Page 1

THUIS IN DE REGIO

WEEKENDEDITIE

O P L AG E :

B R E D A S E

6 APRIL 2014 WEEK 14

Uitgeverij

74 . 5 0 0

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

VRIJWILLIGERS BREDA BARST TROTS OP SFEER

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

Volg ons via twitter: @BredaseBode

AA

Zundert

AUTO’S

I

Te l .

076

599

SPORT

D66 PLEIT VOOR INTRODUCTIE PRIVACY HANDVEST

8 111

KERKELIJK NIEUWS

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

RENÉ VAN RIJSBERGEN PROLONGEERT TITEL SNOOKER

Gemeente verwijdert drempel Draaiboom

Bouw antennemast aan Muitenpad

BREDA - De Gemeente Breda start komende maandag met het verwijderen van de drempel op de inrit Heerbaan-Draaiboom. Tijdens de asfaltwerkzaamheden in 2012 is op de hoek van de Heerbaan-Draaiboom een drempel gemaakt. Deze drempel zorgt echter voor overlast voor het busverkeer van Veolia. Om de overlast te verhelpen, gaat de gemeente de drempel verwijderen. Tijdens de werkzaamheden is verkeer vanuit de Heerbaan-Draaiboom niet mogelijk. Autoverkeer wordt omgeleid via de Mouterijstraat. Het verkeer op de Heerbaan, ter hoogte van de Draaiboom, wordt geregeld met een verkeersregelaar. Zonder tegenslag duurt het karwei twee weken.

BREDA - De aannemer is woensdag begonnen met het bouwen van een antennemast. Op het Muitenpad worden stalen rijplaten gelegd ter bescherming van het fietspad, de brug naar de achterzijde van de voetbalvelden wordt afgesloten. Het werkterrein wordt vanaf het Moerenpad geheel afgesloten met bouwhekken. Het heien van de buispalen vindt in het weekeinde plaats om overlast voor de school te beperken. Deze buispalen worden volgestort met beton. Na het uitharden van het beton begint de aannemer met het opbouwen van de antennemast. De werkplek is afgezet met een hekwerk. Het werk duurt tot vrijdag 16 mei.

Kamerkoor Enchanté in Johanneskerk

Studenten NHTV scoren met game

BREDA - Kamerkoor Enchanté geeft op zondag 6 april een concert in de Johanneskerk aan de Dreef 5 in Princenhage. De liederen in het programma gaan over spijs en drank. Enchanté brengt naast bezonken religieuze liederen tevens uitbundiger feestliederen ten gehore. Kamerkoor Enchanté, onder leiding van Frank van Nimwegen, laat het publiek deze zondagmiddag kennismaken met schitterende, bekende en onbekende muziek. Stukken vanaf de 16e eeuw tot en met de 21e eeuw van onder meer Del Enchina, Da Palestrina, Di Lasso en Van Nimwegen passeren de revue. Surf voor meer informatie naar www.kamerkoorenchante.nl

BREDA - Zeven studenten maakten tijdens de Global Game Jam 2014 in januari de Kinect game Fru. In deze game beïnvloedt de speler zelf het level. Het spel maakte meteen al zoveel indruk op de nationale gameindustrie dat het met een ruime meerderheid aan stemmen uitgeroepen werd tot de winnaar van de Kleine Uil. Nu volgt al de internationale doorbraak: FRU wordt officieel een Xbox One-game. Het kan dus snel gaan. Van een 48-uurs gamejam in januari naar een internationale Microsoftpresentatie in maart. De game zit nu nog in de pre-productiefase. De groep, die zich Through Games noemt, hoopt de game ergens in 2015 te kunnen releasen.

Lezing natuurclubs over beken BREDA - Komende maandag om 20.00 uur houden de natuurclubs KNNV afdeling Breda en IVN Mark & Donge een lezing over de West-Brabantse beken. De lezing vindt plaats in Gemeenschapscentrum Wegwijzer aan de Steendorpstraat 2 in Breda. Hans van Kapel en Jaap Oosthoek, beiden verbonden aan het waterschap Brabantse Delta, vertellen over zuivering van het water, veel en weinig water, inrichting, planten en dieren en de (trends in) waterkwaliteit van beken die naar Breda stromen en de afwegingen die het waterschap maakt. Aan de hand van een aantal quizvragen en een presentatie nemen zij u mee in de wereld van het waterbeheer.

Oefenprogramma NAC bekend BREDA - Voetbalvereniging DSE uit EttenLeur voetbalt in de voorbereiding op het volgende seizoen wederom een oefenwedstrijd tegen NAC Breda. Het is voor het derde jaar op rij dat de twee ploegen elkaar in Etten-Leur gaan ontmoeten. Het vriendschappelijke potje is vastgesteld op dinsdag 8 juli. NAC speelt op 2 juli haar eerste wedstrijd in de voorbereiding op het seizoen 2014-2015 tegen Oosterhout. Vervolgens is op zaterdag 5 juli in Oudenbosch Victoria’03 de tegenstander. Na het duel tegen DSE op 8 juli, volgt vier dagen later de eveneens jaarlijkse confrontatie tegen een Zundertse selectie. DSE-NAC eindigde beide voorgaande jaren in 0-13.

BREDA - Mooie lentedagen zorgen automatisch voor mooie plaatjes. In dit geval die van de moedereend met haar kroost. Een vertrouwd beeld in onze sloten en plassen én voor veel ouders een vrolijke aanmoediging om met hun kleine kinderen weer eens de kleine eendjes te gaan voeren. LEZERSFOTO HANS DINGENOUTS

Bouwhistoricus ontdekt zeventiende-eeuwse muurdelen Groot Achterhuis

Nieuwe vondst op Begijnhof BREDA - Bij bouwhistorisch onderzoek op het Begijnhof zijn intrigerende resten van een oud gebouw aan het licht gekomen. Het gaat om gedeelten van de zijgevels van het Groot Achterhuis van rond het midden van de zeventiende eeuw. DOOR ADDO SPRANGERS Van dit gebouw werd verondersteld dat het omstreeks 1850, zoals veel meer historische Begijnhof-bebouwing, door de bouwlustige pastoor Willem van Zon geheel werd weggebroken. Foto’s die bij een vroegere restauratie zijn gemaakt zetten bouwhistoricus John Veerman aan het denken: er waren bakstenen te zien die niet bij het midden van de negentiende eeuw passen. Vergelijking van oude plattegronden wees vervolgens uit op welke ‘strategische’ plaatsen, achter pleisterlagen, naar historisch metselwerk kon worden gezocht. Het plan bleek te

...VOOR HET

kloppen. Zowel in de kelder van de voormalige Pastorie (1850) als in de westelijke buitenmuur van de Begijnenzaal (1863) bleken niet alleen oudere bakstenen, maar zelfs complete stukken muur behouden die uit de zeventiende eeuw dateren. Veerman stelde vast dat de contouren van het Groot Achterhuis hiermee precies samenvallen. Gemeenschapsgebouw Het Groot Achterhuis was gedurende lange tijd het belangrijkste gemeenschapsgebouw van het Begijnhof, zeker nadat de oude Infirmerie tot schuilkerk was omgebouwd (1648). Het werd ge-

GEZONDHEID

LAATSTE

SPECIAL GEMIST?

ACTUELE

LEES DE ARTIKELEN ONLINE OP

LOKALE NIEUWS...

KIJK OP WWW. INTERNETBODE.NL

bouwd aan de achterzijde van de middeleeuwse stadsmuur, die er tot dan nog gedeeltelijk was, en ter plaatse van de inmiddels gedempte vestgracht. Enkele bouwkundige gebreken in de huidige gebouwen worden hiermee en passant verklaard. De ambitieuze bouwpastoor sloopte minder rigoureus dan we tot dusverre hebben aangenomen. De vraag hoe de begijnen in de zeventiende eeuw hun Groot Achterhuis precies vormgaven, blijft voorlopig onbeantwoord. Duidelijk is nu echter wel dat een belangrijk stuk - in vermomming - nog bestaat en dat daar in de toekomst wellicht verder antwoorden kunnen worden gevonden.

INTERNETBODE.NET/ GEZONDHEIDZONDERZORGEN

SCAN MET TABLET OF MOBIEL

ZONDER ZORGEN

Concert Seniorenkoor in De Koe BREDA - Het Seniorenkoor Breda en orkest Nieuwe Veste Plus staan weer klaar voor het jaarlijks gezamenlijk optreden. Dit jaar vindt het gratis toegankelijke Lenteconcert plaats op zondag 6 april van 14.00 uur tot 16.00 uur in gemeenschapshuis De Koe in Princenhage. Het Seniorenkoor komt met een ruime variatie populaire werken van bekende klassieke componisten. Ze gaan over liefde, over de natuur en over de lente. Het optreden wordt uitgevoerd onder leiding van Niels Loose. Na de pauze speelt het orkest Nieuwe Veste Plus met een repertoire dat bestaat uit licht klassieke en eigentijdse meer populaire muziek. De dirigent is Jan Vos.

Jan Slenders in DB Brabantse Delta BREDA - Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta heeft Jan Slenders benoemd tot lid van het dagelijks bestuur. De positie kwam vrij na het vertrek uit het dagelijks bestuur van Louis van der Kallen. Hij diende zijn ontslagbrief in, nadat hij schuldig werd bevonden voor het schenden van de geheimhoudingsplicht als raadslid in Bergen op Zoom. Wettelijk gezien mocht Van der Kallen die functie blijven uitoefenen, maar hij voelt zich genoodzaakt te stoppen. Slenders is lid van de fractie van Ons Water/West-Brabant Waterbreed en met voorkeursstemmen in het bestuur gekozen. Verder is Jan Slenders raadslid in Geertruidenberg.


Sportcentrum

AA

12 MNBIEDING 2 ABO N A AND E 2 M A NEMENNT GR AATNDEN SPOR IS TEN

A AN

6 M ABIEDING 1 ABO N AND E N 1 M ANEMENT GR ATAND SPOR IS TEN

ZATERDAG 12 APRIL

OPEN DAG van 12.00-18.00 uur

DOE GRATIS MEE MET DE GROEPSLESSEN:

FUNBOKSEN THAI/KICKBOKSEN CLUBJOY POWER CLUBJOY CORE PUSH YOUR LIMIT et ve rb ra n d me r ow P y o J b lu C

600 r C al . pe r uu

Groepslessen:

CLUBJOY POWER CLUBJOY CORE PUSH YOUR LIMIT Lestijden: www.b2tg.nl

CIRCUITTRAINING CARDIOFITNESS PERSONAL TRAINING WORKSHOPS BOOTCAMPS

Franse Akker 21a-b, 4824 AL Breda - Tel. 076-5427706 - www.b2tg.nl - info@b2tg.nl


ACTUALITEIT

Vrijwilligers Breda Barst doen het vooral voo r de sfeer

‘Trots op wat wij met z’n allen voor elkaar krijgen ‘ BREDA - Er zijn meer dan 200 vrijwilligers actief tijdens het jaarlijkse festival Breda Barst. Sommigen een paar uurtjes tijdens het festival zelf, anderen beginnen al in februari weer met de voorbereidingen. Ze zijn unaniem over wat Breda Barst zo bijzonder maakt: het feit dat dit festival vrijwel helemaal door vrijwilligers wordt gedragen. DOOR JOYCE VAN ZIJL Er zijn heel veel verschillende taken voor vrijwilligers bij Breda Barst. De hele groep werd genomineerd voor de Chris van Faassenpenning 2013. Teamspirit Hetty Pellenaars, Sofie van Kemenade, Tim Ossenblok en Bram Vullings vertellen over hun ervaringen bij Breda Barst. De een is al vrijwel vanaf het begin actief, de ander net een jaar, maar allemaal ervaren ze het zelfde: met z’n allen zorgen voor een geweldig festival. “Lang geleden zijn we op een klein terrein begonnen. Inmiddels zitten we al weer heel wat jaren in stadspark ’t Valkenberg. Die locatie is echt belangrijk voor ons, de sfeer is daardoor heel speciaal en je zit vlak bij de binnenstad. Wij vinden dan ook dat Breda Barst absoluut in het park moet blijven.

We stoppen op een beschaafde tijd, zodat buurtbewoners ook aan hun nachtrust kunnen toekomen. Over muzieksmaak valt niet te twisten! Alle vrijwilligers zijn trots om mee te helpen aan zoiets als Breda Barst, wat je ook doet en hoeveel uur je er ook in steekt. De sfeer onderling is dan ook geweldig, de meeste vrijwilligers zijn wel wat men ‘alternatieve types’ noemt.”

