Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

B R E D A S E

O P L AG E :

12 DECEMBER 2012 WEEK 50

Uitgeverij

EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

MODERNE MINSTRELEN OP PAD IN BINNENSTAD

74 . 5 0 0

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

bv

I

Postbus

22,

ONROEREND GOED

4880

AA

Zundert

AUTO’S

Volg ons via twitter: @BredaseBode

I

Te l .

076

599

SPORT

8 111

I

480.000

www.internetbode.nl

KERKELIJK NIEUWS

VACATURES

BEWONERS PLANCIUSPLAN IN VERZET

Gemeente Breda op PAGINA pagina 5 OP

Informatieavond plan pand Chassésingel

Hagedonk houdt reünie in Prinsenbeek

BREDA - De gemeente Breda is eigenaar van het gebouw op de hoek Claudius Prinsenlaan en de Chassésingel en is van plan een groot deel van dit pand te verhuren aan de school NHTV. Momenteel is het Werkplein Breda hier gevestigd. De gemeente nodigt belangstellenden uit voor een informatieavond hierover op donderdag 13 december in de ontvangstruimte (A0.30) van het Stadskantoor, Claudius Prinsenlaan 10. De avond begint om 19.30 uur en is ongeveer om 21.30 uur afgelopen. Het huisvestingsplan van de NHTV is nog niet helemaal uitgewerkt. De gemeente wil al wel graag, samen met de NHTV, het plan aan geinteresseerden laten zien. Ook is er is gelegenheid om op het plan te reageren. Deze reacties worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de inrichting van het gebouw en de buitenruimte.

PRINSENBEEK - Na veertig jaar aan de Middenweg gaat zorgcentrum Hagedonk in 2013 verhuizen naar de nieuwbouw aan de Schoolstraat. Reden voor een groep medewerkers om een reünie te organiseren. De reünie vindt plaats n op 15 december 2012 van 13.00 tot 17.00 uur in Hagedonk op de oude locatie aan de Middenweg. Iedereen die op Hagedonk in dienst is geweest en er nog in dienst is, is welkom. Opgeven (naam en adres) kan via reuniehagedonk @ live.nl of via de receptie van Hagedonk. Ook namen van oud-collega’s die men graag weer zou ontmoeten, graag even doorgeven. De organisatie van de reunie hoopt op veel reacties.

Kerststal terug in Princenhage BREDA - Op zaterdag 15 december wordt in Princenhage de jaarlijks terugkerende kerststal op de Haagsemarkt geopend. Dit jaar gebeurt dit door pastor Nico Meurkens. Twee schapen en een ezel zullen er dagelijks de wacht houden van ’s morgens tien uur totdat de duisternis intreedt. Voorafgaand aan de opening verzorgt het Opstap- en Opleidingsorkest van Cecilia een concert in de St Martinuskerk. Dat begint om 18.45 uur. Aansluitend wordt de opening van de kerststal muzikaal opgeluisterd. Daarbij worden kerstliedjes gezongen. Aansluitend kan er een glaasje glühwein gedronken worden in het Princenhaagse stadhuis.

Inloopavond over plan Steenakker BREDA - Voor het bedrijventerrein Steenakker, bedrijventerrein Emer Zuid en de omgeving van de Meester Bierensweg heeft de gemeente Breda een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het bestemmingsplan is in deze fase nog een conceptontwerpbestemmingsplan dat ter inzage ligt. Belangstellenden zijn van harte welkom bij de inspraakbijeenkomst over dit plan op donderdag 20 december 2012 vanaf 17.00 uur tot circa 20.00 uur in de presentatieruimte De Parel van het Zuiden bij de voetbalclub NAC aan de Stadionstraat 3 te Breda.Geïnteresseerden kunnen binnenlopen, het bestemmingsplan inzien en vragen stellen.

Bandwedstrijd voor pop- en rockbands BREDA - Poporganisatie Breda (POB) en café Sam Sam hebben de handen ineengeslagen en gaan in de maand januari het nieuwe jaar meteen goed van start met het houden van een echte Bredase PopRock Bandwedstrijd. Verdeelt over de vrijdagavonden van die maand kunnen lokale en regionale bands, die zich tot het pop- en rockgenre rekenen én die eigen werk spelen, zich in de picture spelen. De winnaar krijgt een podiumplek in SamSam tijdens de jaarlijkse POBparade in 2013, een waardebon van muziekwinkel Dijkmans te Breda en opnametijd in de studio van Sandlane Recording Facilities in Rijen. Meer informatie: www.pobsite.nl

W E E K B L A D

Groene Nieuwjaarsknallers

BREDA - ‘Zonder respect geen voetbal’. De betaald voetbalclubs stonden het voorbije weekeinde met een minuut stilte nadrukkelijk stil bij het drama dat zich anderhalve week geleden bij SC Buitenboys afspeelde. Grensrechter Richard Nieuwenhuizen overleed daar na molestatie door enkele jeugdspelers. Alle wedstrijden in het amateurvoetbal werden door de KNVB afgelast. FOTO WWW.HETFOTOBEDRIJF.NL

Extra containers op verschillende plaatsen in Breda

Nieuwe opzet textielinzameling Flamingo plant

Anthurium, kleuren BREDA - Afvalservice plaatst sinds vrijdag containers voor de inzameling van kleding en overig textiel op rood en wit van €9,95 zestig plekken Breda.17 cm Dit is ter vervanging van de huidige textielcontainers, maar er komen ook extra voor in Potmaat Lepel plant containers€6.bij op verschillende plaatsen. Dit luidt het startsein Spatiphyllumin voor een andere opzet van het inzamelen van 80-100 cm van €11,95 textiel in Breda. voor Potmaat 21 cm

M I D D E L B U R G S E €7.-

DOOR ADDO SPRANGERS Medinella

&

V E E R S E

heeft een nieuwe aanbesteding plaatsge2 etages met 4 vonden voor de inzameling en verwerking bloemen per plant Exclusief sierpot Selçuk Volgens de Bredase wethouder van textiel in Breda. De uitkomst daarvan van €17,95 Kamerplanten mix Akinci belandt voor er nog te veel bruikbare is dat de sortering van textiel Potmaat 10.5 het cm p.st €3.25 voort€10.kleding, schoenen en textiel, zoals gor- aan plaatsvindt o.a.: bij Rhipsalis,Peperomia de Werkplaats Socien meer 2 voor Crassula,Senecio dijnen en lakens, bij het restafval. “Dat ale Werkvoorziening in Roosendaal en bij €5.is jammer en niet nodig,” vindt hij. “Door de Diamantgroep in Tilburg. Het bedrijf uitbreiding van het aantal textielcontai- Vernooij uit Tilburg zorgt voor de verwerners op meer plekken en door de aanleg king van het textiel. Akinci: “Door in zee van ondergrondse containers, willen Dracaeana we te gaan met deze instellingen creëren Areca Palm Binnenpotten meer textiel inzamelen dan tot nu “Surprise” toe het 120cm we tegelijkertijd werkgelegenheid voor Chrysalidocarpus diverse kleuren 3 stammen 120-140 gevalvanis.” Tot nu toe cm verzorgdevan het€26,95 bedrijf kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. en maten €24,95 Iedere 2 pot Resharevoorde textielinzameling in voor opdracht per pot 50% €16.€14.van het Leger des Heils. In verband met Containers Korting hetVanaf aflopen het contract van ReShare, De textielcontainers van ReShare die nu 2012 gaat GroenRijk Breda met hetzelfde team als u gewend bent verder e

*op de goedkoopste pot ontvangt u 50% korting

*

op 34 locaties staan, worden vanaf begin december 2012 vervangen door tijdelijke inzamelcontainers van Afvalservice. Op nog eens 26 andere locaties komen extra containers te staan. In ongeveer vier maanden tijd worden de tijdelijke containers vervangen door veel grotere ondergrondse containers. Bij het invoeren van deze nieuwe opzet wordt textiel niet langer huis aan huis ingezameld. Dat leverde weinig textiel op, terwijl te inzamelkosten hoog waren. Kleding die nog in goede staat is, gaat nog steeds naar het Bredase kringloopcentrum Vindingrijk.

onder de naam Poppelaars Tuincentrum.

Rietdijk 1B 4824 ZB - Breda Tel.: +31(0)76- 541 46 24 BReDA www.poppelaarstuincentrum.nl

Rietdijk 1b, 4824 ZB Breda 076-5414624

Koopzondag 16 december van 12.00 -17.00 uur VOLOP KERSTBOMEN Deense Nordmant vanafh € 13,99 u i www.poppelaarstuincentrum.nl

Meer dan een half miljoen Bodes Elke week!

BREDA

Zondag Zondag W E E K B L A D

open opEn

s 10.00 i n d euur r tot 17.00

10.00 tot 17.00 uur kerstshow! DIT NAJAAR ZIJN WIJ IEDERE ZONDAG OPEN! www.tuincentrumovervecht.nl

www.tuincentrumovervecht.nl Alle tandheelkundige specialisten in één team

Welkom in onze tandartsengroepspraktijk! 076 - 5 214 214 | breda@dentalclinics.nl

LEENDERT VAN DEN BORN B.V. Spinveld 37, BREDA, T. 076-5223166 Belder 35, ROOSENDAAL, T. 0165-573777

www.leendertvdborn.nl

e

g

i

o

Informatieavond plan Linie-Doornbos BREDA - Voor de wijken Linie en Doornbos wordt door de gemeente Breda een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Belangstellenden zijn harte welkom bij een informatiebijeenkomst op maandag 17 december in de Buurtsalon aan het Edisonplein 3. Vanaf 18.30 uur kunnen geïnteresseerden binnenlopen, het conceptontwerp bestemmingsplan inzien en vragen stellen aan de gemeente en Singelveste AlleeWonen. De voor Linie en Doornbos geldende bestemmingsplannen zijn ouder dan tien jaar en op basis van de Wet ruimtelijke ordening aan herziening toe. Dit vormt de voornaamste reden voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan.

Gemeente baggert vijver Valkenberg BREDA - De gemeente Breda is vorige week begonnen met het baggeren van de vijver in het park Valkenberg. De werkzaamheden zijn naar verwachting komende vrijdag klaar.De vijver wordt gebaggerd met behulp van een zogenaamde schuifboot en een kraan. De bagger wordt naar de noordkant van de vijver geschoven. Vervolgens wordt de bagger door een kraan uit het water geschept en in vloeistofdichte vrachtwagens overgebracht. De vrachtwagens rijden over een tijdelijke (rij) platenbaan naar de Sophiastraat en vervoeren het slib vervolgens naar een verwerkingslocatie. Na het baggeren wordt de platenbaan verwijderd.

Op woensdag 26 december worden er géén midweekedities van de Bodes uitgebracht. De zondagedities zullen zoals gebruikelijk verschijnen. Houdt u hier rekening mee met het aanleveren van redactie en advertenties voor de uitgave van 19 december! Tevens zijn de kantoren gesloten op vrijdag 21 december en maandag 24 december.

Uitgeverij de Bode

tel. 076-5998111 www.internetbode.nl


op Extra open berOP mN eE cP O 2R3Ade & T X 6 E 1 g a d zon

eonp e2n zoxntSrdhaaogpopp1in E g be mN ight de&cTe2 rc.PeE bdeeO 3A m Late N R X 6 9 1 E 1 g : a k d a zona afspra op

ntra open Ex 12g e b m d czceo n rOP ddee beaerg 2 m 2 e N & E P 8 O 3 1 in 2 , p A 3 6 EaX&tTewR Seh) op m feto.b N zon1dag 1L orih .cig w e be

n: ekc 1r2dage a p zonnaSdhaaofg1psp9 in t e b dre.cembe m e Late Nig3h 2 c 2 e d & 9 1 8 1 , : 4,a1afspraak e) (zie info : w

bredabaan 362 b

|

n .co wm breifreo.b wew : e c fo in d ie 2 (z 2 2930 brasschaat 4| , 1www.corifeo.be 3, 18 & rifeo.be)

o w.cuur openingsuren : dinsdag t/m zaterdag 10.30 - 18 fo : ww bredabaan 467 2930 brasschaat (over Kreatos) (zie inwww.corifeo.be 03 653 33 85

|

l

03 653 33 us 85onl facebook openingsuren: dinsdag t/m zaterdag 10.30 - 18 uur follow : www.facebook.com/corifeobrasschaat bredabaan 362 b | 2930 brasschaat | www.corifeo.be interieur design boeken juwelen geschenken tassen sjaals 03 653 design 33 362 85 bboeken | |openingsuren : dinsdag t/m zaterdag interieur juwelen geschenken tassen 10.30 sjaals - 18 uur bredabaan 2930 brasschaat |Kreatos) www.corifeo.be bredabaan 467 2930 brasschaat (over www.corifeo.be accessoires kunst gelegenheidslijsten interieurprojecten accessoires gelegenheidslijsten interieurprojecten 03 653 33 85 |kunst openingsuren : dinsdag t/m zaterdag 10.30 - 18 uur bredabaan 467 2930 brasschaat (over Kreatos) www.corifeo.be 03 653 33 us 85 openingsuren: dinsdag t/m lzaterdag 10.30 - 18 uur follow on facebook : www.facebook.com/corifeobrasschaat 03 653 33 us 85onl facebook openingsuren: dinsdag t/m zaterdag 10.30 - 18 uur follow : www.facebook.com/corifeobrasschaat

l

l

interieur design boeken boeken juwelen geschenken tassen interieur design juwelen geschenken tassen sjaals sjaals interieur design boeken juwelen geschenken tassen sjaals interieur design boeken juwelen geschenken tassen sjaals accessoires kunst gelegenheidslijsten interieurprojecten accessoires kunst kunstgelegenheidslijsten gelegenheidslijsten interieurprojecten accessoires interieurprojecten accessoires kunst gelegenheidslijsten interieurprojecten


actualiteit

Bewoners Planciusplan letterlijk in de kou

Vocht en schimmel verzieken het wonen BREDA - ‘Hopelijk mijn laatste kerst hier’ is op het briefje aan de voorruit van de woning van Bianca van den Berg te lezen. Zij woont in een ongeïsoleerde, vochtige, beschimmelde portiekwoning aan de Nova Zemblastraat. Ook de huizen aan de Spitsbergenstraat, Planciusplein, Hudsonstraat en Roggeveenstraat kampen met dergelijke problemen. Vooral kinderen zijn daarvan de dupe. Gezondheidsproblemen zijn meer regel dan uitzondering. DOOR HENK KETELAAR Iedereen is deze dagen bezig om het in huis zo gezellig en warm mogelijk te maken. Hoe anders ligt dat voor de bewoners van de in de jaren ’50 gebouwde huizen die volgens het Planciusplan van woningbouwcorporatie WonenBreburg slooprijp zijn. Deze woningen zijn in een dusdanige slechte staat dat ze begin volgend jaar zouden worden gesloopt. Reikhalzend werd ernaar uitgekeken, want veel bewoners maar vooral kinderen, kampen vanwege de ongezonde leefomstandigheden met ernstige gezondheidsproblemen. Hoe gezellig het binnen ook is, omdat er veel moet worden gelucht blijft het er koud en kil. Bom Vorige maand kregen de bewoners de kous op de kop. WonenBreburg liet weten dat

Rechtszaak De staat van de betreffende woningen is zo slecht, dat de huurcommissie adviseerde om de huur voor de woning van Bianca van den Berg met bijna de helft te verminderen. Een advies dat WonenBreburg naast zich neerlegde. Op 16 januari doet de rechter hierover uitspraak.

het Planciusplan anders is komen te liggen en in twee stappen wordt uitgevoerd. De brief daarover viel als een bom in huis en bracht de bewoners in beweging. Nu moeten de meeste bewoners geen twee jaar, maar nog tussen de drie en vijf jaar in hun vochtige huizen leven. Of zoals bewoonster Kelly het zegt: “Het is geen kwestie van leven meer, maar van overleven.”

‘Geen kwestie meer van leven, maar van overleven’ De eerste groep die volgend jaar in aanmerking komt voor een verhuizing zijn de bewoners van de Roggeveenstraat en Nova Zemblastraat, in totaal 44 woningen. Volgens de buurt is bij de keuzebepaling niet gekeken naar de schrijnende gevallen van gezinnen met kinderen. Schimmelplekken Samen met de chronisch zieke Bianca, moeder van twee zieke kinderen, komt de buurt in actie. Bianca: “Zelf zit ik in de eerste groep, dus dat is niet het probleem. Maar hoe je het ook wendt of keert, het is voor een volwassene al ongezond om zo te moeten wonen, laat staan voor kinderen. Myese de Wolf is het daar hartgrondig mee eens: “Daarom vind ik, dat gezinnen

Duidelijk zijn de vochtvlekken op de muren achter het zoontje van de familie Gebesoy te zien.

met kinderen voorgaan,” zegt ze met veel rechtvaardigheidsgevoel. Een overbuurvrouw met vier kinderen is best bereid te laten zien waarom de buurt die mening is toegedaan. Haar man, Erol Gebesoy,

wijst op de grote zwarte schimmelplekken die elke muur tekenen. De muren voelen vochtig en koud aan. Het hele huis ruikt muffig. “Breburg moet maar eens een maandje bij mij komen logeren. Dan weten

FOTO HENK KETELAAR

ze gelijk wat het is. Ze krijgen gratis eten en drinken,” zegt hij ietwat ironisch doch met Turkse gastvrijheid. WonenBreburg kon voor het ter perse gaan van deze krant niet reageren

Minstrelen en troubadouren trekken door centrum Breda

‘Speeddaten’ voor muzikanten en publiek BREDA - Voor de zevende keer hield Poporganisatie Breda (POB) zondag de jaarlijkse Minstrelen- en Troubadourentocht langs een aantal cafés in Breda. Dit jaar werden de kroegen aangevuld met het voorplein van het Breda’s Museum, Koffie bij Teun en platenzaak Velvet Music. Dertien muzikanten met verschillende achtergronden trokken langs de locaties waar ze steeds een optreden van ongeveer een kwartier verzorgden. Snelle contacten en kennismakingen dus, met gevarieerde muziek maar natuurlijk wel in een ‘uitgeklede’ variant.

DOOR JOYCE VAN ZIJL Dit jaar dus drie nieuwe locaties naast cafés SamSam, Vulling, Gold, Bruine Pij en de Kleine Wereld. Herman Sibon van POB vertelt op het pleintje van het Breda’s Museum hoe deze locatie aan de tocht is toegevoegd.

‘Klein maar fijn’

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

FOTO JOYCE VAN ZIJL

www.internetbode.nl

André Kuijpers opent met zijn band bij het Breda’s Museum

“Wij staan altijd open voor nieuwe plekken en toen het Breda’s Museum ons benaderde vonden we dat dan ook een mooi idee. Zij hebben het podium geregeld en voor de terrasverwarmers gezorgd! Dat gaat in principe overal zo. De locaties zorgen voor alle faciliteiten zoals apparatuur, wij zorgen voor de muzikanten. Tijdens deze tocht willen we de muzikanten een beetje uit hun vertrouwde omgeving halen, bijvoorbeeld zonder de rest van hun band, zonder alle geluidsapparatuur, heel puur dus. Dat maakt het ook allemaal heel intiem, en veel rustiger, wat door veel bezoekers ook wel prettig gevonden wordt. Een volledige bezetting is vaak veel te hard, zeker in kleinere locaties. Door de snelle wisseling heb ik het ook al wel als ‘speeddaten’ tussen muzikanten en publiek omschreven: in een kwartier

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PAGINA 3

moeten de muzikanten hun publiek al veroverd hebben, want dan is het optreden al weer over en vertrekken ze naar de volgende plek.” Er waren zondag dertien muzikanten onderweg. Net als in de Middeleeuwen trokken de hedendaagse minstrelen en troubadouren van de ene plek naar de andere. Dit jaar waren dat de nog zeer jonge en talentvolle Samira, Wow!ter, Joris Dee (door 3voor12Breda uitgeroepen tot beste singer-songwriter van Breda) Tom Neven, BB & Van Berlo, Awash, Jack’s Dignity, Pulser, André Kuijpers, Rocket 75, Dennis Benedict,Vic en Rockson John. Intiem In de nieuwe locatie ‘Koffie bij Teun’ wordt op de eerste etage muziek gemaakt, maar door de open verbinding met beneden is het ook daar goed te horen. De smalle, kleine ruimte blijkt toch heel geschikt voor dit soort optredens. Met een beetje passen en meten kunnen ook een aantal muzikanten tegelijk een plekje vinden. Het publiek zit bijna tussen hen in! Voor de locaties is het ook een mooie manier om mensen kennis met hen te laten maken, voor de muzikanten geldt hetzelfde. Door de mix van bekende en nieuwe gezichten heeft POB voor een zeer gevarieerde editie gezorgd!

Volg ons op Twitter: @BredaseBode.


Zorgverzekering

Bellier Jade

JDM Roxsy

Bellier Jade - Doornbos JDM Roxsy Van Gils Auto’s Van - Doornbos Bellier JadeGils Auto’sJDM Roxsy Van Gils Auto’s - Doornbos Brommobielen Van Gils Auto’s - Doornbos

Doornboslaan 104 4816 EA Breda

Doornboslaan 104 Doornboslaan 104 Tel. Doornboslaan 076-5720494104 4816 EA Breda 4816 EA Breda 4816 EA Breda www.vangils-autos.nl Tel. 076-5720494 Tel.: Tel. 076-5720494 076-5720494 www.vangils-autos.nl www.vangils-autos.nl www.vangils-autos.nl

Brommobielen Nieuw en Gebruikt Brommobielen Nieuw en Gebruikt Brommobielen Nieuw en Gebruikt

Den Haag zegt:

‘In 2013 wordt zorg flink duurder.’

