSENDAAL - Brabants Landschap en IVN organiseren gratis wandelexcursies op maandag 1 april. Beleef het voorjaar op Tweede Paasdag.

(L) Michael Hellendoorn van Vibes en (r) Lee-z Kolthoff eigenaresse van Dakota’z

tocht door dit bijzondere en gevarieerde gebied, waar u zowel zangvogels als steltlopers tegen zult komen. Met een beetje geluk ziet u vanuit de uitkijktoren de kolonie lepelaars, die op de Spuitkop hun nest aan het bouwen zijn. Deze komen namelijk ieder jaar rond eind maart terug van hun lange tocht uit West-Afrika om zich in het Markiezaat voort te planten. Na afloop van de wandeling, of bij slecht weer, kunt u hier van ‘dichtbij’ genieten van de flora en fauna van het Markiezaat in één van de exposities. Bijvoorbeeld de expositie ‘De Vogeltrek in Beeld’, waarbij middels foto’s, kaartmateriaal, film en kunst de belangrijkste vogels van het Markiezaat gepresenteerd worden. De film ‘Het Markiezaat van zout naar zoet’, neemt u gedurende 15 minuten mee in de wondere wereld van één van de belangrijkste wetlands van Nederland. Op het terrein van het bezoekerscentrum vindt u naast een informatiestand van Brabants Landschap en IVN de Groene Zoom, nog enkele andere deelnemers. Zo zijn er vertegenwoordigers van Bijenhoudersvereniging de Wal van Brabant, Vogelwerkgroep Bergen op Zoom en zal Rinus van Paasen een demonstratie wilgentenenvlechten geven. De excursies zijn gratis en reserveren in niet nodig. De hond mag helaas niet meewandelen en het is raadzaam om (waterdichte) wandelschoenen of laarzen aan te trekken. Zie wwww.brabantslandschap.nl voor meer informatie over programma en locaties. Parkeerplaats: Bij Bezoekerscentrum de Kraaijenberg, Fianestraat 21 in Bergen op Zoom.

De Wending heeft werk gemaakt van het thema bouw. De Architecten Alliantie uit Goes houdt een presentatie over het ontstaan van een gebouw, Raab Karcher, leverancier voor de bouw, heeft een stand ingericht en Aan de Stegge levert een schaftkeet, zodat de kinderen tussen de middag kunnen ‘schaften’, net als op een

bouwplaats. Aan de Stegge heeft tevens Bouwmensen ingeschakeld, het voormalig SPB uit Bergen op Zoom. De leerlingen van deze praktijkopleiding bouw hebben de kinderen een hele dag laten zien wat timmerwerkzaamheden en metselwerkzaamheden inhouden. De kinderen genoten van de uitleg en het zelf actief helpen met de werkzaamheden. Na een dag vol enthousiasme gingen de leerlingen van obs De Wending én de leerlingen van de opleiding Bouwmensen moe en voldaan naar huis. De kinderen zagen dat er hard gewerkt moet worden in de bouw en dat buiten werken ook koud kan zijn, maar dat mocht de pret niet drukken.

NL Doet bij scouting Prinses Irene groot succes

Met Play the Game

0pus165 gaat voor tweede herkansing ROOSENDAAL - Voor een uitverkocht Kadehuis stond zanggroep 0pus165 op zondag 10 maart de sterren van de hemel te zingen.

Nederlandstalig tot close harmony en van musicals tot aan pop. Pianiste is Annemiek Steinenbach en als perfecte aanvulling op percussie Robert Konings.

Voor degenen die geen kaartje konden bemachtigen is er een mogelijkheid ze, onder leiding van de enthousiaste dirigente Pascale de Turck, alsnog te zien en te beluisteren op vrijdagavond 22 maart vanaf 20.30 uur. Het repertoire is zeer divers, van

Play the Game De titel van het concert, Play the Game, slaat op een nummer van Queen dat wordt gezongen. Het repertoire is zeer gevarieerd met ook enkele nummers die minder bekend zijn bij het grote publiek. Wie eens

wat anders wil horen dan een doorsnee koor, moet zeker komen luisteren. En mannen en vrouwen die het een uitdaging vinden om op niveau te zingen, moeten zich zeker aanmelden. Play the Game, vrijdagavond 22 maart, 20.30 uur in Kadehuis, Kade 24 in Roosendaal. De zaal is open vanaf 20.00 uur. Kaarten zijn te reserveren via opus165@gmail. com en aan de kassa. Meer informatie: www.opus165.nl PAGINA 8

Inkleuren van de muurschildering tijdens NL Doet.

ROOSENDAAL - Afgelopen weekend was het NL Doet. Ook Scouting Prinses Irene had zich opgegeven voor NL Doet. Scouting Prinses Irene is bezig om een nieuwe muurschildering te maken voor het bever en welpen lokaal. Tijdens NL Doet is er begonnen met het

inkleuren van de muurschildering. Met een grote groep vrijwilligers is de hele dag hard gewerkt en het resultaat mag er wezen. De komende weken zal de schildering nog verder afgewerkt worden. De bevers en welpen hebben dan weer een mooie muurschildering in hun lokaal waar ze nog jaren plezier aan zullen beleven.


Alleen op: Geldig in week alleen op zondag 24 februari 2013

Stokbrood Wit

VERS UIT DE OVEN

PER STUK

donderdag

vrijdag

zaterdag

maart

maart

maart

zondag

21 22 23 24 ™0 .99

™8 .49

0. ™0

maart

ingen

Geldt voor alle aanbied

4.

79

99

0

8 .4lang Varkenshaas VERS UIT ONZE AMBACHTELIJKE SLAGERIJ

500 GRAM

FRANSE KAASJES PER STUK 2,- EURO

van 10.00 uur tot 18.00 uur

Port salut, chevre buche, brie 60+ , casello blue, camembert, rustique.

3 voor

5.

00

ZONDAG 24 MAART OPEN MAANDAG 1 APRIL (2e PAASDAG) OPEN Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

Gommers - Roosendaal PLUS Gommers PLUS - Roosendaal Dijkcentrum 24, T: 0165 54 22 9941-43, T: 0165 54 22 Dijkcentrum Dijkcentrum 24 T: 0165 54 22 99

maandag - vrijdag 08.00 - 20.00 uur, zaterdag 08.00 - 18.00 uur, maandag - vrijdag 08.0008.00 - 20.00- uur, - vrijdag 20.00 uur, zondag 10.00 - 18.00maandag uur

zaterdag 08.00 uur,uur zondag 10.00- 18.00 - 18.00

Nieuw! 2 e

club in Ro

Roosenda

osendaal

al - ‘t Zan

d

INSCHRIJVEN T.W.V. € 25,EN t LIVE SS

GROEPSL E VE

EPSLESS E RO G

N

LI

* AANBIEDING IS GELDIG TOT 1 APRIL 2013 EN NIET GELDIG IN COMBINATIE MET ANDERE ACTIES. GA NAAR WWW.BASIC-FIT.NL EN BEKIJK DE VOORWAARDEN. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN.

zondag 10.00 - 18.00 uur

€ 5,9 5

E ACTIE E CLUB L A I C E P S Z VOOR DE GEN! N E E L L A GELDT PT NOG 11 DA EN LOO

.NL

ROOSENDAAL - T ZAND 3 ROOSENDAAL - DE STOK 12

On bep

erkt

spor

€15 9 5 , pe r m aand

ten

v. a .


- A D V ER TORIAL -

Spectaculaire introductiekortingen op dakkapellen

Paasshow bij Belisol Breda BREDA - Belisol is internationaal bekend om zijn kozijnen en deuren op maat, in kunststof, aluminium of hout. Sinds kort is een nieuw product bijgekomen: de dakkapel op maat. In één dag geplaatst, in een klassieke of moderne uitvoering en van de bekende Belisol-kwaliteit. Het grote voordeel is dat deze dakkapellen volledig onderhoudsvrij zijn. Dankzij de kennis die voorhanden is zijn ze ook nog eens verrassend voordelig geprijsd, bovendien geeft BelisolBreda deze maand, tot en met de Paasshow, een introductiekorting van maar liefst 1000 euro! DOOR JOYCE VAN ZIJL Omdat Belisol bovendien sponsor is van de Lotto-Belisolwielerploeg krijgt u daar-

bij ook nog een gloednieuwe Giant-fiets cadeau! Maatwerk “Belisol bestaat al 36 jaar en heeft dus een enorme ervaring in het op maat fabriceren van kozijnen en deuren,” vertellen Liza Huissen en Jankees Padmos.” Steeds vaker kwam de vraag of wij ook dakkapellen konden leveren, dus is dit product ontwikkeld. Gezien de huizenmarkt gaan mensen steeds vaker kijken hoe ze in hun huidige woning meer ruimte kunnen krijgen en onze dakkapellen bieden daar een geweldige oplossing voor. Onze dakkapellen zijn de enige die rondom 15 cm geïsoleerd zijn, dus zowel de zijkanten als het dak. Volledig onderhoudsvrij en in één dag geplaatst. Bovendien zijn ze schilder-, stuc- of behangklaar aan de binnenzijde. In onze showroom staan een aantal voor-

beelden, zo hebben we een klassieke versie met een houtnerfstructuur en schrootdelen aan de buitenzijde, maar ook een hele strakke, moderne versie. Voor elk huis en voor elke hoekhelling hebben wij een oplossing. Onze dakkapellen zijn standaard voorbereid op onzichtbare plaatsing van een rolluik, dat kan meteen maar ook op een later moment gebeuren.“ Service “Wij komen ter plaatse opmeten, de indeling van de ramen bespreken en doen dan meteen een prijsopgave. En die is Belisol is internationaal bekend om zijn kozijnen en deuren op maat. FOTO JOYCE VAN ZIJL heel scherp! Zo heeft u al een dakkapel van vier meter vanaf 4500 euro! Wij hou- Kortom, heeft u extra ruimte nodig, kom hele regio West-Brabant en hebben acht den ook rekening met de regels rond een dan bij ons langs en we bespreken de montageploegen, waarmee wij u van bouwvergunning, met name bij plaatsing mogelijkheden. Het feit dat wij deel uit dienst kunnen zijn. van een dakkapel aan de voorzijde is die maken van een groot internationaal be- Kortom: kom deze maand of tijdens de vaak nodig. Desgewenst kunnen wij dat drijf biedt u zekerheid, samen met een Passhow op 29 en 30 maart en 1 april garantie van tien jaar. Wij werken in de eens kijken bij Belisol Breda!” helemaal begeleiden.

Belisol Breda, Neerloopweg 20, 4814 RS Breda . tel. (076) 522 47 67, www.belisol-breda.nl

“Verr ijk u w bu ite nle ve n”

OPEN WEEKEND 23&24 maart

2e Paasdag

10.00 - 16.00 uur

open 11.00

/16.00u

Mooie lente-aanbiedingen op onze vernieuwde site www.du-bois.nl 23 en 24 maart introductie nieuwe collectie stenen MBI

De steenmeesters

eoSteen

AL EENS IN HET Geniet nog dit AR TUIN VOORJA van uw PARADIJS AeRigAeDnIJS! P GEWEEST? Ideeën doet u op in onze showtuin Jacobs Sierbestrating heeft een van de grootste en fraaiste showtuinen op het gebied van sierbestrating in heel West Brabant. U vindt er werkelijk alles!

Du Bois Sierbestrating & Tuintechniek Rucphenseweg 49a, Zundert (t.o. Abdij) T. 076 - 597 3201 - www.du-bois.nl

tuinaanleg | sierbestrating | waterpartijen | veranda’s buitenkeukens | tuinverlichting | terrasverwarming tuinaccessoires | inspirerende showtuin

Sierbestrating Sierbestrating Rijsbergen Laguitensebaan 49, 4891 XR Rijsbergen, Tel. 076-5962069, Fax 076-5964348, E-mail info@jacobssierbestrating.nl Openingstijden: ma t/m vr 9.00-18.00 u., zaterdag 8.00-16.00 u. jacobssierbestrating.nl


Gevelreiniging

Jan van Mierlo Oude voegen uithakken, hogedruk-reiniging,

impregneren, zandstralen, reparatie-metselwerk, enz...

www.gevelreinigingjanvanmierlo.nl Voor frisse en stralende gevels! Ontdek je huis opnieuw!

Nieuwe website!

Tel.: 0162-429915 of 06-25095552

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

SPATADEREN

De vaten worden in kaart gebracht met duplex (echo-doppler) of Veinlite. )'#)%"%($)'*# ($%%')#$()'+$ '!$(&"(' #($)'*#+%%' dermatologie en flebologie.

mogelijke behandelingen: /("'%('$,(&*)$ /#'%'*'()$!$ /$%+(*"'"('+'+$)%&'( /%#("'%('$+%%''%)'+)$ /%&') /"('+%%'!"$+) ( Alleen behandeling door ervaren dermatologen, flebologen en chirurgen. De behandelingen worden vergoed door de verzeke'$+'%.%"($.!$*.$'*!" !(

VANAF WOENSDAG 20 MAART 2013 -50% OP ALLE SPEELGOED WEGENS SUCCES VOORGAANDE JAREN! Waaronder: voetbalspellen tafelmodel of op poten, snookertafel, 3 wielers, spelletjes, poppen, kindermeubels, ... te veel om op te noemen. Alle merken. Bij aankoop â‚Ź20 een zak snoep GRATIS

STOCK 1000

%#'#()') ' 

 

www.dermcentrum.nl

WEGGEMANS BV

Ook voor verticuteren, kalk en gazonmest

METAALBEWERKINGSBEDRIJF

Open van 10.00 tot 17.30 uur. Zondag tot 16.00 uur maandag gesloten

in IES / t s i l a i c e Sp NSTRUCTLATING

VELDWEG 46 - 2910 ESSEN - TEL. 03-667 35 96

LCO VELBEP STAA GE - EN DAK

RENOVATIE BESTAANDE EN ASBESTHOUDENDE DAKEN ‡QLHXZERXZDJUDULVFKHORRGVHQ EHGULMIVSDQGHQYROOHGLJLQHLJHQEHKHHU ‡SUR¿HOSODWHQGDNSDQSODWHQHQSRWGHNVHOSUR¿HOHQXLWHLJHQSURGXFWLH ‡JHwVROHHUGHVDQGZLFKSDQHOHQWEYGDN JHYHO ‡]HWWHULMWRWPPRDRQGHUKRXGVYULMHERHLGHOHQ ‡WUDQVSRUWHQNUDDQZHUN ‡DOXPLQLXPJHWURNNHQJRWHQXLWVWXN Metaalbewerkingsbedrijf Weggemans BV | Sportlaan 4 | 4695 BA Sint-Maartensdijk tel. : 0166-664105 | email : info@weggemans.info | website : www.weggemans.info

 

BHV basis Opleiding

2 dagen (excl. btw)

Begin snel!Schrijf je in voor de cursus van 5 en 12 juni 2013

Âź249,-


Europarlementariër Van Nistelrooij bezoekt Treeport Vrijdag 8 maart jl. bracht Europarlementariër Lambert van Nistelrooij samen met de Buitenlandcommissie van het CDA Brabant een werkbezoek aan Treeport. Treeport heeft Europese ambities, het wil van West-Brabant immers het meest aantrekkelijke boomteeltgebied van Europa maken. Aantrekkelijk om er te wonen, aantrekkelijk om te werken, om zaken te doen, te recreëren, etc. Als locatie voor het werkbezoek is gekozen voor Boomkwekerij

Poppelaars in Sprundel. Op dit moderne, nieuwe bedrijf liet Treeport zien hoe ze de boomteeltsector in deze regio op de Europese kaart zet middels projecten op het gebied van o.a. innovatie, duurzaam ondernemen, agrologistiek, scholing, marketing en communicatie. De resultaten van innovatieve duurzame projecten, zoals het ‘Schoon Water in de Boomteelt’ project en Planty Pot, deelname aan internationale beurzen, biodiversiteitsonderzoeken en het logistieke project Treerun spraken de aanwezigen tot de verbeelding. “De Europese strategie voor 2014-2020 draait om drie kernwoorden: slimmer, groener en meer mensen aan het werk. Deze aspecten zitten allemaal in de Treeport-filosofie en in de uitwerking. Bovendien wordt er nadrukkelijk grensoverschrijdend gedacht. Dat past

