Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

O P L AG E :

E T T E N - L E U R S E

10 APRIL 2013 WEEK 15

Uitgeverij

18 . 7 0 0

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

GROENE LAKEN TERUG IN VOORMALIG BILJARTCENTRUM

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

HET NIEUWS VAN DE GEMEENTE ETTEN-LEUR

AA

Zundert

AUTO’S

I

Te l .

076

SPORT

599

8 111

I

KERKELIJK NIEUWS

Volg ons via twitter: @EttenleurseBode

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

PRESENTATIE BOEKEN IN DE POLDER

Kees Proosten onwel en overleden

Jens Walvoort scoort eerste EK punten

ETTEN-LEUR - Tijdens de voetbalwedstrijd Internos-Virtus in Etten-Leur is zondagmiddag Kees Proosten onwel geworden en overleden. Proosten was een graag geziene persoon binnen Internos en heeft ook veel voor de vereniging betekend. Zo heeft hij onder andere de volgende functies bekleed: leider eerste elftal, coördinator senioren, redacteur weekbrief en bestuurslid. Hij was verder nog altijd verantwoordelijk voor het wedstrijdblaadje bij de wedstrijden van het eerste efltal. Kees Proosten, die 79 jaar geworden is, was ook oud-voorzitter van wijkvereniging Kontakt en vrijwilliger bij het Nederlands Drukkerijmuseum.

ETTEN-LEUR - De 8-jarige motorcrosser Jens Walvoort uit Etten-Leur heeft zijn eerste 4 EK punten behaald door een 17e plaats in de tweede manche op het loodzware circuit in Heerde. De rijder van het Grizzly Junior Racing team, uitkomend in de 65cc klasse en in de leeftijdscategorie 8 tot en met 12 jaar, werd in de eerste manche in Heerde door een val teruggeworpen van de 16e naar de 30e plaats. Na deze teleurstelling wist hij in de tweede manche met een 17e positie toch nog 4 punten voor het EK in de wacht slepen. Er zijn voor dit EK jeugdmotorcross onder andere nog wedstrijden in Finland, Denemarken en Duitsland.

Inloopavond over Pianohof in De Gong

15 bekeuringen bij snelheidscontrole

ETTEN-LEUR - Op woensdag 17 april wordt tussen 19.00 uur en 21.00 uur in wijkgebouw De Gong aan de Trompetlaan 42 in Etten-Leur een inloopavond gehouden over de Pianohof. In het kader van het onderhoudsprogramma zijn in de Pianohof werkzaamheden gepland voor het riool en de bestrating. Daar waar mogelijk wordt ook een aantal extra parkeervakken aangebracht om tegemoet te komen aan de hoge parkeerdruk in de straat. Op een aantal plaatsen gaat dit wellicht ten koste van het bestaande groen. Hiervoor is een ontwerpplan gemaakt. dat van 17 april tot en met 1 mei ter inzage ligt in het informatiecentrum van het Stadskantoor.

ETTEN-LEUR - Bij een snelheidscontrole op een 30 kilometer weg in Etten-Leur reed vorige week een derde van de gecontroleerde bestuurders te hard. Agenten controleerden tussen 15.15 en 16.30 uur op het Sander passanten die uit de richting van de Alette Jacobslaan over het Sander in de richting van de Haansberg reden. Van de 45 bestuurders die tijdens deze controle in de straat werden gecontroleerd reed een derde dus te hard. Er werden 15 bekeuringen uitgeschreven waarvan de hoogste voor een snelheid van 58 kilometer per uur. Verder beledigde een bestuurder een politiefunctionaris. Hier werd ook een proces-verbaal voor opgemaakt.

ETTEN-LEUR - Vijf van de zes musea openden afgelopen weekend hun deuren voor het 32e museumweekend. Wellicht veroorzaakt door het redelijk fraaie weer (vooral op zondag) was het bezoek over de gehele linie wat minder dan vorig jaar. Ook het Nederlands Drukkerijmuseum (zie foto) in Etten-Leur deed mee aan het museumweekend. Zie ook elders in deze Bode. FOTO MART VAN LIESHOUT

Locatie Stationsstraat ‘geschrapt’ in Accommodatiebeleidsplan

Zorgen over huisvesting ouderen ETTEN-LEUR - De fractie van de VVD in Etten-Leur maakt zich zorgen over de toekomst van het gebouw D’n Overkant aan de Stationsstraat 23 in Etten-Leur. Door de Brede schoolontwikkelingen zou het gebouw vrijkomen voor de ouderen die gebruik maken van ouderensociëteit De Appelgaarde en voor de mensen van wijkvereniging Centrum Oost. De VVD heeft echter aanwijzingen dat dit wel eens niet door zou kunnen gaan.

Boekpresentatie van Tamara Geraeds ETTEN-LEUR - Op zaterdag 13 april wordt vanaf 15.30 uur bij boekhandel Plantage Etten-Leur het tweede boek van de Hoevense schrijfster Tamara Geraeds gepresenteerd. Geraeds debuteerde vorig jaar met ‘Nergens’, een jeugdboek waarin realiteit en magie door elkaar heen lopen. Haar nieuwe boek ‘Jasper’ heeft diezelfde mix, maar is voor iets oudere lezers, namelijk voor de zogeheten Young Adults (15+). ‘Jasper’ vertelt het verhaal van een 19-jarige, onzekere jongen, die ontdekt dat alles wat hij zingt uitkomt. Hij zet zijn gave overal voor in, maar komt er al snel achter dat de wereld niet zo simpel in elkaar steekt als hij dacht.

Burgerpeiling over dienstverlening ETTEN-LEUR - Het gemeentebestuur van Etten-Leur houdt deze maand een burgerpeiling over zijn algemene dienstverlening. Daarbij wordt de mening van inwoners gevraagd over de volgende thema’s: arbeidsparticipatie en werk, veiligheid, relatie burger/overheid, woon- en leefklimaat, gezondheid zorg en welzijn, lokale economie. De peiling, onderdeel van het landelijke project ‘Waarstaatjegemeente. nl’, wordt in de vorm van een steekproef uitgevoerd. Tweeduizend inwoners zijn begin deze maand met een brief uitgenodigd om mee te werken aan het onderzoek. De resultaten zijn in de tweede helft van 2013 beschikbaar.

De fractie heeft bij de ingekomen stukken de voortgangsrapportage van het Accommodatiebeleidsplan gelezen en was zeer verbaasd te constateren dat bij Stationsstraat 23 ‘geschrapt’ stond. Hierop heeft de VVD een brief gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders waarin zij om opheldering vraagt. Taxaties De VVD-fractie is onlangs ook langs gegaan op het adres Stationsstraat 23. “Wij staan niet snel met onze mond vol tanden, maar als je daar te horen krijgt dat er taxaties plaats vinden en er schijnbaar al een koper in beeld is voor het pand, dan wordt de VVD-fractie heel stil”, al-

...VOOR

dus Clasien de Regt. “Onze fractie blijft op het standpunt dat de Stationsstraat 23 een hele mooie en goede locatie is als vervanging van de Appelgaarde.” Overleg Afgelopen vrijdag heeft de VVD fractie ook de Appelgaarde bezocht. “Hier kregen we te horen dat er geen overleg meer is geweest met het college. Het college geeft steeds aan burgerparticipatie hoog in het vaandel te hebben staan, maar richting onze ouderen wordt er slecht of heel slecht gecommuniceerd. Het kan toch niet zo zijn dat we onze ouderen zomaar in de kou laten staan.” Toezeggingen De VVD verwijst verder naar het raads-

besluit van 3 december 2012, waarin een aantal toezeggingen zijn gedaan door wethouder Jan van Hal. Daarin staat onder andere dat er geen onomkeerbare besluiten genomen zullen worden over de Stationsstraat 23 voordat er concrete plannen zijn gemaakt voor een passende oplossing voor de huidige gebruikers van de ouderensociëteit De Appelgaarde en wijkvereniging Centrum Oost. Tevens staat hierin opgetekend dat de panden op de locatie Stationsstraat 23 in ieder geval niet gesloopt worden. De VVD wil nu onder andere van het college weten of ‘geschrapt’ betekent dat het gebouw afgestoten en verkocht wordt en dat als gevolg hiervan de ouderen nog langere tijd in de Appelgaarde moeten blijven.

VOORJAARSKRIEBELS

Geldig t/m maandag 15 april.

DOOR PETER HOUTEPEN

ZONDAG 14 APRIL OPEN van 12.00 tot 17.00 uur

HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS... KIJK OP WWW. INTERNETBODE.NL

Potroosje div. kleuren

Vlinderlavendel

van € 2,95

heerlijk geurend

nu voor €

0,99

2 voor € 5,00

Rietdijk 1B 4824 ZB - Breda Tel.: +31(0)76- 541 46 24 www.poppelaarstuincentrum.nl

Archieven willen samenwerken ETTEN-LEUR - Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden om de archiefdiensten in Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda en het Regionaal Archief West-Brabant (Moerdijk, Halderberge, Etten-Leur, Rucphen, Zundert) meer te laten samenwerken. De samenwerking is nodig om de functies van de archieven goed blijven te vervullen. Daarbij wordt ingezet op het behoud van een goed kwalitatief archiefbeheer en goede dienstverlening. Een businesscase moet echter nog uitwijzen op welke manieren er een meerwaarde en voordelen te halen zijn. Bij een positief resultaat moet de samenwerking in 2015 in werking treden.

Aangifte vermiste paspoort bij gemeente ETTEN-LEUR - Wie een staatsdocument zoals een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kwijtraakt, hoeft niet meer bij de politie aangifte te doen. Bij de aanvraag van het nieuwe document bij de gemeente wordt meteen de aangifte van vermissing van het oude document meegenomen. Een proefproject is zo succesvol geweest dat deze werkwijze nu in de hele regio wordt ingevoerd. Aangifte van vermissing is verplicht, ook als u geen nieuw document wilt aanvragen. Ook dan is het gemeentehuis het aangewezen loket. Het doen van aangifte moet persoonlijk gebeuren; dit kan niet digitaal of per telefoon. De gemeente rekent geen kosten.


an der de fietsspecialist

Vraag naar de voorwaarden in de winkel!

BISSCHOPSMOLENSTRAAT 104 4876 AP ETTEN-LEUR 076-5020050 WWW.VANDERVEEKENFIETSEN.NL

Deze week:

Bij besteding van minimaal € 25,-:

APPELSIENTJE SPRANKELFRUIT GRATIS OP=OP

s n a m j i Jac He

Openingstijden C1000 Heijmans:

Maandag t/m Vrijdag van 08.00 tot 21.00. Zaterdag van 08.00 tot 20.00. Zondag van 12.00 tot 18.00.

KERKWERVEKERKWERVE 19-27 ETTEN-LEUR 25 ETTEN-LEUR, 076-5025960

6OLPEH]LJ


ACTUALITEIT

Oude tijden herleven in horeca-etablissement op de Markt

Groene laken terug in voormalig biljartcentrum ETTEN-LEUR - Oude tijden herleefden afgelopen donderdagavond in café De Burgemeester op de Markt 40 in Etten-Leur, voorheen café-zaal en biljartcentrum Arnouts. De vorige eigenaar, Jan Arnouts, wijdde samen met huidig uitbater Peter Valkestijn op de bovenverdieping met enkele driebandstoten de zojuist aangeschafte biljarttafel in. Ook de leden van muziekgezelschap de Dsjokkies namen onder het toeziend oog van Arnouts de keu ter hand. DOOR PETER HOUTEPEN Op 31 maart 2004 trokken Jan Arnouts en zijn echtgenote Marian - na 19 jaar - de deuren van het café en het biljartcentrum op de Markt definitief achter zich dicht. Het etablissement werd overgenomen door Peter Valkestijn en dat betekende ook meteen het einde van het wijd en zijd in de regio bekend zijnde biljartcentrum. Pogingen Dat wil zeggen: het biljartgedeelte bleef nog heel even bestaan om alle verenigingen die op de Markt 40 ‘thuis waren’ in elk geval de gelegenheid te bieden om de lopende competities en toernooien af te maken. Dat was een eis die Jan Arnouts bij de overname gesteld had. Eenmaal de competities en toernooien afgelopen verdwenen de biljarttafels. Het cafégedeelte werd door Valkestijn ingericht als grand café en het biljartgedeelte als eetcafé. Lang is door de verenigingen nog geprobeerd om elders in Etten-Leur een nieuw biljartcentrum van de grond te krijgen, maar alle pogingen hiertoe mislukten. Lambrisering Negen jaar na dato staat op de bovenverdieping, de vide, weer een biljarttafel. “De vide werd gebruikt als het beneden te druk werd”, legt Peter Valkestijn uit. “De

laatste tijd werd er wat minder gebruik van gemaakt, dus zaten er ook minder mensen boven.” Onlangs verbouwde hij beneden de middenzaal. “De bar die in het midden stond heb ik opgeschoven tegen de muur. Toen kreeg ik ineens twee stukken lambrisering over en die pasten precies boven. Dus eigenlijk hebben we een project in een project gedaan. We hebben de middenzaal verbouwd tot caféruimte en boven een biljartruimte gerealiseerd.” Slaapkamer De ‘groene tafel’ staat feitelijk op de locatie die nog in gebruik is geweest als de slaapkamer van de familie Arnouts. Ook het muziekgezelschap de Dsjokkies, dat al veertig jaar op donderdagavond in het café bijeenkomt, heeft nog op deze plek gerepeteerd. “Het was dus donderdag ook een soort van reünie. Jan Arnouts zat flink op zijn praatstoel. Hij was echt blij dat er weer een biljarttafel staat”, aldus Valkestijn. Het gaat overigens niet om een echte wedstrijdbiljarttafel. “In verband met de afmetingen boven is hij een paar centimeter kleiner. Maar het is wel gewoon een mooi oud café biljarttafel.” Officiële wedstrijden spelen zal dus niet gaan, maar wedstrijden in het kader van de EttenLeurse competitie lijkt wel tot de mogelijkheden te behoren. “Daarnaast is biljarten hoe je het ook wendt of keert natuurlijk een leuk en gezellig tijdverdrijf.”

Peter Valkestijn (links) en Jan Arnouts aan stoot.

Open dag van Videogroep Etten-Leur

Leerzame dag in teken van beeld en geluid ETTEN-LEUR - Zaterdag vond de jaarlijkse open dag plaats van de Videogroep Etten-Leur in het Neerlandsch Koffyhuis op de Markt. Een aantal enthousiaste amateur videofilmers was aanwezig om aan de belangstellenden advies te geven over filmcamera’s, videomontage, geluid en software. De ruimte in de achterzaal was gevuld met beeldschermen, laptops, kabels en amateur videofilmers. Een gezellige en leerzame dag voor leden en bezoekers met als bijkomend doel nieuwe leden werven. DOOR MART VAN LIESHOUT Videogroep Etten-Leur telt momenteel 23 leden en komt wekelijks bij elkaar in ouderensociëteit de Appelgaarde in de Lambertusstraat. Voorzitter Jan de Ruijter

(70) was voor zijn pensionering actief als salesmanager. In de jaren zeventig maakte hij Super 8 films van zijn zoon en ontdekte dat er in Etten-Leur geen videoclub was. Daarom besloot hij om in 1995 zelf maar een videoclub op te richten waarvan hij al

17 jaar voorzitter is. Aanvankelijk waren er vijf leden die geleidelijk overgingen van Super 8 filmen naar videofilms maken. De club groeide al snel naar veertig leden.” Er moest zelfs een ledenstop worden ingevoerd”, zegt de voorzitter.

YouTube De videogroep sloot zich aan bij de Nederlandse Organisatie van Amateurfilmers (NOVA) om een breder draagvlak te creëren. Naast de landelijke organisatie werd ook contact gezocht met NB 80 een overkoepelende organisatie in Brabant. De club kan wel wat jonge aanwas gebruiken.”Veel jonge mensen denken dat ze een filmpje kunnen maken en hup op YouTube zetten. Dat werkt echter niet zo“, aldus Jan de Ruijter. Filmacademie Pieter-Jan Krijnen, die als 18-jarige lid werd van Videogroep Etten-Leur, ging ooit met de voorzitter een weddenschap aan. Hij beweerde dat er geen spannende film te maken was van een dood element. Hij maakte een film met de titel ‘De Stoel’ waarbij een lieveheersbeestje omhoog kroop tegen een stoelpoot en zette er als muziek het Toccata van Bach onder. Het werd zijn toelatingsfilm voor de filmacademie. Krijnen is inmiddels een bekend filmer voor Nieuwsuur, de NOS en de rechterhand van Twan Huys in Een Vandaag.

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

FOTO MART VAN LIESHOUT

www.internetbode.nl

Leden van de Videogroep Etten-Leur tijdens de open dag.

Woezel en Pip Een van de gasten op de open dag is Anneke de Graaf (32) uit Tilburg, Zij kent alle ’ins en outs’ van het animatiefilmen. In

2003 rondde zij haar studie visuele communicatie af in Tilburg met als specialisatie ‘animatie’. “Het is moeilijk om er van rond te komen, maar met hard werken en wat workshops is het wel te doen”, zegt zij. Ze heeft meegewerkt aan onder andere Woezel en Pip en hoopt op een rol in de op handen zijnde Sinterklaasfilm in animatie. Zij houdt zich ook bezig met klei- en zandanimatiefilms. Clubuitstapje Op de vraag aan de voorzitter of mensen die pornofilms willen maken terecht kunnen bij de club komt een stellig antwoord. “Films over sex, politiek of godsdienst zijn uitgesloten bij de videogroep”, aldus de Ruyter. Eenmaal per jaar wordt een clubuitstapje gehouden, waarbij een kettingfilm wordt gemaakt. In groepjes van vijf wordt steeds een stukje gefilmd. Het eindresultaat is een gemonteerde film met veel hilarische momenten die op de nieuwjaarsreceptie wordt vertoond. Wie lid van de videogroep wil worden, moet beschikken over een camera, softwaremontage, tegen opbouwende kritiek kunnen en kennis nemen van de filmwet. Op de website www.videogroepettenleur. nl krijgt men een goed beeld van alle activiteiten van de club.

Garagedeuren Leverbaar in hout - kunststof en staal. Volg ons op Twitter: @EttenLeurseBode.

VOORJAARSACTIE Bij aankoop van actiemodellen garagedeuren GRATIS elektrische bediening en een kleur naar keuze. Vermeld de code “lente” bij uw offerteaanvraag (voorjaarsactie is geldig t/m 30 april 2013)

Showroom open op afspraak. Struikhei 29, Sprundel 0165-387335 s www.romass.nl s contact@romass.nl PAGINA 3


Voor in- en verkoop gebruikte meubelen. J.J. DE BOM de Meubelvriend Marijke Meustraat 32, BREDA 076-5141601

Elke woensdagmiddag

KIDDIES KIDS KLUP

MA T/M VRIJ OPEN VAN 12-18 UUR

sleeĂŤn U tuben U schaatsen Uspringen U spelen â‚Ź10,- p.p. 4 t/m 12 jaar

bel 0113-639760 of mail info@traas.nl

rIPVUXPSN CPLUPSFO[XBNCFTUSJKEJOH rQSFWFOUJFQMBOOFO rGBVOBCFIFFS rXFSJOHTNBBUSFHFMFO rCFTUSJKEJOHLOBBHEJFSFOFOJOTFDUFO r CPVXLVOEJHFJOTQFDUJFT r CBMLLPQSFTUBVSBUJFT rNPMMFOCFTUSJKEJOH

skidome.nl

Kenniscentrum Dierplagen www.kad.nl KAD - Gecertificeerd

Riolering of afvoer verstopt?

Rioolreiniging v. Hooijdonk

Altijd goed, altijd voordelig.

Ook reinigen van dakgoten Tel.: 076-5985820, GSM: 06-13724143

Te Koop

B L IJ V E N D

VERLAAGD Pindakaas met stukjes noot

Reuze mergpijpen

Vanilleyoghurt

Fritessaus

350 g

1l

500 ml

-18 % v an 1.09

500 g

v an 1.69

1.49

20 l

2.

99

van 0.89

0.89

Voordelig voorjaarsklaar! Boomschors

-18 % v an 1.09

0.79

0.89

Violen of perkplantjes

Universele potgrond met genoeg voeding voor 8 weken.

Diverse kleuren violen, begonia’s, petunia’s e.a. Nederlandse teelt.

TAXUS

3 jarig - 25/35 cm

20/40 cm

â‚Ź 0.50 per stuk

â‚Ź 0.40 per stuk

Zundert, 076-5973377 TE KOOP

POOTAARDAPPELEN diverse soorten; ook consumptie aardappelen. J. GRAUMANS RIJSBERGEN Breedschotsestraat 4, Rijsbergen Tel: 076 5961228

Romans p. st. â‚Ź 0,50 ........................6 voor â‚Ź 2,50

Vanaf woensdag 10-04-2013

Potgrond

BUXUS

Reisgidsjes ................................................. â‚Ź 0,25 Dikke damespockets .................................. â‚Ź 0,20 Kinderboeken ..............................................â‚Ź 0,10 3D Knipvellen ..............................................â‚Ź 0,25 Knuffels....................... Groot â‚Ź 0,25 - Klein â‚Ź 0,10 Kandelaartjes en Waxinelichthoudertjes .....â‚Ź 0,10 Alle Bloempotten en Vazen .............HALVE PRIJS

24 STU KS

Kalkkorrels

Alle Gezelschaps- en Kinderspellen ..................................HALVE PRIJS

Terre des Hommes ,,‘t Spiegeltje� Molenstraat 138, Zundert. Tel: 5961214. Openingstijden winkel (ook voor inleveren goederen): woensdag, donderdag en vrijdag van 13. tot 17.u.; zaterdag van 10. tot 16.u.

v 20 l

5 kg

2.49

2.

99

0.

99

Versaanbieding! Biologische appelen Royal Gala

GRATIS ONTWERP EN DESKUNDIG ADVIES BIJ U THUIS

*

Vanaf woensdag 10-04-2013

-50%

-48%

600 g

v an 1.99

0.99

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 10-04-13 t/m dinsdag 16-04-13.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

KEUKENS

Broccoli

zen uken kie e k w u thuis

500 g

Kwaliteits keukens v.a. â‚Ź 3900,-

van 0.95

Ook het adres voor uw keukenrenovatie d.m.v. nieuwe deuren, werkblad en/of apparatuur.

0.49

‘t kan allemaal bij Ad Hellemons Keukens

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

GRATIS OFFERTE CHECK, ALTIJD VOORDELIGER Wij verzorgen uw gehele keuken van sloop en verlegwerk incl. installatie van uw nieuwe keuken. TEL. 076-5033971 ČŠ WWW.ADHELLEMONSKEUKENS.NL


ACTUALITEIT

Museumweekend voor 32e keer een succes

Column

Meer dan honderd bezoekers in het Nederlands Drukkerijmuseum ETTEN-LEUR - Zaterdag en zondag stonden in heel Nederland de musea in het zonnetje. De deuren van de musea waren geopend omdat het museumweekend was. 900.000 mensen bezochten een museum. Dit was weliswaar minder dan vorig jaar, maar altijd nog vier tot vijf keer meer dan in een gewoon weekend.

Eugène de Kok

Wat suggesties ... Mag ik nog één ding zeggen over het Marokkanendebat donderdagnacht? Ik weet niet wat u ervan vond, maar mij deed het denken aan Fitna, het Europees kampioenschap voetbal vorig jaar en het album Chinese Democracy van Guns N’ Roses uit 2008: iets waar vooraf iedereen van alles over wil en moet zeggen, maar dat, als het eenmaal zo ver is, totaal niets voorstelt. En de PVV wist dat het niets zou worden. Diep in zijn hart snapt Geert heus wel dat het doodschoppen van grensrechter Richard Nieuwenhuizen geen Marokkanenprobleem is, maar een exces van het geweld dat wekelijks op de voetbalvelden plaatsvindt. De PVV zag echter zijn kans schoon, verzon een lekker bekkende naam voor het debat, zodat iedereen er bovenop zou springen en kreeg een mediastorm als vanouds. Precies wat Geert wilde. Probleem is dat hij nu nu weer op zoek moet naar iets nieuws, omdat een tweede Marokkanendebat niet dezelfde ophef veroorzaakt. Ik ben niet de beroerdste, dus bij dezen wat suggesties. Vraag bijvoorbeeld het Bankiers-zijn-belachelijkdebat aan naar aanleiding van de totale chaos bij de ING van afgelopen week. Verzin wat leuks over meneer Hommen, die volgens het jaarverslag nog niet genoeg verdient, terwijl werkelijk alles misgaat bij zijn bank en aandacht is verzekerd. Het Rotzooiende-Raden-van-Bestuurdebat lijkt me ook mooi. Incapabele en frauderende besturen van onderwijsorganisaties zijn er immers in overvloed. Het vorige week verschenen rapport over kunstopleiding Codarts, waaruit blijkt dat de bestuursvoorzitter vooral bezig was met geld te betalen aan haar vriendjes en vriendinnetjes voor niet-verleende diensten, is een nieuw dieptepunt. Een derde, voor de hand liggende mogelijkheid is het Fyra-fiascodebat. Dat de Fyra na jaren van voorbereidingen en miljoeneninvesteringen dit jaar niet meer rijdt en misschien nooit meer is te zien op het spoor is in dit kader voldoende. Mijn laatste suggestie is het Prutsende-politicidebat. Klinkt wat vreemd, maar het lijkt me een goed onderwerp. Donderdagnacht bleek wederom dat de haantjes in Den Haag vooral uit zijn op aandacht en daadwerkelijk bestaande en miljarden kostende problemen als falende banken, onderwijsbesturen en hogesnelheidstreinen over het algemeen links laten liggen. Benieuwd wanneer we deze debatten zien, Geert.

Colofon Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Ettenleurse Bode Ettenleurse Bode Redactie Peter Houtepen Correspondenten Frans van der Bom, Mart van Lieshout, Huub Vervest Acquisitie Lauran Mol

DOOR MART VAN LIESHOUT Het Nederlands Drukkerijmuseum in EttenLeur is het oudste drukkerijmuseum van Nederland. De oprichters, Theo Mekes en Paul Valentin, hebben drukpersen en kennis in 1976 ondergebracht in de Stichting Grafisch Historisch Centrum. In 2008 is de naam van het museum veranderd in Nederlands Drukkerijmuseum. De doelstelling van de stichting is het bewaren en bewaken van het cultureel erfgoed van vijf eeuwen boekdrukkunst en ook het ambachtelijk vak van handzetten en boekdrukken- en binden te bewaren voor het nageslacht. Heidelberg Bestuursvoorzitter en tevens vrijwilliger is Rien van Heck. Hij zit vanaf zijn veertiende in het drukkersvak en werkt momenteel als

Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties dinsdag 10.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s dinsdag 08.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl

Een vrijwilliger van het museum geeft uitleg aan bezoekers over de drukpers.

W E E K B L A D

Bezorgklachten 076 599 8111

freelance drukker bij diverse drukkerijen.”Ik ben trots op de drukpersen die hier staan. De Heidelberg Cylinder uit 1897 is zo uniek dat deze zelfs niet in het drukkerijmuseum van Heidelberg te vinden is.

De wereld hangt van drukwerk aan elkaar Daarnaast is er ook een Heidelberg Degel uit 1927 te vinden. Dit was de eerste pers waar drukkerij Van Poll in Roosendaal, de uitgever van het Brabants Dagblad, mee begonnen is”, weet hij te vertellen. Papiersnijmachine Voor kinderen is het museum altijd een belevenis. Zij mogen actief deelnemen aan het drukproces. Zo mogen zij hun naam zoeken in de letterbak. Een van de

FOTO MART VAN LIESHOUT

vrijwilligers rolt inkt over de perenhouten letters en vervolgens de rol over de letters. Het is altijd een verrassing als kinderen hun naam in fraaie drukletters op papier tevoorschijn zien komen. De papiersnijmachine mogen ze ook zelf bedienen voor het ‘schoon snijden’. Kroontjespen Tijdens de rondleiding zijn niet alle drukpersen in gebruik. “Alle persen moeten we van inkt voorzien om mee te werken en vooral het schoonmaken kost veel tijd”, zegt Rien van Heck. Veel belangstelling is er vooral bij kinderen voor de spoorkaartjesmachine. In de vitrines op de bovenetage is nog te zien hoe met de kroontjespen werd geschreven. Al met al hebben de bezoekers voor 1 euro een interessante en leerzame middag gehad.

