Page 1

tHuiS in DE REGio

30 NOVEMBER 2016 WEEK 48

H A L D E R B E R G S E

@H_bergseBode /halderbergsebode

opLAGE HALDERBERGE 13.600 totALE opLAGE: 480.000

www.internetbode.nl

HOOFDPRIJS

Burgemeester Giel Janssen verlaat zijn post

Van den Buijs neemt na 42 jaar afscheid Peugeot 108, 5 deurs, Incl 1 jaar lang van het onderwijs Bel voor het hoogste bod! all-risk 0167 522verzekering. 622 F A N AG ER D VA N OB T ZO K O

Bagro Vastgoed koopt uw huis!

23

Doe mee aan ons

Prijzenfestijn  Lees op pagina 3

 Lees op pagina 5

F. NOUWS WWW.AUTONOUWS.NL Ondernemer s en onderwijs zetten in op goede stageplaatsen voor scholieren

Bouw brede school kost 1,8 miljoen euro

Grote opkomst voor eerste ondernemersontbijt

OUDENBOSCH - De bouw van de brede school De Schittering kost 1,8 miljoen euro. Voor dat bedrag mag de aannemer het gebouw door middel van een grootscheepse verbouwing klaarstomen voor de toekomst. Het totale kostenplaatje komt op 2,1 miljoen euro. De bijkomende kosten zijn besteed aan zaken als asbestsanering en de architect. De onderwijsstichting draagt ze 46.506 euro bij. “Men wilde graag inbouwkasten, maar meubilair komt natuurlijk voor rekening van de school zelf. Datt.w.v. geldt dus ook in dit geval. Het is hanSparta electrische fiets, €1949,diger om dergelijke kasten nu te plaatsen in plaats van achteraf”, aldus wethouder Paantjens.

en win fantastische prijzen W E E K B L A D

HOOFDPRIJS

W E E K B L A D

1e & 2e PRIJS

Peugeot 108, 5 deurs, Incl 1 jaar lang all-risk verzekering. F. NOUWS

WWW.AUTONOUWS.NL

Soos de Blokhut vanaf nu voorzien van AED BOSSCHENHOOFD - De ouderenbond FEESTELIJKE PRIJSUITREIKING Bosschenhoofd heeft van de gemeente

Halderberge een Automatische Externe Defibrillator gekregen. Het apparaat is opgehangen in soos de Blokhut. Een AED is speciaal te gebruiken als iemand onwel wordt, zoals bij hartproblemen het geval is. Onlangs werd er in de Blokhut een bijeenkomst georganiseerd onder leiding van de heer Ostade, een deskundige op dit gebied. Het belangrijkste is nu dat er altijd personen in het gebouw aanwezig zijn die met het apparaat kunnen werken. Een aantal hebben zich al aangemeld, leden kunt.w.v. € 250,nen zich nog aanmelden. Bij genoeg animo volgt er een tweede bijeenkomst.

ZONDAG 18 DECEMBER OM 17.00 UUR

4e PRIJS 3e PRIJS

OUDENBOSCH - In alle vroegte hadden tientallen lokale ondernemers, leerkrachten en medewerkers van de gemeente donderdagochtend de moeite genomen om naar het Ondernemersonbijt te gaan. Onder het genot van een broodje, een kopje koffie en een sapje konden zij met elkaar van gedachten wisselen over de ervaringen met stagiairs en de mogelijkheden M Istages D D L B bieden U RaanGde Smiddelbare E Bosch &scholieren. V Wasmachine E E R SApple E FOTO iPad, voor stages bij bedrijven en instellingen met als insteek zoveel mogelijk goede aan E te kunnen BRAAKMANN én PETER

FEESTELIJKE PRIJSUITREIKING

G emeenten vragen bij Rijk aanvulling voor uit voering van Participatiewet aan

condensdroger,t.w.v. t.w.v. €1100,€ 549,-

ZONDAG 18 DECEMBER M I D DOM E L17.00 B U RUUR G S E & V E E R S E 8etekort PRIJS Werkplein Hart van West-Brabant kamp met

HALDERBERGE – De gemeenten Roosendaal, Moerdijk, Halderberge, Rucphen en Zundert verwachten dit jaar een tekort te hebben van meer dan vijf procent op de uitkering die zij krijgen vanuit het Rijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Daaronder vallen onder meer re-integratietrajecten Apple iPad, voor mensen met een arbeidsbeperking en het verstrekken bijstandst.w.v.van € 549,uitkeringen. Het Werkplein Hart van West-Brabant voert deze taak uit.

dat er in 2017 geen sprake is van gaten in de begroting: “De verwachting is dat het Rijk meer geld beschikbaar stelt voor de uitkeringen.”Skidome arrangement, t.w.v. € 250,-

4e PRIJS

De vijf gemeenten vormen samen met Etten-Leur sinds 2015 Werkplein Hart van West-Brabant. Etten-Leur is de enige gemeente van het Werkplein die het jaar afsluit met een tekort van minder dan vijf procent op het budget.

Manniën

15

12e PRIJS

BESTAAT

Speciale regeling Het Rijk heeft een speciale regeling in het

9e PRIJS

Van Meer Schoenen, t.w.v. € 200,DA/Prima * 1 per klant

6e PRIJS

7e PRIJS

BESTAAT

12e PRIJS Nordmann 13e PRIJS 10e PRIJS 11ekerstboom PRIJS

13e PRIJS

14e PRIJS

15e PRIJS

Sneller uitstromen bij minimale Hoogte besteding 150 tot De Dinercheque zes gemeenten Wapen hebben van inmiddels Schoenenbon van 25,— Ellen 200cm maatregelen afgesproken om tekorten in Nasssau, t.w.v. € 250,Shoes, t.w.v. € 200,de toekomst zoveel mogelijk te beperken. Zo wil het Werkplein de instroom van menWaardebon 1 minuuut * sen met een bijstandsuitkering beperken VanOorzaken Meer Waardebon Readshop/ doorWaardebon leven geroepen voorSchoenenbon gemeenten die kamzoveelPLUS mogelijkPLUS teMannien, kijken naar wat ieWaardebon Readshop/ gratis winkelen OPEN DI-ZA 10-17 UUR pen met een tekortSchoenen, dat groter is dan vijf€ 200,Het tekort isDA/Prima, mede ontstaan, doordat het mand nog wel voor werk€kan doen. Daarbij t.w.v. t.w.v. € 150,Mannien, t.w.v. 150,DA/Prima, t.w.v. 100,-UURMannien A.S. ZONDAG t.w.v. € 100,bij€12-16 PLUS procent op het totale bedrag dat zij ontvan- Werkplein meer klanten krijgt. Mensen dienen bijstandsgerechtigden sneller uit te gen voor de Participatiewet. Gemeenten met een gedeeltelijke arbeidsbeperking stromen naar werk. Ook zetten de gemeenkunnen dit jaar een aanvulling aanvragen kunnen geen aanspraak meer maken op ten in op leerwerktrajecten en op banen bij het Rijk. Volgens woordvoerder Erik een Wajonguitkering of een plek in de voor mensen met een afstand tot de arWaardebon 1 minuuut Waardebon SchoonWaardebon SchoonJacobs van Werkplein Hart van West- sociale werkvoorziening. Zij komen nu in beidsmarkt. Daarnaast komt er een speciPLUS Mannien, gratis winkelen Beautyvluchtelingen. & heidssalon Beauty & Brabant komen de tekorten, doordat het de bijstand de stij- ale heidssalon aanpak voor voormalige W Eterecht. E K Ook B Lwordt A D t.w.v. € 100,bij PLUS Rijk flink sneed in de budgetten voor ge- ging toegeschreven aan Mannien de verhoging van “Voor deze t.w.v. groep € bereidt more, 100,-het Werkplein more, t.w.v. € 100,meenten: “Dat was bijvoorbeeld in Moer- de AOW-leeftijd en de aanvraag van een een specifieke taal-, leer- en werkaanpak dijk het geval.” HetStart Werkplein verwacht bijstandsuitkering door vluchtelingen met17 december voor participatie re-integratie voor.”Readshop Rucphen, van de aktie: zondag 23 oktober t/m zaterdag Bijen PLUS Mannien,

8e PRIJS

DOOR MONIQUE JANSEN

5e PRIJS

Schoenenbon een verblijfsvergunning.

5e PRIJS

JAAR

‘Werkplein krijgt Manniën meer 9eklanten’ PRIJS

15

Vergunning gemist?

JAAR

DA Drogisterij & parfumerie, Prima huishoud & speelgoed en schoonheidssalon Beauty & more.

W E mogelijk E K B Lgemaakt A D door: Mede Riolering Hoeven Bovendonksestraat duurt langer t elke h €10,u i aan s boodschappen i n dontvangt e ezegel. g iBij o10 zegels Bij u reen is een spaarkaart vol. F. NOUWS WWW.AUTONOUWS.NL

Elke volle spaarkaart is een kanskaart. U heeft dus volop kans! Vind terug op HOEVEN – De aanleg van de riole- Overleg De Samenstichting Hoeven is blij dat de ten en zal de komende tijd de vinger aan ring en de reconstructie van de Bo- gemaakt Na gesprekken is er gemeente heeft geluisterd naar de klach- de pols houden. GEMEENTE NIEUWS GEMIST Mede mogelijk door: tussen beide partijen F. een NOUWS vendonksestraat laat nog even op zich besloten om vanaf nu wekelijks overwww.internetbode.nl wachten. Tijdens het project zijn er leg te voeren tussen gemeente, aannemer & More t h vanude bewoi s i n d e r e g i o onverwachte zaken in de ondergrond en een vertegenwoordiging Tegen inlevering aangetroffen, waardoor het project nu ners aan de Bovendonksestraat. van deze bon en bij is vertraagd. Tijdens dit overleg zal de voortgang en besteding van € 50,uitvoering van het project besproken worplus.nl Raadhuisplein 12 // Rucphen // T: 0165 341281 DOOR DANIËL WISSEL den. Waar nodig kan de communicatie dan Openingstijden: ma-vr 8.30-20.00 // za 8.00-18.00 // zo 9.00-8.00 * Heineken Pils tijdig worden8.30-20.00 bijgestuurd. Openingstijden: ma-vr // za 8.00-18.00 // zo 9.00-8.00 14.99 Om de bewoners, ondernemers en de rest Alle afspraken die tijdens het overleg van Hoeven goed op de hoogte te houden tot stand komen zullen door de vertegenvan de situatie, heeft de Samenstichting woordigers worden teruggekoppeld aan Raadhuisstraat 32 // T: 0165 341281 Hoeven contact opgenomen met de ge- de bewoners. De gemeente zal daarnaast meente. Dit gebeurde naar aanleiding van tijd tot tijd voor een breder publiek Krat 24 flesjes à 30 cl Kadedijk 120 Fijnaart van klachten die de stichting binnen had informatie geven over het verloop van het Max. 6 per klant t. 0168 - 463 763 gekregen. project. WWW.AUTONOUWS.NL

liter 1.11 Krat 24 flesjes à 30 cl

€ 5,- korting

*geldig t/m zon. 4-12-’16

Manniën/

Manniën/

DA, &Prima, Readshop, Beauty & More DA, Prima, Readshop, Beauty More / 99 Heineken Pils Gert Driesen

7.


Bij Esso Vlijmscherpe deal. Ontvang tot 79% korting op Zyliss keukenmessen. Voor elke €10 die je uitgeeft ontvang je één zegel. Je hebt al een keukenmes voor 8 zegels en €2,99 of 8 zegels en maar 199 Esso Extras-punten. Kijk voor meer informatie op esso.nl.

Actievoorwaarden Esso Extras ‘Zyliss keukenmessen’ promotie. Zegels worden van dinsdag 1 november 2016 t/m dinsdag 28 februari 2017 verstrekt bij deelnemende Esso-stations. Inleveren kan t/m dinsdag 14 maart 2017. Alleen bij deelnemende stations, zolang de voorraad strekt. Esso behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en de actie voortijdig te beëindigen. Kijk voor meer informatie op esso.nl/zyliss. Zyliss is a trademark used under license by TCC Global N.V. Esso, het Esso-logo en Energy lives here zijn handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of een van haar dochterondernemingen. Esso Nederland BV, Postbus 1, 4803 AA Breda.


actualiteit

Giel Janssen werd 5,5 jaar geleden benoemd tot burgemeester van Halderberge.

Als voormalig leraar kon Janssen ook met de jongste inwoners goed overweg.

‘ Wát h e b i k g e n o t e n i n H a l d e r b e r ge’

Giel Janssen verlaat zijn burgemeesterspost HALDERBERGE - Op zijn eerste dag als burgemeester van Halderberge ging Giel Janssen met zorgt dat hij nu per 1 december na 5,5 jaar zijn post moet verlaten, maakt hem niet treurig. Hij is een grote glimlach op zijn gezicht naar het gemeentehuis en die glimlach is niet meer weg- vooral dankbaar dat de gemeenteraad hem zo lang respijt heeft gegeven én voor alles wat hij gegaan. Hij heeft enorm genoten van zijn taak als burgervader. Dat de verhuisplicht ervoor heeft meegemaakt in al die jaren. Een terugblik met Giel Janssen... DOOR VERA DE GEUS

In Hoeven zijn de mensen toch net even anders dan in Oud Gastel. Of kijk hoe carnaval gevierd wordt, dat doen ze in iedere kern op hun eigen manier. Dat is mooi om te zien. Ik heb trouwens altijd een zwak gehad voor Stampersgat. Toen ik hier begon werd mij verteld dat dit dorp zich misschien een beetje tekort gedaan voelde, dat ik daar extra aandacht aan moest geven. Het is een grandioos dorp, waar iedereen elkaar kent. Zo’n hecht gemeenschap, dat is echt bijzonder.”

Wat waren de hoogtepunten? “Ik heb het zo ontzettend naar mijn zin gehad hier dat ik bijna zou zeggen dat er niet één moment is dat er echt bovenuit steekt. Ik vond het iedere ochtend heerlijk om te gaan werken en ‘s avonds als ik naar huis reed dacht ik steevast; ‘zo, dat was weer een mooie dag’. Het is werkelijk zo’n boeiende baan. Al die verschillende mensen, al die verschillende onderwerpen... Fantastisch gewoon. Het klinkt een beetje zoetsappig, maar ik genoot het allermeest van de bezoekjes aan echtparen die zestig jaar getrouwd waren. De manier waarop zij vertellen, de bijzondere dingen die ze in hun leven hebben meegemaakt, de kinderen die bij die bezoekjes zaten en verhalen te horen kregen die zelfs zij niet kenden. Dat was zó leuk. Maar ook heb ik genoten van raadsinformatiepodia, de rol als voorzitter vond ik prachtig om te doen.” Wat was het dieptepunt in uw carrière? “De ontvoering van het meisje uit Oudenbosch. Dat komt echt iedere week wel een keer in mijn gedachten terug. Waar je ook komt, iedereen weet nog precies hoe dat gegaan is. Hoe heftig dat het was.

Hoe kijkt u tegen uw afscheid aan? “Wat mij betreft was ik na een afscheid van de ambtenaren gewoon weggegaan. Ik vind het nogal wat, zo’n bijzondere raadsvergadering. Ik ben wel blij dat ik bij een afscheidsreceptie nog inwoners de hand kan schudden. Mijn afscheid op zich vind ik niet emotioneel, want ik ben vooral dankbaar. Kijk, ik wist dat ik als burgemeester binnen een jaar hier moest komen wonen. Dat ons huis maar niet verkocht werd, is enorm spijtig, want dat betekende dat ik uiteindelijk om die reden moest vertrekken. Als het aan mij had gelegen, had ik hier tot mijn zeventigste gezeten. Toch ben ik vooral blij dat de raad mij toch vijf jaar respijt heeft gegeven. Mijn opvolger krijgt hoe dan ook een fantastische gemeente. Ik wens haar veel plezier en lol.”

‘Ik denk nog wekelijks aan die ontvoering’

‘Ik ben dankbaar voor het respijt dat ik heb gekregen’

Het heeft echt hele diepe sporen achtergelaten in de samenleving. Het is iets wat niet om te draaien is, dan zit je echt wel met je handen in het haar. De angst die er was, was enorm indrukwekkend. Iedereen was de klus kwijt, maar wist wel alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat er gebeurde wat er moest gebeuren. Ik ben daarna nog een paar keer bij het gezin geweest. Het gaat nu goed met ze, maar wat was het een verschrikking.”

Wat gaat u zelf doen? “Dat moet je aan mijn vrouw vragen. Die heeft een lijst met klussen liggen die al lang hadden moeten gebeuren. Nee hoor, dat is een grapje. Ik wil met meer regelmaat gaan koken. Dat doe ik al in de vakanties en in de weekenden, maar dat wil ik meer gaan doen. Daar geniet ik van. Ook wil ik weer gaan schilderen en een studie oppakken, mijn kennis ophalen op het gebied van de Middeleeuwen, dat soort dingen. Qua werk staat het waarnemerschap hoog op mijn verlanglijstje, dat zou ik heel graag nog doen. Er zijn echter héél veel mensen die dat willen dus of dat gaat lukken is de vraag. Ach, dat is ook geen must, want mijn agenda zal zich straks vanzelf gaan vullen.”

Waar heeft u spijt van? “Ik heb nergens spijt van, maar er zijn wel dingen waarvan ik achteraf denk dat we dat beter anders aan hadden kunnen pakken. Een daarvan is het hele azcgebeuren. Er is zoveel ophef ontstaan, onder andere

Het AZC-debat ging Janssen niet in de koude kleren zitten.

omdat we bij de gemeente vergeten waren om een brief van COA, dat met ons in onderhandeling wilde, te beantwoorden. Mede door al die publiciteit die toen ontstond zijn er de meest wilde verhalen de wereld in gegaan met alle gevolgen van dien. Maar als je kijkt wat het uiteindelijk heeft opgeleverd, een raad die gezamenlijk één besluit neemt, dan is het toch ergens goed voor geweest.” Waar bent u trots op? “Er zijn een heleboel dingen gebeurd, we hebben als gemeente zoveel stappen gezet. Dat is iets om trots

Janssen draaide zijn hand niet om voor lastige opdrachten.

op te zijn, maar dat ben ik dan niet op mezelf. Dat doen we namelijk allemaal samen. We zijn echt samen bezig. De ambtenaren zijn enorm bevlogen en ontzettend enthousiast. Die gedrevenheid van al die mannen en vrouwen maakt me trots.” Wat is uw gevoel bij Halderberge? “Als aardrijkskundeleraar was ik meteen al gecharmeerd van het feit dat je alle landschappen die in Nederland te vinden zijn, ook in Halderberge terug ziet. In iedere kern is het anders. Net zoals wat betreft de inwoners.

De bezoekjes aan 60 jaar-gehuwden waren zijn favoriete onderdeel in de agenda. PaGiNa 3


Wij staan voor u klaar Private Banking bij de Rabobank Heeft u vragen over uw vermogen, uw pensioen of uw risico’s op het gebied van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden? Wij hebben de kennis en expertise om u te adviseren.

Kijk op rabobank.nl/privatebanking of bel (076) 513 44 44. Een aandeel in elkaar

met advies over uw vermogen.


actualiteit

Column Addo Sprangers

Gevaarlijk

Aan het nemen van selfies kleeft niet zelden enig gevaar. Tenminste: als je het een klein beetje serieus aanpakt. Wil je scoren met een selfie, dan kun je echt niet komen aanzetten met een doodgewoon huis-tuin- en keukenzelfportretje. Neen, er moet de originaliteit, lef en onvervaardheid van uitgaan. Sommige selfiemakers doen dat door zich te fotograferen op gevaarlijke plekken of in situaties die de gewone sterveling bij voorbaat doen huiveren van angst. De voorbije jaren hebben sommige selfiemakers daarbij gedemonstreerd dat zij òf helemaal geen vrees kennen òf ergens een draadje los hebben zitten. Door bijvoorbeeld al kiekjes nemend van een klif te springen in de hoop dat de waterpartij beneden de val voldoende zal breken, noodzakelijk om later zelf te kunnen genieten van in het luchtruim genomen selfie. Ook altijd leuk is een selfie met de grizzly die achter je rug staat na te denken of hij je in één keer of toch maar gewoon in twee keer volledig zal verscheuren. Eveneens spectaculair is een selfie waarbij je, al surfend op het dak van een hogesnelheidstrein, met wapperende manen jouw stijlvolle moves voor het nageslacht vastlegt. Een foto op de rails zelf met in de rug een snel naderende locomotief is zeker zo stoer. Check vooraf echter wel even of je veters goed vastzitten, want al struikelend wordt jouw selfie er bij het op het laatste moment wegspringen waarschijnlijk niet mooier op. Je moet achteraf uiteraard wel een beetje kunnen opscheppen over het verhaal achter die adembenemende selfie. Iets veiliger is het dan ook om samen met een beroemd persoon te poseren voor een selfie, al is het niet ondenkbaar dat dat laatste straks een stuk moeilijker wordt. Onze eigen premier Mark Rutte werd afgelopen maand immers aardig in verlegenheid gebracht nadat hij vriendelijk poseerde met naar later bleek een veroordeelde moslimextremist. Wayne Rooney, aanvoerder van het Engelse nationale voetbalteam, overweegt inmiddels om helemaal niet meer met fans op de foto te gaan nadat er plotseling selfies in de media opdoken met hierop een zichtbaar beschonken Rooney op een bruiloftspartij. Mijn fans kunnen gerust zijn: ik sluit me hier niet bij aan. Sterker nog: ik blijf met jullie poseren. Zelf selfies maken doe ik echter al lang niet meer. Veel te gevaarlijk. Wie de selfie hierboven ziet, kan me daar alleen maar gelijk in geven.

Colofon

Hoofdkantoor Molenstraat 17a-1, 4881 CP Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Halderbergse Bode H_bergse Bode Redactie Vera de Geus Correspondenten Els Rommers, Johan Wagenmakers en Luelle Koop Acquisitie Rick Nelemans Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties dinsdag 09.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s dinsdag 07.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111 Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 48

De oplossing van deze puzzel is in week 49 te vinden op www.internetbode.nl

‘Ik voel me vereerd met deze hoge plek op de lijst’

Hoevenaar Bas van ‘t Wout op dertiende plaats VVD-kieslijst HOEVEN - Bas van ‘t Wout is door de landelijke VVD op de dertiende plaats van de kieslijst gezet. Dat betekent dat de Hoevenaar zo goed als zeker in de Tweede Kamer zal blijven. Van ‘t Wout vindt het naar eigen zeggen een enorme eer dat hij op zo’n hoge plaats op de lijst is gezet. Bij de vorige verkiezingen stond hij op de 27ste plaats. “Dat ik nu zoveel hoger sta, vind ik een groot compliment. Ik ben enorm blij dat ik de kans weer krijg om ons land steeds wat mooier te maken”, zegt hij. DOOR VERA DE GEUS Bas van ‘t Wout woont sinds enkele jaren in Hoeven waar hij met zijn vrouw en twee kinderen een nieuwbouwwoning kocht. Hij is Tweede Kamer-lid, maar kiest er heel bewust voor om niet in de Randstad te wonen, maar in de gemeente Halderberge. “Ik woon hier sinds een paar jaar en hoewel ik enorm veel kilometers af moet leggen voor mijn baan, hebben wij er werkelijk nog geen seconde spijt van gehad dat we hier zijn gaan wonen. We hebben een fijn leven in Hoeven en ook voor de kinderen is het er heerlijk. We hebben een hele leuke wijkvereniging, de kinderen zitten bij verenigingen en zo hebben we veel mensen leren kennen. Vanwege mijn werk heb ik momenteel niet de tijd om zelf ook actief te worden in Hoeven, maar als het even kan, geniet ik wel van de saamhorigheid en activiteiten.” School Van ‘t Wout heeft als kamerlid een meer dan intensieve baan, maar weet dat dankzij goed plannen, zijn vrouw, oppas en schoonouders goed te combineren met zijn gezin. “We hebben voor het hele jaar een excel-sheet waarin precies staat wie waar moet zijn en dat werkt meestal. Van dinsdagochtend vroeg tot donderdagavond laat ben ik in sowieso in Den Haag en ik overnacht daar vaak ook. De andere dagen en weekenden zijn gevuld met afspraken, bijeenkomsten door het hele land, werkbezoeken en vooral ook veel lezen. Dat probeer ik zo strak te plannen dat ik soms tussendoor ook even bij de kinderen kan zijn of ze bijvoorbeeld naar school kan brengen of halen. Korte lijnen Van ‘t Wout volgt ook de lokale VVD op de voet. “Bijzonder dat er een raadslid, een statenlid en een Tweede Kamerlid van de

VVD in Hoeven wonen. Dat is een enorm voordeel, juist voor de mensen uit Halderberge. De lijntjes zijn kort. Zo hebben we bijvoorbeeld Kamervragen kunnen stellen over de dienstregeling van de NS die nadelig uitpakte voor de Halderbergenaren.” Aantrekkelijk De Hoevenaar maakt werkweken van zestig tot zeventig uur, maar toch staat hij te springen om nog een periode in de Tweede Kamer door te brengen. “Het bevalt zo goed.

Het is bijzonder hard werken, maar ik vind het fantastisch om iedere dag weer bij te mogen dragen aan het mooier maken van ons land. Geen dag is hetzelfde. Ik doe nu sociale zaken en arbeidsmarkt en dat is wel een portefeuille die goed bij me past. Er ligt nog een grote uitdaging. Bijvoorbeeld om het voor kleine ondernemers veel minder risicovol en duur te maken om personeel in dienst te nemen, Ik heb het gevoel dat ik nog niet klaar ben dus om die reden ben ik enorm blij dat ik zo hoog op de lijst sta.”

Geschikte binnenlocaties moeten jeugd aan het sporten houden

Jongerenwerk Halderberge dringend op zoek naar binnenlocaties HALDERBERGE – Jongerenwerk Halderberge, onderdeel van Surplus Welzijn, zoekt binnenlocaties om sportactiviteiten in de gemeente door te kunnen laten gaan. Vanwege de aankomende winterperiode is het van belang dat er in elk dorp van de gemeente binnenlocaties worden gevonden zodat de jeugd toch kan blijven sporten. Suzanne van Merrienboer, jongerenwerker bij Surplus Welzijn, hoopt dat er snel een oplossing wordt gevonden voor de sportende jeugd. DOOR DANIËL WISSEL Jongerenwerk Halderberge is verantwoordelijk voor het jongerenwerk in de gemeente Halderberge en organiseert sport- en spelactiviteiten voor de jeugd van tien tot en met vijftien jaar. Hierbij kan je denken aan voetbal, trefbal, slagbal en ga zo maar door. Surplus Welzijn heeft momenteel twee jongerencentra tot haar beschikking. Een in Oudenbosch, Tune Inn en een in Bosschenhoofd, All-in One. Jongeren kunnen hier te allen tijde naar binnen lopen om elkaar te ontmoeten, maar de jongerenwerkers zetten zich ook actief in om de jeugd te ontmoeten. “Wij zoeken jongeren op in hun leefomgeving, dat kan zijn op een hangplek, op school of bij speeltuintjes of trapveldjes”, zegt Van Merrienboer.

© www.sudokusite.nl

Bas van ‘t Wout is door de landelijke VVD op de dertiende plaats van de kieslijst gezet. ARCHIEFFOTO

Plezier Door de winterperiode en de bijbehorende temperaturen en regenbuien komt het te vaak voor dat de activiteiten moeten worPaGiNa 5

den afgezegd, vandaar dat er nu naar een oplossing wordt gezocht. “ Ons motto voor de sport- en spelactiviteit is: Sporten is gezond en sporten is ‘fun’. Daarom vinden we het belangrijk dat we ook in de wintermaanden lekker bezig kunnen zijn.” Daarnaast hopen de jongerenwerkers met de activiteiten de jeugd dichter bij elkaar te brengen en te verenigen. “Het is een mooie gelegenheid voor deze doelgroep om elkaar op de pleintjes of sportzalen te ontmoeten en samen te zijn”, zegt de jongerenwerker. Succes Ondanks het feit dat er al gebruik gemaakt kan worden van enkele kleine zaaltjes, zoals van basisscholen, is dat niet genoeg om de activiteiten door te kunnen laten gaan. “Die zaaltjes zijn helaas niet groot genoeg om een leuke en sportieve activiteit neer te zetten. Je moet hierbij echt denken aan de grootte van een sporthal.” Van Merrienboer merkt dat de activiteiten aanslaan bij

de jeugd en dat er veel animo voor is. Ze hoopt dan ook dat ze de kinderen niet teleur hoeven te stellen de komende maanden. “We hopen te bewerkstelligen dat onze activiteit net zo een succes zal zijn als buiten op de pleintjes en dat deze activiteit in de winterperiode ook gewoon door kan blijven gaan”, zegt ze hoopvol. Hulp Jongerenwerk wordt ondersteund door vrijwilligers die helpen bij het opzetten en begeleiden van de activiteiten. “Zonder hen zouden we het niet kunnen, we willen allemaal heel graag. Het wachten is nu alleen nog op binnenlocaties, zodat het sporten zo snel mogelijk weer opgepakt kan worden.” Tot op heden is het dus nog niet gelukt om geschikte binnenlocaties te regelen, omdat Surplus Welzijn afhankelijk is van subsidies en weinig tot geen budget heeft. Mocht u kunnen helpen of iemand weten die kan helpen kunt u contact opnemen via surpluswelzijn.nl of de Facebookpagina van Jongerenwerk Halderberge.


