Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

M I D D E L B U R G S E

&

O P L AG E :

V E E R S E

32.000

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

5 JUNI 2013 WEEK 23

EN WEST-BRABANT:

Uitgeverij

de

bode

ACTUALITEIT

Wij zijn uw bank.

Zie voor meer info: www.regiobank.nl

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AUTO’S

AA

Zundert

I

Te l .

076

SPORT

VOORZIENING GRONDEN KOST MIDDELBURG MILJOENEN

599

8 111

KERKELIJK NIEUWS

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

GEMEENTEN DENKEN SAMEN NA OVER DECENTRALISATIES

Onderscheiding voor motor achter Volkóren

Ook Middelburg viert 525 jaar Marine

MIDDELBURG - Aan de vooravond van ‘zijn’ festival Vólkoren in Middelburg is Hans de Kuijper uit Koudekerke vrijdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de versierselen opgespeld op het Abdijplein in Middelburg. De Kuijper is de motor achter het korenfestival dat zaterdag en zondag plaats vond in het centrum van de hoofdstad. Wegens het grote succes van Middelburg Vólkoren is de organisatie dit jaar verder gegaan zelfstandige stichting. Hiervoor maakte het deel uit van de Kunsten Cultuurroute. Naast zijn werk voor het evenement maakt De Kuijper zich verdienstelijk als secretaris voor VES.

MIDDELBURG - Ook in Middelburg wordt het 525-jarig bestaan van de Koninklijke Marine gevierd. Vrijdag is er om 19.00 uur een concert van de Marinierskapel in de Zeeuwse Concertzaal. Op die dag is er verder een symposium ‘Wederzijds profit?’ en een tentoonstelling over de jarige te zien in de Zeeuwse Bibliotheek. Zaterdag is er een reünie van het matrozenorkest, een optreden van een shantykoor en de jaarlijkse Zeeuwse Veteranendag. Bovendien liggen dan het duikvaartuig Zr. Ms. Hydra en de oude mijnenveger Naaldwijk aan de Loskade. Daar is beide dagen bovendien de Koninklijke Marine Roadshow te bezoeken. Meer: www.middelburg.nl.

184 matches op Beursvloer Zeeland VLISSINGEN - De zesde editie van Beursvloer Zeeland, die vorige week dinsdag werd gehouden in de Timmerfabriek in Vlissingen, is succesvol verlopen. Er werden 184 matches gemaakt tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. 54 bedrijven en 46 organisaties namen deel. De wethouders Rob van Dooren van de gemeente Vlissingen en Saskia Szarafinski openden de zesde editie. De eerste match werd meteen na de gong gemaakt. Roegiers de Koeijer bood advies en verf aan de stichting Scheepsbouwgeschiedenis Vlissingen aan. Daarna volgende nog 183 matches. Meer informatie: www.zeeuwseuitdaging.nl.

Schellachloop gaat op herhaling MIDDELBURG - Op het terrein van kaasboerderij Schellach in Middelburg is vrijdag de start en finish van de naar de boerderij en tevens hoofdsponsor vernoemde hardloopwedstrijd. Deelnemers kunnen kiezen tussen één, twee of drie rondjes van vier kilometer rondom de kaasboerderij. Langste afstand is dus twaalf kilometer. Het parkoers is vrijwel geheel autovrij. Dit jaar is er opnieuw een estafetteloop, die is bedoeld voor minder ervaren lopers. Voorinschrijven via de websites www.dynamica-sport.nl of www.atletiekzeeland.nl kost vijf euro per persoon. Op de dag zelf zijn deelnemers ook nog welkom zich in te schrijven. De start is om 19.30 uur.

VANDAAG IN DE BODE

VEERE - In Veere werd dit weekeinde het 525-jarig bestaan van de Koninklijke Marine gevierd. Dat gebeurde op grootse wijze. Er waren tal van activiteiten en demonstraties. Veere was de eerste locatie waar de marine zijn jubileum vierde, omdat het legeronderdeel het stadje als zijn bakermat beschouwt. Veere werd in 1487 de eerste Admiraliteitsstad van Nederland. Meer foto’s van de Admiraliteistdagen in Veere staan op www.internetbode.nl. FOTO LEONARD PASSCHIER

Vernieuwing Walchers Wmo-beleid MIDDELBURG - De gemeenten Veere, Middelburg en Vlissingen werken aan het vernieuwen van het beleid voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In de Wmo-kadernota Walcheren 2013-2016 trekken de drie grotendeels samen op, maar hebben ook hun eigen doelen. DOOR BRITTA JANSSEN Met de vernieuwing kunnen de gemeenten inspelen op de veranderingen die op stapel staan, zoals in de bevolkingssamenstelling. ‘Steeds meer zelfstandig wonende ouderen, meer alleenstaanden en minder jongeren’, illustreren de drie. ‘Alle ontwikkelingen betekenen dat we vaker een beroep moeten doen op de eigen kracht van onze inwoners en hun omgeving. We kijken vooral naar wat iemand nog wel kan in plaats van niet kan. We willen uiteraard wel oog hebben voor de kwetsbaren in de samenleving.’ De drie werken samen, omdat veel op dit gebied al voor heel Walcheren geregeld is, zoals Orionis Walcheren, Manteling en zorginstellingen. Daarbij kunnen Middelburg, Veere en Vlissingen samen efficiënter werken, stellen ze. Gezamenlijke doelen Gezamenlijk richten de drie gemeenten zich op zes doelen: beter signaleren en opvolgen, ondersteuning van mantelzorgers, vrijwilligers als de ogen en oren van de professionals, reorganiseren van de maatschappelijke opvang, saamhorigheid organiseren en het versterken van het regionale algemene voorzieningenaanbod. Hieronder vallen diensten, zoals

schoonmaak, tuinonderhoud, boodschappendienst en klussen in en om het huis. Gemeenten kunnen dit efficiënter in één keer algemeen regelen dan per individu. Veere Naast deze Walcherse speerpunten streeft iedere gemeente ook individuele doelen na. In Veere zijn dat er drie: vindplaatsen beter benutten, participatie van jongeren en regie in samenwerking om samenwerking tussen partijen te bevorderen. De gemeente Veere vindt natuurlijke vindplaatsen belangrijk. Dit zijn werkplekken, maar bijvoorbeeld ook zorgverleners. ‘Vindplaatsen kunnen signalen over opgroeien, opvoeden, welzijn en zorg opvangen en efficiënt doorsluizen.’ Uit onderzoek blijkt volgens Veere dat haar inwoners veel voorkomende vragen vaak bij natuurlijke vindplaatsen dichtbij huis stellen: opvoedvragen op school, gezondheidsvragen bij de huisarts. ‘Veerse burgers gebruiken nauwelijks een fysiek loket.’ Bij participatie van jongeren wil de gemeente jongeren betrekken bij het vinden van leeftijdgenoten met een hulpvraag. ‘Jongeren weten vaak meer van elkaars omstandigheden dan volwassenen.’ Na de zomer geeft Veere hieraan verder vorm

met de Jeugdraad. Middelburg Middelburg richt zich ook in het bijzonder op wijkgerichte zorg. Ze wil het evenwicht vinden tussen controle en professionals de ruimte geven. De gemeente vindt dat controle voor kwaliteit kan zorgen, maar ook verlammend kan werken. ‘Professionals de ruimte geven is nodig, omdat zij horen te weten wat er ter plekke nodig is. Ruimte leidt ideaal gezien tot snelheid van handelen, de juiste zorg bij die klant en een professional die zich gewaardeerd weet. De valkuil is dat er willekeur ontstaat en er meer geboden wordt dan nodig is.’ Middelburg denkt hierin een balans te kunnen vinden met teams van professionals die in een wijk bekend zijn en laagdrempelig aanspreekbaar. ‘Zij bieden de vormen van thuiszorg die nodig zijn. Voor zo min mogelijk bureaucratie zou dit team zelf moeten kunnen beslissen wat nodig is.’ De gemeente denkt in eerste instantie aan het bundelen van huishoudelijke zorg, gezinsverzorging en wijkverpleging in één wijkteam voor thuiszorg. Vlissingen Vlissingen schenkt extra aandacht aan risicojongeren en sociale veiligheid en leefbaarheid.

Volg ons via twitter: @M_burgseBode

Zaterdag 8 juni gemeentehuis Domburg HIPPE KINDERFEESTJES

KINDEROPVANG ZONDER SCHULDGEVOEL

KINDER

MODE

BUDGET BABYKAMERS

Van 10.00 tot 16.00 uur Veerse Woonmarkt! Voor meer info, zie onze website www.veere.nl - onder Actueel - Woonmarkt

Woonmarkt

ER ND KISPE CIAL

Lintje voor inzet voor Terre des Hommes ARNEMUIDEN - Mevrouw J. Timmermanvan Belzen is vorige week woensdag benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau. Zij kreeg de Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Harald Bergmann van de gemeente Middelburg in restaurant Oranjeplaat. Mevrouw Timmerman-van Belzen maakt zich sinds 1981 verdienstelijk voor Terre de Hommes Arnemuiden. Ze regelt onder meer de fietstocht over Walcheren, de kerstverkoping in Arnemuiden, ze verzamelt spullen en coördineert de brei- en handwerkgroep. Daarnaast is ze vrijwilliger bij de PKN-gemeente in Arnemuiden en lid van de werkgroep Voor Elkaar.

Derde editie festival Millstock op 6 juli MIDDELBURG - De derde editie van Millstock op het Molenwater in Middelburg vindt zaterdag 6 juli plaats. Millstock is een singer-songwritersfestival met een line-up van lokale, nationale en internationale singer-songwriters. Zij laten hun liedjes horen in het park, slechts begeleid door een gitaar of piano. Voor de komende editie zijn dertien singer-songwriters geboekt. Zij treden op tussen 14.00 uur en 22.00 uur. Daarnaast brengen drie dichters hun werk ten gehore. Verder is er een zogenaamde wall of lyrics. ‘Daar kan men elkaar inspireren door mooie (zelfgeschreven) teksten op te hangen’, aldus de organisatie. Meer: www.millstock.nl.

Het juiste adres voor: ͻ Kunststof Kozijnen s 100 m 2 howroo m ͻ Buiten Zonwering ͻ Terrasoverkapping ͻ Velux Dakramen Geen aanbeta ͻ Insectenwering ling ͻ Binnen Zonwering

Kloosterpoort 19, Kapelle 0113-330333

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws


2SHO$VWUD

2SHO0HULYD

Ä©NRUWLQJ

Ä©NRUWLQJ 2) *UDWLVDXWRPDDW WZYÄ©

2SHO&RUVD

Ä©NRUWLQJ 2SHO,QVLJQLD

Ä©NRUWLQJ

2SHO=DøUD

Ä©NRUWLQJ

VOORJAARSVOORDEEL 3URøWHHUQXYDQYHHOYRRUGHHOELM$XWR7HDP2SGHGLYHUVHYRRUUDDGPRGHOOHQYDQGH 2SHO&RUVD0HULYD$VWUD=DøUDHQ,QVLJQLDRQWYDQJWXQXWLMGHOLMNWRWĩNRUWLQJ

0((5,1)250$7,(2)95,-%/,-9(1'(2))(57(" :::$8727($01/9225-$$5 *RHV   3HDU\ZHJ   5RRVHQGDDO  9DQ%HHWKRYHQODDQ   %HUJHQRS=RRP (UDVPXVODDQ   ZZZDXWRWHDPQO

RQGHUGHHOYDQ$XWRPRWLRQV

J&B KASTEN

+287'( :250

Onderdeel van Timmer- en afwerkingsbedrijf Meulmeester

s s s s s s s

Schuifwandsystemen Inloopkasten Garderobekasten Boekenkasten Uittrekkasten Computermeubelen Massief hout of decor

op Showroom eopend! afspraak g

'XXU]DPHRSORVVLQJHQELMYOLHJHQ KRXWZRUPPROOHQUDWWHQPXL]HQ SDSLHUYLVMHVYRJHORYHUODVWZHVSHQHQ]

  ZZZRQJHGLHUWHVSHFLDOLVWQO

WWW.HOBBYKAS.NL

Dealer van

Uw partner voor: ramen, deuren, kozijnen, Velux DAKRAMEN

RENOVATIE tuinkamers...

Budget kas

€ 360,-

Alu-pro kas

v.a. € 875,-

Combi-pro kas v.a. € 1000,Victoriaanse kas v.a. €1450,Bel voor onze folder/prijslijst

Showterrein met 36 kassen

EMBREGTS KASSEN Gors 70 Hoeven 0165-502506

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

Sterk in Maatwerk -OLENWEGs"%!RNEMUIDEN TELsJENBKASTEN KLIKSAFENL

VLIEGEN BESTRIJDING Laat uw huis behandelen en ben de gehele zomer vlliegen en muggen vrij. Tevens gehele ongedierte bestrijding Bel voor info: 076-5968279


ACTUALITEIT

15e editie Middelburg Vólkoren is een groots liedjesfestijn

Rozenstad Middelburg vól koren bekoort het publiek MIDDELBURG – In navolging van vorig jaar opende het Vólkoren festival in Middelburg haar programma op het Abdijplein al op vrijdagavond. Een heel weekeinde lang was er overal in de stad op prachtige locaties koorgezang te horen. De provinciehoofdstad verwelkomde duizenden bezoekers. Er kon letterlijk over de hoofden worden gelopen. DOOR BO VAN SCHEYEN Commissaris van de Koning Han Polman reikte vrijdagavond - nog voordat de eerste liederen ten gehore werden gebracht - bij zijn openingswoord een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer Hans de Kuijper. Hij is de motor geweest achter Middelburg Vólkoren. In 1999 is het als onderdeel ontstaan van de Middelburgse Kunst- en Cultuurroute. Vijftien jaar later werd hij daarvoor benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Het korenfestival is uitgegroeid tot één van de grootste van Nederland.

‘Veel leuke reacties gehad’ Bijna 140 koren kwamen afgelopen weekeinde naar Middelburg. Zij gaven op 32 verschillende locaties acte de présence. De mooiste liederen werden er door de hele stad gezongen: van gospel tot pop en van klassiek tot kinderliedjes. Voor elke liefhebber was het aanbod prachtig.

Voor het aanwezige publiek was het soms hollen om bij een volgend concert aanwezig te kunnen zijn. Hoewel het weer op vrijdag en zaterdag niet super was, trotseerden velen de kou. Gelukkig werd het zondag zonnig waardoor Vólkoren prachtig werd afgesloten. Volgens De Kuijper was het een geweldig weekend. “We hebben zo veel leuke reacties gehad. Iedereen heeft genoten. Koren die dit jaar waren uitgeloot lieten nu al weten dat ze volgend jaar absoluut een plekje willen.” Bloem Michael van Oostende, dichter en medeorganisator van de eerste editie van Middelburg Rozenstad, blikte tijdens het festival terug op een mooie samenwerking met de Vólkoren-organisatie. Zowel op de Vismarkt als op het Abdijplein veroverde de roos een plekje en sloot het publiek de bloem in het hart. “Het was erg geslaagd en heel leuk. Ik liep door de winkelstraat en ontzettend veel ondernemers bleken hun winkels met rozen te hebben versierd. Ook de stad was versierd met rozen. Het viel iedereen op.

Een van de 140 koren tijdens Middelburg Vólkoren.

Natuurlijk kan het nog meer en beter, maar daar gaan we ook naartoe werken. Ook enkele particulieren deden al mee. Zo was er een mevrouw die haar hele hekje had versierd. Erg leuk, maar het mag nog

FOTO BO VAN SCHEYEN

groeien.” Er zullen in de toekomst nog veel culturele activiteiten aan de roos worden gekoppeld. Nu waren er koren die speciaal rozenliederen hadden ingestudeerd en droeg

onder andere Joop Buma rozengedichten voor. Andere kunstvormen, zoals een solooptreden van een saxofonist, boden extra afwisseling in het programma op de Vismarkt.

Middelburg, Veere en Vlissingen initiëren ‘Walcheren voor elkaar’ in kader decentralisaties

Walcherse gemeenten hebben nog een lange weg te gaan VLISSINGEN - Gemeenten krijgen steeds meer taken toebedeeld die nu nog bij de provincie of bij het Rijk horen. Vooral in het sociale domein waaronder zorg, onderwijs en werk vallen zijn veel veranderingen op komst. De veranderingen worden ook wel de decentralisaties genoemd. De gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg hebben de handschoen gezamenlijk opgepakt. DOOR BO VAN SCHEYEN Het transitieproces is in volle gang. Toch kunnen veel gemeenten nog niet precies aangeven hoe alles eruit komt te zien. De drie Walcherse gemeenten zijn druk bezig alles te inventariseren en er passend beleid op te maken. Met het lanceren van een nieuwe slogan, ‘Walcheren voor elkaar’, willen de drie gemeenten de communicatie grondig aanpakken.

‘Input is welkom’

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

FOTO BO VAN SCHEYEN

www.internetbode.nl

Wethouder Chris Maas van de gemeente Veere en projectleider Rene Boone.

Een plan de campagne werd afgelopen week gepresenteerd aan de drie gemeenteraden. Middels nieuwsbrieven worden betrokken organisaties en belanghebbenden op de hoogte gehouden. “Er moet nog veel veranderen en we moeten nog een lange weg afleggen”, zeggen zowel wethouder Chris Maas als projectleider van de Walcherse projectgroep René Boone. Het tijdpad loopt tot juli 2014. Belangrijk is dat er aandacht is voor de begrippen ‘meeweten, meedenken, meewerken en meebeslissen’. “Een zachte verandering heeft vaak een harde boodschap. Er zal een cultuuromslag moeten plaatsvinden”, aldus Maas. Voor veel zorg-, onderwijs- en werkproblematiek zal veel meer een beroep moeten worden

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PAGINA 3

gedaan op de zelfredzaamheid. Er is veel minder mogelijk. Porthos kan daarin een grote rol spelen. “Als er mensen zijn bij wie het echt niet meer lukt, zijn er gemeenten die voorzieningen zullen moeten regelen. Porthos helpt de juiste weg te vinden. De werkgroep zal regelmatig met updates komen en wij trachten alles zo goed mogelijk naar buiten toe te communiceren. Input vanuit de samenleving is welkom”, legt Boone uit. Brief Afgelopen week is er vanuit de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) een brief naar de Vereniging van Nederlands Gemeenten (VNG) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestuurd waarin de Zeeuwse gemeenten hun verbazing uitspreken over het feit dat er in het Sociaal Akkoord afspraken zijn gemaakt die grote gevolgen hebben voor de gemeenten zonder dat zij bij de totstandkoming van die afspraken zijn betrokken. ‘De Zeeuwse gemeenten worden wel verantwoordelijk gemaakt voor de uitvoering en financiële effecten, maar hebben hier blijkbaar geen stem in’, aldus de brief. De Zeeuwse gemeenten vinden deze wijze van beleids- en besluitvorming onzorgvuldig en niet goed voor het toekomstige draagvlak. De brief roept op om gezamenlijk tot een nieuw overleg te komen.

Volg ons op Twitter: @M_burgseBode. @VlissingseBode.


BoekenVoordeel

NERGENS ZO GOEDKOOP!

Verrast je met boek, hobby en cadeau

GELDIG OP DONDERDAG 6, VRIJDAG 7 EN ZATERDAG 8 JUNI 2013

GROOTSTE WIELERHELDEN

POCKETFORMAAT

DISCOVERY CHANNEL

Met dit reisdagboek kun je je reis van begin-tot-eind documenteren en achteraf alle belevenissen nog eens rustig nalezen.

Prachtig naslagwerk van het bijzondere verhaal achter 77 onsterfelijke namen uit de geschiedenis van het wielrennen. 222 pagina’s

Deze speciale uitgave is een eerbetoon aan de gevallenen tijdens D-Day en de dagen erna. Je krijgt een zeer persoonlijk verslag van de Duitse en Geallieerde soldaten zelf. Aan de hand van vaak emotionele en indringende dagboekverslagen. 100 minuten beeld

Tevens vol met belangrijke adressen, checklists en nuttige tips.

14.99

4.

99

OP=OP

D-DAY GREAT CRUSADE DVD

REISDAGBOEK

ALLER TIJDEN

NORMAAL

JE VINDT ONS O.A. IN: MIDDELBURG LANGE DELFT 33 & VLISSINGEN WALSTRAAT 84 & GOES LANGE KERKSTRAAT 8 & TERNEUZEN HAVENSTRAAT 5 OF KIJK OP WWW.BOEKENVOORDEEL.NL

1.

NORMAAL

BEST

SELLER!

OP=OP

3.99

NORMAAL

99

OP=OP

Particulieren & Bedrijven

Betaling contant of per bank

IJzer | Rvs | Koper | Aluminium Zink | Lood | etc.

Plaatsen bakken op locatie

Bel voor een vrijblijvend advies aan huis

VAN VLIET METAALRECYCLING Grenadierweg 7 (Arnestein 1) 4338 PG Middelburg T 0118-435034 E mvanvliet@vvmr.nl WWW.VVMR.NL

tevens service en reparatie aan alle merken!

INFO BTW 135603134B02 Handelsregister 24267250 Registratie VIHB ZL517677XXHB

INKOOP VAN METAAL Voor bedrijven en particulieren (Koper, zink, ijzer, lood, RVS etc.) Wij hanteren aantrekkelijke inkoopprijzen gebaseerd op de dagkoers, deze onder voorbehoud; ze kunnen ondertussen gewijzigd zijn.

ACTUELE PRIJZEN PER KILOGRAM:

Goes T: 0113-202049

OPENINGSTIJDEN Maandag tot vrijdag 10.00 - 18.00 uur Zaterdag 08.00 - 12.00 uur

4.

99

Ruim 70 jaar ervaring!

