Page 1

ThUiS iN DE REgio

15 FEBRUARI 2017 WEEK 7

E T T E N - L E U R S E

@ettenleurseBode /ettenleursebode

opLagE ETTEN-LEUR 19.200 ToTaLE opLagE: 480.000

www.internetbode.nl

Twee inwoners EttenLeur onderscheiden met Groene Lintje

Gouden plak op NK voor hoogspringer Sven van Merode

 Lees op pagina 3

 Lees op pagina 5

Gemeentepagina Etten-Leur Spijkerbroekhangen luidt carnaval in

Deelnem ers hebben lachers op hun hand bij 44e editie

Nolleke Turf beste mauwer op de Leur

ETTEN-LEUR - Al 26 jaar organiseert carnavalsvereniging de Duimkes op de donderdag voorafgaand aan carnaval het open Etten-Leurs kampioenschap spijkerbroekhangen. Zo ook dit jaar weer en wel op donderdag 23 februari. Het kampioenschap werd voor het eerst gehouden in 1992, toen de carnavalsvereniging zijn 11-jarig bestaan vierde. Locatie was toen het vermaarde café het Koetshuis. Na de sluiting van dit café werd het evenement verplaatst naar café Marktzicht op de Markt 50 in Etten-Leur en daar vindt het nog altijd plaats. De spijkerbroekwedstrijden worden volgens een afvalsysteem gehouden.

W E E K B L A D

W E E K B L A D

Hutseklutsers vieren 33-jarig bestaan

M I D D E L B U R G S E

&

V E E R S E

ETTEN-LEUR - Nolleke Turf alias Arno Renne heeft de 44e editie van deM Leurse I Mauwavonden D D E Lin het B Turfschip U R inGEtten-Leur S E op zijn & naamVgeschreven E E Ren uit S handen E van prins Adrijaon II van Leurse Leut hiervoor de bijbehorende bokaal in ontvangst mogen nemen. Het niveau van de zeven deelnemende mauwers was van hoog niveau. De publieksprijs was op de eerste avond, vrijdag, voor feest dj Koke van Beneje alias André Geldtmeijer. Zaterdag was deze prijs voor Kaat van de Kaai, achter wie Marleen Konings schuilgaat. Op pagina 5 van deze Bode een uitgebreider verslag. FOTO HANS HUFKENS/LEURSE LEUT

G roep Heylen wil in Etten-Leur grootschalige logistieke campus realiseren

Belgische holding koopt grond voormalig terrein SVZ ETTEN-LEUR - Groep Heylen, een Belgische industriële holding met wortels in Herentals, heeft een grondperceel gekocht van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. in Etten-Leur. Het gaat om het voormalige SVZ-terrein aan de Oude Kerkstraat op Vosdonk. DOOR PETER HOUTEPEN De keuze voor de aankoop door Groep Heylen is ingegeven door de grote omvang van het perceel in combinatie met de centrale ligging tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam en de goede snelwegontsluiting. Units De holding wil op het ongeveer tien hectare grote terrein een grootschalige logistieke campus van ongeveer 60.000 m2 re-

aliseren. De campus wordt onderverdeeld in meerdere geschakelde units, waardoor op flexibele wijze invulling gegeven kan worden aan de huisvestingsbehoefte van diverse klanten. In de praktijk betekent dit dat de huisvesting mee kan groeien of krimpen al naar gelang de behoefte van de klant. De campus komt beschikbaar in de vorm van vijf afzonderlijke units van elk 12.000 m2.

t

h

u

i

Essentieel Daarnaast spelen natuurlijk ook de nabij-

heid van Etten-Leur en de goede openbaar vervoervoorziening een rol. “Goede bereikbaarheid en ruime parkeervoorzieningen voor personeel zijn essentieel voor dit type distributiecentra, dat gekenmerkt wordt door een hoge personele bezetting”, aldus Ralph Caspanni, managing director van Groep Heylen Nederland.

W E E K Bimpuls L A D ‘Mogelijk voor werkgelegenheid in regio’

W E E K B L A D

Schouw sWethouderi Jean-Pierre n d evan Etten-r Leur laat weten verheugd te zijn over de aankoop. “Ik ben blij dat een ervaren

marktpartij als Groep Heylen de ontwikkeling ter hand neemt. Bovendien kan dit ook een impuls betekenen voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid in deze regio.” Doelstelling Groep Heylen heeft als doelstelling het op innovatieve wijze investeren in ondernemingen en gebouwen. Dat doet ze door steeds te zoeken naar een creatieve meerwaarde op architectonisch, ecologisch, economisch, maatschappelijk en technologisch gebied. De groep heeft activiteiten in België, Luxemburg, Nederland, Duitsland en e Italië. g Daarbij i owordt een onderscheid gemaakt in de ontwikkeling van vastgoed en het investeren in bedrijven.

Oogvereniging Nederland start Oogcafé in Etten-Leur t h u i s i n d e r e g i o

ETTEN-LEUR - Op dinsdag 21 februari opent in wijkgebouw de Linde aan de Lambertusstraat 7 in Etten-Leur het eerste Oogcafé van West-Brabant zijn deuren. Het gaat om een initiatief van Oogvereniging Regio Noord-Brabant/ Zeeland. DOOR PETER HOUTEPEN Het Oogcafé wordt een ontmoetingsplaats voor alle inwoners van Etten-Leur en omstreken die kampen met een oogaan-

doening. Het doel hiervan is om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, elkaar tot steun zijn en gastsprekers uit te nodigen die bepaalde thema’s kunnen belichten die betrekking hebben op de visuele beperking. Ongedwongen Naar gelang er belangstelling voor is zal het Oogcafé vervolgens op iedere eerste dinsdag in de avond en derde dinsdag, maar dan ‘s morgens, plaatsvinden. De

bijeenkomsten gaan een laagdrempelig en ongedwongen karakter krijgen. Geïnteresseerden kunnen gewoon aanschuiven aan tafel bij de deelnemers en de gastheren. Er zijn geen kosten aan verbonden, alleen de consumpties zijn voor eigen rekening

Eerste hulp bij solliciteren?

Data De eerste data zijn gepland op dinsdag 21 februari van 11.00 tot 12.30 uur en dinsdag 7 maart van 19.00 tot 20.30 uur.

Maak gratis een professioneel CV op www.brabantwerkt.nl

ETTEN-LEUR - Dweilband de Hutseklutsers uit Etten-Leur viert in 2017 zijn 33-jarig bestaan. Aangzien 33 jaar in carnavalskringen een jubileum is, laat het muziekgezelschap dit niet ongemerkt voorbijgaan. Onder de noemer ‘33 jaore bij mekaore’ wordt een feestavond georganiseerd bij café-zaal Roeloffs (Hof van Holland) op het Van Bergenplein in EttenLeur Noord. Dat gebeurt op vrijdag 24 februari met alle carnavalsvrienden van de Hutseklutsers. De aanvang van de avond is 20.00 uur. Er zijn dan onder andere optredens te verwachten van CV Veul Gère, Simpelfonie, feestorkest Sjubokz, de Spuipuiten en Johnny Purple.

Wijkspreekuur voor bewoners in school ETTEN-LEUR - Op de dinsdagen 7 maart, 4 april, 9 mei, 6 juni en 4 juli wordt er een wijkspreekuur gehouden in de Wijkhuskamer in Brede school D’n Overkant aan de Edward Poppelaan 18 in Etten-Leur. Wie vragen, wensen of ideeën heeft over veiligheid, wonen, woonomgeving en leefbaarheid in de Grient of SanderBanken kan op dit spreekuur terecht. U bent er ook welkom voor een kop koffie. Wijkagent Ton de Man en de huismeester en woonconsulente van Woonstichting Etten-Leur Jan Braspenning en Anita Monden zijn aanwezig, evenals wijkwerker van Surplus Welzijn, Linda Deckers, en gemeentelijk wijkmanager Jessica van Sluijs.

Paul Welten verzorgt jaarlijkse lezing KSE ETTEN-LEUR - De jaarlijkse lezing op de Katholieke Scholengemeenschap EttenLeur (KSE) wordt op donderdag 9 maart gegeven door oud-leerling Ruud Welten. De lezing begint om 19.45 uur met een inloop vanaf 19.15 uur. Welten, die na de KSE naar naar het Rotterdams Conservatorium ging (waar hij in 1988 afstudeerde), gaat spreken over het fenomeen van de ‘vloeibare samenleving’ en hoe onderwijs, werk, kennis en menselijke relaties ingrijpend veranderen. De toegang voor de KSE-lezing is gratis. Aanmelden kan dor een e-mail te sturen naar kselezing@k-s-e. nl en te vermelden met hoeveel personen je komt.


actualiteit

College Etten-Leur start vaststellingsprocedure ontwerp bestemmingsplan Stationsplein 2

Locatie van voormalig kantoor PostNL wordt heringericht ETTEN-LEUR - Het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur is de vaststellingsprocedure voor het ontwerp bestemmingsplan Stationsplein 2 gestart. Dit plan maakt het mogelijk om het perceel op dit adres, de voormalige locatie van PostNL en de aangrenzende gronden waarop zich nu de bewaakte fietsenstalling bevindt, opnieuw in te richten. DOOR PETER HOUTEPEN Op 19 december vorig jaar stelde de gemeenteraad de visie Stationslocatie vast. Deze visie heeft betrekking op het open-

Rabobankgebouw eind vorige week meldde de website Bekende Buren dat tijs Verwest alias de bekende Bredase dj tiësto samen met Jeroen Nuijten van het bedrijf Ste exclusive Project B.V. uit etten-leur het voormalige gebouw van de Rabobank op het Stationsplein heeft gekocht. Met de aankoop zou volgens de website een bedrag van 1,1 miljoen euro gemoeid zijn. Verwest en Nuijten overwegen het oude kantoor van de Rabobank in etten-leur een andere invulling te geven. Volgens Bekende Buren zou het dan gaan om woningen: een mix van luxe appartementen en kantoorruimte. Het vermogen van tiësto wordt geschat op zo’n 80 miljoen euro. De populaire dj heeft al eerder geïnvesteerd in vastgoed, onder andere in Breda en amsterdam.

baar gebied en de aangrenzende kantoorgebouwen aan het Stationsplein en het noordelijk deel van de Anna van Berchemlaan. De inrichting van het perceel Stationsplein 2 en de aangrenzende gronden zijn onderdeel van deze visie.

‘Plan onderdeel van visie Stationslocatie‘ Krediet In juli vorig jaar gaf de gemeenteraad groen licht aan het plan om het voormalige postkantoor aan te kopen. De raad ging unaniem akkoord gegaan met het voorstel van het college om hiervoor een krediet van 900.000 euro beschikbaar te stellen. Het voormalige gebouw van PostNL telt ongeveer twintig parkeerplaatsen, die voor eigen gebruik waren. Daarnaast is op het aangrenzende perceel naast het perron een bewaakte fietsenstalling aanwezig. Slopen Met de aankoop heeft de gemeente EttenLeur de regie over het gebouw van PostNL gekregen en daarmee ook de mogelijkheid

Het voormalige postkantoor op het Stationsplein in Etten-Leur.

om het te slopen. Dit geldt eveneens voor de fietsenstalling. Het vrijkomende terrein wordt heringericht voor parkeren en het stallen van fietsen. De entree naar het perron inclusief de opgang voor minder validen komt ook ter hoogte van Stationsplein 2 te liggen. De parkeergelegenheid is openbaar. Het is een aanvulling op de al aanwezige par-

keergelegenheid in de omgeving van het station. De nieuwe fietsenstalling vervangt de openbare en bewaakte fietsenstallingen aan de zuidzijde van het station. Ook in de nieuwe situatie zijn er bewaakte en openbare fietsenstallingen. Daarbij wordt rekening gehouden met een uitbreiding van het aantal plaatsen. Ook worden er fietskluizen toegevoegd.

FOTO PETER HOUTEPEN

Fasering Voor de realisering van de visie Stationslocatie heeft de gemeenteraad een bedrag beschikbaar gesteld van in totaal 4 miljoen euro. De 900.000 euro voor Stationsplein 2 maakt hier onderdeel van uit. In de visie is een fasering aangegeven voor de uitvoering. Het bestemmingsplan Stationsplein 2 heeft betrekking op fase 1.

Uitgeverij de Bode, dé nummer 1 in effectief huis-aan-huis bereik

Verspreid uw folder via Weekblad de Bode! Uitgebreide mogelijkheden van ontwerp en drukken tot op de deurmat. Kijk voor meer informatie op www.internetbode.nl/folderverspreiding of neem geheel vrijblijvend contact op met Huub Aarts, tel. 076-5998111

Natuur, milieu en sociale betrokkenheid belangrijk

Twee inwoners Etten-Leur onderscheiden met Groene Lintje ETTEN-LEUR - Het Natuurmuseum aan de Lange Brugstraat in Etten-Leur was zondag gastheer voor politieke partij GroenLinks om het jaarlijkse Groene Lintje uit te reiken. De lokale afdeling kreeg grote respons op hun oproep om vrijwilligers aan te melden, die uitblinken vanwege hun inzet voor een groener, milieubewuster en socialer EttenLeur. Maar liefst vijf genomineerden waren het resultaat. Zij hadden geen flauw benul van wat hen overkwam toen ze gehoor gaven aan de uitnodiging van GroenLinks om zondag even langs te komen. DOOR STELLA MARIJNISSEN Het Natuurmuseum is een uitgelezen

plek om eer te betonen aan mensen die zich onderscheiden in hun bijdrage aan het verbeteren van natuur en milieu, of

in maatschappelijk en sociaal opzicht. De bovenverdieping van het markante pand, dat jaarlijks bezocht wordt door honderden

schoolkinderen, heeft vanwege de motten die een aanval deden op de tentoongestelde dieren een grondige opknapbeurt gehad. De genomineerden en belangstellenden vulden de ontvangstruimte beneden, waar voorzitter Dennis Aerts van GroenLinks Etten-Leur zijn dankwoord uitsprak voor de ontvangst en de eer om dit lintje uit te mogen reiken.

‘Ik ben gewoon gefopt’ Genomineerd De genomineerden waren Karin Voorwinde van de Groene Vlinder. Haar milieuvriendelijke en biologisch aanpak resulteren in ‘groene’ kinderdagverblijven. Verder Hanne Poos, die in haar werk voor de gemeente Etten-Leur kinderen kennis laat maken met de natuur (zij was overigens zondag niet aanwezig) en Jan Nuyten, die weliswaar in Hoeven woont maar zich al ruim zestien jaar inzet voor de jeugdwerkgroep van IVN (Instituut voor Natuur Educatie en Duurzaamheid).

Van links naar rechts Dennis Aerts (voorzitter GroenLinks), Kees Naalden en Piet Vermunt.

FOTO STELLA MARIJNISSEN PaGiNa 3

Onvolprezen Uiteindelijk waren er zelfs twee winnaars, welbekende figuren in de wijken van Etten-Leur. Kees Naalden kreeg zijn Groene Lintje opgespeld vanwege de inzet van zijn onvolprezen groene vingers en Piet Vermunt om zijn niet aflatende zorg en inbreng voor de gemeenschap, met name in de wijk Centrum Oost. Voorzitter Dennis

Aerts: “Met de uitreiking van de Groene Lintjes wordt de natuur het meest belicht, maar sociale betrokkenheid is net zo belangrijk. We willen als GroenLinks cohesie in de wijk, mensen samen dingen laten doen.” Spil Kees Naalden was verguld met zijn lintje. “Ik ben gewoon gefopt. Ik dacht dat ik zelf een toespraak moest houden over biologisch tuinieren.” Naalden is al jarenlang de spil in het groene netwerk van projecten in Etten-Leur, waaronder Samentuin Van Gogh. Het project, dat een aantal jaren geleden van start ging en inmiddels zeven vaste vrijwilligers heeft, wordt uitgebreid. Buiten het perceel is de nodige grond omgeploegd om daar bloemen en kruiden te gaan planten. “Dan kunnen de wijkbewoners zelf hun boeketje plukken.” Zijn volgende project is de Heemtuin in het Beatrixpark. “Daar gaan we de boel reorganiseren en voor bloemen zorgen.” Bruggenbouwers Piet Vermunt dacht dat hij een borreltje ging drinken met de bruggenbouwers, het team dat in de wijk Centrum Oost zorgt voor activiteiten en sociale cohesie. Ofwel het bijeen brengen van mensen en het uit de weg ruimen van problemen. Overlast in de wijk, bankjes die op verkeerde plekken staan, harde muziek en te hard kleppende ouderen, het maakt Vermunt niet uit. In zijn visie is overleg het belangrijkste en de beloning: een gezellig buurtfeestje.


Gratis parkeren! HoGe kwaliteit - laGe prijs

6 Hamburgers

voor

riblappen

€ 8.95

kilo

2 kilo

voor

voor een scherpe prijs

Tandprothetisch Centrum Etten-Leur

Rudi Saman Etten-Leur 076-5015176 / 06-51145525

076-5 04 07 94

€ 16.00

2 Droge worsten openingstijden:

€ 5.

00

terrasoverkapping

Kunstgebitten

€ 4.00

Do. van 11.00 tot 16.00 uur Vrij. en Za. van 9.00 tot 16.00 uur

info@verandabouwsaman.nl

Voorsteven 116B Etten-Leur

www.verandabouwsaman.nl

(gratis parkeren)

Alles voor uw Kunstgebit

ook voor particulieren

ooK weeKeind repArAtiedienst!

Gespecialiseerd in (bedrijfs)bussen www.vosdonkautoverhuur.nl

Klokkenmakerij

Betaling alleen contant

Tel. 06 - 46 19 09 39 Kroonstraat 19, 4879 AV Etten-Leur

a. ardon, de echte slager Pauvreweg 54a 4879NH Etten-Leur 076 5269250

Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken • moderne uurwerken • wijzerplaten Wilgenstraat 81 Oudenbosch Tel. 0165 - 320948 www.klokkenmakerijdetijd.nl

uitverkoop modellen 2016 Honderden Haarden met zeer Hoge kortingen

Pellethaarden I cv haarden I hout inzethaarden I hout inbouwhaarden I maatwerk I vrijstaande houttoestellen I gashaarden I rookkanalen I buitenhaarden I ovens

opendag zondag 19 februari van 11:00 tot 16:00 uur.

renault renault renault renault renault renault renault renault renault renault renault renault renault renault renault renault renault renault renault renault dacia daihatsu mG vw

Belasting aangiften

DE NIEUWSTE SMARTPHONES KEUZE UIT ALLE NETWERKEN!

particulier / ondernemers bij u thuis. Laag tarief! Accountant Coll. Breda

DE NIEUWSTE SMARTPHONES KEUZE UIT ALLE NETWERKEN!

tel.: 076-5495220 Cholesterol verlagen met gezond eten, zonder medicatie

Haarden & kacHels a-merken tegen dumpprijzen ! Gegarandeerd nergens voordeliger !

esthelIGNe Gewichtsconsulente

vergoeding zorgverzekering Tel. 06-30002154

Bezoekadres: Penningweg 6 • 4879AG te Etten-Leur t: 06-13263168 e: verkoop@haard-express.nl

Cafetaria Chantal Wilhelminalaan 4 • Etten-Leur • Tel: 076-5036026

Heeft u een (kinDer)feest, Dan is OnZe faMilieZak friet een gOeDe OplOssing VOOr u.

middel friet stoofvlees + 50 een frisdrank ....................... € 5, Actie: middel friet shoarmareepjes + 50 een frisdrank ........................ € 5, Wij zijn dagelijks geopend, u bent van harte welkom!

DE NIEUWSTE SMARTPHONES KEUZE UIT ALLE NETWERKEN!

WWW.HOBBYKAS.NL

Kroonstraat 42 Tel.: 076-5011371

4879 AV Etten-Leur Fax: 076-5011372

www.bramtangeman.nl

Torenpad 18a 4872 Xn eTTen-leur 076-2030022 fruiTeniersdreef 8 4614 HH bergen op zoom 0164-261691

DE NIEUWSTE SMARTPHONES KEUZE UIT ALLE NETWERKEN!

DE NIEUWSTE SMARTPHONES

Nooit te oud voor vakantie! KEUZE UIT ALLE NETWERKEN! 0318 - 48 51 83

Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022

geerT vinckesTraaT 2a 4651 dJ T:076-2030022 sTeenbergen Torenpad 18a, Etten Leur 0167-566444

DE NIEUWSTE SMARTPHONES NIEUWSTE SMARTPHONES Torenpad 18a, NETWERKEN! Etten Leur T:076-2030022 KEUZE UIT ALLE DEDE NIEUWSTE SMARTPHONES Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022 DE NIEUWSTE SMARTPHONES DE NIEUWSTE SMARTPHONES Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022 DE NIEUWSTE SMARTPHONES KEUZE UIT ALLE NETWERKEN! KEUZE UIT ALLE NETWERKEN! KEUZE UIT ALLE NETWERKEN! KEUZE UIT ALLE NETWERKEN! DE NIEUWSTE SMARTPHONES Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022

roselaarplein 19 4701 br roosendaal 0165-570385

Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022 Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022 KEUZE UIT UIT ALLE NETWERKEN! KEUZE ALLE Torenpad 18a,NETWERKEN! Etten Leur T:076-2030022 Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022 Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022

Torenpad 18a 4872 Xn eTTen-leur 076-2030022 fruiTeniersdreef 8 4614 HH bergen op zoom 0164-261691

Torenpad 18a geerT vinckesTraaT 2a 4872 Xn eTTen-leur 4651 dJ T:076-2030022 sTeenbergen Torenpad 18a, Etten Leur 0167-566444 076-2030022

Torenpad 18a Torenpad 18a 4872 Xn eTTen-leur 076-2030022 4872 Xn eTTen-leur

Tuinman – Stratenmaker nodig!076-2030022

fruiTeniersdreef 8 Voor al uw TUINWERKZAAMHEDEN. 4614 HH bergen op zoom • ALLE SOORTEN BESTRATINGEN fruiTeniersdreef 8 0164-261691 roselaarplein 19 • OPHOGEN • SCHOONMAKEN 4614 HH bergen op zoom 4701 br roosendaal • VOOREN NAjAARS BEuRTEN geerT vinckesTraaT 2a 0165-570385 fruiTeniersdreef 8 0164-261691 • ONDERHOuD • SNOEIEN 4651 dJ sTeenbergen 4614 HH bergen op zoom Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022 • WIj0167-566444 KuNNEN OOK VOOR ALLE 0164-261691 Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022 MATERIALEN ZORGENgeerT vinckesTraaT 2a 19 •roselaarplein AFVOER VAN HET VuIL 4651 dJ T:076-2030022 sTeenbergen Torenpad 18a, Etten Leur 4701 br roosendaal geerT vinckesTraaT 2a • DuIDELIjKE PRIjSOPGAVE 0167-566444 0165-570385 eTTen-leur Torenpad 18a 076-2030022 • GARANTIE OP AL ONS WERK Torenpad 18a,Etten Etten Leur 4651 dJT:076-2030022 sTeenbergen Torenpad 18a, Leur T:076-2030022 • ONDERHOuD AL VANAF bergen op zoom fruiTeniersdreef 8 0164-261691 0167-566444 roselaarplein 19 € 30,- PER MAAND sTeenbergen geerT vinckesTraaT 2a 0167-566444 roosendaal roselaarplein 19 0165-570385 roselaarplein 19

0165-570385

open: dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur

4701 br roosendaal 0165-570385 Bosschendijk 140, 4731 RD Oudenbosch, T 0165 502512

GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS

Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022 Frans Klaver, 076-8200371

HoogerHeide raadHuissTraaT 0164-201401 4701 br83roosendaal

5.750 16.950 12.950 10.250 8.250 2.750 19.500 7.950 3.500 22.250 4.950 3.500 2.950 2.750 1.750 27.500 2.500 32.950 34.950 3.250 11.950 3.450 2.950 4.950

Met carnaval maandag en dinsdag gesloten!