‘Het voelt als één grote familie’ Hetty draait al heel lang mee en zorgt onder andere voor de catering van vrijwilligers en muzikanten. “Iedereen is vriendelijk en blij als ze een kop koffie of een broodje van je krijgen, dat is zó leuk. Het voelt gewoon als een grote familie,

Chris van Faassenpenning De Vrijwilligerspenning, die de gemeente Breda jaarlijks uitreikt aan een persoon en aan een groep vrijwilligers, heet sinds 16 december 2011 de ‘Chris van Faassenpenning’. Dit als eerbetoon aan Chris van Faassen, een zeer gewaardeerde vrijwilliger en belangenbehartiger in Breda. Zij overleed op 18 januari 2012. De uitreiking van de penning gebeurt onder auspiciën van Breda-Actief, een organisatie die vrijwilligerswerk en sport in Breda e.o stimuleert en activeert. Surf voor meer informatie naar www.breda-actief.nl

Hetty, Sofie, Tim en Bram zijn lid van de Breda Barst-familie.

daarom loop je ook met liefde een stapje harder als dat nodig is.” Volgers Voor en tijdens het festival zijn de social media steeds belangrijker. Sofie is er het hele jaar mee bezig. “Ik ben begonnen als ‘het zusje van Jaap’ en er zo in gerold. Ik ben sinds een paar jaar terug in Breda

en zorg nu mede voor het bijhouden van bijvoorbeeld onze Facebookpagina. Het is heel belangrijk dat je die zo actueel mogelijk houdt, ook tijdens het festival. En natuurlijk helpen we ook met het verspreiden van de posters en allerlei andere voorkomende werkzaamheden. Het festival draait op de opbrengsten uit de horeca. Dat is onze enige inkomstenbron, naast

FOTO JOYCE VAN ZIJL

wat sponsoring. Daarvan worden het programmaboekje en de affiches betaald en natuurlijk ook de bands. Het is geweldig dat we dit allemaal nog steeds gratis aan iedereen kunnen aanbieden! Deze maand worden de eerste namen van dit jaar bekend gemaakt, dus hou ons in de gaten via www.bredabarst.nl of www.facebook. com/bredabarst!”

D66 dringt aan op introductie Privacy Handvest

‘Gemeente Breda moet privacy inwoners beter beschermen’ BREDA - D66 Breda wil dat gemeente Breda de privacy van haar inwoners beter beschermt. In een onlangs aan DOOR ADDO SPRANGERS Persoonsgegevens. Daarnaast vindt D66 het college gerichte brief dringt Paul de Beer namens D66 Breda onder meer aan op het opstellen van een zogeBreda het belangrijk dat er regels komen naamd Privacy Handvest. Ook moet de burger zoveel mogelijk zelf de over wie inzage krijgt in de Gemeentelijke regie kunnen houden over de eigen gegevens in gemeentelijke systemen, vindt De Beer. Daarnaast is hij mening dat de integrale benadering van de sociale wijkteams goede afspraken vergt zodat kennis op een zorgvuldige wijze wordt gedeeld. Volgens De Beer staat de privacy van de inwoners van Breda onder druk doordat steeds meer activiteiten van de gemeenten raken aan die privacy. “Denk aan de inzet van drones, toenemend cameratoezicht en het uitwisselen van parkeergegevens met de belastingdienst,” schrijft hij. “Maar ook juist nu de gemeenten meer taken krijgt onder de nieuwe WMO en de Jeugdwet, vindt D66 Breda een belangrijke aanleiding om goede afspraken te maken over privacy. Gemeenten kunnen een rol spelen bij het beschermen van de privacy van haar inwoners. Steeds meer van haar activiteiten raken aan die privacy en daarom is het van belang dat zij waarborgen inbouwen om die schending van privacy te voorkomen.”

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

FOTO VVD BREDA

www.internetbode.nl

Paul de Beer: ‘Waarborgen inbouwen om schending privacy te voorkomen’

Afspraken Gemeenten zouden een Privacy Handvest moeten opstellen waarin afspraken worden gemaakt die de privacy van haar inwoners moet beschermen, houdt hij het college voor. Zo wil D66 dat vastgelegd wordt dat privacygevoelige informatie zorgvuldig wordt bewerkt en beveiligd, in overeenstemming met de Wet Bescherming

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PAGINA 3

Basisadministratie. Burgers zouden daarbij moeten worden geïnformeerd indien hun persoonlijke gegevens worden gedeeld met derden. Ook toegang tot een veilige website is voor D66 een belangrijk item. Persoonsgegevens zouden alleen na toestemming van burgers beveiligd mogen worden opgeslagen en daarnaast moeten worden beschermd tegen misbruik en verlies, onbevoegde toegang, bewerking en openbaarmaking. D66 pleit ook voor maatregelen om persoonsgegevens te verwijderen of niet-identificeerbaar te maken wanneer het niet langer noodzakelijk is deze te bewaren. Verder vindt D66 dat burgers te allen tijde de mogelijkheid moeten krijgen om in te zien welke persoonsgegevens de gemeente over hen heeft verzameld. Bij een verzoek daartoe moet deze informatie binnen vier weken worden geleverd. Bovendien wil D66 dat de gemeente een privacyfunctionaris aanwijst die jaarlijks aan het college en aan de raad rapporteert over hoe het met privacybescherming door de gemeente gesteld is. Tot slot dringt D66 aan op afspraken met de gemeenteraad over controle op de toepassing van privacy schendende middelen in het publieke domein, zoals drones, cameratoezicht en inzage in parkeergegevens. De burgemeester zou in een dergelijke situatie bijvoorbeeld vooraf aan de gemeenteraad melding moeten doen van de inzet van een middel als de drone.

Volg ons op Twitter: @BredaseBode.


L L

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

ROMFIETSRIJBEWIJS SCOOTER- BROMFIETSRIJBEWIJS halen? halen? rrijbewijs * Snel je scooterrijbewijs

Maak kennis de eerste de eerste leermotor! leer de en enmet scooter e scooter zelf op de * Stap (GRATIS) (GRATIS) het scooterrijden beginselen van het scooterrijden JUDWLVHQYULMEOLMYHQGSURHĂ HV

op op inschrijving bij inschrijving * Leuke aanbiedingen bij ngen

alle informatie over het motorrijbewijs deze avond

Zaterdag 12 april 2014

Veiligheidstechniek Dupa Veiligheidstechniek B.V. is een zelfstandige handelsonderneming waaraan 6 mensen verbonden zijn. Het bedrijf bestaat meer dan 35 jaar en kenmerkt zich door slagkracht en innovatie op het gebied van veiligheidskasten op laboratoria. Meer info www.dupa.nl. Op korte termijn zijn wij op zoek naar een gemotiveerde collega in de functie van:

Motor opstapdag

Servicemonteur / onderhoudsmonteur regio Zuid-Nederland (1 FTE)

Tussen 10.00-16.00 uur is iedereen welkom op de Hoevenseweg 39D.

Functieomschrijving Als service- en onderhoudsmonteur verricht je op locatie onderhoud, inspectiewerkzaamheden en reparaties aan hoofdzakelijk brandveiligheids- en zuurkasten waarna je dagelijks rapporteert.

torrijden

Meld je aan via: info@verkeersschoolblom.nl

Functie-eisen

e

Adres: Hoevenseweg 39D Etten-Leur avond op deze 076-5015535

ng

E: TI MA R FO IN

5 0 1 535 5 6- 0 15 7 O V 0 EL -5 M

R OO V ER ME BEL R O

B

76

0LOM SLIPCONTROL LOCATIE: B HOEVENSEWEG 39D IN ETTEN-LEUR DE SNELSTE WEG NAAR JE RIJBEWIJS!

x x x x x x x x x

Woonachtig in de regio Minimaal in het bezit van een afgeronde MTS opleiding Minimaal 5 jaar ervaring, bij voorkeur in een soortgelijke functie Representatief Bekend met MS OfďŹ ce In het bezit van rijbewijs B Flexibel qua werktijden (geen 9-tot-5 mentaliteit) Collegiaal en klantvriendelijk Bezit van een VCA VOL diploma is een pre

Wij bieden Een afwisselende baan met een goed basissalaris. GeĂŻnteresseerden worden verzocht hun interesse kenbaar te maken met een kort CV aan Pieter Wilten (E: pieter.wilten@dupa.nl of T: 076-5086507).

www.verkeersschoolblom.nl

WONING ONTRUIMEN Wij ontruimen uw woning volledig van inboedel, stoffering en (grof)vuil. Maken twee offertes: ĂŠĂŠn inkoopboedel ĂŠĂŠn werkzaamheden. Voor vrijblijvende afspraak kunt U contact opnemen met de beheerder van Gemeenschapshuis de Blaker Tel. 06-19379911 Breda

zo

SCHEIDEN?

ALLROUND EERSTE MONTEUR

persoonlijk & voordelig

Autobedrijf Schrauwen is er al ruim 35 jaar op gericht om een bovengemiddelde klantentevredenheid te realiseren. Deskundigheid en vakmanschap zijn bij ons vanzelfsprekend. We gaan voor de directe, duidelijke en laagdrempelige aanpak. Met de beiden benen op de grond staan we naast onze klanten. Vanwege de groei van ons bedrijf en de naderende overname door onze zonen, zoeken wij voor de functie van allround eerste monteur een ervaren, gediplomeerde automonteur met kennis van de moderne auto elektronica en in het bezit van een APK keurmeester diploma, om te kunnen werken aan vrijwel alle merken personenauto’s en lichte bedrijfswagens.

Mediators van Raadgevers Adviesgroep Breda

’s Hertogenbosch

garagebedrijf

Tilburg

Bel 0800-0876 (Gratis)

www.raadgeversadviesgroep.com

Taken: - Het zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende reparaties en onderhoudswerk; - Het zelfstandig uitvoeren van Algemene Periodieke Keuringen; - Het zelfstandig uitvoeren van snel - service werkzaamheden;

Wegens toenemende drukte zijn wij op zoek naar

Medewerk(st)er keuken / kok (ervaring noodzakelijk) - Je bent bereid om indien nodig ook een handje mee te helpen in de bar / bediening. - CertiďŹ caat BHV en /of Sociale hygiĂŤne verdienen de voorkeur. Brief met CV sturen naar; debourgondierdongen@gmail.com Brasserie De Bourgondier, Looiersplein 50, 5104 GR Dongen

KEES VAN HOOYDONK %ORHPHQ‡3ODQWHQ‡*URHQWHQ‡)UXLW zoekt voor zaterdag in de winkel

Jonge vlotte medewerk(st)ers www.artoff.nl

www.itsnails.nl

Valkeniersplein 7 - Breda - Tel.: 06-21821592

3URÂżHO - Vakbekwaam en ervaren automonteur - Goede sociale eigenschappen - Stressbestendig - Verantwoordelijkheid gevoel Wij vragen: - Een gedegen monteurs opleiding; - Diverse jaren ervaring in de auto techniek; - Een APK keurmeester diploma; - Een hoog kwaliteitsgevoel; (HQĂ€H[LEHOHLQVWHOOLQJPEWZHUNWLMGHQ %HQMLMGHSHUIHFWHNDQGLGDDWVOXLWMLMQDDGORRVDDQELMERYHQVWDDQGSURÂżHOHQEHQMLM bereid optimaal te investeren en te delen in het groeiende succes van Garagebedrijf Schrauwen? Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Altwin Schrauwen. Durf jij de uitdaging aan? Stuur uw sollicitatie dan binnen 14 dagen naar: Garagebedrijf Schrauwen BV, t.a.v.: Directie/personeelszaken, Palmbosstraat 5, 4882 NR Zundert, 076-5972777 Of via e-mail: altwin@schrauwenauto.nl


ACTUALITEIT

LED-verlichting in lichtmasten heeft positieve effecten

Colofon

Energiebesparing naast banen

Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Bredase Bode

BREDA - In 2013 zijn er in de gemeente Breda ongeveer 600 lichtmasten met conventionele verlichting vervangen door energiezuinige LED-verlichting. Hiermee is in 2013 een energiebesparing van 115.000 kWh per jaar gerealiseerd, zo meldt de gemeente. Dat komt overeen met 48 ton CO2 per jaar. Ook de parkeergarages en fietsenstallingen worden voorzien van deze LED-verlichting.

Bredase Bode

DOOR ADDO SPRANGERS

Redactie Addo Sprangers

Een CO2-neutraal Breda in 2044. Dat is de doelstelling van de Klimaatnota ‘Steek positieve energie in het klimaat’. Energiebesparing is een belangrijke pijler om dit te kunnen realiseren, bijvoorbeeld met het vervangen van conventionele verlichting door LED-verlichting.