OM

Automatische Garagedeuren & Toegangshekken

12.99

MXQLZDDUGVHIDLU

Koper kabel Aluminium kabel Koper lood kabel Aluminium lood kabel Zuiver blank koper Onzuiver koper Gemengd rood koper Geel koper / messing

â‚Ź 1,60 â‚Ź 0,65 â‚Ź 0,80 â‚Ź 0,50 â‚Ź 4,80 â‚Ź 4,30 â‚Ź 3,30 â‚Ź 2,75

Aluminium ₏ 0,80 RVS ₏ 0,90 Lood ₏ 1,00 Zink ₏ 0,75 Electro motoren ₏ 0,40 IJzer ₏ 0,16 Accu’s ₏ 0,40 Katalysators (p.st) ₏ 20,00

GESLOTEN vakantie 12 t/m 29 juli Handelsweg 53 4421 SH Kapelle info@metaalhuiskes.nl 0113-340170 - 06-53832505 MA VRIJ sZAVAN UUR

www.metaalhuiskes.nl

Te koop2SMXQLLVHUZHHUHHQPRRLHIDLU DDQGH0HH]HZHJUQWH:DDUGH Â?–”‡‡Í€ʹǥ͡ͲÂ?‹†•–‘–ͳʹŒƒƒ”‰”ƒ–‹•˜ƒÂ?ͳͲǤͲͲ–‘–ͳ͚ǤͲͲ——” Â?–”‡‡Í€ʹǥ͡ͲÂ?‹†•–‘–ͳʹŒƒƒ”‰”ƒ–‹•˜ƒÂ?ͳͲǤͲͲ–‘–ͳ͚ǤͲͲ——”

Agrarisch object op een totaalperceel van 30 ha. met een bedrijfswoning + garage, diverse opstallen, erfverharding en verdere aanhorigheden, ondergrond, erf en tuin staande en gelegen in de gemeente Borsele aan de Ossenweg 5. Het agrarisch object zal in 1 geheel worden verkocht.

GHHOQHPHUV *H]HOOLJWHUUDVPHWEHOHJGHEURRGMHV YHUVHVRHSHQHQJHEDNXLWHLJHQNHXNHQ

0RRLHWXLQPHWVSHHOKRHNYRRUGH NLQGHUHQ

Kadastrale gegevens

9 JUNI WOUW 16 JUNI OUD-GASTEL

GHPH]HQ#NSQSODQHWQO

Sectie E nr. 1103, groot 23,2 ha.

*URHW%DVHQ-HDQQLQH7UDPSHU

Sectie E nr. 1118 groot ca. 7 ha.

YRRULHGHUHEH]RHNHUHHQJUDWLVWLMGVFKULIWPDDURS RS

BRADERIE MET LUIKSE-MARKT

16 JUNI HOOGERHEIDE LUCASPLEIN ROMMELMARKT 23 JUNI ETTEN-LEUR

BRABANTPARK ROMMELMARKT

29 JUNI RUCPHEN

PARKEERTERREIN SPORTHAL

30 JUNI RIJSBERGEN

BOEDHA VRIJMARKT

DE VIJSPRONG ROMMELMARKT

ZZZZDDUGVHIDLUQOWHO

Gemeente Borsele

BRADERIE MET LUIKSE-MARKT

15 EN

INL/RESERV. 0165-302682 OF WWW.DEMARKTEN-WOUW.NL OF WWW.DEMARKTEN.COM

Op aanvraag

Oplevering In overleg

Interesse Bent u geĂŻnteresseerd, stuur dan voor 15 juni 2013 uw gegevens naar: Matthieu Colsen, MColsen@DELTA.nl

www.DELTA.nl

Evt. gratis thuisbezorging.

DE SCHANS, Steenbergseweg 6 HALSTEREN Telefoon 0164-686418 www.deschanstuinschermen.nl

Ook voor rooien en verwijderen van uw oude erfafscheding!!!

%RSTAANMOOIEDINGEN TEGEBEURENIN-IDDELBURG

WANT WIJ ONTHOUDEN ONZE BELOFTES WEL.

In- en verkoop van nieuwe & gebruikte auto’s en bestelwagens - Onderhoud, reparatie - APK - Schadeherstel voor alle maatschappijen! - Koelauto’s te koop/te huur

Paasdijkweg 2 4693 RE Poortvliet Tel. 0166-612680 Fax. 0166-612622 paasdijkauto@hetnet.nl

www.niemantsverdrietauto.nl

LEESERVOLGENDEWEEKMEEROVERINDE:EEUWSEKRANTEN

andersdoen.nl

Het plaatsen is vakwerk. dat staat er voor jaren. Kwaliteit en degelijkheid, daar komt het op aan. Betonpaal in combinatie met betonplaat. Houtdelen vrij van de grond, kan niet rotten.

www.lokalepartijmiddelburg.nl

Prijs


ACTUALITEIT

Verplichte voorziening voor gronden zorgt voor miljoenenverlies over 2012

Column

‘Middelburg even niet schokbestendig’ MIDDELBURG - Door een enorme afboeking op haar gronden heeft de gemeente Middelburg 2012 afgesloten met een negatief resultaat van 8.433.000 euro. Had ze dat niet moeten doen, dan zou er volgens wethouder Johan Aalberts ‘een plus’ zijn gerealiseerd van 2,6 miljoen euro. “Maar op deze manier blijven we solide en duurzaam.”

Eugène de Kok

De echte wereld? Het was misschien de 537e keer dat hij was te zien op televisie, maar toch heb ik zaterdag The Matrix maar weer eens gekeken. Voor degenen die 537 keer kozen voor een ander programma: het is een sciencefictionfilm over een groep rebellen die in opstand komt tegen The Matrix, een computersimulatie waarin iedereen blijkt te leven en die is gemaakt om de mensheid onder controle te kunnen houden. De rebellen willen de machines, die het in stand moeten houden, verslaan, zodat de surrealistische werkelijkheid weer plaats maakt voor de echte wereld. Soms denk ik dat de film geen sciencefiction is en dat we met zijn allen leven in een Matrix. Eentje die niet is gemaakt om ons onder de duim te houden, maar om ons of de slappe lach te bezorgen of grote ergernis op te wekken. De oogst van dit weekend: in Volkskrant Magazine vertelt Ed Nijpels dat hij een dramatische periode doormaakt, omdat hij is verhuisd van een Friese woonboerderij naar een appartementje van ‘slechts’ 265 vierkante meter aan de Prinsengracht in Amsterdam. Hij kan niet wennen op zijn nieuwe zoldertje in de favela van de hoofdstad. Al lachrimpels of moeite u boosheid te bedwingen? Ook lees ik in een Belgisch onderzoek dat één van de Fyra-treinen 2019 gebreken vertoonde, terwijl tien afwijkingen al te veel zouden zijn. Ondertussen wachten politici in Nederland op hun onderzoek naar de hogesnelheidstrein. ‘We moeten geen overhaaste beslissingen nemen’, reageert een PvdA-politicus op het onderzoek naar de trein, die al in 2007 had moeten rijden. Zeg het maar … Verder hoor ik dat de jongens, die op zijn minst medeverantwoordelijk zijn voor de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen, waarschijnlijk lagere straffen krijgen dan de toch al milde eisen van het OM, dat de burgemeester van Maastricht volhoudt dat zijn softdrugsbeleid werkt terwijl alles aantoont dat het tegenovergestelde waar is en zie ik de premier op een fiets de militaire basis in Kunduz verkennen, waarmee hij de Taliban ongetwijfeld voor het eerst in jaren lachstuipen heeft bezorgd. Zegt u het maar. Dit kan toch niet de echte wereld zijn? Of wel?

Colofon Kantoor regio Zeeland Damplein 1, 4331 GC Middelburg, Tel. 0118 617 661 Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Middelburgse Bode M_burgse Bode Redactie Britta Janssen, Eugène de Kok Correspondenten Marielja de Geus, Sjoukje van der Zee Acquisitie Lennert Steketee Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 13.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 11.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111

W E E K B L A D

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 23 De oplossing van deze puzzel is in week 24 te vinden op www.internetbode.nl

Middelburg heeft ondanks een miljoenenverlies over 2012 nog steeds een ‘solide’ financiële huishouding. ARCHIEFFOTO LEONARD PASSCHIER

DOOR EUGÈNE DE KOK Net als veel andere gemeenten was de gemeente Middelburg bij het maken van de jaarrekening over 2012 verplicht nog eens goed te kijken naar de waarde van haar gronden. Middelburg heeft voor meer dan 100 miljoen euro gronden in bezit. Om eventuele verliezen in de toekomst daarop te kunnen opvangen, raadde de accountant haar aan een voorziening te maken van 9,3 miljoen euro. “Daardoor pakken we nu al onze verliezen”, zegt wethouder Johan Aalberts over de spaarpot. “Wij hebben onze grond in de boeken staan voor een relatief lage waarde, maar we hebben we wel heel vierkante meters in bezit. Daarom hebben we dit moeten doen. Ons grondbedrijf is verder gezond. Omdat we veel hebben, kunnen we flexibel zijn. Nu focussen we bijvoorbeeld op Rittenburg, maar als dat niet loopt, kunnen we snel switchen naar Essenveld of als er behoefte is aan bedrijventerreinen naar de Trekdijk. Dat spreekt in ons voordeel.” Een voorziening is iets anders dan een reserve. Middelburg mag de 9,3 miljoen euro alleen inzetten om tegenvallende resultaten van het grondbedrijf op te vangen.

“Het is heel erg veel”, zegt de wethouder over het bedrag. “Daarmee kunnen we een behoorlijke tijd de crisis weerstand bieden. We willen geen hypotheek nemen op de toekomst.” Voor de voorziening heeft Middelburg een flinke greep moeten doen uit haar reserves. “Daardoor zijn we een stuk minder schokbestendig.”

‘Plan even in de ijskast’ Dat is het beste te zien aan het weerstandsvermogen, het vermogen om risico’s op te kunnen vangen. Het cijfer dat daaraan is gekoppeld zat in Middelburg de laatste jaren tussen de 1 en de 2, maar door de afboeking is het nu onder de 1 gekomen. Daarmee staat het weerstandsvermogen als ‘matig’ te boek. “Het is een speerpunt om de algemene reserve weer op te bouwen, zodat het weerstandsvermogen ook stijgt”, aldus Aalberts. Daardoor moet de gemeente andere dingen laten. Zo zou Aalberts in het najaar met een voorstel komen om de schuldpositie terug te dringen. Die hoge schuld kan een risico worden als de rente zou stijgen. “Maar dat plan staat nu

voorlopig in de ijskast.” Overschot Ondanks het negatieve resultaat over 2012 zegt Aalberts dat Middelburg financieel gezond is. Als hij niet de voorziening had moeten treffen, zou de gemeente een overschot hebben gehad van 2,6 miljoen euro. Dat resultaat komt onder meer door de verkoop van een gemeentelijk pand in de Molstraat met een winst van een half miljoen euro, een terugbetaling van de gemeente Vlissingen van 0,7 miljoen euro en de winst die werd gemaakt op de rente. “De accountant vindt dat we onze zaken goed op orde hebben, dat we op tijd zijn met de bezuinigingen en onze risico’s goed in beeld hebben.” Naast alle cijfers blikt het college van burgemeester en wethouders in de jaarrekening ook terug op al haar activiteiten. Zo is in het boekwerk onder meer te lezen dat vorig jaar de elektronische dienstverlening is verbeterd, de beslissing is genomen geen A-theater te bouwen, de gemeente is begonnen met haar DNA vast te stellen, een impuls is gegeven aan de startersleningen, er veel is geïnvesteerd in Middelburg als fietsstad, maar ook dat ‘de zorgen over Orionis onverminderd groot blijven’.

College schetst in kaderbrief 2014-2017 somber beeld voor komende jaren

Nieuwe besparingen onvermijdelijk MIDDELBURG - Wethouder Johan Aalberts zegt dat een nieuwe bezuinigingsronde in het najaar onvermijdelijk is. Deze besparingen komen bovenop de 12,5 miljoen euro die de gemeente Middelburg de laatste drie jaar al heeft omgebogen. DOOR EUGÈNE DE KOK

© www.sudokusite.eu

Hoeveel er straks moet worden bespaard is nog onduidelijk, omdat de gevolgen van het Rijksbeleid nog niet precies bekend zijn. “Maar als landelijk de norm van drie procent wordt overschreden heeft dat gevolgen voor Middelburg”, weet wethouder Johan Aalberts zeker. In de kaderbrief 2014-2017 schrijft de gemeente dat het zal gaan om een korting op de algemene uitkering van tussen de 600.000 euro en 900.000 euro. Opnieuw een harde klap voor Middelburg, volgens de wethouder. “We zullen moeten roeien met de riemen die we hebben. Maar we zien de risico’s, vooral met het oog op de decentralisaties. We hebben bijvoorbeeld grote zorgen over de zorg.” In het beeld dat de gemeente voor de koPAGINA 5

mende jaren heeft geschetst, komt ze in 2014 418.000 euro tekort. Daar moet tijdens de behandeling van de begroting voor volgend jaar sowieso een oplossing voor komen. De tekorten in de daaropvolgende jaren bedragen min 226.000 euro (in 2015), min 43.000 euro (in 2016), min 252.000 euro (in 2017) en min 2000 euro in 2018. De tekorten worden veroorzaakt door een incidentele bijdrage aan de Veiligheidsregio Zeeland, geld voor de vorming van de Regionale Uitvoeringsdienst, kosten voor het vervangen van de dakbedekking en gevelplaten van de Zeeuwse Bibliotheek en 316.000 euro per jaar extra voor het grondbedrijf door de gecreëerde voorziening van 9,3 miljoen euro (zie het artikel hierboven). Daarnaast trekt Middelburg geld uit voor enkele ‘bescheiden wensen’, zoals Aalberts ze omschrijft: de viering van 800

jaar stadsrechten in 2017, de opvang van mensenrechtenverdedigers in het kader van het programma ‘Shelter city’, het verwijderen van de tijdelijke units bij basisschool de Vossenburch, de nazorg voor gedetineerden en de realisatie van een zogenoemd integraal kindcentrum in de Griffioen. Volgens Aalberts zijn de negatieve saldi voor een gemeente als Middelburg met een begroting van ongeveer 155 miljoen euro ‘nagenoeg sluitend’. “We hebben de laatste ombuigingsronde net achter de rug, maar als het Rijk de drie procent niet haalt, komen er onvermijdelijk nieuwe bezuinigingen aan.” Daar moet in het najaar duidelijkheid over zijn. ‘Wij zijn van mening dat het onverantwoord is hiermee te wachten tot er een nieuwe gemeenteraad is aangetreden in maart 2014’.


Volendam in Domburg

´Kom binne´ en laat u betoveren door exotisch Volendam

DOMBURG - Het Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg wijdt zijn zomertentoonstelling van 9 juni tot 10 november aan de kunstenaarskolonie Volendam. Wanneer anno 2013 aan een willekeurige Nederlander wordt gevraagd waaraan hij of zij denkt bij het dorp Volendam, krijgen we meestal iets te horen over het toeristische Volendam. Of over de vele muzikanten die de palingsound voortbrachten en wereldwijd exporteerden, zoals The Cats, Left Side en BZN. Of over nu bekende Volendammer zangers als Jan Smit, Nick & Simon en de 3J’s. Voetballiefhebbers kunnen liefdevol spreken over Keje Molenaar, Wim Jonk en Arnold Mühren. Maar er is meer. Volendam was ook een echt kunste-

naarsdorp. In de zomer van 1873 maakte de Franse cultuurhistoricus Henry Havard (1831-1921) samen met de Nederlandse marineschilder J.E. Van Heemskerk van Beest met een tjalk een reis rondom de Zuiderzee. Havard publiceerde zijn belevenissen een jaar later in het reisverslag La Hollande pittoresque, voyage aux villes mortes du Zuiderzée. Hierin roemde hij Volendam als meest schilderachtige en exotische plek voor kunstenaars. Al spoedig kwamen de eersten, George Clausen (1852-1944) en George Sherwood Hunter (1850-1919). Stralend middelpunt werd Hotel Spaander, het in 1881 geopende hotel van Leendert Spaander (1855-1954) en zijn vrouw Aaltje Kout (1857-1921). Het stel deed er alles aan om het de kunstenaars naar de zin te maken. Aan het hotel

Stadsdichter in actie in Nieuwland hing bijvoorbeeld een uithangbord met de tekst ´Artist kom binne´. Leendert en Aaltje zorgden voor een onderkomen, serveerden voedzame maaltijden en lieten speciaal voor de kunstenaars een oude Volendammer kamer inrichten, waarin deze hun modellen in klederdracht lieten poseren. De kunstenaars betaalden niet altijd met geld, maar dikwijls ook met een schilderij of tekening al zag Spaander liever dat het én én was. Zo bouwde Spaander een collectie op die zijn weerga niet kent. Nog steeds siert een groot deel daarvan de wanden van de oude herberg, de lounge en de gangen van het hotel. Alhoewel Leendert zijn dochters niet graag zag flirten met de kunstenaars zijn er uiteindelijk toch 3 van de 7 met een kunstenaar getrouwd. Volendam Kunstenaarsdorp sluit perfect aan bij de faam die Domburg als kunstenaarsdorp kreeg. Al bezocht Mondriaan nooit Volendam en Signac nooit Domburg. In de tentoonstelling wordt aandacht besteed aan de Amerikaanse, Engelse, Duitse, Belgische en Nederlandse kunstenaars die Volendam bezochten en in schilderijen, tekeningen, prentbriefkaarten en beeldhouwwerken hebben vastgelegd. Een rijk palet aan vrolijke kinderen, vrouwen met de beroemd geworden hul, verweerde oude mannen in hun karakteristieke wijde broeken, de haven met botters, interieurs en het dorp zelf. De tentoonstelling wordt gemaakt door gastconservator André Groeneveld, conservator van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. Tijdens de tentoonstelling is in de museumwinkel het boek Volendam, kunstenaarsdorp aan de Zuiderzee van de hand van Brian Barrett en André Groeneveld te koop. De opening wordt verricht op zaterdag 8 juni om 16.00 uur door Willem van Beek, burgemeester van Edam-Volendam.

Kennismaken met de Speel-o-theek MIDDELBURG - In een bibliotheek leen je boeken. In een Speel-O-Theek leen je speelgoed. Omdat niet iedereen bekend is met de Speel-O-Theek organiseert de Brede School Stromenwijk en Brede School Zuid een spannende spelletjesmiddag. Op donderdag 6 juni van 15.30- 16.30 uur in de Stromenwijk en vrijdag 7 juni van 14.30 -15.30 uur in Zuid zijn kinderen, (groot) ouders en buurtbewoners welkom. De S-o-t in de Stromenwijk huisvest zich achterin het Grand Café Getij in de Oosterscheldestraat 18a. In Zuid bevindt zich de S-o-t op de 1ste verdieping in het Palet. Je kunt er spelen met verschillende gezelschapsspelen, Lego, Playmobil, poppen en ander speelgoed. Vrijwilligers staan klaar met limonade, koffie en thee. Kom jij ook? De spelmiddag is gratis en bedoeld om gezinnen kennis te laten maken met het speelgoed dat de S-o-t aanbiedt. De middag

doet een beroep op creativiteit, geheugen en tactiek. Meedoen is trouwens belangrijker dan winnen. Ouders kunnen onder het genot van een bakje koffie uitleg krijgen over de Speel-O-Theek. Kinderen kunnen ervaren hoe leuk het is om met ander speelgoed te spelen. Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het geeft een kind de mogelijkheid om te ontdekken, oefenen, leren en fantaseren. Uitdagend en verantwoord speelgoed kan daar aan bijdragen. Bij de Speel-O-Theek in de Brede school Getij en Zuid kunnen gezinnen speelgoed lenen en drie weken mee naar huis nemen. Het assortiment voor baby’s en kinderen van 0 t/m 12 jaar bestaat uit baby- en peutermaterialen, gezelschapsspellen, bouw- en creatief materiaal. Een lidmaatschap is gratis en lenen kost een heel klein bedrag. Wil je meer weten over de spelmiddag of de Speel-O-Theek? Kijk op www.bredescholenmiddelburg.nl of www.welzijnmiddelburg.nl.

Theo Raats voorleesgast op De Lonneboot

Stadsdichter Theo Raats op De Lonneboot.

NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Woensdag 29 mei werd op Samenwerkingsschool De Lonneboot in Nieuw- en Sint Joosland het jaarlijkse ‘Nieuwlands Voorleesontbijt gehouden. Voor een gehoor in pyjama lazen verschillende gasten voor uit een jeugdboek. In groep 5/6 las schrijver Robert Jan Swiers

voor uit eigen werk. In groep 7/8 was de Middelburgse Stadsdichter Theo Raats te gast. Hij had speciaal voor deze gelegenheid een nieuw gedicht geschreven onder de titel “De koningin van Afrika”. De vermenging van sprookjeselementen met de moderne tijd van tablet en BMX zorgde voor een aandachtig gehoor.

Oer-Hollandse dansvoorstelling DIOS MIDDELBURG - De klompendans, Nederlandse hiphop en gezellige smartlappen. Op zaterdag 8 juni passeert dit allemaal de revue tijdens de dansvoorstelling van DIOS uit OostSouburg met het thema ‘Holland’. Tijdens de voorstellingen worden verschil-

lende dansstijlen getoond zoals jazzdans, streetdance en hiphop door leden in de leeftijd van 3 jaar tot en met 50+. Door de grote belangstelling van vorig jaar, zijn er dit jaar twee identieke voorstellingen in de Stadsschouwburg in Middelburg. De middagvoorstelling begint om 13.30 uur en de avondvoorstelling om 19.00 uur.

