Page 1

MIDWEEKEDITIE

de

Bijdez Bode nextrabijlage eital etlag s es es gD vanBonMagkiteallaetrldgagiitja.l etlag DD H A L D E R B E R G S E

THUIS IN DE REGIO

O P L AG E :

13 . 5 0 0

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

26 SEPTEMBER 2012 WEEK 39

Uitgeverij

Ja rgang7,Num er50,januari201

EN WEST-BRABANT:

bode

ACTUALITEIT

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

I

Te l .

Opening lokalen Lindenlommer

599

SPORT

Volg ons via twitter: @H_bergseBode

STREEP DOOR VIERINGEN IN SAINT LOUIS

076

8 111

KERKELIJK NIEUWS

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

WEST-BRABANTSE BIBLIOTHEKEN SLAAN HANDEN INEEN

Ja rgang

Onderzoek naar gezondheid

HOEVEN - Donderdag heeft wethouder Jan Paantjes samen met Wesley Martens, die deze dag jarig was, de nieuwe lokalen van de Lindenlommerbasisschool in Hoeven geopend. Jarenlang zat de basisschool in een te kleine jas. In de aula zaten twee groepen en elke ruimte in het gebouw was dagelijks bezet. De bibliotheek Hoeven zocht naar een oplossing voor de te grote ruimte. Om die reden zijn er nu twee lokalen gerealiseerd in het gebouw van de bieb. Tevens is er een grote aula bij gekomen en een grotere teamkamer. De collectie van de bieb is even groot gebleven, maar staat nu uitgestald op minder vierkante meters.

W E E K B L A D

Jan Nagelkerke in kookprogramma OUDENBOSCH - Bakker Jan Nagelkerke uit Oudenbosch is deze week te zien in het kookprogramma Topchef tegen Sterrenchef. De groep start met acht personen bestaande uit koks en amateurs. Elke dag valt er iemand af en op de laatste dag zijn er vier kandidaten over die wat ze die week hebben geleerd door master classes en lessen van koks Kranenborg en Jaspers, in de praktijk gaan brengen door te gaan koken tegen de brigade van een sterrenrestaurant. Het is bedoeling dat de amateurs het dan gaan winnen van de professionals. Of Jan Nagelkerke het zover geschopt heeft, is de hele week te zien van 19.00 uur tot 20.00 uur op RTL5.

Caravan in brand in Bosschenhoofd BOSSCHENHOOFD - Een caravan die onder een carport stond op de oprit bij een woning aan het Patershof is donderdagnacht 21 september rond 02.30 in brand gegaan. Een bewoner kon zelf het vuur blussen. In de woning lagen een vrouw en twee kinderen te slapen toen de vader die net thuis kwam de brand opmerkte. Het scheelde niet veel of de carport was ook in brand gevlogen. De 45-jarige man kon het vuur in zijn caravan zelf blussen, maar ademde daarbij wat rook in. Hiervoor is hij onderzocht door ambulancepersoneel. Hij had verder geen verwondingen opgelopen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

HALDERBERGE - Een groot aantal volwassenen in Brabant heeft een brief met een vragenlijst in de bus gekregen. Dat is ook het geval in de gemeente Halderberge. Het gaat om een grootschalig onderzoek naar de volksgezondheid. De vragen gaan over onder meer ziekten, welbevinden, roken en lichaamsbeweging. Maar ook vragen over sociale contacten, zorg- en welzijnsvoorzieningen en veiligheid komen aan bod. De GGD voert dit onderzoek eens in de vier jaar uit in opdracht van de gemeenten. De resultaten dienen als basis voor het lokale gemeentelijk gezondheidsbeleid. De resultaten van het onderzoek worden in 2013 gepubliceerd.

Proef apart inzamelen van verpakkingen

aadenFijn rt.

BOSSCHENHOOFD - De Schakel in Bosschenhoofd is niet meer. Deze week ging het dorpshuis van Bosschenhoofd na maanden leeg te hebben gestaan tegen de vlakte in opdracht van woningcorporatie Bernardus Wonen. Het is een droevig gezicht waar menig inwoner van Bosschenhoofd meewarig een blik op werpt. FOTO ELS ROMMERS

‘Je moet er niet aan denken wat er dan tijdens de tractorpulling had kunnen gebeuren’

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E Vrees voor kabels bij Kuivezand

mrt,Wile st

OUD GASTEL - Jan Mollen durft niet met zekerheid te zeggen of er inderdaad kabels en leidingen in het terrein aan de Kuivezand in Oud Gastel liggen, maar dat is op zijn minst een onderzoek waard, vind hij. Ondanks de zienswijze van een omwonende zijn daar namelijk in april truck- en tractorpullingwedstrijden gehouden, omdat de gemeente stelde dat er van leidingen in de grond geen sprake was. Dat wordt nu in twijfel getrokken. De gemeente zoekt het uit. DOOR VERA DE GEUS

nbosch,Klu de dinOu en erinformatie. oenzijdev rm bZe in

Bij Jan Mollen zit de schrik er goed in. “Toen werd aangekondigd dat er in april truck- en tractorpullingwedstrijden gehouden zouden worden aan de Kuivezand in Oud Gastel, heeft een omwonende daar meteen bezwaar tegen aangetekend”, weet het raadslid van ONS Halderberge. “Hij gaf namelijk aan dat er kabels en leidingen in de grond liggen en het dus niet verstandig zou zijn om daar een dergelijk evenement weg te zetten. De gemeente liet daarop echter weten dat er van leidingen dan wel kabels geen sprake was en verleende een vergunning voor de wedstrijden.”

Informatieavond over darmziektes

t

h

u

i

Fout De reden dat Mollen nu alsnog in actie komt, heeft te maken met berichten die hij heeft ontvangen. “Onlangs zou er aan de Kuivezand een stroomstoring zijn geweest”, legt Mollen uit. “Daaruit bleek dat er wel degelijk kabels in de grond liggen. Dit is ook bevestigd door bijvoorbeeld Enexis, Ziggo en KPN. Dat betekent dat de veiligheid van omwonenden, deelnemers en publiek helemaal niet gegarandeerd was tijdens het evenement in april. Ook zou er een gasleiding liggen. De trucksW en E tractors E KzijnBzo zwaar L A enDsterk dat ze absoluut schade aan hadden kunnen richten en je moet er niet aan denken wat er dan gebeurd had kunnen zijn”, zegt het raadslid desgevraagd. “In mijn ogen

s

i

n

d

e

r

aadenFijn rt. adenFijn art. mdert,Wile st dert,Wilemst lenbosch,Kun enbosch,Klun. . uinO d inOuderinformatie erinformatie oenzijdev rm enzijdev orm bZe in Zebin

is er dan ook een fout gemaakt. Niet alleen op het gebied van veiligheid zijn de wedstrijden niet wenselijk in een gebied met kabels, ook de schade die bedrijven ondervinden als bijvoorbeeld de stroom hierdoor uitvalt is groot”, zegt Mollen die wil weten waarom Halderberge de veiligheid garandeerde. Hij benadrukt ten slotte: “Het gaat ons om de veiligheid en zeker niet om trekkertrekwedstrijden te verbieden. Dat vinden wij juist prima evenementen voor een gemeente als Halderberge. Hoe meer hoe liever van dit soort initiatieven, als de veiligheid maar objectief gewaarborgd kan worden.” De gemeente Halderberge zegt nog geen uitsluitsel te kunnen geven en wacht nog op uitslagen van nader onderzoek.

e

OUDENBOSCH - Tot en met 1 maart 2013 zamelt Saver, namens de gemeente in de wijk Albano in Oudenbosch plastic flessen en -flacons, metalen verpakkingen en sapen zuivelverpakkingen in. Het gaat om een proef. Dit gebeurt met behulp van speciale plastic zakken, die inwoners van het proefgebied uiterlijk deze week thuisbezorgd krijgen. De Savergemeenten waaronder Halderberge, zetten in op vermindering van het huishoudelijk restafval. De hoeveelheid restafval bedroeg in 2011 gemiddeld 210 kg per inwoner. De doelstelling is het restafval te verlagen naar 150 kg per inwoner in 2017. Deze doelstelling is goed voor het milieu en goed voor de kosten.

Motorrijder gepakt na achtervolging

BOSSCHENHOOFD - De politie heeft dit weekend na een achtervolging op de Pastoor van Beugelstraat, een 28-jarige motorrijder uit Roosendaal aangehouden. De motorrijder had in Bosschenhoofd een stopteken van de agenten genegeerd. Tijdens de achtervolging reed de motorrijder onder meer met een snelheid van circa 130 km/uur door de bebouwde kom van Oudenbosch. De vluchter ging op de Pastoor van Breugelstraat onderuit waarna hij kon worden aangehouden. Hij verklaarde er vandoor gegaan te zijn omdat hij geen rijbewijs heeft. De Suzuki is in beslag genomen en de herkomst wordt onderzocht. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt.

Met h me st complet woni ga nbod in uw regio. g

i

o

www.bonmakelaardij.nl www.bonmakelaardij.nl www.bonmakelaardij.nl www.bonmakelaardij.nl

HALDERBERGE - Op dinsdagavond 9 okMolenstraat 36 I 4761 CL Zevenbergen I 0168-335855 tober vindt in de aula van het Franciscus Molenstraat 36info@bonmakelaardij.nl I 4761 CL Zevenbergen I 0168-335855 Nu een huis kopen. Ziekenhuis in Roosendaal een informainfo@bonmakelaardij.nl Molenstraat 36 I 4761 CL Zevenbergen I 0168-335855 tieavond plaats over de ziekte van Crohn Ja of Nee? info@bonmakelaardij.nl Molenstraat 36 I 4761 CL Zevenbergen I 0168-335855 Nu een huisulcerosa. kopen. Rabobank geeft antwoord Jaargang 7, Nummer 50, januari 2010 en colitis De bijeenkomst wordt info@bonmakelaardij.nl Jaargang op uw woonvragen. Jaargang 7, Nummer 50, januari 2010 Ja ofgehouden Nee? in samenwerking met de Crohn Rabobank geeft antwoord Rabobank geeft antwoord Ja Rabobank. Een bank met ideeën. en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland op uw woonvragen. Jaargang 7, Nummer 50, januari 2010 op uw woonvragen. Ja Jaargang 7, Nummer 50, januari 2010 (CCUVN), regio West-Brabant. Tijdens de Rabobank. Een bank met ideeën. Rabobank. Een bank met ideeën. Ja en Fijnaart. Willemstad bijeenkomst die van 19.00 tot 21.00 uur rt, t. t. de un Kl , ch ad en Fijnaar ad en Fijnaar atie. Nu een huis kopen. in Oudenbos form inaa . rt, Willemst ch, Klundert, Willemst r Ga naar www.rabobank.nl/wbn rt de ee un m jn Kl or , Fi vo ch duurt, komen Maag-, Darm- en Leverartos rmat destad en Met het meest complete uw ie. regio. denbos enillzij em in Ouwoningaanbod in Oudenb ,W Zie birtnn r infoin . r informatie.en Fijna rtee aam jnor de voor meeeem sch, Klunde Ja of Nee? endeFivo enzij stad ie. Fijnaart. aten sen F. Lindeburg en E. Halet, verpleegill binn rmad Zie binnenzijundert, WZi Rabobank geeft antwoord in Oudenbo fost , Willemstad in rt r em de ee ill Ga naar www.rabobank.nl/wbn un m W , Rabobank geeft antwoord Kl Kl or rt h,enat rt. scin unde jdeKlvo bo jn. a zih, . aaregio. enbosch, en Met het meest complete woningaanbod uw Fi iejn ensc udee enatFiie nnbo bien adrm in Oud in O, W . aart. form stfo stad r in r in em em kundige H. Kromdijk en de heer Van Dijke, inZiOeud enatFiiejn op uw woonvragen. , Wmillee adrm or mill r in op uw woonvragen. stfo vort vortor e de un une.de em jd zi h,ziKljd h, Kl , Wmillee vortor en scen scin jdede nn bonn rt. ziun .a bi enbibo en Met het meest complete woningaanbod uw regio. ie ie aa e e en Kl ud ud at at jn jn Zi Zi nn O O Fi Fi h, rm rm bi Ga naar www.rabobank.nl/wbn in in sc en en fo fo e bo in in Zi r stad r stad . kaderlid van de patiëntenvereniging aan em em rmatieEen in Ouden , Wmillee , Wmillee vortor vortor Rabobank. bank met ideeën. jdede jdede eer info ziun ziun enKl enKl Rabobank. Een bank met ideeën.Met het meest complete woningaanbod h, binn binn sch, scin e bo e bo Zi Zi zijde voor m . . en en uw regio. ie ie en ud ud at at nn O O rm rm bi in in fo fo e in in Zi het woord. Aanmelden kan bij CCUVN via r r jde voor meee binnenzijde voor mee Zie binnenzi Zi info@crohn-colitis.nl of het Patiënten Serwww.brabantwerkt.nl Vacatures bij jou in de buurt vice Bureau op 0165-588576 of psb@fzr.nl.

Nu een huis kopen. Ja of Nee?

Nu een huis kopen. Ja of Nee?

Ga naar www.rabobank.nl/wbn

Ga naar www.rabobank.nl/wbn

etalages Digittaale lages

Digitaitlealee etalages Dig ale etalages Digit

deze Bode een extra bijlage BijBijdeze Bode een extra bijlage Bij deze Bode een giteasle etalages van Bon Makelaardij. labijlage ale etDaig itextra ig D Bij deze Bode een extra bijlage van lagiteasle lagess etDaig etala s Digititaale e e g vanBon Bon Makelaardij. Makelaardij. la a a t t e Diggiteasle e g Dig ale es g van Bon Makelaardij. la la a a t t Digit le e Digitale e


ZONDAG 30 SEPTEMBER VAN 9.00 TOT 14.00 UUR

lijstenmakerij de groene gaasvlieg voor al uw inlijstwerk schilderijen, aquarellen, borduurwerk, foto’s, T-shirts, 3-D knipwerk, legpuzzels, e.d. opspannen van doeken pietseweg 3 oud gastel 0165-510169

www.degroenegaasvlieg.nl

Uitnodiging Plafondshow Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

Kom kijken!

Vrijdag 28 september Zaterdag 29 september Zondag 30 september

10.00 tot 16.00 uur 10.00 tot 16.00 uur 11.00 tot 15.00 uur

Ik heb belangstelling voor uw Plameco plafonds en wens kosteloos documentatie en prijsopgave.

Telefoon: .........................................Naam: ............................................... Adres:.......................................................................................................... Postcode:.........................................Woonplaats: ...................................... Opsturen in gesloten enveloppe (postzegel niet nodig) naar PLAMECO PLAFONDS, antwoordnummer 436, 4800 VB Breda

• Schone montage in één dag. • Zonder hakken en breken. • De meubels kunnen blijven staan. • Uit één geheel op maat gemaakt. • Betaling in termijnen mogelijk. Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke en beproefde plafondsysteem. De koffie staat klaar!

BEZOEK ONZE SHOWROOM: Weidehek 125 - 4824 AT Breda 076 - 762 00 00 - www.plamecoplafonds.nl


actualiteit

‘Dit doet een ieder die aan de kapel verbonden is enorm veel pijn’

Definitief einde aan vieringen in Saint Louis OUDENBOSCH - Na 144 jaar komt er een einde aan de vieringen die worden gehouden in de kapel van Saint Louis. In een paar maanden tijd is het aantal mensen dat de vieringen op zaterdagavond bezoekt, drastisch afgenomen en de -vaak oudere- vrijwilligers hebben hun handen meer dan vol aan de voorbereidingen. De combinatie van beide factoren met nog enkele andere, zoals de toekomst van de kapel zelf heeft het bestuur van de kapelgemeenschap doen besluiten een einde te maken aan de vieringen te zetten. Met pijn in het hart, zonder twijfel. Voorzitter Toine Vermunt: “Dit doet een ieder enorm veel pijn, maar we willen de boel niet dood laten bloeden. Daar zijn de vieringen te mooi en te inhoudvol voor.” DOOR VERA DE GEUS

weet Vermunt.

Zoals in vrijwel in iedere kerk in Nederland, liep ook het bezoekersaantal van de kapel van Saint Louis in Oudenbosch terug. Het bestuur van de kapelgemeenschap heeft haar ogen daar van meet af aan niet voor gesloten, weet voorzitter Toine Vermunt. “Bij iedere jaarvergadering bespraken we de bezoekersaantallen, want we wilden de vieringen onder geen beding laten doodbloeden. Daarvoor zijn de diensten te mooi en inhoudvol voor.” Het moment waar al langer voor gevreesd werd, brak tijdens de recente jaarvergadering aan. “In het begin van het jaar hadden we nog een gemiddelde van 65 bezoekers per viering, nu zijn dat er nog maar ongeveer 50. Oorzaak hiervan is met name het overlijden van kapelgangers. Ook zijn er een aantal die minder mobiel geworden zijn en niet meer naar de diensten kunnen komen. En ja, net als in het hele land geldt ook bij ons: ‘wat er aan de bovenkant afgaat, wordt aan de onderkant niet aangevuld door jongeren. Zij zoeken op het gebied van geloven toch iets anders dan een wekelijkse dienst”,

Vrijwilligers De bevlogen vrijwilligers die zich sinds jaar en dag met hart en ziel inzetten voor de kapel, merken ook dat de organisatie van de diensten en alles daarom heen vanwege leeftijd en gezondheid wat minder soepel gaat. “Alle posten zijn nog bezet”, vertelt Vermunt.”Maar ook zij worden ouder en

‘Je kunt je ogen niet sluiten voor de ontwikkelingen’ minder mobiel en nieuwe aanwas blijft uit.” De vrijwilligers en het bestuur van de kapelgemeenschap betreuren het ten zeerste dat er een einde komt aan de vieringen. “Het doet een ieder pijn om er na 144 jaar mee te stoppen. Er zijn zoveel mensen met hart en ziel aan Saint Louis verbonden. Maar ja, voor de ontwikkelingen kun je je ogen niet sluiten. Als het dan toch moet,

Op 24 november wordt er voor de laatste maal een dienst gehouden in de kapel van Saint Louis.

sluiten we liever op een ‘hoogtepunt’ dan wanneer er op zaterdagavond nog maar tien man in de kapel zit”, legt hij uit. Kerstmis De laatste viering wordt gehouden op za-

terdag 24 november. Een bewuste keuze, volgens Vermunt. “Dit is het einde van het kerkelijk jaar en dat is symbolisch gezien een mooi idee. We zouden inderdaad Kerstmis nog ‘mee kunnen pakken’, maar qua voorbereidingen hebben de vrijwil-

FOTO VERA DE GEUS

ligers daar echt hun handen vol aan. Bovendien werd de kerstdienst vorig jaar ook al een stuk minder bezocht en zijn we van mening dat je de geloofsgemeenschap niet overeind kunt houden voor één viering. Hoe romantisch die vaak ook is...”

Fusie wordt niet uitgesloten

West-Brabantse bibliotheken slaan handen ineen HALDERBERGE - De directeuren van vier bibliotheekorganisaties in West-Brabant: Breda, Markiezaat, VANnU en DOOR VERA DE GEUS Zundert/Rucphen vinden het noodzakelijk om in de nabije toekomst intensief te gaan samenwerken. Hiermee wil men het bibliotheekwerk, dat mede dankzij forse landelijke, regionale en lokale bezuinigingen flink op de tocht Bibliotheken in Nederland hebben het zwaar. Ook in de regio verkeert het bibliostaat, proberen veilig te stellen. Een eventuele fusie, sluiten de directies niet uit.

theekwerk in zwaar weer. Het aantal mensen dat lid is van een bibliotheek neemt mede dankzij de toenemende digitalisering aanzienlijk af. De twee belangrijkste functies van de bieb, leesbevordering en informatieverstrekking, moeten namelijk concurreren met bijvoorbeeld internet. Daarbij merken de bibliotheken dat de wensen veranderen. Met name de lokale bibliotheken kunnen aan de steeds groter wordende eisen van leden mede dankzij bezuinigingen niet meer voldoen.

Samen grotere slagkracht’

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

ARCHIEFFOTO

www.internetbode.nl

De directies van biebs uit West-Brabant willen het bibliotheekwerk in de regio veilig stellen.

Door diezelfde bezuinigingen die de bibliotheken langs diverse kanten raken, komt de bibliotheek als basisvoorziening in grote wijken en kleine dorpen fors onder druk te staan. “Op dit moment wordt er gewerkt aan een sterke landelijke digitale bibliotheekstructuur”, leggen de directies uit. “Daardoor zal de lokale bibliotheek vooral een rol gaan spelen in de aanvullende dienstverlening en inspelen op de behoefte aan lokale en regionale kennis en informatie.”

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PAGINA 3

Haalbaarheid Die rol willen de directeuren van vier bibliotheekorganisaties in West-Brabant: Breda, Markiezaat, VANnU en Zundert/ Rucphen graag voldoen, maar daarvoor moet er intensief samengewerkt worden om zo samen één sterke regionale organisatie op het gebied van informatie, kennis, cultuur en educatie weg te zetten. “Het uitgangspunt is om het bibliotheekwerk als basisvoorziening in West-Brabant ook voor de toekomst veilig te stellen”, zegt men. Volgens de bibliotheken willen zo ook aan de wensen van het onderwijs voldoen die meer en meer vragen om passende diensten op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid. “Dit vraagt om innovatie en het ontwikkelen van nieuwe dienstverleningsconcepten en die kunnen we samen beter oppakken dan iedere bibliotheek op zich. Een gebundelde organisatie heeft meer slagkracht”, redeneren de vier partijen. De komende maanden wordt er een haalbaarheidsonderzoek gedaan waaruit zal moeten blijken op welke manier er samengewerkt moet worden om de ontwikkelingen bij te benen. Een fusie wordt volgens de directies niet uitgesloten. Voor hen staat echter wel voorop dat inwoners van zowel dorpen als steden moeten kunnen blijven profiteren van een gevarieerd en eigentijds aanbod van producten en diensten.

Volg ons op Twitter: @H_bergseBode.


wbouw

• Nieu

rhoud

• Onde

gen

ouwin

• Verb

Bel voor een gratis offerte Aannemingsbedrijf Ron Aarssen Tel: (0165) 51 19 02 Willem van der Maststraat 2 Privé: (0165) 51 44 05 4751 RK Oud Gastel Fax: (0165) 51 28 82

Oma is niet meer bij ons...

...maar voor altijd in onze herinnering.

Herinneringsbijeenkomst nu exTRA koRTing

Welkom de wereld op alleinhaarden van sfeer en warmte en kachels AAnbieding: bij alle pelletkachels

Morgen 15 april Koopzondag 500 kilo pelletkorrels gRATiS 11.00-17.00 uur

koopzondAg g ShowRoom Grootste shoWroom beR gRooTSTe 30 SepTem uuR 11.00-17.00

zuid nedeRlAnd Zuid NederlaNd

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaarden Bio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

info@schouwenpaleis.nl l www.schouwenpaleis.nl

OPEN DA G Zaterda g 29 se van 10.00 ptember a.s. tot 14.00 uur

In verband met ons 20 jarig jubileum organiseren we op zaterdag 29 september a.s. een Open Dag in onze praktijk, Brugstraat 10 in Roosendaal. Iedereen die geïnteresseerd is, kan vrijblijvend langskomen voor informatie over Chiropractie en de klachten die met deze geneeswijze behandeld kunnen worden, zoals: * Pijn door artrose * Lage rugpijn * Nekpijn/Schouderpijn * Hoofdpijn/Migraine * Hernia/Ischias * Whiplash/Duizeligheid Doorlopend wordt er via een film uitleg gegeven over verschillende klachten en oorzaken daarvan. Tevens is er de mogelijkheid tot het stellen van al uw vragen. Wie meer informatie wenst kan informatie meenemen of een afspraak maken op individuele basis.

Wij zorgen voor een hapje en een drankje en hopen u zaterdag 29 september te mogen verwelkomen. Tot ziens!

H. Ambrosius en R. Peirelinck Geregistreerde Chiropractoren Brugstraat 10 4701 LE Roosendaal Tel. 0165-546222 www.chiropractieroosendaal.nl

Hanne Ambrosius

Zondag 7 oktober om 14.00 uur DELA helpt graag herinneringen aan overleden dierbaren levend te houden. Iedereen die een dierbare verloren heeft is dan ook van harte welkom op de herinneringsbijeenkomst.

Locatie Conferentiecentrum Bovendonk Adres Hofstraat 8, Hoeven Aanmelden Voor 1 oktober via dcwestbrabant@dela.org of via 0165 30 30 33


actualiteit

Column

‘Het is elke keer weer spannend of jouw duif als eerste binnenkomt’

Postduivenvereniging De Reisduif viert 60-jarig bestaan

Addo Sprangers

Popcornziekte

Hoe moeilijk kan het zijn om op voedseletiketten in gewone Jip en Janneke-taal te melden welke ingrediënten er bij de totstandkoming van het product zijn gebruikt? Héél moeilijk, zo blijkt. De Consumentenbond heeft daarom een heuse campagne gelanceerd waarbij producten met misleidende verpakkingen aan de digitale schandpaal Wall of Shame worden genageld. Op die manier hoopt de Consumentenbond een einde te maken aan dergelijke praktijken. Op haar website staan mooie voorbeelden. Neem nu de dropjes van fabrikant Klene die onder de noemer Grofgeld door het leven gaan. In deze dropjes zit wel een héél bijzondere kleurstof: carbo medicinalis vegetabilis. Abacadabra? Inderdaad. Als echter op de verpakking zou worden vermeld dat het hier gaat om houtskool, koopt de consument de dropjes wellicht niet meer, zal Klene gedacht hebben. Daar valt wat van te zeggen. Denk alleen maar aan de houtskool die afgelopen zomer tussen het vlees op de barbecue belandde en alleen met een gezonde portie ketchup nog was weg te werken. Nou ja, gezond… Nog een blik op de website van de Consumentenbond leert dat ook over ketchup het laatste woord nog niet is gezegd. Zo beweert een landelijke kruidenier op het etiket van haar ketchup dat deze nul procent vet bevat. Volstrekt overbodige mededeling, zo blijkt, want in ketchup zit sowieso zelden of nooit vet. Wel is ketchup suikerrijk, maar daar wordt niet over gerept. Vroeger was het allemaal een stuk eenvoudiger. In de Middeleeuwen dronk je bier of wijn en vooral geen water, tenzij je niet bang was voor een beetje builenpest. Veel keuze was er niet, net als etiketten. Die waren overbodig ook, want op een paar monniken na kon niemand lezen. Dat ligt tegenwoordig anders. Een duidelijk etiket kan zelfs het nodige onheil voorkomen. Vraag het maar aan de 59-jarige man uit Colorado die jarenlang dagelijks een portie zogeheten magnetronpopcorn naar binnen werkte. Op het etiket stond echter niet dat een van de gebruikte ingrediënten de voor de gezondheid schadelijke smaakstof diacetyl was. Gevolg: de man liep een als de ‘popcornziekte’ bekendstaande ongeneeslijke longaandoening op. Schrale troost: de rechtbank heeft hem een schadevergoeding van 7, 2 miljoen dollar toegekend. Daar kun je dus heel veel duidelijke etiketten van maken. De fabrikanten zijn gewaarschuwd.

onderhoud van de duiven is duurder geworden en nu wordt er niet meer gepoold. Het gaat om de eer.”

Pedro van Kastel, hier met pasgeboren duiven, en Ad van Geel raken niet uitgepraat over ‘hun’ duiven. FOTO ELS ROMMERS

DOOR ELS ROMMERS Toenmalig voorzitter Cees Hoogers was één van de vijf oprichters van postduivenvereniging De Reisduif. Ze startten op 18 juli 1952 met 14 leden in Café Van Peer in de Hofstraat. “Er waren toen twee postduivenverenigingen”, lichten Pedro en Ad toe. “In de jaren ‘80 kwamen steeds meer leden van de andere vereniging bij onze club, waarna de andere is opgeheven. Ons hoogste ledenaantal was 36. Momenteel zijn er nog 23 leden. Ons jongste lid, Michel de Pijper, is 30 jaar en ons oudste lid, Piet van Deursen, is 78 jaar. Er is zeker sprake van vergrijzing. In 1986 waren er landelijk gezien nog 54.000 leden. Inmiddels is dat ruimschoots gehalveerd naar 22.000 leden. Maar op bescheiden schaal zal de postduivensport altijd blijven bestaan.”

Colofon

Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Halderbergse Bode H_bergse Bode Redactie Vera de Geus Correspondenten Els Rommers, Tineke van der Borst Acquisitie Jean-Pierre van der Heijden Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties dinsdag 09.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s dinsdag 07.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl

W E E K B L A D

Bezorgklachten 076 599 8111 t

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 39

HOEVEN - Deze maand viert postduifvereniging De Reisduif haar 60-jarige bestaan. Voorzitter Pedro van Kastel en secretaris Ad van Geel winden er geen doekjes om. “De duivensport is op z’n retour”, erkennen beide heren. “Jonge aanwas is welkom, maar de jeugd is tegenwoordig in de ban van games en social media. Terwijl wij toch ook echt met onze tijd meegaan.” Pedro en Ad raken niet uitgesproken over hun gedeelde passie. “Ze noemen ons niet voor niets duivenmélkers!” stelt het duo gekscherend.

