Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

R O O S E N D A A L S E

O P L AG E :

28 NOVEMBER 2012 WEEK 48

Uitgeverij

EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

VERKEERSLES OP MOBIEL VERKEERSPLEIN

35.000

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

Volg ons via twitter: @R_daalseBode

I

Te l .

076

599

SPORT

8 111

KERKELIJK NIEUWS

VOOK HELPT OUDERS VAN OVERLEDEN KIND

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

HEEMKUNDEKRING HOUDT OPEN HUIS

Fransman verstopt drugs in onderbroek

Scouting St. Jan verkoopt oliebollen

ROOSENDAAL - Een 29-jarige inwoner van het Franse Lyon is donderdagavond aangehouden in de Stationsstraat in Roosendaal. Agenten zagen de Fransman rond 23:30 uur bij een landgenoot in de auto stappen. Agenten besloten om de man te controleren. Bij een controle kwamen de agenten de wietlucht tegemoet. In zijn onderbroek had de 29-jarige Fransman ruim 10 gram hasj en vijf gram hennep verstopt. De politie heeft de man aangehouden voor het bezit van hasj en hennep. De drugs zijn in beslag genomen. Na verhoor en het betalen van een boete van 400 euro, die door het Openbaar Ministerie was voorgesteld, is hij in vrijheid gesteld.

ROOSENDAAL - De scouts van St. Jan houden op 15 december voor de vijfde keer de grote oliebollenactie. De leden gaan langs de deuren in een aantal wijken om oliebollen af te leveren. De versgebakken lekkernijen kunnen ook worden afgehaald op het honk van St. Jan aan de Visdonkseweg 1A. De actie wordt gehouden om extra inkomsten binnen te krijgen, waarvan de jeugdleden op kamp kunnen, een extra activiteit georganiseerd wordt en het nodige spelmateriaal kan worden aangeschaft. Wie geen bestelling plaatst voor 1 december, is ook welkom op zaterdag 15 december tussen 10.00 en 16.00 uur langs het honk te komt voor de koop van oliebollen.

Geen steun snelle fusie kraamafdeling ROOSENDAAL - De specialisten in het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal beveelt de Raad van Bestuur aan om de fusie van de afdeling verloskunde en zorg voor baby’s niet te versnellen. Dat meldt BN De Stem. Het plan is om een centrum voor moeder en kind geheel in het Lievensberg Ziekenhuis in Bergen op Zoom onder te brengen. Het betekent niet dat het stafbestuur van specialisten tegen de verhuizing van de verloskundeafdeling naar Bergen op Zoom is. Wel willen zij dat de ziekenhuizen wachten op een uitspraak van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA). Uit een stemming eerder al bleek dat de specialisten een snelle fusie niet zien zitten.

Kerstconcert en bingo harmonie

Starterslening blijft toch nog mogelijk ROOSENDAAL - Het is toch nog mogelijk om in 2013 een starterslening aan te vragen. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) kondigde eerder aan na 15 november geen aanvragen meer in behandeling te nemen, omdat er onduidelijkheid was ontstaan over de fiscale behandeling van de startersleningen in 2013. Minister Stef Blok heeft de Tweede Kamer echter laten weten dat de leningen onder de huidige voorwaarden alsnog kunnen blijven bestaan. Het loket voor startersleningen is inmiddels weer open en ook bij de gemeente Roosendaal kunnen starters weer aankloppen voor een lening.

ROOSENDAAL - Bij de NS in Roosendaal werd afgelopen weekend het Nederlands record voor de langste versierde banketstaaf gebroken. Kinderen en Pieten maakten samen met een bakkerij een banketstaaf van 22 meter lang en dertig centimeter lang. Uiteraard was Sinterklaas ook van de partij op het feestje voor kinderen van personeel van de NS. FOTO EEDE FOTOGRAFIE ROOSENDAAL

Gemeentebestuur wil beter samenwerken met raad en ambtenaren

College trekt lering uit onderzoek naar besluitvorming stadskantoor ROOSENDAAL – Het college van burgemeester en wethouders herkent zich in de kritiek van onderzoeksbureau Necker van Naem. Die constateerde onlangs dat het college en de gemeenteraad tekort zijn geschoten in de besluitvorming rondom de komst van een nieuw stadskantoor en de ontwikkelingen in het gebied Spoorhaven. DOOR MONIQUE JANSEN Burgemeester Jacques Niederer en locosecretaris Elmar FrankenM geven dat D aanE I D in een brief aan de gemeenteraad. Het college neemt zich voor om het bestuurlijke proces bij grote opgaven beter te stroomlijnen. Er zijn al verbetertrajecten in gang gezet. Het college verwacht van de gemeenteraad een minder afwachtende houding. Vlucht naar voren Het onderzoeksbureau bekritiseerde onder meer de keuze van het college om een vlucht naar voren te nemen die door partners niet werd gedeeld. Het college wijst er op dat marktpartijen ook tijdsdruk voelden, hoewel zij pas later in actie zouden komen in gebieden die relatief laat op de bouwplanning stonden. Dat blijkt onder meer uit het feit dat zij voor het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan

meldden dat het woningbouwprogramma aangepast diende te worden door de economische crisis.

L B U R G S E

&

V

Samenspel verbeteren Necker van Naem vond dat er ook sprake was van een irreële besluitvorming door het college. Daarbij werden de burgemeester en wethouders niet voldoende gecorrigeerd door het ambtenarenapparaat en de gemeenteraad. Het college benadrukt dat al eerder bekend was dat het samenspel tussen college en ambtelijke organisatie en raad voor verbetering vatbaar was. Sinds vorig jaar lopen er initiatieven om deze drie groepen beter met elkaar te laten samenwerken en een meer transparantere relatie te krijgen. Interactiever werken Het college zou de raad ook onbewust niet volledig hebben geïnformeerd. Dit zou zijn gebeurd doordat de wisselwer-

king tussen college en de ambtenaren en het college en de raad niet optimaal was. De informatie-uitwisseling wil het Egemeentebestuur E R S E verder verbeteren. Daarvoor wil het college met de raad in overleg hoe er interactiever kan worden gewerkt. Dat moet leiden tot het beter bijstellen en bijsturen van besluitvorming. Ook moet er worden geïnvesteerd in de kwaliteit en de overzichtelijkheid van de aangeleverde informatie. Gedrevenheid De burgemeester is blij dat het onderzoeksbureau niet heeft getwijfeld aan de gedrevenheid van het college, de raad en het ambtenarenapparaat. “Duidelijk is wel dat we gezamenlijk moeten werken om die gedrevenheid in betere banen te leiden”, meldt burgemeester Niederer in de brief. Uit het verleden wil het college zo lessen voor de toekomst trekken om herhaling van fouten te voorkomen.

geopend

AG BER ND M ZO ECE D 2

HEERLE - Zaterdag 15 december zal Harmonie Juliana de festiviteiten omtrent het 90-jarig jubileum afsluiten met een kerstconcert met aansluitend een kerstbingo. Gedurende het afgelopen jaar werden diverse activiteiten op touw gezet om dit heuglijke feit te vieren. De kerstbingo staat in het teken van het jubileum. Tijdens het kerstconcert zal Harmonie Juliana onder leiding van dirigent Ko van Driel een mengeling van diverse soorten Kerstmuziek ten gehore brengen. Daarna is de bingo. De prijzen die te winnen zijn, zullen geheel in het teken staan van kerst. Het kerstconcert wordt gehouden in de Schalm en vangt aan om 20.00 uur. Toegang is gratis.

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t

h

u

i

C1000 Laureijsen Lindenburg 2-4, Langdonk

A.s. Zondag 2 december Koopzondag geopend van 10.00 uur tot 18.00 uur

s

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS OP i KIJK n d e WWW. INTERNETBODE.NL

KOOPZONDAG

r

e

g

i

Spelletjesmiddag in Tolberg ROOSENDAAL - Sint bezoekt zaterdag 1 december samen met zijn Zwarte Pieten winkelcentrum Tolberg. Alle kinderen zijn welkom om samen met de Pieten spelletjes te spelen en een Pietendiploma te halen. Activiteiten die gedaan worden zijn onder meer taaitaai happen, pepernootpoepen, zaklopen en cadeautjes stapelen. De spellenmiddag start om 12.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Sinterklaas komt zelf om 15.00 uur naar het winkelcentrum en zal daarbij vergezeld zijn van stuntpietjes. Alle kinderen kunnen deelnemen aan de spellenmiddag. Er zijn geen kosten aan verbonden. De middag wordt aangeboden door ondernemers van het winkelcentrum.

Expositie van natuurfoto’s in MEC ROOSENDAAL - Natuurfotografen Chris van Gurp en Theo Mathijssen exposeren in het Milieu Educatief Centrum (MEC) in T-huis Visdonk. Van Gurp en Mathijssen gaan geregeld op stap naar natuurgebieden van Noorwegen tot in Spanje. De foto’s die zij nu hebben gemaakt zijn genomen in Nederland, waaronder in Roosendaal en omgeving. Achter elke foto’s schuilen verhalen. Er zijn diverse soorten spechten te zien met schitterende kleuren. Ook zijn vogels te zien met jongen in het nest. De tentoonstelling is behalve op maandag elke dag gratis te bezoeken van 10.00 uur tot 17.00 uur aan de Dennescheerderdreef 11 in Roosendaal.

Waterschap controleert sloten

o

www.winkelhartetten-leur.nl

Bij deze Bode Autostad. De enige echte autodealerkrant van West-Brabant.

Met deze week o.a.: • Maak autoverhuur kiest voor de a ukennis t o nmet i e uCindy w sIJzenbrandt u i t d e• rAllrent egio lokale dealer • Nissan Cube: Outside the box • Belona Oud Gastel en Auto Borchwerf

occasions en nog veel meer!

autostad roosendaal

I

bergen op zoom

ROOSENDAAL - Waterschap Brabantse Delta controleert of er onderhoud is uitgevoerd aan sloten en andere waterlopen in het werkgebied van het waterschap. Grondeigenaren, grondgebruikers en pachters in West-Brabant zijn verplicht jaarlijks onderhoud uit te voeren aan sloten die belangrijk zijn voor aan- en afvoer van water. De medewerkers van het waterschap controleren of de waterplanten en vuil op de bodem zijn weggehaald, de oevers zijn gemaaid en andere onderhouds- en herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Als blijkt dat de eigenaar/gebruiker zich niet houdt aan de verplichtingen, wordt er door het waterschap handhavend opgetreden.


Hardhouten kozijnen: mooi en duurzaam! U gaat bouwen of verbouwen? Kies dan voor maatwerk in ècht hout, met zijn unieke uitstraling en hoge duurzaamheid. Wij verzorgen productie en plaatsing van inbraakwerend geveltimmerwerk tegen een aantrekkelijke prijs èn hoge kwaliteit met KOMO-SKH keurmerk.

Hardhouten kozijnen, ramen, deuren en hefschuifpuien

Langeweg 6, 4756 AK Kruisland. Tel.: (0167) 53 24 18. Fax: (0167) 53 33 36. E-mail: info@jacobstifa.nl www.jacobstifa.nl

Meer dan een half miljoen Bodes elke week! bantt   Bra ie ract ropract

 Chi Bij 

 ban   Bra ie rop

 Chi Bij 

 2008 t 2008 maar  15

 

 t/m  febr. 20 febr. ctie 20 aarsactie Voorjaarsa t2010  15 t/m 2012 dec. okt. t/m 114maar nov. t/m ie 26 sept. ract13 ge Winte meractie: VroeVoorj Nazo

  

  â‚Ź â‚Ź     

  

 â‚Ź    â‚Ź  

 â‚Ź   â‚Ź 

 " ! "    "  ! ! " "     "!  " " "! "  " ! "!   ! "! "  "    "  ! "! "  "  !  ! !    " ! !  "  !  !  "  !   

   #!   " ! ! !  

  #!  "  !  !   

   #!   

   #!   

  #!  

   #!   "      

   #!  "   

   #!   "     "       "  "  ! $  " "  "     ! $  "  "  !  " " ! $ $  " " ! $  "  ! $  "    $ " "   $ ! $  " " ! $  "    $ " "   $   $ " "   $  "    $ " "   $  "   " 

  " EĂŠn op de drie mensen heeft

% op de drie mensen EĂŠn heeft

%   EĂŠn op de drie mensen heeft tegenwoordig last van ĂŠĂŠn van

%   "  ! %% ! EĂŠn mensen heeft tegenwoordig last van %% ĂŠĂŠn van

% op de drie "  ! tegenwoordig last van %% ĂŠĂŠn ! van ! "  ! ! bovengenoemde pijnklachten. tegenwoordig last van %% ĂŠĂŠn ! van ! "  ! bovengenoemde #  met pijnklachten.  !  bovengenoemde pijnklachten. Deze kunnen chiropractie #  met   ! bovengenoemde pijnklachten. Deze kunnen !  pijnloos " #   chiropractie  vaak snel en worden Deze kunnen met chiropractie !  " #   vaak snel en pijnloos worden Deze kunnen met chiropractie ! !   " verholpen. vaak snel en pijnloos worden ! ! snel  " verholpen. vaak ! en pijnloos worden verholpen. ! verholpen.

Afspraak 

 Afspraak 

 

 Voor wie wil weten wat chiropractie is wie " " is Voor wil" weten wat" chiropractie

Voor wie wil weten wat chiro-prac " " " "  en hoewie de wil meest uiteenlopende klachVoor weten wat chiro-prac en hoe de meest uiteenlopende klach tie is en hoe de meest uiteenlopende ten snel en pijnloos kunnen worden   tie issnel en hoe de meest uiteenlopende ten en pijnloos kunnen worden klachten snel en pijnloos kunnen verholpen, worden t/m vrijdag  " ! klachten snel en pijnloos kunnen t/m vrijdag verholpen, worden t/m ! vrijdag verholpen, worden " worden worden vanen 15 maart 2008 vrijblijvende rug" worden wordenrugvanen 15 maart verholpen, 2008 vrijblijvende 114 oktober 2010 " december 2012 vrijblijvende rugen maandag 9aangeboden t/m vrijdag 20 oktober !!  nek-scans voor 15,ter maandag 9aangeboden t/m vrijdag 20 oktober !!  nek-scans voor 15,ter  enMocht   vrijblijvende nekscans aanwaarde van rug60,-. dit tot een  enMocht   vrijblijvende nekscans aanwaarde van rug60,-. dit tot een " !    vervolgafspraak leiden, dan worden geboden voor 15,ter waarde " !   vervolgafspraak leiden, dan worden geboden voor 15,ter waarde kosten !!  de hiervan ookdit zonder huisartsvan â‚Ź 60,-. Mocht tot een ver !!  de kosten hiervan zonder huisartsvan â‚Ź" 60,-. Mocht dit tot een ver ook ! verwijzing geheel of gedeeltelijk vervolg-afspraak leiden, dan ! worden  "  verwijzing geheel of gedeeltelijk vervolg-afspraak leiden, dan worden #  !"# goed door uw verzekering. #  !"# de kosten hiervan ook zonder huis ! goed door uw verzekering. de kosten hiervan ook zonder huis ! De scans worden alleen gemaakt op artsverwijzing geheel of gedeeltelijk # op De scans worden alleen gemaakt artsverwijzing geheel of gedeeltelijk #  afspraak. vergoed door uw verzekering. !#  afspraak. vergoed door uw verzekering. !#  De scans worden alleen gemaakt op Chiropractie Brabant is gevestigd De alleen gemaakt op scans worden Chiropractie Brabant is gevestigd ! !# 

 " afspraak. aan de Banakkerstraat 46a, Chiropractie Brabant is gevestigd ! !# " afspraak. aan de Banakkerstraat 46a, aan de Oude Bredaseweg 36a, $"# Brabant "% Chiropractie is gevestigd Hoek Banakkerstraat/Adamastraat aan de Oude Bredaseweg 36a, $"# Brabant "% Chiropractie is gevestigd 4873 AM Etten-Leur. !" # Etten-Leur, (t.o. !% Hotel/Restaurant Het Witte Paard) ★   4873 AM Etten-Leur. Tel. 076-5023574 aan de Oude Bredaseweg 36a, !" #

!% Etten-Leur, (t.o. Hotel/Restaurant Het Paard) ★   aan de Oude BredasewegWitte36a, 076-5023574  

 chiropractie_brabant@msn.com Tel.

  Tel. 076-5023574 Etten-Leur, tel. 076-5023574.     Tel. 076-5023574 Etten-Leur, tel. 076-5023574. www.chiropractie-ettenleur.nl chiropractie_brabant@msn.com

Zorgenco

TE KOOP IN SPRUNDEL

Het bureau voor huishoudelijke hulp en/of verpleegkundige zorg bij u thuis.

geschikt voor Gezinswoning of Starterswoning PRIJZEN V.A. 6 130.000,- K.K. TEVENS Perceel Bouwgrond TE KOOP Met Bouwvergunning Direct te aanvaarden TEL: 06 51173219

Ieder mens heeft het liefst een lang en zorgeloos leven. Toch kan er een moment komen waarop u zelf of iemand in uw familie een steuntje in de rug nodig heeft. Bij Zorgenco staat de cliĂŤnt centraal en vinden we het belangrijk dat men zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Onze medewerkers zijn deskundig en hebben oog voor persoonlijke aandacht. De verleende hulp/zorg kan lopen via een Persoons Gebonden Budget (PGB) of voor particulieren. Onze helpenden, verpleegkundigen en tuin en klusjesmannen zijn ook in te huren door instellingen. Ons team is uitgebreid met een masseuse die u helpt uw lichaam en spieren te ontspannen en uw bloedsomloop te verbeteren. Voor vrijblijvende informatie staan wij u graag te woord,

tel 06 - 55511145 / 0165 - 383043

2 Ruime woningen

Speelgoed leegverkoop Top 1 Toys

overwinterende

vliegen?

1e art. 20% korting 2e art. 30% in volgorde 3e art. 40% van prijs Jadin Hobbytoys Oude Markt 58 Roosendaal

0113-639760

Zorgenco Bremstraat 178 4711 RP St.Willebrord Voor in- en verkoop gebruikte meubelen. J.J. de Bom de meubelvriend marijke meustraat 32, Breda 076-5141601 ma T/m VrIJ open Van 12-18 uur

Maisland

GEVRaaGd 06-50930164

PARTNERKEUZE VAN UITSTEKEND MAATSCHAPPELIJK NIVEAU Bel: Lia van der Wel 0165-388816 Of 0800-0230595 (landelijk)

www.mens-en-relatie.nl

erkend AVR / SinglesKeurmerk / Geschillencommissie

Van Leeuwenhoeklaan Roosendaal Op uitstekende locatie gelegen goed onderhouden, royaal en comfortabel appartement met eigen berging en parkeerplaats in afgesloten souterrain. Dit appartement beschikt o.a. over een ruime en lichte woonkamer, een complete keuken, 2 slaapkamers, een ruim balkon, en tevens een zeer ruim dakterras. Zeer geschikt voor 50 +. Huurprijs: â‚Ź 750 excl. G/W/L.

Voor meer informatie of een bezichtiging kunt u bellen naar 085 – 40 111 05 of kijk op www.brh-vastgoed.nl

SLIM ONDERNEMEN? Nu tot 25% korting op een Peugeot Bedrijfswagen!

WWW.PEUGEOTBEDRIJFSWAGEN.NL

PTA Roosendaal • Goes • Vlissingen • Terneuzen • Middelharnis


actualiteit

De komst van Sinterklaas is voor iedereen een feest

Record roomboterbanketstaaf maken gevestigd ROOSENDAAL – Alex Wouters en Herman in ’t Veen organiseren al zo’n 12 jaar het Sinterklaasfeest bij de Spoorwegen. En ieder jaar weer zorgen zij er voor dat de kinderen genieten van de komst van Sinterklaas, zijn Hoofdpiet en nog zo’n 16 hulppieten. Omdat Alex en Herman elkaar al zo’n 40 jaar kennen is die samenwerking uiterst succesvol gebleken. DOOR RENÉ BRUIJNINCX “De kinderen en kleinkinderen van het personeel van de Spoorwegen en van de leden van de sportvereniging SSVR vinden dit het belangrijkste feest van het jaar. Ieder jaar komen er zo’n honderd kinderen op het bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten af. Dat zorgt er tevens voor dat we alles uit de kast trekken om er telkens een geweldig feest van te maken. Dat lukt ons vooral omdat het samenspel tussen Sinterklaas en de kinderen zo geweldig verloopt. Sinterklaas zit daar altijd erg op zijn gemak en heeft voor iedereen tijd”, zegt Alex als hem gevraagd wordt naar dat jaarlijkse succes. Verhaallijn “Ieder jaar bedenken we een verhaallijn. In die verhaallijn speelt Sinterklaas natuurlijk de hoofdrol, terwijl de Pieten en kinderen nadrukkelijk bij het hele spel betrokken worden. Het allerbelangrijkste daarbij is dat de kinderen het geweldig naar hun zin hebben”, zo verwoordt Alex de belangrijkste doelstelling van de dag. “Zodra Sinterklaas uit de trein stapt op het 1e perron gaan de hartjes van de kinderen harder kloppen en kan het spel ècht beginnen”’ zo

vult Herman hem aan. “De afgelopen jaren zijn er allerlei spannende dingen gebeurd, waar de kinderen erg bij betrokken werden. Het paard van Sinterklaas was van kleur veranderd, de Hoofdpiet was van het dak gegleden en Sinterklaas moest naar de tandarts.

‘Kinderen en Pieten helpen ons’ Gelukkig loopt het altijd goed af, maar dit jaar gaat het om een èchte prestatie die de kinderen samen met de Zwarte Pieten moeten volbrengen”. Langste roomboterbanketstaafstaf Alle kinderen hadden als opdracht meegekregen dat ze een koksmuts moesten maken en dat ze een echte schort aan moesten trekken. Wat ze daar mee moesten doen was hen nog niet verteld, maar afgelopen zondag werd dat snel duidelijk toen Bakker Piet Elgersma en zijn vrouw Majorie van bakkerij De Kletskop de zaal betraden. “We gaan de langste roomboterbankeststaafstaf van Nederland maken”, zo zei hij

De kinderen hadden de uitnodiging goed gelezen. Allemaal verkleed met een bakkersmuts op.

tegen Sinterklaas en de kinderen. En hij vervolgde: “In Hengelo heeft bakker Oonk er ooit een van 20 meter gemaakt, maar wij gaan er een maken die nog een meter langer is. D

e kinderen en de Pieten gaan ons daarbij helpen, want dat is natuurlijk een megaklus”. En natuurlijk werd die klus geklaard. Mevrouw Kreij, een echte notaris, kwam de staaf opmeten en wist te vertellen dat

FOTO RENÉ BRUIJNINCX

de kinderen samen met Bakker Piet een nieuw Nederlands record hadden gevestigd. En Sinterklaas en zijn “oude” Hoofdpiet? Die schitterden als vanouds!

Kinderen zijn kwetsbaar in verkeer

Mobiel verkeersplein helpt ongelukken voorkomen ROOSENDAAL - Scholen krijgen veel oneigenlijke taken binnengeschoven. Dat is tenminste een mening die wel eens valt op te tekenen uit de mond van onderwijzers en ouders. “De bijdrage aan verkeerseducatie is echter onomstreden”, meent Yvonne Baart van Edux Onderwijsadvies BV. Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer. In Nederland zijn ieder jaar honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Daarbij komt meer dan een hele schoolklas om het leven! Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. DOOR ROEL DE HAAN Baart coördineerde de komst van het

mobiele verkeersplein van Shell en Veilig Verkeer Nederland naar Roosendaal. Alle basisscholen konden afgelopen donderdag

en vrijdag met groep zes kosteloos deelnemen aan praktische verkeersles. ”In groep zeven doen de kinderen verkeersexamen.