Ook voor kleine zelfstandigen. Bel ons voor een afspraak op 06-53406935. U kunt ook onze site bezoeken: belastingaangifte.jimdo.com

0165-502506 KEUZE UIT ALLE NETWERKEN!

www.allegoedsvakanties.nl

jun-10 mei-16 jan-14 nov-12 mrt-11 feb-04 jun-16 apr-09 feb-03 mrt-13 feb-06 jul-04 jan-04 jan-03 jun-01 mei-16 mrt-01 mei-16 jul-15 feb-04 feb-12 okt-03 okt-98 jul-04

Meer dan een DE NIEUWSTE SMARTPHONES openingstijden miljoen SMARTPHONES KEUZE UIT ALLE NETWERKEN! DE half NIEUWSTE maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur Uw BELASTINGAANGIFTE bij u Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022 Bodes elke zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur THUIS vakkundig ingevuld tegen een betaalbare Torenpad prijs 18a,. Etten Leur T:076-2030022 KEUZE UITweek! ALLE NETWERKEN!

DE NIEUWSTE SMARTPHONES EmBrEgtS KASSEN gors 70 Hoeven KEUZE UIT ALLE NETWERKEN! DE NIEUWSTE SMARTPHONES

DE NIEUWSTE SMARTPHONES KEUZE UIT ALLE NETWERKEN!

zilver zwart wit zwart zwart zilver creme zwart d grijs met. blauw grijs met. zilver zwart rood met. zilver groen met. grijs met. rood met. blauw met. zwart blauw met. zwart grijs met. d blauw met. blauw met.

Goedkope inruilers met apk & diverse bedrijfswaGens

DE NIEUWSTE SMARTPHONES KEUZE UIT ALLE NETWERKEN! DE NIEUWSTE SMARTPHONESShowterrein met DE NIEUWSTE SMARTPHONES Openingstijden: KEUZE UIT ALLE NETWERKEN! 36 kassen Ma.-Di.: 16.00-22.00, Wo., Do, Vr. Za. en Zo.: 12.00-22.00 KEUZE UIT ALLE NETWERKEN!

VAKANTIES VOOR OUDEREN

twingo 1.2 16v airco radio cd Clio tce 90 estate airco nav dab lmv Clio tce 90 airco nav lmv Clio 1.6 16v 5 drs automaat ecc nav Clio 1.2 16v 5 drs airco nav lmv Clio 1.4 16v 3 drs dak trekhaak lmv Captur tce 90 airco ecc nav lmv megane Grand tour 2.0 16v airco pandak megane 1.6 16v 5 drs airco radio cd scenic 2.0 16v autom ecc nav lmv pan dak scenic 2.0 16v airco ecc radio cd lmv scenic 1.61 16v airco radio cd scenic 1.6 16v airco radio cd scenic 1.6 16v airco radio cd scenic 1.6 16v airco radio cd kadjar tce 130 airco ecc nav lmv laguna 1.6 16v airco radio cd talisman 4 drs tce 150 nav lmv espace v dCi 160 edC ecc, nav, leder espace 2.0 16v airco radio cd duster 1.6 16v airco radio cd Cuore 1.0 12v 3 drs automaat f 1.8 Cabrio leder radio cd lmv airco touran 1.6 airco radio cd


actualiteit

Column Addo Sprangers

Alleen maar lachende gezichten in het Turfschip

Jubileumuitvoering mauwavonden Leurse Leut tweemaal uitverkocht

ETTEN-LEUR - Het getal 11 is naar carnavalsbegrippen een bijzonder getal. 44 (4 x 11) is dan wel heel bijzonder. Vrijdag en zaterdag organiseerde carnavalsvereniging Leurse Leut voor de 44e maal de bekende Leurse mauwavonden in het Turfschip. Beide avonden waren volledig uitverkocht.

Vermoedelijk

Vermoedelijk bent u zeer geïnteresseerd in lokaal nieuws omdat u deze editie van Weekblad de Bode leest. En vermoedelijk bent u op deze manier ook bij deze column beland. Vermoedelijk is de kop hierboven vervolgens aanleiding geweest om verder te lezen. En vermoedelijk zal òf de geschreven kop òf de beeltenis van de schrijver dezes daarbij de doorslag hebben gegeven. Helemaal zeker weten kan ik dat natuurlijk nooit, maar dat geldt voor zoveel zaken. Het leven hangt dan ook van vermoedens aan elkaar. Zo vermoed ik dat Patricia Paay bijkans een hartverzakking moet hebben gekregen op het moment dat ze er achter kwam dat er op het Internet een plasseksfilmpje circuleert waarin zij een prominente hoofdrol vertolkt. Anderen echter vermoeden dat het hier gaat om een ordinaire publiciteitsstunt, terwijl weer anderen hun vermoeden uitspreken dat de bejaarde diva erop uit is om een financieel slaatje uit de hele affaire te slaan. Zo spelen er in het nieuws regelmatig zaken waarbij de nodige vermoedens om de hoek komen kijken. Dat de voetballer Nemanja Gudelj plotseling motivatieproblemen kreeg bij Ajax, had vermoedelijk vooral te maken met de belangstelling van de Chinese club Tianjin Teda. Vermoedelijk zijn die motivatieproblemen ook als sneeuw voor de zon verdwenen nu hij na zijn transfer naar die club zo’n vijf miljoen euro per jaar gaat verdienen. Nog een voorbeeld. De Egyptenaar die laatst met kapmessen het Louvre in Parijs probeerde binnen te dringen, had die vermoedelijk niet meegebracht om een appeltje te schillen. Toch? Vermoedelijk wil men dergelijke shit in België heel graag voorkomen, want daar is onlangs een nieuwe wet aangenomen die het mogelijk maakt om allochtonen - ook zij die in België zijn geboren - uit te zetten omdat zij wellicht een gevaar vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid. Op basis van vermoedens dus, zonder veroordeling. Alsof u van een politieagent een bekeuring krijgt omdat hij vermoedt dat u te hard heeft gereden. Of alsof u wordt opgepakt omdat u vermoedelijk van plan bent om Patricia Paay de loef af te steken met een nog veel schokkender filmpje. Vermoedens worden aldus tot waarheid verheven zonder dat er overtuigend bewijs is geleverd. Vermoedelijk zit u daar niet op te wachten. Ik vermoed dan ook dat hierover het laatste woord nog niet is gesproken.

Colofon

Hoofdkantoor Molenstraat 17a-1, 4881 CP Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Ettenleurse Bode Ettenleurse Bode Redactie Peter Houtepen Correspondenten Frans van der Bom, Lilian Lauwerijssen,

Stella Marijnissen, Nico Korsten

Acquisitie Jolanda den Haring Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties dinsdag 10.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s dinsdag 08.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111 Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 07

Kaat van de Kaai in haar element in de Leurse Boeg.

DOOR FRANS VAN DER BOM De populariteit van dit festijn is af te lezen aan de mate waarin de kaartverkoop plaatsvond. Enkele weken geleden was de kaartverkoop voor de zaterdagavond ’s morgens vanaf 10.00 uur gepland in het Turfschip. Ruim voor 10.00 uur stond er al een lange rij voor de kassa’s en om 10.10 uur was er geen kaartje meer te krijgen. Beide avonden was de zaal gevuld met ruim driehonderd enthousiaste toeschouwers. Zeven mauwers In veel plaatsen in Noord-Brabant en Limburg wordt het mauwen ook wel tonpraten genoemd, omdat de mauwers in een ton plaats moeten nemen. Op de Leur nemen de mauwers plaats in de Leurse Boeg, om met kolderieke anekdotes en hilarische grappen hun komische kijk op plaatselijke kwesties de revue te laten passeren. Allemaal hebben ze de bedoeling het aanwezige publiek een ongecompliceerde, gezellige ontspannen lachavond te bezorgen. Daarnaast staat

natuurlijk ook de felbegeerde titel ‘Grootste mauwer van ut Zwaajgat 2017’ op het spel. Uiteindelijk streden zeven kandidaten om deze titel: Toine van Oers als Koert de Kapper (al voor de elfde maal deelnemer), André Geldtmeijer (ook al elf jaar deelnemer) als feest dj Koke, Ad van Overveld als Tinus van Beuken uit Zegge (die op het laatste moment inviel voor een uitvaller), Ellis Marcelis uit Etten-Leur, die optrad onder haar artiestennaam El de Lellebel, Marleen Konings uit Rucphen als Kaat van de Kaai, Arno Renne als Nolleke Turf en Luuk Meesters als Leo de Houthakker. Jurering Voor de vijfkoppige jury, onder leiding van ex-prins Freddy van Peer, was het geen eenvoudige zaak om over beide avonden een winnaar aan te wijzen. De acts waren alle van een bijzonder hoog niveau en de deelnemers lagen alle zeven redelijk dicht bij elkaar. Uiteindelijk werd Nolleke Turf over twee mauwavonden aangewezen als winnaar.

FOTO FRANS VAN DER BOM

Ook het publiek kon voor elke avond een publiekswinnaar aanwijzen door middel van een stembriefje. Publiekswinnaar op vrijdagavond werd André Geldtmeijer en op zaterdagavond Marleen Konings. Typetjes Alle deelnemers proberen een typetje uit te beelden. Beide publiekswinnaars slaagden daar erg goed in. André Geldtmeijer trad voor de schijnwerpers als feest dj Koke. Een jaar van voorbereiding had hem op dit idee gebracht en het bijzondere aan zijn veertien minuten durende act was de combinatie met diverse geluidsfragmenten als verzoeknummers van lokale bekendheden. De publiekswinnaar van zaterdag, Marleen Konings, vertelde smakelijk over haar vijftigste verjaardag, die zo goed begon toen haar echtgenoot Jaan vroeg of ze ontbijt op bed wilde of da ze eerst nog wa wilde speule in bed. Daarop antwoordde ze: “Nou doe maar un bietje speule dan, want meej jouwe keuken opruimen heb ik veul en veul meer werk dan het bed opruimen!”

Etten-Leurenaar als junior Nederlan ds kampioen hoogspringen bij senioren

Sven van Merode pakt gouden plak

De oplossing van deze puzzel is in week 08 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.nl

ETTEN-LEUR - Sven van Merode uit Etten-Leur is er zaterdag in geslaagd om nationaal kampioen hoogspringen te worden op de Nederlandse indoorkampioenschappen voor senioren in Apeldoorn. De atleet, lid van Spado in Bergen op Zoom, ging na een spannende strijd met het goud naar huis. Hiervoor was een sprong van 2.12 meter nodig. “Als junior kampioen worden bij de senioren is een geweldige prestatie”, aldus de 18-jarige Van Merode. Met een foutloze sprongenreeks van 1.96, 2.01, 2.06 en 2.09 meter, waren er van de dertien deelnemers nog twee in de strijd. Niet geheel toevallig dezelfde twee als vorig jaar. Toen moest Sven van Merode nog genoegen nemen met het zilver, maar dit jaar waren de rollen omgekeerd. De Etten-Leurenaar sprong als enige over de 2.12 meter. Komende zaterdag (18 februari) staat het Nederlands kampioenschap voor junioren op het programma. Van Merode is vastbesloten ook hier een mooie wedstrijd van te maken. FOTO FRISO VAN MERODE PaGiNa 5


‘Het beste en handigste is om de bol gewoon lekker asociaal met de hand te eten’

Bossche bol één van de meest geliefde gebakjes

Bij menig persoon staan ze op het lijstje van waar ze ’s nachts voor wakker gemaakt mogen worden. Gebakken soezenbeslag, gevuld met slagroom en geglazuurd met gesmolten chocolade, oftewel de Bossche bol. Het is één van de meest geliefde gebakjes in Brabant. DOOR ROSANNE VAN POPPEL De Bossche bol vindt zijn oorsprong in Den Bosch, waar de gebaksspecialiteit haar naam vandaan heeft. De bol werd al verkocht voor het begin van de twintigste eeuw, maar over wie het gebakje precies heeft uitgevonden verschillen de meningen. Hoewel ze bijna identiek zijn aan moorkoppen, is het grootste verschil dat er op de moorkop vaak ook nog een toef slagroom wordt gespoten. Volgens menig Brabander zijn de Bossche bollen van bakker De Groot uit Den Bosch ‘de enige echte’. Het precieze recept van de Bossche bol verschilt per bakker en de meeste bakkers houden hun variant dan ook goed geheim. Ook de succesformule van de Bossche bol van De Groot is topgeheim en al honderd jaar oud. Het befaamde gebakje is al op vier generaties overgegaan.

Bakkersvak Ton van de Geer is sinds kort weer werkzaam als bakker bij de bakkerij van Tonnie de Groot. “Ik heb vroeger de koksopleiding gedaan en ben al ongeveer dertig jaar werkzaam in het vak. Het mooiste aan mijn beroep vind ik toch wel het afwisselende: dan ben ik weer bezig met gebak, daarna weer met het maken van broden.” Hoewel het maken van mooie taartjes en lekker geurende broden voor sommigen als een idyllische baan klinkt, geeft Ton aan dat er ook negatieve aspecten aan het vak zitten. “Ik moest vroeger elk weekend werken en daar gaf ik toch wel wat minder om.” Het vroege opstaan dat onlosmakelijk verbonden is met dit beroep, vindt hij niet zo erg. “Ik sta zelf om half vijf op, in vergelijking met sommige andere bakkers valt dat aardig mee. Voor andere mensen lijkt het misschien heel erg vroeg, maar ik ben er aan gewend. Daar kies je bovendien zelf voor als je voor het bakkersvak kiest”, vindt Ton.

Geheim recept Zijn eerste Bossche bol maakte hij toen hij 18 jaar oud was. “Dat was niet gelijk zo’n mooie hoor, het vergt wel wat oefening om een perfecte Bossche bol te maken”, vertelt van de Geer lachend. Hij heeft zelf de afgelopen dertien jaar in de chocolaterie gewerkt. “Sinds een paar weken maak ik weer Bossche bollen bij deze bakkerij en dat was de eerste dagen toch wel weer even wennen. Je weet het nog wel, maar

je moet toch weer even goed nadenken over de verhoudingen, de maat en dergelijke. Het spuiten van de soezen is best een lastig karwei, dus daar moest ik weer even inkomen”, geeft hij aan. Als vriend van de familie en trouwe bakker verklapt hij uiteraard het geheime recept niet, maar hij laat wel iets weten over wat de bollen van De Groot lekkerder maakt dan andere Bossche bollen. “Uit ervaring weet ik dat veel bakkers de soezen inkopen. Wij maken echt alles zelf, van begin tot eind. We maken en spuiten de soezen zelf en doen er alles aan om het eindproduct zo smakelijk en mooi mogelijk te houden. De soezen moeten idealiter een dag van tevoren gespoten worden om het beste eindresultaat te krijgen. Op die manier kunnen ze nog een nacht acclimatiseren en krijg je de beste smaak. Het gehele proces om een Bossche bol te maken duurt bij ons dan ook minstens een dag”, vertelt Ton. Uit het vuistje Hoeveel Bossche bollen de bakkerij van Tonnie de Groot verkoopt weet Ton van de Geer niet precies, maar dat ze over de toonbank vliegen kan hij beamen. “Ze gaan niet voor niets heel Brabant door.” In de meimaand neemt de populariteit van

het gebakje volgens hem nog meer toe. “Dan gaan mensen weer vaker terrasjes pakken waar ze genieten van een lekkere Bossche bol.” Hoewel een Bossche bol hemels smaakt, gaat het eten ervan niet altijd even elegant en eenvoudig. De bol die na een prikje van je vork in elkaar zakt, chocola en slagroom dat overal zit, voor liefhebbers van het taartje is dit gestuntel waarschijnlijk vrij herkenbaar. Van de Geer stelt dat hier een simpele oplossing voor is. “Het beste en handigste is om de bol gewoon lekker asociaal met de hand te eten. Geen gepruts met een vorkje. Voorheen zaten we met de bakkerij op de Markt in Den Bosch en dan zag je de mensen rondlopen met een Bossche bol in hun hand, die ze tot zich namen alsof ze een haring aan het eten waren. Het ziet er misschien niet het meest charmant uit, maar het is wel effectief.”


lief en leed

Dankbetuiging

15-02-1982

in memoriam

25-07-2003

De vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, na het overlijden van ons pa, opa, “opa opa” en vriend

Jan van der Heijden waren hartverwarmend en zijn voor ons een

Eric Goos

grote steun. kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en vriendin

Lieve eric, Vandaag 15 februari zou je 35 jaar geworden zijn. We missen je zo. Familie Goos

Rijsbergen, februari 2017

Een uniek leven verdient een uniek afscheid Afscheidshuis Rijsbergen: Afscheidshuis Rucphen: Kantooradres: Website:

Sint Bavostraat 18 Schijfse Vaartkant 1B Sint Bavostraat 18 | 4891 CJ Rijsbergen | T: 076 - 5963698 www.jackmathijssen.nl

Weekenddiensten

Alleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 - 50 40 444, Bredaseweg 171. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee. Apotheek Buiten de openingstijden van Apotheek Etten-leur wordt waargenomen door Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, 4872 LA Etten-Leur, Tel: 076 502 56 50. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Wijkzuster Telelefoon 0165 - 54 66 13 Thebe Wijkverpleging: Telelefoon 088 - 117 67 44 Dierenartsgroep West-Brabant Gezelschapsdieren tel. 076 501 2928/501 6915. Landbouwhuisdieren en paarden tel. 076 501 3645/596 1333.

Avoord AanHuis Thuiszorg zoals u het wenst in de gemeenten Etten-Leur, Rijsbergen en Zundert. Zorg of verpleging thuis nodig? Bel op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 met 0800 - 220 0 220 (gratis) en daarbuiten: 076-513 51 13 of mail naar: avoordaanhuis@avoord.nl Kraamzorg & verhuur borstkolven Ellen Foesenek kraamzorg Tel. 06-30179344 Uitvaartverzorging Jan de Wit & Zn 076 - 501 58 07 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Surplus Zorg thuiszorg passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168-33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl

UITVAARTONDERNEMING WILMA VAN OPSTAL

open visie persoonlijk & eigentijds

www.wilmavanopstal.nl

Thebe Wijkverpleging Etten-Leur Voor persoonlijke verzorging/verpleging. Kleine teams, vertrouwde gezichten. Bel: 088 - 117 67 44 of mail naar ettenleurcentrum@thebe.nl

Openingstijden

Gemeente Etten-leur Roosendaalseweg 4 4875 AA Etten-leur Tel: 14 076 Maandag t/m vrijdag 09.00 – 12.00 uur en 17.00 – 19.00 uur* 12.00 – 17.00 uur (op afspraak) * uitsluitend maandag avond.

076 520 1799

NIEUW! specialist in Toyota

TOYOTA C-HR

kom proefrijden!

WWW.HOMMELAUTOBEDRIJVEN.NL HANDELSWEG 5 (076) 205 9 205


De meeste peesklachten kunnen verholpen worden

Peesklachten aan voet of enkel? Laat het behandelen De pezen verbinden onze spieren met de botten. Alle pezen in ons lijf, dus ook die in enkel en voet, kunnen overbelast raken. Door die overbelasting ontstaat er een tendinopathy, ofwel een ontsteking/irritatie. De meeste peesklachten in de enkel en voet kunnen verholpen worden met de juiste behandeling, afgestemd op de diagnose. Wist je dat echografie hiervoor wordt ingezet? Hoe ontstaan peesklachten aan enkel of voet? De 3 meest voorkomende peesblessures in de voet zijn: • Achillespeesklachten • Ligamentum plantaris (ook wel bekend als hielspoorklachten) • Tibialis Posterios Pezen kunnen ontstoken raken bij overbelasting door overmatige druk op de pees. Sporten of werkzaamheden waarbij vaak dezelfde beweging herhaald wordt, verhogen het risico op peesontsteking.

