Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

M I D D E L B U R G S E

&

V E E R S E

O P L AG E :

10 JULI 2013 WEEK 28

Uitgeverij

EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

SCHEEPSWERF HOUDT OPEN JUBILEUMDAG

32.000

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

I

Te l .

076

599

SPORT

Volg ons via twitter: @M_burgseBode

8 111

KERKELIJK NIEUWS

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

NIEUWE INITIATIEVEN STERRENWACHT OM JONGEREN TE BINDEN

Bouwput over vijf maanden vol met zand

Waterschap naar rechter over erfpacht

MIDDELBURG - De bouwput aan de Zuidsingel in Middelburg wordt binnen nu en vijf maanden volgestort met zand. Eigenlijk had dit al gebeurd moeten zijn, maar in een memo aan de gemeenteraad laat het college van burgemeester en wethouders weten dat de streefdatum van mei niet is gehaald. Door de put te vullen met zand en enkele aanvullende maatregelen wordt deze ‘definitief stabiel’. Heijmans verricht de werkzaamheden. De gemeente zorgt dat de randen worden afgewerkt. Er moeten nog nadere afspraken worden gemaakt over de wijze van uitvoering, de prijs en verantwoordelijkheden. De gemeente heeft sowieso een extra krediet nodig.

MIDDELBURG - Scheldestromen stapt naar de rechter om het geschil met de erfpachters in Zoutelande te beslechten. Een andere oplossing is er volgens het waterschap niet. “We hebben de afgelopen twee jaar verschillende handreikingen gedaan, maar deze zijn afgewezen”, aldus Scheldestromen. De erfpachters zijn het niet eens met de nieuwe, fors hogere tarieven voor de erfpacht. De oude canon liep in 2011 na 25 jaar af. Vanwege de in die periode ‘explosief’ toegenomen grondwaarde moesten de tarieven worden aangepast. De start van de procedure begint met een formele vordering tot ontruiming van de in erfpacht gehouden gronden.

W E E K B L A D

Abdijplein voor meer doelgroepen

Handtekeningen voor doorstart Thermphos

MIDDELBURG - De Middelburgse CDAfractie wil dat college van burgemeester en wethouders meer doet met het Abdijplein. Jan Zwemer vraagt waarom het plein ‘nauwelijks een te ontwikkelen plein’ is voor het college. Volgens hem is het multifunctioneel en hij zou graag zien dat dit niet alleen terugkomt in de evenementen, maar ook in de doelgroepen. ‘Wat heeft dit plein een Middelburger te bieden? En de werkende bezoeker? En toeristen? Die antwoorden zijn erg mager’, aldus Zwemer in zijn vragen. Hij hoopt dat het kloppende Middelburgse hart meer uitstraling krijgt en wil dat het wordt opgenomen in Aanvalsplan Binnenstad Middelburg.

MIDDELBURG - De provincie, de landelijke overheid, Zeeland Seaports en het bedrijf Phoenix Consulting uit Oostenrijk hebben vrijdag een zogenoemde letter of intent getekend over de doorstart van fosforproducent Thermphos in Vlissingen-Oost. In de overeenkomst staat dat als er voor 15 september aan ‘een groot aantal voorwaarden’ is voldaan, de partijen een definitieve koopovereenkomst zullen tekenen. Phoenix Consulting wil na een aanloopperiode, waarin de fabriek op traditionele wijze draait, groene fosfor gaan produceren in Vlissingen-Oost. De verwachting is dat er op termijn zo’n 70 mensen aan de slag kunnen bij de fabriek.

100-jarige golfclub Domburg maakt boek DOMBURG - De Domburgsche Golfclub is bezig met een boek in het kader van zijn 100-jarig bestaan. De club bestaat op 5 juli 2014 een eeuw. ‘Voor de club is het aanleiding voor een terugblik op de bijzondere historie van dit buitenbeentje onder de Nederlandse golfbanen’, schrijft het college van burgemeester en wethouders in zijn besluit het initiatief 1000 euro subsidie toe te kennen. In het boek komt onder meer de ontstaansgeschiedenis aan de orde, net als de verhouding met de badgasten, de rol van de golfbaan in de ontwikkeling van de badplaats en de invloed van de twee wereldoorlogen op de baan. Het boek moet worden gepresenteerd op het eeuwfeest.

Cedrah nieuwe naam zorgstichting MIDDELBURG - Cedrah is de nieuwe naam van de gefuseerde stichtingen Cedrah in Zuid-Holland en Zorgverlening van de Gereformeerde Gemeenten in Zeeland. De twee stichtingen besloten onlangs samen te gaan om de zogenoemde identiteitsgebonden zorg te kunnen blijven leveren in de toekomst. In Zeeland zijn er vestigingen in Middelburg (Eben-Haëzer) en Goes (Rehoboth). Ook heeft de stichting enkele woningen in Nieuwerkerk. In totaal biedt Cedrah zorg op zeven locaties en huisvesting op vier plekken. Er werken ongeveer 925 mensen. 440 mensen ontvangen intramurele zorg van Cedrah. Daarnaast verhuurt de stichting 580 seniorenwoningen.

MIDDELBURG - Ondanks het warme weer stonden er zaterdagmiddag op sportpark De Veerse Poort honderden toeschouwers langs de lijn voor de wedstrijd tussen het Zeeuws Elftal en FC Twente. De Zeeuwen verloren met 5-1 van de eredivisionist. Voor de Zeeuwen scoorde Hoessein Bouzambou net voor rust. Luc Castaignos, Felitciano Zschusschen (2) en Glynor Plet maakten de doelpunten voor Twente. Giovanni Siereveld maakte in de tweede helft bovendien een eigen doelpunt. FOTO BENNIE KRAJEBRINK.

Gemeente Vee re wil extern bureau inschakelen voor nieuwbouwontwikkeling

‘Serooskerke Oost als woonwerkwijk’ M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

SEROOSKERKE - Om voor Serooskerke Oost te kunnen bepalen of hier een woonwijk tegen ‘beheersbare kosten’ kan verrijzen, wil het Veerse college van burgemeester en wethouders een extern bureau in de arm nemen. ‘We weten dat er een onderscheidend plan moet komen, maar hebben onvoldoende kennis van de markt en vooral van het inschakelen van partijen die een haalbare exploitatie naderbij brengen’, schrijven b&w in een memo aan de gemeenteraad en dorpsraad van Serooskerke. DOOR BRITTA JANSSEN

de ontwikkeling van ‘oost’.

In 2006 kocht Veere een stuk grond van bijna acht hectare aan de oostzijde van Serooskerke, omdat ze behoefte had aan bouwgrond. ‘Vrij snel na de aankoop is de situatie op de woningmarkt drastisch veranderd’, aldus het college. ‘Dit maakt het noodzakelijk “anders” met de locatie Serooskerke oost om te gaan en de financiële lasten maken een snelle oplossing gewenst.’ Inmiddels gebruikt de voetbalvereniging ongeveer 2,3 hectare van de grond. In dezelfde periode kocht Veere om dezelfde reden een boomgaard van ongeveer anderhalve hectare aan de Vrouwenpolderseweg. Het college geeft aan zich eerst te willen concentreren op

Kansrijk Om tot de verkoop van huizen te komen, moet Veere Serooskerke Oost onderscheidend neerzetten, schrijven b&w. ‘We constateren dat deze locatie zich niet bijzonder onderscheidt. De aansluiting op de N57 is een kwaliteit, maar ook een minpunt, vanwege het autoverkeer.’ Om de locatie aantrekkelijker te maken denkt het college bijvoorbeeld aan een verkaveling die beter bij het veranderde uitgangspunt past: van aanbod- naar vraaggericht. ‘Een kansrijke exploitatie is mogelijk W E als E Serooskerke K B L AOost D een woonwerkwijk wordt. Onderscheidend in de zin van gebruik (wonen, werken,

Ik ga op vakantie mee... t h u i en s ik i neem n d e WIN EEN BODE ACTIEPAKKET t.w.v.

de BODE! Maak een foto van jezelf of je reisgenoot met de Bode op jouw vakantiebestemming en win mooie prijzen! Stuur je mooiste foto naar:

foto@internetbode.nl Vermeld bij je inzending ook even je naam, waar je de foto hebt gemaakt en waar je zelf vandaan komt. Inzenden kan t/m 14 augustus 2013

€ 50 +

JOUW FOTO IN DE BODE!

r

zorg), opzet (duurzaam, hofjes, flexibel) en realisatie (CPO).’ Bij deze ontwikkelvorm heeft een groep particulieren volledige zeggenschap over de te realiseren woningen. Anderhalve hectare van de grond ligt binnen de geluidscontour van de N57 en mag daarom niet bebouwd worden met woningen. ‘Bedrijven bijvoorbeeld zijn wel toegestaan.’ Dorpsbewoners dachten in 2008 in een denktank mee over de invulling van dit gebied. Zij kwamen tot een groene zone. ‘Afwisselend open en gesloten, met eventueel ondergeschikte bebouwing. Weliswaar is dit rapport alweer vijf jaar oud, maar de kracht als gezamenlijk product van Serooskerke is er nog steeds.’ vervolg zie elders in deze Bode

e

g

i

o

...VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE

NIEUWS... KIJK OP WWW. INTERNETBODE.NL

Slibreeks: ‘Trompet in de branding’ MIDDELBURG - ‘Trompet in de branding’ is de titel van het boekje van dichter en criticus Erik Lindner en beeldend kunstenaar Ruth Verraes. Het is als nummer 142 verschenen in de Slibreeks. Zowel Lindner als Verraes verbleef in de gaststudio van Willem 3 in Vlissingen. ‘Trompet in de branding’ is één lang gedicht: ‘Terug naar Acedia’. Het is opgebouwd aan de hand van wandelingen door steden, landschappen, weilanden en bossen en langs de kustlijn. Beelden van Verraes completeren het werk. ‘Het is de verbeelding die de beelden aan elkaar rijgt’, zegt uitgever CBK Zeeland. Het volgende Slibreeks-boekje verschijnt waarschijnlijk in september.

Anton van Leeuwen directeur van RUD MIDDELBURG - Anton van Leeuwen is benoemd tot directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD), die vorige week vrijdag is opgericht. De RUD, waarbij de provincie, alle Zeeuwse gemeenten en het waterschap zijn aangesloten, is er voor vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de wet milieubeheer. Van Leeuwen was sinds 2011 algemeen directeur van de deelgemeente IJsselmonde in Rotterdam. Hij had daarvoor een zelfde functie in Rotterdam Centrum en was verantwoordelijk voor de opbouw van de Veligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Van Leeuwen begint op 1 september.


natuurlijk de mooiste meubelen. Alles onder één dak zodat u alle producten qua

kleur, dessin en materiaal perfect op elkaar kunt afstemmen voor een harmonieus k snel onze winkel en geheel. Bezoek snel onze winkelvin en laat u vrijblijvend in eg in Arnemuiden geheel. Bezoek snel onze winkel en laat u vrijblijvend inspireren en adviseren! de en zachte vloeren ooiste meubelen. Al n materiaal perfect op k snel onze winkel en

Lever deze bon in en ontvang

20% korting op de gehele collectie!

‫׀‬

‫׀‬

‫׀‬

van Cittersweg 2 a-3 4341 rC arnemuiden (0118) 60 69 05 lavoir@colorsathome.nl

Gecertificeerde kwaliteit bij Uitvaartzorg Memoriam “Memoriam beschikt over het Nederlands erkende kwaliteitskeurmerk” Middelburg- Uitvaartzorg Memoriam Walcheren beschikt, als een van de weinigen in Zeeland, met ingang van heden over het Keurmerk Uitvaartzorg. Een onafhankelijke organisatie heeft Memoriam getoetst op de zes zekerheden waaraan een uitvaartbedrijf dient te voldoen om in aanmerking te komen voor het voor de consument zo belangrijke certificaat. De zes zekerheden bestaan uit de heldere afspraken over de uitvoering, de afgifte van een transparante kostenbegroting, een goede organisatie van de uitvaart, het hebben van bekwaam personeel, doelmatige klachtenafhandeling en het laten plaatsvinden van een jaarlijks klanttevredenheidonderzoek. Uit dit laatst genoemde onderdeel scoort Memoriam een cijfer van 9,2 wat tot een van de hoogste beoordelingen van Nederland genoemd mag worden. Met geen enkele afwijking in de bedrijfsvoering heeft Memoriam het belangrijke certificaat onlangs in ontvangst mogen nemen. Ondanks de véél lagere tarieven welke Memoriam hanteert wordt dus de allerhoogste kwaliteit geleverd. Tevens is Uitvaartzorg Memoriam erkend lid van de BGNU (Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen) en ook aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Dit alles geeft u de zekerheid dat Uitvaartzorg Memoriam deskundig, betrouwbaar en transparant is. Jaarlijks wordt de onderneming door een onafhankelijke instelling getoetst of zij nog aan de hoge kwaliteitseisen voldoen.

bel 0113-639760 of mail info@traas.nl

• • • • • • • •

houtworm-, boktor en zwambestrijding preventieplannen faunabeheer weringsmaatregelen bestrijding knaagdieren en insecten bouwkundige inspecties balkkoprestauraties mollenbestrijding Kenniscentrum Dierplagen www.kad.nl KAD - Gecertificeerd

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

RAT IN DE VAL

Kiest u na het overlijden van een dierbare voor uitvaartzorg Memoriam, dan weet u zeker dat u kiest voor kwaliteit. Voor informatie over het kwaliteitskeurmerk kunt u kijken op www.keurmerkuitvaartzorg.nl

Duurzame oplossingen bij vliegen, houtworm, mollen, ratten, muizen, papiervisjes, vogeloverlast, wespen enz.

Uitvaartzorg Memoriam is gevestigd aan de Fagotweg 2A te Middelburg en dag en nacht te bereiken op 0118-644550. Kijkt u ook eens op de website van Memoriam op www.uitvaartmemoriam.nl

(0113) 57 38 81

www.ongediertespecialist.nl

Eropuit naar Ardi en Pelma keukens! A K T IEPRIJ

S!

3090,-

Hoekkeuken

Het voordeel vliegt u tegemoet!

Eilandkeuken

A K T IEPRIJ

S!

4850,-

Zomeractie week 28 t/m 32!

1069,-

Luxe Combimagnetron

9 4 9,-

- 50 %

- 50 %

Vaatwasser

Stenen werkbladen

WWW.DBKEUKENS.NL

Amundsenweg 47 4462 GP Goes T (0113) 21 97 70

Ceciliaweg 4 4697 RV Sint Annaland T (0166) 65 34 48

210.-

p/mtr.

*zolang de voorraad strekt


actualiteit

Jubileumjaar Historische Scheepswerf C. A. Meerman in Arnemuiden

Open dag over 250 jaar Arnemuidse maritieme historie ARNEMUIDEN - Historische Scheepswerf C. A. Meerman in Arnemuiden bestaat 250 jaar en viert dit zaterdag met een gratis toegankelijke open dag van 10.00 tot 17.00 uur. Op het terrein vinden allerlei maritieme festiviteiten plaats. DOOR BRITTA JANSSEN Zo komen er schepen, zoals hoogaarzen, naar de oudste werf in Zeeland. Het zijn exemplaren die op werf Meerman zijn gebouwd of verbouwd. Of het publiek aan boord mag, kan de organisatie niet zeggen. “De schepen zijn particuliere eigendommen”, legt bestuurslid Wim Schuit van de Stichting Historische Werf C.A. Meerman uit. Maar op de TH 49 van Stichting Behoud Hoogaars zijn mensen hoe dan ook welkom mee te varen op de Arne. Spectaculair Op het terrein kunnen de bezoekers genieten van demonstraties van maritieme ambachten, zoals breeuwen en netten boeten. “Als je een schip maakt met alleen hout passen de spanten van de buitenkant en het dak niet helemaal. Om het schip waterdicht te maken, steek je er hennep in. Dan maak je een papje van pek en teer om het dicht te smeren. Daar wordt het spijkerhard van. Dat is breeuwen.” Modelbouw, de vernieuwde Arnemuidse visserstrui en een touwslagerij en kuiperij mogen ook niet ontbreken tijdens de open dag. Ook zijn er culinaire activiteiten, zoals vissoep maken, paling roken, vis bakken en garnalen pellen. Het Bierbrouwersgilde heeft een stand met zelfgemaakt bier. The Blue Clay uit Vlissingen zorgt voor de muziek. “Om 13.00 uur vindt de tewaterlating plaats van de ARM 17. Dat zorgt altijd voor spektakel.” Om 14.00 uur houdt Arie van

de Ree van de Vereniging tot Behoud van de Zalmschouwen een voordracht over riviervisserij. Hardzeildag In de namiddag vertrekken de eigenaars met hun schepen voor een rondje Zeeland. Ze varen naar Middelburg waar ze zaterdagavond aan de Loskade liggen. Daarna gaat de tocht naar Breskens, Terneuzen en Wemeldinge en eindigt in Zierikzee. Daar kunnen ze aansluiten bij de Van Loon Hardzeildag, die een weekend later plaatsvindt.

