Page 1

Bijdez Bode nextrabijlage eital etlag s es es gD vanBonMagkiteallaetrldgagiitja.l etlag DD MIDWEEKEDITIE

H A L D E R B E R G S E

Ja rgang7,Num er50,jaJnuargi2n0g17,Num er50,januari201

de

bode

ACTUALITEIT

bv

I

Postbus

ONROEREND GOED

22,

4880

AA

Zundert

AUTO’S

I

EN WEST-BRABANT:

Te l .

076

SPORT

Volg ons via twitter: @H_bergseBode

WONINGINBRAKEN EN OVERVALLEN PRIORITEIT POLITIE

O P L AG E :

13 . 5 0 0

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

23 JANUARI 2013 WEEK 4

Uitgeverij

THUIS IN DE REGIO

599

8 111

I

www.internetbode.nl

KERKELIJK NIEUWS

‘SAMENHANG RELIGIEUZE GEBOUWEN ONTBREEKT’

480.000

VACATURES

nk RegioBa t Vrij: p-Maa

Spaar-o

Zelfstandig Adviseur

Ste Hoog e ScoR

geldgids nbond mente 2 us 201 august

consu

Pastoor van Breugelstraat 134 Bosschenhoofd • 0165-311975 • rokx@hetnet.nl

Reparatie verlichting duurt soms langer

Onteigening grond rondweg Oudenbosch

HALDERBERGE - Het vervangen van straatverlichting duurt soms wat langer dan de bedoeling is. Dit komt volgens wethouder Suijkerbuijk doordat in sommige gevallen een afwijkend type lamp is gebruikt. Deze lamp zal dan besteld moeten worden waardoor het wat langer kan duren voor deze wordt vervangen. Het vervangen van de lampen is opgenomen in een onderhoudscontract dat de gemeente heeft afgesloten met Ziut. De gemelde en bekende kapotte lampen worden wekelijks vervangen. De lampen die standaard worden gebruikt zijn op voorraad maar het kan dus wel eens voorkomen dat een bepaalde afwijkende lamp niet meteen voor handen is.

OUDENBOSCH - Het kan voorkomen dat er grond onteigend moet worden om het project rondweg Oudenbosch te voltooien. De gedeputeerde staten geven aan dat grondverwerving noodzakelijk is en dat er op dit moment onderhandeld wordt met de betrokkenen. Ze verwachten echter dat niet met iedereen overeenstemming kan worden bereikt. Daarom is het nodig om een onteigeningsprocedure op te starten. Daarvoor moet dan wel een verzoek worden ingediend bij Rijkswaterstaat voor een Koninklijk Besluit ter onteigening. De Provinciale Staten van Noord-Brabant buigen zich 1 februari over het voorstel van het provinciebestuur.

adenFijn rt.

Ontslag gymdocent Markland definitief

sert,Wilemta

OUDENBOSCH - Het conflict tussen Stichting Markland College en de in opspraak geraakte gymdocent over zijn ontslag is door beide partijen in goed overleg opgelost. De leraar was in opspraak geraakt omdat hij in het bijzijn van kinderen liep te schelden en te vloeken en omdat hij onaangekondigd de meisjeskleedkamer binnentrad. Daarnaast zou de docent tijdens een les een erectie hebben gehad en dat was voor de school de druppel om de docent, die eerder al gewaarschuwd was voor zijn gedrag, te ontslaan. Uit extern onderzoek was ook naar voren gekomen dat de 62-jarige man ‘grensoverschrijdend gedrag’ vertoonde.

ubosch,Kl nd

dinOu en

trinformaie.

eev orm jd

Mogelijk draaistop windmolenparken

nZebin e zi

HALDERBERGE - De partij voor de Dieren vindt dat de windmolenparken in Halderberge en Etten Leur buiten werking moeten worden gesteld. Ze verwijzen naar een uitspraak van de rechtbank in Breda van 14 december 2012. “Het windmolenpark Sabinapolder in Moerdijk zorgt voor een ontoelaatbare sterfte van vleermuizen. De provincie moet het park zo snel mogelijk buiten gebruik stellen en een onderzoek instellen”, gaf de rechtbank aan. De vleermuis is een beschermde diersoort die maar weinig nakomelingen krijgt. Als blijkt dat er in de parken in Halderberge en Etten Leur een zelfde situatie ontstaat, is dat in strijd met de wet volgens de PvdD.

etalages igitale Samenwerking D ges aart. le etillaemtlaastadla igitaKlunafvalwater s vorm en gFiejnkrijgt rt, We nb ie. Fijnaart. Doschig, itadele Fijnaart. illemstad en , Klundert, W ch os nb de at in Ou r inform ie. de voor mee Zie binnenzij

ges

Digitale etala

aten rmad fost Wrillinem rt,ee dem eKlvo unor jd zih, ensc nnbo HALDERBERGE Het regionale bien . aart. samenwerud atFiiejn en adrm r in stfo em , Wmillee vortor jdede ziun en Kl binn kingsverband Waterkring sch, e bo .West, waarin de en ie udZi at rm eer info e voor mBergen jd zi en gemeenten op Zoom, Halderberge, nn bi Zie

W E E K B L A D

BOSSCHENHOOFD - Dit jaar vond het verbroederingsbal plaats in de kantine van DEVO in Bosschenhoofd. De carnavalsverenigingen van de vijf kernen waren allen vertegenwoordigd op het bal wat door de jaren heen is uitgegroeid tot een mooie traditie. Iedereen heeft zijn eigen manier van carnavalvieren maar op het verbroederingsbal komt alles bij elkaar. FOTO TINEKE VAN DER BORST

‘Overheid geeft meer taken aan gemeenten maar niet meer middelen’

Raad gaat uit van zelfredzaamheid HALDERBERGE - De gemeenteraad rekent op de zelfredzaamheid van de burgers van Halderberge. Doordat de overheid zich verder terugtrekt, komen er meer verantwoordelijkheden bij de gemeenten te liggen. Deze hebben echter niet de middelen om al deze verantwoordelijkheden uit te voeren. De raad vraagt via het informatiepodium aan inwoners en organisaties om mee te denken over het gemeentelijk beleid. DOOR MERIJN SITSEN

rdenFijn at. denFijn art. sert,Wilemta ert,Wilemsta lenbosch,Kund enbosch,Klun.d . uinO d inOuderinformatie erinformatie oenzijdev rm enzijdev orm bZe in Zebin

“De rijksoverheid is steeds meer verantwoordelijkheden aan hetMwegleggen I D DbijE gemeenten. Maar in ruil daarvoor geven ze niet meer middelen om die taken uit te voeren”, zegt Toos Ossenblok - Aerts, raadslid namens O.N.S. Halderberge. Samen met haar collega’s Roeland van Woerkom van het CDA en Tineke van der Borst van de VVD geeft ze uitleg over het informatiepodium van de raad van Halderberge. Ze vertellen dat het podium al een aantal jaar bestaat maar dat het nut van het initiatief steeds meer toeneemt omdat de gemeente meer beroep moet gaan doen op de burgers. “Daarom willen we graag weten hoe verschillende mensen tegenover bepaalde standpunten staan”, verklaart Van Woerkom.

Stellingen Elke avond wordt er aan de hand van een aantal L B stellingen U R Ggedachten S E gewisseld & V met de bezoekers van het informatieplatform. “Deze stellingen zijn soms best wel gepeperd maar dat geeft ten eerste stof tot nadenken en zorgt ook voor een discussie”, legt Van der Borst uit. Het platform mag volgens alle drie de raadsleden absoluut niet gezien worden als een podium om politiek te bedrijven. Het is simpelweg een manier om te ontdekken hoe de gemeenschap over verschillende kwesties denkt.

Met h me st complet woni ga nbod in uw regio.

Begrip “Een ander doel van de avond is om begrip te creëren voor elkaars problemen”, leggen de raadsleden uit.

www.bonmakelaardij.nl www.bonmakelaardij.nl www.bonmakelaardij.nl Molenstraat 36 I 4761 CL Zevenbergen I 0168-335855 Molenstraat 36info@bonmakelaardij.nl I 4761 CL Zevenbergen I 0168-335855 www.bonmakelaardij.nl W E E K B L A D info@bonmakelaardij.nl Molenstraat 36 I 4761 CL Zevenbergen I 0168-335855

Jaargang 7, Nummer 50, januari 2010

Molenstraat 36info@bonmakelaardij.nl I 4761 CL Zevenbergen I 0168-335855 info@bonmakelaardij.nl

Zo is het volgens hun logisch dat iemand die bijvoorbeeld geen zorg nodig heeft, aangeeft dat er op dat punt bezuinigd Emoet E worden. R S E“Zodra deze persoon verhalen hoort van iemand die wel zorg nodig heeft, merken we dat er begrip ontstaat voor elkaar”, verklaren de politici. Hulp Het is volgens de raad noodzakelijk dat er bezuinigd moet worden op al het gene wat de gemeente nu doet. “De gemeente kan het simpelweg niet alleen”, geeft Ossenblok - Aerts aan. “Daarom willen we samen met de burgers en verschillende organisaties kijken naar waar op bezuinigd kan worden en waar niet”, zeggen de raadsleden. Daarom is het belangrijk dat mensen de bijeenkomsten bezoeken.

Jaargang 7, Nummer 50, januari 2010 Jaargang 7, Nummer 50, januari 2010

Sombrero

wegens vakantie geopend zondag 27 januari a.s. van 11.00 tot 17.00 uur

deze Bode een extra bijlage BijBijdeze Bode een extra bijlage Bij deze een extra giteasdle eetalager s e vantBode Bon labijlage alei etD h u Makelaardij. iDig s itextra naig Bij deze Bode een bijlage

Jaargang 7, Nummer 50, januari 2010

toerkoop reisburo

Fenkelstraat 1 | Oudenbosch Tel. 0165-333333

Jaargang 7, Nummer 50, januari Jaargang 2010 7, Nummer 50, januari 2010

Voorleeswedstrijd 2013 Halderberge HALDERBERGE - Bibliotheek VANnU organiseert op dinsdag 19 februari de voorleeswedstrijd voor basisscholen in Halderberge. Dit jaar hebben twaalf scholen in de gemeente Halderberge hun voorleeskampioenen gekozen. Zij gaan tijdens de gemeentelijke finale uitmaken wie zich in 2013 voorleeskampioen van Halderberge mag noemen. De winnaar van deze voorleesronde mag vervolgens meedoen aan de provinciale finale in maart van dit jaar. Een deskundige jury zal bepalen wie de nieuwe voorleeskampioen van de gemeente is. De finale vindt dit jaar plaats op basisschool de Klinkert in Oudenbosch. De avond duurt van 19.00 tot 21.00.

Kom Bosschenhoofd Definitief BOSSCHENHOOFD - Het bestemmingsplan Kom Bosschenhoofd is op dit moment onherroepelijk. Belanghebbenden hebben namelijk geen beroep ingediend bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan. Het plan vervangt zeven oude bestemmingsplannen in Bosschenhoofd. Het plan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij het omgevingsloket. De gemeente is ook in andere dorpen bezig moderne en kwalitatief goede bestemmingsplannen op te stellen. Zo is het plan in Stampersgat inmiddels ook definitief en is het plan voor Oudenbosch in voorbereiding.

Jaargang 7, Nummer 50, januari Jaargang 2010 7, Nummer 50, januari 2010 Jaargang 7, Nummer 50, januari Jaargang 2010 7, Nummer 50, januari 2010

g i o s s e e g g van Bon Makelaardij. la la a a t t Met het meest complete woningaanbod in uw regio. e e it sle etalagesDe karnavalskrant Digititaale gitaeale van complete Bon Makelaardij. lain tDaig eD le ig ig Met het meest woningaanbod uw D sle regio. e g van Bon Makelaardij. la etalages van Ut Puitenol itauw Met het meest complete D woningaanbod regio. igitale etDaigin

Cöordinator stichting Vluchtelingenwerk

Jaargang 7, Nummer 50, januari Jaargang 2010 7, Nummer 50, januari 2010 Fijnaart. Fijnaart. illemstad en undert, Willemstad en W rt, de un Kl Kl ch, osch, in Oudenbos in Oudenb r informatie.Fivo . r informatie.en Fijnaart. rtee aam de voor meeeem ende jnor enzij stad stad ill binn Zie binnenzij dert, WZi dert, Willem

Klun sch, Klun sch, jn. aart. . aart. enrbo iejn udill enatFi enatFiie adrm in Oudenbo inrtO, W form stfo stad in r in em meeem , Wmillee or de vo vortor e un une.de jd jd Kl Kl zi zi h, h, scen scen . nn nn bo bo rt . rt. bi bi en en ie ie aa e e ud ud at at jn Zi Zi O O Fi Fi rm rm in in millee ad en ad en jnaa r in r in stfo stfo em , W em , Wmillee vortor vortor jdede jdede ziun ziun enKl enKl binn binn sch, sch, e bo e bo Zi . . en en ie ie at at rm rm in OudZi in Oud r info r info jde voor meee binnenzijde voor mee Zie binnenzi Zi

HALDERBERGE - Vanaf 1 januari 2013 werkt er voor één dag in de week een Met het meest complete woningaanbod in uw regio. coördinator in dienst van stichting vluchMoerdijk, Roosendaal, Steenbergen en telingenwerk. Deze coördinator wordt Woensdrecht samenwerken met waterbetaald door de gemeente en gaat vooral schap Brabantse Delta op het gebied van vrijwilligers coördineren. Op deze manier afvalwaterbeheer, verloopt erg vlot. Dat kunnen vrijwilligers zich vooral bezighouzegt de Bergse wethouder Ad van der Weden met het begeleiden van vluchtelingen. gen. De samenwerking is opgezet om te Het meest De gemeente verstrekt een garantie aan ...VOOR HET LAATSTE complete kunnen besparen op de kosten voor water vluchtelingenwerk West- en Oost Brabant Het meest complete Het meest complete e ho wd eu Ook beni ACTUELE LOKALE NIEUWS... en riolering. “Er wordt nu vooral gewerkt dat zij jaarlijks minimaal 18.000 euro zullen t di er ke lle Ut Puiteno aan het afstemmen op elkaars beleid. ontvangen voor de benoeming van deze Het meest complete n? complete l zie za ar uitcomplete ja Het meest Het meest Zo komt er straks één Waterloket voorHet meest complete coördinator voor Halderberge. Deze kosin uw regio Het ijf meest complete Het meest nuaricomplete jauw ag 26 rd zateregio in regio danuw inwoners en bedrijven en een VerbreedHet meest complete ten zullen deels gedekt worden uit de post Bl in n me dan ko Het meest meest complete ntHet thuis, wacomplete Gemeentelijk rioleringsplan waar ook ons maatschappelijke begeleiding van vluchten!! ge en br ke lle we Ut Puiteno beleid op aansluit.” lingen verder uit de post onvoorzien.

woningaanbod

?

woningaanbod woningaanbod

KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL woningaanbod woningaanbod woningaanbod woningaanbod woningaanbod woningaanbod ininuw regio woningaanbod uw regio inuw uwregio regio ininuw uwregio regio woningaanbod woningaanbod in in uw regio

in uw regio in uw regio


De

Meubelshop.eu

Slapen op het strand? Eindeloos genieten op een unieke locatie op het strand van de badplaats Domburg.

Nijverheidsweg 1 - 4731 CZ Oudenbosch - Email: info@demeubelshop.eu - www.demeubelshop.eu

Goede kwaliteitsmeubelen voor een scherpe prijs! OpENiNGstijdEN

• maandag t/m donderdag van 14:00 tot 17:30 • vrijdag van 14:00 tot 20:00

Hoekbank BIANCO

• zaterdag van 10:00 tot 16:00

€ 599,00

06-25568920

Scheiden is ook een nieuw begin!

06-29124813 - www.stranddroom.nl

Van Leeuwenhoeklaan Roosendaal Op uitstekende locatie gelegen goed onderhouden, royaal en comfortabel appartement met eigen berging en parkeerplaats in afgesloten souterrain. Dit appartement beschikt o.a. over een ruime en lichte woonkamer, een complete keuken, 2 slaapkamers, een ruim balkon, en tevens een zeer ruim dakterras. Zeer geschikt voor 50 +. Huurprijs: € 750 excl. G/W/L.

Voor meer informatie of een bezichtiging kunt u bellen naar 085 – 40 111 05 of kijk op www.brhvastgoed.nl

Loods 1000 m2 te huur te Willemstad N-Br

We begeleiden u met: • De financiële en juridische afhandeling. • Het ouderschapsplan voor de kinderen. • Een plek om te wonen. • En alle andere zaken rond uw scheiding.

Te huur in roosendaal Optie A

WOOnhuis 420m3 Gemeubileerd.

Inl. (0174)-624420 of 627571

Optie B

Tandprothetische Praktijk

Touwen b.v.

Schoon genoeg van vuil tapijt?

LOOds met KAntine

loods 140m2 open loods 96m2 Kantine 20m2 huurprijs excl BTW 6 480,00 per maand. Optie C

LOOds 130m2 Buiten terrein 120m2

www.tpptouwen.nl info@tpptouwen.nl Raadhuisplein 4, 4741 AM Hoeven tel. 0165 - 505510

huurprijs excl. BTW 6 350,00 per maand

reparaties - implantaten nieuwe protheses

KAntOOr 30m2 huurprijs excl. BTW 6 250,00 per maand

Optie d

Inlichtingen 06-22986247

chem-Dry Droger, schoner, gezonder Bel voor gratis advies en prijsopgave.

STOP NU MET ROKEN!!!

Dé tapijt- en meubelreinigers www.chemdry.nl brooymans@planet.nl

Bergen op Zoom Goes 0800 - 4477999 (gratis) 0164-245005 0113-229020

06-51157192 www.klaverdesk.com

huurprijs 6 790,00 per maand.

Meer informatie? Bel of mail voor ons gratis adviesgesprek. Ruud Serraarens, 5028 12 33 Sander Kroezen, 06 0654 1139 33 serraarens@scheidingsmakelaar.nl kroezen@scheidingsmakelaar.nl Of surf naar onze website: www.scheidingsmakelaar.nl

Ook voor meubelreiniging

Tel. 06-22519948

Service/verkoop aan huis

€1250,- per maand ex BTW (evt. te koop!)

De ScheidingsMakelaar werkt met 1 contactpersoon en hanteert een vast tarief.

Voor particulieren en bedrijven Snel droog en langer schoon Vuilafstotende behandeling Specialist in moeilijke vlekken Speciale behandeling voor Berbers, Perzen etc.

€ 4,10 p/m2 per maand / Oud Gastel

computer problemen?

Zeer gunstige locatie

Een scheiding is niet alleen het afronden van wat geweest is. De ScheidingsMakelaar zorgt voor een nieuwe start. Wie nu verstandige keuzes maakt, heeft daar straks profijt van. Dat weten wij uit ervaring.

• • • • •

Te Huur Opslagruimte 18,4 m2

Middelburg Roosendaal Roosendaal Goes 0118-639623 0165-529955

Het moet niet gekker worden! We zijn er ondersteboven van! Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken • moderne uurwerken • wijzerplaten

●● Hoogste slagingspercentage,90,5% 90,5% Hoogste slagingspercentage,  Hoogste slagingspercentage, 90,5%  Hoogstemethode slagingspercentage, 90,5% ●● Nieuwste methode -> Luxopuncture Luxopuncture Nieuwste -> Nieuwste methode -> alle Luxopuncture  Nieuwste methode -> Luxopuncture ●● Blijvend vergoed door Zorgverzekeraars!!! Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012  Zeer succesvol al in Duitsland, Frankrijk, België,Zwitserland  Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars (Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG) (Zorgverlenersnummer: 90-039475, bij VBAG enVBAG RBNG) (Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bijtherapeuten en RBNG) Word vergoeddoor door gediplomeerde alle aangesloten verzekeringsmaatschappijen ● 3behandelingen 3 behandelingen 20 3Geen behandelingen van 20minuten minuten ontwenningsverschijnselen ●● Geen extra kilo’svan en pijnloos  Geen extra kilo’s en 20 pijnloos 3 behandelingen van minuten Geen extra kilo’s enMENOPAUZE, pijnloos ●● Luxopuncture ook: AFVALLEN, BURN-OUT  Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT  Geen extra kilo’s en pijnloos ● Luxopuncture ook: DEPRESSIES, MENOPAUZE,MIGRAINE, AFVALLEN, BURN-OUT VERMOEIDHEID DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE  Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN en BURN-OUT Alle cHRONIScHE kLAcHTEN DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 076-5153143 (Etten-Leur)

(Etten-Leur) Behandelingen ook ’s-avonds Ook ’s-avonds en in het weekend

Wilgenstraat 81 Oudenbosch Tel. 0165 - 320948 www.klokkenmakerijdetijd.nl

strooizout enmeer.nl

DEZE MAAND 15% KORTING OP ALLES

Zonwering Rolluiken Kozijnen

INFORMEER NAAR ONZE LAAG ST E PR IJS GARANTIE OP KOZIJNEN, SERR ES EN ZONWERINGE N

Wij heten u van harte welkom in onze showroom voor een ruime keuze in aluminium, kunststof en houte kozijnen, serres en tuinkamers, dakkapellen, carports, garagedeuren en zonwering.

Kijk op onze webshop Tevens af te halen tegen de laagste prijs bij:

van Loon Hoeven • Sprangweg 42 • 4741 RC Hoeven • 0165-502405

Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 uur WWW.COMATHERM.NL

ETTEN-LEUR: Industrieterrein Vosdonk • Ecustraat 1 • tel. 076 - 50 88 077


actualiteit

De belangrijkste veiligheidsthema’s voor 39 gemeenten in West-Brabant en Zeeland

Woninginbraken en overvallen prioriteit politie HALDERBERGE - Woninginbraken, overvallen en straatroof zijn de belangrijkste veiligheidsonderwerpen volgens het OM, de politie en 39 gemeenten in West-Brabant en Zeeland. Dit komt naar voren in het regionaal beleidsplan voor veiligheid van deze regio. Ambtenaren uit het gebied hebben lokale veiligheidsonderwerpen aangeleverd waaruit een regionaal plan is opgesteld. Geweld, overlast en criminaliteit door jeugdgroepen, georganiseerde criminaliteit en veiligheidsbeleving zijn andere belangrijke speerpunten. DOOR MERIJN SITSEN Woninginbraken, overvallen en straatroof maken onderdeel uit van een zogenaamde High Impact Crime. Dit komt omdat deze misdrijven een enorme impact hebben op de slachtoffers omdat de lichamelijke integriteit op grove wijze wordt aangetast. Uit cijfers blijkt dat er een stijgende lijn zit in het aantal woninginbraken in West-Brabant en Zeeland. Uit dezelfde cijfers blijkt dat het aantal straatroven ook een lichte stijging laat zien en het aantal overvallen afneemt. De bedoeling is dat door preventie en adequate respons het aantal High Impact Crimes gaat dalen. In 2014 moet de hoeveelheid van dergelijke misdaden afgenomen zijn met 25% ten opzichte van het peiljaar 2009. Andere misdaden Geweld komt volgens het beleidsplan nog te veel voor in buurten en wijken, uitgaansgelegenheden, thuissituaties en tegen overheidsdienaren.

Omdat dit soort gedrag gezien wordt als schadelijk voor de samenleving, is dit niet te tolereren. Om te voorkomen dat hinderlijke groepen ‘doorgroeien’ naar overlastgevende en criminele groepen, willen de gemeenten dat deze overtreders goed worden aangepakt. Georganiseerde misdaad zorgt voor minder zichtbare en sluipende ontwrichting van de samenleving. Deze vorm van misdaad lijkt daarnaast sterk verbonden met de door burgers in het dagelijks leven ervaren overlast van criminaliteit. De verkoop van illegale goederen en de opdracht tot woninginbraak leidt tot veel overlast bij burgers. Drugshandel krijgt hierbij speciale aandacht. Deze vorm van criminaliteit kan ontaarden in fors geweld, bedreigingen en afpersing. Daarnaast heeft de volksgezondheid, met name onder de jeugd, te leiden onder deze vorm van criminaliteit. Veilig gevoel Het is belangrijk dat mensen zich veilig voelen.

Woninginbraken zijn High Impact Crimes omdat ze een enorme impact hebben op de slachtoffer. Daarom is het belangrijk dat deze vorm van misdaad wordt aangepakt. ARCHIEFFOTO

Het is daarom belangrijk dat er ook aandacht wordt besteed aan hoe mensen het beleid ervaren en hoe zij zich erbij voelen. Als de burger zich veilig voelt, zal deze ook meer vertrouwen hebben in de overheid. Uit de veiligheidsmonitor is gebleken dat de leefomgeving in West-Brabant nauwelijks veranderen. Toch ervaren mensen een toenemend gevoel van onveiligheid. In

Zeeland ziet men de leefsituatie iets zonniger in want daar is een toename zichtbaar in het gevoel van veiligheid. Aangifte De politie is volgens bewoners in het gebied beter bereikbaar. Ondanks de goede bereikbaarheid is er een afname zichtbaar in de bereidheid om melding of aangifte te

doen van een misdrijf. Dit wordt veroorzaakt doordat mensen niet tevreden zijn over het laatste contact met de politie, zeker als het gaat om het doen van aangifte. Het openbaar ministerie, de politie en gemeenten spreken de ambitie uit om te investeren in het verbeteren van de veiligheidsbeleving en het vertrouwen van de burgers in de lokale overheid.

Rondweg biedt volgens gebiedsvisie kansen op verbeterde verblijfskwaliteit in het centrum

‘Samenhang religieuze gebouwen ontbreekt in Oudenbosch’ OUDENBOSCH - De samenhang tussen de religieuze gebouwen ontbreekt in Oudenbosch. Dit is één van de belangrijkste conclusie uit de gebiedsvisie van Buro Lubbers, landschaparchitectuur en stedelijk ontwerp. De gemeente Halderberge had opdracht gegeven om de visie uit 2005 te actualiseren. Het is bedoeld om om meer samenhang te creëren tussen de gebouwen om zo een aantrekkelijker centrum van Oudenbosch te maken en meer toeristen aan te trekken. DOOR MERIJN SITSEN Met het religieus erfgoed in Oudenbosch heeft de gemeente Halderberge iets unieks binnen haar grenzen volgens Buro Lubbers.