Nieuw enWIJ Gebruikt ZIJN VERHUISD !! WIJ ZIJN VERHUISD !!

Mega 400 Van

Mega 400 Van

WIJ ZIJN VERHUISD !! VANAF 1 OKTOBER KUNT U ALLEEN NOG VANAF 1 OKTOBER VANAF 1 OKTOBER TERECHT OPNOG KUNT U ALLEEN KUNT U ALLEEN NOG ONZE TERECHT LOCATIEOP AAN DE TERECHT OP ONZE LOCATIE AAN DE ONZE DOORNBOSLAAN 104 LOCATIE AAN DE DOORNBOSLAAN 104

Mega 400 Van

DOORNBOSLAAN 104

VERHUUR AFVALCONTAINERS Voor bouw en sloopafval-puin-groen-bedrijfsafval enz. Verhuur van 7m³ 20m³ 40m³ afvalcontainers. Ook voor al uw bestratingsmaterialen, ophoogzand, grindzand, enz

Tel. 0622523365 / 0765971547 7-delen Oranje boeken ����������������������������������€ 3,00 15-delen Ons Lichaam ����������������������������������€ 4,00 6-delen Wereldwijzer �������������������������������������€ 4,00 Kookboeken���������������������������������������������������€ 0,25 Alle kop en schotels���������������������������������������€ 0,20 Kandelaartjes en Waxinelichthoudertjes �������€ 0,05 Alle overige kandelaars �������������������� HALVE PRIJS Alle platte schalen ���������������������������� HALVE PRIJS Alle kerstkaarten ������������������������������� HALVE PRIJS

Terre des Hommes ,,‘t Spiegeltje” Molenstraat 138, Zundert. Tel: 5961214.

Univé houdt zorg voor u betaalbaar. Bijvoorbeeld met een korting op uw premie. Waar vind je dat nog?

Openingstijden winkel (ook voor inleveren goederen): woensdag, donderdag en vrijdag van 13. tot 17.u.; zaterdag van 10. tot 16.u.

In 2013 krijgt u te maken met nieuwe regelingen die zorg duurder maken. De premies gaan omhoog. Het eigen risico stijgt van € 220,-, naar € 350,- per jaar. En de eigen bijdragen stijgen. Dat wil zeggen dat u voor sommige voorzieningen uit de basisverzekering zelf meer moet bijbetalen. Univé komt u tegemoet. Met mogelijkheden tot premiekortingen of betalingsregelingen. Meer weten over wat Den Haag zegt en hoe Univé zorgt? Kom dan langs, Past. Pottersplein 45 in Breda. Of bel gerust (0165) 30 91 00. Meer informatie vindt u ook op www.unive.nl/antwoord op zorg.

Univé Het Zuiden Geen vooRRijKosten Klus-it René Peeters Groeneweg 28, 4759 BB Noordhoek Tel.: 0168-403640 / Fax: 0168-403313 Mob.: 06-46193871

Zie onze vernieuwde website: www.klus-it.nl info@klus-it.nl / Lid VLOK

Past. Pottersplein 45, Breda Telefoon: (0165) 30 91 00 E-mail: ovmhetzuiden@home.nl www.unive.nl/antwoord op zorg

Daar plukt ú de vruchten van!

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws


Woensdag 12 december 2012

De Bode l 1

Bekendmakingen Ga naar www.breda.nl/bekendmakingen voor de volledige informatie over alle bekendmakingen

Publicatie Bekendmakingen rond de feestdagen Op woensdag 26 december 2012 en op woensdag 2 januari 2013 verschijnt er geen Bredase Bode. Wanneer er in deze periode gemeentelijke bekendmakingen zijn dan worden deze gepubliceerd in de zondageditie van deze krant, op zondag 30 december 2012 en op zondag 6 januari 2013. Alle gemeentelijke bekendmakingen zijn te raadplegen op de website van de Gemeente Breda, www.breda.nl, via ‘De gemeente’ > ‘Bekendmakingen’.

Inspraak bestemmingsplan ‘Linie-Doornbos’ Voor de wijken Linie en Doornbos heeft de Gemeente Breda een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het bestemmingsplan, dat in deze fase nog een conceptbestemmingsplan is, ligt voor u ter inzage. U bent van harte welkom bij de 2 inloopbijeenkomsten over dit bestemmingsplan: Doornbos: donderdag 13 december van 17.00 tot 19.30 uur in de Balieweide, de Baliëndijk 82. Linie: maandag 17 december van 18.30 tot 21.30 uur in de Buurtsalon, Edisonplein 3. Op de informatieavond in Linie worden er tevens presentaties gehouden over het bestemmingsplan, het ‘beeldkwaliteitsplan Liniekwartier Noord’ en het ‘brancheringsrapport Edisonplein’. U kunt binnenlopen, het bestemmingsplan inzien en vragen stellen. Waarom dit bestemmingsplan? De voor Linie en Doornbos geldende bestemmingsplannen zijn ouder dan tien jaar en op basis van de Wet ruimtelijke ordening aan herziening toe. Dit vormt de voornaamste reden voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. Er zijn geen

GemeenteRaad Breda

grootschalige ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Grotendeels is de feitelijke situatie opgenomen. Tevens is nieuw beleid op het gebied van onder andere woningbouwprogrammering, kantoren en horeca van invloed geweest op het conceptontwerpbestemmingsplan. Het bestemmingsplan omvat de woonwijken Linie en Doornbos. Ter inzage U kunt het conceptontwerpbestemmingsplan vanaf 12 december 2012 raadplegen via de website van de Gemeente Breda, www.breda.nl via ‘Wonen, Wijken en Vervoer’ > ‘Ruimtelijke Plannen’ > ’Bestemmingsplannen ter inzage’. Ook ligt het conceptontwerp van dit bestemmingsplan ter inzage vanaf 13 december 2012 tot en met 9 januari 2013 bij de Infobalie in het Stadskantoor. Tijdens deze periode kunt u schriftelijk uw reactie op het conceptontwerp van het bestemmingsplan Linie-Doornbos indienen. U kunt uw reactie sturen naar het College van burgemeester en wethouders van Breda, Postbus 90156, 4800 RH te Breda. Procedure na inspraakperiode Naar aanleiding van de ingekomen inspraakreacties kan het bestemmingsplan worden aangepast. Daarna volgt de officiële bestemmingsplanprocedure met een terinzagelegging van 6 weken van een ontwerp van het bestemmingsplan. Indien u wederom bezwaren heeft tegen het bestemmingsplan, dient u gedurende deze periode een zienswijze in te dienen. Informatie Voor meer informatie over dit bestemmingsplan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met mw. Remijn, telefoon (076) 529 46 11, e-mail epc.remijn@breda.nl.

Ter inzage U kunt het conceptontwerpbestemmingsplan vanaf

Betaald parkeren

12 december 2012 raadplegen via de website van de Gemeente Breda, www.breda.nl via ‘Wonen, Wijken en Vervoer’ > ‘Ruimtelijke Plannen’ > ’Bestemmingsplannen ter inzage’ en de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook ligt het conceptontwerp van dit bestemmingsplan ter inzage van 13 december 2012 tot en met 9 januari 2013 bij de Infobalie in het Stadskantoor.

Betaald parkeren tijdens extra koopavonden op 19 en 21 december 2012 Tijdens de extra koopavonden is er betaald parkeren van kracht tot 22.00 uur. Dit geldt ook voor de Boschstraat, Nieuwe Haagdijk, Haagdijk, Nieuwe Ginnekenstraat, Ginnekenweg, Van Coothplein, Ginnekenmarkt, Wilhelminastraat en Viandenlaan.

Tijdens deze periode kunt u schriftelijk uw reactie op het conceptontwerp van het bestemmingsplan Steenakker indienen. U kunt uw reactie sturen naar het College van burgemeester en wethouders van Breda, Postbus 90156, 4800 RH te Breda. Procedure na inspraakperiode Naar aanleiding van de ingekomen inspraakreacties kan het bestemmingsplan worden aangepast. Daarna volgt de officiële bestemmingsplanprocedure met opnieuw een terinzagelegging van 6 weken van een ontwerp van het bestemmingsplan. Indien u wederom bezwaren heeft tegen het bestemmingsplan dient u gedurende deze periode een zienswijze in te dienen. Informatie Voor meer informatie over de inhoud van dit Breda Bericht kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw Snel van de Gemeente Breda, telefoon 076-529 45 24, e-mail ne.snel@breda.nl.

Bibob-Beleidslijn B5 Wabo omgevingsvergunning

Inspraak bestemmingsplan ‘Steenakker’ Voor het bedrijventerrein Steenakker, bedrijventerrein Emer Zuid en de omgeving van de Meester Bierensweg heeft de Gemeente Breda een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het bestemmingsplan is in deze fase nog een conceptontwerpbestemmingsplan, dat voor u ter inzage ligt. U bent van harte welkom bij de inspraakbijeenkomst over dit plan op donderdag 20 december 2012 van 17.00 uur tot 20.00 uur in de presentatieruimte De Parel van het Zuiden, NAC, Stadionstraat 3 te Breda. Parkeren is mogelijk op P1. U kunt dan binnenlopen, het bestemmingsplan inzien en vragen stellen. Ongeveer 8 dagen voor de vergaderingen staan de volledige agenda’s met bijbehorende stukken op de website www.breda.nl/gemeenteraad. Ze kunnen tevens worden ingezien bij de raadsgriffie in het Stadhuis. Alle vergaderingen worden gehouden in de raadzaal van het Stadhuis (Ingang Stadserf).

Het College van burgemeester en wethouders van Breda heeft op 26 november 2012 de beleidslijn vastgesteld in het kader van de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur (bibob) voor Wabo aanvragen (omgevingsvergunning bouwen en wonen). De Gemeente is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de Wet bibob. Door toepassing van deze wet kan de Gemeente voorkomen dat ze criminele samenwerkingsverbanden en activiteiten faciliteert door bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning. Met de vaststelling van deze beleidslijn biedt de Gemeente structuur en zekerheid in haar werkwijze aan ondernemers en burgers. De beleidslijn treedt in werking op 1 januari 2013. De stukken liggen ter inzage van 2 januari 2013 tot en met 13 februari 2013 bij de Infobalie in het Stadskantoor. Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open. rechtstreeks volgen of eventueel op een later tijdstip terugkijken: www.breda.nl/gemeenteraad > ‘uitzendingen’. In de komende vergadering worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:

Raadsvergadering Inspreken in commissies

Overzicht openbare bijeenkomsten en vergaderingen

Tot 24 uur voor een vergadering kan men zich hiervoor aanmelden bij de raadsgriffie.

20 december raadsvergadering

U kunt commissie- en raadsvergaderingen

Vergaderingen bekijken op internet

20 december 2012 19.30 uur - Vaststellen bestemmingsplan ‘Heilaar, IABC ong.’ - Vaststellen bestemmingsplan Stationslaan, herziening 2012 - Kredietvotering: verzoeken tot wijziging bestek OVT

Openingstijden gemeentelijke balies rond de feestdagen Maandag 24 december, balies Stadskantoor geopend, balies Prinsenbeek en Ulvenhout gesloten • Dinsdag 25 december (1e kerstdag), gesloten • Woensdag 26 december (2e kerstdag), gesloten • Maandag 31 december, balies Stadskantoor geopend, balies Prinsenbeek en Ulvenhout gesloten • Dinsdag 1 januari 2013 (nieuwjaarsdag), gesloten De volledige informatie over de openingstijden van de balies is te vinden op de website van de gemeente, www.breda.nl. •

Gemeente Breda Stadskantoor Claudius Prinsenlaan 10 Postbus 90156, 4800 RH Breda E-mail: gemeentebreda@breda.nl Telefoon: 14 076

Openingstijden balies Stadskantoor Maak voor uw bezoek aan de balie een afspraak via www.breda.nl of telefoonnummer 14 076 van 08.00 - 17.00 uur, donderdag van 08.00 - 20.00 uur. Verdere informatie over openingstijden kunt u vinden op www.breda.nl Met afspraak Maandag, dinsdag, vrijdag: 12.00 uur - 16.00 uur. Woensdag: 12.00 - 20.00 uur Donderdag: 09.00 - 20.00 uur.

www.breda.nl - Belastingverordeningen 2013 - Klachtenverordening Breda 2013 / Benoeming leden commissie Ombudsman - Zendmachtiging lokale omroepinitiatieven

GemeenteRaad www.breda.nl > gemeenteraad Stadserf 1, Postbus 2009, 4800 CA Breda raadsgriffie@breda.nl 076-5293499

BrabantZetOpenPrijs

Theaterwerkplaats Tiuri tweede prijswinnaar BREDA - Zet organiseerde dit jaar weer de BrabantZetOpenPrijs (BZOP). Initiatieven, die zich inzetten voor een toegankelijk Brabant en die daarbij niet de geijkte paden betreden, konden zich aanmelden. Organisaties dongen mee naar de hoofdprijs van € 4.500,-. Ruim 30 inzendingen ontving Zet. Theaterwerkplaats Tiuri wint hierbij de tweede prijs. Zet noemt Tiuri een ‘Huis der kunsten voor mensen met een beperking.’ En meldt in haar persbericht: “In Breda en Roosendaal stimuleert theaterwerkplaats Tiuri

mensen met een beperking om hun talenten te ontwikkelen met theater. Onder professionele begeleiding zetten zij producties op de planken. Het kan daarbij gaan zowel om dagbesteding als om vrijetijdsbesteding. De locaties van Tiuri zijn getoetst op fysieke toegankelijkheid, iedereen moet immers binnen kunnen komen. De voorstellingen zijn een goede vorm van sociale toegankelijkheid: de talenten van mensen met een beperking worden zichtbaar in de samenleving.” De uitreiking van de BZOP vindt plaats op 12 december vanaf 11.00 uur op het terrein van de hoofdPAGINA 5

prijswinnaars, Outdoor Laarbeek, Parklaan 2 in Beek en Donk. Zij pasten de toegankelijkheid van hun hoogteparcours aan en hebben door deze slimme investering een geheel nieuwe klantenkring aangeboord. Tijdens de prijsuitreiking gaan aanwezigen daadwerkelijk de hoogte in om de toegankelijkheid van het parcours zelf te ervaren. Met de BZOP promoot Zet een toegankelijk en gastvrij Brabant en het ‘meedoen’ van iedereen. De prijs wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant. Voor meer informatie, kijk op de website van Zet Brabant.


actualiteit

Column

Wethouders en raadsleden op bezoek bij Bredase vrijwilligersprojecten en -organisaties

Vrijwilligers in de schijnwerpers

BREDA - Nationale Vrijwilligersdag is hét moment om vrijwilligers in de schijnwerpers te zetten. Dat gebeurde vrijdag ook in Breda. Drie wethouders en vijftien raadsleden gingen in drie groepen op bezoek bij negen vrijwilligersprojecten of -organisaties.

Eugène de Kok

Niet goed, geld terug

Hij weet nog niet hoe het moet, maar publieke omroepen moeten wat de piepjong ogende staatsecretaris Sander Dekker betreft voortaan betaald krijgen op basis van kwaliteit. Ledenaantallen worden minder belangrijk. ‘We gaan kijken hoe we dat op een goede manier kunnen bepalen’, zei Dekker vorige week in de Volkskrant. Misschien mag het publiek zeggen wat ze goed of slecht vinden of komt er een kwaliteitscommissie met wat willekeurige leden van de Römer- of Van Westerloo-dynastieën en een handvol afgeschreven politici. De staatssecretaris weet het nog niet. ‘Het is een discussie waar we nog even de tijd voor nemen’, liet Dekker, zoals het een Haagse politicus betaamt, weten. Mag ik alvast een suggestie doen? Zorg dat je ook achteraf iets kunt zeggen over de kwaliteit van de uitzendingen en bouw wellicht een boetesysteem in voor programma’s of delen daarvan, die onder de maat zijn. Een soort niet-goed-geld-teruggarantie. U wilt u voorbeelden? Neem de radio- en televisieverslaggevers die vrijdagochtend in ontelbaar veel programma’s moesten vertellen dat het allemaal wel mee viel met de overlast door het winterse weer. Niet gek, als je weet dat de weermannen in dezelfde uitzendingen hebben gezegd dat de sneeuw pas later zal vallen. Of neem het cabaretgezelschap in de show van Paul de Leeuw dat een grap maakt over de AutoRai - die in 2013 niet doorgaat - en vervolgens aan de hand van foto’s laat zien dat het in 2012, 2011, 2010 en 2009 al minder was op de beurs. Jammer dat de AutoRai een tweejaarlijks evenement is. Iets beter inlezen zou de kwaliteit ten goede komen. Dieptepunt was het item in De Wereld Draait Door van vrijdag over Elfstedenkoorts met Erik Hulzebosch - nog onverstaanbaarder dan normaal - een andere marathonschaatser en een Fries die wat brabbelde over kwakende ganzen. ‘Het is wat overdreven’, verontschuldigde de presentator zich. ‘Er ligt nog nergens ijs, maar het zou zo maar kunnen’. Gasten een kwartier lang uitgekauwde clichés laten uitkramen over een ijstocht terwijl er nergens een millimeter ijs ligt is wat overdreven, ja. Ik ben benieuwd wat Dekkers’ commissie straks over zoiets te zeggen heeft.

Colofon

Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Bredase Bode Bredase Bode Redactie Addo Sprangers Correspondenten Henk Ketelaar, Joyce van Zijl Acquisitie Kurt Sonnemans Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 16.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 14.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl

W E E K B L A D

Bezorgklachten 076 599 8111 t

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 50

Op bezoek bij de vrijwilligers van TOS (Thuis op Straat).

DOOR ADDO SPRANGERS Zo bezochten zij De Zilverberk, het Grote Broerproject, de Ballangrud Schaatsvereniging, Amarant, Spanjaardsgatfestival, CJG Ouders, de Kindertelefoon en de VoorleesExpress. Doel van het bezoek was te zien wat de vrijwilligers op allerlei terreinen doen en om de waardering van het gemeentebestuur uit te drukken voor hun inzet. De bezoeken werden georganiseerd door Breda-Actief dat een belangrijke rol speelt als servicepunt voor vrijwilligerswerk en sport. Onmisbaar Ook in Breda werden de vrijwilligers dus in de schijnwerpers gezet. Ze verzetten dan ook veel werk bij bijvoorbeeld (sport) verenigingen en andere organisaties, bij evenementen en voor goede doelen. “Vrijwilligers vormen het cement van de samenleving,”zo stelt wethouder Bergkamp. “In een tijd waarin mensen steeds meer verantwoordelijk worden voor hun eigen omgeving en voor elkaar, kunnen we hen niet meer missen. Zij verdienen het daarom om geregeld in het zonnetje gezet te worden.” Net als zijn collega-wethouders Saskia Boelema en Selçuk Akinci en een twintigtal raadsleden bezocht Bergkamp dan ook een aantal vrijwilligersprojecten in de stad. Zelf ging hij onder meer

bij De Zilverberk langs, een in Prinsenbeek gevestigd ouderencentrum waar zo’n honderd vrijwilligers zorg dragen voor een vlot verloop van activiteiten en het schenken van koffie en thee en dergelijke. Leefbaarheid Daarnaast bezocht Bergkamp het Grote Broerproject dat richt zich op jongens in de leeftijd van 16 tot en met 23 jaar die een positieve bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid binnen de wijken Hoge Vucht, Doornbos en Linie in Breda.

‘Vrijwilligers vormen cement van samenleving’ Het Grote Broerproject is een preventief project dat zich richt op het versterken van de maatschappelijke positie en het voorkomen van problemen bij de ontwikkeling van deze jongeren met diverse culturele achtergronden. Ook de Bredase schaatsvereniging Ballangrud mocht zich in de belangstelling van Bergkamp verheugen. Met 150 schaatsende jeugdleden is Ballangrud een bloeiende vereniging. Ruim tachtig actieve vrijwilligers (van wie vijftig als trainer) dragen hun steentje bij aan de ontwikkeling van de club. Wethouder Akinci nam een kijkje bij achtereenvolgens de

FOTO HUUB SCHOUTETEN

vrijwilligers van het Spanjaardsgatfestival, Amarant, en TOS (Thuis op Straat). Laatstgenoemde organisatie, van start gegaan op 1 juli 2009 in de wijken Geeren-Noord, Geeren-Zuid en Biesdonk en inmiddels uitgebreid naar Haagpoort en Tuinzig, zorgt voor leefbaarheid en een sociaal klimaat in de wijkdoor onder meer het organiseren van activiteiten voor en door bewoners, kinderen en jongeren. Wethouder Boelema ten slotte ging op bezoek bij de vrijwilligers van het CJG, de Kindertelefoon en de Voorlees Express.

Breda-Actief Doel van de door Breda-Actief georganiseerde bezoeken van de Bredase wethouders en raadsleden aan de verschillende vrijwilligers afgelopen vrijdag was om te zien wat de vrijwilligers op allerlei terreinen doen én om de waardering van het gemeentebestuur uit te drukken voor hun inzet en die van alle andere vrijwilligers in de stad. In Breda zijn ongeveer 47.000 mensen actief in een of andere vorm van vrijwilligerswerk. Breda-Actief speelt hierin een belangrijke rol als servicepunt voor vrijwilligerswerk en sport. Meer informatie: www. breda-actief.nl

Weer kerstboom op Grote Markt

De oplossing van deze puzzel is in week 51 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

BREDA - Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten hebben hun biezen maar amper gepakt, of alle aandacht wordt weer gericht op het jaarlijkse kerstfeest. Daarbij hoort - om in de stemming te komen - uiteraard een kerstboom. Op de Grote Markt in Breda werd afgelopen week daarom weer een ruim uitgevallen exemplaar geplaatst. FOTO ADDO SPRANGERS PAGINA 6


andse

nasi/bami/kipgerecht/2 loempia's/kroepoek

s

rijsttafel 2 pers.