Veel voorkomende oorzaken: • Lokale overbelasting door sporten met herhalende bewegingen • Lang staan • Wandelen of hardlopen op oneffen ondergrond • Dragen van de verkeerde schoenen voor de activiteit • Lopen op teenslippers of blote voeten • Platvoeten • Ketenproblematiek

zich bevindt. Axis Fysiotherapie is voor- Helder over herstel loper op het gebied van echo-diagnostiek. Axis Fysiotherapie werkt met een persoonDaarmee is de oorzaak van de meeste lijk behandelplan, zodat de voet klachten binnen 10 minuten duidelijk. of enkel niet overbelast raakt en er volgens Echografie is een snelle, pijnloze onder- een duidelijk plan toegewerkt wordt naar zoeksmethode. Bij een echo wordt er een herstel. ‘Bij aanvang van de behandeling geleidende gel op de voet of enkel aan- maken we duidelijke afspraken over de gebracht, vervolgens kijkt de echografist verwachte behandelduur, de resultaten en naar de spieren en pezen van het pijnlijke de inspanningen die nodig zijn van de patigebied. ent’, vertelt Linda Gruber van Axis. ‘TijBij voet- en enkelklachten kan het zinvol dens de behandeling kan er een nieuwe zijn om ook een digitale voetscan te laten echo gemaakt worden, om het resultaat te Effectieve behandeling Een effectieve behandeling begint met maken bij de podoloog van Axis. Hij kan de meten en de behandeling eventueel bij het stellen van de juiste diagnose. stand van de voet beoordelen middels een te sturen waar nodig. Zo helpen we onze Een tendinopathie (ontsteking) is in te de- uitgebreid onderzoek naar het loop- patiënten snel van peesklachten af.’ len in verschillende fases, aan elke fase is patroon in combinatie met een digitale een specifiek behandelplan te koppelen. voetscan. Dit is een nauwkeurige methode omvoorloper de belasting en vanvan de diagnostiek en werkt Middels echografi kan er in kaart worden is Axise fysiospecialisten opdrukverdeling het gebied voeten teapparatuur meten. gebracht in met welke de fasemeest de peesblessure geavanceerde en de beste echografiespecialisten Hoe herken je peesklachten aan enkel of voet? De pijn is precies aan te wijzen en de enkel en voet voelen stijf aan. In het eerste stadium van de ontsteking doet het vooral pijn bij inspanning en ebt de pijn in rust weer weg. Als de peesklachten verergeren, wordt de pijn ook voelbaar bij weinig belasting en uiteindelijk zelfs in rust (ook ’s nachts).

Axis, helder over herstel

GRATIS advies voor Axis, helder over herstel Axis,advies helder overvoor herstel voet- enGRATIS enkelklachten GRATIS advies voor voet- en enkelklachten voet- en enkelklachten

voorloper het gebiedvan vande diagnostiek van Nederland.Axis Wij fysiospecialisten vinden dat beteriszicht op deopoorsprong klacht en werkt metbehandeling de meest geavanceerde apparatuur en de beste echografi especialisten leidt tot de beste van de voet of enkel. Dankzij een uitgekiend AxisNederland. fysiospecialisten is voorloper opzicht het op gebied van diagnostiek werkt van Wij vinden dat beter de oorsprong van de en klacht behandelplan bieden wij u een effectieve apparatuur behandeling met de meest geavanceerde en aan. de beste echografiespecialisten

GRATIS advies voor voet- en enkelklachten Axis fysiospecialisten is voorloper op het

leidt tot de beste behandeling van de voet of enkel. Dankzij een uitgekiend van Nederland.bieden Wij vinden zicht behandeling op de oorsprong behandelplan wij u dat eenbeter effectieve aan.van de klacht leidt tot de beste behandeling van de voet of enkel. Dankzij een uitgekiend behandelplan bieden wij u een effectieve behandeling aan.

Bel 0165 502852 voor meer informatie of Bel 0165 502852 voor meer informatie of kijk op www.axisfysiotherapie.nl kijk op www.axisfysiotherapie.nl Bel 0165 502852 voor meer informatie of kijk op www.axisfysiotherapie.nl Bezoek de GRATIS inloopspreekuren: Bezoek de GRATIS inloopspreekuren: Breda: Roosendaal: Bezoek de GRATIS inloopspreekuren: Breda: Roosendaal: 13 februari 17 februari

gebied van diagnostiek en werkt met de meest geavanceerde apparatuur en de beste

Etten Leur: 21 februari

echografiespecialisten van Nederland. Wij vinden dat beter zicht op de oorsprong van de klacht leidt tot de beste behandeling

Dinteloord: 6 februari 13 februari

van de voet of enkel. Dankzij een uitgekiend behandelplan bieden wij u een effectieve behandeling aan.

19.00 - 20.30

22 februari

13 februari - 20.30 11.00 - 12.0019.00 24 februari Breda: 17 februari 11.00 - 12.00 13 februari 19.00 - 20.30 17 februari 11.00 Hoeven: - 12.00 Etten Leur: 10.00 - 11.0010.00 10 februari 21 februari - 11.00 Etten Leur: 14 februari 21 februari 10.00 - 11.00 Dinteloord: - 20.0019.00 - 20.00 619.00 februari Dinteloord: 14.00 - 15.0014.00 - 15.00 13 februari 6 februari 19.00 - 20.00 13 februari 14.00 - 15.00

Axis Breda Axis Dinteloord Axis DinteloordAxis Etten-Leur Axis Etten-Leur Axis Hoeven Axis Hoeven Axis Breda Mathenessestraat 41b Steenbergseweg 97A Nassaulaan 2 Hertenlaan 4 Mathenessestraat 41b Axis Breda Steenbergseweg 97A Axis DinteloordNassaulaan 2 Axis Etten-Leur Hertenlaan 4 Axis Hoeven T: 088 4569888 088 4569899T: 076 5041300T: 076 5041300 T: 0165 502852 T: 0165 502852 T: 088 4569888 T: 08841b 4569899 T: Mathenessestraat Steenbergseweg 97A Nassaulaan 2 Hertenlaan 4 T: 088 4569888 Adv 1/2 pagina Bode voet-enkel v2.indd 1

Adv 1/2 pagina Bode voet-enkel v2.indd 1

T: 088 4569899

T: 076 5041300

T: 0165 502852

19.30 - 21.00

22 februari 19.30 - 21.00 11.00 - 12.00 Roosendaal: 24 februari 11.00 - 12.00 22 februari 19.30 - 21.00 Axis, 24 februari 11.00 - 12.00 Hoeven: 15.00 - 16.00 10 februari 15.00 - 16.00 Hoeven: 20.00 21.00 14 februari 20.00 - 21.00 10 februari 15.00 - 16.00 14 februari 20.00 - 21.00

Axis Roosendaal Axis Roosendaal Dr. Schaepmanlaan 9 Dr. Schaepmanlaan 9 Axis Roosendaal T: 0165 399800 T: 0165 399800 Dr. Schaepmanlaan 9 T: 0165 399800 28-01-17 09:22


te koop:

LEGKIPPEN

Jonge bruine en witte tegen de leg.

‘KOM, DAN MAKEN WE SAMEN EEN HERINNERING’

Afhalen na telefonische afspraak. ook verkoop van Graszaad,

Een belangrijke reden om iets in te lijsten is om van een persoonlijke herinnering iets moois te maken dat aan de muur kan worden gehangen. Waarbij je tijdens het kijken ernaar wordt teruggevoerd naar dat ene moment. Een lach, een traan...

vEEvoEdErs, maIs en shELL dIEsELoLIE Vraag vrijblijvend informatie. Henk Brummelkamp, Ulicotenseweg 9 Chaam  06-53937555

Mobiele fietsenmaker

FOTO

Veel mensen lijsten al een foto of poster in. Goed beschermd achter glas, al dan niet met passepartout, verdiept of op talloze andere creatieve manieren. Ook andere ‘platte’ dingen zoals een borduurwerk of een schilderij worden vanzelfsprekend ingelijst. Maar ook objec-

West-Brabant

06-51062370

ten die niet ‘plat’ zijn kunnen een prachtige, waardevolle herinnering opleveren waarvan u dagelijks met volle teugen kunt genieten.

samen deze ‘herinnering’ voorzien van een prachtig vormgegeven lijst. Een persoonlijke herinnering, fraai en goed bewaard als meesterstuk aan de muur.

UIT DE DOOS OF LADE

Baby’s eerste schoentjes, de oude bril van oma, een versleten muziekinstrument dat zijn laatste noten heeft laten horen, de huissleutel van het huis waar je bent geboren... Stuk voor stuk objecten die vaak onzichtbaar in een doos of lade belanden. En zeg nou zelf: hoeveel emotie zit er niet in juist dit soort voorwerpen? En hoeveel plezier kun je hiervan hebben, op het moment dat we

Inlijsten op maat Schilderijrestauratie Posterprintstudio + 30 jaar ervaring Levenslang garantie Gratis parkeren Haal- en brengservice mogelijk

MEER WETEN? U BENT ALTIJD VAN HARTE WELKOM IN ONS ATELIER IN RUCPHEN (OUDE RAADHUIS) OF BEZOEK ONZE WEBSITE:

Raadhuisstraat 27 4715 CB Rucphen T: 0165 56 15 38 E: info@lijst.in

www.lijst.in

www.fietsherstelaanhuis.nl

Een nieuw plafond in 1 dag! BEKEND VAN TV! Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

✁ Ik heb belangstelling voor Plameco Plafonds en wens kosteloos documentatie en prijsopgave. Telefoon: .................... Naam: ........................................... Adres: ................................................................................ Postcode: .................... Woonplaats: ................................. Opsturen (postzegel niet nodig) naar PLAMECO PLAFONDS, antwoordnummer 13601 4260 WB Wijk en Aalburg

BEZOEK ONZE SHOWROOM: Weidehek 125 - 4824 AT Breda 076 - 762 00 00 - www.plamecoplafonds.nl

We zijn van

1 t/m 4 maart gesloten

0

Bij elke bril vanaf €79

een gezellige carnaval!

Attelakenseweg 8 Etten-Leur 076-5013304 Openingstijden: woensdag t/m vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur

2e bril

Bezoek onze website www.groentenvandeboer.nl en onze facebookpagina.

DE STOFFENKONING

Modestoffen - Gordijnstoffen - Decoratiestoffen Carnavals-/feeststoffen - Schuimrubber - Fournituren

VOLOP CARNAVALSSTOFFEN TEVENS OPRUIMING WINTERCOLLECTIE -50%

EXTRA KOOPAVONDEN: 17 februari GEOPEND van 09:30 tot 20:00 uur !! I.v.m. carnaval gesloten van 25 febr. t/m 1 maart. Vanaf donderdag 2 maart weer geopend!

Zundertseweg 5a - Rucphen - www.stoffenkoning.nl Openingstijden: di-do-vrij zaterdag

9.30 - 17.00 uur 9.30 - 13.00 uur

Like ons op

2e bril totaal gratis Dus ook met dunne en varifocale glazen

Wij zijn er graag voor u Zelfstandig blijven wonen betekent voor u, als senior, dat u zelf beslist wanneer u welke hulp krijgt en van wie. Wij zoeken de CAREGiver die bij u past. 076 888 52 85 info.breda@homeinstead.nl www.homeinstead.nl/vestigingen/breda-etten-leur

Ga naar specsavers.nl en maak nu een afspraak.

Aanbieding geldt bij aankoop van elk montuur vanaf €79. De 1e bril is de bril met de hoogste totale waarde (montuurprijs + alle glazen en glasopties). De 2e bril (montuurprijs + dezelfde glazen en glasopties als 1e bril) is helemaal gratis en kiest u in dezelfde winkel als uw 1e bril. Standaard enkelvoudige glazen op sterkte zijn gratis bij elk montuur. Voor varifocale glazen of glasopties, zoals dunne glazen, gelden vaste toeslagen. Bij randloze monturen adviseren wij extra dunne glazen. De aanbieding geldt voor 1 persoon. Niet in combinatie met andere aanbiedingen. De einddatum van deze aanbieding wordt 2 weken van te voren via de website gecommuniceerd. Vraag in de winkel naar de voorwaarden of kijk op specsavers.nl ©2017 Specsavers.


GEMEENTE ETTEN-LEUR 15 FEBRUARI 2017

Deze week in het digitale gemeenteblad

Burgemeester en wethouders op Facebook

U vindt alle bekendmakingen van de gemeente Etten-Leur eenvoudig en snel via www.overheid. nl en www.etten-leur.nl. Heeft u een vraag over onderstaande lijst, dan kunt u ook terecht in het Stadskantoor, tel. 14076. Tip: neem een gratis e-mailabonnement op de bekendmakingen van Gemeente EttenLeur. Dat regelt u op www.overuwbuurt. overheid.nl of download de app Over uw buurt. Ingediende aanvraag omgevingsvergunning ■ Het kappen van 1 eikenboom, Klaroenring 111 ■ Het realiseren van een dakopbouw, Staakveld 2 ■ Het plaatsen van een erfafscheiding, vlaggen en entreepoorten bij speeltuin De Hoge Neer, Olympiade ongenummerd ■ het bouwen van een nieuwbouw sprinklertank, Zeedijk 23 ■ het veranderen van een bestaand rijksmonument, Bruininkhuizen 2 ■ het plaatsen van een aanbouw tbv praktijkruimte aan bestaande woning, Dreef 46 ■ het plaatsen van een dakkapel op het rechter dakvlak, Pleinstraat 4 Verleende omgevingsvergunning het plaatsen van woonunits en het verlengen van de vergunning van de reeds geplaatste woonunits, Rijsbergseweg 102 ■ Het uitbreiden van een bedrijfsruimte, Munnikenheiweg 59 ■ Het oprichten van een woonhuis, Lange Brugstraat 130A ■ Het afwijken van het bestemmingsplan tbv een zorgboerderij, Rioolseweg 15 ■ Het uitbreiden van een woning, Oude Bredaseweg 110 ■

Wijziging leidinggevenden drank- en horecavergunning ■ Voetbalvereniging De Sportvriend Etten (kantine), Olympiade 25 Verleende vergunning/ontheffing Voor een draaiorgel in het centrum op vrijdagen in 2017

Verleende vergunningen Plaatsing schaftwagens WVS op diverse locaties in Etten-Leur in 2017 ■ Inrichten materiaaldepot, hoek Julianalaan/Dr. Mollerstraat ■

De collegeleden hebben ieder een eigen Facebookpagina. Dus je kunt ook de Facebookberichten volgen van burgemeester Heleen van Rijnbach-De Groot en van de wethouders Jan van Hal, Jean-Pierre Schouw en Ron Dujardin. Op hun eigen Facebookpagina’s plaatsen zij onder andere informatie en foto’s van bijeenkomsten, ontvangsten, bezoeken en andere activiteiten. Je kunt de pagina’s van de collegeleden vinden en volgen onder de volgende aanduidingen:

Archieffoto: Gemeente Etten-Leur / Peter van Trijen

Ruim baan voor de carnavalsoptochten en het MaMi-spektakel Carnavalsoptochten De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor het houden van: ■ De Kinderoptocht op 25 februari 2017 van 13.00 tot 16.00 uur via de route: Dreef (opstelling en start) – Markt – Oude Bredaseweg – Julianalaan – Wilhelminalaan – Liesbosweg – Plantijnlaan – Concordialaan – Van ’t Hoffstraat – Lindenbleek – Van Bergenplein (ontbinding). ■ De Reclameoptocht en de Grote optocht op 26 februari 2017 van 13.00 tot 17.30 uur via de route: Lange Brugstraat (opstellen en start) - Van Bergenplein – Lindenbeek – Van `t Hoffstraat – Concordialaan – Plantijnlaan – Liesbosweg - Spoorlaan – Markt en Oude Bredaseweg (ontbinding). Ook hebben burgemeester en wethouders een ontheffing verleend van het verbod om toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben tijdens de optochten. Voor de optochten hebben burgemeester en wethouders tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen: 25 februari 2017 van 13.00 tot 16.00 uur (Kinderoptocht) Tijdens bovengenoemde uren zijn de wegen waarlangs de Kinderoptocht gaat voor alle verkeer, behalve voor voetgangers, afgesloten tot het moment dat de Kinderoptocht is gepasseerd. 26 februari 2017 van 13.00 tot 18.00 uur (Grote optocht/Reclameoptocht) a. het afsluiten van de wegen van de optochtroute voor alle verkeer behalve voor voetgangers; b. palen naar beneden Torenpad en Van Kuijckflat; c. het instellen van een stopverbod voor: ■ beide zijden van de Oude Bredaseweg (gedeelte Anna van Berchemlaan-Markt); ■ westelijke zijde van de Markt; ■ de toegang/inrit Stationsstraat - Van Kuijckflat;

Lange Brugstraat (gedeelte Van Bergenplein vanaf het Trouwkerkje - Ambachtlaan).

De verkeersmaatregelen zijn met borden aangegeven. MaMi spektakel Voor het MaMi-spektakel hebben burgemeester en wethouders tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen: 27 februari 2017 van 08.00 tot 18.00 uur Het afsluiten van de onderstaande wegen/weggedeelten voor alle verkeer behalve voor voetgangers, hulpverleningsvoertuigen en tussen 08.00 en 11.00 uur voor voertuigen voor de bevoorrading van horecabedrijven/winkels. Ook geldt er een stopverbod voor: ■ Markt, (beide kanten gedeelte plein Markt – kruising Dreef); ■ Oude Bredaseweg (gedeelte Markt - Anna van Berchemlaan); ■ plein Markt; ■ Raadhuisplein. De verkeersmaatregelen zijn met borden aangegeven.

www.facebook.com/burgemeestervanrijnbach www.facebook.com/wethoudervanhal www.facebook.com/wethouderschouw www.facebook.com/wethouderdujardin Bovendien is er natuurlijk de gemeentelijke Facebookpagina www.facebook.com/ gemeente.ettenleur waarop we dagelijks het gemeentelijke nieuws, mededelingen en foto’s delen.

Agenda van de raadsvergadering op 20 februari Op maandag 20 februari is er vanaf 19.00 uur een openbare raadsvergadering. U kunt van 19.00 uur tot 19.30 uur in de Schonckzaal informeel van gedachte wisselen met de raads- en burgerleden. De vergadering begint om 19.30 uur in de Vincent van Goghkerk. Op de agenda voor de raadsvergadering die avond staan de volgende onderwerpen: ■

Besluit aanwijzing toezichthouders Nadere regels propaganda Tweede Kamer verkiezingen 15 maart 2017 gemeente Etten-Leur Winkeltijdenverordening Etten-Leur 2017

Minder zwerfafval in 2016 De hoeveelheid aangetroffen zwerfafval is in 2016 verder afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Zo blijkt uit de evaluatie afvalbakken. Het lijkt er op dat de meeste mensen de nieuwe locaties voor afvalbakken gevonden hebben, of hun afval mee naar huis nemen. Aanleiding herplaatsen afvalbakken Eind 2015 zijn alle locaties van afvalbakken tegen het licht gehouden. De jaren er voor was er een wildgroei aan afvalbakken ontstaan. De afvalbakken stonden niet strategisch verspreid, of niet op een plek waar ze goed geleegd konden worden. Afvalbakken die geregeld leeg bleven zijn begin 2016 verwijderd of herplaatst. Dit leidde tot een korte toename van klachten en zwerfafval. Na februari 2016 daalde dit weer. Adoptiebakken Sommige bewoners wilden toch een afvalbak op een locatie die niet voldeed aan de plaatsingscriteria. Deze bewoners hebben een afvalbak geadopteerd. De bewoner maakt de adoptiebak leeg als het nodig is, de gemeente haalt vervolgens de volle zak op afroep op. Wilt u ook een afvalbak voor uw straat of wijk adopteren? Neem dan contact op met uw wijkmanager bij de gemeente (via het

algemeen telefoonnummer 14076 of kijk op www.etten-leur.nl bij Inwoner > Alle onderwerpen > Wonen en wijken > Wijken en informatie). Afname hoeveelheid zwerfafval 2014 in kg. Zwerfvuil in Etten-Leur

2015 in kg.

2016 in kg.

257.570 229.740 225.120

Illegaal grofafval 111.670 in Etten-Leur

56.530 52.440

Voorstel over het herstructureringsplan WVS en ketensamenwerking Voorstel over de retributieberekening voor het beschikbaar stellen van gemeentelijke gronden

Gratis exemplaren van de agenda van deze vergadering liggen in het informatiecentrum in het stadskantoor tot en met maandag 20 februari. Ook kunt u de agenda inzien in het informatiecentrum in het stadskantoor en in de openbare bibliotheek Etten-Leur, Anna van Berchemlaan 4. De volledige agenda met voorstellen en bijlagen van de raadsvergadering vindt u op www.etten-leur.nl bij Bestuur > Website gemeenteraad (vervolgens in de kalender bij de datum 20 februari op ’raad besluit’ klikken).


