Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

H A L D E R B E R G S E

O P L AG E :

17 OKTOBER 2012 WEEK 42

Uitgeverij

EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

13 . 5 0 0

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

I

Te l .

599

SPORT

8 111

I

www.internetbode.nl

KERKELIJK NIEUWS

Volg ons via twitter: @H_bergseBode

COLLEGE HALDERBERGE LIGT OP SCHEMA

076

480.000

VACATURES

EXTERN ONDERZOEK NAAR TRANSACTIE THUISVESTER

Saver vervangt afvalpassen

Mannenkoor stopt met Mannenkoorbal

HALDERBERGE - Vanaf half oktober tot eind november 2012 kunnen inwoners en bedrijven in Roosendaal, Bergen op Zoom, Halderberge en Woensdrecht een nieuwe afvalpas tegemoet zien van regionale afvalinzamelaar Saver. Met deze Saverpas verkrijgen inwoners uit de betreffende gemeenten toegang tot de milieustraten van Saver. De huidige Saverpas is, na tien jaar in gebruik te zijn geweest, door alle moderniseringen aan vervanging toe. De toegangssystemen op de milieustraten en op de ondergrondse containers worden aangepast. Op de nieuwe pas voor particulieren staan straat en huisnummer vermeld. De pas dient dus goed bewaard te worden.

OUDENBOSCH - Het Oudenbosch’ Mannenkoor stopt met organiseren van het Mannenkoorbal op de carnavalsmaandagavond. In een brief noemt voorzitter Marijn van Agtmaal het dalende bezoekersaantal één van de redenen voor het besluit. “Daarnaast kostte de organisatie dusdanig veel energie dat de animo onder de koorleden hiervoor tanende was”, schrijft de voorzitter dit weekend. “Het bestuur heeft nog gezocht naar mogelijkheden om samen te werken, maar dit leidde niet tot het beoogde resultaat.” Om die reden heeft het mannenkoor besloten een einde te maken aan een jarenlange traditie in Oudenbosch.

W E E K B L A D

Verbinding Schiphol weer hersteld

Dronken in de auto in Bosschenhoofd

HALDERBERGE – Het station van Roosendaal krijgt opnieuw een verbinding met Schiphol. Dat heeft de NS bekend gemaakt. De intercity vanuit Vlissingen rijdt sinds december 2011 niet meer naar Amsterdam, maar naar Haarlem, waardoor ook het station Schiphol uit het traject werd gehaald. De Nederlandse Spoorwegen wilden op die manier het gebruik van de hogesnelheidstrein Fyra stimuleren. In de nieuwe dienstregeling voor 2012, die op 9 december in gaat, heeft de NS de wijziging weer teruggedraaid. De intercity, die stopt op alle tussenliggende stations in Zeeland, rijdt weer rechtstreeks naar Schiphol. De reis wordt daardoor 25 minuten korter.

BOSSCHENHOOFD - De politie heeft zaterdag- op zondagnacht rond 02.40 uur op de Pastoor van Breugelstraat een 48-jarige inwoner van Bosschenhoofd aangehouden. De agenten controleerden de bestuurder omdat hij slingerde met zijn auto. Hij blies 505 ugl. In Hoeven werd die nacht een gewonde en dronken 27-jarige Slowaak aangehouden die in de Korenbloemstraat lag te slapen. Hij was gewond aan zijn gelaat en rook naar alcohol. Bij onderzoek bleek dat hij vermoedelijk de bestuurder was van een auto die in een sloot werd aangetroffen op de Bovenstraat. Na een bezoekje aan de huisartsenpost mocht hij mee naar het bureau.

Stampersgat in Dinteloords ommetje STAMPERSGAT – Er komt mogelijk toch een ommetje in de omgeving van Dinteloord. Het college wil in het kader van het Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme 20.000 euro vrijmaken voor een wandelroute ten oosten van het dorp. Dat stelt het college voor in de programmabegroting voor 2013. Voor het oostelijke ommetje wil de gemeente de samenwerking aangaan met de dorpen Kruisland en Stampersgat. Onderzoek moet uitwijzen of het haalbaar is om een route te ontwikkelen. Aanvankelijk wilde de gemeente ten westen van Dinteloord een wandeling uitzetten, maar kon geen overeenstemming bereikte met de grondeigenaren.

Regionale organisatie voor werk en inkomen HALDERBERGE - Het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met de vorming van een regionale organisatie voor werk en inkomen. Daarbij zijn ook de gemeenten Moerdijk, Rucphen en Zundert betrokken. De gemeente Halderberge heeft zich dit jaar ook aangesloten bij de samenwerking op het zogenaamde ‘Werkplein’. Volgens de gemeente EttenLeur heeft de samenwerking aantoonbaar geleid tot een betere en klantvriendelijkere dienstverlening, de verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering en de betere resultaten ten aanzien van de in- en uitstroom van mensen in de bijstand.

OUD GASTEL - Groot feest tijdens de Bunderfeesten in Oud Gastel georganiseerd door de KPJ die dit jaar 90 jaar bestaat. Duizenden KPJ’ers en niet-KPJ’ers genoten optredens M Itwee D dagen D ElangL van B een U volRprogramma G S Evol spetterende & V E E R waaronder S E die van So Far So Good (foto). Zaterdag werd het traditionele schuurfeest gehouden. FOTO KPJ OUD GASTEL

Verhuizing van huidig pand naar Rabobank

Bieb Oud Gastel wordt servicepunt OUD GASTEL - Na de bibliotheek in Hoeven wordt nu ook de bieb in Oud Gastel een servicepunt in plaats van een volwaardige bibliotheek. Dit is een direct gevolg van de bezuinigingen. De voorziening zal tevens het huidige pand aan de Veerkensweg verlaten en haar intrek nemen in het pand van de Rabobank op de Markt. De aanpassingkosten en de resterende lening op het huidige pand neemt de gemeente voor haar rekening. DOOR VERA DE GEUS

hoeft te gaan van het bibliotheekwerk.

Er moet maar liefst dertig procent bezuinigd worden op de bibliotheken in de gemeente Halderberge. Om hier invulling aan te geven voelt bibliotheek VannU zich genoodzaakt een aantal locaties om te vormen naar servicepunten. Onlangs werd bekend dat dat zou gaan gebeuren met de vestiging in Hoeven, nu maken de gemeente en het bibliotheekbestuur bekend dat dat ook gaat gebeuren met de bibliotheek in Oud Gastel. Men gaat ervan uit dat de gevolgen van de fikse subsidiekorting zo beperkt kunnen worden, terwijl dit niet ten koste

Schuld “Een servicepunt is een bibliotheekvoorziening met een medewerkster en een zelfservice-apparaat. Met dit apparaat kunnen bezoekers hun boeken zelf uitlenen, verlengen en inleveren. Leden van de bibliotheek kunnen boeken via deWwebsite E EvanK deBbibliotheek L A Dreserveren”, legt men uit. Feit is echter wel dat het servicepunt aan kleinere collectie boeken ‘op voorraad’ heeft. Om die reden is het niet langer nodig dat de bibliotheek zelfstandig in een pand

t

h

u

i

s

i

n

d

e

e

g

i

HALDERBERGE - Brabantse weggebruikers kwamen het afgelopen jaar regelmatig werkzaamheden van Rijkswaterstaat tegen. Door het Rijkswegennet goed te onderhouden, wil Rijkswaterstaat zorgen voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer. Er werd tijdens 28 weekendafsluitingen en tientallen kleinere afsluitingen onderhoud uitgevoerd aan onder andere de A27, A58, A59 en A67. Het groot onderhoud dat op de planning stond voor 2012, is nu afgerond. Daarmee zijn de Brabantse wegen volgens Rijkswaterstaat klaar voor de winter.Wel gaat het werk aan de A2, de verbreding tussen Eindhoven en ’s-Hertogenbosch, voorlopig nog door.

o

NIEUW BIJ INTRATUIN HALSTEREN!

Bij deze Bode Autostad.

DE DOGWASH

De enige echte autodealerkrant van West-Brabant.

Met deze week o.a.: • Maak autoverhuur kiest voor de a ukennis t o nmet i e uCindy w sIJzenbrandt u i t d e• rAllrent egio lokale dealer • Nissan Cube: Outside the box • Belona Oud Gastel en Auto Borchwerf

occasions en nog veel meer!

autostad roosendaal

r

blijft zitten. Bovendien kan een servicepunt vaker en langer open zijn wanneer er wordt samengewerkt met een partner. In Hoeven is dat sinds kort basisschool De Lindenlommer. In Oud Gastel wordt dat de Rabobank waar de vestiging ook haar intrek zal nemen. Er moet nog wel het een en ander verbouwd worden waardoor de verhuizing pas half november zal plaatsvinden. De kosten die hiermee gemoeid zijn, bedragen 15.000 euro. De gemeente Halderberge zal deze voor haar rekening nemen. Hetzelfde geldt voor de lening van 28.716 euro die nog resteert op het huidige pand van de bibliotheek.

Brabantse wegen klaar voor winter

I

bergen op zoom

Tegen inlevering van deze advertentie bij de servicebalie

* GRATIS HONDENWASBEURT

T/M 16 DECEMBER ELKE ZONDAG GEOPEND

U bent welkom van 11.00 tot 17.00 uur

*Geldig t/m zondag 4 november 2012

Intratuin Halsteren Halsteren, Halsterseweg 65a (Afslag VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

Bergen op Zoom Noord, 6de stoplicht rechts) Donderdag en vrijdag koopavond tot 21.00 uur. www.intratuinhalsteren.nl Like ons op facebook: www.facebook.com/intratuinhalsteren


Vanaf dinsdag 16 oktober a.s. nieuw in Formido Oudenbosch

Wij gaan samenwonen met PostNL

Nieuw! PostNL BusiNessPoiNt

Bij Formido oudeNBosch! U kunt dan bij ons: • Post- en pakketzegels kopen. • Brieven en pakketten naar binnen en buitenland versturen. • Grote hoeveelheden post (brieven en pakketten) versturen. • Maximaal 1 rolcontainer. • Postpakken, cadeaubonnen en beltegoed kopen. • Kentekens registreren. • Een postbus openen, zodat uw post en pakketten vroeg in de ochtend in uw eigen postbus voor u klaar liggen.

Let op! Post die u maandag t/m vrijdag voor 18.00 uur afgeeft, wordt nog dezelfde dag verwerkt.

Formido Oudenbosch Bosschendijk 203 Tel.: 0165-32 44 77 Onze openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 08.00 -20.00 uur. Zaterdag van 08.00-17.00 uur.

Huis. Thuis. Formido.


actualiteit

Ondanks bezuinigingen kunnen de meeste afspraken nagekomen worden

Halderberge ligt op schema HALDERBERGE - Het college van Halderberge heeft nog een hoop te doen en volgens burgemeester Giel Janssen moeten sommige plannen vanwege de bezuinigingen echt bijgesteld worden, maar het gemeentebestuur ligt nu - halverwege de collegeperiode- grotendeels op schema. Komend voorjaar doet de gemeente een rondgang door alle kernen om te vertellen wat de stand van zaken is én belangrijker nog; wat de inwoners nog kunnen verwachten. DOOR VERA DE GEUS “Het college is inmiddels ruim twee jaar aan de slag”, begint burgemeester Janssen. “Het is voor ons, maar ook voor de inwoners, belangrijk om te zien hoe ver wij zijn met het uitvoeren van onze ambities.” Om die reden is er onlangs een tussenrapportage gemaakt om te kijken hoe de vlag erbij hangt. B&W is behoorlijk positief, want het blijkt dat Halderberge, ondanks de nodige bezuinigingen en de huidige situatie op de woningmarkt, op koers ligt met de plannen die tussen 2011 en 2014 uitgevoerd moeten worden. Wateroverlast “Veel afspraken zijn uitgevoerd”, constateert de gemeente. “In Hoeven is gestart met buurtpreventie en is de jongerenparticipatie verbeterd.” Wel geeft men aan dat sommige onderwerpen nu pas worden uitgevoerd waaronder het actualiseren van het parkeerbeleid en het ouderenbeleid. “Aan andere zaken is hard gewerkt, maar moet continu aandacht gegeven worden. Een voorbeeld hiervan is het oplossen van de wateroverlast”, zegt het college.

Brede scholen Volgens B&W is het zaak dat sommige plannen vanwege de bezuinigingen worden aangepast. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het woningbouwprogramma. Dat kan niet meer uitgevoerd worden zoals gepland. Dit vanwege de woningbouwprognoses en de huidige situatie op de woningmarkt. “Dit heeft voor Halderberge aanzienlijke financiële gevolgen”, zegt het gemeentebestuur.

‘Extra aandacht voor wateroverlast’ “Maar ondanks dit, de bezuinigingen van het rijk en de problemen op de woningmarkt wordt de komende jaren nog behoorlijk geïnvesteerd in de centrumplannen.” Het college geeft aan dat de diverse buitensportaccommodaties duurzaam worden of zijn gerenoveerd. Het gaat om een investering van in totaal vier ton. Voor de nieuwbouw van brede scholen staat vijftien miljoen euro gereserveerd. Aan de geplande Rondweg draagt Halderberge vijf miljoen euro bij.

Volgens burgemeester Giel Janssen moeten sommige plannen vanwege de bezuinigingen bijgesteld worden.

Inwoners Kosten besparen doet de gemeente onder meer door middel van samenwerking met andere gemeenten. “De recente samenwerkingen als de Be-

lastingsamenwerking West-Brabant en de Gezamenlijke Werkorganisatie Werk en Inkomen zijn hier voorbeelden van”, zegt B&W. Verder bezuinigt met een ton op de ambtelijke organisatie. Om de stand

ARCHIEFFOTO

van zaken toe te lichten, organiseren burgemeester en wethouders in het voorjaar van 2013 in alle kernen een bijeenkomst. De locatie en data van de bijeenkomsten volgen nog.

Stuk grond in een half jaar tijd zeven keer duurder geworden

Extern onderzoek naar aankoop grond Thuisvester HOEVEN - Woningcorporatie Thuisvester laat onderzoek doen naar aanleiding van een eigenaardige transactie. In 2006 werd namelijk een stuk langbouwgrond aangekocht voor 897.000 euro terwijl dit stuk grond slechts een half jaar eerder voor 130.000 euro was verkocht aldus NRC Handelsblad. Thuisvester laat een externe partij onderzoek doen nadat het NRC vragen gesteld heeft over de betreffende transactie. DOOR MERIJN SITSEN Het terrein aan de Bovendonksestraat werd in 2006 voor 130.000 euro verkocht door een groep particulieren. Het stuk grond is gelegen in Hoeven en ligt net buiten de bebouwde kom. Slechts een half jaar later werd hetzelfde stuk grond voor 897.000 overgenomen door woningcorporatie Thuisvester om de locatie te ontwikkelen.

‘Geen aanleiding om andere transacties te onderzoeken

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

www.internetbode.nl

De woningcorporatie bezit zo’n 13.500 huurwoningen in de gemeenten Oosterhout, Geertruidenberg, Rucphen en Zundert. ARCHIEFFOTO

Omdat dit bedrag een zevenvoud is van hetgeen wat een half jaar eerder is betaald, stelt de woningcorporatie een onderzoek in. Een onafhankelijke externe partij moet de transactie onderzoeken. Zolang het onderzoek loopt wil Thuisvester geen uitspraken doen over de aankoop. De woningcorporatie bezit zo’n 13.500 huurwoningen. De woningen zijn gelegen in de gemeenten Oosterhout, Geertruidenberg, Rucphen en Zundert.

Laurentius De woningstichting doet veel zaken met bouwbedrijf Van Agtmaal. Dit bedrijf is een dochteronderneming van het bouwconcern VolkerWessels. Het moederbedrijf is in de afgelopen periode een aantal keer in het nieuws gekomen, omdat het zaken doet met woningcorporatie Laurentius. Deze laatste organisatie ligt onder vuur vanwege verschillende corruptieaffaires. Zo wordt de voormalig directeur van Laurentius verdacht van fraude, corruptie en omkoping. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar transacties tussen de Bredase corporatie en VolkerWessels. Betrokken bedrijven Bij de aankoop van het stuk grond zijn verschillende bedrijven betrokken. Zo geeft Thuisvester aan dat naast bouwbedrijf Van Agtmaal ook grond- en transportbedrijf Wagenmakers betrokken is bij de transactie. Zowel Wagenmakers als van Agtmaal geven aan zich te behouden van enig commentaar op de transactie. Ook Thuisvester heeft aangegeven verder geen uitspraken te willen doen zolang het onderzoek nog loopt. De woningcorporatie geeft wel aan dat ze geen aanleiding zien om andere transacties te gaan onderzoeken.

Garagedeuren Leverbaar in hout - kunststof en staal.

Volg ons op Twitter: @H_bergseBode.

kiezen voor romass? • Waarom Garagedeuren • De beste kwaliteit in de regio

Leverbaar hout - kunststof enadvies staal. • Gratisin professioneel

• Persoonlijk contact GaraGedeuren • Professionele Colour linemontage StuCCo

Showroom open op afspraak.

G

Lever

Co

n

in 20 service verschillendebij kleuren • Snelle storingen Alléén gel • Onderhoud en service aan nù 15% korting 1e alle merken garagedeuren Alléén geldig op Colour Line Stucco. Van 20 april t/m 31 mei. Showroom open op afspraak. Struikhei 29, Sprundel 1e en 2e Paasdag gesloten Showroom open op afspraak. www.r leverancier van: 0165-387335 • www.romass.nl • sprundel@romass.nl www.romass.nl Struikhei 29, Sprundel 0165-387335 E-mail:

Struikhei 29, Sprundel 0165-387335 E-mail: info@romass.nl

PAGINA 3


• Poorten (ook automatisch) • Industriële hekwerken • Gaashekwerken • Sierhekwerken • Balkonhekken

...WEGENS NIEUWE COLLECTIE...

UITVERKOOP

UITVERKOOP

Rucphensebaan 58, 4714 RE Sprundel Tel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656 www.verstijlenhekwerken.nl

SHOWROOMMODELLEN

KORTINGEN ligst! e d r o o v t e Altijd h TOT 70% www.janvansundert.nl

Lokkerdreef 10, 4879 ND Etten-Leur. Tel 076-5048800 Openingstijden Ma gesloten, Di t/m Do 9.30-17.30 uur Vrijdagavond koopavond 9.30-21.00 uur Za 9.30-17.00 uur

Geldig van maandag 22 t/m zaterdag 27 oktober 2012

Magere Runderlappen

€6.95

Vanaf heden nu ook met ambachtelijke slagerij, kom langs en proef het verschil.

St. Janstraat 83 - 4741 AN Hoeven Tel; 0165-502667 500 gram Email; info@lekkerplekskehoeven.nl Ook voor uw fondue- of gourmetschotels www.lekkerplekskehoeven.nl

T E L T ELOU

TEG

WEGENS SUCCES VERLENGD! NU dagelijks geopend ma. t/m van vr. 9.00 tot 18.00 uur zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur ladders - steigers hoogwerkers - trappen stalen steigers - steigerplanken Dat is zeker, onze prijzen zijn gewoon goeD! Vergelijk maar!

De Steigerkoning

Bel 0165-561424 • Vijfhuizenberg 121, roosendaal

www.ladderensteigerkoning.nl

?

?

?

? ??

?

Tandprothetische Praktijk

Touwen b.v.

ACTIE tot Kerst 2012: Géén EIGEn bIjdrAGE op nIEuwE proThEsE! www.tpptouwen.nl info@tpptouwen.nl raadhuisplein 4, 4741 AM hoeven tel. 0165 - 505510 reparaties - implantaten nieuwe protheses

Meer dan 6000 m2 uit voorraad! Het goedkoopst in container verhuur 6 m3 Container voor: - bouw en sloopafval € 220,- puin € 100,Prijzen zijn incl. BTW - A-B hout € 100,Struikhei 1 - 4714 VC Sprundel - Tel: 0165-387334

Industrieweg 3 - 5 ZUNDERT

DUMPPRIJZEN

OPENDEURDAGEN

20 EN 21 OKTOBER ACTIE WEEKEND !!

Bezoek ons tijdens deze dagen en doe uw voordeel! Geopend van 10-17 uur.

DE MOOISTE SERRES, KOZIJNEN & DEUREN IN ALUMINIUM & PVC, RENOVATIE & NIEUWBOUW

E KOM DEZ AAR DAGEN N N DOE BELGIË E DEEL UW VOOR

✔ Maatwerk alle serres. ✔ Fabricatie van ramen & deuren in pvc en aluminium. ✔ Alles in eigen beheer sinds 1983. ✔ 10 jaar waarborg. ✔ Geen voorschot. ✔ Nieuwbouw - Renovaties. ✔ Alle RAL-kleuren. ✔ Volledige afwerking. ✔ Geplaatst door vakmensen.

bel 0113-639760 of mail info@traas.nl

• • • • • • • •

houtworm-, boktor en zwambestrijding preventieplannen faunabeheer weringsmaatregelen bestrijding knaagdieren en insecten bouwkundige inspecties balkkoprestauraties mollenbestrijding Kenniscentrum Dierplagen www.kad.nl KAD - Gecertificeerd

BEZOEK ONZE SHOWROOM SERRES - KOZIJNEN - DEUREN in ALUMINIUM & PVC

Br ass c h a a t s e s t e e n w e g 2 9 2 • 2 9 2 0 K a l mt h o u t B e l g i ë • Te l 0 0 32 3 6 6 6 5 7 8 6 • Fa x 0 0 3 2 3 6 6 6 4 4 4 1 www. b r u vo. b e


actualiteit

Column

Wandelroutes van West Brabant tot België

Officiële opening wandelroutenetwerk RWB

Eugène de Kok

‘Waarom iemand geloven?’

‘Waarom denkt u dat wij zouden geloven wat u zegt?’ Het was één van de eerste vragen die een studente - haar tongval verried dat ze uit het Gooi kwam - tijdens de vrijdag uitgezonden aflevering van het NTR-programma College Tour stelde aan Willem Holleeder. Ik zag het keurige meisje dat zei dat ze ‘twijfelde aan het waarheidsgehalte van de antwoorden van meneer Holleeder’ en vroeg me af waarom ze naar de uitzending toe was gegaan. Als een onder het juk van de prestatiebeurs levende studente had ze haar tijd toch beter kunnen gebruiken dan een uur lang luisteren naar leugens van een crimineel? En toch was het een terechte vraag. Eigenlijk vind ik dat het vanaf het begin van College Tour de standaardopening had moeten zijn. ‘Waarom denkt u dat wij zouden geloven wat u zegt?’ Je had deze vraag bijvoorbeeld kunnen stellen aan Mark Rutte, die - om eens wat te noemen - al vaak heeft gezegd geen geld meer aan Griekenland te geven, maar het toch steeds doet. Je had het ook kunnen vragen aan Rijkman Groenink, die zich als hoogste man van ABN Amro moest verantwoorden voor fraude met geld van klanten, ontduiking van sancties en witwaspraktijken in de Verenigde Staten en uiteindelijk op dubieuze wijze vertrok. Het was ook een goede vraag geweest voor Neelie Kroes, die jaren innig was bevriend met Jan-Dirk Paarlberg, die wordt beschuldigd van het witwassen van geld voor Willem Holleeder. En het was die keer dat Bram Moszkowicz er was ook een passende opening geweest, gezien de laatste ontwikkelingen rondom zijn persoon. De voor de verschrikkelijke ontvoering van Alfred Heineken en Ab Doderer én voor niet geringe afpersingen veroordeelde Holleeder heeft de straffen voor zijn misdaden uitgezeten. Hij is ook geen verdachte in een lopende zaak. Wat dat betreft is hij dus niet anders dan andere mensen. Moest je zijn antwoorden dan ook maar geloven? Volgens mij niet meer of minder dan de antwoorden van bovengenoemde gasten en een dozijn andere prominenten, die in College Tour te gast waren. Zoals ‘meneer Holleeder’ het tegen de studente met de Gooise tongval zei: ‘Die beslissing is aan u’.

HALDERBERGE - In conferentiecentrum Bovendonk in Hoeven vond de officiële opening plaats van het wandelroutenetwerk in de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Roosendaal, Halderberge, Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom. Met deze officiële handeling is een drie jaar durend project afgerond. Een totaal van 2636 kilometer door de regio is een feit en de wandelroutes zijn naar persoonlijke voorkeur uit te stippelen. In de lokale VVV kantoren en boekhandels zijn de wandelroutekaarten te koop die door middel van knooppunten een voor iedere wandelaar unieke route aangeven. Het project maakt onderdeel uit van Grenzeloos Wandelen, een Belgisch Nederlandse samenwerking.

Colofon

Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

De officiële opening van het wandelroutenetwerk werd verricht door de wethouders J. van Hal uit Etten-Leur, M. Vos uit Drimmelen, M. Temeer uit Steenbergen, B. Suijkerbuijk uit Halderberge en de heer Nuijten, burgemeester van Alphen-Chaam.

Halderbergse Bode

DOOR TINEKE VAN DER BORST

H_bergse Bode Redactie Vera de Geus Correspondenten Els Rommers, Tineke van der Borst Acquisitie Jean-Pierre van der Heijden Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties dinsdag 09.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s dinsdag 07.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl

W E E K B L A D

Bezorgklachten 076 599 8111 t

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 42

De oplossing van deze puzzel is in week 43 te vinden op www.internetbode.nl

De vrijwilligers van de Regio West Brabant werden ontvangen met koffie en gebak. Samen met vertegenwoordigers van de deelnemende gemeentes en medewerkers van de RWB hadden ze ook wel wat te vieren. Na een periode van drie jaar werd eindelijk de officiële opening verricht en is het wandelroutenetwerk een feit. De wandelroutes lopen door alle deelnemende gemeentes en worden via knooppuntkaarten individueel uitgestippeld. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van wandelknooppuntenkaart en de bewegwijzering in het veld. Door van het ene knooppunt naar het andere te lopen, wordt een eigen wandelroute gemaakt. Op de kaart is ook de afstand tussen de knooppunten aangegeven, zodat je van tevoren de lengte van je wandeling kunt samenstellen.

Grensoverschrijdend Met de officiële handeling is een grensoverschrijdend project een feit. Niet alleen gemeentegrenzen worden overschreden, maar zelfs de landsgrens tussen België en Nederland. De regio West- Brabant, de RWB, is coördinator van het gehele project en de vrijwilligers zullen ervoor zorgen dat de wandelroutes goed onderhouden

‘Prima regionale samenwerking’ blijven. De officiële opening van het wandelroutenetwerk werd verricht door de wethouders J. van Hal uit Etten-Leur, M. Vos uit Drimmelen, M. Temeer uit Steenbergen, B. Suijkerbuijk uit Halderberge en de heer Nuijten, burgemeester van Alphen-Chaam.

Vrijwilligers Voorafgaand aan het officiële moment was er volop aandacht voor de vrijwilligers. Koffie met gebak en een symposium over het ontstaan van het initiatief wandelroutenetwerk regio West-Brabant gaven een extra feestelijk tintje aan de middag en Joeri Verheyen, coördinator van het gehele project, gaf aan dat juist de vrijwilligers van groot belang zijn voor het slagen van het project. Zij zorgen er immers voor dat de wandelroutes onderhouden blijven zodat de wandelaars de door henzelf uitgestippelde route goed te volgen blijft. Na afloop van het symposium stonden de vrijwilligers te trappelen van ongeduld om naar buiten te gaan. De wandelschoenen aan en gewapend tegen de regen, waren zij de eersten die van het wandelroutenetwerk in Hoeven gebruik maakten.

Gemeenten willen problemen oplossen en kansen benutten

Regio gezamenlijk aan de slag met arbeidsmigranten

HALDERBERGE - De negentien gemeenten in West-Brabant zetten samen een project op om de problemen omtrent arbeidsmigranten op te lossen én om de kansen die zij bieden optimaal te benutten. Speerpunten zijn huisvestinghandhaving, registreren van de zogenaamde MOE-landers, openbare orde & veiligheid en werk &onderwijs. Het op een adequate manier opvangen en begeleiden van arbeidsmigranten is het uiteindelijke doel. DOOR VERA DE GEUS Het Arbeidsmigratie Midden- en OostEuropese landen wordt opgestart door de negentien West-Brabantse gemeenten om ervoor te zorgen dat de groeiende stroom arbeidsmigranten op een goede manier opgevangen en begeleid wordt. Volgens de gemeenten is overlast niet de enige reden om gezamenlijk op te trekken, want men is ervan overtuigd dat de aanwezigheid van zogenaamde MOE-landers met name voor de toekomst ook kansen biedt.

© www.sudokusite.eu

Afvoerputje Dit aantal zal naar verwachting in de toePAGINA 5

komst aanzienlijk toenemen en de regio wil een en ander dan ook in goede banen te leiden. Samenwerking is daarin volgens de negentien partijen een must om een waterbed-effect te voorkomen.

‘Waterbed-effect zien te voorkomen’ “Het is niet de bedoeling dat als de ene gemeente streng handhaaft, een buurgemeente vervolgens alles over zich heen krijgt”, zegt de Bergse wethouder Ad van

der Wegen, tevens ambassadeur van het plan. “Daarom is het belangrijk samen op te trekken, je wil immers geen afvoerputje van elkaars beleid worden.” Oplossingen De aandachtspunten in het plan dat momenteel opgesteld wordt zijn huisvestinghandhaving, registreren van de zogenaamde MOE-landers, openbare orde & veiligheid en werk &onderwijs. Het plan moet een goede oplossing bieden voor eventuele problemen en struikelblokken op deze vier punten. Men verwacht in het voorjaar van 2013 het concrete plan te kunnen presenteren.


Korenweekend van Gezelligheidskoor Hoeven

Voorlichtingsbijeenkomst Diabetes Type 2 in Zellebergen OUDENBOSCH - Op 22 oktober aanstaande vindt in de Zellebergen een voorlichtingsbijeenkomst plaats over Diabetes Type 2, ook wel bekend onder de naam ouderdomssuiker. Maar die naam is achterhaald, want het aantal jongeren dat met diabetes wordt gediagnosticeerd, neemt door slechte leefgewoontes steeds meer toe. “Er valt prima mee te leven”, vertelt Marja van Benthem, voorzitter van de Diabetesvereniging, regio West-Brabant en Tholen. “Alleen moet je je wel aan de regels houden.” verkleinen om het op jongere leeftijd te krijgen. We zien redelijk vaak dat het een familiekwaal is, maar in principe kan iedereen diabetes type 2 krijgen. Eenmaal met diabetes gediagnosticeerd, word je goed begeleid. Tegenwoordig hebben de meeste huisartsen praktijkondersteuning door iemand die gespecialiseerd is in diabetes. In sommige gevallen krijgt men het advies gewicht te verliezen. Of er worden tabletten voorgeschreven voor een betere opname van de glucose en om de aanmaak van insuline te bevorderen. En soms krijgt men insuline. Om de drie maanden worden patiënten geprikt. Al deze begeleiding was er 8 jaar geleden nog helemaal niet.”

Patiënten met diabetes Type 2 worden om de drie maanden geprikt om de bloedglucose goed in de gaten te houden. FOTO PATRICIA LAROS

DOOR ELS ROMMERS “Diabetes is eigenlijk een stofwisselingsziekte, waarbij de glucose uit de voeding niet of te weinig verwerkt wordt”, legt Marja van Benthum uit. “Glucose wordt aangemaakt uit de koolhydraten, die bestaan uit twee groepen: zetmeel en suikers. Het bloed vervoert de glucose naar alle cellen in het lichaam, die op hun beurt de glucose als brandstof gebruiken om te kunnen leven. Bij diabetes is geen sprake van een tekort aan glucose, maar juist aan een tekort aan insuline. Dat is een hormoon dat in de alvleesklier wordt gemaakt en dat nodig is om de glucose te verbranden. Het overschot aan glucose in het bloed levert gevaar op voor de gezondheid.” Klachten “Bij diabetes is sprake van twee verschillende types, Type 1 en Type 2”, vervolgt Marja. “Bij type 1 wordt helemaal geen insuline meer gemaakt, bij Type 2 is er sprake van een tekort aan insuline. In het geval van Type 2 kan men last hebben van een aantal symptomen, zoals veel dorst hebben en dus veel drinken en vaak plassen. Ook kan men last hebben van een droge mond, wazig zien en vermoeidheid. En in sommige gevallen kan men jeuk hebben of last krijgen van infecties. Bij Type

2 gaat het proces heel geleidelijk. Gemiddeld wordt pas na zeven jaar de diagnose gesteld. Men heeft vaak niet eens in de gaten dat men diabetes heeft.

