Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

O P L AG E :

B R E D A S E

10 APRIL 2013 WEEK 15

Uitgeverij

74 . 5 0 0

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

STARTSEIN VOOR AANLEG SKATEBAAN

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

Volg ons via twitter: @BredaseBode

I

Te l .

076

SPORT

Gemeente Breda OP PAGINA 5

599

8 111

I

480.000

www.internetbode.nl

KERKELIJK NIEUWS

VACATURES

AFSPRAKEN BEHEER LANDGOEDERENZONE HAAGSE BEEMDEN

LED-verlichting voor deel wijk Muizenberg

Sloop woningen aan Erasmusweg

BREDA - De gemeente Breda begint deze week met het aanpassen van de verlichting in een deel van de wijk Muizenberg. Via het wijk impulsplan is met de wijkraad Bekom afgesproken dat een deel van de Muizenberg aangepast gaat worden, zodat deze verlichting voldoet aan de norm van het politiekeurmerk Veilig wonen. Een deel van de lampen in de lichtmasten wordt vervangen door LED-verlichting. Niet alle lampen worden vervangen. De voordelen van LED-verlichting zijn dat deze energiezuiniger zijn en dat deze verlichting gedimd kan worden. Het energieverbruik varieert dan tussen de honderd en veertig procent. De werkzaamheden duren twee weken.

BREDA - Sloopbedrijf Stolwerk start deze week namens WonenBreburg met de sloop van twee na oorlogse maycretenoodwoningen aan Erasmusweg 28 en 30. WonenBreburg en Juzt tekenden een samenwerkingsovereenkomst om op deze plek nieuwbouw te zetten voor Juzt. De planontwikkeling is nog niet klaar. Stolwerk start eerst met het verwijderen en afvoeren van asbest. Dit doen gespecialiseerde vakmannen volgens wettelijke richtlijnen. Gevaar voor de volksgezondheid is er niet. De asbestdeeltjes komen niet in de buitenlucht. Na de asbestsanering breekt de sloper de woningen af en voert hij het puin af.

BREDA - Sinds afgelopen week is, op verzoek van de bewoners en ondernemers uit de straat, de maximale parkeerduur van het parkeerautomaat in de Vierwindenstraat teruggebracht naar 90 minuten parkeertijd. Eind 2012 hebben bewoners en ondernemers van de Vierwindenstraat bij de gemeente het verzoek ingediend om de parkeerduur voor het betaald parkeren te beperken tot 90 minuten. De reden om de parkeerduur te beperken tot 90 minuten is om de doorstroom van het parkeren in de straat te bevorderen. De maximale parkeerduur is daarom teruggebracht naar 90 minuten parkeertijd. Voor vergunninghouders verandert er niets.

Woningoverval in Breda mislukt BREDA - Donderdagavond rond 22.30 uur hebben daders gepoogd een woning aan de Willem van Oranjelaan te overvallen. De bewoner hoorde kabaal en ging poolshoogte nemen. Twee daders hadden met een steen de ruit van de voordeur ingeslagen. Toen ook een familielid van de bewoner erbij kwam, sloegen de verdachten op de vlucht. Zij gingen er in een gereed staande donkere BMW vandoor. De politie onderzoekt de zaak. De technische recherche deed een sporenonderzoek. Agenten hielden een buurtonderzoek. Heeft u iets gezien of weet u meer van de overval? Neem contact op met de politie via tel. 0900-8844 of anoniem via tel. 0800-7000.

BREDA - De Amarant Groep zorgt er voor dat mensen met een beperking zo normaal mogelijk aan de maatschappij kunnen deelnemen. In het Chassé Theater zijn cliënten van Amarant onder professionele begeleiding al precies tien jaar aan de slag. Dat is wel een klein feestje - mét taart - waard. FOTO ERALD VAN DER AA

Wethouder Bob Bergkamp: ‘Grondprijzen periodiek opnieuw bekijken’

Verlaagde grondprijzen Breda BREDA - Burgemeester en wethouders hebben de nieuwe grondprijzen on Breda bekendgemaakt. Vooral voor een deel van de koopwoningen en kantoren zijn de grondprijzen voor 2013 naar beneden bijgesteld. De verlaging heeft volgens het college te maken met de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt. DOOR ADDO SPRANGERS De nu vastgestelde grondprijzen vervangen die van 2011. Ten opzichte van dat jaar liggen met name de grondprijzen voor een deel van de koopwoningen en kantoren lager. De grondprijzen voor bedrijventerreinen, maatschappelijke voorzieningen en specifiek commercieel vastgoed zijn grotendeels gelijk gebleven ten opzichte van 2011. “We willen transparant zijn in ons grondbeleid,”zo stelt Bob Bergkamp, wethouder wonen en leven. “Daarom hebben we eind 2010 voor het eerst grondprijzen vastgesteld met daarbij een heldere onderbouwing. Met de gemeenteraad hebben we afgesproken de grondprijzen periodiek opnieuw te bekijken. Dat is noodzakelijk in het licht van allerlei ontwikkelingen, zoals die rond de woningbouw.”

Kredietcrisis De grondprijzen 2011 zijn eind 2010 opgesteld. Op dat moment was de verwachting dat de vastgoedmarkt zich langzaam zou gaan herstellen van de effecten van de kredietcrisis. Deze verwachting is volgens de gemeente Breda helaas niet uitgekomen. Dit is onder meer zichtbaar aan de afwaarderingen van kantoren en een daling van de verkoopwaarde van koopwoningen. Dit heeft consequenties voor de grondprijzen. De vastgoedmarkt is echter een zeer gevarieerde markt. Op de diverse vastgoedsegmenten en de onderliggende grondprijzen hebben de economische omstandigheden dan ook een verschillend effect. Daarom zijn vooral voor een deel van de koopwoningen en kantoren de grondprijzen naar beneden bijgesteld. Voor de overige segmenten

VOORJAARSKRIEBELS

Geldig t/m maandag 15 april.

Korter parkeren op Vierwindenstraat

ZONDAG 14 APRIL OPEN van 12.00 tot 17.00 uur

Afsluiting Dassenlaar met palen BREDA - De gemeente start eind april met werkzaamheden voor het afsluiten van de Dassenlaar voor doorgaand verkeer, ter hoogte van de Valkenlaar. Naar verwachting zijn de werkzaamheden begin juni klaar. In het zuiden van Nieuw Wolfslaar worden de Dassenlaar en Patrijzenlaan als sluiproute gebruikt om de Thoornseweg te vermijden. Deze straten zijn daar niet voor bedoeld. Bewoners van de Dassenlaar hebben hier veel overlast van. Er wordt te hard gereden, bermen worden stuk gereden en het is niet veilig voor fietsers en voetgangers. Daarom wordt de Dassenlaar, ter hoogte van de Valkenlaar, met palen voor het doorgaand verkeer afgesloten.

Potroosje div. kleuren

Vlinderlavendel

van € 2,95

heerlijk geurend

nu voor €

0,99

zijn de prijzen hoofdzakelijk gelijk gebleven. De grondprijzen die nu zijn vastgesteld gelden vanaf 3 april 2013 en blijven geldig tot het college van burgemeester en wethouders nieuwe prijzen vast stelt. De vaststelling van de nieuwe prijzen heeft geen invloed op bestaande overeenkomsten. De door de gemeente uitgebrachte brochure grondprijzen 2013 bevat de grondprijzen voor onder andere projectmatige woningbouw, de verkoop van particuliere kavels en de verkoop van bestaande woonwagenstandplaatsen. Ook andere onderdelen van de vastgoedmarkt komen aan bod: kantoren, detailhandel, bedrijventerreinen, overig commercieel vastgoed, maatschappelijke voorzieningen en ‘overige’ zoals de verkoop van reststroken grond of grond voor nutsvoorzieningen. Surf voor meer informatie naar www.breda.nl

LEGO Speciaalzaak

10233 - Horizon Express van €109,95

Audities voor Bredaas danstalent BREDA - Speciaal voor het Spanjaardsgatfestival heeft het Bredase dansgezelschap De Stilte een uitzonderlijk programma samengesteld. Uit een auditie wordt Bredaas danstalent tussen 10 en 20 jaar geselecteerd. Voor hen wordt een speciale versie gemaakt van dansfrases uit het nieuwe festivalrepertoire van De Stilte. De uitvoeringen vinden plaats op 20 mei tijdens het jaarlijkse Spanjaardsgatfestival en in reprise op 12 juni tijdens het Internationaal Stiltefestival. De audities vinden plaats op vrijdag 12 april vanaf 16.00 uur en zaterdag 13 april vanaf 11.00 uur. Talenten tussen 10 en 20 jaar kunnen zich aanmelden via auditie.destilte@gmail.com.

Controle containers wijk Boeimeer BREDA - Binnenkort gaan buitengewone opsporingsambtenaren van de gemeente Breda in de wijk Boeimeer controleren op containers die te lang op straat blijven staan. Voor een container die niet tijdig van straat is gehaald, kan een bekeuring van 90 ueuro (plus 7 euro administratiekosten) worden uitgeschreven. Daarnaast worden containers waarvan de adressticker niet leesbaar is of ontbreekt, ingenomen. Afvalcontainers mogen alleen op straat gezet worden vanaf 20.00 uur op de avond voor de inzameldag. Om verrommeling van het straatbeeld te voorkomen, moet de container voor 20.00 uur op de inzameldag weer van de straat gehaald zijn.

Ůvoor €79,95 Alleen bij inlevering van deze bon max 1 per persoon en op=op Aanbieding geldig tot 18-04-2013

www.A-Tembo.nl

Passage Zuidpoort

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

2 voor € 5,00

Rietdijk 1B 4824 ZB - Breda Tel.: +31(0)76- 541 46 24 www.poppelaarstuincentrum.nl

Voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws www. internetbode.nl

Tandheelkunde voor het hele gezin Welkom in onze tandartsengroepspraktijk! 076 - 5 214 214 | breda@dentalclinics.nl


/HWRSDSULORSHQLQJQLHXZÂżOLDDO%UHGD

G OUD IS G â‚ŹLD W W W. G O U D I S G E L D . N L

,- M â‚Ź 40R G vAan R E P p basis o

G

RX ÂżMQJ

Uw oude gouden sieraden zijn nog steeds geld waard Misschien heeft u ook wel een doosje met oude sieraden in de kast; ze zijn uit de mode of het zijn erfstukken die u zelf niet draagt, maar die u wel dierbaar zijn, waardoor u niet goed weet wat u ermee aan moet. Wij taxeren en analyseren uw kostbaarheden. Goud en zilver, maar ook diamanten, gouden tanden, munten en EHVWHN /RRSW X HHQV ELQQHQ GH NRIÂżH VWDDW NODDU YRRU HHQLHGHU GLH van onze diensten gebruik wil maken.

�Mensen hebben vaak dierbare herinneringen aan sieraden; onze goudsmid speelt hierop in door een nieuw uitgekozen sieraad te smeden of bijvoorbeeld een gedenkmunt te maken. Het eigen goud of zilver wordt bij ons ter plekke en onder ogen van de klant omgesmolten. Wellicht heeft u een sieraad met een breuk of kapotte VOXLWLQJ"%LM*RXGLV*HOGNXQWXWHUHFKW voor vrijblijvend advies voor al uw reparaties en ontwerpen�. zijn! Het kan zomaar in la liggen!

Wij betalen u direct contant de hoogst mogelijke dagprijs. * Prijs is afhankelijk van de dagkoers. * Legitimatie verplicht. * Min. leeftijd 18 jaar.

OPENINGSTIJDEN:0DXXU'LWP=DXXU.RRS]RQGDJHQuur

Roosendaalse Goudbank

%HUJHQRS=RRPVH*RXGEDQN

Tel. (0165) 85 22 68

Tel. (0164) 24 32 34

Molenstraat 9a, 4701 JK Roosendaal

Middelburgse Goudbank

:DVVHQDDUVWUDDW%:%HUJHQRS=RRP

‘In ieder lokaal, een koninklijk onthaal!’

Wandelakker 60

g: a d n Ope Ä?Ä‚Ć&#x;ÄžĆ?

%UHGDVH*RXGEDQN

Varkensmarkt 4, 4331 LA Middelburg

9DQ*RRUVWUDDW+-%UHGD

Tel. (0118)-85 10 66

LEGO Speciaalzaak

Blokmoeren 28

Ĺ?ĚĞĹŻĹ˝ april Äž Ä? Ɖ Ĺ˝ 0 r dag 2 zater 1 4 . 0 0 u u 10.00

www.A-Tembo.nl

10233 - Horizon Express van â‚Ź109,95

voor ÂŤ ĹŽ wwwÍ˜ĹśÄ?Ć?ĚĞŚŽŽĹ?Ä‚ĹŹker.nl

Alleen bij inlevering van deze bon max 1 per persoon en op=op Aanbieding geldig tot 18-04-2013

Grote LEGO da g

2

0 april met veel wedstrij den, prijzen en aanbiedingen !!!

Passage Zuidpoort Breda antiek | (streek)sieraden | design | kunst | verzamelingen | inboedels

Inbreng gevraagd, van ĂŠĂŠn item tot complete inboedel, voor onze

Kunst & Antiek Veiling en VenduVeiling opopdinsdag enwoensdag woensdag242 maart dinsdag19 23maart april en april VenduHuis De Jager Goes BV Ringbaan West 2b | 4461 ED Goes 06 42 11 45 42 | www.venduhuisdejager.nl

Zorgenco Het bureau voor huishoudelijke hulp en/of verpleegkundige zorg bij u thuis.

wegens uitbreidingen zoeken wij met spoed

verzorgende IG en/of een verpleegkundige

een

Badkamer Inspiratie Dagen =YPQ HWYPS \\Y AH[ HWYPS \\Y AVU HWYPS \\Y

5\THHY );>VW

]HRR\UKPNL

PUZ[HSSH[PL

.YH[PZ NVVKPLIHN

Voor vrijblijvende informatie staan wij u graag te woord,

tel 06 - 55511145 / 0165 - 383043

Zorgenco Bremstraat 178 4711 RP St.Willebrord

.H]VVYOL[JVTWSL[L WYVNYHTTHUHHY! ^^^ZHUPKYVTLUS]HUKLUI\PQZ 3HH[\PUZWPYLYLULUVU[KLRKLIL[LYLIHKRHTLY vandenbuijs@sanidrome.nl | Wernhoutseweg 72, 4884 AX Wernhout (Zundert), T (076) 597 22 29


ACTUALITEIT

Skaters kunnen stra ks terecht bij baan Gemeentelijk Sportcentrum én indoor skatebaan Belcrum

Startsein voor aanleg skatebaan BREDA - De gemeente Breda is officieel gestart met de werkzaamheden voor de aanleg van een skatebaan aan de Claudius Prinsenlaan. Wethouder Saskia Boelema droeg vrijdag hoogstpersoonlijk haar steentje bij door met een graafmachine de eerste arbeid te verrichten. DOOR ADDO SPRANGERS De skatebaan wordt aangelegd op het grasveld voor het Gemeentelijk Sportcentrum, naast het bekende kunstwerk De Scharen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden medio juni afgerond. De nieuwe skatebaan vervangt de oude baan op het Chasséveld, die aan vervanging toe was. De skatebaan op het Chasséveld voldeed niet aan de eisen van de skaters en ook niet meer aan de veiligheidseisen. De gemeente heeft daarop binnen de singels gezocht naar een alternatieve locatie, maar deze bleek er niet te zijn. Uiteindelijk is de keuze van de gemeente gevallen op het terrein bij het Gemeentelijk Sportcentrum. Volgens de gemeente ligt het terrein niet alleen redelijk dicht bij het centrum, het is ook voor jongeren vanuit Bavel prima bereikbaar. Daarnaast is deze locatie goed bereikbaar met het openbaar vervoer en ligt deze dicht bij een aantal middelbareen hoge scholen. De aanleg van deze nieuwe baan is mogelijk doordat twee

projecten, skatebaan Breda en skatebaan Bavel, zijn samengevoegd. Om voldoende ruimte te maken voor de skatebaan wordt één boom gekapt. Aan het einde van dit jaar, na het broedseizoen, wordt op een andere plaats een nieuwe boom herplant. De overige bomen en het kunstwerk blijven behouden. Indoor skatebaan De skateliefhebbers kunnen straks overigens ook terecht op een indoor skatebaan. De voorbereidingen daartoe bevinden zich inmiddels in een vergevorderd stadium, zo meldt de Stichting Skatepark Breda. De indoor hal krijgt gestalte op het oude terrein van de Mammoetfabriek aan de Veilingkade 12. De naam van de indoor skatebaan - die de status krijgt van een internationaal wedstrijdpark - wordt Pier 15. Het is de bedoeling dat deze in juli wordt geopend. Eerder was een voormalige loods van de Machinefabriek Breda aan de Speelhuislaan in beeld voor de indoor skatebaan. Een centrale locatie in de binnenstad is er volgens de gemeente niet.

Het eerste werk aan de skatebaan bij het Gemeentelijk Sportcentrum wordt verricht door Saskia Boelema.

FOTO HUUB SCHOUTETEN

Gemeente Breda en pachters ondertekenen intentieovereenkomst voor duur van zes jaar

Afspraken over beheer Landgoederenzone Haagse Beemden BREDA - De gemeente Breda en een vijftal pachters in de landgoederenzone hebben samen een overeenkomst DOOR ADDO SPRANGERS opgesteld over het beheer van de Landgoederenzone Haagse Beemden-Zuid voor de komende zes jaar. De pachtopbrengsten die hieruit voortvloeien en de besparing op het beheerbudget worden ingezet voor de ontwikkeling Volgens Bob Bergkamp, wethouder wonen en leven, past het initiatief heel goed van natuur en landschap in de landgoederenzone. Vrijdag is het document ondertekend. binnen de veranderende rol van de overheid, daar waar het gaat om beheer van de stad. “Partners in de landgoederenzone voelen zich mede verantwoordelijk voor het gebied en willen daar een bijdrage aan leveren,” aldus de wethouder die zich ook verheugd toonde over de toegezegde steun van de wijkraad BEKOM in het samenwerkingsverband.

‘Actieve en duurzame rol voor bestaande agrarische bedrijven’ De door de gemeente Breda en de pachters in de landgoederenzone samen opgestelde overeenkomst betreft het beheer van de Landgoederenzone Haagse Beemden-Zuid voor de komende zes jaar. De pachtopbrengsten die hieruit voortvloeien en de besparing op het beheerbudget worden ingezet voor de ontwikkeling van natuur en landschap in de landgoederenzone.

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

www.internetbode.nl

Pachtopbrengsten en besparing op beheerbudget worden ingezet voor ontwikkeling natuur en landschap.

FOTO HENK KETELAAR

Alternatief Het beheerplan ‘Landgoederenzone-Zuid op weg naar een duurzame oplossing’ vormt de basis voor de intentieovereenkomst. In juli 2012 hebben de twee grote pachters in het gebied - zorgboerderij De Kleine Hoeve en rundveehouderij Franken in samenwerking met dierenwei De Sik het initiatief genomen om een beheervisie op te stellen voor het de landgoederenzone. Aanleiding voor dit initiatief zijn de diverse gesprekken geweest tussen de verschillende belanghebbenden over de toekomst

van de landgoederenzone na het afketsen van de verkoop van het gebied aan Staatsbosbeheer in 2010. De pachters in het gebied hebben daarop de koppen bij elkaar gestoken over een mogelijke alternatieve vorm van beheer. In het beheerplan werpen de pachters zich op als beheerders van de landgoederenzone in ruime zin. Dit houdt in dat zij zich niet alleen blijven inzetten voor (zorg)landbouw, maar zich ook gaan richten op educatie en landschapsbeheer. Impuls Met het sluiten van de overeenkomst wordt een nieuwe impuls gegeven aan de toekomstvisie Landgoederenzone Haagse Beemden (2002). In deze toekomstvisie hebben de aspecten landbouw, natuurbouw, recreatie, natuur, groene en stedelijke functies een plek gekregen. In de Toekomstvisie wordt voorgesteld ‘een krachtige beheersvorm te creëren die het landelijk beeld in stand houdt en de landschappelijke, ecologische en recreatieve waarden verder versterkt. Uitgangspunt is om de bestaande agrarische bedrijven hierin een actieve en duurzame rol te laten spelen’.

Landgoederenzone De Landgoederenzone Haagse Beemden ligt midden in de woonwijk de Haagse Beemden en wordt geflankeerd door de buurten Heksenwiel, Paradijs, Muizenberg, Kesteren, Kievitsloop-Gageldonk en Erven. Het gebied is vooral bijzonder omdat de wijk er als het ware omheen gebouwd is zonder de natuur- en landschapswaarde aan te tasten.

Garagedeuren Leverbaar in hout - kunststof en staal. Volg ons op Twitter: @BredaseBode.

VOORJAARSACTIE Bij aankoop van actiemodellen garagedeuren GRATIS elektrische bediening en een kleur naar keuze. Vermeld de code “lente” bij uw offerteaanvraag (voorjaarsactie is geldig t/m 30 april 2013)

Showroom open op afspraak. Struikhei 29, Sprundel 0165-387335 s www.romass.nl s contact@romass.nl PAGINA 3


Sfeervol wonen aan de rand van Teteringen

VOLOP K E UZE !

Een unieke wijk De woonwijk Bouverijen wordt gerealiseerd in fasen. Gestart zal worden met 27 woningen, naar verwachting worden de eerste woningen in 2014 opgeleverd. Het aanbod van woningen is heel divers, er is voor ieder wat wils. U heeft keuze uit hoek- en rijwoningen, gelijkvloerse woningen, twee-onder-een-kapwoningen en

hoek- en rijwoningen vanaf â‚Ź 229.000 v.o.n.

vrijstaande woningen. De woonwijk wordt gebouw aan de rand van Teteringen en krijgt een unieke dorpse sfeer. U zult zich hier direct thuis voelen!