8

l t/m 7 mei 2011

Schrauwen,

076-5217055

n

's

8

076-5217055

orraad strekt ing

deze waardebon is geldig van 27 april t/m 7 mei 2011

Weekenddiensten alléén bij Grillerij / Poeliershuis Schrauwen,

Waardebon Bel voor levensbedreigende situaties 112.

Open en toegankelijk. U kunt altijd bij ons terecht voor een goed georganiseerde uitvaart die past bij uw wensen.

Tegen inlevering van deze waardebon

ontvangt u: Huisarts Huisartsenpost Breda, tel. 525 8500, Molengracht 21, voor inwoners van Breda, 2 vers076gegrilde Bavel, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek Amphiaziekenhuis, bij de spoedeisende hulp naast de huisartsenpost, tel. 0900 276 8335. Tandarts Inwoners van Breda, Bavel, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout worden via tel. 076 520 9070 doorverbonden met de dienstdoende tandarts.

kippen

l t/m 7 mei 2011

Schrauwen,

Familieberichten

€ 8,98

Nieuwe Haagdijk 34, Breda. Tel: 076-5217055

waardebon

eerde

lief en leed

€ 4,98

We zijn 24 uur per dag bereikbaar op 0800 - 023 05 50. Ook als u niet bij ons verzekerd bent. Kijk op www.monuta.nl voor het uitvaartcentrum bij u in de buurt. Tuinzigtlaan 11, Breda 076 521 68 77 www.zuylen.nl Oosterhout 0162 438 387

TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

deze waardebon is geldig van 27 april t/m 7 mei 2011 alléén bij Grillerij / Poeliershuis Schrauwen, Nieuwe Haagdijk 34, Breda. Tel: 076-5217055

POELIERSHUIS

ALLÉÉN 13, 14, 15 EN KOOPZONDAG 16 DECEMBER!

artijen !

kwaliteit is onze service!

imaal 2 aanbiedingen per bon per klant Let op : maandag gesloten !

Maaltijden kant en klaar en gegrild ... o.a. hele kippen, bouten, tv-sticks

FABRIEKS VERKOOP!!

Bergen op Zoom  : 0164 - 250 900

Moerwijk 30 • Breda • 076-571 00 27

BESTELLIJST

€/kg aantal 1 Kalkoen heel kilo 8,50 ...... kilo 9,90 ...... 2 Tam Konijn Bouten kilo 23,90 ...... 3 Tamme Eend Filet kilo 8,50 ...... 4 Gegr. Kip Drumsticks kilo 8,50 ...... 5 Gegr. Kip TV-Stickjes kilo 7,50 ...... 6 Gegr. Kip Kluifjes kilo 14,90 ...... 7 Gegr. Kip Rollade 8 Gegr. Kip Gehakt balletjes kilo 14,90 ......

Deze bestellijst uiterlijk inleveren vóór 20 december!

Bussen te huur v.a. € 48,- p/dag

www.QualityCarRent.nl 076-5022267 / 06-53561726

WIJ BETALEN NU MEER DAN € 43,PER GRAM FIJN GOUD*

Breda  : 076 - 522 13 34 Roosendaal  : 0165 - 391 000 Kijk voor openingstijden en koopzondagen op:

4ko0rtin%g 1e0xtr% a op alle keukens!

fabriekskorting!

WWW.BRUYNZEELKEUKENS.NL/ FABRIEKSVERKOOP

Gratiges monta

G OUD IS G €LD W W W. G O U D I S G E L D . N L Uw oude gouden sieraden zijn nog steeds geld waard Zelfs als deze beschadigd of kapot zijn. Wij kopen alle

WILT U O

soorten gouden/zilveren sieraden in; art deco, kettin-

OK

in de du re iets mee , donkere maan r te beste d den heb en Twijfel b e n? niet

gen, ringen, armbanden, oorbellen, gouden tanden, munten en diamanten. Wij betalen hiervoor de hoogst

langer. Kijk in t doosje uw lade met oud e sierad en!

voor hé

mogelijke dagprijs en betalen u direct contant. DONDERDAG

Bergen op Zoomse Goudbank ZEVENBERGEN Wassenaarstraat 44 4611 BW Bergen op Zoom Tel. (0165) 85 22 68 bergenopzoomsegoudbank@gmail.com

Golden Tulip Schansdijk 3 10.00 - 17.00 uur

VRIJDAG ZONDAG ZUNDERT BREDA Hotel de Roskam Hotel Mastbos Molenstraat 1 Burg. Kerstenslaan 20 10.00 - 17.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Roosendaalse Goudbank

Molenstraat 9a 4701 JK Roosendaal Tel. (0165) 85 22 68 roosendaalsgoudbank@gmail.com

* Prijs is afhankelijk van de dagkoers. * Legitimatie verplicht. * Min. leeftijd 18 jaar. PAGINA 7


nieuws nieuws nieuws nieuws nieuws 28 augustus 2010 - week 33 28 augustus 2010 - week 12 december - 33 week 28 28 28 augustus augustus augustus 2010 2010 2010 -2012 -week -week week 33 333350

Nieuwsrubriek onder redactie van WIJ Nieuwsrubriek onder redactie van WIJ Nieuwsrubriek Nieuwsrubriek Nieuwsrubriek onder onder onder redactie redactie redactie van van van WIJ WIJ WIJ Nieuwe Prinsenkade 25, 4811 VC25, Breda Nieuwe Prinsenkade 25, 4811 VC Breda Nieuwe Nieuwe Nieuwe Prinsenkade Prinsenkade Prinsenkade 25,4811 25,4811 4811 VC VCBreda VCBreda Breda Tel: (076) 525 15Tel: 00 Tel: (076) 525 Tel: Tel: (076) (076) (076) 525 525 525 1515 00 150015 0000 Internet: wij.begintbijjou.nl Internet: wij.begintbijjou.nl Internet: Internet: Internet: wij.begintbijjou.nl wij.begintbijjou.nl wij.begintbijjou.nl Kopij: karinviets@begintbijjou.nl Kopij: karinviets@begintbijjou.nl Kopij: Kopij: Kopij: karinviets@begintbijjou.nl karinviets@begintbijjou.nl karinviets@begintbijjou.nl

WIJ in de wijk

Centrum Heksenwiel voor en door bewoners en wijk Meer zelfstandigheid en eigen initiatief bij gebruikers van voorzieningen: het is voor Heksenwiel niets nieuws. Al ruim drie jaar runnen hier vrijwilligers en bewoners de activiteiten, met een professional, Kitty Timmers van WIJ, op de achtergrond. Door Marjan van der Laken

“En het gaat steeds beter”, volgens

Kitty. “In het begin moet je mensen de kans geven fouten te maken en daarvan te leren. Dan komen vanzelf de eigen oplossingen zoals tijdig overleg en goede afspraken over vervanging en planning.” Goede afspraken Zo kwam er een handboek met roosters, adressen en informatie voor alle betrokkenen. Centrale plek is het informatiecentrum, vlak bij de ingang

en de hele dag bemand voor vragen van binnen en buiten. Het restaurant, inclusief kassa en factuurcontrole van de maaltijden wordt allemaal door vrijwilligers gedaan, die zo, na of naast een baan, hun deskundigheid nuttig blijven maken. En met groot plezier. Zelfwerkzaamheid Eind deze zomer ging de vlag in top van een nieuw tuinpaviljoen, gebouwd door leden van de Bewonersbelangenvereniging. Doel: schaduw voor de jeu-de-boules-spelers, rookruimte en plek voor geluidsapparatuur bij buitenevenementen. Evenals het onderhoud van de tuin met zelfgebouwde volière het werk van Bert Rommens en zijn ‘wijkbewonersteam’. De tuin is ‘winterklaar’! Samenwerking Steeds om je heen zoeken naar sa-

menwerking. “Daar waar de kans zich voordoet, grijp ik ’t aan”, aldus Kitty. “Toen de ‘huiskamerbingo’ dreigde te stoppen, meldden zich al snel een paar familieleden van een bewoner en twee wijkbewoners die bingo wilden draaien en voor prijsjes zorgen. Zo kon deze geliefde speciale activiteit voor verpleegafdeling en andere wijkbewoners behouden blijven.”

Zelf meedenken en meedoen De biljartruimte wordt binnenkort opgeknapt met hulp van ‘Betrokken Ondernemers Breda’. Ook de bezoekers zelf hebben toegezegd een handje te helpen. Kitty: “Er ontstaat nu vanzelf een sfeer van: Je niet alleen laten bedienen, maar zelf meedenken hoe je het gezellig maakt.”

Rondom de piano van Heksenwiel

Bert Rommens van de Bewonersbelangenvereniging bij ‘zijn’ tuinpaviljoen dat nu van iedereen is.

Nieuw

Salsa dansen in Heusdenhout Op initiatief van fysiotherapeut Maarten Kok en dansleraar Marc Grott van Salsa in Breda, en in samenwerking met de wijkraad en WIJ, start in januari 2013 de cursus Salsa dansen in Heusdenhout.

Je bent gehandicapt en je wilt in je woning blijven wonen?

Kijk op

wijkwijsbreda.nl Wijkinformatie over wonen, zorg, werk, inkomen en ontspanning.

Gezond blijven door dans Dansen, een prettige manier om in beweging te komen. Dansen traint allerlei functies als balans, kracht en uithoudingsvermogen, juist ook voor ouderen een prettige manier om te bewegen. Muziek, plezier, vrolijkheid, even de dagelijkse beslommeringen vergeten. Mensen ontmoeten. Voetjes van de vloer. Met deskundige begeleiding In het Para Medisch Centrum Heusdenhout is er ruimte beschikbaar om met elkaar te dansen. Onder deskundige begeleiding. Groepen van wel twintig personen kunnen de dansvloer op. De cursus bestaat uit acht lessen en kost € 55,-. Na de eerste cursus volgen er meerdere. U kunt zich nu aanmelden. Heeft u vragen, of twijfelt u of meedoen voor u wel mogelijk is, neem dan contact op met fysiotherapie Heusdenhout, tel. (076) 587 33 00, en vraagt u naar Maarten Kok.

Al jaren stond een piano voor Heksenwiel bovenaan de verlanglijst van wijkbewoner en oud-vrijwilliger Anton Muller. Dit voorjaar werd een grote ‘pianoactie’ gehouden met medewerking van vrijwilligers, bezoekers en het comité Kunstroute Haagse Beemden. Door Marjan van der Laken

De opbrengst van een kunstveiling, de fooienpot van de zeventig vrijwilligers van Centrum Heksenwiel, diverse donaties van bewoners, bewonersvereniging en bedrijven, de Bethlehem parochie en het eigen kerkkoor, bleken voldoende voor de aanschaf van een kwalitatief goede piano. Extra’s door zelfwerkzaamheid De partner van een vaste bezoekster zorgde voor een fraaie muziekstandaard en vrijwilligster Khadija Bostani maakte een stevige beschermhoes voor als het instrument buiten gebruik is. De piano is nu al niet meer weg te denken bij allerlei kleine en grote muzikale evenementen. Geslaagd concert De ‘ronde zaal’ was op 25 novem-

De zelf bij elkaar gespaarde piano was de ster van het concert

ber bijna te klein voor publiek én muzikanten bij het ‘najaarsconcert’. Na het optreden van Seniorenkoor Nieuwe Veste Breda onder leiding van Niels Loose met pianobegeleiding volgde een piano-intermezzo van Vera Kemme en Tanja Novomirskaja. Zij brachten de muzieksprookjes uit ‘Ma Mère Oye’ van Maurice Ravel. Na de pauze trad harmonieorkest Abdera op met aansprekende blaasmuziek. “Een geslaagde middag”, aldus Anton Muller, “en de piano is weer goed gebruikt!”

Uittip

Winterfestival Ginneken Een unieke kerstsfeer in het Ginneken. Ruim honderd sfeervolle kramen, twee podia en talrijke attracties zoals een draaimolen voor de kleintjes, een oliebollenkraam, een arrenslee die rondritten door de Ginnekense straten verzorgt en niet te vergeten de Kerstman zelf! Op zaterdag 15 en zondag 16 december van 10.00 tot 18.00 uur, Raadhuisstraat, Ginnekenweg en Ginnekenmarkt. Zie ook www.bruisendginneken.nl


k

n

as

n ’. or g g n a. it l. st s-

n d

ADVERTORIAL

Al tientallen jaren bewezen topkwaliteit

Activiteiten

Zondag 16 december ’t Houwke 14.00-17.00 uur: Kerst-Inn. Live muziek, glühwein, warme wafels, kerststukjes, vele creatieve handgemaakte cadeauartikelen en mooie 3D-kaarten. Boeimeer 14.00 uur: Kerstconcert Gemengd Zangkoor Volksadel. Voorafgaand aan het concert is er vanaf 13.30 uur koffie/thee met iets lekkers. In de pauze een consumptie. Totale kosten: € 3,00. Maandag 17 december ‘t Houwke 13.30-16.30 uur: Kerst-rikconcours met leuke prijzen. Kosten: € 1,40. Dinsdag 18 december Balieweide 10.00-12.00 uur: Schrijfcursus. Ondersteuning bij het schrijven van verhalen of over een bepaald onderwerp. Toegang gratis. Woensdag 19 december Balieweide 13.30-16.30 uur: Kaartmiddag: rikken of jokeren. Kosten: € 1,40. Donderdag 20 december Heksenwiel 10.00-11.00 uur: Kerstviering met seniorenkoor Heksenwiel. Boeimeer 13.30 uur: Kerstballen maken. Hulp is aanwezig. Kosten: € 2,75. Dit is inclusief materialen en een kop koffie/thee. Aanmelden tot en met 14 december. Vrijdag 21 december Heksenwiel 9.30-12.00 uur: Nagelstudio. Fijn ontspannen en je handen zien er weer tip top uit. Kosten: € 2,00. Vooraf reserveren in het informatiecentrum. Boeimeer 18.00 uur: Kerstmaaltijd. Er is keuze uit twee menu’s. Voorgerecht: Heldere bouillon en kipcocktail. Hoofdgerecht: keuze uit gebakken zalm, spruitjes en aardappelpuree OF gevulde kiprollade, boonrolletjes met spek en aardappelgarnituur. Er is een speciaal kerstdessert als toetje. Kosten: € 13,50 (BredaPas: € 10,80). Aanmelden kan tot en met maandag 17 december. Zaterdag 22 december Balieweide 19.30-22.00 uur: Bingo. Kosten: € 3,85 voor zeven ronden. Zaal open om 19.00 uur. Vrijdag 28 december Princenhof 17.30: Themamaaltijd. Zie Boeimeer op 21 december. Aanmelden op 19 december vanaf 13.30 uur.

Adressen locaties WIJ Noord Balieweide, Baliëndijk 82, tel. 587 50 28 Heksenwiel, Heksenwiellaan2, tel. 549 41 97 ’t Rietveldhuis, Rietveldplein 24, tel. 581 62 90 Hagedonk, Middenweg 40, P’beek, tel. 541 31 51 Centrum/Zuidwest Boeimeer, Langendijk 25, tel. 543 64 61 Princenhof, Princentuin 1, tel. 530 97 91 Huis van de Heuvel, Mgr.Nolensplein 1, tel.514 28 55 Zuidoost ’t Houwke, Grote Houw 227, tel. 587 29 24 Rhijnstede, Rijnauwenstraat 1, tel. 564 94 52 De Leystroom, Brabantlaan 5, tel. 523 39 00

Plameco Plafonds bestaat 30 jaar U herkent het vast wel: uw plafond past niet meer bij uw interieur of is door de jaren heen behoorlijk lelijk geworden door ouderdom, vochtplekken of scheuren. Dan kunt u dat camoufleren, door steeds weer de plekjes te witten, of zelfs helemaal vervangen. Maar dat brengt in beide gevallen veel ongemak mee: de kamer moet leeg, de vloer moet worden afgedekt en er ontstaat veel stof, rommel en overlast. Nergens voor nodig! De laatste dertig jaar heeft bewezen dat Plameco de ideale oplossing heeft voor u. Het beproefde

flexibele plafond van Plameco kent eigenlijk alleen maar voordelen. Het hoogwaardige materiaal is geschikt voor natte ruimtes (schimmel-, algen- en bacteriënwerend), gemakkelijk schoon te houden en bestand tegen droogte, koude en warmte.

Plameco is jarig, al 30 jaar een nieuw plafond in één dag ! Een Plameco plafond heeft een isolerende werking en zorgt voor akoestische optimalisatie, zodat

u geen last meer heeft van galm of vervelende echo’s. De ontwikkelingen staan niet stil wat betreft keuzemogelijkheden in kleur en structuur. Zelfs een foto op het plafond is tegenwoordig mogelijk!

Plameco kiezen uit bijzonder veel randafwerkingen en ornamenten. Er zit altijd wel iets naar uw smaak tussen!

Het gemak van klaar in één dag Elk plafond wordt als één strak geheel – scheur- en schilfervrij – voor u op maat gemaakt en vervolgens zonder hakken en breken in één dag gemonteerd. Uw bestaande verlichting kan volledig geïntegreerd worden, maar het is ook mogelijk het plafond te verfraaien met inbouwverlichting. Daarnaast kunt u bij

Uw plafondadviseur Katy Vermeulen

Uitnodiging Plafondshow Kom kijken!

Vrijdag 14 december Zaterdag 15 december Zondag 16 december

10.00 tot 16.00 uur 10.00 tot 16.00 uur 11.00 tot 15.00 uur

Ik heb belangstelling voor Plameco Plafonds en wens kosteloos documentatie en prijsopgave.

Telefoon: ........................................... Naam:.................................................. Adres:............................................................................................................... Postcode:........................................... Woonplaats:......................................... Opsturen in gesloten enveloppe (postzegel niet nodig) naar PLAMECO PLAFONDS, antwoordnummer 436, 4800 VB Breda

• Schone montage in één dag. • Zonder hakken en breken. • De meubels kunnen blijven staan. • Uit één geheel op maat gemaakt. • Betaling in termijnen mogelijk.

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke en beproefde plafondsysteem. De koffie staat klaar!

BEZOEK ONZE SHOWROOM: Weidehek 125 - 4824 AT Breda 076 - 762 00 00 - www.plamecoplafonds.nl

Meubelstoffering

voor o.a. boten, stoelen, banken, wanden, en caravans Eigen maatwerk!

Brugel Woondesign

• U kunt terecht voor het lenen, huren of aankopen van zorghulpmiddelen voor alle fasen van het leven • Maar Vitaal doet meer!

Uw thuiszorgwinkel voor Breda en omstreken • Vitaal levert ook hulpmiddelen om gezond en

Daylight Power

Ginnekenweg 72 Breda Tel. 076-5148563 www.joopbrugelwoondesign.nl

1

Star T

rek Fir

st Con To bold ly go w tact her Dan d urf jij e no one’s gone b je efo va in het dageli st wel te verd re? jks lev iepen e n v an Ca (45, k r anker

)?!

la

Labradoodle pups zwart en bruin . Geweldig karakter. Ingeënt, ontwormd met paspoort en chip. Tel. 0166 612988 Voor in- en verkoop gebruikte meubelen. J.J. de Bom de meubelvriend marijke meustraat 32, Breda 076-5141601 ma T/m VrIJ open Van 12-18 uur

afslanken en meer energie shake beker kado bel monique franssen 076-5968175 06-51670299 meer dan 15 jaar ervaring met persoonlijke begeleiding

149.95

• Kom kijken en verbaas u over ons assortiment aan hulpmiddelen van bestek tot rollator, van sta-op fauteuils tot scootmobielen. We beschikken over een ruim assortiment aan braces en bandages en artikelen voor de professionele gebruiker • U kunt direct naast de ingang Gratis parkeren!

SUPER SALE!

