Dorpenomloop Rucphen 2021

Page 1

DORPENOMLOOP 45e editie

Rucphen

ZONDAG

26 SEPTEMBER 2021

INTERVIEWS Voorwoord burgemeester Van der Meer Mohr Wethouder Sport Martien de Bruijn Voorzitter Corrie Maas Wedstrijdleider Corné Heeren

PARCOURS Programma, route schema en afstands- en tijdtabel zie middenpagina


pagina 2

zondag 26 september 2021

Maagdenberg bv

van den

- en EN voor alUW uw binnen VOOR AL BINNENMaagdenberg.rolluiken@hetnet.nl buitenzonweringen en rolluiken Vosdonk 39 BUITENZONWERINGEN Vosdonk 39s • 4879 HC Etten-Leur 4879 HC Etten-Leur Tel: 0165 383892 Tel. 0165-383892 •ROLLUIKEN www.vandenmaagdenberg.nl EN381374 Fax: 0165 VOOR AL UW BINNEN- EN BUITENZONWERINGEN, ROLLUIKEN

s

Showroom: Open na telefonische Vosdonk 39S afspraak 4879 HC

Etten-Leur Tel. 0165-383892 www.vandenmaagdenberg.nl

DÉ SPECIALIST IN ELEKTRISCHE FIETSEN

Batavus Cortina Ebike Das original Flyer Gazelle Giant RIH

Van der Veeken de fietsspecialist Bisschopsmolenstraat 104 én Leursvoetpad 4 Etten-Leur

GRONDWERK • KRAANVERHUUR • DETACHERING Penningweg 10 - Etten-Leur - Tel. 076 - 5012234

• 06 - 53444626

www.chrmouwen.nl

Wethouder Martien de Bruijn blij met doorgaan wielerspektakel

‘Dorpenomloop Rucphen moeten we koesteren’ Dat de Dorpenomloop Rucphen dit jaar ´gewoon´ doorgaat, klinkt wethouder Martien de Bruijn als muziek in de oren. “We hebben een hele periode achter de rug waarin vrijwel geen evenement door kon gaan. Ik ben blij dat de Dorpenomloop een plekje op de agenda heeft gekregen.” DOOR ADDO SPRANGERS

extra publiek. “In de wijde omtrek zitten behoorlijk wat wielerliefhebbers. Nu er weer een groot

“Het is toch een topsportevenement,” ver-

wielerevenement op het programma staat, zou

volgt hij. “Heel knap dat het de organisatie is

dat best weleens kunnen leiden tot extra toe-

gelukt.” In de aanloop naar de Dorpenomloop

schouwers. Dat zal echter geen problemen

heeft tussen de organiserende Stichting De

opleveren. Het parcours is groot genoeg en ik

Willebrordse Renner en de Gemeente Rucphen

denk niet dat het publiek drie rijen dik langs het

veelvuldig overleg plaatsgevonden, zo maakt

hele parcours zal staan. Bovendien is iedereen

de wethouder duidelijk. “Onder meer over de

er inmiddels wel van op de hoogte wat wél en

vergunningen, maar ook over de aankleding.

niét kan met het oog op het coronavirus. We

Als Gemeente Rucphen zijn wij blij voor een

moeten het feit koesteren dat de Dorpenomloop

belangrijk deel faciliteiten te kunnen bieden.

doorgaat. Het zet ons ook als wielergemeente

We zijn trots op het evenement. Mede door de

op de kaart.”

Dorpenomloop kunnen wij ons al jaren als echte wielergemeente profileren.”

Wielerbaan Het zijn geen loze woorden. Hij wijst op de twee

Aanpassingen

jaar geleden gerealiseerde nieuwe wielerbaan

Door de betrokken partijen is er dit jaar, vanwe-

in Rucphen. Wielervereniging Willebrord Wil

ge het coronavirus, in goed overleg een aange-

Vooruit, die dit jaar haar 75-jarig bestaan viert,

past programma vastgesteld. Martien de Bruijn:

is er kind aan huis. Martien de Bruijn: “Dat is

“Bij een ‘normale’ editie is er bijvoorbeeld een

iets waar we als Gemeente Rucphen in de aan-

uitgebreide ploegenpresentatie en een VIP-

loop naar de Dorpenomloop toch even bij wil-

programma. Dat zijn zaken die nu niet kunnen

len stilstaan. Het zegt namelijk ook iets over de

doorgaan. Maar we gaan er naar de omstandig-

betrokkenheid vanuit de lokale samenleving.

Bewegen

meer weerstand. Als Gemeente Rucphen kun je

heden gewoon het allerbeste van maken.”

Het is fantastisch om binnen de gemeente-

“Daar zetten we als Gemeente Rucphen ook

mensen niet verplichten om te bewegen, maar

FOTO CORINE ROKS de goede faciliteiten om te kunnen trainen.”

besef ontstaan dat bewegen heel belangrijk is voor de gezondheid omdat het zorgt voor veel

grenzen zo’n wielervereniging te hebben die

op in,” besluit hij. “Bewegen is immers heel

je kunt hen wel enthousiast maken. Evenemen-

Magneet

floreert als nooit tevoren. Willebrord Voor-

belangrijk. Bij veel sportverenigingen heeft het

ten als de Dorpsomloop Rucphen, de Cyclo-

De wethouder sluit niet uit dat de Dorpenom-

uit kent een enorme toename van het aantal

coronavirus wel wat roet in het eten gegooid.

cross en het Rood-Wit U10 Tournament moeten

loop Rucphen als een magneet gaat zorgen voor

jeugdleden. Dat is zeker ook te danken aan

Maar, bij veel mensen is misschien ook wel het

we dan ook koesteren.”


www.dorpenomlooprucphen.nl

pagina 3

Voorwoord Marjolein van der Meer Mohr Burgemeester van Rucphen

Beste wielerliefhebber, De tweede zondag in maart is traditioneel de

winnaars van de Dorpenomloop Rucphen soms

dag waarop de Dorpenomloop Rucphen wordt

ook hun weg naar het professionele wielerwe-

verreden. Dat was ook het geval in 2020. Op

reldje vinden. Een koers om rekening mee te

8 maart vorig jaar vertrok een groot peloton

houden dus.

voor de 44e editie van deze prachtige wedstrijd. Winnaar David Dekker was goed en wel over de

Op 26 september 2021 gaan de renners dan toch

finish toen heel Nederland en dus ook Rucphen

van start voor bijna 200 kilometer wedstrijd. En

werd geconfronteerd met de Corona pandemie.

dat is goed nieuws. De organisatie heeft er alles aan gedaan om, met de beperkingen van de Co-

Covid-19 bepaalde vanaf dat moment ons dage-

rona regels voor evenementen en wedstrijden,

lijkse doen en laten. En dan vooral ons laten. We

een aantrekkelijk parcours neer te leggen. Zo

kregen te maken met nieuwe fenomenen zoals

is de finish voor deze editie verplaatst naar de

een lockdown, mondmaskers, afstandsnormen

Binnentuin in Rucphen. Met een aantal aanpas-

en zelfs een avondklok werd ons niet onthou-

singen aan het parcours kan het internationale

den. Allerlei beperkingen werden opgelegd aan

deelnemersveld zich in deze wedstrijd van de

onder andere organisatoren van evenementen

Holland Cup Competitie Editie 2021 weer opma-

en (wieler)wedstrijden. Nederland viel als het

ken voor een mooie wedstrijd langs de dorpen

ware stil.