Correspondenten Henk Ketelaar, Joyce van Zijl Acquisitie Kurt Sonnemans Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties donderdag 13.00 uur. Verenigingsnieuws en lezersfoto’s donderdag 11.00 uur. Aanleveren via www.internetbode.nl

W E E K B L A D

Bezorgklachten 076 599 8111 Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 14 De oplossing van deze puzzel is in week 15 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

‘CO2-neutraal Breda in 2044’ Zo zijn de lampen in de lichtmasten in de Gastakker, de Heusdenhoutsestraat, de Ruitersboslaan, de Kapittelweg, de Gr. Hendrik III laan en bij het winkelcentrum Moerwijk inmiddels vervangen door energiezuinige LED-verlichting. De komende jaren wordt op nog meer plekken de traditionele verlichting vervangen door LED-verlichting. Ook de verlichting in de gemeentelijke parkeergarages Concordia, Barones en De Prins, in de fietsenstallingen Nieuwstraat en Concordia en bij kinderboerderij Wolslaar is onlangs vervangen door LED-verlichting. Na een periode van drie jaar testen met diverse leveranciers, is op basis van een Europese aanbesteding gekozen voor Rentalite. Dit betekent dat 1500 LED-armaturen in de plaats zijn gekomen van de huidige TL-verlichting. De fietsenstalling Oude Vest was al voorzien van LED-verlichting. Arbeidsgehandicapten “Om in 2044 klimaatneutraal te kunnen zijn, timmeren we samen met marktpartijen hard aan de weg,” zo meldt Selçuk Akinci, demissionair wethouder Duurzaamheid. “We investeren in schonere voertuigen, maken steeds meer gebruik van de (elektrische) fiets en het openbaar vervoer, maken ruimte voor de opwekking van zonne-energie en windenergie en we vervangen energieslurpende verlichting

Selçuk Akinci: ‘Jongeren en arbeidsgehandicapten met weinig kwalificaties aan werk helpen’ FOTO GEMEENTE BREDA

in de openbare ruimte door zuinige LEDverlichting. We hebben voor de parkeergarages en de fietsenstallingen gekozen voor Rentalite. Rentalite produceert onder andere samen met sociale werkplaatsen. Het vervangen van de verlichting leidt in dit geval dus niet alleen tot energiebesparing, we creëren ook meteen banen voor mensen in een kwetsbare positie. Zo leveren we een concrete bijdrage om jongeren en

arbeidsgehandicapten met weinig kwalificaties aan het werk te helpen.” De nieuwe verlichting heeft een langere levensduur en levert een kosten- en energiebesparing op van 60 tot 80 % ten opzichte van traditionele TL-buizen. De LED-strips hebben een levensduur van 80.000 uur, omgerekend is dat negen jaar bij 24 uur branden per dag. Ook kan de lichtsterkte aangepast worden met een dimming systeem.

René van Rijsbergen prolongeert Nederlandse titel snooker

‘Snooker is niet te vergelijken met biljarten’ BREDA - Op het Sportgala van de gemeente Breda werd René van Rijsbergen gekozen tot Sportman van het Jaar DOOR JOYCE VAN ZIJL veel te trainen. Ik hoor bij de laatste groep. 2013. Dat had hij mede te danken aan het door hem behaalde Nederlandse kampioenschap. In februari van dit jaar Ik heb jaren elke dag vier uur getraind. En zo werd René voor de derde keer Neder- Sinds een jaar of acht doe ik dat niet meer. wist hij die titel te prolongeren in een lange finale, die pas na middernacht werd beslist. lands kampioen snooker bij de heren. Gevarieerd “Als jongen ging ik regelmatig met mijn vader biljarten,” vertelt hij. “Na een kort voetbalavontuur ben ik op mijn dertiende voor het eerst gaan snookeren, bij de jeugdclub in Zevenbergen. Mijn eerste coach was Albert de Leest, ik heb heel veel van hem geleerd. In Breda speelden toen de échte toppers als Brian Bekers en Rolf de Jong, echte voorbeelden voor mij. Dus ben ik naar Breda gegaan, door samen met hen te trainen heb ik heel veel geleerd. Het mooie van snooker is dat het heel gevarieerd is. Je hebt concentratie en techniek nodig, maar ook tactiek. Het spel is nooit hetzelfde, je moet altijd goed blijven nadenken en desnoods je tactiek omgooien. Het allermooiste blijft het geluid van de bal die in het netje valt! Tactiek is mijn sterkste punt. En ik geef nooit op, ook in de finale van het NK dit jaar ben ik teruggekomen van een achterstand. Ik probeer dan mijn hoofd leeg te maken en me goed te concentreren. Vaak lukt het dan om toch nog te winnen.”

René van Rijsbergen met de trofee Sportman van het Jaar 2013 én de NK-beker.

FOTO JOYCE VAN ZIJL PAGINA 5

Trainen “Net als in andere sporten heb je mensen die een hoog niveau halen puur op talent en mensen die dat doen door ontzettend

Ik heb ook een fulltime baan, dan is dat niet te doen. In de weekends zijn er toernooien of is er competitie. Ik ben lid van het eredivisieteam Pierre de Jonge/InPower bij de Bredase club Pompadour maar ik speel ook in België omdat het niveau daar hoger is. Daar kan ik meer leren. Het winnen van de trofee voor Sportman van het Jaar vond ik echt super. Het was een geweldige avond, heel professioneel. Het Sportgala is echt geëvolueerd sinds 2008, toen ik mijn eerste NK won en ook genomineerd was. Dit voorjaar hopen wij ons eerste kindje te krijgen en dan zal ik ook wel wat minder gaan spelen. Ik zie wel hoe het dan zal gaan! Ik merk wel dat ik door jarenlang intensieve training een bepaalde routine heb gekregen. De tijd zal leren of dat voldoende blijft.”

Sportgala Breda Tijdens het eerder dit jaar in het Chassé Theater gehouden Sportgala Breda 2013 zijn het Sporttalent, de Sportman, de Sportvrouw, de Sportploeg, de Sporter met een Beperking én de Sportcoach van het Jaar 2013 in het zonnetje gezet. Surf voor meer informatie over het Sportgala Breda naar www.sportgalabreda.nl


Bram van Ginneken promoveert met Hieronymusteam

Stichting Ruiteren & Mennen

Ruimte voor menners in Breda

Carterbreker.

BREDA - De gemeente Breda zal zo snel mogelijk een blokkade, welke een doorgang voor menners onmogelijk maakt verwijderen. In het gebied nabij De Rith en De Dog Dreef verscheen een paar maanden terug een afsluitpaal welke de overlast door buggys en quads moest verminderen. Met het aanbrengen van de afsluiting, haalde de gemeente Breda onbewust een streep door de mogelijkheden van veel menners welke gebruik maken van dit pad.

Ruiteren & Mennen werd benaderd, met de vraag of deze iets kon betekenen voor de menners. Omdat de betreffende route ook in de toekomst een belangrijke sleutelrol vervult in het West Brabantse knooppuntennetwerk kreeg deze blokkade hoge prioriteit. Na contacten met de wethouder Bergkamp van Breda en zijn ambtenaren, is op 1 april overeenstemming bereikt om de blokkering op te heffen. De gemeente Breda zal een zogenaamde carterbreker plaatsen, welke de doorgang

van ruiters en menners garandeert en voor de auto, quad en buggy onmogelijk maakt. Zoals het woord al aangeeft beschadigt de onderzijde van het voertuig (carter), zodra deze over het obstakel van massief beton rijdt. Een menwagen wordt als het ware over de puist getild, terwijl dit bij een auto niet mogelijk is. Paarden hebben geen probleem met de carterbreker. Het is in het begin even wennen, echter de tweede keer zullen paarden er gewoon overheen lopen. Er zijn geen gevaarlijke scherpe randen, dus de paarden kunnen zich er niet aan verwonden. De verbindingszone in De Rith zal uiteindelijk een belangrijk onderdeel vormen van een nieuw ruiter-en mennetwerk. West Brabant gaat in navolging van Oost Brabant alle oude ruiter-en menpaden op de schop nemen en een nieuw netwerk op basis van knooppunten aanleggen. Vooral de verkeersveiligheid en het toeristisch aantrekkelijk maken van de routes is van groot belang bij het ontwerp, waarbij veel lokale ondernemers zullen worden betrokken. Onderzoeken hebben immers uitgewezen dat het recreatieve ruiteren en mennen een behoorlijke meerwaarde kan betekenen voor de lokale economie. Zeker in deze tijden een belangrijke opsteker voor de regio.

Winkelcentrum 11 - Etten-Leur 076-5012941 www.juweliermekes.nl

Start op 24 mei vanaf Willem II Stadion

Klaar voor Kiwanis Rally Tilburg Na het doorslaande succes van de Kiwanis Rally Tilburg 2013, waaraan ruim 80 equipes deelnamen, kan een vervolg natuurlijk niet uitblijven. De organisatie, een coproductie tussen de Kiwanisclub Tilburg en haar zusterclub Kiwanis Tilburg Hooge Santleij, heeft dan ook besloten de komende editie - alweer ons eerste lustrum - op zich te nemen. De Kiwanis Rally Tilburg zal worden verreden op zaterdag 24 mei. Een dag waarop iedereen in goed gezelschap kan genieten van de prachtige omgeving en diverse culinaire verrassingen. Met als voornaamste doel om de opbrengst van 2013 (12.000 euro) te overtreffen. Deze opbrengst kwam in 2013 geheel ten goede aan de Johan Stekelenburg Stichting en de Stichting Achter de Regenboog. Twee goede doelen die zich net als Kiwanis inzetten voor het welzijn van kinderen in de regio. Dit jaar staat de Stichting Jarige Job centraal. Ook in Tilburg kunnen honderden kinderen hun verjaardag niet vieren omdat er thuis te weinig geld is. Jarige Job maakt

een einde aan dit verjaardagsleed door deze kinderen geen geld te geven maar een verjaardagbox met alles erop en eraan. Wij gaan Jarige Job daarbij helpen door minimaal 300 verjaardagboxen bij elkaar te “rijden”. Inschrijving De Kiwanis Rally 2014 gaat zoals elk jaar van start vanaf het Willem II-stadion om na een aantrekkelijk parcours uiteindelijk weer bij de Auberge du Bonheur te finishen. De Auberge met de toepasselijke naam staat garant voor een top ambiance

en dito culinair samenzijn, waarmee deze dag in stijl wordt afgesloten. Dit jaar zijn er weer vier categorieën deelnemers. De ‘klassieke’ auto’s rijden voorop, gevolgd door een peloton cabrio’s, exclusieve auto’s en de groeiende groep elektrische- en hybride voertuigen. De inschrijving voor deze vijfde Kiwanis Rally Tilburg is inmiddels gestart. Momenteel hebben zich al een kleine 70 equipes aangemeld. Vanwege de limiet van 100 deelnemende equipes nodigen we u uit om snel in te schrijven. Dit kan via www.kiwanisrallytilburg.nl of via een mailtje naar info@kiwanisrallytilburg.nl.

BREDA - Afgelopen week werd in zwembad de Stok de laatste ronde van de regiozwemcompetitie D2 gezwommen. Thuisvereniging Hieronymus had zwemvereniging de Wildert uit Zundert en zwemvereniging de Krabben uit Bergen op Zoom te gast. De wedstrijd was spannend, er is goed gezwommen maar er waren helaas ook enkele diskwalificaties en zieken. Het was wachten op de punten van de andere verenigingen in de D2 competitie. Omdat promotie er dik in zou zitten had de vereniging na de wedstrijd voor pizza’s gezorgd De Voorzitter en verantwoordelijke bedankte de zwemmers en er was voor alle coaches een bos bloemen. Na een drukke zwemmiddag ging iedereen zenuwachtig huiswaarts. De punten van de verenigingen die in an-

dere baden gezwommen hadden waren nog niet bekend. Bram van Ginneken zwom 50m vrije slag en 200m wisselslag. Op deze afstanden zwom de Bredaase zwemmers 3 keer een pr. zowel op de 50m vrije slag als de 50 vlinderslag ( in de wisselslag) als de 200m wisselslag verbeterde hij zijn tijd. De wisselslag zwom hij zelfs 8s sneller Rond 9 uur stond de laatste uitslag online. Het lijkt er op (onder alle voorbehoud!) dat Hieronymus 2 4de is geworden en dat zij promoveren naar de regioklasse 1. Hieronymus 1 blijkt ook komend seizoen uitkomen in de Landelijke competitie Klasse A. Beide Hieronymusteam doen de mee in de landelijke top (eerste team) en regionale top (tweede team). Voor de complete uitslag en meer informatie over Hieronymus kijk op www.zpv-hieronymus.com of faceboek @zpvhieronymus.