Boekenpresentatie in de polder

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 15 De oplossing van deze puzzel is in week 16 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

ETTEN-LEUR - In zijn boerderij aan de Zwartenbergse polder in Etten-Leur heeft Ton van den Wijngaart zaterdagmiddag twee boeken en een exclusieve cd gepresenteerd. Het betreft de geactualiseerde herdruk van zijn eerste boek ‘500 jaar Zwartenbergse polder’ en zijn nieuwe boek over de reconstructie van de moord die in 1918 in de polder werd gepleegd op Jan Uijtdewilgen. Nazaten van het slachtoffer ontdekten pas in 2011 bij toeval deze moord en welke rol hun oma daarbij gespeeld heeft. Deze ontdekking was gebaseerd op een oud volksliedje uit die tijd met de toepasselijk titel ‘Moord op de Kadijk’. Dat is dan ook de titel van het boek geworden. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan kleindochter Suzy Uijtdewilgen van de vermoorde man (zie foto). Aan de hand van de originele tekst van het volksliedje heeft de 95-jarige Dientje van den Wijngaart-van den Boer (moeder van Ton) dit volksliedje ingezongen en op cd gezet. Komend weekend (13 en 14 april) zijn beide boeken en de cd voor iedereen bij Ton aan huis te koop voor speciale prijzen. Beide dagen kan iedereen terecht van 10.00 uur tot het donker wordt aan de Zevenbergseweg 42. PAGINA 5


Caravanproject Vincentiusvereniging ETTEN-LEUR - Vincentiusvereniging Etten-Leur zoekt mensen voor een vakantieweekje in een stacaravan op een camping. Er even lekker tussenuit, in het voorjaar, de zomer of het najaar. Wat voor meeste mensen in Nederland als vanzelfsprekend wordt beschouwd, is voor veel anderen om financiële redenen een onhaalbare droom. Maar verdient niet ieder mens het om een weekje op adem te komen? De Vincentiusvereniging vindt van wel. Daarom is het caravanproject opgericht, ondergebracht in een aparte stichting genaamd Stichting Ontspanning en Recreatie (SOR). Dit pro-

ject biedt mensen met weinig financiële middelen een weekje vakantie aan in een stacaravan op een gezellige familiecamping tegen een sterk gereduceerde prijs. Het caravanproject beschikt over 11 rookvrije stacaravans over heel Nederland verspreid. Met eigen toilet en douche, warm stromend water, geheel ingericht. In een schuurtje staan tuinmeubelen en fietsen. Allemaal van eerste klas kwaliteit en prima onderhouden. Op kindvriendelijke campings met allerlei voorzieningen. Onze stacaravans zijn niet rolstoelvriendelijk. Iedereen die jaren niet op vakantie is geweest simpelweg omdat de middelen er

niet waren, komt in aanmerking voor het caravanproject. Dat kan variëren van gezinnen die van een minimum inkomen of een uitkering rond moeten komen tot echtparen die alleen AOW ontvangen. De caravans bieden plaats aan maximaal 6 personen. Enkele caravans zijn rolstoeltoegankelijk. Huisdieren zijn niet toegestaan. De schoolvakanties zijn gereserveerd voor gezinnen met kinderen. Denkt u in aanmerking te komen voor zo’n vakantieweekje, neem dan contact op met Mevr. Corry Musters, Julianalaan 3, 4872 BC Etten-Leur, tel. 076502.05.90 of Harrie Dirkx, Beatrixpark 6, 4872 BJ Etten-Leur, tel 076-503.40.62

Mandy Pertijs op podium Eventing

Zwanentranenkoor ETTEN-LEUR - Het Zwanentranenkoor heeft afgelopen donderdag een succesvol optreden verzorgd voor de bewoners van Het Anbarg. Het werd vanaf het eerste lied een gezellige bijeenkomst. Het publiek begon direct mee te zingen en de handjes gingen meteen de lucht in. Zo’n optreden is niet alleen voor het publiek mooi, maar ook voor de zangeressen, zangers, accordeonisten en dirigent, is zoiets heel dankbaar. Telkens weer merken de leden van het koor dat een optreden in een tehuis eigenlijk een van de dankbaarste is. Voor deze mensen doe je het dus, dat urenlang repeteren van liedjes, steeds weer nieuwe nummers instuderen. Nummers die door de repertoire-commissie weer ‘ergens’ vandaan zijn ‘getoverd’. Steeds opnieuw merken de leden dat het heel dankbaar is om zoveel tijd en energie te steken in het

repertoire vernieuwen en onderhouden. Om zo’n mooi repertoire te laten horen aan een groot publiek, is een optreden zoals 28 april aanstaande op het Korenfestival in Uden echter ook heel dankbaar. Op dat festival in Uden komen diverse koren uit het hele land bijeen om hun kunst en progressie te tonen aan een groot publiek. Want dat het in Uden druk wordt, weten de koorleden al van eerdere optredens daar. Op een zestal podia, verspreid door heer Uden, zullen alle koren een keer of vier acte de présence geven. Op zo’n hele dag worden honderden liederen, voornamelijk Nederlandstalig, ten gehore gebracht. Voorwaar een geweldige dag om mee te maken en vooral om ook te mogen komen zingen. U bent natuurlijk als publiek ook dáár van harte welkom! Dan nog even iets totaal anders. Op 1 juni aanstaande wordt op het sportcomplex van de Etten-Leurse atletiekvereniging Achilles een 24-uur-wandeling ge-

organiseerd. Deze ‘Loop voor hoop’ wordt georganiseerd door een groep vrijwilligers om geld in te zamelen voor het KWF. Het kankerfonds dus. Voor deze loop kunnen verenigingen zich met een groep inschrijven. Elke groep zorgt er voor dat minimaal één deelnemer op de baan aanwezig is, en dat 24 uur lang. Dus continue zijn een of meerdere wandelaars per groep op de baan. De dag begint op zaterdagmiddag 15.00 uur en wordt afgesloten op zondag om 15.00 uur. Ook van het Zwanentranenkoor zullen wandelaars aanwezig zijn en dat niet alleen omdat het koor al een aantal leden heeft verloren aan deze vreselijke ziekte of leden heeft die deze ziekte hebben gehad. Maar vooral ook om hun betrokkenheid hiermede te accentueren. U kunt een en ander steunen door lootjes te kopen, maar vooral ook door uw aanwezigheid ter ondersteuning van deze mooie grootse activiteit.

Banakkers gym 9.30 uur ut Praotuis ’t Hooghuis kindermiddag 14.00 uur de Vleer C-Oost jeu de boules 13.30 uur ‘t Palet C-Oost kinderbingo 14.00 uur ‘t Palet Banakkers sjoelen 13.30 uur ut Praotuis C-West cabaretgroep 20.00 uur den Drempel C-Oost power yoga 20.00 uur ‘t Palet C-Oost inloop 9.30 uur ‘t Palet Banakkers computerbijeenkomst 9.30 uur ut Praotuis Grauwe Polder bezige handjes 13.00 uur de Gong C-West ouderenmiddag 13.00 uur den Drempel C-West A.B. 14.00 uur den Drempel Banakkers bridge 13.30 uur ut Praotuis Banakkers warme maaltijd 12.00 uur ut Praotuis Grauwe Polder koersbal 13.30 uur de Gong C-West inloopmiddag 13.00 uur den Drempel C-Oost beugelen 13.30 uur ’t Palet ’t Hooghuis koersbal 13.30 uur de Vleer Banakkers hobby 13.30 uur ut Praotuis Grauwe Polder line dance 19.00 uur de Gong C-West schaakmiddag 13.00 uur den Drempel C-Oost bingo 19.30 uur ’t Palet SanderBanken dansen 19.30 uur Binnenhof 13

15 april 15 april 15 april 15 april 15 april 15 april 15 april 15 april 16 april 16 april 16 april 16 april 16 april 16 april 16 april 17 april 17 april 17 april 17 april 17 april 17 april 17 april 17 april

VROMANS

- Nieuwe elastische buitenverven - Buitenduurzaamheid tot 12 jaar met 1 laag! - Veel voorkomende problemen - Vol = vol

Grteanvterisf-

Bui workshop

Kom langs of stuur een mail om aan te melden naar: workshop@decokay.nl Woensdag 17 april 19:30 in Rijen Woensdag 24 april 19:30 in Etten-Leur

Agenda wijkactiviteiten 10 april 10 april 10 april 10 april 10 april 10 april 10 april 11 april 11 april 11 april 11 april 11 april 11 april 12 april 12 april 12 april 12 april 12 april 12 april 12 april 13 april 13 april 13 april

ETTEN-LEUR - Voor de Etten-Leurse Mandy Pertijs was er een fraaie podiumplaats (3) met haar paard Allure in de L-klasse tijdens de eerste dag Eventing Etten-Leur. Hier wordt ze gehuldigd door wethouder Jan van Hal.

Grauwe Polder koersbal 9.30 uur de Gong Banakkers galm 9.30 uur ut Praotuis ’t Hooghuis koersbal 13.30 uur de Vleer Grauwe Polder aerobic 13.30 uur de Gong C-Oost 3 D kaarten maken 13.30 uur ’t Palet C-West buurtavond 19.00 uur den Drempel C-West kantklossen 19.00 uur den Drempel Grauwe Polder PC inloop 19.30 uur de Gong Grauwe Polder speelgroep 9.30 uur de Gong Banakkers sjoelen egelantiers 9.30 uur ut Praotuis Banakkers warme maaltijd 12.00 uur ut Praotuis Banakkers kaarten 13.30 uur ut Praotuis C-Oost koersbal 13.30 uur ’t Palet Grauwe Polder hobby 13.00 uur de Gong C-West ouderenavond 19.00 uur den Drempel Banakkers gym 9.30 uur ut Praotuis Banakkers sjoelen 13.30 uur ut Praotuis C-Oost jeu de boules 13.30 uur ‘t Palet SanderBanken speelgroep 14.00 uur Binnenhof 13 ’t Hooghuis kindermiddag 14.00 uur de Vleer C-West cabaretgroep 20.00 uur den Drempel C-Oost power yoga 20.00 uur ‘t Palet C-West bingo 20.00 uur den Drempel

Gekozen tot inspiratiewinkel van het jaar 2013! Etten-Leur | Bisschopsmolenstraat 46 | 076-5035797 | gratis parkeren achter de winkel Rijen | Raadhuisplein 32 | 0161-224187 | workshop@decokay.nl

WIJKEN WIJKVERENIGING CENTRUM WEST Bingo Woensdag 17 april organiseert wijkvereniging Centrum West weer een bingoavond. U komt toch ook meespelen om mogelijk een van de mooie prijzen mee naar huis te nemen. De zaal van Den Drempel in de Papenstraat 47 is om 19.30 uur open. Om 20.00 uur gaan de bingoballetjes weer rollen. De toegang is gratis. WIJKVERENIGINGEN DE GRIENT/SANDERBANKEN Dansavond Zaterdag 13 april hebben we weer onze maandelijkse dansavond. Deze avond is voor stijldansen, maar ook de linedancers komen aan bod. DJ Willy zorgt voor de gezellige muziek. Aanvang 20.00 tot 24.00 uur, wijkgebouw SanderBanken, Binnenhof 13 EttenLeur. Countrymiddag Wil en Nel van Boheemen organiseren op zondag 21 april weer een country middag. DJ Willy zorgt voor de muziek, maar je mag ook een eigen cd of usb stick meebrengen. Verzoekjes zijn uiteraard welkom. Aanvang 13.30 tot 17.30 uur., Binnenhof 13 Etten-Leur.

BEDRIJVIG NIEUWS Bij Sanidrõme van den Broek Etten-Leur en Van den Broek Installatiewerken

Badkamer Inspiratie Dagen ETTEN-LEUR - Op vrijdag 12 en zaterdag 13 april openen Charles en Petra van den Broek van Sanidrõme van den Broek de deuren van hun showroom voor de Badkamer Inspiratie Dagen op Vosdonk 41 in Etten-Leur. Als specialist in het ontwerpen en installeren van badkamers, tegelwerken, installatiewerken en duurzame energieoplossingen presenteren zij hun inspirerende badkamershowroom met onder andere een vernieuwd assortiment badkamermeubelen.

waarbij men onder andere kans maakt op een Hansgrohe Raindance Select Showerpipe. Speciaal voor de liefhebbers is er een beautymarkt waar men zich kan laten verwennen door een schoonheidsspecialiste, manicure, voetmasseur en kapster, aangevuld met sieraden en sfeerartikelen van Het Markthuys uit Etten-Leur. Het Trivium Hotel Etten-Leur geeft diverse demonstraties betreffende het wellness en spa centre, en Hara demonstreert u op zaterdag het gebruik van milieuvriendelijke schoonmaakproducten.

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd de showroom te bezoeken en inspiratie op te doen. Ook kunnen zij zich via de website www.sanidrome.nl/vandenbroek vooraf aanmelden voor een gratis ontwerpsessie. Daarnaast zijn er diverse testactiviteiten,

Duurzame energieoplossingen In de showroom is een gedeelte ingericht met duurzame energieoplossingen, zoals zonnepanelen, warmtepompen en cvketels. En men kan de Nathan showtruck bezichtigen: een mobiele presentatie van duurzame energieoplossingen. Er wordt

diverse malen een demonstratie gegeven van Broboor, om te laten zien hoe een boring voor een aardwarmtesysteem in zijn werk gaat. 0% BTW Sinds 1 maart is de BTW op installatie verlaagd van 21% naar 6%. Dit kan al heel wat euro’s schelen bij aankoop van een complete badkamer inclusief installatie of het plaatsen van zonnepanelen. Maar Sanidrõme van den Broek doet daar nog een schepje bovenop. Tijdens de Badkamer Inspiratie Dagen introduceren zij een speciale actie, waarbij men over de complete badkamer helemaal géén BTW betaalt (dat geldt voor zowel sanitair, tegels als installatie! Dus genoeg redenen om een bezoek te brengen aan de Badkamer Inspiratie Dagen. En bezoekers ontvangen ook nog eens een leuke goodiebag!

De badkamershowroom telt onder andere een vernieuwd assortiment badkamermeubelen.

Tijdens de Badkamer Inspiratie Dagen is de showroom geopend op vrijdag 12 april van 11.00 tot 20.30 uur en op zaterdag 13

april van 10.00 tot 17.00 uur. Ga voor het complete programma naar www.sanidrome.nl/vandenbroek.

Sanidrõme van den Broek, Vosdonk 41, Etten-Leur. Telefoon 076- 502 07 89. E-mail: vandenbroek@sanidrome.nl; website: www.sanidrome.nl/vandenbroek PAGINA 6


LIEF EN LEED

Afgelopen zondag is overleden

Familieberichten

Cees Proosten - Erelid en echte clubman -

CONFERENTIECEEdZhDKsENDON<

Na aďŹ&#x201A;oop van de wedstrijd van ons eerste elftal werd Cees op ons sportpark onwel. Ondanks alle inspanningen is hij later die middag in het ziekenhuis overleden. De verslagenheid op onze vereniging is groot. Cees heeft vanaf 1970 ontzettend veel voor de vereniging betekend, onder andere als bestuurslid, leider, wedstrijdsecretaris en organi-

Ä&#x17E;ĹśĆ?ĨÄ&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;ŽůůÄ&#x17E;ĹŻĹ˝Ä?Ä&#x201A;Ć&#x;Ä&#x17E;Ç&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x2030;Ä&#x201A;Ć?Ć?Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x201A;ĨĆ?Ä?Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x161;

sator van vele activiteiten. Hij is voor al zijn inspanningen veelvuldig onderscheiden. Wij zijn Cees

Wij bieden u verschillende uitvaartarrangementen die met uw persoonlijke wensen aangevuld kunnen worden.

ontzettend dankbaar voor alles, hij was een graag gezien persoon op de vereniging en we zullen hem enorm missen.

<Ĺ?ĹŠĹŹÇ&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;ĹľÄ&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?ŜĨŽĆ&#x152;ĹľÄ&#x201A;Ć&#x;Ä&#x17E;Ĺ˝Ć&#x2030;Ç Ç Ç Í&#x2DC;Ä?Ĺ˝Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;ŽŜŏÍ&#x2DC;Ŝů ŽĨĹśÄ&#x17E;Ä&#x17E;ĹľĆ&#x161;Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;ĨŽŜĹ?Ć?Ä?Ĺ&#x161;Ä?ŽŜĆ&#x161;Ä&#x201A;Ä?Ć&#x161;ĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;ŽŜĆ?Ĺ˝Ć&#x2030;Í&#x2DC;

Onze gedachten zijn bij zijn vrouw Dina, kinderen

ŽŜĨÄ&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x;Ä&#x17E;Ä?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ć&#x152;ƾžĹ˝Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;ŽŜŏÍ&#x2022;,ŽĨĆ?Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ď´Í&#x2022;ϰϳϰϭ<,Ĺ˝Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2022;ϏϭϲϹͲϹϏϳϹϹϏ

en kleinkinderen.

Open en toegankelijk. U kunt altijd bij ons terecht voor een goed georganiseerde uitvaart die past bij uw wensen.

Leden, kader en bestuur van vv Internos

,ZQMU]bQMS[\]SSMVMVLI\_I[PM\LIV -Z_MZLOMMV_WWZLOM[XZWSMVMVVI\QMV UQV]\MV[\WVLMV_MJ]Q\MV

We zijn 24 uur per dag bereikbaar op 0800 - 023 05 50. Ook als u niet bij ons verzekerd bent. Kijk op www.monuta.nl voor het uitvaartcentrum bij u in de buurt.

2IUUMZIT[JQRMMVJMOZINMVQ[WN KZMUI\QM MMVTII\[\M_WWZLIKP\MZ_MOMJTQRN\

3455-678-797*:;954576<%5;

0M\SIVIVLMZ[-ZbQRV_WWZLMV^WWZ -ZbQRVZQ\]MTMVWUIN[KPMQL^WZU\MOM^MV WWSIT[MZOMMVSMZSMTQRSMJQVLQVOUMMZQ[ 7UPMZQVVMZQVOMV\MLMTMV 7UIN[KPMQLWVLMZ_WWZLMV\MJZMVOMV WUZ]QU\M\MOM^MVIIV^MZLZQM\MVOMUQ[

       

8M\MZ;\IU )N[KPMQL[JMOMTMQLQVO >ZIIO^ZQRJTQR^MVLLMJZWKP]ZMIIV" !!! MUIQT"IN[KPMQL[JMOMTMQLQVO(OUIQTKWU ___IN[KPMQL[JMOMTMQLQVOKWU JM _IIZLMbMIL^MZ\MV\QMJQR]_XMZ[WWVTQRSMXIXQMZMV

         !"#$$% ##&'(')*)

Weekenddiensten Bel voor levensbedreigende situaties 112.

Annelies Dirven woonachtig in Etten-Leur is namens Jack Mathijssen uw contactpersoon in Etten-Leur.

Huisarts Huisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 50 40 444, Bredaseweg 171. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek naast huisartsenpost, tel. 502 5650. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Dierenartsgroep West-Brabant Gezelschapsdieren tel. 076 501 2928/501 6915. Landbouwhuisdieren en paarden tel. 076 501 3645/596 1333.

het Afscheidshuis

Zij is te bereiken op: 06 48498248

EEN UNIEK LEVEN VERDIENT EEN UNIEK AFSCHEID. Afscheidshuis: Sint Bavostraat 18 Kantoor: Sint Bavostraat 36 4891 CJ Rijsbergen Telefoon: 076-5963698 Kijk op onze tarievenlijsten: www.jackmathijssen.nl

Tandprothetische Praktijk Bouwbedrijf Goossens al vele jaren een begrip in de Regio. Wij bouwen en verbouwen, DƾůĆ&#x161;Ĺ?ͲÄ&#x201A;ĹŹĹ?Ć?Ä&#x201A;ůώϹŊÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;Ć?Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ä?Ĺ?Ä&#x201A;ĹŻĹ?Ć?Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161;Ĺ?ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;ŜŽÇ&#x20AC;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x2030;Ä&#x201A;ŜŜÄ&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x201A;ĹŹÄ&#x17E;ĹśÄ&#x17E;ĹśÄ?Ĺ?Ć&#x161;ƾžĹ?ĹśÄ&#x17E;ĆľÇ&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x201A;ĹŹÄ&#x17E;ĹśÍ&#x2DC;

tevens begeleiden wij

KĹśÇ&#x152;Ä&#x17E;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹÇ&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹľĹ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹśÄ?Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ŜƾĹ?Ć&#x161;Í&#x2014;

uwÂ&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; 

bouwaktiviteiten/

ontwerp van A tot Z.

ZÄ&#x17E;ŜŽÇ&#x20AC;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x201A;ĹŹÄ&#x17E;Ŝ͞Ç&#x152;Ĺ˝Ç Ä&#x17E;ĹŻĆ&#x2030;Ä&#x201A;ŜŜÄ&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x201A;ĹŹÄ&#x17E;ĹśÄ&#x17E;ĹśÄ?Ĺ?Ć&#x161;ƾžĹ?ĹśÄ&#x17E;ĆľÇ&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x201A;ĹŹÄ&#x17E;ŜͿ dĹ?žžÄ&#x17E;Ć&#x152;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹÇ&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹľĹ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ŝ͞Ç&#x152;Ĺ˝Ä&#x201A;ĹŻĆ?Ä&#x161;Ä&#x201A;ĹŹĹŹÄ&#x201A;Ć&#x2030;Ä&#x17E;ĹŻĹŻÄ&#x17E;ĹśÍ&#x2022;Ĺ˝Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹŹĹŹÄ&#x17E;ĹśÍ&#x2022;Ĺ?ŽŽĆ&#x161;Ä?Ä&#x201A;ĹŹĹŹÄ&#x17E;ĹśÄ&#x17E;Ć&#x161;Ä?Í&#x2DC;Íż sÄ&#x17E;Ć&#x152;Ä?Ĺ˝ĆľÇ Ĺ?ĹśĹ?Ä&#x17E;Ŝ͞Ç&#x152;Ĺ˝Ç Ä&#x17E;ĹŻÄ?Ĺ?ŜŜÄ&#x17E;ĹśÍ&#x2022;ͲÄ&#x201A;ĹŻĆ?Ä?ĆľĹ?Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśĆ?Ĺ&#x161;ĆľĹ?Ć?Íż Ĺ?ŜŏÄ&#x17E;ĹśůŽŽÄ&#x161;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹÍžÇ&#x152;Ĺ˝Ä&#x201A;ĹŻĆ?Ĺ?Ĺ˝Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2022;Ć?Ä?Ĺ&#x161;ŽŽĆ&#x152;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ŜůŽŽÄ&#x161;Ä&#x17E;ŜŽÇ&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ĺ?Ç&#x152;Ĺ?ŜŏÄ&#x17E;ĹśůŽŽÄ&#x161;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹÍż /Ć?ŽůÄ&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹÇ&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹľĹ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ŝ͞Ç&#x152;Ĺ˝Ç Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ć?ŽůÄ&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x2030;Ä&#x201A;ŜŜÄ&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x201A;ĹŹÄ&#x17E;ĹśÄ&#x201A;ĹŻĆ?Ä?Ĺ?Ć&#x161;ƾžĹ?ĹśÄ&#x17E;ĆľÇ&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x201A;ĹŹÄ&#x17E;ŜͿ

www.tpptouwen.nl info@tpptouwen.nl Raadhuisplein 4, 4741 AM Hoeven tel. 0165 - 505510 reparaties - implantaten nieuwe protheses

â&#x153;&#x201E; Ervaren â&#x153;&#x201E;

KAPSTER

<Ĺ?ĹŠĹŹĹ˝Ć&#x2030;Ç Ç Ç Í&#x2DC;žƾůĆ&#x161;Ĺ?ͲÄ&#x161;Ä&#x201A;ĹŹÍ&#x2DC;ŜůÇ&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;ĹľÄ&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?ŜĨŽĆ&#x152;ĹľÄ&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;ŽĨÇ&#x20AC;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśŽĨĨÄ&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹśÍ&#x160;

- Havenkant 6 4781 AA Moerdijk 0168-416513 - -M:M: 06-53213154 - E-mail : info@multi-dak.nl Multi-DakMulti-Dak - Havenkant 6 4781 AA Moerdijk - T:- T:0168-416513 06-53213154 - E-mail : info@multi-dak.nl

TOUWEN B.V.

Gu l denw eg 1 0 , 4 8 7 9 N L E tte n-Le ur, T e l . 0 7 6 -5 0 3 2 8 7 8 , Fax 0 7 6 -50 3 7 8 50 , k e e s. g o o sse ns@ he tne t. nl

PAGINA 7

aan huis tel. 06-83450976


KORT BEDRIJVIG

Deelname aan 25 allerhande activiteiten

Nominatie nieuwe kapper voor Coiffure Award

Programma Zomerschool voor 50-plussers gepresenteerd

ETTEN-LEUR - Geknipt@Henry’s wordt

ETTEN-LEUR - Vrijdag is in het Pluspunt Serena in Zevenbergen het programmaboekje van de Zomerschool voor de nieuwe kapsalon van Etten-Leur. 50-plussers in de gemeenten Halderberge, Etten-Leur en Moerdijk gepresenteerd. Maar nog voordat de deuren geopend worden, is hij al genomineerd voor de meest belangrijkste prijs van Nederland: de Coiffure Award. Hierin stuurt iedere kapper zijn of haar creatie op met samenwerking van fotograaf, visagie en styling. Een vakjury kiest de 24 beste kappers van Nederland. Van de duizenden inzendingen is Geknipt@Henry’s genomineerd en behoort daardoor tot de 24 beste kappers van Nederland. Er kan nog gestemd worden. Wilt u net zo graag dat Geknipt@Henry’s bij de beste drie eindigt, ga dan naar www.coiffureaward.nl/stemenwin en stem op foto 23. Of sms Ca[spatie]23 naar 4477 De gala-avond waar de bekendmaking is van de top 3 van Nederland is op 12 mei in de RAI in Amsterdam. www.coiffureaward.nl/stemenwin en stem op foto 23

Kijkje bij Van Caulil tijdens Dag van de Slager Elsje Henderikx overhandigt het programmaboekje van de Zomerschool aan Carol van Zundert, terwijl Max Henderikx (links) en Nico Rijven toekijken. FOTO CEES VAN DER BURG

DOOR CEES VAN DER BURG De Zomerschool is bedoeld voor senioren, waarvoor in het algemeen de activiteiten in de zomerperiode stilliggen. De organisatie berust bij de werkgroep Surplus Welzijn, bestaande uit Elsje Henderikx, Twink LePoole, Olga de Korte en Max Henderikx. Zij worden ondersteund door de ouderenwerkers van Surplus Welzijn van EttenLeur, Hoeven, Oud Gastel en Moerdijk. Laatstgenoemde gemeente maakt voor het tweede jaar kennis met het programma; de andere gemeenten alweer voor de vierde keer. Klompenmakerij In de periode 1 juli tot 30 augustus kunnen de 50-plussers aan 25 allerhande activiteiten deelnemen in voornamelijk WestBrabant. Die activiteiten lopen uiteen van excursies, workshops, museumbezoek en filmavonden tot een bustocht naar het Belgische Hoogstraten. Excursies kunnen onder meer worden gemaakt naar de Emmaus Woonwerkgemeenschap in Langeweg, de rechtbank

in Breda en een klompenmakerij in EttenLeur. Verder zijn er stadswandelingen in Breda en Bergen op Zoom. Inschrijfformulier De programmaboekjes zijn af te halen op de Pluspunten in Etten-Leur (Valpoort 153), Hoeven (Halderberg 74), Oud Gastel (Veerkensweg 13a) en Serena Zevenbergen (Zandberg 1). Het inschrijven voor een of meerdere activiteiten is mogelijk tot uiterlijk 31 mei. Daarvoor dient men gebruik te maken van het inschrijfformulier, dat bij het boekje hoort. De kosten voor deelname aan de activiteiten zijn zeer schappelijk door de subsidie van onder andere de betreffende gemeenten. Presentatie Afgelopen vrijdag werd in Pluspunt Serena het programmaboekje namens de werkgroep gepresenteerd en symbolisch uitgereikt door Elsje Henderikx aan voorzitter Carol van Zundert van de SAM (Senioren Adviesraad Moerdijk). Dit gebeurde onder het toeziend oog van werkgroeplid Max Henderikx en Nico Rijven, Wijknetwerker Ouderen van Surplus Welzijn.

Mantelzorgcafé Daags tevoren werd in het Pluspunt Serena het startsein gegeven voor een reeks Mantelzorgcafés. Deze worden de eerste donderdag van de maand gehouden in de diverse kernen van de gemeente Moerdijk. Het Mantelzorgcafé is een ontmoetingsplek voor mantelzorgers en degene(n) voor wie zij zorgen. Plaats en tijd zullen nader worden aangekondigd via de geëigende media.

ETTEN-LEUR - Tijdens de Dag van de Slager die plaatsvindt op 18 april is Keurslagerij van Caulil Staf & Bianca, Stationsstraat 2 in Etten-Leur geopend. Tijdens deze dag is de keurslager niet, zoals gewoonlijk, alleen geopend om vlees te kopen maar zijn er ook andere activiteiten. ‘s Morgens komt er een klas op bezoek en ‘s middags kunt u uzelf opgeven voor een kijkje in het atelier van de slager ‘het uitbenen van een varken’. Om 15.00 uur bent u welkom. Heeft u een recept met het meest originele gehaktvariant, lever dit dan in voor donderdag 18 april, hiermee zijn leuke prijzen te winnen. Ook is er een kleurwedstrijd voor de kleintjes; kleurplaat is af te halen in de winkel. Inleveren voor donderdag 18 april, want dan worden de winnaars bekend gemaakt. De Dag van de Slager is bedoeld om consumenten, van klein tot groot, de slager te laten (her)ontdekken. Deze landelijke dag is een initiatief van Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf (Sovvb). Het thema van de dag is ‘de kunst van de slager’. Want het slagersvak is Kunst met een hoofdletter K, denk maar aan de vele vleesspecialiteiten, vleeswaren uit eigen worstmakerij, maaltijden, hapjes en soepen gemaakt door de slagertraiteur. Zie ook www.dagvandeslager.nl Keurslagerij van Caulil Staf & Bianca, Stationsstraat 2, Etten-Leur. Telefoon: 076-501 24 00. E-mail: info@vancaulil.keurslager.nl

Govaert K E NNIS

VA N

O PT IE K

Bisschopsmolenstraat 75 Etten-Leur T. 076 - 50 33 170 W. optiekgovaert.nl

Bridgeclub Etten-Leur Uitslag 2 april, A-Lijn: 1. Corry Paantjens en Ton Vos 69.58%; 2. Kok v.d. Giessen en Mario Vugts 62.92%; 3. Nel en Ruud Spaans 57.92% B-Lijn: 1. Marian v. Agt en Jopie Verhaeren 62.08%; 2. Thea en Toon Braat 56.67%; 3. Loes Helmes en Marian Slot 55.83% C-Lijn: 1. Bep Redert en Jos v. Eeden 64.93%; 2/3. Madeleine vd Brand en Betsy

Nouws 58.68%; 2/3. Rita Drieenhuizen en Els Visser 58.68% Wij spelen op dinsdagavond in de Nobelaer. Interesse, wij hebben nog enkele plaatsen beschikbaar. Iets voor U, ’n telefoontje (076-5034784). U heeft bij ons de mogelijkheid om een paar weken, zonder verplichtingen proef te draaien.