Kijk op www.bouverijen-teteringen.nl of volg ons: twitter.com/bouverijen | facebook.com/bouverijen

gelijkvloerse woningen vanaf â‚Ź 339.000 v.o.n.

Teteringse Heide

S TA R T V E R K O O P

Oosterhout SE W RH OU T OO ST E

Teteringen sportpark De Gouwen

RH OU T

SE W

EG

Breda

diverse tweekappers vanaf â‚Ź 349.000 v.o.n.

OO ST E

Van 13.00 tot 16.00 uur Op de Bouwlocatie Bouverijen (volg de Bouverijen-richtingsborden)

EG

14 APRIL

Golfpark De Haenen

KADIJK

A2

7

|

E3

11

NIEUWE

vrijstaand herenhuis vanaf â‚Ź 625.000 von

Damen Autobanden Nieuwe en gebruikte banden ‡0RQWDJHYD₏ SHUEDQG ‡$OOHPHUNHQHQPDWHQ RSYRRUUDDG Spinveld 72 4815 HT Breda Tel. 076-5991539 06-49313410

DUURZAME ACTIES GERICHT OP DE TOEKOMST www.broekinstallatiewerken.nl OP 12 EN 13 APRIL

DUURZAME INSPIRATIE DAGEN Demonstraties op allerlei gebieden van duurzame technieken Ĺś Zonneboilersystemen Ĺś PV -Zonnepanelen Ĺś Hout / pellets installaties Ĺś Showtruck met warmtepompen Ĺś Bronboringen van warmtepompsystemen

Waar: aan de Vosdonk 41, Etten-Leur

www.broboor.nl


Woensdag 10 april 2013

De Bode l 1

Bekendmakingen Ga naar www.breda.nl/bekendmakingen voor de volledige informatie over alle bekendmakingen Bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuid, Strijbeekseweg 21B’, Breda

om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Wet milieubeheer Een aantal bedrijven is op grond van hun activiteiten of veranderingen hierin wettelijk verplicht een milieuvergunning aan te vragen. De procedure voor het behandelen van een aanvraag om een milieuvergunning bestaat uit

Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat de raad op 21 maart 2013 het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuid, Strijbeekseweg 21B’ (NL.IMRO 0758. BP2012059013-0401) heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet in de bouw van een paardenstal en de aanleg van een paardenbak ten behoeve van het hobbymatig houden van twee paarden ter plaatse van het perceel aan de Strijbeekseweg 21B, kadastraal bekend als Ginneken, sectie E nummer 2723.

s

Definitieve beschikking Burgemeester en wethouders van Breda delen mee dat voor het volgende bedrijf een definitieve beschikking is genomen. De gevraagde milieuvergunning wordt geweigerd voor

Burgemeester en wethouders van Breda maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.2.12 Bro en 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat er een viertal overeenkomsten over grondexploitatie (anterieure overeenkomsten) voor Buitengebied Noord zijn gesloten voor de volgende locaties:

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan op onderdelen aangepast. Deze wijzigingen zijn in het raadsbesluit vastgelegd.

Bedrijf Mts. C.A. en J.F.J.M. van Gurp Adres Mastdreef 19, 4838 EK Breda Activiteit het veranderen van een varkenshouderij.

s

Ter inzage Bovengenoemd plan is te raadplegen op de website van de Gemeente Breda, www.breda.nl, via ‘Wonen Wijken en Vervoer’ > ‘Ruimtelijke Plannen’ > ’Bestemmingsplannen ter inzage’ en ligt van 11 april tot en met 22 mei 2013 ter inzage bij de Infobalie in het Stadskantoor. Het bestemmingsplan ligt tevens ter inzage in het Dienstencentrum Ulvenhout, Dorpsplein 13 A.

Ter inzage De definitieve beschikking ligt tijdens de beroepstermijn, van 11 april tot en met 23 mei 2013 ter inzage bij de Infobalie in het Stadskantoor.

s

H ETOPSTELLENVANHETONTWERPVANDEBESLISSINGOPDE vergunningaanvraag (ontwerpbeschikking); HETNEMENVANDEBESLISSINGOPDEZEAANVRAAG (beschikking).

van 11 april tot en met 22 mei 2013 schriftelijk en gemotiveerd beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beschikking treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij u voor deze datum beroep instelt en een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doet. Het beroepsschrift moet worden gericht aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet u richten aan de Voorzitter van bovengenoemde Afdeling. De beschikking treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Overeenkomsten grondexploitatie

s

Beroep Binnen bovengenoemde terinzagetermijn is het voor belanghebbenden mogelijk schriftelijk beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het bestreden besluit niet. Tevens kunt u tegen het besluit een verzoek

s s

Beroep Op grond van artikel 20.1 van de Wet milieubeheer kunnen s DEGENENDIEZIENSWIJZENHEBBENINGEBRACHTTEGENDE ontwerpbeschikking; s DEADVISEURSDIEADVISEERDENOVERDEONTWERPBESCHIK king; s DEGENENDIEZIENSWIJZENHEBBENTEGENDEWIJZIGINGEN ten opzichte van de ontwerpbeschikking; s BELANGHEBBENDENAANWIEREDELIJKERWIJSNIETKAN worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

agenda’s met bijbehorende stukken op de website www. breda.nl/gemeenteraad. Ze kunnen tevens worden ingezien bij de raadsgriffie in het Stadhuis. Alle vergaderingen worden gehouden in de raadzaal van het Stadhuis (Ingang Stadserf).

GemeenteRaad Breda

verveldsestraat 23 te Prinsenbeek, O (overeenkomst gesloten met de heer C.J.W.M. Biemans) Zanddreef 3 te Prinsenbeek, (overeenkomst gesloten met de heer M.P.M. Janssen) Strijpenseweg 33/35 te Prinsenbeek, (overeenkomst gesloten met Strijpen Vastgoed BV) Halseweg 2a te Prinsenbeek, (overeenkomst gesloten met Schalk, de Regt en Huijben)

Ter inzage De zakelijke beschrijving van de inhoud van gemelde overeenkomsten ligt van 10 april tot en met 22 mei 2013 ter inzage bij de Infobalie in het Stadskantoor. Bovendien is de zakelijke beschrijving te raadplegen op de website van de gemeente Breda, www.breda.nl, onder ‘bekendmakingen’ > ‘Wonen, Wijken en Vervoer’ > ’Ruimtelijke plannen’ > ‘Overeenkomsten grondexploitatie’. Tegen de gesloten overeenkomsten staat geen bezwaar of beroep open.

- Begroting 2014 belastingssamenwerking West Brabant - Verschoningsbesluit bij jaarrekening - Openhouden burgerloket Ulvenhout

Extra Raadsvergadering

Overzicht openbare bijeenkomsten en vergaderingen 11 april commissie Bestuur 15 april extra raadsvergadering 16 april voortgezette commissie Ruimte 16 april voortgezette commissie Maatschappij 25 april raadsvergadering

Inspreken in commissies Tot 24 uur voor een vergadering kan men zich hiervoor aanmelden bij de raadsgriffie. Vergaderingen bekijken op internet U kunt commissie- en raadsvergaderingen rechtstreeks volgen of eventueel op een later tijdstip terugkijken: www.breda.nl/gemeenteraad > ‘uitzendingen’.

15 april 19:30 uur - Instemmen met het doorvoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk nut met een bovenwijks karakter en over de inzet van de 10 * € 5 miljoen ten behoeve van het Grondbedrijf - Vaststelling bestemmingsplan Driesprong - Verordening Langdurigheidstoeslag 2013

Commissie Bestuur

Op maandag 29 april en vrijdag 10 mei zijn alleen de balies in het Stadskantoor open.

Gemeente Breda Stadskantoor Claudius Prinsenlaan 10 Postbus 90156, 4800 RH Breda E-mail: gemeentebreda@breda.nl Telefoon: 14 076

Openingstijden balies Stadskantoor Maak voor uw bezoek aan de balie een afspraak via www.breda.nl of telefoonnummer 14 076 van 08.00 - 17.00 uur, donderdag van 08.00 - 20.00 uur. Verdere informatie over openingstijden kunt u vinden op www.breda.nl Met afspraak Maandag, dinsdag, vrijdag: 12.00 uur - 16.00 uur. Woensdag: 12.00 - 20.00 uur Donderdag: 09.00 - 20.00 uur.

www.breda.nl - Wonen boven winkels, evaluatie en doorstart - Notitie jonge huishoudens

Voortgezette commissie Maatschappij 16 april 18:30 uur - Bespreeknotitie Evaluatie inclusief beleid - Bespreeknotitie Bredase Kracht / eenzaamheidsbestrijding

GemeenteRaad

11 april 19:30 uur

Voortgezette commissie Ruimte 16 april 20:00 uur - Aktieplan studentenhuisvesting - “Balans opmaken voor de Woonagenda” - Herijking Alliantie voor Wonen, jaarschijf 2013-04-08

GGD West-Brabant start avondspreekuur schoolarts

Ouders en kinderen die een oproep ontvangen voor het spreekuur van de GGD WestBrabant, kunnen tot de zomer nu ook op de donderdagavond tot 20.00 uur terecht. “Steeds vaker hoorden we dat het tijdstip dat wij voorstelden, voor de ouders niet

De gemeentelijke kantoren en balies zijn op de volgende dagen gesloten: Dinsdag 30 april (Koninginnedag), Donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag), Maandag 20 mei (2e Pinksterdag),

www.breda.nl > gemeenteraad In de komende vergaderingen worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:

Ongeveer 8 dagen voor de vergaderingen staan de volledige

BREDA - Vanaf 21 maart kunnen ouders met hun kinderen ook ’s avonds terecht bij de schoolarts van de GGD West-Brabant. Hiermee komt de GGD tegemoet aan de wensen van opvoeders. Het gaat om een proefperiode tot de zomer in Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom.

Opening en sluiting gemeentelijke balies op en rond de feestdagen

goed uitkwam. Daarom zijn we gestart om het avondspreekuur aan te bieden. Ouders reageren hier heel enthousiast op. De eerste avonden zitten dan ook al mooi vol.”, aldus een medewerker. Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom De pilot startte donderdag 21 maart jl. bij de GGD in Breda: de eerste bezoeker van het avondspreekuur zit om 16.00 uur samen met zijn vader in de wachtkamer. De vader geeft aan het prettig te vinden dat de mogelijkheid geboden wordt om een avondspreekuur te bezoeken en vindt het

een goed initiatief van de GGD om hier mee te beginnen. Bij de GGD in Roosendaal kunnen ouders vanaf 8 april op de maandag- en donderdagvonden terecht voor het avondspreekuur. De GDD in Bergen op Zoom gaat in mei van start op de donderdagavonden. Omdat het om een pilot gaat, stelt de GGD aan iedere bezoeker een aantal vragen om het avondspreekuur te evalueren. Voor de zomer besluit de GGD West-Brabant of de avondspreekuren blijvend zijn en of ze het initiatief uitbreidt naar meer gemeenten. http://www.ggdwestbrabant.nl/MijnKind PAGINA 5

Stadserf 1, Postbus 2009, 4800 CA Breda raadsgriffie@breda.nl 076-5293499

Audities Bachkoor Brabant BREDA - Het Bachkoor Brabant houdt op 12 en 17 april de jaarlijkse audities voor de projecten van 2013/2014. De auditie bestaat uit een test waaruit moet blijken of de kandidaat een gezonde zangstem heeft, vertrouwd is met muzieknotatie en gevoel heeft voor ritme en melodie. Het Bachkoor Brabant wordt elk jaar, per project, na audities door de artistiek leider en dirigent Geert van den Dungen, samengesteld uit jonge, getalenteerde én ervaren amateurkoristen uit Noord-Brabant en Vlaanderen. Het koor houdt zich projectmatig bezig met het uitvoeren van Johann Sebastian Bachs

koormuziek, onder andere motetten, cantates, passionen en missen. Daarnaast staan er regelmatig koorwerken van componisten die een muziekhistorische relatie met J.S. Bach hebben op het programma. Bij de concerten wordt het koor begeleid door een professioneel barokorkest. Er wordt ook gewerkt met professionele solisten. Er staan in 2013-2014 drie interessante koorprojecten geprogrammeerd. Bij het secretariaat van het Bachkoor Brabant kan een afspraak voor de auditie worden gemaakt: Mieke Luijckx (076) 5877972. Meer informatie op onze website: www. bachkoorbrabant.nl


ACTUALITEIT

Grote Kerk even ontmoetingsplek voor jong Breda

Column

Borrel Club76 valt in goede aarde BREDA - De Grote Kerk was vrijdagavond gastheer van Bredaas eerste en grootste vrijdagmiddagborrel, Club76. Meer dan 850 voornamelijk jonge mensen bezochten deze borrelmiddag en -avond. Beatmuziek, statafels, verschillende bars, lekkere hapjes, drank, versieringen, licht- en misteffecten brachten de Grote Kerk in heel andere sfeer. Voor netwerkende Bredanaars ‘the place to be’.

Eugène de Kok

Wat suggesties ... Mag ik nog één ding zeggen over het Marokkanendebat donderdagnacht? Ik weet niet wat u ervan vond, maar mij deed het denken aan Fitna, het Europees kampioenschap voetbal vorig jaar en het album Chinese Democracy van Guns N’ Roses uit 2008: iets waar vooraf iedereen van alles over wil en moet zeggen, maar dat, als het eenmaal zo ver is, totaal niets voorstelt. En de PVV wist dat het niets zou worden. Diep in zijn hart snapt Geert heus wel dat het doodschoppen van grensrechter Richard Nieuwenhuizen geen Marokkanenprobleem is, maar een exces van het geweld dat wekelijks op de voetbalvelden plaatsvindt. De PVV zag echter zijn kans schoon, verzon een lekker bekkende naam voor het debat, zodat iedereen er bovenop zou springen en kreeg een mediastorm als vanouds. Precies wat Geert wilde. Probleem is dat hij nu nu weer op zoek moet naar iets nieuws, omdat een tweede Marokkanendebat niet dezelfde ophef veroorzaakt. Ik ben niet de beroerdste, dus bij dezen wat suggesties. Vraag bijvoorbeeld het Bankiers-zijn-belachelijkdebat aan naar aanleiding van de totale chaos bij de ING van afgelopen week. Verzin wat leuks over meneer Hommen, die volgens het jaarverslag nog niet genoeg verdient, terwijl werkelijk alles misgaat bij zijn bank en aandacht is verzekerd. Het Rotzooiende-Raden-van-Bestuurdebat lijkt me ook mooi. Incapabele en frauderende besturen van onderwijsorganisaties zijn er immers in overvloed. Het vorige week verschenen rapport over kunstopleiding Codarts, waaruit blijkt dat de bestuursvoorzitter vooral bezig was met geld te betalen aan haar vriendjes en vriendinnetjes voor niet-verleende diensten, is een nieuw dieptepunt. Een derde, voor de hand liggende mogelijkheid is het Fyra-fiascodebat. Dat de Fyra na jaren van voorbereidingen en miljoeneninvesteringen dit jaar niet meer rijdt en misschien nooit meer is te zien op het spoor is in dit kader voldoende. Mijn laatste suggestie is het Prutsende-politicidebat. Klinkt wat vreemd, maar het lijkt me een goed onderwerp. Donderdagnacht bleek wederom dat de haantjes in Den Haag vooral uit zijn op aandacht en daadwerkelijk bestaande en miljarden kostende problemen als falende banken, onderwijsbesturen en hogesnelheidstreinen over het algemeen links laten liggen. Benieuwd wanneer we deze debatten zien, Geert.

DOOR HENK KETELAAR

Colofon

Jeff Vink, bedenker van deze activiteit, en medeorganisator Mike Goos kwamen vrijdagavond handen en ogen tekort. Van alle kanten kwamen bezoekers op hen af om de hand te schudden en de complimenten waren niet van de lucht. De kerk liep letterlijk in een tijd van mum vol. Na anderhalf uur tijd waren al meer dan 800 bezoekers binnengestroomd. “Voor mij een duidelijk teken dat hieraan behoefte is,” stelt Jeff verheugd vast. Hij wijst op de rondom hem staande goedgeklede en zelfbewust ogende bezoekers die op zijn invitatie via de sociale media zijn ingegaan. De gewelven van de kerk vangen de harde beat op en weerkaatsen het naar alle hoeken en gaten.

Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Bredase Bode Bredase Bode Redactie Addo Sprangers Correspondenten Henk Ketelaar, Joyce van Zijl Acquisitie Kurt Sonnemans Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 16.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 14.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl

Organisatoren Jeff Vink (met microfoon) en Mike Goos, met links wethouder Cees Meeuwis.

W E E K B L A D

Bezorgklachten 076 599 8111 Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 15

Netwerken “Deze borrelmiddag,” vervolgt Jeff zijn verhaal, “is bedoeld voor mensen van 24 jaar en ouder. Mensen die op eenzelfde

FOTO HENK KETELAAR

manier, maar dan op wat een kleinere schaal, gewend zijn de werkweek met een borrel af te sluiten. Met het houden van deze vrijdagmiddagborrel bieden wij ze de kans om hun netwerk uit te breiden en te onderhouden. Gezien de belangstelling denk ik eraan om vier keer per jaar deze vrijdagmiddagborrel te gaan houden. Of die ook hier in de Grote Kerk zal plaatsvinden, is nog afwachten. Als het aan mij ligt wel,” vertelt Jeff die al snel door de bezoekers werd geclaimd.

sen die wellicht belangrijk voor je zijn of kunnen worden. Ja, als deze borrel vaker wordt gehouden, dan zal ik er zeker weer bij zijn,” laat hij enthousiast weten. Intussen worden schalen met sushi en andere lekkere hapjes rondgebracht. Met veel kunst- en vliegwerk worden ze aan de man gebracht. Het is wennen, maar toch, de Grote Kerk geeft een bijzonder tintje aan bijeenkomsten als deze.

Hapjes Onder de aanwezigen is Maarten van der Pol. Hij kent Mike en Jeff, zij maken deel uit van zijn zakelijk netwerk. “Het is een hartstikke leuk en, zo te zien, een geslaagd initiatief,”zegt hij. “Toen ik ervan hoorde heb ik me spontaan opgegeven. Het is een mooie gelegenheid om hier vrienden, kennissen en zakenrelaties op een gezellige en ontspannen manier te treffen. Bovendien, je komt in contact met andere men-

De vrijdagmiddagborrel is een activiteit die met regelmaat plaatsvindt in Rotterdam en Den Haag. Voor de eerste Bredase editie, georganiseerd door Club76, waren de toegangskaarten binnen zes dagen uitverkocht. Om het exclusief te houden hanteert de organisatie een minimumleeftijd van 24 jaar. De social media hebben mede bijgedragen aan het succes.

Social media

Genieten van voorjaarszon op terras

De oplossing van deze puzzel is in week 16 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

BREDA - Na weken van koud weer braken het voorbije weekeinde de eerste warme zonnestralen door waar zo verwachtingsvol naar werd uitgekeken. Voor de zonaanbidders het sein om massaal naar de Bredase binnenstad te trekken om daar neer te strijken op een van de vele terrassen. De lente lijkt eindelijk echt te zijn gearriveerd. FOTO ADDO SPRANGERS PAGINA 6


LIEF EN LEED

Familieberichten Zoveel belangstellling Zoveel kaarten Zoveel lieve woorden

3455-678-797*:;954576<%5;

       

Hartelijk dank voor de grote belangstelling en medeleven van u allen betoond na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en oma

Jeanne Gisbergen - van Gils Jan Gisbergen, kinderen en kleinkinderen

         !"#$$% ##&'(')*) Open en toegankelijk. U kunt altijd bij ons terecht voor een goed georganiseerde uitvaart die past bij uw wensen. We zijn 24 uur per dag bereikbaar op 0800 - 023 05 50. Ook als u niet bij ons verzekerd bent. Kijk op www.monuta.nl voor het uitvaartcentrum bij u in de buurt.

Tuinzigtlaan 11, Breda 076 521 68 77 www.zuylen.nl Oosterhout 0162 438 387

Weekenddiensten Bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Breda, tel. 076 525 8500, Molengracht 21, voor inwoners van Breda, Bavel, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek Amphiaziekenhuis, bij de spoedeisende hulp naast de huisartsenpost, tel. 0900 276 8335. Tandarts Inwoners van Breda, Bavel, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout worden via tel. 076 520 9070 doorverbonden met de dienstdoende tandarts.

het Afscheidshuis

EEN UNIEK LEVEN VERDIENT EEN UNIEK AFSCHEID. Afscheidshuis: Sint Bavostraat 18 Kantoor: Sint Bavostraat 36 4891 CJ Rijsbergen Telefoon: 076-5963698 Kijk op onze tarievenlijsten: www.jackmathijssen.nl

TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

40 jaar ervaring willen wij graag met u delen

Dakshop â&#x20AC;&#x2DC;t Leursbaantje Alles voor uw dak ook voor lood-, koper- en zinkwerken Ook vernieuwen wij uw dak of zinken goten. Wij zijn gevestigd aan de Leursebaan 269, 4839 AM Breda Tel. 076 - 5339023 Fax. 076 - 5339021 www.dedakshop.nl

Renovatie Voegwerken

J.C.Albers BV

Gespecialiseerd in alle soorten voegwerk - sinds 1963 â&#x20AC;&#x201C;

Wij maken uw oude gevel, woning, bedrijfspand als nieuw!3URĂ&#x20AC;WHHU18YDQKHW ODJHEWZWDULHI 

%HOYRRUHHQ GRATISRIIHUWH 9RRUHHQWRWDOH JHYHOUHQRYDWLH (PDLOLQIR#UHQRYDWLHYRHJZHUNHQQO

Ç Ç Ç Í&#x2DC;Ĺ?Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ĺ?Ä&#x17E;Ä?Ĺ˝Ç&#x2020;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ&#x161;ƾƾĆ&#x152;Í&#x2DC;Eh Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;ŜŽĆ&#x2030;ŽŽžÍŹÄ&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśÄ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ć?Ä?Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ĺś,Ĺ˝Ä&#x17E;ĹŹÍŹ Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x201A;ÍŹ<Ä&#x201A;Ć&#x2030;Ä&#x17E;ĹŻĹŻÄ&#x17E;͞ůÄ&#x161;Íż

0164 Âą 687235 Let op!!! APK keuring vanaf â&#x201A;Ź21,50

Bij eventuele afkeur kunnen wij nieuwe en eventuele goede geselecteerde gebruikte auto onderdelen monteren.

