Page 1

THUIS IN DE REGIO

WEEKENDEDITIE

B R E D A S E

O P L AG E :

27 JANUARI 2013 WEEK 4

Uitgeverij

EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

PRIORITEIT VOOR WONINGINBRAKEN EN OVERVALLEN

74 . 5 0 0

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

Volg ons via twitter: @BredaseBode

I

Te l .

076

SPORT

AANPAK LASTPOSTEN HORECA

599

8 111

KERKELIJK NIEUWS

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

VIJF JAAR INLOOPHUIS CLEMENT

Koningin Beatrix naar KMA Breda

Chauffeur beroofd van bestelbus

BREDA - Koningin Beatrix komt op 27 maart naar Breda om op het vaandel van de Koninklijke Luchtmacht een decoratie met de woorden ‘Kosovo 1999’ aan te brengen. Het ministerie van Defensie wil daarmee de luchtmacht eren voor haar rol bij de NAVO-aanvallen tegen de Serviërs in Kosovo. De ceremonie vindt plaats op het Kasteel van Breda, thuishaven van de KMA. Het vaandel is het belangrijkste militaire symbool, waarop militairen hun eed of belofte afleggen. Sinds de luchtmacht in 1953 het vaandel kreeg, zijn er geen nieuwe namen of afbeeldingen aan toegevoegd. In Breda zetelt ook het hoofdkwartier van de Koninklijke Luchtmacht.

BREDA - Een 29-jarige chauffeur van een pakketdienst werd maandagmiddag rond 16.30 bestolen. Tijdens het laden en lossen van wat pakketten bij een bedrijf aan de Heerbaan reed een dief met zijn bus weg. De chauffeur sneed de dief de pas af via een andere route op het bedrijfsterrein in een poging de auto tegen te houden. Dit mislukte omdat hij bedreigd werd met een vuurwapen. Hij moest daarop de dief laten gaan. De politie die ter plaatse kwam vond even verderop in de wijk de bestelbus aan de Heusdenhoutsestraat terug. Het is nog onduidelijk of uit het voertuig spullen zijn ontvreemd. De politie stelt een onderzoek in.

W E E K B L A D

In startblokken voor Bonte Bimde Avond BREDA - Theater Bowlingpoint aan de Hambroeklaan (Haagse Beemden) opent zaterdag 2 februari om 19.30 uur haar deuren voor de Giegeldonkse Bonte Bimde Avond! Giegeldonk toont zijn Hollands Glorie in deze avond vol muziek, variété, cabaret en vermaak. Amusement met de hoofdletter A. Laat jezelf meevoeren op de klanken van Koor Errug Eej, geniet van de scherpe zinsnede van Jan Bomaars, laat je verassen door de rode draad en uiteraard ook alle andere TOP artiesten! Kaarten reserveren kan via de commissie Bonte Bimde Avond BBA_BSM@giegeldonk.nl. Surf voor meer informatie over carnaval in Giegeldonk naar www.giegeldonk.nl

Rolstoelcarnaval in Princenhage BREDA - Zaterdag 2 februari is het weer zover. In het Princenhaagse gemeenschapshuis De Koe aan de Ambachtenlaan kunnen dan van 13.00 uur tot 17.00 uur weer honderden carnavalsvierders volledig uit hun dak gaan tijdens de 35ste editie van het jaarlijks terugkerende Rolstoelcarnaval. Carnaval is een feest voor iedereen, dus ook voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Speciaal voor hen houdt de Stichting Rolstoelcarnaval jaarlijks het Rolstoelcarnaval. Prins Lucius dun Aller Irste, diverse artiesten en verschillende carnavalskapellen zijn ook present. De toegang is gratis. Meer informatie via www.rolstoelcarnaval.nl

De Grôtste Versierder van ‘t Kielegat BREDA - Wie wordt dit jaar de Grôtste Versierder van ‘t Kielegat? Wie heeft zijn huis op zaterdag 2 februari het mooist versierd? Ook in het jubileumjaar van de BCV rijdt de Prinsenbus op zaterdagvond 2 februari door de Bredase straten om de drie feestelijkste huizen van ’t Kielegat op te sporen! Doe jij mee aan de carnavalsvoorpret en sleep je je hele straat mee in het enthousiasme? Dan kan het best zo zijn dat Prins Lucius met zijn voltallige gevolg, een complete blaaskapel en de Commissie Pers & Publiciteit van de BCV bij jou thuis een mini-knalfeestje komen bouwen. Meld jouw versierde huis (of dat van een ander) aan via pers@carnavalbreda.nl

Grote Kerk toneel van Oeledienst BREDA - Een luisterend oor of een beetje gezelligheid. Om welke reden de bezoekers hun weg naar Inloophuis Clement dan ook vinden, ze zijn er altijd welkom. Vijf jaar geleden besloten de kerken in de Haagse Beemden de Stichting Clement op te richten om mensen met een geïsoleerd bestaan een ontmoetingsplaats te bieden. Met succes. Lees ook het artikel elders in deze editie. FOTO HENK KETELAAR

Vooral vernielingen aan speelplekken

Meer vuurwerkschade in Breda BREDA - De gemeente heeft de vuurwerkschade aan gemeentelijke eigendommen tijdens de afgelopen jaarwisseling geïnventariseerd. Hieruit blijkt dat er dit jaar voor 87.600 euro schade is aangericht aan afvalbakken, speeltoestellen, kolken en verkeersborden.

M I D D E L B U R G S E

DOOR ADDO SPRANGERS

Dat is 9.800 euro meer dan tijdens de jaarwisseling daarvoor. Toen was de schade 77.800. Burgemeester Peter van der Velden meldt dat de gemeente Breda elk jaar fors inzet op preventie om schade en ongevallen te voorkomen. “Ik blijf het ontoelaatbaar vinden dat er moedwillig afvalbakken en speeltuinen vernield worden en mensen gewond raken door vuurwerk.” Het hogere schadebedrag komt vooral door vernielingen aan speelplekken. Vooral recent aangelegde kunstgrasveldjes hebben schroei- en brandplekken opgelopen met een schadepost van 4.000 euro. Daarnaast is er deze jaarwisseling

&

V E E R S E

meer schade aangebracht aan kolken en aan verkeers- en straatnaamborden dan tijdens de vorige jaarwisseling. De schade aan verkeersborden liep op van 10.000 euro vorig jaar naar meer dan 15.000 euro dit jaar. Er werden deze jaarwisseling ook 149 afvalbakken vernield. Dat zijn er zeven meer dan tijdens de vorige jaarwisseling. De prioriteit ligt nu bij het achterhalen van daders en het verhalen van de schade. Ook deze keer leverde de vuurwerkperiode weer verwijzingen op naar Bureau Halt. Er werden vier Bredase jongeren tussen de 12 en 17 jaar doorverwezen naar Halt, omdat ze illegaal en/of buiten de toegestane tijd vuurwerk hadden afgestoken.

Speelvoorzieningen In 2011 bedroeg de aan afvalbakken, speeltoestellen, kolken en verkeersborden aangebrachte schade na de jaarwisseling 82.900 euro. Dat was 25.450 euro minder dan tijdens de jaarwisseling daarvoor, toen de teller nog op 108.350 euro stond. De daling in 2011 had opvallend genoeg vooral te maken met het feit dat de schade aan speelvoorzieningen dat jaar beduidend minder was dan het jaar daarvoor. Dat bedrag liep toen terug van 51.250 naar 20.000 euro. De laatste jaarwisseling worden de speelplekken dus wel weer vooral de klos.

Aanpak gebied rond Terheijdenseweg

Groen licht college busviaduct W E E K B voor L A D BREDA - Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met de definitieve ontwerpen voor het busviaduct aan de Terheijdenseweg en voor de bushellingbaan aan de oostkant van het station. DOOR ADDO SPRANGERS Deze twee projectentworden h nuuaanbei steed, samen met de aanpassing van het kruispunt Stationslaan-Terheijdenseweg en werkzaamheden in een aantal straten (Terheijdenstraat, Delpratsingel) ten zuiden van het viaduct aan de Terheijdenseweg. De werkzaamheden starten nog voor de zomer van 2013 en duren ruim een jaar. Tijdens de werkzaamheden is de onderdoorgang aan de Terheijdenseweg acht maanden volledig afgesloten voor al het verkeer. Om ervoor te zorgen dat het nieuwe station Breda voor al het verkeer goed bereikbaar wordt, moet de toeleidende infrastructuur grondig worden aangepakt. Daartoe is onder andere al de nieuwe Stationslaan aangelegd.

De werkzaamheden aan het viaduct aan de Terheijdenseweg en de aanleg van de sbushellingbaan i n aan de oostkant d e van hetr station zijn onderdeel van deze aanpassingen. Die zijn onder andere nodig omdat het busstation dat nu aan de zuidkant van het station ligt, in het nieuwe station Breda aan de noordkant komt te liggen. Het college besteedt alle werkzaamheden in een keer aan en de werkzaamheden worden ook tegelijk uitgevoerd. Op die manier hoopt het college te komen tot een zo gunstig mogelijke prijsstelling van het werk. Bovendien kan de hinder die het werk met zich meebrengt geconcentreerd worden in een periode. Eerder ging het college al akkoord met het definitief ontwerp van het kruispunt StationslaanTerheijdenseweg.

Hinder “De realisatie van het busviaduct aan de Terheijdenseweg e g i oen de bushellingbaan zijn een cruciale stap voorwaarts voor de ontwikkeling en de bereikbaarheid van het nieuwe station,” zo stelt wethouder Selçuk Akinci. Hij realiseert zich daarbij wel dat het gaat om een technisch lastige ingreep, die behoorlijk wat tijd gaat kosten en dus ook heel wat hinder gaat opleveren. Niet alleen voor de buurt, maar ook voor de hele stad. “Door een deel van de werkzaamheden in de zomervakantie te plannen, proberen we de verkeershinder zo veel mogelijk te beperken,”aldus Akinci, “maar we kunnen niet voorkomen dat fietsers en automobilisten via andere routes moeten gaan rijden, bijvoorbeeld via de Doornboslaan of de Belcrumweg.”

BREDA - In 2010 werd het Oelefestival vervangen door ‘De Nacht van ut Kielegat’. Maar ondanks dit succesvolle precarnavalsfeest blijft de naam Oele nog steeds aan het Kielegat verbonden. Ook blijft carnaval met de Oeledienst verbonden aan de katholieke oorsprong. Op zondag 27 januari vindt namelijk de traditionele Oeledienst ‘gewoon’ doorgang. De carnavaleske dienst begint om 12.00 uur in de Grote Kerk. Diaken Rob van Uden gaat de dienst voor, waarbij Prins Lucius en zijn gevolg natuurlijk niet ontbreken. Koninklijke Harmonie Cecilia uit Princenhage verzorgt een vrolijke muzikale noot. De toegang is gratis. Informatie: www.carnavalbreda.nl.

Intercityverbinding naar Antwerpen BREDA - Spoorwegvervoerder NMBS gaat intercity’s laten rijden tussen Antwerpen en Roosendaal. De intercity dient als alternatief voor de hogesnelheidstrein Fyra die door aanhoudende problemen uit de dienstregeling is gehaald. Meerdere wagons van de Fyra zijn door sneeuw en ijs zwaar beschadigd geraakt. Ook daarvoor waren er al problemen met de hogesnelheidstrein. Begin december werd de Beneluxtrein tussen Amsterdam en Brussel opgeheven, waardoor Roosendaal alleen nog een stoptreinverbinding heeft met Antwerpen. Die zit sinds de opheffing van de Beneluxtrein overvol waardoor de NMBS al extra treinstellen inzet.

Inloopbijeenkomst plan Bavelse Berg BREDA - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan voor het Park de Bavelse Berg. Het bestemmingsplan is in ontwerpfase en ligt ter inzage. De gemeente houdt op dinsdag 5 februari van 17.00 uur tot 19.30 uur in het Amrâth Hotel Brabant aan de Heerbaan 4 in Breda een inloopbijeenkomst over het plan. Tijdens deze avond informeert de gemeente geïnteresseerden onder meer over de huidige stand van zaken, de planning en de planologische procedure. De gemeente heeft de initiatiefnemers van de plannen uitgenodigd om hun plannen kort toe te lichten. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.


Damen Autobanden

den

Winterban

• Nieuwe en Gebruikte banden • Montage v.a. € 10,- per band • Alle merken en maten op voorraad Spinveld 72 4815 HT Breda Tel. 076-5991539 06-49313410

Receptioniste / Telefoniste (6 mnd) Administratief Medewerker (9 mnd) Financieel Administratief Medewerker (12 mnd) Commercieel Administratief Medewerker (12 mnd) Medewerker Projectadministratie (12 mnd) Secretaresse (12 mnd) BKB / BKC / PDB

4 4 4 4

Fabius is een CRKBO erkende opleider 1 ochtend of 1 avond p/w les in meer dan 50 locaties

Breda eekhoornstr. Tel. 0168 462010

Opslag/ Bedrijfsruimte ca. 140 m2 te Breda Inl. 06-22 22 02 29

Jan Jochems Handel

en

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Info: 0164-230209 info@bit-by-bit.nl www.bit-by-bit.nl

30 weken, 1 avond les per week

Secretaresse

40 weken, 1 avond les per week

“Ik ga in 2013 eindelijk die opleiding volgen”

Boekhouden (BKB, BKC) 15 weken, 1 avond les per week

Boekhouden (PDB) 28 weken, 1 avond les per week

Te koop:

speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Bergen op Zoom Goes

Administratief medewerk(st)er

TransporT

Bestratingsmaterialen en sierkeien,

Inventor basis 19 feb avond 14 mrt dag

20 weken, 1 avond les per week

Vraag nu onze brochure aan! 0800-4464464 (gratis) www.fabiusopleidingen.nl

Te huur

Bergen op Zoom Goes

Telefoniste / Receptioniste

meer dan 90% van onze cursisten beveelt onze opleidingen aan

Te huur garagebox

AutoCAD basis 28 jan avond 6 feb avond

Wat zijn jouw goede voornemens voor 2013?

