Page 1

ThUiS iN DE REgio

30 NOVEMBER 2016 WEEK 48

E T T E N - L E U R S E

@ettenleurseBode /ettenleursebode

opLagE ETTEN-LEUR 19.200 ToTaLE opLagE: 480.000

www.internetbode.nl

Belangen van ouderen in Etten-Leur niet in het geding

Paard Sinterklaas komt even tot rust in Stal ‘t Sander

auto-motor-scooter

Snel je rijbewijs halen?

 Lees op pagina 3

 Lees op pagina 5

www.rijschoolyellow.nl

Damesg roep beleeft volgend jaar een heus jubileum m et veertigste show

Cabaret Onvermeidelijk oogst weer veel lof W E E K B L A D

W E E K B L A D

Net geen eerste onderwijsprijs KSE ETTEN-LEUR - De Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE) is er net niet in geslaagd om de onderwijsprijs van de provincie Noord-Brabant in de wacht te slepen in de categorie voortgezet onderwijs. Met hun project ‘Concert voor de dementerende ouderen in de Herbergier’ eindigden ze op de tweede plaats. Het Beatrix College uit Tilburg ging er met de hoofdprijs vandoor. De leerlingen muziek uit havo-5 van de KSE mochtensamen met hun docent Gert-Jan Hereijgers vorige week donderdag wel de eerste prijs in ontvangst nemen voor hun presentatie op de avond van de prijsuitreiking op het provinciehuis in Den Bosch.

Voorlezen met Sinterklaas in bieb

M I D D E L B U R G S E

&

V E E R S E

M I D D E L B U R G S E

&

V E E R S E

ETTEN-LEUR - Regelmatig organiseert Nieuwe Nobelaer bibliotheek voorleesmomenten voor kleuters. Meestal gebeurt dit ‘s ochtends, maar de bibliotheek wijkt daar deze week voor een keer van af. Op donderdag 1 december mogen peuters en kleuters namelijk ’s avonds in pyjama naar de bibliotheek komen. Dan komt niemand minder dan Sinterklaas op bezoek en ook dan wordt er voorgelezen. Kinderen wordt gevraagd om voor 1 december het vouwschoentje van de bibliotheek in elkaar geknutseld en teruggebracht te hebben, want Sinterklaas heeft beloofd om ze allemaal te vullen. Het Sinterklaasvoorlezen begint om 19.00 uur.

ETTEN-LEUR - Volgend jaar viert de damescabaretgroep Onvermeidelijk uit Etten-Leur een heus jubileum. Dan namelijk staat de veertigste theatervoorstelling op het programma. Het gezelschap ontstond in 1987, toen het Vrouwengilde het idee kreeg om een eigen cabaretgroepje op te zetten: het Vrouwencabaret. In 1993 ging het cabaret verder als een eigen vereniging onder de naam Vrouwencabaret Onvermeidelijk. In 2001 vond de laatste naamswijziging plaats: Cabaret Onvermeidelijk. Inmiddels heeft de groep een prachtige reputatie opgebouwd en kan zij zich elk jaar verheugen op twee goed bezochte avonden in de grote zaal van Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur. Zo ook afgelopen vrijdag en zaterdag, toen de 39e show met de titel Cruise Control werd opgevoerd. FOTO ROBERT BAKKER

Fractie Ons Etten-Leur pluist inspectierapporten na

Vraagtekens bij veiligheid kinderdagverblijven ETTEN-LEUR - In een brief aan het college van burgemeester en wethou- Volgens de fractie blijken kinderdagver- Structureel ders plaatst de fractie van Ons Etten-Leur vraagtekens bij de veiligheid van blijven veelal alleen in de opstartfase of Uit het onderzoek van Ons Etten-Leur zou na een verhuizing voor een periode gedu- blijken dat slechts drie van de in totaal 16 kinderdagverblijven in Etten-Leur. DOOR PETER HOUTEPEN Volgens de fractie dient door de gemeente Etten-Leur jaarlijks opdracht gegeven te worden aan de GGD om kinderdagverblijven te controleren op kwaliteit. Deze kwaliteitseisen zijn vastgesteld door de Rijksoverheid en veiligheid is daar een onderdeel van. Ondergeschoven kind Het Landelijk Register Kinderopvang bevat

alle GGD-inspectierapporten van de kinderdagverblijven in Etten-Leur. “Wij hebben deze bekeken voor de periode van 2011 tot 2016”, stellen Denise Sellier en Lia Boeren namens Ons Etten-Leur. “Daaruit blijkt dat het onderdeel veiligheid onvoldoende of niet wordt gecontroleerd. Dat gebeurt vrijwel alleen nog op Verklaring omtrent Goed gedrag, t Diplomering h u en i Vroegtijdige Voorschoolse Educatie certificering. Veiligheid blijkt een ondergeschoven kind te zijn.”

rende twee jaar te worden gecontroleerd.

W E E K B wordt L A D ‘Veiligheid onvoldoende gecontroleerd’ s

W E E K B L A D i

n

d

e

r

“Daarna niet of onvoldoende meer. Er zijn zelfs drie locaties al sinds 2011 niet meer op veiligheid gecontroleerd.”

kinderdagverblijflocaties in de gemeente de laatste vijf jaar structureel jaarlijks gecontroleerd zijn. “Hiermee rijst bij ons de vraag: waarom drie en de rest niet?”, aldus Sellier en Boeren. Ons Etten-Leur wil graag weten of de gegevens van de GGD inspectierapporten uit het Landelijk Register Kinderopvang kloppen of dat de gemeente Etten-Leur eventueel heeft. En zo e andere g inspectierapporten i o niet, hoe de gemeente Etten-Leur de veiligheid van de Etten-Leurse kinderdagverblijven in de toekomst gaat waarborgen.

h u ide s Passie i n d e r e g Initiatiefnemer Passiet voor overleden ETTEN-LEUR - Oud-voorzitter van de Stichting Vrienden van Lambertus in Etten-Leur, Koos Caron, is vorige week donderdag overleden. Hij is 84 jaar geworden. De afscheidsdienst is donderdag 1 december in de Lambertuskerk. DOOR PETER HOUTEPEN Koos Caron, in het verleden onderscheiden

met de versierselen behorend bij het Officierschap in de Orde van Oranje-Nassau, stond in Etten-Leur onder andere ook aan de wieg van de passieconcerten van Stichting Projectkoor Etten-Leur. Invulling Tien jaar geleden vroeg hij aan dirigent Dieneke Bicknese-de Rhoter of zij invulling kon geven aan de leegte die zou ontstaan bij het wegvallen van de Matthäus Pas-

sion, die voordien enkele jaren in de Lambertuskerk was uitgevoerd. Enthousiast Stichting Projectkoor Etten-Leur gaat inmiddels voor de negende keer dit concert uitvoeren. “De eerste jaren heeft Koos ons enthousiast gesteund en menig mens moeten overtuigen, dat de centen van de stichting Vrienden van Lambertus, waar hij voorzitter van was, goed besteed werden”,

i

Studiezaal archief gaat tijdelijk dicht ETTEN-LEUR - De studiezaal van het West-Brabants Archief (WBA) in Bergen op Zoom is vanwege een grote interne verbouwing vanaf dinsdag 6 december gesloten. Reden is een grote interne verbouwing om het Koetshuis van het Markiezenhof in te richten voor de medewerkers van het WBA. Tijdens de verhuizing is het niet mogelijk om de dienstverlening in stand te houden. De begane grond van het Koetshuis wordt omgevormd tot studiezaal. Dat betekent dat de huidige zaal aan de Steenbergestraat in Bergen op Zoom- dichtgaat. Vanaf dinsdag 10 januari zijn bezoekers van de WBA welkom in de studiezaal aan de Hofstraat 2 in Bergen op Zoom.

o

zegt voorzitter Maarten Bicknese. “Dankzij die steun hebben honderden mensen, zangers, muzikanten en luisteraars kunnen genieten van de passieconcerten, die, mag ik gerust zeggen, van kwalitatief hoog niveau zijn en een intensieve belevingswaarde hebben. Toen we in 2012 een zelfstandige stichting werden, is Koos Caron ons blijven volgen en steunen. We zijn hem hier erg dankbaar voor. Het heeft ons leven enorm verrijkt.”

Kijk op pagina 2 voor nog meer voordeel!


actualiteit

College reageert op bestuurscrisis bij KBO Leur

‘Belangen van ouderen in Etten-Leur niet in het geding’ ETTEN-LEUR - Het college van burgemeester en wethouders vindt niet dat de belangen van ouderen in Etten-Leur in het geding zijn. Dat zegt ze in reactie op de brief die Frank Vrolijk namens de VVD-fractie in oktober stuurde. Aanleiding voor de brief was de ontstane crisis bij de afdeling KBO Leur. DOOR PETER HOUTEPEN Het bestuur van KBO Leur kondigde in oktober aan af te treden en demissionair aan te blijven tot 1 februari 2017. Is er rond die datum geen nieuwe bestuur, dan dreigt KBO Leur te worden opgeheven. Aanleiding voor het besluit om af te treden is het feit dat volgens KBO Leur keer op keer toezeggingen niet worden nagekomen, zowel niet van de kant van de gemeente EttenLeur als van de kant van het Turfschip, waar KBO Leur ‘thuis’ is. Basis Het college zegt graag een bloeiend verenigingsleven in Etten-Leur te zien. “Deze verenigingen moeten niet alleen onderdak hebben, maar elkaar ook kunnen vinden om samen nieuwe activiteiten te ontplooien. Wij proberen zo veel mogelijk om soortgelijke verenigingen gelijk te behandelen.” Verenigingen in Etten en Leur maken hiervoor gebruik van een multifunctionele accommodatie: in Etten de Linde en in Leur het Turfschip. De accommodaties hebben een vergelijkbaar aantal vierkante meters beschikbaar voor sociaal culturele activiteiten, ongeveer zo’n duizend vierkante meter.

Beide accommodaties worden door verschillende verenigingen gebruikt, waaronder de KBO’s. “Wij zijn er daarom van overtuigd dat zowel de Linde als het Turfschip een goede basis bieden voor sociaal culturele activiteiten, waaronder de activiteiten van de beide KBO’s.” Verschil Het enige verschil tussen de beide accommodaties is het beheer. De Linde wordt door Stichting ASE zelf beheerd en staat volledig ter beschikking aan het verenigingsleven. Het Turfschip wordt geëxploiteerd door een externe partij, HInt. Conform eerdere afspraken kan het worden gebruikt door de sociaal-culturele gebruikers, ofwel de verenigingen. “In een rondvraag onder de circa 25 verenigingen die op dit moment gebruik maken van het Turfschip geeft het merendeel aan daar naar de zin te zitten en dat ze goede afspraken kunnen maken met H-Int”, laten burgemeester en wethouders weten. Wijkverenigingen Ondanks de bestuurscrisis bij KBO Leur vindt het college niet dat de belangen van de ouderen in Etten-Leur in het geding zijn. “Er zijn meerdere partijen die gericht zijn op de ouderen in onze gemeente, onder

Volgens het college zijn er meerdere partijen die gericht zijn op de ouderen in de gemeente Etten-Leur, onder andere de verschillende wijkverenigingen. ARCHIEFFOTO CORINE ROKS

andere de verschillende wijkverenigingen. Bovendien heeft exploitant H-Int aangegeven dat de activiteiten voor ouderen gewoon doorgang kunnen blijven vinden. Ook de wijkvereniging Etten-Leur Noord volgt de ontwikkelingen op de voet en heeft, indien nodig, haar medewerking

toegezegd. De verwachting is dat ook wijkverenigingen ais Schoenmakershoek en de Keen hun hulp zullen aanbieden. Garanderen Het college geeft aan dat het bijzonder spijtig zou zijn als er geen mensen worden

gevonden ter opvolging van het huidige demissionaire bestuur van KBO Leur. “Echter”, zo stellen burgemeester en wethouders, “het verenigingsleven in Etten-Leur bloeit. Zij zullen samen de handen ineen slaan om het activiteitenaanbod voor al onze inwoners te blijven garanderen.”

Uitgeverij de Bode, dé nummer 1 in effectief huis-aan-huis bereik

Verspreid uw folder via Weekblad de Bode! Uitgebreide mogelijkheden van ontwerp en drukken tot op de deurmat. Kijk voor meer informatie op www.internetbode.nl/folderverspreiding of neem geheel vrijblijvend contact op met Huub Aarts, tel. 076-5998111

Goede afspraken over aanpak overlast, criminaliteit, onderhoud en beheer

Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerrein Vosdonk ETTEN-LEUR - Bedrijventerrein Vosdonk in Etten-Leur heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen tijen als de Stichting Surveillance Vosdonk structurele verbetering van de samenwerContinu Samenwerken, KVO-B, behaald. Dit keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt (SSV) en ondernemersvereniging Indus- king tussen ondernemers en andere partriële Kring Etten-Leur (IKE). Afspraken tijen te zien.” samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. DOOR PETER HOUTEPEN Een belangrijke voorwaarde in het proces

om een KVO-B certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer en eventuele andere

partijen afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. In Etten-Leur gaat het om par-

leiden tot een veiligere omgeving met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade, waar iedereen van mee profiteert.

Bijeenkomsten Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan het ondernemen behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen. In het KVO-B maken ondernemers samen met de andere betrokken partijen afspraken. Daarbij valt te denken aan het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over ‘schoon, heel en veilig’; beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging; het beter verlichten van panden, het plaatsen van camera’s enzovoorts en investeringen in de openbare ruimte zoals bijvoorbeeld groenvoorziening en straatverlichting.

Op Vosdonk zijn circa 350 bedrijven gevestigd.

FOTO GEMEENTE ETTEN-LEUR

Effect De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. “Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers”, meent MKB-Nederland. “Maar ook is er vaak een PaGiNa 3

Ervaringen In heel Nederland worden momenteel veel bedrijventerreinen veiliger gemaakt met behulp van de KVO-B methode. De ervaringen die inmiddels zijn opgedaan in verschillende gebieden bewijzen het succes van deze werkwijze. “De methode wordt gezien als een goede basis om in gezamenlijkheid te werken aan kwaliteit in veiligheidszorg.” MKB-Nederland begeleidt de bedrijventerreinen en biedt kosteloos hulp aan door inzet van procesbegeleiders KVO-B. Terreinen die alle stappen hebben doorlopen krijgen aan het eind als waardering het keurmerk toegewezen. Na drie jaar volgt een evaluatie en hercertificering. Inmiddels hebben al meer dan 850 bedrijventerreinen in Nederland een keurmerk behaald.

Oppervlakte Bedrijventerrein Vosdonk, gelegen aan de westkant van etten-leur, heeft een bruto oppervlakte van circa 350 hectare. Op het terrein zijn circa 350 bedrijven gevestigd in onder andere de volgende branches: metaalnijverheid, machinefabricage, transport & logistiek, groothandel, bouwnijverheid en distributie. Op het terrein zijn ruim negenduizend mensen werkzaam uit etten-leur en de regio.


2100 2950

3700

3700

hal

vlizotr ap

TEVENS TE HUUR: • kleine kantoorunits (11 m2 vanaf € 275 p/m) • winkel / kantoorruimte (65 m2)

technis che ru imte

TE HUUR KANTOORRUIMTE / ATELIER

BISSCHOPSMOLENSTRAAT 52A, CENTRUM ETTEN-LEUR Wonen / werken in dynamisch winkelgebied

, grote e licht te ruim

2 35lum sief

in het centr um

inc e fruimt c r a hie 2 60 m

Informatie: 06-5538 5355 of 06-1024 2013 | www.mynvastgoed.nl of www.baxverhuur.com

S L A E D A G ME De beste deals van

Zelfklevend PVC

Nederland!

€ 8,95

Diverse kleuren

vanaf

Per m2

€ 19,95

Laminaat Comfy 731

€ 6,95

Per m

Laminaat XXL planken

€ 9,95

Per m2

Diverse kleuren 5mm dik met toplaag 0,55mm

8mm met 4-zijdige v-groef

Tapijttegels Diverse kleuren

Kurk Click

Afmeting: 910x300mm - Dikte 10,5mm

150.000m2 Diverse vloeren direct uit voorraad leverbaar Voorraad artikel per plank te koop

PVC Click 7mm met 2-zijdige v-groef

Winkel/showroom 2500m2

€1,50 € 18,95

vanaf

Per m2

€ 15,95 2

€ 24,95 vanaf

Per stuk

vanaf

Per m2

www.devloerencentrale.nl

Ondervloeren per halve rol te koop

Contact VloerenCentrale Takkebijsters 70 4817 BL Breda T: 076 522 06 86 info@devloerencentrale.nl

Openingstijden ma-vrij 9.00 tot 17.00 uur za 9.00 tot 16.00 uur

slaapk amer

2950

6500

6600

bergi

Kantoorruimte ca. 35 m2 incl. archiefruimte ca. 60 m2 Eerste verdieping Huurprijs e 650 p/m excl.


actualiteit

Column Addo Sprangers

Gevaarlijk

Aan het nemen van selfies kleeft niet zelden enig gevaar. Tenminste: als je het een klein beetje serieus aanpakt. Wil je scoren met een selfie, dan kun je echt niet komen aanzetten met een doodgewoon huis-tuin- en keukenzelfportretje. Neen, er moet de originaliteit, lef en onvervaardheid van uitgaan. Sommige selfiemakers doen dat door zich te fotograferen op gevaarlijke plekken of in situaties die de gewone sterveling bij voorbaat doen huiveren van angst. De voorbije jaren hebben sommige selfiemakers daarbij gedemonstreerd dat zij òf helemaal geen vrees kennen òf ergens een draadje los hebben zitten. Door bijvoorbeeld al kiekjes nemend van een klif te springen in de hoop dat de waterpartij beneden de val voldoende zal breken, noodzakelijk om later zelf te kunnen genieten van in het luchtruim genomen selfie. Ook altijd leuk is een selfie met de grizzly die achter je rug staat na te denken of hij je in één keer of toch maar gewoon in twee keer volledig zal verscheuren. Eveneens spectaculair is een selfie waarbij je, al surfend op het dak van een hogesnelheidstrein, met wapperende manen jouw stijlvolle moves voor het nageslacht vastlegt. Een foto op de rails zelf met in de rug een snel naderende locomotief is zeker zo stoer. Check vooraf echter wel even of je veters goed vastzitten, want al struikelend wordt jouw selfie er bij het op het laatste moment wegspringen waarschijnlijk niet mooier op. Je moet achteraf uiteraard wel een beetje kunnen opscheppen over het verhaal achter die adembenemende selfie. Iets veiliger is het dan ook om samen met een beroemd persoon te poseren voor een selfie, al is het niet ondenkbaar dat dat laatste straks een stuk moeilijker wordt. Onze eigen premier Mark Rutte werd afgelopen maand immers aardig in verlegenheid gebracht nadat hij vriendelijk poseerde met naar later bleek een veroordeelde moslimextremist. Wayne Rooney, aanvoerder van het Engelse nationale voetbalteam, overweegt inmiddels om helemaal niet meer met fans op de foto te gaan nadat er plotseling selfies in de media opdoken met hierop een zichtbaar beschonken Rooney op een bruiloftspartij. Mijn fans kunnen gerust zijn: ik sluit me hier niet bij aan. Sterker nog: ik blijf met jullie poseren. Zelf selfies maken doe ik echter al lang niet meer. Veel te gevaarlijk. Wie de selfie hierboven ziet, kan me daar alleen maar gelijk in geven.

Colofon

Hoofdkantoor Molenstraat 17a-1, 4881 CP Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Ettenleurse Bode Ettenleurse Bode Redactie Peter Houtepen Correspondenten Frans van der Bom, Lilian Lauwerijssen,

Stella Marijnissen, Nico Korsten

Acquisitie Jolanda den Haring Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties dinsdag 10.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s dinsdag 08.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111 Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Eerste trainingen voor het winterseizoen zitten er al weer op

Hoogspringer Sven van Merode kijkt terug op supermooi atletiekjaar ETTEN-LEUR - De eerste trainingen voor het winterseizoen zitten er al weer op voor hoogspringer Sven van Merode uit Etten-Leur. Het 18-jarige talent heeft een zeer succesvol jaar achter de rug, zowel indoor, outdoor als op wereldniveau. Begin 2016 werd Van Merode gekozen tot sportman van het jaar 2015 in Etten-Leur. Het is niet ondenkbaar dat hij deze titel gaat prolongeren.

Sven met zijn gouden sprong in Breda over 2.07 meter bij het NK voor junioren.

DOOR PETER HOUTEPEN Sven van Merode kwam via de basisschool in aanraking met atletiek. “Je had er een programma waarmee je allerlei sporten kon uitproberen en kijken of je het echt wat vond. Ik deed tafeltennis, voetbal, badminton en atletiek. Dat laatste onderdeel sprak mij het meeste aan.” Gescout Inmiddels is hij aan zijn tiende jaar als atleet bezig. “Hiervan ben ik zeven jaar lid geweest van ARV Achilles in Etten-Leur om daarna de overstap te maken naar Spado in Bergen op Zoom voor betere trainingen.” Direct nadat hij lid was geworden, werd Sven van Merode gescout voor het talententeam van Spado. Top 2016 begon met een zilveren medaille bij zowel het Nederlands Kampioenschap (NK) voor junioren als senioren, respectievelijk met sprongen van 2.04 en 2.13 meter. In het buitenseizoen verliep het NK

voor senioren met een zevende plaats minder goed dan verwacht, maar twee weken later liet Van Merode op de accommodatie van Sprint in Breda tijdens het NK voor junioren zien dat hij tot de top behoort door nationaal kampioen te worden met een hoogtesprong van 2.07 meter. Ervaring Verder evenaarde hij begin dit jaar met een sprong van liefst 2.16 meter het Nederlands record indoor voor junioren. Met deze prestatie kwalificeerde hij zich ook voor het WK junioren in Bydgoszcz (Polen). Dat toernooi werd van 19 tot en met 24 juli gehouden. “Mijn doel was de finale te halen, maar helaas lukte dit niet.” Zijn sprong van 2.09 meter was hiervoor niet toereikend. “Maar ik heb wel veel ervaring op kunnen doen in Polen.” Sven van Merode, toen nog 17 jaar, was één van de jongste deelnemers in Bydgoszcz en behoort nu al tot de beste 24 (junior)hoogspringers van de wereld. Trainen

FOTO FRISO VAN MERODE

De inwoner van Etten-Leur deed dit seizoen in totaal mee aan achttien wedstrijden, vijf indoor en dertien outdoor. Op een enkele wedstrijd na haalde hij altijd een hoogte van twee meter of hoger. Het gemiddelde over heel het seizoen komt uit op 2.04 meter en is daarmee vijf centimeter hoger dan in 2105. Drie keer per week traint hij bij Spado op kracht, uithouding en explosiviteit. Verder twee keer per week specifiek op hoogspringen in Rijen bij Atletiekcentrum Midden en West Brabant (AC-mwb). Tot slot is er nog één core stability training bij fysio Walvoort in Etten-Leur en blijft er dus één rustdag in de week over. Opleiding Naast zijn carrière als hoogspringer heeft Sven van Merode dit jaar ook zijn havo diploma gehaald en is hij inmiddels begonnen aan de Fontys in Tilburg met de opleiding voor leraar Natuur- en Scheikunde. “Het combineren van deze opleiding en zes keer per week trainen vraagt veel plannen en organiseren, maar dat lukt prima.”

Amerigo komt tot rust in Stal ‘t Sander

Puzzel week 48

De oplossing van deze puzzel is in week 49 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.nl

ETTEN-LEUR - Zondagmiddag was er voor Amerigo, het paard van Sinterklaas, even een rustmomentje in Stal ’t Sander aan de gelijknamige weg in Etten-Leur. Sinterklaas en een groot aantal pieten maakten van de gelegenheid gebruik om ook even de benen te strekken en wat uit te rusten. Heel veel kinderen en hun ouders wisten van deze stopplaats van Amerigo en Sinterklaas af en waren naar ’t Sander gekomen, zodat de hele parkeerplaats en de weg bomvol stond met geparkeerde auto’s. De meeste kinderen hadden tekeningen voor Sinterklaas meegenomen en ook aan Amerigo hadden ze gedacht. Er waren op een gegeven ogenblik zoveel wortels in de aanbieding voor Amerigo dat de paardenpiet ze apart moest leggen, omdat het beest anders buikpijn zou krijgen en niet meer verder zou kunnen gaan met Sinterklaas. Voor alle aanwezige kinderen had de sint snoepzakken en pepernoten bij zich, zodat iedereen dankzij Amerigo een geslaagde middag had. FOTO FRANS VAN DER BOM PaGiNa 5


Extra geld voor de wijkzuster in 2017

De wijkzuster is definitief terug in West-Brabant ETTEN-LEUR - Twee jaar geleden werd op initiatief van de Kruisvereniging Noord-Brabant de Coöperatie Wijkzuster i.o. opgericht. Het doel van deze coöperatie is de wijkzuster als basisvoorziening in iedere kern en wijk van de dertien deelnemende gemeentes. Zelfs de Koning kwam op werkbezoek en zag dat het goed was. Hij was niet de enige. Het concept wijkzuster heeft het keurmerk gekregen en zorgverzekeraars CZ en VGZ hebben ook voor 2017 een contract toegezegd. Evenals de gemeente Moerdijk. Op 21 november is de coöperatie wijkzuster definitief opgericht. Dit werd dinsdag gevierd met een symposium: De Wijkzuster Toekomstproof?

Activiteiten in december bij Avoord Het Anbarg: Nassaulaan 1, 4872 CW Etten-Leur, 076-5135118 Iedere donderdag koffie-inloop in ‘t warm hart van 10-11 uur. Zaterdag 3 december: Kerkdienst in ‘t warm hart om 16.30 uur m.m.v. koor Odi uit Etten-Leur. Dinsdag 6, 13 en 20 december: Bingo in ‘t warm hart aanvang 18.00 uur. Dinsdag 6 december: Uitverkoop kleding in de hal van 10-12.00 uur Donderdag 8 december: Eetpunt in ‘t warm hart aanvang 18.30 uur, aanmelden kan tot 2 december, met muzikale omlijsting van koor Odi in passende kerstsfeer. Zondag 11 december: Kerst braderie in ‘t warm hart van 10-16.00 uur Donderdagavond 15 december: Alzheimercafe Etten-Leur in Kersteditie in ‘t warm hart van 19.30-21 uur. Maandag 19 december: Wijkbingo in ‘t warm hart aanvang 19.00 uur. Woensdag 21 december: Kerstviering in ‘t warm hart aanvang 14.00 uur Donderdag 22 december: Kerstdiner in ‘t warm hart aanvang 18.30 uur. Aanmelden kan tot 15 december. Zaterdag 31 december: Oliebollenfestijn in ‘t warm hart aanvang 14.30 uur Kloostergaard: Bisschopsmolenstraat 272, 4876 AS Etten-Leur, 076-5325631 Iedere donderdag koffie-inloop in ‘t warm

Workshop Omdenken door Pepijn Lagerwey.