‘Een tewaterlating is altijd spectaculair’ Dit is een zeilwedstrijd op het Veerse Meer voor traditionele plat- en rondbodemschepen. Ook dit evenement viert een lustrum. In 1994 heeft Stichting Behoud Hoogaars deze traditie nieuw leven ingeblazen en er een jaarlijks terugkerend evenement van gemaakt dat volgens de organisatie duizenden bezoekers trekt. Oorspronkelijk organiseerde Hendrik Willem van Loon deze wedstrijd in 1928 voor Arnemuidse vissers. Tentoonstelling Historische Scheepswerf C. A. Meerman is in 1763 opgericht door Pieter Boers uit Sliedrecht, schrijft de stichting op haar website. ‘Van 1786 tot 2004 baatte familie Meerman de werf uit.” Inmiddels is

Tijdens het jubileum staat de stichting stil bij de betekenis van varend erfgoed in de Delta.

de gemeente Middelburg eigenaar van de werf, die ook gerestaureerd is. In 2012 was het vijf jaar open als museum, onder beheer van de stichting. ‘Maar nu vieren we een echte historische mijlpaal: 250 jaar bakermat van bijna evenveel hoogaarzen, de karakteristieke vissersschepen van de Scheldedelta.’

En nog steeds vinden er oorspronkelijke activiteiten plaats. ‘Vroeger onder toeziend oog van oude vissers en een handjevol kwajongens, die het wel spannend vonden. Nu onder bewondering van vele belangstellenden uit binnen- en buitenland. Steeds meer eigenaars van historische schepen maken gebruik van de mogelijk-

ARCHIEFFOTO

heden die de werf biedt met scheepstimmerman Julian de Jonge.’ Ter gelegenheid van het jubileumjaar is er een tentoonstelling over de afgelopen tweeënhalve eeuw in het gemeentemuseum in Arnemuiden. In samenwerking met museum De Schotse Huizen in Veere is er de tentoonstelling ‘Hoogaarzen met verve’.

Nieuwe initiatieven van sterrenwacht om jongeren aan zich te binden

Kinderen bouwen telescoop William Herschel uit 1783 na MIDDELBURG - Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen heeft niet te klagen over belangstelling van de jeugd, maar wat de stichting betreft mogen er nog veel meer jongeren de weg naar het pand aan de Herengracht in Middelburg en daarmee ‘naar het universum’ vinden.

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

www.internetbode.nl

De Zeeuwse Zonnige Zomeravonden trekken altijd veel jeugd naar Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen.

FOTO JAN KOEMAN

DOOR EUGÈNE DE KOK Door initiatieven als een cursus voor jongeren vanaf tien jaar en de Zeeuwse Zonnige Zomeravonden verwelkomt Philippus Lansbergen elk jaar redelijk grote groepen jongeren. Als het aan voorzitter Rijk-Jan Koppejan ligt, worden dat er nog meer. “We willen zo veel mogelijk kinderen kennis laten maken met het heelal en de sterrenkunde”, zegt hij. Mede daarom begint de sterrenwacht met een project waarin middelbare scholieren hun eigen telescoop gaan bouwen. Philippus Lansbergen werkt daarvoor samen met de aan de Universiteit van Gent verbonden Volkssterrenwacht Armand Pien. In het ongeveer zes maanden durende project bouwen de kids eerst een eenvoudige telescoop, maar maken het zichzelf daarna steeds moeilijker. “Uiteindelijk is het de bedoeling dat ze een werkende replica bouwen van een zevenvoets telescoop van William Herschel uit 1783. Op die manier leren ze van alles over het bouwen van zo’n kijker en optica.” Koppejan zegt dat het is bedoeld voor jongeren die al actief zijn voor Philippus Lansbergen, maar dat scholieren die belangstelling hebben informatie kunnen opvragen bij de sterrenwacht. Naast het kijkerbouwproject heeft Philippus Lansbergen een ander nieuw initiatief.

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PaGiNa 3

Kinderen van het Pontes Goese Lyceum en Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee gaan komend schooljaar in het kader van een technasiumproject onderzoeken of en welke planeten kunnen worden gekoloniseerd, wat daarvan de gevaren zouden zijn en wat er allemaal voor zou moeten gebeuren. De volkssterrenwacht is de officiele opdrachtgever van het lesproject. “De kinderen doen hun onderzoek op school en geven uiteindelijk een presentatie op de sterrenwacht. Wij moeten hun plannen beoordelen”, vertelt Koppejan. “Het is goed als ze over dit soort dingen nadenken. Bovendien maken ze zo kennis met techniek, een vak waarin in de toekomst veel mensen nodig zijn.” Koppejan hoopt de komende jaren de samenwerkingsverbanden met scholen uit te breiden. Zonnig In de vakantiemaanden proberen hij en zijn medebestuursleden jongeren naar binnen te halen met de Zeeuwse Zonnige Zomeravonden. De avonden, die in het teken staan van de relatie tussen de zon en aarde, zijn inmiddels een traditie in juli en augustus. Het gebouw aan de Herengracht is elke vrijdag vanaf 19.00 uur open voor kinderen en volwassenen. Vast onderdeel is een blik op de zon door de speciale telescopen in de tuin. Meer informatie: www.lansbergen.net.

Volg ons op twitter: @M_burgseBode. @VlissingseBode.


Krijgt u ook energie van de zon?

Binnenkort kunt u ook samen zonne-energie opwekken! Heeft u altijd uw eigen energie op willen wekken, maar geen mogelijkheden om zelf zonnepanelen te plaatsen? Binnenkort is zonne-energie misschien voor iedereen beschikbaar. De overheid werkt hard aan regelgeving voor het collectief opwekken van zonne-energie. Dan kunt u in uw wijk, samen met andere buurtbewoners, profiteren van de Zeeuwse zon. De overheid denkt na over eisen waaraan iemand die zijn dak beschikbaar stelt moet voldoen, welke belastingtarieven worden geheven en hoe deelnemers in een collectief kunnen participeren. Nog dit jaar moet de regelgeving worden goedgekeurd door de Tweede kamer. DELTA volgt de ontwikkelingen op de voet en houdt u graag op de hoogte. Wanneer de regelgeving wordt vastgesteld, adviseert DELTA u graag over de mogelijkheden. Wilt u in de toekomst ook profiteren van de Zeeuwse zon? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief zon collectieven. Zo blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen, kunt u in de toekomst zien wie er in uw buurt een collectief wil starten en vindt u alle informatie waaraan een zon collectief moet voldoen.

Inschrijven kan via www.DELTA.nl/zoncollectief.

Heeft u wel een geschikt eigen dak en nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor uw woning, doe de daktest op www.DELTAzongarant.nl


actualiteit

Column

Middelburger is nieuwe voorzitter Federatie Ondernemersverenigingen gemeente Veere

Ko Poppe wil graag iets terugdoen voor ondernemers MIDDELBURG - Zijn nieuwe functie als voorzitter van de Federatie van Ondernemersverenigingen in de gemeente Veere (FOV) bekleedt hij nog maar net, dus Ko Poppe is nu nog vooral aan het ontdekken. Toch is één doel voor hem al duidelijk: hij wil voor de Veerse ondernemersverenigingen de communicatie verbeteren. “Bijvoorbeeld met het opzetten van een website waarmee we ons beleid en activiteiten kunnen communiceren naar de verenigingen en haar leden en zij andersom kunnen reageren naar het bestuur.”

Addo Sprangers

Jackpot

You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time. De vaak gebruikte quote van Abraham Lincoln kwam weer even opborrelen nadat de Staatsloterij opnieuw negatief in de publiciteit kwam. Stichting Loterijverlies legde met goedkeuring van de rechter beslag op de administratie van de Staatsloterij. De stichting vertegenwoordigt zo’n 40.000 mensen die hun inzet terug willen hebben. Ze zeggen dat ze in het verleden zijn misleid door de Staatsloterij, doordat de loterij in de reclame onder meer verzuimde te melden dat de grotere prijzen ook op de niet-verkochte loten konden vallen. Het gaat om de periode tussen 2000 en 2009. Ook met de jackpot haalde de Staatsloterij volgens de ontevreden gokkers al eens een misselijk geintje uit: zo werd in augustus 2009 de suggestie gewekt dat de jackpot van 27,5 miljoen gegarandeerd zou vallen, maar daar was niet duidelijk bij verteld dat dit in het geval van een winnend vijfde lot (uniek lotnummer) natuurlijk niet het geval is. Dan wordt een vijfde deel van de prijs uitgekeerd en blijft de rest dus staan voor een volgende trekking. De firma List & Bedrog aan het werk? Dat lijkt me nogal een boude bewering, maar het moge duidelijk zijn dat met een wat opener communicatie veel ergernis voorkomen had kunnen worden. Dan was het woord misleiding waarschijnlijk niet eens gevallen. Aan de andere kant had de lotenverkoop dan natuurlijk ook wel eens kunnen tegenvallen. ‘Dus de prijzen kunnen ook vallen op loten die niet worden verkocht? Bende gij wel goed bij, jonguh?’ Toch zullen velen er uiteindelijk niet om malen. De droom van miljoenen euro’s op de bankrekening wint het uiteindelijk toch van de bedenkingen over de handelwijze van de Staatsloterij. Die mag spelletjes spelen wat ze wil, zolang er maar wordt betaald, toch? Die kans is bij de Staatsloterij uiteindelijk vele malen groter dan bij een lottovariant in het illegale circuit. Daar is het - zeker bij een aanzienlijk bedrag - altijd maar de vraag of en zo ja, wanneer er wordt uitbetaald. Ook is het niet ondenkbaar dat te nadrukkelijk aandringen op een dergelijke geldprijs resulteert in gebroken vingers of een verbrijzelde knieschijf, of beide. Risicospreiding met wat ‘vijfjes’ in de Staatsloterij lijkt dan toch een stuk aanlokkelijker. Net als een vijfde van de jackpot.

Colofon

Kantoor regio Zeeland Damplein 1, 4331 GC Middelburg, Tel. 0118 617 661 Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Middelburgse Bode Redactie Britta Janssen, Eugène de Kok Correspondenten Marielja ten Bruggencate-de Geus, Sjoukje van der Zee Acquisitie Lennert Steketee Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 13.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 11.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111

Jinc Optiek Korte Geere 11 Middelburg 0118 615 860 www.jincoptiek.nl info@jincoptiek.nl

W E E K B L A D

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 28

Communiceren is een belangrijk onderdeel van de functie van FOV-voorzitter. Deze vereniging behartigt de belangen van de ondernemersverenigingen in Veere, Vrouwenpolder, Serooskerke, Oostkapelle, Meliskerke, Westkapelle, Zoutelande en Koudekerke en wil duurzame ontwikkeling van economische bedrijvigheid in de regio bevorderen. Hiervoor onderneemt de federatie activiteiten en stimuleert projecten die bijdragen aan een gezond ondernemersklimaat, innovatie, samenwerking met de gemeente Veere en andere overheden en organisaties. “Daarbij moet je regelmatig rekening houden met conflicterende belangen.” Poppe mag dan nog maar net voorzitter zijn, hij heeft genoeg ervaring als ondernemer en bestuurder om dit te weten. De Middelburger begon zijn loopbaan bij Handelsonderneming Poppe in Veere en werkte daarna onder meer bij Reinigingsbedrijf Boon en Van Gansewinkel. Poppe is medeverantwoordelijk voor het samenbrengen van dertig bedrijven tot het huidige Sita. Ook was hij zelfstandig horecaondernemer. Nu is hij bedrijfsadviseur in diverse branches. “Mijn vrijwilligerswerk vind ik ook erg belangrijk.” Zo is Poppe internationaal actief voor PUM, als transport- en milieuexpert. Ook is hij consulent bij Ondernemersklankbord waarbij onder andere oud-ondernemers de nieuwe generatie coachen. Kansen Poppe’s voorganger Wim van Maanen legde zijn functie in december neer.

M_burgse Bode

t

DOOR BRITTA JANSSEN

Ko Poppe legt in deze beginfase als voorzitter vooral overal zijn oor te luister.

“Na drie jaar had hij bereikt wat hij kon bereiken”, vertelt FOV-secretaris Jerry Troy. “Hij heeft goed werk verricht, maar hij vond het tijd voor een nieuwe voorzitter.” De Middelburger reageerde op deze functie. “Ik woon nu in Middelburg, maar ben geboren en getogen in Veere. Ik heb altijd belangstelling voor die gemeente en voor ondernemers gehad. Door mijn werk in de milieubranche ken ik veel bedrijven en hun omstandigheden en ik ben nu in een fase van mijn leven dat ik graag iets doe voor anderen. Ik heb een prachtige carrière gehad waarin ik alle kansen kreeg. Ik vind het leuk om bij ontwikkelingen betrokken te zijn en verbind graag mensen.” Als FOV-voorzitter aan de slag gaan, doet de Middelburger ook uit eigen belang, lacht hij. “Meedenken en doen houd je jong”.

Bruggenbouwer De nieuwe voorzitter is unaniem gekozen, aldus Troy. “Hij is hier opgegroeid en ondernemer, dus kent de lokale belangen, maar als Middelburger kan hij boven de individuele Veerse belangen uitstijgen”, noemt de secretaris één van de redenen waarom voor Poppe gekozen is. “Daarnaast is hij een bruggenbouwer en enorm thuis in het digitale tijdperk. Als bedrijfsadviseur heeft hij bijvoorbeeld de website www.voorkomafval. nl opgezet.” De federatie heeft als doel haar achterban van 570 ondernemers meerwaarde te bieden door zich bezig te houden met de sociaaleconomische ontwikkeling in ondernemend Veere. “De nieuwe voorzitter wil de slagvaardigheid van de FOV verder laten groeien en zich inzetten voor een duurzaam en ondernemend Veere.”

In Serooskerke

Zomers genieten bij Stroskerkse Dag

De oplossing van deze puzzel is in week 29 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

SEROOSKERKE - Het zomerse weer maakte de Stroskerks Dag zaterdag extra feestelijk. Bezoekers schuifelden langs de kramen in en om de Torenstraat in Serooskerke. En ze genoten van nog veel meer activiteiten, zoals ringrijden, sumoworstelen, volksdansen en demonstraties van de brandweer. Ook voor de kinderen was er van alles te doen. FOTO LEONARD PASSCHIER PaGiNa 5


Nieuwe namen verbonden aan filmproductie

Opnamen ‘Dorsvloer vol Confetti’ begonnen in Kwadendamme

De Sint Willibrordkapel in Domburg 80 jaar

KWADENDAMME - De opnames voor de film ‘Dorsvloer vol Confetti’ zijn vorige week van start gegaan. In Goes, Kwadendamme en Zoutelande staan opnamen gepland. Producent Column Film heeft vorige week ook de cast en crew van de film bekend gemaakt. ‘Dorsvloer vol Confetti’ is gebaseerd op het gelijknamige boek van de uit Zeeland afkomstige schrijfster Franca Treur.

RK St. Willibrorduskapel in Domburg.

Gijs van de Westelaken is producent van ‘Dorsvloer vol Confetti’. Hij is nog op zoek naar financiering voor de film. Hier is hij te zien op een wervingsbijeenkomst in Vlissingen. ARCHIEFFOTO TOBIAS MANUHUTU

DOOR TOBIAS MANUHUTU ‘Dorsvloer vol Confetti’ gaat over het meisje Kathelijne dat opgroeit in een strenggelovig boerengezin in Zeeland. Een groot deel van de film wordt opgenomen in Kwadendamme. Daar is een boerderij gevonden die als decor dient voor het huis van Kathelijne. De filmopnames vinden plaats in juli en augustus. De filmproductie is begroot op 1,85 miljoen euro. Een groot deel van de kosten worden opgebracht door het Nederlands Filmfonds, de publieke omroep NTR en filmdistributeur Entertainment One Benelux. Via een speciaal filmfonds hoopt producent

Column Film de komende tijd 200.000 euro in te zamelen bij particulieren en bedrijven. Belangstellenden kunnen zich melden via www.dvcfilmfonds.nl. Debutanten Aan de filmproductie zijn verschillende nieuwe namen verbonden. De regie ligt in handen van de Noors-Nederlandse Tallulah Schwab. Zij regisseert voor het eerst een lange speelfilm. Eerder was zij als regisseur verbonden aan korte films (‘De Eerste Snee’, ‘Het rijexamen’), televisiefilms (‘Blindgangers’, ‘De Kapsalon’) en de documentaire ‘78° noord’.