Het blijkt dat theoretische lessen veel meer waarde krijgen als kinderen vooraf in de praktijk ervaring op doen. Natuurlijk kunnen scholen op het schoolplein zelf trajecten uitleggen voor de praktijklessen. Maar hier krijgen ze een kant en klaar, fraai ingericht mobiel verkeersplein aangeboden.” Skelters De drie meereizende instructeurs bevestigen het belang van praktische verkeerslessen. “Zeker ouders in grote steden zijn er huiverig voor hun kinderen het verkeer in te sturen. Het is dus geen vanzelfsprekendheid meer dat kinderen in deze leeftijdscategorie kunnen fietsen. Dat is een van de redenen dat we gebruik maken van skelters; is ook gewoon leuk natuurlijk.” In Roosendaal kwamen donderdagochtend alle deelnemers op de fiets naar de Heerma van Vossstraat, waar het verkeersplein was ingericht. De kinderen worden over de instructeurs verdeeld. Instructeur Ramon Frantsen checkt eerst of alle kinderen kunnen fietsen. Ja dus. Alle kinderen kennen de betekenis van de kleuren rood, oranje en groen van verkeerslichten. Op de vraag: “En wat doe je bij blauw licht?”, blijft het antwoord uit. Het blauwe licht blijkt te horen bij ambulances en politiewagens. Nadat de verkeersregels bij gelijkwaardige kruisingen zijn behandeld, mogen de kinderen van dit groepje eindelijk zelf aan de slag.

Dat gaat redelijk, al vergeten de deelnemers aanvankelijk massaal om richting aan te geven. “Laat zien wat je doet, hè!”. Dode hoek Op een ander deel van het plein behandelt instructrice Jessica van Diemen een paar veel voorkomende verkeersborden. “Let straks goed op het wegdek. Stopstrepen en haaientanden zijn ook belangrijk”, zegt Van Diemen. Instructeur Jasper Munsterman neemt de kinderen mee naar een vrachtauto. Daar kunnen de kinderen zelf zien wat er wordt bedoeld met de ‘dode hoek’ van zo’n grote medeweggebruiker. Vrij rijden Tenslotte gaan alle deelnemers tegelijk het plein op. Wie een fout maakt, krijgt een ‘boete’: een minuut lang parkeren. Uiteindelijk slagen alle kinderen voor het ‘verkeerspleinrijbewijs’. Zacharia Ajroud van basisschool De Rietgoor krijgt dat persoonlijk uit handen van Ramon Frantsen uitgereikt: hij gaf als een van de weinigen consequent goed richting aan. Zacharia neemt geregeld deel aan het verkeer: hij gaat op de fiets naar school. “We hebben op school ook al verkeersles gehad. Vooral het voorrang geven aan rechts heb ik hier goed geleerd. Het vrij rijden vond ik het leukst.”

Verkeerspleinrijbewijs voor alle kinderen

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

FOTO ROEL DE HAAN

www.internetbode.nl

Aan de slag op het verkeersplein.

Kijk voor meer foto’s op www.internetbode.nl onder ‘Fotoalbum’.

Garagedeuren Leverbaar in hout - kunststof en staal.

Volg ons op Twitter: @R_daalseBode.

kiezen voor romass? • Waarom Garagedeuren • De beste kwaliteit in de regio

Leverbaar hout - kunststof enadvies staal. • Gratisin professioneel

• Persoonlijk contact GaraGedeuren • Professionele Colour linemontage StuCCo

Showroom open op afspraak.

G

Lever

Co

n

in 20 service verschillendebij kleuren • Snelle storingen Alléén gel • Onderhoud en service aan nù 15% korting 1e alle merken garagedeuren Alléén geldig op Colour Line Stucco. Van 20 april t/m 31 mei. Showroom open op afspraak. Struikhei 29, Sprundel 1e en 2e Paasdag gesloten Showroom open op afspraak. www.r leverancier van: 0165-387335 • www.romass.nl • sprundel@romass.nl www.romass.nl Struikhei 29, Sprundel 0165-387335 E-mail:

Struikhei 29, Sprundel 0165-387335 E-mail: info@romass.nl

PAGINA 3


Bij Expert vindt de Sint met gemak, de beste cadeaus voor schoen en zak! 129.-

ANDROID 4.0

117.TABLET T108AANL1. • Lichtgewicht: slechts 340 gram!

NU

129.-

249.-

99.-

SENSEO® SARISTA HD8010/10 PEARL WHITE.

SCHEERAPPARAAT RQ1145.

• Vers gemalen bonenkoffie • 6 verschillende smaken

• Volgt gezichtscontouren voor het beste scheerresultaat

99.-

49.-*

PRINTER MG3250.

*Prijs na 10.- retour via Canon

• Draadloos printen, kopiëren en scannen

59.-

69.-*

79.-

49.-

PREPAID PAKKET SAMSUNG GALAXY POCKET. • Incl. 10.- beltegoed

69.-

DRAADLOZE SPEAKER MICRO WIRELESS. *Prijs na 30.- retour via Hi

• Bluetooth speaker voor smartphone of tablet

150 Experts, altijd 1 bij u in de buurt! www.expert.nl/winkels

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 1 december 2012.

67.TANDENBORSTEL TRIZONE 1000. • Bewegende borstelharen bereiken meer tandoppervlak


actualiteit

Column

VOOK helpt ouders van overleden kinderen

Blijf hun namen noemen ROOSENDAAL - Je kind verliezen. Wanneer dit je overkomt stort je wereld plotseling ineen. Hoe vind je dan nog een weg naar de toekomst? Edwin, de zoon van Lauran van Dongen overleed plotseling bij een verkeersongeluk. Monique, dochter van Martien van Leeuwen, werd weggerukt uit het leven door een ruiterembolie, een bloedstolsel dat de bloedtoevoer naar haar longen afsloot. Lauran en Martien hervonden de balans in hun leven en steken anderen via VOOK (Vereniging Ouders van een Overleden Kind) een helpende hand toe.

Eugène de Kok

Het kan kleiner

Ik kreeg het uiterst geheime stuk uit handen van een niet nader aan te duiden man in een donkere parkeergarage. De redactie van Nieuwsuur zou zijn vingers aflikken als ze het zouden zien. In alle bescheidenheid valt hun onthulling van vorige week over de hervorming van het gevangeniswezen erbij in het niet. Wat erin staat? Al jaren werken topwetenschappers aan een totale metamorfose van Nederland. Wie het leest, weet dat je de plannen om Nederland te verdelen in vijf provincies letterlijk moet nemen. De nieuwe superprovincie van Noord-Holland, Flevoland en Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel is - als het aan het kabinet ligt - alles wat overblijft van Nederland. De randen van Nederland verdwijnen. De mensen daar blijven maar zeuren om geld, voorzieningen en zaken als nieuwe wegen. De provincies in de periferie zijn te duur, terwijl iedereen weet dat de Randstad Nederland draaiende houdt, zegt Den Haag. Het plan is een schets van het nieuwe Nederland. De noordelijke provincies worden een tweede Groene Hart, Zeeland en het westen van Noord-Brabant een groot zandstrand. Lekker goedkoop en zo hebben de Randstedelingen wat meer ruimte om van de zon te genieten. Is het niet meer zo dringen in Scheveningen en Zandvoort. Over Limburg denkt Den Haag nog na. Verkopen aan Duitsland is een optie. Sommige inwoners, die er wonen, kunnen er blijven om het de toeristen uit het midden van het land naar de zin te maken, maar het gros kan op kamers in de vele lege kantoorpanden, die de Randstad rijk is. Dan verdienen de projectontwikkelaars daar er ten minste ook weer wat geld aan. U denkt dat het een grap is, maar dit is al lang in gang gezet. De herinrichting van het gevangeniswezen is één van de voorbodes. Al jaren verdwijnen overheidsdiensten en werkgelegenheid uit de periferie. Daarnaast wordt het Rijksgeld voortaan zo verdeeld dat het meeste naar de Randstad gaat. Het is slechts een kwestie van tijd, voordat Zeeuwen, Brabanders en de rest zich als makke schapen naar het midden laten leiden. ‘Hoe verder van de Randstad, hoe raker de klappen’, kopte tijdschrift Binnenlands Bestuur vorige week naar aanleiding van de gevolgen voor gemeenten van het regeerakkoord. De echte klappen komen echter nog, weet ik.

Colofon

Lauran van Dongen (links) en Martien van Leeuwen (rechts) zijn contactpersonen van VOOK Noord-Brabant West. FOTO MARJET LUBBERS

Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

DOOR MARJET LUBBERS

Roosendaalse Bode R_daalse Bode Redactie Monique Jansen Correspondenten René Bruijnincx, Roel de Haan, Mieke Spekman,

Robin Looy, Angèle van Tiggelen

Acquisitie Eduard van Elsacker Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 14.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 12.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111

W E E K B L A D

t

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 48

De oplossing van deze puzzel is in week 49 te vinden op www.internetbode.nl

VOOK is een lotgenotenvereniging en zelfhulporganisatie van ouders die elkaar nabij en tot steun proberen te zijn. Hoezeer de situaties van geval tot geval ook verschillen, het feit dat het je kind is dat is overleden, hebben al deze ouders gemeenschappelijk. Tijdens ontmoetingen delen ze middels groepsgesprekken of via spelvormen hun ervaringen. VOOK is georganiseerd in regio’s, Martien en Lauran zijn nauw betrokken bij de regio Noord-Brabant West (het gebied van Tilburg tot aan Bergen op Zoom). Er zijn vele wegen waarop ouders met elkaar, middels VOOK, contact kunnen leggen en informatie of hulp kunnen krijgen: Een telefoonhulplijn (0900-20227232), een rondzendbrief en de website (www. VOOK.nl) die veel informatie bevat en een discussieforum over specifieke onderwerpen heeft. “In de toekomst krijgt VOOK ook een Facebook pagina. Dat is vooral voor jongere ouders een medium om met elkaar in contact te komen”, legt Lauran uit. Bekendheid Hopelijk draagt dit alles bij tot meer bekendheid van VOOK. Vaak weten professi-

onals niet eens van het bestaan van VOOK af. “Een verzorgende die merkt dat een oude vrouw verdriet heeft om een overleden kind, ook al is dat al heel lang geleden gebeurd, moet daar oog voor hebben en kan haar doorverwijzen naar VOOK”, licht Martien toe.

‘Oog hebben voor verdriet, ook al is het lang geleden’ “Zelfs in ziekenhuizen, onder huisartsen en psychiaters is de bekendheid vaak te gering. Ik ken een voorbeeld van vrouw die al 8,5 jaar begeleiding kreeg van een psychiater maar door het deelnemen aan één bijeenkomst van VOOK meer steun ervoer dan in al die jaren daarvoor.” Namen Lauran en Martien zijn nauw betrokken bij het organiseren van zulke contactmiddagen. Martien benadrukt de betekenis van de symboliek rondom de naam van het overleden kind bij alle VOOK bijeenkomsten. Voor de ouders is het van het

grootste belang dat de naam van hun kind genoemd blijft. Dat is het symbool van het verdriet dat je je hele leven dragen moet maar ook de weg naar het vertellen van dierbare herinneringen die je wilt blijven delen. Twee kanten van de balans die je elke dag weer moet vinden in je leven, de ene dag gaat dit beter dan de andere. Lauran beaamt: “Voor sommigen is het vinden van de balans ongelofelijk moeilijk. Zij dragen een loodzware rugzak mee en kunnen er soms zelfs met hun partner niet over praten. Door te (leren) communiceren kun je af en toe iets uit die rugzak halen.” Herdenkingsbijeenkomst Omdat niet alle ouders even vaardig zijn in het praten over hun verdriet zijn er ook laagdrempelige bijeenkomsten waarin lotgenoten ‘gewoon’ bijeen zijn. Zoals op 9 december aanstaande, dan houdt VOOK Noord- Brabant West samen met VOOK Zeeland in het teken van Word Wide Candle Lighting een bijzondere bijeenkomst waarbij de namen van overleden kinderen een schitterende rol zullen vervullen. Deze vindt plaats vanaf 17.00 uur in de Sprenge en aansluitend De Ark op het terrein van Vrederust te Halsteren, meer informatie en aanmelden kan via vook@swoboz.nl (of 0164265290 of 0164250854).

Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale

Open huis met boekenmarkt ROOSENDAAL - Op zaterdag 1 december organiseert Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale weer haar maandelijkse open-huis-dag. Van tien uur ’s morgens tot half een ’s middags is het Heemhuis Mariadal voor de leden en andere belangstellenden geopend.

© www.sudokusite.eu

De open-huis-dagen die gehouden zijn na de opening van het Heemhuis hadden een grote belangstelling. Ook nu weer verwacht de heemkundekring veel bezoekers in het voormalige kloostergebouw aan de Vincentiusstraat. Het open huis van de heemkundekring wordt gehouden om belangstellenden kennis te laten maken met PAGINA 5

het heemkundewerk, in dit geval de geschiedenis van Roosendaal. De heemkundekring heeft inmiddels een grote collectie opgebouwd, van voorwerpen tot boeken, van foto’s, films en dia”s tot video- en geluidsbanden. Daarnaast is het open huis een ideale gelegenheid als ontmoetingsplek, waar veel verhalen over het Roosendaalse verleden te horen zijn. Tentoonstellingen maken ook een wezenlijk onderdeel uit van heemkunde. Op dit moment wordt er in het kader van het Industrieel Verleden van Roosendaal een tentoonstelling ontwikkeld over de tabaksindustrie. Een tentoonstelling die vanaf eind februari 2013 te zien zal zijn. Het is alweer een tijd geleden dat de

heemkundekring een boekenmarkt heeft gehouden. In de loop der jaren heeft de kring door schenkingen weer veel boeken ontvangen en geregistreerd en daar zaten veel dubbele exemplaren bij. Reden om weer een boekenmarkt te houden. Dat gaat gebeuren tijdens het open huis op 1 december. Ineke van Rijen en Mieke van Leuven van de heemkundige bibliotheek hebben een aantal boeken verzameld, die aan belangstellenden worden aangeboden. Boeken, die betrekking hebben op de Roosendaalse en Brabantse geschiedenis, maar ook andere onderwerpen komen aan bod. Tijdens het open huis en de boekenmarkt is ook het onlangs verschenen fietsrouteboek Weg van de Turf verkrijgbaar.


De Koningen van de Kring zijn bekend Uitslag van Koningschieten: Koning in de hoofdklasse Frans Grobben van SV ETV, Koning in de A klasse Johan Mol van de Treffers, Koning in de B Klasse Piet Maas van SV ETV, Koning in de C klasse Falco Cloots van SV ETV, en Koning inde klasse opgelegd Peter Kapitein van SV Fokker.

De kampioenen.

WOUWSE PLANTAGE - Zaterdagavond 24 november zijn op de schietbanen van schietvereniging Edel Tijd Verdrijf in het dorpshuis de Spil te Wouwse Plantage de koningsverschieting van Kring Zuid west Brabant georganiseerd.

Dit was de afsluiting van onderlinge Kring Competitie waaraan was deelgenomen door de luchtgeweerschutters van SV Fokker uit Woensdrecht, SV de Roos uit Roosendaal, SV de Treffers uit Oud Gastel en SV Edel Tijd Verdrijf uit Wouwse Plantage.

Ook zijn op deze bijeenkomst de prijzen van Kringcompetitie 2012 uitgereikt, de uitslag was: Hoofdklasse 1e Teus de lange SV Fokker, 2e Frans Grobben SV ETV, 3e Gerard van Thillo SV Fokker. A klasse 1e Gerrie Mol SV ETV, 2e Johan Mol SV de Treffers, 3e Bert Disco SV de Treffers. B Klasse 1e John de Bot SV de Roos, 2e Tom Bruggeman SV de Roos, 3e Piet Maas SV ETV. C Klasse 1e Ger van Dorst SV de Treffers, 2e Ger Cloots SV ETV, 3e Aard in ’t Veld SV ETV. Klasse opgelegd 1e Jac Nuijten SV Fokker, 2e Peter Kapitein SV Fokker 3e Jan Timmers SV ETV. Na afloop van de prijsuitreiking bedankte de voorzitter Teus de lange alle aanwezige deelnemers en sprak de wens uit om het komende jaar met nog meer schutters de Kringcompetitie te kunnen schieten.

Keep-Fit ‘70 Korfbal ROOSENDAAL - Korfbalvereniging Keep-Fit ’70 heeft niet zo’n succesvol verlopen weekeinde achter de rug. Van de tien gespeelde wedstrijden werden er maar twee gewonnen, één wedstrijd werd een gelijk spel en de overige wedstrijden werden verloren. Slechts de F1 pupillen en senioren 2 wonnen hun wedstrijd. Bij de F1 pupillen werd het in de spannende wedstrijd tegen Juliana F1 4-3. Hierdoor staan onze F1 samen met ELKV nog ongeslagen bovenaan. Senioren 2 mochten in hun derde wedstrijd het genoegen van de overwinning smaken. Met enkele jeugdspelers/sters werd WION 4 met 7-11 verslagen. Senioren 1 en senioren 4 hadden beiden een team Van Springfield uit Hoeven als tegenstander. Senioren 4 verloor, zij het nipt met 7-6 van Springfield 2. Tegenstander van senioren 1 Springfield 1 speelde agressiever dan ons eerste en ook was hun scorend vermogen iets groter (12-10), waardoor het Hoevense team nog steeds ongeslagen mee aan kop gaat. De A2 junioren kregen veld kampioen Springfield op visite en die bleken ook deze keer weer net te sterk om het Keep-Fit heel moeilijk te maken (7-10). Na de winst in hun eerste wedstrijd, hadden de B aspiranten alle vertrouwen in de wedstrijd tegen Scheldevogels echter aan het eind van de wedstrijd, was de stand 6-5 in het voordeel van de ploeg uit Bergen op Zoom.

De C1 aspiranten hadden in het veld nog gewonnen van tegenstander Ventura Sport. In de thuis wedstrijd kwam en de C1 aspiranten niet verder dan een 7-7 gelijk spel. De C2 meisjes aspiranten moesten in hun derde wedstrijd op bezoek bij Juliana, een van de koplopers in deze klasse. Juliana was te sterk voor de C2 meisjes, getuige de 9-2 eindstand. De D1 pupillen kregen koploper Voltreffers op visite. De overwinning ging mee naar Oosterhout (5-11). De F2 pupillen speelden hun eerste competitiewedstrijd ooit. Tegenstander was Juliana F2 welke de wedstrijd won met 6-1. De F2 scoorden dus wel een doelpunt in hun eerste wedstrijd. Komend weekend, Iedereen weer heel veel succes en korfbalplezier. Uitslagen Juliana F2-Keep Fit ‘70 F2 6-1 Keep Fit ‘70 C1-Ventura Sport C2 7-7 Scheldevogels B1-Keep Fit ‘70 B1 6-5 Juliana C2-Keep Fit ‘70 C2 9-2 Keep Fit ‘70 A2-Springfield A1 7-10 Keep Fit ‘70 D1-Voltreffers D1 5-11 Keep Fit ‘70 F1-Juliana F1 4-3 WION 4-Keep Fit ‘70 2 7-11 Springfield 1-Keep Fit ‘70 1 12-10 Springfield 2-Keep Fit ‘70 4 7-6 Programma 1 december 9:00 ELKV/Flynth F1-Keep Fit ‘70 F1 10:30 ODI (S) D1-Keep Fit ‘70 D1 13:15 Keep Fit ‘70 F2-Springfield F1

14:00 Sporting Delta C4-Keep Fit ‘70 C1 14:15 Keep Fit ‘70 D2-Good Luck D1 15:00 Ventura Sport A1-Keep Fit ‘70 A1 15:15 Keep Fit ‘70 B1-Korbatjo B1 16:15 Keep Fit ‘70 3-Triade 2 16:15 VIOS (W) A1-Keep Fit ‘70 A2 2 december 14:10 Keep Fit ‘70 4-Ten Donck 4 15:20 Keep Fit ‘70 2-Ten Donck 2 16:30 Keep Fit ‘70 1-Ten Donck 1

a.s. vrijdag van 18-21 uur

X-Mass shopping night

KORT BEDRIJVIG

Monsters in Roselaar ROOSENDAAL - Op woensdag 28 november om 16.30 uur komen de hoofdrolspelers van de film Hotel Transsylvanie langs in winkelcentrum De Roselaar voor een Meet & Greet. Kinderen kunnen de monsters ontmoeten, een handje geven en met ze op de foto. De zelfgemaakte foto’s kunnen geupload worden op de Facebookpagina van het winkelcentrum en bezoekers kunnen daarmee kans maken op bioscoopkaarten voor de film. De film Hotel Transylvanie gaat over Graaf Dracula die de trotse eigenaar is van het Hotel. Hotel Transylvanie is een hotel voor monsters, dat ver van de menselijke wereld ligt. Dracula nodigt vip-monsters uit voor de 118e verjaardag van zijn dochter Mavis. Alles verloopt soepel totdat er een mensenjongen een voet in het hotel zet en als een blok valt voor Mavis. Dit laat Dracula niet zomaar gebeuren. De film draait vanaf 19 december in de Nederlandse bioscopen. De stemmen worden o.a. ingesproken door; Charly Luske (Dracula), GTST acteur Ferry Doedens (Jonathan) en Liza Sips (Mavis)

Opening Hospice Roosendaal ROOSENDAAL - Tijdens de opening van het Hospice heeft stadsdichter René Spruijt het gedicht voorgelezen dat hij gemaakt heeft voor deze palliatieve instelling. Het gedicht is op de ramen van de centrale hal bevestigd. Quilt Hier is je tijd. Neem je levensdeken op overzie de lappen in je quilt; tedere sneeuw, doornen en narcissen, zonlicht in

herfstrood. Zo ligt je leven in patroon en kleur verweven. Hier is je plaats. Spreid je levensdeken uit vertel me over iedere lap; de kou, de vriendschap in het leven en hoe hier steeds weer liefde jou medemensen heeft gegeven. Maak van je quilt je nieuwe reisjas, als jij vertrekken wil, los dit aards bestaan, meet jezelf vleugels aan. Vriend ga lichter van waar mijn voeten staan en vind de weg in het laatste gaan.