DOOR ELLES JANSEN Ruim vijftig wijkzusters waren aanwezig op het symposium. Naast een aantal bestuurders van de deelnemende organisaties waren o.a. ook de wethouders Eef Schoneveld (gemeente Moerdijk) en Corné van Poppel (gemeente Roosendaal) aanwezig. Schoneveld gaf de primeur dat gemeente Moerdijk extra geld heeft vrijgemaakt voor de wijkzusters van Surplus. Hoe werkt de wijkzuster Ruim twee jaar werken in westelijk NoordBrabant momenteel al 63 wijkzuster en wijkbroeders van de deelnemende organisaties succesvol samen als aanspreekpunt op het gebied van zorg, wonen en welzijn in de wijk. Zij zijn onafhankelijk en vormen de schakel tussen het medische en sociale domein. De wijkzuster staat dicht bij de cliënt en dienst familie, mantelzorgers.

FOTO ELLES JANSEN

Ze worden ingeschakeld bij “niet pluis gevoel” en door hun zichtbare aanwezigheid in de wijk zijn ze laagdrempelig benaderbaar. De wijkzuster levert zorg vanuit de behoefte van de cliënt. Toekomst Het hoofdthema van het symposium ging over de toekomst. Via een ludiek optreden van Omdenker Pepijn Lagerwey werden de wijkzuster uitgedaagd om ‘Ja Maar …. reacties’ om te buigen naar kansen en mogelijkheden. Deze tools zullen hen nog verder helpen in de uitdagingen die hen de komende jaren te wachten staan. Steeds meer mensen krijgen dementie (een op de vier) en ook de palliatieve zorg neemt toe. “Daarnaast zou de wijkzuster een belangrijke rol kunnen vervullen in transfer van (oudere) ziekenhuispatiënten die terug naar huis mogen”, aldus Anton van Mansum, bestuurder bij Surplus. “Een

derde van de ouderen komt slechter uit het ziekenhuis dan dat men erin ging. Mensen eten slechter en bewegen er nauwelijks.” Er was tijdens het symposium ook een tafelgesprek met een huisarts, wethouder, zorgmanager, bestuurder en wijkzusters om over de toekomst te debatteren en er waren speeddate gesprekken om elkaar beter te leren kennen. Uniek Henk van Tilborg, voorzitter van Kruisvereniging Noord-Brabant is trots op ‘zijn’ wijkzusters. “Zes jaar geleden waren er 96 projecten ingediend bij ZonMW “Zichtbare Schakels”. Ons concept van de wijkzuster is de enige die nog over is. En zich bewezen heeft.” CZ-Topman Wim van der Meeren stelde in een interview met Het Kruisvenster (ledenblad van de Kruisvereniging Noord-Brabant) “Nederland had, heeft en houdt behoefte aan de wijkzuster.”

* 1 per klant bij minimale besteding van 25,—

Hoogte 150 tot 200cm

Nordmann kerstboom

*

OPEN DI-ZA 10-17 UUR A.S. ZONDAG 12-16 UUR

hart van 10.30 -11.45 uur. Iedere donderdag bingo ( m.u.v. donderdag 29 december: ) in ‘t warm hart aanvang 14.00 uur. Zaterdag 3 december: kerkdienst in het atrium aanvang 16.30 uur m.m.v. De Kerkzwervers. Zondag 4 december: zondagmiddag-inloop met een gezellige spellenmiddag aanvang 14.00 uur. Dinsdag 6 december: Uitverkoop kleding De Jonge Mode in de hal van 14-16.00 uur. Donderdag 7 december: Eetpunt in ‘t warm hart aanvang 18.30 uur. Aanmelden kan tot 2 december. Maandag 19 december: Kerstdiner in ‘t warm hart aanvang 18.30 uur. Aanmelden kan tot 12 december. Zaterdag 31 december: Oliebollenfestijn in ‘t warm hart aanvang 14.30 uur. Contrefort: Schipperstraat 12, 34871 KK Etten-Leur, 076-5082600 Iedere maandag en donderdag koffie-inloop van 10.0012.00 uur verenigingsruimte etage 2. De Schaapskooi: Dreef 43, 4875 AC Etten- Leur, 076-5035574 Zondag-maandagwoensdag en vrijdagochtend koffie inloop 10.15-11.30 uur. De eerste woensdagmiddag 7 december: Sint/ kerstbingo van 14.00-16.00 uur. Overige woensdagmiddag kaartclubs van 13.30-16.00 uur. Iedere vrijdagmiddag eetpunt van 12.30-14.00 uur, vooraf aanmelden. Dinsdag en donderdagmiddag biljarten 13.30-16.30 uur. Iedere 2e donderdagmiddag van de maand 8 december: bloemschikken van 13.30-15.30 uur. Extra activiteiten: dinsdag 20 december: Kerstdiner, vooraf aanmelden (de stamppot van december: komt te vervallen). Maandag 26 december: ( 2e kerstdag) open! koffie-inloop 10.15 u-11.30 uur. Tussen kerst en Nieuwjaar blijft de Schaapskooi gewoon open, met alle activiteiten. Avoord wenst u allen een mooie december maand toe.

WIJKEN WIJKVERENIGING GRAUWE POLDER Kerstfair met workshops Zaterdag 10 december vind er een kerstfair met workshops plaats in het wijkgebouw de Gong, Trompetlaan 42, Etten-Leur. We gaan op die dag een kerststukje maken en er zijn er ook nog te koop. Verder een kerstkaart in de vorm van een kerstklok. Eer is iemand die heeft lekkere warme sjaals, portemonnees en omgehaakte flessen te koop. Eer zijn mooie doosjes van plastic stramien voor de liefhebber. Er worden van kaarten-pakketjes leuke kaarten voor de kerst gemaakt. Ook kan er een leuke houten kerstkaart gemaakt worden door kibri. Er zijn verschillende knipvellen te koop voor een klein prijsje en je kunt tussen de middag aanschuiven voor lekkere erwtensoep. Kom eens kijken of er wat voor u gading bijzit en je te laten verrassen van de leuke spulletje die we gaan maken of al gemaakt hebben.

BEDRIJVIG NIEUWS

- ADVERTORIAL -

‘Een kwaliteitsdeur gaat een leven lang mee’

Halderberge Deuren nu nog mooiere showroom OUD GASTEL - In gesprek met eigenaar Christ Leijs van Halderberge Deuren wordt al snel duidelijk dat het maken van deuren een specialisme is. De ambachtsman neemt zijn vak bloedserieus en is pas tevreden als zijn klant dat ook is. Wie een kijkje wil nemen in zijn vernieuwde showroom is dan ook van harte welkom. Ook kan men desgewenst zien hoe de bestelde buitendeur gemaakt wordt in de fabriek ernaast. En de koffie staat altijd klaar! DOOR ELS ROMMERS Christ Leijs is goed voor ruim dertig jaar ervaring in timmerwerk en (ver)bouwwerkzaamheden. Twintig jaar geleden kon hij de toenmalige failliete deurenfabriek aan de Antoinedijk overnemen. Hij zette zijn schouders eronder en wist het bedrijf uit het slop te trekken. Inmiddels mag hij met

recht een autoriteit op het gebied van binnen- en buitendeuren genoemd worden. “Wij gaan uit van de drie ‘M’s’, meten, maken en monteren”, legt Christ welwillend uit. “Het meten moet natuurlijk heel secuur gebeuren. Dan volgt het fabricageproces en tot slot wordt de deur er netjes door ons ingehangen. We zitten bovenop alle stadia van de order. Want onze klanten verdienen een kwaliteitsproduct.” Eerlijk duurt het langst “Natuurlijk zien wij ook wel dat allerlei niet gespecialiseerde bedrijven strooien met scherpe aanbiedingen, maar in het geval van een deur is goedkoop echt duurkoop, durf ik te stellen”, aldus Christ. “Een goede deur overleeft in principe de bewoner van het huis waarin die hangt. De voordeuren fabriceren wij zelf uit tropisch hardhout. We leveren de deur inclusief grond- en voorlak. Bovendien hebben we een zeer ruime keuze in hang- en sluitwerk, dat

natuurlijk weer van de allerbeste kwaliteit is én volgens politiekeurmerk. De wensen van onze klanten staan centraal. Als iemand een bepaald ontwerp in gedachten heeft, zullen we er alles aan doen om dit te realiseren, mits het technisch mogelijk is. Mocht iets niet kunnen, zeggen we het ook eerlijk. Tenslotte garanderen we niet zomaar zo’n lange levensduur.” Korting! De showroom van Halderberge Deuren is recentelijk helemaal opgeknapt. “Het was tijd voor een frisse wind”, vertelt Christ. “Er staan nu nog meer deuren tentoongesteld, zodat iedereen een nog betere indruk krijgt van alle mogelijkheden. Van dinsdag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 16.00 uur zijn onze deuren voor iedereen geopend. Op verzoek kan er ook buiten die tijden een afspraak gepland worden. Onze zaak is uitstekend te bereiken en er is een grote parkeerplaats bij. Graag willen

In de vernieuwde showroom komen alle deuren nog beter tot hun recht. FOTO ELS ROMMERS

wij ook iets terugdoen voor het vertrouwen dat klanten in ons schenken. En omdat we iedereen zo’n mooie entree van hun huis gunnen, krijgt iedereen die dit jaar nog een

deur bij ons bestelt en deze advertentie meeneemt maar liefst 15% korting over het totaalbedrag. Als dat geen nieuwe deuren opent…’, lacht Christ.

Halderberge Deuren & Kozijnen BV, St. Antoinedijk 15a, 4751 SC Oud Gastel, 0165-320065, www.halderbergedeuren.nl, info@halderbergedeuren.nl PAGINA 6


lief en leed

Afscheid nemen doen we samen. Zorgvuldig, zorgzaam, met aandacht voor detail.

Bel voor een kennismaking of wensengesprek. Prinsenbeek, Etten-Leur en Zundert e.o., ook op verzoek daarbuiten

Een uniek leven verdient een uniek afscheid Afscheidshuis Rijsbergen: Afscheidshuis Rucphen: Kantooradres: Website:

Monuta Patricia van Vliet T: 06 - 50 63 01 07 E: pvanvliet@monuta.nl I: www.monutavanvliet.nl

Sint Bavostraat 18 Schijfse Vaartkant 1B Sint Bavostraat 18 | 4891 CJ Rijsbergen | T: 076 - 5963698 www.jackmathijssen.nl

Patricia van Vliet

Weekenddiensten

Alleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 - 50 40 444, Bredaseweg 171. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee. Apotheek Buiten de openingstijden van Apotheek Etten-leur wordt waargenomen door Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, 4872 LA Etten-Leur, Tel: 076 502 56 50. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Wijkzuster Telelefoon 0165 - 54 66 13 Thebe Wijkverpleging: Telelefoon 088 - 117 67 44 Dierenartsgroep West-Brabant Gezelschapsdieren tel. 076 501 2928/501 6915. Landbouwhuisdieren en paarden tel. 076 501 3645/596 1333.

Surplus Zorg thuiszorg passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168-33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl Kraamzorg & verhuur borstkolven Ellen Foesenek kraamzorg Tel. 06-30179344

Avoord AanHuis Thuiszorg zoals u het wenst in de gemeenten Etten-Leur, Rijsbergen en Zundert. Zorg of verpleging thuis nodig? Bel op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 met 0800 - 220 0 220 (gratis) en daarbuiten: 076-513 51 13 of mail naar: avoordaanhuis@avoord.nl

Thebe Wijkverpleging Etten-Leur Voor persoonlijke verzorging/verpleging. Kleine teams, vertrouwde gezichten. Bel: 088 - 117 67 44 of mail naar ettenleurcentrum@thebe.nl

Openingstijden

Gemeente Etten-leur Roosendaalseweg 4 4875 AA Etten-leur Tel: 14 076 Maandag t/m vrijdag 09.00 – 12.00 uur en 17.00 – 19.00 uur* 12.00 – 17.00 uur (op afspraak) * uitsluitend maandag avond.

Uitvaartverzorging Jan de Wit & Zn 076 - 501 58 07 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

VAN BEEK PRESENTEERT:

CITROËN BEDRIJFSWAGENSHOW

St. Willebrord

Voor het vakkundig en degelijk herstofferen van al uw meubelen. O.a. Capitonneerwerk, antiek, klassiek en modern. Ook boten, caravans en auto’s. Met ruim 25 jaar stoffeer ervaring. Gegarandeerd een goed resultaat. Bel voor een

Voorsteven 11 4871 DX Etten-Leur

vrijblijvende prijsopgave: tel. 0165-383958. www.meubelstoffeerderij-koevoets.nl

Tel. 076-5016517 Fax 076-5036988

LEET COMP AR RIJKLA

COMPLEET RIJKLAAR

COMP LE RIJKLA ET AR

0%

3 JAAR FINANCIAL LEASE

GSM 06-53838824

TOT

Lid van

VOORDEEL € 3.250 NU RIJKLAAR VOOR € 10.600

24 - 25 - 26 NOV. VAN BEEK BREDA

info@broeren-bv.nl www.broeren-bv.nl

www.praktijk-chaska.nl

info@praktijk-chaska.nl

RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDEL

DECEMBER AKTIE

GRATIS n haal- e e ervic brengs n bij ee e reparati

25% korting op nieuwe fietsen 10% korting op nieuwe scooters 20% korting op grote beurt 4T scooters Groot assortiment gebruikte fietsen!

Wilhelminalaan 8, Etten-Leur, Tel. 076-8890586 www.vanderhorst-bikeshop.nl

VOORDEEL € 3.650 NU RIJKLAAR VOOR € 14.250

1 - 2 - 3 DEC. VAN BEEK ROOSENDAAL

VOORDEEL € 5.000 NU RIJKLAAR VOOR € 15.890

8 - 9 - 10 DEC. VAN BEEK BERGEN OP ZOOM

Actie geldig tijdens showdagen. Het rentetarief is 0% bij een looptijd van 12, 24, 36 maanden. Drukfouten voorbehouden. © 11-16.

Aanleg, onderhoud en reparatie van:

- SANITAIR, GAS & WATERINSTALLATIES - CV INSTALLATIES - DAKBEDEKKINGEN - ZINK- EN LOODWERKEN

Kozijnen Serres uien Schuifp pingen p a rk e Ov

€ 5.000 VOORDEEL

15 - 16 - 17 DEC. VAN BEEK VLISSINGEN

ijnen KozCITROENVANBEEK.NL Serres uien Schuifp pingen p a Overk

uw Nieuwbo e ti a v o n e R ngen ri e • Zonw n e ik u ll o •R ren • Hordeu s • Screen glas • Isolatie deuren e g ra a •G

auto-bus verhuur klein en groot

aLLes km vrij !

www.QualityCarrent.nl 076-5022267 - etten-Leur PAGinA 7

Haansberg 80 Etten-Leur Tel: 076 5016046 | Fax: 076 5016146 | www.bolleboom.nl


SENIOREN KBO ETTEN-LEUR Bridge Maandagmiddag 21 november, Lijn A: 1 A 10 Dieuwertje Vroom-Jannie Wijngaard 67,40%; 2 A 11 Jopie Menheere-Lya v. Lieshout 62,90%; 3 A 1 Jan Aarts-Rien Theunis 61,90% Dinsdagmorgen 22 november, Lijn A: 1 A 5 Bert Menheere-Jac Swaanen 61,46%; 2 A 2 Riet Feskens-Naantje Rokx 59,38%; 3 A 10 Kees Slegt-Jan Boers 52,60%; 3 A 3 Peter Lavrijsen-Dré Boom 52,60%. Lijn B: 1 B 8 Cor v. Meer-Jan v. Meer 56,25%; 2 B 6 Theo v.d. Broek-Kees v. Elteren 54,17%; 3 B 1 Cisca Blom-Mia Verschragen 53,33%. Lijn C: 1 C 7 Nelly Monden-Toos v.d. Wijngaard 62,92%; 2 C 11 Wim Bekkers-Gerard v. Zijl 56,98%; 3 C 10 Johan Monden-Jean Monden 55,21%. Lijn D: 1 D 7 Els v. Opstal-Jos v. Opstal 57,64%; 2 D 8 Annie Lauwerijssen-Rinus Bartels 56,25%; 2 D 3 Anne Bouman-Wim Bouman 56,25% Woensdag 23 november, Lijn A: 1 A 6 Joan Nuijten-Dieuwertje Vroom 59,17%; 2 A 1 Coby Brabers-Kees Baremans 55,83%; 3 A 4 Riet Goossens-Riet Mol 55,00%. Lijn B: 1 B 1 Janny Dankelschijn-Rineke Rooze 65,00%; 2 B 3 Dina v. Geel-Corrie Mooy 56,67%; 3 B 8 Nellie Nooren-Nanny Nooren 50,00%; 3 B 4 Nellie SchuurmansRene Nieuwlaat 50,00% Donderdagmorgen 24 november, Lijn A: 1 A 5 An Braspenning-Jan Braspenning 70,63%; 2 A 2 Albert Paulissen-Riet Verschuren 62,50%; 3 A 4 Jeanne MondenJohan Monden 55,00%. Lijn B: 1 B 10 Jos v. Opstal-Dina v. Geel 58,75%; 2 B 3 Riet Mol-Riet Sep 58,13%; 3 B 7 Riet BakkerWim Willems 57,50% Donderdagavond 24 november, Lijn A: 1 A 1 Piet Voesenek-Wim Willems 56,06%; 2 A 10 Ad v.d. Enden-Mart v.d. Enden 55,44%; 3 A 2 Coby Brabers-Kees Baremans 50,19%. Lijn B: 1 B 3 Piet v.d. Wijngaard-Toos v.d. Wijngaard 63,75%; 2 B 6 Cor v. Meer-Jan v. Meer 60,63%; 3 B 5 Jan Aarts-Rien Theunis 57,50%. Lijn C: 1 C 7 Riet Feskens-Toos Jacquemijns 68,13%; 2 C 10 Joan Nuijten-Joke Veldman 61,88%; 3 C 2 Daatje Kleijn-Jan Willem Kleijn 56,88% Sjoelen met de Blije Sjoelers Uitslag 24 november, A-klasse: 1. Ria Frijters 1111 pnt; 2. Ans de Kroon 1105 pnt; 3. Naan Baremans 989 pnt. B-klasse: 1. Tonnie v. Gastel 1028 pnt; 2. Ria Janssen 1014 pnt; 3. Emma v. Overveld 993 pnt. Cklasse: 1. Riet Snepvangers 914 pnt; 2. Ria Maas 850 pnt; 3. Jet v. Vlimmeren 782 pnt. Belangstelling? Bel gerust even voor informatie (Rien v. Halteren tel. 5269812

of Mien Oomen tel. 5017453) of kom even vrijblijvend kijken in “de Linde” op donderdagmiddag. Op de site www.kboetten.nl vindt U al het nieuws van de KBO. Geslaagde Jan Maas rik- en jokerdag in De Linde Tweemaal per jaar wordt er in De Linde een rik- en jokerdag gehouden. Vrijdag 25 november werd de laatste van 2016 georganiseerd. Liefst 108 rikkers en riksters hadden zich aangemeld en gaven ook act de presence om 09.00 uur ‘s morgens. Ook hadden zich 26 jokerspelers aangemeld. De rik- en jokerdag is perfect verlopen mede door de inzet van de vrijwilligers die hun dag hebben besteed aan het begeleiden van de deelnemers. Zij hielpen ook het personeel door b.v. gereed maken van de lunch en assistentie aan de bar. De inzet van het Linde-personeel verdient zeker een bijzondere vermelding. Blijft de deelnemers en deelneemsters aan het rikken en jokeren zelf, die zich sportief en voorbeeldig hebben gedragen te complimenteren. Wij kijken uit naar onze volgende rik- en jokerdag in de Linde op 17 februari 2017. Maar op 8 januari a.s. houden weer een inloop rik- en jokerdag in de Linde. Hierbij is ieder vrij om die dag kennis te komen maken met het edele spel rikken en jokeren. Rest nog de vermelding van de uiteindelijke winnaars en winnaressen: Jokeren: 1. Ria Frijters Etten-Leur 100 punten; 2. Anneke Beerens Prinsenbeek 124 punten; 3. Lena Franken Prinsenbeek 146 punten; 4. Riet Smulders Etten-Leur 148 punten; 5. Annie Wilms Etten-Leur 156 punten Rikken: 1. Theo Franssen Etten-Leur 252 punten; 2. Bets Buiks Etten-Leur 241 punten; 3. Toon Kouters Prinsenbeek 235 punten; 4. Toon v.d. Broek Rijsbergen 220 punten; 5. Cor v. Meer Etten-Leur 211 punten; 6. Jac Schouw Oudenbosch 211 punten; 7. Jan Goedstouwers Sprundel 203 punten; 8. Tiny Ernest Etten-Leur 201 punten; 9. Marian Wamsteker Rijsbergen 200 punten; 10. Rumold Vermunt EttenLeur 200 punten. Kerstviering Kerstverkoop, Kerstconcert, Kerstdiner, Kerstviering, al weken lang lezen we de aankondigingen, ze komen ook steeds vroeger. De KBO blijft daarbij niet achter. Al volgende week, op vrijdag 9 december komen de leden samen in de Nieuwe Nobelaer. Alle leden zijn welkom, maar ook de ouderen, die eens kennis willen maken met de activiteiten van de KBO. Deze Kerstviering vangt aan op een ongewone tijd: om 13.15 uur. Let daar op! Na

de Kerstdienst is er een pauze waarna de Vereniging ‘De Gouden Mix ons gaat verrassen met een muzikale show met de titel Residentie Welzorg. De leden van De Gouden Mix brengen muziektheater voor senioren in een show met toneel, sketches en zang. U kunt nu komen genieten van hun vijfde show die zich afspeelt in een zorgcentrum voor senioren (of Hendrik Groen er aan heeft meegewerkt is ons niet bekend).

Zwanentranenkoor

Winterconcert in de KSE

KBO LEUR Bridge Uitslag 24 november, Lijn A: 1. Toos de Jong-Anja Greven 66,9%; 2. Gerard PouwElly Tesser 63,7%; 3. Annie en Walter Krijnen 56,8%. Lijn B: 1. Loek Simon-Wil Verkooyen 57,0%; 2. Bert en Joke v. Dorst 54,0%; 3. Ria v. Gijsel-Bets Nouws 50,0% KERSTCONCERTEN BIJ KBO-BRABANT De werkgroep Identiteit & Zingeving van KBO-Brabant organiseert in december 2016 twee kerstconcerten. Juist de kerstperiode is voor gelovigen een hele bijzondere periode die bol staat van gewoonten en tradities. KBO-Brabant sluit daar met deze bijzondere kerstconcerten bij aan. Beide concerten zijn voor leden en nietleden gratis toegankelijk. Het eerste kerstconcert wordt aangeboden op 15 december in Hoeven. Dit wordt verzorgd door damesensemble La Lisière uit Wouwse Plantage in samenwerking met de West-Brabantse Bigband ‘No guts no glory’ Het tweede Kerstconcert wordt op 23 december aangeboden in Valkenswaard. Daar zal optreden het gerenommeerde Gemengd Koor ‘s-Hertogenbosch. Het koor is opgericht in 1958 en kent een uitgebreid repertoire. Het koor heeft opgetreden in de St. Pieter in Rome, in de Notre-Dame in Parijs, in de basiliek van Oudenbosch. Beide concerten zijn gratis toegankelijk voor leden en niet-leden. Wel wordt er na afloop een donatie verwacht voor de muzikanten. Koffie en thee zijn voor eigen rekening. Het is wel de bedoeling dat U laat weten dat U belangstelling hebt en bellen of er nog plaatsen beschikbaar zijn naar het secretariaat van KBOBrabant: 073-6444066. Waar en wanneer: Kerstconcert Hoeven: donderdag 15 december in Conferentiecentrum Bovendonk, Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven. Kerk open: 13.30 uur en Start programma: 14.00 uur. Einde 16.30 uur. Kerstconcert Valkenswaard: vrijdag 23 december in de H. Nicolaaskerk, Markt 55, 5554 CA Valkenswaard. Kerk open: 19.00 uur, Start programma: 19.30 uur tot 21.30 uur.

Het Zwanentranenkoor.

ETTEN-LEUR - Vrijdag 9 december houdt het Zwanentranenkoor weer haar traditionele Winterconcert in de KSE in Etten-Leur. Traditioneel, want dit concert wordt al vele jaren gehouden. In het begin uitsluitend met kerstliederen en alleen opgevoerd door Het Zwanentranenkoor zelf. Na enkele jaren werd een gastkoor uitgenodigd. Vanwege het grote succes daarvan is ook dat een traditie geworden. Koren van divers pluimage traden samen met Het Zwanentranenkoor op in de KSE, met sterk wisselende programma’s met niet meer uitsluitend kerstliederen. Vorig jaar werd het optreden van gastkoor Het Westhoeks Mannenkoor (het WMK) uit Klundert zo’n succes dat ook dit jaar weer is gekozen voor het WMK om gezamenlijk de avond te vullen. Het WMK staat overigens onder dezelfde leiding als Het Zwanentranenkoor, namelijk dirigent Kees van Vugt, afkomstig ook uit Klundert. Vorig jaar kreeg het WMK het publiek wérkelijk op de banken met hun spetterende optreden, dus wat dat betreft zijn de verwachtingen ook dit jaar hooggespannen! Het Zwanentranenkoor zal om 19.30 uur de

optredens beginnen. Na een half uur volgt een korenwisseling en zal het WMK haar eerste optreden verzorgen. Om plusminus 20.30 uur volgt dan een pauze van zo’n half uur. Tijdens de pauze wordt de bezoekers (ook traditioneel) een gratis kopje koffie of thee met wat lekkers aangeboden. Om 21.00 uur volgt dan het tweede optreden van het WMK. Het Zwanentranenkoor sluit dan na een half uur met haar tweede optreden de avond af. Zo omstreeks 22.00 uur gaan dan de lichtjes van/in aula van de KSE uit en kan het publiek weer huiswaarts. Hopelijk nagenietend van weer een mooi concert van Het Zwanentranenkoor en het Westhoeks Mannen Koor. De koren hebben na afloop nog een korte (??...) nazit in de KSE waar onder het genot van een hapje en drankje de optredens zullen worden geëvalueerd. De repertoirecommissie van Het Zwanentranenkoor heeft vanzelfsprekend weer gezorgd voor een mooi programma, dat is zeker. Wat het WMK ten gehore zal brengen blijft nog een verrassing! De aula van de KSE aan de Stijn Streuvelslaan in Etten-Leur gaat om 19.00 uur open. Voor u als supporter en koorliefhebber geldt: kom op tijd, want vol is vol!