VOOR AL UW HOUTEN Íť(RENOVATIE) KOZIJNEN ÍťSCHAAF- EN LIJSTWERK OP MAAT ÍťSCHUIFPUIEN ÍťRAMEN ÍťDEUREN ÍťTRAPPEN

Verkoop van nieuwe en gebruikte banden tegen zeer voordelige prijzen, ook winterbanden APK Keuringstation Prescher Bel voor een afspraak: Nu GRATIS wintercheck bij APK 076 541 83 53 Openingstijden: 8.30 tot 17.00 uur. Weidehek 90, Breda Kijk op www.prescherautos.nl

Toe aan een nieuw kunstgebit of problemen met uw huidige?

Sense-Dent

u en Bel n naar g a a vr aktie! onze Hart voor u en uw mond

Bouwbedrijf Goossens al vele jaren een begrip in de Regio. Wij bouwen en verbouwen, tevens begeleiden wij uw

bouwaktiviteiten/

ontwerp van A tot Z.

Tevens snelle reparaties en klikgebit op implantaten! Tot 100% vergoed door zorgverzekering (vraag naar de voorwaarden)

076 - 515 06 13 Mastbosstraat 78a, 4813 GV Breda www.kunstgebitbreda.nl

UW ACCOUNTANT / BOEKHOUDER TE DUUR ? Bij ons bepaalt uzelf het tarief en de werkzaamheden !! Alle varianten zijn mogelijk, vrijblijvende informatie: WWW.ADVIESBUREAUDEBRUIJN.NL PAGINA 7

G ul de nw e g 1 0 , 4 8 7 9 N L E tte n-Le ur, T e l . 0 7 6 -5 0 3 2 8 7 8 , F ax 0 7 6 -5 0 3 7 8 5 0 , k e e s. g o o sse ns@ he tne t. nl


Nieuwsrubriek onder redactie van WIJ Nieuwe Prinsenkade 25, 4811 VC Breda Tel: (076) 525 15 00 Internet: www.wij.begintbijjou.nl Kopij: karinviets@begintbijjou.nl

nieuws

28 - week 10 augustus april 20132010 - week 15 33

Woon Morgen Zonder Zorgen

Zelfstandig blijven wonen met meer gemak Er komen weer een aantal informatiebijeenkomsten aan voor senioren met eigen woning. * In Serviceresidentie Vredenbergh is de laatste bijeenkomst op 12 april, aanvang 14.00 uur. Adres: Woonzorgcentrum Vredenbergh, Lovensdijkstraat 7. * In Balieweide kunnen belangstellenden terecht op 16, 19, 23 en 25 april. Adres: WIJ, Balieweide, Baliëndijk 82. Hier kunnen senioren zich op de

hoogte stellen van mogelijke aanpassingen aan hun woning voor meer comfort in de toekomst. Informatie en aanmelding: Woon Morgen Zonder Zorgen, tel. (076) 525 15 00 of per mail woonmorgenzonder zorgen@begintbijjou.nl . Zie ook www.wijbegintbijjou.nl NB: Op de Beurs ‘Zorg en Veiligheid’ op zaterdag 27 april in het Huis van de Heuvel zijn diverse organisaties aanwezig met informatie over woningaanpassing en ‘wonen zonder zorgen’.

De demonstratietafel met allerlei materialen

Wandel & Match

{

Op 5 april werd in Princenhof de nieuwe sociale match-kaart gepresenteerd en gebruikt: een kaart die uitnodigt om te ontdekken hoe eenvoudig je iets voor een ander kunt betekenen. Een mevrouw zou graag naar een concert gaan, maar wil dat niet alleen; als wederdienst wil zij anderen helpen met de PC. Een aantal mensen wil wel rolstoel rijden en daar dan ‘les’ in krijgen. Tijdens de wandeling van een uur na de koffie en het invullen van de kaart praatten de deelnemers verder over

Voor elkaar iets betekenen: daar trotseer je de voorjaarskou wel voor

Wat zou u doen?

Zorgen maken over Ja, dit is geen bemoeien maar zorgen maken over. Als ’t om een huurwoning gaat is de wijkconsulent van de woningcorporatie wellicht de juiste contactpersoon. Of schakel een maatschappelijk werker in voor een gesprek met hem en zijn zoons. Marja Halters

{

Nee, ik zou me er niet mee bemoeien, maar zou wel iemand inschakelen die voor een oplossing kan zorgen. Er zijn wel instanties die hem verder kunnen helpen. Joke de Weert

Mijn buurman is 84 jaar. Hij woont alleen nadat zijn vrouw vier jaar geleden is overleden. Ik wil niet klagen over hem maar hij is wel aan het vervuilen. Als ik mijn buurman zie lopen dan denk ik: ‘Vroeger zou je er nooit zo onverzorgd bij gelopen hebben’. Ook de tuin heeft een beurt nodig. Ik weet dat hij twee zonen heeft die in Amsterdam wonen. Ik zie ze nooit. Moet ik me er mee bemoeien?

Volgende data: 12, 19 en 26 april, ontvangst in Princenhof om 9.30 uur, daarna een wandeling van een uur o.l.v. WIEGO (ook voor rolstoel- en rollatorgebruikers). Deelname € 1,- (BredaPas € 0,50) Meer informatie: t.verpalen@amarant.nl of tel. 06 83 79 41 75.

Burenhulp

Moet ik mij zorgen maken om mijn buurman? Professionele hulp

een mogelijke match. Een voorbeeld van een match: twee dames zorgen voor elkaars parkieten als zij weg moeten. Het is duidelijk dat de kracht van dit project in de eenvoud zit.

Raar aangekeken Schrikbarend hoe individualistisch mensen tegenwoordig geprogrammeerd zijn. Bij iets buiten hun eigen belevingswereld weten ze niet hoe te reageren. Uit angst er uit te springen of het voortouw te nemen en daarbij de kans te lopen raar aangekeken te worden als het niet gedaan wordt uit hoofde van beroep. Ab Rosario

Vraag voor volgende maand

Mijn buurvrouw in bescherming nemen? Mijn buurvrouw doet erg veel voor een andere buurvrouw. Ze haalt boodschappen voor haar en rijdt haar weleens naar de arts. Nu vertelt ze mij dat ze daar rijkelijk voor betaald wordt. Ze vindt dat heel normaal. Het zit mij niet lekker. De buurvrouw is kwetsbaar en heeft alleen AOW, dus ik vind eigenlijk dat ze misbruikt wordt. Wat kan ik doen? Wat zou u doen? Mail voor 1 mei uw antwoord aan karinviets@begintbijjou.nl U kunt ook uw eigen vraag mailen met uw naam, leeftijd en woonplaats.

Prima dat er nog steeds mensen zijn die zich bekommeren om de medemens. Ook ik zou zeker de buurman aanspreken en hulp aanbieden, zodat hij merkt dat anderen belang in hem stellen. Ik zie het als bemoeizorg, niet als bemoeien. Over zijn kinderen zou ik niets zeggen, dat weet hij waarschijnlijk zelf wel. Belangstelling en warmte, dat is wat burenhulp kan bieden. Tiny Pijnen

Aankloppen Het is iets van de huidige tijd dat we ons afvragen of we ons mogen bemoeien met iemand. Maar als iemand zichzelf gaat verwaarlozen, is er iets aan de hand: eenzaamheid, gezondheid. Ik denk dat de buurman hulp nodig heeft en het waardeert als je een keer bij hem aanklopt. Mocht hij dat niet willen, bel dan eens met WIJ of het maatschappelijk werk. Uw buurman zal best blij zijn met u! Rina Thomassen, maatschappelijk werker WIJ


Zuidoost Activiteiten Vrijdag 12 april Rhijnstede 14.00 uur: Bingo. Zes rondes € 3,30. Heksenwiel 19.30 uur: Bingo. Tien rondes. Kosten: € 5,50. Superronde: € 1,25. Zaterdag 13 april ’t Rietveldhuis 13.30 uur: Bingo. Acht rondes x € 0,55. Zondag 14 april Boeimeer 13.30 uur: Wandelen. ’t Rietveldhuis 19.00 uur: Country line-dansen. € 1,00. Maandag 15 april ’t Houwke 14.00 uur: Meezingmiddag. Gratis toegang. Dinsdag 16 april Heksenwiel 14-16 uur: Demonstratie en meedoen handboog-schieten. Kosten € 2,-. Wel vooraf aanmelden bij informatiecentrum. Donderdag 18 april Hagehof 13.30 uur: Manicure. Kosten: €3,00 14.00 uur: Verkoop onderkleding. Balieweide 13.30 uur: Rikconcours. Kosten: € 1,50. Vrijdag 19 april Heksenwiel 09.30 uur: Nagelstudio. Kosten: € 2,00. 18.00 uur: Themamaaltijd. Voorgerecht: gebonden aspergesoep. Hoofdgerecht: aardappelgratin, gegratineerde witlofham/kaas, en gepaneerde schnitzel van varkensfilet. Nagerecht: griesmeelpudding met vruchtensaus. Kosten: € 11,50 (BredaPas: € 8,80). Opgeven tot 17 april. Hagehof 14.00 uur: Hobbymiddag. De Leystroom 17.00 uur: Themamaaltijd. Zie Heksenwiel. Aanmelden tot 16 april. Balieweide 17.30 uur: Themamaaltijd. Zie Heksenwiel. Aanmelden voor 15 april. Boeimeer 18.00 uur: Themamaaltijd. Zie Heksenwiel. Aanmelden tot 16 april. Balieweide 19.30 uur: Kaartclub ‘Zaal 73’. Zondag 21 april Princenhof 12.00-16.00 uur: Princenfair/Princenhof 10 jaar. Met ballonnenwedstrijd voor schoolkinderen en een rommelmarkt. Je kunt een kraam voor € 16,00 huren om spulletjes te verkopen. Er komen oud-voetballers van NAC op bezoek en er is muziek! Lenteconcert in Centrum Heksenwiel In samenwerking met Stichting Kunstschatten Haagse Beemden organiseert Heksenwiel ook dit jaar op zondag 21 april van 11.30 tot 13.15 uur een Lenteconcert. Entreekaarten à € 5,00 zijn vanaf 10 april te verkrijgen bij het informatiecentrum.

Altijd goed, altijd voordelig. B L IJ V E N D

VERLAAGD Pindakaas met stukjes noot

Adressen locaties WIJ

Vanilleyoghurt

Fritessaus

350 g

1l

500 ml

-18 % v an 1.09

500 g

v an 1.69

1.49

Voordelig voorjaarsklaar! Boomschors 20 l

2.99

-18 % van 0.89

0.89

v an 1.09

0.79

0.89

Vanaf woensdag 10-04-2013

Potgrond

Violen of perkplantjes

Universele potgrond met genoeg voeding voor 8 weken.

Diverse kleuren violen, begonia’s, petunia’s e.a. Nederlandse teelt.

24 STU KS

Kalkkorrels

v 20 l

5 kg

2.49

2.

99

0.

99

Versaanbieding! Biologische appelen Royal Gala

*

Vanaf woensdag 10-04-2013

-50%

-48%

600 g

Broccoli 500 g

van 0.95

v an 1.99

0.99

0.49

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 10-04-13 t/m dinsdag 16-04-13.

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

VERHUUR AFVALCONTAINERS Voor bouw en sloopafval-puin-groen-bedrijfsafval enz. Verhuur van 7m³ 20m³ 40m³ afvalcontainers. KŽŬǀŽŽƌĂůƵǁďĞƐƚƌĂƟŶŐƐŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ͕ŽƉŚŽŽŐnjĂŶĚ͕ŐƌŝŶĚnjĂŶĚ͕ĞŶnj

Tel. 0622523365 / 0765971547 Romans p. st. € 0,50 ........................6 voor € 2,50

Noord Balieweide, Baliëndijk 82, tel. 587 50 28 Heksenwiel, Heksenwiellaan2, tel. 549 41 97 ’t Rietveldhuis, Rietveldplein 24, tel. 581 62 90 Hagedonk, Middenweg 40, P’beek, tel. 541 31 51 Centrum/Zuidwest Boeimeer, Langendijk 25, tel. 543 64 61 Princenhof, Princentuin 1, tel. 530 97 91 Huis van de Heuvel, Mgr.Nolensplein 1, tel.514 28 55 Zuidoost ’t Houwke, Grote Houw 227, tel. 587 29 24 Rhijnstede, Rijnauwenstraat 1, tel. 564 94 52 De Leystroom, Brabantlaan 5, tel. 523 39 00

Reuze mergpijpen

Reisgidsjes ................................................. € 0,25 Dikke damespockets .................................. € 0,20 Kinderboeken ..............................................€ 0,10 3D Knipvellen ..............................................€ 0,25 Knuffels....................... Groot € 0,25 - Klein € 0,10 Kandelaartjes en Waxinelichthoudertjes .....€ 0,10 Alle Bloempotten en Vazen .............HALVE PRIJS Alle Gezelschaps- en Kinderspellen ..................................HALVE PRIJS

Terre des Hommes ,,‘t Spiegeltje” Molenstraat 138, Zundert. Tel: 5961214. Openingstijden winkel (ook voor inleveren goederen): woensdag, donderdag en vrijdag van 13. tot 17.u.; zaterdag van 10. tot 16.u.

AANHANGWAGENS PAARDENTRAILERS www.betanco.nl


Waterschap Brabantse Delta

Bestrijding blauwalg met mosselen

Mosselkratje

BREDA - De afgelopen jaren is er regelmatig blauwalg overlast geweest in de vijver van het Liniepark. De laatste keer was dat in 2010. Waterschap Brabantse Delta zet een milieuvriendelijke methode in om de blauwalgen te bestrijden: de zoetwatermossel. De werkzaamheden in en rondom de vijver gaan begin april van start. Blauwalgen zijn bacteriĂŤn die van nature

in zoet water voorkomen. Ze ontwikkelen zich vooral bij hogere temperaturen en in stilstaand water dat te rijk is aan voedingsstoffen. Die voedingsstoffen zitten bijvoorbeeld in afgevallen bladeren, maar komen ook in het water via lokvoer van vissers, brood en hondenpoep. Blauwalggroei kan zuurstofgebrek veroorzaken met vis- en plantensterfte tot gevolg. Wanneer mensen en huisdieren in aanraking komen met blauwalgen kunnen ze gezondheidsklach-

ten krijgen. Waterschap Brabantse Delta zet een milieuvriendelijke bestrijding van blauwalgen in: zoetwatermosselen. Deze mosselen eten blauwalgen en zuiveren tegelijk het water. Om na te gaan hoe zinvol het is om mosselen in te zetten, verrichtte het waterschap in 2008 al een kleinschalig onderzoek. In 2012 is de methode in een proefopstelling in de vijver bij de kinderboerderij in de Hoge Vucht verder onderzocht. De mosselen bleken het water snel van algen te ontdoen en het water weer helder te maken. Vanwege de succesvolle aanpak zet het waterschap mosselen uit in de vijver van het Liniepark. Het waterschap gebruikt hiervoor kleine zoetwatermosselen (quaggamosselen). Ze zijn niet eetbaar en ongezond voor mens en dier. Hoewel ze van nature op diverse plekken voorkomen, worden ze speciaal gekweekt. Dat gebeurt op plastic kratjes die op twee meter diepte in de vijver worden uitgezet. Vanaf de waterkant zijn de kratjes niet zichtbaar. Ze blijven meerdere jaren in de vijver aanwezig. We vragen u in het belang van de waterkwaliteit de kratjes te laten liggen en ongeregeldheden te melden bij het waterschap. Op 2 april is het waterschap gestart met het uitzetten van de mosselen. Ook op 23 april en 2 mei worden er mosselen in de vijver geplaatst. Omdat het gebruik van mosselen nieuw is en er nog nauwelijks ervaring mee is, zal regelmatig de groei van algen en mosselen worden onderzocht.

Postzegels als eerbetoon aan NAC

ZUNDERT - NAC-aanvoerder Jelle ten Rouwelaar (zwarte trui) en verdediger Kees Luijckx ontvingen donderdag de eerste postzegels over de voetbalclub NAC in het trainingscentrum van de club in Zundert. Arno van Bijnen, commercieel directeur PostNL, overhandigde de postzegelvellen. Aanleiding voor het maken van deze postzegels is de opening van het PostNL postkantoor in de nieuwe Jumbo Foodmarkt bij het NAC-stadion in Breda. De postzegels zijn een eerbetoon aan de 100-jarige geschiedenis van NAC en laten onder meer beelden zien van het Rat Verlegh Stadion en de supporters van de club. Verdediger Kees Luijckx komt zelf ook op een van de postzegels voor. Het velletje met tien postzegels is verkrijgbaar bij FOTO POSTNL de Jumbo in Breda en vanaf vrijdag ook bij de Fanshop van NAC.

Nieuwe schutting nodig? Tijdelijk maar 6% BT W

www.nieuweschuttingnodig.nl 5o.

Generaal Maczek Museum BREDA - Op zondag 14 april is het Generaal Maczek Museum weer geopend voor het publiek van 14.00 tot 17.00 uur. Dit jaar is het 69 jaar geleden dat Poolse soldaten Breda bevrijdden. Na vier jaar bezetting en onderdrukking kwam daar nu een eind aan. Boven de Grote Rivieren moest men echter nog maanden wachten. Pas in april 1945 konden de Poolse troepen doortrekken naar Noord Nederland en Noord Duitsland. De expositie in het museum schenkt nu speciale aandacht aan het begin van de 2e Wereld Oorlog in een tijdelijke deeltentoonstelling over de mobilisatie 1939-1945 en de bevrijding

van West Brabant. In de ďŹ lmruimte draaien de documentaires â&#x20AC;&#x153;Houd braaf standâ&#x20AC;? over de Nederlandse mobilisatie van 1939/40 en â&#x20AC;&#x153;Mijn Poolse opaâ&#x20AC;?. In de tentoonstellingsruimte schenkt het museum, naast de getoonde militaria, ruime aandacht aan het leven van generaal Maczek en de gevechten van de 1ste Poolse Pantserdivisie. Ook de 1ste Onafhankelijke Poolse Parachutistenbrigade bij Arnhem en de activiteiten van de Poolse Luchtmacht boven Nederland krijgen de aandacht. Een groot aantal unieke fotoâ&#x20AC;&#x2122;s tonen de bevrijding van Breda, de omliggende gemeenten en andere delen van Nederland. Het Generaal Maczec Museum is elke 2e en 4e zondag van de maand open voor het

publiek, zo ook op zondag 14 april. Het Generaal Maczek Museum is gevestigd op de Trip van Zoudtlandtkazerne te Breda, ingang De La Reijweg 95. Legitimatie is verplicht. Het bezoek is gratis. Het Generaal Maczek Museum is steeds op zoek naar voorwerpen en fotoâ&#x20AC;&#x2122;s welke betrekking hebben op de bezetting, het verzet en de bevrijding van Breda en andere delen van Nederland. Het is ook mogelijk toe te treden tot de begunstigers â&#x20AC;&#x153;Vrienden van het Generaal Maczek Museumâ&#x20AC;?. Voor meer informatie over het museum of een bezoek op afspraak mail naar info@maczekmuseum.nl. Bekijk ook de website www.maczekmuseum.nl.

Bisschop Liesen celebrant in mediaviering BREDA - Op zondag 14 april om 10.30 uur gaat de bisschop van Breda, Mgr. J. Liesen, voor in de mediaviering van Omroep RKK. Deze viering wordt rechtstreeks uitgezonden op de televisie via Nederland 2.Tijdens deze viering zal diaken Vincent de Haas de bisschop assisteren. De kathedrale cantorij onder leiding van Jan Schuurmans verzorgt de zang en Henny Vaatstra bespeelt het orgel. Het thema van de viering is: de

liefde als enige grondslag voor heel de kerk. Hou je werkelijk van Jezus? Dat is de centrale vraag. Daar is het God om te doen: om het hart van de mens. Alleen als je werkelijk van Jezus houdt, kun je een Gekruisigde navolgen. Veel â&#x20AC;&#x2DC;meevierende gelovigenâ&#x20AC;&#x2122; wordt ten zeerste op prijs gesteld. Gelukkig mocht dat in de afgelopen keren zo zijn! Van harte hopen wij dat ook dit keer vanuit alle parochies velen naar de Michaelkerk (Hooghout 67, Breda) komen om mee te vieren.