Een gezonde leefstijl helpt! Het overschot aan glucose tast namelijk op termijn de organen aan, met alle klachten van dien. Soms gaat men dus naar de huisarts met die klachten, waarna kan blijken dat het om diabetes gaat. Het aantal patiënten met diabetes Type 2 neemt steeds meer toe. Op dit moment zijn er landelijk 802.000 geregistreerde diabetespatiënten, maar waarschijnlijk lopen er nog zo’n 200.000 mensen rond die diabetes Type 2 hebben, maar het zelf niet weten.” Ouderdomssuiker “Vroeger kregen vooral ouderen diabetes Type 2, ook wel ouderdomssuiker genoemd, maar tegenwoordig komt het steeds meer voor op jongere leeftijd. Dat komt doordat er te weinig bewogen wordt, door een ongezond voedingspatroon en er steeds meer sprake is van overgewicht. Bovendien worden we steeds ouder. Als iedereen 120 jaar zou worden, zou uiteindelijk iedereen ouderdomssuiker krijgen. Maar door een gezonde levensstijl met zo min mogelijk stress, kun je wel de kans

Voorlichting “Op 22 oktober geeft Harold Baal van de Diabetesvereniging voorlichting over diabetes Type 2 in de Zellebergen. Die bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft en meer wil weten over deze ziekte. Want geen enkele patiënt is hetzelfde, dus wij kunnen ons goed voorstellen dat er een hoop vragen zijn van patiënten en betrokkenen. Iedereen is welkom in de Zellebergen vanaf 19.00 uur. (Ga naar toren 1 en aanbellen bij de deur). Meer informatie over diabetes kan men ook vinden op www.dvn.nl en voor persoonlijke vragen kan gebeld worden met de Diabeteslijn op 033-4630566.”

Omdat een scheiding méér is dan het maken van financiële en juridische afspraken met je ex-partner!

Scheidingsbegeleiding en Gecertificeerde Mediation • Vrijblijvend oriëntatiegesprek • Uniek Financieel Scheidingsrapport • Dynamische Ouderschapsregeling Bergen op Zoom I Goes Roosendaal I Eindhoven I Rotterdam

Wijkzuster Juliette Thomas

OUDENBOSCH - In Oudenbosch is wijkzuster Juliette Thomas gestart met het houden van spreekuren aan de Kade 3 in Oudenbosch. Iedere dinsdag van 11.00-12.00u. kunnen be-

Juliette: “Als wijkzuster kijk ik verder dan de zorgvraag van de klant. Is er misschien ook sprake van eenzaamheid, schulden of een slechte woonomgeving? Ik werk intensief samen met Henny Sanders, zij is maatschappelijk werkster. Door zorg en welzijn te koppelen, kunnen we snel schakelen en passende ondersteuning bieden.” Juliette kijkt samen met de klant welke ondersteuning of zorg nodig is. De wijkzuster is er voor iedereen. Er is geen indicatie of lidmaatschap nodig en er geldt geen eigen bijdrage. De klant heeft altijd de regie. De wijkzuster kijkt wat de klant zelf wil en kan doen, en wat zijn of haar omgeving wil en kan doen.

HOEVEN - Een bijzonder goed geslaagd korenweekend, waarvan de organisatie lag in handen van het Gezelligheidskoor Hoeven, werd afgelopen weekend gehouden in de vernieuwde zaal van de Troubadour te Hoeven.

Koren uit Dongen, Bergen op Zoom, Halsteren, Roosendaal, Schijf , Rijsbergen en Oudenbosch, waren te gast tijdens dit weekend. Het korenweekend werd geopend door het organiserend koor uit Hoeven en zorgden al gelijk voor een goede stemming. De ruim 300 koorleden brachten dit weekend beurtelings hun lied ten gehore, variërend van oude Nederlandse liedjes, smartlappen en engelse versies. Familieleden, gasten en fans, een 200 in getal vormden tezamen met de koorleden een immens koor dat uit volle borst meezong met de teksten die geprojecteerd werden en die afwisselden met foto’s, genomen al tijdens dit weekend. Het geluid, dat soms werd overstemd door de enthousiaste zang van alle aanwezigen werd verzorgd door dj Sjaan uit Rijsbergen die zijn handen vol had aan het inregelen van

de microfoons en de wensen van de koren. Het organiserend koor, dat jaarlijks een korenmiddag houdt, heeft gemeend dit jaar een heel weekend te organiseren en vol spanning werd dus uitgezien naar het resultaat van het vele werk dat vooraf ging. De vele enthousiaste reacties van de koren getuigen van een zeer geslaagd evenement. Banden tussen de koren werden aangehaald en nieuwe gesmeed. Vooraf moesten zelfs koren worden teleurgesteld omdat de inschrijving vol was. Het organiserend comité en alle leden van het Gezelligheidskoor Hoeven zijn blij met het resultaat en kunnen terugkijken op een bijzonder goed verlopen weekend dat mede dankzij alle aanwezige koren en gasten misschien voor herhaling vatbaar is.

?

?

? ??

? ?

Javier Guzman speelt ‘Oorverdovend’

‘De Verbouwing’ in Fidei et Arti OUDENBOSCH - Op woensdagavond 24 oktober draait de film ‘De Verbouwing’ bij Fidei et Arti. Deze film, naar het boek van Saskia Noort, gaat over plastisch chirurg Tessa van Asselt (Tjitske Reidinga) die langzaam de grip op haar succesvolle leven verliest. In het weekend daarna, op zaterdagavond 27 oktober, speelt Javier Guzman zijn voorstelling ‘Oorverdovend’. Plastisch chirurg Tessa van Asselt is succesvol, gelukkig getrouwd en heeft een intelligente, zij het ietwat wereldvreemde, puberzoon. Maar haar zorgvuldig gecomponeerde wereld begint barsten te vertonen als de voortslepende verbouwing van haar huis volledig uit de hand dreigt te lopen en zij afstevent op een huwelijkscrisis. Als er ook grote financiële problemen komen die het voortbestaan van haar privékliniek bedreigen, begint Tessa de greep op haar leven te verliezen. De charmante Johan biedt zich aan als reddende engel en belooft al haar problemen op te lossen, maar ook hij kan de kwetsbare Tessa niet helpen. Langzaam maar zeker wordt Tessa

meegetrokken in een benarde, levensgevaarlijke situatie waaruit geen uitweg meer mogelijk lijkt. Javier Guzman - Oorverdovend Het vijfde avondvullende programma van Javier Guzman gaat over een maatschappij op drift. Een samenleving die niet samen lijkt te willen leven. Geschreeuw op straat, in de winkel, op de radio, op televisie, het internet en zelfs in de Tweede Kamer. Iedereen schreeuwt, roept, gilt. En niemand luistert. Gaat Guzman over iedereen heen schreeuwen of gaat hij juist zachter praten? Vraagt hij zich weer van alles af of komt hij nu eens met oplossingen? Oorverdovend: droog en helder. Agenda 24/10 20.00u Film: De Verbouwing 27/10 20.30u Javier Guzman – Oorverdovend 2/11 20.30u Schudden – We Vieren Het Maar 7/11 20.00u Film: Hope Springs 14/11 14.00u Jeugdfilm: Tinker Bell en het Geheim van de Vleugels Reserveren voor deze voorstelling(en) kan via www.fideietarti.nl.

Dierendag op de Meeshoeve

Start wijkzusterspreekuur woners bij haar terecht met hun vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Juliette Thomas werkt samen met een team dat bestaat uit zorg- en welzijnsmedewerkers. In het pand waar het spreekuur plaatsvindt, bevindt zich ook het algemeen maatschappelijk werk en het Sociaal Raadsliedenwerk.

Een zeer druk bezocht korenweekend

??

‘Zo’n 200.000 mensen weten zelf niet dat ze Diabetes Type 2 hebben’

Wijkzusters Naast Juliette zijn er nog 3 wijkzusters actief in Halderberge. Petra Swaders is wijkzuster in Bosschenhoofd en Hoeven. Trude Dubelaar in Oud-Gastel en Stampersgat, Annie van de Sanden in Bosschenhoofd en Hoeven; elke donderdag houdt zij van 13.30-14.30u. spreekuur in Pluspunt Hoeven, Halderberg 74, Hoeven. De wijkzusters in West-Brabant zijn te bereiken via tel.: 0165-546613. De wijkzuster is een initiatief van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant. Surplus, en DAT, voeren dit initiatief in Halderberge voor de Kruisvereniging uit. Gezellige, zonnige en drukke dag op de Meeshoeve tijdens dierendag. Surplus en de Regionale Kruisvereniging OUDENBOSCH - Heel veel kinderen Aangepaste winkeltijden proberen zo de aanpak in de zorg te ver- met (groot)ouders waren naar de In de winterperiode van 1 november tot 1 Meeshoeve gekomen voor dierendag. april sluiten we de winkel op maandag- en anderen. woensdagmiddag. Op vrijdagmiddag blijft In januari 2012 ontving Surplus, als eerste zorgorganisatie in Nederland, het Keur- De dieren kregen alle aandacht van de de winkel gewoon open van 13.30 tot kinderen, vooral de ezeltjes, de huifkar en 16.00 uur. merk Cliëntgestuurde Wijkzuster. CIIO (certificeerder voor professionele Clown Meessie met de cavia´s waren in dienstverlening) ontwikkelde het keurmerk trek. Al met al kunnen we terugkijken op U bent altijd welkom voor een rondleiding. dat duidelijk maakt dat de vraag van de een gezellige, zonnige en drukke dag op de Daar moet U even een afspraak voor maMeeshoeve met ruim 700 bezoekers. ken. Tel: 0165-312823 klant de zorg en ondersteuning stuurt. PAGINA 6


lief en leed

Familieberichten Open en toegankelijk. U kunt altijd bij ons terecht voor een goed georganiseerde uitvaart die past bij uw wensen.

Weekenddiensten Bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 50 40 444, voor inwoners van Bosschenhoofd, Hoeven en Oudenbosch. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 53 02 00, in het Poortgebouw van het Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Oud-Gastel. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek naast de huisartsenpost. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Dierenartsenpraktijk De Vierschaar Vierschaarstraat 7, 4751 RP Oud-Gastel, tel. 0165 330 466. 24 uur bereikbaar. Dierenartsgroep West-Brabant Gezelschapsdieren tel. 076 501 2928/501 6915. Landbouwhuisdieren en paarden tel. 076 501 3645/596 1333.

We zijn 24 uur per dag bereikbaar op 0800 - 023 05 50. Ook als u niet bij ons verzekerd bent. Kijk op www.monuta.nl voor het uitvaartcentrum bij u in de buurt.

Iedereen verdient een waardig afscheid. Jan Reedijk Uitvaartverzorging helpt daarbij.

info@janreedijkuitvaartverzorging.nl www.janreedijkuitvaartverzorging.nl Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op: 076 - 502 28 87* *Ook als u een Natura uitvaartverzekering heeft, kunt u ons bellen

J&& d& W&&&&&

Zorg aan huis vanuit uw eigen wijk of buurt? Bel 0165 - 57 40 00, 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Surplus de Markenlanden thuiszorg: passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij.Voor al uw thuiszorgvragen: 0168 331826 en ksbthuiszorg@surplusdemarkenlanden.nl TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Vraag naar de spaarkaart. Ook krasvrij autowassen.

? ??

?

reparaties witgoed producten Etten-Leur Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00 buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

gevelSTeIgeRS bouwlIfTen - bouwhekken alles voor de bouw ook verhuur, verkoop, montage, demontage, renovatiesteigers, hangbakken etc. etc. Bel 0165-561424 • Vjifhuizenberg 121, Roosendaal

www.ladderensteigerkoning.nl

Volg ons ook op Facebook Shell Gastelseweg, Gastelseweg 201, R’Daal

Dre Wit (‘t) goed

Actie geldig van 22 okt. tot 3 nov. 2012

Tank nu voor extreem hoge korting op exclusieve parfums voor hem en haar. Tot 70% korting op o.a. Issey Miyake, Hugo-Boss, Joop, Calvin Klein, e.d.

?

076-5015807

GRATIS CADEAUBON t.w.v. e10,bij meebrengen nieuwe klant (bij besteding vanaf e 25,-)

Dorpsstraat 103 - St. Willebrord - Tel. 0165-382794

NOTEER VAST IN UW AGENDA, WANT HET WORDT KOUDER: Giesbers & van der Graaf (voorheen CVB&S) nodigt u van harte uit voor een bezoek aan de showroom van onze groothandel Wasco Breda, gelegen aan de Nikkelstraat 1 in Breda, voor onze jaarlijkse

CV-KETELSHOW OP ZATERDAG 27 OKTOBER EN 3 NOVEMBER. De showroom is op deze dagen geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur. Onder het genot van een hapje en een drankje, kunnen onze specialisten en leveranciers u deze dagen alle informatie geven betreffende het ruime assortiment cv-ketels en designradiatoren. Wij hebben op deze dagen voor u diverse EENMALIGE AANBIEDINGEN voor zowel cv-ketels als designradiatoren. Giesbers & van der Graaf is gespecialiseerd in montage warmtepompen, vloerverwarming, complete cv-installaties voor zowel nieuwbouw als renovatie, ketelvervanging, radiatoren, designradiatoren, en uiteraard 24-uur service.

Bij inlevering van deze advertentie op 27 oktober of 3 november maakt u kans op een Ideal Standard Raindance douchesysteem met thermostaatkraan cool body, hoofddouche 200mm, handdouche met slang ter waarde van €590,-

PAGINA 7

SEVILLAWEG 52, 3047 AL ROTTERDAM TEL. 010-2982323 INFO@GIESBERS.COM WWW.GIESBERS.COM

Parfum tanken

?

SHELL GASTELSEWEG

?

Markt 70 Etten-Leur www.jandewit-zn.nl


BB Ullie sleept eerste prijs in de wacht in Rijsbergen

Arboretum Oudenbosch OUDENBOSCH - Het is nu de tijd van de vallende bladeren, een beter moment voor een mooie herfstwandeling is er niet. De botanische tuin Arboretum Oudenbosch zet zijn deuren tot en met 31 oktober nog zes dagen per week open voor een wandeltocht in een zeer kleurrijke tuin. Exposities Peter Vissers uit Oudenbosch exposeert op zondag 21 oktober een deel van zijn oeuvre schilderijen. Vanaf 1 oktober is er in het entree gebouw van het Arboretum een foto expositie ingericht met eigen werk van Petra Aanraad, Suzanne Rademakers en Nico Goverde. Naast het monochrome en kleurenwerk is er ook aandacht voor pinhole fotografie. Een pinhole camera is een camera zonder lens. In plaats van een lens wordt een klein gaatje gebruikt. Natuurwerkdag Zaterdag 3 november organiseert Land-

Verspreid over Rijsbergen werden er door elke band 4 optredens verzorgd. Tevens was er een optreden in een horecagele-

Openingstijden Arboretum Elke zondag van 12.00-17.00 uur en elke dinsdag t/m zaterdag van 13.30-16.30 uur.

Tot 35% lagere koopsom van uw nieuwe woning of appartement! bijzonderaanbod.nl

Tentoonstelling 25 jaar heemkunde

Feestvreugde bij BB Ullie na het behalen van de eerste prijs

HOEVEN - BB Ullie is in de prijzen gevallen bij het kapellenfestival van Preband D’Oaps in Rijsbergen op zondag 15 oktober. Met 19 deelnemende blaasbands werd er door de organisatie in het 5e jaar een record gevestigd.

schapsbeheer Nederland de jaarlijkse Natuurwerkdag. De Botanische Tuin is een van vele locaties waar je die dag van 09.00-12.00 uur aan het werk kunt. Je bent op zaterdag 3 november voorzien van stevige schoenen en kleding en met werkhandschoenen van harte welkom op Markt 46 tegenover de basiliek van Oudenbosch.

genheid buiten Rijsbergen, waar de bands met een originele paardentram naar toe werden vervoerd. Het was een erg geslaagde, gezellige middag, waarbij BB Ullie met het gebruikelijke enthousiasme haar optredens verzorgde. Na in 2010 een verrassende 1e prijs in de wacht te hebben gesleept en er vorig jaar een 2e prijs in het verschiet lag, werd er nu de 1e prijs bemachtigd. Met veel en-

thousiasme werd dit door BB Ullie gevierd. Er volgde nog een onrustige busreis naar huis. BB Ullie is nu ook actief op Facebook; like hen en volg d belevenissen: www.facebook.com/BBUllie

herfststukje gemaakt. Elders wordt gesjouwd of gesmuld en er zijn posten waar de kinderen op een bijzondere manier kennis maken met de bekendste bomen in onze straten en pleinen. Maar er zijn nog meer leuke spellen of activiteiten voor kinderen in de tuin. Verder ligt de grond in de tuin bezaaid met veel blad in allerlei vormen en kleuren en vooral ook vruchten, zaden en bolsters. Prachtig materiaal om mee te nemen er iets moois van te maken of alleen maar om de verzamelen.

Het programma is afgestemd op kinderen van 4 tot 12 jaar uit heel Halderberge en omstreken. Kinderen kunnen het best aan de tocht beginnen tussen 13.30 en 15.00 uur. Om 16.30 uur is de feestelijke middag afgelopen. Zorg voor stevig schoenen en kleding, neem een plasticzak mee en kom de verjaardag van het Arboretum Oudenbosch meevieren. Openingstijden Arboretum Oudenbosch: elke zondag van 12.00-17.00 uur en elke dinsdag t/m zaterdag van 13.30-16.30 uur.

Meer info: boekingen@bb-ullie.nl, tel.: 0165-505093, www.bb-ullie.nl Hier staan ook foto’s van het festival in Rijsbergen.

OUDENBOSCH - In de Drie koningen aan de Markt in Oudenbosch is een tentoonstelling ingericht. Deze tentoonstelling gaat over 25 jaar beleving van de heemkunde in Oudenbosch. Er wordt inzicht gegeven in de excursies die de afgelopen 25 jaar zijn gehouden, maar ook bijvoorbeeld de thema-avonden

zijn terug te vinden. Vele uitgaven van de Heemkundige kring Br. Christofoor zijn in te zien. Vele foto’s en zelfs een film laten zien wie in de voorbije jaren deelnamen aan de activiteiten. De tentoonstelling is geopend iedere woensdagmiddag en tot 18 november ook op zondagmiddag steeds van 14 uur tot 16 uur. De toegang is gratis.

Biljart Federatie Kinderfeest in jarige Botanische Tuin Arboretum Hoevense Uitslag 12 oktober 7 plts176,118 Tog 1 OUDENBOSCH - Onder het motto “Wij zijn jarig” organiseert de Botanische Tuin Arboretum Oudenbosch op woensdag 17 oktober van 13.30 tot 16.30 uur een feestelijke middag met kinderactiviteiten. Want het Arboretum Oudenbosch bestaat dit jaar vijfentwintig jaar. In de tuin is een route uitgezet waarlangs op zestien verschillende posten kinderen iets kunnen doen. Op een post wordt b.v. geknutseld en op een andere wordt een

Bosbad 1-Bosbad 2 49,687-43,816 TOG 1-Ons Thuis 38,511-43,428 TOG 2-HGL 4 47,074-41,272 HGL 2-TOG 3 34,385-50,000 ZBGG-HGL 1 44,159-39,244 HGL 3-TOG 4 wordt nog gespeeld Stand 1 plts187,427 Tog 2 2 plts185,524 Tog 3 3 plts184,261 ZBGG 4 plts178,587 Hgl 4 5 plts177,670 Bosbad 1 6 plts176,544 Bosbad 2

8 plts169,549 Hgl 2 9 plts166,481 Ons Thuis 10 plts155,454 Hgl 1 11 plts136,405 Hgl 3 12 plts130,907Tog 4

Programma 19 oktober Bosbad 2-HGL 2 Ons Thuis-Bosbad 1 HGL 1-TOG 2 HGL 4-TOG 1 TOG 3-HGL 3 TOG 4-ZBGG

BEDRIJVIG NIEUWS Bruynseels Vochten werkt ook voor particulieren

‘Door specialisatie beter’ KALMTHOUT - Het in Kalmthout gevestigde bedrijf Bruynseels-Vochten N.V. kunststof en aluminium ramen, deuren en serres, is een bekende leverancier van veel aannemers. Wat veel mensen niet weten is, dat het bedrijf met dezelfde service en garantie ook opdrachten van particulieren aanneemt. “Zeer veel uit Nederland,” benadrukt commercieel afgevaardigde, Jos Goetstouwers. Op zaterdag 20 oktober en zondag 21 september van 10.00 uur tot 17.00 uur houdt het bedrijf zijn opendeurdagen. “Kom en vergelijk, u bent altijd voordeliger uit,” zegt Jos zeker van zijn zaak. DOOR HENK KETELAAR

Actieweekend

Actieweekend op zaterdag 20 oktober en zondag 21 oktober van 10.00 uur tot 17.00 uur. Bezoek ons tijdens deze dagen en maak kennis met een moderne onderneming met dertig jaar ervaring en doe uw voordeel! Uw specialist voor kozijnen, deuren, serres en tuinkamers woont vlakbij. Bezoek hem komend weekend!

“We hebben tijdens die opendeurdagen speciale aanbiedingen die beslist de moeite van een uitstapje naar ons bedrijf waard zijn, zelfs vanuit Nederland. Kom eens vrijblijvend kijken en overtuig u van onze scherpe prijzen,” zegt Jos die zich al veel jaren op de particuliere markt in Nederland richt. Het bedrijf bestaat bijna dertig jaar en de laatste vijftien jaar werkt het zeer veel voor particulieren in Nederland. Bruynseels-Vochten N.V. kent dus de verlangens en eisen van de klant. “Omdat de productie geautomatiseerd plaatsvindt, kunnen wij tegen bodemprijzen leveren en plaatsen,” zegt Jos en vertelt dat HR++ beglazing standaard is.

Innovatie Bruynseels-Vochten N.V. is voortdurend innoverend bezig, kent daarom de nieuwste tendensen en gebruikt de laatste technieken en constructies. In dat opzicht doet het bedrijf zijn slogan: ‘Door specialisatie steeds beter’, alle eer aan. Jos: “Vooral de constructie van onze profielen zijn in de loop van de tijd heel wat verbeterd. Die zijn zwaarder, hebben meer kamers, zijn daardoor steviger en hebben een hogere thermische waarde. Bovendien kopen wij ons materiaal uitsluitend in bij internationaal gerenommeerde fabrikanten,” verklaart hij nader.

Totaalpakket Het bedrijf doet niet alleen de productie van serres, ramen en deuren, maar plaatst ze ook. Daarvoor heeft het een eigen technische dienst die het hele bouwproject van tekentafel tot aan realisatie in handen heeft. De klant heeft dus met één aanspreekpunt te maken, tijdens, maar ook na de bouw. Jos: “Wij hebben al duizenden opdrachten in Nederland uitgevoerd. We werken met Nederlandse BTW-tarieven en voldoen aan de in Nederland gestelde wettelijke eisen, zoals het KOMO keurmerk en die van het Keurmerk Veilig Wonen,” zegt Jos er voor alle duidelijkheid bij.

Werkwijze Jos: “Bij het plaatsen gaan we steeds op dezelfde, weloverwogen manier te werk. 1e: We komen ter plaatse, meten op en overleggen met de klant wat de meest ideale oplossing is. 2e: We ontwerpen naar de wens van de klant. 3e: We maken een expliciet akkoord en houden rekening met de aanwijzingen van de architect of andere aannemer. 4e: We starten het project op en gedurende dit hele proces vragen wij geen voorschot. De klant betaalt als het werk is afgerond na de plaatsing. Een eigen dienst na verkoop staat in voor de waarborg nadien, volgens alle wettelijke bepalingen hieromtrent.

Een voorbeeld van een gerenoveerde woning door Bruynseels-Vochten N.V. FOTO BRUYNSEELS-VOCHTEN N.V.

Bruyseels-Vochten N.V., Serre’s, Ramen, Deuren in aluminium en pvc, Brasschaatsesteenweg 292, 2920 Kalmthout, tel. +0032.3 666 57 86, fax +0032.3 666 44 41, www.bruvo.be PAGINA 8


Zorgenco Het bureau voor huishoudelijke hulp en/of verpleegkundige zorg bij u thuis. Ieder mens heeft het liefst een lang en zorgeloos leven. Toch kan er een moment komen waarop u zelf of iemand in uw familie een steuntje in de rug nodig heeft. Bij Zorgenco staat de cliĂŤnt centraal en vinden we het belangrijk dat men zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Onze medewerkers zijn deskundig en hebben oog voor persoonlijke aandacht. De verleende hulp/zorg kan lopen via een Persoons Gebonden Budget (PGB) of voor particulieren. Onze helpenden, verpleegkundigen en tuin en klusjesmannen zijn ook in te huren door instellingen. Ons team is uitgebreid met een masseuse die u helpt uw

Kom naar naar Open Deur Dagente ontspannen en uw bloedsomloop Kom dede Open Dagen lichaam en Deur spieren

GRATIS JURIDISCH ADVIES Met ingang van 20 september a.s. heeft ons kantoor geen inloopspreekuur meer in gemeenschapshuis de Lanteern in St. Willebrord.

0610:00 - 55511145 3 oktober - 17:00 uur zaterdag tel tijden en plaats van de open dag.

Deuren ´s morgens oud gehaald De andere weg naar uw ´s avonds nieuw gebracht! droomkeuken!

Kom snel eens bij ons langs.

Of maak een telefonische afspraak voor een kosteloze afspraak m.b.t. het eerste gesprek op 0164-266600

VITAK ADVOCATEN www. eurofix.nl

staan wij u graag te woord,

/ 0165 - 383043

IDEAAL VOOR ZELFBOUW

Laat uw trap in waarde stijgen!

Zorgenco

ren ¡ Keukens ¡ Trappen ¡ Plafonds ervoor ervoor

Wij hebben wĂŠl wat u zoekt!

U bent altijd welkom op ons inloopspreekuur in Bergen op Zoom: Iedere dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur Pasteurlaan 1, 4624 XK Bergen op Zoom (nabij het ziekenhuis)

te verbeteren. Europa van de Renovatiespecialist renovati especialist nr.nr.11ininEuropa vrijblijvende vrijdag 2 Voor oktober 14.00 uur - 21:00 uurinformatie Hier komen de data,

COMPLETE WONINGINRICHTING

ervoor ervoor

Bremstraat 178 4711 RP St.Willebrord

ervoor ervoor

Bel: 026-4463027 of bezoek ons

PORTAS-Renovatie Advies CentrumÂŽ

Tel. 0165 31 35 39 Fax 0165 32 15 59

carports serredaken overkappingen

(SVW;=NLaPLU& Eurofix Eurofix

Kom naar naar de deBosveld Open Deur Dagen Dagen Houthandel Kom Open Deur

van de nr. 11ininEuropa Europa van de Renovatiespecialist renovatiespecialist nr. Sonsbeeksingel 71-72

St. Willebrord

Voor het vakkundig en degelijk herstofferen van al uw meubelen. O.a. Capitonneer-

vrijdag zaterdag zondag

6821 AB ARNHEM

vrijdag 2 oktober Hier komen de data,14.00 uur -

21:00

uur

De andere andere weg weg naar naar uw uw De droomkeuken! droomkeuken!

vrijdag 2 oktober Hier komen de data,14.00 uur -

model len! en bouwen

Laat uw uw Laat trap in in waarde waarde stijgen! stijgen! trap

21:00

uur

tijden en 3plaats van de10:00 open -dag. oktober 17:00 uur

zaterdag

Bel: 026-4463027 L.K.B. BV uw MeerBunschoten dan hier komt telefoonnummer Energieweg 20 ¡beproefd! 3751 LT BUNSCHOTEN 30 jaar Exclusief voor de regio‘s Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Barneveld, Kootwijk en omgeving en uw adres ervoor ervoor droomkeuken!

ervoor ervoor trap in waarde stijgen!

of bezoek bezoek ons ons of

PORTAS-Renovatie ÂŽ Advies CentrumÂŽ Bosveld Houthandel Houthandel Bosveld Sonsbeeksingel 71-72 71-72 Sonsbeeksingel 6821 AB AB ARNHEM ARNHEM 6821 erna erna www.bosveld.portas.nl ervoor ervoor www.bosveld.portas.nl

ren ¡ Keukens ¡ Trappen ¡ Plafonds erna erna erna erna erna ervoor ervoor

erna ervoor ervoor geschikt voor alle keukens! trede Wij renoveren, trede systeem! systeem! Grote keuze aan aan decors decors en en Zonder hakhak- of of breekwerk! breekwerk! moderniseren Grote keuze Zonder PORTAS-Renovatie modellen! modellen! en bouwen Advies CentrumÂŽ PORTAS-Vakbedrijf PORTAS-Vakbedrijf nieuw op maat! Bosveld Houthandel hier komt Tijdens onze shows tonen wij u waarom L.K.B. Bunschoten BV uwPortas-vakbedrijf Meer dan reeds Sonsbeeksingel 71-72 Energieweg 20 ¡¡beproefd! 3751 LT BUNSCHOTEN BUNSCHOTEN telefoonnummer mĂŠĂŠr dan een miljoen klanten overtuigd zijn Renovatie Noord Brabant 30 jaar Energieweg 20 3751 LT 6821 ARNHEM Exclusief voor de de regio‘s regio‘s Amersfoort, Amersfoort, Baarn,AB Bunschoten-Spakenburg, Barneveld, Kootwijk en en omgeving omgeving Exclusief Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Barneveld, Kootwijk en uw adres van devoor Campagneweg 11 S erna erna erna erna PORTAS-renovatie-systemen. erna Een bijerna www.bosveld.portas.nl

ERNA Geschikt voor voorERNA alle deuren! deuren! Geschikt alle

ERNA

Met het het 026-4463027 frontenwisselsysteem, Met Met het het PORTAS-trede-opPORTAS-trede-opMet frontenwisselsysteem, Bel:

Deuren nooit nooit meer meer verven! verven! Deuren

voorons alle keukens! Wij renoveren, of bezoek Degeschikt renovatiespecialist Nr.1 in Europa

KLYLUV]H[PLZWLJPHSPZ[UYPU,\YVWH de renovatiespecialist nr.1 in Europa

ILaVLRVUaLVWLU KL\YKHNLUVW! De renovatiespecialist Nr.1 in Europa

Tel.: 033ď Ž 83 al¡istwww.lkb.portas.nl De- 298 renovati66deuren especi nr. 1 in Europa

ď Ž keukens ]YaHLUaV THHY[ Deuren ¡ Voordeuren ¡ Keukens ¡ Trappen ¡ Plafonds ¡ Kastsystemen ď Ž KHNLSPQRZ]HU[V[\\Y trappen ď Ž plafonds

zondere belevenis Open Dagen 4761 RM Zevenbergen Geschikt voorERNA alle deuren!zijn onzeMet het Deur frontenwisselsysteem, Met het PORTAS-trede-opDe renovatiespecialist renovatiespecialist Nr.1 in Europa Europa De in ERNA geschikt vooreen alleNr.1 keukens! trede systeem!0168-330129 Wij renoveren, waar u ERNA de mogelijkheid krijgt voor betelefoon: Deuren nooit meer verven! Grote keuze aan decors en Zonder hakbreekwerk! moderniseren drijfsbezichtiging, ook vrienden Fax:of0168-330251 modellen! en bouwen De renovatiespecialist Nr. 1 in Europa en kennissen zijn hartelijk E-Mail: info@rnb.portas.nl PORTAS-Vakbedrijf nieuw op maat! uitgenodigd.