BEDRIJVIG NIEUWS Kleding en interieur onder één dak

Pretty4u bestaat 15 jaar ETTEN-LEUR - Pretty4u is dé damesmode- en interieurzaak aan de Oude Bredaseweg in Etten-Leur. Komend weekend bestaan ze 15 jaar en dat wordt gevierd. Het is een luxe, gezellige zaak waar altijd tijd is voor een hapje en drankje. Ook persoonlijke aandacht staat bij Pretty4u hoog in het vaandel. DOOR KIMBERLY NOUWS Pretty4u is vrouwelijk, stijlvol en voldoet aan de laatste trends. Colinda Timmers, eigenaresse van Pretty4u, is altijd up-todate. De onderneemster volgt de trends op de voet. De eigenaresse vertelt: “In de collectie zitten veel poedertinten, maar ook neonkleuren. En je ziet veel zwart-wit en dat kun je heel goed combineren met elkaar en met kleur. Je kunt meer dan je denkt met mode.” Acties Komend weekend bestaat de zaak 15 jaar

en dat laat Timmers niet zomaar voorbij gaan. Op vrijdag 12 en zaterdag 13 april zijn er volop acties in de winkel en wordt er geproost op nog 15 jaar voor Pretty4u. De openingstijden zijn als volgt: vrijdag van 09.30 tot 21.00 uur en zaterdag van 09.30 tot 17.00 uur. Verbetering Kleding en interieur wordt bij Pretty4 gecombineerd. “De modetrend is bij beide hetzelfde. We kunnen het zo mooi combineren”, vertelt Colinda. Voorheen zat de zaak in het overdekte winkelcentrum van Etten-Leur met twee verdiepingen: beneden de kleding en boven het interieur. In het nieuwe pand aan de Oude Bredaseweg is alles op de begane grond. “Een grote verbetering”, zegt Colinda. Er zijn kledingrekken, maar er is ook een prachtige showroom keuken en een heerlijke zitbank. Alles is te koop wat in de winkel staat. Zelfs de paskamergordijnen zijn te koop als gordijn- of meubelstof.

Klanten kunnen voor de deur parkeren. “Klanten moeten zich thuis voelen en een relaxt gevoel krijgen als ze hier zijn en uiteraard weer terug willen komen.” Merken Pretty4u verkoopt vele merken. Dykorn, Fornarina, Twin-set, Elisabetta Franchi, Sylvian Heach, Nolita, Gsel, Josh V en Supertrash als kleding; interieurmerken die Pretty4u aanbiedt zijn onder andere Fatboy, Duran, Elitis, Keijser en Co en Mrs Me. De doelgroep is een sterke mix van jong en oud. Pretty4u gaat met de tijd mee en is enorm vooruit strevend. “Wij hebben een goede prijs-kwaliteitverhouding.” Advies Colinda Timmers zorgt samen met haar personeel dat de klant persoonlijk advies op maat krijgt. Vier dames zijn vaak in de winkel te vinden voor dit advies. “De mix van kleding met interieur maakt ons bijzonder. Ook kleden wij een vrouw van top

De verkoopsters van Pretty4u ontvangen u graag in de nieuwe zaak. FOTO KIMBERLY NOUWS

tot teen aan, inclusief tas en sieraden.” Pretty4u verzorgt aankleding van persoon tot woningen en kantoren. Ook voor persoonlijk advies na de officiële sluitingstijd

Pretty4u, Oude Bredaseweg 42, Etten-Leur. Telefoon: 076-526 33 33. Internet: www.pretty4u.nl PAGINA 8

kunnen klanten terecht op afspraak. De zaak heeft ook een webshop. Voor het bekijken van de collectie surf naar: www.pretty4u.nl


DUURZAME ACTIES GERICHT OP DE TOEKOMST

Badkamer Inspiratie Dagen

www.broekinstallatiewerken.nl

=YPQHWYPS\\Y AH[HWYPS\\Y

OP 12 EN 13 APRIL

DUURZAME INSPIRATIE DAGEN

5\THHY );>VW

]HRR\UKPNL

PUZ[HSSH[PL

Demonstraties op allerlei gebieden van duurzame technieken

.YH[PZ NVVKPLIHN

Ĺś Zonneboilersystemen

Â&#x2039;.YH[PZVU[^LYWZLZZPLZ! TLSK\HHU]PHVUaL^LIZP[L

Ĺś PV -Zonnepanelen

Â&#x2039;0UZWPYLYLUKLZOV^YVVTTL[]LYUPL\^K HZZVY[PTLU[IHKRHTLYTL\ILSLU

Ĺś Hout / pellets installaties

Â&#x2039;+P]LYZLWYLZLU[H[PLZ]HU

Ĺś Showtruck met warmtepompen

K\\YaHTLLULYNPLVWSVZZPUNLU

Ĺś Bronboringen van warmtepompsystemen

Â&#x2039;=LY^LU\aLSMIPQVUaLILH\[`THYR[TL[VH]PZHNPZ[ WLKPJ\YLTHZZL\YRHWZ[LYZPLYHKLULUZMLLYHY[PRLSLU

Waar: aan de Vosdonk 41, Etten-Leur

.H]VVYOL[JVTWSL[LWYVNYHTTHUHHY! ^^^ZHUPKYVTLUS]HUKLUIYVLR

www.broboor.nl

vandenbroek@sanidrome.nl | Vosdonk 41, 4879 NC Etten-Leur, (076) 502 07 89

TE HUUR GARAGEBOXEN/ OPSLAGRUIMTEN INFO: ACHTER DE MOLEN 3A

TEL. 076-5013903

Klokkenmakerij

antiek | (streek)sieraden | design | kunst | verzamelingen | inboedels

Inbreng gevraagd, van ĂŠĂŠn item tot complete inboedel, voor onze Vakkundige restauratie: Â&#x2021;DQWLHNHXXUZHUNHQ Â&#x2021;PRGHUQHXXUZHUNHQ Â&#x2021;ZLM]HUSODWHQ

Kunst & Antiek Veiling en VenduVeiling opopdinsdag enwoensdag woensdag242 maart dinsdag19 23maart april en april VenduHuis De Jager Goes BV Ringbaan West 2b | 4461 ED Goes 06 42 11 45 42 | www.venduhuisdejager.nl

:LOJHQVWUDDW2XGHQERVFK 7HO ZZZNORNNHQPDNHULMGHWLMGQO

Sfeervol wonen aan de rand van Teteringen

Blijft u nog langer zitten wachten op de ware? Of gaat u het nou eens serieus aanpakken? Discreet, betrouwbaar en doeltreffend: Bel: 0165-388816 Lia van der Wel Of 0800-0230595 (landelijk)

www.mens-en-relatie.nl UW RELATIE IS ONZE MISSIE erkend AVR / SinglesKeurmerk / Geschillencommissie

VOLOP K E UZE !

Een unieke wijk De woonwijk Bouverijen wordt gerealiseerd in fasen. Gestart zal worden met 27 woningen, naar verwachting worden de eerste woningen in 2014 opgeleverd. Het aanbod van woningen is heel divers, er is voor ieder wat wils. U heeft keuze uit hoek- en rijwoningen, gelijkvloerse woningen, twee-onder-een-kapwoningen en

hoek- en rijwoningen vanaf â&#x201A;Ź 229.000 v.o.n.

vrijstaande woningen. De woonwijk wordt gebouw aan de rand van Teteringen en krijgt een unieke dorpse sfeer. U zult zich hier direct thuis voelen!

Kijk op www.bouverijen-teteringen.nl of volg ons: twitter.com/bouverijen | facebook.com/bouverijen

gelijkvloerse woningen vanaf â&#x201A;Ź 339.000 v.o.n.

Teteringse Heide

S TA R T V E R K O O P

Oosterhout WE SE UT HO ER ST OO

Teteringen sportpark De Gouwen

TE

RH OU

TS

EW EG

Breda

diverse tweekappers vanaf â&#x201A;Ź 349.000 v.o.n.

OO S

E3

11

KADIJK

|

NIEUWE

A2 7

Van 13.00 tot 16.00 uur Op de Bouwlocatie Bouverijen (volg de Bouverijen-richtingsborden)

G

14 APRIL

Golfpark De Haenen

vrijstaand herenhuis vanaf â&#x201A;Ź 625.000 von


KORT BEDRIJVIG

Bijzonder klarinettenconcert

Het Licorice Stick klarinetkwartet.

ETTEN-LEUR - De laatste jaren is de klarinet niet meer zo populair. Bij de harmonieën is de klarinetgroep vaak onderbezet en op muziekscholen zijn klarinetdocenten naarstig op zoek naar leerlingen. Basklarinettencollectief Brabas heeft al vaker bijzondere concerten georganiseerd en doet dit nu weer. Op zondagmiddag 14 april is er een klarinettenconcert in” De Burgemeester op de Markt”, Markt 40 te Etten-Leur. Het concert begint om 15.00 uur. De toegang tot dit concert is gratis. Zelden zal men drie zo verschillende klarinetensembles in één

concert kunnen beluisteren. Brabas wil in dit unieke concert de klarinet nadrukkelijk in de schijnwerper zetten. De meesten kennen de klarinet alleen van de voorste rijen van de harmonie, maar met dit veelzijdig instrument is veel meer mogelijk. Dat hoort u allemaal in dit concert met de titel: Café Aux Clarinetttes. Brabas is een ensemble dat bestaat uit negen basklarinetten. Nu eens niet, als eenling, verscholen in het orkest, maar nadrukkelijk op de voorgrond. Brabas laat horen welke mogelijkheden de basklarinet biedt. In het repertoire van Brabas vindt u onder andere de Blues, werken van Bach en muziek uit The Lion King.

Dit unieke ensemble staat onder leiding van Theo Wouters. LIcorice Stick is een klarinetkwartet met drie besklarinetten, de “gewone” klarinet, en één basklarinet. Licorice Stick betekent dropstengel maar word in Angelsaksiche landen ook gebruikt als naam voor de besklarinet. Dit “jonge” ensemble (sinds 2012) toont wat in kleine bezetting met de klarinet mogelijk is. Het repertoire is zo divers dat elk volgend nummer weer een verrassing is. Zowel klassieke als swingende muziek zijn te horen en ook de tango ontbreekt niet. Klarinet Choir CVK Roosendaal heeft een grotere bezetting met daarin verschillende leden van de klarinetfamilie. Van de kleinste, de es-klarinet, tot de grootste, de contrabasklarinet, een instrument dat zelden te horen is. Door de volledige bezetting is de klankomvang van dit ensemble enorm groot. In het gevarieerde repertoire komt de klankrijkdom van dit ensemble goed naar voren. De muzikale leiding is in handen van Hans Hest. Het concert wordt afgesloten met een werk dat uitgevoerd wordt door alle deelnemende ensembles. Welk werk? Dat weet u als u aanwezig bent! Graag nodigt Brabas u uit voor een middag: Café Aux Clarinettes.

ůĞŵĞŶƐŽŶǁĞƌŝŶŐĞŶ hǁnjŽŶǁĞƌŝŶŐƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ ,ĞŶŶŝĞůĞŵĞŶƐϬϭϲϱͲϯϭϴϲϮϭ

Kofferbridge Uitslag 23 maart, Koffer 11: Marian v. Uffelen-Adje Albers 66.67%; Joahn de Rijk-Wil Tirions 62.76%; Riet Ansems-Adrie v/d Broek 56.77% Zie voor volledige uitslag www.bridgeclubkboetten-leurcz.nl of www.kbo-Etten-leurcz.nl Dinsdag 26 maart, A lijn: 1. Corrie Groenhuis-Rinus v. Gils 59,0%; 2. Riet Ansems-Bart Mol 55,0%; 3. Piet Voesenek-Wim Willems 54,0% B lijn: 1. Gonny v. Poppel-Jacq Koreman 58,0%; 1. Toos en Jac v. Bergen 58,0%; 3. Adrie v.d. Broek-Cor Krijnen 57,0% C lijn: 1. Toos v.d. Wijngaard-Ria Schimmer 66,0%; 2. Ria LuijkxNanny Nooren 64,0; 3. Frans en Stien Fleuren 59,0% Woensdag 3 april: 1. Bart Mol & Riet Ansems 68,00%; 2. Ria Luykx & Nanny Nooren 63,00%; 3. Adrie v.d. Broek & Piet v.d. Wijngaard 60,50% Dinsdag 2 april, A lijn: 1. Corrie Groenhuis-Rinus v. Gils 59,0%; 2. Riet Ansems-Bart Mol 55,0%; 3. Piet Voesenek-Wim Willems 54,0% B lijn: 1. Gonny v. Poppel-Jacq Koreman 58,0%; 1. Toos en Jac v. Bergen 58,0%; 3. Adrie v.d. Broek-Cor Krijnen 57,0% C lijn: 1. Toos v.d. Wijngaard-Ria Schimmer 66,0%; 2. Ria LuijkxNanny Nooren 64,0%; 3. Frans en Stien Fleuren 59,0% Woensdag 3 april: 1. Bart Mol & Riet Ansems 68,00%; 2. Ria Luykx & Nanny Nooren 63,00%; 3. Adrie v.d. Broek & Piet v.d. Wijngaard 60,50% Uitslagen donderdagmorgen 4 april, A lijn: 1/2. Ella SpaanPiet Voesenek 57,5%; 1/2. Riet Ansems-Bart Mol 57,5%; 3. Ria en Jan Wiegers 55,0% B lijn: 1. Toon Weterings-Wim v. Heugten 60,8%; 2. Cita Martens-Nelly Monden 55,0%; 3. Joan Nuyten-Dieuwertje Vroom 54,2% Donderdag 4 april, A lijn: 1. Jan Aarts & Rien Theunis 60,00%; 2. Piet v.d. Wijngaard & Joseph Krol 59,50%; 3. Jeanne Oprins & Piet Oprins 58,00%; 4. Ria Krol & Riet Mol 56,50% B lijn: 1. Jan v. Bedaf & Jac v. Bergen 57,00%; 2. Anneke Oostvogels & Toos Korsmit 56,50%; 3. Nelly Nooren & Jac Brooijmans 55,50%; 3. Toos Jacquemijns & Ria Nedermowe 55,50% Koersbal De leden van Koersbalclub ‘Centrum-Zuid’ spelen gezellig elke maandagmorgen en vrijdagmiddag hun onderling partijtje koersbal in de Gong aan de Trompetlaan. Wie hierover wat meer wil weten kan bellen naar Annie Suijkerbuijk tel. 5020520. Maar even komen kijken tijdens de wedstrijden op bovengenoemde dagen

ETTEN-LEUR - Op 10 april 1993 opende Gina Jongenelis de deuren van haar reisbureau aan de Domineesgang 14a in Etten-Leur onder de naam Mundisol. Samen met haar team, bestaande uit vier ervaren reisadviseuses, inclusief Gina zelf, beschikt zij over een flinke dosis kennis om de klanten te adviseren. “Wij zijn erg goed op elkaar ingespeeld” zegt Gina Het team van VakantieXperts Mundisol. en dat merkt de klant direct als hij of zij binnenkomt. “Ook beschikken wij over een eenvoudig, toegankelijke website waar de klant, indien gewenst, zijn reis kan boeken en gebruik kan maken van de service van ons reisbureau.” Deskundig advies Maar dat is nog niet alles. Het team heeft zelf één grote hobby: reizen. Jaarlijks bezoeken zij een groot aantal bestemmingen over de hele wereld. Zo is Petra zojuist terug van haar studiereis uit West Amerika, heeft Mirian de Azoren bezocht, Renee het eiland Kos verkend en is Gina teruggekeerd van een cruise naar Noord-Europa. “Onze ervaringen gebruiken we om de klant van een deskundig advies te voorzien.” Stapje verder Mundisol onderscheidt zich van andere reisbureaus. “Niet alleen door onze klantvriendelijkheid maar juist de persoonlijke service en het creatief meedenken met de klant is onze grootste uitdaging. Wij gaan altijd net een stapje verder. Zo hebben wij vaak persoonlijk contact met diverse accommodatieverschaffers om zo beter aan de wensen van onze klanten te kunnen voldoen.” Om het 20-jarig bestaan van VakantieXperts Mundisol niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, staat op de eigen Facebookpagina een leuke actie om dit samen met de klanten te vieren. VakantieXperts Mundisol, Domineegang 14a, Etten-Leur. Telefoon: 076-503 83 52. E-mail: mundisol@vx.nl; website: www.vx.nl/mundisol

ǁǁǁ͘ĐůĞŵĞŶƐͲnjŽŶǁĞƌŝŶŐĞŶ͘Ŷů ǁǁǁ͘ĐůĞŵĞŶƐͲnjŽŶǁĞƌŝŶŐĞŶ͘Ŷů

SENIOREN KBO ETTEN-LEUR CZ

VakantieXperts Mundisol viert 20-jarig bestaan

kan ook: van harte welkom! Uitslagen Mat 1: 1. Rinus Wijnings 23; 2. Jo Wijnings 17; 3/5. Giel Hellemons 15; Jan Jochems 15; Annie de Visser 15. Mat 2: 1/2. Leny de Kok 22; Riet Balemans 24; 3/5. Rein Stoelinga 15; Dien v.d. Wijngaard 15; Koosje v. Gils 13. Mat 3: 1. Jack Swaanen 28; 2. Annie Suijkerbuijk 23; 3. Richard Jacobse 19; 4. Annie de Zwart 18; 5. Jo Snepvangers 11. KOFFIE MET LOCAL + Vrijdag 12 april tussen 10 en 12 uur ‘s morgens is het weer koffietijd bij Local +. Zoals U van ons gewend bent is ons programma vol met mooie muziek. Speciaal bij elkaar gezocht voor en door de iets oudere Etten-Leurenaar.We hebben een telefonisch interview met Adrienne Pijnappel over de Stichting Werk55plus-EL. Piet Luyten komt een nostalgisch verhaal vertellen en in het tweede uur hebben we een gesprek in de studio met Drs. Ivo Witte. Hij is apotheker en gaat ons van alles over allergieën vertellen. Alles doorspekt met mooie muziek en dus zeker weer de moeite waard om te luisteren. Stemt U af op Local FM? MEEZINGMIDDAG VOOR OUDEREN ETTEN-LEUR - De Ontmoeting, een wijkinitiatief van Avoord Zorg en Wonen, biedt mensen met een lichte aandoening een veilige omgeving met lotgenoten. Regelmatig is er een themamiddag. De volgende vindt plaats op 23 april en heeft als thema muziek. We nodigen u graag uit om aan te sluiten bij Liedjes van Toen…. onder begeleiding van Jan van Elteren. Hij speelt ‘meezingers’ en liedjes met een knipoog. En ook moderne liedjes van bijvoorbeeld Guus Meeuwis. Wat biedt De Ontmoeting De Ontmoeting biedt mensen met een lichte aandoening een dagprogramma waarbij “elkaar ontmoeten”, bewegen en geheugentraining wordt geboden. We bieden activiteiten zoals het bespreken van het dagelijkse nieuws, creatieve activiteiten, wandelen, bewegen op muziek enzovoort. Dit alles in een ongedwongen sfeer. Samen zorgen we voor de lunch. U kunt er ook terecht voor praktische adviezen, begeleiding en lotgenotencontact en mantelzorgers. Door De Ontmoeting kunnen mensen met een lichte aandoening en hun partner langer op een prettige manier thuis blijven wonen, blijven zij betrokken in de buurt en bij de maatschappij. De Ontmoeting in Gemeenschapscentrum de Baai, Lukaserf 2 in Etten-Leur. Dinsdag 23 april van 14.00 tot 15.30 uur. Kosten: gratis. Aanmelden: Niet nodig. PAGINA 10

Expo Joke Roks en Chris Rommens ETTEN-LEUR - Joke Roks en Chris Rommens exposeren in het Trouwkerkje. Hier willen zij hun werken laten zien waarmee ze met grote onderscheiding in 2012 afgestudeerd zijn aan de kunstacademie in Kapellen België. Ook zal er werk geëxposeerd worden van de eerdere jaren tijdens hun studie. Beide hebben ze een grote expressiviteit ontwikkeld in hun werk en gebruiken graag veel kleur. Chris Rommens heeft een niet alledaags onderwerp gekozen voor haar afstudeerthema. Zij heeft hier groenten voor genomen en weet deze op een heel gedurfde manier weer te geven. Het werk is figuratief maar ieder stukje is een schilderij op zich wat haar werk tot een boei-

end geheel maakt en met een zeer sterke persoonlijke stijl. Joke Roks heeft zich meer toegelegd op de mens. Dit is onbewust zo gegroeid, ieder keer bemerkte ik dat als er een opdracht uitgewerkt moest worden er voor mij ook altijd een mens bij hoorde! Zo zegt zij. Daarom bestaat mijn werk uit mensen met een verhaal op het gezicht. Het leven!!!! Schilderen is emotie en om die weer te geven op een schilderij is een grote uitdaging en soms een gevecht met mezelf. De expressiviteit en de transparantie geeft haar werk een eigenheid. De expositie is geopend van zaterdag 13 april tot en met zaterdag 20 april. Maandag en dinsdag gesloten en de openingstijden zijn in het weekend van 10 tot 17 uur en andere dagen van 14 tot 17 uur.

KORTE BERICHTEN Rouwcafé: Humanitas houdt op 15 april haar rouwcafé van 19.30-21.30 uur in de locatie Thebe, Zorgcentrum de IJpelaar aan de Overakkerstraat 111 Breda. Arthur Polsspoel komt vertellen over zijn ervaringen in het omgaan met mensen die te maken hebben met verlies en rouw. Informatie: Humanitas Breda, Heemskerkstraat 55, 076-5614693, breda@humanitas.nl WIEGO: Wandelsportvereniging WIEGO neemt op zaterdag 13 april deel aan de Merwede-wandeltocht te Hardinxveld-Giessendam. Daarvoor rijdt een bus. Er zijn vier opstappunten in Breda en één in Etten-Leur. De vertrektijd ligt tussen 8.30 en 9.10 uur (afhankelijk van het opstappunt). De terugkomst ligt rond 16.30 à 17.00 uur. Afstanden: 5, 10 ,15, 20 en 30 km. Informatie: H. v.d. Bruggen, Amerongenstraat 130, Breda (tel. 076-5657357 of 06-36080869). ETTEN-LEUR SV’81: Uitslagen 4 april: J. Wissel 1241; D. Jaspers 1190; F. v. Schaik 1187; P. Coertjens 1149; J. Rommes 1130; G. Dirven 1110; N. v. Meer 1108; T. Kapitein 1039. Lezing: ‘Verlicht en Verlost’ een lezing door Hein Stufkens op dinsdag 16 april bij Plantage Boekhandel, Winkelcentrum 27 te Etten-Leur. Aanvang 20.00 uur. ZIEL, samen met Plantage Boekhandel, hebben Hein Stufkens hiertoe bereid gevonden. ‘Meer met Minder’, het jaarthema van ZIEL, sluit daarbij zeer goed aan en wordt meegenomen in deze interactieve lezing. Schooltuinproject: In het kader van het Schooltuinproject konden Buitenschoolse Opvang-locaties, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen zich via de website www. schooltuinproject.nl aanmelden om kans te maken op een moestuinproject ter waarde van € 159,-. In dit pakket zitten o.a. zaad, schepjes, potjes etc. zodat je op je locatie een eigen moestuintje kunt beginnen. Iedere week ontvangen de locaties een up-date vanuit het schoolproject ter ondersteuning. Diverse locaties van Surplus Kinderopvang hebben een pakket toegewezen gekregen.


KRAANVERHUUR MET/ZONDER MACHINIST TE HUUR: MINI SHOVEL

VAN ROODEN

TE KOOP: GEZEEFDE ZWARTE GROND

076-5011668 I fax 076-5036557

Alles op het gebied van reparatie en vernieuwen van daken. Leiendaken, singeldaken, platte daken, zink, loodwerken en dakgoten.

N Verkoop/Leggen/Reparaties N 100% Stofvrij schuren en behandelen van bestaande vloeren N Diversiteit in houtsoorten en laminaat N In ieder patroon te leggen N Voor elk budget N Goede service, eigen leggerij

www.vanrooden-dakservice.nl jeroen@vanrooden-dakservice.nl

Meer informatie: 0165-518175 N Laurier 51 N 4751 KG Oud Gastel

NU: GRATIS HOORTOESTEL BIJ SPECSAVERS! IN DE BASISDEKKING IS UW HOORTOESTEL NIET MEER GRATIS. BIJ SPECSAVERS WĂ&#x2030;L!

Jan van Bergen V.O.F. Hulsdonkstraat 20 4882 JM Zundert Tel: 076 - 5985324 Gsm: 06 - 55918911

GOUD IS Gâ&#x201A;ŹLD w w w. g o u d i s g e l d . n l WIJ BETALEN U DE HOOGST MOGELIJKE DAGPRIJS DIRECT CONTANT!

De Bergen op Zoomse Goudbank Wassenaarstraat 44 De Roosendaalse Goudbank Molenstraat 9a De Middelburgse Goudbank Varkensmarkt 4 De Bredase Goudbank Van Goorstraat 2

0 # $$ 123 45%  &

'#  ( )*+,-.&*&/+

GELDT ALLE R O O V N* E L L E MOD

 

    

       !" # $$ # # $$

     

5PLK

   

 

WEEKAANBIEDINGEN -AANDAG $INSDAG 7OENSDAG $ONDERDAG

Worstenbrood â&#x201A;Ź 1,00 Appelflap â&#x201A;Ź 1,00 Rozijnenbollen VOORâ&#x201A;Ź 1,00 Eierkoeken VOORâ&#x201A;Ź 1,00

BROODJE VAN DE MAAND MaĂŻsbroodje

GRAM â&#x201A;Ź 1,10

Tevens kunt u sparen voor GRATIS artikelen (zie info in winkel)

VRIJDAG - ZATERDAG Geldt voor alle zorgverzekeraars, o.a.:

Specsavers Etten-Leur Hof van den Houte 156 (tegenover HEMA) 076 501 4409

Parijsebol 10

1,

â&#x201A;Ź

Specsavers betaalt uw eigen bijdrage van 25% naast de 75% vergoeding van uw zorgverzekeraar. Hierdoor kost het toestel u niets. Maximaal 1 gratis hoortoestel per klant. De actie is geldig t/m 30 juni 2013. Uw bestelling moet geplaatst zijn voor 1 juni 2013. Om in aanmerking te komen voor een gratis hoortoestel moet u aanspraak kunnen maken op de vergoeding van uw basisverzekering. Het gratis hoortoestel moet aangeschaft worden binnen de categorie waarin u ingedeeld bent door uw audicien en het Zorgverzekeraars Nederland Protocol. De volgende merken zijn geregistreerde merken van de vennootschappen van Specsavers: Specsavers, het Specsavers logo. www.specsavers.nl * Voor sommige producten kunt u doorverwezen worden naar een partner audicien van Specsavers.

3T*ANSTRAATs(OEVENs ).(/%6%.()'(4%!

/UDE"REDASEWEGs%TTEN ,EURs 


UITGAAN

rracuda â&#x20AC;&#x2DC;Rockcoverband Ba te gast bij Raggazi, râ&#x20AC;&#x2122; ium 170 te Etten Leu

ROMMELMARKT

De rockcoverband Barracuda is zaterdag 13 april te gast bij Raggazi in Etten-Leur. De onlangs geopende locatie aan het Trivium 170 te Etten Leur, heeft met de groep een feest der herkenning binnengehaald. Van hits tot pure rock, met Barracuda ben je aan het juiste adres. Het optreden is bovendien de perfecte gelegenheid om, al dan niet opnieuw, kennis te maken met de sfeervolle locatie. Barracuda bestaat inmiddels zoâ&#x20AC;&#x2122;n tien jaar en heeft al deze tijd met grote regelmaat optredens verzorgd. Daarbij is de formule steevast dezelfde: een setlijst die geschikt is voor jong en oud, kermis tot motortreffen, of van hitgevoelig tot rauwe rock. Daarbij staat herkenbaarheid

voorop. Want wat wil je met muziek van onder andere The Police, Skunk Anasie, Kim Wilde, AC/DC, Mother Finest en Guns â&#x20AC;&#x2DC;n Roses? Je hoeft geen kenner te zijn om te weten dat deze nummers garant staan voor een feestje! In het tienjarige bestaan van de groep, verkreeg de band niet alleen bekendheid in Nederland, maar ook over de landsgrenzen. Muziek is universeel en Barracuda spreidt de vleugels nog steeds uit. Dit doet de band steevast onder de titel Barracuda: Rock with a bite. En wie eenmaal â&#x20AC;&#x2122;gebetenâ&#x20AC;&#x2122; is, laat de groep nooit meer los. Barracuda is zaterdag 13 april te zien in Raggazi in EttenLeur. De locatie opende enkele maanden terug de deuren aan het Trivium 170.