BREDA VAN WELEER Geert Gielen, raadslid, hopman bij â&#x20AC;&#x2DC;de Fonsâ&#x20AC;&#x2122;, Heer van Breda, vertelt zijn levensverhaal

â&#x20AC;&#x2DC;Bij de HKI werd in ploegen gewerkt, daarna naar de misâ&#x20AC;&#x2122; â&#x20AC;&#x153;Dat ik Annie weer terugzie?â&#x20AC;? In de Donk in Ulvenhout stel ik Geert Gielen, na het overlijden in 2011 van zijn vrouw is rooms-katholiek. Er wordt in ploegen geAnnie een â&#x20AC;&#x2DC;dieptevraagâ&#x20AC;&#x2122;. â&#x20AC;&#x153; Ik ga er vanuit dat dat goedkomt,â&#x20AC;? zegt de Bredanaar van raadslid, hopman van â&#x20AC;&#x2DC;de Fonsâ&#x20AC;&#x2122; werkt. En degenen die aan het eind van de week de nacht hebben worden geacht de tot Heer van Breda. DOOR RINIE MAAS Het geenszins dweperige antwoord tekent Geert (4 november 1933) als een ďŹ jnzinnig man. Geloof, hoop en liefde en voor de ander iets willen betekenen; daaraan, zoals voorheen met Annie zijn leven wijden. â&#x20AC;&#x153;Dat maakt gelukkig, dat geeft het leven zin.â&#x20AC;? Maar liefst vijftig jaar besteedt Geert tijd aan de Fidelisharmonie, twintig jaar aan de raad van Breda, aan de wijk, aan de kerk Onze Lieve vrouw van Altijd Durende bijstand, aan de speelinstuif en ga maar door. Diepkatholiek, zeker, maar scherp en kritisch. â&#x20AC;&#x153;We doen niet mee aan het debat. Met al die ethische vragen. Heel slecht.â&#x20AC;? De uitsmijter is voor de Donk zelf: â&#x20AC;&#x153;Wij zijn opgevoed met de communie als iets heiligs. Zie ik ze ermee aan de gang alsof het koekjes zijn, dan haak ik af.â&#x20AC;? Raadslid Geert Gielen als raadslid. â&#x20AC;&#x153;Politiek dat was in de Bredase raad â&#x20AC;&#x2DC;coalities makenâ&#x20AC;&#x2122;. Zat er diep in! Jan van Asseldonk was wethouder van de VVD. Hadden we

een idee voor behoud van een speeltuin in Doornbos. Wilden KVP en VVD samen sterk staan. Lukte! Maar achterkamertjes, neen!â&#x20AC;? Geert Gielen zat voor cultuur, sport en recreatie met voorkeursstemmen twintig jaar in de gemeenteraad van Breda. Als vraagbaak en oplosser. De gemeenteraad met de KVP-wethouders De Raaff, Van Bijnen, Broeders, Nol van Loon, fractievoorzitter, secretaris Jannie van Roon en een - ongevraagd - vaak adviserende burgemeester Merkx was anders dan nu. â&#x20AC;&#x153;De raad was anders ingesteld. Ze zouden nu zeggen: â&#x20AC;&#x2DC;pragmatischâ&#x20AC;&#x2122;. Er moest gewerkt en niet geluld worden. Het ging om resultaten door politiek overleg. Er was nooit geld. Maar wilskracht des te meer. Ik geloof dat dĂŹe kwaliteit de kracht van de stadsregering bepaalt.â&#x20AC;? H.K.I. Hij kijkt terug op een rijk leven. Het carillon in het Heuvelkwartier is zijn oogappel. Dat hij daarvoor het geld met acties bij elkaar gekregen heeft, beschouwt hij met zijn in 2011 overleden Annie welbestede

leven een hoogtepunt. â&#x20AC;&#x153;Gij deugt van gin kanten!â&#x20AC;? merkte kapelaan van Eekelen van de St. Martinusparochie over hem, Geert, op wiens carrière aan niemands aandacht ontsnapt en van raadslid, hopman â&#x20AC;&#x2DC;bij de Fonsâ&#x20AC;&#x2122; tot Heer van Breda gaat. Dat kastelein Stan Gielen van cafĂŠ De Zon aan de Liesbosstraat en zijn vrouw Keeke Wouters hun zoontje altijd bij de buren bij Bogers tussen de autoâ&#x20AC;&#x2122;s konden vinden, leek de hint te zijn dat Geert wel degelijk deugde. En wel voor automonteur. â&#x20AC;&#x153;Ă&#x201D;Ă´ns moeder dacht dat zo. Ik vond het goed. Wij groeiden niet op om te protesterenâ&#x20AC;?. Als kind herinnert hij zich dat vader op 5 oktober 1944 de 10 kinderen wakker schudt. Voor â&#x20AC;&#x2DC;De Zonâ&#x20AC;&#x2122; liggen de open velden.â&#x20AC;? De bevrijders zijn te horen. Het is de Vloeiweide. Een ontluisterend besef. Op de GTS leerde Geert voor bankwerker. Bij de I.G.B. last hij wat aan elkaar moet. Hij verkast naar kantoor en op aanraden van de heer Werschkull naar de tekenkamer, waar hij in 1946 Jan Lessman, bevrijder van Breda, leert kennen. Op de H.K.I decodeert Geert machines. Charel Stulemijer, de directeur, PAGINA 10

H. Mis op zondag bij te wonen. Kapelaan Baeten celebreert de Mis en de 14 jarige Geert Gielen en Theo Hoebink zijn de misdienaars. Speelinstuif De allergrootste bekendheid zal Geert krijgen als jeugdwerker en initiator van de speelinstuif gedurende meer dan 25 jaar. Ton Vester, hoofd van de Hyacintschool weet hem hiervoor warm te maken. Met duizend kinderen die deelnemen en tachtig activiteiten is de speelinstuif in het Turfschip in Breda het mega-evenement voor de jeugd. Met Annie plant hij het jeugdwerk en de activiteiten in het Heuvelkwartier. â&#x20AC;&#x153;We doen alles samen. In de Donk menen we een mooie oude dag te hebben. En dan komt onverwacht de ziekte van Annie. Dat is iets, daar kom je niet meer overheen,â&#x20AC;? zegt Geert. We maken een foto. En zetten haar bij het beeldje. Geert Gielen achter de lezenaar na vijftig jaar St. Fidelis. Hij heeft op de kerk de genuanceerde kritiek dat ze veel te defensief is, zacht maar ook vlijmend alsof het raadslid weer in hem spreekt. Ik aarzel maar vraag

Geert Gielen in de Donk. FOTO RINIE MAAS

dan toch. â&#x20AC;&#x153;Maar hoe zit het dan met je geloof Geert?â&#x20AC;Ś.De hemel?â&#x20AC;?â&#x20AC;Ś â&#x20AC;&#x153;Dat ik bij ons Annie kom; ik ga er vanuit dat dat goed komt,â&#x20AC;? zegt hij zonder dweperij.


www.tychovloeren.nl Jacobs Totaal Bouw webshop - online onderhoudsproducten voor alle soorten vloeren en meubelen

Renovatie Onderhoud Verbouwingen ___________________________________________ Uw vertrouwde aannemer in de regio voor o.a.

SHOWROOM donderdag - vrijdag - zaterdag geopend Bisschopsmolenstraat 54-58 - Etten-Leur - 076-5030019 - info@tychovloeren.nl

Aan/uitbouw â&#x20AC;&#x201C; dakopbouw â&#x20AC;&#x201C; dakkapellen â&#x20AC;&#x201C; badkamer en keukenrenovatie. Kunststof en houten kozijnen ramen en deuren â&#x20AC;&#x201C; velux dakramen etc.

MEUBELSTOFFEERDER

met pensioen vraagt stoffeerwerk o.a. stoelen, fauteuils en banken. Ook reparatie. 06-20304266

06-29046711

â&#x20AC;&#x2122;t Veranda-Huys, de specialist in Verandadaken / Terrasoverkappingen, raamdecoratie en zonwering. Zeven dagen per week speciaal voor u geopend! In de nieuwe showroom in Breda staan zes modellen terrasoverkappingen en een uitgebreide collectie raamdecoratie. Alle zonweringproducten zijn verder ook aanwezig en zijn mooi gepresenteerd in onze showroom.

Tel.: 06-50905037

We hebben terrasoverkappingen in alle soorten en maten en voor ieder budget. Een verandadak verlengt je buitenseizoen, zeker met het wisselvallige Nederlandse weer zijn ze ideaal. We leveren ze ook met diverse glaswand systemen, hierdoor bent u nog meer beschut tegen regen en wind. :LM]LMQRIÂżFLHHOGHDOHUYDQ5HQVRQ6RODUOX[$OOXPD9HUDQR HQ6XQĂ&#x20AC;H[

Voegwerk! vakbekwame

VOEGER

Waarom naar â&#x20AC;&#x2122;t Veranda-Huys?

zoekt voegwerk

06-55887266

POELIERSHUIS

PER WEEK

OPEN

Vraag vrijblijvend informatie

-OERWIJKs"REDAs 

Henk Brummelkamp Ulicotenseweg 9 Chaam Tel. 06-53937555

We zijn om te beginnen 7 dagen per week geopend voor onze klanten. Verder hebben we altijd leuke acties voor onze klanten, op die manier heeft de klant een nog scherpere prijs. De garantie op al onze producten is standaard 5 jaar en op sommige producten zelfs 10 jaar. Dit geeft onze klanten de zekerheid die ze willen hebben. Ons professioneel montage team is ook een goede reden om zaken te doen met â&#x20AC;&#x2122;t Veranda-Huys. Zij realiseren uw droom daadwerkelijk in, om of aan uw huis. Vorstelijke actieweken 2Q]HYRUVWHOLMNHDFWLHVWPKHWHLQGHYDQGHPDDQG Â&#x2021; Â&#x2021;

Jonge bruine en witte legkippen. Tegen de leg. Ook ĂŠĂŠndagskuikens. Tevens Shell dieselolie, alle soorten kunstmest, veevoeders, maiszaden & graszaden.

Maaltijden kant en klaar en gegrild ... o.a. hele kippen, bouten, tv-sticks

Voor in- en verkoop gebruikte meubelen. J.J. DE BOM de Meubelvriend Marijke Meustraat 32, BREDA 076-5141601

7 DAGEN

TE KOOP:

kwaliteit is onze service!

Of bel 0416 - 281 468

Wie zijn wij?

Voorrijkosten in Etten-Leur â&#x201A;Ź 15.00 buiten Etten-Leur â&#x201A;Ź 20.00

v.a. â&#x201A;Ź 35,- p/m2 WĹŻÄ&#x201A;ŜƊÄ&#x17E;ĹŻÄ&#x201A;ĹŹÄ&#x17E;ŜƊÄ&#x17E;ŜͲ>Ä&#x17E;ĆľĆ&#x152; 076-5033686

WWW.AFVALPARTNER.NL

www.jacobstotaalbouw.com

reparaties witgoed producten Etten-Leur

BEDRIJFS RUIMTE

Snel en goedkoop

Bestel online

30 jaar vakmanschap en kwaliteit - kijk op onze vernieuwde website

Dre Wit (â&#x20AC;&#x2DC;t) goed

TE HUUR

Container nodig?

Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021;

0DDQGDJ WP GRQGHUGDJ 0D[LPD OH NRUWLQJ RS GH montage, deze is gratis op al onze producten. 9ULMGDJ]DWHUGDJHQ]RQGDJNURRQNRUWLQJRSGH montage van al onze producten. Bij aanschaf van een terrasoverkapping / tuinkamer met een lamellen of glazen dak een gratis troon! Iedere derde klant krijgt een dinerbon voor twee personen. Iedere bezoeker ontvangt een leuke feestelijke attentie tijdens onze vorstelijke actieweken.

Ma 13.00 - 18.00 Di 10.00 - 18.00 Wo 10.00 - 18.00 Do 10.00 - 21.00 Vr 10.00 - 18.00 Za 10.00 - 17.00 Zo 12.00 - 17.00

J.F. Kennedylaan 14, 4811 ET Breda, +31(0) 76 - 8503958 | www.tveranda-huys.nl | info@tveranda-huys.nl

De mooiste ramen,

deuren & verandaâ&#x20AC;&#x2122;s

De eerste lentestralen..... strelend op je gezicht....

MA T/M VRIJ OPEN VAN 12-18 UUR

2SHQLQJVWLMGHQ

Meubelstoffering voor o.a. boten, stoelen, banken, wanden, en caravans Vullingen op maat!

Bezoek onze showroom of bel voor een GRATIS OFFERTE

Brugel Woondesign Ginnekenweg 72 Breda Tel. 076-5148563 www.joopbrugelwoondesign.nl

BESTE PRIJS Het grootste KRINGLOOP warenhuis van Breda! IN- & VERKOOP: meubels, huisraad, witgoed, kleding, inboedels, antiek, e.d. Tevens gespecialiseerd in ONTRUIMINGEN van woningen.

HET INBOEDELTJE Koele Mei 10 (Wijk Doornbos) 06-53774366 Geopend: ma van 13 â&#x20AC;&#x201C; 17 uur, di t/m za van 10 â&#x20AC;&#x201C; 17 uur.

BESTE KWALITEIT

Brasschaatsesteenweg 292, 2920 Kalmthout BE, T. 0032 (0)3 666 5786, Alle dagen open van 10.00-17.00 u, zondag van 14.00-17.00 u.,

Maatwerk alle serreâ&#x20AC;&#x2122;s zowel modern als klassiek. Fabricatie van kozijnen & deuren in pvc en aluminium Alles in eigen beheer sinds 1983 10 jaar waarborg I Geen voorschot I Nieuwbouw I Renovatie Alle RAL-kleuren I Volledige afwerking I geplaatst door vakmensen

WWW.BRUVO.BE BRUYNSEELS-VOCHTEN NV

VERAND$¡6Â&#x2021;5$0(1Â&#x2021;'(85(1LQ $/80,1,80 39&

Meer dan 25 jaar ervaring!

2013


KORT BEDRIJVIG

‘Wij zijn een echte wijkvereniging’

The Gunners viert 60-jarig bestaan

Winkelplein ’t Sas stunt met goedkoop ontbijt

BREDA - Op 15 april 1953 werd voetbalvereniging The Gunners opgericht, toen personeelsleden van munitiefabriek Hispano Suiza niet alleen wilden voetballen als personeelsactiviteit, maar ook in de echte voetbalcompetitie. Op de Terheijdenseweg waren ook schietbunkers, want wat gemaakt werd moest natuurlijk ook worden Vanaf dinsdag 16 april biedt winkelplein ’t Sas in Breda vijf dagen per week getest, vandaar de naam The Gunners. Na een reis langs vele voetbalvelden streken de club zo’n dertig jaar een ontbijt aan. Voor een spotprijs van slechts € 2,50 krijgen gasten een lekker ontbijt, koffie of thee en jus d’orange. geleden neer in de Haagse Beemden, op sportpark Het Hooghuys, waar de vereniging volledig tot bloei kwam. de promotie van ons eerste elftal naar de Tweede Klasse. Het was bomvol, er was vuurwerk, kortom: een geweldig feest. We hopen dan ook in die klasse te kunnen blijven of anders weer zo snel mogelijk terug te keren. Een ander mooi moment was de nominatie in 2000 tijdens het Bredaas Sportgala voor de organisatie van ons Haagse Beemden Scholentoernooi. Dat organiseren we al 26 jaar, heel veel schoolkinderen en leerkrachten kijken daar met veel plezier op terug. Het is dan ook verschrikkelijk jammer dat het incident dat afgelopen woensdag na een van de wedstrijden plaatsvond ons heeft genoodzaakt om dit toernooi voor de rest van dit jaar af te gelasten. Dat is in overleg met de scholen gebeurd. Dit soort zaken is onacceptabel en zeer slecht voor de sport. Een deel van het ervaren Gunners-bestuur.

DOOR JOYCE VAN ZIJL De kantine van The Gunners heeft de sfeer van een bruin café. Voorzitter Stas Szamrowicz: “Die kantine geeft precies weer hoe de sfeer in onze club is. Iedereen kent iedereen, bijna al onze leden komen uit de wijk en de clubtrouw is groot. Er is heel weinig verloop bij ons, ook ons eerste elftal bestaat uit jongens uit de Haagse Beemden. We zijn als vereniging nog nooit zo groot geweest. We hebben nu twintig jeugdteams en zes seniorenteams, we kunnen bijna niet meer groeien met onze twee velden. The Gunners wilde destijds zelf graag naar Sportpark het Hooghuys en dat is een heel goede zet geweest. Ik ben zelf ook in die periode lid geworden en nooit meer weggegaan. We zijn gewoon één grote familie. Het bestuur is heel sta-

FOTO JOYCE VAN ZIJL

biel en ervaren en het is mooi om te zien dat er een groep klaarstaat die na de actieve voetbalcarrière zo door kan schuiven naar het bestuur. Zij hebben onder andere ervaring opgedaan bij het jeugdkamp, de E-night waarbij de E-jeugd in tentjes op ons terrein overnacht, en de toernooireizen naar het buitenland. “ Hoogte- en dieptepunt “Een absoluut sportief hoogtepunt was

‘Clubtrouw bij The Gunners is heel groot’ Maar wij willen niet dat het negatieve gaat overheersen en zullen dan ook, in goed overleg met de scholen, in 2014 opnieuw het Haagse Beemden Schoolvoetbaltoernooi organiseren en er alles aan doen om dit soort incidenten te voorkomen.”

Jubileumactiviteiten In het kader van het 60-jarig jubileum spelen op donderdag 11 april oudeerste elftalspelers,trainers, leiders en verzorgers tegen elkaar. Op vrijdag 12 april speelt het huidige eerste elftal tegen Oud-NAC, beide wedstrijden beginnen om 20.00 uur. Zaterdag is de dag voor de clubleden, dan is er een grote spelmiddag op het terrein. Meer informatie: www.gunners.nl

Opruimactie De Baroniesche Hengelaars BREDA - Op 19 maart ter gelegenheid van de nationale opruimdag, gingen de leden van de karpercommissie van de Baroniesche Hengelaars aan de slag aan de Emerput, De Asterdplas en De Kuil in Prinsenbeek. Donderdag 4 april was het de beurt aan de leden van de commissie Water- en Visstandbeheer om zwerfvuil te gaan opruimen op de favoriete visplekjes van de vereniging, zoals aan de Aa-of Weerijs, De Mark, de stadsvijvers en stadswateren in de Hoge Vught en de Haagse Beemden. Om 9 uur werd er gestart en tot ’s middags doorgewerkt, waarna de vrijwilligers verzamelden aan het verenigingslokaal aan het Graaf Hendrik III-plein voor een kop koffie met een versnapering. Er werd weer heel wat vuil verzameld en natuurlijk niet alleen het vuil achtergelaten door vissers maar ook door andere recreatieve gebruikers. Wel jammer dat een kleine groep hardleerse mensen nog steeds gewoon hun

Vrijwilligers van De Baroniesche Hengelaars met het vuil verzameld aan de Bovenmark.

rommel in de natuur dumpen. De vissers hebben zo weer hun steentje

bijgedragen en zo kan het visseizoen nu schoon starten. Hopelijk blijft het lang zo.

Brasserie Koffie en Zo serveert het ontbijt iedere dinsdag tot en met zaterdag tussen half 10 en 11 uur. ‘t Sas volgt hiermee het voorbeeld van onder andere IKEA en HEMA en hoopt hiermee al op de vroege ochtend meer klanten naar het winkelplein te trekken. Onderscheidend aanbod ’t Sas is een winkelgebied in Breda, bestaande uit winkels en horecagelegenheden. Op ’t Sas vind je geen grote ketens, maar juist kleine boetiekjes, bijzondere winkels en sfeervolle horeca. Het gebied ligt pal onder de toren van de Grote Kerk, in het centrum van Breda. Behalve de hoofdingang aan de Lange Brugstraat is ’t Sas ook te bereiken via de Havermarkt en Torenstraat. Maas Jacobs, De Ambachten 31, 4881 XZ Zundert, tel. (076) 5975200, fax (076) 5973815, e-mail info@maasjacobs.nl, www.maasjacobs.nl

Basisschool Laurentius gaat veilig naar school BREDA - Op vrijdag 19 april zal Noud Bouwmans, medewerker van het Provinciehuis, het Brabant Verkeersveiligheids Label (BVL) uit aan KBS Laurentius. Het BVL is een project van de provincie Noord-Brabant gericht op verkeerseducatie voor kinderen van 4-12 jaar. Het label zal op spectaculaire wijze aan de directeur van KBS Laurentius en de wethouder Ver-

keer van de Gemeente Breda overhandigd worden. Leerkracht Lian Broers is geruime tijd bezig geweest om samen met de verkeerscommissie en leerkrachten te voldoen aan alle eisen die aan dit label gesteld worden. Ze is erg blij dat het label aan de school uitgereikt gaat worden. De financiële bijdrage van het Provinciehuis wordt besteed aan educatief materiaal op verkeersgebied voor iedere klas en natuurlijk een traktatie voor de hele school.