en door het buitengebied en hart van onze ge-

Voor de organisatie van de Dorpenomloop Ruc-

meente.

phen was dit overigens geen reden om niet met

En zo pakken we de draad weer op in onze wie-

volle moed de voorbereidingen voor de editie

lergemeente. Met dit jaar misschien wat meer

2021 te starten. Op de tweede zondag in maart,

aandacht voor de wedstrijd en wat minder voor

ook in 2021, zou het startschot moeten klinken

het publiek dan gebruikelijk omdat Corona nog

voor de volgende editie. Het mocht helaas niet

steeds niet uit het dagelijks leven is verdwenen.

zo zijn. Er werd naarstig gezocht naar alterna-

Maar niet getreurd. De wedstrijd is op diverse

tieve data. Ook dat bleek niet eenvoudig. Coro-

media via een livestream te volgen. De Stichting

na bleef ons doen en laten beheersen. Maar na

De Willebrordse Renner professionaliseert ook

regen komt zonneschijn. Het is de organisatie

op dat terrein meer en meer. Bestuur en zeker

uiteindelijk toch gelukt om een geschikte da-

ook de vele vrijwilligers verdienen onze grote

tum op de wielerkalender te vinden voor de 45e

waardering. Corona of geen Corona; zij zijn er

editie en dat verdient een groot compliment! Er

samen in geslaagd om ons weer een prachtige

kan weer gefietst en gestreden worden. Eeu-

wedstrijd voor te schotelen.

wige roem zal de winnaar ten deel vallen en misschien wel meer want het verleden leert dat

FOTO CORINE ROKS

Geniet ervan!

www.keukensvasco.be info@keukensvasco.be

Al meer dan 40 jaar Belgisch maatwerk. Daarbij staat ontwerp, vakmanschap en kwaliteit steeds voorop. Zo wordt het kiezen van je keuken en interieur, echt iets om naar uit te kijken. BE - Kalmthout BE - Wilrijk

Brasschaatsteenweg 290 Boomsesteenweg 892

+32 (03) 666 63 96 +32 (03) 877 09 70

Schuurkerkstraat 5 • 4714 EP Sprundel T. 0165 389094 • E: info@denjverlaar.nl www.denjverlaar.nl

Werken bij De Kok Bouwgroep?

Bekijk de vacatures!

www.vosjecarwash.nl

www.dekokbouwgroep.nl


pagina 4

zondag 26 september 2021

J. VALENTIJN .....bestratingen Kraaihei 5 4715 RV Rucphen T: 0165 - 382523

M: 06 25 012 181 info@jvalentijnbestratingen.nl www.jvalentijnbestratingen.nl

LEVERING EN AANLEG VAN ALLE SOORTEN SIERBESTRATING EN MATERIALEN

Steigerwerken

Bouwmaterialen Verhuur -Struikhei 41, Sprundel - Kraaihei 16, Rucphen - tel: 0165383982 - www.debruijnverhuur.nl - info@debruijnverhuur.nl

Zuivelstraat 5, 4714 CK Sprundel Tel: 0165 - 550379 www.kannekens-boekhoudkantoor.nl Zuivelstraat 5, 4714 CK Sprundel Tel: 0165 - 550379 www.kannekens-boekhoudkantoor.nl - info@kannekens-boekhoudkantoor.nl

KABELWERKEN

info@kannekens-boekhoudkantoor.nl

Wernhoutseweg 100a Wernhout, www.vanbeers-son.nl

Wedstrijdleider Corné Heeren kijkt uit naar wedstrijddag

‘Het parcours van de 45ste Dorpenomloop heeft alles in zich behalve bergen’ Het wordt steeds moeilijker om ieder jaar een goede ronde neer te zetten. Zeker nu ook door de Covid-19 pandemie de protocollen verscherpt zijn. Toch is het wedstrijdleider Corné Heeren weer gelukt om een mooi parcours uit te zetten voor een ronde van 193 kilometer. “Een parcours dat alles in zich heeft behalve bergen.”

dag zelf. Want hij is ook wel trots op het mooie

hebben gereden slaan we in ronde 6 niet meer

parcours dat uitgezet is.

af naar Schijf maar draaien we direct terug richting het gemeentehuis. Deze korte ronde

Parcours

van 14 kilometer rijden we dan twee keer. We

“We starten en finishen bij het gemeentehuis

hebben zo een mooi parcours dat alles in zich

daar het Covid-19 protocol bij. Zo mag er geen

en maken dan vijf keer een grote ronde van 33

heeft behalve bergen.”

publiek aanwezig zijn, dus kunnen we dit jaar

kilometer. We rijden tussen Sint Willebrord en

Dit jaar was de opdracht nog moeilijker dan

niet door de dorpen koersen maar ‘schampen’

Sprundel door richting de snelweg. Dan maken

Verstand van zaken

anders, licht Corné Heeren het parcours en

we de dorpen. En dat terwijl juist door het cen-

we een grote bocht om Sprundel heen richting

Maar als wedstrijdleider gaat het niet alleen om

draaiboek toe. “Normaal kijken we naar weg-

trum van een dorp rijden en daar zowel star-

Schijf en dan door naar Achtmaal. Daar ma-

het uitzetten van een parcours. “Het gaat om

werkzaamheden of obstakels, zoals drempels

ten als finishen juist een mooi beeld oplevert.”

ken we wederom de bocht en gaan we achter

het uitwerken van het draaiboek en organisatie

en rotondes, op het parcours. Door de toename

Maar ook de andere veiligheidsvoorwaarden

Oefenterrein Rucphense Heide langs om dan

van de hele wedstrijd. Zorgen voor een goede

van het aantal drempels en rotondes wordt het

spelen een rol. Zo moeten de teams in hun eigen

boven Rucphen langs weer naar het gemeen-

bezetting van de jury, gesprekken onderhouden

ieder jaar steeds moeilijker. Maar dit jaar kwam

bubbel blijven. Inmiddels kijkt Corné uit naar de

tehuis te rijden. Na vijf keer deze grote ronde te

met de UCI en KNWU, zorgen voor de vergun-

DOOR KRIJN TEN HOVE

ningen, zorgen dat alle reglementen goed

Corné Heeren: ‘We kunnen dit jaar helaas niet door de dorpen koersen’

nageleefd worden. Juul Engel heeft bijvoorbeeld het hele veiligheidsplan, dat je ook moet hebben, gemaakt. Een goed team van mensen die verstand van zaken hebben is noodzakelijk hierbij.” Het kost veel tijd, erkent Corné Heeren, zeker als het parcours helemaal moet worden aangepast. Maar hij vindt het leuk om te doen. En terwijl deze editie nog moet worden verreden is hij alweer bezig met de editie van 2022 die weer gewoon in het voorjaar zal worden verreden.