Tel.: 033 De - 298 66 83 ¡ hier www.lkb.portas.nl uw renovatiespecialist nr. 1komt inBV Europa L.K.B. MeerBunschoten dan w w w. rn b . p o r t a s . n l

telefoonnummer Energieweg 20 ¡beproefd! LT BUNSCHOTEN 30 jaar Deuren ¡ Voordeuren ¡ Keukens ¡3751 Trappen ¡ Plafonds ¡ Kastsystemen en uw adres

Exclusief voor de regio‘s Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Barneveld, Kootwijk en omgeving

Dhr./mevr. Adres

OpeNt Occasion Center PC + plaats

Voor bemiddeling verkoop vragen wij:

Caravans, campers en vouwwagens! Voor alle voordelen zie:

www.carva.nl

769;(: =HRILKYPQM. 9 :I] - Vakbedrijf R.N.B. Contact 0186-652960 - carva@planet.nl *HTWHNUL^LN:t94AL]LUILYNLU ERNA

De renovatiespecialist Nr.1 in Europa

De renovatiespecialist Nr. 1 in Europa

Tel.: 033 De - 298 66 83 ¡ www.lkb.portas.nl renovatiespecialist nr. 1 in Europa

Campagneweg 11S ;LS  

Deuren ¡ Voordeuren ¡ Keukens ¡ Trappen ¡ Plafonds ¡ Kastsystemen

^^^WVY[HZUS(bij de suikerfabriek) 4761 RM Zevenbergen

769;(:YLUV]LLY[TVKLYUPZLLY[LUIV\^[UPL\^VWTHH[

Tel. 0168-330129 www.portas.nl

10

ntie jaar gara

Bon voor gratis informatie of bel met 0165 31 35 39

ren ¡ Keukens ¡ Trappen ¡ Plafonds PORTAS-Vakbedrijf nieuw op maat! Deuren ´s morgens oud gehaald De andere weg naar uw Laat uw ervoor ervoor ´s avonds nieuw gebracht!

vanaf nu len meube op alle

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar: Eurofix Klinkstraat 10 - 4731 DM Oudenbosch

- 4731 Oudenbosch Klinkstraat 10 10c - 4731 DM SC Oudenbosch KL\YLU [YHWWLU Industrieweg RL\RLUZ WSHMVUKZ Recreatiestalling Numansdorp

modern. Ook boten, caravans en auto’s. erna erna 14werk, 15antiek, 16 erna erna klassiek enerna erna www.bosveld.portas.nl januari van 10.00-17.00 Kom naar deMet Open Deur Dagen Kom de Open Geschi kt voorERNA alnaar le deuren!ruim hetuur frontenwiDeur sstoffeer selsysteem, Dagen Metervaring. het PORTAS-trede-op-Gegarandeerd een goed resultaat. Bel voor een Met 25 jaar geschi kt voor alle keukens! systeem! Wij renoveren, van de nr. 11inintrede Europa de Renovatiespecialist renovatiespecialist nr. Europa prijsopgave: tel.hak-0165-383958. www.meubelstoffeerderij-koevoets.nl Deuren nooitvrijblijvende meer verven! Grote keuze aan decors en Zonder of breekwerk! moderniseren tijden en plaats van de open dag. zaterdag 3 oktober 10:00 - 17:00 uur

Deuren ´s ´s morgens morgens oud oud gehaald gehaald Deuren ´s avonds avonds nieuw nieuw gebracht! gebracht! ´s

Gewoon mooier !

Stalling - Verkoop - Reparatie Onderhoud - APK Keuring

IN LEVERBAAR IN MOG RUIL ALLE KLEUREN!! ELIJ K!

meubelen â—? gordijnen â—? vloeren â—? verlichting â—? kleinmeubelen â—? zonwering â—? woonaccessoires

Margrietstraat 15 / Rucphensestraat 62 - Sint Willebrord - Tel. 0165-382403 www.daanvandeurse.nl - Dinsdagmiddag gesloten. - Vrijdagavond koopavond.

Schoon genoeg van vuil tapijt?

chem-Dry Droger, schoner, gezonder • • • • •

Voor particulieren en bedrijven Snel droog en langer schoon Vuilafstotende behandeling Specialist in moeilijke vlekken Speciale behandeling voor Berbers, Perzen etc.

Ook voor meubelreiniging

DĂŠ tapijt- en meubelreinigers www.chemdry.nl brooymans@planet.nl

Weekaanbiedingen

VERHUUR AFVALCONTAINERS Voor bouw en sloopafval-puin-groen-bedrijfsafval enz. Verhuur van 7mÂł 20mÂł 40mÂł afvalcontainers. Ook voor al uw bestratingsmaterialen, ophoogzand, grindzand, enz

Tel. 0622523365 / 0765971547

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag:

Worstenbrood â‚Ź 1,00 Appelflap â‚Ź 1,00 Rozijnenbollen 3 voor â‚Ź 1,00 Eierkoeken 3 voor â‚Ź 1,00

broodje van de maand

â‚Ź 1,00

Vikorn 400 gram

Tevens kunt u sparen voor graTis artikelen (zie info in winkel)

vrijdag - zaTerdag

Bossche Bol voor

â‚Ź 1,

35

St. Janstraat 41 • Hoeven • 0165-506900 Oude Bredaseweg 31 • Etten-Leur • 076-5012415

Bel voor gratis advies en prijsopgave.

Bergen op Zoom Goes 0800 - 4477999 (gratis) 0164-245005 0113-229020

Middelburg Roosendaal Roosendaal Goes 0118-639623 0165-529955

DE HELE MAAND OKTOBER: EXTRA HOGE KORTINGEN OP TEGELS & SANITAIR!!!


Treeport kijkt terug op een geslaagde GrootGroenPlus beurs Vorige week heeft Treeport zich gezamenlijk met 38 van haar leden gepresenteerd op boomkwekerijvakbeurs GrootGroenPlus. En het was een succes op allerlei fronten! Allereerst is Treeport ontzettend trots op de stand en het promotieplein van Treeport zoals deze te zien waren op GrootGroenPlus. Het promotieplein bood de bezoekers een totaalbeeld van wat onze regio allemaal te bieden heeft. Dit heeft er in geresulteerd dat er ontzettend veel aanloop was in de stand van Treeport. Hierdoor heeft Treeport haar verhaal kunnen

‘De boom in meT TreePorT’ Rubriek bomen over bomen

Peren voor de sier

doen over de regio, haar leden en de verschillende projecten aan menig (inter)nationaal vakbezoeker. Treeport heeft ook weer enkele nieuwe leden mogen begroeten, dus de ‘club’ is nog steeds groeiende. De leden die via Treeport aan de beurs deelgenomen hebben waren ook zeer tevreden over het concept en de uitstraling van het geheel. Wij hopen dan ook dat volgend jaar nog meer van onze leden via Treeport aan de beurs deelnemen om aan de buitenwereld te laten zien hoe groot en uniek onze regio is! Naast de aanwezigheid met een stand en een promotieplein, was Treeport nog op meerdere fronten actief. Zo is er woensdagmiddag onder belangstelling van veel journalisten van de binnen- en buitenlandse vakpers een presentatie in het Engels gegeven over Treeport en haar doelstellingen en hoofdthema’s. Verder is op donderdagavond in de stand van Treeport een alliantieverklaring ondertekend door de gemeente Zundert, EPS, CLTV Zundert en Treeport. Deze partijen beloven samen te werken aan economische groei en leefbaarheid in de gemeente Zundert. De alliantieverklaring is een voorbeeld voor anderen. Want deze alliantie met deze vier partijen is de uitnodiging voor iedere andere partij om daarbij aan te sluiten. Aansluitend aan het ondertekenen van de verklaring heeft Treeport haar ‘duo bomen’ project gelanceerd. Willekeurige

BEDRIJF UITGELICHT:

De perenboom staat bekend als een boom met smaakvolle vruchten. Minder bekend is dat er ook peren zijn die geen smaakvolle vruchten geven maar desondanks wel veel sierwaarde hebben. Zo valt te kiezen uit sierperen met fraaie groeivormen, rijke bloesem, decoratief blad en/of sprekende herfstkleuren. Er is verrassend veel variatie. De peer, Pyrus is zijn wetenschappelijke naam, behoort tot de Rosaceae ofwel rozenfamilie en kent een groot aantal bekende familiegenoten. Meidoorn, sierkers, lijsterbes en uiteraard de roos zijn slechts enkele voorbeelden. Binnen het geslacht Pyrus is keuze uit circa 30 soorten die van nature voorkomen in Europa (met name het zuidelijke deel), Noord-Afrika en delen van Azië. Alle soorten groeien langzaam uit tot niet al te grote bomen die ruim 100 jaar oud kunnen worden. Het decoratieve hout dat een perenboom produceert, werd vroeger vooral gebruikt voor draaiwerk. Ook was het materiaal – vanwege de trage groei van de boom natuurlijk behoorlijk prijzig – geschikt voor het maken van pianotoetsen en sierlijke handvaten voor bestek. Het restmateriaal gebruikte men vaak voor inlegwerk. Sierperen waren tot halverwege de 19de eeuw enkel te vinden in verzamelaartuinen. Zelden groeiden ze in privé-tuinen. De belangstelling voor siervormen nam toe toen de Franse missionaris Joseph-Marie Callery in 1872 een rijkbloeiende soort vanuit China naar Europa bracht. Die boom kreeg de naam Pyrus calleryana. De bekendste cultivar is ‘Chanticleer’ met een smalle kroonvorm, uitbundige bloei in april en mei en glanzend groen blad. Dat blad kleurt in de herfst naar geel en rood en valt pas laat af. ‘Chanticleer’ is inmiddels in tal van particuliere tuinen te bewonderen en kwekers bieden de cultivar tegenwoordig ook vaak aan als leiboom. Opvallend bij de sierperen zijn ook de soorten met grijs blad. Pyrus nivalis heet sneeuwpeer (het Latijnse nivis betekent sneeuw) en vormt een kleine boom met zilverwit behaarde jonge twijgen en blad dat in het vroege voorjaar eveneens witviltig behaard is. Al snel verandert dat blad naar grijsgroen maar de onderzijde blijft de hele zomer witviltig. Gelijktijdig met het verschijnen van het blad openen zich de talrijke witte bloemen die worden gevolgd door kleine geelgroene, wrang smakende vruchten. Pyrus salicifolia, de wilgbladige peer (salicifolia betekent wilgbladig) is afkomstig uit de steppen van de Kaukasus. Deze wilgbladige peer heeft smal, witviltig behaard blad en ook de jonge twijgen hebben die grijswitte beharing. De variëteit ‘Pendula’ is de bekende treurvorm die soms ook in blok- of leivorm wordt gekweekt. Zonder snoei groeit ‘Pendula’ echter eerst breeduit waarna de jonge twijgen later sterk gaan afhangen. De bloei is meer bescheiden dan bij de soort en slechts op bescheiden schaal produceert de treurvorm kleine vruchten. Alles draait om de decoratieve groeivorm en het opvallende grijze blad.

nouver Plant

Nouver Plant heeft de Jac Loddersprijs voor beste stand van GrootGroenPlus 2012 gewonnen. Bij deze wil Treeport hen feliciteren met deze prijs! Bedrijfstype: Pot- en containerteelt Plaats: Klein-Zundert Sortiment: bodembedekkers, heesters, grassen en klimplanten. Heeft u participaties van Treeport: nog niet, maar dat zijn we wel van plan.

OBS De Regenboog samen met Markland College

Leerlingen op jacht naar energieverlies groepjes leerlingen van De Regenboog te begeleiden bij het maken van digitale foto’s en infraroodcamera-foto’s. Hierdoor ontdekten de leerlingen wat er verbeterd kon worden aan de isolatie van hun eigen huis,” aldus Markland College docent Henri Karremans die het techniekproject op basisscholen begeleidt. In de komende maanden gaan de leerlingen van de afdeling techniek van de beroepsgerichte leerwegen van het Markland College Oudenbosch ook naar andere basisscholen om uitvoering te geven aan het project. www.markland.nl Op pad voor 3x3wordt10.

OUDENBOSCH - 3x3wordt10 is het duurzaamheidproject voor basisscholen waarin energie, energiehuishouding en milieueducatie centraal staan. Onderdeel van het lespakket is het met een infraroodcamera registreren van energieverlies van woningen. Met deze camera gingen leerlingen van OBS De Regenboog in Oudenbosch dinsdag 9 oktober op pad met leerlingen van

de beroepsgerichte leerwegen van het Markland College Oudenbosch die hen tekst en uitleg gaven bij het gebruik van de camera. “’s Morgens kregen de leerlingen van meneer Theo interessante lessen over warmte en isolatie. De basisschoolleerlingen namen proefjes, gingen op onderzoek uit in en rond de school en maakten een verslag. Na de middagpauze kwamen leerlingen van onze examenklas elektro in actie door

toeristische gasten van hotels en campings in Zundert krijgen bij vertrek van hun verblijf een boompje dat door de Zundertse boomkwekers beschikbaar is gesteld. Het boompje staat in een bio based, duurzaam en milieuvriendelijk potje en is behangen met foldermateriaal over de regio en over de boomteelt. Treeport werkt met dit project aan een unieke samenwerking en aan promotie van de regio en de boomteeltsector. Treeport hoopt dat met dit project andere West-Brabantse gemeenten aanhaken om sámen de regio te promoten in het buitenland. Kortom; Treeport vond GrootGroenPlus 2012 een succes! Treeport hoopt dat de contacten die gelegd zijn een goede basis zijn voor de toekomst. Voor de regio, haar leden en Treeport zelf.

Tot 35% lagere koopsom van uw nieuwe woning of appartement! bijzonderaanbod.nl PAGINA 10

Waar bent u trots op wat betreft uw bedrijf: dat we in 2004 met Prunus laur. ‘Gajo’ de beste nieuwigheid waren op GrootGroen. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel en kwaliteit willen we laten zien in ons assortiment. Wat vindt u mooi aan het vak: ‘van niets tot iets maken’, dat wil zeggen van stek een volwassen plant maken. Wat is uw favoriete plant: Hortensia en daarnaast natuurlijk onze eigen ontdekking: Prunus laur. ‘Gajo’.

Opendag Radio Halderberge OUDENBOSCH - Op zaterdag 20 oktober vindt de jaarlijkse open dag plaats van radio Halderberge. Vanaf 10.00 uur openen de deuren van de studio zich en is iedereen welkom om een kijkje te komen nemen in de keuken van Radio Halderberge. Op deze dag zullen veel medewerkers een uur hun radio programma maken en kun jij zien hoe dat nou eigenlijk gaat. Maar er is

op deze open dag ook wat te verdienen als luisteraar. Jij kunt prachtige prijzen winnen door te herkennen wie de stem op de radio is. Elk uur klinkt er kort de stem van één medewerker van Radio Halderberge. Herken jij de stem en ben je de snelste die belt? Dan sleep je een prachtige prijs in de wacht! Luister zaterdag 20 oktober vanaf 10.00 uur naar Radio Halderberge of kom gezellig langs op Sint Annaplein 6 in Oudenbosch.

IVN presentatie: Onderwaterwereld in beeld HALDERBERGE - Op donderdag 25 oktober start IVN Vogel- en Natuurbescherming afd. Etten-Leur - Halderberge - Moerdijk weer met maandelijkse presentaties.

Onderwaterfotograaf John de Jong uit Waspik bijt de spits af. Hij is vooral actief in de Oosterschelde en Grevelingen maar heeft ook onderwaterseries gemaakt in Bretagne en Costa Brava. Door zijn foto’s geeft hij een bijzondere kijk op het leven onder water, zowel in zoet als zout water. John

de Jong publiceert ook in het maandblad Onderwatersport. Daarin beschrijft hij het leven in de Oosterschelde gedurende het jaar. Bent u benieuwd naar de techniek of wilt u genieten van prachtig fotowerk, dan bent u van harte welkom. De lezingen zijn voor leden gratis; niet-leden betalen een entreeprijs. (Wordt u meteen lid, dan zijn de lezingen gratis) De presentaties vinden plaats in het IVN Natuurmuseum, Lange Brugstraat 61 in Etten-Leur Noord. Aanvang 20.00 uur. Reserveren is niet verplicht maar wel aan te raden: vukonet@hotmail.com.


Iedereen slaagt bij Rosada!

Nieuwe herfsten wintercollecties zijn binnen!

Vele topmerken Altijd 30 tot 70% korting

NEW!

7 dagen per week open van 10:00 tot 18:00 uur

60 merkwinkels op één toplocatie in Roosendaal

www.rosada.nl

1123_1304_adv Herfst.indd 1

BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

Het juiste adres voor het reinigen van al uw gordijnen

Openingstijden: ma - vr 8.30 - 18.00 uur, za 9.00 - 12.00 uur Pres. Kennedylaan 152 • Roosendaal • 0165 - 542613

42

KALKOENDRUMSTICKS 3KG SCHOUDERKARBONADE

11-10-12 10:56 bbq all-in

10.-

4.49 99 1KG 4. 49 2KG 3.

RUNDERBIEFSTUK

½KG

VARKENSHAAS KIPPENBOUT

11.80

> SALAMI

150GR

1.39

> INDISCHE

SATE SALADE

150GR

1.98

> KOOKWORST

0.98 RUNDERKOGELBIEF ½KG 4.99 VARKENSHIEL 2KG 4.99 150GR

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL Donker eiken meubels maken wij blank of een andere kleur. Gratis Transport. info: 073-6417807 b.g.g. 06-52691413 www.sunny-meubel.nl

Laat u verwennen door Villeroy & Boch! Koop nu een bad of douchebak van Villeroy & Boch en maak kans op een heerlijk diner voor 2 bij restaurant De Librije in Zwolle of een romantisch Bed & Breakfast arrangement bij de Groote Engel op de Veluwe.* * Vraag naar de voorwaarden of kijk op onze website. Actie loopt t/m 31-12-2012.

www.sanidrome.nl/vandenbroek Vosdonk 41, Etten-Leur (076) 502 07 89

?

?

Maak kans op een diner of B&B arrangement!

?

? ??

?

gezocht

gebruikte en oude landbouwwerktuigen, tractoren, heftrucks, aanhangers, hout en metaalbewerkingsmachines

06-57982052

WEGGEMANS BV

METAALBEWERKINGSBEDRIJF

in IES / t s i l a i c e Sp NSTRUCTLATING

LCO VELBEP STAA N GE E K DA

RENOVATIE BESTAANDE EN ASBESTHOUDENDE DAKEN • nieuwbouw agrarische loodsen & bedrijfspanden volledig in eigen beheer • profielplaten, dakpanplaten en potdekselprofielen uit eigen productie • geïsoleerde sandwichpanelen tbv dak & gevel • zetterij tot 8.000 mm o.a. onderhoudsvrije boeidelen • transport en kraanwerk • aluminium getrokken goten uit 1 stuk Metaalbewerkingsbedrijf Weggemans BV | Sportlaan 4 | 4695 BA Sint-Maartensdijk tel. : 0166-664105 | email : info@weggemans.info | website : www.weggemans.info


Symposium brengt mogelijkheden in beeld

Zilte landbouw biedt kansen voor regio HALDERBERGE - We staan er niet altijd bij stil, maar onder ons is er meer dan alleen aarde. In de grond zit ook water. Dat is grotendeels zoet, maar kan ook zout of brak zijn, ook al doen we als mens moeite de grond zoet te houden voor waterwinning en land- en akkerbouw. In ‘t Cromwiel in Steenbergen organiseerde de Rotaryclub een middag over dit onderwerp en besprak daarbij de voor- en nadelen.

Marc van Rijselberghe is een pioneer op het gebied van zilte landbouw. FOTO ROBBY VAN DER ZANDE

DOOR ROBBY VAN DER ZANDE Nederland is een écht water land. Door middel van allerlei systemen wordt het land bevochtigd en wordt uitdroging of verzilting voorkomen. Veel planten zijn namelijk erg gevoelig voor zout en kunnen er

zelfs aan kapot gaan. In de zomer van 2011 werd er veel droogteschade gemeld en die is waarschijnlijk ook deels ontstaan door te hoge zoutniveaus. Verzilting Doordat een groot deel van het land aan

de kust ligt, vervangt het zoute water het zoete grondwater als dit er te weinig is. Tijdens het congres werd de stelling opgelaten dat het wellicht beter is kleine gebieden te laten verzilten, omdat er veel zoet grondwater naar deze gebieden ‘gestuurd’ wordt. Dat water kan beter anders ingezet

Faillissementen in de Regio West-Brabant Van 11 september tot en met 10 oktober Bron: Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland Venestra Groep B.V. - Oud Gastel; CER International B.V. - Roosendaal; Ülknur B.V. - Breda; Partner Logistics Maintenance en Support B.V. - Bergen op Zoom; Partner Logistics Exploitatie B.V. - Bergen op Zoom; KBP Investments B.V. - Breda; Steur Bouwonderneming B.V. thodn Steur Bouw - Heerle; Machinefabriek J. Bayens B.V. - Raamsdonksveer; Flexel Europe B.V. - Breda; Blue Developers Architects B.V. thodn Blue Developments & Architecture, BDA - Breda; J.I.B. World B.V. - Breda; Bomak Onroerende Zaken B.V. thodn Uw huis in Spanje - Dorst; A.A. Goossens-Damen hodn Schoonmaakbedrijf de Opkikker - Geertruidenberg; Kleijn Wanner Productions B.V. - Oosterhout; W.C. Boden vhodn Boden Tuinen - Bergen op Zoom; Champignonkwekerij V.O.F. Neelen - Oudemolen; A.M.P. Neelen hodn Champignonkwekerij V.O.F. Neelen - Oudemolen ; E.G.M. Neelen-Verbeek hodn Champignonkwekerij V.O.F. Neelen - Oudemolen; Van Terheijden Bouw B.V. - Bergen op Zoom; Samen Flexwerk B.V. - Roosendaal; Seabricks B.V. - Breda; Odell Europe Ltd. - Etten-Leur; ATA Transport B.V. - Roosendaal; Optiglas B.V. hodn Optiglas - Oosterhout; GeSW Glashandel Oosterhout B.V. - Oosterhout; Van Holten Carrosserie en Engineering B.V. - Oosterhout; DBA Groep B.V. thodn Gilde Garant, Bouwotheker - Breda; Bakkerij Jacques B.V. - Steenbergen; Van der Zee Beheer B.V. - Roosendaal; Seabricks Holding B.V. - Breda.

Filmtheater Fanfare

Jeugdfilms en Take this waltz Jeugd: Kikker & Vriendjes - Vriendschap, donderdag 18 oktober 11.00 uur. Deze korte films maken deel uit van een peuterochtend, inclusief knutselactiviteit. Gebaseerd op de ‘Kikker’ prentenboeken van Max Velthuijs, die in meer dan 40 landen gepubliceerd en bekroond zijn. Kikker, Eend, Haas, Varkentje en Rat zijn vrienden door dik en dun. Iedere dag beleven ze volop avonturen samen. In één van de films vindt Kikker Beertje in het bos. Hij zorgt goed voor Beertje maar op een dag moet Beertje weer terug waar hij vandaan kwam. Kikker is heel verdrietig. Zal hij zijn vriendje ook nog terug zien? NL 2009, 42 min, 5 korte Ned gesproken animatiefilms, 2 tot 4 jaar. Totale lengte programma 72 min.

Jeugd: Lotte en de Maansteen, donderdag 18 oktober 14.00 uur. Lotte is een vrolijk meisjeshondje en leeft in een stadje bij de zee. Als ze ’s nachts naar de maan kijkt vraagt ze zich telkens af wie daar toch wonen. Al snel komt ze erachter wanneer ze bezoek krijgt van twee kleine figuren die de maansteen willen ‘stelen’. Deze en andere maanstenen blijken over magische krachten te beschikken. Vastbesloten om het mysterie uit te pluizen, gaat ze samen met haar doldwaze oom op een avontuurlijke expeditie. Het wordt een race tegen de klok want alle stenen moeten terug zijn voor de maan nog

één keer ondergaat. Est 2012. Regie: Heiki Ernits, Janno Poldma. Ned gesproken animatiefilm, vanaf 4 jaar. Lengte: 75 min.

Take this waltz Donderdag 18 oktober 20.15 uur Al heel snel in het verhaal voel je als kijker dat er wat mis dreigt te gaan. Margot en haar man Lou, die voortdurend kip bereidt om zijn kookboeken uit te testen, hebben het misschien té goed met elkaar of beter: te gemakkelijk. Totdat Daniel, hun nieuwe buurman (bij toeval zitten ze naast elkaar in het vliegtuig), zich meldt en Margot aanvankelijk niet eens begrijpt wat haar overkomt: er slaat een vonk over. Daniel doet er niet eens zo veel voor, maar Margot kan zich nauwelijks inhouden. De kijker kan dan nog maar moeilijk met haar meevoelen... Alles wat Polley voor ogen had, is haar gelukt. Take this waltz is een emotionele filmervaring die je dwingt je eigen relatie onder de loep te nemen. Het resultaat daarvan zal ook de interpretatie van het einde van de film beïnvloeden. Canada 2011. Regie: Sarah Polley. Duur: 116’. Met: Michelle Williams, Seth Rogen, Luke Kirby e.a. De film wordt met pauze vertoond.

Norman is een paranormale tiener, die in het eigenaardige stadje Blithe Hollow woont. Driehonderd jaar geleden is Blithe Hollow vervloekt door een ter dood veroordeelde heks. De meeste bewoners geloven dat dit alleen een legende is, die goed is voor het toerisme en de verkoop van de heksensouvenirs. Wanneer er vreemde dingen gebeuren lijkt het er echter op dat de vloek echt is. Norman moet zijn buitengewone gave gebruiken om de bewoners te redden. Regie: Chris Butler en Sam Fell. Lengte: 93 min. Leeftijdadvies: 9+ Verwacht: 25/10A royal affair(Arcel) 20.15u 1/11A perdre la raison (Lafosse) 20.15u Vertoningsadres: De Vossenberg, Pagnevaartweg 109, 4731 AC Oudenbosch. www.filmtheaterfanfare.nl

worden, want zoet water is schaars en zal dat in de toekomst nog meer worden. Zilte grond biedt gelukkig ook kansen, waardoor er een win-win situatie kan ontstaan. Blauwalg Verzilting toestaan kan ook uit veiligheid, bijvoorbeeld bij het Volkerak-Zoommeer. Zout water en doorstroming zouden blauwalg en de schade daarvan kunnen tegengaan. Spreekwoordelijk de sluizen openzetten is echter geen optie. De zoutdruk stijgt dan en in periodes met weinig neerslag kan de grond te ernstig verzilten door bijvoorbeeld waterwinning. Inmiddels is men een plan aan het uitwerken om watervoorzieningen voor Tholen en Sint Philipsland te treffen. Verzilting van het Volkerak-Zoommeer zorgt er namelijk voor dat die eilanden zonder zoetwatertoevoer komen te zitten. Dat kan men oplossen door (ondergronds) water erheen te leiden. Ook wordt er gekeken om op een aantal plekken in het Mark-, Dintel-, Vlietsysteem extra water binnen te laten. Daarvoor is men ondermeer met de gemeente Moerdijk in overleg. Experimenten Water vereist dus veel planning, maar biedt ook kansen, zo liet hoofdgast Marc van Rijsselberghe zien. Hij is al jaren pi-

PAGINA 12

Boodschap Marc heeft een boeiend, komisch en meeslepend verhaal met veel zelfspot, dat ook nog een boodschap heeft. De producten die hij bij heeft en de verhalen die hij deelt, tonen aan dat zilte groente wel degelijk kansen biedt. Er is een lange weg te gaan, maar als er net zoveel moeite in onderzoek gestoken wordt als in zoetwatergebieden kost wat kost zoet houden, komt het wel goed. Nederland telt nu al gebieden zilte grond die onbruikbaar zijn voor conventionele landbouw. Als je dat wereldwijd bekijkt, heb je een gigantische kans en uitdaging. De Rotary heeft ook een uitdaging: de volgende editie net zo’n spraakmakende gast vinden. Meer info www.rotarysteenbergen.nl en www.ziltproefbedrijf.nl.

KORTE BERICHTEN Progressief Halderberge: Op dinsdag 23 oktober vindt om 19.45 uur in het Kompas te Hoeven het steunfractieberaad plaats van Progressief Halderberge. Besproken worden de agenda’s van de commissies B&O en SM&V op woensdag 24 en donderdag 25 oktober. Voor meer informatie surf naar www.progressiefhalderberge.nl HOEVEN Modeshow 55+: Maandag 22 oktober is er een modeshow voor 55+ in het Pluspunt, Halderge 74, Hoeven. Tijdens deze modeshow presenteren de mannequins de nieuwe najaars en wintercollectie 2012, voor zowel de dames als de heren. Na afloop bent U in de gelegenheid om kleding te passen en te kopen. Aanvang 14.00 uur. Expositie: Ceramics & Glaze opent op zondag 21 oktober een nieuwe expositie. Wethouder Hans Verbraak van gemeente Roosendaal verricht de officiële opening om 14.00 uur bij Ceramics & Glaze aan de Heul 7a in Hoeven. Iedereen is van harte welkom tot 17.00 uur. Galeriehoudster Annelies van Tetering is er opnieuw in geslaagd om werk van kunstenaars met een verschillende achtergrond harmonieus bij elkaar te brengen. Gemeenschappelijke factor van de kunstenaars is dit keer hun woonplaats. OUDENBOSCH KBO: Op 24 oktober is de volgende culturele stedentrip richting België (Gent) gepland. We vertrekken, naar het station van Essen om 8.30 uur vanaf de bekende parkeerplaats aan de Pagnevaartweg (meerijden naar Essen kan mits vooraf bij de aanmelding opgegeven). Om 16.45 uur gaan we weer richting station alwaar we om 17.24 uur vertrekken richting Antwerpen. Aankomst in Essen om 18.48 uur. We zijn weer in Oudenbosch om 19.30 uur. De kosten voor deze schitterende dagreis moeten op 17 oktober overgemaakt zijn op rekening 1407.86.104 t.n.v. KBO Oudenbosch met vermelding Gent. Opgeven bij Anton v.d. Minnen tel. 0165-313732. Kramen Kerstmarkt: Zondag 9 december is er weer de sfeerrijke kerstmarkt in de Pauluskerk in Oudenbosch. De meeste plaatsen zijn al ingenomen, maar er zijn nog enkele kramen beschikbaar. Heeft u interesse en wilt u een kraam bemachtigen, bel dan naar Ria Krebbeks, tel. 0165-313583. Meekwaken: Stichting Oudenbosch Karnaval (SOK) zoekt jonge Puiten die graag zingen en kunnen lezen, om het Dikkoppenlied op de carnavals-CD van komend jaar in te zingen. Het Dikkoppenlied, door de kinderen uitgevoerd, is 17 november bovendien de opening van het liedjesfestival. Daarvoor moet uiteraard geoefend worden en dit gebeurt op zaterdag 3 en 10 november om 13.00u. Waar die repetities precies plaatsvinden, krijgen dikkoppen die zich via dikkoppen@puitenol.com opgeven te horen.

