Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

O P L AG E :

H A L D E R B E R G S E

13 MAART 2013 WEEK 11

Uitgeverij

13 . 5 0 0

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

I

076

SPORT

Volg ons via twitter: @H_bergseBode

RELATIEF WEINIG NIEUWBOUWWONINGEN GEBOUWD IN 2012

Te l .

599

8 111

KERKELIJK NIEUWS

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

STORSA NATIONAAL KAMPIOEN ZOEKHONDEN

Roels aan de slag bij Zuidplas

Basistarieven hulp bij huishouden

HALDERBERGE - Oud gemeentesecretaris Roels is aan de slag als programma-adviseur bij de gemeente Zuidplas in ZuidHolland. Het college schrijft dit in een brief aan de gemeenteraad. Roels zal gedurende de periode 1 februari 2013 tot 1 januari 2014 werkzaam zijn. De gemeente Halderberge ontvangt van Zuidplas een detacheringsvergoeding. Die vergoeding bedraagt ongeveer 850 euro per maand. Dit betekent dat de gemeente ongeveer 1.150 euro per maand overhoudt. Het college ziet de nieuwe opdracht van Eric Roels als een opstap naar een passende dienstbetrekking. De gemeente blijft zich inspannen om Eric Roels aan een vaste baan te helpen.

HALDERBERGE - De basistarieven voor hulp bij huishouden zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Voor huishoudelijke werkzaamheden (of huishoudelijke hulp 1) zal het basistarief 20,09 euro bedragen. Voor organisatie van het huishouden, ook wel huishoudelijke hulp 2, zal het basistarief 24,01 euro bedragen. Het college heeft deze bedragen vastgesteld tijdens een adviesgesprek met de Wmo-raad. De tarieven zijn gebaseerd op de huidige contracten, die zijn vastgesteld in de CAO van verpleegen verzorgingstehuizen en thuiszorg en op tarieven in andere gemeenten in de regio West-Brabant.

Bijeenkomst rondweg goed bezocht

Open Podium havenfeesten

OUDENBOSCH - De marktinformatiebijeenkomst over de rondweg Oudenbosch is goed bezocht. De gemeente, die de bijeenkomst organiseerde in Fedei et Arti in Oudenbosch, laat dit weten. Het onderwerp van het bijeenzijn was de realisatie van de rondweg Oudenbosch (Zuidelijk omlegging Oudenbosch). Het doel was om bedrijven op de hoogte te stellen over de aanbestedingsprocedure en de huidige situatie. Alle geïnteresseerde bedrijven waren van harte welkom en hier werd dan ook uitgebreid gebruik van gemaakt. Ruim zestig partijen waren aanwezig en kregen dan ook de gelegenheid om vragen te stellen over het project.

OUDENBOSCH - De organisatie van de Havenfeesten biedt een open podium aan op zaterdag 27 en zondag 28 april 2013. Het podium is bedoeld voor amateur en semiprofessioneel talent. Hoewel er al diverse acts zijn geboekt, laat de organisatie weten dat ze nog wel op zoek zijn naar talent voor op het podium. Ze geven dan ook aan dat iedereen die iemand kent of is met een muzikaal talent nu de kans heeft om in de schijnwerpers te staan. Verenigingen zijn ook van harte welkom om hun kwaliteiten te presenteren. Aanmelden voor het podium kan door contact op te nemen met Bureau PEEN! Via het mailadres info@ bureaupeen.nl.

Veel deelnemers op Molendag HALDERBERGE – De 22e editie van de West-Brabantse Molendag staat voor de deur. Op zondag 24 maart zetten tussen 11.00 uur en 17.00 uur maar liefst 23 van de 28 West-Brabantse molens hun deuren open. Een recordaantal, volgens de molenvereniging. Op de Molendag wordt ingegaan op de ontwikkelingen op het gebied van molenonderhoud en de restauraties die de molens de afgelopen jaren zijn ondergaan. In de gemeente Halderberge kan men tijdens de molendag een kijkje nemen in de molen De Toekomst aan de Sprangweg 42 in Hoeven. Meer informatie over De Toekomst en andere molens is te vinden op www.westbrabantsemolens.nl.

OUDENBOSCH - Vorige week leek er dan eindelijk een einde te komen aan de winter met een paar mooie zonnige dagen. Er werden temperaturen gemeten van rond de zestien graden in West-Brabant. De krokussen op dit veld bij de basiliek zijn alvast een mooie vooraankondiging van de lente die op 20 maart begint. FOTO ELS ROMMERS

Bezuinigingen kunnen effect hebben op de te verstrekken subsidie

Aanvragen welzijnssubsidies 2014 HALDERBERGE - Welzijnsinstellingen die in 2014 subsidie willen ontvangen kunnen voor 1 april 2013 hun aanvraag indienen bij de gemeente Halderberge. De gemeente maakt elk jaar een overzicht van te verlenen subsidies voor het komende jaar. Dit jaar zal er echter ook met een schuin oog worden gekeken naar de ontwikkelingen op het gebied van bezuinigingen. Deze ontwikkelingen kunnen namelijk gevolgen hebben voor subsidie. DOOR MERIJN SITSEN Welzijnsinstellingen die in 2013 al een subsidie hebben gehad zullen in dezer dagen allemaal een brief van de gemeente op de mat krijgen. Hierin wordt verteld dat ze de mogelijkheid hebben om ook voor het volgende jaar een subsidie aan te vragen bij de gemeente. Instellingen die dit jaar (nog) geen subsidie hebben ontvangen, maar daar in 2014 wel voor in aanmerking willen komen, kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente. Alle verzoeken die binnenkomen zullen worden meegenomen in het vast te stellen overzicht van de te verstrekken subsidies in 2014. Criteria In de verordening zijn een aantal voor-

waarden opgenomen waaraan een instelling moet voldoen om in aanmerking te komen voor een subsidie. De gemeente geeft aan dat er alleen instellingen die een rechtspersoon zijn in aanmerking komen voor een subsidie. De instelling mag geen commerciële instelling zijn met een winstoogmerk. Alleen in bijzondere gevallen kan het college besluiten een subsidie aan natuurlijke personen te geven. Er wordt geen subsidie verleend aan activiteiten van godsdienstige en politieke aard. Daarnaast wordt er ook geen subsidie verleend aan activiteiten die volgens het college niet voldoende zijn gericht op Halderberge, de activiteit niet toegankelijk is voor publiek of de activiteit in strijd is met een beleidsregel op het betreffende terein.

Bezuinigingen De gemeente liet eerder al weten dat er vanaf 2014 structureel 1,5 miljoen euro moet worden bezuinigd op jaarbasis. Omdat er volgens de gemeente minder geld binnenkomt van het Rijk, moet er kritisch worden gekeken naar de inkomsten en uitgaven. De discussie over de bezuinigingen zal de komende maanden plaatsvinden. “Dit kan echter gevolgen hebben voor de te verstrekken subsidie. Wij vragen u, ondanks de mogelijke bezuinigingen, tijdig de gevraagde gegevens in te vullen”, zegt de gemeente. Subsidieaanvragen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders en kunnen schriftelijk worden ingediend via postbus 5, 4730 AA Oudenbosch of via het online formulier op de website van de gemeente.

Pakkans bij trajectcontrole enorm HALDERBERGE – Weggebruikers moeten opletten bij het trajectcontrolesysteem op de A58 tussen Roosendaal en Bergen op Zoom. Het systeem is sinds kort in gebruik en controleert 24 uur per dag of bestuurders zich aan de maximale snelheid houden van 120 kilometer per uur. De pakkans is enorm. In 2012 verdubbelde het aantal hardrijders dat gepakt werd bij een trajectcontrole. 1,4 miljoen automobilisten ontvingen een boete nadat ze betrapt waren. Dat aantal lag in 2011 nog op 720.000. Dat aantal ging fors omhoog na de ingebruikname van de trajectcontrole op de A2 bij Holendrecht. Weggebruikers tussen Roosendaal en Bergen zijn gewaarschuwd.


MAGAZIJN

WOONWINKEL

O P RU I M I N HOUTEN V

OP = OP

Houten vloeren, laminaat, Duoplank en massieve vloeren zoals parket en planken voor uw woonkamer, keuken, slaapkamer, werkkamer, etc.

G ! LO E R E N Div va . p a

n 4 m 2 r ti tot 4 j e n 00 m 2

IJZEN R P M E D O B N N TEGE

.

G A D N É É S T H C SLE RT ALLE VLOERE

!

A A M 6 1 G A D R E T ZA 14.00 UUR VAN 7.00 TOT

DIRECT MEENEMEN, RESERVEREN NIET MOGELIJK. BETALING PINNEN + CONTANT OOK BEZORGING TEGEN VERGOEDING MOGELIJK

U bent van harte welkom op Buitenvest 52 - Bergen Op Zoom

Stichting Groenhuysen, altijd dichtbij! Als u woonachtig bent in Roosendaal en omgeving is er altijd wel een locatie van Groenhuysen bij u in de buurt. Hier bent u het hele jaar door van harte welkom om deel te nemen aan de activiteiten of gewoon een praatje te maken en een kopje koffie te drinken. Wilt u een indruk krijgen van het wonen, welzijn en zorg in een centrum voor Wonen & Zorg, meer informatie over wat onze thuiszorg u kan bieden of juist meer informatie over werken bij Groenhuysen? Op 16 maart, maar ook op andere dagen, bent u van harte welkom!

Wonen, welzijn en zorg bij Groenhuysen: s Thuiszorg: vertrouwde zorg op maat in uw thuisomgeving s Ontmoet elkaar bij een Steunpunt voor Ouderen s Personenalarmering: zekerheid dat er altijd hulp dichtbij is s Ruim 20 woonzorgcentra in de regio s Groenhuysenpas: met aantrekkelijke kortingen

Ouder worden, jezelf blijven

Open dag Zaterdag 16 maart 2013 Kijk voor alle activiteiten en deelnemende locaties op www.groenhuysen.nl/opendag


ACTUALITEIT

Aantal inwoners neemt af terwijl meer mensen naar Halderberge verhuizen dan vertrekken

Weinig nieuwbouwwoningen gebouwd in 2012 HALDERBERGE - Het aantal gebouwde nieuwbouwwoningen in 2012 is laag in vergelijking met het gemiddelde over de afgelopen tien jaar. Gemiddeld kwamen er in de afgelopen tien jaar elk jaar honderd woningen bij. In 2012 waren dit er slechts vijftien. De gemeente blijft de woningmarkt stimuleren door bijvoorbeeld starterleningen uit te blijven geven. DOOR MERIJN SITSEN Uit de woningbouwmonitor van het jaar 2012 blijkt dat de gemeente Halderberge ook last heeft van de woningbouwcrisis. In dat jaar werden er slechts vijftien nieuwbouwwoningen opgeleverd terwijl dit er normaalgesproken zo’n honderd per jaar zijn. De crisis in de woningbouw is echter niet de enige oorzaak van dit lage aantal. In 2011 werden er namelijk relatief erg veel woningen opgeleverd, namelijk 207. Voor 2012 werd er dus al rekening gehouden met een lager aantal. Inwoners In het onderzoek wordt ook aandacht geschonken aan de inwonersgegevens van de gemeente. Uit deze cijfers blijkt dat het aantal inwoners in Halderberge over de afgelopen jaren een daling meemaakt. Een belangrijke oorzaak van deze afname is de vergrijzing. In de afgelopen jaren is in de gemeente het aantal inwoners wat ouder is dan 65 toegenomen en het aantal jongere inwoners is afgenomen. Het onderzoek laat zien dat er wel meer mensen naar Halderberge verhuizen dan dat er uit de

gemeente vertrekken. Uit cijfers van 2007 tot 2011 is gebleken dat er 5100 mensen uit anderen gemeenten in Halderberge zijn gaan wonen terwijl er slechts 4900 mensen zijn verhuisd uit Halderberge.

‘Vraag afhankelijk van inwonertal’ Al deze cijfers hebben natuurlijk invloed op het aantal woningen in Halderberge. Als het aantal inwoners afneemt zal automatisch ook de vraag naar woonruimte afnemen. De krimpende bevolking is dus naast de crisis in de woningbouwmarkt een belangrijke oorzaak voor een afname aan het aantal nieuwbouwwoningen. Vooruitzicht De vooruitzichten voor 2013 zien er een stuk rooskleuriger uit dan van het voorgaande jaar. In 2012 is er namelijk begonnen met de bouw van 37 woningen en zijn er vergunningen verleend voor nog eens 110 woningen. “Dit wil niet zeggen dat er dit jaar 147 woningen bijkomen. Het

Het aantal nieuwbouwwoningen in Halderberge is in 2012 erg laag in vergelijking met het gemiddelde over de afgelopen jaren. ARCHIEFFOTO

kan voorkomen dat er wel een vergunning wordt verstrekt maar de bouw uiteindelijk nooit plaatsvindt”, legt een communicatiemedewerker van de gemeente desge-

vraagd uit. De woningbouwmonitor gaat in op verschillende aspecten in de gemeente Halderberge. De gemeente wil op deze manier meer inzicht krijgen in de ontwikke-

lingen op de woningmarkt. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt voor de discussie rondom het woningbouwprogramma van de gemeente.

‘Politiehonden redden ook levens!’

Storsa nationaal kampioen zoekhonden OUDENBOSCH - Halderberge is een kampioen rijker. Deze nieuwe ster betreft een talentvolle dame die zonder klagen altijd hard heeft gewerkt voor haar baas en een glansrijke toekomst tegemoet kan zien. De bescheiden Storsa heeft geen boodschap aan huldigingen of hooggeëerd bezoek. De voldoening van het presteren en een balletje vormen meer dan genoeg beloning. Deze nationaal kampioene is namelijk een Mechelse herder die opgevoed en getraind wordt door baasje José Vleugel. Een bijzondere hond waarmee José een hechte band heeft. DOOR ELS ROMMERS Hoewel José Vleugel zichzelf net zo goed kampioene mag noemen, zal dat uit haar

mond niet snel te horen zijn. Alle lof gaat naar haar hond Storsa. “Tijdens de nationale wedstrijd op de discipline ‘basis zoekhonden’ heeft ze de hoogste score ooit be-

haald”, vertelt Storsa’s baasje trots. José, die vroeger bij de politie werkte, maar vanwege gezondheidsredenen moest stoppen, houdt zich al jaren bezig met het trai-

nen van politie- en beveiligingshonden. “Ik train bij politiehondenvereniging De Trouwe Hond”, licht José toe. “Ik kreeg Storsa toen ze 7 weken oud was. Het is overigens een echte Halderbergse hond, want ze is in Oud Gastel geboren. Toen ik begon met de trainingen, bleek al snel dat zij alles wat ik haar leerde heel snel oppikte.” Kampioene José licht toe dat er binnen de Koninklijke Nederlandse Politiehondenvereniging (KNPV) 12 disciplines zijn waarvoor een hond kan worden afgericht. “Storsa heeft bijvoorbeeld certificaten gehaald voor de disciplines politiehond 1 en 2, zoekhond en puinzoeken” aldus José. “Met uitzondering van Politiehond 1 is ze zelfs voor alle disciplines met lof geslaagd.

Politiehonden vangen niet alleen boeven

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

www.internetbode.nl

Baasje José Vleugel met de vijfjarige Storsa die nationaal kampioene werd op de discipline basis zoekhonden.

FOTO ELS ROMMERS

Voor de nationale wedstrijd ‘basis zoekhonden’ moesten alle deelnemende honden uiteenlopende opdrachten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld sorteren, speuren, gehoorzaamheidsoefeningen, drie voorwerpen zoeken en apporteren en een slachtoffer in het bos zoeken en ‘aanblaffen’. Bij het speuren loopt een half uur van tevoren een persoon een bepaald traject waarbij diegene onderweg en aan het einde een voorwerp achterlaat. Het is vervolgens de taak van de hond om deze voorwerpen op geurherkenning te vinden. En Storsa had het dus uitmuntend gedaan. Gelukkig word ik gesponsord om aan wedstrijden en examens mee te kun-

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PAGINA 3

nen doen. Mede daardoor kan ik ook proberen om samen met Storsa nog verder te komen.” Reddingswerker “Ik ben blij met deze prestatie, maar daarnaast vind ik het ook fijn dat ik nu de gelegenheid krijg om deze bijzondere honden op een positieve manier in het nieuws te brengen. Vroeger werd er nog wel eens een negatief beeld geschetst van politieen veiligheidshonden. Maar het zijn hele sociale dieren. De laatste jaren is de manier waarop honden getraind worden, flink veranderd met als gevolg een prettigere mentaliteit binnen de club en daardoor ook bij de honden. Niet elk ras is natuurlijk geschikt als politie- en speurhond. Met name herders hebben in aanleg de juiste karaktereigenschappen om dit werk te kunnen doen. Een hond moet uit zichzelf de drift hebben om iets op te sporen, maar ook de discipline opbrengen om op tijd los te laten. Dus ook niet elke herder zal geschikt zijn. Storsa is zo’n hond die het heerlijk vindt om te werken en daarnaast heel stabiel en beheerst is. Zij is een hele goede hond voor dit belangrijke werk. Want mensen die denken dat deze honden alleen maar boeven vangen hebben het helemaal mis. Ze speuren naar slachtoffers onder het puin, zoeken vermiste personen of voorwerpen en signaleren gevaar om maar een paar handelingen te noemen. Naast het feit dat het hele fijne honden zijn, leveren ze dus ook nog een waardevolle bijdrage aan de maatschappij. Maar buiten dat, is Storsa een superlieve hond en voor mij onmisbaar.”

Volg ons op Twitter: @H_bergseBode.


BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

11

WAARDEBON

SVP WOONPLAATS INVULLEN:

BUIKSPEKLAPPEN 1KILO 2.99

SNIJWORST SUCADELAPPEN ½KG 2.99 150GR 39 1. RIBKARBONADE 1KG 3.99 MAGERE VARKENSFILET 1KG 4.99 150GR 1.49 ZEEUWSSPEK BLANKE GEMARI SPARE HAAS KIPFILET 99 NEERDE 3. KIPFILET 3.75 RIBS 3.99 KARBONADE4.49 100GR 0.89

originele

KIP-KERRIE SALADE

1KG

1KG

1KG

1KG

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL

bakkerij en versspecialiteiten Heb je het gehad met de pc? Veel te traag, vol met virussen of gewoon lastige hardware? En zit je er echt heel serieus over na te denken hem te vervangen? Wacht er nog even mee en bel eerst In 9 van de 10 keren, kunnen we hem aan huis repareren en nog jaren in volle tevredenheid laten draaien.

v.d. St. Janstraat 87 | Hoeven | Tel. 0165 50 23 18

ĆĽÇ„Ç‘.(ĆşÇ?-

4 voor

De originele Milka MufďŹ ns

En dat voor maar â‚Ź20,- pu. ĂŠn maar ĂŠĂŠnmalige reiskosten van â‚Ź5,- !! Zeker goedkoper dan een nieuwe pc? Toch?

â‚Ź 2,95

Ç„Ç’/(ÇŠ1'(=(:(ÇŠ. Bij aankoop van 5 krentenbollen:

Voorjaarskriebels! ProďŹ teer in april van 15% korting op voorjaarsbeurten en onderhoud aan het gazon.

500 gram jonge, jong belegen

of belegen kaas voor

Bel voor een afspraak naar: 06-41.37.44.61 bgg 06-29.06.14.03

Ook het adres voor backup en/of herstellen van data en uitleg over gebruik van de pc.

Jan Jochems

â‚Ź 4,25

HANDEL

EN

TRANSPORT

TE KOOP:

Ć°ĆŁÇ„6

Bestratingsmaterialen en sierkeien,

250 gram

â‚Ź 2,70

Roombrie van ‘t huis

speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers. Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

VERHUUR:

Haansberg 88

Lees onze voorjaars-

4874 NL Etten-Leur

nieuwsbrief op onze

T (076) 501 55 76

website voor nog meer

www.buiks.nl

leuke acties en nieuws.

ZONWERINGEN VERKOELING EN SCHADUW

TIJDENS ZONNIGE DAGEN! Ramen en deuren

Rolluiken

Dakkapellen

Zonweringen

Serres

Garagedeuren

U#'" !&%!# &'!$"&!

Ç /(NJƝǀ$5ÇŠ1

Afvalcontainers

100 gram

van 6 m3 tot 40 m3

â‚Ź 1,49

Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

150 gram

DAKWERKEN

naturel, piri piri of kaas

â‚Ź 1,00

ƝDŽƹDŽ'NJ6

100 gram

vernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera. Bel Zoomdak 06-18514726 www.zoomdak.nl

Gekookte Ham van ‘t huis Grillworst in de smaken

â‚Ź 1,69

Gerookte Vismix

TE HUUR â– ETTEN-LEUR

BEDRIJFSRUIMTES Van 100 m2 tot 225 m2

Ć´27ÇŠ1 Mix van ‘t huis

250 gram

Industriegebied

â‚Ź 2,95

‘Vosdonk’ te Etten-Leur Flexibel huurcontract www.drvm.nl/vosdonk

bij

JAN VAN SUNDERT

4500m2 showroom, mĂŠĂŠr dan 300 keuken- en badkameropstellingen Bij aankoop van een badkamer,

CADEAU COMPLEET

*

Bij aankoop van keuken,

30% KORTING

Bij aankoop van tegels,

*

op keukendelen

+

GRATIS MONTAGE*

WANDCLOSET

*

GRATIS e 2

ELKE 10 M

ZONDAG GEOPEND ETTEN-LEUR: $"#!#!!"( $"#!#(# Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 uur WWW.COMATHERM.NL

van 11.00 tot 17.00 uur

Lokkerdreef 10, 4879 ND Etten-Leur. Tel 076-5048800 Openingstijden ma gesloten, di t/m do 9.30-17.30 uur, vrijdag 9.30-21.00 uur, za 9.30-17.00 uur vraag naar de voorwaarden in de showroom. www.janvansundert.nl

*


ACTUALITEIT

‘Een voorziening om jaloers op te zijn’

Column

Kroonestede viert eerste lustrum HOEVEN - Het Centrum voor Wonen & Zorg Kroonestede bestaat vijf jaar. En dat is afgelopen donderdag uitbundig gevierd. Het begon ‘s ochtends met het uitdelen van een speciale feestkrant onder de bewoners en eindigde ‘s avonds met een vijfgangendiner. Tussendoor waren er allerlei activiteiten, waarbij de feestmiddag met muziek en dans het hoogtepunt vormde. “We vieren elke verjaardag van het centrum”, vertelt manager Els Molendijk. “Maar zo’n eerste lustrum is helemaal een mooie aanleiding om feest te vieren”, vult haar collega Janneke Leeflang aan.

Eugène de Kok

Naar de gallemiezen Quizvraag. Wat hebben onze economie, het voormalige staatsbedrijf PTT, Michael Boogerd en Noord-Korea met elkaar gemeen? Correct, ze liggen momenteel allemaal in de gallemiezen. Omdat ze het er zelf naar hebben gemaakt, zegt u? Klopt, maar er is meer. Eerst de economie. Het kabinet wil met iedereen praten over nieuwe bezuinigingen, maar de gesprekspartners moeten wel snappen dat het begrotingstekort niet boven de drie procent mag komen. Amerika komt niet in de buurt van die norm, maar de Dow Jones boekte vorige week wel record op record en er komen daar honderdduizenden banen per maand bij. Hier blijft bezuinigen het mantra. Nederland was en is immers het braafste jongetje van de klas. Wat waren we ook braaf toen we jaren geleden de postmarkt liberaliseerden. Nederland was er als de kippen bij. De voordelen? Ik ken ze niet. Terwijl buitenlandse postbodes in overheidsdienst bleven, werden zij hier de risee van de arbeidsmarkt. De directie dreigde hen op een gegeven moment zelfs allemaal te ontslaan. Nu weet niemand bij PostNL nog waar ie mee bezig is. Elke week ziet iemand wel een postzak in de plomp liggen, worden brieven zelden op tijd bezorgd en is de postzegelprijs hetzelfde als voor de liberalisering. Michael Boogerd gezien? Ook hij gebruikte … verrassing. Waar is de rest van het peloton, vraag ik me echter af. Philippe Gilbert, Paolo Bettini en meneer Indurain … wanneer horen we jullie dopingverhalen? Waar Nederlandse coureurs met bosjes bekennen, blijft het in België, Italië en Spanje muisstil en wordt lachend naar onze brave, bekennende renners gekeken. Kim-Jong Un ziet er met zijn bolle wangetjes dan wel uit als het braafste jongetje van de klas, maar is dat allerminst. Vorige week zette hij de internationale verhoudingen op scherp en dreigde zelfs met een nucleaire aanval op Amerika. Op het leger na is het land naar de gallemiezen en komen Kim-Jong Uns voortdurend saluerende en eeuwige trouw belovende onderdanen om van de honger. Dan neem ik de belabberde economie en posterijen en de krokodillentranen van wielrenners graag op de koop toe. Wat hebben we het hier goed.

Colofon

Feest in Kro

DOOR ROEL DE HAAN

Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Halderbergse Bode H_bergse Bode Redactie Vera de Geus Correspondenten Kevin van Boxel, Els Rommers, Tineke van der Borst Acquisitie Jean-Pierre van der Heijden Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties dinsdag 09.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s dinsdag 07.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl

FOTO ROEL DE HAAN

W E E K B L A D

Bezorgklachten 076 599 8111 Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 11 De oplossing van deze puzzel is in week 12 te vinden op www.internetbode.nl

Aanleiding om te feesten is er zeker. Wie je ook spreekt, medewerkers, vrijwilligers en cliënten, ze zijn allemaal enthousiast over Kroonestede. Dat bleek ook tijdens een onderzoek naar de tevredenheid onder de medewerkers in 2011. Als onderdeel daarvan hebben de medewerkers een plan opgesteld en gepresenteerd om de zorg verder te verbeteren. Van de Stichting Groenhuysen, waar Kroonestede onder valt, kregen ze een prijs voor dat plan. En dat plan ligt nu ergens in een la? “Natuurlijk niet, daar is wat mee gedaan”, zegt Lia Dekkers, één van de medewerkers. “Zo zijn het personeel en de vrijwilligers in de gelegenheid gesteld om diverse cursussen te volgen en is het beheer van de medicijnen verbeterd.” “Ja hoor”, bevestigt Els Dijkmans, een vrijwilliger die minstens één dag in de week in het centrum komt helpen. “Er wordt hier naar je geluisterd en je wordt ook als vrijwilliger serieus genomen

en goed begeleid. Je staat er nooit alleen voor.” Meedoen De dames Rebbens en Lindeloof wonen vanaf het begin in het centrum en laten zich tijdens de feestmiddag hun wijntje goed smaken. Beiden roemen de sfeer, het personeel en de vrijwilligers. “Ook de contacten tussen de bewoners zijn goed.

‘Mannen in de minderheid’ We hebben hier veel activiteiten. Het is goed om daar aan mee te doen, dat houdt je vitaal”, weet mevrouw Rebbens. Mevrouw Poppelaars behoort niet tot de eerste bewoners. “Ik woon hier pas een half jaar. Ik kon in het begin moeilijk m’n draai vinden, maar langzaam maar zeker lukt dat wel.” Mannen zijn in de minderheid in Kroonestede. “Maar er zijn er genoeg hoor”, vertelt Peter Eikeldal. “Gelukkig

wel, je wilt toch ook wel eens typische mannendingen doen, zoals een potje biljarten.” Hij komt oorspronkelijk ‘van boven de rivieren’. “Wat mij typisch Brabants lijkt, is de goede verstandhouding tussen bewoners, medewerkers en vrijwilligers.” Cadeau In de loop van de middag komt burgemeester Giel Janssen de felicitaties van de gemeente overbrengen. Hij is trots op deze geweldige voorziening. “Zoiets als dit zou nu niet meer gebouwd worden. Het is om jaloers op te worden.” Hem wacht een speciale taak. De medewerkers besloten om met de geldprijs die ze wonnen voor hun verbeterplan, een cadeau aan te schaffen voor de cliënten. En dat cadeau mag de burgemeester samen met een paar bewoners onthullen. Het blijkt een duofiets, waarop minder ambulante bewoners samen met medewerkers of vrijwilligers bij goed weer de omgeving kunnen verkennen.

Negen genomineerden dingen mee naar de titel

Vijfde ondernemersgala Halderberge HADLERBERGE - Op zaterdag 6 april 2013 wordt het vijfde ondernemersgala Halderberge georganiseerd in de kapel van Sint Louis achter het voormalige hotel Tivoli. De avond zal volledig in het teken staan van de verkiezing van de beste ondernemer van 2013. De avond zal daarnaast met name een mogelijkheid zijn voor ondernemers om te netwerken. DOOR MERIJN SITSEN Het gala is mede tot stand gekomen door de medewerking van Gemeente Halderberge, OndernemersKring Halderberge, Studio iBiZZ, Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland, Kiwanisclub Halderberge en Lionsclub Halderberge. Hoofdsponsor van deze avond is de Rabobank WestBrabant Noord.

© www.sudokusite.eu

Prijzen Vorig jaar ging de titel ‘ondernemer van het jaar 2012’ naar Koos van de Klundert van Tebecon en Anne Celeste van Anne Celeste Collection. Dit jaar zullen er twee andere ondernemers met de eer aan de haal gaan. Er worden op het gala twee verschillende prijzen uitgereikt. De Rabobank MKB prijs zal worden uitgePAGINA 5

reikt aan de ondernemer van het jaar op het gebied ‘business to consumer’. Daarnaast zal er ook een ‘business to businessprijs’ worden uitgereikt. Genomineerden In de categorie business to consumer zijn vijf bedrijven genomineerd. Mobile Drome & Partners, Sportpunt Hoeven, Golden Tulip De Reiskoffer, KIA dealer Hoeven en Kuiswijs Oudenbosch maken kans op de onderscheiding. In de categorie business to business zijn de volgende vier bedrijven geselecteerd: Solipharma, Mammoet Road Cargo, Informa Nederland B.V. eb Steur Industrial Coating. Uit allebei de categorieën zal één winnaar worden gekozen en die mag zich dan een jaar lang de beste ondernemer van Halderberge noemen.

Goede doel De opbrengst van de avond zal, in overleg met de stichting Lezen & Schrijven, worden geïnvesteerd in het bestrijden van de laaggeletterdheid in de gemeente Halderberge. “In Nederland zijn er naar schatting anderhalf miljoen volwassenen laaggeletterd. Deze kunnen onvoldoende rekenen en/of schrijven”, legt de organisatie uit. Het is voor deze mensen moeilijk om goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven. Mensen die hier problemen mee ondervinden, weten dit volgens de organisatie van het gala, vaak goed te verbergen. “Stichting Lezen & Schrijven wil het onderwerp bespreekbaar maken en mensen verder helpen door middel van cursussen”, aldus de organisatie van het gala.


Halderberge: ‘Laat je zien!’

Sportivo spinningmarathon voor KiKa groot succes

HALDERBERGE - Veilig Verkeer Nederland heeft in Halderberge de actie “Laat je zien!” georganiseerd. Met deze actie werkt de organisatie samen met de gemeente om de doelstelling “Maak van de nul een punt, nul verkeersdoden in Noord-Brabant” te verwezenlijken. Het is de bedoeling dat door de actie met name fietsende schooljongeren aan te spreken en er voor te zorgen dat ze gezien worden.

Zondag 3 maart was de jaarlijkse Spinning®marathon voor het goede doel in Fidei et Arti te Oudenbosch. Al vroeg verzamelden zich zo’n honderdtal deelnemers om zich vijf uur lang in te spannen voor de stichting Kinder Kankervrij(KIKA).