De oplossing van deze puzzel is in week 40 te vinden op www.internetbode.nl

Gokken De 37-jarige Pedro, behoort tot de jongere

In China is duivensport in opmars Ook Ad werd enthousiast door postduivenhoudende familieleden. “Zelf heb ik 26 duiven. Ik ben lid vanaf 1976. In die jaren was er nog weinig vertier, dus de duivensport was toen een sociaal evenement. We noemden het ‘t renpaard van de kleine man’. Je kon namelijk geld inzetten op duiven. Zelfs de geestelijken rondden de kerkmis snel af omdat hij duiven had en er gevlogen werd. In de loop der jaren werd alle apparatuur steeds geavanceerder. Het

Jubileum In Nederland heeft het imago van de duivensport de laatste jaren flink te lijden gehad. Dit in tegenstelling tot China, waar de duivensport juist steeds populairder wordt. Pedro en Ad blijven echter onverminderd enthousiast. “Dit is zo’n gezellige vereniging. We zijn een paar keer verhuisd met ons clublokaal. Na een brand in 1999 op de vorige locatie, hebben we een tijdelijk onderkomen ingericht in de garageboxen van Piet Oomen, onze penningmeester. We zijn niet meer weggegaan, maar hebben de boel inmiddels verbouwd tot een mooie ruimte. Dit bestuur vormt een geoliede machine en samen met onze leden, vormen we een heuse vriendenclub. Op 22 september staat een gezellige feestdag gepland om ons 60-jarig bestaan te vieren.”

Gemeenten en waterschap intensiveren samenwerking

Digitaal loket over waterzaken HALDERBERGE – De gemeentes Roosendaal, Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Steenbergen en Woensdrecht en waterschap De Brabantse Delta gaan gezamenlijk een waterloket opzetten. Dit wordt een digitaal loket waar burgers terecht kunnen voor informatie en vragen over water, wateroverlast, riolering, waterzuivering en aanverwante wet- en regelgeving. DOOR MONIQUE JANSEN Het digitale waterloket is straks te bezoeken via de sites van de gemeenten en het waterschap. Eind dit jaar moet het loket online gaan. De gemeente kan zo ook informatie verstrekken over specifieke gemeentelijke rioleringsprojecten.

© www.sudokusite.eu

garde. Ondanks zijn jonge leeftijd, viel hij toch voor de duivensport. “Mijn oom had postduiven”, legt Pedro uit. “Ik vond dat geweldig. Ik bouwde een hok van een sinaasappelkistje en zo begon ik. Inmiddels heb ik 100 duiven.”

Wedstrijden De beide duivenmelkers stoppen veel tijd in hun hobby. “Het seizoen loopt van april tot half september. Op vrijdagavond gaan we naar het inkorflokaal waar de chip van de duif wordt gelezen. Een vrachtwagen van Brabant 2000, de regionale postduivenhoudersorganisatie, brengt de duiven naar België of Frankrijk. Op zaterdag wordt er gevlogen. Via teletekst houden we bij hoe laat de duiven gelost zijn. Op basis van afstand en windsnelheden, kunnen we inschatten hoe laat we de eerste duiven kunnen verwachten. En dan maar hopen dat jouw duif eerste wordt. Soms worden wel snelheden van 120 kilometer per uur gehaald. We doen er veel aan om onze duiven in conditie te houden door goede voeding en hun gezondheid goed in de gaten te houden. Elke dag mogen ze een uur uitvliegen. Daarmee voorkomen we ook overlast voor onze buren. Heel soms verlies je een duif. Roofvogels moeten immers ook eten!”

Schaalvergroting Naast het loket willen de zeven partijen ook intensiever gaan samenwerken op het gebied van het beheer van gemalen, persleidingen en oppervlaktewater in zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Door schaalvergroting kunnen de kosten worden teruggedrongen en kan kennis worden gedeeld. Daarnaast kunnen de partijen samenwerken voor de verbetering van de interne digitale informatievoorziening over de beheersystemen van rioleringstelsels en meetgegevens. Zo kunnen bijvoorbeeld de inspecties in het riool gezamenlijk worden aanbesteed. PAGINA 5

Afvalwaterplan De gemeenten en het waterschap zullen ook een gezamenlijk regionaal afvalwaterplan opzetten. In dit plan komt het beleid te staan ten aanzien van riolering, grond- en oppervlaktewater en op welke manier de bestaande riolering kan worden verbeterd. “Ook de volksgezondheid en het voorkomen van milieuschade zijn belangrijke aspecten”, meldt de Roosendaalse wethouder Toine Theunis. In het afvalwaterplan staan ook concrete waterprojecten en de bijbehorende financiële kostenramingen.

‘Voorkomen milieuschade belangrijk aspect’ Werkeenheid De zeven partijen werken samen in de Waterkring West. Deze werkeenheid is onderdeel van de Samenwerking Water West en Midden Brabant (SWWB) waarin alle 27 gemeenten en drie waterschap-

pen uit West- en Midden-Brabant vertegenwoordigd zijn. Er is bewust gekozen om deze hernieuwde samenwerking te beperken tot zes gemeenten en niet met alle gemeenten en waterschappen uit de SWWB. “Het is niet erg doelmatig om met zoveel partijen gedetailleerde afspraken te maken. Daarom is de SWWB verdeeld in vier werkeenheden”, legt Theunis uit. Zuivering Het waterschap is verantwoordelijk voor de zuivering van het afvalwater, de afvoer van overtollig water (tegengaan van wateroverlast) en voor de chemische en ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater. Het beheer heeft voornamelijk betrekking op het baggeren en maaien van de watergangen en de controle van de waterkwaliteit. De gemeente dient het afvalwater in te zamelen en te transporteren. Overigens is elke grondeigenaar zelf verantwoordelijk voor het verwerken en afvoeren van overtollig grond-, regen- en afvalwater.


Opening lokalen Lindenlommer in bieb

Nog even en de lokalen zijn geopend.

HOEVEN - Donderdag 20 september heeft wethouder Jan Paantjes samen met Wesley Martens, die deze dag

jarig was, de nieuwe lokalen van de Lindenlommerbasisschool in Hoeven geopend.

Jarenlang zat de basisschool in een te kleine ‘jas’. In de aula zaten twee groepen en elke ruimte in het gebouw was dagelijks bezet. De bibliotheek Hoeven zocht naar een oplossing voor de te grote ruimte. De bibliotheekvannu en de basisschool zijn tot overeenstemming gekomen en nu zijn er twee lokalen gerealiseerd in het gebouw van de bieb. Tevens is er een grote aula bij gekomen en een grotere teamkamer. De collectie van de bieb is even groot gebleven, maar staat nu uitgestald op minder vierkante meters. De bieb is aan het onderzoeken of de bibliotheek als servicepunt mogelijk meerdere momenten in de week open kan zijn. Na het voorlezen van het lindenlommersprookje, wat aan het einde toch goed afliep, knipte de wethouder samen met Wesley het lint door en de opening was een feit. De bibliotheek zit nu in een passende jas evenals de Lindenlommerbasisschool en zo kwam het sprookje uit voor beide organisaties.

Filmtheater Fanfare

Wuthering heights donderdag 27 september 20.15u

Wuthering heights.

Als de jonge en arme Heathcliff wordt opgenomen in de familie Earnshaw en daarmee in het ruige plattelandsleven gaat dat bepaald niet soepel. Wanneer hij en dochter Catherine bovendien steeds meer voor elkaar beginnen te voelen maakt dat het er niet eenvoudiger op. Jaren later keert Heathcliff als welgestelde heer terug en probeert hij Catherine opnieuw voor zich te winnen. Hun verboden liefde groeit uit tot een obsessie. Een nieuwe en zoveelste, maar in stijl nogal afwijkende verfil-

ming van de gelijknamige roman van Emily Bronte. Verenigd Koninkrijk 2011. Regie: Andrea Arnold Duur: 128’. Met: Kaya Scodelario, James Howson, Oliver Milburn, Nichola Burley, Steve Evets e.a. De film wordt zonder pauze vertoond. Ice Age 4: Continental drift zondag 30 september 14.00u Ooit begonnen de makers van Ice Age met een film; later moesten ze er vervolgfilms bij maken, omdat ze het zo goed gedaan hadden. We zijn nu dus al toe aan deel 4. Het verhaal is niet eens zo belangrijk: een heel stuk land raakt los van de rest, dat is de betekenis van ‘een continent op drift’ of in het Engels: Continental Drift. Daardoor raken onze helden Manny, Diego en Sid ook gescheiden van de rest van de kudde en moeten ze een ijsberg gebruiken als schip om weer thuis te komen. Onderweg komen ze natuurlijk van alles tegen: zeemonsters, een compleet nieuwe wereld en piraten. Scrat blijft natuurlijk gewoon doorzoeken naar zijn eikeltje en ook hij komt dus op allerlei bijzondere plaatsen. Verenigde Staten 2012. Regie: Steve Martino en Mike Thurmeier. Duur: 93’. Nederlands ingesproken door: Gers Pardoel, Lieke van Lexmond, Jack van Gelder, Froukje de Both, Ernst Daniël Smid, Carlo Boszhard e.a. De film wordt met pauze vertoond. Ons leeftijdsadvies: alle leeftijden. Simon donderdag 4 oktober 20.15u De film is gebaseerd op de internationale

Juzt zoekt nieuwe pleegouders HALDERBERGE - Onder het motto ‘Help jij een pleegkind de pubertijd door?’ is Pleegzorg Nederland een campagne voor het werven van pleegouders voor kinderen van 10 jaar en ouder gestart. Ook in West-Brabant is er een groot tekort aan pleegouders voor kinderen van deze leeftijd. Nieuwe pleeggezinnen blijven dus hard nodig. Daarom houdt Juzt op maandag 1 oktober van 20.00 tot 22.00 uur een informatieavond voor mensen die geïnteresseerd zijn in pleegzorg. Een pleeggezin is het beste alternatief voor kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. Dat geldt ook voor tieners en pubers. Zij zijn te jong om op eigen benen te staan en hebben behoefte aan een veilige plek. Ze willen wel steeds meer hun eigen ding doen. Het accent voor pleegouders ligt dan ook op begeleiding naar zelfstandigheid. Bijvoorbeeld door te helpen met hun huiswerk, het om leren

gaan met geld of afspraken leren nakomen. Samen shoppen of op de bank een soap kijken vinden ze ook heel fijn. Toch zal het in huis soms best wel eens ‘knetteren’. Discussies over uitgaan of hoe laat ze thuis moeten zijn, daar moet je als pleegouder de uitdaging van zien. Is pleegzorg iets voor jou? Rijk of arm, samenwonend of alleen, hetero of homo,iedereen kan in principe pleegouder worden. Wat telt is dat je een kind structuur, warmte en veiligheid kunt bieden De informatieavond over pleegzorg vindt plaats in Fijnaart in ’t Trefpunt, Wilhelminastraat 66, 4793 EN, Fijnaart. Tijdens deze bijeenkomst vertellen een pleeggezinbegeleider en een ervaren pleegouder je meer over het opnemen van een kind in je gezin. Op de website Juzt. nl/pleegzorg kun je een informatiepakket aanvragen of je aanmelden voor de informatieavond. Ook telefonisch aanmelden is mogelijk via: 076-5256460.

KORTE BERICHTEN

Ice Age 4 en Wuthering heights OUDENBOSCH - In het kader van de Halderbergse Cultuurmaand vertoont het filmtheater nog twee literatuurverfilmingen. Voorafgaan de voorlaatste geeft ‘Film en Literatuurspecialist’ Harry Peters een inleiding; na die lezing is er een korte pauze.

Help jij een pleegkind de pubertijd door

bestseller ‘Simon och ekarna’ (Simon en de eiken) van Marianne Fredriksson. Het prachtig ogende, haarscherp en in felle kleuren in beeld gebrachte drama speelt zich af in Zweden en Duitsland in de periode van 1939 tot 1955. De jonge Simon voelt zich, ondanks zijn onbezorgde jeugd aan de westkust van Zweden, niet helemaal thuis in het arbeidsmilieu waarin hij opgroeit. Natuurlijk wordt hij liefdevol grootgebracht, maar hij wil lezen en naar het lyceum en daar begrijpt vooral zijn vader maar niets van. De dreiging van de Tweede Wereldoorlog maakt het er niet gemakkelijker op. Op de nieuwe school, tóch het lyceum, maakt Simon kennis met Isak, de zoon van een rijke Joodse boekwinkeleigenaar, die uit Duitsland is gevlucht. De jongens kunnen het goed met elkaar vinden en sluiten al snel een hechte vriendschap. Dan doet Simon een ontdekking over zijn eigen verleden... Zweden 2011. Regie en scenario: Lisa Ohlin. Duur: 120’. Met: Bill Skarsgård, Helen Sjöholm, Jan Josef Liefers, Stefan Gödicke, Cecilia Nilsson e.v.a. De film wordt met pauze vertoond. Verwacht: 7/10 Comme un chef (Cohen) 11.45 Film-Brunch-Arrangement in Bosschenhoofd 11/10 Meek’s cutoff (Reichardt) 20.15 Vertoningsadres: De Vossenberg, Pagnevaartweg 109, 4731 AC Oudenbosch. www.filmtheaterfanfare.nl

HOEVEN Hoevense Vrouwen Vereniging: Donderdag 27 september Bingoavond. We hebben voor u weer een gezellige bingoavond georganiseerd. Aanvang 19.30uur in zaal de Troubadour St Janstraat te Hoeven. Kaarten en bingo: De winter staat weer voor de deur, en als zovele jaren organiseert bv.Bosbad in café Pagnevaart weer gezellige kaartavonden en bingomiddagen. Op de kaartavond kan er gekaart worden in de spelsoorten rikken of jokeren. Er zijn leuke dagprijzen te winnen, ook is er een competitie voor alle kaartavonden. De eerste kaartavond is 29 sept. aanvang 19.30 uur. De eerste bingomiddag is 30 sept. aanvang 14.00 uur. Overige data: kaarten 20 okt., 24 nov., 29 dec., 26 jan., 23 febr., 23 maart, 27 april, 25 mei; bingo 28 okt., 25 nov., 23 dec., 27 jan., 24 febr., 24 maart, 28 april, 26 mei. Zonnebloem: De Zonnebloem Hoeven start haar bingomiddagen weer. Donderdagmiddag 4 oktober in de zaal van de Troubadour. De middag begint om 13.30 uur. OUDENBOSCH Jubileumconcert: Jubileumconcert Basiliek op vrijdag 19 oktober is er in de Basiliek van Oudenbosch een jubileumconcert waar Gerard van Maasakkers met zijn begeleidingsgroep en de Oudenbossche Harmonie optreden. Aanvang 20.00 uur, voor info en reserveren pr@basiliek-oudenbosch.nl of tel. 0165-316442. www.100jaarbasiliek.nl Achterbanvergadering VVD: Dinsdag 2 oktober vergadert de VVD afdeling Halderberge over de voorgestelde Raadsagenda’s. Ter tafel komen onder andere de bestemmingsplannen Hoeven, Oud Gastel en kom Bosschenhoofd aan de orde. Verder zal de groenvisie besproken worden en ook de parkeernota krijgt de aandacht. Aanvang: 20.00 uur, sporthal de Beuk Oudenbosch. Uitgebreide informatie kunt u vinden op www.halderberge.vvd.nl BOSSCHENHOOFD Steunpunt: Bent u 55+ en wilt u fit blijven? Kom dan op 22 oktober vrijblijvend kennismaken met yoga en fit55+. U bent van harte uitgenodigd op het steunpunt Bosschenhoofd. Voor informatie kunt u bellen met tel. 0165-392622. Aprés Ski Party: Zaterdag 29 september heeft Leutgroep de Toekomst alweer het tweede feest van dit jaar. Onder het thema ‘Apres Ski Party’ hopen we weer velen feestvierders te verwelkomen. Met de muziek van Xtreme Sounds gaan we er met iedereen weer een schitterend feest van maken. Met onder andere een Flugelbar en een lichtshow wordt de avond helemaal compleet. Vanaf 21.00 uur is iedereen vanaf 16 jaar (legitimatie verplicht) van harte welkom bij Café Stroop te Bosschenhoofd. De toegang is gratis.

BEDRIJVIG NIEUWS Bedrijf bestaat vijf jaar en breidt klanten- en dienstenportfolio uit

Patric WarmteService neemt Lambrechts / ITV over OUD GASTEL - Patric warmteservice staat al zo’n vijf jaar dag en nacht klaar voor klanten in de regio Bergen op Zoom voor vragen op het gebied van warmteservice en techniek. Daarbij moet onder andere gedacht worden aan installatie van alles op het gebied van water, sanitair, cv’s en de reparatie van kranen en WC’s. Die service wordt nu uitgebreid richting de gemeente Halderberge. DOOR ROBBY VAN DER ZANDE

Bij Patric WarmteService staat persoonlijk contact en vakkundig én snel helpen voorop. Een lekkende kraan hoeft niet vervangen, maar kan gerepareerd worden en dat geldt voor meer veel voorkomende problemen. Toch kan men bij Patric niet alleen terecht voor reparaties en defecten. Het bedrijf is Itho-Daalderop dealer en heeft een showroom waarin uitgebreide informatie wordt gegeven over dit merk CV ketels. Ook voor andere grote merken als Remaha, Grohe en Honeywell kan men er terecht.

Vlak voor het vijfjarige bestaan van Patric WarmteService, heeft het bedrijf ITV overgenomen in de regio beter bekend als Lambrechts. Het betrekken van deze firma bij het bedrijf, zorgt ervoor dat het gebied waarin Patric actief is wordt uitgebreid. Aan de service en de dienstverlening verandert weinig.

Win Regelmatig zijn er open dagen en sowieso is iedereen welkom om zich te laten adviseren over de aanschaf of lease van een cv-installatie. Bovendien maakt elke klant kans op een gratis cv als hij of zij in de periode tussen 1 september en 31 december een cv-ketel aanschaft of er een leasecontract voor afsluit.

Service Ook voor de service zijn er diverse contracten mogelijk. Voor een goede werkende cv of wat voor installatie dan ook, is technisch onderhoud een pré. Daarom is er de compactservice, waarin alle kosten voor jaarlijks onderhoud inbegrepen zijn. De klant betaalt naast de vaste kosten alleen voor voorrijd- materiaal en onkosten tijdens een (spoed)reparatie. Hiervoor kan men zeven dagen per week en vierentwintig uur per dag bellen. Voordeel De tegenhanger is de totaalservice. De naam zegt het al, want dit dienstenpakket bevat alle mogelijke dienstverlening voor één vast bedrag, alleen de materiaalkosten worden in rekening gebracht. Dus geen uurloon of voorrijkosten! Altijd voor een vaste en scherpe prijs verzekerd van kwaliteit. En van dat voordeel kunnen de voormalige

Patric en zijn team staan voor u klaar.

klanten van ITV / Lambrechts nu ook gebruik maken! Patric heeft een showroom in Halsteren en is bereikbaar via www.

Patric WarmteService, Steenspil 12C Halsteren, www.patricwarmteservice.nl, 0655100747 PAGINA 6

FOTO ROBBY VAN DER ZANDE

patricwarmteservice.nl of op het telefoonnummer 0164-238225 en voor spoed op 0655100747


lief en leed

Dossiernummer: 12091234

ConfErEntiECEntrum BovEndonK

nu maar Rust Rust nu maar uit,uit, je hebt je strijd gestreden, je hebt je strijd gestreden, je hebt het dapper gedaan. Wiehet kandapper begrijpengedaan. hoe je hebt geleden, je hebt wie kan voelen wat je hebt doorstaan. Wie kan Rust begrijpen nu maar uit.hoe je hebt geleden, wie kan voelen wat je hebt doorstaan. Rust nu maar uit. Bedroefd, maar dankbaar dat hij uit zijn lijden is verlost, geven wij u kennis van het overlijden van onze vader en opa

Josephus Bedroefd,Johannis maar dankbaar datVervloet hij uit zijn lijden is verlost, geven wij u kennis van het overlijden van onze vader en opaJan

Een sfeervolle locatie voor een passend afscheid Wij bieden u verschillende uitvaartarrangementen die met uw persoonlijke wensen aangevuld kunnen worden.

Hij overleed op 19 september 2012 in de leeftijd van 62 jaar.

Johannis Josephus Vervloet

Kijk voor meer informatie op www.bovendonk.nl of neem telefonisch contact met ons op.

Oud-Gastel: Jan

JanCallum, ♼

Oudewater: Jaco en Avril Oudewater: John en Cheyenne

Elodie, Jazz Hij overleed op 19 september 2012 in de leeftijd van 62 jaar.

Conferentiecentrum Bovendonk, Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven, 0165-507550

Correspondentieadres: Parkstraat 17 4751 CW Oud-Gastel

Oud-Gastel: Jan Oudewater: Jaco en Avril Callum, ♼ N.B. Bovenstaande afdruk is gÊÊn drukproef, maar benadert de lay-out van de gedrukte rouwbrief. Oudewater: John en Cheyenne 19 september 2012, voor akkoord: Elodie, Jazz

Weekenddiensten

De crematieplechtigheid heeft naar de wens van Jan in besloten kring plaatsgevonden.

Bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 50 40 444, voor inwoners van Bosschenhoofd, Hoeven en Oudenbosch. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 53 02 00, in het Poortgebouw van het Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Oud-Gastel. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek naast de huisartsenpost. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Dierenartsenpraktijk De Vierschaar Vierschaarstraat 7, 4751 RP Oud-Gastel, tel. 0165 330 466. 24 uur bereikbaar. Dierenartsgroep West-Brabant Gezelschapsdieren tel. 076 501 2928/501 6915. Landbouwhuisdieren en paarden tel. 076 501 3645/596 1333.

Correspondentieadres: Parkstraat 17, 4751 CW Oud-Gastel De crematieplechtigheid heeft naar de wens van Jan in besloten kring plaatsgevonden. Aanmaakdatum: 19-9-2012

Pagina 1 van 1

Advertentie algemeen(1).doc

Persoonlijke zorg bij het laatste afscheid...

Tel.: 0165-36 45 66

Zorg aan huis vanuit uw eigen wijk of buurt? Bel 0165 - 57 40 00, 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Dag en nacht bereikbaar margaret@verbraak-uitvaart.nl www.verbraak-uitvaart.nl Bergsebaan 104 • 4709 AR Nispen

Surplus de Markenlanden thuiszorg: passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij.Voor al uw thuiszorgvragen: 0168 331826 en ksbthuiszorg@surplusdemarkenlanden.nl TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

te koop aangeboden:

taxus

20/40 cm â‚Ź

0,50 p.st.

buxus 3-jarig

ca. 25 cm â‚Ź 0,60 p.st.

Zundert 076 - 5973377

Graszoden

KRAANVERHUUR MET/ZONDER MACHINIST TE-DQYDQ%HUJHQ92) HUUR: MINI SHOVEL De beste kwaliteit van West-Brabant! Sloten maaien. /RRQEHGULMI.UDDQYHUKXXU*URQGZHUNHQ te koop: gEZEEfDE ZwARTE gROND

Jan van Bergen V.O.f. Hulsdonkstraat 20 4882 Jm Zundert tel: 076 - 5985324 Gsm: 06 - 55918911

Kijk en vergelijk

Graszodenkwekerij Heidehoeve Vervul 1a - Rijsbergen

tel: 076 - 596 27 36 7(.223 6WDOPHVW&KDPSLJQRQPHVW www.heidehoeve.com ,QFOYHUVSUHLGHQYROJHQV*356V\VWHHP

STOP NU MET ROKEN!!!

+XOVGRQNVWUDDW=XQGHUW  

�� Hoogste Hoogste slagingspercentage, slagingspercentage, 90,5% 90,5%  Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste Hoogste slagingspercentage, 90,5% �� Nieuwste methode -> Luxopuncture methode -> Luxopuncture Nieuwste methode -> Luxopuncture  Nieuwste methode -> Luxopuncture �� Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars!!! Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012  Zeer succesvol al in Duitsland, Frankrijk, BelgiÍ,Zwitserland  Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars (Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG) (Zorgverlenersnummer: 90-039475, bij VBAG RBNG) (Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bijenVBAG en RBNG) Word vergoeddoor doorgediplomeerde alle aangesloten verzekeringsmaatschappijen � 3behandelingen therapeuten 3 behandelingen vanvan 2020minuten 3Geen behandelingen minuten �� Geen extraontwenningsverschijnselen kilo’s en pijnloos  Geen extra kilo’s en 20 pijnloos 3 behandelingen van minutenAFVALLEN, BURN-OUT Geen extra kilo’s enMENOPAUZE, pijnloos �� Luxopuncture ook:  Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT Geen extraook: kilo’s en pijnloosMIGRAINE, � Luxopuncture MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT DEPRESSIES, VERMOEIDHEID DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE  Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN en BURN-OUT Alle cHRONIScHE kLAcHTEN DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 076-5153143 (Etten-Leur)

(Etten-Leur) Behandelingen ook ’s-avonds Ook ’s-avonds en in het weekend

GRATIS JURIDISCH ADVIES Met ingang van 20 september a.s. heeft ons kantoor geen inloopspreekuur meer in gemeenschapshuis de Lanteern in St. Willebrord. U bent altijd welkom op ons inloopspreekuur in Bergen op Zoom: Iedere dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur Pasteurlaan 1, 4624 XK Bergen op Zoom (nabij het ziekenhuis) Of maak een telefonische afspraak voor een kosteloze afspraak m.b.t. het eerste gesprek op 0164-266600

VITAK ADVOCATEN PAGINA 7

Als kwaliteit en service er toe doen! Service en onderhoud voor o.a. • CV-ketels • Warmtepompen • Warmwater installaties • Zink en dakwerk

Munnikenheiweg 26 - Etten-Leur - Tel. 076 - 5012496

www.peeterstenkley.nl

• Technisch Installatiebedrijf • Centrale Verwarming • Airconditioning • Loodgieterij • Onderhoud

VERHUUR AFVALCONTAINERS Voor bouw en sloopafval-puin-groen-bedrijfsafval enz. Verhuur van 7mÂł 20mÂł 40mÂł afvalcontainers. Ook voor al uw bestratingsmaterialen, ophoogzand, grindzand, enz

Tel. 0622523365 / 0765971547


KORT BEDRIJVIG

‘25 jaar Ontmoeten In Het Groen’

Jubileumboekje kan worden afgehaald OUDENBOSCH - Met vertraging is het zilverkleurige Jubileumboekje van het 25 jarige Arboretum Oudenbosch afgeleverd door de drukker. Het boekje “25 jaar Ontmoeten In Het Groen” is een cadeau voor alle vrijwilligers, begunstigers, sponsors en adverteerders uit dankbaarheid voor hun werk en steun aan het ontwikkelen en in standhouden van de botanische tuin Arboretum Oudenbosch. Het zeer fraaie in full colour uitgevoerde boekje bevat een beschrijving van de geschiedenis van de tuin en markante feiten en gebeurtenissen in de eerste vijfentwintig jaar. De vele foto’s in het boekje geven een goed beeld van de metamorfose die het gebied heeft ondergaan. Eerder dit jaar werd door dezelfde stichting het thema boekje “Bomenboekje” 25 jaar Ontmoeten In Het Groen uitgebracht. Beide boekjes vullen elkaar aan. Het Jubileumboekje kan door betrokkenen bij inlevering van de eerder ontvangen voucher aan de balie van de tuin worden afgehaald. Het Bomenboekje kan aan de balie worden gekocht. Expositie Fotowedstrijd ‘West Brabant OPEN’ Dit jaar organiseerde fotogroep West Brabant uit Oudenbosch voor de zevende maal

een fotowedstrijd voor amateur-fotografen. Er waren twee categorieën; de eerste categorie was het Vrije onderwerp en de tweede categorie was het onderwerp: Sport. De sluitingsdatum voor de wedstrijd was 31 augustus, waarna de foto’s zijn beoordeeld door leden van Fotogroep WestBrabant. Op zondag 30 september wordt een expositie ingericht in het Arboretum Oudenbosch van alle ingezonden foto´s van de wedstrijd. De foto’s worden tentoongesteld in de theekoepel, bij het ingangsgebouw en bij goed weer verdeeld over het park. Expositie in oktober Vanaf 1 oktober is er in het entree gebouw van het Arboretum een foto expositie ingericht met eigen werk van Petra Aanraad, Suzanne Rademakers en Nico Goverde. Naast het monochrome en kleurenwerk is er ook aandacht voor pinhole fotografie. Een pinhole camera is een camera zonder lens. In plaats van een lens wordt een klein gaatje gebruikt. De scherpte hangt af van de grootte van het gaatje en van de afstand tussen het gaatje en de film (of beeldchip). Over het algemeen geldt dat hoe kleiner het gaatje is hoe scherper het beeld is. Een nadeel van een pinhole camera is dat

er door het kleine gaatje maar weinig licht komt en dat er dus een lange belichtingstijd nodig is. De expositie is geopend tijdens de openingstijden van het arboretum elke zondag van 12.00-17.00 uur en elke dinsdag t/m zaterdag van 13.30-16.30 uur en duurt tot en met 28 oktober. Wilt u meer weten over fotogroep West Brabant, onze activiteiten of de fotowedstrijd, kijk dan even op onze website www.fgwestbrabant.nl. Expositie 17 t/m 30 september Vier afgestudeerden van de IKO Acamedy uit Hoogstraten in België exposeren hun oeuvre van 17 t/m 30 september. Hetty Dalm legt, na een leven dienstbaarheid, nu de klei haar wil op: van keurig gedraaide vormen en uitgerolde klei vormt zij uit de losse pols zwierige werkstukken. Marijke Hefti komt uit een zeevarende familie en heeft zich na zeven jaar schilderen gericht op 3D-werk met de zee als boeiende inspiratiebron. Het werk bestaat uit kleurige assemblages en sculpturen. Nathalie Broekhuizen maakt strak geometrische stapelingen in spierwit porselein. Jozefien de Bruijn gebruikt de keramiek als mogelijkheid om haar verwondering over de natuur uit te drukken. In de oude Nerikomitechniek komen schalen en objecten tot stand.