De 13-jarige Hendrikje Nieuwerf speelt de rol van boerendochter Kathelijne. Voor Hendrikje is dit haar speelfilmdebuut. De overige castleden zijn: Suzan Boogaerdt, Tom van Kessel, Clemens Oomes, Daniël de Vries, Thomas de Vries, Axel Zwanenburg, Marie Louise Stheins, Genio de Groot en Mees Groot. Eerder was al bekend gemaakt dat Chris Westendorp het scenario voor de film heeft geschreven. Gijs van de Westelaken van Column Film is de producent. Hij produceerde eerder films als ‘Terug naar de Kust’ (2009) en ‘Interview’ (2003). De bioscooprelease van ‘Dorsvloer vol Confetti’ staat gepland voor 2014.

vervolg van voorpagina

‘Serooskerke Oost als woonwerkwijk’ Leegstand Het college stelt niet zelf een haalbaar plan te kunnen maken. ‘In Vrouwenpolder hebben we ervaring opgedaan met Stipo en hun werkwijze en kennis van de vraag op de markt en hoe dat samen te brengen. Deze werkwijze past bij het

vraagstuk Serooskerke Oost en kan ons naar verwachting voldoende handvatten bieden voor een volgende stap in het proces dat leidt tot een woonwijk tegen beheersbare kosten.’ Om te voorkomen dat er voor leegstand gebouwd wordt, toetst de Provincie Zee-

land gemeentelijke bouwplannen. Het Veerse college schrijft ervan uit te gaan dat ze in september een goedgekeurd document heeft. ‘Maar ondanks alle plannen is het denkbaar dat er geen of onvoldoende gegadigden zijn om in Serooskerke Oost aan de slag te gaan.’

DOMBURG - Rond 1880 was Domburg erg in trek als kuuroord, onder andere als gevolg van de praktijk van de beroemde Dr. Mezger. De katholieke badgasten vonden het echter een gemis dat er geen RK kerk was waar zij ter kerke konden gaan. Daarin kwam verandering toen in 1898 een Franse gravin grond schonk aan de Badhuisweg in Domburg, waarop een kleine kerk werd gebouwd. Het was in feite een rechthoekige houten schuur met aan de wand een beeld van St. Willibrord, die rond het jaar 700 vanuit Engeland de lage landen is gaan kerstenen en volgens de legende bij Domburg voet aan wal zou hebben gezet. Dat eerste kerkje werd al snel te klein en in 1912 werd het vernieuwd en uitgebreid naar ontwerp van de kunstenaar Jan Toorop die jaren in Domburg heeft gewoond en gewerkt. De huidige kapel werd in 1931 gebouwd door aannemer Groosman uit Middelburg naar ontwerp van de Haarlemse architect Jacques van Velzen. Het beeld van St. Willibrord aan de voorgevel is gemaakt door de beeldhouwer Mari Andriessen. In de kapel bevinden zich verder kopieën van de kruiswegstaties

van bovengenoemde Jan Toorop. Bij de grondwerkzaamheden voor de nieuwbouw werden gemetselde gewelven gevonden, die door het Zeeuws Genootschap als de resten van een middeleeuwse Mariakapel worden geduid. De eerste steen werd gelegd in 1932 en pastoor Bruggeman wijdde de kapel in in 1933, juist vóór het zomerseizoen. Sindsdien zijn er iedere week Eucharistievieringen of Woord- en Communiediensten geweest. Tegenwoordig is er gedurende het toeristenseizoen een dienst op zondag om 10.00 uur en de rest van het jaar op zaterdag om 19.00 uur. Sommige diensten worden in het Duits gehouden of zijn tweetalig (Nederlands en Duits). Het onderhoud van de kapel is vooral de laatste jaren een grote zorg. De zoute zeewind dringt overal door. Recent werd een nieuwe verwarming geïnstalleerd ter vervanging van de gevelkachels. Maar er moet nodig meer gebeuren: de dakgoten, het schilderwerk, de sponningen van de hoge zijramen en de voordeur moeten hoognodig worden gerepareerd. Op zondag 14 juli is er om 10.00 uur een feestelijke Eucharistieviering ter herdenking van het 80-jarig bestaan. Belangstellenden zijn welkom, na afloop wordt een kopje koffie geschonken.

Arjan Poleij 10e overwinning MIDDELBURG - Op zaterdag 6 juli werd Quinty van de Guchte in Maren Kessel 35e. Eveneens in Limburg maar dan op zondag 7 juli in Schinnen reed Firn Arens uitkomend voor cat 1 een mooie 5e plaats. Evenals zijn zus Maureen Arens die uit-

kwam in cat 2. In het Belgische Zevergem-de Pinte haalde Arjan Poleij (cat 5) zijn 10e overwinning binnen. In cat 7 was er een ontsnapping van één renner. In de sprint van de overige renners kwam Timo de Jong als 2e over de streep wat resulteerde in een 3e eindklassering.

BEDRIJVIG NIEUWS Bij Oostkapelle

Hotel Restaurant Green White is Zeeuwse ontspanning in het groen

OOSTKAPELLE - Het leven in buitenplaats Ipenoord bij Oostkapelle is ongecompliceerd. De rust en natuur bieden een fantastische plaats voor Hotel Restaurant Green White. Echter zal het deze zomer niet enkel rustig zijn. Het muzikale zomerprogramma biedt volop romantische, swingende en ontspannende muziek. DOOR MARIELJA TEN BRUGGENCATE

in 1953, is het een opvanghuis geworden voor gehandicapte kinderen.” Jan van de Velde voelt zich helemaal thuis op de rustige buitenplaats. Het echtpaar woont in het oude koetshuis, op hetzelfde terrein. “Het hotel draait nu twintig jaar. Steeds meer mensen weten ons te vinden. We zijn er dan ook niet alleen voor nachtgasten, ook overdag kunnen mensen binnenlopen wanneer ze willen. Koffie, thee, een gebakje of lunch. Alles is hier mogelijk.”

Eigenaar Jan van de Velde en zijn vrouw Annemiek hebben in 1989 het pand overgenomen. Na een flinke opknapbeurt konden zij in 1992 de deuren openen voor gasten. “Deze buitenplaats is altijd al een plek geweest waar mensen onderdak konden vinden. Het heeft in de Tweede Wereldoorlog als schoolgebouw gediend voor de kinderen van Oostkapelle. Later,

Congreshotel Toen Green White in 1992 haar deuren opende, was zij een van de eerste congreshotels. De grote vergaderruimte met faciliteiten bood ruimte aan bedrijven om in alle rust te vergaderen of op nieuwe ideeën te komen. Het hotel wordt aan alle kanten omsloten door het groen, met een kleine doorkijk over het weiland. De vijver

met haar sierlijke treurwilg en de omliggende bomen bieden ook voor kunstenaars mooie plekjes om te werken. “Een buitenplaats heeft van oudsher de uitstraling dat het niet voor iedereen toegankelijk is. Maar wij zijn dat juist wel. Als Zeeuws hotel-restaurant werken we zoveel mogelijk met lokale ondernemers. Bijvoorbeeld, het lamsvlees dat op onze kaart staat, is van Zeeuwse lammeren.” Chef-kok Hans van der Heijden is twee jaar werkzaam bij Green White. “We werken hier met verse en veelal biologische producten. De groenten en kruiden komen uit onze eigen kas. Het vlees komt van het dorp. Daardoor weten we wat we onze gasten bieden. Hoge kwaliteit en allemaal erg gezond.” Livemuziek Restaurantmanager Tilly Onica-van Alst houdt zich samen met Annemiek van de

Tilly Onica-van Alst en Hans van der Heijden.

Velde bezig met de inrichting van het restaurant. “Er staan verse bloemen op tafel en in de zonnige serre heb je het hele jaar door het gevoel dat het lente is. Maar deze zomer gaan we ook genieten van zwoele zomeravonden. Iedere zaterdag, tot begin

FOTO MARIELJA TEN BRUGGENCATE

september, is er livemuziek.” De muzikanten van het Trio Nuages nemen vanaf 18.30 uur hun instrumenten ter hand. Pas tegen 22.30 uur is de avond afgelopen. “Gasten kunnen onbeperkt genieten van het buffet bestaande uit Zeeuwse producten.”

Hotel Restaurant Green White - Noordweg 43 - 4356 EB OOSTKAPELLE - tel. 0118-591223 - www.greenwhite.nl - e-mail. info@greenwhite.nl. PAGINA 6


BlaUw GerUITe KIel

NIEUWS- EN INFORMATIEPAGINA VOOR DE INWONERS VAN GEMEENTE VLISSINGEN EN OMSTREKEN

Woensdag 10 juli 2013

Redactie: afdeling Communicatie postbus 3000, 4380 GV Vlissingen telefoon: (0118) 487000 communicatie@vlissingen.nl www.vlissingen.nl Fotografie: gemeente Vlissingen, tenzij anders vermeld

vlissingen, stad aan zee

vOOrkOm wachttijden dOOr afSpraak Of digitale aanvraag

OnderStrOOm waS weer een SucceS

ServicebuS rijdt niet In de zomervakantie rijdt de Servicebus niet. In de week van 19 augustus 2013 staat de Servicebus weer op de vaste stopplaatsen. U kunt het schema vinden op de website. Klachten over wegen, straten en plantsoenen kunt u melden bij het Service Team via 0118 487500. Meldingen over de openbare ruimte kunt u ook e-mailen naar meldingen@vlissingen.nl.

www.vlissingen.nl/ serviceteam

Foto: Ruben Oreel Foto: Ruben Oreel herkent u dit? u wilt nog snel een nieuw paspoort halen voor de vakantie begint. bij binnenkomst van het stadhuis ziet u dat er nog veel meer mensen op dat idee zijn gekomen. dat betekent een flinke wachttijd, waar u geen rekening mee had gehouden. dit is niet nodig. ’s Morgens van 8.30 tot 12.00 uur en op donderdag van 16.00 tot 19.00 uur is er vrije inloop. U kunt echter voor alle lokethandelingen ook een afspraak maken. Als u een afspraak heeft, wordt u met voorrang geholpen en hoeft u meestal niet eens te wachten. De afspraken kunnen telefonisch of digitaal worden gemaakt. Dit is mogelijk tot een dag van tevoren. Op donderdagavond kunt u geen afspraak maken. ’s Middags kunt u uitsluitend terecht op afspraak. De bezetting van de balies is dan afgestemd op het aantal afspraken, dat met bezoekers gemaakt is. Zonder afspraak kunt u ’s middags niet

bekendmakingen

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning: Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: 1. uitbreiden huisartsenpraktijk Badhuisstraat 47 (19-06-2013) 2. plaatsen luchtbehandelingskast Lange Zelke 21-33 (19-06-2013) 3. aanleggen steigers t.b.v. jachthaven (27-06-2013) 4. creëren 18 camperplaatsen Houtkade (27-06-2013) 5. kappen één boom ter hoogte Prins Hendrikweg 6 (26-06-2013) 6. maken aantal doorbraken tussen woningen Bossenburg 141 en 143 (26-06-2013) 7. plaatsen GSM-antenne tussen kruising Welzingseweg Landbouwweg (28-06-2013) 8. plaatsen aanbouw Scheldestraat 27 (27-06-2013) 9. veranderen inrichting Bellamypark 33 (26-06-2013) De publicatie van de ingediende aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvragen kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergun-

geholpen worden, omdat er dan geen medewerkers voor u beschikbaar zijn. digitaal loket U hoeft trouwens niet voor alle producten een bezoek te brengen aan het stadhuis. Een aantal producten bieden wij namelijk aan op onze website www.vlissingen. nl/loket. Hier kunt u terecht voor uittreksels uit het bevolkingsregister en de burgerlijke stand en voor kraskaarten voor het parkeren. In sommige gevallen moet u bij deze aanvraag op de website een kopie van een geldig legitimatiebewijs toevoegen. De documenten die u op de website aanvraagt, worden per post aan u toegestuurd. De gemeente wil in 2013 het aantal diensten waarvoor u op de website terecht kunt verder uitbreiden. U kunt dan op ieder gewenst moment uw aanvraag langs digitale weg doen. www.vlissingen.nl/loket

ning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag. Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Reguliere procedure: Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: 1. voor het herstellen van de kade van de Quarleshaven Zuid op de locatie Frankrijkweg (3-7-2013) Bezwaar Bij de hierboven genoemde besluiten kunnen belangen van derden betrokken zijn. (Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de tussen haakjes staande datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde

Straatspektakel, livemuziek en theater op de meest onverwachte plekken in de stad. bruisend festivalhart was het bellamypark.

maritieme geSchiedeniS van vliSSingen – deel 1

De Dokhaven kwam vierhonderd jaar geleden tot stand. Vanwege de strategische ligging van de stad deed Prins Maurits grote moeite om de haven en vestingwerken te verbeteren. Het graven van de Dokhaven was hier een onderdeel van. De aanleg startte in 1609 en vier jaar later vulde het water uit de Westerschelde deze haven. Vlissingen had nu een tweede haveningang en een ‘herberg’ voor de

schepen van de Admiraliteit. De prins kwam een paar keer kijken naar de vorderingen van de werkzaamheden. Deze bezoeken gingen gepaard met grote banketten. De stad draaide op voor de kosten, die waren niet mals, het vlees wel. In aanloop naar Sail de Ruyter schrijft stadsarchivaris Ad Tramper elke week een stukje over de maritieme geschiedenis van Vlissingen.

aanleg led verlichting nieuwe vliSSingSeweg nieuwe lichtmasten worden de De Provincie Zeeland is half oude stalen lichtmasten inclusief juni 2013 gestart met het plaatkabels verwijderd. sen van LED verlichting op de Nieuwe De LED armaturen Vlissingseweg. Voor de met wit licht zorgen weggebruiker zal er De energiekosten voor een veel betere en tijdens de werkzaamliggen lager en de LED gelijkmatiger lichtverheden enige overlast verlichting gaat tot deling op de weg met zijn. Er worden volgens minder lichtvervuiling voorschrift actieve wegtwintig jaar mee. ten opzichte van de afzettingen gebruikt huidige verlichting. Uit waarbij altijd één rijproeven met LED verstrook is geopend. De lichting blijkt bovendien dat wegwerkzaamheden zijn volgens plangebruikers het wegbeeld als rustgening medio september 2013 afgevender ervaren. ‘s Nachts wordt de rond. verlichting met 50% gedimd. Daarmee voldoet het nog steeds aan de De werkzaamheden omvatten het richtlijnen. In de spits is dimlicht plaatsen van nieuwe aansluitkasniet gewenst vanwege de hogere ten, graafwerk voor nieuwe elekverkeersintensiteit. triciteitskabels en het plaatsen van aluminium masten met de LED www.zeeland.nl armaturen. Na aansluiting van de spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

18 juli 2013. Ze ligt vanaf die dag voor een ieder ter inzage in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1, Vlissingen.

Coordinatieverordening Wet ruimtelijke ordening Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeenteraad van Vlissingen in zijn vergadering van 27 juni 2013 de ‘Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening’ heeft vastgesteld. De verordening treedt, ingevolge artikel 142 van de Gemeentewet, in werking op de achtste dag na bekendmaking, dus op

Tegen de vaststelling van de verordening staat geen bezwaar of beroep open. Beheersverordening Vlissingen-Oost Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeenteraad van Vlissingen in zijn vergadering van 27 juni 2013 de Beheersverordening Vlissingen-Oost heeft vastgesteld.

In de beheersverordening zijn de bouwen gebruiksregels op grond van het geldende bestemmingsplan Zeehaven- en industrieterrein Vlissingen-Oost gecontinueerd. De beheersverordening treedt, ingevolge artikel 142 van de Gemeentewet, in werking op de achtste dag na bekendmaking, dus op 18 juli 2013. Ze ligt vanaf die dag voor een ieder ter inzage in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1, Vlissingen. De beheersverordening is raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.vlissingen.nl/ bestemmingsplannen. Tegen de vaststelling van een beheersverordening staat geen bezwaar of beroep open. Nadere regels uitstallingen op openbare plaatsen in de gemeente Vlissingen 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen maakt bekend dat zij voornemens is de volgende nadere regels vast te stellen: - “Nadere regels uitstallingen op openbare plaatsen in de gemeente Vlissingen 2014”. Bovengenoemde nadere regels bevatten onder andere de mogelijkheden voor het uitstallen van goederen voor winkels en horecabedrijven in Vlissingen. Gelet op de belangen die bij vaststelling van de bovengenoemde regels een rol kunnen spelen, hebben burgemeester en wethouders van Vlissingen besloten om conform de Inspraakverordening Vlissingen 2009 een inspraakprocedure in te stellen. Dit betekent dat de nadere regels in concept ter inzage worden gelegd waar belanghebbenden hun zienswijze over kenbaar kunnen maken. Na afweging van alle relevante belangen zullen de nadere regels definitief worden vastgesteld. Ter inzage Deze nadere regels (concept) liggen voor een ieder ter inzage, gedurende de periode van 10 juli 2013 tot en met 31 augustus 2013, op werkdagen in de hal van het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen. Indienen zienswijzen Gedurende de termijn dat de stukken ter inzage liggen kunnen belanghebbenden hun zienswijze schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen, postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Mocht u nog vragen hebben over deze nadere regels, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Vlissingen, telefoon 0118-487000. Vlissingen, 10 juli 2013 B&W Vlissingen Postbus 3000 4380 GV Vlissingen


KORTE BERICHTEN

Defensieonderdeel is prominent aanwezig in Vlissingen

Marine laat zich van beste kant zien tijdens Sail de Ruyter VLISSINGEN - Een Sail de Ruyter zonder de Koninklijke Marine kan Dick Schipper van het organisatiecomité zich niet voorstellen. “De marine hoort nu eenmaal bij Vlissingen.” Het 525 jaar oude defensieonderdeel is tussen donderdag 22 en zondag 25 augustus dan ook nadrukkelijk aanwezig in Vlissingen.