Expositie winkelstad Roosendaal in de Roselaar ROOSENDAAL - Op 23 november opent het gemeentearchief de expositie Winkelstad Roosendaal in de Roselaar. Op diverse afbeeldingen is te zien hoe Roosendaal zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot de gezellige winkelstad die het nu is. Misschien ziet u uzelf wel terug op één van de afbeeldingen? De expositie kunt u vinden in de Roselaar tegenover Halfords. De expositie is dagelijks geopend en uiteraard vrij toegankelijk. Met bovenstaande invulling wil eigenaar Wereldhave Nederland B.V. de verblijfs-

kwaliteit van het centrum verbeteren. Door een samenwerking met lokale partijen wordt gezocht naar een manier om op creatieve wijze sfeer en beleving te bieden aan de bezoeker. Eerder deze week opende al de theaterwinkel, een samenwerking met De Kring uit Roosendaal. In deze theaterwinkel vindt een expositie van decorstukken plaats, zijn trailers van voorstellingen te zien maar kunt u uiteraard ook terecht voor de aankoop van kaartjes voor voorstellingen. Daarnaast zullen er regelmatig korte voorstellingen en “meet & greets” worden georganiseerd. www.winkelcentrumroselaar.nl

25%* KORTING Kunst in Beweging op het gehele Kerstassortiment

Zondag 2, 9 en 16 december open 11-17 uur verkoop echte Kerstbomen start zaterdag a.s. * zie de uitzonderingen bij de ingang. Bosschendijk 140 • 4731 RD Oudenbosch • T: 0165 502512 www.tuincentrumdebont.nl

Open: ma 11.00-17.30 u • di t/m do 9.30-17.30 u • vr 9.30-20.00 u • za 9.00-17.00 u

Bristol na twee maal verlies weer winst ROOSENDAAL - Eindelijk was coach Hans Lauwen weer bij zijn mannen. Na een lange afwezigheid, waarbij er wisselvallige resultaten werden behaald, was het vooraf aan de wedstrijd belangrijk om zaken uit te spreken naar elkaar toe. Natuurlijk was de teleurstelling groot dat de periode titel was weggegeven, maar de kopjes moesten weer omhoog. Terugkijken kon niet meer en de wedstrijd van vrijdagavond “moest” gewonnen geworden. Pijnlijke verliezen tegen Groene Ster(5-4), en Prinsland (7-4) waren voldoende om de zo verlangde periodetitel weg te geven. Tegen DZV/Biggelaar moest er gewonnen worden om nog zicht te houden op het kampioenschap. Hans Lauwen had vooraf aangegeven dat als Bristol Team/B-Fit kampioen wilde worden dat het dit jaar moet en kan gaan gebeuren. DZV/Biggelaar was de tegenstander en beschikt vooral over twee gevaarlijke spe-

lers die hun strepen hebben behaald in het betaalde voetbal en zelfs op nationaal niveau actief zijn geweest in de zaal. Vooraf werden hun belangrijkste kwaliteiten besproken en voor gewaarschuwd. Het was dan ook zeer teleurstellend om te zien dat ondanks de waarschuwingen toch de 1-0 vrij snel werd gescoord en precies op de manier zoals werd aangegeven door coach Hans Lauwen. Ook de tweede treffer kwam zomaar uit de lucht vallen. Gelukkig was het Dennis Geeraers die snel hierna de 3-1 kon aantekenen. Langzaam gingen de Roosendalers het tempo opvoeren en dit resulteerde in aardige kansen. Een inzet van Maikel Ubbink werd gepareerd door de keeper, Gulliano Wierikx was er als de kippen bij en maakte alsnog de 3-2. Gelukkig kwam men voor rust nog terug tot 3-3 dankzij een doelpunt van Skender Memisi die ondanks dat hij zwaar gehinderd werd alsnog kon uithalen. Niet geheel onverwacht kwam DZV/Bigge-

laar toch nog op voorsprong. Het is gewoon een zeer gevaarlijke ploeg die de 4-3 zeer knap uitspeelde. Dennis Geeraers was een doorn in het oog voor de verdediging van DZV/Biggelaar. Telkens zette hij de juiste mensen voor het doel en zo ook opnieuw Gulliano Wierkx die de 4-4 scoorde. Met nog zeven minuten op de klok ging Jeroen de Vlaming mee naar voren en hij was meteen gevaarlijk. Eindelijk stond de voorsprong op het bord. DZV/Biggelaar begon het nu op hun fysieke kracht te gooien. Ook het aanwezige publiek probeerde vooral de scheidsrechter te intimideren. Een zware overtreding op Maikel Ubbink werd bestraft met geel. Voor de speler in kwestie zijn tweede dus rood. Wegens commentaar op de leiding kon de laatste vijf minuten nog een speler naar het strafbankje. Tegen twee veldspelers was het simpel om nog drie keer te scoren. Twee maal Skender en via de beste man van het veld Dennis kwam de eindscore van 4-8 op het bord. PAGINA 6

Danseres Esther Jansen als levend standbeeld.

ROOSENDAAL - Afgelopen zaterdag organiseerde Emmely Tunders een tentoonstelling van haar project in het Tongerlohuys te Roosendaal. De bezoekers werden hier verwend met een goede portie ‘Kunst in Beweging’. Tussen de werken die zes regionale kunstenaars maakten met dans als inspiratiebron, werden twee verschillende choreografieën opgevoerd door dansers van het Dansatelier. De professionele dansers die te bewonderen waren als bewegende standbeelden maakten de samensmelting compleet. Petra Kwaadgras, Wouter Goudswaard, Veerle Schouten, Willeke Matthijs, Harmony Hendrikx en Anouk van der Wegen maakten in opdracht van Emmely een werk. Iedere kunstenaar liet zich inspire-

ren door een zelf gekozen dansstuk, in de uitvoering waren ze vrij. Zo is er door de kunstenaars o.a. gewerkt met film, installatie, fotografie, aquarel en beeldverhaal. Bij ieder werk hoort een QR-code die je doorlinkt aan een filmpje van de inspiratiebron. Emmely maakte voor haar leerlingen van het Dansatelier het stuk: ‘Starende straten’, geïnspireerd op een werk van de Bergse kunstenaar Peter Franssen. Ook is er de performance ‘Déformé’, die door de speciaal voor dit project samengestelde groep wordt gedanst. Zondag 2 december is deze tentoonstelling nogmaals te bewonderen op een nieuwe locatie: stadsschouwburg de Maagd in Bergen op Zoom. Tussen 12.00 en 17.00 uur zal de gehele foyer in het teken staan van ‘Kunst in Beweging’.


lief en leed

Familieberichten

Weekenddiensten Bel voor levensbedreigende situaties 112.

Open en toegankelijk. U kunt altijd bij ons terecht voor een goed georganiseerde uitvaart die past bij uw wensen.

Huisarts Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 530 200 in het Poortgebouw van het Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Roosendaal, Kruisland, Nispen, Wouw en Heerle. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek Roosendaal naast de huisartsenpost bij het Franciscus Ziekenhuis, Boerhaavelaan 21, tel. 0165 591 400 Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Dierenarts Het antwoordapparaat van de eigen dierenarts meldt wie de waarneming verzorgt.

We zijn 24 uur per dag bereikbaar op 0800 - 023 05 50. Ook als u niet bij ons verzekerd bent. Kijk op www.monuta.nl voor het uitvaartcentrum bij u in de buurt.

WEGENS GROOT SUCCES HERHALEN WIJ ONZE STUNT VAN VORIG JAAR

-50%

NU VANAF MET ? TOT EN

Winterjas voor uw exoten

Een mooie olijfboom, vijgenboom of palm in uw tuin? Bescherm deze mediterrane pareltjes goed tegen vorstschade! Bij Jansen Hoveniers vindt u vanaf nu speciale winterjassen. Deze hoezen met ritssluiting voorkomen dat Koning Winter voor onaangename verrassingen zorgt. Kom bij ons langs en kies uit de diversen maten de meest geschikte winterhoes. Al verkrijgbaar vanaf € 9,95! Zo staat uw mediterrane boom er deze winter warmpjes bij. Kijk voor meer informatie op onze site.

OP AL ONS SPEELGOED Van o.a.: Dora, Magnetix, Lego, K3, Hello Kitty, Disney, Cars, ... OP ALLE KINDERMEUBELTJES (hout) Van o.a.: Princess, Cars, Disney, Winnie the Pooh, ... OP PARTIJ KINDERFIETSEN: DRIEWIELERS met volle bandjes in toffe kleuren €39,99 Nu -50% MOUNTAINBIKES met 6 versnellingen, profielbanden en verlichting €199,98 NU -50% Denk NU aan de Sint en de eindejaarsdagen ! NIEUW: 4 LEFFE GLAZEN

STOCK 1000

week 48

NU €4,25

Advies of hulp bij de uitvoering nodig? Vraag het aan de tuinspecialisten van Jansen Hoveniers of kijk op www.jansenhoveniers.com

VELDWEG 46 - 2910 ESSEN - TEL. 03-667 35 96

VANAF NU ALLE DAGEN OPEN van 10.00 tot 17.30 uur. Zondag tot 16.00 uur.

Onbezorgd genieten. Jansen Hoveniers. www.jansenhoveniers.com - (0165) 38 78 19

OPEN DAG ZATERDAG 1 DECEMBER Van 10.00 – 17.00 uur

Glasschade ?! Ruit stuk ?!

IMPORTEUR IN HAARDEN & KACHELS !! TOPMERKEN TEGEN BODEMPRIJZEN !!

Gashaarden – Houtkachels – Inbouwcassettes – Liftdeurhaarden Bezoekadres : Penningweg 4, Etten-Leur ,Tel: 06 13 26 31 68

WIJ BETALEN NU MEER DAN € 43,PER GRAM FIJN GOUD*

24 u ser urs vice

Supersnel Glasherstel

Scan deze code met je smartphone www.verlaar.nl

Vertrouwd en resultaatgericht!

Bel gratis 0800 - 837 52 27

G OUD IS G €LD W W W. G O U D I S G E L D . N L Uw oude gouden sieraden zijn nog steeds geld waard Zelfs als deze beschadigd of kapot zijn. Wij kopen alle

WILT U OOK

soorten gouden/zilveren sieraden in; art deco, kettin-

in de du re iets mee , donkere maan r te best eden he den Twijfel bben? nie

gen, ringen, armbanden, oorbellen, gouden tanden, munten en diamanten. Wij betalen hiervoor de hoogst

t langer. Kijk in t doosje uw lade met oud e sierad en!

voor hé

mogelijke dagprijs en betalen u direct contant. Bergen op Zoomse Goudbank

Wassenaarstraat 44 4611 BW Bergen op Zoom Tel. (0165) 85 22 68 bergenopzoomsegoudbank@gmail.com

Openingstijden Maandag Di. Wo. en Do. Vrijdag Zaterdag Koopzondagen

13.00 tot 17.00 u 10.00 tot 17.00 u 10.00 tot 17.30 u 10.00 tot 17.00 u 13.00 tot 17.00 u

Roosendaalse Goudbank

Molenstraat 9a 4701 JK Roosendaal Tel. (0165) 85 22 68 roosendaalsgoudbank@gmail.com

* Prijs is afhankelijk van de dagkoers. * Legitimatie verplicht. * Min. leeftijd 18 jaar. PAGINA 7


Tips

Sinterklaas

‘t Heerlijk avondje is gekomen!

Populaire cadeaus

HORS D’OEUVRE, GOURMET, FONDUE, STEENGRILL, BAVAROIS EN BORRELHAPJES

Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten weten meestal precies wat lieve jongens en meisjes graag willen krijgen. Door hun jarenlange ervaring hebben ze geleerd dat ze met gezel-

NIJVERHEIDSWEG 12, OUDENBOSCH

tel. 06 - 13 31 49 62

schapsspellen en boeken altijd veel kinderen blij maken. Ook speelgoed om mee te bouwen is populair, omdat het leuk en leerzaam is. En steeds meer jongens en meisjes willen graag verwend worden met interactief speelgoed, zoals computergames. In de schoen vinden we dit jaar ongetwijfeld weer veel chocoladeletters. En wie weet ook wel een handgeschreven brief van Sinterklaas, want die zijn ook geliefd…

Help! Hoe kom ik van mijn schulden af WEST-BRABANT - Schulden maken is tegenwoordig erg makkelijk geworden. Bij de bank, of via internet is een lening zo gepiept, en ook ‘vandaag kopen en pas over een jaar betalen’ is een slogan die je steeds vaker hoort. Mensen verliezen al snel het overzicht over het bestedingspatroon en blijven maar geld uitgeven. Mensen die hersenletsel hebben opgelopen of een licht verstandelijke beperking hebben, hebben een grotere kans om problematische schulden te maken. Ze hebben vaak een laag inkomen, dus vooruit denken, keuzes maken en verleidingen weerstaan is heel belangrijk. En juist daar hebben ze moeite mee. Al snel verliezen zij het overzicht van hun uitgaven en raken daardoor steeds sneller in de schulden. Opeenstapeling van schulden Schuldhulpverlening kan in een dergelijke situatie uitkomst bieden. Mensen met een beperking kunnen daarvoor bij MEE WestBrabant terecht. De consulenten van MEE geven onafhankelijk informatie, advies en ondersteuning bij het oplossen van financiële moeilijkheden. “Dagelijks spreek ik mensen die in financiële nood zitten”, vertelt consulent schuldhulpverlening Mythe Frentrop. “Zij zien vaak door de bomen het bos niet meer, waardoor de schulden alleen maar toenemen. De rekeningen stapelen zich letterlijk op.” De MEE-consulent biedt uitkomst door de financiële situatie in kaart te brengen, zo ook in het geval van de familie Jansen. “Meneer Jansen verloor zijn baan waardoor het gezin ineens minder inkomen had. Ze wisten niet dat ze een uitkering aan konden vragen, waardoor ze hun elektra en zorgverzekering op een gegeven moment niet meer konden betalen. Toen ze een uitkering kregen vanuit de gemeente hadden ze al twee maanden geen zorgverzekering en elektra meer betaald. Alle andere vaste lasten konden nog maar net betaald worden. Doordat een deurwaarder had gedreigd hun elektriciteit af te sluiten betaalden zij eerst alle schulden bij hun energiemaatschappij. Verder hadden ze een regeling met de zorgverzekering getroffen van 100 euro per maand. Hierdoor bleef er vervolgens geen geld meer over voor de

huur, waardoor er een huurschuld ontstond. De auto ging ook nog eens kapot en het gezin kon echt niet zonder auto. Ze besloten daarom een lening af te sluiten om een auto te kunnen kopen. Hier moesten ze elke maand 200 euro aan af betalen. Beetje bij beetje werden de schulden hoger en hoger totdat dit bedrag 15.000 euro was geworden en ze elk moment hun huis uit konden worden gezet.” Schulden maken is makkelijker dan oplossen. De familie heeft MEE hierbij om advies gevraagd. Samen met de consulent hebben zij alle papieren in een map gedaan en de consulent heeft samen met hen een budgetplan gemaakt, om te kijken hoe hoog hun inkomen was en welke vaste lasten er waren. Samen kwamen ze erachter dat de familie Jansen 50 euro per maand had om van te eten, wat natuurlijk niet kan met een gezin van vijf personen. Omdat de schulden te hoog waren om zelf af te lossen hebben ze samen met de consulent een aanvraag ingediend bij de Kredietbank. Die heeft een schuldenregeling getroffen met de deurwaarders waardoor de familie Jansen na 4 jaar geen enkele schuld meer heeft. Ondersteunen MEE West-Brabant ondersteunt haar cliënten kosteloos, maar neemt de lasten niet uit handen. “Wij staan naast de cliënt, rijken handvatten aan, denken mee, zoeken naar oplossingen en hebben kennis over schuldhulpverlening”, vertelt Myrthe. “Bovendien hebben wij door onze jarenlange ervaring nauwe contacten met gemeenten, rechtbank, banken, deurwaarders, uitkeringsinstanties en de Kredietbank. Daardoor weet MEE West-Brabant als geen ander de weg op het gebied van schulden en oplossingen.” Gratis advies Heeft u vragen of wilt u meer informatie over hoe u uw financiën op orde kunt krijgen? De consulenten van MEE zijn dagelijks te bereiken voor informatie en vragen over leven met een beperking. U kunt ze bereiken via de mail: info@meewestbrabant.nl of telefonisch op 076-5223090. Ook kunt u eens kijken op de website www.meewestbrabant.nl.

Giel Lambregts veldtoertocht ROOSENDAAL - Zondag 2 december organiseert FC Brabantia haar 33e veldtoertocht. De Tocht voert de deelnemers over de Rucphense Heide maar ook over het Landgoed Schijf. Nu dit Landgoed een nieuwe eigenaar heeft, mogen wij onze tocht over hun terrein laten gaan. Bij het jachthuis is een stop voorzien om de deelnemers te laven. Alleen de deelnemers mogen over het Landgoed. Aan het einde van de tocht wacht in het restaurant van de Vijfsprong de erwtensoep en de loterij.

De start is vanaf 08.30 uur tot 10.00 uur, startplaats de Vijfsprong Kozijnenhoek te Rucphen. De route is volledig gepijld en op gevaarlijke plaatsen voorzien een bewaker om de veiligheid te bevorderen. Na afloop kunnen de fietsen worden afgespoten en is er gelegenheid tot douchen. Info: dhr. Jos van Ginneken, 0165-382046. Overweegt u na deze tocht lid te worden van een toerfietsclub meldt u bij dhr. van ginneken hij licht u graag in over deze sport.

Roparock in Steenbergen ROOSENDAAL - Het Steenbergse Roparunteam Door Dik en Dun organiseert op zaterdagavond 8 december voor de eerste maal in haar bestaan een rockavond voor de liefhebber van een heerlijke avondje ontspanning met heerlijke live Rock muziek. Deze muziek zal verzorgd worden door de Rock coverband “Slipper Heroes”. Deze band maakt van elk optreden een feestje waar de vonken vanaf vliegen, waarbij de nummers worden gespeeld alsof het hun eigen repertoire betreft. Je kan nummers verwachten van hedendaagse bands als Kings of Leon, Snow Patrol, Coldplay & Anouk, maar ook klassiekers van The

Police, U2, Rammstein, The Prodigy en nog veel meer. In de pauzes zal de muziek verzorgd worden door JOKA Drive-in Show. Daarnaast zullen op deze avond ook loten verkocht worden waarmee prachtige prijzen te winnen zijn, zoals een fiets, reischeque, een tegoedbon voor een fotoshoot en nog veel meer. Dit feest zal gaan plaatsvinden vanaf 20.30 uur in Cafe-Zaal de Joosse aan de Kaaistraat in Steenbergen. De gehele opbrengst komt uiteraard ten goede aan de Stichting Roparun. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Sportshop Heshof en bij Cafe/zaal de Joosse in Steenbergen. Ook kunnen kaarten gereserveerd worden door een mailtje te sturen aan leoosseweijer@ziggo.nl.


uitlaat-service

n o o w e G mooier !

/RRQEHGULMI.UDDQYHUKXXU*URQGZHUNHQ Te koop: gEZEEfDE ZwARTE gROND

Jan van Bergen V.O.f. Hulsdonkstraat 20 4882 JM Zundert Tel: 076 - 5985324 Gsm: 06 - 55918911

Smoorstraat 1a, Roosendaal Tel. 0165 - 549860

COMPLETE WONINGINRICHTING

7(.223 6WDOPHVW&KDPSLJQRQPHVW Vanaf ,QFOYHUVSUHLGHQYROJHQV*356V\VWHHP

Vind ons leuk op

nu: ĂĄlle ‘Riviera Maison’ modellen bij ons te bestellen!

+XOVGRQNVWUDDW=XQGHUW

* eigen fabricage en toonzaal * alle stijlen en modellen op maat gemaakt * totale renovatie * klein bedrijf met grote mogelijkheden gebreide toonzaal

bezoek onze uit

industriepark - rijkmakerlaan 13 - 2910 essen (B) - tel. 00323-677.31.98

www.keukenskonings.be

✂

Let op!!! Nieuw in Wouw vanaf 1 t/m 31 december

Janvier ‘s oliebollenkraam openingsaanbieding!!!

op alle meubelen

10

normaal â‚Ź 8,- Nu

â‚Ź 5,-

AllĂŠĂŠn geldig zaterdag 1 december en woensdag 5 december tegen inlevering van deze bon en zolang de voorraad strekt.

meubelen â—? gordijnen â—? vloeren â—? verlichting â—? kleinmeubelen â—? zonwering â—? woonaccessoires

v n a a d n u e v v k n n e a a e a a d d W n n e e W Weeeekk

Margrietstraat 15 / Rucphensestraat 62 - Sint Willebrord - Tel. 0165-382403 www.daanvandeurse.nl - Dinsdagmiddag gesloten. - Vrijdagavond koopavond. Dubbelfrisss

Wij staan met onze oliebollenkraam op de Markt t.o. oude gemeentehuis in Wouw. Geopend van 11.00 t/m 17.30 uur.

Alle varianten liter 0.50

Geldig in week 48 (zondag 252 pakken november zaterdag 1 december 2012) Ă 1,5t/m liter naar keuze

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws Elders 2.18

Let op: Elke week een andere scherpe aanbieding in deze Bode!

✂

2,5 + 2 zits

INRU Geldig in week 48 (zondag voor25maar november t/m zaterdag MOGEL IL IJK! â‚Ź 1.699,-

jaar garantie

✂

✂

10 oliebollen met of zonder rozijnen

mandelaaf

n.

KRAANVERHUUR MET/ZONDER MACHINIST TE-DQYDQ%HUJHQ92) HUUR: MINI SHOVEL

: p o n e e ll A : p p o o AllAelleenen k:enda!anvul

e ! r e e l W l u v n a a d Weeken

Geldig in week 48 (zondag 25 november t/m zaterdag 1 december 2012)

Geldig in week 47 (zondag 18 t/m zaterdag 24 november 2012) geldig donderdag vrijdag en zaterdag 15,16,17 nov.

Dubbelfrisss

2 VOOR ag teard zard agza2.18 d ij vr g ag rd te te za g g a a d d ij ij vr vr

1. 12 13

Geldig in week 48 (zondag 25 november t/m zaterdag 1 december Geldig in week 48 (zondag 25 november t/m zaterdag 1 december 2012) 2012)

Alle varianten liter 0.50

2 pakken Ă 1,5 liter naar keuze Elders 2.18 Geldig in week 47 (zondag 18 t/m zaterdag 24 november 2012) Geldig in week 47 (zondag 18 t/m zaterdag 24 november 2012)

Alleen op:

1133 112249 Alleen op:

Alleen op: rdag rdag g vrijd te erda er za 2 pakken Ă 1,5 liter dond kto o ijd eagrozate bag to okvr erb ber naar keuze kto okbto Dubbelfrisss

Geldig in week 48 (zondag 25 november t/m zaterdag 1 december 2012)

Dubbelfrisss Dubbelfrisss Alle varianten Alle varianten Alle varianten

liter 0.50 liter 0.50 liter 0.50

0 0 0 0 4. 1. 4. 4. 2 pakken Ă 1,5 liter 2 pakken Ă  1,5 liter naar keuze naar keuze Elders 2.18 Elders 2.18

erber A.S. ZONDAG okto okbto EXTRA vrijdag zaterdag 1 1 0 3 9 2 spaarVOOR voor Pepsi, Sisi of 7-Up KOOPZONDAG n op: Allee7.85 november november december SPAAR is t VOOR4 flessen2.18 2van rTa 2.18 g 2 VOOR 2.18 2 VOOR à 1,5 liter IS RA G donderdag vrijdag zaterdag OPEN oktober oktober naar keuze e P boodschappenopbe: r oktober n to BOODSCHAPPENAlle5.24eok Lay’s 10.00 tot 18.00 uur k stu 2 1.32 r VOOR 3.34 e pakket P Chips 2.18 2 VOOR PAKKET 5.24 Alle varianten 4 FLESSEN te za rdag Almhof vrijdag * •Bijelke₏10,-eenspaarzegel Yoghurt 2 zakken ber spaar voor decem79 * 2.18 november november99 à 300 gram 2 VOOR • spaar Bij elke ₏ 10,- een spaarzegel 69 GRATIS voor naar keuze is 7.85 atis •60zegels=vollespaarkaart! grr Beker 500 gram7.85 • 60 zegels =a volle spaarkaart! t Elders 3.34 g 1.32 eenop Allen boodschappen- AlleAlen : : er :ceop op le Hollandse mb Lay’s deag zaterdag boodschappenerg vrijd Hollandse Hollandse mberda novedond t.w 2 VOOR 3.34 Chips t.w.v. .v.pakket Lay’s op: en le Al : 2 VOOR 3.34 Alle varianten op pakket en Alle Chips Vastkokende aardappelen bloemkool Alle varianten 2 zakken bloemkool * Hollandse 1r •Bijelke₏10,-eenspaarzegel 79 209mbe0r nove310mbe1r deceHollandse Zak 5 kilo 300 gram 2àzakken 7.85 •Bijelke₏10,-eenspaarzegel* 33 79 GRATIS 2.19 PER STUK mbe keuze nove ànaar 300 gram •60zegels=vollespaarkaart! GRATIS 7.85 3.99

12 13

SPAARZEGEL

49 3.