Zomeratelier ‘Driven by heroes’ MIDDELBURG - Deze zomer organiseert CBK Zeeland voor de achtste keer een Zomeratelier. In de zomermaanden gebruiken een zestal kunstenaars CBK Zeeland als atelier. Iedere kunstenaar werkt gedurende een week aan een wandvullende tekening of een installatie. Voor 2013 is gekozen voor het thema ‘Driven by Heroes’. Iedere kunstenaar wordt in zijn werk beïnvloed door andere kunstenaars, schrijvers, filosofen, filmmakers.

De deelnemende kunstenaars maken hun ‘Heroes’ bekend. Het zomeratelier loopt van maandag 1 juli t/m vrijdag 6 september. Deelnemende kunstenaars zijn: Steven Baelen, Gent; Tobias Hild, Leipzig; Anouk Griffioen, Rotterdam; André Pielage, Utrecht; Martin Pikkaart, Zierikzee; Koen Taselaar, Rotterdam. CBK Zeeland, Balans 17, 4331 BL Middelburg, tel. 0118-611443, www.cbkzeeland.nl. Openingstijden: ma t/m vr, 09.0017.00 uur en iedere 1ste zo v.d. mnd van 13.00-17.00 uur.

BEDRIJVIG NIEUWS IJzer en metaal kunnen eenvoudig gerecycled worden

‘Vaak ligt er onverwachts veel zakgeld in de schuur’ MIDDELBURG - De provinciehoofdstad is sinds drie maanden een ijzeren metaalverwerkingsbedrijf rijker: Van Vliet Metaalrecycling. Maurits van Vliet besloot na jaren verbonden te zijn geweest aan Van Vliet Heiwerken dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging. Hij vond zijn plek aan de Grenadierweg 7 op het bedrijventerrein Arnestein in Middelburg. DOOR BO VAN SCHEYEN Aluminium, ijzer, lood, zink, koper, pvckabels, kachels, motoren, roestvrij staal, alles kan gerecycled worden. “Het bijzondere van metaalrecycling is dat het overtollige materiaal niet alleen een nieuwe bestemming krijgt, het kan de kleine ondernemer, loodgieters, aannemers maar ook particulieren die het inleveren ook nog behoorlijk wat contant geld opleveren”, vertelt Maurits van Vliet.

Transparant Niet iedereen staat er altijd bij stil, maar metaal- en ijzersoorten kunnen eenvoudig omgesmolten worden tot een nieuw product voor bijvoorbeeld de auto-industrie of voor nieuwe raamkozijnen en zinken goten. Afval of overtollig materiaal heeft per dag een wisselende kiloprijs. Als je bij Van Vliet Metaalrecycling binnenloopt, hangt er een groot bord met de actuele prijzen per metaalsoort per kilo. Meteen wordt duidelijk hoeveel iets oplevert. “Ik vind het belangrijk dat we transparant werken. Het moet meteen duidelijk zijn wat zink, koper of iets anders opleveren. De metaal- en ijzerhandel wordt vaak door veel mensen gezien als een schimmige handel. Toch hoeft dat niet zo ervaren te worden”, legt de ondernemer uit. “De prijzen fluctueren wel vaak in deze handel, maar daar communiceren we openlijk over. Elk gewicht wordt nauwkeurig door een geijkte digitale weegschaal gemeten. Alles is welkom,

van één kilo tot een volle container. Zelfs al zou het iets minder zijn dan is dat nog geen probleem”, zegt Van Vliet. Waarde De ondernemer is blij met zijn nieuwe stek. Het ligt centraal en is goed bereikbaar. “Je rijdt bij ons naar binnen, lost het afval of overschot en je krijgt direct de opbrengst contant in handen.” Opmerkelijk is dat Van Vliet vertelt dat veel mensen zich niet bewust zijn van de waarde van dit materiaal en het kan snel oplopen. Vooral bij particulieren ligt er vaker dan men beseft toch nog redelijk veel aan oudere overtollig materiaal gewoon in de schuur te wachten tot het opgemerkt wordt. Sommigen kunnen er zelfs riant van op vakantie. “Ook gebeurt het regelmatig dat mensen het laten ophalen door de gemeente en beseffen dan niet dat ze een dief zijn van hun eigen portemonnee.” Van Vliet verwerkt geen chemische apparaten of accu’s.

Verzilver uw metaal bij Van Vliet Metaalrecycling.

“Ook kunnen de scouting, verenigingen en sociale instellingen een leuke actie verbinden aan de inzameling. Ik zet een kleine container neer en zodra die vol is haal ik die weer op, we wegen de inhoud en op

Van Vliet Metaalrecycling - Grenadierweg 7 - 4338 PG Middelburg - tel. 0118-435034 / 06- 53777695 - mvanvliet@vvmr.nl - www.vvmr.nl. PAGINA 6

FOTO BO VAN SCHEYEN

die manier kunnen sportclubs of andere instellingen en organisaties de clubkas behoorlijk spekken.” De slogan van het bedrijf luidt niet voor niets: Verzilver uw metaal.


BLAUW GERUITE KIEL

NIEUWS- EN INFORMATIEPAGINA VOOR DE INWONERS VAN GEMEENTE VLISSINGEN EN OMSTREKEN

Woensdag 5 juni 2013 Redactie: afdeling Communicatie postbus 3000, 4380 GV Vlissingen telefoon: (0118) 487000 communicatie@vlissingen.nl www.vlissingen.nl Fotografie: gemeente Vlissingen, tenzij anders vermeld

VLISSINGEN, STAD AAN ZEE

BINNENKORT JODIUM14 SEPTEMBER 2013 TABLETTEN OP DE DEURMAT OPEN MONUMENTENDAG In juni 2013 krijgen huishoudens in elf gemeenten in Zeeland en West-Brabant met één of meerdere personen van 40 jaar en jonger een doosje jodiumtabletten thuis bezorgd. Met deze tabletten kunnen inwoners zich beschermen tegen radioactief jodium dat vrij kan komen bij een nucleair ongeval. De kans op een kernongeval is zeer klein, maar mocht er toch iets gebeuren, dan is het belangrijk dat u – naast de overheid – de juiste maatregelen kunt treffen.

instellingen die op zaterdag 14 sepZaterdag 14 september 2013 is het tember hun monument open wilOpen Monumentendag. Dit jaar len stellen of iets willen vertellen is het thema van Open Monumet als thema “Macht mentendag ‘Macht & & Pracht”. De vaste Pracht’. Er zal aandacht deelnemers aan Open zijn voor verschillende U kunt een Monumentendag ontsoorten macht en de steentje bijdragen vangen een brief over pracht. Te denken valt deelname. Voor inforaan bijvoorbeeld polien deze dag tot een matie of aanmeldingen tieke macht, economisucces maken. kunt u contact opnesche macht, rechtermen met E. Hennekam lijke macht of kerkelijke via tel. 0118-487554 of macht. Zowel uit het e-mail ehm@vlissingen.nl. verleden als uit het heden. Deelnemen Het Vlissingse organisatiecomité is nog op zoek naar huiseigenaren of

www.vlissingen.nl/ monumenten

BURGEMEESTER ROEP BEZOEKT KINDEREN

VERGADERINGEN Stadhuis Vlissingen Aanvang: 19.30 uur

Commissie Ruimte Dinsdag 11 juni 2013 Zie voor de agenda’s

www.vlissingen.nl/ gemeenteraad

SERVICEBUS Volgende week rijdt de Servicebus van de gemeente Vlissingen weer. De stopplaatsen zijn aangegeven met een bord. U kunt het schema vinden op de website. www.vlissingen.nl/ serviceteam

WERK IN UITVOERING Foto: Aart van Belzen De tabletten worden bezorgd in (delen van) een aantal Zeeuwse gemeenten en Brabantse gemeenten. De tabletten worden verspreid aan inwoners die binnen een straal van tien kilometer van de kerncentrale Borssele of binnen een straal van twintig kilometer van de kerncentrale Doel wonen. Binnen de gemeente Vlissingen worden de tabletten verspreid in het Sloegebied, Oost-Souburg, Ritthem en omgeving. Goed bewaren Om te zorgen dat iedereen in de leeftijd van 40 jaar en jonger de jodiumtabletten in huis heeft,

Boulevard Bankert worden de tabletten toegestuurd. Huishoudens in het verspreidingsgebied ontvangen de jodiumtabletten met daarbij een brief, folder en handig bewaarzakje. Stop de tabletten en de folder in het bewaarzakje en bewaar dit op een veilige plek, bijvoorbeeld in uw meterkast. Goed voorbereid zijn, heeft u zelf in de hand.

www.vlissingen.nl/jodium

Voor een gemeente van de omvang van Vlissingen heeft de stad veel geld in grondbezit zitten. Daarnaast is de reorganisatie bij de Sociale Dienst en de sociale werkplaats létÉ (omvorming naar Orionis) achteraf bezien op een ongelukkig moment. In tijden van crisis is reorganiseren duur. Vlissingen zal weer bezuinigingen moeten gaan zoeken, weer voor jaarlijks 7 tot 8 miljoen euro. Een aantal miljoenen om de rente op het grondbezit te betalen en een aantal miljoenen om de tekorten bij Orionis op te vangen. Daarnaast worden vele taken gedecentraliseerd van de Rijksoverheid naar de gemeente met daarbij tevens een bezuiniging (gemeenten kunnen die taken goedkoper uitvoeren dan de Rijksoverheid is de redenering). Zeker in het begin zal daar geld bij moeten. Het College van B&W wil het bezuinigen uitstellen tot 2016. Daar kiest de PvdA niet voor. Verstandige besluiten nu, waarbij de pijn eerlijk verdeeld wordt. Raadslid Rens Reijnierse, PvdA Tel. 0118 475235, e-mail rens@pvdavlissingen.nl

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning: Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: 1. uitbreiden woning Willem-Alexanderstraat 23 (22-05-2013) 2. aanbrengen dakisolatie Walstraat 3 en 25/27 (22-05-2013) 3. verwijderen deel van vloer Stadhuis-

www.vlissingen.nl/ werkinuitvoering

Meer informatie over de werking van de jodiumtabletten en wat te doen als u te weinig tabletten heeft ontvangen, kunt u vinden op onderstaande website.

DE STAND VAN VLISSINGEN

BEKENDMAKINGEN

Donderdag 13 juni 2013 wordt Boulevard Bankert ter hoogte van huisnummer 256 tijdelijk afgezet. Dit in verband met werkzaamheden. Doorgaand verkeer is gestremd, met uitzondering van voetgangers en fietsers.

plein 6 (27-05-2013) 4. plaatsen werkbord Oude Veerhavenweg/Buitenhavenpad (28-05-2013) 5. verbouwen van 27 huurwoningen Nieuw Bonedijkelaan (28-05-2013) De publicatie van de ingediende aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvragen kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

Foto: Firi den Hoedt Woensdagmiddag 29 mei 2013 bracht burgemeester Roep een bezoek aan de kinderen van speelplaats Het Fort. Dit naar aanleiding van een brief die een aantal kinderen had geschreven.

INFORMATIEAVOND RENOVATIE DRAAIBRUG SOUBURG De Provincie Zeeland renoveert in het najaar 2013 de draaibrug bij Oost-Souburg. De brug wordt tijdelijk verwijderd en vervangen door een beweegbare noodbrug. Voor betrokkenen wordt een inloop- en informatieavond geor-

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Reguliere procedure: Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: 1. uitbreiden kerkgebouw Kanaalstraat 8 (28-05-2013) Bezwaar Bij de hierboven genoemde besluiten kunnen belangen van derden betrokken zijn. (Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de tussen haakjes staande datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het

ganiseerd op dinsdagavond 11 juni tussen 19.00 uur en 22.00 uur in de Historische Kerk Souburg aan het Oranjeplein 2 te Oost-Souburg. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. www.zeeland.nl

besluit niet. Wel kan een belanghebbende, die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. Welstandscommissie De welstandscommissie vergadert donderdag 13 juni 2013. U kunt de behandelde plannen vanaf dinsdag voorafgaand aan de vergadering, raadplegen op de website. www.vlissingen.nl/welstandscommissie. De agenda is dan ook in te zien in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1. Wet milieubeheer Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende meldingen in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim) als bedoeld in artikel 8.40 Wet milieubeheer hebben ontvangen: s VAN!6#6,)33).'%.VERANDEREN inrichting Nieuwe Kruidmolenweg 3 4382 WB Vlissingen. Vaststelling beleidsnota handhaving van artikel 13b Opiumwet 2013 De burgemeester maakt bekend dat hij de gewijzigde ‘Beleidsnota handhaving van artikel 13b Opiumwet 2013’ heeft vastgesteld. Deze beleidsnota geeft aan de burgemeester de bevoegdheid tot sluiting. Artikel 13b van de Opiumwet kan tevens toegepast worden bij handel in drugs. In de beleidsnota is omschreven wanneer en zo ja, met welke maatregel tegen een bepaalde overtreding zal worden opgetreden. De wijziging houdt verband met het aangescherpte coffeeshopbeleid. Aan dit beleid is het ingezetenencriterium toegevoegd. De beleidsnota treedt, conform afdeling 3.6 van de algemene wet bestuursrecht, de dag na publicatie in werking. De Beleidsnota handhaving van artikel 13b Opiumwet 2013 ligt ter inzage in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1. Besluit voorzieningen Wmo 2013 gemeente Vlissingen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen heeft op 21 mei 2013 besloten om het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Vlissingen 2013 vast te stellen. In het besluit staan onder meer de tarieven voor hulp bij het huishouden. De tarieven voor dit jaar zijn: Lees verder op de volgende pagina


huishoudelijke hulp € 21,67 per uur en huishoudelijke zorg € 26,04 per uur. Het tarief van een persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden is vastgesteld op € 15,40 per uur. Het tarief van een persoonsgebonden budget voor een alfahulp bedraagt € 16,32 per uur. De uitleg van een aantal onderwerpen is in het besluit verder uitgewerkt. Het Besluit voorzieningen Wmo 2013 gemeente Vlissingen ligt vanaf 5 juni ter inzage bij het Wmo-loket in het stadhuis.

Ontwerpwijzigingsplan Industrieterrein Vlissingen-Oost 1994 derde wijziging, windturbine Engelandweg/ Andorraweg 5 (Spruijt Pallethandel) Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat in het kader van artikel 3.9a lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 6 juni 2013 voor een ieder gedurende zes weken (t/m 17 juli 2013) in de hal van het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 Vlissingen,

ter inzage ligt het ontwerp van het wijzigingsplan ‘Industrieterrein VlissingenOost 1994, derde wijziging, windturbine Engelandweg/Andorraweg 5’. Het ontwerpwijzigingsplan met de daarbij behorende stukken is gedurende de genoemde periode ook digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.vlissingen.nl.

triegebied Vlissingen-Oost te Vlissingen. Ter inzage: 1. wijzigingsplan (toelichting en verbeelding), incl. de bij het plan behorende bijlagen; 2. ontwerp-collegebesluit tot vaststellen van dit wijzigingsplan.

burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden met de heer W. Huige, afdeling Publiekszaken (tel.0118 – 487339, e-mail whe@vlissingen.nl).

Het wijzigingsplan voorziet in een regeling voor het realiseren van een windturbine op het terrein van het bedrijf Spruijt Pallethandel, Andorraweg 5 in het indus-

Gedurende bovenvermelde termijn kan een belanghebbende zijn zienswijze over dit wijzigingsplan schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij het college van

Vlissingen, 5 juni 2013 B&W Vlissingen Postbus 3000 4380 GV Vlissingen

Concert Apollo met orkest Bewoners verfraaien hun Dorpsplein De Zeeuwse Muzikanten Bloemenmanden voor alle deuren dankzij opbrengst rommelmarkt Koudekerke

KOUDEKERKE - Het Dorpsplein in Koudekerke ziet er sinds vorige week wat kleurrijker uit. Voor de deuren van DOMBURG - Zaterdag 8 juni geeft een stevig rocknummer, terwijl de soms alle bewoners en ondernemers staat een rieten mand met bloemen, betaald door de inwoners en ondernemers Brassband Apollo en Orkest De melancholische gezongen nummers het zelf. Zeeuwse Muzikanten een buitencon- publiek tot tranen toe kunnen ontroeren. cert bij de Protestantse Kerk in Domburg. Heerlijk in de buitenlucht kunt u genieten van een muzikale avond. U kunt luisteren naar prachtig gezongen nummers en een mooi blaasduet en nog veel meer bekende en minder bekende nummers. De beide orkesten zullen zowel samen als apart optreden. Orkest de Zeeuwse Muzikanten bestaat uit enthousiaste musici met een beperking maar met nog veel meer mogelijkheden. Met hun muzikaliteit en gedrevenheid weten ze het publiek altijd weer te treffen. De zangeres zweept het publiek op met

Hun mogelijkheden, gedrevenheid, enthousiasme en liefde voor muziek zorgen voor het bestaansrecht van dit orkest. Het orkest heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een professioneel orkest en is onderdeel van de Arduinse bedrijven in het kader van werken en dagbesteding. Het orkest staat onderleiding van Rene Koelemaij. Het orkest wordt ook bijgestaan door vrijwilligers. In de visie van Arduin heeft het orkest zich ontwikkeld tot een professioneel orkest en ontwikkeld zich verder tot een orkest van mensen met en zonder beperking. Brassband Apollo staat onder leiding van Patricia Geertse. Dit concert begint om 19.30 uur.

Dynamic Art Sculpture

Leerlingen Nehalennia winnen eerste prijs Voor elke deur op het Dorpsplein staat sinds vorige week een mand met bloemen.

DOOR EUGÈNE DE KOK De bloemenmanden zijn betaald uit de opbrengst van een rommelmarkt, die vorig jaar augustus plaatsvond op het Dorpsplein in Koudekerke. Dat was een idee van Wilma de Groot van Wilma Mode en Onderkleding. “Het idee was om iets samen te organiseren, zodat we de saamhorigheid zouden vergroten”, zegt de Koudekerkse ondernemer. “Zo’n plein heeft iets extra’s, maar veel mensen

kenden elkaar niet. Dat wilde ik veranderen.” Besloten werd de rommelmarkt samen te organiseren en de opbrengst te gebruiken om het plein te verfraaien. “De bewoners hebben het idee echt omarmd. Ik stond versteld van het enthousiasme.” De eerste editie in augustus was dan ook een succes. Mede doordat de markt werd gecombineerd met het jaarlijkse ringrijden op het Dorpsplein werd er tussen de 600 en 700 euro opgehaald.

FOTO LEONARD PASSCHIER

Doordat de dorpsraad besloot ook een duit in het zakje te doen, konden de bloemenmanden worden aangeschaft. Als het aan Wilma ligt, komen er in de toekomst meer gezamenlijke activiteiten. Er is sowieso weer een rommelmarkt op 3 augustus, opnieuw in combinatie met het ringrijden. “De opbrengst daarvan kunnen we gebruiken om het plein nog verder te verfraaien, maar wellicht kunnen we ook iets doen voor andere initiatieven in het dorp.”

Oproep onderzoeksbureau aan Zeeuwse schoolbesturen in strijd tegen krimp:

‘Denk niet alleen aan eigen belang’ MIDDELBURG - Veel bestuurders in het Zeeuwse basisonderwijs realiseren zich dat actie noodzakelijk is met het oog op de krimp. Maar adviesbureau KPMG stelt vraagtekens bij het effect van hun maatregelen. Dat is één van haar conclusies in het onderzoek naar de vraag hoe toekomstbestendig, kwalitatief hoogwaardig en goed bereikbaar basisonderwijs in Zeeland in het licht van de afnemende leerlingenaantallen behouden kan blijven. Het bureau presenteerde haar bevinden woensdag bij een bijeenkomst in Wolphaartsdijk waarbij ook staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aanwezig was. DOOR BRITTA JANSSEN De Onderwijs Autoriteit Zeeland gaf opdracht voor het onderzoek. ‘Het aantal leerlingen neemt tot en met 2023 waarschijnlijk met ruim 3.300 af’, schrijft het bureau in haar rapport. ‘Hierdoor neemt het aantal kleine scholen (tot 145 leerlingen) naar verwachting toe naar 157 in 2023.’ Personeelsbehoefte De verwachte effecten van afnemende leerlingenaantallen noemt KPMG fors. ‘Volgens de prognoses rapporteren bij ongewijzigd beleid maar liefst 44 van de 57 besturen rode cijfers in 2023, waarvan 29 besturen technisch failliet kunnen worden verklaard. Dit betreft zo’n 24.000 leerlingen.’ Deze tekorten kunnen vrijwel alleen worden bestreden door in te grijpen in het personeelsbestand, aldus het rapport. Dat zou volgens het bureau betekenen dat scholen de komende tien jaar afscheid moeten nemen van 443 fte, veertien procent van de huidige 3.190 fte. ‘Vanwege groot natuurlijk verloop is de uitstroom de komende tien jaar groter dan dit aantal. Maar de

krimp slaat sneller toe dan door het natuurlijk verloop kan worden opgevangen. Uiteindelijk zal er weer een personeelsbehoefte ontstaan, maar pas nadat de arbeidsmarkt voor afgestudeerde PABO’ers zo’n tien jaar heeft stilgelegen.’ Hoewel bestuurders aangeven bezig te zijn met maatregelen, is het de vraag hoeveel effect deze gaan sorteren, aldus KPMG. ‘In de geanalyseerde meerjarenbegrotingen worden de benodigde kostenbesparingen vooralsnog niet gerealiseerd.’ Oplossing Sommige bestuurders vinden dat de overheid de problemen moet oplossen, staat er in het rapport, door regels aan te passen en bezuinigingen terug te draaien. ‘Maar de meesten geloven dat de oplossing ligt in meer samenwerking tussen de besturen en met gemeenten en andere partners.’ Er zijn echter grote meningsverschillen over de invulling hiervan. ‘De situatie is complex, onder meer vanwege de vele besturen, het aantal kleine scholen en het belang dat wordt gehecht aan denominatieve diversiteit (verschillende stromingen, zoals reformatorisch en protestants-christelijk, red.).