Schildersbedrijf Kokke Van der Zijpedreef 50 4715 EM Rucphen Tel 0622904324 I Tel 0165342715 a.kokke2@kpnplanet.nl I www.schildersbedrijfkokke.nl

Raetsluy BaRONIe

Vraag vrijblijvend naar onze winterpremie en/of prijsopgave.

raad (m.;raden, in de bet.i,3 ook ‘raadgevingen’)[van raden],1als ben. voor abstracta, 1(veroud., behalve in vaste verb., uitdr.en zegsw.) wat men in zijn geest overdacht heeft en ten uitvoer wil brengen, syn. plan:gods raad, het eeuwige plan dat hij met de wereld en de mensen heeft;niemand kan gods raad doorgronden;(gew.) zijn eigen raad doen, zijn eigen zin doen;te raden worden,het plan opvatten, besluiten;ik ben met ‘s lezers welnemen te rade geworden dit werkje samen te stellen (busken huet) ;(jur.) met voorbedachte rade, volgens een vooropgezet,weloverlegd plan:hij die opzettelijk en met voorbedachte rade een ander van het leven berooft, wordt, als schuldige aan moord gestraft(w.v.s.,art.289); (zegsw.) komt tijd, komt raad, zie bij tijd;2 (vooral in vaste verb.) datgene wat men weet of bedenken kan als uitweg uit een bep. moeilijkheid of als middel om iets te bereiken: geen raad weten, geen uitweg weten uit de moeilijkheden waarin men zich bevindt, wanhopig zijn: hij weet overal raad op;(zegsw.) daar is wel raad voor, daar is wel wat op te vinden;raad weten met iets,weten wat men ermee moet doen,(fig.) behoorlijk kunnen eten, drinken e.d.; geen raad weten met iets, niet weten wat men ermee moet beginnen, ermee verlegen zitten: hij weet met zijn geld, zij vrije tijd geen raad, weet niet hoe die goed te besteden, heeft er teveel van; ik weet met die jongen geen raad; hij weet met zijn handen geen raad, weet niet hoe die op passende wijze te houden; met zij benen geen raad weten, niet weten waar ze te laten (wegens een te nauwe zitplaats of vanwege eigen slungeligheid) ; iem. raad schaffen, een middel, een oplossing vinden of aan de hand doen; hij is ten einde (buiten) raad, hij weet geen uitweg meer om uit de moeilijkheden te raken; 3 datgene wat men tegen een ander zegt, al dan niet op zijn verzoek, om hem te helpen een uitweg uit de moeilijkheden te vinden of een keuze uit de mogenlijkheden te doen, syn. advies mijn raad zou zijn, dadelijk ontslag vragen ; neem deze raad

-Uw adres voor alle Binnen en Buiten Schilderwerken -Voor particulieren en bedrijven -Alle soorten glas (leveren en plaatsen) -Behangwerk incl. glasweefselbehang -Kleuradvies -Onderhoudscontracten/ Meerjarenplanning -Planmatig onderhoudsadvies en contracten -Dit met BS (Betere Schilder garantie certificaat) 3-4 jaar.

• 6 advocaten • laagdrempelig • to the point • personen- en familierecht • arbeidsrecht • strafrecht • ondernemingsrecht • huurrecht • bestuursrecht • sociaal zekerheidsrecht • mediation • verbintenissenrecht • vreemdelingenrecht AdvocAten

BredA|etten-leur

PoStBuS 1869 4801 BW BredA

Raetsluy Baronie Advocaten Iedere maandag van 17:00 tot 18:00 UUR GRATIS SPREEKUUR (in beide vestigingen) Vestiging Etten-Leur: Oude Bredaseweg 16 076 – 2045444 Vestiging Breda: Graaf Hendrik III laan 1 076 – 5310393 info@raetsluybaronie.nl www.raetsluybaronie.nl

Wonen aan het water in Zeeland Scheidingsbemiddeling Zuid-West Luxe zuid gelegen appartementen en penthouses met vrij uitzicht over de Westerschelde • Pal aan het water • Vanaf € 199.000,- v.o.n.

Start bouw zomer 2017!

U kunt uw scheiding maar één keer goed regelen. Wat kan ik voor u doen?

De beslissing is genomen. U gaat weg bij de persoon met wie u het leven deelde. Langer of korter. Met of zonder kinderen. Misschien was u samen huiseigenaar. Hoe dan ook, toen u voor elkaar koos deed u dat niet met de inten�e om ooit weer afscheid te nemen. Uw levens zijn met elkaar vervlochten. Vaak is het scheiden emo�oneel een pijnlijke gebeurtenis. Als scheidingsconsulent ben ik er om u er beiden zo goed mogelijk doorheen te helpen. Meer informatie:

 0165 323015 •  info@scheidingsbemiddelingzuidwest.nl  www.scheidingsbemiddelingzuidwest.nl

www.woneninveerhaven.nl of neem contact op met de makelaars

St. Willebrord

Voor het vakkundig en degelijk herstofferen van al uw meubelen. O.a. Capitonneerwerk, antiek, klassiek en modern. Ook boten, caravans en auto’s. Met ruim 25 jaar stoffeer ervaring. Gegarandeerd een goed resultaat. Bel voor een vrijblijvende prijsopgave: tel. 0165-383958. www.meubelstoffeerderij-koevoets.nl

Voor in- en verkoop gebruikte meubelen. J.J. de Bom de meubelvriend marijke meustraat 32, Breda 076-5141601

Projectontwikkeling:

Verkoop:

VLISSINGEN MAKELAARS

T 0113 - 21 11 47

T 0113 - 57 31 00

ma T/m VrIJ open Van 12-18 uur

UW GOUD, POSTZEGELS & MUNTEN ZIJN G€LD WAARD WIJ KOPEN TEGEN DE HOOGSTE DAGPRIJS

NIEUWE MARKT 92 - ROOSENDAAL - 0165 569 451 WWW.HAEST-ROOSENDAAL.NL - WOENSDAG GESLOTEN

Opgeven TT KPJ Rucphen Schijf

op vrijdagavond 17 feb. is het weer opgeven voor onze trekkertrek wedstrijd welke op zondag 9 april verreden zal worden. Opgeven bij het Wapen van Schijf aan de Sint Antoniusstraat in Schijf vanaf 20.00 uur opgeven alleen op avond zelf. Let op: wij volgen het Basrijs reglement! Voor meer info kijk op onze website www.kpjrucphenschijf.nl  Bewezen Methode, of volg ons op facebook

Levering van oude en nieuwe gebakken klinkers, kasseien en blauwe hardsteen tegels.

www.jvisser.nl 076 - 526 44 87

Kunstgebitten STOP NU MET ROKEN Definitief AFSLANKEN tomson reparaties & nieuwe met garantie

076-5976183

Hoogste Slagingspercentage, 90,5% 3 behandelingen GEEN extra kilo’s, pijnloos Bewezen methode, LUXOPUNCTURE Wordt vergoed door alle zorgverzekeraars

afspraak 8-22 uur (ook za & zo)

Vagevuurstraat 5 Zundert

LUXOPUNCTURE   GEEN JOJO Effect  Definitief Stop Nu  Wekelijks een behandeling  mEt RoKEN STOP NU MET ROKEN van 20AFSLANKEN min. Definitief AFSLANKEN STOP NU MET ROKEN STOP NU MET ROKEN Definitief Definitief AFSLANKEN AFSLANKEN  Behandeling door • • Hoogste  Hoogste Slagingspercentage, Slagingspercentage, Hoogste Slagingspercentage, •Bewezen Bewezen Methode, Methode, 90,5% • •Bewezen Methode, 90,5% gediplomeerd Therapeuten90,5% LUXOPUNCTURE LUXOPUNCTURE LUXOPUNCTURE • 3 behandelingen 3 behandelingen behandelingen Wordt vergoed door•• • GEEN •GEEN GEEN JOJOEffect Effect •GEEN JOJO Effect • JOJO extra kilo’s, pijnloos GEEN extra kilo’s, pijnloos GEEN extra kilo’s, pijnloos •Wekelijks Wekelijks een behandeling een behandeling • •Wekelijks een behandeling Bewezen methode, • Bewezen methode, • Bewezen methode, Ook: Menopauze, Migraine, Yoga, alle zorgverzekeraars van 20min. van min. van 2020 LUXOPUNCTURE LUXOPUNCTURE LUXOPUNCTURE Depressies, Vermoeidheid, •Behandeling Behandelingdoor door door • •Behandeling vergoed door alle Wordt vergoed door • • Wordt Wordt vergoed door allealle gediplomeerdTherapeuten Therapeuten gediplomeerd Therapeuten gediplomeerd zorgverzekeraars zorgverzekeraars zorgverzekeraars Alle Chronische Klachten •Wordt Wordtvergoed vergoeddoor door • •Wordt vergoed door alle zorgverzekeraars alle allezorgverzekeraars zorgverzekeraars

Menopauze, Migraine, Yoga, Ook: Menopauze, Migraine, Yoga, Ook: Menopauze, Migraine, Yoga, Depressies, Vermoeidheid, Depressies, Vermoeidheid, Depressies, Vermoeidheid, Chronische Klachten Alle Chronische Klachten Alle Chronische Klachten

Profiteer nog 2 weken van Bel vrijblijvend voor info. of afspraak: dit aanbod!

BelBel vrijblijvend voor info. ofofafspraak: vrijblijvend voor info. afspraak: vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 076-5153143 076-5153143 (Etten-Leur) (Etten-Leur) (Etten-Leur) Bel vrijblijvend voor info. of afspraak: 076-5153143 Etten-Leur

Behandelingen ook ‘s-avonds Behandelingen ook Behandelingen ook’s-avonds ’s-avonds Behandelingen ook ’s-avonds

076-5153143

Niet in combinatie met andere acties, vanaf 18 jaar, actie is geldig in februari 2017 in combinatie met een abonnement en niet voor bestaande klanten.

(Etten-Leur)

Behandelingen ook ’s-avonds


SENIOREN KBO ETTEN Bridge Zondag 5 februari, Lijn A: 1 A 4 Lidy Voordouw-Margot Schmitz 64%; 2 A 12 Lucie Renne-Fon Renne 62%; 3 A 9 Cor v. Meer-Jan v. Meer 57%. Lijn B: 1 B 9 Piet de Rooij-Corrie de Rooij 63%; 2 B 14 Mariolein Koevoets-Gerard Koevoets 59%; 3 B 11 Riet Smit-Ria Luijten 56%; 3 B 5 Gerda Toebak-Ad Toebak 56%. Lijn C: 1 C 4 Hennie Komen-Liek de Poorte 66%; 2 C 7 Maria Kommers-Lenie v. Elteren 60%; 3 C 5 Will de Groot-Jopie v.d. Klundert 58% Maandagmiddag 6 februari, Lijn A: 1 A 13 Jan Aarts-Rien Theunis 63,33%; 2 A 1 Ad Stroop-Lya v. Lieshout 60,83%; 3 A 3 Jan Rasenberg-Nelly Rasenberg 57,50% Dinsdag 7 februari, Lijn A: 1. Jaan Broere-Nel Koninkx 68,44%; 2. Piet Voesenek-Wim Willems 59,27%; 3. Corry Lens-Ria Verstraten 58,44%. Lijn B: 1. Greet Mol-Gerda Toebak 59,38%; 2. Kees Maas-Cees Musters 58,23%; 3. Willy Theunis-Corrie Hermans 54,90%. Lijn C: 1. Wim Bekkers-Gerard v. Zijl 60,94%; 2. Ria Luijten-Riet Smit 57,29%; 3. Jan Aarts-Dirry de Voigt 55,21%. Lijn D: 1. Jeanne Koreman-Toos Korsmit 73,40%; 2. Corrie de Rooij-Piet de Rooij 55,56%; 2. Corrie Mooij-Riet Sep 55,56% Donderdagavond 9 februari, Lijn A: 1 A 2 Jan Rasenberg-Kees Baremans 101,0 63,13 20; 2 A 10 Piet Voesenek-Wim Willems 90,0 56,25 20; 3 A 8 Maria Boukateros-Maria Kommers 88,0 55,00 20. Lijn B: 1 B 7 Jeanne Oprins-Piet Oprins 73,0 60,83 20; 2 B 2 Jacq Koreman-Jeanne Koreman 70,8 58,96 20; 3 B 5 Riet GoossensMartin Goossens 65,5 54,58 20. Lijn C: 1 C 1 Stien Fleuren-Frans Fleuren 72,0 60,00 20; 2 C 7 Hanny Eijpelaer-Joop v.d. Oever 66,0 55,00 20; 3 C 5 Janny DankelschijnJeanne Heesbeen 63,5 52,92 20 Donderdagmorgen 9 februari, Lijn A: 1 A 7 Albert Paulissen-Riet Verschuren 97,7 61,06 20; 2 A 4 Cisca Blom-Piet Voesenek 96,0 60,00 20; 3 A 1 An Braspenning-Jan Braspenning 95,3 59,56 20. Lijn B: 1 B 2 Cor v. Meer-Jan v. Meer 115,0 71,88 20; 2 B 10 Ria Wiegers-Jan Wiegers 99,0 61,88 20; 3 B 6 Jeanne Monden-Johan Monden 95,0 59,38 20 Koersbal De leden van Koersbalclub Centrum-Zuid spelen gezellig elke maandagmorgen en vrijdagmiddag hun onderlinge partijtje koersbal in De Linde. Info Annie Suijkerbuijk tel. 5020520. Uitslagen vrijdag 10 februari, mat 1: 1. Jack Swaanen 33; 2. Annie de Visser 27; 3. Jo Snepvangers 19; 4. Karel Thijssen 17; 5/6. Chiel Hellemons 16; 5/6. Rienne

Thijssen 16. Mat 2: 1. Marja Stoelinga 22; 2. Annie Suijkerbuijk 20; 3/4. Koosje v. Gils 17; 3/4. Corry Overweg 17; 5. Cor de Hoon 16. Mat 3: 1/2. Rinus Wijnings 28; 1/2. Piet Frijters 28; 3. Riet Balemans 23; 4. Zus v. Sundert 22; 5. Mietje Rommens 21. Sjoelen met de Blije Sjoelers Uitslag 9 februari, A-klasse: 1. Ans de Kroon 1192 pnt; 2. Jeanne Aarts 1133 pnt; 3. Corrie Groenhuis 1062 pnt. B-klasse: 1. Ria Janssen 1020 pnt; 2. Tonnie v. Gastel 1014 pnt; 3. Willy Joosen 1008 pnt. C-klasse: 1. Joke Wijnen 982 pnt; 2. Riet Snepvangers 882 pnt; 3. Riet Kobussen 858 pnt. Belangstelling? Bel gerust even voor informatie (Rien v. Halteren tel. 5269812 of Corrie Groenhuis tel. 5032013) of kom even vrijblijvend kijken in “de Linde” op donderdagmiddag. Op de site www.kboetten.nl vindt U al het nieuws van de KBO. KBO LEUR Bridge Donderdagmiddag 9 februari, A-lijn: 1. Diny Visée-Gerda v. Nunen 60.83%; 2. Rieneke Theunis-Riet Meys 60.00%; 3/4. Riet Smit-Ria Luijten 54.17%; 3/4. Betty Wolff-Rietje Kool 54.17%. B-lijn: 1. Gemma Verhagen-Lenie Piket 56.25%; 2. Nel Klep-Anja Greeven 55.00%; 3. Ankie Daenen-Heleen L’Ami 53.33%; 4. Will de Groot-Bert v. Dorst 51.25% DAGREIS VAN KBO ETTEN EN KBO LEUR Een leuke en gezellige dagreis naar Zeeland met Middelburg en een wijnmakerij. KBO Etten en KBO Leur organiseren gezamenlijk een dagreis op 23 mei vertrek is om 8.00 uur. In de ochtend vertrekken we eerst naar Bruinisse, daar wacht de koffie met een heerlijke Zeeuwse bolus. Vervolgens is er een bezoek aan Middelburg. We besluiten het bezoek aan het prachtige Zeeuwse platteland met een bezoek aan de wijn en jammakerij Boonmans. Als afsluiting van de dag volgt er nog een driegangen diner geserveerd in Hoogerheide. U kunt zich opgeven voor deelname bij Antoon Vermeulen tel (076) 5020088 of per email: afvermeulen@casema.nl of naar nelhoutepen@live.nl onder vermelding van: reis naar Zeeland onder gelijktijdig overboeking van het bedrag op rekening van KBO Leur. IBANnummer is NL86RABO0128211458 onder vermelding van uw naam, adres en lidnummer. LINE DANCE VOOR BEGINNERS We willen starten met een line dancegroep voor beginners op maandagmorgen in het Turfschip. Wat is Line dance: Linedance is een dans-

vorm die uit Amerika is over gekomen. Bij Line dance worden er in lijnen/rijen gedanst, zo wordt het een geheel. Ook worden er dezelfde bewegingen en op dezelfde maat gedanst. Wat ook kenbaar is voor Line dance is dat er vaak een basis gedanst wordt van bijvoorbeeld totaal 32 tellen (4 keer 8 tellen) en deze achter elkaar herhaald wordt. Dus heeft u zin om te bewegen op heerlijke muziek, een beetje uw denkwerk te gebruiken met het tellen van de passen, maar vooral plezier beleven met anderen, kom dan leren Line dansen bij de KBO Leur op maandagmorgen. Wilt u meer informatie, of u gelijk opgeven, dat kan bij Lenie Piket tel: 0765032305 of per email: secretariaat@kboleur.nl. KOFFIETIJD MET LOCCAL+ A.s. vrijdag is het nog geen carnaval maar wel tijd voor Koffietijd met Local+. Wij zijn nog niet in een carnavaleske stemming maar we zorgen wel voor een uitzending met informatie, nostalgie en veel muziek. Margot de Wit van kantoor Asselbergs & Klinkhamer legt uit wat het keurmerk SeniorOK inhoudt en of dit ook voor 2017 weer is of eventueel wordt toegekend. Piet Luijten vertelt ons een nostalgisch verhaal getiteld De Biecht en Peter Stam de betekenis van diverse Etten-Leurse straatnamen. De gast in de studio is voor u en voor ons nog een verrassing. Er zijn diverse lijntjes met mogelijke gasten maar nog niets is definitief. De muziek is, zoals altijd, gevarieerd en zeer zeker herkenbaar. Deze keer is het de muziekkeuze van Coen, Rien (misschien doet Con ook nog een duit in het zakje) en van mij (Toos). Zet vrijdag om 10.00 uur de radio op 92.9fm op de kabel of 105.7fm in de ether. GESPREKSOCHTEND VAN HET OUDERENPASTORAAT EN KBO Dinsdag 21 februari in de pastorie van de Petrus. Het thema van deze bijeenkomst is: Wie was Maria Magdalena? Ze spreekt al eeuwen tot de verbeelding. Ze was de trouwe volgeling van Jezus, maar werd eeuwenlang als prostituee en zondares weggezet. Wie was zij werkelijk en wat betekent zij nog voor ons? Heeft ze ook invloed gehad op de vrouwenemancipatie? In 2016 geeft Paus Franciscus haar oorspronkelijke rol als Apostel der apostelen weer terug. Het lijkt een boeiende ochtend te worden en u bent van harte welkom. Deze keer in de Pastorie Lange Brugstraat 32. Inlichtingen: Will v. Aaken, 076-5020619; Jeannette Verstappen, 076-8888541.

Vrijwilligers Kenya project op bezoek in Kenia ETTEN-LEUR - Momenteel zijn Luus Heeren-van Nispen (voorzitter) en Theo van den Bergh (penningmeester) voor vier weken op werkbezoek in de dorpen in Kenia samen met hun partners Jan en Corry, die beide ook vrijwilliger bij het Kenya Project zijn. Ook dit keer wordt de reis door henzelf betaald. Het heeft hier sinds eind september niet meer geregend. Het is nu heel erg warm en de weduwen van het Kenya Pro-

ject hopen, net als iedereen, dat de regen snel komt. Een van de weduwengroepen in Katolo heeft eind 2016 een mooi stuk grond ontvangen. Het Kenya Project heeft dit kunnen betalen vanuit specifieke donaties. Trots tonen ze hoe het inmiddels tweemaal is geploegd. Zodra de regen valt, kan het ingezaaid worden. Na drie à vier maanden kunnen ze de maïs en millit oogsten. De groep vrouwen en hun 27 kinderen kunnen met gemak een jaar rondkomen van het inkomen dat de oogst dan

De middag staat vrijwel volledig in teken van de jeugdige carnavalsvierders en die middag wordt er natuurlijk de nieuwe

Jeugdprins of Jeugdprinses samen met de vernieuwde Jeugdraad gepresenteerd. De Jeugdprins(es) of zal met gevolg tijdens de middagdelen met carnaval het voortouw nemen. Ergens is er in het Stijlorenrijk (Etten) één jeugdige Stijloor waarbij de spanning de weken in aanloop naar het Stijloorkesbal flink aan het stijgen is. Na lang wachten zal om 15:11 bekend worden gemaakt wie het voortouw van de Jeugd gaat nemen. En we kunnen u wel verklappen dat de commissie er weer in is geslaagd om naast de nieuwe

Kurken trekken voor een gratis diner ETTEN-LEUR - Tot en met zondag 19 februari houdt Fletcher Hotel-Restaurant Trivium een speciale Valentijn dineractie. De aanwezige gasten kunnen tijdens het Valentijnsdiner een 3-gangen dinercheque voor twee personen winnen. Het restaurant zal gehuld zijn in kaarslicht zodat de sfeer romantisch is. Met het bestellen van een fles bubbels tijdens het Valentijnsdiner maakt de gast kans op een mooie prijs, namelijk een 3-gangen dinercheque voor twee personen ter waarde van € 59. Maandag 20 februari wordt de winnende kurk getrokken. Wie verzekerd wilt zijn van een tafeltje wordt aangeraden te reserveren. De chef-kok zal een Valentijnsdiner bereiden bestaande uit een smaakvol voorgerecht, voortreffelijk hoofdgerecht en een romantisch dessert voor maar €32,50 p.p. Fletcher Hotel-Restaurant Trivium, Trivium 72, 4873 LP Etten-Leur, 076-5010041, info@fletcherhoteltrivium.nl

Activiteiten bij Heemkundekring Jan uten Houte ETTEN-LEUR - Op woensdagavond 22 februari wordt de Heemkunde-avond over 65 jaar Vosdonk gehouden in het nieuwe Brugklasgebouw van de KSE aan de Stijn Streuvelslaan. Deelname aan de Heemkunde-avond en bezoek aan het nieuwe Brugklasgebouw zijn gratis en voor iedereen toegankelijk. Industrialisatie Etten 19.00-19.45u: Gelegenheid tot het bezoeken van het nieuwe Brugklasgebouw van de KSE; 19.45-20.15u: Inleiding Henk van Voorden over ontwikkelingen Vosdonk in de vijftiger jaren; 20.15-20.45u: Zestig jaar van Spaarnestad tot Roto Smeets Etten door Gerard Van Warmerdam; 20.45-21.15u: Pauze, koffie en thee gratis. 21.15-22.00u: Tomado Etten, Uniek in huishoudelijke apparaten en werksfeer door Anton Joosen. Meer informatie over de inleidingen treft u aan op www.janutenhoute.nl onder ‘Activiteiten’ Genealogie-avond Op woensdagavond 8 maart is er weer een genealogie-avond in het Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte in het Paulushofje. Algemene ledenvergadering Op maandagavond 20 maart wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Alle informatie daarover mag u begin maart verwachten.

oplevert. Het is voor ons onvoorstelbaar hoe deze mensen met dit warme weer nog zo actief kunnen zijn, maar ook te begrijpen als je ziet wat ze ermee kunnen bereiken.