Geen specifieke vooropleiding nodig

o.a. Breda, Oosterhout, Roosendaal, Bergen op Zoom, Middelburg, Goes

AutoCAD en Inventor

De opleidingen kunt u volgen in Roosendaal of Breda. Kijk op onze website voor meer informatie of om je direct in te schrijven. Maak van 2013 jouw jaar!

VOOR STARTDATA KIJK OP ONZE WEBSITE

2SOHLGLQJHQPHWSHUVSHFWLHI Meer informatie? Bel direct (073) 689 32 49 of kijk op www.fjmopleidingen.nl

Verhuur:

Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3 Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

Aalten Schildersbedrijf BREDA

plafonds & wanden witten Ook binnen- en buitenschilderwerk Vraag een vrijblijvende offerte tel. 06 - 43220390 / 076 - 5991675

DESIGN SALE Lightmatters by Arpalight

DONDERDAG 31 januari VRIJDAG 1 februari

16.00 u 20.00 u 16.00 u 18.00 u

KORTINGEN TOT

Meubelstoffering

70

voor o.a. boten, stoelen, banken, wanden, en caravans Eigen maatwerk!

Brugel Woondesign Ginnekenweg 72 Breda Tel. 076-5148563 www.joopbrugelwoondesign.nl

%

Januari & Februari

5% Winterkorting 3 dagen Parijs

30 maart t/m 1 april

Huishoudbeurs

€ 31,- p.p. Inclusief vervoer en entreekaart. Wij rijden dagelijks van 16 t/m 24 februari 2013 Naar de huishoudbeurs gaat elke 4e persoon gratis mee met de bus!

Bekijk aanbod op

€167,50 p.p.

http://www.lightmatters.eu/ magazijn-uitverkoop.html

3 dagen Londen €149,50 p.p. 30 maart t/m 1 april

4 dagen Praag

€185,00 p.p.

29 maart t/m 1 april

Prijzen zijn inclusief vervoer, verblijf en ontbijt.

Voor meer informatie en boekingen kunt u contact met ons opnemen: Muys Reizen Rucphen tel:0165-342351 of e-mail: info@muysreizen.nl

AMBACHTSWEG 2 / 4854 MK / BAVEL Betaling pin of contant


actualiteit

Openbaar Ministerie, politie en gemeenten presenteren regionaal veiligheidsbeleidsplan

Hoogste prioriteit voor woninginbraken en overvallen BREDA - Woninginbraken, overvallen en straatroof zijn de belangrijkste veiligheidsonderwerpen volgens het OM, de politie en 39 gemeenten in West-Brabant en Zeeland. Dit komt naar voren in het regionaal beleidsplan voor veiligheid van deze regio. DOOR MERIJN SITSEN Ambtenaren uit het gebied hebben lokale veiligheidsonderwerpen aangeleverd waaruit een regionaal plan is opgesteld. Geweld, overlast en criminaliteit door jeugdgroepen, georganiseerde criminaliteit en veiligheidsbeleving zijn andere belangrijke speerpunten. Woninginbraken, overvallen en straatroof maken onderdeel uit van een zogenaamde High Impact Crime. Dit komt omdat deze misdrijven een enorme impact hebben op de slachtoffers omdat de lichamelijke integriteit op grove wijze wordt aangetast. Uit cijfers blijkt dat er een stijgende lijn zit in het aantal woninginbraken in West-Brabant en Zeeland. Uit dezelfde cijfers blijkt dat het aantal straatroven ook een lichte stijging laat zien en het aantal overvallen afneemt. De bedoeling is dat door preventie en adequate respons het aantal High Impact Crimes gaat dalen. In 2014 moet de hoeveelheid van dergelijke misdaden afgenomen zijn met 25% ten opzichte van het peiljaar 2009. Ontwrichting Geweld komt volgens het beleidsplan

nog te veel voor in buurten en wijken, uitgaansgelegenheden, thuissituaties en tegen overheidsdienaren. Omdat dit soort gedrag gezien wordt als schadelijk voor de samenleving, is dit niet te tolereren.

‘Geweld schadelijk voor samenleving’ Om te voorkomen dat hinderlijke groepen ‘doorgroeien’ naar overlastgevende en criminele groepen, willen de gemeenten dat deze overtreders goed worden aangepakt. Georganiseerde misdaad zorgt voor minder zichtbare en sluipende ontwrichting van de samenleving. Deze vorm van misdaad lijkt daarnaast sterk verbonden met de door burgers in het dagelijks leven ervaren overlast van criminaliteit. De verkoop van illegale goederen en de opdracht tot woninginbraak leidt tot veel overlast bij burgers. Drugshandel krijgt hierbij speciale aandacht. Deze vorm van criminaliteit kan ontaarden in fors geweld, bedreigingen en afpersing. Daarnaast heeft de volksgezondheid, met name onder de jeugd, te leiden onder deze vorm van criminaliteit.

Overvallen staan hoog genoteerd op de prioriteitenlijst van de politie.

Veilig gevoel Het is belangrijk dat mensen zich veilig voelen. Het is daarom belangrijk dat er ook aandacht wordt besteed aan hoe mensen het beleid ervaren en hoe zij zich erbij voelen. Als de burger zich veilig voelt, zal deze ook meer vertrouwen hebben in de overheid. Uit de veiligheidsmonitor is gebleken dat de leefomgeving in West-Brabant nauwelijks veranderen.

Toch ervaren mensen een toenemend gevoel van onveiligheid. In Zeeland ziet men de leefsituatie iets zonniger in want daar is een toename zichtbaar in het gevoel van veiligheid. Aangifte De politie is volgens bewoners in het gebied beter bereikbaar. Ondanks de goede bereikbaarheid is er een afname zichtbaar

FOTO ADDO SPRANGERS

in de bereidheid om melding of aangifte te doen van een misdrijf. Dit wordt veroorzaakt doordat mensen niet tevreden zijn over het laatste contact met de politie, zeker als het gaat om het doen van aangifte. Het openbaar ministerie, de politie en gemeenten spreken de ambitie uit om te investeren in het verbeteren van de veiligheidsbeleving en het vertrouwen van de burgers in de lokale overheid.

College stelt Programma Toezicht en handhav ing 2013 vast

Uitbreiding cameratoezicht binnenstad en Valkenberg BREDA - Aanpak van overlast door kamerbewoning, fraudebestrijding en uitbreiding van het cameratoezicht in als gezegd krijgen de vrijplaatsen, net als Drank- en horecawet de Bredase binnenstad en stadspark ’t Valkenberg zijn enkele van de belangrijkste speerpunten van het door het in voorgaande jaren, in 2013 weer extra Verder wordt in 2013 ook het cameraaandacht. In samenwerking met externe toezicht verder geprofessionaliseerd en college vastgestelde Programma Toezicht en handhaving 2013. DOOR ADDO SPRANGERS Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk geworden voor het toezicht op naleving van de nieuwe Drank- en horecawet (DHW). De vrijplaatsen krijgen ook dit jaar

weer extra aandacht. Bovendien worden gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) wijkgericht ingezet om de openbare orde te handhaven en de veiligheid, leefbaarheid en sociale cohesie te bevorderen. In het Programma Toezicht

en handhaving 2013 staat hoe en hoe vaak de gemeente dit jaar gaat toezien en handhaven op het gebied van openbare orde en veiligheid, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, openbare ruimte en leefbaarheid en sociale zekerheid. Zo-

partners, zoals politie en justitie, staan weer diverse integrale toezicht- en handhavingacties op het programma en wordt extra ingezet op de aanpak van criminele samenwerkingsverbanden. Ook vinden weer hennepacties plaats om de illegale hennepteelt tegen te gaan. Fraudebestrijding Om te voorkomen dat kwetsbare mensen worden uitgebuit en worden gehuisvest in brandonveilige of niet voor bewoning geschikte panden, worden dit jaar integrale acties gehouden op circa 140 adressen.

‘Extra aandacht voor vrijplaatsen’

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

FOTO HENK STEVENS

www.internetbode.nl

Er komen onder meer extra camera’s op de Havermarkt in Breda.

De aanpak van overlast door kamerbewoning in de wijken Belcrum, Tuinzigt, Brabantpark en Doornbos/Linie krijgt in 2013 ook prioriteit. Verder worden dit jaar gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) wijkgericht ingezet om de openbare orde te handhaven en de veiligheid, leefbaarheid en sociale cohesie te bevorderen. Fraudebestrijding is een onderwerp dat bij de gemeente Breda eveneens bijzondere aandacht krijgt. Al bij de intake worden circa 2800 uitkeringsaanvragen onderzocht op mogelijke onrechtmatigheid. Daardoor zullen naar verwachting zo’n 400 aanvragen worden afgewezen of ingetrokken. Daarnaast worden ruim 300 onderzoeken naar uitkeringsfraude uitgevoerd.

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PaGiNa 3

uitgebreid. Er komen extra camera’s op het Kasteelplein (met zicht op de in- en uitgang van stadspark ‘t Valkenberg) en de Havermarkt en de mogelijkheden en tijden om de camerabeelden ‘live’ te bekijken worden uitgebreid. Dat gebeurt dit jaar in ieder geval van donderdag tot en met zaterdag van tien uur ’s avonds tot vijf uur ’s ochtends en op zondagen van vijf uur ’s avonds tot vijf uur ’s ochtends. Op 1 januari is de nieuwe Drank- en horecawet (DHW) in werking getreden. De gemeente was al verantwoordelijk voor de vergunningverlening en het handhaven van overtredingen, maar is nu ook verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van genoemde wet. De gemeente controleert dit jaar extra op overtreding van de sluitingstijden en op het niet naleven van vergunningvoorschriften, waaronder controles op portiers, leiding en schijnbeheer. Ook is er extra toezicht om te voorkomen dat onveilige situaties ontstaan, zowel voor horecabezoekers als voor de omgeving.

Speerpunten Speerpunten van het Programma toezicht en handhaving 2013 zijn: vrijplaatsen, onrechtmatige bewoning, wijkgericht toezicht, fraudebestrijding, professionalisering van het cameratoezicht en de implementatie van de nieuwe Drank- en horecawet.

Volg ons op twitter: @BredaseBode.


juridisch advies & mediation

GEZOCHT: CALL AGENTS 

juridisch advies & mediation



familierecht*arbeidsrecht*sociaal zekerheidsrecht familierecht * arbeidsrecht huurrecht*vreemdelingenrecht*strafrecht

* sociaal zekerheidsrecht * huurrecht * strafrecht Gratis spreekuur maandagavond Gratisvan spreekuur 17.00 totmaandagavond 18.00 uur

van 17.00 tot 18.00 uur

Baronielaan 161, Breda. Tel.: 076-522 23 46 Baronielaan 161, Breda. Tel.: 076-522 23 46 www.baronie-advocaten.nl

www.baronie-advocaten.nl

DAGTOCHTEN BUSREIZEN DAGTOCHTEN

Ben jij: - mbo/hbo student of herintreder?  - minimaal 12 uur per  week tijdens kantooruren inzetbaar?  - commercieel en resultaatgericht?   - woonachtig in Breda of directe omgeving?     Stuur dan een e-mail met je cv naar:   vacatures@mkbsem.nl of bel 076-8200350 www.mkbsem.nl    

Van Dijnsen Installatiewerken B.V. staat al ruim 47 jaar voor allround vakmanschap. Door een veelzijdige en klantgerichte benadering is ons bedrijf in staat totaal-oplossingen te bieden op het gebied van verwarmings-, koeltechnische-, sanitaire- en elektrotechnische installaties. In verband met de groei van onze organisatie zijn wij voor de afdeling Service & Onderhoud per direct op zoek naar

SERVICEMONTEURS ELEKTROTECHNIEK De functie: Het uitvoeren van onderhoud aan, het opheffen van storingen alsmede het installeren, inbedrijfstellen, reparatie, aanpassingen en uitbreiden van elektrotechnische installaties en/of middelen