Goed gevoel Als wedstrijdleider kijkt hij uit naar de dag van de wedstrijd zelf. “Als de start is geweest valt alle spanning van me af. Dan is het alleen nog maar genieten van de wedstrijd. Vanuit de jurywagen in de caravan heb ik een mooi zicht op de wedstrijd. En uiteraard zal ik heel wat oude bekenden ontmoeten. Elk jaar weer komen er veel oude bekenden kijken.” Het enige moment dat dan nog spannend is zijn de rapportages van de UCI na afloop, erkent hij. “Maar de laatste keren hebben we geen enkele negatieve opmerking gekregen over de organisatie. En dat

FOTO PETRA HUIJSMANS

geeft dan zeker een goed gevoel.”


www.dorpenomlooprucphen.nl

pagina 5

Corrie Maas heeft enorm veel passie voor wielersport

‘Dankbaar dat deze editie van de Dorpenomloop door gaat’ Hij is blij en dankbaar dat de 45ste editie van de Dorpenomloop door kan gaan. Weliswaar in een andere vorm dan de voorgaande 44. We kijken met Corrie Maas, voorzitter van de organiserende stichting De Willebrordse Renner, naar de belangrijke rol van Sint Willebrord in het wielrennen en naar de komende editie die op 26 september verreden wordt. DOOR KRIJN TEN HOVE Een gesprek met Corrie Maas is een gesprek met iemand die enorm veel passie voor de wielersport heeft en dat ook uitstraalt. “En dat heb ik al van jongs af aan, maar ik kreeg van huis uit niet de mogelijkheid om volop bezig te zijn met het wielrennen. Al op mijn vijftiende ging ik aan het werk in de bouw met mijn vader. Van trainen kwam toen weinig meer.” Maar de passie voor sport is nooit verdwenen. En dan met name door te zorgen voor de juiste faciliteiten voor jongeren om te kunnen trainen. “De professionele opleidings- en trainingsfaciliteiten in Sint Willebrord maken dat veel talenten naar hier komen en zich aansluiten bij de wielervereniging hier. Daarnaast heeft de vereniging een goed internationaal programma waardoor het interessant is voor veel jongeren om hiernaartoe te komen.”

Corrie Maas: ‘De protocollen zijn veel strenger, dus dat vraagt veel van onze organisatie en de vele vrijwilligers’

Talenten Het zijn juist de jongeren die zijn passie veroor-

FOTO CORINE ROKS ten te organiseren.” De laatste

Dankbaar

editie was op 8 maart vorig jaar,

“Het is een andere koers dan anders. Zo mag

de dag voor de eerste lockdown.

er geen publiek bij zijn waardoor we een ander

“Omdat we normaal altijd in maart

parcours hebben moeten uitzetten. De protocol-

rijden zag het er naar uit dat we dit

len zijn veel strenger, dus dat vraagt veel van

jaar geen koers zouden hebben. We hebben

onze organisatie en de vele vrijwilligers. Juist

zaken. Corrie haalt vele voorbeelden aan van

Nauwe banden

overwogen om naar mei te verschuiven maar

daarom ben ik het gemeentebestuur dankbaar

renners die in Sint Willebrord gereden hebben

Het gesprek toont ook aan hoe nauw de ban-

dat was toen te kort dag. Uiteindelijk kozen we

dat zij meegedacht heeft en ook alles in het werk

en inmiddels in het profpeloton rijden. Maar ook

den tussen wielervereniging Willebrord Wil

ervoor om er een najaarsklassieker van te ma-

heeft gesteld om de organisatie voor elkaar te

de vele talenten die er nu zijn. “Er zitten kampi-

Vooruit en de stichting zijn. De vereniging

ken door 26 september te kiezen. Een bijzondere

krijgen. De sponsors die ondanks de moeilijke

oenen uit Noorwegen, Hongarije, Engeland en

waarvan zijn zoon de voorzitter is en de stich-

dag, want die dag vindt ook het wereldkampi-

tijd toch wilden bijdragen aan dit evenement. En

Denemarken tussen. Maar ook uit alle windstre-

ting die hij als voorzitter onder zijn hoede heeft.

oenschap plaats en binnen de UCI-regels wordt

natuurlijk alle vrijwilligers die ervoor zorgen dat

ken in Nederland. Het is mooi om al die talenten

“Maar ik doe het niet alleen en er zitten veel

er dan nergens anders gekoerst. Toch gaf de

er ook dit jaar weer een mooi evenement staat

te zien en ze te zien trainen op het trainings-

mensen met kwaliteit in het bestuur. Het doel

UCI ons haar fiat en zo hoeven we geen jaar

waar wij straks trots op mogen zijn en waar de

complex hier.”

van de stichting is om mooie wielerevenemen-

over te slaan.”

wielerwereld weer van kan genieten.”

WIJ WENSEN ALLE DEELNEMERS VAN DORPENOMLOOP RUCPHEN VEEL SUCCES. De Bruijn Installatiewerken B.V. | Kraaihei 40, Rucphen T 076 5016 901 | www. totaal-installateur.nl |

Kievitstraat 17, 4711 KH Sint Willebrord

GROND_WEG_WATERBOUW

Voor een leefbare en duurzame gebiedsontwikkeling www.lindeloof.nl

T 06 15012471| |Hellevoetsluis Etten-Leur T 0181-331050


pagina 6

zondag 26 september 2021

47114 Bremstraat 154 Tel./T 4711 RP St. WillebrordE-mail E-mail: inf Tel./Fax 0165-387779 www.han Bremstraat 154

www.hansv E-mail: info@hansvdberg.nl 4711 RP St. Bremstraat Willebrord 1 www.hansvdberg.nl Tel./Fax 47110165-387779 RP St. Willebro

E-mail: info@hansvdberg.nl Tel./Fax 0165-3877

E-mail: info@hansvdberg

WWW.HANSVDBERG.NL

www.hansvdberg.n

Pensioenen Hypotheken Verzekeringen Financiële planning

Onafhankelijk advies, persoonlijke service, betrokken specialisten.

Trivium 50

|

4873 LP Etten-Leur

|

Tel (076) 5021087

|

www.luyten.nl


www.dorpenomlooprucphen.nl

pagina 7

Afscheid van SEG Racing Academy als continentale ploeg De ontknoping van de laatste editie van de Dorpenomloop Rucphen vorig jaar zal velen nog op het netvlies staan. Als coureur van SEG Racing Academy won David Dekker met overtuiging de massasprint in de eerste wedstrijd om de Holland Cup, daarmee Brenton Jones en Matthew Bostock van het team Canyon-dhb verwijzend naar de plaatsen twee en drie. DOOR ADDO SPRANGERS Met de zege van Dekker werd de status van SEG Racing Academy als opleidingsploeg voor talentvolle renners nog maar eens bevestigd. Voor zowel Dekker als SEG Racing Academy echter ziet het leven er inmiddels alweer heel anders uit. Zo stapte de talentvolle sprinter over naar Jumbo-Visma, voor welke ploeg hij eerder dit jaar in het geel-zwart zijn profdebuut maakte. SEG Racing Academy is bezig aan haar laatste seizoen als continentale ploeg. De Nederlandse