Volgens hun is nergens in Nederland een vergelijkbare verzameling van gebouwen aanwezig. “De waarde zit vooral in de compleetheid en de unieke architectuur van de gebouwen. Daarnaast is de sfeer

van de bijbehorende buitenruimtes, pleinen en poorten ook erg bijzonder”, schrijft Buro Lubbers in de gebiedsvisie. Maar waar veel mensen de basiliek wel kennen, is de bekendheid van de andere gebouwen

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

www.internetbode.nl

Als het aan Buro Lubbers ligt, wordt het plein voor de basiliek autovrij om deze de ruimte te geven om te schitteren. FOTO MERIJN SITSEN

beperkt. “Graag willen we dat niet alleen de basiliek bekend is, maar ook de kapel van Saint Louis en andere gebouwen”, aldus het bureau voor stedelijk ontwerp. Samenhang Het doel van de visie is om het gebied tot een samenhangend geheel te maken met een duidelijke eenheid in beleving en bereikbaarheid. “Het is ten eerste belangrijk om het gebied aantrekkelijker te maken voor de bewoners maar een aantrekkelijker gebied zal ook tot een grotere toeristische aantrekkingskracht leiden”, aldus de gebiedsvisie. Om dit te bereiken moet het gebied volgens het bureau een herkenbare en eenduidige openbare ruimte worden met een eigen identiteit. “De basis van de openbare ruimte bestaat bijvoorbeeld uit gebakken klinkers”, schrijft Buro Lubbers. Bij pleinen kan volgens het bedrijf hier nog een ander materiaal aan worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld natuursteen. Door overal gebruik te maken van dezelfde materialen en door overal dezelfde verlichting, informatieborden en straatmeubilair te plaatsen, ontstaat er volgens de gebiedsvisie rust. Auto’s De auto is volgens de gebiedsvisie ‘te gast’ in het centrum. Om doorgaand verkeer in de dorpskern zoveel mogelijk te beperken, wordt in de visie eenrichtingsverkeer voorgesteld. Dit wordt ook mogelijk gemaakt door de komst van de zuidelijke rondweg in 2014. Door het plein voor de basiliek autovrij te maken, krijgt deze de voorruimte die het verdient om te schitteren volgens

de plannen van Buro Lubbers. De nadruk wordt in de visie meer gelegd op fietsers en wandelaars dan op de aanwezigheid van auto’s in de kern van Oudenbosch. Het plan spreekt namelijk over de aanleg van een wandelroute in Oudenbosch en een fietsroute in Halderberge met Oudenbosch als startpunt en een fietsverhuur. Visie De woordvoerder van de gemeente laat weten dat de actualisatie van de gebiedsvisie in samenwerking met de provincie is opgesteld. “De provincie heeft aan ons gevraagd om in de gebiedsvisie aan te geven wat we graag veranderd willen zien. Zij willen de door de raad vastgestelde visie voor 1 mei in bezit hebben. De provincie heeft namelijk het plan om te participeren in verschillende Brabantse Erfgoedcomplexen en voor wat betreft het religieuze erfgoed hebben zij het centrum van Oudenbosch in behandeling. De gemeente heeft goede hoop dat het provinciebestuur akkoord gaat met de visie. Hierna kunnen de ontwerpen en kostenbegrotingen gemaakt worden. Een aantal projecten, zoals de school, is al begroot. Voor andere projecten willen we de provincie vragen of zij hierin ook financieel bij kunnen dragen. Zij hebben hiervoor een zogenaamde “investeringstrategie erfgoedcomplexen”. De visie zoals hij er nu ligt, geldt voor de lange termijn en sluit nauw aan bij hetgeen er inde structuurvisie over de kern van Oudenbosch wordt verteld. . “Het is de bedoeling dat de kern van Oudenbosch er in zo uitziet zoals we in deze visie hebben vastgesteld”.

Garagedeuren Leverbaar in hout - kunststof en staal.

Volg ons op twitter: @H_bergseBode.

kiezen voor romass? • Waarom Garagedeuren • De beste kwaliteit in de regio

Leverbaar hout - kunststof enadvies staal. • Gratisin professioneel

• Persoonlijk contact GaraGedeuren • Professionele Colour linemontage StuCCo

Showroom open op afspraak.

G

Lever

Co

n

in 20 service verschillendebij kleuren • Snelle storingen Alléén gel • Onderhoud en service aan nù 15% korting 1e alle merken garagedeuren Alléén geldig op Colour Line Stucco. Van 20 april t/m 31 mei. Showroom open op afspraak. Struikhei 29, Sprundel 1e en 2e Paasdag gesloten Showroom open op afspraak. www.r leverancier van: 0165-387335 • www.romass.nl • sprundel@romass.nl www.romass.nl Struikhei 29, Sprundel 0165-387335 E-mail:

Struikhei 29, Sprundel 0165-387335 E-mail: info@romass.nl

PaGiNa 3


12 appartementen aan de Markt in Oudenbosch

Informatiedag: Zaterdag 26 januari van 11:00 tot 14:00 uur Locatie: Modelappartement Jezuïtenplein 36 • • • • • • •

Ruime appartementen (tussen de 77 en 102 m2) Twee slaapkamers In het centrum van Oudenbosch Openbaar vervoer op loopafstand Parkachtige achtertuin (Arboretum) Eigen parkeerplaats in afgesloten gebouw Eigen loggia en gezamenlijk dakterras

Verkoopprijs: vanaf € 212.500,- v.o.n. Verkoop en informatie

W W W. T I V OL I OU DE N B OS C H. N L

WONEN IN HET HART VAN www.qmakelaars.nl T 078 - 63 20 740

www.kkm-makelaars.nl T 0165 - 319 319

OUDENBOSCH

Verkoop Uw Woning Binnen 124 Dagen Of Ontvang €1.500 Roosendaal – Een aantal maanden geleden kwamen er in dezelfde straat twee huizen in de verkoop. De huizen waren van hetzelfde type, met dezelfde onderhoudstoestand en hadden nagenoeg dezelfde prijs. De eigenaren van deze huizen hadden goede verwachtingen. Inmiddels is 1 huis verkocht. Het werd verkocht in iets minder dan 2 maanden, voor 96,0% van de vraagprijs. De verkopers trekken binnenkort al in hun nieuwe, grotere woning en hebben niet in de stress gezeten voor de verkoop. Maar het andere huis is nog niet verkocht. Er komen maar zelden mensen. Ze hebben pas een Open Huis georganiseerd, maar daar kwam ook niemand opdagen. Ze hebben nog geen biedingen gehad. En de aanvaardingsdatum van hun nieuwe huis komt snel dichter bij… Wat maakte het verschil tussen deze huizen? Er zijn maar weinig mensen die echt succes ervaren bij hun keuze van een makelaar en bij de verkoop van hun woning. Veel mensen hebben hun woning maandenlang te koop staan zonder iets te horen van hun makelaar! Er wordt van alles gezegd. U heeft alle redenen al wel eens gehoord. “het is rustig op de markt…”, “de mensen krijgen geen geld bij de bank…” , “ de markt zit tegen…” Maar hoe kan het dan dat het huis verderop wel wordt verkocht? Wat voor reden er ook wordt opgehangen, huizen worden nog steeds verkocht. Mensen blijven tenslotte kinderen krijgen, ze gaan samenwonen of ze gaan scheiden, ze gaan groter of kleiner wonen, noem het allemaal maar op. Laat u dus niet met een kluitje in het riet sturen! Het hoeft niet zo te zijn. Er is een betere manier. Een volledig nieuwe strategie om de verkoop van een huis aan te pakken. ‘Het Unieke Garantie Systeem’ Het wordt het “Unieke Garantie Systeem” genoemd. Een uniek marketingplan voor huizen waarmee woningen van klanten in recordtijd worden verkocht voor uitstekende prijzen. Het systeem is ontstaan uit tienduizenden pagina’s informatie, honderden uren audiomateriaal en het verzamelen van geheimen van top makelaars over de gehele wereld. De ervaringen en technie-

ken van de snelst verkopende makelaars in binnen- en buitenland zijn verzameld in dit systeem. Het resultaat is een unieke aanpak – een volledig nieuwe manier van woningen verkopen die werkt voor elk soort woning in welke prijsklasse dan ook. Met het Unieke Garantie Systeem zijn verbluffende resultaten behaald * Maanden eerder een woning verkopen dan een traditionele makelaar * Gemiddeld duizenden euro’s meer voor een huis krijgen dan een traditionele makelaar. * In de eerste twee weken van de verkoop meer bezichtigingen realiseren dan traditionele make laars in 6 maanden. * Unieke marketing gebruiken om een traditioneel Open Huis succesvol te maken * Binnen 13 dagen na de start onderhandelingen opstarten met potentiële kopers. Dit systeem heeft zich bewezen in markten over de gehele wereld. De gemiddelde theoretische verkooptijd van een woning in bijvoorbeeld Roosendaal ligt op dit moment rond de 34 (!) maanden. De gemiddelde verkooptijd bij dit systeem ligt op 116 dagen Omdat het systeem zo anders is als de traditionele makelaardij wordt er nogal eens kritiek op geleverd. Daarom zit er een garantie vast aan het systeem. Uw Huis Verkocht Binnen 124 Dagen Of U Ontvangt €1.500,- Retour. Het systeem heeft zich keer op keer bewezen en daarom wordt uw risico weggenomen met deze unieke garantie. Daarnaast geldt dat u te allen tijde, zonder boetes, de opdracht kunt beëindigen als u niet 100% tevreden bent over het verloop. Geen wurgcontracten of wezelachtige clausules. VEEL GESTELDE VRAGEN OVER HET UNIEKE GARANTIE SYSTEEM: V: Iedereen kan mijn huis snel verkopen, als de prijs maar laag genoeg is… Moet ik mijn huis tegen een lage prijs te koop zetten voor dit programma?

A: Nee. De vraagprijs wordt in overleg met u bepaald. De makelaar zal een marktwaarde analyse maken en die met u bespreken.

via één van de twee onderstaande mogelijkheden contact op te nemen om verder geholpen te worden.

V: Mijn huis is erg duur / goedkoop / groot / klein, geldt het systeem ook voor mij?

1. Pak de telefoon en bel nummer 06 – 23816037 om uw plaats te reserveren. U krijgt dan de voicemail. Vermeldt uw naam en verdere contactinformatie. Vergeet niet te melden dat u belt naar aanleiding van dit artikel in verband met de verkoop van uw woning. 2. Knip de bon uit, vul deze volledig in en stuur hem in een voldoende gefrankeerde enveloppe naar het adres dat op de bon vermeld staat. Zodra de post binnenkomt wordt uw plaats gereserveerd en er wordt bij eerste gelegenheid contact met u opgenomen.

A: Ja, dit systeem werkt en geldt voor elke woning. Er zijn selectiecriteria, maar die betreffen de motivatie en instelling van u als klant, niet de woning. V: Mijn huis staat al lang te koop, geldt het systeem ook voor mij? A: Ja, Een aantal van de grootste successen van het systeem zijn mensen die hun woning al een tijd te koop hadden. Met de methodes van het systeem kan haarscherp worden gekeken waar het probleem ligt en hoe dit opgelost kan worden. V: Is het Unieke Garantie Systeem gerenommeerd? Hoe kan ik weten of het betrouwbaar is? A: De marketingtechnieken van het Unieke Garantie Systeem hebben zich bewezen in meer dan 65 landen wereldwijd. Daarnaast is dit systeem onlangs onderscheiden met een nationale marketingprijs, die eens per jaar wordt uitgereikt aan de meest effectieve marketing op makelaardijgebied. LET OP: Dit systeem is voor een beperkt aantal mensen. Door de arbeidsintensieve manier van werken kunnen er maximaal 25 klanten tegelijk deelnemen. Op dit moment zijn er 22 plaatsen bezet. Als uw aanmelding of aanvraag voor een afspraak te laat binnenkomt, is er kans dat u buiten de eerste groep valt. Mocht dit zo zijn wordt u hiervan op de hoogte gesteld. U wordt dan automatisch op de wachtlijst geplaatst. De aanmeldingen worden verwerkt in volgorde van binnenkomst. Zo Reserveert U Een Plaats In Het Systeem Er zijn twee mogelijkheden om uw plaats te reserveren. Plaatsing wordt pas toegekend na een persoonlijk gesprek met Peter van Dijk. Gelieve

Unieke garantie systeem

inVUlBOn JA, ik maak gebruik van het Unieke Garantie Systeem om mijn woning snel te verkopen tegen de beste prijs. Neem contact met mij op bij ontvangst van deze invulbon. Naam ………………………………….………......... Adres ………………………………….………......... Postcode/plaats ………………………………….………......... Telefoonnummer ………………………………….………......... Stuur deze bon in een voldoende gefrankeerde enveloppe naar: Peter van Dijk, MA/COM Makelaarsteam Rucphensebaan 41A 4706 PH Roosendaal


actualiteit

Column

Samenwerking van 9 gemeenten leidt tot uitgesproken visie

Jeugdbos wordt de schets van het jeugdzorgstelsel in 2015 HALDERBERGE – Tijdens de perspresentatie van Het Jeugdbos op vrijdag voerde het enthousiasme van de wethouders van de 9 gemeenten de boventoon. Dat enthousiasme werd op de eerste plaats gevoed door de wijze waarop er door de hen is samengewerkt, ook omdat de gepresenteerde visie er is gekomen doordat men met betrokken ouders en kinderen heeft gesproken èn vooral goed naar hen heeft geluisterd.

Addo Sprangers

Roofridders

Inhaligheid en hebzucht is van alle tijden. Tegenwoordig hebben we er de term graaicultuur voor. Berichten over bonussen, gouden handdrukken en toezichthouders die zelf meer blijken te verdienen dan is toegestaan, struikelen sneller over elkaar heen dan koopjesjagers tijdens de uitverkoop. De jacht op bezit en status zit klaarblijkelijk in de menselijke genen. Onze voorouders deden niet anders, al gebeurde dat veelal op minder diplomatieke wijze. Als je iets wilde hebben wat de ander al had, maakte je de concurrentie gewoon een kopje kleiner en nam je zijn zaakjes over. Zo speelden tal van koningen en koninginnen jarenlang landpikkertje om hun rijk te vergroten, al dan niet bijgestaan door indrukwekkende legers van huurlingen die uiteraard ook hun graantje van de buit mochten meepikken. Roofridders waren de zzp’ers van toen die links en rechts maar wat graag bijklusten. En eerlijk is eerlijk, de vaak zo bewierookte Hollandsche koopmansgeest die in de Gouden Eeuw voorspoed naar de Lage Landen bracht, kon dat ook alleen door er in de overzeese koloniën goed de knoet onder te houden. In beroemde fabeltjes wordt ons al uitgelegd hoe je op slimme wijze je slag kunt slaan. Zo was ik als kind flink onder de indruk van het verhaal van de raaf en de vos, waar een vos met mooie praatjes en vleierij een kaas weet te stelen van een raaf. Heel gemeen van die vos, natuurlijk, maar eigenlijk ook best uitgekookt. Een bekende voetbaltrainer zou meteen de vraag stellen of de vos nou zo slim of de raaf nou zo dom is. Daar moest ik ook even aan denken bij alle berichten over de financiële problemen bij SNS Reaal. Je zou verwachten dat een beetje bank haar zaakjes inmiddels op orde heeft, maar nee hoor. Bij de financiering van allerlei vastgoedprojecten blijkt het afgelopen kwartaal maar liefst 99 miljoen euro te zijn verdampt door fraude, witwassen, valsheid in geschrifte, laksheid en mismanagement. Stront aan de knikker dus en daar zullen sommige bankbonzen stevig van balen. Een bonus kunnen ze nu wel op hun buik schrijven en een gouden handdruk ligt waarschijnlijk ook niet meteen in het verschiet. Grote beleggers echter schijnen nu volop te speculeren op een koersval van de bank. De roofridders gaan gewoon met hun tijd mee.

Colofon

Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Halderbergse Bode H_bergse Bode Redactie Vera de Geus Correspondenten Els Rommers, Tineke van der Borst Acquisitie Jean-Pierre van der Heijden Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties dinsdag 09.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s dinsdag 07.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl

W E E K B L A D

Bezorgklachten 076 599 8111 t

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 04

De oplossing van deze puzzel is in week 05 te vinden op www.internetbode.nl

Het Jeugdbos vormt de leidraad voor het jeugdzorgstelsel.

DOOR RENÉ BRUIJNINCX In de met sneeuw bedekte omgeving van het Milieu Educatief Centrum in Roosendaal pasten de 9 wethouders uit de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert hun puzzelstukken ineen om te komen tot de gezamenlijke presentatie van Het Jeugdbos. Het was het eerste resultaat dat de titel ‘Het Jeugdbos voor de jeugd van West-Brabant-West’ heeft meegekregen. Overheveling De wethouders dragen vanuit hun portefeuille de verantwoordelijkheid voor de jeugd en de wijziging in de jeugdzorg welke in 2015 volledig bij de gemeentes komen te liggen. Door dat vanaf begin 2012 in gezamenlijkheid op te pakken is er sprake van een visie welke in heel West-Brabant-West wordt gedeeld . Men heeft elkaar daardoor niet alleen versterkt maar ook een signaal afgegeven dat de gemeentegrenzen doorbroken dienen te worden om de overgang van Rijks- naar Gemeente-verantwoordelijkheid niet als bedreiging maar als kans te zien.

Statements Voordat iedere wethouder zijn puzzelstukje in de totale puzzel plaatste kreeg deze de gelegenheid om die handeling middels een statement te onderstrepen. Wethouder Kees Jongmans uit Roosendaal trapte af: “ We hebben als 9 gemeenten zonder enig voorbehoud samengewerkt. Dat betekent dat we onze verantwoordelijkheid regionaal hebben vertaald tot een visie ‘Het Jeugdbos genaamd’ waar we allemaal achter staan”. Theo Vaes, wethouder uit Etten-Leur vult hem aan: “De sterke kant van deze visie is het principe van ‘eigen kracht eerst’. Ouders en kinderen ervaren zelf de kracht om de hobbels van opvoeden en opgroeien te overwinnen”. John van Hal, wethouder in Rucphen benadrukte vooral de rol van de gezamenlijkheid. “We hebben niet naar plaatselijk belang gekeken of op ‘hokjesniveau’ met elkaar samengewerkt. We hebben vooral gedacht vanuit de producten die de ouders en de jeugd ter beschikking staan in plaats van naar organisaties”. Het laatste puzzelstuk werd door de Bergse wethouder Arjan van der Weegen geplaatst, nadat hij had aangegeven “dat de problematiek zo groot is en de bedachte oplossing zo ‘simpel’ lijkt. En dat signaal

FOTO RENÉ BRUIJNINCX

hebben de 9 samenwerkende gemeenten afgegeven door een heldere visie te formuleren”. Wijzigingen Het belangrijkste element dat vrijwel alle wethouders tijdens de presentatie benadrukten was wel de veranderende houding van je richten op risico’s en problemen naar de kracht en talenten. “De zorg blijft, maar we moeten veel meer uitgaan van het eigen kunnen van de jeugd en gezinnen die het betreft”, verwoordde wethouder Kees Jongmans de mening van hem en al zijn collega’s. “Er is in feite maar één zaak waar we nog mee te maken gaan krijgen en dat is de hele financiering. Zoals op alle terreinen wordt er ook op de Jeugdzorg sterk bezuinigd. Zoals het er nu naar uitziet gaat het om 10 tot 15 % van het totale budget van 3 miljoen euro. Toch zijn we daar niet van uitgegaan. De hele wijziging en het slagen daarvan vinden we zo belangrijk dat we eerst het plan hebben ontwikkeld en vervolgens in stappen zullen bekijken hoe en waar we dat gezamenlijke plan moeten aanpassen”, en daarmee sloot hij als voorzitter van het 9-tal wethouders en ondersteunende ambtenaren deze informatiebijeenkomst af.

Steeds meer jongeren met startkwalificatie

Aantal vroegtijdige schoolverlaters met 8 procent gedaald op ROC HALDERBERGE - Het aantal vroegtijdige schoolverlaters op het Regionaal Opleidings Centrum (ROC) West-Brabant is met acht procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Landelijk nam het aantal voortijdige schoolverlaters af met zes procent. DOOR MONIQUE JANSEN Steeds meer scholieren ronden een opleiding af en verlaten met een startkwalificatie de school. De Rijksoverheid vindt het belangrijk dat jongeren met een diploma de arbeidsmarkt opstromen. Onder een startkwalificatie vallen havo-, vwo- en mbo-diploma’s vanaf niveau twee. Een vmbo-diploma geeft toegang tot het middelbaar beroepsonderwijs, maar is officieel geen startkwalificatie.

© www.sudokusite.eu

Speciale aanpak Het ROC West-Brabant hanteert een speciale aanpak om te voorkomen dat jongeren zonder diploma van school gaan. De mbo-instelling heeft bijvoorbeeld een medewerker aangesteld die maandelijks bijhoudt waarom studenten stoppen met hun opleiding en hoe dit kan worden voorkomen. Deze zogenaamde ‘poortwachter’ analyPaGiNa 5

seert de informatie over uitvalsredenen. Samen met de scholen onderneemt deze medewerker vervolgens ook actie om te voorkomen dat scholieren vroegtijdig stoppen met hun opleiding. Snuffelstages Daarnaast lopen er projecten om te voorkomen dat scholieren een verkeerde beroepskeuze maken. Leerlingen van vmboscholen kunnen op verschillende manieren kennismaken met de vervolgopleiding die zij op het oog hebben. Dat kan door middel van voorlichtingsbijeenkomsten, snuffelstages en persoonlijke gesprekken met medewerkers van het ROC. “Als een student bijvoorbeeld graag in de horeca aan de slag wil, is het goed om te weten dat je dan vaak in de avonduren moet werken. Wanneer studenten zich dat vooraf niet voldoende realiseren, ligt uitval op de loer”, geeft het ROC West-Brabant als voorbeeld aan. Natuurlijk kan het ROC

niet altijd voorkomen dat leerlingen een verkeerde studiekeuze maken. Daarom kunnen deze scholieren instromen in zogenaamde heroriëntatieklassen. Daar krijgen ze begeleiding in het maken van een nieuwe keuze. Coachen van risicoleerlingen Het ROC besteedt extra aandacht aan ‘risicoleerlingen’. Dat zijn studenten met een verhoogd risico om vroegtijdig de opleiding te verlaten. Deze leerlingen krijgen extra begeleiding van een speciaal aangestelde coach. Deze aanpak blijkt succesvol. Van de 187 risicoleerlingen vielen er in 2012 in totaal zeven uit. De coaches blijven de studenten de komende schooljaren verder begeleiden om te voorkomen dat ze alsnog uitvallen. Docenten van het ROC volgen geregeld trainingen in het herkennen van problemen, klassenmanagement en coachingsvaardigheden om schooluitval te vermijden.


KORTE BERICHTEN

Arboretum Oudenbosch

Werk voor nieuwe opslag en loods van start bestaande opslag onbereikbaar werd voor aan en afvoer. De nieuw opslag en loods maken onderdeel uit van het project “Nieuwe grenzen, nieuwe mogelijkheden voor Arboretum Oudenbosch”. Het project zorgt er voor dat de botanische tuin zich ook verder tot in lengte van jaren kan ontwikkelen.

Een loon- en grondwerkbedrijf begon die morgen met het rooien van circa twintig bomen in het Europese gedeelte van de tuin. Na het rooien en frezen van de

wortels egaliseert het bedrijf de grond en graaft het een cunet op de plaats waar de loods zal verrijzen. De bomen zijn allemaal in mei 1987 geplant tijdens de eerste fase van het inrichtingsplan. De nieuwe opslag en loods zijn een gevolg van de diverse bouwprojecten aan de Noordgrens van de tuin. Voor deze bouwprojecten diende grond geruild te worden, waardoor de

OUDENBOSCH Seminar ‘Goede voornemens’: Ook dit jaar verzorgt Froukje Smeding, werkcoach/ trainer bij stress en burnout (www.werkwegen.nl) een reeks seminars bij Bibliotheek VANnU. De seminars zijn voor iedereen gratis bij te wonen. Ze begint het nieuwe jaar met het seminar ‘Goede voornemens volhouden…nu echt!’ Zaterdag 26 januari, 10.3012.00 uur bij Bibliotheek VANnU in Oudenbosch. Wel even aanmelden via www.werkwegen.nl, dan ontvangt u tevens een werkboekje. Open dag Markland College: Het Markland College Oudenbosch houdt zaterdag 26 januari van 09.30 tot 13.00 uur haar open dag. Voor de open dag bezoekers en bezoekertjes is de ingang van het Leshuis vwo/havo is aan de Eikenlaan 18, de ingang van het Leshuis mavo aan de Pagnevaartweg 7 en de ingang van het Leshuis beroepsgerichte leerwegen kader en basis aan de Pagnevaartweg 5. HOEVEN Kaarten en bingo: Zaterdag 26 januari is er de maandelijkse kaartavond. Er wordt gekaart in de spelsoorten rikken en jokeren. Aanvang 19.30 uur. Zondag 27 januari bingomiddag, aanvang 14.00 uur. Iedereen is van harte welkom in café Pagnevaart in Hoeven.

Werkzaamheden in de Botanische Tuin Arboretum Oudenbosch in volle gang.

OUDENBOSCH - Dinsdagmorgen zijn de werkzaamheden voor de nieuwe opslag en loods voor de Botanische Tuin Arboretum Oudenbosch gestart.

Basiscursus Vogels kijken: De West Brabantse Vogelwerkgroep houdt ook dit voorjaar, voor de tiende keer, de succesvolle Basiscursus Vogels kijken. Tijdens deze cursus, van vijf theorie avonden en vijf excursies in het veld, leert u de basisvaardigheden voor het herkennen van vogels. Zo wordt vogels kijken pas echt leuk! De cursus wordt in het vroege voorjaar gegeven: van eind februari tot medio april 2013. Heeft u interesse? Meer informatie: www.westbrabantsevwg.nl

Merkbeha’s vanaf 15 euro!

Filmtheater Fanfare

BOSSCHENHOOFD Sterre Avond: Thema carnaval op zaterdag 26 januari café Stroop, aanvang 20.30 uur, met muziek van Extreme Sounds. Dit jaar zal de beste ster van Bossenoot worden gekozen op een carnavaleske manier en hebben ze zelfs een artiest die hen ondersteund en mede bepalend is voor de verkiezing. Oud-bossenoot inwoner komt gratis optreden. Deze artiest is momenteel bezig met sponsoring voor het project Alpe d’Huzes (KIKA = kinderen kankervrij). De stichting heeft gemeend daar deze artiest gratis een optreden verzorgd om de entreegelden ter beschikking te stellen voor dit goede doel.

Grote prijswinnaar Amour OUDENBOSCH - De Nederlandse filmpers heeft Amour uitgeroepen tot beste internationale film van 2012. Ook de National Society of Film Critics, de vereniging van de belangrijkste Amerikaanse filmrecensenten, bekroonde Amour als beste film van het jaar. De Gouden Palm van Cannes en de prijs voor beste Europese film en regisseur én de prijzen voor beste actrice en beste acteur gingen al voor. Amour donderdag 24 januari 20.15u Zo’n eenvoudig verhaal: Georges en Anne wonen in Parijs en genieten van hun pensioen; beiden waren muziekdocent en muziek speelt natuurlijk nog steeds een belangrijke rol. Hun dochter woont met haar gezin in het buitenland. Op een dag krijgt Anne een herseninfarct en raakt zij aan één kant van haar lichaam verlamd. Het wordt steeds moeilijker voor George om Anne te verzorgen… Amour is een filmisch hoogstandje, waarin beide hoofdrolspelers verpletterend goed zijn in het spelen van de kwetsbaarheid van hun personage.

Frankrijk 2012. Regie: Michael Haneke. Duur: 127’. Met: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, William Shimell, Isabelle Huppert, Laurent Capelluto. De film wordt, ondanks zijn lengte, zonder pauze vertoond. The broken circle breakdown donderdag 31 januari 20.15u De titel van de film van volgende week ligt niet zo voor de hand, maar verwijst naar het toneelstuk waarvan de titel trouwens nog langer is. Ook is er nog het liedje ‘Will the circle be unbroken’ en is dat hier ook aan de hand: de cirkel wordt doorbroken en heeft de breakdown tot gevolg. Het gaat hier om de nieuwe film van Belg Felix van Groeningen (De helaasheid der dingen en Dagen zonder lief) die vertelt over het drama dat het gelukkige stel Elise en Didier treft, wanneer hun dochtertje ernstig ziek wordt. Het was liefde op het eerste gezicht bij Elise en Didier al zijn zij totaal verschillend. Zij in haar tattooshop, hij in een band. Hij is de prater, zij de luisteraar. Als dochter Maybelle geboren wordt, is hun geluk compleet. Maar zoals gezegd slaat het noodlot toe.

CARNAVAL België 2012. Regie: Felix van Groeningen. Duur: 110’. Met: Veerle Baetens, Johan Heldenbergh, Nell Cattrysse, Geert Van Rampelberg, Nils De Caster e.a. De film wordt met pauze vertoond. Verwacht 03/2 Jeugdfilm: De groeten van Mike (Peters; vanaf 7j) 14.00u 07/2 Anna Karenina (Wright) 20.15u 14/2 Paradies Liebe (Seidl) 20.15u Vertoningsadres: De Vossenberg, Pagnevaartweg 109, 4731 AC Oudenbosch. www.filmtheaterfanfare.nl

Glasschade?! Ruit stuk?! Supersnel Glasherstel

24 uu rs service

Bel gratis 0800 - 837 52 27

Kaartverkoop Peejenlands carnaval van start HOEVEN - In het het Kompas worden rond carnaval een aantal activiteiten in het buurthuis georganiseerd, waarvoor men gerust uren in de rij wil gaan staan. Op zondagmorgen 27 januari zijn de kaarten te koop voor: Tonproatavond, vrijdag 1 februari, met zeven deelnemers van eigen Doevese bodem.