Om tot een duurzame oplossing te komen voor de hele provincie moeten besturen niet alleen denken aan hun individuele belang, maar redeneren vanuit de noodzaak tot behoud van kwalitatief goed en betaalbaar onderwijs in de hele regio.’ Aanbevelingen Het bureau beveelt bestuurders aan te erkennen dat het waarborgen van de toekomstbestendigheid van het onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, waarin iedereen een rol moet spelen. ‘Ook besturen die (nog) een gezonde financiële positie hebben. Want zij zijn erbij gebaat wanneer het onderwijsstelsel in Zeeland in zijn geheel duurzaam is.’ Ook waarschuwt ze de problemen niet te bagatelliseren. ‘”Er lopen al veel initiatieven, we zijn op de goede weg” is een veelgehoorde uitspraak tijdens het onderzoek. Dit is ongetwijfeld zo, maar analyses geven aan dat veel besturen er slecht voor staan en ingrijpende maatregelen nodig zijn.’ Daarom adviseert ze de betrokkenen een proactieve houding aan te nemen. ‘Wacht niet af tot de overheid met antwoorden komt, maar neem zelf het voortouw om gezamenlijk oplossingen te bedenken.’ PAGINA 8

MIDDELBURG - De derdeklassers van de Technasia in Zuidwest Nederland hebben de afgelopen weken gewerkt aan de opdracht Dynamic Art Sculpture. Vrijdag 31 mei werden de prijswinnaars bekend gemaakt: Elsbeth Hoefkens, Karel Brans en Vicky Kalverboer uit vwo 3 van Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap in Middelburg. De leerlingen moesten volgens het cradleto-cradle principe een dynamisch kunstobject op schaal ontwerpen en bouwen. Het kunstobject is bedoeld voor een tentoonstelling van kinetische sculpturen op een terrein van de boerderij van John Elenbaas tussen de Moolweg in Ellemeet en de N57. Op deze zichtlocatie langs de weg, waarover veel toeristen Zeeland in- en uitrijden worden de in Zeeland zo duidelijk aanwezige natuurkrachten water, wind en zon, door middel van aansprekende bewegende kunstwerken (kinetisch) zichtbaar gemaakt. De opdrachtgevers waren John Elenbaas, de initiatiefnemer van de tentoonstelling en Paul Kamper, beeldend kunstenaar. De opdracht werd afgerond met een presentatie van het prototype van het dynamisch

object, voorzien van documentatie. Een deskundige jury van dynamic kunstenaars uit binnen- en buitenland, onder leiding van Paul Kamper heeft de verschillende presentaties en objecten beoordeeld en het object van het drietal van Nehalennia als winnaar aangewezen. Het winnend schaalmodel zal tentoongesteld worden op het genoemde terrein in de zomer van 2013. Het object dat de leerlingen van Nehalennia hebben ontworpen is een haring, die de levensloop moet uitbeelden. In de bek heeft de haring een eitje, het begin van het leven. De kleur van het lichaam van de vis wordt naar achteren steeds grauwer. Hiermee wordt het ouder worden gesymboliseerd. Het achterste deel is een graat, die de dood uitbeeldt. Door de wind beweegt de haring alsof hij zwemt, waardoor de levensloop wordt verbeeld. De tentoonstelling van de kinetische sculpturen is te zien van 31 mei tot en met 15 september op het terrein van de boerderij van John Elenbaas aan de Moolweg 21 in Ellemeet. De deelnemende scholen aan dit project waren naast Nehalennia de Technasia van Pontes Pieter Zeeman Zierikzee, Pontes het Goese Lyceum, en ’t Rijks in Bergen op Zoom.

Acht turnsters Turnschool Zeeland bij bondsfinale MIDDELBURG - Vier turnsters van Turnschool Zeeland uit Vlissingen zijn uitverkoren om zich op te maken voor Fantastics Gymnastics/NK Turnen op 15 juni in Ahoy in Rotterdam. Kelly Goedegebure, Frederique Snijders en Daniek Witlox wisten zich tijdens de bondsfinale te plaatsen voor diverse toestelfinale, Moira Jozwiak zal uitkomen in het districtsteam van de regio zuid. In totaal hadden 8 turnsters van Turnschool Zeeland zich weten te plaatsen voor de bondsfinale die dit weekend in Hoogwoud werd gehouden. Bij de senioren in de 1e divisie kwamen de zusjes Kelly en Wendy Goedegebure en Savannah Poppe uit namens de Turnschool. Kelly turnde een sterke wedstrijd en legde beslag op de tiende plaats. Hiermee verkreeg zij ook een ticket voor de Ahoy-cup.

Zus Wendy werd 27e en Savannah Poppe 24e. Rachelle Hamels turnde een meerkampfinale bij de jeugd in de 1e divisie en werd 14e in een sterk deelnemersveld. Bij de categorie pupil 2 niveau N1 kwam Frederique Snijders uit in de finale. Ze behaalde de 12e plek op de meerkamp en wist zich te plaatsen voor een toestelfinale op sprong. Op hetzelfde niveau bij pupil 1 turnde Daniek Witlox namens de Turnschool. Zij turnde een prima wedstrijd en werd 7e. Ook Daniek behaalde toestelfinales; zij zal uitkomen op balk en brug in Ahoy. Moira Jozwiak en Chanella Boucherie turnden bij de instap N1. Moira werd 24e en turnde daarnaast nog drie toestelfinales. Chanella Boucherie werd op de meerkamp 35e. Fantastics Gymnastics wordt op 15 en 16 april in Ahoy gehouden gelijktijdig met het NK Turnen voor de eredivisie.


EDITIE ZEELAND gemeenten Middelburg, Veere, Vlissingen, Goes, Borsele, Kapelle, Noord-Beveland

KINDER SPECIAL HIPPE KINDERFEESTJES

KINDEROPVANG ZONDER SCHULDGEVOEL

KINDER

MODE

BUDGET BABYKAMERS


Deze kleurplaat kan ingeleverd worden op één van de kantoren op onderstaande adressen. Elk kantoor stelt een prijs beschikbaar van € 25,00. Deze prijs zal op de reeds bestaande of nieuw te openen Zilvervloot Sparen gestort worden. De kleurplaat is voor kinderen t/m 12 jaar.

De opvoeduitdaging! Opvoeden. Iedereen probeert het zo goed mogelijk te doen. Echter, je komt soms uitdagingen tegen waar je zelf even geen raad mee weet of waar u graag eens met een deskundige of mede opvoeders over zou willen praten. Dan is er de Opvoeduitdaging! De opvoeduitdaging is er voor ouders/verzorgers én professionals werkzaam met kinderen. Er wordt uitgegaan van het opvoedprogramma Triple P; Positief Pedagogisch Programma. Deze manier van opvoeden is er op gericht om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen op een positieve manier. De nadruk ligt op het bevorderen van een goede communicatie en het geven van positieve aandacht aan dingen die kinderen goed doen. Een positieve opvoedingsaanpak stelt kinderen in staat de vaardigheden te ontwikkelen die ze in hun latere leven nodig hebben. Met als resultaat dat zij lekker in hun vel zitten, goed kunnen functioneren en een mindere kans lopen om gedragsproblemen te ontwikkelen. Hoe werkt het in de praktijk? De Opvoeduitdaging kan u van individueel advies voorzien. U kunt deelnemen aan thema bijeenkomsten, waar op een interactieve manier één bepaalde (opvoed)uitdaging wordt besproken. Deze kunt u tegen een kleine vergoeding bijwonen. Tevens verzorgt De Opvoeduitdaging ouderavonden op locatie, bijvoorbeeld op uw kinderdagverblijf, bso en/ of basisschool. Prijs hiervoor is op aanvraag en wordt op maat gemaakt. In een eerste (gratis) gesprek kunt u vertellen wat de uitdaging is waar u tegen aan loopt. Het kan zijn dat u in dit gesprek al handvatten krijgt waarmee u meteen aan de slag kan. Het kan ook zo zijn dat de uitdaging wat groter is en dan maken we samen een plan om deze uitdaging aan te gaan en tot een goed einde te brengen. De volgende themabijeenkomst Genieten, zonder schuldgevoel, hoe doe ik dat? Vindt plaats op woensdag 12 juni op Stadhuisplein 10 in Vlissingen. Inloop vanaf 19.30 uur, start om 19.45 uur tot 21.45 uur. De kosten zijn € 8,00 per persoon, neemt u een tweede persoon mee krijgt die 50% korting. Wilt u meer weten over De Opvoeduitdaging of over de initiatiefnemer Anniek Hoogens dan kan dat op de volgende manieren: - Op de site www.pedagogischetraining.nl kunt u meer informatie vinden. de facebookpagina De Opvoeduitdaging en ontvang elke werkdag een opvoedtip. - Volg op @niekpedagogiek. - Stuur een mail naar : anniek.hoogenes@pedagogischetraining.nl - Of bel op nummer 06-14168733

Zorgen om uw kind? Uniqtalent is het adres voor een vernieuwende, vertrouwde en veelzijdige begeleiding bij leer-gedragsproblemen. Persoonlijkheid en kleinschaligheid biedt dat stukje extra zorg dat nodig is.

Inleveren bij een van onze kantoren (zie advertentie RegioBank). Uiterlijk vrijdag 21 juni. Naam ...............................................................̆-̆0 Adres ..............................................................................

Geb.datum......................................................................

Postcode ........................................................................

Tel ...................................................................................

Woonplaats ....................................................................

E-mailadres ....................................................................

Het kan weer! Zilvervloot Sparen : Henk van Leerdam, Pinksterbloemlaan 2, 0118-604446, www.leerdam-corstanje.nl Colijnsplaat : Poortvliet Assurantiën, Voorstraat 62, 0113-695748 Goes : H.P. Assurantiën en Financieringen BV, Voorstad 18, 0113-216777, www.hpassurantien.nl Heinkenszand : Meulpolder Assurantiën Heinkenszand BV, Dorpsstraat 2, 0113-561595, www.meulpolder.com Krabbendijke : Reimerswaal Verzekeringen & Hypotheken, Dorpsstraat 48, 0113-503013, www.reimerswaalverzekeringen.nl Middelburg : Corstanje Assurantiën, Karel Doormanplein 30, 0118-639111, www.corstanje.nl ƩȔ(--!(##+Ȕ"5(#2%1.#/ Oostkapelle : H&G Bancaire Diensten, Lantsheerstraat 1,

-32'##12313ȔƊ 0118-582143, www.h-en-g.nl ƎƌƐƑȔȔ.23*/#++# Oost-Souburg : Schinkel Adviesgroep, Kanaalstraat 37,  ƉƊƊƓȔǃȔƐƓȔƋƊȔƎƌ 0118-464455, www.schinkeladviesgroep.nl Serooskerke 1Ơ"#,4()-!*Ǚ'ǃ#-ǃ%Ơ-+ : Administratiekantoor Bouterse, Torenstraat 43A, 666Ơ'ǃ#-ǃ%Ơ-+ 0118-593159, www.bouterse-administratiekantoor.nl

Het aanbod: - Verrijkingsprogramma’s voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong - Sociale vaardigheidstrainingen voor (hoogbegaafde) kinderen - Faalangsttrainingen - Onderzoek, begeleiding en advies voor beelddenkers - Leerstrategietraining “Beeld en Brein” voor jeugd (VO) - Visuele screening - Coaching bij leer-gedragsproblemen - Huiswerkbegeleiding - (Ouder)workshops Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Bezoek dan onze website www.uniqtalent.nl of neem telefonisch contact op middels het nummer 06-38327032

o.v.v Kidsspecial ontvangt u op uw eerste factuur 15% korting.

10% premi voor 1 e 0 sparenjaar

Arnemuiden

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.


KINDEREN NAAR DE OPVANG Het gevoel dat u uw kindje in de steek laat als u het naar een kinderopvang brengt, hoeft niet terecht te zijn. Kinderopvang is in Nederland goed geregeld en het kan een positieve invloed hebben Als gekeken wordt naar de kwaliteit, zoals de dagelijkse individuele zorg voor de kinderen; de activiteiten die van belang zijn voor hun ontwikkeling en het interieur dan blijkt dat in geen enkel ander land de kinderdag- verblijven zo goed zijn geregeld als in Nederland.

Keuze Tegenwoordig werken veel moeders. Vaak niet full time met kleine kinderen, maar dan is er wel een oppas nodig. Heeft u het geluk met een opa of oma die wilt oppassen of denkt u na over een kinderdagverblijf. Het kan een moeilijke keuze zijn voor ouders. Een kindercentrum is het hele jaar door open. Bij ziekte van een leidster is het de verantwoordelijkheid van het kindercentrum om vervanging te regelen. Het is ook goed voor de sociale vaardigheden van uw kind. Vooral bij peuters en de Buitenschoolse opvang worden een hoop extra activiteiten aangeboden. U en uw partner kunnen in het arbeidsproces blijven. Uw partner of u heeft de gelegenheid om enkele dingen te doen waar u anders niet meer aan toe komt. Er hoeft geen beroep gedaan te worden op familie of kennissen. U bent altijd verzekerd van opvang (handig in onverwachte situaties). Uw kindje ontwikkelt zich, door met anderen in aanraking te komen en door in een andere omgeving te zijn.

Welke opvang? Stichting Prokino beheert ruim 1 buitenschoolse opvang- en peute Naast kinderopvang biedt Prokin diverse vormen van jeugdzorg. U Onze maatschappelijke doelstelli de ontwikkeling van 0- tot 23-jarig belangrijkste taak het bieden van veiligheid en vertrouwen.

Samen spelen Samen leren

Daaronder verstaan wij dat we v veilige en vertrouwde Uw kind omgeving normen en waarden op de eigen te ma juisen te pzelfvertrouwe zelfstandigheid lek! een veilige basis de wereld om zi

Juultje Juultje

De basis van goede kinderopvang is de kwaliteit van het personeel. Het personeel moet over de juiste papieren beschikken en betrokken zijn bij ontwikkeling van kinderen. Er moet een natuurlijke klik zijn tussen de begeleidster en het kind/ouder. Kijk goed hoe leidsters met elkaar en met de kindjes omgaan. Uw kindje heeft persoonlijke aandacht nodig van een vast en betrouwbaar persoon. Een belangrijk punt is het aantal kinderen dat door een begeleidster verzorgd wordt. Hoe groter het aantal begeleiders ten opzichte van het aantal kinderen, des te beter. Let op het aantal personeelswisselingen. Wordt er veel gewisseld van personeel, dan is dat niet prettig voor het kind. Het is ook belangrijk dat uw kind niet de hele dag in een ruimte is. Als ouder heeft u ook altijd nog de optie om uw kind naar een gastouderopvang TEĂ’BRENGENĂ’$ITĂ’ISĂ’BIJĂ’IEMANDĂ’THUISĂ’ENĂ’KANĂ’VOORĂ’EENĂ’KINDĂ’SOMSĂ’ÂľJNERĂ’ZIJNĂ’%ENĂ’KLEINEĂ’ groep met altijd dezelfde gastouder. Wanneer het als ouder ergens goed voelt, zit het vaak ook goed. Wanneer dat niet het geval is, doe het dan niet. Volg uw gevoel!

Kindercentrum Prokino Kindercentrum vanvan Prokino

Kinderdagverblijven l Buitenschoolse opvang l Peuterspeelza Stichting Prokino beheert ruim 135 kinderdagverblijf-, Van Steenbergenlaan 30, 4531 HK Terneuzen l 0115 - 686 100 l www.prokino.nl/juult buitenschoolse opvang- en peuterspeelzaallocaties. Naast kinderopvang biedt Prokino ook gezinsbegeleiding en diverse vormen van jeugdzorg. U vindt ons door heel Nederland.

Onze maatschappelijke doelstelling is het bevorderen van de ontwikkeling van 0- tot 23-jarigen. Daarnaast is onze belangrijkste taak het bieden van kwalitatief goede opvang, veiligheid en vertrouwen. Daaronder verstaan wij dat we voor kinderen een emotioneel veilige en vertrouwde omgeving creĂŤren, dat we ze helpen normen en waarden eigen te maken en dat we hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen bevorderen, zodat ze vanuit een veilige basis de wereld om zich heen kunnen ontdekken. Kinderdagverblijven l Buitenschoolse opvang l Peuterspeelzalen Van Steenbergenlaan 30, 4531 HK Terneuzen l 0115 - 686 100 l www.prokino.nl/juultje l juultje@prokino.nl

KOW: Uw Partner in groei Bent u ook op zoek naar professionele kinderopvang voor uw kind? We bieden opvang verspreid over heel Walcheren aan kinderen van 0 tot 13 jaar op diverse kinderdagverblijven, Ä?ĆľĹ?ƚĞŜĆ?Ä?ŚŽŽůĆ?ÄžŽƉǀĂŜĹ?ĹŻĹ˝Ä?Ä‚Ć&#x;ÄžĆ?Í•Ć‰ÄžĆľĆšÄžĆŒĹ?ĆŒĹ˝ÄžĆ‰ÄžĹśÍ• peuterspeelzalen en via gastouders. ÄžžŽĹ?ĞůĹ?ŊŏŚĞĚĞŜ͕Ć‰ĆŒĹ?ĹŠÇŒÄžĹśĞŜĹŻĹ˝Ä?Ä‚Ć&#x;ÄžĆ?ĆšĆŒÄžĹŒĆľŽƉĹ˝ĹśÇŒÄžÇ ÄžÄ?Ć?Ĺ?ƚĞ͗ www.kinderopvangwalcheren.nl

0118 614532 of info@skow.nl


Pannenkoekhuis

“De Kabouterhut�

ALLES AMBACHTELIJK GEBAKKEN Ä&#x17E;ĹśĹ?Ć&#x152;Ĺ˝Ć&#x161;Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x201A;Ć&#x;Ä&#x17E;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹśÇ&#x152;Ĺ˝Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśĹ&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x;Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ŜŜÄ&#x17E;ŜŏŽÄ&#x17E;ĹŹÄ&#x17E;Ŝ͏<Ĺ˝Ć&#x152;Ć&#x161;ŽžÍ&#x2014; (h)eerlijk

genieten!

Pannenkoekhuis â&#x20AC;&#x153;De Kabouterhutâ&#x20AC;? 2RVWNHUNSOHLQÂ&#x2021;7/0LGGHOEXUJÂ&#x2021;

VOOR KINDEREN ALTIJD EEN FEESTJE! 15% KORTING Knip deze advertentie uit, neem hem mee en ontvang 15% korting TUJJSPNSIJWÍŹQR PFFWYOJ RF]PFFWY jes) naar keuze. Niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen.

KLEUTERSPECIALS: Het eerste bioscoopbezoek, veilig en vertrouwd met na afloop een echt diploma. KINDERFEESTJES: Een fantastische ervaring en compleet verzorgd. KINDERFILMS: Altijd een leuk gezinsuitje TOEGANKELIJKHEID: 100% toegankelijk voor minder validen www.davincicinema.nl

Welkom bij Familierestaurant Eetplezier Uit eten gaan met kinderen was nog nooit zo leuk! Terwijl je zelf door onze keukenbrigade smakelijk wordt verrast kunnen de kinderen zich naar hartenlust uitleven in de indoor

speeltuin Zwierelantijn. Naast de uitgebreide Ă la carte gerechten bieden we ook regelmatig aantrekkelijke 3-gangen keuze menuâ&#x20AC;&#x2122;s. En speciaal voor de kleine gasten hebben we een eigen kinderkaart samengesteld.

Zuiverseweg 2 4363 RJ Aagtekerke (Domburg) 0118-580875 info@familierestauranteetplezier.nl www.familierestauranteetplezier.nl

Wij verwelkomen je graag in Familierestaurant Eetplezier.

Laat je verrassen door al het (overdekte) Speel- & Eetplezier!

JE ZWEMDIPLOMA HALEN IN ZWEMBAD GROENE WOUD

i 15 jun voor n is t e v a r ij r ng Insch lesse 1 juli ste 4 = eer ijven voor atis r gr h c n s In lesse ste 3 = eer

Waarom zwemles bij Groene Woud? â&#x20AC;˘ Uw kind leert op een leuke en verantwoorde manier zwemmen â&#x20AC;˘ De zwemvorderingen zijn thuis te volgen via online zwemles volgsysteem â&#x20AC;˘ Al vanaf de wachtlijst mogen zwemleskinderen gratis komen oefenen â&#x20AC;˘ Uniek zwemlesplan met onze zwemmascottes Zed en Sop â&#x20AC;˘ Ook turbocursussen mogelijk â&#x20AC;˘ Zwemdiplomaâ&#x20AC;&#x2122;s zijn afzonderlijk te behalen Kijk voor een overzicht van de zwemlessen op www.optisport.nl/groenewoud Vraag naar de voorwaarden

Vroonlandseweg 45 4421 BW Kapelle T 0113-342827 E groenewoud@optisport.nl I www.optisport.nl/groenewoud


HIPPE KINDERFEESTJES Ieder jaar is het weer stressen want de kinderen hebben recht op een leuk kinderfeestje. Het is uiteraard alleen maar leuk dat uw kind jarig is. Wat er echter allemaal bij komt kijken, zorgt voor de nodige zweetdruppeltjes. Want bij een kinderverjaardag horen natuurlijk ook een versierde kamer, een special stoel voor de jarige, traktaties, cadeautjes en een kinderfeestje.