MIDDELBURG Miniconcert Koorkerk: Donderdag 11 juli geeft de jonge talentvolle musicus Stefan Knuijt (1992) uit Nieuw- en Sint Joosland een pianorecital in het wekelijkse miniconcert in de Koorkerk in Middelburg om 15.00 uur. Hij speelt een Toccata van J.S.Bach, het rondo uit een Sonate van L. van Beethoven en twee Preludes van A. Scriabin en sluit af met een vertolking van de Sonate in g klein van H. Ecclès op tuba. Toegang is vrij. http:// langejanproject.wordpress.com Orgelconcert Oostkerk: Dinsdag 16 juli concerteert Jan Kleinbussink op het De Rijckere-orgel in de Oostkerk te Middelburg om 20.00 uur. Hij speelt dan muziek van Bruhns, Sweelinck, Krebs en Bach en besluit zijn concert met de Passacaglia in e-moll uit Sonata VIII van Rheinberger. AAGTEKERKE Zomermarkt: Hartelijk welkom op de jaarlijkse zomermarkt op dinsdag 16 juli tussen 9.00 en 15.00 uur op het terrein van Aannemersbedrijf Minderhoud & Zn, Burg. Bosselaarstraat 22 in Aagtekerke. Verkoping per opbod om 10.00 uur. OOSTKAPELLE Zomerbingo: De activiteitencommissie van Voetbalvereniging Oostkapelle houdt in de zomermaanden een serie bingo-avonden. Daarbij is iedereen - jong en oud - welkom. Het gaat vooral om de gezelligheid en de spanning van het bingospel en uiteindelijk zijn er ook nog aardige prijzen te winnen. De Zomerbingo is steeds op een maandagvond in ontmoetingscentrum De Halve Maan in Oostkapelle en begint om 19.30 uur. Data: maandag 15, 22 en 29 juli en 5 en 12 augustus. Zomeravondconcert: Stichting Oostkapelle Cultureel, woensdag 17 juli 20.00u, Dorpskerk Oostkapelle, Annemiek de Bruin klarinet; Jan Gruithuizen piano; Martijn Kooiman cello. Toegang: vrijwillige bijdrage. Programma: www.zomeravondconcertenoostkapelle.nl ZOUTELANDE Zomeravondconcert: Woensdag 10 juli zal een zomeravondconcert worden gehouden in de Catharinakerk te Zoutelande aanvang 20.30 uur. Uitvoerenden: Carla Bos harp en Karin ten Cate zang (sopraan), muziek van: G. Bizet, M. Tournier, G.B. Pergolesi, G. Paisiello, A. Scarlatti, G. Puccini, G. Rossini, W.A. Mozart, C. Salzedo en J.B. Weckerlin. SEROOSKERKE IVN wandeling: Op woensdag 10 juli kunt u met een ervaren IVN gids mee wandelen door het mooie Park Welgelegen in Serooskerke. Dit in combinatie met een deel van het ‘Ommetje Serooskerke’ en via de monumentale Johanneskerk en brandweerkazerne terug naar de Park-ingang aan de Oostkapelseweg. Groepen op aanvraag. Aanmelding vooraf niet nodig. Start: Parkingang met de pilaren aan de Oostkapelseweg om 19.00u; http://ivn.nl/afdeling/walcheren

Commandant Willem Meijer van de marinekazerne in Vlissingen.

DOOR EUGÈNE DE KOK Commandant Willem Meijer van de marinekazerne in de Vlissingse haven is het hartgrondig eens met Dick Schipper. “Vlissingen is kort een Admiraliteitsstad geweest en heeft altijd een belangrijke rol als marinehaven gehad. Door de eeuwen heen en sinds 1814 zijn we hier, met een korte onderbreking tijdens de Tweede Wereldoorlog, als marine onafgebroken aanwezig”, zegt Meijer in de kazerne aan de Oosterhavenweg. “Sommige mensen hebben het idee dat we hier alleen op dit terrein zitten, maar we sporten bij clubs in de buurt en staan in de rij bij de supermarkt.” Volgens hem is het onderkomen dan ook nauw verbonden met de Zeeuwse samenleving en Vlissingen in het bijzonder. Hoofdtaken in de huidige kazerne zijn het op allerlei manieren ondersteunen van marineschepen en huisvesting bieden aan scheepsbemanningen, het Korps Nationale Reserve en Marechaussee. Daarnaast onderhoudt het personeel nauwe contacten met Zeeuwse veteranen en is het terrein een uitvalsbasis bij rampen en grote incidenten op de Westerschelde. Meijer hoopt na de zomer een convenant te kunnen laten ondertekenen met de Veiligheidsregio Zeeland. Dat moet duidelijk maken hoe de marine hulp en ondersteuning kan bieden als een situatie daarom vraagt. De Koninklijke Marine wilde vanwege de gezamenlijke historie graag participeren in Sail de Ruyter. “Bovendien bestaan we 525 jaar als marine. Dat hebben we al gevierd

in Veere en Middelburg. De gemeente Vlissingen heeft ons gevraagd of we onze jubileumactiviteiten wilden combineren met Sail de Ruyter.” Meijer zegt dat bezoekers het nodige van de marine kunnen verwachten. Zo komt donderdag het fregat Zr. Ms. Van Speijk vanuit Somalië naar Vlissingen.

‘Zo geven we iets terug’ Er vindt dan een zogenoemde medal parade plaats voor de bemanning. Generaal Tom Middendorp van de Koninklijke Landmacht en viceadmiraal en commandant der Nederlandse Zeestrijdkrachten Matthieu Borsboom zijn daarbij aanwezig. “Normaal vinden deze uitreikingen plaats in Den Helder. Het is uniek dat het publiek hierbij aanwezig kan zijn.” Waar de uitreiking is, is nog niet exact bekend, maar hij vindt sowieso rond de aankomst van de bruine vloot uit Veere en tallships uit Oostende plaats. Op vrijdag wordt de Zr. Ms. Zeeland officieel in dienst gesteld van de Koninklijke Marine. “Ook dat doen we normaal in Den Helder.” Het nieuwe marineschip is het tweede in de zogenoemde Holland-klasse en het eerste dat - vanwege de troonswisseling op 30 april - als Zijner Majesteit in plaats van Hare Majesteit in dienst wordt gesteld. “Het is een nieuwe generatie marineschepen”, zegt Meijer over de vaartuigen in de Holland-klasse. “Ze hebben een vrij kleine bemanning aan boord en

Gratis rondleiding op Zr. Ms. Zeeland In samenwerking met Sail de Ruyter en de Koninklijke Marine geeft Weekblad de Bode tien kaarten weg voor een exclusieve rondleiding op het spiksplinternieuwe marineschip Zr. Ms. Zeeland. Tijdens de rondleiding wordt duidelijk waarom dit schip uit de Holland-klasse ‘een keerpunt’ is voor de Koninklijke Marine. Wilt u zo’n unieke rondleiding op Zr. Ms. Zeeland tijdens Sail de Ruyter? Beantwoord dan de volgende vraag: Hoewel de Zeeland in augustus in dienst wordt gesteld van de Koninklijke Marine is het al in 2010 gedoopt. Wie had de eer dat te doen? Mail uw antwoord voor 20 juli naar e.dekok@internetbode.nl.

FOTO EUGÈNE DE KOK

uitermate geschikt voor onder meer drugsbestrijdingsoperaties en anti-piraterijmissies. Deze schepen volgen de ontwikkelingen die defensie met haar taakstelling momenteel doormaakt.” De Zr. Ms. Zeeland vervult op zaterdag een centrale rol. Vanaf het vaartuig nemen onder andere commissaris van de Koning Han Polman, burgemeester René Roep van de gemeente Vlissingen en vice-admiraal Borsboom namelijk de vlootschouw af. Verder komt namens de marine ook het opleidingsschip Zr. Ms. Urania naar Vlissingen en stuurt de Belgische marine, waarmee de Nederlandse marine nauw samenwerkt, zijn opleidingsschip Zenobe Gramme. Landing Naast alle officiële activiteiten zijn er vrijdag en zaterdag spectaculaire demonstraties. De mariniers landen uit een helikopter en tonen hoe ze een gekaapt schip overmeesteren. Verder zijn er roadshows en treedt de Marinierskapel meerdere keren op tijdens Sail de Ruyter. Het orkest verzorgt onder meer het openingsconcert in de Sint Jacobskerk. Meijer vindt het belangrijk zichtbaar te zijn op grote evenementen als dit. “We doen ons werk meestal ver van huis. Op deze manier zijn we voor iedereen zichtbaar en geven we iets terug. Met het oog op de komst van de nieuwe marinierskazerne naar Zeeland is dat hier zeker goed.” Voor zijn gevoel is Sail de Ruyter een van de hoogtepunten van het jubileumjaar. “Zeker qua omvang”, zegt hij. “Over twee jaar bestaat het Korps Mariniers 350 jaar en volgend jaar bestaat het marine-etablissement Vlissingen 200 jaar. Ook dan laten we ons zien. Eind dit jaar vieren we dat het Koninkrijk en ook de Koninklijke Marine twee eeuwen bestaat. Een jaar na de Franse overheersing kwam de marine weer naar Vlissingen. Zo zie je dat de nieuwe marinekazerne niets anders is dan de voortzetting van een traditie.” Meer informatie is te vinden op www.sailderuyter.nl. PAGINA 8

VEERE Mosselfeest: Op het pleintje bij de jachtclub Veere wordt vrijdag 12 juli van 11.00 tot 20.00 uur het traditionele Mosselfeest Veere gehouden. Tal van activiteiten worden er de hele dag georganiseerd, o.a. kookdemonstraties, mosselkinderspelen in de Oliemolenstraat, mosselwedstrijd, mosselnet hangen, straattheater en muziek. Het goede doel voor dit festijn is de Stichting Vrienden van de Thuiszorg die, voor de opening en een heerlijke mosselmaaltijd, gasten mag uitnodigen. Dit alles in het kader van vrijwilligersprojecten.

Volksdansen

Medioburgum en Walacra gezamenlijk naar Europeade

Medioburgum en Walacra dansend in een Zwitsers bejaardentehuis.

MIDDELBURG - De Folkloristische Dansgroep Medioburgum uit Middelburg en de Walcherse Folkloregroep Walacra uit Veere gaan van woensdag 17 juli tot en met maandag 22 juli gezamenlijk naar de 50e Europeade in Gotha, Duitsland. Medioburgum is ontstaan uit de gelijknamige turnvereniging die is opgericht in 1891. In 1969 is Medioburgum als dansgroep doorgegaan terwijl de gymnastiekvereniging opging in MTV, Middelburgse Turn Vereniging. In 1977 bedankten enkele leden zich als lid van de vereniging. Eén van hen richtte in 1978 Walacra op. Medioburgum is de latijnse benaming voor Middelburg en Walacra is de latijnse benaming voor Walcheren, vandaar. Verscheidene jaren hebben beide verenigin-

gen individueel vele successen geboekt. Maar zoals bij zo vele verenigingen komen er weinig jeugdleden bij terwijl de ouderen om uiteenlopende redenen bedanken als lid. Zo ook bij voornoemde verenigingen. Er kwam een tijd dat beide voorzitters contact zochten voor een oriënterend gesprek. Van het een kwam het ander. Eerst voorzichtig aftasten en nu oefenen ze gezamenlijk. Het voordeel hiervan is dat ze nu gebruik maken van elkaars dansen. In april hebben ze als samen een trip gemaakt naar Zwitserland en dat is reusachtig goed bevallen. En nu dan naar Gotha, naar de Europeade. Z e zullen daar tijdens de openingsceremonie Zeeland vertegenwoordigen. Tijdens deze Europeade zijn ze in goed gezelschap. Nog 204 groepen uit 36 landen zullen acte de présence geven.


gebr. timmermans b.v. boekerman 4 (borchwerf 11) tegenover Saver milieustraat tegenover milieustraat 4751 Xk oudSaver gastel 47510165 Xk oud Tel.: - 31 gastel 77 46 tel.: 0165 - 31 77 46 info@krt.nl www.krt.nl of mobiel.krt.nl

Uw oUde kabel en metalen zijn geld waard! krt is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in het verwerken van kabel en metalen. Gebr. Timmermans is al bijna 60 jaar actief in de recycling van metalen. wij zijn iSo 9001:2000 gecertificeerd en beschikken uiteraard over de vereiste Wij beschikken over de vereiste vergunningen en zijn ISO gecertificeerd. (milieu)vergunningen. UU kunt tegen contante contantebetaling, betaling,aanleveren. aanleveren. kuntdagelijks dagelijkskabel kabel en en metalen, metalen, tegen ook kunnen containersop opuw uwlocatie locatie plaatsen. ook kunnenwij, wij,bij bijvoldoende voldoende volume, volume, containers plaatsen.

Metaalprijzen geldig week 32 28 metaalprijzen plastic koper kabel plastic aluminium kabel loodkabel koper grondkabel koper loodkabel aluminium grondkabel aluminium zuiver blank koper onzuiver koper gemengd rood geel koper aluminium roest vrij staal zuiver lood zink electro motoren ijzer accu’s wasmachines, drogers auto katalysator

vanaf € 1,40 € 1,90

tot € 2,40 € 2.90 p/kg € 0,65 € 0,70 p/kg € 1,00 € 1,15 p/kg € 0,50 € 0,50 p/kg € 4,25 € 5,80 p/kg € 3,75 € 5.30 p/kg € 3,25 € 5,05 p/kg € 2,40 € 2,95 p/kg € 0,75 € 0,95 p/kg € 0,75 € 1,30 p/kg € 0,90 € 1,20 p/kg € 0,70 € 0,80 p/kg € 0,30 € 0,50 p/kg € 0,14 € 0,21 p/kg € 0,32 € 0,45 p/kg € 0,11 € 0,21 p/kg € 20,00 € 15,00

€ 0,80 € 0,95

€ 2,75 € 4,80

per kg per stuk

Prijzen onder voorbehoud van kwaliteit en marktontwikkelingen.

ALWEER AL S

B E ST E G E T E ST !

13 201 Bron:

art 2013 maa

2013

2013 s 20 stus ustu ugu i/aug nd juli/ sumentenbo Bron: Con

3

PPesto t alla ll Genovese 190 g

openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-17.45 uur • vrijdag 07.30-15.45 uur • zaterdag 07.30-12.15 uur openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-18.00 uur • vrijdag 07.30-16.00 uur • zaterdag 07.30-12.30 uur

n enbond ent me sum Consu Bron: Con

Mager rundergehakt

0.

89

2.

79

500 g

Turkse knoflooksaus

Vanaf woensdag 10-07-2013

Mini hakmolen

Vroegboekt/m 15 juli

• Receptioniste / Telefoniste • (Financieel) Administratief Medewerker • Secretaresse • BKB / BKC / PDB

0800-4464464 (gratis)

3.99

korting

Diverse kantooropleidingen, o.a.:

www.fabiusopleidingen.nl

1.39

265 ml

Halogeen heteluchtoven

89.99

Ideaal voor bakken, braden, grillen, frituren en ontdooien.

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws Jubileumevenement op 14 juli van 14:00-21:00 Doorlopend muziek - ‘s middags jubileumactiviteiten

Theepot waterkoker

10 jaar live in Solskin Zondag 28 juli weer als vanouds vanaf 17:00 uur

Watermeloen Ca. 3 kg

Voor particulieren en bedrijven Snel droog en langer schoon Vuilafstotende behandeling Specialist in moeilijke vlekken Speciale behandeling voor Berbers, Perzen etc.

Ook voor meubelreiniging

* Vanaf woensdag 10-07-2013

Paprika rood 2 stuks. 300 g

er

1.39

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 10-07-13 t/m dinsdag 16-07-13.

Bel voor gratis advies en prijsopgave.

Dé tapijt- en meubelreinigers www.chemdry.nl brooymans@planet.nl

Bergen op Zoom Goes 0800 - 4477999 (gratis) 0164-245005 0113-229020

42% goedkop

Middelburg Roosendaal Roosendaal Goes 0118-639623 0165-529955

49.99

Geschikt voor alle koffiepads.

van 2.39

chem-Dry Droger, schoner, gezonder • • • • •

23.