‘DE BOOM IN MET TREEPORT’ Rubriek bomen over bomen

Vroege voorjaarsbloei bij de dwergkwee Chaenomeles, de dwergkwee, behoort tot de rozenfamilie. Wie de bloemen van de dwergkwee en roos vergelijkt, ziet overeenkomsten maar de bloemen van dwergkwee zijn wel beduidend kleiner en geur ontbreekt. Chaenomeles groeit van nature in Oost-Azië en vormt een bladverliezende, meestal doornige struik met een stevige groeiwijze en een sterke vertakking. Hoewel vrijwel alle soorten groen blad hebben, is de vaak koperbruine kleur van het uitlopende voorjaarsloof zeker een sierwaarde. Elk jaar op de grens van winter en voorjaar, nog net vóór het jonge loof zich aankondigt, valt de dwergkwee op met een overdaad aan bloemen aan de vaak nog kale takken. Bij een zachte winter openen die bloemen zich soms al in februari. Daarmee is de dwergkwee een echte voorjaarsbode die zich tijdens zijn bloeiperiode helemaal niks aantrekt van late nachtvorsten of hagel- en/of sneeuwbuien; de bloei gaat zonder problemen enkele weken door. De belangrijkste soorten zijn C. japonica en C. speciosa. C. japonica is een uit Japan afkomstige soort die daar in bosgebieden voorkomt. Het is een soort tot slechts één meter hoogte maar die wel veel breder wordt. In het vroege voorjaar verschijnt een grote hoeveelheid oranjerode bloemen. De bekendste cultivar is ‘Sargentii’ met steenrode bloemen. C. speciosa komt uit China. Deze soort haalt twee meter hoogte en breedte. Iets later dan bij de vorige soort, in april en mei, verschijnen talrijke rode bloemen. ‘Simonii’ is een min of meer bodembedekkende variëteit met halfgevulde bloedrode bloemen en ‘Spitfire’ groeit opgaand met karmijnrode bloemen. ‘Nivalis’ bloeit wit. Door de twee voorgaande soorten te kruisen, ontstond de hybride C. x superba. Deze heeft een grote diversiteit aan cultivars die uiteenlopende eigenschappen van hun ouderplanten hebben meegekregen. Er zijn laagspreidende variëteiten waarvan de donkerrode ‘Crimson and Gold’ veruit de bekendste is. ‘Jet Trail’ is een wit bloeiende bodembedekker en ‘Rowallane’ bloeit met bloedrode bloemen. Een grove brede habitus hebben de donkerrode ‘Fire Dance’ en ‘Nicoline’. De laatste heeft bloemen die iets gevuld zijn. Tot slot zijn er hoog opgroeiende cultivars zoals ‘Bright Hedge’ die soms als haag worden aangeplant. Vanwege de vele doorns vormt zo’n haag een ondoordringbare barrière. Naast een opvallende bloei produceert Chaenomeles ook grote geurende vruchten. Deze lichtgele tot geelgroene vruchten kunnen per soort nogal van grootte verschillen. De vruchten zijn geschikt voor consumptie, eenmaal rijp zijn ze bruikbaar voor de productie van jam of kunnen ze worden ingemaakt. Chaenomeles is een sterke heester die elke Nederlandse winter zonder problemen doorstaat. De plant groeit goed op elke grondsoort mits deze niet teveel kalk bevat. Vooral de hoger opgroeiende soorten zijn ook als leiplant geschikt. Het is raadzaam om de zijtakken dan na de bloei wat terug te knippen om te voorkomen dat de plant te ver de tuin in groeit.

prima in de Europese agenda van 2014-2020”, vatte Van Nistelrooij zijn indruk van de dag samen. De koplopers functie van Treeport zorgt voor een stabiele concurrerende internationale sector. Dat biedt werkgelegenheid en stimuleert de economie. “De grootste kansen voor de Treeport-regio liggen in Europa. Van wat nu gezaaid wordt door Treeport, kan deze regio de komende jaren de vruchten plukken”, verwoordde de Europarlementariër zijn indruk. De organisatie van Treeport kijkt tevreden terug op het bezoek van in totaal 50 mensen, die erg enthousiast reageerden op het gehele Treeport-verhaal. “Het is goed om te zien dat de politiek de speerpunten van Treeport her- en erkent”, geeft Gerard de Baaij, programmamanager van Treeport aan.

BEDRIJF UITGELICHT:

Loon en grondwerkbedrijf W.Huijbregts BV

Bedrijfstype: Loon en grondwerk in de boomkwekerij en tuinbouw en diverse grond en bestratingswerkzaamheden. Plaats: Zundert Heeft u participaties van Treeport: ja Waar bent u trots op wat betreft uw bedrijf: dat we het materiaal up to date te houden om als het voorjaar

word iedereen op tijd te helpen. Wat vindt u mooi aan het vak: Dat geen één dag hetzelfde is Wat is uw favoriete boom: Japanse acers- Beuk en Eik. Wij nemen deel aan de openboomkwekerijdag op 16 juni a.s.

Tekst: Emiel van den Berg

Neem verbruikscijfers van gas, licht en water mee

Schaakvereniging De Pion ROOSENDAAL - Schaakvereniging De Pion, uitslag 15 maart. A-groep Bart Peeters-Ton van der Werf: 0.5-0.5 Cees IJzermans-Arco Schumacher: 0.5-0.5 Tussenstand: 1. Jan Schuurmans: 8, 2. Cees IJzermans: 8, 3. Arco Schumacher: 7, 4. Bart Peeters: 5, 5. Ton van der Werf: 5. B1 groep Laurens Quinten-Hans Ravestein: 1-0 Robin Verbeek-Thijs Matthijsse: 0-1

Robin van Trijp-Eric van Loon: 0.5-0.5 Henk Alberts-Ted van Eck: 1-0 Tussenstand: 1. Henk Alberts: 3.5, 2. Ted van Eck: 3.5, 3. Eric van Loon: 3.5, 4. Robin van Trijp: 2.5, 5. Noud Riemens: 2.5/ B2 groep Mathijs Verbeek-Marc Naalden: 0-1 Jacques Smits-Pieter de Nijs: 0.5-0.5 Bas Snijders-Jordy Schouten: 0-1 Tussenstand: 1. Jordy Schouten: 5, 2. Jacques Smits: 3.5, 3. Marc Naalden: 3, 4. Jan van Oosterhout: 2, 5. Mathijs Verbeek:

2. C-groep Harry de Grood-Patrick Heijnen: 0-1 Patrick Peeters-Theo Potjes: 1-0 Ger IJzermans-Jan Rijkse: 0-1 Martijn Gesell-Victor van Oosterhout: 0-1 Peter Huijser-Anthony Snijders: 1-0 Tussenstand: 1. Jan Rijkse: 5, 2. Peter Huijser: 4, 3. Theo Potjes: 4, 4. Victor van Oosterhout: 3, 5. Patrick Peeters: 2. Voor meer info: www.depion.nl

Synchroomzwemsters NJK ROOSENDAAL -Het Nederlands Junioren Kampioenschap ofwel NJK vindt plaats in zwembad de Hoornse Vaart in Alkmaar op zaterdag 23 maart. De NJK is één van de hoogtepunten van het synchroonzwemmen en de meiden van Hieronymus trainen hier dan ook een heel seizoen hard voor. De NJK is bedoeld voor zwemsters van 15 tot 18 jaar. Eerst moeten ze 2 limieten halen met figurenwedstrijden gedurende het seizoen om te mogen starten op het NJK. Om een limiet te halen moeten de meisjes, afhankelijk van de leeftijdscategorie, een bepaald aantal punten scoren. De NJK bestaat uit 2 onderdelen. ‘s Morgens wordt er eerst techniek gezwommen. Voor een jury zwemmen de meisjes dan 4 figuren. Dat zijn altijd 2 vaste figuren en 2 gelote figuren. De helft van de behaalde punten van deze wedstrijd nemen ze mee naar de uitvoeringenwedstrijd die dan s ’middags wordt gezwommen op muziek. Vanuit Hieronymus

zwemmen Demi van Bogaert en Lonneke van de Merbel alleen de techniekwedstrijd mee. Demi zwemt alleen de techniek in opdracht van Jong Oranje en de KNZB. Zij zwemt eigenlijk dit seizoen nog op Age2 niveau (leeftijd van 12 tot 15 jaar). Maar omdat ze volgend seizoen naar de Junioren gaat en dit seizoen ook al bij Jong Oranje traint doet ze mee. Lonneke heeft buiten het groepsnummer Junioren geen uitvoering op muziek dit seizoen. Nadja Buurmans en Lilianne Sweere hopen hun duet te mogen zwemmen op de NJK. Dit betekent dat ze eerst met de techniek bij de eerste 12 van Nederland moeten eindigen en dan mogen ze starten met hun duet. De dames hebben namens de vereniging een roos gekregen om hen veel succes te wensen komend weekend. Wil je meer weten over synchroonzwemmen: www.zpv-hieronymus.com afdeling synchroonzwemmen of ga kijken in zwembad de Stok in Roosendaal. Daar traint Hieronymus op woensdag van18.00-18.45 uur en op zaterdag van 15.15-17.30 uur. Je mag altijd 3x gratis meetrainen met de meiden van Hieronymus. PAGINA 12

Fiksclub fikst het weer in buurthuis Keijenburg ROOSENDAAL - De Roosendaalse Fiksclub komt op zaterdag 23 maart weer bij elkaar, en wel als vanouds tussen 14.00 en 16.30 uur in buurthuis Keijenburg. De Fiksclub bestaat uit een aantal handige vrijwilligers met goed gereedschap, die regelmatig op een zaterdagmiddag bij elkaar komen om binnenlopende bezoekers gratis te helpen met het repareren van hun kapotte spullen. Alles wat het niet meer doet, of waar een stukje, poot of oor af is, komt in aanmerking. Ook met kapotte kleren kun je terecht, of als je vastloopt met een brei- of naaipatroon. Net als de vorige keer hebben we zaterdag een scholier in huis die een deel van zijn maatschappelijke stage bij de Fiksclub vervult. De Fiksclub wil ook de bezoekers helpen met het besparen van energie en water. We vragen iedereen daarom om de verbruikscijfers over 2011 van gas, water en licht thuis op te zoeken en naar Keijenburg mee te nemen. Waarom een Fiksclub? Die vraag wordt initiatiefnemer Sjaak Adriaanse vaak gesteld. “In Nederland gooien we veel weg

waar bijna niets mis mee is, of we laten het op zolder verstoffen. Door kapotte spullen te repareren besparen we niet alleen geld, maar ook de energie en de kostbare grondstoffen die nodig zijn voor het maken van nieuwe producten. En we verkleinen de afvalberg. Maar repareren is ook gewoon leuk, en vaak makkelijker dan je denkt”, aldus Adriaanse. De Fiksclub is een onderdeel van Transition Town Roosendaal i.o. Daaronder wordt een stad verstaan die bewust een veerkrachtige lokale gemeenschap ontwikkelt, met meestal nadruk op een drastische vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen. Samen dingen organiseren, en daar ook plezier in hebben, staan voorop. De volgende bijeenkomsten van de Fiksclub zijn op 20 april, 25 mei en 22 juni. We zoeken altijd extra vrijwilligers om de bezoekers te helpen met de reparaties. Het gaat om vrijwilligers die handig zijn met hout, metaal, elektronica, speelgoed, textiel, papier, fietsen enzovoort. Onkosten worden in overleg vergoed. Voor meer informatie: Sjaak Adriaanse, tel. (0165) 546557, e-mail s.adriaanse@inter.nl.net


Kom ook! Zondag 24 maart, OPEN HUIS van 14.00 tot 15.00 uur ROOSENDAAL Eendenberg 1 TE KOOP Vrijstaande woning met garage en fraaie serre

In prijs verlaagd van € 349.900,- k.k.

Gunstig gelegen aan woonerf nabij winkelcentrum Tolberg

NU voor slechts € 298.000,- k.k. Begane grond, entree, toilet, garderobe, trap naar 1e verd. Royale woonkamer met veel lichtinval, grote schuifpui en serre. Woonkamer met tegelvloer en open haard, gesloten keuken met kookeiland en alle inbouwapp. Bijkeuken en inpandige garage. 1e verd. Vide, ruime overloop, badkamer met ligbad, douchecabine, wastafel en 2e toilet. 2 of 3 slaapkamers. Vlizo-trap naar zolder. RUSTIGE LIGGING IN WIJK TOLBERG NABIJ ALLE VOORZIENINGEN PRACHTIGE PROFFESIONEEL GEBOUWDE ALLUMINIUM SERRE BEGANE GROND GEHEEL V.V. TEGELVLOER / VLOERVERWARMING GEHEEL VOORZIEN VAN KUNSTSTOF KOZIJNEN/DEUREN 493 M2 EIGEN GROND . INPANDIG BEREIKBARE GARAGE (8,18 X 3,28) DEGELIJKE BOUW, BOUWJAAR 1987 GOED GEISOLEERD VLOER-, SPOUW- GLAS- EN DAKISOLATIE

.. .. .. ..

tuin en zwembad.

en zien! n in b n a v t h Ec

SLECHTS 2% OVERDRACHTSBELASTING.

Inruil eigen woning bespreekbaar.

Voor meer informatie:

Verkoop bij inschrijving start om 14.00 uur.

info@unavastgoed.nl

Tel. 0412 - 633 502

Mob. 06 - 46 11 59 39

BOUW START BINNENKORT Interesse in één van de woningen in De Rozen te Hoeven? Neem contact op met de makelaar voor meer informatie

11 2

Semi bungalows

12

Vrijstaand geschakelde woningen

www.derozenhoeven.nl

Verkoop: ;LS! ^^^RRTTHRLSHHYZUS

Twee onder-één-kap woningen

Ontwikkeling en realisatie: ^^^]HUHN[THHSUS


SPORT

Bristol/Osaka RSD naar halve finale beker ROOSENDAAL - Woensdag 13 maart stond de kwartfinale van de beker op het programma. Voor de derde keer dit seizoen troffen de spelers van Bristol/ Osaka RSD Botafogo als tegenstander. Deze wedstrijd zou achteraf bestempeld kunnen worden als een ware bekerthriller waarbij Bristol/ Osaka RSd uiteindelijk aan het langste eind trok! De wedstrijd begon erg open en dit spelbeeld zou gedurende de hele wedstrijd zo blijven. Na amper 1 minuut maakte de uitploeg de 0-1 vanuit een vrije trap, deze week af via Jeroen, waardoor, de in het groen geklede, Tim Kersenboom kansloos bleef. Net als de vorige wedstrijd had Bristol/Osaka RSD snel een antwoord, Forhan ronde een individuele actie goed af. Echter nam de uitploeg snel weer een voorsprong, 1-2. Hierna kreeg Bristol/Osaka RSD iets meer grip op de wedstrijd en kwam het gelijk via een sterk spelende Robin Geeraers. Snel hierna bleef een vrije trap van Jeroen de Vlaming net voor de doellijn hangen, maar was Guilliano Wierikx er als de kippen bij om voor de eerste keer Bristol/Osaka RSD op voorsprong te zetten. Geheel onnodig kwamen de gasten weer snel op een 3-3 stand, door één van de vele slordigheden achterin. De gasten uit Eindhoven speelde de hele avond via hun beste speler, de nr 10 en hun spits.. Nog voor rust had Bristol/Osaka RSD de kans om de

wedstrijd op slot te gooien. Snel na de 3-3 kwam Bristol op een 5-3 voorsprong, via 2 keer Geeraers. In plaats van de wedstrijd definitief in het slot te gooien, kwamen de bezoekers net voor rust terug tot een 5-4 stand. Na de rust bracht Bristol/Osaka RSD door veel slordigheden zichzelf aardig in de problemen. Botafogo beschikt over genoeg kwaliteiten om hier dankbaar gebruik van te maken. Aan het begin van de tweede helft verdween de 5-4 voorsprong dan ook als sneeuw voor de zon en ineens keek Bristol/Osaka RSD tegen een 5-7 achterstand aan. Gelukkig vond Maikel Ubbink snel weer de netten, waardoor de achterstand verkleind werd tot 6-7. Botafogo bleef echter gevaarlijk en maakte dan ook de 6-8. Hierna kroop Bristol/Osaka RSD door het oog van de naald, toen een bal goed werd ingeschoten door de spits van de tegenstander, maar gelukkig ging deze via de binnenkant van de paal uit het doel. Uiteindelijk was het Robin Geeraers die goed anticipeerde op een bal die terug kwam van de keeper, waardoor de 8-8 op het scorebord verscheen. Met nog 3 minuten te spelen leek de wedstrijd af te stevenen op een penaltyserie. Maar ineens was daar Robin Geeraers die na een afgeslagen aanval van Botafogo met de bal aan de haal ging, hij passeerde zijn tegenstander en schoot de bal droog binnen, 9-8! Bristol/Osaka RSD haalde dus de overwinning alsnog binnen. Na de wedstrijd waren de mannen van Hans Lauwen dan ook erg

blij en opgelucht dat ze wederom in de halve finale van de bekercompetitie staan. Twee jaar geleden wonnen de Roosendalers de beker. Vorig seizoen ging het in de halve finale mis tegen de latere winnaar Verest Sport. Op 3 April zal Fm Sranang naar Roosendaal komen. Deze wedstrijd zal gespeel worden om 21.00 uur. Man van de wedstrijd: Robin Geeraers.

GRATIS TAXATIE Munten Postzegels Bankbiljetten Ansichtkaarten Tijdens verzamelbeurs met mogelijkheid tot verkoop of veiling Zo. 24 maart 10-16 uur in ‘De Nieuwe Nobelaer’ A. van Berchemlaan 2, Etten-Leur Info: 030-6063944 / www.mpo.nl

Geniet

van de zon!

Bij Mulders Tuinmeubelen heeft u de keuze uit een zeer ruim en kwalitatief hoogwaardig assortiment.

Sets vanaf 499,kijk op www.mulderstuinmeubelen.nl

Weekenddiensten Bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 530 200 in het Poortgebouw van het Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Roosendaal, Kruisland, Nispen, Wouw en Heerle. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek Roosendaal naast de huisartsenpost bij het Franciscus Ziekenhuis, Boerhaavelaan 21, tel. 0165 591 400 Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Dierenarts Het antwoordapparaat van de eigen dierenarts meldt wie de waarneming verzorgt.