SENIOREN KBO LEUR MGR. DE KORTE BIJ KBO-BRABANT Vorige week waren zo’n 350 KBO-leden uit Brabant te gast bij de KBO-Brabant bijeenkomst over de encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus in het Jan van Besouwhuis in Goirle. De belangrijkste spreker die middag was monseigneur De Korte. Monseigneur De Korte heeft met zijn lezing en zijn aanwezigheid vele aanwezigen geïnspireerd tot het maken van nog bewustere

keuzes; niet alleen ten aanzien van het milieu, maar ook met de vele andere keuzes die ieder van ons elke dag weer moet maken. Hij liet zien hoe ogenschijnlijk kleine keuzes belangrijk kunnen zijn en hoe mildheid daarbij van pas kan komen. Uit de vele positieve reacties die KBO-Brabant ter plekke en ook achteraf in mailbox kreeg, werd duidelijk dat het een geslaagde middag was. In de Ons van januari komt een uitgebreide inhoudelijke reportage te staan.

BEDRIJVIG NIEUWS

- ADVERTORIAL -

Culturele hotspot in Rucphen

Lijst IN en Galerie TON in oude raadhuis RUCPHEN - Het oude gemeentehuis van Rucphen wordt omgetoverd tot een culturele hotspot. Eind maart 2017 opent daar de deur van Galerie TON, lijstenmakerij en restauratieatelier Lijst IN en een restaurant met ijssalon. DOOR FRED SCHUCH De bouwwerkzaamheden aan het oude raadhuis zijn in volle gang. Een dikke blauwe slang ligt in de deuropening van het karakteristieke torentje. Er stroomt water uit. Binnen is Ton Jaspers druk bezig in zijn lijstenmakerij. Raadhuisstraat Ton en zijn vrouw Anja werden in 2009 de trotse eigenaars van Lijst IN in Roosendaal. Sindsdien maken ze maatwerk lijsten, restaureren ze schilderijen en lijsten en verkopen zij unieke kunstwerken. “Bij kunst moet op de één of andere manier een vonk

overslaan”, vindt Ton. “Dat is een randvoorwaarde om er jaren van te kunnen genieten.” Ongeveer anderhalf jaar geleden werd de overstap naar de Rucphense Raadhuisstraat bekend gemaakt. “In Roosendaal waren we een lijstenmakerij waar je ook kunst kon kopen”, legt Ton uit. “Hier in Rucphen willen we een splitsing maken tussen een lijstenmakerij en een hoogwaardige galerie: Galerie TON. We hebben exclusieve afspraken met kunstenaars uit binnen- en buitenland. Dat was voorheen wat lastiger. Zij verwachten namelijk wel iets van een galerie. Met de grote zalen in het oude raadhuis kunnen we ze veel meer bieden.” Kunst kopen doe je bij Galerie TON niet zomaar. “We bieden onze klanten een landelijke thuiskijkservice, want een schilderij koop je in je eigen huis. Dus nemen we het stuk graag mee naar de klant.” Kennismaken met kunst “Er komt ook een restaurant met ijssalon in

het gebouw. Zij maken gebruik van streekproducten en biologische ingrediënten. Aan de presentatie van de gerechten wordt extra aandacht besteed. We vullen elkaar echt aan.” Ton legt uit dat ze bij exposities en evenementen gebruik gaan maken van de catering van de inpandige buren, terwijl er in het restaurant en ijssalon kunst wordt getoond. “Zo kunnen gasten alvast kennismaken met de werken uit de galerie.” Herinneringen maken Er worden bij Lijst IN niet alleen posters, foto’s en schilderijen van een passende lijst op maat voorzien. “We willen herinneringen maken. Je kunt (oude) persoonlijke spullen in een doos bewaren, maar als je het op een bijzondere manier inlijst, wordt je er iedere keer aan herinnerd. Of het de bril van je opa is, of de voetbalschoenen van je vader, het maakt niet uit. Sommige dingen hebben een emotionele waarde en die wil je bewonderen en goed bewaren.”

Ton Jaspers showt een ingelijste steen uit concentratiekamp Auschwitz. Een sepia achtergrondfoto, betonnen binnenlijst met ruwe sloophouten buitenlijst en een stuk verroest prikkeldraad met een gescheurd stukje stof aan de buitenkant afgemonteerd, geven het een indrukwekkende sfeer. FOTO FRED SCHUCH

Galerie TON en Lijst IN, Raadhuisstraat 27, 4715 CB Rucphen, 0165 561538, www.galerieton.nl en www.lijst.in PAGINA 8


• Poorten (ook automatisch) • Industriële hekwerken • Gaashekwerken • Sierhekwerken • Balkonhekken

TE KOOP

aan gunstige voorwaarden Nederlands gekeurd

e Veilig d re e k n do ? dagen in ! ig jd ti l te s Be

ZAND

voor ophoging (AW) afkomstig van zandwinning

Rucphensebaan 58, 4714 RE Sprundel Tel. 0165 - 383817 www.verstijlenhekwerken.nl

Hens nv, Brechtsebaan te Brasschaat (20 km van Nederlandse grens) 0032 497 02 53 08

Raetsluy BaRONIe

raad (m.;raden, in de bet.i,3 ook ‘raadgevingen’)[van raden],1als ben. voor abstracta, 1(veroud., behalve in vaste verb., uitdr.en zegsw.) wat men in zijn geest overdacht heeft en ten uitvoer wil brengen, syn. plan:gods raad, het eeuwige plan dat hij met de wereld en de mensen heeft;niemand kan gods raad doorgronden;(gew.) zijn eigen raad doen, zijn eigen zin doen;te raden worden,het plan opvatten, besluiten;ik ben met ‘s lezers welnemen te rade geworden dit werkje samen te stellen (busken huet) ;(jur.) met voorbedachte rade, volgens een vooropgezet,weloverlegd plan:hij die opzettelijk en met voorbedachte rade een ander van het leven berooft, wordt, als schuldige aan moord gestraft(w.v.s.,art.289); (zegsw.) komt tijd, komt raad, zie bij tijd;2 (vooral in vaste verb.) datgene wat men weet of bedenken kan als uitweg uit een bep. moeilijkheid of als middel om iets te bereiken: geen raad weten, geen uitweg weten uit de moeilijkheden waarin men zich bevindt, wanhopig zijn: hij weet overal raad op;(zegsw.) daar is wel raad voor, daar is wel wat op te vinden;raad weten met iets,weten wat men ermee moet doen,(fig.) behoorlijk kunnen eten, drinken e.d.; geen raad weten met iets, niet weten wat men ermee moet beginnen, ermee verlegen zitten: hij weet met zijn geld, zij vrije tijd geen raad, weet niet hoe die goed te besteden, heeft er teveel van; ik weet met die jongen geen raad; hij weet met zijn handen geen raad, weet niet hoe die op passende wijze te houden; met zij benen geen raad weten, niet weten waar ze te laten (wegens een te nauwe zitplaats of vanwege eigen slungeligheid) ; iem. raad schaffen, een middel, een oplossing vinden of aan de hand doen; hij is ten einde (buiten) raad, hij weet geen uitweg meer om uit de moeilijkheden te raken; 3 datgene wat men tegen een ander zegt, al dan niet op zijn verzoek, om hem te helpen een uitweg uit de moeilijkheden te vinden of een keuze uit de mogenlijkheden te doen, syn. advies mijn raad zou zijn, dadelijk ontslag vragen ; neem deze raad

Showroom ook zaterdagochtend geopend!

Zundert Voor inlichtingen kunt u vrijblijvend contact opnemen via: T: 06-53323792 E: bergengraafwerkzaamheden@hotmail.com www.bergengraafwerkzaamheden.nl

Raetsluy Baronie Advocaten

• 6 advocaten • laagdrempelig • to the point • personen- en familierecht • arbeidsrecht • strafrecht • ondernemingsrecht • huurrecht • bestuursrecht • sociaal zekerheidsrecht • mediation • verbintenissenrecht • vreemdelingenrecht AdvocAten

BredA|etten-leur

PoStBuS 1869 4801 BW BredA

Iedere maandag van 17:00 tot 18:00 UUR GRATIS SPREEKUUR (in beide vestigingen) Vestiging Etten-Leur: Oude Bredaseweg 16 076 – 2045444 Vestiging Breda: Graaf Hendrik III laan 1 076 – 5310393

Bosschendijk 11 - 4731 DA Oudenbosch Tel.: (0165) 31 61 11 - E-mail: info@epjanverdaas.nl SAMSUNG UE55KS7000SXXN ZILVER

138cm LED televisie, 55 inch, resolutie: 3.840x2.160 pixels, 4K resolutie, Quad Core processor, PQI: 2.100, Quantum Dot Technologie, SmartTV, Wi-Fi Direct

van € 1899,na inruil oude tv €200,na refund Samsung €200,-

info@raetsluybaronie.nl www.raetsluybaronie.nl

1499

SAMSUNG UE40KU6020WXXN ZWART

Maandag 28-11 t/m zondag 04-12

101cm LED televisie, 40 inch, resolutie: 3.840x2.160 pixels, 4K resolutie, PQI: 1.300, SmartTV, WEB-Browser, Wi-Fi Direct

2,2 kg

2 kg 250 g van 2.99

1.99

MANDARIJNEN IN KIST

van 0.99

van 2.79

1.99

PERSSINAASAPPELEN

SNOEPTOMAATJES

1 kg

Per bos

AMBACHTELIJKE BOL

0.

79

0.

99

BOSPEEN

2.

850 g

LUXE GOURMETSCHOTEL*

6.99 van € 449,-

349

ZANUSSI ZDP7203P WIT

Donderdag 01-12 t/m zondag 04-12

CALVÉ SNACKSAUS

249

Wasautomaat, 8kg Vulgewicht, max 1.400 Toerental/min, Display, Energieklasse A+++

Ca. 600 g

430 ml

0.89

van € 299 na inruil oude tv €50,-

WHIRLPOOL AWO/C 8350 WIT

4 chipolata’s tuinkruiden 5 gemarineerde biefstukjes 5 filetlapjes tandoori 4 beefburgers 4 varkenshaasmedaillons 4 slavinken 150 g varkensreepjes

Natuurlijk Aldi!

80cm LED televisie, 31.5 inch, resolutie: 1.920x1.080 pixels, Full HD

99

KIPPENVLEUGELS*

499

SAMSUNG LT32E310EW/EN ZWART

van 3.99

van 1.29

van 1.09

0.69

van € 599,na inruil oude tv €100,-

Condensdroger, 7kg Vulgewicht, Startuitstel, Display, Energieklasse B

SCHOUDERROLLADE*

2.99

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. * In de koeling.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

van € 399,- voor

www.aldi.nl

349

Ook uw adres voor tablets en laptops.


Rotaryclub Etten-Leur brengt serviceclubs bij elkaar

Quizzen voor het goede doel bij de Rotaryclub

BRIDGE BRIDGE CLUB DE GOEDE LUYDEN Competitie ronde 2: Nini en Guido zijn de eerste stappen voor het nieuwe kampioenschap al weer aan het zetten. Zij eindigden deze periode als eerste in de A lijn met de waanzinnige score van 64,4%. Tweede werden Gerda en Ludo met 56,9%; derde werden Jenny en Koosje met 54,1%. In de B lijn promoveren de eerste 4 paren naar de A lijn dit zijn: 1. Rita en Truus met 61,9%; 2.Nel en Joop met 58,4%; 3. de Twink en His 55,3%, 4. Ineke en Theo 55,8% Wij spelen op dinsdagavond in Hoeven in de Troubadour, St. Jansstr. 21. We kunnen nog nieuwe leden gebruiken, voor inlichtingen Gerda Poolman tel. 0165-321493. BRIDGE TO BRIDGE Uitslagen koffer 2, van 27 november: Wil en Tom Weijer 69.01; Ineke en Ton v. Daelen 63.80; Hans v/d Aart-Wil Tirions 61.46; Corrie en Jan v. Bedaf 56.25; Riet Feskens-Riet Mol 56.25; Twink Le Poole-Netty v. Steen 55.73; Marcel Joschems-Wilma Koning 54.43; Nini Schager-Adri Ganseman 53.91. Koffer reserveren? Bel Tom Hartman, tel. 076-8884385.

Dansgroep van Trivium Sport & Dance.

ETTEN-LEUR - Ruim 370 kinderen, die anders misschien door de Goedheiligman zouden worden vergeten, krijgen nu zeker een cadeau. De opbrengst van de jaarlijkse IQ-quiz van Rotaryclub Etten-Leur komt namelijk ten goede aan de Sinterklaasactie van de club. Afgelopen vrijdagavond heeft de quiz plaatsgevonden in Nieuwe Nobelaer. De grote zaal was gevuld met bijna 300 deelnemers, allen leden van West-Brabantse serviceclubs. De hersenen werden flink aan het werk gezet bij de quizvragen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Hoe noemt men volgens De Dikke van Dale het merkteken

om bij de kassa de eigen boodschappen af te scheiden van die van de vorige klant? Met hoeveel voorsprong won zwemmer Ferry Weertman goud op de 10 km open water in Rio? Behalve taal en sport was er ook aandacht voor onderwerpen als gamefiguren, dierenogen en Amerikaanse Presidenten. Dansende jeugdleden van Trivium Sport & Dance gaven een sprankelend optreden bij het onderwerp Hip Hop. Alle leden van Rotaryclub Etten-Leur zorgden ervoor dat de avond op rolletjes liep. De clubleden zijn vol lof over het feit dat ze al meer dan twintig jaar op zoveel deelnemende teams kunnen rekenen. Ook danken zij de sponsoren voor de vele mooie prijzen die met het Rad van Avontuur te winnen

waren. De winnaar van de fiets hoefde geen taxi meer te bestellen. Rotaryclub Etten-Leur is trots op het succes van de quizavond. De onderlinge contacten tussen de diverse serviceclubs konden in een gezellige sfeer worden aangehaald. Uiteindelijk ging het team van Rotaryclub Roosendaal Centrum met de wisselbeker naar huis. Maar de grootste winnaars zijn straks de blijde kinderen.

Winkelcentrum 11 - Etten-Leur 076-5012941 www.juweliermekes.nl

Inloopbijeenkomst in de Valpoort

Etten-Leurvoorelkaar wil vrijwilligers bedanken ETTEN-LEUR - Onder het motto “Vrijwilligers bedankt!” organiseert Etten-Leurvoorelkaar (voorheen de Vrijwilligerscentrale) op 8 december een gezellige inloop- en ontmoetingsbijeenkomst. Iedereen die op de website www.ettenleurvoorelkaar.nl staat ingeschreven is welkom, evenals diegenen die zich ter plaatse laten inschrijven. Voor elk is er een attentie in de vorm van een bloemenbon. Etten-leurvoorelkaar doet deze geste in samenwerking met de Gemeente Etten-Leur, Surplus en Jan Tit. Men kan van 17.00 tot

ongeveer 19.30 uur binnenlopen in de Surplusruimte Valpoort 153, ingang achter het busstation. Mensen die zich willen inschrijven kunnen dat tijdens de bijeenkomst doen. Indien gewenst bieden de medewerkers van Etten-Leurvoorelkaar ter plekke hulp en ondersteuning hierbij. Men komt dan met zijn/haar voornaam, profiel en hulpaanbod op de website te staan, waarna men met een organisatie in contact kan komen, die een of meer vrijwilligers vraagt. Zo kan er een match ontstaan. Ook kunnen vrijwilligers zich onder Leer van elkaar aanmelden voor een gratis cursus of workshop uit ons

cursusaanbod. Degenen die niet in de gelegenheid zijn om langs te komen op 8 december kunnen hun attentie -zolang de voorraad strekt- ophalen vanaf 12 december tijdens onze reguliere spreekuren. Zoals gebruikelijk houden wij deze steeds op maandagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur in het Turfschip; op woensdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur op het Stadskantoor en op donderdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur in Wijkgebouw de Gong. Voor een afspraak of vragen zijn wij tevens te bereiken via e-mail: info@ etten-leurvoorelkaar.nl of telefonisch op nummer 076-5016450.

BC DE GONG Uitslag 24 november, A lijn: 1. Monique Calon-Fons Calon 60.76%; 2. Nini SchagerGuido Mangnus 59.38%; 3. Nel v. Oirschot-Nel Zonligt 59.03%; 4. Toon v/d Bom-Henk Borsje 57.29%. B lijn: 1. Riet de Vries-Jos v/d Laars 57.64%; 2. Leny v/d Star-Ruud Oudenaarden 55.90%; 3/4. Andries Coens-Wim de Roon 52.08%; 3/4. Joke v. Oorschot-John v. Oorschot 52.08%. C lijn: 1. Riet Coens-Jan v. Oosterhout 63.04%; 2. Dimphy Blom-Rien Kemper 61.70%; 3. Jeanne Harms-Piet Blom 61.58%; 4. Gertie Breg-Frans Bruinsma 57.29%. Gepromoveerd van B naar A lijn: Ans v. Eeden-Jopie Verharen; Bertha Haast-Mary v/d Vorst; Leny v/d Star-Ruud Oudenaarden; Lia Cornelis-Lena Vogelaar. Gepromoveerd van C naar B lijn: Cilly Potters-Thomas Goddijn; Trees Haans-Piet Blom; Dimphy Blom-Toos v. Boxsel; Ankie v. Etten-Lidy v/d Laars. Wij spelen in wijkgebouw de Gong donderavond aanvang 19.45 uur. Info en standen van onze club staan op www.nbbclubsites.nl/club/28005. U kunt zich ook in verbinding stellen met Adrie Slagter tel. 06-20353797 of per email a3slagter@casema.nl. BC SANS ATOUT Uitslag 24 november, Lijn A: 1. Luce Renne-Fon Renne 66,67%; 2. Mia en Jo v. Nistelrooy 64,24%; 3. John v. Zunderd-Henny Steens 60,07%; 4. Trees en Ton v.d. Sanden 57,99%. Lijn B: 1. René Nieuwlaat-Cuno Hengst 59,42%; 2. Nadine Zuijderwijk-Toon v. Hapert 55,22%; 3. Monique Arends-Joop Weetink 55,17%; 4. Rian Melcherts-Mariëtte Sioen 54,35%. Lijn C: 1. Judith Lie-Regi Lie 59,72%; 2. Corry v. Gils-Ria Schimmer 59,38%; 3. An v. Rijckevorsel-Truus v. Oudheusden 53,82%; 4. Marijke Hefti-Jan Mol 53,33%. Info www. bcsansatout.nl BRIDGECLUB FAIR PLAY Uitslag donderdag 24 november, A-lijn: 1. Kitty v. Ginneken-Thea Prins 65,28%; 2. Els Spelbos-Marian v. Uffelen 55,83%; 3. Piet de Rooy-Gerard Koevoets 54,86%. B-lijn: 1. Joke Staps-Antoon Weterings 66,67%; 2. Joke de Munck-Annie Oonincx 58,61%; 3. Hetty Mulder-Olga de Korte 56,94%. Wij spelen iedere donderdagmiddag in Ut Praotuis. Aanvang 13.00 uur. Voor info en afmeldingen: Mariolein Koevoets, gemak@ ziggo.nl, tel. 076-5033983. BRIDGECLUB ONS GENOEGEN Uitslag 23 november, A: 1. Jeanne Lardenoy-Albert Paulissen 63,65; 2. Jenny Lauwerijssen-Monica Hoogenboom 58,08; 2. Olga Wallroth-Riet Ansems 58,08; 4. Lily v.d. Bosch-Annie v. Vlimmeren 51,25. B: 1. Riet Mies-Nini Schager 66,87; 2. Toos de Jong-Iet v.d. Burg 58,17; 3. Nel VerbochtHarry Verbocht 57,83. C: 1. Hans Lang-Inge Lang Steur 69,25; 2. Nico Bouwhuizen-Marian Bouwhuizen 62,67; 3. Toos v. Eekelen-Carmen Nagtzaam 52,00. Wij spelen elke woensdagmiddag om 13.00 uur in het Strooienhuis. Inlichtingen: Wim van Heusden, onsgenoegen2016@live.nl.

BEDRIJVIG NIEUWS ‘Iedereen wordt zo vrolijk van ijs en chocolade’

Happy Ice & Chocolate gaat voor ambachtelijke kwaliteit ETTEN-LEUR - Sinds 11 november is het Van Bergenplein in Etten-Leur Noord een pareltje rijker. John Pertijs opende er Happy Ice & Chocolate, een speciaalzaak voor ambachtelijk Italiaans ijs, handgemaakte bonbons en luxe chocolade geschenken. DOOR FRANS VAN DER BOM Het Van Bergenplein is een dynamisch en actief winkelcentrum met vele ambachtelijke speciaalzaken. Sinds kort is op de hoek met de Wilgenlaan een zaak gevestigd, waar mensen terecht kunnen voor echte kwaliteit in ijs en chocolade en mooi verpakte, exclusieve, lekkere cadeaus. Roots John Pertijs is opgegroeid aan dit plein op de Leur; zijn vader en moeder hadden er een groentewinkel en later een Spar supermarkt. Toen het pand aan het Van Bergenplein 46 leeg kwam, zag John een

nieuwe uitdaging en ging hij ‘back to the roots’. Geïnspireerd door twee collega’s in midden-Brabant, zag hij de combinatie ijssalon-chocolaterie helemaal zitten. Gezien de nieuwe trend dat mensen weer voor echte kwaliteit gaan en het feit dat ijssalons in opkomst zijn, was de keuze voor Happy Ice & Chocolate snel gemaakt. Wisselend In de zomer zal het accent iets meer op de verkoop van lekker Italiaans ambachtelijk ijs komen te liggen. Vele soorten ijs vullen dan de vitrines. Er zijn voortdurend wisselende smaken. In de winterperioden zijn de ‘hardlopers’ (vanille, chocolade, aardbeien, stracchiatelli, enzovoorts) altijd voorradig en is er ook speciaal ijs aanwezig (zoals speculaasijs in de decembermaand). In de zomermaanden is er een uitgebreidere collectie ijs aanwezig. John Pertijs heeft al gemerkt dat veel klanten speciaal na het avondeten een rondje lopen om een ijsje bij hem te halen.

Handwerk Het onderscheidende aan de bonbons en chocolade bij Happy Ice & Chocolate is het speciale ambachtelijke handwerk waarmee de producten gemaakt zijn. Als basis wordt uitsluitend de exclusieve chocolade van Callebaut gebruikt. Pertijs richt zich in zijn zaak op een aantal doelgroepen, die het exclusieve, doch betaalbare handwerkproduct weten te waarderen. Zo worden de bonbons in een speciaal atelier bereid; het is puur handwerk. Voor elke gelegenheid zijn er speciale bonbons: Kerstmis, Pasen, Valentijnsdag, Sinterklaas. Het speciale maakt deze nieuwe zaak onderscheidend van zijn collega’s.

Het speciale maakt deze nieuwe zaak onderscheidend van zijn collega’s. FOTO FRANS VAN DER BOM

Relatiegeschenken Een andere specialiteit, waarmee Happy Ice & Chocolate de markt verovert is het toevoegen van chocolade aan relatiegeschenken en wel exclusief ingepakt naar ieders wens. Wat te denken van een mooi wijnglas met daarbij heerlijke exclusieve

Openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 18.00 uur, vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

bonbons? Zo kan ook de zakelijke markt bij Happy Ice & Chocolate terecht om personeels- of relatiegeschenken te laten maken zelfs het eigen bedrijfslogo kan in chocolade toegevoegd worden. De combinatie chocolade met mooie cadeaus is een van de speerpunten van deze mooie zaak. Nu zijn er reeds cadeaubonnen ver-

krijgbaar en ook het ijs kan per halve liter meegenomen worden. Een idee wellicht voor de feestdagen?

Happy Ice & Chocolate, Van Bergenplein 46, Etten-Leur. Telefoon: 076-750 60 41. E-mail happyice@tele2.nl; Facebook: Happy Ice & Chocolate PAGINA 10


HEEft u bouwplannEn ?