STERREN IN DE SNEEUW € 649,00 6-DAAGSE REIS KLEINWALSERTAL 17 t/m 22 mrt 2013

De kandidaat: * Afgeronde opleiding op nivo MBO Elektrotechniek Vervoer, 5 overnachtingen, 3 excursies + * Aanvullende vakgerichte opleidingen MSI, EMSI en TSI optredens van: Wolter Kroes, Vinzzent, Grad De beste dermatologen van Nederland (weekblad Elsevier) * Minimaal 2 jaar ervaring in deze functie en branche De beste dermatologen van Nederland (weekblad Elsevier) Damen, Rene Schuurmans en vele anderen De beste dermatologen van Nederland (weekblad Elsevier) * Flexibele en klantgerichte instelling en stressbestendig De beste dermatologen van Nederland (weekblad Elsevier)€ huid- en laserklinieken HUISHOUDBEURS 29,50 huid• poliklinieken dermatologie Woonachtig in de omgeving Breda huid-en en laserklinieken laserklinieken • poliklinieken dermatologie • huidtherapie • *huidtherapie • poliklinieken dermatologie • huidtherapie huiden laserklinieken • en huidtherapie huidlaserklinieken • poliklinieken dermatologie • huidtherapie Bergen op Zoom16 t/m 24 feb 2013 • poliklinieken dermatologie Bergen opMiddelburg ZoomMiddelburg Bergen opBergen Zoomop - Middelburg huid-+ entree en laserklinieken poliklinieken dermatologie huidtherapie Vervoer Bergen op •ZoomMiddelburg Zoom- Middelburg De beste dermatologen van Nederland•(weekblad Elsevier) Heb je interesse: Bij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen Bij ons kunt u terecht voor veilige enanti-rimpelbehandelingen effectieve Bij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve Bergen op ZoomMiddelburg en huidverjonging: > Rimpelfilling met Restylane, BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH – Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met > Botoxbehandelingen, eneffectieve huidverjonging: BijWERDER ons kunt u terecht voor veilige en effectieve enlaserklinieken huidverjonging: > Rimpelfi met Restylane, Bij ons kunt u terecht•voor veilige lling en anti-rimpelbehandelingen BREMEN € anti-rimpelbehandelingen 79,00 huid- enanti-rimpelbehandelingen poliklinieken dermatologie • huidtherapie > Fractional Laser en CO2-fractional laser, dhr. W. v. Steenoven, telefoon: 076-5728127. -enRimpelfilling Restylane en huidverjonging: > Rimpelfi met Botoxbehandelingen, Bij ons kunt u terecht voor lling veilige enRestylane, effectieve anti-rimpelbehandelingen huidverjonging:met Rimpelfi lling met > en>de nieuwe Ultherapie tegenRestylane, huidverslapping. Bergen op ZoomMiddelburg 9 mrt Je sollicitatie kun je richten aan: Van Dijnsen Installatiewerken B.V., afdeling > Botoxbehandelingen, Fractional Laser en CO2-fractional laser, en huidverjonging: > Rimpelfilling met Restylane, - Botoxbehandelingen > Botoxbehandelingen, Vervoer + wedstrijdticket Verder alle Laserbehandelingen tegen overbeharing, couperose, pigmentvlekken, P&O, Postbus 2243, 4800 CE te Breda of e-mail naar pz@vandijnsen.nl Fractional Laser en CO2-fractional laser > Fractional Laser en CO2-fractional laser, huidoneffenheden, kleine spatadertjes en de en nieuwe tegen huidverslapping. > Botoxbehandelingen, > Fractional LaserUltherapie en CO2-fractional laser, nog veel meer… Bij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen SCHALKE 04 – HOFFENHEIM € 99,00 - enlaser, de nieuwe Ultherapie tegenUltherapie huidverslapping > en de>nieuwe Ultherapie huidverslapping. Fractional Laser entegen CO2-fractional > en de nieuwe tegen huidverslapping. en huidverjonging: > Rimpelfilling met Restylane, 30 mrt KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.VANDIJNSEN.NL Laserbehandelingen tegen overbeharing, couperose, > en de nieuwe Ultherapie tegenVerder huidverslapping. Er alle weer jonger uitzien… zonder plastische chirurgiepigmentvlekken, De beste dermatologen van Nederland (weekblad Elsevier)

Botoxbehandelingen, Verder alle> laserbehandelingen tegen overbeharVervoer, wedstrijdticket +tegen 3 consumpties Verder alle Laserbehandelingen overbeharing, couperose,huidoneffenheden, pigmentvlekken, kleine spatadertjes en nog veel meer… Verder alle Laserbehandelingen tegen overbeharing, couperose, pigmentvlekken, > Fractional Laser en CO2-fractional laser, ing, couperose, pigmentvlekken, huidoneffen> Huiden laserkliniek Bergen op Zoom • In Zorgcentrum DAGREIS LONDEN vanaf 49,00 huidoneffenheden, kleine spatadertjes en nog€ veel meer… couperose, Verder alle Laserbehandelingen tegen overbeharing, pigmentvlekken, huidoneffenheden, kleine spatadertjes en Lievensberg nog veel meer… > en3dspatadertjes de nieuwe Ultherapie tegen huidverslapping. heden, kleine en• nog veel meer... Boerhaaveplein • 4624VT Bergen op Zoom 0164-263822 • www.huidlaser.nl huidoneffenheden, nog veel meer… > Huid- en laserkliniek Middelburg • In Barcode gebouw 30 mrt, 27 apr, 25kleine mei,spatadertjes 29 juni, en 6 juli

Er weer weerjonger jonger uitzien… zonder plastische chirurgie Er uitzien... overtocht + plattegrond Verder alle Laserbehandelingen tegen overbeharing, couperose,zonder pigmentvlekken, ErVervoer, weer jonger uitzien… zonder plastische chirurgie Er weer jonger uitzien… plastische chirurgie zonder plastische chirurgie 2-DAAGSE LONDEN vanaf € 119,00 huidoneffenheden, kleine spatadertjes en nog veel meer… Er weer jonger uitzien… zonder plastische chirurgie > Huid- en laserkliniek Bergen op Zoom • In Zorgcentrum Lievensberg Park Veldzigt 67 • 4336DR Middelburg • 0118-673050 • www.dermateam.nl

30 mrt, 27 apr, 4 mei, 29 juni, 13 juli

STOP NU MET ROKEN!!!

> Huid- en laserkliniek Bergen op Zoom • In Zorgcentrum Lievensberg Boerhaaveplein 3d •Bergen 4624VT opZorgcentrum Zoom • 0164-263822 • www.huidlaser.nl > Huiden laserkliniek opBergen Zoom • In Lievensberg Vervoer, overtocht, overnachting + ontbijt Boerhaaveplein 3d • 4624VT Bergen op Zoom 0164-263822 >• www.huidlaser.nl Huid- en laserkliniek • In Barcode gebouw > Huid- en laserkliniek Bergen op Zoom • In •Zorgcentrum Lievensberg Boerhaaveplein 3d •Middelburg 4624VT Bergen op zonder Zoom • 0164-263822 www.huidlaser.nl plastische• chirurgie ZONDAGMIDDAGCRUISE € Zoom 29,50 > HuidenBoerhaaveplein laserkliniek Middelburg • In Barcode Park Veldzigt 67 • 4336DR Middelburg • 0118-673050 3d • 4624VT Bergen gebouw op • 0164-263822 • www.huidlaser.nl > Huiden laserkliniek Middelburg • In Barcode gebouw • www.dermateam.nl 26 mei Park Veldzigt 67laserkliniek • 4336DR Middelburg • www.dermateam.nl > Huid- en Middelburg • •In0118-673050 Barcode gebouw Park Veldzigt 67op • 4336DR • 0118-673050 > Huiden laserkliniek Bergen Zoom • InMiddelburg Zorgcentrum Lievensberg • www.dermateam.nl Vervoer rondvaart + optredens Park+Veldzigt 67 • 4336DR Middelburg • 0118-673050 • www.dermateam.nl Boerhaaveplein 3d • 4624VT Bergen op Zoom • 0164-263822 • www.huidlaser.nl

Er weer jonger uitzien…

> Huid- en laserkliniek Middelburg • In Barcode gebouw Park Veldzigt 67 • 4336DR Middelburg • 0118-673050 • www.dermateam.nl

UW ACCOUNTANT / BOEKHOUDER TE DUUR ?

www.brabantexpres.nl

Bij ons bepaalt uzelf het tarief en de werkzaamheden !! Alle varianten zijn mogelijk, vrijblijvende informatie: WWW.ADVIESBUREAUDEBRUIJN.NL

●● Hoogste slagingspercentage,90,5% 90,5% Hoogste slagingspercentage,  Hoogste slagingspercentage, 90,5%  Hoogste slagingspercentage, 90,5% ●● Nieuwste methode -> -> Luxopuncture Luxopuncture Nieuwste methode Nieuwste methode -> alle Luxopuncture  Nieuwste methode -> Luxopuncture ●● Blijvend vergoed door Zorgverzekeraars!!! Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012  Zeer succesvol al in Duitsland, Frankrijk, België,Zwitserland  Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars (Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG) (Zorgverlenersnummer: 90-039475, bij VBAG enVBAG RBNG) (Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bijtherapeuten en RBNG) Word vergoeddoor door gediplomeerde alle aangesloten verzekeringsmaatschappijen ● 3behandelingen ● 3 behandelingen van 20 minuten  3 behandelingen van 20 minuten Geen ontwenningsverschijnselen ● Geen extra kilo’s en pijnloos  Geen extra kilo’s en 20 pijnloos  3 behandelingen van minuten ● Geen extra kilo’s enMENOPAUZE, pijnloos ● Luxopuncture ook: AFVALLEN, BURN-OUT  Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT  Geen extraook: kilo’s en pijnloos ● Luxopuncture MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE  Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN en BURN-OUT Alle cHRONIScHE kLAcHTEN DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 076-5153143 (Etten-Leur)

(Etten-Leur) Behandelingen ook ’s-avonds Ook ’s-avonds en in het weekend

Nolens flowers Mgr. Nolensplein 28 4812 JD Breda

NOLENS FLOWERS Telefoon: 076-7504815 www.nolensflowers.nl E-mail: edpoppelaars@versatel.nl

immer werken Ook voor het aanbrengen van inbraakwerend hang- en sluitwerk


actualiteit

Ontmoetingsochtend groot succes

Colofon

Eerste lustrum Inloophuis Clement

Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

BREDA - Vijf jaar geleden besloten de kerken in de Haagse Beemden de Stichting Clement op te richten om mensen met een geïsoleerd bestaan een ontmoetingsplaats te bieden. Trefpunt is het multifunctioneel gebouw Vlierenbroek in Kesteren waar ook de KBS Hagehorst onderdak heeft. Om het lustrumjaar in te luiden verwendden de leerlingen van groep 8 hen tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst met eigen gemaakte hapjes, sketches, muziek en voordracht.

Bredase Bode Bredase Bode

DOOR HENK KETELAAR

Redactie Addo Sprangers Correspondenten Henk Ketelaar, Joyce van Zijl Acquisitie Kurt Sonnemans Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties donderdag 13.00 uur. Verenigingsnieuws en lezersfoto’s donderdag 11.00 uur. Aanleveren via www.internetbode.nl

W E E K B L A D

Bezorgklachten 076 599 8111 t

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 04

De oplossing van deze puzzel is in week 05 te vinden op www.internetbode.nl

In de school hing afgelopen dinsdag de geur van exotisch eten. Leerlingen uit groep 8 waren in de keuken druk bezig met het bereiden van Vietnamese loempia’s, tortilla, pizza’s, shoarma, tapas, goulash en andere exotische gerechten. Met leerkracht Leobert van Merwijk en weerbaarheiddocent Maja Papic was de klas al vroeg op school om de nieuwjaarsbijeenkomst van het Inloophuis Clement niet alleen met lekker eten maar ook met muziek en voordracht feestelijk op te luisteren. Oefening Druppelsgewijs komen de bezoekers binnen. Meneer Leobert vormt met drie van zijn leerlingen een combo en dat gaat hen goed af. Zonder stemverheffing kunnen de bezoekers een gesprek voeren.

‘Gasten van Stichting Clement zijn ook onze gasten’ “Gasten van de Stichting Clement zijn ook onze gasten,” zegt Leobert beslist. “Eenmaal per jaar leggen we hen met een activiteit als deze extra in de watten. Voor de leerlingen is deze activiteit een goede oefening in groepsgericht en saamhorig werken. Je kunt het als een voorproefje zien op de maatschappelijke stage die ze op de middelbare school krijgen.” Entertainment Juffrouw Maja vertelt dat elf van de twintig leerlingen van buitenlandse afkomst is. “Wij bereiden zoveel mogelijk gerechten die de leerlingen ook thuis eten. Dankzij de Rabobank kunnen deze activiteit aan de mensen van Clement aanbieden,” vertelt ze terwijl ze de leerlingen in de keuken aanwijzingen geeft.

© www.sudokusite.eu

Een leerlinge van KBS Hagehorst serveert de maaltijd.

Het andere deel van de leerlingen verwent de gasten daar waar het kan. Hapjes, drankjes, soep en salades, te kust en te keur wordt geserveerd. Tussendoor voeren ze een zelf geschreven toneelstukje op. Priya (13) leest twee gedichten voor waarvan eentje uit eigen werk. Een dankbaar applaus onderstreept de waardering. Vriendschappen Ineke Oomen, een van de zes vrijwilligers van Clement, vertelt dat het Inloophuis goed wordt bezocht. “Elke keer zijn we met ongeveer een dertigtal mensen bij elkaar. Eenmaal per maand organiseren we een bijzondere ac-

FOTO HENK KETELAAR

tiviteit, bijvoorbeeld een proeverij of museumbezoek en rond de feestdagen hebben we themabijeenkomsten. Iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor en/ of kennis wil maken met zijn buurtgenoten kan hier terecht, ongeacht de geloofsovertuiging. We hebben hier vriendschappen, ja zelfs liefdes zien ontstaan. En voor mensen die met een probleem zitten, komt maandelijks een maatschappelijk werker bij ons op bezoek.” Wat het verloop van die ochtend betreft; de leerlingen zijn er goed in geslaagd om er een heus feestje van te maken. De complimenten werden niet onder stoelen of banken gestoken.