99

Vers & voordelig!

Boulevard Bankert 58, Vlissingen Reserveren: 0118 - 417 350

Schoon genoeg van vuil tapijt?

Koffiepadmachine

50%

goedkop er

vvan 1.19

0.59

Altijd een Aldi in de buurt!

Goes, Molenplein 6 - Kapelle-Biezelinge, Hoofdstraat 15 - Middelburg, Euromarkt 8 Middelburg, Westerscheldeplein 2 - Oost-Souburg, Vlissingsestraat 1 Vlissingen, Glacisstraat 22c

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl


Weer succesvolle editie van Vlissings festival

Rugby

Onderstroom warm en inspirerend

Hoogesteger en Seijbel in Jong Oranje

VLISSINGEN - Onderstroom trof het dit weekeinde. Het jaarlijks terugkerende evenement was dit keer vier dagen lang regenloos. Vlissingen kon terugkijken op een warm, gezellig, verrassend en inspirerend feest.

MIDDELBURG - Werner Hoogesteger en Swen Seijbel hebben op zaterdag 6 juli met Jong Oranje twee wedstrijden gespeeld tegen Roemenie en tegen België. De twee talenten van EZRC Oemoemenoe namen deel aan een trainingsstage van de Europese Rugbybond, de FIRA-AER. De trainingsstage vond plaats in Valkenswaard van 3 juli tot en met 7 juli. Zowel Werner Hoogesteger als Swen Seijbel hebben eerder deel genomen aan het Regionaal talenten programma (RTC) van district Zuid. Vanuit de verschillende RTC’s zijn er U16 talenten gescout voor deelname aan de FIRA stage. Het U16 team staat o.l.v. Arno Seijbel (trainer RTC Zuid en trainer Junioren van Oemoemenoe) Tijmen Vader (RTC Noord, lootschool Alkmaar,

Veel belangstelling voor de voorstelling van Red the Cat.

DOOR BO VAN SCHEYEN De organisatie koos deze editie voor een duidelijke programmering. De organisatie had elke dag een hoofdthema mee gegeven. Zo was er op donderdag de spectaculaire openingsparade van Firebirds waar veel mensen op afkwamen. Vrijdag stond in het teken van muziek. Door de hele stad als podium te gebruiken, klonk er overal muziek. Het hoofdpodium, dat dit jaar voor het eerst op de Oude Markt stond, bood vooral kleinere bands de gelegenheid zich te laten zien. Volgens organisator en directeur van de Cultuurwerf Onno Bakker was het een goede zet. “Vorig jaar hadden we de muziek nog op het Dijktheater geprogrammeerd. Dat heeft toch niet dat intieme dat we hier mochten ervaren. Het is ons goed bevallen. Misschien dat we volgend jaar nog iets meer wereldmuziek moeten doen. Dat ‘beetje anders’ past wel bij Vlissingen.” Vlissinger en muzikant Jos Houtzager beaamde dat: “Geweldige bands heb ik voorbij zien komen. Goede muziek en het was

ook heel gezellig.” Zaterdag was als vanouds de straattheaterdag: komische en soms bizarre voorstellingen. Vele duizenden mensen liepen van de ene plek naar de andere. Overal werden miniverhaaltjes verteld. Op elk pleintje of straathoek in het stadshart ontpopte zich meesterlijke tafereeltjes. Volgens Frank van Rijt was diabolovirtuoos Djuggledy fantastisch. “Wat een kunsten vertoonde die man.” Op de Oude Markt keken kinderen gefascineerd naar de Movers. “Een kast versjouwen op die manier … je moet er maar opkomen”, zei een van de toeschouwers. Op het Rondeel was er clowneske acrobatiek. “Elke act vertelt een verhaal. De ene met een kwinkslag en de andere voert je mee naar de diepere, meer serieuze ondertoon, die je zelf mag invullen. Dat is toch geweldig?” aldus Bakker. Animo Zondag vond Onderstroom Junior plaats. Kinderen konden deelnemen aan workshops mime, dans en acrobatiek of zelfs een schaduwspel beleven. De kindervoor-

trainer Junioren Alkmaar) en Kike Sanchez (trainer van RTC Zuid). Nederland trad op als gastland voor Roemenie en België. Tijdens de FIRA stage krijgen niet alleen de talenten training, ook een aantal geselecteerde coachen en scheidsrechters krijgen een cursus aangeboden van dhr. Jean Bidal. Bidal, een gerenommeerde trainer uit Frankrijk was in 2012 te gast bij EZRC Oemoemenoe. Zowel Werner Hoogesteger als Swen Seijbel stonden in de basis van het U16 team. De wedstrijd tegen Roemenie werd gewonnen door Nederland met 30-0. De wedstrijd tegen België werd verloren met 10-0. In september zullen de talenten deel nemen aan het RTC programma voor U17, waardoor ze deel uit zullen maken van de U17 selectie van de Nederlandse Rugbybond.

FOTO BO VAN SCHEYEN

stellingen werden zeer gewaardeerd. Bakker: “Hier komen we volgend jaar zeker mee terug. We merken dat er veel animo is. We moeten dat uitbreiden, het jonge talent meer kansen geven. Er is zo veel potentie. Dat is mooi om te zien. Onderstroom Junior kan een broedplaats worden voor dat jonge talent.” Bakker sprak de hoop uit volgend jaar net zo’n prachtig festival neer te zetten als dit jaar. “Samen met ongeveer 90 vrijwilligers zijn we daar goed in geslaagd. Zonder hen geen festival, maar zonder budget vanuit de gemeente ook niet. We hebben reeds veel ingeleverd. We hopen dat we volgend jaar het festival in deze vorm kunnen voortzetten. Voor sommige voorstellingen vragen we entree en het programmaboekje kost een euro. Alle kleine beetjes helpen om overeind te blijven. De samenwerking met de horeca verliep dit jaar ook geweldig. Samen bouwen we alles op en weer af.” Met een Bandstafette van 40 Zeeuwse artiesten werd het festival zondagavond afgesloten.

Werner Hoogesteger (links) en Swen Seijbel in Jong Oranje.

LEZERSPOST Huishoudonderwijs IIn De Bode van vorige week stond een artikel over het boek ‘Moederschap, dienstbaarheid en zorg werd ons met de paplepel ingegeven’ van Gerda Godrie. Zij brengt hierin de geschiedenis van het Zeeuwse huishoudonderwijs in beeld. Eerder verrichtte ze soortgelijk onderzoek in West-Brabant. Een verschil tussen beide regio’s noemde ze dat Zeeuwse meisjes Engelse les volgden, in tegenstelling tot de Brabantse leerlingen. Dat vak was er volgens Godrie met het oog op de emigraties na de oorlog. “Maar dat gebeurde in Brabant ook en daar ben ik nergens Engelse les tegengekomen, dus dat is opmerkelijk”, aldus de auteur. Volgens mevrouw Roozen uit Etten-Leur werd er destijds wel degelijk Engels gegeven. “In 1955 is de huishoudschool van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond opgericht en daar was ik lerares”, liet Roozen - toen nog juffrouw Coppens - vorige week weten. In 1958 werd zij directrice op deze school. “Voor zover ik weet was Engels vaste prik en was het ook op andere scholen onderdeel van het basispakket.”

MIDDELBURG - Veel beter had de organisatie van Millstock in Middelburg het niet kunnen treffen. Het festival op het Molenwater in Middelburg vond zaterdag plaats onder een stralende zon. Gecombineerd met de rustige muziek van de singer-songwriters zorgde het voor een relaxt sfeertje in het park. Er waren optredens van onder andere Ryan Koriya, Jelmer de Waard, Leendert, Annika Bos, Smout en Marsha. LEZERSFOTO ARJAN SCHOTANUS PAGINA 10


Exposities Tentoonstelling Hart voor Veere: Michiel Paalvast en de collectie Bert Bakker met schilderijen, tekeningen en prenten van De Schilders van Veere. De volledige collectie van De Schilders van Veere is te zien op de website: http://schildersvanveere.nl/ collectie.html. Tentoonstelling t/m 8 september. 12 keer landschapskunst vanuit 1 punt: Gedurende het hele jaar 2013 houdt de Zeeuwse schilder Leen van Duivendijk een bijzonder kunstproject in boekhandel De Drvkkery. Hij heeft een punt in het Walcherse kanaallandschap gekozen dat hij elke maand een keer gaat schilderen op een klein doekje van 20/40 cm. Het project is getiteld: History of my horizon. Het project behandelt 3 geschiedenissen: de geschiedenis van Het Kanaal door Walcheren, de geschiedenis van de landschapskunst en de geschiedenis van de beïnvloeding door kunstenaars uit het verleden. Streekdrachtexpositie: Expositie ‘Zwoegen en zwieren - een jaar rond in Walcherse dracht’ in Museum De Schotse Huizen te Veere. Bezoekers ervaren hoe vroeger het hele jaar hard werd gewerkt op het platteland: noeste handarbeid, zonder hulp van hedendaagse machinerieën. Maar af en toe was er tijd voor vertier. De streekdrachtexpositie in Museum De Schotse Huizen is al jaren een traditie. Dit jaar gaat het niet zo zeer om de pracht en praal die streekdracht kan uitstralen, maar juist om de werkkleding die in alledaagse situaties werd gebruikt. Bezichtiging is mogelijk tot en met 31 oktober, dagelijks van 13.00-17.00 uur. Expositie dorpshuis Nimmerdor: In de prachtige expositie ruimte tonen (amateur) kunstenaars hun werken. De komende maanden kunt u de schilderijen van Els Rozemond bezichtigen, zij schildert met 3D effect, het is alsof de objecten naar je toe komen. Openingstijden dorpshuis: dinsdag 9.00-12.00/13.00-17.00u, woensdag 9.00-12.00/13.00-17.00u, donderdag 9.0012.00u ‘s middags gesloten; vrijdag 9.0012.00/13.00-17.00u; Bakkersland 29, 4364 BL Grijpskerke; t/m eind augustus. Museum De Schotse Huizen: Expositie ‘Hoogaarzen met verve - traditionele Zeeuwse vissersschepen in olieverf, aquarel & ets’ in Museum De Schotse Huizen te Veere. Bezichtiging is mogelijk tot en met 15 september, dagelijks van 13.00-17.00 uur. Tijdens deze periode staan de musea in Veere op verschillende manieren stil bij het varend verleden van Veere. De expositie wordt verlevendigd met spectaculaire beelden van de Van Loon hardzeildag op

het Veerse meer in 2009 in een film van Arie den Dikken. Ook zijn unieke opnames uit 1959-1961 te zien met historische sfeerbeelden van uitvarende Arnemuider vissers, gemaakt door Jhr. Leonard den Beer Poortugael. In de komende maanden worden diverse activiteiten georganiseerd die gerelateerd zijn aan de expositie. Meer informatie: www.schotsehuizen.nl Beelden uit Zimbabwe: De bezoekerstuin ‘De Houtenhandsche Hof’ gelegen aan de Wielemakersbaan 4 te Koudekerke herbergt gedurende de zomermaanden een grote collectie figuratieve en abstracte stenen beelden en ijzeren vogels afkomstig uit Zimbabwe. U kunt deze komen bewonderen en als u er een wilt aanschaffen is dat mogelijk voor een zeer vriendelijke prijs. Een gedeelte van de collectie kunt u bekijken op www.wb4.nl. Elke vrijdag en zaterdag t/m 28 september van 10.00-17.00u. Komt een andere dag u beter uit, bel ons dan even voor een afspraak: 0118-551121. Entree gratis. Galerie Gerritse: Sybrecht Bosker is in de maanden juli en augustus te zien in Galerie Gerritse te Middelburg. Een verrassende combinatie met de sieraden van Ina Sponselee en Tini van Bebber. Sybrecht gaat in haar werk uit van zelf gemaakt zijdevlies. Een transparant materiaal waarop ze in gemengde technieken de beleving van de natuur en haar reizen verwoordt. ´Artist kom binne´: Volendam in Domburg! Het Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg wijdt zijn zomertentoonstelling 2013 tot 10 november aan de kunstenaarskolonie Volendam. Open Atelier Zeeuws Genieten: Expositie in atelier Zeeuws Genieten te Koudekerke, Middelburgsestraat 40. Arie de Jager uit Dordrecht exposeert met schilderijen in acryl- en olieverf. De Jager schildert in traditioneel impressionistische stijl. Regelmatig is hij te vinden in de buitengebieden van Dordrecht en Zeeland, alwaar hij in zijn werk de liefde toont voor de natuur en de verscheidenheid hiervan. Ook is er keramiek en sieraden te bewonderen. Atelier Zeeuws Genieten is geopend op vrijdag, zaterdag en zondag (indien aanwezig). Verder iedere laatste zondag v.d. maand van 11.00-17.00 uur (open atelierdag). Expositie tot 31 augustus. Tentoonstelling in Doopsgezinde kerk Middelburg: Tot en met 12 september is de Doopsgezinde Kerk aan de Lange Noordstraat te Middelburg elke donderdagmiddag van 13.45 tot 15.30u open voor bezoekers. In de kerk zijn houtsnedes te

bezichtigen van de Antwerpse beeldhouw- 14.00 uur aan de hand van de begeleidende Openingstijden: Wandelkerk en Galerie De ster Inge de Belder en schilderijen van de teksten een toelichting geven. Expositie Osseberg: werkdagen 10.30-17.00u, zaterMiddelburgse kunstenaar Antoine Mes. t/m zaterdag 3 augustus. Meer info www. dag en zondag 13.30-17.00u, Galerie De Tijdens de openstelling zijn vrijwilligers van deosseberg.nl Osseberg: donderdag, vrijdag en zaterdag de Doopsgezinde gemeente aanwezig als Expositie Hofpleinkerk: De maanden 14.00-17.00u en na telefonische afspraak: gastvrouw en gastheer. Zij zijn beschikbaar juli en augustus zal de Hofpleinkerk 13 te 0118-625284. Adres en routebeschrijving: om vragen van bezoekers over kerkgebouw, Middelburg Open Kerk houden. De Kerk is www.deosseberg.nl orgel of de Doopsgezinde gemeente zelf te dan elke zaterdagmiddag van 13.30-16.00u Expositie in Simnia: Zorgcentrum Dombeantwoorden. Ook wordt gemusiceerd on- open.Tevens is er een kleine Expositie van 5 burg toont foto’s en miniaturen Ada Vos, der meer op het orgel, dat -evenals de kerk schilderijen en van Oude Bijbels, Psalm en Paula Hagenaars, Fotoclub Valkenisse en -op de monumentenlijst staat. De toegang Gezangboeken. De schilderijen zijn beschik- Ton Langeler exposeren in de maanden juli, is vrij. Meer informatie: www.dgwalche- baar gesteld door de Kunstenares Margaret augustus en september door het gehele ren.nl van Dijken uit Veere en beelden Bijbelse zorgcentrum. De werken zijn te zien in de Expsitie Galerie 27: In Galerie 27, Lange Gelijkkenissen uit. De Oude Bijbels etc. zijn gangen van Simnia, gratis te bezoeken tusNoordstraat 27, Middelburg expositie van ingebracht door gemeenteleden. sen 9.30-17.30u. beeldend kunstenaar Margo Wisse, Johan Expositie Marja de Lange: Zomerten- Zomerexpositie: Marjon Mijnsbergen van Kaam beeldend kunstenaar, donderdag toonstelling in de Wandelkerk, synagoge exposeert van 14 juli tot 11 oktober in t/m zaterdag 13.00-17.00u.; t/m augustus. en galerie de Osseberg van Zeeuwse kun- hotel Bos en Duin aan de Duinweg 82, te Expositie Lechaim: Expositie Lechaim in stenares Marja de Lange. Tijdens de ten- Oostkapelle. De opbrengst uit verkoop van Boerderijgalerie de Osseberg. Truus Buijs, toonstelling t/m 1 augustus, is de synagoge haar schilderijen is voor weeskinderen in 35 jubileum-ringen en andere sieraden; in principe geopend op de dinsdagen, met Oeganda. Meer informatie is te vinden op Wil Fekkes Fox, beelden in brons en terra uitzondering van dinsdag 16 juli, op woens- haar website: cotta; Jackie Howard, textielkunst; Marja dagen en donderdagen van 12.00- 16.00u. www.marjonmijnsbergen.exto.nl de Lange, schilderijen en tekeningen; Maria Verboom, textielkunst. TijBachweg 2 | 4337 XD Middelburg Sandenburghlaan 2a | 4351 RL Veere dens de expositie Lechaim zal er in de Osseberg een model van de Tabernakel opgesteld staan, geUitvaartcentrum H. Jobse maakt in de dertiger jaren van de vorige eeuw door Roelof PieterTelefoon 0118 46 22 05 Timmerman. Ada de Lange-Timwww.hjobse-uitvaart.nl merman zal op vrijdagmiddag 12, 19, 26 juli en 2 augustus vanaf