Tieneravond, zondag 10 februari, met een mystery guest (groep 6 t/m 14 jr). Doevese avond, maandag 11 februari, met de Alpenzusjes als artiesten. Vanaf 11.11 uur start de verkoop, kom op tijd want op=op! Natuurlijk zijn er ook dassen, vlaggen, emblemen en Hoevense leut cd’s te koop. De inschrijfformulieren voor de Grote Optocht van Peejenland liggen gereed bij Albert Heijn en buurthuis het Kompas te Hoeven.

Tweede Peejenlandse taart HOEVEN - Prins Nillis, prinses Sabrine, Nar Adje, Pliesie Twan en Grootste Boer Sjaak hebben de tweede taart bezorgd bij Toon Lauwerijssen aan de Spie. Toon stelt zijn land al jaren beschikbaar aan de nishut van bouwclub de Geintrap-

pers. Een leuk detail is dat de bouwers tijdens hun activiteiten door Toon regelmatig worden voorzien van een frikadellensnack om het moreel hoog te houden. Dat zullen de Geintrappers in de optocht op dinsdagmiddag zeker laten zien aan al het aanwezige publiek.

BEDRIJVIG NIEUWS ‘Castelo tegels gaan honderden jaren mee’

Tegel-expert Casa Ceramica biedt bijzondere collectie OUD GASTEL - Jonge ondernemer Sjoerd Hartmans was al jaren in de tegelbranche werkzaam, toen hij zijn eigen bedrijf begon, Casa Ceramica genaamd. Sinds kort heeft Sjoerd zijn bedrijf en showroom gevestigd in Oud Gastel. Tussen de uitgebreide collectie wand- en vloertegels die Casa Ceramica voert, bevindt zich een bijzondere tegel, die aftrek vindt in heel Nederland, maar lang niet overal verkrijgbaar is. We hebben het over de zogenaamde Castelo-tegel; een handgemaakte Portugese tegel van uitzonderlijke kwaliteit waarmee prachtige effecten op wand en vloer ontstaan en in elk huis een unieke sfeer creëren. DOOR ELS ROMMERS Terwijl het in Nederland volop wintert, is het in de showroom van Casa Ceramica genieten van een mediterraan sfeertje. Hoewel Sjoerd benadrukt dat hij allerlei

wand- en vloertegels verkoopt, heeft hij wel een bijzondere liefde ontwikkeld voor de Castelo tegel. “Je kunt eindeloos combineren met kleuren en motieven”, legt Sjoerd enthousiast uit. “Mits goed gelegd en onderhouden, kan de vloer honderden jaren mee. De vloeren zijn zowel binnen als buiten te leggen. Je kunt echt een typische mediterrane vloer of terras leggen, maar je kunt ook kiezen voor een veel strakker design of zelfs klassiek. Ze toveren het toilet, de hal, de keuken, maar ook de huiskamer om tot een sfeervolle ruimte. Ik kan met de gekozen tegels en de juiste afmetingen de zelf ontworpen tegelvloer op de computer tekenen, zodat men voor aanschaf goed kan inschatten hoe het eindresultaat eruit komt te zien. Blijkt het op de tekening dan bijvoorbeeld toch te druk of te donker, dan kan het ontwerp nog veranderd worden. Deze tegels zijn trouwens ook prima te combineren met een parketvloer, maar ook met houtstructuurtegels. Die zijn bijna niet van echt hout te onderscheiden. Dan heb je de

sfeer van hout, maar niet het onderhoud.” Vijfsterrenspecialist Dat Sjoerd kwaliteit levert, blijkt uit de bijzondere collectie die hij voert, maar ook uit het feit dat hij het logo mag voeren van vijfsterrenspecialist op het gebied van wanden tegelvloeren (toegekend door www. wonenwonen.nl). Sjoerd loopt hard voor zijn klanten. “Wat ik niet in mijn showroom heb, kan ik bestellen en aanbieden tegen zeer scherpe prijzen”, stelt Sjoerd zonder aarzelen. “Ook regel ik eventueel de aanleg van vloerverwarming. Daarnaast verkoop ik sanitair van A-merken als Sphinx, Villeroy & Boch en Grohe. Die lever ik tegen internetprijzen. Ik verkoop alleen maar eerlijke en goede materialen waar ik achter sta, zodat ik mijn klanten het beste kan bieden.” Wie benieuwd is naar de showroom van Casa Ceramica kan terecht op dinsdag tot en met vrijdag tussen 09.30 en 17.30 uur en op zaterdag van 09.30 tot 17.00 uur (zie www.casaceramica.nl).

Tegelexpert Sjoerd Hartmans in zijn showroom op een typische Castelo-vloer. FOTO ELS ROMMERS

Casa Ceramica, Windmolen 1, 4751 VM Oud Gastel, 0165-751891 PAGINA 6


lief en leed

Familieberichten

De overweldigende belangstelling en deelneming welke De overweldigende belangstelling en deelneming welke u ons heeft betoond na het overlijden van mijn partner u ons heeft betoond na het overlijden van mijn partner

Leny Leny Hellemons Hellemons

Weekenddiensten

hebben ons diep getroffen. Wij zijn u dankbaar voor de hebben ons diep getroffen. Wij zijn u dankbaar voor de steun en troost welke ons dit heeft gegeven. steun en troost welke ons dit heeft gegeven. Uit aller naam, Chris van Unen Uit aller naam, Chris van Unen Oudenbosch, januari 2013 Oudenbosch, januari 2013

Bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 50 40 444, voor inwoners van Bosschenhoofd, Hoeven en Oudenbosch. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 53 02 00, in het Poortgebouw van het Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Oud-Gastel. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek naast de huisartsenpost. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Dierenartsenpraktijk De Vierschaar Vierschaarstraat 7, 4751 RP Oud-Gastel, tel. 0165 330 466. 24 uur bereikbaar. Dierenartsgroep West-Brabant Gezelschapsdieren tel. 076 501 2928/501 6915. Landbouwhuisdieren en paarden tel. 076 501 3645/596 1333.

Iedereen verdient een waardig afscheid. Jan Reedijk Uitvaartverzorging helpt daarbij.

info@janreedijkuitvaartverzorging.nl www.janreedijkuitvaartverzorging.nl Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op: 076 - 502 28 87* *Ook als u een Natura uitvaartverzekering heeft, kunt u ons bellen

J&& d& W&&&&&

Zorg aan huis vanuit uw eigen wijk of buurt? Bel 0165 - 57 40 00, 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

&&&&&&&&&&&&&&&&&& Markt 70 Etten-Leur www.jandewit-zn.nl

Surplus Zorg thuiszorg Passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

076-5015807

Kastwanden opGRATIS maat Nu 15% korting! JURIDISCH Meirseweg 21, Zundert 076-5990125

(Montage mogelijk)

Kijk voortaan voor aanbiedingen op

www.multimate.nl

en meld u aan voor onze nieuwsbrief. Voor lopende zaken en uw aankopen kunt u terecht bij: Meirseweg 21, Zundert Tel. 076-5990125

ADVIES

Korting geldig tot 09-01-2011

Onze vestiging in Sprundel heeft haar deuren gesloten.

Multimate Zundert

Van Os uurwerken b.V. Etten-Leur

Multimate Zevenbergen Campagneweg 3, Zevenbergen Tel: 0168-324522

INLOOPSPREEKUUR: Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uur Pasteurlaan 1 Bergen op Zoom (nabij Lievensberg Ziekenhuis)

Of maaK tELEfONISch EEN afSPRaaK: 0164-266600

VITAK Advocaten

www.vanosuurwerken.nl

Recreatiestalling Numansdorp OpeNt Occasion Center Voor bemiddeling verkoop vragen wij:

Caravans, campers en vouwwagens! Voor alle voordelen zie:

www.carva.nl

Contact 0186-652960 - carva@planet.nl Stalling - Verkoop - Reparatie Onderhoud - APK Keuring

CARNAVALSWINKEL KEES KONINGS WWW.KEESKONINGS.COM te ESSEN

PAGinA 7


Muziek- en twirllessen op basisscholen weer van start

Muziekles bij de Lindelommer; er is veel ‘blaas’-talent aanwezig.

HOEVEN - Muziekvereniging St. Caecilia uit Hoeven is weer begonnen met de muzieklessen voor de groepen 4 van de beide basisscholen, De Lindelommer en De Reuzelaar. Op 8 vrijdagmiddagen komen vrijwilligers van de Hoevense muziekvereniging kinderen weg wijs maken met muziek. De onderdelen drum & mallet en fanfare komen beide uitvoerig aan de orde. Er wordt getracht op een leuke manier de kinderen de basisbeginselen bij te brengen van noten, ritme en allerlei andere facetten van de muziek. Ook mogen de kinderen zelf muziek maken op de instrumenten die door de muziekvereniging meegebracht worden. Van trommel, bekkens, trompet tot bas, de kinderen mogen het allemaal proberen. Ook kunnen de kinderen van groep 3 en 4

kiezen om dit jaar iets te doen met twirl en dans. Alle kinderen van groep 3 en 4 krijgen tijdens een gymles een workshop twirl en dans aangeboden. In deze gymles zal er op dezelfde wijze ‘getraind’ worden zoals de leden van Twirl&Dance iedere woensdagavond doen en waarbij zij afgelopen jaar zelfs een Nederlands Kampioenschap behaalde. Na afloop van de lessen organiseert muziekvereniging St. Caecilia op vrijdag 19 april een muzikale Doe-dag. Deze dag is de afsluiting van de muziek- en twirllessen. Deze doe-dag start om 13.30 uur en staat in het teken van zelf muziek maken en dansen op deze muziek.’s Avonds geven de kinderen, samen met de gehele muziekvereniging, een concert waar ouders, leerkrachten, buren, vriendjes, vriendinnetjes, opa’s, oma’s, broers, zussen en alle andere geïnteresseerden van harte welkom zijn.

Dit concert begint om 18.30 uur en zal rond 19.30 uur worden afgesloten. Voor de deelnemende kinderen is er een mooie herinnering. Zorg dus dat je deze datum alvast noteert! Dit mag je niet missen. Muziekvereniging St. Caecilia Hoeven telt ongeveer 135 leden en is ondanks de leeftijd van meer als 100 jaar een jonge vereniging met heel veel actieve jeugd. De gemiddelde leeftijd bedraagt 26 jaar. De muziekvereniging biedt de leden de gelegenheid optimaal hun hobby van muziek en show uit te oefenen. Tevens draagt zij bij aan sociale en culturele activiteiten in de Hoevense gemeenschap en het onderhouden van leuke contacten in een gezellige sfeer. Speciaal zet de vereniging zich in om de jeugd op te vangen, te interesseren in de muziek en hen een zinvolle hobby te leren. Het scholenproject dat middels de doe-dag op 19 april afgerond wordt is hier een sprekend voorbeeld van. Mocht je vragen hebben over de muziek- en/of twirllessen op school dan kun je een mail sturen naar: secretaris@muziekvereniginghoeven.nl; www.muziekvereniginghoeven. nl of like ons op Facebook: http://www. facebook.com/CaeciliaHoeven

In een overvolle kantine van VV Devo brachten de 5 gezelschappen zo’n 175 man op de been om de Halderbergse leut te vieren. “Omdat we geen dorpshuis

meer hebben, zijn we uitgeweken naar de voetbalkantine. Maar we gaan er als Smoorfrêters wel van uit dat we bij een volgend verbroederingsbal over 5 jaar toch over een gemeenschapshuis beschikken,,” zei nar Kluit (Michaël Koevoets) van Bosschenhoofd. De prinsen, narren, pliessies, carnavalsraden, muziekkapellen en bandjes maakten er een gezellig festijn van. Vanwege de sneeuw konden een aantal buitenspelen niet doorgaan. De 5 stichtingen zoeken elkaar niet alleen ‘voor de leut’

Italiaanse kerkmuziek in Basiliek OUDENBOSCH - Op zondag 27 januari wil het Heren-Projectkoor, bestaande uit zangers van het Basiliekkoor, Oudenbosch Mannenkoor, St. Janskoor en zangers uit omliggende plaatsen, de spotlight zetten op de Italiaanse componist Don Lorenzo Perosi en tijdgenoten. Veel missen van Perosi stonden in de eerste helft van de vorige eeuw op het repertoire van menig kerkkoor. Na de opkomst van de Nederlandstalige liturgie verdween deze muziek echter naar de achtergrond. Doch, nu vele jaren later heeft de muziek van Perosi nog niets aan zeggingskracht ingeboet. Zijn muziek is nog steeds een balsem voor de stem en lust voor het oor. Tijdens de Eucharistie-viering op zondag 27 januari om 11.00 uur in de Basiliek te Oudenbosch worden o.a. de mis Te Deum Laudamus, het Adoramus Te, Christe en Tollite Hostias uitgevoerd.

En, zoals vroeger gebruikelijk was aan het einde van de H.Mis, het Domine, salvam fac Regina nostram (Heer, bescherm onze Koningin). De Eucharistie-viering wordt voorgegaan door pastoor Maickel Prasing en diaken Frank van Gerven. Het Herenproject koor wordt begeleid op het Königorgel door Bas de Wild en staat o.l.v. Christ Vergouwen.

KASTEN OP MAAT Edisonstraat 12 Numansdorp Tel. 0186 - 654122 www.vandenbergkasten.nl

Maatwerk in: schuifdeuren, boekenkasten en inloopkasten

EHBO bij kinderen HOEVEN - Voor iedereen die met kinderen contact heeft is het belangrijk om bij een ongeval goed te kunnen handelen. Ouders, verzorgers, oppasouders e.d. Voor hen is deze cursus bedoeld. EHBO bij kinderen. Weet u wat u moet doen? Cursus Ehbo bij kinderen start binnen kort. EHBOver. Hoeven heeft hiervoor een erkent kaderinstructeur de heer Sjef van Ostade gevraagd. Deze begint op 18 februari in het kruisgebouw op het Constant-Huigensplein in Hoeven. Steeds op maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur. Lesavonden zijn op 18-25 febr. 4-18-25 mrt. 15 -29 april 6 mei. In overleg met de groep wordt in de meivakantie doorgegaan. De laatste lessen verschuiven in geval van vakantiestop. Het zijn 8 lessen voor beginners en 6 voor gediplomeerde EHBOers. U kunt zich aanmelden tot 3 februari bij Kees Rommers per e-mail c.j.rommers@ziggo.nl of ehbohoeven@live.nl. Evt. vragen bel dan Bianca Geldens, Moleneindsestraat 3, 4741 RG Hoeven, tel. 0165 504422.

Verbroederingsbal feest BOSSCHENHOOFD - Zelfs burgemeester Chiel Janssen was, ondanks het slechte weer, helemaal vanuit Numansdorp naar Bosschenhoofd gereden om er de traditionele Halderbergse Carnavalsverbroedering bij te wonen.

Don Lorenzo Perosi

op, maar staan elkaar ook bij in praktische zaken. Zo jureert Bosschenhoofd in Stampersgat bij de optocht en maakt Stampersgat op haar beurt een prinsenwagen die in Bosschenhoofd en Hoeven ook rijdt. “Kijk, de Halderbergse leut bestaat ècht. En voor ons is natuurlijk Smoorfrêterslaand het beste. Maar vandaag hebben we elkaar op een leuke manier ontmoet en bijgepraat”, aldus nar Kluit. Dat Ut Puitenol de uiteindelijke spelletjeswinnaar was, was dus eigenlijk maar bijzaak.

Nieuwjaarsconcert Sint Cecilia en Vox Populi STAMPERSGAT - Zondag 27 januari openen harmonie St. Cecilia en gemengd koor Vox Populi het nieuwe muzikale jaar in Stampersgat.

Vanaf 14.30 tot 17.00 uur zullen zij de oren van de aanwezigen verwennen in de sfeervol aangekleedde zaal Geerts. Beide muziekgezelschappen zullen afwisselend populaire, romantische en swingende nummers ten gehore brengen. Tussendoor

speelt het leerlingenorkest van St. Cecilia in een kort optreden een zevental liedjes waarbij steeds een ander dier uit de Zoo voorbijkomt. Bij St. Cecilia zal de heer Turkenburg de verhinderde dirigent vervangen. De vertolkte muziekstukken zullen op een prettig vertrouwde wijze worden aangekondigd door Joke Frijters. St. Cecilia en Vox Populi hopen veel mensen te mogen begroeten bij dit gezamenlijke concert. De toegang is gratis.

Dagmar Wevers nieuwe jeugdwaterschapsbestuurder HALDERBERGE - Waterschap Brabantse Delta heeft een nieuwe jeugdbestuurder. Dagmar Wevers (14) uit Etten-Leur is benoemd tot lid van het nationale jeugdwaterschapsbestuur. Ze gaat deze taak vervullen namens waterschap Brabantse Delta en vervangt daarmee haar voorgangster Risha Adolphs. Dagmar gaat helpen om het werk van het waterschap bij de jeugd onder de aandacht te brengen. Het jeugdwaterschapsbestuur is een initiatief van de Unie van Water-

schappen om jongeren meer te betrekken bij waterbeheer in eigen land. In het bestuur (jongerendenktank) zitten jongeren tussen de 12 en 18 jaar die zijn afgevaardigd vanuit één van de 24 waterschappen. De jonge bestuurders komen enkele keren per jaar samen en bedenken nieuwe activiteiten om jongeren bewust te maken van het werk van het waterschap. Dagmar heeft een aanstelling van in ieder geval een jaar. In die periode treedt ze op als ambassadeur van waterschap Brabantse Delta. Ze doet mee aan de verschillende landelijke activiteiten en organiseert lokale activiteiten om jongeren meer te betrekken bij waterbeheer.

Dagmar zit in de derde klas van het atheneum op de KSE in Etten-Leur. Ze is vaak op pad met vrienden en tennist en shopt graag. Na het VWO wil Dagmar verder studeren richting de bestuurlijke/economische kant. Kersverse jeugdbestuurder Dagmar over haar functie: “Toen ik las over het jeugdbestuurder was ik direct geïnteresseerd. Ik heb een duidelijke mening en daarom leek mij deze kans bij het waterschap erg leuk. Ik denk graag na over problemen en de best mogelijke oplossing daarvoor. Ook werk ik graag met anderen samen. Ik hoop nog veel mensen te ontmoeten de komende periode!”

BEDRIJVIG NIEUWS Soletanche-Freyssinet versterkt positie in beheer en onderhoud markt

Tebecon onderdeel van wereldleider in de bouw OUD GASTEL - Soletanche-Freyssinet, wereldwijd marktleider in specialistische bouwtechnieken neemt 100% van de aandelen van Tebecon Holding BV over, het Nederlandse betonreparatiebedrijf gevestigd in Oud Gastel. De overname maakt deel uit van de groeistrategie van Soletanche-Freyssinet op de internationale beheer-, onderhoud- en reparatiemarkt. Vanwege de bekendheid en reputatie in de markt, zullen de activiteiten van Tebecon onder de eigen naam worden gecontinueerd. De dagelijkse leiding komt in handen van William van Lissum. De heer Koos van de Klundert zal nog enige jaren aan

het bedrijf verbonden blijven. Tebecon Holding BV is opgericht in 1990 en is gespecialiseerd in betonreparatie technieken. Zij beschikt over de expertise en het vakmanschap om o.a. betonreparatie, betonconservering, kunststof vloeren en grondinjectie uit te voeren en heeft al meer dan twee decennia een gerenommeerde naam in de Nederlandse bouwwereld. In 2012 werd het bedrijf nog verkozen tot Ondernemer van het Jaar tijdens het vierde ondernemersgala van de Gemeente Halderberge in de categorie Business to Business.

de lokale markt opererende bedrijf Freyssinet Nederland BV. Klanten kunnen profiteren van een breed pallet van specialistische producten en diensten, lokaal bijeen gebracht en aangevuld met internationale kennis en expertise. Caspar Lugtmeier, directeur Freyssinet Nederland BV: Wij zijn er van overtuigd dat de goede samenwerking tussen onze teams ons in staat stelt klanten hoogwaardige oplossingen te bieden voor de reparatie, bescherming en versterking van constructies, van concept tot en met realisatie .

Klanten profiteren De acquisitie zal leiden tot synergie met het reeds op

Over Soletanche-Freyssinet Als wereldleider in de sectoren bodem, constructies

Tebecon sterk in beton - Argon 10 - 4751 XC Oud Gastel - www.tebecon.nl PAGINA 8

en energie, brengt de Soletanche-Freyssinet groep een ongeëvenaarde reeks van gespecialiseerde civieltechnische expertise en merken bijeen in ongeveer 100 landen. De ruim 18.000 medewerkers streven gezamenlijk naar een optimale klantbeleving door het ontwerpen en leveren van oplossingen met een hoge technologische toegevoegde waarde die zijn afgestemd op de specifieke kenmerken van elk project en helpen om de prestaties en duurzaamheid van elke constructie te verbeteren. In Nederland worden de activiteiten verricht vanuit de volgende bedrijven; Freyssinet Nederland BV, Tebecon Holding BV en Terre Armée BV.


G R AT I S

INLOOPSPREEKUUR

FYSIO- EN MANUELE THERAPIE

AG ELKE MAAND 19.30-20.30u

• Loop binnen zonder afspraak • fysio- en manuele therapie oedeemtherapie e rg o t h e r a p i e kinderfysiotherapie sportfysiotherapie

O O K S P O R TBLESSURES

• Onder behandeling bij ons = G R AT I S o n b e p e r k t f i t n e s s e n bij Sportpunt Hoeven

De Lange Meeten 6 A • 4741 TZ Hoeven • T: 0165 - 502 787 • www.carondenarend.nl

Het juiste adres voor het reinigen van al uw gordijnen Openingstijden: ma - vr 8.30 - 18.00 uur, za 9.00 - 12.00 uur Pres. Kennedylaan 152 • Roosendaal • 0165 - 542613

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

OPEN HAARD HOUT TE KOOP!

Carnavalskleding bedrukken

Bel: 06-51475762 of 06-38532866

party - pack Markt 39 Etten-leur

Elektro materiaal Avilek.nl

alléén vr ijdag 25, zaterdag 2 6 en zo ndag 27 jan uar i De extra’s van Expert Etten-Leur

*Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

• Snelle levering uit voorraad • Topkwaliteit assortiment • Snelle en vakkundige reparatie door eigen monteurs • Gratis leenapparaat • Groot assortiment inbouwapparatuur

MEENEEM- Ko opzo ndag PRIJZEN! 27 januari van

12 .00 - 17.00 uu r

Etten-Leur, Winkelcentrum 25, (076) 5020672

Gratis parkeren in de parkeergarage van het winkelcentrum Eigen technische dienst, met service aan huis *Vraag in de winkel naar de voorwaarden. Actie is geldig zolang de voorraad strekt en van vrijdag 25 t/m zondag 27 januari 2013.


CARNAVAL

TV-debuut voor BB Ullie

Carnaval Halderberge verbroedert

HOEVEN - De Hoevense blaasband Ullie gaat haar debuut maken op de televisie. BB Ullie is namelijk gevraagd is om op te treden bij het gigantisch populaire Drie Uurkes Vurraf op carnavalsvrijdagmiddag 8 februari.

De prinsen en gevolg bij de Smoorfreter in Bossenhoofd.

HALDERBERGE - De prinsen en gevolg van Halderberge kwamen zondag bijeen voor de jaarlijkse carnavalsverbroedering. De Smoorfreters uit Bosschenhoofd waren dit jaar de gastheer en verwelkomden Prins Nillis van Peejenland, Prins Jeroen van Meekrapdurp, Prins Jan van ut Puitenol en Prins Bert van Vastenavondzotte-

land. Prins Erik Jan verontschuldigde zich voor de barre weersomstandigheden en de locatie, daar men in Bosschenhoofd geen ruimte meer heeft, sinds de afbraak van buurthuis de Schakel. De kantine van vv Devo bleek een goed alternatief om de grote groep feestvierders te herbergen. Na het welkomstwoord van de leutvorst van de Smoorfreters kon de middag beginnen.

Carnavalscollecte en Puitepraot OUDENBOSCH - De oliebollen mogen dan net koud zijn, carnaval klopt alweer dringend op de deur. De Stichting Oudenbosch’ Karnaval (SOK) gaat daarom zaterdagochtend 26 januari met de collectebus langs de deuren, om dit volksfeest ook in 2013 te kunnen verzorgen voor zowel volwassen en gezonde Puiten, als voor kinderen en mindervaliden. Tegelijk met de collecte wordt de carnavalskrant ‘Ut Puitenolleke’, vorig jaar de beste

carnavalskrant van Brabant, verspreid. Deze krant wordt dezelfde avond in de Dutch Dance Academy (voorheen Danscentrum Uijtdewilligen) op carnavaleske voorgedragen tijdens de Puiteproat. Tevens wordt die avond bekend wie de beste bijdrage aan Ut Puitenolleke leverde, worden de jubilarissen gehuldigd en is er weer een quiz over het Puitenols dialect en de geschiedenis van het Oudenbossche carnaval. De Puitepraot begint om 20.33 uur.

Kaartverkoop op zondag 27 januari

Twaalfde editie D’oevese leutpraotavond op komst

Door alle protocollen werd deelgenomen aan een sportief spel die door het Puitenol werd gewonnen. Ook burgermeester Chiel Jansen was aanwezig om de verbroedering een officieel tintje te geven en mede dankzij de meegereisde blaaskapellen werd het een sfeervolle, gezellige middag waarbij de neuzen allemaal dezelfde kant op werden gezet; namelijk een leutig carnaval 2013.

AAnsprAkelijkheid Anne werd 14 en gaf haar feestje in de manege. Emma, één van de vriendinnetjes van Anne, had pech. Bij het opzadelen van het paard ging het al mis. Het paard gaf Emma een flinke kopstoot. Ze viel achterover met haar hoofd tegen Suzanne van Reedt de staldeur Dortland svrd@ak-advocaten.eu met als gevolg Sectie: een zware Letselschaderecht hersenschudding en een aantal hechtingen in haar hoofd. De manege is aansprakelijk. De manege is een professionele partij. Goede begeleiding en veiligheid staan natuurlijk voorop bij dit soort activiteiten. Het paard behoorde tot de stal van de manege.

Hier treden naast tal van grote artiesten slechts 3 brabantse blaasbands op en BB Ullie is er één van! BB Ullie is zeer vereerd met het verzoek en is met een speciale voorbereiding begonnen om goed voor de dag te komen. BB Ullie zal al in de ochtend vertrekken met de Drie Uurkes Express (speciale trein voor dit evenement), en zal via diverse stations uiteindelijk arriveren in Eindhoven. Tussen 15.00-18.00 uur zal BB Ullie het podium betreden van hotel Pullman Cocagne in Eindhoven. Dit alles zal door live uitgezonden worden op radio, televisie en internet. Natuurlijk gaan ook de normale optredens gewoon door. Zondag werd er nog deelgenomen aan de Kaaise Dweildag in Oosterhout. Voor de tweede maal was BB Ullie hier present en ondanks de koude temperaturen wist BB Ullie het publiek aardig op te warmen. Zaterdagavond 26 januari staat voor BB Ullie het festival van We Doen Mar Wa in Roosendaal op het programma en later op de avond wordt het festival van de Szjevers in Putte ook nog bezocht. Zoals u gewend bent van de Hoevense blaasformatie gaan zij naar al deze optredens met een eigen, op maat ingerichte en muzikaal afgestemde, bus. Er zijn nog plaatsen beschikbaar en BB Ullie stelt het bijzonder op prijs om vergezeld te worden door vele supporters. Twijfel dus niet en zorg dat u er bij bent!