‘Ik ben geen ivoren toren-type’

KORT BEDRIJVIG

Johan van den Buijs neemt na 42 jaar Eerste franchisevestiging afscheid van het onderwijs KwikFit opent in Oud Gastel HALDERBERGE – In zijn jeugd had Johan van den Buijs de ambitie om kok te worden, maar uit praktisch oogpunt werd het uiteindelijk een studie aan de Pedagogische Academie. Dat bleek een schot in de roos. “Vanaf dag één voelde ik me een onderwijzer”, blikt hij in een persoonlijk gesprek terug op zijn carrière. Zijn verbindende kwaliteiten zorgde er al snel voor dat hij bestuurlijke functies ging vervullen en aan menig ontwikkeling op het onderwijsvlak een bijdrage mocht leveren. Bovendien kwam er een breder financieel draagvlak. Maar bovenal konden we blijvend kwalitatief goed onderwijs garanderen. Daar draait het ten slotte allemaal om. We smolten samen tot de Borgesiusstichting, waarvan Jos Krebbekx en ik aan het roer stonden. Wij hebben bewezen dat twee kapiteins op een schip prima kunnen samenwerken. Ieder heeft zijn portefeuille en we vullen elkaar aan. Ik ben trots op de kracht en kwaliteit van de Borgesiusstichting. We hebben maar liefst 375 medewerkers in dienst en zijn daarmee niet alleen de grootste regionale werkgever, maar ook een serieuze speler op de onderwijsmarkt.”

Johan van den Buijs neemt afscheid als bestuurder van de Borgesiusstichting en stichting Spelen = Leren. FOTO ELS ROMMERS

DOOR ELS ROMMERS “De Hotelschool lag in Maastricht en dat was wel erg ver voor een jonge knul uit Zundert”, verklaart Johan van den Buijs zijn switch in studiekeuze. “In de tijd dat ik afstudeerde, lagen de onderwijsbanen niet voor het oprapen, maar doordat ik niet in militaire dienst hoefde, was ik het dieptepunt net voor en kon ik meteen aan de slag op de Antoniusschool in mijn geboorte- en woonplaats. Toen het hoofd van de school afscheid nam, volgde ik hem op. Rond die periode deed de wet op het basisonderwijs z’n intrede, waardoor het kleuter- en het basisonderwijs samensmolten en ik tot directeur benoemd werd.” Barlake “De scholen groeiden hard destijds. Al snel was ik directeur van nog een school in Achtmaal. Op een gegeven moment was de keuze om de afzonderlijke scholen

binnen de Zundertse gemeente onder één bestuur onder te brengen onvermijdelijk en daarmee was de Stichting Primair Onderwijs Zundert een feit”, aldus Johan. “Daarvan werd ik bovenschools directeur, een taak die ik samen met een collega heb ingevuld. Hoewel ik mijn werk met plezier deed, begon het ongeveer tien jaar geleden toch te kriebelen. Ik wilde een nieuwe uitdaging. Die vond ik bij Stichting Barlake die een nieuwe algemene directeur zocht. Daar dacht ik tot aan mijn pensioen te zullen blijven, maar het pakte anders uit.” Fusie “Want vier jaar later klopte de Rucphense Stichting Professor Gielen bij het Barlake aan”, legt Johan uit. “Kijkend naar de toekomst wilden zij hun krachten met Stichting Barlake bundelen. Door te fuseren bleven beide partijen eventuele krimp voor en konden alle leerkrachten hun baan behouden.

Dienstbaar “Naast de 17 basisscholen, valt ook de stichting ‘Spelen = Leren’ onder ons bestuur. Hierin zijn de BSO en de peuterspeelzalen ondergebracht. Ook op dat gebied heeft het onderwijs veel ontwikkelingen doorgemaakt. Steeds weer moet je de verbinding zoeken en aangaan. Met z’n allen, want dit kun je niet alleen”, benadrukt Johan. “Als bestuurder moet je het belang van de organisatie voorop laten staan. Je moet dienstbaar en zichtbaar zijn. Dat ik voor de klas heb gestaan, heeft zeker een rol gespeeld in mijn manier van leidinggeven. Van dichtbij heb ik ervaren hoe groot de invloed is van de leerkracht en de kwaliteit van de lesmethoden.” Afscheid Deze week neemt de 63-jarige Zundertenaar afscheid van het onderwijs. “Omdat er bestuurlijk ontwikkelingen staan te gebeuren, was het voor mij een logisch moment om te stoppen. Vol vertrouwen geef ik het stokje door aan Robert-Jan Koevoets. Ik begon 42 jaar geleden op een basisschool en daar eindig ik ook. Mijn afscheid vindt plaats op ’t Bossche Hart in Bosschenhoofd. Wat ik hierna ga doen, zie ik wel. Vervelen zal ik me zeker niet. Mijn vrouw en ik houden van reizen en wandelen. Daarnaast blijf ik toezichthoudend bestuurder van het Zundertse zwembad en kan ik eindelijk eens wat anders dan vakliteratuur lezen!”

OUD GASTEL - KwikFit opent in Oud Gastel de eerste franchisevestiging in haar ruim dertig jarige geschiedenis in Nederland. Autoservicebedrijf Govers heeft de primeur en gaat verder onder de naam KwikFit Govers. Tot nu toe had KwikFit 175 eigen KwikFit-vestigingen verspreid over alle grote steden in Nederland. Nu wil KwikFit verder groeien door het netwerk uit te breiden met franchisevestigingen in kleinere plaatsen tot 20 duizend inwoners. KwikFit brengt technische ondersteuning, marketingkennis en inkoopvoordelen mee voor potentiele franchisenemers. “We denken dat onze sterke merknaam samen met het netwerk van een lokale ondernemer een gouden formule is voor beide partijen,” aldus Martin Post, algemeen directeur KwikFit Nederland. KwikFit is van een fastfitter doorgegroeid tot de grootste RDW-erkende keuringsinstantie van Nederland en automobilisten kunnen bij het bedrijf terecht voor volledig auto-onderhoud, van het vervangen van distributieriemen en koppelingen tot een ruitreparatie, en van remmen tot aircoreparatie. Eric Govers reageert enthousiast op de samenwerking: “We hebben de afgelopen 26 jaar een uitstekende naam opgebouwd hier in de regio. Mensen weten dat ze bij ons terecht kunnen voor compleet auto-onderhoud en voor uitstekende service. Door ons aan te sluiten bij de KwikFit formule kunnen we profiteren van het schaalvoordeel van een internationaal autoservicebedrijf en ook nog nieuwe klanten naar ons bedrijf trekken via de website van KwikFit waarop je straks heel eenvoudig een afspraak bij ons kunt inplannen.” KwikFit Govers, Standerdmolen 12, 4751 VJ Oud Gastel, 0165-514368, info@kwikfitgovers.nl, www.kwikfit.nl

Alzheimer Nederland OUDENBOSCH - In de week van 7 tot 14 november was de jaarlijkse collecte van Alzheimer Nederland.

Als organisator van de collecte in Oudenbosch was ik blij dit jaar een nieuwe collectante te verwelkomen. Ze was nog jong 16 jaar en is vol goede moed deze week ingegaan. Toen ze de bus bij me kwam inleveren heb ik haar gevraagd samen de opbrengst te tellen. Dat deed ze graag en we hebben even over de collecte en haar motivatie om dit te doen kunnen praten. Het was een hele bijzondere ervaring geweest om dit te doen vertelde ze. Haar motivatie was om

ook een iets goeds voor een ander te doen, en omdat haar Oma ook met de ziekte te maken had. Haar moeder heeft de eerste tijd even met haar mee gecollecteerd en dat is heel fijn dat zij haar op weg heeft geholpen. Ze vond het vooral fijn dat toch heel veel mensen hadden gedoneerd. De opbrengst van haar bus was dan ook bijna 100 euro en dat is in deze tijd zeker heel bijzonder. Wij zijn blij met alle collectanten. Graag zien we nog meer collectanten vanaf 16 jaar is iedereen welkom om te collecteren. Meld je aan bij Jacinta de Veth 06-57223285. De opbrengst van de collecte voor Alzheimer Nederland is dit jaar in Oudenbosch € 1.188,93.

BEDRIJVIG NIEUWS

- ADVERTORIAL -

Culturele hotspot in Rucphen

Lijst IN en Galerie TON in oude raadhuis RUCPHEN - Het oude gemeentehuis van Rucphen wordt omgetoverd tot een culturele hotspot. Eind maart 2017 opent daar de deur van Galerie TON, lijstenmakerij en restauratieatelier Lijst IN en een restaurant met ijssalon. DOOR FRED SCHUCH De bouwwerkzaamheden aan het oude raadhuis zijn in volle gang. Een dikke blauwe slang ligt in de deuropening van het karakteristieke torentje. Er stroomt water uit. Binnen is Ton Jaspers druk bezig in zijn lijstenmakerij. Raadhuisstraat Ton en zijn vrouw Anja werden in 2009 de trotse eigenaars van Lijst IN in Roosendaal. Sindsdien maken ze maatwerk lijsten, restaureren ze schilderijen en lijsten en verkopen zij unieke kunstwerken. “Bij kunst moet op de één of andere manier een vonk

overslaan”, vindt Ton. “Dat is een randvoorwaarde om er jaren van te kunnen genieten.” Ongeveer anderhalf jaar geleden werd de overstap naar de Rucphense Raadhuisstraat bekend gemaakt. “In Roosendaal waren we een lijstenmakerij waar je ook kunst kon kopen”, legt Ton uit. “Hier in Rucphen willen we een splitsing maken tussen een lijstenmakerij en een hoogwaardige galerie: Galerie TON. We hebben exclusieve afspraken met kunstenaars uit binnen- en buitenland. Dat was voorheen wat lastiger. Zij verwachten namelijk wel iets van een galerie. Met de grote zalen in het oude raadhuis kunnen we ze veel meer bieden.” Kunst kopen doe je bij Galerie TON niet zomaar. “We bieden onze klanten een landelijke thuiskijkservice, want een schilderij koop je in je eigen huis. Dus nemen we het stuk graag mee naar de klant.” Kennismaken met kunst “Er komt ook een restaurant met ijssalon in

het gebouw. Zij maken gebruik van streekproducten en biologische ingrediënten. Aan de presentatie van de gerechten wordt extra aandacht besteed. We vullen elkaar echt aan.” Ton legt uit dat ze bij exposities en evenementen gebruik gaan maken van de catering van de inpandige buren, terwijl er in het restaurant en ijssalon kunst wordt getoond. “Zo kunnen gasten alvast kennismaken met de werken uit de galerie.” Herinneringen maken Er worden bij Lijst IN niet alleen posters, foto’s en schilderijen van een passende lijst op maat voorzien. “We willen herinneringen maken. Je kunt (oude) persoonlijke spullen in een doos bewaren, maar als je het op een bijzondere manier inlijst, wordt je er iedere keer aan herinnerd. Of het de bril van je opa is, of de voetbalschoenen van je vader, het maakt niet uit. Sommige dingen hebben een emotionele waarde en die wil je bewonderen en goed bewaren.”

Ton Jaspers showt een ingelijste steen uit concentratiekamp Auschwitz. Een sepia achtergrondfoto, betonnen binnenlijst met ruwe sloophouten buitenlijst en een stuk verroest prikkeldraad met een gescheurd stukje stof aan de buitenkant afgemonteerd, geven het een indrukwekkende sfeer. FOTO FRED SCHUCH

Galerie TON en Lijst IN, Raadhuisstraat 27, 4715 CB Rucphen, 0165 561538, www.galerieton.nl en www.lijst.in PAGINA 6


lief en leed

Familieberichten

Verder van de wereld af elke dag een beetje Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. Het was fijn om dit samen voor je te mogen doen. Op 26 november 2016 is overleden mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Weekenddiensten Alleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112.

Maria Carolina Cornelia Vos - Sep

Huisarts Huisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 - 50 40 444, Bredaseweg 171. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee. Apotheek Buiten de openingstijden van Apotheek Hoeven en Oudenbosch wordt waargenomen door Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, 4872 LA Etten-Leur, Tel: 076 502 56 50. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Wijkzuster Telelefoon 0165 - 54 66 13 Dierenartsenpraktijk De Vierschaar Vierschaarstraat 7, 4751 RP Oud-Gastel, tel. 0165 330 466. 24 uur bereikbaar. Dierenartsgroep West-Brabant Gezelschapsdieren tel. 076 501 2928/501 6915. Landbouwhuisdieren en paarden tel. 076 501 3645/596 1333.

echtgenote van

Ad Vos Zij overleed in de leeftijd van 66 jaar. Ad Robert en Carla Yoran Romay en Lars Joyca en Danny Angelique en Jack Rody en Lieveke

Surplus Zorg thuiszorg Passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl

Zellebergen 69, 4731 NZ Oudenbosch U kunt afscheid nemen van Mieke in het uitvaartcentrum van Monuta De Groen, Parklaan 5 te Oudenbosch, op woensdag 30 november van 19.00 tot 19.30 uur.

Openingstijden

Gemeente Halderberge Parklaan 15 4731 GJ Oudenbosch Tel: 14 0165 Maandag 12.30 tot 19.30 uur Dinsdag 08.30 tot 12.30 uur Woensdag 12.30 tot 19.30 uur Donderdag 08.30 tot 12.30 uur Vrijdag 08.30 tot 12.30 uur

De crematieplechtigheid wordt gehouden op donderdag 1 december om 17.00 uur in de aula van crematorium Zegestede, Ionweg 12 te Roosendaal.

Na afloop is er gelegenheid de familie persoonlijk te condoleren in de koffiekamer van het crematorium.

Even een klein half uurtje onthaasten! Maak eens een afspraak bij:

e Veilig d re e k n o d ? dagen in ! jdig ti l te s e B

“De Kapper”Ad van Lieshout

• Poorten (ook automatisch) • Industriële hekwerken • Gaashekwerken • Sierhekwerken • Balkonhekken

Rucphensebaan 58, 4714 RE Sprundel Tel. 0165 - 383817 www.verstijlenhekwerken.nl

Herenkapsalon | St. Janstraat 33 | 4741 AM Hoeven | 0165 506017

Showroom ook zaterdagochtend geopend!

Nog maar 1 twee-onder-een-kapwoning beschikbaar die voldoet aan jouw wensen Inspraak in de grootte, indeling en afwerking!

Locatie: Groene Woud, Oudenbosch Kaveloppervlakte: ca. 258m2 Inhoud woning: ca. 440m3

Start bouw:

rond april 2017 Kosteloze verplaatsingen | vloerverwarming | dubbele tuindeuren | stompe binnendeuren zonder bovenlicht vrijstaande berging | zinken hemelwaterafvoeren | diverse stelposten | tuin op zuidoosten

En dat al voor € 241.500,- vrij op naam! T. 040-242 32 23

E. info@vastgoedregisseur.nl

/samenbouweninOudenbosch

Kerst bij het Bloemen Perron station Oudenbosch

Volop kerststukjes, alles uit eigen hand (voor als u eens wat anders wilt) Hét adres voor al uw bloemwerk, (kamer)planten en aanverwante artikelen. 3 stelen Amarylissen voor 65,- (div. kleuren) Ook voor uw rouw- en trouwarrangementen. het Bloemen Perron Stationstraat 7 4731 GM Oudenbosch ma t/m za van 09.00 tot 17.30 uur

Zondag 18 dec. koopzondag van 10.00 tot 16.00 uur


KORT BEDRIJVIG

Hulp en ondersteuning

Graag Gedaan helpt u graag

Van Marktkoopman naar online versspecialist

HALDERBERGE - De vrijwilligers van Graag Gedaan kunnen u helpen en ondersteunen bij zaken zoals: kleine klussen in en om de woning en tuin, hulp bij het doen van boodschappen, vervoer met begeleiding naar huisarts OUDENBOSCH - Marcus Teunissen of ziekenhuis, leren omgaan met computer of tablet, administratieve ondersteuning. Winterklaas Ook de tuin van mevrouw de Bont vergde enig onderhoud. En zij deed hiervoor opnieuw een beroep op Graag Gedaan In de daarop volgende periode kwam vrijwilligster Marlotte hiertoe haar bijdrage leveren. En in een later stadium kwam vrijwilliger Marius nog eens langs voor het grovere snoeiwerk. Uit eigen waarneming kan ik verzekeren, dat alles er weer keurig uitziet in de op zich al prachtige tuin van mevrouw de Bont. Alles is winterklaar. Mevrouw de Bont is zeer tevreden over het werk, dat Marius en Marlotte hebben verricht.

Het bankje van mevrouw de Bont in elkaar gezet door Graag Gedaan

Hoe werkt het in de praktijk? Mevrouw de Bont besloot een tuinbankje aan te schaffen. Een bouwpakket(je). Met als bedoeling en uitdaging het tuinbankje ook zelf in elkaar te zetten. Zij ging ook energiek aan de slag. Maar het bleek toch allemaal minder eenvoudig. Na een aantal pogingen vond zij het toch verstandiger hulp in te roepen. Omdat zij toch vooral op zichzelf is aangewezen, besloot zij een beroep te doen op de diensten van Graag Gedaan.

Zij had hierover gelezen in de KBObode Hoeven “voor elkaar actief”. Vakkundig en snel Via het centrale telefoonnummer 0168–33 18 33 legde zij haar probleem uit. Dit contact verliep prima en praktisch, want zij werd daaropvolgend snel benaderd door vrijwilliger Marius van Graag Gedaan. Er werd een afspraak gemaakt en Marius heeft het bankje vakkundig en snel gemonteerd.

Bescheiden bijdrage Een bijkomend en zeer belangrijk aspect van het contact met de vrijwilligers van Graag Gedaan is, dat zij weer in contact kwam met mensen en bij het drinken van een kopje koffie haar verhaal weer eens kwijt kon. Gewoon even kletsen. Graag Gedaan vraagt een bescheiden bedrag van € 2,50 per half uur. Een bedrag dat niet de vrijwilliger ontvangt, maar dient als tegemoetkoming in de algemene kosten. De vrijwilligers doen hun werk volledig belangeloos. Graag Gedaan zoekt nog collega’s voor Marius en Marlotte. Als u zich wilt aanmelden als vrijwilliger of van de diensten van Graag Gedaan gebruik zou willen maken, dan kunt u contact opnemen met het loket van Surplus: Bel: 0168–33 18 33.

Winkelcentrum 11 - Etten-Leur 076-5012941 www.juweliermekes.nl

Verspreid uw folder via Weekblad de Bode! Uitgebreide mogelijkheden van ontwerp en drukken tot op de deurmat. Kijk voor meer informatie op www.internetbode.nl/folderverspreiding of neem geheel vrijblijvend contact op met Huub Aarts, tel. 076-5998111

Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ kijkt tevreden terug

‘Smidje Verholen’ weet de juiste snaar te raken OUID GASTEL - Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ had haar algemene ledenvergadering (ALV) in Café ‘Onder de Toren’ op donderdag 24 november.

Soms schoof ‘Smidje Verholen’ aan tafel bij het aandachtige en enthousiaste gehoor

waren momenten dat de aanwezige leden van de heemkundekring bijna aanschoven bij de Folk Formatie, wanneer zij een onderwerp ten gehore brachten. Meestal zijn lezingen aan de korte kant, omdat de concentratieboog bij het publiek niet eindeloos kan worden opgerekt. Op deze avond kon de voordracht echter niet lang genoeg duren en werden de sprekers/ zangers/muzikanten met een langdurig applaus beloond voor hun zowel inhoudelijk als qua presentatie uitmuntende voordracht. Tijdens het vergadergedeelte werd nog eens de aandacht gevestigd op het grote succes van de fototentoonstelling ‘Gezinnen XXL’, in de wandelgangen ook wel ‘Grote Gezinnen’ genoemd. Panelen raken steeds voller, maar er is nog steeds plaats voor nieuwe foto’s. Afgelopen week kon de heemkundekring de foto’s toevoe-

Toekomst Idee Steeds meer mensen doen online hun aankopen of zoeken informatie en inspiratie op via het internet. Het was voor ons dan ook geen moeilijke beslissing om onze huidige website om te bouwen naar een online shop. De hoofdzaak is dat mensen groente en fruit uit de streek kunnen kopen voor een zeer voordelige prijs. Tevens kun je er recepten vinden die aansluiten bij ons assortiment en die dan meteen ook online besteld kunnen worden. Horeca Onze website is niet alleen voor de consument maar ook voor horeca en bedrijven. Samen met onze horeca partners hebben we ons systeem zo ingericht dat er snel en makkelijk via alle mobiele apparaten te bestellen is. Wat nog te bereiken? We willen in de toekomst meer gaan samenwerken met voedingscoaches, sportinstructeurs en diëtisten. Om mensen makkelijk een gezond, compleet pakket te leveren dat aansluit bij wat een gezin nodig heeft. Hiervoor zijn we in samenwerking met het bedrijf Haver&Monder conceptontwikkeling, waarmee we in 2017 een nieuw concept lanceren. Ben je nieuwsgierig geworden, neem eens een kijkje op www.deverseverleiding.nl

KORTE BERICHTEN

HOEVEN Geslaagd: Op 15 november ontving Bo van Domburg, inwoonster van Hoeven, aan de universiteit van Maastricht haar bachelor diploma bio medische wetenschappen. Zonnebloem: De laatste Zonnebloem Bingo-middag van dit jaar wordt gehouden op donderdag 8 december om 13.30 uur in zaal ‘De Troubadour’ St. Janstraat 21 te Hoeven.

KBO afdeling Hoeven

Iedere 50-Plusser zou zich aan moeten sluiten

Uitgeverij de Bode, dé nummer 1 in effectief huis-aan-huis bereik

Deze locatie was bewust gekozen, omdat er na de pauze een bijzondere lezing zou plaatsvinden die meer past bij een herberg, dan bij een museumzaal. Meestal wordt het vergadergedeelte kort gehouden om een lezing de ruimte te geven die hij verdient. Voorzitter Leo van Leengoed wist de vergadering snel af te ronden en daar was alle reden toe. Gelagkamer moest immers in gereedheid gebracht worden voor een optreden van de Folk Formatie ‘Smidje Verholen’. De 6-koppige groep bracht een programma ten gehore, dat mag worden bestempeld als een vocale lezing met muzikale ondersteuning. Er werd met verve ingegaan op regionale wederwaardigheden die veel aanwezigen bekend in de oren klonk, maar tegelijk ook verraste. Omdat bepaalde historisch aspecten in een diep menselijke context werden geplaatst. Meestal krijgt deze benadering wat minder aandacht bij de heemkundige activiteiten, maar dit gemis werd op deze avond ruimschoots gecompenseerd door het optreden van ‘Smidje Verholen’. Onderwerpen die werden aangesneden, werden soms met diep-ernstige gezichten aangehoord om even later een luide lach te veroorzaken. Benadrukt moet worden dat de gekozen locatie de huiskamersfeer opriep, die hoort bij de aard van het voorgedragen werk. Er

(31) staat met groente en fruit op diverse weekmarkten in de omgeving. Nadat hij het bedrijf in 2010 overnam van zijn vader Quirinus Teunissen is hij op zoek gegaan naar innovatie binnen zijn bedrijf. Van de aanschaf van een verkoopwagen tot een compleet gerenoveerd bedrijfspand, was in 2016 het opstarten van een online webshop de volgende stap.

gen van de familie van de voormalige gemeentesecretaris Van Mechelen, familie Van Nijnatten uit de Oude Steenstraat en familie Smoor, ook een bekende naam in Oud Gastel. Zoals al eerder gemeld, kan men nog steeds nieuwe foto’s aanbieden. Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ bouwt hiermee een unieke collectie op van voormalige en huidige bewoners van het dorp. Deze collectie gaat verder dan alleen het thema: ‘grote gezinnen’. Deze foto’s zijn ze allemaal. Op de zaterdagen 24 december en 31 december (Oudjaar), zal het museum gesloten blijven. Voorzitter Van Leengoed gaf aan dat men weer welkom is op zaterdagmiddag 7 januari 2017. Dan zal de plechtige aanbieding van het Jaarboek 2016 in een feestelijk ingerichte museumzaal plaatsvinden. PAGINA 8

HOEVEN - Doordat de gemeente de noodzakelijke zorgvragen van de ouderen steeds meer afwijst, dienen wij als senioren vanaf 50 jaar een vuist te maken om het recht op nodige zorg af te dwingen bij de overheid. Dat kan alleen als we ons allemaal verenigen en dat kan het beste bij de Katholieke Bond van Ouderen, de KBO die al vanaf de oprichting (in Hoeven nu 67 jaar geleden) zich als doel heeft gesteld de belangen voor onze ouderen te behartigen. Door de nieuwe zorgwet dienen wij als ouderen steeds langer thuis te blijven te wonen, dus dient de overheid dit mogelijk te maken en de nodige zorg te verlenen door b.v. een traplift of materialen voor een zo veilig mogelijk gebruik van de sanitaire ruimtes in huis, artikelen om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten, dus een rollator of scootmobiel te verstrekken, indien nodig en het eventueel aanpassen van de woning zodat de thuiszorg de cliënten op een goede en veilige manier kunnen verzorgen. Momenteel heeft KBO-Hoeven de beschikking over 2 vrijwillige cliëntondersteuners, die U als lid van de KBO kunt inroepen als ondersteuner bij Uw aanvraag van hulp en hulpmiddelen bij de gemeente en het keukentafelgesprek. Dit zijn: mevr. Wil Ruis tel. 0165-323807 emailadres: ruis0093@planet.nl en mevr. Rina Augustijn tel. 0165-761377 emailadres: rina augustijn@caiway.net. Als dus alle ouderen van Hoeven zich aansluiten bij de KBO-Hoeven als Ouderenorganisatie, is het zeer wel mogelijk voor iedere oudere de komende zorg in de toekomst te garanderen. Misschien voelt U zich als 50 Plusser nog te jong om lid te worden, maar voor de

kleine contributie die we vragen bent U wel verzekerd van belangenbehartiging en staat U bij diverse hulpvragen er niet alleen voor. De tijd, dat de KBO een oubollige organisatie was waar men alleen kon kaarten, kienen en keuvelen is een gepasseerd station. Natuurlijk is er die mogelijkheid er nog steeds en we noemen het nu O & O (Ontspanning en Ontmoeten) Maar de hedendaagse KBO staat inmiddels ook middenin de hedendaagse maatschappij met de opdracht om U nu en ook straks uit het isolement te houden, U een handreiking te geven met hedendaagse activiteiten en scholingsmogelijkheden op het gebied van talen en computergebruik, lezingen over veiligheid in huis en valpreventie en nog veel meer hedendaagse activiteiten om U veilig en gezond ouder te laten worden. Misschien heeft U wel goede ideeën om de KBO-Hoeven nog meer bij-de-tijds te laten worden en bent U misschien wel de man of vrouw met de ambitie om lid te worden van het bestuur van onze KBO! Wij zoeken nieuwe bestuursleden. Daarom roepen we U als jonge senior van Hoeven (50 plusser) om ons KBO bestuur aan te vullen. We zijn continue op zoek naar nieuwe leiders, vrouwen en mannen, doeners en denkers, die zich vrijwillig ten dienste willen stellen voor hun leeftijdgenoten en alle senioren van Hoeven. Maar vooral roepen we alle 50-Plussers van Hoeven op om solidair te zijn met alle huidige ong. 600 leden en zich aan te sluiten bij onze KBO afdeling Hoeven, de belangen behartiger van U als toekomstige zorgvrager. Contactpersonen KBO afdeling Hoeven: dhr. Ad Wijnen tel. 0165-504300 emailadres: aafwijnen47@ziggo.nl of Twink Le Poole, 0165-502699, tlepoole@gmail.com.


Alles voor een heerlijk avondje. Buitenlandse Kaasjes 5.69

3.99

DA KE G

ers

Dagv U

IT

RG

EL

PLUS Halve luxe vlaai

Sint, aardbeienbavaroise of appel citroen, geschikt voor 5 personen Per stuk

Alle varianten, combineren mogelijk 3 stuks** Bijv. PLUS Ambachtelijke roombrie 60+, 3 stukjes à 185 gram

LI M B

8.04

5.36

26 **Per product kan de prijs verschillen, uw korting wordt aan de kassa verrekend.

U

Geldig in week 40 (zondag 2 t/m zaterdag 8 oktober 2016)

2 + 1 GRATIS

Geldig in week 40 (zondag 2 t/m zaterdag 8 oktober 2016)

Almhof Yoghurt Alle bekers à 500 gram, kilo 2.00 Per beker

3.

99

1.00 DA KE G

Jan-Willem van Deelen Uw slager

500 GRAM 5.99

3.

49

Vers va Vers van het me het mes kilo 0.67 Net 1,5 kilo

1.07-1.39

Ria Kas Medewerkster Vlees

EL

U

IT

RG

Da

LI M B

U

00

Ria Kas Medewerkster Vlees

Chocomel

Marina van Dijk Medewerkster Vlees

PLUS Lekker gourmetten PLUS Lekker gourmetten Vis PLUS Spareribs Vis Per bakje

3.3.