KORTE BERICHTEN BREDA Rondleidingen Gilde de Baronie: Donderdag 10 april: Torenbeklimming Grote Kerk 13.00u (vanaf 12 jaar); Rondleiding Grote Kerk 14.00u; Nassauwandeling 14.30u start in de Grote Kerk. Themamiddag PCOB: Op donderdag 10 april komt mevrouw Diny Fockens-Brink ons haar verhaal vertellen over “Mijn dromen voor ons land”; het boek dat vorig jaar is samengesteld ter gelegenheid van de inhuldiging van onze koning. Mevrouw Fockens had haar droom ingediend en daar is een (klein) gedeelte van in het boek opgenomen. Over dit alles komt zij ons vertellen. Om 14.00 uur, Hooghout 96. Informatie: uh.bondzio@ zonnet.nl Optreden Jazzith: Zondagmiddag 6 april staat er in cafe de Zandloper live muziek op het programma van de band Jazzith. Nieuwsgierig; neem vast een kijkje op de facebookpagina: https://www.facebook.com/JazzithMusic Lezing/workshop Zielsgesprekken: Op donderdag 10 april geeft Kees Hugenholtz een workshop Zielsgesprekken in Zero-Point, Ceresstraat 29, Breda. Tijd: 19.30-21.30 uur. Kienen: CV de Kwolleties Breda-Noord houdt op zaterdag 12 april in het Gemeenschaphuis De Belcrum, Past. Pottersplein 12 te Breda een avondje Kienen (Paas). Aanvang 20.00 uur. Kien-middag: De Club van Limburgers, woonachtig in Breda, Oosterhout, Teteringen en omgeving, houden op dinsdagmiddag 8 april van 14.00 tot 18.00 uur, hun Kien-middag in “De Dorpsherberg”, Willem-Alexanderplein 4 te Teteringen. Vervolgens staan nog Limburgse verhalen op het programma. Nieuwe leden zijn welkom. Servaas Peeters, tel. 076-5713690, Strijpenlaan 15, 4847 AV Teteringen. Quilttentoonstelling: Leden van Quiltcafé Ginneken houden op zaterdag 12 april van 10.00 u tot 17.00 u en zondag 13 april van 11.00 tot 17.00 u een tentoonstelling van eigen werk in gemeenschapshuis Vianden, Viandenlaan 3 te Breda. De opbrengst gaat naar ‘a sisters Hope’, een Nederlandse/wereldwijde organisatie voor vrouwen met borstkanker. Meer informatie: Iris van der Vlerk 076-5649999/06-10221256 of yirisblue@me.com. Lenteconcert voor kinderen: Kunst-Schatten Haagse Beemden presenteert het Lenteconcert op 13 april: twee muzikale sprookjes. De Kikker en de gouden bal (ook wel bekend als de Kikkerkoning) en de Nieuwe kleren van de keizer. Centrum Heksenwiel,, Heksenwiellaan 2, Breda, av.16.00u, einde ongeveer 17.00u. Voorverkoop: Wijkinformatiepunt, Heksenwiellaan 2 en Boekhandel van Kemenade/Hollaers. Info: www.kunstschattenhb.nl Bijeenkomst: De Bredase kunstenaar Silvester Povel en zijn partner Fransje Povel Speleers en vertelen over: La Divina Tragedia. ‘La Divina Tragedia’ is een eigentijds antwoord op Dante’s ‘La Divina Commedia’ en zijn verbeelding van hel en paradijs. Een zoektocht naar zingeving in een wereld die zijn morele kompas verloren heeft. Woensdag 9 april, 20.00 uur, Lutherse kerk.

BEDRIJVIG NIEUWS VERENIGINGSMARKT IN WINKELCENTRUM HEKSENWIEL

Verenigingen kunnen zich nu aanmelden! BREDA - Zaterdag 31 mei organiseert winkelcentrum Heksenwiel een VERENIGINGSMARKT voor alle verenigingen/stichtingen uit de Haagse Beemden en omstreken. De Heksenwiel-ondernemers willen de verenigingen een mogelijkheid bieden om zich in het winkelcentrum, hart van de Haagse Beemden, te profileren richting al haar bezoekers. De VERENIGINGSMARKT vindt plaats tussen 11.00 en 17.00 uur. Verenigingen en Stichtingen met een niet commerciële instelling kunnen zich vanaf vandaag inschrijven middels het opvragen van een inschrijfformulier. Via r.hendrikson@propart.nl kan men een inschrijfformulier per mail opvragen. Elke vereniging kan gratis een kraam bestellen voor die zaterdag en tevens aangeven of men een demonstratie wil geven. Voor

de demonstraties zullen speciale locaties worden aangegeven waar deze demo’s gegeven kunnen worden. Verder zal er ook op het plein een podium geplaatst worden van waaruit verschillende demonstraties en optredens kunnen worden geshowd. Dit alles onder begeleiding van een presentator die volop aandacht zal besteden aan alle deelnemende verenigingen. Presenteren De winkeliersvereniging hoopt dat vele verenigingen zich zullen opgeven en gebruik maken van deze mogelijkheid om zich in winkelcentrum Heksenwiel te presenteren naar de inwoners van de Haagse Beemden. Inschrijven kan tot en met woensdag 14 mei!! Naast sportverenigingen zijn ook muziekverenigingen, stichtingen die goede doelen nastreven, scouting, ouderenverenigingen, etc. van harte welkom. Opzet is dat de deelnemers

gedurende deze zaterdag de bezoekers voorzien van veel informatie. Dit kan zijn om lid te worden van de vereniging of zich aan te melden als vrijwilliger. Hoe beter de deelnemer zich profileert hoe groter de aandacht van de bezoekers die dag. Doelstelling vanuit de winkeliersvereniging is om deze VERENIGINGSMARKT jaarlijks terug te laten komen. Aangezien we vorig jaar zijn begonnen zal dit de tweede editie worden. Verenigingskas spekken Aangezien winkelcentrum Heksenwiel dit jaar 20 jaar bestaat willen we het de verenigingen nog leuker maken. Deelnemende verenigingen kunnen vanaf maandag 19 mei t/m zaterdag 31 mei (12.00 uur) kassabonnen sparen van de Heksenwiel -ondernemers. De vereniging die het meeste kassabonnen heeft gespaard in deze 12 dagen ontvangt een sponsorbedrag van de win-

keliersvereniging van € 200,00. De telling wordt tussen 13.00-14.00 uur gecheckt en om 16.00 uur wordt bekend gemaakt welke vereniging het sponsorbedrag van € 200,00 heeft gewonnen. Tevens zal er

voor de beste presentatie (en dus de actiefste vereniging) ook een sponsorbedrag ( € 200,00) worden uitgereikt. Aantal ondernemers zullen de presentaties van de verenigingen die dag gaan beoordelen.

Wanneer u als verenging vragen heeft dan kunt u altijd informatie opvragen bij Ruud Hendrikson (06- 51 59 12 98) of via r.hendrikson@propart.nl. PAGINA 6


Baronie oefent tegen FC Eindhoven

Weekenddiensten Alleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Breda, tel. 076 - 52 58 500, Molengracht 21. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee. Apotheek Dienstapotheek Amphiaziekenhuis, bij de spoedeisende hulp naast de huisartsenpost, tel. 076 - 595 30 99. Tandarts Inwoners van Breda, Bavel, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout worden via tel. 076 520 9070 doorverbonden met de dienstdoende tandarts. Surplus Zorg thuiszorg passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Openingstijden Baronie ontvangt dinsdagavond FC Eindhoven.

BREDA - Voor de voetballiefhebbers staat komende dinsdag 8 april een interessante oefenwedstrijd op sportpark de Blauwe Kei op het pro-

FOTO PIET RAATS

gramma. De Bredase hoofdklasser Baronie ontvangt het eerste elftal van FC Eindhoven. De ploeg van trainer Jean-Paul de Jong won

vorige week nog met 4-0 van Sparta. De toegang bij de wedstrijd Baronie-FC Eindhoven is gratis en de aftrap is om 19.30 uur.

POLITIEBERICHTEN Motorrijder gewond na eenzijdig ongeval BREDA - Een 48-jarige motorrijder uit Breda is maandagochtendgewond geraakt toen hij op de Groenedijk met zijn motor onderuit ging. De man is per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis waar bleek dat hij een vinger had gebroken. De motor raakte licht beschadigd. Drugsrit eindigt onder vrachtwagen BREDA - De politie werd in de nacht van maandag op dinsdag naar een aanrijding geroepen op de A16. Daar bleek een bestuurder zich, met 200 km per uur, klemvast te hebben gereden onder een vrachtwagen. Ook werd er drugs gevonden. Om 02.40 uur ziet een vrachtwagenchauffeur dat een auto hem van achteren met zeer hoge snelheid nadert. Tot zijn schrik ontwijkt die bestuurder hem niet, maar rijdt hij met deze hoge snelheid achter tegen de vrachtwagencombinatie aan en blijft daar klemvast onder steken. Zo, met de auto onder zich meeslepend, rijdt de vrachtwagenchauffeur de vluchtstrook op en belt hij het alarmnummer. Eenmaal ter plekke ziet de politie dat de kilometerteller van de

auto door de aanrijding is blijven steken op bijna 200 km/u. Inmiddels zijn de 22-jarige bestuurder en zijn 20-jarige passagier, beiden afkomstig uit Tervuren, uit de auto bevrijd. Daarbij is gezien dat de passagier na zijn bevrijding enkele gripzakjes in een afvoerputje langs de weg dumpt. Bij nader onderzoek blijkt het om zakjes hennep te gaan. Daarmee geconfronteerd geeft de bestuurder toe onder invloed van cannabis te hebben gereden. De passagier raakte gewond en is in het ziekenhuis behandeld. De auto is in beslag genomen. Chemicaliën ontdekt na rijden zonder gordel BREDA - Een motoragent van de Landelijke Eenheid heeft dinsdag rond 20.00 uur tijdens een routinecontrole op rijksweg A16 in een bestelauto drie dozen met daarin jerrycans met circa 1400 liter aceton aangetroffen. De bestuurder, een 37-jarige man uit Poppel, werd aangehouden. De motoragent zette de bestelauto aan de kant omdat de chauffeur geen gordel droeg. De chauffeur vertelde aanvankelijk dat hij niets vervoerde en dat de laadruimte leeg was. De agent zag echter

enkele dozen staan. Bij nader onderzoek werden daarin jerrycans met daarin aceton aangetroffen. De bestuurder had geen vrachtbrief bij zich. Aceton wordt vaak als grondstof gebruikt voor het vervaardigen van synthetische drugs. Verder is er vermoedelijk sprake van overtreding van de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen en de Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën. Vanwege deze feiten werd de bestuurder aangehouden. Een medewerker van de Landelijk Faciliteit Ondersteuning en Ontmantelen (LFO) heeft monsters genomen. Er wordt door de recherche van de eenheid Zeeland-West Brabant een nader onderzoek ingesteld. Snelheidsduivel is motor kwijt BREDA - Een 41-jarige Roosendaalse motorrijder is dinsdagmiddag op rijksweg A58 betrapt op diverse verkeersovertredingen. Een politieman zag dat de motorrijder drie voertuigen rechts inhaalde en met een snelheid van circa 170 tot 180 km uur reed. Hij werd staande gehouden. De motorrijder bleek geen rijbewijs te hebben. Zijn motor is in beslag genomen. Hij krijgt een proces-verbaal.

Breng uw stem uit op Tools To Work BREDA - Tools To Work doet mee aan de Rabobank clubkas campagne. Breng tot 14 april uw stem uit en steun Tools To Work. Bij Tools To Work (voorheen Derde Wereld Werkplaats) worden kwaliteitsgoederen gereviseerd voor kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden, voornamelijk in Afrika. Enerzijds is het opknappen van deze goederen in de werkplaats het “gereedschap”

voor sociale activering in Nederland en anderzijds kunnen mensen in ontwikkelingslanden met deze opgeknapte goederen een eigen inkomen verdienen. Tools To Work draagt ook kennis over van revisie en onderhoud van deze goederen. In mei wordt de uitslag uitslag bekend gemaakt. Het prijzengeld is bestemd voor Kyasera Orphanage Home of Hope. Dit is een weeshuis in Oeganda. Met naaimachines van Tools to Work wil men inkomsten verdienen voor het weeshuis.

Snellere behandeling door digitale uitwisseling patiëntgegevens BREDA - Meerdere Brabantse ziekenhuizen bundelen hun krachten om de zorg voor oncologiepatiënten verder te verbeteren. Zij gaan werken met dezelfde techniek om gegevens uit te wisselen tussen hun elektronische patiënten dossiers (EPD’s). De Brabantse ziekenhuizen hebben hiermee in de regio een doorbraak gerealiseerd in het digitaal beschikbaar stellen van patiëntdata.

enten met kanker werkt Instituut Verbeeten als specialistisch ziekenhuis nauw samen met de algemene ziekenhuizen. Door patiëntgegevens regionaal uit te wisselen is het mogelijk geworden dat een patiënt die meerdere soorten behandelingen krijgt -zoals chemotherapie en radiotherapie- tegelijkertijd aan beide behandelingen kan beginnen. Dat kan in de praktijk wel 1 tot 2 weken schelen in de doorlooptijd van het behandeltraject.