OP = OP

OP = OP

OP = OP

OP = OP

OP = OP

OP = OP

OP = OP

OP = OP

OP = OP

OP = OP

DAMES HEREN KINDER

ScHoENEN 1/2 PRIJZEN FEStIvAl

Op een aantal artikelen gaan wij zelfs tot 80% korting M.u.v. onze standaard collectie

www.samenafslanken.nl

herbalife

169.95 NU

Slingerweg 87 4814 AZ Breda 088 - 0300500

actief te blijven

OP = OP

OP = OP

OP = OP

OP = OP

OP = OP

Kapelstraat 11 Prinsenbeek Tel. 076 5414268 www.molschoenen.nl info@molschoenen.nl


Treeport blikt terug op 2012 Het jaar 2012 zit er weer bijna op. En dus is het tijd om terug te kijken naar wat Treeport samen met haar ruim 170 leden afgelopen jaar bereikt heeft. Treeport heeft verder gebouwd aan een groter netwerk, aan meer samenwerken en meer gemeenschappelijkheid. Deze resultaten zijn belangrijk voor de aangesloten leden van Treeport want het draagt bij aan onze missie: “Van de regio West-Brabant het meest aantrekkelijk boomkwekerijgebied van Europa maken”. Samenwerking maakt de boomteeltsector namelijk sterker en krachtiger. Dat geldt

voor promotionele activiteiten, scholing, duurzame initiatieven, transport en vele andere zaken. Bij deze willen we enkele items uitlichten. Treeport Services, de logistieke tak van Treeport, bouwt gestaag verder aan een slimmere logistiek. Minder vrachtwagenbewegingen in het dorp, bundeling van partijen in één vrachtwagen en goedkoper transport. De verzamelde planten worden door Treerun naar de centrale op- en overslagplaats gebracht, de Hub, op het CLTV terrein in Zundert. De Treerun en Hub zijn succesvol. Dat blijkt onder meer uit het feit dat ook klanten uit Midden-Brabant zich melden. Dit betekent dat kwekers en handelaren uit Midden-Brabant nog maar op één adres hoeven te laden en niet meer zelf door de straten van Zundert en West-Brabant hoeven te rijden om partijen te verzamelen. Vanaf begin oktober is het personeel van Treeport Services zich ook gaan vestigen op het CLTV terrein. Treeport Services krijgt een steeds groter klantenbestand waardoor de vrachtwagenbewegingen in het dorp nog meer afnemen. Op GrootGroenPlus heeft Treeport zich gezamenlijk met 38 van haar leden gepromoot. Het doel van deze presentatie is internationaal laten zien wat de regio te bieden heeft, en dat is veel! De diversiteit aan

‘De boom in meT TreeporT’ Rubriek bomen over bomen

Sorbus, bekende en onbekende lijsterbessen

boomkwekerij – en boomkwekerij gerelateerde – bedrijven uit de regio was voor de gemiddelde bezoeker van de beurs, verrassend groot. Handelaren en afnemers weten nu nog beter dat West-Brabant een totaalpakket aan boomkwekerijproducten heeft te bieden van grote kwaliteit. Naast GrootGroenPlus hebben kwekers en handelaren samen met Treeport het afgelopen jaar deelgenomen aan Plantarium (Boskoop) en IPM (Essen, Duitsland). Treeport werkt ook aan duurzaamheid. Dit doen we o.a. door te participeren in Planty Pot B.V. Planty Pot produceert biologisch afbreekbare potten van afvalstoffen uit de agrarische sector. Daarnaast werkt Treeport aan ‘Schoon Water in de Boomteelt’. Meer dan 100 bedrijven doen inmiddels mee aan dit project wat bijdraagt aan schoner water in de beken. Het project is erg breed, maar heeft hetzelfde uitgangspunt; een meer duurzamere bedrijfsvoering. Ook wordt er binnen Treeport gewerkt aan meer biodiversiteit. Samen met het Vogelrevalidatiecentrum is een nestkastenproject opgezet waarbij op boomkwekerijen nestkasten worden opgehangen voor o.a. torenvalken en kerkuilen. Zo wordt op een duurzame manier gewerkt aan de bestrijding van plagen. In totaal hebben boomkwekers meer dan 100 nestkasten besteld!

BEDRIJF UITGELICHT:

Special plant Zundert bV

Bijna iedereen kent de lijsterbes. Met name de gewone lijsterbes, Sorbus aucuparia, is bekend omdat deze behalve in de tuin ook in de vrije natuur voorkomt. Dit is de lijsterbes met knaloranje bessen in de herfst. Sorbus telt echter tal van andere soorten en cultivars met belangrijke eigenschappen als rijke bloei, decoratief blad en kleurrijke bessen. De lijsterbes is familie van de roos maar ook peer, appel en meidoorn zijn ‘bloedverwanten’. Er zijn circa 100 verschillende soorten die te vinden zijn in de gematigde zones van het noordelijk halfrond en meestal vanuit struik tot middelgrote boom uitgroeien. Opvallend binnen de grote groep is de grote diversiteit aan bladvormen; van enkelvoudig tot geveerd. Ook de beskleuren zijn divers en variëren van geel, wit, roze tot rood en oranje. Voor de mensen hebben de bessen meestal alleen sierwaarde – slechts van een paar lijsterbessoorten worden de bessen geconsumeerd – maar vogels lusten bijna alles. Met name op de bessen van S. aucuparia zijn vogels verzot. De soortnaam is een verbastering van het Latijnse woord auceps (aucupis) wat weer is samengesteld uit de woorden avis en capere die wij vertalen door vogel en vangen, letterlijk betekent het woord ‘vogelvangst’. De gewone lijsterbes groeit uit van struik tot meerstammige boom en haalt een hoogte tot circa 10 meter. Boomkwekers kweken hem meestal op stam waardoor de boom prima geschikt is voor kleine tuinen of plantsoen. Het oneven geveerde blad, de witte voorjaarsbloei en de helder oranjerode bessen in de nazomer zijn belangrijke kenmerken. Groot nadeel van de boom is wel dat als de bessen gaan kleuren, veel van het blad al begint te vallen. De gewone lijsterbes is zeker geen mooie herfstboom. Alleen op de juiste standplaats blijft het blad langer aan de boom en verkleurt het geel tot oranjerood. Er zijn enkele variëteiten bekend waarbij de verschillen vooral in de kroonvorm en/of de bessen zitten. ‘Xanthocarpa’ heeft oranjegele bessen en die van ‘Edulis’ zijn opvallend groot en eetbaar.

Bedrijfstype: Producent van visuele outdoor planten en arrangementen. Plaats: Zundert Sortiment: Skimmia Reevesiana, Gaultheria (bergthee), Hebe, Blosjz (geschikt voor binnen), Hiki Yuri (tuinorchidee), Agapanthus (Afrikaanse lelie), Fargesia (bamboe), Vaccinium Vites Idea (Vossebes), Pernettya, Skimmia Finchy. Heeft u participaties van Treeport: Ja, wij participeren graag in een regionaal collectief wat ons als individuele producenten kan versterken. Waar bent u trots op wat betreft uw bedrijf: Dat we de hedendaagse consument nog weten te prikkelen en met planten bij kunnen dragen aan het leefcomfort. Wat vindt u mooi aan het vak: De diversiteit van het

Maar Sorbus kent veel meer diversiteit. Er zijn verschillen in bladvormen en beskleuren. Interessant is de grijsbladige S. aria, de meelbes, met zilverkleurig uitlopend en bijna rond blad. In het voorjaar is er een witte bloei gevolgd door oranjerode bessen. Gewaardeerd als straatboom zijn S. intermedia ‘Brouwers’ en S. x thuringiaca ‘Fastigiata’. De eerste heeft blad dat aan de onderzijde witviltig is behaard. Na de witte bloei volgt een bescheiden hoeveelheid oranjerode bessen. De tweede is met name geliefd voor zijn smalle kroonvorm. S. vilmorinii heeft varenachtig loof dat in de herfst oranje kleurt. De bessen verkleuren van rozerood naar wit met een roze waas. S. amabilis heeft samengesteld blad dat in de herfst felrood verkleurt en bessen in geel-oranje-rood. Ook S. kewensis heeft een felrode herfstverkleuring maar briljant rode bessen. Gele bessen zijn te zien bij S. ‘Autumn Spire’ en witte bij S. koehneana. En wie goed zoekt, vindt nog heel veel meer...

ondernemen, je bent continue in beweging tussen de verschillende bedrijfsfacetten. Het ene moment ben je kweker en het andere moment boekhouder of verkoper. Ook al worden deze taken uit handen genomen, dan nog moet je het beheersen om sturing te kunnen geven om samen tot een geweldig eindproduct te komen. De aanwas van gekwalificeerde mensen zie ik als grootste uitdaging voor mijn bedrijf maar ook voor de sector. Wellicht dat daar voor Treeport ook een belangrijke rol ligt? Wat is uw favoriete boom: Ginkgo; zo’n simpele maar oude soort, met een verhaal waarmee ze boeken vol schrijven. Het mooiste daarvan vind ik dat het de enige naaldboom is met uitgerold blad. Wel jammer dat ze in Europa niet zo spectaculair uitgroeien als bijvoorbeeld in China.

Gilde De Baronie zoekt Taalmaatjes

Taalmaatje Désire in gesprek met Iwona Detka

BREDA - Taalmaatjes is een project van het Gilde de Baronie in Breda. Het brengt Nederlanders en anderstalige bij elkaar om de Nederlandse taal en cultuur te leren kennen. Bij het Taalmaatjes Gilde wordt een vrijwilliger

als taalmaatje gekoppeld aan een anderstalige. Wekelijks komen zij dan bij elkaar om op een persoonlijke en informele wijze Nederlands te spreken. Gewoon thuis, in de

huiskamer, of tijdens een wandeling. Daarbij gaat het om de communicatie, er wordt dus geen les gegeven. Désiré van de Berg (74) vertelt enthousiast over zijn werk als taalmaatje van de 32 jarige Poolse Iwona Detka. Na de intake werden zij op basis van interesse aan elkaar gekoppeld. In het eerste gesprek wordt gekeken of er een klik is tussen deelnemer en taalmaatje. Die klik is erg belangrijk vertellen Désiré en Iwona. Zij vonden elkaar in de interesse van Désiré voor Oost-Europa en de wens van Iwona om vooral diepgang in de gesprekken te hebben. Iwona woont al weer 6 jaar in Nederland. Zij bemerkte dat het contact met Nederlanders echter beperkt is. Op het schoolplein, bij de dokter of in de supermarkt heb je vaak vluchtige contacten en zo leer je niet om je Nederlands goed te oefenen. Iwona wilde graag over een breder scala aan onderwerpen praten, politiek, cultuur, geschiedenis en gewoonten. In Désiré heeft ze haar ideale taalmaatje gevonden. Wekelijks komen ze bij Iwona PAGINA 10

thuis bij elkaar voor ongeveer een uurtje. Iwona komt uit Polen. Désiré zocht op internet materiaal op in de vorm van foto’s in Polen en aan de hand van deze foto’s vertelde Iwona over haar studietijd aan de universiteit en haar jeugd. Zo zijn de vorige woonplaats van Désiré, Alkmaar en de geschiedenis ervan ook besproken. En natuurlijk is er over Sinterklaas en de wijze van vieren in Polen en Nederland gesproken. Beide geven aan geen gebrek aan gespreksstof te hebben. Iwona merkt dat ze meer zelfvertrouwen krijgt om het Nederlands te spreken. Ze is blij met de 1 op 1 begeleiding in huiselijke sfeer. Je durft dan fouten te maken. Désiré laat weten dat het taalmaatjes Gilde inmiddels al 19 deelnemers heeft gekoppeld aan een taalmaatje. Er staan echter nog mensen op de wachtlijst. Deelnemers zijn er uit diverse landen, o.a. Polen, Rusland, Italië, Frankrijk, Vietnam en Afrika. Om alle deelnemers te kunnen koppelen zijn er nieuwe vrijwilligers nodig. Van de vrijwilligers wordt verwacht dat ze een

goede beheersing hebben van het Nederlands, open-staan voor andere culturen, communicatief en enthousiast zijn en wekelijks zo’n 1,5 uur ter beschikking hebben. Het Gilde organiseert bijeenkomsten voor de taalmaatjes om ervaring en kennis op te doen en zorgt voor ondersteunend materiaal. Interesse? Kijk voor meer informatie op de website of bel 076- 5615158 voor een gesprek met een van de coördinatoren van het Taalmaatjes Gilde.

Glasschade?! Ruit stuk?! Supersnel Glasherstel

24 uu rs service

Bel gratis 0800 - 837 52 27


Gaat u bouwen of verbouwen? Voor bouwen met persoonlijke aandacht moet u bij Aannemersbedrijf van Opstal & Zn bv zijn. Wij leveren nog een produkt af waar met hart en ziel aan gewerkt is.

- Voor al uw nieuwbouw en verbouwwerkzaamheden - Maatwerk en ouderwets ambachtstimmerwerk, ensuite’s / radiatorombouwen / lambriseringen etc. - Levering van hout en plaatmateriaal op maat en voorzien van de door u gewenste profileringen. - Tevens bouw van maatwerk betonkelders/zwembaden.

Geregistreerd in het NRO/NVO Geregistreerd in het NRO/NVO ■

chronische/acute rug- en nekpijn

chronische/acute enof nekpijn uitstraling/pijn in rugarmen benen

uitstraling/pijn in armen of benen hoofdpijn/migraine

hoofdpijn/migraine chronische oorontsteking

chronische bij kinderenoorontsteking

bij kinderen huilbabies/voorkeurshouding

huilbabies/voorkeurshouding

Pinksterbloemstraat 1

4761 ZT Zevenbergen Pinksterbloemstraat 1 | 4761 ZT Zevenbergen T0168 0168 320988| 09 T 32 88 info@osteopathiemoerdijk.nl Pinksterbloemstraat 1 | 4761 ZT Zevenbergen

OPEN 15 HUIS!DEC. VAN 14.00 TOT 16.00 UUR

W W32 W .88 OS PAT H I E M O E R D I J K . N L T info@osteopathiemoerdijk.nl 0168 09T E|Oinfo@osteopathiemoerdijk.nl

www.osteopathiemoerdijk.nl W W W . O S T E O PAT H I E M O E R D I J K . N L

GELIJKVLOERS WONEN, MET TUIN? NU BEZICHTIGEN, NU BESCHIKBAAR!

HAARKNIP CURSUS start: ma 14 Januari

Vraag vrijblijvend prijsopgaaf. Maalbergenstraat 11, 4884 MT Wernhout. Tel.: 076-5973478 Email: info@opstal.nl

WORKSHOP VLECHTEN

www.STYLELINE.nl 06-12158097

STICHTING HEDEN EN VERLEDEN De stichting vraagt voor haar verzameling

AFGEVEN KAN IEDERE ZATERDAG tussen 10.00 en 12.00 uur Vergoeding bespreekbaar. Ettenseweg 75 (achterom) 4891 XT Rijsbergen

DOODS/ BIDPRENTJES OVERLIJDENSBERICHTEN

Donker eiken meubels maken wij blank of een andere kleur. Gratis Transport. info: 073-6417807 b.g.g. 06-52691413 www.sunny-meubel.nl

TIP: knip deze advertentie uit en bewaar deze GSM 06 22 41 43 07 of telefoon 076 596 16 59

*) VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

ComputerserviceBreda.nl

Problemen met uw Computer of Laptop? Bij ons bent u aan het juiste adres voor snelle en vakkundige reparatie. Netwerk, Hardware, software & nog veel meer! BUMA STEMRA € 15,00 Per uur Essan onk e7 KLPD POLITIE vdrus op uw PC? 48n4 DA Bra a wdj nossan hae voor u op * Garantie voor € 45,r & bdnnan n4 uur! * Onafhankelijk ti76 r 887 e6 ee Coapuear upera a! ti6 r 47 49 eti 89 * Sarvdca aan huds

* Edean warkpnaaes * Snaches € 5,r voorrdjkosean dn Bra a & prdnsanbaak

KVK: 5475nti5e bew: NLnti45ee5tieBtin

Maak uw ou a coapuear waar snan an ao arn! Vanaf € ntiti,r

Ma e a Zo baradkbaar € 5,- korting tegen inlevering van deze advertentie! van ti8:titi e a nn:titi van de e a vererntiev

INRUIL EIGEN WONING MOGELIJK*

■ ■ ■ ■ ■ ■

Gelijkvloerse woningen van 580 m3 Onderscheidende tijdloze architectuur Instapklaar: u kunt hier direct wonen Veilig en zorgeloos wonen Energiezuinige woningen met warmtepomp Inruil eigen woning mogelijk: Gerust Gevoel Garantie®

Kom op de koffie in de gezellige modelwoningen!

U bent welkom op zaterdag 15 december tussen 14.00-16.00 uur. Bereikbaar via de Donkerstraat in Etten-Leur.

bel 0113-639760 of mail info@traas.nl

• • • • • • • •

houtworm-, boktor en zwambestrijding preventieplannen faunabeheer weringsmaatregelen bestrijding knaagdieren en insecten bouwkundige inspecties balkkoprestauraties mollenbestrijding

www.schoonendreef.nl

076 5022888

076 5033000

076 5148656

Kenniscentrum Dierplagen www.kad.nl KAD - Gecertificeerd

Bessen voor de vogels Te huur

Opslag/ Bedrijfsruimte Ca. 140 m2 en 100 m2 te Breda Inl. 06-22 22 02 29

DAGTOCHTEN BUSREIZEN DAGTOCHTEN

Dre Wit (‘t) goed reparaties witgoed producten Etten-Leur Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00 buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

STERREN IN DE SNEEUW € 649,00 6-DAAGSE REIS KLEINWALSERTAL 17 t/m 22 mrt 2013 Vervoer, 5 overnachtingen, 3 excursies + optredens van: Wolter Kroes, Vinzzent, Grad Damen, Rene Schuurmans en vele anderen

DAGREIS LONDEN 22 dec

€ 49,00

2-DAAGSE REIS LONDEN 15/16 dec en 22/23 dec

€ 109,00

Vervoer, Eurotunnel + stadsplattegrond

FA. GELENS

voor al uw stoffering en alle reparaties. Rudonk 23a Breda Tel. 076-5877239 of 06-20304266

TE HUUR in Breda

BEdRijfs RUimTE in kantoorvilla

Vervoer, overtocht, hotel + ontbijt

KERSTMARKT DÜSSELDORF € 25,00 14, 15, 21 en 22 dec KERSTMARKT BRUGGE € 22,50 21 dec SCHALKE 04 – HANNOVER96 € 99,00 18 jan

Vervoer, wedstrijdticket + 3 consumpties

DAGREIS DISNEYLAND® 26 jan

Meubelstoffering

€ 69,00

Vervoer + entree 1 kind per volwassene voor € 25, extra kinderen à € 49

www.brabantexpres.nl

1e en 2e verd. ca. 70 m2 p/verd. va. € 575 p/mnd excl. inl: 06 23159159

De mus, het roodborstje en zelfs het winterkoninkje kunnen uw hulp in de winter goed gebruiken. Besdragende heesters zijn een welkome aanvulling op het menu van de vogels. Door het hoge vitaminegehalte in de bessen zijn ze een belangrijke voedselbron. Natuurlijk zijn besdragende heesters ook voor ons mensen leuk. Ze geven kleur aan uw tuin in een periode waarin deze nogal kaal kan zijn. Er zijn heesters met zwarte, oranje, rode of paarse bessen, dus voor ieder wat wils! Doe u zelf én de vogels een plezier: plant bessen in uw tuin! Besdragende planten in uw tuin? Vraag het aan de tuinspecialisten van Jansen Hoveniers of kijk op www.jansenhoveniers.com

Onbezorgd genieten. Jansen Hoveniers. www.jansenhoveniers.com - (0165) 38 78 19

Jacobs Totaal Bouw Renovatie Onderhoud Verbouwingen ___________________________________________ Uw vertrouwde aannemer in de regio voor o.a. Aan/uitbouw – dakopbouw – dakkapellen – badkamer en keukenrenovatie. Kunststof en houten kozijnen ramen en deuren – velux dakramen etc.

06-29046711 30 jaar vakmanschap en kwaliteit - kijk op onze vernieuwde website

www.jacobstotaalbouw.com

UW ACCOUNTANT / BOEKHOUDER TE DUUR ? Bij ons bepaalt uzelf het tarief en de werkzaamheden !! Alle varianten zijn mogelijk, vrijblijvende informatie: WWW.ADVIESBUREAUDEBRUIJN.NL

D A N S EN ONTMOET ELKAAR IN RIJSBERGEN ***********

ZATERDAG 15 DEcEMBER / VOOR SINGLES & pAREN: Harmoniezaal Rijsbergen (Naast de Rabobank) Live band ThE wIGS met zangeres IRIS. Entree € 5,- p.p. & IEDERE ZATERDAG / VOOR pAREN EN KOppELS: Koutershof Rijsbergen (Naast de kerk). Entree € 3,- p.p. & wOENSDAG 12 EN 19 DEcEMBER LINE-DIScO & STIJLDANSEN **************** Zalen open 19.30 uur Start 20.15 uur

INLIchTINGEN: 06 22 41 43 07

www.bootrijsbergen.nl kopje dansen


Wet Bibob

Stichting Lutoban ontvangt donatie van de Vlooienmarkt

Om te voorkomen dat de gemeente ongewild criminaliteit faciliteert, er oneerlijke concurrentie ontstaat of de bovenwereld en onderwereld met elkaar vermengen, is in 2003 de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) ingevoerd.

Ook kan het instrument gebruikt worden bij het beoordelen van aanbestedingen. De gemeente kan de Wet Bibob toepassen als reguliere regelgeving onvoldoende aanknopingspunten biedt om een aanvraag te weigeren of in te trekken. In dat geval onderzoekt de gemeente de achtergrond van een bedrijf of persoon.

Met dit instrument kan de gemeente een vergunningaanvraag weigeren of een vergunning of subsidie intrekken als er gevaar dreigt dat deze zal worden misbruikt of gefinancierd is met criminele gelden.

Integriteit Tevens kan de Officier van Justitie de gemeente tippen als hij een Bibobonderzoek zinvol acht. In dat geval beschikt de officier van justitie meestal over informatie waaruit

blijkt dat er een verband bestaat tussen een betrokkene en strafbare feiten die gepleegd zijn of gepleegd worden. Als na het eigen onderzoek vragen blijven bestaan over de integriteit van de betrokkenen kan het bestuursorgaan een Bibob-advies vragen aan het Landelijk Bureau Bibob. De gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob inschakelen om de achtergrond van bedrijven en personen te onderzoeken. Het onderzoek is bedoeld om erachter te komen hoe groot de kans is dat een vergunning, subsidie of aanbesteding wordt misbruikt voor criminele doeleinden, zoals geld witwassen.