Indisch of piri piri,Per bakje kilo 6.98 Per 500 gram

27

Marina van Dijk Medewerkster Vlees

Geldig in week 40 (zondag 2 t/m zaterdag 8 oktober 2016)

Lang houdbaar, alle pakken à 1 liter Per pak

PLUS Lekker PLUS Lekker gourmetten Vlees gourmetten Vlees Per bakje

00 00

Meest

VERANTWOO

super markt

BRON: GfK CONSUMENTENONDERZOEK

NET 1,5 KILO

PLUS Mandarijnen

Runderbiefstuk, kogelbiefstuk of N 100 gram Per MEER DA haasbiefstuk 60% KORTING Per 100 gram Bijv. Runderbiefstuk1.99 1.34 PLUS Lekker gourmetten 1.99 1.34 Vis

kilo 0.67 Net 1,5 kilo

het mes

Marina van Dijk Medewerkster Vlees

1. 3.30%

00 00 PLUS Beter Leven

Per bakje

NET 1,5 KILO

500 GRAM 5.99

3.

49

PLUS Mandarijnen kilo 0.67 Net 1,5 kilo

weekendpakker do weekendpakker do vr za

24.24.

Alléén geldig op 6, 7 en 8 oktober

EL

D

EL

ers Dagv

99 99

Zwitserse roomAlléén of appel citroen, geldig op 6, 7 en 8 oktober geschikt voor 10 personen Hele vlaai

PLUS Vlaai

Zwitserse room of appel citroen, geschikt voor 10 personen DA Hele vlaai KE G

Voor 4 personen, kilo 12.25 Schaal ca. 800 gram Schaal ca. 800 gram Voor 2 personen, kilo 12.38 Voor 2 personen, kilo 12.38 Schaal ca. 400 gram Schaal ca. 400 gram

4.95

4.95

Crystal Clear Crystal Clear

Alle flessen of pakken à 1,5 liter Per stuk** Bijv. Crystal Clear lemon, fles 1,5 liter

Alle flessen of pakken à 1,5 liter Per stuk** Bijv. Crystal Clear lemon, fles 1,5 liter

1.29 0.64

Crystal Clear

1.29 0.64

Alle flessen of pakken à 1,5 liter Per stuk** Bijv. Crystal Clear lemon, fles 1,5 liter

1.29 0.64

99

9900

1.99

0.99

OP=OP

1 ZAKJE

PLUSBRiCKS

0.99

50% KORTING

Calvé Pindakaas

Alle potten à 350 gram Per pot** Bijv. Calvé Pindakaas original, pot 350 gram

1.99 0.99 PLUS Varkenshaas lang

50% KORTING

Per pot** Bijv. Calvé Pindakaas original,+ pot 350 gram

1

Per stuk

kiloCalvé 10.00 Pindakaas PerAlle 100 gram potten à 350 gram

Alle potten à 350 gram Per pot** Bijv. Calvé Pindakaas original, pot 350 gram

50% KORTING

kilo 10.00 Per 100 gram

+

PLUS Varkenshaas lang

Calvé Pindakaas

6.89 9.9.

Zwitserse room of appel citroen, geschikt voor 10 personen Hele vlaai

30% KORTING

100 GRAM

vr za

8999

PLUS Vlaai

PLUS Moment PLUS Moment Sterrenschotel Sterrenschotel Voor 4 personen, kilo 12.25

1.45 9.99

4 PERSONEN 9.99 4 PERSONEN

60% kogelbiefstuk of Runderbiefstuk, haasbiefstuk Per 100 gram Bijv. Runderbiefstuk 1.99 1.34

9.99

1.99

EL

ers Dagv

vr za

6. 6.1.

weekendpakker PLUS Vlaai do

2.69

DAN MEER Biefstuk actie KORTING

Tristar Bakplaat of raclette Tristar Bakplaat of raclette Per stuk 29.99-33.99 OP=OP Per stuk 29.99-33.99 OP=OP Alléén geldig op 6, 7 en 8 oktober

DA KE G

2.69

00 00 1. Vers van heerlijk

Ria Kas Medewerkster Vlees

rs agve

BRON: GfK

PLUS Beter Leven Biefstuk 00 actie haasbiefstuk

9

Jan-Willem van Deelen Uw slager

DA KE G

Meest

VERANTWOORDE

2.2.

Per bakje

PLUS Klaverland Kaas 48+ stukken

Alle varianten Per stuk** Bijv. PLUS Klaverland Kaas stuk jong belegen, per 500 gram

PLUS Klaverland Kaas 48+ stukken

Alle varianten Per stuk** Bijv. PLUS Klaverland Kaas stuk jong belegen, per 500 gram

1.35

5.63op 2.81 50% 50% 50% korting heel1. veel producten KORTING KORTING PLUS Klaverland Kaas 48+ stukken

002.81

5.63

Alle varianten Per stuk** Bijv. PLUS Klaverland Kaas stuk jong belegen, per 500 gram

PLUS Moment

50% korting op heel veel producten Sterrenschotel 5.63

Manniën

2.81 Voor 4 personen, kilo 12.25

Schaal 800 gram Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeld,ma maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. Aanbiedingen niet bestemd voor ca. wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Openingstijden: - vr 8.30 - 20.00 | za 8.00 - 18.00 | zozijn 9.00 - 18.00

50% korting op heel veel producten

Voor 2 personen, kilo 12.38 Openingstijden: ma garantie - vr 8.30 20.00 zasupermarkten 8.00 - in18.00 | zo 9.00als-uw18.00 *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ geldt ten-opzichte van |alle dezelfde vestigingsplaats PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **De prijs kan per combinatie verschillen, uw korting wordt aan de kassa verrekend. Schaal ca. 400 gram PLUS PlusManniën Manniën Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeld, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

91

Raadhuisplein 12 4.95 CN Rucphen plus.nl Openingstijden: ma - vr 8.30 - 20.00 | za 8.00 - 18.00 | zo 9.00 - 18.00 Gratis parkeren Gratis parkeren PLUS Manniën Manniën 4715 0165 12 81| T: 0165 34 12 Gratis Manniën | Raadhuisplein 12 | T:4715 CN 34 Rucphen 81 | WiFi PLUS Manniën

91

BRON:

PLUS Mandarijnen

Jan-Willem van Deelen Uw slager

1. avondje. heerlijk heerlijk avondje. gvers

BRON:

BRON: GfK CONSUMENTENONDERZOEK

5.69

1.35

Meest

VERANTWOORDE

Gratis parkeren

Gratis WiFi

Manniën | Raadhuisplein 12 | 4715 CNma.Rucphen | T: 0165 34 12 81 | t/m vr. 8.30 - 20.00; za. 8.00-18.00; zo. 9.00 - 18.00 uur Conimex Boemboe

Alle kuipjes à 95 gram, kilo 10.52 Per kuipje


‘Het wordt een topavond op een toplocatie!’

Extra stoelen bijgeplaatst

Black & White New Years Eve in Kaarten voor het benefietBovendonk belooft knalfeest te worden concert ‘t Stoofje bijna op HOEVEN - Op oudjaarsavond wordt voor de eerste keer de Black & White New Years Eve in Bovendonk gehouden. “Tijd voor weer eens wat anders”, stellen de organisatoren. “Wij hebben een feest op stapel gezet waarbij alle ingrediënten aanwezig zijn: muziek, dans, hapjes, drankjes, gezelligheid én een vuurwerkshow. Wil je toch met je vaste vrienden- of familiegroep oud en nieuw doorbrengen, neem hen dan gewoon mee naar Bovendonk. Geniet samen van een onbezorgde en verrassende avond. Succes gegarandeerd!”

De Black & White New Years Eve brengt mensen samen

DOOR ELS ROMMERS “Wij vonden dat er weinig te doen was voor dertigplussers tijdens oud en nieuw”, verklaart Corné Somers het initiatief dat hij samen met Carla Buijs en Jan Valentijn ontwikkelde. “Of er zijn nog jonge kinderen in het spel, óf de locaties waar oud en nieuw gevierd wordt, passen niet in het behoefteplaatje van deze leeftijdscategorie. Gelukkig vond onze wens gehoor bij Tim Berendsen van Bovendonk en was hij bereid ons evenement te faciliteren.” Huiskamer van Hoeven “De New Years Eve sluit mooi aan op de toekomstvisie van Bovendonk”, haakt Tim daarop in. “Dit schitterende pand herbergt letterlijk en figuurlijk meer dan genoeg ruimte om initiatieven als deze te faciliteren. We denken daar graag over mee en hebben daarin ook veel te bieden. Zonder de geschiedenis geweld aan te doen, want daar zijn we juist trots op, is er tegelijkertijd ook een verschuiving gaande die we omarmen en aanmoedigen. Behalve het ontvangen en onderbrengen van groepen, willen we vooral ook de huiskamer van Hoeven zijn. Iedereen kan en mag hier zichzelf zijn, in alle comfort en gezelligheid. Diezelfde intentie hebben de bedenkers van de Black & Wite New Years Eve.”

FOTO ORGANISATIE BLACK & WHITE NEW YEARS EVE

Vuurwerk “Inderdaad”, beaamt Corné. “Zo is het zwart-wit-thema zeker geen harde eis”, verduidelijkt de Hoevenaar. “Als dat niet zo bij je smaak past, trek je gewoon aan wat je leuk vindt of lekker vindt zitten. Het gaat erom dat je je op je gemak voelt. Samen maken we er een spetterend feest van. Kinderen zijn van harte welkom. We hebben ervoor gezorgd dat die zich niet zullen vervelen, terwijl hun ouders zich vermaken. DJ Fer-E verzorgt de muziek. Dat betekent dat dansliefhebbers hun hartje kunnen ophalen”, belooft Corné lachend. “Heeft men meer behoefte om gezellig te kletsen, dan kan dat ook. Niets hoeft, alles mag. Behalve vuurwerk afsteken. Want dat hebben wij georganiseerd. Op die manier kan men in alle veiligheid genieten van fraai vuurwerk zonder dat men dit zelf aan hoeft te schaffen.”

snel bij, want de kaartverkoop gaat op dit moment al hard. Graag willen we er een terugkerend evenement van maken, waarbij gekeken zal worden of uitbreiding van het aantal kaarten mogelijk is. Maar dat is de toekomst. Eerst maken we ons op voor 31 december. Het wordt een fantastische avond! Dus doe eens gek, breek los uit de oude patronen en ga samen met ons het nieuwe jaar in!!”

Da.B-Jeugd De Beuk B1-RHV B1 4-20 Da.Sen. De Beuk DS1-HVM DS1 15-11 He.Sen. De Beuk HS1-Witte Ster/Tachos HS2 14-20

De tegenstander van de Gemengde DJeugd was G.H.V. uit Goirle. Vanaf begin bleken de teams gewaagd aan elkaar. Er werd goed samengewerkt, pittig verdedigd, soms wel wat balverlies geleden maar vaak werd dat goed hersteld en ook was onze keepster belangrijk voor het team. Met een mooie 10-10 eindstand werd er een verdiend punt behaald!

Programma Zaterdag 3 december 10.15u He.B-Jeugd GHV B1-De Beuk B1 sporthal De Wissel te Goirle 19.15u Da.Sen. OHC/HMC DS1-De Beuk DS1 sporthal Oosterheide te Oosterhout Zondag 4 december 10.45u Da.B-Jeugd Red Rag/Tachos B2-De Beuk B1 sporthal de Zeine te Waalwijk 10.55u Gem.D-Jeugd Witte Ster D1-De Beuk D1 sportcentrum Waspik te Waspik 14.40u He.Sen. EMM/Olympus HS1-De Beuk HS1 sporthal De Sprong Middelburg

Uitslagen Gem.D-Jeugd De Beuk D1-GHV D1 10 -10 He.B-Jeugd De Beuk B1-Breda/Orion B2 16-18

Kindermiddag Woensdag 23 november stond de inmiddels traditionele kindermiddag op het programma. De kinderen hebben een gezellig

Er is daarom voor gekozen om stoelen bij te plaatsen in de kapel. Zoveel mogelijk mensen moeten kunnen genieten van deze bijzondere avond, vinden de leden van zowel het Symfonisch Ruimteorkest, de Fanfare St. Caecilia uit Hoeven en het gelegenheidskoor La Chanda. Zij zijn al enkele weken druk bezig om de muziek in te studeren en alle voorbereidingen te treffen. Programma met kerstmuziek U mag een avond verwachten met licht klassieke muziek die U alvast in kerststemming gaat brengen. Op het programma staan oa: A Christmas swing van Dizzy Stratford, Star Carol van John Rutter en Highlights from Frozen Disney. Het volledige programma is te vinden op: www. stoofje.nu. De muziek wordt afgewisseld met korte filmpjes waarin het mooie werk van ‘t Stoofje naar voren komt. Dit alles in een prachtig uitgelichte kapel van St. Louis

Kaarten reserveren Laat uw hart spreken en koop kaarten bij ‘t Stoofje in de Stoofstraat 15. Kaarten in de voorverkoop en aan de zaal. Ze kunnen ook besteld worden via: stoofjehierennnu@ hetnet, op de website www.ruimteorkest.nl of www.muziekvereniginghoeven.nl, of tel. 0165-313078. Aanvang 19.30 uur. U bent welkom vanaf 19.00 uur. Voor aanvang, in de pauze en in de nazit is er gelegenheid voor een kopje koffie of een glaasje.

Aantal Halderbergse uitkeringen daalt HALDERBERGE - Minder inwoners van Halderberge krijgen een ww-uitkering. Dat blijkt uit recente cijfers van de gemeente Halderberge. Op 1 juni 2016 kregen 485 mensen een uitkering. Op 1 oktober waren er 473 Halderbergenaren die financiële ondersteuning nodig hadden. Voor het het Werkplein, het samenwerkingsorgaan uit de regio waar Halderberge ook deel van uitmaakt, is er ook een daling zichtbaar. Op 1 juni stonden 4129 mensen ingeschreven voor een uitkering. Dat aantal is gedaald tot 4111 mensen op 1 oktober. Wethouder Frits Harteveld is blij dat het nieuwe beleid haar vruchten afwerpt. “Je ziet resultaat en daar doen we het voor”, zegt hij.

De dag van de vrijwilliger

Halderberge heeft krap 30.000 inwoners. Als je daar de landelijke norm op loslaat dat ongeveer 37 % van deze inwoners vrijwilligerswerk doet, kom je al snel op een grove schatting dat ruim 11.000 inwoners van Halderberge actief is als vrijwilliger. Daar word je even stil van. Al deze vrijwilligers zorgen ervoor dat Halderberge een actief verenigingsleven heeft. Er zijn plaatsen waar mensen activiteiten kunnen doen, of even op verhaal kunnen komen en een bakje koffie kunnen drinken. Er wordt samen gekookt en samen gegeten. Kwetsbare inwoners en ouderen krijgen hulp bij kleine klusjes en kunnen terecht bij vrijwilligers die helpen om

All Inclusive “Deze all-inclusive-avond kost € 75 per persoon en kinderen tot en met 17 jaar betalen slechts € 12,50. De avond start om 20.30 uur en zal tot ongeveer 02.00 uur duren. Aanmelden kan via info@somersautomotive of via tim@bovendonk. nl. Omdat we het feest voor de eerste keer organiseren, hebben we besloten tot maximaal 80 personen te gaan. Wees er dus

knutselwerk gemaakt. Daarna was het tijd voor een gezellig spelletje, wie of wat ben ik. Lekker fanatiek werden er vragen gesteld en werd er geraden. Om niet met een lege maag te gaan trainen was er voor iedereen een broodje knakworst. Door de vele gegeten pepernoten bleek dit nog een behoorlijke uitdaging! Om 18.00 uur was het tijd om te trainen en daar waren gezellige pieten aanwezig. Sinterklaas had dit jaar een gym- en handbalpiet gestuurd, dit kon niet beter. Vol enthousiasme deden de kinderen mee aan de warming up van de pieten. Uiteraard moesten de pieten ook laten zien of zij een beetje konden gooien. Als laatste oefening mochten de kinderen proberen een goal te maken bij de pieten. Na de training kregen de kinderen een lekker stuk chocolade mee en hebben ze allemaal een pietendiploma verdiend. Meer informatie www.hvdebeuk.nl PAGINA 10

maakt dat dit een avond is die U niet mag missen. Opbrengst voor ‘t Stoofje De opbrengst van het concert zal geheel ten goede komen aan ‘t Stoofje. Al meer dan 40 jaar zet ‘t Stoofje zich in als ontmoetingsplek voor inwoners van Oudenbosch en omgeving. De Franciscaanse spiritualiteit is de basis waarmee zo’n 60 vrijwilligers dagelijks, voor iedereen die daar behoefte aan heeft, gastvrijheid bieden, met een gesprek, een maaltijd of “ruimte” om elkaar in verbondenheid te ontmoeten. Voor meer informatie: www. stoofje.nu

OUDENBOSCH - Woensdag 7 december is de nationale vrijwilligersdag. Een dag om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet.

Handbalvereniging De Beuk OUDENBOSCH - Afgelopen weekend stonden er vijf thuiswedstrijden op het programma. Onze Gemengde E-Jeugd had een vrij weekend. De Dames Senioren wisten de wedstrijd te winnen en de Gemengde D-Jeugd speelde gelijk, de overige wedstrijden werden verloren.

OUDENBOSCH - De verkoop van de kaarten voor dit unieke concert op zondagavond 11 december overtreft de verwachtingen van alle betrokkenen.

hun administratie weer overzichtelijk te krijgen. Kapotte apparaten worden nagekeken en waar mogelijk gerepareerd door vrijwilligers en op mooie dagen wordt er gefietst, gewandeld en samen spelletjes gedaan. In alle kernen, in alle sectoren, uitvoerend en beleidsmatig, overal zijn ze te vinden, de vrijwilligers van Halderberge. De vrijwilligerscentrale en Surplus Welzijn willen graag alle actieve en betrokken vrijwilligers van Halderberge bedanken voor hun inzet. Dankzij jullie inzet is de gemeente Halderberge een fijne plek om te wonen. We gaan op de dag van de vrijwilliger, 7 december, onze vrijwilligerscentrale een ochtend extra opendoen. Iedereen die ingeschreven staat bij de centrale, of zich aan komt melden als vrijwilliger, krijgt die dag een kleine attentie. Tussen 9.30 en 12.00 uur ben je welkom! Onze bescheiden manier om te zeggen: Vrijwilligers bedankt!

Gelijk spel De Variant OUDENBOSCH - In een enerverend duel heeft de Oudenbossche damvereniging De Variant gelijk gespeeld tegen het tweede team van Heijmans Excelsior. Remises werden behaald door Gerrit Houterman, Roland Coray, Jan Kerkhofs en Mark de Wolf. Winstpartijen waren er na een 8-4 achterstand voor Jan de Wolf, Franklin Denissen en Jan van Beeck, die voor het tiende punt zorgde. Het was een onrustige wedstrijd. Het begon al met de late aankomst van vijf spelers van De Variant, die om uiteenlopende redenen pas na het welkomstwoord arriveerden. Onrust was er ook ,omdat de speler op bord 5 niet te traceren viel en na ruim een uur , nog net voor het vallen van de vlag, met de taxi voor De Biechten in Rosmalen

kwam rijden. Dan was er ook de nodige commotie rond bord 8, waar de speler van Heijmans Excelsior 2 veel ophef maakte over de bediening van de klok. Zijn tegenstander verloor later op de klok, evenals de speler van Heijmans Excelsior 2 dat deed op bord 4. Ondanks deze nodige turbulentie, ontspon zich toch een spannende wedstrijd met fraaie standen. Hoewel De Variant een op papier sterker team bezat, mochten de Oudenbosschenaren zich na het Bossche treffen gelukkig prijzen met het gelijke spel. Immers, na 6 partijen zag de stand er zorgelijk uit met een 8-4 achterstand. Maar door drie overwinningen werd toch nog het tiende punt bereikt. De uitslagen Heijmans Excelsior 2-De Variant 1 0-10 Jack Kops (1028)-Jan de Wolf (1148)


Bosschendijk 11 - 4731 DA Oudenbosch Tel.: (0165) 31 61 11 - E-mail: info@epjanverdaas.nl SAMSUNG UE55KS7000SXXN ZILVER

138cm LED televisie, 55 inch, resolutie: 3.840x2.160 pixels, 4K resolutie, Quad Core processor, PQI: 2.100, Quantum Dot Technologie, SmartTV, Wi-Fi Direct

van € 1899,na inruil oude tv €200,na refund Samsung €200,-

De GoeDkoopste belG voor heel neDerlanD! vrijheid 30 - 2320 hooGstraten (b) - tel: 0032(0)33209900 - www.keukensenkeukens.be - info@keukensenkeukens.be Ma. t/m Za: 10 tot 17 uur - Di en Woe. gesloten

1499

SAMSUNG UE40KU6020WXXN ZWART

Maandag 28-11 t/m zondag 04-12

101cm LED televisie, 40 inch, resolutie: 3.840x2.160 pixels, 4K resolutie, PQI: 1.300, SmartTV, WEB-Browser, Wi-Fi Direct

2,2 kg

2 kg 250 g van 2.99

1.99

MANDARIJNEN IN KIST

van 0.99

van 2.79

1.99

PERSSINAASAPPELEN

SNOEPTOMAATJES

1 kg

Per bos

AMBACHTELIJKE BOL

0.79

BOSPEEN

0.99

850 g

LUXE GOURMETSCHOTEL*

249

Wasautomaat, 8kg Vulgewicht, max 1.400 Toerental/min, Display, Energieklasse A+++

6.99 van € 449,-

Ca. 600 g

430 ml

349

ZANUSSI ZDP7203P WIT Donderdag 01-12 t/m zondag 04-12

0.89

van € 299 na inruil oude tv €50,-

WHIRLPOOL AWO/C 8350 WIT

4 chipolata’s tuinkruiden 5 gemarineerde biefstukjes 5 filetlapjes tandoori 4 beefburgers 4 varkenshaasmedaillons 4 slavinken 150 g varkensreepjes

Natuurlijk Aldi!

80cm LED televisie, 31.5 inch, resolutie: 1.920x1.080 pixels, Full HD

2.99

KIPPENVLEUGELS*

499

SAMSUNG LT32E310EW/EN ZWART

van 3.99

van 1.29

van 1.09

0.69

van € 599,na inruil oude tv €100,-

CALVÉ SNACKSAUS

Condensdroger, 7kg Vulgewicht, Startuitstel, Display, Energieklasse B

SCHOUDERROLLADE*

2.99

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. * In de koeling.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

van € 399,- voor

www.aldi.nl

349

Ook uw adres voor tablets en laptops.


W e s t- P o i n t v o o r d e m u z i e k l i e f h e b b e r We s t - Po i n t ge e ft g ra a g a a n e e n i e d e r d e ru i m te o m z i ch te p re s e n te re n . h e b j e w a t t e m e l d e n ? l a a t v a n j e h o r e n v i a w w w. w e s t - p o i n t . n l Veertig jaar geleden

money money money in 1976 stond Abba trots aan de top van vele hitlijsten verspreid over de hele wereld. De derde nummer 1 hit in dat jaar in nederland was Money Money Money.

Agenda Gangstagrass Mezz Breda donderdag 1 december Ralph de Jongh Hotel Tongerlo Roosendaal donderdag 1 december Pene Corrida Mezz Breda vrijdag 2 december Def Americans Mezz Breda vrijdag 2 december The Graveltones Mezz Breda zaterdag 3 december Retro House Classics Mezz Breda zaterdag 3 december Blue Moon Muziekquiz Kadehuis Roosendaal zondag 4 december T-Sessie Gebouw-T Bergen op Zoom zondag 4 december Lock Stock Café Die Twee Bergen op Zoom zondag 4 december Schipper & Bemanning Bluescafé Kerkzicht Roosendaal zondag 4 december Symfo Classics Mezz Breda donderdag 8 december SFB Big Man Things Tour Gebouw-T Bergen op Zoom vrijdag 9 december This Is Jackson Mezz Breda vrijdag 9 december

nieuws Abba werd het grootste Zweedse export product.

Abba was trouwens goed in titels waarin woorden meer dan één keer werden genoemd. Ring Ring en Honey Honey waren daar al voorbeelden van. In 1979 werd ook nog gescoord met Gimme Gimme Gimme en in 1975 werd met I Do I Do I Do I Do I Do al een dijk van een hit gemaakt. Er zijn geen andere bands bekend die zoveel hits maakten waarvan titelwoorden zich zo vaak herhaalden. Money Money Money was afkomstig van het album Arrival, dat in november 1976 het tweede nummer 1 album van de groep werd. In november 1976 stond Abba met maar liefst drie albums in de LP Top 50.

Arrival stond op dat moment op de eerste plaats van deze lijst, The Best Of Abba hield op dat moment de achtste plaats bezet en The Very Best Of Abba stond op nummer 34. Een jaar later kon Abba het enorme succes van 1976 niet herhalen. De band scoorde in 1977 ‘slechts’ twee hits (Knowing Me Knowing You en The Name Of The Game). Internationaal gezien was 1977 echter mega-top voor Abba. In april van dat jaar scoorde Abba met Dancing Queen hun eerste, en laatste, Amerikaanse nummer 1 hit. Ook ging Abba dat jaar voor het eerst op wereldtournee en werden de opnamen gemaakt voor hun

bioscoopfilm Abba - The Movie. In Engeland had Abba dat jaar zelfs drie nummer 1 hits op rij. Door de enorme verkoopcijfers leverde Abba eind jaren zeventig een grotere bijdrage aan de Zweedse economie dan het beste Zweedse exportproduct tot dan toe, Volvo….

Blue Moon Muziekquiz Op zondag 4 december vindt in het Roosendaalse Kadehuis de Blue Moon Muziekquiz plaats. Deelname is gratis. Vooraf aanmelden kan bij Peter van Loon (bluemoonquiz@ gmail.com) of kort voor aanvang van de quiz in het Kadehuis. De quiz start om 14.30 uur.

Wereldberoemd door Nothing Compares 2 U

sinead o’Connor wordt vijftig

sinead o’Connor werd op 8 december 1966 geboren. op haar vijftiende werd ze op een strenge tuchtschool geplaatst waar ze haar muzikale kwaDe top 5 van 27 november 1976 liteiten ontwikkelde. een jaar later ging o’Connor naar een kostschool in 1. Money Money Money - Abba waterford waar de regels een stuk soepeler waren; met hulp van de leraar 2. Heaven Must Be Missing An Angel - Taiers nam ze er haar eerste demo op bestaande uit twee covers en twee vares eigen songs die later op haar debuutalbum kwamen te staan. 3. If You Leave Me Now - Chicago 4. The Best Disco In Town - Ritchie Family 5. I’ll Meet You At Midnight - Smokie

Vrijdag 9 december Mezz Breda

show in geest en stijl van micael Jackson Michael Jackson geldt als een van de meest succesvolle artiesten van de 20e eeuw. Jackson onderscheidde zich door zijn herkenbare stem en zijn typische dansbewegingen.

Michael Jackson al tijdens zijn leven legendarisch.

Jackson stond al op zeer jeugdige leeftijd als lid van The Jackson 5 op het podium en startte als tiener een solocarrière. In het begin van de jaren 80 was hij internationaal een van de grootste popsterren. Hij bereikte zijn grootste succes met het al-

bum Thriller, dat met 65 miljoen verkochte exemplaren geldt als het bestverkochte album aller tijden. Jackson heeft wereldwijd tussen 300 en 400 miljoen albums en singles verkocht. Jackson overleed op donderdag 25 juni 2009 op vijftigjarige leeftijd.

De succesvolle carrière van Jackson heeft hem deel gemaakt van de popcultuur. Sinds 1984 bezit de zanger een ster op de Hollywood Walk of Fame. Hij doorbrak raciale barrières en ontwikkelde de videoclip. Het werk van Jackson beïnvloedt vele artiesten. Gedurende zijn carrière ontving hij veel prijzen, waaronder de World Music Award voor de bestverkopende mannelijke popartiest van het millennium en de American Music Award voor artiest van de eeuw. Ook is hij twee keer te vinden in de Amerikaanse Rock and Roll Hall of Fame: als lid van de Jackson 5 sinds 1997 en als soloartiest sinds 2001. Hij is in het bezit van acht Guinness World Records, vijftien Grammy Awards en zes nummer 1-hits in de Nederlandse Top 40, waarmee hij op een gedeelde vierde plaats aller tijden staat. ‘This Is Jackson’ is een Nederlandse productie van een groep dansers en muzikanten, die een flitsende show neerzetten in de geest van Michael Jackson. De dansers en muzikanten nemen je mee langs alle hits, doen de moon walk van voor naar achteren en zorgen ervoor dat The King of Pop voor een avond weer springlevend is. This Is Jackson tourt momenteel langs een aantal Nederlandse podia en op vrijdag 9 december is Mezz Breda aan de beurt. Meer info: mezz.nl

Het gaat momenteel niet zo goed met Sinead O’Connor.