DAGTOCHTEN BUSREIZEN DAGTOCHTEN

Triv

SCHALKE 04 - HSV 28 apr

â&#x201A;Ź 115,00

ROLAND GARROS 27 mei

â&#x201A;Ź 79,00

FORMULE 1 GP BELGIĂ&#x2039; 25 aug

â&#x201A;Ź 179,00

3-DG MUZIEKREIS DRENTHE 2 t/m 4 juni (All inclusive)

â&#x201A;Ź 239,00

KEUKENHOF 20 apr en 1 mei

â&#x201A;Ź 32,50

www.raggazi.nl. Tickets kosten â&#x201A;Ź 10,- in de voorverkoop, of zijn voor â&#x201A;Ź 13,- aan de deur te verkrijgen.

info 0165 529824 of kijk op de site www.tosca-markten.nl

Vervoer, ticket en 3 consumpties + 1 snack

Vervoer + entree Courts Annexes

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Vervoer + entree Bronze

Vervoer, 2 overnachtingen, excursies en 2 feestavonden met optredens van o.a. Jannes

Vervoer + entree

KONINKLIJKE SERRES LAKEN â&#x201A;Ź 25,00 24 apr en 2 mei

DINSDAG

HEILIGE BLOEDPROCESSIE 9 mei (Hemelvaart)

â&#x201A;Ź 35,00

WOENSDAG

LIBELLE ZOMERWEEK 13 t/m 18 mei

â&#x201A;Ź 34,00

ZONDAGMIDDAGCRUISE 23 juni en 21 juli

â&#x201A;Ź 29,50

Vervoer, entree en vrij bezoek aan Brussel

Vervoer, tribuneplaats en vrij bezoek Brugge

Vervoer + entree ]RQGDJPHL½SS

Vervoer + rondvaart + optredens div. artiesten

DAGREIS LONDEN vanaf â&#x201A;Ź 49,00 27 apr, 25 mei, 29 juni, 6 juli Vervoer, overtocht + plattegrond

Kaarten en meer info via

Zondag 14 april op het Parkeerterrein achter het RBC stadion Van 9.00 tot 15.30 uur - Kraam â&#x201A;Ź 28,00

2-DAAGSE LONDEN

vanaf â&#x201A;Ź 119,00

27/28 apr, 4/5 mei, 29/30 jun, 13/14 jul Vervoer, overtocht, overnachting + ontbijt

Gebakken kipfilet op gewokte groente met saus van witte druif â&#x201A;Ź 10,95 p.p.

DONDERDAG Tilapiafilet op gewokte tauge en zeekraal met saus van kerrie en ananas â&#x201A;Ź 10,95 p.p.

VRIJDAG

Biefstuk â&#x201A;Ź 10,95 p.p. Alle gerechten zijn voorzien van sla-garnituur en frietjes Ook voor de lunch kunt u bij ons terecht (â&#x20AC;&#x2122;s maandags gesloten) MARKT 18

www.brabantexpres.nl

â&#x201A;Ź 13,95 p.p.

Onbeperkt Spare-ribs

ETTEN-LEUR

BEL VOOR RESERVERING 076 - 5016037

ZEELANDHALLEN * 9-16.30 uur

Zondag 12 mei dewitevenementen.nl / 0251-31 90 90

Een heerlijk brunch in buffetvorm voor de hele familie! 8'@)A77A>@:A@++@6?8')A>@=6@)>@9=6

,A?4A>;@4=A:9=6A?@ *==?:AA56<99A?@%((,

++@% @A3?=

1$

6A?@6A?;==> *<><"@@6A?;

.@ 86"85A7@4A0<?8>AA?:-@*<?9A>;"85A7@4A0<?8>AA?: .@#6A95<6@4A0<?8>AA?:-@;=<?0<;78&9@4A9?38: .@1>@AA>@<023?4A? .84A3>A?;<3;-@22@;<3;-@9>="5==9;<3;@ A>@&=&97<85;<3;! .3)<?A>;<5<:A-@*?3&7A>;<5<:A-@;A55A? ;<5<:A.<3/9=;7;<5<:A@A>@9=09=00A?;<5<:A! .#7=92?==:@A>@9?38:A>2=7A? .(3 A@/A4/A?62=?:'A;-@/A4/A?62A;7A9@ A>@;A?*A77A> .A*7@6=?;A5A8>A>2=?:A>@A>@4A/==>@2A;7A9@

Ontvangst om 11.00 uur (14.00 uur einde)

Moederdagbrunch â&#x201A;Ź 17,50 p.p.

Incl. koffie, thee en jus dâ&#x20AC;&#x2122;orange Kinderen tot 4 jaar brunchen gratis mee en kinderen tot 12 jaar voor â&#x201A;Ź 9,50! Entertainment voor kinderen: ž springkussen; ž dvd corner; ž kleurplaten. Deze Moederdag brunch is alleen op reservering!

1,,1,#1,+11 @$1(@  %(#@1$@1$@1@%@, ///!?A>>A22!>5 2A)=?48>4@4?<78;@==9@=6@)=>:<4 Gratis gebruik koelwagen

Voor meer informatie neem contact met ons op! 076-5013145 of info@hetturfschip.com

Tot snel in Het Turfschip Etten-Leur!


DE 3 MUSKETIERS BOWLING ARRANGEMENT

DANS EN ONTMOET ELKAAR IN RIJSBERGEN

p.p.

Ingang Lagestraat 1 cq 3 naast Rabobank

Zaal open: 19.30 uur / Start 20.30 uur

THE WIGS MET ZANGERES IRIS INLICHTINGEN: 06-22414307 Entree â&#x201A;Ź 5,00 per persoon

www.bootrijsbergen.nl

MET GOEDE LIVE DANSMUZIEK Wij verloten die avond: 3 vrije toegangskaarten, 1 mooie balpen en de CD Beatrix Bedankt. Er zijn weer aardbeien en u krijgt op die avond informatie mee hoe U op 9 mei GRATIS op de fanavond kunt komen van orkest Jersey met zanger John de Bever. U MAG DIT ZEKER NIET MISSEN

PRESENTEERT

Meer info en reserveren via www.de3musketiers.nl Hazeldonksezandweg Hazeldonksezandweg 28b 4762 AL28b Zevenbergen 0168 370 545 info@de3musketiers.nl 0168 - 370 545 4762 AL Zevenbergen

Fastfinger

21.30 uur

Al regelmatig te beluisteren geweest met o.a. muziek van Alice Cooper, Doors en Uriah Heep

Zondag 14 april

16.30 uur

KPJ Rucphen / Schijf

Onthulling Schilderij aan de gevel

organiseert op 12, 13 en 14 april het

met o.a. schilderen, schminken, etc.

JAARLIJKSE FEESTWEEKEND

Oude Bredaseweg 4, 4872 AE Etten-Leur www.cafedeklomp.nl

` Op vrijdag KAMPIOENSCHAP

FIETSVOUWEN

:LMULMGHQGDJHOLMNVYDQWPPHL ÂźSSLQFOXVLHIHQWUpH 'LYHUVHRSVWDSSODDWVHQELMXLQGHEXXUW 7HOLQIR#PX\VUHL]HQQO

ZATERDAG 20 APRIL HARMONIEZAAL te RIJSBERGEN

Zaterdag 13 april Restaurant bowling feesten

/,%(//(=20(5:((.

VOOR SINGLES & PAREN

BOWLEN + 3-GANGEN-KEUZE-MENU + 6 CONSUMPTIES

45,-

1XWHUHVHUYHUHQ

Dakshop â&#x20AC;&#x2DC;t Leursbaantje Alles voor uw dak ook voor lood-, koper- en zinkwerken Ook vernieuwen wij uw dak of zinken goten. Wij zijn gevestigd aan de Leursebaan 269, 4839 AM Breda Tel. 076 - 5339023 Fax. 076 - 5339021 www.dedakshop.nl

Parket PVC Laminaat vloeren

m.m.v. DRIVE IN SHOW TWICE. ` Op zondag onze jaarlijkse TREKKERTREK WEDSTRIJD met standaard maar ook sportklasse tractoren en in de tent muziek

Wij bieden een totaaloplossing voor centrale verwarming:

van DRIVE IN SHOW DOUBLE D en â&#x20AC;&#x2DC;s avonds na de wedstrijd een optreden van Marco

Kanters. Eiken pa

l vanaf â&#x201A;Ź 34 rketvloeren a

2

,95/m

er incl. ondervlo

www.tychovloeren.nl

Algemene Kennisgeving Agenda van de openbare vergadering van de CliĂŤntenraad SW op maandag 15 april 2013 (aanvang 15.30 uur) in het kantoor van WVS-groep, Bosstraat 81 (4704 RL) Roosendaal. 1. Opening / berichten van verhindering / vaststelling agenda. 2. Besluitenlijst van de vergadering van de CliĂŤntenraad SW op 21 januari 2013. 3. Mededelingen. 4. Bestuursopdracht Arbeidsontwikkeling SW.

Postbus 1130, 4700 BC Roosendaal, Tel. 0165 596500, Fax 0165 561263

Íť Cv ketel vervanging. Íť Zonneboilersystemen. Íť Onderhoud gaskachels.

Welk Neelen om bij Service , U W warmte speciali st

Íť Onderhoud warmwater toestellen. Íť Gasdichtheid keuringen. Vele merken laminaat, planken, parket en pvc en onder$+0 .)% !(!* 3 (+!-)'!+1!- 3 $ !-,,+-/!* 3''0* %# 1%!.3$%*(.$0-!*3!$* !(!* Showroom geopend: vrijdag 9.00 - 12.00 u zaterdag 13.00 - 17.00 u * !-!/%& !* #!*+, afspraak.

Jan Jochems HANDEL

EN

TRANSPORT

TE KOOP:

Bestratingsmaterialen en sierkeien, speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers. Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

VERHUUR:

Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3 Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

Torenpad 6, 4872 XN Etten-Leur (winkelcentrum etten-leur) E info@vanhooijdonkvloeren.nl I www.vanhooijdonkvloeren.nl T 076 503 77 38 M 06 128 66 281

Het grootste KRINGLOOP warenhuis van Breda! IN- & VERKOOP: meubels, huisraad, witgoed, kleding, inboedels, antiek, e.d. Tevens gespecialiseerd in ONTRUIMINGEN van woningen.

HET INBOEDELTJE Koele Mei 10 (Wijk Doornbos) 06-53774366 Geopend: ma van 13 â&#x20AC;&#x201C; 17 uur, di t/m za van 10 â&#x20AC;&#x201C; 17 uur.

5. Rondvraag. 6. Sluiting.

Íť Cv installatie werken.

Íť Onderhoud cv ketel.

webshop - online onderhoudsproducten voor alle soorten vloeren en meubelen SHOWROOM donderdag - vrijdag - zaterdag geopend Bisschopsmolenstraat 54-58 - Etten-Leur - 076-5030019 - info@tychovloeren.nl

MEER INFO: WWW.STUIVEZAND.NL 40 jaar ervaring willen wij graag met u delen

m.m.v. DRIVE IN SHOW DOUBLE D. ` Op zaterdag optredens van de Lawineboys en Starkoo

AGENDA: VRIJDAG 12 APRIL: STUIFTEENAGE.NL > MEGA SCHUIMPARTY ZATERDAG 13 APRIL: HARD&HEAVY MET o.a THE VIPER ZATERDAG 20 APRIL: CRISIS NIGHT (25 EURO ALL IN DRINKEN + HAPJES + ENTREE)

CURSUS HAARKNIPPEN vrij. en zat. ochtend nog plaats binnenkort vlechtcursus www.styleline.nl 06-12158097

TE HUUR

garagebox t.o. Nw. Nobelaer 06 12600481

Íť 24 uur storings dienst. Seringenstraat 3 Íť 4711 LZ Sint willebrord Íť 06-31067770 info@neelenservice.nl Íť www.neelenservice.nl


GEMEENTE ETTEN-LEUR 10 APRIL 2013

Gemeente Etten-Leur

GGD onderzoekt kennis en meningen over alcohol en jongeren

Bezoekadres stadskantoor: ■ Roosendaalseweg 4 4875 AA Etten-Leur Openingstijden van de publieksbalies: ■ Zonder en met afspraak: Maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.00 uur Maandag van 17.00 - 19.00 uur ■ Uitsluitend op afspraak: Maandag t/m vrijdag van 12.00 - 17.00 uur

Sinds 3 april kan de GGD West-Brabant u mogelijk benaderen voor een telefonisch interview over het thema alcohol en jongeren. In het kader van het project ‘Think before you drink’ vraagt de GGD zo’n 250 jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar en hun ouders naar wat zij weten en vinden van het alcoholgebruik onder jongeren.

Openingstijden van het informatiecentrum: ■ Maandag van 9.00 - 19.00 uur ■ Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur Postadres: ■ Postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur ■ Roosendaalseweg 4, 4875 AA Etten-Leur ■ E-mail: info@etten-leur.nl (algemene informatie) ■ E-mail: info@afval3xbeter.nl (alleen afvalinformatie) Internet: ■ www.etten-leur.nl ■ www.afval3xbeter.nl ■ www.debanakker.nl ■ www.koepel-etten-leur.nl ■ www.brandweermwb.nl ■ www.politiemwb.nl Informatienummers: ■ Gemeente: 14 076 ■ Afvalinformatienummer: 0900 2020217 (€ 0.10/m) ■ Melden van milieuklachten (lawaai, stank, vuil): 14 076 ■ Elz startpunt voor welzijn, zorg en wonen: (076) 5038939 ■ Brandweerkazerne: (076) 5024075 ■ Politie (niet spoedeisend): 0900 8844 ■ Als elke seconde telt: 112

Werk aan gastransportleiding Etten-Leur Van april tot en met augustus 2013 voert Gasunie onderhoudswerkzaamheden uit aan de gastransportleiding vanaf de Brabantlaan (Campinaterrein) tot de kruising Attelakenseweg/Liesbosweg. De bestaande leiding wordt vervangen. Tijdens de werkzaamheden blijft de gaslevering aan huizen en bedrijven gegarandeerd. Heeft u vragen over de werkzaamheden van Gasunie dan kunt u mailen naar communicatie@gasunie.nl. Meer informatie over het werk is te vinden op www.etten-leur.nl bij Actueel > Werk in uitvoering. Betrokken omwonenden krijgen persoonlijk bericht wanneer het werk bij hen in de buurt start.

Beluister raadsvergaderingen via internet De infobijeenkomsten, opiniebijeenkomsten en raadsvergaderingen van de gemeenteraad van Etten-Leur zijn via de gemeentelijke website te beluisteren. Ga op www.etten-leur.nl naar Bestuur & Organisatie > Internetsite gemeenteraad. De geluidsopnamen van iedere vergadering zijn na afloop beschikbaar in een eenvoudig doorzoekbaar archief. Doordat de geluidsopnamen na de vergaderingen online beschikbaar zijn, wordt de gemeentepolitiek beter toegankelijk. Geïnteresseerden hoeven immers niet meer speciaal naar het oude raadhuis te komen om een vergadering te volgen, maar kunnen de opnamen op elk

gewenst moment achteraf beluisteren. De geluidsopname van de vergadering is daags erna vanaf 12.00 uur online beschikbaar in de vorm van een zogeheten integraal audioverslag. Een paar dagen later is dit audioverslag geïndexeerd na te luisteren. Dit laatste maakt het eenvoudig om specifieke delen van de vergadering terug te luisteren. Het audiobestand wordt zodanig bewerkt dat allerlei zoekopdrachten mogelijk zijn. Het is bijvoorbeeld mogelijk te zoeken op agendapunten, thema’s of sprekers. Tevens zijn de vergaderingen van de gemeente Etten-Leur opgenomen in het Politiek Archief (www.politiekarchief.nl).

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied en bijbehorend Milieueffectrapport (MER), Etten-Leur Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat gedurende de periode 11 april 2013 tot en met 22 mei 2013 voor eenieder het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied’ (NL.IMRO.07 77.0027BUITENGEBIED-2001) en onder andere de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken ter inzage liggen in het informatiecentrum in het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Daarnaast zijn deze gegevens raadpleegbaar op de gemeentelijke internetsite www.etten-leur. nl bij Wonen & Leven > Ruimtelijke plannen > Herziening bestemmingsplan Buitengebied en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied’ heeft betrekking op nagenoeg het hele buitengebied. De locaties waarvoor recent een bestemmingsplan is vastgesteld, zijn uitgezonderd. Bij het ontwerp-bestemmingsplan ‘Buitengebied’ liggen gedurende de periode 11 april 2013 tot en met 22 mei 2013 naast alle andere daarin genoemde bijlagen, ook de volgende stukken ter inzage: ■ het Milieueffectrapport (MER) bestemmingsplan Buitengebied gemeente Etten-Leur (rapport d.d. 4 april 2012) inclusief Passende

beoordeling Natuurbeschermingswet 1998 (d.d. 2 april 2012); het toetsingsadvies over het MER van de Commissie voor de milieueffectrapportage d.d. 31 mei 2012 (nr. 2529-60); de Nota van antwoord op het toetsingsadvies en de zienswijzen MER bestemmingsplan Buitengebied Etten-Leur d.d. 8 oktober 2012; het rapport ‘Bestemmingsplan Buitengebied Etten-Leur in relatie tot Natuurbeschermingswet’ d.d. 16 oktober 2012.

Het is een herhaling van de telefonische interviewronde aan de start van het project in januari 2010. Door het onderzoek naar de kennis en meningen over alcohol opnieuw uit te voeren, brengt de GGD het effect van het project in kaart. Uit de cijfers van de vierjaarlijkse jeugdmonitor van de GGD West-Brabant blijkt al dat het daadwerkelijke drankgebruik door jongeren onder de 16 jaar statistisch is gedaald. In het alcoholgebruik van jongeren van 16 jaar en ouder zijn (nog) geen statistische veranderingen opgetreden. In dit regionale alcoholmatigingsproject zetten de 18 gemeenten in West-Brabant (waaronder Etten-Leur), GGD West-Brabant, verslavingsinstituut Novadic-Kentron en vele andere partijen in de regio zich gezamenlijk in om jongeren bewust(er) te maken van de schadelijke gevolgen van alcohol en hen weerbaarder te maken. Daarnaast richt het project zich op het beperken van de beschikbaarheid van alcohol voor jongeren. Doelstellingen: géén alcoholgebruik door jongeren onder de 16 jaar en géén overmatig alcoholgebruik door jongeren vanaf 16 jaar.

Deze gegevens zijn eveneens raadpleegbaar op de genoemde gemeentelijke internetsite en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de periode van ter inzageligging kan een ieder schriftelijk of mondeling, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied’ en/of het Milieueffectrapport met bijbehorende stukken indienen bij de gemeenteraad van Etten-Leur, Postbus 10.100 te 4870 GA Etten-Leur. Daarbij dient aangegeven te worden of de zienswijze betrekking heeft op het ontwerpbestemmingsplan of het Milieueffectrapport.

Zie www.thinkbeforeyoudrink.nl

Etten-Leur, 10 april 2013

Volg de gemeente via facebook, twitter en youtube Nieuws en informatie van de gemeente Etten-Leur vind je op facebook, twitter en youtube. Ga naar www.facebook.com/gemeente.ettenleur en klik bovenaan de pagina op de button ‘Vind ik leuk’.Vanaf dat moment volg je de facebookpagina van Gemeente Etten-Leur. En ben je volger, dan verschijnen de gemeenteberichten vanzelf in jouw nieuwsoverzicht op facebook. Ook via de homepage van www.etten-leur.nl kun je snel en eenvoudig naar de gemeentelijke facebookpagina. Klik daarvoor in de kolom ‘Contactinfo’ op het facebooklogo. Het nieuws van de gemeente Etten-Leur kun je ook volgen via twitter. Ga naar http://twitter.com/gem_ettenleur en volg ons. De Etten-Leurse twitterpagina herken je aan het icoontje met de rood-witte torentjes en aan de ondergrond met wit-grijze torentjes. En ben je eenmaal volger van gem_ettenleur dan word je via tweets steeds op de hoogte gebracht van het laatste gemeentenieuws. In de meeste gevallen ontvang je als volger een link naar meer nieuws over het onderwerp op www.ettenleur.nl. Ook worden er regelmatig nieuwe video’s toegevoegd aan het gemeentelijke YouTube kanaal. Ga naar www.youtube.com/ gemeenteettenleur en je komt op de gemeentelijke pagina op youtube. Als je een youtube-account hebt, kun je je ook abonneren op ons kanaal en dan mis je helemaal niks. Ook verschijnt er automatisch een bericht op twitter als er een nieuwe video is toegevoegd door de gemeente. Het is nu wel heel eenvoudig om het gemeentenieuws altijd en overal te volgen: via twitter, facebook, youtube maar ook via internet, rss en email nieuwsbrief. Kies maar!


RAADSVERGADERING

GEMEENTE ETTEN-LEUR 10 APRIL 2013

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 2 april De gemeenteraad heeft besloten om: ■ twee burgerleden voor de fractie van Leefbaar Etten-Leur te benoemen; ■ het voorstel fondsvorming impuls woningmarkt vast te stellen; ■ de herziening kantorenvisie vast te stellen; ■ de raadsopdracht inzake het project Stimulering zonnepanelen vast te stellen. Voor de complete formulering van de besluiten verwijzen wij u graag naar onze website: www.etten-leur.nl > Bestuur & Organisatie > Internetsite gemeenteraad. Vervolgens in de Kalender bij de datum 2 april klikken op Gemeenteraad.

Als u vragen heeft bel dan eens met: De besluiten in deze besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Aan de besluiten zijn nadere bepalingen en voorwaarden verbonden. Om deze redenen kunnen aan deze besluitenlijst geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

elz: 076 503 89 39 Wij stellen het op prijs als u ‘s ochtends belt. U kunt ook bij elz langskomen tussen 9-12u en op afspraak.

Zie www.etten-leur.nl Bestuur & Organisatie > Internetsite gemeenteraad

elz Etten-Leur Roosendaalseweg 4

elz Zundert Welborg 14

elz E-mail elz etten-leur.nl

Meldingen art. 8.41 Wet milieubeheer Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij onderstaande melding(en) op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer hebben ontvangen. De publicatie van de melding(en) heeft enkel een informatief karakter. Desgewenst kan de melding worden ingezien na het maken van een afspraak. Hiervoor kan tijdens kantooruren telefonisch contact worden opgenomen op het nummer 14 076. De Hoge Hoet voor de inrichting gevestigd aan de Bisschopsmolenstraat 58A, 4876 AP te Etten-Leur (Melding Activiteitenbesluit).

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij in de periode van 27 maart 2013 tot en met 5 april 2013 onderstaande aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen. De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. Desgewenst kan de aanvraag worden ingezien na het maken van een afspraak. Hiervoor kan tijdens kantooruren telefonisch contact worden opgenomen op het nummer 14 076. Datum ingekomen

Intern kenmerk

Omschrijving project

Locatie

Postcode

27 maart 2013 28 maart 2013 29 maart 2013

2013OG0141-01 2013OG0142-01 2013OG0140-01

het aanleggen van een in/uitrit het kappen van populieren het bouwen van een garage/bijgebouw

Oude Bredaseweg 10 Donkerstraat M 316 Markt 138

4872 AE n.v.t. 4875 CH

Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in de periode van 28 maart 2013 tot en met 5 april 2013 de volgende omgevingsvergunning(en), waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, (deels) hebben verleend. Verzenddatum besluit

Intern kenmerk

Omschrijving project

Locatie

Postcode

28 maart 2013 5 april 2013 5 april 2013 28 maart 2013 28 maart 2013 5 april 2013 4 april 2013

2013OG0004-01 2013OG0031-01 2013OG0042-01 2013OG0078-01 2013OG0079-01 2013OG0133-01 2013OG0083-02

het uitbreiden van de woning het bouwen van een erker aan de voorzijde van de woning het aanpassen van twee bestaande dakkapellen en het wijzigen van de dakbedekking van de woning het huisvesten van seizoensarbeiders het huisvesten van seizoensarbeiders het bouwen van een fietsoverkapping Het oprichten van een eiken houten bijgebouw

Bruininkhuizen 1 Steenloper 17 Rijsbergseweg 61 Banjostraat 69 Pater Arnold Damenstraat 26 Nijverheidsweg 9 - 11 Lage Bremberg 36

4875 4872 4873 4876 4871 4879 4872

AE CV LS XN XG AP LE

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken (met ingang van de dag na de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager) tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. In dat geval kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda, ook worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het indienen van het verzoek wordt griffierecht geheven.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten om de beslistermijn van de onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken. Datum ingekomen

Intern kenmerk

Omschrijving project

Locatie

Postcode

7 januari 2013

2013OG0010-01

het plaatsen van een plantenkas en een beestenhok

Hoge Neerstraat 15

4873 LM

Etten-Leur, 10 april 2013

Etten-Leur heeft Antwoord © bel 14 076 of kijk op www.etten-leur.nl


TE HUUR ■ ETTEN-LEUR

De mooiste ramen,

BEDRIJFSRUIMTES Van 100 m2 tot 225 m2

deuren & veranda’s

Industriegebied

De eerste lentestralen..... strelend op je gezicht....

‘Vosdonk’ te Etten-Leur Flexibel huurcontract www.drvm.nl/vosdonk

HEEFT U OF IEMAND UIT UW OMGEVING BRANDWONDEN?

Wij helpen bij: Lotgenotencontact Voorlichting Belangenbehartiging Juridische zaken

Bezoek onze showroom of bel voor een GRATIS OFFERTE

BESTE PRIJS BESTE KWALITEIT

Brasschaatsesteenweg 292, 2920 Kalmthout BE, T. 0032 (0)3 666 5786, Alle dagen open van 10.00-17.00 u, zondag van 14.00-17.00 u.,

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

TE HUUR

BEDRIJFS RUIMTE

Maatwerk alle serre’s zowel modern als klassiek. Fabricatie van kozijnen & deuren in pvc en aluminium Alles in eigen beheer sinds 1983 10 jaar waarborg I Geen voorschot I Nieuwbouw I Renovatie Alle RAL-kleuren I Volledige afwerking I geplaatst door vakmensen

v.a. € 35,- p/m2 WůĂŶƩĞůĂŬĞŶƩĞŶͲ>ĞƵƌ 076-5033686

WWW.BRUVO.BE BRUYNSEELS-VOCHTEN NV

VERAND$·6‡5$0(1‡'(85(1LQ $/80,1,80 39&

Meer dan 25 jaar ervaring!

2013

CURSUS DUITS in Bergen op Zoom of incompany zakelijk / particulier Inlichtingen en/of aanmelden: www.eszet-duitsetaaltrainingen.nl info@eszet-duitsetaaltrainingen.nl ☎ 0164 – 855 110 mw. K. Mauer

s Wegen s e c c su d 1 maan d g n le r ve

WINTER AANBIEDING

Motorrijlespakket! Nu lessen en deze zomer rijden!

Bel vandaag nog: 0165 – 34 35 76 of kijk op www.peterjansen.nl

- 15 lessen - AVB+AVD examen - theorieles - theorie examen - theorieboekje

€1.125,-

€900,-

Aanbieding geldig tot 1 mei 2013. Vraag naar de voorwaarden.

De warmste Bakker BAKERS

AGAINSTCANCER Doordat u zichzelf heeft getrakteerd op Bakers Against Cancer producten, ondersteunt u de stichting Against Cancer. Het doel van deze stichting is een glimlach op het gezicht van kinderen te bezorgen die getroffen zijn door kanker. De stichting Against Cancer organiseert dagjes uit en korte vakanties voor kankerpatiëntjes en hun gezin, zodat ze even de ziekte kunnen vergeten. Uw ambachtelijke (banket)bakker draagt hieraan bij met een speciaal assortiment. U kunt voor meer informatie naar bakersagainstcancer.nl

Bij aankoop van een Baker Against Cancer Tompoes kans op leuke prijzen! NIEUWE OOGST: Molenbrood geteeld door familie Verhulst uit Etten-Leur en gemalen in Molen de Lelie.

ARV Achilles

Rondje Texel 120 kilometer ETTEN-LEUR - Jan Muller heeft van alles te vertellen over zijn rondje Texel, maar echt zijn dag was het helaas niet. Het is en blijft wel een mooi rondje, met de start in het donker en dan het ochtendgloren in lopen. Het gaf hem een beetje dat Roparun idee. Het parcours ging door de duinen het strand op, dan er weer af, door het bos en dan weer terug het strand op. Dat stuk heet de Hors, een grote zandvlakte, onvoorstelbaar mooi en behoorlijk zwaar. Daarna ging het richting de start van de 60 kilometer, het keerpunt voor de ultralopers van de 120km. Op dat moment ging het voor Jan nog super. Terug richting het strand de Hors worden de benen zwaarder en zwaarder. Jan kan ze bijna niet meer optillen. Uiteindelijk rond de 75/80 kilometer lukt het

helemaal niet meer. Dat betekende opgave, doorlopen ging echt niet. Jan had graag ergens stiekem een halfuurtje zitten huilen. Maar ook dat is ultralopen; als het fout gaat, gaat het goed fout. Het lag in ieder geval niet aan de voorbereiding. Voor de kwalificatie moest Jan de 100 kilometer binnen de 9:30 uur lopen, hij deed het binnen de 8:30u. Ook de trainingen gingen goed en de 6 uur van Stein waren makkelijk. Aan de trainer, Tonio de Jong lag het zeker niet. Het weer op Texel was voor iedereen gelijk. Het lag toch gewoon aan Jan zelf, die zijn dag niet had. Dus, “niet zeuren, uithuilen en over 2 jaar opnieuw proberen”, zegt hij erover. Voor hem is het in ieder geval een goede reden om door te blijven gaan met ultralopen. Jan wil hierbij zijn trainer Tonio bedanken, José voor het voedingsadvies en zijn vrouw en kinderen voor hun geduld.