De SchanS TuinSchermen betonsysteem | tel. 0164 686418 www.deschanstuinschermen.nl

AUTO Dekker en Jobse

Korte Geere 9 Middelburg Spuistraat 2 Vlissingen

Voorheen VI computer, naast de Bibliotheek

en: gstijd Openin :00-17:00 11 di-vr 16:00 11:00za

Tel. 06 280 68 577

www.goudinkooppunt.nl

• APK • Onderhoud • Schadeherstel • In- en verkoop auto’s

Knappe prestatie van Combinatie Hoek-Nijsen

Vrijdag werden de postduiven van PV De Combinatie om 13.00 uur in Tarbes (916 km) gelost. Het beloofde geen gemakkelijke vlucht te worden, daar over de gehele vlucht een oostnoordoosten wind stond, met zon en temperaturen van boven de 20 graden. De Combinatie Hoek-Nijsen, fondmannen in spe, hadden hun duiven voor deze vlucht goed voorbereid. De 2011-3014365, in 2012 nog de mooiste doffer van de tentoonstelling, viel zaterdag om 12.52 uur op de plank. Goed voor de eerste prijs. Waarna enkele minuten later nog twee duiven volgden, waaronder de vader van de eerste prijs winnaar, 20093912246. Afkomst verloochent zich dus niet. Deze drie duiven waren goed voor een eerste, derde en vierde prijs tegen 118 duiven in de vereniging. Ook in Samenspel 7 (Walcheren) zijn het drie prijzen bij de eerste tien en op provinciaal en nationaal niveau zijn het zeker geen verkeerde duiven. Het was ook het weekend van Gijs Baan. Op

Tarbes de tweede prijs na de comb. Hoek-Nijsen, een eerste op Arras (146 km) jonge duiven en een eerste prijs op de dagfondvlucht Chateauroux (539 km). Chateauroux was door de noordoosten wind en vrij warm weer een mooie vlucht. De duiven werden om 7.15 uur gelost en om 15.00 uur klokte Gijs zijn weduwnaar, 2003-3307986. Deze kras doffer was niet alleen eerste bij PV de Combinatie (170 d.), maar ook in Samenspel 7 (565 d.) en in provinciaal verband (2628 d.) goed voor een derde plaats. Uitslagen Tarbes (118 d.): 1-3-4. Comb. Hoek-Nijsen; 2-5-9. Gijs Baan; 6. Wout de Vries; 7. Anne Ridderbos; 8. Leo Daane; 10 Huib Siereveld. Chateauroux (170 d.): 1-8. Gijs Baan, 2-10. Ko Marteyn, 3-5-6-9. Koen Minderhoud, 4. Mark Bugajski, 7. Piet Geijs. Arras (404 d.), Klasse A: 1-4. Gijs Baan; 2. Ko Marteyn; 3. Comb. Huige-Schotanus; 5. Comb. Wielemaker; 6-7-8. Koen Minderhoud; 9. Hans Daane; 10. Dirk van Iwaarden. Klasse B: 1. Dirk van Iwaarden; 2-6-9. Leen van Wallenburg (Mb); 3-5. Simon Jasperse; 4-7-8. Comb. Antheunisse; 10. Hans Maarsman.

Tel. nr. 0118 - 633 003 mail@autodekkerjobse.nl w w w. autodekkerjobse.nl

50 meter vanaf Plein 1940

Duivensport

MIDDELBURG - Je zult maar acht duiven mee hebben en er zeven ervan in de prijzen draaien op een loodzware Tarbes. Wel dat presteerde de Comb. Hoek-Nijsen uit Middelburg.

De Zompe 1 4353 RT Serooskerke

deschoolvanmiekepetiet

Heeft u of iemand uit uW omgeving brandWonden?

deschoolvanmiekepetiet vakopleiding voor visagisten 4-daagse cursus vakopleiding voor visagisten gruppo select 4-daagse cursus gruppo select

vestiging Amsterdam Prinsengracht 657 1016 hv Amsterdam telefoon/fax020 625 61 44

DAG O P E N burg Middel juli 2013 donderdag 18

Wij helpen bij: · Lotgenotencontact · Voorlichting · Belangenbehartiging · Juridische zaken

vestiging Amsterdam Prinsengracht 657 1016 hv Amsterdam telefoon/fax020 625 61 44 vestiging Middelburg

vestiging Middelburg lange geere 20 lange geere 20 4331 lx Middelburg 4331 lx Middelburg telefoon0118 61 3 649 telefoon0118 61 3 649 fax0118 643 900 fax0118 643 900 make-upschool@miekepetiet.nl

Postbus 264 1940 AG Beverwijk Tel: 0628 924 494 Fax: 020 - 453 55 86 info@brandwondenvereniging.nl www.brandwondenvereniging.nl

make-upschool@miekepetiet.nl

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

Professionele kwaliteit tegen scherpe prijzen

Voor professionals in bouw en afbouw

De betrokken en deskundige bouwpartner Professionele kwaliteit om de hoek tegen scherpe prijzen

Ruime openingstijden Voor professionals in bouw en afbouw

Alles op voorraad Ruime openingstijden of snel leverbaar Alles op voorraad of snel leverbaar

De betrokken en deskundige bouwpartner om de hoek

BPG, BOUW BPG,DÁÁR DÁÁR BOUW JE MEE! JE MEE! STADSAMBACHTSWEG 4 | 4332 SE MIDDELBURG | T: 0118 633511

STADSAMBACHTSWEG 4 | 4332 SE MIDDELBURG | T: 0118 633511 www.bpgvanwesten.nl

www.bpgvanwesten.nl PAGINA 11

Het ervaringscentrum dat de leden met elkaar in contact brengt en hun belangen behartigt.


John van Haver brengt verleden en heden Zeeuws erfgoed in beeld

Waterschap gaat rekening houden met regionale wensen

Stichting maakt boek over travalje

‘Maatwerk bij maaien’

WESTKAPELLE - Met of zonder dak, van hout of staal, travaljes zijn er in allerlei verschijningen. Het was maar net wat de smid handig en mooi vond. John van Haver van Stichting Vrienden van de Travalje heeft in een boekje in beeld gebracht hoe de werktuigen om paarden te beslaan er vroeger bij stonden in Zeeland en hoe het nu is. Binnenkort neemt burgemeester Henny van Kooten van Noord-Beveland het eerste exemplaar in ontvangst.

MIDDELBURG - Waterlopen maaien doet Waterschap Scheldestromen voortaan met meer regionaal maatwerk. “Hiervoor kiezen we naar aanleiding van een evaluatie van het beleid”, laat het waterschap deze week weten. DOOR BRITTA JANSSEN Voor een goede doorstroming van water maait het waterschap jaarlijks van augustus tot december sloten en andere waterlopen binnen haar werkgebied. Naar aanleiding van de fusie van de twee waterschappen in Zeeland deed ze dit sinds 2011 uit het oogpunt van efficiency in het hele gebied op dezelfde manier. ‘Omdat er bij een aantal agrariërs na een proefperiode van twee jaar nog steeds ontevredenheid is over de maaimethode, komt het waterschap aan de wens tegemoet door meer maatwerk te leveren, ondanks de hogere kosten.’ Dat is de uitkomst van de evaluatie van het huidige maaibeleid van het waterschap. ‘Deze evaluatie is gebaseerd op eigen ervaring en ervaring van betrokken partijen in 2011 en 2012.’ Verandering Dit jaar nog voert het waterschap de aanpassing door in haar maaibeleid. In de ge-

John van Haver met zijn boekje bij de travalje in zijn woonplaats Kamperland.

DOOR BRITTA JANSSEN De stichting bestaat vijf jaar, maar dat was niet zozeer de aanleiding om het boekje te maken. Het document toont wel wat de stichting al voor elkaar heeft gekregen, vindt Van Haver. Want zonder de inzet voor het behoud van het Zeeuwse erfgoed, had de Kamperlander een stuk minder kunnen vertellen. “De travalje van Kamperland hebben we teruggevonden in een soort container.” Dit exemplaar was dertig jaar verdwenen, vertelt hij, maar staat nu weer opgeknapt op zijn oorspronkelijke plek bij de smidse. Dat is nu een pension. “Zij onderhouden de travalje nu. En twee keer per jaar laten ze er een paard beslaan.” Ook in Colijnsplaat, Groede, Sasput en bij het Ambachtscentrum in Goes is het werktuig teruggeplaatst. Die in Sasput is de oudste in Zeeland en stamt volgens Van Haver uit 1740. “In ‘s-Heer Arendskerke is de travalje gerestaureerd en museum De Meestoof in Sint-Annaland hebben we

geadviseerd bij het terugplaatsen. Dus we hebben niets te klagen over hoe het gaat.” Toch blijft de stichting actief, bijvoorbeeld met het tot stand brengen van restauraties en het opzoeken van nieuwe informatie. “In Groede is er sprake van restauratie en de dorpsraad in Geersdijk wil de travalje graag terugplaatsen.”

rij paarden in de straat stond. In de regen konden ze niet werken op het land, dus liet de boer ze maar beslaan.” Voor de smid was het wel zo prettig als hij dit binnen kon doen, maar veel smeden hadden daar niet genoeg ruimte voor. “ Ook niet alle paarden kreeg je makkelijk binnen. Daarom maakten sommige smeden een dak of overkapping voor de travalje. Tegenwoordig heb je ook verrijdbare travaljes, maar vroeger had je natuurlijk nauwelijks auto’s.” Door de mechanisatie na de Tweede Wereldoorlog had de boer de travalje steeds minder nodig. “Door tractoren verdwenen de travaljes. Maar sommige smeden dachten ‘hij staat er, dus laat ‘m maar staan’. Daarmee hebben we geluk gehad.”

Regen In Zeeland is het erfgoed verspreid over de provincie te vinden, maar dat geldt niet voor de rest van Nederland. “Dat komt door de kleigrond hier. Boeren hadden zware trekpaarden nodig om dat te kunnen bewerken.” Een rijpaard beslaan lukt nog wel zonder travalje, maar bij een trekpaard komen meer kilo’s kijken. Door zijn werk voor de stichting krijgt Van Haver regelmatig leuke anekdotes over vroeger te horen. “Een smid uit Schouwen-Duiveland vertelde eens dat hij wist dat het regende zonder het te horen, omdat er dan een hele

Meer informatie De stichting kan haar werk doen dankzij donaties. Het boekje is te koop via de website van de stichting www.travalje.eu en bij de VVV in Kamperland.

Op Domburgsche Golf Club

Ouders en kinderen golfen samen DOMBURG - Zaterdag wordt er een voorronde gespeeld van het landelijke NGF Ouder en Kind Golftoernooi op de Domburgsche Golf Club in Domburg. Sinds eind maart spelen op ruim 100 golfclubs in Nederland (groot) ouders en (klein)kinderen samen voor JINC. Het landelijke toernooi wordt dit jaar voor de 14e keer gehouden. Tot begin oktober vinden door het hele land de voorrondes plaats. De landelijke finale, waaraan de beste koppels uit hele land deelnemen,

wordt zondag 6 oktober gespeeld op de golfbaan van Golfclub De Haenen. Het goede doel is dit jaar JINC, een organisatie die Nederlandse jongeren uit achterstandswijken een goede start op

de arbeidsmarkt wil geven. Met de opbrengst van de inschrijfgelden gaat JINC TaalTrip uitbreiden, een bijzonder project waarbij kinderen moeilijke woorden in de context leren.

Zeventien kunstenaars stellen werk tentoon in Middelburg

Zeeuwse zomerexpositie

MIDDELBURG - Onder de naam ‘Kiek Artistiek’ exposeren zeventien kunstenaars uit heel Zeeland vanuit verschillende disciplines van 9 juli tot en met 14 september in het pand de Burg aan de Groenmarkt in Middelburg. DOOR BRITTA JANSSEN Sjaak de Wit exposeert met acryl schilderijen en grafiek, Ron Kalle met olieverfschilderijen, Sarin Besuijen met aquarel, Adrienne Withagen met beelden, Glenn Priester met olieverf en acryl schilderijen en gemengde techniek, Corrine Koert met acryl schilderijen en gemengde techniek, Neeltje Meerman met olieverf schilderijen en sieraden, Cobi Boone met beelden en objecten, Paul Franssen met acryl schilderijen, Heleen van de Hooven met viltvormgeving,

Juul Kortekaas met beelden en objecten van lood en staal, Corrie Blaas met etsen en gravures, Larisse Paauwe met beelden en objecten, Caroline de Ligt met ‘Zeeuwse’ objecten, Lucy de Graaf met acryl schilderijen en gemengde techniek, Gerda Kramer met beelden en Carmen MilhousArendt met acryl schilderijen. Aanwezig Larissa Paauwe uit Middelburg nam samen met haar man Marco het initiatief voor deze expo, waarbij de kunstenaars ook regelmatig aanwezig zijn om met de

bezoekers in gesprek te gaan. “We schreven de kunstenaars aan en zij waren meteen enthousiast om mee te doen”, vertelt Marco Paauwe. Naast de expositie vinden er workshops plaats voor kinderen en volwassenen. De expositie is gratis te bezichtigen op dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. Meer informatie Kijk voor meer informatie op www.kiekartistiek.nl. PAGINA 12

meenten Tholen en Schouwen-Duiveland en op Walcheren en Noord- en Zuid-Beveland gebruikt ze hierbij de techniek van het klepelmaaien. Hierbij wordt de bodem vrijgemaakt van begroeiing en aan de zijde waar het maaisel de klepelmaaier verlaat, wordt het op het perceel gelegd. In Zeeuws-Vlaanderen werkt het schap met maaikorven met messen. Door de knippende beweging van de messen, worden water- en oeverplanten in één keer afgeknipt en meegenomen. Het maaisel wordt op het aangrenzende perceel gelegd en daarna verkleind. Het waterschap is vanuit de Waterwet verantwoordelijk voor de kwaliteit en hoeveelheid water in de waterlopen. ‘Vooral voor agrariërs is de afvoer van overtollig water erg belangrijk, omdat de groei van gewassen op het land mede afhankelijk is van deze water toe- en afvoer. Door het regelmatig verwijderen van water- en oeverplanten blijft een goede doorstroming van water mogelijk.’

Oostkappels Zomer Dam- en Schaaktoernooi 2013 OOSTKAPELLE - De Dam- en Schaakclub Oostkapelle organiseert op donderdag, 18 juli, voor de 28e keer het traditionele zomertoernooi. Het toernooi wordt gehouden in een zaal van de Zionskerk, Duinweg 36a te Oostkapelle. De inschrijving start om 18.30 uur en sluit om 19.00 uur. Na de indeling van de partijen starten we direct daarna de wedstrijden.

Dit jaar zal de burgemeester van Veere de eerste zet aan het 1e dambord en 1e schaakbord verrichten. Het toernooi is vooral bestemd voor de thuisspelers, vakantiegangers en clubspelers in de provincie. Iedere dammer of schaker is welkom op die avond. Er zijn dit jaar ook weer vele kleine prijzen te winnen. Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. Kom tijdig, want om 19.00 uur wordt de inschrijving gesloten!

Drift Team Zeeland

Derde Drift Challenge by Sea MIDDELBURG - Op zaterdag 10 en zondag 11 augustus vindt in Vlissingen voor de derde maal één van de grootste en meest besproken drift evenementen van de Benelux plaats. Na het overweldigende succes van de voorgaande jaren wordt wederom het vroegere Olau/Dart Line terrein aan de Oosterhavenweg in Vlissingen omgebouwd tot een waar walhalla voor liefhebbers van de autosport. Van 10.00 tot 17.00 uur kunnen zowel beginnende drifters als de coureurs uit de Pro klasse zich op 2 aparte banen met elkaar meten. Zowel voor deelnemers als bezoekers is er veel actie te zien en te beleven. De organisatie is in handen van Drift Team Zeeland. Een club enthousiaste drifters die meestal ver buiten Zeeland moet reizen om hun sport te beoefenen. Nu hebben ze deze snel groeiende en bijzonder spectaculaire vorm van autosport naar Zeeland gehaald. Het goed overzichtelijke parcours en de intieme sfeer op de paddock zorgden er vorig jaar voor dat er meer dan duizend enthousiaste bezoekers van dit evenement hebben genoten. Er is echter plaats voor veel meer. Need for speed Wie de film Need for Speed Tokio Drift heeft gezien weet wat driften inhoudt; op een gecontroleerde manier je auto laten slippen. Het competitie element zit hem erin dat op een parcours met meerdere uitdagende bochten 2 auto’s elkaar zo dicht mogelijk proberen te volgen. Een deskundige jury beoordeelt de verrichtingen van de coureurs op vaardigheid en spektakelgehalte en verdeelt 10 punten.