Informatie Lezingen/presentaties bij andere Heemkundekringen in de regio. Op onze website www.janutenhoute.nl treft u een overzicht aan van lezingen over ‘Grenzen’ van de Henri Mastboom lezingencyclus en van diverse andere Heemkundekringen

Project Meer informatie over ons project, waaronder reisverslagen, kunt u vinden op: www. kenyaproject.nl Een warme groet van Luus Heeren-van Nispen vanuit Kenia.

Edward Poppe Juvenaat Ons bestuur heeft een brief naar het Gemeentebestuur gestuurd vanwege de mogelijke sloop van het cultuurhistorische Edward Poppe Juvenaat. Deze kunt u vinden op www.janutenhoute.nl. Wanneer u

Feest barst los voor de jeugdige Stijloorkes ETTEN-LEUR - Op zondagmiddag 19 februari wordt het feesten geblazen in Café Marktzicht op de Markt in EttenLeur. De Stijloren vieren dan hun Stijloorkesbal waarbij alle kinderen uit het Stijlorenrijk (en daarbuiten) welkom zijn. De zaal gaat open om 13.30 uur en de toegang is gratis.

KORT BEDRIJVIG

SENIOREN

opvolger of opvolgster van Prinses Anne van vorig jaar weer een complete afvaardiging voor de jeugd bekend te kunnen bekend maken. De hele middag zal verder worden opgevuld met muziek van o.a. Disco Let´s Dance en CV Ut Stripke. Na de vele optredens komt er ook nog een serieuzere zaak aan bod: de trekking van de grote Stijlorenloterij; deze zal om 17.00 uur plaatsvinden. De uitslag zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op social media, in de Etten-Leurse Bode en op de website www.scstijloren.nl PAGINA 12

daarop wilt reageren dan kan dat via de mail aan voorzitterheemkunde@janutenhoute.nl. Aan het begin van de Heemkunde-avond zullen wij onze brief toelichten en aangeven waarom wij van mening zijn dat wij, de Heemkundekring Jan uten Houte, moeten proberen te voorkomen dat een bijzonder cultuurhistorisch erfgoed verloren gaat. Het idee is inmiddels ontstaan om dit als onderwerp voor een volgende Heemkunde-avond op te voeren. Waarbij we gaan proberen nog eenmaal het Juvenaat te bezoeken. U hoort hierover binnenkort meer. Lidmaatschap Wanneer u uw contributie voor 2017 hebt voldaan ontvangt u deze week uw lidmaatschapskaart(en) aan. Onlangs is het algemeen emailadres van onze vereniging gewijzigd in infoheemkunde@janutenhoute.nl te gebruiken. Het lidmaatschap van onze Heemkundekring geeft recht op het gratis bezoeken van het Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte tijdens openingstijden. Verder geeft zowel het persoonlijke als het gezinslidmaatschap recht op één gratis heemkundig boekwerk per jaar. Ook kunt u gratis of tegen zeer gereduceerde toegangsprijs onze Heemkunde-avonden bezoeken. Ook deelname aan andere activiteiten zoals het voorjaarsuitstapje, de heemreis en de fietstocht is voor leden goedkoper dan voor niet-leden. Vrijwilligerswerk Jan uten Houte Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij onze Heemkundekring? Meldt u dan aan op het bovengenoemde emailadres. Wij gaan graag met u aan tafel om te bezien welk aandachtsveld het fijnste bij u past. Straatnamenboek 2016 In april verschijnt het nieuwe straatnamenboek dat onder leiding van Rene Konings door de schrijversgroep is geactualiseerd. Wanneer u in 2016 lid was van de Heemkundekring Jan uten Houte krijgt u het boek eind april thuisbezorgd. Voor nog meer informatie ga naar: www. janutenhoute.nl

WIJKEN WIJKVERENIGING DE BANAKKERS Carnavalsdisco in Ut Praotuis Vrijdag 17 februari, Groep 5-6-7-8. Lekker hossen en springen! Zorg dat je op tijd een kaartje koopt! Op vrijdag 17 februari worden er na 18.00 uur geen kaartjes meer verkocht! De deur gaat open om 19.15 uur. Om 19.30 uur begint de disco. Om 22.00 uur is het weer afgelopen. (kinderen binnen ophalen!) Let op: GEEN spuitbussen - GEEN stiften Kaartjes te koop bij Willy: Maerlantstraat 1, Kitty: Huygenslaan 91 en Sandra: Brederolaan 59 Voor iedere disco moeten nieuwe kaartjes worden gekocht (oude kaartjes mogen omgeruild worden) Foto’s van de activiteiten staan op de Facebookpagina van Wijkvereniging de Banakkers.


T & T Carnavalspaleis DAMES

Ook en pakk e dam seOomkeer: maatj easaptakken m me0er: dam tje 6 m 48aat/m at

DAMES

LET OP! Week voor carnaval (week 8), di 21/2, wo 22/2, do 23/2, vrij 24/2 extra koopavond tot 21.00 uur en zaterdag van 10 tot 17 uur.

Bosschendijk 11 - 4731 DA Oudenbosch Tel.: (0165) 31 61 11 - E-mail: info@epjanverdaas.nl

ma 0 6 8 4 t/m

KINDER

HEREN

KINDER

HEREN

KINDER

HEREN

1500m2

SAMSUNG UE50KU6020WXXN ZWART 125cm LED televisie, 50 inch, resolutie: 3.840x2.160 pixels, 4K resolutie, Octa Core processor, PQI: 1.300, WEB-Browser

Carnavalskleding & Accessoires Duizenden pakken op voorraad

van € 799,na inruil oude tv -€125,-

in alle prijsklasses Voor kinderen - dames - heren -

674

groepen en.... een maatje meer.

OOK ALLE DENKBARE ATTRIBUTEN: OOK ALLE DENKBARE ATTRIBUTEN: OOK ALLE DENKBARE ATTRIBUTEN:

Brillen, Pruiken, Wimpers, Nagellak, Ringen, Zwaarden, Oorbellen, Brillen, Pruiken, Wimpers, Nagellak, Ringen, Zwaarden, Oorbellen, Brillen, Pruiken, Wimpers, Nagellak, Ringen, Zwaarden, Oorbellen, Hawai-Rokjes, Baarden, Borsten, Boa’s, Maskers, Vingersloze Hawai-Rokjes, Baarden, Borsten, Boa’s, Maskers, Vingersloze Hawai-Rokjes, Baarden, Borsten, Boa’s, Maskers, Vingersloze Handschoenen, Beenwarmers, Zakdoeken, Panty’s, Hoeden, Kousen, Handschoenen, Beenwarmers, Zakdoeken, Panty’s, Hoeden, Kousen, Handschoenen, Beenwarmers, Zakdoeken, Panty’s, Hoeden, Kousen, Bretels, Etc. Confetti, Haarlak, Serpetinespray, Etc.Haarlak, Confetti, Haarlak, Serpetinespray, Bretels, Etc.Bretels, Confetti, Serpetinespray, Kleur enKleur Glitterspray, Decoratieartikelen, Etc.Etc. Etc.Etc. en Glitterspray, Decoratieartikelen, Kleur en Glitterspray, Decoratieartikelen, Etc. Etc.

T&T’s T&T’sCarnavalspaleis Carnavalspaleis T&T’s Carnavalspaleis Baarleseweg 37a, BR 4861 BR Chaam Baarleseweg 4861 BRChaam Chaam Baarleseweg 37a, 4861 Tel.- 491091 0161 - 491091 Tel. 0161 0161 Tel.

T&T T&T

Openingstijden Openingstijden Chaam: Openingstijden Chaam:Chaam: Maandag: 12.00 totgesloten 18.00 uur Maandag:Maandag: gesloten Dinsdag t/m10.00 vrijdag 10.00 tot uur 18.00 Dinsdag woensdag: 10.00tot tot 18.00 uur uur Dinsdagen t/m vrijdag 18.00 totuur 17.00 uur uur Donderdag en vrijdag: 10.00 tot 20.00 Zaterdag Zaterdag 10.00 tot10.00 17.00 Zondag 12.00 totuur 17.00 uur Zaterdag: 10.00tot tot 17.00 Zondag 12.00 17.00 uur Vanaf februari alle dagen open! Vanaf februari alle dagen Zondag: 12.00 tot 17.00 uur open!

Wij biedenvoor voor Wij FEBRUARI bieden GRATIS KINDEREN SCHMINKEN komend carnaval komend carnaval op za. en zo. tussen 13.00 en 16.00 uur. onze totale onze totale Om voor u de keuze carnavalscollectie carnavalsartikelen nog carnavalscollectie uitgebreider te vestiging maken.. vanuit onze vanuitBieden onze vestiging wij voor in Chaam aan!! in Chaam aan!! komend carnaval onze Kijk ook Kijk ook eens eensop op T&T Carnavalspaleis T&T Carnavalspaleis www.carnavalspaleis.eu www.carnavalspaleis.eu

Persoonlijke bemiddeling

Jan van Bergen

www.mens-en-relatie.nl

Hulsdonkstraat 20 4882 JM Zundert Tel: 076 - 5985324

betrouwbaar en discreet. Al 33 jaar succesvol Erkend BVSK en Geschillencommissie/Hoogste slagingspercentage.

108cm LED televisie, 43 inch, resolutie: 1.920x1.080 pixels, Full HD, H.265 HEVC, 200, Digital Crystal Clear

TOTALE COLLECTIE aan (dit om om de (dit decollectie collectienóg nóg vanuituitgebreider onze vestiging te Chaam. uitgebreider tetemaken) maken)

Al 33 jAAr het hoogste KRAANVERHUUR MET/ZONDER MACHINIST slAgingspercentAge TE HUUR: MINI SHOVEL Bel voor een afspraak: 0165-388816 Lia van der Wel

PHILIPS 43PFS4131/12 ZWART

van € 449 na inruil oude tv -€125,-

SAMSUNG LT32E310EW/EN ZWART 80cm LED televisie, 31.5 inch, resolutie: 1.920x1.080 pixels, Full HD, DVB-T, DVB-C, Picture-in-Picture (1-tuner), Energie-efficiëntieklasse A+

Voetklachten en Podotherapie Hermanns

van € 299,- voor

Pijnlijke bal van de voet

Een veel voorkomende voetklacht is capsulitis, een ontsteking aan de gewrichtskapsels van de voorvoet. Mensen ervaren dit vaak als een brandend, zeurend, vermoeid of tintelend gevoel onder de bal van de voet en/of bij het begin van de tenen.

Wasautomaat, 8kg vulgewicht, max. 1.400 toerental/min, Display, Energieklasse A+++

Capsulitis wordt vaak veroorzaakt door een verkeerde voetstand of door het dragen van slechte schoenen. Hierdoor verandert de drukverdeling van de voet en raken de gewrichtskapsels geïrriteerd en opgezwollen. Door het opzwellen van de kapsels kunnen de zenuwen in de voorvoet bekneld raken en een doof of tintelend gevoel in de tenen veroorzaken.

Bel voor een afspraak: 077-397 13 18 Of kijk op: www.podotherapiehermanns.nl Bij u in de regio zitten we op de volgende locaties; • Bergen op Zoom • Breda • Breda • Breda • Breda • Etten-Leur

Bruinevisstraat 32 Erasmusplein 4 Helmkruid 8 Kronenburgwerf 23A Zomergemstraat 2A Couperuslaan 22

(De Melkfabriek) (Paramedisch Centrum Blauwe Kei) (Paramedisch Centrum Haagse Beemden) (Paramedisch Centrum Heuvel) (bij Topfysiotherapie Delta) (CentrumFIT Etten-Leur)

Bij de meeste verzekeraars wordt het grootste deel van de therapieën vergoed en podotherapie valt niet onder uw eigen risico. Podotherapie is vrij toegankelijk, wat wil zeggen dat u een afspraak kunt maken zonder verwijzing van een arts of medisch specialist!

249 WHIRLPOOL AWO/C 8350 WIT

(branderige, vermoeide voorvoeten)

Podotherapie Hermanns kan onderzoek verrichten om er achter te komen of u capsulitis hebt. Aan de hand van het onderzoek kunnen de klachten behandeld worden, bijvoorbeeld door middel van drukverdelende steunzolen en goed schoenadvies.

324

van € 399,- voor

349

ZANUSSI ZDP7203P WIT Condensdroger, 7kg vulgewicht, Startuitstel, Display, Opfrissen, Wol, Tijdprogramma

van € 399,- voor

349

Ook uw adres voor tablets en laptops.


sport

‘De zuiderburen zijn gewoonweg niet te verslaan’

Vlamingen delen de lakens weer uit op crossduathlon Etten-Leur ETTEN-LEUR - Meer dan driehonderd deelnemers gingen zondag van start in de zeventiende editie van de MOS Accountants crossduathlon, in bosgebied de Kogelvanger tussen Etten-Leur en Rijsbergen. Van hen finishten er uiteindelijk 270. “Pech, oververmoeidheid door het pittige parcours en hongerkloppen waren hiervan de grootste oorzaak”, aldus Wim van Haperen van de organiserende Werkgroep Crossduathlon Etten-Leur.

Rik Thijs op weg naar de zege met hier nog in zijn kielzog titelverdediger Geert Lauryssen, de latere nummer drie. FOTO PAUL VAN DONGEN/WWW.PAVADO.NL

DOOR PETER HOUTEPEN De zege was wederom voor een Belg, Rik Thijs. Sinds het begin van het evenement in Etten-Leur staan tegenover zes Nederlandse overwinningen nu elf Belgische. Van Haperen: “De zuiderburen zijn gewoonweg niet te verslaan. Overigens kwamen er zondag voor het eerst ook Fransen aan de start.” Koeienstal Titelverdediger Geert Lauryssen wilde graag het record van drie zeges in handen krijgen. “Maar hij was de week ervoor ziek geweest, startte toch met de wedstrijd, maar op de slotrun ging het kaarsje langzaam uit. Nochtans werd hij derde.” Wouter Wuilmus stak zondag in de eerste zes kilometer crossloop het lont aan. Maar al in de eerste van drie ATB-rondes met passages door de koeienstal van Christ en Anja Verschuren, kwamen Geert Lauryssen en de in Etten-Leur debuterende Belg Rik Thijs langszij. Omdat in de slotrun alle macht bij Lauryssen wegvloeide, kon Rik Thijs onbedreigd op de zege afgaan. Ook Wouter Wuilmus passeerde de titelverdediger nog. Niettemin was de complete top drie Vlaams georiënteerd. Maximaal

In 2009 won de latere profwielrenner Brian Bulgac als laatste Nederlander in EttenLeur en ook nu was de vierde plaats het maximaal haalbare. Hiervoor ontspon zich een duel tussen Mark Hamersma en Rudi van Houts. Oost Brabander Van Houts, bekend van mountainbiken op hoog niveau, stapte in navolging van Thijs Al ook over op de combinatiesport. Hardlopen ging al heel behoorlijk en op de fiets kwam hij zondag dichtbij specialist Hamersma, die toch met lichte voorsprong aan de slotrun mocht beginnen. Hierop werd hij niet meer bedreigd door Van Houts, die de wedstrijd als prettig maar ook zwaar ervaren had. Rudi van Houts werd Europees beloftenkampioen in 2004, viel uit op de Olympische Spelen in Beijing en werd zeventiende in Londen 2012. Op zijn erelijst prijken verder twee nationale titels, de winst in de Tour de France voor mountainbikers en een vierde plaats in de Cape Epic. Kop en schouders Bij de vrouwen was de Belgische inbreng minder groot. Omdat tienvoudig winnares Riikka Vreeswijk zich kort tevoren had afgemeld, leek een open strijd te ontstaan. Jolanda Nell ging er vlot vandoor bij het lopen, maar op de ATB stak Laura Gorter er letterlijk en figuurlijk met kop en schouders bovenuit. Nell liep ook de tweede run

harder, maar kwam voor de zege te kort. De derde plaats ging wel naar België in de persoon van Else Belmans Duo’s Bij de duo’s won Jan Debie met zijn kompaan. Debie was in 2016 in Etten-Leur individueel nog derde geworden. De korte afstand was voor Tom Michielsen uit Baarle-Nassau. Hij klopte titelverdediger Joey van ’t Verlaat. Beste vrouw was Roos Staps van de Langstraat. Het Tilburgse duo met Jeroen Rombouts vormde het beste koppel. Bij de jeugd waren Syb de Jong en Soo Yin van Noorloos succesvol. EttenLeurs solo kampioen bij de lange wedstrijd werd John Klep. De eerste drie Etten-Leurse duo’s bij de lange afstand waren Maarten Roelofs, Jaap Visser en Debby Klep.

ETTEN-LEUR - Bregje Martens werd zondag Brabants kampioen springen met haar paard Flinx in de klasse L. Bij Manege Reigershof in Oud-Gastel werden deze kampioenschappen gehouden waar de 90 beste springruiters van Brabant in de klasse L aan de start stonden. Het was een wedstrijd over twee

manches en een barrage voor de ruiters die beide manches foutloos wisten te blijven. Voor Concordia Florebit stonden drie amazones op de startlijst. Renske Pertijs met haar paard Co-pilot en haar nichtje Mandy Pertijs met Allure hadden beide vier strafpunten (één balk) in de eerste manche. In de tweede manche had Mandy nog eens vier strafpunten en Renske

ETTEN-LEUR - Na 3 gewonnen wedstrijden in 5 dagen moest ELKV/Zevenbergen A aantreden tegen het hogere geplaatste SDO A2. Het werd een wedstijd waarin beide teams echt aan elkaar gewaagd waren. Niemand kon echt afstand nemen dus het ging goed gelijk op. Over en weer werd er gescoord maar het was toch de ploeg van ELKV/Zevenbergen dat aan het eind met de winst aan de haal ging. Makkelijk was het zeker niet maar ze wisten deze wedstrijd winnend af te sluiten en wel met 12-9. Doelpunten werden gescoord door: Tim 4 maal, Jur en Tom elk 3 maal en Robbie en Romy L 1 maal. Ook de dames van ELKV/Zevenbergen moesten aan de bak in hun wedstrijd tegen de Dames van BIO. Na 5 minuten spelen stond er al een 3-0 voorsprong op het bord. Hierna volgde er een sterke periode van BIO waardoor ze in staat waren om terug te komen tot 3-2. Het was ELKV/Zevenbergen Dames 1 dat de ruststand op 5-2 wist te bepalen. De ploeg uit Etten-Leur kwam goed uit de rust en wist de voorsprong uit te breiden naar 8-2. Hierna weer een wat betere periode van BIO wat ze kwamen terug tot 8-5. Hierna was het gedaan met hun tegen stand. Een sterk ELKV/Zevenbergen Dames team bleef gewoon hun spel spelen en wist zo de wedstrijd zeer verdiend te winnen met 13-6. Doelpunten werden gescoord door: Femke en Romy elk 4 maal, Siska 2 maal

en Ilse, Suzanne en Annemieke elk 1 maal. Uitslagen ELKV/Zevenbergen A-DKB A2 10-7 ELKV/Zevenbergen E2-Kinderdijk E5 1-16 ELKV/Zevenbergen D1-PKC/SWKGroep D5 2-17 Korbatjo E3-ELKV/Zevenbergen E1 1-1 ELKV/Zevenbergen A1-SDO(V) A2 12-9 ELKV/Zevenbergen 2-Twist 7 12-11 Volharding C1-ELKV/Zevenbergen C2 8-5 DSO(K) 4-ELKV/Zevenbergen 3 17-5 ELKV/Zevenbergen Dames 1-BIO Dames 1 13-6 Programma vrijdag 17 februari PKC/SWKGroep 13-ELKV/Zevenbergen 2 av.20.05u Zaterdag 18 februari GKV/Enomics E4-ELKV/Zevenbergen E2 av.10.30u Albatros D4-ELKV/Zevenbergen D1 av.11.00u ELKV/Zevenbergen E1-Albatros E7 av.12.05u De Borgh Zevenbergen KVK B1-ELKV/Zevenbergen B1 av.12.30u PKC/SWKGroep 13-ELKV/Zevenbergen 2 av.20.05u Zondag 19 februari Midako Dames 1-ELKV/Zevenbergen Dames 1 av.9.45u Deze week maar een wedstrijd thuis in Zevenbergen. Ga gerust eens kijken hoe de jeugd van ELKV/Zevenbergen met veel spelplezier deze wedstrijd beleven. Moedig ze maar goed aan. Voor meer info over korfbal bij ELKV/Zevenbergen verwijs ik naar de site www. elkv.nl en www.kvzevenbergen.nl

Tiende Leurse Open driebanden toernooi

Wim van Haperen kijkt wederom terug op een schitterende crossduathlon. “Maar dat kan niet zonder deelnemers, vrijwilligers, sponsoren en alle belangstellenden. Zonder hen geen wedstrijd.” ETTEN-LEUR - De winnaar van het Tiende Leurse Open driebanden toernooi Kees v. Wanrooij. Tweede werd Wim Baremans, derde Jos v. Dartel en vierde Arie Pas. Deelnemers en sponsors bedankt voor het gezellige toernooi. Tot volgend jaar.

Winkelcentrum 11 - Etten-Leur 076-5012941 www.juweliermekes.nl

Bregje Martens Brabants kampioen springen

Bregje Martens met Flinx.