Weeshuis Home of Hope heeft weer water

Faillissementen in de Regio West-Brabant Van 8 oktober tot en met 4 december Bron: Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland

F. Blom hodn ADUCON Vloertechniek en Confetti Vloerdecor - Oudenbosch; PP Trading B.V. vhodn PP Trading, Gifts & Design - Halsteren; Pollemans Beheer B.V. - Halsteren; Lensvelt B.V. - Breda; ValvePlus B.V. thodn Neven Valves - Etten-Leur; J.P.F. van Gils hodn Sportfysiotherapie van Gils - Prinsenbeek; Raats B.V. - Achtmaal; Activa Holding B.V. - Bergen op Zoom; Mion Werkt B.V. - Bergen op Zoom; Van Leeuwen-van Dongen Holding B.V. - Lepelstraat; Van Leeuwen-van Dongen Beheer B.V. - Lepelstraat; Yona B.V. - Lepelstraat; Yona IPB B.V. - Lepelstraat; Top Travel B.V. thodn The Travel Company Reisbureau Top Travel, Kids Travel, Kinder Reizen, Top Travel Adventures, Top Travel Ticket Centre (T.T.T.C.), Tele Ticket Centre (T.T.C.), Travelsales, Top Travel, tickets.travel, marktplaats.travel, tickets2.travel - Bergen op Zoom; Vastgoedontwikkeling HIPhaagdijk B.V. - Breda; M.W.H. Vermaas hodn HMJ Schilderwerken - Ossendrecht; H. Nuijten hodn Alfa Dak - Moerdijk; Lensvelt Holding B.V. - Breda; P.P.J.M. Voragen hodn Voragen Projectondersteuning - Geertruidenberg; J.J.J.M. Kramers hodn Vesta Care, Jura Vesta, Vesta Management, Vesta Care Travel Solutions - Ossendrecht; W.F.J. de Zeeuw hodn Drimmelse Glashandel - Made; A.P. de Been hodn Air-Point-Trading - Raamsdonksveer; GSH Assurantiën B.V. thodn GSH MKB Support en GSH Consultancy - Steenbergen; RS Holding B.V. - Steenbergen; Packing Creative Systems Nederland B.V. thodn No- Ox Stainless - Breda; Ons Knipt Ons B.V. - Oosterhout; Psychologisch Expertise Centrum van Gurchom & Partners B.V. - Breda; A. Lammou hodn Supermarkt Driouch en Driouch Lamspecialist - Breda; Ferro International B.V. - Bergen op Zoom; Kouwenberg Scheepsafbouw B.V. - Moerdijk; Costa Espagna B.V. hodn huizen in de zon - Oud Gastel; Precia-WPL B.V. thodn Precia-WPL en WPL Industries - Breda; J.P.T. Tensen hodn Joost Tensen - Geertruidenberg.

Jeugdwerk Breda en Jong@Breda

Op zoek naar dromen en wensen van Bredase jeugd BREDA - Van maandag 17 december tot en met zondag 6 januari houdt het Jeugdwerk Breda in samenwerking met Jong@Breda een wedstrijd: “The Bucketlist” voor de Bredase jeugd in de leeftijd van 5 t/m 23 jaar oud. The Bucketlist is een lijst waarop je al jouw wensen en dromen zet wat jij zeker

nog een keer in je leven zou willen doen. Zo kun je denken aan dat je een beroemdheid wilt worden, een hele mooie (wereld) reis wilt maken, voor één dag een prinses wilt zijn, een keer wilt rijden in een Ferrari of….. Wij zijn opzoek naar diegene die zijn of haar wens/droom op een zo’n creatief mogelijke manier met ons wilt delen, denk hierbij aan het maken van een film,

foto’s, tekening, muziekstuk of…. Diegene die dit op een zo’n creatief mogelijke manier doet, maakt kans op het winnen van één van de twee iPads. Lijkt het jou leuk om jouw droom/wens met ons te willen delen en zo kans te maken op een iPad, surf dan naar de website van Jong@Breda. www.jongatbreda.nl/ live-your-dream

KORTE BERICHTEN BREDA Rondleidingen Gilde de Baronie: Zaterdag 15 december: Torenbeklimming Grote Kerk 13.00u (vanaf 12 jaar); Rondleiding Grote Kerk 14.00u; Stadswandeling 14.00u vanaf ingang Grote Kerk. Zondag 16 december: Torenbeklimming Grote Kerk 14.00u en 15.00u (vanaf 12 jaar). Noorderlichtviering: “De vijgenboom van Advent”. Op zaterdag 15 december is er om 16.00 uur een Noorderlichtviering in de Lutherse Kerk in Breda, die in het teken staat van de bloei, hoop en waakzaam zijn van Advent. Plaats: Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11/Stadserf 3, Breda. Website: Noorderlichtbreda.nl Bingo Mananagirls: Op donderdag 13 december is er een bingo in Huis de Heuvel aan het Nolensplein 1. Aanvang 20.00u. Bingo Westerwiek: Op woensdagmiddag 19 december een kerstbingo in de Westerwiek, Argusvlinder 298. Aanvang 14.00u. Er zijn mooie prijzen te winnen. Inlichtingen: Jan Verstraeten 06.53978571. Ruilbeurs De Verzamelaar: zaterdag 15 december 13.00-16.00u in de Blaker, Graaf Hendrik III plein 128. Toegang voor leden gratis. Rommelmarkt Doskonale: Zondag 16 december de laatste rommelmarkt van Doskonale dit jaar. Ambachtenlaan 1 van 11.00-15.00u. Filmavond Stichting Info-Méér: Dinsdag 18 december koppelen we deze avond aan een thema namelijk “Leven met een verslaafde”. De film die gedraaid gaat worden heet Verslaafd aan jou en is interactief. Aanvang 19.30u. Wil je met een groep komen dan graag even aanmelden op info@ info-meer.nl. Voor meer info: zie www. info-meer.nl. Adres: Adriaan van Bergen-

straat 230, Breda, tel. 076-5211813. Ganzenexcursie: Zaterdagmorgen 15 december geeft de West Brabantse Vogelwerkgroep weer een excursie naar de ganzengebieden ten westen van Breda. Piet van Iersel leidt de excursie. Tijdens de excursie worden verschillende gebieden bezocht bij Klundert, Tonnekreek, de buitengorzen bij Willemstad, Sint Antoniegorzen, Polder de Ruigenhil. Vertrek op het Schoolakkerplein in Breda, 9.00-13.00 uur. Aanmelden bij Piet van Iersel, tel. 0765816382 na 18 uur of 06-30446366. www. westbrabantsevwg.nl Oecumenische kerkdienst: Voor de derde achtereenvolgende keer wordt er tijdens de kerstmarkt een korte kerkdienst gehouden in de Protestantse Laurentiuskerk aan de Duivelsbruglaan 1 in t’Ginneken op zaterdag 15 december om 17.00 uur. Voorgangers zijn: Pastor Ineke Leemput van de Jeruzalemparochie en Ds. Frans Rookmaaker. Verder wordt er medewerking verleend door het Sacramentskoor. Postzegel- en muntenbeurs: Zondag 16 december van 10.00-13.00 uur wordt er in Gemeenschapshuis De Zandberg, Zandberglaan 54b te Breda een postzegel- en muntenbeurs gehouden. Meer informatie: www.baronie82.com Thema avond: Jezus, feit of fictie?: Op 14 december houdt de christelijke jongerenorganisatie Plexat in cultureel centrum de Kraaienest de thema avond: Jezus, feit of fictie? De meeste mensen hebben wel van Jezus gehoord, maar hebben toch twijfels over Zijn bestaan en veel vragen over de juistheid van wat er over Hem staat geschreven in de bijbel. Locatie: Tweeschaar 12, Breda. Aanvang 20.00u. ‘Vrede begint bij jezelf’: Soefi Centrum

Breda heeft op 16 december om 11.00u een Universele eredienst in de Waalse Kerk, Catharinastraat 83 bis te Breda. De toegang is gratis. ULVENHOUT Lezing: Las Lanzas Breda verzorgt een Nederlandstalige lezing over land en cultuur van Argentinië. U krijgt bijzondere informatie over de Argentijnse cultuur, politiek, economie en het landschap, ondersteund met prachtig beeld- en filmmateriaal. De lezing wordt gegeven door de geograaf Jeroen Rijlaarsdam. Vrijdag 14 december 20.00-22.0u De Pekhoeve, Dorpstraat 94, Ulvenhout. Entree leden gratis. Zie ook www.laslanzas.nl. TETERINGEN Kerstconcert Koor van Toen: Het koor bestaat uit 30 dames. Het repertoire bestaat uit Christmas Carols en mooie stemmige kerstliederen. Het concert is van 13.00 tot 15.00 uur en de toegang is vrij. Het geheel staat onder leiding van onze dirigent Peter van Zanten, met muzikale begeleiding van Riana Koreman op accordeon, Jos Boot drums en Frans Aarts trompet. Zondag 16 december in Dorpshuis het Web in de Stee, Zuringveld 1, 4847 KS te Teteringen. PRINSENBEEK Herdenkingsavond: Ter nagedachtenis aan Wim van Opstal (De Willem) zal op 22 december een herdenkingsavond plaats vinden in café-bar De Stee te Prinsenbeek. Meewerkende artiesten op deze avond zijn: Double Diamond in oude samenstelling olv Ad Moelands met muziek uit die tijd; Duo Dubbelzicht met Karnavals klanken; Randy met zijn nieuwe cd en de jeugdige Floor e.a. Kaart verkoop op 15 december in CafeBar de Stee-van 10.00 tot 12.00 uur. PAGINA 12

ULVENHOUT - De Stichting Lutoban heeft een jaarlijkse toezegging van de Vlooienmarkt, officieel de Stichting Katholieke Jeugdraad Ulvenhout, ontvangen voor hun goede doelen in de Filippijnen. In samenspraak met het bestuur van de Jeugdraad is besloten om deze donatie beschikbaar te stellen aan het weeshuis Home of Hope (HoH) in Bacolod in de Filippijnen. Of toeval bestaat weet ik niet maar enkele dagen na de toezegging ontving Lutoban het bericht van HoH dat hun waterpomp kapot was en dat ze geen geld klaar hadden liggen voor de reparatie. Vreemd hoor, hoor ik u denken zo’n weeshuis krijgt toch geld van de overheid voor onderhoud. Helaas ook dat werkt in de Filippijnen anders. Het weeshuis ontvangt namelijk niets van de overheid. De kosten van het opvangen van weeskinderen moet de foundation zelf bij elkaar zien te krijgen. Het kan dan wel eens voorkomen dat het

geld even op is voor reparaties. De primaire levensbehoefte gaan voor. Een reparatie van een waterpomp van 500 euro moet dan even wachten. Dit levert natuurlijk dan wel meteen een hoop overlast op. D enk maar aan het doorspoelen van WC’s, het afwassen, wassen van kleren etc. Dankzij de donatie van de Vlooienmarkt hebben ze nu weer water. Wilt u meer lezen over wat Lutoban allemaal doet? U kunt het lezen op www. lutoban.com. Donaties zijn altijd welkom. Ons rekeningnummer is 13.29.96.243 t.n.v. Stichting Lutoban te Ulvenhout. Onze stichting is ANBI geregistreerd. Boekenmarkt Lutoban houdt zondag 13 januari tussen 10 en 16 uur weer een boekenmarkt in cultureel centrum de Pekhoeve. De opbrengst gaat naar onze goede doelen op de Filippijnen. Er zijn geen standhouders, alles in eigen beheer. Voor meer informatie kunt u bellen met 076-5613110.

KORTE K O KERSTBERICHTEN TETERINGEN Kerstconcert: Orgelcommissie J.J. Delahaye-orgel houdt een concert in kerstfeer op zondagmiddag 16 december. M.M.v. Jelena Bazova (orgel), Lucia van Vugt (sopraan), Noel Casteleyn (bas) en Marie de Thouars (viool) Locatie: Willibrorduskerk Teteringen, Aanvang 15.00u. BREDA Kerstconcert: Op vrijdag 14 december geeft het Grootkoor Brabant het Kerstconcert in de Johanneskerk, Dreef 5 in Breda-Princenhage. Aanvang 20.00 uur. Het Grootkoor Brabant staat o.l.v. de dirigenten Etty van der Mei en Nan van Groeningen en bestaat uit ruim 80 koorleden afkomstig uit Breda en wijde omgeving. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar via zing@grootkoor.nl. Meer informatie: www.grootkoor.nl Uniek Drieluik Kerstmuziek: Het koor Anthony Singers Terheijden gaat samen met de twee muziekgezelschappen Particolare uit Etten-Leur en Torkesje uit Breda een kerstconcert geven op zondag 16 december om 14.00 uur in de St. Antoniuskerk in Terheijden. Kerstmarkt Westerwiek: Op zaterdagmiddag 15 december is er een kerstmarkt in de Westerwiek vanaf 13.00u. Er is ook een loterij. Argusvlinder 298. Kerststukjes maken Tuinzigt/Westerpark: Kinder Komitee Tuinzigt/Westerpark organiseert op woensdagmiddag 19 december kerststukjes maken in buurtcentrum de Meidoorn in de Meidoornstraat 115. Van 14.00-15.15u. Optreden Gospelkoor Bondeko: Op zaterdag 15 december om 19.00u zal Bondeko, hetgeen gastvrijheid betekent, zingen in een alternatieve viering in de Michaelkerk, Hooghout 67. Het thema van de viering is “Op weg naar Kerstmis” en het koor onder leiding van Erna Smeekens, bekend van het Tientjesproject zal advents- en Kerstliederen zingen. Voorganger is pastor Jan Hopman. Info op tel. 5873482 (vóór de middag). Kerstconcert Volksadel: Zondag 16 december geeft Volksadel haar jaarlijks kerstconcert in WIJ locatie Boeimeer, Langendijk 25. Aanvangstijd van dit concert in sfeervolle ambiance om 14.00u. De muzikale begeleiding wordt verzorgt door pianist Ted van der Heijdt. Het geheel staat onder leiding van dirigent Cecile van der Heijdt. Kerstdiner Westerwiek: Op donderdagavond 20 december is er een kerstdiner in de Westerwiek. Aanvang 17.00u. Er is een 5-gangen diner met allemaal lekkere dingen. Aanmelden en betalen kunt u aan de receptie van Westerwiek. Voor inlichtingen 0765318700. Kerstconcert Popkoor BSUR: Als je wilt genieten van vlotte maar ook stemmige kerstmuziek, kom dan op zondag 16 december naar de kapel van Het Begijnhof, Catharinastraat 45 te Breda. Je kunt ons horen en zien om 12.30 uur. Misschien overweeg je om zelf te gaan zingen bij een koor? Nieuwe leden zijn welkom bij BSUR, meld je aan via onze website om vrijblijvend enkele repetities bij te wonen. Meer informatie: www. bsurbreda.nl Kerstconcert in Johanneskerk: Kamerkoor Enchanté geeft in samenwerking met Blokfluitensemble Fortezza op 16 december een kerstconcert in de Johanneskerk in Princenhage. Aanvang 14.30 uur.


GPS Demo trailer aanwezig

Showdagen: 21 december 2012: 10.00 - 22.00 uur

oPen 15 huis!Dec. van 14.00 tot 16.00 UUr

22 december 2012: 09.00 - 17.00 uur

TRACTOREN EN LANDBOUWWERKTUIGEN

groter wonen? nu bezichtigen, nu beschikbaar!

Locatie: Bovenstraat 57A, Hoeven

www.tychovloeren.nl webshop - online onderhoudsproducten voor alle soorten vloeren SHOWROOM donderdag - vrijdag - zaterdag geopend Bisschopsmolenstraat 54-58 - Etten-Leur - 076-5030019 - info@tychovloeren.nl

Iso-reno * * * * * *

Kozijnen, Ramen, DeuRen timmeRweRKen HoogRenDement isolatieglas teRRasoveRKappingen RolluiKen/scReens/maRKiezen seKtional gaRageDeuRen

www.iso-Reno.nl De Waterman 2 4891 TL Rijsbergen Openingstijden: di. t/m vr. 10.00-17.00 uur 076 - 596 25 49 zat. 10.00 - 14.00 uur ‘s avonds op afspraak aan de weg Rijsbergen/Etten-Leur Offerte vrijblijvend

inrUil eigen woning mogelijk* *) vraag naar de voorwaarden

n n n n n n

Twee-onder-een-kap woningen van 650 m3 en 800m3 Onderscheidende tijdloze architectuur Instapklaar: u kunt hier direct wonen Veilig en zorgeloos wonen Energiezuinige woningen met warmtepomp Inruil eigen woning mogelijk: Gerust Gevoel Garantie®

Kom op de koffie in de gezellige modelwoningen!

U bent welkom op zaterdag 15 december tussen 14.00-16.00 uur. Bereikbaar via de Donkerstraat in Etten-Leur.

www.schoonendreef.nl

076 5022888

076 5033000

076 5148656

El Blanco .nl VUURWERK NIEUW !!GESTART !!

VERKOOP TILBURG BREDA HAAREN Rietdijk 1B

WAARDEBON

WAARDEBON

95

voor

E 37,95

Iceberg Bikkembergs Love Moschino

Meubelstoffeerder Kumas Wij stofferen voor particulieren én bedrijven (projectstoffering) zoals horeca, kapsalons enz. Stoffering van leer- en stof zoals: bankstellen - stoelen - fauteuils caravan- en bootkussens. Bel voor GRATIS offerte aan huis (ook ´s avonds)

Spinveld 13-1 4815 HR Breda Tel. 076-5321913 info@kumasbv.nl - www.kumasbv.nl

Frankie Morello Jacob Cohën Rock Revival Emporio Armani Armani Jeans Aeronautica Militare 7 For All Mankind

Meterpakket van voor

E 18,95 95

E 12,

!

WAARDEBON

SHOWTIME PREMIERE INNOVATION van

voor

E 34,95

E 27,95

Sale

®

Webshop: RicoModa.com

van E59,

Langeweg 7

Weidehek

Tuincentrum

geldig tot 27-12-2012

Full loaded Dragon XXL

geldig tot 27-12-2012

Babysuper

geldig tot 27-12-2012

Leenherenstraat 120

Ganzepoortstraat 23 • Goes • 0113 21 92 22


Bredase inbreng bij Amu-Sing in Etten-Leur Blik&Bloos krijgt vervolg BREDA - Het Bredase symfonieorkest Sinfoniëtta levert op zaterdagavond 15 december een bijdrage aan het culinaire benefietevenement Amu-Sing in Het Withof in Etten-Leur. Het orkest brengt daar diverse stukken ten gehore waaronder enkele in samenwerking met de balletgroepen 12Be en In10ce uit Etten-Leur. Voor de uitvoering van Bach’s dubbelvioolconcert werkt Sinfoniëtta samen met twee jonge violistes van 13 en 15 jaar van de jong-talentklas van het Haags Conservatorium. Breed programma Behalve de klassieke inbreng van Sinfoniëtta zijn er tijdens Amu-Sing ook onder meer authentieke Afrikaanse muziek van het koor Kioso Kyuwenda te horen en kerstmedleys van het duo SiS. Verder zijn

er o.a. bijdragen van Theatergroep Max Mini uit Etten-Leur en van de projectgroep SJAAK, Jacques Brel op z’n Brabants. Tijdens de pauze en de nazit luistert de Small Town Big Band de feestelijkheden op. Het culinaire aandeel wordt verzorgd door een aantal Ettense Restaurants die gedurende de avond amuses serveren. KanjerKetting De opbrengst van Amu-Sing gaat dit jaar naar de KanjerKetting, een beloningssysteem voor kinderen met kanker. Het Withof Woonstichting Etten-Leur stelt, evenals voorgaande jaren, belangeloos de grote kapel van het voormalige klooster het Withof beschikbaar voor Amu-Sing. Die wordt door medewerkers aan het benefietevenement prachtig in kerstsfeer aangekleed.

Studenten van het Zoomvlietcollege zorgen er met hun uitgekiende licht- en geluidsplan voor dat het programma volledig tot zijn recht komt. Kaartverkoop Kaarten worden verkocht bij de VVV’s in Breda en Etten-Leur en de Bonbonnerie in het winkelcentrum Etten-Leur. Meer informatie: www.amu-sing.nl, www.kanjerketting.nl.

kinder tiener

kamers

BREDA - De pilot van studentenpodium Blik&Bloos op dinsdag 27 november krijgt na succes een vervolg.

WWW.SCANMOBEL.NL WOONBOULEVARD BREDA TEL. 076-5220262

Dinsdagavond 27 november vond de pilot plaats van het nieuwe studentenpodium Blik&Bloos. De foyer in PodiumBloos stroomde langzaam maar zeker tot aan de nok toe vol met studenten uit Breda, een onverwachts grote opkomst. PodiumBloos heeft besloten om het samen met studenten voort te zetten. De volgende Blik&Bloos staat gepland op dinsdag 5 maart.