Een battle bestaat uit 2 heats. In de eerste heat gaat wagen 1 voorop en zal wagen 2 moeten volgen. In de 2e heat is het precies andersom. In totaal worden dus 20 punten verdeeld per ‘gevecht’. Middels een afvalsysteem wordt er van een top 32 naar de 2 beste rijders van de dag gewerkt. Een spektakel dat je niet mag missen. Nederlandse drifttop aanwezig Evenals vorig jaar heeft de organisatie van Drift Challenge by Sea inmiddels de toezegging van veel bekende namen uit de Nederlandse driftsport dat men er ook dit jaar weer graag bij wil zijn. Drifttaxi Zelf eens ervaren hoe het voelt om te driften? Tijdens de Drift Challenge by Sea bestaat de mogelijkheid om met een coureur een paar rondjes over het circuit mee te rijden. Dan kun je ervaren hoe het is om al driftend door de zijruit naar voor te kijken. Evenals vorig jaar heeft de stichting zich voorgenomen om een deel van de opbrengst te schenken aan een goed doel. Vorig jaar werd €2500 overhandigd aan Stichting KIKA en het jaar ervoor eenzelfde bedrag aan St. Jayden. Dit jaar wil de organisatie de stichting Make a Wish verblijden met een gulle gift. Hoe meer bezoekers, hoe hoger dit bedrag kan zijn. Milieu? Om aan te geven dat de drifters niet alleen aan zichzelf denken, maar ook aan het milieu, hebben we als Stichting bedacht om een boom te schenken aan de gemeente Vlissingen. Een eenvoudige rekensom geeft aan dat één boom gedurende zijn levensduur de CO2 van het evenement op kan nemen.


Door: Bart van den Acker

N M U L O C Nogmaals:

Hij is er al: Citroën C4 Picasso

brandstofverbruik

Sneller dan verwacht brengt Citroën de nieuwe C4 Picasso. Volgens deskundige inschattingen zou de nieuwe ‘Technospace’ pas in het najaar worden onthuld. Nu hebben we er al een eerste kennismaking mee gehad en, sterker nog: hij staat al in de showroom!

Deze nieuwe C4 Picasso is verrassend genoeg compacter dan zijn gelijknamige voorganger, maar van binnen nog iets ruimer, mede door de làngere wielbasis. Dat is knap. Daarbij is het een lekker eigenzinnige verschijning. Dit is weer een echte Citroën en één van de typische eigenschappen daarbij is dat veel mensen ‘m niet onmiddellijk mooi vinden: dat moet groeien. Los van z’n totale vorm vallen diverse details op. Zo zijn de normale koplampen gescheiden van de (hoger geplaatste) LED-dagrijlampen. Opvallend is ook de voorruit die ver doorloopt in het dak, ongeveer zoals we dat kennen van de

C3. Mede daardoor komt de C4 Picasso aan een totaal glasoppervlak van maar liefst vijf vierkante meter. Het zicht rondom is heel goed, ook al kijk je niet zo vaak naar boven… De al genoemde interieurruimte is verbluffend. Op de tweede zitrij staan drie, even grote, individueel verschuifbare stoelen, de bestuurdersstoel zit voortreffelijk, maar alleen de voorpassagier heeft als optie een relax-fauteuil met zelfs een uitklapbaar kussen voor de onderbenen. De bagageruimte bedraagt minimaal 537 liter, ook niet mis en er zijn liefst 16 opbergvakken. Het meest opvallende is het dashboard. Hierop

Dit is de BMW 4-serie!

zijn twee beeldschermen aangebracht. Het onderste is een touchscreen, waarop allerhande functies kunnen worden bediend. Het is even wennen, maar dan wijst het zichzelf. Het bovenste scherm, waarvan de uitvoering verschilt voor de eenvoudigste en duurste versies, is alleen een weergave, van instrumenten, navigatie, of zelfs een persoonlijk ‘in te laden’ foto. Daarbij is ook de stijl en vormgeving van de instrumenten te kiezen. Aan elektronica geen gebrek, in deze C4 Picasso, maar dat wil niet zeggen dat ik met alle aspecten even blij ben. Zo waarschuwt de auto wanneer per ongeluk van rijstrook wordt gewisseld door aan de veiligheidsgordel te trekken: heel irritant. Slim is wel een stopcontact met 230V, waardoor je bijvoorbeeld je laptop in de

auto kunt opladen en gebruiken, of gewoon een stofzuiger! Een soort ‘dongel’ zorgt voor enkele internetfuncties, dat is aardig, maar veel daarvan zien we bij andere merken gewoon al in het navigatiesysteem terug. Het is ook raar dat de benzineversies geen stop-/startsysteem hebben en de ‘adaptieve’ cruise control blijkt zichzelf uit te schakelen als hij ècht nuttig zou moeten worden. Gelukkig is er ook goed nieuws in overvloed. Zo is dit nieuwe model liefst 140 kilo lichter dan zijn voorganger, dat is pakweg 10% van het totaalgewicht. Dat scheelt niet alleen in verbruik, maar ook in de rijeigenschappen. De C4 Picasso voelt veel minder sterk aan als een grote

en zware auto als de huidige. Jammer dat het veercomfort op kleine oneffenheden niet op het niveau is dat ik van Citroën verwacht. Er komen direct al drie diesels en twee benzinevarianten. De e-HDI 90 heeft standaard een halfautomatische transmissie, die is tegen meerprijs ook leverbaar op de e-HDI 115, daarnaast is er een e-HDI 150. De benzineversies zijn de bekende 1,6 liters met 88 kW/120 pk of 113 kW/155 pk. De diesels hebben de komende jaren 20% bijtelling. In het najaar komt verdere aanvulling op het motorenaanbod. Dan verschijnt overigens ook de zevenpersoons ‘Grand Picasso’. Er zijn vijf uitvoeringen, waarvan de eenvoudigste al opmerkelijk compleet is, met onder meer airco en cruise control. De prijzen starten bij € 25.790 voor de benzineversies en € 28.590 voor de diesels.

Italia á Zandvoort! Liefhebbers van Italiaanse auto’s, maar ook van al het andere goede wat het land van de laars heeft te bieden, spoeden zich op zondag 30 juni naar het Circuitpark Zandvoort. Enorme aantallen mooie auto’s, lekker eten, Italiaanse mode, uiteraard fantastische koffie, er is in overvloed van te genieten, voor jong en ouder! Er is veel te doen en te zien. Een paar voorbeelden? Er is een demonstratie van

een van de laatste twaalfcilinder Ferrari formule 1-auto’s, met dat heerlijk jankende geluid, de Alfa Romeo 4C is hier (bijna) voor het eerst te bewonderen, hetzelfde geldt voor de nieuwe Maserati Quattroporte, de Fiat 500L ‘Trekking’ is een echte primeur, er is een recordpoging rond het 50-jarig bestaan van de Lancia Fulvia en groepsgewijs kunnen eigenaren steeds twintig minuten ‘vrij rijden’ op

het circuit. Op www.italiaazandvoort.nl zijn alle details te vinden.

Opel Insignia opgefrist Een 4-serie? Die was er toch nog niet? Inderdaad. Met ingang van komend najaar vervangt deze nieuwe modelserie de coupé uit de 3-serie. Die stamt nog uit de vorige modelgeneratie, dus het was al bekend dat er ‘iets’ moest gebeuren. Zoals de grote 6-serie een eigen plaats heeft tussen 5 en 7, krijgt deze 4-serie die dus ook. Dit sterkt de gedachte dat de opvolgers van de 1-serie Coupé en Cabriolet straks 2-serie gaan heten, maar dat zéér terzijde. Afgaande op de eerste foto’s is de 4-serie Coupé prachtig gelijnd, maar ook duidelijk groter dan zijn voorganger, maar tegelijk ook iets lager. De hele vormgeving is aerodynamisch bijzonder doordacht, met slimme details die net dat kleine beetje helpen. BMW belooft dat erg veel aandacht is besteed aan de ergonomie en indeling van het interieur, dat gaat we wel een keer proefondervindelijk vaststellen. Bij de introductie is er keuze uit drie motoren. Er is een viercilinder twinturbo-benzinemotor in de 428i, een fijne zescilinder in de 435i en een viercilinder diesel in de 420d. Op 5 oktober staat de 4-serie in de Nederlandse BMW-showrooms.

In het kader van het modellenen techniekoffensief van Opel is ook de Insignia onderworpen aan een opfrisbeurt. Je zou niet denken dat dit model alweer vijf jaar op de markt is, zo tijdloos mooi is de Insignia nog steeds. Gelukkig zijn de uiterlijke retouches subtiel gehouden. De grille is lager en breder, de koplampen zijn nieuw, maar echt opvallend ànders is het niet. Goed zo. Echt echte nieuws zit onderhuids. Het hele onderstel is afgestemd op een hoogwaardiger comfort, het dashboard is gewijzigd en er is een nieuwe, uitgebreid ‘infotain-ment’-systeem. Bo-vendien zijn er nieuwe

motoren, zoals een nieuwe 2,0 liter turbodiesel met 88 kW/120 pk of 103 kW/140 pk met slechts 99 g/km CO2-uitstoot en dus 20% bijtelling. Nieuw zijn ook de 1,6 (125 kW/170 pk) en 2,0 liter (184 kW/250 pk) turbo-benzinemotoren. Vooral die 1,6 liter lijkt heel interesinteres sant voor de Neder-

De Suzuki SX4 is één van de vele nieuwe modellen die in aantocht zijn. Hij komt eind september, met naar keuze een 1,6 liter benzine- of dieselmotor, die beide 88 kW/120 pk sterk zijn. De diesel komt in aanmerking voor 20% bijtelling. Prijzen vanaf 17.999.

kort nieuws Naast de Audi A4 2.0 TDIe is er nu ook een A4 1.8 TFSIe. Deze extra-zuinige versie beschikt over 125 kW/170 pk, maar ook een CO2–uitstoot van 124 g/km en komt daarmee in aanmerking voor 20% bijtelling. Hij is er vanaf € 34.800. De prijs van de Hyundai i40 is € 3.000 in prijs verlaagd. Daardoor bedraagt de bijtelling maar € 197 per maand. Hyundai benadrukt dat niet het percentage, maar het feitelijke bedrag van de bijtelling doorslaggevend is en daar hebben ze volledig gelijk in. Uiteraard is de i40 onverminderd een heerlijke, representatieve zakenauto, mèt 5 jaar garantie!

landse markt. Er is ook af-fabriek een 1,4 liter motor op autogas (103 kW/140 pk). De vernieuwde Opel Insignia is er opnieuw als vierdeurs, vijfdeurs en Sports Tourer. Hij komt in het najaar, maar de prijzen zijn al bekend, dus hij is al bestelbaar: vanaf € 27.995.

In oktober verschijnt de nieuwe, ruime en compacte Nissan Note. De prijzen van het nieuwe model staan al vast, evenals uiteraard de exacte uitvoeringen en specificaties, dus de auto is al te bestellen. De Note wordt de eerste auto in dit segment met bijzondere veiligheidsvoorzieningen als een dode hoek radar en waarschuwing voor overschrijding van een wegmarkering. Er is keuze uit een 1,2 liter benzinemotor met en zonder turbo, of een 1,5 liter diesel. Prijzen vanaf € 13.490.

Er is in de media de laatste tijd veel te doen over het brandstofverbruik van auto’s en dan met name het verschil tussen wat er in de folder staat en de praktijk. Die berichtgeving mist vaak elke vorm van deskundigheid, het verschil tussen schoon en zuinig is velen nog niet duidelijk. Onze geachte politici hebben ook de neiging maar wat te roepen en bewijzen daarbij direct dat ze geen idee hebben waarover ze praten. Ik haat dat soort mensen, zeg dan niks! De oorzaak van die verschillen èn alle miscommunicatie zit ‘m in het feit dat de methode om brandstofverbruik te meten volgens de geldende Europese regels veertig jaar oud is. Dat systeem is niet alleen op zichzelf al achterhaald, maar toen die methode werd ingevoerd, kon daarin onmogelijk rekening worden gehouden met de bijzondere technieken die we de laatste paar jaar om ons heen zien. Dat is al geen wenselijke situatie, maar door verdere politieke bemoeienis is het pas echt uit de hand gelopen. Zo zijn er allerhande fiscale gevolgen gekoppeld aan die meetresultaten en dat gaat grandioos mis als we het hebben over moderne, alleen in theorie zuinige auto’s. Het gaat helemaal mis als het gaat om verschillende types hybrides, range extenders of zelfs elektrische auto’s. Die theoretische brandstofverbruikscijfers worden vastgesteld volgens een nauwkeurig omschreven meetmethode, in een laboratorium, zonder invloed van bijvoorbeeld wind, of hellingen en zonder verbruikers als airconditioning of verlichting. Simpel: die meetmethode heeft echt niets te maken met hoe we dagelijks autorijden. Daarin schuilt de principiële oorzaak van die verschillen. De resultaten, de officiële verbruikscijfers (en daaraan direct verwante CO2–uitstoot) zoals die in de folder staan, dienen alleen om auto’s onderling te kunnen vergelijken in perfect identieke omstandigheden. Uit zo’n test wordt een verbruikscijfer berekend in liters over honderd kilometer, maar, daar gaan we al, dat gaat alleen op voor de eerste honderd kilometer. Bijvoorbeeld bij een range extender of plug-in hybrid, die met een volle batterij eerst eens vrolijk enige tientallen kilometers elektrisch aflegt, gaat het helemaal scheef. Stel zo’n auto rijdt eerst 40 kilometer elektrisch en daarna op benzine. Dan wordt vastgesteld wat de auto in totaal heeft verbruikt over de resterende 60 kilometer om aan die eerste honderd te komen en dat is dus het verbruik per 100 kilometer. Het spreekt voor zich dat het verbruik op de volgende honderd kilometer veel hoger ligt, maar ja, dat valt buiten de meting. Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft TNO onderzoek laten doen naar deze materie. Slim, daarmee staat er een onpartijdig instituut achter, al zijn hun conclusies precies hetzelfde als wat iedereen die in de autobranche goed is geïnformeerd ook had kunnen vertellen. Gelukkig stelt TNO ook dat autofabrikanten (en dus de hele branche) niet sjoemelen met cijfers, maar dat de methodes achterhaald zijn. Mevrouw Mansveld gaat er in Europees verband voor pleiten zo snel mogelijk met nieuwe meetmethoden te komen. Ze kan niet anders. Wij hebben geen autoindustrie van betekenis, dus in elk geval is haar stem binnen Europa niet gekleurd door economische belangen. Aan die nieuwe meetmethodes wordt al lang gewerkt. De geplande invoerdatum is echter pas 1 januari 2017, dus tot die tijd blijft het rommelen. Juist door de fiscale en dus financiële consequenties die er door onze overheid aan die verbruikscijfers en CO2-uitstoot worden gehangen, wordt het belang van die cijfers alsmaar groter en groeit de hele situatie alleen maar nog schever. Tegelijk kan ik vaststellen dat realistische verbruiksmetingen, bijvoorbeeld in de autotests in dit blad, veel belangrijker worden als het gaat om de gebruikskosten van een auto. Dat verbruik meet je, als je serieus bent zelf: kilometers gedeeld door liters. De boordcomputers die het in de auto uitrekenen, zijn in veel gevallen ook knap leugenachtig. Bart van den Acker


Challenger Zeeland

Johanneskerk

Van der Meet ten onder in eindstrijd Open kerk SEOOSKERKE - De Protestantse Gemeente te Serooskerke stelt de Johanneskerk open op woensdagen en zaterdagen in de maanden juli en augustus. Gasten, vakantiegangers, gemeenteleden en dorpsgenoten zijn van harte welkom tussen 13.00 en 17.00 uur om de kerk te bezoeken/ te bezichtigen. Tevens is er een expositie van schilderijen

van amateurkunstenaar Jo den Herder te Serooskerke (W.) Zaterdag 20 juli geeft het muziekensemble Trequartone een concert tijdens de Open Kerkdag in de Johanneskerk in Serooskerke (W). Dit trio bestaat uit Corrie Geleijnse, sopraan, Bert Alderliesten , blokfluit en Bert Geleijnse, kistorgel en spinet. Zaterdag 10 augustus geeft organist Hielko de Haan een concert. De concerten worden gegeven tussen 15.30 en 16.30 uur. De toegang is gratis.

Oemoemenoe derde op Europees Strand toernooi MIDDELBURG - Een selectie van de heren senioren van EZRC Oemoemenoe hebben deel genomen aan het prestigieuze Strandtoernooi te Zeebrugge in België.