Meldt u aan via boekingen@bb-ullie.nl of tel: 0165-505093 / 06-54245745. Pak mee dit middagje Oosterhout samen met BB Ullie. Agenda: Zaterdagavond 26 januari Roosendaal en Putte. Vrijdagavond 1 februari Roosendaal. Zaterdagavond 2 februari Oisterwijk. Vrijdagmiddag 8 februari Drie Uurkes Vurraf Eindhoven. Zaterdagmiddag 9 februari Roosendaal. Zondagmiddag 10 februari “surprise-dag”, zelfs voor het grootste deel van de Ullie-leden. Maandagavond 11 februari Rucphen en Hoeven. Dinsdagmiddag 12 februari Hoeven. Meer informatie: boekingen@bb-ullie.nl of tel. 0165-505093. Kijk ook eens op onze site www.bb-ullie.nl. BB Ullie op twitter via www.twitter.com/bbullie En natuurlijk ook op facebook: http://www.facebook. com/BBUllie Heeft u ons al ‘ge-liked’? Doe het snel en volg ons op de voet.

CV-ketel storing? Bel (0165) 54 40 55 > Vervanging > Service > Onderhoud

2SE4 RVICE UURS

www.warm in huis.nl

Tropies swarree in Oud Gastel OUD GASTEL - Voor de negende keer vindt in ‘t Hart van Gastel het Gastels swarree plaats. Deze avond wordt georganiseerd door de wijken, bandjes en de VAZ en wordt gehouden op zaterdag 26 januari in ‘t Hart van Gastel. De zaal gaat open om 19.30 uur en de avond zal tot ongeveer 23.00 uur duren waarna een DJ voor een gezel-

lig stukje muziek zal zorgen. De entree is gratis, bij binnenkomst ontvangt iedereen een lootje waarmee men kans maakt op diverse lekkernijen. Verder zijn er de bekende centimeters worst te verdienen. Doe je mooiste tropische outfit aan en kom op een gezellige, leuke manier met elkaar carnaval vieren. Voor vragen kunt u terecht bij Gerrie Herreijgers tel. 514222 of Monique Musters tel. 414505.

Volle bak Ambiance in Hoeven

En daar gaat het om. Uitgangspunt is dat de bezitter van een paard aansprakelijk is voor alle door het dier aangerichte schade. Het gaat hierbij om een risico-aansprakelijkheid. Het risico voor het onberekenbare gedrag van een dier komt in beginsel voor rekening van de bezitter van het dier. Of voor rekening van de Manege. Het paard werd in dit geval gebruikt ter promotie van paardrijlessen.

Tony H. showt zijn beker.

HOEVEN - Vrijdag 1 februari zal vanuit leuthuis ‘t Kompas in Hoeven opnieuw het bulderend lachen weerklinken tijdens de 12e editie van de doevese leutproatavond. Maar liefst 7 tonpraters van eigen bodem gaan een serieuze poging wagen om bij de 400 aanwezigen een lach op het gezicht te toveren. De Hoevense tonpraters zullen gaan strijden om de felbegeerde wisseltrofee, die vorig jaar werd gewonnen door Thomas Melisse alias Tony H.’Het is een unieke avond in de regio. Wij hoeven geen tonpraters’van buiten’ te vragen en hebben

nog nooit één kaart niet kunnen verkopen. Sterker nog, ook dit jaar verwacht ik weer mensen teleur te moeten stellen’, aldus voorzitter Gert-Jan van de Ven. De kaartverkoop voor de leutpraotavond start ook pas op zondag 27 januari om 11.11. Van de Ven:’Ook dat is traditie, de laatste zondag voor het tonpraten zullen de mensen hier al in alle vroegte voor de deur liggen en staan. Weer of geen weer!’ Wederom zal er voor degene die als eerste een kaart weet te bemachtigen een leuke attentie te verdienen zijn. De avond zal dit jaar wat eerder van start gaan, de prins en zijn prinses zullen de avond om 19.30 uur openen.

Als het paard niet door de bezitter, maar door iemand anders wordt gebruikt bij de uitoefening van een bedrijf, dan rust de aansprakelijkheid uitsluitend op de bedrijfsmatig gebruiker (in dit geval de manege). Overigens gebeuren er nogal wat ongelukken met paarden. Het zijn vaak onberekenbare dieren, die onverwachte bewegingen kunnen maken. Zie ook letselzaken.nl : Vermogende meisjesbillen

Tijd voor

Asselbergs & Klinkhamer Advocaten www.ak-advocaten.eu

076-502 20 80

PAGINA 10 Ondernemingsrecht • Letselschaderecht • Vastgoedrecht • Familierecht • Arbeidsrecht • Strafrecht Bredaseweg 161

4872 LA Etten-Leur

T. 076 502 20 80

info@ak-advocaten.eu

www.ak-advocaten.eu

Polonaise Ambiancebal.

HOEVEN - Een geweldige sfeer afgelopen zaterdag in het Tapperijke in Hoeven. Wederom organiseerde Bouwclub Ambiance het ”Ambiancebal”! Het thema was ”Kinder8tig” en daar had ook iedereen volop gehoor aangegeven. Zo’n 300 carnavalsvierders van Hoeven en omstreken trotseerde de kou om opgewarmd te willen worden voor het komend carnaval. Aan alle reacties te horen; ”als dit een voorteken is voor het komend carnaval…??!!” Dan wordt het een geweldige Carnaval. Prins Nillis, Prinses Sabrine, Grwootse boer Sjaak, nar Adje, Plies Twan en de raad opende Speulenderwijs het bal. Het leek wel een verbroederingsbal, want

de carnavalsgasten kwamen vanuit Hoeven tot Wouwse Plantage, Rijsbergen, Etten Leur, Stampersgat, Oudenbosch en zelfs uit Eindhoven. Verkleed was men als echte kinders met stofjassen, cowboys, indianen, clownspakken en BC de Spie had zelf kinder8tig shirts laten maken op het thema “kinder8tig”! Dus het thema was geslaagd. Terug in de tijd met disco “Dynamite” liedjes van vroeger uit de kindertijd. Er waren die avond diverse optredens van “Constant Aanders” uit Rijsbergen en als klapper DJ Bompa & de Mens en op het allerlaatst nog wat Gas Durop met BC Ambiance. Peejenland en omstreken is al lekker opgewarmd en nu aftellen naar het aankomend Carnaval.


Zowel binnen als buiten veilig en comfortabel.

Sneeuwstappers Vitility

• 2 maten: 36-41 en 39-46 • Antislip zolen voorr over d de schoen de en • Voorkomt uitglijden van € 12.95

OP=OP

Nu in winkel de voor €

4.95

Rollator Roll lat ator o

Diverse modellen • Verkrijgbaar in diverse kleuren • Voor buiten en binnen

vanaf €

94.95

Er is altijd een Welzorg Winkel bij u in de buurt. Kijk voor alle adressen op www.welzorg.nl

LENEN HUREN KOPEN

Sta-op stoel

Stoelfiets

• Van kant-en-klaar tot op maat gemaakt • Verkrijgbaar in diverse kleuren en stoffen

• Aan uw conditie werken vanuit uw eigen (sta-op) stoel • Klein, dus makkelijk op te bergen

Diverse modellen

vanaf €

699

Welzorg Winkel Roosendaal Kade 69, tel: 0165 - 580 011

Kettler

van € 45

voor €

34.95

Aanbiedingen gelden tot en met 31 maart of zolang de voorraad strekt. Niet geldig in combinatie met andere acties. Welzorg kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor onjuiste prijzen, druk- of zetfouten. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Blijf deze winter in beweging!


Met de aanbiedingen van van der Gun

sta je nooit in de kou!

Zanussi ZWG6140

AEG wasautomaat lavamat 71489

Miele wasautomaat W3371

centrifuge 1400t. Resttijdindicatie en voorprogrammering. Trommelinhoud 6 kg.

centrifuge 1400t. Resttijd en voorprogrammering. Lekkage beveiliging. Groot display. Energieklasse A+++. Trommelinhoud 7 kg.

centrifuge 1400t. Softcare trommel. Resttijd en voorprogrammering. Lekkage beveiliging.

Siemens condenswasdroger wt44e301 Trommelinhoud 7 kg. Trommelverlichting. RVS trommel. Aan te sluiten op de afvoer. Met 3 jaar garantie

€ 369.-

€ 599.-

€ 499.-

€ 999.-

Met 3 jaar garantie

Met 3 jaar garantie

Zanussi warmtepompdroger ZTH 485

H. van der Gun verkoop & reparatie Kade 1

I

4731 KR Oudenbosch

I

Beste Koop Consumentengids Inhoud 7 kg, energieklasse A+++, extra energiezuinig, display voor resttijd indicatie en voorprogrammering

€ 619.-

Te l . 0 1 6 5 3 1 2 5 0 2

w w w. h v a n d e r g u n . n l

Zondag 27 januari koopzondag

OPRUIMING FIETSKLEDING

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

Donker eiken meubels maken wij blank of een andere kleur. Gratis Transport. info: 073-6417807 b.g.g. 06-52691413 www.sunny-meubel.nl • Poorten (ook automatisch) • Industriële hekwerken • Gaashekwerken • Sierhekwerken • Balkonhekken

VANAF 3 STUKS: Rucphensebaan 58, 4714 RE Sprundel Tel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656 www.verstijlenhekwerken.nl

Uurwerken, Goud, Zilver, Bekers Markt 38 4875 CE Etten-Leur Tel. 076-5012896 E-mail: info@juwelierlambregts.nl

Van der Veeken de fietsspecialist

lijstenmakerij de groene gaasvlieg voor al uw inlijstwerk schilderijen, aquarellen, borduurwerk, foto’s, T-shirts, 3-D knipwerk, legpuzzels, e.d. opspannen van doeken

Bisschopsmolenstraat 104 4876 AP Etten-Leur

076-5020050 ● www.vanderveekenfietsen.nl www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren ABB Bode.ai 1 19-7-2011 20:24:07 van al uw nieuws

pietseweg 3 oud gastel 0165-510169

www.degroenegaasvlieg.nl

C

M

Y

Uw showroom aan huis! Verkoop/leggen/onderhoud

R. Schepers

CM

MY

CY

CMY

K

Buitendijk West 12 4791 SC Klundert Tel.: 0168-402433 Fax: 0168-402995 info@hblokland.nl www.hblokland.nl

Uw specialist in:

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD

Dakkapellen - Aanbouwen - Verbouwen

Moleneindsestraat 39 Fax: 0165-317175 Nieuwbouw - Kozijnrenovatie 4741 RH Hoeven- Dakrenovatie E-mail: r.schepers01@hetnet.nl Vraag een gratis aan. Telefoon: 06-29482405 BTWofferte nr.: NL 1549.84.206.B01 Moleneindsestraat 39 4741 RH Hoeven E-mail: r.schepers01@hetnet.nl

Telefoon: 06-29482405 Fax: 0165-317175


Halderberge Rubriek van de gemeente Halderberge Jaargang 3 - weeknummer 4 - woensdag 23 januari 2013

Uitnodiging inloopavond 28 januari 2013 Stampersgat

Verbouwing school en dorpshuis de Steiger

IN DEZE EDITIE:

• Verbouwing school en dorpshuis de Steiger • Het is weer winter! • Fotowedstrijd ‘Breng Halderberge in beeld’ • Trekking kerstboomloterij 2013 • Nieuwe speelgelegenheid in wijk Spui-Noord in Oudenbosch

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis Op maandag 11 en dinsdag 12 februari is het gemeentehuis vanaf 13.00 uur gesloten. Voor meer informatie kijkt u op www.halderberge.nl.

Trekking kerstbomenloterij 2013

Maandag 28 januari vindt er een inloopavond plaats over de verbouw van het dorpshuis en school in Stampersgat. U bent tussen 19.30 en 21.30 uur van harte welkom in dorpshuis De Steiger, Havenstraat 4 in Stampersgat.

tie er grofweg uit gaat zien. De komende weken worden gebruikt om vergunningen aan te vragen, de plannen nader uit te werken en tijdelijke huisvesting te regelen.

Inloopavond De inloopavond is bedoeld voor alle belangHet project stellenden en heeft geen programma. U kunt Zoals u wellicht weet, is er voor gekozen om gewoon binnenlopen. Vooraf aanmelden is de school en het dorpshuis te renoveren. In- niet nodig. School(bestuur), dorpshuisbestuur, middels hebben het dorpshuisbestuur, het gemeente, architect en aannemer zijn aanweschoolbestuur (Borgesiusstichting), de directie zig om de plannen toe te lichten en uw vragen van basisschool De Steiger, de Samenstich- te beantwoorden. ting en de gemeente Halderberge de architect en aannemer gekozen. Met deze keuze is ook Wij hopen u te mogen ontmoeten op 28 janubekend hoe de multifunctionele accommoda- ari!

In de hele gemeente Halderberge werden op zaterdag 12 januari 2013 circa 576 kerstbomen ingeleverd. Daarbij werd aan jongeren onder de 14 jaar voor elke ingeleverde kerstboom een lot afgegeven. De prijzen zijn 12 cadeaubonnen van € 10,00 en 18 cadeaubonnen van € 5,00. De trekking daarvan heeft de volgende winnende nummers (per inzamel-locatie) opgeleverd:

Bosschenhoofd (geel +stempel): Hoeven (wit): Oudenbosch: Gemeentewerf (geel) Prof. Mulderslaan (roze) Oud Gastel(blauw): Stampersgat (groen):

€ 10,00 610, 622 811, 989

€ 5,00 601, 611, 634 827, 911, 936

24, 113 2, 33 466, 471 115, 316

8, 88, 141 23, 47, 70 401, 417, 435 6, 229, 412

De prijzen in de vorm van VVV-cheques kunnen op maandag t/m donderdag van 9.00 - 17.00 uur, op vrijdag van 9.00 - 12.00 uur en tijdens de avondopenstelling op maandag en donderdag van 17.30 - 19.00 uur worden afgehaald bij de receptiebalie van het gemeentehuis, Parklaan 15 te Oudenbosch. Wij willen u verzoeken uw prijs voor 1 maart 2013 op te halen.

Nieuwe speelgelegenheid in wijk Spui-Noord in Oudenbosch Het is weer winter! De winter heeft zijn intrede gedaan! Dit heeft als gevolg sneeuw, ijzel en dus gladde wegen. Belangrijk is de aanschaf van strooizout om uw directe woonomgeving zo goed mogelijk begaanbaar te houden. Strooizout kunt u bijvoorbeeld aanschaffen in uw plaatselijke super- of bouwmarkt. Hoe doe ik dat? Trottoirs worden in de regel niet door de gemeente Halderberge gestrooid. Om valpartijen te voorkomen is het raadzaam om in de lengterichting van het trottoir een looppad te creëren door daar strooizout aan te brengen. Mensen met kinderen kunnen zodoende wel met de slee over het trottoir lopen zonder vast te lopen op geheel gestrooide trottoirs.

In de wijk Spui-Noord in Oudenbosch wordt een nieuwe speellocatie ingericht. Een aantal bewoners had de gemeente verzocht om de speelgelegenheid in de wijk te vergroten. In overleg met de bewoners is bekeken waar enkele speelvoorzieWat ik zelf verder nog doen? • Zorgt u voor goed schoeisel. Snowboots, ningen geplaatst konden worden. Gekozen spikes onder uw schoenen (o.a. verkrijg- is voor het met (grind)tegels ingelegde plein aan de Duiventoren 98-108. Door op baar bij de ANWB). • Houdt in strenge vorstperiodes de voor- diverse plaatsen speelvoorzieningen in de raadkast goed gevuld zodat u bij ernstige gemeente te realiseren, in stand te houden en het speelaanbod te variëren, wil de gegladheid de deur niet perse uit hoeft. • Heeft u schoolgaande kinderen; parkeer meente de jeugd stimuleren om meer buidan uw auto langs een gestrooide route en ten te spelen. loop het laatste stukje naar school. • Probeer zoveel als mogelijk uw naaste bu- In antwoord op het initiatief van enkele beworen een handje te helpen in deze periode, ners om de speelgelegenheid in de woonwijk zeker wanneer zij wat meer hulpbehoevend zijn. • Wanneer u werkzaam bent in een openbare gelegenheid zorg dan dat uw klanten veilig uw pand kunnen bereiken.

te vergroten, zijn wethouder Jan Paantjens, een afvaardiging van Bernardus Wonen en een aantal gemeenteambtenaren de wijk ingegaan voor oriënterende gesprekken met de bewoners. Diverse leveranciers van speeltoestellen en bewoners hebben aangegeven hoe zij het plein zouden (her)inrichten. De bewoners en kinderen hebben hun voorkeur kunnen uitspreken aan de hand van uiteenlopende documentatie van deze leveranciers.

De gemeente Halderberge heeft signalen ontvangen dat er een spookfactuur in omloop is voor een vermelding op de gemeenteplattegrond. Ondernemers en organisaties hebben een factuur ontvangen voor een vermelding op deze gemeenteplattegrond. De factuur is afkomstig van het bedrijf Holland Multimedia & Advies. De gemeente Halderberge doet, voor wat betreft de gemeenteplattegrond, alleen zaken met uitgever Rijnland Plattegronden uit Deventer.

De uitgever krijgt van de gemeente een toestemmingsbrief, ondertekend door de burgemeester, om bedrijven en organisaties te benaderen op de plattegrond van Halderberge te adverteren. U kunt altijd naar deze brief vragen. Op www.fraudemeldpunt.nl kunt u lezen hoe u moet handelen als u een spookfactuur hebt ontvangen. In alle gevallen is het goed om deze factuur te melden bij het steunpunt acquisitiefraude. Meer informatie www.halderberge.nl

Spookfactuur gemeenteplattegrond in omloop

Fotowedstrijd ‘Breng Halderberge in beeld‘ Laat ons zien wat u mooi vindt aan de gemeente Halderberge. Stuur uw foto in via www.halderberge.nl en win die maandprijs. Alle maandwinnaars dingen automatisch mee naar de jaarprijs: een rondvlucht van 30 minuten over de gemeente Halderberge die moge-

Op dit moment wordt gedacht aan knikker- en hinkeltegels en divers klim-, klauter- en glijtoestellen voor de jeugd tot ongeveer 12 jaar. Met de leverancier wordt momenteel een definitieve schets gemaakt. Het speelterreintje zou medio april gerealiseerd moeten zijn.

lijk wordt gemaakt door Seppe Airservice. De wedstrijd loopt van 1 april 2012 tot 1 april 2013 De wedstrijd staat open voor iedereen. U kunt dus ook mee doen als u niet in de gemeente Halderberge woont.


Halderberge • 23 januari 2013

Boa’s in Halderberge In het eerste kwartaal van 2013 gaan er in de gemeente Halderberge Bijzonder OpsporingsAmbtenaren, (boa’s) aan de slag. Een buitengewoon opsporingsambtenaar is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Ze mogen proces-verbaal opmaken wanneer ze een overtreding constateren. Ze mogen boetes uitschrijven en iemand aanhouden als die wordt verdacht van een strafbaar feit. Leefbaarheid Het uitgangspunt voor de gemeente Halderberge is de leefbaarheid in onze omgeving op een goed niveau in stand houden. Het zou geweldig zijn als dit zouden bereiken zonder verdere inmenging van de overheid. Helaas is dit echter nauwelijks denkbaar. Het zal altijd zo zijn dat regels niet worden nageleefd en zeker niet als er geen toezicht is. Tot voor kort was dit toezicht binnen de gemeente Halderberge slechts op beperkte schaal geregeld. Natuurlijk zijn er de politie en de brandweer die op allerlei zaken toezicht houden maar er zijn ook veel onderwerpen waar dat niet het geval was. Om hier meer grip op te krijgen gaat de gemeente toezicht houden door het aanstellen van de BOA’s. Deze BOA’s zullen in de loop van 2013 steeds meer op straat worden gezien bij de uitoefening van hun taak: toezicht houden. De komende weken gaan

we u informeren over de inzet van de BOA’s en waarop zij gaan controleren. Om u alvast een beeld te geven over de BOA’s hieronder een aantal vragen met het antwoord. Waaraan zijn boa’s te herkennen? Boa’s die veel contact hebben met het publiek, bijvoorbeeld parkeercontroleurs, hoofdconducteurs en ook boswachters dragen een insigne en dragen vaak ook een uniform. Dankzij dit insigne is meteen duidelijk wanneer iemand “bijzondere bevoegdheden” heeft. Voorbeelden van “bijzondere bevoegdheden” zijn het uitschrijven van boetes en het aanhouden van verdachten. Waarom krijgen boa’s een speciaal insigne? Buitengewoon opsporingsambtenaren krijgen een insigne om beter herkenbaar te zijn voor het publiek. Dit insigne maakt duidelijk dat het publiek te maken heeft met iemand die bepaalde strafvorderlijke bevoegdheden heeft. Boa’s mogen bijvoorbeeld iemand om het identiteitsbewijs vragen. Ze mogen proces-verbaal opmaken wanneer ze een overtreding constateren. Ze mogen boetes uitschrijven, en iemand aanhouden als die wordt verdacht van een strafbaar feit. Sommige boa’s mogen ook handboeien, een wapen-

stok, pepperspray of een vuurwapen dragen. Met een insigne onderscheiden boa’s zich ook van andere handhavingsfunctionarissen, zoals particuliere beveiligers, die deze bevoegdheden niet hebben, en van de politie, die juist meer bevoegdheden heeft. Hoe ziet het insigne eruit? Het insigne toont een hand, een scepter en een schild. De hand houdt de scepter vast, daarachter staat het schild. Het insigne is zilverkleurig. Moet een boa zich ook kunnen legitimeren? Ja, een boa moet zich altijd kunnen legitimeren als opsporingsambtenaar. Het insigne geldt niet als legitimatiebewijs. Wie dragen het insigne? Het insigne wordt gedragen door buitengewoon opsporingsambtenaren die veel contact hebben met het publiek. Dat zijn bijvoorbeeld boa’s die werken bij een gemeente, zoals parkeercontroleurs, of boa’s die in dienst zijn van een inspectiedienst of andere overheidsinstantie, bijvoorbeeld boswachters en jachtopzieners. Daarnaast zijn er boa’s die

werken voor een particuliere instantie, bijvoorbeeld boswachters van Natuurmonumenten, inspecteurs van de Dierenbescherming en hoofdconducteurs van de NS. Een boa draagt ook een uniform. Is dat niet duidelijk genoeg? Nee, er zijn meer dan duizend organisaties met boa’s in dienst. Die hebben allemaal een eigen uniform of bedrijfskleding. Er bestaat niet één boa-uniform, dus aan zijn kleding kun je de boa niet altijd herkennen. Daarnaast zijn er ook mensen die voor hun werk een uniform dragen, maar die geen opsporingsbevoegdheden hebben (bijvoorbeeld particuliere beveiligers). Wat zijn de bevoegdheden van een boa? Boa’s vervullen een belangrijke rol in het handhaven van de veiligheid en het tegengaan van criminaliteit. Een boa mag uw identiteit controleren, een proces-verbaal opmaken, boetes uitschrijven en personen aanhouden als deze worden verdacht van een strafbaar feit. Waar kan ik meer informatie vinden? U kunt meer informatie vinden via de website van het ministerie van justitie. De link hiernaar is: www.justis.nl/Producten/buitengewoonopsporingsambtenaar

GEMEENTERAAD Griffie gemeente Halderberge

▪ Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch ▪ telefoon: 0165 390 564, e-mail: griffie@halderberge.nl Woensdag 23 januari 2013

Uitnodiging informatiepodium donderdag 31 januari 2013 vanaf 19.30 uur

Terugtrekkende overheid: De gemeente verwacht meer van u! Wat zijn uw ideeën over het onderwerp “terugtrekkende overheid: de gemeente verwacht meer van u!” Bijvoorbeeld: U wilt wonen in een schone wijk, maar de gemeente moet bezuinigen. Bent u bereid om zelf de handen uit de mouwen te steken om het op straat rondslingerende afval als papier op te ruimen en de stoep bij u voor de deur te vegen? Of: moet de gemeente subsidie blijven geven aan verenigingen of moeten de leden zelf meer contributie betalen? Wilt u over deze en andere onderwerpen meepraten? Komt u dan op donderdag 31 januari om 19.30 uur naar het informatiepodium in het gemeentehuis in Oudenbosch.

Agenda Donderdag 31 januari 2013 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

19.00 uur Ontvangst met koffie 19.30 uur Opening 19.45 uur Eerste en tweede stelling 20.30 uur Pauze 20.45 uur Derde en vierde stelling 21.30 uur Afronding 21.45 uur Sluiting onder het genot van een hapje en een drankje.

Locatie: Raadzaal, gemeentehuis Parklaan 15, Oudenbosch

wordt ‘informatiepodium’ genoemd. Iedereen is welkom: als inwoner, ondernemer, vereniging, organisatie in de gemeente Halderberge. U kunt meepraten door gebruik te maken van de interruptiemicrofoon. Aanmelden en/of meer informatie? Wilt u aanwezig zijn bij het informatiepodium? Meldt u zich dan aan via de griffie (griffie@halderberge.nl / 0165-390564). U kunt ook bij de griffie terecht voor meer informatie. Terugtrekkende overheid De rol en de positie van de gemeente verandert. Taken moeten met minder geld worden uitgevoerd. Gemeenten gaan steeds meer een beroep doen op de inwoners, vrijwilligers, verenigingen, ondernemers of andere organisaties om de taken te realiseren. Dit noemen we de terugtrekkende overheid. Stellingen Aan de hand van de volgende stellingen wil de gemeenteraad graag met u van gedachten wisselen: 1. De inwoners, wijk- en winkeliersverenigingen, scholen en agrariërs dragen zelf zorg voor het schoon en heel houden van hun omgeving. 2. Inwoners en ondernemers moeten zelf zorgen voor een veilige buurt (bijvoorbeeld door buurtpreventie) 3. Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor het eigen leven en van hun naasten (mantelzorg, burenhulp) 4. Geen subsidies meer voor verenigingen. Verenigingen moeten maar zorgen dat ze kostendekkend zijn. Wat en voor wie is een informatiepodium? De gemeenteraad wil over belangrijke onderwerpen inwoners en organisaties vragen naar hun mening. Deze bijeenkomst, waarin de raad dus om meningen vraagt,

Afspraken over het Informatiepodium • Doel van het informatiepodium is het verzamelen van informatie over een onderwerp. • Tijdens het Informatiepodium worden inwoners en (maatschappelijke) organisaties aan het woord gelaten. Het informatiepodium is openbaar, dus iedereen is welkom om te komen luisteren en/of deel te nemen. • Aan de ronde tafel in de raadzaal zitten onder andere (maatschappelijke) organisaties, raadsleden, de voorzitter en de griffier. Op de publieke tribune zitten inwoners en andere belangstellenden. De mensen die niet aan de ronde tafel zitten, kunnen deelnemen aan het informatiepodium via interruptiemicrofoons.


Halderberge • 23 januari 2013

Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs

gemeente Halderberge start met ‘Werken op afspraak’

Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Bijvoorbeeld als u een huurcontract of telefoonabonnement afsluit. u kunt dit tegengaan.

Inwoners van de gemeente Halderberge kunnen per 1 februari via de gemeentelijke website een afspraak maken voor de meest voorkomende producten van Burgerzaken. Het gaat om een pilot waarbij klanten een afspraak kunnen maken voor het aanvragen van een Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Ook voor uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie of burgerlijke stand, het melden van een verhuizing of voor een Verklaring Omtrent Gedrag kan vanaf 1 februari een

Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal voldoende. Bijvoorbeeld: ‘Paspoort,

NWLFR3706.’ Geeft u toch een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen. Schrijf op de kopie: 1. dat het een kopie is 2. aan welk bedrijf u de kopie geeft 3. de datum waarop u de kopie afgeeft Zo maakt u het fraudeurs moeilijk om de kopie te bewerken. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude

afspraak worden gemaakt. Werken op afspraak heeft duidelijke voordelen: klanten voorkomen met een afspraak wachttijden en zij kunnen zelf een geschikte datum en een gepast tijdstip inplannen. Doordat de afspraak met de klant van te voren wordt ingepland, kan de gemeente de klant sneller en efficienter helpen. Voor het maken van een afspraak en voor meer informatie: www.halderberge.nl of 140165.