25 jaar heemkunde in Oudenbosch OUDENBOSCH - Op zaterdag 29 september wordt het feit herdacht dat 25 jaar geleden de Oudenbossche heemkundekring Br. Christofoor is opgericht. In 1987 is men begonnen met het bestuderen van de plaatselijke geschiedenis en inmiddels hebben een honderdtal publicaties het levenslicht gezien. In de middag van 29 september is er om 14.00 uur in de kapel van St. Louis een bijeenkomst waar ieder-

een welkom is. Zeker zullen ook vele leden deze middag bezoeken. Tijdens deze middag is er een optreden van “Puur Natuur” uit Sprundel en zal prof. Arjan Bijsterveld ons iets vertellen over de betekenis van de plaatselijke heemkunde. Enige niet eerder vertoonde filmbeelden over de geschiedenis van St. Louis zullen worden vertoond, alsmede is er deze middag de gelegenheid elkaar te treffen onder het genot van een hapje en drankje.

ZLTO houdt inloopmiddag over rondweg OUDENBOSCH - Op maandag 17 september heeft de ZLTO afdeling Halderberge in het gemeentehuis van Halderberge een inloopmiddag georganiseerd. Gemeente, provincie en waterschap waren hierbij aanwezig. Na een welkomstwoord van wethouder Bert Suikerbuijk en een korte inleiding van de heer J. van Ham kwam de discussie op gang. Na afloop werd er geëvalueerd door gemeente, provincie, waterschap en ZLTO. De rondweg wordt waterneutraal aangelegd. Dit betekent dat er niet meer water wegstroomt dan als het landbouwgrond zou betreffen. Met name de capaciteit van

het gemaal ‘Zelleberg’ krijgt van het waterschap extra aandacht. De retentievijvers in Albano worden geoptimaliseerd en een vierde vijver wordt aangelegd en 1 ha natuurcompensatie word aangelegd. Provincie heeft b.d.u. (brede doel uitkeringen) gelden beschikbaar voor knelpunten. Kruising Antwerpsepostbaan en het Gors wordt nader bekeken door de gemeente en de ZLTO. Landbouwverkeer op de rondweg is een provinciaal probleem. Dit staat op de agenda van het bestuurlijk overleg op 1 november. De ZLTO en de gemeente is van mening dat het landbouwverkeer op de rondweg(en) vanuit verkeersveiligheid, doorstroming en belasting buitengebied toegestaan dient te worden.

29 september: Animal World Oudenbosch goes Wild West

Animal World viert dierendag dit jaar op een spectaculaire manier.

Animal World viert dierendag dit jaar op een spectaculaire manier. In Oudenbosch komt het Wilde Westen weer tot leven met cowboys en bijzondere dieren. Zaterdag 29 september is Animal World Oudenbosch compleet omgetoverd in Western style. Deze dag zijn er bijzondere roofvogels te bewonderen die leven op de prairie. Om helemaal in cowboysferen te komen is er een echt western paard aanwezig. Ook is het deze dag mogelijk een ritje te maken op een pony. De echte cowboys en -girls kunnen de uitdaging aangaan met de rodeostier. Degene die deze dag helemaal in stijl willen beleven, kunnen geschminkt worden als cowboy of indiaan. Alle activiteiten vinden plaats van 10.00 tot 16.00 uur. Voor de kleinere kinderen heeft Animal World een kleurwedstrijd georganiseerd. De kleurplaat is op te halen in de winkel en kan gedownload worden van www.animalworld.nl. Hier is ook het complete programma van de dag te bekijken. Molenstraat 131, Oudenbosch, 0165-31394, www.animalworld.nl

Team Driehoek wint Polderloop Pubquiz HOEVEN - Het team van wijkvereniging Den Driehoek heeft de vierde Hoevense Polderloop Pubquiz gewonnen. Met 27 punten uit 30 vragen bleven ze team Koeken en team Wijnen met 1 punt voor. Het was een spannende avond in Cafe In

den Bocht met historische filmpjes en smakelijke proefvragen. Het was de tweede achtereenvolgende keer dat Den Driehoek met de eer ging strijken. Volgend jaar kunnen ze de wisselklomp dus definitief in hun bezit krijgen. Dan valt de Polderloop Pubquiz op 20 september 2013. Meer info op www.hoevensepolderloop.nl

Sportgala Halderberge roept sportkanjers op HALDERBERGE - De verkiezing van de Sportkampioenen van 2012 ligt nog wel een aantal maanden voor ons, maar het organisatiecomité is al weer volop bezig met de voorbereiding.

We hebben dit jaar in de Halderbergse Bode al diverse prestaties gelezen die zeker aangemeld kunnen worden om aan het eind van het jaar voor een nominatie in aanmerking te komen voor sporter en/of

sportploeg van 2012. Toch zijn er nog geen aanmeldingen binnen. Natuurlijk mag een familielid of bestuurslid van de vereniging van de sporter of sportploeg hen ook aanmelden. Hoe meer prestaties worden aangemeld, hoe meer het Sportgala gaat leven. Het organisatiecomité komt binnenkort bijeen om de datum en locatie van het Sportgala 2012 te bepalen. Aanmelden kan op www.sportgalahalderberge.nl

BEDRIJVIG NIEUWS ‘Natuurlijk kies je v oor leer!’

L&B Ledermode steekt winkel in een nieuw jasje OUDENBOSCH - Ad en Anny Braspenning hoefden niet na te denken of zij door zouden gaan met L&B Ledermode, toen zakenpartner Ton de Laat na een samenwerking van 34 jaar met pensioen ging. Ze grepen het moment zelfs aan om de zaak eens goed op te frissen en de winkelruimte een nieuw jasje te geven. Het is vooral de nieuwe collectie die opvalt: naast klassieke modellen hangen hippe, modieuze jassen, broeken, rokken en accessoires van het prachtigste leer en suède in trendy of juist naturelle kleuren. Een snoepwinkel voor iedereen die voor kwaliteitsleer gaat. DOOR ELS ROMMERS “Vierendertig jaar geleden begonnen we met L&B Ledermode in Etten-Leur”, vertellen Ad en Anny Braspenning. “Daarna verhuisden we naar een loods achter de basiliek, maar we groeiden al snel uit onze spreekwoordelijke jas. In 1988 kochten we dit perceel aan de Bosschendijk en hebben

dit pand nieuw gebouwd. Vroeger maakten we alle kleding zelf, maar inmiddels maken we nog slechts een bescheiden collectie zelf. Een atelier, waar we ook reparaties uitvoeren, hebben we dus nog wel.” Karaktervol Niet alleen in de regio is L&B Ledermode een begrip, ook buiten Brabant weet men de lederen kleding van Ad en Anny op waarde te schatten. “We kunnen gelukkig bogen op een trouwe klantenkring die nog steeds groeiende is. We verkopen dan ook alleen maar topkwaliteit en producten waar we achter staan”, verklaart het stel. “En onze service is dienovereenkomstig. Of iemand nou een leren kledingstuk wil of gaat voor één van onze accessoires, zoals riemen, petten, tassen; iedereen krijgt een passend en eerlijk advies. Een leren jas bijvoorbeeld is meer dan een kledingstuk alleen. Het draagt uit wie je bent en het moet passen bij iemands karakter en uiterlijk. Leer is een natuurlijk, tijdloos en duurzaam ma-

teriaal dat op allerlei manieren gedragen kan worden, klassiek of juist heel trendy. Het is geschikt voor alle leeftijden. Zo verkochten we laatst een leren jasje aan een meisje van 12 jaar. De volgende dag kocht een 82-jarige dame dezelfde jas in een andere kleur!” Wintercollectie “We werken al 40 jaar met leer en alleen al door het leer te voelen, herkennen we de soort. We geven onze klanten passende onderhoudstips en wanneer er iets kapot gaat, zoals een rits of een winkelhaak, dan repareren we die tegen kostprijs. Onze prijzen houden we zo laag mogelijk zodat iedereen een leren jas kan kopen die past bij hun budget. Daarom betalen wijzelf de op handen zijnde BTW-verhoging voor onze klanten. Bij ons dus geen prijsverhoging van 2%. We hanteren alle maten, van XXS tot en met 5XL. De nieuwe wintercollectie is binnen en we nodigen iedereen uit te komen zien en voelen hoe verrassend hip en mooi deze kleding is!” Voor openingstijden zie www.lenb.nl.

Niet alleen de zaak L&B Ledermode is gemoderniseerd, ook de nieuwe collectie is verjongd! FOTO ELS ROMMERS

L&B Ledermode, Bosschendijk 205, 4731 DD Oudenbosch, 0165-313308 PAGINA 8


GOUD IS G€LD TA X AT I E L O U N G E

Uw oude gouden sieraden zijn nog steeds geld waard

Wij nodigen u graag uit voor een taxatie van uw (oude) juwelen, munten en diamanten vanaf 1 karaat. Op een van de volgende locaties:

Zelfs als deze beschadigd of kapot zijn. Wij kopen alle soorten gouden/zilveren sieraden in; art deco, kettingen, ringen, armbanden, oorbellen, gouden tanden, munten en diamanten. Wij betalen hiervoor de hoogst mogelijke dagprijs en betalen u direct contant.

WIJ BETALEN NU MEER DAN € 41,PER GRAM FIJN GOUD*

WWW.HOBBYKAS.NL

Budget kas

€ 350,-

Alu-pro kas

v.a. € 925,-

Combi-pro kas

v.a. € 950,-

Victoriaanse kas v.a. €1400,Bel voor onze folder/prijslijst

Goud is Geld Molenstraat 9a 4701 JK Roosendaal Tel. (0165) 85 22 68 www.goudisgeld.nl

Op donderdag 4 en 18 okt.

vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur Golden Tulip Zevenbergen, Schansdijk 3, 4761 RH ZEVENBERGEN

Iedere vrijdag van 28 sept. t/m 26 okt. Openingstijden Maandag Di. Wo. en Do. Vrijdag Zaterdag Koopzondagen

vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur Hotel de Roskam, Molenstraat 1, 4881 CP ZUNDERT

13.00 tot 17.00 u 10.00 tot 17.00 u 10.00 tot 20.00 u 10.00 tot 17.00 u 13.00 tot 17.00 u

Op zondag 23 en 30 september

vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur Hotel Mastbos, Burg. Kerstenslaan 20, 4837 BM BREDA

*Prijs is afhankelijk van de dagkoers.

WWW.GOUDISGELD.NL Bel: Lia van der Wel 0165-388816 Of 0800-0230595 (landelijk) www.mens-en-relatie.nl

erkend AVR / SinglesKeurmerk / Geschillencommissie ABB Bode.ai

1

19-7-2011

20:24:07

ligt ergens verstopt in een la of kast bij u in huis!

T E L T U O L E

HOU JIJ VAN EEN GOED GESPREK BIJ EEN GLAS WIJN? Zet dan Mens & Relatie in om je levenspartner te vinden

UW VAKANTIE

TEG

Showterrein met 36 kassen

EmBrEgtS KASSEN gors 70 Hoeven 0165-502506

C

M

Y

Dre Wit (‘t) goed reparaties witgoed producten Etten-Leur

CM

MY

CY

CMY

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00 buiten Etten-Leur € 20.00 K

Tel.: 06-50905037

Buitendijk West 12 4791 SC Klundert Tel.: 0168-402433 Fax: 0168-402995 info@hblokland.nl www.hblokland.nl

Uw specialist in:

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD

WEGENS SUCCES VERLENGD! NU dagelijks geopend van 9.00 tot 18.00 uur incl. weekend 29 en 30 september Meer dan 6000 m2 uit voorraad! Industrieweg 3 - 5 ZUNDERT

Zomergemstraat 2A 4826 CW Breda Tel. 076 578 00 50 E-mail: info@dermcentrum.nl www.dermatologischcentrum.nl

dumpprijzen

Spataderen De vaten worden in kaart gebracht met duplex (echo-doppler) onderzoek. Kleine vaten met Veinlite

Alle behandelingsmogelijkheden zijn beschikbaar Scleroseren (wegspuiten) Microchirurgische technieken Endovasculaire laser (vervangt opera�es) Foamscleroseren (voor grotere vaten) Opera�e Laser voor kleine vaatjes Alleen behandeling door ervaren dermatologen, flebologen en chirurgen De behandelingen worden door de verzekering vergoed, zoals in ziekenhuizen gebruikelijk is HET DERMATOLOGISCH CENTRUM IS EEN DOOR HET MINISTERIE VAN VWS ERKEND GESPECIALISEERD MEDISCH CENTRUM VOOR DERMATOLOGIE EN FLEBOLOGIE

bij

JAN VAN SUNDERT

4500m2 showroom, méér dan 300 keuken- en badkameropstellingen Bij aankoop van een badkamer,

Bij aankoop van een keuken,

CADEAU GRATIS COMPLEET *

MONTAGE

WANDCLOSET

*

Bij aankoop van tegels,

GRATIS e 2 *

ELKE 10 M

ZONDAG GEOPEND

van 11.00 tot 17.00 uur

Lokkerdreef 10, 4879 ND Etten-Leur. Tel 076-5048800 Openingstijden ma gesloten, di t/m do 9.30-17.30 uur, vrijdag 9.30-21.00 uur, za 9.30-17.00 uur vraag naar de voorwaarden in de showroom. www.janvansundert.nl

*


onroerend goed

Molenstraat 16 4701 JS Roosendaal telefoon 0165 30 28 55

van 11.00 tot 15.00 uur

ZeGGe dOReStede 4

NIeuw IN VeRkOOP

Ruime vrijstaande woning met slaapkamer en badkamer op de begane grond.

VRAAGPRIJS € 295.000,-- k.k.

Oud-GAStel OudendiJk 72a

grenzend aan het landelijke gebied van Oud-gastel een vrijstaand woonhuis op 750m² grond.

VRAAGPRIJS € 365.000,-- k.k.

www.luijksmakelaardij.nl

[ Ma k e l a a Rd i J | Ont e i ge ni ng S a d v i e z e n | ta x a t i e S ]

HERTOG JANLAAN 1 - HOEVEN VRAAGPRIJS € 409.000,- K.K.

Open huis zaterdag 29 september

‘Ga mee als vakantievrijwilliger!’

Te huur gevraagd: 3-4 hectare landbouwgrond voor boomkwekerij

Oude Bredaseweg 58 Etten-Leur Tel: 076-5012009 info@zegersmakelaardij.nl

Voor meerdere jaren. Hoge prijs

Deze vrijstaande woning met garage, 4 slpkrs (1 op beg. gr.) en fijne tuin rondom, is gelegen in een aantrekkelijke woonomgeving aan de rand van de bebouwde kom. Ind: ruime hal met vide, toilet, royale L-vormige woonk. met OPEN HUIS: ZATERDAG 29 SEPTEMBER 2012 open keuken ±55m2 v.v. bijzonVAN 11:00 TOT 15:00 UUR der veel lichtinval, natuurstenen vloer, moderne gashaard en mod. hoekopg. keukeninr., bijkeuken, ruime slpkr. ±14m2. 1e verd: inloopkast, c.v.-ruimte, riante slpkr ±23m2 v.v. kastenwand en balkon, slpkr ±12m2, royale slpkr ±16m2, grote badk. ±11m2. Overige: ruime oprit, stenen garage ±28m2, grondopp.: 590m2, inh.: ±500m3, bouwjr: 1988.

Meer info: 06-53827575

Te huur

In Klundert (nabij industrieterrein Moerdijk)

OPSLAG-, WerK-, KANTOOrruimtes nodig?

ZIE VOOR MEER INFORMATIE, TEKENINGEN EN FOTO’S WWW.ZEGERSMAKELAARDIJ.NL

70 m2 - 180 m2 240 m2 - 450 m2 480 m2

tegen aantrekkelijke prijzen Geert, deelnemer vakantiereizen

INfO:

gratis advertentie

J. den hollander verhuur B.V.

‘Hoi ik ben Geert en ik ga al jaren mee met de vakantiereizen van het Nationaal Epilepsie Fonds. Deze vakanties zijn speciaal voor mensen met epilepsie die niet zelfstandig op reis kunnen. Vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar! Ga jij een week met ons mee?’

Bel: 0168-402955

Uw Uwaankoop aankoop makelaar makelaar voor voor uw uwnieuwe nieuwe droomhuis. droomhuis.

Uw aankoop makelaar voor info@denhollander-verhuur.nl Geen aankoop, dan ook uw geen– nieuwe kosten. Zevenbergen Moerdijk. droomhuis. of kom langs voor op Molenvliet p o o is. k u n aa Uw Zevenbergen droomh – Moerdijk. e w u uw nie www.barel.nl erdijk. n – Mo e g r e b n 0168 ZeveBel: arel.n-l 323923 www.b 323923 68 Bel: 01

www.barel.nl Zevenbergen - Moerdijk r Bel: 0168 323923 www.barel.nl - Bel:- 0168 - 323923 akelaa m

info@luijksmakelaardij.nl

1 te Klundert

Meer informatie? Kijk op www.epilepsiefonds.nl of bel 030 63 440 63.

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

Postbus 270 - 3990 GB HOUTEN giro 222111 - www.epilepsiefonds.nl

St. Gerardushof 1, 4744 BC Bosschenhoofd, Tel. 0165 - 322300 Elisabethpark 11

Goedevaart 1

Hoeven

Hoeven

Elisabethpark 34

Rucphen

P. van Breugelstraat 148,

Bosschenhoofd

NIEUW Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

Vraagprijs € 324.000,- k.k.

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Vraagprijs € 475.000,- k.k.

Witte Moeren 6

De Branden 83

Hilsondisstraat 22

Noordeinde 15

Omgangstraat 58

BUITENOBJECT!

Vraagprijs € 269.000,-

Vissenberg 16

Onze Lieve Vrouwestraat 184

Zegge

Sprundel

Vraagprijs € 960.000,- k.k.

RUIM PERCEEL!

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

Vraagprijs € 349.500,- k.k.

Vraagprijs € 245.000,- k.k.

Sprundel

Sprundel

Sprundel

VERLAAGDE VRAAGPRIJS!

Sprundel

MET ROYALE LOODS!

Schijf

Bosschenhoofd

Kastanjelaan 23

INSTAPKLAAR!

VERLAAGDE VRAAGPRIJS!

Vraagprijs € 215.000,-

Vraagprijs € 449.000,- k.k.

OPEN HUIS

a.s. zaterdag 29 september van 11:00 - 15:00 uur

kijk voor onS overiGe aanBod op www.everS-makelaardij.nl


TE HUUR

 opslag- / bEdRijfsRUimTE en showrooms diverse nieuwe mogelijkheden, in grootte variërend tussen ca. 100 m2 tot 390 m2 en van 645 m2 tot 1.300 m2. (evt. met palletstellingen mogelijk.)

- aan op-afrit A4 te Halsteren / Bergen op Zoom en - nabij op-afrit A17/A58 Oud Gastel / Roosendaal

TE KOOP: appartement in wintersportgebied Winterberg in Duitsland. (350 km vanuit Antwerpen). Volledig ingericht, slaapgelegenheid voor 6 personen.

OPEN HUIS

zaterdag 29 september van 11:00 tot 15:00 uur OPEN HUIS

OPEN HUIS

Wilhelminastraat 18 , Bosschenhoofd Vraagprijs € 259.000,- k.k.

W. Joostenstraat 17 , Bosschenhoofd Vraagprijs € 468.000,- k.k.

OPEN HUIS

OPEN HUIS

President Hopstakenlaan 7 , Hoeven Vraagprijs € 197.000,- k.k.

Achterste Monnikenland 27 , Hoeven Vraagprijs € 275.000,- k.k.

OPEN HUIS

OPEN HUIS

Seminarielaan 37 , Hoeven Vraagprijs € 348.000,- k.k.

Chirurgijnslaan 12 , Oudenbosch Vraagprijs € 298.000,- k.k.

Meer info www.vakantiewinterberg.be of 0495/501961

 KanTooRRUimTE op bovenstaande locaties ca. 25, 57, 104, 263m2. Evt. naar wens apart of in combinatie met div. opslag/bedrijfsruimte of showroom, werkplaats etc.

De Kroon

lage huur! Ook korte perioden! allen MultifunctiOnEEl en indien gewenst met kantoor/kantine of showroom. uitstekende ligging en uitstraling met zeer ruime parkeervoorzieningen.

versspecialiteiten

Bel ons voor de laatste wijzigingen t.: 0165-518357 www.kantoor-opslag-bedrijfsruimte.nl

Rolluiken Markiezen Screens

Ramen Deuren Zonwering

Kaatjes Jonge Kaas vol romig

5,00

Beenham van het huis

1,99

om van te smullen

500 gram

100 gram

Leverkaas

100 gram

Salade met King Crab

100 gram

1,09 1,95

Prof. van Ginnekenstraat 10 • 4731 JZ Oudenbosch Tel. 0165 312263 • www.kjdekroon.nl • info@kjdekroon.nl

Wij zijn op zoek naar : ( Ervaren )

Vloerverwarming monteurs Meer info kunt u vinden op www.kooimanmontage.nl

WIJNCURSUS

De cursus voor beginners duurt vier lessen, waarin de praktische en theoretische kennis wordt gedoceerd. Per avond worden minimaal 15 wijnen geproefd en beoordeeld. De cursus wordt gegeven in de authentieke wijnkelder van 20.00 tot 23.00 uur en de kosten bedragen € 120,00. Cursus: woensdag 17, 24 en 31 oktober en 7 november a.s. Cursus: 6, 13, 20 en 27 november a.s. Op verzoek zenden wij u de nodige informatie. Volgende week organiseren wij ons jaarlijks Wijndiner voor alle wijnliefhebbers in de regio West Brabant in de Nieuwe Nobelaer te Etten-Leur. De kosten bedragen € 50.00 voor een amuse diner van een entree en 6 gerechten met bij ieder gang 2 wijnen. Op woensdag 3 oktober zijn er nog 50 plaatsen en donderdag 4 oktober nog 10 en zaterdag 13 oktober ook 10.

Heeft u belangstelling ? Stuur dan je cv naar :

Informatie kunt op verkrijgen bij:

Kooiman Montage - duiventoren 127 - 4731 MP Oudenbosch of mail je cv naar jw.kooiman@gmail.com

WIJNHANDEL Fa. F.J. van Spaandonk & Zoon BV

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

BUITENLEVEN KOM & KIJK!

NIEUW!

(fris, bier, huiswijn, koffie en thee)

€ 32,50 p.p.

Voor info en/of reserveringen: 076-5977979 Rucphenseweg 30 Zundert

Du Bois Sierbestrating & T uintechniek Rucphenseweg 49a Zundert (t.o. A bd ij) T. 076 - 597 3201 w w w.du-bois.nl

De stichting vraagt voor haar verzameling

DOODS/ BIDPRENTJES OVERLIJDENSBERICHTEN AFGEVEN KAN IEDERE ZATERDAG tussen 10.00 en 12.00 uur Tevens dan vergoeding bespreekbaar. Ettenseweg 75 (achterom) 4891 XT Rijsbergen

TIP: knip deze advertentie uit en bewaar deze GSM 06 22 41 43 07

À LA CARTE incl. 3 drankjes

STICHTING HEDEN EN VERLEDEN

KEUZE MENU

www.demoersebossen.nl info@demoersebossen.nl

ALLES VOOR UW

Ste Bernaertsstraat 27 – 4731 GN Oudenbosch Tel: 0165 - 312774 – Fax: 0165 - 321782 E-mail: vanspaandonk.wijn@planet.nl

R E S TA U R A N T & B R A S S E R I E

voor slechts

Voor alle deelnemers: www.kkm-makelaars.nl

UITNODIGING WIJNDINER

Wij zijn een jong en dynamisch bedrijf dat nog zeer flexibel is op de montage markt.

3-gangen

0165-319319

tuinaanleg sierbestrating tuinaccessoires waterpartijen veranda’s buitenkeukens

te koop gevraagd

Oude motoren, brommers en scooters. 06-22332058

St. Willebrord

Voor het vakkundig en degelijk herstofferen van al uw meubelen. O.a. Capitonneerwerk, antiek, klassiek en modern. Ook boten, caravans en auto’s. Met ruim 25 jaar stoffeer ervaring. Gegarandeerd een goed resultaat. Bel voor een vrijblijvende prijsopgave: tel. 0165-383958. www.meubelstoffeerderij-koevoets.nl


‘Ik zou alles zo weer hetzelfde doen’

Rom en Joke Moerings 60 jaar getrouwd OUDENBOSCH - De Hoevense Rom Moerings en de Kruislandse Joke Rademakers ontmoetten elkaar op een dansavond tijdens de kermis in Bergen op Zoom. Zij werden verliefd op elkaar en trouwden 60 jaar geleden. Afgelopen week werd deze mijlpaal gevierd met familie en vrienden. Maar ook alle bewoners van de Zellebergen, waar het jubilerende echtpaar sinds een jaar is neergestreken en met heel veel plezier woont, mochten meedelen in de feestvreugde. Samen kijken Rom en Joke terug op een goed leven... liepen goed. Pas toen ik 80 jaar werd, ben ik radicaal gestopt met het bedrijf.” Dochter Lilian die opgroeide met het bedrijf, vult aan: “De MKZ-crisis was mede debet aan dat besluit, maar ook het feit dat mijn vader ondersteboven was gelopen door een koe. Mijn vader stond bekend als een eerlijk man en veel klanten hebben altijd contact gehouden. Die kopjes koffie worden nog steeds gedronken.”

Joke en Rom Moerings delen al meer dan 60 jaar lief en leed.

DOOR ELS ROMMERS Wie Rom en Joke voor het eerst ziet, kan niet geloven dat zij respectievelijk 92 en 87 jaar oud zijn. Ze ogen niet alleen jaren jonger, maar doen ook nog volop mee aan activiteiten in de Zellebergen. Rom rijdt zelfs nog auto. Afgezien van wat ouderdomskwalen, genieten ze dus nog van het leven, dat hen, zoals ze zelf aangeven, gunstig gezind is geweest. Een leven waarin zij hard gewerkt hebben en ervoor kozen om alles samen te doen en te delen, meer dan 60 jaar lang. Dubbele bruiloft “We trouwden op 23 september 1952 in Kruisland”, blikt Joke terug. “Tegelijkertijd met mijn broer, dus het was dubbel feest. We trokken in bij mijn vader in Kruisland. Mijn moeder leefde toen al niet meer. Mijn broer en diens vrouw, gingen er ook wonen. De hoeve van mijn vader, die ‘Ons Genoegen’ heette, was groot genoeg voor meerdere gezinnen. Onze dochter Lilian is daar geboren. Na een paar jaar verhuisden we naar Wouw

FOTO ELS ROMMERS

naar een kleine boerderij met een stuk grond erbij. We hebben toen een nieuwe bungalow op het terrein gebouwd. Toen we daarin gingen wonen, trok de knecht in het oude huis.” Eerlijk “Ik was namelijk veehandelaar”, legt Rom uit. “Tot mijn zestigste jaar, stond ik elke donderdagnacht om 02.00 uur op om naar Zwolle of Leeuwarden te rijden naar de veemarkt. Ik kocht Friese koeien die ik meenam naar Wouw.

‘We wilden terug naar onze ‘roots’’ Diezelfde vrijdag kwamen de boeren dan in grote getale naar ons bedrijf om de nieuwe koeien te kopen. Joke wist op tactvolle wijze te voorkomen dat de boeren allemaal tegelijkertijd de stal ingingen. Dat heeft wat koppen koffie gekost, maar het was altijd gezellig. Ik heb zelfs hele stallen opgekocht en doorverkocht. De zaken

Creatief Roms bedrijf was tegelijkertijd zijn hobby, maar hij wist ook tijd vrij te maken voor het gezin. Toen Lilian nog thuis woonde, genoot het gezin van vakanties naar Zwitserland en Oostenrijk. Joke was heel creatief. “Ze kon zo goed schilderen”, verklaart Rom liefdevol en met zichtbare trots. Bescheiden beaamt Joke: “Ik schilderde stillevens, boerderijtjes of landschappen. En ik hield van orgel spelen. Toen Lilian het huis uit was, gingen we samen graag op reis. Met de auto naar Lourdes of met het vliegtuig naar Gran Canaria of Tenerife.” Samen In 2000 verhuisden Joke en Rom naar België. Aanvankelijk woonden zij in Kalmthout, maar trokken later naar Essen. “Daar konden we onze draai niet vinden, dus zijn we teruggekeerd naar onze ‘roots’. Dat was, gezien onze leeftijd, de beste beslissing, want hier voelen we ons thuis en al helemaal in de Zellebergen. De zorg en aandacht zijn fantastisch, net als het sociale contact met de bewoners.” “Mijn vader biljart en werd zelfs kampioen in februari en mijn moeder doet bijvoorbeeld mee aan gymnastiek”, verklaart Lilian. “En ze genieten heel erg van hun twee kleinkinderen. Ik weet niet anders of ze hebben altijd alles samen gedeeld. Dat maakt hen sterk.” Rom besluit resoluut: “Als ik alles opnieuw zou mogen doen, zou ik niets veranderen”.