Buitenfeestje De buitenfeestjes zijn perfect voor de kleine ravotten die hun energie kwijt kunnen in survival-avonturen, GPSspeurtochten, vlotten bouwen of voetbalfeestjes. Sportieve kinderen kunnen de eerste stappen op de golfbaan zetten en avonturiers gaan in de duinen en op het strand als echte strandjutters op zoek naar schatten en sporen uit de natuur. Jongens kunnen ook helemaal los in een echte DJ-workshop om te ontdekken of ze misschien wel de nieuwe DJ TiĂŤsto kunnen worden. Of tijdens een GRAFÂľTIĂ&#x2019; WORKSHOPĂ&#x2019; WAARĂ&#x2019; ZEĂ&#x2019; LEGAALĂ&#x2019; GRAFÂľTIĂ&#x2019; LERENĂ&#x2019; SPUITEN

Meidenfeestje Voor de meiden is de zomerbloemen pluktuin een echt feest. Maak zelf een mooie vaas om die te vullen met de mooiste zelfgeplukte bloemen. Designers in de dop pimpen hun eigen T-shirt of tas. En hoe voelt het om bijvoorbeeld een paar UURĂ&#x2019;TEĂ&#x2019;KRUIPENĂ&#x2019;INĂ&#x2019;DEĂ&#x2019;HUIDĂ&#x2019;VANĂ&#x2019;EENĂ&#x2019;FOTOMODELĂ&#x2019;$ATĂ&#x2019;KINDERENĂ&#x2019; gek zijn op knuffels en beren is niets nieuws, maar nu maak je je eigen wensbeer door hem met liefde en wensen te vullen!

Eerste kinderfeest

stbee e e f r st de

feest!!

.n l

Ki n

Het eerste kinderfeestje is er ĂŠĂŠn om nooit te vergeten. Maar hoe groot u uw kind ook vindt, vergeet niet dat hij of zij eigenlijk nog maar heel klein is. Houd het eerste kinderfeestje daarom klein. Houd de activiteiten kort en simpel en betrek altijd iedereen erbij; ook het feestvarken! Zorg voor een leuke aankleding tijdens het eerste kinderfeestje van uw zoontje of dochtertje. Hang de kamer vol met ballonnen en slingers. Zet de jarige een mooie verjaardagsmuts of verjaardagskroon op het hoofd. En natuurlijk versiert u de stoel. Begin met het uitpakken van de cadeautjes. Doe dit aan tafel zodat ze wat kunnen drinken. Ga bijvoorbeeld naar het bos, neem wat lekkernijen en een bal mee en de kids vermaken zich PRIMAĂ&#x2019; (EBBENĂ&#x2019; ZEĂ&#x2019; EENĂ&#x2019; PAUZEĂ&#x2019; NODIGĂ&#x2019; ,AATĂ&#x2019; ZEĂ&#x2019; DANĂ&#x2019; KLEUREN Ă&#x2019; zorg voor een kleurplaat of laat ze schatkistjes versieren. Het TAARTJEĂ&#x2019; VANĂ&#x2019; HETĂ&#x2019; FEESTJEĂ&#x2019; MAKENĂ&#x2019; DEĂ&#x2019; KINDJESĂ&#x2019; ZELFĂ&#x2019; ,AATĂ&#x2019; ZEĂ&#x2019; EENĂ&#x2019; plakje cake versieren. Zet van alles op tafel en laat ze maar aanrommelen.

Alles voor een geslaagd feest!

%Ę&#x2018;QɢɤĘ?É&#x17E; ]ȚɰÉ&#x2013;QDĘ&#x2039;É Č­Ę&#x2018;É&#x161; ČŠHGĘ&#x2039;ÉťĘ&#x2DC;ČłÉ?YRĘ?É  Ě&#x2022;Í&#x2022;É&#x161;YĘ&#x2039;É&#x161;ČŤÉ? PRĘ?LVÉ&#x20AC;É?GDČ°Ę&#x2018;É&#x161; Ę&#x2013;É&#x161;ĘŚÉŚČľĘ&#x2018;É&#x192;Ę&#x2018;É&#x161;"

ZZZNLQGHUIHHVWEHHVWQOÂ&#x2021;7HOÂ&#x2021;LQIR#NLQGHUIHHVWEHHVWQO


Kinderkamers

Duimelot

Nieuwe Kerkgang 1 Middelburg prachtige collectie nieuwe, brocante en steigerhouten kindermeubelen, behang, vloeren en accessoires.

Decorette Woonatelier De Lange Jan en Kinderkamers Duimelot 0118 640269

BUDGET BABYKAMERS Kinderkamers Duimelot De trends voor dit jaar zijn mix & match. We maken kennis met een heel nieuw meubelstuk dat zijn intrede doet in de Nederlandse babykamers. En we combineren en experimenteren als ooit tevoren.

Iedereen is zich ervan bewust: het is crisis. En een baby kost veel geld. Met een budget babykamer kunt u een stijlvolle en trendy babykamer samenstellen. Het draait om leuke accessoires die u niet zo snel in een babykamer zou plaatsen, maar wel echte sfeermakers zijn. Een niet te missen meubelstuk is de nursing chair, zo noemen ze het in Amerika. Het is een mooie stoel waar u lekker in kan zitten om zo uw baby te voeden of lekker te knuffelen voor het slapen gaan.

Experimenteren Wanneer u weet of het een jongen of meisje is kunt u de babykamer daarop aanpassen. In een jongenskamer kiest u voor meubels die niet uit dezelfde serie komen, maar wel goed bij elkaar passen. U kunt ook met patronen combineren. Neem bijvoorbeeld een druk vloerkleed met een zwart-wit behang. Door de verschillende patronen krijgt u een verassend effect in de babykamer. Experimenteer dus gerust met kleuren en patronen. Pak als accessoires bijvoorbeeld een speelgoed auto in de kleur van het vloerkleed of een grijze olifantknuffel die goed bij het behang past. Voor een meisjes babykamer is het leuk om een romantisch sfeertje te creĂŤren. Ook nu kunt u mixen &

matchen. Ga voor een walnootkleurig ledikantje en een ijswitte commode. Hang een witte klamboe over het ledikantje voor het romantische sfeertje. Leg een rustig vloerkleed op de grond in het midden van de kamer. Stijl de babykamer af met mooie kussens en kaarsen.

onder De Lange Jan in Middelburg

Kleur

U vindt er een complete inrichting, maar ook leuke ideeĂŤn voor kinderbehang van o.a. Studio Ditte, Pip studio, Room Seven, Pure kalkverven, vloerbedekking, laminaat en vinyl van Decorette, mooie gordijnstoffen en zonwering! Natuurlijk is er ook stoer speelgoed en mooie tassen en koffertjes voor jongens en meisjes. In de winkel worden in de toonkamers uiteenlopende stijlen gepresenteerd: van stoere steigerhouten jongensbedden, een steigerhouten hoogslaper met een zitje en hartjes tot brocante ledikanten, commodes en consoles van Timzowood en van Lief!. De steigerhouten meubelen worden in Zeeland gefabriceerd van geschuurde oude steigerplanken, de andere meubelen komen ook hoofdzakelijk uit Nederland. De meubelen kunnen aan huis worden geleverd, gemonteerd of ongemonteerd. Natuurlijk leveren we door heel Zeeland en daarbuiten. Wilt u een advies voor de kinderkamer, kom dan eens langs en bespreek de mogelijkheden. Advies en meten is altijd gratis! Er worden ook bedden op maat en of volgens eigen tekening gemaakt! Dusâ&#x20AC;Ś. heb je ideeĂŤn nodig voor de allerleukste kamer van je kind? Kom dan eens langs bij Kinderkamers Duimelot in Middelburg.

Kleuren hebben veel invloed op de uitstraling van de baby- en kinderkamer. Door accessoires te kiezen in contrasterende kleuren, creĂŤert u een spannend en meer opvallend effect. Kiest u voor accessoires in dezelfde tinten als de rest van de kamer, dan zal de sfeer meer ingetogen zijn. Zorg bij het kiezen van de kleuren dat alles ĂŠĂŠn geheel gaat vormen zodat de kamer rust uitstraalt. Kiest u voor de babykamer een goede basis met een ingetogen sfeer, dan kunt u door het aanpassen van accessoires later eenvoudig een leuke spannende kinderkamer maken.

Aankleding Bekijk de kinderkamer vanuit de belevingswereld van het kind. De kamer is echt zijn of haar plek en mag best fantasieprikkelend zijn. Kies voor een aantal leuke en speelse accessoires die de sfeer versterken. Ook kunt u een aantal lijsten bij elkaar hangen die gebruikt kunnen worden voor familiefotoâ&#x20AC;&#x2122;s of voor een tentoonstelling met kunst door uw kleintje zelf gemaakt. Door voor dezelfde soort en formaat lijstjes te kiezen, krijgt u een rustig maar toch speels geheel.

/PĂ&#x2019;Ă&#x2019;MEIĂ&#x2019;JONGSTLEDENĂ&#x2019;OPENDEĂ&#x2019;+INDERKAMERSĂ&#x2019;$UIMELOTĂ&#x2019;OFÂľCIEELĂ&#x2019;HAARĂ&#x2019;DEUren. De winkel is gevestigd onder De Lange Jan te Middelburg samen met $ECORETTEĂ&#x2019;WOONATELIERĂ&#x2019;Ă&#x2019;)NĂ&#x2019;DEĂ&#x2019;WINKELĂ&#x2019;VINDTĂ&#x2019;UĂ&#x2019;MOOIEĂ&#x2019;KINDERMEUBELENĂ&#x2019;ENĂ&#x2019;LEDIKANTEN Ă&#x2019;BEDDENGOED Ă&#x2019;KUSSENS Ă&#x2019;LAMPENĂ&#x2019;ENĂ&#x2019;ANDEREĂ&#x2019;KINDERACCESSOIRESĂ&#x2019;


KINDERMODE Welke kindermode brengt de lente en zomer van 2013? 7EĂ&#x2019; ZIENĂ&#x2019; VEELĂ&#x2019; šUORESCERENDĂ&#x2019; HELDERĂ&#x2019; KATOEN Ă&#x2019; ZACHTE Ă&#x2019; KLEURRIJKEĂ&#x2019; SNEAKERSĂ&#x2019;ENĂ&#x2019;ACCESSOIRESĂ&#x2019;METĂ&#x2019;LEUKEĂ&#x2019;PRINTS Het minimale wit wordt gebroken door kleuren van groenten en fruit. Als rode draad loopt voedsel als levensstijl, zoals land, cultuur, passie, smaak, door de collectie heen. De zomercollectie 2013 van de kindermode knalt vanaf het begin van het seizoen met veel kleuren, mooie denim jacks, neon kleuren in broeken en sweaters van trendy en sportieve collecties voor jongens en meisjes. De stijlen zijn voor jongens en meisjes hippie en retro. Voor de jongens nog de college stijl en voor de meisjes de romantische stijl.

KLEURTRENDS

COLOFON Dit is een special van Uitgeverij de Bode, postbus 22, 4880 AA Zundert, www.internetbode.nl Oplage 99.000 exemplaren Verspreidingsgebied Gemeenten Middelburg, Veere, Vlissingen, Goes, Borsele, Kapelle en Noord-Beveland Acquisitie Lennert Steketee, Bert Paauwe Redactie Kimberley Nouws Layout Fleur van Zuilen, Jan Bastiaenen Druk Drukkerij Vorsselmans, Zundert

BLAUW

GEEL

FEL GROEN GRASGROEN SMARAGDGROEN

NEON-ORANJE

PASTEL PINK

ROOD

HKDQGV 

.,1'(5./(',1* ÂśW*886 Kleding hangt op maat, is gewassen en schoon, eigentijds en voor een betaalbare prijs.

Geopend: Dinsdag 10.00u - 15.00u Donderdag 10.00u - 16.30u Vrijdag 10.00u - 15.00u Zaterdag 12.30u - 16.30u Zusterplein 18 (centrum Middelburg)

www.guuskinderkleding.nl 06-23306537

Bengh DKNY Cakewalk O-neill WE Gaastra Gsus Diesel Protest HEMA Gymboree Mexx Tommy Hilfiger Esprit Imps&Elfs H&M Only Mimpi BabyGap I.K.K.S Noppies Vingino enz.


www.provoosttrampolines.nl

COOL NAAR JE NIEUWE SCHOOL

Elk kind wil stoer, hip en mooi naar school. Vooral de brugklassers hechten VAAKĂ&#x2019;VEELĂ&#x2019;WAARDEĂ&#x2019;AANĂ&#x2019;UITERLIJKĂ&#x2019;VANĂ&#x2019;KLEDING Ă&#x2019;SCHOENEN Ă&#x2019;ÂľĂ&#x2019;ETSEN Ă&#x2019;SCHOOLTASSENĂ&#x2019; en zelfs kaftpapier, schriften en etuis.

doen. Vaak gaat dit niet, want kinderen in die leeftijdscategorie kunnen erg hard groeien in een korte periode. Zit je krap met het budget, kies dan voor een goede TWEEDEHANDSEĂ&#x2019;ÂľĂ&#x2019;ETSĂ&#x2019;)NĂ&#x2019;.EDERLANDĂ&#x2019;ISĂ&#x2019;ERĂ&#x2019;EENĂ&#x2019;GROOTĂ&#x2019;AAN BODĂ&#x2019;VANĂ&#x2019;ÂľĂ&#x2019;ETSENĂ&#x2019; 7ELKEĂ&#x2019;ÂľĂ&#x2019;ETSĂ&#x2019;PASTĂ&#x2019;HETĂ&#x2019;BESTEĂ&#x2019;BIJĂ&#x2019;UWĂ&#x2019;KINDĂ&#x2019;%ENĂ&#x2019;DERAILLEUR ÂľĂ&#x2019;ETSĂ&#x2019;ISĂ&#x2019;VOORĂ&#x2019;DEĂ&#x2019;SNELLEREĂ&#x2019;RITJESĂ&#x2019;(ETĂ&#x2019;KOSTĂ&#x2019;JEĂ&#x2019;MINDERĂ&#x2019;INSPAN NING Ă&#x2019;WANTĂ&#x2019;DEĂ&#x2019;ÂľĂ&#x2019;ETSĂ&#x2019;HEEFTĂ&#x2019;VEELĂ&#x2019;VERSNELLINGENĂ&#x2019;5Ă&#x2019;KUNTĂ&#x2019;OOKĂ&#x2019; KIEZENĂ&#x2019; VOORĂ&#x2019; DEĂ&#x2019; TERUGTRAPREMÂľĂ&#x2019;ETSĂ&#x2019; %ENĂ&#x2019; OMAÂľĂ&#x2019;ETSĂ&#x2019; ISĂ&#x2019; EENĂ&#x2019; echte aanrader voor de jeugd. Hij of zij zal u eeuwig DANKBAARĂ&#x2019;ZIJNĂ&#x2019;-ETĂ&#x2019;DEZEĂ&#x2019;ÂľĂ&#x2019;ETSĂ&#x2019;BENĂ&#x2019;JEĂ&#x2019;HELEMAALĂ&#x2019;HIPĂ&#x2019;OPĂ&#x2019;JEĂ&#x2019; Een goede FIETS hebben is belangrijk. Ook moet de nieuwe school en er kan niet veel stuk aan. De trommeltweewieler stevig zijn, want middelbare scholieren rijden REMÂľĂ&#x2019;ETSĂ&#x2019;ISĂ&#x2019;EENĂ&#x2019;PERFECTEĂ&#x2019;ÂľĂ&#x2019;ETSĂ&#x2019;ALSĂ&#x2019;JEĂ&#x2019;LANGEĂ&#x2019;AFSTANDENĂ&#x2019;MOETĂ&#x2019; vaak met een zware tas. Ouders willen vaak dat kinde- AšĂ&#x2019;EGGENĂ&#x2019;$EĂ&#x2019;ÂľĂ&#x2019;ETSĂ&#x2019;HEEFTĂ&#x2019;DRIE Ă&#x2019;VIJFĂ&#x2019;OFĂ&#x2019;ZEVENĂ&#x2019;VERSNELLINGENĂ&#x2019; RENĂ&#x2019;HUNĂ&#x2019;GEHELEĂ&#x2019;MIDDELBAREĂ&#x2019;SCHOOLPERIODEĂ&#x2019;METĂ&#x2019;EENĂ&#x2019;ÂľĂ&#x2019;ETSĂ&#x2019; en is niet onderhoudsgevoelig. Een goede SCHOOLAGENDA moet voldoen aan een makkelijke indeling, het moet overzichtelijk zijn en je moet er genoeg in kunnen opschrijven. Maar je agenda is tegenwoordig ook een accessoire. Van veel kledingmerken en voetbalclubs zijn er niet alleen agendaâ&#x20AC;&#x2122;s, maar een hele schoolspullenlijn. Ga samen met uw zoon of dochter schoolspullen uitzoeken. Dat is gezellig en u weet van uw eigen schoolcarrière wat uw kind nodig heeft. Vaak geeft de middelbare school een lijst mee met wat er aangeschaft moet worden.

INVLOED VAN TABLETS EN TELEFOONS OP KINDEREN

GADGETS

Leuke spullen die je moet hebben! Gadgets voor op school, op de sportvereniging en thuis.

.ATUURLIJKĂ&#x2019;ISĂ&#x2019;DE SCHOOLTAS een accessoire. Zorg alleen wel dat je er al je boeken in kwijt kunt en dat je dan OOKĂ&#x2019;NOGĂ&#x2019;KUNTĂ&#x2019;LOPENĂ&#x2019;ENĂ&#x2019;ÂľĂ&#x2019;ETSENĂ&#x2019;$EĂ&#x2019;HELEĂ&#x2019;SCHOOLPERIODEĂ&#x2019; veranderen kinderen van tas. Ze beginnen met een klein kleutertasje en gaan dan steeds meer naar de schooltas. Ingroep acht zijn vaak de zijtassen hip voor de meiden en op de middelbare school de rugzak en hoe ouder de meiden worden hoe â&#x20AC;&#x2DC;normalereâ&#x20AC;&#x2122; tassen ze meenemen. Je kunt het dan geen schooltas mee noemen. Veel brugklassers vinden het uiterlijk van de tas veel belangrijker dan of er wel boeken inpassen bijvoorbeeld. Ga als ouder toch wel een beetje mee met de mode en trends die UWĂ&#x2019;KINDĂ&#x2019;VOLGT Ă&#x2019;WANTĂ&#x2019;HETĂ&#x2019;ISĂ&#x2019;ÂľĂ&#x2019;JNĂ&#x2019;DATĂ&#x2019;HIJĂ&#x2019;OFĂ&#x2019;ZIJĂ&#x2019;METĂ&#x2019;EENĂ&#x2019;ZELF verzekerd gevoel naar de middelbare school gaat. Maar zorg wel dat de tas goed te gebruiken is voor uw kind.

Tien jaar geleden kregen kinderen vaak pas een telefoon als ze naar de middelbare school gingen of nog later. Dat is erg snel veranderd. Nu zien we soms kinderen rond de tien jaar in de stad lopen met een iPhone. Oudere mensen moeten hier nog even aan wennen, maar het wordt steeds normaler dat de allerkleinste met een iPhone/iPad opgroeien. Spelletjes spelen via een app op je iPad is zelfs al niet meer hip. Leuker is nog om

TELEFOON

TABLET

attributen te gebruiken, zoals pionnen of autootjes die je over de iPad schuift. Speel-

We kunnen niet meer zonder als je hem hebt, maar wanneer je als een van de weinige nog geen smartphone hebt mis je het meestal ook niet. Een smartphone is in ĂŠĂŠn woord, handig. Je kan overal je mail checken, met verschillende apps kan je makkelijker op een site terecht. Alles is gemakkelijk op te zoeken. Denk aan een woord wat je even niet weet of een telefoonnummer.

Een tablet is eigenlijk een grote smartphone, maar wordt meer gebruikt voor in de bank op internet surfen en spelletjes spelen. Sommige scholen werken zelfs al met tablets in de klas.

goedleveranciers een hype.

goed waarmee kinderen fysiek kunnen spelen op een iPad is volgens sommige speel-

Invloed Er wordt vaak gezegd dat het niet goed is om altijd maar met die telefoon of tablet te zitten. Daar zit zeker wat in natuurlijk. Kinderen spelen bijvoorbeeld niet meer buiten en missen het sociale stukje. Aan de andere kant blijven de meeste kinderen toch wel buiten spelen en gewoon face to face afspreken met vriendjes en vriendinnetjes. Een telefoon of tablet heeft ook zo zijn voordelen. Uw kind is gemakkelijk te bereiken. En op internet is erg veel te vinden en het is snel gebeurd. Kinderen zoeken eerder iets op via internet dan dat ze in een boek gaan zoeken.

Apps

MUZIEKPODS

USB

Apps zitten op tablets en smartphone. Voordelen zitten er zeker aan de apps. In veel

De iPod is erg in onder de jeugd, maar ook ouderen maken er veel gebruik van. Op elke smartphone zit ook een mp3 spelertje op, maar een iPod biedt meer mogelijkheden en kwaliteit. De iPod is gemakkelijk mee te nemen. In de trein, op het strand of op school is de iPod uitstekend.

Tegenwoordig moet je gewoon een USB in je etuis hebben zitten. Je doet zoveel digitaal dat het slim is om bijvoorbeeld grote opdrachten voor school ook op je USB op te slaan. USB sticks heb je in alle kleuren, vormen en maten.

al vroeg mee in aanraking komen werkt dat alleen maar stimulerend. De kosten van

apps zit Engelse taal. Op jonge leeftijd leer je een taal het snelst, dus als kinderen er apps voor kinderen zijn relatief laag. Er zit in veel apps ook iets educatiefs. Het kan gemakkelijk mee op vakantie of in de auto en er is een groot aanbod aan spelletjes.

Muziek pods Kinderen zijn al op jonge leeftijd gevoelig voor muziek. Hoe klein ze ook zijn, ze houden van dansen of doen hun best om de tekst mee te zingen. En dit kunt u alleen maar aanmoedigen! Voor de allerkleinsten zijn er dan ook speciaal voor die leeftijd gemaakte muziek pods.Vooral de Ipods zijn erg hip. Middelbare scholieren en studenten maken het meeste gebruik van de iPod. Het is voor hen vaak ontspanning. Even nergens aan denken en rustig een muziekje luisteren.