Hieronymus zesde in landelijke A competitie zwemmen ROOSENDAAL - Hieronymus heeft op 10 maart de 4de ronde in de e-on competitie wedstrijdzwemmen gezwommen met hun 2 wedstrijdteams. Het eerste team zwom in thuisbad de Stok de laatste wedstrijd in de 4 ronden van de landelijke competitie. Het tweede team zwom weer in Kapelle en heeft na de 4de ronde op 7 april nog 1 ronde te gaan. Hieronymus 1 zwom een goede wedstrijd, was echter op enkele afstanden door afwezigen niet voldoende vertegenwoordigd maar desondanks halen ze een eindklassering bij de beste teams van de A- competitie. Na vorig jaar gepromoveerd te zijn naar de A-klasse eindigde ze dit seizoen op een keurige 6de plaats. Andy van Akkeren zwom individueel vrije en rugslag. Cedric Broere werd derde op 100m schoolslag en haalde en pr op de 400m vrij. Nikki Burcksen zwom haar laatste competitiewedstrijd vrije- en wisselslag. Nadia Dahmani haalde op de 100m vrij en 50m vlinder een pr. Vincent Dermaux werd derde op de 50m vrij en een pr op de 200m rugslag. Ceylan Dursun werd 2de op de 100m vrij en zwom ook een pr op de rugslag. Lars Kammers zwom vrij- en vlinderslag. Paul Koster werd 2de op de 200m vlinderslag en zwom een pr op de 200m vrije slag. Hij startte ook op de rugslag.Tessa Loos zwom een pr op de vlinderslag en ze startte op de 100m vrije.Malou de Mol zwom vrij- en rugslag, Wouter de Mol vrije- en wisselslag. Sanne Rebers zwom een persoonlijk record op de 400m vrije slag en ze startte op de school-

Keep-Fit ‘70 korfbal ROOSENDAAL - Met de laatste wedstrijden van afgelopen weekend is de zaal competitie 2012/2013 definitief beëindigd.

molenstraat

131

oudenbosch

0165 31 26 76

Volleybal Mikro-Electro ROOSENDAAL - Een inhaalprogramma stond afgelopen weekend in het teken volleybal Mikro Electro. Dit betekende dat niet alle teams in actie kwamen. Toch stonden er 2 belangrijke wedstrijden op het programma. Dames 3 tegen koploper Bok, dat afhankelijk van het resultaat van nummer 2 kampioen kon worden, dames 4, die de koppositie in handen hebben en geen punten mogen laten liggen. Dames 3 begon ontspannen aan de wedstrijd en wist de koploper aardig onder druk te zetten. Namen in het begin van de set een voorsprong, maar moesten halverwege de set toch achter de tegenstander aanlopen. Meer lengte en aanvalskracht leidde tot een 16-25 nederlaag. In set 2, 3 en 4 eenzelfde beeld. In het begin van de sets kon Mikro-Electro goed mee, maar aan het einde van de set was de aanvalskracht van BOK hen te veel. Ondanks een 0-4 nederlaag lieten de dames zien stappen te hebben gezet. Het team is meer naar elkaar toe gegroeid en laat bij vlagen mooi volleybal zien. Dames 4 trad aan tegen VAT, waar

uit met 2-3 gewonnen was. VAT, een team dat duidelijk minder is dan Mikro-Electro, maar via enthousiasme, wilskracht en samenwerking het de dames uit Roosendaal in de 1e wedstrijd erg lastig wist te maken. Mikro wist wat hen te doen stond; geconcentreerd spelen, niet meegaan in het tempo van de tegenstander, servicedruk zetten en met gevarieerd aanvalsspel de tegenstander onder druk zetten. De dames slaagde met vlag en wimpel. VAT werd de eerste 3 sets overlopen door Mikro-Electro. Met 3-0 op het scorebord was het zaak ook set 4 te pakken. Er werd goed gestart, maar op 21-15 stokte te motor. VAT kwam terug tot 21-19 en 23-22. Via een tactische bal van Heleen Sulkers werd het 24-22 en won Mikro-Electro met 4-0. De druk komt nu te liggen bij Forza, Mikro heeft namelijk 6 punten voorsprong met één wedstrijd meer. Wellicht een kampioenschap voor de dames uit Roosendaal. Jongens C moest aantreden tegen Next Volley. Na de 1e helft ongeslagen kampioen te zijn geworden, hebben ze het nu een stuk moeilijker. Wekelijks laten de jongens zien dat ze ver-

slag. Fabian Sebregts zwom een pr op de rug- en vrije slag. Ramon Verhulst werd 2de op de 200m rugslag met een pr van 7s en hij zwom een pr op de vrije slag. Linda van Zundert zwom een pr op de vlinder- en wisselslag. Jordi van Akkeren werd derde 200m schoolslag (en pr) en, hij startte op de wisselslag. Sander van Akkeren zwom een op de wisselslag en hij startte op de rugslag.Rachelle van den Brand zwom keurige tijden op de rug- en vlinderslag. Levi Brouwer zwom een pr op de 100m vrij. Joris Jorissen zwom een pr op de wisselslag en hij zwom rugslag. Sebastiaan Jorissen zwom vrije- en schoolslag. Esmee Kersten kwam aan de start op de rugslag, Kevin Kersten zwom een pr op de vrije- en schoolslag en werd op de 25m schoolslag 3de. Ahmed en Muhammed Kilic zwommen een pr op de vrije- en schoolslag. Lena Knook zwom 50m rug. Shayla Krijnen ook en zij zwom een pr op de wisselslag. Anne van Loon zwom een pr op de vrije- en schoolslag. Laura Looy zwom een pr op de schoolslag en ze startte op vrije slag. Rana Mabrouk zwom een pr op de vrije- en schoolslag. Said Mabrouk op de rugslag. Stijn Nagtzaam zwom een pr op de wisselslag en startte op de rugslag. Jesse Packbier zwom op de rug en wisselslag een pr. Erik Raesen, Tobias Sebregts, Katja en Lotte van Ruiten kwamen op de rug- en vlinderslag aan de start. Evie Suijkerbuijk zwom wisselslag. Lisa Trinh op zwom rug- en wisselslag een pr. Nick Visser werd derde op de rug- en wisselslag met een nieuwe pr. Info en complete uitslag: www.zpv-hieronymus.com

beteren, maar het niveau ligt toch aanzienlijk hoger. Jongens zet door, op deze manier kun je alleen maar beter worden. Jongens B moest thuis aantreden tegen Pegasus. Ondanks de inzet van Mikro-Electro was de tegenstander een maatje te groot. Met vlagen laten de jongens zien aan te kunnen haken bij het niveau van de tegenstander, stabiliteit in het team is nog niet wat het moet zijn. Betekent trainingsuren maken om dit te bereiken. Hopelijk kunnen ze de aankomende wedstrijd winnend afsluiten. Programma Zaterdag 23 maart 10.30 uur B1: de Burgst, B2-de Burgst 12.30 uur MA-top-Flamingo’s 14.30 uur JC-Volley2B 16.30 uur D2: Triade, H5-Set Up 19.00 uur D1-Wik Univé 12.00 uur King Software-JA-Jola OlympusMA2 14.00 uur Gavoc’10-MC1 15.00 uur Blox-JB 15.45 uur Jola Olympus-H2 16.00 uur Voorwaarts-D4 18.30 uur Landgraaf-H1 PAGINA 14

Senioren 3 had nog een theoretische kans om kampioen te worden echter iedereen wist dat tegenstander Merwede 5 uit Sliedrecht te sterk was in deze competitie. Ook de uitwedstrijd werd verloren van Merwede met 18-12 waardoor Merwede 5 ongeslagen kampioen werd en Keep-Fit ’70 3 met vier verliespunten tweede werd. Het verschil in doelsaldo met nummer 3 was 117 doelpunten! Senioren 4 en junioren A2 hebben beiden de competitie uiteindelijk als vierde afgesloten. Senioren won hun laatste thuiswedstrijd met 18-8 van Springfield 2. De A2 junioren moesten vorige nog met 7-9 hun meerdere erkennen in Ventura Sport A2. Afgelopen weekend wonnen ze de allerlaatste wedstrijd van dezelfde tegenstander met 11-13, waardoor ze definitief 4e werden in de eindstand. De C2 aspiranten verloren hun laatste wedstrijd met 9-4 van nummer 4 DSO C2. De F2 pupillen speelden hun afsluitende wedstrijd tegen kampioen SKV. Ze hadden met 14-0 niet veel in te brengen tegen dit veel te sterke team. Keep-Fit ’70 Senioren2 speelden hun laatste wedstrijd tegen nummer laatst OZC 5. Met een mooie 16-9 overwinning werd het seizoen in stijl afgesloten en is ons tweede als vierde geëindigd in de competitie.

Komend weekend is competitie vrij voor alle teams. In het Paasweekend starten haast alle teams met de veldcompetitie voorjaar 2013! Senioren 1 en 2 vervolgen hun veldcompetitie welke ze in het najaar 2012 zijn gestart. Alle andere teams spelen een nieuwe korte competitie. Senioren 1 staan momenteel tweede op 3 punten van koploper Paal Centraal. Senioren 2 staan ook tweede op 2 punten van koploper Sporting Delta 6. Uitslagen zaterdag 16 maart Ventura Sport A2-Keep-Fit ’70 A2 11-13 SKV F1-Keep Fit ‘70 F2 14-0 DSO (K) C1-Keep Fit ‘70 C2 9-4 Merwede 5-Keep Fit ‘70 3 18-12 Zondag 17 maart Keep Fit ‘70 4-Springfield 2 18-8 Programma zaterdag 30 maart 9.30 Juliana B1-Keep Fit ‘70 B1 9.30 DSO (K) F2-Keep Fit ‘70 F1 9.30 DSO (K) F4-Keep Fit ‘70 F2 10.00 Scheldevogels C1-Keep Fit ‘70 C1 10.00 ELKV/FLYNTH D1-Keep Fit ‘70 D1 11.00 ELKV/FLYNTH C1-Keep Fit ‘70 C2 11.00 Juliana D2-Keep Fit ‘70 D2 12.00 DSO (K) A1-Keep Fit ‘70 A1 14.30 ADO A2-Keep Fit ‘70 A2 15.30 Paal Centraal 1-Keep Fit ‘70 1 15.30 ELKV/FLYNTH 3-Keep Fit ‘70 3 Maandag 1 april 13.00 Sporting Delta 6-Keep Fit ‘70 2 13.00 Conventus 4-Keep Fit ‘70 4 Woensdag 3 april 20.00 Keep Fit ‘70 MW1-Terda MW1


‡3RRUWHQ RRNDXWRPDWLVFK

‡,QGXVWULsOHKHNZHUNHQ ‡*DDVKHNZHUNHQ ‡6LHUKHNZHUNHQ ‡%DONRQKHNNHQ

3URÂżWHH

UQXYDQ

KHW%

7:WDULH

I

Kantoor Voordeel.com 1000m2 PROFESSIONELE MEUBELEN VOOR THUIS OF KANTOOR KORTING VAN STALEN DRAAIDEURKASTEN 50t/m80%

Rucphensebaan 58, 4714 RE Sprundel Tel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656 www.verstijlenhekwerken.nl

80b x 38d x 178h

w w w. Va n S t r i e n H o v e n i e r s . n l

6% BTW op arbeid per 1 maart 2013

GEEN VOORRIJKOSTEN Klus-it RenĂŠ Peeters Groeneweg 28, 4759 BB Noordhoek

van de catalogusprijzen

NIEUW IN VERPAKKING

Let op: afhaalprijzen! (... maar wij hebben ook aflevermogelijkheden) Alle prijzen exclusief BTW.

van 125.- voor Blaaksedijk 28 | 4793 RN Fijnaart Tel. 0168 - 46 27 22 | 06 12 11 77 63 info@vanstrienhoveniers.nl

Ontwerp | Aanleg | Onderhoud | Sierbestrating

Betrouwbaar & Professioneel

Met 4 legborden

95.-

bureaus - kasten - stoelen - tafels

restantpartijen - showroommodellen - retourgoederen

IEDERE VRIJDAG 9-17 u. EN ZATERDAG 9-13 u. Atoomweg 1 Roosendaal - Tel. 06 27 18 58 63

NU: GRATIS HOORTOESTEL BIJ SPECSAVERS!

Tel.: 0168-403640 / Fax: 0168-403313 Mob.: 06-46193871

Zie onze vernieuwde website: www.klus-it.nl info@klus-it.nl / Lid VLOK

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

AANGEBODEN

TE HUUR

VARKENS DRIJFMEST

GARAGEBOX

GEĂ?NJECTEERD OP GRAS- EN BOUWLAND Bel M. van Gurp 06-13210126

IN DE BASISDEKKING IS UW HOORTOESTEL NIET MEER GRATIS. BIJ SPECSAVERS WÉL!

Roosendaal Ettingstr. â‚Ź68/m 06 - 46433119

TE HUUR

BEDRIJFSRUIMTE Kantoorruimte 50m2 Totale opp. 360m2 Omg. Majoppeveld Zuid Info: 06-53223106

CARAVAN CENTRUM BOSSCHENHOOFD

GELDT ALLE R O O V N* E L L E MOD

KIP – WILK - STERCKEMAN Nieuw, gebruikt, aankoopkeuringen, Bovag-onderhoud, schade-herstel, inbouw van alle accessoires, PRYHUV¿HWVHQUHNNHQHWF

www.ccbosschenhoofd.nl Past. van Breugelstraat 40 b Bosschenhoofd Tel. 0165-317271 Geldt voor alle zorgverzekeraars, o.a.:

  > Voor bouwen met persoonlijke aandacht moet u bij Aannemersbedrijf van Opstal & Zn bv zijn. Wij leveren nog een produkt af waar met hart en ziel aan gewerkt is.

Specsavers Roosendaal Roselaar 27 (in winkelcentrum Roselaar) 0165 396 704 - Voor al uw nieuwbouw en verbouwwerkzaamheden ͲDÄ‚Ä‚ĆšÇ ÄžĆŒĹŹĞŜĹ˝ĆľÄšÄžĆŒÇ ÄžĆšĆ?Ä‚ĹľÄ?Ä‚Ä?ŚƚĆ?Ć&#x;ĹľĹľÄžĆŒÇ ÄžĆŒĹŹÍ• ensuite’s / radiatorombouwen / lambriseringen etc. - Levering van hout en plaatmateriaal op maat en Ç€Ĺ˝Ĺ˝ĆŒÇŒĹ?ĞŜǀĂŜĚĞÄšĹ˝Ĺ˝ĆŒĆľĹ?ÄžÇ ÄžĹśĆ?ƚĞĆ‰ĆŒĹ˝ÄŽĹŻÄžĆŒĹ?ĹśĹ?ÄžĹśÍ˜ - Tevens bouw van maatwerk betonkelders/zwembaden.

Vraag vrijblijvend prijsopgaaf. Maalbergenstraat 11, 4884 MT Wernhout. Tel.: 076-5973478 Email: info@opstal.nl

Uitsluitend verkoop Ă contant. Pinnen mogelijk.

Specsavers betaalt uw eigen bijdrage van 25% naast de 75% vergoeding van uw zorgverzekeraar. Hierdoor kost het toestel u niets. Maximaal 1 gratis hoortoestel per klant. De actie is geldig t/m 30 juni 2013. Uw bestelling moet geplaatst zijn voor 1 juni 2013. Om in aanmerking te komen voor een gratis hoortoestel moet u aanspraak kunnen maken op de vergoeding van uw basisverzekering. Het gratis hoortoestel moet aangeschaft worden binnen de categorie waarin u ingedeeld bent door uw audicien en het Zorgverzekeraars Nederland Protocol. De volgende merken zijn geregistreerde merken van de vennootschappen van Specsavers: Specsavers, het Specsavers logo. www.specsavers.nl * Voor sommige producten kunt u doorverwezen worden naar een partner audicien van Specsavers.


SPORT

Dynamo Roosendaal

25 medailles op Regionale Toestelfinales Turnen

Open Tennisdag TV Vierhoeven ROOSENDAAL - Zondag 24 maart staat Tennisvereniging Vierhoeven volledig in het teken van de KNLTB Open Tennisdagen 2013. Altijd al een keer willen tennissen of heb je vroeger getennist en wil je het heel graag weer oppakken? Dan is dit nu je kans. Op zondag 24 maart van 12.30 tot 14.00 uur houdt TV Vierhoeven tennisclinics. Samen met vrienden, familie of bestaande leden kun je hieraan deelnemen.

Er zijn clinics voor basisschoolscholieren, middelbare scholieren, volwassenen, 55-plussers, rolstoeltennissers en G-tennissers. Kortom, iedereen is welkom. Tijdens de open dag is er volop de gelegenheid TV Vierhoeven beter te leren kennen. Voor alle tennisbenodigdheden wordt gezorgd. Vanaf nu kan iedereen zich gratis inschrijven door een e-mail te sturen naar info@ tvvierhoeven.nl en vermeld daarbij je naam, telefoonnummer en leeftijd.

Clinic zv Heerle HEERLE - Op zondag 7 april komt Karim Bali naar Wouw om een zaalvoetbalclinic te geven. Dit wordt georganiseerd door Zaalvoetbalvereniging Heerle. De Dynamo turnsters die in de middag aantraden.