Ondertekening protocol Collectieve Horeca Ontzeggingen

Aanpak lastposten in horeca BREDA - Wie zich misdraagt tijdens het uitgaan, kan voortaan thuis op de bank gaan zitten. Notoire overlast- en reca te weren. “We willen allemaal dat te en politie opgesteld. Er staat in onder geweldplegers worden straks namelijk geweerd tot wel vijf jaar lang geweerd uit de Bredase horecagelegen- het publiek gezellig en veilig kan uitgaan welke voorwaarden en voor hoe lang een in Breda,”zo stelt burgemeester Peter van collectieve horeca ontzegging wordt opgeheden. DOOR ADDO SPRANGERS Dat staat in het woensdag door de ho-

recaondernemers in de binnenstad, de gemeente en de politie ondertekende protocol Collectieve Horeca Ontzegging

(CHO). Het protocol maakt deel uit van het Convenant Veilig Uitgaan Breda en is zoals gezegd bedoeld om lastposten uit de ho-

der Velden. “Die veiligheid in het uitgaanscentrum is een gezamenlijk belang van gemeente, horeca, politie en beveiligingsbranche. En ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Met het ondertekenen van dit protocol onderstrepen we dat en geven we daar uitvoering aan”

‘Veiligheid is gezamenlijke verantwoordelijkheid’

Tevreden gezichten na de ondertekening van het protocol.

FOTO HUUB SCHOUTETEN PaGiNa 5

Aangifte Een collectieve horeca ontzegging geeft horecaondernemers de mogelijkheid om bezoekers die een strafbaar feit hebben gepleegd in een horecabedrijf, de toegang tot alle horecagelegenheden te ontzeggen. Vindt er overlast of geweldpleging in een horecabedrijf plaats, dan doet de horecaondernemer hiervan aangifte bij de politie. Alle horecabedrijven die deelnemen aan het protocol worden hiervan op de hoogte gebracht. Een vertegenwoordiging van horeca, gemeente en politie bepaalt de duur van de ontzegging. Die varieert - afhankelijk van het gepleegde strafbaar feit - van minimaal één maand tot maximaal vijf jaar. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft het protocol in samenspraak met gemeen-

legd en hoe de privacy van mensen die een ontzegging krijgen is gewaarborgd. De collectieve horeca ontzegging sluit aan bij de gebiedsontzeggingen die de burgemeester al langere tijd oplegt aan notoire overlastgevers in de binnenstad. Convenant Veilig Uitgaan In het convenant Veilig Uitgaan dat tot eind 2013 van kracht is heeft de burgemeester ook het Keurmerk Horecabeveiliging vanaf 1 juli 2013 verplicht gesteld voor beveiligingsbedrijven die werken in de binnenstad van Breda. Het keurmerk is ontwikkeld door de Nederlandse Veiligheidsbranche en stelt eisen aan de kwaliteit, professionaliteit en betrouwbaarheid van beveiligingsbedrijven.

Projecten De horeca is nauw betrokken bij diverse projecten, zoals het project Happy Ouders - waarbij ouders uit Breda en omliggende gemeenten een kijkje nemen in het stapleven van hun kinderen - en het project waarbij jonge stappers met een vals identiteitsbewijs naar Halt worden verwezen. Deze projecten worden ook dit jaar voortgezet.


Nils van de Berg wint GP schaken jeugd

Verbinding tussen noord- en zuidkant station Breda

Voetgangersbrug krijgt gestalte

BREDA - ProRail heeft in de nacht van woensdag op donderdag het eerste gedeelte van de nieuwe, tijdelijke voetgangersbrug bij station Breda op zijn plek gehesen. De 116 meter lange brug verbindt straks de noord- en de BREDA - Nils van de Berg van het Oos- Thomas Crans van de Bavelse school De zuidkant met elkaar en krijgt trappen naar elk perron. Zodoende blijft het station tijdens de grote verbouwing voor terhoutse D4 heeft in Breda de door Toermalijn bezeete de derde plaats met 4,5 De Baronie georganiseerde Grand punten. In groep 1 (Stap 1 en 2) zegevierde reizigers goed bereikbaar. Prix voor jeugdschakers gewonnen in groep 2 (Stap 3 en hoger). Hij haalde uit zeven partijen 6 punten, een half punt meer dan Luuk van Dongen van De Raadsheer uit Zundert.

Mart van Straten van D4 met 6 punten.

Gideon Dekker van De Baronie had evenveel punten, maar werd tweede door minder weerstandspunten. Luc Rombouts (D4) werd derde met 5 punten.

POLITIEBERICHTEN DNA-match verraadt Bredase inbreker BREDA - De politie hield maandag een 28-jarige Bredanaar aan. Hij wordt verdacht van een inbraak in een bedrijf aan de Haagweg op 4 oktober 2012. De politie stelde toen aangetroffen bloed veilig. Het DNA leverde een positieve match op. In de vroege ochtend van 4 oktober 2012 vond er een inbraak plaats bij een bedrijf aan de Haagweg. De dader had zich toegang tot het pand verschaft door een ruit te vernielen en stal computerapparatuur. Tijdens het sporenonderzoek stelden agenten een bloedspoor veilig. Het DNA bleek al in het systeem te zitten: uit het onderzoek kwam een positieve hit. Met toestemming van het Openbaar Ministerie is de Bredanaar maandag, buiten heterdaad aangehouden. De man, die ook verdacht wordt van een woninginbraak in Breda, is ingesloten in een politiecel.

De plaatsing van het eerste deel van de voetgangersbrug in beeld.

DOOR ADDO SPRANGERS Met grote kranen werd het eerste gedeelte van de stalen brug op de steunpunten geplaatst. Dit weekeinde gebeurt dat nogmaals aan de zuidkant van het station. Het hijsen vindt midden in de nacht plaats omdat er tijdens de werkzaamheden geen spanning op de bovenleiding mag staan en er geen treinverkeer mogelijk is. Sinds het afsluiten van de oude tunnel aan de noordkant, hebben reizigers die van die kant komen geen rechtstreekse verbinding

meer naar de twee zuidelijke perrons. Zij moeten omlopen via spoor 7 en 8. Via de nieuwe brug, die naar verwachting eind februari gereed zal zijn, is ieder perron met de trap rechtstreeks bereikbaar. Omdat de brug over de bovenleiding heen gaat, en dus behoorlijk hoog is, wordt mensen die slecht ter been zijn of zware koffers bij zich hebben, geadviseerd gebruik te maken van de zuidelijke ingang van het station. Uniek station NS, ProRail en de gemeente Breda bou-

FOTO PRORAIL

wen in Breda een uniek station waarbij reizen, wonen, werken en winkelen op een moderne en comfortabele manier zijn geïntegreerd. Het nieuwe gebouw is toegerust op de groeiende reizigersstroom en wordt een zeer comfortabele opstapplaats naar Schiphol, België en Frankrijk. Breda Centraal brengt mensen bij elkaar in een omgeving die past bij de allure van een hogesnelheidslijn. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Noord-Brabant zijn belangrijke financiers van dit project.

Lastige pot tegen Somas Activia voor dames 1 de Burgst BREDA - Zaterdag 19 januari stond de wedstrijd tegen Somas Activia op het programma. In de 1e helft werd er met 3-2 gewonnen. Maar uit ervaring was al duidelijk dat Somas Activia punten niet snel cadeau geeft, dus was het tijd om te gaan knokken om de punten binnen te halen. De eerste set was het lastig voor de dames van de Burgst om in de wedstrijd te komen. Door een sterke servicedruk van Somas kon de pass de spelverdeler maar moeilijk bereiken, wat al snel resulteerde in een forse achterstand. Gedurende deze set hebben de dames deze achterstand ook niet in kunnen halen. Met een teleurstellende eindstand van 25-11 werd de 1e set afgesloten. De 2e set werd er voornamelijk benoemd dat we moesten blijven knokken, ongeacht

de eerste set. Uiteindelijk begon halverwege de set de spirit er een beetje in te komen, mede dankzij de zijkant die de spelers in het veld bleven aanmoedigen. Helaas mocht het deze set niet baten om een punt binnen te slepen, maar de sfeer zat erin en het geloof en zelfvertrouwen kwam weer terug bij de Burgst. De eindstand was 25-17 in het voordeel van Somas. Tijd voor een feestje dus; de 3e set. Er op gebrand om deze set te knallen en dat punt binnen te slepen. De pass kwam onder controle, de service kwam op gang en met een geweldige bank met wisselspelers die het publiek wisten stil te zingen moest het toch wel goed komen. Er werd een voorsprong behaald, maar Somas was niet van plan om deze set zomaar weg te geven. Met een goedscorende middenaanval en tactische prikballen vochten ze zich terug tot de 25 punten. Helaas.. 25-

22 was de eindstand in het voordeel van Somas. Set 4, alles of niks. En zo werd er ook begonnen. We lieten ons niet kisten en met een nieuw repertoire aan liedjes vanaf de zijkant werd er begonnen aan de laatste set van de wedstrijd. Met meerdere goede serviceseries werd Somas onder druk gezet en kon er gemakkelijk geanticipeerd worden op waar de bal zou komen. Goed verdedigend spel van de verdedigers en een goede aanvalsdekking van libero, Annelies Boer, zorgde ervoor dat de Burgst op stoom kwam. Vreugde en opluchting was er dan ook toen de laatste set dan toch nog werd binnengesleept met een eindstand van 25-19 voor de Burgst. Een erg lastige wedstrijd. Helaas werd er maar 1 puntje meegenomen naar Breda. Zaterdag 26 januari: Burgst DS1- Wil unive 16.30u.

KORTE BERICHTEN Collecte Amnesty International: Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt een landelijke collecte. In de gemeente Breda zullen ongeveer 175 collectanten in de week van 17-23 februari de straat op gaan. Vorig jaar werd tijdens de collecte in de gemeente €157.000 opgehaald. Met de slogan ‘Geef om vrijheid’ wil Amnesty duidelijk maken dat vrijheid niet in alle landen vanzelfsprekend is en dat er geld nodig is om de vrijheid van mensen te waarborgen. BREDA Huiskamerconcert: In januari presenteert Breda´s Museum in samenwerking met zangeres Connie de Jongh en pianist Kelvin Grout zes donderdagavonden ‘Petrus van Schendel, klank en kleur’. Programma: 19.30-20.30 Huiskamerconcert met Hadewijch Voorn, sopraan en Kelvin Grout, pianist; 20.30-22.00u bezoek tentoonstelling ‘Petrus van Schendel, meester van het avondlicht’. Reserveren: info@breda-museum.nl o.v.v. ‘Petrus van Schendel, klank en kleur’ of 076-5299310. 31 januari Marcus Baban / pianist Vitaal geeft demonstratie: Op dinsdagmiddag 29 januari vindt er een themabijeenkomst plaats, bij deze bijeenkomst zal Comfort Vitaal een demonstratie komen geven over zorgcomfortproducten. Het zal deze middag vooral over zitproducten gaan, deze producten zullen deze middag ook aanwezig zijn. Aanvang 14.00-16.00 uur, het adres is Argusvlinder 298 te Breda. Ligconcert: Op woensdag 30 januari geeft Casper/Wankatah een ligconcert in de Blaker, Graaf Hendrik lll plein 128, Breda. Meer informatie via info@casper.org.uk; www.casper.org.uk; je kunt ook bellen met 076-5207513/06-14191621. De avond begint om 20.15 uur. Filmavond: Maandag 28 januari om 19.30 uur de film ‘The Help’ in Doopsgezind Centrum Cimburgalaan 98, 4611BD Breda. De avond wordt geleid door dr. C.M.G.Berkvens-Stevelinck. Toegang gratis. Bingo: Op maandag 28 januari houdt Activiteiten ver. Breda West een bingoavond met geld prijzen in Het Witte Schaap in Tuinzigt. Aanvang 20.00 tot ongeveer 22.15 uur. De opbrengst komt ten goede voor de ouderen, om ze een gezellige middag te bezorgen. Geldbingo: Op donderdag 31 januari houdt CV Ut Euveltje een geldbingo in ontmoetingscentrum de Vlieren, Mgr Nolensplein 1 te Breda. Aanvang 20.00 uur. We spelen 10 ronde en een superronde.

BEDRIJVIG NIEUWS

Het Gulden Bal zoekt 44 ‘echte Bredanaars’ Op 12 februari vindt het Gulden Bal plaats, voor de 44ste keer, een jubileum dus en dat wordt groots gevierd! Ieder jaar komen heel veel enthousiaste Kielegatters naar dit grootste carnavalsfeest in het Chassé Theater op de dinsdagmiddag van Carnaval. Zo’n twintig Bredase kapellen die geheel belangeloos hun medewerking verlenen, zorgen op twee podia voor een ouderwetse en unieke carnavalssfeer. 1500 Kielegatters, veelal ouderen, met hun kinderen en kleinkinderen, gaan ieder jaar opnieuw voldaan naar huis. Niet de populariteit van het Gulden Bal is

een probleem, maar de financiën wel. De laatste paar jaren heeft het organiserend comité te kampen met teruglopende inkomsten uit sponsorgelden. Vele jaren hebben trouwe sponsors, het Gulden Bal als vanzelfsprekend gesteund. Maar helaas, de belangrijkste gevers, hebben moeten besluiten te stoppen. Het is niet gelukt hiervoor nieuwe sponsors aan te trekken. Gelukkig nemen de gemeente Breda en de BCV een groot gedeelte van de zaalhuur voor hun rekening. De laatste twee jaren komt het comité zo’n 500 euro per jaar te kort om de eindjes aan elkaar te kopen. Dat is tot nu toe opgevangen uit de reserve.