Laatste mogelijkheid om kaarten te kopen

Kaarten voor promconcert Feel The Music gewild BREDA - De deelnemers aan het promconcert Feel The Music tellen af. Nog maar enkele nachtjes slapen en dan mogen de ruim 125 muzikanten twee avonden hun publiek vermaken. Natuurlijk is dat spannend maar het is vooral heel leuk om voor publiek op te treden. Slechts een enkeling heeft hier geen ervaring mee. Fidelis, het muziekgezelschap dat de basis vormt van deze productie treedt bijvoorbeeld jaarlijks een aantal keren op. In januari start Fidelis met het traditionele Nieuwjaarsconcert. Daarnaast is Fidelis te vinden op de Kulturele Amateur Manifestatie in het Chassé Theater. Verder worden er jaarlijks meerdere “uitwisselingsconcerten” gehouden met bevriende zusterverenigingen. Een vaste traditie is ook de dodenherdenking op het Poolse Ereveld aan de Ettensebaan in de maand oktober. Fidelis richt zich voornamelijk op het organiseren van grote evenementen. Voorbeeld hiervan is het Eftelingconcert dat in oktober 2012 werd gegeven. Het is de derde keer dat Fidelis een promconcert (eerder in 2009 en 2011) organiseert. Het is hard werken voor de orkestleden maar vooral ook heel bijzonder om samen met anderen op te treden. Voor deze gelegenheid wordt het orkest, dat normaal uit een fanfaregedeelte en een

slagwerkgroep bestaat, uitgebreid met een popcombo waardoor het mogelijk is andere muziek te spelen dan normaal voor een fanfare gebruikelijk is. Dit keer doen ook nog eens 23 solisten, 35 koorleden en 8 dansers mee aan Feel The Music. Enkele daarvan hebben al tijdens eerdere concerten met Fidelis opgetreden en het is erg leuk om nu weer samen muziek te maken. Samen muziek maken is trouwens precies de kern waar het bij de leden van Fidelis om draait. Het is erg gezellig om wekelijks in ‘t Kraaienest in de Haagse Beemden bij elkaar te komen en samen iets moois te creëren. Vooraf, in de pauze en na afloop wordt gezellig gekletst maar tijdens de repetitie houdt dirigent Jan van den Brandt met strakke hand de regie in handen en moet er serieus gewerkt worden, zeker zo vlak voor een uitvoering. Binnen Fidelis, dat geklasseerd is in de vierde divisie, is trouwens nog plaats voor nieuwe muzikanten. Bent u geïnteresseerd, neem dan een kijkje op www.fanfarefidelis.nl. Wilt u liever eerst sfeer proeven, kom dan zeker kijken bij Feel The Music op vrijdag 19 en/ of zaterdag 20 april in podium Bloos. Er zijn geen zitplaatsen meer beschikbaar maar voor staanplaatsen kunt u kaarten kopen via www.feelthemusic.tv

BEDRIJVIG NIEUWS

Vitaal zet zich in voor uw gezondheid en welzijn BREDA - Al 25 jaar is Vitaal in Breda gevestigd als medisch speciaalzaak annex thuiszorgwinkel. Begonnen onder de naam Thuiszorgwinkel Breda op de Wilhelminasingel, overgegaan in MediPlus, verhuisd naar de Jorisstraat, Princenkade en uiteindelijk naar de huidige vestiging aan de Slingerweg 87. In 2011 is de naam gewijzigd in Vitaal. Vitaal zet zich in voor uw gezondheid en welzijn, of

u nu jong, oud, gezond of kwetsbaar bent. Dat doen we via onze winkels, onze webshop en natuurlijk onze medewerkers, stuk voor stuk professionals. We noemen onze producten ‘hulpmiddelen’, omdat ze u helpen gezond en actief te blijven. Bij blessure, ziekte, handicap of gewoon om het u makkelijk te maken. Vitaal biedt een ruim assortiment aan hulpmiddelen, van aangepast bestek, aantrekhulpen voor Therapeutisch Elastische kousen, zit en rugkussens, tot

badkameraccecoires zoals de juiste douchekruk of stoel, wandbeugels, gripo grijppaal en nog veel meer handige hulpmiddelen in en om uw woning, gewoon teveel om op te noemen. Bovendien heeft Vitaal veel keuze in rollators en rolstoelen. Ook voor artikelen die specialistisch advies vergen bent u bij Vitaal op het juiste adres zoals bijvoorbeeld onze Sta-op stoelen, matrassen en bedden. Naast hulpmiddelen verzorgen wij ook adviezen.

Vitaal, Slingerweg 87, 4814 AZ Breda, tel. 088-0300534, www.vitaal.nl PAGINA 12

Wij bieden veel op het gebied van braces en bandages, onze fysiotherapeut adviseert u graag. Ook voor Therapeutische Elastische Kousen kunt u bij Vitaal terecht, die worden aangemeten door ons SEMH gecertificeerde team. Kortom, wij zijn ook hierin dé aangewezen partner. De medewerkers van Vitaal weten precies wat u van de verschillende artikelen mag verwachten en zij adviseren u graag bij het maken van een bewuste keuze. Welkom dus bij Vitaal.


IN EN OM DE TUIN

5 -$$5 ,3 ((1%(*5,3 

9(5.2236(59,&((121'(5+28' 78,1(13$5.0$&+,1(6

RTENS

bv

Tuinhoutspecialist

GRATI Bij aankoop van een S BEAR COUNTY Blokhut Impregnere

Bij aankoop van een onbehandelde blokhut van Bear County:

GRA Verfs TIS puit

NRUWLQJ 

aanbieding geldig de hele maand april

Kijk voor nog meer SUPER aanbiedingen op

 

www.tuinhoutspecialist.nl

bv

zondag 14 + 21 april

open 10.00 - 16.00 uur

n

2PGLWWHYLHUHQHHQPDDQGODQJ

RTENS

Tuinscherm Recht 21 pl. RVS geschroefd 180 x 180 cm

van 56,50

nu voor 48,- euro Vlonderplank geĂŻmpregneerd p 28x145mm 300cm = op o van 7,10 nu voor 5,80 euro p.st.

Herelsestraat 206 Heerle Tel. 0165 301 719 A58 tussen Râ&#x20AC;&#x2122;daal en B.o.Z. info@tuinhoutspecialist.nl

Jansen Hoveniers online $NWLHORRSWYDQDSULOWRWPHLYUDDJQDDUGHYRRUZDDUGHQ 6W-DFREVVWUDDW$.*DOGHU 7HOZZZELMOJURHQWHFKQLHNQO 2SHQLQJVWLMGHQ 0D9UXXUXXU =D XXU 

WW W.VA NDENBROEKBES

TR AT INGEN.NL

Genieten van een prachtig gazon deze zomer? Dat begint met een goede bemesting. Voor deze ene keer vertellen wij u daar niet op deze plek meer over, maar verwijzen we u naar www.jansenhoveniers.com. Niet voor niets, want onze site is geheel vernieuwd. En dat laten we u graag zien! Doe inspiratie op en bekijk onze veelzijdige tuinprojecten. U vindt er ook een uitgebreid bemestingsplan voor uw gazon, onze eerdere tuintips ĂŠn een handige tuinkalender. Wilt u in het vervolg onze tips zeker niet missen? Volg ons dan op Facebook of Twitter. Pak nu uw tablet, laptop of pc en bekijk: www.jansenhoveniers.com Persoonlijk advies nodig? Onze specialisten staan voor u klaar!

HOE GENIET U DEZE ZOMER? N VA KKU HOOG S

DIG A DV

T E K WA

BE S T E

IE S

LITEIT

SER V IC

EV 100% T

Vakmanschap voorbij! Jansen Hoveniers. www.jansenhoveniers.com - (0165) 38 78 19

De basis voor uw tuin vindt u bij Van den Broek Bestratingen Bosstraat 6, 4714 SB Sprundel www.vandenbroekbestratingen.nl

E

= HEID R E DE N

 44 4 44 4 4 WWW.HOBBYKAS.NL

Het plaatsen is vakwerk. dat staat er voor jaren. Kwaliteit en degelijkheid, daar komt het op aan. Betonpaal in combinatie met betonplaat. Houtdelen vrij van de grond, kan niet rotten. Evt. gratis thuisbezorging.

DE SCHANS, Steenbergseweg 6 HALSTEREN Telefoon 0164-686418 www.deschanstuinschermen.nl

Ook voor rooien en verwijderen van uw oude erfafscheding!!!

GRASZODEN

Budget kas

â&#x201A;Ź 350,-

Alu-pro kas

v.a. â&#x201A;Ź 925,-

Combi-pro kas

v.a. â&#x201A;Ź 950,-

Victoriaanse kas v.a. â&#x201A;Ź1400,Bel voor onze folder/prijslijst

Showterrein met 36 kassen

EMBREGTS KASSEN Gors 70 Hoeven 0165-502506

De beste kwaliteit van West-Brabant!

Voor al uw klussen

Kijk en vergelijk

o.a. stucwerk, schilderwerk timmerwerk en behang Vrijblijvende offerte Demmers Interieur Etten-Leur 06-41211049

Graszodenkwekerij Heidehoeve Vervul 1a - Rijsbergen tel: 076 - 596 27 36

www.heidehoeve.com

VOOR EEN MOOI GAZON NAAR

Graszodenkwekerij

MARTENS afhalen, bezorgen en aanleg mogelijk.

Bovenheining 3a Tel./Fax 076-5962414 4891 PR Rijsbergen Mobiel 06-22409341 www.graszoden-martens.nl

CURSUS HAARKNIPPEN vrij. en zat. ochtend nog plaats binnenkort vlechtcursus www.styleline.nl 06-12158097

Uw auto/bus verkopen? 06-10401169 Correcte afhandeling RDW erkend


Museumweekend slaat aan in Breda

ScoutTRIX Out

Goedkoop kunst en cultuur snuiven Scouting Ginneken BREDA - Goedkoop kunst en cultuur snuiven? Het voorbije Museumweekend was er de uitgelezen kans voor. Gra- BREDA - Scout it out! Blijf zaterdag 13 troonswisseling. Dat betekent meedoen tis en soms bijna voor niets kwamen de cultuurliefhebbers in Breda en omgeving zaterdag en zondag ruimschoots april niet thuis, maar help ons mee op- aan typische Koninginnedag spelletjes, warmen voor de aankomende troons- Koninkljke versies van scoutingspellen, luaan hun trekken. protestkunst met als thema de Koude Oorlog en krakersrellen tijdens de inhuldiging van koningin Beatrix en, het kwam allemaal in vogelvlucht voorbij. Wandeling Voor een bezoek aan het Museum Oorlog en Vrede aan de Ginnekenweg en in het Heemkunde-museum in Ulvenhout hoefde de door bezoeker zelfs in het geheel niet in de buidel te worden getast. Bij het Bierreclamemuseum in Princenhage was dat eveneens het geval, al bleek dat museum voor sommige geïnteresseerden net iets te ver uit het centrum te liggen, getuige het aan het begin van de Haagweg reeds vertwijfeld huisnummers tellende gezelschap dat besloot toch maar niet een kwartiertje langer te wandelen.

‘Mannemeenunoet vrolijke noot Museumweekend’ Bezoekers bewonderen de tentoonstelling Couture Graphique in MOTI. FOTO ADDO SPRANGERS

DOOR ADDO SPRANGERS Voor het symbolische bedrag van één euro konden bijvoorbeeld de collecties en tijdelijke exposities van het Breda’s Museum en Museum Of The Image (MOTI) worden bezocht. Veel bezoekers maakten van die gelegenheid gebruik. MOTI presenteerde tijdens het Museumweekend de tentoonstelling Couture Graphique, een niet eerder vertoonde expositie over de relatie

tussen mode en grafische vormgeving. Bezoekers vergaapten zich aan prachtige couturestukken uit de collecties van onder andere Chanel, LouisVuitton, Henrik Vibskov en Bas Kosters. Ook aan de kids was gedacht. Zij konden zich uitleven tijdens de ‘knutselmodespeurtocht’ in het museum. Minstens zo onderhoudend was een bezoek aan de nieuwe tentoonstelling Wij Eisen Geluk! Protestuitingen tegen de neutronenbom,

De leden van het groepje misten daardoor de indrukwekkende collectie reclame-uitingen op biergebied tot ongeveer 1960: prachtig ontworpen oude emaillen reclameborden, nostalgische affiches en machines, schitterende lichtreclames en natuurlijk viltjes en glazen uit ver vervlogen tijden. Wat ze óók misten, was het muzikale optreden van Mannemeenunoet, de vrolijke noot van het Museumweekend. En zo was er voor elk wel weer wat wils.

Princenhaags Museum

Ondergrondse vondsten op tafel BREDA - Dankzij de grondonderzoeken van de afgelopen zes jaar zijn is veel meer bekend geworden over de geschiedenis van Princenhage. Zo is onder meer vast komen te staan dat de hogere zandgronden van Princenhage al vanaf 2000 voor Christus vrij intensief bewoond werd. Er is ook een nieuw beeld ontstaan van de bewoning in de periode van 400 voor Christus ongeveer 1050. De uitkomsten van het archeologisch onderzoek geven een duidelijk beeld van de bewoningsgeschiedenis, de ontwikkeling ervan en het gebruik van het land. Zo wijst onderzoek in de buurt van Heilaar-

straat 235 uit dat hier in de late middeleeuwen aan akkerbouw werd gedaan. Het terrein is ontgonnen en er is vruchtbare grond aangebracht. De opgravingen hier laten ook zien dat hier tijdens de 80-jarige oorlog waarschijn in 1637 een versterking van de linies van de Spanjaarden is geweest. Op de plaats waar nu de dominee Coolsmastraat ligt, zijn resten gevonden van een geschutsplateau. Dit alles maakte deel uit van de verdedigings- dan wel aanvalslinies van Breda. Princenhage speelde een belangrijke rol voor de Spanjaarden om Breda in te nemen. Vroeger gooide men kapotte spullen vaak in een niet gebruikte waterput. Hierin zijn restanten gevonden van aardewerk uit de

ijzer tijd en van rond 1150. Ook in de Dr. Batenburglaan zijn sporen gevonden die verwijzen naar de Spaanse linies uit 1624 en 1637. De bewoners van dit gebied hebben later van deze werken gebruik gemaakt door er een pad van te maken. De tentoonstelling in het Princenhaags Museum toont meer dan 200 voorwerpen die gevonden zijn in o.a. de Procureursdreef, de Overaseweg, Westrik, Heilaarstraat, Achteremer, Leursebaan en Dr. Batenburglaan. Veel voorwerpen dateren uit de periode 8800-4900 v. Chr. Het Princenhaags Museum, Haagweg 334bis is geopend op zondag 14 april van 13.0017.00 uur.

wisseling. Die middag beleef je met Scouting Ginneken een oranje spektakel in Koninklijke sferen.

De spellen en activiteiten voor jeugd en jongeren staan in het teken van onze nieuwe koning en vinden plaats rond de mooiste locatie in de buurt. Kortom kom vanaf half 3 langs bij het scoutinggebouw aan De Mark voor een middag Scout it out! ScoutTRIX Out Scout it out is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij jeugd, jongeren, ouders en andere geïnteresseerden kennis kunnen maken met de scoutinggroep in hun buurt. Dit jaar staat het thema van Scouting Ginneken in het teken van de

dieke en creatieve activiteiten. Benieuwd? Kom dan 13 april vanaf 14.30 uur naar het scoutingterrein op Duivelsbruglaan 15 in Breda. De middag duurt tot 17.00 uur.

Scouting Ginneken De scoutinggroep met één van de meest unieke locaties in Breda is zonder twijfel Scouting Ginneken. Het water van De Mark naast de deur en het Mastbos op loopafstand. In die omgeving zorgt een enthousiast en ervaren team leidinggevenden elke zaterdagmiddag voor een actief programma voor de jongere leden (5 t/m 14 jaar). De oudere leden (15+) bedenken en organiseren, met hulp van een paar begeleiders, op vrijdagavond zelf hun programma’s.

Baronie jubileumseizoen meisjesvoetbal BREDA - Het is deze zomer tien seizoenen geleden dat vier meiden bij Baronie een nieuw tijdperk inluidden; meisjesvoetbal bij Baronie. Vier jongens en vier meiden vormden toen samen een F-team. Baronessen tussen de Baronnen, dat was even wennen aan de Blauwe Kei. Al snel sloeg de verbazing om in verwondering, de meisjes stonden hun mannetje tussen de jongens. Jaar na jaar groeide het aantal meiden gestaag. Er kwam een echt meiden D-team een damesteam, een meiden C team en een mei-

den B-team en nog meer damesteams. Van vier meiden in 2003 groeide Baronie uit tot een echt meidenvoetbalbolwerk met zes meisjesteams en drie dameselftallen. Bij Baronie voetballen alle meiden met leeftijdsgenoten! Een de vier meiden uit 2003? Die werden groot en voetballen nog altijd bij Baronie. Twee van hen kwamen jaren uit voor KNVB-selectieteams en de twee anderen maakten onlangs hun debuut bij dames 3. Dit seizoen maken ze alle vier onderdeel uit van Baronie MB1. Kom gerust eens kijken of neem contact op met meisjes@vvbaronie.nl

Online jeugdwerker Unity23 introduceert collega’s BREDA - Kent u mij nog? Ik ben Unity23, het alter ego voor het jeugdwerk van noordwest Breda. In 2012 heb ik mijn intrede gedaan als online jeugdwerker. Ik zet de jeugd van 0-23 jaar in de schijnwerpers, belicht activiteiten die voor of door hen worden georganiseerd en geef aandacht aan vrijwilligers en organisaties die zich inzetten voor de jeugd. Alle kleine en grote talenten van de jeugd wil ik op mijn website vermelden. Daarnaast werk ik met twitter, facebook en hyves om op een moderne, laagdrempelige manier in contact te komen met de jeugd van noordwest Breda. Goed nieuws; ik ben niet meer alleen! Vanaf 18 april zal in elk kwadrant in Breda

een alter ego online zijn die op dezelfde manier werkt. Samen vertegenwoordigen wij het jeugdwerk in Breda en wij zijn allemaal te vinden via www.breda23.nl, dé website van het jeugdwerk. Via deze website komt u terecht bij de verschillende alter ego’s. De alter ego’s op een rijtje: Voor noordwest Breda: Unity23 (www. unity23.nl) Voor noordoost Breda: Senna23 (www. senna23.nl) Voor zuidwest Breda: Naomi23 (www. naomi23.nl) Voor zuidoost Breda: Merel23 (www.merel23.nl) Zoek ons op, neem contact met ons op. Wij zijn het online jeugdwerk. Wie ben jij?

IN ‘T BREDASE Marianne van den Heijkant, penningmeester KBO Breda-West

‘Breda is heerlijke stad om te wonen’ Vandaag in de Bredase Bode opnieuw een aflevering van de rubriek ‘In ‘t Bredase’. In deze kolommen lichten mensen die zich binnen de lokale samenleving (Breda, Prinsenbeek, Teteringen, Ulvenhout, Bavel) verdienstelijk maken en/of hierin een opvallende positie innemen een persoonlijk tipje van de sluier op. Dat gebeurt deze keer door Marianne van den Heijkant, penningmeester van de KBO Breda-West. In een kort vraaggesprek vertelt zij over vrijwilligerswerk, over wandelen op Texel en over haar bewondering voor Nelson Mandela.

ken, ik hou nu nog erg van bloemen en de natuur. Of kleuterleidster, heb wel vrijwilligerswerk gedaan met kinderen. Het is de kantoorvakhandel geworden wat ik ook erg leuk heb gevonden.

punten? Breda is natuurlijk een heerlijke stad met veel mogelijkheden: geweldige binnenstad, maar ook de bossen zijn allemaal op fietsafstand. Heerlijke stad om te wonen. Een boerderij ergens op het platteland of een luxe villa in Monaco? Boerderij op het platteland, maar dan wel met openbaar vervoer (ik rijd geen auto) in de buurt. Ik wil wel af en toe even shoppen en naar een museum of bioscoop kunnen.

Uw naam, leeftijd en burgerlijke staat. Marianne van den Heijkant, 62 jaar, single.

Hoe is uw interesse voor (uw vrijwilligerswerk voor) KBO Breda-West ontstaan? Ik heb vanaf mijn zestiende vrijwilligerswerk gedaan bij jeugdgroep Willem Alexander. Toen dit ophield, ben ik gevraagd door onze vroegere voorzitter (van het jeugdwerk) voor de functie van penningmeester bij de KBO. Ik was toen 50 jaar en nog erg jong voor een KBO, vond ik. Ik werk nu twee jaar niet meer en ga het steeds leuker vinden. Je leert - nu ik meer tijd heb - natuurlijk veel meer mensen kennen. We hebben nu een zang- en cabaretgroep en daar ben ik ook bij, echt genieten.

Wat wilde u vroeger worden? Vroeger wilde ik in een bloemenzaak wer-

Noem de sterke kanten van Breda en haar inwoners. Wat ervaart u als min-

DOOR ADDO SPRANGERS

Omschrijf uw begrip van geluk. Wandelen aan zee in een heerlijk zonnetje, daar kan ik enorm van genieten. Wat staat er in uw boekenkast en wat vinden wij in uw cd-rek? In mijn boekenkast staan literaire thrillers van onder andere Marion Pauw en - heel iets anders - de boeken van Tolkien ‘In de ban van de ring’. In mijn cd-rek voornamelijk musicals en klassieke muziek. PAGINA 14

Marianne van den Heijkant.

FOTO COLLECTIE MARIANNE VAN DEN HEIJKANT

Wat is uw favoriete vakantiebestemming en waarom? Ik bezoek graag steden met wat cultuur, zoals Barcelona en Istanboel. Om te ontspannen: wandelen op Texel, een heerlijk en prachtig eiland.

Welke beroemde persoon zou u wel eens willen ontmoeten en waarom? Nelson Mandela. Ik bewonder die man erg na alles wat hij mee heeft gemaakt en dan nog zo’n rust uitstralen, petje af.