ROOSENDAAL - Zaterdag 16 maart werden in het sportcentrum “De Drie Linden” te Prinsenbeek de Regionale toestelfinales voor de ere, talenten, 1e, 2e en 3e divisie gehouden. 14 Turnsters uit de A-Selectie van Dynamo Roosendaal kwamen deze middag uit in 45 toestelfinales. In totaal kwamen de dames in de diverse categorieën met maar liefst 25 medailles naar huis, waarbij vijf meisjes zich ook toestelkampioene 2013 mogen noemen op één of meerdere toestellen. In de ochtendronde was het de beurt aan de Jeugdturnsters Pupillen I én de jongste telgen. In laatstgenoemde categorie waren de resultaten licht teleurstellend. De verwachtingen lagen hier inmiddels wat hoger aangezien we al weer verder in het wedstrijdseizoen zitten. Alleen Lonneke de Bot wist één medaille (zilver) in de wacht te slepen op het toestel brug. Chayenne Kromoredjo liet al wat meer nieuwe onderdelen zien maar eremetaal zat er nog niet in. Floor Lewiszong kwam uit op twee

toestellen maar was ook onderin de regionen deze wedstrijd ingestapt. Ook Dominique Choufoer liet in de Jeugdcategorie een aantal steekjes vallen. Doordat ze een hoge uitgangswaarde heeft en/of de anderen ook foutjes maakten leverde het haar toch mooi twee medailles op. Goud op brug en brons op balk. Noa Kops was degene die de meest stijgende lijn liet zien. Op alle toestellen turnde ze beter dan op de plaatsing hiervoor. Dit leverde haar zilver op voor het toestel vloer en brons op sprong. In de middag was de beurt aan de ‘oudere’ categorieën junioren en senioren en de nog wat jongere pupilletjes II. Julia Dekkers deed het hier erg goed. Twee maal wist ze het resultaat vanuit de plaatsing te evenaren en twee maal wist ze hoger te scoren. De meeste medailles waren vandaag voor haar. Goud op brug en vloer en brons op balk en sprong. Manouk Haast turnde ook een constante wedstrijd tov. het regiokampioenschap maar ging alleen jammerlijk op balk drie keer eraf. Ze heeft hier wel voor

het eerst een dubbel flik flak geturnd wat best even vernoemd mag worden. Zij behaalde brons op sprong en brug en zilver op vloer. Bij de junioren en senioren hebben we de meeste deelneemsters dus zijn het de mooie fel gekleurde turnpakken die eruit springen. En met een mooie kwaliteit van turnen. Twee keer goud voor Denise Tan bij de senioren op brug en vloer. Zilver was er voor haar op balk. Femke Konings behaalde zilver op brug en vloer, Elyne Bickel deed dit op sprong. Noortje Brekelmans behaalde bij de junioren zilver op balk en vloer. Zij wist op ieder toestel beter te turnen dan in de kwalificaties en dat terwijl ze toch licht geblesseerd was. Erg knap. Brons was er voor Femke op balk, Joleine van Es (junior) op sprong en vloer, Noortje op brug en Denise op sprong. Ashley Vissenberg had niet helemaal haar dag, turnde wel 3 finales. Al met al een mooie afsluiter van een lange dag. Nog een aantal weken trainen om de halve finale (20/21 april) veel NK plaatsen af te kunnen dwingen.

Blauw-Wit basketball ROOSENDAAL - De basketballers van Blauw-Wit beleefden afgelopen weekend een bijna full-win. Op het MeisjesU16 na, dat ondanks een hele goede wedstrijd toch nét iets tekort kwam, wonnen alle teams die in actie kwamen. MixedU12-1 trad aan in Kaatsheuvel tegen BCStarz. Al snel na de tip-off werd duidelijk dat de Roosendalers hier niet veel tegenstand hoefden te verwachten. Blauw-Wit scoorde erop los en ondanks dappere pogingen van de thuisploeg om er iets tegenin te brengen, namen ze een riante winst met ruim 50 punten mee naar huis. MeisjesU16 ging op bezoek bij Ardito in Zaltbommel. Helaas vanwege griep en (knie)blessures maar met 6 meiden, maar die speelden erg goed. Het grootste deel van 1e helft stonden de Roosendaalse dames voor door mooie aanvallen en goede individuele acties (kwartscores 9-11, 138), maar in de 2e helft ging het lichtje toch langzaam uit en via kwartscores van 14-10 en 14-9 wist Ardito de winst te pakken, 50-38. Thuis in sporthal“In de Roos kwam JongensU16 in actie tegen het Werkendamse Virtus. Na het teleurstellend verlies

het Final4-toernooi op 27 april in Vlijmen. Pas dáár wordt uitgemaakt wie kampioen wordt. Blauw-Wit Heren-2 kreeg ABCBasketball uit Wijk en Aalburg op bezoek. De uitwedstrijd was een lastige geweest. Ook nu ging het behoorlijk gelijk op, met stevige maar sportieve acties van beide kanten. Via kwartscores 16-16 en 11-13 gingen ze met kleine achterstand rusten. Na rust kwam de thuisploeg op voorsprong en ondanks enkele onwaarschijnlijke 3 punters van de Aalburgers, stonden ze die niet meer af. Via 16-11 en 22-17 met vele vrije worpen, won Blauw-Wit verdiend met 65-57. Programma Uitwedstrijden zaterdag 23 maart, in Breda: U12-1 tegen Barons; in Steenbergen U12-2 tegen SimpleDribble gevolgd door JongensU16. In Eindhoven JongensU18 tegen Almonte, en in Oudenbosch Heren-2 tegen Vossenberg-2. Zondag 24 maart speelt JongensU18 in Veghel tegen Rayonselectie. In Bergen op Zoom, JongensU14 tegen WBBGiants-3. Thuis in In de Roos, 13.15 JongensU16 tegen SimpleDribble; 15.00 MeisjesU16 tegen BiksShots Hilvarenbeek; 17.00u Heren-1 tegen WSC Waalwijk.

Karate Do Archida actief op schooltoernooi

Voor Tyroon van de Water en Marjana Chikhi was het de eerste keer dat ze de mat betraden met een wedstrijd. Dit toernooi was daar een mooi begin voor. De andere deelnemers aan dit toernooi waren, Adam Chikhi, Hassan Chikhi, Danny Rockx, Aglaia van de Water, Medusa van de Water, Myrthe Koeken, Stefan van de Sande, Max de Pijnier en Joey van Strien. Hoewel het voor Tyroon en Marjana de eerste keer was, hebben

BRIDGE KOFFERBRIDGE MAATJENS Koffer 3: 1. Luus Gommeren-Anja v. Dijke 63,19%; 2. Corrie Maatjens-Jos v. Deelen 53,47%; 3. Mieke Hurkx-Els Verpaalen 51,38%; 4. Lenie Matthee-Annie Verduin 50,69%; 5. Connie Madlener-Corrie Suijkerbuijk 48,61%. Koffer 4: 1. Lenie Matthee-Annie Verduin 54,16%; 2. Mieke Hurkx-Els Verpaalen 53,47%; 3. Corrie de Waard-Joke v.d. Meeberg 51,38%; 4/5. Lenie Roovers-Jan Brouwers 50,69%; 4/5. Joke Fransen/Nellie Bommelijn 50,69%. Informatie: Corrie Maatjens, tel. 569875.

OG-Wouw 3 deelt tik uit

vorige week tegen ELBC met 1 punt verschil was de thuisclub er alles aangelegen om nu te winnen. Aanvallend en vanaf het begin fanatiek verdedigend over het hele veld, gaven de Roosendalers Virtus het nakijken, wat ook te zien was na het 1e kwart aan de score van 26-9. De rest van de wedstrijd gaf eenzelfde beeld te zien en BlauwWit benutte de tijd door spelsystemen te oefenen. Spelverdeler Bobby de Meulder (36 ptn.) zorgde er wel voor dat er flink gas werd gegeven naar de basket van Virtus, wat uiteindelijk resulteerde in een ruime overwinning van 109-33. Na ombouwen van de zaal op Centercourt ontving BlauwWit’s hoofdklasser JongensU18 eveneens Virtus, grote concurrent in de strijd om het kampioenschap. Zoals bijna gebruikelijk stond de camera van andere concurrent BCVlissingen op de tribune opgesteld. Blauw-Wit verwachtte flink tegenstand, maar het leek wel alsof Virtus niet in vorm was. Meteen vanaf het begin bouwde de thuisploeg een mooie voorsprong op, iedereen wist een bijdrage te leveren in de scores en ze hadden er duidelijk lol in. Via kwartscores 20-14, 23-15, 23-16 en 2412 kwam de eindstand op 90-57. Beide teams zijn vrijwel zeker van deelname aan

ROOSENDAAL - Zaterdag 16 maart ging Archida naar het schooltoernooi van Shotokan karatevereniging in Terheijden. Onder leiding van Coaches Trainer Robin Huijer en assistent Brian Kas, betraden onze karateka’s de mat.

ZV Heerle, opgericht in 1976, speelt in de KNVB competitie met momenteel drie herenteams en één damesteam, en wil komend seizoen graag een jeugdteam hieraan toevoegen. Om hier voor spelers te kunnen werven wordt deze clinic gegeven voor jongens in de leeftijd van 13 t/m 16 jaar. Deze vindt plaats in sporthal de Omganck in Wouw, van 11.00 t/m 12.30 uur. Bali, spelend voor de landskampioen CFE Ciba/VDL Groep uit Eindhoven, is de laatste drie jaar uitgeroepen tot beste zaalvoetballer van Nederland. voor aanmeldingen of informatie: zvheerle@live.nl of telefonisch 06 22 881962.

zij al goed hun kunnen laten zien. Tyroon ging dan ook naar huis met een geweldige eerste plaats en Marjana nam een verdiende tweede plaats mee naar huis. Onze andere karateka’s bleven zeker niet achter en zo namen Myrthe Koeken, Joey van Strien, Max de Pijnier en Hassan Chikhi een tweede plaats in ontvangst. Aglaia van de Water kreeg een derde plaats uitgereikt. Helaas vielen Medusa van de Water, Adam Chikhi en Danny Rockx buiten de prijzen. Jongens en meisjes wat hebben jullie weer een mooi stukje karate laten zien, geweldig gedaan! Allemaal heel erg bedankt. Daarnaast willen we Eduwin en Ricky Rockx bedanken om deze dag als scheidsrechter aan te treden. Bent u nieuwsgierig geworden, vraag gerust informatie aan op info@archida.nl PAGINA 16

ROOSENDAAL - Zelf maximaal winnen en de concurrentie op puntenverlies, zo wordt je kampioen bij de biljartcompetitie senioren Wou/Nispen? Of is dit te vroeg gejuigd met nog 6 ronden te gaan? De 1e klap is een daalder waard en die deelde Hans van Slingerland (14brt.) uit voor OG-Wouw-3 tegen OG-Wouw-1. Dit voorbeeld werd keurig gevolgd door zijn teammaatjes waar de strijd tussen de kopmannen in 23brt. werd beslist in het voordeel van Hans Schuurbiers. Tussendoor hadden ook Pierre Pennings en Cees Bastiaanse reeds hun steentje bijgedragen. Blijkbaar helemaal gewend aan de nieuwe thuishaven, want HeMo-3 rolde in snel tempo bezoekers OG-Wouw-2 op. Waar de winst van Marijn Helmons (HMO) nog keurig teniet werd gedaan door John van Tiggelen (22brt.) bleven Ad de Kok en Frie Wierckx wel keurig in het spoor voor HeMo (resp 23 en 27brt.). W-Plantage-4 kwam niet geheel ongeschonden uit de strijd tegen Leonardushof-2, omdat de winst van Leon Bogers (WPL) geheel werd weggepoetst door een puike partij van Piet van Bergen (LEO) die in slechts 21brt. Ben Brans ver achterliet. Het aantal brtn. steeg hierna snel hetgeen toch nog minimale winst opleverde voor de gastheren. Runner-up W-Plantage-3 speelde sterk, maar moest toch een klein veertje laten tegen Nisipa-2. Prima partij een de ene kant van Jos Marisse (23brt.) voor WPL werd gevolgd door een nog mooiere van Jan van de Berg (17brt.) voor Nisipa. Hiermee was de koek op, want ook Jan Elst en Jac Elzakkers brachten voor W-Plantage een mooie zege. Matig optreden van Nisipa-1 en WPlantage-2 leverde voor beide teams behoorlijk verlies op.

Waar Henk van Meer nog een ruime voldoende haalde voor WPL, bleek het verlies van Lee van Loenhout (WPL) tegen Piet Swaanen bepalend. Het overige snel vergeten. Ongekend hoge score voor Leonardushof-1 tegen W-Plantage-1. Het verschil werd ditmaal gemaakt door Rien Jaspers (24brt.) en met name een uitstekende wedstrijd van Toon van Huffel (19brt.) die invaller Jan Luijks ver klopte. Alleen Jan Elst (LEO) moest de eer laten aan Piet van Loenhout. Qua totaal beurten tegenvallend, maar qua punten aanvaardbaar was de confrontatie tussen Leonardushof-3 en HeMo-2. Mooie zege van Riet Thomassen (LEO) tegen Piet Verbeek bleek het enige wapenfeit voor de gastheren. Terugkeer op het groene laken van Frans Elst (HMO) bleek niet voldoende voor winst, terwijl ook de terugkeer van Piet van Steenpaal (LEO) geen onverdeeld succes werd. Uitslag per 16 maart OG-Wouw-1-OG-Wouw-3 25,50-44,00 HeMo-3-OG-Wouw-2 41,23-32,89 W-Plantage-4-Leonardushof-2 40,3035,90 W-Plantage-3-Nisipa-2 38,50-32,58 Nisipa-1-W-Plantage-2 36,93-34,54 Leonardushof-1-W-Plantage-1 42,0932,81 Leonardushof-3-HeMo-2 36,07-40,57 Stand: 1. OG-Wouw-3 23 899,41; 2.WPlantage-3 23 875,37; 3.Leonardushof-2 23 866,79; 4.Nisipa-1 23 859,54; 5.HeMo1 22 847,59; 6.HeMo-3 22 823,80; 7.Nisipa-2 23 817,13; 8.HeMo-2 22 812,77; 9.WPlantage-4 22 806,42; 10.W-Plantage-2 22 804,49; 11.W-Plantage-1 23 798,31; 12.Leonardushof-3 22 797,98; 13.OG-Wouw-1 22 793,73; 14.Leonardushof-1 22 773,32; 15.OG-Wouw-2 22 765,15.


$OOÂŤÂŤQYDQWPPDDUW

7RUHQKRJHLQUXLOHQ WRWĎ YRRUGHHO

'H+\XQGDLLL0RWLRQ

%,*'($/35,-6 Ď 

'H+\XQGDLLL'ULYH&RRO

%,*'($/5,-./$$535,-6 Ď Óƒ

,QFOXVLHI Óƒ$LUFR Óƒ0LVWODPSHQ

,QFOXVLHI$LUFR

$872%('5,-)9$1267$ (77(16(:(*5226(1'$$/7(/267$+<81'$,1/ *HFRPELQHHUGEUDQGVWRIYHUEUXLN ONP NPO &2HPLVVLH JNP 8LWVWRRWHQEUDQGVWRIYHUEUXLNJHJHYHQV]LMQ JHEDVHHUGRSWHVWVGLH]LMQXLWJHYRHUGYROJHQV(XURSHVH9HURUGHQLQJ((*

ZZZK\XQGDLQO

GENOEMDE PRIJS IS INCL. BTW & BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, METALLIC LAK, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE. ZIE VOOR KOSTEN EN VOORWAARDEN WWW.HYUNDAI.NL AFGEBEELD MODEL KAN AFWIJKEN VAN STANDAARDUITVOERING. ENERGIELABEL IS AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE UITVOERING. NIET IN COMBINATIE MET ANDERE ACTIES. AANBIEDING GELDT ALLEEN OP VOORRAADAUTOâ&#x20AC;&#x2122;S VAN OSTA MET REGISTRATIE OF KENTEKENAANVRAAG. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

CORSA BERLIN

ASTRA BERLIN

MERIVA BERLIN

ZAFIRA BERLIN

â&#x201A;Ź 16.095

â&#x201A;Ź 22.045,-

â&#x201A;Ź 21.345

â&#x201A;Ź 30.245

â&#x201A;Ź 12.995

De nieuwe

â&#x201A;Ź 19.495

â&#x201A;Ź 18.995

â&#x201A;Ź 25.595

BERLIN MODELLEN

WIJ MAKEN DUITS RIJDEN BEREIKBAAR.

Wist u dat Duitse kwaliteit en innovatie bereikbaar is voor een betaalbare prijs? Wij bewijzen het. Bijvoorbeeld met de nieuwe Berlin uitvoering. Een uiterst luxe versie met een zeer scherp prijskaartje. Het nieuwe instapmodel van Opel dat standaard uitgerust is met heel veel extraâ&#x20AC;&#x2122;s: zoals airconditioning, een geĂŻntegreerde radio/CD/mp3-speler, cruise-control en een boardcomputer. Kom langs in onze showroom voor een uitgebreide kennismaking!

RIøFLHHO2SHOGHDOHU

RQGHUGHHOYDQ$XWRPRWLRQV Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 1.2 â&#x20AC;&#x201C; 11.0; kms/liter: 83.33 - 9.09; CO2 gr/km 27 â&#x20AC;&#x201C; 259.

5RRVHQGDDO 9DQ%HHWKRYHQODDQ  %HUJHQRS=RRP (UDVPXVODDQ  *RHV  3HDU\ZHJ  ZZZDXWRWHDPQO

Prijzen incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage. Leverbaar zolang de voorraad strekt en niet i.c.m. andere aanbiedingen. Afgebeelde modellen kunnen op details afwijken van werkelijke uitvoeringen. Wijzigingen voorbehouden.