Nieuwe aanpak Amphia werpt vruchten af

Zorg op maat voor patiënten met astma en COPD BREDA - Longpatiënten en zorgverleners van het Amphia Ziekenhuis zijn enthousiast over de nieuwe aanpak van patiënten met astma en COPD. In één week tijd krijgen patiënten inzicht in de oorzaak van hun fysieke èn psychologische klachten en krijgen zij direct na de tweede afspraak het behandelplan al mee naar huis. Door de nieuwe aanpak ontstaat een veel completer beeld van de klachten, waardoor gerichter kan worden behandeld. Met als gevolg dat patiënten over het algemeen sneller hun dagelijks leven weer op kunnen pakken. De nieuwe opzet leverde opmerkelijke resultaten op. Zo is 70% van de astma patiënten te zwaar en voldoet 60% van de astma patiënten niet aan de beweegnorm. Van de COPD patiënten is dit maar liefst 80%. Nieuwe aanpak Remco Djamin, longarts: “Deze patiëntengroep vraagt om een maatwerk behandelplan waarbij volop aandacht is voor de klachten, de manier waarop klachten invloed hebben op het dagelijks functioneren en de wijze waarop de patiënt hiermee omgaat. Daarbij gaat het niet alleen om de kortademigheid en longfunctie, maar ook om vermoeidheid, beweeggedrag, en acceptatie van de beperkingen. Door hoe we het nu georganiseerd hebben, kan de patiënt twee afspraken in een keer maken”. Alex van ’t Hul, projectmanager expertisecentrum Astma & COPD: “Zo weet iemand direct waar hij of zij aan toe is en kan veel sneller worden

begonnen met de behandeling”. De afdeling Longgeneeskunde van Amphia is onlangs gestart met het expertisecentrum waar de patiënt tijdens de twee bezoeken alle onderzoeken ondergaat. Naast het standaard longfunctieonderzoek wordt er ook gebruik gemaakt van een nieuwe longfunctietest. Deze test meet hoeveel lucht de patiënt vasthoudt tijdens inspanning. Ook wordt een uitgebreide vragenlijst afgenomen via de computer. In de tussenliggende week draagt de patiënt dag en nacht een zogenaamde beweegmonitor. Hierdoor wordt een gedetailleerd beeld gekregen van de mate van lichaamsbeweging en slaapkwaliteit. Beide factoren hebben veel invloed op het ontstaan van klachten bij longpatiënten. Binnen twee weken na alle onderzoeken ontvangt de huisarts het behandelplan. Inmiddels hebben ongeveer 200 patiënten het expertisecentrum bezocht. Zowel de patiënt als de betrokken hulpverleners (longarts, longfunctielaborant, longverpleegkundige) zijn enthousiast. Nieuwe zorgstandaarden Long Alliantie Nederland (LAN) heeft in januari 2012 de Zorgstandaard COPD uitgebracht. Op basis hiervan heeft de afdeling Longgeneeskunde van het Amphia Ziekenhuis de nieuwe aanpak ontwikkeld. Het voornaamste doel van de zorgstandaard is het bevorderen van goede zorg bij COPD. De zorgstandaard geeft patiënten en zorgverleners duidelijkheid over wat mag worden verwacht van een COPD behandeling. Het biedt vernieuwing, doordat inhoud en organisatie van de zorg aan elkaar zijn gekoppeld.

Nieuwe deelnemers Studentenpodium Blik&Bloos vindt elk kwartaal plaats ter afsluiting van elk semester. De volgende editie vindt plaats op dinsdagavond 5 maart. Ben je student in de leeftijd van 17 tot 25 jaar en wil je graag je talent laten aanschouwen door je medestudenten? Meld je dan aan via sanne@podiumbloos.nl. Podiumkunst waar we naar opzoek zijn: theater, stand-

up comedy, spoken word/dichtkunst, live muziek, performance art, film/animatie, illusionisten. Het kan allemaal. Meer informatie: www.podiumbloos.nl PodiumBloos is een theaterwerkplaats voor jong en oud, amateurs en professionals: een broedplaats voor nieuw, eigenzinnig talent. Het is een van onze doelen om het huidige productieklimaat in Breda te verbeteren.

C U L A IR E N U S P EERCATA ANBIEDINGEN

DECEMB

Culinair evenement Natale de Linie BREDA - Na het succes van Cucina de Linie komt er een speciale winterversie met een groots theaterprogramma voor jong en oud. Natale de Linie vindt plaats op 16 december, met als locatie de leegstaande loods (ingang Keplerstraat) achter de NHTV. Natale de Linie biedt bezoekers vanaf 15.00 uur een uitgebreid programma vol theater, dans, workshops, film en creatieve koks. De entree van Natale de Linie

is gratis. Ons bijzondere theatermenu zal ingevuld worden door: Theatergroep NOKI, Filmmaakster Ilse van Loon, dansgroep De Stilte, Theatergroep Tiuri en het Fröbelhuis. Naast het theaterprogramma is er volop gelegenheid om te genieten van culinaire kunsten. Hobbykoks krijgen tijdens Natale de Linie de kans om hun kookkunsten te delen met de bezoekers. Geniet van originele en huisgemaakte hapjes en gerechtjes voor een vriendelijke prijs.

IN ‘T BREDASE Stefan Bruyninckx, hoofd protocol CC Giegeldonk

‘De Bourgondiër zat al vroeg in me’ Vandaag in de Bredase Bode opnieuw een aflevering van de rubriek ‘In ‘t Bredase’. In deze kolommen lichten mensen die zich binnen de lokale samenleving (Breda, Prinsenbeek, Teteringen, Ulvenhout, Bavel) verdienstelijk maken en/of hierin een opvallende positie innemen een persoonlijk tipje van de sluier op. Deze keer is het de beurt aan Stefan Bruyninckx, hoofd protocol van CC Giegeldonk. In een kort vraaggesprek vertelt hij over carnaval in de Haagse Beemden, over de betrokkenheid van het Bredase college en over zijn bewondering voor Anton Pieck. DOOR ADDO SPRANGERS Uw naam, leeftijd en burgerlijke staat. Stefan Bruyninckx, 29 jaar jong en gehuwd met Chantal. Vader van een zoon Luca (2 jaar) en werkzaam als Senior Accountspecialist. Wat wilde u vroeger worden? Als kind heb ik lang met de gedachte gespeeld om kok te worden. Ik heb het altijd erg leuk gevonden om in de keuken te staan en vind het nu nog steeds leuk om vrienden en kennissen te verrassen met lekkere hapjes en gerechtjes. De Bourgondiër zat al vroeg in me. Toen ik echter de leeftijd kreeg waarop ik besefte dat een

kok voornamelijk in de avonden, weekenden en op feestdagen werkt heb ik dit idee snel laten varen. Hoe is uw interesse voor het carnavalsfeest en (uw vrijwilligerswerk voor) CC Giegeldonk ontstaan? Carnaval is mij met de paplepel ingegoten. Vroeger ging ik samen met onder andere mijn vader op carnavalszaterdag naar de Grote Markt in het centrum van Breda om daar de Prins van ut Kielegat binnen te halen, waarna het grote feest los kon barsten. Op dat moment was ik nog niet bekend met CC Giegeldonk. In het jaar dat Breda 750 jaar bestond, werd ik door CV de Luuckskes gevraagd om mee te gaan lopen in de grote optocht van ut Kielegat als onthaostingscommissie waarna mijn carnavalsbloed al snel harder begon te borrelen. In deze periode maakte ik ook kennis met de andere Prinselijke gezelschappen. Op een bepaald moment werd ik door de Adjudant van de Prins van Giegeldonk aangesproken of het niets voor mij was om in het gevolg van Zijne Doorluchtige Hoogheid van Giegeldonk te komen. Na een korte bedenktijd ben ik met plezier op zijn aanbod ingegaan en heb ik twee jaar als Lid van de Raad van Elf meegelopen en ben vervolgens drie jaar Nar geweest. Toen enkele jaren geleden het toenmalig Hoofd Protocol aangaf zijn taken te willen overdragen ben ik door het bestuur van CC

Giegeldonk gevraagd om deze taak over te nemen en zodoende ben ik als Hoofd Protocol al weer enkele jaar verantwoordelijk voor het gehele Prinselijke gezelschap van CC Giegeldonk. Een geweldige taak om uit te mogen voeren met een enthousiaste en zeer gezellige groep mensen die Giegeldonk allemaal een warm hart toe dragen! Noem de sterke kanten van Breda en haar inwoners. Wat ervaart u als minpunten? Breda is en blijft mijn thuis. De grote toren, de nieuw geopende Haven en nu de nieuwe ontwikkelingen met het Klooster in de Nieuwstraat hebben de stad zeker aantrekkelijker gemaakt. Ook de betrokkenheid van burgemeester en wethouders bij alles wat er in de verschillende wijken speelt vind ik erg positief. Toch blijf ik het persoonlijk bijzonder jammer vinden dat er de laatste jaren veel mooie evenementen uit Breda zijn weggegaan of dat deze door omstandigheden vaak moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen en daardoor ter ziele gaan of in afgeslankte vorm blijven voortbestaan. Een boerderij ergens op het platteland of een luxe villa in Monaco? Geef mij maar een boerderij op het platteland, maar dan wel met alle gemakken van deze tijd. PAGINA 14

Stefan Bruyninckx.

Omschrijf uw begrip van geluk. Geluk is voor mij samen zijn met hen die me dierbaar zijn en onder het genot van een hapje en een drankje vooral stil staan bij alle mooie dingen die ons gebeuren. Het geluk zit voor mij veelal in de kleine dingen die niet te koop zijn. Wat staat er in uw boekenkast en wat vinden wij in uw cd-rek? Dan zal ik eerst een boekenkast moeten aanschaffen, maar op mijn nachtkastje liggen de verzamelalbums van de columns van Youp van ’t Hek en in het cd-rek vind je uiteenlopende muziek van easy listening en top-40 tot (uiteraard) carnavalsmuziek. Wat is uw favoriete vakantiebestem-

FOTO DIANA VAN PUYENBROECK

ming en waarom? Wat vakantiebestemming betreft ben ik niet zo veeleisend. Mijn enige eis is dat het op vakantie minimaal even luxe moet zijn als thuis. Als ik toch een keuze moet maken, dan graag een appartement aan zee in Spanje. Welke beroemde persoon zou u wel eens willen ontmoeten en waarom? Het is helaas niet meer mogelijk, maar ik had graag kennis gemaakt met Anton Pieck. De manier waarop hij mensen weet mee te nemen naar een ‘andere’ wereld zou ik graag van hem geleerd hebben. Met carnaval leven we ook vijf dagen in een ‘andere’ wereld en ik zou hier graag meer mensen in mee willen nemen. Zeker bij het carnaval in Giegeldonk!


! g e w n e t e o m KooPzondAgen j i w 25 nov. - 2 dec.

opheffings uitverkoo p

16 dec. - 23 dec.

50%

g n i t r o k kassa ctie scolle

lichting r e v e l e op de h

zoals:

Unieke kans!!!

Alles halve prijs! m.u.v. kappen en lichtbronnen

- Massive - Philips - Lirio - Leclercq en vele andere bekende merken.

BUDGETLAMP BREDA 1000m2 met alle bekende merken Hoekpand Catharinastraat / Kennedylaan / 076 - 5140167 www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Peuters welkom bij peutertuin Montessori Dubbelwijs inen Boeimeer Lekker bewegen, spelen ontdekken? Het kan allemaal bij skon kinderopvang!

Ondanks dat er een aantal peutergroepen in Breda sluit, is er nog voldoende plek voor peuters in Boeimeer. Skon kinderopvang heet de peuters in Boeimeer van harte welkom op haar peutertuin Skon kinderopvang heeft 200 Montessori vestigingenDubbelwijs. in Nederland voor dagopvang en buitenschoolse opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. In Etten-Leur is de blauwe Peuters niet op straat kip gevestigd. Een kinderverblijf met zowel dagopvang voor kinderen van 0 tot ‘Ouders er en nietbuitenschoolse bang voor te zijnopvang dat kinderen op4straat komen te staan. Op 4 jaar,hoeven als voorvoor de tot 12-jarigen. Door verrasonze locatie is nog voldoende plekervaringen en de peuters harte ons’, versende activiteiten en nieuwe kanzijn uwvan kind zichwelkom bij onsbij spelenderwijs teltontwikkelen. locatiemanager Judith Timmers. Natuurlijk is er ook voldoende ruimte voor rennen, spelen en ontPeutergroep Dubbelwijs, gevestigd in Montessori school Breda aan de dekken in Montessori onze prachtige natuurtuin! Jan Nieuwenhuijzenstraat, is sinds 2006 aanwezig in Boeimeer. Op alle ochtenden is de0-4 peutergroep geopend van 8.30-12.00 uur tijdens de schoolweken. Tijdens deze jaar ochtenden worden krijgen de peuters in de leeftijd 2-4 jaar op het De allerkleinsten voldoende rust en van structuur metvoorbereid aandacht voor hetbasiseigen onderwijs via de Montessori werkwijze. ritme. Daarnaast krijgen alle kinderen extra activiteiten aangeboden, zoals muziek en beweging. Uitdaging en vrijheid voor peuters De4-12 kinderen jaar zijn welkom vanaf 2 jaar en kunnen nu gaan beginnen om alle losse bouwstenen (indrukken) te gaan ordenen met Montessorimateriaal in kan een bij voorDe dag beginnen met een ontbijt met vriendjes en vriendinnetjes? Dat onze bereide omgeving. voorschoolse opvang. Taxi vervoer met begeleiding van en naar school? Dat is ook Naast het werken de Montessorimaterialen biedt de peutergroep volop geregeld. En namet school lekker spelen, relaxen of in een workshop meer te gelegenweten heid tot spelen; in deen poppenhoek, dekan leeshoek, komen over natuur techniek? Het allemaaldebijbouwhoek, onze bso! het buitenspelen, etc.. De kinderen krijgen veel vrijheid om aan hun eigen persoonlijke ontwikkeling te werken, maar altijd met professionele pedagogisch medewerkers in de buurt. Nieuwsgierig? Wilt u langskomen voor een vrijblijvende kennismaking? Belt u ons voor een afspraak. Over Kijkskon voorkinderopvang meer informatie over deze en meer locaties op www.skon.nl Kinderopvangorganisatie skon biedt dagopvang voor kinderen tot 4 jaar en bso voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Skon heeft ruim 200 verblijven verspreid in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland en Brabant. Skon werkt nauw samen met pedagogen, onderwijs, sportaanbieders, culturele organisaties en van glabbeekstraat 2 natuurorganisaties. 4871 sw etten-leur tel 076 502 27 37

www.SKON.nl

”Die ene druppel. Die doet er toe.” - Liliane Brekelmans, oprichtster Liliane Fonds gratis plaatsing


Winterfair Iriks voor Kenia BREDA - De dagen worden korter en de temperatuur daalt naar het vriespunt. De knisperende sneeuw hebben we al onder onze schoenen gevoeld. Kerstmis staat voor de deur. Iriks Winterfair helpt u om een aanloopje te nemen naar deze gezellige periode. Een warme, mooie gelegenheid om uw kerstinkopen te doen. Op vrijdag 14 december en zaterdag 15 december. De Winterfair verrast u met een keur aan producten en leuke attracties voor de kinderen. Er is een ruime mogelijkheid om te relaxen en te genieten van een hapje of een drankje. Vrijdag staan de deuren voor u open van 13.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Het adres is Iriks Peugeot Garage, Huifakkerstraat 5, Breda, naast de Praxis. Entree en parkeren zijn allemaal gratis.

Opbrengst De opbrengst van de standverhuur, een deeltje van de horecaomzet en de autoverkoop, die ook gewoon door gaat, is voor het goede doel. Voor Stichting Harambee Breda. Deze stichting zorgt er met haar vrijwilligers voor, dat de lokale bevolking scholen kan bouwen en verbeterd onderwijs kan geven. Op deze wijze biedt Harambee de bevolking werk en perspectief. Aan vaklui is een groot gebrek en daarom wil Harambee met de bevolking een vakschool bouwen en inrichten in Sikhendu, Kenia, een klein bergdorp. Het is de bedoeling dat Harambee met deze school ook gaat samenwerken met Tools to Work, voorheen de Derde Wereld Werkplaats uit Teteringen. Vrijwilligers zijn hier dagelijks bezig met het opknap-

De Zaogurs in concert pen van gereedschappen, naai - en breimachines en hebben hiermee al heel wat mensen in Kenia maar ook hier in Breda aan werk geholpen. De twee stichtingen hebben dezelfde filosofie: ‘geef de mensen geen vis maar een hengel, dan kunnen ze zelf vis vangen’. Met uw komst naar de Winterfair laat u uw sympathie blijken voor deze enthousiaste vrijwilligersorganisaties en hun eerlijke doelen. Niets, maar dan ook niets blijft hier aan de strijkstok hangen. Het geld wordt ter plekke aan de vakschool besteed. Lukt het u niet te komen dan kunt u ook een donatie overmaken op rekening 43.19.26.875 penningmeester Rotary Breda West onder vermelding van ‘Kenia’. De mensen hier en in Kenia zullen u heel dankbaar zijn.

Straatrovers in kraag gevat

Politie lost waarschuwingsschot BREDA - De politie heeft zondagochtend twee straatrovers in de boeien geslagen, nadat zij op heterdaad betrapt waren. Het duo wordt verdacht van twee straatroven in het centrum van Breda. DOOR ADDO SPRANGERS De jongens spraken rond 06.30 uur een 19-jarige vrouw, die van haar werk terug naar huis liep, aan in stadspark ‘t Valkenberg. De vrouw droeg een opvallende roze flugelmuts met ogen. Het tweetal eiste de muts op. Toen de vrouw die niet wilde afgeven, ontstond er een worsteling en gingen de daders er met de handtas van de vrouw vandoor.

Hoofdwond Een kwartier later was er opnieuw sprake van een straatroof. Ditmaal ging het om een beroving op de Grote Markt. Een 25-jarige vrouw stond met haar rug naar de straat om de voordeur te openen, toen zij van achteren door de twee daders werd belaagd. Ze trokken de handtas van haar schouder en gingen ervandoor. Inmiddels had het eerste slachtoffer de politie en collega’s gewaarschuwd voor de straatrovers. Een

van haar collega’s trof de vermoedelijke daders aan in ‘t Valkenberg. De man werd van zijn fiets getrapt en liep daarbij een hoofdwond op. Ondertussen waren ook de agenten ter plaatse. Er volgde een achtervolging, waarbij de politie een waarschuwingsschot in de lucht afvuurde. De politie kon het tweetal inrekenen en vond ook de gestolen tassen terug in het park. De twee straatrovers komen uit Bavel en Breda en zijn respectievelijk 24 en 25 jaar oud.

50+ League Bowlen Uitslag speeldag 6 december: er is deze speeldag een zeer goede prestatie geleverd en dan vooral bij de heren 2 series van 600 en 5 van 500, Cees de Vet 247-196-260 = 603, Piet Graumans 229185-187 = 601, Leen Noordegraaf 226184-138 = 548, Ad Helmons 154-205-161 = 520, Wim Schmeits (5 weken lid van onze vereniging) 188-146- 176 = 510, Piet Huijsmans 160-180- 168 = 508, Peter van Rijthoven 137-183-184 = 504. Bij de dames

is de hoogste serie voor Nettie van Nispen 159-178-150 = 487. Standen Klasse A heren: 1. Cees de Vet 180,29-196,29, 2. Peter van Rijthoven 181,87-189,87, 3. Ad Helmons 162,33187,33, 4. Piet Huijsmans 170,74-185,74, 5. Leen Noordegraaf 180,67-183,67. Klasse A dames: 1. Netty van Nispen 151,88-195,88, 2. Lotje de Wijs 149,33194,33, 3. Marjan Peters 148,57-185,57, 4. Marijke Noordegraaf 150,47-185,47,

5.Corrie van Rijthoven 155,83-183,83. Klasse B heren: 1. Marcel Kamsteeg 157,55-186,55, 2. Joop Taks 144,21184,21, 3. Jan Biemans 152,17-184,17, 4. Johan van Winden 134,05-184,05, 5. John Severijns 119,57-183,57. Klasse B dames: 1. Wilma de Vries 109,27-184,27, 2. Mientje van Mook 131.67-182,67, 3. Diny Huijsmans 129,03182,03, 4. Toos Kuppens 123,42-181,42 , 5. Fons Helmons 113,55-176,55.

ULVENHOUT - Zondag 16 december houdt het Ulvenhouts leutorkest ‘De Zaogurs’ haar traditioneel Eindejaarsconcert. Opnieuw is de Pekhoeve door het muziekgezelschap verkozen om haar muzikale klanken ten gehore te brengen. Aanvangstijdstip is, zoals gebruikelijk, 11.30 uur en de toegang is, als vanouds, gratis. Wie de Zaogurs nog een keer in levende lijve wil aanschouwen moet wel snel zijn. Nog een klein jaar en het is ‘Over and Out’. De carnavalsvereniging heft zichzelf november volgend jaar op. Er komen dus niet veel kansen meer de kapel nog eens te horen spelen. A.s. zondag is één van die laatste mogelijkheden. Muzikaal programma Traditiegetrouw wordt het eindejaarsconcert door de vereniging aangegrepen een muzikaal overzicht te geven uit haar gevarieerd repertoire. Daarbij bekende, maar ook minder bekende nummers, voor het merendeel vakkundig gearrangeerd of bewerkt door medelid Ruud Vianen. En, men is het van De Zaogurs gewend, heel veel nieuwe nummers, waar de laatste weken flink op geoefend is. Dat alles onder de deskundige leiding van William van Steen, ook repetitor van het overbekende Teteringse carnavalsgezelschap De Flanellen. Nieuw is o.a. hét succesnummer van Mouth en MacNeal uit 1974! ‘Ik zie een ster’. Wie herinnert zich het Eurovisie Songfestival uit die tijd niet, toen Neder-

land nog regelmatig hoge ogen gooide bij deze liedjeswedstrijd. En wat te denken van het meeslepende ‘Laat me’ van ons aller Ramses. Een bijzondere muzikale rol is hier weggelegd voor, wie kunt ‘m niet, Guido Kuitert. Nu eens niet in de rol van de gezellige lolbroek, zoals iedereen Guido in het Ulvenhoutse kent, maar in die van de virtuose baritonist, die zich 3 slagen in de rondte heeft gerepeteerd om als solist in dit nummer te excelleren. Nieuw is ook de vrolijke Borsicka Polka, een carnavalsdeun in de dop. Uit het oude repertoire wordt eveneens een greep gedaan: ‘Die gröszten Erfolge der Zaogurs’; ouwe gouwe van de Zaogurs in een nieuw jasje. En -herinnert u zich deze nog!- Gert en Hermiens ‘Alle duiven op de dam’, de ietwat modernere versie. Back tot the sixties gaan de Zaogurs met een medley van de Beatles. Voor elk wat wils Met bovengenoemde nummers wordt een tipje van de muzikale sluier voor a.s. zondag opgelicht. Het mag duidelijk zijn, dat het repertoire voor elk wat wils brengt. Vanaf 11.30 uur tot ongeveer 14.00 is iedereen, die de Zaogurs een warm hart toedraagt van harte welkom in de Pekhoeve.