Kinderboekenweek 2012

Workshop ‘Beam it up!’ bij Bibliotheek VANnU OUDENBOSCH - Het is weer bijna Kinderboekenweek (3 t/m 14 oktober). Thema dit jaar is ‘Hallo Wereld!’ Bibliotheek VANnU organiseert in het kader van de Kinderboekenweek een workshop green-screen voor de jeugd: ‘Beam it up’. Tijdens deze workshop kunnen kinderen door middel van de greenscreen techniek naar plekken over heel de wereld. Ze beginnen met het maken van de achtergrond. Deze bedenken en maken de kinderen helemaal zelf naar aanleiding van de vraag: ‘Naar welk land zou je willen gaan en wat zou je daar willen zien?’

Het antwoord op deze vraag verwerken ze in een tekening. Deze tekening wordt gedigitaliseerd. Vervolgens gaan de kinderen compleet met attributen en decorstukken voor de greenscreen staan. Dan wordt het groene scherm vervangen voor hun eigen tekening. Nu kan de reis beginnen en maken we met de kinderen een echte film! Bibliotheek VANnU Oudenbosch – vrijdag 5 oktober – 15.30– 17.00 uur. Tijdens de Kinderboekenweek leent de bibliotheek Hallo Wereld! leestasjes uit. Daarin zitten 3 boekjes die aansluiten bij het thema van de Kinderboekenweek. Je vindt ze in de bibliotheek.

Volle filmagenda bij Fidei et Arti OUDENBOSCH - Op dinsdag 2 oktober draaien we de eerste vrouwenfilm van dit seizoen: ‘Take This Waltz’. In dit romantisch drama wordt een getrouwde vrouw, ondanks een gelukkig huwelijk, verliefd op haar buurman. Take This Waltz Margot is gelukkig getrouwd met kookboekenschrijver Lou, tot ze haar nieuwe buurman Daniel ontmoet. Ze voelt een intense chemie met hem. Maar daar blijft het niet bij: ze wordt verliefd en voor Margot het doorheeft is ze in een ingewikkelde verhouding terechtgekomen. Margot begint aan een innerlijke zoektocht waarin ze moet kiezen voor Lou of haar passionele affaire met Daniël. Voor meer (jeugd)films zie onderaan dit persbericht of op onze website.

Toneelgroep Face – Bed & Breakfast Bed & Breakfast in Oudenbosch, voor net iets meer dan een tientje? Dat kan! U mag alleen niet blijven slapen. We hebben het over de komedie ‘Bed & Breakfast’ waar Toneelgroep Face op 5 én 6 oktober het theaterseizoen mee opent in Fidei et Arti. Mocht u ooit het idee krijgen om bijv. vanwege de crisis een bed & Breakfast te beginnen, dan weet u na het zien van deze komedie hoe het in ieder geval niet moet! De hoofdpersonen in het stuk zijn Liesbeth en Jaap die een bed & breakfast zijn begonnen, omdat zij met een grote schuld bleven zitten door een gemene oplichter, waardoor hun toekomstplannen in duigen vielen. Verder zien we op het toneel een erg verliefd, pas getrouwd stel verschijnen. Daarnaast nog twee niet zo snuggere

rechercheurs en een gast met iets teveel charme. Dan is er ook nog een schoonmoeder die te pas, maar vooral te onpas met haar rollator binnen loopt. Kortom, alle ingrediënten voor een avond ongecompliceerd lachen zijn aanwezig! Agenda 02/10 20.00u Take This Waltz 5+6/10 20.30u Toneelgroep Face – Bed & Breakfast 10/10 20.30u Roué Verveer – In Zeer Goede Staat 16/10 14.00u (Herfstvakantie): Jeugdfilm: Joris en Boris en het Geheim van de Tempel 18/10 14.00u (Herfstvakantie): Jeugdfilm: Sammy’s Nieuwe Avonturen 2 Reserveren voor deze voorstelling(en) kan via www.fideietarti.nl. PAGINA 12

Eerbetoon aan Rien Lazaroms OUD GASTEL - Zondag 30 september is er een eerbetoon aan de onlangs overleden zanger van Carbon Rien Lazaroms en tevens huldigen we die middag de zoon van Rien, William die op zaterdag 15 september, 3x de Mont Ventoux heeft beklommen en maken we het eindbedrag bekend wat William heeft opgehaald voor Colsensation – KWF. Dit alles gaat gebeuren in het Hart van Gastel, Markt 8, Oud Gastel. Aanvang 14.30 uur. De entree is bestemd voor het goede doel. Presentator Albert v. Wanrooy, muziek en geluid; All Sound (Toon en Davey) en optredens van o.a. Richard Koolen, Roosendaalse Jettie Palettie, Rocky Taylor, Gerrie de Jong, Johan Heeren, Denans, Franky en Jordy Falcon, Yosee, Mien Oostvogels.

De Schakel vierde zijn 25 jarig bestaan

Iedereen die wilde kon een ritje maken op een kameel.

HALDERBERGE - Zondag 9 september hebben we met ouders en team het decor opgebouwd. Het team van de Schakel wil in eerste instantie zijn dankbaarheid uitspreken voor de enorme hulp die de ouders hebben gegeven bij de voorbereidingen en het opbouwen. Zij waren ook de hele week aanwezig om er voor te zorgen de feestweek goed zou verlopen. Maandag 10 september Er kwam een Verhalenverteller ons vertellen waar de sprookje van 1001 nacht in werkelijkheid vandaan komen. Uit Arabië dus en niet uit, zoals een kleuter vertelde, de Efteling. Daarna kwam de Fakir. Hij had een heel gezelschap bij zich dat bestond uit leerlingen van de Schakel die allemaal oefenden bij Don Bosco. Zij voerde een geweldige act op die bestond uit het lopen en liggen op en over glas. Sven had zijn broer Silvan op zijn rug en stond met blote voeten op het kapotte glas. Julie lag met haar rug op het kapotte glas en Lotte lag op haar buik. Verder was er een act met vuur. Bart liet een brandende fakkel langs zijn borst naar beneden glijden. En er was een doos waar degens in gestoken werden en waar even later Tessa uit te voorschijn kwam. Er was een workshop buikdansen, Hip en Hop en dansen. Verder werden er standaards gemaakt voor wierook stokjes en er werden kastelen geknipt en geplakt. Dinsdag 11 september Vandaag naar de Efteling met alle kinderen, heel veel ouders en het team. We vertrokken vanaf het Groene Woud met 4 bussen. Op de parkeerplaats aangekomen kregen de kinderen allemaal een zakje met lekkers. Snoep en ook gezond. Iedereen genoot van de prachtige attracties van het park. Het was een superdag. Woensdag 12 september Vandaag was een dag van veel oefenen voor het optreden. En hard werken aan de spullen voor de markt. Ook in de ouderkamer was het een feestje. Een ouderkamermoeder had voor heerlijk eten gezorgd. Dat vond gretig aftrek bij de moeders die aanwezig waren. Heerlijke salades, pannenkoeken, donuts en cake.

Daarbij koffie en Marokkaanse thee. Ook werden de handen beschilderd met hennapatronen. En er werd in traditionele kleding gedanst. Donderdag 13 september Vandaag zijn we van start gegaan met de Vossenjacht. Het team had zich ergens in de buurt van de Schakel verdekt opgesteld. Tussen de middag bleven alle leerlingen op school en gingen we met ons allen frietjes met knakworst eten. Vrijdag 14 september In de ochtend hebben we in de klas een soort circuitje gedaan. Ook hebben we nog even een aantal ritmes geoefend die we op woensdag bij meneer Sander hadden geoefend. ‘s Middags zou het dan allemaal beginnen. Meneer Sander kwam nog even langs om een aantal ritmes door te nemen en daarna moesten we op het achterplein verzamelen voor de show. De show begon weer met een prachtig verhaal van de verhalenverteller. Omdat het een beetje regende stelde de verteller voor om met z’n allen een spreuk te roepen. Nadat we dit drie keer heel hard gedaan hadden kwam het zonnetje! Echt waar! Daarna heeft meneer Jan alle werkgroepmoeders bedankt. Alle Schakelkinderen hebben een prachtige Schakelshow laten zien. Hierna ging de Oosterse markt open.

Omdat een scheiding méér is dan het maken van financiële en juridische afspraken met je ex-partner!

Scheidingsbegeleiding en Gecertificeerde Mediation • Vrijblijvend oriëntatiegesprek • Uniek Financieel Scheidingsrapport • Dynamische Ouderschapsregeling Bergen op Zoom I Goes Roosendaal I Eindhoven I Rotterdam


Halderberge Rubriek van de gemeente Halderberge Jaargang 2 - weeknummer 39 - woensdag 26 september 2012

Pubers, hoe houden we het gezellig?!

Lezing tijdens Week van de Opvoeding Veel ouders zien de puberteit als de lastigste opvoedperiode van hun kinderen. En ondanks het feit dat het heel normaal gevonden wordt dat pubers zich tegen hun ouders afzetten en de sfeer in huis tot onder het nulpunt daalt, hoeft dat helemaal niet! Zeker niet. Je moet alleen leren hoe het brein van pubers zich in deze periode ontwikkelt en hoe je daar als ouders rekening mee houdt. Marina van der Wal Op woensdag 3 oktober spreekt Marina van der Wal zelf moeder van 2 pubers en co-auteur van Het Enige Echte Eerlijke Puberopvoedboek, in Oudenbosch over het opvoeden van pubers, in een lezing getiteld: “Pubers, hoe houden we het gezellig?!”. Zij doet dit op uitnodiging van Centrum Jeugd en Gezin Halderberge en Moerdijk. Ik ben niet gek! Veel ouders ervaren deze periode in het leven

van hun kind als een lastige tijd. ‘Ik ben niet de enige met vragen en ik ben niet gek!’. Dit gevoel van herkenning en erkenning delen de bezoekers van de ‘puberavonden’. Inmiddels hebben honderden ouders van pubers deze thema-avonden bezocht. ‘Nee’ is ook een antwoord. Van der Wal bespreekt op humoristische wijze de spagaat waarin ouders en pubers zitten. Aan de ene kant hebben pubers ruimte en vrijheid nodig en moeten ouders leren dat ze een stapje terug moeten doen in het leven van hun kinderen. Aan de andere kant zie je dat pubers - mede door de ontwikkeling van hun brein - juist duidelijke sturing nodig hebben. Van der Wal: “Nee is soms het meest liefdevolle antwoord dat je je puber kunt geven.”

IN DEZE EDITIE:

• Lezing tijdens Week van de Opvoeding • Uitreiking verkeershesjes • Inzien geluidsbelastingkaarten Provincie NoordBrabant • Fotowedstrijd gemeente Halderberge • Doe mee aan Kern met Pit • Openbare vergaderingen

Voor meer informatie over de gemeente kijk op www.halderberge.nl

Lezing door Marina van der Wal, woensdag 3 oktober, Markland locatie Vossenberg, Pagnevaartweg 109, Oudenbosch. Aanmelden via info@cjghalderberge.nl of info@cjgmoerdijk.nl. Toegang is gratis.

‘De scholen zijn weer begonnen’

Uitreiking verkeershesjes In het kader van de actie ‘De scholen zijn weer begonnen’ is op donderdag 20 september 2012 een officiële uitreiking, door wethouder Bert Suijkerbuijk van de verkeershesjes geweest op basisschool de Klinkert. Alle 12 basisscholen in Halderberge ontvangen tenmin-

ste 60 hesjes. De hesjes zijn ervoor bedoeld om de kinderen tijdens activiteiten van school, bijvoorbeeld het lopen naar de gymzaal, beter op te laten vallen in het verkeer. De actie is mogelijk gemaakt door Veilig Verkeer Nederland en gemeente Halderberge.

‘Breng Halderberge in beeld’

Fotowedstrijd gemeente Halderberge Wij dagen u uit om te laten zien wat u mooi vindt aan de gemeente Halderberge. Is dat de prachtige natuur, de karakteristieke dorpen of de bedrijvigheid? Maak er een foto van en stuur deze in via www.halderberge.nl. Iedere maand kiest de gemeente een maandfoto. De winnaar wordt beloond met een waardebon van € 25,-. Daarnaast maken alle twaalf maandwinnaars automatisch kans op de jaarprijs: een rondvlucht van 30 minuten over de gemeente Halderberge die mogelijk wordt gemaakt door Seppe Airservice. De wedstrijd wordt georganiseerd door de gemeente Halderberge en de fotogroep West-Brabant en loopt van 1 april 2012 tot en met 1 april 2013. De winnende maandfoto wordt samen met een korte vermelding geplaatst in De Halderbergse Bode. De winnende foto’s van de maanden april tot en met oktober worden tentoongesteld op de expositie van Fotogroep West-Brabant. Deze expositie vindt plaats op 9 , 10 en 11 november in de Pauluskerk in Oudenbosch. Daarnaast ziet u uw foto wellicht terug in de gemeentegids of in de gemeentelijke informatiepagina’s. Voor meer informatie kijkt u op www.halderberge.nl.

Doe mee aan Kern met pit Inzien geluidsbelastingkaarten Provincie Noord-Brabant De Europese Unie heeft op 26 juni 2012 een EU-richtlijn omgevingslawaai vastgesteld. Naar aanleiding hiervan heeft de provincie NoordBrabant de omstandigheden in de provincie geanalyseerd en hieruit zijn diverse geluidsbelastingkaarten en tabellen naar voren geko-

men. De geluidsbelastingkaarten geven een globaal inzicht in de geluidsniveaus langs de drukste provinciale wegen. Op basis van dit inzicht zullen Gedeputeerde Staten in 2013 een actieplan opstellen voor de periode 2013-2018. Hierin bepaalt de provincie haar ambitie voor de komende jaren voor de aanpak wat betreft overlast. Het ontwerp van dit plan wordt in het voorjaar 2013 gepubliceerd, zodat iedereen zijn mening kan geven. U heeft de mogelijkheid om de geluidskaarten in te zien via www.brabant.nl dossier ‘geur en geluidshinder’.

Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) is gestart met de wedstrijd Kern met Pit! De wedstrijd is bedoeld voor bewonersgroepen die zich willen inzetten voor de leefbaarheid in hun buurt, wijk of dorp. KNHM nodigt bewoners uit hun projecten aan te melden en uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van een skatebaan of het bouwen van een dorpshuis. Wie het voor elkaar krijgt zijn of haar idee binnen een jaar te realiseren ontvangt het predicaat Kern met Pit en duizend euro. Daarnaast wint per provincie één bewonersgroep de trofee en een extra prijs van vijftienhonderd euro. Als klap op de vuurpijl kunnen deze trofeewinnaars meedingen voor de nationale titel ‘Beste Kern met Pit van Nederland’ en extra prijzen winnen. Geïnteresseerde bewonersgroepen kunnen

zich inschrijven van 1 september tot en met 30 november 2012. De beste ideeën kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Wilt u meer weten? Ga dan naar www.kernmetpit.nl.


Halderberge • 26 september 2012

Accessio Reïntegratiediensten organiseert kledingmarkt Op vrijdag 28 september 2012 organiseert Accessio Reintegratiediensten een kledingmarkt voor inwoners van de gemeente Halderberge die een bijstandsuitkering ontvangen. Ook inwoners van de gemeente die ingeschreven staan bij de voedselbank zijn welkom op deze kledingmarkt. Iedere bezoeker mag maximaal 4 gratis kledingstukken uitzoeken, zolang de voorraad strekt. De kledingmarkt vindt plaats bij Werk Voorop in de gemeente Oudenbosch, locatie St. Annaplein 6a (aan de achterzijde van de basiliek) in Oudenbosch. tussen 13:00 uur en 16:00 uur zijn belangstellenden welkom om kleding uit te komen zoeken. Er is een groot assortiment gebruikte kleding voor mannen, vrouwen en kinderen. Deze eerste editie van de kledingmarkt is extra feestelijk. Zo zijn er gratis stoelmassages, krijgen alle bezoekers een drankje en zijn er ook sieraden, riemen, tassen en andere accessoires te krijgen. Desgewenst kan een persoonlijk kledingadvies worden gegeven. Bij voldoende belangstelling zal de kledingmarkt ieder laatste vrijdag van de maand worden gehouden. Voor meer informatie over de kledingmarkt kunt u contact opnemen met Kees van de Sande, consulent bij Accessio Reintegratiediensten, telefoonnummer 0610289476 of bezoek de website van Accessio: www.accessiobv.nl

Gemeente Halderberge op Facebook en Twitter Wilt u snel op de hoogte zijn van het nieuws van de gemeente Halderberge? En wilt u meedenken over bepaalde onderwerpen in uw gemeente? Like ons dan op Facebook en volg ons op Twitter via www.halderberge.nl. Dan ‘volgt’ u de berichtgeving van de gemeente. Op de Facebookpagina van de gemeente Halderberge vindt u onder andere nieuwsberichten, aankondigingen van inloopbijeenkomsten en er wordt u om uw mening gevraagd over verschillende onderwerpen. Wellicht heeft u, als inwoner of ondernemer in Halderberge, op een of andere manier te maken met deze onderwerpen en kan het belangrijk zijn hierover mee te denken.

Openbare vergaderingen

COlOFOn

Agenda raadscommissies woensdag 26 en donderdag 27 september 2012 ter voorbereiding van de gemeenteraadsvergadering op 11 oktober 2012. Hieronder volgt een overzicht met vermelding van de voornaamste agendapunten. De agenda’s met bijbehorende stukken kunt u ook bekijken via de eigen website van de gemeenteraad van Halderberge: www.gemeenteraadhalderberge.nl bij het onderdeel raadscommissies. Commissie Beheer & Ontwikkeling, woensdag 26 september 2012, aanvang 19.30 uur. • Vast agendapunt: Regio West-Brabant • Voorstel inzake kaderstelling woningbouwprogrammering (gezamenlijk agendapunt B&O en SM&V) • Voorstel inzake voortgang centrumprojecten Hoeven Zuid-West en Oud Gastel (gezamenlijk agendapunt B&O en SM&V) • Reactie college op de moties t.a.v. bestemmingsplan Buitengebied • Voorstel tot vaststellen Kadernota Parkeren 2012 – 2016 • Voorstel tot het als leidraad vaststellen van de nota ‘Groenbeleidsvisie 2020, voor openbaar groen binnen de bebouwde kom’ • Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kom Bosschenhoofd • Voorstel tot het verlengen van de vaststelling van de categorieën in het kader van de verklaring van geen bezwaar in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) • Voorstel inzake Regionaal bod Windenergie Regio West-Brabant

Gemeente Halderberge Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch Telefoon: 0165-390 500 Fax: 0165-318 858 E-mail: gemeente@halderberge.nl Internet: www.halderberge.nl Twitter: www.twitter.com/halderberge Facebook: www.facebook.nl/gemeentehalderberge

Commissie Samenleving, Middelen & Veiligheid, donderdag 27 september 2012, aanvang 19.30 uur. • Vast agendapunt: Regio West-Brabant • Voorstel om de samenwerking in het kader van de Rekenkamercommissie West-Brabant op basis van de resultaten van de evaluatie te continueren en de verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2013 vast te stellen • Voorstel tot wijziging van de Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning • Voorstel in te stemmen met de vorming van een gezamenlijke werkorganisatie Werk & Inkomen • Voorstel tot vaststelling van de Maatregelen- en handhavingsverordening Wet werk en bijstand 2013 gemeente Halderberge • Voorstel tot vaststelling van de Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013 gemeente Halderberge • Voorstel tot vaststelling van de Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 gemeente Halderberge • Voorstel tot vaststelling van de Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013 gemeente Halderberge Commissie Beheer & Ontwikkeling, woensdag 26 september 2012, aanvang 19:30. • Vast agendapunt: Regio West-Brabant • Voorstel inzake kaderstelling woningbouwprogrammering (gezamenlijk agendapunt B&O en SM&V) • Voorstel inzake voortgang centrumprojecten Hoeven Zuid-West en Oud Gastel (gezamenlijk agendapunt B&O en SM&V) • Reactie college op de moties t.a.v. bestemmingsplan Buitengebied • Voorstel tot vaststellen Kadernota Parkeren 2012 – 2016 • Voorstel tot het als leidraad vaststellen van de nota ‘Groenbeleidsvisie 2020, voor openbaar groen binnen de bebouwde kom’ • Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kom Bosschenhoofd • Voorstel tot het verlengen van de vaststelling van de categorieën in het kader van de verklaring van geen bezwaar in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) • Voorstel inzake Regionaal bod Windenergie Regio West-Brabant Raadsvergadering, donderdag 27 september 2012, aanvang 19.30 uur. • Opening • Vaststelling van de agenda • Initiatiefvoorstel tot het opheffen van alle op het ontslag van de gemeentesecretaris betrekking hebbende dossiers en informatie opgelegde geheimhouding i.c. vertrouwelijkheid • Sluiting Aansluitend Commissie Samenleving, Middelen & Veiligheid • Vast agendapunt: Regio West-Brabant • Voorstel om de samenwerking in het kader van de Rekenkamercommissie West-Brabant op basis van de resultaten van de evaluatie te continueren en de verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2013 vast te stellen • Voorstel tot wijziging van de Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning • Voorstel in te stemmen met de vorming van een gezamenlijke werkorganisatie Werk & Inkomen • Voorstel tot vaststelling van de Maatregelen- en handhavingsverordening Wet werk en bijstand 2013 gemeente Halderberge • Voorstel tot vaststelling van de Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013 gemeente Halderberge • Voorstel tot vaststelling van de Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 gemeente Halderberge • Voorstel tot vaststelling van de Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013 gemeente Halderberge De vergaderingen worden gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Parklaan 15 te Oudenbosch. In de commissievergaderingen is het spreekrecht voor publiek van toepassing. U kunt als burger het woord voeren over een onderwerp wat tot het taakveld van die commissie behoort. Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, kunt u dit (liefst 24 uur voor aanvang) aan de griffier melden (tel.: 0165-390564 of e-mail: griffie@halderberge.nl). Vergaderingen van gemeenteraad en raadscommissies zijn altijd via de radio te beluisteren. In Oudenbosch is dat op de kabel 99.0 en in de andere kernen op 87.5 mhz. In de ether zijn de uitzendingen te volgen via FM 106.7. Daags na iedere raads - en commissievergadering kunt u de vergadering ook beluisteren op de internetsite van de gemeente. Het (digitale) verslag is ongeveer na een week via de site beschikbaar.

Openingstijden Maandag tot en met donderdag van 9.00 - 15.00 uur en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur Avondopenstelling maandag en donderdag (alleen burgerzaken) van 17.30 - 19.00 uur. stOringsnummer Telefoon: 0165-312872 (buiten kantooruren over verlichting, wegen en riolering) eindredactie Team communicatie Telefoon 0165-390 487 E-mail: communicatie@halderberge.nl

Collecten oktober 2012 In de maand oktober 2012 kan door de volgende instellingen worden gecollecteerd: • 30 september t/m 6 oktober: Dierenbescherming • 7 t/m 13 oktober: Nederlandse Brandwonden Stichting • 14 t/m 20 oktober: Stichting Kinderfeesten Bosschenhoofd • 28 oktober t/m 3 november: Diabetes Fonds Komt een instelling niet voor in het rooster dan is er in principe geen vergunning verleend. Collectanten dienen tijdens de collecte in het bezit te zijn van een legitimatiebewijs waarop de naam van de collecterende instelling en de periode waarvoor vergunning is verleend vermeld is. Vraag hiernaar als u het niet vertrouwt. U kunt bij twijfel ook contact opnemen met de cluster Bestuursondersteuning, telefoonnummer (0165) 390 798 of 390 562 of met de politie, team Mark en Dintel, telefoonnummer 0900-8844. Informatie over collecten op internet: op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) www.cbf.nl is het landelijke en gemeentelijke collecterooster vermeld.

Ontwerpbestemmingsplan windpark Oud Dintel in Fijnaart, gemeente Moerdijk Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 27 september tot en met 7 november 2012 voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Windpark Oud Dintel’ in Fijnaart (planidentificatie NL.IMR O.1709.155WindpOudDintel-0301) ter inzage ligt. Dit ontwerp is opgesteld om de realisatie van maximaal 6 windturbines door Raedthuys B.V. aan de Rolleplaatweg bij Fijnaart mogelijk te maken. Het plan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www. moerdijk.nl/projecten. Tevens ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis van Steenbergen en in het gemeentehuis van Halderberge. Iedereen kan tijdens de genoemde termijn van 6 weken een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Voor verdere informatie over het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Moerdijk, telefoon 0168-14 0168.


Bekendmakingen 26 september 2012

Oudenbosch

Hoeven

Bosschenhoofd

Bekendmakingen Op deze pagina vindt u de wettelijk verplichte bekendmakingen van de gemeente Halderberge. De datum van de gemeentepagina geldt als publicatiedatum. Voor de wijze waarop u stukken kunt inzien, verwijzen wij u naar de desbetreffende bekendmaking. De openingstijden van het gemeentehuis vindt u in het colofon. Eerdere publicaties kunt u vinden op www.halderberge.nl >Actueel > Publicaties.

Vergunningen APV/ Bijzondere wetten Ingediende aanvragen De volgende aanvragen zijn ontvangen voor: Bietentocht Centrum Intocht St. Nicolaas Centrum

Stampersgat Bosschenhoofd

17 oktober 2012 18 november 2012

Op verzoek zijn de aanvragen voor vergunningen in te zien op het cluster Bestuursondersteuning. Het is verstandig vooraf even te bellen met een medewerker van het cluster om te vragen of de stukken beschikbaar zijn en om een afspraak te maken. U kunt uw reactie of zienswijze op een ingediende aanvraag kenbaar maken. De reacties worden in de besluitvorming betrokken. U kunt formeel nog geen bezwaar maken. Dit kan pas als de vergunning is verleend. Inlichtingen via telefoonnummer 0165-390798 of 390562.

Vooraankondiging Bestemmingsplan Vermuntsche Heeren

Het onderhavige plangebied voor het bestemmingsplan omvat de ontwikkelingslocatie ‘Vermuntsche Heeren’, gelegen tussen de wegen Moerdijksestraat, Klinktstraat en de eerste fase van het woningbouwproject te Oudenbosch. Directe aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan vormt de uitspraak van de Raad van State van 13 juni 2012 waarin zij het besluit van de raad van de gemeente Halderberge van 16 juni 2011, waarbij het plan is vastgesteld, deels heeft vernietigd. Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat er vooralsnog nu geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen stukken ter visie worden gelegd. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties advies uit te brengen over het voornemen. Wanneer het ontwerpbestemmingsplan gereed is, zal deze namelijk ter visie worden gelegd voor een ieder ten behoeve voor het indienen van zienswijzen. Hierover volgt te zijner tijd een publicatie in de Halderbergse Bode, de Staatscourant en langs elektronische weg (www.ruimtelijkeplannen.nl). Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met mevrouw J.W.E. van Nispen van de afdeling Ruimtelijke- en Economische zaken.

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken bekend, dat de onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning is ingetrokken. Adres:

Activiteit:

2012/0303/OV/

Beukenlaan in Bosschenhoofd (in het plantsoen t.h.v. huisnr. 6)

het kappen van 1 eik

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken bekend, dat onderstaande aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn ingediend: Aanvraagnummer:

Adres:

2012/0342/OV/

Velletriweg in Oudenbosch t.h.v. huisnummer 16 Eerste Molenweg in Hoeven Sleutelbloem 13 in Hoeven

2012/0336/OV/ 2012/0337/OV/ 2012/0339/OV/ 2012/0343/OV/ 2012/0341/OV/

Kol. den Oudenstraat 14 in Oud Gastel Spuilaan in Oudenbosch thv huisnr. 328 Plan Opperstraat in Hoeven (Klaproos, Pioenroos, Pinksterbloemlaan)

Activiteit:

Ontvangst datum:

het kappen van 2 lijsterbessen het plaatsen van een mast tbv Vodafone het bouwen van een vrijstaande woning met garage het verbreden van de oprit

19-09-2012 14-09-2012 15-09-2012

het kappen van 1 linde

19-09-2012

het bouwen van 7 koopwoningen en 9 huurwoningen

13-09-2012

17-09-2012

Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken bekend dat onderstaande omgevingsvergunningen zijn verleend: Aanvraagnummer:

Adres:

2012/0269/OV/ 2012/0227/OV/ 2012/0146/OV/

Nieuwe Weg 7 in Oud Gastel het herstellen van een landbouwschuur Pietseweg 10 in Oud Gastel het wijzigen van de voorgevel Parallelweg Zuid in Oud Gastel het vervangen van het dak en overig (protestantse begraafplaats onderhoud en het inrichten als kadastraal G222) columbarium Markt 68 in Oudenbosch Het restaureren c.q. vervangen van de kap (dakbeschot) en dakkapellen van een rijks monumentaal woonhuis

2012/0256/OV

Activiteit:

Verzend datum: 17-09-2012 17-09-2012 17-09-2012

20-09-2012

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift moet door de indiener worden ondertekend en bevat: naam en adres van de indiener; de verzenddatum van het bezwaarschrift; een vermelding van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en een motivering. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit waartegen u bezwaar maakt niet. Belanghebbenden kunnen, indien onverwijlde spoed dat vereist en indien zij tevens een bezwaarschrift hebben ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indienen bij de Rechtbank Breda, Sector bestuursrecht, T.a.v. de Voorzieningenrechter, Postbus 90006, 4800 PA te Breda. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Alleen als de activiteit betreft het uitvoeren van een werk geen bouwwerk zijnde, het slopen van een bouwwerk, of het verstoren e.d. van een gemeentelijk monument, het kappen van bomen e.d. heeft het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening automatisch opschortende werking totdat door de rechter op dat verzoek is beslist.