ELKV/Zevenbergen Korfbal

acht. Bregje Martens reed een hele goede eerste manche waarin ze foutloos bleef in een snelle tijd, waardoor ze een gunstige startplaats kreeg in de tweede manche. Ook in deze tweede manche bleef ze met Flinx foutloos en dus geplaatst voor de barrage. Uiteindelijk waren er veertien combinaties die foutloos door beide manches kwamen, deze ruiters en amazones reden een barrage waarin degene met de minste fouten en de snelste tijd de winnaar is. De barrage verliep voor Bregje precies zoals ze van tevoren uitgestippeld had, het was een zinderende finale waarin op een hoog niveau gereden werd. Acht combinaties bleven foutloos in de barrage waarvan Bregje en Flinx de snelste waren! Ze waren 0,09 seconde sneller dan de nummer twee. Precieziewerk dus! Fantastisch! Hiermee is Bregje natuurlijk ook gekwalificeerd voor de Nederlandse kampioenschappen. pAGINA 14

Jasper Joosen regiokampioen turnen ETTEN-LEUR - Zondag 5 februari was het zover, de regiokampioenschappen van heren turnen in Goirle (voorgeschreven oefenstof). De Samensprong uit Prinsenbeek was er maar liefst met 10 jongens. Clive Huijbrechts en Milo van der Graaf, beiden uit Etten-Leur, mochten als eerste beginnen. Zij kwamen beide uit in Instap 10 (tweede divisie). Ze hadden veel tegenstanders, maar turnden allebei een super goede wedstrijd. Clive werd 7e en liet alle tegenstanders achter zich op het onderdeel rekstok. Milo werd heel knap 16e en schitterde op de vloer. Het is Milo’s eerste jaar in de Instap, dus dit belooft nog wat. In de tweede wedstrijd deed Tim Joosen uit Etten-Leur mee. Dit was heel spannend, want het was zijn eerste echte wedstrijd als Benjamin. Hij straalde op alle onderdelen en liet zien wat hij allemaal al geleerd had. Hij bemachtigde een nette 14e plaats. De derde wedstrijd was het de beurt aan Jasper Joosen uit Etten-Leur. Omdat

Jasper dit seizoen de overstap gemaakt heeft naar de eerste divisie, zou het niet makkelijk worden. Hij bleef rustig en turnde een hele goede wedstrijd. Zelf nadat er iets fout ging op de brug bleef hij goed gefocust en wist het toch nog voor elkaar te krijgen om al zijn concurrenten achter zich te laten en ook nog met veel verschil in punten. Jasper mag zichzelf weer een jaar lang regiokampioen noemen. Nu op naar de NK kwalificatie wedstrijden.

Jasper Joosen regiokampioen.


BELASTING AANGIFTE 2016

8 2 9 5 6 3 8 2 5 4 2 6 5 3 8 8 5 3 2 0 0 5 3 2 7 LAAT HET VÓÓR 1 MEI DOEN. RAADPLEEG TIJDIG UW BELASTINGADVISEUR. 0 3 5 2 3 6 2 5 7 8 3 3 2 2 6 6 5 5 8 3 3 2 6 5 3 2 237862 6 8 7 3 2 1 4 3 2 8 1 2 6 4 4 3 7 8 3 2 5 6 3 4 6 7 2 3 5 5 935283 B B O O3O6O5T9T283529352835263 2 5 3 8 2 9 8 5 2 6 5 3 4 8 2 2 5 4 2 6 5 588356 3 8 8 5 3 2 0 0 5 2 3 0 2 0 7 5 3 3 2 2 6 7 5 3 8 2 3 6 2 5 8 3 2 6 5 862356 3 2 6 8 7 3 2 1 7 4 3 3 2 8 1 2 4 6 3 4 8 7 2 3 6 5 4 3 7 3 5 3 6 2 5 5283526 3 8 2 5 3 9 2 5 3 3 2 8 6 2 5 9 3 5 2 6 6 3 8 8 7 2 3 5 2 1 4 3 8 2 6 8835624 4 7 3 5 3 6 3 2 0 3 0 6 5 2 3 5 2 3 7 8 3 2 2 5 6 3 5 9 8 2 5 3 8 2 9 235623 5 6 3 8 2 5 4 2 6 2 5 5 3 4 8 2 8 6 5 5 3 3 2 8 0 8 0 5 5 3 2 0 0 5 3 623723 2 7 3 2 6 5 8 3 2 5 6 8 5 3 3 2 2 6 6 5 8 3 7 2 3 6 2 8 1 7 3 Administratie en Advies Bureau Jacobs 2 1 4 3 462834 8 2 6 4 7 3 5 3 6 7 2 3 5 5 3 3 8 6 2 2 5 5 3 3 9 8 2 2 5 5 3 9 2 5 3 659283 8 2 9 5 6 3 8 2 5 6 4 3 2 8 6 2 5 5 3 4 8 2 8 6 5 5 3 3 2 8 8 5 3 2 0 723500 0 5 3 2 7 3 2 6 5 7 8 3 3 2 2 6 6 5 5 8 3 3 2 2 6 6 8 5 7 3 2 6 8 7 3 834123 2 1 4 3 8 2 6 4 7 8 3 2 5 6 3 4 6 7 2 3 5 5 3 3 8 6 2 2 5 5 3 8 2 5 3 835293 9 2 5 3 8 2 9 5 6 8 3 2 8 9 2 5 5 6 4 3 2 8 6 2 5 5 3 4 8 2 6 5 3 8 8 002358 5 3 2 0 0 5 3 2 7 0 3 5 2 3 6 2 5 7 8 3 3 2 2 6 6 5 5 8 3 3 2 6 5 3 2 237862HULP BIJ UW 37462BELASTINGAANGIFTE 6 8 7 3 2 1 4 3 8 2 1 4 3 8 2 5 6 BELASTINGAANGIFTE 3 4 6 7 2 3 5 5 3 6 2 5 3 935283 8 2 5 3 9 2 5 3 8 2 2 9 5 5 3 6 8 3 2 8 9 2 5 5 6 4 3 2 8 2 5 4 2 6 588356 5 3 8 8 5 3 2 0 0 5 3 3 2 2 0 7 0 3 5 2 3 6 2 5 7 8 3 3 2 2 6 6 5 5 8 3 2 623 6 5 3 2 6 8 7 3 2 1 8 4 7 3 3 8 2 2 1 6 4 4 3 7 8 3 2 5 6 4 7 3 5 3 835263 6 2 5 3 8 2 5 3 9 2 2 5 5 3 3 8 9 2 2 9 5 5 3 6 8 3 2 8 9 5 6 3 8 62452 2 5Passion2gether 5 4 2 6 5 3 8 8 5 is van start gegaan 3 2 0 0 5 3 2 7 3 2 Lionsclub verzamelt Douwe 623856 SE S B.V. B EBLEALSATSI T N IGNAGDAVD I SVEI U RU S R B.V. Ettenseweg 73 4891 XT Rijsbergen tel: 076 596 , , Ettenseweg 73 4891 XT Rijsbergen tel: 076 596 16 59 16 59

”t Bootje” vaart al ruim 48 jaren op eigen verder” ! ”t Bootje” vaart al ruim 48 jaren op eigen krachtkracht verder” !

Onze tarieven zijn laag lage overheadkosten eenfamiliebedrijf. echt familiebedrijf. Onze tarieven zijn laag i.v.m.i.v.m. lage overheadkosten en eenen echt Bij zeer ons zeer persoonlijke behandeling, en flexibel. Bij ons persoonlijke behandeling, snel ensnel flexibel. kunnen alle diensten leveren ook fiskalisten. Wij Wij kunnen alle diensten leveren ook fiskalisten.

DOELGROEPEN: DOELGROEPEN: MKB SECTOR, AGRO-SECTOR, PARTICULIEREN, NON-PROFIT-SECTOR MKB SECTOR, AGRO-SECTOR, PARTICULIEREN, NON-PROFIT-SECTOR De volgende aansluitingen staan voor De volgende aansluitingen staan voor betrouwbaarheid, onafhankelijkheid, deskundigheid en actuele vakkennis. betrouwbaarheid, onafhankelijkheid, deskundigheid en actuele vakkennis. Diploma Belastingadviseur 1968:1968: Diploma Belastingadviseur 1986: Bewijs van Vakbekwaamheid Accountant-Administratieconsulent 1986: Bewijs van Vakbekwaamheid Accountant-Administratieconsulent Diploma SROOA 1993:1993: Diploma SROOA

Neem vrijblijvend contact metop onsenop en vraag naar Gerard of Claudia Neem vrijblijvend contact met ons vraag naar Gerard of Claudia Boot Boot Afmeting: 11cm x 7,5cm Afmeting: 11cm x 7,5cm

Privé en zakelijk:

Administratie en Advies Belastingaangiftes Jaarrekening

• Estate Planning

• Nalatenschapsplanning

Marjo Jacobs Oranjestraat 46 4891 XP Rijsbergen

• Testamenten

Mr. D rs. E va Smits mr. drs. Fi sca al j ur i st en fiscaal eco n o o m Sp e c i a li st E sta te P lan n in g

Eva Smits

06 - 48 47 90 39 eva .smi ts@ e sb elastin g ad vjurist ies.nen l fiscaal w w w.e sb e last in g ad v ies.n l

fiscaal econoom

O p d e h o o gte b lijven ? Vo lg mij

• Aangiften erfbelasting • Belastingadvies

info@aabjacobs.nl www.aabjacobs.nl 06 - 33 011 092 Lid van Register Belastingadviseurs

• Belastingaangiften • Administratie

Zandakker 7 Eva Smits Belastingadvies B.V. in samenwerking met Hendrikx en Bakker 4881 BV Zundert 06 – 48 47 90 39

eva.smits@esbelastingadvies.nl www.esbelastingadvies.nl

Eva Smits Belastingadvies B.V.

voor particulieren en ondernemers. Wij komen bij u thuis. Al 10 jaar vertrouwd en discreet. tel 0651381577 of 0168371188 of maak meteen een afspraak op

www.belasting-aangifte-hulp.nl

voor particulieren

Snel geregeld en gemakkelijk aan huis Scherpe tarieven v.a. € 49,- per aangifte

www.EEKELS-CONSULT.nl

Tel. 0164-610694 / 06-18423276

Voor voedselbank en oogoperaties

ETTEN-LEUR - Passion2gether is een groot cultureel project met als thema: de kruiswegschilderijen van Theo Forrer (uit de voormalige H. Hartkerk). De leerlingen van de KSE hebben de aftrap gemaakt van dit groot cultureel project wat een initiatief is van stichting Art2gether.

Een veertigtal examenleerlingen hebben kennis kunnen maken met de indrukwekkende passieschilderijen die in opslag staan in de Petruskerk. De leerlingen kregen in deze passende omgeving uitleg bij de schilderijen van de schilder Theo Forrer die deze werken heeft gemaakt vanuit zijn traumatisch oorlogsverleden. Geïnspireerd door deze kruisweg gaan de leerlingen nu zelf aan de slag. Ze maken een vertaalslag naar het heden in de expressionistische schilderstijl. Deze schilderijen waarvan het materiaal is geschonken door Kappa Smurfit zullen tentoongesteld worden tijdens de Passion2gether-expositie in het Paasweekend van 2017.

Maar Passion2gether bestaat uit drie elementen.

Kunstlezing Een kunstlezing op woensdag 12 april 19.30-21.00 uur. Bij deze lezing krijgt u uitleg over de kruiswegschilderijen die gebruikt worden in de uitvoeringen van het passieverhaal op Goede Vrijdag en Paaszaterdag. Het zijn hele bijzondere schilderijen die vroeger in de H. Hartkerk hebben gehangen en sinds de sloop van deze kerk niet meer te zien waren. De schilder Theo Forrer heeft ze gemaakt vanuit zijn oorlogsherinneringen. De verschrikkingen die hij gezien en beleefd heeft liggen ten grondslag aan deze beeldende vertaling van menselijk lijden.

verbeeld door zang, dans en drama. Het koor de Kerkzwervers zingt passende liederen, het Cloveniers Gilde zorgt met zijn trommels en vertoon voor de juiste sfeer en de moderne dansgroep In10ce verbeeldt het gevoel bij de schilderijen en liederen. Cecile Creusen zal als klassiek zangeres een stuk laten horen uit de Mattheus Passion. De verteller is Claude Covemaeker en samen met vele anderen zorgen zij ervoor dat u de kruisweg in een moderne vorm kunt beleven.Een indrukwekkend verhaal wat prachtig en sfeervol is uitgelicht. De Passion vertelt een verhaal over menselijk leed, naastenliefde, opoffering, onrecht, hoop, geloof en liefde. Een verhaal van alle tijden. De kaarten zijn te bestellen via passion2017ettenleur@gmail.com .

Passion Er zijn 5 uitvoeringen van de Passion: vrijdag 14 april 19.00 uur en 21.00 uur; zaterdag 15 april 16.00 uur (speciaal voor ouderen/minder validen); zaterdag 15 april 19.00 uur en 21.00 uur. Hierbij wordt het passieverhaal verteld en

Kruiswegschilderijen Tot slot is er een expositie van de kruiswegschilderijen samen met het werk van de KSE in het Paasweekend 2017. Locatie waar alles gaat gebeuren is de voormalige Praxishal - Grauwe Polder 50 (hoek Grauwe Polder/Mon Plaisir) te Etten-Leur. PAGINA 15

Egberts punten ETTEN-LEUR - Lionsclub Etten-Leur verzamelt Douwe Egberts punten voor de voedselbank en oud- en vreemd geld voor oogoperaties. Voedselbank Voor elke 600 punten levert Douwe Egberts gratis een pak koffie aan de voedselbank in Etten-Leur. Voor elke €10 wordt in de derde wereld een blinde geopereerd. In Etten-Leur staan de verzameldozen voor de DE punten en het oud- en vreemd geld bij AH, de beide Jumbo supermarkten, de Lambertuskerk, Petruskerk en Protestantse kerk de Baai. Oud en vreemd geld De Lions sorteren het oud en vreemd geld en zetten het op allerlei manieren om in euro’s. Besteding gaat volgens het “Robin Hood” principe van ”rijken betalen voor armen”. Elke €10 wordt door Wilde

Ganzen met 50% verhoogd tot €15. De opbrengst van de actie gaat naar oogklinieken in arme derde wereldlanden. Een eenvoudige oogoperatie kost daar €30. Beleid is dat met oogklinieken aldaar wordt afgesproken dat ze een rijke blinde €45 voor een staaroperatie vragen. Ze houden daar €15 van over. Met de Lionsbijdrage van €15 heeft de kliniek dan weer €30 om een arme blinde gratis te opereren. De actie loopt tot 30 maart. Lionsclubs in heel Brabant hebben op meer dan 70 locaties verzameldozen geplaatst. De 1.4 miljoen Lions in 205 landen zetten zich, zonder enige vergoeding, in voor hulp aan mensen die dat nodig hebben. Door een VN agentschap werd de Lions organisatie daarom tot de beste NGO (Niet Gouvernementele Organisatie) ter wereld uitgeroepen.


sport

Karate Do San succesvol in Waalwijk

Karate Do San succesvol in Waalwijk.

ETTEN-LEUR - Zaterdag 11 februari was het weer vroeg op voor een aantal San leden, ouders en coaches. In Waalwijk stond de 12e Itosu Kata Open op de planning. Om 08.30 uur aanmelden, omkleden en opwarmen waarna er om 09.00 uur gestart kon worden met de eerste poules. Een mooi en professioneel georganiseerd toernooi waar maar liefst 320 deelnemers van 38 verschillende scholen de strijd aan gingen om het goud. In diverse categorieën kwamen de San leden in actie, waar als eerste de beurt was aan Timothy de Wild en Indy Engelsma Beide hebben ze twee mooie kata’s kunnen laten zien, maar helaas moesten ze

genoegen nemen met de herkansingsronde. Met een mooie aanmoediging medaille kunnen ze toch tevreden terug kijken op dit mooie toernooi. Dit zijn belangrijke leermomenten die we mee kunnen nemen in de trainingen! Doordat de categorie waarin coach Jan de Wild deelnam ook in het ochtendprogramma was geplaatst was het lastig dit te combineren. Gelukkig kon Davy van Sprundel ons team versterken en de kinderen coachen op het moment dat Jan de mat op moest. Als eerste in de poule moest Jan de mat op en wist deze ronde te winnen. Tussen deze kata en de volgende was er nog kort de tijd om Tim Helmons aan te moedigen die ondertussen was begonnen op de mat

ernaast. Ook de tweede ronde werd gewonnen en was het tijd voor de finale. In de finale liet zijn tegenstander een mooie kata (Jitte) zien, maar was Jan met zijn kata (Kanku Sho) te sterk en won met 5-0. Hierna was er ook voor Jan weer volledige aandacht voor Tim en Nikki, de twee San leden die nog aan beurt waren. Tim was nog bezig, maar had in de halve finale helaas verloren van iemand die een hogere kata liet zien. Gelukkig was er nog de herkansingsronde en deze wist hij te winnen waardoor Tim een mooie en welverdiende 3e plaats heeft gehaald! Als laatste was Nikki van Dam voor Karate Do San. Ook Nikki had te maken met een grote poule waar veel ervaren karateka’s in actie kwamen. Nikki (witte band) liep een mooie kata, maar helaas kwam ze in zowel de 1e ronde als in de herkansingsronde iemand tegen die een hogere kata toonde. Maar voor iemand die nog maar zo kort op karate zit heeft Nikki het erg goed gedaan! Die aanmoediging medaille mag ook Nikki een mooi plaatsje geven thuis! Allemaal Toppers! Ook alle ouders/familie leden bedankt voor de support. Agenda tip Vanaf heden, te Etten-Leur, Bootcamp en Buitentraining karate. Vanaf heden, op afspraak, te Rucphen, Vijfsprong o.l.v. Jan de Wild. 5 maart, Shotokan Toernooi Terheijden 12 maart, Vanen Toernooi 2 april, 10e Tamaashii toernooi jeugd Halsteren 13 mei, 15e open West Brabantse te Roosendaal www.karatedosan.nl - 06-24222772

Etten-Leurse biljartcompetitie Kannet 1-BBP 6-2 M. Timmer-F. de Hesselle 2-0 H. Feskens-P. Engelen 2-0 M. v/d Sman-R. Lauwen 0-2 J. Hermans-A. Aarts 2-0 Ouwe Brug 1-DDS 1 2-6 D. Jongenelis-A. Kerstens 0-2 R. v/d Beemt-M. Luiken 2-0 A. Pas-J. Bekkers 0-2 C. Teunissen-B. v. Bezouw 0-2 DDS 2-Ouwe Brug 2 2-6 J. Slijpen-W. Baremans(g) 0-2 J. Veraart-A. Bakker 2-0 W. Brabers-W. Baremans(k) 0-2 C. Deckers-B. Mol 0-2 ZGR 1-BVR 2 4-4 J. Roks-K. Roks 0-2 T. Mehagnoul-A. Mouwen 2-0 W. v. Brink-G. Kellenbach 2-0 H. de Neef-J. Roovers 0-2 DWC-MM 4-4

M. Lips-R. v. Ingen 2-0 F. v. Nijnaten-R. Broeders 0-2 H. Gijzen-R. v. Cauter 2-0 J. Magielsen-K. v. Sundert 0-2 Kannet 3-DDD 1 4-4 O. Vonk-J. Voermans 0-2 E. v. Zundert-L. de Zwart 2-0 J. v. Kassel-H. Gielen 0-2 G. Snijders-M. Broeders 2-0 DDD 2-Kannet 2 6-2 A. Jaspers-A. Hendrikx 2-0 J. Hermans-J. Baartse 2-0 M. Weterings-T. Verheyen 2-0 E. Roeloffs-R. v/d Steen 0-2 BVR 1-ZGR 2 4-4 j. Krijnen-J. Carton 0-2 J. Kaptein-K. Kolijn 2-0 J. Roovers-D. v. Trijp 2-0 H. Oomen-S. de Leeuw 0-2 Stand: 1. Kannet 3 98-62; 2. ZGR 2 9565; 3. Kannet 2 93-67; 4. DDD 1 88-72; 5.

BVR 1 87-65; 6. Kannet 1 86-74; 7. DWC 85-67; 8. BVR 2 85-75; 9. Ouwe Brug 1 77-83; 10. MM 76-84; 11. Ouwe Brug 2 71-71; 12. DDD 2 69-91; 13. ZGR 1 68-92; 14. BBP 65-95; 15. DDS 1 61-99; 16. DDS 2 60-100. Programma woensdag 15 februari Ouwe Brug 2-Kannet 2 ZGR 2-DWC BBP-Kannet 3 Donderdag 16 februari MM-DDD 2 DDD 1-ZGR 1 Vrijdag 17 februari BVR 2-BVR 1 Maandag 20 februari Kannet 1-DDD 1 Dinsdag 21 februari DDS 2-ZGR 2 Kannet 2-DDS 1

SC Unitas’30 zoekt trainers voor Jonger Oranje Dag

De scheidsrechter. Een onmisbaar persoon tijdens het spelletje.