‘Elke verkeersdode is er één teveel’

Het was een overweldigend evenement waar zweet een lach en een traan elkaar afwisselden. Om drie uur s’middags was het einde en werd het ingezamelde bedrag bekend gemaakt. Iedereen was aangenaam verrast toen er een bedrag bekend gemaakt werd van maar liefst €10.000, - dit bedrag is bij

elkaar gehaald door de plaatselijke ondernemers en de leden van Sportivo. De stichting KIKA was aangenaam verrast en melde dat dit een uitzonderlijk hoog bedrag was, zeker gezien de tijden waarin we verkeren. Kika en Sportivo bedanken hiervoor alle Sponsoren en deelnemers.

Jubilarissen Brandweer gehuldigd in Halderberge HALDERBERGE - Op zaterdag 9 maart kwamen alle brandweerlieden uit de gemeente Halderberge tezamen voor de jaarlijkse officiële brandweeravond.

Eén van de tekstkarren die opgesteld staat bij het Markland College.

DOOR MERIJN SITSEN “Elke verkeersdode is er één teveel”, zegt Andre de Vos, van Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Halderberge. Hoewel de resultaten van de actie volgens hem niet direct meetbaar zijn, dragen dit soort acties wel bij aan een veiligere leefomgeving in de gemeente Halderberge. “We richten ons op een aantal verschillende sectoren. Omdat er onder fietsen weggebruikers erg veel slachtoffers vallen, richten we ons op deze doelgroep”, legt De Vos uit. Tekstkar Zo konden inwoners van Halderberge afgelopen maand een tekstkar zien waarop een fiets werd afgebeeld met een brandend voor- en achterlicht. Eronder stond te tekst te lezen “Laat je zien”. De wagen is gedurende vijf dagen bijna non-stop opgesteld aan de ingangen van de middelbare scholen in Halderberge. De wagen heeft daarnaast ‘s nachts ook in het centrum van Oudenbosch en Hoe-

ven gestaan. Naast de testkar hebben vrijwilligers van VVN ook aan zo’n ongeveer 800 fietsen, die geparkeerd staan op verschillende scholen in Halderberge, een label gehangen. De afdeling van VVN in Halderberge investeert ook veel tijd in het ondersteunen van schoolteams om goede verkeerseducatie te geven. “We krijgen erg positieve reacties op ons werk. Zowel van de gemeente als van deelnemende scholen”, vertelt De Vos. Verantwoording Door de actie wil VVN de belangrijkste kerngedachte naar voornamelijk schoolgaande jongeren communiceren. “We willen met de actie trouwen niet alleen jongeren aanspreken. We richten ons ook op alle weggebruikers in het algemeen”, zegt De Vos. Door de actie wil VVN weggebruikers meegeven dat ze zelf (mede)verantwoordelijk zijn voor veiligheid op de weg. “De actie is ook bedoeld om een stukje bewustzijn bij weggebruikers te creëren”, zegt VVN.

FOTO VVN HALDERBERGE

Volgens de organisatie zijn nog niet alle jongeren goed op de hoogte van het belang van goede (fiets)verlichting en hoe dit bijdraagt aan de verkeersveiligheid. “Zolang dit het geval is, zal het nodig blijven om deze doelgroep, door middel van dergelijke acties, aan te spreken”, legt De Vos uit. “Op deze manier komen we steeds dichter bij het doel om het aantal verkeersdoden in Noord-Brabant tot nul te beperken”, besluit hij.

Glasschade?! Ruit stuk?! Supersnel Glasherstel

24 uu rs service

Bel gratis 0800 - 837 52 27

Filmtheater Fanfare

Matterhorn: winnaar Rotterdam 2013 OUDENBOSCH - Een van oorsprong cabaretier (De Vliegende Panters) maakt een, aan Alex van Warmerdam schatplichtige, mooie film. De film eindigde bij het IFFR op de eerste(!) plaats in de publiekspoll met een score van 4,725 uit 5 en liet daarmee bijna 200 films achter zich. Een andere winnaar (4 Oscars!) Life of Pi werd door bijna 100 gasten vorige week goed ontvangen. Dat blijkt ook uit de score van 8,59. Matterhorn Donderdag 14 maart 20.15u Hoewel de film voor televisie werd gemaakt en al heel snel zal worden uitgezonden moet u hem toch echt op het grote doek gaan zien. Het verhaal speelt zich af in een dorp, dat ons aan het platteland van Zeeland deed denken, waar Fred van 54 woont. Sinds de dood van zijn vrouw is hij erg eenzaam en Fred gaat ontzettend precies door het leven. Iedereen gaat trouw naar de kerk en dat is ook zo ongeveer het enige dat er in het dorp te beleven valt. Dan duikt een zich wat eigenaardig gedragende vreemdeling op en Fred ontfermt zich over de jongeman. Dat zou wel eens grote gevolgen kunnen hebben… Nederland 2013. Regie: Diederik Ebbinge.

Duur: 88’. Met: Porgy Franssen, Ariane Schluter, Ton Kas, René van ’t Hof, Helmert Woudenberg, Alex Klaasen e.a. De film wordt met pauze vertoond. Ted & de schat van de mummie Zondag 17 maart 14.00u Veel kinder- en familiefilms zijn animatiefilms, ook uit Spanje. Maar ze zijn natuurlijk Nederlands ingesproken en dat is wel zo gemakkelijk. Ted en de schat van de mummies is een soort Indiana Jonesfilm, die kennen je pa en ma wel, maar dan voor kinderen. Ted is een gezellige, dromerige bouwvakker, maar door een vergissing denkt men dat hij een beroemde archeoloog (een onderzoeker) is. Hij ‘mag’ dus op expeditie naar Peru waar veel opgravingen zijn van een oud volk: de Inca’s. Zal het hem lukken om de Verloren Stad van dat volk te beschermen tegen minder goed bedoelende lieden? Spanje 2012. Regie: Enrique Gato. Duur: 90’. Met de stemmen van: Jan Kooijman, Keet! (van Telekids), Jandino Asporaat e.a. Ons leeftijdsadvies: vanaf 6 jaar. Hyde Park on Hudson Donderdag 21 maart 20.15u Historisch drama wordt niet beter verfilmd dan in Groot-Brittannië, ook als het toevallig in Amerika speelt en de regisseur in

Zuid-Afrika geboren is. In juni 1939 nodigt president Franklin D. Roosevelt de Britse koning en koningin uit voor een weekend in zijn huis in Hyde Park on Hudson. Zo’n bezoek van een regerend Britse vorst aan Amerika heeft dan nog niet eerder plaatsgevonden. Aan beide kanten heerst er dus een flinke spanning, temeer omdat de koning erop uit is om de Amerikanen aan zijn kant te krijgen vanwege de oorlogsdreiging. Aan Amerikaanse kant is er de nodige frictie tussen Eleanor, de vrouw van Roosevelt, moeder Sara en de secretaresse. We kijken mee met Daisy Suckley, een nicht en huisvriendin van Franklin Roosevelt, die het bijzondere weekend beschrijft. Groot-Brittannië 2012. Regie: Roger Michell. Duur: 95’. Met: Bill Murray, Laura Linney, Olivia Williams, Olivia Colman, Samuel West e.v.a. De film wordt met pauze vertoond. Verwacht 28/3 Lee Towers: the voice of Rotterdam (Heijnen) 20.15u 1/4 Chimpanzee (Fothergill en Linfield) 14.00u 4/4 Les Misérables (Hooper) 20.15u Vertoningsadres: De Vossenberg, Pagnevaartweg 109, 4731 AC Oudenbosch. www.filmtheaterfanfare.nl PAGINA 6

Clustercommandant Berrie de Groot heette iedereen van harte welkom, in het bijzonder alle partners van de brandweermensen voor hun steun als thuisfont. Tevens keek hij kort terug op het vorig jaar en deed een vooruitblik naar dit jaar. Burgemeester Janssen was ook aanwezig en bedankte alle brandweervrijwilligers voor hun inzet van afgelopen jaar. Traditiegetrouw deed hij dat met de overhandiging van een presentje namens de gemeente (een heerlijk paasbrood). Op deze korpsavond werden de jubilarissen (periode 1 februari 2012 t/m 1 maart 2013) onderscheiden en werd afscheid genomen van een aantal korpsle-

den die uit dienst zijn getreden. Jubilarissen 10 jaar: Leon Magielse (Oud Gastel), Bart Veuger (Hoeven) / 12½ jaar: John Laros (Oud Gastel), Edgar de Rooij (Oud Gastel), Werner Brabers (Hoeven), Keith Burns (Oud Gastel), Ad Jaspers (Hoeven) / 20 jaar: Pierre van Hoorn (Hoeven), Marcel Martens (Hoeven), Arno van Poeijer (Oud Gastel) / 25 jaar: John Hopstaken (Oudenbosch), Andre Helmons (Oud Gastel) / 35 jaar: Cees Embregts (Hoeven), Kees Breugelmans (Oudenbosch), Daan van der Veeken (Hoeven). Afscheidnemers Jean Louis Brands (Oudenbosch); Wil Buckens (Oud Gastel); Otto Hoekstra (Oudenbosch); Jan Willem Breugelmans (Hoeven); Mike Tolenaars (Oud Gastel).

De Fanfare herleeft STAMPERSGAT - Binnenkort presenteren harmonie de Unie uit Fijnaart en harmonie St. Cecilia uit Stampersgat gezamenlijk het spektakelstuk de Fanfare, uitgevoerd in een moderner jasje. Dit in samenwerking met de revuegroep Stampersgat.

muziek op de lessenaar De revue zal het tekstgedeelte voor hun rekening nemen. De voorstelling in Fijnaart is op zaterdag 23 maart in de R.K. Kerk, op zaterdag 16 maart is het concert in de R.K. Kerk in Stampersgat. Beide voorstellingen beginnen om 19.30 uur.

Er zal min of meer het concept van de film uit 1958 gevolgd worden, maar behalve de wat ouderwetse nummers Werkstaking der muzikanten en het bekende stuk Fanfare in es, komen er zeker ook modernere

Toegangskaarten zijn in de voorverkoop voor Fijnaart te koop bij Ineke de Keijzer Populierenstraat 7, Boekhandel Boekhoven en Slijterij Maas. De kaarten zijn ook te koop in de kerk op 23 en 16 maart.

Zeemannenkoor ‘De Kreekrakkers’ zoekt leden STAMPERSGAT - Zeemannenkoor ‘De Kreekrakkers’ uit Stampersgat is op zoek naar nieuwe leden. Ze willen hun koor uitbreiden met een aantal mannen. De repetities zijn op maandagavond, elke 2 weken repeteren ze van 20.00-22.00 uur. De repetities vinden plaats bij Ad en Carla van Laarhoven bij La

Plaza. Mocht men eens willen meezingen, en lid willen worden van een gezellige club mannen, dan is men welkom. Ook kan men eventueel eerst een keer komen luisteren, gegarandeerd dat men overstag gaat. De eerstvolgende oefenavond zal zijn op maandag 18 maart. Voor info: Ad van Laarhoven, tel. 06-18300866, e-mail willvansundert@kpnmail.nl

Show Muzikaèl ‘20 Jaar On Stage’ in Fidei et Arti OUDENBOSCH - Dit jaar viert Muziekgroep Muzikaèl haar 20 jarig bestaan. Zaterdag om 20.30 uur nodigt Muzikaèl U van harte uit om samen met hen dit feestje te vieren! Muzikaèl is inmiddels een begrip in de regio en kan zich meten met de beste popkoren uit het land. Hun shows staan garant voor mooie muziek in diverse muziekstijlen, waarbij zang, dans en een vleugje humor niet ontbreken. Zij worden hierbij begeleid door hun eigen band, ditmaal aangevuld met gastmuzikanten Jan Roovers op synthesizer en Rogier de Pijper op fluit. Met deze jubileumshow laat Muzikaèl wederom zien dat amateurs zeker een plaats verdienen On Stage! Hun jubi-

leumshow zal u van het begin tot het eind boeien en raken door hun enorme passie voor muziek. Muzikaèl is op zoek naar nieuwe mannelijke leden. Geïnteresseerden hiervoor kunnen een vrij kaart aanvragen voor de voorstelling van aanstaande zaterdag bij Ellen Buys tel. 0165-508013. Agenda 16/03 20.30u Muzikaèl- 20 jaar on Stage 23/03 20.30u Johan Goossens- Leer mij de mensen kennen 27/03 14.00u Jeugdfilm: Ted & de schat van de mummie Reserveren voor deze voorstelling(en) kan via www.fideietarti.nl of tel. 0165313330.


LIEF EN LEED

Familieberichten CONFERENTIECEEdZhDKsENDON< Open en toegankelijk. U kunt altijd bij ons terecht voor een goed georganiseerde uitvaart die past bij uw wensen. ĞŶƐĨĞĞƌǀŽůůĞůŽĐĂƟĞǀŽŽƌĞĞŶƉĂƐƐĞŶĚĂĨƐĐŚĞŝĚ We zijn 24 uur per dag bereikbaar op 0800 - 023 05 50. Ook als u niet bij ons verzekerd bent. Kijk op www.monuta.nl voor het uitvaartcentrum bij u in de buurt.

Wij bieden u verschillende uitvaartarrangementen die met uw persoonlijke wensen aangevuld kunnen worden. <ŝũŬǀŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽƉǁǁǁ͘ďŽǀĞŶĚŽŶŬ͘Ŷů ŽĨŶĞĞŵƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚĐŽŶƚĂĐƚŵĞƚŽŶƐŽƉ͘ ŽŶĨĞƌĞŶƟĞĐĞŶƚƌƵŵŽǀĞŶĚŽŶŬ͕,ŽĨƐƚƌĂĂƚϴ͕ϰϳϰϭ<,ŽĞǀĞŶ͕ϬϭϲϱͲϱϬϳϱϱϬ

Weekenddiensten Bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 50 40 444, voor inwoners van Bosschenhoofd, Hoeven en Oudenbosch. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 53 02 00, in het Poortgebouw van het Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Oud-Gastel. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek naast de huisartsenpost. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Dierenartsenpraktijk De Vierschaar Vierschaarstraat 7, 4751 RP Oud-Gastel, tel. 0165 330 466. 24 uur bereikbaar. Dierenartsgroep West-Brabant Gezelschapsdieren tel. 076 501 2928/501 6915. Landbouwhuisdieren en paarden tel. 076 501 3645/596 1333.

uitvaartverzorging

G. Leeuw Rouwcentra in Steenbergen en Fijnaart Steenbergen e.o.: 0167-566104 Fijnaart e.o.: 0168-462230 Dag en nacht bereikbaar

Voor een uitvaart

www.uitvaartleeuw.nl

overeenkomstig uw wens

Zorg aan huis vanuit uw eigen wijk of buurt? Bel 0165 - 57 40 00, 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Surplus Zorg thuiszorg Passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

www.facebook.com/ScooterHuis.nl - Kraaihei 30 - 4715 RV Rucphen - 0165-769097

m g a een

*

kijk

0 5 X V

op a

gm

sco

ote

rs.n l vo

or d

e vo

orw

aar

den

! s g lan

Wiwn.v. € 1.395,-

Kom 16 maart

t.

O

* Kom langs tijdens de openingsdag om kans te maken op deze fantastische prijs!

PAGINA 7

g a uur d 0 s 0 : g 7 1 ot penin 0uur t 0

: van 1 1


Natuu rhistorisch en Volkenkundig Museum

BRENG HALDERBERGE IN BEELD! Iedere eerste woensdag van de maand vindt u de maandwinnaar van de fotowedstrijd ‘Breng Halderberge in Beeld’ van de gemeente Halderberge. Deze foto wint een VVV Irischeque ter waarde van 25 euro en maakt automatisch kans op de jaarprijs: een rondvlucht van 30 minuten die mogelijk wordt gemaakt door Airparc Seppe. Meer informatie en het deelnameformulier vindt u op www.halderberge.nl

Doemiddag eieren versieren OUDENBOSCH - De doemiddag van zondag 17 maart staat in het teken van paaseieren. Jongeren kunnen dan eieren versieren in het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum te Oudenbosch. Het wordt buiten merkbaar eerder licht en wat warmer, soms kun je de lente al aan horen komen. De eerste jonge dieren worden geboren en bovendien is het zo Pasen. Op de zondag na de eerste volle maan in de lente is het Pasen. Bij Pasen hoort jong leven, dus ook het ei. Op deze middag blazen we zelf onze eieren leeg, bakken een heerlijke omelet en toveren de lege eieren om tot ware dierkunstwerken. Leuke creatieve kunstwerkjes voor op tafel, of om weg te geven.

OUDENBOSCH - De winnende foto van de fotowedstrijd ‘Halderberge in beeld’ van februari is gemaakt door Peter Braakmann uit Oudenbosch. Braakman is fotograaf van beroep. Hij is op dit moment voornamelijk bezig met fotorapportages. “De foto heb ik vorig jaar in de zomer genomen”, vertelt Braakman die al eerder de fotowedstrijd wist te winnen. De jury vond de foto van de haven van Oudenbosch de beste vanwege de scherpte , de heldere kleuren en de mooie compositie. “De spiegeling in het water geeft een extra dimensie aan de foto. Tot slot geeft de foto Halderberge herkenbaar weer”, zegt de jury van de fotowedstrijd.

KORTE BERICHTEN Informatieavond over longkanker: Op woensdag 20 maart vindt in de aula van het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal een informatieavond plaats over longkanker. De avond wordt ingeleid door de heer H. Rutten, longarts en mevrouw A. Mulders, oncologieverpleegkundige, beiden werkzaam in het Franciscus Ziekenhuis. Aanvang 19.30-21.30 uur. Toegang gratis. Meer informatie en aanmelden (noodzakelijk): Patiënten Service Bureau Franciscus Ziekenhuis, tel. (0165) 588576 of email: psb@fzr.nl. Contact/inloopochtend stomapatiënten/dragers: Op dinsdag 19 maart houdt de Nederlandse Stomavereniging weer een inloop-ochtend voor stoma-patiënten/ dragers, partners en belangstellenden. U bent van harte welkom tussen 10.00 en 12.00 uur op de locatie van Stichting De Honingraad, Johan Willem Frisolaan 100, 4818 LH Breda. Informatie: Dim Koks, tel. 06-14486011, d.koks@casema.nl, www. stomavereniging.nl OUDENBOSCH Paasstukje maken: Dinsdag 26 maart op steunpunt Pagnevaart, aanvang 9.30u. Aanmelden tot 21 maart op het steunpunt Pagnevaart, Prof Mulderslaan 97 in Oudenbosch of telefonisch 06-30102551. Paasstukje maken: Dinsdag 26 maart op steunpunt Saint Louis, aanvang 14.00u. Of op 28 maart een paastak viersieren, aanvang 14.00 uur. Aanmelden tot 22 maart op het steunpunt Saint Louis, Aloysiushof 70 in Oudenbosch of telefonisch 0630102551. Gespreksavond: Op dinsdag 19 maart om 19.30 uur houdt de Werkgroep ‘Samen Leren Geloven’ de vierde gespreksavond van dit seizoen rond het boekje van de Franciscaan Guy Dilweg ‘Over Liefde’ in het klooster St. Anna te Oudenbosch. In het komende gesprek gaat het over hoe van iemand te houden, die je eigenlijk niet zo aardig vindt. De titel van het hoofdstukje in het boekje van pater Dilweg is: ‘Je Broeder’. Een niet zo eenvoudig onderwerp, maar misschien wel erg belangrijk. Open dag: Wooncentrum Zellebergen doet op 16 maart mee aan landelijke open dag. U kunt die dag alle informatie krijgen over het wooncentrum en met eigen ogen zien wat we U allemaal aan activiteiten kunnen bieden. Ook omwonende kunnen voor al deze ac tiviteiten het gehele jaar terecht. Voor meer info: Dyana Rommens 06-21628630.

Bingo voor 55 +ers: Op vrijdag 15 maart bingo voor 55+ers in steunpunt Saint Louis. I.v.m. de nationale pannenkoekdag is de aanvang om 14.00 uur. Aloysiushof 70, Oudenbosch. Bingo voor 55 +ers: Op 18 maart bingo in steunpunt Pagnevaart, Prof. Mulderslaan 97, Oudenbosch. Aanvang 14.00 uur. Computer Gebruikers Groep: Op 14 maart 1985 is de computer contact club opgericht. Sinds die tijd hebben we veel maandelijkse bijeenkomsten gehad. In het begin alleen voor MSX en desktop computerliefhebbers, later voor laptop, smartphone en tablet. Het ledental is helaas in de loop der jaren sterk afgenomen van ruim 100 in 1990 naar 40 leden nu. Bent u ook zo’n enthousiasteling of wilt u meer weten bezoek dan onze website www.cggwestbrabant.nl of kom naar de 350ste bijeenkomst in TopShot Oudenbosch op dinsdag 19 maart. Aanvang 19.00 uur. Sieraden maken voor 55+ers: Op donderdag 21 maart wordt een workshop ”Sieraden maken” georganiseerd op het steunpunt Saint Louis, van 13.30 tot 15.30 uur. Dit gebeurt o.l.v. Annemarie van de Beek m.m.v. Angelica van Daal. Er is een heel grote keuze aan kralen van diverse kwaliteit en materiaal, zowel tijdloos als modern. Opgave in het steunpunt of telefonisch 06-30102551. KBO: 18 maart Algemene Leden vergadering. 21 en 28 maart Ouderen Verwendag. Op bovengenoemde dagen willen leerlingen van het Markland College tonen welke kennis en vaardigheden op het gebied van schoonheidsbehandeling en haarverzorging zij inmiddels hebben opgedaan. Per datum kunnen 8 personen zich aanmelden als model voor hun praktijktoets. Locatie Markland College. Tijd: van 08.45 tot 12.05 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. Door omstandigheden is het bezoek aan de Kringloper verplaatst naar dinsdag 19 mart. Vertrektijden enz. blijven hetzelfde. Vragen of opgaven secretariaat 0165313732. Lentebingo voor 55+: Woensdag 20 maart in Wooncentrum Zellebergen te Oudenbosch. Een wervelende bingo met extra mooie prijzen. Aanvang 14.00-16.00 uur. Bloemschikken 55+: Op 18 maart is er een bloemschikmiddag voor de 55+ in wooncentrum Zellebergen te Oudenbosch. Er zijn nog 5 a 6 plaatsen beschikbaar om deel te nemen aan deze middag. Hiervoor kunt U zich aanmelden tot 14 maart op tel. 0165-390611 de baliemedewerker schrijft U dan in.

HOEVEN Ledenvergadering: Heemkundekring de Honderd Hoeven houd voor haar leden de 29e ledenvergadering op maandagavond 18 maart in hemhuis De Pastorij, St. Janstraat 20, aanvang 20.00 uur. Aansluitend is er een lezing van René Jacobs met als onderwerp: Burgemeester, dominee, pastoor: wie had het voor het zeggen? Hoevense Vrouwen Vereniging: Donderdag 14 maart filmavond Heemkundekring. We draaien deze avond de dorpsfilm van Hoeven. De Heemkunde verzorgt deze avond voor ons. De avond begint om 19.30 uur in zaal de Troubadour. Dinsdag 19 maart voorjaarsstuk maken. Onder leiding van Ari Den Hollander gaan we weer een mooi Paasstuk maken. Opgeven bij Helma van Rossum tel 503532. Deze avond wordt gehouden in zaal de Toubadour en begint om 19.30 uur. Kaartavonden: Wijkvereniging De Flierefluiters houdt deze winter wederom een zestal rik- en jokeravonden. Er zijn elke avond leuke prijzen te verdienen. Om voor de hoofdprijzen in aanmerking te komen, moet wel aan minstens 4 kaartavonden worden deelgenomen. Deze kaartavonden zijn steeds op vrijdagavond en beginnen om 20.00 uur precies in Het Pluspunt, De Halderberg 74 te Hoeven. De zesde en laatste kaartavond vindt plaats op vrijdag 15 maart. Prins Nillis bedankt Peejenland: Aan de functie Prins van Peejenland is voor mij een abrupt einde gekomen. Via deze weg wil ik alle Prinsessen, Bouwers, Sjouwers, Peejkes en Peejinnekes van Peejenland heel hartelijk danken voor de steun en het vertrouwen in de afgelopen negen jaren, waarin we met z’n allen het carnaval in Doeve op de kaart hebben gezet. Ik vind het ontzettend jammer dat ik door deze omstandigheden niet persoonlijk afscheid heb kunnen nemen. Kees van der Donk. BOSSCHENHOOFD Bingo voor 55 +ers: Op 21 maart bingo in steunpunt Bosschenhoofd, Pastoor Breughelstraat 49 in Bosschenhoofd. Aanvang 14.00 uur. OUD GASTEL Paasmarkt: Op vrijdagavond 22 maart opent openbare basisschool “de Linde” haar deuren om de jaarlijkse Paasmarkt te vieren. Vanaf 17.30 uur zijn alle leerlingen met hun familie en kennissenkring van harte welkom om er een gezellige en sfeervolle avond van te maken, tot de klok van 21.00 uur. PAGINA 8

Herkomst In de Christelijke traditie is het Paasfeest te beschouwen als het belangrijkste feest van de hele kerkelijke kalender. Kerstmis is een leuk feest, maar het gaat er natuurlijk om dat Christus op Goede Vrijdag aan het kruis is gestorven voor de zonden van de mensheid, en vooral dat hij daarna weer uit de dood herrezen is, op zondag dus. Dit belangrijke feest was het sluitstuk van een lange periode van veertig dagen tussen Aswoensdag en Pasen, zondagen niet meegerekend, waarin die mensheid zich moest onthouden van vlees en zuivelproducten. Omdat kippen, als het ze wordt gegund om

volgens een natuurlijk bioritme te leven, in de winter geen eieren leggen maar als de dagen langer worden wel weer beginnen te leggen, ligt er aan het eind van de Vastentijd (op z’n vroegst 23 maart, op z’n laatst 25 april) toch wel een aardig stapeltje eieren te wachten op consumptie. En na anderhalve maand zonder één eitje op tafel, is het natuurlijk een genot om dan eindelijk weer naar hartelust eieren te kunnen eten. De oudste eieren uit die periode werden gebruikt om te versieren. Aanmelden De doemiddag vindt plaats van twee tot vier uur in het museum aan de Markt 30a (in de poort, schuin tegenover het Zouavenmuseum). Opgeven voor deze doemiddag kan tot 16 maart 16.00 uur via tel. (0165) 315743. Zijn er meer dan twintig aanmeldingen, dan wordt er ook een groep samengesteld die van twaalf tot twee uur de doe-activiteit kan volgen.

EXCLUSIEF DEALER

VA N D E N B E R G Edisonstraat 12 Numansdorp Tel. 0186 - 654122 www.siematicnumansdorp.nl

Festival Troonswisseling OUDENBOSCH - Hier is weer een bericht van het Oudenbossche Oranjecomité. De voorbereidingen voor het Festival Troonswisseling op en rond Koninginnedag 2013 zijn in volle gang. Inmiddels kunnen we al iets meer vertellen over onze plannen. Samen met de stichting Beleef ’t op de Brink en de wijkverenigingen Pagnevaart-Oost en Albano zijn wij volop bezig met de voorbereidingen voor een groot Oranjefeest in het centrum van Oudenbosch. Op maandag 29 april stellen de mensen van Beleef ’t op de Brink hun tent op het Jezuietenplein (voor Tivoli) voor de Koninginnenacht. Op 30 april zullen het Jezuietenplein, het Basiliekplein, het Sint Annaplein, de Markt en de Sint Ber-

naertsstraat het toneel zijn van het Festival Troonswisseling. Het festival zal om 9.00 uur ’s ochtends beginnen en eindigen om 20.00 uur ’s avonds. De wijkverenigingen Pagnevaart-Oost en Albano gaan hun rommelmarkten organiseren op de Markt, het Sint Annaplein en in de Sint Bernaertsstraat. Voor de kinderen worden diverse spellen georganiseerd, onder andere een zeepkistenrace. De festiviteiten in Amsterdam kunnen gevolgd worden op een groot scherm, dus je hoeft niets te missen. Vanaf 12.00 uur zullen diverse artiesten optreden in de feesttent op het Jezuietenplein. Wij zullen jullie via de Halderbergse Bode en andere media op de hoogte houden van de stand van zaken. Hou deze krant in de gaten en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Glymes Consort zingt Membra Jesu Nostri OUDENBOSCH - Op zaterdag 16 maart, aanvang 20.00 uur, zingt het Glymes Consort de Membra Jesu Nostri van Buxtehude in de kapel St. Louis te Oudenbosch. Het Glymes Consort is een ensemble van gevorderde amateurmusici op dat zich toe-

legt op het uitvoeren van oude muziek. Het is een groep van zo’n 20 vocale en instrumentale amateurmusici. Bij de concerten worden authentieke instrumenten ingezet, zoals een kromhoorn, renaissance blokfluiten, pommer of viola da gamba. Het Consort is opgericht door Karel Smagge.

Twintigste seizoen

Matthäus Passion in Oudenbosch OUDENBOSCH - Voor het twintigste opeenvolgende seizoen verzorgt de Stichting Matthäus Passion Oudenbosch twee uitvoeringen van het meesterwerk van Johann Sebastian Bach in de kapel van St. Louis. De uitvoeringen hebben inmiddels een grote reputatie opgebouwd, allereerst door de voortreffelijke muzikale prestaties van dirigent Geert van den Dungen en zijn Bachkoor Brabant, maar ook door de wonderschone akoestiek en bijzondere ambiance van de Kapel van de Broeders van St.

Louis. De bezetting wordt gecomplementeerd door jongens van het Sacramentskoor Breda en barokorkest Florilegium Musicum. De solistische rollen zijn zoals altijd voortreffelijk bezet, met Vincent Lesage, tenor (evangelist), Rick Zwart, bas (Christus), Marjon Strijk en Nienke Otten, sopraan (resp. 25 en 27 maart), Oscar Verhaar, altus, Lars Piselé tenor en Michiel Meijer, bas. De uitvoeringen zullen plaatsvinden op maandag 25 en woensdag 27 maart. Aanvang stipt om 19.00 uur. Informatie kaartverkoop: www.matthausoudenbosch.nl


Geldig van maandag 18 t/m zaterdag 23 maart 2013

Speklappen 500 gram

€ 4,50

Informeer naar onze spaarkaartenactie.

NIEUW Uit eigen keuken: kant & klaar maaltijden! St. Janstraat 83 - 4741 AN Hoeven Tel; 0165-502667 Email; info@lekkerplekskehoeven.nl www.lekkerplekskehoeven.nl

Uw showroom aan huis! Verkoop/leggen/onderhoud

Altijd goed. Altijd de voordeligste. Het beste gehakt van Nederland! BESTE *

Mager rundergehakt

KOOP

500 g

T BES EST

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland en bijbehorend ontwerp PlanMER Bestemmingsplannen Buitengebied Steenbergen, Dinteloord en Prinsenland Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland en het bijbehorende ontwerp PlanMER bestemmingsplannen Buitengebied Steenbergen, Dinteloord en Prinsenland ter inzage liggen (NL.IMRO.0851.bgBPdtlgeheel-o001). De ontwerpen liggen vanaf 18 maart 2013 zes weken ter inzage - in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen; - op www.ruimtelijkeplannen.nl; - op www.gemeente-steenbergen.nl. Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland heeft betrekking op het buitengebied rondom de kern Dinteloord. Het is het buitengebied ten noorden van de Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet. Het ontwerp bestemmingsplan betreft een algehele actualisatie van bestaande bestemmingsplannen. In beginsel zijn voor alle functies (agrarische bedrijven, andere bedrijven en burgerwoningen) de bestaande bouwblokken overgenomen. Ontwikkelingsruimte wordt met name geboden door afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden. Met het ontwerp bestemmingsplan wordt ruimte geboden aan de instandhouding en verdere ontwikkeling van de vitaliteit van het Steenbergse Buitengebied.

GET

2.

99

*Bron: Consumentengids maart 2013.