opleidingsformatie

heeft besloten om een

‘Tijd om met SEG Racing Academy een nieuwe stap te maken’

andere koers te gaan

Koen Bouwman,

van SEG Racing Academy door andere ploegen

professionele ploeg. Volgens Martijn en Eelco

varen en zal straks na zeven jaar haar conti-

Jenthe Biermans en Julius van den Berg in

nauwlettend werden gevolgd. Sterker nog: het

Berkhout van het managementbureau SEG is

nentale licentie inleveren. Het management van

de selectie. Later leverde het team renners

succes van SEG Racing Academy heeft ertoe

het om die reden tijd om een volgende stap

SEG Racing Academy heeft laten weten zich te

als Cees Bol, Edoardo Affini, Nick Schultz, Ide

geleid dat steeds meer WorldTour-teams bereid

te maken met SEG Racing Academy. Zij stopt

gaan richten op andere categorieën. Een be-

Schelling, Kaden Groves, David Dekker en Jordi

zijn om te investeren in aanstormende talenten

daarom als continentaal team en gaat zich nu

richt dat in het wielerwereldje toch wel als een

Meeus af in het profpeloton.

en inmiddels hun eigen opleidingsprojecten in

richten op andere categorieën dan de beloften.

het leven hebben geroepen. Opleidingen van

Welke categorieën dit zijn, is op dit moment nog

bom insloeg. In 2015 werd SEG Racing opgericht als beloftenploeg op continentaal niveau.

Een namenlijst die er zijn mag. Het mag dan ook

een hoog niveau die jonge renners bovendien

onduidelijk. SEG Racing Academy blijft echter

Dat jaar reden onder meer Fabio Jakobsen,

geen verwondering heten dat de verrichtingen

volop kansen bieden om prof te worden bij een

hoe dan ook een opleidingsinstituut.

De De nummer nummer 11 kunststof De nummer 11 Dein nummer in kunststof De nummer 1 in kunststof kozijnen! inDe kunststof kozijnen! nummer 1 in kunststof kozijnen! kozijnen! in kunststof kozijnen! kozijnen!

De nummer 1

De nummer 1 Vestiging Yerseke Vestiging Etten Leur in kunststof Vosdonk 4 Etten Leur Kreeft 6a Yerseke Vestiging Vestiging in kunststof 4879 NC Etten-Leur 4401 KreeftNZ6aYerseke Vosdonk 4 kozijnen! Tel. 076-5032800 Tel. 0113-574173 4401 NZ Yerseke 4879 NC Etten-Leur kozijnen! Tel. 076-5032800 Tel. 0113-574173 Vestiging Etten Leur Vestiging Yerseke Vosdonk 4 Etten Leur Kreeft 6a Yerseke Vestiging Vestiging Vestiging Leur Vestiging Yerseke 4879 NC Etten-Leur 4401Etten NZ6aYerseke Vosdonk 4 Vestiging EttenVosdonk Leur Kreeft Vestiging YersekeKreeft 6a 4 Tel. 076-5032800 Tel. 0113-574173 4879 NC Etten-Leur 4401 NZ Yerseke Vosdonk 4 6a 4879 NC Kreeft Etten-Leur 4401 NZ Yerseke 4879 NC Etten-Leur 4401 NZ Yerseke Tel. 076-5032800 Tel. 0113-574173 Tel. 076-5032800 Tel. 0113-574173

www.kumasol.nl www.kumasol.nl www.kumasol.nl www.kumasol.nl www.kumasol.nl www.kumasol.nl Tel. 076-5032800

Tel. 0113-574173

0213936.pdf 1 Vestiging Etten Leur Etten Vestiging Vestiging LeurYerseke Vestiging Yerseke Vosdonk 4 Vosdonk 4 Kreeft 6a Kreeft 6a 4879 NC Etten-Leur 4401 NZ Yerseke 4879 NC Etten-Leur 4401 NZ Yerseke Tel. 076-5032800 Tel. 0113-574173

Tel. 076-5032800

www.kumasol.nl

www.kumasol.nl

Tel. 0113-574173

30-7-2018 16:53:32

Alles onder één dak, Alles onder één dak, goed geregeld! goed geregeld!

Makelaardij

Makelaardij

Hypotheken Hypotheken

Verzekeringen

Verzekeringen

Raadhui sple in 2, Rucphe n | t 01 65 -768000 Hofstraat 27,2,Hoeve n | t| t0101 65 -5 02211 Raad h uisplein Rucphen 65-768000 H ofstraat 27, Hoeven | t 01 65-50221 1

GALDERSEWEG 92 - 4855 AJ - GALDER TEL: 0031-76-5613391 WWW.VANBOXEL.EU


pagina 8

zondag 26 september 2021

Ambachtelijke Dakbedekkingen Vanzelfsprekend met de juiste mensen.

JVK Daken BV ▪ www.jvkdaken.nl Dakdekkers ▪ Leidekkers ▪ Loodgieters ▪ Zink- en Koperslagers

Mgr. van Hooydonkstraat 17 4711 ED Sint-Willebrord

Telefoon: 06-2375 0960

PASSIE VOOR DAKEN Breda: T 076 2400MM 126 899jurgen@jvkdaken.nl jurgen@jvkdaken.nl Breda T 076 303303 2400 0606 126 4646 899 Ons is 24/7 bereikbaar Ossendrecht: T 016 474bedrijf 5430 M 06 537 99 335 ! Zink - Koper - Lood en Leien dakbedekkingen ▪ Alle typen platte- en hellende daken ▪ Alle typen gevelbekledingen en hwa afvoersystemen ▪ Platte daken in bitumen en epdm ▪ Hellende daken in leipannen, dakAlle typen platte- en hellende daken ▪ Alle typen gevelbekledingen en hwa afvoersystemen ▪ Platte pannen en shingle’s ▪ Service - Dakonderhoud - Dakonderhoudscontracten ▪ Monumentenwachtrapporten daken in bitumen en epdm-▪Dakconstructies Hellende daken- in leipannen, dakpannen en shingle’s ▪ Service Complete dakaannemingen Dakveiligheid - Zonnepanelen - One-stop-shopping Dakonderhoud - Dakonderhoudscontracten ▪ Monumentenwachtrapporten Alle leveringen voor het dak, design, kunst, dakornamenten en prefab- en alle zetwerken.

Zink - Koper - Lood en Leien dakbedekkingen

Afd.particulieren particulieren▪ ▪monumenten monumenten▪ kleinere ▪ kleinere werken ▪ bedrijven ▪ service Afd. werken ▪ bedrijven ▪ service Afd.grotere grotere(nieuw)bouw (nieuw)bouw▪ industrie ▪ industrie ▪ grotere werken Afd. ▪ grotere werken

Gecombineerd verbruik: 5,1 - 7,4 l/100 km, 19,6 - 13,5 km/l - CO2-uitstoot: 135 - 168 g/km (WLTP).

De nieuwe C-Klasse. Met de nieuwe C-Klasse zet Mercedes-Benz opnieuw een grote stap naar een nog efficiëntere en digitalere wereld. Neem plaats in een uitnodigende comfortzone, afgewerkt met bijzonder fraaie materialen. Ontdek hoe de nieuwe C-Klasse moderne luxe herdefinieert op www.louwman.nl/mercedes-benz of neem contact met ons op.