‡Molenbrood ...................................................................... € 2.00 ‡Molenkoeken............................................................. 5 voor € 1.50 ‡Moleneierkoeken .....................................................4 voor € 1.25 Korte Brugstraat 4 (Van Bergenplein) Etten-Leur, tel. 076-5441160

Prijswinnaars de Cauberg op Bridgeclub ETTEN-LEUR - Een eerdere actie van Expert Etten-Leur, Electrolux, de Servais Tanaka Knaven Classic en de Profronde Etten-Leur leverde zes gelukkigen op. Zij mogen komende zaterdag meedoen aan de toerversie van de Amstel Gold Race, krijgen een vipachtige vertroeteling en mogen fietsen aan de zijde van Leontien Zijlaard-Van Moorsel. De zes fietsers zijn Marcel Goos, Louis Verdaasdonk, John van Boesschoten, Helmut van der Jagt, Marco de Koning en Michel van Hooydonk. Ze worden in alle vroegte weggepraat bij de Polfermolen in Valkenburg, terwijl de finish uiteindelijk in het verlengde van de Cauberg zal liggen. Harry van Dijk van Expert EttenLeur, de Servais Knaven Classic en de Profronde Etten-Leur zal het zestal ter plaatse ondersteunen. De Amstel Gold Race-speaker Kees Maas zorgt het optreden van de prijswinnaars niet onvermeld blijft. PAGINA 16

Uitslag 4 april, groep A: 1. Rietje Verschuren-Wil Brouwers 65.76%; 2. Twink Le Poole-Nini Schager 60.49%; 3. Ria DocterCock Vermaesen 57.99% Wij spelen donderdagochtend om half 10. De contributie is laag. Men mag gratis proef komen spelen. Gezellige club. Wij kunnen nog enkele leden gebruiken. Voor informatie bel naar 0165-503111.


IN EN OM DE TUIN

Wij zijn vooral gespecialiseerd in tuinplanten vers uit eigen kwekerij!!!

Jansen Hoveniers online

Van klein tot groot en tegen scherpe prijzen!!

2e Paasdag a.s. Zondag geopend geopend

3 voor â&#x201A;Ź 7,50

Genieten van een prachtig gazon deze zomer? Dat begint met een goede bemesting. Voor deze ene keer vertellen wij u daar niet op deze plek meer over, maar verwijzen we u naar www.jansenhoveniers.com. Niet voor niets, want onze site is geheel vernieuwd. En dat laten we u graag zien! Doe inspiratie op en bekijk onze veelzijdige tuinprojecten. U vindt er ook een uitgebreid bemestingsplan voor uw gazon, onze eerdere tuintips ĂŠn een handige tuinkalender. Wilt u in het vervolg onze tips zeker niet missen? Volg ons dan op Facebook of Twitter. Pak nu uw tablet, laptop of pc en bekijk: www.jansenhoveniers.com

10 voor â&#x201A;Ź 7,95

Persoonlijk advies nodig? Onze specialisten staan voor u klaar!

van10.00 10.00 -- 16.00 16.00 uur van uur

LAVENDEL

HELLEBORIS TUINHORTENSIAâ&#x20AC;&#x2122;S HET IS NU TIJD VOOR DE

Per stuk: â&#x201A;Ź 1,-

â&#x201A;Ź 3,95 p. stuk VOORJAARSBLOEIERS: van â&#x201A;Ź 8,95 3 â&#x201A;Ź de 7,50 Ze kunnen tegen nachtvorst voor en geven voor â&#x201A;Ź 5,50

XXL KERSTROOS

10 voor â&#x201A;Ź 7,95

komende vreugdeuit in 5 dekleuren) tuin! met minimaal 10 maanden bloemstelen volop (keuze

Â&#x2021;*URRWVWHDVV Â&#x2021;Volle 9,2/(1 Â&#x2021; tray WXLQSODQWHQXLWGH tray 12 stuks VIOLENjVWXNV tuinplanten uit de UHJLR nu Âź QXâ&#x201A;Ź 4,95 regio

4 trays deze week Âź Â&#x2021;PRIMULAâ&#x20AC;&#x2122;S Â&#x2021;ÂźSVWXN 0$'(/,() Âź volle bak 10 stuks 10 stuks â&#x201A;Ź 5,Â&#x2021;9(5*((70,- 1,(7-( Âź Â&#x2021;M ADELIEFJE bakâ&#x201A;Ź102,50 stuks 5volle stuks e 2Bij Paasdag geopend aankoop van â&#x201A;Ź 10,- 2H3DDVGDJ

YRRULHGHUHNODQW HHQ voor iedere klanteen *5$7,6

LEUKE ATTENTIE /(8.($77(17,( 75$<9,2 /(1 Antwerpseweg 91 4891 CM Rijsbergen Tel. 06-22 55 82 72 Ou de tot

loc 20 atie jul i

RIJ

SB

ER

G

ZUNDERT

DE

Â&#x2021;6 Â&#x2021; 6SHFLDOLWHLWLQ SHFLDOLWHLWLQ SHUNNXLS[[O perk, kuip xxl, KDDJSODQWHQ DOWLMG KDDJSODQWHQ DOWLMG GHJRHGNRRSVWH

GHJRHGNRRSVWH

Â&#x2021;*5$7,6NRIÂżH 2 Â&#x2021; Â&#x2021; P P2 WXLQSODQWHQSOH]LHU

WO

K

Nieuwe locatie

vanaf 15 augustus

aat

kkeb rugs tr

Ba

De Plantage

EN

Â&#x2021;6FKHUSVWHSULM]HQ Â&#x2021; HHWEDUHWXLQ Â&#x2021; HHWEDUHWXLQ JURHQWHQIUXLW groenten, fruit, NUXLGHQSODQWHQ kruidenplanten Â&#x2021;:HNHOLMNVVFKHUSH DDQELHGLQJHQ

Gelegen aan de weg Zundert-Rijsbergen (tegenover de Wok)

Dagelijks geopend: Maandag t/m Vrijdag 9.00 tot 18.00 u. en Zaterdag 9.00 tot 17.00u.

BEUKEN + HAAG TUINHORTENSIAâ&#x20AC;&#x2122;S â&#x201A;Ź 3,95 p. Sylvatica stuk 100 cm* Fagus

Per stuk: â&#x201A;Ź 1,(keuze uit 5 kleuren) Vanaf donderdag 11 PLANTEN april VASTE dagelijks VERSE voor de border AARDBEIEN

Vakmanschap voorbij! Jansen Hoveniers. www.jansenhoveniers.com - (0165) 38 78 19

keuze uit 100 soorten

BEUKENHAAG

1,50 100Per cm*stuk: Fagusâ&#x201A;ŹSylvatica stuk: â&#x201A;Ź 1,10 Per voor â&#x201A;Ź 12,50

10 stuks â&#x201A;Ź 8,95

KOOPZONDAGEN: KOOPZONDAGEN: $OOH]RQGDJHQ

WPMXQL $OOH]RQGDJHQ XXU WPMXQL

RTENS

bv

Tuinhoutspecialist

GRATI Bij aankoop van een I m pregneS BEAR COUNTY Blokhut re

Met uitzondering

GRA Verfs TIS puit aanbieding geldig de hele maand april

Kijk voor nog meer SUPER aanbiedingen op

www.tuinhoutspecialist.nl

GRASZODEN

Evt. gratis thuisbezorging.

DE SCHANS, Steenbergseweg 6 HALSTEREN Telefoon 0164-686418 www.deschanstuinschermen.nl

Kijk en vergelijk

TR AT INGEN.NL WW W.VA NDENBROEKBES

N VA KKU

DIG A DV

TE HOOG S

IE S

K WA LIT

EIT

E SER V IC BE S T E = ENHEID E V R ED 100% T

-

nu voor 48,- euro Vlonderplank geĂŻmpregneerd p 28x145mm 300cm = op o van 7,10 nu voor 5,80 euro p.st.

Herelsestraat 206 Heerle Tel. 0165 301 719 A58 tussen Râ&#x20AC;&#x2122;daal en B.o.Z. info@tuinhoutspecialist.nl

NAAR

Graszodenkwekerij afhalen, bezorgen en aanleg mogelijk.

Vervul 1a - Rijsbergen tel: 076 - 596 27 36

Bovenheining 3a Tel./Fax 076-5962414 4891 PR Rijsbergen Mobiel 06-22409341 www.graszoden-martens.nl

WWW.HOBBYKAS.NL

De basis voor uw tuin vindt u bij Van den Broek Bestratingen Bosstraat 6, 4714 SB Sprundel www.vandenbroekbestratingen.nl

 44 4 44 4 4

Talboom Bestratingen BV

van 56,50

MARTENS

Graszodenkwekerij Heidehoeve

www.heidehoeve.com

HOE GENIET U DEZE ZOMER?

RVS geschroefd 180 x 180 cm

VOOR EEN MOOI GAZON

De beste kwaliteit van West-Brabant!

Ook voor rooien en verwijderen van uw oude erfafscheding!!!

Budget kas

â&#x201A;Ź 350,-

Alu-pro kas

v.a. â&#x201A;Ź 925,-

Combi-pro kas

v.a. â&#x201A;Ź 950,-

Victoriaanse kas v.a. â&#x201A;Ź1400,Bel voor onze folder/prijslijst

5 -$$5 ,3 ((1%(*5,3 

9(5.2236(59,&((121'(5+28' 78,1(13$5.0$&+,1(6

Showterrein met 36 kassen

EMBREGTS KASSEN

Bezoek onze fr aangele aai showtu gde in!!

zondag 14 + 21 april

Tuinscherm Recht 21 pl.

Bij aankoop van een onbehandelde blokhut van Bear County:

Met e van 1uitzondering Paasdag en e van1e1Pinksterdag. Pinksterdag.

bv

open 10.00 - 16.00 uur

n

10.00-16.00 uur

Het plaatsen is vakwerk. dat staat er voor jaren. Kwaliteit en degelijkheid, daar komt het op aan. Betonpaal in combinatie met betonplaat. Houtdelen vrij van de grond, kan niet rotten.

RTENS

Gors 70 Hoeven 0165-502506

2PGLWWHYLHUHQHHQPDDQGODQJ

NRUWLQJ  

viseren van: en, leveren en ad ak m t he in d oe zand/grond en Wij zijn steeng - gr ondwerken en ss rra te n ge n tuintegels (sier)bestratin ialen - natuurstee - tuinontwerpen bestratingsmater rrasoverkappingen te en ng tti hu sc kunststof/houten $NWLHORRSWYDQDSULOWRWPHLYUDDJQDDUGHYRRUZDDUGHQ

Talboom Bestratingen - Kraaihei 9 - Rucphen - tel. 06-26328788 (aan de achterzijde van het nieuwe gemeentehuis)

info@talboombestratingen.nl - www.talboombestratingen.nl Openingstijden: ma t/m vr 9.00-17.00 uur, za 9.00-16.00 uur of op afspraak

6W-DFREVVWUDDW$.*DOGHU 7HOZZZELMOJURHQWHFKQLHNQO 2SHQLQJVWLMGHQ 0D9UXXUXXU =D XXU 


SPORT

Autocoureur Jeroen van den Heuvel neemt Door kampioenschap Staunton terug in tweede gas terug klasse Euser, Jan Lammers, Jeroen Bleekemolen,

Jeroen in opperste concentratie voor de start....

ETTEN-LEUR - In 2012 was autocoureur Jeroen van den Heuvel alweer 12 jaar professioneel aan het werk in deze sport. Jeroen werd in 2002 als race talent ontdekt door race legende Peter van der Kolk. Hier wist de Brabander hoge belangstelling te trekken in het TV programma van Peter op RTL 7. Hierna ging zijn racecarrière als een speer en heeft hij voor bijna alle merken op bijna alle circuits over de hele wereld geracet. Jeroen: â&#x20AC;&#x153;Wat er met mij in zoâ&#x20AC;&#x2122;n korte periode gebeurd is, is met geen pen te beschrijven. Van een simpel hard werkende ondernemer, stond ik opeens volop in de spotlightsâ&#x20AC;?. Jeroen kent vele hoogte en diepte punten in zijn carrière. Buiten de support van vele

vrienden en sponsoren, heeft hij altijd keihard moeten knokken om zijn sponsorbudgetten rond te kunnen krijgen. Jeroen: â&#x20AC;&#x153;Ik werd als vreemde eend in de harde wereld van autosport geknald en moest me altijd zien te redden. Zeker omdat ik niet uit een rijke familie kom en eigenlijk op zeer late leeftijd als professioneel coureur begonnen ben, loop je tegen allerlei problemen aan. Op de baan wist ik me altijd wel te redden als straatvechter, maar naast de baan bevielen de politieke spelletjes van de autosport mij soms helemaal niet, wat een slangenkuil zeg! Uiteraard tellen de prestaties op de baan als eerste, maar daarnaast is de autosport juist een teamsportâ&#x20AC;?. Jeroen heeft vooral de mooiste herinneringen aan de samenwerking met Peter van der Kolk, Harmen van Putten,Cor

Arie Luyendijk, Henk Thuis, Dick van Elk enz. Het racecontract met Mercedes AMG, 6 maal 24H Dubai, jarenlang de deelname aan de Supercar Challenge/DNRT en vorig jaar het TV programma TopSpeed van Martin Utberg. Jeroen: â&#x20AC;&#x153;Vorig jaar mijn eerste rally ervaringen waren onbeschrijfelijk. Ook voor dit jaar had ik eigenlijk al een redelijk druk schema in petto, maar ik moet keuzes gaan maken dit jaar. Zeker na het ernstige ongeluk van mijn maatje Peter van der Kolk in Dakar moet ik alleen alle circuits af. Wij hadden zoâ&#x20AC;&#x2122;n hechte band op het circuit dat dit voor mij nu een groot gemis is. Daarnaast is de politiek binnen de autosport de overhand gaan krijgen op het talent of teamspirit. Tegenwoordig moet je zoveel energie steken in het rond krijgen van een budget dat het bijna niet meer opweegt tegen het uiteindelijke racen op de baan. Ik heb daarom besloten meer tijd te besteden aan mijn bedrijven in deze tijd. Daarnaast wil ik even minder druk op de ketel en meer genieten van mijn gezin en mijn muziekcarrière. Als de drive en de kick niet meer opwegen tegen de energie die je in je werk en sport steekt, dan moet je vooral eerlijk tegen jezelf zijn. Vandaar mijn besluit om actief voor ĂŠĂŠn jaar geen professioneel coureur meer te willen zijn. Ik blijf wel mijn testwerkzaamheden voor o.a. Intrax doen en zal links en rechts aan wat wedstrijden mee gaan doen en zorgen dat ik in conditie blijfâ&#x20AC;?.

A lijn: 1. Nel v. Oirschot-Nel Zonligt 59.38%; 2. Jenny de Roon-Mary v/d Vorst 59.17%; 3/4. Frans Evers-Kees Konings 55.63%; 3/4. Maick Beck-John Wolters 55.63% B lijn: 1. Nel v. Leeuwen-Ed v. Leeuwen 66.61%; 2/3. Riek Gielen-Koos Gielen 54.17%; 2/3. Rika Koevoets-Jannie Wijngaard 54.17%; 4. Piet Voesenek-Wim Willems 52.68% C lijn: 1. Pop Bulkmans-Carmen Nagt-

zaam 65.71%; 2. Dicky Baan-Ans Hupkes 65.52%; 3. Hanneke Roeten-Joke Spierings 63.77%; 4. Lia Cornelis-Lena Vogelaar 61.46% Afmelden: Ook al gaat men met een invaller spelen dit altijd melden aan Adrie Slagter per e-mail a3slagter@casema.nl op tel. 06-20353797. Indien men kennis wilt maken met onze club om vrijblijvend te spelen neem dan contact op met Adrie Slagter tel. 0620353797. Standen en info kunt u vinden op www. nbbclubsites.nl/club/28005

zaterdag en zondag (13 -14 april)

20% KORTING

op ĂŠĂŠn artikel naar keuze * zie de voorwaarden op onze website

a.s. zondag open van 10-17 uur   T: 0165 502512

www.tuincentrumdebont.nl

SC Unitas â&#x20AC;&#x2DC;30 Programma donderdag 11 april 18.30 ODIO 4-Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 Zon.4 19.00 Oudemolen 1-Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 Zon.5 19.00 Internos 11-Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 Zon.6 18.30 Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 F14-Klundert F4 Vrijdag 12 april Vriendinnendag aanvang 17.45u. Het einde is voorzien rond 19.15u. Zaterdag 13 april 16.30 Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 Zat.1-Nordea 1 14.30 Alliance 4-Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 Zat.2 14.45 Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 Zat.3-Ireneâ&#x20AC;&#x2122;58 3 14.45 Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 Zat.4-Oudemolen 2 15.00 TVC Breda 6-Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 Zat.5 11.30 Tern.Boys A1-Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 A1 14.45 Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 A2-BSC A2 14.30 SVSSS B1-Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 B1 12.45 Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 B2-Groen Wit B1 12.00 Zwaluwe B2G-Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 B3 11.45 Boeimeer C1-Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 C1 10.45 Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 C2-Halsteren C2 12.45 Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 C3-Steenbergen C3 12.45 Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 C4-Zwaluwe C2G 11.00 SAB C2-Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 C5 12.45 Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 MB1-Victoriaâ&#x20AC;&#x2122;03 MB1 10.30 Klundert MC1-Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 MC1 9.30 Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 MD1-Wernhout MD1 9.30 Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 ME1-Tholense Boys ME1 8.45 Internos F7-Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 F14 11.45 Groen Wit D1-Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 D1 10.45 Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 D2-Klundert D1 12.00 HZâ&#x20AC;&#x2122;75 D1-Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 D3 10.45 FC Bergen D2-Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 D4

10.45 Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 D5-Internos D4 10.45 Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 D6-Zwaluwe D2G 9.15 BSC E1-Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 E1 10.30 Cluzona E3-Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 E4 10.00 HZâ&#x20AC;&#x2122;75 E2-Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 E5 9.30 Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 E6-HZâ&#x20AC;&#x2122;75 E1G 10.15 Roosendaal E7-Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 E7 9.30 Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 E8-BSC E4 9.30 Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 E9-Seolto E3 9.00 Halsteren E8-Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 E10 9.30 Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 E11-Vivoo E3 9.30 Dongen E8-Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 E12 8.30 TSC E10G-Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 E13 9.30 Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 F1-Internos F1 8.30 Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 F2-Hoeven F1 9.00 SJO Prinsenland F2-Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 F3 10.15 DSE F2-Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 F4 9.15 DIA F3-Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 F5 8.30 Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 F6-Victoriaâ&#x20AC;&#x2122;03 F4 8.30 Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 F7-De Fendert F4 9.00 Klundert F3-Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 F8 9.00 Roosendaal F10-Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 F9 8.30 Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 F10-SVC F2 8.30 Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 F12-Schijf F2G 10.45 Moerse Boys F5-Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 F13 8.30 Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 K1-DOSKO K1 8.30 Ireneâ&#x20AC;&#x2122;58 K1-Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 K2 9.30 Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 K3-SCO/TOFS K2 10.00 Madese Boys K1-Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 K4 11.00 Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 K5-Virtus K1 10.00 Virtus K2-Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 K6 8.30 Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 MP1-De Schutters MP1G 8.30 Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 MP2-JEKA MP8M

Staunton Etten-leur speelt tegen EGS Goirle. Bij minimaal een gelijkspel zou Staunton kampioen kunnen worden. Maar dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Om 13.00u zouden we gaan beginnen in wijkgebouw dâ&#x20AC;&#x2122;n Drempel, maar er waren nog maar 5 tegenstanders. De andere 3 stonden bij het Turfschip, hierdoor zijn we uiteindelijk met een typisch Brabants kwartiertje verlaat begonnen. Het was muisstil in dâ&#x20AC;&#x2122;n Drempel en er werd hard nagedacht om een overwinning binnen te slepen. Tegen 15u kwam onze trouwe supporter Carel Wijnholt binnen om ons een hard onder de riem te steken. Dit kwam Staunton zeker ten goede want een kleine 20 minuten later zette Paul Hultermans zijn tegenstander zo klem dat er voor hem geen andere optie was dan opgeven. Hierdoor kwamen we op 1-0 voorsprong. Met nog 3 bordpunten te waren we al aardig in de goede richting. 15 minuten later verloor Rinus Merkies en speelde Henk Hofman na een ware thriller gelijk. De tussenstand was nu 1½-1½. De 5 overgebleven spelers van Staunton diende tezamen nog 2½ punt binnen te slepen. De spanning in dâ&#x20AC;&#x2122;n Drempel werd steeds groter maar naar een uur wonnen ook Aad Quak en AndrĂŠ van de

Laar verdiend hun partij. Hierdoor was de tussenstand 3½-1½. Staunton had nog maar een nu ½ puntje nodig. Intussen steeg de spanning enorm bij de uit geschaakte spelers en toeschouwers. Gelukkig wist Niels de Wit al snel dit halve puntje te veroveren waardoor de stand is nu 4-2 voor Staunton. Het kampioenschap is binnen met nog 2 partijen te gaan. Intussen wisten deze spelers ook dat Staunton kampioen was geworden, en daardoor viel er een enorme druk van hun schouders zodat ze de partij rustig tot een eind konden brengen. Maikel Merkies maakte naar een mooie combinatie de partij tot een positief einde. Helaas was dit niet weggelegd voor Ad Speekenbrink, na ruim 4½ uur moest hij de overwinning aan de tegenstander meegeven. Het eindresultaat is Staunton Etten-Leur vs. EGS Goirle 5-3. Door dit prachtige resultaat is Staunton met matchpunten voorsprong eerste geworden en zullen ze volgende jaar uitkomen in de 2e klasse. Mannen, van harte gefeliciteerd met je jullie kampioenschap. Heeft u nu ook zin gekregen om een partijtje te schaken? Kom gerust langs op vrijdagavond om 20.00u in â&#x20AC;&#x2122;t Turfschip Etten-Leur. Schipperstraat 2. Voor meer informatie kunt u ook kijken op onze website www.svstaunton.nl of mailen naar stauntonettenleur@gmail.com

Roadr unners Etten-Leur

Atleten in vorm

BC de Gong ETTEN-LEUR - Uitslag 2e speelavond v/d 6e en laatste ronde.

ETTEN-LEUR - Zaterdagmiddag 6 april maakte 8 schakers zich op voor de laatste competitiewedstrijd.

Zondag 14 april 14.30 Virtus 1-Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 Zon.1 11.30 VOAB 2-Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 Zon.2 10.30 Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 Zon.3-Baronie 3 12.45 Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 Zon.4-Wernhout 4 11.00 DIVO 3-Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 Zon.5 10.00 Unitasâ&#x20AC;&#x2122;30 Zon.6-Roosendaal 13 Maandag 15 april 18.30 Jong NAC Jong Feyenoord 19.00 FC Den Bosch D

Op zoek naar A-, B- en C-junioren Binnen de jeugdafdeling van SC Unitas â&#x20AC;&#x2122;30 is voor het volgende seizoen plaats voor spelers en keepers die kunnen uitkomen bij de A-junioren (17 en 18 jaar), B-junioren (16 en 15 jaar) en C-junioren (14 en 13 jaar). Dit kunnen spelers en keepers zijn die kwaliteiten en motivatie hebben om te spelen in een selectieteam (A1, B1, B2, C1 en C2) of spelers en keepers die graag willen voetballen in een recreatieteam (A2, B3, B4, C3, C4 of C5). De selectieteams trainen 2x per week; de recreatieve elftallen minimaal 1x per week. Alle spelers of keepers die belangstelling hebben om de komende maanden al een keer mee te trainen kunnen hiervoor contact opnemen met de groepscoĂśrdinator van de betreffende leeftijdscategorie. De contactgegevens zijn te vinden op de website van onze club www.unitas30.nl. PAGINA 18

ETTEN-LEUR - In het eerste echte lente weekend kon op diverse plaatsen worden gelopen. Van RoadRunners gingen in Oosterhout, Halsteren en Dordrecht lopers van start en met succes. Ad van Beek en CornĂŠ Luijkx liepen in Oosterhout de tien kilometer. Het lenteweer was blijkbaar van invloed op de prestaties. Ad van Beek liep een minuut sneller dan 5 dagen eerder in Roosendaal. Ad liep nu naar een tijd van 36.44 waarmee hij als 2e eindigde bij de M45. CornĂŠ Luijkx liep ook een prima wedstrijd en hij verbeterde zijn beste tijd ooit en liep naar een PR van

42.24. CornĂŠ van Beek ging van start in Dordrecht voor de tien km en hij scoorde een mooie tijd van 42.23 Ook in Halsteren werden snelle tijden gelopen. Elke Wouters, Stefan Jorissen en Jeroen Nijland liepen mooie tijden op de 5 km. Jeroen liep naar een PR van 16.43. Stefan bleef met zijn 19.48 weer eens ruim onder de twintig minuten en Elke liet met haar tijd van 20.40 zien dat zij de stijgende lijn weer te pakken heeft. Esther van Nijf was ook in goeden doen blijkens haar PR op de 10 km van 47.15. Ook Hans van der Meer liet weer zijn goede vorm zien met zijn tijd van 43.20.

G-Groep van Achilles ETTEN-LEUR - Op een koude dag, waar de winterjas hard nodig was, kwamen 5 atleten uit tijdens een trainingspakkenwedstrijd. Ongeacht wat tegenstanders deden ze moedigen iedereen aan en zijn blij met iedere prestatie. Zeker weten dat ieder een nieuw pr. heeft gehaald deze dag. Ze hebben natuurlijk heel hard getraind de voorgaande weken bij Astrid en Kees in de gymzaal nabij het station. Verspringen stond eerst op het programma, 40 meter sprint erna, kogelstoten en 200 meter die ontzettend spannend was. Tussen door

toch even opwarmen in de kantine en na aďŹ&#x201A;oop lekkere pannekoeken eten. Hieronder de uitslagen per atleet. StnrNaam40mVerspringenKogelstoten200m 1625 Nahum Buinsters7.113.156.0540.96 sec 1628 Tamara Rappange12.021.253.6694.71 sec 1624 Madeleine Hanegraaf7.853.104.5841.65 sec 1623 Noud Hanegraaf10.652.094.6070.30 sec 1627 Sander van der Steen10.921.073.4462.63 sec

Waterpoloheren DIO 2 kampioen ETTEN-LEUR - De formatie van Kevin Jochems is na een 9-3 overwinning op ZVDO 2 onbereikbaar geworden voor de concurrentie en hierdoor is de promotie naar de 3de klasse een feit. De topschutter Carlo Mureau â&#x20AC;&#x153;de snoekâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; bracht de ploeg uit Etten-Leur al snel op een 0-2 voorsprong ZVDO kon het tempo nog wel bijhouden door 1-2 te scoren maar Sies Goossens zette de doelpuntmachine weer in gang door de 1-3 op zijn naam te zetten, na de 2-3 was het Sylvan Reinieren die met een nieuwe look in 16 seconde 2 keer wist te scoren en hiermee een comfortabele voorsprong op het scorebord zette 2-5. Nog 1 keer kwam ZVDO dichter-

bij maar door doelpunten van Ed v/d Borst, Sylvan Reinieren, Michel v Sundert en uiteindelijk de aanvoerder Kevin Jochems zelf was de eindstand 3-9 en konden de champagne ďŹ&#x201A;essen tevoorschijn worden gehaald om een feestje te vieren. Een fanatiek keepende Jens v/d Noort wist hiermede ook zijn titel minst gepasseerde keeper in zijn klasse veilig te stellen met een gemiddelde van 3.7 doelpunten per wedstrijd een knappe prestatie. Met de terugkerende Sander Reinieren zijn de heren van DIO voor het volgend seizoen klaar om ook in de 3de klasse weer in de top mee te gaan doen, met de groeiende jeugd in de vereniging is dit dan ook een goede stap richting de toekomst.


Kantoor Voordeel.com 1000m2 PROFESSIONELE MEUBELEN VOOR THUIS OF KANTOOR KORTING VAN STALEN DRAAIDEURKASTEN 50t/m80% Met 4 legborden

van de catalogusprijzen

NIEUW IN VERPAKKING

Let op: afhaalprijzen! (... maar wij hebben ook aflevermogelijkheden) Alle prijzen exclusief BTW.

van 125.- voor 80b x 38d x 178h

95.-

bureaus - kasten - stoelen - tafels

restantpartijen - showroommodellen - retourgoederen

IEDERE VRIJDAG 9-17 u. EN ZATERDAG 9-13 u. Uitsluitend verkoop Ă contant. Pinnen mogelijk.

Atoomweg 1 Roosendaal - Tel. 06 27 18 58 63

20 Jaar

2E PAAR KINDERSCHOENEN

HALVE PRIJS*

Ga naar onze Facebookpagina voor onze jubileumactie en like ons

ETTEN LEUR, WINKELCENTRUM 2, 076-5264509

WWW.VANDERPLUIJMSCHOENEN.NL

* ALLEEN GELDIG IS OP DE â&#x20AC;&#x2DC;GELABELDEâ&#x20AC;&#x2122; ARTIKELE&DIT GELDT VOOR HET GOEDKOOPSTE& VRAAG NAAR DE VOORWAARDE&ACTIE GELDIG T/M ZATERDAG 20 APRIL 2013

Domineesgang 14a | 4871 KA Etten Leur T. 076-5038352 | mundisol@vx.nl | www.vx.nl/mundisol

Zungu en zijn broertjes hebben van HomePlan een nieuw huis gekregen en vieren feest. HomePlan bouwt huizen voor aidswezen in Zuid-Afrika. Winnie viert geen feest, zij wacht nog op haar huis. Er wachten nog heel veel kinderen op een huis. Bouwt u mee?

Uw showroom aan huis! Verkoop/leggen/onderhoud

Meer weten? www.homeplan.nl

ZUNGU VIERT FEEST Kozijnen Serres Schuifpuien Overkappingen

SMS HOME AAN 5757

naar en steun HomePlan met 3 euro per maand

Wie zijn wij? â&#x20AC;&#x2122;t Veranda-Huys, de specialist in Verandadaken / Terrasoverkappingen, raamdecoratie en zonwering. Zeven dagen per week speciaal voor u geopend!

Nieuwbouw Renovatie

In de nieuwe showroom in Breda staan zes modellen terrasoverkappingen en een uitgebreide collectie raamdecoratie. Alle zonweringproducten zijn verder ook aanwezig en zijn mooi gepresenteerd in onze showroom.