Mythos Grieks specialiteiten restaurant

Voor al uw nieuwbouw/verbouwings en onderhoudswerken in en om uw woning Vraag vrijblijvend info/prijsopgaaf! Maalbergenstraat 11, 4884 Mt wernhout, 076 - 5973 478, Email info@opstal.nl

www.opstal.nl

ZATERDAG 20 SEPTEMBER 22.00 uur

ZATERDAG ZATERDAG THE DECEMBER 153NOVEMBER BOSS v.a.22.00 22.00 uur v.a. uur BROTHERS

18 jaar

vrijdag 9 december

Feestelijk à la carte diner - griekse live muziek

TURNING Back Up ZATERDAG 15 NOVEMBER v.a. uur 23 Pastoor van22.00 Breugelstraat

kachelshoP rucPhen

Back Up THE DECKS Bosschenhoofd

0165 - 316793 www.cafestroop.nl

Voordeel TER WAARDE oplopend VAN € 599,- * tot € 695,= * bij DRU Maestro

Pastoor van Breugelstraat 23

Pastoor van Breugelstraat 23 Bosschenhoofd 0165 - 316793 www.cafestroop.nl

Bosschenhoofd 0165 - 316793 www.cafestroop.nl

80/3 Eco Wave

Jan Jochems Handel

en

Sint Janstraat 3 • Hoeven • Tel. 0165 - 504508 www.mythoshoeven.nl Graag tijdig reserveren

TransporT

Te koop:

Bestratingsmaterialen en sierkeien, speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Actie geldig tot 31-01-2017

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:

Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3 Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

Kunstgebitten tomson

zondag december oPen serie van 11.00 - gashaarden 16.00 uur Gratis Clear4View glas op de nieuwe Maestro (ook zondag 18 december geoPend)

Ter introductie van de nieuwe Maestro haarden bieden wij vanaf Raadhuisstraat 30a | Rucphen | Tel. 0165-342750 12 oktober tot 30 november 2015 gratis ontspiegeld glas op de drie info@kachelshoprucphen.nl | www.kachelshoprucphen.nl Maestro haarden. Je voordeel kan oplopen tot € 599,-! Vraag naar de voorwaarden.

reparaties & nieuwe met garantie

076-5976183

afspraak 8-22 uur (ook za & zo)

Vagevuurstraat 5 Zundert

Gratis

10.-

plantencheque

t.w.v. bij aankoop van een kerstboom vanaf 15.-

Bekijk de volledige actievoorwaarden op groenrijkprinsenbeek.nl

GroenRijk Schalk Prinsenbeek

Mastlanddreef 9 • 076-5439332 • groenrijkprinsenbeek.nl

Kachelshop Rucphen Raadhuisstraat 30a | Rucphen | Tel. 0165-342750 info@kachelshoprucphen.nl | www.kachelshoprucphen.nl

25-9-2015 9:47:53

Wij staan voor u klaar Private Banking bij de Rabobank Heeft u vragen over uw vermogen, uw pensioen of uw risico’s op het gebied van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden? Wij hebben de kennis en expertise om u te adviseren.

Kijk op rabobank.nl/privatebanking of bel (076) 513 44 44. Een aandeel in elkaar

KERST BOOM ACTIE

met advies over uw vermogen.


W e s t- P o i n t v o o r d e m u z i e k l i e f h e b b e r We s t - Po i n t ge e ft g ra a g a a n e e n i e d e r d e ru i m te o m z i ch te p re s e n te re n . h e b j e w a t t e m e l d e n ? l a a t v a n j e h o r e n v i a w w w. w e s t - p o i n t . n l Veertig jaar geleden

money money money in 1976 stond Abba trots aan de top van vele hitlijsten verspreid over de hele wereld. De derde nummer 1 hit in dat jaar in nederland was Money Money Money.

Agenda Gangstagrass Mezz Breda donderdag 1 december Ralph de Jongh Hotel Tongerlo Roosendaal donderdag 1 december Pene Corrida Mezz Breda vrijdag 2 december Def Americans Mezz Breda vrijdag 2 december The Graveltones Mezz Breda zaterdag 3 december Retro House Classics Mezz Breda zaterdag 3 december Blue Moon Muziekquiz Kadehuis Roosendaal zondag 4 december T-Sessie Gebouw-T Bergen op Zoom zondag 4 december Lock Stock Café Die Twee Bergen op Zoom zondag 4 december Schipper & Bemanning Bluescafé Kerkzicht Roosendaal zondag 4 december Symfo Classics Mezz Breda donderdag 8 december SFB Big Man Things Tour Gebouw-T Bergen op Zoom vrijdag 9 december This Is Jackson Mezz Breda vrijdag 9 december

nieuws Abba werd het grootste Zweedse export product.

Abba was trouwens goed in titels waarin woorden meer dan één keer werden genoemd. Ring Ring en Honey Honey waren daar al voorbeelden van. In 1979 werd ook nog gescoord met Gimme Gimme Gimme en in 1975 werd met I Do I Do I Do I Do I Do al een dijk van een hit gemaakt. Er zijn geen andere bands bekend die zoveel hits maakten waarvan titelwoorden zich zo vaak herhaalden. Money Money Money was afkomstig van het album Arrival, dat in november 1976 het tweede nummer 1 album van de groep werd. In november 1976 stond Abba met maar liefst drie albums in de LP Top 50.

Arrival stond op dat moment op de eerste plaats van deze lijst, The Best Of Abba hield op dat moment de achtste plaats bezet en The Very Best Of Abba stond op nummer 34. Een jaar later kon Abba het enorme succes van 1976 niet herhalen. De band scoorde in 1977 ‘slechts’ twee hits (Knowing Me Knowing You en The Name Of The Game). Internationaal gezien was 1977 echter mega-top voor Abba. In april van dat jaar scoorde Abba met Dancing Queen hun eerste, en laatste, Amerikaanse nummer 1 hit. Ook ging Abba dat jaar voor het eerst op wereldtournee en werden de opnamen gemaakt voor hun

bioscoopfilm Abba - The Movie. In Engeland had Abba dat jaar zelfs drie nummer 1 hits op rij. Door de enorme verkoopcijfers leverde Abba eind jaren zeventig een grotere bijdrage aan de Zweedse economie dan het beste Zweedse exportproduct tot dan toe, Volvo….

Blue Moon Muziekquiz Op zondag 4 december vindt in het Roosendaalse Kadehuis de Blue Moon Muziekquiz plaats. Deelname is gratis. Vooraf aanmelden kan bij Peter van Loon (bluemoonquiz@ gmail.com) of kort voor aanvang van de quiz in het Kadehuis. De quiz start om 14.30 uur.

Wereldberoemd door Nothing Compares 2 U

sinead o’Connor wordt vijftig

sinead o’Connor werd op 8 december 1966 geboren. op haar vijftiende werd ze op een strenge tuchtschool geplaatst waar ze haar muzikale kwaDe top 5 van 27 november 1976 liteiten ontwikkelde. een jaar later ging o’Connor naar een kostschool in 1. Money Money Money - Abba waterford waar de regels een stuk soepeler waren; met hulp van de leraar 2. Heaven Must Be Missing An Angel - Taiers nam ze er haar eerste demo op bestaande uit twee covers en twee vares eigen songs die later op haar debuutalbum kwamen te staan. 3. If You Leave Me Now - Chicago 4. The Best Disco In Town - Ritchie Family 5. I’ll Meet You At Midnight - Smokie

Vrijdag 9 december Mezz Breda

show in geest en stijl van micael Jackson Michael Jackson geldt als een van de meest succesvolle artiesten van de 20e eeuw. Jackson onderscheidde zich door zijn herkenbare stem en zijn typische dansbewegingen.

Michael Jackson al tijdens zijn leven legendarisch.

Jackson stond al op zeer jeugdige leeftijd als lid van The Jackson 5 op het podium en startte als tiener een solocarrière. In het begin van de jaren 80 was hij internationaal een van de grootste popsterren. Hij bereikte zijn grootste succes met het al-

bum Thriller, dat met 65 miljoen verkochte exemplaren geldt als het bestverkochte album aller tijden. Jackson heeft wereldwijd tussen 300 en 400 miljoen albums en singles verkocht. Jackson overleed op donderdag 25 juni 2009 op vijftigjarige leeftijd.

De succesvolle carrière van Jackson heeft hem deel gemaakt van de popcultuur. Sinds 1984 bezit de zanger een ster op de Hollywood Walk of Fame. Hij doorbrak raciale barrières en ontwikkelde de videoclip. Het werk van Jackson beïnvloedt vele artiesten. Gedurende zijn carrière ontving hij veel prijzen, waaronder de World Music Award voor de bestverkopende mannelijke popartiest van het millennium en de American Music Award voor artiest van de eeuw. Ook is hij twee keer te vinden in de Amerikaanse Rock and Roll Hall of Fame: als lid van de Jackson 5 sinds 1997 en als soloartiest sinds 2001. Hij is in het bezit van acht Guinness World Records, vijftien Grammy Awards en zes nummer 1-hits in de Nederlandse Top 40, waarmee hij op een gedeelde vierde plaats aller tijden staat. ‘This Is Jackson’ is een Nederlandse productie van een groep dansers en muzikanten, die een flitsende show neerzetten in de geest van Michael Jackson. De dansers en muzikanten nemen je mee langs alle hits, doen de moon walk van voor naar achteren en zorgen ervoor dat The King of Pop voor een avond weer springlevend is. This Is Jackson tourt momenteel langs een aantal Nederlandse podia en op vrijdag 9 december is Mezz Breda aan de beurt. Meer info: mezz.nl

Het gaat momenteel niet zo goed met Sinead O’Connor.

Via een advertentie die ze in het muziekblad Hot Press had geplaatst maakte O’Connor in 1984 kennis met Columb Farrelly. Samen richtten ze de band Ton Ton Macoute. Later ging Sinead alleen door. Eind 1987 verscheen The Lion and the Cobra; een prachtig album waar de singles Troy, Mandinka en I Want Your Hands On Me uit voorkwamen. Met haar tweede album kwam haar wereldwijde doorbraak tot stand. Het nummer Nothing Compares 2 U, voorzien van een indrukwekkende videoclip (met de beroemde traan), kwam op tientallen hit-

lijsten terecht. O’Connor stond maar liefst acht weken lang op nummer 1 in de Nederlandse Top 40. Nothing Compares 2 U was in 1990 de bestverkochte single van Nederland. Ook Amerika viel voor O’Connor; ze won een Grammy Award maar kwam deze niet ophalen. De laatste jaren verschenen er alleen maar zorgwekkende artikelen over Sinead. Haar zoon werd ernstig ziek, Sinead bleek een bipolaire stoornis te hebben, ze werd enige tijd vermist, er werd gevreesd dat ze zelfmoord wilde plegen.

nu online

Op de website van West-Point tref je voortdurend actuele achtergrondinformatie aan. Met onder andere de laatste nieuwtjes, zeer uitgebreide agenda, films- en fotoseries, bandnieuws.

w w w . we s t - P oin t. n l - in fo @w es t- Point.nl - www.w est- Point.nl - inf o @ we st - Po int . nl - w w w .we st - Po int . nl PAGINA 12


www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

PRIJSUITREIKING SPAARACTIE: A.S. ZATERDAG OM 10.30 UUR is de feestelijke prijsuitreiking van onze spaaractie. Onder het genot van een hapje en een drankje en muziek van onze huis-DJ bent u van harte welkom. U dient aanwezig te zijn om kans te maken.

Tassenactie ‘BRood’schappentas A.s. zaterdag 3 december onze tassenactie met een ‘BRood’schappentas boordevol lekkers uit eigen bakkerij voor een feestelijke jubileumprijs! De inhoud van de ‘BRood’schappentas bestaat uit: ½ pak speculaas ½ roomboter amandelstaaf 2 “Hoevense“ muizen 2 krentenbollen 2 worstenbroodjes ½ Rustiek Hoevens wit brood ½ Rustiek Hoevens meergranenbrood

Jubileumprijs: €

7,50 Bakkerij van den Biggelaar St. Janstraat 87, 4741 AN Hoeven Tel. 0165-502318

De voordeligste dagtochten en meerdaagse busreizen vindt u bij Brabant Expres Reizen MEERDAAGSE REIZEN

DAGTOCHTEN

2-DAAGSE DÜSSELDORF vanaf € 79,00 p.p. Busvervoer en 1 hotelovernach�ng 2-DAAGSE KEULEN vanaf € 89,00 p.p. Busvervoer en 1 hotelovernach�ng 2-DAAGSE DISNEYLAND® PARIJS vanaf € 199,00 p.p. Busvervoer, 2 dagen entree beide parken en 1 hotelovernach�ng 3-DAAGSE DISNEYLAND® PARIJS vanaf € 219,00 p.p. Busvervoer, 2 dagen entree beide parken en 2 hotelovernach�ngen 3-DAAGSE LONDEN vanaf € 189,00 p.p. Busvervoer, overtocht, 2 hotelovernach�ngen en cruise over de Thames 3-DAAGSE LUXEMBURG vanaf € 119,00 p.p. Busvervoer, 2 hotelovernach�ngen en bezoek kerstmarkten 5-DAAGSE ENJOY HOTELS (All inclusive) vanaf € 299,00 p.p. Busvervoer, diverse excursies en 4 overnach�ngen

Voor originele Tot en met en 24lekkere juni

Attelakenseweg 8 Attelakenseweg Etten-Leur 8 Etten-Leur 076-5013304 076-5013304 Openingstijden:

Openingstijden: maandag t/m vrijdag woensdag vrijdag van 8.30 tott/m 18.00 uur zaterdag van 8.30 tot 17.00 van 8.30 tot 18.00 uur uur zaterdag 8.30 17.00 zondagvan 9.00 tottot 12.00 uuruur

decemberKunt u bij ons cadeautjes terecht voor slaagt u bij verse ons zeker! asperges

KERSTMARKTEN NEDERLAND Maastricht vanaf € 21,50 p.p. Valkenburg vanaf € 21,50 p.p. Dickens Fes�jn Deventer vanaf € 25,00 p.p.

KERSTMARKTEN DUITSLAND Aken vanaf € 21,50 p.p. Düsseldorf vanaf € 21,50 p.p. Oberhausen vanaf € 21,50 p.p. Dortmund vanaf € 25,00 p.p. Keulen vanaf € 25,00 p.p. Monschau vanaf € 27,50 p.p.

5-DAAGSE BRABANDER WINTERBERG vanaf € 299,00 p.p. Busvervoer, diverse excursies en 4 overnach�ngen 8-DAAGSE BRABANDER WINTERBERG vanaf € 469,00 p.p. Busvervoer, diverse excursies en 7 overnach�ngen

OVERIGE DAGREIZEN Verrassingreis 2e Kerstdag vanaf € 89,00 p.p. Londen vanaf € 45,00 p.p. Luxemburg vanaf € 35,00 p.p.

KERSTMARKTEN BELGIË Brugge vanaf € 21,50 p.p. Gent vanaf € 21,50 p.p. Hasselt vanaf € 21,50 p.p. Leuven vanaf € 21,50 p.p.

MARGRIET WINTER FESTIVAL Alleen busvervoer vanaf € 19,00 p.p. Busvervoer en entree vanaf € 32,50 p.p. 18 t/m 24 november (*mogelijke data)

MUSICALS

(alle voorstellingen o.b.v. 1e rang)

THE BODYGUARD vanaf € 79,50 p.p. 21 en 28 december / 4 januari THE LION KING vanaf € 82,50 p.p. 14 en 28 december / 4 januari (ma�nee) JESUS CHRIST SUPERSTAR vanaf € 79,50 21 december (*mogelijke datum) SOLDAAT VAN ORANJE vanaf € 89,00 p.p. Ma�nee voorstelling: 11 en 28 december Avond voorstelling: 21 en 29 december

Reserveren kan telefonisch via 088 - 50 60 310 of via onze website www.brabantexpres.nl

Per boeking berekenen wij eenmalig € 5,00 aan reserveringskosten voor een dagtocht en € 15,00 voor een meerdaagse reis.

Vul bij het reserveren de speciale ac�ecode p.p. in en u ontvangt € 2,50

Deze kortingscode is geld ig tot en met 6 december 2016

ZONDER

BIJBETALING ONGEACHT WAAR EN HOE U VERZEKERD BENT

Voor al uw installaties zoals o.a. • centrale verwarming • gawalo installaties • vloerverwarmingssystemen Installatiebureau Able Leerlooierstraat 9 4871 EN Etten-Leur Tel.: 076-5016892 www.able-installatie.nl

Ac�ecode: BODE2016

2 HOORTOESTELLEN

Bezoek Bezoek onze onze website website www.groentenvandeboer.nl en onze facebookpagina.

• waterontharders • onderhoudscontracten en service • sanitair • ketel vervanging December 2016

31

Eigen risico verbruikt? Profiteer nog dit jaar!

Profiteer van dit aanbod bij: Specsavers Etten-Leur Hof van den Hout 156 Tel. 076 501 4409 Specsavers heeft afspraken met alle zorgverzekeraars, o.a.:

Deze actie is geldig tot en met 31 december 2016. Niet in combinatie met andere aanbiedingen en niet geldig op al eerder gedane aankopen. © 2016 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

KO RT IN G!


gemeente etten-leur 30 november 2016

Deze week in het digitale gemeenteblad

Informatielabels aan de afvalcontainers

U vindt alle bekendmakingen van de gemeente Etten-Leur eenvoudig en snel via www.overheid.nl en www.etten-leur.nl. Heeft u een vraag over onderstaande lijst, dan kunt u ook terecht in het Stadskantoor, tel. 14076. Tip: neem een gratis e-mailabonnement op de bekendmakingen van Gemeente Etten-Leur. Dat regelt u op www.overuwbuurt.overheid.nl of download de app Over uw buurt. Ingediende aanvraag omgevingsvergunning ■ Het maken van een dakopbouw op het dakterras, Achtersteven 28 ■ Het verbouwen van het pand, Bisschopsmolenstraat 75 ■ Het verbreden van de oprit en aanbrengen van een wandelpad, Zundertseweg 24 Verleende omgevingsvergunning ■ Het uitbreiden van de woning met een garage en berging, Geerstraat 48 ■ Het laten vervangen van 2 garagedeuren door 2 puien, Grauwe Polder 24

Goede zorgverzekering, geen verrassingen De gemeente en het Werkplein Hart van WestBrabant bieden u een uitgebreide zorgverzekering voor een lage premie. Heeft u veel zorgkosten? Dan hebben we voor u ook een pakket waarbij u geen eigen risico betaalt. Het Werkplein betaalt het eigen risico voor u. Welk pakket u ook kiest: bij ons bent u uit-

gebreid verzekerd. Want als u ziek bent, dan wil u niet voor onverwacht hoge kosten komen te staan. Deze zorgverzekering is voor iedereen met een bijstandsuitkering, AOW of een inkomen rond het minimumloon. Voor meer informatie: www.gezondverzekerd.nl

Melding art.8.41 Wet milieubeheer ■ Maatwerkvoorschriften: Bodembescherming, Zwarthoofd 6 ■ Het veranderen van de inrichting, Guldenweg 24

Wat heeft u nu aan uw kliko hangen? Ook deze week kan het zijn dat er een infolabel aan uw kliko hangt. Hierop staan tips om het afval nog beter te scheiden. Deze tips helpen u geld te besparen. Ook draagt u zo bij aan een schoner milieu, voor nu en in de toekomst. Kortom: Afval 3 x beter! Al het afval dat overblijft na het sorteren heet restafval. Het loont om uw afval goed te scheiden, zodat u minder restafval aan hoeft te bieden. Het aanbieden van restafval kost namelijk extra geld, het meeste andere afval kunt u zonder extra kosten aanbieden. Deze actie van de gemeente loopt tot het einde van dit jaar.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning ■ Het aanbrengen van gevelreclame dmv een haaksgevelbord, Bisschopsmolenstraat 77

NL-Alert zendt op 5 december weer een controlebericht uit

Op pakjesavond en daarvoor vanaf 13 uur is het stadskantoor gesloten Maandag 5 december is er geen avondopenstelling van het Stadskantoor. Het is dan Sinterklaasavond. Op maandagmiddag 5 december kunt u ook vanaf 13.00 uur niet terecht op afspraak bij de gemeente en voor het afhalen van documenten. Natuurlijk bent u op dinsdagochtend weer van harte welkom. Tip: Naar het stadskantoor? Maak dan via onze website of telefonisch een afspraak. Eenvoudig en je weet precies wanneer je terecht kunt en aan de beurt bent.

Verkeersbesluit parkeerverbod Julianalaan en Helblokstraat Burgemeester en wethouders van EttenLeur maken bekend dat zij bij besluit van 28 november 2016 bovenstaande verkeersbesluit hebben genomen. Het verkeersbesluit ligt durende zes weken na deze openbare bekendmaking voor eenieder ter inzage in het informatiecentrum in het stadskantoor. Tevens is het verkeersbesluit te vinden via www.overheid.nl. Etten-Leur, 30 november 2016

Nieuwe Nobelaer bibliotheek met glans gecertificeerd “Nieuwe Nobelaer is een typisch voorbeeld van een integraal cultuurbedrijf waarin de drie disciplines bibliotheek, podiumkunsten en kunsteducatie onder één dak samenwerken. Met name de vele crossovers en culturele kruisbestuivingen zijn best-in-class en zijn een voorbeeldfunctie voor andere bibliotheken die nadenken over samenwerking met lokale cultuurpartners.” Dit meldt de landelijke Stichting Certificering Openbare Bibliotheken na een kwaliteitsonderzoek bij Nieuwe Nobelaer bibliotheek.

Het landelijke certificeringsteam onderzoekt één keer per vier jaar de kwaliteit van een bibliotheek. Recent vond dit onderzoek in de EttenLeurse bibliotheek weer plaats. Jaarverslagen en beleidsstukken zijn gelezen, bibliotheek en de website bekeken. Er zijn gesprekken geweest met directie, medewerkers, Raad van Toezicht, ondernemingsraad, gemeente en partners. Vorige week onthulden directeur/bestuurder Hilda Vliegenthart en wethouder Jan van Hal het certificaat.

Verkeersbesluit 3 laad-en losplaatsen Bisschopsmolenstraat en instellen stopverboden Bisschopsmolenstraat (tussen Hof van den Houte en Voorvang) Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 21 november 2016 bovenstaande verkeersbesluit hebben genomen. Het verkeersbesluit ligt durende zes weken na deze openbare bekendmaking voor eenieder ter inzage in het informatiecentrum in het stadskantoor. Tevens is het verkeersbesluit te vinden via www.overheid.nl. Etten-Leur, 30 november 2016

Verkeersbesluiten individuele gehandicaptenparkeerplaatsen ter hoogte van Anna van Berchemlaan 14 en Guido Gezellelaan 72. Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 21 november 2016 bovenstaande verkeersbesluiten hebben genomen. De verkeersbesluiten liggen durende zes weken na deze openbare bekendmaking voor eenieder ter inzage in het informatiecentrum in het stadskantoor. Tevens zijn de verkeersbesluiten te vinden via www.overheid.nl Etten-Leur, 30 november 2016

De overheid zendt een tekstbericht uit naar mobiele telefoons in de directe omgeving van een noodsituatie. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast. Dit is een techniek om tekstberichten uit te zenden naar mobiele telefoons via de zendmasten van alle providers. De werking hiervan is vergelijkbaar met een radiosignaal. Je ontvangt hierdoor NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. Je naam en telefoonnummer zijn niet nodig en blijven dus onbekend In welke situaties wordt NL-Alert gebruikt? NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand, een terroristische aanslag, of noodweer. Controlebericht op 5 december Op maandag 5 december rond 12:00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit. Als je het controlebericht ontvangt, weet je zeker dat jouw mobiel juist is ingesteld voor NL-Alert. Hoe ontvang ik NL-Alert? De NL-Alert instelhulp geeft aan of jij je mobiel kunt instellen voor NL-Alert. Steeds meer mobiele telefoons zijn automatisch ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Op sommige toestellen, zoals de iPhone, moet je dit nog zelf doen. Ga nu naar de instelhulp op http://www.crisis.nl/nl-alert en stel je mobiel in.


ROMMELMARKTEN dEcEMbER 4 december Putte sporthal De Biezen 4 december Zundert sporthal Onder de Mast 11 december Hoeven sporthal De Parrestee 18 december Hoogerheide mfc. Kloosterhof inl./reserv. 0165-302682 www.demarkten.com oF www.demarkten-woUw.nl

Ooo kom toch eens kijken!

Keuze uit meer dan 500

Kerstbomen gezaagd, met kluit of in pot div. soorten groene en blauwe

5,

vanaf €

00

Ook verkoop “Nordman” bomen.

Verkoop vanaf 13.00 uur. Verkoop op zaterdag de gehele dag

Kwekerij Roovers Zundertseweg 44a, Etten-Leur • Tel: 076-5021040

(Nabij tennispark De Koekoek)

woens dag & dond erdag eetcafé • zaaleetcafé • zaal € 75

24.

d decemb Keuzemenu februari menu maan er Keuze Keuzemenu februari wrap wrap • zaal eetcaféCarpaccio Carpaccio Pitti gegerookte gamba’s uit de oven of of Salade met zalm enzalm geitenkaas of Salade met gerookte Herten carpaccio ofen geitenkaas of Scampi’s op spaanse wijze of Scampi’s op spaanse wijze

Keuzemenu februari Kip cocktail met walnoten en mandarijntjes

-----------------------Carpaccio wrap Soepje naar keuze Soepje naar keuze Soepje naar keuze of Salade met gerookte zalm en geitenkaas -----------------------of Scampi’s op spaanse wijze Runderentrecote v/dde grill Ribeye steak van grill Runderentrecote v/d grill met een metbearnaisesaus pepersaus of met een bearnaisesaus of Pikant gestoofde tarbot Gerookte zalm filettarbot Soepje naar keuze of Pikant gestoofde of Varkenshaasje met stroganoffsaus metof witt e wijnsaus Varkenshaasje met of stroganoffsaus

Lamsrack met tijm-honingboter Runderentrecote v/d grill -----------------------Coupe caramel met drie soorten ijs caramel met drie soorten ijs metCoupe eenmet bearnaisesaus Apfelstrudel vanillesaus en caramelsaus en caramelsaus tarbot of KoffieofofPikant Theeofgestoofde of e Koffie Theep.p Koffi of of Thee of Varkenshaasje met stroganoffsaus p.p 95 p.p. met likeur € 2.- extra met likeur € 2. € 2.extra met likeur extra 00

Julianastraat 1 | 4715 AT Rucphen | (0165) 34 Coupe caramel met drie soorten ijs2234 11 Julianastraat 1 | 4715 AT Rucphen | (0165) Wegens verbouwing zijn wij 22 11

Haak- en breigarens

ma T/m VrIJ open Van 12-18 uur

www.allerleikreatief.nl

Scheepjes, Hoooked en Rico

Schoolstraat 1b 4876 AV Etten-Leur 076 5023934

29.

of Koffie of Thee t/m 10 januarip.p 2017 met likeur € 2.- extra

PARKET 0165-502470 vanburikparket.nl

75

Julianastraat 1 | 4715 AT Rucphen | (0165) 34 22 11

www.wapenvannassau.nl Tuinman – Stratenmaker nodig! • ALLE SOORTEN BESTRATINGEN • OPHOGEN • SCHOONMAKEN • VOOR- EN NAjAARS BEuRTEN • ONDERHOuD • SNOEIEN • WIj KuNNEN OOK VOOR ALLE MATERIALEN ZORGEN • AFVOER VAN HET VuIL • DuIDELIjKE PRIjSOPGAVE • GARANTIE OP AL ONS WERK • ONDERHOuD AL VANAF € 30,- PER MAAND GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS

Van Burik

Modestoffen - Gordijnstoffen - Decoratiestoffen Carnavals-/feeststoffen - Schuimrubber - Fournituren

• Grote collectie Carnavalsstoffen • Volop nieuwe Modestoffen • Uitgebreide Fourniturencollectie Zundertseweg 5a - Rucphen - www.stoffenkoning.nl Openingstijden: di-do-vrij zaterdag

Levering van NatuursteNeN biNNeNvLoereN

Frans Klaver, 076-8200371

Voor al uw

Schilderwerken!