Verbindingsweg A17 afgesloten

Pontificale Hoogmis

Eeuwfeest Basiliek

HALDERBERGE - Rijkswaterstaat voert in de nacht van woensdag 3 op donderdag 4 oktober werkzaamheden uit aan de A58. Verkeer is hier niet welkom van 19.30 tot 06.00 uur. Tijdens deze werkzaamheden is de verbindingsweg van de A17 vanuit Roosendaal naar de A58 richting Breda afgesloten voor al het verkeer. Rijkswaterstaat verwacht hierbij nauwelijks verkeershinder. Verkeer op de A17 vanuit Roosendaal naar de A58 richting Breda wordt omgeleid via de richting Bergen op Zoom en de afrit naar Wouwse Plantage. Het verkeer neemt dan de oprit linksaf en kan zo verder in de richting van Breda. Bij slecht weer wordt het werk uitgesteld.

OUDENBOSCH - Op 16 september bestond de Basiliek officieel 100 jaar, en dat werd groots gevierd. Er was om 11 uur een pontificale hoogmis, die muzikaal werd opgeluisterd door alle plaatselijke koren en de Harmonie, o.l.v. Koert Dirx, en Christ Vergouwen. De dienst werd voorgegaan door 12 concelebranten, in aanwezigheid van Emeritus Bisschop Martinus Muskens. Hoofdcelebrant was Kardinaal Peter Turkson, de president van de Pauselijke Raad Justitia et Pax. Kardinaal Turkson is een hele vriendelijke en vrolijke man, en het “Nederlands gesproken woord” ging hem vrij goed af. Mede aanwezigen in de kerk waren de Zouaven, en de Gildebroeders van Sint Sebastiaan. Om 11 uur begon dan de viering. De Basiliek was tot de laatste plaats bezet. Dit komt alleen voor op hoogtijdagen, carnaval, Pasen en Kerstmis. Maar, op deze dag kon men merken hoeveel mensen Oudenbosch en de Basiliek in het bijzonder een warm hart toedragen. De nevencollecte die gehouden werd was bestemd voor het werk van Peter Turkson, en, pastoor Prasing hoopte, dat na afloop van de viering, er een fiks bedrag symbolisch kon worden overhandigd aan Peter. Het allerliefst natuurlijk “ papiergeld”, dat was vlugger geteld dan de losse muntjes. En, het moet gezegd, de collecteschalen zaten goed vol met diverse papieren Euro´s. Onder de dienst was er een kindernevendienst, en na terugkomst hadden de kinderen bij het altaar van bloemen een mooie 7 in elkaar geknutseld, vanwege de zeven werken van Barmhartigheid.

Stampersgat

U kunt de aanvragen inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Indien voor het verlenen van de omgevingsvergunning van het bestemmingsplan afgeweken dient te worden, kunt u hiertegen (bij voorkeur schriftelijk) gemotiveerde zienswijzen indienen.

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge kennis dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor ‘Vermuntsche Heeren’ (NL.IMRO.1655.BP1007-A001).

Aanvraagnummer:

Oud Gastel

Muziekvereniging Sint Caecilia Hoeven

Leer samen muziek maken in de muzikale speeltuin Hiermee kwam er een einde aan de viering en kon men, na het genot van een kopje koffie of thee met een snoeperijtje elkaar nog ontmoeten in Fideï et Arti. Vanaf 16 september kan men nog in de kerk genieten van de bijzondere tentoonstelling De Zeven Werken van Barmhartigheid in Bloemen. Een echte aanrader. Deze tentoonstelling is nog tot eind september te bezichtigen. Weer kan Oudenbosch terugkijken op een schitterende dag. PAGINA 15

HOEVEN - Vanaf 1 oktober start de muzikale speeltuin, een initiatief van Muziekvereniging St. Caecilia uit Hoeven, weer met een nieuwe reeks muzieklessen. Deze lessen zijn vooral bedoeld voor kinderen van groep 4, 5 en 6 die voor het eerst in aanraking komen met zelf muziek maken. Op een gezellige en speelse manier leren de kinderen noten lezen, ritme tikken en eenvoudig blokfluit spelen. Er hebben zich

al best veel kinderen aangemeld, maar er is nog plaats. De lessen vinden twee keer per maand plaats op maandagmiddag na schooltijd van 15.45 tot 16.45 uur. Er zijn in totaal 18 lessen en deze worden gegeven op Basisschool De Reuzelaar in Hoeven. De kosten zijn inclusief lesmateriaal en blokfluit. Reageer dus snel, dan kun je nog meedoen en leren om samen muziek te maken. Voor informatie en inschrijvingen kun je telefonisch terecht via 06-55140601 of via fanfare.ketelaar@planet.nl


winkels SILHOUET

THERMO

HOME ESSENTIALS

sfeerverlichting 48 LEDS hoogte 45 cm

polyester/elastan zwart maten S-XXXL

voor 7 cakejes

BLOESEM BOOM

STUNTPRIJ Elders 12.95 14.95

PANTY of LEGGING

CUPCAKE MAKER

S

7.29 2.29 9.95 Elders 4.95 5.95

Elders 14.95 17.95

2 MODELLEN

TRENDY

CUPCAKE

diverse kleuren katoen maten S-XL

met deco lussen diverse kleuren polyester/katoen 40x40 cm

chocolade, vanille of framboos 385 gram

DAMES SHIRT

Elders 6.99 8.99

3.19

KUSSEN HOES

WOONTR E N Elders 8.95 9.95

BAK MIX

D

2.89

CUPCAKE DECORATIE 160 gram

0.98

TOPKWALITEIT

WIRELESS BLUETOOTH

ZAKJE

overschilderbaar keuze uit 3 structuren 53 cm x 10 m

Dymond of Soundlogic diverse kleuren

voor het decoreren van o.a. schalen en vazen diverse kleuren

VLIES BEHANG

Bison BEHANG PLAKSEL

2.19

3.79

HEAD SET

Elders 8.95 10.49

5.79

1.29

DECO MIX

houten DECO TRAY white/grey 30x30 cm

1.39

1.09

Nu 300 winkels in Nederland, België en Duitsland • Kijk voor


MAJESTIC

PERSIL VLOEIBAAR

WATERAFSTOTEND

normaal, kogel- of kaarslamp 3W, 250 lumen 25.000 branduren E14 of E27

Summer Breeze of Purple Rain 1,188 liter 18 wasbeurten

zware kwaliteit met reflectie strepen diverse prints 35x14x32 cm

LED LAMP

2.99

FIETS TAS

2.99 2.29 4.99 KINDER FIETSTAS diverse trendy prints

2.49

Elders 3.99 4.49

TOUCHSCREEN

SUEDE

KAAS OF PINDA

acryl, diverse kleuren

diverse kleuren maten 36-42

115 gram

HAND SPAANSE SCHOENEN SLOFFEN

P WERKEN O ONDE R Z N E E R TOUC H SC GER S K O U D E V IN

Elders 1.99 3.99

TRENDY

0.85

MEISJES ROKJE diverse kleuren polyester maten 92-134

Elders 4.99 6.99

2.99

Elders 5.99 7.99

AXE

2.99

SHOWER GEL diverse soorten 250 ml

Axe DEO ROLLERS diverse soorten 50 ml

1.49

1.49

BOLLETJE PEPSELS

Elders 0.89 0.99

0.62

JONGENS/MEISJES

SPEEL GOED zoek uit!

Elders 5.99 6.99

2.99

winkeladressen en overige informatie op onze website: action.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 23-09 t/m za. 29-09

Majestic REFLECTOR LEDLAMP 3W, 190 lumen MR16 of GU10

WAS MIDDEL


sport

VV DEVO 1 wint van TPO 1 BOSSCHENHOOFD - De competitiewedstrijd DEVO 1-TPO 1 stond op het programma zondag 23 september. Het was al een aantal jaar geleden dat beide ploegen tegen elkaar uit kwamen in competitieverband zo’n ongeveer 9 jaar. Om 14.30u. verrichte de pupil v.d. week Anthone van Pinxteren de aftrap. DEVO en TPO waren aan elkaar gewaagd. DEVO legde goede combinatievoetbal op de mat in de 1e helft. Dit resulteerde in 3 goede kansen. maar de doelman van TPO redde iedere inzet prima. De enige kans die TPO kreeg in de 1e helft dat was uit een vrije schop zo’n 20m. van het doel, maar Dennis van Iersel redde deze bal op prima wijze. Na 45 min. stond dan ook de brilstand van 0-0 op het scorebord. Na de warme thee opgedronken te hebben, gingen beide teams naar het veld. DEVO begon iets wat slordig aan de 2e helft, waarop TPO wat kansjes kreeg. Maar na ongeveer 10 min. spelen kreeg DEVO grip op de wedstrijd en was DEVO toch de betere ploeg. Na

22 min. spelen in de 2e helft kwam DEVO op een verdiende 1-0 voorsprong door een prachtige actie van Thomas Vogelzang, die op links goed door kwam en een goede voorzet gaf op de ingevallen Mark Schoonen en die rondde prima af. Daarna kreeg DEVO nog enkele goede kansen, maar de doelman van TPO stond deze wedstrijd goed te keepen. In de slotfase van de wedstrijd werd het nog even spannend, maar DEVO hield achterin alles dicht. Zo pakte DEVO verdiend de overwinning op TPO. De volgende wedstrijd is een uit wedstrijd naar Wouwse Plantage tegen RBC. Uitslag Zaterdag 22 september DEVO MB1-GESTA MB1 1 2-0 DSE B1-DEVO B1 5-1 FC Bergen C1-DEVO C1 8-2 DEVO D1-Sprundel D1 0-10 DEVO D2-Roosendaal D8 1-11 DEVO E1-Seolto E1 3-10 NSV E2-DEVO E2 6-4 DEVO F1-DHV F1 2-6 Zondag 23 september

Sc-Gastel DEVO 1-TPO 1 1-0 Rood Wit 5-DEVO 2 3-2 DSE 4-DEVO 3 0-9 DEVO 5-HZ’75 3 4-3 DEVO DA1-Moerse Boys DA1 1-9 MOC’17 DA2-DEVO DA2 2-2 Programma Zaterdag 29 september DEVO B1-Wernhout B1 14:30u. Roosendaal MB1-DEVO MB1 13:15u. DEVO C1-NSV C1 12:30u. DEVO D1-DVO’60 D2 09:00u. DVO’60 D4-DEVO D2 09:00u. DVO’60 E4-DEVO E2 09:00u. DEVO E1-DSE E1 10:00u. DEVO F1-DSE F1 11:00u. Zondag 30 september RBC 1-DEVO 1 14:30u. DEVO 2-De Fendert 3 10:30u. DEVO 3-Internos 9 10:30u. Oudemolen-DEVO 5 10:30u. RSV 5-DEVO 4 10:00u. Oudemolen 2-DEVO 5 10:30u. Roosendaal Da1-DEVO Da1 12:00u. DEVO Da2-Steenbergen Da1 13:45u.

Eerste verlies Victoria ´03 deze competitie OUDENBOSCH - Een goede start van Victoria ´03 leverde een hele snelle voorsprong op. Al na 4 minuten spelen werd een afstandsschot van Jeroen Houtepen niet goed verwerkt door de Unitas doelman die hierna niets anders kon doen dan de bal uit het net halen. Echt lang werd de voorsprong niet behouden, want vrijwel direct na de aftrap maakte Unitas al weer de gelijkmaker. Volledig vrij staand kon een Unitas aanvaller een voorzet eenvoudig binnenkoppen. Vijf minuten later was het weer raak voor Unitas toen een voorzet vanaf rechts simpel binnengetikt kon worden. Victoria ´03 kreeg in het verdere verloop van de eerste helft nog tal van doelrijpe kansen maar toch was het Unitas die op slag van rust de 3-1 scoorde. In de tweede helft was Victoria ´03 niet meer bij machte op de 3-1 achterstand om te buigen. Zeker niet toen een Unitas speler met een geweldige volley vanaf de rand van het strafschopgebied de 4-1 binnenwerkte. Victoria ´03 Onder 23 Op dinsdagavond 18 september speelde Victoria ´03 O23 hun eerste wedstrijd van deze competitie tegen hun leeftijdsgenoten uit Wernhout. De trainers hadden een team geselecteerd bestaande uit spelers van het 1e, het 2e , de A jeugd en de B

jeugd. De eerste helft in Wernhout ging nog vrij moeizaam en met de rust keek men tegen een 2-0 achterstand aan. Na rust keerden de kansen en wist Victoria ´03 de 2-0 achterstand om te bouwen naar een 2-4 overwinning. De volgende wedstrijden voor deze leeftijdscategorie zijn: Dinsdag 25 september 19.30u: Victoria ´03 O23-The Gunners O23 Dinsdag 9 oktober 19.30u: RSV O23-Victoria ´03 O23 Kaartavonden De jaarlijkse kaartavonden beginnen binnenkort ook weer. In de kantine van vv Victoria ´03 kan iedereen weer terecht om te jokeren of rikken voor mooie prijzen. De kaartavonden zijn dit seizoen iedere laatste zaterdag van de maand. Dit betekent op 29-9, 27-10, 24-11, 29-12, 26-1, 23-2 en 30-3. De kaartavonden beginnen steeds om 20.00 uur. Oude foto´s De supportersvereniging is op zoek naar oude foto´s van Victoria ´03, VES ´35, vv Oudenbosch of nog eerder. Dus aan iedereen die thuis nog oude (elftal)foto´s of foto´s van prominente of minder bekende leden heeft liggen de oproep om deze een keer af te geven bij iemand van de supportersvereniging. Wij scannen de foto´s en u krijgt ze natuurlijk weer terug.

Programma zaterdag 29 september Victoria’03 A1-Steenbergen A1 av.14:00 Victoria’03 B1-Tern. Boys B1 av.12:00 JEKA B4-Victoria’03 B2 av.14:30 Victoria’03 MB1-SC Welberg MB1 av.13:30 Sprundel C1-Victoria’03 C1 av.12:45 Schijf C1-Victoria’03 C2 av.14:00 Victoria’03 C3-HZ’75 C1 av.10:30 Victoria’03 C4-Terheijden C2 av.12:30 WVV’67 MC1-Victoria’03 MC1 av.11:00 Internos D1-Victoria’03 D1 av.10:00 RSV D2-Victoria’03 D2 av.10:00 Victoria’03 D3-Virtus D3 av.09:00 RSV E1-Victoria’03 E1 av.11:00 Rood Wit E2-Victoria’03 E2 av.11:00 Virtus E5-Victoria’03 E3 av.09:00 Victoria’03 E4-SC Gastel E2 av.10:15 Victoria’03 E5-Rood Wit E3 av.09:00 Internos E6-Victoria’03 E6 av.08:45 Victoria’03 E7-RSV E2 av.11:30 Victoria’03 F1-RSV F1 av.10:15 Rood Wit F3-Victoria’03 F2 av.09:45 Moerse Boy’s F3-Victoria’03 F4 av.10:45 Victoria’03 K1-Rood Wit K1 av.09:00 Zondag 30 september Victoria’03 1-Rood Wit 1 av.14:30 Victoria’03 2-NSV 2 av.12:00 Rood Wit 4-Victoria’03 3 av.10:00 SC Gastel 4-Victoria’03 4 av.10:00 Victoria’03 5-N. Borgvliet 3 av.09:45 Victoria’03 6-SC Welberg 3 av.09:45 SC Amstelwijck-Victoria’03 7 av.10:00

Nipt verlies voor KV Juliana OUD GASTEL - Het is het eerste team van KV Juliana niet gelukt de 2 punten mee naar huis te nemenu.it Haarlem. Na een goede 1e helft leek er nog niets aan de hand, echter kwam Haarlem na rust sterk terug en kon Juliana net niet meer aansluiten en werd er met 16-15 verloren. Juliana 2 speelde een kansloze wedstrijd tegen Die Haghe 3. Er werd maar liefst met 16-7 verloren. Juliana 3 en 4 wisten afgelopen weekend ook niet te winnen en moesten de punten aan de tegenstander laten. Bij de jeugd wisten alleen Juliana D1, E1 en F1 de volle winst te behalen. Juliana B1 speelde gelijk Zaterdag 22 september werden maar liefst 3 leden gehuldigd. Ad Havermans is 50 jaar lid van de vereniging en Ralf Voorbraak en Johan Hollemans hebben er een verdienstelijke 25 jaar opzitten. Uitslag Zaterdag 22 en zondag 23 september Haarlem 1-Juliana 1 16-15 Die Haghe 3-Juliana 2 16-7 Sporting Delta 6-Juliana 3 12-7 Movado 5-Juliana 4 8-6 Juliana 5-Good Luck 3 6-12

Juliana B1-Good Luck B1 7-7 Juliana B2-ADO B 23-15 Keep Fit ’70 C1-Juliana C1 6-5 Juliana C2-Keep Fit ’70 C2 5-1 Keep Fit ’70 D2-Juliana D1 4-20 Juliana D2-Keep Fit ’70 D1 3-8 DeetosSnel/Volhuis E2-Juliana E1 1-2 Juliana E2-Movado E1 0-16 Voltreffers F1-Juliana F1 1-2 Juliana F2-Keep Fit ‘70 F1 1-3 Aankomend weekend komen er veel teams in actie. Zaterdag spelen Juliana C1, D1, E1 en F1 een thuiswedstrijd. Programma Zaterdag 29 september Oranje Zwart/De Hoek 3-Juliana 5 13.00u. v: 11.30u ELKV/FLYNTH B1-Juliana B1 12.30u. v.11.15u. Juliana C1-Voltreffers C1 11.00u. Juliana D1-VIOS (W) D1 11.00u. ELKV/FLYNTH D1-Juliana D2 10.00u. v.09.00u. Juliana E1-Ventura Sport E2 10.00u. PKC/Hagero E6-Juliana E2 11.00u. v.09.45u. Juliana F1-Springfield F1 10.00u. Op zondag komen alle seniorenteams thuis in actie. Vanaf 10.00u. een hele dag korf-

bal aan de Hellestraat. Programma Zondag 30 september Juliana 1-Roda 1 14.30u. Juliana 2-Roda 2 13.00u. Juliana 3-Keep Fit ’70 2 11.30u. Juliana 4-Dordrecht 5 10.00u. Ook de kangoeroes gaan vrolijk verder dit veldseizoen. De kangoeroes zijn er op de volgende data altijd om 10.00u.: 29 september, 6 oktober en 13 oktober. Meer weten over de KangoeroeKlup? Neem dan contact op met Sandra Dingenouts of Yvonne Appelboom. Zaterdag 22 september werd door de Activiteitencommissie de eerste activiteit van het nieuwe seizoen gehouden: fietstocht met mosselavond. De fietsroute was mooi uitgezet en het weer hielp gelukkig ook nog mee. Na de calorieën verbrand te hebben, kon men in het clubhuis genieten van mosselen met daarbij, voor de liefhebbers, een Belgisch biertje. Al om al een geslaagde activiteit. Wilt u of zoon/dochter dit seizoen ook eens de mogelijkheid om met de korfbalsport kennis te maken? Voor meer info secretariaat: Marcia Bogers, tel.: 06-11056455, of op internet voor de laatste nieuwtjes. PAGINA 18

Programma zaterdag 29 september SC Gastel A1-DOSKO A1 av.14:30 SC Gastel A2-Roosendaal A3 av.14:30 Walcheren B1-SC Gastel B1 av.14:30 Beek Vooruit B5-SC Gastel B2 av.13:00 Madese Boys MB1-SC Gastel MB1 av.12:30 Zundert C1-SC Gastel C1 av.11:30 Hoeven C2-SC Gastel C2 av.13:00 SC Gastel MC1-MOC’17 MC1 av.12:30 SC Gastel D1-Rood Wit W D1 av.10:30 Steenbergen D4-SC Gastel D2 av.12:30 Victoria’03 E4-SC Gastel E2 av.10:15 SC Gastel E3-WHS E3 av.09:00 Seolto E3-SC Gastel 4 av.08:45 DVO’60 F1-SC Gastel F1 av.08:45 Zondag 30 september SC Gastel 1-METO 1 av.14:30 DOSKO 2-SC Gastel 2 av.11:30 SC Gastel 3-FC Bergen 3 av.12:00 SC Gastel 4-Victoria’03 4 av.10:00 Cluzona 6-SC Gastel 6 av.10:00 SC Gastel 7-Steenbergen 5 av.12:00 Nieuw Borgvliet 7-SC Gastel 8 av.10:00 Dinsdag 2 oktober Sc-Gastel 1-RBC 1 av 19:30

Uitslagen zaterdag 22 september Arnemuiden A1-SC Gastel A1 0-5 Beek Vooruit A3-SC Gastel A2 5-5 SC Gastel B1-MZC’11 B1 1-0 SC Gastel MB1-Victoria’03 MB1 1-1 VVR C1-SC Gastel C1 0-4 SC Gastel C2-Alliance C3 4-1 SC Welberg MC1-SC Gastel MC1 0-10 METO D1-SC Gastel D1 4-1 Unitas’30 D4-SC Gastel D2 6-2 SC Gastel MD1-De Fendert MD1 5-1 SC Gastel E1-Victoria’03 E1 2-2 SC Gastel E2-Internos E4 8-1 SC Gastel E3-De Fendert E3 2-5 HSC’28 E2-SC Gastel E4 3-6 Bavel F1-SC Gastel F1 8-1 Rood Wit W F2-SC Gastel F2 0-9 SC Gastel F3-Unitas’30 F8 2-3 SC Gastel F4-SC Kruisland F2 0-2 Virtus F6-SC Gastel F5 3-0 Zondag 23 september MOC’17 1-SC Gastel 1 2-1 SC Gastel 2-Alliance 2 0-0 DIOZ 2-SC Gastel 4 2-3 SC Gastel 6-SC Welberg 3 8-1 HSC’28 6-SC Gastel 7 1-2 SC Gastel 8-Wernhout 5 3-1

Verlies VV de Schutters 1 STAMPERSGAT - Het eerste van voetbalvereniging De Schutters verloor thuis nipt van Lepelstraatse Boys op zondag 23 september met 1-2. Uitslag jeugd Zaterdag 22 september De Schutters C1-De Fendert C2 2-4 De Schutters E1-SC Kruisland E1 2-2 De Schutters F1-ST TPO/VOV F1 12-0 Programma jeugd

VV Hoeven

Uitslagen senioren Zondag 23 september Zeeland Sport 1-Hoeven 1 1-2 Rimboe 2-Hoeven 2 9-1 Victoria’03 4-Hoeven 3 2-4 Hoeven 4-Roosendaal 5 4-3 Hoeven 5-Rood Wit 6 1-1 Hoeven 6-Nw.Borgvliet 7 10-1 Hoeven Dames-Divo dames 0-3 Programma senioren Zondag 30 september Hoeven 1-Grenswachters 1 av.14.30u Hoeven 2-BSC 3 av.12.00u Hoeven 3-Virtus 4 av.10.45u Noordhoek 2-Hoeven 4 av.11.30u Beek Vooruit 5-Hoeven 5 av.10.00u MOC’17 8-Hoeven 6 av.09.45u Noordhoek DA1-Hoeven Dames av.10.30u Uitslagen jeugd Zaterdag 22 september Hoeven C3-UVV’40 C3 0-6 Hoeven D2-De Fendert D2 1-5 Hoeven D3-DSE D3 3-1 Hoeven E1-Roosendaal E2 4-3 Hoeven E2-Victoria’03 E4 3-6 Hoeven F1-Roosendaal F2 1-4 Hoeven F3-Internos F5 8-2 Hoeven MA1-Be Ready MA1 1-8 ST Steen/Graauw A1-Hoeven A1 0-0 Groen Wit B1-Hoeven B1 3-0 SPS C1G-Hoeven C1 5-2 BSC C4-Hoeven C2 1-7 Rood Wit W D1-Hoeven D1 7-4

Zaterdag 29 september Achtmaal C1-De Schutters C1 13.00u. Uitslag senioren Zondag 23 september De Schutters 1-Lepelstraatse Boys 1 1-2 De Schutters 2-SVC 3 2-3 De Schutters 3-SC Kruisland 4 3-4 Programma senioren Zondag 30 september FC Bergen 1-De Schutters 1 14.30u. DIOZ 4-De Schutters 3 10.00u.

JEKA E8-Hoeven E3G 3-2 De Fendert E4-Hoeven E5G 10-0 Halsteren F4-Hoeven F2 0-4 Internos F6-Hoeven F4 5-1 Programma jeugd Zaterdag 29 september Hoeven A1-RCS A1 av.14:45 Hoeven B1-Moerse Boys B1 av.14:45 Hoeven C1-Cluzona C1 av11:15 Hoeven C2-SC Gastel C2 av.13:00 Hoeven D1-FC Bergen D1 av.11:15 Hoeven E3G-Bavel E6 av.09:45 DSE C4-Hoeven C3 av.10:15 Beek Vooruit E5-Hoeven E4 av.08:30 Achtmaal MA1-Hoeven MA1 av.14:30 Vriendschappelijk: Hoeven E2-Cluzona E4 av.09.45 Alliance D3-Hoeven D2 av.12.30 Alliance E2-Hoeven E1 av.10.30 BSC F2-Hoeven F1 av.11.00 Najaarsbingo Vrijdagavond 28 september wordt weer een bingo gehouden voor de leden en donateurs in het Clublokaal ‘’De Hofstee’’. Deze Najaarsbingo begint om 19.30 uur en is om ± 22.15 uur afgelopen. De prijzen bestaan o.m. uit levensmiddelen- en vleespakketten en hammen, terwijl er ook geldprijzen te winnen zijn. Er wordt een superronde gespeeld met als hoofdprijs een bedrag van € 100,-. Bij elke ronde zijn er burenprijzen. Het clublokaal is geopend vanaf 18.30 uur.

Geduld Vangt Vis HOEVEN - Zondag stond in het teken van het Hoevenskampioenschap in het Molecaten Park Bosbad Hoeven. Aan dit kampioenschap namen 30 hengelaar deel. Na 4 uur vissen waren de kampioenen bij de jeugd M.Kerstens, de beker bij de vaste stok werd gewonnen door A.Braat en A.Mannien was degene welke de meeste vis ving met de werphengel. Uitslag jeugd: 1. M. Kerstens 182 cm; 2. M. Oomen 27 cm Vaste stok: 1. A. Braat 521 cm; 2. J. v.d. Leur 452 cm; 3. B. Christianen 296 cm; 4. J. Quirijnen 216 cm; 5. A. Hendrikx 200 cm

Werphengel: 1. A. Mannien 476 cm; 2. R. v. Dorst 360 cm; 3. C. v.d. Klundert 354 cm; 4. L. Vissenberg 312 cm; 5. A. Broos 308 cm Senioren Afgelopen donderdag hebben de ouderen senioren gevist in de Blankershove vijver, de uitslag hier was: 1. S. Breugelmans 2850 gram; 2. J. Quirijnen 1950 cm; 3. F. Roos 1050 gram. De eerst volgende wedstrijd is bij de ouderen senioren op 4 oktober en voor het onderling kampioenschap vissen de senioren hun laatste wedstrijd op 14 oktober in de Haven van Oudenbosch.


Tandprothetische Praktijk

Touwen b.v.

ACTIE t/m 31 dec. 2012: Géén EIGEn bIjdrAGE op nIEuwE proThEsE! www.tpptouwen.nl info@tpptouwen.nl raadhuisplein 4, 4741 AM hoeven tel. 0165 - 505510 reparaties - implantaten nieuwe protheses

VOOR DE BESTE PRIJS & KWALITEIT KOOPT U BIJ ONS! DE MOOISTE SERRES, KOZIJNEN & DEUREN IN ALUMINIUM & PVC, RENOVATIE & NIEUWBOUW

Jan Jochems Handel

en

✔ Maatwerk alle serres.

TransporT

✔ Fabricatie van ramen & deuren

Te koop:

Bestratingsmaterialen en sierkeien,

in pvc en aluminium.

speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

✔ Alles in eigen beheer sinds 1983.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

✔ 10 jaar waarborg.

Verhuur:

✔ Geen voorschot.

Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3

✔ Nieuwbouw - Renovaties.

Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

✔ Alle RAL-kleuren. ✔ Volledige afwerking.

STRO KORRELS Ideaal stalbed voor dieren 100% natuurlijk, voordelig, ruimte- en arbeidbesparend

€4.50 per zak

✔ Geplaatst door vakmensen.