Instituut Verbeeten en het Amphia Ziekenhuis (Breda/Oosterhout/Etten Leur) hebben deze uitwisseling inmiddels gerealiseerd. Hierdoor is alle voor de behandeling relevante informatie toegankelijk voor alle medebehandelaars. De kwaliteit en effectiviteit van de zorg verbetert door deze ontwikkeling aanzienlijk. Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (Tilburg/Waalwijk) sluit in de loop van dit jaar ook aan. Als het gaat om de behandeling van pati-

Hoe gaat dat in zijn werk? In het gezamenlijk overleg van oncologiespecialisten wordt een behandelplan voor de patiënt gemaakt. De gegevens die gebruikt worden voor dit behandelplan zijn – als de patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven aan zijn behandelaar – vanaf nu direct voor alle behandelaars in te zien. Het gaat bijvoorbeeld om gespreksverslagen, röntgenfoto’s, scans, bloedonderzoeken en andere onderzoeksgegevens

en –beelden. In het verleden moesten uitslagen worden gefaxt en CD-roms en brieven worden verstuurd. Dat kost tijd. Nu kunnen de betrokken behandelaars uit verschillende zorginstellingen op elk moment en op elke plek over de gegevens van de patiënt beschikken. Resultaat is dat Instituut Verbeeten patiënten van Amphia nu minimaal 1 week sneller kan bestralen. En soms telt bij kanker iedere dag. Om dit alles mogelijk te maken en de privacy van de patiënt te allen tijde te waarborgen is een stichting in het leven geroepen onder de naam UPZuid (Uitwisseling Patientgegevens Zuid). Als eerste bestuurders van de stichting zijn benoemd: de heer Elout Vos, directielid van het Amphia Ziekenhuis, de heer Gerard Tijmes, voorzitter Raad van Bestuur van Instituut Verbeeten en de heer Marcel Visser, Raad van Bestuur Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. PAGINA 7

Gemeente Breda Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda Tel: 14 076 Maandag t/m Vrijdag 09.00 – 12.00 uur en 12.00 – 16.00 uur (op afspraak)

Ligfietsopstapdag in Breda BREDA - Ligfietsopstapdag op 13 april laat alle types ligfietsen zien; tweewielers, velomobielen maar ook zijn de driewielige ligfietsen populair. Beiden zie je ook elektrisch ondersteund in boven- of onderstuur. Zowel voor “nieuwkomers” als voor de doorgewinterde ligfietser is er de mogelijkheid om gratis en vrijblijvend de modellen van een aantal Nederlandse fabrikanten ligfietsen te proberen. De voordelen van een ligfiets zijn “geen zadelpijn, minder last van tegenwind. Rug, polsen en schouders worden minder belast. Bovendien geeft de liggende houding de fietser een ontspannen lichaam en een open kijk op de omgeving.

Ligfietsen zijn daardoor zeer geschikt voor woon-werkverkeer, maar ook om mee te toeren en op vakantie te gaan”. Ook voor mensen, die om welke reden dan ook, niet meer op een “recht-op” fiets kunnen fietsen, is het de moeite waard om eens een ligfiets te proberen, hebben de organisatoren van de Ligfietsopstapdagen ervaren. Er zijn testmodellen in tour- en raceuitvoeringen, twee- en driewielmodellen, en velomobielen. Kom naar de opstapdag en ervaar zelf hoe leuk ligfietsen kan zijn. Zondag 13 april, Wielerbaan, Sportpark De Wisselaar, Terheijdenseweg 520 (naast schaatsbaan) Breda. Van 12.00-17.00 uur. Toegang gratis. www.ligfietsopstapdag.nl

Prinsvissen DBH BREDA - De Baroniesche Hengelaars organiseert weer haar jaarlijkse wedstrijd Prinsvissen. Er wordt gevist voor de titel Prins of Prinses. Dit gebeurd op zaterdag 31 mei. Deze wedstrijd is alleen toegankelijk voor leden van DBH. Er wordt gevist van 9.30 tot 11.30 uur. Ouders mogen op de achtergrond aan-

wezig zijn. Locatie hangt af van het aantal inschrijvingen. De hengellengte is max. 9 meter. De deelname is gratis. Inschrijven op http://dbhbreda.mijnhengelsportvereniging.nl/ onder jeugd naar Prinsvissen en het formulier invullen. Jullie krijgen voer en aas van DBH. De prijsuitreiking zal zo spoedig mogelijk na de wedstrijd worden gehouden.

BREDASE KLOPPERMAN

Ge wit watter staot! “Ge wit watter staot (w) agge leest!” zegt Cees Verhaeren gedecideerd en met lof. “Jouw rubriekskes da’s iedere week het irste wa’k snoei.” Ik zit bij Jozef Maes die met Cees Verhaeren een reis naar Rome maakte in 1950 op een fiets met drie versnellingen. Tal van ‘te gekke ‘avonturen komen over die reis naar Rome in het heilig jaar 1950 voorbij èn het ‘Breda van Weleer’ dat, zoals Jozef zegt, ‘alles bij hem losmaakt van wat in Breda aan opmerkelijks is gebeurd’. Het is verbazingwekkend wat Jozef aan oude foto’s, boeken, ansichten en krantjes van Breda tevoorschijn haalt. Museum aan huis! En hij is niet de enige. Zoals ook Bertus Aafjes en Herman Post beslist niet de enigen zijn die een (voet)reis naar Rome maakten. Doortastende Bredanaars zijn door die barricades gegaan. Met slappe benen, ‘spartelen’ op de bergen, slechte dagen en nachten, overvallen door roversbenden en grote vermoeidheid om in de heilige stad Rome te geraken. “Op het St. Pietersplein was het toen vol. Nu staan ze rijen dik, vóór het plein in de promenade.” Het gesprek gaat verder over paus Franciscus die zijn kalotje, na de zoveelste windstoot, onder luid gejuich onprotecollair achter in de jeep werpt. Heden en verleden hoor ik op de plekken waar ik de verhalen van de mensen opschrijf, als getuige of door overlevering, bij leven of pierdood het maakt mij niet uit; ook de doden horen onder ons en juist zij, door hun leven dat is voorbijgegaan, geven inzicht in wat komt. De Iceman. “Dat deed mijn grootvader al door een gat in het ijs van de Mark te hakken; tien minuten erin en dan een teil warm water. Dat was gezond. De man stoomde.” Vergeten verhalen schrijf ik op. Een Bredaas verzetsman wil nu toch wel kwijt dat zijn leven is gered door een Duitser omdat hij in een Hitler aan de muur Jezus Christus zag. Zijn pistool liet hij verlamd door een bliksemstraal zakken. “Doden…ik kan…ik doe het niet meer; verstop je, gooi een stoel door die ruit…dan zeg ik, zodra ze komen dat je gevlucht bent.” Jan de Bruin uit de Topaasstraat 113 in Breda windt er geen doekjes om. Hij vindt weliswaar dat ik niet de juiste foto van villa Eras heb weergegeven, maar royaal opent hij zijn brief met de onderstreepte woorden: “Ik ben een fan van u. En lees alles wat u schrijft.” In een brief van de familie Renard lees ik dat mijn woorden voor moederke Tonnie Renard, klein van postuur, groots van geest, ‘vlieg op vleugels van goud’ op haar zerk worden geplaatst. Alle woorden zijn Genade Gods. Geen ènkele pretentie! Cees Verhaeren zegt niet: ‘Wat schrijf je compact’. Hij aapt geen criticus na die van ‘een geserreerde schrijfstijl’ gewaagd. Hij zegt iets zo prachtig en onovertroffen helder over deze rubriekskes die hij wekelijks leest en die mij als muziek in de oren klinkt, het is zijn onverbeterlijke: ‘Ge wit, (w) agge leest, watter staot’. RINIE MAAS


Huiskamerkunstroute enthousiast ontvangen Emma de Jong (KSE) wint Meer informatie over het programma en de plattegrond vind je op www.expedi- Concours Visions d’ Europe tielinie.nl Extra route ingelast: schrijf je gauw in Reserveer via www.expeditielinie.nl. Er zijn nog maar enkele plekken vrij door de enorme aanloop op inschrijvingen. We zijn blij verrast dat we (weer) extra routes moesten inplannen om de stroom aan te kunnen. Het is dan ook een aantrekkelijk programma: in korte tijd genieten van vijf talentvolle optredens. Dankzij gulle bijdragen van verschillende organisaties kan Expeditie Belcrum deze kunstroute gratis aanbieden. We stimuleren de beloning van kunstenaars wel: met de speciale ‘Expeditie Theepot’. De rechstreekse gift aan de artiesten vanuit publiek is niet verplicht, maar zeer welkom! Bij iedere woonkamer kan men zelf Illusionist Jochem Nooyen is voor één dag ontgoochelde ‘medewerker’ van winkel BIJ bepalen wat men geeft. no.23, een van de deelnemende ‘huiskamers’. BREDA - Op zondag 6 april vindt er een bijzondere nieuwe huiskamerkunstroute plaats. Ditmaal start de route in de spoorzone en loopt hij door de wijk Belcrum richting Linie. Tien huiskamers in twee routes Onder begeleiding van een speciale gids krijg je in een dik uur kunst, theater, dans en muziek in de wijken Belcrum & Linie voorgeschoteld! Het is een gevarieerde mix van jonge talenten en professionals op bijzondere locaties in de twee wijken. Niet

alleen huiskamers, maar ook minder voor de hand liggende plekken worden bezocht. Het overzicht van de kunstenaars: Route A: OnVoorZien Theater; Anne & Janneke Muziek / kleinkunst; Jochem Nooyen Illusionist; Boyd Brian Smith Fotografie / poëzie; Bram SchouwSinger/ songwriter/levensgenieter. Route B: Raymond Assink Beeldende kunst; Brandon Calluy/Lauren de Smet Poëzie / voordracht; Arjen Fortuin Singersongwriter; De Stilte Dans; Eus Manz Beeldende kunst.

Cultuurorganisaties bundelen krachten Vijf jaar lang organiseerde Expeditie Belcrum een succesvol kunstenfestival in de wijk Belcrum. Deze bijzondere editie is een samenwerking tussen Expeditie Belcrum, 39Graden en Electron, welke al met diverse kunstprojecten in Linie te zien is. Ieder levert zijn expertise, mankracht en middelen om de huiskamerroute succesvol te maken in de gehele spoorzone. Allee Wonen ondersteunt het bijzondere initiatief met netwerk en middelen vanuit Linie.

Nelson Mandelaplein voor Tuinzigt BREDA - Tuinzigt krijgt een heus Nelson Mandelaplein. Het college van burgemeester en wethouders van Breda heeft onlangs deze naam vastgesteld voor het plein tussen de Meidoornstraat, Egelantierstraat, Pijnboomstraat en Cypresstraat in de wijk Tuinzigt. DOOR ADDO SPRANGERS De voormalige president Mandela overleed op 5 december 2013 op 95-jarige leeftijd. Hij was van 1994 tot 1999 de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Daarvoor stond zijn leven in het teken van strijd tegen de apartheid in zijn land. Dialoog Op 20 december 2013 vroegen de geza-

menlijke fracties in de Bredase gemeenteraad aan het college om een openbare ruimte te vernoemen naar wijlen Nelson Mandela. De vernoeming van Nelson Mandela is toepasselijk bij een openbare ruimte, waar ruimte is voor dialoog, verbinden en debat. Zo worden de wijze lessen die Nelson Mandela nalaat in ere gehouden. De uitstraling van het plein in de wijk Tuinzigt sluit aan bij deze wens. Het plein biedt mogelijkheden voor het voeren

van dialoog en debat en voor het organiseren van activiteiten. Het plein is een bestaande openbare ruimte die nog nooit officieel een naam heeft gekregen. De wijkraad Tuinzigt-Westerpark kan zich vinden in de naam Nelson Mandelaplein. Het sluit volgens haar goed aan bij de steeds vaker gehoorde behoefte aan een centraal en herkenbaar punt in de wijk. Bovendien zorgt een naam voor het plein voor betere vindbaarheid en bereikbaarheid.

Duurzaamheid

BREDA - Meer dan 700 deelnemende leerlingen van 33 scholen in Nederland deden mee aan een opstelwedstrijd in de Franse taal op woensdagmiddag 5 februari. De opstelwedstrijd voor leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs is een jaarlijks terugkerend evenement en wordt georganiseerd door de Alliance Française. De leerlingen van de KSE hebben deelgenomen via de Alliance Française in Breda. Tijdens de feestelijke prijsuitreiking op woensdagmiddag in het Huis van Europa in Den Haag werden de winnaars bekend gemaakt. Onder de genodigden bevonden

zich de dertig beste kandidaten, hun ouders, docenten en de afgevaardigden van de deelnemende Alliance Française. Laura Spierings uit V4C heeft een zeer verdienstelijke tiende plaats behaald. Dit is een hele knappe prestatie mede omdat zij het vak Frans als extra vak volgt. Daarbij moet nog vermeld worden dat Laura de beste plaats heeft behaald van de deelnemende vwo 4 leerlingen. Emma de Jong uit V6C heeft de eerste prijs gewonnen: zij gaat deze zomer gedurende een week een cursus Frans volgen in Parijs. Een fantastisch vooruitzicht voor deze veelbelovende, talentvolle eindexamenkandidate met grote internationale ambities.