Boerenraad VAZ OUD GASTEL - De eerste boerenraadvergadering van de Vastelaovedzotte van dit seizoen wordt gehouden op zondag 21 oktober om 11.00 uur in ’t Hart van Gastel. De Vastelaovedzotte (V.A.Z.) bespreekt dan samen met de vertegenwoordigers van de wijkverenigingen, blaaskapellen en andere belanghebbenden de algemene gang van zaken betreffende het carnavalsfeest in Oud Gastel. Zondagmiddag 11 november wordt het 53ste carnavalsseizoen geopend met de traditionele viering van ‘dun elfde van dun elfde’ in ’t Hart van Gastel. Het motto voor dit jaar luidt: ”tis ier troopies”. De V.A.Z. is

Jeugd: Paranorman, zondag 21 oktober 14.00 uur Animatiefilm van de makers van Coraline over een jongetje dat kan praten met de doden en zo zijn dorp tegen zombies beschermt.

onier op het gebied van zilte landbouw. Waar wij aan zeekraal en lamsoor als zilte groente denken, werkt hij ondermeer met zilte aardappelen en experimenteerde hij met zeekool. Een experiment dat op meerdere vlakken tegenviel, al was het alleen maar omdat het schijnbaar amper te eten is. Dan slaan we de vele pechmomenten, zoals een enorme groep smienten die in een nacht een complete oogst vernietigde, nog over. Veel andere onderzoeken slaagden gelukkig wel en dat levert waardevolle kennis

er hopelijk in geslaagd om heel veel artiesten hun muzikale kunsten te laten vertonen op deze gezellige middag. Het programma wordt vanaf 14.00 uur als volgt ingevuld: Presentatie Prins, Nar en hofhouding; liedjesfestival; tussendoor optredens van de Gastelse blaaskapellen; ook de kleine zotjes en zottinnekes worden niet vergeten; rond 17.30 uur zal het nieuwe carnavalslied worden bekend gemaakt. We kunnen zeker nog deelnemers gebruiken voor het liedjesfestival, dus doe gezellig mee. Je kunt een tekst op de door de V.A.Z. beschikbaar gestelde melodie schrijven. Uiteraard mag je ook mee doen met een eigen tekst en melodie. Voor verdere info: www.vazoudgastel.com


Halderberge Rubriek van de gemeente Halderberge Jaargang 2 - weeknummer 42 - woensdag 17 oktober 2012

Snel en simpel overlast melden met BuitenBeter app

Vijf West-Brabantse gemeenten gekoppeld aan BuitenBeterplatform, resultaat regionale samenwerking Vandaag gaven wethouders van de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en Roosendaal in Parrotia Podium & Plein in Roosendaal samen het startsein voor de promotiecampagne van de app BuitenBeter. Een gratis app voor de smartphone, waarmee problemen in de buitenruimte kunnen worden gemeld bij de gemeente. Start promotiecampagne Losliggende stoeptegels, achtergelaten zwerfvuil, vernield straatmeubilair? De omgeving van het Emile van Loon park in Roosendaal diende op donderdag 11 oktober als proeflocatie waar de wethouders van Bergen opZoom en Halderberge de eerste melding openbare ruimte met hun smartphone indiende via de BuitenBeter app. Tijdens de bijeenkomst hebben de betrokken wethouders uitleg gegeven over de samenwerking in de regio. Deze samenwerking heeft geleid tot de gezamenlijke koppeling aan het platform van de BuitenBeter app. Daarnaast presenteerde de gemeente Etten-Leur een promotiefilm die door Media Instore is gemaakt. Na de gezamenlijke aftrap gaat elke gemeente apart het gebruik van de BuitenBeter app binnen hun gemeente stimuleren via onder andere posters en flyers. Regionale samenwerking De regiogemeenten werken samen aan de verbetering van hun dienstverlening. Eén van de onderdelen van deze samenwerking is de realisatie van een KCC vanaf 2015, oftewel een KlantContactCentrum, waar klantcontacten via diverse communicatiekanalen afgehandeld gaan worden en waar inwoners via het digitale kanaal 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht kunnen bij de gemeente. De koppeling met het BuitenBeterplatform is vooruitlopend hierop een gezamenlijke initiatief om meldingen over de openbare ruimte voor bewoners gemakkelijker te maken. Men-

sen kunnen op elk moment wanneer er overlast wordt gesignaleerd een melding maken door de locatie, een foto en een toelichting op te geven. De BuitenBeter app is een aanvulling op de bestaande kanalen, zoals telefoon, e-mail of website, om een melding openbare ruimte te doen. Een melding betekent niet zonder meer dat de gemeente (direct) in actie komt. Dit is afhankelijk van het gemeentelijk beleid, protocollen en planning. Gemakkelijk melden met gratis app BuitenBeter Verstopte rioleringen, een kapotte lantaarnpaal, hondenpoep, het zijn zaken die vaak door de gemeente opgelost kunnen worden na melding. De BuitenBeter app is al te gebruiken, maar met de aansluiting op het BuitenBeterplatform ontvangen inwoners vanaf nu een bericht als een melding is ontvangen of is afgehandeld. De applicatie is gratis te downloaden direct via de Appstore, Google play, Windows Market en Blackberry Appworld of via de website van BuitenBeter www.buitenbeter.nl. De app werkt in heel Nederland. Op basis van de locatie wordt de melding doorgegeven aan de juiste gemeente. Verbinding In Brabant zijn op dit moment vier gemeenten aangesloten bij het platform. Met het aansluiten van de vijf West-Brabantse regiogemeenten wordt dit aantal nu meer dan verdubbeld. Een mooi resultaat, omdat het BuitenBeterplatform ook inwoners met de gemeente verbindt. Aan de ene kant kunnen inwoners met de BuitenBeter app gemakkelijk en snel problemen en verbeteringen in de woonomgeving bekend maken bij de gemeente. Aan de andere kant willen gemeenten ook graag een schone, veilige en goede leefomgeving realiseren. De opmerkzaamheid van inwoners is hiervoor waardevol.

Saver verstuurt nieuwe afvalpas Bewaar uw oude Saverpas nog even! Vanaf half oktober tot eind november 2012 kunt u een brief van afvalinzamelaar Saver in uw brievenbus verwachten. Deze brief bevat uw nieuwe Saverpas. Tot 1 januari 2013 heeft u uw oude Saverpas echter nog nodig. Bewaart u deze dus nog tot die tijd. Waarom vervangen? De Saverpas is bedoeld voor het verkrijgen van toegang tot de milieustraten en, voor een bepaalde groep inwoners, voor het gebruik van ondergrondse containers. De huidige Saverpas is door alle moderniseringen op het gebied van data en ICT aan vervanging toe. Dit betekent dat alle Saverpassen moeten worden vervan-

gen. Ook de toegangssystemen op de milieustraten en op de ondergrondse containers bij u in de buurt worden vervangen. Waarom uw oude Saverpas bewaren? Het is logistiek niet mogelijk om de toegangssystemen van alle circa 550 ondergrondse containers in de Savergemeenten tegelijkertijd te vervangen. Dit gebeurt in fasen. Dit betekent voor inwoners die hiervan gebruikmaken, dat zij na ontvangst van de brief binnen 14 dagen voor de toegang tot de ondergrondse containers gebruik kunnen maken van de nieuwe Saverpas. Voor de toegang tot de milieustraat hebben alle inwoners tot 1 januari 2013 de oude Saverpas nog nodig. Na deze datum gebruikt u de nieuwe pas. Let op, uw nieuwe pas is straat- en huisnummergebonden. Bewaart u deze dus goed. Meer informatie? Voor meer informatie over uw Saverpas kunt u van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 16.30 uur contact opnemen met de Servicelijn van Saver, telefoon (0165) 597 777. Tevens kunt u kijken op www.saver.nl.

IN DEZE EDITIE:

Snel en simpel overlast melden met BuitenBeter app • Saver verstuurt nieuwe afvalpas • Minder verkeersborden ook te realiseren met de BuitenBeter app • Gevonden en verloren voorwerpen • College Halderberge ligt op koers

Voor meer informatie over de gemeente kijk op www.halderberge.nl

Klachten en meldingen openbare ruimte via de website Wanneer u een vraag of klacht heeft over de openbare ruimte, dan kunt u deze 24 uur per dag melden via de website van de gemeente Halderberge via de link ‘Melding openbare ruimte’. U kunt een melding maken over bijvoorbeeld openbare wegen, openbare groenvoorzieningen, riolering, zwerfvuil, openbare verlichting, verkeers- en straatnaamborden en straatmeubilair. Indien u wenst kunt u uw vraag en/of melding op werkdagen telefonisch melden tussen 9.00 uur en 15.00 uur via het telefoonnummer (0165) 31 28 72. Ook buiten deze tijdstippen kunt via dit nummer telefonisch u bij de gemeente terecht, maar alleen voor calamiteiten. Digitale meldingen toegenomen Uw klachten en/of meldingen worden doorgegeven aan het betreffende team of eventuele instanties buiten de gemeente (onder andere provincie, waterschap of woningbouwvereniging). Na de lancering van het onlineklachtenformulier zijn het aantal digitale meldingen toegenomen. Blijkbaar is er bij inwoners grote behoefte om via de digitale weg aan de gemeente kenbaar te maken waar er extra aandacht besteed dient te worden aan de openbare ruimte. De gemeente is blij met deze ontwikkeling en heeft zich, voortbordurend hierop, aangesloten bij de mobiele app buitenbeter.nl. Zodoende neemt de gemeente Halderberge positieve stappen in de dienstverlening door 24 uur per dag bereikbaar te zijn voor klachten en meldingen. Meldingen die gedaan zijn via het onlineklachtenformulier dan wel via de buitenbeter-app worden uiterlijk de eerstvolgende werkdag gelezen en in behandeling genomen.

Minder verkeersborden ook te realiseren met de BuitenBeter app In de gemeentelijke informatiepagina’s van 3 oktober is het al onder de aandacht gebracht dat de gemeente onderzoek doet naar het verminderen van de hoeveelheid verkeersborden. Op dit moment staat er namelijk meer dan 3000 borden. Er konden al meldingen worden gedaan via de website. Maar vanaf deze week is het ook mogelijk om uw melding te doen via de BuitenBeter app. De meldingen over verkeersborden kunnen via de app worden gedaan onder het kopje overig. Meldingen kunnen natuurlijk ook nog steeds gedaan worden via de gemeentewebsite (www.halderberge.nl) > melding openbare ruimte. Op de foto’s zijn borden te zien die zijn gemeld en ook daadwerkelijk worden weggehaald.

In de bocht is geen wegversmalling aanwezig. Dit bord kan dus worden weggehaald. De bocht wordt verder voldoende aangegeven door de rood-witte hekken. Het onderste bord is dus ook overbodig.

Deze voorwaarschuwing is wettelijk niet nodig.

Deze doodlopende straat is goed zichtbaar. Het bijbehorende bord kan dus worden weggehaald. Het ‘liever niet’ bord wordt ook weggehaald.


Halderberge • 17 oktober 2012

Colofon

Gevonden en verloren voorwerpen Wie iets vindt of kwijt was, meldde zich voorheen bij de politie. Vanaf 1 juli jongstleden is dit veranderd. De gemeenten hebben deze taak overgenomen. U kunt nu dus bij de gemeente Halderberge terecht als u iets vindt óf als u iets kwijt bent geraakt. U doet nog wel aangifte bij de politie als u denkt dat uw voorwerp is gestolen. Vanaf juli jongstleden heeft de gemeente 60 meldingen gekregen van verloren voorwerpen en 40 meldingen van gevonden voorwerpen. Van deze gevonden voorwerpen zijn er inmiddels 20 bij de rechtmatige eigenaar terecht gekomen. Tot deze voorwerpen behoorden zelfs een krultang en een waterpijp. Hoe doe ik aangifte als ik een voorwerp ben verloren? U kunt op drie manieren aangifte doen als u een voorwerp bent verloren: 1. Digitaal kunt u uw melding doorgeven via gemeente@halderberge.nl. 2. Telefonisch via ons telefoonnummer: 14 0165. 3. Aan de receptie van het gemeentehuis, Parklaan 15 in Oudenbosch. U ontvangt een bevestiging van uw aangifte. Deze heeft u misschien nodig voor uw verzekering. Als het voorwerp al gevonden is, kunt u het gelijk meekrijgen of op komen halen na uw aangifte én nadat is vastgesteld dat u inderdaad de eigenaar bent. Als het voorwerp niet gevonden is blijft dit als ‘verloren’ geregistreerd staan. Wordt een voorwerp met veel overeen-

komsten gevonden, dan neemt de gemeente zo spoedig contact met u op. Wat doe ik als ik een voorwerp heb gevonden? U kunt op drie manieren aangifte doen als u een voorwerp heeft gevonden: 1. U kunt uw melding doorgeven via gemeente@halderberge.nl. 2. Telefonisch via ons telefoonnummer: 14 0165. 3. Aan de receptie van het gemeentehuis, Parklaan 15 in Oudenbosch. Als u telefonisch of digitaal aangifte doet, bewaart u het gevonden voorwerp bij u thuis. Als de eigenaar zich binnen een jaar meldt, verwijzen wij deze naar u door. Als de eigenaar zich niet meldt, mag u het voorwerp na een jaar houden. U ontvangt van ons bericht als de termijn van een jaar verlopen is. Als u het gevonden voorwerp bij de receptie van het gemeentehuis aflevert, doet u afstand van het voorwerp. U heeft dan geen recht op het voorwerp als de eigenaar zich na een jaar nog niet gemeld heeft. Hoe weet ik of mijn voorwerp gevonden is? Wij registreren alle gevonden voorwerpen die bij de gemeente worden gemeld. Op korte termijn sluiten wij aan bij de landelijke database www.verlorenofgevonden.nl en komen de in de gemeente Halderberge gevonden voorwerpen op deze site te

Gemeente Halderberge Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch Telefoon: 0165-390 500 Fax: 0165-318 858 E-mail: gemeente@halderberge.nl Internet: www.halderberge.nl Twitter: www.twitter.com/halderberge Facebook: www.facebook.nl/gemeentehalderberge staan. U kunt telefonisch contact opnemen met de gemeente Halderberge als u denkt dat uw verlopen voorwerp is gevonden. U bereikt ons via telefoonnummer 14 0165. U vermeldt dan het nummer van het voorwerp uit de lijst. Dit heeft de receptie nodig voor de administratieve afhandeling. Als het aannemelijk is dat het gevonden voorwerp uw eigendom is, kunt u het voorwerp afhalen bij de receptie van het gemeentehuis of bij de vinder thuis. Wat neem ik mee als ik mijn voorwerp kom ophalen? U krijgt het gevonden voorwerp mee als het aannemelijk is dat u de eigenaar bent. U neemt hiervoor mee: • uw legitimatiebewijs • het eigendomsbewijs zoals bijvoorbeeld een aankoopbon, een foto of een ander bewijsmateriaal Zodra u naar uw verloren voorwerp informeert, vertelt de receptioniste u waar uw voorwerp bewaard wordt. Dit kan bij de vinder thuis zijn of op het gemeentehuis.

college Halderberge ligt op koers Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge ligt, ondanks de nodige bezuinigingen en de huidige situatie op de woningmarkt, op koers met de uitvoering van het collegewerkprogramma 2011-2014. dat blijkt uit de tussenrapportage die recent is opgesteld. Burgemeester Giel janssen: “Het college is inmiddels ruim twee jaar aan de slag. Het is voor ons, maar ook voor de inwoners, belangrijk om te zien hoe ver wij zijn met het uitvoeren van onze ambities. daarnaast zullen wij in het licht van de bezuinigingen sommige ambities moeten bijstellen. Hierbij houden wij de koers uit het collegewerkprogramma vast. Om de stand van zaken toe te lichten en in gesprek te gaan met onze inwoners, organiseren wij in het voorjaar van 2013 in alle kernen bijeenkomsten.” Uit het collegeprogramma blijkt dat veel afspraken zijn uitgevoerd. Zo is er in Hoeven gestart met buurtpreventie en is de jongerenparticipatie verbeterd. Sommige onderwerpen worden op dit moment uitgevoerd, zoals het actualiseren van het parkeerbeleid en het ouderenbeleid. Aan andere zaken is hard gewerkt, maar moet continu aandacht gegeven worden. Een voorbeeld hiervan is het oplossen van de wateroverlast. Op basis van de nieuwe provinciale bevolkings- en woningbouwprognoses en de

huidige situatie op de woningmarkt is de gemeente Halderberge genoodzaakt het woningbouwprogramma bij te stellen. Dit heeft aanzienlijke financiële gevolgen. Daarnaast gaat het Rijk de komende jaren extra bezuinigen. Een nieuwe bezuinigingsronde, die eind 2012 van start gaat, is dan ook onvermijdelijk. Ondanks deze bezuinigingen en de problemen op de woningmarkt wordt de komende jaren nog behoorlijk geinvestereerd in de centrumplannen. • De buitensportaccommodaties in de verschillende kernen zijn of worden de komende jaren duurzaam gerenoveerd. Hierin wordt in totaal € 4.000.000 geïnvesteerd. • Op basis van het onlangs vastgestelde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs wordt de komende jaren fors geinvesteerd in de nieuwbouw van (brede) scholen. De komende jaren wordt hierin in totaal ruim € 15.000.000 geïnvesteerd. Daarnaast is dit jaar de overeenkomst met de Provincie Noord-Brabant getekend voor de aanleg van de Rondweg. Een belangrijke stap voor de gemeente Halderberge. Voor de aanleg van de Rondweg draagt de gemeente ruim € 5.000.000 bij in de totale kosten. In 2012 is gestart met een organisatieontwikkeling binnen de gemeente Halderberge. Een van de uitgangspunten is dat gemeente niet meer vanzelfsprekend alles

zelf uitvoert, maar meer de samenwerking met andere gemeenten zoekt. Op deze manier bespaart de gemeente kosten. De recente samenwerkingen als de Belastingsamenwerking West-Brabant en de Gezamenlijke Werkorganisatie Werk en Inkomen zijn hier voorbeelden van. Binnen de organisatieontwikkeling wordt ook € 1.000.000 bezuinigd op de ambtelijke organisatie. Bij de organisatieontwikkeling is ruim aandacht voor de dienstverlening naar de inwoners. Inwoners betrekken hun diensten en producten steeds meer via het internet. De gemeentelijke dienstverlening past zich daaraan aan. Een snelle en efficiënte dienstverlening vereist een andere manier van werken. Hierin wordt ook behoorlijk geinvesteerd. Om de stand van zaken toe te lichten, organiseren burgemeester en wethouders in het voorjaar van 2013 in alle kernen een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten worden diverse onderwerpen toegelicht, zoals de bezuinigingen en de beheerplannen voor de openbare ruimte. Hierbij zal ook aan inwoners en bedrijven gevraagd worden - om vanwege de terugtrekkende overheid- meer verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan leefbaarheid in de kernen. Daarnaast zal er ruimte zijn om met de collegeleden in gesprek te gaan. De locatie en data van de bijeenkomsten volgen nog.

donorweek in oktober: Heel Nederland in Actie Op 22 oktober 2012 start de nationale Donorweek. Die week staat Nederland weer in het teken van orgaan- en weefseldonatie. Tijdens de Donorweek vraagt ieder de ander: Ben jij al donor, Ja of Nee? Want Nederland heeft meer orgaandonoren nodig. De Donorweek maakt ook dit jaar deel uit van de landelijke campagne Nederland zegt Ja. Met deze campagne willen het mi-

nisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een aantal gezondheidsfondsen en de Nederlandse Transplantatie Stichting het aantal registraties in het Donorregister verhogen. Jongeren geboren in 1993 Alle jongeren die zijn geboren in 1993 ontvingen afgelopen april een brief van de mi-

nister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In die brief kregen zij de vraag voorgelegd of ze hun keuze om wel of geen orgaandonor te zijn willen vastleggen in het Donorregister. De campagne heeft rond deze tijd dit jaar al meer registraties opgeleverd dan rond dezelfde tijd vorig jaar. Meer informatie kunt u vinden via www.transplantatiestichting.nl.

OpeNINGStIjdeN Maandag tot en met donderdag van 9.00 - 15.00 uur en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur Avondopenstelling maandag en donderdag (alleen burgerzaken) van 17.30 - 19.00 uur. StOrINGSNUMMer Telefoon: 0165-312872 (buiten kantooruren over verlichting, wegen en riolering) eINdredActIe Team communicatie Telefoon 0165-390 487 E-mail: communicatie@halderberge.nl

Bibliotheek Oud Gastel wordt servicepunt Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge heef besloten in te stemmen met de omvorming van de bibliotheekvoorziening in Oud Gastel in een servicepunt. Ingegeven door de bezuinigingen van 30% op het bibliotheekwerk hebben de gemeente Halderberge en Bibliotheek VANnU nauw overleg gevoerd over de aanpassingen in het aanbod van de huidige vestigingen. Met de omvorming van de bibliotheekvoorzieningen in Hoeven en Oud Gastel tot servicepunten kan Bibliotheek VANnU de gevolgen van de subsidiekorting minimaliseren zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit van het bibliotheekwerk. Servicepunt Een servicepunt is een bibliotheekvoorziening met een medewerkster en een zelfservice-apparaat. Met dit apparaat kunnen bezoekers hun boeken zelf uitlenen, verlengen en inleveren. Leden van de bibliotheek kunnen boeken via de website van de bibliotheek reserveren. Het servicepunt heeft daarnaast nog een collectie boeken (kleiner dan voorheen). Een servicepunt kent ruime openingstijden doordat wordt samengewerkt met een partner. In Hoeven is dat basisschool De Lindenlommer en in Oud Gastel is dat Rabobank West-Brabant Noord. Hoeven Al eerder had het college besloten akkoord te gaan met de omvorming van de bibliotheek in Hoeven tot een servicepunt. Dit servicepunt is inmiddels naar tevredenheid van basisschool de Lindenlommer en de bibliotheek in gebruik genomen. De openingstijden voor het servicepunt in Hoeven zijn momenteel op woensdag en vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. Bibliotheek VANnU streeft naar ruimere openingstijden van het servicepunt en onderzoekt momenteel de mogelijkheden om dit te realiseren. Oud Gastel De bibliotheek verlaat de huidige locatie aan de Veerkensweg 11a. Na aanpassing van het gebouw, half november, neemt de bibliotheek haar intrek in de vestiging van Rabobank West-Brabant Noord, Markt 19 te Oud Gastel. Het college heeft besloten om de eenmalige kosten voor de aanpassingen van de bibliotheekvoorziening in Oud Gastel ter grootte van € 15.000 op zich te nemen evenals de lening van € 28.716 die nog resteert op het huidige pand van de bibliotheek.


GEMEENTERAAD Griffie gemeente Halderberge

▪ Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch ▪ telefoon: 0165 390 564, e-mail: griffie@halderberge.nl

Woensdag 17 oktober 2012

Column Gisela van Beek-Van Oosterhout, Hoeven 2000

Machiavelli en integriteit In de afgelopen dagen is er in de krant nogal wat te doen over integriteit binnen het Halderbergse gemeentebestuur. Reden genoeg om eens wat verdieping in het onderwerp te zoeken. Want integriteit gaat over het afzien van macht, terwijl politiek juist de macht zoekt. Als politici elkaars integriteit ter discussie stellen, dan is het dus oppassen geblazen. Integriteit gaat over gedragingen en is niet louter een kwestie van “goed of fout”. Er zijn (volgens de wet) strafbare gedragingen (zoals fraude), er zijn ongewenste gedragingen (die disciplinair bestraft kunnen worden, zoals pesten op de werkplek) en er zijn mogelijk ongewenste gedragingen (zoals het wekken van de schijn van belangenverstrengeling), als het gaat om inbreuken op integriteit. Integriteit is niet louter een karaktereigenschap, die in genen en opvoeding besloten ligt. De sociale omgeving waarin men leeft, is ook belangrijk. Het gaat niet zozeer om de duidelijke grensoverschrijdingen waarop een sanctie wordt toegepast, maar juist om het gedrag dat binnen de grenzen wordt vertoond. Daarbij is de omringende cultuur van essentieel belang. Integriteit heeft alles te maken met begrippen als ethiek en deugdzaamheid. Deugdzaam is niet degene die zich aan de regels houdt, maar is degene die zo goed gevormd is dat hij probeert nog beter te worden. De meest aansprekende tip is de NRC-test: “Als je in een integriteitsvraagstuk een beslissing neemt, vraag jezelf dan af of je deze beslissing aan het NRC kunt uitleggen.” Waar een bestuurder of raadslid niet de schijn van belangenverstrengeling mag wekken, mag de ambtenaar niet de schijn van willekeur wekken. Overigens hebben beiden een eed of belofte afgelegd bij hun aanstelling. Een raadslid wordt soms door burgers aangesproken over niet-transparant handelen van een bestuurder, ambtenaar of organisatie, al dan niet met schade voor de burger zelf als gevolg. Hoewel raadsleden zich beter niet met individuele gevallen kunnen bezighouden, kan het oppakken (bij voldoende belang) ervan wel passen binnen de volksvertegenwoordigende en/of controlerende rol van de raad. De eventuele inbreuk op integriteit heeft in dit geval al gauw twee gezichten: het raadslid is pas tevreden als de transparantie er is, maar maakt zichzelf “onderweg” wel kwetsbaar. In een betrekkelijk kleine gemeenschap met een bloeiend verenigingsleven, zijn de mogelijke schijnbare belangenverstrengelingen legio. Als je als raadslid ook bewoner van het buitengebied bent, met een redelijke achterban in dat buitengebied, dan wordt door die achterban niet verwacht dat je je niet bemoeit met een bestemmingsplan buitengebied. Terwijl in de “Handreiking integriteit van politiek ambtsdragers, etc.” van april 2011 (o.a. VNG en BZK) staat: “Ook een raadslid dat mee besluit over de bestemming van het buitengebied waar hij zelf een boerenbedrijf bezit, maakt zich schuldig aan belangenverstrengeling.” Impliciet wordt hiermee ook gezegd dat een lid van de tennisvereniging zich moet onthouden van besluitvorming over een sportpark, en dat een leerkracht zich moet onthouden van besluitvorming aangaande de bouw van de school waar hij werkzaam is. De stelligheid hiervan wordt in brede kring betwist. Blijkbaar is de praktijk in de meeste gemeenten anders. Er zal nooit volledige eenduidigheid zijn over het begrip integriteit en dus ook niet over de minder duidelijke schendingen daarvan. Hoe paradoxaal wordt de situatie, als door het ene raadslid geheime informatie “gelekt” wordt naar de krant, die bedoeld is om de suggestie te wekken dat de integriteit van het andere raadslid ter discussie staat. Terwijl deze laatste zichzelf op straffe van schending van geheimhouding niet kan verdedigen. Dan lijkt voor het eerste raadslid toch eerder Machiavelli leidend in zijn motieven, dan het belang van de gemeenschap. En dat past dan kennelijk ook bij de cultuur in de raad als geheel: deugdzaamheid is dan niet het leidende beginsel. Zoals ik aan het begin al zei: Als politici elkaars integriteit ter discussie stellen, dan is het dus oppassen geblazen. In de politieke arena vloeit af en toe bloed, want woorden kunnen messcherp zijn. Ook voor mensen van onbesproken gedrag…. Gisela van Beek-Van Oosterhout Raadslid Hoeven 2000 Er is gebruik gemaakt van tekstdelen uit presentaties van Marcel Becker en Maarten van Zwieten, tijdens het congres Voorbeeldig Bestuur, april 2011.

Officiële opening wandelroutenetwerk regio West-Brabant Vrijdag 12 oktober jl. is het regiodekkend wandelroutenetwerk van West-Brabant officieel geopend. Met de aanleg van het wandelroutenetwerk in de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Roosendaal, Halderberge, Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom zijn nu alle gemeenten in WestBrabant via knooppunten bewegwijzerd voor wandelaars. In Conferentiecentrum Bovendonk in Hoeven werd om 16.00 uur het wandelroutenetwerk officieel geopend door de wethouders J. Van Hal (Etten-Leur), M. Vos (Drimmelen), M. Termeer (Steenbergen), B. Suijkerbuijk (Halderberge) en de heer Nuijten, burgemeester van Alphen-Chaam. Met deze uitbreiding is het wandelroutenetwerk West-Brabant met ruim 1600 kilometer uitgebreid. In totaal komt dat voor de regio West-Brabant neer op een totaal van 2636 kilometer aan wandelroutenetwerk op basis van de knooppunten. Eigen wandeling Het wandelroutenetwerk biedt alle informatie die nodig is om zelf een aantrekkelijke wandelroute uit te stippelen, in een omgeving naar eigen keuze. Daarvoor kan door wandelaars gebruik worden gemaakt van de wandelknooppuntenkaart en de bewegwijzering in het veld. Door van het ene knooppunt naar het volgende te lopen, wordt er een eigen wandelroute gecreëerd. Op de kaart is tussen de knooppunten ook de afstand tussen de knooppunten weergegeven zodat je van tevoren precies de lengte van je tocht kan samenstellen. Dit maakt het erg gemakkelijk om een ontspannen en korte of juist stevige wandeling te plannen.

Mede mogelijk gemaakt door Het wandelroutenetwerk wordt (financieel) mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie, de provincie Noord-Brabant en de gemeenten. De uitbreiding van het wandelroutenetwerk maakt onderdeel uit van het project Grenzeloos Wandelen. In dit project werken Nederlandse en Belgische partners samen aan het verbeteren van de wandelvoorzieningen in de grensstreek. In West-Brabant resulteert dit uiteindelijk in een gebiedsdekkend wandelroutenetwerk. De coördinatie van dit project is in handen van Regio West-Brabant (RWB). RWB is een samenwerkingsverband van 18 West-Brabantse gemeenten en de Zeeuwse gemeente Tholen. Door met deze gemeenten gezamenlijk op te trekken in de richting van Brussel, Den Haag, Den Bosch kan het West-Brabantse belang steeds steviger voor het voetlicht gebracht worden. Door als West-Brabant een beroep te doen op bij andere overheden aanwezige fondsen en subsidies, is het gelukt voor veel projecten cofinanciering te vinden. Het project Grenzeloos Wandelen is daar een goed voorbeeld van.

Opvoedweek 2012 groot succes! In de week van 1 tot en met 7 oktober jl. heeft het CJG Halderberge in samenwerking met ouders, buurtbewoners, kinderen, jeugdigen en onderwijs verscheidene activiteiten georganiseerd. Centraal thema was: ‘Luister eens naar me!’ Elke dag stond er wel iets leuks, interessants en/of leerzaams op het programma. De activiteiten werden goed bezocht en zijn met veel enthousiasme ontvangen door de aanwezige ouders en professionals. Judith, ouder van dochters van 6 en 11 over de lezing ‘Pubers? Hoe houden we het gezellig’: ‘Een boeiende avond waarin we een kijkje konden nemen in de ontwikkeling van de puber. Door te weten welke ontwikkeling pubers lichamelijk en in gedrag maken kan er meer begrip zijn voor sommige reacties. Meegenomen worden in eigen ervaringen van Marina van der Wal met veel humor maar ook zeker met een serieuze noot. Een gerust gevoel krijgen dat je niet de enige bent die te maken heeft of te maken krijgt met een puberende puber.’ Sandra (ouder van 3 pubers) over de lezing ‘Pubers? Hoe houden we het gezellig’: “Herkenning, erkenning!” Manfred Werger, directeur basisschool Bukehof over lezing ‘kind en sociale media’: “Het doel van De Bukehof-ouderavond was: Hoe maak ik thuis een eigen social mediaplan waarmee kinderen groot en klein, ouders en

medegebruikers van de computer veilig, fijn en vlot gebruik kunnen maken van het internet en de sociale media? In een informatieve sessie en enkele werkvormen waar ouders hun adviezen, belevenissen en ervaringen met sociale media konden delen, werd gewerkt aan dit plan.” Catherine Goossens, coördinator CJG Halderberge: ‘Ik kijk met veel plezier terug op afgelopen week en hoop dat we volgend jaar met nog meer partners en ouders een inspiratievolle opvoedweek kunnen organiseren. Leuk dat na afloop van de activiteiten mensen naar me toe kwamen en vroegen of deze vaker georganiseerd kunnen worden. Uiteraard blijf het CJG het hele jaar door voor kinderen, jongeren , hun ouders bereikbaar voor kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien!’


Bekendmakingen 17 oktober 2012

Oudenbosch

Hoeven

Bosschenhoofd

Bekendmakingen Op deze pagina vindt u de wettelijk verplichte bekendmakingen van de gemeente Halderberge. De datum van de gemeentepagina geldt als publicatiedatum. Voor de wijze waarop u stukken kunt inzien, verwijzen wij u naar de desbetreffende bekendmaking. De openingstijden van het gemeentehuis vindt u in het colofon. Eerdere publicaties kunt u vinden op www.halderberge.nl >Actueel > Publicaties.