Breda, Ettensebaan 34, 4814 NN, tel 076 - 564 24 00 - www.louwman.nl/mercedes-benz


www.dorpenomlooprucphen.nl

pagina 9

Canyon dhb SunGod moet Australische sprinter Brenton Jones voorlopig missen Met de nieuwelingen Jim Brown, Dan Tulett, Reece Wood, Euan Macleod en Damien Clayton als verse krachten in zijn achttienkoppige selectie hoopte ploegleider Tim Elverson zijn equipe voor dit seizoen helemaal op orde te hebben. Het coronavirus heeft echter toch nog wat roet in het eten weten te gooien. Zijn Australische troef Brenton Jones koos eieren voor zijn geld en geeft de voorkeur aan een verblijf in zijn vaderland. DOOR ADDO SPRANGERS Vorig jaar nog gaf Jones zijn visitekaartje af door tijdens de Dorpenomloop Rucphen een keurige tweede plek in de wacht te slepen. Een prestatie die hem in ieder geval een aanbieding van Canyon dhb SunGod voor het nieuwe seizoen opleverde. In de aanloop hier naartoe trainde hij voor zichzelf in Australië, maar de ontwikkelingen rond het coronavirus, de strenge Australische maatregelen en persoonlijke omstan-

‘Australische troef Brenton geeft voorkeur aan verblijf in zijn vaderland’

digheden maakten dat het opnieuw afreizen naar het Verenigd Koninkrijk voor Jones een heikel punt werd. Het zou immers zomaar kunnen dat een terugkeer naar Australië vanwege de telkens veranderende situatie niet eenvoudig zou zijn. Voor Brenton Jones reden om de

laas zorgde Covid-19 voor een stop

Het verlies van Brenton Jones is weliswaar

knoop door te hakken en Canyon dhb SunGod

steun gekregen van de staf en mijn teamgeno-

in het wedstrijdprogramma.” Brenton Jones

vervelend voor Canyon dhb SunGod, de ploeg

voorlopig achter zich te laten. Een teleurstel-

ten en ik was ervan overtuigd dat we samen de

kan zijn aandacht nu richten op het rijden op na-

heeft andere troeven achter de hand. Jacob

ling, niet in het minst voor de renner zelf. “Vanaf

gewenste resultaten konden boeken. Met een

tionaal niveau in Australië en op zijn activiteiten

Scott bijvoorbeeld, die tijdens de onlangs ver-

het allereerste moment dat ik begin 2020 landde

sterke tweede plaats tijdens de Dorpenomloop

als coach. Zo werkt hij samen met Ride Nation

reden Tour of Britain liet zien aardig wat in huis

in het Verenigd Koninkrijk heb ik geweldig veel

Rucphen hadden we een goede start, maar he-

en AusCycling.

te hebben.

ITALKO ETTEN-LEUR Roosendaal 0165 59 46 00 Roosendaal Roosendaal 0165 59 46 00

0165 59 46 00 Sprundel

Sprundel 0165 35 26 26 0165 35 26 26

Roosendaal Roosendaal 0165 59 46 00 0165 59 46 00

Sprundel Sprundel Sprundel 0165 35 26 26 0165 35 26 26 0165 35 26 26

www.hlaccountants.nl www.hlaccountants.nl www.hlaccountants.nl

Klompenmakerstraat 24 4871 EM Etten-Leur Telefoon: 076 - 71 12 810 www.italko.nl

www.hlaccountants.nl

www.hlaccountants.nl

R OO F T O P dakbeheer b.v. Mon Plaisir 15 | 4879AK Etten-Leur 076-520 11 20 | www.rooftop.nl

Helpdesk abonnement voor jouw digitale werkplek Met een abonnement voor Werkplekbeheer ben je verzekerd van goed werkende digitale werkplek. Voor een vast bedrag per maand zijn wij jouw externe ICT afdeling. Jouw helpdesk waar jij met vragen en problemen terecht kunt. Voor een vaste prijs per maand en maandelijks opzegbaar. Zo maken wij moderne IT oplossingen beschikbaar voor iedere organisa�e. ITCOMS, vooruit door verbinding.

ITCOMS BV

Seppe / Breda Airport • Bredasebaan 8 • 4744 RZ Bosschenhoofd www.itcoms.nl • 076-2600044 • info@itcoms.nl


pagina 10

zondag 26 september 2021

Parcour Dorpenom Parcours 193 km: Geneutraliseerd tussen start en 0 km lijn

Afstands- en tijdtabel Distance- and timetable Stad / straat

Gereden kilometers

Te rijden kilometers

City / street

Driven kilometers

Kilometers Time to do schedule

Geneutraliseerd vertrek gemeentehuis

Grote ronde

1 x 32,2 = 32,2 km

Grote ronde

4 x 33,1 = 132,4 km

Kleine ronde

2 x 14,2 = 28,4 km

Tijdschema

Geneutraliseerd / Neutrialised

Officiele Start Rotonde Vosdonkseweg

0

193

12:02:00

Pauwenstraat

9,52

184

12:15:37

Roosendaalsebaan / Achtmaalsebaan

17,04

176

12:25:46

Ra/Rt Heimolendreef

27,17

166

12:39:25

Rotonde Gemeentehuis

32,2

161

12:46:12

Pauwenstraat

42,85

150

13:00:34

Roosendaalsebaan / Achtmaalsebaan

50,37

143

13:10:42

Ra/Rt Heimolendreef

60,49

133

13:24:21

La / Lt Rotonde Gemeentehuis

65,53

128

13:31:08

Pauwenstraat

76,17

117

13:45:30

Roosendaalsebaan / Achtmaalsebaan

83,7

110

13:55:38

Heimolendreef

93,82

100

14:09:17

Rotonde Gemeentehuis

98,85

94

14:16:04

Pauwenstraat

109,5

84

14:30:26

Roosendaalsebaan / Achtmaalsebaan

117,02

76

14:40:34

Heimolendreef

127,14

66

14:54:13

Rotonde Gemeentehuis

132,18

61

15:01:00

Pauwenstraat

142,83

50

15:15:22

Roosendaalsebaan / Achtmaalsebaan

150,35

43

15:25:30

Heimolendreef

160,47

33

15:39:09

Start Finale Kleine Ronde

165,51

28

15:45:56

Pauwenstraat

176,15

17

16:00:18

Passage Finish

179,08

14

16:04:15

Pauwenstraat

190,39

3

16:19:30

Finish

193,32

0

16:23:27

LIVE de wedstrijd volgen vanaf 15.00 uur! De Dorpenomloop Rucphen is vanaf ong. 15.00 uur live te volgen via meerdere mediakanalen. De laatste 60 minuten van de wedstrijd worden integraal uitgezonden voorzien van vakkundig commentaar door Marc de Maar en Jasper Hamelink via meerdere mediakanalen.