TM


SPORT

Jeugd Rugbyclub Roosendaal RCC

Twee overwinningen voor Roosendaal op een rij

RCC Cubs.

ROOSENDAAL - Afgelopen weekend speelde het jeugdteam de cubs (13 en 14 jaar) van Rugbyclub RCC Bekaro twee thuis wedstrijden op de locatie sportpark Vierhoeven voor de competitie ‘Plate Zuid’. Zaterdag was een reguliere wedstrijd tegen het clusterteam Tilburg/Eindhoven en zondag was een inhaalwedstrijd tegen Rugbyclub de Oysters uit Oisterwijk. Door het koude weer van afgelopen maanden waren er een aantal wedstrijden door de Nederlandse Rugbybond afgelast vanwege bevroren rugbyvelden. De wedstrijd tegen Tilburg/ Eindhoven had een overweldigende start. In de eerste helft wist Roosendaal rap op een grote voorsprong te komen van 29-0. Echter de tweede helft kampte de cubs met een dip en de tegenstanders ga-

ven meer weerstand. Uiteindelijk werd de wedstrijd beslecht met een zegen van 34-5 voor onze cubs. Door deze zegen waren de cubs van RCC Bekaro gelijk komen te staan in de competitie met de Oysters. Dus de wedstrijd van afgelopen zondag was dan ook ‘de dood of de gladiolen’ voor de RCC Bekaro cubs. De wedstrijd begon de eerste 10 minuten sterk voor de tegenstander. Maar onze cubs wisten de situatie om te buigen in hun voordeel en wisten snel op voorsprong te komen. Uiteindelijk werd de eerste helft met een grote voorsprong afgesloten (34-0). De tweede helft wisten de Oysters wat terrein terug te winnen door het drukken van twee try’s (het drukken van de rugbybal achter de achterlijn). De wedstrijd werd uiteindelijk afgesloten met een 50-10 overwinning. Deze overwinning betekende meteen dat de cubs van RCC

Bekaro bovenaan de Plate Zuid staan. Met nog een uitwedstrijd tegen de Oysters en een thuiswedstrijd tegen Rugbyclub Oemoemenoe op het programma lijkt de overwinning van de Plate Zuid slechts nog maar een formaliteit. Rugby is een uiterst sportieve teamsport waarbij teambuilding en teamgeest voorop staat. Daarnaast is er altijd respect en waardering voor de tegenstander. Ook de ref (scheidsrechter) wordt gerespecteerd en over zijn beslissingen wordt tijdens de wedstrijd niet gediscussieerd. Bij rugby zal nooit een overwinning afhangen van de beslissingen van de ref. Altijd is het de teamprestatie en de teamgeest wat zorgt voor de overwinning. Rugbyclub Roosendaal RCC Bekaro is geen grote massale club. Hierdoor krijgt uw kind ruim voldoende individuele aandacht en tegelijkertijd worden ze aangespoord tot hoge sportieve teamprestaties. Rugby is een ultieme teamveldsport en daarom een gezonde buitensport. Behalve Cubs hebben wij ook jeugdteams voor Turven (tot 8 jaar), Benjamins (9 en 10 jaar), Mini’s (11 en 12 jaar) Junioren (15 en 16 jaar) en Colts (17 en 18 jaar). Interesse? Bezoek dan dinsdag- en vrijdagavond van 18.45 tot 19.45 uur onze jeugdtraining op sportpark Vierhoeven en doe de eerste 6 keer vrijblijvend mee. Of bezoek onze website: www.rugbyroosendaal.nl.

Drie teams TTV bovenaan WOUWSE PLANTAGE - Het tafeltennisseizoen voorjaar 2013 is al op de helft. In de afdeling Zuidwest van de NTTB doet de tafeltennisvereniging De Pin Pongers uit Wouwse Plantage het boven verwachting goed. Nadat vorig seizoen maar liefst 3 teams waren gepromoveerd, was de verwachting dat het dit seizoen lastig zou worden om evenaring van de prestatie maar te zwijgen. Wat schetst echter de verbazing van menigeen, 2 van de gepromoveerde teams zijn de trotste lijstaanvoerder in hun poule en ook het 1e herenteam doet flink mee bovenin. Het 2e van De Pin Pongers ( Laszlo Czika, Judith van Gils, Guus de Graauw, Heico Hankes, Adrie Raaymakers en René Schijvens) verrassen vriend en vijand door, nadat men afgelopen seizoen promoveerde, nu in 5e klasse middels 3 ruime

overwinningen, 1 gelijkspel en slechts 1 nipte nederlaag boven aan te staan. Al is de voorsprong minimaal, het geeft het team een enorme boost voor de 2e seizoenshelft. Het eveneens gepromoveerde team 3 (Wim Groffen, Lisette van Meel, Sabina Steur en Kees Verhoeven) doet het nog iets beter door slechts 1 maal gelijk te spelen en de overige partijen winnend af te sluiten. Zij staan hierdoor 3 punten los van de concurrentie in de 6e klasse. Het team is zich ervan bewust dat er veel werk verzet zal moeten worden maar er gloort hoop naar meer. Het 1e herenteam (Tom van Doorn, Koen Schuurbiers, Uwe Weidemann en Eelco Ligtenberg) draaien, zoals de laatste jaren het geval is, bovenin mee (2e) in de 4e klasse en hebben zeker nog kans op het kampioenschap, al is het in deze poule bijzonder spannend daar alle tegenstanders

zeer aan elkaar gewaagd en moeten ze een verschil van 3 punten zien te overbruggen in de 2e helft op de koploper. De 2 overige teams van De Pin Pongers hebben het wat zwaarder te verduren, waarbij aangetekend moet worden dat ook team 4 vorig seizoen promoveerde vanuit de 7e klasse en het nu een stapje hoger aan de bak moet. Verrassend is het goede presteren van Léon van Meel in dit team. Toch zullen zij alle zeilen bij moeten zetten om uit de degradatiezone te geraken. Team 5 is een relatief jong team dat na een verrassend goed start de laatste weken enkele zware nederlagen moest incasseren, maar zij zijn in een leerproces, hebben nog de tijd. Al met al heerst er een behoorlijk tevreden gevoel bij de vereniging uit de Wouwse Plantage door de redelijke sportieve successen. Meer info: www.depinpongers.nl

Cluzona stunt bij Internos WOUW - In een zeer spectaculair duel met maar liefst 4 strafschoppen trok Cluzona, na een tactisch erg sterk duel, aan het langste eind. De Wouwenaren sleepten, na een 0-2 ruststand en een 0-3 tussenstand halverwege de 2e helft, uiteindelijk nog een nipte 2-3 overwinning uit het vuur. Hoewel Internos meer balbezit en een optisch veldoverwicht had, was de overwinning zeker niet onverdiend. Door de zege kruipt Cluzona naar de 4e plek met nog steeds uitzicht op de nacompetitie in de 3e klasse A van het zondagvoetbal. Cluzona speelde wat teruggetrokken met een gesloten verdediging. Vanuit de counter moest het gevaar komen. Al na 5 minuten brak Ruben Maas gevaarlijk door over rechts, maar zijn inzet belandde in het zijnet. Even later een lichte overtreding in de 16 door Cluzona-speler Patrick Woord op de Internos-spits: strafschop volgens scheidsrechter. Met een prachtige reflex, zowel direct als op de rebound, voorkwam de Wouwse doelman Nick Lodiers echter de voorsprong voor Internos. Halverwege de 1e helft een prachtige aanval van Cluzona; Ruben Maas pakte de bal op vanaf de middellijn en bekroonde zijn solo met een fabuleuze uithaal in de bo-

venhoek: 0-1. Toen even later diezelfde Maas werd aangetikt wees de man in het zwart opnieuw naar de stip, deze keer voor Cluzona. Toby Hopmans schoot koel en hard de 0-2 en tevens de ruststand in de touwen. Na de thee was de beginfase duidelijk voor Cluzona en er leek niks aan de hand. Toen echter in de 60e minuut een vrije trap van Internos in de Wouwse muur belandde, wees de scheids weer naar de stip. De bal had in zijn ogen een Cluzonahand geraakt. Opnieuw echter pareerde Lodiers de penalty op meesterlijke wijze. Toen 1 minuut later, na een overtreding op Wouwenaar Maas, de bal voor de 4e keer op de stip ging en Hopmans wel, voor de 2e maal, onberispelijk raak schoot leek het duel gespeeld: 0-3. Toch gaf Internos zich niet gewonnen. In de 65e minuut kopte de thuisploeg de 1-3 binnen en in de 70e minuut viel de aansluitingstreffer via de binnenkant paal in het net: 2-3. De laatste 20 minuten waren zenuwslopend, maar Cluzona hield knap en dapper stand en kon zo de 3 punten mee naar Wouw nemen. Uitblinkers waren doelman Nicky Lodiers en aanvaller Ruben Maas. Zondag 24 maart de 3e, in een reeks van 4, uitwedstrijd op rij. Tegenstander is Virtus uit Zevenbergen. Thuis behaalde Cluzona een benauwde 1-0 overwinning. Het belooft een pittig mid-

Myrthe Koeken gehuldigd ROOSENDAAL - Zaterdagavond zat de zaal goed vol, niet alleen met mensen die uitgenodigd waren ook met supporters die speciaal voor Myrthe waren gekomen. Waar de een genomineerd was voor een bepaalde titel op sportvlak, mocht Myrthe komen zodat ze samen met andere kampioenen even in het zonnetje werd gezet voor haar behaalde prestaties in het jaar 2012. Om in aanmerking te komen voor de titel jeugdsportster was Myrthe helaas te

jong, al was het al een hele eer om even je naam te horen en naar voren te mogen komen om een leuk cadeautje in ontvangst te nemen. Al de andere kampioenen mochten dan ook op het podium komen en met z’n allen werd dan ook We are the champions gezongen. Myrthe vond het geweldig om even in het zonnetje gezet te worden en wat was het fijn om zoveel mensen van de karatevereniging te zien die speciaal voor Myrthe waren gekomen. Allemaal heel erg bedankt voor jullie komst. Myrthe voelde zich een ware kampioen.

Programma RKVV Rimboe WOUWSE PLANTAGE - Het wedstrijdprogramma van RKVV Rimboe. Zaterdag 23 maart 15.00 ONI 1-Rimboe 1 15.00 MOC’17 2-Rimboe 2 14.00 De Fendert B2-Rimboe B1 10.30 Cluzona D2-Rimboe D1G 09.00 Alliance E6-Rimboe E1G 09.00 Roosendaal F5-Rimboe F1 11.00 Rimboe F2-DVO’60 F5 10.45 Unitas’30 MC1-Rimboe MC1 Zondag 24 maart 14.30 Rimboe 1-TPO 1

12.00 Rimboe 2-Steenbergen 2 12.00 MOC’17 6-Rimboe 3 12.00 SC Gastel 7-Rimboe 4 10.00 METO 4-Rimboe 5 11.00 Val Aan VR1-Rimboe VR1 Paasbingo Vrijdag 22 maart is er de jaarlijkse Paasbingo bij RKVV Rimboe. Iedereen welkom om 19.30 in de kantine van de voetbalvereniging aan de Wildertsedreef. Er zijn vele mooie kado’s geschonken door sponsors uit de Wouwse Plantage en Roosendaal voor de bingo. Let wel: vol is vol.

Handboogschieten L’Union fait la Force 2 kampioen ROOSENDAAL - Het 2e team van handboogvereniging L’Union fait la Force uit Roosendaal is Rayonkampioen Indoor 18 meter geworden. Het team bestond uit Marco van Loon, Harvey van Loon, Tiny van Steenpaal en Frank van Kastel. Het team moest het opnemen tegen 7 teams van Rayon 2 ( Zeeland, Zuid-Holland, west en midden Brabant). De wedstrijd werd gehouden op de banen van L’Union fait la Force., ging over 2 keer 30 pijlen per schutter op een 40 centimeter blazoen op een afstand van 18 meter. Hiervan werden de hoogste 3 scores geteld. Na de voorrondes gingen de 4 hoogste teams door naar de halve finale en finale . Na de 1e helft had het team al een ruime voorsprong op de concurrente L’Union fait la Force, 737 punten, gevolgd door Oude Doelen uit Roosendaal met 690 punten, Alliance D’Amite uit Ulvenhout met 662 punten en De Vriendenkring uit Rijen met 659 punten Na de 2e ronde bleef L’Union fait la Force

aan de leiding en stond die niet meer af. Stand na voorronde: 1. L’Union fait la Force 1457 punten, 2. Oude Doelen met 1362 punten, 3. Alliance D’Amitie met 1361 punten en 4. De Vriendenkring met 1274 punten. In de halve finale moest L’Union fait la Force het opnemen tegen De Vriendenkring. Hier moesten binnen 2 minuten drie schutters elk 2 pijlen schieten door te wisselen. De halve finale ging over totaal van 24 pijlen. Beide teams hadden na de 24 pijlen 177 punten, waardoor er een shoot-off moest worden geschoten. Binnen 1 minuut moesten drie schutters elk één pijl schieten. Hier was L’Union iets beter dan de Vriendenkring, 29 om 26 punten. Nu moest L’Union fait la Force het in de finale het opnemen tegen Oude Doelen. Ook hier was L’Union iets sterker met 189 punten en 182 voor Oude Doelen en was het goud binnen. Door dit resultaat is het team uitgenodigd om 23 maart deel te nemen aan de Bondskampioenschappen welke worden gehouden bij Ons Genoegen in Ysselsteyn in Limburg. Info: www. lunionfaitlaforce.nl

NSV overtuigt tegen VIVOO dagje te worden. Programma jeugd Zaterdag 23 maart Cluzona B1-Yerseke B1 14.15u Cluzona B2-Halsteren B4 12.45u Cluzona C1-Tholense Boys C1 14.15u Cluzona C3-Tholense Boys C2 12.45u Cluzona MC1-Zundert MC1 12.45u Cluzona D2-Rimboe D1G 10.30u Cluzona MD1-St. TPO/VOV MD1 11.30u. Cluzona E1-METO E1 10.30u Cluzona E4-METO E5 10.30u Cluzona F2-Victoria’03 F3 09.30u Cluzona F5-Halsteren F8 09.30u Halsteren C3-Cluzona C2 11.45u WVV’67 D1-Cluzona D1 11.00u Victoria’03 E5-Cluzona E2 09.00u Virtus E3-Cluzona E3 09.00u DOSKO F1-Cluzona F1 09.00u BSC F5-Cluzona F3 11.00u SC Welberg F2M-Cluzona F6G10.00u Steenbergen M1-Cluzona M1 13.00u Senioren Zondag 24 maart Virtus 1-Cluzona 1 14.30u Internos 3-Cluzona 2 12.00u DIOZ 2-Cluzona 4 11.30u Cluzona 5-DEVO 3 10.15u De Schutters 3-Cluzona 6 11.00u Cluzona 7-Wernhout 4 10.00u Cluzona VR1-Hoeven VR1 10.30u PAGINA 18

NISPEN - NSV heeft een overtuigende zege op Vivoo behaald. Bij de rust stond het 0-3, na 90 minuten was het 0-4. Door de uitslag doet NSV nog altijd volop mee in de strijd om directe promotie. Omdat naaste concurrent DIVO het echter met 2-1 haalde tegen leider ODIO, blijft het gat 2 punten en is iedere wedstrijd een finale. Zondag gaat NSV naar Renesse. Daar werd op 10 mei 1948 de plaatselijke voetbaltrots opgericht. De kustbewoners vervullen met een 9e plaats een middelmatige rol in de competitie. Thuis werd met 4-1 gewonnen. De wedstrijd op sportpark De Laone begint om 14.30 uur. Uitslag Junioren Steenbergen B3-NSV B1 1-3 WHS MB1-NSV/Cluzona MB1 6-1 De Fendert C2-NSV C1 3-2 Cluzona D1-NSV D1 6-0 Rood Wit D3-NSV D2 4-2 Lepelstraatse Boys E1-NSV E1 1-6 NSV E2-DEVO E2 4-6 NSV F1G-SPS F1G 1-2 Senioren Vivoo 1-NSV 1 0-4 Schijf 2-NSV 2 1-2

NSV 3-ODIO 3 4-0 Rimboe 4-NSV 4 1-8 NSV 5-DOSKO 8 1-1 NSV 6-SC Gastel 8 1-7 NSV VR1-RSV VR1 1-6 Programma junioren: NSV A1-TVC Breda A1 13.30 uur Vivoo B1-NSV B1 12.30 uur NSV/Cluzona MB1-Kapelle MB1 11.15 uur Victoria ’03 C3-NSV C1 10.30 uur NSV D1-SJO Prinsenland D1 10.00 uur NSV D2-Roosendaal D8 10.00 uur NSV E1-FC Moerstraten E1G 11.15 uur Roosendaal E9-NSV E2 09.00 uur Nieuw Borgvliet F1-NSV F1G 11.00 uur Senioren Renesse 1-NSV 1 14.30 uur SC Kruisland 2-NSV 2 11.00 uur Roosendaal 8-NSV 3 10.00 uur DIVO 2-NSV 4 10.30 uur NSV 5-Vivoo 3 10.00 uur NSV 6-DOSKO 9 10.00 uur DEVO VR2-NSV VR1 13.45 uur In verband met eventuele afgelastingen moet contact opgenomen worden met de leider van het elftal. Algemene afgelastingen staan op teletekst pagina 603 van de nationale omroep. NSV-1 is categorie A, de overige elftallen categorie B. Alle info over NSV: www.nsv-nispen.nl


UITGAAN

Wintermenu! 3 gangen v.a. € 9,95

ZAT. 23 MRT.