Openbare vergaderingen Agenda raadscommissies woensdag 24 en donderdag 25 oktober 2012 ter voorbereiding van de gemeenteraadsvergadering op 8 november 2012. Hieronder volgt een overzicht met vermelding van de voornaamste agendapunten. De agenda’s met bijbehorende stukken kunt u ook bekijken via de eigen website van de gemeenteraad van Halderberge: www.gemeenteraadhalderberge.nl bij het onderdeel raadscommissies. Commissie Beheer & Ontwikkeling, woensdag 24 oktober 2012 aanvang 19.30 uur • Vast agendapunt: Regio West-Brabant • Brief de heer G.J. Wijtvliet d.d.29 augustus 2012 en uitspraak Nationale ombudsman • Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2013 Behandeling van de programma’s Openbare ruimte en Ruimte & economie en Paragraaf grondbeleid. • Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Bovenstraat 80 te Hoeven • Voorstel instemmen met aangaan Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant • Voorstel instemmen met opheffing van de gemeenschappelijke regeling Regionale Milieu Dienst Commissie Samenleving, Middelen & Veiligheid, donderdag 25 oktober 2012 aanvang 19.30 uur • Vast agendapunt: Regio West-Brabant • Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2013 Behandeling van de programma’s Bestuur & dienstverlening, Openbare orde & veiligheid, Maatschappelijke ondersteuning & welzijn, Onderwijs & jeugd en het overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien behandeld. Ook de Paragrafen (m.u.v. het grondbeleid) en de Financiële begroting. • Voorstel tot vaststelling verordeningen gemeentelijke heffingen 2013 De vergaderingen worden gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Parklaan 15 te Oudenbosch. In de commissievergaderingen is het spreekrecht voor publiek van toepassing. U kunt als burger het woord voeren over een onderwerp wat tot het taakveld van die commissie behoort. Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, kunt u dit (liefst 24 uur voor aanvang) aan de griffier melden (tel.: 0165-390564 of e-mail: griffie@halderberge.nl). Vergaderingen van gemeenteraad en raadscommissies zijn altijd via de radio te beluisteren. In Oudenbosch is dat op de kabel 99.0 en in de andere kernen op 87.5 mhz. In de ether zijn de uitzendingen te volgen via FM 106.7. Daags na iedere raads - en commissievergadering kunt u de vergadering ook beluisteren op de internetsite van de gemeente. Het (digitale) verslag is ongeveer na een week via de site beschikbaar.

Oud Gastel

Stampersgat

tekend en bevat: naam en adres van de indiener; de verzenddatum van het bezwaarschrift; een vermelding van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en een motivering. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit waartegen u bezwaar maakt niet. Belanghebbenden kunnen, indien onverwijlde spoed dat vereist en indien zij tevens een bezwaarschrift hebben ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indienen bij de Rechtbank Breda, Sector bestuursrecht, T.a.v. de Voorzieningenrechter, Postbus 90006, 4800 PA te Breda. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Alleen als de activiteit betreft het uitvoeren van een werk geen bouwwerk zijnde, het slopen van een bouwwerk, of het verstoren e.d. van een gemeentelijk monument, het kappen van bomen e.d. heeft het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening automatisch opschortende werking totdat door de rechter op dat verzoek is beslist.

Rectificatie op publicatie van 19 september 2012

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Aanvraagnummer:

Adres:

Activiteit:

Datum start ter inzage legging:

2012/0295/OV/

Hoeven, sectie: G, nummer(s): 2933, plaatselijk bekend traject vanaf het meet- en regelstation in Zegge, zuidelijk van de kern Bosschenhoofd, naar de bestaande gasleiding in de richting van Rucphen. En plaatselijk bekend traject vanaf de aftakking van de bestaande leiding bij het pompstation van Brabant Water en vervolgens parallel aan het spoor richting Etten-Leur tot aan de kruising met het spoor bij Isover.

het aanleggen van nieuwe 40 bar gastransportleidingen Z-520-37 en Z-520-36

19-09-2012

Iedereen kan vanaf de dag waarop de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage is gelegd, gedurende een periode van zes weken (bij voorkeur schriftelijk) een zienswijze indienen. Wilt u uw zienswijze mondeling kenbaar maken, dan kunt u contact opnemen met de cluster Ruimtelijke Beheer via 0165-390585 / 390470. Wij maken u erop attent dat u tegen de verleende omgevingsvergunning slechts beroep kunt indienen als u belanghebbende bent en tevens een zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerpbeschikking.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Halderberge maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure

Aanvraagnummer:

Adres:

Activiteit:

2012/0297/OV/

C Raaijmakerslaan 1 in Oudenbosch

het kappen van een plataan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken bekend, dat onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, is ingediend:

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Aanvraagnummer:

Adres:

Activiteit:

Ontvangst datum:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken bekend, dat de onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning is ingetrokken.

2012/0368/OV/

Past. Hellemonsstraat 13 en Polder- straat 22-24-26 en 28 in Oudenbosch

het renoveren van panden

05-10-2012

Aanvraagnummer:

Adres:

Activiteit:

2012/0002/OV/

Industrieweg 10 in Oudenbosch

et veranderen van gevels en het intern h wijzigen van een pand en het plaatsen van reclameborden en bewegwijzering op het terrein

U kunt de aanvragen inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Indien voor het verlenen van de omgevingsvergunning van het bestemmingsplan afgeweken dient te worden, kunt u hiertegen (bij voorkeur schriftelijk) gemotiveerde zienswijzen indienen.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken bekend dat onderstaande omgevingsvergunningen zijn verleend: Aanvraagnummer:

Adres:

2012/0304/OV/ 2012/0343/OV/ 2012/0292/OV/

Parallelweg Noord 4 in Stampersgat Spuilaan in Oudenbosch ter hoogte van huisnummer 328 Bosanemoon 1 in Hoeven

2012/0257/OV/ 2012/0293/OV/

Oude Roosendaalsebaan 16 in Oud Gastel Prof. Mulderslaan (appartementen- complex) in Oudenbosch

2012/0249/OV/ 2012/0342/OV/ 2012/0298/OV/

Nijverheidsweg 7 in Oudenbosch Velletriweg in Oudenbosch ter hoogte van huisnummer 16 Clemensstraat in Bosschenhoofd in het plantsoen naast huisnummer 14 Veerkensweg in Oud Gastel in de berm t.h.v. Veerkensweg 34 Hermansstraat in Hoeven t/m Oude Antwerpsepostbaan Bosschenhoofd (langs de spoorlaan) F 2014-G 3425 en 3318-H 1189 en 893 Kol. den Oudenstraat 14 in Oud Gastel Bosschendijk 217 in Hoeven

2012/0333/OV/ 2012/0312/OV/ 2012/0339/OV/ 2012/0330/OV/

Activiteit:

Verzend datum:

het kappen van een treurwilg het kappen van 1 linde

09-10-2012 09-10-2012

het bouwen van een vrijstaande woning en garage en het aanleggen van een uitrit het nieuw bouwen van een woning het wijzigen van de entree- portaal, aanbrengen enkele nieuwe entreebordessen, enkele nieuwe kozijnen en nieuwe galerij- en balkonhekken uitbreiden van een bedrijfsloods

08-10-2012

08-10-2012 08-10-2012

08-10-2012

het kappen van 2 lijsterbessen het kappen van 3 essen

08-10-2012 08-10-2012

het kappen van 1 linde

08-10-2012

het verwijderen van struiken/ bomen ivm aanleg 40 bar gastransportleiding

11-10-2012

het verbreden van de oprit het vervangen van de dakbedekking

11-10-2012 11-10-2012

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift moet door de indiener worden onder-

Vergunningen APV/ Bijzondere wetten Ingediende aanvragen: De volgende aanvragen zijn ontvangen voor: Standplaats bloemen Strijmondlaan en St. Bernaertsstraat Standplaast bloemen De Dreef

Oudenbosch Oud Gastel

Lampionnenoptocht Intocht Sinterklaas Wintermarkt Gastels Kerstfeest Rommelmarkt

Pagnevaart Centrum Centrum Centrum Beukenlaan

Oudenbosch Oud Gastel Oudenbosch Oud Gastel Oudenbosch

Rommelmarkt

Bovendonksestraat

Hoeven

Standplaats Loempia’s

Oost Vaardeke

Oudenbosch

27 en 28 oktober 2012 7, 28 oktober en 2 1, 2 november 2012 2 november 2012 24 november 2012 25 november 2012 16 december 2012 13,14 april, 5, 6 oktober, 16, 17 november en 14, 15 december 2013 16, 17 maart en 12, 13 oktober 2013 Donderdagen

Op verzoek zijn de aanvragen voor vergunningen in te zien op het cluster Bestuursondersteuning. Het is verstandig vooraf even te bellen met een medewerker van het cluster om te vragen of de stukken beschikbaar zijn en om een afspraak te maken. U kunt uw reactie of zienswijze op een ingediende aanvraag kenbaar maken. De reacties worden in de besluitvorming betrokken. U kunt formeel nog geen bezwaar maken. Dit kan pas als de vergunning is verleend. Inlichtingen via telefoonnummer 0165-390798 of 390562. Verleende vergunningen: De volgende vergunningen zijn verleend: Bietenoptocht Centrum Intocht Sinterklaas Centrum

Stampersgat 17 oktober 2012 Bosschenhoofd 18 november 2012

Op verzoek kunt u de verleende vergunningen inzien op het cluster Bestuursondersteuning. Het is verstandig vooraf even te bellen met een medewerker van het cluster om te vragen of de stukken beschikbaar zijn en om een afspraak te maken. De mogelijkheid bestaat voor belanghebbenden om binnen 6 weken na toezending/ uitreiking van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester c.q. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch. Inlichtingen via telefoonnummer 0165390798 of 390562. Wegafsluiting Oudenbosch e Markt in de rijrichting naar Hoeven van 22 tot 29 oktober in verband met rioolwerkzaamheden ter hoogte D van Tivoli.


Dames- en heren kleding

25 oktober open

Nieuw BE

TA A

Zuidrand 5 Zevenbergen

R!

Modieus computer problemen?

Service/verkoop aan huis

06-51157192 www.klaverdesk.com

en ller Ke blokk n uke Ke . v.a

-

, 195

Klokkenmakerij

Scheiden is ook een nieuw begin! Een scheiding is niet alleen het afronden van wat geweest is. De ScheidingsMakelaar zorgt voor een nieuwe start. Wie nu verstandige keuzes maakt, heeft daar straks profijt van. Dat weten wij uit ervaring. We begeleiden u met: • De financiële en juridische afhandeling. • Het ouderschapsplan voor de kinderen. • Een plek om te wonen. • En alle andere zaken rond uw scheiding. De ScheidingsMakelaar werkt met 1 contactpersoon en hanteert een vast tarief.

Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken • moderne uurwerken • wijzerplaten Wilgenstraat 81 Oudenbosch Tel. 0165 - 320948 www.klokkenmakerijdetijd.nl

Miele ovens

v.a.

LB AA

€ 599,-

n

late

p ook ask

G

. v.a

,-

27 €2

Openingstijden: Do - Za van 10.00 - 16.00u.

Atoomweg, Roosendaal (achter Keller Keukenfabriek) www.kellerfabrieksoutlet.nl

Meer informatie? Bel of mail voor ons gratis adviesgesprek. Ruud Serraarens, 5028 12 33 Sander Kroezen, 06 0654 1139 33 serraarens@scheidingsmakelaar.nl kroezen@scheidingsmakelaar.nl Of surf naar onze website: www.scheidingsmakelaar.nl

NU partijverkoop Oosterse tapijten Nepal, Ziegle en diverse andere Oosterse tapijten

tijdelijk met

50% KORTING Allerlaatste kans, zaterdag 20 oktober!

Maand oktober 10% korting op alle vloeren


sport

Dammers De Variant weer ongeslagen OUDENBOSCH - In de tweede ronde van de landelijke damcompetitie heeft De Variant uit Oudenbosch een knappe overwinning behaald op de degradant uit de eerste klasse, ConstantCharlois 2 uit Rotterdam. In de tweede opeenvolgende wedstrijd bleven alle spelers van het Oudenbossche tiental ongeslagen. In de beladen wedstrijd werd een regelmatige zege behaald van 14-6. Door dit resultaat staat De Variant op kop in de tweede klasse D. Ook ongeslagen zijn De Kroonschijf uit Molenaarsgraaf, DEZ Reeuwijk en Westlandse Dam Combinatie uit De Lier. Voor deze wedstrijd hadden zich drie basisspelers afgemeld, maar dit jaar is de basis bij De Variant verbreed. Met liefst negen spelers met een rating van boven de 1000 werd de strijd in Rotterdam vol vertrouwen tegemoet gezien. Mark Klaassen uit Tilburg overspeelde zijn jeugdige opponent volledig en dwong tot twee maal toe een schijfwinst af. Hans Bomgaars uit Dinteloord speelde een prachtige, goed geconcentreerde partij en forceerde heel fraai schijfwinst . Hierna had hij een gewonnen stand op het bord.

Een verrassende drie om drie zorgde voor een grote domper met als uitslag een remise. Adriaan Hoogendoorn uit Hoeven, oud-kampioen van De Variant, verkreeg al vroeg in de partij door een drie om drie doorbraak. Hij verzilverde dat in schijfwinst en voerde dit gedegen naar winst. Daniella de Vos had in haar partij de betere kansen, maar ze kwam niet door de sterke verdediging en moest in remise berusten. Roland Coray werd verrast door een doorbraak, maar kon het daaruit voortvloeiende schijvenvoordeel benutten om een gemakkelijke puntendeling te bewerkstelligen. De tussenstand was daardoor 7-3 in het voordeel van De Variant. Jan de Wolf, de clubkampioen, kwam niet verder dan remise. Ook Wim Verschoor zag zijn goede bedoelingen niet beloond en moest zich tevreden stellen met een puntendeling in een ongunstige stand. Jan van Beeck vlocht een fraaie damdreiging in zijn stand. Zijn tegenstander moest een schijf offeren, waarna de Variantspeler uit Bergen op Zoom dit bekwaam uit speelde. Franklin Denissen zette een aanval in op de korte vleugel van zijn tegenstrever . Dit leidde tot doorbraak en een overmachtseindspel. Martin de Wolf tenslotte had een moeilijke

klassieke partij. Zijn schijvenverdeling was dit maal niet optimaal, maar alle klippen werden vakkundig omzeild en dit leverde een puntendeling op. Na de kater van twee jaar geleden, waarbij De Variant mede door een arbitrale beslissing in Rotterdam de wedstrijd verloor, smaakte deze overwinning zoet. Uitslagen ConstantCharlois 2-De Variant 6-14 1. H.Bsambhar (945)-Hans Bomgaars (1078) 1-1 2. E.Fuzzally (1001)-Wim Verschoor (1135) 1-1 3. R.Banarsi (994)-Martin de Wolf (1162) 1-1 4. R.den Haan (933)-Jan de Wolf (1198) 1-1 5. M.van Drunen (788)-Mark Klaassen (1034) 0-2 6. N. Ghoerai (910)-Adriaan Hoogendoorn (1031) 0-2 7. J. Sheoratan-Jan van Beeck (1007) 0-2 8. P.de Regt (962)-Daniella de Vos (1027) 1-1 9. S. Boedhram (877)-Franklin Denissen (1003) 0-2 10. R. Gobardhan (935)-Roland Coray (845) 1-1

Victoria’03 OUDENBOSCH-Anderhalf uur lang heeft Victoria’03 het beste van het spel, het meeste balbezit en de beste kansen, maar METO scoort het vaakst, en dat is het enige wat telt in de voetballerij. De 0-1 viel vrij ongelukkig na balverlies van Victoria’03 op het middenveld waar Meto optimaal van profiteerde. Lang konden ze de voorsprong echter niet vasthouden want vrijwel direct na de openingstreffer maakte Nicky van Geesbergen namens Victoria’03 weer gelijk. De 1-1 was ook de ruststand en na deze rustperiode leek het er op dat Victoria’03 definitief de wedstrijd in handen zou gaan nemen. Al tijdens de eerste vijf minuten na rust moest de keeper van METO drie keer handelend optreden om goede mogelijkheden van Victoria’03 te keren. Ondanks de kansen van Victoria’03 vielen de goals uit het niets in het voordeel van Meto. Twee afstandsschoten werden Victoria’03 fataal en brachten de stand na een half uur in de tweede helft op 1-3. Victoria’03 probeerde nog uit alle macht om de aansluitingstreffer te forceren maar Nicky van Geesbergen slaagde hier pas in toen er al drie minuten blessuretijd verstreken was. De resterende tijd bleek te kort om nog gelijk te maken en bleef Victoria ´03 wederom met lege handen staan Uitslag: 2-3.

Aanstaande zondag 21 oktober is er geen competitievoetbal. Dan staat een oefenwedstrijd in en tegen Hoeven op het programma. De wedstrijd begint al om 13.00 uur. Victoria’03 Onder 23 Op dinsdagavond 9 oktober speelde Victoria’03 O23 hun derde wedstrijd van deze competitie tegen hun leeftijdsgenoten uit Rucphen van RSV. De trainers hadden een team geselecteerd bestaande uit spelers van het 1e, het 2e, de A jeugd en de B jeugd. Victoria’03 wist deze wedstrijd met 0-1 te winnen dankzij een doelpunt van Omar en bezet nu samen met The Gunners de 1e plaats in deze competitie. De volgende wedstrijd voor deze leeftijdscategorie is: Dinsdag 23 oktober om 19.30 uur: Victoria’03 O23-WDS’19 O23. Programma zaterdag 20 oktober Victoria’03 A1-Tholense B A1 av14:00 Victoria’03 B1-Alliance B1 av12:00 DEVO B1-Victoria’03 B2 av14:30 Victoria’03 B3-SC Gastel B2 av12:15 Werbhout MB1-Victoria’03 MB1 av13:30 Victoria’03 C1 – Zwaluwe C1 av13:30 BSC C2-Victoria’03 C2 av14:00 De Fendert C2-Victoria’03 C3 av14:30 Victoria’03 C4-JE.A C6 av12:00 Neerlandia MC1-Victoria’03 MC1 av10:00 Internos D1-Victoria’03 D1 av10:00

Gastelse atleten onderweg OUD GASTEL - Bij zijn debuut op ‘t NK-duathlon werd Ad Verheijen 4e bij de H45 in 2.01.23. Hij begon 2 jaar geleden tijdens de Zomertijdloop met hardlopen, zette dit jaar zijn eerste schreden in de triathlon. Duathlon ligt dan ook voor de hand. Ad was 10 min. langzamer dan kampioen John Aalbers, maar dat is een duathlonlegende. De Toga-atleet mag zeer tevreden zijn over zijn 1e run-bike-run, waarin hij 8 leeftijdsgenoten achter zich liet. Rudolf de Jong deed de korte recreatieve duathlon en werd 13e H40 in 1.09.59. Op de Maasrun in het Belgische Lanaken stonden 3 (oud)-Gastelaren aan de start. Erik-Simon Strijk bolde er uit na zijn perfecte race in de Challenge triathlon van Engeland. Uitslag: 6. Erik -Simon Strijk 32.53; 5 km.: 25. Rosanne Akkermans 24.08; 50. Nicole Akkermans 29.02. Aan de Kunstmarathon Zeeland deed Rob Musters voor de 2e keer mee. Hij kreeg buikkrampen, ging wel 4 min. harder, maar was met zijn 61e plaats in 3.13.49 (25e se-

nior) niet echt tevreden. Broer Paul werd in de topbezetting van de Bredase Singelloop 13e in 37.15. Uiteraard meer Gastelaren in Breda. Uitslag 15 km.: 40.Rina Doomen 1.16.37; 57; Helma Borlijn 1.18.21; 321; John van Dam 1.18.05. 10 km.: 40. Miranda v.d. Aarssen 47.50; 41. Maartje v.d. Lindeloof 48.06; 210. Linda Buckens 53.36; 258. Linda Hoogstraten 54.30; 282. Diana Veeke 54.48; 357.Brigitte Lockefeir 56.02; 450. Oswald de Bruijn 47.25; 711. Daan van Lier 49.40; 742. Kees Bastiaansen 49.52. 5 km.: 171. Vera van Oers 28.05; 326. Sally Burns 29.22. In Eindhoven liep Naïma Bosman naar een 2e plaats op de halve marathon. Ze finishte in 1.24.36u., 5 min. sneller dan haar p.r. Robert Kempenaars liep de Bergse Havenloop en werd 18e in 41.36. Simone Rockx fietst vaak bij de zuiderburen. Ze behaalde een 15e plaats in ZeleHeijkant en werd 11e in het criterium van Kontich. Zus Anouk klasseerde zich op een 12e plaats in Tessenderlo. Cliff de Peijper was een week voor zijn bronzen plak in Limburg ook 3e geworden op een omnium in Breda. Daarna dook hij het veld in met

Moordregatta

SC Gastel E3-Victoria’03 E3 av09:00 Victoria’03 E4-SC Gastel E2 av10:15 Programma zondag 21 oktober Hoeven 1-Victoria’03 1 av12:00 DSE 2-Victoria’03 2 av12:00 MOC’17 5-Victoria’03 3 av12:00 Victoria’03 4-D.I.O.Z. 2 av12:00 Victoria’03 5-VVR 7 av09:45 Victoria’03 6-Sprundel 3 av09:45 HZ’75 3-Victoria’03 7 av10:00 Kaartavonden De maandelijkse kaartavonden zijn weer begonnen. In de kantine van VV Victoria’03 kan iedereen weer terecht om te jokeren of rikken voor mooie prijzen. De kaartavonden zijn dit seizoen iedere laatste zaterdag van de maand. Dit komende kaartavonden zijn dus op 27-10, 24-11, 29-12, 26-1, 23-2 en 30-3. De kaartavonden beginnen steeds om 20.00 uur. Graag tot ziens. Oude Foto’s De supportersvereniging is op zoek naar oude foto’s van Victoria’03, VES’35, vv Oudenbosch of nog eerder. Dus aan iedereen die thuis nog oude (elftal)foto´s of foto´s van prominente of minder bekende leden heeft liggen de oproep om deze een keer af te geven bij iemand van de supportersvereniging. Wij scannen de foto’s en u krijgt ze natuurlijk weer terug. Alvast bedankt.

in Kruiningen opnieuw een 3e plaats. Thomas Bartelen werd 7e net als zijn broer Jurgen later bij de 16-plusgroep. Pal achter hem werd Renee Horians sterk 8e en diens broer André was goed voor een 20e plaats bij de 40-plussers net achter Edgar van Meer. De NK rondom het Lauwersmeer vormen jaarlijks de afsluiting van het wegseizoen. Team van Willebrord Wil Vooruit met Corné Hagenaars werd 15e in 53.27 min. In Landgraaf was het NK wegwedstrijd voor tandems. Perry en Sven Megens werden 6e. In de Hart van Brabantloop werd AVO’83 13e in 7.16.54 uur. Voor Janne en Roos Englebert stond de landelijke e-on competitie in De Stok op het programma. Roos werd 10e op de 50m. vrij in 36,11 en 8e op de 100 wissel in 1.32,09. Janne zwom naar twee 6e plaatsen op de 50 en 100 wissel in 34,25 en 1.27,86. Tenslotte nog de mooie van Col Sensation met ‘n benefietmiddag voor Rien Lazaroms, waar zoon William gehuldigd werd voor zijn superprestatie: 3 keer de Mont Ventoux op. Uit naam van zijn dit jaar overleden vader. Troost putten uit sport. PAGINA 18

Marie-Louise Verhoeven (foto rechts) en Sandra Konings op weg naar winst.

OUD GASTEL - Na een ijzersterk voorjaar met 2 overwinningen in baanrecords en 1 tweede plaats van de drie geroeide wedstrijden zijn de Gastelse Marie-Louise Verhoeven en haar ploeggenote Sandra Konings van de Roosendaalse Roeivereniging ook het najaar sterk begonnen. Na winst op de 4,5 km lange Armyregatta in Breda 3 weken geleden, hebben zij vorige week zaterdag ook de Moordregatta op hun naam geschreven. De Moordregatta is een wedstrijd van 6,5 km over het Wilhelminakanaal in Tilburg.

De Gastelse had met haar ploeggenote 27 minuut 52 nodig om deze afstand af te leggen. Goed voor een eerste plaats, met een halve minuut voorsprong op de nummer twee. Komende weken staan nog vier wedstrijden op het programma met als eerste komend weekend de 4,5 km lange Abeelenrace in Middelburg. 1 Week later is de altijd sterk bezette 5,3 km lange Tromp Boat Races in Hilversum, begin november de 6 km lange Lingebokaal in Leerdam en als afsluiting van het seizoen, half november, de ‘eigen’ Suikerrace in Roosendaal over 7 km.

BC Hoeven

HOEVEN - Afgelopen zondag heeft BC Hoeven 4 met 5-3 gewonnen van BC de Drieschaar 4 uit Ossendrecht. Deze keer begonnen Remco en Kevin vol goede moed aan de heren dubbel, deze wedstrijd werd na een zware driesetter succesvol afgerond. De dames dubbel werd gespeeld door Rebecca en Susan en werd in twee sets gewonnen. De beide

heren enkels werden verloren in twee sets. De dames enkels werden beide gewonnen in twee sets. Na het spelen van de dubbels en de enkels was de stand 4-2 voor BC Hoeven. Als laatste werden beide mixen gespeeld. De mix van Susan en Remco verliep moeizaam, waardoor deze wedstrijd werd verloren. Rebecca en Kevin deden het beter en wonnen de mix in drie sets.

HSV ‘t Bliekske OUD GASTEL - Op zondag 21 oktober kunnen alle leden mee met de jaarlijkse bootvisdag. Aanmelden hiervoor kan nog bij Cees Dingenouts, 0165-513405. Twee weken later organiseren we een strandwedstrijd van 10.00 uur tot 14.00 uur. Ook hiervoor graag

van te voren aanmelden bij Cees Dingenouts. Het nieuwe seizoen voor de winterkampioenschappen in de haven van Oudenbosch begint op zondag 28 oktober van 8.00 uur tot 12.30 uur. De andere wedstrijden dit jaar zijn op 11 november en 2 december.

DEVO verliest derby OUDENBOSCH-Afgelopen Zondag stond de enigste derby van de competitie op het programma thuis tegen DIOZ. Robbe Snepvangers was deze week Pupil v.d week. Hij mocht de aftrap verrichten om 14:30uur. Robbe speelt in DEVO F1. Beide teams begonnen na deze aftrap aan de wedstrijd. Devo begon net zoals tegen Sc Welberg slap aan de wedstrijd. Door slecht verdedigen kwam Dioz in de 6e minuut op voorsprong via Davey Dircken. Devo kwam pas na 25 minuten spelen in de wedstrijd en kreeg enkele kansen. Na 35 minuten spelen moest Devo met 10 man verder na een domme overtreding. Drie Minuten voor Rust kwam Dioz nog op een 0-2 voor sprong via Roel Hultermans. Dit was tevens ook de ruststand en was de amusement waarde in de eerste helft niet veel. Beide teams lieten te weinig zien in de eerste helft. Na de thee begon Devo goed aan de 2e helft en was het wachten op de aansluitingstreffer. Deze kwam na 14 minuten spelen doordat de keeper van Dioz de bal los liet en Antonie van Pinxteren vrij de bal in kon schieten 1-2. Daarna kreeg Devo nog 2 grote kansen om gelijk te maken. 10 Minuten voor het einde besliste Ronald van Hooff van Dioz de eindstand op 1-3.

Zo pakte Dioz in deze slechte derby de 3 punten. Over 2 weken speelt Devo een uitwedstrijd tegen PCP. Uitslagen zaterdag 13 oktober DEVO B1-Cluzona B1 0-5 HZ 75 C1-DEVO C1 1-11 Cluzona D2-DEVO D1 2-1 DEVO E1-Gastel E3 2-4 DEVO MP-Dioz MP 3-14 Uitslagen zondag 14 oktober DEVO 1-Dioz 1 1-3 Internos 5-DEVO 2 6-1 WVV’67 3-DEVO 4 5-4 DEVO 5-Victoria’03 7 1-4 DEVO DA1-BSC DA2 1-0 Programma zaterdag 20 Oktober DEVO B1-Victoria’03 B2 14:30u Sc Gastel MB1-DEVO MB1 14:30u DEVO C1-Wvv’67 C1 12:30u DEVO D1-Be ready D1 12:00u BSC D4 -DEVO D2 11:00u DEVO E1-DIOZ E1 10:15u DIOZ F1-DEVO F1 09:30u Programma zondag 21 oktober DEVO 2-Hoeven 4 10:30u DEVO 3-Lepelstr.Boys 4 10:30u Cluzona 7-DEVO 4 10:00u. DSE 5-DEVO 5 10:00u Alliance Da1-DEVO Da1 11:30u DEVO 1 is vrij


Iso-reno * * * * * *

Kozijnen, Ramen, DeuRen timmeRweRKen HoogRenDement isolatieglas teRRasoveRKappingen RolluiKen/scReens/maRKiezen seKtional gaRageDeuRen

www.iso-Reno.nl De Waterman 2 4891 TL Rijsbergen Openingstijden: di. t/m vr. 10.00-17.00 uur 076 - 596 25 49 zat. 10.00 - 14.00 uur ‘s avonds op afspraak aan de weg Rijsbergen/Etten-Leur Offerte vrijblijvend

gebr. timmermans b.v. boekerman 4 (borchwerf 11) tegenover Saver milieustraat tegenover milieustraat 4751 Xk oudSaver gastel 47510165 Xk oud Tel.: - 31 gastel 77 46 tel.: 0165 - 31 77 46 info@krt.nl www.krt.nl of mobiel.krt.nl

U w o Uwww.verhoevenvanerp.nl de kabel en metalen zijn geld waard!

KRT al meer dan jaar gespecialiseerd in hetvanverwerken van krt is alismeer dan 50 jaar50 gespecialiseerd in het verwerken kabel en metalen. wijkabel zijn iSo en 9001: beschikken uiteraard over de vereiste en9001:2000 metalen.gecertificeerd Wij zijn ISO 2000 gecertificeerd en beschikken uiteraard(milieu)vergunningen. over de vereiste (milieu)vergunningen. kuntdagelijks dagelijkskabel kabel en en metalen, metalen, tegen UU kunt tegen contante contantebetaling, betaling,aanleveren. aanleveren. ook kunnenwij, wij,bij bijvoldoende voldoende volume, volume, containers plaatsen. ook kunnen containersop opuw uwlocatie locatie plaatsen. Metaalprijzen geldig week 32 42 metaalprijzen plastic koper kabel plastic aluminium kabel loodkabel koper grondkabel koper loodkabel aluminium grondkabel aluminium zuiver blank koper onzuiver koper gemengd rood geel koper aluminium roest vrij staal zuiver lood zink electro motoren ijzer accu’s wasmachines, drogers auto katalysator

vanaf € 1,80 € 1,90 € 0,85 € 0,95

€ 3,75 € 4,80

per kg per stuk

www.abc-goud.nl AL JAREN DE HOOGSTE GOUDPRIJS NU OOK LAAGSTE VERPANDRENTE IN DE REGIO

inkoop - verpanding Goud Zilver Munten

076 5872910 Zaterdag 17 november

Beverwijk de Zwarte Markt € 25,-- p.p. Donderdag 22 november

Margriet Winterfair Utrecht € 30,-- p.p. Voor meer informatie kunt u bellen naar 0165.502446 of Email info@tb-broeren.nl

tot € 2,80 € 2.90 p/kg € 0,75 € 0,70 p/kg gevraagd € 1,05 € 1,15 p/kg € 0,50 € 0,50 p/kg Alle merken € 5,25 € 5,80 p/kg auto’s, bussen. € 4,75 € 5.30 p/kg Ook zonder aPK. € 4,25 € 5,05 p/kg eigen ophaaldienst. € 3,00 € 2,95 p/kg Bel 24 uur per dag € 0,85 € 0,95 p/kg 06-44479244 € 1,10 € 1,30 p/kg € 1,00 € 1,20 p/kg € 0,80 € 0,80 p/kg € 0,45 € 0,50 p/kg www.verhoevenvanerp.nl € 0,18 € 0,21 p/kg € 0,40 € 0,45 p/kg € 0,16 € 0,21 p/kg € 20,00 € 15,00

MER A K D BA uur • zaterdag 07.30-12.15 uur openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-17.45 uur • vrijdagIE 07.30-15.45 openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-18.00 uur • vrijdag ACT 07.30-16.00 uur • zaterdag 07.30-12.30 uur Prijzen onder voorbehoud van kwaliteit en marktontwikkelingen.