Guard zoekt mannen en vrouwen met initiatief voor de beveiliging Het succes van Guard Academy is de unieke combinatie van theorie en praktijk

Guard Academy houdt op zaterdag 8 juni een speciale selectie- en adviesdag voor de opleiding MBO beveiliger 2 op haar vestigingen te Deventer, Nijmegen, Amsterdam en Dordrecht. Diegene die de opleiding met succes afronden zijn kort daarna vrijwel zeker van een baan in de beveiliging. Ruim 80% van de cursisten heeft na het behalen van het beveiligingsdiploma binnen 2 à 3 maanden een baan in de beveiliging gevonden. Ondanks de crisis is de vraag naar beveiligers namelijk nog steeds groot. Beveiligingsbedrijven vragen nog steeds goed opgeleid personeel. Dit komt onder meer door de steeds strenger wordende veiligheidseisen. Niet alleen bij luchthavens, maar ook bij scholen, ziekenhuizen, banken, overheidsgebouwen, industrieterreinen en evenementen. Bovendien neemt nog steeds de criminaliteit in omvang toe.

B L I J V EN D

VERL A AGD!

Guard heeft in de loop der jaren honderden beveiligers opgeleid. De opleiding is intensief en duurt een half jaar. Bijna alle toegelaten cursisten slagen en vinden zeer snel werk in de beveiliging. Nog steeds wordt bij beveiligers gedacht aan grote sterke mannen. Niets is minder waar. Ook aan vrouwen in de beveiliging is steeds meer behoefte net als aan 45 plussers. We moeten hier bij denken aan werkzaamheden zoals telefoniste, receptioniste en conciërge functies op scholen, baliewerkzaamheden in overheidsgebouwen, maar ook front- en backstage activiteiten bij vele soorten evenementen en winkelbeveiliging. Om te mogen werken in de beveiliging is een MBO niveau 2 diploma vereist. Dat geslaagden van de Guard opleiding met dat diploma snel een baan vinden komt doordat de opleiding tot de meest complete en beste in Nederland mag worden gerekend. Guard biedt dan ook vele extra vakken zoals zelfverdediging, AED, parkeerregelaar en EHBO. Uniek is dat Guard de theorie opleiding combineert met een zeer gevarieerd praktijkgedeelte. Zo kunnen cursisten brede werkervaring opdoen en in de volle breedte kennismaken met het vakgebied. Ook kan de stage worden ingericht rondom de persoonlijke situatie van de stagiair en kan er tevens op veel momenten in de week stage worden gelopen. Ook in de weekenden. Een stage bijna op maat dus en aangepast aan de persoonlijke situatie. Guard kent eigenlijk geen uitvallers. Dit komt door de uitgebreide selectie vooraf. Zo wil de opleiding teleurstellingen voorkomen bij de cursist. Guard screent dan ook altijd vooraf. EEN TOEKOMST IN DE BEVEILIGING DIE WERKT EN LOONT Studeren kost helaas geld. Veel mensen die graag bij Guard de opleiding willen volgen hebben dat geld bij de start van de opleiding niet. Helaas is ook de overheid sinds enige tijd niet meer bereid om scholing te vergoeden. Guard merkt dan ook dat veel mensen niet meer willen en kunnen wachten op een bijdrage vanuit bijvoorbeeld het UWV of de Gemeente. Ze tonen zelf initiatief, investeren zelf en nemen zo hun eigen toekomst in handen. Een belangrijke reden voor Guard om te starten met een eigen studiefinancieringfonds waardoor voor iedereen met initiatief de opleiding toegankelijk en betaalbaar blijft. Voor inschrijving aan de opleiding is deelname aan de selectie- en adviesdag verplicht. Verder mag een cursist geen strafblad hebben. Inschrijven voor de selectie- en adviesdag kan via de website van Guard Academy, www.guardgroup.nl

22%

goedkope r

Mini pizza van 1.99 360 g 89

1.

Pizza 335-355 g

Roomijs van 1.99 39 1 l 55

v an 1.49

1.

1.

B L IJ V E N D

VERLAAGD

12%

goedkope r

Bachweg 2 | 4337 XD Middelburg

Sandenburghlaan 2a | 4351 RL Veere

Uitvaartcentrum H. Jobse

Tijgerwit van 0.99 800 g 87

0.

Telefoon 0118 46 22 05 www.hjobse-uitvaart.nl

WASMACHINE STUK? Bel: 0118-471777

vernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera. Bel Zoomdak 06-18514726 www.zoomdak.nl

C u w rsu w s w e .e n du C de on lta tra .n ct l

Oost-Souburg

DAKWERKEN

Creatieve mensen gezocht voor de avondopleiding bloem! t Zoek je een praktijkgerichte opleiding t Met persoonlijke aandacht t En een erkend diploma

Meld je dan aan voor de gratis proefles op dinsdag 18 juni aanvang 19:30 uur Edudelta College Goes Stationspark 39 Voor aanmelding en meer informatie kun je contact opnemen met: Edudelta Contract Goes, tel. 0113 272241 of mail naar contract@edudelta.nl

Super premium Krokante kipsticks v an 2.19 ijs van 2.59 480 g 99 500 ml 49

1.

2.

Zomerklaar met MVanovaf zatecerdaarg 08-e!06-2013 Draadloze achteruitrijcamera - weerbestendige camera met groothoeklens - 6 infrarood LED’s voor beter zicht in het donker - automatische activering bij achteruitrijden - voor auto, vrachtwagen, camper, caravan of aanhanger

9.99 Motorolie 15W40

89.99

5l

DVD-speler met 2 schermen

1.99 Zomer ruitensproeiervloeistof

99.99

5l

Versaanbieding! Kiwi’s

*

Vanaf woensdag 05-06-2013

Snoeptomaatjes

Per 500 g

43% goedkop

250 g

er

v an 1.39

0.79

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 05-06-13 t/m dinsdag 11-06-13.

51%

goedkop er

van 0.99

0.49

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl


Events rond geschiedenis, landbouw en visserij, en voedsel

Zesde editie Beursvloer Zeeland

Nieuw festival Oer-Zêêuws MIDDELBURG - In juni 2013 wordt voor de eerste keer een nieuw festival georganiseerd onder de naam ‘Oer-Zêêuws’. De focus ligt op de (ontstaans)geschiedenis van Zeeland en haar landbouw en visserij, en voedsel.

foto: Ruben Oreel

MIDDELBURG – De zesde editie van Beursvloer Zeeland zorgde voor een mooi totaal van 184 matches. Een groot succes! De Timmerfabriek in Vlissingen was het prachtige decor van deze editie waar bedrijven en vrijwilligersorganisaties elkaar vonden. Dinsdagmiddag 28 mei vulde Timmerfabriek Vlissingen zich met ondernemers, vrijwilligers en genodigden. Allen vertegenwoordigden zij bedrijven, instellingen en stichtingen. Na de opening door wethouder Van Dooren (Vlissingen) en wethouder Szarafinski (Middelburg) en de slag op de gong, zochten alle ‘handelaren’ elkaar snel op. 54 bedrijven namen deel als aanbieder en 46 organisaties waren op zoek naar hulp.

De eerste match werd bijna direct na de slag op de gong gemaakt. Roegiers de Koeijer bood advies en verf aan Stichting Scheepsbouwgeschiedenis Vlissingen. Een match die door de notaris werd vastgelegd en werd beloond met twee wuppies: voor beide partijen één. Hierna volgden velen hun voorbeeld. De ‘hoekmannen’ hadden het al snel razend druk. Zij fungeerden als schakel tussen de vragers en aanbieders en beantwoordden vele vragen. Zodra er een match was gemaakt, zorgden zij voor het officiële matchformulier. Deze werd door beide partijen ingevuld en daarna bekrachtigd door de notarissen. De rij voor de notaristafel werd langer en langer en de schouders van de aanwezigen vulden zich met wuppies. Marketingplannen, financieel advies, social media tips

en vergaderlocaties, het werd allemaal verhandeld. Ook de tegenprestaties bleven niet uit: van reclame maken tot het schrijven van een persbericht. Het werd allemaal mogelijk gemaakt zonder financiële middelen. Het succes van de Beursvloer zal nog lang naklinken en de spontane reacties geven blijk van de waardering onder de deelnemers. De Zeeuwse handel in klussen en diensten is succesvol. Het levert waardevolle verbindingen op tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Daarom zorgt de Zeeuwse Uitdaging voor het structurele vervolgen van deze initiatieven. In de vorm van Spullenbank, de Beursvloer én Ronde Tafel Gesprekken. Bent u benieuwd naar de Zeeuwse Uitdaging en haar activiteiten? Kijk dan op www.zeeuwseuitdaging.nl

Veerse open tuinenroute

Middelburger wint award bij zijn opleiding commerciële economie

Schoolprijs Dennis van Laarhoven MIDDELBURG - Vier studenten van de opleiding commerciële economie van de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen, onder wie Dennis van Laarhoven uit Middelburg, hebben vorige week de CE Awards 2012-2013 gewonnen. ‘Zij blinken uit in hun commerciële kwaliteiten, ondernemerschap en ambities’, aldus de school. DOOR BRITTA JANSSEN De HZ heeft deze wedstrijd in het leven geroepen om studenten de kans te geven zich te onderscheiden, vertellen organisatoren Melvin Raas en Pieter den Hooglander. Succesvolle commercieel economen zijn onderscheidend, ondernemend, creatief en internationaal georiënteerd en met deze awards belonen we de beste studenten.’ Dat zijn eerstejaars Dennis van Laarhoven uit Middelburg, tweedejaars Elise Ouwens uit Stellendam, derdejaars Tara Schuilwerve uit ‘s-Heer Hendrikskinderen en vierdejaars Jeroen de Kok uit Tholen geworden. Zij sleepten naast een award een iPad in de wacht. “De winnaars heb-

Deze zijn in belangrijke mate bepalend voor de identiteit van Zeeland. De activiteiten voor juni 2013 bestaan uit: een debatavond over de landbouw, een culinaire dag, een lezing over Oerdis en het sluit af met de enige echte Oer-Zêêuwse quiz. Initiatiefnemer is Gerard van Keken van de Smaek van Zeêland in samenwerking met Ard van de Kreeke van ’t Hof Welgelegen en Herman Lelieveldt van University College Roosevelt. Alle activiteiten vinden plaats op ’t Hof Welgelegen in Middelburg. Het festival is de opvolger van de Smaek van Zeêland dat tien jaar lang in Middelburg, en enkele jaren ook in Goes, Domburg en Breskens werd georganiseerd. Dit keer ligt het accent op verdieping, inhoud en historie in combinatie met genieten en amusement. Op maandag 10 juni wordt het festival geopend met een debat voor boeren, burgers en buitenlui over Landbouw dat georganiseerd wordt door de genoemde partijen en Youth for Food Movement en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt. Op deze avond zijn er vier inleiders: Peter de Koeijer (ZLTO), Joris Beacke (NJAK), een supermarktondernemer en Ard van de Kreeke (’t Hof Welgelegen). Zij geven ieder hun visie op de landbouw en de voedselketen van boer tot consument. Herman

Lelieveldt (UCR) leidt vervolgens de discussie tussen de inleiders en het publiek. Op zaterdag 15 juni is de boerderij het decor voor een culinaire dag. Enkele restaurants tonen hun Oer-Zêêuwse gerechten en een aantal producten is te koop op een markt. Maandag 17 juni belooft een speciale dag te worden als Dr. Henk J. Huizingh een lezing geeft over zijn concept Oerdis, waarbij teruggegaan wordt naar de prehistorie en het eten van toen. Ook hedendaagse discussies over goed en slecht eten en de relatie met gezondheid komen hierbij aan de orde. Zo is opmerkelijk dat de huidige mens genetisch nagenoeg gelijk is aan zijn voorouders, die perfect waren aangepast aan hun omgeving. Maar ons oeroude genetische materiaal heeft zich niet kunnen aanpassen aan de snelle veranderingen die we vooral in de afgelopen tweehonderd jaar in onze omgeving hebben aangebracht. Het festival wordt afgesloten met iets unieks: de enige echte Oer-Zêêuwse voedselquiz. Hier kunnen bijvoorbeeld vragen aan de orde komen als ‘Wat zijn ‘eiers en beiers?’, ‘Wat is een Zeeuws appeltje voor de dorst?’, ‘Wat is een juunprol?’, ‘Hoe Zeeuws is een Zeeuwse bolus?’, ‘Lusten vegetariërs Zeeuwse lamsoren?’,en ‘ Hoe lang moeten oesters koken?’. Quiz-deelnemers zijn o.a. TV-kok Corjan Hoogerheide, Meesterkok Sjaak Jobse en dean UCR Barbara Oomen en directeur Zeeuws Museum Marjan Ruiter.www.oerzeeuws.nl Meer informatie: Smaek van Zeêland, Gerard v. Keken 06-46347548, ’t Hof Welgelegen, Ard van de Kreeke 06-13006851.

ben nu een extra troef in handen bij het vinden van een stage- of afstudeerplaats en natuurlijk bij de start van hun carrière,” stellen de organisatoren.

de insteek krachtig, deze was opgezet vanuit het perspectief van zijn stemmers: medestudenten en klanten motiveerden waarom hij winnaar zou moeten zijn.’

Vakjury De eerste- en tweedejaars studenten voerden campagne om zoveel mogelijk stemmen van medestudenten te werven. Derde- en vierdejaars studenten voerden respectievelijk een case uit en profileerden zich tijdens sollicitatiegesprekken. Een vakjury koos de winnaars. ‘Dennis is een jonge ondernemer en een erg ambitieuze student. Zijn campagne werd vooral door de jury gewaardeerd, omdat hij volledig cross mediaal was opgezet. Verder was

Genomineerd Twintig genomineerden, verdeeld over vier studiejaren, streden om de prijzen. Per studiejaar droegen docenten vijf studenten voor. Ze zijn beoordeeld op hun studieresultaten, aanwezigheid, participatie en nevenactiviteiten. ‘Vier gerenommeerde bedrijven ondersteunen de Awards: Delta, All Insure, Rabobank Walcheren/NoordBeveland en ZLM Verzekeringen.’ Deze bedrijven waren ook vertegenwoordigd in de jury.

VEERE - Op zaterdag 8 en zondag 9 juni wordt de Open tuinenroute georganiseerd. De deelnemende tuinen wisselen jaarlijks, zodat ook bezoekers die eerder een Veerse Open Tuinen weekend hebben bezocht, nieuwe inspiratie kunnen opdoen. In iedere tuin is iets extra’s te doen, te zien of te koop. Zo wordt op sommige locaties brocante of beeldende kunst verkocht, maar ook worden plantenstekjes aangeboden, diverse drankjes geschonken en zelfgemaakte lekkernijen geserveerd. De verkoopopbrengst komt, net als de entreegelden, ten goede aan het restauratiefonds van de Kleine Kerk in Veere. Met de opbrengst van eerdere tuinenweekenden konden diverse projecten worden gerealiseerd, zoals de bestrijding van de bonte knaagkever in de dakspanten, de restauratie van de oude kerkvloer en de vernieuwing van het dak van de consistorie. Op deze wijze wordt

een structurele bijdrage geleverd aan de instandhouding van dit Rijksmonument, dat door vrijwilligers wordt beheerd. Op zaterdag 8 juni zijn de tuinen geopend van 11.00-17.00 uur. Op zondag 9 juni van 13.00-17.00 uur. Er is dit jaar ook weer een passe-partout te koop dat toegang geeft tot alle tuinden gedurende het gehele weekend. Zowel een losse entreekaart als een passe-partout koopt u in één van de negen deelnemende tuinen. Het officiële startpunt is Markt 14, 4351 AH Veere. De tuinenroute is gemakkelijk per fiets af te leggen. De voorgestelde wandelroute duurt ongeveer 50 minuten, exclusief tuinbezoeken. Wij adviseren om goede wandelschoenen te dragen wanneer u ook de aansluiting op de stadswallen wilt maken. Folders met informatie over de deelnemende tuinen en plattegrond zijn o.a. verkrijgbaar bij het VVV en diverse winkels in Veere. Kijk voor actuele informatie op www.veere-stad.nl.

Benelux -surf wedstrijd in ‘s Gravenzande

Op zoek naar vrijwilligers

DOMBURG - Winterweer vormt het podium voor de kwalificatieronde ‘shortboard men’ van het Benelux kampioenschap golfsurfen.

MIDDELBURG - Mensen met vragen over een uitkering zoals WW, WIA, Wajong of bijstandsuitkering kunnen hiervoor terecht bij ZUS-Zeeland.

Iedereen zit alweer met zijn gedachte bij de zomer, maar het warme weer laat nog even op zich wachten. Voor menig surfer niks te klagen, want over het algemeen gaat slecht weer gepaard met hoge golven. Zaterdag 25 mei vormde de kust van Hoek van Holland het podium voor de kwalificatie ronde ‘shortboard men’ voor het Benelux kampioenschap golfsufen. SurfBenelux houdt wedstrijden waarbij de beste surfers uit heel Nederland en België het tegen elkaar opnemen. Hierdoor ligt het niveau van de deelnemers hoog wat hen de kans geeft om zijn of haar grenzen richting het internationale niveau te verleggen. Afgelopen zaterdag tijdens de kwalificatie wedstrijd kregen surfers de kans om zich voor een grote finale te kwalificeren welke plaats vindt in september te Scheveningen. De golven lieten nog even op zich wachten,

dus de eerste heat ging pas om half één van start. Dat gaf de deelnemers de mogelijkheid om zich goed voor te bereiden, maar helaas moesten we direct afscheid nemen van één van de meest favoriete surfers Fabian Salawanej uit Domburg. In de halve finale moest de jongste deelnemer Sjoerd Tummers (14 jaar) helaas zijn wildcard plek inleveren voor “the big boys”. Met krachtige surf acties lieten Michael Weterings en Joshua Groot al snel zien dat zij niet van plan waren om met lege handen naar huis te gaan. In het water ontstond onderling al snel een heftige strijd. Jelle de Roode uit Scheveningen, liet daarbij zijn tanden zien en wist zich te verzekeren van de eerste plek. Met indrukwekkende acties liet Jack Verbraeken als nummer twee zien dat hij niet voor niets uit België was gekomen en de komende jaren tot de top wilt behoren. Op de derde plek eindigde de lokale Westlandse surfer Erik Stoopman die op de voet gevolgd werd door Jorn van Keulen uit Domburg. De zes uiteindelijke finalisten van deze kwalificatie wedstrijd zijn: 1. Jelle de Roode 2. Jack Verbraeken 3. Erik

Stoopman 4. Jorn van Keulen 5.1. Michael Weterings 5.2. Joshua Groot. Deze surfers zullen in september de strijd aangaan samen met de eerder gekwalificeerde deelnemers: Remi Petersen, Roy van Eijk, Robin Kersbergen, Kaspar Hamminga, Matt Marcantuoni, Jasper Meijsing, Marijn Bouwmeester, Pascal van der Mast, Martijn Nijhof en Daniel Spaans. Tijdens de grote finale, die in september plaats vindt te Scheveningen, zal het heel spannend worden wie met de uiteindelijke hoofdprijs van €1000,- naar huis zal gaan. Maar voor die tijd zullen ook nog de kwalificatie rondes plaats vinden voor de andere catergorieen. Wilt u meer informatie te weten komen over deze finale en andere surf evenementen? Surf dan naar: www.surfbenelux.com.

Deze vrijwilligersorganisatie is één van de deelnemende organisaties van Klaverblad Zeeland en zet zich in voor mensen met een uitkering. Hiervoor houdt ZUS-Zeeland iedere week een spreekuur in Goes. 

Star T

rek

First C To bold ontac ly go w here n t Dan d urf jij o one’s gone before je vas in het dageli t wel te verd ? jks le iepen (45, k ven van Car anker

)?!

Bel: 0118-471777 PAGINA 18

Welkom op...

la

DROGER STUK? Oost-Souburg

Door de grote stroom aan af te handelen telefoontjes, is het bestuur op zoek naar een extra spreekuurhouder en/of bestuurslid. Gezocht wordt naar mensen die op zoek zijn naar een leuke en zinvolle invulling van hun vrije tijd. Iemand die oplossingsgericht is en het leuk vindt om mensen te helpen. Reacties kunnen gezonden worden naar info@zuszeeland.nl

Geopend: Di, Wo en Vrijdag van 9.30-17.00 Pauze 12.00- 13.00

Oude Veerseweg 1a - 4332 SH Middelbu rg  06 - 340 184 95 - info@ramsjburg.nl www.ramsjburg.nl


GAMMA Vlissingen vernieuwd! compleet

nieuw! bij GAMMA

Vlissingen

watersport artikelen in zeewaardig roestvrijstaal

›MXcc\e ›JZ_fk\e ›CXe[mXjk\e ›IMJ*(-b\kk`e^ ›IMJ*(-jkXXcbXY\c

onderhoud

jachtbeslag SEILFLECHTER

›I\`e`^`e^ ›Gfcp\jk\i\e\gfop i\gXiXk`\j\kj ›8ek`]flc`e^ ›M\i]

›Jcl`k`e^\e ›9\m\jk`^`e^jdXk\i`Xc\e ›B`bb\ij\eYfc[\ij

! u n r e e t i f o r P

LBURG

MIDDELBURG/ GOES GOES

SLOEWE G

G EWE SLO GOVERT FLINCKLAAN

SINGSE WEG

EG

NIEUW E VLIS

B EEKSEW

A5 8

RITTHEM

R

N661

AN

www.gamma.nl

›Blejkjkf]\eIMJ*(›>c`acX^\i\ebf^\ccX^\i ›Bc\dd\e ›IX`cj\enX^\ej

I R I S LA

openingstijden ›DXXe[X^k&dmi`a[X^ mXe0%''kfk)(%''lli ›QXk\i[X^mXe0%''kfk(/%''lli

NIEUWE ZUID

EG RKSEW DEKE KOU

>fm\ik=c`eZbcXXe. +*/*N9Mc`jj`e^\e K\c%'((/ +.0.00

SEILFLECHTER

N661

NDYSTRAAT GERBRA

GAMMA Vlissingen

touwwerk en kettingen

MIDDE

OUD KOUDEKERKE EK

blokken en klemmen

R RST AAT UGE L KR PAU

onze medewerkers staan voor u klaar!