DORPENOMLOOP Website van de organisatie www.dorpenomlooprucphen.nl


www.dorpenomlooprucphen.nl

pagina 11

mloop Rucphen 2021

Teamoverzicht Ploeg/Team

Land/country

Klasse/class

1 SEG RACING ACADEMY

Nederland

UCI Continental Team

2 SPORT VLAANDEREN - BALOISE

België

3 METEC-SOLARWATT P/B MANTEL

Nederland

UCI Continental Team

4 BEAT CYCLING

Nederland

UCI Continental Team

5 WILLEBRORD WIL VOORUIT

Nederland

Club Team

6 TEAM SPORTFORUM

Duitsland

Club Team

7 ABLOC CT

Nederland

UCI Continental Team

8 TARTELETTO - ISOREX

België

UCI Continental Team

9 TEAM LOTTO - KERN HAUS

Duitsland

UCI Continental Team

10 VOLKERWESSELS CYCLING TEAM

Nederland

UCI Continental Team

11 WV DE JONGE RENNER

Nederland

Club Team

12 RIBBLE WELDTITE PRO CYCLING

Engeland

UCI Continental Team

13 CANYON DHB SUNGOD

Engeland

UCI Continental Team

14 ACROG-TORMANS

België

Club Team

15 EVOPRO RACING

Ierland

UCI Continental Team

16 ALLINQ-KRUSH-IJSSELSTREEK CT

Nederland

Club Team

17 JOHN DEERE CYCLING TEAM - NWVG Nederland

Club Team

18 GRC Jan van Arckel

Nederland

Club Team

19 Home Solutions-Soenens CT

België

Club Team

20 HSK Trias Mooi Jong

Nederland

Club Team

UCI ProTeam

11.00 uur - 12.00 uur

Ploegvoorstelling en Start bij het Gemeentehuis Ivm Covid regels zijn er geen publieksactiviteiten gepland. De Organisatie vraagt uw medewerking en begrip dat het evenement onder geldende COVID regels plaats vindt. De route biedt voldoende mogelijkheden om op een veilige manier de wedstrijd te volgen. De finale en finish bekijkt u het best via de aangeboden Mediakanalen.

Op Kabel Krant Rucphen, op TV, Radio en Internet - 106.4 FM in de ether - 87.5 op de kabel in de gemeente Rucphen Eurosport Player www.eurosportplayer.com

Via Holland Cup Face book pagina www.facebook.com/hollandcupcc

- Ziggo op het TV kanaal 45 www.radiorucphen.nl/tv-krant


pagina 12

zondag 26 september 2021

Sprundelseweg 35D 4715 RB Rucphen

Ben jij opzoek naar een

0165 34 37 54 www.profshop.nl

voor schilder stukadoor en doe-het-zelver

van Rijsbergen

sierpleister muurverven

baan in de techniek, productie, bouw of logistiek? Wij helpen jou graag!

TechnoSelect – 076 50 40 747 – info@technoselect.nl – Etten-Leur

lakverven gipsornamenten afbouwgereedschap knauf producten gevelafwerking Professionele kwaliteit en service voor een doe-het-zelf prijs Kom langs in onze showroom en overtuig uzelf

Sport inspireert en verbindt. Sport en verbindt. Daarinspireert dragen we graag aan bij. Daar dragen we graag aan bij. Dichtbij zijn betekent voor ons ook betrokken zijn bij de evenementen die er toe doen. Daarom is Rabobank ook Dichtbij betekent voorvan onsde ook betrokken zijn bijRucphen. de dit jaar zijn trotse sponsor Dorpenomloop evenementen die er toe doen. Daarom is Rabobank ook Rabobank dit jaar trotse sponsor van de Dorpenomloop Rucphen. Rabobank.nl/dzb

Rabobank Rabobank.nl/dzb


www.dorpenomlooprucphen.nl

pagina 13

Sport Vlaanderen-Baloise timmert aan de weg Een van de sterkhouders van Sport Vlaanderen-Baloise is Jordi Warlop. Na de Ronde van Wallonië was hij vier dagen ziek en moest hij zelfs antibiotica tot zich nemen. Via de Benelux Tour ging hij op zoek naar zijn topvorm. Hopelijk kan hij deze tijdens de Dorpenomloop Rucphen reeds etaleren. DOOR ADDO SPRANGERS Al heeft Sport Vlaanderen-Baloise nog andere ijzers in het vuur. De 27-jarige Kenneth van Rooy bijvoorbeeld eindigde begin deze maand nog op een mooie 25ste plaats in de zware Benelux Tour. In zeven etappes, gelegen op vlakke gebieden in Nederland en tussen heuvelachtige plaatsen in België, reden de 93 participerende wielrenners hun routes. De Belgische Fabio van den Bossche won vorige maand nog zilver op het EK-baanwielrennen U23.

Vito Braet Onderwijl

bouwt

Sport-Vlaanderen-Baloise

verder aan haar ploeg. Regeren is immers vooruitzien. En dus laat Sport Vlaanderen-Baliose mogelijkheden om zich te versterken nimmer onbenut. Zo heeft de ploeg de komst aangekondigd van Vito Braet. De 20-jarige beloftevolle wielrenner maakte de overstap van Lotto Soudal U23 en tekent bij het Belgische ProTeam een profcontract voor twee seizoenen. Braet reed dit jaar onder andere sterk in de L’Etoile d’Or, een meerdaagse Franse beloftenkoers. Eind juli won hij nog een rit in de Ronde van Vlaams-Brabant, in augustus was hij de beste in de tweede rit van de Ronde van OostVlaanderen.

‘Sport Vlaanderen-Baloise versterkt ploeg met veelbelovende renners’

Jenno Berckmoes

Opleiden Sinds 1994 bestaat de Vlaamse wielrenners-

en Baloise, een verzekeringsmaatschappij. De

ploeg Sport Vlaanderen-Baloise al. Door oplei-

renners zijn uitgerust met Eddy Mercx fietsen.

Sport Vlaanderen-Baloise toverde niet alleen

Trento, waar hij namens België mocht meedoen

den en begeleiden van jonge talentvolle renners

De ploeg focust zich op de Benelux-wedstrijden

Braet uit de hoge hoed. Eerder werd Jenno Ber-

aan de wegrit. Tijdens het wereldkampioen-

binnen een professionele omkadering om ze te

van de WorldTour en op internationale wedstrij-

ckmoes al verwelkomd door de Belgische oplei-

schap op vertrouwde Belgische bodem mag

laten doorstromen naar het hoogste niveau,

den van de ProSeries en continentale kalenders

dingsploeg. De belofte uit Sint-Lievens-Houtem

Berckmoes bovendien zijn land vertegenwoor-

probeert de club steeds hogerop te komen. Ze

binnen en buiten Europa. Dit jaar werd met 21

werd geselecteerd voor het deze maand gehou-

digen bij het tijdrijden in de categorie belofte-

worden gesponsord door Sport Vlaanderen, de

renners een contract afgesloten, die deelnemen

den Europees Kampioenschap in het Italiaanse

mannen (U23).

sportadministratie van de Vlaamse overheid,

aan competenties op de weg en op de baan.