Winkelcentrum 11 - Etten-Leur 076-5012941 www.juweliermekes.nl

breda van weleer Wat na 1870 voorgoed uit Breda verdween

‘Koeistouwer gaf op tijd aan dat staldeur open kon’ Voor de Vesting gaf hij met de kreet ‘alleejelouweloeie’ aan dat ‘de staldeur’ open kon. Henk Bogaerts heeft alles Daar kan het beest niet op de steile kant pap. Komt daar de verveling bovendrijven over Henri ’t Sas verzameld. Vele schetsjes geven een goed beeld van wat voorgoed uit Breda verdween, zoals de klauteren. Met vader praat hij honderduit dan galmen als muziek de stemmen van over makke en dolle koeien. En dat een koe de koewachters: ‘Kom hier in de buurt stadsboerderij en de koeistouwer.

Haagsche Poort, entree naar de stad.

DOOR RINIE MAAS Als Breda koeistouwers binnen haar wallen heeft gehad dan moet het ook koeien, boerderijen en stallen gekend hebben. Die stadsboerderij heb ik nog gekend. Bij ons aan de Sluissingel had je de boerderij van Brooijmans en, de hoek om, aan de Sluisstraat die van groenteboer Klemans. De familie Feskens had boerderijen aan Haagdijk, Boschstraat en Molenstraat. Aan de

FOTO ARCHIEF RINIE MAAS

Middellaan stonden er wel vijf tot zeven. De koeistouwer heeft zijn werk gehad. Ik put daarvoor uit de door oudarchivaris Henk Bogaerts verzamelde stukjes van Henri ‘t Sas. Zijn werk levert een beeld van 19e-eeuws Breda. Van de koeistouwer weet hij ook het nodige. Sokken “Koeistouwertje is overigens veel juister uitgedrukt. Want wat er stouwde, stuwde,

voortdreef achter zo’n half dozijn koeien, die in de lente en de zomer de walmende stal verlieten was maar een kereltje van een jaar of tien, blootshoofds en blootsvoets en met een wilgentak in zijn hand. Ze werden elke ochtend als Breda nog sliep, naar de wei van ‘Gerritje’, naar de Vuchtpolder of naar de Waranda gebracht waar ze bleven tot zonsondergang. Dat ging zo dag in dag uit.” De koewachter, zoals hij bij onze zuiderburen wordt genoemd, speelt een grote rol in het boerenleven. Niske is er zo ene uit Meerseldreef. Het manneke weet alles van de natuur. Op een dag mag hij mee naar de stad. In de Beurs moeten de mensen lachen om z’n taaltje en om z’n wetenschap van de dieren op het boerenerf. Als Niske vertelt dat de haan op de kip gaat om de ‘percessie’ in de Mariatuin van de paters aan de Dreef van mijnheer dun buskop beter in zijn vezier te hebben, en daar zo’n geleerd gezicht bij trekt, is de stad volledig voor het koewachtertje gewonnen. Maar ook hier kan hij, volgens t’ Sas, potten breken. Vooral bij moeder als hij in de schaduw van de boom op Overa de sokken van zijn broertjes en zusjes stopt. De koeien worden niet vergeten. Ze mogen niet in de bocht in het water. PAGINA 16

in de stal brengen ‘een slim’ iets is. Vader knikt begrijpend. Hij heeft gehoord dat een koe Sar Louwen, een jonge koeistouwer, bij Bavel heeft doodgedrukt tegen de muur van de stal. Een drama! Kiske zegt dat de koe moet weten wie de baas is en dat je hem op z’n kop in zijn box moet stallen. ‘Kalfverzen’ Het is een vergissing te denken dat de koeistouwer tot 1870 in Breda heeft standgehouden. Nog in de jaren vijftig gingen de koeien van Feskens elkaars kont achterna naar de weikes in Princenhage. Van lieverlee zijn die kavels verdwenen omdat het kerkhof Zuylen ze opslokte. De verbouwde boerderij van Feskens door Harm Bouwmeester vindt men in een poort aan de Haagdijk. De woning is een uniek residu van de agrarische gemeente Breda met zijn stadsboerderijen. Van boerenkomaf is, gezien zijn loondienst bij de stadsboerderij, de koeistouwer van voor 1870 niet. “Hij wordt uit een kroostrijk arbeidersgezin opgepikt.” ‘Erremoei troef’ Als de beesten gestouwd worden naar de weilanden krijgt ie voor zijn vertrek zijn maag vol boerenmik of karnemelkse-

koeien…allejeelouweloeie’. Vanuit de verte komen de stemmen dichterbij. En de wachters zitten samen aan de slootkant. De naam ‘het vliegenweggeske’ valt. Dat moet bij de Teteringsedijk hebben gelegen. Op een dag moet daar een stoet koeien de spoorweg opgelopen zijn. De spoorwegwachter en de koeistouwer er achteraan. “Echt iets voor een verantwoordelijk koeistouwertje om het te besterven.” En dat allemaal tegen twee kwartjes in de week, ‘erremoei troef’, en de kost. Stadsfolklore Oppervlakkig gezien heeft de koeistouwer een gemakkelijk baantje, registreert ‘t Sas. Maar een onhandelbaar kalf dat in een steeg verdwijnt kan de halve straat op z’n kop zetten. Honger, neen. De boerin heeft in de blauw-linnen zak volop brood meegegeven en er zit ook een hard gekookt ei bij. “Als ie bij zonsondergang met zijn koeien de Haagsche poort nadert klinkt steeds, als waarschuwing om de stadsdeuren open te gooien: ‘Alleejelouweloeie’. ‘t Sas maakt mee dat de koeistouwer stadsfolklore wordt. Waaraan hij toevoegt dat de koeistouwer ook niet meer aan de slootkant zit maar - naar de aard der tijd - op de H..B.S.


TIJDELIJKE SUPERKORTING OP BOEK WATERSNOOD 1953!

Binnenkort is het 60 jaar geleden dat het Deltagebied van zuid-west Nederland werd getroffen door ‘De Ramp’. Een bijzonder moment, waar een bijzonder aanbod bij past. In samenwerking met DE BODE biedt KICK Uitgevers tot en met 1 februari 2013 het kolossale boek WATERSNOOD aan met een superkorting van € 30. En dan wordt dit ruim 4 kilo wegende document ook nog gratis bij u thuisbezorgd. Tot en met 1 februari wordt de prijs van € 69 naar € 39 verlaagd. Auteur Kees Slager, dé specialist op het gebied van ‘De Ramp’, beschrijft in dit 656 blz. dikke boek de geschiedenis van de eeuwenoude strijd in de Delta tegen het water. Hij neemt de lezer mee terug naar lang vervlogen eeuwen, maar hij staat ook stil bij de huidige en toekomstige situaties op het gebied van water en veiligheid.

rting € 30 ko kosten erzend géén v

Uiteraard is veruit het belangrijkste deel van dit boek gewijd aan de schokkende gebeurtenissen in 1953. Vele honderden, vaak unieke foto’s laten op groot formaat de verwoestingen van weleer zien. Maar ook zijn foto’s opgenomen van de evacuaties, de hulpverlening en de wederopbouw. Heel bijzonder is dat zes decennia na De Ramp nu ook kleurenfoto’s van de getroffen gebieden beschikbaar zijn gekomen. Deze foto’s zijn o.a. gemaakt door de Amerikaanse helikopterpiloot Henry Schmaltz, die in 1953 bij de reddingsacties was betrokken. In woord en beeld worden alle in februari 1953 getroffen gebieden in Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant belicht. Over alle plaatsen die indertijd werden getroffen, zijn door Kees Slager bijzondere verhalen opgetekend.

Ik bestel ......... exemplaren van het boek WATERSNOOD. De verzendkosten zijn voor rekening van de uitgever. Hierbij machtig ik Kick uitgevers eenmalig het totaalbedrag (€ 39 per exemplaar) van mijn rekening af te schrijven. Rekeningnr: Naam:

....................................................................................................................

Adres:

..............................................................................................................................

Postcode:

....................................................................................................................

Woonplaats:

..............................................................................................................................

Tel.nr:

....................................................................................................................

E-Mail:

..............................................................................................................................

Stuur deze bon in een ongefrankeerde envelop naar: UITGEVERIJ DE BODE, Antwoordnummer 11006, 4880 VC Zundert


sport

NAC doet zichzelf tekort tegen Feyenoord

Opnieuw veel turnmedailles voor BredaGym

Publiek grote winnaar in Breda

BREDA - Ja, tevreden was hij wél over het vertoonde spel. Minder tevreden was NAC-trainer Nebosja Gudelj met het zojuist behaalde punt tegen Feyenoord. Juist in de fase dat NAC zondagmiddag in Breda afstand had moeten BREDA - In het weekend van 8 en 9 nemen, verzuimde het dat. Een kwartier voor tijd leek de ploeg van Gudelj zelfs helemaal aan het kortste eind te december werd een tweetal turnwedstrijden georganiseerd. De Open trekken, maar zoon Nemanja voorkwam de dreigende nederlaag met een rake kopbal.

Kees Luijckx (derde van links zichtbaar) kopt de 1-1 binnen uit de corner van Danny Verbeek. FOTO WWW.HET FOTOBEDRIJF.NL

DOOR PETER HOUTEPEN Het duel in het Rat Verlegh Stadion had alles in zich wat een wedstrijd zo aantrekkelijk maakt om naar te kijken. Strijd, goals, rode kaarten en toch twee teams die elkaar met respect benaderden. Respect waar in de voorafgaande minuut stilte ter nagedachtenis aan grensrechter Richard Nieuwenhuizen nog eens nadrukkelijk om werd gevraagd.

de grensrechter, maar werd daar door Nemanja Gudelj weggehaald. Vrij snel na de openingstreffer herpakte NAC zich. Nadat Gudelj in de 19e minuut in kansrijke positie naast schoot, was Kees Luijckx in de 23e minuut met het hoofd een stuk succesvoller op een corner van Danny Verbeek: 1-1. In de daaropvolgende zes minuten kantelde de wedstrijd helemaal. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük bestrafte twee overtredingen van Daryl Janmaat met twee keer een gele kaart (en dus rood), waardoor NAC plots een man overhad.

Hands Feyenoord opende sterk en stond na 5 minuten al op 1-0 door een intikker van Graziano Pellè. Dat de goaltjesdief daarbij hands maakte ontging de arbitrage, maar eerlijkheidshalve was dat ook pas echt goed te zien in de herhaling. En die heeft de arbitrage nu eenmaal niet. Alleen Eric Botteghin ging nog even verhaal halen bij

Onverdiend Dat leek zich vooral na rust uit te gaan betalen. Mats Seuntjens, net ingevallen, schoot in de 47e minuut keihard op de lat. NAC, dat Feyenoord helemaal terugdrukte, kreeg nog meer mogelijkheden op de 2-1 via opnieuw Seuntjens, Elson Hooi,

Waterpolo SBC 2000

BREDA - Meisjes team bijt van zich af. Eveneens SBC 2000 GE1 en Heren 4 geeft de Zuidwesthoek op zijn broek. SBC 2000 GE 1 heeft maar weer eens de rivaal Hieronymus verslagen. Het was maar net, maar de 3 punten zijn in Breda gebleven. D. Handor maakte 2 doelpunten, R. Govers en S. Buhre beide 1. Geprobeerd werd door SBC 2000 GE2 om de Warande te overwinnen, 3-0 was eigenlijk de constante voorsprong van de Oosterhoutse ploeg. Deze gaven niet prijs en sleepten de overwinning binnen van 9-6. SBC 2000 speler Z. Mosleh scoorde 3 doelpunten. SBC 2000 GD1 was al ten onder gegaan na 2 periodes. Stand was inmiddels 1-10. Dit liep nog verder op tot 3-16. J Charko scoorde 2x. Ook de Stormvogels wisten de koers richting winst goed te handhaven, nl via 0-2, 1-7, 3-9 einde wedstrijd 4-10. Het 4-tal van de Vennen scoorde de 4 doelpunten, M. v. Vugt 2x. Monsterzege gehaald door de SBC 2000 Meisjes van 1-15 op Aquamigos MC1. De winst werd door K. Dijkstra extra vergroot met haar 5 doelpunten. K. Loots deed er 3 bij. S. Daams schoot ook 2 ballen in het doel. De rest van het teams deed de rest om tot 15 te komen. JB1 maakte PSV op het laatst nog knap lastig, maar ging toch met 7-6 verlies naar huis. Twee doelpunten van J. Luijkxs, vier van B. Martens en 1 van B. Horst was de Bredase score. Dames De Dames begonnen met 1-2 achterstand, en liep pas einde periode in op Argo 1 tot de balansstand van 6-6. Maar met nog 2 minuten te gaan werd de stand tot op voorsprong gezet door Argo en versloeg de moedig strijdende SBC 2000 Dames met 7-8. G. Adams schoot vijf van de zeven Bredase doelpunten in het doel van hun tegenstanders. Heren Heren 2 maakten het de Warande knap lastig tot einde 2e periode 8-7. Daarna was het toch wel gebeurd met de conditie van

Hu

u

n r ee

tap

k Oo

ent

v

rui

eD

D bij

an

d ros

w

r

eke

ez

j eet

m .co ros ent v i ru w.d ww

SBC 2000 Heren 2. P. v. Wouwen scoorde 4x. Met de 5-5 van Heren 3 baalden de Krabben als een stekker. De Bergse spelers laten zo 2 punten liggen en de eerste plaats raakt wat uit zicht. De doelpunten werden door een 5 tal spelers van SBC 2000 gemaakt. Een mooie prestatie. Met Heren 4 moet men toch wel rekening houden, ook al is hun topscoorder voor één wedstrijd als toeschouwer gepromoveerd. Tussenstanden waren 1-1, 4-2, 6-4 eind 7-5. Ondanks de vele persoonlijk fouten lukte het dus Heren 4 om weer 3 punten binnen te slepen. Uitslagen SBC 2000 GE1-Hieronymus GE1 4-3 De Warande GE1-SBC 2000 GE2 9-6 SBC 2000 GD1-TRB/RES GD1 3-16 SBC 2000 JC1-De Stormvogel JC1 4-10 PSV JB1-SBC 2000 JB1 7-6 Aquamigos MC1-SBC 2000 MC1 1-15 Dames 1-Argo 1 7-8 De Warande 3-Heren 2 13-9 De Krabben 1-Heren 3 5-5 Heren 4-De Zuidwesthoek 2 7-5

desktop publishing & klein offset

Verhuur: Biertaps Bars Stoelen Tafels Sta-tafels Enz. Enz.

Tilburgse Kampioenschappen Turnen en het testevent in Alphen aan de Rijn. BredaGym heeft hier weer goed van zich laten horen en ging er weer met veel medailles vandoor.

Het test event in Alphen aan de Rijn was bedoeld om de nieuw geïntroduceerde oefenstof te testen bij juryleden en turnsters. Hier kwam nog menig verbeterpunt naar voren bij alle betrokken partijen, dus het werd een zeer leerzame wedstrijd. Bij de instappers N2 deden Femke de Jong en Maartje van der Krabben (beide 8 jaar) mee aan deze wedstrijd. Dit was voor deze jonge meisjes hun eerste landelijke wedstrijd, dus zeker wel even heel spannend! Toch wisten beide het er goed vanaf te brengen. Femke wist zelfs het podium te behalen met een bronzen plak als beloning. Maartje werd knap 8e. Bij de pupillen 1 was het voor Frederique Klijn haar eerste krachtmeting met de top van Nederland in haar leeftijdscategorie. Zij wist hier op haar eerste toestel, de brug, meteen een duidelijk verschil te maken met de concurrentie door maar liefst 7 punten hoger te scoren! Hierdoor werd zij in de rest van de wedstrijd onverslaanbaar, ondanks drie vallen van de balk, en wist overtuigend het goud in ontvangst te nemen. In Tilburg turnde twintig turnsters van BredaGym uit de 1e t/m 3e divisie. In de derde divisie turnde Nikki Meeuwissen zich sterk naar het zilver bij de junioren. Sharon Mertens behaalde een bronzen plak bij de pupillen 2, waar Carmen Kentrop 13e werd. Fiona Lanser turnde zichzelf met een goede wedstrijd naar de 5e plaats bij de pupillen 1 en Vera de Jong wist knap 15e te worden bij de jeugd in een deelnemersveld van 37 turnsters. Bij de tweede divisie waren er twee podiumplaatsen voor BredaGym bij de pupillen 1. Eva Hoekman werd 2e met het hoogste brugcijfer uit haar categorie (13,40) en Veerle Clavan kreeg het brons omgehan-

Frederique Klijn won goud op het testevent in het hoogste turnniveau

gen. In hetzelfde niveau eindigde ook Chrissy Remie (5e) en Julie Klijn (7e) bij de top 10. Bij de pupillen 2 turnde Lisanne Bakx een erg goede wedstrijd. Zij werd 7e gevolgd door Christie Koenen op de 8e plaats. Nicky Bierings werd 15e. Bij de jeugd was het Juul van Ooijen die er met het goud vandoor ging. Juul turnde een zeer stabiele wedstrijd, waardoor ze met bijna een punt voor de nummer twee bleef. Met name op de balk scoorde van Ooijen erg goed. Carolien Vis werd in dezelfde categorie 13e en Amber Klijn 16e. Bij de junioren behaalde Oumaima Faqir een 7e plaats. In de eerste divisie was er een medaille voor Annemijn Berghuis bij de pupillen 2. Zij scoorde zeer hoog op sprong met 14.10 punten en ook balk was sterk. Sigha Verdiesen werd 5e in deze categorie met een goede vloeroefening. Bij de junioren in de eerste divisie was het Femke van Brunschot die een zilveren plak in ontvangst mocht nemen. Femke liet hier en daar nog een steekje vallen, maar wist wel een nieuwe eindserie op vloer toe te voegen aan haar wedstrijdoefenstof. Anouk Helmer werd 5e in deze categorie.

Femke en Georgina in de medailles

Succesvol NK majorette voor Reflex

kopie & print

méér dan drukwerk

familiedrukwerk

grafisch ontwerp huisstijlen

geboorte

drukwerk

samenwonen

briefpapier flyers - folders

verloving

kleur en zwart wit prints

ie n. Z nke e h esc tieg ela r Winkelcentrum Epelenberg 5210026 w ru Heksenwiel 5425000 voo

thuisbezorgen op afspraak

Inzet De vader van de tweede gelijkmaker van NAC was na afloop vooral tevreden over de strijd, de inzet, de passie en de wil van zijn ploeg om de wedstrijd te winnen. “Voor de wedstrijd heb ik gezegd dat we voor niemand bang hoeven te zijn. Ook niet voor Feyenoord. Zij hebben kwaliteiten, maar dat hebben wij ook. En wij kunnen van iedereen winnen, zeker hier thuis.” Dat laatste lukte dus net niet en omdat de concurrentie ook punten pakte, leverde het punt NAC op de ranglijst uiteindelijk niet veel op. Het staat nu 16e met 13 punten. Komend weekend alweer een cruciaal duel tegen Roda JC in Kerkrade, de nummer 17 op de ranglijst...

printshop

. d is

oe

et g

h dat

Danny Verbeek en Gudelj. Die laatste zag zijn kopbal op de lijn gered worden door Jordy Clasie. In plaats van 2-1, kwam Feyenoord een kwartier voor tijd onverdiend op 1-2. Botteghin hield Pellè vast op het randje van de 16 meter. Gözübüyük zag er een penalty in en bovendien mocht de Braziliaanse verdediger van NAC meteen met twee keer geel het veld verlaten. Lex Immers verzilverde namens Feyenoord de strafschop. Met tien tegen tien leek het daarna nog een hele klus te gaan worden voor NAC om überhaupt nog een niet meer dan terecht punt uit het vuur te slepen. Maar twee minuten later stond het toch weer gelijk. Gudelj was dit keer wél succesvol met een kopbal, weer uit een corner overigens van Verbeek. In het gelijkopgaande resterende deel van het duel werd niet meer gescoord.

huwelijk jubileum

grafische afwerking

verhuizing

inbinden snijden

enz.

Vanaf nu zijn er ook kerstkaarten verkrijgbaar! Charles Petitweg 37 A6, 4827 HJ Breda Tel.: 076-571 83 00 - info@emzet.nl

www.emzet.nl PAGINA 18

Femke goud, Georgina Brons.