BEZOEK ONZE SHOWROOM SERRES - KOZIJNEN - DEUREN in ALUMINIUM & PVC

B ras s c h aat s e st e e n w e g 2 9 2 • 2 9 2 0 K a lm th o u t B e lg ië • Te l 0 03 2 3 6 6 6 5 7 8 6 • Fa x 0 0 3 2 3 6 6 6 4 4 4 1 A lle d a g e n o p e n va n 1 0 U t o t 1 7 U • z o n d a g va n 1 4 U t o t 17 U • w w w.br u vo.be

van 15 kg

06-24887585

Zaterdag 29 september

dOBBeLeN vOOr kOrtiNg

Op het heLe assOrtimeNt

tOt weL 20%

Open: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur Boeiinksestraat 1a, Roosendaal Tel. 0165-538067

Najaars Actie! ! Najaars Actie Dakwerken

staandersen en88 wandelementen wandelementen staanders naar keuze. keuze. naar

Klokkenmakerij

Gratisthuis thuis bezorgd en en NuNu Gratis bezorgd gratisgemonteerd. gemonteerd. gratis actieprijsnú nú voor voor €€3999,00 actieprijs 3999,00 Vakkundige restauratie: Actie geldig t/m t/m 15-10-2012 Actie is isgeldig 15-10-2012

SAVELKOULS SAVELKOULS

• antieke uurwerken • moderne uurwerken • wijzerplaten

Schansdijk22 Zevenbergen Schansdijk Zevenbergen Wilgenstraat 81 Oudenbosch Tel. 0165 - 320948 Tel.0168-324 0168-324 719 Tel. 719

www.klokkenmakerijdetijd.nl www.savelkoulsspeeltoestellen.nl www.savelkoulsspeeltoestellen.nl

een Voor

gedeg

kman en v a

! schap

Nijverheidsweg 2a Oudenbosch Tel : 0165-321276

         

MAGIC BOWLEN 10,50 per kind

Tapijt en vinyl Traplopers Marmoleum Vitrage en overgordijnen Paneel en vouwgordijnen Binnenzonwering Laminaat (Quick Step) Meubelstoffen Meubelleder Meubelstoffering

Aangesloten bij

BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

nergens goedkoper

KINDERPARTY

Woning en Meubelstoffeerderij “Délon Bruyninckx”

1 uur Magic bowlen Frietjes met frikandel, kroket of kipnuggets Ranja bij het eten Kleurplaat met kleurtjes IJsje Voor alle kinderen een cadeautje En voor de jarige job een extra attentie

5PLK

HillhoutLiving Living Modulair 500500 Hillhout Modulair

(245x501x390cm) cm) compleet metmet (245x501x390 compleet

vernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera. Bel Zoomdak 06-18514726 www.zoomdak.nl

bbq all-in

SCHOUDERKARBONADE 3KG 10.-

11.80

> SCHWEINE-

HAXE P.ST.

3.99 49 RUNDERRIBLAPPEN 1KG 5. > SNIJWORST RUNDERBIEFSTUK ½KG 4.49 150GR 1.29 > SURINAAMSE 33 KIPKARBONADE 2KG 3. EISALADE 150GR 1.59 49 e vers HOLLANDSE KIPFILET KG 4.

KINDER-

WORKSHOP

CUPCAKES 12,50 per kind

DRUMSTICKS 1KG 2.99 RUNDERKOGELBIEF ½KG 4.99 ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL

39

Meer info en reserveren via www.de3musketiers.nl Hazeldonksezandweg 28b

4762 AL Zevenbergen

0168 370 545

info@de3musketiers.nl


sport

Cliff de Peijper derde in voorprogramma WK wielrennen

Gastelse atleten onderweg OUD GASTEL - Zoals veel wielerliefhebbers ging ook de familie De Peijper afgelopen weekend naar Limburg om getuige te zijn van de spannende wedstrijden om de wereldtitels wielrennen. Zoon Cliff nam zijn fiets mee voor wat nuttige trainingskilometers in de Limburgse heuvels en ontdekte dat er zondag een afwachtingwedstrijd voor de jeugd was op een deel van het WK-parcours in Heerlen. Cliff pakte de fiets, stond aan de start en werd in een sterk bezette jeugdrace prompt uitstekend 3e. Bijna waren de camera’s van de NOS nog op deze jonge Gastelse coureur gericht. Mooie afsluiting van het wegseizoen was niet denkbaar. Na Col Sensation kwam een verslag binnen van Jac Bastiaanse, supporter van zoon Gijs en iedereen, die de Mont Ventoux 1 of meerdere keren opklauterde. De Kaaimannen en Team Doelbewust waren er na maanden voorbereiding klaar voor: Zaterdag 15 september moest het gebeuren. Fietsend, lopend, wandelend, desnoods kruipend de Mont Ventoux 1, 2 of 3

maal bedwingen op één dag. Om 04.15u. rijdt de bus voor de deelnemers van Cinglé (3x de Ventoux) al voor. In pikkedonker vertrokken zij om 05.30u. Half uur later gaan Gijs Bastiaanse, Niels de Bruijn en Wilfried Aanraad van start. Andere bekende Gastelaar, Jean-Pierre Oomen, gaat samen met zijn hond wandelend omhoog. Hij had enorm bekijks. Na een relatief makkelijke aanloop van 4 km. volgde een zwaar stuk door het bos tegen 10% met nergens maar een stukje waar het zou afvlakken. Dan nog de laatste 6 km. door het beruchte maanlandschap na Chalet Reynard. Op de top stond Mels Lambregts, die al om 05.30u. was vertokken ingepakt in de folie. Toch behoorlijk fris daarboven, zeker als je een half uur staat te wachten. Die jongens snel in de warme auto gezet. Vlot klimmend meldde Gijs zich aan de top .Ook in de auto gewacht op Niels om samen aan de afdaling te beginnen naar Malaucène, ‘n goed lopende brede afdaling. Met de auto de afdaling genomen en beneden snel terug naar boven. In de klim met de om 05.30u. gestarte Gastelaar Tim Egelmeers nog voorzien van een bidon energiedrank .

Weer terug boven diverse deelnemers waaronder oud-prof Theo Appeldoorn kunnen helpen met drank en ‘n warme auto. Intussen werd ‘t warmer en warmer tot zelfs 23 graden bij Chalet, 6 km. onder de top. Wind was gelukkig matig op de 2e klim van 21,9 km. met stijgingspercentage van 7,8%. Kennelijk onder de indruk van zoveel Westbrabants enthousiasme en energie. Riskant was het wel met een gelijktijdige toertocht van Franse rallyauto’s, die toererend passeerden. Berg is open voor al het verkeer. Gijs en Niels daalden naar Sault om voor de 3e keer te gaan klimmen: nu 26 km. en onder de indruk van het Tom Simpson-monument. Chalet Reynard werd intussen een reünie van sportieve Gastelaren en Roosendalers. Op de afsluitende barbecue beloofde de Franse burgemeester ook mee te fietsen en in Roosendaal Groot compliment voor de zichtbaar gelukkige Frank van Akkeren met al zijn medewerkers voor de perfecte organisatie. Hulde aan de 1e Gastelse ColSensationgangers: Niels, Gijs, William, René , Wilfried, Sifra, Jean-Pierre,Tim, Eric en Corné. Met z’n allen goed voor zo’n € 200.000,- voor het KWF.

Clubkampioenschappen TC Pagnevaart HOEVEN - Van zaterdag 8 tot en met zondag 16 september werden de jaarlijkse Clubkampioenschappen van TC Pagnevaart weer gehouden. Bij het toernooi werd er gespeeld in de spelsoorten: herenenkel, damesenkel, herendubbel, damesdubbel en gemengd dubbel. De finalewedstrijden werden zondag 16 september gespeeld op de 6 gravelbanen van TC Pagnevaart. Hieronder de uitslagen: HE 5 en hoger: 1. Theo v.d. Luijtgaarden; 2. Henk Valentijn.

HD5 en hoger: 1. Roeland Bottema en Sander Demouge; 2. Joris de Leeuw en Jurgen Nooten DD 5 en hoger - Finale DD 5 en hoger: 1. Wendy v.d. Maagdenberg en Maud den Uil; 2. Lizet Ballemans en Heidi v.d. Luijtgaarden HE 6: 1. Rob v. Oosterhout; 2. René Haanskorf DE 6: 1. Bernadet Bink-Magielse; 2. Marjolein Hof DD 6 - Finale DD 6: 1. Carolien Mol en Astrid Suykerbuyk; 2. Marie-Jose Palinckx en Woutrien Terpstra-Meyer

GD 6: 1. Henk Valentijn en Carolien Mol; 2. Ifrim Binken Renate Meesters-Goorden HE 7: 1. Erik Hage; 2. Don Palinckx HD 7: 1. Jan Kroes en Frank Rockx; 2. Mike Martens en Ed v. Swieten DD 7: 1. Joanna Bottema en Tanja Voesenek; 2. Ursula Hereijgers en Saskia Kroes GD 7: 1. Mark Pol en Laura v.d. Linden; 2. Jan Kroes en Saskia Kroes DE 8 en lager: 1. Sonja Adriaansen; 2. Linda Laugs DD 8 en lager: 1. Sonja Adriaansen en Anja Brugel; 2. Mariella v. Elteren-Vermunt en Monique Rasenberg.

Judoka’s van Sankaku presteren goed HOEVEN - In Pordenone in Italië werden zaterdag 22 en zondag 23 september de Wereldkampioenschappen Kata gehouden. Dit is een technisch onderdeel waarbij er verschillende disciplines worden gedemonstreerd. De meeste mensen kennen alleen het competitiejudo, waarbij 2 judoka’s tegen elkaar uitkomen en proberen van elkaar te winnen in een judogevecht. Kata is een onderdeel waarbij 2 judoka’s samen een team vormen. Zij demonstreren voor een jury, de katajudge, 30 technieken die precies volgens de richtlijnen moeten worden uitgevoerd. Deze jury bestaat uit 5 personen uit verschillende landen. Na de beoordeling valt het hoogste en laagste cijfer af en de overige beoordelingen worden bij elkaar opgeteld. Twee teams van Sportschool Sankaku kwamen uit in het nage-no- kata,

dit kata bestaat uitsluitend uit werptechnieken. Peter Goossens vormde samen met Hans van Raak van Judo-Club-Tilburg een team. Zij kwamen uit in het Katame-no-kata. Dit kata bestaat uit controletechnieken, de houdgrepen, verwurgingen of armklemmen. De teams van Sportschool Sankaku hadden zich d.m.v. eerdere prestaties geplaatst voor uitzending voor dit wereldkampioenschap. Het team Roel Wesselink en Simon van den Doel eindigden op de 7e plaats. Voor Gino de Bont en Richard Luijkckx was het de 1e keer. Ook zij deden het erg goed en eindigde in hun poule op de 8e plaats. Gezien de leeftijd van dit team en de weinig ervaring belooft dit nog veel voor de toekomst. Peter Goosens en Hans van Raak eindigde in hun poule als 5e, een prachtige prestatie. Voor meer info: www.sankaku.nl

StreekZwemClub Daphnia HALDERBERGE - Zondag 23 september was de eerste Open Westbrabantse Klassements Wedstrijd in zwembad de Stok in Roosendaal. Het was een succesvolle eerste wedstrijd. Met 11 zwemmers behaalden wij maar liefst 23 persoonlijke records. Goed gedaan allemaal! Onder ploegleiding van Gerda Mouwen werden de volgende resultaten behaald: 50 meter schoolslag met onze nieuweling Jan Douwe met een tijd van 1:06.50. Op de 100 meter wisselslag waren Julian en Tijmen aan de beurt met een tijd van 1:30.67 en 1:30.81. Vervolgens was het de beurt aan de dames voor hun 100 meter wisselslag. De volgende tijden werden gezwommen: Rowey 1:22.49, Kelly 1:35.80, Denise 1:44.43, Amber 1:44.82 en de nieuwelingen Linda 1:52.63, Femke 2:09.74, Tinisha en Mieke hadden helaas een diskwalificatie. Vervolgens kwam Jan Douwe in het bad voor de 100 meter vrije slag met een tijd van 1:58.00. Even later was het weer de beurt aan onze heren Tijmen en Julian met hun 50 meter vrije slag. Zij zwommen 32.78 en 36.52. De dames volgden

met hun 50 meter vrije slag. Zij hadden de volgende tijden: Rowey 32.36, Kelly 37.39, Amber 39.19, Denise 43.41, Tinisha 48.37, Femke 51.45 en Mieke 53.77. Afsluitend zwommen Julian en Tijmen hun 100 meter schoolslag met de volgende tijden 1:35.66 en 1:50.92. Ook de dames zwommen de 100 meter schoolslag. Zij noteerden de volgende tijden: Rowey 1:37.16, Denise 1:42.34. Kelly 1:43.81, Mieke 2:01.39, Amber 2:11.98, Tinisha 2:19.64 en Femke had helaas een diskwalificatie. Wil jij ook graag een keer de sfeer proeven bij een wedstrijd? Kom dan bij onze zwemvereniging het wedstrijdzwemmen uitproberen. Jij moet wel minimaal een zwemdiploma A hebben. Lijkt de Reddingsbrigade meer iets voor jou? Of wil jij misschien gewoon alleen in het water spelen en toch nog iets leren? Ook dat kan. Wij vinden het leuk als jij een keer komt proberen. Wij zoeken nog een aantal jonge Pieter van den Hoogenbandjes in de dop. Oproep Wij willen overdag gaan starten met een extra trimgroep in zwembad de Baarlebossche te Oudenbosch. Als jij dit óók wilt,

kun je bij Hetty Willemsen aangeven of jij op de maandagmiddag om 14.30 uur of op dinsdagmiddag om 15.30 uur wil komen zwemmen. Er wordt ook een trainer voor deze groep gezocht. Hetty is bereikbaar op tel. 06-12586662 of mailadres hetty44@ online.nl. Voor iedereen heeft streekzwemclub Daphnia mogelijkheden. Dus kijk op onze site www.daphnia.nl of bel met ons secretariaat, Mariëtte Penning 0165-312488 of met onze zwemcommissie voorzitster Gerda Mouwen, 0165-314375. Voor de Reddingsbrigade is Marco de Leur ons contactpersoon via mdeleur@ worldonline.nl. Alle basisschoolleerlingen hebben reeds informatie meegekregen over het sportief nablijven. Daphnia doet óók mee met Sjors Sportief. Activiteitenkalender Woensdag 26 september 16.30u: Euraudax zwemmen te Oudenbosch. Zondag 30 september 13.30u: Verenigingscompetitie deel 1 te Breda. Zondag 14 oktober 16.00u: OWKW deel 2 te Bergen op Zoom. Herfstvakantie van 15 oktober t/m 21 oktober. PAGINA 20

Zwemmers halen medailles bij Bokkerijderswedstrijd HALDERBERGE - Nadat de meeste zwemmers al begin augustus zijn gestart met trainen begon voor een grote groep Hieronymuszwemmers afgelopen weekend het zwemseizoen “echt” met een internationale wedstrijd gezwommen over twee dagen: de Bokkerijderswedstrijd in het Belgische Overpelt.

40 Hieronymuszwemmers kwamen in het totaal 93 keer aan de start in het Dommelbad. Op deze eerste wedstrijd werden al 64 persoonlijke records verbroken een topprestatie wanneer je beschouwd dat de zwemmers nog maar een maand aan het trainen zijn. Naast de persoonlijke records stonden de zwemmers ook 69 keer op het erepodium. De Gastelse zwemster Maartje Bastiaansen haalde een zilveren medaille op de 100m rugslag, ze kwam ook op de 100m vrije slag aan de start.

Coen de Bruijn ook uit Oud Gastel haalde goud op de 50m vrij en 50m school. Op de 50m rugslag haalde hij zilver en zwom hij een pr. Ook op de 100m schoolslag haalde hij zilver. Zijn broer Bas de Bruijn zwom 5 afstanden en ook hij kwam 5 keer op het erepodium. Hij won goud op de 200m schoolslag, zilver op de 200m rugslag en de 50m schoolslag en brons op de 50m rugslag en 100m schoolslag. Hoewel Hieronymus bij de inschrijving vooral gelet had op de individuele te zwemmen afstanden bleek na twee dagen zwemmen ook dat de zwemmers in het klassement hoge ogen gegooid hadden. Hieronymus was 2de en kreeg naast een grote beker ook het daarbij behorende prijzengeld uitgekeerd. Een betere seizoenstart hadden de zwemmers zich niet kunnen wensen. Complete uitslag en meer informatie: www.zpv-hieronymus.com

Hockeyclub Oudenbosch OUDENBOSCH - Op vrijdagmiddag is het tegenwoordig een drukte van belang. Al 33 kinderen van 5 t/m 7 jaar zijn bezig met een uurtje spelletjes of hockeyoefeningen. Een aantal zal na de herfstvakantie mee gaan doen met de 3x3 competitie. Dit kan allemaal door de medewerking van Diana, Veerle, Annabel, Nick en Hein en Guus achter de bar. De jongste jeugdteams verloren alle 3. ME8 was thuis niet opgewassen tegen Zevenbergen, het werd 1-4, toch niet slecht omdat een paar meisjes van de tegenpartij eigenlijk te oud waren om mee te doen. ME1 verloor in Zevenbergen met 5-0 en JE1 verloor met 6-3 van Zwart Wit, met wat blessures dankzij onbesuisd keeperswerk van Zwart Wit. JC1 behaalde de 2de grote overwinning, nu werd Were Di C2 met 11-0 verslagen. MC1 deed het nog beter want zij versloegen Olympia C2 met 15-0. JB1 had binnen 1 minuut al een 1-0 voorsprong tegen Breda B3. Ook de 2-0 viel al snel en bij rust was het 3-1. Na rust meer tegenstand van Breda, vooral hun strafcorner was erg doeltreffend. Toch won JB met 5-3 in een wedstrijd waar de scheidsrechters hun handen vol hadden om alles in goede banen te leiden. Bij JB was keeper Bas de uitblinker. MA1 wist ook de 3de wedstrijd te winnen,

Walcheren A2 was nu het slachtoffer, zij gingen met een 5-0 nederlaag naar huis. JA blijft ook winnen, nu werd Teteringen met 8-0 verslagen. MB1 had geen antwoord op het sterke Pelikaan en verloren met 4-1. MC2 heeft het ook moeilijk, nu verlies tegen Prinsenbeek (4-1). MD1 ging naar Terneuzen en behaalde tegen Olympia de 1ste overwinning. Een mooi resultaat dus voor dit team. Zondag speelde Heren 1 met 4-4 gelijk tegen Push 11 en wonnen de Veteranen met 3-1 van Tempo B. Donderdag speelden de Veterinnen een tournooi in Valkenswaard, zij werden in dit sterke tournooi 3de in hun poule. Het spel was bij de meeste wedstrijden erg goed. Programma donderdag 27 september 14.00 Breda A-Veterinnen A Zaterdag 29 september 9.15 JE1-Prinsenbeek 10.30 MD1-Warande D5 12.00 MC1-Zwart Wit C6 13.45 JB1-Olympia B1 15.30 JA1-Rapide A1 9.00 Liberty-ME1 9.30 Goes E8-ME8 9.30 Tempo C4-MC1 11.15 Den Bosch C6-JC1 13.45 Goes A2-MA1 nnb Zevenbergen B1-MB1 Zondag 30 september 11.30 Veteranen A-Olympia B 13.30 Heren 1-Pelikaan 3

Vice Versa ‘51 OUDENBOSCH - Dit weekend was de 2e ronde van de najaarscompetitie. Er speelden slechts 3 seniorenteams thuis op vrijdagavond. Team 3 speelde tegen Arnemuiden 5. Het begon erg vlot. De eerste drie wedstrijden werden gespeeld in 3 games. Roel van Merode verloor. Rian de Leeuw en Marco Beckers wonnen hun wedstrijd. Toen begon een marathonpartij; alle wedstrijden werden gespeeld in 5 games met vaak hoge uitslagen. Uitgezonderd 1 keer werd alles door ons gewonnen. Het was bijna middernacht voor de wedstrijd was afgelopen. Roel van Merode won slechts 1 wedstrijd; hij speelt nu een klasse hoger dan in het voorjaar. De tegenstand is veel groter. Rian de Leeuw en Marco Beckers wonnen al hun wedstrijden. Roel en Marco wonnen de dubbel. Team 5 ontving Breda 1. Winst- en verliespartijen wisselden elkaar af meestal in 3 of 4 games. Na de 8e wedstrijd was de stand 4-4. Winst of gelijk spelen was dus mogelijk. Meggie Coppens verloor helaas de 9e partij. Rob Kraus moest dus voor een gelijkspel zorgen. Hij won zijn laatste partij heel simpel met 11-3, 11-5 en 11-7. Team 8 speelde tegen Kapelle 5. Bij de

tegenstander was een sterkere speler die ook al eens 6e klasse had gespeeld. Nellie en Jos Dekkers verloren daarvan in vier games. Invaller Goos Loch won nipt van hem in vijf games met allemaal hoge uitslagen: 11-9, 5-11, 12-10, 10-12 en 12-10. De twee andere tegenstanders speelden iets langer dan een jaar. Zij verloren alle wedstrijden. Nellie en Jos wonnen de dubbel in 3 games. Uitslagen Middelburg 6-Team 2 3-7 Team 3-Arnemuiden 5 8-2 Die Meede 5-Team 4 6-4 Team 5-Breda 1 5-5 Team 8-Kapelle 5 8-2 The Back Hands 2-Jeugd 1 4-6 Waalwijk 1-Jeugd 2 6-4 Waalwijk 2-Jeugd 3 6-4 The Back Hands 8-Jeugd 4 0-10 Programma vrijdag 28 sept. 20.00u Team 3-SAR ’72 5 Team 4-De Pinpongers 1 Team 7-Team 8 Zaterdag 29 sept. 11.00u Jeugd 1-Wanzl/Belcrum 2 Jeugd 2-Tanaka 4 Jeugd 3-Middelburg 7 Jeugd 4-ODT/KlaverbladVerz. 6


Rijlessen duurder?

Voor al uw installaties zoals o.a.

Aanmelden voor 1 oktober: uw rijlessen tegen het oude BTW-tarief!

* centrale verwarming

verkeersschoolblom.nl

* gawalo installaties * vloerverwarmingssystemen Installatiebureau Able Pottenbakkerstraat 12 4871 EP Etten-Leur Tel.: 076-5016892 www.able-installatie.nl

Lid BOVAG & ANWB

* mechanische ventilatie systemen * onderhoudscontracten en service * sanitair * ketel vervanging

Inschrijven? Bel nú: 076-50.15.535 Natuurlijk! Blom Verkeersschool. De snelste weg naar je rijbewijs.

Weekaanbiedingen Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag:

Worstenbrood € 1,00 Appelflap € 1,00 Rozijnenbollen 3 voor € 1,00 Eierkoeken 3 voor € 1,00

broodje van de maand Slankbrood 400 gram

Uw krant is bij uitgeverij De Bode in uitstekende handen Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden: Tel. 076 599 81 11 | www.internetbode.nl

computer problemen?

€ 1,25

Tevens kunt u sparen voor graTis artikelen (zie info in winkel)

vrijdag - zaTerdag

Service/verkoop aan huis

06-51157192 www.klaverdesk.com

Kersenspoor Heerlijke koek met amandelspijs en room

€ 1,

10

Last van de overgang of PMS?

Dat is meestal niet nodig. Maak een afspraak op www.careforwomen.nl of 013-5072379 en kom van Uw klachten af. Nu ook in Etten-Leur. Vergoed door de meeste ziektenkostenverzekeringen.

Voor al uw dakwerken!! Tel : 076-5019711 Gsm : 06-14794401 www.rds-dakbedekkingen.nl info@rds-dakbedekkingen.nl

Voor traditioneel vakmanschap

én de modernste technologieën

* Bitumen daken * Kunststof daken * Pannen daken * Zinkwerken

Al eens in het in tu paradijs geweest? Geniet nog dit najaar van uw eigen paradijs! ideeën doet u op in onze showtuin

St. Janstraat 41 • Hoeven • 0165-506900 Oude Bredaseweg 31 • Etten-Leur • 076-5012415

* Arbeidsrecht * Huurrecht Bent u ondernemer? * Bestuursrecht * Incasso * Strafrecht * Contracten Heeft u vragen waar u tegen aan loopt * Echtscheiding Jeugdrecht en wij U verder *kunnen helpen? * Burenrecht * Algemene Voor* Bouwrecht waarden Neem vrijblijvend contact met ons op: * Algemene Voorwaarden * Strafrecht GRATIS JURIDISCH *ADVIES * Contracten Huurrecht * Bestuursrecht * Incasso * Arbeidsrecht * Bouwrecht Op ons spreekuur in de oneven weken iedere dinsdag van 16.00-17.30u. UUkunt bellen voor een afspraak. kuntuiteraard uiteraardook ook bellen voor een afspraak. Brugstraat 4141 Brugstraat Roosendaal Roosendaal 0165-391007 0165-391007 www.STRAkadvocaten.nl

www.STRAkadvocaten.nl

Jacobs Sierbestrating heeft een van de grootste en fraaiste showtuinen op het gebied van sierbestrating in heel West Brabant.

U vindt er werkelijk alles!

M e e r i n f o r M at i e : W W W. S t U C C a S o L U t i o n . C o M

Een Een creatieve creatieve keus... keus... sierbestrating sierbestrating in alle alle soorten soorten in en en maten maten

RijsbeRgen Laguitensebaan 49 • 4891 XR Rijsbergen Tel. 076 - 5962069 • Fax 076 - 5964348 E-mail: info@jacobssierbestrating.nl Openingstijden: ma t/m vrij. 9.00 tot 18.00 u, zaterdag van 8.00-16.00 u.

w w w . j a c ob ss i eR b estR a ti ng . nl

Het goedkoopst in container verhuur 6 m3 Container voor: - bouw en sloopafval € 220,- puin € 100,Prijzen zijn incl. BTW - A-B hout € 100,-

Recreatiestalling Numansdorp OpeNt Occasion Center Voor bemiddeling verkoop vragen wij: • Nieuwbouw, aanbouw en verbouwingen •GESPECIALISEERD Reparatie en onderhoud van IN: bitumineuze dakbedekkingen • Platte en schuine daken • Dakpannen en zinken goten Nieuwbouw Reparatie en onderhoud van bitumineuze • Kunststof dakbedekking • • • •

dakbedekkingen Jeroen Boschstraat 3, Etten-Leur Platte en schuine daken 10 JA Telefoonen076-5020312, 06-53725890 ARAN AR Dakpannen zinken gotenMobiel G P ARTIC TIE VOOR Kunststof dakbedekking www.rejadak.nl ULIER EN EN Aanbouw en verbouwingen BED

IJVEN

!

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

sierbestrating

Struikhei 1 - 4714 VC Sprundel - Tel: 0165-387334

E TT E N - L E U R

De Waterman 3, 4891 TL Rijsbergen | Tel. 076 5968290, Fax 076 5968291 info@stukadoorsbedrijfvanbaal.nl | www.stukadoorsbedrijfvanbaal.nl

OOGMEETWEKEN OOGMEETWEKEN

BIJAANKOOP AANKOOP VAN VAN EEN BIJ COMPLETE LEESBRIL LEESBRIL COMPLETE EENGLAS GLAS GRATIS GRATIS EEN TOTSTERKTE STERKTES+6 S+6 == CC –– 22 TOT

Caravans, campers en vouwwagens!

Actieperiodetot toten enmet met 31 31 oktober oktober 2012 Actieperiode 2012

Voor alle voordelen zie:

Dezeaanbiedingen aanbiedingenzijn zijnniet nietgeldig geldigin in combinatie combinatie met met andere Deze andere

www.carva.nl

Contact 0186-652960 - carva@planet.nl Stalling - Verkoop - Reparatie Onderhoud - APK Keuring

Kortingspercentages. Kortingspercentages.

Markt17 17- -21, 21, 4731 4731HM HM Oudenbosch Oudenbosch Markt www.molbrillen.nl www.molbrillen.nl


auto’s

Jac Ossenblok b.v. Mon Plaisir 100 Etten-Leur Tel. 076 - 5022399 Fax 076 - 5019044

Autobedrijf john Peeters 3 Voor alle merken nieuwe of gebruikte auto’s 3 Credit pomp 24 uur open

3 Voor al uw reparaties

Service van koplamp tot trekhaak

3 Airco service

3 A.P.K. keuringsstation

APK keuringen • Nieuwe en jong gebruikte auto’s • Banden, uitlaten, trekhaken

O.L. Vrouwestraat 182 • Zegge • Tel. (0165) 533813

Merk en Type bouwjaar kilometers prijs € CITROEN Citroen C1 1.0 Ambiance 5D Airco 2008 60000 6290 Citroen C1 1.0 Ambiance 3D Airco 2009 35000 6890 Citroen Ds3 1.4 Chic 2010 78000 13990 Citroen C3 1.4 Differance 2005 16000 6490 Citroen C3 1.1 Sky Radio 2006 98000 5890 Citroen C3 1.4 Sky Radio 2006 79000 6490 Citroen C3 1.4 Ligne Business 2010 6000 12490 Citroen C3 1.4 Ligne Business 2010 45000 11490 Citroen C3 1.4 Ligne Business 2010 66000 10990 Citroen C3 Picasso 1.4 Aura 2009 28000 11890 Citroen C3 Picasso 1.4 Aura 2010 45000 12990 Citroen C4 1.6 Vtr Coupe 2006 81000 7290 Citroen C4 1.6 Vti Tendance ( DEMO) 2010 12000 17990 Citroen C4 Picasso 1.8 Business LPG 2008 80000 13490 Citroen C4 Pic.Ambiance Automaat 2007 90000 12990 Citroen C4 Picasso 1.6 Vti Tendance 2011 20000 20990 Citroen C5 1.8 Prestige Sedan 2002 142000 3490 Citroen C5 2.0 Prestige Sed.Autom. 2006 109000 8490 Citroen C5 1.6 Hdi Athena Leer pakket 2006 189000 7990 Citroen C5 2.0 Cool Tech Break 2007 99000 9990 Citroen C5 2.0 Cool Tech Break 2008 94000 11990 Citroen C5 1.8 16V Sedan (NIEUW TYPE) 2008 129000 11790 Citroen C5 2.0 16v Excl Tourer Navig.Autom 2008 69000 17490 Citroen Xsara Break 1.6 Bonheur 2002 106000 3490 Citroen Xsara Pic. 2.0 Caractere Autom 2006 122000 7990 HYUNDAI Hyundai Atos 1.1 Prime Hyundai i10 1.25 Active Cool Hyundai i10 1.1 Active Cool Hyundai Getz 1.3 Gls Airco Hyundai Getz 1.4 Active Cool 5D Hyundai Matrix 1.6 Hyundai Tucson 2.0 Dyn.lederen bekl. Hyundai ix35 2.0 Business Navigatie Hyundai ix35 2.0 Style Hyundai Santa fe 2.7 Style Navigatie

2006 53000 2009 40000 2008 77000 2004 42000 2008 75000 2002 155000 2007 56000 2010 72000 2010 20000 2008 83000

4390 6790 5790 4190 6690 2990 10990 21490 21990 17490

BEDRIJFSWAGENS Citroen Jumper 2.2 L1 H1 Airco Citroen Jumper 2.2 L2 H2 Airco Citroen Jumper 2.2 Comf. 8 pers.Airco Citroen Jumpy 2.0 Hdi L2H1 Airco 135 PK Citroen Berlingo 1.6 Hdi Comfort Citroen Nemo 1.4 Hdi Airco

2007 87000 2011 95000 2007 115000 2008 106000 2009 33000 2010 32000

9990 14990 13990 10490 8490 7890

Merk

Chevrolet Chevrolet Daewoo Daewoo Daihatsu Fiat Ford Ford Ford Ford Ford Mazda Mercedes MG-ZT Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Opel Opel Opel Opel Peugeot Renault Smart Subaru Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Volvo Volvo VW VW VW

Matiz Nuberia Stationwagon Matiz airco Tacuma Cuore Seicento C Max Fiesta Fusion Ka Ka airco 323 fastback 2.0 DiTD C200 CDI 2.5 V6 Carisma Automaat 1.8 Colt Spacestar Spacestar Agila Meriva Zafira Zafira 206 Megane Scenic diesel For Two Forestor Aygo Auris Carolla Corolla 1.6 3drs Yaris S40 2.0 diesel V70 D5 Automaat Golf Polo Sharan

jaar

2007 2006 2001 2002 2005 2005 2009 2008 2003 2003 2010 2000 2004 2003 2000 2007 2001 2003 2001 2004 2005 2002 2004 2001 2009 2002 2008 2007 2003 2005 2008 2007 2004 2004 2008 2004

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Prijs

4.350,7.750,2.350,3.500,3.950.3.250.15.750,7.450.4.950,3.750,7.750,2.950.13.950,9.750,2.950,6.750,2.750,5.750,3.750,5.750,10.500,5.250.4.750.2.250,6.950,8.950,5.950,10.750.5.950,8.950,8.750,13.950,12.750,8.250.9.250,9.750,-

Kijk voor al onze occasions op: www.asvoautobedrijf.nl Verkoop van lease auto's, vraag vrijblijvende offerte Onderhoud van leaseauto’s voor diverse maatschappijen De voordelen voor u: *dicht bij huis *korte wachttijden

Car Service

Bosschendijk 201 Oudenbosch tel. 0165-314622

www.asvoautobedrijf.nl

www.autobedrijf-JohnPeeters.nl

Alle nieuwe auto’s bij ons in de showroom van zowel Citroën als Hyundai. Op al onze gebruikte auto’s 6 tot 12 maanden garantie of nog resterende fabrieks garantie.