Elders

1. 1. 2 pakken Ă 1,5 liter naar keuze Elders 2.18

49 49 1+1

vrijdag

zaterdag Mona

30 1

Alle varianten

49 7.85 +11 11+ bloemkool 4 Elders

30 1

2 3 2 7 1 6 1 Per stuk Per stuk

Varkenshaas Varkenshaas lang lang

kilo 9.98 kilo 9.98

Per 500 gram Per 500 gram

kilo 0.40

NormaalNormaal 7.85 7.85

99 5. 1. 0. 4. 50% KO 99 1. 1. 0099

Normaal

bloemkool SPAAR VOOR 3.99 11.49 2.19 PER STUK2.19 PER STUK 1.58 9.49 Per stuk : VOOR op 0 K leen 5 Al % % SPAAR 0 SPAAR VOOR 5 IS 99 T A 99 R : G op en le Al Per stuk 00 99 Normaal Normaal 99 00 1.70 TIS1.70 G 50% KO RTAIS GA GR IN NG RTBOODSCHAPPE naar Elderskeuze 3.34 ember ber ber novemElders emnov 3.34 november nov

KILO

Pudding ofMagere mousse Roomboter amandelAlle varianten varkensrollade ofRoomboter speculaasstaaf zaterdag amandelRoomboter ber Beker 450-500 ml Vers uitamandeleigen oven. decem of speculaasstaaf kiloof speculaasstaaf november Per eigen oven. Vers uit Vers eigenuitoven. Per stuk 275-300 Elders 1.58 Per275-300 stuk 275-300 Per stuk gram gram gram Normaal 9.49 Normaal Normaal 2.19 2.19 Normaal

99 0.2.

29 30 1

zaterdag vrijdag zaterdag vrijdag

Alleen op:

vrijdag

liter 0.50

ag

•60zegels=vollespaarkaart! leen op: Al

40 0..-4

Alle varianten

erd zatag vrijdagzaterd vrijdag

ember ber dec decem ember ber nov novem

t.w.v. t.w.v.

Dubbelfrisss

1. 30 1 4. 49 8 1. 4. 1. 5 99 99 8 4. 2. 2. Alle varianten

4400.-.-

Elders 2.18

1.70 PER STUK 2.19

Normaal

2.19

500 GRAM 5 KILO Varkenshaas lang

Varkenshaas lang

Zalmfilet met huid erdag dag500zat vrijPer gram zaterdag vrijdag Normaal 11.49

99 00 0.99

Per 500 gram kilo 9.98 Normaal 7.85

Normaal 1.70 ORTI 7.85 50% KNormaal BOODSCHAPPENBOODSCHAPPENPAKKET PAKKET 4.0 40 - .-PAKKET

2233 2244

Per 500 gram

t.w.v.t.w.v.

ember november nov *zegels em * nov • nov Bij₏ elke ₏een 10,een spaarzegel •ber 60 zegels volle spaarkaart! • • Bij elke 10,-em spaarzegel • 60 = volle=spaarkaart! • ber

1.SPAAR 0. VOOR 1.58 1.58

kilo 9.98

500 GRAM 11.49

99 99 5. 5.

11.49 500 GRAM * • 60 zegels • Bij elke ₏ 10,- een spaarzegel = volle spa

Zalmfilet SPAAR VOOR -- Roosendaal PLUS Gommers - Roosendaal PLUS PLUS Gommers PLUS Gommers Roosendaal Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? met huid IS varianten Dijkcentrum 24, T: 0165 99 Wilt u per mail op de hoogte blijvenAlle van de laatste aanbiedingen bij PLUS? A99T22gram Dijkcentrum 24, T: 0165 54 2254 mousse 500 GPerR Meld u dan nu aan via www.plus.nl. of PLUS Gommersmaandag - Roosendaal Alle varianten Dijkcentrum 41-43, T:uur 0165 54 22 99 99 Dijkcentrum 41-43, 0165 54 9999 24 Dijkcentrum Dijkcentrum 41-43, T:- 18.00 0165 542222 22 Meld u danPER nu aan viaSTUK www.plus.nl. 500 gram maandag - vrijdag 08.00 -Per 20.00 uur, zaterdag 08.00 Beker 450-500 ml - vrijdag 08.00 - 20.00 uur, zaterdag 08.00 - 18.00 uur Normaal 11.49 BOODSCHAPPENvoor de dichtstbijzijnde PLUS supermarkt en openingstijden op www.plus.nl. PLUS = DUURZAAM PLUS = DUURZAAM Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/ofKijk grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Mona vragen of opmerkingen staat onze Consumentenservice vant/m maandag 9.00 totvoor 17.00 uur, voor klaar.222 Bel:444 0800222 444 3 (gratis). L16 vragenVoor of opmerkingen staat onze Consumentenservice van maandag vrijdag, t/m vanvrijdag, 9.00 totvan 17.00 uur, u klaar. Bel: u08003 (gratis). Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. er L16en/of Voorgrootverbruikers. Kijk voor de dichtstbijzijnde PLUS supermarkt en openingstijden op www.plus.nl.

Kijk voor de dichtstbijzijnde PLUS supermarkt en openingstijden op www.plus.nl. Pudding Mona er decemb

GEDRUKT OPPAPIER 100% GERECYCLED PAPIER GEDRUKT OP 100% GERECYCLED

*M.u.v.niet wettelijk niet toegestane artikelen. van het kanvan afwijken van de afgebeelde *M.u.v. wettelijk toegestane artikelen. Inhoud vanInhoud het pakket kanpakket afwijken de afgebeelde producten.producten. Aanbiedingen zijn nietvoor bestemd wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of voorbehouden. zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd wedervoor verkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten

PLUS -DUURZAAM nove PLUS Gommers Roosendaal PLUS Gommers - Roosendaal met huid *M.u.v. wettelijk nietmb toegestane artikelen. Inhoud van het pakket kan van de afgebeelde producten. 6983_12 WEEK48_16_01.indd 16-1 Zalmfi let 6983_12 WEEK48_16_01.indd 16-1 afwijken of mousse Pudding Voor vragen of opmerkingen staat onze Consumentenservice van maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur, voor u klaar. Bel: 0800- 222 444 3 (gratis).

L16

2.19

Roomboter amandel-

1.

of speculaasstaaf 6983_12 WEEK48_16_01.indd 16-1 Vers uit eigen oven.

Beker 450-500 ml Per stuk 275-300 gram Elders 1.58 Normaal 2.19 Elders 1.58

00

=

GEDRUKT OP 100% GERECYCLED PAPIER

P1

11.49 Dijkcentrum T: 0165 54maandag 22 maandag 99 2.19 PER STUK41-43, maandag - vrijdag 08.00 uur, zaterdag 08.0 - vrijdag 08.00 uur, zaterd maandag - vrijdag 08.00 20.00 uur, uur, zaterdag zaterd PAKKET 4--020.00 .-- 20.00 Normaal

t.w.v.

zondag 10.00 18.00 uur 10.00 18.00 maandag - vrijdag 08.00 - 20.00• Bijuur, zaterdag 08.00 - -18.00 uur, elke ₏ 10,-zondag een spaarzegel10.00 • 60 zegels = volle spaarkaart! • uur zondag zondag - -18.00 uur zondag 10.00 18.00 uur vrijdag en zaterdag 15,16,17 nov. Aanbiedingen geldig zijn niet bestemd voordonderdag wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Kijk voor de dichtstbijzijnde PLUS supermarkt en openingstijden op www.plus.nl. L16

P1

*M.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen. Inhoud van het12-11-12 pakket12-11-12 kan afwijken van de afge 15:22 15:22 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijziginge

00

SPAAR VOOR S I T A GR RATIS G BOODSCHAPPEN-

Voor vragen of opmerkingen staat onze Consumentenservice van maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur, voor u klaar. Bel: 0800- 222 444 3 (gratis).

PLUS = DUURZAAM GEDRUKT OP 100% GERECYCLED PAPIER

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of Prijswijzigingen en/of zetfouten *M.u.v. wettelijk toegestane artikelen. Inhoud van hetgrootverbruikers. pakket kan afwijken van de afgebeelde producten.voorbehouden. 6983_12 WEEK48_16_01.indd 16-1 pub018OWGNoXaE480Qn_hr.indd *M.u.v. toegestane artikelen. Inhoudblijven van het pakket van deaanbiedingen afgebeelde producten.bij PLUS? Wiltwettelijk u perniet mail op 1de hoogte vankan deafwijken laatste

Wilt u per mail hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Roomboter amandelMeld u dan nu op aandevia www.plus.nl. of speculaasstaaf Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

*

*M.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen. Inhoud van het pakket kan afwijken van de afgebeelde producten. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

PLUS Gommers - Roosendaal PLUS Gommers 11/12/12 Dijkcentrum 24, -T:Roosendaal 0165 54 22 99 Dijkcentrum 24, T: 0165 54 22 99 maandag - vrijdag 08.00 - 20.00 uur, zaterdag 08.00 - 18.00 uur

maandag - vrijdag 08.00 - 20.00 uur, zaterdag 08.00 - 18.00 uur

P1

12-11-12 15:22

11:28:44 AM


BRIDGE

Woningstichting trekt geldbedrag uit voor kunst en cultuur in wijken

Stadlander lanceert cultuurfonds ROOSENDAAL - Een woningstichting en cultuur, wat hebben die met elkaar te maken? In eerste instantie zal het antwoord bij velen ‘niets’ zijn, maar dat is absoluut niet waar. Cultuur verbindt, brengt mensen samen en een woningstichting wil meer dan alleen een dak boven het hoofd bieden. Daarom steekt woningcorporatie Stadlander 600.000 euro in een fonds. Het Prins Bernhard Cultuur doet daar nog eens vijftien procent bovenop.

ABC WEST BRABANT Uitslag donderdag 22 november, A-lijn: 1. C. Maatjes en J. v. Deelen 65,38%; 2. L. Houtepen en J. v. Dongen 63,89%; 3. J. Elewout en J. Brugel 56,25%. B-lijn: 1. I. Bierbooms en E. de Leeuw 67,36%; 2. T. Goorden en A. Luysterburg 57,64%; 3. echtp. vd Wind 54,86%. We maken u er alvast op attent dat op zaterdag 29 december de traditionele Jaarwisselingsdrive wordt gehouden bij Donkenhof in Wouw. Info R LaHeijne tel 544825.

Amivedi

Rocco Verdult inspireert het publiek.

DOOR ROBBY VAN DER ZANDE Voorbeelden van wat er kan, zijn er genoeg. De presentatie van het Cultuurfonds begint dan ook met diverse filmpjes uit verschillende wijken en steden. Wat denk je van brandgangen volhangen met schilderijen of het plaatsen van grote fotodoeken? Slechts enkele voorbeelden van wat er met het cultuurfonds mogelijk is. De ideeën natuurlijk aangedragen door inwoners uit de wijk. Zoals gezegd wil de woningstichting meer dan alleen een dak boven het hoofd bieden. In de woorden van Stadlander directeur Ton Ringersma wil de organisatie mensen ook leren samenleven. Dat is volgens hem de afgelopen vijftig jaar een beetje kwijtgeraakt. Kunst en cultuur zijn daar volgens Stadslander het middel voor. Expertise In hun strijd voor meer leefbaarheid staan ze niet alleen. CKB De Maagd en GebouwT zijn twee partijen die hun deelname aan het project hebben toegezegd. De directeuren Cees Meijer en Gert-Jan de Koster toetsen de projecten en kijken met een professionele en kritische blik naar de

FOTO ROBBY VAN DER ZANDE

ideeën tot 4500 euro. Ze leveren bovendien hun expertise waar dit nodig is. Initiatieven met een kostenplaatje boven

‘Mensen laten samenleven met kunst en cultuur’ dit bedrag, moeten aan het Prins Bernhard Cultuurfonds worden voorgelegd, maar ook hiervoor kan men bij Gebouw-T of CKB De Maagd aankloppen. Een andere rechtsvorm, zoals een stichting of bedrijf met kennis, mag overigens ook helpen met het schrijven van een projectplan. Samensmelting Tijdens de informatieochtend is Rocco Verdult ingehuurd als inspirator. De zaal, gevuld met professionals en enthousiastelingen, wordt door hem aangespoord buiten hokjes te denken. Dat doet hij door een methode waarbij deelnemers bepaalde associaties bij een woord of zin op moeten schrijven. De ingevulde briefjes worden vervolgens gehusseld en verdeeld over de verschillende deelnemers, die van de twee woorden die ze aangereikt krijgen een sa-

mensmelting moeten maken. MC Emmer Verkoopflat komt er bijvoorbeeld uit. Waar de associatie bij sommige, lachend, een drugspand is, denkt Rocco vooral aan een positieve manier van verkoop. Ook het woord muziekemmers weet hij te verbasteren tot MC ‘emmer. “Can’t touch this” , klinkt het lachend. De sfeer zit er goed in. Boodschap is natuurlijk om de geest de vrije loop te laten gaan. Concrete voorbeelden van buurtkunst zijn er trouwens al in de stad. Denk aan de elektriciteitskastjes in Fort-Zeekant of graffiti op flats in de Guido Gezellelaan. Stadlander heeft aan deze projecten een bijdrage geleverd, maar ziet dat nu vooral als hap-snap. Met het flinke bedrag dat met het cultuurfonds gemoeid gaat, wil de woningstichting de komende drie jaar een meer permanente rol spelen. Meer informatie en de aanvraagformulieren zijn te vinden via www.stadlander.nl/ buurtcultuurfonds. Het cultuurfonds geldt niet alleen voor Bergen op Zoom, waar het gepresenteerd werd, maar voor de gehele regio waarin de woningcoöperatie actief is.

Vermist 23 november: Kat, kater, gecastreerd, kleur is geheel zwart met voor paar witte haren, heeft knik in staart en loopt raar, gele halsband om met belletje met naam eraan, Chipnummer 528246002111593, naam Guus, leeftijd 1 jaar, vermist in Mgr Mutsaersstraat in Roosendaal, registratienummer 795562 20 november: Kat, poes, ongesteriliseerd, kleur is Cypers grijs, naam Luna, leeftijd 4 maanden, vermist in Desmijndijk in Roosendaal, registratienummer 795376 19 november: Kat, poes, gesteriliseerd, voor en achterpoten / hals / neus / buik zijn wit voor de rest zijn de kleuren Cypers grijs, is een binnenpoes, schuw voor mensen, naam Snoetje, leeftijd 14 jaar, vermist in Alfinkhof in Roosendaal, registratienummer 795469 17 november: Kat, poes, gesteriliseerd, kleur zwart met wit, Chipnummer 528210002826107, naam Misty, leeftijd 1 1/2 jaar, vermist in Jan vermeerlaan in Roosendaal, registratienummer 795739

1 november: Kat, kater, ongecastreerd,kleur is Cypers grijs, naam Tijgertje, leeftijd 4 maanden, vermist in Desmijndijk in Roosendaal, registratienummer 795377 Gevonden 21 november: Kat, poes, kleur is Cypers bruin met wit, is aangereden en overleden in Jan vermeerlaan in Roosendaal, registratienummer 795293 19 november: Kat, poes, ongesteriliseerd, kleur wit met bruin Cypers, naam hoogstwaarschijnlijk Miauw, leeftijd 4 maanden, gevonden in Toermalijndijk in Roosendaal, registratienummer 94944 2 november: Kat, poes, kleur zwart met wit, kletst je de oren van het hoofd, Chipnummer 528210000235662, volgens chip is naam ‘goofy’, volwassen, gevonden in Nederheide in Schijf, registratienummer 795182 Amivedi meldpunt Roosendaal e/o, tel. 088-0064651, email: roosendaal@amivedi.com, www.amivedi.nl

Kerststukjes maken

Kinderboerdeij Minnebeek

www.scan-werk.nl

Wij digitaliseren uw dia’s en negatieven

Antwerpsestraat 5

Bergen op Zoom Openingstijden: di-vr 11:00-17:00, za 11:00-16:00

www.vanleeuwenjuweliers.nl

Professionele kwaliteit scans, tegen een zeer lage prijs! Standaard resolutie (9 MegaPixel) - € 0.20 Hoge resolutie (25 MegaPixel) - € 0.25

Voor meer informatie: 0118-639399 / bestelling@scan-werk.nl • Poorten (ook automatisch) • Industriële hekwerken • Gaashekwerken • Sierhekwerken • Balkonhekken

Heeft u of iemand uit uW omgeving brandWonden? Het ervaringscentrum dat de leden met elkaar in contact brengt en hun belangen behartigt. Wij helpen bij: · Lotgenotencontact · Voorlichting · Belangenbehartiging · Juridische zaken Postbus 264 1940 AG Beverwijk Tel: 0628 924 494 Fax: 020 - 453 55 86 info@brandwondenvereniging.nl www.brandwondenvereniging.nl

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

Rucphensebaan 58, 4714 RE Sprundel Tel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656 www.verstijlenhekwerken.nl PAGINA 10

ROOSENDAAL - Zondag 9 december gaan we gezellig in kerstsfeer knutselen op kinderboerderij Minnebeek in Roosendaal. We starten om 13.30 uur en eindigen om 16.30 uur. Neem zelf een mooi bakje en een kaars mee en maak zelf een prachtig kerststukje. Sponsoren zorgen voor het kerstgroen en de oase. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: minnebeek@hotmail.com. We zorgen ook voor wilde kastanjes om een dier van te maken (of wat je zelf leuk

vindt) voor in je kerststukje. Of misschien heb je zelf ook wat in het bos gevonden om te gebruiken. Die middag wordt ook het adoptieplan gepresenteerd. Heb jij je favoriete dier op de kinderboerderij, dan heb je nu de mogelijkheid om deze te adopteren. Ook bedrijven, instellingen en scholen kunnen een dier adopteren of een verblijf sponsoren. Je kunt natuurlijk ook vriend worden van de kinderboerderij zodat alle kleine beetjes kunnen bijdragen aan de leukste en gezelligste kinderboerderij van Roosendaal en omstreken.


www.tychovloeren.nl webshop - online onderhoudsproducten voor alle soorten vloeren SHOWROOM donderdag - vrijdag - zaterdag geopend Bisschopsmolenstraat 54-58 - Etten-Leur - 076-5030019 - info@tychovloeren.nl

T E L T ELOU

TEG

D A A R R O O V E W r i a t NIEU i n a s k o o Nu

NU dagelijks geopend ma. t/m van vr. 9.00 tot 18.00 uur zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur Magazijnen van: Bakx Badkamers Industrieweg 3 - 5 ZUNDERT

BodemPRIJZEN 1 To boldly go wh

Star Trek Firs

ere no one’s gone

t Contact

before? Dan durf jij je vast wel te verdiepen in het da gelijks leven van Ca rla (45,

kanker)?!

&

HĂŠt adres voor tuin & dier... NU VOOR

All Birds & Co Vogelvoerpakket Voor buitenvogels Inhoud 50mixslinger, pindanetjes, zonnebloempitnetje, 4 mezenvetbollen en winterstrooivoer

7.95

NU VOOR

5.50

De meest complete Dierafdeling van Roosendaal! Boerenbond Roosendaal Openingstijden: Vijfhuizenberg 107 Ma t/m Vr: 9.00 - 20.00 4708 AJ Roosendaal Zaterdag: 9.00 - 17.00 0165 - 541750 Geldig t/m zaterdag 8 december 2012

24.95

Hondenloungekussen

Met wasbare hoes Kleur choco en zand Afmeting 90x60x20 cm

Voor al uw dames-, heren- en kinderschoenen.

10%

25%

KORTING Flexi Hondenlijnen Verkrijgbaar in diverse kleuren en varianten. Bijv. Rollijn Blauw maat m, 5m

KORTING

25.50

le op het geheaa st nde assortiment rh sjes vogelvoede ui

19.13 www.boerenbond.nl

Dorpsstraat 188 - Halsteren


uitgaan

rse Nu ook divhete wildgerec n

Julianastraat 1 | 4715 AT Rucphen T (0165) 34 22 11 ‫ ׀‬W www.wapenvannassau.nl

Keuze menu maand december

of Gegrilde kipfilet gevuld met roomkaas en honing * Garnalenkroketjes met citroenmayonaise of of Gepaneerde scholfilet met rivierkreeftjes en kaassaus Saucisson sec carré camembert **** Keuzemenu heerlijke franse salamimaand flinterdun gesneden Kruidencake met amandel speculaasijs en slagroom metaugustus een vleugje camembert of Koffie of Thee / met likeur €.2.00 extra * of Kerriepasteitje Carpaccio van tonijn pasteitje met ragout van kerrie, kip, of prei en paddenstoelen Gevulde champignons ** AANBIEDING Soepje met gehakt en naar oudekeuze kaas Woensdag en donderdag of *** Jagerschnitzel met jagersaus, champignons en uien €. 22.95 ham met meloen ** Soepje naar keuze Woensdag en Donderdag AANBIEDING *** Bourgondisch Tafelen voor € 22,95 p.p. Gegrilde kipfilet Met een ananas chilisaus brasserie Vrijdag AANBIEDING of gebakken zalmforelfilet met preisaus Nu ook Grillarrangement en Nieuwe historie... of Bourgondisch Tafelen voor € 27,95 p.p. Nu nog meer variatie bij het Wapen van Nassau varkensoester met Bourgondische jus in Rucphen! U heeft tegenwoordig ook de keus Nu nog meer variatie bij het Wapen van Nassau in Rucphen! Vanaf juli 2012 uzelf te laten verwennen **** in onze nieuwe brasserie. Zaterdag en Zondag AANBIEDING heeft u ook de keus uzelf te laten verwennen in onze nieuwe brasserie. gedompeld in ontvangen chocolade HennyAardbeien en Frank zullen u zeer gastvrij in Henny en Frank zullen gastvrij ontvangen u van de sfeer zoals u van gewend bent. in de sfeer zoals Grillarrangement Metonsijsfamiliebedrijf enu zeer slagroom voor € 27,95 p.p. ons familiebedrijf gewend bent. Heerlijk tafelen staat bij ons hoog in het Heerlijk tafelen staat bij ons hoog in het vaandel. Of vaandel. U heeft de keus uit 3 overheerlijke arrangementen. U heeft de keus uit 3 overheerlijke arrangementen. Koffie of thee Donderdag en Zondag AANBIEDING Met likeur € 2.00 extra NIEUWJAARSDAG GEOPEND vanaf 17.00 uur voor € 21,50 p.p. High Tea Grillarrangement voor € 27,95 High Tea Grill buffetp.p. € 23.50 Aanbiedingen niet van toepassing op feestdagen

genieten van onze kerst

HighTea…

€. 26.95

Nieuw

Kerst aanbieding

€ 22,50

p.p.

kerst High Tea Reserveer nu!

Nieuwe historie...