UITGAAN

DANS EN ONTMOET ELKAAR IN RIJSBERGEN VOOR SINGLES & PAREN

ZEELANDHALLEN * 9-16.30 uur

ZATERDAG 20 APRIL HARMONIEZAAL te RIJSBERGEN Ingang Lagestraat 1 cq 3 naast Rabobank

dewitevenementen.nl / 0251-31 90 90

Zaal open: 19.30 uur / Start 20.30 uur

www.bootrijsbergen.nl

8'@)A77A>@:A@++@6?8')A>@=6@)>@9=6

,A?4A>;@4=A:9=6A?@ *==?:AA56<99A?@%((,

1$

6A?@6A?;==> *<><"@@6A?;

.@ 86"85A7@4A0<?8>AA?:-@*<?9A>;"85A7@4A0<?8>AA?: .@#6A95<6@4A0<?8>AA?:-@;=<?0<;78&9@4A9?38: .@1>@AA>@<023?4A? .84A3>A?;<3;-@22@;<3;-@9>="5==9;<3;@ A>@&=&97<85;<3;! .3)<?A>;<5<:A-@*?3&7A>;<5<:A-@;A55A? ;<5<:A.<3/9=;7;<5<:A@A>@9=09=00A?;<5<:A! .#7=92?==:@A>@9?38:A>2=7A? .(3 A@/A4/A?62=?:'A;-@/A4/A?62A;7A9@ A>@;A?*A77A> .A*7@6=?;A5A8>A>2=?:A>@A>@4A/==>@2A;7A9@

1,,1,#1,+11 @$1(@  %(#@1$@1$@1@%@, ///!?A>>A22!>5 2A)=?48>4@4?<78;@==9@=6@)=>:<4 Gratis gebruik koelwagen

Triv

THE WIGS MET ZANGERES IRIS INLICHTINGEN: 06-22414307 Entree â&#x201A;Ź 5,00 per persoon

++@% @A3?=

rracuda â&#x20AC;&#x2DC;Rockcoverband Ba te gast bij Raggazi, râ&#x20AC;&#x2122; ium 170 te Etten Leu

MET GOEDE LIVE DANSMUZIEK Wij verloten die avond: 3 vrije toegangskaarten, 1 mooie balpen en de CD Beatrix Bedankt. Er zijn weer aardbeien en u krijgt op die avond informatie mee hoe U op 9 mei GRATIS op de fanavond kunt komen van orkest Jersey met zanger John de Bever. U MAG DIT ZEKER NIET MISSEN

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

1XWHUHVHUYHUHQ

/,%(//(=20(5:((. :LMULMGHQGDJHOLMNVYDQWPPHL ÂźSSLQFOXVLHIHQWUpH 'LYHUVHRSVWDSSODDWVHQELMXLQGHEXXUW 7HOLQIR#PX\VUHL]HQQO

De rockcoverband Barracuda is zaterdag 13 april te gast bij Raggazi in Etten-Leur. De onlangs geopende locatie aan het Trivium 170 te Etten Leur, heeft met de groep een feest der herkenning binnengehaald. Van hits tot pure rock, met Barracuda ben je aan het juiste adres. Het optreden is bovendien de perfecte gelegenheid om, al dan niet opnieuw, kennis te maken met de sfeervolle locatie. Barracuda bestaat inmiddels zoâ&#x20AC;&#x2122;n tien jaar en heeft al deze tijd met grote regelmaat optredens verzorgd. Daarbij is de formule steevast dezelfde: een setlijst die geschikt is voor jong en oud, kermis tot motortreffen, of van hitgevoelig tot rauwe rock. Daarbij staat herkenbaarheid

voorop. Want wat wil je met muziek van onder andere The Police, Skunk Anasie, Kim Wilde, AC/DC, Mother Finest en Guns â&#x20AC;&#x2DC;n Roses? Je hoeft geen kenner te zijn om te weten dat deze nummers garant staan voor een feestje! In het tienjarige bestaan van de groep, verkreeg de band niet alleen bekendheid in Nederland, maar ook over de landsgrenzen. Muziek is universeel en Barracuda spreidt de vleugels nog steeds uit. Dit doet de band steevast onder de titel Barracuda: Rock with a bite. En wie eenmaal â&#x20AC;&#x2122;gebetenâ&#x20AC;&#x2122; is, laat de groep nooit meer los. Barracuda is zaterdag 13 april te zien in Raggazi in EttenLeur. De locatie opende enkele maanden terug de deuren aan het Trivium 170.

Kaarten en meer info via

www.raggazi.nl. Tickets kosten â&#x201A;Ź 10,- in de voorverkoop, of zijn voor â&#x201A;Ź 13,- aan de deur te verkrijgen.

ROMMELMARKT Zondag 14 april op het Parkeerterrein achter het RBC stadion Van 9.00 tot 15.30 uur - Kraam â&#x201A;Ź 28,00 info 0165 529824 of kijk op de site www.tosca-markten.nl

SUPER BUITEN VLO-MARKT ZONDAG 14 APRIL OOSTERHOUT Verhard parkeerterrein Slotjesveld / Slotlaan / 4902 AD Inlichtingen: 0416 530 502 / 09.00-16.30u.

www.deevenementenlijn.nl

DAGTOCHTEN BUSREIZEN DAGTOCHTEN

BrabantWerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten

SCHALKE 04 - HSV 28 apr

â&#x201A;Ź 115,00

ROLAND GARROS 27 mei

â&#x201A;Ź 79,00

FORMULE 1 GP BELGIĂ&#x2039; 25 aug

â&#x201A;Ź 179,00

3-DG MUZIEKREIS DRENTHE 2 t/m 4 juni (All inclusive)

â&#x201A;Ź 239,00

KEUKENHOF 20 apr en 1 mei

â&#x201A;Ź 32,50

Vervoer, ticket en 3 consumpties + 1 snack

Vervoer + entree Courts Annexes

Vervoer + entree Bronze

Vervoer, 2 overnachtingen, excursies en 2 feestavonden met optredens van o.a. Jannes

Vervoer + entree

KONINKLIJKE SERRES LAKEN â&#x201A;Ź 25,00 24 apr en 2 mei

DE 3 MUSKETIERS BOWLING ARRANGEMENT BOWLEN + 3-GANGEN-KEUZE-MENU + 6 CONSUMPTIES

45,-

p.p.

Vervoer, entree en vrij bezoek aan Brussel

HEILIGE BLOEDPROCESSIE 9 mei (Hemelvaart)

â&#x201A;Ź 35,00

LIBELLE ZOMERWEEK 13 t/m 18 mei

â&#x201A;Ź 34,00

ZONDAGMIDDAGCRUISE 23 juni en 21 juli

â&#x201A;Ź 29,50

Vervoer, tribuneplaats en vrij bezoek Brugge

Vervoer + entree ]RQGDJPHL½SS

Vervoer + rondvaart + optredens div. artiesten

DAGREIS LONDEN vanaf â&#x201A;Ź 49,00 27 apr, 25 mei, 29 juni, 6 juli Vervoer, overtocht + plattegrond

2-DAAGSE LONDEN

vanaf â&#x201A;Ź 119,00

27/28 apr, 4/5 mei, 29/30 jun, 13/14 jul Vervoer, overtocht, overnachting + ontbijt

Restaurant bowling feesten

Meer info en reserveren via www.de3musketiers.nl www.brabantexpres.nl

Hazeldonksezandweg Hazeldonksezandweg 28b 4762 AL28b Zevenbergen 0168 370 545 info@de3musketiers.nl 0168 - 370 545 4762 AL Zevenbergen


Scholen leggen sam en eetbare tuin aan

Samenwerking Huis van Heuvel werpt vruchten af

De samenwerking werpt letterlijk zijn vruchten af.

BREDA - Het Huis van de Heuvel aan het Mgr. Nolensplein in Breda heeft er een ‘eetbare tuin’ bij. Kinderen van Kober, De Piramide, De Key-

sersmolen en Prinsentuin van Cooth zijn woensdag 3 april in de ijzige kou begonnen met de aanleg van een eetbare tuin. Ze werden geholpen door niemand minder dan wethouder Saskia Boelema.

Onder aansturing van leerlingen van Prinsentuin van Cooth, plantten de kinderen van het kinderdagverblijf samen met groep 5-leerlingen van de basisscholen appelbomen en bessen- en frambozenstruiken rondom de school. Het was een unieke combinatie: kinderen van 3, 9 en 13 jaar die samen iets leren. Naast de bomen en struiken worden er ook plantenbakken gevuld als moestuin. En in de wintertuin krijgen enkele prachtige vijgenplanten onderdak. De kinderen maakten woensdag ter plekke zelf appelmoes. Het eten van zelf gekweekt fruit en groente komt voort uit het project JOGG. JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht. Via dit project werken de leerlingen van de basisscholen samen met de leerlingen van Prinsentuin van Cooth aan onder meer een meer uitdagend schoolplein. Gezondheid, beweging, plezier en veiligheid staan hierbij voorop. Prinsentuin van Cooth werkt veel samen met de brede school Huis van de Heuvel. Sommige praktijklessen, maatschappelijke stages en sectororiëntatie worden bij het Huis van de Heuvel uitgevoerd. Er zijn wijkdeals gesloten met de gemeente Breda. Eén ervan is het planten van fruitbomen rondom de school.

KORTE BERICHTEN BREDA Jeugd postzegel ochtend: Wil je meer weten van postzegels kom dan op zondag 14 april van 10-12u naar de Hoge Steenweg 19 Breda (gebouw van het Rode Kruis). Toegang gratis. Lidmaatschap van Postzegel vereniging Breda is voor de jeugd tot en met 18 jaar gratis. http://pvbreda.nl. Informatie: Jeugdafdeling Mevr. E. Mooijekind-Weekhout, 06-34357443. Rondleidingen Gilde de Baronie: Donderdag 11 april: Torenbeklimming Grote Kerk 13.00u (vanaf 12 jaar); Rondleiding Grote Kerk 14.00u; Stadswandeling 14.00u vanaf ingang Grote Kerk. Zaterdag 13 april: Torenbeklimming Grote Kerk 13.00u (vanaf 12 jaar); Rondleiding Grote Kerk 14.00u; Stadswandeling 14.00u vanaf ingang Grote Kerk; Rondleiding Ginneken 14.00u vanaf bushalte Schoolakkerplein. Rouwcafé: Humanitas houdt op 15 april haar rouwcafé van 19.30-21.30u in de locatie Thebe, Zorgcentrum de IJpelaar aan de Overakkerstraat 111 Breda. Arthur Polsspoel komt vertellen over zijn ervaringen in het omgaan met mensen die te maken hebben met verlies en rouw. Informatie: Humanitas Breda, Heemskerkstraat 55, 076-5614693, breda@humanitas.nl KBO Breda-West: Zaterdag 13 april Brabantse middag. Deze middag treedt voor op de Brabantse zanger/troubadour Jo Hoogendoorn. Locatie: De Koe Ambachtenlaan 1 Breda. Aanvang 14.00u. Cultuur tijdens het Middaguur: Vrijdag 12 april middagpauzeconcert in de Waalse Kerk, Catharinastraat in Breda, verzorgd door Victoria Harrild-cello en Vera Kooperpiano. Aanvang 12.00u, toegang gratis. Voorjaarslezing: Zondag 14 april geven Jeroen Stel en Hans Peeters een lezing over hun nieuwe boek Natuur is om de hoek. Ook wordt er beeldmateriaal vertoond. De lezing vindt plaats bij Selexyz Gianotten, De Barones 63 in Breda, van 14.00 tot 15.00u. Reserveren is niet nodig, de inloop is vrij. Disco: Kinder Komitee Tuinzigt/Westerpark houdt op vrijdag 12 april een Jeugddisco voor de jeugd van 6 t/m 12 jaar in buurtcentrum de Meidoorn, aanvang 19.00-20.30u. Voor inlichtingen: Jan Verstraeten 06-53978571. Rommelmarkt: Kinder Komitee Tuinzigt/ Westerpark houdt op zondag 14 april een grote rommelmarkt in buurtcentrum de Meidoorn in de Meidoornstraat 115

te Breda. Ook is er in de kleine zaal een kinderspeelgoed-rommelmarkt. Aanvang 10.30-14.30u. Er zijn nog enkele tafels te huur. Voor inlichtingen: Jan Verstraeten 06-53978571. Het beste van de Nieuwe Veste: Studenten van de Nieuwe Veste in Breda zullen een reeks onderhoudende muziekstukken ten gehore brengen in een concert op zondagmiddag 14 april in het Van Goghkerkje in Zundert. Aanvang 15.30u. Plaatsen reserveren via tel. 076-5976419 of via info@concerten-vangoghkerkje.nl. www. concerten-vangoghkerkje.nl Joep Peeters All Stars: Vrijdag 12 april, 20.30u, in de Achtersael van Café Boerke Verschuren, Ginnekenmarkt. Gratis entrée. Omgaan met verlegenheid: 16 april start het kennismakingsgesprek voor de cursus ‘Met Lef, Zelfverzekerd in contact met anderen’ van Indigo Brabant. De cursus start op dinsdag 23 april van 19.1521.15u te Breda. Info en aanmelden: Indigo Brabant, tel. 088-0161800, via preventieregiobreda@indigobrabant.nl of www. indigo.nl. Bingo Mananagirls: Op donderdag 11 april is er een bingoavond in de Huis van de Heuvel. Nolensplein 1. Aanvang 20.00 uur. Kinderen van gescheiden ouders: Op zaterdag 13 april wordt een gratis, creatieve workshop georganiseerd voor kinderen tussen 5 en 8 jaar. Tijdens de workshop gaan de kinderen op een vrijblijvende wijze met elkaar in gesprek. Meer informatie: www.tussen2huizen.nl of tel. 076-8883156. Lezing: Onder de titel ‘De mens is zijn verhaal’ verzorgt Pedro Kneepkens op 11 april een lezing n.a.v. zijn boek ‘Allegro Vivace van Breda naar Barcelona’. Zijn (levens)verhaal wordt voor een belangrijk deel getekend door de aandoening diabetes mellitus juvenilis (type 1). Reserveren via info@kemhol.nl of tel. (076-5657066) is gewenst. Boekhandel van Kemenade & Hollaers, Ginnekenweg. Aanvang 20.30u. Mindfullnessday: 13 april is het Mindfullnessday bij Zero-Point, Ceresstraat 29, Breda. Meer informatie: www.zeropoint.nl bij Actueel. Knutselmiddag: De Jeugd Centrale Biesdonk heeft op 13 april een knutselmiddag voor kinderen van groep 1 t/m groep 8 van 14.00-15.30 uur in gemeenschapshuis de Biesdonk, Belgiëplein 8.

WIEGO: Wandelsportvereniging WIEGO neemt op zaterdag 13 april deel aan de Merwede-wandeltocht te HardinxveldGiessendam. Daarvoor rijdt een bus. Er zijn vier opstappunten in Breda en één in Etten-Leur. De vertrektijd ligt tussen 8.30 en 9.10 uur (afhankelijk van het opstappunt). De terugkomst ligt rond 16.30 à 17.00 uur. Afstanden: 5, 10 ,15, 20 en 30 km. Informatie: H. v.d. Bruggen, Amerongenstraat 130, Breda (tel. 076-5657357 of 06-36080869). IVN-wandeling Breda: Zondag 14 april verzorgen natuurgidsen van IVN Mark & Donge een stadsplantenwandeling vanaf de Grote Markt in Breda. Start in het centrum van Breda bij de ingang van de Grote Kerk. Vertrek om 14.00 uur voor de ingang kerk, Kerkplein 2, 4811 XT Breda. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is vrij toegankelijk. Zie ook www.ivn-markendonge.nl Postzegelveiling: Zaterdag 13 april zal de Vereniging voor verzamelaars van munten en postzegels Baronie82 veiling 119 houden. De kavels zijn te bezichtigen van 9.00 tot 12.00 uur. De veiling begint om 13.00 uur. Raadpleeg ook www.baronie82.com, waar de gehele veiling is afgebeeld. Gemeenschapshuis de Zandberg, Zandberglaan 54b te Breda. TETERINGEN Dansen met dj Gustaf: Zaterdag 13 april dansen voor alleenstaanden met dj Gustaf in de Dorpsherberg, W.Alexanderplein 4, Teteringen, aanvang 21.00 uur. www.singlesoosbreda.nl ULVENHOUT Concert: Op zondag 14 april 15.00 uur zal er een huisconcert plaatsvinden georganiseerd door vereniging Vrienden van het lied. De bariton Daniël Hermán Mostert zal samen met zijn begeleider Sofia Vasheruk (piano) dit concert verzorgen dat zal plaatsvinden op Vinkenhof 13 in Ulvenhout. Aanmelden bij mw Angenent, tel. (076) 5713678 of 076-5142383. Lezing en excursie: Maandag 15 april zal Piet Nuijten in de Pekhoeve een lezing houden over twee andere landgoederen in ons heem: Anneville en Valkenberg. Op 11 mei houdt Paulus voor zijn leden een excursie naar beide landgoederen als een vervolg op deze lezing. Nadere informatie vinden leden in hun lijfblad: De Brieven van Paulus. Aanvang lezing 20.00 uur. PAGINA 16

Wereldwinkel Breda reikt certificaten uit

(foto: Henk Bakker/Wereldwinkel Breda) De eerste geslaagden van de cursus: Werken bij de Wereldwinkel. Van links naar rechts: Lemke van Keep, Sandra Tempelaar, Anneke Vermeer en Yvonne Thijssen.

BREDA - Voor de cursus ‘Werken bij de wereldwinkel’ ontvingen vier vrijwilligers van Wereldwinkel Breda onlangs het certificaat. In de cursus gaat het onder meer over de herkomst van de Fair Trade producten, de inrichting van de winkel en de presentatie van de producten uit derde wereld landen. Ook klachtenafhandeling en consumentenrecht komen aan de orde.

Daarnaast wordt tijdens de cursus geoefend in klantbenadering, advisering en verkoopgesprekken. Uiteindelijke doel van de cursus is vrijwilligers handvatten bieden om hun werk nog professioneler uit te voeren. Het is de bedoeling dat komende maanden meer vrijwilligers van Wereldwinkel Breda de cursus gaan volgen. Wereldwinkel Breda telt 35 vrijwilligers, waarvan er 22 in wisselende samenstelling in de winkel staan.

POLITIEBERICHTEN Brand Cadettenkamp door gasaansteker TETERINGEN - De brand die woensdag rond 12.00 uur woedde op het Cadettenkamp, is ontstaan door een gasaansteker. Twee minderjarigen (onder de 12 jaar ) meldden zich donderdag met hun ouders bij de politie. Het duo had een gasaansteker gevonden en was daarmee aan het spelen toen de brand ontstond en oplaaide. Zij waren in paniek naar huis gegaan. Gezien hun leeftijd worden ze niet strafrechtelijk vervolgd. Scholieren opgepakt voor mishandeling BREDA - De politie heeft drie scholieren (eentje van 12 jaar en twee van 13 jaar) aangehouden in de zaak van een mishandeling van een 13-jarige jongen tijdens een voetbaltoernooi op woensdag 3 april aan de Wikketuin. De Bredase jongen werd tegen zijn hoofd getrapt en raakte gewond aan zijn gezicht. De politie nam aangifte op en startte een onderzoek. Agenten namen verschillende getuigenverklaringen op om te achterhalen wat er zich heeft afgespeeld. Donderdag werd een 13-jarige jongen uit Breda aangehouden. Hij werd in verzekering gesteld. Vrijdag werden een 13- jarige en 12-jarige jongen aangehouden. Zij zijn voor verhoor meegenomen naar een politiebureau. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Drankrijders in kraag gevat BREDA - De politie heeft in de avond en nacht van vrijdag op zaterdag tussen 19.00 en 01.00 uur een alcoholcontrole gehouden nabij de Ginnekenmarkt in Breda. Er werden vier bestuurders betrapt op het rijden onder invloed. Tijdens deze controle werden 230 bestuurders gecontroleerd op het gebruik van alcohol. Er werden vier bestuurders betrapt die te diep in het glaasje hadden gekeken. Zij werden aangehouden en ontvingen een proces-verbaal. De hoogst gemeten waarde was 515 ugl. Deze automobilist kreeg namens justitie een transactievoorstel van 750 euro. De Belastingdienst werkte mee aan deze controle en heeft een auto in beslag genomen. Ook hebben de belastingmedewerkers een boete van 625 euro uitgeschreven voor onjuist gebruik van een handelaarskenteken. Tevens is er 365 euro aan achterstallig belastinggeld geïnd. Snelheidsduivels zijn rijbewijs kwijt BREDA - De politie heeft in de avond en nacht van zaterdag op zondag tussen 17.00 en 02.00 uur snelheidsscontroles met een laser gehouden in Breda en Teteringen. Er werden twee rijbewijzen ingevorderd. Aan de Crogtdijk in Breda werd met een laser een controle gehouden op een gedeelte van de weg waar wegwerkzaamheden waren. De aangepaste snelheid tijdens deze werkzaamheden was 30 km per uur. Er werden vijf boetes uitgeschreven. De hoogste boete bedroeg 339 euro. Ook aan de Oosterhoutseweg in Teteringen zijn diverse boetes uitgeschreven voor het overschrijden van de snelheid. Twee automobilisten mochten hun rijbewijs inleveren. De ene bestuurder reed 114 km/h en de andere 115 km/h waar 60 km/h de maximaal toegestane snelheid is. Dronkaard opgepakt na ongeval BREDA - Een 32-jarige man uit Breda is zaterdag aangehouden op de Keizerstraat. Hij was net daarvoor tegen een stilstaande auto aangereden en weigerde een schadeformulier in te vullen. Hij bleek ook te diep in het glaasje gekeken te hebben zodat zijn rijbewijs is ingevorderd. De bestuurder van een auto reed rond 21.45 uur tegen een geparkeerde auto aan op de Keizerstraat. De eigenaar van de auto die stil stond, wilde schadeformulieren invullen maar de 32-jarige man reageerde agressief en weigerde dit. Ook bedreigde hij de andere automobilist. De politie kwam snel naar de Keizerstraat en voorkwam dat de agressieve man wegreed. Zij hielden de 32-jarige bestuurder aan en namen hem mee naar het bureau. De agenten vermoedden dat er alcohol in het spel was en lieten de man een blaastest uitvoeren. Hij blies 770 ugl. De verdachte heeft een rijverbod van negen uren opgelegd gekregen en zijn rijbewijs is ingevorderd.