Bekendmakingen Woensdag 23 januari 2013

Oudenbosch

Hoeven

Bosschenhoofd

Bekendmakingen Op deze pagina vindt u de wettelijk verplichte bekendmakingen van de gemeente Halderberge. De datum van de gemeentepagina geldt als publicatiedatum. Voor de wijze waarop u stukken kunt inzien, verwijzen wij u naar de desbetreffende bekendmaking. De openingstijden van het gemeentehuis vindt u in het colofon. Eerdere publicaties kunt u vinden op www.halderberge.nl > Actueel > Publicaties.

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken bekend, dat onderstaande aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn ingediend:

Oud Gastel

Stampersgat

Op verzoek zijn de aanvragen voor vergunningen in te zien op de afdeling Klantzaken. Het is verstandig vooraf even te bellen met een medewerker van de afdeling om te vragen of de stukken beschikbaar zijn en om een afspraak te maken. U kunt uw reactie of zienswijze op een ingediende aanvraag kenbaar maken. De reacties worden in de besluitvorming betrokken. U kunt formeel nog geen bezwaar maken. Dit kan pas als de vergunning is verleend. Inlichtingen via telefoonnummer 0165-390798 of 390562. Verleende vergunningen: De volgende vergunningen zijn verleend: Activitieit:

Adres:

Plaats:

Datum:

Schaatsbaan

Gastelsedijk Zuid

Oud Gastel

Vorstperiode

Aanvraagnummer:

Adres:

Activiteit:

Ontvangstdatum:

2012/0450/OV/

Markt 84 in Oudenbosch

11-01-2013

2013/0017/OV/ 2013/0013/OV/

Bovenstraat-Erf 27 in Hoeven Bosschendijk 203 in Oudenbosch

14-01-2013 09-01-2013

Collecten februari 2013

2012/0445/OV/ 2013/0020/OV/

Molenstraat 12 in Oudenbosch Gors 102 in Hoeven

het vervangen van de buitendeuren het plaatsen van een dakkapel het realiseren van een business point voor Post N.L. (in de bouwmarkt) het vervangen van de kap het kappen van een boom

Op verzoek kunt u de verleende vergunningen inzien op de afdeling Klantzaken. Het is verstandig vooraf even te bellen met een medewerker van de afdeling om te vragen of de stukken beschikbaar zijn en om een afspraak te maken. De mogelijkheid bestaat voor belanghebbenden om binnen 6 weken na toezending/ uitreiking van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester c.q. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch. Inlichtingen via telefoonnummer 0165-390798 of 390562.

14-01-2013 15-01-2013

In de maand februari 2013 kan door de volgende instelling worden gecollecteerd: • van 3 t/m 9 februari 2013: Hersenstichting Nederland; • van 10 t/m 22 februari 2013: Amnesty International;

U kunt de aanvragen inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Indien voor het verlenen van de omgevingsvergunning van het bestemmingsplan afgeweken dient te worden, kunt u hiertegen (bij voorkeur schriftelijk) gemotiveerde zienswijzen indienen.

Komt een instelling niet voor in het rooster dan is er in principe geen vergunning verleend. Collectanten dienen tijdens de collecte in het bezit te zijn van een legitimatiebewijs waarop de naam van de collecterende instelling en de periode waarvoor vergunning is verleend vermeld is. Vraag hiernaar als u het niet vertrouwt.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken bekend dat onderstaande omgevingsvergunningen zijn verleend:

U kunt bij twijfel ook contact opnemen met de cluster Bestuursondersteuning, telefoonnummer (0165) 390 798 of 390 562 of met de politie, team Mark en Dintel, telefoonnummer 0900-8844.

Aanvraagnummer:

Adres:

Activiteit:

Verzenddatum:

Op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) www.cbf.nl is het landelijke en gemeentelijke collecterooster vermeld.

2012/0383/OV/

Hemiksemstraat 1 in Oudenbosch

09-01-2013

2012/0470/OV/

P. Cuyperslaan in Hoeven Het Groene Hart (t.h.v. P. Cuyperslaan 24 t/m 34) Eerste Molenweg 5 in Hoeven

het uitbreiden van de bestaande garage het kappen van 8 kastanjes het bouwen van een nieuwe rundveestal het wijzigen van de entree

15-01-2013

het plaatsen van twee dakkapellen op het voordakvlak het vergroten en verbouwen van een pand het kappen van 1 Gleditsia

11-01-2013

2012/0426/OV/ 2012/0425/OV/ 2013/0002/OV/ 2012/0191/OV/ 2012/0461/OV/

Past Hellemonsstraat 1 in Oudenbosch President Van Rijenlaan 65 in Hoeven Pastoor van Breugelstr 134 in Bosschenhoofd Rasopark in Hoeven t.h.v. huisnr. 59

17-01-2013

10-01-2013

10-01-2013 17-01-2013

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift moet door de indiener worden ondertekend en bevat: naam en adres van de indiener; de verzenddatum van het bezwaarschrift; een vermelding van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en een motivering. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit waartegen u bezwaar maakt niet. Belanghebbenden kunnen, indien onverwijlde spoed dat vereist en indien zij tevens een bezwaarschrift hebben ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, T.a.v. de Voorzieningenrechter, Postbus 90006, 4800 PA te Breda. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Alleen als de activiteit betreft het uitvoeren van een werk geen bouwwerk zijnde, het slopen van een bouwwerk, of het verstoren en dergelijke van een gemeentelijk monument, het kappen van bomen en dergelijke heeft het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening automatisch opschortende werking totdat door de rechter op dat verzoek is beslist.

Vergunningen APV/Bijzondere wetten Ingediende aanvragen: De volgende aanvragen zijn ontvangen voor: Activitieit:

Adres:

Plaats:

Datum:

12e Halderbergeloop

Albano

Oudenbosch

17 maart 2013

COlOfOn Gemeente Halderberge Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch Telefoon: 0165-390 500 Fax: 0165-318 858 E-mail: gemeente@halderberge.nl Internet: www.halderberge.nl Twitter: www.twitter.com/halderberge. Facebook: www.facebook.nl OPenIngStIjDen Maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 15.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Avondopenstelling maandag (alle loketten) en donderdag (balies burgerzaken) van 17.30 19.00 uur. StOrIngSnummer Telefoon: 0165-312872 (buiten kantooruren over verlichting, wegen en riolering) eInDreDActIe Team communicatie Telefoon 0165-390 723 E-mail: communicatie@halderberge.nl geWIjzIgDe OPenIngStIjDen gemeenteHuIS Op maandag 11 en dinsdag 12 februari is het gemeentehuis vanaf 13.00 uur gesloten. Voor meer informatie kijkt u op www.halderberge.nl.


Alcohol bij je? Komt je duur te staan. Alcoholgebruik is schadelijk voor jongeren en leidt regelmatig tot overlast. Daarom is de Drank- en Horecawet gewijzigd. Per 1 januari 2013 heeft deze wijziging gevolgen voor jongeren onder de 16 jaar. Hoe zit het? • In 2011 zijn 762 comazuipers opgenomen in het ziekenhuis. In 2010 waren dat er 684. • 72% van de ouders wil zeker niet dat hun kind drinkt onder de 16 jaar. Toch heeft 83% van de 15-jarigen wel eens gedronken, 41% drinkt regelmatig 5 glazen of meer per keer. • Eén op de vijf kinderen van 12 jaar heeft wel eens gedronken.

Ze zijn ook zelf verantwoordelijk als ze iets doen waarvan ze weten dat het volgens de wet niet mag.

Alcoholgebruik is schadelijk voor de ontwikkeling van de hersenen • De hersenen ontwikkelen zich tot ongeveer het 24ste jaar. Alcoholgebruik op jonge leeft ijd beïnvloedt deze ontwikkeling nadelig. Het leidt onder andere tot concentratieproblemen en minder goede schoolprestaties.

Wat verandert er? Vanaf 1 januari 2013 is het strafbaar voor jongeren onder de 16 jaar om alcoholhoudende drank bij zich te hebben op straat of op andere plekken in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld een winkelcentrum, station, park, horecagelegenheid of sportkantine.

Veiliger omgeving door minder alcoholgebruik • Alcohol werkt agressief gedrag in de hand. • Bij geweld op straat is in meer dan de helft van de gevallen alcohol in het spel.

Boete Gemeentelijke toezichthouders of agenten mogen jongeren controleren en een boete geven van € 45,- bij overtreding van de wet. Zo worden jongeren aangesproken op hun eigen verant woordelijkheid.

• Het te jong beginnen met alcohol drinken maakt de kans groter dat later alcoholproblemen ontstaan.

Meer weten? De boete voor jongeren is maar één van de nieuwe maatregelen. De overheid stelt in de Drank- en Horecawet bijvoorbeeld ook strengere regels voor de verkopers van alcoholhoudende drank. De leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol aan jongeren is nu 16 jaar. In het regeerakkoord is opgenomen dat deze leeftijdsgrens naar 18 jaar wordt verhoogd. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren. Bronnen: Trimbos-instituut en Nederlands Signaleringscentrum voor Kindergeneeskunde (NSCK), Utrecht.

Gastelse atleten onderweg

Voorzitter Frank Hopstaken en hoofdsponsor Walter Janssen feliciteren elkaar met het nieuwe contract voor drie jaar.

OUD GASTEL - Van reünie naar quiz en mogelijk ook de Vliettocht. ‘t Veerke is het nieuwe jaar zeer actief begonnen. In het weekend van de Veerke-reünie, waar bijna 150 mensen op afkwamen, vonden veel atleten het verstandig maar geen wedstrijd te lopen. In Toine’s Pub werden herinneringen opgehaald aan de tijd dat sport bij ‘t Veerke nog op een laag pitje stond, er vooral veel muziek klonk, kindervakantiewerk floreerde en de jongeren de wereld nog wilden verbeteren. Oude banden werden aangehaald en de organisatie beloofde niet tien jaar te wachten tot de volgende reünie. Het leverde weinig sportprestaties op, behalve dan van Thomas Bartelen, deelnemer aan het Nederlands kampioenschap veldrijden in de Beekse Bergen. De benen voelden vooraf al niet goed, maar Thomas besloot er vol voor te gaan. De veldritspecialist had echter de pech in de 1e de beste bocht al verstrikt te raken in een kluwen van renners. Daarmee miste hij de aansluiting met de voorste junioren. Toen hij later nog een keer ten val kwam en ook de ketting nog eens van het tandwiel raakte, waren de kansen voor een hoge klassering ver-

keken. Thomas werd 46e in de eindstand op een totaal van zo’n 70 deelnemers, eigenlijk nog een prima middenmoter. Maar hij merkte ook wel dat er meer in had gezeten. Van de oud-medewerkers van ‘t Veerke liet Martijn v.d. Bosch verstek gaan op de reünie. Hij had zich ruim van tevoren ingeschreven voor de halve marathon van Egmond aan Zee en die liet hij niet schieten. In 1.42.44 uur had hij de zware klus geklaard. Dit leverde hem een 956e plaats op in de veteranengroep 45-plus. Uitslag Kerstmannenloop liet even op zich wachten. Celine de Wild was beste Gastelse op een 12e plaats en 2e dame in 12.51.

Kijk op rijksoverheid.nl of volg #alcoholenjongeren voor het laatste nieuws over de leeftijdsverhoging naar 18 jaar.

KBO Oud Gastel afdeling biljart Op gepaste afstand volgden de andere Gastelse Kerstmannen en -vrouwen. Uitslagen 3 km centrumloop in Kerstmannenpak: 43. Corné Kriesels 16.41; 45. Adrie Takx 16.42; 60. Will Buckens 17.01; 66. Vera Keldermans 17.07; 71. Christ v.d. Bergh 17.24; 72. Corina Kriesels 17.24; 94. Pim Hermans 17.44; 99. Linda Hoogstraten 17.50; 100. Ad Tak 17.51; 106. Richard Wierikx 18.07; 108. Frank Hamers 18.20; 115. Frank Hopstaken 19.04; 119. Jeremy Mol 19.33; 123. René Hoorn 19.45; 124. Diane Hoorn 19.46. Zaterdag 20 januari de pop- en sportquiz van ‘t Veerke met 35 teamsen het Markland College als winnaars voor de familie Lambregts en het SkiTeam Halderberge. De poedelprijs ging naar BodyActive Bastards met Christian van Caam. Zondag 20 januari de Thor-cross, die nu de besneeuwde versie hadden, waar de Pekkercross een paar jaar terug mee kampte. De lange quiz kon niet verhinderen dat Gerbert 3e werd. Ook Mels deed de dubbel. Mooie zege voor de eigen club boekte Naima Bosman en ook de jeugd deed het voortreffelijk. Uitslag 48e Thor-cross: 3. Gerbert v.d. Biggelaar 40.17; dames: 2. Juriena de Vries 27.20; V35: 1. Naïma Bosman 26.46; Junioren B: 3. Mels Lambregts; C-juniore: 9. Cecilia Bosman 9.37; C-junioren: 8. Max Donkersloot 12.51; meisjes D: 17. Demi Buijks 7.53; D-junioren: 17. Dani Bosman 8.52; A-pupillen: 10. Roan Knobel 5.12; C: 6. Rikke Knobel 3.14. Vrijdag 25 januari terug in Gastel: het sportgala. Ongetwijfeld met een reeks Gastelse atleten op de nominatie.

Cees Mathijssen bokaal 2012 naar Geert Buckens OUD GASTEL - De Cees Mathijssen bokaal 2012 in de spelsoort bandstoten is gewonnen door Geert Buckens. In de laatste speelronde liep de spanning hoog op. Vier spelers hadden nog kans de plaatsen 1 t/m 3 te bezetten. De koplopers Jos Jansen en Geert Buckens hadden nog een onderling duel uit te vechten. Het ave systeem zorgde ervoor dat deze partij geen kampioen op kon leveren want Wim van As en Christ Corstjens bleven bij elk resultaat binnen 3 wedstrijdpunten. De spanning nam alleen maar toe omdat Jos op dat moment virtueel leider 3 1/2 punt in moest leveren en naar de 3e plaats werd verwezen 18-27 in het voordeel van Geert. De kansen voor Wim en Christ werden alleen maar groter want met de partijen Jos-

Wim en Christ-Geert was er nog van alles mogelijk. Geert was leider en met een overwinning op Christ was de bokaal voor hem, maar Christ liet hem met 1 carambole achter 2417 op de andere tafel was de spanning te snijden Wim moest de partij winnen Jos ging voor de 2e plaats. Uiteindelijk trok Jos aan het langste eind 39-18 maar ook hier had Wim aan 18 caramboles genoeg om de 2e plaats te behouden. Christ Corstjens werd een goede 4e. Het was een zeer spannende strijd en ook de moyennes waren van hoog gehalte. Onder grote belangstelling werd de bokaal aan Geert overhandigd door wedstrijdleider Jan Jacobs. Op 1 februari wordt er van aquitte gegaan om de “Gommert van Luyk” bokaal libre 2013.

Ad van Domburgh ‘schiet’ uit z’n slof

Handboogvereniging Concordia Florebith OUDENBOSCH - De leden van Handboogvereniging Concordia Florebith uit Oudenbosch hebben de afgelopen week de 3e ronde verschoten van de competitie 25 meter 1 pijl. Deze werd verschoten op de banen van Nooit Volleerd te Schijf. Ad van Domburgh was deze keer de beste schutter van de vereniging en doorbrak voor het eerst in deze discipline de magische grens van 9 gemiddeld. Met 227 punten in 25 schot bleef hij Richard Raaphorst en Jack Elst 1 puntje voor. In de 2e serie van 5 schoten behaalde Ad de perfecte score van 50 punten. 5 rozen achter elkaar. Zo zie je maar weer dat veel trainen beloont kan worden. De leden behaalde in 25 schot (maximaal 250 punten) de volgende score: Ad v. Domburgh 227 punten; Richard Raaphorst 226 punten; Jack Elst 226 pun-

ten; Hans Rikkers 225 punten (Compound); Johan Rommens 219 punten; Thom Punt 209 punten; Jack v. Domburgh 188 punten; Wim Elvers 186 punten; Gilbert Brandwijk 183 punten; Bryan Voskamp 183 punten; Lenie Besemer 153 punten; Geert v. Domburgh 133 punten. Onze jeugdschutter Bryan Voskamp doet het ook erg goed en zette weer een mooie score weg van 7,5 punten gemiddeld. Deze week kunnen de leden van Concordia Florebith weer aantreden voor de 4e ronde van deze competitie. Deze ronde zal ook weer verschoten worden op de banen van Nooit Volleerd te Schijf. Eigenlijk zou deze in Rucphen verschoten worden bij Geest des Tijds, maar door omstandigheden wijken we uit naar Schijf. Een nieuwe kans om weer hogere scores weg te zetten. Meer informatie: www.concordia-florebith.org


ZATERDAG 26 & ZONDAG 27 JANUARI VAN 14:00 TOT 19:00 UUR SNOWSLIDE MET ECHTE SNEEUW! GRATIS TUBEN EN SLEEËN KINDERENTERTAINMENT GRATIS WARME CHOCOLADEMELK GRATIS PARKEREN Beren eetcafé Roosendaal Borchwerf II (A17 afslag 21) 0165 - 726 888

Op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag v.a. 15.00 uur Leeftijd tussen 6 en 13 jaar. Min. 6 pers. Een uur bowlen, 2 cons., frietje met frikandel/ kroket met ketchup en mayonaise, kinderijsje, kinderfilm en kinderdisco. TOTAAL SPOTPRIJS

We rijden naar de

Resto Buffalo

Huishoudbeurs Amsterdam

“GRATIS BOWLEN”

op dinsdag 19 februari & zaterdag 23 februari

vanaf 4 personen*

€30,- p.p. incl. entree

GEZELLIG TAFELEN krijgt u een uur

Kinderverjaardag is Bowlingparty

Voor meer inlichtingen en reserveren

GRATIS BOWLEN

Tel. 0165.502446

* min. 4 volwassenen

Touringcarbedrijf Broeren

Email info@tb-broeren.nl

Tegen inlevering van deze advertentie

Belastingaangifte

Huishoudbeurs € 31,- p.p.

Inclusief vervoer en entreekaart. Nu te reserveren. Wij rijden dagelijks van 16 t/m 24 februari 2013 Bij ons gaat elke 4e persoon gratis mee met de bus! Voor meer informatie en boekingen kunt u contact met ons opnemen: Muys Reizen Rucphen tel:0165-342351 of e-mail: info@muysreizen.nl

voor particulieren

snel geregeld en gemakkelijk aan huis V.a. € 25,-- per aangifte

€ 8,- p.p.

Graag reserveren.

Zie onze website voor alle actuele tarieven www.eekels-consult.nl

Bel: 0165-536360

Restaurant•Bowling•Feestzaal

eeKels COnsUlt

Na 12.00 uur

Tel. 0164-610694 / 06-18423276 e-mail : info@eekels-consult.nl

Bowling-Resto Buffalo Damstraat 52a te Roosendaal www.bowlingroosendaal.nl

Familiebrunch

iedere 1e zondag van de maand start 3 februari

St. Willebrord

Voor het vakkundig en degelijk herstofferen van al uw meubelen. O.a. Capitonneer-

van 11.00 tot 14.00 uur en GRATIS bowlen voor de kinderen!

werk, antiek, klassiek en modern. Ook boten, caravans en auto’s. Met ruim 25 jaar stoffeer ervaring. Gegarandeerd een goed resultaat. Bel voor een vrijblijvende prijsopgave: tel. 0165-383958. www.meubelstoffeerderij-koevoets.nl

Bij Jan van Sundert betaalt u

(tot 13.00 uur)

Volw. € 21,50 p.p. Kinderen € 12,50

nog steeds de prijzen van 2012

(tot 12 jaar)

4500m2 showroom, méér dan 300 keuken- en badkameropstellingen BADKAMERACTIE*

25% KORTING

op het topmerk deVille sanitair

KEUKENACTIE*

30%

KORTING op keukendelen + GRATIS MONTAGE *

Hazeldonkse Zandweg 28b, 4762 AL Zevenbergen

TEGEL &

SAUNAACTIE*

GRATIS

20% KORTING

NATUURSTEENACTIE*

TEGELLIJM (bij afname van minimaal 20 m2 vloertegels)

ZONDAG GEOPEND

van 11.00 tot 17.00 uur

Lokkerdreef 10, 4879 ND Etten-Leur. Tel 076-5048800 Openingstijden ma gesloten, di t/m do 9.30-17.30 uur, vrijdag 9.30-21.00 uur, za 9.30-17.00 uur vraag naar de voorwaarden in de showroom. www.janvansundert.nl

*

www.de3musketiers.nl

Tel. 0168 - 370545

Iso-reno * * * * * *

Kozijnen, Ramen, DeuRen timmeRweRKen HoogRenDement isolatieglas teRRasoveRKappingen RolluiKen/scReens/maRKiezen seKtional gaRageDeuRen

www.iso-Reno.nl De Waterman 2 4891 TL Rijsbergen Openingstijden: di. t/m vr. 10.00-17.00 uur 076 - 596 25 49 zat. 10.00 - 14.00 uur ‘s avonds op afspraak aan de weg Rijsbergen/Etten-Leur Offerte vrijblijvend


Kijk dagelijks op action.nl voor

DE 100 NIEUWSTE ARTIKELEN MOLTON

PARTYMIX KINDER

HOES LAKEN 90x200 cm

VERKLEED SET top kwaliteit zeer gedetailleerd groot assortiment maten 116-140

S TIP!

6.49

LUCHT VERFRISSER assorti geur 150 gram

Elders 1.09 1.29

KOFFIE/THEE

ISOLEER KAN glazen binnenfles

ZEN

BODY SCRUB Beauty Secrets,

0.64

BERGEN OP ZOOM • Kastanjelaan 61-65 BREDA • Tramsingel 74 CHAAM • Baarleseweg 44 DINTELOORD • Raadhuisplein 25a

140x200 cm

3.79

4.49 5.95

180x200 cm

RVS DELUXE

WATER KOKER 360º draaibaar

RBR PR IJ S DOO Elders 19.95 24.95

RONDE HALS

DAMES SHIRT katoen/elastan

3.29 1.09

Majestic ECO HALOGEEN LAMPEN groot assortiment in diverse uitvoeringen

0.79

5 DRAAGVARIANTEN

VOORGEVORMDE BEHA zwart of wit

A AK!

12.95

Elders 4.95 5.95

Elders 5.95 7.95

FREESTYLE

en prints stereo XL

2.39

Elders 7.99 13.75

ROOKEE

puzzels en niveaus

of garnalen 65 gram

PUZZEL BOEKJE zeer groot assortiment

ETTEN LEUR • Markt 33 GILZE • Steenakkerplein 20 KAATSHEUVEL • Hoofdstraat 47 OOSTERHOUT • Arendshof 34

3.99

KOP TELEFOON diverse kleuren

SANDERS/DE DENKER

Elders 1.99 3.49

7.99

maten 75B-80D

diverse kleuren maten S-XL

Good Health, Happy Days of Paradise Pink 500 gram

Elders 3.95 5.95

10.95

inhoud 1.7 ltr

kunststof 1 ltr

Elders 5.99 6.99

hoogte 42 cm

0.99 OSSENDRECHT • De Brouwerij 16 RIEL • Dorpstraat 25a RIJSBERGEN • St. Bavostraat 22 ROOSENDAAL • Boulevard 118f

2.99

CUP NOODLES kip, rundvlees

2 VO O R

Elders 2.95 3.95

0.88 TILBURG • Trouwlaan 19-27 TILBURG • D.J. Jittastraat 8 WAALWIJK • Irenestraat 2a ZEVENBERGEN • Zuidhaven 45a

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 20-01-2013 t/m za. 26-01-2013 in Nederlandse filialen.

BLOEM GEL

TAFEL LAMP incl. kap idem hoogte 60 cm

C A R N AVA L Elders 14.95 19.95

SILVER PLATED


G OUD IS G €LD W W W. G O U D I S G E L D . N L

WIJ BETALEN NU MEER DAN € 41,PER GRAM FIJN GOUD*

Uw oude gouden sieraden zijn nog steeds geld waard Zelfs als deze beschadigd of kapot zijn. Wij taxeren en kopen alle soorten sieraden in. Goud en zilver maar ook diamanten, gouden tanden en munten. Bij ons kunt u terecht voor het analyseren, repareren of een geheel nieuw ontwerp van uw sieraden. Loopt u eens binnen, de koffie staat klaar voor eenieder die van onze diensten gebruik wilt maken!

Bent u ook aan de wintersport toe? Twijfel niet langer. Uw doosje met oude sieraden kan uw welverdiende vakantie zijn! Het kan zomaar in uw la liggen!

Wij betalen u direct contant de hoogst mogelijke dagprijs.

Bergen op Zoomse Goudbank

Wassenaarstraat 44 4611 BW Bergen op Zoom Tel. (0164) 24 32 34 bergenopzoomsegoudbank@gmail.com

WOENSDAG OSSENDRECHT Hotel Dekkers Zuster M. Adolphinestraat 6 10.00 - 17.00 uur

DONDERDAG FIJNAART Zalencentrum De Parel Prinses Margrietstr. 15 10.00 - 17.00 uur

* Prijs is afhankelijk van de dagkoers. * Legitimatie verplicht. * Min. leeftijd 18 jaar. Het goedkoopst in container verhuur 6 m3 Container voor: - bouw en sloopafval € 220,- puin € 100,Prijzen zijn incl. BTW - A-B hout € 100,-

voor oor de meest uitgebreide

Struikhei 1 - 4714 VC Sprundel - Tel: 0165-387334

carnavalscollectie moet je bij havep zijn af 8 pers onen gro epen van

g 10% Kortin

elKe vrijdag Koopavond:

geopend tot 20.00 uur elke vrijdag voor oor de meest uitgebreide extra Koopavonden: 15 en 16 februari koopavond: carnavalscollectie

Koopzondag 12 februari:

geopend tot 21.00zijn uur geopend van 11.00-16.00 uur moet je bij havep enend KijK ooK eens op onop p en.rswebshop: f 8onze na27 ge jA Ag ndva pen roe. Zo gA.s www.havep-winKel.nl

ing t r o K % 0 1 Kijk ook eens op onze webshop:

Goirle Bergstraat 50 T (013) 534 71 36

Etten-Leur Winkelcentrum 51-52 T (076) 503 41 16

Weekaanbiedingen Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag:

Worstenbrood € 1,00 Appelflap € 1,00 Rozijnenbollen 3 voor € 1,00 Eierkoeken 3 voor € 1,00

broodje van de maand Shape Koolhydraatarm 400 gram

€ 1,25

www.havep-winkel.nl/webshop elKe vrijdag Koopavond:

Tevens kunt u sparen voor graTis artikelen (zie info in winkel)

Koopavonden: Deextra goeDkoopste 15 en 16 februari Koopzondag 12 februari: met De meeste keuze geopend van 11.00-16.00 uur

vrijdag - zaTerdag

geopend tot 20.00 uur

KijK ooK eens op onze webshop:

www.havep-winKel.nl Goirle Bergstraat 50 T (013) 534 71 36

Etten-Leur Winkelcentrum 51-52 T (076) 503 41 16

Windmolen 1 • Oud Gastel • 0165-751891 www.casaceramica.nl

Roosendaalse Goudbank

Molenstraat 9a 4701 JK Roosendaal Tel. (0165) 85 22 68 roosendaalsegoudbank@gmail.com

CRUISE INFORMATIE-AVOND 29 JANUARI 2013 HOLLAND AMERICA LINE EN TOERKOOP REISBURO SOMBRERO NEMEN U MEE IN DE BIJZONDERE WERELD VAN HET CRUISEN. UIT EIGEN ERVARING VERTELLEN WIJ OVER DE VERSCHILLENDE REDERIJEN EN HUN SPECIFIEKE VAARGEBIEDEN, ZODAT U INSPIRATIE OP KUNT DOEN VOOR UW DROOMVAKANTIE.