EEN NIEUWE BADKAMER IS DICHTERBIJ FONTEIN SET BADKAMER JOY COMPLEET DAN U DENKT... 30% VOORDEEL Jan Jochems Handel

en

TransporT

Te koop:

Bestratingsmaterialen en sierkeien, speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

5 9 6 . €3

Verhuur:

Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3

EEN NIEUWE Badkamer BADKAMER IS DICHTERBIJ Joy DAN U DENKT...

Betaalbare ACTIE badkamers met de hoge kwaliteit en service van Verhoeven van Erp. Kom langs in onze showroom en laat u aangenaam verrassen! MER

A BADK ACTIE

95 €3.6

DEZE ACTIEBADKAMER IS COMPLEET ZOALS AFGEBEELD, INCLUSIEF TEGELS.

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

€ 1795,-

AKTIE WANDCLOSET

DEZE ACTIEBADKAMER IS COMPLEET ZOALS AFGEBEELD, INCLUSIEF TEGELS.

30%9,-

Betaalbare ACTIE badkamers met de hoge kwaliteit en service van Verhoeven van Erp. Kom langs in onze showroom en laat u aangenaam verrassen!

voordeel € 24

GLASWAND + STORTDOUCHE

30% VOORDEEL

bestaande uit: wandcloset Gastelseweg I 4705 AC Roosendaal I T 0165 56 83 07 toiletzitting soft96 close inbouwreservoir Gastelseweg 96(normaal) I 4705 AC Roosendaal I T 0165 56 83 07 druktoets chroom

VRAAG NAAR DE ACTIEVOORWAARDEN.

VRAAG NAAR DE ACTIEVOORWAARDEN.

F 0165 56 09 68 I E info@verhoevenvanerp.nl I www. verhoevenvanerp.nl

VAN € 627,36 Gastelseweg 96 I 4705 AC Roosendaal

G OUD IS G €LD W W W. G O U D I S G E L D . N L

I

T 0165 56 83 07

€ 490,-

WIJ BETALEN NU MEER DAN € 43,PER GRAM FIJN GOUD*

Gastelseweg 96 4705 AC Roosendaal T 0165 56 83 07 F 0165 56 09 68 E info@verhoevenvanerp.nl www.verhoevenvanerp.nl

€ 790,-

Uw oude gouden sieraden zijn nog steeds geld waard

Bent u ook aan de herfstvakantie toe?

Zelfs als deze beschadigd of kapot zijn. Wij kopen alle soorten gouden/zilveren sieraden in; art deco, kettingen, ringen, armbanden, oorbellen, gouden tanden, munten en diamanten. Wij betalen hiervoor de hoogst mogelijke dagprijs en betalen u direct contant.

Twijfel niet langer. Uw doosje met oude sieraden kan uw welverdiende vakantie zijn! Het kan zomaar in uw la liggen!

*Prijs is afhankelijk van de dagkoers.

Roosendaalse Goudbank Molenstraat 9a 4701 JK Roosendaal Tel. (0165) 85 22 68 roosendaalsgoudbank@gmail.com

WOENSDAG OSSENDRECHT Hotel Dekkers Zuster M. Adolphinestraat 6 10.00 - 17.00 uur

DONDERDAG ZEVENBERGEN Golden Tulip Schansdijk 3 10.00 - 17.00 uur

Openingstijden Maandag Di. Wo. en Do. Vrijdag Zaterdag Koopzondagen

VRIJDAG ZUNDERT Hotel de Roskam Molenstraat 1 10.00 - 17.00 uur

13.00 tot 17.00 u 10.00 tot 17.00 u 10.00 tot 20.30 u 10.00 tot 17.00 u 13.00 tot 17.00 u

ZATERDAG HALSTEREN Hotel de Ram Steenbergseweg 1 10.00 - 16.00 uur

ZONDAG BREDA Hotel Mastbos Burg. Kerstenslaan 20 10.00 - 16.00 uur


sport

Yentel Boot pakt 2x zilver

Laatste wedstrijd RunningCenter Loopcircuit

10 van AVR

HALDERBERGE - Aanstaande zondag organiseert AVR’90 in Rucphen haar jaarlijkse wedstrijd, de 10 van AVR. Gekozen kan worden afstanden van 5 km en 10 km. Voorafgaand is er een jeugdloop over 600 en 1200 meter op de baan van AVR’90. Deze wedstrijd is de laatste wedstrijd van het Running Center Loopcircuit. Het parcours van zowel de 5 kilometer als de 10 km is onveranderd. De 5 km betreft 2 maal het rondje Baanvelden-Kozijnenhoek-Bosheidestraat-Baanvelden. De10 kilometer loopt langs de Baanvelden-KozijnenhoekIndustriestraat-Molenweg (tussen de koekjesfabriek en de sportvelden)-Vorenseindseweg-Pauwenstraat-Moerven-

straatje-Zundertseweg-Dennenweg-Molenweg-Sprundelseweg-IndustriestraatKozijnenhoek-Baanvelden. De start van de 5 km is op de atletiekbaan en de start van de 10 km op de toegangsweg naar de atletiekbaan. Zowel de 5 als de 10 km starten zondag 21 oktober om 11.00 uur. Voorafgaand zijn er om half elf scholierenlopen over 600 en 1200 meter op de atletiekbaan. De voorinschrijving is inmiddels gesloten maar deelnemers kunnen zich zondag in de kantine van AVR’90 vanaf half 10 tot uiterlijk kwart voor elf nog inschrijven. Inschrijving voor de scholierenloop kan zondag vanaf half 10 tot kwart over 10. Voor verbetering van de parcoursrecords van de 5 en de 10 kilometer wordt zowel voor de heren (15:40

en 30:42) als de dames (17:19 en 37:10) een premie in het vooruitzicht gesteld. Bij de scholierenlopen zijn er voor zowel de jongens als de meisjes medailles voor de nummers 1, 2 en 3. De prijsuitreiking van de scholierenloop vindt plaats direct na de start van de 5 en de 10 kilometer. De prijsuitreiking van de 10 van AVR is zo spoedig mogelijk nadat de laatste loper gefinisht is. Zodra de organisatie van het circuit het totaalklassement opgemaakt heeft, volgt ook de prijsuitreiking van het circuit 2012. De atletiekbaan van AVR’90 is te voet via de ingang van sportcentrum de Vijfsprong aan de Kozijnenhoek (waar de auto op het parkeerterrein geparkeerd kan worden) te bereiken.

Open Halderbergs Kampioenschap

Avis Amicitia OUD GASTEL - In het weekeinde van 26, 27 en 28 oktober vindt er een vogeltentoonstelling plaats in Oud Gastel. De plaatselijke vogelvereniging Avis Amicitia organiseert het Open Halderbergs kampioenschap voor vogelliefhebbers woonachtig in onze gemeente. Maar ook de leden van vogelvereniging Kanaria uit Hoeven, de Nachtegaal uit Bosschenhoofd en uit het Belgische Beerzel Putte kunnen meedoen aan deze show. Uiteraard komen de meeste inzenders uit Oud Gastel. Ruim 500 vogels in verschillende soorten en kleuren zijn aanwezig in ’t Hart van Gastel. Op woensdag zullen de vogels door 7 keurmeesters gejureerd worden. Vrijdag 26 oktober zal de tentoonstelling om 20.00 uur geopend worden. U kunt de vogels bezichtigen tot 22.00 uur.

Op zaterdag 27 oktober is de zaal open van 13.00 uur en 20.00 uur en op zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur. De zondagmorgen begint met een echte vogelbeurs. Dierenspeciaalzaak Brabers uit Hoeven heeft een stand met vogelbenodigdheden en er zijn vele vogels te koop. U kunt terecht van 10.00 uur tot 14.00 uur om de te koop aangeboden vogels te bekijken. Hierna vindt de prijsuitreiking plaats. De show en de vogelbeurs worden gehouden in ’t Hart van Gastel op de Markt. Tentoonstellingen Mark van Merrienboer en Karel Paantjens deden mee aan de vogelshow in Beerzel Putte ( Belgie). Helaas doet de gemeente Halderberge niets meer aan de verbroedering met deze Belgische gemeente maar de vogelverenigingen blijven deze uitwis-

seling voortzetten. Mark behaalde met zijn kanaries 1 kampioenschap. Karel deed het prima en veroverde maar liefst 6 kampioenschappen en kreeg van de schepenen van Beerzel een boek over de geschiedenis van Putte. Edwin Wagemakers en Jan Puttiger brachten hun vogels naar Oosterhout voor de rayonshow Brabant West/Zeeland. Jan won goud bij de vormrassen met 92 punten met een fife fancy. Edwin heeft vele prijzen gewonnen. Hij won goud bij de stellen ongekuifde rassen, goud bij de enkeling gekuifde rassen ( gloster corona) met 93 punten. D e maximale score kreeg hij ook voor een gloster consort en een andere gloster corona. Door al deze scores werd hij tweede in het klassement over 5 vogels met een prima resultaat van 563 punten. Alle kampioenen proficiat. Deze vogels zullen ook te zien zijn in ’t Hart van Gastel.

Vice Versa ‘51 OUDENBOSCH - Dit weekend werd de vijfde ronde van de najaarscompetitie gespeeld. Er speelden drie teams thuis. Team 2 speelde tegen Wanzl/Belcrum 6 uit Breda. Het begon niet geweldig; de eerste drie wedstrijden werden verloren. De vierde wedstrijd, de belangrijke dubbel van Marieke Sybertsma en Joyce Mous, werd gewonnen. De vijfde wedstrijd werd verloren door Annemiek Wens. Toen ging het even beter; er werden drie wedstrijden op rij gewonnen door onze dames. De laatste twee wedstrijden werden helaas beide in 5 games verloren door Joyce en Marieke. Ieder won 1 wedstrijd. Team 5 ontving Witac ’89 2. Meggie Coppens begon met een verliespartij. Daarna ging het beter; er werden vier wedstrijden

HOEVEN - Nog voor de vogels begonnen te fluiten werd vorige week donderdagnacht vanuit Hoeven vertrokken naar de luchthaven in Düsseldorf. Hiervandaan werd er gevlogen naar Zadar, om daar vanuit door te reizen naar Bosnische stad Mostar. Hier zou zaterdag 6 oktober één van de grootste Bosnische judo-toernooien, ‘Bosnisch Open, voor de jeugd gaan plaatsvinden. Ruim 700 judoka’s uit 13 verschillende landen zouden hier een felle strijd gaan leveren. Enkele judoka’s van wedstrijdselectie Baci-Ga Arashi uit Breda zouden onder aanvoering van techniekcoach Srecko Culo hier op de judomat gaan komen. Eén van deze wedstrijdjudoka’s is Yentel Boot uit Hoeven. Deze 11-jarige judoka, welke ook bij judovereniging MakotoDokokaj uit Oud-Gastel traint, valt gezien haar leeftijd in de categorie ‘under 13 year’. In haar poule tot 40 kg. wist Yentel haar eerste wedstrijden overtuigend te winnen. Voor de halve finale hoefde ze echter geen punt te scoren; nadat Yentel

haar tegenstander controleerde maakte deze d.m.v. een directe greep naar het been ‘n ongeoorloofde techniek. Diskwalificatie volgde en een finaleplaats was een feit. De finale was een gelijkopgaande, maar zéér felle strijd. Tijdens een grondgevecht draaide Yentel echter de verkeerde kant op, waardoor Sa?a Ran? van judoclub Rvane Na uit Slovenië haar in de houdgreep kon nemen. Het goud was voor de Sloveense, maar het zilverwerk voor de terecht trotse Hoevense. De prachtige prestatie gaf de burger blijkbaar moed, want Yentel durfde het aan om (ondanks haar 11 jaar) ook deel te nemen aan de categorie ‘under 15 year’. Extra ervaring was hier het motto, maar al snel stond ze in de finale. De Montenegrijnse Li?ina Elma bleek een maatje te groot en wist door 3 yuko’s het goud naar haar toe te trekken. Een zilveren plak voor Yentel. Na de schitterende prestaties werd er een dag later nog een indrukwekkend bezoek gebracht aan de stad Sarajevo. Hierna volgde vol tevredenheid de lange terugreis.

Biljarten Regio Competitie Hlderberge - Biljarten Regio Competitie 2012-2013, uitslag Na week 41. A-Teams: 1. Oud Gastel 2 430,338 10, 2. de Heen 1 402,595 10, 3. S.B.Ponderosa 2 401,242 10, 4. Halsteren 1 400,884 10, 5. Hoeven 1 396,856 9, 6. Steenbergen 2 392,894 10, 7. Keijenburg-1 392,459 10, 8. Oud Gastel 1 387,147 10. 9. Welberg 2 384,658 10, 10. Steenbergen 1 384,554 10, 11. S.B.Ponderosa 1 382,441 10, 12. Vossemeer 1 379,860 10, 13. Halsteren 2 371,734 9, 14. Lepelstraat 2 370,909 10, 15. Halsteren 4 362,734 9, 16. Welberg 3 354,874 9, 17, Welberg 1 351,651 9, 18. Halsteren 3 351,293 9, 19. Halsteren 5 351,288 9, 20. Lepelstraat 1 347,495 9. B-Teams: 1. de Heen 2 443,453 10, 2. de

Duiventoren 2 427,641 10, 3. Halsteren 6 426,535 10, 4. Steenbergen 5 414,591 9, 5. Halsteren 7 409,863 10, 6. Steenbergen 4 391,920 10, 7. Stampersgat 2 389,209 10, 8. S.B.Ponderosa 3 388,038 10, 9. Halsteren 10 385,979 10, 10. Welberg 4 385,925 10, 11. Oud Gastel 5 364,581 9, 12. de Hofstee 2 354,888 10, 13. de Duiventoren 1 353,336 9, 14. Steenbergen 3 352,565 9, 15. Halsteren 9 348,530 9, 16. Oud Gastel 4 347,769 9, 17. de Hofstee 1 341,566 9, 18. Oud Gastel 3 339,380 9, 19. Halsteren 8 336,196 9, 20. de Duiventoren 3 246,389 7. Uitslag van week 42 komt pas op woensdag 24 oktober voor 20.00u. Wedstrijdleiders: Henk Vrijhoef en Dinnus Frijters.

BRIDGE op rij gewonnen, waaronder de belangrijke dubbel van Meggie Coppens en Carine Wens. Na een tweede verliespartij van Meggie werden er weer drie wedstrijden achter elkaar gewonnen. Els Andries en Carine Wens hadden daarvoor beiden wel één keer 5 games nodig. Meggie verloor haar laatste wedstrijd in 4 games. Els en Carine wonnen beiden 3 wedstrijden. Team 8 speelde tegen De Pinpongers 4 uit Wouwse Plantage. In het begin gingen de wedstrijden vlot; vijf wedstrijden werden in 3 games afgewerkt. Hiervan werden er 3 gewonnen, waaronder de belangrijke dubbel van Nellie Dekkers en Anne-Marie Lokers. Toen kwamen de 5-gamers. Van de laatste 5 wedstrijden waren dat er 4. Hiervan werden er helaas 3 verloren. Alleen Anne-Marie won er een. Martin Leyten won 1 wedstrijd, Anne-Marie Lokers 2 enNellie Dekkers helaas geen. Helaas

SZC Daphnia

HALDRBERGE - Streekzwemclub Daphnia is volop in beweging. Wij willen onze trimzwemgroepen óók een keer extra onder de aandacht brengen. Trimzwemmen is er voor jong en oud. Bij onze vereniging zijn er twee trimzwemgroepen. Zij zwemmen zowel in Hoeven als in Oudenbosch. Ook in het vorig seizoen heeft bijvoorbeeld de donderdagavond zwemtrimgroep weer uitstekend zijn best gedaan. Met vereende krachten is er in 42 avonden 400 km gezwommen. Dat is zeker niet mis. Om een indruk te geven de volgende vergelijking. Deze 400 km is gerekend vanaf de Baarlebossche naar de Eiffeltoren in Parijs. Natuurlijk weet je die wel te staan op de Champ de Mars. Er werd 2 jaar aan deze 324 meter hoge toren gebouwd. Die tijd was nodig om de 15.000 ijzeren stukken met 2,5 miljoen klinknagels aan elkaar te verbinden. De schilders moesten nog even 40 ton verf weg smeren en de Eiffeltoren was een feit. Er zijn 3 etages bereikbaar met de lift of de trap. De hoogte van 324 meter kan 15 cm variëren en dit is afhankelijk van de temperatuur. Tot slot het volgende: Er zijn tot de top 1665 trappen. Wat zou nu een grotere prestatie zijn, die 400 km zwemmen of die 1665 trappen beklimmen? Met dank aan Marinus voor zijn bijdrage.

verlies tegen een naaste concurrent voor de bovenste vier plaatsen in verband met de nacompetitie. Uitslagen 12 en 13 oktober Team 2-Wanzl/Belcrum 6 4-6 Middelburg 9-Team 3 8-2 Tanaka 6-Team 4 8-2 Team 5-Witac’89 2 7-3 TCS 3-Team 6 4-6 De Pinpongers 3-Team 7 9-1 Team 8-De Pinpongers 4 4-6 Never Despair- Jeugd 1 4-6 Breda 4-Jeugd 2 4-6 ODT-Klaverblad Verz. 4-Jeugd 3 1-9 Smash 76 4-Jeugd 4 9-1 Programma, 26 oktober 20.00 uur Team 3-ODR Klaverblad Verz. 4 Team5-Tanaka 7 Team 6- The Back Hands 9 Team 8-De Pinpongers 3

Verenigingswedstrijd Zondag 30 september was de eerste Verenigingswedstrijd in zwembad de Wisselaar te Breda. Zij stonden onder ploegleiding van Toos Koeken en Jessica van der Linden. De volgende zwemmers hebben hieraan meegedaan: Jan Douwe, Denise, Femke, Mieke, Kelly, Tinisha, Sander, Effi, Kim, Bram, Julian, Rowey, Lindsay, Mariëtte, Vaia, Benny, Cees, Gijs, Jacco, Stephan en Tijmen. Agenda Zondag 14 oktober om 16.00u OWKW deel 2 te Bergen op Zoom; Herfstvakantie van 15 oktober tot en met 19 oktober.

BRIDGECLUB ONS GENOEGEN Uitslagen 10 oktober, Groep A: 1. Francis Bruijns-Albert Paulissen 61,01; 2. Jan v.d. Dussen-Harry Verbocht 56,85; 3. Rietje de Kanter-Jopie v.d. Veerdonk 55,65 Groep B: 1. Toos de Jong-Marianne Konings 69,73; 2. Cor v. Thillo-Nelly v. Thillo 64,76; 3. Martin Goosens-Tiny Goosens 55,21 BRIDGECLUB SANS PROBLÈME OUD GASTEL Uitslag drive 9 oktober: 1. dames Vromans-Damen 63,02%; 2. mevr. Baake-dhr. Lindenbergh 59,38%; 3. echtp. van Keep 55,21%; 4. echtp. De Bruijckere 53,12%; 5. mevr. Valkenburg-dhr. Dogge 51,04% BRIDGECLUB DE GOEDE LUYDEN Bridgeclub De Goede Luyden is het nieuwe seizoen begonnen met het spelen in drie lijnen. Inmiddels is de eerste competitieronde alweer helemaal gespeeld. Hierin zijn Rita en Truus eerste geworden in de A-lijn met een gemiddelde score van 57,0%. Tweede werden Marijke en Riet met 54,8% en derde Nini en Guido met 54,7%. Uit de B-lijn promoveren vier paren, Gerda en Ludo met 62,0%, Jos en Aat met 55,8%, Jaap en Huib met 54,6% en His en Twink met 54,5%. Uit de C-lijn promoveren eveneens vier paren, Jenny en Lucie met 55,6%, Ina en Nel met 53,7%, Marianne en Susan met 53,4% en en tenslotte Nel en Cisca met 53,3%. Bridgeclub De Goede Luyden speelt op dinsdagavond in zaal de Lanteern in Sint Willebrord. Voor inlichtingen bel 0165-321493. VRIJE INLOOP BRIDGE BC Bridge Meets organiseert haar vrije inloopbridge weer op zondag 21 oktober vanaf 13.00 tot 13.25 uur. Aanmelden in Grand cafe Livado aan het Turfhoofd in Oudenbosch. Ook alleen, dus zonder bridgepartner, bent u van harte welkom. De bridgemiddag duurt tot ca. 17.00 uur. Bij de uitslag worden een paar prijsjes uitgereikt.

Nieuwe wetgeving in 2013

Start daarom nu met je Rijbewijs Motor 3-DA AGSE SPOED OPLEIDING

verkeersschoolblom.nl

Lid BOVAG & ANWB

Oproep Wij willen overdag gaan starten met een extra trimgroep in zwembad de Baarlebossche te Oudenbosch. Als jij dit óók wilt, kun je bij Hetty Willemsen aangeven of jij op de maandagmiddag om 14.30 uur of op dinsdagmiddag om 15.30 uur wil komen zwemmen. Er wordt ook een trainer voor deze groep gezocht. Hetty is bereikbaar op telefoonnummer 06-12586662 of mailadres hetty44@online.nl. PAGINA 20

Inschrijven? Bel nú: 076-50.15.535 Natuurlijk! Blom Verkeersschool. De snelste weg naar je rijbewijs.


onroerend goed

Meer dan 40 woningen in diverse projecten!

BijzonderAanbod: tot 35% lagere koopsom van uw nieuwe woning of appartement door BijzonderPlan! www.bijzonderaanbod.nl Nieuwbouwappartementen met garagebox en berging locatie Spar te Schijf a.d. Sint Antoniusstraat

Bouw is gestart! Bouw is

tE koop BIj INSCHrIjVINg Bouwkavel aan de Streek te Etten-Leur

Nog 3 gestart! gg pp!! nnoo oooote koop!

Voor de bouw van een of twee woonhuizen, type vrijstaand/twee aaneengebouwd/geschakeld.

wilt u even kijken? kom naar het open huis op 27 maart a.s.!

ee kk 33 tt

In opdracht van de Congregatie Zusters Franciscanessen Van Etten bieden wij per inschrijving te koop aan een bouwkavel gelegen aan de Noord-Westzijde van de straat de Streek tussen voornamelijk vrijstaande en geschakelde woningen, naast huisnummer 22. Het groen van het Withofcomplex grenst aan de achterzijde van het bouwkavel. De grootte van het kavel bedraagt ca. 779 m2. Het kavel is bestemd voor de bouw van een of twee woonhuizen, type vrijstaand/ twee aaneengebouwd/ geschakeld.

van 11.oo tot 15.00 uur op de leurse dijk nr. 240, schoenmakershoek etten-leur van 11.oo tot 15.00 uur op de leurse dijk nr. 240, schoenmakershoek etten-leur

24

3-, 4- en 5- kamerappartementen 3-, 4- en 5- kamerappartementen met pr met prachtig uitzicht op achtig uitzicht op de leurse jachthaven de leurse jachthaven

• eigentijds en modern gebouw • eigentijds en modern gebouw vvaannaaff ,— • uitzicht op haven • uitzicht op haven .00000,— 25566.0 € € 2 • woonkamer vanaf ca. 33m • woonkamer vanaf ca. 33m22 In het hart van Schijf aan de Sint Antoniusstraat wordt een uniek, kleinschalig project gerealiseerd • minimaal 2 slaapkamers • minimaal 2 slaapkamers door Bouwbedrijf Gebroeders Nouws. Het project bestaat uit 8 stijlvolle appartementen met een ruim • open keuken • open keuken 2 balkon op zonzijde, 2waarvan • oppervlakte 85m • oppervlakte 85m -140m -140m22 er nog enkele beschikbaar zijn. Alle appartementen hebben een eigen garagebox en berging welke aan de achterzijde van het complex gelegen zijn. Op de begane grond • • eigen overdekte inpandige parkeerplaats eigen overdekte inpandige parkeerplaats komen 2 commerciële ruimten, waarvan er nog 1 beschikbaar is.

249 Koopsom vanaf: € 237.000,V.O.N. incl. garage en berging

Verkopend makelaar Logo Heijblom

Realisatie & Ontwikkeling Bouwbedrijf

Voor meer informatie en een uitgebreide documentatieset m.b.t. de inschrijvingsvoorwaarden kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Realisatie & Ontwikkeling 076 504 15 00 | www.heijblommakelaardij.nl Logo gebr. Nouws

Gebr.

Markt 17, Etten-Leur, 076-5041500, www.heijblommakelaardij.nl

Te huur / Te koop

Nijverheidsweg 16-19, Oudenbosch Huurprijs vanaf € 25,- per m² per jaar

ouws

Te huur

In Klundert (nabij industrieterrein Moerdijk)

OPSLAG-, WerK-, KANTOOrruimtes nodig? 70 m2 - 180 m2 240 m2 - 450 m2 480 m2

Twee tegenover elkaar gelegen bedrijfsruimten, welke uiteraard los van elkaar kunnen worden gehuurd/ gekocht. In de directe omgeving van o.a. Boerenbond, Formido en Politie. - nr. 16 ca. 1.050 m² bedrijfsruimte - nr. 19 ca. 2.350 m² bedrijfsruimte en ca. 310 m² kantoorruimte - goed onderhouden objecten - beschikbaar per januari 2013

tegen aantrekkelijke prijzen INfO:

J. den hollander verhuur B.V. Bel: 0168-402955 info@denhollander-verhuur.nl of kom langs op Molenvliet 1 te Klundert

realisatie realisatie

Markt 17, Etten-Leur

076 504 15 00 www.heijblommakelaardij.nl

TE KOOP: appartement in wintersportgebied Winterberg

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

Meer info www.vakantiewinterberg.be of 0032495-501961

AUTOMONTAGEBEDRIJF

in Duitsland. (320 km vanuit Breda). Volledig ingericht, slaapgelegenheid voor 6 personen.

JOKO

• Sloop-loop-schade auto’s motors te koop gevraagd. • Alle gebruikte onderdelen online. • Vrijwaring bij ophalen. • Reparatie en onderhoud. Lid ARN-Stiba-RDW

Maalbergenstr. 24a Wernhout Tel. 076-5971739 / 06-54278822 info@jokozundert.nl www.jokozundert.nl

Uw showroom aan huis! Verkoop/leggen/onderhoud


sport

Handbalvereniging De Beuk

Knappe overwinning Hoeven 1 bij DSE

VV Hoeven

HOEVEN - Op papier leek DSE voor Hoeven een lastige tegenstander. Achteraf bleek dat wel mee te vallen. Hoeven ging goed van start. Ze zette de tegenstander al op eigen helft vast en stoorde goed voorin. Al in de 10de minuut was het raak. Jordy Verheijen, die wederom goed in vorm was, soleerde door de achterhoede van DSE en schoot vanaf 11 meter snoeihard in de linker onderhoek en passeerde daar de voor Hoeven nog bekende doelman Rob Coremans. Dat was de 1-0 voor Hoeven. DSE probeerde te herpakken, maar Hoeven controleerde de wedstrijd goed. Toch maakte de EttenLeurenaren de gelijkmaker uit vermeend buitenspel. De speler van DSE schoot op de lat, de terugkaatsende bal werd door een andere DSE speler, die eerst buiten het spel stond, ingetikt. Hoeven liet zich niet van de wijs brengen, In de 37ste minuut was het wederom Jordy Verheijen die nagenoeg op eenzelfde wijze Hoeven op verdiende voorsprong bracht met een hard schot in de linker onderhoek. Met en voorsprong ging Hoeven de rust in. Na rust bleek Hoeven over veel meer conditie te beschikken. Hoeven legde goed combinatievoetbal op de grasmat en verschillende kansen werden gecreëerd. In de 68ste minuut werd een aanval opgezet die bij Erwin Roks op de linkerflank belandde. Erwin speelde zijn tegenstander uit en gaf strak voor. Jaimy

van Wortel zette zijn voet ten de bal en scoorde de derde goal voor Hoeven. Hoeven was op dat moment de betere ploeg en ging wisselen. Menno van Peer, Rik Baremans en Jean Marie Fredrichs werden ingebracht. Deze laatste maakte in de 832ste minuut een mooie goal met het hoofd uit en voorzet van Jordy Verheijen. Met 4-1 ging Hoeven naar het huis. Een knappe en verdiende overwinning. Over 2 weken een belangrijke match thuis tegen Lepelstraatse Boys. Bij winst pakt Hoeven de 1ste periodetitel. Er moet nog wel eerst gewonnen worden. Jongens pak je kans, onderschat de tegenstander niet. Wij hopen op veel toeschouwers voor deze belangrijke wedstrijd. Uitslagen senioren DSE 1-Hoeven 1 Rood Wit 2-Hoeven 2 10-1 Hoeven 3 vrij Hoeven 4-Sc.Kruisland 3 6-3 Hoeven 5-Internos 6 5-0 Hoeven 6-Sprundel 4 6-1 Hoeven dames-Virtus dames 0-5 Programma senioren Zondag 21 Oktober Hoeven 1-Victoria’03 1 av.13.00 u (vrs) Hoeven 2 vrij Hoeven 3-Alliance 3 av.10.45 u Devo 2-Hoeven 4 av.10.30 u Sprundel 2-Hoeven 5 av.11.45 u NSV 6-Hoeven 6 av.10.00 u Cluzona dames-Hoeven dames av.10.30 u

Uitslagen zaterdag 13 oktober Hoeven A1-Arnemuiden A1 afg Hoeven D2-Seolto D2G 3-2 Hoeven D3-Zwaluwe D2G 1-6 Hoeven E5G-Steenbergen E5 0-23 Hoeven F5-BSC F7 0-18 WVV’67 B1-Hoeven B1 3-5 Kogelvangers C1-Hoeven C1 1-2 Internos C4-Hoeven C3 5-0 ODIO D1-Hoeven D1 6-12 FC Moerstraten MA1-Hoeven MA1 8-2 Programma zaterdag 20 oktober Hoeven A1-Alliance A1 av.14:45u Hoeven B1-Zwaluwe B1av.14:45u Hoeven C1-Steenbergen C2 av.11:15u Hoeven C2-WHS C2 av.13:00u Hoeven D1-MOC’17 D2 av.11:15u Hoeven E3G-SAB E2 av.09:45u Unitas’30 C5-Hoeven C3 av.12:45u Internos D5-Hoeven D2 av.10:00u Sprundel D3-Hoeven D3 av.11:15u Klundert F3-Hoeven F5 av.09:00u VVR MA1-Hoeven MA1 av.av.14:30u Hoeven E5-Kruisland E2 av.09:45u Hoeven F4-SVC F2 av.09:45u SVC E2-Hoeven E1 av.09:30u Alliance E7-Hoeven E2 av.10:30u

Vakantieleed Als een grote groep mensen op vakantie gaat en het gaat onderweg mis, zijn de gevolgen van een busongeluk bijna altijd heel ernstig