Maar dit kan niet doorgaan, want anders is het gauw gedaan met dit mooie feest. De toegangsprijs verhogen is geen optie, omdat een gedeelte van de bezoekers dan misschien zouden afhaken. En dat is juist niet de bedoeling. Het Gulden Bal, onder de auspiciën van WIJ, is er immers voor iedereen. Vrienden van het Gulden Bal Het comité heeft het idee van een van de trouwe bezoekers om dit probleem op te lossen nader uitgewerkt. Dit jaar vraagt het comité tenminste 44 echte Bredanaars zich op te geven als vriend van het Gulden Bal.

www.guldenbal.nl PAGINA 6

Dat kost per echtpaar 44 euro (22 euro per persoon). De vrienden ontvangen een waardig, maar eenvoudig uitgevoerde draagmedaille, tevens toegangbewijs. Na afloop van het Gulden Bal verzamelen de vrienden en vriendinnen zich in het fraaie artiestencafé van het Chassé Theater, waar een boerenkoolmaaltijd met een carnavalesk toetje klaar staat. Na aftrek van de kosten, blijft nog een kleine 10 euro over als sponsorbijdrage en daarmee kan de vrije val van het Gulden Bal gestopt worden en kan het Gulden Bal na het 44-jarig jubileum opstomen naar het 55e over 11 jaar! Wilt u het comité helpen? Vul dan het contactformulier in op onze website: www.guldenbal.nl.


Met een ‘klik’gebit lacht het leven je weer toe!

zaterdag 2 februari:

Gratis informatie dag bij Tandprothetiek Tuinzigt

Tandprothetiek Tuinzigt

van 10:00 tot 13:00.

B

Clematisstraat 57 4818JX Breda

reda- Het leven met een gewoon losliggend kunstgebit is niet altijd even stralend. Breeduit schaterlachen, lekker een vorkje prikken in een restaurant met vrienden, kinderen of kleinkinderen is er niet meer bij. En dat alleen omdat die onderkaak van u wat minder houvast biedt aan uw gewone gebitsprothese. Wat een ellende! Gelukkig hebben we goed nieuws voor u. Héél goed nieuws zelfs. Een perfect op maat gemaakt klikgebit zorgt ervoor dat u veel beter in uw vel zit. Zoiets werkt enorm door. Het leven wordt 076-7851150 weer om ‘in te bijten’!

Te bereiken: Waarom zou u er langer voor kiezen uzelf zo te Maandag t/m blijven plagen? Daar Vrijdag bent u toch veel te kostbaar voor! Een gebit is 9:00 - 15:00 wat je noemt ‘gezichtsbepalend’. Het is meer dan vervelend als u om wat voor reden dan ook een slecht zittend kunstgebit hebt of misschien zelfs helemaal geen tanden. Daar moet je toch niet aan denken. Met een slecht passend gebit voelt niemand zich optimaal, hoezeer hij of zij dat ook probeert te ontkennen. Het komt zeer regelmatig voor dat mensen een gewoon sociaal leven gaan vermijden. Ze durven niet meer naar feestjes, voelen zich gedeprimeerd of isoleren zich helemaal van de buitenwereld. En wist u dat een slecht passend gebit

allerlei klachten kan veroorzaken en dus niet bevorderlijk voor uw gezondheid is? Goed gekauwd voedsel kan immers veel efficiënter verteerd worden, waardoor hoogwaardige voedingsstoffen makkelijker kunnen worden opgenomen. Gelukkig is er een redelijk eenvoudige oplossing voor al deze problemen: het klikgebit. Dat u daar niet eerder aan hebt gedacht! Vergevorderde wetenschap. De uitvinding ‘klik’gebit is niet nieuw. Al meer dan dertig jaar vervaardigen tandprothetici het product voor mensen met een ruime beurs. Sinds enkele jaren is het eindelijk ook bereikbaar voor ‘de gewone man’. Door ervaring en ontwikkelingen is de techniek vanzelfprekend steeds geavanceerder geworden. Een staafje, dat met twee kleine titanium implantaatjes in de onderkaak vastzit, zorgt ervoor dat je klikgebit volledig blijft zitten, wat je ook doet. Appeltje eten. Gieren van het lachen. In principe gaan de implantaten een leven lang mee en je ziet er weer fantastisch uit. Een klikgebit is namelijk niet te onderscheiden van echte tanden. Het mooie van de behandeling is ook dat de drager van het klikgebit geen dag zonder tanden hoeft te lopen.

2 februari: Gratis informatie dag. Op zaterdag 2 februari is er een informatie dag bij Tandprothetiek Tuinzigt. Voor zowel bestaande als toekomstige cliënten staat deur wagenwijd open. En natuurlijk voor alle belangstellenden die gewoon willen weten wat het inhoudt! Iedereen is welkom om kennis te komen maken met het team van professionals en om zich helder te laten voorlichten over de vele voordelen van het klikgebit. Ook het financiële aspect van het verhaal en het behandeltraject komen desgewenst uitgebreid aan de orde. Wie zijn huidige gebit wil laten controleren, of behoefte aan een second opinion kom gerust langs. Vanaf 10:00 tot 13:00 uur op de Clematisstraat 57 in Breda. Maak gebruik van de huidige vergoedingen van uw zorgverzekering. Uw zorgverzekering neemt het overgrote deel van de kosten voor hun rekening. U hoeft daar niet eens extra voor bijverzekerd te zijn. De basis verzekering is al voldoende voor een ruime vergoeding.

Laagdrempelige en vriendelijke praktijk. Vanzelfsprekend werken er binnen Tandprothetiek Tuinzigt uitsluitend vakbekwame implantologen, tandprothetici, tandtechniekers en medische assistenten. Daarbij is de sfeer gemoedelijk en de service optimaal. Hebt u angst voor de tandarts of in het verleden negatieve ervaringen opgedaan bij ‘de tandarts’, in Breda houden alle professionele medewerkers hier dan zeker rekening mee. Ook na de behandeling blijven mensen altijd onder controle bij Tandprothetiek Tuinzigt. Kom op 2 februari naar de informatie dag en laat u vrijblijvend voorlichten. Misschien is een klikgebit wel een fantastische oplossing voor uzelf, voor uw partner, of voor uw vader of moeder. Bespreek het met ons. U bent van harte welkom op 2 februari 2012.

Gratis elektrische tandenborstel en verzorgingsset. Indien u zichzelf tijdens deze informatie dag inschrijft voor een klikgebit krijgt u bij aflevering van het klikgebit een elektrische tandenborstel en een prothese verzorgingsset cadeau.

Natuurlijk kunt u bij Tandprothetiek Tuinzigt ook terecht voor reguliere gebitsprotheses en reparaties. Kijk voor meer informatie op www.tandprothetiek tuinzigt.nl


Tools To Work ondersteunt project in Uvira in Congo

Weekenddiensten Bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Breda, tel. 076 525 8500, Molengracht 21, voor inwoners van Breda, Bavel, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek Amphiaziekenhuis, bij de spoedeisende hulp naast de huisartsenpost, tel. 0900 276 8335. Tandarts Inwoners van Breda, Bavel, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout worden via tel. 076 520 9070 doorverbonden met de dienstdoende tandarts. Surplus Zorg thuiszorg passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Open Winter Tennistoernooi voor dubbels in Teteringen TETERINGEN - In de periode van zaterdag 2 t/m zondag 10 maart wordt door de Teteringse Tennisvereniging het Open Wintertoernooi gehouden.

Bouw van de werkplaats in Uvira.

BREDA - Op vrijdag 11 januari was Heri Njila op bezoek bij Tools To Work. Heer Njila, oorspronkelijk afkomstig uit Congo heeft in september zijn baan bij Schiphol opgezegd en ondersteund nu projecten in zijn geboorteland. In Uvira ondersteunde hij, vanuit Nederland, al enkele jaren inkomengenerende groepen en opleidingen voor jongeren en vrouwen die vanuit Tanzania weer terugkeren naar hun geboorteland. Tools To Work heeft hem daarmee geholpen met naaimachines en gereedschappen en een ploeg. Heer Njila geeft aan dat de mensen ondanks de moeilijke situatie in Congo hoop hebben op een beter leven. Hij geeft aan dat de grote multinationals is samenwerking met het regeringsleger en rebellengroepen het land plunderen. De VN-militairen staan daar machteloos bij te kijken. De mensen worden wel steeds mondiger er wordt veel gedemonstreerd tegen de grove misstanden die zij in “bezet gebied”

ervaren. Met behulp van Turing Foundation, Wilde Ganzen en de Hagis Foundation wordt hulp verleend. Hierbij gaat het om: 1. De bouw van een werkplaats waar jonge mensen een vakopleiding krijgen. De bouw vordert goed en het plan is om ook een verdieping op het gebouw te zetten om de ruimte zo goed mogelijk te benutten. In het gebouw wil men ook een internetcafé opnenen. Hiervoor zijn 10 computers gereed gemaakt. 2. Vrouwengroepen ondersteunen met opleiding in het kleding maken. Toools To Work heeft 32 trapnaaimachines gereed gemaakt. Voor verschillende projecten waar vrouwen een opleiding krijgen. De behoefte is zo graat dat er in twee ploegen les wordt gegeven. Hiermee willen vrouwen in de regio een inkomen verdienen. De opleiding duurt twee maanden. 3. Een groep houdt zich bezig met het bewerken van landbouwgrond en het verstrekken van zaaigoed aan families (vaak een vrouw met kinderen). Dat betekent dat

er één hectare wordt geploegd en zaaigoed beschikbaar wordt gesteld. Oorspronkelijk was de bedoeling dat er twee families per hectare zouden werken. Maar in overleg met de mensen is besloten dat elke hectare door 10 families wordt bewerkt; helpen met zaaien, wieden, bewaken en oogsten. Hierbij wordt geëxperimenteerd met een betere verdeling van zaaigoed op het land en combinatie met andere planten. De mensen zien de resultaten hiervan. Na de oogst komt een deel van de opbrengst beschikbaar voor nieuwe families en voor de brandstof van de tractor en onderhoud van de machines en een bijdrage voor de man die de tractor bestuurd. Een nieuwe ploeg is onderweg. Ook nieuwe projecten zoals een dovenschool, een meisjesschool en vragen om ondersteuning van Tools To Work. Ook vraagt hij om een tractor. Wie helpt Tools To Work de mensen in Congo te helpen? Wilde Ganzen vermeerderd elke euro naar € 1,55. U kunt hen steunen op Raborekening 1200.63.336 ten name van Tools To Work o.v.v. Congo Uvira project.

Zes regionale titels voor BredaGym turnsters

De 8-jarige Femke de Jong werd regiokampioene bij de instappers in de N2.

BREDA - In het weekend van 19 en 20 januari werden in sportcentrum de Scharen de regiokampioenschappen turnen gehouden voor de ere- t/m vierde divisie. In deze wedstrijd, waarvan de organisatie in handen lag van BredaGym in samenwerking met de KNGU, werd door alle turnsters gestreden om wie de beste turnster uit de

regio is. Daarnaast werden ook de plaatsen voor de landelijke voorwedstrijden richting het Nederlands Kampioenschap hier vergeven. Een zeer spannend weekend dus voor alle deelnemende turnsters. Voor de turnsters van BredaGym was het een zeer succesvol weekend. Maar liefst zes turnsters wisten een gouden plak te veroveren en daarmee de regiotitel. BredaGym was daarmee de meest suc-

cesvolle vereniging van regio Zuid-West Nederland. De gouden medailles waren voor Femke de Jong bij de jongste categorie instap in het niveau N2, Frederique Klijn bij de pupillen 1 in het hoogste niveau N1, Sigha Verdiesen bij de pupillen 2 in de 1e divisie, Lisanne Bakx bij de pupillen 2 in de 2e divisie, Sharon Mertens bij de pupillen 2 in de 3e divisie en Nikki Meeuwissen bij de junioren in de derde divisie. Voor juniorenturnsters Femke van Brunschot en Oumaima Faqir was er een zilveren plak in respectievelijk de 1e en de 2e divisie. Ook was er een zilveren medaille weggelegd voor Fiona Lanser bij de pupillen 1 in de 3e divisie. Ook werd er zes maal brons uitgedeeld aan BredaGym turnsters. In de jongste instapcategorie voor Nevé Sonnevelt bij de D1 en Maartje van der Krabben bij de N2. In de tweede divisie voor Eva Hoekman bij de pupillen 1, Christie Koenen bij de pupillen 2 en Juul van Ooijen bij de jeugd. Lorena Bonora won het brons bij de jeugd in de 4e divisie. Naast bovenstaande turnsters wisten ook de volgende turnsters zich deze wedstrijd te plaatsen voor de volgende (landelijke voor-)ronde; Julie Klijn, Chrissy Remie, Romy van den Hout, Anouk Helmer, Annemijn Berghuis, Eva de Greeuw, Carolien Vis, Amber Klijn en Vivian Aertse. PAGINA 8