TOERKOOP REISBURO SOMBRERO

EN HOLLAND AMERICA LINE

SCHRIJF U IN VOOR DEZE CRUISE AVOND. ONTVANGST VANAF 19.00 UUR OP ONS REISBURO. Fenkelstraat 1, 4731 JA Oudenbosch, T: 0165-333333 AANMELDEN PER TELEFOON OF MAIL, REISBURO.SOMBRERO@TOERKOOP.NL

Kaiserbroodjes 5 voor

00 €1,

ACTIE! Drie-zijdige Gashaard Compleet geplaatst voor slechts

y 5900,-

Houtkachels ● Pelletkachels ● Liftdeur houtkachels ● Open haarden Design gashaarden ● Afvoervrije gashaarden ● Natuursteen schouwen Bio haarden ● Electrische kachels ● Snelle levering ● Vakkundig geplaatst

VOOR AL UW TEGELWERK

Gespecialiseerd in handgemaakte Portugese tegels.

VRIJDAG EN ZATERDAG ZUNDERT Hotel de Roskam Molenstraat 1 10.00 - 17.00 uur

Iedere laatste zondag van de maand geopend!

St. Janstraat 41 • Hoeven • 0165-506900 Oude Bredaseweg 31 • Etten-Leur • 076-5012415

Koelemei 22 Breda ● 076 5412 955 info@schouwenpaleis.nl ● www.schouwenpaleis.nl


Boomkweker Ron van Opstal genomineerd voor prestigieuze award in de sierteeltsector Boomkwekerij Ron van Opstal uit Zundert is met hun tuinplant Nandina domestica ‘Obsessed’ genomineerd voor de Glazen Tulp Award van 2013. Ieder jaar reikt bloemenveiling FloraHolland aan telers en veredelaars de ‘Glazen Tulp Award’ uit in vier categorieën. De ‘Glazen Tulp’ is in de sierteeltsector dé prestigieuze award voor de beste marktintroductie van het jaar. De winnaars worden geselecteerd en genomineerd uit honderden nieuwe cultivars en concepten die jaarlijks op de veiling geïntroduceerd worden. In- en verkopers van FloraHol-

land en een vak- en publieksgerichte jury bepalen de nominaties en winnaars. In de publieksgerichte jury zitten bijv. Rob Verlinden en Jorna Spapens van Robs Grote Tuinverbouwing. De Nandina domestica ‘Obsessed’, een groenblijvende heester uit China en Japan, is erg vernieuwend door jaarrond verrassende kleuren te laten zien. Op 15 november zijn 21 finalisten geselecteerd. De producten werden onder meer beoordeeld op commerciële aantrekkelijkheid en houdbaarheid maar ook op logistieke efficiëntie en kans op schade bij belading. Per categorie zijn er vijf producten doorgegaan naar de finale, waaronder dus de Nandina van Ron van Opstal. Op 13 december hebben de finalisten hun producten gepresenteerd op een heuse Catwalk. Op 31 januari 2013 worden de winnaars per categorie bekend gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst in Hotels van Oranje te Noordwijk, dus het is voor boomkweker Ron van Opstal nog even spannend! Het is voor Ron de derde keer dat hij genomineerd is

voor de ‘Glazen Tulp Award’. In 2005 is hij eerste geworden met Leucothoe axillaris ‘Curly Red’ en in 2010 derde met Pieris japonica ‘Ralto’. Ron geeft aan altijd op zoek te zijn naar nieuwigheden. “Door het in de markt zetten van nieuwe planten blijf je een aantrekkelijke partij voor je klant.”

BEDRIJF UITGELICHT:

‘De boom in met treeport’ Rubriek bomen over bomen

boomkwekerij Frank Jochems bV

Het bijzondere winterbeeld van de plataan Zelfs nu alle bladeren van de bomen zijn, is een plataan nog heel eenvoudig te herkennen. Er is eenvoudigweg geen andere boom met zo’n opvallende bast want elk najaar vallen delen van de schors af waardoor de anders gekleurde onderschors tevoorschijn komt. Met zijn zware stam en robuuste vertakking kan een volwassen plataan uitgroeien tot een monumentale boom. Er zijn exemplaren bekend van ruim 3000 jaar oud. Jarenlang was de plataan met name bekend als stadsboom in zuidelijk gelegen landen. Vooral in de Mediterrane streek is hij veel aangeplant. Inmiddels is de boom ook in Nederland op veel plaatsen te zien. In parken meestal als volgroeide boom en in de particuliere tuin hoofdzakelijk als geknipte lei- en dakvorm. Want als er één boom is die snoeien goed verdraagt, dan is het wel de plataan! Voor Nederland zijn de Oosterse en de Westerse plataan het belangrijkst. Deze twee soorten zijn lastig uit elkaar te houden en er komen variabele kruisingsvormen voor. De Oosterse plataan, Platanus orientalis, kwam al halverwege de 16de eeuw vanuit de Oriënt richting Europa. Soms groeit de boom wel tot 35 meter hoogte waarbij hij een brede, ronde kroon vormt. De grijze tot groene schors schilfert in grote plakken af en de onderliggende stamkleur is vaalgroen tot groengrijs. Kenmerkend is de vaak noestige stam bij volwassen exemplaren. Het blad is tot 20 cm groot, vaak langer dan breed en opgebouwd uit vijf tot zeven scherp getande lobben. In de zomer verschijnen groenige bolvormige bloemen. Deze staan twee tot zes bijeen. Na de bloei volgen bolvormige stekelige vruchten van 2,5 cm doorsnee die van groen naar bruin kleuren. Als de vruchten uiteenvallen in harige pluizen kunnen deze allergische reacties, zoals jeuk en irritaties aan de slijmvliezen, veroorzaken. Er is een variëteit ‘Digitata’ met diep ingesneden blad. ‘Minaret’ is een variëteit die zuilvormige groeit en ‘Mirkovec’ heeft groen blad dat gedurende de zomer naar wijnrood verkleurt. De Westerse plataan, Platanus occidentalis, is begin 17de eeuw vanuit Noord-Amerika richting Europa gekomen. Deze soort vormt eveneens een hoge boom met een ronde kroon, soms gaat de stam wel richting de 50 m. Bij deze soort bladdert de schors in kleine lichtgrijze stukken af en aan de onderzijde kleurt de stam van oude bomen grijsbruin. In tegenstelling tot het blad van de Oosterse plataan is het blad van de Westerse plataan breder dan lang en heeft het drie tot vijf getande lobben. De Westerse plataan kent geen variëteiten. De wetenschappelijke naam Platanus is een Latijnse verbastering van de oude Griekse plantennaam platănos. Het Griekse platus betekent breed, plat en de boom zou zo heten omdat de takken vaak breeduit, vrijwel horizontaal groeien. Ook wordt gedacht dat het woord verwijst naar het brede blad. Tekst : Emiel van den Berg

Bedrijfstype: heesters en coniferen in de volle grond (kluitplanten). Plaats: Klein-Zundert Sortiment: Prunus laur. in div. soorten, Cupressocyparis in div. soorten, Chamaecyparis l. in div. soorten, Ilex in div. soorten, Taxus Baccata, Thuja o. Brabant, Thuja o. Smaragd en Thuja plicata in div. soorten. Heeft u participaties van Treeport: Ja, ik ben van mening dat het goed is om de krachten te bundelen zodat Zundert en omstreken sterker op de kaart komen te staan. Waar bent u trots op wat betreft uw bedrijf: de kwaliteit van de planten en de groei van het bedrijf door de jaren heen. Wat vindt u mooi aan het vak: het buiten zijn in combinatie met het verzorgen/kweken van de planten. Daarbij is het ook mooi om te zien dat andere mensen

plezier hebben van jouw product. Je weet nooit precies wat de dag gaat brengen daarom moet je flexibel zijn, dat brengt weer veel variatie met zich mee. Je bent seizoensgebonden wat betreft het rooien en afleveren van je producten, in het hoogseizoen (oktober t/m april) is het wel vaak aanpoten, de zomer is iets rustiger waardoor je veel aandacht aan gewasverzorging kunt geven zoals bijv. het knippen en snoeien van planten. Al met al genoeg afwisseling het gehele jaar door. Wat is uw favoriete boom: Dat is een lastige want dat zijn er nogal veel, twee soorten springen er echter wel uit, dat zijn de Prunus lusitanica Angustifolia (Portugese laurier), deze blijft het gehele jaar mooi in z’n blad en is te gebruiken als haag, solitair en vormdecoratie. En de Photinia fraseri Red Robin, deze heeft een hele mooie rode uitloop in de bladeren in het voorjaar.

BEDRIJVIG NIEUWS

Kia dealer Romme bekroond met ‘Top Dealer Award 2013’ ETTEN-LEUR - Kia Motors Nederland heeft de tien best presterende Kiadealers uit 2012 benoemd tot ‘Top Dealer 2013’. Kia dealer Maurice Romme behoort tot deze elitegroep en ontving tijdens de Kia nieuwjaarsbijeenkomst op 3 januari jl. uit handen van John Kim, President van Kia Motors Nederland en Léan Verstoep, Managing Director van Kia Motors Nederland, de bijbehorende award. “Het succes van Kia stoelt op drie pijlers: een modern en zeer aantrekkelijk modelaanbod, de unieke 7-jaar garantie en een sterke dealerorganisatie,” zegt Léan Verstoep. “Wanneer je je dan ook nog eens weet te onderscheiden in zo’n sterke groep is dat een bewijs van kwaliteit en optimale inzet. Ik feliciteer de heer/mevrouw Romme en zijn/haar medewerkers van harte met deze welverdiende onderscheiding.”

Beoordeling Iedere Kia-dealer wordt gedurende het jaar onderworpen aan een objectieve beoordeling, met name de afdelingen Verkoop en After Sales. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar absolute verkoopaantallen, maar vooral naar de wijze waarop de service aan de klant wordt verleend. Zowel bij de aanschaf van een nieuwe auto als in het traject van de technische dienstverlening daarna. Kia-dealer Romme uit Etten-Leur heeft zich daarbij onderscheiden als top presterend automobielbedrijf en schaart zich daardoor bij de tien beste Kia-dealers in Nederland. Ontwikkeling Kia Kia is de snelste groeier op de Nederlandse markt en de verwachting is dat deze trend zich ook in 2013 zal voorzetten. De Kia Picanto en Rio zijn regelrechte succesnummers en er staan voor 2013 vier nieuwe modellen gepland die hoge ogen zullen gaan gooien.

Op dit moment wordt Kia’s nieuwe zakensedan, de Optima Hybrid met 20% bijtelling, in ons land geïntroduceerd. Begin april zal de sportieve pro_cee’d en de geheel nieuwe 7-zits MPV Carens aan het product-gamma worden toegevoegd. Modelprogramma “Kia heeft er nog nooit zo goed voor gestaan,” zegt Maurice Romme. “Ons modelprogramma wordt voortdurend vernieuwd en we hebben zuinige auto’s met een lage CO2 uitstoot, in deze tijd is dat een belangrijke voorwaarde voor succes. De ontwikkelingen voltrekken zich in een rap tempo waardoor ons merk zowel op technologisch gebied als op het gebied van design een vooraanstaande positie inneemt. Voeg daar ons uitgebreide servicepalet dat wij als dealer leveren aan toe, en een stabiele groei in 2013 is voor Kia meer dan alleen een gezonde ambitie. De continu uitgevoerde evaluatie van onze diensten met als doelstelling de serviceverlening

De heer Romme sr. en Remco Romme.

verder te optimaliseren is de basis voor dat succes. Daarnaast gaan we ook nog eens onze unieke 7 jaar garantie verder uitbreiden met 7 jaar gratis APK in combinatie

Auto Romme Hoeven, Bredemolenweg 6, Hoeven. PAGINA 20

met een onderhoudsbeurt én 7 jaar gratis internationale wegenhulp. Zo bieden wij onze klanten naast goede service ook nog eens onovertroffen zekerheid.”


SHELL GASTELSEWEG

Korting tanken

bij inlevering van 250 airmiles Nu tot

18 euroceNt kortiNg op euro 95 eN diesel

vraag naar de voorwaarden. Ook krasvrij autowassen.

Volg ons op Facebook Shell Gastelseweg, Gastelseweg 201, Roosendaal

Prachtige collectie Nepals, Zieglers berbers en andere oosterse tapijten voor klassiek of modern interieur

27 januari koopzondag

Jac Ossenblok b.v. Mon Plaisir 100 Etten-Leur Tel. 076 - 5022399 Fax 076 - 5019044

CitrOen

Bisschopsmolenstraat 51 - Tel: 076-5034150 Geopend: di-wo 10-18 * do-vr 10-21 * za 10-17 www.debeen.nl - e-mail: debeen@debeen.nl

ITV (Lambregts) wordt: HyunDai

chniek

De beste dermatologen van Nederland (weekblad Elsevier)

)

De beste dermatologen van Nederland (weekblad Elsevier)

De beste dermatologen van (weekblad Elsevier) Elsevier) De beste dermatologen vanNederland Nederland (weekblad

huid- en laserklinieken huid• poliklinieken dermatologie huid-en en laserklinieken laserklinieken • poliklinieken dermatologie • huidtherapie • huidtherapie • poliklinieken dermatologie • huidtherapie huid- en laserklinieken • poliklinieken dermatologie • en huidtherapie huidlaserklinieken • poliklinieken dermatologie • huidtherapie Bergen op ZoomBergen opMiddelburg ZoomMiddelburg Bergen opBergen Zoomop - Middelburg huid- en laserklinieken poliklinieken dermatologie huidtherapie Bergen op •ZoomMiddelburg Zoom- Middelburg De beste dermatologen van Nederland•(weekblad Elsevier) Bij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen Bij ons kunt u terecht voor veilige enanti-rimpelbehandelingen effectieve Bij ons kunt u terecht voor veilige effectieve Bergen op Zoom- Middelburg en huidverjonging: > Rimpelfi lling met en Restylane, BeDriJfswagens eneffectieve huidverjonging: Bij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen enlaserklinieken huidverjonging: > Rimpelfi met Restylane, Bij ons kunt u terecht>•Botoxbehandelingen, voor veilige lling en anti-rimpelbehandelingen huid- enanti-rimpelbehandelingen poliklinieken dermatologie • huidtherapie > Fractional Laser en CO2-fractional laser, -enRimpelfilling Restylane en huidverjonging: > Rimpelfi met Botoxbehandelingen, Bij ons kunt u terecht voor lling veilige enRestylane, effectieve anti-rimpelbehandelingen huidverjonging:met Rimpelfi lling met > en>de nieuwe Ultherapie tegenRestylane, huidverslapping. Bergen op ZoomMiddelburg De beste dermatologen van Nederland (weekblad Elsevier)

06-55100747

> Botoxbehandelingen, Fractional Laser en CO2-fractional laser, en huidverjonging: > Rimpelfilling met Restylane, - Botoxbehandelingen > Botoxbehandelingen, Verder alle Laserbehandelingen tegen overbeharing, couperose, pigmentvlekken, - Fractional Laser en CO2-fractional lasertegen huidverslapping. > Fractional Laser en CO2-fractional laser, en de en nieuwe > Botoxbehandelingen, > Fractional LaserUltherapie en CO2-fractional laser, kleine spatadertjes nog veel meer… Bij ons kunt u huidoneffenheden, terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen - enlaser, de nieuwe Ultherapie tegenUltherapie huidverslapping > en de>nieuwe Ultherapie huidverslapping. Fractional Laser entegen CO2-fractional > en de nieuwe tegen huidverslapping. en huidverjonging: > Rimpelfilling met Restylane, Laserbehandelingen tegen overbeharing, couperose, > en de nieuwe Ultherapie tegenVerder huidverslapping. Er alle weer jonger uitzien… zonder plastische chirurgiepigmentvlekken, Botoxbehandelingen, Verder alle> laserbehandelingen tegen overbeharAlle nieuwe auto’s bij ons in de showroom van Verder alle Laserbehandelingen tegen overbeharing, couperose,Verder pigmentvlekken, huidoneffenheden, kleine spatadertjes en nog veel meer… alle Laserbehandelingen tegen overbeharing, couperose, pigmentvlekken, zowel Citroën als Hyundai. > Fractional Laser en CO2-fractional laser, ing,> Huidcouperose, pigmentvlekken, huidoneffenen laserkliniek Bergen op Zoom • In Zorgcentrum Lievensberg huidoneffenheden, kleine spatadertjes tegen en nogoverbeharing, veel meer… couperose, Verder alle Laserbehandelingen pigmentvlekken, huidoneffenheden, kleine spatadertjes en nog veel meer… Op al onze gebruikte auto’s 6 tot 12 maanden > en3dspatadertjes de nieuwe Ultherapie tegen huidverslapping. heden, kleine en • nog veel meer... Boerhaaveplein • 4624VT Bergen op Zoom 0164-263822 • www.huidlaser.nl garantie of nog resterende fabrieks garantie. Sfeervolle winter huidoneffenheden, kleine spatadertjes en nog veel meer… > Huid- en laserkliniek Middelburg • In Barcode gebouw

HEALINGPOWERDAY

Er weer weerjonger jonger uitzien… zonder plastische chirurgie Er uitzien... healingdag (OPEN Diverse financierings vormen mogelijk, Verder alle Laserbehandelingen tegen overbeharing, couperose,zonder pigmentvlekken, Er weer plastische chirurgie Er weer jonger uitzien… plastische chirurgie zonder plastische chirurgie Zondagjonger uitzien… DAG) van het zonder waaronder ook uitstel van betaling. huidoneffenheden, kleine spatadertjes en nog veel meer… Er weer jonger uitzien… chirurgie > Huid-plastische en laserkliniek Bergen op Zoom • In Zorgcentrum Lievensberg landelijk gelegen zonder Park Veldzigt 67 • 4336DR Middelburg • 0118-673050 • www.dermateam.nl

27

www.autobedrijfossenblok.nl

> Huid- en laserkliniek Bergen op Zoom • In Zorgcentrum Lievensberg Boerhaaveplein 3d •Bergen 4624VT opZorgcentrum Zoom • 0164-263822 • www.huidlaser.nl > Huiden laserkliniek opBergen Zoom • In Lievensberg Institute of Siberian Boerhaaveplein 3d • 4624VT Bergen op Zoom •Zorgcentrum 0164-263822 >• www.huidlaser.nl Huid- en laserkliniek • In Barcode gebouw > Huid- en laserkliniek Bergen op Zoom • In Lievensberg Boerhaaveplein 3d •Middelburg 4624VT Bergen op zonder Zoom • 0164-263822 www.huidlaser.nl plastische• chirurgie Shamanism met als > HuidenBoerhaaveplein laserkliniek Middelburg • In Barcode gebouw Park Veldzigt 67 • 4336DR Middelburg • 0118-673050 3d • 4624VT Bergen op Zoom • 0164-263822 • www.huidlaser.nl > Huiden laserkliniek Middelburg • In Barcode gebouw • www.dermateam.nl thema “Shamanic JANUARI Dre Wit Park Veldzigt 67laserkliniek • 4336DR Middelburg • www.dermateam.nl > Huid- en Middelburg • •In0118-673050 Barcode gebouw Park Veldzigt 67op • 4336DR • 0118-673050 Healingpower”. > Huiden laserkliniek Bergen Zoom • InMiddelburg Zorgcentrum Lievensberg • www.dermateam.nl 10.00-17.30 u. Park Veldzigt 67 • 4336DR Middelburg • 0118-673050 • www.dermateam.nl Kennismaken met hetBoerhaaveplein 3d • 4624VT Bergen op Zoom • 0164-263822 • www.huidlaser.nl

Er weer jonger uitzien…

Siberisch Sjamanisme, > Huid- en laserkliniek Middelburg • In Barcode gebouw door een persoonlijke Park Veldzigt 67 • 4336DR Middelburg • 0118-673050 • www.dermateam.nl healing van één van onze studenten en/of deelnemen Grootste kans van slagen door persoonlijke aan een groepshealing/ bemiddeling. Nu gratis 3 maanden extra. ritueel. Er zijn ook kinderactiviteiten.

JANUARI-ACTIE!

13.00 - 15.00 uur Introductieles Shamanic Healingpower course en Opleiding Sjamanistisch Healer Je bent meer dan welkom! Meer informatie op www.siberischsjamanisme.nl

Bel: Lia van der Wel 0165-388816 Of 0800-0230595 (landelijk)

www.mens-en-relatie.nl

erkend AVR / SinglesKeurmerk / Geschillencommissie

Shamanic Healingpowercourse 8 maandagavonden 19.30 – 22.00 uur Aanwijzingen op je levenspad Donderdag 31 januari 19.30 – 22.00 uur Opleiding Sjamanistisch Healer 8 zaterdagen en 2 weekenden (1 x per maand)

INSTITUTE OF SIBERIAN SHAMANISM

Heigatstraat 7, Etten-Leur

www.siberischsjamanisme.nl

infra & verhuur Verreiker/Hoogwerker verhuur - Rioleringstechniek Grond- en sloopwerken - Bestratingen - Tuinaanleg / onderhoud Paardenbodems - Carwash-infra - Machineverhuur Riool VeRsToPT 24-uuRs seRViCe

Tel. 0651 434275 www.vanewouw.nl

(‘t) goed

reparaties witgoed producten Etten-Leur

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00 buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

Maisland

GEVRaaGd 06-50930164

Feestje? Voor verhuur van: tafels • stoelen toilet- en frituurwagens partytenten springkussen v.a. € 45,-

snijdersverhuur.nl

%

Bel: 0165-386105 0165-386613


auto’s

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

OER-DEGELIJK! Levering en montage van:

koogJe auto’S Alle merken, types en bouwjaren Ook bussen, jeeps, sloopauto’s met of zonder gebreken

Contante betaling en RDW vrijwaring

Tel: 06-16423545 24 uur per dag U BELT En WIJ KOMEn DIRECT

 Personenwagenbanden

AUTOMONTAGEBEDRIJF

 Vrachtwagenbanden

• Sloop-loop-schade auto’s motors te koop gevraagd. • Alle gebruikte onderdelen online. • Vrijwaring bij ophalen. • Reparatie en onderhoud. Lid ARN-Stiba-RDW

 Tractorbanden  Heftruckbanden  Tuinbouwbanden

24-uur : ch service bandenpe 2 39 3 0168 - 40 en ijv r voor bed

Wilt u vandaag uW auto verkopen? Bel dan

 Grondverzetbanden  Motorbanden/accu’s  Accu’s  Sportvelgen

JOKO

uw mobiliteit is onze zorg uw mobiliteit is onze zorg winterbandenactie APK keuring ** APK keuring vanaf vanaf € 19,95

€ 19,95

Scherp werkplaats tarief Scherp werkplaats tarief Altijd vervangend vervoer Altijd vervangend vervoer Onderhoud en reparatie alle merken Onderhoud en en reparatie alle auto’s merken In/Verkoop nieuw gebruikte In/Verkoop nieuw en gebruikte auto’s De specialist in banden, uitlaten en trekhaken De specialist in banden, uitlaten en trekhaken

! OM R A A DAAROM! D

Dynamoweg 6, Klundert Tel. 0168-403239

info@groenenbergbanden.nl www.groenenbergbanden.nl Openingstijden: Ma. t/m Vr. 8.30-17.30 Zat. 8.30-12.30

Maalbergenstr. 24a Wernhout Tel. 076-5971739 / 06-54278822 info@jokozundert.nl www.jokozundert.nl

€ 15,95 € 15,95 MobielPas ** Mobiliteitspas* MobielPas Goedkoper dan

*lees de voorwaarden op www.ask-oudgastel.nl *lees de voorwaarden op www.ask-oudgastel.nl

ANWB Goedkoper / Route Mobiel dan ANWB / Route Mobiel

Standerdmolen 1 Oud Gastel T 0165-513810 Standerdmolen 1 Oud Gastel T 0165-513810

SPECIAAL INGEKOCHT, SPECIAAL VOOR U! 7 Jaar gratis garantie•7 Jaar gratis APK•7 Jaar gratis Kia Internationale Wegenhulp Kia Picanto 1.0 Design Edition Van € 12.806,- nu rijklaar voor

€ 811,- € 11.995,+ 50/50

VOORRAADVOORDEEL

A

BETAAL NU DE HELFT EN DE REST IN 2014**

OF

€ 500,EXTRA INRUILPREMIE*

14% Bijtelling | Wegenbelastingvrij

Kia Picanto Design Edition met o.a.: •Radio CD-/MP3-speler met USB en AUX aansluiting •Parkeersensoren •Airconditioning •Showbizz style make-up spiegelverlichting •LED dagrijverlichting en LED achterlichten •Sportieve 14” lichtmetalen velgen •Stuurwiel met audio bediening •Lederen stuurwiel en pookknop

NU KOPEN = DIRECT RIJDEN!

Autoromme Etten-Leur

Autoromme Roosendaal

Autoromme Hoeven

Vosdonk 43, 4879 NC Etten-Leur Tel: 076 - 50 25 950 www.kia-ettenleur.nl

Belder 41, 4704 RK Roosendaal Tel: 0165 - 820 250 www.kia-roosendaal.nl

Brede Molenweg 6, 4741 RL Hoeven Tel: 0165 - 502 986 www.kia-hoeven.nl

Gem. verbruik: 4,1 – 5,3 l/100km, 24,6 – 18,9 km/l. CO2-uitstoot: 95 – 125 g/km. *Extra inruilvoordeel op een nieuwe Kia Picanto 3-deurs bedraagt € 300,- en op een nieuwe Kia Picanto 5-deurs € 500,- inclusief BTW. Deze actie geldt bij inruil van een auto bij de aankoop van een Kia Picanto met kentekenaanvraag t/m 4 april 2013 en een uiterste registratiedatum van 2 mei 2013. De inruilauto dient minimaal 3 maanden op naam te staan van de koper (privé persoon of kleinzakelijke markt). Verder dienen de gegevens op de klantfactuur overeen te komen met de gegevens op het kentekenbewijs van de nieuwe en de inruilauto. Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties. **De 50/50 actie betreft een (niet) doorlopend kredietaanbod van Kia Finance, handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., geregistreerd bij AFM onder vergunningnummer 12011170. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Informeer bij uw verkoper naar de voorwaarden en standaard informatieblad of bel 030 - 63 88 580. Santander en Kia Finance geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. Voor de duur van (de uitgestelde betalingsperiode (12 maanden) worden geen rente en kosten in rekening gebracht. Het maximale financieringsbedrag bedraagt € 5.000,- voor de Kia Picanto. Deze actie is geldig op bovengenoemd model met kentekenaanvraag t/m 4 april 2013 en uiterste registratiedatum van 2 mei 2013. Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties. Genoemde prijzen zijn exclusief metallic lak, kentekenleges en verwijderingsbijdrage. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaard specificaties, drukfouten voorbehouden. Kijk voor meer informatie en de volledige garantievoorwaarden op www.kia.nl.