Grand eetcafe De Kroon

Kleine bedragen maken grote verschillen.

ZEELANDHALLEN * 9-16.30 uur

Boomstraat 2 Huijbergen, tel. 0164-642974, klijspost@hetnet.nl GRATIS PARKEERGELEGENHEID

ACHTTIEN BODES, ALLEMAAL ANDERS En of we thuis zijn in de regio … De Bode valt op een half miljoen adressen gratis in de bus. Liefst achttien edities vliegen er wekelijks uit bij uitgeverij De Bode. Heel WestBrabant, Tholen, Sint Philipsland, de Bevelanden en Walcheren worden gecoverd. Een topdekking. Alle Bodes hebben hun eigen, zeer lokale karakter. Het grondgebied van een gemeente is doorgaans het verspreidingsgebied. De lezers worden zeer op maat en fijnmazig bediend met vooral nieuws uit hun eigen leefomgeving. Dat is onze corebusiness. Dat is de kurk waarop we drijven. Ook onze adverteerders beseffen dat ze hun klanten via De Bode uitermate gericht kunnen benaderen, of juist een uitgebreid marktgebied kunnen aanboren door tegen een zeer aantrekkelijk tarief in meerdere kranten tegelijk te adverteren.

PRESENTEERT

Zaterdag 23 maart

21.30 uur

BUDDY ACE AND THE SONICS een optreden met Fifties-Sixties-Seventies muziek

Zondag 24 maart

Koninklijk Koor Sint-Cecilia Essen

16.30 uur

SUGAR MAMA

presenteert

speelt sinds ‘86 hun eigen stijl Boogie en Blues

Oude Bredaseweg 4, 4872 AE Etten-Leur www.cafedeklomp.nl

Chinees Restaurant

de Postkoets Deal van de Maand

ma. t/m do.

Heerlijk genieten

4 gangen Rijsttafel 2 personen

40% korting

€ 30,-

Deal van de maand

vr. t/m zon.

Heerlijk genieten van ONBEPERKT

Top kip gerechten 50% korting

€ 13,50

Afhalen

Wok to go vanaf

€ 3,90

Maandmenu 2 pers. €

16,99

Markt 31 Roosendaal tel. 0165-551055

I.s.m. Vibes Event / Entree GRATIS 0165-569416

s

o.l.v.

Bart Van Casteren

Johannes-Passion – J.S. Bach Zaterdag 23 maart 2013 om 19.30 uur Sint Antoniuskerk Essen

Zondag 24 maart 2013 om 15.00 uur Sint Josephkerk Roosendaal

Kaarten voorverkoop 15 EUR - Kaarten aan de kassa 17.50 EUR

22 maart F.L.A.I.R. en pannen s t n k O twer in ne ieten genclusieve ex geving om WWW.DAKOTAZ.NL

Binnen en buiten spelen in een landelijke omgeving met boerderijdieren. Ook voor kinder- en familiefeestjes.

0165 342478

gratis plaatsing

dewitevenementen.nl / 0251-31 90 90

uitje Een gezellig ud! no voor jong e

Scherpenbergsebaan 55 Rucphen www.denscherpenberg.nl

Voorverkoop : Apotheek Van Schil, Nieuwstraat 31 Essen - leden Sint Ceciliakoor - www.ceciliakoor.be - email : st.ceciliakoor@telenet.be

&HUWLV*URHSEYED‡'HMRQJK19‡*URHS6'6EYED


CURSUS & OPLEIDING

Opnieuw nipt verlies voor jeugd ODT 1 ROOSENDAAL - Het eerste jongensteam van ODT Klaverblad verzekeringen 1 heeft, net als vorige week, weer een 4-6 verlies moeten incasseren in de landelijk C klasse van de tafeltenniscompetitie. Deze keer tegen een bekende tegenstander: Middelburg 3. Ook in de afgelopen 2 competities hebben deze teams tegen elkaar gespeeld en bleken ze altijd aan elkaar gewaagd. ODT 1 kwam geweldig uit de startblokken. Jelle Schoenmakers won voor het eerst van zijn angstgegner Victor Burger, en nog wel met 3-0. ODT-er Rick Prinsen wist daarna eenvoudig met 3-0 te winnen van Benjamin Claus en zijn 2e overwinning in de competitie te behalen. Na een 3-1 nederlaag van Paul Verhaard tegen Wilmer Jacobs wisten Jelle en Paul het dubbel knap in 5 games te winnen. De laatste 6 wedstrijden waren allemaal spannend, maar helaas gingen er 5 verloren. In totaal werden 44 van de maximaal te spelen 50 games gespeeld en de wedstrijd duurde bijna 4,5 uur. Zowel Rick als Paul wisten helaas geen wedstrijden meer te winnen. Alle wedstrijden werden in 4 of 5 games gespeeld maar uiteindelijk trokken de ODT-ers allemaal aan het kortste eind. Bij een 3-6 achterstand wist Jelle Schoenmakers zijn 2e overwinning van de dag te pakken door met 3-1 te winnen van Benjamin Claus. Het ene punt voorsprong op Middelburg was hiermee door Middelburg omgebogen in een punt achterstand. Met nog 5 wedstrijden te gaan staat ODT op de 5e plaats met nog uitzicht op plaats 3. Het blijft een spannende en leerzame competitie voor dit jonge ODT team. Het eerste herenteam had een gemakkelijke avond in Sint Willebrord tegen Backhands. Het werd een klinkende 3-7 winst na de wat teleurstellende 7-3 nederlaag een week eerder tegen koploper Irene. Voor ODT wonnen Jeroen Christianen en Jeroen de Heide beide hun drie wedstrijden, Wouter van Eekelen heeft het wat lastiger in zijn eerste seizoen bij de senioren, maar wist in zijn laatste wedstrijd een prima zege te boeken op Jeffrey Mertens. Door deze ruime winst staat ODT nu zeer vast op de tweede plaats met 8 punten voor op de nummer drie. Enkel Irene staat er nog drie punten boven, dus het beloofd nog een spannende tweede competitiehelft te gaan worden. Meer info: www.ttv-odt.nl

WINTER AANBIEDING

Motorrijlespakket! Nu lessen en deze zomer rijden!

ƧȞȳȟÎ&#x17D;É&#x2026;ȳȳȚ˝Î&#x17D; Ć&#x;É&#x20AC;ČŻÉ&#x201A;ČˇÉ Î&#x17D;ČžÉ&#x20AC;Č˝ČłËŤČłÉ É ČłČźÎ&#x17D; É&#x201E;ȯȟȯȴÎ&#x17D;̴̹Î&#x17D;ȝȯȯÉ&#x20AC;É&#x201A;

+DUPRQLH9LWDOLWHLW 2QWVSDQQLQJ

Nieuwe locatie!!!

Bel vandaag nog: 0165 â&#x20AC;&#x201C; 34 35 76 of kijk op www.peterjansen.nl

- 15 lessen - AVB+AVD examen - Theorieles - theorie examen - Theorieboekje

â&#x201A;Ź1.125,-

â&#x201A;Ź900,-

Aanbieding geldig tot 1 april 2013 Vraag naar de voorwaarden

ƏȯȡÎ&#x17D;Ć&#x203A;ȜȡÎ&#x17D;ĚłÎ&#x17D;ƹȽÉ&#x192; Triple F Sports De Stok 12, 4703 SZ Roosendaal

Ć&#x2122;É&#x192;É&#x201A;ȜȳȟÉ&#x201A;ȡȳȚȳÎ&#x17D;ƏȯȡÎ&#x17D;Ć&#x203A;ȜȡÎ&#x17D;Ć&#x203A;ČśÉ&#x192;ČŻČźÎ&#x17D;Ëą Î&#x17D;Î&#x17D;Î&#x17D;Î&#x17D;Î&#x17D;Î&#x17D;Î&#x17D;Î&#x17D;Î&#x17D;Î&#x17D;Î&#x17D;Î&#x17D;Î&#x17D;Î&#x17D;Î&#x17D;ƊȡȾȽȟȾÎ&#x17D;ĚłÎ&#x17D;Ć&#x161;ȳȾȡȟȟȳÉ&#x20AC;É Â&#x2021; 2QWVSDQQLQJ LQQHUOLMNH UXVW HQ PHHU HQHUJLH Â&#x2021; %DODQV HQ FR|UGLQDWLH NUDFKWHQĂ&#x20AC;H[LELOLWHLWÂ&#x2021;9HUPLQGHUWVWUHVVÂ&#x2021;*HVFKLNWYRRUDOOHOHHIWLMGHQ Bergen op Zoom: 0DDQGDJDYRQGHQ:RHQVGDJDYRQG Bergen op Zoom: Roosendaal: 'LQVGDJDYRQG :RHQVGDJRFKWHQG Maandagavond 20.00-21.15 en Woensdagavond 20.00-21.15 Roosendaal: Meer informatie of aanmelden? Dinsdagavond 20.15-21.30 Bel Tony Stewart, T:19.00-20.15 M: & E: LQIR#WDLFKL\RXQO & Woensdagochtend 9.15-10.30

Meer informatie of aanmelden?

DRUMSCHOOL MARCEL VAN BEERS Diverse stijlen slagwerk Pop, Rock, Latin, Klassiek en meer

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

www.taichi4you.nl www.taichi4you.nl Bel Tony Stewart T: 0164 854568 E: info@taichi4you.nl

M: 06 26 90 61 68

LET OP!!! GRATIS PROEFLES Tel: 06-22104671 E-mail: drumschool.mvb@hetnet.nl www.drumschoolmarcelvanbeers.nl

- opleidingen tot NMI registermediator - in-company trainingen - zakelijke en particuliere mediations

CURSUS

ERKEND MEDIATOR WORDEN?

HAARKNIPPEN start april in Uw regio!

Tel: 015-3618033 www.SELFLINE.nl

Het Mediation Educatie Centrum (NMI erkend) leidt op voor het examen tot NMI registermediator. Meld u aan voor een gratis informatiebijeenkomst via onze website of bel 015 - 36 112 36. Volgende informatiebijeenkomsten (start 19.30 uur): Woe 17 april, Hotel Trivium Etten-Leur Do 18 april, WestCord Hotel Delft (naast IKEA) Tel: 015 â&#x20AC;&#x201C; 36 112 36

info@mediationeducatie.nl

www.mediationeducatie.nl

23 maart

10.00 - 14.00 uur

Op

Zaterdag

g

SIGN STYLING LING LIFESTYLE VAKMANSCHAP VERRASSEND NIEUW CREATIEF BAANBREKEND VAKWERK ORIGINEEL PASSIE ONBEG ERIMENTEEL EXPERT FANTASIERIJK HIP INGENIEUS SPECIALIST VAK VINDINGRIJK ARTISTIEK PASSIE VA EZIER EXPERIMENTEEL VAKKUNDIG VERF ND EIGENTIJDS STYLE HANDIG VORMGEVING BAANBREKEND TOP MODERN TRENDY FLITSEND VAKSPECIALIST VAKSP ONTW RNIEUWEND DESKUNDIG BEKWAA ND BETROUWBAAR DOORDACHT VAKBEKWAAMHEID SOLIDE ONORTHODOX ECHT CONCEPT DESKUN OOGSTAAND ESTYLE VAKMANSCHAP VERRASSEND NIEUW CREATIEF BAANBREKEND VAKWERK ORIGINEEL PASSIE O YLING LIFESTYLE ONBEGRENSD P TEEL EXPERT FANTASIERIJK HIP INGENIEUS SPECIALIST VAK VINDINGRIJK ARTISTIEK PASSIE VAKK VAKKUNDIG KUNDI VERFRISSEND PERIMENTEEL ONTW ND EIGENTIJDS STYLE HANDIG VORMGEVING BAANBREKEND TOP MODERN TRENDY FLITSEND VAKSPECIALIST VAKSP RNIEUWEND ND BETROUWBAAR DOORDACHT VAKBEKWAAMHEID SOLIDE ONORTHODOX ECHT CONCEPT DESKUN OOGSTAAND DESKUNDIG BEKWAAM ANSCHAP VERRASSEND NIEUW CREATIEF BAANBREKEND VAKWERK O RIGINEEL PA ASSIE E ONBEG GRE R ORIGINEEL PASSIE ONBEGRENSD P YLING LIFESTYLE VAKMANSCHAP ANTASIERIJK HIP INGENIEUS SPECIALIST VAK VINDINGRIJK ARTISTIEK PASSIE VAKKUNDIG VAKK KUNDIG NDIG VERFRISSEN VERFR PERIMENTEEL EXPERT FANTASIERIJK VAKSPECIALIST DS STYLE HANDIG VORMGEVING BAANBREKEND TOP MODERN TRENDY FLITSEND VAKSPECIA V KSPEC CIALIS ONTW RNIEUWEND EIGENTIJDS BAAR DOORDACHT VAKBEKWAAMHEID SOLIDE ONORTHODOX ECHT CONCEPT DE ESKUNDIG UNDIG B E EK OOGSTAAND BETROUWBAAR DESKUNDIG BEKWAAM ANSCHAP VERRASSEND NIEUW CREATIEF BAANBREKEND VAKWERK O RIGINEEL PA PASSIE ASSIE IE ONBE ONBEGRENSD GR P ORIGINEEL YLING LIFESTYLE VAKMANSCHAP ANTASIERIJK HIP INGENIEUS SPECIALIST VAK VINDINGRIJK ARTISTIEK PASSIE VAKK UNDIG DIG V VER ER RF RFR PERIMENTEEL EXPERT FANTASIERIJK VAKKUNDIG VERFRISSEND DS STYLE HANDIG VORMGEVING BAANBREKEND TOP MODERN TRENDY FLITSEND VAKSPECIAL V KSPEC CIALI L ST ONTW VAKSPECIALIST RNIEUWEND EIGENTIJDS EK BAAR DOORDACHT VAKBEKWAAMHEID SOLIDE ONORTHODOX ECHT CONCEPT DE ESKUNDIG B OOGSTAAND BETROUWBAAR DESKUNDIG BEKWAAM MANSCHAP VERRASSEND NIEUW CREATIEF BAANBREKEND VAKWERK O RIGINEEL PA ASSIE ONBE GR YLING LIFESTYLE VAKMANSCHAP ORIGINEEL PASSIE ONBEGRENSD P Rotterdam - Erasmuspad Amsterdam - Arlandaweg 173-175 PASSIE VAKKUNDIG ANTASIERIJK HIP 10 INGENIEUS SPECIALIST VAK VINDINGRIJK ARTISTIEK VAKK KUNDIG UNDIG VERFRISSEND V VER ER R RFFR PERIMENTEEL EXPERT FANTASIERIJK DS STYLE HANDIG VORMGEVING BAANBREKEND TOP MODERN TRENDY FLITSEND VAKSPECIALIST V VAKSPEC VAKSPECIA CIALIIST ONTW RNIEUWEND EIGENTIJDS BAAR DOORDACHT VAKBEKWAAMHEID SOLIDE ONORTHODOX ECHT CONCEPT DE ESKUNDIG B EK OOGSTAAND BETROUWBAAR DESKUNDIG BEKWAAM SCH HAP VERRASSEND NIEUW CREATIEF BAANBREKEND VAKWERK ORIGINEEL ORIGINEEL PA PASSIE ASSIE E ONBEG ONBEGRENSD GRE P YLING LIFESTYLE VAKMANSCHAP VAKKUNDIG VERFRISSEN TASIERIJK HIP INGENIEUS SPECIALIST VAK VINDINGRIJK ARTISTIEK PASSIE VAKK KUNDIG NDIG VER RF RFR PERIMENTEEL EXPERT FANTASIERIJK TYLE HANDIG VORMGEVING BAANBREKEND TOP MODERN TRENDY FLITSEND VAKSPECIAL V KSPEC CIALLI L ST ONTW RNIEUWEND EIGENTIJDS STYLE VAKSPECIALIST AR DOORDACHT DOORDACHT VAKBEKWAAMHEID SOLIDE ONORTHODOX ECHT CONCEPT D DESKUNDIG ESKUNDIG UNDIG BEKWAA B BE OOGSTAAND BETROUWBAAR AP VERRASSEND NIEUW CREATIEF BAANB NEEL PA ASSIE E ONBEG GRE YLING LIFESTYLE VAKMANSCHAP BAANBREKEND VAKWERK ORIGINEEL PASSIE ONBEGRENSD P ERIJK HIP INGENIEUS SPECIALIST VAK VIN E VAKK KUNDIG DIG VER V ER RF RFR VINDINGRIJK ARTISTIEK PASSIE VAKKUNDIG VERFRISSEND PERIMENTEEL EXPERT FANTASIERIJK SEND VAKSPECIAL V SPEC CIALI L ST ONTW RNIEUWEND EIGENTIJDS STYLE HANDIG VORMGEVING BAANBREKEND T TOP MODERN TRENDY FLITSEND VAKSPECIALIST EK OORDACHT VAKBEKWAAMHEID SOLIDE O CEPT DE ESKUNDIG KUNDIG B OOGSTAAND BETROUWBAAR DOORDACHT ONORTHODOX ECHT CONCEPT DESKUNDIG BEKWAAM AP VERRASSEND NIEUW CREATIEF BAANB NEEL PA ASSIE E ONBEG GRE R YLING LIFESTYLE VAKMANSCHAP BAANBREKEND VAKWERK ORIGINEEL PASSIE ONBEGRENSD P RIJK HIP INGENIEUS SPECIALIST VAK VIND E VAKK UNDIG DIG V VER ER RF RFR PERIMENTEEL EXPERT FANTASIERIJK VINDINGRIJK ARTISTIEK PASSIE VAKKUNDIG VERFRISSEND SEND VAKSPECIAL V AKSPEC CIALI L ST ONTW RNIEUWEND EIGENTIJDS STYLE HANDIG VORMGEVING BAANBREKEND TOP M MODERN TRENDY FLITSEND VAKSPECIALIST EK OORDACHT VAKBEKWAAMHEID SOLIDE ONO CEPT DE ESKUNDIG B OOGSTAAND BETROUWBAAR DOORDACHT ONORTHODOX ECHT CONCEPT DESKUNDIG BEKWAAM HOUT MEUBEL INTERIEUR ANSCHAP VERRASSEND NIEUW CREATIEF BAANBREKEND VAKWERK O RIGINEEL PA ASSIE ONBE GR P ORIGINEEL PASSIE ONBEGRENSD YLING LIFESTYLE VAKMANSCHAP ANTASIERIJK HIP INGENIEUS SPECIALIST VAK VINDINGRIJK ARTISTIEK PASSIE VAKKUNDIG VAKKUNDIG VERFRISSEND VER V ER RF RFR PERIMENTEEL EXPERT FANTASIERIJK RNIEUWEND EIGENTIJDS STYLE HANDIG VORMGEVING BAANBREKEND TOP MODERN TRENDY FLITSEND VAKSPECIALIST ONTW Interieuradviseur Meubelmaker/ontwerper  Interieurontwerper  Creatief vakman  Stylist  Manager/ondernemer  Interieurbouwer  OOGSTAAND BETROUWBAAR DOORDACHT VAKBEKWAAMHEID SOLIDE ONORTHODOX ECHT CONCEPT DESKUNDIG BEKWAAM Meubelstoffeerder  Binnenhuisadviseur  Meubelrestaurateur  Botenbouwer  Timmerman  Werkvoorbereider  Pianotechnicus YLING LIFESTYLE VAKMANSCHAP VERRASSEND NIEUW CREATIEF BAANBREKEND VAKWERK ORIGINEEL PASSIE ONBEGRENSD P PERIMENTEEL EXPERT FANTASIERIJK HIP INGENIEUS SPECIALIST VAK VINDINGRIJK ARTISTIEK PASSIE VAKKUNDIG VERFRISSEND www.hmcollege.nl