Aanbieding

Lekker theeleuten

U heeft onbeperkt de keus uit een

en bijkletsen met Julianastraat 1a |combinatie gerechten vlees, 34 09 99 | F (0165) 34 44 4715 AT van Rucphen | Tmet (0165) Woensdag enE donderdag elkaar en heerlijk vis en groenten. U begint met brasserie@wapenvannassau.nl | een W www.wapenvannassau.nl

€ 19.95 genieten van diverse lekkernijen. Woensdag t/m zondag vanaf 13.00 tot 16.30 uur. Reservering gewenst

21.50

Bourgondisch tafelen Gezellig en sfeervol uw eigen vlees of vis bereiden aan tafel. Dit alles op een zeer gezonde manier zonder presenteert vetten of olie. Inclusief soepbuffet en zaterdag 1 december nagerecht naar keuze.

66

Stationsplein 5b 4702 VX Roosendaal T 0165 58 48 48 info@brasserie-aankomst.nl

www.brasserie-aankomst.nl

heerlijk luxe soepbuffet waarna onze koks u verwennen met heerlijke

Binnen en buiten spelen in een landelijke omgeving met boerderijdieren.

hoofdgerechten. U eindigt met een nagerecht om uw vingers bij af te likken. Zaterdag en zondag vanaf 16.00 uur

Back 27. to95 Basic Al jarenlang een trouwe gast in de Klomp.

Woensdag t/m vrijdag vanaf 17.00 uur

zondag 2 december

old No.7 BaNd

27.95

ROMMEL EN WINTERMARKTEN DECEMBER

21.00

… tijdens de kerstdagen serveren wij speciaal voor u een heerlijke en sfeervolle kerst High Tea. Daarnaast hebben onze koks vele smaakvolle, gerechten geselecteerd voor de 4- en 5-gangen kerst keuze diners.

Ook voor kinder- en familiefeestjes.

2 DEC. STEENBERGEN SPORTHAL ‘t CROMWIEL 8 DEC. YERSEKE WINTERMARKT (CENTRUM) 9DEC. HOOGERHEIDE M.F.C. KLOOSTERHOF 8&9 DEC. ROOSENDAAL INDOOR WINTERMARKT

16.00

Julianastraat 1a | 4715 AT Rucphen | T (0165) 34 09 99 | F (0165) 34 44 66 16 E brasserie@wapenvannassau.nl | W www.wapenvannassau.nl

Oldies - Rock and Roll - Country

Oude Bredaseweg 4, 4872 AE Etten-Leur www.cafedeklomp.nl

Spirituele Beurs Rucphen

DEC. OUDENBOSCH SPORTCOMPLEX DE BEUK

23 DEC.OUD-GASTEL SPORTHAL t VEERHUIS

0165 342478

Scherpenbergsebaan 55 Rucphen www.denscherpenberg.nl

26 DEC.( 2e KERSTDAG) OSSENDRECHT SP.H. DE DRIESCHAAR (Er mogen geen dieren in de sporthallen) Inl.en reserv. 0165-302682 of WWW.DEMARKTEN-WOUW.NL

3 gangen Kerstmenu € 19,95

Grand eetcafe De Kroon

8 dec. 2012 : 10.30 uur Gasterij de Posthoorn

Info www.suijkerbuijk.nu

uitje Een gezellig ud! no voor jong e

HET WENNEKERHUIS (BADHUISSTRAAT)

Boomstraat 2 Huijbergen, tel. 0164-642974, klijspost@hetnet.nl GRATIS PARKEERGELEGENHEID Klundert

voor weer lekker ouderwets vis eten

Zie ook onze website voor de uitgebreide menukaart.

www.visch-huys.nl

Natuurlijk serveren wij ook de lekkerste vleesgerechten

ZEELANDHALLEN * 9-16.30 uur

Chefkok Tom Dusseldorp heet u van harte welkom

Zevenbergsepoort 43, Klundert, tel 0168-402746

dewitevenementen.nl / 0251-31 90 90

Een bijzondere vertolking van het kerstverhaal

Uniek muzikaal kerstevenement: ‘A child is born ‘ ROOSENDAAL - Op zaterdagavond 22 december brengen Harmonie Orkest Roosendaal, Tongerlotoneel en Roosendaals Gemengd Koor in de Kruiskerk te Roosendaal tweemaal een eigentijdse en verrassende vertolking van het klassieke kerstverhaal. Medewerking wordt verleend door de solisten: Anke Taheij en Sandra van Staaij, sopraan. De leiding is in handen van Rob Sloekers, Luc van Gaans en Rik Ghesquière. Het aloude kerstverhaal wordt belicht door middel van zowel klassieke als lichte muziek, afgewisseld door meeslepende toneelexpressies. Het programma vermeldt o.a. As it is in

heaven – Exodus song – Avond van Boudewijn de Groot – Live and let die van Paul McCartney – Hallelujah van G.F. Händel – Mio babbino caro van G. Puccini en Imagine van John Lennon. Aan het einde van de voorstelling is er een gevarieerde samenzang. De organisatoren laten nadrukkelijk weten dat het een familievoorstelling betreft; aantrekkelijk voor jong en oud. Aanvang van de voorstellingen: 18.30 en 20.15 uur. Bij aankomst wordt men getrakteerd op erwtensoep en na afloop wordt glühwein of warme chocolademelk aangeboden. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Het Roosendaals Gemengd Koor tel. 06-51281065, Harmonie Orkest Roosendaal tel. 0648123006 en via de website www.horharmonie.nl PAGINA 12

Oberhausen 8, 13, 15, 20 dec. Dusseldorf 8, 13, 15 dec. Keulen 8, 13, 15, 20 dec Brugge 8, 11, 15 dec. Zwarte Markt Beverwijk 22 dec.

€ 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00

Maastricht € 25,00 11 dec. Valkenburg € 25,00 11 dec. 2 dgn Londen € 99,50 8 t/m 9 dec & 15 t/m 16 dec. Inclusief vervoer en overnachting met ontbijt 2 dgn Disneyland & Parijs € 116,50 27 t/m 28 december Inclusief vervoer, overnachting met ontbijt en entree Disneyland

Voor meer informatie en boekingen kunt u contact met ons opnemen: Tel:0165-342351 E-mail: info@muysreizen.nl


4

5

6

7

8

9

0

1

2

4

4

5

OP 3 E LE KW VE AR RIN 20 T G 13 AA L

3

Voorwoord

Eindelijk is het zover, de bouw van de RaadhuisPassage aan de Raadhuisstraat in Hoogerheide is gestart. Vele inwoners van de gemeente Woensdrecht hebben lang uitgezien naar dit moment, zo ook Woningstichting Woensdrecht. Het nieuwbouwcomplex is een project van WSWoensdrecht Vastgoed B.V. en bestaat uit 24 ruime en luxe appartementen, commerciële ruimten en een grote parkeerkelder. Met de bouw van dit complex wordt ingespeeld op de toenemende vraag naar woningen met een hoog kwaliteitsniveau in de vrije huursector. In deze brochure zullen wij nader ingaan op het gebouw in het algemeen en de bijzonderheden betreffende de appartementen en overige voorzieningen. Mocht u na het lezen van deze brochure en de bijlagen nog vragen hebben dan staan onze medewerkers u graag te woord.

NOG ENKELE APPARTEMENTEN TE HUUR Wij verwelkomen u graag als nieuwe huurder en wensen u nu al een prettige bewoning toe.

PRIJS VANAF € 825.H.J. de Wolf, directeur Het gebouw

In het hart van Hoogerheide combineert de RaadhuisPassage een prachtig uitzicht over de Brabantse Wal met een ideale ligging ten opzichte van winkels, scholen en andere voorzieningen die Hoogerheide als centrumkern van de gemeente Woensdrecht te bieden heeft. Het gebouw is een ontwerp van Vergouwen en Van Rijen Architecten te Etten-Leur en bestaat uit 24 luxe, ruime appartementen, winkelruimtes en een grote parkeerkelder met een apart gedeelte voor de bewoners. Het gebouw zal voorzien worden van elektronische deurontgrendeling, video-intercom, vloerverwarming door het hele appartement en het materiaalgebruik is zo gekozen dat alle appartementen het hoogste energielabel (A) hebben. De winkelstraat van Hoogerheide, de Raadhuisstraat, krijgt er met de RaadhuisPassage een beeldbepalend en in het oog springend gebouw bij, een kwaliteitsimpuls met bovendien een uitbreiding van het huidige aanbod van winkels. De

(excl. parkeerplaats/servicekosten)

appartementen in het complex bieden ruimte en luxe, een hoog afwerkingsniveau en zijn geschikt voor een breed publiek. De ligging is ideaal voor mensen die graag dicht bij de voorzieningen wonen.

Begane grond De centrale hoofdtoegang is gelegen aan de Raadhuisstraat, het complex bestaande uit de appartementen en commerciële ruimtes heeft een eigen straatnaam gekregen: Hof van Holland. Bij de hoofdingang bevinden zich ook de postkasten met bellentableau en video-intercom van de appartementen.

Tuin Het dak van de commerciële ruimtes wordt voorzien van een daktuin. Deze siertuin zal worden onderhouden door een gespecialiseerd bedrijf, zodat het steeds een goede uitstraling en daarmee toegevoegde waarde voor het complex zal blijven behouden. Enkele wandelpaden verbinden de verschillende appartementenblokken en de liften met elkaar.

Lift en trappenhal Via de lift of de trappenhal kan men toegang verkrijgen tot de appartementen gelegen op de 1e en 2e verdieping.

Parkeerkelder In de parkeerkelder is per appartement een eigen parkeerplaats aanwezig.

‘‘

Ook is er voor elk appartement een aparte afsluitbare bergruimte. Voor het huishoudelijk afval is een ondergrondse containerruimte zodat dit steeds netjes uit het zicht is.

Locatie

‘‘

2

RaadhuisPassage

Het centrum van Hoogerheide ligt op 15 minuten rijden

van Bergen op Zoom, 20 minuten rijden van Roosendaal, 15 minuten rijden van Antwerpen en 45 minuten van Rotterdam.

Puur genieten van de rust en het prachtig uitzicht over de Brabantse Wal met een ideale ligging ten opzichte van winkels en voorzieningen in het centrum van Hoogerheide.......

WWW.WSWOENSDRECHT.NL

Daar kun je op bouwen! WSWOENSDRECHT VASTGOED BV

Jan van der Heijdenstraat 14 I 4631 NH Hoogerheide I Tel 0164 - 613313 E-mail. info@wswoensdrecht.nl


BijzonderAanbod: wonen in Oak Park, Oudenbosch beslis nog voor 2013!

Veel van uw voor vervalle delen n Kijk voo in 2013! r informa meer t oak-par ie op k.nl

Wonen in een unieke park- & tuinappartementen in een groene oase in hartje oudenbosch is nu mogelijk vanaf € 258.600,–

Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden op bijzonderaanbod.nl

TE KOOP: UNIEKE PARK- & TUINAPPARTEMENTEN EEN GROENE OASE IN HARTJE OUDENBOSCH

Van Meer Makelaars B.V. www.vanmeermakelaars.nl

In O ak Park wo o nt u in het hartje van O udenb osch, midden in het gro en van de prachtige b otanische tuin ‘het Arb oretum’ en het rustieke ‘Tivo lip ark’. Tegelijkertij d geniet u van het co mfort van alle centrumvo orzieningen op slechts enkele minuten wandelen. D e royale indelingen van deze luxe app artementen varrieren van 13 1 m 2 tot circa 2 6 0 m 2 vo or een dubbel app artement. Vraag naar de mogelijkheden in verb and met de verko op van uw eigen wo ning!

VERKOOP EN INFORMATIE:

0165-33 12 33 OF WWW.OAK–PARK.NL

TRADITIONELE BOUW MET DIVERSE MOGELIJKHEDEN AAN DE GRAUWE POLDER TE ETTEN-LEUR

BETALEN BIJ OPLEVERING KOPEN MET TEVREDENHEIDSGARANTIE!

3 Vrijstaande woningen, ruim 830 m3, achtertuin van 35 m diep, v.a. € 425.000,– v.o.n. inclusief 1.100 m2 eigen grond!

GEEN BOUW RENTE!

MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN BEZOEK AAN DE MODELWONING TEL. 076 504 15 00 OF BEZOEK WWW.PERFECTEPLEK.NL

Projectontwikkeling


E T T C E DIR

R U HVUOOR U!

Bernardus Wonen heeft per direct beschikbaar:

nd € 532seprv/icm ekosten)

(inclusief

Gelegen dichtbij winkels! > 2 slaapkamers > Eigen balkon > Gelegen op 1e verdieping,

met lift bereikbaar > Nabij winkels, steunpunt, hertenkamp en ontmoetingscentrum > Leeftijd vanaf 55 jaar, huurtoeslag mogelijk 3-KAMERAPPARTEMENT* DE HALDERBERG 96 HOEVEN HOEKWONING* SUIKERHOEK 13 STANDDAARBUITEN

€ 526 p/mnd

Gelegen in rustige dorpskern! > > > >

Slaapkamer en douche op begane grond Grote zolderverdieping met vaste trap Nabij enkele voorzieningen als dorpshuis, supermarkt en sportvelden Leeftijd vanaf 50 jaar, huurtoeslag mogelijk

AANLEUNWONINGEN* SUIKERHOEK 31 EN 26 STANDDAARBUITEN

Gelegen naast centrum voor wonen en zorg De Blomhof! > > > >

Gelegen op 1e verdieping, bereikbaar met lift 2 slaapkamers Woonkamer met open keuken In rustige dorpskern met enkele voorzieningen als dorpshuis, supermarkt en sportvelden > Leeftijd vanaf 55 jaar, huurtoeslag mogelijk

€ 510 p/mnd * Maximaal bruto jaarinkomen 2011 € 34.085,–

Meer informatie? 0165 34 92 00 of www.bernarduswonen.nl


Kroevendonk: Veilig op Weg

ANWB fietsverlichtingsactie Lightwise

Leerlingen van De Blokwei doen mee ROOSENDAAL - Leerlingen van De Blokwei doen op 30 november mee met de ANWB fietsverlichtingsactie Lightwise. In dit speciale programma voor basisscholen staat een veilige fietsverlichting voor leerlingen centraal. De Blokwei vindt het belangrijk dat haar leerlingen met een veilig en goed verlichte fiets op weg gaan. Zeker nu de dagen korter worden. ANWB Lightwise bestaat uit een digitaal lespakket en een toolkit. Eerst bespreken de leerlingen in een speciale les de noodzaak van goede zichtbaarheid

in het verkeer. Daarna controleren ze hun fietsen op 15 belangrijke punten. Dit doen ze met behulp van de Lightwise gereedschapskoffer met daarin alle benodigdheden voor een veilige en verlichte fiets. Zo gaan alle leerlingen van De Blokwei met een goed verlichte en veilige fiets de winter in. In november organiseren maar liefst 500 basisscholen in het land ANWB Lightwise. Hiermee worden meer dan 125.000 fietsen gecontroleerd op veiligheid en zichtbaarheid. Voor nadere informatie over het programma Lightwise: www.anwb.nl/ lightwise

Biljarten Regio Competitie ROOSENDAAL - Biljarten Regio Competitie 2012-2013, Na week 47.

Leerlingen weten nu wat de “dode hoek” is.

ROOSENDAAL - De leerlingen van de groepen 7 kregen eerst in de klas een theorie-les over verkeersveiligheid, en dan met name over het gevaar van de dode hoek bij vrachtwagens. Maar natuurlijk is het veel leuker en leerzamer om dit zelf in de praktijk te zien. Onder een stralend najaarszonnetje mochten de leerlingen van groep 7 zelf in de vuilniswagen zitten om te zien wanneer

de chauffeur iemand wel of niet kan zien wanneer deze in de buurt van de auto is. Om beurten mochten ze in de cabine zitten, terwijl andere leerlingen zich naast de wagen opstelden. Zo werd duidelijk gemaakt wanneer een chauffeur van een vrachtwagen je niet kan zien, en wanneer je dus moet oppassen als je naast een vrachtwagen loopt of fietst. Ook kregen de leerlingen uitleg van de mensen van SITA hoe een vuilniswagen werkt, en op welke

manier containers leeggemaakt worden en afval wordt samengeperst. Uiteraard met uitleg over de nodige veiligheidsmaatregelen die hierbij horen. De leerlingen kunnen terugkijken op een leerzame ochtend. Het is nog niet bekend wanneer het project Veilig op Weg ook de andere scholen in Langdonk zal bezoeken. Scholen uit Roosendaal en de dorpen kunnen zich aanmelden hiervoor via SITA Nederland of via het Bewonersplatform Langdonk.

Verstandig beginnen met hardlopen

THOR’s opstapgroep hardlopen ROOSENDAAL - Atletiek- en recreatiesportvereniging Thor gaat 9 januari wederom met de opstartcursus hardlopen beginnen. Een uitgelezen kans voor diegene die eens kennis willen maken met het recreatieve hardlopen maar ook voor aspirant lopers die voornemens zijn zich in 2013 in te schrijven voor de 4 Engelse mijl of 10 km van Roosendaal. Vooral beginnende lopers worden nogal eens geconfronteerd met aanloopblessures, die voornamelijk ontstaan door een te snelle en te langdurige belasting van spieren en gewrichten. Juist deze opstartcursus heeft zijn kracht bewezen door de volgende kenmerken ; rustig, opbouwend en blessurepreventief. Omdat hardlopen bij THOR veelal recreatief en groepsgewijs

gebeurt zal ook het aspect gezelligheid voldoende aan bod komen. Mede door de vele jaren ervaring met beginnende lopers, de professionele en medische begeleiding tijdens de trainingen en de uitstekende faciliteiten bij THOR zoals kleedruimtes, douches en kantine, is deze opstartcursus inmiddels een begrip in Roosendaal en omstreken geworden. Alhoewel het lopen zelf de kern van deze cursus is zal er ook veel achtergrond informatie gegeven worden over zaken als kleding, schoenen, voeding, blessurepreventie, etc. De informatie zal door deskundigen gepresenteerd worden en tevens in een handig naslagwerk uitgereikt worden. Op deze manier zal het praktische van het hardlopen een deels theoretische onderbouwing krijgen. De cursus wordt afgesloten met de THOR

Bosloop van 6 km. Bij voldoende belangstelling kan er vervolgens nog in aparte groepen door getraind worden naar de “10 km van Roosendaal”. Naast de uitgebreide informatie over deze cursus op de website www.thor-roosendaal.nl zal er door THOR op 19 december vanaf 19.30u nog extra een informatieavond in het Thorhonk op sportpark Vierhoeven georganiseerd worden. Belangstellenden zijn vrij om daar binnen te lopen en aanvullende informatie te vragen. Na afloop van deze avond bestaat er de mogelijkheid om in te schrijven. Inschrijven kan nog tot uiterlijk 9 januari (voor aanvang eerste training), maar we hanteren dan wel de regel: Vol is vol. Als men het daar niet op aan wil laten komen is het mogelijk ook contact te leggen via e-mail: info@ thor-roosendaal.nl of tel. 00-32-36637419.

De Griekse ziel was hoorbaar in Erato

Heropstandingsconcert Omonia ROOSENDAAL - Zondagmiddag 25 november gaf het Roosendaals Grieks ensemble Omonia voor een volle zaal in Erato te Roosendaal een concert, dat door de voorzitter Peter van Steekelenburg als een heropstandingsconcert werd gekwalificeerd. Op het programma: werken van verschillende Griekse componisten, waaronder Theodorákis, Markópoulos, Chatzidákis, Andriópoulos en Tsitsánis.

De solisten Lia van den Brand, mezzosopraan; Mieke Trimbos-Stoffels, alt; Piet van Zijst, tenor; Pascal Mortiers en Jaap van der Gulik, bariton werden begeleid door een instrumentaal ensemble o.l.v. Henny Besling, piano. Het concert werd geopend met een lied van Mitsákis, waar-

bij meteen opviel dat het ensemble een authentieke Griekse klank heeft. Uiteraard had de Griekse bouzoukispeler daar een groot aandeel in. Opvallend was het bijna professionele samenspel tussen de verschillende instrumenten, met name bouzouki en klarinet, en de mooie balans tussen vocalisten en instrumentalisten. De knappe arrangementen van contrabassiste Sylvia Maessen waren een feest voor het oor. In Móno esi viel het inlevingsvermogen van Pascal op. Mooi en gevoelig gezongen. Het vrolijke Xekinaï mia psaropoúla leverde een mooie homogene samenklank op tussen de vocalisten. De tenor zou iets forser kunnen zingen; zijn partij viel een beetje weg ten opzichte van de twee baritons. Lia stal de harten van het publiek door haar gevoelige interpretatie van het lastige Ola ta Kyparissia. Jammer dat de

contrabas iets teveel versterkt was; het vertroebelde de klankkleur een beetje. Na de pauze klonk een stemmig en sfeervol lied van Andriópoulos, waar de musiceervreugde vanaf straalde. Met een prachtige dramatische inleiding en een adequate instrumentale begeleiding vertolkten de vocalisten vervolgens een aangrijpend lied van Markópoulos, waarin de Griekse ziel bijna hoorbaar werd. Mieke riep met haar weemoedige, bijna verstilde vertolking van Dhiliná sti Sparti een ingetogen, licht dramatische sfeer op. Er werd afgesloten met een vrolijk lied van Tsitsánis, door het hele gezelschap vol enthousiasme en met een mooie klankkleur (het volume van de contrabas was inmiddels aangepast) uitgevoerd. Een zeer dankbaar publiek gaf het gezelschap een langdurige staande ovatie. PAGINA 16

A-Teams: 1. Hoeven 1 684,782 16,2. Oud Gastel 2 676,022 16. 3. Keijenburg-1 659,526 16, 4. Halsteren 4 653,149 16, 5. S.B.Ponderosa 2 648,038 16, 6. de Heen 1 641,915 16, 7. Halsteren 5 640,016 16, 8. Halsteren 2 637,436 16, 9. Welberg 1 634,197 16, 10. Oud Gastel 1 633,241 16, 11. Halsteren 1 631,688 16, 12. Welberg 2 631,376 16, 13. Halsteren 3 623,977 16, 14. Steenbergen 1 616,195 16, 15. Vossemeer 1 613,002 16, 16. Welberg 3 608,980 16, 17. Steenbergen 2 606,662 16, 18. S.B.Ponderosa 1 605,162 16, 19. Lepelstraat 1 601,880 16, 20. Lepelstraat 2 601,822 16.

B-Teams: 1. Steenbergen 5 703,737 16, 2. de Heen 2 681,824 16, 3. Halsteren 7 670,041 16, 4. Halsteren 10 656,336 16, 5. S.B.Ponderosa 3 652,852 16, 6. Steenbergen 4 645,170 16, 7. de Heen 3 DTC 639,915 16, 8. de Duiventoren 2 636,484 15, 9. Halsteren 9 634,919 16, 10. Welberg 4 634,485 16, 11. Oud Gastel 3 632,272 16, 12. de Duiventoren 1 631,444 15, 13. Steenbergen 3 628,534 16, 14. Halsteren 6 627,303 15, 15. Oud Gastel 5 622,753 16, 16. Stampersgat 2 619,876 16, 17. Halsteren 8 617,966 16, 18. de Hofstee 1 616,831 16, 19. de Hofstee 2 583,860 16, 20. Oud Gastel 4 575,707 15. Wedstrijdleiders: Henk Vrijhoef en Dinnus Frijters.