Via een advertentie die ze in het muziekblad Hot Press had geplaatst maakte O’Connor in 1984 kennis met Columb Farrelly. Samen richtten ze de band Ton Ton Macoute. Later ging Sinead alleen door. Eind 1987 verscheen The Lion and the Cobra; een prachtig album waar de singles Troy, Mandinka en I Want Your Hands On Me uit voorkwamen. Met haar tweede album kwam haar wereldwijde doorbraak tot stand. Het nummer Nothing Compares 2 U, voorzien van een indrukwekkende videoclip (met de beroemde traan), kwam op tientallen hit-

lijsten terecht. O’Connor stond maar liefst acht weken lang op nummer 1 in de Nederlandse Top 40. Nothing Compares 2 U was in 1990 de bestverkochte single van Nederland. Ook Amerika viel voor O’Connor; ze won een Grammy Award maar kwam deze niet ophalen. De laatste jaren verschenen er alleen maar zorgwekkende artikelen over Sinead. Haar zoon werd ernstig ziek, Sinead bleek een bipolaire stoornis te hebben, ze werd enige tijd vermist, er werd gevreesd dat ze zelfmoord wilde plegen.

nu online

Op de website van West-Point tref je voortdurend actuele achtergrondinformatie aan. Met onder andere de laatste nieuwtjes, zeer uitgebreide agenda, films- en fotoseries, bandnieuws.

w w w . we s t - P oin t. n l - in fo @w es t- Point.nl - www.w est- Point.nl - inf o @ we st - Po int . nl - w w w .we st - Po int . nl PAGINA 12


AL 66 JAAR DE BESTE SERVICE !! ZATERDAG 20 SEPTEMBER 22.00 uur

ZATERDAG ZATERDAG THE DECEMBER 153NOVEMBER BOSS v.a.22.00 22.00 uur v.a. uur BROTHERS

TURNING Back Up ZATERDAG 15 NOVEMBER v.a. uur 23 Pastoor van22.00 Breugelstraat

Back Up THE DECKS Bosschenhoofd

0165 - 316793 www.cafestroop.nl

Gewooern! mooi

COMPLETE WONINGINRICHTING

INRUIL MOGELIJK meubelen ● gordijnen ● vloeren ● verlichting ● kleinmeubelen ● zonwering ● woonaccessoires

STOP NU MET ROKEN Margrietstraat 15 / Rucphensestraat 62 - Sint Willebrord - Tel. 0165-382403

Definitief AFSLANKEN

Pastoor van Breugelstraat 23 Bosschenhoofd 0165 - 316793 www.cafestroop.nl

www.daanvandeurse.nl - Dinsdagmiddag gesloten - Vrijdagavond koopavond

van Breugelstraat 23 De allermooiste gordijnen, vitrages en zonweringen!  Pastoor Hoogste Slagingspercentage, Bosschenhoofd Gratis gemeten, gemaakt en gehangen!  Bewezen Methode, 90,5% 0165 - 316793 LUXOPUNCTURE Klokkenmakerij  3 behandelingen www.cafestroop.nl  GEEN JOJO Effect  GEEN extra kilo’s, pijnloos Definitief Stop Nu  Wekelijks een behandeling  Vakkundige Bewezen restauratie:methode, • antieke uurwerken mEt RoKEN STOP NU MET ROKEN • moderne uurwerken van 20AFSLANKEN min. Definitief AFSLANKEN STOP NU MET ROKEN STOP NU MET ROKEN Definitief Definitief AFSLANKEN AFSLANKEN LUXOPUNCTURE • wijzerplaten  Behandeling door • • Hoogste  Wilgenstraat Wordt vergoed door alle Hoogste Slagingspercentage, Slagingspercentage, Hoogste Slagingspercentage, 81 Oudenbosch Tel. 0165 320948 •Bewezen Bewezen Methode, Methode, 90,5% • •Bewezen Methode, 90,5% gediplomeerd Therapeuten90,5% zorgverzekeraarsPRIJSUITREIKING www.klokkenmakerijdetijd.nl LUXOPUNCTURE LUXOPUNCTURE LUXOPUNCTURE • 3 behandelingen 3 behandelingen behandelingen SPAARACTIE: Wordt vergoed door•• • GEEN •GEEN GEEN JOJOEffect Effect •GEEN JOJO Effect • JOJO extra kilo’s, pijnloos GEEN extra kilo’s, pijnloos GEEN extra kilo’s, pijnloos Donker eiken meubels A.S. ZATERDAG OM 10.30 UUR is •Wekelijks Wekelijks eenbehandeling behandeling een behandeling • •Wekelijks methode, Bewezen methode, • • Bewezen Bewezen methode, Ook: Menopauze, Migraine, Yoga, van onze spaaractie. maken wij blank of alle een zorgverzekeraars de feestelijke prijsuitreiking van 20min. van min. van 2020 LUXOPUNCTURE Onder het genot van een hapje en een drankje LUXOPUNCTURE LUXOPUNCTURE een andere kleur. Depressies, Vermoeidheid, en muziek van onze huis-DJ bent u van harte welkom. •Behandeling Behandelingdoor door Gratis Transport. door • •Behandeling vergoed door alle Wordt vergoed door • • Wordt Wordt vergoed door allealle U dient aanwezig te zijn om kans te maken. info: 073-6417807 gediplomeerdTherapeuten Therapeuten gediplomeerd Therapeuten gediplomeerd zorgverzekeraars zorgverzekeraars zorgverzekeraars Alle Chronische Klachten •Wordt Wordtvergoed vergoeddoor door • •Wordt vergoed door alle zorgverzekeraars alle zorgverzekeraars alle zorgverzekeraars

b.g.g. 06-52691413

Ook: Menopauze, Migraine, Yoga, Menopauze, Migraine, Yoga, Ook: Menopauze, Migraine, Yoga, www.sunny-meubel.nl Depressies, Vermoeidheid, Depressies, Vermoeidheid, Depressies, Vermoeidheid, Alle Chronische Klachten Chronische Klachten Alle Chronische Klachten

Tassenactie ‘BRood’schappentas

A.s. zaterdag 3 december onze tassenactie met een ‘BRood’schappentas boordevol lekkers uit eigen bakkerij voor een feestelijke jubileumprijs!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak: De inhoud van de ‘BRood’schappentas bestaat uit: gevraagd

076-5153143

076-5153143 076-5153143 076-5153143 (Etten-Leur) (Etten-Leur) (Etten-Leur) Bel vrijblijvend voor info. of afspraak: 076-5153143 Etten-Leur

½ pak speculaas ½ roomboter amandelstaaf 2 “Hoevense“ muizen 2 krentenbollen 2 worstenbroodjes ½ Rustiek Hoevens wit brood ½ Rustiek Hoevens meergranenbrood

Tevens uw adres voor gebruikte auto-onderdelen.

BelBel vrijblijvend voor info. ofofafspraak: vrijblijvend voor info. afspraak: vrijblijvend voor info. of afspraak:

Telefoon 0165 - 341913 (Etten-Leur) Autodemontagebedrijf Franken

Behandelingen ook ‘s-avonds Behandelingen ook Behandelingen ook’s-avonds ’s-avonds Behandelingen ook ’s-avonds

Heimolendreef 36a - Rucphen

Jubileumprijs: €

Behandelingen ook ’s-avonds

7,50 Bakkerij van den Biggelaar St. Janstraat 87, 4741 AN Hoeven Tel. 0165-502318

Kerstbomen te koop

Diverse maten en soorten met kluit, in een pot of gezaagd. Vers uit eigen kwekerij. oop s t a r t verk ag ijd v.a. vr Bomen worden gratis 2 december voor u verpakt in een net. ooK op Jan bastiaansen dag open n o z galgestraat 10 oudenbosch

Voorsteven 11 4871 DX Etten-Leur Tel. 076-5016517 Fax 076-5036988 GSM 06-53838824

(via Vaartweg, rotonde rondweg richting Bosschenhoofd, daarna gelijk rechtsaf Koestraat, aan het eind Koestraat linksaf Galgestraat)

Lid van

tel. 0165-317910 / 06-11106024

Ontevreden over uwhuidige huidigedienstverlener? dienstverlener? Ontevreden over uw Roosendaal Arboneemt neemthet het contract direct over! Roosendaal Arbo contract perper direct over! ONS! BELBELONS! WijWij staan u graag telefonisch staan u graag telefonischofofinineen een informatief gesprek te te woord! informatief gesprek woord!

info@broeren-bv.nl www.broeren-bv.nl Aanleg, onderhoud en reparatie van:

- SANITAIR, GAS & WATERINSTALLATIES - CV INSTALLATIES - DAKBEDEKKINGEN - ZINK- EN LOODWERKEN

→ Verzuimbegeleiding → Verzuimbegeleiding → Preventie → PMO / RIE→ Preventie → Keuringen→ PMO / RIE

ROOSENDAAL ARBOARBO ROOSENDAAL

www.praktijk-chaska.nl

info@praktijk-chaska.nl

gecertificeerdegecertificeerde arbo-dienstarbo-dienst → Keuringen www.roosendaalarbo.nl - Rijbewijskeuring BE (75) € 37,50 www.roosendaalarbo.nl Burgerhoutsestraat 12, 4701 EL Roosendaal - Taxipas/rijbewijskeuring CD(75) € 55,00€37,50 Burgerhoutsestraat 12, 4701 EL Roosendaal Rijbewijskeuring BE T: 0165-521999 T: 0165-521999

- Taxipas/rijbewijskeuring CD

Tevens een vestiging in Raamsdonksveer www.domboscharbo.nl

Tevens een vestiging in Raamsdonksveer www.domboscharbo.nl

Douchen met warmte van de zon met de auroSTEP plus zonneboiler van Vaillant Veel warm water dankzij zonne-energie BEL VRIJBLIJVEND VOOR EEN OFFERTE 0165 - 53 64 04

• VERHUUR • VERKOOP • LEASE • ONDERHOUD

ZONDER ZORGEN WARM DE WINTER DOOR? Laat uw VAILLANT ketel jaarlijks vakkundig onderhouden door Vigar.

Toe aan een nieuwe CV-COMBI KETEL? Vaillant Voordeelweken de ecoTEC plus met slimme thermostaat

Nu

€ 175

cashb

,-

ack

met gratis app

vSMART

de slimme thermostaat van Vaillant

+

Erkend VAILLANT installateur

DOMINÉSTRAAT 3 - 4701 JC ROOSENDAAL - TEL 0165 - 53 64 04

BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE: WWW.VIGAR.NL

U huurt al een HR-ketel voor minder dan 1 EURO PER DAG!

€55,00


Halderberge Rubriek van de gemeente Halderberge Jaargang 6 - weeknummer 48 - woensdag 30 november 2016

Goede zorgverzekering, Aangenaam kennis te maken: de ambassadeurs van Bosschenhoofd geen verrassingen De gemeente en het Werkplein Hart van West-Brabant bieden u een uitgebreide zorgverzekering voor een lage premie. Heeft u veel zorgkosten? Dan hebben we voor u ook een pakket waarbij u geen eigen risico betaalt. Het Werkplein betaalt het eigen risico voor u.

Sinds kort heeft elke kern in de gemeente Halderberge haar eigen ambassadeurs. Maar wie zijn dat nou precies? Waarom zijn zij ambassadeurs? En hoe kunnen zij inwoners helpen met hun ideeën? Om die vragen te beantwoorden worden de ambassadeurs per kern aan u voorgesteld. Gerard van Staden en Colinda Voet zijn de ambassadeurs van Bosschenhoofd. Gerard heeft als werkveld Burgerzaken en Colinda Monumenten, Archeologie en Cultuur. Samen beschikken zij over een brede kennis van gemeentelijke thema’s. ‘Wij willen een extra ingang van de gemeente zijn voor de inwoners van Bosschenhoofd. Een verbinding voor mensen met een goed plan, maar die geen idee hebben waar ze terecht moeten voor dit plan”, begint Colinda. Gerard volgt: “Ik vond het leuk dat ik werd gevraagd om dit te doen. Zo kan ik mensen helpen. Het betekent niet dat ik dé oplossing kan bieden, maar wij hebben wel meer kanalen en connecties waardoor ik de inwoners van Bosschenhoofd wel verder kan helpen”. Zo zeggen de ambassadeurs: “Er gebeurt op dit moment veel in Bosschenhoofd. Bosschenhoofd heeft een actief verenigingsleven. Een goed voorbeeld van een goed concept zijn de Midzomerfeesten. We zijn nog maar net be-

Welk pakket u ook kiest: bij ons bent u uitgebreid verzekerd. Want als u ziek bent, dan wil u niet voor onverwacht hoge kosten komen te staan. Deze zorgverzekering is voor iedereen met een bijstandsuitkering, AOW of een inkomen rond het minimumloon. Voor meer informatie: www.gezondverzekerd.nl Colinda Voet en Gerard van Staden.

gonnen en we willen dus rustig opstarten. We proberen onze bekendheid te vergroten zodat de inwoners van Bosschenhoofd ons kunnen vinden. Nieuwe initiatieven, nieuwe ideeën… daar doen we het voor. We willen ons juist niet mengen in actieve verenigingen. Zij weten namelijk de gemeente al te vinden. Maar juist een individuele inwoner van Bosschenhoofd of een groep inwoners die niet weten waar te beginnen, kunnen bij ons aankloppen. Want juist díé inwoners van Bosschenhoofd willen wij helpen”. Heb je een idee voor Bosschenhoofd, je straat, buurt of wijk? Bel Gerard van Staden of Colinda Voet via 14 0165. Of mail naar g.vanstaden@halderberge.nl of c.voet@halderberge.nl.

Fotowedstrijd Breng Halderberge in Beeld, editie 2016/2017 Op 1 december 2016 gaat de vernieuwde editie van de fotowedstrijd ‘Breng Halderberge in Beeld’ van start. Deze wedstrijd is een samenwerking tussen de gemeente Halderberge, fotogroep WestBrabant, Hartelijk Halderberge en de Toeristische Initiatief Groep Halderberge (TIG). Uw digitale foto’s kunt u tot 30 november 2017 inzenden via het online deelnameformulier op www.hartelijkhalderberge.nl of via Facebook (www.facebook.com/HartelijkHalderberge).

Ook kunt u de foto’s mailen naar info@hartelijkhalderberge.nl onder vermelding van uw contactgegevens. Bij deelname maakt u kans op mooie prijzen. De winnende foto’s verschijnen op de website en social media van Hartelijk Halderberge. In december 2017 wordt door de jaarjury uit alle ingezonden foto’s de jaarprijzen (respectievelijk € 200, € 100 en € 50 aan VVV-bonnen) van de editie 2016/2017 gekozen. Daarnaast is er dit jaar een publieksprijs en kunt u zelf ook mee stemmen op de leukste of mooiste foto’s via Facebook.

Zoutlaan in Oudenbosch Van 1 december 2016 tot en met 31 maart 2017 is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de Zoutlaan te Oudenbosch.

Het betreft hier een proef in het kader van de verkeersveiligheid.

Plastic zakkenautomaat Door middel van het aanbieden van uw Saverpas, kunt u per maand op verschillende locaties (een overzicht hiervan vindt u op www.saver.nl) in onze gemeente een gratis rol met plastic zakken uit de automaat halen.

U biedt uw pas aan en er komt één rol uit de automaat. Deze rol is gratis en er worden dan ook geen tikken afgeschreven. Let u op dat dit maar één keer per maand kan. Wanneer u dit meerdere keren probeert, zal de automaat geen zakken leveren.

bekendmakingen

Op deze pagina vindt u de wettelijk verplichte bekendmakingen van de gemeente Halderberge. De datum van de gemeentepagina geldt als publicatiedatum. Voor de wijze waarop u stukken kunt inzien, verwijzen wij u naar de desbetreffende bekendmaking. De openingstijden van het gemeentehuis vindt u in het colofon. Eerdere publicaties kunt u vinden op www.halderberge.nl/publicaties-halderbergse-bode.

Vergunningen APV/Bijzondere wetten Ingediende aanvragen De volgende aanvragen zijn ontvangen voor:

NL-Alert controlebericht op 5 december Op maandag 5 december rond 12.00 uur zendt NLAlert een landelijk controlebericht uit. Aan de hand van dit controlebericht kunt u nagaan of u uw mobiel juist heeft ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat u niets hoeft te doen. Heeft u uw telefoon nog niet ingesteld voor NL-Alert? Ga dan nu naar www.nl-alert.nl en stel uw mobiel in.

Verandering in kilometerbudget Deeltaxi Maakt u gebruik van de Deeltaxi vanuit een indicatie Wmo? Dan gaat er wat veranderen in uw kilometerbudget. Wat is een kilometerbudget? Een kilometerbudget is het maximum aantal kilometers wat u kunt reizen met de Deeltaxi tegen het lage Wmo-tarief. Voor 2016 was dit kilometerbudget 1.250 kilometer. Voor 2017 wordt dit 1.500 kilometer. U krijgt automatisch dit kilometerbudget, daar hoeft u niets voor te doen. Als u binnen het aantal kilometers blijft in uw kilometerbudget, dan hoeft u niets te betalen.

Ik reis meer met de deeltaxi dan het kilometerbudget. Wat moet ik gaan betalen? Dan betaalt u voor uw ritten boven het budget het Openbaar Vervoer Deeltaxitarief. Dit is € 3,04 aan instapkosten en € 0,46 per kilometer. Heeft u vragen? Neem dan tijdens de spreekuren contact op met uw wijkteam. Zij zijn elke werkdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur te bereiken via telefoonnummer 14 0165. U kunt ook een e-mail sturen naar wijkteams@halderberge.nl of het contactformulier onder www.halderberge.nl/ wijkteam invullen.

Inloopbijeenkomst ontwerpbestemmingsplan 'Kom Oud Gastel' Op woensdag 7 december a.s. organiseert de gemeente Halderberge een inloopbijeenkomst waar u het ontwerpbestemmingsplan 'Kom Oud Gastel' in kunt zien. Daarnaast staan er medewerkers van de gemeente voor u klaar om uitleg te geven en uw vragen te beantwoorden. U bent van harte welkom om onze inloopbijeenkomst te bezoeken van 16.00 tot 20.00 uur. De inloopbijeenkomst vindt plaats in Café Onder de Toren aan de Kerkstraat 1 in Oud Gastel. Uiteraard kunt u het plan ook inzien bij het omgevingsloket tijdens de openingstijden van

het gemeentehuis aan de Parklaan 15 te Oudenbosch. Daarnaast is het plan ook digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en met de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ web-roo/?planidn=NL.IMRO.1655.BP3010-B001 alsmede de website www.halderberge.nl. We zien u graag op woensdag 7 december a.s. vanaf 16.00 uur! Meer informatie Mocht u nog vragen hebben over het bestemmingsplan 'Kom Oud Gastel' kom dan naar de inloopbijeenkomst of neem contact op met dhr. J. van Kleef of mevr. K. Vos via het algemene telefoonnummer 14 0165.

Activiteit

Adres

Plaats

Datum

Kleine optocht kerstmannenrun

centrum

Oudenbosch

23 december 2016

De Weelfeesten

centrum

Stampersgat

23 t/m 25 juni 2017

Op verzoek zijn de aanvragen voor vergunningen in te zien bij Team Klantzaken. Het is verstandig vooraf even te bellen met een medewerker van het team om te vragen of de stukken beschikbaar zijn en om een afspraak te maken. U kunt uw reactie of zienswijze op een ingediende aanvraag kenbaar maken. De reacties worden in de besluitvorming betrokken. U kunt formeel nog geen bezwaar maken. Dit kan pas als de vergunning is verleend. Inlichtingen via telefoonnummer 140165.


VERVOLG BEKENDMAKINGEN

Halderberge • woensdag 30 november 2016

omgevingsvergunningen

Wet milieubeheer

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken bekend, dat onderstaande aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend:

Burgemeester en Wethouders van Halderberge maken, gelet op artikel 8.41 van de Wet milieubeheer, bekend, dat bij hen de volgende melding is ingekomen:

Aanvraagnummer:

Adres:

Activiteit:

Ontvangstdatum:

OV-20160232

Emmerblok ong, kavels FK02 en FK02a in Oud Gastel

het plaatsen van een modelstudio

17-11-2016

OV-20160233

Heinsbergsestraat 12 in Oud Gastel

het milieuneutraal wijzigen en het plaatsen van een luchtwasser

18-11-2016

OV-20160234

Pagnevaartweg 3 in Oudenbosch

het wijzigen van het gebruik van de garage t.b.v. logies

21-11-2016

OV-20160235

Oudlandweg 7 in Oudenbosch

het renoveren van een bijgebouw

22-11-2016

U kunt de aanvragen inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Indien voor het verlenen van de omgevingsvergunning van het bestemmingsplan afgeweken dient te worden, kunt u hiertegen te zijner tijd als daarvoor een specifieke ontwerpbeschikking wordt gepubliceerd, (bij voorkeur schriftelijk) gemotiveerde zienswijzen indienen. Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken bekend dat onderstaande omgevingsvergunning(en) zijn verleend: Aanvraagnummer:

Adres:

Activiteit:

Verzenddatum:

OV-20160197

Rijpersweg 73c (kavel P-15) in Oud Gastel

het bouwen van een woning

21-11-2016

OV-20160199

Past. van Breugelstraat 84 t/m 104e (even) en Midzomerplein 1 t/m 13 (oneven) in Bosschenhoofd

het bouwen van 15 grondgebonden woningen en 12 appartementen (Centrumplan Bosschenhoofd)

21-11-2016

OV-20160206

Rietschotten 2 in Oud Gastel

het plaatsen van magazijnstelling voor het in gebruik nemen van een bedrijfspand

21-11-2016

OV-20160209

Het Appeltje 2 in Oud Gastel

het uitbreiden van de mezzaninevloer en het aanleggen van 3 extra parkeerplaatsen

22-11-2016

OV-20160214

St. Bernardusstraat 32 in Hoeven

het verbouwen van een schuur (monument)

22-11-2016

OV-20160200

De Hoge Akker 2a in Hoeven

het realiseren van een bedrijfsruimte

24-11-2016

OV-20160192

Uilenspiegelstraat 5 in Bosschenhoofd

het bouwen van een vervangende woning

24-11-2016

Aanvraagnummer:

Adres:

Activiteit:

OV-20160183

Emmerblok ong. kavel FK02 en FK02a in Oud Gastel

het plaatsen van een modelstudio

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Activiteit:

UV-20160201

Beukenlaan 45 in Oud Gastel

het plaatsen van een dakopbouw op de garage

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om, na overleg met de plaatselijke horeca, voor het jaar 2017 op grond van artikel 4:2 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Halderberge 2016 de navolgende collectieve festiviteiten aan te wijzen: Halderberge geheel: Oudjaarsnacht: 31 december 2016/ 1 januari 2017 Carnaval: 25 februari t/m 28 februari 2017 Koningsdag(nacht)viering: 26 en 27 april 2017 Oudenbosch: Kermis: gedurende de dagen waarop in 2017 de kermis wordt georganiseerd Havenfeesten: gedurende de dagen waarop in 2017 de Havenfeesten worden georganiseerd Hoeven: Kermis: gedurende de dagen waarop in 2017 de kermis wordt georganiseerd Braderie: 25 t/m 28 mei 2017 Bosschenhoofd: Midzomerfeesten: 25 t/m 27 augustus 2017 Oud Gastel: Voorjaarskermis/ wielerronde: gedurende de dagen dat de voorjaarskermis en wielerronde worden georganiseerd Kermis: gedurende de dagen waarop in 2017 de kermis wordt georganiseerd Braderie: gedurende de dagen waarop in 2017 de braderie wordt georganiseerd

Deze aanwijzing heeft als gevolg dat op de aangewezen dagen enkele voorschriften met betrekking tot geluid- en lichthinder, voortvloeiend uit de wet milieubeheer, verruimd worden. Dit betekent overigens niet dat het toegestaan is bovenmatige hinder te veroorzaken. Voor meer informatie kunt u terecht bij de team Klantzaken, 14 0165.

Besluitenlijsten gemeenteraad

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken bekend dat de onderstaande aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:

Adres:

Aanwijzing collectieve festiviteiten 2017

Stampersgat: Wielerronde: gedurende de dag waarop in 2017 de wielerronde wordt gereden Weelfeesten: gedurende de dagen in 2017 waarop de Weelfeesten worden georganiseerd

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift moet door de indiener worden ondertekend en bevat: naam en adres van de indiener; de verzenddatum van het bezwaarschrift; een vermelding van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en een motivering. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit waartegen u bezwaar maakt niet. Belanghebbenden kunnen, indien onverwijlde spoed dat vereist en indien zij tevens een bezwaarschrift hebben ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, T.a.v. de Voorzieningenrechter, Postbus 90006, 4800 PA te Breda. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Alleen als de activiteit betreft het uitvoeren van een werk geen bouwwerk zijnde, het slopen van een bouwwerk, of het verstoren e.d. van een gemeentelijk monument, het kappen van bomen e.d. heeft het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening automatisch opschortende werking totdat door de rechter op dat verzoek is beslist.

Aanvraagnummer:

Activiteitenbesluit milieubeheer: - Autobedrijf Wijnand van den Berg b.v. De Hoge Akker 2c in Hoeven - Tebecon B.V., Argon 10 in Oud Gastel

Datum start ter inzage legging: 01-12-2016

Iedereen kan vanaf de dag waarop de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage is gelegd, gedurende een periode van zes weken (bij voorkeur schriftelijk) een zienswijze indienen. Wilt u uw zienswijze mondeling kenbaar maken, dan kunt u contact opnemen met het serviceloket van Team Klantzaken via Tel: 140165. Wij maken u erop attent dat u tegen de verleende omgevingsvergunning te zijner tijd slechts beroep kunt indienen als u belanghebbende bent en tevens een zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerpbeschikking.

De raad van de gemeente Halderberge heeft de volgende besluiten genomen, met hierbij vermeld de aangenomen amendementen (wijziging van het voorstel) en moties (verzoeken aan het college). Donderdag 3 november 2016: • De aanbeveling van mw. drs J. Vonk-Vedder als de nieuw te benoemen burgemeester van de gemeente Halderberge naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te versturen. Donderdag 10 november 2016: • De Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Halderberge vastgesteld, waarbij het college een motie heeft overgenomen om jaarlijks met een evaluatie naar de raad te komen om de behoefte aan beschutte werkplekken in de gemeente Halderberge in beeld te brengen. • Ingestemd met het voorstel m.b.t. vangnetregeling 2016 ivm verwacht tekort op BUIG-budget. • De programmabegroting 2017 vastgesteld, waarbij het college de moties heeft overgenomen: - Motie invulling Zomernota 2018 - Motie stimuleren maatschappelijke initiatieven (overheidsparticipatie) - Motie locatiekeuze Aldi en Action Donderdag 17 november 2016: • Ingestemd met het verstrekken van een lening aan de koper van de sporthallen Parrestee in Hoeven en De Beuk in Oudenbosch, te weten Sportstones B.V. en Binnensport Halderberge B.V., onder de gewijzigde voorwaarden zoals vermeld in de brief van het college aan de leden van de raad van 1 november 2016. De publicatie van de vaststelling en inwerkingtreding van verordeningen vindt u op Overheid.nl. Daar is ook de volledige tekst van de verordening te raadplegen. U kunt de besluitenlijsten met de volledige tekst van het raadsbesluit nalezen op internet via de website van de gemeenteraad van Halderberge www.gemeenteraadhalderberge.nl. Deze publicatie geldt slechts als openbaarmaking van de besluitenlijst van de raadsvergadering (artikel 23 van de Gemeentewet) en treedt niet in de plaats van eventueel wettelijk voorgeschreven bekendmakingen. Voor zover voor afzonderlijke raadsbesluiten nog aparte bekendmakingseisen worden gesteld, kunnen aan deze openbaarmaking geen rechten worden ontleend.

colofon Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch Telefoon: 14 0165 E-mail: gemeente@halderberge.nl Website: www.halderberge.nl Facebook: www.facebook.com/gemeentehalderberge Twitter: @Halderberge Storingstelefoon: (0165) 312872 (buiten kantooruren over verlichting, wegen en riolering) Kijk voor actuele openingstijden op www.halderberge.nl.

Maak een Afspraak! Om u snel en goed van dienst te zijn werken wij op afspraak. Maak uw afspraak via www.halderberge.nl Denk aan de tijd die u nodig heeft om een pasfoto te maken.

Jolie haalt podiumplek bij miniorenclubmeet HALDERBERGE - Op 20 november organiseerde zwem- en polovereniging Hieronymus namens de KNZB de miniorenclubmeet Brabant in zwembad de Stok. Er stonden 11 teams van ieder ongeveer 20 miniorenzwemmers aan de start om onderling uit te maken wie de snelste minioren hebben. Hieronymus kwam als thuiszwemmende vereniging uiteraard ook met een ploeg vanuit de miniorenzwemtraining aan de start van deze sterk bezette wedstrijd. Veel jonge zwemmers, veel publiek en vooral veel enthousiasme in het bad.