NU TOT v 2.900,- VOORRAADVOORDEEL OP DE PANDA ÉN TOT WEL v 1.750,- OP DE PUNTO Wie slim is kiest nu voor een Fiat Panda of Punto uit voorraad en profiteert van een aantrekkelijk voorraadvoordeel dat kan oplopen tot wel 1 2.900,-. Alleen op deze modellen geldt bovendien

Panda

Contante Aanbetaling Totaal Looptijd Vaste debetrente- Jaarlijkse Kosten Termijnbedrag Totaal te waarde en/of inruil kredietbedrag in maanden voet op jaarbasis Percentage (JKP) per maand betalen bedrag v 7.990,- v 2.990,v 5.000,36 0,0% 0,0% v 138,89 v 5.000,-

Punto

v 10.750,-

Model

v 3.250,-

v 7.500,-

36

0,0%

0,0%

v 208,33

v 7.500,-

3

nog het voordeel van de lage belasting uit 2012. Dus profiteer nu, stap direct in en rijd ook in 2013 nog belastingvrij! Benieuwd? Kom dan langs in onze showroom voordat het te laat is.

jaar 0% rente

5 0 wegenbelasting

14% bijtelling

Gem. brandstofverbruik: 4,2 l/100 km (1 op 23,8). CO2: 98 - 99 g/km. Fiat. De laagste gemiddelde CO2-uitstoot van Europa.*

Prijzen incl. BTW, excl. afleveringskosten en verwijderingsbijdrage. Het financieringsaanbod betreft een niet-doorlopend krediet via Fiat Financial Solutions, handelsnaam van FGA Capital Netherlands BV. (AFM vergunningsnummer 12013694) onder voorbehoud van kredietacceptatie en toetsing BKR te Tiel. Max. kredietbedrag Panda 3 5.000,- en max. kredietbedrag Punto 3 7.500,-. Deze financiering is geldig t/m 31 januari 2013. Prijs en uitvoering kunnen aan verandering onderhevig zijn zonder voorafgaande opgave. Panda leverbaar vanaf 3 9.295,-. Panda voordeel van 3 2.900,- opgebouwd uit 3 500,- BPM-voordeel, 3 1.400,- voorraadvoordeel en 3 1.000,- slooppremie voor auto’s van 2002 of ouder. Punto vanaf 3 12.200,- na aftrek van 3 1.000,- inruilpremie en 3 750,- slooppremie voor auto’s van 2002 of ouder. Kijk voor de voorwaarden op fiat.nl. De afgebeelde auto’s kunnen afwijken van de daadwerkelijke uitvoering. Actie is geldig t/m 31 januari 2013. *Bron: JATO Dynamics. Gebaseerd op de volume gerelateerde gemiddelde CO2 –uitstoot (g/km) van de best verkochte Europese automerken in de eerste 6 maanden van 2012.

AUTOBEDRIJF AARSMAN

ZEVENBERGEN, TOUWSLAGERIJ 18, TEL. 0168 - 37 05 00

INCLUSIEF JALOERSE BUURMAN

€ 2.185

VOORDEEL

&

0% RENTE

OP=OP

PEUGEOT 208 ENVY 208 ENVY 1.2 82PK 5-DEURS EXTRA INRUILVOORDEEL EXTRA VOORRAAD KORTING TOTAAL VOORDEEL

€ € € €

18.120 1.000 1.185 2.185

WINTER SALE ACTIEPRIJS € 15.935* GEEN WEGENBELASTING

Gem. verbr. 208 (afh. van type motor) l/100 km: 3,4-5,8; km/l: 29,4-17,2; CO2: 87-135 gr/km.

PTA ROOSENDAAL Roosendaal Vlierwerf 6 Tel.: (0165) 52 66 66 www.pta.peugeot.nl AUTOBEDRIJF DE KEEN B.V. Etten-Leur - Agent Voorsteven 25 Tel.: (076) 501 31 51 www.dekeen.peugeot.nl AUTOBEDRIJF F. NOUWS Rucphen - Agent Sprundelseweg 35 B Tel.: (0165) 34 37 40 www.nouws.peugeot.nl PTA heeft ook vestigingen in Goes, Vlissingen, Terneuzen en Middelharnis *De genoemde prijs is incl. bpm, btw en exclusief kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage en legeskosten. Zo lang de voorraad strekt. Meerprijs eventuele metallic lak € 545,-. Financiering verstrekt door Peugeot Finance, handelsnaam van PSA Finance Nederland B.V., Goudsesingel 136, 3011 KD Rotterdam (KvK 24125767, registratienummer AFM 12007744). Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Prospectus verkrijgbaar in de showroom of kijk op www.peugeot.nl. Op verzoek sturen wij u het standaard informatiedocument toe. Geldig bij aanschaf van een nieuwe Peugeot 208 Envy. Actie geldig tot en met 28 februari 2013. Het actiemaximum op de 208 Envy is € 10.000. Afgebeeld model kan afwijken van de werkelijkheid. Wijzigingen en fouten voorbehouden. Vraag in de showroom naar de mogelijkheden en voorwaarden. Peugeot 208 Envy 1.2 VTi Peugeot 208 Envy 1.2 VTi

Contantprijs € 15.935 € 16.990

Aanbetaling /inruil € 5.935 € 6.990

Totaal Krediet bedrag € 10.000 € 10.000

Looptijd in maanden Debetrente-voet Jaarlijks kosten-percentage 36 0% 0% 36 0% 0%

Maandbedrag € 278 € 278

Totaal te betalen bedrag € 10.000 € 10.000


sport

Brabantse winterkampioenschappen

Halderbergse zwemmer halen medailles werd 2de op de schoolslag en haalde een pr op de vrije slag. Nikita van den ouden haalde zilver op de school, vlinder en wisselslag en brons op de rugslag. Fabian Sebregts haalde zilver op de schoolslag. Marissa Minkman haalde zilver op de schoolslag en brons op de wisselslag, ook zwom ze een pr op de vrije slag. Rick Minkman werd derde op de schoolslag en ook hij haalde 4 pr’s.

Bas de Bruijn (r-boven) 2 keer goud op estafette.

HALDERBERGE - In het Springband van het mooie Pieter van den Hoogenband zwemstadion was op 12 en 13 januari het Brabantse Winterkampioenschap zwemmen. In een vol zwemstadion streden 350 zwemmers op meer dan 1000 individuele starts en 103 estafettes om de eer zich Brabants Kampioen te mogen noemen. De prestaties van de zwemploeg waren ook erg goed. Met 42 medailles (13 goud, 15 zilver en 14 brons) was de ploeg derde in het Brabantse Medailleklassement Naast de medailles werd en er 104 pr’s gezwommen. Deze prestaties onderschrijven wederom dat het topsportklimaat binnen de vereniging goed is. Medaillewinnaars Paul Koster werd 2 keer eerste, op de vrijeen vlinderslag. Wimar Lindenberg won de schoolslag, werd tweede op de vrije slag

en zwom een pr op de rug en vlinderslag. Wouter de Mol won de schoolslag. Rick Bulman haalde op 4 van de 5 afstanden een medaille, hij won de schoolslag en vrije slag en werd tweede op de vlinder en wisselslag. Roos Englebert won de vlinderslag en haalde brons vrije en rugslag. Kristy Nagtzaam won de vlinderslag en werd derde op de vrije slag. Ze haalde op alle afstanden een pr. Ronaldo Nagtzaam haalde goud op de vlinderslag en brons op de vrije- en wisselslag. Tessa Loos won de vrije slag en de schoolslag , haalde brons op de vlinderslag en haalde op alle afstanden een pr. Op de rugslag zwom hij een pr. Laura van Dijke haalde zilver op de schoolslag, Cedric Broere behaalde 2 zilveren medailles (vrije slag en vlinderslag) en hij behaalde op zijn andere afstanden ook een pr. Bas de Bruijn haalde 3 bronzen medailles. Eva van Ginneken zwom haar eerste wedstrijd in Hieronymusblauw en haalde brons op de rugslag. Christan de Koning

Estafetteploegen Heren 1 (Wimar Lindenberg, Bas de Bruijn, Andy van Akkeren en Paul Koster) wonnen de vrije slag. Bij de wisselslag won Heren 1 ook maar dan in de samenstelling Ramon Verhulst (Rug), Bas de Bruijn (school), Paul Koster (vlinder) en Wimar Lindenberg (vrije slag). De dames jeugd won ook 2 medailles: Eva van Ginneken, Laura van Dijke, Marith Schuur en Nikki Burcksen haalde zilver op de vrije slag, Op de wisselslag haalde ze brons in de samenstelling Eva van Ginneken (rug), Laura van Dijke (school), Jennefer van Terheijden (vlinder), Nikki Burcksen (vrij) Bij de jongens wisselslag haalde Koen Iriks, Rick Bulman, Lars Kammers en Janne Englebert zilver. Bij de Junioren jongens wisselslag behaalde Rick Minkman, Christan de Koning, Ronaldo Nagtzaam en Dennis van Wensen ook zilver. Overige Halderbergse zwemmers Maartje Bastiaanse (Oud Gastel) en Sander van Bentum (Oudenbosch kwamen aan de start, Janne Englebert (Oud Gastel) zwom individueel op 2 van zijn 3 afstanden een pr. Maartje Tak (Oud Gastel) zwom een pr op de vrije slag Meer informatie: www.zpv-hieronymus.com

Handbalvereniging De Beuk OUDENBOSCH - Afgelopen weekend stonden er 5 wedstrijden op het programma, waarbij alleen de gemengde C-Jeugd de wedstrijd niet hebben weten te winnen. De Dames senioren behaalde vorige week de eerste overwinning van het seizoen en we kunnen zeggen, dat zij duidelijk de smaak te pakken hebben. Dit weekend hebben de Dames namelijk weer weten te winnen. Ditmaal was RHV in een spannende thuiswedstrijd het “slachtoffer”. Ga zo door Dames! Komend weekend staan er 6 wedstrijden op programma.

Uitslagen Gemengde C-Jeugd; Artemis C1-De Beuk C2 22-12 Meisjs C-Jeugd; De Beuk C1-Roef C1 10-5 Jongens B-Jeugd; De Beuk B1-SV Orion BSC B1 32-13 Dames Senioren; De Beuk 1-RHV 2 15-13 Heren Senioren; De Beuk 1-Witte Ster 2 23-18 Programma zaterdag 26 januari 13.20u Meisjes C-Jeugd; Internos C2-De Beuk C1 in sporthal de Lage Banken te Etten-Leur 19.15u Dames Senioren; Groene Ster 2-De Beuk 1 in sporthal De Borgh te Zevenbergen

Opstapgroep bij A.V.O. ‘83 OUDENBOSCH - A.V.O. ’83 start met de bekende cursus hardlopen voor beginners, de opstapgroep op donderdagavond 31 januari. Na een korte uitleg over de cursus in de kantine van A.V.O.’83, start direct de 1e les op sportpark Albano aan de Albanoweg 5, trainingskleding meenemen. Voor het deelnemen aan de opstapgroep is geen sportieve achtergrond, loopervaring of een bepaalde conditie vereist. Iedereen vanaf 16 jaar, zowel dames als heren, kan zich hiervoor inschrijven.Een gediplomeerd looptrainer verzorgt de training, waarbij op een laagdrempelige en verantwoorde wijze kennis gemaakt wordt met de loopsport. Tijdens de trainingen van de opstapgroep wordt daarbij aandacht besteed aan warming-up, cooling-down, wekelijkse loopprogramma en looptechniek. Daarnaast ook info over kleding, schoenen en allerlei andere ‘neven’zaken die met lopen te maken hebben. De uitgekiende trainingsopbouw zorgt ervoor dat met minimale kans op blessures het hardlopen wordt opgebouwd. Na afloop zal iedere deelnemer in staat zijn om 5 km. in hard-

looptempo af te leggen. Juist het beginnen met hardlopen in groepsverband is belangrijk om dit te kunnen halen. Tijdens de trainingen is het namelijk vooral ook heel erg leuk en bijzonder gezellig. Dat is juist de motivatie die nodig is om vanaf ‘nul’ elke week een stapje verder te komen. Tijd van 19.00-20.30 uur. Aantal lessen: 15. Meer info en aanmelden www.avo83.nl , kopje Opstapgroep. Winterse Thor-cross De 47e Thor-cross werd onder bijzonder winterse omstandigheden gelopen. Bij de start was het in de snijdende wind letterlijk ‘klappertanden’. Als sneeuwmannetjes maakten de atleten vervolgens hun rondjes over de heuveltjes van het Thor-crosscircuit. Mede doordat dit al de 4e wedstrijd uit het winterse crosscircuit was, waren er toch heel wat lopers die de barre omstandigheden getrotseerd hadden om aan de start van de cross te verschijnen. Drietal podiumplaatsen wist A.V.O. ‘83 in de wacht te slepen. Barry van Beers eindigde deze keer op een mooie 2e plaats bij de heren 35+. Hierdoor staat hij ook op een stevige 2e plaats in het tussenklassement voor het circuit. Gerbert v.d.

Zondag 27 januari 9.00u Gemengde D-Jeugd; EMM D1-De Beuk D1 in sportaccommodatie de Sprong te Middelburg 10.00u Jongens B-Jeugd; Heerle B1-De Beuk B1 in sporthal de Omgangck te Wouw 11.10u Gemengde C-Jeugd; De Beuk C2Heerle C2 in de Parrestee te Hoeven 13.00u Heren Senioren; United Breda 1-De Beuk 1 in sporthal de Haagse Beemden te Breda Meer informatie omtrent onze vereniging kunt u vinden op www.hvdebeuk.nl of mail ons in het geval van vragen. Het emailadres waar u uw e-mail aan kunt richten is debeuk@handbal.nl

Biggelaar eindigde als 3e bij de heren senioren. Daardoor is hij aanvoerder van het tussenklassement van het circuit. Doordat echter uitsluitend de beste 4 klasseringen tellen en er een paar geduchte concurrenten zijn, zal Gerbert er alles aan moeten doen om deze positie in de laatste cross, 17 februari,. bij Achilles in Etten-Leur, veilig te stellen. Bij de dames senioren eindigde Yvonne Boot op een fraaie 3e stek. Daarmee consolideerde ze haar 2e plek in het klassement. Claudia Bakker pakte net naast de podiumplaatsen en eindigde als 4e bij de meisjes A-junioren. Hierdoor weet ze zich nu wel verzekerd van de 2e plek in het eindklassement. Jan Jacobs en Jan Kouters vochten hun eigen onderlinge strijd uit en eindigden op plek 6 en 7 bij de heren 45+. Jan Jacobs wist daarbij Jan Kouters net 8 sec. voor te blijven. Speciale vermelding voor Joep van Geel. Als enige A.V.O.-jeugdlid trotseerde hij de kou, om net binnen de eerste 20 te eindigen bij de jongens D-junioren. Houd de site in de gaten, de training gaat alleen door als er op een veilige en verantwoorde manier getraind kan worden. Dit wordt op de site vermeld. pAGINA 24

VV Hoeven 1 thuis HOEVEN - Het eerste van voetbalvereniging Hoeven speelt zondag 27 januari thuis tegen De Schutters 1, aanvang 14.30 uur. Programma senioren Zondag 27 januari Hoeven 1-De Schutters 1 14.30u (bij algehele afgelasting Internos 1-Hoeven 1) Hoeven 2-Boeimeer 2 12.00u Hoeven 3- De Schutters 2 10.45u Hoeven 4 vrij Boeimeer 3-Hoeven 5 14.30u Dosko 9-Hoeven 6 10.00u Hoeven dames-Cluzona dames 10.00u Programma jeugd Zaterdag 26 januari Hoeven C2-FC Bergen C2 13.00u Hoeven C3-VVR C3 11.15u Hoeven D2-Unitas’30 D3 14.45u Hoeven E2-Roosendaal E4 09.45u Hoeven E4-VVR E4 09.45u

Hoeven F1-ODIO F1 08.30u Hoeven F2-De Schutters F1G 08.30u Hoeven F4-Sprundel F3 08.30u Hoeven MA1-MZC’11 MA1 13.00u SVC B1-Hoeven B1 12.30u METO C1-Hoeven C1 13.00u RBC D2-Hoeven D1 11.00u Virtus D4-Hoeven D3 11.15u Internos E2-Hoeven E1 08.45u Sprundel E2-Hoeven E3G 10.00u Victoria’03 F4-Hoeven F3 11.30u SC Welberg F2M-Hoeven F5av.10.00u Hoeven A1-Internos B1 14.45u (vrs) Winterbingo Vrijdagavond 25 januari wordt een bingo gehouden voor de leden en donateurs in het clublokaal ‘’De Hofstee ’. Deze winterbingo begint om 19.30 uur en is om ongeveer 22.15 uur afgelopen.De prijzen bestaan o.m.uit levensmiddelen- en vleespakketten en hammen, terwijl er ook geldprijzen te winnen zijn. Het clublokaal is geopend vanaf 18.30 uur.

VV Victoria’03 1 speelt thuis OUDENBOSCH - Als het weer het toelaat wordt op zondag 27 januari een thuiswedstrijd gespeeld bij VV Victoria’03. HVV uit Hulst komt dan op bezoek in Oudenbosch. Om 14.30 uur wordt afgetrapt.

samen met de supportersvereniging van Victoria’03 het derde Bier en Frietbal. Op vrijdagavond 1 februari in de kantine van Victoria’03. De kantine is geopend vanaf 19.30 uur. Er is ook dit jaar een prijs voor de leukst verklede man/vrouw of groep.

De maandelijkse kaartavonden zijn in volle gang. In de kantine van vv Victoria’03 kan iedereen terecht om te jokeren of rikken voor mooie prijzen. De kaartavonden zijn iedere laatste zaterdag van de maand. Dit komende kaartavonden zijn op zaterdag 26 januari, 23 februari en 30 maart. De kaartavonden beginnen steeds om 20.00 uur.

Fietsmarathon Om extra geld in te zamelen voor de inrichting van de nieuwe kantine gaat de supportersvereniging een fietsmarathon houden onder het motto: ‘Victoria´03 fietst om vooruit te komen’. Deze activiteit wordt gehouden op 23 en 24 maart.

Carnavalsbal Carnavalsvereniging Bier en Friet houdt

Voetbalquiz Ook een datum om alvast in je agenda te zetten. De 2e Victoria ´03 voetbalquiz wordt gehouden op zaterdag 6 april.

VV DEVO 1 speelt uit BOSSCHENHOOFD - Het eerste van voetbalvereniging DEVO speelt zondag 27 januari een uitwedstrijd tegen Val Aan 1, aanvang 14.30 uur. Programma Zaterdag 26 januari DEVO MB1-DSE MB1 15.00u DEVO C1-Nieuw-Borgvliet c2 13.00u DEVO D1-Roosendaal D5 08.45u MOC’17 D8-DEVO D2 10.15u VVC’68 E1-DEVO E1 09.30u DEVO E2-NSV E2 11.30u DEVO F1-Meto F1 09.00u DEVO MP1-Zwaluwe MP1 10.45u Zondag 27 januari Val Aan 1-DEVO 1 14.30u

DEVO 2-SVC 2 10.30u DEVO 3-VVR 7 11.00u Odio 4-DEVO 4 09.45u Unitas;30 6-DEVO 5 10.00u DEVO Da1-Axel Da1 14.00u NSV Da1-DEVO Da1 12.00u Carnavalsbal DEVO’s ‘Boere Naovend’ carnavalsbal wordt gehouden op zaterdag 2 februari, aanvang 20.00 uur. De muziek word verzorgd door Ronald Konings Drive in Show. Ook zal er nog een optreden zijn van Denans. Op deze avond zal ook Prins EricJan den Eerste, Nar Kluit, Pliessie Marijn en grootste Boer Peter met hun gevolg een bezoek komen brengen.

Hockeyclub Oudenbosch OUDENBOSCH - Er waren dit weekend veel wedstrijden voor hockeyclub Oudenbosch. Zelfs zondag moesten een aantal teams het slechte weer trotseren om hun zaalwedstrijd te spelen. JA1 heeft nog 1 punt nodig om kampioen te worden. Zij wonnen met 10-9 van concurrent Warande. Het was een spannende wedstrijd waarin JA steeds een voorsprong had, maar die meteen na rust weggaf. Toch herstelde JA zich en wist met enige moeite de overwinning veilig te stellen. MA had bij rust een 2-0 voorsprong tegen Zevenbergen. In de eerste 5 minuten na rust gaf MA die door onoplettendheid weg en verloor ondanks nog een aantal kansen met 3-2. Zondag 20 januari volgde de reis naar Terneuzen en daar won MA1 moeiteloos met 13-0. Voor MB1 duren de wedstrijden vaak net te lang. Vrijwel altijd verliezen ze in het laatste deel. Zaterdag verloren zij met 4-2 van Teteringen en zondag met 6-2 van Zwart Wit.

In beide wedstrijden kon MB de stand tot vlak voor tijd gelijk houden. MC1 had geen moeite met Zwart Wit en won met 13-5. Voor dit team komen nog een paar zware wedstrijden. MC2 won beide wedstrijden van Teteringen. Ging het zaterdag nog moeizaam (6-4), zondag liep het beter en wonnen zij met 7-1. MD1 verloor beide wedstrijden. Zaterdag werd Goes goed partij gegeven, zeker in de 2e helft was MD vaak sterker maar een 6-4 nederlaag kon niet worden voorkomen. Zondag was Zevenbergen met 7-1 een stuk sterker. JC1 zorgde voor een grote verrassing door de uitwedstrijd tegen Zevenbergen met 8-2 te winnen. Na de kansloze thuisnederlaag was dit een prima resultaat. Programma Zaterdag 26 januari Geen thuiswedstrijden 16.55 Pelikaan-JC1 Zondag 27 januari 14.10 Zevenbergen-MA1 16.20 Push-JB1


cursus & opleiding

t s m o k e o t e j Ontdek in de metaal!

- opleidingen tot NMI registermediator - in-company trainingen - zakelijke en particuliere mediations

ERKEND MEDIATOR WORDEN?

Het Mediation Educatie Centrum (NMI erkend) leidt op voor het examen tot NMI registermediator. Meld u aan voor een gratis informatiebijeenkomst via onze website of bel 015 - 36 112 36.

ns je opleiding!

● Meteen verdienen tijde t je werkgever ● Ontmoe uke ● Volop kansen op een lejob!

Volgende informatiebijeenkomsten (start 19.30 uur): Woe 13 febr, Hotel Trivium Etten-Leur Do 14 febr, WestCord Hotel Delft (naast IKEA) Tel: 015 – 36 112 36

info@mediationeducatie.nl

en veelzijdige

www.mediationeducatie.nl

OvPEN AV Vrijdag

an 18.0

1 Febru

0 tot 20

Zaterda

O PEN D van 10.00 t

HUISWERK BEGELEIDING Voortgezet onderwijs: VWO, HAVO, MAVO Duits, Nederlands, Rekenen Basisschool: taal, rekenen

OND

.30 uur

ruari

AuG

ot 13.00

ur

www.vakopleidingmetaal.nl

Munnikenheiweg 37 Etten-Leur

Te l . : 0 7 6 - 5 7 2 6 5 0 1 E - m a i l : i n f o @ v a k o p l e i d i n g m e t a a l . n l

J. v.d. Bleek, Hoeven Tel: 0165 503656

vaarbewijscursus

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Roosendaal - Breda - Bergen op Zoom Willemstad - Lage Zwaluwe - Dongen Etten-Leur - Rotterdam staRt BEgin MaaRt spoedcursus op zaterdag Telefoon 0165-546707

g 2 Feb

ari

www.yachtconsult.com.

Wij zijn verhuisd! Typeschool

Rijles in ‘Formule1 Stijl’...

VrachtAuto...

jk

Koetsdi

C

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

Nu nog Sneller, Beter én Goedkoper Lessen? Bel vandaag 0165-343576 of kijk op onze site www.peterjansen.nl

Al meer dan 75 jaar een begrip! Vanaf 1 januari 2013 zijn wij gevestigd in Oud Gastel. Vanaf heden kunt u voor onze doorlopende cursus:

“Toetsenbord Vaardigheid” terecht in ons leslokaal / kantoor,

Watermolen 25 te Oud Gastel. Kijkt u voor overige cursusplaatsen op:

www.typeschoolkoetsdijk.nl

Sulisya Receptioniste / Telefoniste (6 mnd) Administratief Medewerker (9 mnd) Financieel Administratief Medewerker (12 mnd) Commercieel Administratief Medewerker (12 mnd) Medewerker Projectadministratie (12 mnd) Secretaresse (12 mnd) BKB / BKC / PDB

Praktijk voor Spirituele Therapie, bewustwording, groei en ontspanning.

4 4 4 4

Geen specifieke vooropleiding nodig

 Meditatiecursussen

Fabius is een CRKBO erkende opleider

 Cursus ‘Meesterschap over je Energie’

1 ochtend of 1 avond p/w les in meer dan 50 locaties meer dan 90% van onze cursisten beveelt onze opleidingen aan

Vraag nu onze brochure aan! 0800-4464464 (gratis) www.fabiusopleidingen.nl o.a. Breda, Oosterhout, Roosendaal, Bergen op Zoom, Middelburg, Goes

 Spirituele Therapie  Touch of Matrix  Reikibehandeling  Massage

“Wilt u dat uw kind goed les krijgt van een leraar met veel ervaring?” Schrijf uw kind nu in voor de cursus Toetsenbord Vaardigheid! Indien u voor 15 februari 2013 inschrijft voor de cursus in Oud Gastel, betaalt u nu maar

€ 189,-

+ onbeperkt aantal lessen! Ook verzorgen wij computercursussen in samenwerking met:

 Cursus ‘Waar ben ik…waar ga ik?’ De cursussen starten vanaf 6 februari 2013. Sulisya - Andrea Verhage Beukenlaan 27, 4744 CG Bosschenhoofd Telefoon 06 47671596 info@sulisya.nl www.sulisya.nl

www.vandelindeloofict.nl


K3 Film Bengeltjes in Fidei et Arti OUDENBOSCH - Op woensdagmiddag 30 januari wordt de nieuwste K3 film Bengeltjes in Fidei et Arti vertoond. ’s Avonds is Fidei et Arti weer geopend voor de volwassen filmliefhebber en draait de film Het Bombardement, waar Jan Smit zijn acteerdebuut in maakt. Liefhebbers van Cabaret en Mentalisme raden we aan om de verrassende theatershow van Rob en Emiel te bezoeken: wij garanderen u een spectaculaire avond! Jeugdfilm: K3 Bengeltjes Karen, Kristel en Josje krijgen in deze familiefilm hun drie nichtjes te logeren, die vreselijke ettertjes blijken te zijn. In de wolkenwereld is er een afdeling Bengeltjes waar opperengel Manuel van kindjes die zich op aarde als ettertjes gedragen ‘bengeltjes’ maakt. De kindjes die bengeltjes worden, moeten 24 uur lang braaf zijn en mogen geen overtreding maken tegen het Engelenboek. Manuel geeft zijn

klungelige assistent Tuur de opdracht om de drie nichtjes van K3 op te halen om er bengeltjes van te maken. Maar Tuur vergist zich en maakt per ongeluk bengeltjes van K3. Ze moeten 24 uur lang braaf zijn alvorens ze weer bengeltjes af zijn. Maar dat blijkt niet zo gemakkelijk te zijn! Film: Het Bombardement In dit zinderende liefdesdrama speelt Jan Smit de jonge bakkersknecht Vincent de Graaf die bij toeval de welgestelde Eva von Heerle ontmoet. Zij is de dochter van uit Duitsland gevluchte notabelen, hij een volksjongen die werk vond in Rotterdam. Zij staat op het punt een verstandshuwelijk aan te gaan met de rijke industrieel Dirk. Hij wil naar Amerika om zijn zieke broer Chris een toekomst te geven. Vincent raakt halsoverkop verliefd op Eva, maar alleen een wonder kan hen bij elkaar brengen. Of het noodlot… Rob en Emiel: Geknipt en Geschoren In de derde avondvullende theatershow

van Rob en Emiel wordt u heen en weer geschud van de ene verbazing in de andere. Cabaret, Theater, Visuele acts , Standup comedy, Mentalisme en Magic worden gecombineerd op een wel heel bijzondere manier. Als de heren ook nog op zoek gaan naar het effect van uiterlijk en voorkomen, ontstaat een hilarisch geheel. Of u het nou gelooft of niet, één ding is zeker, u gaat naar huis met een glimlach van oor tot oor. Cabaret, maar dan met een beetje meer! Rob en Emiel zijn geknipt & geschoren en er helemaal klaar voor. U toch ook? Agenda 26/01 20.30u Rob en Emiel- Geknipt & Geschoren 30/01 14.00u Jeugdfilm: K3 Bengeltjes 30/01 20.00u Film: Het Bombardement 06/02 14.00u Jeugdfilm: De Groeten van Mike! Reserveren voor deze voorstelling(en) kan via www.fideietarti.nl of tel. 0165313330.