KV Springfield verliest nipt HOEVEN - KV Springfield speelde de laatste veldwedstrijd van de 1e helft buitencompetitie in de derby tegen Keep Fit uit Roosendaal zondag 14 oktober. Beide ploegen waren zich bewust van de inzet: een plaats bij de eerste 3 en daardoor meedoen om het kampioenschap. Springfield kwam slecht uit de startblokken en Keep Fit nam direct een voorsprong, in de rust keek men tegen een achterstand van 4 pnt. aan. Na de rust kwam de ploeg uit Hoeven zeer sterk terug en met een beetje meer geluk was ‘n gelijkspel terecht geweest. Nu werd verloren met 10-11. Door dit resultaat moet Springfield genoegen nemen met een 4e plaats en zal de ploeg na de winterstop (zaalcompetitie) weinig meer mogen verliezen om mee te doen voor het kampioenschap. Toch mag de selectie terugkijken op een goede 1e

Sc Gastel

Programma Zaterdag 13 oktober Unitas’30 A1-SC Gastel A1 av.14:45 BVV’63 A2-SC Gastel A2 av.14:30 BSC B1-SC Gastel B1 av.14:30 Victoria’03 B3-SC Gastel B2 av.12:15 SC Gastel MB1-DEVO MB1 av.14:30 RCS C1-SC Gastel C1 av.12:30 Roosendaal C5-SC Gastel C2 av.13:15 DSE MC1-SC Gastel MC1 av.12:15 SC Gastel D1-Halsteren D2 av.10:30 SC Gastel E3-Victoria’03 E3 av.09:00 Virtus F1-SC Gastel F1 av.10:00 SC Gastel F2-SVC F1 av.09:00 Zondag 14 oktober SC Gastel 1-Groen Wit 1 av.13:00 Virtus 2-SC Gastel 2 av.12:00 SC Gastel 3-MOC’17 4 av.12:00 SC Gastel 4-BSC 6 av.10:00 DIOZ 4-SC Gastel 6 av.10:00 SC Gastel 7-NSV 4 av.12:00 ODIO 6-SC Gastel 8 av.10:00 Uitslagen Terneuzen A1-SC Gastel A1 1-1 Halsteren A3-SC Gastel A2 9-2 Terneuzen B1-SC Gastel B1 0-8 DVO’60 B2-SC Gastel B2 SC Gastel MB1-Unitas’30 MB1 7-0 Moerse Boys C1-SC Gastel C1 1-5 Sprundel MC1-SC Gastel MC1 3-0

competitiehelft. Van de 3 kanshebbers voor de titel werd gewonnen van Sperwers, nipt verloren met 1 pnt. bij koploper Paal Centraal en dan de nederlaag tegen Keep Fit. Met ‘n klein beetje meer geluk had de ploeg zo maar bovenaan gestaan en dat had men zeker niet verwacht bij de start van de competitie. De jeugdteams werkten ook hun laatste veldwedstrijden af en het meisjes D-team werd nu officieel kampioen. De korfbalcompetitie gaat vanaf half november van start in de zaal en Springfield speelt dan hun thuiswedstrijden in Sporthal de Parrestee in Hoeven. Uitslag 13 en 14 oktober Springfield 1-Keep Fit 110-11 Springfield 2-Movado 56-16 Springfield B1-Spoordonkse Girls 2-5 Springfield C1-Keep Fit C24-0 Springfield D2-DSV D16-1

SC Gastel D1-Virtus D1 1-4 NVS D2-SC Gastel D2 3-1 Unitas’30 MD1-SC Gastel MD1 0-13 Virtus F2-SC Gastel F2 4-3 Uitslagen zondag Internos-SC Gastel 1 4-2 Rimboe 4-SC Gastel 7 0-4 SVC 6-SC Gastel 8 4-2 Meidenteams SC Gastel heeft deze voetbalcompetitie drie meidenteams groot veld, MB1, MC1 en MD1. Hiervoor zoeken we aanvulling. We kunnen bij alle groepen nog wel aanmeldingen gebruiken. Ook naar de toekomst toe willen we meer meiden op en aan het voetballen krijgen. We hebben nu al meisjes bij de E en F teams, maar naar de toekomst toe willen we ook meisjes uit deze leeftijdscategorie verwelkomen. Ook seniorenvoetbal vrouwen is een wens voor de (nabije) toekomst. Wil je lekker voetballen, aarzel dan niet en geef je op. Als je twijfelt, train dan een paar keer mee of kom eens kijken. Informatie over deze teams en trainingen kun je opvragen bij; Arjan van der Weegen telefoon 06-20411077. Geef je op bij onze ledenadministratie. Telefoon 0165-512303. Of, nog beter, via onze website www. scgastel.nl

Een gezin dat bij mij kwam maakte mee wat je hoopt dat nooit gebeurt: de bus kreeg een klapband en kantelde. Het gezin was op weg naar huis, toen het ongeluk gebeurde. De vader en zijn twee kinderen kwamen bekneld te zitten. Sigrid Vos sv@ak-advocaten.eu sectie letselschade

Later bleken vader en kinderen bot- en armbreuken te hebben. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht en daar geopereerd. De moeder van de kinderen bleef in een hotel om dicht bij man en kinderen te zijn. De botbreuken herstelden gelukkig goed, maar de schrik en pijn hebben maanden doorgespeeld. Ze hadden ook last van nachtmerries en herbelevingen, waarvoor zij uitvoerig werden behandeld door een psycholoog. De kosten lopen snel op en zijn voor een gemiddeld gezin niet meer op te brengen. De vader kon een aantal weken niet werken. Zijn aandeel in het huishouden en bijvoorbeeld het onderhoud van de tuin werden overgenomen door zijn vrouw. We zijn bezig geweest om alle extra kosten in kaart te brengen, om deze te laten vergoeden door de verzekeringsmaatschappij. Gelukkig gaat het meestal goed en zijn trein, vliegtuig en touringcar toch relatief veilige vervoersmiddelen. Het maakt uit welke onderneming u kiest om u te laten vervoeren: de training van de buschauffeur en de kwaliteit van de bussen zijn van groot belang. Dat kost allemaal geld en komt tenslotte tot uitdrukking in de prijs van uw reis. Al te goedkoop kan gewoon niet. Dan is ergens op bespaard! Aan alles hangt een prijskaartje. Mijn advies: bespaar niet op een goede reisverzekering!

tijd voor

Asselbergs & Klinkhamer Advocaten www.ak-advocaten.eu

076-502 20 80

PAGINA 22 Ondernemingsrecht • Letselschaderecht • Vastgoedrecht • Familierecht • Arbeidsrecht • Strafrecht Bredaseweg 161

4872 LA Etten-Leur

T. 076 502 20 80

info@ak-advocaten.eu

www.ak-advocaten.eu

OUDENBOSCH - Het tweede competitie weekend zit er weer op. Afgelopen weekend stond er slechts 1 wedstrijd op het programma. Deze wedstrijd hebben de gemengd CJeugd wel weten te winnen. Komend weekend wederom 1 wedstrijd op het programma, de overige teams hebben rust. Uitslagen Gemengde C-Jeugd EMM C1-De Beuk C2 6-20 Programma 20 en 21 oktober Gemengd C-Jeugd: Olympus GC1-De Beuk

GC1 om 11.00 uur in Sporthal Baskeburg te Vlissingen. Bingo Vrijdag 2 november is het weer tijd voor de gezellige bingo. Deze zal worden gehouden in de Pilaar aan de zijkant van de Basiliek. De bingo begint om 20:00 uur. Trip in het duister Zaterdag 24 november zal er door HV de Beuk een trip in het duister worden georganiseerd. Inschrijven kan via e-mail (ac@ hvdebeuk.nl) of één van de AC leden. Meer informatie: debeuk@handbal.nl of www.hvdebeuk.nl

Hockeyclub Oudenbosch OUDENBOSCH - De laatste wedstrijden voor de herfstvakantie zijn dit weekend gespeeld. Zaterdag speelde JC1 thuis tegen Push. Helaas werd het veld na een forse bui moeilijk bespeelbaar. JC kon het tempo van Push in de 1ste helft aardig bijhouden maar nu rust was Push veel sterker gezien de 9-0 nederlaag van JC. MC2 speelde uit bij Breda een leuke en doelpuntrijke wedstrijd. Bij 7-7 kwam het eindsignaal. Helaas kreeg bij MC2 Femke een bal op haar hoofd en heeft waarschijnlijk een lichte hersenschudding. Zondag speelde de Veteranen een sterke 1ste helft tegen Etten Leur en nam ook een

1-0 voorsprong. Na rust kon Oudenbosch lange tijd alleen maar verdedigen maar Etten scoorde niet.Vlak voor tijd scoorde de Veteranen de 2-0 en was de wedstrijd gespeeld. Heren 1 begon goed tegen Tempo en nam na een mooie solo van Pieter een 1-0 voorsprong. Het beter combinerende Tempo boog de achterstand nog voor rust om in een 2-1 voorsprong.Ook na rust speelde Tempo iets beter maar toch wist Heren 1 3 minuten voor tijd de 2-2 te maken en dat werd ook de eindstand. Training/Wedstrijden Deze week geen trainingen en a.s. weekend ook geen wedstrijden.

Medailles voor Halderbergse zwemmers HALDERBERGE - Afgelopen weekend kwamen de jongste Hieronymuszwemmers aan de start in de swimkick en speedowedstrijd die werd gezwommen in zwembad de Wisselaar te Breda. Prestaties van de Halderbergse zwemmers: Wessel Heijnemans uit Oud Gastel wist een medaille te behalen op de 15m rugslag. Hij zwom de afstand voor het eerst en haalde meteen de bronzen medaille. Hij zwom ook 25m schoolslag en zwom op deze afstand een nieuw persoonlijk record. Daniek van den Bosch uit Stampersgat debuteerde in de speedo en ging

metten met 2 gouden medailles naar huis. ze won de 10om schoolslag en de 50m vlinderslag. Marijn van den Bos, de broer van Daniek haalde een persoonlijk record op de 100m vrije slag en de 10om rugslag. Roos Englebert uit Oud Gastel ging met 3 medailles naar huis, Ze won de 100m vrije slag ( met een pr) haalde zilver op de 100m rugslag en brons ( met een pr) op de 100m schoolslag. Janne Englebert uit Oud Gastel haalde brons op de 100m vrije slag en de 100m rugslag (en zwom op beide afstanden een pr) ook op de 100m schoolslag zwom hij een persoonlijke record. Complete uitslag en meer informatie: www.zpv-hieronymus.com

Juliana pakt punt tegen directe concurrent

KV Juliana

OUD GASTEL - Afgelopen weekend trad ons eerste team aan tegen directe concurrent Ready. Op een modderig, moeizaam bespeelbaar veld aan de Hellestraat had Juliana haar handen vol aan de tegenstander en wist op het nippertje nog 1 punt in Oud Gastel te houden. Na dit gelijkspel staat Juliana op een 6e plek, waarmee men het zaalseizoen zal ingaan. Juliana 2 moest helaas haar meerdere erkennen in Ready 2. Het werd uiteindelijk 6-8. Ons 3e team deed het een stuk beter en vermorzelde tegenstander DOT met maar liefst 16-5. Bij de jeugd wisten Juliana B1, C1, D2 en E1 mooie overwinningen te behalen. Het veldseizoen zit er nu op. De senioren beginnen deze week al aan de trainingen in de zaal van ‘t Veerhuis, De jeugd mag nog genieten van een weekje vakantie. Uitslagen Juliana 1-Ready 1 12-12 Juliana 2-Ready 2 6-8 Juliana 3-DOT/Klaverblad 4 16-5 Juliana B1-Keep Fit ’70 B1 9-6 Conventus B1-Juliana B2 11-0 Juliana C1-Ventura Sport C2 4-1 DSO (K) C1-Juliana C2 5-2 Voltreffers D1-Juliana D2 1-5 Juliana E1-Korbatjo E3 5-2 Juliana E2-Sporting Delta E4 0-3

DSO (K) F4-Juliana F2 onb. A.s. weekend is er geen programma, wel worden er de komende weken verschillende oefenwedstrijden gespeeld. Zondag 28 oktober Juliana 1-Conventus 1 av14.30u Juliana 2-Conventus 2 av13.15u Dinsdag 30 oktober Juliana 1-Oranje Wit 3 av21.15u Juliana 2-Oranje Wit 4 av20.00u Zondag 4 november Ganda 1-Juliana 1 av14.30u Ganda 2-Juliana 2 av13.00u Dinsdag 6 november Juliana 1-Fortis 1 av20.00u Informatie Meer weten over de KangoeroeKlup? Kijk dan op onze website of neem dan contact op met Sandra Dingenouts of Yvonne Appelboom. De eerste activiteit van de JAC komt er ook weer aan. Op 3 november wordt ons clubhuis omgetoverd tot een ware bioscoop! De brief met meer informatie staat inmiddels op onze website. Kijk dus snel. Wilt u of uw zoon/dochter dit seizoen ook eens de mogelijkheid om met de korfbalsport kennis te maken? U weet dat wij een gezonde en sociale vereniging zijn met veel nevenactiviteiten! Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat: Marcia Bogers, tel 06-11056455. Uiteraard kunt u ons ook op internet vinden voor de laatste nieuwtjes.


in en om de tuin

Bloeiende planten en bloemen brengen altijd mijn huis tot leven. Ze geven me een blij gevoel en voegen veel toe aan de sfeer. We gebruiken stijlvolle, eerlijke en modieuze accessoires, zodat ons huis weerspiegelt wie wij zijn.

Kom de unieke collectie bewonderen bij Life & Garden Etten-Leur Lage Vaartkant 11 4872 NC Etten-leur

Fleur nu uw bakken op met winterbloeiers!

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Oktober Profel Actiemaand met

15% KORTING MET PROFEL KOZIJNEN ZIT U ER WARMPJES BIJ DE KOMENDE WINTER!

Boeiinksestraat 1a - Roosendaal - Tel.: 0165 - 538067

Te Koop aangeboden Taxus 20/40cm (bonte) Bollen E 0.50 per stuk ø 30cm en Buxus 3 jarig Pyramides ca. 25cm E 0.60 per stuk 60/80cm E 7.50 Zundert, 076-5973377

Plantenkwekerij Marc

Raats

Open: ma t/m za Bergsebaan 118, Nispen 06-16380941 9.00u – 18.00u www.plantenkwekerijmarcraats.nl

*WinterhardeViolen

*Heide planten *Bolchrysanten

Dagelijks verse Aardbeien.

1

Star T

rek

First C To bold ontact ly go w here n Dan d o one’s urf jij gone b je efore? v a in het st wel dageli jks lev te verdiepen e n van C (45, k ar anker)?

!

la

Tuinman biedt zich aan. Uw tuin winterklaar maken. Voor alle voorkomende werkzaamheden. Tevens bestratingen.

Tel. 0625143015

UW VERTROUWDE SPECIALIST IN KOZIJNEN, SERRES EN ZONWERINGEN Wij heten u van harte welkom in onze showroom voor een ruime keuze in aluminium, kunststof en houten kozijnen, serres en tuinkamers, dakkapellen, carports, garagedeuren en zonwering.

*Heesters/klimplanten Goed &

*Vaste tuinplanten Goedkoop!! ! *Buxus Wij zijn weer *Sierfruit normaal bereikbaar!!

ETTEN-LEUR: Industrieterrein Vosdonk • Ecustraat 1 • tel. 076 - 50 88 077 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 uur WWW.COMATHERM.NL


Met Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum

Voor zakelijke klanten

Op bezoek bij de boer

PostNL opent Business Point in Formido

Het museum heeft geen koeien, daarom gaan de deelnemers naar Rucphen. Bij melkveebedrijf Van Kalmthout zijn heel veel koeien en kalfjes in een stal van 85 meter lang en 37 meter breed. Die leveren zoveel melk dat een melkkoeltank nodig is van 22.000 liter. Te zien is wat de koeien eten en hoe ze door melkrobots worden gemolken. Helpen kan ook, er is zat te doen: kalfjes voeren, hooi en stro in een kruiwagen naar de hokken rijden, de pony aaien en bij de konijnen kijken. Misschien moeten er nog koeien naar buiten of naar binnen.

Holstein Frisian melkkoe.

OUDENBOSCH - Tijdens de doemiddag van het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum op zondag 21 oktober bezoeken jongeren een boerderij. Centraal die middag staat het melkveebedrijf.

Aanmelden De doemiddag vindt plaats van twee tot ongeveer vier uur. Vertrek is klokslag twee uur vanaf het museum aan de Markt 30a (in de poort, schuin tegenover het Zouavenmuseum). Opgeven voor deze doemiddag kan tot 20 oktober 16.00 uur via tel. (0165) 315743. Eventueel kunnen deelnemers rechtstreeks naar de boerderij gaan, maar ze moeten zich wel van tevoren aanmelden. Het museum zoekt enkele ouders die willen rijden.

OUDENBOSCH - PostNL opende op dinsdag 16 oktober aan de Bosschendijk 203 in Oudenbosch een Business Point in Formido Oudenbosch. Dit nieuwe Business Point vervangt het Business Point aan de Bosschendijk 187 in Oudenbosch. PostNL speelt hiermee in op veranderingen op de postmarkt en behoeftes van zakelijke klanten. Zakelijke klanten geven aan het steeds belangrijker te vinden hun postzaken (incl. pakketten) snel en gemakkelijk te kunnen regelen op toegankelijke locaties, met ruime openingstijden en op plekken waar zij toch al komen. Bij het nieuwe Business Point in Formido Oudenbosch kunnen zakelijke klanten van ’s morgens tot ’s avonds al hun postzaken regelen. Tevreden klanten Inmiddels is bij reeds eerder geopende Business Points van PostNL in winkels vastgesteld dat de

nieuwe formule in een behoefte voorziet. Onderzoek wijst uit dat klanten tevreden zijn over de verbeterde bereikbaarheid, service en ruimere openingstijden. Alles onder één dak Naast het gebruikelijke assortiment van Formido Oudenbosch kan de zakelijke klant op dit adres vanaf dinsdag 16 oktober ook terecht voor specifiek zakelijke postproducten zoals het aanbieden van grote hoeveelheden post, postzegelrolletjes en pakketzegels, aangetekende stukken, het frankeren van een buitenlands pakket en zelfs het overschrijven van een kenteken. De combinatie van een Business Point en Formido Oudenbosch biedt de zakelijke klant meer gemak onder één dak. Het Business Point in Formido Oudenbosch aan de Bosschendijk 203 is geopend op maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 20.00 uur, op zaterdag van 08.00 uur tot 17.00 uur.

KERKELIJK NIEUWS H.LAURENTIUS OUD GASTEL Pastoor Maickel Prasing, 0165-330502, buzzernummer 06-65426689. Parochie-secretariaat Korte Dreef 4, 4751 HZ Oud Gastel, tel/fax 0165-511286. Geopend elke werkdag m.u.v. woensdag van 10 tot 12u. Vieringen: H. Laurentius, Kerkstraat, zondag om 09.30 uur. Elke tweede zaterdag van de maand om 19.00 uur een viering door parochianen. Ziekenbezoek: Bent u thuis langdurig ziek of ligt u in het ziekenhuis en wilt u graag bezoek van pastoor Maickel Prasing dan kunt u dit melden op tel. 330502. PAROCHIE H.HART VAN JEZUS BOSSCHENHOOFD Pastorie: Pagnevaartdreef 1, 4744 RE Bosschenhoofd, 0165-312747. Pastoor M. Prasing is bereikbaar via de pastorie van de basiliekparochie te Oudenbosch; t. 330502. Zaterdag 20 oktober 17.00u Woord- en Communieviering. Voorganger: diaken Fr. van Gerven. Intenties: Adrianus en Jacoba van der Heijden-van Oosterhout; de overl. ouders HoendervangersKalis; de overl. ouders van Dijk-v.d. Sande; pater Willibrordus van den Heuvel; t.e.v. de H. Clemens. Dinsdag 23 oktober 09.00u Eucharistieviering. Voorganger: em. pastoor H.Pitt. Intentie: t.e.v. de H. Clemens. ST.JAN DE DOPER HOEVEN Pastorie: St.Janstraat 38, 0165-502336. De pastorie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.30 en 11.30u. Pastoor Maickel Prasing is bereikbaar in Oudenbosch 0165-330502. Annemiek Buys is ook via dit nummer te bereiken. Frank van Gerven is bereikbaar via 0165-312181. Ziekenbezoek: Bent u thuis langdurig ziek of ligt u in het ziekenhuis en wilt u graag een bezoekje van een van de pastores laat het dan even weten bij de pastorie. Adreswijziging: Gaat u verhuizen of wordt u nieuwe inwoner van onze parochie, laat het dan even weten bij onze pastorie. Tweede zaterdag van de maand viering om 19.00u. Zondag is er een viering om 09.30u. Vrijdag 20 oktober 13.00u Huwelijksinzegening van Erik Peeters en Carla de Regt. Voorganger pastoor Maickel Prasing. Zondag 21 oktober 09.30u Voorganger: Alex Schuerman. Lector: Ben van der Valk. Misdienaar; Jasper en Alicia. Koor: St. Janskoor. Collecte: Wereldmissiedag. Intenties: Overl. echtpaar Johannes Lauwerijssen en Petronella Kas. Jan van Gils e.v. Catharina Nooren nms bewoners Hofpark. Kees Konings en Cor Konings-van Rijsbergen. Ria, Toon, Ad, Voermans. o.o. van Gurp-Mol en zoon Henk. Franciscus

Aarts en Arnolda Verhoeven. o.o. Aarts van Dommelen en zoon Kees. o.o. Maria van Herwijnen en Petrus Verhoeven. Voor verjaardag: o.o. Hoefnagels- Peeters. Koster: Jan Verschuuren. Mededeling KinderKaravaan: Op zondag 23 september is de KinderKaravaan vertrokken in Hoeven. Dit project bestaat uit vieringen voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Op zaterdag 20 oktober arriveert de Karavaan in Stampersgat. U bent van harte welkom in de viering om 17.00 uur. Eerste Heilige Communie: Op donderdag 25 oktober is er voor de ouders van de kinderen uit groep 4, die in 2013 graag hun Eerste Heilige Communie wil doen een ouder-informatieavond. Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur in Het Kompas en is tussen 21.30u en 22.00u afgelopen. Tevens willen wij ook die ouders uitnodigen waarvan hun kind in groep 4 zit, maar buiten Hoeven naar school gaat. Voor vragen kunt u contact opnemen met Helwin Langemaire tel. 0165-502946 of met Marleen de Rond tel. 0165-503479. Werkgroep Eerste Heilige Communie. PAULUS PAROCHIE OUDENBOSCH Pastoor Maickel Prasing, Markt 59, 4731 HN Oudenbosch, 0165-330502. Parochie e-mail: paulus@ipv-oudenbosch.nl. Website: www.paulus.ipv-oudenbosch.nl. Secretariaat 0165-312181, geopend op dinsdag van 10.00-12.00u en op woensdagavond aansluitend aan de viering tot 20.00u. Zaterdag 20 oktober 14.30u Gouden Bruiloft Cor en Tinus de Bont. Koster: Riet Baecklant. Zaterdag 20 oktober 19.00u Woord- en Communieviering. Intenties: Voor alle overledenen van onze parochie. Voorganger: Diaken Frank van Gerven. Lector: Riet Baecklant. Koster: Riet Baecklant. Koor: Pauluskoor. Zondag 21 oktober 11.00u Woord- en Communieviering. In de dagkapel. Intenties: Voor alle overledenen van onze parochie. Voorgangers: Tineke & Jos Steegmans. Koster: Ben Claassen. Woensdag 24 oktober 19.00u Eucharistieviering. Intenties: uit het gebedsboek van onze Parochie. Voorganger: Pastoor Maickel Prasing. Koster: Riet Baecklant. Bezinningsavond: Op woensdag 31 oktober wordt er een bezinningsavond aangeboden door de Paulusparochie met als thema: St Paulus, St Augustinus en Luther. Hoe deze mensen naar de werken van Barmhartig-heid keken en leefden. De avond wordt verzorgd door diaken Frank van Gerven in de Pauluskerk, om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom. De reguliere viering van 19.00 uur komt hiermee te vervallen!

BASILIEK VAN DE H.H. AGATHA & BARBARA Pastoor Maickel Prasing pr. Pastorie: Markt 59, 4731 HN Oudenbosch, 0165-330502, fax 0165-330514, buzzernr. 06-65426689. Diaken Fr. v. Gerven 0165-312181. Pastoraal werker A. Buijs 0165-330502. Team-assistent E. Roovers 06-16540840 buzzernr. 06-65426693. E-mail: basiliek@ ipv-oudenbosch.nl. Op werkdagen is er ‘s morgens van 9.00 tot 12.00u iemand op de pastorie om uw misintenties en boodschappen in ontvangst te nemen. U kunt verder altijd telefonisch een afspraak maken met de pastoor. Ziekenbezoek: Bent u thuis langdurig ziek of ligt u in het ziekenhuis en wilt u graag bezoek van de pastoor Prasing dan kunt u dit melden op de pastorie. Adreswijziging: Gaat u verhuizen of wilt u parochiaan van de Basiliekparochie zijn laat u dat dan even weten op de pastorie. Zondag 21 oktober 11.00u Basiliek. Eucharistieviering met pastoor M. Prasing en diaken Fr. van Gerven. Overleden leden en partners van leden en zieke koorleden en partners van het Don Boscokoor; Toon Ossenblok; Jacobus Bastiaansen verj; Jan Antens; Rinus van den Buijs; Antoon de Wildt e.v. Ria Kouters; Cor Paantjens e.v. Zus Brouwers verj; Antonius Ros e.v. Maria Ros- van den Plas. Dinsdag 23 oktober 19.00u Hellemonskapel. Viering. Voor het welzijn van de parochie. Donderdag 25 oktober 19.00u Hellemonskapel. Viering. Cisca den Braber. Lector: C. de Vos. Acolieten: Annemiek, Maria, Babs. Koren: Don Bosco koor uit Schiedam. Collecte: De opbrengst van de collecte bedraagt € 234,44. Voor uw gaven hartelijk dank. Tweede collecte: zondag 21 oktober is het Wereldmissiedag. De opbrengst van de extra collecte wordt hieraan besteed. Voor uw gaven bijzondere dank. Gedoopt: Zaterdag 20 oktober worden Lis, Daan, Janneke en Luuk Antens gedoopt en op zondag 21 oktober Lois Toma, Gonzalo Blummel, Chénaya van Dongen Fenna Jong. Overleden: Woensdag 10 oktober hebben we afscheid moeten nemen van Nellie den Braber-van Gaans. We wensen haar familie alle sterkte toe. Kinderkaravaan: Zaterdag 20 oktober zal de Kinderkaravaan arriveren in Stampersgat. Dit project bestaat uit vieringen voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. De viering begint om 17.00 uur en iedereen is van harte welkom. Schaapjes gezocht: Rond de binnenkerststal ontbreken verschillende schapen in de kudde. Kunt u daarbij helpen de kudde groter te maken? Bent u creatief dan vragen wij u om aan de slag te gaan met gips, hout, stof of ander materiaal. Voor de maten kunt u zich wenden tot de pastorie. PAGINA 24

De drie schaapjes verheugen zich al op gezelschap. Oproep koorzangers Kerstmis: De repetities voor de Kerstvieringen gaan in oktober starten. Kunt u zingen en wilt u graag meedoen met de vieringen rond Kerstmis kom dan langs op woensdagavond in de Pilaar. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot dhr. W. Gouverneur, 06-30390168 Bezinningsavond: In het kader van feestjaar 100 jaar Basiliek worst er woensdag 31 oktober een bezinningsavond aangeboden door de Paulusparochie. Het thema is: “St. Paulus, St. Augustinus en Luther. Hoe deze mensen nar de werken van barmhartigheid keken en leefden”. De avond wordt verzorgd door diaken Fr. van Gerven. Aanvang 19.30 uur. Winkel: Het boek en verschillende postzegels “Honderd jaar Basiliek” zijn te verkrijgen in de winkel. Openingstijd van 13.00 uur tot 16.00 uur. U kunt de winkel bereiken via de Basiliek en het Doelpad. Ook kunt u hiervoor terecht op de pastorie tijdens de openingstijden. PAROCHIE H.H.MARTELAREN V.GORCUM STAMPERSGAT Zaterdag 20 oktober 17.00u Eucharistieviering. Dienst in het teken van de kinderkaravaan. Voorganger: Alex Scheurman. Misdienaars: Debra-Elisa. Gezangen worden verzorgt door het kerkkoor. Collecte voor de noden van parochie en bisdom. Misintenties: voor Truus Brouwers e.v.Jan Traets; ovl. ouders Verstaten-v. Merriënboer. KAPEL VAN SAINT LOUIS Stg. Behoud Cultureel Erfgoed Saint Louis. Contactpersoon. J. Snepvangers, 0165319000. Rector J. Adriaansen. Contactpersoon kapelgemeenschap; W. Koch, 0165314219. Opgave misintenties: M.L. van Hooijdonk, 0165-315042. Zaterdag 20 oktober 19.00u Woord- en communieviering. Deze is voor iedereen toegankelijk. Voorganger: Gijs Lieffering. Lector: Agnest Lieffering. Acolieten: Marie Louise van Hooijdonk. Koster: Paul Hokke. Dit weekend wordt er gecollecteerd in het kader van wereldmissiedag. Allerheiligen en Allerzielen: Deze gedenkdagen worden in de Kapel van Saint Louis gevierd op zaterdag 3 november. In deze Eucharistie herdenken we hen, die overleden zijn. U kunt de namen van uw dierbaren op geven bij Marie Louise van Hooijdonk (zie boven). Voor hen, die zijn overleden tussen 1 november 2011 en 1 november 2012 wordt een kaars ter nagedachtenis opgestoken. Aan het opgeven van uw intentie als gebed zijn dit keer geen kosten verbonden. PROTESTANTSE GEMEENTE DE BAAI Protestantse Gemeente te Etten-Leur, Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur, t. 076-

5013794, www.protestantsettenleur.nl Volgende kerkdienst Op zondag 21 oktober zal voorgaan ds. Pieter ter Veen uit Almere. Er is kindernevendienst voor gr. 1-5 van de basisschool. Voor gr. 6-8 is er Basix. Aanvangsuur kerkdiensten: Iedere zondag om 10.00u (tenzij anders aangegeven). Kinderoppas aanwezig (0-4 jaar). Sectie Hoeven/Sprundel en Sint Willebrord Alg.aanspreekpunt: mevr. N. Oostmeijerv.d. Guchte, Bovendonksestraat 73, 4711 EE Hoeven, t. 0165-503313. Contactpersoon in Sprundel: dhr. J. Dorst, Raadhuisplein 34, 4715 CN, Rucphen, t. 0165-386826 Contactpersoon in Sint Willebrord: mevr. J. Nijman, Noorderstraat 119, 4711 NA Sint Willebrord, t. 0165-388853 Predikant: Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs, Lukaserf 4, 4871 ZM Etten-Leur, t. 0765013793 (b.g.g., alleen voor pastorale zaken, 06-47597120). Medewerker Gemeentewerk: Vacature. Coördinatie activiteiten De Baai: Mevr. G.C. van Silfhout, Kruisberg 57, 4871 BK Etten-Leur, t. 076-5013794. Kerkelijk Bureau: Dhr. A.J. van Wel, Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur, t. 0765963400. Gezinsmutaties (geboorte, huwelijk, overlijden enz.) en verhuizingen s.v.p. doorgeven aan het Kerkelijk Bureau. PROTESTANTSE GEMEENTE OUDENBOSCH C.A. Kerkgebouw Fenkelstraat 24. Telefoon pastorie: 312453, www.pkn-oudenbosch. nl Protestantse Gemeente te Gastel & Kruisland. Kerkgebouw Dorpsstraat 13, Oud Gastel, www.pkn-gastel-kruisland.nl Zondag 21 oktober begint de kerkdienst in Oud Gastel om 09.00u en in Oudenbosch om 10.30u. Voorganger zal zijn Kand. R. v.d. Plicht uit Waddinxveen. Deze week: Dinsdagmiddag is er Soos voor Senioren in de Pastorij van 13.30-15.30u. Iedere woensdag van 19.00-20.00u gebedskring in de pastorie. Woensdagavond repeteert het kerkkoor in de kerk van 20.00-22.00u. Nieuwe leden van harte welkom. Donderdagochtend inloopochtend in de Pastorije van 09.3011.30u. Donderdag van 19.00-20.00u is er ook weer Jeugdclub voor jongens en meisjes van 6-12 jaar. Maandag 23 okt. Vervolg cursus Bouwstenen om 20.00u in de Pastorije. De folders voor de Schoenendoosactie liggen klaar in de Pastorije. U kunt ze ook halen op dinsdagmiddag tijdens de soos. Tot slot: Geef je niet over aan verdriet. En kwel jezelf niet met gepieker. Blijdschap doet een mens leven, E een vrolijk mens leeft lang. (Sirach 30:21)


Kinderverjaardag is Bowlingparty

VOOR SINGLES & PAREN:

ZATERDAG 27 oktober Harmoniezaal te Rijsbergen VOOR SINGLES & PAREN:

ZATERDAG 3 MAART HARMONIEZAAL te RIJSBERGEN Ingang lagestraat 1 cq 3 naast rabo bank Zaal open 20.00 uur start 20.30 uur

Inlichtingen: 06 22 41 43 07

ALLROUND

MET

LIVE

GOEDE

AllRounD livE PARTy BAnD

PARTY

DANS MUZIEK

BAND

mET GoEDE DAns muZiEk

GEZELLIG TAFELEN krijgt u een uur

Afmeting ongeveer 74 x 70 mm Klnt: 104800

* min. 4 volwassenen

Tegen inlevering van deze advertentie

Graag reserveren.