Prestaties Halderbergse Hieronymuszwemmers Jolie Frik uit Halderberge zwom naar een 2de tijd op de rugslag en ze zwom op de vrije- rug en schoolslag een nieuw persoonlijk record. Er kwamen ook 3 Hieronymus estafettes aan de start: Daniel, Zara, Storm en Floortje wonnen de 4* 50m vrije slag gemengd team. De 4850m wisselslag: Daniel, Storm, Berend en Sjoerd werd 7de en de 4*50m wisselslag meisjes Daphne, Vera, Suzie en Rosalie werd 4de. Alle estafetteteams verbeterde hun inschrijftijd. Toen alle punten waren opgeteld bleek dat de Hieronymuszwemmers na het team van PSV Eindhoven de 2de plaatst had behaald. De zwemmers PAGINA 15

namen trots de beker voor de tweede plaats in ontvangst. De verantwoordelijke coach voor de Minioren Wendy en haar collegacoaches waren met recht trots op de prestaties van “hun zwemmers” in de startveld. Voor de complete uitslag en meer informatie over Hieronymus kijk op www.zpv-hieronymus.com of facebook zpvhieronymus. Hieronymus heeft nog plaats voor nieuw jong talent in de instroomgroep. Ben je tussen de 6 en 10 jaar heb je A, B en bij voorkeur C en wil je ook wedstrijdzwemmen. Kom gerust kijken je mag 3x gratis meetrainen en hoeft daarna pas te beslissen. Meld je daarvoor aan via http://www. zpv-hieronymus.com/proefles


HET GEHEIM SINTERKLAAS KERST VERLICHTING 20 lamps warm wit

FROZEN OF MINIONS DEKBEDOVERTREK

3.49

ook verkrijgbaar in Paw Patrol, Mickey of Minnie 60% katoen/40% polyester 140x200 cm incl. kussensloop 60x70 cm

VOOR BINNEN

TIP VOOR DE SINT

100 lamps

DISNEY VLOERKLEED polyester Ø 80 cm

5.92

KINDER COZZI ONDERGOED

diverse kleuren en prints 95% katoen/5% elastaan boxershort of hipster maten 98-152

SET/2

2

1

9

VANISH VLEKVERWIJDERAAR

KERSTDORP OF KERSTBAL

LISSI POP MET BUGGY

DAMES/HEREN HORLOGE

5

1

9

5

25

white sensitive of sensitive 1.125 kg

22

VIRTUAL REALITY BRIL

geschikt voor de meeste smartphone's fantastische 3D beelden met behulp van te downloaden apps

95

diverse varianten verf je eigen kerstdorp of kleur je eigen kerstbal

87

incl. bordje, bestek en drinkflesje 40 cm

83

SINT CHOCOLADE

39

diverse varianten metalen band

92

THERMO ONDERGOED

diverse varianten

kinder broek of shirt zwart of wit maten S-XXL

1.99

3

79

0

79

WERCKMANN GEREEDSCHAPSET

COLGATE MINIONS TANDENBORSTEL

7

3

boren en bitset 63-delig of ratelsleutelset 5-delig

95

diverse varianten elektrisch

95

1

maten 92-170

79

Action is Beste Speelgoedwinkel van Nederland

Geschenkpapier Met Action speel je het hele jaar voor Sinterklaas De grootste in kleine prijzen


ALLES VOOR EEN VERRASSENDE

VOORDELIGE SINTERKLAAS REVELL MINI DRONE

DIVERSE KERSTDECORATIE

Proto Quad, Nano Quad of Nano Hex

o.a. ster met glitters 30 cm

12

2

99 LED KERST VERLICHTING met timer warm wit 96 lamps

KASSA SPEELSET

met rekenfunctie, barcode apparaat, touchscreen en geluid

3.49

7

1

95

STONE/ROSE KUSSENHOES

diverse kleuren en dessins 100% polyester, 45x45 cm

39

FONDUE GOURMETBORD

DOVE GIFTSET

4

porselein 26x20x2 cm

woondeken 150x200 cm

9.95

0

1

1

AUTO/MOTOR BESCHERMHOES

STEEKSCHUIM BLOK

RACLETTE GOURMETSET

77

diverse maten UV- en weerbestendig

95

23x11x7.5 cm

schijven Ø 8 cm x 5 cm set/4

0.39

7

95

0

29

98

women: douchegel 500 ml bodylotion 250 ml men: douchegel 250 ml deospray 150 ml

79

pannetjes en grillplaat met anti-aanbaklaag afneembare grillplaat 1200 Watt 43x30 cm

8 PERSONEN

18

95

Aanbiedingen geldig van woensdag 30 november t/m dinsdag 6 december 2016

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden.

diverse kleuren rustiek: 8x7 cm of Ø 8 cm twisted: 9x7 cm of Ø 8 cm

diverse varianten voor binnen 40 lamps

UITZOEKEN

88

KAARS TWISTED OF RUSTIEK

LED VERLICHTING


ROMMELMARKTEN dEcEMbER 4 december Putte sporthal De Biezen 4 december Zundert sporthal Onder de Mast 11 december Hoeven sporthal De Parrestee 18 december Hoogerheide mfc. Kloosterhof inl./reserv. 0165-302682 www.demarkten.com

U kunt vers in het veld uitzoeken.

Centrum voor Gebitsprotheses

Reserveren is mogelijk

076-532 83 05 Oude Bredaseweg 7B Etten-Leur (gratis parkeren)

Alles voor uw Kunstgebit ooK weeKeind repArAtiedienst!

oF www.demarkten-woUw.nl

Voor een kerstboom groot of klein moet u bij: kerstboom van der Sanden zijn!!!

Meer dan een half Miljoen Bodes ElkE wEEk!

Soorten: nordmann / blauwspar / picea omorica Geopend: do t/m zo van 8.30 t/m 17.00 uur Sander 26 - Etten-Leur

patric@patricwarmteservice.nl

J. den Hollander verhuur B.V. Bel: 0168-402955 of kom langs op Molenvliet 1 te Klundert

Extra geld voor de wijkzuster in 2017

De wijkzuster is definitief terug in West-Brabant HALDERBERGE - Twee jaar geleden werd op initiatief van de Kruisvereniging Noord-Brabant de Coöperatie Wijkzuster i.o. opgericht. Het doel van deze coöperatie is de wijkzuster als basisvoorziening in iedere kern en wijk van de dertien deelnemende gemeentes. Zelfs de Koning kwam op werkbezoek en zag dat het goed was. Hij was niet de enige. Het concept wijkzuster heeft het keurmerk gekregen en zorgverzekeraars CZ en VGZ hebben ook voor 2017 een contract toegezegd. Evenals de gemeente Moerdijk. Op 21 november is de coöperatie wijkzuster definitief opgericht. Dit werd dinsdag gevierd met een symposium: De Wijkzuster Toekomstproof?

 Vacatures bij jou in de buurt Zoek en vind lokale vacatures

Workshop Omdenken door Pepijn Lagerwey.

DOOR ELLES JANSEN Ruim vijftig wijkzusters waren aanwezig op het symposium. Naast een aantal bestuurders van de deelnemende organisaties waren o.a. ook de wethouders Eef Schoneveld (gemeente Moerdijk) en Corné van Poppel (gemeente Roosendaal) aanwezig. Schoneveld gaf de primeur dat gemeente Moerdijk extra geld heeft vrijgemaakt voor de wijkzusters van Surplus. Hoe werkt de wijkzuster Ruim twee jaar werken in westelijk NoordBrabant momenteel al 63 wijkzuster en wijkbroeders van de deelnemende organisaties succesvol samen als aanspreekpunt op het gebied van zorg, wonen en welzijn in de wijk. Zij zijn onafhankelijk en vormen de schakel tussen het medische en sociale domein. De wijkzuster staat dicht bij de cliënt en dienst familie, mantelzorgers.

FOTO ELLES JANSEN

Ze worden ingeschakeld bij “niet pluis gevoel” en door hun zichtbare aanwezigheid in de wijk zijn ze laagdrempelig benaderbaar. De wijkzuster levert zorg vanuit de behoefte van de cliënt. Toekomst Het hoofdthema van het symposium ging over de toekomst. Via een ludiek optreden van Omdenker Pepijn Lagerwey werden de wijkzuster uitgedaagd om ‘Ja Maar …. reacties’ om te buigen naar kansen en mogelijkheden. Deze tools zullen hen nog verder helpen in de uitdagingen die hen de komende jaren te wachten staan. Steeds meer mensen krijgen dementie (een op de vier) en ook de palliatieve zorg neemt toe. “Daarnaast zou de wijkzuster een belangrijke rol kunnen vervullen in transfer van (oudere) ziekenhuispatiënten die terug naar huis mogen”, aldus Anton van Mansum, bestuurder bij Surplus. “Een

SPECIAL

vrijblijvende prijsopgave: tel. 0165-383958. www.meubelstoffeerderij-koevoets.nl

Pineapple inside

TROTS VAN DE KEURSLAGER

infO:

06-55100747

Met ruim 25 jaar stoffeer ervaring. Gegarandeerd een goed resultaat. Bel voor een

Opslagruimtes, werkruimtes, kantoorruimtes nodig ?

(nabij industrieterrein Moerdijk)

derde van de ouderen komt slechter uit het ziekenhuis dan dat men erin ging. Mensen eten slechter en bewegen er nauwelijks.” Er was tijdens het symposium ook een tafelgesprek met een huisarts, wethouder, zorgmanager, bestuurder en wijkzusters om over de toekomst te debatteren en er waren speeddate gesprekken om elkaar beter te leren kennen. Uniek Henk van Tilborg, voorzitter van Kruisvereniging Noord-Brabant is trots op ‘zijn’ wijkzusters. “Zes jaar geleden waren er 96 projecten ingediend bij ZonMW “Zichtbare Schakels”. Ons concept van de wijkzuster is de enige die nog over is. En zich bewezen heeft.” CZ-Topman Wim van der Meeren stelde in een interview met Het Kruisvenster (ledenblad van de Kruisvereniging Noord-Brabant) “Nederland had, heeft en houdt behoefte aan de wijkzuster.” PAGINA 18

2 stuks

werk, antiek, klassiek en modern. Ook boten, caravans en auto’s.

Te Huur

nog enkele ruimtes beschikbaar vanaf 300 m2 tegen aantrekkelijke prijzen www.denhollander-verhuur.nl

Bel voor meer info

Brochettes + GRATIS St. Willebrord Stroganoffsaus Voor het vakkundig en degelijk herstofferen van al uw meubelen. O.a. Capitonneer-

VLEESWARENKOOPJE

Houd uw overheadkosten laag en kom langs voor een gesprek !!

chniek

KEURSLAGERTROTS

Runderrookvlees + kipcarpaccio salade

100 gram

25 5 Bij 150 gram kalfsrollade VLEESWARENKOOPJE

2 x 100 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Bij VIB burgers gourmetvlees (4 personen) KEURSLAGERKOOPJE

5

GRATIS SAUZEN00 4 stuks TRIO gemarineerde bbq steaks

SPECIAL

SALADE VAN DE WEEK

Aanbiedingen zijn geldig van 28 nov t/m 4 dec.

Kunstgebitten

Zwarte 3 stuks voor Pietensalade SALADE VAN DE WEEK

Kipkado

Ham-aspergesalade 150 GR HALEN 60 100 gram

1

100 GR BETALEN

, keurslager Aanbiedingen Buyzen zijn geldig van 28 november t/m 4 december Prof van Ginnekenstraat 20, Oudenbosch Tel. 0165-312525, www.buyzen.keurslager.nl

Buyzen, Buyzen,Keurslager keurslager Prof. van Ginnekenstraat 20

Tel. 0165-312525 4731 JZ Oudenbosch Tel. 0165-312525 www.buyzen.keurslager.nl www.buyzen.keurslager.nl

GEZOCHT:

MONTEUR Dorpsstraat 85 St.Willebrord

Taakomschrijving : Het repareren van E-bikes en scooters, het verkopen van fietsen en scooters. Wij verwachten : • Een enthousiaste persoonlijkheid met een representatief voorkomen. • Ervaring in de techniek (voornamelijk Electrotechniek). • Je werkt in een team, je moet dus een teamplayer zijn. • Geen negen tot vijf mentaliteit. • Werken op zaterdag. • Probleem oplossend kunnen denken. Indiensttreding : Op korte termijn. Spreekt jou dit aan? Stuur dan je CV + motivatie op! info@wimbressers.nl

Andere berekening omgevingsvergunning HALDERBERGE - Wie een omgevingsvergunning aanvraagt, betaalt voortaan geen leges meer aan de hand van de bouwsom maar aan de hand van de ROEB-lijst. Dat heeft de gemeente Halderberge recent bepaald. Deze richtlijnen zijn landelijk aanvaard en volgens het college van B&W is het handiger om deze werkwijze aan te houden. “Dit is een betrouwbare en landelijk aanvaarde lijst op basis van inhoud en oppervlakte. Voorheen bepaalden we de hoogte van de leges aan de hand van de bouwsom, maar de ervaring leert dat deze vaak vooraf niet geheel nauwkeurig vastgesteld kan worden. Vandaar deze keuze”, aldus wethouder Wierikx.

Vrouwen van Nu Oudenbosch OUDENBOSCH - Vorige week maandag 21 november vierden we ons 95-jarig jubileum. Bij binnenkomst kregen we een kopje koffie met gebak. In de loop van de middag was er een optreden van “ikke en IJ en de meisjes” met leuke, meest herkenbare liedjes. Met als afsluiting een goed verzorgd diner door Hotel de Kroon. We kun-

nen terug kijken op een geslaagde middag. Woensdag 14 december is de kerstviering. Begonnen wordt met een dienst in de kapel van St. Anna om 19.00 uur. Daarna naar Hotel de Kroon, ontvangst met koffie en in de loop van de avond is er een optreden van “Spek en Bonen” uit Wouw. U kunt zich hiervoor opgeven bij Mevr. Cor van Gastel, tel. 0165-314794 of Mevr. Mieke Koevoets, tel. 0165-313504.


DE STOFFENKONING

Modestoffen - Gordijnstoffen - Decoratiestoffen Carnavals-/feeststoffen - Schuimrubber - Fournituren

• Grote collectie Carnavalsstoffen • Volop nieuwe Modestoffen • Uitgebreide Fourniturencollectie

K E R S TACTIE!

Zundertseweg 5a - Rucphen - www.stoffenkoning.nl Openingstijden: di-do-vrij zaterdag

9.30 - 17.00 uur 9.30 - 13.00 uur

Like ons op

VAN BEEK PRESENTEERT:

Kom in december gezellig winkelen in het

PRACHTIGE CENTRUM VAN BERGEN OP ZOOM en bewaar je kassabon (bedrag maakt niet uit)...

CITROËN BEDRIJFSWAGENSHOW COMPLEET RIJKLAAR

LEET COMP AR RIJKLA

COMP LE RIJKLA ET AR

0%

Op vertoon van deze kassabon krijg je nl. in ons Delphi Griekse specialiteitenrestaurant in de maand december een

GRATIS FLES WIJN

(u hoeft daarvoor niet te komen eten) én een

CADEAUBON t.w.v. 25% KORTING (*)

te besteden in januari, februari of maart 2017.

*

( )

Exclusief drank en de cadeaubon is niet geldig tijdens de viering van de vastenavend O P

=O P Voor het ophalen van de fles wijn en cadeaubon kunt u dagelijks tussen 11.00 - 22.00 uur langskomen.

Grieks Restaurant Delphi

Grote Markt 25 in Bergen op Zoom

3 JAAR FINANCIAL LEASE TOT

VOORDEEL € 3.250 NU RIJKLAAR VOOR € 10.600

24 - 25 - 26 NOV. VAN BEEK BREDA

VOORDEEL € 3.650 NU RIJKLAAR VOOR € 14.250

1 - 2 - 3 DEC. VAN BEEK ROOSENDAAL

VOORDEEL € 5.000 NU RIJKLAAR VOOR € 15.890

8 - 9 - 10 DEC. VAN BEEK BERGEN OP ZOOM

Actie geldig tijdens showdagen. Het rentetarief is 0% bij een looptijd van 12, 24, 36 maanden. Drukfouten voorbehouden. © 11-16.

woens dag & dond erdag eetcafé • zaaleetcafé • zaal € 75

24.

d decemb Keuzemenu februari menu maan er Keuze Keuzemenu februari wrap wrap • zaal eetcaféCarpaccio Carpaccio Pitti ge gamba’s uit de oven of of Salade met ofgerookte zalm enzalm geitenkaas Salade met gerookte Herten carpaccio ofen geitenkaas of Scampi’s op spaanse wijze of Scampi’s op spaanse wijze

Keuzemenu februari Kip cocktail met walnoten en mandarijntjes

-----------------------Carpaccio wrap Soepje naar keuze Soepje naar keuze naarzalm keuze of Salade metSoepje gerookte en geitenkaas -----------------------of Scampi’s op spaanse wijze Runderentrecote v/dde grill Ribeye steak van grill Runderentrecote v/d grill

Alleen met de kerstboom?

laat uw auto bij ons

aPK Keuren

en maak kans op 1 van de 10 auto’s t.w.v. € 10.000,-

Bosschendijk 201, Oudenbosch, tel. 0165-314622

15 - 16 - 17 DEC. VAN BEEK VLISSINGEN

CITROENVANBEEK.NL

• • • • •

APK Schade Occasions Onderhoud Airco Onderhoud • Banden

www.asvoautobedrijf.nl

Een fijne partner komt niet vanzelf op je pad. Bel: 0165-388816 Lia van der Wel (Bergen op Zoom e.o.)

www.mens-en-relatie.nl

Betrouwbaar en discreet. Al 33 jaar succesvol Erkend BVSK en Geschillencommissie/Hoogste slagingspercentage.

Hier valt zelfs voor ons geen eer te behalen

■ Onderhoud - Reparatie - APK Keuringen en Airco Service aan alle merken auto’s. ■ Vervangend vervoer beschikbaar. ■ Verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s. Ook het adres voor Winterbanden! Kijk voor onze occasions op:

www.wijnandvdberg.nl

met een metbearnaisesaus pepersaus of met een bearnaisesaus of Pikant gestoofde tarbot Gerookte zalm filettarbot Soepje naar keuze of Pikant gestoofde of Varkenshaasje met stroganoffsaus metof witt e wijnsaus Varkenshaasje met of stroganoffsaus

Korte Bunder 24 • Hoeven • Tel. 0165-505995

Lamsrack met tijm-honingboter Runderentrecote v/d grill -----------------------Coupe caramel met drie soorten ijs Coupe caramel met drie soorten ijs met een bearnaisesaus enApfelstrudel caramelsaus met vanillesaus en caramelsaus tarbot of KoffieofofPikant Theeofgestoofde of e Koffie Theep.p Koffi of of Thee of Varkenshaasje met stroganoffsaus p.p 95 p.p. met likeur € 2.- extra met likeur € 2.00 met likeur € 2.-extra extra

VOORDEEL

nu winterbanden!

Car service

Gratis parkeren in de parkeergarage, achter de Grote Markt (Lindenbaan). RESERVEER TIJDIG!

€ 5.000

Mythos

29. 29.

7575 29.

Grieks specialiteiten restaurant

18 jaar

Julianastraat 1 | 4715 AT Rucphen | (0165) 34 Coupe caramel met drie soorten ijs2234 11 Julianastraat 1 | 4715 AT Rucphen | (0165) Wegens verbouwing zijn wij 22 11

www.wapenvannassau.nl en caramelsaus gesloten www.wapenvannassau.nl van 27 december 2016

29.75

of Koffie of Thee t/m 10 januarip.p 2017 met likeur € 2.- extra

vrijdag 9 december

Feestelijk à la carte diner - griekse live muziek

Julianastraat 1 | 4715 AT Rucphen | (0165) 34 22 11

www.wapenvannassau.nl

PUPA MAKE UP WORKSHOP “MOOI MET DE KERST” Vrijdag 16 december: Gezellige workshop (2,5 uur), waar je de nieuwste tips & trics leert met gezellig een hapje en drankje. €14,50 p.p.

Schoonheidssalon de Oase

Dr. Cuijpersstraat 14, 4731 GA Oudenbosch 0165-320996 / 06-12359223 / www.salondeoase.nl

Roosendaal: Belder 100 Bergen op Zoom: Marconilaan-Noord 63 www.autoschadeteam.nl

Sint Janstraat 3 • Hoeven • Tel. 0165 - 504508 www.mythoshoeven.nl Graag tijdig reserveren


sport

Zesde bondswedstrijd indoor handboogvereniging

Voetbalvereniging Devo JO13-1 is kampioen

Devo 1 verliest

Devo JO13-1 Kampioen

BOSSCHENHOOFD - Voor voetbalvereniging Devo stond de uitwedstrijd in Heerle tegen HSC’28 op het programma op zondag 27 november. Devo en HSC’28 zijn beiden goed begonnen aan de competitie, maar door vooral puntenverlies in de laatste wedstrijd, is het toch naar de middenmoot afgezakt op de ranglijst. Om 14.30u. begonnen beidde teams aan de wedstrijd. De 1e aanval was vanuit Devo, maar de doelman van HSC’28 werd niet op de proef gesteld. Razend snelle counter van HSC’28 in de 4e minuut, leverde een 1-0 voorsprong op voor de thuisclub. Daarna zakte Devo in en was het spel erg matig. HSC’28 kwam nog een aantal keer gevaarlijk voor de goal van Devo. Patrick Koevoets zag zijn doelpoging nog op de paal belandden. Voor de rust vielen er

geen goals meer en gingen beide teams rusten met een 1-0 stand. Nadat in de rust het een en ander gesproken was, kwam Devo als 1e uit de kleedkamers en wilde het matige spel van de 1e helft rechtzetten. Devo kwam beter uit de startblokken en had via Youri de Veth een aantal goede mogelijkheden om tot scoren te komen, maar helaas zat het geluk niet mee. Viel helaas na 15 minuten spelen in de 2e helft de goal aan de andere kant in het voordeel van HSC’28: 2-0. Halverwege de 2e helft viel het doek voor Devo, dat onterecht met 10 man verder moest met nog 25 minuten te spelen. HSC’28 bouwde de score daarna verder uit, na een geflatteerde 4-0. Zondag 4 december wacht er een thuiswedstrijd om 14.30u. tegen METO 1 en zal het spel en inzet vele malen beter moeten, wil het thuis winnen van METO.

Uitslag Zaterdag 26 november Seolto JO17-1-Devo JO17-1 3-4 Devo JO15-1-SVC JO15-1 12-0 BSC JO13-2-Devo JO13-1 2-4 DIOZ JO7-1-Devo JO7-1 0-3 Zondag 27 november HSC’28 1-Devo 1 4-0 DOSKO 2-Devo 2 4-6 Devo 3-Roosendaal 9 1-2 DOSKO 8-Devo 4 4-4 Devo 5-BSC 5 1-6 Devo Da1-Vogelwaarde Da1 5-0 Programma Zaterdag 3 december Roosendaal JO19-2-Devo JO19-1 15.00u. Alliance JO17-2-Devo JO17-1 12.30u. Devo JO15-1-Prinsenland JO15-2 14.00u. Devo JO13-1-BSC JO13-2 11.00u. Devo JO11-1-Rood-Wit JO11-2 10.30u. Devo JO9-1-Smerdiek JO9-1 09.15u. Zondag 4 december Devo 1-METO 1 14.30u. Vivoo 4-Devo 3 10.00u. Devo 4-DIOZ 4 11.15u. Virtus 5-Devo 5 10.00uur ODIO Da1-Devo Da1 10.00u. Devo JO13-1 najaarskampioen 2016 Zaterdag 26 november is Devo JO13-1 kampioen geworden. De uitwedstrijd bij BSC JO13-2 werd met 2-4 gewonnen. Door deze overwinning zijn ze niet meer in te halen, met nog 1 wedstrijd te spelen. Op dit moment zijn ze nog ongeslagen met 8 overwinningen en 1 gelijkspel.

Verrassende winst in derby voor Springfield HOEVEN - Het team uit Hoeven moest afgelopen zondag naar Roosendaal voor de derby tegen Keep Fit ‘70. Als nieuwkomer in de 3e klasse was dit vooraf een lastige opgave tegen een team wat al meerdere seizoenen in deze klasse speelt. De meningen in Roosendaal vooraf waren dan ook: “dit gaat Keep Fit wel even doen”. Trainer Robert van Harneveldt gaf echter aan dat men zeker niet kansloos was en dat men onbevangen de wedstrijd moest ingaan. In het begin leek het er inderdaad op dat het een moeilijke dag zou

worden, maar Springfield vocht zich terug en ging zelfs met 2 punten voorsprong de rust in. Na de pauze werd de voorsprong zelfs uitgebouwd naar 4 punten en een sensatie zat in de lucht. De Roosendalers kwamen nog wel even dichtbij maar uiteindelijk zegevierde het team uit Hoeven met 19-20. Een absolute teamprestatie waarbij vermeld mag worden dat Jeroen Lesage en Virgie van Overveld samen de helft van de totale score voor hun rekening namen met ieder 5 doelpunten. Deze wedstrijd is voor dit team een bevestiging dat handhaving in

deze klasse tot de mogelijkheden behoort. Bij de jeugd gaat het A1 en E2 team aan kop in de zaalcompetitie na mooie overwinningen. Uitslagen van 26 en 27 november Keep Fit ‘70 1-Springfield 1 19-20 Springfield 3-Altior 5 2-17 Vios A1-Springfield A1 4-7 Springfield B1-Merwede B5 6-9 Springfield D1-ADO D2 2-4 Springfield E1-Good Luck E2 5-11 Kinderdijk E5-Springfield E2 2-15 Albatros E8-Springfield E3 4-8

Derde Winterwedstrijd van HSV ‘t Bliekske OUD GASTEL - Op zondag 27 november is de 3e winterwedstrijd gehouden in de haven van Oudenbosch. De uitslag, : 1e Frank Koevoets 4870gr; 2e Gijs van Slobbe 3910gr; 3e Johan van Aert 3730gr; 4e Ronald van Nispen 3270gr. Vak B: 1e Wilbert van Meel 4700gr; 2e Lud van Hassel 3940gr;

3e Karel Mathijs 3690gr; 4e Gilbert de Wijer 2960gr; 5e Denny Feytel 2090gr. Vak C: 1e Robin van Genk 5760gr; 2e Toine van Genk 5180gr; 3e Jac de Graauw 4630gr; 4e Peter Stupers 2650gr Programma Op zondag 4 december wordt de 4e winterwedstrijd gehouden.

Gastelse atleten onderweg OUD GASTEL - Het was een mooie 3e editie van de Heerlijk Avondjeloop. Droog weer, novemberkoud, maar dat hoort zo en een uitstekende sfeer op en rond de Markt van Oud Gastel. Op de finishboog stond ‘Gastel bruist’ en dit was ook nu het geval. In totaal deden 306 lopers mee over alle afstanden. Jeugd beet het spits af en daar waren soms groepen bij, die groter leken dan bij de Oranjeloop. Keano Jansen en Jolene de Wolf, waren de snelsten in de groep 1 en 2. Vince van Dijk en Hanna Stange waren goed op dreef in de groep 3 en 4 en in de volgende groep, ging de winst naar Jop van Meel en Imke Bolijn. Tenslotte de hoogste groepen van de basisschool, die na zessen elk kwartier zo’n beetje van start gingen op de lus door Meireweikes: winnaars Julian de Klerk en Elke Bolijn. Natuurlijk mooi dat 95 procent van de kinderen uit Oud Gastel kwam. Eenzelfde beeld bij de recreantenloop, waar Rutger de Klerk en Irene Knipscheer op de langste afstand als 1e bij de finish terug kwamen.