MIDDELBURG - Angelique van der Meet uit ‘s-Heer Abtskerke is er zondag niet in geslaagd het Challenger Zeeland op haar naam te schrijven. De tennisster moest in de eindstrijd van het 25.000 dollar-toernooi haar meerdere erkennen in Irena Pavlovic uit Frankrijk. Van der Meet verloor met 6-3 6-4. Het futuretoernooi voor de mannen (met 15.000 dollar aan prijzengeld) was een prooi voor Amsterdammer Thomas Schoorel. Challenger Zeeland vond vorige week plaats op tennispark De Veste in Middelburg. Het is het grootste tennistoernooi in Zuidwest-Nederland. FOTO BENNIE KRAJENBRINK

Aldaar werd het tweede toernooi, in de ronde voor het Europees Beach Kampioenschap, gehouden. De kick off voor dit toernooi had plaats gevonden in Marseille. Het eindtoernooi wordt van 20-23 juli in Ligano, Italie, gehouden. Tijdens dit tweedaags toernooi kwamen de heren uit in de masters league. Zaterdag 29 juni werden er 6 wedstrijden gespeeld. De eerste wedstrijd was tegen de kampioen van het Beach toernooi Ameland, de Ghents Magnets. Oemoemenoe verloor van dit invitatieteam met 1-8. De daarop volgende 3 wedstrijden werden in het voordeel van Oemoemenoe bepaald ( 5-1, 7-6 en 7-5).

De laatste tegenstander, The Dutch Lions, Europees Strand Rugby Kampioen 2012, van de eerste dag van het toernooi werd helaas verloren met 6-2. Zondag 30 juni trad Oemoemenoe aan in de winnaars poule. De eerste wedstrijd werd afgesloten met een ruime zege (15-0) door te winnen van BUC Rugby Saint. In de halve finale moest Oemoemenoe het opnemen tegen wederom de Ghents Magnets. In een zeer spannende wedstrijd werd in de laatste minuut de winst bepaald in het voordeel van de Ghents Magnets. In de strijd om de derde en vierde plaats tegen Ovale Beach won Oemoemenoe overtuigend met 9-4. De Ghents Magnets werden de uiteindelijke winnaar van dit toernooi door the Dutch Lions te verslaan met 7-4. Tijdens de Sail, 24/25 augustus, te Vlissingen zal Oemoemenoe een demonstratie Strand rugby en een clinic verzorgen.

KERKELIJK NIEUWS KERKELIJK LEVEN MIDDELBURG Geref. Gemeente in Nederland Westerkerk - Armeniaans Schuitvlot 22, Middelburg. Erediensten op zondag om 9.30 en 18.00u. Christelijke Gereformeerde Kerk Gasthuiskerk - Lange Delft 94, Middelburg. Erediensten op zondag om 9.30 en 16.30u. Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Klein Vlaanderen 75, Middelburg. Zondag 14 juli: 9.30u ds. R. de Graaf uit Rouveen; 16.30u ds. R. de Graaf uit Rouveen Gereformeerde Gemeente Ter Hoogekerk - W.Teellinckstraat 3, Middelburg. Erediensten op zondag om 9.30u, 14.00u, 18.30u. Gereformeerde Gemeente Zuiderkerk, Schoutstraat 1, Middelburg. Erediensten op zondag om 09.30 en 16.00u. Waalse Herv. Gem. (Eglise Wallonne) Engelse Kerk - Simpelhuisstraat 12, Middelburg. Eredienst eens in de 14 dagen op zondag om 10.45 of 16.30u Koorkerkgemeenschap (Vereniging van Vrijzinnig Protestanten & Remonstrantse Gemeente Midden Zeeland) Koorkerk, Koorkerkhof 2, Middelburg. Diensten op zondag om 10.00u. Wijkgemeente de Ontmoeting Ontmoetingskerk - Oosterscheldestraat 1, Middelburg. Zondag 14 juli: 9.00-10.45u ds.A.D.L. Terlouw, Bergschenhoek; 18.30u ds.G. Lustig, Nieuwerkerk a/d IJssel. Oostkerkwijk Oostkerk - Oostkerkplein 1, Middelburg. Eredienst op zondag om 10.00u. Predikant: Ds.J.B. Beijer. Organist: Bram Beekman. Zondag 14 juli: mr. J. Wouters, Middelburg Hofpleinkerk Hofplein 13, Middelburg. Predikant: vacant. Scriba: M.A. v.d. Hooft-Bimmel. Coordinator kosters: C.P. Alewijnse. Jeugdgebouw Achter het Hofplein 43, Middelburg. Zondag 14 juli: 9.30u Ds. L. de Nood te Breskens De Morgenster De Morgenster - Adr. Obrystraat, Middelburg. Zondag 14 juli: 9.30u voorganger Ds. J. Nauta te Middelburg Nieuwe kerk, Prot.gem. Middelburg Wijkgemeente Centrum, Groenmarkt 12, Middelburg. Zondag 14 juli: 10.00u Dienst van Schrift en Gebed. Voorganger: Ds G.J.

Smit. Iedere vrijdag om 13.00u middaggebed voor vrede en verzoening. Wijkgemeente de Hoeksteen De Hoeksteen-Roozenburglaan 22, Middelburg. Stiltecentrum Hoeksteen. Openingstijden: donderdag t/m zaterdag van 12.00 tot 13.30u. Eredienst op zondag om 09.30u. Zondag 14 juli: ds A. Moolenaar, viering Heilig Avondmaal. Baptistengemeente De Fontein Gebouw De Fontein - Kruitmolenlaan 70, Middelburg. Eredienst op zondag om 10.00u. Volle Evangelie Gemeente Sion In de Thomaskapel - Vrijlandstraat 98, Middelburg. Eredienst op zondag om 10.00u. Joodse Gemeente Zeeland Postbus 402, Middelburg. Erediensten op vrijdag en zaterdag. Informatie over tijden, tel. 651099. Doopsgezinde Gemeente Walcheren L. Noordstraat 62, Middelburg. Erediensten: zie aankondiging aan kerkgebouw. Christengemeenschap Gem. Zeeland Gebouw: Lange Noordstraat 62 te Middelburg. Eenmaal per vier weken Mensenwijdingsdienst en Zondagsdienst voor de kinderen. Zie aankondiging aan kerkgebouw. Jehovah’s Getuigen Gem. Middelburg-Centrum Dauwendaelselaan 35, Middelburg. Openbare lezing op zaterdag om 18.30u. Gemeentebijbelstudie op dinsdag om 19.15u. Jehovah’s Getuigen Gem. Middelburg-Reyershove Dauwendaelselaan 35, Middelburg. Openbare lezing op zondag om 10.00u. Gemeentebijbelstudie op woensdag om 19.15u. Geredja Indjili Maluku - Moluks Evangelische Kerk Djemaat ‘Geredja Bethlehem’, Rijnstraat 40, Middelburg. Nieuw Leven Gemeente Voorganger: D. van der Meer. Ravensteijnweg 1a, Middelburg. Aanvangstijd zondagdienst 10.00u. Pinkstergemeente Baarsjesstraat 42, Middelburg. Eredienst op zondag om 11.30u. Rooms Katholieke Kerk H.H. Petrus- en Pauluskerk - Lombardstraat 1, Middelburg. Erediensten op zondag om 10.00u, ‘s woensdags om 19.00u. Huize St. Willibrord, Bachtensteene 1: 2e, 3e, 4e, 5e zaterdag om 17.00u.

Leger des Heils Korps Walcheren ‘t Zwin 1 (naast de brandweerkazerne), Middelburg. Samenkomst zondag 10.00u. Opening kledingwinkels informatie aan het gebouw. Oud-Katholiek Zeeland KERKELIJK LEVEN ARNEMUIDEN Hersteld Hervormde Kerk Van Cittersweg 2R, Arnemuiden. Zondag 14 juli: 9.30u Ds. L. Groenenberg, OudBeijerland; 17.00u Kand. M. Diepenveen, Stellendam Geref. Gem. in Nederland Burg. Langebeekestraat 16, Arnemuiden. Eredienst op zondag om 09.30, 14.30 en 18.30u. Gereformeerde Kerk Kerklaan 4, Arnemuiden. Zondag 14 juli: 9.30u br. J. Bimmel Middelburg; 19.00u ds. C. Bijman Hervormde Gemeente Markt 10, Arnemuiden. Erediensten op zondag om 10.30 en 17.00u. Zondag 14 juli: ds. D. Jongeneel KERKELIJK LEVEN NIEUW- EN SINT JOOSLAND Protestantse Gemeente Eben-Haëzerkerk aan het Kerkplein. Zondag 14 juli: 10.00u Nieuwland, ds. Elly Bouman KERKELIJK LEVEN KLEVERSKERKE Protestantse Gemeente Dorpsstraat 25, Kleverskerke. Eredienst op zondag om 09.30u. KERKELIJK LEVEN SINT LAURENS Gereformeerde Kerk Noordweg 372, Sint Laurens. Zondag 14 juli: 10.00u dr. L. Wals Hervormde Gemeente Van Cittersstraat 69, Sint Laurens KERKELIJK LEVEN VEERE Protestantse Gemeente Veere Kapellestraat 27, Veere. Zondag 14 juli: 10.00u ds. P.J.H.J. Overduin (Kloosterzande), viering HA. KERKELIJK LEVEN WESTKAPELLE Vrije Evangelische Gem. Maranatha Koestraat 27, Westkapelle. Eredienst op zondag om 09.30u. PAGINA 14

Gereformeerde Gemeente Rookstraat 1, Westkapelle. Erediensten op zondag om 09.30u, 14.00u en 18.30u. Protestantse Gemeente Westkapelle Moria, Markt 67, Westkapelle. Eredienst op zondag om 09.30u en 19.00u in Moriakerk. KERKELIJK LEVEN AAGTEKERKE Gereformeerde Gemeente Prelaatweg 17, Aagtekerke. Erediensten op zondag om 09.30u, 14.30u en 19.00u. Protestantse Gemeente Dorpsplein 4, Aagtekerke. Erediensten zondag 10.00u. Eind februari, zomervakantie en eind oktober erediensten zondag om 10.00u en 19.00u. Zondag 14 juli: 10.00u mevr. A. Datema-Boonstra, Koudekerke. KERKELIJK LEVEN MELISKERKE Gereformeerde Gemeente Valkenburgstraat 25, Meliskerke. Erediensten op zondag om 9.30u en 14.30u (juni t/m aug ook 19.00u). KERKELIJK LEVEN OOSTKAPELLE Gereformeerde Gemeente Noordweg 34, Oostkapelle, tel. (0118) 592223. Erediensten op zondag om 09.30u en 15.00u. Protestantse Gemeente Dorpskerk, Waterstraat 2, Oostkapelle. Zionskerk, Duinweg 36a, Oostkapelle. Zondag 14 juli: 10.00u Zionskerk mw. ds. L. de Kam, Oostkapelle; 10.00u Dorpskerk ds. N. J. Dekker, Almkerk; 11.15u Dorpskerk Duitse dienst, Pfarrerin M. Reijssen, Brussel; 19.00u Dorpskerk ds. A.C. den Hollander KERKELIJK LEVEN VROUWENPOLDER Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Schoolstraat 9, Vrouwenpolder. Zondag 14 juli: 09.30u en 14.30u ds. A.J.Holtsappel, Sliedrecht. Protestantse Gemeente Pelgrimskerk. Fort den Haakweg 2, Vrouwenpolder. Zondag 14 juli: 10.00u mw.ds. W.C. de Heer, Burgh-Haamstede, viering Heilig Avondmaal. KERKELIJK LEVEN BIGGEKERKE/MELISKERKE Prot. Gem. Biggekerke/Meliskerke Odulphuskerk, Torenstraat, Meliskerke. Dorpskerk, Kerkplein, Biggekerke. Eredien-

sten op zondag om 10.00u. Zondag 14 juli: Odulphuskerk, ds. N.van Doorn, kindernevendienst basisschoolgroepen 1 t/m 8; crèche tijdens de dienst. KERKELIJK LEVEN GAPINGE Protestantse Gemeente Torenkerk, hoek Dorpsstraat/Schotsehoek. Zondag 14 juli: 10.00u Heilig Avondmaal ds C.Brakekma te “s Hr. Abtskerke KERKELIJK LEVEN KOUDEKERKE Protestantse Gemeente Michaëlskerk, Dorpsplein 1. Erediensten op zondag, in de zomer om 09.30u, in de winter om 10.00u. Zondag 14 juli: 09.30u ds. C.G.den Hertog. KERKELIJK LEVEN SEROOSKERKE Protestantse Gemeente Petruskerk, Dominee van Wouwestraat 41, Serooskerke. Johanneskerk, Noordweg 1, Serooskerke. Eredienst op zondag om 10.00u in een der kerken. Zondag 14 juli: 10.00u Johanneskerk Ds W.J.Rutgers, Groningen KERKELIJK LEVEN ZOUTELANDE Protestantse Gemeente Catharinakerk, Willibrordusplein 3, Zoutelande. Zondag 14 juli: 09.30u ds. v.d. Heuvel, Aagtekerke KERKELIJK LEVEN DOMBURG Protestantse Kerk Markt 8, Domburg. Zondag 14 juli: 10.00u ds. R. de Reus St. Willibrordkapel Badhuisweg 4, Domburg. Erediensten iedere zondag om 10.00 uur KERKELIJK LEVEN GRIJPSKERKE Protestantse Gemeente Opstandingskerk, Jacob Catsstraat 7, Grijpskerke, tel. (0118) 591723. Michaëlskerk, Kerkring 26, Grijpskerke, tel. (0118) 592477. Eredienst op zondag om 10.00u, afwisselend in beide kerkgebouwen. Zondag 14 juli: dienst in de Michaëlskerk, ds. F.van Vliet, Zaamslag. (Wijzigingen en/of aanvullingen via www. internetbode.nl - klikken op Aanleveren redactie.)


lief en leed

Familieberichten uitvaartverzorging Pieter-Johan Meerveld

UITVAARTVERZORGING

Kriekenhofstraat 38 • 4337KJ Middelburg • pj.meerveld@gmail.com Tel.: 0653993828 / 0644131638 / 0118640865

Janneke den Besten Ditsy den Besten Dag & nacht bereikbaar Telefoon (0118) 62 33 59 www.uitvaartverzorgingdenbesten.nl Zusterstraat 12, 4331 KJ Middelburg

Uitvaartzorg Memoriam Walcheren

Warm, informeel en laagdrempelig.

Een stijlvolle uitvaart tegen een eerlijke prijs

Wij geven u alle ruimte om uw eigen wensen te bespreken. Wij denken graag met u mee.

Begrafenisverzorging Begrafenisverzorging

Corné Vader Corné Vader

Monuta Goes Fluitekruidstraat 8, Goes Telefoon 0113 - 21 63 63

Tarweakker Tarweakker 23 23 Arnemuiden 43414341 MD MD Arnemuiden Al jaren een vertrouwd gezicht! Al jaren een vertrouwd gezicht!

Monuta De Voorzorg Industrieweg 20, Vlissingen Telefoon 0118 - 41 27 60

0118 - 644 550 Middelburg

0118 60 00 25 00 Tel.Tel. 0118 - 60- 25

Ook als u niet bij ons verzekerd bent. www.monuta.nl

www.uitvaartmemoriam.nl

Wij verzorgen begrafenissen. Wij verzorgen alléénalléén begrafenissen.

Dag en nacht bereikbaar Rouwcentrum ‘Middelburg’

Wij staan dag en nacht voor u klaar

Tel. 0118-612868

Pieter Louwersestraat 37 4388 EJ Oost Souburg Tel. 0615528040 – 0118 415183 – Fax.0118 415183

Buitenhovelaan 1, 4337 HJ Middelburg www.degrootdekam.nl - info@degrootdekam.nl

www.blomenderidderuitvaartverzorging.nl

DOMINICUS Gedenktekens

Een gedenksteen zorgt voor een speciale herinnering aan een dierbare. Bij Dominicus helpen we u graag bij het vertalen van uw wensen in natuursteen, RVS of glas. Oude Zandweg 2 4361 SK Westkapelle 0118-571 436

Verrijn Stuartweg 10 4462 GE Goes 0113-277 200

Madame Curiestraat 10 3316 GN Dordrecht 078-618 28 88

Burg. v Walsumweg 530 3011 MZ Rotterdam 010-270 90 09

www.dominicusgedenktekens.nl

Hugo de Grootlaan 53 4334 AT Middelburg Tel. 0118-616012 Internet: www.begrafenisverzorging-poppe.nl Email: info@begrafenisverzorging-poppe.nl wij zijn er om u te helpen

Juist dan...

Juist bij een overlijden heeft u een uitvaartverzorger nodig die met een enkel woord begrijpt wat de wensen zijn. Die kan bogen op een jarenlange ervaring. Die weet dat juist de kleinste details zo belangrijk zijn. Onze mensen staan klaar als het nodig is.

O VERTOOM UZZL G ROEN Uitvaart Zorgcentrum Zeeland Van Dishoeckstraat 620 4382 XW Vlissingen telefoon (0118) 413 417 www.uzzl.nl

Nettie & Joke

u i t va a r t v e r zo r g s t e r s

PAGinA 15

Zorg... Respect... Wij zorgen voor een Aandacht... persoonlijke invulling van de begrafenis.


DMB_20130710  
DMB_20130710