B L IJ V E N D

Houdbare slagroom

VERLAAGD

200 ml

Koffie cafeïnevrij: 500 g: 3.59 2.99 Koffie rood: 500 g: 2.89 2.69

Koffie goud

van 0.55

-12%

500 g

0.

49

Nota van inspraak en vooroverleg Eerder heeft het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland ter inzage gelegen. De ingekomen reacties zijn verwerkt in de Nota van beantwoording inspraak- en overlegreacties bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland. Deze nota ligt eveneens ter inzage als bijlage bij het ontwerp bestemmingsplan. Ontwerp milieueffectrapport Tevens ligt het bijbehorende ontwerp milieueffectrapport ‘PlanMER bestemmingsplannen Buitengebied Steenbergen, Dinteloord en Prinsenland’ ter inzage. De bijbehorende bijlagen (onderzoek ammoniakdepositie en de voortoets) en de eerder in procedure gebrachte bijbehorende notitie reikwijdte en detailniveau liggen eveneens ter inzage. Een PlanMER is verplicht, omdat - er ruimte wordt geboden voor uitbreiding van de veehouderijen binnen de bestaande bouwvlakken (nog niet benutte uitbreidingsruimte), voor omschakelingsmogelijkheden en voor uitbreiding van de grondgebonden veehouderijen via wijzigingsbevoegdheden. De uitbreidingsmogelijkheden voor de veehouderijen zijn groter dan de betreffende drempelwaarden in het Besluit milieueffectrapportage; HUHHQSDVVHQGHEHRRUGHOLQJLVRSJHQRPHQLQYHUEDQGPHWGHPRJHOLMNVLJQL¿FDQWH gevolgen voor een Natura 2000-gebied als bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998. Het doel van het planMER is het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. De resultaten van het onderzoek naar de milieueffecten zijn gebruikt als onderbouwing van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland.

van 3.39

2.

99

Voor het verkrijgen van nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u ook contact opnemen met de bovengenoemde personen.

Meer Informatie www.gemeente-steenbergen.nl > Actueel > Bekendmakingen.

Roomboter stroopwafels 480 g

v an 1.69

1.

59

g! rsaanbiedin Spectaculaire ve Vanaf donderdag 14-03-2013 *

Snijbonen

Perssinaasappelen

500 g

2 kg

-48%

De Commissie voor de milieueffectrapportage wordt in de gelegenheid gesteld om een advies uit te brengen (verplicht advies). Zienswijzen indienen & verkrijgen van nadere informatie Iedereen kan binnen de termijn van de terinzagelegging naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de ontwerpen naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij de Gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer mr. M. de Jong of de heer mr. H.H.C. Mailoa van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 14 0167.

*

v an 1.89

0.

99

* Versaanbieding geldig vanaf donderdag 14-03-13 t/m woensdag 20-03-13.

-50% v an 1.99

0.

99

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS


Eerste wielerwinst voor Tim Bierkens in Willebrord

Muziekvereniging St. Caecilia

Gastelse atleten onderweg

Jeugdmuziekmiddag

OUD GASTEL - Het werd opnieuw koud, maar het wegseizoen voor hardlopers houdt daar geen rekening mee. De massa trok naar de City-PierCityloop en - ook aan de kust - was de Pannenkoekenmolenloop in BurghHaamstede, met na aďŹ&#x201A;oop voor elke deelnemer uiteraard...een pannenkoek. Snel aan tafel zat Rob Musters. Hij werd langs het ijskoude duinengebied van Haamstede zevende in totaal en vijfde senior. De zware loop over vijftien kilometer legde hij af in 1.02.03 uur. Adrie van Bavel koos voor de verandering ook de langste afstand. Hij sloot de rij bij de mannelijke wedstrijdatleten in een tijd van 1.35.17 uur. Daarmee was hij 29e bij de mannen 45. Snerpende kou ook op de boulevard bij Scheveningen voor de CPC. Daar hielden de Stampersgatse atleten de lokale eer hoog. Rinske van Rosendaal liep de Dunea 10 kilometer loop in 50.34 minuten en was daarmee 318e in een veld van 8300 vrouwen. Plaatsgenote Rina van der Wildt deed dezelfde afstand in 59.28 minuten en was daarmee de 1292e atlete, die voor de Scheveningse Pier arriveerde. Van de laatste Bergse Kievitloop in februari is be-

kend dat Oswald de Bruijn naar een tiende plaats liep op de 5 kilometer in 21.39. Over naar het zwemmen waar we toch wel een sterke lichting hebben momenteel. Aangevoerd door Merijn van Zundert en de gebroeders De Bruijn staan jonge talenten te trappelen om zich aan te sluiten bij die top. Namens als Janne en Roos Englebert, Maartje Bastiaansen, Maartje Tak en Wessel Heijnemans duiken steeds vaker op. Roos zwom twee weken na het NK een thuiswedstrijd in De Stok. Het was de vierde competitiewedstrijd en ze kwam uit in de Junioren 1-klasse. Daarin werd ze prachtig tweede op de 50 meter vlinderslag in 37,86 en derde op de 100 meter vrije slag in 1.14,80. Beiden persoonlijke records. De koersen zijn in volle gang. In de directe omgeving was veel volk op de been voor de Rucphense Dorpenomloop, die steeds internationaler wordt. In dit grote geweld reed ook CornĂŠ Hagenaars mee, vooral in dienst van zijn ploegmaats. In de afwachtingswedstrijden voor de jeugd haalde Tim Bierkens een derde plaats. Moreno Tak was de vijfde man in zijn jeugdgroep en Stan van den Bergh en Luuk Bierkens haalden elk een 21e plaats. Op zaterdag was het erg nat en koud in Spijkenisse, maar voor Tim Bierkens scheen

de zon. Hij won zijn eerste koers van het wegseizoen. Broer Luuk spurtte in de voorste groep naar een 20e plaats. Ook naar de Kattekoers in Ieper waren plaatselijke wielrenners, maar zij haalden geen hoge klassering. De voorbereidingen voor de Zomertijdloop van â&#x20AC;&#x2DC;t Veerke op 3 april zijn in volle gang. De start is die woensdagavond om 19.00 uur op de Markt in Oud Gastel. Deelnemers kunnen trainingskleding e.d. meegeven met de organisatie, die alles naar de ďŹ nishplaats (Gastel Sfeer) brengt. Daarnaast de Vlietloop, die dit jaar op 30 april een â&#x20AC;&#x2DC;koninklijke behandelingâ&#x20AC;&#x2122; krijgt en later de triathlon, die wellicht een extra serie erbij krijgt. Alle nieuws op de website www. tveerke.nl Maar eerst natuurlijk komende zondag de Halderbergeloop bij AVOâ&#x20AC;&#x2122;83, het begin van het West Brabant Loop Circuit 2013 met Cheltenhamrun al op 20 april en tien dagen later de Vlietloop. De mountainbikers kunnen de 17e maart terecht op de Citymountainbiketocht in Roosendaal bij zustervereniging De Kaaimannen.

gratis advertentie

â&#x20AC;&#x2DC;Hoi ik ben Geert en ik ga al jaren mee met de vakantiereizen van het Nationaal Epilepsie Fonds. Deze vakanties zijn speciaal voor mensen met epilepsie die niet zelfstandig op reis kunnen. Vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar! Ga jij een week met ons mee?â&#x20AC;&#x2122;

De plek waar je kind een elfje kan zijn. Start: 6 april

Postbus 270 - 3990 GB HOUTEN - giro 222111 - www.epilepsiefonds.nl

Antiekrenovatie Hans Swanenberg

Tandprothetische Praktijk

s6ERWIJDERENVANVERF ENLAKLAGEN s/PNIEUWKLEURENENOFLAKKEN s/OKVOORALUWOVERIGEMEUBELEN s4EVENSSTRAAL ENSPUITWERK s+EUKENRENOVATIE s3TOELENMATTENENWEBBING

www.tpptouwen.nl info@tpptouwen.nl Raadhuisplein 4, 4741 AM Hoeven tel. 0165 - 505510

:EVENBERGSCHEN(OEK 4EL&AX 

reparaties - implantaten nieuwe protheses

TOUWEN B.V.

Dre Wit (â&#x20AC;&#x2DC;t) goed reparaties witgoed producten Etten-Leur

Tel.: 06-50905037

Kijk voor meer informatie op www.happyfamily.nl of bel: 06-52667024. Elisabethpark 34 in Hoeven.

COMPUTER PROBLEMEN?

06-51157192 www.klaverdesk.com

Bel vandaag nog: 0165 â&#x20AC;&#x201C; 34 35 76 of kijk op www.peterjansen.nl

â&#x201A;Ź1.125,-

â&#x201A;Ź900,-

Aanbieding geldig tot 1 april 2013 Vraag naar de voorwaarden

www.serpentinetoverzolder.nl

D

SCHIMMELNAGELS

DĂŠ leukste manier om op ĂŠĂŠn middag veel singles te ontmoeten.

Laat ze nu behandelen met de PinPoint laser. Na de laserbehandeling worden de nagels geleidelijk weer normaal in de daarop volgende maanden.

Zomergemstraat 2a 4826 CW Breda 076 578 00 50

Schrijf je nu in op: Service/verkoop aan huis

Nu lessen en deze zomer rijden!

Speeddaten, maar dan anders!

WWWANTIEKRENOVATIENL OP ZOEK NAAR EEN GASTOUDER?! Wij hebben plaats!

Motorrijlespakket!

uo ating

Voorrijkosten in Etten-Leur â&#x201A;Ź 15.00 buiten Etten-Leur â&#x201A;Ź 20.00

de optredens. Het twirl & dance-team (dat onlangs in Belgie kampioen van de Lage Landen in haar divisie is geworden) heeft zelfs een speciale show hiervoor ingestudeerd. Niet alleen leuk en aansprekend voor alle ouders, opaâ&#x20AC;&#x2122;s en omaâ&#x20AC;&#x2122;s, broertjes en zusjes, vrienden en vriendinnen, maar voor iedereen die wil genieten van jongeren die zich uitleven in muziek, slagwerk en show. U bent allen van harte welkom in Het Kompas aan de Bovenstraat in Hoeven op zondag 17 maart, aanvang 14.00 uur.

WINTER AANBIEDING

Meer info:

Meer informatie? Kijk op www.epilepsiefonds.nl of bel 030 63 440 63. Geert, deelnemer vakantiereizen

Een ďŹ&#x201A;ink aantal jonge (en soms wat oudere) leden van Fanfare, Drum- en Malletkorps en Twirl & Dance zullen u laten horen en zien wat ze in hun mars hebben. Solisten en kleine en grote ensembles brengen een gevarieerd pakket van blaasmuziek, slagwerk en show. Dat alles onder het thema â&#x20AC;&#x2DC;Cowboys en Indianenâ&#x20AC;&#x2122; als rode draad door

- 15 lessen - AVB+AVD examen - Theorieles - theorie examen - Theorieboekje

ELFENLAND

â&#x20AC;&#x2DC;Ga mee als vakantievrijwilliger!â&#x20AC;&#x2122;

HOEVEN - In het Kompas is het zondagmiddag17 maart weer genieten van het aanstormend talent van St. Caecilia Hoeven.

bel 0113-639760 of mail info@traas.nl

rIPVUXPSN CPLUPSFO[XBNCFTUSJKEJOH rQSFWFOUJFQMBOOFO rGBVOBCFIFFS rXFSJOHTNBBUSFHFMFO rCFTUSJKEJOHLOBBHEJFSFOFOJOTFDUFO r CPVXLVOEJHFJOTQFDUJFT r CBMLLPQSFTUBVSBUJFT rNPMMFOCFTUSJKEJOH Kenniscentrum Dierplagen www.kad.nl KAD - Gecertificeerd

www.duodating.nl TE KOOP GEVRAAGD

oude motoren brommers en scooters

www.dermcentrum.nl

d<KKWZ/:&^>Kd/WÄ&#x201A;Ć?Ć&#x161;ŽŽĆ&#x152;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x152;Ä&#x17E;ĆľĹ?Ä&#x17E;ĹŻĆ?Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;ϭϹϏ Ĺ˝Ć?Ć?Ä?Ĺ&#x161;Ä&#x17E;ĹśĹ&#x161;ŽŽĨÄ&#x161;

tel. 06-22332058

TE HUUR In Klundert (nabij industrieterrein Moerdijk)

De beste dermatologen van Nederland (weekblad Elsevier)

huid- en laserklinieken Â&#x2021;SROLNOLQLHNHQGHUPDWRORJLHÂ&#x2021;KXLGWKHUDSLH %HUJHQRS=RRP0LGGHOEXUJ Bij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen en huidverjonging: 5LPSHOĂ&#x20AC;OOLQJPHW5HVW\ODQH %RWR[EHKDQGHOLQJHQ )UDFWLRQDO/DVHUHQ&2IUDFWLRQDOODVHU HQGHQLHXZH8OWKHUDSLHWHJHQKXLGYHUVODSSLQJ Verder alle laserbehandelingen tegen overbeharing, couperose, pigmentvlekken, huidoneffenheden, kleine spatadertjes en nog veel meer...

Er weer jonger uitzien... zonder plastische chirurgie > Huid- en laserkliniek Bergen op Zoom â&#x20AC;˘ In Zorgcentrum Lievensberg Boerhaaveplein 3d â&#x20AC;˘ 4624VT Bergen op Zoom â&#x20AC;˘ 0164-263822 â&#x20AC;˘ w www.huidlaser.nl > Huid- en laserkliniek Middelburg â&#x20AC;˘ In Barcode gebouw Park Veldzigt 67 â&#x20AC;˘ 4336DR Middelburg â&#x20AC;˘ 0118-673050 â&#x20AC;˘ www.dermateam.nl

OPSLAG-, WERK-, KANTOORruimtes nodig? 70 m2 - 180 m2 240 m2 - 450 m2 480 m2

tegen aantrekkelijke prijzen INFO:

i i i

J. den Hollander verhuur B.V.

i

Bel: 0168-402955 info@denhollander-verhuur.nl of kom langs op Molenvliet 1 te Klundert

i

i

'Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ĺ?Ä&#x17E;Ä?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ć&#x152;Ĺ?ŊĨĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;Ć&#x161;Ä&#x201A;ŜŏĆ?Ć&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x;ŽŜÄ&#x17E;Ĺś Ç&#x20AC;Ć&#x152;Ĺ?ĹŠĆ?Ć&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ç Ĺ˝ĹśĹ?ĹśĹ?ĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;ĆľĹ?ĹśÍ&#x2DC; WÄ&#x17E;Ć&#x152;Ä?Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹŻĹ˝Ć&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;ĹŻÄ&#x201A;ĹŹĆ&#x161;Ä&#x17E;Í&#x2014;ĎŻÍ&#x2DC;ϾώϏžϸÍ&#x2DC; /ĹśĹ&#x161;ŽƾÄ&#x161;Ç Ĺ˝ĹśĹ?ĹśĹ?Í&#x2014;Ä?Ä&#x201A;Í&#x2DC;ϹϭϏžϚÍ&#x2DC; tÄ&#x17E;Ć&#x152;ĹŹĆ&#x2030;ĹŻÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ć?Í&#x2014;Ä?Ä&#x201A;Í&#x2DC;Ď­Ď­Ďąžϸ ^Ĺ&#x161;Ĺ˝Ç Ć&#x152;ŽŽžÍ&#x2014;Ä?Ä&#x201A;Í&#x2DC;Ď´Ďąžϸ sĆ&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ĺ?Ć&#x2030;Ć&#x152;Ĺ?ĹŠĆ?Í&#x2014;ÎŚϹϾϹÍ&#x2DC;ĎŹĎŹĎŹÍ&#x2022;ĎŹĎŹĹŹÍ&#x2DC;ĹŹÍ&#x2DC;

dÄ&#x17E;ĹŻÍ&#x2014;ϏϭϲώͲϹϳϏϰϳϭÍŹÇ Ç Ç Í&#x2DC;Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹŻĹľÄ&#x201A;ĹŹÄ&#x17E;ĹŻÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć?Í&#x2DC;Ŝů


$V]RQGDJPDDUW

OPSTAPDAG

Wim Bressers Tweewielers

XXU

'RUSVVWUDDW 1(6W:LOOHEURUG 7HO  ZZZZLPEUHVVHUVQO

6HUYLFHHQNZDOLWHLWVWDDQKRRJLQKHWYDDQGHOELM%UHVVHUV

Wim Bressers Tweewielers YRRUDOXZĂ&#x20AC;HWVHQHQVFRRWHUV 6,17:,//(%525':LP%UHVVHUV7ZHHZLHOHUVLVHHQĂ&#x20AC;HWVHQ VFRRWHU]DDNPHWHHQUXLPDDQERGYDQEHNHQGHWRSPHUNHQ -HNXQWHURRNWHUHFKWYRRUUHSDUDWLHHQRQGHUKRXG DOOR KIMBERLY NOUWS

nog geen klant, iedereen wordt hier met open armen ontvangenâ&#x20AC;?, zegt Bressers

In de tweewielerszaak van Wim Bressers staat service hoog in het vaandel. Samen met klantvriendelijkheid en een goede prijs-kwaliteitverhouding zijn dat de ingrediĂŤnten om te overleven als onderneming. Bij Bressers regelen ze het complete plaatje voor de klant. Verzekeren, op naam zette, het thuis brengen, alles wordt geregeld. â&#x20AC;&#x153;Vaste klant, nieuwe klant of

Crisis pakt goed uit 7LMGHQVGHZLQWHUVHGDJHQELHGWGHĂ&#x20AC;HWVHQVFRRWHU zaak een ophaalservice aan. Een voorbeeld van deze service is: het is erg glad op de weg, maar er moet een scooter gerepareerd worden. Dan wordt de scooter opgehaald. â&#x20AC;?De veiligheid van klanten

staat centraalâ&#x20AC;?, zegt Bressers. Het gaat ondanks de crisis goed met Wim Bressers Tweewielers. De zaak YHUNRRSWYHHO HOHNWULVFKH Ă&#x20AC;HWVHQHQVFRRWHUVYRRU het woon-werkverkeer. â&#x20AC;?Mensen pakken toch snelOHU GH Ă&#x20AC;HWV RI VFRRWHUÂľ YHUWHOW %UHVVHUV 2RN GH leeftijdsverandering voor het behalen van het autorijbewijs pakt goed uit. Het pluspunt is dat zeventienjarige jongeren meteen een scooterrijbewijs hebben, wanneer ze in het bezit zijn van hun autorijbewijs. Dat is altijd als ze een autorijbewijs hebben, maar met hun rijbewijs mogen ze alleen autorijden onder begeleiding. Een scooter is betaalbaar en daar mogen ze zonder begeleiding op rijden dus kiezen jongeren vaak voor een scooter.

Topmerken 'H]DDNYHUNRRSWNLQGHUĂ&#x20AC;HWVHQVSRUWĂ&#x20AC;HWVHQQRUPDOH Ă&#x20AC;HWVHQHOHNWULVFKHĂ&#x20AC;HWVHQHQVFRRWHUV$V]RQGDJ

17 maart is er weer een opstapdag. Iedereen die geĂŻnteresseerd is, is uitgenodigd om een elektrische Ă&#x20AC;HWV WH NRPHQ WHVWHQ %UHVVHUV YHUNRRSW YHHO topmerken zoals Gazelle, Qwic en Montego bij de Ă&#x20AC;HWVHQ HQ .\PFR 9HVSD <DPDKD 6\P +RQGD HQ $SULOLDELMGHVFRRWHUV(HQWRSPHUNVFRRWHUYLQGWX al vanaf 999 euro bij Wim Bressers.

Familiebedrijf Wim Bressers runt samen met zijn vrouw Jolanda in juli de zaak al 34 jaar. Voor dat Wim en Jolanda de zaak over hadden genomen, zaten de ouders van Wim er in en daarvoor de opa van Wim. Een echt familiebedrijf dus. â&#x20AC;&#x153;Er komen ook veel families terug. Vaak heb ik een van de ouders vroeger een scooter verkocht en nu komen ze met hun zoon of dochter en daarop volgen de andere kinderen uit het gezin ook weer. Zo blijft een familie generaties klantâ&#x20AC;?, zegt Wim Bressers.

Een nieuw plafond in 1 dag!

Kantoor Voordeel.com 1000m2 PROFESSIONELE MEUBELEN VOOR THUIS OF KANTOOR KORTING VAN STALEN DRAAIDEURKASTEN 50t/m80% Met 4 legborden

van de catalogusprijzen

NIEUW IN VERPAKKING

Let op: afhaalprijzen! (... maar wij hebben ook aflevermogelijkheden) Alle prijzen exclusief BTW.

van 125.- voor 80b x 38d x 178h

95.-

D`UZcbXgÂ&#x2DC;G]Yf`]^ghYbÂ&#x2DC;JYf`]W\h]b[ Ik heb belangstelling voor Plameco Plafonds en wens kosteloos documentatie en prijsopgave.

bureaus - kasten - stoelen - tafels

Telefoon:........................... Naam:............................. Adres:...................... .................................................... Postcode:..................... Woonplaats:.........................

restantpartijen - showroommodellen - retourgoederen

Opsturen in gesloten enveloppe (postzegel niet nodig) naar PLAMECO PLAFONDS, antwoordnummer 436, 4800 VB Breda

IEDERE VRIJDAG 9-17 u. EN ZATERDAG 9-13 u. Atoomweg 1 Roosendaal - Tel. 06 27 18 58 63

Uitsluitend verkoop Ă contant. Pinnen mogelijk.

terwijl de meubels blijven staan

69NC9?CBN9G<CKFCCA.KY]XY\Y_%&)!(,&(5H6fYXU $+*!+*&$$$$!kkk"d`UaYWcd`UZcbXg"b`

Voor al uw installaties zoals o.a. LOOP- OF RUGPROBLEMEN

* centrale verwarming * gawalo installaties * vloerverwarmingssystemen Installatiebureau Able Pottenbakkerstraat 12 4871 EP Etten-Leur Tel.: 076-5016892 www.able-installatie.nl

WIJ BETALEN NU MEER DAN â&#x201A;Ź 41,PER GRAM FIJN GOUD*

* mechanische ventilatie systemen * onderhoudscontracten en service * sanitair * ketel vervanging

G OUD IS G â&#x201A;ŹLD W W W. G O U D I S G E L D . N L Uw oude gouden sieraden zijn nog steeds geld waard Misschien heeft u ook wel een doosje met oude sieraden in de kast; ze zijn uit de mode of het zijn erfstukken die u zelf niet draagt, maar die u wel dierbaar zijn, waardoor u niet goed weet wat u ermee aan moet. Wij taxeren en analyseren uw kostbaarheden. Goud en zilver, maar ook diamanten, gouden tanden, munten en EHVWHN/RRSWXHHQVELQQHQGHNRIÂżHVWDDWNODDUYRRUHHQLHGHUGLH van onze diensten gebruik wil maken.

â&#x20AC;?Mensen hebben vaak dierbare herinneringen aan sieraden; onze goudsmid speelt hierop in door een nieuw uitgekozen sieraad te smeden of bijvoorbeeld een gedenkmunt te maken. Het eigen goud of zilver wordt bij ons ter plekke en onder ogen van de klant omgesmolten. Wellicht heeft u een sieraad met een breuk of kapotte Twijfel nietBij langer. sluiting? Goud is Geld kunt u teUw doosje oude sieraden recht voormet vrijblijvend advies voor al uw reparaties en ontwerpenâ&#x20AC;?. kan uw welverdiende vakan-

Bent u ook aan de wintersport toe?

tie zijn! Het kan zomaar in uw la liggen!

Wij betalen u direct contant de hoogst mogelijke dagprijs. * Prijs is afhankelijk van de dagkoers. * Legitimatie verplicht. * Min. leeftijd 18 jaar.

Bergen op Zoomse Goudbank Wassenaarstraat 44 4611 BW Bergen op Zoom Tel. (0164) 24 32 34

Roosendaalse Goudbank Molenstraat 9a 4701 JK Roosendaal Tel. (0165) 85 22 68

IEDERE VRIJDAG ZUNDERT Hotel de Roskam Molenstraat 1

OPENINGSTIJDEN: Ma. 13.00 - 17.00 uur, Di. Wo. Do. Vrij. en Za. 10.00 - 17.00 uur, Koopzondagen 13.00 - 17.00 uur


www.timmersmedizorg.nl Kade 51 Roosendaal tel. 0165-560609 ma.t/m vr. 8.30 - 17.30 uur / za. 10.00 - 15.00 uur

Pedicure demonstratie-avond Donderdag 21 maart Wij verwelkomen u graag met een hapje en drankje op onze inloopavond van 18.30 - 21.00 uur. Onderstaande items komen aan bod: r4OFMFOFÄ&#x2021;FDUJFGFFMUWFSXJKEFSFONFUIFU0NOJDVUIBOETUVL r1"$54DIJNNFMOBHFMUIFSBQJF FFOJOOPWBUJFWFNFUIPEFEJFOBHFOPFHTDIJNNFMEPEFOEJT r$SZPQFO EFOJFVXTUFUFDIOPMPHJFPNQJKOMPPTWPFUXSBUUFOUFWFSXJKEFSFO r%F[FBWPOEXPSEUPPLJOGPSNBUJFHFHFWFOPWFSEBHDVSTVTTFO Alleen deze avond: 10% korting op instrumenten en motoren!

St. Willebrord Voor het vakkundig en degelijk herstofferen van al uw meubelen. O.a. Capitonneerwerk, antiek, klassiek en modern. Ook boten, caravans en autoâ&#x20AC;&#x2122;s. Met ruim 25 jaar stoffeer ervaring. Gegarandeerd een goed resultaat. Bel voor een

Jonge BRUINE LEGHENNEN te koop

IK WIL U GRAAG LEREN KENNEN

op ZATERDAG 30 MAART bij G. van Oorschot Oud Drimmelen 12 4924 EK Drimmelen. KUIKENS met PASEN? Die kunt u bij ons bestellen. Tel. 0162 682598 / 06 52398209 of www.ouddrimmelen.nl of info@ouddrimmelen.nl

Bent u klaar voor een duurzame relatie?

vrijblijvende prijsopgave: tel. 0165-383958. www.meubelstoffeerderij-koevoets.nl

Wij verzorgen uw Belastingaangifte 2012

Resto Buffalo â&#x20AC;&#x153;GRATIS BOWLENâ&#x20AC;? vanaf 4 personen* GEZELLIG TAFELEN krijgt u een uur

TEL. 0165-545011 BGG 06-28965431

PALLETS Te koop gevraagd Alle soorten ook kapot 06-51549157

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

Minimaal 100 stuks.

Restaurant & Brasserie

â&#x153;

Op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag v.a. 15.00 uur Leeftijd tussen 6 en 13 jaar. Min. 6 pers. Een uur bowlen, 2 cons., frietje met frikandel/ kroket met ketchup en mayonaise, kinderijsje, kinderfilm en kinderdisco. TOTAAL SPOTPRIJS

Of 0800-0230595 (landelijk)

GEĂ?NJECTEERD OP GRAS- EN BOUWLAND Bel M. van Gurp 06-13210126

UW RELATIE IS ONZE MISSE

Zalen open allemaal vanaf 19.30 uur.

Kinderverjaardag is Bowlingparty

0165-388816 Lia van der Wel

VARKENS DRIJFMEST

erkend AVR / SinglesKeurmerk / Geschillencommissie

VOOR SINGLES & PAREN & KOPPELS

Knip deze advertentie uit en bewaar deze INLICHTINGEN : 06 22 41 43 07 www.bootrijsbergen.nl kopje dansen

Bel: www.mens-en-relatie.nl

D A N S E N ONTMOET ELKAAR in RIJSBERGEN en ACHTMAAL

Woensdag ...13 maart HARMONIEZAAL RIJSBERGEN Zaterdagâ&#x20AC;Ś...16 maart ZAAL DE TOEKOMST ACHTMAAL Zaterdag â&#x20AC;Ś..23 maart KOUTERSHOF RIJSBERGEN Allen met DJ. Start 20.00 uur. Zaterdag â&#x20AC;Ś..23 maart HARMONIEZAAL RIJSBERGEN Met live band AMICI. Start 20.30 uur.

Mens & Relatie helpt u bij het vinden van de juiste partner

AANGEBODEN

GRATIS BOWLEN * min. 4 volwassenen

Tegen inlevering van deze advertentie

â&#x201A;Ź 8,- p.p.

Graag reserveren.

Rucphenseweg 30 e DAG rt 1 PAAS Zundert, Tel. 076-5977979 ZO. 31 maa e PAASDAG ril 2 r. www.demoersebossen.nl & MA. 1 ap naf 11.30 uu va D N PE O H GE PAASBRUNC EP SOORTEN SO met o.a.: - 2 - EIEREN OORTEN XE BROODS - DIVERSE LU DE LA SA T UI - VERSE FR LEGSOORTEN EIT AAN BE - DIVERSIT S DE LA - DIVERSE SA D - PAASBROO E KIPPANNETJ NS AA SC TO IJN SAUS IN WITTE W T LE FI LM - ZA 5$1*( /.(1-86'¡2 )),(7+((0( ,1&/86,().2 p. p.p.) â&#x201A;Ź 22,50 p.to t 12 jaar â&#x201A;Ź 14,50 atis en van 4 gr ar ja 4 t to (kinderen 14.30 UUR. .30 UUR TOT CH IS VAN 11 DE PAASBRUN RVEREN IS GEWENST. RESE 9 076-597797 sebossen.nl er mo de w. ww sebossen.nl info@demoer

Bel: 0165-536360 Na 12.00 uur

Bowling-Resto Buffalo Damstraat 52a te Roosendaal www.bowlingroosendaal.nl

5HVWDXUDQWÂ&#x2021;%RZOLQJÂ&#x2021;)HHVW]DDO

Pasen

ZAT. 23 MRT. ZEELANDHALLEN * 9-16.30 uur

vier je bij de 3 Musketiers

dewitevenementen.nl / 0251-31 90 90

31 maart: FAMILIEBRUNCH

DANSEN

van 11 tot 14 uur â&#x201A;Ź 24,50 Kinderen (4-12 jr) â&#x201A;Ź 12,De kinderen kunnen GRATIS bowlen van 11.00 - 13.00 uur

VOOR SINGLES & PAREN:

ZATERDAG 23 maart Harmoniezaal te Rijsbergen

31 maart & 1 april: PAASMENU â&#x201A;Ź 29,50 p.p.

Ingang Lagestraat 1 cq 3 naast Rabobank Zaal open 19.30 uur Start 20.30 uur

Entree â&#x201A;Ź 5,00 per persoon

31 maart & 1 april: PAASBUFFET â&#x201A;Ź 29,50 p.p.

Inlichtingen: 06 22 41 43 07 www.bootrijsbergen.nl 16 MAART

ALLROUND LIVE PARTY BAND

MET GOEDE DANS MUZIEK

BAND ZONDER BANAAN

BESTEL JE KAARTEN ONLINE VIA: 23 MAART 30 MAART

WWW.STUIVEZAND.NL

BIRTHDAYZZ 4 YEARS TEKNIXX met o.a. Mark with a K, Dr. Rude en meer!