0164-313053 of 06-50 86 22 93 Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

9.30 - 17.00 uur 9.30 - 13.00 uurOntvang vacatures die jij zoekt!

etten-leur 076 - 526 44 87

www.wapenvannassau.nl en caramelsaus gesloten www.wapenvannassau.nl van 27 december 2016

Voor al uw TUINWERKZAAMHEDEN.

Voor in- en verkoop gebruikte meubelen. J.J. de Bom de meubelvriend marijke meustraat 32, Breda 076-5141601

7575 29. 29. 29.

DE STOFFENKONING

Maak gratis een zoekprofiel aan op www.brabantwerkt.nl

Klokkenmakerij

gevraagd Tevens uw adres voor gebruikte auto-onderdelen.

Telefoon 0165 - 341913 Autodemontagebedrijf Franken Heimolendreef 36a - Rucphen

Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken • moderne uurwerken • wijzerplaten Wilgenstraat 81 Oudenbosch Tel. 0165 - 320948 www.klokkenmakerijdetijd.nl

Like ons op

Dé muziekschool voor muziekles op maat! Met keuze uit (bas)gitaar, zang, piano, keyboard, drums, saxofoon, blokfluit en klarinet. Voor meer informatie, kijk op: www.muziekschooltoonvan denmaagdenberg.com V.v. Goghplein 16, Etten-Leur Tel: 076-5032876 toongitaar@gmail.com

Dre Wit (‘t) goed reparaties witgoed producten Etten-Leur Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00 buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

Gevelreiniging

na Nu ja me ar sk t ex or tra tin g!

Jan van Mierlo Voor frisse en stralende gevels!

Gevelrenovatie, Uithakken/Slijpen, Alle Voegwerken Impregneren (hydrofoberen), Hoogdrukreiniging, Reparatie Metselwerk, Zandstralen/Zandwassing, Schilderwerken info@gevelreinigingjanvanmierlo.nl Jan van Mierlo, Avondster 28, 4907 VA Oosterhout

Tel. 0162 429915 Mobiel 06 25095552

All (A) round Hairstyling automaat rijles specialist

www.rijschoolautomatiq.nl

Alleen met de kerstboom? Een fijne partner komt niet vanzelf op je pad. Bel: 0165-388816 Lia van der Wel (Bergen op Zoom e.o.)

www.mens-en-relatie.nl

Betrouwbaar en discreet. Al 33 jaar succesvol Erkend BVSK en Geschillencommissie/Hoogste slagingspercentage.

kappersservice aan huis Sandra: 0613812397 www.allaroundhairstyling.nl

HANS AMMERANT en Schilderwerk

Voor al uw schilderwerk, plafond en wandafwerking. Behangen (o.a. glasvezelbehang). Vakwerk tegen betaalbare prijzen. Voor een vrijblijvende offerte belt u:

076-501 75 96 of 06-177 144 72 Plecht 4, 4871 DV Etten-Leur • hansammerant@ziggo.nl

www.ammerantschilderwerken.nl

www.DeDakshop.nl

VERHUUR AFVALCONTAINERS Voor bouw en sloopafval-puin-groen-bedrijfsafval enz. Verhuur van 7m³ 20m³ 40m³ afvalcontainers. Ook voor al uw bestratingsmaterialen, ophoogzand, grindzand, enz

Tel. 0622523365 / 0765971547

Gratis offerte & advies

Voor het renoveren of vernieuwen van uw dakbedekking! Tevens vernieuwen/repareren wij zinken dakgoten. De ‘doe het zelver’ kan bij ons in de shop terecht. F. van Duuren - Leursebaan 269 - 4839 AM Breda Tel.: 076-5339023 - E-mail: info@dedakshop.nl

KERSTBOMEN TOT 2,5M €10,-

Kr. Haansberg, Sander, Goorstraat Etten-Leur Za 3, ZO 4, Za 10, ZO 11 dEc 9.00-15.30 uur Of op afspraak 06 - 55 85 76 47 (na 17.30uur bellen)

Het plaatsen is vakwerk. dat staat er voor jaren. Kwaliteit en degelijkheid, daar komt het op aan. Betonpaal in combinatie met betonplaat. Houtdelen vrij van de grond, kan niet rotten. Evt. gratis thuisbezorging.

DE SCHANS, Steenbergseweg 6 HALSTEREN Telefoon 0164-686418 www.deschanstuinschermen.nl

Ook voor rooien en verwijderen van uw oude erfafscheding!!!

HOLLANDSE GEBAKKRAAM CL de Raden

Staat op het Van Bergenplein: Woensdag en Donderdag vanaf 12.00 uur. Vrijdag en Zaterdag vanaf 10.00 uur. Tegen inlevering van deze advertentie:

10 oliebollen voor €5,Geldig t/m 24 december 2016


HET GEHEIM SINTERKLAAS KERST VERLICHTING 20 lamps warm wit

FROZEN OF MINIONS DEKBEDOVERTREK

3.49

ook verkrijgbaar in Paw Patrol, Mickey of Minnie 60% katoen/40% polyester 140x200 cm incl. kussensloop 60x70 cm

VOOR BINNEN

TIP VOOR DE SINT

100 lamps

DISNEY VLOERKLEED polyester Ø 80 cm

5.92

KINDER COZZI ONDERGOED

diverse kleuren en prints 95% katoen/5% elastaan boxershort of hipster maten 98-152

SET/2

2

1

9

VANISH VLEKVERWIJDERAAR

KERSTDORP OF KERSTBAL

LISSI POP MET BUGGY

DAMES/HEREN HORLOGE

5

1

9

5

25

white sensitive of sensitive 1.125 kg

22

VIRTUAL REALITY BRIL

geschikt voor de meeste smartphone's fantastische 3D beelden met behulp van te downloaden apps

95

diverse varianten verf je eigen kerstdorp of kleur je eigen kerstbal

87

incl. bordje, bestek en drinkflesje 40 cm

83

SINT CHOCOLADE

39

diverse varianten metalen band

92

THERMO ONDERGOED

diverse varianten

kinder broek of shirt zwart of wit maten S-XXL

1.99

3

79

0

79

WERCKMANN GEREEDSCHAPSET

COLGATE MINIONS TANDENBORSTEL

7

3

boren en bitset 63-delig of ratelsleutelset 5-delig

95

diverse varianten elektrisch

95

1

maten 92-170

79

Action is Beste Speelgoedwinkel van Nederland

Geschenkpapier Met Action speel je het hele jaar voor Sinterklaas De grootste in kleine prijzen


ALLES VOOR EEN VERRASSENDE

VOORDELIGE SINTERKLAAS REVELL MINI DRONE

DIVERSE KERSTDECORATIE

Proto Quad, Nano Quad of Nano Hex

o.a. ster met glitters 30 cm

12

2

99 LED KERST VERLICHTING met timer warm wit 96 lamps

KASSA SPEELSET

met rekenfunctie, barcode apparaat, touchscreen en geluid

3.49

7

1

95

STONE/ROSE KUSSENHOES

diverse kleuren en dessins 100% polyester, 45x45 cm

39

FONDUE GOURMETBORD

DOVE GIFTSET

4

porselein 26x20x2 cm

woondeken 150x200 cm

9.95

0

1

1

AUTO/MOTOR BESCHERMHOES

STEEKSCHUIM BLOK

RACLETTE GOURMETSET

77

diverse maten UV- en weerbestendig

95

23x11x7.5 cm

schijven Ø 8 cm x 5 cm set/4

0.39

7

95

0

29

98

women: douchegel 500 ml bodylotion 250 ml men: douchegel 250 ml deospray 150 ml

79

pannetjes en grillplaat met anti-aanbaklaag afneembare grillplaat 1200 Watt 43x30 cm

8 PERSONEN

18

95

Aanbiedingen geldig van woensdag 30 november t/m dinsdag 6 december 2016

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden.

diverse kleuren rustiek: 8x7 cm of Ø 8 cm twisted: 9x7 cm of Ø 8 cm

diverse varianten voor binnen 40 lamps

UITZOEKEN

88

KAARS TWISTED OF RUSTIEK

LED VERLICHTING


sport

Zes kampioenen bij SC Unitas’30

Hockeyvrouwen gaan als nummer 1 de winterstop in

De gehele dag feest bij Unitas’30 De Zevenbergenaren stonden derde, dus konden de mannen van Antonio en Adriaan hun borst nat maken. Niettemin was een gelijkspel voldoende. Zelfs met een gemiste penalty, wisten ze zich soeverein naar de overwinning te voetballen. Goed voetbal en veel spelplezier resulteerde in een degelijke 2-0 zege: JO17-4 kampioen! Alle kampioenen werden op de inmiddels befaamde wijze gehuldigd in de kantine met knallende muziek, kadootjes en een frietje namens Unitas’30. Alle spelers en begeleiders: van harte gefeliciteerd namens alle Unitassers. Volgende week weer een aantal serieuze kandidaten, dus stay tuned!

Met een extra duwtje gaat het wel lukken.

ETTEN-LEUR - Zaterdag 26 november was het weer een echte kampioenendag op sportpark De Lage Banken: maar liefst 6 teams zijn kampioen geworden! Al om 08.30 uur speelde onze JO11-11 een thuiswedstrijd tegen Groen-Wit. Op papier een garantie voor succes, maar toch stonden de koppies strak in de vroege ochtendkou. Uiteindelijk werd het maar liefst 11-1. Een overtuigende overwinning en een terechte kampioen. Een uurtje later speelde JO9-7 op veld 2 tegen Baronie, de directe concurrent. Een gelijk spelletje was genoeg, maar daar trokken onze kanjers zich niets van aan: einduitslag 3-0 en weer een kampioen er bij! Op hetzelfde tijdstip weer een ware kraker: JO11-10 thuis tegen VV Zwaluwe. Ook Zwaluwe kon nog kampioen worden, tenzij JO11-10 zou winnen. Ook hier ken-

FOTO ANDRÉ NOUWS

den onze mannen geen genade met hun tegenstander: 4-0 en de derde kampioen van vandaag. Ondertussen werd er op sportpark De Blauwe Kei in Breda een clash gespeeld tussen beide koplopers. JO9-5 speelde aldaar tegen Baronie JO9-6. Naar verluid een spannende wedstrijd tussen beide kemphanen, maar onze Leurse bikkels namen de overwinning (1-4) mee naar De Lage Banken. Weer een huldiging voor een terechte kampioen. En wat te denken van JO13-3. Zij moesten om 12.15 uur op veld 2 tegen hekkensluiter Hoeven. Aanvankelijk leken de blauwhemden goed tegenstand te bieden, maar uiteindelijk wonnen onze mannen onder leiding van Alan, Michel en Robbie met 3-0 en dat was ruim voldoende voor het kampioenschap. Naar verluid bivakkeert leider Van der Does nog steeds in de kantine! Als laatste nog een kraker op de rol: 14.15 uur, veld 1, JO17-4 thuis tegen Virtus.

Koppel-darttoernooi Op zondag 18 december organiseert Unitas’30 een gesloten koppel-darttoernooi. Na het succes van de afgelopen jaren wordt het dit jaar de 4de editie. Kunnen de winnaars van vorig jaar verslagen worden? Het toernooi is alleen voor Unitas’30 leden. Inschrijven kan door middel van een briefje met de namen erop en deze deponeren in de brievenbus van de activiteitencommissie in de hal of een email sturen naar Maurice Hermus mjc.hermus@ casema.nl. Maximale inschrijving 32 koppels. Loting 12.30 uur. Aanvang 13.00 uur. Einde +/- 20.30 uur. Deelnemers onder de 15 jaar alleen toegelaten met een 16+er. Oliebollenverkoop Vanaf vandaag liggen er in de postbakjes van de leiders verkooplijsten voor de oliebollen verkoop actie. Probeer zoveel mogelijk zakken te verkopen en steun daarmee de vereniging. Bovendien kun je als verkoper nog een leuk zakcentje bijverdienen. Nieuwsgierig? Vraag je leider om een verkooplijst of kom even langs in de leiderskamer! Voor iedere verkochte zak oliebollen ontvangt de verkoper € 0,50.

Zelf-uitpakkende surprise voor Internos JO17-2

Internos JO17-2 verrast zichzelf ETTEN-LEUR - Met inzet en team spirit is al menig maal gebleken dat je resultaten kan behalen. Internos O17-2 moest naar tegenstander Roosendaal O17-3. Deze tegenstander stond 3e een plekje hoger dan Internos, evenveel punten, maar wel met 2 wedstrijden minder gespeeld. Wil je nog wat bereiken dan moest Internos dus winnen. Niet makkelijk want Roosendaal had de minst gepasseerde verdediging, maar wij de meest scorende aanval met 4,5 doelpunt per wedstrijd. Roosendaal deelde op hun thuishonk de eerste klap uit en kwam na ruim 10 minuten op een 1-0 voorsprong. Even verrast maar niet uit het lood nam Internos het heft weer in handen en de gelijkmaker liet niet zo lang op zich wachten. Een mooie aanval over rechts kwam links in de zestien bij spits Sven terecht. Tegendraads plaatste hij de bal in de rechterbovenhoek onhoudbaar voor de keeper, 1-1. Vlak voor rust kwam Roosendaal op 2-1 en vlak na rust leek de strijd gestreden. Een afstandsschot werd verkeerd beoordeeld door de Internos keeper en de terugkerende bal was voor een Roosendaal speler, 3-1. Nog wel tijd maar toch even niet verwacht. Internos liet de kopjes niet hangen. Zette de Roosendalers onder druk en een afstandsschot van Dirk werd net genoeg van richting veranderd om te zorgen voor de aansluitende treffer. Natuurlijk kreeg Roosendaal kansen maar die werden gekeerd of gemist. Het was de oprukkende Mees over rechts die de bal naar binnen naar Sven speelde. Die zag Koert aankomen en legde de bal panklaar, Koert kon van dichtbij de gelijkmaker scoren, 3-3. En Internos rook de overwinning. Bleef aandringen, had wat geluk achterin en Koert wat geluk voorin. Linksbuiten

Dames 1 Hockeyclub Etten-Leur wint van HDS

Dames 1 HCEL wint met 3-1 van HDS.

ETTEN-LEUR - Afgelopen zondag trad Dames 1 aan tegen HDS uit Den Haag. Na een rommelige eerste helft en 1-0 achterstand kantelde de wedstrijd na rust. Doelpunten van Lobke, Tanja en Jet zorgden uiteindelijk voor een 3-1 winst. Met 28 punten uit 11 wedstrijden gaan de dames van Hockeyclub Etten-Leur aan kop in de

2e klasse. Voorsprong op nummer 2 Houten bedraagt 3 punten, en er is inmiddels een klein gat geslagen met nummer 3 Forescate (21 punten). Dit was voorlopig de laatste veldwedstrijd. De senioren hervatten de competitie in het weekend van 12 maart. Voor in totaal zo’n 40 jeugd- en seniorenteams van Hockeyclub Etten-Leur start nu de zaalcompetitie.

Selectie springen

Pc Concordia Florebit ETTEN-LEUR - Zondag 20 november hebben onze ruiters weer selectie gesprongen en zij zijn ook weer in de prijzen gevallen. Een 2de plaats voor Femke Braat met Colba in de klasse D-E/L en een 8ste plaats voor Frences Hoefnagels met Kantjes Elmer. In de klasse C-L een 2de plaats voor Evi Peemen met Vive La Vie en een 3e plaats voor Lieve Schrauwen met Lucky klasse BL en een 4de plaats voor Demi Ros met Simba in de klasse BL Op zondag 27 november hadden we de laatste selectiewedstrijd in Oud Gastel en ook hier hadden we een aantal Prijzen. In de klasse D-E B 3e plaats voor Sanne

Hoek met Oxford in de klasse ABC-B een 2de plaats voor Chiel van Bedaf met Spanky in de Klasse AB L een 1ste plaats voor Demi Ros met Simba en reserve kampioen geworden. in de Klasse ABC L progressiev een 1ste plaats voor Lieve Schrauwen met Lucky een 2de plaats voor Evi Peemen met Vive La Vie en de Mega Jump gewonnen door Liza Roovers met Dylano. Kringkampioenen Tevens twee Kringkampioenen rijker: Evi Peemen in de Klasse C-L met Vive la Vie en Femke Braat met Colba in de klasse DE L. Gefeliciteerd meiden en verder iedereen die in de prijzen is gevallen!

ELKV/Zevenbergen Korfbal ZEVENBERGEN - Na eerder al twee wedstrijden gewonnen te hebben ging ELKV/Zevenbergen vol goede moed op bezoek bij ‘t Caproen.

Concentratie en 100% inzet bij alle spelers.

Koert begon aan een fabelachtige solo die hemzelf waarschijnlijk ook verraste. Maar nadat hij verschillende verdedigers voorbij wist hij ook de keeper te verschalken, 3-4 voor Internos. Er waren nog een paar minuten te gaan maar Internos wist de voorsprong te behouden en kon met een tevreden gevoel van het veld stappen na een puike partij vol inzet en teamspirit. Zaterdag de thuiswedstrijd tegen SAB, revanche nemen voor de geheel onnodige nederlaag in de uitwedstrijd. Zware tijden voor Internos Afgelopen zondag moest Internos in Hulst aantreden tegen HVV’24. De ploegen stonden respectievelijk 12e en 13e met even-

veel punten. Een waar 6 punten duel in de degradatie zone dus. Helaas wist HVV’24 alle punten in Zeeuws Vlaanderen te houden. Aangezien nummer laatst, Unitas’30 wel won, kwam Internos op de laatste plek terecht. Zondag weer een 6 punten duel thuis tegen SC Gastel. Er is nog niets beslist, de verschillen zijn klein. Nummer 7 heeft maar 6 punten meer dan Internos dus er zijn nog mogelijkheden zat. Dan zal er wel een goed resultaat moeten komen tegen SC Gastel. Heren succes en bezorg jezelf een leuke surprise zondag tegen Gastel. Meer kijk op www.vvinternos.nl voor laatste informatie/wijzigingen. pAGINA 18

Het werd een spannende strijd die tot een kwartier voor het einde van de wedstrijd eigenlijk goed gelijk op ging. Bij de rust stond dan ook een 7-7 stand op het bord. De tweede helft gaf een zelfde beeld maar met nog 15 minuten te spelen bleek ‘t Caproen de langste adem te hebben. Ze wisten dan ook de wedstrijd met 13-9 te winnen. Jammer maar dat hoort er ook bij. Doelpunten van ELKV/Zevenbergen kwamen van: Bart Wijne viermaal en Cecile Brand, Martijn Mandemakers, Silvia Tetering, Susan Maarel en Herman Hanemaaijer elk eenmaal. ELKV/Zevenbergen B1 moest in Etten-Leur aantreden tegen de B1 van Stormvogels uit West Kapelle. Al in de eerste minuten kwam ELKV/Zevenbergen op 1-0 door een mooi ver schot van Eric. Hierna moesten we lang wachten tot er weer een punt viel want beide teams waren in die periode verdedigend sterk. De ruststand was 1-1. In het begin van de 2e helft ging het gelijk op en werd er om en om gescoord. Toch kon ELKV/Zevenbergen niet voorkomen dat de punten meegingen naar het verre West Kapelle. De eindstand was 3-6. Doelpunten van ELKV/Zevenbergen kwamen van de hand van Gijs tweemaal en Eric eenmaal.

Uitslagen ELKV/Zevenbergen E2-ADO E3 3-7 Terda C1-ELKV/Zevenbergen C1 7-5 ELKV/Zevenbergen B1-Stormvogels 3-6 Terda 1-ELKV/Zevenbergen 3 27-2 DKB A2-ELKV/Zevenbergen A1 4-13 t Caproen 1-ELKV/Zevenbergen 1 13- 9 KVK C2-ELKV/Zevenbergen C2 5-2 ACKC 4-ELKV/Zevenbergen 2 9-6 Eyckelkorf/Omhoog Dames 1-ELKV/Zevenbergen Dames 1 15-10 Programma Zaterdag 3 december HKC(Ha) E4-ELKV/Zev.bergen E1 av09.00u ELKV/Zevenbergen D1-ADO D3 av09.00u Turfschip Etten-Leur ELKV/Zevenbergen C2-Scheldevogels C1 av10.00u Turfschip Etten-Leur ELKV/Zevenbergen C1-Dordrecht C1 av11.00u Turfschip Etten-Leur DSO(K) B2-ELKV/Zevenbergen B1 av12.00u ELKV/Zevenbergen 3-Stormvogels(W) 3 av13.10u De Borgh Zevenbergen ELKV/Zevenbergen 1-Luctor 1 av14.20u De Borgh Zevenbergen Zondag 4 december ELKV/Zevenbergen Da 1 - Korloo Da 1 av.10.45u Turfschip Etten-Leur De thuiswedstrijden worden zowel in Etten-Leur als in Zevenbergen gespeeld. De jeugd blijft in Etten-Leur en de meeste senioren wedstrijden spelen we in Zevenbergen. Kom eens kijken naar een van deze wedstrijden.


FEESTBODE 2016

Kerst Culinair 1e en 2e Kerstdag UITGEBREID

K E R S TACTIE!

WOK-LOPEND BUFFET van 16.30 tot 22.00 uur (max 2½ uur) INCLUSIEF Kerstijs of koffie na.

Volwassenen

Kom in december gezellig winkelen in het

PRACHTIGE CENTRUM VAN BERGEN OP ZOOM

€20.95p/p

Kinderen t/m 11 jaar €

10.

95

p/p

en bewaar je kassabon (bedrag maakt niet uit)...

(Oudjaarsavond zijn wij tot 20.00 uur geopend)

Op vertoon van deze kassabon krijg je nl. in ons Delphi Griekse specialiteitenrestaurant in de maand december

Kerkwerve 1 • Etten-Leur • Tel. 076 - 5012807

een

GRATIS FLES WIJN

(u hoeft daarvoor niet te komen eten) én een

CADEAUBON t.w.v. 25% KORTING (*)

te besteden in januari, februari of maart 2017.

*

( )

Reserveren Gewenst!

Exclusief drank en de cadeaubon is niet geldig tijdens de viering van de vastenavend O P

=O P Voor het ophalen van de fles wijn en cadeaubon kunt u dagelijks tussen 11.00 - 22.00 uur langskomen.

Grieks Restaurant Delphi

Grote Markt 25 in Bergen op Zoom Gratis parkeren in de parkeergarage, achter de Grote Markt (Lindenbaan). RESERVEER TIJDIG!

Kindvriendelijk Het kindvriendelijke karakter van Kerstmis hee� veel te maken met het feit dat in bepaalde streken Sint-Nicolaas wordt gevierd op 25 december. Door de vermenging met sprookjesach�ge figuren uit sagen ontstaat de kerstman: Santa Claus in een karrenslee, voortgetrokken door rendieren. Dat is meteen ook de verklaring waarom in bepaalde Amerikaanse kerstliederen ‘Santa Claus’ wordt vernoemd. In België valt dat feest op 6 december. In Nederland komt de Sint op 5 december. De vigilie op de vooravond van Sint-Nicolaas, een liturgische viering, is hier in de volkstradi�e ‘pakjesavond’ geworden.

MET FAMILIE EN VRIENDEN OPTIMAAL GENIETEN VAN EEN HEERLIJKE MAALTIJD

Uit eten tijdens de feestdagen? Succes verzekerd! Tijdens de feestdagen staat samenhorigheid centraal. Kerstavond, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag zijn dan ook ideale momenten om met familie en/of vrienden samen te komen en te genieten van een uitgebreid feestmaal. DOOR ADDO SPRANGERS Leuke sfeer of niet, urenlang in de keuken staan om een uitgebreid diner te verzorgen kan - zachtjes uitgedrukt - best tegenvallen. Terwijl anderen zich vermaken, neemt de stress in de keuken steeds grotere vormen aan. Van ontspannen kokkerellen is op zulke momenten geen sprake. Om te voorkomen dat uw humeur binnen een record�jd het vriespunt bereikt, zijn er gelukkig oplossingen binnen handbereik: lekker buiten de deur eten of maal�jden thuis laten bezorgen.

Gemak

Het ul�eme kerstgevoel wordt immers allerminst

bepaald door het aantal gangen van een diner dat u uw gasten weet voor te schotelen. Of door de hoeveelheid cadeaus onder de kerstboom. Sfeer en gezelligheid: daar draait het om! Die zaken blijken �jdens de voorbereidingen op het kerstdiner wel eens te worden vergeten. Weg dus met alle stress! Oplossing nummer één is zoals gezegd uit eten gaan. De populariteit van een kerstdiner buiten de deur is flink toegenomen. Dat hee� verschillende redenen. Allereerst zorgt eten buiten de deur voor een groot stuk gemak: het gee� immers geen gedoe met het decoreren van de tafel en het koken van eten. Bovendien spelen restaurants vaak in op het kers�hema en is de ruimte al sfeervol versierd. ‘Last but not least’ kan een etentje buiten de deur zelfs

Populaire kerstgerechten Koude schotels met bijvoorbeeld rundercarpaccio en gerookte zalm Vlees, met name biefstuk, varkenshaas of kalkoen Vis en schelpdieren, zoals garnalen, zalm en oesters Kaasplank met verschillende kazen en brood Desserts als een (ijs)taart of stoofpeertjes

voordeliger zijn dan zelf boodschappen doen. Restaurants stellen namelijk �jdens Kerstmis speciale menu’s samen. Het diner is op deze manier niet alleen verrassend, ook de avond zelf is bij voorbaat al geslaagd.