Het team van Restaurant D’n Halder

Na 12.00 uur

Halderbergselaan 1 Hoeven Tel. 0165 506135 www.dn-halder.nl

SINGLE AVOND 40 +

SINGLE AVOND 40 + KADEHUIS ROOSENDAAL

KADEHUIS Zondag 10 JUNI 2012

ROOSENDAAL

Zondag 28 oktober 2012

Een andere manier van kennismaken Tijdens BARBECUE, entertainment, muziek, in ongedwongen sfeer nieuwe vrienden leren kennen

Een andere manier van kennismaken. Tijdens superdansavond met LIVE muziek en buffet in ongedwongen sfeer, nieuwe vrienden leren kennen

NIEUW!

KEUZE MENU À LA CARTE incl. 3 drankjes (fris, bier, huiswijn, koffie en thee)

€ 32,50 p.p.

Voor info en/of reserveringen: 076-5977979 www.demoersebossen.nl info@demoersebossen.nl

Wij ontvangen u graag vanaf 17.30 uur. Na een aperitief severen wij de amuse. vervolgens kunt u genieten van een viergangendiner á € 49,50 incl. wijn, waarin wild de hoofdrol speelt. Ondertussen kunt u genieten van de muzikale klanken van pianist Bram van Steen en zangeres Mandy vonken. Wij zien u graag op zondag 28 oktober!

Bel: 0165-536360

R E S TA U R A N T & B R A S S E R I E

Rucphenseweg 30 Zundert

Info en aanmelden: D&D: dine-date@hotmail.com Tel: 0614 038 180

Info en aanmelden: D&D : dine-date@hotmail.com Tel:

0614 038 180

SNUFFELMARKT GOES

27 + 28 OKT.

Elke 4e pers. gratis op alle dagreizen

Aktie loopt tot 6 nov.

Margriet Winterfair Zwarte Markt Oberhausen Dusseldorf Keulen Brugge Maastricht Valkenburg 2 dgn Londen l.o. 2 dgn Disney/Parijs

GRATIS PARKEREN dewitevenementen.nl / 0251 - 31 90 90

vaarbewijscursus Roosendaal - Breda - Bergen op Zoom Willemstad - Lage Zwaluwe - Dongen Etten-Leur - Rotterdam staRt haLf novEmBER Rt sEptEm spoedcursus op op zaterdag spoedcursus zaterdag Telefoon 0165-546707 Telefoon 0165-546707

Het afgebeelde model kan afwijken van het hierboven beschreven actiemodel.

Centrum Roosendaal Industrieterrein Borchwerf II Argon 41 | 4751 XC Oud Gastel | T 0165-52 29 50 info@audiroosendaal.nl | www.audiroosendaal.nl

16,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 99,50 116,50

antiek | (streek)sieraden | design | kunst | verzamelingen | inboedels

Inbreng gevraagd, van één item tot complete inboedel, voor onze

Kunst & Antiek Veiling en VenduVeiling

Audi A3 Sportback Inclusief o.a.: volautomatische airconditioning | metallic- of pareleff ectlak | Audi radio/dvd-navigatiesysteem | lichtmetalen velgen 16” | verwarmbare buitenspiegels en -ruitensproeierkoppen | xenon plus verlichting | parkeerhulp achter | telefoonvoorbereiding basis

24 nov. 8-13-15-20 dec. 24 nov. 8-13-15-20 dec. 24 nov. 8-13-15-20 dec. 8 dec. 11 dec. 27 nov. 11 dec. 27 nov. 11 dec. 8t/m9dec & 15t/m16dec. 27 t/m 28 december

€ € € € € € € € € €

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

www.yachtconsult.com.

Attraction Advance 1.2TSI - 105pk

16 t/m 22 nov.excl. entrée 3 nov. 24 nov. 22 dec.

Prijzen incl.vervoer,overnachting met ontbijt,entrée Disney Muys Reizen Rucphen Tel:0165-342351 info@muysreizen.nl

ZEELANDHALLEN * 9-16.30 uur

Gemiddeld verbruik: 5,5L/100km. Co2 -Emissie: 127g/km.

Bij wild denk je aan de herfst en de winter. Een krachtige smaak en een krachtig seizoen.

Om u te laten genieten van de wonderen die de natuur voortbrengt, organiseren wij op zondag 28 oktober een wilDavOnD.

GRATIS BOWLEN

Bowling-Resto Buffalo Damstraat 52a te Roosendaal www.bowlingroosendaal.nl

voor slechts

Wildavond

€ 8,- p.p.

www.bootrijsbergen.nl

3-gangen

Restaurant D’n Halder

“GRATIS BOWLEN” vanaf 4 personen*

Op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag v.a. 15.00 uur Leeftijd tussen 6 en 13 jaar. Min. 6 pers. Een uur bowlen, 2 cons., frietje met frikandel/ kroket met ketchup en mayonaise, kinderijsje, kinderfilm en kinderdisco. TOTAAL SPOTPRIJS

Ingang Lagestraat 1 cq 3 naast Rabobank A N S E N uur Start 20.30 uur Zaal open D19.30 ThE WiGs mET ZAnGEREs iRis Inlichtingen: 06 22 41 43 07 Entree € 5,00 per persoon

Resto Buffalo

D A N S E N

op dinsdag 13 en woensdag 14 november VenduHuis De Jager Goes BV Ringbaan West 2a | 4461 ED Goes 06 42 11 45 42 | www.venduhuisdejager.nl

NU € 24.950,(excl. kosten rijklaar maken)

Private Lease va. € 499,- p.mnd. bij 15.000km. per jaar / een looptijd van 48mnd.


Enthousiaste Collega’s vacatures Gezocht Echte liefde voor het vak en de modernste bereidingswijzen. Samen vormen deze ingrediÍnten de kracht waarmee Bakkersland de consument elk moment van de dag

- opleidingen tot NMI registermediator - in-company trainingen - zakelijke en particuliere mediations

Enthousiaste Collega’s Gezocht

laat genieten van dagvers brood, bakkersspecialiteiten, winkelafbak, thuisafbak en gebak.

ERKEND MEDIATOR WORDEN?

EĂŠn van onze bakkerijen is Bakkersland Tholen waar een team van circa 30 gedreven vakmensen garant staat voor de productie van een Echte liefde voor het vak en de modernste bereidingswijzen. breed assortiment brood- en banketproducten. Dagelijks leveren onze Samen vormen deze ingrediĂŤnten de kracht waarmee medewerkers een topprestatie door onze klanten te voorzien van verse en smaakvolleBakkersland producten.de consument elk moment van de dag

Het Mediation Educatie Centrum (NMI erkend) leidt op voor het examen tot NMI registermediator. Meld u aan voor een gratis informatiebijeenkomst via onze website of bel 015 - 36 112 36.

winkelafbak, thuisafbak Voor Bakkersland Tholen zijn wij en pergebak. direct op zoek naar 2 enthousiaste Echte liefde liefde voor voor het het vak vak en en de de modernste modernste bereidingswijzen. (ervaren) broodbakkers. Echte bereidingswijzen.

Volgende informatiebijeenkomsten (start 19.30 uur): Do 15 nov, WestCord Hotel Delft (naast IKEA) Do 22 nov, Hotel Trivium te Etten-Leur

Enthousiaste Collega’s Gezocht

laat genieten van dagvers brood, bakkersspecialiteiten,

EĂŠn vanSamen onze bakkerijen is Bakkersland Tholendewaar eenwaarmee team van vormen deze deze ingrediĂŤnten kracht Samen vormen ingrediĂŤnten de kracht waarmee circa 30 gedreven vakmensen garant staat voor de productie van een

Bakkersland de de consumentInelk elk moment van dag Taken en breed verantwoordelijkheden deze fulltime functie vervul Bakkersland moment van de de dag onze assortiment brood-consument en banketproducten. Dagelijks leveren laatuitvoerende genieten van dagvers dagvers brood, bakkersspecialiteiten, medewerkers een topprestatie door brood, onze klanten te voorzien van verse je zelfstandig alle werkzaamheden ten behoeve vanende laat genieten van bakkersspecialiteiten, smaakvolle producten. winkelafbak, thuisafbak enaan gebak. broodproductie. Hierbij kunthuisafbak je denken het voorbereiden en verwerken winkelafbak, en gebak. van degenVoor en Bakkersland het afbakken allerlei broodspecialiteiten. Tholenvan zijn wij per direct op zoek naar 2 enthousiaste EĂŠn van onze bakkerijen is Bakkersland Tholen waar een team van

EĂŠnbroodbakkers. van onze bakkerijen is Bakkersland Tholen waar een team van (ervaren) circa 30 gedreven vakmensen garant staat voor de productie van een

circa 30 gedreven vakmensen garant staat voor de productie van een breed assortiment brooden banketproducten. Dagelijks leveren Jouw profiel Jebreed beschikt over MBO werk- en denkniveau. Jeonze hebt enkele assortiment brooden banketproducten. Dagelijks leveren onze Taken en verantwoordelijkheden In deze fulltimetefunctie vervul medewerkers een topprestatie door onze klanten voorzien van verse en medewerkers een topprestatie door onze klantenachtergrond te voorzien van verse en jaren ervaring in een soortgelijke functie en een smaakvolle producten. je zelfstandig alle producten. uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van dein het smaakvolle

Tel: 015 – 36 112 36

met HACCP en voedselveiligheid. Je spreekt en schrijft Nederlands, van degen en het afbakken van allerlei broodspecialiteiten. van degen het een afbakken van allerlei broodspecialiteiten. hebt discipline enenbent teamplayer. Daarnaast ben je accuraat en Reagerencommunicatief en informatie nadere informatie of omJeen tebent reageren op Jouw profiel Je Voor beschikt over MBO werk- en hebt enkele vaardig. Je kunt goed plannen endenkniveau. organiseren Jouw Jeinbeschikt over MBO werk-en eneen denkniveau. Je hebt jaren profiel ervaring een soortgelijke functie achtergrond in hetenkele verantwoordelijk en flexibel. deze functie kun je een email sturen naar cgladdines@bakkersland.com

Is per direct op zoek naar een fulltime

Bakkerslandgevoel van Cindy Doorgroeien�

BOUWSHOP / MAGAZIJN MEDEWERKER

Bakkerslandgevoel van Cindy Bakkerslandgevoel van Bakkerslandgevoel van Cindy Gladdines Cindy Gladdines Gladdines

Reageren en informatie Voor nadere informatie of om te reageren op Reageren enkun informatie Voorsturen nadere informatie of om te reageren op deze functie je een email naar cgladdines@bakkersland.com deze functie kun je een email sturen naar cgladdines@bakkersland.com

Bakkersland Tholen BV Bakkersland Tholen BV Energieweg 32, 4691 Tholen Energieweg 32, SG 4691 SG TT +31 (0) 166 – 60 34 98 +31 (0) 166 – 60 34 98 F +31 (0) 166 – 60 47 23 F +31 (0) 166 – 60 47 23 Bakkersland Tholen BV I www.bakkersland.com

AFBOUWMATERIALEN

Binden, Boeien&&& ��“Binden, Boeien Gladdines Binden, Boeien Bakkerslandgevoel van Cindy Doorgroeien� Doorgroeien� Gladdines Doorgroeien�

jaren ervaringJeinhebt eenproceskennis soortgelijke functie en een achtergrond bakkersvak. en technisch inzicht. Ook beninjehet bekend bakkersvak. Je hebt proceskennis en technisch ben je bekend met HACCP en voedselveiligheid. Je spreekt en inzicht. schrijft Ook Reageren en informatie Voor nadere informatie of omNederlands, te reageren op met HACCP en voedselveiligheid. Je spreekt en schrijft hebt discipline en bent een teamplayer. Daarnaast benNederlands, je accuraat en deze functie kun je een email sturen naar cgladdines@bakkersland.com hebt discipline en bent een teamplayer. Daarnaast ben je accuraat en communicatief vaardig. Je kunt goed plannen en organiseren en bent communicatief vaardig. Je kunt goed plannen en organiseren en bent verantwoordelijk en flexibel. verantwoordelijk en flexibel.

www.mediationeducatie.nl

‘Ga mee als vakantieBoeienvrijwilliger!’ &

� Binden, Doorgroeien� � Binden, Boeien &

bakkersvak. Je hebt proceskennis en technisch inzicht. Ook ben je bekend broodproductie. Hierbij kun je denken aan het voorbereiden en verwerken Voor Bakkersland Tholen zijnallerlei wij per direct op zoek naar 2 enthousiaste het afbakken Voor en Bakkersland Tholenvan zijn wij perbroodspecialiteiten. direct op zoek naar 2 enthousiaste met HACCPvan endegen voedselveiligheid. (ervaren) broodbakkers. Je spreekt en schrijft Nederlands, (ervaren) broodbakkers. hebt discipline bent een teamplayer. Daarnaast benJejehebt accuraat Jouw en profiel Je beschikt over MBO werken denkniveau. enkele en Taken en verantwoordelijkheden In deze fulltime functie vervul Taken en In fulltime functie vervul communicatief vaardig. Jealle kunt goed werkzaamheden plannen organiseren jaren ervaring inverantwoordelijkheden een soortgelijke endeze eenen achtergrond hetdeen bent je zelfstandig uitvoerendefunctie ten behoeveinvan je zelfstandig alle uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van de bakkersvak. hebt proceskennis technisch inzicht. Ook benenjeverwerken bekend broodproductie. Hierbij kun jeen denken aan het voorbereiden verantwoordelijk enJeflexibel. broodproductie. Hierbij kun je denken aan het voorbereiden en verwerken

info@mediationeducatie.nl

Vereiste : ervaring/kennis bouwmaterialen Flexibel werken in klein teamverband

Tholen

Klant- en service gericht

Energieweg 32, 4691BVSG Tholen Bakkersland Tholen I www.bakkersland.com T +31 (0) 16632, – 60 34 98 Energieweg 4691 SG Tholen TF +31 (0) 166 – 60 47 34 23 98 FI www.bakkersland.com +31 (0) 166 – 60 47 23 I www.bakkersland.com

Zelfstandige en flexibele werkhouding

www.brabantwerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten

Wij zouden het een pre vinden als je heftruck ervaring hebt.

Geert, deelnemer vakantiereizen gratis advertentie

‘Hoi ik ben Geert en ik ga al jaren mee met de vakantiereizen van het Nationaal Epilepsie Fonds. Deze vakanties zijn speciaal voor mensen met epilepsie die niet zelfstandig op reis kunnen. Vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar! Ga jij een week met ons mee?’ 

Meer informatie? Kijk op www.epilepsiefonds.nl of bel 030 63 440 63.

Wij bieden je een zelfstandige functie in een vlakke organisatie met een informele sfeer en passende arbeidsvoorwaarden. Indien je geen ervaring in het gevraagde hebt gelieve niet te solliciteren. Stuur uw sollicitatie naar Henriette Verhoeven Gastelseweg 96, 4705 AC Roosendaal of mail Henriette@verhoevenvanerp.nl

Postbus 270 - 3990 GB HOUTEN giro 222111 - www.epilepsiefonds.nl

Acquisitie op deze advertentie is niet gewenst.

40''&-3-&*+&/#&2(*3):4 $)00/."",#&%2*+'*/!5*%7&34&%&2-"/% 002 &&/ )04&-*/  9*+/7*+0190&,/""2907&-6"34& &/4)053*"34& &/ (&.04*6&&2%&.&%&7&2,34&2"-3/""2 0120&1,2"$)4&/ & 7&2,4*+%&/9*+/6"2*<2&/%6"/.""/%"(404&/ .&490/%"(4533&/&/ 552

Ik werk bij Groenhuysen

/4&2&33& &&.4*+%&/3 ,"/400252&/$0/4"$4 01 .&4 0/3,"/40026*"4&-&'00//5..&2   0'65-6*"0/9&7&#3*4&)&40/-*/& 30--*$*4"4*&'02.5-*&2*/ *+#*&%&/&&/12&44*(&7&2,0.(&6*/(&/&&/ 3"-"2*3$0/'02..&4)"/%*(&&842">390"-3 #*+6002#&&-%%&.0(&-*+,)&*%404%&&-/".&""/)&4 *&431-"/  034#53 -*33*/(&/ &-  

Daar kan ik mijn opleiding volgen

 

 &-    &-  

."*&#3*4&

*/'0340''&-3#-&*+&/#&2(/777340''&-3#-&*+&/#&2(/-

Werken als verzorgende (IG) Bij Groenhuysen is er altijd ruimte voor goede verzorgenden. Wij zoeken voortdurend professionele, betrokken en enthousiaste collegaâ&#x20AC;&#x2122;s. Voel jij je thuis in een omgeving waar kwalitatieve en persoonlijke zorg voorop staat? Ben jij in het bezit van een zorggerelateerd diploma en zoek je een uitdagende baan? Dan ben jij de collega die wij zoeken! We komen dan ook graag met je in contact. Want de zorg begint bij jou.

Bekijk alle vacatures en solliciteer op www.werkenbijgroenhuysen.nl


Compleet gerenoveerd en ideaal gelegen 3-sterren hotel, nabij de aansluitingen van de A17 en de A16. Dichtbij het industrieterrein Moerdijk met 62 comfortabele hotelkamers en 2 functionele vergaderzalen.

Moerdijk

Tel. 0165-318033 / 06-29563929 Industrieweg 8d • Oudenbosch

Automonteur gezocht Functie eisen: • Afgeronde opleiding eerste en/of tweede autotechnicus • APK certificaat • Bekend zijn met alle voorkomende werkzaamheden aan personenauto’s • Flexibele en zelfstandige werkhouding

Wij zoeken zo snel mogelijk ter versterking van ons team

Allround Hotelmedewerk(st)er/ Receptionist(e)

Per direct zijn wij op zoek naar een nieuwe medewerker voor de functie van:

Alles voor uw auto, van A tot Z

Magazijnmedewerker / Bezorger Deze functie omvat een 37 urige werkweek, kandidaat moet in het bezit zijn van een vrachtwagenrijbewijs eventueel met chauffeurs diploma. Vind jij met je handen werken leuk en ben je op zoek naar een afwisselende baan, een nieuwe uitdaging en een prima werksfeer?

Salaris afhankelijk van opleiding en ervaring.

Om deze uitdagende functie te vervullen zijn er fulltime en parttime mogelijkheden! Ben jij die enthousiaste, spontane, representatieve, zelfstandige collega met een flexibele instelling, die communicatief goed ontwikkeld is, met een groot gevoel voor gastvrijheid? Schrijf of mail dan direct je sollicitatiebrief met CV naar: Holiday Inn Express Moerdijk T.a.v. Mw. Sandra Broeders-Duijm Sebastiaansweg 1 4781 PE Moerdijk E mail: holidayinnexpress.moerdijk@planet.nl Web: www.hiexpress.com/moerdijk Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst.

the the Beauty Beauty of of Body Body and and Skin Skin Reveals Reveals the the Beauty Beauty Within Within

Ben je geïnteresseerd in deze functie reageer dan op tel. nr. 06 29563929 of stuur je cv en motivatie naar rob@bransautos.nl

Door het multifunctionele karakter van deze baan ben je breed inzetbaar, waarbij het volgende wordt gevraagd: • Een relevante opleiding op MBO niveau en/of aantoonbare ervaring. • Een goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal. • Wisselende werktijden, ook in het weekend en feestdagen • Het bezit van het diploma sociale hygiëne en BHV versterkt uw kandidatuur • Een grote glimlach

en:: eken zoek Wijijzo W

enthousiaste enthousiaste schoonheidsspecialiste schoonheidsspecialiste

Functie eisen:

Ontdek onze wereld!

Klantvriendelijk, collegiaal, zorgvuldig. Geen 9 tot 5 mentaliteit. Kandidaat is in het bezit van rijbewijs C eventueel met chauffeursdiploma.

Stuur je sollicitatiebrief met cv naar:

Jan van Sundert BV, t.a.v. afdeling personeelszaken, Lokkerdreef 10 4879 ND Etten-Leur of mail naar post@janvansundert.nl

dieons ons team team wil komen die komen versterken. versterken. Kijkvoor voormeer meerinformatie informatie over onze Kijk onze salon salonen enbehandelingen behandelingen oponze onze website: website: www.lignedebeaute.nl op www.lignedebeaute.nl

jij:: enjij BBen

gemotiveerd, flexibel flexibel en klantgericht • • gemotiveerd, klantgericht ongeveer16 16 uur uur per week • • ongeveer week beschikbaar beschikbaar (werktijden in in overleg) overleg) (werktijden hetbezit bezit van van een diploma diploma uiterlijke • • ininhet uiterlijkeverzorging verzorging eenvoortgezette voortgezette opleiding opleiding ofofeen hetbezit bezit van van een opleiding opleiding in • • ininhet ingelnagels gelnagelsofofben ben bereiddeze deze alsnog alsnog te volgen jejebereid volgen

an nu! eerr ddan eaggee RRea LaLigne Ligne de de Beauté La t.a.v.Mevr. Mevr.Hélène Hélène van van Gastel t.a.v. Markt11 11• •4701 4701PA PARoosendaal Roosendaal Markt Tel.:0165 0165 -- 56 56 33 80 Tel.: info@lignedebeaute.nl info@lignedebeaute.nl www.lignedebeaute.nl www.lignedebeaute.nl

Bridgecursus voor beginners vanaf 7 november, 15 woensdagavonden in de Basiliek te Oudenbosch NBB docent T.1 Bijl. Inl. mevr20:24:07 Bogaarts ABB Bode.ai 19-7-2011 0165-312184, diabogaarts@hotmail.com

** Arbeidsrecht Arbeidsrecht ** Bestuursrecht Bestuursrecht ** Strafrecht Strafrecht ** Echtscheiding Echtscheiding ** Burenrecht Burenrecht ** Bouwrecht Bouwrecht

* Huurrecht Huurrecht Incasso * Incasso Contracten * Contracten Jeugdrecht * Jeugdrecht * Algemene Algemene Voorvoorwaarden waarden

GRATIS JURIDISCH ADVIES

C

spreekuurinisde in de oneven weken Op Ons ons spreekuur oneven weken iedere op dinsdag van 16.00-17.30u. Stichting Kinderopvang Oudenbosch is een organisatie zonder winstoogmerk dinsdag van 16.00-17.30u. Y UUkunt voor een eenafspraak. afspraak. met als doelstelling hoog kwalitatieve kinderopvang te bieden in Oudenbosch Stichting Kinderopvang Oudenbosch is een organisatie zonder winstoogmerk kuntuiteraard uiteraard ook ook bellen bellen voor M

e.o. Op het moment heeft de stichting 3 locaties waarop buitenschoolse opvang met als doelstelling hoog kwalitatieve kinderopvang te bieden in Oudenbosch aangeboden en 2 locaties voor dagopvang. e.o. Op het moment heeft de stichting 3 locaties waarop buitenschoolse opvang wordt Uw specialist in: Buitendijk West 12 aangeboden wordt en 2 locaties voor dagopvang. 4791 SC Klundert Om te helpen in deze uitdagende tijdenNIEUWBOUW is de Stichting op zoek naar een tweetal Tel.: 0168-402433 vrijwilligers Om te helpen in deze uitdagende tijden is de Stichting op zoek naar een tweetal voor de functie van VERBOUW Fax: 0168-402995 vrijwilligers voor de functie van CM

MY

CY

CMY

K

Leden Raad van Toezicht

Brugstraat 41 Roosendaal 0165-391007 www.STRAkadvocaten.nl

info@hblokland.nl RENOVATIE Leden Raad van Toezicht www.hblokland.nl ONDERHOUD

Meer dan een half miljoen Bodes elke Als lid van de RvT controleert u het bestuur op het juist uitvoeren van haar week!

WIJNCURSUS

Als lid van de RvT controleert u het bestuur op het juist uitvoeren van taken haar in het kader van het strategisch beleidsplan en spiegelt u de Directeur – Bestuurder taken in het kader van het strategisch beleidsplan en spiegelt u de Directeur – vanuit uw expertise m.b.t. haar aanpak om de doelstelling te cursus voor beginners vier lessen, waarin De RvT De komt 6 tot 8 maal per duurt jaar ’s-avonds bijeen. Bestuurder vanuit uw expertise m.b.t. haar aanpak om de doelstelling realiseren. te realiseren. De RvT komt 6 tot 8 maal per jaar ’s-avonds bijeen. de praktische en theoretische kennis wordt gedoceerd. Onze ideale kandidaat heeft: Per avond worden minimaal 15 wijnen Of schakel Mens & Relatie in * aantoonbare affiniteit met de kinderopvang; Onze ideale kandidaat heeft: geproefd enonderwijsbeoordeeld. of gemeentelijke wereld; en vind een fijne levenspartner * ervaring en contacten in de juridische, * aantoonbare affiniteit met de kinderopvang; * bestuurs- of toezicht ervaring een non-profit organisatie; * ervaring en contacten in de juridische, onderwijs- of gemeentelijke wereld; De cursus wordtingegeven in de authentieke wijnkelder Bel: Lia van der Wel 0165-388816 * tenminste een HBO werk- of van denk niveau. * bestuurs- of toezicht ervaring in een non-profit organisatie; Of 0800-0230595 (landelijk) 20.00 tot 23.00 uur * tenminste een HBO werk- of denk niveau. en de kosten bedragen € 120,00. Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar een vrouw als nieuw lid. Cursus: dinsdag 6, 13, 20 en 27 november a.s. Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar een vrouw als nieuw lid. erkend AVR / SinglesKeurmerk / Geschillencommissie Wanneer u geïnteresseerd bent in nog bovenstaande vacature, dan verzoeken wij u Plaats voor enkele deelnemers. uw motivatie, binnen 2 weken, te sturen aan: Wanneer u geïnteresseerd bent in bovenstaande vacature, dan verzoeken wij u Cursus: woensdag 7, 14, 21 en 28 november a.s. uw motivatie, binnen 2 weken, te sturen aan: Edwin van den BergPlaats voor nog maximaal 10 deelnemers. Vz Raad van ToezichtOp verzoek zenden wij u de nodige informatie Edwin van den Berg Dansvlinder 11 Vz Raad van Toezicht 4758 CJ STANDDAARBUITEN Dansvlinder 11 infra & verhuur 4758 CJ STANDDAARBUITEN WIJNHANDEL Verreiker/Hoogwerker verhuur - Rioleringstechniek In het kader van de wet op privacy wordt uw applicatie in vertrouwen Fa. F.J. van Spaandonk & Zoon BV Gronden sloopwerken - Bestratingen - Tuinaanleg / onderhoud In het kader van de wet op privacy wordt uw applicatie in vertrouwen behandeld. behandeld. Ste Bernaertsstraat 27 – 4731 GN Oudenbosch Paardenbodems - Carwash-infra - Machineverhuur Tel: 0165 - 312774 – Fax: 0165 - 321782 Riool VeRsToPT 24-uuRs seRViCe E-mail: vanspaandonk.wijn@planet.nl

MET KERST HET VIJFDE WIEL AAN DE WAGEN?

www.mens-en-relatie.nl

ITV (Lambregts) wordt:

Tel. 0651 434275 www.vanewouw.nl

chniek

)

06-55100747


d v er r assen vo lledig v er b az en d vo o r d elig

op Kijk dagelijks de action.nl voor

100 NIEUWSTE A R TI K E L E N FLANELLEN

MAJESTIC HALOGEEN

POLYSTONE

diverse kleuren katoen maten XS-XXL

GU10 230V 20W of 50W

met verlichting diverse uitvoeringen

REFLECTOR VERKOOP LAMP KRAAM

NACHT HEMD

7.69

5.99

Majestic HALOGEEN STEEKLAMP G4 12V 10W of 20W SET/2

0.95

0.29

DIVERSE SOORTEN

DECO

Royal King diverse maten: 1-persoons 2-persoons of lits-jumeaux

90 cm hoog diverse uitvoeringen

DEKBED HEKS op OVERTREK BEZEM VA N A F

KUNSTSTOF

H A LLOW E E T IP !

5.99

OPBERG BOX met klemdeksel zware kwaliteit 18x14x8 cm 1 liter

29x17,5x8 cm 2.4 liter

1.15

DESIGNER

SCHETS BLOK

0.99

HEKS met BEZEM 30 cm hoog diverse uitvoeringen

1.49

DAMES/HEREN

2.49

HAND SCHOENEN diverse modellen en kleuren

0.69

incl. voorbeelden, stickers en sjablonen diverse thema's

MEGA POSTER KLEURBOEK diverse thema's

N

1.59

Elders 3.95 4.95

2,5 OF 3 MM

1.49

Elders 5.95 7.95

WC-EEND

2.99

TOILET BLOK Lavendel Fresh extra schuim & hygiëne 40 gram

Wc-eend VLOEIBAAR TOILETBLOK Active Green 55 ml

0.89

DVD

0.79

MUZIEK DOCUMENTAIRE keuze uit o.a. Beyonce, Amy Winehouse, U2, Queen, Madonna, Michael Jackson, Adele, Rolling Stones PC GAMES keuze uit veel verschillende titels

1.49

CULIQUICK

1.49

INTERDENTALE COMPLETE BORSTELTJES MAALTIJD tandplakverwijderaar de grondigste manier om de ruimte tussen de tanden te reinigen metalen grip: 10 stuks kunststof grip: 7 stuks Elders 2.95 3.95

kip zoetzuur, kipsaté met rijst of pasta bolognese 375 gram

0.75

NIEUW! Elders 2.49 2.99

1.59

Kijk op onze website voor meer informatie, openingstijden, onze nieuwsbrief en onze productfolder: WWW.ACTION.NL BERGEN OP ZOOM • Kastanjelaan 61-65 BREDA • Tramsingel 74 CHAAM • Baarleseweg 44 DINTELOORD • Raadhuisplein 25a

ETTEN LEUR • Markt 33 GILZE • Steenakkerplein 20 KAATSHEUVEL • Hoofdstraat 47 OOSTERHOUT • Arendshof 34

OSSENDRECHT • De Brouwerij 16 RIEL • Dorpstraat 25a RIJSBERGEN • St. Bavostraat 22 ROOSENDAAL • Boulevard 118f

TILBURG • Trouwlaan 19-27 TILBURG • D.J. Jittastraat 8 WAALWIJK • Irenestraat 2a ZEVENBERGEN • Zuidhaven 45a

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 14-10 t/m za. 20-10 in Nederlandse filialen.

flanellen DAMES PYJAMA diverse kleuren maten XS-XL

S E T/2

DH_20121017