Programma DVO’60 Zaterdag 1 december, senioren 14.30u DVO’60 1-SPS 1 12.30u DVO’60 2-SPS 2 12.30u DVO’60 3-VVC’68 3 14.30u Seolto 4-DVO’60 4 14.30u Oudemolen 2-DVO’60 5 14.30u Moerse B 2-DVO’60 6 12.30u DVO’60 7-BSC 2 Jeugd 10.30u DVO’60 B1-Sprundel B1 12.30u Dosko C1-DVO’60 C1

10.30u Alliance C2-DVO’60 C2 10.15u DVO’60 D1-Dosko D1 09.30u DVO’60 D2-Alliance D2 09.30u Rimboe D1G-DVO’60 D3 10.30u DVO’60 E1-WVV’67 E2 10.00u Internos F1-DVO’60 F1 12.30u SC Gastel MC-DVO’60 MC Zondag 2 december 10.00u DVO’60 DA1-Vivoo DA2 10.00u DVO’60 DA2-Val Aan DA1

KORTE BERICHTEN Inloopochtend ProstaatKankerStichting: Dinsdag 4 december is de ProstaatKankerStichting in het Franciscus Ziekenhuis vertegenwoordigd. Van 10.00 uur tot 12.00 uur zijn de leden van de stichting te vinden in de centrale hal tegenover het Patiënten Service Bureau, route 94. Daar kunt u terecht met uw vragen. Er is ook informatiemateriaal verkrijgbaar. Heeft u vragen over deze inloopochtend, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van het Patiënten Service Bureau, tijdens kantooruren telefonisch te bereiken op nummer (0165) 58 85 76 of via e-mail psb@fzr.nl. ROOSENDAAL Peutervoorleesuurtje in de bieb: op dinsdag de 27 november om 10.00u in de VANnU bibliotheek aan de Markt 54a. Een lees- speel- en doe-uurtje voor peuters met hun ouders, oppas of grootouders. HSP lezing: Cindy van Nijnatten komt dinsdag 27 november een lezing verzorgen in spiritueel centrum the Soulcircle (klooster Mariadal) Hoogsensitieve mensen hebben een zeer gevoelig zenuwstelsel. Zij hebben als het ware fijnere “antennes”, wat maakt dat zij indrukken dieper en intenser opnemen dan niet sensitieve personen. Ongeveer 20% van de mensen zijn hoogsensitief. Hoogsensitiviteit is dan ook geen ziekte maar een manier van zijn. Inloop 19.00u. Info/opgave: www.thesoulcircle.nl Kledinginzameling: Zaterdag 1 december kledinginzameling voor Cordaid- Mensen in Nood, van 10 tot 12 uur in de St. Josephkerk te Roosendaal. Ook spullen voor de volgende rommelmarkt, en boeken, platen en cd’s voor de boekenmarkt worden ingezameld. Nieuw: inzameling van oude mobieltjes en oude draagbare telefoons voor CordaidMensen in Nood. Lezing Natuurgebieden over de grens: Dinsdag 4 december organiseert de KNNV afd. Roosendaal om 19.30 uur een interessante lezing, over verschillende natuurgebieden in het MEC T- huis Visdonk Roosendaal. De lezing wordt gegeven door Joris Pinseel. Deze avond is voor iedereen gratis toegankelijk en duurt tot 22.00 uur. Meer informatie www.knnv.nl/roosendaal Eucharistievieringen Wildenborch: Komend weekend is het de eerste zondag van de adventstijd, de voorbereiding op kerstmis. Vrijdag 30 november is de maandelijkse eucharistieviering in de ontmoetingsruimte van de Wildenborch met voorganger Claude Covemaeker. De viering begint om 14.00 uur. De laatste vrijdag van december is er géén viering. In plaats daarvan zijn met kerstmis 2 vieringen waarin Claude voorgaat en wel op vrijdag 21 december en maandag 24 december. Deze vieringen beginnen om 14.30 uur.


BIJ ONZE KLANTEN IS HET MUISSTIL

Duurzame oplossingen bij vliegen, houtworm, mollen, ratten, muizen, papiervisjes, vogeloverlast, wespen enz.

INVESTEER NU WAARDEVOL IN UW WONING. MOOIE LEEFSERRES, KOZIJNEN & DEUREN IN KUNSTSTOF & ALUMINIUM, RENOVATIE & NIEUWBOUW ✔ 30 jaar ervaring. ✔ Eigen ontwerp en studiedienst.

(0113) 57 38 81

www.ongediertespecialist.nl

✔ In kunststof en aluminium. ✔ Alles maatwerk door eigen produktie in Kalmthout. ✔ Onze adviseurs komen vrijblijvend ter plaatse en bespreken met u het ontwerp van uw tuinkamer of leefkeuken tot in de details.

Heeft u ook afscheid van uw (Directie)secretaresse moeten nemen en stapelt het werk zich op?

✔ Onbeperkt qua vormgeving en ralkleuren. ✔ Wij verzorgen met gespecialiseerde vakmensen uw volledige

Bel dan nu 06-15249655 of mail naar info@elsoenzo.nl (ook voor zwangerschapsen vakantievervanging) Tarief v/a e 27,50 p/u.

Tandprothetische Praktijk

Touwen b.v.

ACTIE tot Kerst 2012: Géén EIGEn bIjdrAGE op nIEuwE proThEsE! www.tpptouwen.nl info@tpptouwen.nl raadhuisplein 4, 4741 AM hoeven tel. 0165 - 505510 reparaties - implantaten nieuwe protheses

Leer Mediteren in Mariadal Diverse meditaties voor beginners

gratis kennismaking 04 december 20.30-21.30 uur www.i-a-m.nu

0165 55 47 63

LADYDIVA HAIR, NAIL and BEAUTY SALON

Wilt u ook mooi en lang haar hebben met de feestdagen??

TIJDELIJKE AKTIE: Haarverlenging met Original So-cap hairextensions. 100 hairextensions van 30 cm inclusief: inzetten. DIT ALLES VOOR DE PRIJS VAN € 159,00 KIJK SNEL OP: www.ladydiva.nl Of bel Tel: 076-8871443 / 06-44227222 U kunt bij LadyDiva ook terecht voor uw Wimperextensions, Acryl-nagels of Make-up. Aktie loopt tot 31-12-2012.

HELP

renovatie of nieuwbouwproject.

UW VAKMAN WOONT NET OVER DE GR ENS IN KALMTHO UT!

✔ 10 jaar waarborg. ✔ Wij vragen nooit voorschotten.

BEZOEK ONZE SHOWROOM SERRES - KOZIJNEN - DEUREN in ALUMINIUM & PVC

Br ass c h a a t s e s t e e n w e g 2 9 2 • 2 9 2 0 K a l mt h o u t B e l g i ë • Te l 0 0 3 2 3 6 6 6 5 7 8 6 • Fa x 0 0 3 2 3 6 6 6 4 4 4 1 www. b r u vo. b e

Interesse in een gratis

BIJBELCURSUS?

- u bepaalt zelf het studietempo - eenvoudig, geen vooropleiding - lessen worden gecorrigeerd teruggestuurd - geen bezoek aan huis - geen kosten OPROEPend onze rijblijv k Bezoe v tavonden. Volledig anoniem contac ***************************** Stuur een gratis proefles: Naam.............................................. Adres............................................... PC + Woonplaats............................. *****************************

E-mailadres: sbctholen@kliksafe.nl Info: Geref. Gemeente Tholen p/a Postbus 28 4690 AA Tholen

CRISIS, ACTIE ACTIE ACTIE

BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

48

BIEF-GOURMET

NAAR KEUZE ELBIEFSTUKSPIES 250GR VLEESASS PIES - KOG VARKENSHA N - KALKOENHAASSPIES RTE SOO DIV. VIS

N FONDUE - STEENGRILL - BAKPLAAT - WOKPA ILET-ENZ. MET O.A. RUNDERBIEF-KALKOENBIEF-VARKENSMEDAILLONS-KIPF

KIPFILET RIBKARBONADE SPEKLAPPEN SUPER STUNT

blank ofrd gemarinee

RUNDERGEHAKT

1KG 4.49 1KG 3.99 1KG 3.33

puur mager

½KG

1.99

250 GR. P.P. VANAF

2.45

BOTERHAM WORST 150GR 1.19 SINTERKLAAS SALADE 100GR 0.99 SCHWEINE HAXE PER STUK 3.99

SPARERIBS KG 3.99 HAASKARBONADE KG 4.49 VARKENSFILET KG 4.99 ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL

NU € 25,- per les www.rijschool-vosch.nl gegrilde kipproducten - kipgehakt - konijnenbout wild konijn - hertenbief - hazenbout (rug en filet) tamme eendfilet - fazantenfilet

Roselina

Poelier de Koning

Wouwsestraatweg 178 | Bergen op Zoom 0164-233730 Do. en vr. de gehele dag geopend, op zaterdag tot 14.00 uur

Wilt u op een leuke manier wijzer worden?

Wilt u opbedrijven een leuke manier wijzer Bij ons kunnen en particulieren terecht voor erkendeworden? opleidingen, trainingen en workshops die leuk en leerzaam zijn om te volgen o.a.:

Bij ons kunnen bedrijven en particulieren terecht voor erkende opleidingen, trainingen en workshops die leuk en Kantooropleidingen leerzaamTelefoniste/receptioniste zijn om te volgen o.a.: start 31 januari (Fin) Administratief medewerk(ster) start 3 december, 31 januari Communicatie: Commercieel Administratief medewerk(ster) start 31 januari Een goed gesprek met lastige types (start 2 juni) (medisch) Secretaresse start 4 en 5 december Om de tafelAssistente met de start medewerker Management 28 januari (start 23 mei) Anatomie, Pathologie, Fysiologie start januari Als de telefoon gaat….(start 7 10 mei) Medische Terminologie start 29 januari Basiskennis Boekhouden start 9 en 31 januari Management: Praktijk Diploma Boekhouden start 4 en 5 februari

VAKMANNNEN GEzocHt

Personele Zaken in een notendop (start 19 mei)

Start je eigen allround klusbedrijf met succesvolle en betrouwbare organisatie De Vakman FP BV. 95% slagingskans! Klusopdrachten,inkoopkortingen, reclame, internet, bedrijfsadvies en aantrekkelijke voorwaarden.

Coaching & Officemanagement

033 - 456 79 20 www.devakman.info

Managementopleidingen Alleen een hond heeft een baas (23 mei) Middleop Management Even de stoel start van 16 dejanuari werkgever (5 mei) Jaarverslaglegging voor de niet-financiële manager start 18 januari Vergader- en presentatietechnieken start 28 januari Managementsuppport: Officemanagement start 28 januari

En zo is het afgesproken (notuleren) (start 7 mei) juni)

Energieweg 11B antiek | (streek)sieraden | design | kunst | verzamelingen | inboedels

Inbreng gevraagd, van één item tot complete inboedel, voor onze

Kunst & Antiek Veiling en VenduVeiling op dinsdag 18 en woensdag 19 december VenduHuis De Jager Goes BV Ringbaan West 2b | 4461 ED Goes 06 42 11 45 42 | www.venduhuisdejager.nl

4691 SE THOLEN

Lorentzweg 20 Telefoon: 0166-603036 4691 SR Tholen GSM: 06-20626810 Telefoon: 0166-603036 E-mail: roselina.langius@tiscali.nl Internet:info@roselina.nl www.roselina.nl E-mail: Internet: www.roselina.nl

Trainingen & Workshops Van factureren tot incasseren (start 9 mei en 25 Timemanagement 11 januari Het mysterie van financiën Stoppen met piekeren 25 januari (start 2 juni en 29 augustus) Relaxter omgaan met spanningen 1 februari Notuleren voorde gevorderden 5 december, 8 januari Engels voor secretaresse (start 6 mei en 27

augustus)

Computertrainingen en Workshops Word 2010 start 3voor december, januari en Wij zijn erkend opleider LSSO,31Nemas Functies en formules in Excel 4 januari

de Associatie. Nieuwsgierig geworden? Wij sturen u graag informatie toe. Ook kunt u een afspraak maken voor een (gratis) intakegesprek. Wij zijn erkend opleider voor LSSO, Nemas en de Associatie. Wij sturen u graag informatie toe, ook is een (kosteloos) intakegesprek mogelijk.


sport

Geslaagd jeugd toernooi RCC Bekaro

Handboogvereniging L’Union fait la Force

Diploma schieten voor jeugd ROOSENDAAL - Afgelopen zondag hebben Koen Griffioen en Rick van Aart twee jeugd schutter van handboogvereniging L’Union fait la Force uit Roosendaal deelgenomen aan de diploma verschieting van Rayon 2 van de Nederlands Handboog Bond. Rick was ingedeeld bij de aspiranten en Koen bij de junioren. Deze wedstrijd werd geschoten op de banen van De Zwartmikkers te Middelbeers. en begon om 10.00 uur. De aspiranten schoten alleen 30 pijlen volgens het drie pijlen systeem op 18 meter op een zestig cm blazoen de junioren 30 pijlen volgens het drie pijlen systeem op 18 meter op een veertig cm blazoen en

daarna 25 pijlen volgens een pijl systeem op 25 meter op een zestig cm blazoen. Beide jeugd schutters behaalde een A Diploma deze werd hen uitgereikt door de voorzitter van het Rayon bestuur, Dhr. Tony de Jong. Het was een leuke wedstrijd voor beide leden van onze vereniging want zij hadden nog niet vaak bij een andere vereniging geschoten. Wat zorgde voor ander omstandigheden die weer voor extra spanning zorgden. Mocht u interesse hebben in handboogschieten kom gerust eens langs op de binnenbanen van handboogvereniging L’Union fait la Force de banen zijn te vinden op sportpark Vierhoeven in Roosendaal of kijk op de site www.lunionfaitlaforce.nl

Handballers Heerle superieur

Het adres voor al uw tuinmachines

HEERLE - De mannen van Heerle wonnen zaterdagavond in Wouw verrassend ruim van de nummer twee Habo’95 uit Boekel met 30-20. Net als vorig seizoen lukte het Habo niet om punten te pakken in Wouw. Toen was het spannend tot het laatste fluitsignaal, 27-26, terwijl het nu al veel eerder was beslist.

De turven van RCC Bekaro en REL samen met Miss Nederland Nathalie den Dekker.

gazonmaaiers en tuintractoren.

ROOSENDAAL - Afgelopen weekend Wel behaalden ze in samenwerking met week lekker samen kan trainen en lol kan zowel opvang als recycler heeft aan het sportpark Vierhoeven de leeftijdsgenoten van REL uit Etten-Leur maken. Heb je dus zin om een keer een en zero-turn maaiers. een geslaagd toernooi plaats gevon- een hoog niveau. proeftraining te komen doen in Roosenden op de rugbyclub RCC Bekaro. De trainer/coach van de benjamins was daal of alleen maar eens te komen kijken, zeer tevreden en had een groep gezien die de trainingen zijn iedere dinsdag en vrijdag Het betrof een bondsdag waarop diverse zich derobotmaaiers gehele dag volledig had ingezet en van 18.45 tot 19.45u. Je mag 6 trainingen tweewieltractoren teams uit het land vertegenwoordigd wa- hard had gewerkt om tot een goed resul- gratis meedoen. Op zaterdag 19 januari Meteen vanaf de eerste seconde was duigazonmaaiers en tuintractoren. Feesmachines ren. In totaal waren er zo’n 20 teams en taat te en zal er weer een toernooi worden georga- delijk dat Heerle er, net als vorig seizoen, zowelkomen. opvang als recycler ruim 200 kinderen in de diverse leeftijds- Ook bijcompacttractoren de mini’s helaas geen finale plaats, niseerd in Roosendaal (als het weer het vol voor ging. Dat de bezoekers veel kanen zero-turn maaiers. nieuw klassen om te strijden om de prijzen. maar zeker welen eenGebruikt aantal goede wedstrij- toelaat). Het streven is dan om in iedere sen misten in de beginfase was ook wel De aftrap van de dag werd gedaan door den gezien. Ookrobotmaaiers hier werd duidelijk dat het leeftijdscategorie met een eigen team te duidelijk. De ruststand van 15-8 gaf goed houtversnippermachines kantensnijderstussen de jeugd staan. Dus wil je deel uitmaken van een weer dat de Heerlese dekking, met een uitMiss Nederland 2012, Nathalie den Dek- samenwerkingsverband tweewieltractoren ook zelFrijdend ker. Dit deed ze tijdens de eerste wedstrijd van RCC Bekaro REL niet altijd ideaal is. hecht team bij een leuke club, waar je je- stekende Bram van den Broek in het doel, enen Feesmachines van de dag tussen de turven van RCC Be- Het is compacttractoren altijd beter om als team te kunnen zelf iedere week lekker kan uitleven op het stond als een huis. compacttractoren nieuw en Gebruikt karo en HRC uit Den Haag. In deze wed- spelen dieselFrontmaaiers Begin tweede helft ging het bijna mis. De met jongens waarmee je iedere veld, kom dan zeker eens kijken. houtversnippermachines strijd liet de Roosendaalse jeugd gelijk kantensnijders Green-technoloGY ook zelFrijdend zien waarom ze momenteel tot de beste HetproFessionele, adres voormilieual uw tuinmachines, bladblazers en vriendelijke en zeer compacttractoren teams van Nederland behoren. dieselFrontmaaiers zuigmachines, 2 en 4 wiel compact trekkers, infraroodkrachtiGe werktuiGen Door uitstekend samenspel en een perGreen-technoloGY heaters, houtversnippermachines en gazonmaaiers. proFessionele, milieufecte wedstrijdmentaliteit wonnen ze deze vriendelijke en zeer wedstrijd verdient. werktuiGen AllekrachtiGe reparaties met haal- en brengservice. Ook alle overige wedstrijden werden geKoop bij de man die het ook repareren kan. wonnen en dus mochten de jongste speKoop bij de man die het ook repareren kan! lers van RCC Bekaro voor de 2de week achter elkaar de eerste prijs mee naar huis nemen. Voor de benjamins van RCC Bekaro was voor al uw tuin en parkmachines er naar 2 winst en 2 verlies partijen geen noordhoeksestraat 1, 1,oud 0165 - 314214, www.dekkersendekkers.nl noordhoeksestraat oud Gastel, Gastel, tel.tel. 0165 - 314214, www.dekkersendekkers.nl plaats in de finale wedstrijd.

Het adres voor al uw tuinmachines

bezoekers kwamen terug tot 16-14 maar Perke Pellis hield Heerle op de been met drie doelpunten op rij. Het werd 18-15 en daarna werd het verschil steeds groter. Het leek wel alsof Habo het wel geloofde terwijl Heerle de voorsprong steeds groter zag worden. Wat voorgaande wedstrijden weleens als een punt van kritiek werd genoemd waren de scheidrechters. Afgelopen zaterdagavond was er helemaal niets aan te merken op het perfect fluitende koppel. Dat werd door beide partijen beaamd. Doelpunten: Perke Pellis 7, Perry Broos 7, Gerben van Loon 4, Jeroen Machielse 3, Richard Broeren 3, Kai Arnold 2, Koen van Eekelen 2, Marijn de Kock 1 en Rik Verbunt 1.

Springwedstrijd ABC-lijn

Koop bij de man die het ook repareren kan!

Dekkers DekkersMachinehandel Machinehandel vof vof

voor al uw tuin en parkmachines

Meisjes behalen opnieuw overwinning

Blauw-Wit basketball ROOSENDAAL - De basketballers van Blauw-Wit hadden afgelopen weekend alleen uitwedstrijden. Bij de jongsten leverde dat redelijk eenvoudige overwinningen op. De MeisjesU16 behaalden hun 2e overwinning op rij, terwijl Heren1 hun 2e verliespartij op rij in de Overgangsklasse incasseerden. En Heren2 had met een verre van compleet team helemaal niets in te brengen tegen de koploper.

Zaterdag 24 november speelde JongensU14 in Dinteloord tegen SimpleDribble. De tegenstanders bleken zeer onervaren en Blauw-Wit kon niet anders dan met eigen spelletjes snelle balveroveringen in veel scores om te zetten. Bij rust stond het al 10-60, en ook na rust bleven ze, ondanks een klein tandje minder, veel scoren. Eindstand 26-104. JongensU16 ging op bezoek in Oosterhout bij EastwoodTigers. Blauw-Wit startte vanuit een zoneverdediging maar trof een erg makkelijk scorend Eastwood. Na het 1e kwart was de stand 12-10 en leek er nog niets aan de hand. Maar het 2e kwart kwamen de Roosendalers niet in het spel: makkelijke open lay-ups en schoten werden niet benut en veel balverlies zorgde ervoor dat de thuisclub naar een 30-20 ruststand uitliep. Na rust kwam een agres-

sief en geconcentreerd spelend Blauw-Wit terug en na 7 minuten stond even een voorsprong van 34-37 op het bord. Maar Eastwood kwam er weer overheen en boekte een verdiende 57-47 overwinning. De U12 mini’s kwamen in actie in EttenLeur tegen ELBC. De jongens zaten vol strijdlust, en waren duidelijk van plan om te gaan winnen. En dat lukte ook. Met mooie acties, goed samenspel, snelle scores wisten de Roosendaalse jongsten een flinke voorsprong op te bouwen in de eerste periodes, waarna ELBC nog dappere maar vergeefse pogingen ondernam om terug te komen. Via 4-23, 12-13, 8-8 en 6-18 kwam de eindstand op 30-62 voor Blauw-Wit. Heren2 bleek maar net 5 man op de been te kunnen krijgen voor hun uitwedstrijd bij koploper Octopus Vught. De Roosendalers kwamen er ook totaal niet aan te pas en konden slechts proberen de schade te beperken. Uitslag werd liefst 128-35. De komende weken moet blijken of het team echt levensvatbaar is. Laat op de avond had Heren1 wedstrijd bij het Oostbrabantse Deurne Pioneers, op papier een wedstrijd die te winnen was. Maar de tegenstanders bleken al snel vrijwel alles raak te schieten, en Blauw-Wit, dat 4 spelers miste, speelde ronduit zwak en liep al snel een achterstand op (33-23).

De organisatie in aanval en verdediging miste. Blauw-wit wist de schade in het 2e kwart beperkt te houden (25-23) en het derde kwart nog te winnen (20-25). Het laatste kwart zakte het toch weer in (22-16) en Deurne won met 100-87. De Heren Overgangsklasse is heel spannend. Medekoploper Octopus Vught verloor ook, en de competitie is nog lang en biedt nog veel kansen, zeker als de Roosendaalse trainingsfaciliteiten beter worden met de nieuwe hal. Zondag 25 november mochten de MeisjesU16 naar Hilvarenbeek voor hun uitwedstrijd tegen BiksShots. De tegenstanders waren er op gebrand om te winnen, roken een kans, maar de Blauw-wit meiden vochten voor wat ze waard waren, en trokken net aan het langste eind: 35-31. Hun tweede overwinning op rij! Programma Zaterdag 1 december: JongensU16 naar Agathos in Geertruidenberg; JongensU18 naar BCVlissingen, voor de koppositie in de Hoofdklasse. Zondag 2 december, thuis in D’n Dijck om 10u00, JongensU12 tegen Agathos Geertruidenberg; om 11u30, MeisjesU16 tegen BBFMigliore uit Rijen. Uit in Bergen op Zoom: JongensU14 tegen WBBGiants2. PAGINA 18

De 16+ groep.