Halderberge investeert in de veiligheid wijk HOEVEN - De wijk Bovendonk in Hoeven heeft de afgelopen week, nieuwe lampen gekregen in een groot deel van de lantaarnpalen. Als buurtpreventieteam zijn wij daar erg blij mee, want de kwaliteit van de straatverlichting was ronduit slecht.

Vele tientallen lantaarnpalen gaven nog nauwelijks licht. De laatste tijd voelde veel mensen zich daardoor ’s-avonds erg onveilig op straat. De buurtpreventie kreeg vrijwel dagelijks klachten en vragen over de slechte straatverlichting. Vanaf juli vorig jaar heeft de buurtpreventie bij de gemeente regelmatig hiervoor aandacht gevraagd en aangedrongen op vervanging van de lampen. Pas eind 2012 heeft de gemeente hiervoor geld kunnen vrijmaken en afgelopen week is het werk dat toch echt uitgevoerd. Hier en daar is nog een slechte lamp ach-

tergebleven, maar gaan ervan uit dat deze in de komende weken (misschien na de vorstperiode) alsnog worden vervangen. Het verschil is enorm; Je ziet elkaar nu weer als je elkaar ’savonds tegenkomt. Voorheen was het soms schrikken omdat je de ander gewoon niet had zien aankomen. De wijk is daarmee weer een stuk veiliger en prettiger geworden. Wij hebben bewust niet eerder de publiciteit gezocht over de slechte straatverlichting, om mensen met kwade bedoelingen niet op een idee te brengen. Onze wervingscampagne van eind 2012 heeft intussen drie nieuwe leden opgeleverd, wij zoeken dus nog twee nieuwe leden voor ons buurtpreventieteam. Heeft u interesse of heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de coördinator van buurtpreventieteam Bovendonk, via 06-10375057 of buurtpreventie.bovendonk@gmail.com.

KERKELIJK NIEUWS H.LAURENTIUS OUD GASTEL Pastoor Maickel Prasing, 0165-330502, buzzernummer 06-65426689. Parochie-secretariaat Korte Dreef 4, 4751 HZ Oud Gastel, tel/fax 0165-511286. Geopend elke werkdag m.u.v. woensdag van 10 tot 12u. Vieringen: H. Laurentius, Kerkstraat, zondag om 09.30 uur. Elke tweede zaterdag van de maand om 19.00 uur een viering door parochianen. Ziekenbezoek: Bent u thuis langdurig ziek of ligt u in het ziekenhuis en wilt u graag bezoek van pastoor Maickel Prasing dan kunt u dit melden op tel. 330502. Zondag 27 januari 9.30u Opa Backx van Kim Backx; Mien Dirken levenspartner van Rinus Jongenelen en w.v. Jan v. Nijnatten; jgt. Piet v. Gastel e.v. Corry Hack en voor dochter Corina; Riet Groen; Christiaan de Groen, Jacoba Maas en Elisabeth Jongenelen; overl. ouders Jonkers-Tak, zonen en schoondochter; jgt. Cornelis de Kock e.v. Johanna Janssen; Corrie Kock w.v. Adrie Roek; Henri Mastboom; jgt. overl. ouders Henricus v. Mechelen en Maria v. Hulzen; Miep en Niek v. Mechelen; jgt. Gerard Meesters e.v. Corrie Akkermans v.w. zijn verj.; Bets v. Poeijer-de Beukelaer van Sabine v. Poeijer. PAROCHIE H.HART VAN JEZUS BOSSCHENHOOFD Pastorie: Pagnevaartdreef 1, 4744 RE Bosschenhoofd, 0165-312747. Pastoor M. Prasing is bereikbaar via de pastorie van de basiliekparochie te Oudenbosch; t. 330502. Zaterdag 26 januari 17.00u Eucharistieviering. Voorganger: pastoor M. Prasing. Intenties: overl. ouders Hoendervangers-de Bruijn; An Lazeroms-Tak; Piet Mulders; Adrianus en Jacoba v.d. Heijden-v. Oosterhout; Frans Voeten; Jan v. Oosterhout; Jan en Betsy Aarts-Hellemons (nms de buurt); Rinus Heijnen; Marinus en Petronella v.d. Berg-Martens; Riet v.d. Boom-v. Kalmthout; Richard v.d. Boom. Dinsdag 29 januari 9.00u Eucharistieviering. Voorganger: em. pastoor H. Pitt. Intentie: t.e.v. de H. Clemens. ST.JAN DE DOPER HOEVEN Pastorie: St.Janstraat 38, 0165-502336. De pastorie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.30 en 11.30u. Pastoor Maickel Prasing is bereikbaar in Oudenbosch 0165-330502. Annemiek Buys is ook via dit nummer te bereiken. Frank van Gerven is bereikbaar via 0165-312181. Ziekenbezoek: Bent u thuis langdurig ziek of ligt u in het ziekenhuis en wilt u graag een bezoekje van een van de pastores laat het dan even weten bij de pastorie. Adreswijziging: Gaat u verhuizen of wordt u nieuwe inwoner van onze parochie, laat het dan even weten bij onze pastorie. Tweede zaterdag van de maand viering om 19.00u. Zondag is er een viering om 09.30u. Zondag 27 januari 9.30u Voorganger: Alex Schuerman. Lector: Mia Augustijn. Misdienaar: Stan, Vivianne en Lisa. Koor: Dameskoor. Intenties: Franciscus Aarts en Arnolda Verhoeven; o.o. Aarts v. Dommelen en zoon Kees; Maria v. Herwijnen en Petrus Verhoeven; Maria de Rond w.v. Cornelis Koyen; Adriana v. Oosterhout v. Meel; Adriana v. Loenhout w.v. Johannes Rijnvos; Johanna Hopstaken;

o.o. v.d. Vorst-Schouw en overl. kinderen; Ad Braspenning e.v. Joke Koevoets; o.o. Dingenouts-Damen; Cis Dingenouts e.v. Jan Casteleijn. Als jaargetijde: Geert Dekkers e.v. Ciska Bakkers; Marijn Martens e.v. Jaantje Broos; Pater Piet Dingenouts; o.o. Thijs-Mouwen en zoon Kees en dochter Adje. Voor verjaardag: Ad v. Hoof en Joke v. Hoof-v. Oosterhout. Medelingen: Namens de IPV en het pastoraal team van de regio Oudenbosch deel ik u het volgende mede. Binnen afzienbare tijd zal pastoraal werker Annemiek Buys met zwangerschapsverlof gaan. In overleg met het Bisdom Breda is gezocht naar een pastorale beroepskracht die tijdens haar verlof enkele taken van haar kan overnemen. We zijn blij dat we u kunnen melden dat bisschop Liesen zuster Elly van Dijk met ingang van 1 januari jl. heeft benoemd als haar vervangster. Ze is als pastoraal werkster binnen het pastoraal team aangesteld voor 8 uur per week. Haar benoeming zal eindigen op 30 juni 2013. Zuster van Dijk zal de voorbereiding van de Eerste Heilige Communie en de voorbereiding van het Vormsel op zich nemen. Ook zal ze betrokken zijn bij de activiteiten in het kader van de Kinderkaravaan. Zuster Elly van Dijk is 55 jaar en lid van de congregatie Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart in Tilburg. Het is fijn dat het bisdom opnieuw heeft kunnen voorzien in een tijdelijke vervanging. We zijn blij met de komst van zuster van Dijk en zien uit naar de samenwerking met haar. Carnavalsmis: De carnavalsmis is dit jaar op zaterdag 9 februari om 19.00 uur. Op zondagmorgen 10 februari is er geen viering in onze parochiekerk. PAULUS PAROCHIE OUDENBOSCH Pastoor Maickel Prasing, Markt 59, 4731 HN Oudenbosch, 0165-330502. Parochie e-mail: paulus@ipv-oudenbosch.nl. Website: www.paulus.ipv-oudenbosch. nl. Secretariaat 0165-312181, geopend op dinsdag van 10.00-12.00u en op woensdagavond aansluitend aan de viering tot 20.00u. Zaterdag 26 januari 19.00u Eucharistieviering. Intenties: Voor alle overledenen van onze parochie. Voorganger: Pastoor Maickel Prasing. Lector: Els Boode. Koster: Riet Baecklant. Koor: Pauluskoor. Zondag 27 januari 11.00u Woord- en Communieviering. In de dagkapel. Intenties: Voor alle overledenen van onze parochie. Voorgangers: Herman Groels & Wim Rennings. Koster: Ben Claassen. Woensdag 30 januari 19.00u Woord- en Communieviering. Intenties: Voor alle overledenen van onze parochie. Voorganger: Diaken Frank v. Gerven. Koster: Riet Baecklant. BASILIEK VAN DE H.H. AGATHA & BARBARA Pastoor Maickel Prasing pr. Pastorie: Markt 59, 4731 HN Oudenbosch, 0165-330502, fax 0165-330514, buzzernr. 06-65426689. Diaken Fr. v. Gerven 0165-312181. Pastoraal werker A. Buijs 0165-330502. Team-assistent E. Roovers 06-16540840 buzzernr. 06-65426693. E-mail: basiliek@ipv-oudenbosch.nl. Op werkdagen is er ‘s morgens van 9.00 tot 12.00u iemand op de pastorie om uw misintenties en boodschappen in ontvangst te nemen. U kunt verder altijd telefonisch een afspraak maken met de pastoor. Ziekenbezoek: Bent u thuis langdurig ziek of ligt u in het ziekenhuis en wilt u graag bezoek van de pastoor Prasing dan kunt u dit melden op de pastorie.

Adreswijziging: Gaat u verhuizen of wilt u parochiaan van de Basiliekparochie zijn laat u dat dan even weten op de pastorie. Zondag 27 januari 11.00u Basiliek. Eucharistieviering pastoor M. Prasing en diaken Fr. v. Gerven. Rinus v.d. Buijs; o.o. Wim Antens en Mien Antens- Jongenelen; Peter den Heyer e.v. Anke den Boer jgt; Riet den Braber-Schoone e.v. Rinus den Braber; o.o. Nijenhuis-de Bruijn jgt; Jan Brans e.v. Gerry de Witte; Ruud Prasing jgt; Jan Antens; o.o. Josephus de Kroon en Maria Segeren. Dinsdag 29 januari 19.00u Hellemonskapel. Viering. Voor het welzijn van de parochie. Donderdag 31 januari 19.00u Hellemonskapel. Viering. Cisca den Braber. Vrijdag 1 februari 10.00u Hellemonskapel. Eerste vrijdagviering van de maand. Jac Rampaart. Collecte: De opbrengst van de collecte bedraagt € 115,76. Lector: C. Cnijders. Acolieten: Raymond, Sebastiaan, Patrik Koren: Heren Projectkoor. Overleden: Vrijdag 18 januari hebben we in het crematorium Zegestede in Roosendaal met een kerkelijke uitvaartliturgie afscheid genomen van Sjaak Clarijs. We wensen zijn familie veel sterkte. Hartjesviering: De terugkomviering voor de kinderen met hun ouders en andere familieleden is op zondag 3 februari om 15.00 uur. Na afloop krijgen de gedoopte kinderen het hartje mee naar huis dat tijdens de doopviering in de kerk is opgehangen. Bezinning Aswoensdag: Woensdagochtend 13 februari bent u in de gelegenheid een bezinningsbijeenkomst bij te wonen die verzorgd wordt door diaken Frank van Gerven. Het thema is: “Begin 40 dagen tijd”. Aanvang 10.00 uur en u bent vanaf 9.30 uur welkom in de Pilaar waar u ontvangen wordt met een kop koffie/thee. Vriendelijk verzoeken wij u om zich voor 10 februari aan te melden op de pastorie tussen 9-12 uur of bij cjpbogaarts@xs4all.nl Zuster Elly van Dijk: Vanwege zwangerschapsverlof van past. werker A. Buijs zal zuster Elly van Dijk haar gaan vervangen. Zij is past. werker en lid van de congregatie Dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart in Tilburg. Zij is per 1 januari voor 8 uur per week aangesteld door het Bisdom Breda en zal betrokken zijn bij activiteiten voor kinderen en jongeren. We wensen haar veel succes. Groepsfoto: Vanwege het fotoboek dat dit jaar uitkomt vanwege 100 jaar Basiliek, worden alle vrijwilligers van de parochie uitgenodigd voor een groepsfoto op maandag 4 februari om 18.30 uur in de Basiliek. Persoonlijke uitnodigingen volgen nog maar u kunt deze datum al in uw agenda noteren. Winkel en Museum: Mooie kaarsen, beelden, de boeken “100 jaar Basiliek” enz. zijn te verkrijgen in de winkel. De winkel is iedere middag open van 13.00 tot 16.00 uur en bereikbaar via de kerk of het Doelpad. PROTESTANTSE GEMEENTE DE BAAI Protestantse Gemeente te Etten-Leur, Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur, t. 076-5013794, www.protestantsettenleur.nl Volgende kerkdienst Op zondag 27 januari zal voorgaan mevrouw ds. M. van der Horst uit Breda. Er is kindernevendienst voor

PAGINA 26

groep 1 tot en met 5 van de basisschool. Voor de kinderen van groep 6-8 is er BasiX. Aanvangsuur kerkdiensten: Iedere zondag om 10.00u (tenzij anders aangegeven). Kinderoppas aanwezig (0-4 jaar). Sectie Hoeven/Sprundel en Sint Willebrord Alg.aanspreekpunt: mevr. N. Oostmeijer-v.d. Guchte, Bovendonksestraat 73, 4711 EE Hoeven, t. 0165503313. Contactpersoon in Sprundel: dhr. J. Dorst, Raadhuisplein 34, 4715 CN, Rucphen, t. 0165-386826 Contactpersoon in Sint Willebrord: mevr. J. Nijman, Noorderstraat 119, 4711 NA Sint Willebrord, t. 0165388853 Predikant: Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs, Lukaserf 4, 4871 ZM Etten-Leur, t. 076-5013793 (b.g.g., alleen voor pastorale zaken, 06-47597120). Medewerker Gemeentewerk: Mevr. A.M van Oost-Reiber, Berlage-erf 170, 3315 JM Dordrecht, tel. 078-6314867/06-34906745. Coördinatie activiteiten De Baai: Mevr. G.C. van Silfhout, Kruisberg 57, 4871 BK Etten-Leur, t. 0765013794. Kerkelijk Bureau: Dhr. A.J. van Wel, Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur, t. 076-5963400. Gezinsmutaties (geboorte, huwelijk, overlijden enz.) en verhuizingen s.v.p. doorgeven aan het Kerkelijk Bureau. PROTESTANTSE GEMEENTE OUDENBOSCH C.A. Kerkgebouw Fenkelstraat 24. Telefoon pastorie: 312453, www.pkn-oudenbosch.nl Protestantse Gemeente te Gastel & Kruisland. Kerkgebouw Dorpsstraat 13, Oud Gastel, www.pkn-gastelkruisland.nl Zondag 27 januari begint de kerkdienst in Oudenbosch om 9.00u en Oud Gastel om 10.30u, Dhr L. Le Pair uit Roden zal deze diensten leiden. Deze week Dinsdag 29 jan. om 20.00u komt de Alpha cursus weer bijeen in de Pastorije. Woensdag 30 jan. is de ochtend van de Creaclub De Woestijnroos van 09.30-12.00u. Elke woensdag om 19.00u gebedskring in de Pastorie en ook Woensdagavond repeteert het kerkkoor in de kerk van 20.00-22.00u. Donderdagochtend inloopochtend in de Pastorije van 09.30-11.30u. Donderdag van 19.00-20.00u is er Jeugdclub voor jongens en meisjes van 6-12 jaar. De laatste zaterdag van de maand, deze keer 26 jan., kunt u tussen 10.00 en 12.00u uw boeken inleveren voor de boekenmarkt die later dit jaar zal worden gehouden. Tot slot: De mens verzorgt dagelijks zijn haar, waarom dan ook niet zijn hart? VOL EVANGELIE GEMEENTE ‘OP DE ROTS’ Erediensten iedere zondag aanvang 10.30 uur. Bijbelstudie en bidstond donderdagavond aanvang 19.30 uur. Adres: Constantijn Huijgensplein 12, 4741 AZ Hoeven. Website met iedere maand een nieuwe overdenking en de actuele agenda: www.opderots.nl. Voorganger J. Mulder tel. 0165-316064. Donderdag 24 januari Bidstond Zondag 27 januari gaat r. D. van Wessel voor. Donderdag 31 januari Bijbelstudie.


THUIS IN DE REGIO

BREDASEWEG 26, 4881 DE ZUNDERT I TEL.: 076 599 8111 I WWW.INTERNETBODE.NL

Saver N.V. verzorgt de dagelijkse inzameling van afval en de reiniging van openbare ruimten en bedrijfsterreinen. Ons dienstenpakket wordt op flexibele wijze aangeboden aan tal van opdrachtgevers zoals overheden, bedrijven en particulieren in West-Brabant. Saver N.V. is VCA** en ISO 9001 gecertificeerd en werkt conform deze normen. Per direct zijn wij op zoek naar een fulltime:

BEDRIJFSKUNDIG HOOFD ICT De functie: U richt zich op het analyseren van geautomatiseerde processen, het identificeren van knelpunten in deze processen en in samenspraak met sleutelpersonen het vaststellen van toekomstige bedrijfsprocessen. U geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling ICT (3 fte) en bent resultaatverantwoordelijk voor de afdeling ICT. De nadruk in deze functie ligt op de toepassing van ICT ter verbetering van bedrijfsprocessen. U gebruikt hierbij zowel uw bedrijfskundige- als uw ICT kennis. U dient hierbij een goed inzicht te hebben in de organisatie van ons bedrijf, communicatielijnen, informatiestromen en de informatiebehoeften. U vervult een brugfunctie tussen de gebruikers, het management, de technische kant en de informatiesystemen. Tevens bent u verantwoordelijk voor de implementatie en het onderhoud van hardware en software. Uw profiel: U heeft een afgeronde HBO- of WO opleiding met in uw studie een combinatie van IT en bedrijfskunde, bijvoorbeeld (bachelor) Informatica met een (master) Bedrijfskunde, of een studie Bedrijfskundige Informatica. U heeft minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie en kennis van of ervaring met ERP systemen (bij voorkeur MS Dynamics NAV), netwerkbeheer, databases, Oracle en/of SQL en hardware kennis. Tevens heeft u minimaal 2 jaar ervaring in leidinggeven en affiniteit met techniek. Als persoon beschikt u over analytisch denkvermogen, bent u communicatief sterk, heeft u de wil om concrete resultaten te realiseren en beschikt u over een grote mate van zelfstandigheid, initiatief en helicopterview. Geïnteresseerd? Bent u geïnteresseerd in deze uitdagende, afwisselende, en verantwoordelijke functie, reageer dan direct door het mailen van uw motivatie en CV naar vacature@saver.nl. Heeft u inhoudelijke vragen over de functie dan kunt u contact opnemen met mevrouw F. Smit (Manager P&O) tel: 0622932807. Een assessment behoort tot de standaard procedure. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Uitgeverij de Bode bv is de uitgeefster van de volgende weekbladen in West-Brabant en Zeeland: DE THOOLSE BODE DE BERGEN OP ZOOMSE BODE DE ROOSENDAALSE BODE DE MOERDIJKSE BODE DE BEVELANDSE BODE DE MIDDELBURGSE & VEERSE BODE DE VLISSINGSE BODE DE WOENSDRECHTSE BODE DE BREDASE BODE DE HALDERBERGSE BODE DE ETTEN-LEURSE BODE DE ZUNDERTSE BODE DE RUCPHENSE BODE DE STEENBERGSE BODE DE BERGEN OP ZOOMSE BODE (weekend) DE ROOSENDAALSE BODE (weekend) DE ETTEN-LEURSE BODE (weekend) DE BREDASE BODE (weekend)

Uitgeverij de Bode bv is een gerenommeerde onderneming met als hoofdactiviteit het uitgeven van huis-aan-huis bladen. Wekelijks verschijnen er een half miljoen huis-aan-huis bladen in geheel West-Brabant en een groot gedeelte van Zeeland onder de naam “De Bode”. Het hoofdkantoor bevindt zich in Zundert, daarnaast zijn er een tweetal bijkantoren in Bergen op Zoom en Middelburg. Voor de versterking van ons verkoopteam zijn wij op zoek naar een:

Account manager (m/v)

De functie Als accountmanager ben je verantwoordelijk voor de acquisitie van onze Bodes en speciale uitgaven. Je hebt een adviserende rol bij de invulling van advertenties en bouwt een langdurige relatie met de klant op. Profiel Je bent commercieel ingesteld en denkt in kansen en uitdagingen. Contacten leggen met klanten gaat je gemakkelijk af en je weet deze om te zetten in langdurige relaties. Je weet wat er speelt bij klanten en in de markt en speelt daar flexibel op in. Functie-eisen - Minimaal mavo/havo/MBO werk- en denkniveau - Goede beheersing van de Nederlandse taal - Gedreven, enthousiast en positief ingesteld Wij bieden - Een uitstekend maandsalaris - Goede secundaire arbeidsvoorwaarden - 8% vakantiegeld - 24 vakantiedagen - Bij gebleken geschiktheid een passende auto van de zaak - Een interessante functie met veel ruimte voor eigen initiatief Informatie Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met Luuk Roozeboom, tel. 076 - 599 8111 Reactie U kunt uw sollicitatie met CV richten aan: Uitgeverij de Bode bv

Tav Monique Elst, Postbus 22, 4880 AA Zundert Of mailen naar: m.elst@internetbode.nl

Oproep !

Jan Jochems

individuele begeleiding en persoonlijke verzorging.

Bestratingsmaterialen en sierkeien,

Wij zoeken een prettige persoonlijkheid als hulp bij

Voor meer informatie www.saver.nl

Wij gaan verbouwen!

Dinsdag en donderdag ochtend – 2 á 3 uur. Niet rokend gewenst. Fam. Overdevest - Hoeven

Tel: 0165-503551

N.B. uitbetaling volgens PGB (niet zwart)

Vanaf nu tot maandag 18 februari

Tax Free Weken in onze slijterij!

99 1.

BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

runderkogelbief haaskarbonade

500gr 25 500gr 2.

ribkarbonade

rundergehakt spareribs of kipfilet geblmanarink eerd

500gr 500gr

kg 4.75

speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:

Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3 Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

SHOWROOM donderdag - vrijdag - zaterdag geopend Bisschopsmolenstraat 54-58 - Etten-Leur - 076-5030019 - info@tychovloeren.nl

boekerman 4 (borchwerf 11) tegenover Saver milieustraat tegenover milieustraat 4751 Xk oudSaver gastel 47510165 Xk oud Tel.: - 31 gastel 77 46 tel.: 0165 - 31 77 46 info@krt.nl www.krt.nl of mobiel.krt.nl

Uw oUde kabel en metalen zijn geld waard! krt is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in het verwerken van kabel en metalen. Houdt U er a.u.b. rekening mee dat het, m.i.v. 1 januari 2013, wettelijk wij zijn iSo 9001:2000 gecertificeerd en beschikken uiteraard over de vereiste verplicht is om u te legitimeren bij het inleveren van koper en koperkabel. (milieu)vergunningen. UU kunt dagelijks kabel en metalen, tegen contante contantebetaling, betaling,aanleveren. aanleveren. kunt dagelijks kabel en metalen, tegen ook kunnen containersop opuw uwlocatie locatie plaatsen. ook kunnenwij, wij,bij bijvoldoende voldoende volume, volume, containers plaatsen.

Metaalprijzen geldig week 32 03 metaalprijzen

palingworst

1.

150gr 19 indische satesalade

1. 1liter 3.98

150gr 99 erwtensoep

buikspek lappen 50 500gr

1.

varkensfilet kg 4.75

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL

Te koop:

gebr. timmermans b.v.

St. Janstraat 87 | Hoeven | Tel. 0165 50 23 18

250gr 50 250gr 2.

TransporT

webshop - online onderhoudsproducten voor alle soorten vloeren

met uitgebreid assortiment aan versspecialiteiten.

runderbiefstuk

en

www.tychovloeren.nl

Vanaf vrijdag 22 februari zien wij u graag terug in onze vernieuwde winkel

04

Handel

plastic koper kabel plastic aluminium kabel loodkabel koper grondkabel koper loodkabel aluminium grondkabel aluminium zuiver blank koper onzuiver koper gemengd rood geel koper aluminium roest vrij staal zuiver lood zink electro motoren ijzer accu’s wasmachines, drogers auto katalysator

vanaf € 1,65 € 1,90 € 0,85 € 0,95

€ 3,50 € 4,80

per kg per stuk

tot € 2,65 € 2.90 p/kg € 0,75 € 0,70 p/kg € 1,05 € 1,15 p/kg € 0,50 € 0,50 p/kg € 5,00 € 5,80 p/kg € 4,50 € 5.30 p/kg € 4,00 € 5,05 p/kg € 2,85 € 2,95 p/kg € 0,80 € 0,95 p/kg € 1,05 € 1,30 p/kg € 0,95 € 1,20 p/kg € 0,80 € 0,80 p/kg € 0,40 € 0,50 p/kg € 0,19 € 0,21 p/kg € 0,40 € 0,45 p/kg € 0,17 € 0,21 p/kg € 20,00 € 15,00

Prijzen onder voorbehoud van kwaliteit en marktontwikkelingen. openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-17.45 uur • vrijdag 07.30-15.45 uur • zaterdag 07.30-12.15 uur openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-18.00 uur • vrijdag 07.30-16.00 uur • zaterdag 07.30-12.30 uur


Aanbiedingen geldig t/m 2 februari 2013. Zolang de voorraad strekt.

Nieuw iN ANimAl world oudeNbosch:

hAppy-house lifestyle shop

Stijlvolle p ro d u c t e n v oor hond en kat . Fashionable en erg comfort abel.

nu

nu

39.95

39.95

nu 3 voor

9.95

nu

7.99 Curver kattentoilet

Fraai ontwerp, gemaakt van gevlochten, zeer sterke kunststof. Schuiflade voor schoonmaakgemak, schepje en filter, en handig uitlooprooster. In antraciet en wit.

Whiskas maaltijdzakjes 12 pack Handige portiezakjes in een doos, in verschillende smaken.

vanaf

24.

49.95

95

Biokat’s Classic kattenbakvulling 20 kg

Klontjesvormende korrels van 100% natuurlijke klei. Zuinig in gebruik en sterk absorberend.

Iams kat 10 kg

Complete voeding met een hoog vleesgehalte. Verschillende soorten en smaken, ook voor kittens en oudere katten.

nu

nu

39.95

10.95

12 + 2,5 Kg gratis!

Knaagdier/konijnenkooi 100 cm Zeer solide onderkomen voor cavia en konijn, met deuren aan zij- en bovenkant. Inclusief ruif. Kleur: zwart.

Royal Canin breed adult 12 kg

Hoogwaardige voeding afgestemd op de behoeften van het specifieke ras. Diverse soorten. Actie is geldig voor de soorten aanwezig in de winkel.

de Mooiste en grootste dierenWinKels! oudenbosch 2500 M2 (Met dogWash!), bergen op zooM 1000 M 2 oudenbosch Molenstraat 131 tel 0165 31 39 40

Ma t/M do vrijdag zaterdag

Hill’s Canine bonus bag 12 + 2,5 kg

Hoogverteerbare voeding, bevat alles wat de hond nodig heeft. Adult Chicken en Adult Large Breed.

Havens lammeren & schapenmuesli 25 kg

Compleet en smakelijk voeder, met vitaminen, mineralen en sporenelementen.

KijK voor Meer aanbiedingen op aniMalWorld.nl

8.30 - 18.00 8.30 - 20.00 8.30 - 17.00

bergen op zooM ravelstraat 74 tel 0164 23 33 49

Ma t/M do vrijdag zaterdag

8.30 - 18.00 8.30 - 20.00 8.30 - 17.00

DH_20130123  
DH_20130123