SPORT

Eric Botteghin geschorst voor thuiswedstrijd tegen Nijmeegse ploeg

NAC klaar voor thuisduel tegen NEC BREDA - De uitwedstrijd van NAC bij Vitesse was vooraf aangekondigd als het duel tussen Botteghin en Bony. Dat duel werd door de met twee doelpunten trefzekere Wilfried Bony glansrijk gewonnen, net zoals Vitesse overtuigend met 3-0 van NAC won. Komende zaterdag mag NAC in eigen huis tegen NEC weer proberen de punten te pakken. vertoevende NEC voor zijn oude liefde NAC, twaalfde op de ranglijst. “Ik heb een fantastische tijd bij NEC gehad”, vertelt Babos op de website van de Nijmeegse voetbaltrots. “Ik ben heel dankbaar dat ik na mijn Feyenoord-periode hier de kans heb gekregen om te voetballen en nu ben ik toe aan iets nieuws. Dit betekent dat ik terugkeer naar de club waar het allemaal begonnen is.”

‘Vertrouwen op goede afloop’

Trainer Nebojsa Gudelj: ‘We moeten positief blijven’

DOOR ADDO SPRANGERS De Braziliaanse verdediger Eric Botteghin, geschorst na een in Arnhem opgelopen gele kaart, zal daar in ieder geval niet bij zijn, net als de tot het einde van het seizoen uitgeschakelde Alex Schalk. Wie er wel bij zullen zijn, moet nog blijken. Met een uitpuilende ziekenboeg zijn de keuzemogelijkheden voor trainer Nebojsa Gudelj beperkt. Gudelj, die sprak van een terechte nederlaag tegen Vitesse, ziet het voorlopig echter nog zonnig in voor zijn team. “We moeten positief blijven. Er staan nog vijf wedstrijden op het programma van de

FOTO WWW.HETFOTOBEDRIJF.NL

competitie. Het blijft spannend, maar we vertrouwen op een goede afloop.” Oude liefde Hij zal in ieder geval hoop putten uit het feit dat het ploeterende NEC (dat afgelopen weekeinde in eigen huis tegen AZ niet verder kwam dan 1-1) in het Rat Verlegh Stadion te pakken moet zijn met steun van de Bredase aanhang. Die zal in ieder geval Gábor Babos hartelijk verwelkomen. De nog altijd populaire Hongaarse doelman tekende onlangs een contract voor één seizoen in Breda en verruilt deze zomer het momenteel op de achtste plaats

Vaste waarde Carlos Aalbers, technisch directeur van de Nijmegenaren snapt de transfer van Babos die de Nijmeghenaren meldde’ toe te zijn aan iets nieuws dat past binnen zijn huidige situatie en toekomst ‘. In dit geval een plaats als stand-in voor Jelle ten Rouwelaar, mocht laatstgenoemde komende zomer niet vertrekken. Niets is immers zeker in de voetballerij. Gábor Babos is sinds het seizoen 2005-06 in Nijmeegse dienst. Daarvoor speelde hij vier seizoenen namens NAC, waar hij een transfer naar Feyenoord verdiende. In Rotterdam stond hij niet langer dan één seizoen onder de lat. In Nijmegen is Babos dus bezig aan zijn achtste seizoen. Alleen in 2010-2011 was hij geen vaste waarde. Babos werd dat seizoen voorbij gestreefd door de huidige Ajax-doelman Jasper Cillessen.

UVV’40 Programma jeugd Zaterdag 13 april UVV’40 A1-Berkdijk A1 aw.13.30 Good Luck B1-UVV’40 B1 aw.11.15 DIOZ B1-UVV’40 B2 aw.13 UVV’40 C1-Seolto C1 aw.11.30 UVV’40 C2-VCW C2 aw.11.30 Bavel C3-UVV’40 C3 aw.10.30 TVC Breda D1-UVV’40 D1 aw.9 Gilze D3G-UVV’40 D2 aw.7.45 UVV’40 D3-Chaam D3 aw.11.30 Boeimeer E2-UVV’40 E1 aw.7.45 UVV’40 E2-Gilze E2 aw.9 UVV’40 E3-Baronie E1 aw.9 Gloria UC E4-UVV’40 E4 aw.8.30 SAB F1-UVV’40 F1 aw.8 UVV’40 F2-SCO/TOFS F3 aw.9 Chaam F2-UVV’40 F3 aw.8 JEKA F8G-UVV’40 F4 aw.7.45 UVV’40 F5 vrij TSC F10-UVV’40 F6 aw.8.30

UVV’40 F7-Gilze F6G aw.9 UVV’40 F8-Madese Boys F8 aw.9 Programma senioren Zondag 14 april UVV’40 1-Neerlandia’31 1 aw.13 PCP 2-UVV’40 2 aw.12 Bavel 3-UVV’40 3 aw.11 UVV’40 4-Unitas 3 aw.10 Achtmaal 2-UVV’40 5 aw.11 Moerse Boys 6-UVV’40 6 aw.8.45 Programma onder voorbehoud. Laatste informatie staat op www.uvv40. nl onder ‘wedstrijden’. Mededeling Sander Schaepman is de nieuwe voorzitter van UVV’40. Hij is gekozen tijdens de extra algemene ledenvergadering op 25 maart. Kijk voor meer informatie over de voorzitter op www.uvv40.nl

Programma vv Dia Programma DIA 1 Zondag 14 april DIA 1-Irene’58 1 av.14.30u Programma jeugd Zaterdag 13 april Thuiswedstrijden DIA B1-Neerlandia’31 B1 14.30 DIA B2-VVR B3 12.30 DIA C1-WDS’19 C1 14.30 DIA D1-Internos D2 11.30 DIA D3-Groen Wit D3 11.00 DIA E2-Baronie E4 10.15 DIA E4-Terheijden E5 10.15 DIA E6-SCO/TOFS E5 9.15 DIA F1-Good Luck F1 9.15 DIA F2-JEKA F4G 9.15 DIA F3-Unitas’30 F5 9.15 DIA MP1-Baronie MP1 9.15

DIA MP2-Gloria UC MP1 9.15 Uitwedstrijden WDS’19 A2-DIA A1 13.00 Gloria UC C2-DIA C2 14.30 Gilze C4-DIA C3 11.30 Baronie D5-DIA D2 8.30 JEKA D8-DIA D4 8.30 JEKA D6-DIA D5 10.45 Good Luck E1-DIA E1 8.45 TSC E6-DIA E3 8.30 Beek Vooruit E8-DIA E5 8.30 JEKA F16-DIA F4 8.30 Olympia’60 F5-DIA F5 9.00 Beek Vooruit F6-DIA F6 9.45 JEKA MP13-DIA MP3 9.00 DSE MP2-DIA MP4 11.15 Voor vragen en/of opmerkingen m.b.t. de DIA jeugd, mail dan aub naar: diajeugd@ hotmail.com

Programma sv SAB

SV Advendo

BREDA - Op zaterdag 13 april trainen onze kabouters weer op ons sportcomplex aan de Ruitersboslaan. Aanwezig 10.15 uur. Aanvang 10.30 uur.

Programma jeugd Woensdag 10 april Advendo nw. D-Groen Wit nw. D aw18.30 Advendo E5-The Gunners E2 aw18.30 Zaterdag 13 april JEKA B2-Advendo B1 aw11.00 VVR C1-Advendo C1 aw11.45 Gloria UC D1-Advendo D1 aw11.15 JEKA D10-Advendo D2 aw09.30 TSC E1-Advendo E1 aw08.30 Advendo E2-Dongen E5 aw09.15 TVC Breda E4-Advendo E4G aw07.30 Advendo E5-Veerse Boys E4 aw09.15 Molenschot E2-Advendo E6 aw08.30 Achtmaal F1-Advendo F1 aw09.00 SAB F3-Advendo F2 aw07.45 Voetbalschool 5-jarigen Training aw09.30 Advendo E3 is vrij Maandag 15 april Advendo E2-Olympia’60 E3 aw18.00 Woensdag 17 april Advendo nw. D-SCO/TOFS nw. D aw18.30

PCP E1 wint kampioenschap

Programma senioren Donderdag 11 april Advendo 4-WDS’19 4 aw19.00 Zaterdag 13 april Advendo ZA2-NOAD’67 ZA2 aw14.00 Zondag 14 april Advendo 1-Raamsdonk 1 av14.30 Advendo 3-OVV’67 2 aw11.00 Groen Wit 4-Advendo 4 aw09.15 OVV’67 3-Advendo 5 aw11.15 Advendo 6-Raamsdonk 5 aw10.00 OVV’67 6-Advendo 7 aw08.45 Advendo 8-Hardinxveld 3 aw13.30 VOP-ZGH (GWL) 10.00

Het team wist bij voorbaat al dat bij winst de titel voor hun zou zijn en aangezien ze de uitwedstrijd tegen Dongen met maar liefst 1-9 hadden gewonnen, had iedereen daar ook vertrouwen in. Dat vertrouwen ebte naarmate de wedstrijd vorderde steeds verder weg. Dongen was namelijk met andere spelers en een andere instelling naar Breda gekomen. Ze waren dan ook niet van plan de titel zomaar af te staan. De trainers van PCP hadden besloten om iedereen ongeveer evenveel te laten spelen, zodat iedereen kon genieten van zo’n belangrijke wedstrijd. De eerste helft was superspannend en ondanks wat kansen over en weer eindigde deze in 0-0, wat zeer ongebruikelijk is bij onze E1. De tweede helft werd er een hoop gewisseld en sterspeler Khalid kwam erin. Deze kreeg meteen dubbele dekking, maar wist met een knap schot toch PCP E1 op 1-0 te zetten. Dongen liet het er echter niet bij zitten en scoorde een aantal minuten later de 1-1. Als dit de eindstand zou worden betekende het dus dat PCP E1 nog geen kampioen zou worden, de champagne weer in de koeling kon en de medailles weer opborgen konden worden. Maar toen kwam er weer een echte PCP E1 actie. Na een FC Barcelona-achtige combinatie wist Julian uit- eindelijk de 2-1 binnen te schieten en het sportpark “Lage Kant” was in extase. Zeker toen de scheidsrechter affloot was de opluchting bij zowel de spelers, de begeleiding en de ouders heel groot. Nu kon het kampioenschap gevierd worden. De spelers kregen allemaal een medaille en er was ook een grote beker. Het was daarna nog lang onrustig op sportpark “de lage Kant”. Laten we hopen dat deze overtuigende overwinning meer(jeugd) spelertjes aan zal trekken. Aanmelden kan bij pcpjeugd@hotmail.nl VV PCP zoekt teams die op ons sportpark willen voetballen, voor de zondag en zaterdag kunt U nog terecht met Uw team. Voor informatie verzoeken wij U te bellen met 0630011415 of mail naar info@pcpbreda.nl

Programma senioren Woensdag 10 april SAB 3za-Rillandia 2za 19.30 Zaterdag 13 april SAB 2-DIA 3 14.30 SAB 3-De Fendert 3 14.30 SAB 4-TVC Breda 5 12.30 Zondag 14 april TVC Breda 1-SAB 1 14.30 SAB 3-IFC 3 11.00 SAB 4-TSC 7 12.00 SAB 5-BVV’63 4 10.00 Beek Vooruit VR2-SAB VR1 12.15

Programma jeugd Donderdag 11 april Bavel A1-SAB A1 20.00 Zaterdag 13 april Boeimeer C2-SAB C1 13.15 SAB C2-Unitas’30 C5 11.00 SAB D1-DHV D1 12.30 Baronie D7-SAB D2 8.30 SAB D3-Madese Boys D6 11.00 SAB E1-Moerse Boys E1 10.00 SAB E2-Virtus E8 10.00 TVC Breda E7-SAB E3 10.00 SAB F1-UVV’40 F1 8.45 Viola F2-SAB F2 10.00 SAB F3-Advendo F2 8.45 Meer informatie over voetballen bij SAB is te verkrijgen via voetbalsab@hetnet.nl

Fixit-zaalvoetbalcompetitie TETERINGEN - Met nog 1 wedstrijd voor de boeg in de A-divisie van de Fixit-zaalvoetbalcompetitie lijkt er geen vuiltje meer aan de lucht voor Kwikstaart. In het laatste duel volstaat een gelijkspel tegen Zvv Aarts&Co om de titel binnen te halen. Tegen Nanuru werd eigenlijk een vrij gemakkelijke overwinning behaald. Nanuru is een stugge ploeg die moeilijk te verslaan is, maar afgelopen zaterdag was daar geen sprake van en werd het maar liefst 12-2 voor Kwikstaart. Zvv Aarts&Co schakelde zichzelf uit voor het kampioenschap door een vrij onver-

wachte nederlaag tegen De Poorter. De Poorter beleeft niet zo’n succesvol jaar en sprokkelt met moeite de punten naar binnen, maar nu had men toch weinig last van Zvv Aarts&Co. Het werd 6-2 voor De Poorter. Uitslagen 6 april Luytgaarden&Harthoorn-NoName 1-10 International-Life 0-3 Kwikstaart-Nanuru 12-2 Zvv Aarts&Co-De Poorter 2-6 Stand: 1. Kwikstaart 13-31; 2. NoName 13-28; 3. Zvv Aarts&Co 13-25; 4. Life 13-18; 5. Nanuru 13-14; 6. De Poorter 13-13; 7. International 13-9; 8. Luytgaarden&Harthoorn 13-3.

PAGINA 17

Het team van PCP E1 met trainers R. Moraal (2e links) en J. Pierre (r)

BREDA - Afgelopen zaterdag is PCP E1 na een 2-1 winst op Dongen kampioen geworden in hun competitie.


KERKELIJK

VOLLE EVANGELIE GEM. IMMANUEL Wekelijkse samenkomsten op zondag om 10.00u en woensdag om 20.00u. Tweewekelijkse bijeenkomst voor de jeugd op zaterdag om 19.30u. Zie de agenda op www.veg-immanuelbreda.nl. Alle bijeenkomsten zijn aan de Academiesingel 27-27 Voorganger: C. Visser, tel. 0161-227671. PROTESTANTSE GEMEENTE BREDA www.protestantsegemeentebreda.nl Zondag 14 april Wijkgemeente Noorder Beemden Lucaskerk aanvangstijd 10.30 uur. Voorganger: ds.W. Bisschop. Gezinsdienst. Kindernevendienst en crèche. Bereikbaarheid wijkpredikant Ds. W. Bisschop 5419603. Wijkgemeente Midden-Zuid Markuskerk Brabantpark Hooghout 98 aanvang 10.00 uur. Voorganger: drs. H. Berfloo. Bereikbaarheid wijkpredikant ds. T. van Prooijen 076-5423334. Kindernevendienst en crèche. Na afloop gelegenheid om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten in de Voorhof. Johanneskerk Dreef 5 Princenhage. Aanvang 10.00 uur. Ds. J. van de Zee Vroegindeweij. Bereikbaarheid wijkpredikant ds. M. Wagenvoorde 5217402. Oecumenische vieringen Amphia Langendijk: 10.15u dienst van Schrift en tafel. Voorganger pastor P. Galama. Amphia Molengracht: 10.30u dienst van Schrift en tafel. Voorganger ds. K. van Huisstede. De Breedonk, locatie Mastbos: Vrijdag 12 april 15.00u voorganger ds. C. Nieuwenhuizen . Verpleeghuis Aeneas: Zaterdag 13 april 18.15u voorganger ds. H. ten Thije. Grote kerk: Dinsdag 16 april 12.30-12.50u Oecumenisch Middaggebed. Dhr G.J. van Dooren. Organist op het grote orgel Kick Schaart. GEREFORMEERDE GEMEENTE EBEN-HAËZERKERK Vriesdongen 1. Zondag: 10.00u leesdienst; 17.00u leesdienst. KERK VAN DE NAZARENER Evangelische gemeente Predikant: Pastor P. Brouwer Aanvang dienst: 10.30u. Locatie: Dorpshuis ‘t Web, Zuringveld 1, 4847 KS Teteringen, tel. 076-5713579. ZEVENDE-DAGS ADVENTISTEN BREDA EN OMSTREKEN Het Kruispunt, Harmonielaan 24 te Prinsenbeek. Contact: Dhr. L. Belder, tel. 0624554240. www.breda-adventist.nl Alle Bijbelstudies gaan over het thema: Zoek de Here en leef! Download de studies via www.breda-adventist.nl. Ga naar sabbatschool en selecteer onder volwassenen “Zoek de Here en leef”. Zaterdag 13 april 10.00u Bijbelstudie, thema: Liefde en oordeel: Gods dilemma 11.00u Eredienst: Heilig Avondmaalviering, prediking: Dhr. D. van Ommeren VOLLE EVANGELIE GEM. BREDA Elke zondag samenkomst in buurthuis Geeren-Noord, Philips Lammekensstraat 30, Breda-N., 10.00u., wisselende voorg. Crèche en kindernevendiensten. Secretariaat: J. den Hollander, tel.0765870898. KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Mgr. de Vetstraat 112, 4817 JP Breda, tel. kerk 076-5213141, tel. zendelingen 06-52338961. Diensten: 10.00u. jeugdwerk: 3-11 jr; kinderkamer tot 3 jr. Priesterschapvergadering: mannen va. 12 jr.; Zusterhulpvereniging: vrouwen va. 18 jr.; jonge vrouwen: meisjes 12-18 jr.

11.00u Vervolg jeugdwerk. Zondagsschool: leden va.12 jr; onderricht naar leeftijd; aparte onderzoekersklas. 11.40u Avondmaalsvergadering. Eredienst alle leeftijden. 13.00u einde. LEGER DES HEILS Hendrik Berlagestraat 102, tel.0765870344. Iedere zondag 10.30u. samenkomst, enthousiaste samenzang en bijbeloverdenking. Kindernevendienst en event. kinderoppas. Zondag 10.30u Majoor Bakker. PAROCHIE BREDA CENTRUM St.Janstraat 8, 4811 ZL Breda, tel. 0765215764 www.kathedraalbreda.nl Eucharistievieringen: H.Antoniuskathedraal: zondag 10.30u; maandag en donderdag 19.00u; dinsdag, woensdag, vrijdag 09.00u. Begijnhof: zaterdag 17.00u St. Joostkapel: dinsdag en vrijdag 10.30u Gebedsvieringen Begijnhof: maandag t/m vrijdag 07.45u morgengebed; woensdag 18.00u jongerengebedsdienst DOOPSGEZINDE GEMEENTE BREDA Cimburgalaan 98 Breda. Zondag: 10.30u CHR. GEREF. KERK MATTHEÜS www.cgkbreda.nl Steendorpstraat 4; hoek Petegemstraat. Zondag 14 april 10.00u ds. P.L.D. Visser, Veenendaal; 15.00u ds. H. de Graaf, Urk. GEREF. KERK (VRIJGEMAAKT) Terheijdenstraat 9 Diensten: zondag 09.30u en 16.30u REMONSTR. GEM. BREDA E.O. Doopsgezind Centrum, Cimburgalaan 98. JERUZALEM PAROCHIE www.jeruzalemparochie.nl Vrijdag 16.00u Huize Ruitersbos, Ruitersboslaan 19.00u Huize Overakker, Brigidastraat Zaterdag 19.00u Mariakerk, Mariaplein 19.00u Vredenbergh, Lovensdijkstraat Zondag 9.30u Mariakerk, Mariaplein 9.30u Petrus en Pauluskerk, Graaf Hendrik III plein 11.00u Laurentiuskerk, Ginnekenweg 11.00u Sacramentkerk, Zandbergweg 1e Donderdag van de maand 9.00u Petrus en Paulusdagkapel, Graaf Hendrik III plein 1e Vrijdag van de maand 10.00u Sacramentskerk, Zandberglaan 15.00u Huize Breedonk, Willem van Oranjelaan THE BLESSING BREDA Christus Triumfatorkerk, Zandberglaan 31, www.maasbach.com Samenkomsten: Zondag 10.30u; Woensdag 20.00u (gebedsdienst); Vrijdag 20.00u; Zaterdag 19.00u POiNT! Youth. Kinderopvang aanwezig. Info: 070-3635929. KERK PATERS KAPUCIJNEN Zondag eucharistievieringen 8.30u en 10.00u. Weekdagen 7.45u. EVANGELIE GEMEENTE DE DEUR Teteringsedijk 89k, Breda. Telefoon 0651193738. Diensten: zondag om 11.00 en 18.00u.; woensdag om 19.30u. Zondagsschool 4 t/m 12 jr. Kinderoppas. Zaterdagavond jongerenavond: muziek, drama, film. PAROCHIE BREDA-NOORD Parochiecentrum Belgieplein 6, 4826 KT Breda.Open op werkdagen van 9.00 tot 12.00u. 076-5873482 (in noodgevallen 06-19825402) www parochiebreda-