ROOSENDAAL - Zaterdagmiddag 17 november nam de 16+ groep, onder leiding van Chantal Rijkers, deel aan de springwedstrijd ABC-lijn te Steenbergen. Deze wedstrijd vond plaats in sporthal ‘t Cromwiel en werd georganiseerd door Trafo Steenbergen. Het verslag van één van de deelneemsters: “Eindelijk was het dan zo ver! De springwedstrijd van Steenbergen! Wij hadden onder leiding van onze trainster Kim van Eetvelde hard getraind op de volgende toestellen: airtumblingbaan, minitrampoline en minitrampoline-pegasus. Wij kwamen op elk toestel uit in de C-lijn. Het eerste toestel dat wij mochten springen was minitrampoline-pegasus. Dit was niet ons sterkste onderdeel, maar de sprongen verliepen buitengewoon goed. De kop was eraf! Vol goede moed begonnen wij aan ons tweede toestel van die dag: trampoline. In deze serie vonden een aantal moeilijke sprongen plaats zoals hoeksalto voorover en een salto hele draai. Evelien Luijten had bij dit toestel moeite met twee

onderdelen. Deze onderdelen heeft zij dapper door gesprongen! Ondanks één valpartij verliep dit toestel ook erg goed. Toen het buiten al donker werd begonnen wij aan ons derde en laatste toestel: airtumblingbaan. In de laatste serie vonden de moeilijkste sprongen plaats die de meeste punten opleverden. In deze sprongseries gingen we allemaal tot het uiterste! Ondanks de moeilijkheidsgraad verliepen ook deze sprongen goed. Wij waren erg tevreden over het verloop van alle toestellen en dit werd beloond met maar liefst drie prijzen! Op minitrampoline hebben wij een eerste plaats weten binnen te slepen met 20.30 punten. Dit betekent dat wij op dit toestel gepromoveerd zijn naar de B-lijn! Ook op airtumblingbaan zijn wij geëindigd op de eerste plaats met 19.00 punten. En op mintrampoline-pegasus zijn wij geëindigd op een derde plaats met 17.35 punten. Wij trainen hard en zijn erg blij met deze resultaten. We trainen verder voor de volgende springwedstrijd in maart en hopen dan ook met prijzen naar huis te kunnen gaan!”


x x x

to werkd El t 2 ag g ke 2.0 eop 0 u end ur !

x x

x x x

x x

Totaal € 150,voordeel!

Ook verkrijgbaar in wit

et cm bl ,7 Ta 25

"| ,1 10

Creëer eenvoudig content met S Pen, S Note en Adobe© Photoshop© Touch

Normaal: Retour via Samsung: Media Markt prijs: Tablet Mania voordeel:

459,75,384,-* 75,-

Tablet Mvoaonrdieael Accessoire t.w.v. Galaxy Note 10.1 WiFi 10,1" Tablet

1280x800 LCD scherm, 2 GB werkgeheugen, WiFi (Direct), Bluetooth, micro USB, 1.9 Megapixel camera aan de voorzijde, 5.0 Megapixel camera aan de achterzijde, versnellingsmeter, GPS, kompas, gyroscoop, Android 4.0. Art.nr.: 1189415/ 1189413

BREDA

Kruisvoort 14 Woonboulevard Breda Tel. 076 - 5258100

www.mediamarkt.nl Openingstijden maandag 10.00 - 22.00 uur dinsdag 10.00 - 22.00 uur woensdag 10.00 - 22.00 uur donderdag 10.00 - 22.00 uur

ediamarkt.nl w.m wwnne er u nu op de mediamail!

Abo

vrijdag 10.00 - 22.00 uur zaterdag 09.30 - 20.00 uur zondag 12.00 - 17.00 uur

BERGEN OP ZOOM

Burg. van Hasseltstraat 3 Tel. 0164 - 218600

Openingstijden maandag 10.00 - 22.00 uur dinsdag 10.00 - 22.00 uur woensdag 10.00 - 22.00 uur donderdag 10.00 - 22.00 uur

vrijdag 10.00 - 22.00 uur zaterdag 09.30 - 18.00 uur zondag 12.00 - 18.00 uur (IEDERE ZONDAG OPEN)

*De prijs van € 384,- is de prijs na € 75,- retour via Samsung

* Aanbiedingen max. 1 per klant • Geen verkoop aan handelaren • Zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden • Aanbiedingen zijn geldig van 26.11 t/m 02.12.2012 • Zolang de voorraad strekt • Prijzen zijn excl. verwijderingsbijdrage.

Hoge snelheid met 1,4 GHz Quad Core Processor


sport

D7 van RKVV Roosendaal kampioen

De Alpenjagers ROOSENDAAL - De zomercompetitie van de kruisboogschutters Alpenjagers heeft een overwinning opgeleverd voor Anton van der Ven die zijn gemiddelde verbeterde van 116 naar 127 punten en in 16 wedstrijden een totaal score had van 30 wedstrijdpunten. In de bekercompetitie moeten de schutters schieten tegen hun eigen gemiddelde en kunnen bij winst 2 punten verdienen, bij gelijke stand 1 en verlies 0 punten. Op de 2e plaats eindigde Jack Heck met 28 wedstrijdpunten en een nieuw gemiddelde van 127 punten. Hij werd gevolgd door Helmer Siegers die ook 28 punten had en een gemiddelde van 137 punten. Yilmaz Ozcelik werd 4e met 25 wedstrijdpunten en een gemiddelde van 123 punten. Op de 6e plaats kwam John Schrauwen die 18 punten verzamelde en een gemiddelde van 137 punten, daarna Jan Hagenaars met 16 punten en 136 punten Jan van Gils met 14 punten en 137,5. De nestor van het gezel-

schap schutters Andre van As werd 8e met 10 punten en 123. Op de 9e plaats eindigde Frans Joore die in de 16 wedstrijden de meeste punten bij elkaar schoot met 9 punten en een gemiddelde van 138,5 gevolgd door Piet Beerendonk met 6 punten en 137,5 en hekkensluiter en rode lantaarn winnaar werd nieuwkomer Henk Meeuwisse die in 16 wedstrijden 0 punten had verzameld en een nieuw gemiddelde van 112 liet noteren en dus goede kans maakt het volgende jaar de beker te winnen. Riet van As, Pieter Griffioen en Adrie Kempenaars schoten wel een aantal keren mee maar telden niet mee in de eindstand. De schutters beginnen volgende week met de wintercompetitie waarin koppels tegen elkaar gaan strijden voor de eindoverwinning. In totaal worden er 6 wedstrijden geschoten waarin in 3 onderdelen gestreden moet worden, 5 schoten voor de punten, een kamp tussen de A en B schutters ( afvalrace) en 2 serie van 3 schoten waarin de punten 8-9 en 10 geschoten moeten worden.

Schaakvereniging De Pion D7 van rkvv Roosendaal.

ROOSENDAAL - D7 van rkvv Roosendaal is najaarskampioen. Het team dat wordt getraind door Rob van

Baal en Freek Hulsbos, heeft 27 punten uit 9 wedstrijden, en een doelsaldo van 95 doelpunten voor, en 13 tegen. Dylan, Enrique, Roel, Kibett, Emiel, Stijn, Mustafa,

Jarno, Wail, Ole, Ahmet, Rick, Kerem, Thijmen en Floris hopen in de volgende wedstrijd de 100ste goal te scoren. Jongens, van harte gefeliciteerd.

Waterpolo zpv-Hieronymus

Volle winst voor thuisspelende ploegen Hieronymus ROOSENDAAL - Zaterdag speelden 3 teams van Hieronymus in de Stok en wisten deze wedstrijden winnend af te sluiten. De E-jeugd begon tegen de Schelde weer uitstekend en door snelle aanvallen en prima verdedigend werk werd er weer ruime gewonnen, maar ook de 0 gehouden met de cijfers 4-0, 8-0, 11-0, eindstand 19-0. Julia en Kevin scoorden nu wel net als Didier, Declan Jamie en Aschwin en Sebastiaan hield de 0 in het doel bij afwezigheid van Willem, Werner speelde goed, maar kwam deze keer niet tot scoren. Dames 2 speelden tegen DBD2 en was van begin af aan de sterkste, wat ook duidelijk in cijfers uitgedrukt werd, 8-0, 10-1, 14-1, eindstand 16-1. Gescoord werd er door Natalie Bakx, Melissa Verhulst, Dominique Ketelaars en Ester van Eekelen, maar Femke, Dorien, Jeske, Femke en Annelie zorgden verdedigend ook voor dit feestje. Dames 1 speelden tegen nummer 2 SBC2000 1. Het werd een spannende wedstrijd, waar Hieronymus nu de zenuwen in bedwang hield en zelfs in de laatste periode de druk op kon voeren, waar SBC-2000 meerdere

keren in de fout ging, waardoor dames 1 de punten in Roosendaal hield. Standen 2-1, 5-2, 8-6, eindstand 12-8. Doelpuntenmaaksters waren Evelien Tak, Irene Hamerlinck, Steffie Hovelings, Annieck Havinga en Annemijn Bosman, maar Roos, Dominique, Lisette, Laura en Linda lieten zich niet onbetuigd en vochten ook mee als leeuwinnen. Heren 2 moesten het in Bergen op Zoom opnemen tegen koploper Krabben 1, wat ze goed deden, vooral Fabian was goed op dreef en hield een strafworp tegen, maar ook een aantal 1-0’s. Alleen de laatste periode was minder en gaven ze de winst uit handen, maar toch nog een punt gepakt. Standen 1-3, 2-5, 4-6, eindstand 6-6. Gescoord werd er door Martin Eckhardt, Kaj Noppen en Stijn Sandee. Heren 3 konden het in Etten-Leur alleen de eerste periodes bolwerken tegen een sterker DIO 2 en verloren dan ook deze strijd met de cijfers 2-0, 3-1, 6-1, eindstand 11-2. Stijn vd Berg scoorde voor Hieronymus. Heren 1 speelden in Utrecht tegen Utrecht 1 geen slechte wedstrijd, maar maken toch te weinig gebruik van de man-meer’s die ze creëren en konden dan de lichte achterstand opgelopen in de tweede periode

niet goed maken. Standen 4-4, 6-4, 6-4, eindstand 8-6. Doelpuntenmakers waren Dennis Koevoets, Ward van Gestel en Henk Schouwenaars. Programma volgende week In de Stok te Roosendaal 18.00 E-jeugd-De Schelde 18.30 D1-jeugd-De Krabben 19.00 D2-jeugd-SBC-2000 19.30 Dames 1-De Treffers 1 20.30 Dames 2-Waterproof 1 Heren 3 spelen in Etten-Leur tegen DIO 2 en Heren 2 spelen in Gorinchem tegen ZVDO’74.

Uitslagen 23 november, A-groep Cees IJzermans-Jordy Schouten 1-0 C1-groep Ger IJzermans-Jan van Oosterhout 0-1 Visie Cup

Theo Potjes-Patrick Heijnen 1-0 Jan Schuurmans-Marc Naalden 1-0 Ton v.d. Werf-Henk Alberts 0-1 Frank Lambregts-René v.d. Broek ½-½ Bart Peeters-Ad Bruijns 1-0 Surf voor meer informatie naar: www. depion.nl

Programma Cluzona Programma jeugd Zaterdag 1 december Cluzona C1-Roosendaal C2 av.10.30u Cluzona C3-Unitas’30 C4 av.10.30u Halsteren B2-Cluzona B1 av.13.15u HSC’28 B1-Cluzona B2 av.13.30u Roosendaal C3-Cluzona C2 av.13.15u ODIO ME1-Cluzona ME1 av.10.45u Nieuw Borgvliet F1-Cluzona F3 av.11.00u Internos M1-Cluzona M1 av.08.45u

Programma senioren Zondag 2 december Cluzona 1-SC Gastel 1 av.14.30u Cluzona 2-Schijf 2 av.12.00u Cluzona 4-SVC 3 av.10.30u Nieuw Borgvliet 3-Cluzona 5 av.10.00u Cluzona 6-Schijf 3 av.10.00u DEVO 4-Cluzona 7 av.10.00u SC Kruisland VR1-Cluzona VR1 av.11.30u

KNVB kampioenschap lonkt voor dames Bristol Team

NSV is klaar voor confrontatie met WVV-67 NISPEN - Zoals zo veel standaardelftallen in West-Brabant kwam ook NSV-1 afgelopen zondag niet in actie. De rustdag kon als voorbereiding gebruikt worden op de volgende wedstrijd. Zondag wacht immers de confrontatie met het ongeslagen WVV ’67-1.

WVV-67 staat met 3 gelijke spelen op een 2e plaats na leider ODIO, maar heeft de productiefste voorhoede van de 5e Klasse B met 49 gescoorde doelpunten in 11 wedstrijden. NSV staat op een derde plaats met 2 punten achterstand op WVV-67. In de strijd om directe promotie zou NSV goede zaken doen als de drie punten in Nispen zouden worden gehouden. De eerste drie in de eindstand promoveren immers rechtsreeks. In Woensdrecht eindigde de eerste wedstrijd van het seizoen op 0-0. De wed-

strijd op Sportpark De Wallen begint om 14.30 uur. NSV-2 kwam wel in actie. Op een winderig maar uitstekend bespeelbaar hoofdveld werd in Nispen de semi-klassieker tegen Schijf-2 afgewerkt. NSV-2 leverde vooral in de eerste helft te weinig strijd. Schijf-2 nam daarin wel het initiatief. Rust 1-2. Met de wind in de rug dacht NSV het karwei in de tweede helft te kunnen klaren, maar kwam bedrogen uit. Met de Sinterklaasperiode in gedachte gaf NSV-2 achterin te veel weg. Het werd uiteindelijk 3-5. Uitslagen junioren DSE A1-NSV A1 0-11 NSV B1-Sprundel B2 2-3 SC Welberg C1-NSV C1 3-1 Smerdiek D1-NSV D1 0-9 NSV D2-DEVO D2 8-0 SC Kruisland E2-NSV E2 3-5 NSV F1G-Hoeven F2 0-13

NSV/Cluzona MA1-Klundert MA1 0-9 Uitslagen senioren NSV 2-Schijf 2 3-5 ODIO 3-NSV 3 5-0 NSV 4-Rimboe 4 4-2 SC Gastel 8-NSV 6 2-2 Programma junioren NSV B1-BSC B3 10.00u Hoeven MA1-NSV/Cluzona MA1 13.00u Programma senioren NSV 1-WVV ’67 1 14.30u NSV 2-Roosendaal 3 12.00u Grenswachters 3-NSV 3 10.30u NSV 4-SC Gastel 7 10.00u Rimboe 5-NSV 5 10.00u Hoeven 6-NSV 6 10.00u NSV VR1-NVS VR1 10.00u Alle info over NSV vindt U op www.nsv-nispen.nl PAGINA 20

ROOSENDAAL - De Dames van Bristol Team/B-fit wisten zich vorige week vrijdag te plaatsten voor de finale voor het kampioensschap aanstaande vrijdag. Door nog bijna een riante 4-1 voorsprong weg te geven is het de dames toch gelukt om de finale te bereiken. De einduitslag was 4-3 in het voordeel voor de geel zwarte. Twee dagen ervoor moest men de

playoffs proberen te halen door met 25 doelpunten te winnen. Een bijna onmogelijk opgaven, maar toch haalde ze alle uit de kast op te realiseren. Namens de hele vereniging zijn we trots op de dames en wensen hun succes aanstaande vrijdag. Graag nodigen we zoveel mogelijk Bristolspelers, fans en noem het maar op om te komen kijken naar de finale, 22.15u in Wouw.


KEES

De allergrootste luchtDruk schietsport - sortering in De regio!!

In 4½ - 5.05 - 5½ - 6.35 mm. Geen limiet aan kogelsnelheid en geen vergunning vereist, wel legitimatie verplicht. Uiterst deskundige voorlichting, garantie en service. Uiteraard hebben we ook alle toebehoren voor de buks. Mogelijkheid voor proefschieten.

Zeer uitgebreide keuze in de merken: Anschutz, Diana, Gamo, Crosman, FX, Feinwerkbau, Theoben, BSA, Weihrauch, AirArms, Eser, Evanix, Falcon, CZ, Umarex, etc. En…..wij hebben de GAMO ZOMBIE !! Reparatie en inruil mogelijk. Ook uw adres voor kruis- en handbogen, kijkers, lasers, koffers, wapenkasten, paintballwapens, duikflessen en hogedruk-pompen

Persluchtbuksen

(op druk brengen dmv duikfles of pomp)

Metaaldetectors Black-Bull en C-Scope

AUTOMONTAGEBEDRIJF

JOKO

• Sloop-loop-schade auto’s motors te koop gevraagd. • Alle gebruikte onderdelen online. • Vrijwaring bij ophalen. • Reparatie en onderhoud. Lid ARN-Stiba-RDW

Maalbergenstr. 24a Wernhout Tel. 076-5971739 / 06-54278822 info@jokozundert.nl www.jokozundert.nl

Elise Dansschoenen

OH KOM ER EENS KIJKEN... PTA SPEELT VOOR SINTERKLAAS!

PEUGEOT 208 ENVYY

Officieel dealer van Diamant dansschoenen Uit voorraad leverbaar!

€ 15.340

0167-522939 - 06-10807891

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

In iedere prijsklasse volop keus.

T/M

INCL . CLIMATE CONTROL, NAVIGATIE EN PARKEERH ULP

€ X.XXX KORTING

Fenix en Mag-Lite zaklampen zeer grote licht opbrengst

Gasflessen en toebehoren oa voor uw terrasverwarming en kachel.

Sluban voor de kids: past op Lego, maar dan veel voordeliger en andere modellen oa leger en marine.

Stoelen voor mensen

Stoelen voor mensen

Gem. verbr. (afh. van type motor) l/100 km: 4,5-4,6; km/l: 22,2-21,7; CO2: 103-106 gr/km. Genoemde vanafprijs is incl. btw, inruilpremie, voorraadkorting en excl. kosten rijklaarmaken en leges. Vraag in de showroom naar de mogelijkheden en voorwaarden. Het afgebeeld model kan afwijken van de werkelijkheid. Wijzigingen en fouten voorbehouden. Actie geldt t/m 31-12-2012.

Oudejaarsavond is pas ouderwets compleet met VUURWERK van Kees, vanaf dit jaar extra grote opslagbunkers, dus een nog grotere sortering/voorraad !! Geen bestellijst nodig. Voor alledaagse en niet-alledaagse spullen waarvan u niet weet waar u het zou kunnen vinden gaat u natuurlijk eerst naar:

KEES Vierwindenstraat 26-28 Breda, 076-5140144 openingstijden: di/vr 10-18 uur, zat 10-17 uur, zo/ma/koopavond gesloten zie ook: www.kees-breda.nl

PTA ROOSENDAAL Vlierwerf 6 Tel.: (0165) 52 66 66 www.pta.peugeot.nl Bel voor een gratis demo of proefplaatsing 0165-870209

Bel voor een gratis demo of www.fityx.nl proefplaatsing 0165-870209

Bel voor een www.fityx.nl gratis demo of proefplaatsing 0165-870209

AUTOBEDRIJF DE KEEN B.V. Etten-Leur Voorsteven 25 Tel.: (076) 501 31 51 www.dekeen.peugeot.nl - Agent AUTOBEDRIJF F. NOUWS Rucphen Sprundelseweg 35 B Tel.: (0165) 34 37 40 www.nouws.peugeot.nl - Agent PTA heeft ook vestigingen in Goes, Middelharnis, Terneuzen en Vlissingen.

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

www.fityx.nl

JAMMER DAT JE EENMAAL

BINNEN DE BUITENKANT NIET MEER ZIET 14% BIJTELLING & GÉÉN WEGENBELASTING NIEUWE MOTOR 3,2L/100KM 5 STERREN EURONCAP MULTIMEDIA SCHERM MET NAVIGATIE

VANAF € 13.990,EXCLUSIEF KOSTEN RIJKLAAR MAKEN à € 855,-

WWW.INDUMIJ.NL

VOLG ONS OOK OP FACEBOOK.INDUMIJ.NL + TWITTER.INDUMIJ.NL

JE HERINNERT JE ALTIJD DE EERSTE KEER. DE NIEUWE RENAULT CLIO.

AUTO INDUMIJ

RENAULT EXPERIENCE CENTER OOSTERHOUT RENAULT EXPERIENCE CENTER ETTEN-LEUR

DE BOEDINGEN 19 ECUSTRAAT 5

TEL. (0162) 43 14 50 TEL. (076) 503 93 00

De nieuwe Renault Clio vanaf € 13.990,-. De genoemde vanafprijs is inclusief BTW en BPM. Exclusief kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage en leges. Op elke nieuwe Renault geldt een fabrieksgarantie van minimaal 2 jr. en 12 jr. plaatwerkgarantie. Rentewijzigingen, drukfouten, prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken van daadwerkelijk geleverde auto. Voor meer informatie: bel gratis 0800-0303, kijk op renault.nl of raadpleeg uw Renault-dealer. Min./max. verbruik getoonde modellen: 3,0-5,5 l/100 km. Resp. 33,3-18,2 km /l. CO 2 83-104 g/km.


Bart Nieuwkamer en Jordy Nuijten behalen Dan graad

Senioren biljart-competitie regio Wouw/Nispen

Shintai judo

Dadendrang OG.Wouw 3 niet te stuiten

No-Kata met Peter Goossens gedaan, het Katame-No-Kata met Hans van Raak en het Ne-waza met Brian Mutsaers. Ook het Tachi-waza werkstuk dat hij deze avond met Brian Mutsaers demonstreerde zag er strak uit en even later kreeg Jordy dan ook het verlossende woord dat hij geslaagd was voor 3e Dan Judo. Hiermee was hij tevens de enigste judoka die deze avond de 3e DAN behaalde en ook de eerste 3e DAN namens Sportschool Shintai. Een graad die staat voor kennis, kunde en doorzettingsvermogen. Bart en Jordy van Harte Proficiat met jullie behaalde graad. Geniet ervan. Voor meer informatie over judo en jiu-Jitsu bij Shintai kijkt u op www.sportschoolshintai.nl

De trotse Shintai judoka’s met hun diploma.