ETTEN-LEUR - Heb jij zin om te helpen bij de Jonger Oranje Dag op 3 maart? Vind jij het gaaf om te helpen met één van de grootste voetbalevenementen van Nederland? Op deze dag komen meer dan 200 kinderen bij Unitas voetballen, waarbij de organisatie verschillende oefenvormen uit zet. Scouts van PSV lopen langs de velden om talenten op te speuren. Zou jij het leuk vinden om hier een bijdrage aan te leveren? De Jonger Oranje Dag wordt gehouden op vrijdag 3 maart, tijdens de voorjaarsvakantie, bij Unitas’30 (bij teveel aanmeldingen, gaat de voorkeur uit naar Unitassers die al actief zijn als vrijwilliger binnen de club). Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar Richard Teunissen (info@unitas30.nl). Jonger Oranje Talentendag Vrijdag 3 maart zal de organisator met medewerking van de scouts van de huidige landskampioen van Nederland tijdens de Jonger Oranje Talentendag op zoek gaan naar voetbaltalent in Noord-Brabant. Locatie van deze plezierige voetbaldag is het complex van Unitas ‘30. Lekker voetballen, nieuwe vriendjes maken en een onvergetelijke voetbaldag onder het oog van scouts van de Eindhovense topclub beleven. Dat zijn de ingrediënten waar jongens en meisjes - geboren tussen 2005 en 2011 - van zullen smullen tijdens de Jonger Oranje Talentendag bij Unitas ‘30. Tijdens de Jonger Oranje Talentendag wordt er een 4 tegen 4 toernooi gespeeld en is er voor de keepers een speciale clinic. Alle jongens en meisjes krijgen de kans om hun droom te verwezenlijken: een stage bij de club uit Eindhoven en/of een plek in het Jonger Oranje (regio)team. De profscouts selecteren tijdens de Jonger Oranje Talentendag de beste spelers voor de drie regioteams

‘West-Brabant’ in de leeftijdscategorieën Onder 9 jaar, Onder 11 en Onder 13. Zij gaan meedoen aan de grote Jonger Oranje Finale aan het einde van het seizoen. Daar worden drie Jonger Oranje teams geselecteerd door alle meewerkende profclubs. Jonger Oranje is het talententeam dat een seizoen lang tegen profclubs speelt en deelneemt aan internationale toernooien. De ultieme kans om gescout te worden! De ervaring leert dat alle deelnemers een fantastische en leerzame voetbaldag met vooral heel veel plezier beleven. In het verleden hebben meer dan 100 kinderen via Jonger Oranje de overstap gemaakt naar een profclub. Meer informatie en inschrijven: www.jongeroranje.nl. Kindercarnaval Op woensdagmiddag 22 februari organiseren we een gezellige carnavalsmiddag voor onze kleinste jeugd: O11, O9 en Minipupillen. Trek je zotste kieltje aan en feest samen met je teamgenootjes een hele middag op leuke carnavalsmuziek! Je mag ook broertjes of zusjes en vriendjes en vriendinnetjes meenemen. De activiteitencommissie verwacht een grote opkomst, dus zorg dat jij er bij bent. Er worden tevens spelletjes georganiseerd en er is een prijs voor de leukst versierde Unitasser! Toegang gratis en het feest begint om 13.30 uur. Carnaval Vrijdagavond 24 februari is het de beurt aan al onze overige leden. Spelend lid, rustend lid of kaderlid, iedereen is welkom. Kom gezellig (inclusief partner/kinderen) in je mooiste carnavaleske outfit naar Unitas en vier samen het zotste en leukste feest dat bestaat. Stichting Leurse Leut met Prins Adrijaon II en zijn gevolg zal een bezoek brengen. De toegang is gratis en de kantine is geopend vanaf 19.00 tot 01.00 uur.

ARV Achilles

Alwin Roovers zilver op 3.000m NK Indoor ETTEN-LEUR - Achillesatleet Alwin Roovers heeft zijn aantal NK-medailles met één opgehoogd door in Apeldoorn tijdens het NK Indoor tweede te worden op de 3.000 meter. Over de 15 rondjes van 200 meter deed de pupil van Dick Lam 8:27.55 na een tactisch sterk gelopen race. Vorig jaar wist Alwin in Apeldoorn op hetzelfde nummer al een bronzen medaille te winnen en in Amsterdam kreeg hij tijdens het NK Atletiek na zijn 5.000 meter eveneens het brons omgehangen. Nu dus zilver op de 3.000 indoor! Etten-Leurse Cross Duathlon Maarten Roeloffs en Alex Heijnemans vormden tijdens de Cross Duathlon in de Etten-Leurse Kogelvanger(bossen) een duo dat (ongeveer) 3 km hardliep, 11 km mountainbike-te en 1,5 km hardliep. Van alle Etten-Leurse teams waren deze mannen van de Achilles competitieploeg de snelsten. Ondanks de met niet-clickpendalen/ schoenen fietsende Alex.

Veel podiumplaatsen in Zundert De vijfde en laatste cross van de ARWBcross competitie 2016-2017 was de Zundertse DJA-cross. Van Achilleszijde waren er een aantal regionale prominente crossers aan de start verschenen. Zo wisten de gebroeders Dirks tweederde van het A Junioren podium te bezetten, met Daan op 1 en Stef op 2. Teamgenoot Henk Buesink etaleerde ook zijn goede vorm. De 50plusser uit Etten-Leur scoorde bij de categorie M45 een uitstekende tweede positie en werd daarmee derde in het cross eindklassement. Lin Marijnissen haalde bij de meisjes B Junioren de tweede plaats en ook Willem Dekkers kon in zijn leeftijdscategorie nummer één niet verslaan! NK 10 km op de weg in Schoorl Vorig jaar liep Mike Teekens zich met 30:40 nog in de top tien van het Nederlands Kampioenschap 10 km op de weg. Na een moeizame winter na zijn succesvolle marathon in Berlijn op 25 september (2.18:55) is de Nootdorpse hardloper bezig

om langzaamaan na een mindere periode aan een opmars begonnen. Dat vertaalde zich in Schoorl in een 22e positie met 31:17. Op onze website kan je het uitgebreide raceverslag van deze toploper van Achilles lezen. Atletiekwedstrijden bij Achilles Ook dit jaar kunnen de liefhebbers van voornamelijk baanatletiek weer volop aan hun trekken komen op de thuisbaan van de Etten-Leurse atletiekvereniging. Na het overleg met de andere clubs in de Atletiek Regio West Brabant gaat ARV Achilles de volgende wedstrijden organiseren op de kunsttofbaan van de Lage Banken: 25 maart Trainingspakkenwedstrijd (onderlinge Achilles-wedstrijd) 19 mei Avondwedstrijd 27 mei Athletic Champs (nieuwe vorm van Pupillen atletiek) 11 juni B junioren competitie 30 september de ClubDag, met daarin opgenomen de Achilles Clubkampioenschappen. pAGINA 16

Alwin Roovers wint in Bergen op Zoom de Spado-cross 2016.


Wij zoeken een nieuwe collega! Ben jij enthousiast, gemotiveerd en een echte dierenvriend? Dan zijn wij op zoek naar jou! Voor de periode van mei tot en met oktober zijn wij opzoek naar een fulltime of parttime gediplomeerd

dierenverzorg(st)er niveau 4. Ben je collegiaal, weet je van aanpakken, heb je geen ‘9 tot 5 mentaliteit’ en vind je het niet erg om in de weekenden te werken, stuur dan een motivatie en cv naar info@hondenpensiondelindenberg.nl

Hopelijk kom jij binnenkort ons team versterken.

2017

BOUW JE D W E R E LJAAR

De GoeDkoopste belG voor heel neDerlanD!

vrijheid 30 - 2320 hooGstraten (b) - tel: 0032(0)33209900 - www.keukensenkeukens.be - info@keukensenkeukens.be Ma. t/m Za: 10 tot 17 uur - Di en Woe. gesloten

vaarbewijs avondcursus Spoedcursus op 2 zaterdagen

breda / bergen op Zoom / Dongen roosendaal / etten-leur lage-Zwaluwe / Willemstad

Nu ook online vaarbewijs cursus en online training Telefoon 0165-546707

Jan Jochems Handel

en

TransporT

Te koop:

Bestratingsmaterialen en sierkeien,

Start 2e helft februari /

begin maart 2017

www.yachtconsult.com

mollen -

BeSTRIJDInG kijk of bel www.josstruijs.nl 06-54398577

speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

€ 15,95 p.p.

Onbeperkt Spare-ribs

woensDag

Verhuur:

van 6 m3 tot 40 m3 Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

tickets online te bestellen www.zeelandhallen.nl

kipfilet met tomaat, basilicum,

€ 13,95 p.p.

mozzarella en aceto balsamico

DANSEN-ONTMOET & SWINGEN

Gebakken Kabeljauw medaillons met courgette geserveerd met een saffraansaus € 13,95 p.p.

HARMONIEZAAL in RIJSBERGEN

Biefstuk met frietjes

Ingang Lagestraat 1 cq 3

ZATERDAG 18 fEBRuARI

Dre Wit (‘t) goed

LIVE BAND DuO JERSEy Zaal open 19.30 uur start 20.30 uur

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00 buiten Etten-Leur € 20.00

Telefoon: 06 22 41 43 07 www.bootrijsbergen.nl

vrijDag

€ 13,95 p.p.

Alle gerechten zijn voorzien van frietjes Ook voor de lunch kunt u bij ons terecht

(‘s maandags gesloten)

Markt 18

MODELBOUWSHOW.NL

18 en 19 februari 2017 | 10.00 tot 18.00 uur

Kip ‘Caprese’

DonDerDag

Afvalcontainers

reparaties witgoed producten Etten-Leur

DinsDag

EttEn-LEur

BEL voor rEsErvEring 076 - 5016037

T BOUWSTENEN FESTIJN ME erken • Grote bouww • Bouwwedstrijden

KORTINGSBON

Met onderstaande kortingscode ontvangt u

€ 1,- kor ting op de toegangsprijs. Via www.zeelandhallen.nl kunt u uw toegangsbewijs bestellen. De kortingscode is:

Modelbouwshow2017 Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen én niet inwisselbaar tegen contanten. Niet geldig aan de kassa. Aangeboden door de Zeelandhallen.

vanaf 3 t/m 12 jr € 5,00 vanaf 12 jr € 11,00

Tel.: 06-50905037

HondenscHool Zuid-West Rob van Opstal 06-50916377

KARNAVAL IN

MARKTZICHT

fe Robin in t’ ca J D n e g a d e All rnaval ht 6 dagen ka ic z t k r a m e f Ca t Missen! Dit mag je nie

Carnavalsmenu van vrijdag t/m dinsdag vanaf 12.00 uur geopend

www.hondenschoolzuidwest.nl hondenschoolzuidwest@outlook.com

dragon 1 • oud Gastel

DONDERDAG

Femmekesbal met Sjansjee "Hee lekker ding"

vrijdag

Vrijdagmiddag DJ Alain + kindermiddag Vrijdagavond werrum draoien met Dj Frank Buiks!

zaterdag

Zaterdagmiddag kindermiddag Zaterdagavond karnavalsavond met dj Frank van der AA! ZATERDAG ZATERDAG 18 FEBRUARI ZATERDAG v.a. 22.00 uur 18 FEBRUARI

18ZATERDAG FEBRUARI v.a. 22.00 uur ZATERDAG 18 FEBRUARI v.a. 22.00 uur

FAT BLEACH

FAT BLEACH FAT BLEACH FAT BLEACH BLEACH FAT 18 v.a.FEBRUARI 22.00 uur v.a. 22.00 uur

Pastoor van Breugelstraat 23 Bosschenhoofd 0165 - 316793 www.cafestroop.nl

Pastoor van Breugelstraat 23 Pastoor van Breugelstraat 23 Pastoor van Breugelstraat 23 Pastoor van Breugelstraat 23 Bosschenhoofd Bosschenhoofd Bosschenhoofd Bosschenhoofd 0165 - 316793 0165 0165-- 316793 316793 0165 - 316793 www.cafestroop.nl www.cafestroop.nl www.cafestroop.nl www.cafestroop.nl

zondag

Grote optocht met DJ Frank van der AA!

maandag

Maandagochtend met DJ Ravi Jongenelis Roy Donders “foute karnavalsmiddag “ en dj rik ottenheim

dinsdag

16.00 Stef Ekkel en later Edrie Antonissen En DJ Rik Ottenheim Tijdens karnaval heerlijke broodjes

Tijdens karnaval heerlijke broodjes en pasta’s in de snackcorner bij Nico

en pasta’s in de snackcorner bij Nico

Markt 10 I Prinsenbeek I 076 5412207 I www.pastaenpesto.nl

Voorgerechten: Tomatencréme of groente soep €3,50 Hoofdgerechten: Hoofdgerechten worden geserveerd met friet met mayonaise en salade. M.u.v peejenstamp

Hollandse trek met een frikandel en kroket €6,95 Schnitzel met zigeunersaus 3 stokjes Saté Gegrilde kipfilet met gebakken groente Peejenstamp met rookworst €10,00 Toetje Bak vla: vanille of chocola €3,00 Vlaflip €3,50 Tiramisu of Cheesecake v/d dag €4,00 Reserveren? Bel 076 - 8893232 Bisschopsmolenstraat 34, 4876 AN Etten-Leur


Vera Koele wint kwartfinale NK ETTEN-LEUR - Afgelopen zondag vond de kwartfinale plaats voor de categorieën N2 en 2e divisie turnen in het Laco Sportcentrum te Zierikzee. Dit zijn spannende finales omdat er maar weinig turnsters door mogen stromen en één gemaakt foutje je je doorstroming al kan kosten. Vera (Pupil II N2) hield deze keer het hoofd koel en dwong zelfs met de gouden medaille haar ticket voor deelname aan de halve finale af. Vera begon op het toestel sprong waar haar eerste sprong nog niet opperbest was. Dit is ook wisselvallig in de training dus weet je nooit wat er komt met de wedstrijd. Zo ook dus deze keer maar met haar tweede sprong, hele schroef voorover, maakte ze hierop een deel goed. Op brug gaat het de laatste tijd een stuk beter en dat liet ze ook vandaag weer zien. Een mooie tweede score van 14.80 pnt. was hier voor haar. Op naar balk en daar moet je dan ook echt “boven blijven” zoals we dat benoemen. Hier was zij de allerbeste van vandaag en had alleen hele pirouette een schoonheidsfoutje. Een score van 14.05 pnt. mag er zijn op dit toestel. Op vloer scoort ze over het algemeen wel goed en ook deze keer kwam ze de oefening goed door. De derde score hier voor haar en

KORTE BERICHTEN

door deze goed allround geturnde wedstrijd mocht ze op de eerste plaats plaatsnemen. Het goud was met een puntentotaal van 57.317 pnt. verdiend voor haar. Gefeliciteerd en op naar de halve finales. Het zal spannend worden.

ETTEN-LEUR Bingo: Op zaterdag 18 februari vindt de bingomiddag plaats. U bent welkom vanaf 13.30 uur. De bingo start vanaf 14.00 uur en duurt tot 16.30 uur, in wijkgebouw de Vleer (Kraanvogel 22, de brede school). Er worden 6 rondes gespeeld, doe mee en maak kans op mooie prijzen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cees Wegman, 076-5020358. SV’81: Uitslagen 9 februari: J. Wissel 1297; P. Coertjens 1292; N. v. Meer 1144; F. v. Schaik 1087; T. Kapitein 1085; M. vd Bos 964. Wilt U meer info over onze sjoelvereniging of wilt u lid worden, bel 06-53518749. Diaconaal Café: Het Diaconaal Café van 24 november 2016 is door omstandigheden niet doorgegaan. Dit wordt nu verschoven naar 23 februari. We buigen ons dan - met een schuin oog naar de verkiezingen - over het thema: Wat/wie is een echte Nederlander? Aanvang 20.00 uur in Smeltkroes De Keen, Kwadestraat 2, en (niet onbelangrijk voor de echte Nederlander): de toegang en de koffie zijn gratis! Aanmelden (niet verplicht, wel wenselijk) kan bij Gerard Hanselaar, gerhans@xs4all.nl.

Valentijnsspaaractie van Winkelhart Etten-Leur

De winnaars zijn bekend Vera Koele wint goud.

BRIDGE BRIDGECLUB ETTEN-LEUR Uitslag 7 februari Lijn A: 1. Irma JacobsGerda de Nooij 60,42%; 2. Leo v. LeeuwenLeo v.d. Vorst 55,00%; 2. Gonny en Math v.d. Bosch 54,17%; 3. Marian Huis in ‘t VeldRenathe Smith 51,67%; 4. Ans Vos-Corry Jas 51,25%. Lijn B: 1. Riet v. Beers-Annie Oosschot 57,00%; 2. Martien de Bruin-Cees Goossens 56,50%; 3. Riet Lensing-Lenie v.d. Star 55,00%; 4. May Rijnen-Cor v. Woensel 54,00%; 5. Dories en Frans v.d. Reepe 51.50%. Wij spelen op dinsdagavond in de Nieuwe Nobelaer. Interesse? U heeft de mogelijkheid om zonder verplichtingen een paar weken bij ons proef te draaien. Wij hebben plaatsen beschikbaar. Bel 0765034784. BRIDGECLUB FAIR PLAY Uitslag donderdagmiddag 9 februari, A lijn: 1. Corrie en Piet de Rooy 57,81%; 2. Anton v.d. Boer-Netty den Exter 57,29%; 3. Kitty v. Ginneken-Thea Prins 56,77%; B lijn:

1. Ges en Piet Verburg 55,89%; 2. Jeanne Kerstens-Marian v. Uffelen 55,73%; 3. His de Waal-Ida v. Warmerdam 52,17%. Wij spelen iedere donderdagmiddag in “Ut Praotuis”. Aanvang 13.00 uur. Mocht U interesse hebben zich aan te melden bij deze gezellige en gemoedelijke club bent U van harte welkom. Voor informatie: Mariolein Koevoets, e mail: gemak@ziggo.nl, tel. 076-5033983. BC DE GONG Uitslag 4e speelavond v/d 4e ronde, A lijn: 1. Leny v/d Star-Ruud Oudenaarden 65.63%; 2. Frans Evers-Kees Konings 60.07%; 3. Nel v. Oirschot-Nel Zonligt 55.56%; 4. Monique Calon-Fons Calon 54.17%. B lijn: 1. Lia Cornelis-Lena Vogelaar 63.75%; 2. Riek Gielen-Koos Gielen 58.50%; 3. Michel Stolker-Theo v. Wijchen 57.92%; 4. Margriet Tieleman-Rob Wols 55.83%; C lijn: 1. Gertie Breg-Frans Bruinsma 61.11%; 2. Dicky Baan-Ans Hupkes 57.64%; 3. Andries Coens-Wim de Roon

55.56%; 4. Ankie v. Etten-Lidy v/d Laars 54.17%. Info en standen van onze club kunt u vinden op www.nbbclubsites.nl/ club/28005 of stel u in verbinding met Adrie Slagter tel 06-20353797 het kan ook per Email a3slagter@casema.nl BC SANS ATOUT 1e zitting van de 5e ronde, 9 februari, Lijn A: 1. Wil Weijer-Tom Weijer 63,54%; 2. John v. Zunderd-Henny Steens 62,50%; 3. Mia v. Nistelrooy-Jo v. Nistelrooy 56,60%; 4. Dré v.d. Goorbergh-Dave Sioen 54,86%. Lijn B: 1. Dina Graumans-Jan Graumans 58,75%; 2. Carina Mulders-Cees Willemse 58,33%; 3. Jos Koevoets-Jan ten Berge 55,00%; 4. An v. Rijckevorsel-Truus v. Oudheusden 54,58%. Lijn C: 1. Nel v.d. Schaaf-Ferry Koedam 56,67%; 2. Henk Weterings-Hans Geilenkirchen 56,25%; 2. Ton Beijloos-Jaap Haantjes 56,25%; 4. Joke Bos-Corry Tak 55,42%. Info: www.bcsansatout.nl

Jeffrey Pollemans van Albert Heijn Pollemans trekt de winnende Loten der Liefde.

ETTEN-LEUR - De afgelopen tweeënhalve week is er met ontzettend veel liefde gespaard door de bezoekers van Winkelhart Etten-Leur. Waarom? Om kans te maken op prachtige Valentijnsprijzen! Prijzen zoals bonbons, een heerlijk geurtje, een high tea, een fles bubbels en als hoofdprijs een romantisch diner voor twee bij Grand-Café The Butler op Valentijnsdag. Speciaal voor Valentijnsdag wilde het Winkelhart haar bezoekers verrassen door prijzen om verliefd op te worden te verloten.