KLEUR JE HUIS MET WERU KUNSTSTOF KOZIJNEN

GEZOCHT:

HEEFT U OF IEMAND UIT UW OMGEVING BRANDWONDEN?

Schoonheidsspecialiste / Pedicure / Nagelstyliste betreft fulltime betrekking. Graag serieuze kandidaten. Ervaring is een prĂŠ.

Telefoon: 0032-476-252 754

OPEN DAGEN

VRIJDAG 22 EN ZATERDAG 23 MAART

TIJDELIJK GRATIS KLEUR Ă&#x2030;N MAAR 6% BTW*

Vraagt medewerksters voor de bediening, met ervaring. Tel. 0164 245 822 Grote Markt 4, Bergen op Zoom

*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

Vestiging Etten Leur Vosdonk 4 4879 NC Etten-Leur Tel. 076-5032800

Vestiging Yerseke Kreeft 6a 4401 NZ Yerseke Tel. 0113-574173

Wij helpen bij: Lotgenotencontact Voorlichting Belangenbehartiging Juridische zaken

KEUKENS

zen uken kie e k w u thuis

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

www.kumasol.nl

GRATIS ONTWERP EN DESKUNDIG ADVIES BIJ U THUIS

GRATIS OFFERTE CHECK, ALTIJD VOORDELIGER Wij verzorgen uw gehele keuken van sloop en verlegwerk incl. installatie van uw nieuwe keuken. TEL. 076-5033971 s WWW.ADHELLEMONSKEUKENS.NL

TUINMAN BIEDT ZICH AAN onder andere voorjaarsbeurt en alle Ä?Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x;ĹśĹ?Ä&#x17E;Ŝ͞Ć?Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Íż 06-25143015

Voor in- en verkoop gebruikte meubelen. J.J. DE BOM de Meubelvriend Marijke Meustraat 32, BREDA 076-5141601

Te Koop

Mens & Relatie is er voor u. Maak een vrijblijvende afspraak. Bel: 0165-388816 Lia van der Wel Of 0800-0230595 (landelijk)

www.mens-en-relatie.nl

TAXUS 20/40 cm

â&#x201A;Ź 0.50 per stuk

â&#x201A;Ź 0.40 per stuk

Zundert, 076-5973377

MA T/M VRIJ OPEN VAN 12-18 UUR

ZOEKT U EEN PARTNER VOOR HET LEVEN?

BUXUS 3 jarig - 25/35 cm

RAT IN DE VALStar T

rek Fi

Dre Wit (â&#x20AC;&#x2DC;t) goed

rst Co

To bold ntact ly go w her Dan d u r f j i j e no oneâ&#x20AC;&#x2122;s gone befo je va in het dageli st wel te verd re? jks lev iepen (45, k en van Car

anker

)?!

la

UW RELATIE IS ONZE MISSIE

reparaties witgoed producten Etten-Leur Voorrijkosten in Etten-Leur â&#x201A;Ź 15.00 buiten Etten-Leur â&#x201A;Ź 20.00

Tel.: 06-50905037

'XXU]DPHRSORVVLQJHQELMYOLHJHQ KRXWZRUPPROOHQrattenPXL]HQ SDSLHUYLVMHVYRJHORYHUODVWZHVSHQHQ]

(0113) 57 38 81

www.ongediertespecialist.nl

OPEN DAGEN 21 - 22 - 23 MRT.

erkend AVR / SinglesKeurmerk / Geschillencommissie

VOORJAARSMODE

TE HUUR â&#x2013; ETTEN-LEUR

BEDRIJFSRUIMTES Van 100 m2 tot 225 m2

Zundert Voor inlichtingen kunt u vrijblijvend contact opnemen via: T: 06-53323792 E: bergengraafwerkzaamheden@hotmail.com

WIJ BETALEN NU MEER DAN â&#x201A;Ź 41,PER GRAM FIJN GOUD*

Industriegebied â&#x20AC;&#x2DC;Vosdonkâ&#x20AC;&#x2122; te Etten-Leur Flexibel huurcontract www.drvm.nl/vosdonk

DAMES PUMP VLETJE van 29.95 voor 19.95 VOORJAARSLAARSJES van 39.95 voor 24.95 KINDERSCHOENEN VINGINO van 59.95 voor 29.95 DE 2 PAAR HALVE PRIJS*! *uitgezonderd sportartikelen

Schoenen & Sport Willemsen Dorpsstraat 74, Nispen, 0165-364499 OPEN: do. van 13.00-18.00u., vrij. van 8.30-20.00 uur, za. van 8.30-17.00 uur.

G OUD IS G â&#x201A;ŹLD W W W. G O U D I S G E L D . N L Uw oude gouden sieraden zijn nog steeds geld waard Misschien heeft u ook wel een doosje met oude sieraden in de kast; ze zijn uit de mode of het zijn erfstukken die u zelf niet draagt, maar die u wel dierbaar zijn, waardoor u niet goed weet wat u ermee aan moet. Wij taxeren en analyseren uw kostbaarheden. Goud en zilver, maar ook diamanten, gouden tanden, munten en EHVWHN/RRSWXHHQVELQQHQGHNRIÂżHVWDDWNODDUYRRUHHQLHGHUGLH van onze diensten gebruik wil maken.

â&#x20AC;?Mensen hebben vaak dierbare herinneringen aan sieraden; onze goudsmid speelt hierop in door een nieuw uitgekozen sieraad te smeden of bijvoorbeeld een gedenkmunt te maken. Het eigen goud of zilver wordt bij ons ter plekke en onder ogen van de klant omgesmolten. Wellicht heeft u een sieraad met een breuk of kapotte Twijfel nietBij langer. sluiting? Goud is Geld kunt u teUw doosje oude sieraden recht voormet vrijblijvend advies voor al uw reparaties en ontwerpenâ&#x20AC;?. kan uw welverdiende vakan-

Bent u ook aan de wintersport toe?

tie zijn! Het kan zomaar in uw la liggen!

Wij betalen u direct contant de hoogst mogelijke dagprijs. * Prijs is afhankelijk van de dagkoers. * Legitimatie verplicht. * Min. leeftijd 18 jaar.

Bergen op Zoomse Goudbank Wassenaarstraat 44 4611 BW Bergen op Zoom Tel. (0164) 24 32 34

S AA PE NB CI IE ALE DI NG

Roosendaalse Goudbank Molenstraat 9a 4701 JK Roosendaal Tel. (0165) 85 22 68

IEDERE VRIJDAG ZUNDERT Hotel de Roskam Molenstraat 1

OPENINGSTIJDEN: Ma. 13.00 - 17.00 uur, Di. Wo. Do. Vrij. en Za. 10.00 - 17.00 uur, Koopzondagen 13.00 - 17.00 uur


Start leerlingenraad op de Blokwei

De leerlingenraad 2012-2013 op de Blokwei.

ROOSENDAAL - Basisschool de Blokwei, een gecertificeerde BAS-school (Bouwen aan een Adaptieve School), is sinds kort gestart met een nieuw initiatief, namelijk de ‘leerlingenraad’. De leerlingenraad is een nieuw initiatief, dat momenteel nog slechts op enkele

scholen te zien is binnen Roosendaal. De slogan van de school is ‘’ Aan de Blokwei geven we samen kleur” en de Blokwei laat dat ‘ samen’ zien door zowel de ouders als de leerlingen zoveel mogelijk te betrekken bij de school. De Blokwei, dat zijn de kinderen, de ouders en het team samen. Vanuit de ouders, heeft de school al een aantal groepen , met wie de school re-

gelmatig overleg voert. Die groepen laten ook de betrokkenheid zien van de ouders bij het onderwijs op de Blokwei. Zoals de medezeggenschapsraad, de ouderraad, alsmede een klankbordgroep met ouders. De klankbordgroep heeft steeds een belangrijk thema waar zij hun focus op leggen. Voor dit schooljaar is dat thema ‘ pestgedrag’. Voor de kinderen is de Blokwei sinds enkele weken gestart met een leerlingenraad. Hierin zitten kinderen uit groep 4 t/m 8, van elke groep een leerling. Voor dit schooljaar zijn dat zes kinderen, die gedurende een schooljaar zo’n 4 a 5 x vergaderen samen met de directeur van de school, Karin Goverde, over allerlei zaken. Dat gebeurt natuurlijk heel officieel, met bijbehorende agenda en notulen. Het doel van deze leerlingenraad is om de initiatieven en betrokkenheid van de kinderen te vergroten. Ook leren ze na te denken over een organisatie, te presenteren en een mening te vertegenwoordigen. Binnen de leerlingenraad kunnen allerlei zaken worden besproken. Zoals ideeën van de kinderen, ideeën van de meneren en juffrouwen, gebruik en inrichting van het schoolplein etc. Belangrijkste is vooral dat de Blokwei wilt horen wat er bij de kinderen leeft en daarover samen in gesprek wilt gaan met de kinderen.

Netwerkorganisatie tegen schoolverzuim ROOSENDAAL - De gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Halderberge, Steenbergen en Woensdrecht richten een netwerkorganisatie op om het schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Zo willen de gemeenten er voor zorgen dat alle gemeenten een gezamenlijke werkwijze hebben en dat de scholen een vast aanspreekpunt hebben. Er zal voortaan gewerkt worden met een team met een gezamenlijke visie van beleid en werkwijze om het schoolverzuim tegen te gaan. Leerlingen, ouders en scholen staan in deze aanpak centraal. Voor de regio zal een kwartiermaker worden aangesteld om een plan van aanpak te schrijven.

Auto over de kop in bocht Knooppunt de Stok

Wederom een ongeval in de bocht bij Knooppunt de Stok.

ROOSENDAAL - Zondag aan het eind van de middag is er voor de zoveelste keer in de beruchte bocht bij het Knooppunt de Stok een ongeval gebeurd. Deze keer was er een auto in de binnenbocht over de kop geslagen. De hulpdiensten rukten met spoed uit, maar het leek allemaal mee te vallen en de brandweer

FOTO: LARS WINDSMA.

hoefde niet door te komen. Over de toedracht en het letsel is nog niets bekend wel is de auto zwaar beschadigd en afgevoerd door de sleepdienst. In de bocht bij het beruchte knooppunt gebeuren met grote regelmaat veel en soms ook ernstige ongevallen. Afgelopen jaar heeft rijkswaterstaat al enkele proeven gedaan en is het asfalt al opgeruwd in de bocht, maar het lijkt niet te helpen.

Biljarten Regio Competitie ROOSENDAAL - Biljarten Regio Competitie 2012-2013, na ronde 10. A-Teams: 1. Hoeven 1 444,516 10, 2. Welberg 2 417,394 10, 3. Halsteren 5 416,149 10, 4. Oud Gastel 1 414,238 10, 5. Keijenburg-1 413,890 10, 6. de Heen 1 401,927 10, 7. Steenbergen 2 401,516 10, 8. Halsteren 2 401,128 10, 9. Welberg 3 397,998 10, 10. Welberg 1 393,600 10, 11. Vossemeer 1 386,942 10, 12. Halsteren 1 386,916 10, 13. Halsteren 3 377,358 10, 14. Lepelstraat 1 367,517 10, 15. Halsteren 4 359,824 9, 16. S.B.Ponderosa 2 353,488 10, 17. S.B.Ponderosa 1 352,945 9, 18. Oud Gastel 2 348,591 10, 19. Lepelstraat 2 332,375 9, 20. Steenbergen 1 326,637 9.

B-Teams: 1. de Hofstee 1 427,098 10, 2. Oud Gastel 3 421,640 10, 3. Oud Gastel 5 411,864 10, 4. Halsteren 8 410,729 10, 5. Stampersgat 2 407,873 10, 6. Halsteren 9 398,217 10, 7. de Heen 2 397,815 10, 8. S.B.Ponderosa 3 397,268 10, 9. Welberg 5 395,156 10, 10. Halsteren 6 393,925 10, 11. de Duiventoren 2 390,422 10, 12. Welberg 4 384,327 10, 13. Halsteren 7 379,598 10, 14. de Duiventoren 1 378,022 10, 15. Steenbergen 4 376,006 10, 16. Steenbergen 5 363,641 10, 17. Oud Gastel 4 363,154 9, 18. de Heen 3 359,947 9, 19. Steenbergen 3 351,681 9, 20. Halsteren 10 335,222 9. Wedstrijdleiders: Henk Vrijhoef en Dinnus Frijters.

KERKELIJK NIEUWS PINKSTERGEMEENTE DE WIJNRANK Azaleastraat 1, Roosendaal. Voorganger Br. Rohoman 076-5018796. Woensdag 20 maart: gebedsavond 19.30u. Zondag 24 maart: eredienst 10.30u. Spreker: A. Rohoman. Zondagschool en crèche aanwezig. Maandag 25 maart: bijbelstudie 19.30u. PAROCHIE DE ARK De Goede Herder Lindenburg 86; tel. 534372 Zondag 24 maart 11.30u Palmzondag; Eucharistieviering met samenzang; Voorganger: Pastoor F. v. Hees. Moeder Gods Pres. Kennedylaan 73; tel. 533786 Zaterdag 23 maart 16.00u Palmpaasstokken knutselen voor kinderen. 17.00u Gezinsviering met samenzang; Voorgangers: Pastor P. Swinne en Pastor E. Ettes. Zondag 24 maart 10.00u Palmzondag; Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor. Voorganger: Pastor P. Swinne. Witte Donderdag 28 maart 09.00u Lauden; Voorganger: Pastor P. Swinne Ingang Mariakapel Kennedylaan. 19.00u Witte Donderdagviering parochie De Ark m.m.v Herenkoor. Voorgangers: Pastor P. Swinne en Pastor P. Versnel. Maria Hemelvaart Kerkplein 8; tel. 365394 Zondag 24 maart 09.30u Palmzondag. Eucharistieviering m.m.v. Gem. koor St. Cecilia. Voorganger: Pastoor F. v. Hees. Steunpunt St. Franciscus Azurietdijk 91; tel. 533105 Zondag 24 maart 11.00u Palmzondag; Woord- en Communieviering m.m.v. St. Franciscuskoor. Voorganger: Pastor F. Vermeulen. Elke 3e dinsdag van de maand 14.00u Seniorenviering. Tolbergse schuurkapel Damastberg 108; tel. 533786 (pastorie Moeder Gods) Elke 2e zondag van de maand 11.30u Woord- en Communieviering.