Hétadres adres voor onderhoud enuwreparatie uw kostbare Hét adres vooraan onderhoud enaan reparatie aan uwauto. kostbare Hét voor onderhoud en reparatie kostbare auto.

Diverse financierings vormen mogelijk, waaronder ook uitstel van betaling.

www.autobedrijfossenblok.nl

VAKGARAGE OUDENBOSCH Bosschendijk 165d OUDENBOSCH

Onderhoud - Reparatie - APK Keuringen en Airco Service aan alle merken auto’s. Vervangend vervoer beschikbaar. Kijk voor onze occasions op:

www.wijnandvdberg.nl

Korte Bunder 24 • Hoeven

Excl: Roetmeting

Tel. 0165-505995

HSV ‘t Bliekske OUD GASTEL - Op 7 oktober wordt de eerstvolgende wedstrijd gehouden. Dit betreft een wildwedstrijd in de haven van Oudenbosch van 8.00 uur tot 12.00 uur. Aanmelden voor deze wedstrijd kan bij Wilbert van Meel, 0629586902. Op zondag 21 oktober kunnen alle leden mee met de jaarlijkse bootvisdag. Aanmelden hiervoor kan bij Cees Dingenouts, 0165-513405. Twee weken later organiseren we een strandwedstrijd van 10.00 uur tot 14.00 uur. Ook hiervoor graag van tevoren aanmelden bij Cees Dingenouts.

Hoevense Biljart Federatie

Advertentie geldig t/m 13-10-2012

Rooseveltstraat 44-46 4731 KH Oudenbosch

STERK IN ELK MERK

0165317990

Uitslag 21 september HGL 3-Bosbad 1 47,77743,252 Bosbad 2-HGL 1 46,13338,188 Ons Thuis-HGL 4 45,40048,363 TOG 3-TOG 2 41,421-49,583 TOG 4-TOG 1 42,796-44,285 HGL 2-ZBGG wordt 27 sept. gespeeld Stand: 1. 92,527 Tog 2; 2. 92,059 Hgl 4; 3. 90,770 Bos-

bad 2; 4. 89,999 Tog 1; 5. 89,957 Tog 3; 6. 87,887 Hgl 3; 7. 86,505 Tog 4; 8. 86,088 Ons Thuis; 9. 85,268 Bosbad 1; 10. 72,941 Hgl 1; 11. 48,378 ZBGG; 12. 46,778 Hgl 2. Programma 28 september Bosbad 1-TOG 4 HGL 2-HGL 3 HGL 1-Ons Thuis TOG 1-TOG 3 TOG 2-Bosbad 2 ZBGG-HGL 4 PAGINA 22

T (0165) 31 16 30

www.VAKGARAGEoudEnbosch.nl

Specialist in autoruiten!

Huldiging kampioenen bridgecompetitie NRBC HALDERBERGE - Tijdens de Algemene Leden Vergadering van donderdag 6 september werden de club- en slemkampioenen van de bridgeclub NRBC gehuldigd. Het paar Ciel Kranen en Ria Kik (340,61 pnt) werd clubkampioen en mocht dit jaar opnieuw de wisselbeker mee naar huis nemen. Tweede werden Anneke Hekman en Mary Kok met 317,44 punten. Anneke en Jack van Dijk (315,08 pnt) werden weliswaar derde, zij

namen echter wel de slembeker mee naar huis, met maar liefst 12 slempunten. Uitslag: 1. Jaap v.d. Meijden 481,32; 2. Ciel Cranen 464,20; 3. Ria Kik 453,93; 4. Emiel Beeker 452,57; 5. Corry Schepers 429.24 De slembeker ging deze zomer naar Jaap van der Meijden uit Hoeven. De NRBC speelt elke donderdag van 19.3023.00 uur in Basic-Fit, De Stok 12 te Roosendaal, aan de A58. Nieuwe leden zijn welkom. Aanmelden kan bij Lian de Bruijn, tel. 0629034248.

Het Pleintje pakt winst en speelt zaterdag weer thuis STAMPERSGAT - De eerste wedstrijd van het seizoen speelde het Pleintje, zaterdag 15 september, thuis tegen Café De Schot uit Zaandam. Dit was de eerste wedstrijd van het seizoen en de spelers waren weer gebrand na het zomerseizoen om goed te presteren en dat bleek ook tijdens deze wedstrijd. Het team van het Pleintje heeft dit seizoen ook Jimmy van Schie in hun gelederen. Jimmy is de jongste speler van het team maar zeker niet de kleinste met zijn lengte van 208 cm. Hij is ook een darter die in de Jeugd topprestaties heeft geleverd op Nationale en Internationale toernooien toen nog bij de jeugd. De wedstrijd tegen Café De Schot uit Zaandam was een spannende wedstrijd die gelijk opging maar uiteindelijk wist toch het Pleintje met 6-4 te winnen. Na 1 wedstrijd zijn ze mede koploper in de overgangsklasse van de Superleague alleen het seizoen is nog lang. En dit jaar is het jaar van de waarheid want, dit jaar dien je minimaal bij de eerste 8 te eindigen van de 10 teams, anders speel je volgend seizoen geen superleague. Omdat de regionale

poules zijn vervallen bestaat de superleague alleen nog uit de overgangsklasse(3) en 1 hoofdklasse. Hierdoor zijn er voor de topdarters minder teams waar ze vooruit kunnen komen om op landelijk niveau competitie te kunnen spelen. Dit maakt het wel leuker om tegen de topdarters te spelen maar moeilijker om je te kunnen handhaven in de superleague. Zaterdag speelt het Pleintje thuis tegen De Pepersteeg uit Roelofarendsveen. Die hebben de eerste wedstrijd verloren met 6-4 van Oranje Bar maar, dat zullen ze proberen om zaterdag recht te zetten tegen ons team. Tegen dit team heeft Het Pleintje vorig jaar ook gespeeld en hebben ze thuis gewonnen en uit verloren maar ook daar is het team gewijzigd dus is het weer afwachten welke spelers er voor het team uitkomen. Het team van het Pleintje bestaat uit teammanager Marisa van Laarhoven spelers Stef Macaré, Wilco Vermeulen, Jacky Lamers, Pascal Hagenaars, Patrick de Jonge, Arnold van Riet, Jimmy van Schie en Michael van de Ven. Zaterdag om 13.00 uur Het Pleintje-De Pepersteeg in Zaal La Plaza aanvang 13.00 uur.


auto’s

De nieuwe A-Klasse. Vanaf nu bij Sturm Auto.

AUTOMONTAGEBEDRIJF

JOKO

• Sloop-loop-schade auto’s motors te koop gevraagd. • Alle gebruikte onderdelen online. • Vrijwaring bij ophalen. • Reparatie en onderhoud. Lid ARN-Stiba-RDW

The pulse of a new generation. Het fascinerende design en het sportieve interieur van de nieuwe A-Klasse laten ieder hart sneller kloppen. Een ervaring die nog veel intenser wordt wanneer je kennismaakt met de innovatieve infotainmentsystemen en het dynamische vermogen van de nieuwste generatie motoren. Je least de 5-deurs A-Klasse al voor € 495,- per maand*. Beleef zelf de nieuwe A-Klasse vanaf nu bij ons in de showroom.

Maalbergenstr. 24a Wernhout Tel. 076-5971739 / 06-54278822 info@jokozundert.nl www.jokozundert.nl

Gem. verbruik: 3,8 - 6,2 l/100 km, 26,3 - 16,1 km/l. CO2-uitstoot: 98 - 145 g/km.

* Je rijdt de nieuwe A-Klasse al vanaf € 28.995,- excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Leasetarief vanaf € 495,per maand excl. btw o.b.v. Operationele Service Lease, looptijd 48 maanden, benzine 20.000 km per jaar, diesel 30.000 km per jaar. Acceptatie onder voorbehoud door Mercedes-Benz Financial te Utrecht. Bel voor meer informatie: 00800 – 97 77 77 77 (gratis).

gevraagd Tevens uw adres voor gebruikte auto-onderdelen.

Telefoon 0165 - 341913 Autodemontagebedrijf Franken

Bergen op Zoom Mimosastraat 50, 4621 HV, tel. 0164 - 25 28 80. Roosendaal Bredaseweg 225-227, 4705 RN, tel. 0165 - 55 74 00. www.sturmauto.nl, info@sturmauto.nl

Heimolendreef 36a - Rucphen

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

VRIJDAG 28 & ZATERDAG 29 SEPTEMBER AUTO BORCHWERF NETTO DEAL DAGEN Up!

Polo

Golf

tot

tot

tot

€ 800

€ 1.445

€ 1.714

Golf Plus

Golf Cabrio

Golf Variant

tot

tot

tot

€ 1.000

€ 5.815

€ 5.193

klantvoordeel

klantvoordeel

klantvoordeel

klantvoordeel

klantvoordeel

klantvoordeel

Jetta

Beetle

Scirocco

Tiguan

Touran

CC

tot

tot

tot

tot

tot

tot

€ 4.693

klantvoordeel

€ 1.893

klantvoordeel

€ 4.285

klantvoordeel

€ 5.353

klantvoordeel

€ 2.143

klantvoordeel

€ 4.415

klantvoordeel

THINK BLUE INRUILPREMIES TOT € 1.500

+ GRATIS IPAD 2

vrij. 28 september zat. 29 september

(09.00-20.00 uur) (09.00-17.00 uur)

OF ACCESSOIRECHEQUE T.W.V. € 500 BIJ AANSCHAF VAN ACTIEMODEL Auto Borchwerf Bergen op Zoom bv Bedrijventerrein Oude Molen | Steenspil 40 Halsteren | 0164 - 650230

Auto Borchwerf Roosendaal bv AutoStrada Roosendaal | Vlierwerf 10 Roosendaal | 0165 - 556888

info@autoborchwerf.nl www.autoborchwerf.nl

De offi ciële Volkswagen dealer voor Roosendaal/BoZ e.o.


sport

Succes op NK voor Ponyclub de Heerjansruitertjes OUDENBOSCH - Zaterdag 22 september werd het Nederlands Kampioenschap voor Verenigingen en Afdelingsdressuur verreden te Ermelo. Na de overwinning op de Brabantse Kampioenschappen mocht het 6-tal, bestaande uit Sophie Poot, Lotte Hilkhuysen, Ilse Vergouwen, Sanne v Overveld, Maikel de Reuver en Caya Baart naar het NK. Onderleiding van commandante Jolanda Hilkhuysen mocht het 6-tal als laatste de ring in. De proef liep niet helemaal vlekkeloos maar toch genoeg voor een mooie 2de

plaats. Dus reserve kampioen van Nederland. De uitslag voor het 4-tal bestaande uit Daphne Vergouwen, Sophie Poot, Yanissa Metselaar en Merel Vergouwen liet wat langer op zich wachten, zij moesten als eerste starten en reden een perfecte proef onderleiding van commandante Yvonne Vergouwen. Er volgde nog 10 4-tallen. Tot aan de laatste start bezette zij de 1e plaats, hier kwam door het laatste viertal verandering in en werden dus ook reserve kampioen van Nederland. Dit alles hebben wij te danken aan onze trouwe instructeur Toine Buckens, die de afgelopen weken

weer erg druk was met de trainingen. Ook waren wij vertegenwoordigd met het verenigingskampioenschap, hierbij moeten vier ruiters een springparcours afleggen en vier ruiters een dressuurproef rijden. Rebecca Hellemons, Froukje van Hees, Jean Paul van den Akker en Ilse Vergouwen hebben gesprongen. Emily Anthonissen, Caya Baart, Sanne van Overveld en Lotte Hilkhuysen hebben gedressuurd. We zijn hiermee 4e geworden van Nederland en er deden 25 teams mee. Dus een geweldig resultaat. Iedereen van harte gefeliciteerd met de behaalde successen.

Sportief weekend A.V.O.’83 OUDENBOSCH - Het wordt een erg sportief weekend voor de A.V.O.-ers: het is Hart van Brabantloop en voor de jeugd worden de clubkampioenschappen gehouden. Clubkampioenschap Zondag 30 september vinden de jaarlijkse A.V.O.’83 clubkampioenschappen plaats op sportpark Albano. Om 09.45u, wordt er gestart met een warming up. De wedstrijd start vervolgens om 10.00u. en is naar verwachting rond 15.00u. afgelopen. De volgende onderdelen zijn gepland: sprint (alle categorieën), balwerpen of kogelstoten (pupillen), speerwerpen (junioren), verspringen (alle categorieën), hoogspringen (alle categorieën) en lange afstand (alle categorieën). Daarnaast zal voor de 1e keer in de geschiedenis het onderdeel 4x100m. estafette worden gehouden op de clubkampioenschappen. Als dit geen nieuw clubrecord oplevert.. Na afloop van de meerkamp is er een Zweedse estafette, waaraan alle ouders, broertjes en zusjes mee mogen doen. Hart van Brabantloop Ook dit jaar zal A.V.O. ‘83 op zaterdag 29 september met een team deelnemen

BC Hoeven

HOEVEN - Het U13 team speelde dit weekend uit tegen BC Tilburg. Ze begonnen met de dubbels. Deze zijn helaas ruim verloren. Daarna gingen ze verder met de enkels. Chris en Denise begonnen. Chris heeft goed gescoord maar heeft helaas verloren. Bij Denise ging het beter zij heeft dan ook in 3 sets gewonnen. Stefan deed goed zijn best maar heeft jammer genoeg in 3 sets verloren. Yasmina heeft alles gegeven wat ze kon maar het lukte haar niet om te winnen. Na de enkels gingen ze verder met de mixen. Stefan en Denise deden het goed maar moesten zich gewonnen geven in 2 sets. Yasmina en Chris verloren in 3-sets. Eindstand 7-1. Prima gedaan! Het U15 Team van Hoeven moest zaterdag zijn eerste thuiswedstrijd spelen tegen BlauwWit. Johan en Siemen wonnen gemakkelijk hun dubbel, en Joany en Isa-Dora waren ook snel klaar. Na de makkelijk gewonnen enkel van Siemen moest Isa-Dora spelen, een zwaarbevochten wedstrijd maar helaas verloren. Johan kon de eerste set winnen, maar daarna keerde het tij en

aan de Hart van Brabantloop. Dit is een estafetteloop over ongeveer 105 km. in de omgeving van Tilburg. Na een korte overnachting op het sportcentrum van de Universiteit Tilburg worden de deelnemers zaterdagochtend 29 september om 07.30u. aan de start verwacht. De route is opgedeeld in 15 verschillende etappes, waarvan 10 herenetappes en 5 damesetappes. Elke loper wordt gestuurd en gesteund door een fietsende ploeggenoot. Daarnaast wordt er door enkele vrijwilligers voor gezorgd dat het het A.V.O.-team aan niets ontbreekt (qua eten, drinken en verdere verzorging). De finish wordt verwacht tussen 18.00 en 18.45u. Na de loop vindt aansluitend de prijsuitreiking plaats op het sportcentrum van de Universiteit van Tilburg, waar ook het grote eindfeest zal worden gehouden. Sportief wandelen Ga gewoon wandelen als men net iets te rustig, maar hardlopen net even teveel van het goede is, dan is Sportief Wandelen een interessant alternatief. Bij AVO’83 is een groep enthousiastelingen die elke maandag- en/of woensdagavond op het Sportpark Albano, Albanoweg aan de training van het Sportief Wandelen meedoet. Waar bij gewoon wandelen veelal een gelijkma-

tig tempo wordt aangehouden, wordt bij het Sportief Wandelen regelmatig van tempo gewisseld; het is dan ook veel meer dan alleen maar wandelen. Aan het ontwikkelen van een goede wandeltechniek wordt veel aandacht besteed tijdens de training. Alle spieren komen daarbij aan bod; tempowisselingen leveren mede een positieve bijdrage aan de conditie van o.a. hart en longen. Info of enkele keren vrijblijvend meetrainen, Ad de Koning, tel.: 0165314513 of bezoek www.avo83.nl.. Vanaf heden nieuwe instroom mogelijk voor het sportief wandelen.

in een driesetter verloor hij nipt. De tegenstandster van Joany maakte het haar in de 2e set nog erg moeilijk, maar Joany wist een overwinning uit het vuur te slepen. De mix van Isa-Dora en Siemen verliep vlekkeloos, maar die van Johan en Joany ging met horten en stoten. De eerste set wonnen ze met een kleine voorsprong, waarna ze in de 2e set niet veel weerstand konden bieden. De 3e en beslissende set werd gelukkig in het voordeel van de Hoevense mix beslist. Eindstand 6-2 Op 23 september moest BC Hoeven 2 tegen Tilburg spelen. De dames begonnen goed en wonnen hun dubbel. De heren wonnen helaas hun dubbel niet. Dennis en Nicole hebben vervolgens hun enkel gewonnen. Jordy en Esmee hebben hun enkel en mix samen verloren. Tot slot hebben Nicole en Dennis hun mix net verloren met een driesetter. Dit bracht het wederom tot een eindstand van 5-3. Afgelopen zaterdag heeft BC Hoeven 3 een thuiswedstrijd gespeeld tegen Blauw-Wit uit Roosendaal. De heren dubbel werd gewonnen in 3 sets.Ook Willy en Maud hadden de wedstrijd naar zich toe getrokken en het 2e punt was gescoord.

Maud kwam niet lekker in haar enkelspel waardoor ze helaas haar enkel verloor. Willy won haar enkelspel en haalde tot tevredenheid van het team het 3e punt binnen.Ook Raymond gaf in zijn enkelspel zijn tegenstander het nakijken, want in 2 sets liet hij zien dat hij sterker was. Helaas verloor Leon zijn enkel. De mix van Leon en Willy was spannend en ook hier middels een 3 setter waren de punten voor BC Hoeven. Raymond en Maud kwamen in de mix niet echt lekker opgang maar wonnen moeizaam de 1e set, na wat praktische tips van Ad Jochems wisten zij het spel beter naar zicht toe te trekken en werd de 2e set gemakkelijker gewonnen. De uiteindelijke uitslag luidde 6-2 voor BC Hoeven. Afgelopen zaterdag heeft BC Hoeven 4 met 6-2 gewonnen van Blauw Wit 7 uit Roosendaal in de 5de klasse. Na de nederlaag van vorige week, was men gebrand om te winnen. De volgende wedstrijden werden in twee sets gewonnen: de vrouwen dubbel, de beide mixen en de enkels van Susan, Rebecca en Kevin. De herendubbel werd verloren in twee sets en de enkel van Remco in drie sets.

Nordic wandelen Op maandagochtend 15 oktober (van 09.00-10.30u.) gaat er ook een nieuwe cursus Nordic wandelen van start op Sportpark Albano. Nordic Wandelen is een sport die voor een grote groep bereikbaar en interessant is, waarbij AVO ’83 het heel belangrijk vindt dat een ieder op zijn eigen niveau en tempo mee kan doen.Info: www.avo83.nl of bellen met één van de trainers: Trudy Poots, tel.: 0165-314938; Lia Bontje, tel.: 0165-315874; Ad de Koning, tel.: 0165-314513. Voor de cursus wordt gebruik gemaakt van de poles (stokken) van de vereniging.

Springfield heeft mooi weekend voor jeugdteams HOEVEN - De selectie van Springfield was vrij dit weekend en de tegenstander van het 2e team kwam niet opdagen waardoor alleen de jeugd een volledig programma afwerkte en met erg veel succes. Het beloftevolle A-team won wederom en gaan dan ook aan kop in hun poule, het B damesteam dacht gelijk te spelen maar moesten in de laatste minuut nog een doelpunt incasseren en verloren daardoor nipt, toch een mooie prestatie. Ook het C1 team blijft winnen en doen dus ook mee voor het kampioenschap. Bij de D teams

zijn er iets te grote verschillen, het meisjes D2 team hebben al hun wedstrijden gewonnen, het D1 team verliest daar in tegen al hun wedstrijden. Dit heeft mede te maken met een verkeerde indeling van de korfbalbond. Springfield kan dit echter nu niet meer terug draaien en heeft een dringend beroep gedaan bij de bond om dit team te verplaatsen. Ook intern zal bekeken worden of er wat gewijzigd kan worden zodat ook deze kids weer wat meer aansluiting krijgen. We mogen echter wel stellen dat de coaches Kate en Nicole hun uiterste best doen om iedereen gemotiveerd te houden. Ook aan de spelers en de

ouders is gevraagd enig begrip op te brengen voor deze situatie (waar niemand iets aan kan doen!). We moeten dan ook zeker de complimenten geven aan deze groep hoe zij omgaan met deze situatie. Onze allerkleinsten, de F-jes, hebben de smaak te pakken en wonnen wederom. Uitslagen 22-23 september Albatros A6-Springfield A1 3-11 Springfield B1-Nijnsel B2 3-4 DSO (K) C1-Springfield C1 2-5 Emergo D1-Springfield D1 28-0 Springfield D2-Tuldania D1 5-0 DSO (K) F2-Springfield F1 0-6 PAGINA 24

Eerste indoorwedstrijd 18m 3pijlen

Handboogvereniging Concordia Florebith OUDENBOSCH - Afgelopen week hebben de leden van handboogvereniging Concordia Florebith uit Oudenbosch de 1e ronde van het seizoen 2012/2013 verschoten in de discipline indoor (18 meter 3-pijlen systeem). Op de banen van L’Union Fait La Force te Roosendaal was de uitslag na 30 schot als volgt (maximaal 300 punten): In de discipline Recurve: Richard Raaphorst 245 punten; Jack v. Domburgh 179 punten (hout); Jack Elst 178 punten (hout);

Bryan Voskamp 176 punten; Geert v. Domburgh 165 punten; Tony de Jong 137 punten; Flame Rikkers 58 punten. In de discipline Compound: Ad v. Domburgh 271 punten; Hans Rikkers 269 punten; Johan Rommens 231 punten; Thom Punt 227 punten. Deze week staat de 2e ronde alweer op het programma, deze wordt verschoten op de banen van Oude Doelen te Roosendaal. Voor meer uitslagen en activiteiten: www. concordia-florebith.org

Handbalvereniging De Beuk OUDENBOSCH - Afgelopen zaterdag stonden er 2 oefenwedstrijden op het programma. Beide seniorenteams kregen Apollo op bezoek. De dames senioren hadden er zin in en er was ook sprake van wat nervositeit omdat de tegenstander niet bekend was. Het eerste doelpunt zorgde voor een goede start met een voorsprong en leek de rust te zijn gevonden. De eerste helft ging redelijk gelijk op waarbij er door beide teams mooie kansen en aanvallen werden gecreëerd. Tweede helft kwam Apollo sterker uit de kleedkamer waarbij de snelheid werd verhoogd. De Beuk bleef zelf ook druk houden maar kon niet genoeg tegenstand bieden waardoor ze verloren hebben met 12-17. Wel was het een leuke oefenpartij. De heren senioren hebben al een reeks oefenwedstrijden gespeeld en ook dit weekend konden zij spelen tegen Apollo. Het begin van de wedstrijd waren onze heren duidelijk sterker, waarna zij op een voorsprong kwamen van 6-1. Daarna kwam Apollo met de tegenaanval en had de beuk even geen antwoord waardoor de stand

op 6-7 kwam. Ook de tweede helft ging gelijk op, tot Apollo een voorsprong nam. De Beuk gaf echter niet op en met mooie aanvallen en goed samen spel kwam de eindstand op 21-21. Lijkt handbal jou een leuke sport? Pak dan je sportspullen op één onze trainingsavonden en probeer het eens. De eerste 3 trainingen zijn gratis. Het trainingsprogramma op woensdagen: 17.30-18.30u Gemengd D-Jeugd; 17.30-19.00u Gemengd C-Jeugd; 18.00-19.30u Dames C-Jeugd; 19.0020.30u Heren B-Jeugd; 19.30-20.30u Heren/Dames recreanten; 20.30-22.00u Heren/ Dames senioren. Locatie: Sporthal de Beuk te Oudenbosch. Bingo Vrijdag 2 november is het weer tijd voor de gezellige bingo. Deze zal worden gehouden in de Pilaar aan de zijkant van de Basiliek. De bingo begint om 20.00u. U komt toch ook? Meer informatie omtrent HV de Beuk alsmede de handbalsport in Oudenbosch, is te vinden via www.hvdebeuk.nl. Eventuele vragen kunnen per e-mail worden gestuurd naar debeuk@handbal.nl.

De Schaakhoeve Uitslagen volwassenen 6 september Luc Verstraaten-Wim v.d. Kraan 0-1 Ruud Martin-Dick Vermaesen 1-0 Casper v. Maanen-Cees Boonman 1-0 13 september Cees Boonman-Luc Verstraaten 0-1 Jacques Boost-Mees Willemsen 0-1 Dick Vermaesen-Ruud Martin 0-1 Leo Oosterbeek-Casper v. Maanen 0-1 Jeugduitslagen 1e ronde Uitdaagschaak 6 september: Daan 25pt; Pepijn 23pt; Jeroen 21pt; Teun 21pt; Sidney 19pt; Daniël 18pt; Bauke

15pt; Annick 15pt; Lucas 15pt. 1e ronde Doorgeefschaak 6 september: Sidney 25pt; Jeroen 23pt; Pepijn 21pt; Daan 20pt; Teun 19pt; Lucas15pt; Bauke 15pt; Annick 15pt; Lucas 15pt. Informatie Heeft u interesse om eens vrijblijvend te komen kijken en eventueel mee te spelen? We spelen iedere donderdagavond, rond 20.15 uur -na de jeugdcompetitie- in een rustig zaaltje van café ‘t Tapperijke aan de St. Janstraat 15 in Hoeven. Op onze website: www.schaakhoeve.nl vindt u meer informatie over de schaakclub.