Wedstrijdloop over 10 kilometer tenslotte werd gewonnen door Bart van Aalst voor Koen Hussaarts (weldra Gastelaar) en Bernard Heshof, die er toch een hele drukke dag op had zitten. Ook in de top 10, voormalig profkeeper Arjan Christianen (5e), Maarten de Vugt (6e), Jempy van de Veeken (7e), Koen van Elteren (9e) en Jurgen Lazaroms (10e). Winst bij de vrouwen ging naar Wendy Deijkers, die Marjolein Deelen klopte. Astrid Willemse werd 4e, Helma Borlijn 6e, Rina Doomen 7e, Debbie Mol 9e en Diana Veeke en Babette Haast gedeeld 10e. Het is slechts een summier overzicht van de vele Gastelaren, die deze Heerlijk Avondjeloop omarmden. ‘t Veerke hoopt van harte, dat ze dit op 18 december weer doen, want dan is de 32e Pekkercross. Een veldloop met een rijke geschiedenis, onder alle weersomstandigheden al gehouden. Het weer sloeg overigens daags na de Avondloop ook om bij de 50e Thor-cross. Mels Lambregts pakte het hoofdnummer op schitterende wijze. Bij de mannen 45 was Roel van Nes de sterke winnaar met

bijna een minuut voorsprong. Daags ervoor had Roel nog de GAO-trofee in ontvangst mogen nemen. Tegelijkertijd werden ook de 4 Almere-gangers Hans Berkhout, Mark van den Bergh, Jurgen Lazaroms en Koen van Elteren, gehuldigd. Roel was in de Roosendaalse bossen klaar na 28.55 minuten. Adrie van Bavel werd 9e bij de M55 in 34.00 minuten. Bij de vrouwen was er een mooie 2e plek voor Anne van Alphen in 23.17. Ook Florence van Rijsbergen werd 2e. Atleten als Miranda van den Aarssen en Wim van Hees, deden zelfs de dubbel dat weekend. Bij de jongens C een fraaie zege van Ernson van den Bos, die een week later in de grote Warande-cross 5e zou worden. Roan Knobel eindigde 4e bij Thor, broer Brent werd 10e, zus Rikke 18e. Aan jeugd toch geen gebrek deze gouden uitgave. Hopelijk ziet ‘t Veerke ook daarvan een groot gedeelte terug op 18 december bij de Pekkercross. In de Loetcross in Lekkerkerk, kwam Gebert van den Biggelaar uit op een 2e plaats. De cross deed hem denken aan de Gastelse Pekkercross. Qua zwaarte dan. pAGINA 20

OUDENBOSCH - Negentien leden van handboogvereniging Concordia Florebith kwamen in actie tijdens de 6e ronde van de indoor-competitie Handboogschieten. Deze werd verschoten op de banen van L’Union Fait La Force in Roosendaal. In de klasse Recurve werden de volgende scores behaald: Donnie Ossenblok 265 punten; Ilona Huijbregts 261; Johan Rommens 257; Jack Elst 254; Ad van Domburgh 245; Jeroen Verwimp 239;Robert Rommens 224; Arno Mol 220; Gino Breugelmans 208; Lucas Mol 193; Niels Elst 185 en Gijs Uijtdenwilligen 162 punten. Donnie was de hoogst eindigende schutter van de Recurve-schutters, op de voet gevolgd door Ilkona, de enige dame van het Halderbergs gezelschap, die deze ronde hebben verschoten. In de klasse Compound kwam Harry Kessel tot de mooie score van 282 punten, 9.4 gemiddeld. Hij werd gevolgd door Jean-Louis Brands met

275 en Corné van den Broek met 272 punten. Allebei ook door de 9 gemiddeld. In de 3 traditionele klasses kwamen 4 leden in actie. Klasse Bare-bow: Thijs Bezemer 212 punten en Richard Raaphorst 101 punt. Klasse Long-bow: Wim Elvers 132 punten. Klasse Instinctive-bow: Jack van Domburgh 179 punten. In deze klasses wordt zonder enig vizier of hulpmiddel geschoten, alleen het type boog en manier van schieten verschilt onderling. Jeugdige Thijs, die ook al Nederlands Kampioen 3D werd, scoort ook in deze competitie er lustig op los. Volgende week is de 7e en tevens laatste ronde van deze competitie. Deze ronde wordt verschoten op de banen van Nooit Volleerd in Schijf. Het is de laatste kans om het benodigde aantal van 6 wedstrijden te schieten, of om het gemiddelde wat op te krikken. Dit is de plaatsing voor het Rayon Kampioenschap. Voor meer informatie over de leden of vereniging: www.concordia-florebith.org

SC Gastel Uitslagen senioren Zondag 27 november BSC 1-SC Gastel 1 3-1 Virtus 2-SC Gastel 2 2-3 SC Gastel 3-Sprundel 2 1-1 SC Gastel 4-Beek Vooruit 4 3-1 BSC 4-SC Gastel 5 1-5 SC Gastel 6-DOSKO 4 0-9 HSC’28 4-SC Gastel 8 0-2 SC Gastel VR1-SC Welberg VR1 3-1 Programma senioren Zaterdag 3 december 12.30 DVO’60 2 (zat.)-SC Gastel 2 Zondag 4 december 14.30 Internos 1-SC Gastel 1 14.00 SC Gastel 2-Roosendaal 2 9.30 Roosendaal 3-SC Gastel 3 9.30 Roosendaal 5-SC Gastel 4 12.00 SC Gastel 5-DIOZ 3 11.30 Halsteren 4-SC Gastel 6 12.00 SC Gastel 7-Beek Vooruit 13 10.00 SC Gastel 8-Alliance 3 11.00 DSE VR2-SC Gastel VR1 Programma jeugd Zaterdag 3 december 14.30 JO19-1-IFC JO19-1 14.30 JO19-2-DVO’60 JO19-4 12.30 JO17-1-Terheijden JO17-1 11.30 NSV JO17-1-JO17-2 12.30 JO15-1-VVR JO15-1

10.30 JO15-2-Oranje Blauw’14 JO15-1 10.30 JO13-1-Alliance JO13-1 10.30 JO13-3-Beek Vooruit JO13-5 9.00 JO10-1-RBC JO10-1 vr 9.15 Bavel JO9-2-JO9-1 8.30 MOC’17 JO9-7-JO9-2 10.15 Bavel JO8-1-JO8-1 13.00 Zundert MO17-1-MO17-1 Uitslagen jeugd Zaterdag 26 november Virtus JO19-1-JO19-1 1-1 Virtus JO19-3-JO19-2 4-3 JO17-1-DIA JO17-1 0-2 JO17-2-SC Kruisland JO17-1 0-8 Boeimeer JO15-1-JO15-1 6-0 Hoeven JO15-2-JO15-2 5-2 JO13-1-Internos JO13-1 3-0 JO13-2-MOC’17 JO13-3 7-1 Unitas’30 JO13-4-JO13-3 1-4 Tholense Boys JO11-1-JO11-1 7-3 JO11-2-Cluzona JO11-1 0-9 JO11-3-Prinsenland JO11-2 4-3 JO11-4-Noordhoek JO11-1 2-1 Bavel JO10-2-JO10-1 1-1 JO9-1-Zundert JO9-1 1-6 Roosendaal JO9-7-JO9-2 6-1 JO9-3-BSC JO9-6 3-1 JO8-1-RBC JO8-1 2-0 VVAC MO19-1-MO19-1 0-3 Achtmaal MO17-1-MO17-1 0-7 VVC’68 MO13-1-MO13-1 1-2

Goed weekend KV Juliana OUD GASTEL - Opnieuw een goed weekend voor onze seniorenteams en de A1. Behalve Juliana 2, wat haar wedstrijd verloor, hebben Juliana 1, 3, 4 en A1 allemaal weer gewonnen, wat betekent dat zij ook allemaal hun koppositie behouden. Verder was er een mooie overwinning van onze E1. Komend weekend zijn er op zaterdag een paar thuiswedstrijden bij de jeugd. Op zondag een vol thuisprogramma bij de senioren. Uitslagen 26 november Movado A1-Juliana A1 9-19 Dordrecht A1-Juliana A2 8-6 Juliana C1-Or.Zwart / De Hoekse C1 6-11 Juliana C2-Ventura Sport C1 4-6 Juliana D1-Oranje Wit D2 5-8 ADO D1-Juliana D210-4 Scheldevogels D1-Juliana D4 9-1 Juliana E1-Or.Zwart / De Hoekse E2 9-4 Oranje Wit F1-Juliana F1 8-7 Juliana F3-DSO F1 0-17 Uitslagen 27 november Movado 1-Juliana 1 13-19 Fortuna/Delta Logistiek 3-Juliana 2 18-13 Ready ‘60 2-Juliana 3 9-15 Movado 4-Juliana 4 10-13

Programma Zaterdag 3 december Nikantes B1-Juliana B1 13.30u Coventus C1-Juliana C1 17.00u Vitesse D2-Juliana D1 10.00u Juliana D3-Emergo D1 12.05u Juliana D4-Keep Fit D2 11.00u Ventura Sport E1-Juliana E1 10.30u SKV E2-Juliana E2 10.00u Juliana F1-KCC F1 10.00u Keep Fit F1-Juliana F3 09.30u Zondag 4 december Juliana 1-DOT 1 14.45u Juliana 2-Deetos 4 13.30u Juliana 3-Keep Fit 2 12.15u Juliana 4-Keep Fit 4 11.00u Kangoeroe’s, G’s en Pietentraining De Kangoeroes en G’s zijn op de zaterdagmorgen in het Veerhuis te vinden. De G’s trainen om 09.00 uu, de kangoeroes om 10.00 uur. Op de volgende dagen kunt u ze vinden in de zaal: 3 en 17 december. Woensdag 30 november is er een Pietentraining voor de jongste groepen van onze vereniging en zullen Sinterklaas en zijn pieten ons ook een bezoekje brengen. Tijd 16.00 uur tot 17.30 uur. Meer informatie bij het secretariaat: Marcia Bogers, tel 06-11056455. Uiteraard ook op internet.


Nu ook kuNsts t kozijne of n

b.v.

r. schepers

Dakkapellen - Aanbouwen - Verbouwen Nieuwbouw - Dakrenovatie - Kozijnrenovatie

VERHUUR AFVALCONTAINERS Voor bouw en sloopafval-puin-groen-bedrijfsafval enz. Verhuur van 7m³ 20m³ 40m³ afvalcontainers. Ook voor al uw bestratingsmaterialen, ophoogzand, grindzand, enz

Tel. 0622523365 / 0765971547

Vraag een gratis offerte aan.

Moleneindsestraat 39 4741 RH Hoeven E-mail: r.schepers01@hetnet.nl

Telefoon: 06-29482405 Fax: 0165-317175 www.bbrschepers.nl

KerSTbomen alle maten / 7 dagen per week

*en volop nordmann kerstbomen met kluit tot 3 meter

Tegenover Zandstraat 8 Bosschenhoofd en O.L. Vrouwestraat 192 Zegge

a. de Graaf • tel: 06-12675986

Het plaatsen is vakwerk. dat staat er voor jaren. Kwaliteit en degelijkheid, daar komt het op aan. Betonpaal in combinatie met betonplaat. Houtdelen vrij van de grond, kan niet rotten.

DE SCHANS, Steenbergseweg 6 HALSTEREN Telefoon 0164-686418 www.deschanstuinschermen.nl

Ook voor rooien en verwijderen van uw oude erfafscheding!!!

Handel

10.-

BIEF-GOURMET 2.45 VARKENSLAPPEN 3KG KALKOENDRUMSTICKS 4KG KIPFILET 3KG RUNDERBRAADLAPPEN 500GR 2.99 met o.a. runderbief, VANAF kalkoenbief, bieftartaar P.P

HEEL VARKENS 75 75 HIELEN 2.75 KONIJN ½KG 2. 1KG 1.

FRICANDEAU/ROLLADE/ ½KG SHOARMAVLEES

TAAI-TAAI 1.75 KNABBELS 1.29 100GR

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | BBQ-VLEES-BESTELLEN.NL

48

en

Te koop:

Bestratingsmaterialen en sierkeien, speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

v.a.

€ 9.

A.s. Zondag OPEN van 11.00 tot 16.00 uur

Bloemisterij / Tuincentrum van de Riet Bornhemweg 157 Oudenbosch Tel: 0165-314 319 info@tcvdr.nl - www.tuincentrumvanderiet.nl

DUURZAME GELEIDER KETTING KETTING DUURZAME GELEIDER ENENSPANNEN KETTING ZONDER GEREEDSCHAP ZONDER GEREEDSCHAP DUURZAME GELEIDER EN KETTING KETTING SPANNEN ZONDER GEREEDSCHAP KETTING SPANNEN DUURZAMEGELEIDER GELEIDER KETTING KETTING DUURZAME ENENSPANNEN KETTING DUURZAME GELEIDER EN KETTING

GEEN SNOER, GEEN GEENSTANK, STANK,

GEEN SNOER, GEEN STANK, EN STANK, GEDOE! LAWAAI GEDOE! GEEN GEEN SNOER, GEEN STANK, EN GEDOE! GEEN LAWAAI SNOER, GEEN STANK, EN GEDOE! GEDOE! LAWAAILAWAAI EN GEDOE!

adviesprijs

427.CS1400E

te koop:

partij kerstbomen picea omorika 150 - 250 cm 06 - 20 41 37 18

Bisschopsmolenstraat 235 In de molen van Etten-Leur Voor meer informatie buitenklokken.nl Tel. 076.50.37822

99

ZONDERGEREEDSCHAP GEREEDSCHAP ZONDER KETTINGSPANNEN SPANNEN ZONDER GEREEDSCHAP KETTING

** ** 349.427.- 349.349.349.427.427.427.- 349.adviesprijs adviesprijs adviesprijs

*

*

adviesprijs adviesprijs

427.-

*Actiepakket bestaande uit: *Actiepakket bestaande uit:

Verkoop & Reparatie

150 - 200 cm

Bel geheel vrijblijvend voor het hoogste bod.

Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

Klokkenmaker van Os

NORDMANN

astgoed.nl

van 6 m3 tot 40 m3

Tel.: 06-50905037

De grootste sortering van de regio!

www.bagrov

Verhuur:

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00 buiten Etten-Leur € 20.00

van 50 cm tot 800 cm

Bagro Vastgo ed koopt uw hu is!

Afvalcontainers

reparaties witgoed producten Etten-Leur

KERSTBOMEN Nordmann, Fraseri, Blauwspar, Conica, etc

Bel: 0167522622

UW WONING DIRECT EN ZONDER Z ORGEN VERKOPEN?

TransporT

Dre Wit (‘t) goed

e ecember elk van 1 tot 9 d uur EN tot 20:00 werkdag OP

DE VOORDELEN: • geen makelaarskosten • geen verkoop-stress • geen dubbele woonlasten • snelle afwikkeling • geen ontbindende voorwaarden • ook als uw woning al te koop staat

Evt. gratis thuisbezorging.

Jan Jochems

H.O.H. GEHAKT 1KG

45

Dé muziekschool voor muziekles op maat!

Koop bij de man die

*Actiepakket bestaande uit:

349.-

CS1400E bestaande *Actiepakket bestaande uit: *Actiepakket uit: 35 cm EGO POWER+ KETTINGZAAG *Actiepakket bestaande uit: CS1400E 35 cm EGO POWER+ KETTINGZAAG CS1400E POWER KETTINGZAAG CH2100E 35 cm EGO POWER+CS1400E KETTINGZAAG CS1400E CH2100E STANDAARDLADER 35 cm EGO POWER+35KETTINGZAAG POWER KETTINGZAAG cm EGO POWER+ KETTINGZAAG CH2100E De EGO Power+ kettingzaag kan zelfs de zwaarste POWER KETTINGZAAG BA1120E STANDAARDLADER35 cm EGO POWER+ KETTINGZAAG CH2100E KETTINGZAAG CH2100E klussen De aan.POWER Boomstronken, houtblokken, takkenzelfs ... de2,0 EGO Power+ kettingzaag kan zwaarste AH ACCU STANDAARDLADER BA1120E STANDAARDLADER De EGO Power+ kettingzaag kan zelfs de zwaarste BA1120E CH2100E niets houdt hem tegen.

Voor meer informatie uw EGO specialist: Koop bij de man die POWER KETTINGZAAG het repareren kan: Voor meerook informatie uw EGO specialist: POWER klussen Boomstronken, takken ... BA1120E De EGOaan. Power+ kettingzaaghoutblokken, kanKETTINGZAAG zelfs de takken zwaarste AH ACCU meer informatie uw EGO specialist: klussen aan. Boomstronken, houtblokken, ... de2,02,0 AH ACCU hetVoorVoor ook repareren kan:Bovendienniets De EGO Power+accukettingzaag kan zelfs biedt de 56 volt Arc Lithium van EGO meer informatie uw EGO specialist: houdt hem tegen. klussen aan. Boomstronken, houtblokken, takken ... 2,0zwaarste AH ACCU

STANDAARDLADER STANDAARDLADER

BA1120E niets gedurende houdt Dehem EGOzotegen. Power+ kettingzaag kan zelfs de takken zwaarste Voor meer informatie uw EGO specialist: zoveel vermogen lange dat u kunt BA1120E klussen aan. tijd, Boomstronken, houtblokken, ... 2,0 AH ACCU niets houdt hem tegen. KETTINGBovendien Arc Lithium accuhoutblokken, vanEGO EGO SNELHEID Voor meer informatie uw EGO specialist: blijven zagen BLADLENGTE en zagenbiedt ...biedtdede56 Bovendien 56volt voltBoomstronken, Arc Lithium accu van klussen aan. takken ... KETTINGREM2,0 AH ACCU 35 CM 12,0 M/S niets houdt hem tegen. zoveel vermogen gedurende zo lange tijd, dat u kunt Bovendien biedt de 56 volt Arc Lithiumtijd,accu EGO zoveel vermogen gedurende zo lange dat van u kunt niets houdt hem tegen. KETTINGNoordhoeksestraat 1 Oud Gastel BLADLENGTE KETTINGblijven zagen enenzagen ...biedt zoveel vermogen gedurende zo lange u kunt accuBLADLENGTE SNELHEID KETTINGREM Bovendien 56 volttijd,ArcdatLithium van blijven zagen zagen ... de 35 CMEGO SNELHEID KETTINGREM 12,0 M/S 35 CM KETTINGM/S 0165-314214 www.dekkersendekkers.nl BLADLENGTE blijven zagen en zagen ... de Bovendien biedt 56 volt Arc Lithiumtijd,accu van EGO 12,0SNELHEID KETTINGREM 35uCMkunt zoveel vermogen gedurende zo lange dat 12,0 M/S Noordhoeksestraat 1 Oud Gastel KETTINGzoveel vermogen gedurende zo lange tijd, dat u kunt BLADLENGTE blijven zagen en zagen ... SNELHEID 35 CM KETTING12,0 M/S 0165-314214 www.dekkersendekkers.nl BLADLENGTE blijven zagen en zagen ... SNELHEID 35 CM

Gevelreiniging

12,0 M/S

KETTINGREM

KETTINGREM

na Nu ja me ar sk t ex or tra tin g!

Jan van Mierlo Voor frisse en stralende gevels!

Gevelrenovatie, Uithakken/Slijpen, Alle Voegwerken Impregneren (hydrofoberen), Hoogdrukreiniging, Reparatie Metselwerk, Zandstralen/Zandwassing, Schilderwerken info@gevelreinigingjanvanmierlo.nl Jan van Mierlo, Avondster 28, 4907 VA Oosterhout

Tel. 0162 429915 Mobiel 06 25095552

kachelshoP rucPhen Voordeel TER WAARDE oplopend VAN € 599,- * tot € 695,= * bij DRU Maestro 80/3 Eco Wave

Met keuze uit (bas)gitaar, zang, piano, keyboard, drums, saxofoon, blokfluit en klarinet. Voor meer informatie, kijk op: www.muziekschooltoonvan denmaagdenberg.com V.v. Goghplein 16, Etten-Leur Tel: 076-5032876 toongitaar@gmail.com

Actie geldig tot 31-01-2017

Van Burik

PARKET 0165-502470 vanburikparket.nl

zondag december oPen serie van 11.00 - gashaarden 16.00 uur Gratis Clear4View glas op de nieuwe Maestro (ook zondag 18 december geoPend)

Ter introductie van de nieuwe Maestro haarden bieden wij vanaf Raadhuisstraat 30a | Rucphen | Tel. 0165-342750 12 oktober tot 30 november 2015 gratis ontspiegeld glas op de drie info@kachelshoprucphen.nl | www.kachelshoprucphen.nl Maestro haarden. Je voordeel kan oplopen tot € 599,-! Vraag naar de voorwaarden.


sport

Sint en Kerst bij AVO83

Hockeyclub Oudenbosch OUDENBOSCH - Alweer gooide de vorst het wedstrijdprogramma in de war. Vooral de jongste jeugd werd de dupe maar ook de kampioenswedstrijd van JB1 tegen HSD kon geen doorgang vinden. MC2 speelde tegen Zevenbergen C3 en besloot het seizoen met een verdienstelijk 3-3 gelijkspel, dat viel Zevenbergen wat tegen maar de uitslag was terecht. Michelle keepte goed. JD1 werd nu officieel kampioen door de 14-0 zege op Pelikaan D3. Het door Pim getrainde team was te sterk voor de andere teams. Na afloop bleek Pelikaan niet al te sportief en kon zich niet vinden in het kampioensfeestje van JD1 en droop onsportief af. MB1 wilde van de laatste plaats af en dat zou kunnen als zij van Tempo B4 zouden winnen. Daar zag het in het begin niet naar uit. Tempo was iets sterker zonder al te grote kansen te creeren. Na rust speelde MB1 op de winst en kreeg de beloning door 3x te scoren. Het hele team speelde prima. Zonder verder iemand tekort te doen, viel Lieke op door haar werklust. MD1 verloor van Tempo D2 met 1-0 maar dat was niet nodig geweest. MA1 moest al om 9.30 in Vlissingen tegen Walcheren A1 spelen, dat is overigens de laatste tijd de tijd voor meerdere teams van ons. MA1 verloor met 3-1 op een veld dat eigenlijk te hard was om te spelen maar gelukkig waren er geen blessures. MC1

besloot de competitie met een prima overwinning op Breda C5, het werd 5-2 voor MC1 maar waarschijnlijk gaat Zwart Wit toch 1ste worden. MD2 vecht met Zundert D1 om plek 1. De meisjes moesten in hun laatste wedstrijd naar Rapide en troffen zeker in de 1ste helft een taaie tegenstander. Het was 1-0 in de rust.Na rust ging het beter en scoorden zij nog 6x. Omdat Zundert met 5-0 van Pelikaan won heeft Zundert zaterdag in hun inhaalwedstrijd. Aan een kleine zege genoeg om op doelsaldo 1ste te worden. M8E2 kon niet op tegen het sterke Warande en verloor met 7-1. J6E1 speelde een leuke wedstrijd tegen Olympia maar kon net niet winnen. Een gelijkspel zou een terechte uitslag zijn maar zij verloren met 5-4. J8E1 speelde een goede pot tegen Push 3. Het werd een 1-0 nederlaag, de jongens verdienden een gelijkspel maar dat kregen ze niet. Zondag verloor Dames Jong met 6-0 van Den Bosch. Er waren zeker in de 2de helft wel kansen voor de dames maar de tegenstander was toch te sterk. De Veteranen wonnen met 6-1 van Pelikaan D. Het overwicht was groot maar toch bleef de score wat laag. Heren Jong en Rosmalen maakten er een spectaculaire wedstrijd van. Alleen als de heren met 8 doelpunten verschil zouden winnen waren zij kampioen anders werd dat Rosmalen. Het begin was helemaal voor die ploeg en al snel stond Heren Jong met 2-0 achter en dreigde een grote nederlaag maar toch

hield hielden zij tot de rust stand. Na rust een sterker Oudenbosch en de aansluitingstreffer kwam uit een strafbal. Er werd door beide ploegen snel gespeeld en beide scheidsrechters hadden hun handen vol aan de wedstrijd maar deden het prima. Rosmalen kwam met 3-2 voor, maar stond even later met 4-3 achter. Toch werd het nog 4-4 maar de winnende treffer kwam uiteindelijk op naam van Daniel. Een zege voor Heren Jong en Rosmalen kampioen.

OUDENBOSCH - Vanwege het Sinterklaasfeest, zijn er op maandagavond 5 december geen trainingen bij AVO’83.

Donderdag 1 dec. thuis 14.00 Veterinnen-Oss B Inhaalprogramma 3 dec. thuis 9.30 M8E1-Breda 5 11.00 MD1-Gilze Rijen D1 Uit 9.00 Zundert 2-MF1 9.30 Walcheren 1-J8E1 10.15 Etten Leur 5-M8E2 11.45 Zwart Wit D3-JD1 Vrijdagmiddag is er geen training voor de Funckeys, F-jes en de 8-tallen. Sinterklaas brengt dan een bezoek aan onze club van 16.30 tot 18.00 uur.

Serious Christmas Cross Maar eerst kan een ieder natuurlijk sportief aan de bak. Op vrijdag 9 december om 19.00u. is het zover. Dan start de Serious Christmas Cross in het bruisende Oudenbosch. De Serious Christmas Cross is een examen-evenement dat wordt gehouden voor het goede doel van 3FM Serieus Request. Dit jaar is het thema: longontsteking.

overwinning. Verena bleef ongeslagen en Dylan en Mike wonnen ieder 1 wedstrijd. Team 1 nam het op tegen Wijzenbeek/ Westa 2. Peter Salnicky ging mee als invaller. Het was een vlotte wedstrijd met slechts één 5-gamer. Stephan Wens speelde goed en won 2 wedstrijden. Jeroen de Heide had niet helemaal zijn dag. Hij won er slechts 1. Voor Peter was het niveau te hoog. Hij verloor alles. Team 2 speelde tegen Tanaka 2. Bij winst is er nog kans op het kampioenschap. Het team ging goed van start. Rens Dam en Marco Beckers wonnen hun 1e wedstrijd. Marco in een spannende 5-gamer. Joyce verloor haar 1e wedstrijd. Rens en Jacco Schoone wonnen de belangrijke dubbel in een 5-gamer. Joyce en Marco wonnen hun 2e wedstrijd. Rens verloor die. In de 3e wedstrijd won alleen Joyce. Team 3 nam het op tegen De Pin Pongers 2. Er was een fikse winst nodig om kans te houden op het kampioenschap. Het lukte goed. Alleen Maikel Vissers verloor 2 wedstrijden. Rick Sijp en Niek Mulders wonnen al hun wedstrijden. Volgende week vrijdag

wordt tegen Groene Ster gespeeld, die 3 punten voorstaat. Dit wordt ongetwijfeld een spannende wedstrijd. Team 4 speelde tegen The Back Hands 5. Bij winst is er nog kans op de 2e plaats en een P/D-wedstrijd. Tegenstander was maar met 2 spelers. Peter Salnicky, Rick Strijbos en René Mouwen wonnen allemaal van de ene tegenstander en verloren van de andere. Team 5 moest dik winnen om in de laatste wedstrijd tegen de directe tegenstander kans te hebben op het kampioenschap. Yerseke 6, die op de laatste plaats stond, kwam maar met 2 spelers. Rens Sitters, Cor Dedert en Ton Coenen wonnen beide partijen. Rens en Ton hadden in hun laatste wedstrijd wel een 5-gamer nodig. Volgende week wordt het heel spannend. Team 5 moet dan tegen de medekoploper. Team 6 speelde tegen Tanaka 7. Het was een spannende wedstrijd met twee 5-gamers en vier 4-gamers. Nellie Dekkers en Natascha Rop waren goed in vorm. Ze wonnen beiden alle wedstrijden. Sandra Hamelink won helaas niets.

Zaalhockey De 1ste training voor de teams is al achter de rug,de wedstrijden beginnen vanaf zondag 4/12,MD2 start als 1ste met wedstrijden in Roosendaal. De jongste jeugd gaat na de Kerstvakantie trainen in de gymzaal van de Bukehof.

Vice Versa ‘51 OUDENBOSCH - Dit weekend is de 9e ronde tafeltennis gespeeld van de najaarscompetitie 2016. Jeugd 1 van tafeltennisvereniging Vice Versa’51, speelde tegen Hotak ‘68 2 en behaalde een mooie overwinning. Tegenstander stond voor de wedstrijd 1 punt voor. Daarom waren Dylan Klaverveld, Verena Maas en Mike Schoonen, erop gebrand om de wedstrijd te winnen. Verena startte voortvarend en won met 3-0. Dylan begon gespannen aan zijn 1e wedstrijd en verloor de 1e 2 games, maar kwam knap terug door de volgende 2 games te winnen, maar in de 5e kwam de spanning weer terug: Hij kwam 5-10 achter en knokte zich terug naar 10-10, maar verloor met 12-10. Mike begon heel goed. Hij won de 1e 2 games gemakkelijk. In de volgende 3 games verloor hij iedere keer met 2 punten verschil. Het dubbel, Dylan en Verena, wonnen in vieren. Tussenstand 2-2. Volgende 3 wedstrijden waren in 3 games. Verena won en Dylan en Mike verloren. Maar de laatste 3 wedstrijden waren alle drie voor Vice-Versa’51 . Daardoor een 6-4

Hoeven gelijk in derby HOEVEN - Zaterdagavond ging Hoeven op bezoek bij buurman Victoria’03. Hoeven ging goed van start. Al in de 5de minuut maakte de laatste man van Victoria een foutje waardoor Erwin Roks de bal vrij kreeg en van 16 meter loeihard de bal op de paal schoot. Even later was het bijna een eigen goal van Victoria. Na 22 minuten kwam Victoria op voorsprong door een mooie goal van hun boomlange spits. Die plaatste vanaf de rechterzijkant van de 16 meter de bal met een boog in de bovenhoek. De eerste helft ging het spel op en neer. Hoeven had een strafschop moeten hebben toen Erwin in de 37ste minuut onderuit werd gehaald. Die kregen we niet. Joost Blaauwhof was nog gevaarlijk met een kopbal net voor rust. Na rust had Hoeven de spreekwoordelijke mouwen extra opgestroopt. Hoeven was de bovenliggende partij en ging steeds meer druk zetten. De keeper van Victoria liet in de 53ste minuut de bal los. Jim Franssen was attent en tikte de bal keurig in de netten. (1-1). Hoeven kreeg vervolgens een aantal kansen. De mooiste voor Jens Wirix in de 80ste minuut. Hij kwam alleen vrij voor de

keeper van Victoria maar schot de bal tegen het lichaam van de keeper. 2 minuten voor tijd nam Robert Frerichs slim een vrije trap vanaf links waardoor Cyril v.d. Veen vanaf de 5 meterlijn vrij kon inschieten. Deze bal werd goed gepareerd. Hoeven deed zichzelf tekort. Winst was verdiend geweest. Uitslagen senioren Roosendaal 2-Hoeven 2 2-1 Hoeven 3-Halsteren 4 0-6 Hoeven 4-Vivoo 4 3-1 Hoeven 5-Rood Wit 4 4-0 Steenbergen VR1-Hoeven VR1 5-3 Programma senioren Zondag 4 december Hoeven 1-Cluzona 1 av.14.30u Hoeven 2-Steenbergen 2 av.12.00u Hoeven 3-Cluzona 3 av.12.00u Roosendaal 8-Hoeven 4 av.12.30u RCD 4-Hoeven 5 av.11.00u Hoeven VR1-Roosendaal VR2 av.09.45u Uitslagen jeugd Hoeven JO19-2-Internos JO19-3 1-3 Hoeven JO17-1-Bavel JO17-1 5-1 Hoeven JO15-2-SC Gastel JO15-2 5-2 Hoeven JO13-3-Prinsenland JO13-2 6-0 Hoeven JO11-1-Beek Vooruit JO11-2 4-1

Hoeven JO11-3G-VVR JO11-3 1-8 Hoeven JO11-4-Klundert JO11-4 2-2 Hoeven JO9-3-Victoria’03 JO9-4 7-0 Bavel JO19-1-Hoeven JO19-1 0-4 TVC Breda JO15-1-Hoeven JO15-1 1-1 Virtus JO15-5-Hoeven JO15-3 5-2 Roosendaal JO13-2-Hoeven JO13-1 4-1 Unitas’30 JO13-3-Hoeven JO13-2 3-0 Unitas’30 JO11-4-Hoeven JO11-2 14-0 Internos JO9-1-Hoeven JO9-1 0-5 Programma jeugd Zaterdag 3 december Hoeven JO19-1-DIA JO19-1 av.15.00u Hoeven JO15-1-DIA JO15-1 av.12.45u Hoeven JO15-3-Zundert JO15-2 av.12.45u Hoeven JO13-1-DIA JO13-1 av.10.45u Hoeven JO11-2-Unitas’30 JO11-4 av.10.45u TVC Breda JO19-2-Hoeven JO19-2 av.15.30u JEKA JO17-2-Hoeven JO17-1 av.12.30u De Fendert JO11-1-Hoeven JO11-1 av.08.45u VVR JO11-3-Hoeven JO11-3G av.10.00u Unitas’30 JO8-2-Hoeven JO9-1 av.08.30u Sprundel JO9-1-Hoeven JO9-2 av.10.00u Victoria’03 JO9-4-Hoeven JO9-3 av.09.00u Hoeven mini’s-VVR JO7-1 en 2 av.10.45u VVR JO13-3-Hoeven JO13-2 av.11.00u pAGINA 22

Dit geldt voor de hardloopgroepen, wandelaars, Nordic Walkers, sportief wandelaars en jeugd. Op woensdagavond 21 december wordt het Kerstfeest gevierd in de kantine van AVO83. Blijf na de training lekker even hangen, en toast met loopmaatjes op een heel gelukkig Kerstfeest.