KORT BEDRIJVIG

Proloog Ster ZLM Toer in en om het centrum van Goes

Goes woensdag in het teken van 143 Suukermeisje maakt alles keer acht kilometer met liefde en geduld Zeeuws Zoet voor iedere gelegenheid

GOES - Welke coureurs er precies mee doen, wordt deze week bekend gemaakt, maar zeker is dat er volgende SINT LAURENS - Met veel liefde en week woensdag grote namen uit de wielerwereld hun proloog rijden in Goes. De internationale meerdaagse geduld worden alle producten bij koers Ster ZLM Toer begint dit jaar in de plaats waar het hoofdkantoor van de hoofdsponsor is gevestigd. Suukermeisje gemaakt en uitgezocht. Naast de taarten, die volledig worden gemaakt naar wens en smaak van de klant, is er ook een webshop met zoete en Zeeuwse producten. Ook kunt u hier terecht voor creatieve workshops op het gebied van taart en cupcakes. Voor iedere gelegenheid kan er Zeeuws Zoet gemaakt worden. Denk hierbij aan een verjaardagstaart, jubileum, bruiloft of kinderfeestje. Bijna alles is mogelijk, in alle taarten, cupcakes, brownies, whoopies & cakepops zitten Zeeuwse Streekproducten verwerkt. Zo komt het meel bij de molen vandaan en zuivel van de zuivelboerderij. Op deze manier proberen we jouw taart op ambachtelijke wijze zo (H)eerlijk mogelijk te maken. Suukermeisje houdt van kwaliteit, waar mogelijk wordt een eerlijk, gezond, fair trade of natuurlijk product gebruikt. Dat ruik je en dat proef je. Geen rare toevoegingen maar een gewoon product zoals je dat altijd moet verwachten. Wil je liever zelf aan de slag en vind je het gezellig om wat leuks te doen met collega’s tijdens een personeelsuitje? Heb je vriendinnen waar je gezamenlijk iets creatiefs mee wil doen? Boek een taart- of cupcakeworkshop voor minimaal 5 betalende personen en krijg hem zelf gratis! Een beeld van de Ster ZLM Toer in 2011. Toen was er een finish in het Brabantse Etten-Leur. Leigh Howard won in de massasprint. De proloog van de meerdaagse vindt jaar plaats in Goes. ARCHIEFFOTO JAC NOOIJENS

DOOR EUGÈNE DE KOK De proloog vindt plaats in en om het centrum van Goes. Vanaf 18.00 uur start er elke minuut een renner vanaf het podium op de Grote Markt in Goes. In totaal rijden er 143 coureurs mee in de Ster ZLM Toer. Na de proloog in Goes staan de etappes Breda-Breda, Gerwen-Boxtel, BuchtenBuchten en Verviers-La Gileppe op het programma. Zij gaan vanaf de Grote Markt naar de Lombardstraat, Oude Vismarkt, Gasthuisstraat, Oostsingel, Albert Joachimkade en de Zwembadweg. Vanaf dat punt gaan ze richting Kattendijke en rijden ze over de Krukweg, Oosthavendijk, de Brugstraat, Stamperiusstraat en Westhavendijk bij Wilhelminadorp terug naar de binnenstad van Goes. Op de Ringbaan West slaan ze linksaf richting Albert Joachimkade, waar de renners dus op twee helften van de weg

rijden, de Grote Kade en Koningsstraat naar de meet op de Grote Markt. Het parkoers is in totaal acht kilometer lang. Mensen die direct aan het parkoers wonen, zijn inmiddels ingelicht door de gemeente over de verkeersmaatregelen. Zij kunnen alleen in geval van nood hun huis verlaten of bereiken. De gemeente vraagt echter met klem of zij tussen 18.00 uur en 21.00 uur geen gebruik willen maken van de route. Ook vraagt ze of zij hun auto’s zo veel mogelijk van het parkoers willen verwijderen. Mensen die het parkoers moeten oversteken, kunnen dat doen op aanwijzing van de verkeersregelaars. Tussen de doorkomst van de renners mag er sowieso telkens maar één auto oversteken. De Grote Kade en Beestenmarkt en een groot gedeelte van de Koepoort moeten volgende week woensdag helemaal autovrij zijn. Vanaf 12.00 uur is er een wegsleepregeling van

kracht. Mensen die hun auto hebben geparkeerd op de terreinen aan de Oostwal, Albert Joachimkade en Zouterij kunnen niet wegrijden tussen 18.00 uur en 21.00 uur. Mark Cavendish Op de Grote Markt zijn er in aanloop naar de start woensdagmiddag enkele activiteiten. Zo is er een dikkebandenrace en geeft de Goese sportambassadeur Matthijs Eversdijk een demonstratie mountainbiken. De Ster ZLM Toer wordt dit jaar voor de 27e keer georganiseerd. Elk jaar doen er grote namen mee aan de etappekoers door Nederland en België. Vorig jaar schreef topsprinter Mark Cavendish de wedstrijd op zijn naam. In het eindklassement bleef hij onder meer Lars Boom en Jurgen Roelandts voor. Meer informatie is te vinden op www.sterzlmtoer.nl en www.goes.nl.

Sander Dekker praat in Zeeland over toekomst onderwijs

Staatssecretaris: ‘Krimp heeft consequenties voor iedere school’ WOLPHAARTSDIJK - Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil de opheffingsnorm voor kleine basisscholen niet verhogen naar honderd leerlingen. Dat zei hij woensdag in Wolphaartsdijk bij een bijeenkomst over de toekomst van het basisonderwijs. Dekker is voorstander van een regionale invulling van de omgang met de krimp. “Ik geloof er niet in dat we vanuit Den Haag moeten bepalen hoe het onderwijs in Zeeland eruit moet zien.” DOOR BRITTA JANSSEN Adviesorganisatie KPMG presenteerde woensdag een onderzoek naar de effecten van het dalend aantal leerlingen op het Zeeuwse primair onderwijs. Het bureau maakte dit in opdracht van de Onderwijs Autoriteit Zeeland. Dekker heeft een visie op de krimp gemaakt en hierin neemt hij het advies van de Onderwijsraad over de opheffingsnorm van honderd leerlingen niet mee, omdat hij vindt dat dit te weinig ruimte biedt voor regionale oplossingen. Samenwerking De staatssecretaris vindt dat schoolbesturen regionaal met de overheid en in samenspraak met ouders en kinderen maatregelen op papier moeten zetten. Dat geldt voor alle scholen en moet snel gebeuren, stelde Dekker. “Dit is niet iets waaraan een school zich kan onttrekken. Als een kleine school denkt zijn eigen ding te kunnen blijven doen, doorbreek je de solidariteit met scholen die wel ingrijpende maatregelen moeten nemen.” Zo moeten wat Dekker betreft ook openbare scholen en scholen met een religieuze grondslag praten over samenwerking. Een betrokkene uit het reformatorisch onderwijs merkte tijdens de bijeenkomst op dat fusie met

een openbare school te ver gaat. “Diversiteit in het onderwijs is goed”, was Dekkers antwoord hierop, “maar kwaliteit en de toekomstbestendigheid hiervan is nog belangrijker. Dat betekent ook wat voor het reformatorisch onderwijs.” Maatregelen kunnen op verschillende manieren genomen worden en dat laat Dekker aan de overheden over. “Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor één reformatorische school voor meerdere dorpskernen of samenwerking met een protestants-christelijke school.” Omdat bij het vormen van een antwoord op de krimp in Dekkers optiek samenwerking tussen scholen en overheden onontbeerlijk is, wil hij dit makkelijker maken voor scholen door ‘belemmerende’ regels voor samenwerking aan te pakken. In zijn visie krijgen scholen meer wettelijke ruimte om samen te werken en samen te gaan en worden scholen ook gestimuleerd dit te doen. Kleine basisscholen krijgen gemiddeld meer budget per leerling dan grotere scholen. Dat betekent dat kleine scholen er financieel op achteruit gaan als ze voor samenwerking kiezen. Daarom wil Dekker de financiering aanpassen zodat samenwerking wordt beloond in plaats van afgestraft. Ook de vorming van een samenwerkings-

school - fusie tussen een openbare en bijzondere school - wordt vereenvoudigd. ‘In de praktijk staat een fors deel van de kleine basisscholen in een dorp waar ook andere basisscholen gevestigd zijn’, aldus het Ministerie van OCW. Een samenwerkingsschool kan volgens de staatssecretaris een goede oplossing zijn om divers onderwijs te kunnen blijven bieden. Dekker zei zijn plannen nog voor de zomer in de Tweede Kamer te willen bespreken. “Wat mij betreft gaan we snel aan de slag.” Positief De PO-raad, een landelijke organisatie van schoolbesturen uit het basisonderwijs, reageerde positief op Dekkers plannen. “We zijn blij dat de grens van honderd niet is meegenomen en dat de staatssecretaris ook voor een regionale aanpak is”, zei Harm van Gerven van de PO-raad na afloop. De raad vindt het een goede zaak om per school met weinig leerlingen te kunnen kijken of die open kan blijven. “Voor een school met bijvoorbeeld 23 leerlingen lijkt ons dat niet realistisch, maar voor minimaal vijftig wel.” Lees meer over het onderzoek van KPMG elders in deze Bode. PAGINA 20

Kijk voor meer informatie op www.suukermeisje.nl.

Talenten gezocht door Stichting Welzijn Middelburg

Girls organiseren een talentenshow voor jongeren MIDDELBURG - Meiden uit Middelburg organiseren samen met het jongerenwerk van Stichting Welzijn Middelburg (SWM) op 13 juni een avond vol met talent en show. Om 7 uur ‘s avonds begint de spetterende start van de avond met een eerste optreden. Ideeën genoeg bij de meiden in de Branding. Een groepje jonge vrijwilligsters ging ermee aan de slag en besloten voor de eerste meidenavond ook jongens uit te

nodigen. Alle jongeren van 10 tot en met 16 jaar zijn van harte welkom! Dans, zang, muziek, toneel, amusement zoals circusacts of cabaret, iedereen mag zijn of haar talenten laten zien. Wie weet bepaalt de jury dat jij een prijs verdient. Donderdag 13 juni vindt deze spectaculaire avond plaats in De Branding in de Stromenwijk in Middelburg. De avond is van 19.00-22.00 uur en is gratis toegankelijk. Meer info en aanmelden via jongerenwerk@welzijnmiddelburg.nl of kijk op www.welzijnmiddelburg.nl

Jurgen Mesu wint in Tilburg MIDDELBURG - De jeugdrenners van Rabojeugd Theo Middelkamp stonden aan de start in Tilburg, Honselersdijk en Moerdijk.

Jochem Kerckhaert reed in de sprint van categorie 6 naar de 6e plaats. In categorie 7 was er een 14e plaats voor Nick de Munnik.

In categorie 1 reed Firn Arens naar de 5e plaats, Vera de Munnik werd 10e. In categorie 2 reed Maureen Arens in de sprint naar de 5e plaats. Lisanne de Munnik reed in categorie 3 naar de 15e plaats en Luc van Cadsand werd 19e. Jurgen Mesu pakte in categorie 4 de zege in eveneens een sprint. In categorie 5 was ook een sprint beslissend met een 3e plaats voor Tristan Timmermans en een 8e plaats voor Daphne Mesu

Zaterdag reed Arjan Poleij naar de 5e plaats in de sprint in Honselersdijk, zondag stond hij aan de start in Moerdijk en is eveneens 5e geworden. Tristan Timmermans reed naar de 10e plaats in categorie 5. Zaterdag zijn de jeugdrenners als VIP mee geweest met de Ronde van Zeeland Seaports met start en finish in Terneuzen, de jeugdrenners hebben een geweldige dag gehad. Zondag 9 juni rijden diverse renners het Nederlands Kampioenschap in Hoorn.

Gratis spreekuur voor werkzoekenden MIDDELBURG - Mensen met een uitkering die op zoek zijn naar werk zijn welkom op de spreekuren van Talenta, deze worden op verschillende momenten in juni gehouden op diverse locaties in Zeeland en Zuid-Holland. Talenta is een christelijke stichting die mensen met een uitkering en/of arbeidsbeperking helpt bij het vinden van een baan en indien nodig ook begeleiding biedt om werk te behouden. Ook beschikt Talenta regelmatig over interessante vacatures. Iedereen met vragen of problemen op het gebied van werk en uitkering kan op het spreekuur terecht. Gratis en zonder verdere verplichtingen. Ook werkgevers die meer willen weten over de voordelen van het in dienst nemen van mensen met een uitkering en/of arbeidsbeperking, zijn wel-

kom op het spreekuur. Spreekuren worden gehouden op de volgende locaties: Kapelle: 3 juni 13.30-15.00 uur, De Vroone, C.D. Vereekestraat 74, 4421 CE Kapelle Borsele: 11 juni 13.30-15.00 uur, Dorpshuis “Ons Dorpsleven”, Poelvoordestraat 3, 4431 BP ’s Gravenpolder Noord-Beveland: 13 juni 9.30-11.00 uur, Dorpshuis “De Pompweie”, Bernhardstraat 2a, 4484 AN Kortgene Goes: 13 juni 13.30-15.00 uur, Wijkcentrum “De Spinne”, Joseph Lunslaan 7, 4463 CV Goes Middelburg, Veere, Vlissingen: 14 juni 13.30-15.00 uur, Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg Reimerswaal: 21 juni 10.00-11.30 uur, Dorpshuis “De Meiboom”, Kerkpolder 30, 4413 GB Krabbendijke.


FE ES TE LI JK B E K R OON D E V OO R D E E L W E K E N !

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

JUNI TOT 17:30 U

JUNI KOOPAVOND

JUNI

5

7

Z AT E R D A G

JUNI

JUNI

JUNI

ARDI EXTRA KOOPAVOND

TOT 17:00 U

TOT 17:30 U

KOOPAVOND

6

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

JUNI KOOPAVOND ARDI - KOOK DEMOâ&#x20AC;&#x2122;S

Z AT E R D A G

8 12 13 14 15

40%

JUNI

TOT 17:00 U

ARDI - KOOK DEMOâ&#x20AC;&#x2122;S

... om stil van te worden! Stille afzuigkap met randafzuiging

korting! op alle Pelgrim inbouw koelkasten

â&#x201A;Ź 59 0

â&#x20AC;&#x153; Wij zijn bekroond met het Keurmerk! â&#x20AC;?

ACTIESET

Bij aankoop van 5 NEFF apparaten gratis CARE-pakket t.w.v. â&#x201A;Ź 599 aktieset compleet â&#x201A;Ź 5064

â&#x201A;Ź 3460

Pa artiijv voorrdeell

4 kleuren composiet-steen voor de prijs van kunststof

Alleen keukenzaken die op alle punten een positieve waardering van consumenten krijgen, ontvangen het KEURMERK KWALITEIT KEUKENBRANCHE voor ĂŠĂŠn jaar. Dit geeft consumenten zekerheid! Wij hebben ook voor dit jaar het Keurmerk ontvangen! Met hoge cijfers en daar zijn we best een beetje trots op!

Welkom in onze show room !

â&#x201A;Źp1.m5.9

Bezoek Watersnood-

museum â&#x201A;Ź ,- *

1

Doen! t t t t t t t t t t

#FLJKLIFUJOESVLXFLLFOEFXBHFOQBSLPPLWBOVJUEFMVDIU ;JFIPFNVTLVTSBUUFOHFWBOHFOXPSEFOFOXBBSPN /FFNFFOEJHJUBBMLJKLKFJOIFUSJPPM -BBUVSPOEMFJEFOPWFSEFSJPPMXBUFS[VJWFSJOH %PFNFFNFUQSJKTWSBHFOFOXJO #FLMJNEFLSBBOFOHBPQEFGPUP #PVXNFFBBOEFEJKL 4DIBUIFUHFXJDIUWBOEFCSFVLTUFFO #FLJKLIFUPOEFSXBUFSMFWFOWBO[PFUFOCSBLXBUFS (FOJFUWBOFFOHSBUJTLPQKFLPGĂĽFPGUIFF

Buitelen en knutselen ,JOEFSFOLVOOFOCVJUFMFOPQIFUTQSJOHLVTTFO HFTDINJOLUXPS EFOFOFFOIFVTXBUFSTDIBQTLOVUTFMXFSLNBLFO#PWFOEJFOLVO OFO[FHFOJFUFOWBOFFOHSBUJTTVJLFSTQJOPG[BLKFQPQDPSO

Natuurwandeling langs Ouwerkerkse kreek )JFSWPPSNPFUV[JDIWPPSBGBBONFMEFOCJKPO[FJOGPSNBUJFTUBOEPG WJBDPNNVOJDBUJF!TDIFMEFTUSPNFOOM7PMWPM

Van 10.00 tot 16.00 uur uur

Een bolus op de zuivering ;FTLJMPNFUFSWFSEFSPQMJHUSJPPMXBUFS[VJWFSJOH.BTUHBU0PLEBBS TUBBOEFEFVSFOWPPSVPQFO%BBSLVOUV[JFO SVJLFOFOFSWBSFO IPFIFUXBUFSTDIBQVXSJPPMXBUFS[VJWFSU&SMJHUFFOCPMVTWPPSV LMBBS

Wasschappelse Heiploeg 0QEF[FEBH[JKOFSMJFEFSFOFOQSFTUBUJFTWBOEFIFJFSTJOEJKLXFS LFSTLMFEJOHUFIPSFO

www.scheldestromen.nl/opendag In samenwerking met projectbureau Zeeweringen de informatiestand in de ontvangsttent kunt u gere* Bij duceerde toegangskaartjes kopen voor het Watersnoodmuseum. U betaalt slechts â&#x201A;Ź1,- per kaartje, het waterschap legt het resterende bedrag bij.


KORTE BERICHTEN MIDDELBURG Gospelconcert: Op 8 en 15 juni geeft Gospelkoor Glorify uit Middelburg twee verrassende concerten. Zandkunstenaar Gert v.d. Vijver, ook wel bekend van de ‘Passion’ in Den Haag, zal een aantal liederen beeldend ondersteunen met prachtige zandschilderingen. De concerten vinden plaats in de Ontmoetingskerk van Goes en de Ontmoetingskerk van Middelburg. Voor kaartjes en info: www. gospelkoorglorify.nl Activiteitenvereniging Bastion: Activiteitenvereniging Het Bastion is sinds begin 2013 na het afschaffen van alle subsidies noodgedwongen als vereniging verder gegaan. Wij zijn dus nu afhankelijk van leden die ons steunen. Voor de contributie mag er aan alle activiteiten worden deelgenomen. Daarbuiten om is er nog een maandelijkse bingomiddag met loterij. Sinds kort hebben zij een eigen website: www.wijkverenigingbastion.nl Schrijfcafé: Op dinsdag 11 juni van 10.00-12.00u is er weer schrijfcafé voor vrouwen in Ko D’oooooooor, Lange Noordstraat 43. Thema: verwondering. Info bij Tanja Harpe, 06-53348410 of 0118-851698 en www.schrijfjevrij.nl Bomenwandeling: Vrijdag 7 juni kunt u met een ervaren IVN gids mee op een wandeling langs de mooie bomen in de binnenstad van Middelburg. De gids vertelt u over de bomen die u op uw wandeling tegenkomt. Vertrek: 13.30u vanaf de Markt vóór de Drukkerij en duurt ong. 1½

tot 2 uur. Gratis voor leden IVN en kinderen tot 6 jaar. Aanmelden is niet nodig. http://ivn.nl/afdeling/walcheren Reünie: Zaterdag 15 juni van 14.0016.30 uur Reünie Regenboogschool in Middelburg. Alle oudleerlingen van harte uitgenodigd! Opgeven bij Marlies in ‘t Anker: m.itanker@gpown.nl. Schuurverkoop: Allerhande spullen: Harmonium, huisraad, campingspullen, boeken, heel veel zomerkleding, dakdragers, serviesonderdelen, emaille en nog meer. Vrijdag 7 juni, Gerbrandylaan 81, Middelburg 9.00-12.00 uur. OOSTKAPELLE Verkoop- en rommelmarkt: De jaarlijkse verkoop- en rommelmarkt vindt dit jaar plaats op 8 juni op het terrein van de Saronkerk aan de Noordweg 34 in Oostkapelle. De markt begint om 9.00 uur en zal duren tot 15.30 uur. De verkoop bij opbod zal starten om 10.00 uur. De opbrengst van deze dag is bestemd voor de Zending Gereformeerde Gemeenten en komt ten goede aan het vertaalwerk en onderhoud/vervangen van solarinstallaties in het Afrikaanse land Guinee en voor Woord en Daad, een christelijke stichting, die zich richt op armoedebestrijding in de Derde Wereld. Natuurspreekuur: Op woensdag 12 juni houdt Terra Maris in Oostkapelle het natuurspreekuur “Daar vraag je me wat”. Het gratis natuurspreekuur, in de ontvangsthal van Terra Maris, begint om

13.30u en duurt tot 15.30u. ARNEMUIDEN Katwijk zingt in Arnemuiden: Het mannenkoor Eben-Haëzer uit Katwijk komt op zaterdag 8 juni zingen tijdens het GZB concert in de Hervormde Kerk van Arnemuiden. Hervormde Kerk Arnemuiden, Markt 10. Aanvang 19.30 uur. Entree gratis. De collecte is voor de GZB met name voor het werk van Ds. Kleinbloesem in Peru.