Succes

Van een roman�sch diner voor twee tot een maal�jd met een grote vrienden- of familiegroep: het valt nooit mee om het iedereen perfect naar de zin te maken. En al helemaal niet als je zelf ook nog eens alles moet bereiden. Zoveel mensen, zoveel smaken immers. Sommige maal�jden echter staan bijna garant voor een groot succes èn gezelligheid. Denk bijvoorbeeld aan gourme�en, steengrillen of fonduen. Daarnaast zijn de warme of koude buffetschotels met Kerstmis favoriet. Alles bestellen is daarbij een perfecte en handige op�e. Verschillende traiteurs en cateringbedrijven hebben een ruim assor�ment aan schotels of menu’s. De schotels zijn vaak in verschillende prijsklassen te bestellen en beva�en een grote diversiteit aan voedsel: zo is er voor ieder wat wils! Dat betekent dat ook u op�maal kunt genieten van een in alle opzichten heerlijk samenzijn.


sport

Kampioenenhuldiging PV De Snelpost

Marathonwinnaars C. van Beek en A.Hermans.

ETTEN-LEUR - Zaterdagmiddag- en avond 26 november hield de postduiven vereniging De Snelpost haar jaarlijkse huldiging van haar kampioenen. Ook nu liet de vereniging haar feestelijkheden plaatsvinden op de locatie paardenmelkerij De Edelweiss. DOOR CHRIS DEN BRABER

De feestcommissie met Cees van Beek, Rinus Hermes en Jeffrey Hermans hadden het geheel met een goed gevuld programma prima georganiseerd. Met en koud buffet, rad van avontuur en de diverse huldigingen voor de kampioenen van de vereniging en de marathonkampioenen had de commissie het geheel goed voor elkaar. Proficiat voor alle kampioenen van De Snelpost.

Uitslagen kampioenschappen Vitesse aangewezen: 1. C. v. Beek, 2. C. Bulkmans, 3 M. Hermes. Onaangewezen: 1. C. v. Beek, 2. C. Bulkmans, 3 A. Christianen. Kampioen duif: C. Bulkmans. Midfond aangewezen: 1. M. Hermes, 2. C. v. Beek, 3. A. Christianen. Onaangewezen: 1. C. v. Beek, 2. M. Hermes, 3. A. Christianen. Kampioen duif: M. Hermes. Eendaagse fond aangewezen: 1. C. Bulkmans, 2. Comb. Baremans, 3. C. v. Beek. Onaangewezen: 1. Comb. Baremans, 2. C. v. Beek, 3. C. Bulkmans. Kampioen duif: C. Bulkmans. Overnachtfond aangewezen: 1. C. Snepvangers, 2. Comb. Hermans, 3. Comb. Baremans. Onaangewezen: C. Snepvangers, 2. Comb. Hermans, 3. Comb. Baremans. Kampioen duif: C. Snepvangers. Jonge duiven aangewezen: 1. A. Christianen, 2. C.J. Lauwen, 3. C. v. Beek. Onaangewezen: 1. C.J. Lauwen, 2. A. Christianen, 3. C. v. Beek. Kampioen duif: C.J. Lauwen. Generaal aangewezen: 1. C. v. Beek, 2. A. Christianen, 3. C. Bulkmans. Onaangewezen: 1. C. v. Beek, 2. C. Bulkmans, 3. A. Christianen. Keizer PV De Snelpost: 1. C. v. Beek. Winnaar dagklassementen marathon: Issoudun A. Hermans, Bourges W. Baremans, St. Vincent W. Baremans, Bordeaux A. Hermans, La Souterraine J. Baremans, Agen C. Snepvangers, Limoges W. Baremans, Dax C. Snepvangers, Chateauroux C. Bulkmans, Tarbes C. Snepvangers, Bergerac C. Snepvangers, Sens A. Christianen, Pontoise P. Jochems, Gien C. v. Beek, Orléans P. Jochems. Marathonkampioenschap. 1. C. v. Beek, 2. A. Hermans, 3. W. Baremans.

Etten-Leurse biljartcompetitie Ouwe Brug 1-Kannet 1 2-6 D. Jongenelis-M. Timmer 0-2 R. v/d Beemt-H. Feskens 0-2 A. Pas-M. v/d Sman 0-2 S. Lambregts-J. Hermans 2-0 DDS 1-DDS 2 2-6 M. Luiken-A. Kerstens 0-2 J. Bekker-J. Deckers 0-2 J. Veraart-W. Brabers 0-2 C. Deckers-B. v. Bezouw 2-0 BBP-ZGR 1 4-4 H. Post-B. Oomen 2-0 F. de Hesselle-J. Roks 0-2 P. Engelen-W. v. Brink 2-0 R. Lauwen-H. de Neef 0-2 ZGR 2-Kannet 2 4-4 J. Thijs-T. Hendrikx 0-2 K. Kolijn-T. Verheyen 2-0 S. de Leeuw-J. Baartse 2-0

I. Dorst-R. v/d Steen 0-2 Kannet 3-BVR 1 6-2 G. Snijders-H. Oomen 2-0 J. v. Kastel-J. Roovers 2-0 E. v. Zundert-J. Kaptein 2-0 O. Vonk-J. Krijnen 0-2 DDD 1-DWC 2-6 J. Voermans-M. Lips 0-2 J. v. Oers-H. Gijzen 0-2 L. de Zwart-J. Magielsen 0-2 M. Broeders-N. Hefti 2-0 BVR 2-DDD 2 6-2 K. Roks-J. Oonincx 0-2 A. Mouwen-A. Jaspers 2-0 G. Kellebach-J. Hermans 2-0 J. Roovers-M. Weterings 2-0 Stand: 1. BVR 2 58-38; 2. Kannet 2 57-39; 3. Kannet 3 57-39; 4. DWC 55-41; 5. ZGR 1 53-43; 6. Kannet 1 51-45; 7. Ouwe Brug

2 50-38; 8. DDD 1 48-48; 9. Ouwe Brug 1 48-48; 10. BVR 1 47-49; 11. DDS 2 44-52; 12. ZGR 1 43-53; 13. DDD 2 41-55; 14. BBP 39-57; 15. MM 37-51; 16. DDS 1 34-62. Programma woensdag 30 november Ouwe Brug 2-ZGR 2 ZGR 1-Kannet 3 DWC-Ouwe Brug 1 Donderdag 1 december MM-BVR 2 DDD 2-DDS 1 Vrijdag 2 december BVR 1-Kannet 2 Maandag 5 december Kannet 1-ZGR 1 Dinsdag 6 december Ouwe Brug 1-BVR 1 DDS 1-Ouwe Brug 2

DIO heren 1 wint streekderby bij de Krabben ETTEN-LEUR - In het eerste part waren de ploegen nog aan elkaar gewaagd, met twee treffers van Roy Franken eindigde het in een 2-2 gelijke stand.

Het tweede part leek ook gelijk op te gaan, maar DIO hield de druk er goed op en vlak voor het einde wist Jelle Heezius in een man/meer situatie de stand naar 2-3 te brengen. Het derde part was het Ed v.d Borst die na de keeperswissel van Sander Reinieren en Kevin Jochems de midvoor positie innam, de eerste 2 aanvallen wist hij de bal direct achter de goed keepende Mike Gianotten te werken en een gat te slaan van 3 doelpunten 2-5. Roy Franken maakte er nog 2-6 van en Ed v.d. Borst liet ook zien de 5 meterworp goed te beheersen en 2-7 op het scorebord te zetten. In de ogen van de scheidsrechter

kon DIO niet veel goeds meer doen en na 3 uitsluitingen op rij kwam de Krabben nog vlak voor het fluitsignaal op 3-7. Ook in het laatste part was het de ene na de andere uitsluiting waardoor de Krabben nog 2 keer wist te scoren en de stand naar 5-7 bracht, De heren van DIO waren geenszins van plan de winst te verspelen en gooide de wedstrijd op slot zodat de punten mee naar Etten-Leur werden genomen. Zaterdag 3 december spelen beide DIO teams weer een thuiswedstrijd aanvang 15.15 uur en iedereen is van harte welkom in zwembad “de Banakker”, lijkt waterpolo je ook leuk, of wil je de sport weer oppakken kom dan gerust eens meetrainen. Ook de jeugd is weer groeiende en zijn op zoek naar enthousiaste leden, waterpolo is een sport die je kunt beoefenen op alle leeftijden en is bovendien ook nog erg gezond en goed voor je conditie.

Rustig programma voor Set-Up Prinsenbeek PRINSENBEEK - De afgelopen week was rustig voor de teams in de competitie.

Bij de NeVoBo speelde afgelopen weekend alleen de gemengd B (14 tot 16 jaar) een uitwedstrijd in Tholen tegen het 2e B team van AVC’87. Gezien de plaatsing op de ranglijst werd er door het team en de coach voor gekozen om te oefenen met systeem. Voor de jongens en meiden een uitdaging en het zorgt er voor dat een ieder zijn capaciteiten het best worden benut binnen het team voor bijvoorbeeld aanval of spelverdeling. De eerste set werd zonder problemen gewonnen met 5-25, in de tweede set ontstond wat verwarring over de plaats in het veld, precies waarvoor oefenen met dit systeem belangrijk is maar het werd uiteindelijk goed opgelost en door het spelen in de wedstrijd leren zij het beter kennen als alleen op de training. De tweede en derde set werden wel gewonnen maar dan beide met 15-25. In de vierde set kwam Youri Keepers aan de service en deze maakte onverstoorbaar 17 punten op rij. Deze set werd dan ook weer gewonnen met 6-25 wat uiteindelijk dus 5 wedstrijd punten oplevert voor de competitie hierdoor kan de 2e plaats bijna niet meer ontglippen. In de ORV speelde de heren uit in Rijsbergen helaas konden zij maar 1 set winst mee terug nemen naar Prinsenbeek. De

dames speelde in Klundert een zware wedstrijd tegen SDC dames 1 waarbij het aan Prinsenbeekse zijde niet lekker wilde gaan draaien toch werd er met 3-1 gewonnen en staan zij nog altijd boven aan in de poule. Uitslagen afgelopen week NeVoBo teams: Gemengd B: Jongens B 1e klasse D 1e helft: AVC’87 JB2-Set-Up JB1 0-4 ORV-Breda teams: Heren 1 ORV: 2e klasse: KHS/RVC 2-SetUp H1 3-1 Dames 1 ORV: Dames 2e klasse: SDC dames 1-Set-Up D1 1-3 Onze jongste spelertjes speelde een toernooi in Oud-Gastel. Het jongste team SetUp mini 2, dit zijn kinderen van 7 tot 9 jaar, hebben 4 wedstrijdjes gespeeld. Twee daarvan werden gewonnen. Het oudere team Set-Up mini 1, 10 tot 12 jaar, speelde 3 wedstrijdjes van 2 sets waarvan er voor zover mijn bekend is in ieder geval van 1 wedstrijd beide sets gewonnen zijn. Dit team zou erg graag nog wat spelers bij hebben zodat zij ook op volle sterkte, met 4 spelers, in het veld kunnen staan. Heeft uw interesse kom dan zeker eens kijken in de sporthal “De Drie Linden”, Heisprong 15 in Prinsenbeek. Kijk voor de exacte tijden per team op onze site: www.set-up-volleybal.nl

Nederlands kampioen tegenwindfietsen is bezield sportman

Teun Sweere hoopt ooit de Elfstedentocht te schaatsen ZEVENBERGEN - Voor de vierde keer werd op zondag 20 november in Zeeland het Nederlands kampioenschap tegenwindfietsen georganiseerd. Teun Sweere uit Zevenbergen deed voor de eerste keer mee. De voorgaande edities was hij steeds te laat met inschrijven. Teun werd meteen Nederlands kampioen. Met windkracht negen en windvlagen van meer dan honderd kilometer per uur over de Oosterscheldekering fietsen op een fiets zonder versnellingen, is met recht een stoere prestatie te noemen. DOOR MIRYAM VAN DER STEE Wat bezielt de 27-jarige Sweere om aan dit kampioenschap mee te doen? “Ik heb een concurrent met schaatsen, Wouter Mesker uit Noordeloos, die al een aantal keren mee had gedaan met het Nederlands kampioenschap tegenwindfietsen, En ook gewonnen heeft trouwens. Ik wilde hem wel eens een keer verslaan op deze discipline. Dit jaar kon het er eindelijk van komen, ware het niet dat Wouter nu niet meedeed. Hij was niet fit genoeg. Jammer voor hem, maar voor mij een concurrent minder natuurlijk.” Zwaar Op de vraag of het zwaar was, antwoordt Teun: “Het leek soms of je niet vooruit kwam en door de stormachtige weeromstandigheden kon er ook niet een hele snelle tijd neergezet worden.” Sweere

deed 22 minuten en 30 seconden over de 8,5 kilometer die de Oosterscheldekering lang is. De voorbereiding op deze wedstrijd heeft de Zevenbergenaar vooral gedaan toen hij in september en oktober van dit jaar in Sittard woonde voor zijn studie Scheikunde. Daar heeft hij kilometers weggetrapt in het heuvellandschap van Limburg. Teun Sweere is bezig met het afronden van zijn promotieonderzoek voor zijn studie Scheikunde, die hij volgt in Leiden. “Ik start 1 december met mijn eerste baan, dan moet het klaar zijn.” Wintertriatlon Sport is heel belangrijk voor hem. “Ik sport al vanaf mijn vijfde. Eerst atletiek, daar kwam al snel voetbal bij.” Rond zijn tiende ging hij ook nog schaatsen. “Een schaatser stapt buiten het schaatsseizoen op de fiets, dus zo kwam het wielrennen erbij,” vertelt Teun. Niet verwonderlijk dat hij

inmiddels een goed wintertriatleet is. Hij won al vier keer het Nederlands kampioenschap wintertriatlon, waarbij tien kilometer hardlopen, vijftig kilometer fietsen en twintig kilometer schaatsen op het menu staan. Bevroren Twee jaar geleden beleefde Sweere zijn zwaarste triatlon in Enschede. Hij lag op kop na de onderdelen hardlopen en fietsen, maar door de kou en de regen op die dag waren zijn handen zo bevroren dat hij zijn schaatsen niet goed aan kreeg. Hij liep daardoor een achterstand van een minuut op, die bij het onderdeel schaatsen niet meer goed te maken bleek. Uitdagingen Qua uitdagingen staat de Elfstedentocht hoog op zijn lijstje. “Ik ben al vanaf mijn achttiende lid van de Elfstedenvereniging pAGINA 20

Teun Sweere, hier op archief in schaatspak rennend tussen de bomen bij de 32e en laatste wintertriathlon in Assen. FOTO SPORTFOTO DRENTHE/MARCO LOMAN

en betaal sindsdien voor het meerijden aan een tocht die steeds weer niet doorgaat”, zegt hij lachend. “Anders schaats

ik wel een keer de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee. Sport is nu eenmaal mijn ding.”


| FOTOGRAFIE: MAURICE VAN STEEN, PETER DIEPSTRATEN, NAC PR

02 DEC 2016 RAT VERLEGH STADION / 20.00 UUR BESTEL JE KAARTEN OP NACTICKETS.NL

INDOOR SKYDIVE ROOSENDAAL NIEUWE MOUWSPONSOR

NAC O19 OP KOP NA KNAPPE ZEGES Een team dat de laatste weken goed van zich doet spreken is NAC onder 19. De ploeg van Jefta Bresser staat momenteel bovenaan op de ranglijst en barst van het zelfvertrouwen. Het seizoen komt lekker op gang en de verwachtingen die vooraf aan het seizoen werden gesteld, worden langzamerhand allemaal overtroffen. Anderhalve week geleden werd directe concurrent Feyenoord onder 18 de das al omgedaan. In eigen huis won de ploeg van trainer Jefta Bresser met 3-1 en zo pakte het ook de koppositie. Een week later wachtte De Graafschap onder 19. Wederom een directe concurrent waar een overwinning belangrijk was voor het behoud van de eerste plaats.

In Doetinchem kregen de talenten van de Parel van het Zuiden een opgelegde kans om uit te lopen op nummer twee van de ranglijst, Almere City. Brabant United bleek zaterdagmiddag te sterk voor Almere. Met een 1-2 overwinning maakte NAC optimaal gebruik van de misstap van Almere City. Door de overwinning op De Graafschap heeft NAC nu 18 punten na 8 wedstrijden en daarmee de koppositie, met drie punten voorsprong op nummer twee Almere. Mocht NAC bij de eerste vier eindigen, dan stroomt het door naar de poule die uiteindelijk promotie op kan leveren.

Indoor Skydive Roosendaal is voor de rest van dit seizoen de mouwsponsor van NAC. Maandagavond bij de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport maakt het logo van het enige Indoor Skydive Centrum van Nederland zijn debuut op de mouw van het shirt van de Parel van het Zuiden. Robert Ros (Manager Marketing en Commerciële Zaken van Indoor Skydive Roosendaal) nam zondagmiddag in Zundert het eerste exemplaar van het shirt met het nieuwe logo in ontvangst. Dit uit handen van senior accountmanager Hans van der Ende en onze spelers Cyriel Dessers en Shane O’Neill. Indoor Skydive Roosendaal is al lange tijd als sponsor verbonden aan NAC. In 2017 viert de trouwe sponsor het 10-jarig bestaan en dat vonden zij een mooie aangelegenheid om de huidige samenwerking uit te breiden. Robert Ros van Indoor Skydive Roosendaal is erg blij

ALMERE CITY

“Met ons bedrijf waren wij al activatiesponsor bij NAC. In 2017 bestaan wij met ons bedrijf 10 jaar. Daar zijn wij trots op en we willen dit 10-jarig bestaan dan ook flink vieren. De uitbreiding van de samenwerking met NAC is daar een belangrijk onderdeel van. Wat is er nu mooier dan dit feestje te vieren met de supporters, spelers en businessleden van NAC. Aankomend jaar gaan we daarom allerlei speciale evenementen organiseren voor iedereen die NAC een warm hart toedraagt. Denk hierbij aan teambuilding activiteiten voor de spelers van NAC, maar voornamelijk ook leuke dagen voor de hondstrouwe supporters en sponsors van de club. NAC leeft nog steeds enorm, op welk niveau de club ook acteert. Wij zijn dan ook zeer trots dat wij nu met ons logo op het shirt staan van de mooiste club van het land.”

02 DEC 2016

RAT VERLEGH STADION / 20.00 UUR

EEN

AV

ON

DV

OL

VER

RA

SS

ING

EN

!

NAC BREDA

met de nieuwe overeenkomst en de mogelijkheden die dit biedt:

CLUB VAN 1912 GRATIS ENTREE KAARTEN € 10 VIA www.nactickets.nl BESTEL JE KAARTEN OP NACTICKETS.NL

Almere City is een van de verrassingen van het huidige seizoen tot nu toe. De ploeg van Jack de Gier blinkt dit seizoen uit en nestelt zich tot dusver in de top van de Jupiler League, nadat eind vorig seizoen ook al een indrukwekkende eindsprint werd ingezet. Wederom een periodetitel is nog altijd haalbaar en de deelname aan de Jupiler Play-offs aan het einde van het seizoen ligt voor het oprapen.

Gezien het feit dat Almere geen grote historie heeft en nog nooit in de Eredivisie heeft gespeeld, is de onderlinge balans tussen NAC en Almere klein. In totaal kwamen beide ploegen maar drie keer tegen elkaar in actie. NAC was daarin de bovenliggende partij want de Parel van het Zuiden won twee keer. Eén keer eindigde een ontmoeting in een gelijkspel. Vorig seizoen wist NAC in Almere met 1-0 te winnen. In het Rat Verlegh Stadion werd het 1-1.


sport

DSE JO9-2 kampioen

De kampioenen van DSE JO9-2.

ETTEN-LEUR - Op deze koude zaterdagmorgen de laatste competitiewedstrijd uit tegen Dia JO9-5, en bij winst kans om kampioen te worden. Maar dan wel eerst proberen om de wedstrijd winnend af te sluiten. Met in ons hoofd dat het weer een nieuwe wedstrijd is, gaan we met een goed gevoel beginnen, en na 2 minuten komen we al op voorsprong door een doelpunt van Mikail, heel kort hierna was het al weer gelijk omdat we niet goed uitverdedigde 1-1. Als team bleven we wel voetballen om weer een doelpunt te maken, Mikail maakte nu zijn tweede doelpunt en we stonden weer voor 1-2. Het spel ging mooi op en neer maar nog voor de rust was het

Dia JO9-5 die de 2-2 maakte omdat we vergaten de bal uit ons doelgebied weg te werken. Als de scheidsrechter fluit voor de rust gaan we terug naar de kleedkamer. We nemen even door dat we moeten blijven voetballen, en dan komt het resultaat wel. Over een evt kampioenschap word niet gesproken. Winnen dat is waar we voor gaan, maar dat is voor ons makkelijk praten (begeleiding),het team moet het op het veld wel doen ondanks dat het koud is. Er zijn veel eigen toeschouwers mee gereisd naar Dia zoals vaders, moeders opa en oma’s . We beginnen voortvarend aan de tweede helft, en Roel scoort op aangeven van rechts ons op voorsprong 2-3. Daarna gaat het voetballend beter en lijkt de spanning

ervan af te zijn, wederom scoren we door Sem 2-4. Iedereen doet zijn uiterste best om de voorsprong te verdedigen en om meer doelpunten te maken. Thymo scoort nu de 2-5, Dia JO9-5 komt er soms wel uit, maar tot scoren komen ze niet door o.a. goed keeperswerk van Ruben en het verdedigen van Danielle, Livio, Amy en door spelers die hun plaats bij reserve beurten overnemen. Langs de kant bij de begeleiding (Martin en Evy als trainers, en Ronald als vaste leider ) weten we dat de wedstrijd nu wel is gespeeld. We zien we een goed spelend DSE JO9-2. Ze zijn goed met elkaar aan het voetballen en weer gaan we op zoek naar het doel van Dia en Roel is maker van 2 doelpunten met hulp van het middenveld van Marino, Thymo, en Mikail en met Sem op rechts is het 2-7, en weten er ook 2-8 van te maken. Als de scheidsrechter dan fluit voor het einde van de wedstrijd, komen de toeschouwers het veld op, en is het al een groot feest Kampioenen. Maar eerst nemen we wel nog de penalty’s, en dan wordt de kinderchampagne ontkurkt, zowel de spelers als de begeleiding worden gefeliciteerd. Als we van het veld lopen worden de confetti proppers open gemaakt. Hierna lopen we terug naar de kleedkamer om daarna bij DSE te worden gehuldigd. Als de medailles zijn uitgedeeld, krijgen we een mooie taart, hierna frietjes en ranja en vooral genieten van dit kampioenschap.

Tiende Leurse Open driebanden toernooi Uitslagen Café Roeloffs: zaterdag 26 nov. Hans Voesenek-Ruud ‘t Hart 0-2 Ruud Strijbos-Jos Roks 0-2 John Krijnen-Johan v. Ginneken 2-0 Antoon Hendrikx-Bonny Gijzen 3-0 Café d’Ouwe Brug: zaterdag 26 nov. Sjef Roovers-Piet Baremans sr 0-3 Wijnand de Hoon-Ad Koevoets 2-0 Jos v. Dartel-Danny Jongenelis 3-0 Peter Brandt-Bert Mol 3-0 Café Roeloffs: zondag 27 nov. John Geldtmeijer-Ger Ypelaar 0-2 Jan Voermans-Izaak Roeloffs 2-0

Richard Lauwen-Jan Cas 3-0 Wil Schilder-Dorus Voermans 2-0 Café d’Ouwe Brug: zondag 27 nov. Jac Veraart-René v.d. Beemt 0-3 Ad Kerstens-Ger Kellenbach 2-0 Cees Dam-Rini Konings 0-3 Wim Baremans groot-Kees Aarts 3-0 Programma Café Roeloffs: zaterdag 3 dec. 13.00 Wilbert Geeve-Leo de Zwart 14.00 Jack v. Oosterwijck-Frank v. Meer 15.00 Wiek Plasmeier-Arie Pas 16.00 Hennie Mol-John de Zwart Café d’Ouwe Brug: zaterdag 3 dec.

13.00 Nicole Hefti-René v.d. Beemt 14.00 Jan Hermans-Francois de Hesselle 15.00 Kees Hultermans-Herman Bruil 16.00 Cor v. Oosterhout-Kees v. Wanrooij Café Roeloffs: zondag 4 dec. 12.00 Simon Hanemaaijer-Rob v. Dinther 13.00 Fred Raven-Hans Post 14.00 Frans Brok-Marco Bastiaansen 15.00 Adriaan Mouwen-Hans Voesenek Café d’Ouwe Brug: zondag 4 dec. 13.00 Marc Hoskens-Willem Avontuur 14.00 Herman Popeyus-Stefan Diepstraten 15.00 Piet Baremans jr-Jack Thijs 16.00 Ger Roks-Henk Hultermans

HSV De Kleine Voorn

Vierde wedstrijd najaarscompetitie 2016 punten en plaats twee in zijn vak. Tevens legde Ton de basis voor de overwinning in het eindklassement. Evenals Louis Melisse behaalde Ton vijf wedstrijdpunten in de eindranschikking maar ving over de gehele competitie genomen vier vissen meer dan Louis, 65 tegen 61. Door een sterk tweede deel van de competitie te vissen eindigde Rene Verhoef met zeven wedstrijdpunten op plaats drie. Tenslotte dient nog vermeld te worden dat Peter Roovers beslag legde op plaats drie in vak. Peter ving 22 vissen boven de maat en twee onder, samen goed voor 582 punten. De dagprijswinnaar, Rene Verhoef, met fan.