Tien jaar Markt in Miniatuur PRINSENBEEK - Op zondag 6 april wordt de bouw van de Markt in Miniatuur met een symbolische handeling afgerond. In 10 jaar tijd werd het oude dorpscentrum van (Prinsen)beek NB nagebouwd op een schaal van 1:50, zoals het er uitzag in de periode tussen de 2 wereldoorlogen in het begin van de vorige eeuw. In 2003 werden de eerste plannen gesmeed om “iets” met de oude Beekse Markt te gaan doen. Al snel werd afgesproken deze op schaal te gaan nabouwen vanaf de “Vergulde Bol” op de hoek van de Beeksestraat/Kapelstraat tot het Heilig Hart beeld op de hoek Valdijk/Groenstraat. Om ideeën op te doen werden andere miniaturen bezocht, zoals het Panorama van Thorn en oud-Oosterhout en na een speurtocht naar bouwtekeningen en foto’s startten 6 Bekenaren met de bouw. In april 2004 werden de eerste gevels uitgezaagd en in april 2014 werd de laatste hand gelegd aan het landschap. In de tus-

senliggende periode was de Markt in Miniatuur inmiddels uitgebreid met de aangrenzende straten en de panden die daar staan of gestaan hebben. De miniatuur stond opgesteld in het voormalige loket Burgerzaken van het oude gemeentehuis, maar vanwege een verbouwing daarvan tot zorgcentrum moesten we dat pand verlaten. In 2010 kon de miniatuur gelukkig worden geplaatst in één van de nieuwe ruimten van heemkundig museum “de Rijf”. Hier is elke 1e zondag van de maand (behalve in de zomermaanden juli en augustus) de miniatuur gratis te bezichtigen. Een bouwwerk dat zich zeker kan meten met de eerder genoemde miniaturen en waar de Beek trots op kan zijn. Zondag 6 april aanstaande is iedereen uitgenodigd en van harte welkom om de compleet afgebouwde miniatuur te komen bekijken. De symbolische handeling vindt plaats om 14.00 uur. “Vind ons leuk” en kijk dan voor meer informatie op www.facebook.com/marktinminiatuur

Adverteer in de Duurzaamheidsspecial Sem Broeders judokampioen in Antwerpen Laat zien wat uw bedrijf voor duurzame diensten en producten heeft De bedrijven die zich in deze special premet senteren, houden rekening op de effecten van hun bedrijfsvoering maatschappij. medewerkers, milieu en bedrijfsrendeOok streven ze een hoger vanuit ment na. Ze nemen beslissingen Volgens maatschappelijke betrokkenheid. een ondernehun toekomstvisie kan niet ming op een andere manier overleven.

Duurzaamheid e de or d or oo o voor vo d v ed oed oe Goed G mstt mst omst eko ek oe o ttoek toe to ns ns ons o or on or o oo voor v ed vo goed goe go al aal a maa e em llle ll allem a al

We zijn steeds groener bezig. Overal bedenken mensen nieuwe duurzame ideeën. Dat is goed voor het milieu en onze portemonnee. Bewust hiermee aan de slag gaan is ook leuk en hoeft niet moeilijk te zijn. Dit laten we allemaal zien in onze Duurzaamheidsspecial, die bij 340.000 huishoudens in West-Brabant en Zeeland gratis op de deurmat valt.

jouw omgeving zijn. oplossingen er in Kijk welke duurzame

ische Elektr r sectetue t, con a eget auto ligul r sit ame

o m dolo commod natoque pem ipsu ean sociis tes. “ “L Lore g elit. Aen sa. Cum nt mon adipiscin ean mas parturie dis Aen dolor. et magnis natibus

Bio Based economy Bio Based Econom draait op fossiele y Van een econom ie die grondstoffen nomie die naar een ecodraait op biomas sa als gronds tof.

gische Biolo g r sectetue t t, con ege voedin

r sit ame o ligula m dolo commod natoque m ipsu ean sociis tes, nas “L Lore g elit. Aen nt mon sa. Cum adipiscin ean mas dis parturie Aen nis dolor. us et mag . “ penatib ulus mus ridic cetur

Met deze uitgave willen we onze lezers en uw doelgroep inspireren. Uw bijdrage past hier mooi bij. De Duurzaamheidsspecial die verschijnt op 4 mei, biedt u de mogelijkheid uw groene producten en diensten onder de aandacht te brengen in de vorm van een redactioneel artikel of eventueel advertentie. Veel mensen vinden het belangrijk om bewust met natuur en milieu om te gaan en met uw artikel of advertentie in deze special speelt u hierop vloeiend in. Meer weten? Neem contact op met uw accountmanager of via het telefoonnummer 076 5998111 of stuur een mail naar duurzaam@internetbode.nl

PAGINA 8

BREDA - Op zondag 30 maart waren er judoka’s van Bliemer Arashi Sport in Gelderop en Antwerpen. In Gelderop werd Vera Wandel kampioen en in Antwerpen Sem Broeders en Michael Pannekoek. Tijdens het jaarlijkse Oosterhoutse SportGala werd Roel van Gool verkozen tot Sportman van 2013! De eerste winnaar na 3 eerdere nominaties van Arashi. In Gelderop wist Vera Wandel ongeslagen kampioen te worden met nu ook weer beter judo. D e nieuwe technieken beginnen te lukken en dat betaald zich uit in eremetaal. Roel van Gool draait het hele nieuwe jaar mee in de -18 jaar als jongste judoka, maar pakte toch al verschillende medailles. Vorige week goud in Prinsenbeek en nu in Gelderop een 3e plaats. Een dag later stond hij op het podium van De Bussel met een biljarter en zwemmer voor het SportGala 2013. Met grote vreugde mochten we allen zien en horen van de directeur van de Bussel dat Roel werd verkozen tot

Sportman van Oosterhout! Wat een jaar voor hem met het winnen van de Open Westbrabantse, de Zuidnederlandse, een 3e plaats op de Open Nederlandse en een 2e plaats op de Nederlandse Kampioenschappen te Eindhoven! Dit belooft nog wat voor de toekomst. In BerendrechtAntwerpen was Quinten Vrieze fantastisch bezig, want met 2 gewonnen wedstrijden pakte hij een prachtige 2e plaats met technisch judo. Zijn heupworpen beginnen nu te lukken! Sem Broeders won 5 wedstrijden met prachtig grondwerk, maar ook met heerlijke been-en heupworpen. Hij werd terecht de kampioen in zijn klasse. Ook Michael Pannekoek wist de titel binnen te halen met 3x winst en in de finale ten koste van zijn broer Patrick die hiermee 2e werd. Deze wedstrijd ging 8 minuten gelijk op. De scheidrechter kon er maar geen eind aan maken! Volgende week zijn de judoka´s in Klundert en 2e Paasdag is er in Oosterhout bij Arashi voor de 21e keer de Baronie Arashi Cup. Voor foto’s, filmpjes en info zie: www.budokwaiarashi.nl


Bovak Autobanden EL B A N D E N W IS S W E K E N !! !

lockers garderobekasten

‡0RQWDJHYD ₏SHUEDQG

schoolkluisjes

‡$OOHPHUNHQHQPDWHQ  RSYRRUUDDG

werkkasten

Halsterseweg 165 1655 4613 AL Bergen opp Zoom Zooom m 22 T 0164 76 44 22

postkasten

info@locker.nl www.locker.nl

laptopkasten

Regenbeemd 9 4825 AS Breda Tel. 076-5991539 06-47289052

BEST BETALENDE GOUDINKOPER VAN BREDA - GRATIS TAXATIE !

INKOOP - VERPANDING GOUD - ZILVER - MUNTEN

076-587.29.10

PASEN???

H U I S D E N D E I J L !!!

Op zondag 20 april en maandag 21 april maken wij het een beetje van eieren. Wat te denken van een Champagne Paasbrunchontbijt. De kinderen bruisen alcoholvrij mee en gaan ook eieren zoeken. Prijs â‚Ź 23,50 p.p. (volwassenen)

cafĂŠ-restaurant

Huis Den Deijl Uw Thuis Buiten Marellenweg 8, 4836BH Breda Tel. 076-5653616 www.huisdendeijl.nl

NU OOK REPARATIEWERK

SUPER BUITEN VLOOIENMARKT ZONDAG 6 APRIL OOSTERHOUT Verhard parkeerterrein Slotjesveld / Slotlaan / 09.00 t/m 16.30 uur

inl. 0416 530 502 | www.deevenementenlijn.nl 2e kraam â&#x201A;Ź10,- <<<

Kinderen t/m 4 jaar â&#x201A;Ź 9,50 en 5 t/m 10 jaar â&#x201A;Ź 15,50. Vanaf 10.30 uur. Einde Âą 13.00 uur.

Paasmenu vanaf â&#x201A;Ź 29,95 LUNCHKAART OF A LA CARTE OOK MOGELIJK.

Huis Den Deijl, uw adres voor een drankje, diner, feest of zakelijke bijeenkomst.

SCHEIDEN? persoonlijk & voordelig

Mediators van Raadgevers Adviesgroep Breda

â&#x20AC;&#x2122;s Hertogenbosch

Tilburg

Bel 0800-0876 (Gratis)

www.raadgeversadviesgroep.com

Meubelstoffering Brugel Woondesign

Het grootste aanbod laminaat en PVC vloeren in de regio. www.devloerbedekkingspecialist.nl Volg ons op Facebook T. 06 40247333

WINKEL: Ginnekenweg 72 Breda Tel. 076-5148563 www.joopbrugelwoondesign.nl

juridisch advies & mediation familierecht * arbeidsrecht * sociaal zekerheidsrecht * huurrecht * strafrecht

Gratis spreekuur maandagavond van 17.00 tot 18.00 uur Baronielaan 161, Breda. Tel.: 076-522 23 46 www.baronie-advocaten.nl

Woe 12:00 - 16:00 uur

Za 10:00 - 13:00 uur

*Zie actievoorwaarden www.kober.nl/april-actie

.ZDOLWHLW,*RHGNRRSVWHSULMV,'DJHOLMNVJHRSHQG

Lever deze advertentie in bij aankoop van een auto en betaal V TW geen 5, â&#x201A;Ź 29 DĂ&#x20AC;HYHUNRVWHQ Thissen Autoâ&#x20AC;&#x2122;s Ettensebaan 19 4813 AH Breda ThissenAutos

076 - 5 32 94 90 info@thissenautos.nl www.thissenautos.nl @ThissenAutos


Albert Brosens schrijft en zingt 45 jaar geschiedenis met immens populair clublied N.A.C.