De Valentijnsspaaractie Lot der Liefde bleek een groot succes. Van 25 januari tot en met 10 februari werden er zo’n 6.000 Loten der Liefde ingeleverd. Afgelopen weekend heeft ondernemer Jeffrey Pollemans van Albert Heijn Pollemans de winnende kaarten getrokken. Er werden 72 prijzen verloot, allemaal beschikbaar gesteld door de winkeliers in het Winkelhart. Benieuwd of uw Lot der Liefde ook in de prijzen is gevallen? Bekijk de lijst met winnaars op: www.winkelhartettenleur.nl

KERKELIJK NIEUWS H. MARIAPAROCHIE Pastores: Freijkje v. Gennip, Ad Rouwendal, Pastoor Ton Willemsen, Alida van Veldhoven. Pastor van dienst: 06-50561813. Postadres: Postbus 412, 4870 AK Etten-Leur, bestuur@ hmaria.nl; www.hmaria.nl Lambertuskerk: Pastorie: Markt 60, 4875CG Etten-Leur. Tel: 0765012281, locatiecommissie.lambertus@hmaria.nl. De pastorie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur. De Lambertuskerk is geopend voor een persoonlijk gebed op woensdag van 9.00-10.30 uur. Petruskerk: Pastorie: Lange Brugstraat 32, 4871CP Etten-Leur. Tel: 076-5012385, locatiecommissie.petrus@hmaria.nl. De pastorie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur. De kapel van de Petruskerk is alle dagen geopend voor een persoonlijk gebed. PAROCHIEBREED De carnavalsviering van zondag 26 februari zal niet om 11.00 uur plaatsvinden maar om 11 over half 11. 10.41 uur dus. Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze viering. In februari zamelt de Lionsclub Etten-Leur e.o. Douwe Egberts waardepunten in. Voor 600 punten ontvangt de Etten-Leurse voedselbank een pak koffie. Tevens doneert Douwe Egberts 15% extra pakken, om deze actie extra te ondersteunen. Achterin de Petruskerk en in de Lambertuskerk staat een bus, waar u uw Douwe Egberts waardepunten kunt doneren. Ook is het mogelijk om oud en vreemd geld in dezelfde bus te deponeren voor de actie “Fight for Sight” (Vecht voor Zicht). Hier worden in derdewereldlanden staaroperaties mee bekostigd in samenwerking met de Wilde Ganzen en Artsen Zonder Grenzen. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd en aanbevolen door alle Lions en door de Mariaparochie. Alvast hartelijk bedankt! VIERINGEN Zevende zondag door het jaar. Lezingen: Eerste lezing: Uit de brief aan de Hebreeën 11,1-7. Evangelie lezing: Marcus 9,2. Lambertuskerk Zaterdag 18 februari 17.00u: Eucharistieviering. Vormselviering. Voorganger vicaris Paul Verbeek en pastor

Alida v. Veldhoven. Zang van de Kerkzwervers. Zondag 19 februari 11.00u: Eucharistieviering, voorganger pastor Ton Willemsen, samenzang. Petruskerk Zondag 19 februari 9.30u: Eucharistieviering met voorganger pastoor Ton Willemsen en zang van het Gemengd Petruskoor. Intenties: Tijdens dit weekeinde zullen we bidden voor de intentie van: Sien Verschuuren-Aartsen, Riet Gielen-Schipperen, Jos Voermans en Anneke Voermans-Hermus, Johannes Otte, Adrianus Boeren, Harrie Verstappen, Zus v. Sundert-v. Oosterhout, Truus Lauwen-Engelen, Peter v.d. Luijtgaarden, Ad Schrauwen-Gielen, Geert v.d. Beemd, Jeanne KouwenhovenPutkamer, Jaan de Vooght, Harrie Berden. Elke week om 9.00u ochtendgebed Op dinsdag in de Petruskerk in de sacristie. Op woensdag in de Lambertuskerk in de apostelzaal. Op donderdag in de Lambertuskerk met in de apostelzaal. PERSONALIA Overleden: Adriana Maria Francisca Putkamer, weduwe van Johannes Petrus Kouwenhoven, overleden op de leeftijd van 86 jaar. Gerardus van den Beemd, echtgenoot van Elisabeth Antoinetta Roovers, overleden in de leeftijd van 85 jaar. Wij bidden voor hen en om veel kracht voor de nabestaanden om dit verlies te dragen. BERICHTEN Lambertuskerk: De data van de doopvieringen met tussen haakjes de voorafgaande gespreksavonden: 19 maart (13 maart) 18 juni (6 juni,) 16 juli (4 juli). De voorafgaande doopgesprekken zijn om 20.00 uur in de pastorie van de Lambertuskerk, Markt 60. Petruskerk: 9 april (4 april), 14 mei (9 mei). De voorafgaande doopgesprekken zijn om 20.00 uur in de pastorie van de Petruskerk, Lange Brugstraat 32. AGENDA Lambertuskerk Zaterdag 18 februari: Kerk 17.00u Vormselviering. Dinsdag 21 februari: Markt 16.00u Evaluatie Diaconale Markt; Markt 20.00u parochiebestuur; Apostelzaal 18.15u repetitie kinderkoor. Woensdag 22 februari: Markt Redactie Informaria; Markt 13.30u Locatie Commissie. Donderdag 23 februari: Markt 14.00u Pastores over-

leg; Kerk 19.30u repetitie Lambertuskoor. lijden enz.) en verhuizingen s.v.p. doorgeven aan het Petruskerk Kerkelijk Bureau. Woensdag 15 februari: vanaf 12.30u Activiteiten 1e Oecumenisch Inloophuis: dinsdag van 9.30u tot Communie. 12.00u wijkgebouw “De Vleer”, Kraanvogel 22. DonDonderdag 16 februari: 20.00u Repetitie Gemengd derdag van 9.30u tot 12.00u in De Linde, LambertusPetruskoor. straat 7. Maandag 20 februari: 19.00u Klussengroep. CHRISTENGEMEENTE DE HOEKSTEEN Dinsdag 21 februari: 10.00u Gespreksgroep Ouderen- Iedere zondagmorgen om 10.00 uur een dienst in Het pastoraat. Turfschip, Schipperstraat 2, 4871 KK Etten-Leur. Woensdag 22 februari: 19.30u Locatiecommissie. NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK RIJSDonderdag 23 februari: 20.00u in Turfschip Repetitie BERGEN Gemengd Petruskoor. De dienst wordt geleid door ds. Reinier Drop en zal EVANGELISCHE GEMEENTE ICHTHUS zoals altijd worden gehouden in het gebouw Diakonia, Dreef 52-54, 4875 AC Etten-Leur, 06-24501107; www. Gommersstraat 87 te Rijsbergen. Aanvang 10.00 uur. ichthusgemeente.nl Er is crèche (0-3 jr), kinderkeet (4-9 jr) en tienerkeet Samenkomst zondag 19 februari (10-13 jr). Als u meer wilt weten over geloof of over Om 10 uur begint de dienst, waarin Paul en Dinie Ize- activiteiten van onze gemeente, neem dan contact op boud zullen spreken, terwijl er om 14 uur weer dien- met onze predikant, ds. Reinier Drop (Rijsbergen), 06sten zijn in de Franse en in de Sri-Lankese taal. 19021077, www.ngkrijsbergen.nl Dinsdag 21 februari zijn er huisgroepen. PROTESTANTSE GEMEENTE DE BAAI Protestantse Gemeente te Etten-Leur, Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur, t. 076-5013794, www.protestantsettenleur.nl V o o r s t e v e n 2 1 Voorsteven 21 Volgende kerkdienst 4871 e u r DX Etten-Leur V o o r s4t 8 e7 v1 e nd2X1 e t t e n - l t e l e f o o nlin 0g 7 6 - 5 0Telefoon Zondag 19 februari zal voorgaan mevrouw 4871 d X e t tdeen - l e u r 1 2 2 2 8 076-5012228 r o telefo ds. Ellen van Sluijs. Er is kindernevendienst tboeno 0 7 6 - 5 0 1 2 2 2 8 Klan voor alle groepen voor alle groepen van de 8,7 basisschool in één groep. De kinderen verlaten de kerkzaal na aankondiging van de APK-keuringen voorganger. Totaal onderhoud Aanvangsuur kerkdiensten: Iedere zonDiv. occasions dag om 10.00u (tenzij anders aangegeven). Kinderoppas aanwezig (0-4 jaar). Na afloop Autoverkoop alle merken van de dienst is er gelegenheid voor het AL 35 JAAR UW VERTROUWDE ADRES ..blauw .... 2007..... 8.250,drinken van een kopje koffie of thee. Ford Fusion 1.4 airco ........................zwart .... 2006... 11.250,Citroën C3 1.4 Exclusive zwart 2011 11.500,Predikant: Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs, LukFord Fiesta 1.6 ghia 5 drs ................zwart .... 2009... 13.950,..blauw .... 2007..... 8.250,Ford Focus Wagon zwart 2011 11.950,aserf 4, 4871 ZM Etten-Leur, t.076-5013793 Hyundai Dynamic airco .................grijs .... 2008... 14.750,Ford Fusion ........................zwart .... 2006... 11.250,Kia Rio 1.2 1.4i30airco wit 2012 9.950,(b.g.g., alleen voor pastorale zaken, 06Kia Picanto airco m/t................zwart ...................... oranje .... 2005..... 6.950,FordAstra Fiesta 1.6 ghia 5 drs .... 2009... 13.950,Opel 1.4 Turbo Cosmo grijs 2012 13.850,47597120). Peugeot 206 1.6 pack airco 3 drs ..... rood .... 2005..... 9.350,Hyundai i30 Dynamic airco .................grijs .... 2008... 14.750,Peugeot 107 1.0 Active zwart 2012 6.495,Peugeot 207 1.4 XS pack airco......... rood .... 2007..... 9.775,Coördinatie activiteiten De Baai: Mevr. Kia Picanto airco 0.9 m/t ...................... oranje .... 2005..... 6.950,Renault Captur Dynamique grijs 2014 16.500,Renault Clio 1.2 TCe airco 5-drs. .............zwart .... 2008... 10.250,A.J. Drent Steenbergen, Hoge Donk 28, Peugeot 206 1.6 pack airco 3 drs ..... rood .... 2005..... 9.350,Renault Clio 1.6 Spirit zwart 2006 ..... 6.450,Seat Ibiza 1.4Team Sport airco ................... zwart .....2005 8.750,4879 NB Etten-Leur tel. 06-42445531. Peugeot 207 1.4 XS pack airco......... rood .... 2007..... 9.775,Skoda airco ..............grijs .... 2006..... 9.250,VW Golf 1.2Fabia TSi 5combi drs 1.4 style uitv. blauw met. 2011 12.950,Renault Clio 1.2 airco 5-drs. .............zwart .... 2008... 10.250,Kerkelijk Bureau: Dhr. A.J. van Wel, LukaVW Golf Station 1.6 Turijn airco ........grijs .... 2005... 11.950,VW Polo 1.2 TSi Comfortline grijs 2014 12.800,Seat Ibiza 1.4 Sport ................... zwart .....2005 8.750,serf 2, 4871 ZM Etten-Leur, t. 076-5963400. VW Golf Plus airco 1.6 Turijn airco ............grijs .... ..... 2005... 13.950,SkodaVolvo FabiaV40 combi airco ..............grijs .... 2006..... 9.250,WWW.AUTOBEDRIJFKNOBEL.NL 1.8 1.4 airco ...........................zwart .... 1997..... 1.750,Gezinsmutaties (geboorte, huwelijk, over-

PAGINA 18

VW Golf Station 1.6 Turijn airco ........grijs .... 2005... 11.950,www.autobedrijfknobel.nl

VW Golf Plus 1.6 Turijn airco ............grijs .... 2005... 13.950,Volvo V40 1.8 airco...........................zwart .... 1997..... 1.750,-

www.autobedrijfknobel.nl


vacatures

www.brabantwerkt.nl vacatures bij jou in de buurt Gezocht! Grillroom & Pizzeria BoDRUM te hoeVeN zoekt met spoed een

Sinds 2008 is Lunchroom De Uitdaging een leer- en werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking.

parttime bezorger M/V Voor onze locatie aan de Tussendonk in Etten-Leur zijn wij per direct op zoek naar

LAADPLOEG MEDEWERKERS Functie eisen: - Flexibel zijn - Nauwkeurig werken - Kunnen werken met een EPT (electrische pallettruck) - Logistieke ervaring is wenselijk maar niet noodzakelijk Werktijden: Maandag t/m donderdag tussen 18.00 uur en ± 23.00 uur (dagen bespreekbaar) GEÏNTERESSEERD? Solliciteer direct via onze mail. Stuur je sollicitatiebrief met CV naar kim@embregtstransport.com onder vermelding van sollicitatie laadploeg medewerker.

Bulk Terminal Moerdijk B.V. BTM is een op- en overslag bedrijf in meststoffen en strooizout. Voor onze nieuwe vestiging in Moerdijk zijn wij dringend op zoek naar:

een BALIEMEDEWERKER EXPEDITIE Je helpt klanten en chauffeurs bij het afhalen en leveren van goederen, verwerkt alle goederenstromen in het systeem en verzorgt de nodige documenten zoals CRM’s, etc. Profiel: • MBO werk- en denkniveau. • Je bent communicatief vaardig, spreekt vloeiend Nederlands en je hebt een goede kennis van Duits en Engels. • Je bent een vroege vogel voor wie om 7 uur beginnen geen probleem is. • Je bent bereid om flexibel te werken en overuren te maken tijdens het kunstmestseizoen. (afhankelijk van het weer maart t.e.m. mei-juni) Wij bieden je een leuke, afwisselende parttime baan voor 20 uur per week, verdeeld over 5 dagen met een passend salaris en uitzicht op een vast dienstverband. Interesse ? Stuur dan een mail naar info@btmmoerdijk.eu BTM, Appelweg 3, 4782 PX Moerdijk

Ben je in het bezit van een rijbewijs B (min 2 jaar) en ben je een aantal dagen per week beschikbaar tussen 17.00 uur en 21.00 uur Neem dan contact op met Dhr. A. tunc Grillroom Pizzeria Bodrum Sint Janstraat 43 4741AM hoeVeN tel. 06-39719449 0165-506282

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

Onder professionele begeleiding leren zij de kneepjes van het vak.

In verband met de uitbreiding van ons team zijn we per direct op zoek naar een

Zelfstandig werkend kok voor 32 uur per week. In deze functie ben je verantwoordelijk voor alle uitvoerende werkzaamheden tijdens de lunch en het begeleiden van onze medewerkers. Horeca-ervaring is vereist en werkervaring met mensen met een verstandelijke beperking een pré. Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de Horeca cao.

een transportbedrijf gevestigd op het te Breda. Isisgespecialiseerd in transport en opslag vanIABC levensmiddelen Wij zijn gespecialiseerd opslag en distributie onder geleide temperatuur.in Ons werkgebied bestaat van uit de temperatuur-gecontroleerde goederen: Benelux en Frankrijk, waar dagelijks met een ruim 100 combinaties zendingen afgeleverd. Wij zijn op zoekworden naar een:

Geïnteresseerd? Stuur of mail je brief met CV naar: Lunchroom De Uitdaging, Dorpstraat 40, 4851 CM Ulvenhout T.a.v. Mevrouw M.A. Borghouts Of mail naar: info@lunchroomdeuitdaging.nl

Vrachtwagenmonteur

I.v.m. versterking van ons huidig team zijn wij

afd. Frankrijk op zoek plegen naar een dezevoor zal inde wisseldienst, onderhoud aan: het wagenpark, en schade's herstellen. Wij denken aan met: WAGEN / kandidaten VERVOERS- flexibele instelling, - opleiding bedrijfsvoertuigen en/of PLANNER - enige jaren ervaring.

www.lunchroomdeuitdaging.nl

Wij bieden: Gedacht wordt aan kandidaten met : passende arbeidsvoorwaarden, - flexibele -instelling - afwisselende werkzaamheden, - goede mondeling in de - flexibeleuitdrukkingsvaardigheid werktijden. Nederlandse taal , kennis van Franse taal is een pre. sollicitatie kunt U richten aan: - ervaring inUw transportplanning Postbus 3295, 4800 DG Breda - m.b.o. niveau t.a.v. L.C.M. Voesenek , 076-5712201 of

Greenbrothers is een modern glastuinbouwbedrijf in Zevenbergen, gespecialiseerd in

info@voesenek-transport.nl

Wij bieden : telenmodern en klantgericht verpakken van aubergines. Greenbrothers isheteen glastuinbouwbedrijf in Zevenbergen, gespecialiseerd - zelfstandige en verantwoordelijke functie Wij hebben opvan dit moment meerdere functies openstaan. We zijn op zoek naar: en klantgericht verpakken aubergines. - passende arbeidsvoorwaarden Uw sollicitatie kunt u richten aan : Per 1 februari Postbus 3295, 4800 DG BREDA, tel. 076-5712201, of info@voesenek-transport.nl

Vacature:

productie medewerker mantelspuiten a. van der Hof Kabelfabriek BV gevestigd te roosendaal is sinds 1934 producent van zwakstroom- en speciaal kabel. Wij produceren zo’n 5000 verschillende kabels, gemaakt van diverse materialen in vele kleuren, diktes en toepassingen. Klantvriendelijk staat hoog in het vaandel en korte communicatielijnen in een informele bedrijfscultuur zijn kenmerkend voor ons familiebedrijf. Functieomschrijving: De functie bestaat uit productie werkzaamheden op onze spoel afdeling en de hoofdtaken zijn het overspoelen van kabel, expeditie werkzaamheden en kwaliteitscontrole. Functie-eisen: - Opleiding en werkniveau MBO - enkele jaren ervaring in een productie omgeving - Zelfstandig, communicatief vaardig en werkt graag in een team - Gemotiveerde instelling - Fysieke gezondheid i.v.m. tilwerkzaamheden en niet kleurenblind - accuraat en zelfstandig kunnen werken en snel kunnen schakelen - Goede beheersing van de Nederlandse taal (woord/geschrift) - Heftruck/reachtruck certificaat is gewenst Wat bieden wij: - cao volgens metaal en techniek - Salaris naar leeftijd en ervaring - Opleiding en training Sollicitatieprocedure: Ben jij iemand die van aanpakken houdt en ben jij degene die wij zoeken? Stuur uw sollicitatiebrief voorzien van een cV voor 24 februari naar: a. van der Hof’s Draad- & Kabelfabriek BV, t.a.v. Dhr. M. Pennings, Postbus 1591, 4700 BN roosendaal of stuur uw mail naar info@hofkabelfabriek.comEindexamenkandidaten/ 2015 zijn wij op zoek naar een: schoolverlaters

(Hoofd) scholier voor in de loods op zaterdagochtend Ben je gestopt met school of doe je dit jaar examen? Wil je graag wat bijverdienen, weet je van aanpakken en vind je het niet erg om vroeg op te staan? Wij zijn voor werkzaamheden in de kas of verpakkingsloods op zoek naar jou!

Scholieren (m/v)

Graag wat bijverdienen op zaterdag en/of in de schoolvakanWerkzaamheden: ties? Voor werkzaamheden in de kas of verpakkingsloods, zijn - Stofvrij maken van we deopmachines zoek naar scholieren vanaf 15 jaar. - Schoonmaakwerkzaamheden in de loods Kasmedewerker (fulltime m/v) - Enkele logistieke werkzaamheden uitzicht op aan vast dienstverband - Je stuurt 2 andere met scholieren

Functie-eisen: seizoenswerk, liefst voor meerdere seizoenen, van mrt.-sep., - Je bent op zaterdagochtend beschikbaar 5 dagen per week, ’s ochtends tot 12:00 uur. - Minimaal HAVO-niveau Als Kasmedewerker zijn je voornaamste dagelijkse taken: - Minimaal 16 jaar • het oogsten van de aubergines • het gewasen verzorgen (blad breken; toppen; indraaien) - Je kan zelfstandig werken hebt een flexibele instelling • opruimwerkzaamheden - Je

Kasmedewerker (parttime m/v)

Vacatures bij jou

in de • Wij bieden: buurt

-

• signaleren van ziektes en plagen

Loodsmedewerker (fulltime m/v)

seizoenswerk, Leuk, verantwoordelijk werk liefst voor meerdere seizoenen, van mrt.-sep. Een tijdelijk contract een aantrekkelijk loon dagelijkse taken: Alsmet Loodsmedewerker zijn je voornaamste • opleggen en/of sorteren van alle aubergines die geoogst zijn

• inpakwerkzaamheden van dozen en of kisten) Ben jij geïnteresseerd in deze functie en woon je in(vullen Zevenbergen omstreken, dan • opruimwerkzaamheden 12 januari een korte brief + CV mailen naar: anke@greenbrothers.nl.

Zoek en vind lokale vacatures

We verwachten van onze medewerkers het volgende: • je weet van aanpakken en bent gemotiveerd • je bent flexibel qua werktijden (vroeg willen én kunnen starten) Greenbrothers 97apersoonlijkheid - Zevenbergen - 0168-370270 • je werkt graag- inHazeldonkse teamverband enZandweg hebt een open • je spreekt de Nederlandse taal goed • je bent woonachtig in de omgeving Zevenbergen (max. woon-werkafstand 15 km) • affiniteit en/of ervaring in de tuinbouw is een pre Voor meer informatie, kijk op onze site: www.greenbrothers.nli

Eerste hulp bij solliciteren? Maak gratis een professioneel CV op www.brabantwerkt.nl

Heb je interesse in één van deze functies? Mail dan je motivatie en CV naar: renske@greenbrothers.nl, ook voor vragen kun je mailen. Greenbrothers – Hazeldonkse Zandweg 97a – Zevenbergen (Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.)


KIJK OP ACTION.NL

WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE! HOESLAKEN PERCALE KATOEN diverse kleuren 90x200 cm 90x220 cm 140x200 cm 180x200 cm 180x220 cm

4.29 5.29 6.79 7.29

HONINGRAAT KUSSENHOES diverse kleuren katoen 45x45 cm

6.49

379

249

HEREN JOGGINGBROEK

LICHTSLINGER MET KANTEN BALLEN

zwart, grijs of navy katoen/polyester maten M-XXL

diverse kleuren 10 LED 165 cm

3.99

basic t-shirt ronde of v-hals zwart of wit katoen/elastaan maten S-XXXL

2.49

195

399

diverse varianten pluche ca. 41x27 cm

SPILBERGEN KOFFER

OPTISCHE MINI MUIS

ABS kunststof, antraciet 38x21x55 cm / ca. 39 liter cabinsize

excl. batterijen

raglan shirt met knoop polyester/katoen maten M-XXL

TROLLS RUGTAS

15 wasbeurten wit, kleur of zwart 750 ml

HONINGRAAT PLAID diverse kleuren katoen 130x170 cm

excl. binnenkussen

ROBIJN WASMIDDEL

43x25x65 cm / ca. 61 liter 49x29x75 cm / ca. 92 liter

2

14

DOVE DEOSPRAY

KEUKEN BLENDER

Maxxter diverse kleuren draadloos incl. batterij

19.95 29.95

2

95

99

diverse varianten 150 ml deoroller 50 ml

95

INVISIBLE ONDERGOED

Excellent Electrics kunststof kan van 1.5 liter 4 snelheden 450 Watt

KINDER ONESIE

diverse kleuren uni of print polyamide/elastaan maten S-XL

Spider-man, Batman, Minions, Frozen of Emoji katoen maten 92-122

1.44

499

2-PACK

159

299 OPVOUWBARE STEEKWAGEN

BREIGAREN XXL tweekleurig diverse kleuren acryl 425 gram

BREIRINGEN OF BREIRAMEN 6-delig breiringen: Ø 29/24/19/14 cm breiramen: 58.5/48/37/26.5 cm

VINTAGE BEHANG

schuimvinyl op papier diverse trendy dessins 53 cm x 10 m

5

49

0.99

1.99

MEISJES LEGGING Frozen, Princess of Paw Patrol polyester/elastaan maten 92-134

2.79

12

95

2.99

TEXTIEL ACTIE!

spanbanden met klemgesp max. 100 kg 3.5 meter 2-pack

99.5 cm

3

78

2.98

eenvoudig en compact op te bergen max. 70 kg aluminium 40x41x99.5 cm

1.49

3.99

4.99

Stapels voordeel kleine prijzen

5

95

RVS PEDAALEMMER diverse kleuren 3 liter 26 cm hoog

40

cm

16

41

cm

95

3

49

Aanbiedingen geldig van woensdag 15 februari t/m dinsdag 21 februari 2017

Ga voor nog meer voordeel naar www.action.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden.

NIEUW

Download de app

AlleFolders

Etten-leurse Bode 15-02-2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you