ETTEN-LEUR - Met de vierde wedstrijd op zaterdag 26 november is een einde gekomen aan de eerste editie van onze najaarscompetitie waarop onze wedstrijdcommissie met voldoening kan terugkijken. Met negentien deelnemers waarvan er zestien het beoogde aantal wedstrijden van minimaal drie hebben gevist en meer dan gemiddelde vangsten, gelet op eerdere jaren, mag worden gesproken over van een succesvolle competitie. Waar iedereen verwachtte dat, na enkele nachten met lichte vorst, de vis de Leurse Haven de rug zou toekeren, eindigde de laatste competitiewedstrijd in een van de succesvolste van de laatste jaren met vangsten die we alleen maar kennen van einde zomerwedstrijden en dan ook nog in het verleden. Rene Verhoef spande de kroon door, gezeten midden in het parcours op plaats

zestien, maar liefst 33 vissen te vangen, waarvan er 32 aan de maat waren. Met dit resultaat liet Rene al zijn concurrenten zijn hoeven zien en mag zich winnaar van vak A en van de dagprijs noemen. Op eerbiedige afstand eindigde de winnaar van de vorig wintercompetitie - Jan van Gool - op plaats twee. Jan ving 24 vissen, allen onder de maat, waarmee hij 120 punten scoorde. Op de derde plaats eindigde Arend Lammerse die vijf vissen nodig had om 102 punten te vergaren. In vak B, waar beduidend meer vis is gevangen dan in vak A, eindigde Jan Santbergen op de eerste plaats, een evenaring van zijn prestatie tijdens de voorlaatste wedstrijd. Jan ving 29 maatvissen en negen onder, een totaal dat door niemand werd overtroffen tijdens deze wedstrijd en deze competitie. Met zijn 38 vissen behaalde Jan, 821 punten. Met 36 vissen waarvan 27 de vereiste maat hadden behaalde Ton Aarts 789

De volledige uitslag is Vak A: 1 Rene Verhoef 935 p; 2. Jan van Gool 120 p; 3. Arend Lammerse 102 p; 4. Gerrit Lambregts 45 p; 5. Bart Klep, Peter Mathijssen en Ad Voermans 0 p. Vak B: 1. Jan Santbergen 821 p; 2. Ton Aarts 789 p; 3. Peter Roovers 582 p; 4. Louis Melisse 312 p; 5. Cees Maas 266 p; 6. Wim Heymans 167 p; 7. Cees de Winter 105 p. Het eindklassement is: 1 Ton Aarts, 2 Louis Melisse, 3 Rene Verhoef, 4 Jan Santbergen, 5 Wim Termohlen, 6 Gerrit Lambregts, 7 Peter Mathijssen, 8 Bart Klep, 9 Aren Lammerse, 10 Peter Roovers, 11 Cees van Gils, 12 Jan van Gool, 13 Cees Maas, 14 John Mathijsen, 15 Wim Heymans, 16 Cees de Winter. Onze volgende wedstrijd is de kerstwedstrijd op 17 december in de Leurse Haven. Vissen van 12.30 tot 15.00 uur. Inschrijven tot 11.45 uur in ons clublokaal café zaal Roeloffs. pAGINA 22

Hoog bezoek bij svDIO

Ook Sinterklaas moest af en toe zijn evenwicht zoeken.

ETTEN-LEUR - Na de nodige omzwervingen door het land, volgend op zijn aankomst in Maassluis, was het zaterdag 26 november dan eindelijk zover Sinterklaas zou langs komen bij svDIO! Speciaal hiervoor was de gymzaal aan de Lambertusstraat helemaal vol gebouwd met een Pieten-parcours, zodat de kinderen konden laten zien dat ze minstens net zo lenig zijn als de Pieten. En lenig waren ze! Niet alleen op het parcours, maar ook op de dansvloer. Speciaal voor Sinterklaas werd met veel inzet een dansje geoefend. Om even tot rust te komen, kon een pietenmuts of een mijter worden geknutseld,

wat worden gedronken en een stukje fruit worden gegeten. Nadat alle kinderen het parcours hadden verkend werd er ineens hard op de deur gebonkt en werd de zaal vol gestrooid met snoep. Sinterklaas had gelukkig geen last gehad van de wegwerkzaamheden en de weg naar de Lambertusstraat kunnen vinden. Samen met de Pieten, en zo hier en daar met wat hulp van Sinterklaas, kon er naar hartenlust worden gespeeld, geknutseld en gedanst. Uiteindelijk bleek dat Sinterklaas behalve een heleboel Pieten, ook nog een leuk cadeautje voor ieder kind had meegebracht. Een uitgebreid fotoverslag van dit gezellige feest kan worden gevonden via www.svdio-ettenleur.nl

Woensdag 28 december

Trekker-trek in Stal ‘t Sander ETTEN-LEUR - Op woensdag 28 december vindt voor de tiende keer een indoor trekker-trek wedstrijd plaats in de manege van Stal ‘t Sander. In de manege wordt de wedstrijd verreden op een kortere baan dan gebruikelijk is en de manege is speciaal voorzien van een rookafzuiging. Er zal gestreden worden in diverse klassen verdeeld in landbouw tractoren en sport tractoren. Deze laatste zijn opgevoerde tractoren die wat vermogen betreft weer verdeeld zijn in agri-, hypro- en megasport. Ook zal er weer een demonstratie zijn

van de minitrekker die steeds populairder wordt. De deelnemers in de landbouwklassen hebben zich inmiddels aangemeld. Uit deze aanmeldingen is een selectie gemaakt van deelnemers die zich op maandagavond 28 november vanaf 19.30 uur definitief in kunnen schrijven in de kantine van Stal ‘t Sander aan Het Sander 13. Meer informatie hierover is te vinden op: www.indoorettenleur.nl Tevens is er op deze avond de eerste gelegenheid voor mensen uit de regio om kaarten voor dit evenement te kopen. Op de website vindt je nog meer informatie over de voorverkoop.

Beugelclub ‘t Palet ETTEN-LEUR - De kou kan ons niet deren en dus is er ook afgelopen week zowel woensdag als vrijdag “gebeugeld”. Natuurlijk werd er in de pauze graag gebruik gemaakt van de warmte in De Linde. Donderdags is er gespeeld in Meijel, Oost Brabant. Van de accommodatie die daar werd aangetroffen kunnen wij alleen maar dromen. Een volledig gebouw staat daar ter beschikking van de lokale beugelclub. Volledig in eigen beheer wordt daar gebeugeld met ca. 85 leden. Ook daar kunnen wij vooralsnog maar van dromen. Maar... we doen ons best en hebben er vertrouwen in dat we volgend jaar om deze tijd een verdubbeling van ons ledental kunnen melden. Woensdag 23 november De resultaten dan van de gespeelde partijen in Etten-Leur. Woensdag 23 november. Johan Hoppenbrouwers/Rein Nuiten tegen Piet Verhoeven/Hugo Noback 2230. Hilvert Boelmans/Hugo Noback tegen Johan Hoppenbrouwers/Piet Verhoeven 30-20. Hilvert Boelmans/Johan Hoppenbrouwers tegen Hugo Noback/Rein Nuiten 30-10. Geen typefout, wel een dieptepunt voor Hugo en Rein!! Johan Hoppenbrouwers/Kees Naalden tegen Piet Verhoeven/ Rein Nuiten 22-30. Daarmee is de pijn voor Rein weer een beetje verzacht.

Vrijdag 25 november Piet Vermunt/Kees Naalden tegen Johan Hoppenbrouwers/Martien de Jong 14-30. Martien de Jong/Kees Naalden tegen Hilvert Boelmans/Johan Hoppenbrouwers 30-26. Hilvert Boelmans/Hugo Noback tegen Piet Verhoeven/Piet Vermunt 30-22. Hugo Noback/Piet Verhoeven tegen Piet Vermunt/Martien de Jong 30-24. Ook het zelfvertrouwen van Hugo ging hiermee, ten opzichte van woensdag, weer flink omhoog. Donderdag 24 november En dan nog donderdag 24 november toen we met 4 spelers te gast waren in Meijel. Letterlijk en fuguurlijk een warme ontvangst met speciaal voor ons besteld heerlijke Limburgse vlaai. Zoals bij alle beugelclubs daar in Oost Brabant speelden we tegen beugelaars met vele jaren (wedstrijd)ervaring. Eerst zijn 4 partijen gespeeld 1 tegen 1. Johan Hoppenbrouwers speelde als laatste en redde de eer van ons cluppie met een overwinning 30 - 28! De 2 partijen 2 tegen 2 konden we helaas beide niet naar ons toetrekken. We hebben weer het een en ander bijgeleerd. Met name het op de juiste momenten wisselen van aanval naar verdediging is van cruciaal belang. Zaterdag 3 december 2016 zullen 4 leden van ‘t Palet deelnemen aan het NK beugelen individueel. De resultaten leest u volgende keer.


Tel. 0165-522060 Fax. 0165-522069

Tussenriemer 3 4704 RT Roosendaal

Fa.uitbreiding Kop & Zn is van een internationale transportonderneming gevestigd te Roosendaal. Wegens onze werkzaamheden, zijn wij op zoek naar enthousiaste collega’s die ons team willen versterken. Binnen onze organisatie verzorgen wij diverse nationale & internationale transporten en doen we zelf onderhoud op ons wagen- en trailerpark. Chauffeur Benelux / Parttime Chauffeur

Rat Verleghstraat 118F - 4815 PT Breda -  088-6030150 www.rijschoolyellow.nl - info@rijschoolyellow.nl voor Schrijf je je in tegelijk 2 opleidingen iend of samen met vr start je familie lid en gelijktijdig? en ook Dan krijg je beid e AVB nog eens je 1 IS examen GRAT

Wij zijn op zoek Binnen naar een chauffeur voorvacatures Benelux.voor: Werkzaamheden onzegemotiveerde organisatie hebben wij diverse zullen bestaan uit het binnen Nederland lossen/laden van trailers, waarna er gekoppeld wordt met onze internationale chauffeurs. Het betreft een functie voor 1-5 dagen per week (maandag t/m vrijdag). Aanvang 14.00-18.00 uur, eindtijd varieert van ca. 24.00-3.00 uur. Wij zijnzijn op zoek naar chauffeursom vooroponder andere winkeldistributie RMO-vervoer. De Tevens er mogelijkheden oproepbasis of 1-2 vaste en dagen in de week te functie werken. een uitdagende aanvulling opalleen uw huidige baan.RMO-vervoer is voorWellicht winkeldistributie is ook beschikbaar voor het weekend.

Vrachtwagenchauffeur (Fulltime/Parttime)

het deze ophalen van melk en hetover: afleveren hiervan bij diverse zuivelfabrieken. Voor functie dienbijjeveehouders te beschikken Rijbewijs Voor dezeCEfuncties dien je in het bezit te zijn van het rijbewijs CE en code 95. ADR-certificaat stukgoed is een pré, of bereidheid deze te behalen.

Monteur (Parttime)

Geïnteresseerd om ons team te versterken, stuur dan je CV naar: Fa. Kop & Zn. BV Als monteur ben je verantwoordelijk voor het onderhoud aan het wagen- en trailerpark. Tussenriemer 3 4704kunnen RT Roosendaal of De dagen in overleg worden ingepland, maar zaterdag is een vaste onderhoudsdag. personeelszaken@koplogistics.nl

Wij bieden je een zelfstandige en afwisselende baan met goede arbeidsvoorwaarden en beloning conform CAO Beroepsgoederenvervoer. Ook bieden wij de mogelijkheid tot het volgen van trainingen en vakgerichte opleidingen. Ben je geïnteresseerd om ons team te versterken, stuur dan je CV naar: personeelszaken@koplogistics.nl, voor meer informatie kun je contact opnemen met Anne-Marie Kerstens, telefoon: 0165-522066.

WINTER ACTIE Motor rijlessen!!! Korting op het praktijk pakket

Willem Alexanderstraat 19

St. Willebrord

twv € 100,-

WINTER ACTIE geldig tot en met maart

Vraagprijs: 6569.000,-- k.k. Vrijstaande villa met dubbele inpandige garage en zwembad. Perceeloppervlakte 1008m2, inhoud ca. 1100 m3, woonoppervlakte ca. 255m2 WWW.FUNDA.NL WWW.EVERS-MAKELAARDIJ.NL Tel. 06-38756068

De dagen worden kouder en korter. Hierdoor bewegen we in de winter minder dan in de zomer. Juist nu is het zo belangrijk om te bewegen!

ls VIP erkt a

cemb 24 de k j li r e n, uit sporte

rten er sta

onbep take & in f ie clus af , in atisch m o t u a Loopt

Winterdipje? Kom lekker binnen bewegen

Weerstand opbouwen d.m.v. bewegen

Let op uw gewicht

Spieren soepel houden

1. Minder kans om ziek te worden; 2. Spieren zijn stijver door de kou; 3. De gezellige feestmaanden komen er weer aan... 4. Sporten zorgt voor positieve energie; 5. In de zomermaanden buiten sporten? Blijf in de winter binnen in conditie! Voorsteven 32- 4871DX Etten-Leur-Tel: 076 501 0001—www.medisports.nl


Sfeervol begin van de kersttijd in Trouwkerkje

De Cantorije schittert in Adventsconcert

Drukke agenda ‘Present in Vriendschap’ ETTEN-LEUR - De laatste maanden heeft “Present in Vriendschap” een drukke agenda afgewerkt. De presentwerkers gaan regelmatig op bezoek bij de vele presentvragers. Er komen steeds meer verzoeken en aanmeldingen van presentvragers binnen.

Gemengd koor De Cantorije gaf een sfeervol adventsconcert in het Trouwkerkje.

ETTEN-LEUR - Gemengd koor de Cantorije heeft zondag in het Trouwkerkje gezorgd voor een sfeervol begin van de Kersttijd. Onder leiding van dirigent Marc van den Broek werd de vele bezoekers een gevarieerd programma van klassieke nummers die gerelateerd zijn aan de Kersttijd, aangeboden. Dit koor weet altijd weer te verbazen met een bijzonder repertoire. Dit jaar is bewust afgeweken van het bekende kerstrepertoire. Marc van den Broek is erin geslaagd een uitgebalanceerd programma van adventsliederen te vinden. Hieruit spreekt de verwachting van Kerst-

mis en het verlangen naar vrede en licht. Bekende componisten als Bach, Faure en Sibelus kwamen aan bod maar ook werken van minder bekende componisten werden uitgevoerd waardoor het publiek aangenaam werd verrast. Het koor zong zeer gedisciplineerd en klonk, ondanks de beperkte mannenstemmen, toch zeer homogeen. De Cantorije, dat uit een veertigtal zangers en zangeressen bestaat, is in het klassieke genre op zijn best. De toehoorders in het sfeervolle touwkerkje werden deze middag weer aangenaam verrast door de prachtige uitvoering. Het programma was evenwichtig samengesteld waarbij zang werd afgewisseld met pianospel

door Kristof Bastiaensen die het koor ook begeleidde. Daarnaast werden enkele toepasselijke gedichten voorgedragen en zorgde de dirigent telkens voor een korte toelichting op de uit te voeren nummers. Binnenkort wordt begonnen met het instuderen van nieuw repertoire. Het koor is op zoek naar nieuwe leden. Met name bassen en tenoren zijn meer dan welkom. De repetities zijn op woensdag. Belangstellenden zijn van harte welkom om geheel vrijblijvend een repetitie bij te wonen. Een uitgebreide muziekkennis is niet noodzakelijk. Plezier in het samen zingen is het belangrijkste. Meer informatie is verkrijgbaar bij voorzitter Toos Schouten, tel. 5015994.

Kerkzwervers zingen adventsviering in Kloostergaard ETTEN-LEUR - Op zaterdag 3 december is er om 16.30 uur een eucharistieviering in Kloostergaard waarbij het koor ‘de Kerkzwervers’ de mis muzikaal zullen opluisteren. Het wordt al de derde keer dat de Mariaparochie een viering verzorgd in het Anbarg en Kloostergaard. De bewoners die slecht ter been zijn heb-

ben op deze manier de mogelijkheid om dicht bij huis naar een viering te gaan. Ook zijn mensen van buiten de zorginstelling van harte welkom en is het fijn al een beetje de sfeer van Kerst te proeven. De adventstijd is begonnen, een tijd van hoop en verwachting. De dagen worden korter en hoe goed is het dan om uit te kijken naar nieuw licht. Samen vieren is zo nodig in deze tijd waar

veel mensen zich eenzaam voelen. Samen zingen en samen elkaar inspireren en hoop geven. Deze vieringen worden door velen bezocht en zeker ook door mensen van buiten de zorginstelling. Iedereen is welkom die wat warmte en licht zoekt en ook een beetje wil genieten van het sfeervolle repertoire van ‘de Kerkzwervers ‘.

Dat noopt tot terughoudendheid met betrekking tot groei van het aantal presentvragers. En dat is erg jammer. Er is zo’n grote vraag naar bezoek van presentwerkers dat er een wachtlijst van presentvragers is ontstaan, die gestaag groeit. Het is inmiddels een belangrijk thema geworden tijdens de vele aanvragen om een presentatie over eenzaamheid en over het veldwerk van de presentwerkers te geven. Regelmatig komen daartoe verzoeken binnen van organisaties in en buiten EttenLeur. Onder andere van wijkverenigingen, buurtschappen, vrijwilligersorganisaties, van B&W. raadsleden en ambtenaren van de gemeente Etten-Leur. Ook de GGD-West-Brabant heeft reeds meerdere verzoeken gedaan om tijdens, door hen georganiseerde, bijeenkomsten, presentaties te verzorgen. Ook zijn er verschillende activiteiten voor zowel presentvragers als presentwerkers. Ze trekken vaak samen op. Onder andere in samenwerking met De Achtertuin van Lian Baremans aan de Hilsebaan 108. Onlangs werd een zeer geslaagde huifkartocht georganiseerd. Ook mochten we een aantal presentvragers en -werkers gratis entreekaarten aanbieden voor het circus dat op 3 januari plaats vindt in Etten-Leur. Spontaan is inmiddels een nauwere samenwerking ontstaan met de H. Mariaparochie. In het weekend van 12 november stond het thema barmhartigheid in de liturgievieringen centraal. In de Lambertuskerk

werd na de viering een diaconaal/sociale markt gehouden waar een aantal zorg- en dienst verlenende organisaties informatie konden geven aan belangstellenden. Alles stond in het teken van “Omzien naar elkaar. Donkere tijd Omzien naar elkaar is juist in deze donkere tijd van het jaar van groot belang. Zonder dat we er echt erg in hebben is juist deze tijd voor en tijdens de feestdagen erg zwaar voor alleenstaande en eenzame medeburgers. In de loop van het jaar hebben familie, vrienden en buren nog weleens tijd om een bakje koffie te komen drinken. Of een presentwerker die regelmatig op bezoek komt. Maar in de decembermaand is er al zoveel te doen op allerlei vlak dat het kopje koffie er bij in schiet, terwijl de ander vaak smacht naar gezelschap, aandacht en een fijne huiselijke sfeer. Vrijwilligers Net als vele andere organisaties die aangewezen zijn op vrijwilligers voor de uitvoering van hun doelstellingen kampt ook “Present in Vriendschap” met een tekort aan veldwerkers. Uit de vele reacties van vrijwilligers blijk dat het vrijwilligerswerk wel wat tijd vergt maar ook een grote voldoening geeft. Het is heel verrijkend. Je werkt in een leuk team. Vaak zie ook leuke relaties ontstaan tussen vrijwilligers onderling en tussen vrijwilligers en de mensen waarvoor zij zich inzetten. Teambuilding Binnen “Present in Vriendschap” wordt ook ruime aandacht besteed aan teambuilding, toerusting en deskundigheidbevordering door professionals. “Present in Vriendschap” is te bereiken via tel. 06-19393973 en presentinvriendschap@gmail.com

KORTE BERICHTEN ETTEN-LEUR Dansavond: Het Turfschip in Etten-Leur Noord is zaterdag 3 december weer de perfecte plek voor elke dansliefhebber voor een gezellig en swingend dansavondje. Op, speciaal voor deze gelegenheid gesorteerde muziek, kan elke danser die op dansles zit, of gezeten heeft, of gewoon van dansen houdt, genieten van de verschillende dansstijlen. Zowel ballroom als latin komen aan bod. Alhoewel het geen linedance avond is, wordt er toch aandacht besteed aan de diverse lijn- of koppeldansjes. Deze avond begint om20.00 uur en er is voldoende, gratis, parkeergelegenheid. Inlichtingen zijn te verkrijgen via: 06-23248356.

KERKELIJK NIEUWS H. MARIAPAROCHIE Pastores: Freijkje v. Gennip, Ad Rouwendal, Pastoor Ton Willemsen, Alida van Veldhoven. Pastor van dienst: 06-50561813. Postadres: Postbus 412, 4870 AK EttenLeur, bestuur@hmaria.nl; www.hmaria.nl Lambertuskerk: Pastorie: Markt 60, 4875CG Etten-Leur. Tel: 076-5012281, locatiecommissie.lambertus@hmaria.nl. De pastorie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur. De Lambertuskerk is geopend voor een persoonlijk gebed op woensdag van 9.0010.30 uur. Petruskerk: Pastorie: Lange Brugstraat 32, 4871CP Etten-Leur. Tel: 076-5012385, locatiecommissie.petrus@hmaria.nl. De pastorie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur. De kapel van de Petruskerk is alle dagen geopend voor een persoonlijk gebed. PAROCHIEBREED In verband met werkzaamheden is de Petruskerk vanaf het van Bergenplein niet bereikbaar. Kerstmiddag voor senioren Mariaparochie: Op derde kerstdag wordt ook dit jaar weer georganiseerd een kerstmiddag voor senioren in ‘Ut Praotuis’. De middag begint om half twee en duurt tot half vijf. Er is plaats voor maximaal 60 deelnemers. Belangstellenden kunnen zich vanaf don-

derdag 1 december aanmelden op een van de pastorieën. VIERINGEN Tweede zondag van de advent. Lezingen: Eerste lezing: Jesaja 11,1-10. Evangelie lezing: Matteüs 3,1-12. Lambertuskerk Zaterdag 3 december 16.30u: Eucharistieviering. (viering in de Kloostergaard) Voorganger pastor Ton Willemsen, zang van de Kerkzwervers. Zondag 4 december 11.00u: Eucharistieviering, Voorganger pastor Ton Willemsen. Zang van het Lambertuskoor. Petruskerk Zondag 4 december 9.30u: Eucharistieviering met voorganger pastoor Ton Willemsen en samenzang. Intenties: Tijdens dit weekeinde zullen we bidden voor de intentie van: Adri en To Bastiaansen en zoon Ad, Sophie Hendrikx, Lam Timmers, Betsy v. Ertrijk-Klijn, Jan Verwijmeren, Petronella Cornelia Johanna v. Meer-Huijbregts, Margaretha Suzana MacGillavry-Meyer, Koos Caron, Petrus Bao en Maria Lan, Josef Tu en Maria Mën, Joke Naalden en overleden ouders van de Riet-Luijkx. Elke week om 9.00u ochtendgebed Op dinsdag in de Petruskerk in de sacristie. Op woensdag in de Lambertuskerk in de apostelzaal. Op donderdag in de Lambertuskerk in de apostelzaal.

BERICHTEN Lambertuskerk: De data van de doopvieringen met tussen haakjes de voorafgaande gespreksavonden: 15 januari ( 10 januari), 19 maart (7 maart), 18 juni (6 juni,) 16 juli (4 juli). De voorafgaande doopgesprekken zijn om 20.00 uur in de pastorie van de Lambertuskerk, Markt 60. Petruskerk: 12 februari (7 februari ), 9 april (4 april), 14 mei (9 mei). De voorafgaande doopgesprekken zijn om 20.00 uur in de pastorie van de Petruskerk, Lange Brugstraat 32.

19.30u repetitie Lambertuskoor. Zaterdag 10 december: Kerk 18.15u repetitie kinderkerst. Zondag 12 december: Kerk 12.15u opbouw Vormsel; Apostelzaal 20.00u Ziel - Stadsverlichting. Petruskerk Woensdag 30 november: 19.30u Locatiecommissie. Donderdag 1 december: in Turfschip Repetitie Gemengd Petruskoor. Maandag 5 december: 10.00u Vergadering Bloemversiergroep; 19.00u Klussengroep.

PERSONALIA Overleden: Jacobus Johannes Caron, echtgenoot van Rosalie Maria Anna Jacoba Ooms, overleden op de leeftijd van 84 jaar. Wij bidden voor de overledene en voor de nabestaanden om kracht en dat zij medeleven mogen ervaren om dit verlies te verwerken.

EVANGELISCHE GEMEENTE ICHTHUS Dreef 52-54, 4875 AC Etten-Leur, 0624501107; www.ichthusgemeente.nl Samenkomst zondag 4 december De dienst begint om 10 uur en daarin vieren we het Avondmaal o.l.v. Rien en Kitty van Dartel, terwijl om 14 uur er een samenkomst is in de Sri-Lankese taal. Zaterdag 3 december om 19.30 uur is er een bijeenkomst van jeugd/tieners en dinsdag 6 december is er een gezamenlijke bijeenkomst (info: 06-24501107).

AGENDA Lambertuskerk Dinsdag 6 december: Lambertuszaal 18.15u repetitie engeltjes en breakdancers; Apostelzaal 18.15u repetitie kinderkoor; Parochiezaal Sobere maaltijd, adventsactie; Ut Praothuis 20.00u repetitie Kerkzwervers. Woensdag 7 december: Apostelzaal 15.30u Kinderkerstkoor; Lambertuszaal 20.00u vergadering Ziel. Donderdag 8 december: Apostelzaal PAGINA 24

PROTESTANTSE GEMEENTE DE BAAI Protestantse Gemeente te Etten-Leur, Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur, t. 0765013794, www.protestantsettenleur.nl Volgende kerkdienst Zondag 4 december de tweede zondag van Advent, zal voorgaan mevrouw ds. J.H. Veldhuizen te Zundert.