‘Hé, hé, hé, hé hup N.A.C… op carnavalsmelodie Hangijzerkes’

Vliegvisvereniging Daddy Longlegs terug in Breda

Het smeedt B-side en vak G in het stadion tot een hangijzerke. Hé, hé, hé, hé hup N.A.C. Staan we voor of achter. Al 45 jaar geeft het vlotte liedje van Albert Brosens een kick. oude bullen en oud ijzer. Daarin beijverden zich De Fok en natuurlijk de onvergetelijke Bouwmeesters van de Achterom, die een niet te tillen fornuis met een heel klein wijzertje op een magneetje maten zoals vandaag een digitaal apparaatje, zonder duimstok, de maten van het interieur vastlegt. Gaby zat om ruimte te springen. Hij had geen geld om een studio te bouwen; hij was op 9-jarige leeftijd zanger geweest van het Theresiakoor bij Rector Fick. Of hem dat een entree heeft bezorgd in het Missiehuis weet ik niet. Albert Brosens zat over de tekst gebogen. Het lukte nog niet. Het meisje poetste onverstoorbaar door. Het was een heel mooi meisje. De deur van de studio stond open. Ze stootte de koperen kandelaar om die kletterend op de vloer viel. De paters kwamen terug uit de kapel en riepen: “Hoh, ho, hé, hé, hé, hé!” Wat later begon Albert Brosens zijn tekst te zingen; “Hé, hé, hé, hé,hup N.A.C.” Ik had er veel aardigheid in. Ik dacht aan het meisje, de gevallen kandelaar en de kapelgangers: zó was het lied ontstaan. Hoes van de single met het N.A C.-lied. FOTO RINIE MAAS

DOOR RINIE MAAS Ruim 45 jaar. Want in 1969 werd het bij N.A.C. Breda gekoesterde, niet meer weg te denken liedje van de Bredase zanger Albert Brosens door duizendpoot Gaby Dirne op de plaat gezet. Dat gebeurde in de studio van genoemde platenproducent die fluitend de cantordiploma’s schola cantorum haalde, 14 jaar oud. Met de Valentino’s en andere bands scoorde hij in de jaren ’60 de ene hit na de andere van pop-, volksmuziek tot jazz en klassieke muziek. ‘Hé hé hé hup N.A.C.’, in diverse series en in combinatie met B-varianten, nam de gediplomeerde zangleraar op in een vergaderruimte van het Missiehuis van de paters svd in Teteringen (Bezuidenhout) met rondom kartonnen beplating tegen de muren om het geluid te dempen. Gregoriaans Op de kartonnen beplating mooie meiden en diverse elftallen van N.A C. door de jaren heen. Maar ook foto’s van Imca Marina, Ben Cramer, Bolland en Bolland, voor wie hij platen op de markt had gezet. En levengroot alsof zij in deze ruimte mocht figureren als stand-in voor de Moeder Gods in de kapel, levensgroot De Zangeres Zon-

der Naam. Voor Het Stadsblad van C.H.F. Gademans was ik als verslaggever bij de opname aanwezig. Ik was 17 jaar en zag een jonge meid een kandelaar poetsen. Ze keek me doordringend aan, knipoogde en streek gracieus langs de koperen fallas als een begeerd denkbeeld. Ik zette een stap terug in een nis. En ik hoorde wat verderop Gregoriaans zingen. Het Gregoriaans werd door de paters afgewisseld door ‘Ubi Caritas Deus ibi est’. Een pater was te laat. Hij wist niks van de studio in het klooster. Want hij maande me naar de kapel te gaan. Hij mopperde op pater Cecelianus, die te vroeg begon. “As-die nie te vroeg luien kan heed ie zunne dag niet,” mopperde hij fel. Stiefbeen Met het Stadsblad hadden wij de opening van de platenzaak van Albert Brosens in 1967 gesponsord. Imca Marina was er, Ronnie Tober, Willy Alberti en daar tussendoor stiefelde ook nog eens Rien van Nunen van de populaire televisieserie Stiefbeen en zoon. Ik meen dat de kijkdichtheid rond de regio Breda het hoogst was, met reden. Want in de buurten rond de Gasjes hebben wij recyclend in schillen geboerd (Korebrits) of in

Hangijzerke Een sterkere omschrijving hoe is het is begonnen heeft het Verleghje, een periodiek van het N.A.C. museum. Voor de Rijense carnavalsvereniging “Hangijzerkes”, een naam die het dorp omarmt, ziet Albert Brosens brood in een carnavalslied. Het wordt: “Hé, hé, hé, hé, Hangijzerkes, Hangijzerkes, Hangijzerkes”. De Hangijzerkes lopen in het lied in de polonaise en gaan naar het bal. “Want het is weer carnaval.” In 1969 komt Albert Brosens ook met zijn tot op heden beroemde N.A.C.lied. Hij lanceert het aan de Beatrixstraat met medewerking van de Latino’s en de N.A.C.-rakkers. En zo legendarisch als het lied is het N.A.C.-elftal. Dat op de hoes van de plaat poseert met de Polen Pogzreba en Frankiewicz, Jacques Visschers en Addy Brouwers, Frans Bouwmeester jr. en Ati Graaumans en ander sterren van weleer. Bekijken we de rest van de tekst dan is het een uitgemaakte zaak dat het N.A.C.- clublied op een onvervalste carnavalskraker, tot stand is gekomen. Vergeet mijn naïeve indrukken toen. Beleef elke wedstrijd als het liedje wordt ingezet, zoals het met vlaggen, vuurwerk en een regen van serpetines ook oogt, als een avondje Braziliaans carnaval. Met voetbal in Rat Verleghstijl!

Aanpak onnodige brandmeldingen krijgt vervolg BREDA - Ruim 300 ‘alarmbassadeurs’ van bedrijven en instellingen hebben al ‘JA’ gezegd tegen de OMS Challenge. Dit is een bewustwordingscampagne van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant om het aantal loze brandmeldingen in vier jaar tijd met 50% te verminderen. Tijdens een theatervoorstelling werden de alarmbassadeurs bewust gemaakt van de urgentie rond onnodige brandmeldingen en hoe deze te voorkomen. Na afloop kregen ze toegang tot de Continouous Learning App met wekelijks vragen en opdrachten over onnodige brandmeldingen. Alle alarmbassadeurs spelen zeer fanatiek mee in de app. Het doorknippen van het snoer van een broodrooster, een van de Tweede theatervoorstelling veroorzakers van onnodige brandmeldingen, is het startschot voor Deze aanpak krijgt een vervolg met een tweede theatervoorstel- de OMS Challenge 2014. ling op 24 april in de Tilburgse schouwburg. BHV-ers, maar ook andere medewerkers die te maken hebben met onnodige brand- het Openbaar Meld Systeem (OMS) is onnodig. Daardoor rukt de meldingen, van bedrijven en organisaties in de omgeving van Til- brandweer jaarlijks vele malen onnodig uit, is er veel onrust en burg en Breda worden van harte uitgenodigd. Per locatie kunnen weinig draagvlak als het alarm weer eens afgaat. Daarnaast gaan drie alarmbassadeurs kosteloos mee doen. Aanmelden kan via er tonnen geld in rook op door productieverlies. Een kostbare zaak info@continuouslearning.nl. Deze kleine tijdsinvestering verdie- dus voor samenleving en organisaties. Dát moet anders! nen de deelnemende bedrijven en instellingen ruimschoots terug door minder onnodige brandmeldingen, kostenbesparing, meer Menselijk handelen rust, minder weerstand en een verhoogd brandveiligheidniveau. Door beter en juist technisch onderhoud en schone, goed werkende brandmelders is al een hoop gewonnen. Maar de grootste Kostbare zaak winst ligt bij bewustwording. Want menselijk handelen is té vaak Maar liefst 94% van alle brandmeldingen die binnenkomen via de reden van een afgaand brandalarm. PAGINA 10

De vliegbindavond.

BREDA - Na 9 jaar verblijf in Hooge Zwaluwe is de Bredase Vliegvisvereniging Daddy Longlegs teruggekeerd naar Breda. Daddy Longlegs houdt haar tweewekelijkse clubavonden op de maandagavonden in de even weken van 19.30-22.00 uur in zaal De Mokkenboom, Cimburgalaan 107, 4819 BB Breda. (Vlieg)vissers, natuurliefhebbers en iedereen (m/v) met belangstelling voor het vliegvissen is van harte welkom op een van de clubavonden. Ook jongeren (vanaf 12 jaar) kunnen bij

Daddy Longlegs leren werpen met de vlieghengel en het binden van kunstvliegen. Bovenal is het leuk om in clubverband met deze mooie hobby bezig te zijn en de natuur in te trekken. Het is prachtig om een vis met een zelfgemaakt vliegje te vangen in de poldersloten en vooral op snelstromend water. Heb je belangstelling voor het vliegvissen, kom dan langs op een van onze clubavonden of neem contact op met de secretaris Guus Eilers, secretaris@daddylonglegs. nl. Voor het programma zie www.daddylonglegs.nl.

Inschrijving Hart van Brabantloop geopend BREDA - De inschrijving van de Hart van Brabantloop is weer geopend. Op 27 september zal de 31e editie van de estafetteloop door het prachtige Brabant van start gaan. De loop is inmiddels uitgegroeid tot ruim 1500 deelnemers uit het hele land en is, met afstanden van 3 tot 10 kilometer per etappe, geschikt voor zowel beginner als gevorderde. De 105 kilometer lange estafette start in alle vroegte op de campus van Tilburg University en loopt door de omliggende gemeenten Oirschot, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Loon op Zand en Haaren. De lopers finishen ’s avonds wederom op de universiteitscampus. Een ploeg bestaat uit 15 lopers, die elk een afstand afleggen varierend van 3 tot 10 kilometer. Ieder jaar nemen ruim 1500 enthousiastelingen vanuit heel Nederland deel aan dit evenement. Naast deelname aan het

algemeen klassement, is het ook mogelijk om als bedrijventeam, studententeam of fietsteam te starten. Inschrijven Enthousiaste hardlopers die mee willen doen aan de 31e editie van de Hart van Brabantloop kunnen zich inschrijven met hun ploeg. Om aan de Hart van Brabantloop deel te nemen hoef je echt geen ervaren loper te zijn. Een beetje doorzettingsvermogen en veel enthousiasme zijn genoeg voor een geslaagde dag. Ook voor en na de loop is het mogelijk om te genieten van de Brabantse gezelligheid. Zo is er de mogelijkheid om te overnachten, mee te eten en na de loop is er ruimte voor een drankje tijdens het feest op het Tilburg University Sports Center. Dus of je nu gaat voor de snelste tijd, voor de gezelligheid, of allebei, schrijf je snel in en doe mee! Inschrijven kan via www.hartvanbrabantloop.nl

Dodenherdenking PRINSENBEEK - Zondag 4 mei 19.00 uur R.K. Kerk Maria ten Hemelopneming, Prinsenbeek. Aansluitend herdenking en kranslegging bij de Vredeskapel in Prinsenbeek. Het nationale jaarthema in 2014 is: “Vrijheid geef je door.” Het Comité Dodenherdenking Prinsenbeek wil graag iedere inwoner van Prinsenbeek uitnodigen 4 mei aanwezig te zijn bij deze plechtige herdenking. Om 19.00 uur wordt een herdenkingsdienst gehouden in de R.K. Kerk Maria ten Hemelopneming. De dienst wordt voorgegaan door pastor Giny van de Korput en predikante ds. Evelyn Quaak-Kloet. Na de dienst wordt een stille tocht gehouden naar de Vredeskapel. Tijdens deze tocht speelt Harmonie Amor Musae de Marche Funèbre. Er wordt tijdens de herdenking aandacht geschonken aan het jaarthema van 2014: “Vrijheid geef je door”. Prof. E. Hirsch Ballin schreef in 2014 een tekst over dit thema met als laatste alinea de volgende woorden: “Vrijheid staat of valt bij de ruimte die we elkaar bieden. Mensen zijn op elkaar aangewezen. Vrijheid is meer dan elkaar met rust laten, iets anders dan je gang

gaan alsof er geen ander mens is. Vrijheid kan alleen bestaan op basis van wederkerigheid.” Tijdens de dienst in de kerk en de herdenking bij de Vredeskapel wordt in een korte toespraak aandacht geschonken aan dit thema. Daarnaast is er ook aandacht voor 70 Jaar Bevrijd Prinsenbeek. Na het blazen van de Last Post wordt door alle aanwezigen 2 minuten stilte in acht genomen. Deze plechtige stilte wordt gevolgd door het zingen van het Poolse en het Nederlandse volkslied waarna een krans wordt gelegd door familie van Poolse Oudstrijders. Een tweede kranslegging wordt gedaan door een vertegenwoordiger van de Gemeente Breda, gevolgd door een derde kranslegging door leden van het Comité Dodenherdenking Prinsenbeek samen met kinderen van basisschool De Griffioen namens de Prinsenbeekse bevolking. Het Comité nodigt hierna alle aanwezigen uit een persoonlijke bloemenhulde te brengen in de Vredeskapel. Voor deze bloemenhulde worden door het Comité zoals gebruikelijk ter plaatse kosteloos voldoende bloemen beschikbaar gesteld. Na de herdenking worden alle deelnemers uitgenodigd voor een gezamenlijk kopje koffie in de kerk.
'HĂ&#x20AC;QLWLHI AFSLANKEN!!!!

6723180(752.(1

Ć&#x201D;NieuwstePHWKRGH- > Luxopuncture Ć&#x201D;GEEN Ć&#x201D; HoogsteJOJO-EFFECT slagingspercentage, 90,5% x Hoogste slagingspercentage, 90,5% Ć&#x201D;Wordt vergoed door alle Zorgverzekeraars !!! Ć&#x201D; Nieuwste methode -> Luxopuncture x Nieuwste methode -> Luxopuncture Ć&#x201D; Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012 Ć&#x201D;:HNHOLMNVHHQbehandeling van 20 min. x Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars (Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG enVBAG RBNG) Ć&#x201D;%HKDQGHOLQJHQGRRUgediplomeerde =RUJYHUOHQHUVQXPPHUaangesloten bijtherapeuten en RBNG  Ć&#x201D; 3x behandelingen van 2020minuten 3 behandelingen van minuten STOPPEN MET ROKEN Ć&#x201D;/X[RSXQFWXUHRRN BURN-OUT x *HHQH[WUDNLOR¡V en pijnloos Ć&#x201D; Geen extra kiloâ&#x20AC;&#x2122;s en pijnloos  x Luxopuncture ook: DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT Ć&#x201D; Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE $OOH CHRONISCHE KLACHTEN, QIGONG DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Bel vrijblijvend voor info. of %HOYULMEOLMYHQGYRRULQIRRIDIVSUDDNafspraak:

 076-5153143 (WWHQ/HXU   (Etten-Leur)

%HKDQGHOLQJHQRRN¡VDYRQGV

Behandelingen ook â&#x20AC;&#x2DC;s-avonds

Houtrotreparatie

BOEKHOUDER

Jan Jochems

SLAGBOOM

Bestratingsmaterialen en sierkeien,

voor administraties en aangiftebiljetten.