Als de winter op zijn eind loopt en het begin van de lente al een beetje zichtbaar wordt een mooi moment om weer buiten van het ‘buitenspelen’ te genieten. Het toernooi wordt door deelnemers uit veel verenigingen gewaardeerd en velen zien wij ieder jaar weer terug. De gezellige sfeer in een winterse ambiance, de loterij, de mooie prijzen, de ook in de winter prima te bespelen ‘smashcourt-

banen’ en de uitdagende weersomstandigheden zijn daarbij belangrijke factoren. Het mooist om te zien is dat dit toernooi bij alle deelnemers geweldig tennis naar boven haalt! Belangrijk bij dit toernooi: ‘It giet oan…..!’ Er wordt gespeeld in de categorieën: heren- dames- en gemengd-dubbel speelsterkte 5, 6 , 7 en 8. In de leeftijd categorieën 25+ en 50+. De wedstrijden worden gespeeld op de 4 verlichte smashcourtbanen van TTV aan de Donkerstraat te Teteringen. Inschrijving is t/m 17 februari mogelijk via de website: www.teteringsetennisvereniging.nl

vOOR HET lAATSTE ACTUElE lOkAlE NIEUWS kIjk Op WWW.INTERNETBODE.Nl B-competite Breda en D2 competitie Bergen op Zoom

Zwemploegen SBC2000 presteren top in competitie BREDA - De derde competitiewedstrijd van het seizoen stond op zondag 20 januari op het programma. De landelijke B-competitie werd in Breda verzwommen, samen met DIO en De Warande. De ploeg is na deze wedstrijd op de tweede plaats gekomen en er mag vanuit gegaan worden dat zij gaan promoveren naar de A-competitie. De estafetteploeg 4x200 vrij bestaande uit Lindi Verkooijen, Margot Stenveld, Yasmine Bartelds en Maya Kingma pakte de eerste plaats, de 4x50 vrij ( Larissa Bakker, Kim Vos, Marij van der Mast en Myrthe Bakker) werd eerste en de tweede plaats was voor het estafette-team Anne May Alkemade, Dagmar Alderlieste, Chloe de Vetter en Anne Dickens. De jongensploeg 4x100 wissel; Florian van Esch, Lennart Alderlieste, Gian Passania, Nick van Irsel, pakte de derde plaats tijdens deze wedstrijd. Justin Slootweg zwom een mooi persoonlijk record op de 50 rug en werd 3e. Lucien van Esch zwom een p.r. op de 100 rug ( 3e plaats), Erwin van Boven zwom 7 sec van zijn tijd af op de 200 school en Larissa Bakker zwom maar liefst 19 sec op deze afstand van haar tijd af. Nils Mulder zwom een p.r. op de 100 school, Gian Passania een p.r. op de 200 wissel, Anne May Alkemade een p.r. op de 200 school en werd derde. Op de 50 vlinder verbeterden Lennart Alderlieste en Maya Kingma hun tijd. Dagmar Alderlieste zwom een p.r. op de 100 school. De Districtsploeg 2 van SBC2000 zwom hun wedstrijd in Bergen op Zoom bij De Krabben. Levi Martens werd hier eerste op de 50 rug, Lizze Martens eerste op de

25 vlinder tweede op de 50 rug, Romy Paulusse eerste op de 50 rug, Anne Paulusse 1e op de 100 rug en 2e op 50 school, Serena de Pijper eerste op 50 vrij en 50 vlinder, Joelle Steltenpool eerste op 50 rug en derde op 25 vlinder, Tamara Passania 1e op de 100 school en 2e op de 100 vrij. Zilver ging naar Conor Hunter op de 50 vlinder, Thomas Tolsma haalde zilver op de 50 rug en op de 25 vlinder, Aniqa Suk zilver op de 100 rug, Lilian Prinsen tweede op 50 vrij en 100 rug, Julian van Rhee pakte zilver op 100 rug en brons op de 50 school, Raimon Passania won zilver op de 50 vrij en Sophie Waller zilver op 50 vlinder. Robbie van de Berg werd derde op de 100 rug, Sabine Schiphorst Preuper derde op de 100 school, Teun Hoornick werd derde op 50 vrije slag, Tiemen Tolsma won 2x brons; op de 50 rug en 25 vlinder. Bob Verdaasdonk: 2x brons op de50 vrij en 50 vlinder. Steffie Schoenmaker zwom de eerste keer de competitie mee en behaalde knappe toptien noteringen. Goede persoonlijke records waren er ook voor: Amine El Gourari (50 vlinder), Melanie van Hoof (100 rug), Annika van Leeuwen (50 rug), Britt van Leijsen (100 rug), Julia Vos (100 rug). Eerste plaats voor de estafetteploeg, Renske Dijkstra, Annika van Leeuwen, Romy Paulusse en Serena de Pijper op de 4x50 wissel. Tweede plaats voor gemengde estafetteploeg; Julian van Rhee, Julia Vos, Robbie van de Berg, Anne Paulusse. Derde plaats voor de ploeg 4x100 vrij: Romy Paulusse, Lilian Prinsen, Annika van Leeuwen, Serena de Pijper. De D2 ploeg lijkt hun positie te behouden in de middelste regionen van deze competitie. De actuele standen zijn te vinden op www.zwemkroniek.com en op de site van SBC2000: www.mysbc.nl


Twee keer als stayer winnaar van Elfstedentocht

Carnavalsbal

Herinnering aan Coen de Koning nog Van Alles Wa altijd springlevend

BREDA - En inderdaad ‘We versiere ut wir’ met het carnavalsbal Van Alles Wa. Het feestgedruis barst dit jaar op woensdag 6 februari al los.

BREDA - Twee keer won hij de Elfstedentocht in 1912 en 1917; de Bredanaar èn Etten-Leurenaar Coen de Koning als stayer met de felle korte slag. In Breda wordt door Jan van Berkom, de kleinzoon van Coen de Koning en andere betrokkenen - is het voornemen - zijn grafmonument op het dorpskerkhof van Princenhage hersteld. Aan hem Van 19.00 tot 22.00 uur is café Marktzicht is de herinnering, nu de winter zich over land en stad spreidt, springlevend. aan Markt 10 te Prinsenbeek het podium

Coen Konings, sportman met tal van eremedailles. FOTO ARCHIEF RINIE MAAS

DOOR RINIE MAAS In 1905 heeft Coen de Koning uit Etten, daarna woonachtig in Breda, getriomfeerd over alle schaatsers van het hoogste niveau. Hij is wereldkampioen geworden op de Jaap Edenbaan ondanks dat op twee afstanden (1500meter/10km) door dooi water is gekomen. Dat is in het voordeel van Coen. Met zijn korte slag zet hij de belagers, die overblijven, op grote achterstand. Medailles In 1907 trouwt Coen de Koning met het Leurse Pietje Boot. Pietje vindt dat Coen ‘dat gekke schaatsen maar eens achterwege moet laten’. Het huishouden is al

zwaar genoeg. Op 9 januari 1909 wordt de ‘Friesche Elf Steden’ opgericht. En dan kruipt bij Coen toch het bloed waar het niet gaan kan. In 1912 en 1917 knoopt het grote schaatstalent er twee overwinningen aan vast in de Friese Elfstedentocht, die in het eerstgenoemde jaar 1912 ruim 100 jaar geleden plaatsvindt. De medailles rijgen zich op zijn borst aaneen. Aanvankelijk heeft Coen de raad van Pietje op willen volgen om ermee te stoppen. Maar als hij in 1912 valselijk wordt beschuldigd door ene Strikwerda dat hij zich enerzijds heeft laten trekken en anderzijds door een gids over de meren heeft laten leiden, wat geoorloofd is, ontploft Coen de Koning. Hij levert zijn medaille in en eist dat zijn naam wordt van onsportiviteit gezuiverd door het Friese Elfstedentochtcomité. Coen krijgt zijn medaille opnieuw opgespeld omdat jaloezie van de tegenstander in het spel is. Dat is de reden dat hij in 1917 alsnog meedoet met de verzekering dat hij iedereen één uur achter zich zal laten; zoniet dan zullen ze hem terugbrengen in een doodskist. Zó zegeviert Coen glorieus! Mark “Een atleet, die je zag trainen, vooral ‘s zomers om beter te worden en net dat beetje extra had dat sporters tot kampioenen maakt.” Mevrouw Sprangers uit Princenhage en Louis Peeters uit Breda herinneren zich Coen de Koning. Als er geen ijs ligt loopt Coen, na zijn wereldtitel lange afstanden, vanaf het Heuvelplein, waar hij woont, door de Rith naar Etten. ’s Winters is bij hem een rondje Mark favoriet. Langs Terheijden en met de spitse toren

van St. Antonius Abt in het deemster van de avond vaag in het vizier en verder langs de grens van Breda en Terheijden tot het Nieuw Veer en verder en zo een ontiegelijk eind weg. Om uithoudingsvermogen te verkrijgen voor de later te verrijden Friese elfstedentochten, die hij, ondanks de elementen met grote voorsprong op zijn naam brengt. Zijn naam als ‘stayer’ met de korte felle slag is gevestigd. ‘Volbracht’ Coen de Koning wordt lid van de vereniging IJsvermaak in Breda. In Etten-Leur wordt een brug naar hem vernoemd. Zijn erelijst vatten we samen. Coen de Koning wordt éénmaal wereldkampioen in 1905; driemaal nationaal kampioen en wint in 1912 en 1917 werkelijk glorieus, zonder te klunen, de Elfstedentocht. Er zijn in deze winters nauwelijks wakken en het ijs is keihard. Er staat een verschrikkelijke Oostenwind in de polders die alleen een ijsbeer kan trotseren. Coen de Koning is getraind. In 1912 heeft hij twintig volgers. In 1917 zijn het er zevenendertig. In de officiële ranglijsten staat boven de getallen de rubriekstitel: ‘Volbracht’. RST Advocaten (Fatimastraat 5 Breda) houdt iedere maandag tussen 16.30 en 18.00 uur gratis inloopspreekuur over sociaal recht/arbeidsrecht en de grensgevallen, speciaal voor ZZP-ers, kleine werkgevers en hun adviseurs. Voor meer informatie kunt u bellen met mr. Bas Loontjes, telefoonnummer 076-5220511

voor het voor iedereen toegankelijke carnavalsbal ‘Van Alles Wa’. Het Michael College, Amarant en de BAK van Boemeldonck hebben dit jaar met dank aan Markzicht een uniek muzikaal programma weten te realiseren. DJ Jos met zijn Mid-

night Special zal deze avond feestelijk aftrappen gevolgd door de carnavaleske muzikale noten van blaaskapel D’ruit. Janny de Swart en Carolien Bervoets zullen een onvergetelijke carnavalsmedley op de accordeon ten gehore brengen en als klap op de vuurpijl zullen De mannen van brabant deze avond naar ongekende hoogte brengen. Kom weer origineel verkleed want er zijn net als vorig jaar weer unieke prijzen te winnen. De uitreiking hiervan zal geheel in stijl door leerlingen van het Michael College verzorgd worden.

Proef de sfeer van het Kielegat

Unieke carnavalswandeling door Breda BREDA - Wie op zaterdag 2 februari in Breda meeloopt met de unieke carnavalswandeling beleeft een geweldige middag en wordt bovendien ingewijd in de tradities van het Kielegat. De Stichting Bredase Carnaval Viering (BCV) houdt de wandeling in samenwerking met de VVV Breda en de Nederlandse Spoorwegen vanwege haar 77-jarig (7 x 11) bestaan. Echte Kielegatse gidsen, onder wie enkele oud-prinsen gaan de rondleidingen verzorgen. Die zijn uiteraard doorspekt met talrijke humoristische en carnavaleske elementen. Hoogtepunten zijn ontmoetingen met historische figuren zoals turfschipper Adriaan van Bergen en

een Begijntje, een bezoek aan de jubileumtentoonstelling ‘Kielegats Carnaval in Kunst’ in de Grote Kerk en een ontmoeting met de huidige Prins Lucius d’un aller Irste. De wandeling eindigt in Prinsenbar Publieke Werken. De wandeling start om 14.00 uur (verzamelen om 13.45 uur) bij de VVV Breda aan de Willemstraat en duurt tot ongeveer 16.30 uur. Inschrijven kan bij VVV Breda, 09005222444 (€ 0,25 per minuut), info@vvvbreda.nl of op www.spoordeelwinkel.nl Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: VVV Breda, Marlice Dreessen, Mariëlle Houben, afdeling promotie & publiciteit, tel. 076-5223896, marketing@ vvvbreda.nl; www.vvvbreda.nl

Judoka’s op dreef in Gemert en Terheijden

Arno Slagboom prolongeert titel snelschaken BREDA - Arno Slagboom heeft voor het tweede achtereenvolgende jaar het kampioenschap snelschaken van SV De Baronie gewonnen. Hij verzekerde zich in buurtcentrum De

Meidoorn in Breda in de laatste van de zeven ronden van de titel door Alda Shabanaj te verslaan. De Albanese, die tot dan toe de leiding had met een punt voorsprong, moest in het eindklassement genoegen nemen met

de tweede plaats, omdat zij minder weerstandspunten had dan Slagboom. Frank de Jong, die net als Slagboom en Shabanaj 6 punten vergaarde, legde beslag op de derde plaats.