Zuiderkerk Middelburg weer in gebruik

DOMBURG Inloopconcert: Op maandag 10 juni houdt zangvereniging “de Lofstem” uit Aagtekerke een inloopconcert in de PKNkerk te Domburg. Op deze avond worden er psalmen, geestelijke liederen en vaderlandse liederen gezongen. De kerkdeuren zijn geopend van 19.30 uur tot 21.00 uur. De toegang is vrij! ZOUTELANDE Stiltewandeling: Lopen langs de zee en in je eigen stilte komen met aandacht voor rust en genieten. Wil je ook eens vertragen, je hoofd leegmaken en tijd nemen voor dingen die er echt toe doen? Kom dan naar Zoutelande. We verzamelen maandag 10 juni om 10.00 uur bij rest. De Distel en zijn ongeveer half een weer terug. We beginnen met een schrijfopdracht. Info bij Tanja Harpe, tel. 06 53348410 of 0118 851698 en www.schrijfjevrij.nl

Zuiderkerk na de verbouwing.

MIDDELBURG - Na een verbouwing van bijna een jaar is de Zuiderkerk, Schoutstraat 1, in Middelburg weer in gebruik genomen. Na een voorbereidingsperiode van twee jaar, zijn vorig jaar de bouwwerkzaamheden gestart. Een groot deel van de afbouw werd verzorgd door gemeenteleden. De verbouwing voorziet in een uitbreiding

van de kerkzaal, zodat er 90 zitplaatsen zijn bijgekomen en het zalencomplex is uitgebreid. In het gebouw is ook de indeling veranderd en het totale interieur is vernieuwd. De kosten van het geheel bedragen twee miljoen euro. Op zaterdag 8 juni is er voor belangstellenden een open middag, van 14.00 tot 17.00 uur. Ieder is hartelijk welkom.

KERKELIJK NIEUWS KERKELIJK LEVEN MIDDELBURG Geref. Gemeente in Nederland Westerkerk - Armeniaans Schuitvlot 22, Middelburg. Erediensten op zondag om 9.30 en 18.00u. Christelijke Gereformeerde Kerk Gasthuiskerk - Lange Delft 94, Middelburg. Erediensten op zondag om 9.30 en 16.30u. Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Klein Vlaanderen 75, Middelburg. Zondag 9 juni: 9.30u prof.dr. C.J. de Ruijter uit Kampen; 16.30u prof.dr. C.J. de Ruijter uit Kampen Gereformeerde Gemeente Ter Hoogekerk - W.Teellinckstraat 3, Middelburg. Erediensten op zondag om 9.00 en 16.00u. Gereformeerde Gemeente Zuiderkerk, wegens verbouwing tijdelijk Ter Hoogekerk - W.Teellinckstraat 3, Middelburg. Erediensten op zondag om 11.30 en 18.30u. Waalse Herv. Gem. (Eglise Wallonne) Engelse Kerk - Simpelhuisstraat 12, Middelburg. Eredienst eens in de 14 dagen op zondag om 10.45 of 16.30u Koorkerkgemeenschap (Vereniging van Vrijzinnig Protestanten & Remonstrantse Gemeente Midden Zeeland) Koorkerk, Koorkerkhof 2, Middelburg. Diensten op zondag om 10.00u. Wijkgemeente de Ontmoeting Ontmoetingskerk - Oosterscheldestraat 1, Middelburg. Zondag 9 juni: 9.00-10.45u ds.M.J. van Oordt; 18.30u ds.C. Mijderwijk, Besoijen. Oostkerkwijk Oostkerk - Oostkerkplein 1, Middelburg. Eredienst op zondag om 10.00u. Predikant: Ds.J.B. Beijer. Organist: Bram Beekman. Zondag 9 juni Ds. L. Korevaar uit Rotterdam m.m.v. de cantorij o.l.v. Carlos D’hert. Hofpleinkerk Hofplein 13, Middelburg. Diensten 09.30u. Predikant: vacant. Scriba: M.A. v.d. HooftBimmel. Coördinator kosters: C.P. Alewijnse. Jeugdgebouw Achter het Hofplein 43, Middelburg. Zondag 9 juni: Dhr J.Wouters te Middelburg, jeugdkerk De Morgenster De Morgenster - Adr. Lauwereyszstraat 6, Middelburg. Zondag 9 juni: 9.30u Mevr. E. Reijnhoudt te Westkapelle. Nieuwe kerk, Prot.gem. Middelburg Wijkgemeente Centrum, Groenmarkt 12, Middelburg. Zondag 9 juni: 10.00u Dienst van Schrift en Gebed. Voorganger: Ds R. Kopmels, Delft. Iedere vrijdag om 13.00u

middaggebed voor vrede en verzoening. Wijkgemeente de Hoeksteen De Hoeksteen-Roozenburglaan 22, Middelburg. Stiltecentrum Hoeksteen. Openingstijden: donderdag t/m zaterdag van 12.00 tot 13.30u. Eredienst op zondag om 09.30u. Zondag 9 juni Voorganger ds C. Bakker. Baptistengemeente De Fontein Gebouw De Fontein - Kruitmolenlaan 70, Middelburg. Eredienst op zondag om 10.00u. Volle Evangelie Gemeente Sion In de Thomaskapel - Vrijlandstraat 98, Middelburg. Eredienst op zondag om 10.00u. Joodse Gemeente Zeeland Postbus 402, Middelburg. Erediensten op vrijdag en zaterdag. Informatie over tijden, tel. 651099. Doopsgezinde Gemeente Walcheren L. Noordstraat 62, Middelburg. Erediensten: zie aankondiging aan kerkgebouw. Christengemeenschap Gem. Zeeland Gebouw: Lange Noordstraat 62 te Middelburg. Eenmaal per vier weken Mensenwijdingsdienst en Zondagsdienst voor de kinderen. Zie aankondiging aan kerkgebouw. De Mensenwijdingsdienst wordt om 10 uur gecelebreerd op 9 juni. Jehovah’s Getuigen Gem. Middelburg-Centrum Dauwendaelselaan 35, Middelburg. Openbare lezing op zaterdag om 18.30u. Gemeentebijbelstudie op dinsdag om 19.15u. Jehovah’s Getuigen Gem. Middelburg-Reyershove Dauwendaelselaan 35, Middelburg. Openbare lezing op zondag om 10.00u. Gemeentebijbelstudie op woensdag om 19.15u. Geredja Indjili Maluku - Moluks Evangelische Kerk Djemaat ‘Geredja Bethlehem’, Rijnstraat 40, Middelburg. Nieuw Leven Gemeente Voorganger: D. van der Meer. Ravensteijnweg 1a, Middelburg. Aanvangstijd zondagdienst 10.00u. Pinkstergemeente Baarsjesstraat 42, Middelburg. Eredienst op zondag om 11.30u. Rooms Katholieke Kerk H.H. Petrus- en Pauluskerk - Lombardstraat 1, Middelburg. Erediensten op zondag om 10.00u, ‘s woensdags om 19.00u. Huize St. Willibrord, Bachtensteene 1: 2e, 3e, 4e, 5e zaterdag om 17.00u. Leger des Heils Korps Walcheren ‘t Zwin 1 (naast de brandweerkazerne),

Middelburg. Samenkomst zondag 10.00u. Opening kledingwinkels informatie aan het gebouw. Oud-Katholiek Zeeland KERKELIJK LEVEN ARNEMUIDEN Hersteld Hervormde Kerk Van Cittersweg 2R, Arnemuiden. Zondag 9 juni: 9.30u Ds. L.M. Groenenberg, OudBeijerland; 15.30u Ds. P. Verhaar, Sirjansland Geref. Gem. in Nederland Burg. Langebeekestraat 16, Arnemuiden. Eredienst op zondag om 09.30, 14.30 en 18.30u. Gereformeerde Kerk Kerklaan 4, Arnemuiden. Erediensten op zondag om 9.30u en om 19.00u Hervormde Gemeente Markt 10, Arnemuiden. Zondag 9 juni: 10.30u Ds. D. Jongeneel, Heilig Avondmaal; 17.00u Ds. D. Jongeneel, Nabetrachting Heilig Avondmaal KERKELIJK LEVEN NIEUW- EN SINT JOOSLAND Protestantse Gemeente Eben-Haëzerkerk aan het Kerkplein. Zondag 9 juni: 10.00u Ritthem, ds. J. de Haan. Katwijk KERKELIJK LEVEN KLEVERSKERKE Protestantse Gemeente Dorpsstraat 25, Kleverskerke. Eredienst op zondag om 09.30u. KERKELIJK LEVEN SINT LAURENS Gereformeerde Kerk Noordweg 372, Sint Laurens. Zondag 9 juni: 10.00u ds. A. Moolenaar Hervormde Gemeente Van Cittersstraat 69, Sint Laurens. Zondag 9 juni: 10.00u Ds.G.J.Smit uit Middelburg.

Rookstraat 1, Westkapelle. Erediensten op zondag om 09.30u, 14.00u en 18.30u. Protestantse Gemeente Westkapelle Moria, Markt 67, Westkapelle. Zondag 9 juni: 9.30u Ds. G.M. v.d. Linden Heilig Avondmaal; 19.00u Ds. A. Spaans Colijnsplaat KERKELIJK LEVEN AAGTEKERKE Gereformeerde Gemeente Prelaatweg 17, Aagtekerke. Erediensten op zondag om 09.30u, 14.30u en 19.00u. Protestantse Gemeente Dorpsplein 4, Aagtekerke. Erediensten zondag 10.00u. Eind februari, zomervakantie en eind oktober erediensten zondag om 10.00u en 19.00u. Zondag 9 juni: 10.00u Ds. B.M. van Ginhoven, Aagtekerke. KERKELIJK LEVEN MELISKERKE Gereformeerde Gemeente Valkenburgstraat 25, Meliskerke. Erediensten op zondag om 9.30u en 14.30u (juni t/m aug ook 19.00u). KERKELIJK LEVEN OOSTKAPELLE Gereformeerde Gemeente Noordweg 34, Oostkapelle, tel. (0118) 592223. Erediensten op zondag om 09.30u en 15.00u. Protestantse Gemeente Dorpskerk, Waterstraat 2, Oostkapelle. Zionskerk, Duinweg 36a, Oostkapelle. Zondag 9 juni: 10.00u Zionskerk mw. ds. M. Pieterse uit Nieuwerkerk a/d IJssel; 19.00u Dorpskerk ds. S. de Kam uit Echteld. Tijdens de ochtenddiensten is er crèche en kindernevendienst.

KERKELIJK LEVEN VEERE Protestantse Gemeente Veere Kapellestraat 27, Veere. Zondag 9 juni: 10.00u dhr. H. Soeting (Gapinge)

KERKELIJK LEVEN VROUWENPOLDER Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Schoolstraat 9, Vrouwenpolder. Zondag 9 juni: 9.30u Eredienst; 14.30u Ds.P.J.Trimp, Goes Protestantse Gemeente Pelgrimskerk. Fort den Haakweg 2, Vrouwenpolder. Zondag 9 juni: 10.00u pastor R. Fluit

KERKELIJK LEVEN WESTKAPELLE Vrije Evangelische Gem. Maranatha Koestraat 27, Westkapelle. Eredienst op zondag om 09.30u. Gereformeerde Gemeente

KERKELIJK LEVEN BIGGEKERKE/MELISKERKE Prot. Gem. Biggekerke/Meliskerke Odulphuskerk, Torenstraat, Meliskerke. Dorpskerk, Kerkplein, Biggekerke. Eredien-

sten op zondag om 10.00u. Zondag 9 juni: 10.00u dienst, Dorpskerk, ds.C.van den Broeke, St.Pancras, kindernevendienst: basisschoolgroepen 1 t/m 8, crèche tijdens de dienst, koffie na de dienst. KERKELIJK LEVEN GAPINGE Protestantse Gemeente Torenkerk, hoek Dorpsstraat/Schotsehoek. Zondag 9 juni: 10.00u ds. P. J. de Buck te Wezep KERKELIJK LEVEN KOUDEKERKE Protestantse Gemeente Michaëlskerk, Dorpsplein 1. Erediensten op zondag, in de zomer om 09.30u, in de winter om 10.00u. KERKELIJK LEVEN SEROOSKERKE Protestantse Gemeente Petruskerk, Dominee van Wouwestraat 41, Serooskerke. Johanneskerk, Noordweg 1, Serooskerke. Eredienst op zondag om 10.00u in een der kerken. Zondag 9 juni: 10.00u Petruskerk Ds. J.B.Beijer, Middelburg KERKELIJK LEVEN ZOUTELANDE Protestantse Gemeente Catharinakerk, Willibrordusplein 3, Zoutelande KERKELIJK LEVEN DOMBURG Protestantse Kerk Markt 8, Domburg. Zondag 9 juni: 10.00u ds. C. van der Zanden St. Willibrordkapel Badhuisweg 4, Domburg. Erediensten iedere zaterdag om 19.00 uur KERKELIJK LEVEN GRIJPSKERKE Protestantse Gemeente Opstandingskerk, Jacob Catsstraat 7, Grijpskerke, tel. (0118) 591723. Michaëlskerk, Kerkring 26, Grijpskerke, tel. (0118) 592477. Eredienst op zondag om 10.00u, afwisselend in beide kerkgebouwen. Zondag 9 juni, Dienst in de Opstandingskerk. Viering Heilig Avondmaal. Voorganger: Ds. F.van Slooten. (Wijzigingen en/of aanvullingen via www. internetbode.nl - klikken op Aanleveren redactie.)

OVERLEDENEN KERKELIJK NIEUWS * 29-07-1933

† 30-05-2013

PAGINA 22

Mevr. W. Cijvat-Lievense, Westkapelle
Ben jij iemand die graag met mensen omgaat en van aanpakken weet! Voor onze vaste klant â&#x20AC;?Proef Zeelandâ&#x20AC;? de geheel vernieuwde visspeciaalzaak/proeverij op Neeltje Jans zoeken wij gemotiveerde en enthousiaste kandidaten. Gezien de variabele werktijden, geven wij de voorkeur aan mensen GLHĂ&#x20AC;H[LEHOLQ]HWEDDU]LMQ Het betreft een parttime functie, ideaal te combineren met een studie/ gezin. Functie-eisen: - Een goede beheersing van de Nederlandse taal. )OH[LEHOLQ]HWEDDULYPZLVVHOHQGHGLHQVWHQ - Ervaring in verkoop en/of bediening is een prĂŠ - In het bezit van eigen vervoer - Woonachting Schouwen Duiveland, Noord Beveland of Walcheren

Saval B.V., gevestigd in Breda, is sinds 1925 actief op het gebied van brandbeveiliging. Als onderdeel van de SK FireSafety Group is Saval dĂŠ specialist op het gebied van bedrijfsveiligheid in de Benelux. Onze klanten vertrouwen elke dag op de veiligheidsproducten en systemen van Saval, die voor een belangrijk deel in eigen beheer worden ontwikkeld, gecertificeerd en geproduceerd. Maar veiligheid houdt niet op bij de juiste producten; wij verzorgen ook het periodiek onderhoud van deze producten en wij leveren doelgerichte trainingen en adviezen om bij onze klanten een optimaal veiligheidsniveau te realiseren. Saval maakt een gezonde groei door en onze activiteiten in de Productie & Logistiek groeien mee. Daarom zijn wij nu op zoek naar een collega in de fulltime functie van:

Saval B.V. Huifakkerstraat 22 4815 PN Breda | NL Postbus 3499

Teamleider productie Breda m/v

4800 DL Breda | NL t +31 (0)76 548 70 00 f +31 (0)76 541 79 22 info@saval.nl saval.nl

Vanuit Breda regelen wij de goederenstromen voor ca. 50.000 klanten; meer dan 100 servicetechnici en een groot aantal (internationale) leveranciers. Een belangrijk onderdeel van onze logistieke operatie is ons productiebedrijf, waar high-end brandbeveiligingsproducten worden ontwikkeld en gefabriceerd voor alle SK-bedrijven. Kwalitatief hoogwaardige productie is

Voel je je aangesproken door deze advertentie?

een belangrijke pijler onder ons succes. Om hier leiding aan te geven zijn wij op zoek naar een

Reageer op de website via het inschrijfformulier www.dejagerdetachering.com of stuur een email Jan@dejagerdetachering.com Voor meer informatie kunt u bellen naar Jan de Jager 06-53643938

professionele teamleider productie. De teamleider productie geeft leiding aan de afdelingen productie, werkvoorbereiding en technische dienst en zorgt met de juiste mensen, materialen en productiegereedschappen voor een efficiĂŤnte productie. Indirect geef je leiding aan 15-20 medewerkers, direct aan ca. 3 medewerkers. In de functie-uitvoering zullen voor jezelf de accenten liggen op de volgende aspecten: Â&#x201E;

waarborgen kwaliteitsniveau en leverbetrouwbaarheid

Â&#x201E;

zorgdragen voor een gestructureerde, schone en veilige werkomgeving

Â&#x201E;

ontplooien van initiatieven tot continue verbeteren en procesontwikkeling

Â&#x201E;

financieel beheer van de productie activiteiten

Je zorgt dat productieorders, welke gedeeltelijk zijn gepland en gedeeltelijk klantorder gestuurd tijdig worden geleverd. Je geeft leiding aan het uitvoeren van prototyping. Om deze functie succesvol te kunnen uitoefenen beschik je over:

Receptioniste / Telefoniste (6 mnd) Administratief Medewerker (9 mnd) Financieel Administratief Medewerker (12 mnd) Commercieel Administratief Medewerker (12 mnd) Medewerker Projectadministratie (12 mnd) Secretaresse (12 mnd) Vroegboek BKB / BKC / PDB

â&#x153;&#x201D; â&#x153;&#x201D; â&#x153;&#x201D; â&#x153;&#x201D;

korting tot 15 juli

Geen speciďŹ eke vooropleiding nodig Fabius is een CRKBO erkende opleider

Â&#x201E;

Een afgeronde technische of werktuigbouwkundige opleiding op MBO niveau

Â&#x201E;

Ervaring in de metaalindustrie en poedercoating

Â&#x201E;

Kennis van ERP systemen

Â&#x201E;

Een gedreven persoonlijkheid met een resultaatgerichte instelling

Â&#x201E;

Goede communicatieve vaardigheden

Â&#x201E;

Een stevige persoonlijkheid en kom je je afspraken na

 Interesse? Kijk eens op saval.nl of neem voor inlichtingen over deze functie contact op met: RenĂŠ Punselie, Manager Logistiek r.punselie@saval.nl of David Nieto, HR-Manager, t: 076-5487000. Je sollicitatiebrief met CV het liefst per e-mail richten aan: d.nieto@saval.nl (actieve acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld)

Wij bieden een uitermate zelfstandige functie aan binnen een professionele organisatie met een open en informele werksfeer. Verder kunnen wij jou een uitstekend arbeidsvoorwaarden pakket bieden met o.a. een prima vast salaris met bonusregeling, studieregelingen, diverse collectieve voorzieningen, etc.1 ochtend of 1 avond p/w les in meer dan 50 locaties meer dan 90% van onze cursisten beveelt onze opleidingen aan

â&#x20AC;&#x2DC;Ga mee als vakantievrijwilliger!â&#x20AC;&#x2122;

Bezoek onze infoavond!

gratis advertentie

Breda: ma. 10 juni (aanvang 19.30 uur) Teteringenstraat 42 (Fabius)

â&#x20AC;&#x2DC;Hoi ik ben Geert en ik ga al jaren mee met de vakantiereizen van het Nationaal Epilepsie Fonds. Deze vakanties zijn speciaal voor mensen met epilepsie die niet zelfstandig op reis kunnen. Vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar! Ga jij een week met ons mee?â&#x20AC;&#x2122;

Vraag nu onze brochure aan! 0800-4464464 (gratis) www.fabiusopleidingen.nl o.a. Breda, Oosterhout, Roosendaal, Bergen op Zoom, Middelburg, Goes

â&#x201A;Ź 35,- M GRvAan R E P p basis o

G

RX ÂżMQJ

Meer informatie? Kijk op www.epilepsiefonds.nl of bel 030 63 440 63. Geert, deelnemer vakantiereizen

Postbus 270 - 3990 GB HOUTEN - giro 222111 - www.epilepsiefonds.nl

G OUD IS G â&#x201A;ŹLD W W W. G O U D I S G E L D . N L

Uw oude gouden sieraden zijn nog steeds geld waard Misschien heeft u ook wel een doosje met oude sieraden in de kast; ze zijn uit de mode of het zijn erfstukken die u zelf niet draagt, maar die u wel dierbaar zijn, waardoor u niet goed weet wat u ermee aan moet. Wij taxeren en analyseren uw kostbaarheden. Goud en zilver, maar ook diamanten, gouden tanden, munten en EHVWHN /RRSW X HHQV ELQQHQ GH NRIÂżH VWDDW NODDU YRRU HHQLHGHU GLH van onze diensten gebruik wil maken.

Twijfelt u niet! Uw doosje met oude sieraden kan uw welverdiende vakantie zijn. Het kan zomaar in uw lade liggen!

Wij betalen u direct contant de hoogst mogelijke dagprijs. * Prijs is afhankelijk van de dagkoers. * Legitimatie verplicht. * Min. leeftijd 18 jaar. * Parkeergeld wordt vergoed bij verkoop

OPENINGSTIJDEN: Ma. 13.00 - 17.00 uur, Di. t/m Za. 10.00 - 17.00 uur, Koopzondagen 13.00 - 17.00 uur

Middelburgse Goudbank

Varkensmarkt 4, 4331 LA Middelburg Tel. (0118) 85 10 66 Ook op koopzondagen geopend!

U kunt op do en vrij, de gehe le maand juni bi j ons terecht om GRATIS - uw edelstenen te laten controleren of zetwerk - Conditie van uw zetting - Reparaties


DMB_20130605  
DMB_20130605