Dit sluit heel mooi aan bij deze cross, die dwars door Oudenbosch zal gaan lopen. Er kan worden gekozen voor 3, 6 of 9 kilometer. Alle afstanden starten vanaf de basiliek in Oudenbosch. Route gaat vanaf de Markt via de Lollestraat, richting gemeentehuis en vervolgens door het centrum van Oudenbosch langs de haven weer terug naar de basiliek. Dit rondje kan 1, 2 of 3 maal worden afgelegd. Elke deelnemer krijgt een gratis Kerstmannenmuts. De inschrijving is inmiddels geopend. Kijk op www.seriouschristmascross.nl voor meer informatie of om direct in te schrijven. Schrijf je snel in, want vol = vol. AVO83 ondersteunt de organisatie van de Serious Christmas Cross. Deze cross wordt gehouden, vanuit de studie Evenementenorganisatie aan de Rooi Pannen in Tilburg. Alle informatie is dan ook te vinden op www.avo83.nl.

VV de Schutters 1 thuis Uitslag jeugd Zaterdag 26 november Achtmaal JO17-1-De Schutters JO17-1 0-6 Victoria’03 JO13-2-De Schutters JO13-1 0-3 MOC’17 MO13-2-ST De Schutters/Prinsenland MO13-1 4-1 Seolto JO9-1-De Schutters JO9-1 3-5 Oranje Blauw’14 JO7-1-De Schutters JO71 4-3 Uitslag senioren Zondag 27 november Wernhout 1-De Schutters 1 6-1 RKSV RCD 6-De Schutters 2 2-1

Programma jeugd Zaterdag 3 december Boeimeer JO17-5-De Schutters JO17-1 11.30u BSC JO8-1-De Schutters JO9-1 11.00u Programma senioren Zondag 4 december De Schutters 1-FC Moerstraten 1 14.30u De Schutters 2-DSE 4 10.30u Belangrijke data Donderdag 29 december: Kersttoernooi Zaterdag 7 januari: Nieuwjaarsreceptie

Hoevense Biljart Federatie Uitslagen 25 november Bosbad 2-HGL 2 48,333-41,095 HGL 1-Bosbad 1 45,348-43,325 HGL 3-TOG 2 46,452-42,418 TOG 1-TOG 4 44,888-44,279 ZBGG-TOG 3 43,488-42,061 Stand per 25 november: 1. 415,347 TOG 1; 2. 411,202 TOG 4; 3. 396,195 HGL 3; 4. 393,497 Bosbad 1; 5. 392,279 TOG

2; 6. 392,105 ZBGG; 7. 387,131 HGL 1; 8. 376,332 Bosbad 2; 9. 375,037 HGL 2; 10. 362,873 TOG 3 Programma 13 januari Bosbad 1-Bosbad 2 HGL 1-TOG 4 HGL 3-HGL 2 TOG 1-TOG 3 ZBGG-TOG 2

Victoria’03

OUDENBOSCH - Dat Victoria’03 met een puntje blij mocht zijn, was het understatement van de zaterdagavond. Tegenstander Hoeven kreeg veruit de beste en de meeste kansen, maar de spitsen van de blauwhemden waren of onzorgvuldig, hadden pech of vonden doelman Niels van Sundert op hun weg. Daardoor eindigde het Halderbergs onderonsje tussen Victoria’03 en Hoeven in een 1-1 gelijkspel. Beide centrumspitsen, Halil Oztürk en Jim Franssen tekenden voor de doelpunten. Victoria’03 kwam sowieso slecht uit de startblokken in de avondwedstrijd tegen buurman Hoeven. Jeroen Houtepen zag, tot zijn opluchting, een verkeerde terugspeelbal op zijn doelman Van Sundert in het zijnet belanden. Niet veel later tastte de anders zo betrouwbare verdediger volledig mis, waardoor Erwin Roks een prachtige mogelijkheid kreeg m zijn ploeg op 0-1 te zetten. De linkerpaal verhinderde een vroege voorsprong voor Hoeven. Vijf minuten later was het plotseling 1-0 voor de thuisclub. Halil Oztürk beloonde zijn eerste basisplaats van het seizoen met de openingstreffer. Op prachtige wijze bracht de lange targetman de bal onder controle op zijn borst en schoot daarna diagonaal in, doelman De Bont kansloos latend: 1-0. Na 37 minuten spelen werd Hoeven een penalty door de neus geboord. Na een misser van Giulio Castro moest Jeroen Houtepen corrigeren, maar dat deed hij wel heel erg opzichtig ten koste van Erwin Roks. Daar waar iedereen een strafschop verwachtte, bleef het signaal uit, tot woede van alle Hoeven-spelers en -supporters. Dat Hoeven al snel na rust op gelijke hoogte met Victoria’03 kwam, was een

logisch gevolg van het spelverloop. Doelman Niels van Sundert moest een vrije trap lossen, waarna de goed doorgelopen Jim Franssen de bal voor het intikken had: 1-1. Victoria’03 wankelde zichtbaar, maar kon, door er veel energie in te steken, een achterstand voorkomen. Uiteindelijk zou doelman Niels van Sundert de grote stain-de-weg worden voor Hoeven. Zowel in de 75e als in de 88e minuut kwam hij als winnaar uit de bus in duels met Jens Wirix en Cyriel van der Veen. Dor die fantastische reddingen zorgde hij ervoor, dat zijn team met een zwaarbevochten puntje van het veld afstapte. Programma jeugd Zaterdag 3 december 14.30 Wieldrecht JO19-1-JO19-1 13.00 JO19-2-Halsteren JO19-2 12.30 VVR JO17-1-JO17-1 13.00 TVC Breda JO15-1-JO15-1 12.00 De Fendert JO15-2-JO15-3 11.30 JO13-1-DSE JO13-1 10.00 Unitas’30 JO13-3-JO13-2 09.30 JO13-3-Prinsenland JO13-2 11.30 JO11-1-Virtus JO11-1 10.15 JO11-4-NSV JO11-2 09.45 Steenbergen JO10-1-JO10-1 10.15 JO10-1-Groen Wit JO10-1 09.00 JO9-3-Kogelvangers JO9-2 09.00 JO9-4-Hoeven JO9-3 Programma senioren Zondag 4 december 14.30 Philippine 1-Victoria’03 1 11.30 NSV 2-Victoria’03 2 10.00 Victoria’03 3-ODIO 3 12.00 Victoria’03 4-NSV 3 10.00 Victoria’03 5-ST TPO/VOV 3 10.00 WVV’67 3-Victoria’03 6


| FOTOGRAFIE: MAURICE VAN STEEN, PETER DIEPSTRATEN, NAC PR

02 DEC 2016 RAT VERLEGH STADION / 20.00 UUR BESTEL JE KAARTEN OP NACTICKETS.NL

INDOOR SKYDIVE ROOSENDAAL NIEUWE MOUWSPONSOR

NAC O19 OP KOP NA KNAPPE ZEGES Een team dat de laatste weken goed van zich doet spreken is NAC onder 19. De ploeg van Jefta Bresser staat momenteel bovenaan op de ranglijst en barst van het zelfvertrouwen. Het seizoen komt lekker op gang en de verwachtingen die vooraf aan het seizoen werden gesteld, worden langzamerhand allemaal overtroffen. Anderhalve week geleden werd directe concurrent Feyenoord onder 18 de das al omgedaan. In eigen huis won de ploeg van trainer Jefta Bresser met 3-1 en zo pakte het ook de koppositie. Een week later wachtte De Graafschap onder 19. Wederom een directe concurrent waar een overwinning belangrijk was voor het behoud van de eerste plaats.

In Doetinchem kregen de talenten van de Parel van het Zuiden een opgelegde kans om uit te lopen op nummer twee van de ranglijst, Almere City. Brabant United bleek zaterdagmiddag te sterk voor Almere. Met een 1-2 overwinning maakte NAC optimaal gebruik van de misstap van Almere City. Door de overwinning op De Graafschap heeft NAC nu 18 punten na 8 wedstrijden en daarmee de koppositie, met drie punten voorsprong op nummer twee Almere. Mocht NAC bij de eerste vier eindigen, dan stroomt het door naar de poule die uiteindelijk promotie op kan leveren.

Indoor Skydive Roosendaal is voor de rest van dit seizoen de mouwsponsor van NAC. Maandagavond bij de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport maakt het logo van het enige Indoor Skydive Centrum van Nederland zijn debuut op de mouw van het shirt van de Parel van het Zuiden. Robert Ros (Manager Marketing en Commerciële Zaken van Indoor Skydive Roosendaal) nam zondagmiddag in Zundert het eerste exemplaar van het shirt met het nieuwe logo in ontvangst. Dit uit handen van senior accountmanager Hans van der Ende en onze spelers Cyriel Dessers en Shane O’Neill. Indoor Skydive Roosendaal is al lange tijd als sponsor verbonden aan NAC. In 2017 viert de trouwe sponsor het 10-jarig bestaan en dat vonden zij een mooie aangelegenheid om de huidige samenwerking uit te breiden. Robert Ros van Indoor Skydive Roosendaal is erg blij

ALMERE CITY

“Met ons bedrijf waren wij al activatiesponsor bij NAC. In 2017 bestaan wij met ons bedrijf 10 jaar. Daar zijn wij trots op en we willen dit 10-jarig bestaan dan ook flink vieren. De uitbreiding van de samenwerking met NAC is daar een belangrijk onderdeel van. Wat is er nu mooier dan dit feestje te vieren met de supporters, spelers en businessleden van NAC. Aankomend jaar gaan we daarom allerlei speciale evenementen organiseren voor iedereen die NAC een warm hart toedraagt. Denk hierbij aan teambuilding activiteiten voor de spelers van NAC, maar voornamelijk ook leuke dagen voor de hondstrouwe supporters en sponsors van de club. NAC leeft nog steeds enorm, op welk niveau de club ook acteert. Wij zijn dan ook zeer trots dat wij nu met ons logo op het shirt staan van de mooiste club van het land.”

02 DEC 2016

RAT VERLEGH STADION / 20.00 UUR

EEN

AV

ON

DV

OL

VER

RA

SS

ING

EN

!

NAC BREDA

met de nieuwe overeenkomst en de mogelijkheden die dit biedt:

CLUB VAN 1912 GRATIS ENTREE KAARTEN € 10 VIA www.nactickets.nl BESTEL JE KAARTEN OP NACTICKETS.NL

Almere City is een van de verrassingen van het huidige seizoen tot nu toe. De ploeg van Jack de Gier blinkt dit seizoen uit en nestelt zich tot dusver in de top van de Jupiler League, nadat eind vorig seizoen ook al een indrukwekkende eindsprint werd ingezet. Wederom een periodetitel is nog altijd haalbaar en de deelname aan de Jupiler Play-offs aan het einde van het seizoen ligt voor het oprapen.

Gezien het feit dat Almere geen grote historie heeft en nog nooit in de Eredivisie heeft gespeeld, is de onderlinge balans tussen NAC en Almere klein. In totaal kwamen beide ploegen maar drie keer tegen elkaar in actie. NAC was daarin de bovenliggende partij want de Parel van het Zuiden won twee keer. Eén keer eindigde een ontmoeting in een gelijkspel. Vorig seizoen wist NAC in Almere met 1-0 te winnen. In het Rat Verlegh Stadion werd het 1-1.


Tweede kapelconcert van Cultuur Oudenbosch

Lisa Jacobs liet de Italiaanse zon schijnen OUDENBOSCH - Locatelli veroverde al heel snel een bijzondere plaats in het hart van Lisa Jacobs, de Nederlandse topvioliste, die wordt geroemd om haar gepassioneerde, meeslepende en virtuoze spel. Afgelopen vrijdag deelde zij samen met The String Soloists, een dynamisch internationaal strijkersensemble, haar zonnige herinneringen met de concert bezoekers. Locatelli was de reden dat Lisa verliefd werd op de viool. Tijdgenoten vergelijken zijn muziek wel met een aardbeving. Bij de Capricci, een soort uitgeschreven zeer virtuoze improvisaties, schrijft hij ‘ad lia

bitum’, naar believen, omdat hij ook wel beseft dat niet alle collega’s in de hofora kestjes overal in Europa hem zouden kuna nen volgen op de trapeze. Lisa toont zich een waar trapezeartiest. Haar vertolking van Locatelli leverde haar een cum laude beoordeling van de onlangs verschenen cd L’Arte del Violino op, waarvan Lisa & The String Soloists in de kapel Saint Louis twee vioolconcerten speelden. Het programma opende met het Vioolcona cert in C groot van J. Haydn en eindigde met het Concert voor 4 violen van A. Via valdi. Na een staande ovatie gaf Lisa nog een toegift, waarna de bezoekers bij Brasa serie Tivoli gezellig konden napraten onder

het genot van een glas heerlijke wijn. Het publiek heeft genoten van het verrassende programma en de podium presentatie in combinatie met Lisa’s frisse uitstraling. De kapel was wederom prachtig uitgea licht en de opnames van de geslaagde avond worden binnenkort uitgezonden op de Concertzender. Wilt u ook een concert meemaken in deze bijzondere ambiance? Dat kan weer op vrijdag 13 januari. Dan organiseert Stichting Cultuur Oudenbosch het nieuwjaarsconcert met het Storioni Trio. Kaartverkoop via www.cultuuroudenbosch.nl of bij de verkooppunten ‘t Koepelke, Flesjewijn.com of Villa Viva Sam Sam Oudenbosch.

Advent in de Kapel van Saint Louis OUDENBOSCH - De ouderen onder ons kunnen het zich nog goede herinneren. Vier weken voor het feest van Kerstmis was het in de rooms katholieke kerk advent tijd. De kerken waren rijkelijk versierd, waara bij de kleur paars overheerste. In de kerk brandde in de vier weken voor Kerstmis elke week een nieuwe advent kaars. Zoa dat op kerstavond de vier advent kaarsen brandden. De Gidsen van Saint Louis heba ben deze oude traditie in ere hersteld. Op dit moment brandt in de Kapel van Saint Louis één adventkaars. Op Eerste en Tweea de Kerstdag is de Kapel open voor publiek en zullen alle vier de kaarsen brandden.

Stichting Vrienden van Paulus

Kerstpost en nu ook kerstkaarten in Oudenbosch OUDENBOSCH - De kerstdagen naderen en dus organiseert de stichting Vrienden van Paulus weer de jaarlijkse kerstpost in Oudenbosch. Een nieuwtje: U kunt nu ook handgemaakte kerstkaarten kopen. De opbrengst van deze actie zal worden besteed aan de stille armen in Oudena bosch. Dus u, Oudenbosschenaar, steunt uw eigen plaatsgenoten. De inleveradresa sen zijn: Kluswijs, Zandeweg 29, Bakkerij Nagelkerke, Fenkelstraat 33, Bijzonder Kleding en Sieraden, Prof. Mulderslaan 29, De Bukehof, Olmenstraat.

De bezorg/sorteerdagen zijn: vrijdag 9 dea cember, dinsdag 13 december, vrijdag 16 december en dinsdag 20 december in de Pauluskerk, Jasmijnlaan. Wij vragen een vrijwillige bijdrage van euro 0,40 per kaart voor de bezorging. De kerstkaarten zijn te verkrijgen per pakje van 10 kaarten tijdens de sorteerdagen en bij Ria Krebbeks (0165a313583). Wielera baan 20. Verdere inlichtingen kunt u inwinnen bij : Beppij van Dael 0165a315489 (vandaeltjes @caiway.nl) of Henk Volkers 0622 419167 (henk.volkers@wxs.nl).

BRIDGE

De advent is in het christendom de benaa ming voor de aanloopperiode naar kerst. De naam advent komt van het Latijnse woord adventus, dat komst betekent. In de ada ventsperiode bereiden christenen zich voor op het kerstfeest, waarbij de geboorte van Jezus wordt herdacht. Het Liturgisch jaar begint met de advent. Eenvoudig gerekend begint de advent vier zondagen voor Kersta mis. De advent eindigt op 24 december bij het avondgebed. Tijdens de adventsperioa de wordt in kerken gebruikgemaakt van de liturgische kleur paars, de kleur van boete en inkeer. Vroeger werden in de huizen en kerken de advent symbolisch zichtbaar gea maakt door een kaarsenstandaard of een adventskrans waarop vier kaarsen staan.

Elke zondag wordt een extra kaars aana gestoken. Op de laatste zondag voor kerst branden dan alle kaarsen. Velen van ons kennen nog de traditie van de adventskalender. Die begint op de eera ste Adventszondag. Vaak bevat die voor elke dag een doosje of een luikje, waarvan er elke dag eentje mag worden geopend door de kinderen. Er zit dan een chocolaa tje of een klein stukje speelgoed in. Wilt u de Kapel in adventskleuren zien? Dat kan. De Kapel van Saint Louis is vrija wel elke zondagmiddag en woensdagmida dag geopend voor publiek. De toegang is gratis. Wilt u meer weten? Kijk dan eens op de site van de Gidsen van Saint Louis: www.gidsenvansaintlouis.nl.

BRIDGE CLUB DE GOEDE LUYDEN Competitie ronde 2: Nini en Guido zijn de eerste stappen voor het nieuwe kampioena schap al weer aan het zetten. Zij eindigden deze periode als eerste in de A lijn met de waanzinnige score van 64,4%. Tweede werden Gerda en Ludo met 56,9%; derde werden Jenny en Koosje met 54,1%. In de B lijn promoveren de eerste 4 paren naar de A lijn dit zijn: 1. Rita en Truus met 61,9%; 2.Nel en Joop met 58,4%; 3. de Twink en His 55,3%, 4. Ineke en Theo 55,8% Wij spelen op dinsdagavond in Hoeven in de Troubadour, St. Jansstr. 21. We kunnen nog nieuwe leden gebruiken, voor inlichtingen Gerda Poolman tel. 0165a 321493.

Adrianus v. Dorst (jgt.); Johanna v. Dorsta Meijers; Alex (verj.). Lector: T. v. Dijk. Acolieten: Christ, Wouter, Lekisha. Koor: Chavarim. Dinsdag 6 december 19.00u Hellemonskapel, eucharistieviering. Voora ganger: pastoor M. Prasing. Intenties: voor overl. parochianen. Woensdag 7 december 12.00u Basiliek. Oecumenisch middaggebed. Donderdag 8 december 19.00u Hellemonskapel, eucharistieviering. Intena tie: Cisca den Braber. Parochiereis: Op donderdag 8 december wordt om 20.00u in Cultureel Centrum Fidei et Arti een informatieavond gehouden over de parochiereis naar Rome en Assisi in oka tober 2017. U bent vanaf 19.30u van harte welkom. Themaviering: Op zondag 11 december zal het Dutch Christian Choir uit Roosena daal medewerking verlenen aan de eua charistieviering om 11.00u in de Basiliek. De viering wordt voorbereid door de werka groep Diaconie en heeft als thema ‘Het licht van Jezus zien’. Na afloop van de viea ring is er gelegenheid om producten van de Wereldwinkel te kopen. Winkel en museum: De winkel en het museum v.d. Basiliek zijn dagelijks gea opend v. 13.00u tot 16.00u en zijn bereika baar via de kerk of het Doelpad.

de parochiereis naar Rome en Assisi in oka tober 2017. U bent vanaf 19.30u van harte welkom.

Toon Rombouts; Wigard van Hooijdonk e.v. Jeanne v. HooijdonkaWagemakers; Petrus Vergouwen wed. v. Maria Vergouwena Slooters (verj.); Zus Blommerde e.v. Riekus v. Zundert (verj.); Riet Geerts e.v. Mels v.d. Lindeloof (verj.); Corry BaxaFrijters (verj.). Koster: E. v. Avezaath. Lector: D. Schouw. Misdienaar: Bart. Koor: St. Janskoor. Parochiereis: Op donderdag 8 december wordt om 20.00u in Cultureel Centrum Fidei et Arti een informatieavond gehouden over de parochiereis naar Rome en Assisi in oka tober 2017. U bent vanaf 19.30u van harte welkom. Mededeling: De kerkhofgroep doet het vriendelijk verzoek om de verwelkte bloemen en planten bij de graven te vera wijderen. Ook wordt het op prijs gesteld, dat grote planten en struiken bij de graven worden gesnoeid, zodat deze geen overlast aan andere graven veroorzaken en de paa den toegankelijk blijven. Bloemengroet: Wekelijks maakt de bloea mengroep een boeketje voor iemand die een steuntje in de rug kan gebruiken. Weet u ook iemand? Laat het ons weten via de pastorie.

BRIDGE TO BRIDGE Uitslagen koffer 2, van 27 november: Wil en Tom Weijer 69.01; Ineke en Ton v. Daelen 63.80; Hans v/d AartaWil Tirions 61.46; Corrie en Jan v. Bedaf 56.25; Riet FeskensaRiet Mol 56.25; Twink Le PooleaNetty v. Steen 55.73; Marcel JoschemsaWilma Koning 54.43; Nini SchageraAdri Ganseman 53.91. Koffer reserveren? Bel Tom Hartman, tel. 076a8884385.

KERKELIJK NIEUWS PAROCHIE H. BERNARDUS VAN CLAIRVAUX Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch; Markt 59, 4731 HN Oudenbosch; bankrekening NL17 RABO 0140 702 032 t.n.v. RK H Bera nardus van Clairvaux parochie Pastoraal team: Pastoor Maickel Prasing, 0165a330502; pastoraal werker Annemiek BuijsaTuytelaars, 0165a330502; diaken Peter Hoefnagels, 0165a330502; priestera assistent Alex Schuerman, 0164a248005; teamassistent Eric Roovers, 06a16540840. Adreswijziging: Gaat u verhuizen of komt u in de parochie wonen, laat het dan even weten. Ziekenbezoek: Bent u langdurig ziek of ligt u in het ziekenhuis en wilt u graag bea zoek van een van de pastores, dan kunt u altijd met hen contact opnemen of dit mela den bij uw pastorie of secretariaat. Misintenties: Misintenties aangeboden voor vrijdag zullen in de eerstvolgende Bode verschijnen. Als ze later worden aangeboden, worden ze niet gepubliceerd, maar wel in de betreffende viering afgea roepen. BASILIEK H.H. AGATHA & BARBARA OUDENBOSCH Pastorie: Markt 59, 4731 HN Oudenbosch; 0165a330502; fax 0165a330514; info@ bernardusparochie.nl. Op werkdagen is er van 9.00u tot 12.00u iemand in de pastorie aanwezig om u te woord te staan. U kunt altijd telefonisch een afspraak maken met de pastoor. Woensdag 30 november 12.00u Basiliek. Oecumenisch middaggebed. Donderdag 1 december 19.00u Hellemonskapel, eucharistieviering. Intena tie: Cisca den Braber. Vrijdag 2 december 10.00u Hellemonskapel, eucharistieviering, 1e vrijdag v.d. maand. Voorganger: pastor A. Schuerman. Intentie: Jac Rampaart. Zondag 4 december 11.00u Basiliek, eucharistieviering, 2e zondag v.d. Advent. Voorgangers: pastoor M. Prasing en diaken P. Hoefnagels. Intenties: overl. ouders BuijsaPerdaems; Jeanne Buys; Ana nie Buys; overl. ouders Cor en Lucy Vera palenaTeunissen en hun dochtertje Ceciel; Ad v. Beek e.v. Toos Vermeulen (jgt.); Jack Willemse; vader en moeder Dielemansa v.d. Klundert; Adrie DielemansaRoos (jgt.);

H. HART VAN JEZUS BOSSCHENHOOFD Pastorie: Pagnevaartdreef 1, 4744 RE Bosa schenhoofd, 0165a312747. Het pastoraal team is bereikbaar via de pastorie van de Basiliek in Oudenbosch. Zaterdag 3 december 17.00u Eucharistieviering, 2e zondag v.d. Advent. Voorganger: pastoor M. Prasing. Intenties: overl. ouders Koevoetsav. Oosterhout; Jo v. PeeraKeldermans (jgt.); Toine Lazeroms en Anja en Peter; Piet Braspenning. Dinsdag 6 december 9.00u Clemenskapel, eucharistieviering. Voora ganger: pastoor M. Prasing. Overleden: Op donderdag 1 december nea men we om 11.00u afscheid van Carla v.d. Tuijn. We wensen de nabestaanden veel sterkte. Parochiereis: Op donderdag 8 december wordt om 20.00u in Cultureel Centrum Fidei et Arti een informatieavond gehouden over

H. LAURENTIUS OUD GASTEL Secretariaat: Korte Dreef 4, 4751 HZ Oud Gastel, 0165a511286, geopend maadiavr van 10.00u tot 12.00u, oudgastel@bera nardusparochie.nl. Het pastoraal team is bereikbaar via de pastorie van de Basiliek in Oudenbosch. Zondag 4 december 9.30u Eucharistieviering, 2e zondag v.d. Advent. Voorganger: pastoor M. Prasing. Intenties: Rook Backx e.v. Jaantje v. Rooy; Petrus v. Rooy e.v. Anna Coppens (jgt.); ome Theo Backx (verj.); Maria v. Bavel e.v. Cornelis Goorden en overl. fam.; Josephus Johana nes Maria Hopmans e.v. Adriana Engelina Johanna v. Beek; fam. Mastboom av.d. Loo; Nillis v. Merriënboer e.v. Paula v. Merriëna boer; René Rockx 1e e.v. Yvonne Meesters (jgt.); Cornelis Verkaart; Petrus Wagemaa kers en Cornelia Lambregts (jgt). Koor: Koorgroep Regenboog. Parochiereis: Op donderdag 8 december wordt om 20.00u in Cultureel Centrum Fidei et Arti een informatieavond gehouden over de parochiereis naar Rome en Assisi in oka tober 2017. U bent vanaf 19.30u van harte welkom. ST. JAN DE DOPER HOEVEN Pastorie: St. Janstraat 38, 4741 AR Hoeven, 0165a502336. De pastorie is bereikbaar van ma. t/m vr. tussen 09.30u en 11.30u, hoeven@bernardusparochie.nl. Het pastoa raal team is bereikbaar via de pastorie van de Basiliek in Oudenbosch. Vrijdag 2 december 10.00u het Punt, eucharistieviering, 1e vrijdag v.d. maand. Voorganger: pastoor M. Prasing. Intenties: voor alle levende en overl. leden v.d. KBO. Koor: Vrijdagkoor. Zondag 4 december 9.30u Eucharistieviering, 1e zondag v.d. Advent. Voorgangers: pastor A. Schuerman en diaken P. Hoefnagels. Intenties: Francisa cus Aarts en Arnolda Verhoeven; overl. ouders Aartsav. Dommelen en zoon Kees; Maria v. Herwijnen en Petrus Verhoea ven; Adrianus v. Oosterhout en Adriana v. Meel; overl. ouders v.d. VorstaSchouw en overl. kinderen; overl. ouders Cor Nouws en Lauw Dekkers; Jo v. ‘t Westende e.v. PAGINA 24