BREDASE KLOPPERMAN

Fietstunnel, dankzij de pastoor Een fietstunnel in Breda, dankzij een pastoor? Bestaat dat? Jazeker! Niet de buurt of een actievoerder maar pastoor Hoevenaars van de Liesboskerk maakte zich sterk voor die tunnel. De oversteek van al die kinderen, uit school, van de Oude Liesboslaan de rijksweg over, zou onverantwoord zijn. Inplaats van bidden ging de pastoor, jaren zestig, bij Openbare Werken, afdeling verkeer, lobbyen om een ‘aquaduct’. En met succes. Het werd er een recht als een lineaal van de ene naar de andere kant met hellingen die op cols leken. Hierna hebben de ambtenaren er de bocht ingebracht en suist iedere Bredanaar, die eens een tochtje maakt in het nieuwe jaar in het buitengebied van de ene naar de ander kant. Het is dus niet zo dat de mannetjesputters, die aan het hoofd van een parochie stonden, uitsluitend brevierend de dag doorbrachten. Ja, er was er één. Die het zich kon permitteren. Dat was de collega van Hoevenaars: pastoor Preyers uit Prinsenbeek. Voor het huishouden had hij Cornelia Lampoo en zuster Agnes ter beschikking. Hij had een inwonende dienstbode en twee vrouwen voor het grovere werk: in totaal vijf. In zijn tijd kwam het H. Hartbeeld op de hoek van Groenstraat en Valdijk tot stand. Maar dat realiseerde het kerkbestuur omdat het gebruik was in alle dorpen in Brabant rond 1930. En dat was het jaar dat Hoevenaars als bouwpastoor kerk en pastorie realiseerde in Amsterdamse stijl door architect Jac Hurks uit Roosendaal. “Lieflijker plekje, idyllischer oord had de nieuwe herder zich nauwelijks kunnen kiezen. Omringd door malsche weiden en rijzende korenvelden ligt het nieuwe Godshuis in de onmiddellijke nabijheid van het uitgestrekte Liesbosch aan den drukke verkeersweg Etten-Princenhage.” Terwijl de een bouwde en sjouwde kon de ander, Preyers, zich over immaterïële zaken druk maken. Dacht u dat? Preyers had bij huwelijks- en uitvaartdiensten hetzelfde verhaal, zijn preken waren saai en wat er van de grond moest komen deden zijn drie kapelaans. Ongeschonden kwam zijn kerk door de oorlog. Maar in het Liesbos brokkelden stenen los door granaatvuur. “Het zal U overkomen dat ge onder de ruïne van uw eigen bouwsel wordt bedolven,” zei Preyers tegen Hoevenaars en hiermee week hij zeer incidenteel troostend af van zijn vocabulaire. In die crisistijd sjouwden de paterscapucijnen en anderen geestelijken zich een bult om de nood te lenigen. De pastoor van Beek hield van zijn rust. En mijn voorouders, Bekenaren, vonden het heel normaal. Op de Beek kwam een nieuwe kerk en Preyers stak naar de oude geen hand meer uit. Zijn collega Hoevenaars realiseerde een school en een buurthuis, dat voor Liesbos heden van eminent belang is. De een richtte op. De ander liet liggen. “Zukken heb je ook.” Zoals in Rome kardinaal Martini vóór het condoom was en vóór de vrouw in het ambt. Door inspiratie en werklust. Door de hand aan de ploeg te slaan. En zo gaan we gaan we bij het Liesbos ook nog altijd veilig de rijksweg onderdoor dankzij de fietstunnel van de pastoor, een ijveraar. RINIE MAAS PAGINA 9

Judoka’s van afdeling Teteringen.

BREDA - Op zondag 20 januari werd in sporthal “Molenbroek” het nationale Judotoernooi georganiseerd door Judovereniging Gemert met opnieuw veel sterke clubs uit het midden van het land. Voor Bliemer Arashi Sport werd het opnieuw een klein feestje. In Gemert wordt les gegeven door Jan Snijders 8e dan en hoogste baas in de wereld van de scheidsrechters. Roel van Gool en Mo van Dun pakte het goud in de klasse tot 60 kg. In Terheijden werden op het 500 puntentoernooi Sem Broeders en Kai Gommers kampioen. In Terheijden werd het terugkomende 500 puntentoernooi gehouden door JV Haragei. Er werden weer veel punten binnengehaald op weg naar de volgende 100 punten medailles. 1e werden Kai Gommers en Sem Broeders met 3 gewonnen wedstrijden. 2e werden Melhi Bozkurt en Sven Hofkens. 3e werd Bart Rutgrink die weinig geslapen had en 4e werden Quinten Vrieze, Django Uncu, Jesper van Broekhoven

en Maikel Doveren. In Gemert deed Roel van Gool wat van hem werd verwacht, 4x winnen met duidelijk en slim judo. Mo van Dun was in de -38 kg klasse zeer scherp en maakte geen enkele fout en pakte met 5x winst ook het goud. Yentel Boot werd 2e, omdat de tweede wedstrijd werd verloren met een houdgreep, maar via een omweg won ze toch nog zilver. Marijn Voortmeijer werd 3e door poulewinnaar te worden, maar in de kruisfinale op beslissing te verliezen. Sam de Vries lijkt een abonnement op 4e plaatsen te hebben. Opnieuw werd voor de 3e plaats verloren. Uiteindelijk won hij toch weer 3 wedstrijden! Ook Robbin van Eeden, Lennart Most, Ennio Mertens, Jason Longaroux en Aepril Frik moesten genoegen nemen met een 4e plek in het totale overzicht. Over twee weken volgen de westrijden in Vlaardingen. Het jaar 2013 is het 20 jarige jubileum voor Arashi. Verschillende activiteiten zullen worden georganiseerd. Behalve judo biedt Arashi voor de jeugd tot 15 jaar Kickbokzz en KidzzBudo. Meer info zie www.budokwaiarashi.nl


Fikse daling aantal vroegtijdige schoolverlaters op ROC West-Brabant

Steeds meer jongeren met diploma BREDA - Het aantal vroegtijdige schoolverlaters op het Regionaal Opleidings Centrum (ROC) West-Brabant is met acht procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Landelijk nam het aantal voortijdige schoolverlaters af met zes procent. DOOR MONIQUE JANSEN Steeds meer scholieren ronden een opleiding af en verlaten met een startkwalificatie de school. De Rijksoverheid vindt het belangrijk dat jongeren met een diploma de arbeidsmarkt opstromen. Onder een startkwalificatie vallen havo-, vwo- en mbo-diploma’s vanaf niveau twee. Een vmbo-diploma geeft toegang tot het middelbaar beroepsonderwijs, maar is officieel geen startkwalificatie. Speciale aanpak Het ROC West-Brabant hanteert een speciale aanpak om te voorkomen dat jongeren zonder diploma van school gaan. De mbo-instelling heeft bijvoorbeeld een medewerker aangesteld die maandelijks bijhoudt waarom studenten stoppen met hun opleiding en hoe dit kan worden voorkomen. Deze zogenaamde ‘poortwachter’ analyseert de informatie over uitvalsredenen. Samen met de scholen onderneemt deze medewerker vervolgens ook actie om te voorkomen dat scholieren vroegtijdig stoppen met hun opleiding. Snuffelstages Daarnaast lopen er projecten om te voor-

komen dat scholieren een verkeerde beroepskeuze maken. Leerlingen van vmboscholen kunnen op verschillende manieren kennismaken met de vervolgopleiding die zij op het oog hebben.

‘Verkeerde studiekeuze voorkomen’ Dat kan door middel van voorlichtingsbijeenkomsten, snuffelstages en persoonlijke gesprekken met medewerkers van het ROC. “Als een student bijvoorbeeld graag in de horeca aan de slag wil, is het goed om te weten dat je dan vaak in de avonduren moet werken. Wanneer studenten zich dat vooraf niet voldoende realiseren, ligt uitval op de loer”, geeft het ROC West-Brabant als voorbeeld aan. Natuurlijk kan het ROC niet altijd voorkomen dat leerlingen een verkeerde studiekeuze maken. Daarom kunnen deze scholieren instromen in zogenaamde heroriëntatieklassen. Daar krijgen ze begeleiding in het maken van een nieuwe keuze.

Het ROC hanteert een speciale aanpak om te voorkomen dat jongeren voortijdig met hun opleiding stoppen.

Risicoleerlingen Het ROC besteedt extra aandacht aan ‘risicoleerlingen’. Dat zijn studenten met een verhoogd risico om vroegtijdig de opleiding te verlaten. Deze leerlingen krijgen extra begeleiding van een speciaal aangestelde coach. Deze aanpak blijkt succesvol. Van

de 187 risicoleerlingen vielen er in 2012 in totaal zeven uit. De coaches blijven de studenten de komende schooljaren verder begeleiden om te voorkomen dat ze alsnog uitvallen. Docenten van het ROC volgen geregeld trainingen in het herkennen van problemen, klassenmanagement en coa-

chingsvaardigheden om schooluitval te vermijden. Onder het ROC vallen onder meer het Cingel College, het Florijn College, het Prinsentuin College, het Radius College, het Vitalis College, de Rotonde, de Praktijkschool Breda, Prinsentuin van Cooth uit Breda en Scala uit Teteringen.

Maakt clips onder alias Basnetron

Met de parochies Breda Noord/Oost rand

Bas Jansen verzorgt videoclips voor Mr. Polska

BREDA - Droomt u er ook net als ik van weer eens terug te gaan naar Chartres en Parijs. Eindelijk kan het weer.

Naar Chartres en naar Parijs

BREDA - Bas Jansen heeft zijn beroep gemaakt van het ‘shooten’ van videoclips én filmprojecten. In tegenstelling tot veel mensen droomde hij als kind niet van een artiesten carrière, maar rolde hij gewoon het vak in. En dat In september gaan we als parochie naar levert hem leuke opdrachten en opdrachtgevers op. Chartres en Parijs. We bezoeken natuurlijk bruikte ik hem voor een productie. Nu kom ik er niet meer vanaf.” Geluk Er mag dan veel geluk en toeval in het werk zijn. Er wordt ook hard gewerkt. Al zo’n drie jaar is Basnetron bezig aan een documentaire over NoiZBoiz in Rotterdam. Ook in zijn reguliere clips zit veel werk. Een gemiddelde opname is er niet, maar vaak wordt er één dag geschoten en is er een aantal dagen tot een paar weken werk tot het eindproduct er is. “Je wordt steeds sneller met wat je doet” , weet Bas.

Basnetron maakt videoclips.

DOOR ROBBY VAN DER ZANDE Zo werkt Bas, die veel van zijn projecten onder de naam Basnetron doet, onder andere met Mister Polska én SLMBG. “Een soort supergroep” , voegt Bas toe bij het noemen van SLBMG: “Bestaande uit onder andere Spacekees, SEF en Faberyayo.” Wie de bovenstaande namen zo leest, samen met de andere artiesten op zijn Youtube profiel, denkt dat Basnetron alleen in de hiphop scene actief is. Feitelijk is dat ook zo. “Hiphop trekt me meer, dat luister ik veel” , vertelt Bas. Om dingen gescheiden te houden, brengt hij ook andere producties uit onder zijn eigen naam. Onder hen Nederlandse artiesten als Thomas Berge, maar ook freelance producties. Bijvoorbeeld voor zijn oude stage Pets Place.

Meegroeien De videoproducer belandde spontaan in het wereldje. “Toen ik van het Gertrudis kwam ben ik eens op open dagen gaan kijken.” Uiteindelijk belandde hij bij het huidige Zoomvliet Studio. “Dat leek me heel leuk.“ Bas rondde de opleiding af en belandde vervolgens wederom per toeval ergens. Hij raakte in contact met Mister Polska en verzorgde onder andere de videoclip voor Vinger op de Klitter. “Ik was nog niet eens voor mezelf begonnen, toen ik met hem in contact kwam. Ik ben met hem meegegroeid” , klinkt het lachend. Toeval Naar het ontstaan van zijn artiestennaam hoeft dan ook niet gevraagd te worden. “Toeval” , luidt het antwoord: “Eerst was het mijn Twitteraccount naam, toen ge-

Formule Zo ontstaan er ook vaste samenwerkingen waarbij men op elkaar ingespeeld is. Als videoproducent is Bas niet alleen verantwoordelijk voor filmen en montage, maar schrijft hij soms ook het script of verzorgt hij zaken rondom de opname. “Bij Mr. Polska is er een vaste formule. Je hebt bepaalde situaties, daarin gebeuren altijd grappige dingen.” Verzinnen In het geval van de clip ‘Vinger op de Klitter’ van de Pool van het jaar diende een andere video als basis. Soms krijgt Basnetron ook de kans om dingen uit het niets te verzinnen. Men stuurt dan muziek op, maar heeft nog geen idee. Anderzijds wordt er soms een half verhaal aangeleverd, waar hij dingen bij mag verzinnen. “Heel divers” , klinkt het. En dat is de toekomst ook. Basnetron werkt aan nieuwe producties. Binnenkort kan men van hem beelden verwachten van Roosendaler Frank Notenboom, de eerder genoemde NoizBoiz documentaire en meer. En wellicht ooit een ‘toffe film’, want dat blijft toch zijn droom. “Iets moois, groots .Maar ik ben nog niet zover.” Meer info: twitter.com/basnetron of www.basnetron.nl PAGINA 10

FOTO ARCHIEF DE BODE

de beroemde kathedraal met zijn gotische ramen en zijn labyrint. Alle tijd om ons er in te verdiepen. Daarna gaan we naar Parijs. We bezoeken het beroemde klooster Saint Lazare waar zich het lichaam van Sint Vincent de Paul bevindt. Dit jaar heroriënteren we ons nog eens op kerk zijn in onze

tijd. Hoe kan de kerk dienstbaar zijn aan mens en maatschappij? Een bezoek aan de tombe met zijn lichaam kan ons de inspiratie geven om horen, vieren en doen aan elkaar te verbinden. Vincentius was een praktisch man die het evangelie in praktijk wist te brengen. En natuurlijk kunnen we ook even genieten van de andere dingen in Parijs. Gaat u mee? Donderdag 19 september heen – zondag 22 september terug. Hoe meer mensen mee hoe meer de prijs kan dalen. Informatie en opgave bij diakenvdehaas@michaelparochiebreda.nl of 06-10292794.