Er is kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool in één groep. De kinderen verlaten de kerkzaal na aankondiging van de voorganger. Aanvangsuur kerkdiensten: Iedere zondag om 10.00u (tenzij anders aangegeven). Kinderoppas aanwezig (0-4 jaar). Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of thee. Predikant: Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs, Lukaserf 4, 4871 ZM Etten-Leur, t.0765013793 (b.g.g., alleen voor pastorale zaken, 06-47597120). Medewerker Gemeentewerk: Mevr. A.M van Oost-Reiber, Berlage-erf 170, 3315 JM Dordrecht, t.06-34906745. Coördinatie activiteiten De Baai: Mevr. A.J. Drent Steenbergen, Hoge Donk 28, 4879 NB Etten-Leur tel. 06-42445531. Kerkelijk Bureau: Dhr. A.J. van Wel, Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur, t. 0765963400. Gezinsmutaties (geboorte, huwelijk, overlijden enz.) en verhuizingen s.v.p. doorgeven aan het Kerkelijk Bureau. Oecumenisch Inloophuis: dinsdag van 9.30u tot 12.00u wijkgebouw “De Fleer”, Kraanvogel 22. Donderdag van 9.30u tot 12.00u in De Linde, Lambertusstraat 7. CHRISTENGEMEENTE DE HOEKSTEEN Iedere zondagmorgen om 10.00 uur een dienst in Het Turfschip, Schipperstraat 2, 4871 KK Etten-Leur.


vacaturesOntvang vacatures die jij zoekt! Maak gratis een zoekprofiel aan op www.brabantwerkt.nl

EuroTec BV is de enige fabrikant van stomahulpmiddelen in de Benelux en is bepaald geen alledaags bedrijf. Onze missie is er op gericht om mensen met een kunstmatige uitgang voor urine of ontlasting optimaal te laten functioneren in de maatschappij. Wij doen dat door het ontwikkelen en produceren van uitstekende stomahulpmiddelen en het geven van bedrijfsmatige workshops en rondleidingen aan stomapatiënten en hun verzorgers. Voor onze productieafdeling zoeken wij een

TECHNISCH OPERATOR Ons machinepark groeit gestaag en omvat onder andere drie ultramoderne productiestraten, waarmee een breed scala aan stomazakjes volautomatisch wordt geproduceerd. Uiteraard is uiterste zorgvuldigheid geboden bij de ombouw en instelling van de machines en de controle van de eindproducten. Het goed kunnen functioneren van stomapatiënten hangt immers in hoge mate af van de betrouwbaarheid van hun opvanghulpmiddelen. Wij zoeken een technische kanjer, voor het bedienen, ombouwen en onderhouden van zo’n volautomaat, waarbij het zelfstandig kunnen oplossen van storingen absoluut een kerntaak is, aangezien wij geen aparte technische dienst hebben. Wij verwachten dus van jou een gedegen technische achtergrond en kennis van mechanische en elektrische machinetechniek. Kortom, iemand met bewezen technische kwaliteiten en een goed verantwoordelijkheidsgevoel. Je hebt minimaal een MBO werk- en denkniveau. Je bent accuraat en bekend met MS office. Wij hebben een voorkeur voor niet-rokers met een vrolijk karakter en gevoel voor humor. Mocht je een roker zijn, dan staan wij roken uitsluitend toe tijdens de pauzes. Je bent woonachtig in de regio Roosendaal. Het gaat hier om een fulltime baan voor de lange termijn. Momenteel werken wij uitsluitend in dagdienst op werkdagen, maar het kan zijn dat daar op termijn verandering in komt.

Koninklijke Peitsman B.V. is met 11 filialen een sterk groeiende landelijke groothandel voor de woning- en projectinrichter. Het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam. De organisatie heeft een vooraanstaande positie in de markt en onderscheidt zich onder andere door een kwalitatief breed en diep assortiment, gedreven en vakkundige medewerkers en een optimale service.

Voor onze vestiging in Breda zijn wij zijn op zoek naar een enthousiaste

MagazijnMeDeweRKeR De functie • Verzamelen en verzendklaar maken van goederen; • Controleren en opbergen van geleverde artikelen; • Laden en lossen van vrachtwagens. Uw acHteRgRonD • Je hebt minimaal een opleiding op VMBO-niveau; • Ervaring in een soortgelijke functie is een pre. Het aanBoD Een veelzijdige en afwisselende functie met mogelijkheden voor eigen initiatief. Dit alles in een prettige, informele werksfeer in een gezond en groeiend bedrijf. Uw Reactie Herken je je in het bovenstaande profiel? Schrijf of mail een brief met C.V. naar: Koninklijke Peitsman B.V. T.a.v. mevrouw J. Stolk, Boterdiep 56, 3077 AW Rotterdam, e-mail: jstolk@peitsman.nl Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteldOntvang vacatures die jij zoekt! Maak gratis een zoekprofiel aan op www.brabantwerkt.nl

Wij bieden een leuke werksfeer en goede voorzieningen. Je kunt reageren naar de heer Peter Kempen, email hr@eurotec.nl. De sluitingsdatum om te reageren is vrijdag 23 december. Meer informatie over onze activiteiten kun je vinden op onze kleurrijke website www.eurotec.nl. Voor eventuele aanvullende informatie bel je 0165-551226. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt absoluut niet op prijs gesteld.

JANSEN Machinehandel b.v.

sŽŽƌƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐǀĂŶŽŶƐƚĞĂŵnjŝũŶǁŝũŽƉnjŽĞŬŶĂĂƌ͗

ĞŶĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐƚĞĂůůƌŽƵŶĚŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌͬ ǀƌĂĐŚƚǁĂŐĞŶĐŚĂƵīĞƵƌ;ĨƵůůƟŵĞͿ ĞǁĞƌŬnjĂĂŵŚĞĚĞŶǀĂŶĚĞĂůůƌŽƵŶĚŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌͬǀƌĂĐŚƚǁĂŐĞŶĐŚĂƵīĞƵƌďĞƐƚĂĂŶŽŶĚĞƌ ĂŶĚĞƌĞƵŝƚŚĞƚůĂĚĞŶĞŶůŽƐƐĞŶ͕ŚĞƚ;ĚĞͿŵŽŶƚĞƌĞŶ͕ǀĞƌŚƵŝnjĞŶĞŶƐĐŚŽŽŶŵĂŬĞŶǀĂŶ ŵĞƚĂĂůďĞǁĞƌŬŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͘DĂĂƌŽŽŬŚĞƚƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌĞŶǀĂŶŵĂĐŚŝŶĞƐǀĂŶĞŶŶĂĂƌ ůŽĐĂƟĞƐŝŶďŝŶŶĞŶͲĞŶďƵŝƚĞŶůĂŶĚďĞŚŽƌĞŶƚŽƚĚĞĨƵŶĐƟĞ͘ ĞŶũŝũŝŶŚĞƚďĞnjŝƚǀĂŶ͗ ͲdĞĐŚŶŝƐĐŚŝŶnjŝĐŚƚ;ǀĞƌĞŝƐƚĞͿ ͲƌŝũďĞǁŝũƐŵĞƚĐŽĚĞϵϱ Ͳ,ĞŌƌƵĐŬĐĞƌƟĮĐĂĂƚ;ƉƌĠͿ Ͳs;ƉƌĠͿ ͲƌǀĂƌŝŶŐŵĞƚŚĞƚǁĞƌŬĞŶŵĞƚĞĞŶďŽǀĞŶůŽŽƉŬƌĂĂŶ ĞŶũŝũĚĞŐĞŶĞĚŝĞǀŽůĚŽĞƚĂĂŶďŽǀĞŶƐƚĂĂŶĚĞĞŝƐĞŶ͍ĞŶũĞŶŝĞƚďĂŶŐŽŵǀƵŝůĞŚĂŶĚĞŶƚĞ ŬƌŝũŐĞŶ͍<ƵŶũĞnjŽǁĞůnjĞůĨƐƚĂŶĚŝŐǁĞƌŬĞŶĂůƐŽŽŬŝŶƚĞĂŵǀĞƌďĂŶĚ͍ĞŶũĞďĞƌĞŝĚŽŵĂĨĞŶ ƚŽĞǀŽŽƌĞĞŶŬůƵƐŶĂĂƌŚĞƚďƵŝƚĞŶůĂŶĚƚĞŐĂĂŶ͍ ^ŽůůŝĐŝƚĞĞƌĚĂŶǀŽŽƌϯϬĚĞĐĞŵďĞƌĚŽŽƌŵŝĚĚĞůǀĂŶĞĞŶďƌŝĞĨŽĨĞͲŵĂŝůŵĞƚĐǀ͘ :ĂŶƐĞŶDĂĐŚŝŶĞŚĂŶĚĞůď͘ǀ͘ d͘Ă͘ǀ͘WĞƌƐŽŶĞĞůƐnjĂŬĞŶ ƌĞĚĂƐĞǁĞŐϮϭϬ ϰϴϳϯ>ƩĞŶͲ>ĞƵƌ ͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛũĂŶƐĞŶŵĂĐŚŝŶĞŚĂŶĚĞů͘ŶůŵĞƚĂůƐŽŶĚĞƌǁĞƌƉ͗WĞƌƐŽŶĞĞůƐnjĂŬĞŶ ĐƋƵŝƐŝƟĞŽƉĚĞnjĞĂĚǀĞƌƚĞŶƟĞǁŽƌĚƚŶŝĞƚŽƉƉƌŝũƐŐĞƐƚĞůĚ͊

Bredaseweg 210 4873 LA Etten-Leur NL Tel: +31 (0)76 501 57 50

info@jansenmachinehandel.nl www.jansenmachinehandel.nl
Ontvang vacatures die jij zoekt! Maak gratis een zoekprofiel aan op www.brabantwerkt.nl

www.internetbode.nl

Wil jij met jouw artikel meer dan een half miljoen lezers bereiken? Weekblad de Bode is hét huis-aan-huisblad in de regio West-Brabant en Midden-Zeeland. Wekelijks brengen wij het lokale nieuws tot aan de deurmat. Daarnaast is de Bode actief op internet met www.internetbode.nl en via sociale mediakanalen. Ook verzorgen wij het nieuws op diverse regiokanalen op Nu.nl. Om ons team te versterken zoeken wij een:

Stagiair journalistiek/communicatie De functie: Als stagiair op de redactie word je ingezet voor het schrijven van artikelen voor de kranten, speciale uitgaven en voor de Internetbode. Je mag regelmatig op pad voor het houden van interviews en/of het maken van verslagen. De redactie bestaat uit een klein gezellig team van ervaren redacteuren met passie voor het lokale nieuws. In je stage is volop ruimte voor ontwikkeling en wordt eigen initiatief op prijs gesteld.

Ter versterking van onze R&D Ter TEAM versterking zoeken wij van een onze R&D TEAM zoeken wij een Ter versterking van onze groeiende organisatie zoeken wij

Je profiel: - Opleiding journalistiek/communicatie of aanverwante opleiding - Een vlotte pen - Crossmediaal kunnen werken - Zelfstandig en in teamverband kunnen werken

Productontwikkelaar Productontwikkelaar M/V M/V Operators

in de functie van operator ben je zelfstandig en als onderdeel van het team bezig om dagelijks het productieproces in veilige en goede banen te leiden. Daaronder valt: het aanbieden: Je bent in teamverband verantwoordelijk voor de ontwikkeling van chemischeWij producten voor de en afvoeren van grondstoffen, het verwerken van alle relevante productiegegevens in het - Eenen uitdagende stageplek met veel mogelijkheden behandeling van metaaloppervlaktes. deJe branche hebt oog envoor je houdt de trends in de branche je houdt systeem, het bedienen van procesinstallaties, het signaleren van storingen en het oplossen - Werken in een gezellig redactieteam rekening met weten regelgeving. Je werkzaamheden omvatten onderzoek naar nieuwe van kleine storingen. - Begeleiding van ervaren redacteuren formuleringen, testen van applicatie eigenschappen en het opschalen naar productie. - Een stagevergoeding Functie-eisen: Functie-eisen: • Basisveiligheid VCA, heftruckcertificaat, Operator basis is een pré; De standplaats van je stage is het hoofdkantoor in Zundert. De redactie is goed • Naast je flinke dosis enthousiasme, ben je een echte teamplayer met een hands on mentabereikbaar met het openbaar vervoer. Neem voor meer informatie contact op met liteit! chemische  Minimaal technologie Bachelor chemie (HLO, HBO / chemische of Universiteit). technologie (HLO, HBO of Universiteit). Monique Jansen via tel. 076-5998111 of stuur je motivatie en CV meteen door naar • Ben je accuraat, heb je voldoende discipline en een uitstekende beheersing van de Neder Affiniteit voor: coatingtechnologie, polymeren en/of corrosiechemie. m.jansen@internetbode.nl landse taal, reageer dan snel. Als je reeds ervaring hebt met het werken in een productie Sociaal en communicatief vaardig. Reageren kan tot 19 december. omgeving en kennis hebt van chemie geldt dat als een pré.

 Flexibel, stressbestendig en praktisch ingesteld.

 de Individueel alsmede in teamverband kunneniswerken. Ontbreken juiste papieren? Voor gemotiveerde medewerkers er altijd de mogelijkheid om het operator scholingstraject intern te doorlopen!

Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Wat bieden wij:

Wat bieden wij:  Functie met ruimte voor eigen inbreng. • Een leuke afwisselende fulltime baan met mogelijkheid tot 2-ploegendiensten; -nonsense werkklimaat.  Werken in een no-nonsense werkklimaat. • Veel vrijheid en zelfstandigheid;  Goede studiefaciliteiten. • Prettig no-nonsense werkklimaat;  Marktconforme salariëring. • Voldoende ontwikkelmogelijkheden; Ter versterking van onze R&D TEAM zoeken wij een • Je gaat deel uitmaken van een enthousiast, informeel en gedreven team dat elkaar onderDienstverband: steunt om gezamenlijk tot een optimaal resultaat te komen; • Goede studiefaciliteiten;  Fulltime. • Marktconforme salariëringgeschiktheid en goede secundaire  Bij gebleken vastearbeidsvoorwaarden. aanstelling.

Productontwikkelaar M/V

Dienstverband: Het bedrijf Fulltime

bentonderneming in teamverband voor de ontwikkeling chemische producten onafhankelijke ADJe Productions B.V. is een die verantwoordelijk uniek onafhankelijke is door deonderneming combinatie van: die uniekvan is door de combinatie van:voor de metaaloppervlaktes. Je hebt oog kwaliteits-, voor trends in aan de branche enkwaliteits-, je houdt Ook&zijn wij op naar een - en laboratoriumfaciliteiten  behandeling Uitgebreidevan productie(QC en R&D) laboratoriumfaciliteiten diezoek aan de laatste (QCde & R&D) die de laatste rekening met weten regelgeving. Je werkzaamheden omvatten onderzoek naar nieuwe ldoen. veiligheidsen milieunormen voldoen. formuleringen, testen van applicatie eigenschappen en het opschalen naar productie.  BRZO bedrijf met hieraan gekoppeld verplichting. een veiligheidsrapportage verplichting.  Actief in de chemische procesindustrie, met moderne procestanks, batches vanaf 1.000 tot Functie-eisen: 30.000 liter. Je bent inUitgebreide teamverband verantwoordelijk voorplaats de productiecontrole chemische  waarbij het milieu chemische een centrale kennis, waarbij inneemt. het milieuvan een centraleproducplaats inneemt. ten, o.a. voor de behandeling van metaaloppervlaktes. hebt voor de(HLO, trendsHBO in de onze  Het blenden en samenwerking ontwikkelen met recepturen onze Je relaties. inoog samenwerking met relaties. Minimaal Bachelor chemievan / chemische technologie of Universiteit). branche en je houdt rekening met wet- en regelgeving.  Affiniteit voor: coatingtechnologie, polymeren en/of corrosiechemie. t haar relaties AD Productions B.V. door biedthaar haarchemische relaties meerwaarde creativiteit te door koppelen haar chemische creativiteit te koppelen  meerwaarde Sociaal en communicatief vaardig. Functie-eisen: aan productontwikkeling en distributie mogelijkheden.  Flexibel, stressbestendig en praktisch ingesteld. • Minimaal laboratorium opleiding chemie of gelijkwaardige opleiding (MBO of HBO);  Individueel in teamverband • Bereidheid tot het volgenalsmede van specifieke opleidingen; kunnen werken. Interesse • Affiniteit met chemie; • Sociaal communicatief vaardig; bieden wij: een BenWat jeenop zoek naar nieuwe uitdaging of herken je jezelf nodigen in bovengeschetst profiel, dan nodigen • Flexibel, stressbestendig en praktisch Functie ruimte vooringesteld; eigen inbreng. te reageren. we je van hartemet uit om te reageren. • Individueel alsmede in in teamverband kunnen werken.  Werken een no-nonsense werkklimaat.  Goede studiefaciliteiten. Schriftelijke sollicitaties richten aan AD Productions B.V. HEIJNINGEN Markweg Zuid 27, 4794 SN HEIJNINGEN Wat bieden wij:  Marktconforme salariëring. • Leuke afwisselende baan met ruimte voor eigen inbreng; t.a.v. l.blijdorp@adinternationalbv.com Levina Blijdorp of mail naar: l.blijdorp@adinternationalbv.com

Analist Quality Control

• Werken in een prettig no-nonsense werkklimaat; Dienstverband: • Goede studiefaciliteiten; • Marktconforme salariëring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;  Fulltime. • Mogelijkheid op termijngeschiktheid door te stromen binnen onze organisatie.  Bij om gebleken vaste aanstelling.

Kijk tevens www.adinternationalbv.com ook eens op onze website www.adinternationalbv.com

Dienstverband: Het bedrijf • Fulltime; AD Productions B.V.vaste is een onafhankelijke onderneming die uniek is door de combinatie van: • Bij gebleken geschiktheid aanstelling.

Uitgebreide productie- en laboratoriumfaciliteiten (QC & R&D) die aan de laatste kwaliteits-, veiligheids- en milieunormen voldoen. Het bedrijf  BRZO bedrijf met hieraan gekoppeld een veiligheidsrapportage verplichting. AD Productions is chemische een onafhankelijke onderneming die uniek is door de combinatie van:  Actief B.V. in de procesindustrie, met moderne procestanks, batches vanaf 1.000 tot • Uitgebreide productie30.000 liter. en laboratoriumfaciliteiten (QC & R&D) die aan de laatste kwaliteits-, veiligheids- en milieunormen voldoen.  Uitgebreide chemische kennis, waarbij het milieu een centrale plaats inneemt. • Kennis en expertise op het gebied van chemische oppervlaktebehandeling.  Het blenden en ontwikkelen van recepturen in samenwerking met onze relaties. • BRZO bedrijf met hieraan gekoppeld een veiligheidsrapportage verplichting. 

• ISO 9001 / ISO 14001 gecertificeerd. AD Productions B.V. biedt haar met relaties meerwaarde haar chemische • Actief in de chemische procesindustrie, moderne procestanks,door batches vanaf 1.000 tot creativiteit te koppelen aan productontwikkeling en distributie mogelijkheden. 30.000 liter. • Uitgebreide chemische kennis, waarbij het milieu een centrale plaats inneemt. • Het blenden en ontwikkelen van recepturen in samenwerking met onze relaties. Interesse

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging of herken je jezelf in bovengeschetst profiel, dan nodigen

AD Productions B.V. biedt haar relaties meerwaarde door haar chemische creativiteit te kopwe aan je van harte uit om te pelen productontwikkeling enreageren. distributiemogelijkheden.

Interesse Schriftelijke sollicitaties richten aan AD Productions B.V. Markweg Zuid 27, 4794 SN HEIJNINGEN Ben je opLevina zoek naar een nieuwe uitdaging herken je jezelf in bovengeschetst profiel, dan t.a.v. Blijdorp of mail naar:ofl.blijdorp@adinternationalbv.com nodigen we je van harte uit om te reageren. Indien je naar aanleiding van de vacature vragen hebt, kun je telefonisch contact opnemen met Levina Blijdorp 0167-526979. Sollicitaties richten aan AD International B.V. Markweg Zuid 27, 4794 SN HEIJNINGEN t.a.v. Levina blijdorp of mail naar: l.blijdorp@adinternationalbv.com.

Kijk tevens ook eens op onze website www.adinternationalbv.com

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

AD internAtionAl bv - mArkweg zuiD 27 4794 Sn Heijningen - tHe netHerlAnDS t. 0031 (0)167 526900 - F. 0031 (0)167 526969 www.ADinternAtionAlbv.com

Uitgeverij de Bode geeft de volgende weekbladen uit in West-Brabant en Midden-Zeeland:

Thoolse Bode Bergen op Zoomse Bode Roosendaalse Bode Moerdijkse Bode Reimerswaalse & Kapelse Bode Bevelandse Bode Middelburgse & Veerse Bode Vlissingse Bode Woensdrechtse Bode Bredase Bode Halderbergse Bode Etten-Leurse Bode Zundertse Bode Rucphense Bode Steenbergse Bode Bergen op Zoomse Bode

(Weekend)

Roosendaalse Bode

(Weekend)

Etten-Leurse Bode

(Weekend)


VACATURES

Gezocht: Assistent Bedrijfsleider verpakkingsbedrijf verse kruiden Omschrijving Voor ons verpakkingsbedrijf in Etten-Leur zijn wij per direct op zoek naar een ervaren assistent bedrijfsleider. Het gaat om een functie waarbij je 40-50 productie- / inpakmedewerkers aanstuurt. De Kruidenaer BV is onze grootste opdrachtgever. Deze kwekerij teelt en verkoopt jaarrond verse snijkruiden. Op het verpakkingsbedrijf vindt de kwaliteitscontrole plaats, worden de kruiden gewogen, verpakt en verzendklaar gemaakt. De verse kruiden worden geleverd aan supermarkten, horeca, grootverbruikers en fabrikanten. De assistent bedrijfsleider valt direct onder de bedrijfsleider met wie hij/zij nauw samenwerkt.

Opleiding chauffeur mét baangarantie

Uren Het betreft een fulltime functie voor 40 uur per week. Gezien de fluctuatie in afzet wordt een flexibele opstelling verwacht. Dagelijks starten de werkzaamheden om 6.00 uur. Contract Het eerste contract zal voor 7 maanden zijn en daarna zal bij goed functioneren een contract voor 12 maanden worden aangeboden. Een vast contract behoort daarna tot de mogelijkheden. Startdatum Per direct Salaris Tussen de 2.300 en 2.900 euro bruto per maand, afhankelijk van opleiding en ervaring. Werkzaamheden • Het machinepark beheren. Lees: storingen oplossen en kleine reparaties uitvoeren waar nodig. • De productiemedewerkers rechtstreeks aansturen en leiden • Er voor zorgen dat individuele medewerkers voldoen aan de prestatienormen • Nieuwe medewerkers begeleiden / inwerken • Actief meewerken in de productie • Lossen inkomende goederen • Laden uitgaande producten/controle op juistheid • Het uitgaand product controleren op kwaliteit en kwantiteit • Zorgdragen voor goedwerkende koelcellen. • Samen met de ‘tafelhoofden’ de binnenkomende orders verdelen Vaardigheden • Minimaal MBO denk en werkniveau (niveau 4) • Minimaal 3 jaar aantoonbaar leidinggevende ervaring • Technisch onderlegd (lees: kan storingen oplossingen en kleine reparties uitvoeren) • Helicopterview • Communicatief sterk • Resultaatgericht • Stressbestendig en onder druk kunnen werken • Ervaring met BRC protocollen (hygiëne- en voedselveiligheidseisen) • Goede computervaardigheden (waaronder het kunnen werken met Excel) • Beheersing van de Engelse taal is een must, beheersing van de Poolse of Roemeense taal is een pré • Affiniteit met de agrarische sector is een pré • In het bezit van een geldig heftruckcertificaat is een pré Reageren Reageren kan t/m 15 december 2016. Je kunt je sollicitatiebrief en CV mailen naar jacqueline@kruidenaer.nl . Als je vragen hebt, dan kun je bellen met Jacqueline Monden of Jaromir Dansen tel (076) 5018717. Mobupack BV, Bankenstraat 21, 4874 ND Etten-Leur.

GEZOCHT:

MONTEUR Dorpsstraat 85 St.Willebrord

Taakomschrijving : Het repareren van E-bikes en scooters, het verkopen van fietsen en scooters. Wij verwachten : • Een enthousiaste persoonlijkheid met een representatief voorkomen. • Ervaring in de techniek (voornamelijk Electrotechniek). • Je werkt in een team, je moet dus een teamplayer zijn. • Geen negen tot vijf mentaliteit. • Werken op zaterdag. • Probleem oplossend kunnen denken. Indiensttreding : Op korte termijn. Spreekt jou dit aan? Stuur dan je CV + motivatie op! info@wimbressers.nl

Bakkerij Holland zoekt vrachtwagenchauffeurs! Werkt jouw baan niet meer en ben jij geïnteresseerd in de transport? Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging als chauffeur en ben jij bereid om nachtritten te rijden? Modoc Werkt biedt een opleiding tot vrachtwagenchauffeur mét baangarantie! Via Modoc Werkt ga jij aan de slag bij Bakkerij Holland.

Aanmelden Meld je vóór woensdag 14 december aan bij Marleen Fikke via marleen@modocwerkt.nl.

Wil je meer informatie? Kom naar de informatiebijeenkomst op donderdag 15 december van 19.00 uur tot 21.00 uur te Schotsbossenstraat 20 in Roosendaal.

Ga jij de uitdaging aan?Vacatures bij jou in de buurtOntvang vacatures die jij zoekt!Zoek en vind lokale vacatures

Maak gratis een zoekprofiel aan

Eerste hulp bij solliciteren? Maak gratis een professioneel CV

www.brabantwerkt.nl


Bij Esso Vlijmscherpe deal. Ontvang tot 79% korting op Zyliss keukenmessen. Voor elke €10 die je uitgeeft ontvang je één zegel. Je hebt al een keukenmes voor 8 zegels en €2,99 of 8 zegels en maar 199 Esso Extras-punten. Kijk voor meer informatie op esso.nl.

Actievoorwaarden Esso Extras ‘Zyliss keukenmessen’ promotie. Zegels worden van dinsdag 1 november 2016 t/m dinsdag 28 februari 2017 verstrekt bij deelnemende Esso-stations. Inleveren kan t/m dinsdag 14 maart 2017. Alleen bij deelnemende stations, zolang de voorraad strekt. Esso behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en de actie voortijdig te beëindigen. Kijk voor meer informatie op esso.nl/zyliss. Zyliss is a trademark used under license by TCC Global N.V. Esso, het Esso-logo en Energy lives here zijn handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of een van haar dochterondernemingen. Esso Nederland BV, Postbus 1, 4803 AA Breda.

DE SMAAKMAKER VAN JE HUIS! Waarom kiezen voor een SieMatic keuken van CVT? De grootste collectie onder één dak. Altijd de nieuwste collectie SieMatic keukens. Speciaal getrainde adviseurs. De grootste SieMatic dealer in de regio. Je hebt al een echte Siematic vanaf:

12.500,CVT is ook erkend dealer van:

Verstand van keukens. CVT Breda Grenssteen 17 (nabij NAC Stadion) T (076) 548 05 20 | CVT Tilburg Hestiastraat 12 (tegenover Hornbach) T (013) 583 97 97 | CVT.nl

CT2016110304_264x200_BREDA v02.indd 1

15-11-2016 13:20:22

Etten-leurse Bode 30-11-2016  
Etten-leurse Bode 30-11-2016