06-28148148 cherabi.uw-vakschilder.nl

Marijke Meustr. 100, Breda 076-5214282

HANDEL

EN

TRANSPORT

TE KOOP:

speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers. Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

VERHUUR:

Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3 Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

DAGTOCHTEN BUSREIZEN DAGTOCHTEN

Terras of Oprit bestraten? Tuin aanleggen? LIBELLE ZOMERWEEK 12 t/m 18 mei

â&#x201A;Ź 35,00

Vervoer + entree ]RPHL½NRUWLQJ

DAGREIS LONDEN â&#x201A;Ź 52,50 19 apr, 3 mei, 7 jun, 19 en 26 juli Vervoer, overtocht + plattegrond

CIRQUE DU SOLEIL 27 apr (matinee)

â&#x201A;Ź 79,50

ROLAND GARROS 26 mei

â&#x201A;Ź 79,00

KEUKENHOF 10 apr, 3 en 14 mei

â&#x201A;Ź 32,50

RIJKSMUSEUM & Aâ&#x20AC;&#x2122;DAM 9 apr, 9 mei en 9 juni

â&#x201A;Ź 35,00

DE BAZAAR IN BEVERWIJK 12 apr en 11 mei

â&#x201A;Ź 22,50

AMSTEL GOLD RACE 20 apr VERRASSINGSREIS PASEN 21 apr (2e Paasdag) BLOEDPROCESSIE BRUGGE 29 mei DAGREIS PARIJS 3 mei, 24 mei en 7 junI

â&#x201A;Ź 25,00

Vervoer + 2e rangs ticket

Vervoer + entree Roland Garros

Zelfstandig Tuinman â&#x20AC;&#x201C; Stratenmaker nodig! starten? Voor al uw TUINWERKZAAMHEDEN.

Íť>>^KKZdE^dZd/E'E ÍťKW,K'EÍť^,KKED<E ÍťsKKZÍłEE:Z^hZdE ÍťKEZ,KhÍť^EK/E Íťt/:<hEEEKK<sKKZ>> DdZ/>EKZ'E Íť&sKZsE,dsh/> Íťh/>/:<WZ/:^KW's Íť'ZEd/KW>KE^tZ< ÍťKEZ,Kh>sE& ÎŚĎŻĎŹÍ&#x2022;ͲWZDE

HUGO vraagt v.a. â&#x20AC;&#x2122;98

autoâ&#x20AC;&#x2122;s + bussen + jeeps contant bet. + RDW-vrijwaring! www.herstel-commandos.nl

06 van - 08.00 122tot 22.00 58 uur443

RogĂŠr Stijnen DĆ&#x152;Í&#x2DC;:ƾůĹ?ÄŁĆŠÄ&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ĺś>Ĺ?Ä&#x17E;Ć?Ĺ&#x161;ŽƾÄ&#x161; Tel. 06 -814 2268 308 Tel: 06 15 87 53 info@scheidingshuys.nl lieshoud@scheidingshuys.nl www.scheidingshuys.nl www.scheidingshuys.nl

GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS

BREDA

plafonds & wanden witten

MA T/M VRIJ OPEN VAN 12-18 UUR

Scheiden doe je samen

Frans Klaver, 076â&#x20AC;&#x201C;7660080

Aalten Schildersbedrijf

Voor in- en verkoop gebruikte meubelen. J.J. DE BOM de Meubelvriend Marijke Meustraat 32, BREDA 076-5141601

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank uw jurist met ďŹ scale en ďŹ nanciĂŤle kennis van zaken effectiever en goedkoper dan een advocaat inclusief uitgebreid ďŹ nancieel advies ĂŠĂŠn aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING!

Ook binnen- en buitenschilderwerk Vraag een vrijblijvende offerte tel. 06 - 43220390 / 076 - 5991675

Computer/tabletstoring?? Heb je het gehad met je pc of tablet? Verouderd, vol met virussen, te traag, vele storingen of gewoon niet meer veilig om mee door te werken? En is vervanging een optie waar je de laatste tijd echt over na zit te denken? Wacht nog even en bel eerst. In 99 van de 100 keren kunnen we hem aan huis repareren zodat hij nog jaren in VOLLE tevredenheid kan blijven werken.

En DAT zelfs voor maar â&#x201A;Ź20,- pu. ĂŠn met maar ĂŠĂŠnmalige reiskosten van â&#x201A;Ź10,-!! Zeker goedkoper dan vervangen denk je!? Toch?? - Pak dus die telefoon en bel -

Bel voor een afspraak of meer info naar: GSM: 06-41.37.44.61 b.g.g.: 06-29.06.14.03 Ook het adres voor backup/herstellen van data/software en uitleg pc en tablet/smartphone.

DAK EN/OF DAKGOOT PROBLEMEN? ***Gratis Dak-inspectie***

www.dakengootherstel.nl

MEUBELSTOFFEERDER

met pensioen vraagt stoffeerwerk o.a. stoelen, fauteuils en banken. Ook reparatie. 06-20304266

0651332449

-REPARATIE

P. Rijnders Breda

06-53269191

Bal des Voorpret

Johnnyâ&#x20AC;&#x2122;s foute Party BREDA - Al 2 jaar op rij de gezelligste feesten van Breda. Het Bal des Voorpret organiseert dit jaar niet 2 maar 3 muzikaal gezellige avonden. Johnnyâ&#x20AC;&#x2122;s foute party is een avondvullende programma met Johnny Gold in de hoofdrol op zaterdag 10 mei. De kaarten zijn online te verkrijgen op www.baldesvoorpret.nl of via onze facebookpagina. Wees er snel bij want op=op.

J&M Bestratingen

MEUBELSTOFFERING/

Toegang vanaf 16 jaar, onder de 18 wordt er geen alcohol geschonken. Al 2 jaar wordt het door het Bal des Voorpret diverse feestavonden georganiseerd. Een zeer groot succes. Afgelopen carnaval waren er optredens van Johnny Gold en Mulder en Mulder. Deze geweldige activiteit vindt plaat in gemeenschapshuis de Biedonk in de Hoge-Vugt. Groepen vanaf 10 personen krijgen groepskorting. Voor meer info bezoek onze site of neem contact met ons op via info@baldesvoorpret.nl

info@jmbestratingen.nl

Internationale Jeugdvoetbaltoernooi VV Baronie

DIMPHIEâ&#x20AC;&#x2122;S SLANK-KLUP Afvallen in groepsverband,

stok achter de deur nodig? WĆ&#x152;Ĺ?ĹśĆ?Ä&#x17E;ĹśÄ?Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹŹÍ&#x2022;ĆŠÄ&#x17E;ŜͲ>Ä&#x17E;ĆľĆ&#x152;Í&#x2022; ƾŜÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x161; www.slankklupdimphie.nl

Vervoer + entree

Vervoer + entree + vrij bezoek Amsterdam

Vervoer + entree

â&#x201A;Ź 75,00 â&#x201A;Ź 29,50 â&#x201A;Ź 52,50

Vervoer, metroticket + plattegrond

DAGREIS DISNEYLAND 3 mei, 24 mei en 7 juni

v.a. â&#x201A;Ź 70,00

UW ACCOUNTANT / BOEKHOUDER TE DUUR ? Bij ons bepaalt uzelf het tarief en de werkzaamheden !! Alle varianten zijn mogelijk, vrijblijvende informatie: WWW.ADVIESBUREAUDEBRUIJN.NL

Mark van Loon STOFVRIJ OVERSCHUREN PARKET * Leggen, overschuren en repareren van parketvloeren * Tevens betimmeren van trappen * Het leggen van laminaat Tel: 0653920755

www.markvanloon.nl

Vervoer, metroticket + plattegrond

THEATERVOORSTELLING ANNE â&#x201A;Ź 59,50 3 juli Vervoer + 2e rangs ticket

SOLDAAT VAN ORANJE 24 sep

â&#x201A;Ź 79,50

Vervoer + 2e rangs ticket

DE VOORJAARSKRANT IS WEER UIT! BESTEL VIA:

Het plaatsen is vakwerk. dat staat er voor jaren. Kwaliteit en degelijkheid, daar komt het op aan. Betonpaal in combinatie met betonplaat. Houtdelen vrij van de grond, kan niet rotten. Evt. gratis thuisbezorging.

www.brabantexpres.nl

DE SCHANS, Steenbergseweg 6 HALSTEREN Telefoon 0164-686418 www.deschanstuinschermen.nl

Ook voor rooien en verwijderen van uw oude erfafscheding!!!

PAGINA 11

BREDA - Er even heerlijk tussenuit met de paasdagen? Geniet bij vv Baronie van het 41ste Internationale Jeugdvoetbaltoernooi! Kom met de paasdagen 19, 20 en 21 april naar de voetbalvelden van vv Baronie aan de Blauwe Kei te Breda en laat u zich door jong talent verrassen. De verschillende internationale teams strijden tijdens dit toernooi ook dit keer weer voor een eerste plaats. Het deelnemersveld heeft in de editie 2014 een zeer fraai afďŹ che. U kunt een ijzersterk deelnemersveld in actie zien met clubs uit: Nederland, Belgie, Frankrijk en Engeland. Uit Nederland verwelkomen wij: NAC Breda, RKC/Willem II, PEC Zwolle, FC Den Bosch, Vitesse, ADO Den Haag en sc Heer-

enveen, VVV Venlo en vv Baronie. Uit BelgiĂŤ: Club Brugge, KV Mechelen, RSC Anderlecht en Cercle Brugge. Uit Engeland: AFC Wimbledon en Dagenham & Redbridge. Uit Frankrijk: Nogent le Rotrou. De wedstrijden beginnen iedere dag om 10.00 uur en eindigen met een spannende ďŹ nale om ca. 16.30 uur. Op 19 april speelt de jeugd onder 11 jaar, op 20 april onder 13 jaar en op 21 april de jeugd onder 15 jaar. Uw gastheer vv Baronie zal alles in het werk stellen om het u naar de zin te maken en we hopen dan ook van harte dat we u op 19, 20 of 21 april op onze velden mogen ontvangen! Voor meer informatie k ijk op: www.vvbaronie.nl of op onze Facebook pagina.


KŶĚĞƌƐƚĂĂŶĚĞĂĐƟĞƐƚĞŐĞŶŝŶůĞǀĞƌŝŶŐǀĂŶĚĞnjĞĂĚǀĞƌƚĞŶƟĞ͘ iPhone 4/4S Scherm Reparatie LCD + Touch

iPhone 5 Scherm Reparatie LCD + Touch

iPad 2/3/4 Scherm Reparatie Touch + Glas

Van € 129,-

Van € 199,-

Van € 199,-

voor

voor

voor

€ 59,-

€ 89,-

€ 89,-

Samsung Galaxy S3 Scherm Reparatie

Bij elke reparatie van uw smartphone of tablet een

Compleet front module vervangen Van € 199,-

accessoires gratis

Samsung Tablet 2/3 Scherm Reparatie Touch + Glas

naar keuze

Van € 199,- voor

voor

€ 149,-

Heeft uw toestel klachten zoals: - Speaker kapot? - Beeldscherm kapot? - Software probleem? - Waterschade? - Camera defect? - Of iets anders? Laat dan nu uw toestel vrijblijvend onderzoeken!

t.w.v.

€ 15,-

Waarom uw GSM bij ons laten repareren? - Snelle service - Beste prijzen - Ervaren monteurs - Garantie - Originele onderdelen

€ 99,-

Altijd als eerste met de NIEUWSTE hoesjes! Opladers, Screenprotectors, Kabels etc... Als wij het niet hebben dan bestaat het niet! Bovenstaande acties zijngeldig t/m 30 april 2014

‡ Accessoires ‡ Reparaties ‡ Software update ‡ Simlock verwijderen ‡ Waterschade herstellen KLAAR TERWIJL U WACHT! VOOR VRAGEN OVER UW REPARATIE BEL DAN: 076 763 04 21 GSM Specialist Breda GSM Specialist Breda GSM Specialist Breda Nieuwe Haagdijk 8 076-530 94 94 Karnemelkstraat 1 076-737 02 10 Ginnekenstraat 120 076-763 05 40

Dbz 20140106  
Dbz 20140106