Bremstraat 21 4711 CD Sint Willebrord

www.vgogh.nl www.vgogh.nl ll

Tel. 0165 - 769091 info@bloemenzobijannemiek.nl www.bloemenzobijannemiek.nl

Fa.KAS Samen maken we buiten belevenissen

Fa.KAS Fa.KAS Fa.KAS * Inbraakbeveiliging Bremstraat 120a 4711 CK Sint Willebrord 0165-742523 * Bewakingssystemen info@brouwershoutbouw.nl www.brouwershoutbouw.nl * Data installaties ** Inbraakbeveiliging Inbraakbeveiliging Elektrotechnisch * Projectverlichting ** Bewakingssystemen Bewakingssystemen * NEN 3140 keuringen ** Data installaties Installatieburo Data installaties

Fa.KAS

* Inbraakbeveiliging * Bewakingssystemen * Data installaties * Projectverlichting * NEN 3140 keuringen

** Projectverlichting * Inbraakbeveiliging * Inbraakbeveiliging Projectverlichting Elektrotechnisch Installatieburo * * Bewakingssystemen NEN 3140 3140 keuringen keuringen * Bewakingssystemen * NEN * Data installaties * Data installaties Elektrotechnisch * Projectverlichting 88 | Installatieburo 4711 NJ St.Willebrord | Tel: 0165-382532 * Projectverlichting * NEN Dorpsstraat 3140 keuringen * NEN 3140 keuringen

Elektrotechnisch Installatieburo

Jolanda Gordeijns Oude Bredaseweg 42 / 4872 AE Etten-Leur Tel. 076 52 63 333 / www.pretty4u.nl

Saturnus Apotheek

Elektrotechnisch Installatieburo Pastoor Bastiaansensingel 17 4711 EC Sint Willebrord T. 0165 - 386 373

Apotheek Sprundel

Sint Janstraat 60 4714 EH Sprundel T. 0165 - 213 000


pagina 14

zondag 26 september 2021

OCCASIONS APK ONDERHOUD AIRCO SERVICE BANDEN SCHADE REPARATIE PECHHULP VOOR MEER INFORMATIE OF ONS AANBOD OCCASIONS

ZIE: WWW.CAOOMEN.NL St. Janstraat 149, Sprundel Tel: 0165 - 382 830 info@caoomen.nl www.caoomen.nl

SAMEN NAAR BEWUST RESULTAAT

Valeriuslaan 49 • 4707 BS Roosendaal 0165 578333 • www.bnr-groep.nl


www.dorpenomlooprucphen.nl

pagina 15

Gereedschappen B.V.

Korte Bunder 9, 4741 TV Hoeven Telefoon 06-4967 7972 meestersmeubeldesign@gmail.com

Informatie:

O t ikk li Ontwikkeling: In het gebied van de Ontwikkeling: Dorpenomloop verkoopt O t ikk li Van De Kasteele makelaardij de meeste woningen en bedrijfspanden. Kijk eens op www.vandekasteele.com

Informatie:

Pauvreweg 5Gereedschappen B.V. 4879 NA Etten-Leur Pauvreweg 5 Tel. 076 50 22 666 4879 Dorpsstraat 80 Telefoon: 016 0165 - 38 32 51 Dorpsstraat 92 Telefoon: 0165 - 38 77 37 De Waal 2 - 5684 PH Best NA Etten-Leur info@bk-makelaars.nl 4711 NJ St. Willebrord Email: info@vandekasteele.com 4711 NJ St. Willebrord Email: info@b makelaardij Dorpsstraat 80294 Telefoon: 016 0165 - 38 32 51 Dorpsstraat 92 Telefoon: 0165 - 38 77m37 www.berlaere.nl De Waal 2 - 5684 PH Best Fax 076 50 14 Tel. 076 50 22 666 4711 NJ St. Willebrord Email: info@b m www.berlaere.nl info@bk-makelaars.nl 4711 NJ St. Willebrord Email: info@vandekasteele.com

Gereedschappen B.V.

Fax 076 50 14 294

Pauvreweg 5 4879 NA Etten-Leur Tel. 076 50 22 666 • Elektrische gereedschappen • Elektrische gereedschappen Fax 076 50 14 294

UW REGIO MAKELAAR

• Lucht gereedschappen • Lucht gereedschappen • Bevestigingsmaterialen • Bevestigingsmaterialen • Trappen • Ladders • Rolsteigers • Trappen • Ladders • Rolsteigers

• Elektrische gereedschappen • Lucht gereedschappen • Bevestigingsmaterialen • Trappen • Ladders • Rolsteigers


pagina 16

zondag 26 september 2021

33

00

COMPLETE WONINGINRICHTING

m2

sinds 1950

Accessoires Accessoires Accessoires Accessoires Accessoires AccessoiresAccessoires Accessoires Verlichting Verlichting Verlichting Verlichting Verlichting Verlichting Verlichting Verlichting Zonwering Zonwering Zonwering Zonwering Zonwering Zonwering Zonwering Zonwering Gordijnen Gordijnen Gordijnen Gordijnen Gordijnen Gordijnen Gordijnen Gordijnen Gordijnen Gord Gordijnen Gordijnen Vloeren Vloeren Vloeren Vloeren Vloeren Vloeren Vloeren Vloeren Vloeren Vloeren Vloeren Vloeren n Slapen Slapen SlapenVloeren Slapen Slapen Slapen Slapen Slapen Slapen SlapenVloeren Slapen Slapen belen Meubelen Meubelen Meubelen Meubelen MeubelenMeubelen Slapen Meubelen Meubelen Meubelen Meubelen

Margrietstraat 15 / Rucphensestraat 62 - Sint Willebrord - Tel. 0165-382403 www.daanvandeurse.nl - Dinsdagmiddag gesloten. - Vrijdagavond koopavond.

Groot assortiment sportbrillen

(ook op sterkte)

Machinale bestrating Aanleg riolering

Accessoires Accessoires Accessoires Accessoires Accessoires AccessoiresAccessoires Accessoires Verlichting Verlichting Verlichting Verlichting Verlichting Verlichting Verlichting Verlichting Zonwering Zonwering Zonwering Zonwering Zonwering Zonwering Zonwering Zonwering Gordijnen Gordijnen Gordijnen Gordijnen Gordijnen Gordijnen Gordijnen Gordijnen Gordijnen Gordijnen Gordijnen Go Vloeren Vloeren Vloeren Vloeren Vloeren Vloeren Vloeren Vloeren Vloeren Vloeren Vloeren Vloere pen Slapen Slapen SlapenVloeren Slapen Slapen Slapen Slapen Slapen Slapen SlapenVloeren Slapen Slapen eubelen Meubelen Meubelen Meubelen Meubelen MeubelenMeubelen Slapen Meubelen Meubelen Meubelen Meubelen

Gladheidsbestrijding Aanleg bedrijfsterreinen Urkhovenseweg 21 5641 KA Eindhoven Nieuwe donk 1A 4879 AC Etten-Leur t. 076 - 501 62 26 e. info@de-krom.nl

www.de-krom.nl Poppestraat 2A • 4711 JP St. Willebrord • info@optiekvanmeer.nl 0165 38 33 35 • www.optiekvanmeer.nl