PROTESTANTSE GEMEENTE DE BAAI Protestantse Gemeente te EttenaLeur, Lukaserf 2, 4871 ZM EttenaLeur, t. 076a 5013794, www.protestantsettenleur.nl Volgende kerkdienst Zondag 4 december de tweede zondag van Advent, zal voorgaan mevrouw ds. J.H. Veldhuizen te Zundert. Er is kindernea vendienst voor alle groepen van de basisa school in één groep. De kinderen verlaten de kerkzaal na aankondiging van de voora ganger. Aanvangsuur kerkdiensten: Iedere zona dag om 10.00u (tenzij anders aangegeven). Kinderoppas aanwezig (0a4 jaar). Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of thee. Sectie Hoeven/Sprundel en Sint Willebrord Alg.aanspreekpunt: mevr. N. Oostmeijera v.d. Guchte, Bovendonksestraat 73, 4711 EE Hoeven, t.0165a503313. Contactpersoon in Sprundel: mevr. M. Dijkshoornavan der Spek, Bakkersmeer 3, 4714 RG Sprundel, t.0165a381774. Contactpersoon in Sint Willebrord: mevr. J.W. Smith, Cederstraat 5, 4871 VK Ettena

Leur, t.076a7851342. Predikant: Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs, Lukaserf 4, 4871 ZM EttenaLeur, t.076a 5013793 (b.g.g., alleen voor pastorale zaa ken, 06a47597120). Medewerker Gemeentewerk: Mevr. A.M van OostaReiber, Berlageaerf 170, 3315 JM Dordrecht, t.06a34906745. Coördinatie activiteiten De Baai: Mevr. A.J. Drent Steenbergen, Hoge Donk 28, 4879 NB EttenaLeur tel. 06a42445531. Kerkelijk Bureau: Dhr. A.J. van Wel, Lukaserf 2, 4871 ZM EttenaLeur, t. 076a 5963400. Gezinsmutaties (geboorte, huwea lijk, overlijden enz.) en verhuizingen s.v.p. doorgeven aan het Kerkelijk Bureau. PROTESTANTSE GEMEENTE OUDENBOSCH C.A. Kerkgebouw Fenkelstraat 24. Telefoon pasa torie: 312453, www.pkn-oudenbosch.nl Protestantse Gemeente te Gastel & Kruisa land. Kerkgebouw Dorpsstraat 13, Oud Gastel, www.pkn-gastel-kruisland.nl Zondag 4 december (2e Advent) begint de dienst in Oudenbosch 10.30u, in Oud Gastel 9.00u. In beide diensten gaat Prop. Mw. G. den Dikken uit Wageningen voor. Kindernevendienst (4a12 jr.) en kinderoppas (0a4 jr.) in de Pastorije. Agenda: Maandag 5 december Consisa torie OudaGastel 10.00a12.00 Bijbelkring. Dinsdag 6 december Pastorije v.a.14.00u Seniorensoos. Woensdag 7 december Baa siliek H.H.Agatha & Barbara 12.00a12.30u Oecumenisch Middaggebed. Woensdag 7 december Pastorie 19.00a20.00u Gebedsa kring. Woensdag 7 december Kerk 20.00u Repetitie kerkkoor. Donderdag 8 december Pastorije 09.30a11.30u Vrije inloopochtend voor een kopje koffie/thee, een gezellig praatje en een luisterend oor. De deur staat ook voor u open! Vrijdag 9 december Kapel CWZ De Zellebergen 10.00u Heilig Avonda maalsviering. VOL EVANGELIE GEMEENTE ‘OP DE ROTS’ Erediensten iedere zondag aanvang 10.30u. Bijbelstudie en bidstond donderdagavond aanvang 19.30u. Adres: Constantijn Huija gensplein 12, 4741 AZ Hoeven. Website met iedere maand een nieuwe overdenking en de actuele agenda: www.opderots.nl. Voorganger J. Mulder, 0165a316064.


vacaturesOntvang vacatures die jij zoekt! Maak gratis een zoekprofiel aan op www.brabantwerkt.nl

Tel. 0165-522060 Fax. 0165-522069

Tussenriemer 3 4704 RT Roosendaal

Fa.uitbreiding Kop & Zn is van een internationale transportonderneming gevestigd te Roosendaal. Wegens onze werkzaamheden, zijn wij op zoek naar enthousiaste collega’s dieonze ons organisatie team willen versterken. Binnen verzorgen wij diverse nationale & internationale transporten en doen we zelf onderhoud op ons wagen- en trailerpark. Chauffeur Benelux / Parttime Chauffeur

gezocht:

Horecamedewerker

met ervaring Ter versterking van onze R&D Ter TEAM versterking zoeken wij van een onze R&D TEAM zoeken wij een voor Shoarma Bodrum Ter versterking van onze groeiende organisatie zoeken wij te oud gastel graag bellen naar:

Productontwikkelaar Productontwikkelaar M/V M/V 06-20258074 Operators

in de functie van operator ben je zelfstandig en als onderdeel van het team bezig om dagelijks het productieproces in veilige en goede banen te leiden. Daaronder valt: het aanJe bent in teamverband verantwoordelijk voor de ontwikkeling van chemische producten voor de en afvoeren van grondstoffen, het verwerken van alle relevante productiegegevens in het behandeling van metaaloppervlaktes. deJe branche hebt oog envoor je houdt de trends in de branche en je houdt systeem, het bedienen van procesinstallaties, het signaleren van storingen en het oplossen rekening met weten regelgeving. Je werkzaamheden omvatten onderzoek naar nieuwe van kleine storingen.formuleringen, testen van applicatie eigenschappen en het opschalen naar productie.

Functie-eisen: Ontvang Functie-eisen: • Basisveiligheid VCA, heftruckcertificaat, Operator basis is een pré; • Naast je flinke dosis enthousiasme, ben je een echte teamplayer met een hands on mentavacatures liteit! chemische  Minimaal technologie Bachelor chemie (HLO, HBO / chemische of Universiteit). technologie (HLO, HBO of Universiteit). die jij zoekt! • Ben je accuraat, heb je voldoende discipline en een uitstekende beheersing van de Neder Affiniteit voor: coatingtechnologie, polymeren en/of corrosiechemie. landse taal, reageer dan snel. Als je reeds ervaring hebt met het werken in een productieMaak gratis  Sociaal en communicatief vaardig. een zoekprofiel aan op omgeving en kennis hebt van chemie geldt dat als een pré.

 Flexibel, stressbestendig en praktisch ingesteld.

 de Individueel alsmede in teamverband kunneniswerken. Ontbreken juiste papieren? Voor gemotiveerde medewerkers er altijd de mogelijkheid om het operator scholingstraject intern te doorlopen!

www.brabantwerkt.nl

Wat bieden wij:

Wat bieden wij:  Functie met ruimte voor eigen inbreng. • Een leuke afwisselende fulltime baan met mogelijkheid tot 2-ploegendiensten; -nonsense werkklimaat.  Werken in een no-nonsense werkklimaat. • Veel vrijheid en zelfstandigheid;  Goede studiefaciliteiten. • Prettig no-nonsense werkklimaat;  Marktconforme salariëring. • Voldoende ontwikkelmogelijkheden; Ter versterking van onze R&D TEAM zoeken wij een • Je gaat deel uitmaken van een enthousiast, informeel en gedreven team dat elkaar onderDienstverband: steunt om gezamenlijk tot een optimaal resultaat te komen; • Goede studiefaciliteiten;  Fulltime. • Marktconforme salariëringgeschiktheid en goede secundaire  Bij gebleken vastearbeidsvoorwaarden. aanstelling.

Productontwikkelaar M/V

Dienstverband: Het bedrijf Fulltime

bentonderneming in teamverband voor de ontwikkeling chemische producten onafhankelijke ADJe Productions B.V. is een die verantwoordelijk uniek onafhankelijke is door deonderneming combinatie van: die uniekvan is door de combinatie van:voor de metaaloppervlaktes. Je hebt oog kwaliteits-, voor trends in aan de branche enkwaliteits-, je houdt Ook&zijn wij op naar een - en laboratoriumfaciliteiten  behandeling Uitgebreidevan productie(QC en R&D) laboratoriumfaciliteiten diezoek aan de laatste (QCde & R&D) die de laatste rekening met weten regelgeving. Je werkzaamheden omvatten onderzoek naar nieuwe ldoen. veiligheidsen milieunormen voldoen. formuleringen, testen van applicatie eigenschappen en het opschalen naar productie.  BRZO bedrijf met hieraan gekoppeld verplichting. een veiligheidsrapportage verplichting.  Actief in de chemische procesindustrie, met moderne procestanks, batches vanaf 1.000 tot Functie-eisen: 30.000 liter. Je bent inUitgebreide teamverband verantwoordelijk voorplaats de productiecontrole chemische  waarbij het milieu chemische een centrale kennis, waarbij inneemt. het milieuvan een centraleproducplaats inneemt. ten, o.a. voor de behandeling van metaaloppervlaktes. hebt voor de(HLO, trendsHBO in de onze  Het blenden en samenwerking ontwikkelen met recepturen onze Je relaties. inoog samenwerking met relaties. Minimaal Bachelor chemievan / chemische technologie of Universiteit). branche en je houdt rekening met wet- en regelgeving.  Affiniteit voor: coatingtechnologie, polymeren en/of corrosiechemie. t haar relaties AD Productions B.V. door biedthaar haarchemische relaties meerwaarde creativiteit te door koppelen haar chemische creativiteit te koppelen  meerwaarde Sociaal en communicatief vaardig. Functie-eisen: aan productontwikkeling en distributie mogelijkheden.  Flexibel, stressbestendig en praktisch ingesteld. • Minimaal laboratorium opleiding chemie of gelijkwaardige opleiding (MBO of HBO);  Individueel in teamverband • Bereidheid tot het volgenalsmede van specifieke opleidingen; kunnen werken. Interesse • Affiniteit met chemie; • Sociaal communicatief vaardig; bieden wij: een BenWat jeenop zoek naar nieuwe uitdaging of herken je jezelf nodigen in bovengeschetst profiel, dan nodigen • Flexibel, stressbestendig en praktisch Functie ruimte vooringesteld; eigen inbreng. te reageren. we je van hartemet uit om te reageren. • Individueel alsmede in in teamverband kunnen werken.  Werken een no-nonsense werkklimaat.  Goede studiefaciliteiten. Schriftelijke sollicitaties richten aan AD Productions B.V. HEIJNINGEN Markweg Zuid 27, 4794 SN HEIJNINGEN Wat bieden wij:  Marktconforme salariëring. • Leuke afwisselende baan met ruimte voor eigen inbreng; t.a.v. l.blijdorp@adinternationalbv.com Levina Blijdorp of mail naar: l.blijdorp@adinternationalbv.com

Analist Quality Control

• Werken in een prettig no-nonsense werkklimaat; Dienstverband: • Goede studiefaciliteiten; • Marktconforme salariëring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;  Fulltime. • Mogelijkheid op termijngeschiktheid door te stromen binnen onze organisatie.  Bij om gebleken vaste aanstelling.

Kijk tevens www.adinternationalbv.com ook eens op onze website www.adinternationalbv.com

Dienstverband: Het bedrijf • Fulltime; AD Productions B.V.vaste is een onafhankelijke onderneming die uniek is door de combinatie van: • Bij gebleken geschiktheid aanstelling.

Uitgebreide productie- en laboratoriumfaciliteiten (QC & R&D) die aan de laatste kwaliteits-, veiligheids- en milieunormen voldoen. Het bedrijf  BRZO bedrijf met hieraan gekoppeld een veiligheidsrapportage verplichting. AD Productions is chemische een onafhankelijke onderneming die uniek is door de combinatie van:  Actief B.V. in de procesindustrie, met moderne procestanks, batches vanaf 1.000 tot • Uitgebreide productie30.000 liter. en laboratoriumfaciliteiten (QC & R&D) die aan de laatste kwaliteits-, veiligheids- en milieunormen voldoen.  Uitgebreide chemische kennis, waarbij het milieu een centrale plaats inneemt. • Kennis en expertise op het gebied van chemische oppervlaktebehandeling.  Het blenden en ontwikkelen van recepturen in samenwerking met onze relaties. • BRZO bedrijf met hieraan gekoppeld een veiligheidsrapportage verplichting. 

• ISO 9001 / ISO 14001 gecertificeerd. AD Productions B.V. biedt haar met relaties meerwaarde haar chemische • Actief in de chemische procesindustrie, moderne procestanks,door batches vanaf 1.000 tot creativiteit te koppelen aan productontwikkeling en distributie mogelijkheden. 30.000 liter. • Uitgebreide chemische kennis, waarbij het milieu een centrale plaats inneemt. • Het blenden en ontwikkelen van recepturen in samenwerking met onze relaties. Interesse

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging of herken je jezelf in bovengeschetst profiel, dan nodigen

AD Productions B.V. biedt haar relaties meerwaarde door haar chemische creativiteit te kopwe aan je van harte uit om te pelen productontwikkeling enreageren. distributiemogelijkheden.

Interesse Schriftelijke sollicitaties richten aan AD Productions B.V. Markweg Zuid 27, 4794 SN HEIJNINGEN Ben je opLevina zoek naar een nieuwe uitdaging herken je jezelf in bovengeschetst profiel, dan t.a.v. Blijdorp of mail naar:ofl.blijdorp@adinternationalbv.com nodigen we je van harte uit om te reageren. Indien je naar aanleiding van de vacature vragen hebt, kun je telefonisch contact opnemen met Levina Blijdorp 0167-526979. Sollicitaties richten aan AD International B.V. Markweg Zuid 27, 4794 SN HEIJNINGEN t.a.v. Levina blijdorp of mail naar: l.blijdorp@adinternationalbv.com.

Kijk tevens ook eens op onze website www.adinternationalbv.com

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

AD internAtionAl bv - mArkweg zuiD 27 4794 Sn Heijningen - tHe netHerlAnDS t. 0031 (0)167 526900 - F. 0031 (0)167 526969 www.ADinternAtionAlbv.com

Wij zijn op zoek Binnen naar een chauffeur voorvacatures Benelux.voor: Werkzaamheden onzegemotiveerde organisatie hebben wij diverse zullen bestaan uit het binnen Nederland lossen/laden van trailers, waarna er gekoppeld wordt met onze internationale chauffeurs. Het betreft een functie voor 1-5 dagen per week (maandag t/m vrijdag). Aanvang 14.00-18.00 uur, eindtijd varieert van ca. 24.00-3.00 uur. Wij zijnzijn op zoek naar chauffeursom vooroponder andere winkeldistributie RMO-vervoer. De Tevens er mogelijkheden oproepbasis of 1-2 vaste en dagen in de week te functie werken. een uitdagende aanvulling opalleen uw huidige baan.RMO-vervoer is voorWellicht winkeldistributie is ook beschikbaar voor het weekend.

Vrachtwagenchauffeur (Fulltime/Parttime)

het deze ophalen van melk en hetover: afleveren hiervan bij diverse zuivelfabrieken. Voor functie dienbijjeveehouders te beschikken Rijbewijs Voor dezeCEfuncties dien je in het bezit te zijn van het rijbewijs CE en code 95. ADR-certificaat stukgoed is een pré, of bereidheid deze te behalen.

Monteur (Parttime)

Geïnteresseerd om ons team te versterken, stuur dan je CV naar: Fa. Kop & Zn. BV Als monteur ben je verantwoordelijk voor het onderhoud aan het wagen- en trailerpark. Tussenriemer 3 4704kunnen RT Roosendaal of De dagen in overleg worden ingepland, maar zaterdag is een vaste onderhoudsdag. personeelszaken@koplogistics.nl

Wij bieden je een zelfstandige en afwisselende baan met goede arbeidsvoorwaarden en beloning conform CAO Beroepsgoederenvervoer. Ook bieden wij de mogelijkheid tot het volgen van trainingen en vakgerichte opleidingen. Ben je geïnteresseerd om ons team te versterken, stuur dan je CV naar: personeelszaken@koplogistics.nl, voor meer informatie kun je contact opnemen met Anne-Marie Kerstens, telefoon: 0165-522066.


Opleiding chauffeur mét baangarantie

JANSEN Machinehandel b.v.

sŽŽƌƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐǀĂŶŽŶƐƚĞĂŵnjŝũŶǁŝũŽƉnjŽĞŬŶĂĂƌ͗

ĞŶĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐƚĞĂůůƌŽƵŶĚŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌͬ ǀƌĂĐŚƚǁĂŐĞŶĐŚĂƵīĞƵƌ;ĨƵůůƟŵĞͿ ĞǁĞƌŬnjĂĂŵŚĞĚĞŶǀĂŶĚĞĂůůƌŽƵŶĚŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌͬǀƌĂĐŚƚǁĂŐĞŶĐŚĂƵīĞƵƌďĞƐƚĂĂŶŽŶĚĞƌ ĂŶĚĞƌĞƵŝƚŚĞƚůĂĚĞŶĞŶůŽƐƐĞŶ͕ŚĞƚ;ĚĞͿŵŽŶƚĞƌĞŶ͕ǀĞƌŚƵŝnjĞŶĞŶƐĐŚŽŽŶŵĂŬĞŶǀĂŶ ŵĞƚĂĂůďĞǁĞƌŬŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͘DĂĂƌŽŽŬŚĞƚƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌĞŶǀĂŶŵĂĐŚŝŶĞƐǀĂŶĞŶŶĂĂƌ ůŽĐĂƟĞƐŝŶďŝŶŶĞŶͲĞŶďƵŝƚĞŶůĂŶĚďĞŚŽƌĞŶƚŽƚĚĞĨƵŶĐƟĞ͘ ĞŶũŝũŝŶŚĞƚďĞnjŝƚǀĂŶ͗ ͲdĞĐŚŶŝƐĐŚŝŶnjŝĐŚƚ;ǀĞƌĞŝƐƚĞͿ ͲƌŝũďĞǁŝũƐŵĞƚĐŽĚĞϵϱ Ͳ,ĞŌƌƵĐŬĐĞƌƟĮĐĂĂƚ;ƉƌĠͿ Ͳs;ƉƌĠͿ ͲƌǀĂƌŝŶŐŵĞƚŚĞƚǁĞƌŬĞŶŵĞƚĞĞŶďŽǀĞŶůŽŽƉŬƌĂĂŶ ĞŶũŝũĚĞŐĞŶĞĚŝĞǀŽůĚŽĞƚĂĂŶďŽǀĞŶƐƚĂĂŶĚĞĞŝƐĞŶ͍ĞŶũĞŶŝĞƚďĂŶŐŽŵǀƵŝůĞŚĂŶĚĞŶƚĞ ŬƌŝũŐĞŶ͍<ƵŶũĞnjŽǁĞůnjĞůĨƐƚĂŶĚŝŐǁĞƌŬĞŶĂůƐŽŽŬŝŶƚĞĂŵǀĞƌďĂŶĚ͍ĞŶũĞďĞƌĞŝĚŽŵĂĨĞŶ ƚŽĞǀŽŽƌĞĞŶŬůƵƐŶĂĂƌŚĞƚďƵŝƚĞŶůĂŶĚƚĞŐĂĂŶ͍

Bakkerij Holland zoekt vrachtwagenchauffeurs! Werkt jouw baan niet meer en ben jij geïnteresseerd in de transport? Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging als chauffeur en ben jij bereid om nachtritten te rijden? Modoc Werkt biedt een opleiding tot vrachtwagenchauffeur mét baangarantie! Via Modoc Werkt ga jij aan de slag bij Bakkerij Holland.

Aanmelden Meld je vóór woensdag 14 december aan bij Marleen Fikke via marleen@modocwerkt.nl.

Wil je meer informatie? Kom naar de informatiebijeenkomst op donderdag 15 december van 19.00 uur tot 21.00 uur te Schotsbossenstraat 20 in Roosendaal.

Ga jij de uitdaging aan?Ontvang vacatures die jij zoekt! Maak gratis een zoekprofiel aan op www.brabantwerkt.nl

^ŽůůŝĐŝƚĞĞƌĚĂŶǀŽŽƌϯϬĚĞĐĞŵďĞƌĚŽŽƌŵŝĚĚĞůǀĂŶĞĞŶďƌŝĞĨŽĨĞͲŵĂŝůŵĞƚĐǀ͘ :ĂŶƐĞŶDĂĐŚŝŶĞŚĂŶĚĞůď͘ǀ͘ d͘Ă͘ǀ͘WĞƌƐŽŶĞĞůƐnjĂŬĞŶ ƌĞĚĂƐĞǁĞŐϮϭϬ ϰϴϳϯ>ƩĞŶͲ>ĞƵƌ ͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛũĂŶƐĞŶŵĂĐŚŝŶĞŚĂŶĚĞů͘ŶůŵĞƚĂůƐŽŶĚĞƌǁĞƌƉ͗WĞƌƐŽŶĞĞůƐnjĂŬĞŶ ĐƋƵŝƐŝƟĞŽƉĚĞnjĞĂĚǀĞƌƚĞŶƟĞǁŽƌĚƚŶŝĞƚŽƉƉƌŝũƐŐĞƐƚĞůĚ͊

Bredaseweg 210 4873 LA Etten-Leur NL Tel: +31 (0)76 501 57 50

info@jansenmachinehandel.nl www.jansenmachinehandel.nl

Gezocht: Assistent Bedrijfsleider verpakkingsbedrijf verse kruiden Omschrijving Voor ons verpakkingsbedrijf in Etten-Leur zijn wij per direct op zoek naar een ervaren assistent bedrijfsleider. Het gaat om een functie waarbij je 40-50 productie- / inpakmedewerkers aanstuurt. De Kruidenaer BV is onze grootste opdrachtgever. Deze kwekerij teelt en verkoopt jaarrond verse snijkruiden. Op het verpakkingsbedrijf vindt de kwaliteitscontrole plaats, worden de kruiden gewogen, verpakt en verzendklaar gemaakt. De verse kruiden worden geleverd aan supermarkten, horeca, grootverbruikers en fabrikanten. De assistent bedrijfsleider valt direct onder de bedrijfsleider met wie hij/zij nauw samenwerkt. Uren Het betreft een fulltime functie voor 40 uur per week. Gezien de fluctuatie in afzet wordt een flexibele opstelling verwacht. Dagelijks starten de werkzaamheden om 6.00 uur. Contract Het eerste contract zal voor 7 maanden zijn en daarna zal bij goed functioneren een contract voor 12 maanden worden aangeboden. Een vast contract behoort daarna tot de mogelijkheden. Startdatum Per direct Salaris Tussen de 2.300 en 2.900 euro bruto per maand, afhankelijk van opleiding en ervaring. Werkzaamheden • Het machinepark beheren. Lees: storingen oplossen en kleine reparaties uitvoeren waar nodig. • De productiemedewerkers rechtstreeks aansturen en leiden • Er voor zorgen dat individuele medewerkers voldoen aan de prestatienormen • Nieuwe medewerkers begeleiden / inwerken • Actief meewerken in de productie • Lossen inkomende goederen • Laden uitgaande producten/controle op juistheid • Het uitgaand product controleren op kwaliteit en kwantiteit • Zorgdragen voor goedwerkende koelcellen. • Samen met de ‘tafelhoofden’ de binnenkomende orders verdelen Vaardigheden • Minimaal MBO denk en werkniveau (niveau 4) • Minimaal 3 jaar aantoonbaar leidinggevende ervaring • Technisch onderlegd (lees: kan storingen oplossingen en kleine reparties uitvoeren) • Helicopterview • Communicatief sterk • Resultaatgericht • Stressbestendig en onder druk kunnen werken • Ervaring met BRC protocollen (hygiëne- en voedselveiligheidseisen) • Goede computervaardigheden (waaronder het kunnen werken met Excel) • Beheersing van de Engelse taal is een must, beheersing van de Poolse of Roemeense taal is een pré • Affiniteit met de agrarische sector is een pré • In het bezit van een geldig heftruckcertificaat is een pré Reageren Reageren kan t/m 15 december 2016. Je kunt je sollicitatiebrief en CV mailen naar jacqueline@kruidenaer.nl . Als je vragen hebt, dan kun je bellen met Jacqueline Monden of Jaromir Dansen tel (076) 5018717. Mobupack BV, Bankenstraat 21, 4874 ND Etten-Leur.


VACATURES

 Vacatures bij jou in de buurt Zoek en vind lokale vacatures

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL EuroTec BV is de enige fabrikant van stomahulpmiddelen in de Benelux en is bepaald geen alledaags bedrijf. Onze missie is er op gericht om mensen met een kunstmatige uitgang voor urine of ontlasting optimaal te laten functioneren in de maatschappij. Wij doen dat door het ontwikkelen en produceren van uitstekende stomahulpmiddelen en het geven van bedrijfsmatige workshops en rondleidingen aan stomapatiënten en hun verzorgers. Voor onze productieafdeling zoeken wij een

TECHNISCH OPERATOR Ons machinepark groeit gestaag en omvat onder andere drie ultramoderne productiestraten, waarmee een breed scala aan stomazakjes volautomatisch wordt geproduceerd. Uiteraard is uiterste zorgvuldigheid geboden bij de ombouw en instelling van de machines en de controle van de eindproducten. Het goed kunnen functioneren van stomapatiënten hangt immers in hoge mate af van de betrouwbaarheid van hun opvanghulpmiddelen. Wij zoeken een technische kanjer, voor het bedienen, ombouwen en onderhouden van zo’n volautomaat, waarbij het zelfstandig kunnen oplossen van storingen absoluut een kerntaak is, aangezien wij geen aparte technische dienst hebben. Wij verwachten dus van jou een gedegen technische achtergrond en kennis van mechanische en elektrische machinetechniek. Kortom, iemand met bewezen technische kwaliteiten en een goed verantwoordelijkheidsgevoel. Je hebt minimaal een MBO werk- en denkniveau. Je bent accuraat en bekend met MS office. Wij hebben een voorkeur voor niet-rokers met een vrolijk karakter en gevoel voor humor. Mocht je een roker zijn, dan staan wij roken uitsluitend toe tijdens de pauzes. Je bent woonachtig in de regio Roosendaal. Het gaat hier om een fulltime baan voor de lange termijn. Momenteel werken wij uitsluitend in dagdienst op werkdagen, maar het kan zijn dat daar op termijn verandering in komt. Wij bieden een leuke werksfeer en goede voorzieningen. Je kunt reageren naar de heer Peter Kempen, email hr@eurotec.nl. De sluitingsdatum om te reageren is vrijdag 23 december. Meer informatie over onze activiteiten kun je vinden op onze kleurrijke website www.eurotec.nl. Voor eventuele aanvullende informatie bel je 0165-551226. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt absoluut niet op prijs gesteld.

www.internetbode.nl

Wil jij met jouw artikel meer dan een half miljoen lezers bereiken? Weekblad de Bode is hét huis-aan-huisblad in de regio West-Brabant en Midden-Zeeland. Wekelijks brengen wij het lokale nieuws tot aan de deurmat. Daarnaast is de Bode actief op internet met www.internetbode.nl en via sociale mediakanalen. Ook verzorgen wij het nieuws op diverse regiokanalen op Nu.nl. Om ons team te versterken zoeken wij een:

Stagiair journalistiek/communicatie De functie: Als stagiair op de redactie word je ingezet voor het schrijven van artikelen voor de kranten, speciale uitgaven en voor de Internetbode. Je mag regelmatig op pad voor het houden van interviews en/of het maken van verslagen. De redactie bestaat uit een klein gezellig team van ervaren redacteuren met passie voor het lokale nieuws. In je stage is volop ruimte voor ontwikkeling en wordt eigen initiatief op prijs gesteld.

geeft de volgende weekbladen uit in West-Brabant en Midden-Zeeland:

Thoolse Bode Bergen op Zoomse Bode Roosendaalse Bode Moerdijkse Bode Reimerswaalse & Kapelse Bode Bevelandse Bode

Je profiel: - Opleiding journalistiek/communicatie of aanverwante opleiding - Een vlotte pen - Crossmediaal kunnen werken - Zelfstandig en in teamverband kunnen werken

Middelburgse & Veerse Bode

Wij bieden: - Een uitdagende stageplek met veel mogelijkheden - Werken in een gezellig redactieteam - Begeleiding van ervaren redacteuren - Een stagevergoeding

Halderbergse Bode

De standplaats van je stage is het hoofdkantoor in Zundert. De redactie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Neem voor meer informatie contact op met Monique Jansen via tel. 076-5998111 of stuur je motivatie en CV meteen door naar m.jansen@internetbode.nl Reageren kan tot 19 december.

Steenbergse BodeWoensdrechtse Bode Bredase Bode

Zundertse Bode Rucphense BodeVacatures bij jou in de buurt

Ontvang vacatures die jij zoekt!

Eerste hulp bij solliciteren?

Zoek en vind lokale vacatures

Maak gratis een zoekprofiel aan

Maak gratis een professioneel CV

PAGINA 27

Vlissingse Bode

Etten-Leurse Bode

Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.Uitgeverij de Bode

Bergen op Zoomse Bode

(Weekend)

Roosendaalse Bode

(Weekend)

Etten-Leurse Bode

(Weekend)


’Kom naar onze feestelijke openingsweek’

Jumbo heropent op woensdag 7 december om 9.00 uur Diana & Sebastian

Oud-Gastel, Dorpsstraat 5

Gratis appeltaart

Tot en met zondag 11 december 2016 bij besteding vanaf € 25,- aan boodschappen

Halderbergse Bode 30-11-2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you