MEER INFO: WWW.STUIVEZAND.NL

Kinderen (4-12 jr) â&#x201A;Ź 14,50 Het paasbuffet wordt geserveerd van 17.30 - 20.30 uur. Voor meer informatie en reserveringen: â&#x2DC;&#x17D; 0168-370545 Hazeldonkse Zandweg 28b Zevenbergen

www.de3musketiers.nl


HALDERBERGE Rubriek van de gemeente Halderberge Jaargang 3 - weeknummer 11 - woensdag 13 maart 2013

6IJFVRAGENAANWETHOUDER Jan Akkermans 6ORIGEWEEKBEANTWOORDDEWETHOUDER0Eter Bons van ďŹ nanciĂŤn enkele vragen over DEBEZUINIGINGENIN(ALDERBERGE.UISHET DE BEURT AAN WETHOUDER *AN !KKERMANS VANRUIMTELIJKEONTWIKKELING RUIMTELIJKBELEID VOLKSHUISVESTING MILIEU AFVALVERWIJDERING NUTSBEDRIJVEN BOUWEN EN WONEN monumenten. 1. Halderberge moet nu voor de tweede keer op rij bezuinigen. Hoe kijkt u daar naar? Ik vind het jammer te moeten stellen dat dit een onvermijdelijke situatie is. De tijd van de â&#x20AC;&#x2DC;kaasschaafmethodeâ&#x20AC;&#x2122; is voorbij. 2. Ziet u binnen uw portefeuille mogelijkheden om te bezuinigen? Bezuinigingen zoeken in mijn portefeuille is volgens mij niet erg gemakkelijk, omdat mijn portefeuille meer aan de inkomstenkant zit. We hebben echter in de voorgaande bezuinigingsronde helaas het subsidiebudget op onze gemeentelijke monumenten gehalveerd. Op dit moment is deze pot echter naar mijn mening niet toereikend om een verantwoord beleid te voeren. Ook met betrekking tot natuur en milieu zijn op dit moment te weinig middelen beschikbaar. Daarnaast heeft het bouwen van minder woningen als gevolg dat er minder uren toe te rekenen zijn aan het grondbedrijf en woningbouwprojecten Of dit ook voor de gemeente snel tot een bezuiniging zal leiden, is nog de vraag. Je kunt mensen niet zomaar op straat zetten. Omscholen en bijscholen kan wel, maar dat vergt tijd.

IN DEZE EDITIE:

Gemeente Halderberge

s6IJFVRAGENAANWETHOUDER organiseert op 19 maart *AN!KKERMANS s -ARKTINstartbijeenkomst FORMATIEBIJEENKOMST RONDWEG /UDENBOSCH s 3PEED- Open Monumentenweekend & Cultuurmaand. date tussen lokale ondernemers en gemeente Aanmelden kan via s 5ITNODIGING WERKSESSIE c.voet@halderberge.nl bezuinigingen

5ITNODIGINGWOENSDAGAPRIL Als mijn portefeuille bij moet dragen om Halderberge weer gezonder te maken zal het voornamelijk aan de inkomstenkant gezocht moeten worden. We denken aan het verhogen/kostendekkend maken van bouwleges, het invoeren van hondenbelasting, precario en reclamebelasting, onthefďŹ ng stookvergunning onder de leges brengen etc. We begrijpen dat niet de populairste maatregelen zijn, maar het kan denk ik niet anders. 3. Waar wilt u liever niet op bezuinigen binnen het totale gemeentelijke pakket? Op gezondheidszorg en op mensen die zich aan de sociale onderkant van de maatschappij begeven. Verder zou ik de jeugd(sport) ook willen sparen. 4. Bent u zelf bereid als inwoner om meer belasting te betalen? Ik ben van mening dat als we alle voorzieningen overeind willen houden, dit ook door alle inwoners van Halderberge moet worden opgebracht. 5. Ziet u mogelijk ďŹ nancieel voordeel door samen te werken in de regio of door Halderberge samen te voegen met buurgemeenten? Door slim samen te werken is nog veel voordeel te halen . Dat mag wat mij betreft op alle fronten. Mijn motto daarbij is â&#x20AC;&#x153;samen sterkâ&#x20AC;?!

-ARKTINFORMATIEBIJEENKOMST RONDWEG/UDENBOSCH Ruim 60 bedrijven aanwezig

Op donderdag 7 maart organiseerde de gemeente Halderberge in Fidei et Arti in Oudenbosch een marktinformatiebijeenkomst over de realisatie van de rondweg Oudenbosch (Zuidelijke Omlegging Oudenbosch (ZOO)). Doel van de bijeenkomst was, voorafgaand aan de daadwerkelijke aanbesteding, bedrijven op de hoogte stellen over de aanbestedingsprocedure en de situatie ZOO. De bijeenkomst was bedoeld voor alle geĂŻnteresseerde partijen, dus ook lokale bedrijven. Uiteraard was er gelegenheid tot het stellen van vragen en netwerken. Ruim 60 partijen maakten van de gelegenheid gebruik. De ofďŹ ciĂŤle aanbesteding start nog deze maand.

3PEEDDATETUSSENLOKALE ondernemers en gemeente Bent u (een nieuwe) ondernemer in Halgegeven wat er veranderd is en hoe bederberge? En wilt u kennismaken met drijven hier op kunnen inspelen. medewerkers van de gemeente die ver- 2. Van 19.00 tot 21.30 uur: Speeddate tusANTWOORDELIJKZIJNVOORINKOOP ENAANBEsen ondernemers en medewerkers van STEDING-ELDTUDANAANVOORDESPEEDde gemeente die verantwoordelijk zijn DATE AVONDOPWOENSDAGAPRIL"EHALVE voor inkoop- en aanbesteding. In een 10 KENNISMAKENKUNTUOOKEENPRESENTATIE minuten gesprek kunnen gemeente en BIJWONENOVERDEAANBESTEDINGSWET DIE ondernemers informeel met elkaar kenPERAPRILINGAAT7ETHOUDER"ERT3UIJKERnismaken en kijken wat zij wellicht voor BUIJK VAN %CONOMISCHE :AKEN h)N DEZE elkaar kunnen betekenen. Bij uw aanmelECONOMISCH MOEILIJKE TIJDEN WILLEN WIJ ding kunt u aangeven binnen welke branHET LOKALE ONDERNEMERSCHAP STIMULEREN che u zou willen â&#x20AC;&#x2DC;datenâ&#x20AC;&#x2122;. Deelname aan de WAAR MOGELIJK %N HOEWEL MISSCHIEN CLIspeeddate biedt geen garantie dat u de CHÂŁ MAAKT ONBEKEND ONBEMIND $AAR gemeente Halderberge als klant binnenwillen we met deze avond verandering in haalt. De gemeente is en blijft gebonden brengen.â&#x20AC;? aan haar inkoopbeleid en de aanbestedingswetgeving. 0ROGRAMMA De avond is verdeeld in twee onderdelen, Tussen de gesprekken door is er voldoende waarvoor u zich apart kunt aanmelden: gelegenheid voor ondernemers om met el1. Van 18.00 tot 19.00 uur: algemene pre- kaar te netwerken. sentatie over de nieuwe aanbestedingswet, die per 1 april 2013 ingaat. In de Aanmelden nieuwe aanbestedingswet zijn onder an- Heeft u interesse om op woensdagavond 17 dere de procedures voor het meervoudig april a.s. de presentatie bij te wonen en/of onderhands aanbesteden gewijzigd. aan de speeddate deel te nemen? Dan kunt Daardoor krijgen (mkb)bedrijven, die hier u zich voor 29 maart 2013 aanmelden via de voorheen niets mee van doen hadden, te website van de gemeente Halderberge, maken met de nieuwe aanbestedings- www.halderberge.nl > â&#x20AC;&#x2DC;Ondernemenâ&#x20AC;&#x2122; > wet. Tijdens de presentatie wordt uitleg â&#x20AC;&#x2DC;Speeddateâ&#x20AC;&#x2122;.

U I T N O D I G I N G

5ITNODIGINGWERKSESSIE bezuinigingen Inwoners van Halderberge zijn uitgenodigd voor de werksessie met de raad over de bezuinigingen. Deze werksessie is op 21 maart om 19.30 uur in het gemeentehuis aan de Parklaan 15 te Oudenbosch. Indien u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u zich hiervoor wil aanmelden via grifďŹ e@halderberge.nl. Voor meer informatie over de bezuinigingen kunt u de gemeentelijke website bekijken: www.halderberge.nl onder â&#x20AC;&#x2DC;bezuinigingenâ&#x20AC;&#x2122;.

6ULDEENQUäTEIN Hebt u een idee hoe Halderberge moet bezuinigingen? Vul dan de enquĂŞte in! Het is een kwestie van kruisjes zetten bij verschillende vragen over bezuinigingen op het gemeentelijk takenpakket. Steeds zijn ook de gevolgen van de bezuiniging benoemd. Er is ook een mogelijkheid om een opmerking of idee te omschrijven. Op deze manier helpt u het gemeentebestuur mee om in de juiste richting keuzes te maken. Hoe meer mensen de enquĂŞte invullen hoe zwaarder uw stem telt! Het invullen neemt ongeveer 10 Ă 15 minuten in beslag. U vindt de enquĂŞte op de gemeentelijke website: www.halderberge.nl onder â&#x20AC;&#x2DC;bezuinigingenâ&#x20AC;&#x2122;.


(ALDERBERGEsMAART

Huurprijzen GROENSTROKEN WORDENGELIJK GETROKKEN De gemeente trekt de huurprijzen van de groenstroken gelijk. Voor een aantal huurders betekent dit een verhoging van de huurprijs. De aanleiding voor het gelijktrekken van de huurprijzen is niet de bezuinigingsopgave, maar het zogenaamde gelijkheidsbeginsel. Dit houdt in dat in gelijke gevallen inwoners ook gelijk behandeld moeten worden. Op dit moment is er echter een groot verschil in huurprijzen. Sommige inwoners betalen voor een vierkante meter â&#x201A;Ź 1,00, terwijl anderen â&#x201A;Ź 7,50 betalen. De huurders die het betreft zijn hierover per brief geĂŻnformeerd. Uitleg over het besluit staat ook op www.halderberge.nl (onder Actueel > Nieuwsberichten).

Nieuw lid Halderbergse Seniorenraad BENOEMD Op 26 februari 2013 is dhr. A.J.J.F. van Dijck uit Oudenbosch voorgedragen en bij mandaatbesluit benoemd. De in november 2008 ingestelde raad was niet meer compleet doordat ĂŠĂŠn van de leden uit Oudenbosch zich heeft teruggetrokken. De leden van de Halderbergse Seniorenraad worden graag door inwoners geĂŻnformeerd over zaken die in de eigen kern of in de Gemeente Halderberge spelen. De Gemeente Halderberge beoogt met de instelling van deze commissie met haar aanpak aan te sluiten bij wat er leeft onder senioren, met speciale aandacht voor goede communicatie en interactie. De Seniorenraad kan gevraagd en ongevraagd advies verstrekken aan het College van B&W.

+INDERENKIEZEN(ALDERBERGSE KINDERBURGEMEESTERVOOR 6IJFBASISSCHOLENSTELLENOPWOENSDAGMIDDAGMAARTEENLEERLINGUITGROEPKANDIDAAT VOORDEFUNCTIEVANKINDERBURGEMEESTERVAN(ALDERBERGE%ENAANTALLEERLINGENKONDEN ZICHAANMELDENVOORDEKIESRAADDIEDOORSTEMMINGBEPAALTWELKEKANDIDAATKINDERBURGEMEESTERINHETJAAR"IJBIJZONDEREEVENEMENTENKRIJGTDEKINDERBURGEMEESTEREEN ROL$IVERSERAADSLEDENBEGELEIDENHEMOFHAARDAARIN De gemeente Halderberge vindt het belangrijk dat kinderen al op een jonge leeftijd kennis maken met de gemeente en de politiek, daarom heeft zij in de Kadernota Jeugd 2011-2014 â&#x20AC;&#x2DC;Halderberge in verbinding met jeugdâ&#x20AC;&#x2122; prioriteit gegeven aan jongerenparticipatie. Om hieraan uitvoering te geven wordt er onder andere een verkiezing van kinderburgemeester georganiseerd. Deze verkiezing vindt plaats op donderdagmiddag 13 maart en is bedoeld voor kinderen uit groep 7 van het primair onderwijs. 6ERKIEZINGKINDERBURGEMEESTER Kinderen uit groep 7 konden zich op school aanmelden voor de verkiezing van kinderburgemeester 2013. Alle vijf kandidaten zullen hun best doen om de kiesraad er van te overtuigen dat zij de beste kinderburgemeester zullen zijn. Dit kunnen zij doen door geweldig te speechen, een mooie presentatie te houden of door een andere eigen gemaakte creatie voor te dragen. +ANDIDATEN De volgende kandidaten zijn voorgedragen: -

Sem Leijs Jamaira Wester-Alvarado Rick Terloo Deveny van Mourik Andy van Poeijer

De Klinkert OBS De Regenboog De Bukehof Mariaschool St. Joannesschool

Kiesraad De overige kinderen uit groep 7 konden zich aanmelden voor de kiesraad. De kiesraad bestaat uit 15 kinderen. De kiesraad bepaalt door stemming en naar aanleiding van de gehouden presentatie, wie de kinderburgemeester in het jaar 2013 wordt. De voorzitter van de kiesraad is de burgemeester Giel Janssen. !CTIVITEITEN De kinderburgemeester trekt gedurende een jaar samen op met de burgemeester bij bijzondere evenementen zoals Koninginnedag, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag, de intocht van Sinterklaas en de sleuteloverdracht bij carnaval.

COLOFON Gemeente Halderberge Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch Telefoon: 0165-390 500 Fax: 0165-318 858 E-mail: gemeente@halderberge.nl Internet: www.halderberge.nl Twitter: www.twitter.com/halderberge. Facebook: www.facebook.nl OPENINGSTIJDEN BALIES Maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 15.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Avondopenstelling maandag (alle loketten) en donderdag (balies burgerzaken) van 17.30 - 19.00 uur. OPENINGSTIJDEN LOKET WEGWIJS Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. STORINGSNUMMER Telefoon: 0165-312872 (buiten kantooruren over verlichting, wegen en riolering) EINDREDACTIE Team communicatie Telefoon 0165-390 723 E-mail: communicatie@halderberge.nl

&OTOWEDSTRIJD â&#x20AC;&#x2DC;Breng Halderberge in beeldâ&#x20AC;&#x2DC;

!LSUDITLEEST ISDEUITSLAGVANDEVERKIEZINGVOORDEKINDERBURGEMEESTERVANAL BEKEND6OLGENDEWEEKSTELLENWEDENIEUWEKINDERBURGEMEESTERAANUVOOR

'OEDBEZOCHTEBIJEENKOMST Laat ons zien wat u mooi vindt aan de gemeente Halderberge. Stuur uw foto in via www.halderberge.nl en win die maandprijs. Alle maandwinnaars dingen automatisch mee naar de jaarprijs: een rondvlucht van 30 minuten over de gemeente Halderberge die mogelijk wordt gemaakt door Seppe Airservice

Contact opnemen met de Seniorenraad kan via de website: www.seniorenraadhalderberge.nl of via het contactadres Beatrixstraat 32, 4744 BB Bosschenhoofd.

De wedstrijd loopt van 1 april 2012 tot 1 april 2013 De wedstrijd staat open voor iedereen. U kunt dus ook mee doen als u niet in de gemeente Halderberge woont.

U kunt de gemeente ook volgen op twitter via www.twitter.com/ halderberge

/NDERNEMERSGALA Halderberge op 6 april

Maandag 4 maart zijn er twee goed bezochte bijeenkomsten geweest voor vrijwilligers die, in het kader van schuldhulpverlening, andere inwoners gaan helpen hun ďŹ nanciĂŤle huishouding op orde te krijgen. De vrijwilligers gaan helpen met het ordenen. van rekeningen, het in kaart brengen van ďŹ nanciĂŤle verplichtingen en het aanvragen van toeslagen. Ze krijgen hiervoor een training. Bij de werkzaamheden worden de vrijwilligers begeleid door een coĂśrdinator met veel praktijkervaring op dit gebied. Er gaan in totaal 28 vrijwilligers aan de slag.

www.halderberge.nl

Op zaterdag 6 april wordt het vijfde Ondernemersgala Halderberge georganiseerd in de Kapel van St. Louis achter het voormalige Hotel Tivoli in Oudenbosch. Deze netwerkavond voor ondernemers uit de regio Halderberge staat geheel in het teken van de verkiezing Beste Ondernemer van het Jaar 2013 in Halderberge. Naast het ofďŹ ciĂŤle deel biedt de avond u volop kans om te netwerken in een unieke ambiance met een heerlijk diner, ondersteund met een diverse optredens van bekende artiesten. Het belooft een spetterende avond te worden. Voor meer informatie of kaartverkoop kunt u terecht op www.ondernemersgala.nl.


GEMEENTERAAD GrifďŹ e gemeente Halderberge

ȡ Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch ȡ telefoon: 0165 390 564, e-mail: grifďŹ e@halderberge.nl Tweewekelijks geeft een Halderbergse raadsfractie op deze pagina haar mening over politieke actualiteiten.

Woensdag 13 maart 2013

De vragen die voor ons liggen: s 7AAROPGAATDEGEMEENTE(ALDERBERGEBEZUINIGEN s (OEVEELGAATDEGEMEENTE(ALDERBERGEBEZUINIGEN s 7IEGAANERVEELVANDEBEZUINIGINGENMERKEN s 6ERMINDERENWEBEPAALDESUBSIDIESOFWORDENDEZEMOGELIJKAFGESCHAFT

Column Jurgen Pertijs en Thijs Graste, Gemeenschapsbelangen Halderberge

Bezuinigen met een terugtrekkende overheid Na de bezuinigingsronde van vorig jaar moet de gemeente vanaf 2014 jaarlijks 1,5 miljoen euro extra gaan bezuinigen. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat de bijdrage van het Rijk minder wordt en doordat taken, zoals bijvoorbeeld jeugdzorg en AWBZ, gedelegeerd worden aan de gemeenten. Bij deze delegatie hoort Jurgen Pertijs Thijs Graste dan tevens een efďŹ ciencykorting. We moeten het dus met minder geld doen. Langs alle kanten wordt er in de toekomst een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van mensen. De zorgverleners, hulpverleners en hulpmiddelen zijn de afgelopen decennia de woonkamers van de hulpbehoevende burgers binnengedruppeld. Nu moeten we oppassen dat we ze niet binnen een paar jaar tijd allemaal de deur uit zien rennen en niet meer zien terug komen. Of het nu gaat over hulp bij de huishouding of andere indicaties; het wordt allemaal minder en men raakt weer aangewezen op de mantelzorg van naasten, familieleden, vrienden en buren. Wat straks precies verwacht mag worden van de overheid en van de burger is nog niet geheel uitgekristalliseerd. Dat we met zijn allen voor een uitdaging staan, dat is zeker. Terugtrekkende overheid Op 31 januari jl. was er in de raadszaal een drukbezocht informatiepodium met als onderwerp terugtrekkende overheid. Mantelzorg en zelfredzaamheid kwamen daarbij aan de orde. Ook is gesproken over de verantwoordelijkheid voor het schoon en heel houden van de leefomgeving en over wie verantwoordelijk is voor veiligheid. Bij al deze onderwerpen viel het op dat mensen en bedrijven graag meedenken in creatieve oplossingen en zeker bereid zijn zelf hun steentje bij te dragen. Belangrijk bij initiatieven is dat de gemeente zorgt voor een bepaalde basis en de regie neemt. Deze uitkomst van die avond vormt voor ons waardevolle informatie voor het voeren van de discussies rondom de bezuinigingen. De komende weken vinden in het gemeentehuis vergaderingen plaats over de bezuinigingen.

Subsidies Een vierde onderwerp op het informatiepodium was subsidies voor verenigingen. Gemeenschapsbelangen heeft al jaren het verenigingsleven prominent in haar programmaâ&#x20AC;&#x2122;s staan. Op die avond werd ons beeld bevestigd. Er werd benadrukt hoe belangrijk het verENIGINGSLEVENISVOORONZESAMENLEVING(ETVORMTHETCEMENTVANDEGEMEENSCHAP(ET zorgt voor cohesie, die we opbouwen vanaf de jeugd. Sportverenigingen zijn daarbij ook VANGROOTBELANGINHETKADERVANDEGEZONDHEID(ETVERENIGINGSLEVENISERGGEVARIEERD je kunt niet alles over ĂŠĂŠn kam scheren. Er zijn tal van verenigingen met leden die contributie betalen, maar onze gemeente heeft ook veel stichtingen die activiteiten organiseren VOORDEGEHELEGEMEENSCHAP(ETSPREKENDCITAATVANDIEAVONDh:WARTE0IETKANTOCH moeilijk aan de kinderen eerst een euro vragen voordat hij ze een handje pepernoten GEEFTv6OORONSINIEDERGEVALALLEREDENOMHEELKRITISCHTEZIJNOPBEZUINIGINGENOPHET gebied van subsidies aan verenigingen. Bezuinigen op Ăłf met ICT De dienstverlening aan de burger en bedrijven staat bij Gemeenschapsbelangen hoog in het vaandel. Belangrijk hierbij zijn de ambities op het gebied van het doorontwikkelen van DE DIGITALE DIENSTVERLENING (ET DOORONTWIKKELEN VAN DE DIGITALE DIENSTVERLENING EN HET aangaan van samenwerkingsverbanden, zoals de Belastingsamenwerking West-Brabant, zal in de toekomst volgens ons namelijk tot besparingen gaan leiden. Een win-winsituatie dus. Betere dienstverlening voor minder geld. Net als bij de vorige bezuinigingsronde proberen wij van Gemeenschapsbelangen de kwetsbare groepen zo veel mogelijk te ontzien. Bezuinigen zonder dat inwoners dit merken is onmogelijk. Wij pleiten ervoor de pijn waar mogelijk te verdelen en voorkomen wordt dat groepen niet meer kunnen deelnemen aan de samenleving. Laat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Uw invloed 7ELKEINVLOEDKUNTUHEBBENOPDEBEZUINIGINGENIN(ALDERBERGE 5KUNTALSBURGERVAN(ALDERBERGEUWMENINGGEVENOVERDEKOMENDEBEZUINIGINGEN Dit kan door aanwezig te zijn tijdens de werksessies op 21 maart (voor inwoners) en 4 april (voor gesubsidieerde instellingen en ondernemers) aanstaande en daar uw mening te laten horen. Ook kunt u de digitale vragenlijst invullen op internet. Door 10 vragen te doorlopen, kunnen KEUZESWORDENGEMAAKTOVERHETHELEWERKVELDVANDEGEMEENTE(OEMEERMENSENDE enquĂŞte invullen, hoe zwaarder de resultaten wegen bij de besluitvorming. Bij de uiteindelijke besluitvorming wordt dit advies serieus genomen. De enquĂŞte staat al sinds maandag 4 maart online en is de hele maand in te vullen via de gemeentelijke website: www.halderberge.nl, (in het onderdeel bezuinigingen).

Bekendmakingen Woensdag 13 maart 2013

Oudenbosch

Hoeven

Bosschenhoofd

Oud Gastel

Stampersgat

U kunt de aanvragen inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Indien voor het verlenen van de omgevingsvergunning van het bestemmingsplan afgeweken dient te worden, kunt u hiertegen (bij voorkeur schriftelijk) gemotiveerde zienswijzen indienen.

Bekendmakingen Op deze pagina vindt u de wettelijk verplichte bekendmakingen van de gemeente Halderberge. De datum van de gemeentepagina geldt als publicatiedatum. Voor de wijze waarop u stukken kunt inzien, verwijzen wij u naar de desbetreffende bekendmaking. De openingstijden van het gemeentehuis vindt u in het colofon. Eerdere publicaties kunt u vinden op www.halderberge.nl > Actueel > Publicaties. Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure "URGEMEESTERENWETHOUDERSVANDEGEMEENTE(ALDERBERGEMAKENBEKEND DATONDERSTAANDEAANVRAGEN voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn ingediend: Aanvraagnummer:

Adres:

Activiteit:

/6

'ROENE7OUDIN/UDENBOSCH sectie E nr. 151

/6

/PPERSTRAATIN(OEVEN

/6

7ILGENROOSIN(OEVEN

/6

6IERSCHAARSTRAATIN/UD'ASTEL

HETPLAATSENVANEENHEKWERK en het verplaatsen van een uitweg HETBOUWENVANEEN vrijstaande woning met garage HETBOUWENVANEENWONING met garage HETUITBREIDENVANDEWONING en het realiseren van een kelder

Ontvangstdatum:  

    

Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure "URGEMEESTERENWETHOUDERSVANDEGEMEENTE(ALDERBERGEMAKENBEKENDDATONDERSTAANDEOMGEVINGSvergunningen zijn verleend: Aanvraagnummer:

Adres:

Activiteit:

/6

-EIREWEIKESIN/UD'ASTEL t.h.v. huisnr. 41 .OORDZEEDIJKIN3TAMPERSGATIN PLANTSOENVOORHUISNRSTM

HETKAPPENVANESDOORN

 

HETKAPPENVANBOLACACIAS

 

/6

Verzenddatum:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden bezwaar maken bij HETBESTUURSORGAANDATHETBESLUITHEEFTGENOMEN(ETBEZWAARSCHRIFTMOETDOORDEINDIENERWORDENONdertekend en bevat: naam en adres van de indiener; de verzenddatum van het bezwaarschrift; een vermelding van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en een motivering. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit waartegen u bezwaar maakt niet. Belanghebbenden kunnen, indien onverwijlde spoed dat vereist en indien zij tevens een bezwaarschrift hebben ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, 4AVDE6OORZIENINGENRECHTER 0OSTBUS 0!TE"REDA6OORHETINBEHANDELINGNEMENVANEEN verzoek om voorlopige voorziening zijn grifďŹ erechten verschuldigd. Alleen als de activiteit betreft het uitvoeren van een werk geen bouwwerk zijnde, het slopen van een bouwwerk, of het verstoren e.d. van een gemeentelijk monument, het kappen van bomen e.d. heeft het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening automatisch opschortende werking totdat door de rechter op dat verzoek is beslist.


(ALDERBERGEs7OENSDAGMAART

Oudenbosch

Hoeven

Bosschenhoofd

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Adres:

Activiteit:

Datum start ter inzage legging:

2012/0430/F1/

Willeke Joostenstraat 48 in Bosschenhoofd

het plaatsen van een werkplaats en berging

13-03-2013

Iedereen kan vanaf de dag waarop de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage is gelegd, gedurende een periode van zes weken (bij voorkeur schriftelijk) een zienswijze indienen. Wilt u uw zienswijze mondeling kenbaar maken, dan kunt u contact opnemen met de cluster Ruimtelijke Beheer via 0165-390585 / 390470. Wij maken u erop attent dat u tegen de verleende omgevingsvergunning slechts beroep kunt indienen als u belanghebbende bent en tevens een zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerpbeschikking.

Vergunningen APV/ Bijzondere wetten Ingediende aanvragen De volgende aanvragen zijn ontvangen voor: Activitieit:

Adres:

Plaats:

Datum:

Ondernemersgala Koninginnedag Kermis Wielerronde Oudenbosch Zeepkistenrace Drank en Horecavergunning Horeca-exploitatievergunning

Kapel Saint Louis Markt Kerkplein / St. Janstraat Centrum WatergraaďŹ&#x201A;aan St. Janstraat 29 St. Janstraat 29

Oudenbosch Oudenbosch Hoeven Oudenbosch Oudenbosch Hoeven Hoeven

6 april 2013 30 april 2013 9 t/m 12 mei 2013 19 mei 2013 23 juni 2013

Op verzoek zijn de aanvragen voor vergunningen in te zien op de afdeling Klantzaken. Het is verstandig vooraf even te bellen met een medewerker van de afdeling om te vragen of de stukken beschikbaar zijn en om een afspraak te maken. U kunt uw reactie of zienswijze op een ingediende aanvraag kenbaar maken. De reacties worden in de be-

Uitnodiging raadsvergaderingen Op donderdag 14 maart 2013 om 19.30 uur komt de gemeenteraad van Halderberge bijeen voor een openbare vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Parklaan 15 te Oudenbosch. Hieronder volgt de agenda van deze vergadering. De agenda met bijbehorende stukken kunt u ook bekijken via de eigen website van de gemeenteraad van Halderberge: www.gemeenteraadhalderberge.nl bij het onderdeel raadsvergaderingen. Agenda(onder voorbehoud): s /PENING s 6ASTSTELLINGVANDEAGENDA s 6ASTSTELLINGVANDEBESLUITENLIJSTVANDEVERGADERINGVANDEGEMEENTERAADVANFEBRUARI s 6OORSTELHETBESTEMMINGSPLAN+OM(OEVENGEWIJZIGDVASTTESTELLEN s 6OORSTELTOTVASTSTELLENZIENSWIJZENNOTAENBESTEMMINGSPLAN6ERMUNTSCHE(EEREN s 6OORSTELTOTDEVOORGENOMENMAATREGELENTBVDEINRICHTINGVANDE/UDE2OOSENDAALSEBAANIN/UD Gastel te herzien en de keuze van de belanghebbenden voor de optie 2, â&#x20AC;&#x2DC;Bereikbaarheid zonder beperkte wegbreedte, verbod vrachtverkeer met uitzondering van bestemmingsverkeerâ&#x20AC;&#x2122;, over te nemen s 6OORSTELHEROVERWEGING3PORTNOTAOPHETONDERDEELACCOMMODATIEBEHOEFTEVOETBALVERENIGINGEN s 6OORSTELINTESTEMMENMETDEKADERSVOORDEINRICHTINGSCHETS REGIONALEVISIE VANHETSTELSEL:ORG voor Jeugd 2015 West-Brabant West s 6OORSTELTOTVASTSTELLEN-AATREGELENENHANDHAVINGSVERORDENING)NKOMENSVOORZIENINGEN s 3LUITING Wanneer om 23.00 uur niet alle agendapunten zijn behandeld, dan wordt de vergadering geschorst en VOORTGEZETOPMAANDAGMAARTOMUURINDERAADZAALVANHETGEMEENTEHUIS6ERGADERINGEN van gemeenteraad en raadscommissies zijn altijd via de radio te beluisteren. In Oudenbosch is dat op de kabel 99.0 en in de andere kernen op 87.5 mhz. In de ether zijn de uitzendingen te volgen via FM 106.7. Daags na iedere raads- en commissievergadering kunt u de vergadering ook beluisteren op de internetsite van de gemeente. Het (digitale) verslag is ongeveer na twee weken via de site beschikbaar.

Zwem- en polovereniging Hieronymus

Medailles voor de dames van synchroonzwemmen

Alle medaillewinnaars van Hieronymus

De uitvoeringen van de Brabantse Kring Kampioenschappen (BKK) zijn op deze dag gehouden in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven. Dit is na de Nederlandse kampioenschappen een van de belangrijkste wedstrijden van de KNZB Kring Noord Brabant. Feline Traets en Lonneke van de Merbel uit Oud Gastel zijn hier met de ploeg junioren 2e van Brabant geworden. Nadat de techniek op 24 februari is gezwommen in Breda werd duidelijk wie er de uitvoeringen op muziek mochten zwemmen. Bij ZPV-Hieronymus waren dat alle dames die in de wedstrijdgroepen zitten op de 4 verschillende niveaus. Te weten Age1

Stampersgat

sluitvorming betrokken. U kunt formeel nog geen bezwaar maken. Dit kan pas als de vergunning is verleend. Inlichtingen via telefoonnummer 0165-390798 of 390562.

Aanvraagnummer:

HALDERBERGE - Zondag 10 maart was een belangrijke dag voor de dames van synchroonzwemmen van ZPV-Hieronymus.