Brillen, contactlenzen,

handelsonderneming b.v.


www.dorpenomlooprucphen.nl

pagina 17

Metec Solarwatt mist pechvogels Jason van Dalen en Hartthijs de Vries Metec Solarwatt beleeft momenteel een periode van pieken en dalen. Zo leverde Hartthijs de Vries in sportief opzicht een mooie prestatie met een vierde plaats tijden de Ronde van de Achterhoek. Deze werd verreden op 29 augustus en was daarmee de opening van de Holland Cup, een officiële UCI-koers. DOOR ADDO SPRANGERS Begin september wist Hertthijs de Vries bovendien twee ritten van de Meerdaagse Noordenveld Westerkwartier op zijn naam te schrijven. Op dag drie, nadat hij de voorgaande dag ook al winst pakte, was een route van twee kilometer uitgezet. Hierbij nam De Vries het op tegen Rick Ottema die de zege op dag één pakte. Het resulteerde in een heuse nek-aan-nekrace, maar in de finale van de koers sprintte Hartthijs de Vries weg

kunnen maken, is nog niet bekend.

niet bestand tegen een overtal van Jumbo-

Metec Solarwatt, dat voldoende mogelijkheden

Visma. Achter solo-winnaar Timo Roosen pakte

ziet om de talentvolle renners een tweede kans

Sjoerd Bax

Bax echter wel zilver. Na het NK kreeg hij voor-

te geven nadat ze door Jumbo-Visma U23 wer-

Valpartij

Zij zullen straks in ieder geval niet meer samen

stellen van meerdere ploegen uit de WorldTour

den afgeschreven.

Maar pech ligt zoals altijd op de loer. Net als

met Sjoerd Bax rijden voor Metec Solarwatt.

en van het ProTeam-niveau. Zijn keuze viel

zijn ploeggenoot Jason van Dalen kwam Hart-

Bax ziet een uitstekend jaar op Continental-

uiteindelijk op WorldTour-ploeg Qhubeka Next-

Oudste ploeg

thijs de Vries namelijk niet ongeschonden uit

niveau namelijk beloond met een profcontract.

Hash, waar hij naar verluidt een tweejarige ver-

De Tielse wielerploeg Metec Solarwatt bestaat

de Omloop van Valkenswaard. De renners van

Sinds zijn overstap naar Metec Solarwatt in

bintenis heeft ondertekend..

inmiddels al vijftien jaar, waarvan tien jaar als

Metec Solarwatt kwamen ten val en zijn voorlo-

2018 weet hij met goede sportieve prestaties de

pig even uit de running. De 27-jarige Van Dalen

aandacht nadrukkelijk op zich te vestigen. Ook

Tweede kans

UCI-niveau waarmee het de oudste Nederland-

verliet met een gebroken sleutelbeen en een

dit jaar kon hij op belangrijke momenten zijn

Voor Metec Solarwatt reden om al te gaan bou-

se ploeg op dit niveau is. Sinds de oprichting

aantal gebroken ribben de Brabantse Topcom-

stempel drukken.

wen aan een nieuwe ploeg. Hidde van Veenen-

van de ploeg in 2006 hebben tien wielrenners

petitie-wedstrijd, de 25-jarige De Vries bracht

Tijdens het NK voor profs deed Bax eveneens

daal en Axel van der Tuuk, die eerst bij Jum-

die bij de ploeg hebben gereden het tot het pro-

het ervan af met een hersenschudding. Wan-

van zich spreken. In de finale bleek hij één van

bo-Visma een contract hadden lopen, hebben

fessionele niveau geschopt. De ploeg bestaat

neer beide renners weer hun rentree in koers

de sterkste renners in de kopgroep, al was hij

inmiddels een verkennend gesprek gevoerd met

momenteel uit zestien man.

waarna hij solo verder ging en de winst pakte.

semi-professionele wielerploeg op Continentaal


pagina 18

zondag 26 september 2021

TROTSE PARTNER VAN DE RUCPHENSE DORPENOMLOOP


www.dorpenomlooprucphen.nl

pagina 19

EvoPro Racing brengt talenten op eigen wijze naar de top Meedoen om de Scheldeprijs was dit jaar voor de Ierse ploeg EvoPro Racing al een prestatie van formaat. Zich als UCI Continental Team meten met ‘de grote jongens’ betekende voor EvoPro Racing bovendien eerst en vooral erkenning. Op slimme wijze bouwt zij aan een stabiele ploeg door renners op te pikken die elders net buiten de boot vallen. DOOR ADDO SPRANGERS Neem nu de Amerikaanse renner Brendan Rhim. Nadat hij in november te horen kreeg dat – na alle perikelen rond het coronavirus - de stekker zou worden getrokken uit het Hincapie-team dat hem eerder inlijfde, besloot hij alles op alles te zetten om een Europese ploeg te vinden. Alleen op die manier kon hij zijn wielerloopbaan nieuw leven inblazen, bedacht Rhim zich. Hij bood zich aan bij zo’n vijftig teams, waarvan er uiteindelijk een tiental reageerde. Tot zijn genoegen bood Morgan Fox, de directeur van EvoPro Racing, hem een plaats in zijn ploeg aan. Het is een beetje de bedrijfspolitiek van EvoPro Racing: jonge talenten opsporen die mogelijk door de netten zijn geslipt.

Specialiteit Of, om met de woorden van Fox te spreken:

ook in hem gelooft. Dat is onze specialiteit.”

“Hij is een laatbloeier, maar het U23-traject

der contract voor de Ierse ploeg. Van Staeyen

Staeyen won in de beginjaren van zijn carrière

kwam vorig jaar nog uit voor Tarteletto-Isorex,

meerdere profkoersen. Zo was hij de beste in de

werkt dan ook niet voor iedereen. Ik zie bij

Ervaring

maar raakte in onmin met de leiding en moest

Memorial Rik Van Steenbergen en was hij suc-

hem een gestage opwaartse lijn. Ik denk dat

Daarbij sluit EvoPro Racing overigens niet de

uiteindelijk vertrekken. De oud-renner van Top-

cesvol in de Ronde van Denemarken en Ster van

hij nog een jaar of twee nodig heeft om zijn

ogen voor wat ervarener renners. Zo koerst de

sport Vlaanderen-Mercator, Roompot-Charles

Bessèges. Het leverde hem uiteindelijk een con-

top te bereiken. Hij moet in zichzelf gelo-

Belgische renner Michael Van Staeyen, afkom-

en Cofidis zocht zelf contact met EvoPro Racing,

tract op bij het grote Cofidis, maar de Belg wist

ven en een team om hem heen hebben dat

stig uit Schoten, dit seizoen als eliterenner zon-

dat hem vervolgens graag inlijfde. De rappe Van

op een hoger niveau nooit écht door te breken.

SPIE Nederland B.V. Industry services Process Equipment Korte Hei 16, Sprundel

Samen maken we buiten belevenissen

www.spie-nl.com Bremstraat 120a 4711 CK Sint Willebrord 0165-387819 info@jansenhoveniers.com www.jansenhoveniers.com


pagina 20

zondag 26 september 2021

DORPENOMLOOP

2020

Rucphen


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.