Â&#x2021;=RQZHULQJHQ Â&#x2021;5ROOXLNHQ Â&#x2021;+RUGHXUHQ Â&#x2021;6FUHHQV Â&#x2021;,VRODWLHJODV Â&#x2021;*DUDJHGHXUHQ

We hebben terrasoverkappingen in alle soorten en maten en voor ieder budget. Een verandadak verlengt je buitenseizoen, zeker met het wisselvallige Nederlandse weer zijn ze ideaal. We leveren ze ook met diverse glaswand systemen, hierdoor bent u nog meer beschut tegen regen en wind. :LM]LMQRIÂżFLHHOGHDOHUYDQ5HQVRQ6RODUOX[$OOXPD9HUDQR HQ6XQĂ&#x20AC;H[

Onze kwaliteit staat voor jarenlang plezier! BOLLEBOOM V.O.F. Haansberg 80 Etten-Leur Tel: 076 5016046 Fax: 076 5016146 www.bolleboom.nl

Waarom naar â&#x20AC;&#x2122;t Veranda-Huys?

7 DAGEN

PER WEEK

OPEN

076-5019754

We zijn om te beginnen 7 dagen per week geopend voor onze klanten. Verder hebben we altijd leuke acties voor onze klanten, op die manier heeft de klant een nog scherpere prijs. De garantie op al onze producten is standaard 5 jaar en op sommige producten zelfs 10 jaar. Dit geeft onze klanten de zekerheid die ze willen hebben. Ons professioneel montage team is ook een goede reden om zaken te doen met â&#x20AC;&#x2122;t Veranda-Huys. Zij realiseren uw droom daadwerkelijk in, om of aan uw huis. Vorstelijke actieweken 2Q]HYRUVWHOLMNHDFWLHVWPKHWHLQGHYDQGHPDDQG Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021;

POTTENBAKKERSTRAAT 18 4871 EP BEDRIJVENTERREIN ATTELAKEN

0DDQGDJ WP GRQGHUGDJ 0D[LPD OH NRUWLQJ RS GH montage, deze is gratis op al onze producten. 9ULMGDJ]DWHUGDJHQ]RQGDJNURRQNRUWLQJRSGH montage van al onze producten. Bij aanschaf van een terrasoverkapping / tuinkamer met een lamellen of glazen dak een gratis troon! Iedere derde klant krijgt een dinerbon voor twee personen. Iedere bezoeker ontvangt een leuke feestelijke attentie tijdens onze vorstelijke actieweken.

2SHQLQJVWLMGHQ Ma 13.00 - 18.00 Di 10.00 - 18.00 Wo 10.00 - 18.00 Do 10.00 - 21.00 Vr 10.00 - 18.00 Za 10.00 - 17.00 Zo 12.00 - 17.00

J.F. Kennedylaan 14, 4811 ET Breda, +31(0) 76 - 8503958 | www.tveranda-huys.nl | info@tveranda-huys.nl


Door: Bart van den Acker

Volvo V60 Plug-In Hybrid: Schot in de roos

Honda CR-Z en Civic diesel

Sommige nieuwe auto’s, op uitvoeringen daarvan, lijken bij een bepaalde doelgroep precies de gevoelige snaar te raken. Neem nou de Plug-In Hybrid-uitvoering van de Volvo V60. De V60 kennen we al een paar jaar, maar deze nieuwe variant is nauwelijks aangekondigd of al voor dit jaar uitverkocht. Hoe dat komt? Simpel, de productie van deze speciale versie is wat beperkt. Door zijn zeer bescheiden CO2uitstoot (49 g/km) is deze nu volledig vrijgesteld van fiscale bijtelling voor zakelijke rijders. Als het kenteken nog dit jaar te naam wordt gesteld, blijft dat maximaal 60 maanden gelden. Na 1 januari wordt dat een nog steeds minimale 7% bijtelling, maar ja, iedereen kickt op het woord ‘belastingvrij’. Aangezien ze voor dit jaar al ‘op’ zijn, is het niet vreemd dat we nu allerhande initiatieven zien om deze Volvo’s uit andere Europese landen te importeren. Tegelijk zien we dat Volvo zich wat terughoudend opstelt, wellicht verbaast over het eigen succes in Nederland. Dat is ook begrijpelijk. Ik heb de kans niet laten lopen een flinke proefrit te maken met de V60 Plug-In Hybrid, al is het maar uit nieuwsgierigheid. De compacte hybride sportcoupé van Honda, de CR-Z heeft een aantal detailwijzigingen ondergaan. Technisch is het gebruik van een Lithium-Ion accu interessant. Eén van de eigenschappen van dit type accu is de snelle afgifte van energie. Dat heeft

geleid tot de ‘Sport Plus’-knop, waarmee onder ideale omstandigheden een extra dosis acceleratie kan worden opgewekt. De uitrusting van de verschillende uitvoeringen is ook verruimd. De CR-Z houdt onverminderd een energielabel A en blijft in aan-

merking komen voor 20% bijtelling bij zakelijk gebruik. De CR-Z is er vanaf € 24.990. Tegelijk brengt Honda de Civic met de nieuwe 1,6 liter dieselmotor, naast de bestaande 2,2 liter diesel. Deze is leverbaar vanaf € 21.490.

Seat Exeo ‘gestroomlijnd’ In de basis is deze V60 een diesel, met een machtige D5 met 158 kW/215 pk die gekoppeld aan een automatische zestraps transmissie de voorwielen aandrijft. Er is ook een beer van een elektromotor, 51 kW/70 pk sterk, die de achterwielen aandrijft. Slim, een soortgelijke splitsing ken ik van Peugeot en Citroën. De dieselmotor en de elektromotor kunnen de auto zowel samen als afzonderlijk aandrijven, zoals we dat kennen van een hybride. Een ‘Plug-In Hybrid’ voegt daaraan nog een aspect toe. Deze heeft een veel grotere accucapaciteit voor de elektromotor dan een normale hybride en die kan ook worden opgeladen aan het stopcontact. Afhankelijk van het Ampèrage van het (gewone!) stopcontact, kost dit tussen de 3 en 7,5 uur, uitgaande van een volledig lege accu. Daarnaast kan hij ook aan een zogenaamde snellader, dat gaat ehhh… sneller. Tijdens de proefrit raakte ik al snel flink onder de indruk van deze eerste hybride van Volvo. Zoals dat geldt voor elke hybride, komt een achteloze bestuurder al tot mooie verbruikscijfers, omdat de techniek zijn werk doet. Naast die lage bijtelling gaat het immers om een zo laag mogelijk verbruik oftewel een lage, werkelijke CO2–uitstoot. In deze Volvo is het opvallend eenvoudig de techniek te beïnvloeden en tot een heel laag verbruik te komen. Op de middenconsole zitten drie druktoetsen: Pure, Hybrid en Power. Hiermee kun je kiezen wanneer je welke aandrijving wilt gebruiken. Pure is volledig elektrisch, Power is uitsluitend de dieselmotor en Hybrid is alle twee, waarbij de techniek zelf een compromis zoekt, afhankelijk van de omstandigheden. De computer die dit regelt ‘kan niet naar buiten kijken’, dus kun je beter zelf kiezen welke aandrijving ideaal is. Zo lang je in verkeer zit met wisselende snelheden, verkeerslichten, rotondes enzovoorts, hou je ‘m lekker op ‘Pure’. De Volvo rijdt dan elektrisch, soepel en stil en verbruikt

geen druppel diesel. Pas wanneer je doorgaande wegen of autosnelwegen rijdt, druk je op ‘Power’. De elektromotor is dan buiten gebruik, de machtige diesel doet zijn werk en als je ‘m op cruise control zet, draait hij mooi rustig een constant toerental en bereikt zo ook een heel laag brandstofverbruik: logisch, ideale omstandigheden. Als je dagelijks alleen enkele kilometers woon-werkverkeer rijdt, dan kan dat desnoods helemaal elektrisch. Op de zaak hang je ‘m weer aan de stekker, en met een volle accu zoef je weer naar huis. Brandstofverbruik: nul! Volgens mij is dit in de meeste gevallen niet de dagelijkse praktijk van de Volvo V60-rijder en dus ook niet van de Plug-In Hybrid-gebruiker. Dat zijn vooral zakelijke ‘veelrijders’ en die kunnen dus kiezen zoals hiervoor aangegeven. Naast die discipline is het ook zaak de accu van de Volvo zo vaak als mogelijk bij te laden, om zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van de elektrische aandrijving. Naarmate de accu leeg raakt, schakelt de hybridetechniek eerder over op de dieselmotor. De grote vraag die niemand kan beantwoorden blijft: hoe zuinig is die Volvo nou? Die lage CO2-uitstoot is fraai, maar puur theoretisch bepaald via een vooraf bekende laboratoriumproef. In de praktijk wordt het verbruik bepaald door de combinatie van de wijze waarop de auto wordt gebruikt, de wijze waarop de bestuurder slim met de geboden techniek omspringt en hoe vaak de Volvo aan de stekker wordt bijgeladen. Als ik zeg ‘1 op 25’ dan lieg ik niet, maar wie dagelijks alleen korte, elektrische ritten rijdt, komt aan nog veel gunstiger cijfers. Juist een auto als deze Volvo –maar dat geldt ook voor enkele andere- bewijst hoe het huidige Europese systeem van brandstofverbruiksmeting de plank volkomen mis slaat, maar laat daar nou net al die handige fiscale aspecten in ons land op gebaseerd zijn!? De Volvo V60 Plug-in Hybrid kost € 64.695. Als je er eentje te pakken krijgt…

Nee, niet de Exeo zèlf, maar het leveringsprogramma is flink onder handen genomen. Er zijn nu twee benzinemotoren en een diesel, twee carrosserievormen (vierdeurs sedan en stationwagen: ST) en slechts twee uitvoeringen: Businessline High en Businessline Executive. Zo is maar meteen duidelijk voor welke doelgroep de Exeo is bedoeld.

Opnieuw is het Louwman Museum in Den Haag erin geslaagd een unieke, tijdelijke expositie te organiseren. Naar aanleiding van het 35-jarig bestaan van de Stichting Club van Alfa Romeo Bezitters zijn van 27 april tot en met 2 juni onder het motto ‘stijliconen’ vijftien zeer bijzondere Alfa’s te bewonderen. Elk van deze auto’s is ontworpen en gebouwd door één van de vermaarde Italiaanse carrosseriers, zoals Bertone, Zagato, Touring en Pinin-

tot een veel lagere aanschafprijs. Daarmee is de diesel zelfs lager geprijsd dan een verder identieke benzineversie. De prijslijst begint nu bij € 32.900 voor de 2.0 TDI Businessline High, de 1,8 TSI in die uitvoering is er vanaf € 33.700, de ST is steeds € 1.000 duurder. De nieuwe Exeo’s zijn al volop leverbaar.

kort nieuws Met ingang van mei maakt de flink vernieuwde Renault (Grand) Scénic zijn opwachting. Naast flinke uiterlijke wijzigingen is de standaarduitrusting verruimd. Keuze is er te over: drie varianten, drie uitrustingsniveaus, drie benzinemotoren en drie diesels. De prijslijst start bij € 24.990. De nieuwe Lexus IS300h krijgt een heel scherpe vanafprijs. Deze representatieve en dynamische sedan met hybridetechniek (164 kW/223 pk!) biedt niet alleen erg vlotte prestaties en veel rijcomfort, maar ook een CO2– uitstoot van slechts 99 g/km. Dat heeft geleid tot een prijskaartje vanaf € 36.990. De zeer luxueuze ‘First Edition’ staat voor € 41.990 in de showroom. In beide gevallen geldt voor de komende jaren een bijtelling van 20%.

Unieke Alfa’s in Nederland farina. De geëxposeerde auto’s zijn afkomstig uit de collectie van de fabriek en van verzamelaar Corrado Lopresto en zijn niet eerder in Nederland te bewonderen geweest. Voor veel liefhebbers van Italiaans autodesign is dit een mooie aanlei-

Dat zijn zakelijke rijders, vaak op basis van een leasecontract, maar in alle gevallen gebaat bij een scherpe mix van aanschafprijs (bijtelling!) en complete uitrusting. In dit verband is het interessant dat door enkele ingrepen de CO2-uitstoot van de 105 kW/143 pk sterke dieselmotor flink is verlaagd. Dat scheelt een stuk in de BPM en leidt dùs

ding het museum te bezoeken en neem daarbij gerust ook ruim de tijd in om een ronde te lopen door de vaste expositie, waar ook overweldigend veel automoois valt te bewonderen. Voor meer informatie: www.louwmanmuseum.nl. De zuinigste versie van de Volkswagen Golf, de BlueMotion, is vanaf nu te bestellen. Door een flink pakket ingrepen is de 1,6 TDI (81 kW/110 pk) een stuk zuiniger dan de normale versie. Dat heeft geleid tot een CO2-uitstoot van 85 g/km, waarmee deze versie in 2013 èn 2014 in aanmerking komt voor 14% bijtelling bij zakelijke inzet. Er zijn drie uitvoeringen, drie- en vijfdeurs, de prijzen beginnen bij € 25.490 en de levering start eind juni.


â&#x153;&#x201E;

WINTERBANDEN WISSEL WEKEN!!! Winterbanden omleggen / wisselen naar uw zomerbanden:

GEMARINEERDE PANGASIUSFILET

2 + 2 GRATIS

â&#x201A;Ź 10,- per wiel â&#x153;&#x201E;

â&#x153;&#x201E;

nu slechts

(Ĺ?ĹśÄ?ĹŻÍ&#x2DC;Ä?Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x201A;ĹśÄ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x17E;ŜŜĹ?Ä&#x17E;ĆľÇ Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x;Ä&#x17E;ĹŻÍż

VISSLAATJE

â&#x201A;Ź

9.95

2 + 1 GRATIS

VERSE SCHOLFILET per 100 gram

â&#x201A;Ź

1.95

Aanbiedingen geldig tot 17-04-2013 VISSPECIAALZAAK HAVENZICHT | VAN BERGENPLEIN 6 4871 CE ETTEN-LEUR | 076-7511933 | INFO@VISHAVENZICHT.NL WWW.VISHAVENZICHT.NL

Voor al uw installaties zoals o.a. * centrale verwarming * gawalo installaties * vloerverwarmingssystemen Installatiebureau Able Pottenbakkerstraat 12 4871 EP Etten-Leur Tel.: 076-5016892 www.able-installatie.nl

* mechanische ventilatie systemen * onderhoudscontracten en service * sanitair * ketel vervanging

*geldig tot 31 mei 2013

APK-keuringen Totaal onderhoud Div. occasions

Selfservice Zevenbergen, Campagneweg 22F Tel. 06-15351535 www.selfservicezevenbergen.nl

Personen- en bedrijfswagens Audi A3 1.6i 3d Attraction ecc,el-pakket,etc BMW 320i Touring Atomaat,ecc,leder,xenon,navi BMW 320 Aut,ecc,leder Cadillac 3.2 Automaat,Elegance leder,el-pakket,etc Chevrolet Matiz 0.8 Pure,airbag,abs,etc CitroĂŤn Berlingo Multispace el-pakket, 1 jaar APK Citroen C3 1.4i 5d Image airco,audiopakket,etc Fiat Punto 1.2 ELX 5d airco,el-pakket,etc Fiat Punto 1.2 ELX 3d airco,el-pakket,etc Fiat Punto 1.2 Active 3d el-pakket,etc Ford Fiesta 1.25i-16v 3d airco,lm-velgen,etc Mercedes CLK 200 Elegance automaat,leder,airco,etc Nissan Terrano 3.Di 7pers,4x4,airco Opel Corsa 1.4i-16v Essentia 5d Airco Opel Astra 1.6i 3d GL Airco,1jaar APK Opel Astra 1.6i-16v 5d GL El-pakket Opel Astra Station 1.3CDTi 90 Essentia Ecc,Navi Opel Signum 2.2Dti-16v automaat,airco,el-pakket,etc Opel Vectra 2.2i-16v 4d Sport Edition airco.leder Peugeot 107 XR 3d airco, el-pakket Peugeot 207 SW XS 1.6i-16VTi panoramadak,ecc Peugeot 207 1.4i-16v5d VTi XR ecc,el-pakket Peugeot 307 2.0i-16v 5d XS airco,leder Peugeot 407 SW 2.0i-16v Panoramadak,ecc Peugeot 807Sr 2.0-16v Hdif 6bak,2el-schuifdeuren,etc Renault Twingo 1.2i Airco,stuurbekrachtiging Renault Clio 1.4i-16v MTV 3d el-pakket,lm-velgen,etc Renault Clio 1.6 3dautomaat,el-pakket,etc Renault Clio 1.2i-16v 5d Authentique Renault Megane Scenic 1.6i-16v 2xschuifdak,ecc,etc Renault Megane Scenic 1.6i-16v Autmaat,airco,etc Renault Megane 1.6i-16v 3d Acces Ecc,el-pakket Renault Megane 1.5Dci 110pk Coupe Ecc,bose Seat Ibiza 1.4i Stuurbekrachtiging Seat Arosa 1.4i Stuurbekrachtiging,carbonlook Volkswagen Fox 1.4 3d airco,lm-velgen,el-pakket,etc Volkswagen Golf 4motion V6 150kw 6bak,ecc,etc Volkswagen Polo 1.4i 3d Trendline Stuurbekr. Volkswagen Polo 1.4i-16v 75pk 5d airco,el-pakket Volkswagen Golf 1.6i 3d Comfortline Ecc,el-pakket Volkswagen Passat 2.0i 4d Comfortline Ecc,el-pakket Volkswagen Bora 2.0i 4d Airco,trekhaak,el-pakket Volkswagen Jetta 2.0TDi 4d Comfortline 6bak,ecc Volvo S60 2.4i 140pk ecc,el-pakket,etc Volvo S60 2.4i 140pk ecc,el-pakket,etc

2001 2001 2009 2005 2006 2000 2008 2001 2002 2003 2000 2000 2003 2004 2000 1999 2006 2003 2001 2009 2007 2008 2004 2005 2006 2002 2000 2000 2006 2001 2000 2006 2012 1999 2001 2006 2000 2000 2004 1999 2003 1999 2006 2001 2004

199.934 253.394 37.501 74.101 80.525 169.273 143.145 139.010 122.250 76.060 105.068 245.608 186.315 173.929 242.451 172.046 125.592 294.657 220.573 81.009 117.165 98.751 168.959 152.717 170.426 122.619 177.049 174.152 156.663 162.547 101.726 106.540 9.131 125.228 115.282 85.387 171.345 140.538 159.977 123.763 204.864 201.160 177.777 147.767 122.524

3.999,3.999,22.999,7.499,2.849,1.999,6.199,2.399,2.399,2.999,1.999,4.499,6.499,3.899,1.749,1.749,6.749,2.499,2.299,5.799,7.499,5.399,3.999,5.399,6.499,2.675,2.349,2.499,4.399,2.699.2.499,4.699,17.450,1.199,2.499,3.699,3.949,2.799,4.699,2.999,3.999,1.999,6.999,3.949,6.999,-

TEL: 076-5041068 / 06-53561726

Meubelstoffering voor o.a. boten, stoelen, banken, wanden, en caravans Vullingen op maat!

Brugel Woondesign Ginnekenweg 72 Breda Tel. 076-5148563 www.joopbrugelwoondesign.nl

Voor casual dames- en herenmode, ondergoed & accessoires, klus- en werkkleding ga je naar HaVeP! Goirle Bergstraat 50 T (013) 534 71 36

Etten-Leur Winkelcentrum 51-52 T (076) 503 41 16

O f k i j k op

www. ha vep-w i nke l . nl

VERHUUR AFVALCONTAINERS Voor bouw en sloopafval-puin-groen-bedrijfsafval enz. Verhuur van 7mÂł 20mÂł 40mÂł afvalcontainers. KŽŏÇ&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;Ä&#x201A;ĹŻĆľÇ Ä?Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x;ĹśĹ?Ć?ĹľÄ&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x17E;ĹśÍ&#x2022;Ĺ˝Ć&#x2030;Ĺ&#x161;ŽŽĹ?Ç&#x152;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Í&#x2022;Ĺ?Ć&#x152;Ĺ?ĹśÄ&#x161;Ç&#x152;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Í&#x2022;Ä&#x17E;ĹśÇ&#x152;

Tel. 0622523365 / 0765971547

ROLSTEIGERS

0DUNWÂ&#x2021;(WWHQ/HXUÂ&#x2021;7HO

8,6

en knip deze coupon uit.

GULDENWEG 14 4879 NL ETTEN-LEUR

UURWERKEN, GOUD, ZILVER, REPARATIE-INRICHTING

tbe Klan

Maak een afspraak via 06 1535 1535,

GROTE ZALM BROCCOLI QUICHE per stuk

Voorsteven 21 4871 DX Etten-Leur Voorsteven 21 Telefoon 076-5012228 4 8 7 1 D X E t t e n - Llein ug r e T e l e f o o n 0o7o6r-d 5012228

HUUR ZE GOEDKOOP! Bijv; Werkhoogte 6 meter â&#x201A;Ź 9,- per dag (bij minimaal 1 week huur 7 dagen). Gebruik onze aanhangservice. Nieuw: Rolsteiger 75 x 200cm. Werkhoogte 4 meter â&#x201A;Ź 450,- incl. BTW maar OP=OP.

STEIGERKONING ROOSENDAAL

7HOÂ&#x2021;Vijfhuizenberg 121, Roosendaal

www.ladderensteigerkoning.nl

Autoverkoop alle merken CitroĂŤn C4 1.6 Ligne Business airco .............. grijs .......2011 ......14.750,Fiat Grande Punto 1.4 active airco...............blauw .......2007 ........7.150,Ford Fiesta 1.6 ghia 5-drs ............................ zwart .......2009 ......11.200,Ford Focus 1.6 station trend ........................ zwart .......2008 ......10.750.Nissan Almera Tino airco + winterbanden ...groen .......2000 ........3.950,Opel Corsa 1.4 16V Business 5-drs airco. ...blauw .......2008 ........7.850,Opel Meriva 1.6 16V Business airco ............blauw .......2008 ........9.450,Peugeot 207 1.4 XS pack airco......................rood .......2007 ........7.750,Renault Clio 1.2 airco 5-drs. ......................... zwart .......2008 ........8.300,Suzuki Swift Shogun 5-drs airco. ................... grijs .......2009 ........9.250,VW Passat 1.6 ComfortLine ..........................................1997 ........1.750,-

WWW.AUTOBEDRIJFKNOBEL.NL

BUSSEN TE

HUUR

v.a. â&#x201A;Ź 48,- p/dag MAART APRIL AKTIE!!! Gehele maand maart april km vrij op al onze huurbussen

www.QualityCarRent.nl 076-5022267

HET ADRES VOOR BETAALBAAR AUTORIJDEN!

0RQ3ODLVLUÂ&#x2021;(WWHQ/HXUÂ&#x2021;7HO 0HUN

7\SH

2SWLHÂśV

%RXZMDDU NP

3ULMV

Chevrolet

Kalos 1.4 3deurs

AIRCO, stuurbekr.

2005

47027

4290

Chevrolet

Matiz 0.8

AIRCO, stuurbekracht.

2003

106198

2690

Chevrolet

Matiz 0.8

AIRCO, stuurbekracht.

2006

61332

3990

Citroen

C5 1.6 16v HDI

AIRCO, elek.pakket

2006

171302

6290

Fiat

Bravo 1.2 16V

AIRCO, stuurbekr.

2000

150131

1690

Fiat

Panda

AIRCO, stuurbekr.

2008

16488

6490

Ford

Fiesta 1.3

AIRCO, elek.pakket

2009

38668

8790

Honda

Civic 1.6 5 drs

AIRCO, elek.pakket

2001

139496

3690

Hyundai

Coupe 2.0

AIRCO, elek.pakket

2002

136821

3290

Mazda

2 1.4

AIRCO, elek.pakket

2006

70518

6190

Nissan

Note 1.4

AIRCO, elek.pakket

2007

110732

7690

Nissan

Quashqai 1.6

AIRCO, elek.pakket

2008

79692

12490

Opel

Corsa 1.2 3drs

AIRCO, stuurbekr.

2006

57498

5990

2SHO

=DÂżUDY

$,5&2HOHNSDNNHW2SHO

=DÂżUDY

$,5&21$9,HOHNSDNPeugeot

306 1.6 CABRIO

LEER, elek.pakket

2001

177865

3290

Peugeot

407 1.8 16v

AIRCO, NAVI, elek.pak

2004

134071

5290

Renault

Clio 1.6 16v

uitgebouwd, alle optie

2003

85799

3890

Renault

Laguna 2.0T

AIRCO, elek.pakket

2008

116257

11990

Renault

Megane Gr. Tour

LPG/G3, AIRCO

2005

132742

4990

Renault

Scenic 4x4

AIRCO, elek.pakket

2002

112322

3890

Suzuki

Swift 1.3 3drs

AIRCO, stuurbekr.

2000

102969

2290

Suzuki

Alto AUTOMAAT

AUTOMAAT, stuurbekr.

2005

100060

3890

Suzuki

Grand Vitara 2.0

AIRCO, elek.pakket

2007

78561

12490

Volvo

S40 1.8

AIRCO, elek.pakket

dec-00

116537

3990

.LMNYRRUPHHULQIRRS :::9$.*$5$*((77(1/(851/ Verkoop, reparatie, onderhoud, APK, aircoservice, storingsdiagnose en accessoires voor alle merken.

Ook voor leaseautoâ&#x20AC;&#x2122;s en autoâ&#x20AC;&#x2122;s met fabrieksgarantie

ELISE

DANSSCHOENEN 2IÂżFLHHOGHDOHUYDQ'LDPDQW GDQVVFKRHQHQ 8LWYRRUUDDGOHYHUEDDU 0167-522939 / 06-10807891

Uw auto/bus verkopen? 06-10401169 Correcte afhandeling RDW erkend

TE HUUR

LUXE APPARTEMENT in Spanje.

4 km van strand, bij golfbaan met zwembad. 400 euro p.w. Voor meer informatie zie

www.golfappartement .nl

GEVRAAGD Tevens uw adres voor gebruikte auto-onderdelen.

Telefoon 0165 - 341913 Autodemontagebedrijf Franken Heimolendreef 36a - Rucphen


Toyota Auris 1.8 Hybrid Lease Pro: € 27.830

TEST

Helaas, moet ik zeggen, is het tegenwoordig zo dat het bijtellingspercentage in sterke mate bepalend is of een auto in de verkoop slaagt of niet. Tenminste, dat geldt in ons land, wij lopen nou eenmaal voorop in de fiscale stimulans van zuinige auto’s. Ik vind dat jammer. Het zou zo moeten zijn dat consumenten, ook als dat zakelijke rijders zijn, kiezen voor een bepaalde auto en een verlaagde bijtelling als een bijkomend voordeel zien. Dat is niet realistisch, ik weet het. Voor deze Toyota Auris maakt het niet uit. Zie hier een zeer moderne vijfdeurs, die net even lager is geprijsd als de alom geprezen Prius, er volgens velen beter uitziet en evengoed 14% bijtelling scoort, vanwege identieke onderhuidse techniek. En toch… deze Auris is nog niet de èchte klapper, dat wordt de vijfdeurs stationcar Touring Sports, die komende zomer verschijnt en fiscaal even aantrekkelijk is. Daar hebben we het tegen die tijd nog wel eens over, voorlopig is deze Auris een zeer aantrekkelijke nieuwe middenklasser.

LEVERINGSPROGRAMMA: Ingewikkeld, maar wel veel luxe Voorlopig is de Auris er dus alleen als vijfdeurs hatchback, maar wel met een gecompliceerd leveringsprogramma. Er zijn drie benzineversies, waaronder de hybride en twee diesels. Basismotor is een 1,3 liter met 73 kW/99 pk, dan is er een 1,6 met 97 kW/132 pk. De hybride heeft een zeer zuinige 1,8 liter benzinemotor met 73 kW/99 pk, plus een elektromotor die het totaal op 100 kW/136 pk brengt. De 1,4 liter diesel heeft 66 kW/90 pk en de 2,0 liter 91 kW/124 pk. Er zijn vier uitrustingsniveaus en vier aanvullende pakketten, specifiek gericht op

zakelijke gebruikers, maar niet alles is te combineren. De basisversie heet Comfort en is er alleen met de twee basismotoren. Heel goed: elke Auris heeft een volledige veiligheidsuitrusting met zeven airbags, vijf hoofdsteunen, anti-whiplash voorstoelen, ISOFIX bevestigingen voor kinderzitjes en zelfs hill-start assist. Verder heeft de Comfort al elektrisch bediende zijruiten vóór, elektrische stuurbekrachtiging, LED dagrijverlichting, centrale vergrendeling met afstandsbediening, in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, in twee richtingen verstelbaar stuur, in ongelijke delen volledig omklapbare

achterbank enzovoorts. De belangrijkste toevoeging van de Aspiration is digitaal instelbare airco, plus cruise control en de passagiersstoel is ook in hoogte verstelbaar. Dan is er de Dynamic met elektrisch bediende, donker getinte zijruiten achter, sleutelloze bediening met startknop, regensensor en automatisch inschakelende verlichting en de Executive voegt daaraan nog half lederen bekleding, tweevoudige airco, stoelverwarming en elektrisch verstelbare lendensteun aan toe. Speciaal voor zakelijke rijders zijn er nog extra uitvoeringen van de hybrides. Als je toch maar 14% bijtelling betaalt, is luxe ineens heel betaalbaar, teruggerekend per maand. Op basis van de Aspiration Hybrid bestaat de Lease. Die heeft 17-inch

Aan de achterkant vallen de wat eigenaardig gevormde achterlichten op. De achterklep lijkt uit twee delen te bestaan, maar dat is niet zo.