Oud Gastel

(tot 12 jaar), Age2 (12 tot 15 jaar), Junioren (15 tot 18 jaar) en Senioren (18 jaar en ouder). Door een goede techniekwedstrijd te zwemmen kan men zich plaatsen voor de uitvoeringen en alleen de eerste 8 van de techniek mogen dan zwemmen op muziek. Als eerste mocht SoďŹ e Franken haar solo zwemmen. Zij zwemt sinds kort in de Age1 en was behoorlijk zenuwachtig, maar heeft het heel goed gedaan en is met haar solo 5e van Brabant geworden. Valesca van den Bogert, die haar laatste seizoen zwemt in de Age1, mocht voor Hieronymus ook starten met haar solo. Zij is 3e van Brabant geworden en heeft hiermee dus de bronzen medaille gehaald. In de Age2 zwom Demi van Bogaert haar solo en is hiermee heel mooi 2e van Brabant geworden. Verder zwommen op dit niveau Inez Overbeeke en Romy Pfeijffer een duet en zijn hiermee heel goed 2e van

Brabant geworden. Voor Inez is dit haar eerste seizoen in de Age2 en voor Romy al weer haar laatste seizoen. De dames hebben een mooie prestatie geleverd. Op junioren niveau zwommen Nadja Buurmans en Lilianne Sweere een duet en ook zij zijn hiermee als 2e van Brabant geĂŤindigd. Verder zwom op dit niveau ook de ploeg met daarin Feline Traets, Kes Elsenaar, Lonneke van de Merbel, Nadja Buurmans en Lilianne Sweere. Net als het duet is ook de ploeg op een mooie 2e plaats geĂŤindigd en mochten ze allemaal een zilveren medaille in ontvangst nemen. Een hele mooie prestatie, want al deze dames zwemmen dit seizoen voor het eerst op Junioren niveau. Bij de senioren zwom Megan de Jong haar solo. Zij mocht de bronzen medaille hiervoor in ontvangst nemen en is dus heel mooi 3e geworden op dit kampioenschap. Voor Megan is dit ook haar eerste seizoen op Senioren niveau. Naast alle uitvoeringen die zondag zijn gezwommen is ook de verenigingsprijs uitgereikt. ZPV-Hieronymus is met de afdeling synchroonzwemmen heel mooi 3e van Brabant geworden met de techniekwedstrijden. De dames van Hieronymus kunnen terugkijken op een geslaagde wedstrijd en alle trainsters en coaches van de afdeling synchroonzwemmen van Hieronymus zijn dan ook erg trots op de prestaties. Ook altijd al een combinatie van zwemmen en dansen leuk gevonden? Kom dan eens kijken bij de meisjes van Hieronymus. Zij zijn elke woensdag van 18.00 uur tot 18.45 uur en zaterdag van 14.30 uur tot 17.30 uur te vinden in zwembad de Stok te Roosendaal. www.zpv-hieronymus.com

HSV â&#x20AC;&#x2DC;t Bliekske OUD GASTEL - Op zondag 10 maart is de laatste winterwedstrijd van het seizoen gehouden. Uitslag, Vak A: 1. Wilbert v. Meel 3920gr; 2. Johan v. Aert 3480gr; 3. Karel Mathijs 3420gr; 4. Jac de Grauw 2950gr; 5. Martijn Deijkers 2580gr Vak B: 1. Patrick Broekhuizen 5710gr; 2. Robin v. Genk 4120gr; 3. William Lambregts 3600gr; 4. Ronald v. Nispen 3040gr; 5. grades Hays 2690gr Vak C: 1. Twan v. Genk 6080gr; 2. Steven Herrijgers 4550gr; 3. Frank Koevoets 4180gr; 4. Chantal Mensink 3380gr; 5. Johan v.d. Bosch 2250gr

Het totaalklassement is gewonnen door Wilbert van Meel. De eerste tien van het totaalklassement: 1. Wilbert v. Meel 4 punten 30900gr; 2. Patrick Broekhuizen 4 punten 22810gr; 3. Twan v. Genk 6 punten 23760gr; 4. Fank Koevoets 7 punten 26650gr; 5. Johan v. Aert 8 punten 26340gr; 6. Steven Herrijgers 8 punten 20340gr; 7. William Lambregts 8 punten 18810gr; 8. Gilbert de Wijer 9 punten 18100gr; 9. Grades Hays 9 punten 17340gr; 10. Karel Mathijs 10 punten 20720gr Op zaterdag 13 april wordt de jaarlijkse feestavond gehouden in het Hart van Gastel. Alle leden kunnen zich hier nog voor opgeven bij Cees Dingenouts, Bernardstraat 4, tel. 513405 of Joost Lambregts, Vorstinnenhof 1, tel. 512957. PAGINA 16

Gavocâ&#x20AC;&#x2122;10 OUD GASTEL - Deze week werd er door meeste teams uit gespeeld. Dames Senioren 1 wonnen van BeneVia DS 2 met 3-2. De Heren Recreanten 1 gaan gewoon door met hun onverslagen seizoen. Zij wonnen van Zandberg 2 met 4-0. Uitslagen senioren Atakâ&#x20AC;&#x2122;55 HS 3-Gavocâ&#x20AC;&#x2122;10 HS 1 3-1 Set Up HS 2-Gavocâ&#x20AC;&#x2122;10 HS 2 3-1 Sic Pugno HS 3-Gavocâ&#x20AC;&#x2122;10 HS 3 2-3 Atakâ&#x20AC;&#x2122;55 HS 5-Gavocâ&#x20AC;&#x2122;10 HS 4 3-2 BeneVia DS 2-Gavocâ&#x20AC;&#x2122;10 DS 1 2-3 Zuvo DS 3-Gavocâ&#x20AC;&#x2122;10 DS 3 1-3 Gavocâ&#x20AC;&#x2122;10 HR 1-Zandberg 2 4-0 Gavocâ&#x20AC;&#x2122;10 HR 2-KHS/RVC 2-2

Uitslagen junioren Groene Ster MA 1-Gavocâ&#x20AC;&#x2122;10 MA 1 4-0 Set Up MC 1-Gavocâ&#x20AC;&#x2122;10 MC 1 0-4 Atakâ&#x20AC;&#x2122;55 JA 1-Gavocâ&#x20AC;&#x2122;10 JA 1 4-0 De Burgst JB 2-Gavocâ&#x20AC;&#x2122;10 JB 1 4-0 Programma zaterdag 16 maart Udenhout HS 1-Gavocâ&#x20AC;&#x2122;10 HS 1 Gavocâ&#x20AC;&#x2122;10 HS 2-Kikkers HS 1 Gavocâ&#x20AC;&#x2122;10 HS 4-VOKO HS 6 Voorwaarts DS 2-Gavocâ&#x20AC;&#x2122;10 DS 1 Ibis JA 1-Gavocâ&#x20AC;&#x2122;10 JA 1 Gavocâ&#x20AC;&#x2122;10 JB 1-ODI JB 1 Voor meer informatie over volleybalverening Gavocâ&#x20AC;&#x2122;10 uit Oud Gastel: www. gavoc.nl

Handbalvereniging De Beuk OUDENBOSCH - Heren Senioren weten niet te stunten tegen Bergeijk.

Uitslag 7 maart He.Sen. Bergeijk HS1-De Beuk HS1 37-22

Afgelopen donderdag stond voor de Heren Senioren de kwartďŹ nale van de Brabantse beker op het programma. Wederom hadden de Heren tegen hoger spelende teams kunnen verrassen, waardoor ze weer bij de laatste 8 van Brabant stonden. De tegenstander in de kwartďŹ nale, was er ĂŠĂŠn van formaat. Bergeijk speelt immers in de hoofdklasse, ofwel 3 klasse hoger dan onze Heren. Het begin van de wedstrijd ging gelijk op. Sterker nog, onze Heren hebben kortstondig van een voorsprong kunnen genieten. Echter, na 8 minuten spelen en met een 4-4 tussenstand op de borden, kreeg de wedstrijd meer vorm. Bergeijk scoorde er rustig op los, terwijl onze Heren meer moeite hadden het â&#x20AC;&#x2DC;netâ&#x20AC;&#x2122; te vinden. De ruststand was 17-10 in het voordeel van Bergeijk. De tweede helft liet een gelijk speelbeeld zien. Bergeijk speelde in een zeer hoog tempo en dat konden onze Heren niet meer bijbenen. Dit vanwege een gebrek aan wissels i.v.m. blessures. Desalniettemin konden onze Heren met een respectabele 37-22 nederlaag het veld verlaten. Afgelopen weekend stonden er 6 wedstrijden op het programma. Daarvan zijn er 5 gewonnen en dus kunnen we spreken van een zeer geslaagd weekend. Opvallend daarbij is zeker, dat zowel de Dames Senioren als de Heren B-Jeugd een zeer spannende wedstrijd hebben gespeeld en met het minst mogelijke verschil hebben gewonnen!

Programma Komend weekend staan er wederom 6 wedstrijden op het programma, waarvan 1 thuis- en 5 uitwedstrijden. De gemengde C-Jeugd gaat proberen een de voorsprong op de ranglijst tegen de nummer 2, Artemis uit Tilburg, uit te breiden. Voor vele teams zal dit de laatste wedstrijd van het lopende zaalseizoen zijn, dus laten we hopen de zaalcompetitie positief te kunnen beĂŤindigen! 16 maart 11.30u Gem.C-Jeugd De Beuk GC2-Artemis GC1 sporthal de Beuk Oudenbosch 13.00u He.B-Jeugd White Demons HB1De Beuk HB1 sporthal â&#x20AC;&#x2122;t Ruiven BerkelEnschot 21.00u He.Sen. Dongen HS2-De Beuk HS1 sporthal De Salamander Dongen 17 maart 10.20u Da.C-Jeugd United Breda DC1-De Beuk DC1 sporthal Haagse Beemden 11.50u Da.Sen. Taxandria DS1-De Beuk DS1 sporthal De Leye Oisterwijk 13.15u Gem.D-Jeugd; Groene Ster D1-De Beuk D1 sporthal De Borgh Zevenbergen Bingo Vrijdag 12 april is het weer tijd voor de gezellige Bingo. Deze begint om 20u in de Pilaar, ingang aan de zijkant van de Basiliek. Meer informatie omtrent onze vereniging kunt u vinden op www.hvdebeuk.nl of mail ons in het geval van vragen, e-mailadres debeuk@handbal.nl


- ADVERTORIAL -

De Vossenhoek Caravan & Recreatie opent nieuwe shop van de toekomst RUCPHEN - Zaterdag 16 maart opent De Vossenhoek Caravan & Recreatie de deuren van haar nieuwe shop van de toekomst. Alles voor uw vrijetijdsbesteding onder 1 dak! Een aangenaam one-stop-shopping-moment voor de recreatieve reiziger. De Vossenhoek is al jarenlang een begrip in de wijde omgeving van Rucphen. Het assortiment in de shop richt zich niet alleen op kamperen, maar ook op buiten recreĂŤren. En dat niet alleen op de camping! Maar ook op het strand of in het bos. Een picknick in het park, barbecueĂŤn in de achtertuin of op het balkon. De Vossenhoek heeft de accessoires die u daarbij kunt gebruiken. Lichtgewicht, makkelijk mee te nemen, aantrekkelijk geprijsd en nog mooi

ook. Kortom: alles voor uw vrijetijdsbesteding onder 1 dak! Dankzij de aankoop van een naastgelegen pand heeft De Vossenhoek in januari haar nieuwe caravan showroom geopend. De Vossenhoek is dealer van de caravanmerken BĂźrstner, Eriba, Dethleffs, Knaus en T@b. De daar op volgende intern verhuizing van de caravans is gelijk aangegrepen om de â&#x20AC;&#x2DC;oudeâ&#x20AC;&#x2122; shop drastisch uit te breiden en te vernieuwen. In deze tijd kan dit natuurlijk een sprong in het diepe zijn, maar de directie van De Vossenhoek heeft dit toch aangedurfd. De directie is van mening dat door het aanbieden van kwalitatief goede producten en diensten door De Vossenhoek in de regio zij haar relaties nog beter van dienst kan zijn. Een duurzame en betrouwbare relaties staat

voorop. De Vossenhoek heeft de shop van de toekomst weten te realiseren. Uniek, innovatief en trendsettend. Een shop waar consumenten uit heel ZuidNederland en Vlaanderen continu in hun behoefte worden voorzien met oog voor duurzaam klantvoordeel. Samen met een aantal leveranciers van A-merken is er het zogenaamde â&#x20AC;&#x2DC;shop-in-shop conceptâ&#x20AC;&#x2122; gerealiseerd. Dankzij dit concept krijgen merken extra mogelijkheden om een zeer brede en diepe selectie van het assortiment te presenteren. Naast de bijzondere proďŹ lering van verschillende A-merken is het totale assortiment van De Vossenhoek shop ďŹ&#x201A;ink uitgebreid. Outdoor- en vrijetijdskleding, maar ook allerlei soorten schoenen hebben een prominente plek in de shop gekregen. Volop ruimte om op uw

De Vossenhoek, een aangenaam one-stop-shopping-moment voor de recreatieve reiziger.

wel eens met eigen ogen zien â&#x20AC;Ś dat kan. Op 16 en 17 maart is het ofďŹ ciĂŤle opening sweekend. Diverse leveranciers zijn dit weekend aanwezig en zullen hun producten extra gaan promoten in hun shop-inshop bij De Vossenhoek. Natuurlijk wordt er weer gratis kofďŹ e en thee geschonken in de kofďŹ ecorner en bij mooi weer is het vernieuwde buitenterras een perfecte plaats om uw kofďŹ e te nuttigen.

gemak rond te kijken, te passen en proberen. En â&#x20AC;Ś deskundig advies is nabij! Winkelt u liever thuis vanuit een luie stoel, bezoek dan onze uitgebreide webshop. In de tentenshowroom staan de 2013 modellen (grote, kleine en voortenten) klaar om bekeken en gekeurd te worden. Het eindresultaat mag er zijn. Het gehele team van medewerkers van De Vossenhoek is super trots. Wanneer u nu denkt, dat wil ik dan

De Vossenhoek Caravan & Recreatie, Industriestraat 3, Rucphen, 0165-343053, www.vossenhoek.com

+++ )&$,#! 

  

!  ,  

&%$&(' '&& # $*& %%##

SPATADEREN

EuroďŹ x (XURĂ&#x20AC;[

Industrieweg - 4731 Oudenbosch Klinkstraat 10 10c - 4731 DM SC Oudenbosch

De vaten worden in kaart gebracht met duplex (echo-doppler) of Veinlite. )'#)%"%($)'*# ($%%')#$()'+$ '!$(&"(' #($)'*#+%%' dermatologie en flebologie.

mogelijke behandelingen: /("'%('$,(&*)$ /#'%'*'()$!$ /$%+(*"'"('+'+$)%&'( /%#("'%('$+%%''%)'+)$ /%&') /"('+%%'!"$+) (

Algemene Kennisgeving

VERHUUR AFVALCONTAINERS Voor bouw en sloopafval-puin-groen-bedrijfsafval enz. Verhuur van 7mÂł 20mÂł 40mÂł afvalcontainers. KŽŏÇ&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;Ä&#x201A;ĹŻĆľÇ Ä?Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x;ĹśĹ?Ć?ĹľÄ&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x17E;ĹśÍ&#x2022;Ĺ˝Ć&#x2030;Ĺ&#x161;ŽŽĹ?Ç&#x152;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Í&#x2022;Ĺ?Ć&#x152;Ĺ?ĹśÄ&#x161;Ç&#x152;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Í&#x2022;Ä&#x17E;ĹśÇ&#x152;

Tel. 0622523365 / 0765971547

-9DOHQWLMQ YRRUOHYHULQJHQRIDDQOHJYDQ Â&#x2030;GLYHUVHVRRUWHQVLHUEHVWUDWLQJHQ Â&#x2030;JURQGZHUN]DDPKHGHQ Â&#x2030;NXQVWJUDV Â&#x2030;VWUDDW]DQGEUHNHU]DQG]LOYHU]DQG 9RRUHHQEH]RHNQHHPWHOHIRQLVFKFRQWDFWRSYRRUHHQ DIVSUDDNPHW-9DOHQWLMQRS RI 06-25012181 of 06-22204290 

8NXQWRRN½VDYRQGVWHUHFKWRILQKHWZHHNHQG 

4715 RQVDGUHVLV.UDDLKHL GH%LQQHQWXLQ 59WH58&3+(1 5 ZHEVLWH ZZZMYDOHQWLMQEHVWUDWLQJHQQO HPDLO LQIR#MYDOHQWLMQEHVWUDWLQJHQQO

Het dagelijks bestuur van WVS-groep heeft, op voorstel van het Landelijk Overleg Collectieve Arbeidsvoorwaarden (LOGA), besloten tot het wijzigen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) voor ambtenaren. De wijzigingen hebben betrekking op de wijziging van hoofdstuk 10d CAR (van werk naar werk aanpak bij reorganisatie), hoofdstuk 17 CAR (invoering individueel loopbaantraject), hoofdstuk 19 CAR (enkele technische wijzigingen) en de verplaatsingskostenregeling voor verhuisplichtige ambtenaren. De wijziging van hoofdstuk 10d gaat in per 1 april 2013, de overige wijzigingen met ingang van 1 januari 2013. De besluiten van het dagelijks bestuur liggen voor eenieder ter inzage op het bestuurssecretariaat van WVS-groep, Bosstraat 81 (4704 RL) Roosendaal. Het dagelijks bestuur van WVS-groep.

%RVVWUDDW3RVWEXV%&5RRVHQGDDO 7HO)D[ (PDLOLQIR#ZYVJURHSQOZZZZYVJURHSQO

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD

PLANTENKWEKERIJ

â&#x20AC;&#x153;Ramonaâ&#x20AC;?

Vroeg bloemige VIOLEN en PRIMULAâ&#x20AC;&#x2122;S, SLA-, KOOLPLANTEN, en DIVERSE VASTE PLANTEN J. DE BLAAY

EHVWUDWLQJHQ www.dermcentrum.nl

Uw specialist in:

Doos meebrengen.

Alleen behandeling door ervaren dermatologen, flebologen en chirurgen. De behandelingen worden vergoed door de verzeke'$+'%.%"($.!$*.$'*!" !(

%#'#()') ' 

 

Buitendijk West 12 4791 SC Klundert Tel.: 0168-402433 Fax: 0168-402995 info@hblokland.nl www.hblokland.nl

Kapelstraat 19 Heerle Tel. 06-51064661 / 0165 - 303665 Pieter Hendrickx Kapelstraat 21 - 4726 AM Heerle Nbr. GSM: 0612074300 www.pompoentje.com info@pompoentje.com

Wij bieden u een compleet assortiment bomen & tuinplanten Ons assortiment bestaat onder andere uit: - Bomen - Coniferen - Leibomen - Bomen op stam - Laurieren - Vaste planten - Beuk rood/groen - Tuinplanten & sierheesters Kijk op www.pompoentje.com om vrijblijvend prijs op te vragen. Of maak telefonisch een afspraak om te komen kijken. Wij werken alleen op bestelling of afspraak.

Laag btw-tarief 6%! U zet graag de bloemetjes buiten, maar kunt wel wat hulp gebruiken? Vanaf heden is de arbeid voor zowel tuinaanleg als tuinonderhoud belast met 6% btw i.p.v. 21%. Een leuke opsteker voor alle mensen met tuinplannen! U geniet nu van 15% voordeel op de arbeidskosten! De regeling is ingesteld door de overheid en geldt tot 1 maart 2014. Deze zomer dus heerlijk genieten in uw opgeknapte tuin! Maak nu gebruik van deze tijdelijke regeling en bel ons voor een afspraak!

Advies of hulp bij de uitvoering nodig? Vraag het aan de tuinspecialisten van Jansen Hoveniers of kijk op www.jansenhoveniers.com

Onbezorgd genieten. Jansen Hoveniers. www.jansenhoveniers.com - (0165) 38 78 19


SPORT

Eerste verlies vv Hoeven dit jaar HOEVEN - Het was zondag de topper Hoeven-Kruisland. Hoeven moest winnen om aansluiting voor een kampioenschap te behouden. Dat er veel op het spel stond was wel te merken ook. De eerste helft zag je aan het aan het spel van Hoeven. Het ging moeizaam. SC Kruisland was sterker met name op het middenveld. In de 3de minuut was het even schrikken toen er een misverstand was in de Hoeven-verdediging was. Arjen Lauwerijssen kon echter nog net redding brengen. Na 30 minuten moest Jordy Verheijen geblesseerd het veld verlaten. Hij werd vervangen door Martijn Hoefnagels die na een zeer lange blessureperiode weer terug was en verdienstelijk inviel. Sc Kruisland was optisch sterkeren kreeg in de 39ste minuut een terechte strafschop. Die werd benut, waardoor SC Kruisland op voorsprong kwam. Die voorsprong gaven ze niet meer weg. Ondanks dat Hoeven in de 2de helft veel sterkers was. Er werd druk uitgeoefend op de goal van SC Kruisland maar het lukte niet een goal te maken. Nies Buijs had een goede actie vanaf rechts maar zijn schot ging voorlangs. Halverwege de 2de helft werd Danny de Bont inde 5 meter vastgehouden. De scheids zag er echter een strafschop in. In de 75ste minuut was er een hoekschop voor Hoeven. De bal werd ingebracht en er werd wat een en weer gekopt. De bal kwam bij Erwin Roks op het hoofd

die tegen de lat kopte. Dat was jammer; Hoeven verdiende op basis van inzet de gelijkmaker. Niels Buijs nam ook vanaf links een vrije trape die door de keeper van Sc Kruisland knap uit de linkerbovenhoek werd gehaald. Maarten van Overveld en Rick Baremans werden nog ingebracht. Ook zij konden het verschil niet maken. Arjan moest op het laatste nog een redding verrichten. SC Kruisland won de wedstrijd en zij zijn op weg naar een kampioenschap. Hoeven staat 2de wat ook recht geeft op rechtstreekse promotie. We moeten dan wel zorgen dat we de komende wedstrijden gaan winnen. Zondag zal dat al moeten gebeuren, thuis tegen De Schutters. Voor ons ook geen gemakkelijke. Als we met de inzet van de 2de helft spelen moet het lukken. Succes Uitslagen senioren Zondag 10 maart Hoeven 1-Kruisland 1 0-1 Hoeven 2-VVR 3 1-2 Hoeven 3-BVV’63 3 3-0 HSC’28 2-Hoeven 4 1-1 Jeka 10-Hoeven 5 0-0 SVC 6-Hoeven 6 4-4 Programma senioren Zondag 17 maart Hoeven 1-De Schutters 1 av.14.30u Hoeven 2-Boeimeer 2 av.12.00u Hoeven 3-De Schutters 2 av.10.00u Hoeven 4 vrij Boeimeer 3-Hoeven 5 av.14.30u

Finale handboogschieten Sjors Sportief

Dosko 9-Hoeven 6 av.10.00u NVS Dames-Hoeven dames av.11.00u Uitslagen jeugd Zaterdag 9 maart Hoeven F3-Baronie F7 4-3 Hoeven F4-Cluzona F5 8-0 MOC’17 C6-Hoeven C3 3-8 Unitas’30 D4-Hoeven D2 1-7 HZ’75 D1-Hoeven D2 1-4 The Gunners E1-Hoeven E1 3-5 Unitas’30 E8-Hoeven E4 0-9 Zwaluwe E3G-Hoeven E5G 2-8 BSC F1-Hoeven F1 14-7 Halsteren F4-Hoeven F2 1-1 Overige wedstrijden afgelast Programma jeugd Zaterdag 16 maart Hoeven A1-HVV’24 A1 av.14.45u Hoeven B1-Internos B2 av.13.00u Hoeven C1-MOC’17 C2 av.11.15u Hoeven D1-SC Gastel D1 av.11.15u Hoeven D3-Virtus D4 av.09.45u Hoeven E1-Internos E2 av.09.45u Hoeven E5G-Vivoo E3 av.09.45u Hoeven E3G-Sprundel E2 av.08.30u Hoeven F3-Victoria’03 F4 av.08.30u TPO C1-Hoeven C2 av.11.00u Tholense Boys C3-Hoeven C3 av.10.00u Unitas’30 D3-Hoeven D2 av.10.45u Roosendaal E4-Hoeven E2 av.10.15u VVR E4-Hoeven E4 av.09.00u ODIO F1-Hoeven F1 av.09.30u Steenbergen F2-Hoeven F2 av.10.30u Sprundel F3-Hoeven F4 av.08.45u MZC’11 MA1-Hoeven MA1 av.13.00u

Succes voor turnsters Femke Konings en Julia Dekkers HOEVEN - In Oss vonden de Brabantse Kampioenschappen (2-3 maart) en in Tilburg de 1e landelijke voorwedstrijd (9-10 maart) plaats. Turnsters hebben zich hier in januari via de Regiokampioenschappen voor kunnen plaatsen. Femke Konings en Julia Dekkers uit Hoeven hadden zich vrij gemakkelijk voor beide wedstrijden geplaatst en mochten de eer van Dynamo Roosendaal verdedigen. Brabantse Kampioenschappen Dit was niet de allerbeste wedstrijd voor Julia. Elke topper heeft in het wedstrijdseizoen weleens een wedstrijd waar alles net niet wilt lukken. De pas 10-jarige Dynamo--turnster had simpelweg haar dag niet en maakte op ieder toestel net teveel foutjes. Iets wat ze totaal niet gewend is, want Julia heeft nog geen slechte wedstrijd geturnd dit seizoen. Zij wist uiteindelijk nog op een 8e plaats te eindigen. Voor Femke Konings was het een ander verhaal. Femke besloot zichzelf een verjaardagscadeautje te geven en turnde een mooie en stabiele wedstrijd. Op alle toestellen behaalde ze scores die tot de beste gerekend konden worden en met name de uitstraling

en afwerking vielen op. Op vloer turnde ze voor het eerst een 2,5 schroef achterover en zette daar meteen het 2e punt neer. Uiteindelijk wist ze bijna de 50 punten-grens te behalen en eindigde heel erg knap op een 2e plaats. Mooi cadeau voor de turnster die de dag voor deze wedstrijd 16 jaar was geworden. Voorwedstrijd Op zaterdag 9 maart turnden de Pupillen II 1e divisie hun wedstrijd, categorie waarin Julia Dekkers uitkomt. Van het dipje van de vorige wedstrijd was niets te merken. Julia oogde scherp, gedroeg zich zeer professioneel en turnde een super wedstrijd. De eerste landelijke krachtmeting liet Julia meteen zien dat men dit seizoen rekening met haar dient te houden. Op brug turnde zij haar reuzenzwaai en liet eigenlijk op geen enkel toestel een steekje vallen. Op sprong het 4e punt, brug en balk het 2e punt en op vloer was ze het allerbeste. Met een totaal van 56,125 mocht zij het zilver opeisen met slechts 0.25 achterstand op de nummer 1. Zondagmiddag was het de beurt voor de senioren 1e divisie. Terwijl op de andere wedstrijdbaan de eredivisieturnsters de strijd aangingen voor de EK-tickets lieten

de 1e divisiemeiden zien dat ze ook over een aardig turnprogramma beschikken. Voor het publiek werd het een mooie turnmiddag. Femke Konings turnde op alle toestellen een stabiele wedstrijd en nestelt zich in de top van sterke seniorenturnsters. De verschillen in de categorie zijn altijd heel erg klein, maar aangezien Femke nog veel potentie in haar oefeningen heeft, geeft dit goede moed voor de komende wedstrijden richting NK. De beste prestatie zette de 16-jarige Femke neer op vloer. De gracieuze bewegingen op muziek en zuiver uitgevoerde gymnastische en acrobatische elementen werden door de jury gewaardeerd. Opvallend was dat ook Femke net als Julia het allerhoogste punt op vloer neerzette. Waarschijnlijk ligt dat dan toch aan de gezonde Hoevense buitenlucht. Uiteindelijk moest Femke genoegen nemen met de meest ondankbare 4e plaats, hetgeen een zeer knappe prestatie blijft. Dat de trainers trots zijn op deze 2 turnsters mag duidelijk zijn. Volgend weekend komen beide turntoppers uit Hoeven samen met hun andere clubgenootjes van Dynamo Roosendaal in actie tijdens de toestelfinales van de regio Zuid-West Nederland.

TV ‘t Keperke van start met schooltennis OUD GASTEL - Tennis for You gaat de komende 2 weken de basisscholen af om de kinderen tijdens de gymles kennis te laten maken met tennis. De schooltennislessen worden gegeven voor de kinderen van groep 3 t/m 6 van de St.Bernardusschool, Joannesschool en OBS de Linde. Tijdens de gymles zijn er een aantal onderdelen voor de kinderen weggezet waarbij ze verschillende tennisoefeningen kunnen uitvoeren. Iedereen kan zich tijdens deze les uitleven met zijn/haar favoriete oefening. TV ’t Kèperke Bij tennisvereniging ’t Kèperke wordt aan de jeugd tennisles gegeven door tennisorganisatie Tennis for You. Zij werken met het trainingsprogramma

TennisKids. Dit programma is speciaal gemaakt om jonge kinderen (5 t/m 10 jaar) op een speelse en vooral een leuke manier kennis te laten maken met tennis op aangepaste baangrootte en met aangepaste ballen. Meer informatie over TennisKids is te vinden op site www.tennisforyou.nl/ tenniskids Ben je al iets ouder dan kun je natuurlijk ook gelijk aan de trainingen deelnemen. Mocht u als ouder/verzorger willen tennissen dan kunt u contact opnemen voor de mogelijkheden. Twijfel je nog een beetje of de tennissport wel de sport voor jou is of ben je gewoon nieuwsgierig hoe nou precies zo’n les gaat, kom dan gewoon eens kijken. Kennismakingsdag De basisschoolkinderen krijgen na hun

gymles een uitnodiging mee naar huis om naar de kennismakingsdag op woensdag 27 maart van 14.00-16.00 uur te komen. Tijdens deze middag mogen ze komen wanneer ze willen, TV ’t Kèperke zorgt voor alle materialen zoals rackets en ballen. De kinderen kunnen nu eens op een echte tennisbaan komen tennissen met iets meer ruimte dan in een gymzaal. Iedereen, van jong tot oud, is deze middag welkom. Ook bij slecht weer zijn wij aanwezig, dus kom gerust langs. Je kunt je vanaf nu inschrijven voor de tennisles. De lessen starten vanaf 25 maart. Wilt je meer informatie over bijvoorbeeld het lidmaatschap, lessen of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met Bart van Nassau, Tel. 06-54292000 of Bart@tennisforyou.nl PAGINA 18

Handboogvereniging Concordia Florebith OUDENBOSCH - Zaterdag 9 maart is op de banen van Concordia Florebith in Oudenbosch de finale verschoten van het handboogschieten via Sjors Sportief in de gemeente Halderberge. Tijdens de lessen gedurende de afgelopen maanden, hebben 39 kinderen uit de gemeente Halderberge het plezier van het handboogschieten kunnen beleven. De 12 hoogste schut(s)ters werden uitgenodigd om nog een finale te schieten. De finale werd verschoten door 11 deelnemers. Daniek Bakkers en Loeki Braspenning moesten helaas door ziekte verstek laten gaan. Lucas Damen was opgeroepen als 1e reserve en kon door de afmeldingen toch aan de finale meedoen. Onder belangstelling van veel supporters, schoten de kinderen, na een proefserie van 5 pijlen, 6 series van 5 schoten. Na 3 series was er een korte pauze waarin de leden Ad van Domburgh en Oud-Nederlands Kampioen Jack Elst een demonstratie gaven vanaf 25 meter. De kinderen werden tijdens het schieten nog wel bijgestaan door Ad en Jack, maar grotendeels deden de kinderen zelf wat

ze tijdens de lessen geleerd hadden. Ook moesten ze zelf de punten opnoemen en hun eigen pijlen uit de doel trekken. Na een spannende strijd kwam na 30 schot de volgende uitslag op de borden: 11. Robert Rommens 111 punten; 10. Hidde Preidel 124 punten; 9. Stef de Bruijn 125 punten; 7. Jamaira Wester Alvarado 144 punten; 7. Lucas Damen 144 punten; 6. Andreas Damen 159 punten; 5. Christopher Brannan 167 punten; 4. Joey de Nijs 193 punten; 3. Julia Snijders 196 punten; 2. Rick Terloo 203 punten; 1. en kampioen Handboogschieten 2013 via Sjors Sportief Gijs Uijtdewilligen 206 punten. De kinderen ontvingen allemaal een herinneringsvaantje en voor de eerste 3 was er een mooie prijs. Na de prijsuitreiking daagden enkele kinderen hun ouders uit voor een duel. Onder grote spanning konden de ouders het meestal niet winnen van de reeds ervaren kinderen. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer deelnemen aan dit initiatief van Sjors Sportief. Voor meer informatie van de vereniging: www.concordia-florebith.org

Hoeven wint biljarttoernooi BOSSCHENHOOFD - Zaterdagmiddag 9 maart was in de Ouderensoos De Blokhut de prijsuitreiking van het Nederlaag biljarttoernooi. Zo’n 100 afgevaardigden van de deelnemende teams waren present. In zijn welkoms woord zei de voorzitter; trots te zijn over het succes van dit toernooi voor senioren. Er hadden 90 teams aan deelgenomen. Het was een record van 6 teams. Elk team bestaat uit 5 personen. Dus 450 biljarters die afkomstig zijn uit heel WestBrabant. Het spelsoort is libre.