ROOSENDAAL - Afgelopen weekend werden in Gilze de Dan-examens judo gehouden voor kandidaten 1e t/m 3e Dan Judo. Deze avond waren er zestien kandidaten die examen aflegde voor 1e, 2e of zelfs 3e Dan. Dat een zwarte band niet zomaar behaald wordt bleek ook deze avond weer. Van de zestien kandidaten slaagden slechts acht judoka’s voor hun examen. Sportschool Shintai had deze avond twee kandidaten. Bart Nieuwkamer moest examen afleggen voor 1e Dan en Jordy Nuijten zelfs voor 3e Dan Judo. Bart mocht deze avond gelijk als eerste in actie komen. Voor 1e Dan Judo moest Bart een Tachi-waza (staand) werkstuk, een Ne-waza (grond) werkstuk en drie series van het Nage-No-Kata demonstreren. Bart

had met Remco Aarts al eerder het Tachiwaza en het Ne-waza afgelegd en samen met Peter Goossens demonstreerde hij het Nage-No-Kata. Bart demonstreerde een prima examen en was dan ook de eerste judoka deze avond die het gelukkige nieuws te horen kreeg dat hij geslaagd was voor 1e Dan Judo. Een zeer mooie prestatie gezien het feit landelijk slechts één van de honderd kinderen/ouderen die starten met judo uiteindelijk slaagt voor zwarte band. Twee uur later was het dan eindelijk de beurt aan Jordy Nuijten om zijn examen af te leggen. Het 3e Dan examen bestaat uit een Tachi-waza (staand) werkstuk, een Ne-waza (grond) werkstuk, het NageNo-Kata en het Katame-No-Kata. Jordy heeft zijn examens met drie verschillende partners afgelegd. Zo had hij het Nage-

de gehele week

20% KORTING *

op het gehele Kerstassortiment

Zondag 2, 9 en 16 december open 11-17 uur verkoop echte Kerstbomen start zaterdag a.s. * zie de uitzonderingen bij de ingang. Bosschendijk 140 • 4731 RD Oudenbosch • T: 0165 502512 www.tuincentrumdebont.nl

Open: ma 11.00-17.30 u • di t/m do 9.30-17.30 u • vr 9.30-20.00 u • za 9.00-17.00 u

WOUW/NISPEN - Het loopt blijkbaar tegen Sinterklaas getuige het aantal remise-partijen in deze ronde. Gezien de standenlijst ondersteunen de verenigingsteams elkaar prima. De start van W-Plantage-1 op bezoek bij OGWouw-1 was overweldigend. Corne Mies (15brt) en Christ Govaerts (18brt) walsten over resp Anton Gieben en Louis Hasselton en die klap kwam OGW niet meer te boven. Dat Louis Paulus en Toon Mol behoorlijk wat terugdeden bracht de winst van W-Plantage niet meer in gevaar. Eenzelfde scenario met 2x winst en 2x verlies gebeurde tussen W-Plantage-4 en Nisipa-2. Jac Elst (WPL) troefde in 18brt Cees mens af maar Maurice Backx (NIS) nivelleerde dit verlies door Ben Brans gedecideerd te verslaan. De hoofdrol van dit treffen was voor Jan Luijks (WPL) die ook slechts 18brt nodig had om Ad Wisse te verslaan. Ook HeMo-3 was niet bij machte om koploper OG-Wouw-3 af te stoppen. Omdat een gedegen Adrie Goosens en een prima spelende Hans Schuurbiers voor OGW een nipte overwinning uit het vuur sleepten werd het grote verschil in eindstand gemaak door een super Cees Bastiaanse die slchts 20brt gebruikte tegen Ad de Kok. Ook W-Plantage-2 kende een relatief gemakkelijke middag op bezoek bij Leonardushof-1. 32brt gemiddeld mag toch wel ondermaats genoemd worden met dit kaliber spelers. Alleen Lee van Loenhout (WPL) bleef als enige beneden de 30brt en maakte het grootste verschil tegen Jan Elst. Jef Thielen opende sterk voor Nisipa-1 tegen HeMo-1 door in 24brt een aanklampende Harrie Koen te verslaan. Door Rinus van Oorschot en Leo Balemans helde de balans over naar de kant van HeMo gevolgd door een uitstekende slotpartij tussen Jan Luysterburg en Jac

Kerstens (25brt) met de man uit Heerle als winnaar. Als het loopt is het kwaad kersen eten met W-Plantage-3 hetgeen ook HeMo2 aan den lijve ondervond. Het grote verschil zat hem in de openingspartijen waar Rinus van Geel en Piet Verbeek (beiden HMO) geen verweer hadden tegen Jos Marisse en Harrie Uitdehaag. Jan Elst (WPL) kon ook in 23brt tegenstander Piet Kriesels niet afschudden en moest remise toestaan. Ook Jac Elzakkers gebruikte 23brt maar sleepte wel een nipte zege uit het vuur tegen Harry Schijven. Een uitstekende eindstand voor beide teams werd gerealiseerd tussen Leonardushof-3 en OG-Wouw-2. Dames gaan voor zal Cees van Trijp (OGW) gedacht hebben en remise was het gevolg. Sjaan Withagen (LEO) hoefde geen extra zuurstof te gebruiken om John van Tiggelen ruim achter zich te houden. Kees van Tiggelen bleef als enige aan de positieve kant voor OGW omdat de slotpartij tussen Rini Pellis (LEO) en invaller Toon Mol in 27brt een prooi werd voor eerstgenoemde. Uitslagen 24 november OG.Wouw 1-W.Plantage 1 31,04-34,18 W.Plantage 4-Nisipa 2 34,49-30,96 HeMo 3-OG.Wouw 3 36,70-43,00 Leonardushof 1-W.Plantage 2 35,73-43,00 Nisipa 1-HeMo 1 34,56-41,69 W.Plantage 3-HeMo 2 43,00-35,08 Leonardushof 3-OG.Wouw 2 41,51-37,42 Stand: 1. OG.Wouw-3 12 478,99; 2. Nisipa-1 12 440,98; 3. Nisipa-2 12 423,29; 4. Leonardushof-2 11 415,39; 5. HeMo-1 11 414,41; 6. HeMo-3 11 410,60; 7. HeMo-2 11 405,77; 8. W-Plantage-3 11 404,64; 9. W-Plantage-2 11 404,24; 10. W-Plantage-4 11 401,76; 11. OG-Wouw-1 11 399,51; 12. Leonardushof-3 11 391,12; 13. OG-Wouw-2 11 388,18; 14. W-Plantage-1 11 379,95; 15. Leonardushof-1 11 375,49.

KERKELIJK NIEUWS PINKSTERGEMEENTE DE WIJNRANK Azaleastraat 1, Roosendaal. Voorganger Br. Rohoman 076-5018796. Woensdag 28 november: huisgroep 19.30u. Zondag 2 december: eredienst 10.30u met Avondmaal. Spreker: A. Rohoman. Zondagschool en crèche aanwezig. Dinsdag 4 december: fundamenten v/d Bijbel. PAROCHIE DE ARK De Goede Herder Lindenburg 86; tel. 53437 Zondag 2 december 11.30u Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor. Voorgangers: Pastor J. Hoevenaars en Pastor P. Versnel. Moeder Gods Pres. Kennedylaan 73; tel. 533786 Zaterdag 1 december 17.00u Woord- en Communieviering met samenzang. Voorganger: Pastor P. Versnel. Zondag 2 december 10.00u Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor. Voorgangers: Pastor J. Hoevenaars en Pastor P. Versnel. Maria Hemelvaart Kerkplein 8; tel. 365394 Zaterdag 1 december 19.00u Eucharistieviering m.m.v. Koorgroep Cadans. Voorgangers: Pastor J. Hoevenaars en Pastor P. Versnel. Zondag 2 december 09.30u Eucharistieviering m.m.v. Cantors. Voorganger: Pastor J. v.d. Elzen. Steunpunt St. Franciscus Azurietdijk 91; tel. 533105 Elke 4e zondag van de maand 11.00u Eucharistieviering. Tolbergse schuurkapel Damastberg 108; tel. 533786 (pastorie Moeder Gods) Elke 2e zondag van de maand 11.30u Eucharistieviering. In december zijn er in parochie De Ark geen Seniorenvieringen. CENTRA VOOR WONEN EN ZORG EN VERPLEEGHUIZEN Franciscus Ziekenhuis Zondag 2 december 10.30u voorganger dominee Johan Bruning m.m.v. koor “Move” (Fijnaart). De Bloemschevaert Zaterdag 1 december 18.00u voorganger pastor Corrie

Hamers. De Brink-verpleeghuis Moerweide Zondag 2 december 10.00u voorganger pastor Ria Verheul. De Eglantier Vrijdag 30 november geen kerkdienst. Heermastate Elke woensdag om 11.00u voor bewoners van de woonerven 4 en 5, om 14.00u voor de bewoners van de woonerven 1, 2 en 3; voorganger pastor Jan Bruinsma. Kroevenhove Elke dinsdag om 14.00u voorganger pastor Jan Bruinsma. De Weihoek Elke donderdag om 14.30u voorganger pastor Jos Broekmans. Wiekendael Zondag 2 december 10.30u voorganger pastor Jos Broekmans m.m.v. Toine Nooijens. Wildenborch Geen kerkdienst. EVANGELISCHE GEMEENSCHAP ROOSENDAAL Levensschool, Benedendonk 1, Roosendaal, tel. 0165556083, info@egr.nl. Persoonlijke gesprekken en informatie: kantoor in de Levensschool. www.egr.nl Vrijdag 30 november: Jeugd Alive. Met jeugd vanaf 12 jaar, zingen, chillen, studies, spelletje en dergelijke doen. Je bent van harte welkom vanaf 19.45 uur. Zondag 2 december: Eredienst & viering heilig avondmaal. Spreker: Chris Haaijer. Aanvang 10.00 uur. Er is oppas voor de allerkleinsten en speciale kinderdiensten voor kinderen t/m 12 jaar. Maandag 3 december: Gemeentebidstond. Met elkaar bidden voor de gemeente, de stad, het land en alles wat ons bezighoudt. U bent van harte welkom mee te komen bidden om 19.30 uur. Dinsdag 4 december: Bijbelstudiegroep. Met een groep ontdekken wat de Bijbel ons leert voor ons leven vandaag de dag. Momenteel zijn we bezig met het bestuderen van de eerste brief aan de Corinthiërs. U bent van harte welkom van 9.30-11.15 uur. Donderdag 6 december: Israëlavond. Samen bidden voor Israël en het Midden Oosten en ontdekken wat Gods wil is met Jeruzalem en Israël in deze tijd. Van

harte welkom om 20.00 uur. PROTESTANTSE GEMEENTE Kruiskerk, St. Lucasplein. Elke zondag 10.00u. Voorgangers: ds. F.J. Timmers, ds. M. den Bakker. Kerkelijk werker: H. Broer. www.protestantsegemeenteroosendaal.nl Zondag 2 december 10.00u: 1e adventzondag. Voorganger: ds. M. den Bakker. Er is kindernevendienst. Jongerendienst in het jeugdhonk van de Kruiskerk. EMMAÜSPAROCHIE Eerste zondag van de Advent. Thema: De Heer sterkt uw hart. St. Josephkerk 30 nov. 18.30u Eucharistieviering 1 dec. 19.00u Eucharistieviering. Verkondiging: Pastor Cas van Beek. Gemengd koor St. Joseph. Organist: mw. Angèle Oerlemans. 2 dec. 10.15u Woord-communieviering. Gezinsviering. Verkondiging: Pastor Cas van Beek. Kinderkoor De Solsleuteltjes o.l.v. mw. Carolien in ’t Veen. Organist: mw. Angèle Oerlemans 4 dec. 9.00u Woord - communieviering; 14.30u Rozenkransgebed daarna ontmoeting met koffie en thee. ONZE LIEVEVROUWE PAROCHIE Weekend 1/2 december: 1e zondag van de Advent Zaterdag 17.30u eucharistieviering samenzang. Zondag 10.00u eucharistieviering Sint Alfonsuskoor. Voorganger: pastoor A. v. Hees 11.30u Gezinsviering, huiskapel. Voorganger: pastor E. Ettes. Extra collecte: Caritas. Zondag 17.00u Vespers Cantores O.L. Vrouw Maandag Mariagaard Nieuwstraat 8.30u Eucharistieviering Dinsdag Onze Lieve Vrouwekerk Kade 9.00u Eucharistieviering Woensdag Mariagaard 8.30u Eucharistieviering Donderdag Onze Lieve Vrouwekerk 9.00u Eucharistieviering Vrijdag Mariagaard 8.30u Eucharistieviering Taizéviering: Vrijdag 7 december om 20.00u. Eerste vrijdag: Op vrijdag 7 december er om 9.00u een eucharistieviering in de Bejaardenflat aan de Burg.Freijterslaan. Zie ook www.olvrouwe.nl

PAGINA 22

ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUD Zaterdag 1 december Heerle: 17.00u in gemeenschapshuis De Schalm eucharistieviering. Voorganger pastor J. de Kort. Moerstraten: 19.00u eucharistieviering. Voorganger pastor H. Grotaers. Zondag 2 december Wouwse Plantage: 9.30u woord- en communiedienst. Voorganger pastor J. Houben. Wouw: 11.00u eucharistieviering m.m.v. het Lambertuskoor. Voorganger pastor J. de Kort. JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkszaal van Beethovenlaan 17, tel. 554055, b.g.g. tel. 569600 Gemeente Roosendaal-Centrum: Gemeentebijbelstudie/Theocratische bediening school: donderdag 19.30u. Openbare lezing/Wachttorenstudie zaterdag 18.00u. Gemeente Roosendaal-Tolberg: Gemeentebijbelstudie/Theocratische bedieningschool dinsdag 19.30u. Openbare lezing/Wachttorenstudie: zondag 10.00u. EVANGELIEGEMEENTE DE DEUR Kerkdiensten: zondag 11.00u en 18.00u, Best Western City Hotel the Goderië, Stationsplein 5a Roosendaal , tel. 06-46030695; www.dedeurroosendaal.come2me.nl GLORY ASSEMBLY ROOSENDAAL Zondag 14.00u en vrijdag 19.00u. Kruiskerk, St. Lukasplein 1, 4703 HX Roosendaal. Info: 06-29103323; gloryassemblychurch@email.com; www.glohim.org WIJKCENTRUM DE KORENAERE Korenmarkt 7, Bergen op Zoom Centrum. Dienst: zondag 11.00u en 18.00u, woensdag 19.30u bijbelstudie. dedeur.bergenopzoom@gmail.com; http://dedeurbergenopzoom.come2me.nl/ CROWN OF LIFE CHURCH INT. ROOSENDAAL Aanbidding Dienst: Zondag 12.00u, Vrijdag 18.00u Bible Study en Zaterdag 16.00u Foundation school,Fatima Kerk Zaal bij Fatima Buurthuis, Doctor Schaepmanlaan 92, 4702 GZ Roosendaal. Informatie: crown4life1@yahoo.com, 06-81761703.


Op basis van 30 jaar ervaring levert RENA haar klanten kennis op hetOp gebied LED’s en elektronica. RENAhaar is dan ook een basisvan vanlicht, 30 jaar ervaring levert RENA klanten kennis op het betrouwbare voor productontwikkeling en realisatie op het gebied vanpartner licht, LED’s en elektronica. RENA is dan ook een gebied van toegepaste Innovatie staat hoog in op het betrouwbare partner LED-technologie. voor productontwikkeling en realisatie hetgebied vaandel. van toegepaste LED-technologie. Innovatie staat hoog in het

- opleidingen tot NMI registermediator - in-company trainingen - zakelijke en particuliere mediations

vaandel.

ERKEND MEDIATOR WORDEN?

RENA wilwil de de unieke eigenschappen van de de vorm RENA unieke eigenschappen vanLED de in LED in de van vorm van kwalitatief hoogwaardige en geïntegreerde techniek beschikbaar kwalitatief hoogwaardige en geïntegreerde techniek beschikbaar maken voor de de Europese markt. maken voor Europese markt.

Het Mediation Educatie Centrum (NMI erkend) leidt op voor het examen tot NMI registermediator. Meld u aan voor een gratis informatiebijeenkomst via onze website of bel 015 - 36 112 36.

Op basis va gebied van l betrouwbare gebied van t vaandel. RENA wil de TE KOOP BIJkwalitatief INSCHRIJVING h maken voor

Wij hebben jou nodig om Rena te laten groeien!

Volgende informatiebijeenkomsten (start 19.30 uur): Di 18 dec, WestCord Hotel Delft (naast IKEA) Do 17 jan, Hotel Trivium Etten-Leur

Wij hebben jou nodig om Rena te laten groeien!

Full time Medewerker (m/v) Sales Binnendienst

Tel: 015 – 36 112 36

info@mediationeducatie.nl

Je werkt een dynamisch(full salestime) team samen met je collega’s van zo• binnen SMD-operator wel de binnenalsbinnen buitendienst. zorgen jullie voor bestaat het beheren Je bent werkzaam een teamGezamenlijk van machine operators. Je werk uit het bedienen, en heten uitbouwen vanvan de relaties met onze huidige potentiële Je tunen optimaliseren onze bestückingslijn. Ook hetenuitvoeren vanklanten. onderhoudswerkzaamhedendagelijks behoort tot de taken. Onze gaat uit naarEngels. een SMD meteen ervaring, maar voert gesprekken met voorkeur onze klanten in het Je operator zorgt voor als je bereid bent te leren, krijg je een interne van opleiding tot SMD-operator waarbij je de kneepjes efficiënte orderverwerking met bewaking levercondities en levertijden. vangeeft het vakopleert. Deze functie opcommerciële MBO 4 niveauondersteuning Techniek, kun jeen mogelijk ook combineren met Je pro-actieve wijze informeert de een BBL opleiding. klant over de mogelijkheden van onze producten, prijzen en eventuele alternatieven. Als je goed kunt luisteren, word dan vrijwilliger bij Sensoor

Assemblage medewerker (op oproepbasis)

Je bent secuur, nauwgezet en bereid om op flexibele basis te werken. Wij zoeken een collega Functie-eisen: Word VRIJWILLIGER die •geïnteresseerd in techniek en enige ervaring met elektronica strekt tot aanbeveling. MBO+/HBO iswerken denkniveau bij SENSOOR Breda • Je hebt een aantal jaar ervaring in vergelijkbare functie, •je hebt Magazijn medewerker time) affiniteit met techniek en bent(full analytisch Sensoor is er dag en nacht voor een gesprek. Als •magazijn medewerker zorg je voor een efficiënte verwerking van de inkomende en Ervaring met en kennis van geautomatiseerde systemen, Anoniem en vertrouwelijk. uitgaande goederen. Basiskennis vanExact, de computer/administratie is onontbeerlijk, daarnaast Word en Excel, Powerpoint, CRM We zoeken vrijwilligers voor aan de telefoon of chat. verwachten wijorganisatietalent een dienstverlenende instelling en een MBO opleiding Logistiek verdient de • Je hebt en bent flexibel ingesteld Voor informatie en aanmelden kijk op www.sensoor.nl/ voorkeur. Kennis van elektronicacomponenten is een pré. • Je hebt goede communicatieve vaardigheden en bent klant- en brabant. of bel 076-521 84 50 voor een informatiepakket resultaatgericht Rena biedt uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden met ruime mogelijkheden Aanmelden voor de nieuwe basistraining kan tot 11 januari 2013. • Uitstekende mondelinge tot het volgen van een opleiding. en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels Heb je nog vragen over de functie-inhoud van bovenstaande vacatures, aarzel dan niet contact Dre

Rena biedt uitstekende primaire secundaire arbeidsvoorwaarden op te nemen met Siebe Geerts, tel. en 06-53549036. met ruime mogelijkheden tot het volgen van een opleiding.

Wit (‘t) goed

reparaties witgoed producten Etten-Leur

Enthousiast? Je kunt je reactie sturen naar m.hopstaken@rena.nl

Enthousiast? Je kunt je reactie sturen naar de afdeling HRM van Rena, t.a.v. Mariëlla Hopstaken, e-mail m.hopstaken@rena.nl

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00 buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

DECEMBER AANBIEDING! KORTING OP ALLE VLOEREN!!!

Laminaat, Houten vloeren en Vloertegels

Mr. BALABA groot helderziende

helpt bij liefde, probl. terugk. partner, examen, geluk, sex. probl., bescherming. Tel. 06 - 84341697

www.mediationeducatie.nl

‘t Washuis is op zoek naar een parttime chauffeur voor plus minus 8 uur per week. Ervaring als chauffeur is wenselijk. Bent u senior of vutter en op zoek naar een leuke bijbaan?

Bel dan voor informatie naar ‘t Washuis telefoonnummer 0165-559025.

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken • moderne uurwerken • wijzerplaten

Wilgenstraat 81 Oudenbosch Tel. 0165 - 320948 www.klokkenmakerijdetijd.nl

In opdracht van de Gemeente Halderberge verkoopt Evers Makelaardij o.z. onderstaand pand bij inschrijving

VRAAG NAAR DE ACTIE VOORWAARDEN

“Bezoek onze showroom”

Wij hebbe BOVENSTRAAT 55, HOEVEN

In het buitengebied van Hoeven, landelijk gelegen voormalige woonboerderij met vrijstaande loods. Gezien de huidige staat van onderhoud, zijn de opstallen toe aan een grondige verbouwing en modernisering. De totale oppervlakte is 22.716 m2.

KIJKDAGEN: Zaterdag: 1 december van 10.00 tot 12.00 u

Zaterdag: 15 december van 10.00 tot 12.00 u

Buiten de kijkdagen zijn bezichtigingen mogelijk in overleg met het makelaarskantoor. Inschrijving kan uitsluitend geschieden d.m.v. een inschrijfbiljet. Deze biljetten dienen uiterlijk 6 maart 2013 bij van Dorresteijn Netwerk Notarissen, aan de Veilingweg 10 te 4731 CW Oudenbosch, ingeleverd te zijn. Inleveren van de inschrijfbiljetten dient te geschieden in een gesloten enveloppe, in de linker bovenhoek voorzien van het opschrift “ inschrijving Bovenstraat 55, Hoeven.

SMD-operator (fu Opening van de enveloppen geschiedt door de notaris op 6 maart 2013 om 11.00 uur op zijn kantoor. Inschrijvers kunnen hierbij aanwezig zijn. De organisatie van de verkoop is in handen van Evers Makelaardij o.z. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden niet of niet aan de hoogste bieder te gunnen.

erkzaam binnen een team optimaliseren van onze bes hoort tot de taken. Onze vo Nader inlichtingen en informatieset met inschrijfbiljet zijn verkrijgbaar bij :

Gelukkiger Stoppen ! met rokenst. gerardushof 1, 4744 bC bosschenhoofd, Tel. 0165 - 322300 leven? Lasertherapie

Lindenplantsoen 36

St. 4744BC BCBosschenhoofd, Bosschenhoofd, Tel. 0165 - 322300 St.Gerardushof Gerardushof 1, 1, 4744 Tel. 0165 - 322300

BOA0270

•NIEUW NIEUW Kastanjelaan 23

Vraagprijs € 345.000,- k.k.

• Object : karakteristieke vrijst. woning met garage. • Perc.opp. 1445 m², inhoud ca. 480 m³, bouwjaar

BOA0271

•P.INSTAPKLAAR INSTAPKLAAR van Breugelstraat 148,

Vraagprijs € 369.500,- k.k.

• Object : vrijst. woning met vrijst.garage en berging. • Perc.opp. 820 m², inhoud ca. 430 m³, bouwjaar ca.1968 in 2007 geheel gemoderniseerd.

BOA0240

•VERLAAGDE VRAAGPRIJS11 VERLAAGDE VRAAGPRIJS Elisabethpark Vraagprijs € 324.500,- k.k.

• Object: vrijst.woning met garage en stenen berging. • Perc.opp. 314 m², inhoud ca. 353 m³ woning, 63 m³ garage, bouwjaar 1986.

Marijkestraat 1

St. Willebrord

Bosschenhoofd

Vraagprijs € 259.000,- k.k.

• Object : uitgebouwde hoek 2/1 kap woning met garage en carport.

Pastoor van Breugelstraat 46a

ofd

BOA0269

Pastoor van Breugelstraat 10

Bosschenhoofd

De behanDeling worDt vergoeD www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

MINDFULNESS kennismakings workshop www.i-a-m.nu 0165 •NIEUW NIEUW55 47 63

ofd

Lasertherapie

Bosschenhoofd

Afslanken met succes!

(gratis) Kastanjelaan 23

Bosschenhoofd

De behandeling wordt vergoed. www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

BOA0254

www.evers-makelaardij.nl •VERLAAGDEVRAAGPRIJS VRAAGPRIJS VERLAAGDE Elisabethpark 34 Vraagprijs € 224.000,- k.k.

• Object : uitgebouwde vrijstaande woning met garage en berging.








  







 





  



 

  



  

 

   



 





     





 















  

  









     

 

  

 











 



 



 

  

 

  

  

 

  







   

 

 



   

 

 Bergen op Zoom, De Vey, Vogelaar 29 • Bergen op Zoom, Piusplein, Piusplein 20-25 • Roosendaal, Laureijsen, Lindenburg 2 • Halsteren, Diepeveen, Vogelenzang 95 

   















 







 

  

 







    





     

 



DR_20121128  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you