Beknopte technische gegevens: Kom langs voor een

proefrit!

Lengte x breedte x hoogte: ............................... 427 x 176 x 146 cm Rijklaar gewicht (volgens kenteken): ................................1.285 kg Motorinhoud/aantal cilinders: ........................................ 1.798 / 4 Max. vermogen: .............................. 73 kW (99 pk) bij 5.200 t/min Max. koppel: ............................................ 142 Nm bij 2.800 t/min Max. vermogen combinatie met elektromotor: .......100 kW/136 pk Aandrijving: ................................................................voorwielen Gemiddeld brandstofverbruik volgens ECE-normen in l/100 km: ... 3,9 Gemiddeld brandstofverbruik tijdens de test: .................1 op 16,0 CO2-uitstoot in g/km: ............................................................... 91 Energielabel: ............................................................................. A Topsnelheid: .................................................................180 km/u Acceleratie 0 – 100 km/u: ...............................................10,9 sec.

ndreae Autobedrijf A 1934. bestaat sinds ddealer f o o h ij Prijslijst belangrijkste versies: w n ij z 8 97Comfort: ....................................... € 18.650 af1.31VVT-i Toyota anAuris V Toyota Auris 1.3 VVT-i Aspiration: .................................... 21.180 rk Toyota. € 23.320 het me....................................€ Toyota Aurisv1.6 VVT-i Aspiration: r o o Toyota Auris 1.6 VVT-i Dynamic: ......................................€ 13 € 26.245 0......... 2 i r a u n Toyota Auris 1.8 Hybrid Aspiration (CVT-automaat): 23.750 ja 1 s d in Toyota Auris S 1.8 Hybrid Dynamic (CVT-automaat): ...........€ 25.460 Deale€r25.670 Toyota Auris 1.8 Hybrid Aspiration Lease (CVT-automaat): ta o y o T l e ie ic f Toyota Auris 1.8 Hybrid Executive (CVT-automaat): ......... € 26.840 f o rd. ® Toyota Auris 1.8 Hybrid Executive Lease Pro (CVT-automaat): Noo€ 27.830 r u e L n e tt E io g e oor1.4 rD-4D-F Comfort: .....................................€ 21.890 ToyotavAuris Concurrentie Toyota Prius 1.8 HSD Business: ....................................... € 28.155 Honda Insight 1.3 i-VTEC Executive: ................................€ 27.890 Volkswagen Jetta 1.4 TSI Hybrid Comfortline: .................. € 29.990

Toyota Auris 1.4 D-4D-F Aspiration: .................................€ 21.890 Toyota Auris 1.4 D-4D-F Aspiration Business: ................... € 23.035 Toyota Auris 2.0 D-4D-F Aspiration: .................................€ 27.905 Toyota Auris 2.0 D-4D-F Aspiration Business Pro: ............€ 29.470 Toyota Dynamic: .................................. € 30.020 DeAuris Hil2.0 2 D-4D-F ■ 4762 AG ■ Zevenbergen

T (0168) 32 41 50 ■ Volgende testauto: Ford Kuga 1.6 EcoBoost Titanium■ info@andreae.nl

F (0168) 32 74 15 ® = testauto www.andreae.nl

Door: Bart van den Acker

lichtmetalen wielen, touch & go-navigatie, donkere achterste zijruiten, glazen panorama dak, chroomlijsten en een zwarte deurstijl. Op basis van de Excutive Hybrid is er de Lease Pro en dat is ook de testauto die ik in handen had. Dat staat voor alles van de Lease, plus meesturende Xenon-koplampen, koplamsproeiers, automatisch inschakelend grootlicht. Bij de diesels is er de Business-uitvoering op de 1,4 Aspiration met ook weer dat navigatiesysteem, sierlijsten en zwarte deurstijl, regensensor, automatische verlichting, sleutelloze bediening en nog wat details. De 2,0 liter diesel heeft als Business Pro dan weer dat glazen dak, lichtmetalen wielen, donker getinte zijruiten en natuurlijk navigatie, chroomlijsten en zwarte deurstijl. Het is zelfs voor een zakelijke rijder nog niet eenvoudig hierin een weg te vinden, wat mij betreft heeft Toyota dit echt nodeloos te ingewikkeld gemaakt.

plaat. Daar zie je niks van, maar het werkt wel. Een ander mooi puntje van dit nieuwe model vergeleken met de vorige is het verlaagde gewicht. Voor de normale versies scheelt het 50 kilo, voor de hybrides 70 kilo. Het is niet wereldschokkend, maar alle beetjes helpen. De testauto had dus dat glazen panoramadak en dat vind ik persoonlijk een zinloze optie. Als het dak toch niet open kan, zie ik niet waarom ik erdoor moet kunnen kijken. Ik hou mijn blik maar op de weg, dat lijkt me beter. Een heel andere opmerking betreft de ‘piepjes’. Moderne auto’s hebben daar al geen gebrek aan, maar de Auris overdrijft. Ik heb parkeerpiepers voor en achter, plùs een achteruitrijcamera met weergave op het display op het dashboard. Bovendien klinkt er een hoog piep-piep-piepgeluidje zodra ik de achteruit inschakel, alsof ik in een twintigtonner rij! Bovendien: ik zet ‘m zelf in de achteruit, dan hoeft de auto daarvoor niet meer te waarschuwen. Kunt u dat kapotmaken, meneer de Toyota-dealer? Daar staat juist tegenover dat het zicht schuin naar achteren door de oplopende vorm van de zijruiten niet ideaal is. Leuk detail voor de autofanaten: aan de blauwe afwerking van het logo in het front, kun je zien dat het een hybride is. De gewone versies hebben dat niet. Overigens verwacht Toyota dat 70% van de Aurissen in ons land een hybride-versie zal zijn.

INTERIEUR: Volop ruimte De Auris is best lekker ruim, achterin kunnen ook volwassenen prima zitten. Logisch, dat kan in de Yaris ook al. De bagageruimte is een stukje ruimer dan voorheen. Met een inhoud van 360 liter geeft de Auris nu niks noemenswaardigs toe op de meeste andere modellen in deze klasse. Dat is vooral knap, omdat in deze hybride ook ergens een dikke batterij zit opgeborgen. Het dashboard is zoals verwacht degelijk afgewerkt en overzichtelijk. Zelf vind ik het blauwe digitale klokje een beetje erg 1993 in

Vergeleken met de vorige generatie is de nieuwe Toyota Auris lager en vooral dynamischer van uiterlijk. Lekker scherp gelijnde auto met een eigen gezicht, die ook nog eens heel goed is gestroomlijnd. plaats van 2013 en de ventilatieroosters bovenin het dashboard zien er ook ‘ouwelijk’ uit. De bediening van de Auris stelt me nergens voor vraagtekens. Handig is dat er een druktoets rechts op het stuur zit, waarmee ik onder duimbereik de boardcomputer kan ‘doorbladeren’. Eén van de mogelijke displays daarop is natuurlijk de samenwerking tussen benzine- en elektromotor in deze hybride. Je hebt er geen invloed op, maar het blijft een mooi schouwspel. Deze Auris heeft dezelfde schakelaar voor de cruise control als ik al in talloze Toyota’s heb gezien. Opnieuw stoort het me dat ik het systeem telkens opnieuw moet inschakelen, als het contact uitgeschakeld is geweest en door de plaatsing van die onverlichte handle moet ik ‘m op de tast bedienen. De voorstoelen zitten goed, ze zijn volop verstelbaar, een dikke voldoende.

TECHNIEK: Sorry, Auris De lage CO2-uitstoot van de Auris Hybrid is natuurlijk een mooi pluspunt, vanwege de fiscale consequenties. De test van deze Auris bewijst maar weer eens dat naarmate een auto theoretisch zuiniger wordt, het verbruik in de praktijk kritischer blijkt. Het theoretische verbruik, 1 op 25, haal je in de praktijk echt nooit. Wat dan wèl, hangt heel sterk af van diverse factoren. Ik reed de Auris Hybrid in de vrieskou, op een combinatie van lange en korte ritten en met veel heel koude starts (ruiten krabben!). Uiteraard gebruik ik wel veelvuldig de cruise control en ik reed consequent met de ECO-afstemming ingeschakeld, maar verder heb je als bestuurder niet zoveel invloed op hoe de hybride-techniek zich precies gedraagt. Als je netjes met het stadsverkeer meerijdt, kun je een heel stuk 50 km/u elektrisch rijden. Klinkt dit als een excuus? Klopt, dat is

het ook, ik kwam aan een teleurstellende 1 op 16, de redenen heb ik net gegeven. In de praktijk kun je bij normaal gebruik gemakkelijk 1 op 18 á 19 rijden, misschien zelfs 1 op 20. De Auris is, net als de Prius, dus echt wel heel zuinig. Persoonlijk vind ik het jammer dat de schokdemping van de Auris zo hard is gekozen. Dat is nergens goed voor, er schijnen mensen te zijn die dit prettig vinden, een soort veringmasochisten of zoiets. Ik wil niet elk hobbeltje en richeltje in het wegdek voelen, waarom zou ik? Ja, de Auris heeft wel een prima wegligging, mede het gevolg van die harde schokdempers, maar met een iets zachtere afstemming was het nog steeds heel goed, zeker weten. De elektrisch bekrachtigde besturing is lekker direct, maar mist af en toe wat gevoel met de voorwielen. De meeste Auris-kopers zullen hierover niettemin dik tevreden zijn.

CONCLUSIE Met 14% bijtelling, voorlopig geen Houderschapsbelasting en een echt laag praktijkverbruik heeft de Auris Hybrid al even goede papieren als de zeer populaire Prius. Daarnaast staat hier een mooie, moderne en praktische vijfdeurs, met een heel rijke basisuitrusting en zeer verantwoorde basisprijzen. Toyota claimt zelfs deze Auris hybride tot een kilometrage van 50.000 per jaar altijd goedkoper is in gebruik dan ongeacht welke diesel. En toch verwacht ik nòg meer van de Touring Sports!

CARROSSERIE: Ik word er (piep) van! De nieuwe Auris is een strakke, moderne auto, met een scherpe neus en een sterk eigen gezicht. Dat is niet alles, hij blijkt aerodynamisch ook heel knap gemaakt, met een heel lage luchtweerstand voor een auto in deze klasse. Dat komt mede door een heel speciaal gevormde bodem-

De meeste Aurissen die op de weg komen, zijn hybrides, met dit handige pookje voor de bediening van de transmissie.

Keurig verzorgd dashboard, met in vrijwel elke uitvoering een heel complete uitrusting. Dit is een handgeschakeld exemplaar.


Merk

Type

Kleur

BouwjaarVerkoopprijs

Renault

Twingo II airco cruisecontr. regensensor

zwart met.

jul-10

7.450

Renault

Clio III 1.5 dCi 3 drs airco radio cd

zwart met.

okt-09

10.250

Renault

Clio 1.2 16V 5 drs airco ecc radio cd

wit

jan-05

5.650

Renault

Clio 1.4 16V airco lmv

zilver met.

aug-05

4.750

Renault

Megane III 1.4 Tce Coupe airco ecc nav lmv zwart met.

apr-10

14.950

Renault

Megane II 1.4 16V radio cd airco ecc

beige met.

jul-06

5.950

Renault

Megane II 1.4 16V radio cd

rood

jun-03

3.950

Renault

Scenic 1.6 16V airco

blauw met

apr-02

2.250

Renault

Grand Scenic III 1.4 Tce 7 pers. nav.

zwart met.

nov-11

19.750

Renault

Grand Scenic 1.5 DCI 7 pers.airco radio cd zilver met.

jun-05

4.500

Renault

Laguna II 1.6 16V airco ecc radio cd nav dak beige met.

mrt-07

8.500

Renault

Laguna 2.0 16V airco ecc radio cd lmv

zilver met.

jun-04

4.250

Renault

Laguna 1.8 16V airco ecc radio cd lmv

antraciet met.

feb-03

3.750

Renault

Laguna 1.6 16V airco ecc radio cd

zilver met.

apr-01

2.750

Renault

Vel Satis 2.0T automaat radio cd nav

antraciet met.

jun-05

8.750

Peugeot

207 1.4 16V 5 drs airco radio cd

grijs met

feb-10

9.250

Peugeot

407 2.0 16V nav. Leer airco

grijs met

nov-04

4.250

Audi

TT 1.8 Turbo airco radio cd lmv

zilver met.

okt-98

4.950

GOEDKOPE INRUILERS MET APK & DIVERSE BEDRIJFSWAGENS Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021;

Nieuwe autoâ&#x20AC;&#x2122;s Occasions APK-keuringen Inbouw SCM-alarm

Â&#x2021; Reparaties

Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021;

Schadeherstel Leasing Inbouw Airco Inbouw Audio-app.

Â&#x2021; Inbouw LPG

Kroonstraat 42 Tel.: 076-5011371

Etten-Leur Fax: 076-5011372

www.bramtangeman.nl

A

3

vanaf

vanaf

Jacobs Autobedrijf APRIL ACTIEMAAND bij onderhoudsbeurt

GRATIS APK-keuring Voor al het onderhoud van autoâ&#x20AC;&#x2122;s, bedrijfswagens, caravans en campers APK - airco Pauvreweg 2, 4879 NA Etten-Leur Tel. 076 5014541

www.autobedrijfa3jacobs.nl

St. Janstraat 147 - 4714 EE Sprundel - Tel: 0165-382830

OCCASIONS BJ Autoâ&#x20AC;&#x2122;s boven de â&#x201A;Ź 4.500 worden geleverd PHWDĂ EHXUW$3.HQ%RYDJJDUDQWLH

Fiat Panda 1.2 airco

2011

Fiat Punto Evo airco 5 drs

2010

Fiat Punto Classic airco lm velgen

2009

Ford Puma 1.7 airco lm velgen

2000

Mercedes CLK 230 komp Automaat Cabrio airco1998 Opel Agila Edition lm velgen airco

2011

Opel Astra Sports Tourer 1.3 Cdti

2011

Opel Astra 1.6 Gtc N-Joy airco lm velgen

2007

Opel Corsa 1.2 16V airco lm velgen

2006

Opel Corsa 1.2 N-Joy 3 drs airco

2008

Opel Corsa 1.2 N-Joy 5 drs airco

2007

Opel Meriva 1.4 Turbo airco Im veIgen

2011

Opel Vectra 1.8 Elegance airco lm velgen

2003

Skoda Octavia 1.6 Elgance airco lm velgen

2006

Volkswagen Polo 1.2 airco

2011

Volkswagen Golf V5 Gti airco lm velgen

2002

Ook voor uw onderhoud, APK, PRIJZEN banden, airco-onderhoud, VOOR ACTUELE ZIE: schades, ruitreparatie en BOVAG producten!

WWW.CAOOMEN.NL


SPORT

Zeer geslaagde zaalvoetbalclinic voor de B-Jeugd

Onder een stralend zonnetje

Schitterende start Eventing Etten-Leur

Linda Smulders met Ammaretto S uit het Limburgse Horst neemt met een fraaie sprong de hindernis ‘Trekhener’ in het crosscountry parcours.

ETTEN-LEUR - ‘s Morgens om acht uur was de waterleiding nog bevroren, maar even later was het een en al zonneschijn. Eindelijk. Na een te lange periode van kou en wind waren er enkel stralende gezichten, zowel bij de deelnemers, organisatoren en het talrijke publiek. Voorzitter Cees van Oerle liep zondag dan ook de hele dag met een smile van oor tot oor over het crossterrein. De mannen van de bouwploeg hebben de afgelopen

maanden bijna onophoudelijk in de ijzige kou hun werkzaamheden moeten doen, maar werden op de eerste dag van de 33e Eventing Etten-Leur beloond voor hun niet aflatende ijver. “ Hier doe je het allemaal voor,” stelde penningmeester Jan Bastiaansen tevreden vast. Voorzitter Cees van Oerle had veel deelnemers gesproken en waren allemaal vol lof. “Een schitterend parcours zo vonden ze, maar ja zo’n lekker zonnetje doet ook veel natuurlijk”, aldus de na deze editie afscheid nemende voorzitter.

Rowi Jongens-A kampioen ETTEN-LEUR - Vrijdag 5 april, om kwart over zeven stond de volleybalwedstrijd in de jongens-A klasse Rowi tegen Sliedrecht Sport op het programma. Rowi staat bovenaan in het klassement, Sliedrecht Sport op de tweede plaats. Dit team van Rowi heeft nog nooit tegen Sliedrecht Sport gespeeld, maar van de andere tegenstanders horen zij niets anders dan “Sliedrecht Sport is een zeer sterke tegenstander, die zullen wel kampioen worden”. Er ligt dus een hele uitdaging om van dit team puntjes af te snoepen. Rowi staat wel bovenaan in de ranglijst, maar er moeten nog drie wedstrijden gespeeld worden, waarvan twee tegen de nummer twee en drie uit de ranglijst. Er kan dus nog van alles gebeuren. Ruim op tijd komt het team aan in Sliedrecht. Het inspelen kan beginnen. Al snel wordt duidelijk dat het team met volle kracht aan de wedstijd zal moeten gaan beginnen. De eerste set komt Rowi al gauw op voorsprong. Sliedrecht Sport vecht zich echter goed terug, en loopt uit op Rowi. Na een time-out weet de coach het team weer op de rails te krijgen. In de tweede helft van de eerste set lijkt alles opeens weer te lukken. Mede dankzij een geweldige service reeks van aanvoerder Michel wordt de eerste set binnen gesleept (23-25). Sliedrecht Sport geeft zich in de tweede set zeker nog niet gewonnen. In het begin van de set loopt het bij Rowi ook niet helemaal op rolletjes. Maar mede door de supporters van Rowi en de strijdlust van de jongens wordt ook deze spannende set op naam van Rowi geschreven, met alweer een setstand van 23-25. Dit geeft aan hoe dicht het niveau van de beide ploegen bij elkaar ligt. De derde set heeft Rowi alles redelijk onder controle. Ze komen vanaf het begin op voorsprong en maken de set met 17-25 af. De wedstrijd is gewonnen, maar volgens de Nevobo regels moet er altijd nog een vierde set gespeeld worden.

Deze laatste set lijkt het of Sliedrecht Sport zich gewonnen geeft. Halverwege de laatste set laat Rowi een aantal punten achter elkaar liggen, waardoor Sliedrecht nog even terugkomt. De time-out bij 13-14 brengt daar echter weer verandering in en Rowi slaagt erin om zich te herwinnen. Bij een stand van 17-24 slaat Mark een keiharde smash op een Sliedrecht verdediger. Die is niet in staat om een goede pass te geven, en ook de vierde set gaat naar Rowi met 17-25. Dit is het eerste jaar dat de jongens in de A klasse spelen. Met nog twee wedstrijden te gaan, staat het team, bestaande uit spelverdelers Olof Stuve en Julian Stammers, buitenaanvallers Mark Hagendijk, Rick Voesenek en Colin Bosgraaf, middenaanvallers Douwe Pijfers, Nick Kuijlaars en Michel van Oorschot, bovenaan met 40 punten en nog niet één set tegen. Geen van de andere teams kan daar nog overheen komen. Met deze overwinning is Rowi kampioen geworden in de Jongens-A klasse. Gefeliciteerd! Zaterdag 13 april speelt het Jongens-A team thuis in het Turfschip om 13.00 uur tegen nummer twee Forza. Uitslagen Sliedrecht 2-Jongens A 0-4 Sliedrecht 6-Dames 2 1-3 Olympus 1-Meisjes A 2-3 Sic Pugno 1-Meisjes B1 2-3 VCE/PSV 1-Meisjes B2 4-0 BOK 2-Dames 1 1-3 Sarto 1-Heren 1 3-2 Set Up 1-Jongens C 1-3 Programma 11 april Recreanten 3-Gilze 2 Recreanten 4-PSK Kaszub 13 april Jongens A-Forza 1 Meisjes A-Forza 3 Meisjes B2-Condar 1 Meisjes C-Voorwaarts 1 Dames 1-Forza 2 Heren 2-Gavoc 4 Meisjes B1-Mikro 2 Heren 1-VVS’92 1

Normaal staan er begin april tijdens de Eventing Etten-Leur al jonge blaadjes aan de bomen, maar die waren nu nog niet te bespeuren. De natuur ligt zo’n drie weken achter op het ‘schema’. De ruiters en amazones hadden hier weinig last van en gaven zich vol passie met hun paarden door de bossen en over de terreinen aan het Schuitvaartjaagpad. Schitterend om te zien. Zoals de Etten-Leurse Wessel Boot (vorig jaar Brabants kampioen) die zondag zijn eerste wedstrijd reed sedert de blessure van zijn paard Uto D.D. “Ja, ieder jaar komen we een kijkje nemen, altijd leuk om te zien” zoals een trouwe bezoekster bij de waterbak laat horen, waar ook burgemeester Heleen van Rijn-bach-de Groot met haar man werd gespot. Intussen was wethouder Jan van Hal in de tent bij het springparcours bezig met de prijsuitreiking van de wedstrijden van de L-paarden. Alle uitslagen van deze eerste wedstrijddag zijn te zien op www.eventingettenleur.nl Komende zondag (14 april) de tweede dag van Eventing Etten-Leur. Dan voornamelijk de pony’s in de klasse B, L en M, alsmede de B-Paarden. “Ik teken meteen voor ditzelfde weer” glundert Cees van Oerle.

De WW-uitkering (2) Bij gehele of gedeeltelijke werkloosheid, kan een Werkloosheidsuitkering worden aangevraagd. Om in aanmerking te komen voor een uitkering moet aan Elzemieke Schouten verschillende es@ak-advocaten.eu voorwaarden Sectie: Arbeidsrecht zijn voldaan. Daarnaast zijn er regels op basis waarvan de duur en de hoogte van een WW-uitkering wordt bepaald. De Wet vereenvoudiging regelingen UWV die per 1 januari 2013 van kracht is, heeft onder andere tot gevolg dat het voortaan bij de wekeneis (26 uit 36) gaat om volledige kalenderweken. In de 36 kalenderweken voorafgaand aan de eerste werkloosheidsdag moet er in minstens 26 kalenderweken minimaal een arbeidsuur per week gewerkt zijn. Ook de jareneis is enigszins aangepast. Tot 2013 geldt de eis van 52 gewerkte dagen per jaar. Voor het arbeidsverleden vanaf 2013 wordt uitgegaan van minimaal 204 gewerkte uren per jaar. Voor werknemers met een kleine arbeidsomvang kan deze wijziging nadelig zijn. De startersregeling is tevens als gevolg van genoemde wet gewijzigd en daarnaast kan geen korting meer worden YHUNUHJHQ RS GH ÀFWLHYH RS]HJWHUmijn door het verkrijgen van een (formele) ontbindingsbeschikking. De Wet vereenvoudiging regelingen UWV staat los van de in het regeerakkoord aangekondigde aanpassing van de duur en hoogte van de WWuitkering. Volgens deze plannen wordt de WW-uitkering voor nieuwe gevallen maximaal 24 maanden en wijzigt tevens de hoogte van de uitkering. Het kabinet wil ook de opbouw van WW-rechten aanpassen. Het plan is om de eerste 10 jaar per gewerkt jaar 1 maand WW-recht op te bouwen, daarna een halve maand per gewerkt jaar. Het gaat nog om YRRUJHQRPHQ EHOHLG GH GHÀQLWLHYH wijzigen moeten worden afgewacht.

Tijd voor

Asselbergs & Klinkhamer Advocaten www.ak-advocaten.eu

PAGINA 24

076-502 20 80

ETTEN-LEUR - Onder leiding van topspeler Karim Bali hebben afgelopen zondag ruim 20 kinderen deelgenomen aan de zaalvoetbalclinic. Deze werd georganiseerd door ZV Heerle/ FC EL. Na een korte introductie van voorzitter Jan van Loenhout en een inleidingsfilmpje van Karim Bali, was het de beurt aan de tot-3 maal toe uitgeroepen beste speler van Nederland, om de training te leiden. Startend met een korte uitleg werden verschillende oefeningen uitgevoerd waaruit

je de meest balvaardige spelers kon herkennen. Michael Thijs en Tobie Hopmans assisteerde Bali om alle oefeningen goed te laten verlopen. Na 1,5 uur nam Karim afscheid van de fanatieke jeugd, waar menig zweetdruppel was te zien. Alle waren zeer tevreden en willen allemaal doorgaan met het zaalvoetbal. Zondag 14 april staat voor de geselecteerde spelers de vervolgtraining op het programma. Dan zal vanuit KNVB zaalvoetbal districtstrainer- Paul Janssen de training verzorgen. Aanvang 11.00 uur.

Vriendjes en vriendinnetjes training

ELKV korfbal ETTEN-LEUR - Op dinsdag 9 april organiseert korfbalvereniging ELKV/ Flynth een vriendjes en vriendinnetjes training. Alle jeugdleden mogen een vriendje/ vriendinnetje meenemen om mee te doen

aan de training. De trainers maken hiervoor een leuke, aangepaste training. Korfbal is een echte teamsport, om dit samen met vrienden te doen is natuurlijk erg leuk. Daarbij deelt ELKV/Flynth graag de kennis en plezier in korfbal met anderen. Wij hopen op een leuke deelname.

Etten-Leurse biljartcompetitie DDS 2-KANNET 4-4 A. Kerstens-B. v. Helden 2-0 J. Slijpen-A. Bakker 0-2 J. Veraart-A. Koevoets 2-0 B. v. Bezouw-J. Hermans 0-2 BSL-BVR 2 4-4 R. v/d Beemt-W. Plasmeier 0-2 J. Krijnen-F. Brok 2-0 C. Teunissen-A. Mouwen 2-0 A. v. Oers-G. Kellenbach 0-2 DE SCHUIT-DDD 2 2-6 J. de Klerk-H. Bruil 0-2 J. Baartse-A. Jaspers 0-2 R. v/d Steen-J. Hermans 2-0 T. Verheyen-M. Weterings 0-2 BBP-ZGR 2 4-4 H. Post-K. Bartels 0-2 R. Lauwen-J. Dijkstra 0-2 P. Engelen-H. Schreuder 2-0 A. Aarts-K. Nooyens 2-0 VVK-DDS 1 4-4 P. Ribbens-J. Slijpen 2-0 E. Hermans-W. v. Liebenstein 2-0 G. Hermus-G. Nijssen 0-2 J. Hermans-K. Dekkers 0-2 DDD 1-OUWE BRUG 2-6 J. v. Oers-M. Lips 0-2 M. Broeders-H. Popeyus 2-0 H. Gielen-F. de Hesselle 0-2 L. de Zwart-P. Brandt 0-2

ZGR 1-ZGR 3 2-6 K. v. Wanrooy-J. Thijs 0-2 H. de Neef-K. Kolijn 0-2 N. Hefti-J. Roks 2-0 M. v/d Sman-I. Dorst 0-2 BVR 1-MM 4-4 G. Prins-R. v. Inge 0-2 J. Kaptein-R. v/d Korput 2-0 J. Engelen-K. v. Sundert 2-0 W. Hermans-N. Brans 0-2 Stand: 1. KANNET 128-88; 2. BSL 120-96; 3. BVR 2 119-97; 4. BBP 118-98; 5. DDD 2 117-99; 6. DDS 2 113-103; 7. ZGR 3 108108; 8. ZGR 2 107-109; 9. DDD 1 104-112; 10. BVR 1 102-114; 11. OUWE BRUG 102114; 12. ZGR 1 101-115; 13. VVK 100-116; 14. DDS 1 99-117; 15. DE SCHUIT 97-119; 16. MM 93-123. Programma Woensdag 10 april VVK-DE SCHUIT ZGR 3-MM Donderdag 11 april DDD 1-DDS 1 Vrijdag 12 april ZGR 1-BVR 1 BVR 2-ZGR 2 Dinsdag 16 april DDS 2-ZGR 2

Kampioenskansen ELBC U16

ELBC Basketbal ETTEN-LEUR - Komend weekend, op zaterdag 13 april is het D-day voor de jongens onder de 16 jaar van ELBC. Het team moet spelen tegen titel kandidaat Blauw-Wit uit Roosendaal. Bij winst is ELBC zeker van het kampioenschap in deze competitie poule. Blauw-Wit aast echter op revanche in de uitwedstrijd. Vorige maand trok in een wedstrijd met een sidderend einde ELBC aan het langste eind, door met één punt verschil te winnen. Kortom alle ingrediënten zijn aanwezig voor een echte kampioenswedstrijd. Kom het team steunen op zaterdag 13 april om 14.00 uur in sportzaal de Gong. ELBC U12 De U12 van ELBC had vorig weekend niets in te brengen tegen het veel sterkere Migliore. Vanaf het begin was Migliore beter en bouwde direct een grote voorsprong op. De wedstrijd werd verloren met 105-23. De spelers van ELBC hebben wel tot de laatste seconde van de wedstrijd hard gewerkt wat op zich een prestatie is bij zo’n grote achterstand. ELBCU12 begon deze zaterdag wel sterk aan de wedstrijd tegen Vossenberg. Het verdedigen ging goed en er werd makkelijk

gescoord. Naarmate de wedstrijd vorderde ging Vossenberg sterker spelen. De ruststand was 16 – 16. In het tweede deel van de wedstrijd kon Vossenberg profiteren van de foutjes die in het spel van ELBC slopen. In de laatste periode scoorde Vossenberg vaak waardoor de einduitslag opliep naar 45-30 voor Oudenbosch. Gezien het spelbeeld was dit enigszins geflatteerd. Overige activiteiten ELBC bereidt zich vast voor op de ledenvergadering van 20 mei. Zij nodigt alle leden uit mee te denken over een goede manier om te zorgen dat alle taken rondom een wedstrijd goed verzorgd worden, waarbij alle leden hun steentje bij kunnen dragen. Daarnaast gaat de vereniging op zoek naar trainers voor volgend seizoen. Alle (oud) trainers binnen Etten-Leur en omgeving worden uitgenodigd om zich in te zetten om de teams ook volgend jaar optimaal te begeleiden. Kandidaten kunnen zich melden via de site www.elbc.nl Overige uitslagen Pendragon-ELBC Ds 93-42 Ardito JU 18- ELBC JU18 65-59 Agathos U14- ELBC U14 39-58


S.P.S. SALES

voor al uw witgoed, bruingoed en inbouwapparaten, SCHERPE PRIJZEN. Tuin van Gerlagh 3A 4741 AR Hoeven 0165-631522 www.spshoeven.nl Openingstijden: ma t/m za 9.00-17.00 uur

Voegwerk!