noord.nl, info@parochiebredanoord.nl Kerkgebouw Belgieplein 4. Vieringen: woensdag en 1e vrijdag 09.30u, zaterdag 19.00u, zondag 10.00u. Inloopochtend Voor Elkaar elke woensdag 10.00 tot 12.00u in Gemeenschapshuis De Biesdonk, Belgieplein 8. Meer info 076 5871820. EVANGELISCHE KERK JEFTA Kantoor: Voorerf 7, 4824 GM Breda, tel. 076-5717575. De diensten van Jefta worden elke zondag om 11.00u gehouden in Anna Rozenkranskerk, Meidoornstraat 111, Breda. Kinderopvang. Kinderdiensten. Om de 14 dagen speciale tienerdienst. RAAD VAN KERKEN Iedere dinsdag om 12.30u is er in de Stiltekapel van de Grote Kerk een middaggebed. EVANG. BAPTISTENGEM. BREDA Groene Woud 2 (schoolgebouw Prisma De Rotonde). Zondag: 10.30u Tel.info: 076-5138105. www.ebgbreda.nl PROT. GEM. PRINSENBEEK - HET KRUISPUNT Secretariaat: Harmonielaan 24, 4841 VL Prinsenbeek, tel. 076-5614852; www. hetkruispunt.org zondag 10.00u. EVANG. LUTHERSE GEM. BREDA E.O. Kerkgebouw: Stadserf 3/Veemarktstraat 11, Breda. Predikante: mw. ds. M. Schulz 040-2417664; Diaken: mw. H. KlaaysenSiebrand 076-6712425. Kosteres: W. v.d. Bruggen 076-5220877; evangelischluthers-breda.nl Zondag 10.30u RK PAROCHIE PRINSENBEEK Secretariaat Markt 34, 4841 AC Prinsenbeek. Open op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur, tel 5412231 e-mail: secretariaat@parochieprinsenbeek.nl. Contactpastor mw. G. v.d. Korput (pastoraal werkster). Vieringen: zaterdag 19.00 uur; zondag 10.00 uur; dinsdag 9.00 uur. NAZARETHPAROCHIE BREDA WEST Secretariaat: Haagsemarkt 4, Breda, tel: 076-5213873, www.nazarethparochie.nl. Open op werkdagen van 9.00-12.00u/13.30-15.00u (m.u.v. woensdagmiddag). Voor dringende gevallen (ziekenzegen, ziekenzalving of overlijden): 06-14962111. ORTHODOXE KERK BREDA De Parochie van de Heilige Myrondraagsters is een Orthodoxe kerk. De kerk wordt zowel bezocht door Nederlanders als door mensen uit traditioneel orthodoxe landen. De liturgische taal is Nederlands. De diensten worden gecelebreerd door parochiepriester Vader Josef Sikora. Diensten: Elke 1e en 3e Zondag van de maand: 10.00u: 3e en 6e uur 10.30u: Goddelijke Liturgie Adres: Kerkhofkapel, Vogelenzanglaan 21, Breda-Ginneken. Meer informatie: www.orthodoxekerkbreda.nl. MICHAELPAROCHIE BREDA (OOST) Parochiecentrum: Hooghout 67, 4817EA Breda; open op werkdagen van 09.0012.00u; 076-5219087 (in noodgevallen teamtelefoon 06-10292794; www.michaelparochiebreda.nl; info@michaelparochiebreda.nl. Gratis abonnement Nieuwsbrief aanmelden teamassistente@michaelparochiebreda.nl Zaterdagavond 19.00u Franciscuskerk (Breda-Noord), Belgiëplein 6; 19.00u woord en gebed aan de vooravond van zondag De Michaelkerk (Breda-Oost), Hooghout 67. Zondagochtend: 08.45u Lucaskerk (H. Beemden), Tweeschaar 125; 08.45u Annakapel (Breda-Oost), PAGINA 18

Heusdenhoutseweg 34 10.00u Williborduskerk (Teteringen) Kerkstraat 1; 10.00u Franciscuskerk (Breda-Noord), Belgieplein 6; 11.30u Bethlehemkerk (H. Beemden), Gageldonksepad 7; 11.30u Michaelkerk (Breda-Oost), Hooghout 67. WILLIBRORDUSPAROCHIE TETERINGEN Parochiecentrum: Kerkstraat 1, 4847RM Teteringen. Bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.00u; 076-5713203 (in dringende gevallen: teamtelefoon 06-10292794); www.parochieteteringen.nl; info@parochieteteringen.nl. Gratis abonnement Nieuwsbrief aanmelden teamassistente@michaelparochiebreda.nl Vieringen: Willibrorduskerk, Willem Alexanderplein, Teteringen: zondag 10.00u, dinsdag 19.00u en donderdag 09.00u. BETHLEHEMPAROCHIE Secretariaat Gageldonksepad 7, 4824 PP, Breda. tel.5410194; fax.5426194, open elke werkdag van 9-12u, e-mail: secretariaat@bethlehemparochie.nl, www. bethlehemparochie.nl Pastores: Frans Verkleij. Bereikbaar via het secretariaat. Zondag 14 april 3e Zondag van Pasen. 8.45u Lucaskerk eucharistie. Voorganger: W. Wiertz. 11.30u Bethlehemkerk woord & communie. Voorganger: F. Verkleij. ASSEMBLIES OF GOD PINKSTER GEMEENTE BREDA Dienst Engels. Cimburgalaan 98, tel. 06-51150835; 0134551487; 076-5418994. Zondag 13.00 tot 16.30u. VOLLE EVANGELIE GEMEENTE DE LEVENDE STEEN Dinsdags 19.30u bijbelstudie/bidstondavond. Gemeenschapshuis de Biesdonk, Belgieplein 8, Breda Noord.

Zondag 14 april 3e zondag van Pasen (Misericordia Domini). 10.00u Dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: Ds. E.J. de Wijer, Zoeterwoude. Diensten in Huize ‘De Werve’ Vrijdag 5 april 15.30u Eucharistieviering Pastor Kortmann Vrijdag 3 mei 15.30u Eucharistieviering Pastor Kortmann Vrijdag 10 mei 15.30u Kerkdienst Ds. P. Siderius Agenda Dinsdag 9 april 10.00u en 20.00u Bijbelkring Woensdag 10 april Koffie-inloopochtend Mariëndal Donderdag 11 april Gemeenteavond; 20u in Mariëndal WINNERS CHURCH INTERNATIONAL Gemeenschapshuis De Wegwijzer, Steendorpstraat 2, Breda-Noord (wisselaar). Pastors Ferdinand & Elmy Igbeche. Diensten in Engels en Nederlands vertaald. Vrijdag 12 april gastspreker Pastor Stanley Hofwijks van Maranatha uit Amsterdam. Aanvang 20.00u. Zaterdag 13 april kinderactiviteit 10.0013.00u. Zondag 14 april 11.00-13.00u. Kinderopvang aanwezig. Info: 076-5712237/0615483563. WORLDWIDE PROPHETIC EVANGELICAL MINISTRIES Zondag’s 14.00 uur. Ned./English. Hooghout 96 (Markuskerk) te Breda. Info: www.wpem.nl, tel. 06-12274947. H.H. MARIA/DYMPHNA Kapel van de H.H. Maria/Dymphna (Haagse Beemden), Moerenpad 10: 1e zondag vd maand 18.00u Vesperviering.

VICTORY BIBLE CHURCH INT. Lucaskerk, Tweeschaar 125, Breda. Samenkomsten: zondag 13.00-16.00u. Vertaling en kinderopvang aanwezig. Bijbelstudie: vrijdag 19.00-21.00u. Info: 076-5879857 of 06-45084992.

JONGE, KRACHTIGE PROFETISCHE MINISTRY Iedere donderdagavond 20.00-22.00u komen we als jonge, krachtige profetische ministry bij elkaar in ‘Centre Court’ boven treinstation Breda, Stationsplein 16. We zijn bereikbaar op 06-15370709 of per mail naar nathancivile@hotmail.com

NIEUW-APOSTOLISCHE KERK Balfortstraat 63 Breda. Diensten met wisselende priesters Zondag: 10.00u, woensdag: 20.00u www.nak-nl.org

HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Heusdenhoutsestraat 15, 4817 WB Breda. Voorganger hr. J. Harten, tel. 0786175115. Contact: breda@apgen.nl Eredienst: 09.30u.

WAALSE KERK Catharinastraat 83b. Kerkdiensten in het Frans. Iedere tweede en vierde zondag vd maand 11.00u. Een Franstalige samenvatting van de preek wordt uitgedeeld. Informatie: www.waalsekerken.nl ds. R.L. Dewandeler: 06-38771850.

ANNAHUIS Diaconaal Centrum Breda, geopend van 9.30-16.00u (vrijdag tot 15.00u). De middagen alleen op afspraak. Op dinsdag en donderdag inloop van 9.30-11.30u, Haagweg 3, 4814 GA Breda, tel. 076-5217964, info@annahuis.nl

CAPITOL WORSHIP CENTRE Capitol Worship Centre, o.l.v. Apostle Alex en Ingeborg Stekelenburg iedere woensdagavond om 20.00u. in de Poelwei, Mgr. de Vetstraat 2 te Breda. Informatie Hannah Kroeze, 076-5994927. Diensten elke zondag om 15.00u in Nederlands & Engels, Zandberglaan 54, 4818 GL Breda, 06-40061346; www.capitolbreda.nl PROT. GEM. GINNEKEN Laurentiuskerk: Duivelsbruglaan 1 (Ginnekenmarkt) Breda. Predikant: Vacant, Duivelsbruglaan 21, 4853 JD Breda, 0765653460. Koster: Mevr. J.R. van WijkVersteeg, Duivelsbruglaan 3, 4853 JD Breda, 076-5651807. Postadres: Protestantse Gemeente Ginneken, Postbus 4648, 4803 EP Breda; kbginneken@zonnet.nl; www.protestantsegemeenteginneken.nl. Kerkelijk bureau: Romenyhuis (achter de kerk). Geopend: 1e dinsdagavond van de maand van 19.00-20.00 uur

CHRISTENGEMEENSCHAP De Christengemeenschap, beweging voor religieze vernieuwing. Mensenwijdingsdienst op zaterdag een keer in de maand. Voor informatie: 076-5422983, www.christengemeenschap.nl. CHRIST IN ACTION MINISTRIES ‘Biesdonk’, Belgiëplein 8, 4826 KT Breda. Samenkomsten: zondag 10.00-12.30u. Vertaling en kinderopvang aanwezig. Bijbelstudie: vrijdag 20.30-22.00u. Info: 0765204106; 076-5427839; 06-30559431. POOLSE RK PAROCHIE H. MAXIMILIAAN KOLBE Laurentius kerk, Ginnekenweg 333, Breda Zondag 9.15u, Pastoor S. Klim 0765321438 06-14243225. SERV.ORTHODOXE KERK Parochie “Heilige Nektarios van Egina”. Priester Vader Dusan Erdelj. www.svetinektarijeeginski.com. Steendorpstraat 4, 4826 EP Breda.


VACATURES

bit.ly/BR-VK

VERKOPER

scan & solliciteer

De vestiging bofrost*BREDA is op zoek naar m/v:

Wil je graag je eigen klantenkring uitbouwen? Altijd weer onderweg naar tevreden klanten? Met de zekerheid van een goed betaalde, vaste baan? Je krijgt bovendien korting op eigen producten.

KLANTENWERVER (ZZP) Via huis-aan-huis vertegenwoordiging stel je ons productengamma bij particulieren voor. Je werft nieuwe particuliere klanten voor het bofrost* beleveringssysteem. Wij bieden je: * Zelfstandige activiteit in hoofd- of bijberoep * Goede verdiensten * Prima opleiding en ondersteuning * Uitstekende merknaam door de hoogkwalitatieve diepvriesproducten.

tĞůŬĞĂĐƟĞǀĞƐĞŶŝŽƌ;ϲϱнͿ wil als ADVISEUR een aantal uren per week ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌĞŶĞŶƐĐŚŽůĞŶŝŶĚĞƌĞŐŝŽ ŝŶĨŽƌŵĞƌĞŶŽǀĞƌŽŶnjĞƚLJƉĞĐƵƌƐƵƐƐĞŶ͍ >ĞƵŬĞŶnjĞůĨƐƚĂŶĚŝŐǁĞƌŬŵĞƚŇĞdžŝďĞůĞ ƟũĚƐŝŶĚĞůŝŶŐ͘ <ŝũŬǀŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽƉ͗ ǁǁǁ͘ŝŶƐƟƚƵƵƚƉŝĐĂ͘ŶůͬǀĂĐĂƚƵƌĞ

Restaurant

Iets voor jou? Bel Michael Van Vugt op het nummer 06 205 34 543, Weidehek 28, 4824 AS Breda, breda@bofrost.nl

seizoen op zoek

naar:

ervarin Met aantoonbare

uur per week ERKEND KOK 38 W G DI AN ST ZELF

www.brabantwerkt.nl vacatures bij jou in de buurt

j op zoek naar ouder, dan zijn wi Ben je 17 jaar of diening. be en en uk ke medewerkers voor werken. lt wi in je vakantie Ook als je alleen rust contact op. Neem voor info ge en.nl o@demoerseboss inf 9 of Tel: 076-597797

TIMMERWERKEN nu 6% btw KOZIJNEN - RAMEN - DEUREN ISOLATIEGLAS RENOVATIE - ETC. Vrijblijvende offerte Tel.: 076-5654169 info@vanduntimmerbedrijf.nl

Foodkitchen is een groeiend internationaal handelsbedrijf gevestigd in Zevenbergen. Verrassend en altijd vol inspiratie. Foodkitchen importeert en distribueert hippe foodproducten, delicatessen en culinaire cadeaus. Ook ontwikkelt Foodkitchen eigen producten voor haar food lifestyle merk à Table!. Het is onze missie steeds weer te verrassen met iets nieuws. Daarbij zien we onszelf vooral als partner van onze klanten met wie wij graag meedenken.

Meer weten? Kijk op www.foodkitchen.nl. Wij zijn per direct op zoek naar een full time:

Medewerker orderadministratie, voorraadbeheer & customer service M/V

Profiel ͻ Afgeronde MBO- of HBO-opleiding. ͻ 2-3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie. ͻ Ervaring met de (internationale) handel in food of fmcg. ͻ Stressbestendig, commercieel en klantgericht. ͻ Zelfstandig, maar ook een teamspeler. ͻ Goede ‘multitasker’ met een hands-on mentaliteit. ͻ Uitstekende communicatieve vaardigheden (ABN). Je beheerst Engels in woord en geschrift, Frans en Duits is een pre. ͻ Je bent betrokken en ‘runt’ het bedrijf alsof het van jezelf is. ͻ Affiniteit met hippe foodproducten. Aanbod De uitdaging is om mee te willen bouwen aan ons groeiende bedrijf, waarbij je je vooral thuis moet voelen bij de dagelijkse hectiek en operationele uitvoering. Interesse? Mail je motivatie en CV naar: rianne@foodkitchen.nl. Meer informatie over de functie? Bel 0168-370338 en vraag naar Michel Hendriks.

Aalten Schildersbedrijf BREDA

plafonds & wanden witten Ook binnen- en buitenschilderwerk Vraag een vrijblijvende offerte tel. 06 - 43220390 / 076 - 5991675

De jeugdwerkloosheid naar 15%? Dat mag niet gebeuren! Wij kunnen wel wat jeugdig enthousiasme gebruiken! Wij zijn namelijk op zoek naar:

Productiemedewerkers Van deze medewerkers wordt verwacht dat ze kunststof verpakkingsmaterialen produceren in een 3-ploegensysteem. Wij vragen: - Een sterke motivatie. - Een goed oog voor kwaliteit. - Een gedisciplineerde werkhouding. - Een goede beheersing van de Nederlandse taal. Voor informatie kun je contact opnemen met Ruud Verwoerd. Je sollicitatiebrief kun je mailen naar Ruud@vanwezel.nl Van Wezel Verpakkingen b.v. Minervum 7239, Breda Postbus 5722, 4801 EC Breda 076-5612156 www.vanwezel.nl

OPRINS

Te Koop

Dealer inruil occasions in alle prijsklassen

www.autobedrijfoprins.nl

BUXUS

TAXUS

Mathenessestraat 27-29, Breda

3 jarig - 25/35 cm

20/40 cm

076-5651337

€ 0.50 per stuk

€ 0.40 per stuk

Let op!!! €150 tot €10000 voor uw loop-, sloop- of schadeauto, compleet met katalysator. Tevens alle auto onderdelen te koop aangeboden. Tevens reparaties aan alle merken auto’s. Tegen zeer voordelige prijs!

Tel. 076 541 83 53 / www.prescherautos.nl Tevens een 20-tal auto’s te koop aangeboden

CURSUS DUITS in Bergen op Zoom of incompany zakelijk / particulier

Zundert, 076-5973377

WINTERBANDEN WISSEL WEKEN!!! Winterbanden omleggen / wisselen naar uw zomerbanden: nu slechts

€ 10,- per wiel

(ŝŶĐů͘ďĂůĂŶĐĞƌĞŶĞŶŶŝĞƵǁǀĞŶƟĞůͿ

Taken Je wordt een belangrijke spil binnen een klein bedrijf. In deze operationele functie word je verantwoordelijk voor het complete logistieke traject van inkoop tot en met de leveringen aan alle klanten, voornamelijk winkel(keten)s. Je bent verantwoordelijk voor de orderadministratie en een optimaal voorraadbeheer. Je bent een belangrijk aanspreekpunt van ons bedrijf. Je neemt de telefoon aan, staat onze klanten te woord, begeleidt alle orders, leveringen, monsterzendingen en lost problemen en klachten op. Je onderhoudt intensief contact met klanten, (internationale) leveranciers en met onze magazijnbeheerder.

Bent u die gemotiveerde, enthousiaste leerkracht die graag wil werken in het Primair Onderwijs in West-Brabant? Kijk dan eens op:

Rucphenseweg 30 Zundert, Tel. 076-5977979 www.demoersebossen.nl

G )ER BEDIENIN MEDEWERK(STg voor 30-38 uur per week

www.met-bofrost.nl

INVALLEERKRACHTEN Basisonderwijs

www.centrumpersoneelsvoorziening.nl

is voor komend

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Centrum Personeelsvoorziening West-Brabant

bofrost* verovert met zijn vriesverse kwaliteitsproducten de Nederlandse markt in snel tempo. Want bofrost* bezorgt zijn lekkernijen aan huis en dat vinden steeds meer mensen praktisch. Dus zijn er ook steeds meer verkopers nodig om al die bofrost* klanten te bedienen en de bofrost* producten te promoten.

Maak een afspraak via 06 1535 1535, en knip deze coupon uit. *geldig tot 31 mei 2013

Inlichtingen en/of aanmelden: www.eszet-duitsetaaltrainingen.nl info@eszet-duitsetaaltrainingen.nl ☎ 0164 – 855 110 mw. K. Mauer

Selfservice Zevenbergen, Campagneweg 22F Tel. 06-15351535 www.selfservicezevenbergen.nl

- opleidingen tot NMI registermediator - in-company trainingen - zakelijke en particuliere mediations

ERKEND MEDIATOR WORDEN? Het Mediation Educatie Centrum (NMI erkend) leidt op voor het examen tot NMI registermediator. Meld u aan voor een gratis informatiebijeenkomst via onze website of bel 015 - 36 112 36. Volgende informatiebijeenkomsten (start 19.30 uur): Woe 17 april, Hotel Trivium Etten-Leur Do 18 april, WestCord Hotel Delft (naast IKEA) Tel: 015 – 36 112 36

info@mediationeducatie.nl

www.mediationeducatie.nl


X x x x x

EN MEDIA MARKT BREDA VIERT MEE!

x x x

U betaalt: Retour via Samsung:

%FQSJKTWBO` JTEFQSJKTOB` SFUPVSWJB4BNTVOH

"BOCJFEJOHFONBYQFSLMBOUp(FFOWFSLPPQBBOIBOEFMBSFOp;FUGPVUFOFOQSJKTXJK[JHJOHFOWPPSCFIPVEFOp"BOCJFEJOHFO[JKOHFMEJHWBOUNp;PMBOHEFWPPSSBBETUSFLUp1SJK[FO[JKOFYDMUIVJTLPQJFWFSHPFEJOH XXXUIVJTLPQJFOM

NG I W U O B R E V NA

287,50,-

Media Markt Prijs:

P5110 Galaxy TAB2 10.1 WiFi 10,1" Tablet 1Ghz Dual-Core processor, 1GB werkgeheugen met 16GB opslagcapaciteit. 10.1" WXGA (1280x800) scherm, WiFi 802.11b/g/n/, Bluetooth technology v3.0 USB 2.0 Host. Micro SD slot (ondersteuning tot 32GB). 3 Megapixel camera, VGA front webcam. Androidâ&#x201E;¢ 4.0 (Ice Cream Sandwich) besturingssysteem. Art. nr.: 1181776

Openingstijden

BREDA Kruisvoort 14 Woonboulevard 3;#SFEB 5FM

maandag 10.00 - 22.00 uur dinsdag 10.00 - 22.00 uur woensdag 10.00 - 22.00 uur

donderdag 10.00 - 22.00 uur vrijdag 10.00 - 22.00 uur zaterdag 09.30 - 20.00 uur

www.mediamarkt.nl zondag 12.00 - 17.00 uur *&%&3&;0/%"(01&/

Ruim 2500 gratis parkeerplaatsen

Ook cadeaukaarten verkrijgbaar

DBW_20130410  
DBW_20130410