Voor ieder team is een beker,bokaal of medaille beschikbaar.De winnaar werd KBO Hoeven B en won met 22.065 matchpunt. De hoogste serie was van Fien van Hooydonk uit Oud Gastel met 32 caramboles. De uitslag van de eerste 10 is: 1 en winnaar KBO Hoeven B, 2 Den Drempel A Etten Leur, 3 ODSI Rucphen 3, 4 De Vaart B Rucphen, 5 ‘T Veerhuis A Oud Gastel, 6 Molenzicht Sprundel, 7 Noordhoek, 8 WAO Keyenburg B Roosendaal, 9 De Heikneuters B Zegge en 10 Den Drempel C Etten Leur.

Degradatie is een feit voor Juliana OUDENBOSCH - Ons eerste team is gedegradeerd uit de 2e klasse in de zaal. Uit bij tegenstander WION speelde men een erg goede wedstrijd, maar het was niet genoeg om de Rotterdammers van de titel af te houden. WION nam enkele malen een voorsprong van 4 doelpunten, maar Juliana bleef knokken en kwam nog terug tot 18-17. Uiteindelijk haalde WION de trekker over en waren onze oranjehemden verslagen. Mede omdat concurrent Movado thuis overtuigend wist te winnen van DOT, was degradatie onontkoombaar. Juliana 2 speelde met een aantal nieuwelingen en was niet opgewassen tegen de routine van Trekvogels 2. Het werd uiteindelijk 15-10. Juliana 3 sloot dit zaalseizoen af met een verdienstelijk gelijkspel. Juliana 4 wist als enige seniorenploeg de volledige 2 punten mee naar huis te nemen. Uit bij Springfield werd met 8-10 gewonnen. Bij de jeugd wisten Juliana B1, C1, E1, en F1 allen hun wedstrijd winnend af te sluiten. Juliana C1 is door deze overwinning zelfs kampioen geworden dit zaalseizoen! Namens de gehele vereniging, van harte gefeliciteerd! Uitslagen 9 en 10 maart WION 1-Juliana 1 19-17 Trekvogels 2-Juliana 2 15-10 DeetosSnel/Volhuis 9-Juliana 3 13-13 Springfield 2-Juliana 4 8-10 Juliana B1-Korbatjo B1 8-5 Ventura Sport C2-Juliana C1 2-4 DSO (K) C1-Juliana C2 6-4 Juliana D1-PKC/Hagero D5 4-16 Keep Fit ’70 D1-Juliana D2 4-4

Juliana E1-DeetosSnel/Volhuis E2 4-1 Scheldevogels E1-Juliana E2 5-0 Juliana F1-VIOS (W) F1 3-2 SKV F1-Juliana F2 10-0 Juliana F3-HKC (Ha) F3 0-4 A.s. weekend is er geen programma meer. Alle wedstrijden die op zaterdag 16 maart gepland waren, zijn verzet in verband met het KV Juliana Jeugdkamp. Juliana 1 en 2 spelen aankomend weekend al wel gelijk een oefenwedstrijd op de veld, uit bij Conventus Programma zondag 17 maart Conventus 1-Juliana 1 v.12.30u Conventus 2-Juliana 2 v.11.30u Het volledige oefenprogramma kunt u vinden op onze website! De Kangoeroes gaan in de veld natuurlijk weer vrolijk verder! Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk! Afgelopen zaterdag was er weer een activiteit van de Activiteitencommissie. Dit keer waren alle dames van harte welkom op de High Tea. Met 40 deelnames was het gezellig druk en hebben de dames genoten van overheerlijke thee, sandwiches en diverse andere lekkernijen! Na de High Tea was het tijd voor de cocktails, die zich ook goed lieten smaken! Wilt u of uw zoon/dochter dit seizoen ook eens de mogelijkheid om met de korfbalsport kennis te maken? U weet dat wij een gezonde en sociale vereniging zijn met veel nevenactiviteiten! Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat: Marcia Bogers, tel 06-11056455. Uiteraard kunt u ons ook op internet vinden voor de laatste nieuwtjes.


HOUD

ONDER HUUR

NIEUWE CV-COMBI KETEL? Ook voor u hebben wij een betaalbare oplossing!

LEASE

U HUURT AL EEN CV-KETEL VOOR MINDER DAN 1 EURO PER DAG!

KOOP

Nu met GRATIS klokthermostaat

iĂ&#x160;ecoTEC plus]Ă&#x160;Â&#x2026;iĂ&#x152;Ă&#x160; Â&#x201C;iiĂ&#x192;Ă&#x152;Ă&#x160;ivvÂ&#x2C6;VÂ&#x2C6;lÂ&#x2DC;Ă&#x152;iĂ&#x160;Ă&#x152;Â&#x153;iĂ&#x192;Ă&#x152;iÂ?Ă&#x160; Ă&#x203A;>Â&#x2DC;Ă&#x160;VAILLANT

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE UĂ&#x160;6 ,11,Ă&#x160; UĂ&#x160;6 ,""* UĂ&#x160; 8 - Ă&#x160; UĂ&#x160;" ,"1

VAN VERWARMINGS- EN WARMWATERTOESTELLEN

DOMINĂ&#x2030;STRAAT 3 - 4701 JC ROOSENDAAL - TEL 0165 - 53 64 04

ELEKTRO FIETS OPSTAPDAG Zaterdag 16 maart van 10.00 tot 16.00 uur

Bezoek onze vernieuwde website: WWW.VIGAR.NL

Voor iedere klus, bel

KLEUR JE HUIS MET WERU KUNSTSTOF KOZIJNEN

BRAVO PLUS Edward Lukacz Â&#x2021;%RXZHQYHUERXZLQJ Â&#x2021;6DQLWDLULQVWDOODWLHV Â&#x2021;6WXNDGRRUZHUN]DDPKHGHQ Klinkstraat 4, Â&#x2021;'DNEHGHNNLQJ Oudenbosch Â&#x2021;6FKLOGHUZHUN Tel. 06-25568920 Â&#x2021;0RQWDJHYDQGHXUHQUDPHQ www.bravoplus.nl HQGDNNDSHOOHQGDNYHQVWHUV E: bravoplus@caiway.nl )$.52OLFKWNRHSHOV6818

TIJDELIJK GRATIS KLEUR Ă&#x2030;N MAAR 6% BTW*

Tijdens deze dag zijn de specialisten van

Gazelle en Sparta aanwezig

*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

Vestiging Etten Leur Vosdonk 4 4879 NC Etten-Leur Tel. 076-5032800

Vestiging Yerseke Kreeft 6a 4401 NZ Yerseke Tel. 0113-574173

Voorsteven 11 4871 DX Etten-Leur Tel. 076-5016517 Fax 076-5036988 GSM 06-53838824

www.kumasol.nl

Aanleg, onderhoud en reparatie van: - Sanitair, gas en waterinstallaties - CV installaties - Dakbedekkingen - Zink en loodwerken info@broeren-bv.nl www.broeren-bv.nl

Renovatie Voegwerken

J.C.Albers BV

â&#x2013; Is uw huis toe aan een opknapbeurt of wilt u eens een ander kleurtje?

Gespecialiseerd in alle soorten voegwerk - sinds 1963 â&#x20AC;&#x201C;

â&#x2013; Voor al uw stucadoors- en schilderwerkzaamheden. Vraag vrijblijvend offerte.

Wij maken uw oude gevel, woning, bedrijfspand als nieuw!

â&#x2013; Is uw woning 2 jaar of ouder, dan slechts 6% btw i.p.v. 21% â&#x2013;  Nu ook voor gevelreiniging en -onderhoud â&#x2013;  Zie ook onze showroom bij Vromans Decokay, Bisschopsmolenstraat 46, Etten-LeurFietsen vanaf

â&#x201A;Ź 999,Alleen op deze dag

diverse actieâ&#x20AC;&#x2122;s met hoge kortingen!

3URĂ&#x20AC;WHHU18YDQKHW ODJHEWZWDULHI 

%HOYRRUHHQ GRATISRIIHUWH 9RRUHHQWRWDOH JHYHOUHQRYDWLH (PDLOLQIR#UHQRYDWLHYRHJZHUNHQQO

Gastelseweg 12, 4702 TB Roosendaal T (0165) 53 50 85 www.schrauwenfietsen.nl


Lichte tinten zoals wit, offwhite en verschillende (lichte) grijstinten domineren, met blauw als belangrijkste toevoeging: van hemelsblauw tot babyblauw.

M O DE voorjaar - 2013

Mode is altijd al belangrijk geweest, maar ook zeker in 2013 is er niet onder uit te komen. De kledingwinkels hangen vol met de nieuwste mode. Van babykleurtjes tot neon geel. Alles kan, zolang je maar goed gecombineerd.

DOOR KIMBERLY NOUWS

In bijvoorbeeld een veter, riempje of applicatie zorgt neon geel, oranje of roze voor een span-

Rokjes voor de dames

nend maar subtiel accent. Dit maakt de trend

De rokjes van 2013 worden trendy en stijlvol.

toegankelijker voor iedereen

F O T O G R A F I E : S C O T C H & S O D A , S C A PA S P O R T S , E S P R I T

De mode rokken die we gaan zien in de lente en zomer van 2013 zijn een mix van mini en maxi

Kleuren

rokken, en worden aangeduid als type waterval

Wat zijn de kleuren voor 2013? Mode verandert

rok. Ook wel de “mixi” genoemd. Het is apart,

elk seizoen, bijna niet meer om bij te houden. Om

dragen kan op verschillende manieren. Het is lief,

het dit keer wat makkelijker te maken de kleuren

meisjesachtig, het kan ook wat stoerder gedragen

en trends op een rijtje. Heel veel kan en mag

worden en het kan heel stijlvol en elegant zijn.

in 2013. Maak het jezelf niet te moeilijk. Voor de mannen in de lente en zomer veel aandacht voor een frisse lichte basis. Lichte tinten zoals

Hoe je het wil dragen, bepaalt ieder voor zich

wit, offwhite en verschillende (lichte) grijstinten

zelf. De schoenen, accessoires, blouse of T-shirt

domineren, met blauw als belangrijkste toevoeg-

erboven maakt het verschil. Vrouwen die graag

ing: van hemelsblauw tot babyblauw. De gecoör-

jurken en rokken dragen, zijn verheugd over alle

dineerde combinatie van kleuren maakt deze sum-

nieuwe trends.

mer basics trend opvallend. Lichte kleuren worden namelijk ton-sur-ton toegepast, met bijvoorbeeld

Neon accenten

een broek, shirt, sjaal én hoedje in verschillende

Neon kleuren zijn al een tijdje aanwezig in het

tinten blauw, grijs of wit. Het kleurenpalet varieert

modebeeld, maar voor 2013 wordt de neon trend

daarbij dus van heel licht tot donker en van fel tot

wat verfijnder toegepast.

pastel: zolang het dezelfde kleur is, zit je goed!


ONTDEK JOUW MAKKELIJK

LENTE KAPSEL

S GRATI en lipshi of balsemkam rs kappe

Revolutionair blijvend volume en ondersteuning of natuurlijke krullen, omvorming d.m.v. volume-gel en speciale knip/snijtechnieken aangepast aan jouw haarstructuur, gezichtsvorm en persoonlijkheid

Je haar kan gelijk gekleurd worden.....

â&#x201A;Ź 7.50 KORTING

- 2013

Â&#x2021;Ultra Push-up:

all-in

Â&#x2021;Ultra Volume-up:

all-in

omvorming voor blijvend volume, d.m.v. speciale gel i.c.m. unieke kniptechnieken, houdbaarheid Âą 3 maanden

omvorming voor meer haar, volume of energieke krullen, d.m.v. unieke gel i.c.m. ideale kniptechnieken, ideaal voor KDOĂ&#x20AC;DQJHNDSVHOVKRXGEDDUKHLGÂ&#x201C;PDDQGHQ

HAIR & BEAUTY CENTRE STAMPERSGAT Dennis Leestraat 17a

Tel. 0165-511441 vernieuwde website:

M O DE voorjaar

49.95 59.95 R 35 JAA G IN R ERVA

www.hairshopjj.nl

Maison Scotch - Supertrash Nikkie - Fred de la Bretoniere Shabbies - All Stars - Tamaris

Ambachtsgang 1&2 Íť Zevenbergen

KINDERMODE Welke kindermode brengt de lente en zomer van 2013? We zien veel fluorescerend helder katoen, zachte, kleurrijke sneakers en accessoires met leuke prints. Het minimale wit wordt gebroken door kleuren van groenten en fruit. Als rode draad loopt voedsel als levensstijl, zoals land, cultuur, passie, smaak, door de collectie heen. De zomercollectie 2013 van de kindermode knalt vanaf het begin van het seizoen met veel kleuren, mooie denim jacks, neon kleuren in broeken en sweaters van trendy en sportieve collecties voor meisjes en jongens. De stijlen zijn voor jongens en meisjes hippie en retro. Voor de jongens nog de college stijl en voor de meisjes de romantische stijl.

Kleurtrends

s'EEL s.EONORANJE s2OOD s"LAUW s&ELGROEN GRASGROENENSMARAGDGROEN s0ASTELPINK


SPORT

Vice Versa 51

Belangrijke en verdiende overwinning Victoria ´03 OUDENBOSCH - Het eerste kwartier op deze verrassend koude zondagmiddag in maart ging de wedstrijd gelijk op. Beide teams gaven elkaar weinig toe en keken even de kat uit de boom. Na een kwartier spelen maakte Victoria´03 de openingstreffer. Een mooie actie van Jeroen Baremans eindigde in een perfecte voorzet die keurig werd binnengewerkt door spits Nicky van Geesbergen. Hierna moest Victoria ´03 vooral tegenhouden. MOC viel aan en Victoria ´03 werd teruggedrongen. Het tegenhouden ging echter heel goed. MOC kon niet scoren en Victoria ´03 kwam er enkele keren gevaarlijk via de counter uit. Dit spelletje ging zo door tot een half uur in de tweede helft. Toen was een counter van Victoria ´03 succesvol en Jaimy Bakkenes rondde heel succesvol af. Hierna was het verzet van MOC ´17 gebroken. Zeker nadat 5 minuten na de 2-0 Nicky van Geesbergen ook nog de 3-0 aantekende. Nicky werd vanaf de middellijn weggestuurd en kon alleen op de keeper af. Hij liet de keeper geen schijn van kans en besliste daarmee de wedstrijd. Zondag 17 maart speelt Victoria ´03 weer eens thuis. Om half drie wordt dan afgetrapt tegen HVV uit het Zeeuwse Hulst. Omroep Brabant Cup Op 28 februari is de loting verricht voor de laatste zestien van de Omroep Brabant Cup. De loting heeft Victoria ´03 gekoppeld aan Kozakken Boys uit Werkendam.

Kozakken Boys staat momenteel op een 3e plaats in de Topklasse Zaterdag. De wedstrijd wordt gespeeld op dinsdag 26 maart in Werkendam. Aanvang 20.00 uur. Apres Ski Party Op zaterdag 16 maart houdt de supportersvereniging een Apres Ski Party in de kantine van vv Victoria ´03. Deze avond begint om 20.00 uur. Fietsmarathon Om extra geld in te zamelen voor de inrichting van de nieuwe kantine gaat de Supportersvereniging een fietsmarathon organiseren onder het motto: “Victoria ´03 fietst om vooruit te komen”. Deze activiteit wordt georganiseerd op 23 en 24 maart. Voetbalquiz Ook een datum om alvast in je agenda te zetten. De 2e Victoria ´03 voetbalquiz wordt gehouden op zaterdag 6 april. De inschrijving is geopend, en je kan je als team bestaande uit twee personen opgeven bij Leo of Lars Kortsmit of aan de bar in de kantine. Programma zaterdag 16 maart ODIO A1-Victoria’03 A1 av.14.30 Walcheren B1-Victoria’03 B1 av.14.30 Victoria’03 B2-Wernhout B1 av.11.30 Boeimeer B5-Victoria’03 B3 av.15.00 Victoria’03 C1-VVR C1 av.13.30 DVO’60 C2-Victoria’03 C2 av.10.00 BSC C3-Victoria’03 C3 av.12.15 Victoria’03 C4-Zwaluwe C2G av.12.00

Victoria’03 MC1-WVV’67 MC1 av.10.00 Roosendaal D1-Victoria’03 D1 av.10.15 Victoria’03 D2-Kogelvangers D2 av.09.00 Klundert D2-Victoria’03 D3 av.09.00 Virtus E1-Victoria’03 E1 av.10.00 Victoria’03 E2-De Fendert E2 av.11.30 Halsteren E2-Victoria’03 E3 av.09.00 Victoria’03 E4-Unitas’30 E3 av.10.15 Sprundel E3-Victoria’03 E5 av.08.45 Victoria’03 E6-BSC E3 av.09.00 Internos E8-Victoria’03 E7 av.10.00 Victoria’03 F1-SJO Prinsenland F1 av.10.15 Unitas’30 F4-Victoria’03 F2 av.08.30 Victoria’03 F3-Halsteren F6 av.09.00 Hoeven F3-Victoria’03 F4 av.08.30 Zondag 17 maart Victoria’03 1-HVV’24 1 av.14.30 FC Bergen 4-Victoria’03 3 av.11.45 Victoria’03 4-BVV’63 3 av.09.45 Victoria’03 5-SVC 5 av.09.45 Victoria’03 6-De Schutters 4 av.09.45 Noordhoek 7-Victoria’03 7 av.10.00

ůĞŵĞŶƐŽŶǁĞƌŝŶŐĞŶ hǁnjŽŶǁĞƌŝŶŐƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ ,ĞŶŶŝĞůĞŵĞŶƐϬϭϲϱͲϯϭϴϲϮϭ

ǁǁǁ͘ĐůĞŵĞŶƐͲnjŽŶǁĞƌŝŶŐĞŶ͘Ŷů ǁǁǁ͘ĐůĞŵĞŶƐͲnjŽŶǁĞƌŝŶŐĞŶ͘Ŷů

Kampioensbeker voor Expectation Twirl & Dance

Ze waren door de V/M uitgenodigd om deel te nemen aan de Champions Trophy, het kampioenschap der Lage Landen, vanwege hun behaalde kampioenstitel op de Nederlandse Kampioenschappen. Om 09.00 uur startte het programma met de presentatie van de totale Nederlandse en Belgische equipe. Daarna was het de

beurt aan de deelnemers om de wedstrijdroutines uit te voeren. Rond het middaguur was de grote groep van Expectation Twirl & Dance aan de beurt met de Peter Pan show, in de categorie groep Accesoires Juvenile. Het schip van kapitein Haak dobberde op de wedstrijdvloer en de beertjes, Tinkerbells, Kapitein Haak, Peter Pan, Michiel en Wendy dansten vol enthousiasme en overgave op de muziek. Ze werden beoordeeld door een Nederlandse en Belgische jury. De Peter Pan

show werd beloond met een super mooi resultaat van 77,55 punten, goed voor een eerste prijs en de Kampioensbeker der Lage Landen. Monique, Sabine, Marit, Pascalle, Linda, Danique, Phoebe, Isa, Milena, Summer, Mirjam, Kim, Vienna, Esry en beide Michelles: super goed gedaan. Gefeliciteerd met dit mooie resultaat! Kijk voor foto’s op onze website: www. muziekvereniginghoeven.nl of op onze facebookpagina: www.facebook.com/ CaeciliaHoeven

Podiumplaatsen en record aantal finaleplaatsen

Vlug en Lenig OUD-GASTEL - Op 9 maart turnde een deel van de wedstrijdgroep van Vlug en Lenig een ‘bijna’ thuiswedstrijd in Fijnaart. Tijdens deze wedstrijd werd gestreden om tickets voor de Regiofinale en Toestelfinales 2013 die later dit seizoen zullen plaatsvinden. Een negental turnsters kwam namens de Gastelse turnvereniging in actie. Voor Vera Romeijn en Marit de Jong was dit hun allereerste wedstrijd. Zij turnen in het niveau D1. De enige categorie die dit seizoen volgens een nieuw systeem met nieuwe oefenstof turnt. De meisjes waren behoorlijk zenuwachtig, maar turnden toch een hele goede wedstrijd. Op vloer turnden de jonge talenten een oefening op muziek van the Sound of Music. Vera turnde een mooie brugoefening en Marit liet op sprong een mooie salto en handstand zien. In het eindklassement behaalde Marit een 7e plaats en Vera een 11e. Helaas niet voldoende voor een finaleplaats. Pupil II In deze categorie turnden namens V&L Annemijn Hagenaars en Doortje van de Merbel. Annemijn turnde een keurige, hele stabiele, wedstrijd. Zij liet een sterke vloeroefening zien en een stabiele brugoe-

fening. In het eindklassement behaalde zij een 15e plaats. Doortje turnde een sterke wedstrijd. Op brug werd bij het ophurken een klein foutje gemaakt wat haar uiteindelijk net een podiumplaats kostte. Door de oefeningen op balk, vloer en sprong foutloos te turnen behaalde Doortje een keurige 6e plaats. Daarbij verdiende zij een ticket voor de regiofinale en een toestelfinale op het onderdeel vloer. Jeugd Hierbij maar liefst drie turnsters, Angelique Leinenga, Nena de Wijs en Sabine Hellemons. Angelique turnde een mooie wedstrijd. Met een hele sterke balkoefening, waarbij een dikke 10 werd gescoord, eindigde Angelique op een 14e plaats. Nena de Wijs begon de wedstrijd met een mooie balkoefening. Vervolgens stal zij letterlijk de show op het onderdeel vloer. Een score van 11.550 (hoogste score op vloer van alle deelnemers)! Daarna voltooide Nena de wedstrijd met voldoende zelfvertrouwen. Een 4e plaats leverde haar in het grote deelnemersveld een prachtige medaille op. Ook mag zij naar zowel de regiofinale als de toestelfinale vloer. Sabine Hellemons turnde deze wedstrijd bijna foutloos. Met grote overmacht (ruim 3,5

Team 1 speelde tegen Wanzl/Belcrum 5. Aan de uitslag te zien (9-1), was team 1 oppermachtig. Dit was slechts schijn. Er waren wel drie 4-gamers en drie 5-gamers nodig om tot deze overwinning te komen. Jurgen en Stephan Wens wonnen al hun wedstrijden en Pieter van Meer won er 2. Jurgen en Stephan wonnen ook de dubbel. Team 3 ontving Smash ’70 uit Noordhoek. Dit zijn altijd taaie tegenstanders. Zij spelen dan ook al jarenlang competitie. Rian de Leeuw, Maikel Vissers en Marco Becker hadden dan ook weinig in te brengen. Alleen Marco won zijn eerste wedstrijd. Rian en Marco verloren ook de dubbel. Team 5 speelde tegen ODT/Klaverblad Verz. 8. Onze heren boden flink tegenstand. Dit was te zien aan de vijf 5-gamers en twee 4-gamers. Er werd nipt verloren. Adri Brans, normaal goed voor een paar winstpartijen, had zijn dag niet. Hij verloor alles. Rick Strijbos was in goede doen, hij won er 2. Niels Mouwen won er 1. Rick en Niels wonnen de dubbel. Team 6 ontving Wanzl/Belcrum 13. De wedstrijd ging vlot. De meeste wedstrijden werden beslist in 3 games. Ton Coenen, Jeroen van Iersel en Simon van Hoeven wonnen allen van dezelfde tegenstander. Ton en Simon wonnen de dubbel. Jeugd 1 speelde tegen Effect 71 1 uit Terneuzen. De wedstrijd duurde meer dan 4 uur, er waren dan ook slechts twee 3-gamers en vaak hoge gamestanden bij de 4-

en 5 gamers. Marlou van Kuyk, Aron Brans en Lars Mouwen wonnen allen 2 wedstrijden. Aron en Lars wonnen ook de dubbel. Jeugd 2 ontving Smash 1 uit Geertruidenberg. Hoewel het fikse verlies anders doet vermoeden, boden onze jongens flink tegenstand, gezien de vier 5-gamers. Deze gingen helaas allemaal verloren. Alleen Mitchel Brans won een wedstrijd. Bas Schimmel en Rens Sitters bleven op 0 staan. Mitchel en Rens verloren de dubbel. Jeugd 3 speelde tegen ECVA 2 uit Eindhoven. Het leek in het begin vlot te gaan, maar de bezoekers boden steeds meer tegenstand te zien aan de vier 5-gamers. Alleen Louis van Eekelen verloor de laatste wedstrijd. Verena Maas en Jason Broos wonnen alles. Verena en Louis wonnen de dubbel in 5 games. Jeugd 4 ontving BSM uit Dongen. Dit team was het eerste klaar van de vier jeugdteams; er waren maar twee 5-gamers. Lars Hermus, Luuk van der Wulp en Ties Keyzer verloren allen 1 wedstrijd. Allemaal van dezelfde tegenstander. Lars en Luuk verloren de dubbel. Uitslagen Team 1-Wanzl/Belcrum 5 9-1 Wanzl/Belcrum 7-Team 2 8-2 Team 3-Smash 70 2 1-9 The Back Hands 7-Team 4 8-2 Team 5-ODT/Klaverblad Verz. 8 4-6 Team 6-Wanzl/Belcrum 13 4-6 Die Meede 7-Team 8 7-3 Jeugd 1-Effect 71 1 7-3 Jeugd 2-Smash 1 1-9 Jeugd 3-ECVA 2 9-1 Jeugd 4-BSM 4 6-4

Hoevense Biljart Federatie

KE muziekvereniging Sint Caecilia Hoeven

HOEVEN - Op zaterdag 2 maart vertrokken de meiden van Expectation Twirl & Dance met hun supporters voor dag en dauw naar Lommel in België.

OUDENBOSCH - Na een onderbreking van twee weken werd dit weekend de 4e ronde van de voorjaars-competitie gespeeld.

punt verschil op nummer 2) won zij deze voorrondes. Op balk behaalde Sabine een score van 11.700 punten, op vloer een 11.350, op brug een 11.250 en ten slotte op sprong 10.600. Door deze overwinning mag Sabine naar de regiofinale. Daarnaast behaalde ze op alle vier de toestellen een toestelfinale. Senior Het allereerste jaar voor Denise Peeters en Sabine Moerings bij de senioren. Hoewel deze meiden pas dit jaar 16 worden turnen zij toch al in deze categorie. Denise turnde alleen op de onderdelen sprong en balk. Op sprong liet Denise in haar eerste sprong een bijna foutloze overslag zien. Bij balk was de balans er deze dag niet helemaal, waardoor de oefening niet helemaal verliep zoals gehoopt. Sabine turnde op sprong en balk een sterke wedstrijd. Helaas waren er bij de onderdelen vloer en brug wat slordigheden waardoor de regiofinale net niet werd gehaald. Wel mag Sabine op het onderdeel balk naar de toestelfinale. 23 maart zal de regiofinale plaatsvinden in Breda. De toestelfinales zullen plaatsvinden op 20 april te Zundert. Op 14 april zullen de meisjes in Steenbergen de voorrondes voor de clubteamwedstrijden turnen. PAGINA 22

Uitslag 8 maart Bosbad 1-HGL 1 37,123-45,454 HGL 3-Ons Thuis 48,536-41,664 HGL 2-HGL 4 47,200-43,416 ZBGG-TOG 3 44,885-45,465 TOG 4-Bosbad 2 46,178-44,131 TOG 1-TOG 2 40,111-44,000 Stand: 1. 857,708 Tog 3; 2. 848,302 Hgl 2; 3. 842,621 Tog 1; 4. 837,936 Bosbad 1; 5. 837,921 ZBGG; 6. 832,605 Tog 4; 7.

831,763 Hgl 3; 8. 828,686 Hgl 4; 9. 825,008 Tog 2; 10. 798,085 Bosbad 2; 11. 787,583 Hgl 1; 12. 769,433 Ons Thuis. Programma 15 maart Bosbad 2-TOG 3 Ons Thuis-TOG 4 HGL 4-HGL 3 HGL 1-HGL 2 TOG 2-Bosbad 1 TOG 1-ZBGG

Hockeyclub Oudenbosch OUDENBOSCH - Ondanks het slechte weer zaterdag gingen alle wedstrijden door. MF1 begon de competitie tegen een sterk team van Push. Hoewel de meisjes en jongens hard werkten wist Push toch te winnen. M8E1 liet na een moeizaam begin ineens mooie aanvallen zien en kon mede daardoor na een 2-2 stand doordrukken tot 6-2. J8E1 speelde een mooie wedstrijd tegen Breda. Beide ploegen scoorden 1x in deze spannende wedstrijd. M8E2 speelde alweer beter maar verloor nog wel, nu met 5-1. MC1 had in het begin moeite met Rapide maar wist wel met 3-0 voor te komen, de 2de helft was eer in evenwicht maar alleen MC1 scoorde alweer 3x. JC1 en Berkel Enschot maakten er een spannende wedstrijd van met een wisselend scoreverloop. Beide teams waren tevreden met een 3-3 gelijkspel. MB1 speelde een enerverende wedstrijd tegen Teteringen. Beide teams scoorden veel en bij 4-4 kwam het eindsignaal. De 1ste wedstrijd van JA1 in de 1ste klasse eindigde in een 9-2 nederlaag. Walcheren was veel sterker, kwam wel met 1-0 achter maar speelde daarna rustig door en kon de wedstrijd makkelijk winnen. JA1 nam zondag revanche tegen Goes. Na een 2-0 achterstand kwamen zij goed terug en vlak voor tijd scoorde JA de winnende 4-3. MD1 deed het met een 0-0 gelijkspel goed tegen Prinsenbeek. JB1 wist met 3-0 van Walcheren te winnen en MA1 versloeg Push met 4-1.

MC2 kon een 2-0 voorsprong tegen Pelikaan helaas niet vasthouden en verloor met 4-3. Zondag zorgde de Veteranen voor een grote verrassing door koploper Hilvarenbeek op een gelijkspel te houden. Het technisch en tactisch veel betere team van de gasten verslikte zich in een fanatiek strijdend Oudenbosch. Na een voorsprong van de Veteranen kwamen de gasten vlak voor rust op gelijke hoogte. Na rust veel kansen voor Hilvarenbeek maar keeper Tom was niet te passeren en de spaarzame uitvallen van de Veteranen leverden niets op. Een spannende wedstrijd waarbij af en toe wat fysieke duels te zien waren. De Veterinnen hebben het moeilijk in de hogere klasse, zij verloren met 6-0 van Breda. Waar bij de tegenstander alles lukt gaat het bij onze dames vaak net mis. Programma 14 maart thuis 14.00 Veterinnen-Drunen Zaterdag 16 maart thuis 9.30 MD1-Zwart Wit 11.00 J8E1-Pelikaan 11.00 M8E2-Rapide 12.30 MB1-Liberty 14.00 JB1-Etten Leur 15.45 JA1-Breda Uit 9.00 Zevenbergen-MF1 11.45 Prinsenbeek-MC2 12.00 Mistral-JC1 15.45 Goes-MC1 nnb HSD-M8E1 Zondag 17 maart 14.30 Pelikaan C-Veteranen nnb Rapide 2-Heren 1


Nu extra VRIENS VOORRAAD VOORDEEL! HOGE KORTINGEN op veel voorraadmodellen! Onderhoud - Reparatie - APK Keuringen en Airco Service aan alle merken autoâ&#x20AC;&#x2122;s. Vervangend vervoer beschikbaar. Ook het adres voor winterbanden.