Groots Ouderencarnaval Ginneken

BREDA - Volgens een goede traditie zorgen de ouderen in het Ginneken, maar ook uit de rest van Breda en omstreken voor een geweldige opening van het jaarlijkse carnavalsfeest op de woensdagmiddag vóór het echte carnavalsweekeinde, dit jaar dus op woensdag 6 februari, waar om 13.30 uur het feest een aanvang neemt. Ton Kleemans, geboren en getogen in het Ginneken, zal het feest wederom op zijn bekende manier – dus echt Ginnekens presenteren. Op deze middag zullen als vanouds een keur van artiesten optreden, zoals Ron de Leeuw, Dubbelzicht uit Prinsenbeek, Ad van den Muijsenberg, John Hermans, Blaaskapel Vorrut Leutje, Muziekkapel Tagste en de kinderen van de Laurentiusschool!

Natuurlijk komt Baron Koenraad met zijn baronaal gevolg het feest bezoeken, alsook de Prins en zijn Raad van Elf van de Bredase Scheidsrechtersvereniging. Overbekend en telkens opnieuw zeer succesvol is de grandioze carnavalsloterij met een prachtige prijzentafel, waarvoor de lootjes altijd “wegvliegen”. Op de bekende vóórverkoopadressen zijn nog toegangskaarten verkrijgbaar: Fotosjop, Prins Hendrikstraat 192; Bruna, de Burcht 14; Jamin van den Reek, Winkelcentrum Heksenwiel; Brillenzaken, Dorpstraat 21, Ulvenhout; Cees van Steen, groenten en fruit, Kerkhofweg 153; Boekhandel Van Kemenade & Hollaers, Ginnekenweg 269/271 en bij Zaal Vianden, Viandenlaan 3-5, tel. 5652902 bgg 5658054 of op de dag zelf aan de zaal. Verdere info: www vianden.nl. Reservering via e-mail: vianden@kpnmail.nl.


CARNAVALSWINKEL KEES KONINGS WWW.KEESKONINGS.COM te ESSEN Let op!!! APK keuring vanaf E21,50

Bij eventuele afkeur kunnen wij nieuwe en eventuele goede geselecteerde gebruikte auto onderdelen monteren.

Verkoop van nieuwe en gebruikte banden tegen zeer voordelige prijzen, ook winterbanden APK Keuringstation Prescher Bel voor een afspraak: Nu GRATIS wintercheck bij APK 076 541 83 53 Openingstijden: 8.30 tot 17.00 uur. Weidehek 90, Breda Kijk op www.prescherautos.nl

Wilt u vandaag uW auto verkopen? Bel dan

koogJe auto’S Alle merken, types en bouwjaren Ook bussen, jeeps, sloopauto’s met of zonder gebreken

Contante betaling en RDW vrijwaring

Tel: 06-16423545 24 uur per dag U BELT En WIJ KOMEn DIRECT

Merk

type

Kleur

bouwjaarverkoopprijs

Renault Clio 1.2 16v 5 drs

zilver met.

aug-04

4.250

Renault Clio 1.4 16v 3 drs airco radio cd lmv

zilver met.

jan-07

7.500

Renault Clio estate 1.2 16v airco

zwart met.

apr-11

12.450

Renault Modus 1.2 tce airco lmv

rood met

nov-07

8.500

Renault Kangoo 1.6 16v airco

blauw met.

jun-03

3.950

Renault Megane III 1.6 16v airco radio cd nav lmv

zwart met.

jan-11

15.750

Renault Megane II Gr.tr. 1.6 16v airco radio cd

zwart met.

sep-04

4.750

Renault Megane II 1.4 16v airco radio cd

grijs met

jan-04

4.750

Renault Megane II 1.4 16v radio cd

rood

jun-03

3.950

Renault Grand Scenic 2.0 16v automaat nav pandak LPG blauw met.

nov-07

11.750

Renault Grand Scenic 1.5 dCI 7 pers.airco radio cd

zilver met.

jun-05

4.500

Renault Laguna II 1.6 16v airco ecc radio cd nav dak

beige met.

mrt-07

8.500

Renault Laguna II 2.0 16v airco ecc nav.trekhaak

zilver met.

jun-04

4.250

Renault Laguna II 1.6 16v airco ecc radio cd

zilver met.

apr-01

2.950

Renault Laguna II 1.6 16v airco radio cd

blauw met.

sep-01

2.750

Renault Grand espace 2.0 t airco ecc pan. dak nav

zwart met.

sep-10

29.750

Renault espace 2.0 16v t airco lmv radio cd pan dak

beige met.

aug-02

4.950

Opel

grijs met

jun-06

4.750

Corsa 1.2 5drs LPG

GOedKOPe INRuILeRS Met APK & dIveRSe bedRIjfSwAGeNS • • • •

Nieuwe auto’s Occasions APK-keuringen Inbouw SCM-alarm

• Reparaties

Kroonstraat 42 Tel.: 076-5011371

• • • •

Schadeherstel Leasing Inbouw Airco Inbouw Audio-app.

• Inbouw LPG

Etten-Leur Fax: 076-5011372

www.bramtangeman.nl

Meubelstoffering/ -reparatie

P. Rijnders Breda

06-53269191

Voor in- en verkoop gebruikte meubelen. J.J. de Bom de meubelvriend marijke meustraat 32, Breda 076-5141601 ma T/m VrIJ open Van 12-18 uur

vlooien markt Nu: 2 halleN! ZoNdag 27 jaNuari

racketceNtrum Terheijdenseweg 500

Mark van Loon Stofvrij overSchuren parket * Leggen, overschuren en repareren van parketvloeren * Tevens betimmeren van trappen * Het leggen van laminaat

tel: 0653920755

www.markvanloon.nl

Het goedkoopst in container verhuur 6 m3 Container voor: - bouw en sloopafval € 220,- puin € 100,Prijzen zijn incl. BTW - A-B hout € 100,Struikhei 1 - 4714 VC Sprundel - Tel: 0165-387334

Let op!!! €150 tot €10000 voor uw loop-, sloop- of schadeauto, compleet met katalysator. Tevens alle auto onderdelen te koop aangeboden. Tevens reparaties aan alle merken auto’s. Tegen zeer voordelige prijs!

Tel. 076 541 83 53 / www.prescherautos.nl Tevens een 20-tal auto’s te koop aangeboden

Gevelrenovatie - voegen - hakken/slijpen - stralen

- impregneren - reinigen - stucen

Gebr. van Glabbeek

Tel. 06-14465065 • Tel. 06-28254572 Bel voor gratis offerte of informatie.

MÉÉR DAN ALLEEN TANKEN!

TANKEN • CARWASH • SHOP • BAKERY • OCCASIONS MET BOVAG GARANTIE • ONDERHOUD • WERKPLAATS • APK KEURING GRAAF HENDRIK III LAAN 56 BREDA • 076 - 522 36 22 • INFO@AUTOBOEIMEER.NL

WWW.AUTOBOEIMEER.NL

4826 AB

BredA

Volg Breda-Noord/Terheijden Bij schaatsbaan Breda!! OpeN: 10.00 - 17.00 uur

Info: 0161-456291

Met Run2forty2 naar marathons Berlijn, Chicago & New York

Ook in 2013 leent u krukken gratis...

BREDA - Op maandagavond 28 januari houdt Run2forty2 Breda haar jaarlijkse informatie-avond bij Run2Day Breda aan de Nieuwstraat 33. Run2forty2 is een formule waarbij deelnemers op een professionele manier worden voorbereid op de marathon en vervolgens ook met Run2forty2 op reis gaan naar een buitenlandse marathonbestemming. De Run2forty2-slogan “Het enige dat u zelf hoeft te doen is lopen.....!” wordt dan ook volledig waargemaakt door het begeleidingsteam van Run2forty2. Van A tot Z, alles wordt voor de deelnemers geregeld. Na een intakegesprek wordt jouw persoonlijk trainingschema opgesteld en train je regelmatig (1x per twee weken) met andere deelnemers. De andere trainingen voer je zelfstandig uit. Met minimaal drie trainingen per week zorgt Run2forty2 ervoor dat jij de finish gaat halen in bijv. Central Park of onder de BrandenBurger Tor. Naast de trainingen krijgen de deelnemers veel informatie over voeding, marathontrainingen, blessurepreventie en nog veel meer d.m.v. diverse clinics. Ook wordt er deelgenomen aan een aantal lopen in de regio Breda. Run2forty2 regelt hiervoor de startnummers voor haar deelnemers aan het trainingstraject. Naast een aantal ervaren marathontrainers, maken ook Fysiotherapie praktijk Kavelaars en Chiropractie La Flamme deel uit van het team. Niets wordt aan het toeval overgelaten om alle deelnemers optimaal voorbereid aan de start te laten staan van de marathon. En na een goede voorbereiding hoort natuurlijk een aansprekende marathon te worden gelopen. In het najaar van 2013 reist Run2forty2 af naar de marathons van New York, Chicago en Berlijn. Marathons die nauwelijks een verdere introductie nodig hebben. Bij Run2forty2 reist je eigen trainer met je mee. Wij begeleiden onze deelnemers letterlijk tot aan het startvak! Interesse gewekt ? Surf snel naar www.run2forty2.nl en meld je aan voor de informatieavond in Breda op maandag 28 januari.

…met uw lidmaatschap van Thebe Extra In 2013 moet u het lenen van loophulpmiddelen (zoals krukken, rollators en looprekken) zelf gaan betalen. Voor leden van Thebe Extra blijven deze loophulpmiddelen gratis te leen. Kijk voor meer informatie en een uitleenpunt bij u in de buurt op www.thebe-extra.nl.

ons op Facebook en profiteer van extra voor deel!

Lid worden? 088 - 117 11 77 • www.thebe-extra.nl


Kijk dagelijks op action.nl voor

DE 100 NIEUWSTE ARTIKELEN DAMES/HEREN

TRENDY

ECHEVERIA

maten S-XXL

- 59x45 cm, 12 foto's - 82x30 cm, 12 foto's - hartvorm 49x54 cm, 11 foto's

kleuren 28 cm

COLLAGE FOTOLIJST keuze uit 3 soorten:

dames/heren THERMO SHIRT maten S-XXL

2.99

2.49

UITZOE K E N

SPORTIEVE

glitter uitvoeringen veilig en makkelijk uitwasbaar 125 ml

maten 37-40

HAAR SPRAY diverse kleuren en

Fun Time SCHMINK SET op waterbasis

0.89

3.19

MICROVEZEL

STOFZUIGER ZAKKEN voor alle bekende merken

1.32

1.99

HOUTEN

DECO WOORD voor aan de wand diverse trendy woorden in diverse kleuren

Elders 3.98 4.98

SNOW BOOTS rood of blauw

Elders 12.95 14.95

PARTY TIME

yucca FOAM BLOEM set/2

4.49 0.82

EENDENVEREN

HOOFD KUSSEN katoenen tijk

7.99

CARNAVALS PRUIK diverse elegante

Party Time CARNAVALS ATTRIBUTEN glitterhoedjes partybrillen of konijnenoren

0.79

TECHNO FASHION

2.49

SMARTPHONE ARMBAND geschikt voor alle smartphones, extra brede verstelbare band shock- en zweetbestendig met handig opbergvakje voor een sleutel

2.49

BERGEN OP ZOOM • Kastanjelaan 61-65 BREDA • Tramsingel 74 CHAAM • Baarleseweg 44 DINTELOORD • Raadhuisplein 25a

ETTEN LEUR • Markt 33 GILZE • Steenakkerplein 20 KAATSHEUVEL • Hoofdstraat 47 OOSTERHOUT • Arendshof 34

1.42

1200 gram 60x70 cm

uitvoeringen om uw outfit compleet te maken

KS B OX 5 S T U universeel ZUIG MOND of 6-delig ZUIGMONDEN SET

!

Elders 7.95 9.95

PARTY ASSORTIMENT

FOAM BLOEM diverse trendy

1.99 OSSENDRECHT • De Brouwerij 16 RIEL • Dorpstraat 25a RIJSBERGEN • St. Bavostraat 22 ROOSENDAAL • Boulevard 118f

Elders 7.99 8.99

ACRYL GEBREID

DAMES VEST diverse kleuren

4.99

met ceintuur maten S-XL

dames BASEBALL VEST diverse kleuren maten S-XL

6.95 -

CULI BAKE

5.99

MACARONS BAKMIX aardbei of chocolade voor het maken van 12 macarons 315 gram

Elders 2.29 2.49

1.59 TILBURG • Trouwlaan 19-27 TILBURG • D.J. Jittastraat 8 WAALWIJK • Irenestraat 2a ZEVENBERGEN • Zuidhaven 45a

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 27-01-2013 t/m za. 02-02-2013 in Nederlandse filialen.

THERMO BROEK zwart of wit

DBZ_20130127  
DBZ_20130127