Maandag 25 maart 19.00u Boeteviering met samenzang; Voorganger: Pastor P. Swinne. Dinsdag 26 maart 14.00u Seniorenviering. Voorganger: Pastor P. Swinne. CENTRA VOOR WONEN EN ZORG EN VERPLEEGHUIZEN Franciscus Ziekenhuis Palmzondag 24 maart 10.30u voorganger pastor Chantal Sluijsmans m.m.v. Maria v.d. Eijnden. De Bloemschevaert Zaterdag 23 maart 18.00u voorganger pastor Corrie Hamers. De Brink-verpleeghuis Moerweide Palmzondag 24 maart 10.00u voorganger pastor Jos Broekmans. De Eglantier Vrijdag 21 maart geen kerkdienst. Heermastate Elke woensdag om 11.00u voor bewoners van de woonerven 4 en 5, om 14.00u voor de bewoners van de woonerven 1, 2 en 3; voorganger pastor Jan Bruinsma. Kroevenhove Elke dinsdag om 14.00u voorganger pastor Jan Bruinsma. De Weihoek Elke donderdag om 15.30u voorganger pastor Jos Broekmans. Wiekendael Palmzondag 24 maart 10.30u voorganger pastor Cor Daemen m.m.v. Chavarim. Wildenborch Geen kerkdienst. EVANGELISCHE GEMEENSCHAP ROOSENDAAL Levensschool, Benedendonk 1, Roosendaal, tel. 0165-556083, info@egr.nl. Persoonlijke gesprekken en informatie: kantoor in de Levensschool. www.egr.nl Woensdag 20 maart: de Alpha II groep komt bij elkaar om aan de hand van studiemateriaal zich te verdiepen in de betekenis van teksten in de Bijbel. Vooral bedoeld voor hen die al enige kennis van de Bijbel hebben.

Donderdag 21 maart: vrouwenavond. Aanvang 20.00 uur terwijl de koffie/thee klaar staat vanaf 19.45 uur. Deze avond spreekt Lily Knol over het onderwerp: Van doren naar kroon. Vrijdag 22 maart: Jeugd Alive: jongeren onder elkaar, met elkaar bezig zijn over wat jou interesseert, van hobby, tot vakantie, tot school, leuke maar ook serieuze onderwerpen! Aanvang 19.45 uur. Zondag 24 maart: Eredienst Spreker: Martin Zeeman. Aanvang 10.00 uur. Er is oppas voor de allerkleinsten en speciale kinderdiensten voor kinderen t/m 12 jaar. Maandag 25 maart: Gezamenlijk moment van gebed. Met elkaar bidden. U bent van harte welkom mee te komen bidden om 19.30 uur. Dinsdag 26 maart: Bijbelstudiegroep. Met een groep ontdekken wat de Bijbel ons leert voor ons leven vandaag de dag. Momenteel zijn we bezig met het bestuderen van de eerste brief aan de Corinthiërs. U bent van harte welkom van 9.30-11.15 uur. PROTESTANTSE GEMEENTE Kruiskerk, St. Lucasplein. Elke zondag 10.00u. Voorgangers: ds. F.J. Timmers, ds. M. den Bakker. Kerkelijk werker: H. Broer. www.protestantsegemeenteroosendaal.nl Zondag 24 maart 10.00u: Palmzondag. Voorganger: ds. F.J. Timmers. Muzikale Medewerking: Voices in Praise. Er is Kindernevendienst. EMMAÜSPAROCHIE Palmzondag. Thema: In de voetsporen van Jezus. St. Josephkerk 20 mrt. 13.00u Middaggebed in Mariagaard 22 mrt. 18.30u Eucharistieviering 23 mrt. 19.00u Eucharistieviering. Verkondiging: Pastor Cas van Beek. Gemengd koor St. Joseph. Organist: mw. Angèle Oerlemans 24 mrt. 10.15u Eucharistieviering. GezinsPAGINA 22

viering m.m.v. de eerste communicanten. Verkondiging: Pastor Cas van Beek. Kinderkoor De Solsleuteltjes o.l.v. mw. Carolien in ’t Veen. Organist: mw. Angèle Oerlemans. In beide weekendvieringen palmwijding en palmprocessie. De palmpasenstokken die de kinderen meebrengen gaan naar ouderen en zieken in de parochie. 26 mrt. 9.00u Woord-communieviering. Feest van St. Joseph patroonheilige van onze kerk; 14.30u Rozenkransgebed. 27 mrt. 13.00u Middaggebed in Mariagaard. Woensdag 20 maart Vastenestafettedag in Roosendaal o.a. Ouderenmiddag om 13.30u in parochiecentrum Emmaüs, St. Josephsstraat 2 met aandacht voor de Vastenactie en films van ERSA over Roosendalers en hun verleden. Zondag 24 maart 15.00u Johannes Passion van J.S. Bach uitgevoerd door Koninklijk Koor Sint-Cecilia uit Essen o.l.v. Bart Van Casteren. ONZE LIEVEVROUWE PAROCHIE Weekend 23/24 maart: Palmzondag (Lc.22, 14-23,56 of 23,1-49) Zaterdag 17.30u eucharistieviering/ aandacht gezinnen m.jonge kinderen Cantores. Voorganger: pastoor A.van Hees. Predikant: pastor E.Ettes. Zondag 10.00u eucharistieviering Sint Janskoor. Voorganger: pastor J. Hoevenaars. Predikant: pastor P. Versnel. 17.00u Vesperviering Cantores. Kerk open voor bezoek op zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur. Zie ook www.olvrouwe.nl Maandag Mariagaard Nieuwstraat 8.30u Eucharistieviering Dinsdag Onze Lieve Vrouwekerk Kade 9.00u Eucharistieviering Woensdag Mariagaard 8.30u Eucharistieviering; 13.00u Middag gebed ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUD Zaterdag 23 maart Heerle 17.00u eucharistieviering Palmpasenproject. Voorganger pastor H. Grotaers.

Moerstraten 19.00u woord- en communiedienst m.m.v. gemengd koor. Voorganger pastor E. Bornhijm. Zondag 24 maart Wouwse Plantage 9.30u eucharistieviering. Voorganger pastor J. de Kort. Wouw 11.00u eucharistieviering m.m.v. het Lambertuskoor. Voorganger pastor H. Grotaers. JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkszaal van Beethovenlaan 17, tel. 554055, b.g.g. tel. 569600 Gemeente Roosendaal-Centrum: Gemeentebijbelstudie/Theocratische bediening school: donderdag 19.30u. Openbare lezing/Wachttorenstudie zaterdag 18.00u. Gemeente Roosendaal-Tolberg: Gemeentebijbelstudie/Theocratische bedieningschool dinsdag 19.30u. Openbare lezing/ Wachttorenstudie: zondag 10.00u. EVANGELIEGEMEENTE DE DEUR Kerkdiensten: zondag 11.00u en 18.00u, Best Western City Hotel the Goderië, Stationsplein 5a Roosendaal , tel. 06-46030695; www.dedeurroosendaal.come2me.nl GLORY ASSEMBLY ROOSENDAAL Zondag 14.00u en vrijdag 19.00u. Kruiskerk, St. Lukasplein 1, 4703 HX Roosendaal. Info: 06-29103323; gloryassemblychurch@email.com; www.glohim.org WIJKCENTRUM DE KORENAERE Korenmarkt 7, Bergen op Zoom Centrum. Dienst: zondag 11.00u en 18.00u, woensdag 19.30u bijbelstudie. dedeur.bergenopzoom@gmail.com; http://dedeurbergenopzoom.come2me.nl/ CROWN OF LIFE CHURCH INT. ROOSENDAAL Aanbidding Dienst: Zondag 12.00u, Vrijdag 18.00u Bible Study en Zaterdag 16.00u Foundation school,Fatima Kerk Zaal bij Fatima Buurthuis, Doctor Schaepmanlaan 92, 4702 GZ Roosendaal. Informatie: crown4life1@yahoo.com, 06-81761703.


VACATURES

GEVRAAGD: PERSOON MET â&#x20AC;&#x2DC;GROENEâ&#x20AC;&#x2122; HANDEN voor

TUINONDERHOUD in Roosendaal.

Personeel gevraagd:

CARAMBOLE BAR MEDEWERKER(STER) pt/ft Ervaring is een prĂŠ.

In overleg: aantal uren per maand.

Meer info of reacties

Om vandaag te kunnen inspelen op de vraag van morgen, investeren wij voortdurend in ons bedrijf. In nieuwe machines, maar ook in goede medewerkers. Vanzelfsprekend, want alleen met gemotiveerde collegaâ&#x20AC;&#x2122;s kan Schut Flexible Packaging voldoen aan de gewenste kwaliteitsproducten voor haar klanten.

Dhr E. Voeten 06-53223106

Tel.: 0165 398887

Gezocht:

Opleidingsadviseur Voor meer informatie over deze uitdagende functie kijk je op: www.verkeersschoolblom.nl

6FKXW)OH[LEOH3DFNDJLQJ%9LVHHQEHNHQGEHGULMIRSGHPDUNWYDQĂ&#x20AC;H[LEHOHYHUSDNNLQJHQHQRSHUHHUWRSGH markt als zelfstandige onderneming binnen de FPH groep. Ongeveer zestig gemotiveerde mensen zijn dagelijks in teamverband bezig met het vervaardigen van hoogwaardige verpakkingen voor bekende merkfabrikanten in de voedings- en genotsmiddelen industrie. In de supermarkt komt u vaak producten tegen die voorzien zijn van een verpakking die ontwikkeld en geproduceerd is bij Schut Flexible Packaging. Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar kandidaten die beschikken over een goed ontwikkeld gevoel voor kwaliteit, enthousiasme, doorzettingsvermogen, collegialiteit en verantwoordelijkheidsgevoel voor de volgende functies in 2- of 3-ploegendienst: Wij zijn per direct op zoek naar een

Proces Medewerker Veredeling / Proces Medewerker Snijderij m/v 36 uur per week

Voor beide functies zoeken wij naar gemotiveerde mensen, bij voorkeur met enkele jaren werkervaring in de industriĂŤle sector. Functieomschrijving Proces Medewerker Veredeling Veredelen van papier door middel van coateren en of het vervaardigen van diverse laminaten. Met behulp van de coateermachine voorzie je bedrukte rollen papier van een coatinglaag. Met behulp van een lamineermachine voeg je door middel van lijm meerdere substraten tegen elkaar. Standaard wordt in deze functie in een 2-ploegen dienst gewerkt echter dient u bereid te zijn om, indien nodig, in 3-ploegen te werken.

Muys Reizen is een touringcarbedrijf gevestigd in Essen(B) en Rucphen(NL). Wij rijden onder andere schoolvervoer, groepsvervoer, treinvervangend vervoer, dagtochten en meerdaagse reizen in binnen- en buitenland. Voor het seizoen 2013 zijn wij vanaf april op zoek naar: FULLTIME/ PARTTIME/ OPROEP CHAUFFEURS (M/V) Met rijbewijs D *Meerdaagse reizen zoals groepen, incoming reizen, enz. *Diverse schooltouren in omgeving Essen-Rucphen ochtend/middag *Dagritten Heeft u interesse? Stuur dan uw motivatie en cv naar: Muys Reizen, Sprundelseweg 31, 4715 RB Rucphen 0165-342351, info@muysreizen.nl

Functieomschrijving Proces Medewerker Snijderij Met behulp van diverse snijmachines versnijd je grote rollen papier en/of folie tot eindproducten. Tot de belangrijkste taken behoren: het tijdig inhangen en uithalen van bedrukte rollen papier, folie of kunststof, het instellen van de machine, het wegsnijden van evt. drukfouten uit de rollen, het op de juiste breedte snijden van het product en het verhelpen van eenvoudige machinestoringen. Standaard wordt in deze functie in een 3-ploegendienst gewerkt. Voor beide functies wordt je intern aan de machines opgeleid. Als schakel in het productieproces lever je een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van onze eindproducten. Kwaliteitsbewust zijn, zelfstandig kunnen werken alsmede een goede beheersing van de Nederlandse taal zijn belangrijk. Schut Flexible Packaging biedt: Â&#x2021;HHQYHUDQWZRRUGHOLMNHEDDQLQHHQG\QDPLVFKHZHUNRPJHYLQJ Â&#x2021;JRHGVDODULVHQVHFXQGDLUHDUEHLGVYRRUZDDUGHQ YROJHQV.DUWRĂ&#x20AC;H[&$2

Â&#x2021;HHQFROOHJLDOHZHUNVIHHU Informatie en sollicitatie Heb je interesse in ĂŠĂŠn van deze functies, dan kun je een schriftelijke sollicitatie richten aan: 6FKXW)OH[LEOH3DFNDJLQJ%9WDY&ODXGLD*HOHQVDIGHOLQJ3 23RVWEXV$$(WWHQ/HXU ,QGLHQXQDGHUHLQIRUPDWLHZHQVWNXQW8FRQWDFWRSQHPHQPHW&ODXGLD*HOHQV7HOHIRRQ )D[RI(PDLOFJHOHQV#VFKXWĂ&#x20AC;H[LEOHSDFNDJLQJQO Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.brabantwerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten CARAVAN CENTRUM BOSSCHENHOOFD zoekt per direct een

werkplaatshulp / caravanmonteur

In verband met de opening van Brasserie â&#x20AC;&#x2122;t Zusje

We denken aan een part-time student of vutter die handig en vitaal is, gewend om te klussen en zelf technische oplosVLQJHQEHGHQNWQDXZNHXULJZHUNWHQĂ&#x20AC;H[LEHOLQ]HWEDDULV

in Oudenbosch zoeken wij per direct:

schoonmaker / caravanwasser We denken aan een student of moeder in de directe omgeving van Bosschenhoofd, die tussendoor op oproepbasis FDUDYDQVYDQELQQHQHQEXLWHQVFKRRQPDDNW:DVVHQGRH je handmatig, hoog op een trap in de frisse buitenlucht en YHUJWHQLJHLQVSDQQLQJ Mail je reactie met foto naar: info@ccbosschenhoofd.nl

Floormanager Chefkok Medewerkers keuken Medewerkers bediening

Voor onmiddellijke indienstneming zijn wij op zoek naar een gemotiveerde

Interesse? Mail dan naar info@brasserietivoli.nl

ploegbaas wegenbouw aanleg boordstenen, klinkers, riolering ... Duiventorenstraat 16 te 2910 Essen Mail naar karin@boden.be of maak afspraak op 03/677.05.05

B R A S S E R I E

onbeperkt tapas eten

26.80

Avondvullend

Bourgondisch

genieten...

Reserveren: 0900-zusje JezuĂŻetenplein 33, Oudenbosch Kapelstraat 15-17, Uden

www.zusje-tapas.nl


ZZZFQO

'RXZH(JEHUWV GรƒFDIรƒRIDURPD URRGNRIILH VQHOILOWHURIJURYHPDOLQJ SDNJUDP

%ROOHWMHEHVFKXLW

$OOH%OXH%DQG

DOOHYDULDQWHQ UROJUDP

IODFRQVEDNMHV NXLSMHVRISDNMHV $OOHFRPELQDWLHVPRJHOLMN

  %LMGHNDVVDNULMJWXNRUWLQJ RSGHWRWDDOSULMV

3HSVL6LVLRIXS DOOHYDULDQWHQ IOHVOLWHU

 

NLOR

 =$..(1

/D\sVVXSHUFKLSV HQ'RULWRV DOOHYDULDQWHQ ]DNNHQยกRIJUDP $OOHFRPELQDWLHVPRJHOLMN 23 23

0RQD;/SXGGLQJ DOOHYDULDQWHQ EHNHUPONLOR

OLWHU

8QR[NQDNVERFNZRUVWHQ )UDQNIXUWHUVHQKRWGRJV

&DOYรƒSDUWVDX]HQVODYHUVLHUGHUV HQPD\RQDLVH

DOOHYDULDQWHQ EOLNNHQยกJUDP

DOOHYDULDQWHQ IOHVVHQSRWWHQRI]DNMHV

$OOHFRPELQDWLHVPRJHOLMN

$OOHFRPELQDWLHVPRJHOLMN PXYNQLMSWXEHV

OLWHU

 

%LMGHNDVVDNULMJWXNRUWLQJ RSGHWRWDDOSULMV

%LMGHNDVVDNULMJWXNRUWLQJ RSGHWRWDDOSULMV

3ODDWVKLHUGHDGUHVJHJHYHQV ELMYRRUNHXULQWKHVDQVEROG Diepeveen, Vogelenzang 95 Bergen op Zoom'H9H\9RJHODDUย‡RoosendaaO/DXUHLMVHQ/LQGHQEXUJย‡Halsteren, :HHN $DQELHGLQJHQ]LMQJHOGLJYDQZRHQVGDJWPGLQVGDJPDDUW$FWLHVJHOGHQXLWVOXLWHQGYRRUGHLQGHZLQNHODDQZH]LJHYDULDQWHQ$DQELHGLQJHQ]LMQQLHW EHVWHPGYRRUJURRWYHUEUXLNHUVHQRIZHGHUYHUNRSHUV9RRUDOOHSURGXFWHQLQGH]HDGYHUWHQWLHJHOGWPD[LPDDOGH]HOIGHDDQELHGLQJHQSHUNODQW23 23'H]H]LMQ XLWVOXLWHQGJHOGLJ]RODQJGHYRRUUDDGVWUHNW3ULMVZLM]LJLQJHQGUXNIRXWHQHQXLWYHUNRFKWYRRUEHKRXGHQ&%9'DWDEDQNZHJ$/$PHUVIRRUW

.LMNYRRURQ]HDDQELHGLQJHQRRNRSZZZFQO

6OLPEH]LJ

DR_20130320  
DR_20130320