Vriens voorraad voordeel tot

Vriens voorraad voordeel ruim

â&#x201A;Ź 6.000,-

â&#x201A;Ź 3.500,-

Vriens voorraad voordeel ruim

â&#x201A;Ź 3.500,-

Luxe Corsa Anniversary Edition voor de prijs van een Berlin vanaf

De nieuwe Astra Berlin nu leverbaar vanaf

Luxe Meriva Anniversary Edition voor de prijs van een Berlin vanaf

â&#x201A;Ź 12.995,-

â&#x201A;Ź 19.495,-

â&#x201A;Ź 18.995,-

U ontvangt daarnaast gratis:

Diverse â&#x20AC;&#x153;Cosmoâ&#x20AC;? en â&#x20AC;&#x153;Sportâ&#x20AC;? modellen uit voorraad leverbaar met kortingen tot â&#x201A;Ź 6000,= ( zolang de voorraad strekt)

U ontvangt daarnaast gratis:

Lederen stuurwiel - Mistlampen Luxe dorpelstrips - Luxe bekleding

Mistlampen - Luxe dorpelstrips Luxe bekleding

Alle p prijzen j inclusief btw en exclusief afleveringskosten. g Actie aanbiedingen g niet in combinatie met andere acties

Kijk voor al onze overige aanbiedingen op:

www.vriensopel.nl

STERK IN ELK MERK

Service van koplamp tot trekhaak Kijk voor al onze occasions op: www.asvoautobedrijf.nl Verkoop van lease auto's, vraag vrijblijvende offerte Onderhoud van leaseautoâ&#x20AC;&#x2122;s voor diverse maatschappijen De voordelen voor u: *dicht bij huis *korte wachttijden

* Arbeidsrecht * Bestuursrecht * Strafrecht * Echtscheiding * Burenrecht * Bouwrecht

* Huurrecht * Incasso * Contracten * Jeugdrecht * Algemene Voorwaarden

GRATIS JURIDISCH ADVIES Car Service

%RVVFKHQGLMN Oudenbosch WHO

Op ons spreekuur iedere dinsdag van 16.00-17.30u. U kunt uiteraard ook bellen voor een afspraak. Brugstraat 41 Roosendaal 0165-391007 www.STRAkadvocaten.nl

www.asvoautobedrijf.nl

E IKT

U

BR

GE

AU

UD

HO

R DE

ON

K AP

E-mail: rob@bransautos.nl

B

E

EK

EN

D AN

R KB

HO

SC

RS

N

E AT

L UIT

N

ME

M RE

RS

HE

E AD

L TE

H

SC

DENK AAN UW WINTERBANDEN

WEEKAANBIEDINGEN -AANDAG $INSDAG 7OENSDAG $ONDERDAG

Worstenbrood â&#x201A;Ź 1,00 Appelflap â&#x201A;Ź 1,00 Rozijnenbollen VOORâ&#x201A;Ź 1,00 Eierkoeken VOORâ&#x201A;Ź 1,00

BROODJE VAN DE MAAND

Autoschade Testers 0165-313104

- Schadeherstel van alle merken autoâ&#x20AC;&#x2122;s - Accuâ&#x20AC;&#x2122;s - Banden - Uitlaten - APK - Kleine onderhoudsbeurten - Grote onderhoudsbeurten

dering! GĂŠĂŠn uitzon REEN VOOR IEDE

ORDELIG!

VO

Standdaarbuitensedijk 5a Oudenbosch (verlengde van het West-Vaardeke)

AndrĂŠ van Beek AUTOMONTAGEBEDRIJF

Klokkenmakerij

JOKO

Â&#x2021;6ORRSORRSVFKDGHDXWRÂśV PRWRUVWHNRRSJHYUDDJG Â&#x2021;$OOHJHEUXLNWHRQGHUGHOHQ RQOLQH Â&#x2021;9ULMZDULQJELMRSKDOHQ Â&#x2021;5HSDUDWLHHQRQGHUKRXG Lid ARN-Stiba-RDW 0DDOEHUJHQVWUD:HUQKRXW 7HO LQIR#MRNR]XQGHUWQO ZZZMRNR]XQGHUWQO

Liv CHOLESTEROLVERLAGEND GRAM â&#x201A;Ź 1,50 Tevens kunt u sparen voor GRATIS artikelen (zie info in winkel)

VRIJDAG - ZATERDAG

Saucijzenbroodje

20 â&#x201A;Ź ,

1

VOOR PASEN chocolade hazen en mandjes

GEVRAAGD Tevens uw adres voor gebruikte auto-onderdelen.

Telefoon 0165 - 341913 Autodemontagebedrijf Franken Heimolendreef 36a - Rucphen

.RUWH%XQGHUÂ&#x2021;+RHYHQ

Tel. 0165-505995

HUGO vraagt v.a. â&#x20AC;&#x2122;98

Uw auto/bus verkopen?

06 van - 08.00 122tot 22.00 58 uur443

Correcte afhandeling RDW erkend

Bel 06-10401169

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

APK keuringen Â&#x2021; Nieuwe en jong gebruikte autoâ&#x20AC;&#x2122;s Â&#x2021;%DQGHQXLWODWHQWUHNKDNHQ

â&#x20AC;&#x2122;S TO

www.wijnandvdberg.nl

autoâ&#x20AC;&#x2122;s + bussen + jeeps contant bet. + RDW-vrijwaring!

i l l Minervum i 7001A, Breda d - ((076)) 5877 950 www.vriensopel.nl Ecustraat 25, Etten-Leur - (076) 5020 652

Tel. 0165-318033 / 06-29563929

Kijk voor onze occasions op:

Vakkundige restauratie: Â&#x2021;DQWLHNHXXUZHUNHQ Â&#x2021;PRGHUQHXXUZHUNHQ Â&#x2021;ZLM]HUSODWHQ :LOJHQVWUDDW2XGHQERVFK 7HO ZZZNORNNHQPDNHULMGHWLMGQO

3T*ANSTRAATs(OEVENs /UDE"REDASEWEGs%TTEN ,EURs 


SPORT

SC Gastel

VV DEVO 1 wint ruim BOSSCHENHOOFD - Op een koude zondag 10 maart ging voetbalvereniging DEVO terug in te tijd van de jaren â&#x20AC;&#x2DC;60. DEVO 1 ging op bezoek bij SC Welberg. Daar moesten ze op de huidige accommodatie omkleden en daarna zoâ&#x20AC;&#x2122;n 500 meter lopen naar het nieuwe terrein om daar de wedstrijd te gaan spelen. I n de rust werden ze ontvangen in een oude schaftkeet. Na de wandeling van 500 meter was het tijd om te beginnen aan de wedstrijd. De wedstrijd stond o.l.v. dhr. Stap uit Den Bosch, die een hele goede wedstrijd ďŹ&#x201A;oot. Na 8 minuten spelen kwam DEVO 1 verdiend op een 0-1 voorsprong uit een prachtige pass van Ruud Koevoets op Patrick Koevoets. D ie zag op zijn beurt Mark Schoonen vrij voor het doel komen en die rondde beheerst af: 0-1. DEVO was in de 1e helft de betere ploeg en S.C. Welberg kwam totaal niet aan voetballen toe. Na 35 minuten spelen stond het inmiddels al 0-3 voor DEVO, dankzij 2 doelpunten van club topscoorder Antony van Pinxteren. Pas na de 0-3 moest keeper Gert-Jan in actie komen en redde prima.

Na 45 minuten gingen ze rusten met een verdiende voorsprong van 0-3. Nadat men in de schaftkeet gerust had, begonnen ze aan de 2e helft. SC Welberg mocht de aftrap verrichten en kwamen meteen met een aanval. Maar weer stond de verdediging goed op te letten en zorgde gelijk voor een snelle counter via Patrick Koevoets, die met een mooi schot van zoâ&#x20AC;&#x2122;n 20 meter voor het doel verwoestend uithaalde. De keeper van SC Welberg was kansloos: 0-4. Daarna zakte het een beetje in bij DEVO en kwam SC Welberg meer aan voetballen toe, maar was het in enkele fases erg slordig in balbezit. In de 80e minuut maakte Stefan Jonk namens Welberg er 1-4 van. Dit leek eigenlijk ook de eindstand te worden, maar ineens dook Jordi Braspenning vanaf rechts op en zorgde dat DEVO met een verdiende 1-5 richting Bosschenhoofd ging. Zondag 17 maart uit naar Val Aan 1, aanvang 14.30 uur. Uitslag zaterdag 9 maart DEVO B1-MOCâ&#x20AC;&#x2122;17 B3 4-2 DEVO MB1-Gr. WII VAC MB1 7-1 DEVO C1-TPO C1 0-2 Seolto D2-DEVO D2 14-4

Weer persoonlijke records Halderbergse zwemmers HALDERBERGE - De Limburgse zwemvereniging uit Helden houdt 2 keer per jaar een wedstrijd in het Pieter van de Hoogenband zwemstadion in Eindhoven. Op 3 maart was de wedstrijd in het 50m bad. Met 1200 starts was het een zeer grote wedstrijd die ook erg lang duurde maar voor de Hieronymuszwemmers loonde het wachten wel. De 17 zwemmers van de zwemvereniging verbeterde bijna allemaal een of meerdere persoonlijke records en konden daarmee tevreden terugkijken op een lange zondagmiddag. Emiel van Avezaath uit Hoeven kwam aan de start op de 100m rugslag en 100m schoolslag. Bas de Bruijn uit Oud Gastel zwom 100m

schoolslag en 50m vrije slag. Op de schoolslag verbeterde hij zowel na 50m als aan het einde zijn persoonlijke record en werd hij derde. Op de vrije slag verbeterde hij zijn persoonlijke record ook met een aantal 10-den. Coen de Bruin zwom dezelfde afstanden als zijn broer. Hij werd 2de op de 100m schoolslag en 4de op de vrije slag. Gezien de sterke deelnemersveld zeer goede prestaties. Maartje Tak, ook uit Oud Gastel zwom op de 400m vrije slag een persoonlijk record. Ze kwam daarnaast ook voor het eerst aan de start op de 200m schoolslag en zwom daar een keurige tijd. Ze tikte aan in 3:28.00 Voor de complete uitslag en meer informatie zie: www.zpv-hieronymus.com

VV de Schutters Programma jeugd Zaterdag 16 maart De Schutters F1-DOSKO F2 09.00u De Schutters MP1-Rood Wit MP3 11.00u Uitslagen senioren Zondag 10 maart Cluzona 4-De Schutters 2 3-2

HSCâ&#x20AC;&#x2122;28 4-De Schutters 3 2-1 Programma senioren Zondag 17 maart Hoeven 1-De Schutters 1 14.30u Hoeven 3-De Schutters 2 10.00u Victoriaâ&#x20AC;&#x2122;03 6-De Schutters 3 09.45u

Derde wedstrijd vierkamp

Alphababbel OUDENBOSCH - 23 februari werd in Wernhout de derde wedstrijd geturnd in de turnvierkamp tussen Alpha, Fier, De Zwaluwen en Olympia. De wedstrijd verliep vlot en had uiteindelijk als uitslag, dat bij de aspiranten het team van de Alphameisjes derde werd. De beste score van de hele groep deelneemsters voor die categorie werd behaald door Tessa van Egeraat. Binnen het team van Alpha werden Lisanne tweede en Zoe derde. In de stand van de competitie veranderde niets en bleef Alpha derde. Bij de junioren waarbij Alpha een combinatie met Olympia vormt werd eveneens een derde plaats behaald. Dat was beneden de verwachting. Roos Jansen scoorde daar binnen het team een derde plek. In de stand van de competitie deelt Alpha/Olympia nu de eerste plaats met Olympia. Beide teams hebben nu 9 punten. De laatste wedstrijd is in Breda op 6 april. Turnmarathon De turnmarathon is dit jaar op 25 mei, dan

gaan we weer van 8 tot 8 sporten in de Alphazaal. Het is elk jaar weer een feestelijke dag waaraan veel jeugdleden meedoen. Binnenkort komen via de trainingen verdere berichten maar je kunt de datum alvast invullen. De clubkampioenschappen zijn dit jaar op 9 juni. Nederland Doet Op 16 maart doet Alpha mee aan Nederland Doet. Een aantal vrijwilligers gaat dan aan het werk in de zaal om de deuren en deurstijlen een verfje te geven en wat licht onderhoud aan de vloer in de zaal te doen. Het karwei is inmiddels door het Oranjefonds aanvaard en de erbij horende subsidie is beschikbaar gesteld. Negen leden van de gemeenteraad van Halderberge (waaronder de burgemeester en een wethouder) zullen deelnemen. Van 9 tot 13.00 uur zullen zij actief zijn met verf en kwast. Alpha Meer informatie over Alpha: Alpha-Oudenbosch.com of 0165-313317. Voor fotoâ&#x20AC;&#x2122;s moet je op Alpha hyves zijn.

NVS E1-DEVO E1 4-2 DEVO F1-Fc Bergen F1 3-1 DEVO MP1-Seolto MP2 1-27 Zondag 10 maart SC Welberg 1-DEVO 1 1-5 DEVO 2-SC Kruisland 3 3-3 DEVO 3-Nieuw-Borgvliet 3 8-1 Dc Moerstraten 3-DEVO 4 4-1 DEVO Da1-DOSKO Da1 3-2 DEVO Da2-Internos Da1 1-2 Programma zaterdag 16 maart DEVO B1-Schijf B1 14.15 DEVO MB1-Sc â&#x20AC;&#x2DC;t Zand MB1 14.30 DEVO C1-Oudemolen/Chrislandia C1 11.30 Roosendaal D5-DEVO D1 11.30 DEVO D2-MOCâ&#x20AC;&#x2122;17 D8 08.45 DEVO E1-VVCâ&#x20AC;&#x2122;68 E1 09.30 NSV E1-DEVO E2 10.00 NETO F1-DEVO F1 0845 Zwaluwe MP2-DEVO MP2 10:30 Zondag 17 maart Val Aan 1-DEVO 1 14.30 DEVO 2-SVC 4 13.30 DEVO 3-VVR 7 10.00 ODIO 4-DEVO 4 09.45 Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 6-DEVO 5 10.00 DEVO Da1-Madese Boys Da1 10.00 DEVO Da2-Val Aan Da1 14.30

Zwakkere verkeersdeelnemers Artikel 185 Wegenverkeerswet (WVW) komt om de hoek kijken wanneer er een aanrijding heeft plaatsgevonden tussen een motorrijtuig en een â&#x20AC;&#x153;zwakkere verkeersdeelnemerâ&#x20AC;?. ZwakSigrid Vos-Koekkoek kere verkeerssv@ak-advocaten.eu d e e l n e m e r s Sectie: Ledselschaderecht zijn voetganJHUV HQ Ă&#x20AC;HWsers. Zwakkere verkeersdeelnemers genieten extra bescherming. Dit houdt in dat de aansprakelijkheid in beginsel rust op het motorrijtuig. Voorbeeld: er vindt een ongeval SODDWV WXVVHQ HHQ DXWR HQ HHQ Ă&#x20AC;HWVHU 'H Ă&#x20AC;HWVHU UHHG GRRU KHW URGH YHUNHHUVOLFKW 'H Ă&#x20AC;HWVHU KHHIW DOV gevolg van het ongeval letsel opgelopen. Een automobilist is in principe altijd aansprakelijk voor de schade van de Ă&#x20AC;HWVHU'LWLVDOOHHQDQGHUVLQGLHQHU sprake is van overmacht van de automobilist. Overmacht wordt aangenomen, als de automobilist geen enkel verwijt gemaakt kan worden. Ook moet de IRXWYDQGHĂ&#x20AC;HWVHU]RRQZDDUVFKLMQlijk zijn dat de automobilist daarmee geen rekening kon en hoefde te houden. Er is in de praktijk vrijwel nooit sprake van overmacht. Een eventuele schulddeling is dan nog wel mogelijk als er sprake is van eigen schuld YDQ GH Ă&#x20AC;HWVHU 2RN DOV HU VSUDNH LV YDQHLJHQVFKXOGELMGHĂ&#x20AC;HWVHUNULMJW deze tenminste 50% van de schade vergoed tenzij het verkeersgedrag als opzet of als aan opzet grenzende roekeloosheid moet worden beschouwd. De leeftijd van de zwakkere verkeersdeelnemer speelt eveneens HHQURO:DQQHHUGHĂ&#x20AC;HWVHUHHQNLQG betreft dat de leeftijd van 14 jaar nog niet heeft bereikt, zal de schade volledig moeten worden vergoed. Dit is alleen anders indien opzet, of met daaraan grenzende roekeloosKHLGYDQGHĂ&#x20AC;HWVHUNDQZRUGHQEHwezen. Conclusie: het gebruik van motorrijtuigen in het verkeer brengt risicoâ&#x20AC;&#x2122;s met zich mee. Die risicoâ&#x20AC;&#x2122;s vormen vooral een bedreiging voor de zwakkere verkeersdeelnemers. Om die te beschermen is er een artikel in de wet opgenomen: artikel 185 WVW.

Tijd voor

Asselbergs & Klinkhamer Advocaten www.ak-advocaten.eu

PAGINA 24

076-502 20 80

Programma zaterdag 16 maart SC Gastel A1-RCS A1 av.14.30 Halsteren A3-SC Gastel A2 av.15.00 Steenbergen B1-SC Gastel B1 av.15.00 Terheijden B2-SC Gastel B2 av.12.30 Wernhout MB1-SC Gastel MB1 av.12.30 SC Gastel C1-Virtus C1 av.12.30 DSE C3-SC Gastel C2 av.12.15 Rimboe MC1-SC Gastel MC1 av.14.30 Hoeven D1-SC Gastel D1 av.11.15 Internos D6-SC Gastel D2 av.10.00 DSE MD1-SC Gastel MD1 av.10.30 Klundert E1-SC Gastel E1 av.09.00 Internos E4-SC Gastel E2 av.08.45 SC Gastel E3-De Fendert E3 av.09.00 SC Gastel E4-Klundert E4 av.10.30 SC Gastel F1-Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 F1 av.09.00 SJO Prinsenland F2-SC Gastel F2 av.09.00 Roosendaal F9-SC Gastel F3 av.09.00 SC Gastel F4-De Fendert F3 av.09.00 SC Gastel F5-Cluzona F5 av.10.30 Zondag 17 maart SC Gastel 1-Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 1 av.14.30 Zeelandia Middelb. 2-SC Gastel 2 av.11.30 SC Gastel 3-Internos 4 av.12.00 SC Gastel 4-Alliance 3 av.10.00 Wernhout 3-SC Gastel 6 av.09.45

SC Gastel 7-BSC 10 av.12.00 NSV 6-SC Gastel 8 av.12.00 Uitslagen zaterdag 9 maart SC Gastel A1-SSVâ&#x20AC;&#x2122;65 A1 2-1 Virtus A2-SC Gastel A2 3-6 Victoriaâ&#x20AC;&#x2122;03 B1-SC Gastel B1 5-0 SC Gastel B2-Roosendaal B5 5-2 Sprundel C1-SC Gastel C1 1-4 DHV D2G-SC Gastel D2 0-3 DSE E1-SC Gastel E1 1-0 Roosendaal E4-SC Gastel E2 4-3 Steenbergen E3-SC Gastel E3 3-2 SC Gastel E4-Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 E7 1-2 Alliance F1-SC Gastel F1 3-1 SC Gastel F2-Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 F3 1-3 MOCâ&#x20AC;&#x2122;17 F12-SC Gastel F3 1-5 BSC F3-SC Gastel F4 8-2 SC Gastel F5-Roosendaal F12 11-2 Zondag 10 maart SC Gastel 1-Virtus 1 0-4 HVVâ&#x20AC;&#x2122;24 2-SC Gastel 2 8-1 SC Gastel 3-DOSKO 3 5-0 SC Gastel 4-Virtus 4 11-3 Victoriaâ&#x20AC;&#x2122;03 6-SC Gastel 6 3-2 SC Gastel 7-DIVO 2 2-1 MOCâ&#x20AC;&#x2122;17 8-SC Gastel 8 4-6

Biljarten Regio Competitie HALDERBERGE - Biljarten Regio Competitie 2012-2013, na ronde 9. A-Teams: 1. Hoeven 1 403,411 9, 2. Welberg 2 376,679 9, 3. Oud Gastel 1 371,600 9, 4. Keijenburg-1 368,300 9, 5. Steenbergen 2 366,406 9, 6. de Heen 1 363,599 9, 7. Welberg 3 360,639 9, 8. Halsteren 1 349,732 9, 9. Vossemeer 1 347,870 9, 10. Halsteren 3 341,854 9, 11. Lepelstraat 1 339,151 9, 12. Halsteren 5 337,306 8, 13. Welberg 1 325,351 8, 14. Halsteren 2 323,369 8, 15. Halsteren 4 321,080 8, 16. Oud Gastel 2 316,519 9, 17. S.B. Ponderosa 1 314,260 8, 18. Lepelstraat 2 295,578 8, 19. S.B. Ponderosa 2 286,179 8, 20. Steenbergen 1 281,429 8.

B-Teams: 1. de Hofstee 1 392,815 9, 2. Halsteren 8 373,923 9, 3. Oud Gastel 3 372,543 9, 4. Stampersgat 2 368,156 9, 5. Oud Gastel 5 361,542 9, 6. Welberg 5 361,032 9, 7. Halsteren 9 347,916 9, 8. Halsteren 6 347,235 9, 9. de Heen 2 347,033 9, 10. Welberg 4 342,474 9, 11. Halsteren 7 339,451 9, 12. de Duiventoren 1 336,059 9, 13. Oud Gastel 4 321,921 8, 14. S.B.Ponderosa 3 318,175 8, 15. de Heen 3 315,501 8, 16. Steenbergen 3 313,710 8, 17. de Duiventoren 2 309,577 8, 18. Halsteren 10 299,870 8, 19. Steenbergen 4 292,721 8, 2. 0Steenbergen 5 283,809 8. Wedstrijdleiders: Henk Vrijhoef en Dinnus Frijters.

StreekZwemClub Daphnia OUDENBOSCH - Zaterdag 2 maart was er weer een drukbezochte trainingswedstrijd in de Baarlebossche te Oudenbosch. Iedereen zwom zeer fanatiek om een goede tijd neer te zetten en zo in aanmerking te komen voor het brevetzwemmen. Ook onze leden en medewerkers van de reddingsbrigade zijn super gemotiveerd om hun theorie- en praktijkexamen te gaan halen. Onze trimzwemmers werken met veel gezelligheid aan hun conditie. De veteranen zwemmen met een ďŹ&#x201A;inke dosis humor en gezelligheid hun baantjes. Vierde Verenigingswedstrijd Zondag 10 maart was al weer de vierde verenigingswedstrijd in zwembad de Schelp te Bergen op Zoom. Wij waren met 14 zwemmers uit o.a. Halderberge en Roosendaal. Jan Douwe Postmus uit Oud Gastel zwom de grootste verbetering van de persoonlijke tijden van al onze zwemmers. Hij zwom ruim 15 seconden van zijn tijd van de vrije slag. Deze wedstrijd stond onder ploegleiding van Toos Koeken. De meisjes junioren 1 beten de spits af met een 100 meter vrije slag. Denise Sloekers, Esmee Hereijgers, Femke Buijs en Mieke Sep lieten de volgende tijden noteren: 1:32.87, 1:45.11, 1:55.05 en 1:59.47. Daarna was het de beurt aan Jan Douwe voor zijn 100 meter vrije slag. Wat knap hij zwom 1:42.64 (bijna 16 seconden van zijn oude tijd). Toen waren de meisjes junioren 3 aan de beurt voor hun eerste afstand de 50 meter rugslag. Amber Verhagen en Tinisha Cremers hadden de volgende tijden: 46.13 en 54.45. Vervolgens ging Sander Bol het bad in voor zijn 50 meter schoolslag. Hij zwom een tijd van 46.54. Bij de meisjes jeugd 2 zwom Kim van Rossum een 50 meter schoolslag in een tijd van 50.68. Julian Verschuren en Bram Kuijpers mochten voor de jongens junioren 4 het water in voor ook hun 50 meter

schoolslag. Zij liet de volgende tijden klokken: 44.15 en 44.33. Eindelijk startten de heren senioren met hun eerste afstand de 100 meter vlinderslag. Bas Nijssen, Benny Onrust en Tijmen Ros zwommen 1:23.11, 1:30.66 en 1:43.00. Vervolgens mocht Denise het water in voor haar 100 meter schoolslag. Zij zwom een tijd van 1:41.36 en liet de concurrenten van SBC2000 uit Breda en De Krabben uit Bergen op Zoom 5 seconden achter zich. Jan Douwe ging ook voor zijn 100 meter schoolslag. Ook nu zwom hij bijna 15 seconden van zijn tijd af en liet 2:15.41 klokken. De meisjes Amber en Tinisha zwommen hun 100 meter wisselslag in een tijd van 1:43.00 en 1:58.96. Vervolgens ging Sander het water in voor zijn 100 meter wisselslag. Hij zwom een tijd van 1:43.13. Nu mogen Kim, Bram en Julian aan de start verschijnen voor de 200 meter vrije slag. Als eerste zette Kim een tijd weg van 3:45.83. Vervolgens Bram en Julian met 2:48.45 en 3:14.14. In programma 39 waren de heren Benny, Bas en Tijmen nog een keer aan de beurt. Zij zwommen de 50 meter rugslag. De stopwatches klokten de volgende tijden 38.62, 39.39 en 46.02. Als laatste was er een meisjes junioren estafette van de 50 meter wisselslag. Mieke, Denise, Amber en Tinisha werden 3de met een tijd van 3:33.49. De zwemmers en begeleiders keerden tevreden naar huis. Activiteitenkalender Woensdag 13 maart 16.45u: Brevetzwemmen te Oudenbosch; Woensdag 20 maart 16.30u: Euraudax Regelmatigheidszwemmen te Oudenbosch; Maandag 25 maart 20.00u: Algemene Leden-jaarvergadering te Hoeven. Kijk op onze site www.daphnia.nl voor meer info of bel met ons secretariaat, MariĂŤtte Penning 0165-312488 of met onze zwemcommissie voorzitster Gerda Mouwen, 0165-314375.


0 # $$ 123 45

 %  &

'#  ( )*+,-.&*&/+ 

    

       !" # $$ # # $$

     

GEVRAAGD; DIRECTEUR/SCHADEMANAGER AUTOSCHADE HERSTELBEDRIJF Woonachtig in midden-brabant

INLOOPSPREEKUUR: Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uur Pasteurlaan 1 Bergen op Zoom

- Aantoonbare kennis - teamleader - bedrijfseconomische kennis - Innovatieve marketing manager en sterke onderhandelaar

(nabij Lievensberg Ziekenhuis)

- Goede communicatieve vaardigheden op alle niveaus

OF MAAK TELEFONISCH EEN AFSPRAAK: 0164-266600

- Auto schade specialist - Hands-on, doener die dicht bij personeel staat

5PLK 

 

GRATIS JURIDISCH ADVIES

e-mail : info@dirxml.nl (directeur)

VITAK Advocaten UW BESTE (HAZEL)ZET Als ondernemer moet u erop kunnen vertrouwen dat uw ďŹ scale en administratieve zaken goed geregeld zijn. U kunt zich dan concentreren op uw eigen activiteiten.

U kunt bij ons terecht voor o.a.: - (loon)administratie - jaarrekeningen - belastingaangiften (ook particulieren) - ďŹ scaal advies - begeleiding of verzorging van de administratie BEL OF MAIL ONS VOOR VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OF EEN AFSPRAAK!

HAZELZET ADMINISTRATIE SERVICE Gitaarlessen Gegeven door gediplomeerd docent

Klassiek solo en basgitaar in div stijlen.

Toon v/d Maagdenberg toongitaar@gmail.com Tel. 076-5032876

Engelseweg 11 4756 SE Kruisland Tel. 0167-533360 hazelzet@home.nl

CURSUS HAARKNIPPEN start april in Uw regio!

Tel: 015-3618033 www.SELFLINE.nl

WIJNCURSUS De cursus voor beginners duurt vier lessen, waarin de praktische en theoretische kennis wordt gedoceerd. Per avond worden minimaal 15 wijnen geproefd en beoordeeld. De cursus wordt gegeven in de authentieke wijnkelder van 20.00 tot 23.00 uur en de kosten bedragen â&#x201A;Ź 125,00. Cursus: dinsdag 2, 9, 16 en 23 april a.s. Cursus: woensdag 3, 10, 17 en 24 april a.s. Op verzoek zenden wij u de nodige informatie.

KELDERRESTANTEN Jaarlijks verkopen wij in het begin van het nieuwe jaar kelderrestanten tegen zeer aantrekkelijke prijzen, met kortingen van 20 tot 35%. Hierbij geldt OP=OP en wie het eerst komt heeft de beste keus. Op verzoek zenden wij u het boekje met de kelderrestanten.

WIJNHANDEL Fa. F.J. van Spaandonk & Zoon BV Ste Bernaertsstraat 27 â&#x20AC;&#x201C; 4731 GN Oudenbosch Tel: 0165 - 312774 â&#x20AC;&#x201C; Fax: 0165 - 321782 E-mail: vanspaandonk.wijn@planet.nl WWW.HOBBYKAS.NL

â&#x20AC;&#x2DC;Ga mee als vakantievrijwilliger!â&#x20AC;&#x2122; gratis advertentie

- opleidingen tot NMI registermediator - in-company trainingen - zakelijke en particuliere mediations

ERKEND MEDIATOR WORDEN? Het Mediation Educatie Centrum (NMI erkend) leidt op voor het examen tot NMI registermediator. Meld u aan voor een gratis informatiebijeenkomst via onze website of bel 015 - 36 112 36. Volgende informatiebijeenkomsten (start 19.30 uur): Woe 17 april, Hotel Trivium Etten-Leur Do 18 april, WestCord Hotel Delft (naast IKEA) Tel: 015 â&#x20AC;&#x201C; 36 112 36

info@mediationeducatie.nl

Budget kas

â&#x201A;Ź 350,-

Alu-pro kas

v.a. â&#x201A;Ź 925,-

Combi-pro kas

v.a. â&#x201A;Ź 950,-

â&#x20AC;&#x2DC;Hoi ik ben Geert en ik ga al jaren mee met de vakantiereizen van het Nationaal Epilepsie Fonds. Deze vakanties zijn speciaal voor mensen met epilepsie die niet zelfstandig op reis kunnen. Vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar! Ga jij een week met ons mee?â&#x20AC;&#x2122;

Victoriaanse kas v.a. â&#x201A;Ź1400,Bel voor onze folder/prijslijst

Meer informatie? Kijk op www.epilepsiefonds.nl of bel 030 63 440 63.