Zorgenco Het bureau voor huishoudelijke hulp en/of verpleegkundige zorg bij u thuis.

wegens uitbreidingen zoeken wij met spoed

vakbekwame

VOEGER zoekt voegwerk ■ Is uw huis toe aan een opknapbeurt of wilt u eens een ander kleurtje? ■ Voor al uw stucadoors- en schilderwerkzaamheden. Vraag vrijblijvend offerte. ■ Is uw woning 2 jaar of ouder, dan slechts 6% btw i.p.v. 21% ■ Nu ook voor gevelreiniging en -onderhoud ■ Zie ook onze showroom bij Vromans Decokay, Bisschopsmolenstraat 46, Etten-Leur

06-55887266

PARTYTENT KOPEN? www.grotekadoshop.nl/

verzorgende IG en/of een verpleegkundige

een

Voor vrijblijvende informatie staan wij u graag te woord,

tel 06 - 55511145 / 0165 - 383043

partytenten

KUNSTGEBITTEN

Zorgenco

REPARATIES & NIEUWE

Bremstraat 178 4711 RP St.Willebrord

TOMSON

MET GARANTIE

076-5976183

afspraak 8-22 uur (ook za & zo)

Vagevuurstraat 5 Zundert

Levering van NATUURSTENEN BINNENVLOEREN

Dre Wit (‘t) goed reparaties witgoed producten Etten-Leur Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00 buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

TE HUUR

LENTE AANBIEDING Auto-praktijkpakket!

WERKPLAATS/ SHOWROOM

ZUNDERT 076 - 597 37 03

Info Achter de Molen 3a 076-5013903

Nu lessen en deze zomer rijden! Bel vandaag nog: 0165 – 34 35 76 of kijk op www.peterjansen.nl

- 20 praktijklessen à 60 minuten - eigen verklaring - praktijk examen

nu voor

€999,-

Voorsteven 11 4871 DX Etten-Leur Tel. 076-5016517 Fax 076-5036988 GSM 06-53838824

Aanbieding geldig tot 1 juni 2013. Vraag naar de voorwaarden.

Aanleg, onderhoud en reparatie van: - Sanitair, gas en waterinstallaties - CV installaties - Dakbedekkingen - Zink en loodwerken

AANHANGW./CARAVANS/CAMPERS

VERHUUR ZIE DESNEP.NL OLIE VERVERSEN/KOB

info@broeren-bv.nl www.broeren-bv.nl

REMMENSERVICE AUTORUITEN

Mobiele fietsenmaker Etten-Leur e.o.

WELL BALANCED bestaat 5 jaar Boek t/m 15 mei en win massages tot eind 2013! Ook therapeutische massages (vergoeding zie site)

06-51062370 www.fietsherstelaanhuis.nl

www.praktijkwellbalanced.nl of bel 06-48340828

AUTOSERVICE

TREKHAKEN

BANDENSERVICE

UITLATEN WIELEN ACCU’S AIRCO

KARWEI ETTEN-LEUR

APK

Opslag Zomerbanden monteren Wij werken voor alle leasemaatschappijen In april een afspraak via desnep.nl is 10% korting Zundert Rucphenseweg 13a T.076-5973375

Etten-Leur Mon Plaisir 91 T.076-5015853

Bergen op Zoom Poortweg 2 T.0164-233676

ELKE ZONDAG VAN 12.00 TOT 17.00

OPEN KARWEI ETTEN-LEUR, MUNNIKENHEIWEG 53, 076 501 3755


Jonge kunstenaars in spe massaal aan de slag in aanloop naar Van Gogh Leeft

Stadsverlichting bij ZIEL

Ruim vierhonderd kinderen schilderen een landschap

Soms is stilte het beste antwoord

Nieuwe Nobelaer een college over ‘het landschap’ van beeldend kunstenaar Jacqueline Braat. In Nieuwe Nobelaer krijgen ze een groot aantal voorbeelden te zien van landschappen van klassieke en moderne kunstenaars. Jacqueline Braat, bewonderaar van Van Gogh: ‘Het accent van het college zal liggen op de landschappen van Vincent van Gogh, die in 1881 in Etten woonde en hier zijn eerste stappen zette als kunstenaar.’ Het college wordt in twee groepen gegeven: één om 9.30 uur en één om 10.30 uur.

Een van Van Gogh’s beroemde landschappen: de zonnebloemen met de kraaien.

ETTEN-LEUR - Of er een nieuwe Vincent van Gogh tussen zit, moet nog blijken, maar meer dan 400 basisschoolkinderen uit Etten-Leur gaan wel laten zien dat ze een landschap kunnen schilderen. Ze doen dat in de geest van Van Gogh, Etten-Leurs’ beroemdste oud-inwoner.

Op maandag 15 april gaan leerlingen uit groep 5 en 6 van zes basisscholen uit Etten-Leur (Vincent van Goghschool, OBS de Leest, ‘t Carillon, Het Kompas, OBS de Toverlaars, de 4 Heemskinderen en ’t Kofschip) met verf en penselen aan het werk. Maar eerst volgen ze die ochtend in nota bene de Van Gogh Theater Zaal van

H. MARIAPAROCHIE Pastores: Ton v. Balveren, Lia Rijbroek-v.d. Heijkant, Wim v. Reen, Ad Rouwendal. Pastor van dienst: 06-50561813. Postadres: Postbus 412, 4870 AK EttenLeur, bestuur@hmaria.nl; www.hmaria.nl Lambertuskerk: Pastorie: Markt 60, 4875CG Etten-Leur. Tel: 076-5012281, pastorie.lambertus@ hmaria.nl. De pastorie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur. De Lambertuskerk is geopend voor een persoonlijk gebed op woensdag van 9.0010.30 uur. Petruskerk: Pastorie: Lange Brugstraat 32, 4871CP Etten-Leur. Tel: 076-5012385, pastorie.petruskerk@hmaria.nl. De pastorie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.0012.00 uur. De kapel van de Petruskerk is alle dagen geopend voor een persoonlijk gebed.

geen gelegenheid hebben om zelfstandig, zonder begeleiding naar de kerk te komen, zoals ouderen, rollatorgebruikers of zij die slecht ter been zijn, wordt vervoer geregeld door leden van het Cloveniersgilde. Ook hiervoor geldt, dat men zich vóór 24 april schriftelijk of telefonisch op moet geven bij J.J. Caron, Haansberg 32 in EttenLeur. Tel. 5021535, E-mail-adres: jcaron@ kpnmail.nl. In de kerk is verpleegkundige hulp aanwezig. Ook staan er rolstoelen ter beschikking en is er gezorgd voor sanitaire voorzieningen. Het vervoer (ophalen) begint om 9.30 uur. VIERINGEN 3de zondag van Pasen. Lezing: Handelingen van de Apostelen: 6,1-7. Evangelie: Johannes 6,16-21. Lambertuskerk Donderdag 11 april 9.00u: Ochtendgebed met eucharistieviering, voorganger is pastor Ton v. Balveren. Zaterdag 13 april 10.30u: Eerste Communieviering. Voorgangers: pastor Ton v. Balveren en pastor Ad Rouwendal. Sjannie Antens - oma van Stijn, Opa de Jong en Opa Kouters – opa’s van Anique Hellemans, Oma Hermus-Vorstenbosch – oma van Jochem. Om 17.00u: Woord- en Communieviering, voorganger pastor Lia Rijbroek. Samenzang. Intenties: Elisabeth Adriana Lucia Dekkers-Dikmans, Maria Anna Martha Melisse-Schmitz, Jac Staaljens, Dien v. Dravik-v.d. Wegen, Marinus Adrianus Wijnings. Zondag 14 april 10.30u: Eerste Communieviering. Voorgangers: pastor Ton v. Balveren en pastor Ad Rouwendal. Misintenties: Elisabeth Adriana Lucia Dekkers-Dikmans, Maria Anna Martha Melisse-Schmitz, Jac Staaljens, Dien v. Dravik-v.d. Wegen, Marinus Adrianus Wijnings, Piet Dirven, Opa Boogaarts – opa van Lucas, Joke Naalden. Rinus v. Ginneken (jgt.), Oma Mieke Welles-Creemers – oma van Sieb. Donderdag 18 april 9.00u: Ochtendgebed met eucharistieviering, voorganger is pastor Ton v. Balveren. Petruskerk Zondag 14 april 9.30u: Viering van Woord en Communie. Voorganger pastor Lia Rijbroek en zang van het Herenkoor. Intenties: Anny de Regt-v. Leest; Wil v. Harssel; Jos Aarts; Jef Klaassen; Gertrudis Otte; Mireille Luime-Geerinck. Elke week om 9.00u ochtendgebed Op dinsdag in de Petruskerk in de sacristie. Op woensdag in de Lambertuskerk in de apostelzaal. Op donderdag in de Lambertuskerk in de apostelzaal. Geregeld is er tijdens de ochtendgebeden

Daarna gaan de leerlingen naar hun eigen school, waar ze hun landschap gaan maken op een echt schildersdoek. Alle 400 kunstwerkjes worden tentoongesteld tijdens het festival Van Gogh Leeft, van 25 mei tot 2 juni, in Het Withof, de hoofdlocatie van de Kunstroute Etten-Leur. Project ‘Het Landschap’ wordt verzorgd door Jacqueline Braat (arti-tof) en mogelijk gemaakt door Koepel i.s.m. Stichting Vincent van Gogh en Nieuwe Nobelaer.

ETTEN-LEUR - ZIEL opent op zondagavond 14 april alweer voor de 8e keer haar deuren voor een uur gedeelde stilte. En niet alleen ZIEL, want iedere 2e zondagavond van de maand tussen 20.00 en 21.00 uur komen mensen op inmiddels ruim 600 verschillende locaties in Nederland samen. Allemaal kleine oases waar iedereen welkom is voor een uur gedeelde stilte. De huiskamercultuur die op deze manier ontstaat, zorgt ervoor dat mensen zich weer thuis voelen bij elkaar en maakt een mooiere wereld vanzelf tot werkelijkheid. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat mensen die regelmatig samen stil zijn een harmoniserend effect op hun omgeving hebben: het zogenaamde Maharashi-effect. Vanuit interesse voor dit experiment en vanuit de behoefte om een bijdrage te leveren aan de samenleving zijn Tijn en Kris Touber een aantal jaren geleden gestart met Stadsverlichting: een initiatief om een cultuur van verlichting te stimuleren.

ZIEL nodigt je weer van harte uit om hier, juist in een tijd van verharding, buitensluiten en individualisme bij aan te sluiten en zelf te ervaren wat hartelijkheid, verstilling en samenhorigheid doen. De avonden zijn open voor iedereen, met òf zonder meditatie ervaring. Als je dat prettig vindt dan kun je je eigen meditatiekussen of bankje meenemen; stoelen en dekentjes zijn aanwezig. Er zijn geen kosten verbonden aan deze meditatieavond. Aanmelden kan bij voorkeur via de site van stadsverlichting (www.stadsverlichting.nu), maar ook via de site van ZIEL (www.zininettenleur.nl). Locatie: Lambertuskerk, Markt 60 te EttenLeur, ontvangst vanaf 19.45 uur in stilte, aanvang 20.00 uur.

KERKELIJK NIEUWS

PAROCHIEBREED Filmavond ter afsluiting van Vastenaktie: Op maandag 15 april is er in de Apostelzaal in de Lambertuskerk een filmavond ter afsluiting van de Vastenaktie. De avond begint om 19.30 uur. De gekozen film is: ‘Het feestmaal van Babette’. Let op: In het weekend van 13 en 14 april zijn de tijden van de vieringen in de Lambertuskerk anders dan u gewend bent. De eerste Communievieringen beginnen op zaterdag en zondag beide om 10.30 uur. Wel is er op zaterdag gewoon een viering om 17.00 uur. Plechtige Maria-viering met ziekenzegening: Op zondag 12 mei vindt in de Lambertuskerk in Etten-Leur wederom een bijzondere Maria-viering met ziekenzegening plaats. De Eucharistieviering begint om 11.00 uur. Hierin wordt voorgegaan door pastoor T. van Balveren. Na de Eucharistieviering wordt er voor iedereen een gratis lunch geserveerd, waarna de Mariahulde en ziekenzegening plaatsvinden. Voor diegenen, die afhankelijk zijn van vervoer van en naar de kerk, wordt gratis vervoer geregeld. Voor hen, die gebruik maken van een rolstoel en geen begeleiding hebben worden speciale rolstoelbusjes ingezet. Hiertoe dient men zich vóór 24 april schriftelijk of telefonisch op te geven bij Mevr. Van Oorschot, Europalaan 103, 4872 AK in Etten-Leur. Tel. 5020205, E-mail-adres: egmvanoorschot@kpnmail. nl (De Zonnebloem, afd.Etten-Leur.) Diegenen, die gebruik maken van een rolstoel maar wel worden begeleid, moeten zich eveneens vóór 24 april opgeven bij Mevr. Van Oorschot i.v.m. het reserveren van een plaats in de kerk. Voor allen, die

een eucharistieviering. Hiervan wordt u op de hoogte gebracht bij de vieringen van de desbetreffende kerk. BERICHTEN Doopvieringen Lambertuskerk: Op de volgende data zijn er doopvieringen: 21 april, 9 juni, 30 juni, 18 augustus, 8 september. De voorgesprekken voor de doopvieringen zijn: 17 april, 4 juni, 18 en 25 juni, 8 en 18 augustus, 29 augustus en 5 september Overleden: Marinus Adrianus Wijnings, echtgenoot van Catharina Hendrika Gerardina Maria Wijnings-Noten, overleden op de leeftijd van 85 jaar. Woensdag 10 april nemen we afscheid van hem. We wensen de familie en verdere nabestaanden heel veel kracht toe bij het verwerken van dit verlies Doopvieringen Petruskerk: De data van de doopvieringen met tussen de haakjes de voorafgaande gespreksavonden: 5 mei om 13.00 uur (2 mei), 16 juni om 13.00 uur (6 en 13 juni), 23 juni om 11.30 uur (12 en 19 juni), 21 juli om 11.30 uur (9 en 16 juli), 25 augustus om 11.30 uur (13 en 20 augustus) , 29 september om 11.30 uur (18 en 25 september). De voorafgaande doopgesprekken zijn om 20.00 uur in de pastorie van de Petruskerk, Lange Brugstraat 32. AGENDA Lambertuskerk Maandag 15 april: Markt 9.30u Oecumenisch inloop; Kerk Vastenaktie Film. Dinsdag 16 april: Apostelzaal 18.15u repetitie kinderkoor; Ut Praothuus 19.30u De Kerkzwervers; Markt 19.00u Huwelijkspastoraat. Woensdag 17 april: Apostelzaal 19.30u Capella Ethatia; Markt 20.00u Doopgesprek. Donderdag 18 april: Markt 13.30u Pastoresoverleg; Apostelzaal 19.30u repetitie Lambertuskoor. Zondag 21 april: Kerk Ziel. Petruskerk Donderdag 11 april: 15.15u oefenen communicanten in kerk; 19.00u repetitie herenkoor; 20.00u in het Turfschip repetitie Gemengd Petruskoor. Vrijdag 12 april: 15.15u oefenen communicanten in kerk; 19.00u repetitie koor Van Alles Wat Maandag 15 april: 20.00u Klussengroep. Dinsdag 16 april: 15.15u oefenen communicanten in kerk; 20.00u in de Smeltkroes, Kwadestraat Oecumenisch Diaconaal Café. Donderdag 18 april: 9.30u inspectie kerk Monumentenwacht; 15.15u oefenen communicanten in kerk; 20.00u in Turfschip repetitie Gemengd Petruskoor. Vrijdag 19 april: 9.00u Kerk versieren 1e PAGINA 26

Communie; 15.15u oefenen communicanten in kerk. EVANGELISCHE GEMEENTE ICHTHUS Dreef 52-54, 4875 AC Etten-Leur, 0765021516; www.ichthusgemeente.nl Samenkomst zondag 14 april Ook deze zondag bent u van harte welkom om de samenkomst van de Evangelische Gemeente Ichthus bij te wonen, die om 10 uur begint in het Ichthus Ontmoetingscentrum. In deze dienst spreekt David de Vos, een jonge evangelist die campagnes houdt in diverse landen o.a. in Afrika. Deze dienst is met name gericht op de jeugd. Weekactiviteiten Dinsdag 16 april vind in de serie Leven naar Gods plan een onderwijsavond plaats , waarin we Gods prachtige plan gaan ontdekken voor ons leven nu en in de toekomst. Dit begint om 20 uur in het Ichthus Ontmoetingscentrum Woensdag 17 april komen bij Wouter en Marlene Bos(076-5611652) de leden van de Sjofargroep om 20 uur bij elkaar Zaterdag 20 april is het de avond van de jeugd, die om 20 uur elkaar ontmoeten in het Ichthus Ontmoetingscentrum Samenkomsten in een andere taal Iedere zondagmiddag om 14 uur vinden er samenkomsten in ons gebouw plaats in andere talen, t.w. Een samenkomst in het Frans(francais). Information Joshua Muimba(tel.06/42285041) Soyez le bienvenue! Een samenkomst voor Sri Lankezen in de Tamiltaal. Information Jabez Siva (tel.06/45619613) Be welcome! PROTESTANTSE GEMEENTE DE BAAI Protestantse Gemeente te Etten-Leur, Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur, t. 0765013794, www.protestantsettenleur.nl Volgende kerkdienst Op zondag 14 april zal voorgaan mevrouw ds. Ellen van Sluijs. Er is kindernevendienst voor groep 1 tot 3 en 4-6 van de basisschool. De kinderen verlaten de kerkzaal na aankondiging van de voorganger. Van 12.15 tot 12.45 uur is er op die zondag weer een Kind-Op Schootdienst voor kinderen van 0 tot 5 jaar (plus (groot)ouders, oudere broertjes en zusjes en andere belangstellenden). Thema is deze keer Nieuw Leven. Aanvangsuur kerkdiensten: Iedere zondag om 10.00u (tenzij anders aangegeven). Kinderoppas aanwezig (0-4 jaar). Predikant: Mevr. ds. E.J.S. van Sluijs, Lukaserf 4, 4871 ZM Etten-Leur, t. 0765013793 (b.g.g., alleen voor pastorale zaken, 06-47597120).

Medewerker Gemeentewerk: Mevr. A.M van Oost-Reiber, Berlage-erf 170, 3315 JM Dordrecht, tel. 078-6314867/0634906745. Coördinatie activiteiten De Baai: Mevr. G.C. van Silfhout, Kruisberg 57, 4871 BK Etten-Leur, t. 076-5013794. Kerkelijk Bureau: Dhr. A.J. van Wel, Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur, t. 0765963400. Gezinsmutaties (geboorte, huwelijk, overlijden enz.) en verhuizingen s.v.p. doorgeven aan het Kerkelijk Bureau. Oecumenisch Inloophuis: dinsdag van 9.30 tot 12.00 uur wijkgebouw De Vogelaar, Kraanvogel 22; donderdag van 9.30 tot 12.00 uur in ‘t Palet, Vincent van Goghplein 37. CG DE HOEKSTEEN Iedere zondagmorgen om 10.00 uur een dienst in De Nieuwe Nobelaer (ingang Vincent van Goghplein). Voor directe informatie of contact kunt u bellen naar 0165383927 (secretariaat) of mail naar info@ dehoeksteen.com Zondag 14 april spreekt Jan Verschoor. Voor elke leeftijdsgroep is er een aparte kinderdienst. De tienergroep, 12-16 jaar, heeft om de twee weken een eigen Bijbelstudie. Weekactiviteiten Woensdag 10 april 20.00u Huisgroepen in Etten-Leur, Rucphen, Sprundel en Roosendaal. Vrijdag 12 april 19.30u Nieuwe Nobelaer, Women Only, een avond speciaal en alleen voor vrouwen. Het thema is dit keer ‘Fashion for Life’.Styling tips, trends en kleuren. Zaterdag 13 april 19.30u Nieuwe Nobelaer, Jeugdavond, voor meer info bel met Steven & Loryn. Meer info over de Hoeksteen: Kijk op onze website: www.dehoeksteen.com. Alle preken van de voorgaande zondag te beluisteren via onze website. De Hoeksteen is aangesloten bij de VPE, zie www. VPE.nl NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK RIJSBERGEN Zondag 14 april wordt de dienst geleid door Martijn van Geilswijk. Het thema zal zijn ‘lopen over water’. Deze kerkdienst wordt zoals altijd gehouden in Diakonia, Gommersstraat 87 te Rijsbergen. De aanvang is 10.00 uur. Er is kinderoppas en de kindernevendienst is geopend voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Als u meer wilt weten over geloof of over activiteiten van onze gemeente, neem dan contact op met onze predikant, Reinier Drop (Rijsbergen), tel. 06-19021077.


Restaurant Rucphenseweg 30 Zundert, Tel. 076-5977979 www.demoersebossen.nl is voor komend

seizoen op zoek

naar:

G )ER BEDIENIN MEDEWERK(STg voor 30-38 uur per week

ervarin Met aantoonbare

38 uur per week WERKEND KOK G DI AN ST LF ZE j op zoek naar ouder, dan zijn wi g. Ben je 17 jaar of keuken en bedienin medewerkers voor en. rk we lt wi ie in je vakant Ook als je alleen rust contact op. Neem voor info ge en.nl o@demoerseboss inf of 9 Tel: 076-597797

Centrum Personeelsvoorziening West-Brabant

INVALLEERKRACHTEN Basisonderwijs

Wilt u als vrijwilliger een middelbare scholier een steuntje in de rug geven? Wij zoeken thuismentoren die als maatje een kwetsbare leerling voor een langere periode willen EHJHOHLGHQYRRURQ]HSURJUDPPD¶V

SchooO¶V &RRO HQ )XWXUH &OLFN

Onderwijservaring is niet nodig. Mail of bel voor meer informatie. info@schoolscoolbreda.nl of 06-38216317 Website: www.schoolscoolbreda.nl

Bent u die gemotiveerde, enthousiaste leerkracht die graag wil werken in het Primair Onderwijs in West-Brabant? Kijk dan eens op: St. Willebrord

www.centrumpersoneelsvoorziening.nl

Voor het vakkundig en degelijk herstofferen van al uw meubelen. O.a. Capitonneerwerk, antiek, klassiek en modern. Ook boten, caravans en auto’s. Met ruim 25 jaar stoffeer ervaring. Gegarandeerd een goed resultaat. Bel voor een vrijblijvende prijsopgave: tel. 0165-383958. www.meubelstoffeerderij-koevoets.nl

‘Ga mee als vakantievrijwilliger!’ gratis advertentie

‘Hoi ik ben Geert en ik ga al jaren mee met de vakantiereizen van het Nationaal Epilepsie Fonds. Deze vakanties zijn speciaal voor mensen met epilepsie die niet zelfstandig op reis kunnen. Vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar! Ga jij een week met ons mee?’ Meer informatie? Kijk op www.epilepsiefonds.nl of bel 030 63 440 63. Geert, deelnemer vakantiereizen

Foodkitchen is een groeiend internationaal handelsbedrijf gevestigd in Zevenbergen. Verrassend en altijd vol inspiratie. Foodkitchen importeert en distribueert hippe foodproducten, delicatessen en culinaire cadeaus. Ook ontwikkelt Foodkitchen eigen producten voor haar food lifestyle merk à Table!. Het is onze missie steeds weer te verrassen met iets nieuws. Daarbij zien we onszelf vooral als partner van onze klanten met wie wij graag meedenken.

Meer weten? Kijk op www.foodkitchen.nl. Wij zijn per direct op zoek naar een full time:

Postbus 270 - 3990 GB HOUTEN - giro 222111 - www.epilepsiefonds.nl

Medewerker orderadministratie, voorraadbeheer & customer service M/V

HET ADRES VOOR:

MOBIELE TELEFOONS ͻ MOBIELE ABONNEMENTEN PREPAIDTOESTELLEN/KAARTEN ͻ DECT APPARATUUR NAVIGATIESYSTEMEN ͻ TABLETS ALLE MOBIELE DATA TOEPASSINGEN

BERGEN OP ZOOM SERVICECENTER VOOR:‡6DPVXQJͻ HTC

Taken Je wordt een belangrijke spil binnen een klein bedrijf. In deze operationele functie word je verantwoordelijk voor het complete logistieke traject van inkoop tot en met de leveringen aan alle klanten, voornamelijk winkel(keten)s. Je bent verantwoordelijk voor de orderadministratie en een optimaal voorraadbeheer. Je bent een belangrijk aanspreekpunt van ons bedrijf. Je neemt de telefoon aan, staat onze klanten te woord, begeleidt alle orders, leveringen, monsterzendingen en lost problemen en klachten op. Je onderhoudt intensief contact met klanten, (internationale) leveranciers en met onze magazijnbeheerder. Profiel ͻ Afgeronde MBO- of HBO-opleiding. ͻ 2-3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie. ͻ Ervaring met de (internationale) handel in food of fmcg. ͻ Stressbestendig, commercieel en klantgericht. ͻ Zelfstandig, maar ook een teamspeler. ͻ Goede ‘multitasker’ met een hands-on mentaliteit. ͻ Uitstekende communicatieve vaardigheden (ABN). Je beheerst Engels in woord en geschrift, Frans en Duits is een pre. ͻ Je bent betrokken en ‘runt’ het bedrijf alsof het van jezelf is. ͻ Affiniteit met hippe foodproducten. Aanbod De uitdaging is om mee te willen bouwen aan ons groeiende bedrijf, waarbij je je vooral thuis moet voelen bij de dagelijkse hectiek en operationele uitvoering. Interesse? Mail je motivatie en CV naar: rianne@foodkitchen.nl. Meer informatie over de functie? Bel 0168-370338 en vraag naar Michel Hendriks.

TE KOOP:

ETTEN-LEUR BERGEN OP ZOOM STEENBERGEN

Torenpad 18a, 4872 XN Fruiteniersdreef 8, 4614 HH Geert Vinckestraat 2a, 4651 DJ

076-2030022 0164-261691 0167-566444

- opleidingen tot NMI registermediator - in-company trainingen - zakelijke en particuliere mediations

Het Mediation Educatie Centrum (NMI erkend) leidt op voor het examen tot NMI registermediator. Meld u aan voor een gratis informatiebijeenkomst via onze website of bel 015 - 36 112 36. Volgende informatiebijeenkomsten (start 19.30 uur): Woe 17 april, Hotel Trivium Etten-Leur Do 18 april, WestCord Hotel Delft (naast IKEA) info@mediationeducatie.nl

Vraag vrijblijvend informatie Henk Brummelkamp Ulicotenseweg 9 Chaam Tel. 06-53937555

Slank voor de zomer!!

ERKEND MEDIATOR WORDEN?

Tel: 015 – 36 112 36

Jonge bruine en witte legkippen. Tegen de leg. Ook ééndagskuikens. Tevens Shell dieselolie, alle soorten kunstmest, veevoeders, maiszaden & graszaden.

www.mediationeducatie.nl

Start nu en voorkom bikini stress. Voor meer informatie neem contact op met

Bodycomfort 076-5030408

Bisschopsmolenstraat 120a Etten-leur

WWW.BODY-COMFORT.NL


X x x x x

EN MEDIA MARKT BREDA VIERT MEE!

x x x

U betaalt: Retour via Samsung:

%FQSJKTWBO` JTEFQSJKTOB` SFUPVSWJB4BNTVOH

"BOCJFEJOHFONBYQFSLMBOUp(FFOWFSLPPQBBOIBOEFMBSFOp;FUGPVUFOFOQSJKTXJK[JHJOHFOWPPSCFIPVEFOp"BOCJFEJOHFO[JKOHFMEJHWBOUNp;PMBOHEFWPPSSBBETUSFLUp1SJK[FO[JKOFYDMUIVJTLPQJFWFSHPFEJOH XXXUIVJTLPQJFOM

NG I W U O B R E V NA

287,50,-

Media Markt Prijs:

P5110 Galaxy TAB2 10.1 WiFi 10,1" Tablet 1Ghz Dual-Core processor, 1GB werkgeheugen met 16GB opslagcapaciteit. 10.1" WXGA (1280x800) scherm, WiFi 802.11b/g/n/, Bluetooth technology v3.0 USB 2.0 Host. Micro SD slot (ondersteuning tot 32GB). 3 Megapixel camera, VGA front webcam. Androidâ&#x201E;¢ 4.0 (Ice Cream Sandwich) besturingssysteem. Art. nr.: 1181776

Openingstijden

BREDA Kruisvoort 14 Woonboulevard 3;#SFEB 5FM

maandag 10.00 - 22.00 uur dinsdag 10.00 - 22.00 uur woensdag 10.00 - 22.00 uur

donderdag 10.00 - 22.00 uur vrijdag 10.00 - 22.00 uur zaterdag 09.30 - 20.00 uur

www.mediamarkt.nl zondag 12.00 - 17.00 uur *&%&3&;0/%"(01&/

Ruim 2500 gratis parkeerplaatsen

Ook cadeaukaarten verkrijgbaar

DEL_20130410