Sportschool Sankaku

Goede prestaties bij Wereldkampioenschappen Kata HALDERBERGE - Zaterdag 22 en zondag 23 september werden in Pordenone Italië, de Wereldkampioenschappen Kata gehouden. Dit is een technisch onderdeel waarbij er verschillende disciplines worden gedemonstreerd. De meeste mensen kennen alleen het competitie judo, waarbij twee judoka’s tegen elkaar uitkomen en proberen van elkaar te winnen in een judogevecht. Kata is een onderdeel waarbij twee judoka’s samen een team vormen. Zij demonstreren voor een jury, de katajudge, dertig technieken die precies volgens de richtlijnen moeten worden uitgevoerd. Deze jury bestaat uit vijf personen uit verschillende landen. Na de beoordeling valt het hoogste en laagste cijfer af en de overige beoordelingen worden bij elkaar opgeteld. Twee teams van Sportschool Sankaku kwamen uit in

het nage-no- kata, dit kata bestaat uitsluitend uit werptechnieken. Peter Goossens vormde samen met Hans van Raak van Judo-Club-Tilburg een team. Zij kwamen uit in het Katame-no-kata. Dit kata bestaat uit controletechnieken, de houdgrepen, verwurgingen of armklemmen. De teams van Sportschool Sankaku hadden zich door middel van eerdere prestaties geplaatst voor uitzending voor dit wereldkampioenschap. Het team Roel Wesselink en Simon van den Doel eindigden op de zevende plaats. Voor Gino de Bont en Richard Luijkckx was het de eerste keer. Ook zij deden het erg goed en eindigde in hun poule op de achtste plaats. Gezien de leeftijd van dit team en de weinig ervaring belooft dit nog veel voor de toekomst. Peter Goosens en Hans van Raak eindigde in hun poule als vijfde, een prachtige prestatie. Voor meer informatie kijk dan op onze site www.sankaku.nl


KOOPZONDAG

ZONDAG 30 SEPTEMBER

12-17 UUR

MODE & MUZIEK IN

WINKELSTAD

ROOSENDAAL ROSELAAR COMFORTABEL SHOPPEN

Van 28 sept. tot 12 okt. organiseren de ondernemers van de Roselaar een Smurfen kleurwedstrijd waarmee veel leuke prijzen te winnen zijn. Prijsuitreiking van de kleurwedstrijd tijdens de Meet & Greet in de herfstvakantie.

Meet & Greet de SMURFEN

Woensdag 17 oktober vanaf 13.00 uur Gratis fotoshoot, schminkers en suikerspinnen voor alle kinderen! Zorg dat jij er ook bij bent!

www.winkelcentrumroselaar.nl

ROSADA

OUTLET SHOPPEN

NIEUWE MARKT

BIGGELAAR

In hartje winkelstad zijn op de Nieuwe Markt speciaalzaken gevestigd op het gebied van mode, tassen, parfumerie, sport en brillen én er is een ondergrondse parkeergarage. Naast de wekelijkse warenmarkten vinden op dit plein vele evenementen plaats. Op koopzondag 30 september wordt een uniek concert verzorgd door vier Roosendaalse harmonieën. All4Harmonie

GO STORES

NIEUWE EDITIE VAN DE SHOPPINGPAPER!

ALTIJD MINIMAAL 30 TOT 70% KORTING!

In Rosada vind je maar liefst 60 merkwinkels: o.a. winkels van Björn Borg, River Woods, Calvin Klein underwear, Claudia Sträter, Puma, Levi’s en nog veel meer. Grote modemerken tegen kleine prijzen! Ook voor een heerlijke lunch en kinderentertainment kun je terecht bij Rosada Fashion Outlet. In september opent Esprit haar deuren in Rosada.

Iedere zondag is koopzondag in Rosada. www.rosada.nl

PRESENTATIE NAJAARSCOLLECTIES 2012

PASSAGE

SFEERVOL FUNSHOPPEN 29 & 30 SEPTEMBER PASSAGE DEL MODA Het begin van een nieuw seizoen, reden voor de winkeliers van de Passage om uit te pakken met een groots Mode Event het laatste weekend van september. In dit unieke winkelcentrum is een bezoek aan de vele speciaalzaken al een feestje op zich. Op het terras genieten van verrassende heerlijkheden voor het komende herfstseizoen.

Laatste zondag van de maand koopzondag www.passageroosendaal.nl

INDOOR SKYDIVE ROOSENDAAL; IEDEREEN KAN VLIEGEN! Altijd al gedroomd dat je kan vliegen? Bij Indoor Skydive Roosendaal ervaar je het gevoel van een skydive, maar dan indoor! Spannend, origineel, veilig en voor iedereen toegankelijk. www.indoorskydive.com

Koopzondag 30 september kun je weer heerlijk aanbiedingen shoppen bij GoStores. Daarbij raak je tijdens het shoppen zeker geïnspireerd voor de wintermaanden, dankzij de verrassende nieuwe collecties bij de XL winkels. In de shoppingpaper die deze week bezorgd is lees je er alles over. Bij GoStores kun je bovendien altijd GRATIS parkeren voor de deur. Bruynzeel, Xenos, Gamma, Outdoor & Travel Outfitters, Blokker Tuin, BeterBed, Leen Bakker, Health Works Fitness, Sanidump, KFC, Prominent en BCC zorgen ervoor dat je wel heel gemakkelijk kunt (woon)winkelen, sporten en eten op 1 plek. Dus maak het jezelf makkelijk en kom naar GoStores! Afslag 23 Roosendaal-Oost. Easy! www.gostores.nl/roosendaal

Laatste zondag van de maand koopzondag www.gostores.nl


Filmmiddag en chill-avond bij All-In One BOSSCHENHOOFD - Het nieuwe seizoen bij All-in One is weer gestart. Op woensdagmiddag 26 september is er de 1e activiteit van de Expressieclub. Deze middag draaien we een Nederlands gesproken film voor alle leeftijden van groep 1 t/m groep 8 op een groot scherm. Welke film er wordt gedraaid is nog even een verrassing. We hopen dat jullie allemaal komen en er samen met ons een

gezellige middag van maken! De middag begint om 14.00u tot 16.00u. Op vrijdagavond 28 september organiseert All in One voor tieners van 12 t/m 15 jaar een chill-avond. Tijdens de chill-avonden kun je muziek luisteren, spelletjes doen op de Xbox, tafelvoetbal, tafeltennis of gewoon lekker chillen. Als je leuke ideeën hebt kun je dat bij All in One aangeven, dan gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld: sporten,

disco of pooltoernooi. Als je in de leeftijd bent van 12 t/m 15 jaar, ben je altijd van harte welkom op deze avonden van 19.30u tot 21.30. De entree voor deze avonden is gratis, drinken en een versnapering zijn voor een laag prijsje te koop. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.allinone.punt.nl of meld je aan via hyves zodat je van alle activiteiten op de hoogte wordt gehouden www.jc-allinone.hyves.nl.

Peuters op bezoek bij KangoeroeKlup KV Juliana

De deuren staan voor u open OUD GASTEL/STAMPERSGAT - Stichting Kinderopvang Oud Gastel doet binnen gemeente Halderberge mee aan de jaarlijkse Week van de Opvoeding. Deze vindt plaats van 1 tot 7 oktober. Bij het woord kinderdagverblijf en peuterspeelzaal, denk je aan kinderen. Bij het woord kinderen, past weer het woord opvoeden. Stichting Kinderopvang Oud Gastel geeft daarom alle geïnteresseerden

jong of oud, de mogelijkheid om op dinsdag 2 oktober, in deze bijzondere week, eens binnen te komen kijken. Voor de jonge bezoekers (tot 6 jaar) zal Clown Li, ’s morgens twee keer een mooie toverachtige voorstelling geven, genaamd; “Hallo Belevingswereld”. De volwassenen kunnen vrijblijvend rondkijken onder het genot van een kopje koffie en mogelijk kleine of grote opvoedvragen stellen. De deuren van Stichting Kinderopvang Oud Gastel aan de Veerkensweg 24

en de Havenstraat 6 te Stampersgat staan dinsdagmorgen van 9.00 tot 12.00 voor u open tijdens deze Week van Opvoeding, komt u ook? Voor de medewerkers binnen de Stichting komt er woensdag 3 oktober tijdens de studiedag de BN’er; Steven Pont langs, een ontwikkelingspsycholoog bekend van televisie, verschillende columns en boeken. (www.stevenpont.nl). Hoog pedagogisch bezoek voor de Stichting en voor een kleine kern als Oud Gastel.

Iedere groep is op de foto geweest met de Kangoeroe. FOTO: SANDRA DINGENOUTS, KANGOEROELEIDSTER.

OUD GASTEL - Ook dit jaar zijn de peuters van peuterspeelzaal ´t Hummeltje op bezoek geweest bij de KangoeroeKlup van KV Juliana. 20 en 21 september stonden er allerlei spelletjes klaar. Samen met Scoro, Jumper, Funny en Spurt hebben de peuters al-

lerlei leuke spelletjes gedaan op het veld aan de Hellestraat. Het was prachtig weer en iedereen heeft genoten! Peuters, leidsters en alle helpers bedankt! Wil je nog eens komen meedoen. Vanaf 3 jaar is iedereen welkom. Wij zijn er op 22 en 29 september, 6 en 13 oktober om 10.00 uur.

KERKELIJK NIEUWS H.LAURENTIUS OUD GASTEL Pastoor Maickel Prasing, 0165-330502, buzzernummer 06-65426689. Parochie-secretariaat Korte Dreef 4, 4751 HZ Oud Gastel, tel/fax 0165-511286. Geopend elke werkdag m.u.v. woensdag van 10 tot 12u. Vieringen: H. Laurentius, Kerkstraat, zondag om 09.30 uur. Elke tweede zaterdag van de maand om 19.00 uur een viering door parochianen. Ziekenbezoek: Bent u thuis langdurig ziek of ligt u in het ziekenhuis en wilt u graag bezoek van pastoor Maickel Prasing dan kunt u dit melden op tel. 330502. PAROCHIE H.HART VAN JEZUS Pastorie: Pagnevaartdreef 1, 4744 RE Bosschenhoofd, 0165-312747. Pastoor M. Prasing is bereikbaar via de pastorie van de basiliekparochie te Oudenbosch; t. 330502. Zaterdag 29 september 17.00u Eucharistieviering. Voorganger: pastor A. Schuerman pr. Intenties: overl. ouders Scheepers-v. Nedercassen en dochter Adriënne; An Lazeroms-Tak; Piet Mulders; overl. ouders Veeke-Vissenberg; Marinus Heeren (verj.); Frans Voeten. Dinsdag 2 oktober 9.00u Eucharistieviering. Voorganger: em. pastoor H. Pitt. Intentie: Adrianus en Jacoba v.d. Heijden-v. Oosterhout. ST.JAN DE DOPER HOEVEN Pastorie: St.Janstraat 38, 0165-502336. De pastorie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.30 en 11.30u. Pastoor Maickel Prasing is bereikbaar in Oudenbosch 0165-330502. Annemiek Buys is ook via dit nummer te bereiken. Frank van Gerven is bereikbaar via 0165-312181. Ziekenbezoek: Bent u thuis langdurig ziek of ligt u in het ziekenhuis en wilt u graag een bezoekje van een van de pastores laat het dan even weten bij de pastorie. Adreswijziging: Gaat u verhuizen of wordt u nieuwe inwoner van onze parochie, laat het dan even weten bij onze pastorie. Tweede zaterdag van de maand viering om 19.00u. Zondag is er een viering om 09.30u. Zondag 30 september 9.30u Voorganger: Alex Schuerman. Lector: Dimph Schouw. Misdienaar: Emiel en Vivianne. Koor: Dameskoor. Intenties: Uit dankbaarheid; Franciscus Aarts en Arnolda Verhoeven; o.o. Aarts v. Dommelen en zoon Kees; Maria v. Herwijnen en Petrus Verhoeven; o.o. Toon v. Oosterhout en Naan Theunis; o.o. Petrus v.d. Riet en Petronella v.d. Riet-Buys; Goof de Kool en Adje v.d. Riet; o.o. Bouwens-Konings; o.o. v.d. Vorst-Schouw en overl. kinderen. 13.30u: afscheidsviering van Vicaris Schoenmakers.

Vrijdag 5 oktober 10.00u: 1e vrijdagviering en ziekenzalving. Voorgangers: pastoor Maickel Prasing en Frank v. Gerven. Koster: M. Augustijn en Jan Veschuuren. Ziekenzalving: Op vrijdag 5 oktober zal in de parochiekerk van St. jan de Doper, een gezamenlijke ziekenzalving zijn voor de parochianen. Deze wordt verzorgd door pastoor Maickel Prasing en diaken Frank v. Gerven. De ziekenzalving is een sacrament, om God kracht en verlichting te vragenbij ongemakken van ziekte of ouderdom. Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee in het Trefpunt. Ook de begeleiders zijn van harte welkom. Iedereen die dit jaar aan de ziekenzalving wil deelnemen kan zich hiervoor opgeven. Deelnameformulieren zijn verkrijgbaar achter in de kerk of in het Trefpunt, deze formulieren zijn teven voorzien van een opgave strook. Graag verzoeken wij alle deelnemers, de opgave strook voor 1 oktober in te leveren bij de pastorie. Ook kunt u zich telefonisch opgeven tussen 10.00 en 11.30 uur bij de pastorie via tel. 0165-502336. PAULUS PAROCHIE OUDENBOSCH Pastoor Maickel Prasing, Markt 59, 4731 HN Oudenbosch, 0165-330502. Parochie e-mail: paulus@ipv-oudenbosch.nl. Website: www.paulus.ipv-oudenbosch.nl. Secretariaat 0165-312181, geopend op dinsdag van 10.00-12.00u en op woensdagavond aansluitend aan de viering tot 20.00u. Zaterdag 29 september 19.00u Eucharistieviering. Intenties: José Heijtveldt-Uijtdewilligen. Voorganger: Pastoor Alex Schuerman. Lector: Adri Dam. Koster: Riet Baecklant. Koor: Pauluskoor. Zondag 30 september 11.00u Woord- en Communieviering. In de dagkapel. Intenties: voor alle overledenen van onze parochie. Voorgangers: Herman Groels & Riet Baecklant. Koster: Ben Claassen. Woensdag 3 oktober 19.00u Woord- en Communieviering. Intenties: uit het gebedsboek van onze parochie. Voorganger: Diaken Frank v. Gerven. Koster: Riet Baecklant. Gastkoor: Op zaterdag 13 oktober zal de viering opgeluisterd worden door een gastkoor uit Axel. Het koor zal eerst om 14.00 uur een bezoek brengen aan de Basiliek, waarna de Vespers op Sint Anna opgeluisterd zullen worden. Als afsluiting van de dag zal het koor de gezangen verzorgen tijdens de viering van 19.00 uur in de Pauluskerk. BASILIEK VAN DE H.H. AGATHA & BARBARA Pastoor Maickel Prasing pr. Pastorie: Markt

59, 4731 HN Oudenbosch, 0165-330502, fax 0165-330514, buzzernr. 06-65426689. Diaken Fr. v. Gerven 0165-312181. Pastoraal werker A. Buijs 0165-330502. Team-assistent E. Roovers 06-16540840 buzzernr. 06-65426693. E-mail: basiliek@ ipv-oudenbosch.nl. Op werkdagen is er ‘s morgens van 9.00 tot 12.00u iemand op de pastorie om uw misintenties en boodschappen in ontvangst te nemen. U kunt verder altijd telefonisch een afspraak maken met de pastoor. Ziekenbezoek: Bent u thuis langdurig ziek of ligt u in het ziekenhuis en wilt u graag bezoek van de pastoor Prasing dan kunt u dit melden op de pastorie. Adreswijziging: Gaat u verhuizen of wilt u parochiaan van de Basiliekparochie zijn laat u dat dan even weten op de pastorie. Zondag 30 september 11.00u Basiliek. Eucharistieviering met pastoor M. Prasing. Nelly v. Wesenbeeck verj; o.o. v. Oosterhout-v. Oosterhout; overl. fam. Prasing- Ewers; Gerard Jongenelen e.v. Dientje v.d. Buijs. Dinsdag 2 oktober 19.00u Hellemonskapel. Viering. Voor het welzijn van de parochie. Donderdag 4 oktober 19.00u Hellemonskapel. Viering. Cisca den Braber. Vrijdag 5 oktober 10.00u Hellemonskapel. Eerste vrijdagviering van de maand. Zaterdag 6 oktober 11.00u Basiliek Basiliekendag. Eucharistieviering met Hoofdcelebrant kardinaal W. Eijk en als concelebranten rectoren van de Basilieken in Nederland. Collecte: De opbrengst van de collecte bedraagt € 166,60. Lector: Zondag T.v.d. Bom Acolieten: Zondag Cor, Maria, Babs Koren: Zondag Basiliekkoor Gedoopt: Zaterdag 22 september is Art Nuijten gedoopt en op zondag 23 september Jaylano Hulters. Overleden: Vrijdag 21 september hebben we afscheid moeten nemen van Wim Antens weduwnaar van Mien Jongenelen. De naakten kleden: De viering op zondag 7 oktober om 11.00 uur staat in het kader van “De zeven werken van barmhartigheid” de naakten kleden centraal. Tijdens de eucharistieviering zal de overweging worden verzorgd door mevr. Trudie Wijnen, medeoprichtster van de Stichting Caritas Roemenië- Baarle te Baale- Nassau- Hertog. De tweede collecte is voor dit project bestemd. Achterin de kerk zal een collage van dit project te zien zijn. Bloemententoonstelling: Tot 30 september kunt de tentoonstelling van bloemen met als thema “De zeven werken van barmhartigheid” bezoeken. Vele bloemisten uit Oudenbosch, het Prinsentuin colPAGINA 26

lege, Arboretum en onze bloemengroep en kerststallengroep hebben deze tentoonstelling verwezenlijkt. Basiliekendag: Voor zaterdag 6 oktober worden u en alle bestuurders en parochianen van de Basilieken in Nederland uitgenodigd om bij deze eucharistieviering aanwezig te zijn. Hoofdcelebrant is Kardinaal Willem Eijk met als concelebranten alle rectoren van de Basilieken in Nederland. De viering begint om 11.00 uur. De heren van het Basiliek - Projectkoor zullen de mis van Perosi zingen o.l.v. van dirigent Christ Vergouwen en organist Bas de Wild. Concert Gerard van Maasakkers: Vrijdag 19 oktober zal Gerard van Maasakkers samen met de Oudenbossche Harmonie een concert geven in de Basiliek. Kaarten zijn verkrijgbaar in de winkel onder de kerk, bij het Koepelke en Gall en Gall. Kosten €17,50. Ook zijn ze te bestellen via www.100jaarbasiliek.nl Kledinginzameling Mensen in Nood: Woensdag 10 oktober kunt u in alle kerken van Oudenbosch kleding, allerlei huishoudtextiel en schoeisel inleveren. Kunt u het niet zelf brengen dan komt de fam. Tilleman het bij u ophalen, tel. 312126. PAROCHIE H.H.MARTELAREN V.GORCUM STAMPERSGAT KAPEL VAN SAINT LOUIS Stg. Behoud Cultureel Erfgoed Saint Louis. Contactpersoon. J. Snepvangers, 0165319000. Rector J. Adriaansen. Contactpersoon kapelgemeenschap; W. Koch, 0165314219. Opgave misintenties: M.L. van Hooijdonk, 0165-315042. Zaterdag 29 september Eucharistie om 19.00 uur. Deze is voor iedereen toegankelijk. Voorganger: pastor Michiel van Kooten. Lector: Toine Vermunt. Acolieten: Marjan Verheijen en Marie Louise v. Hooijdonk. Koster: Wim Koch. Einde vieringen in de kapel van Saint Louis Door het afnemende aantal bezoekers van de vieringen in de kapel van Saint Louis en door de krimpende groep van vrijwilligers is besloten om te stoppen met de vieringen in de kapel. De laatste viering zal plaatsvinden op de laatste zaterdag van het kerkelijke jaar, zaterdag 24 november. PROTESTANTSE GEMEENTE DE BAAI Protestantse Gemeente te Etten-Leur, Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur, t. 0765013794, www.protestantsettenleur.nl Volgende kerkdienst Op zondag 30 september zal voorgaan mevrouw ds. Ellen van Sluijs. Er is kindernevendienst voor gr. 1-3 en 4-6 van de basisschool. Aanvangsuur kerkdiensten: Iedere zon-

dag om 10.00u (tenzij anders aangegeven). Kinderoppas aanwezig (0-4 jaar). Sectie Hoeven/Sprundel en Sint Willebrord Alg.aanspreekpunt: mevr. N. Oostmeijerv.d. Guchte, Bovendonksestraat 73, 4711 EE Hoeven, t. 0165-503313. Contactpersoon in Sprundel: dhr. J. Dorst, Raadhuisplein 34, 4715 CN, Rucphen, t. 0165-386826 Contactpersoon in Sint Willebrord: mevr. J. Nijman, Noorderstraat 119, 4711 NA Sint Willebrord, t. 0165-388853 Predikant: Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs, Lukaserf 4, 4871 ZM Etten-Leur, t. 0765013793 (b.g.g., alleen voor pastorale zaken, 06-47597120). Medewerker Gemeentewerk: Vacature. Coördinatie activiteiten De Baai: Mevr. G.C. van Silfhout, Kruisberg 57, 4871 BK Etten-Leur, t. 076-5013794. Kerkelijk Bureau: Dhr. A.J. van Wel, Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur, t. 0765963400. Gezinsmutaties (geboorte, huwelijk, overlijden enz.) en verhuizingen s.v.p. doorgeven aan het Kerkelijk Bureau. PROTESTANTSE GEMEENTE OUDENBOSCH C.A. Kerkgebouw Fenkelstraat 24. Telefoon pastorie: 312453, www.pkn-oudenbosch. nl Protestantse Gemeente te Gastel & Kruisland. Kerkgebouw Dorpsstraat 13, Oud Gastel, www.pkn-gastel-kruisland.nl Zondag 30 september begint de kerkdienst in Oudenbosch om 9.00u en Oud Gastel om 10.30u. Wie deze diensten zal leiden is nog niet bekend. Deze week Dinsdagmiddag is er Soos voor Senioren in de Pastorij van 13.30-15.30u . Iedere woensdag van 19.00-20.00u gebedskring in de pastorie. Donderdagochtend inloopochtend in de Pastorije van 09.30-11.30u. Tot slot: Onze overtuigingen willen nog wel eens veranderen. Goed om te weten dat die van God dat niet doen. VOL EVANGELIE GEMEENTE ‘OP DE ROTS’ Erediensten iedere zondag aanvang 10.30 uur. Bijbelstudie en bidstond donderdagavond aanvang 19.30 uur. Adres: Constantijn Huijgensplein 12, 4741 AZ Hoeven. Website met iedere maand een nieuwe overdenking en de actuele agenda. www. opderots.nl. Voorganger J. Mulder tel. 0165-316064. Donderdag 27 september bijbelstudie Zondag 30 september gaat Br. David van Wessel voor Donderdag 4 oktober bidstond.


- opleidingen tot NMI registermediator - in-company trainingen - zakelijke en particuliere mediations

ERKEND MEDIATOR WORDEN?

Het Mediation Educatie Centrum (NMI erkend) leidt op voor het examen tot NMI registermediator. Meld u aan voor een gratis informatiebijeenkomst via onze website of bel 015 - 36 112 36. Volgende informatiebijeenkomsten (start 19.30 uur): Tel: 015 – 36 112 36

Do 18 okt, WestCord Hotel Delft (naast IKEA) Do 22 nov, Hotel Trivium te Etten-Leur

info@mediationeducatie.nl

www.mediationeducatie.nl

Een leuke baan? Haal nú nog je diploma!

Gezocht

CalCulator bouwwerkzaamheden enige ervaring gewenst. sollicitatie richten aan: AAnnemersbedrijf Cees v/d ZAnde bv bedrijvenweg 1 4793 sK fijnaart Tel. 0168 - 46 26 36

Chocolagendijk

produceert promotionele chocoladeproducten die geheel zijn afgestemd op de wensen van onze opdrachtgevers. Tevens zijn wij gespecialiseerd in retail producten, zoals Spoonful of Chocolate. Bij Chocolagendijk staat collegialiteit en kwaliteitbewustheid voorop. Ter uitbreiding van het team zijn wij op zoek naar een:

ALL-ROUND MEDEWERKER PRODUCTIE Full time (40 uur)

Wij vragen: - minimaal afgeronde LBO opleiding (technisch) - goede beheersing van de Nederlandse taal - beheersing Engelse taal is een pre - technische affiniteit - bereid tot alle werkzaamhden, waaronder: productiewerk magazijnwerk vacumeerwerkzaamheden ombouwen (eenvoudige) machines allerlei voorkomende werkzaamheden - in eerste instantie bereid tot plaatsing via uitzendbureau - woonachtig (omgeving) Halderberge Wij bieden: - jong dynamisch team - prettige werksfeer in een informeel bedrijf - een afwisselende functie met ruimte voor ideeën en eigen inbreng na bewezen geschiktheid en inzicht Zin in een uitdaging en voldoende mogelijkheden tot ontplooiing? E-mail jouw CV binnen 2 weken naar Esther Perez: esther@chocolagendijk.nl Voor meer informatie over ons bedrijf kun je ook kijken op www.chocolagendijk.nl of www.spoonful.nl

adrie@ceesvanderzande.nl www.ceesvanderzande.nl

Receptioniste / Telefoniste (6 mnd) Administratief Medewerker (9 mnd) kt.! 5 omnd) eek 1-(12 Financieel Administratieft Medewerker w in r .n a n t inge l in en s w.fabMedewerker u Administratief Commercieel (12 mnd) n iusopleid je f ij r w h w Sc Medewerker ratis) 64 (gProjectadministratie 4 4 6 (12 mnd) 4 -4 0800 Commercieel Administratief Medewerker (12 mnd) Secretaresse (12 mnd) BKB / BKC / PDB Diverse kantooropleidingen op MBO-niveau Geen specifieke vooropleiding nodig 1 ochtend of 1 avond p/w les

Pallets

Aldi Roosendaal B.V. zoekt een

kantinemedew. ± 16 uur. Reacties t.a.v. Dhr. M.A.R. Nobel Postbus 1850 4700 BW Roosendaal

Te koop gevraagd Alle soorten ook kapot 06-51549157 Minimaal 100 stuks.

STOMERIJ VAN ALPHEN G r a t i s ophaal-bezorgservice in Etten-Leur, st. Willebrord, sprundel, Oudenbosch, Hoeven, Bosschenhoofd

Pantalon Colbert Kostuum Rok Trui/Vest

€ 6,00 € 6,50 € 12,50 € 5,50 € 5,50

Wij reinigen ook: dekbedden (1 dagservice) waterbedhoezen - skikleding (1 dagservice) - glas/ overgordijnen - overalls - bedrijfskleding - particulier wasgoed (van ondergoed tot bovenkleding)

Meer dan 50 locaties Geschikt voor werkenden, schoolverlaters en herintreders

o.a. Breda, Oosterhout, Roosendaal, Bergen op Zoom, Middelburg, Goes

DANSEN

Iedere Zaterdag

VOOR PAREN EN KOPPELS ZAAL KOUTERSHOF te RIJSBERGEN (Naast de Kerk) Zaal open 19.30 uur Start 20.00 uur Ben je alleenstaand? Vraag elkaar mee, dan kun je samen dansen. Probeer zo een groepje te vormen. Geschikt voor stijldansers maar ook voor hen die alleen de basispassen kennen. INLICHTINGEN: 06 22 41 43 07 www.bootrijsbergen.nl / kopje dansen

Van Os uurwerken b.V. Etten-Leur

tE v E n s G E s p E c i a L i s E E r d i n B r a n d -, r O E t - E n W a t E r s c H a d E s !

U BELT, WIJ KOMEN

Winkel gevestigd aan de Korte Bunder 17 Hoeven

Tel.: 0165 - 502458

(Prijswijzigingen onder voorbehoud)

www.vanosuurwerken.nl

Nieuw in West Brabant! Nieuw in West Brabant!

Nieuw in West Brabant!

er valt wat te vieren of te presenteren? Zalen voor 20- tot 250 pers.!

Voorsteven 11 4871 DX Etten-Leur Tel. 076-5016517 Fax 076-5036988 GSM 06-53838824

Gastouderopvang Gastouderopvang

* Een eerlijke prijs Gastouderopvang * Veilig en vertrouwd Een eerlijke prijs

Aanleg, onderhoud en reparatie van:

* Uitstekende service Veilig en vertrouwd

- Sanitair, gas en waterinstallaties - CV installaties - Dakbedekkingen - Zink en loodwerken

* Een eerlijke prijs

* Geregistreerd in het Landelijk Register Uitstekende service

* Veilig en vertrouwd

Kinderopvangin het Landelijk Register * Geregistreerd

* Uitstekende service

* Goede bereikbaarheid Kinderopvang

* Geregistreerd in het Landelijk Register * Goede bereikbaarheid Voor een vrijblijvende afspraak kunt u contact Kinderopvang

opnemen middels onderstaande contactgegevens. Voor een vrijblijvende afspraak kunt u contact

* Goede bereikbaarheid

Website: E-mail-adres: opnemenwww.smarttkids.nl middels onderstaande contactgegevens. fijnaart@smarttkids.nl Tel: 06-300 00 269 Website: www.smarttkids.nl E-mail-adres:

Tel: 06-300 Voorfijnaart@smarttkids.nl een vrijblijvende afspraak kunt00 u 269 contact

cafe - feesterij ‘t trefpunt Raadhuisstraat 80, Rucphen,Tel. 0165-341533

www.feesterijtrefpunt.nl

www.loodgietersbedrijf-broeren.nl info@loodgietersbedrijf-broeren.nl

De lekkerste grillsensatie bij De Commerce te Kruisland:

Italiaanse wijncursus 4 avonden Roosendaal Start woensdag 3 okt. Tel: 06 14381247

www.wijnimportjanssen.nl


zaterdag 29

september

Animal world goes

RODEOSTIER

Welke cowboy/-girl zit het langst op de rodeostier?

rooFvogelS roo

ga op de foto met een valk!

weSTern-PonY maak een ritje op een kleine western-pony!

SChminken

laat je schminken als een echte cowboy of indiaan!

kleUrweDSTriJD

maak kans op leuke prijzen! Download de kleurplaat van animalworld.nl of haal hem op in de winkel.

en nog veel meer... De hele winkel in weSTern-STYle! oudenbosch • Molenstraat 131

aniMalworld.nl

DH_20120926