Showterrein met 36 kassen

EMBREGTS KASSEN

www.mediationeducatie.nl

Gors 70 Hoeven 0165-502506

Geert, deelnemer vakantiereizen Postbus 270 - 3990 GB HOUTEN - giro 222111 - www.epilepsiefonds.nl

Uw goud is geld waard! goudinkoopbus.nl

GOUD INKOOP BUS

Direct contant uitbetaald tegen de beste prijs brengen Kom ook een bezoek s! aan de goudinkoopbu

Inruil van goud en zilver, gouden en zilveren munten, gouden horloges, gouden tanden, zilverbestek e.d. (legitimatie verplicht)

Nu bij u in de buurt!

g da ns di

19

DE GOUDINKOOPBUS: maart

10.00-17.00 uur

Julianalaan Op de weekmarkt bij supermarkt EmtĂŠ 2x per maand in

OUDENBOSCH

Al 70 jaar vertrouwd met goud Discrete ruimte voor de taxatie van uw goud Vrijblijvende en deskundige taxatie door onze goudsmid Directe contante betaling of indien gewenst per bank Wij staan inmiddels in 10 steden in Nederland De goudinkoopbus is eigendom van â&#x20AC;&#x153;Van Moorsel Juweliersâ&#x20AC;?gevestigd in Oud-Beijerland. Door de jarenlange ervaring in onze juwelierszaak weten we waar het om gaat in de goudbranche. U krijgt een vrijblijvende vakkundige taxatie en de beste prijs. Met de hoge goudprijs is het juist nu interessant om uw goud te verkopen,

Maar dan wel aan een vertrouwd adres. En dat is de goudinkoopbus.

VAN MOORSEL JUWELIER

GOUDSMID

www.goudinkoopbus.nl


Jaarlijkse Stille Omgang OUDENBOSCH - In de nacht van 16 op 17 maart vindt in Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang plaats. Deze traditie, een eigentijdse vorm van de vroegere Middeleeuwse mirakelprocessie, bestaat reeds 132 jaar. De processie is midden veertiende eeuw ontstaan als gevolg van de geschiedenis van een zieke man die in de Kalverstraat woonde. Nadat deze zieke de hostie (het Heilig Brood) had ontvangen, werd hij onwel. De zieke man kon de hostie niet binnen houden. Het braaksel kwam in het haardvuur terecht met het wonderbaarlijke gevolg dat de hostie de volgende ochtend onge-

schonden in de as van deze haard werd aangetroffen. De hostie werd door de verzorgsters van de zieke in een kist opgeborgen en de plaatselijke pastoor werd geroepen. Dit gebeurde tot drie keer toe. De laatste keer werd de hostie in een officiële processie naar de parochiekerk overgebracht, de huidige Oude Kerk. Dit wonder heeft bekendheid gekregen onder de naam Mirakel van Amsterdam. (1345). Sinds 1881 gedenkt de Stille Omgang in het centrum van de stad Amsterdam dit Mirakel in stilte en duisternis door een ambachtelijke pelgrimage langs de route van 1345 en door eucharistievie-

ringen voor de Omgang. Uniek aan deze pelgrimstocht die door het centrum van de stad trekt, zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden christenen. Vanuit deze regio vertrekt er ook een bus richting Amsterdam. Wie hier aan deel wil nemen vindt in iedere parochie een uitnodiging met informatie en telefoonnummers. Ook kunt u contact opnemen met Raymond Kessel: diannekessel@kpnplanet.nl De opstapplaatsen voor deze regio zijn Roosendaal, Oudenbosch, Etten-Leur, Breda, Keizersveer.

Groenhuysen doet mee met Open Dag Zorg en Welzijn HALDERBERGE - Groenhuysen, altijd dichtbij. Dat is het thema dat bij Groenhuysen centraal staat tijdens de landelijke Open Dag van Zorg en Welzijn op zaterdag 16 maart. In de gemeente Roosendaal, Halderberge en Rucphen verwelkomen acht locaties bezoekers met een speciaal programma. Wilt u een indruk krijgen van het wonen, welzijn en zorg in een centrum voor Wonen & Zorg, meer informatie over wat onze thuiszorg u kan bieden of juist meer informatie over werken bij Groenhuysen? In de gemeente Roosendaal doen de centra voor Wonen & Zorg De Wildenborch, Heerma State, Leonardushof en Regionaal Behandelcentrum Wiekendael mee met de open dag. Kijk op www.groenhuysen.nl/opendag voor meer informatie over de openingstijden en het programma. Op 16 maart, maar ook op andere dagen, bent u van harte welkom.

KERKELIJK NIEUWS H.LAURENTIUS OUD GASTEL Pastoor Maickel Prasing, 0165-330502, buzzernummer 06-65426689. Parochie-secretariaat Korte Dreef 4, 4751 HZ Oud Gastel, tel/fax 0165-511286. Geopend geopend ma-di-vr van 10-12u. Vieringen: H. Laurentius, Kerkstraat, zondag om 09.30 uur. Elke tweede zaterdag van de maand om 19.00 uur een viering door parochianen. Ziekenbezoek: Bent u thuis langdurig ziek of ligt u in het ziekenhuis en wilt u graag bezoek van pastoor Maickel Prasing dan kunt u dit melden op tel. 330502. Zondag 17 maart 9.30u Kerk. Eucharistieviering met palmpasenoptocht en palmwijding. Intenties: overl. ouders Jos Bastiaansen en Dina Graste; Maria v. Bavel e.v. Cornelis Goorden en overl. familie; Sjaak Clarijs; Corina v. Gastel e.v. Corné Bastiaansen, mama van Conny en Tom; Piet v. Gastel e.v. Corry Hack v.w. zijn verj. Matthijs Gebraad v.w. zijn verj.; Corry Kavelaars e.v. Jan Hurxkens; Bert Kempenaars v.w. zijn verj.; overl. ouders Wilhelmus Peeters en Adriana Meesters; Mirjam Ramackers e.v. Werner Rampaart; overl. ouders Bertus v.d. Vorst en Jo v. Oosterhout; Cornelis Willemse e.v. Maria Beenhackers. PAROCHIE H.HART VAN JEZUS BOSSCHENHOOFD Pastorie: Pagnevaartdreef 1, 4744 RE Bosschenhoofd, 0165-312747. Pastoor M. Prasing is bereikbaar via de pastorie van de basiliekparochie te Oudenbosch; t. 330502. Vrijdag 15 maart 10.00u Feest van de H. Clemens Maria Hofbauer. Eucharistieviering. Voorgangers: Pastoor M. Prasing, em. pastoor H.Pitt en diaken Fr. v. Gerven. Intenties: Bart Nouws; Corry Snijders-Suijkerbuijk; t.e.v. de H. Clemens uit dankbaarheid; Rinus Wagemakers en zoon Renè; t.e.v. de H. Clemens en O.L.Vrouw. 14.30u: H. Lof met uitstelling van het H. Sacrament. Voorgangers: Pastoor M. Prasing en em. pastoor H. Pitt. Zaterdag 16 maart 17.00u Eucharistieviering. Voorganger: pastoor M. Prasing. 5e Zondag van de veertigdagentijd. Intenties: overl. ouders VerhoevenRijsdijk (jgt.); Net Koevoets-Maas; Jan en Betsie Aarts-Hellemons; Toine, Peter en Anja Lazeroms; overl. ouders Kint-v.d. Muysenberg en Ingrid; Jac Roks (verj.); Ronnie Muys. Zondag 17 maart 14.30u H. Lof als afsluiting van het feest van de H. Clemens. Voorganger: em. pastoor H. Pitt. Dinsdag 19 maart 9.00u Eucharistieviering. Voorganger: em. pastoor H. Pitt. Intentie: t.e.v. de H. Jozef; Arie Huijskes. ST.JAN DE DOPER HOEVEN Pastorie: St.Janstraat 38, 0165-502336. De pastorie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.30 en 11.30u. Pastoor Maickel Prasing is bereikbaar in Oudenbosch 0165-330502. Annemiek Buys is ook via dit nummer te bereiken. Frank van Gerven is bereikbaar via 0165-312181.

Ziekenbezoek: Bent u thuis langdurig ziek of ligt u in het ziekenhuis en wilt u graag een bezoekje van een van de pastores laat het dan even weten bij de pastorie. Adreswijziging: Gaat u verhuizen of wordt u nieuwe inwoner van onze parochie, laat het dan even weten bij onze pastorie. Tweede zaterdag van de maand viering om 19.00u. Zondag is er een viering om 09.30u. Zondag 17 maart 9.30u Voorganger: diaken Frank v. Gerven. Lector: Ben v.d. Valk. Misdienaar: Alicia en Jasper. Koor: Dameskoor. Intenties: Franciscus Aarts en Arnolda Verhoeven; o.o. Aarts v. Dommelen en zoon Kees; Maria v. Herwijnen en Petrus Verhoeven; Maria de Rond w.v. Cornelis Koyen; Adrianus v. Oosterhout en Adriana v. Oosterhout v. Meel; o.o. Johannes Rijnvos en Adriana v. Loenhout; Petronella Lauwerijssen-Kas; o.o. v.d. Vorst-Schouw en overl. kinderen; Helena Bakkers e.v. Hendricus Mannien; Piet Verschuren e.v. To Verschuren-Mannien; Marinus Oomen w.v. Cornelia Nelemans; Adriana Dam. Als jaargetijde: Jacques v. Hoof en Joke Cornel. Mededeling: Maandag 18 maart worden de kerkhofwerkers weer verwacht. Afgelopen week hebben wij afscheid genomen van Corrie Hanegraaf-Bol en a.s. zaterdag nemen wij afscheid van Jac. Vermunt w.v. Jeanne Brouwers. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met het dragen van dit verlies. In onze parochiekerk is er op zaterdag 23 maart een concert van The International Clarinets dit bestaat uit klarinetstudenten van de conservatoria Gent en Leuven. Dirigent is Eddy Vanoosthuyse en soliste Mireille Augustijn. Zij spelen werken van Bach, Vivaldi, Monti en Weber. Zaterdag 23 maart om 20.15u in de parochiekerk St.Jan de Doper te Hoeven. Toegang gratis. Het West Brabants Gemengd Koor o.l.v. Christ Vergouwen en het Symfonie Orkest Jacob Obrecht o.l.v. Carlo Nabbe met solisten Corinne van Wijk sopraan, Paul den Otter en Joost van der Wulp tenor en Tom de Kort bas geven uitvoering aan het Passieconcert. Uitgevoerd wordt o.a. Die Sieben Worte Jesu am Kreuz van componist Cesar Franck voor koor, orkest en solisten. De uitvoering is op zaterdag 23 maart aanvang 20.00u in de Kapel van Saint Louis in Oudenbosch en op zondag 24 maart 15.00u in de Lourdeskerk in Bergen op Zoom. Kaarten zijn te koop aan de ingang van de kapel of bij Brood- en Banketbakkerij Hopstaken, Prof van Ginnekenstraat 8, Oudenbosch en via telefoon 06-11425671 of email: fam.alferink@xs4all.nl” PAULUS PAROCHIE OUDENBOSCH Pastoor Maickel Prasing, Markt 59, 4731 HN Oudenbosch, 0165-330502. Parochie e-mail: paulus@ipv-oudenbosch.nl. Website: www.paulus.ipv-oudenbosch.nl. Secretariaat 0165-312181, geopend op dinsdag van 10.00-12.00u en op woensdagavond aansluitend aan de viering tot 20.00u. Zaterdag 16 maart 19.00u Woord- en Communieviering. Intenties: J.

v.d. Nobelen v.w. zijn verj., Coba Broos, José Heijtveldt-Uijtdewilligen, overl. ouders Bartelen-v. Hulten. Voorganger: Diaken Frank v. Gerven & Zr. Elly v. Dijk. Lector: Vormsel Werkgroep. Koster: Johan Schijven. Koor: Chavarim. Zondag 17 maart 11.00u Woord- en Communieviering. In de dagkapel. Intenties: voor alle overledenen van onze parochie. Voorgangers: Tineke & Jos Steegmans. Koster: Ben Claassen. Woensdag 20 maart 19.00u Woord- en Communieviering. Intenties: voor alle overledenen van onze parochie Voorganger: Diaken Frank v. Gerven. Koster: Johan Schijven. Mededelingen: Tijdens de Oecumenische Viering is er tijdens de collecte een bedrag van Euro 318,50 opgehaald ten bate van Alpe D’Huzes. Thema avond H. Jozef: Op dinsdag 19 maart, het feest van de H. Jozef, bent u in de gelegenheid een bezinningsavond bij te wonen in de Pauluskerk om 20.00 uur. De avond wordt verzorgd door diaken Frank van Gerven. Thema is: ‘Jozef die ons heilig is. Een meditatie rond de figuur van Sint Jozef’. We kijken ook naar zijn naamgenoot Jozef van Egypte en, zo vlak voor de Goede Week, naar Jozef van Arimatea. Drie bijzondere mensen die de heilsgeschiedenis mee gedragen hebben en die ons vandaag kunnen inspireren. Heilige Clemens: Op vrijdag 15 maart wordt in Bosschenhoofd het feest van de Heilige Clemens gevierd. Dat zal die dag gebeuren met een eucharistieviering om 10.00 uur en een lof om 14.30 uur. Op zondag 17 maart wordt om 14.30 uur eveneens met een lof het feest afgesloten. BASILIEK VAN DE H.H. AGATHA & BARBARA Pastoor Maickel Prasing pr. Pastorie: Markt 59, 4731 HN Oudenbosch, 0165-330502, fax 0165-330514, buzzernr. 06-65426689. Diaken Fr. v. Gerven 0165-312181. Pastoraal werker A. Buijs 0165-330502. Team-assistent E. Roovers 06-16540840 buzzernr. 06-65426693. E-mail: basiliek@ ipv-oudenbosch.nl. Op werkdagen is er ‘s morgens van 9.00 tot 12.00u iemand op de pastorie om uw misintenties en boodschappen in ontvangst te nemen. U kunt verder altijd telefonisch een afspraak maken met de pastoor. Ziekenbezoek: Bent u thuis langdurig ziek of ligt u in het ziekenhuis en wilt u graag bezoek van de pastoor Prasing dan kunt u dit melden op de pastorie. Adreswijziging: Gaat u verhuizen of wilt u parochiaan van de Basiliekparochie zijn laat u dat dan even weten op de pastorie. Zondag 17 maart 11.00u Basiliek. Eucharistieviering pastoor M. Prasing en diaken Fr. v. Gerven; Kees Wagemakers e.v. Nolda de Graaf jgt. Dinsdag 19 maart 19.00u Hellemonskapel. Viering. Voor het welzijn van de parochie. Donderdag 21 maart 19.00u Hellemonskapel. Viering. Cisca den Braber. Collecte: De opbrengst van de collecte bedraagt € 249,81. Hartelijk dank. Lector: Zondag C. de Vos. PAGINA 26

Acolieten: Zondag Cor, Sebastiaan, Patrik. Koren: Zondag Basiliekkoor. Gedoopt: Zaterdag 16 maart zal Isabella Heeren worden gedoopt en op zondag 17 maart worden Joey Arnouts, Jantino Mol, Mike en Dylan Wiericx en Ties Broekhhuizen gedoopt Overleden: Zaterdag 2 maart hebben we afscheid moeten van Jopie Oomen e.v. Joop van Oosterhout. We wensen haar familie veel sterkte. Stille Omgang: Van zaterdag 16 op zondag 17 maart wordt weer de Stille Omgang gelopen in Amsterdam. Vanuit Oudenbosch kunt u vertrekken met een touringcar om om 23.00 uur de eucharistie te vieren in de Obrechtkerk en daarna de Omgang te lopen. U kunt zich opgeven bij Raymond Kessel, tel. 3183 70 of diannekessel@kpnplanet.nl en bij Corrie Antens tel. 315680 Bezinningsavond: Op dinsdag 19 maart, het feest van de H. Jozef, bent u in de gelegenheid een bezinningsavond bij te wonen in de Pauluskerk om 20.00 uur. Deze wordt verzorgd door diaken Frank v. Gerven. Thema is: Jozef die ons heilig is. Een meditatie rond de figuur van Sint Jozef. We kijken ook naar zijn naamgenoot Jozef van Egypte en, zo vlak voor de Goede Week, naar Jozef van Arimatea. Drie bijzondere mensen die de heilsgeschiedenis mee gedragen hebben en die ons vandaag kunnen inspireren. U kunt zich aanmelden tussen 9.00 en 12.00 uur op de pastorie. Per mail kan ook: jhmsteegmans@yahoo. com of cjpbogaarts@xs4all.nl Samen Leren Geloven: Dinsdag 19 maart heeft de vierde gespreksavond plaats rond het boekje van de Franciscaan Guy Dilweg: Over Liefde. Het thema is: Je broeder. U bent om 19.30 uur welkom in het klooster St. Anna. Bedevaart Hakendover: Op Tweede Paasdag, 1 april, vertrekt vanuit Oudenbosch een touringcar voor de jaarlijkse bedevaart in Hakendover. Voor informatie en opgave kunt u zich wenden tot dhr. Rinus Bouwmeester, tel. 0165-322144. Winkel en Museum: Mooie kaarsen, beelden, de boeken en postzegels “100 jaar Basiliek” enz. zijn te verkrijgen in de winkel. De winkel is iedere middag open van 13.00 tot 16.00 uur en bereikbaar via de kerk of het Doelpad. PROTESTANTSE GEMEENTE DE BAAI Protestantse Gemeente te Etten-Leur, Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur, t. 0765013794, www.protestantsettenleur.nl Volgende kerkdienst Op zondag 17 maart, de vijfde zondag van de veertigdagentijd, zal voorgaan mevrouw ds. Ellen van Sluijs. Er is kindernevendienst voor groep 1 tot 5 en 6 tot 8 van de basisschool. De kinderen verlaten de kerkzaal na aankondiging van de voorganger. In deze weken houden ze zich bezig met het veertigdagen project. Aanvangsuur kerkdiensten: Iedere zondag om 10.00u (tenzij anders aangegeven). Kinderoppas aanwezig (0-4 jaar). Sectie Hoeven/Sprundel en Sint Willebrord Alg.aanspreekpunt: mevr. N. Oostmeijer-

v.d. Guchte, Bovendonksestraat 73, 4711 EE Hoeven, t. 0165-503313. Contactpersoon in Sprundel: dhr. J. Dorst, Raadhuisplein 34, 4715 CN, Rucphen, t. 0165-386826 Contactpersoon in Sint Willebrord: mevr. J. Nijman, Noorderstraat 119, 4711 NA Sint Willebrord, t. 0165-388853 Predikant: Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs, Lukaserf 4, 4871 ZM Etten-Leur, t. 0765013793 (b.g.g., alleen voor pastorale zaken, 06-47597120). Medewerker Gemeentewerk: Mevr. A.M van Oost-Reiber, Berlage-erf 170, 3315 JM Dordrecht, tel. 078-6314867/0634906745. Coördinatie activiteiten De Baai: Mevr. G.C. van Silfhout, Kruisberg 57, 4871 BK Etten-Leur, t. 076-5013794. Kerkelijk Bureau: Dhr. A.J. van Wel, Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur, t. 0765963400. Gezinsmutaties (geboorte, huwelijk, overlijden enz.) en verhuizingen s.v.p. doorgeven aan het Kerkelijk Bureau. PROTESTANTSE GEMEENTE OUDENBOSCH C.A. Kerkgebouw Fenkelstraat 24. Telefoon pastorie: 312453, www.pkn-oudenbosch. nl Protestantse Gemeente te Gastel & Kruisland. Kerkgebouw Dorpsstraat 13, Oud Gastel, www.pkn-gastel-kruisland.nl Zondag 17 maart begint de kerkdienst in Oud Gastel om 09.00u daar zal ds. Ch. Inkelaar-de Mos de dienst leiden en in Oudenbosch om 10.30u. Theo van Teylingen zal deze diens op zijn geheel eigen wijze leiden. Thema is: Navolgers...van profeten en de Messias. Deze week: Maandag 18 maart om 20.00u begint de cursus ‘Bouwstenen’ in de Pastorije. Dinsdag 26 maart is er om 20.00u de Alphacursus ook in de Pastorije. Woensdag 27 maart van 09.30-12.00u is het knutseltijd bij de Creaclub ‘de Woestijnroos’. Elke woensdag om 19.00 uur gebedskring in de Pastorie en ook woensdagavond repeteert het kerkkoor in de kerk van 20.0022.00u. Donderdagochtend inloopochtend in de Pastorije van 09.30-11.30u. Donderdag van 19.00-20.00u is er Jeugdclub voor jongens en meisjes van 6-12 jaar. Vrijdagavond 15 maart is er voor de vrijwilligers een avond georganiseerd in de Pastorije vanaf 19.30u. Tot slot: Vrije tijd weten te benutten is het resultaat van cultuur en opvoeding (Bertrand Russell). VOL EVANGELIE GEMEENTE “OP DE ROTS” Erediensten iedere zondag aanvang 10.30 uur. Bijbelstudie en bidstond donderdagavond aanvang 19.30 uur. Adres: Constantijn Huijgensplein 12, 4741 AZ Hoeven. Website met iedere maand een nieuwe overdenking en de actuele agenda: www. opderots.nl. Voorganger J. Mulder tel. 0165-316064. Donderdag 14 maart bijbelstudie. Zondag 17 maart gaat J. Mulder voor. Donderdag 21 maart bidstond.


VACATURES

GEVRAAGD

Ter versterking van ons team zoeken wij:

Operators Functie omschrijving: In de functie van operator ben je zelfstandig en als onderdeel van het team bezig om dagelijks het productieproces in veilige en goede banen te leiden. Daaronder valt: het aan- en afvoeren van grondstoffen, het verwerken van alle relevante productiegegevens in de computer, het bedienen van procesinstallaties, het signaleren van storingen en het oplossen van kleine storingen. Functie-eisen: Basisveiligheid VCA, heftruckcertificaat, Vapro basis. Naast je flinke dosis enthousiasme, ben je een echte teamplayer! Ben je accuraat, heb je voldoende discipline en een goede beheersing van de Nederlandse taal, reageer dan snel. Als je reeds ervaring hebt met het werken in een productieomgeving en kennis hebt van chemie geldt dat als een prĂŠ. Ontbreken de juiste papieren? Voor gemotiveerde medewerkers is er altijd de mogelijkheid om het Vapro scholingstraject intern te doorlopen! Wat bieden wij: Â&#x192; Functie met ruimte voor eigen inbreng. Â&#x192; Werken in een no-nonsense werkklimaat. Â&#x192; Goede studiefaciliteiten. Â&#x192; Werken in teamverband. Â&#x192; Marktconforme salariĂŤring.

ASSISTENT BAKKER Het bedrijf AD Productions B.V. is een onafhankelijke onderneming die uniek is door de combinatie van: Â&#x192; Uitgebreide productie- en laboratoriumfaciliteiten die aan de laatste kwaliteits-, veiligheids- en milieunormen voldoen. Â&#x192; BRZO bedrijf met hieraan gekoppeld een veiligheidsrapportage verplichting. Â&#x192; Actief in de chemische procesindustrie, met moderne procestanks, batches vanaf 1.000 tot 30.000 liter. Â&#x192; Uitgebreide chemische kennis, waarbij het milieu een centrale plaats inneemt. Â&#x192; Het blenden en ontwikkelen van recepturen in opdracht van relaties. AD Productions B.V. biedt haar relaties meerwaarde door haar chemische creativiteit te koppelen aan productontwikkeling en distributie mogelijkheden.

Do vanaf 5.00 uur, vr 3.00 uur, za 0.00 uur

Echte Bakker Ad Strijbos Zegge 0165-533302

Time2Flex infra zoekt

Vakbekwame oppermannen bestratingen vanaf 17 jaar i.v.m. toenemende drukte. Jij: Ervaring, fanatiek & eventueel VCA. Wij bieden: goed salaris, goede sfeer. Schoolverlaters ook welkom!

Dienstverband Fulltime Interesse Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging of herken je jezelf in bovengeschetst profiel, dan nodigen we je van harte uit om te reageren. Schriftelijke sollicitaties richten aan AD Productions B.V. Markweg Zuid 27, 4794 SN HEIJNINGEN t.a.v. Xandra Buitendijk of mail naar: x.buitendijk@adinternationalbv.com 

0DLOYDQGDDJQRJMHFYLQIR#WLPHĂ H[QO of bel 0165-551414

www.brabantwerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten

$'&+(0,&$/6%9Â&#x2021;$'352'8&7,216%9Â&#x2021;$'63(&,$/352'8&76%9Â&#x2021;$'35,9$7(/$%(/ &+(0,6&+(,1'8675,(:$$/+$9(1Â&#x2021;&2,/&2$7,1*7(&+12/2*,(6 $',17(51$7,21$/%90$5.:(*=8,'61+(,-1,1*(17+(1(7+(5/$1'6 7 ) :::$',17(51$7,21$/%9&20

Becker Schoonmaakservice is een schoonmaakbedrijf gespecialiseerd op het gebied van schoonmaak en onderhoud van kantoren en bedrijfspanden, gevelreiniging, glasbewassing en vloeronderhoud. Vanuit Fijnaart realiseren wij de wensen van onze relaties gecombineerd met een uitzonderlijke service.

Standplaats: Roosendaal

Erkend Hypotheekadviseur We zoeken een man/vrouw met het volgende proďŹ el: - Gemotiveerd en ervaren hypotheekadviseur - Type ondernemer, geen 9-5 mentaliteit - Kan zelfstandig werken maar ook leiding geven - Is efďŹ cient en resultaatgericht - Capaciteiten en ambitie om door te groeien - Ervaring met verzekeringen is een prĂŠ - In bezit van diplomaâ&#x20AC;&#x2122;s SEH etc. Met circa 160 vestigingen is De Hypotheekshop de grootste ongebonden hypotheekadviesketen van Nederland. Wij verzoeken je jouw sollicitatie samen met je CV, per e-mail te richten aan: Contact: s.vandermoore@hypotheekshop.nl JobTrack.nl vacaturenr: 2925461

Windmill Metal Company BV is een jong recycling bedrijf in Oud-Gastel dat gespecialiseerd is in non-ferro metalen. Ter van onze zijn wewe op op zoek naar een Terondersteuning ondersteuning van onsteam team zijn zoek naar

Ervaren kraanmachinist allround werfmedewerker Profielschets: De volgende werkzaamheden behoren tot uw takenpakket: - Beoordelen en handmatig sorteren/bewerken van metalen. - Laden en lossen van metalen. - Op- en overslag van materiaalsoorten. Wij vragen: - Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. - Een enthousiaste instelling en goede contactuele vaardigheden. - U kunt nauwkeurig werken en bent leergierig ten aanzien van het vak. - No-nonsense mentaliteit. - Een heftruckcertificaat is een pre. - Vrachtwagenrijbewijs is een pre. Wij bieden: - Een veelzijdige functie met afwisselende werkzaamheden - Een prettige werksfeer in een dynamisch team. Reactie: Bent u geĂŻnteresseerd in deze vacature en herkent u zich in het functieprofiel? Stuur dan uw schriftelijke reactie naar: Windmill Metal Company B.V. ,Windmolen 13, 4751 VM Oud Gastel Telefoon 0165 349160 E-mail : kees@windmillmetalcompany.com

BrabantWerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten

Bedrijf: De Hypotheekshop Roosendaal Roselaar

:LM]LMQSHUGLUHFWRS]RHNQDDUHHQQHWWHHQĂ&#x20AC;H[LEHOH

INTERIEURVERZORGER M/V Voor diverse objecten in de regio %HQMHLQGHDYRQGXUHQRIRYHUGDJEHVFKLNEDDU"(QEHQMHJHwQWHUHVVHHUGLQ GH]HYDFDWXUH"1HHPGDQFRQWDFWRSPHW%HFNHU6FKRRQPDDNVHUYLFHYLDKHW PDLODGUHVinfo@becker-schoonmaakservice.nlRIEHOQDDU0168-465746.

Medewerker voor akkerbouw / hoveniersbedrijf Wij zoeken jongens in de leeftijd vanaf 14, die graag in de buitenlucht werken. De werkzaamheden zijn onder andere trekker rijden, planten, snoeien en onkruidbestrijding. Bij goed functioneren zul je bij meerdere werkzaamheden ingezet worden. Elke dag is anders. Heb je interesse of heb je vragen? Stuur een mail naar Erik van der Heijden: info@hto-tuin.nl

PERSONEEL GEVRAAGD Ben jij een enthousiaste, flexibele en ervaren kapper die toe is aan een nieuwe uitdaging? Studio HAAR biedt je die mogelijkheid in een mooie splinternieuwe salon, waar aandacht voor de klant hoog in het vaandel staat. Wij werken uiteraard met de nieuwste trends en mooiste merken. Bij studio HAAR kun je creatief, innovatief en ondernemend zijn en ben jĂ­j de persoonlijke stylist van de klant. Voor 3 tot 4 dagen in de week is onze sfeervolle, trendy salon ook jouw werkomgeving! Functie eisen <0$';+57an allround kappersdiploma of gelijkwaardig niveau <#71VMBO (hoogste theorie niveau) Heb jij zin in deze leuke en verantwoordelijke baan? Kom dan ons team versterken!

Solliciteren? Stuur je sollicitatie, cv en foto naar:

E-mail info@studiohaar.nl

of adres Studio HAAR Schijfse vaartkant 5 4715 EK Rucphen

W W W      L


Kijk op action.nl voor de folder

PASEN NAADLOOS

ZOEK UIT

MOUWLOOS

pastelkleuren maten S-XL

dahlia: mt.2, 2 stuks lelie: mt.12/14, 4 stuks gladiool: mt.10/12, 7 stuks

maten S-XL

BLOEM BOLLEN premium kwaliteit

2.69 2.89 DOVE

1.69

SHAMPOO of CONDITIONER diverse soorten shampoo: 250 ml conditioner: 200 ml

Elders 2.49 2.99

PAASEIEREN OF

PAAS HAZEN melkchocolade

1.39

paaseieren: 200 gram paashazen: 2x125 gram

Elders 1.89 1.99

KISTJE

PAAS EIEREN diverse leuke

3 VO O R

DAMES JURK diverse kleuren

1.62

Elders 2.97 3.87

KUNSTSTOF

TUIN POT zwart of terra Ã&#x2DC; 40 cm

1.59 3.59

Ã&#x2DC; 50 cm

HELDER GLAS

BLOEM VAAS met tekst 'flowers'

2.29

H[FOPDJQROLD

paasprints

ZOEK UIT

6.49

VOORJAARS SPEELGOED speelbal, yo-yo,

L IN G HOM E ST Y ! T IP

2.29

LIBRESSE ULTRA

0.79

WERCKMANN

WERKPLAATS DOEKJES onmisbaar bij het klussen dermatologisch getest 25x17 cm 60 stuks

of 'welcome' hoogte 70 cm

1.39

2.79

waterpistool, crazy bug of stoepkrijt XL

idem Ã&#x2DC; 35 cm

deco FOAM MAGNOLIA lengte 100 cm

meisjes ZOMER JURKJE maten 86-128

5.49

MAAND VERBAND normal wing of long wing

HAND CLEANER 600 ml

1.59

OFFICE ESSENTIALS

SCHRIJF BLOK gelinieerd

1.75

100 vel A4

S E T/9

DECO SCHAAPJES box 4 stuks

1.69

%(5*(123=220Â&#x2021;.DVWDQMHODDQ %5('$Â&#x2021;7UDPVLQJHO &+$$0Â&#x2021;%DDUOHVHZHJ ',17(/225'Â&#x2021;5DDGKXLVSOHLQD

1.59

Elders 0.99 2.19

(77(1/(85Â&#x2021;0DUNW *,/=(Â&#x2021;6WHHQDNNHUSOHLQ .$$76+(89(/Â&#x2021;+RRIGVWUDDW 2267(5+287Â&#x2021;$UHQGVKRI

0.79 266(1'5(&+7Â&#x2021;'H%URXZHULM 5,(/Â&#x2021;'RUSVWUDDWD 5,-6%(5*(1Â&#x2021;6W%DYRVWUDDW 5226(1'$$/Â&#x2021;%RXOHYDUGI

SCHRIJF BLOK 100 vel A5

0.39

0.69 7,/%85*Â&#x2021;7URXZODDQ 7,/%85*Â&#x2021;'--LWWDVWUDDW :$$/:,-.Â&#x2021;,UHQHVWUDDWD =(9(1%(5*(1Â&#x2021;=XLGKDYHQD

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 10-03-2013 t/m za. 16-03-2013 in Nederlandse filialen.

ONDER GOED diverse

DH_20130313