BREDA - Zaterdag 8 december reisden Georgina Frittitta, Femke de Bont, duo Joyce Joosten en Mariska van Zundert en hun supporters af naar sporthal Leidschenveen in Den Haag waar het Nederlands Kampioenschap voor majorette solisten en duo’s op het programma stond. Georgina had startnummer 1 en mocht dus in de jeugd 1 het spits afbijten. En dat deed ze! Stralend stond ze op de vloer met haar show op Waka Waka. Femke was even later aan de beurt in de jeugd 3 midden klasse. Nog nooit was Femke zo zenuwachtig zei ze. Daar was in haar show niets van terug te vinden want ze zette haar show weer erg mooi neer. Halverwege de

middag waren Joyce en Mariska aan zet. Ook bij hen een zeer sterk en ook groot deelnemersveld. Maar Joyce en Mariska bleven cool en kwamen zeer tevreden de vloer af. En toen volgde de prijsuitreiking: in de senior basis een vierde plaats voor het duo Joyce en Mariska, in de jeugd 1 BRONS voor Georgina Frittitta (‘gelukkig; die kleur paste beter bij haar kamer’) en in de jeugd 3 midden goud voor Femke de Bont. Proficiat allemaal. Wat een geweldige resultaten. Trainster Lydia Dufornee kan tevreden terugkijken op een geslaagd NK. Aanstaand weekend nog een spannend weekend: NK voor teams. Ook hier is Reflex van de partij. Binnenkort zijn er foto’s op de website www.showteam-reflex. nl en op Facebook: Showteam Reflex.


auto’s

Enorm herfstvoordeel op een nieuwe Corsa bij VRIENS Opel Profiteer nu nog van bijna € 700,BPM voordeel t.o.v. 2013!

!!!

a! d re B B Betaal niet langer teveel iinn k ew neiu voor kleine schadegevallen ! i U N Waarom kiezen voor de smart repair oplossing?

• Spot-repair •Spot-repair

Smart repair biedt een hoogwaardig alternatief ten opzichte van de conventionele manier van schadeherstel van kleine schades tegen een fractie van de prijs.

•U•itdeukenzonder Uitdeuken zonder spuiten spuiten • Dashboardreparatie Voor smart repair methode.

Belangstelling?

• Bekledingreparatie

•Bekledingreparatie • Kunststofreparatie

Neem voor een vrijblijvende offerte contact met ons op. Smart Repair Centre Ronnie Bastiaanssen Brugsteen 7 4815 PL Breda T +31 (0)76 542 10 10 M +31 (0)6 51 57 21 89

•Kunststofreparatie

Smart Repair Centre Ronnie Bastiaanssen Brugsteen 7 4815 PL Breda T +31(0)76 542 10 10 M +31(0)6 51 57 21 89

•Dashboardreparatie

• Lakverzegeling

•Lakverzegeling • Ruitreparatie

•Ruitreparatie Na smart repair methode.

• Velgreparatie

•Velgreparatie

Hét kostenbesparende alternatief..!

POLITIEBERICHTEN

Corsa 3drs 1.2 16v Corsa 5drs 1.4 16v Anniversary Edition Anniversary Edition Normaal:

€ 16.095,-

Normaal:

€ 17.695,-

NU VOOR: € 13.995,-

NU VOOR: € 11.995,-

Uw Vriens herfstvoordeel

Uw Vriens herfstvoordeel

€ 4.100,- € 3.700,* aanbiedingen mits uit voorraad leverbaar leverbaar, exclusief excclus clusief kosten rijklaarmaken Corsa (€ 733,25). 733 25) Registratie in 2012. Actie niet in combinatie met eventuele andere acties.

Kijk voor al onze overige aanbiedingen op:

www.vriensopel.nl

Minervum i 7001A, Breda d - (076) ( ) 5877 950 Ecustraat 25, Etten-Leur - (076) 5020 652

www.vriensopel.nl

AUTOSERVICE

BANDENSERVICE Zundert

Accu’s

Etten-Leur

Spinveld 72 4815 HT Breda 076-5991540 06-49313410

Bergen op Zoom

Winterbanden verhuur

Alle info zie

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

Let op!!! €150 tot €10000 voor uw loop-, sloop- of schadeauto, compleet met katalysator. Tevens alle auto onderdelen te koop aangeboden. Tevens reparaties aan alle merken auto’s. Tegen zeer voordelige prijs!

Tel. 076 541 83 53 / www.prescherautos.nl Tevens een 20-tal auto’s te koop aangeboden

U bent van harte welkom bij de

“Doe Het Zelf Garage” in de regio Moerdijk.

Bij ons huurt u al een autobrug voor slechts € 15,- p.uur incl. gereedschap, Wij monteren en balanceren uw banden voor slechts € 12,50 per wiel (incl. nieuw ventiel)

APK €25,keuring

Autobedrijf Peter Bakker

Doe een wens via Wensboom BREDA - Ledenvereniging Thebe Extra, waar zo’n 115.000 huishoudens uit West- en Midden-Brabant bij aangesloten zijn, nodigt ook dit jaar weer haar leden uit om een wens te doen voor zichzelf of een ander.

AUTOMONTAGEBEDRIJF

Tot en met 6 januari kunnen leden via de site thebe-extra. nl digitaal een wens invullen. Daarnaast staat er op ruim 30 locaties van Thebe een Wensboom waar wenskaartjes in gehangen kunnen worden. Een greep van wensen uit de Wensboom van vorige jaren die in vervulling zijn gegaan: een luchtballonvaart voor twee, speciaal vervoer voor ’n dagje Madurodam voor oma en gehandicapte kleinzoon, een barbecue bij een bedlegerige patiënt, een verwendag voor een moeder die in een

Haagweg 193bis In de Poort www.autobedrijfpeterbakker.nl

JOKO

Maalbergenstr. 24a Wernhout Tel. 076-5971739 / 06-54278822 info@jokozundert.nl www.jokozundert.nl

tand. Bovendien raakte de binnenkant van zijn mond beschadigd. Agenten waren vlakbij en dus snel na de melding op de plaats van de ruzie aanwezig. Op basis van de verklaringen van het slachtoffer en getuigen arresteerde de politie meteen de 24-jarige Bredanaar, die als dader werd aangewezen. De man zit vast en wordt verhoord over het geweld. Wietplantage ontdekt bij blussen brand BREDA - Tijdens het blussen van een brand in een schuurtje aan de Middellaan in Breda is een hennepkwekerij ontdekt. Het vuur ontstond zondagochtend rond 10.00 uur. De schuur brandde helemaal af. In de resten werden sporen van hennepteelt aangetroffen. Een onderzoek in de woning leidde naar een kwekerij met zestig hennepplanten, die in een slaapkamer stonden opgesteld. Er was hier geen sprake van fraude met elektriciteit. In de woning was een 45-jarige man aanwezig. Hij werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. Het gaat hierbij overigens niet om de bewoner van het pand. Bredanaar (66) rijdt zonder rijbewijs BREDA - De politie heeft zondagmiddag op de Slingerweg een 66-jarige Bredanaar betrapt op het rijden zonder rijbewijs. De bestuurder stond ook nog gesignaleerd in het opsporingsregister. Hij had nog een boete open staan van 670 euro. Het gaat om een vonnis dat door de rechter is opgelegd vanwege het geen voorrang verlenen bij een verkeersongeval in combinatie met het rijden zonder geldig rijbewijs. De verdachte kan tegen het vonnis nog twee weken in beroep gaan. Dief raakt gewond bij inbraak BREDA - Een dief heeft in de nacht van zondag op maandag bij een inbraak in een kantoor aan de Stadionstraat een flink bloedspoor achtergelaten. Bovendien mislukte de inbraak omdat de kluis die hij had gestolen van de steekwagen viel. De inbraak werd rond 04.30 uur ontdekt door een beveiliger. De dief is vermoedelijk gewond geraakt toen hij over een hek bij een ingang klom. Vanaf hier is een bloedspoor te zien. Daarna heeft hij een ruit van het kantoor ingeslagen. Hierna heeft hij de kluis op een steekwagen gezet en nog een deur vernield. Buiten is de kluis van de steekwagen gevallen, waarna de gewonde dief zonder buit is vertrokken. De politie verzoekt eventuele getuigen van deze inbraak of mensen die tips hebben over de gewonde dief te bellen met 0900-8844. Er wordt een sporenonderzoek ingesteld.

Thebe Extra

076-5212102

• Sloop-loop-schade auto’s motors te koop gevraagd. • Alle gebruikte onderdelen online. • Vrijwaring bij ophalen. • Reparatie en onderhoud. Lid ARN-Stiba-RDW

Selfservice Zevenbergen, Campagneweg 22F Tel. 06-15351535 www.selfservicezevenbergen.nl

Fietsers op de bon in Breda BREDA - De politie hield donderdagavond tussen 18.30 uur en 22.30 uur een verlichtingscontrole op verschillende locaties rondom het centrum. Er werden 150 fietsers gecontroleerd. Bij 32 fietsers was de verlichting niet in orde. Zij ontvingen een bekeuring en een verlichtingssetje zodat zij verder konden fietsen met licht. Arrestaties na inbraakpoging bouwplaats PRINSENBEEK - De politie pakte in de nacht van vrijdag op zaterdag drie mannen op. Het trio wordt verdacht van poging tot diefstal. Het kwam niet tot een voltooid misdrijf, dankzij het alerte optreden van een getuige. Laatstgenoemde meldde kort na middernacht een verdachte situatie in de Schoolstraat. Gezien recente inbraken in Prinsenbeek, vond de getuige het verdacht dat er een man rondhing in de speeltuin. Agenten zetten direct de omgeving af en arresteerde drie mannen. Het drietal was bezig op een afgesloten bouwterrein in de Schoolstraat. Verse voetafdrukken in de sneeuw op het terrein kwamen overeen met hun schoenen. Bovendien lagen er inbrekersgereedschappen zoals handschoenen en een betonschaar die niet van de bewuste aannemer afkomstig waren. De politie was er op tijd bij, want de daders hadden nog niets buitgemaakt. De arrestanten zijn Amsterdammers van 23, 22 en 35 jaar oud en zijn bekenden van politie en justitie. Tegen het trio is procesverbaal opgemaakt. Hun gereedschap werd in beslag genomen. Opgepakt voor afsteken rookbom BREDA - Een 16-jarige jongen uit Chaam is zondagmiddag in het Rat Verlegh Stadion tijdens de wedstrijd NAC-Feyenoord aangehouden nadat hij een rookbom had afgestoken. Hij werd door beveiligers overgedragen aan de politie. Hij verklaarde dat hij de rookbom had gekregen van een vriend. Tegen de jongen wordt proces-verbaal opgemaakt.Rake klappen in eetgelegenheid BREDA - Een 18-jarige man uit Prinsenbeek heeft aangifte gedaan van zware mishandeling. De politie arresteerde meteen de 24-jarige verdachte van het misdrijf. In een eetgelegenheid in de Vismarktstraat ontstond zaterdag rond 04.10 uur ruzie. Het gebakkelei ging over een zitplaats. De 18-jarige man kreeg daarbij onverwacht van achteren een klap. In de mishandeling die daarop volgde liep de man letsel op aan zijn mond, onder meer bestaande uit een gescheurde lip en afgebroken

PAGINA 19

zware periode zat, een boeket voor iemand die altijd klaar staat en het nu zelf nodig had, een midweek naar een vakantiepark met aangepaste verzorging. Heeft u al een tijd lang een diepgekoesterde wens of weet u iemand in uw omgeving die u extra aandacht wil geven? Kijk op www.thebe-extra.nl voor de digitale Wensboom of voor een locatie met een Wensboom bij u in de buurt. Ledenvereniging Thebe Extra gaat misschien wel úw wens in vervulling brengen. Eind februari wordt aan de uitverkoren deelnemers bekend gemaakt dat hun wens in vervulling zal gaan. Zij zullen persoonlijk benaderd worden voor verdere afspraken. Om wie en welke wensen het zal gaan wordt bekend gemaakt in het ledenblad Leefstijl van Thebe Extra en uiteraard op de website.


sport

Bavel 3 doet goede zaken

VV Dia slechts 1 punt af te staan waardoor de eindstand 7-1 werd. Bavel U13-2 speelde tegen TFS. De tegenstander was duidelijk beter en Bavel wist maar 2 partijen te winnen, waardoor het met 6-2 verloor. Bavel U11 speelde spannende wedstrijden tegen Lith. Ze gingen voor het gelijkspel, maar moesten genoegen nemen met 5-3 verlies.

Bavel 3.

BAVEL - Het was een prima weekend voor Bavel 3. Op het programma stond de zware wedstrijd tegen Bever om de tweede plek. De opgave was om te winnen met ruime cijfers en dat is gelukt. Het team wist 6 van de 8 partijen te winnen waardoor het zich van Bever ontdoet in de competitie en uitzicht houdt op het kampioenschap. Bavel 1 speelde dit weekend tegen TFS. In deze wedstrijd waren er veel mooie partijen. Helaas kon Bavel het niet winnend afsluiten en deelde het de punten met TFS , 4-4. Bavel 2 had zaterdag niks in te brengen bij Bever. Het team was duidelijk zwakker dan de tegenstander en verloor met 7-1. Bavel 4 speelde zaterdagavond tegen BCO, de directe concurrent voor plaats 3. Bavel deed goede zaken door te winnen met 5-3 en nam hierdoor een voorsprong op BCO. Bavel 5 speelt dit seizoen maar voor 1 ding en dat is het kampioenschap.

Na 9 gewonnen wedstrijden ging ook de 10e wedstrijd van dit seizoen naar Bavel. Een mooie 6-2 overwinning voor het vijfde. Het herenteam van Bavel heeft dit weekend de meeste kilometers gereden. In Gelderland speelde het team tegen Veerkracht. Helaas moesten zij hun meerdere erkennen en verloren ze met 3-5. Het meisjesteam U15 van Bavel begint de smaak te pakken te krijgen. Na de verliespartijen in de eerste weken, was het nu tijd voor een gelijkspel tegen High speed. Een knappe prestatie voor deze meiden. Bavel U17 speelde uit bij TFS en had het hier moeilijk. Ze wisten 2 partijen te winnen waardoor de eindstand met 6-2 voor de tegenstander was. Bavel U15-1 speelde tegen Blauw-wit. De tegenstander was net iets beter en trok aan het langste eind waardoor de eindstand 5-3 voor Blauw-wit werd. Bavel U152 speelde thuis tegen Groene ster en won overtuigend met 6-2. Bavel U13-1 speelde ook tegen Blauw-wit en won. Ze hoefde

Uitslagen Bavel BC 1-TFS ‘57 4 4-4 Bever 2-Bavel 2 7-1 Bavel 3-Bever 3 6-2 BCO 2-Bavel 4 3-5 FST 2-Bavel 5 2-6 Veerkracht M1-Bavel M1 5-3 TFS ‘57 U17-2-Bavel U17-1 6-2 Blauw-Wit U15-3-Bavel U15-1 5-3 Bavel U15-2-Groene Ster U15-2 6-2 Bavel MU15-1-High Speed MU15-1 4-4 Blauw-WIT U13-1-Bavel U13-1 1-7 Bavel U13-2-TFS ‘57 U13-1 2-6 Bavel U11-1-Lith U11-1 3-5 Programma Vrijdag 14 december 20.30uur Robad 1-Bavel 1 Zaterdag 15 december 9.00uur Veghel U15-1-Bavel U15-2 9.30uur RBB MU15-1-Bavel MU15-1 10.00uur Blauw-Wit U13-2-Bavel U13-2 Zondag 16 december 14.00uur Bavel 2-Geldrop 5 12.15uur Veertje 1-Bavel 3 11.15uur Bavel 4-Alouette 4 14.00uur Bavel 5-Alouette 5 14.00uur Bavel M1-Drunen M2 11.15uur Bavel U17-1-Batho U17-2 11.15uur Bavel U15-1-Drunen U15-1 9.15uur Bavel U13-1-Tilburg U13-1 13.30uur Nuenen U11-1-Bavel U11-1

Dames De Burgst herpakken VV PCP Programma zaterdag 15 december zich met succes 11.00u Raamsdonk D2-PCP D1 BREDA - Afgelopen zaterdag speelde Dames 1 van De Burgst in Spijkenisse, tegen Spivo ds1. Een uitdaging op zich, omdat winst in Spijkenisse zeldzaam is voor De Burgst.

Vastbesloten hier verandering in te brengen startte de wedstrijd met in de basis: Charlotte, Annelies, Nienke, Nina, Marleen, Anouk en Annick. De eerste set zette de toon voor de wedstrijd: zeer wisselvallig spel. De Burgst wist hier echter de touwtjes in handen te houden en Spivo had niet terug van goed geplaatste aanvallen van Nina en Nienke en alertheid in de aanvalsverdediging. Met 20-25 werd deze set binnengesleept. De tweede set verminderde de controle over het spel bij De Burgst. Een team als Spivo weet hier goed gebruik van te maken. Door een sterke diagonale service en prikballetjes op juiste momenten wisten de dames van De Burgst het eigen spel niet goed meer op orde te krijgen. Spivo pakte deze set met 25-17. In de derde set startte Suraya als spelverdeelster. Het team had besloten eigen spel te spelen en Spivo minder kansen te geven. Dit was te merken in de verdediging,

waar hard gewerkt werd om elke bal van de grond te houden. Verder konden er via de blokkering van Spivo veel punten gescoord worden. Melanie Domen maakte deze set haar debuut in het team, ons versterkend door gelijk twee van de vele tikballen deze set te verdedigen. Spivo wist het spel nog enkele keren te ontregelen met een knappe middenaanval, maar kreeg niet voldoende grip op het spel om de set te pakken. Enthousiasme was terug bij De Burgst, en dan zijn onze dames zeer gevaarlijk! Gretig pakten ze deze derde set met 18-25. Ook in de vierde set bleef De Burgst alert en was de wil om te winnen duidelijk zichtbaar. De trucjes van Spivo waren bekend, de sterke diagonale service kon de dames niet langer verrassen. Door zelf oplettend te blijven pakte De Burgst deze set ook met 18-25. Dit betekent dat De Burgst voor het eerst sinds lange tijd winst heeft behaald in Spijkenisse. De dames zijn voldaan en klaar voor de volgende winst. Wilt u ons aan komen moedigen? Dan bent u welkom op zaterdag 15 december in de Ganzerik, waar om half 5 tegen Sarto gespeeld zal worden.

PCP E1 vrij PCP 2-Irene’58 3 (Beker) Zondag 16 december 12.00u Baronie 7-PCP 3 (Beker) 14.30u Be Ready 2-PCP 2 Winterstop loopt van 17 december tot 18 januari. Vrijdag 14 december Kerstbingo met vele leuke prijzen o.a. LED TV van 100 cm, hogedrukreiniger, bestekset, schilderijen. Aanvang 20.00 uur. Kijk ook onze website: www.pcpbreda.nl

UVV’40

Programma jeugd Zaterdag 15 december UVV’40 A1-Raamsdonk A1 aw.13.30 Achtmaal B1-UVV’40 B1 aw.13.30 Halsteren C2-UVV’40 C1 aw.10.30 Beek Vooruit F8-UVV’40 F6 aw.9.30 Programma senioren Zondag 16 december VCW 1-UVV’40 1 aw.12.30 Baronie 4-UVV’40 2 aw.11 GSBW 3-UVV’40 3 aw.11 UVV’40 4-JEKA 8 aw.10 UVV’40 5-SAB 4 aw.12 UVV’40 6-VVR 5 aw.9.30

Nederlandse Aikido meester in Breda BREDA - Zondag 9 december organiseerde Aikido Centrum Breda een stage in de Drie linden. De stage werd gegeven door Wilko Vriesman (6e dan Aikikai) technisch directeur van de D.A.F. en jarenlange leerling van Christian Tissier shihan. Frank Groenen (de leraar van Aikido Centrum Breda) traint al geruime tijd bij Wilko Vriesman in Amsterdam, en om die reden besloot hij een stage in Breda te organiseren zodat zijn leerlingen, en alle andere Aikidoka’s uit de regio eens onder Wilko konden trainen. Er was een goede opkomst en het was gezellig druk op de mat. Op heldere wijze wist Wilko voor elke Aikido-

ka op zijn eigen niveau werkpunten aan te bieden. Zo gaf Wilko aan het begin van de les aan wat belangrijke punten zijn in de basis technieken, hoe deze neer te zetten en hoe je je benen efficiënt kan gebruiken. Het tweede deel van de les besteedde hij aan worpen en een manier om nieuwe mensen de vrije val aan te leren. Zoals altijd had Wilko tijdens zijn les oog voor de jeugd, die hij hard liet werken doormiddel van fysieke vormen, en ouderen die hij minder fysiek liet werken maar meer rondom de principes van Aikido. De stage werd door iedereen als zeer welkom ervaren, zeker met het oog op de komende examens in Januari. Voor een aantal leden van Aikido Centrum Breda, die in de zomer

voor zwarte band op moeten, was het ook een moment om te checken wat er nog moet gebeuren. Al met al was Wilko zeer tevreden over de inzet en het niveau van de dojo, en gaf hij eenieder wat punten om de komende tijd mee aan het werk te gaan. Na de stage is Wilko met Frank en zijn assistenten nog gaan lunchen, en daar is uitgebreid gesproken over de visies op Aikido in relatie tot de maatschappij, en welke plek Aikido Centrum Breda moet gaan innemen in de regio. We hopen Wilko nogmaals te mogen verwelkomen in Breda. Voor meer informatie over Aikido kijk op www.aikidocentrumbreda.nl of mail naar frank@aikidocentrumbreda.nl PAGINA 20

Programma senioren Zaterdag 15 december: Zwaluwe 4-DIA 3 14.30u Zondag 16 december: DIA 4-WDS’19 3 11.30u Raamdonk 4-DIA 3 10.00u Voor vragen en/of opmerkingen m.b.t. de DIA senioren: info@rkvvdia.nl Jeugd zaalvoetbaltoernooi DIA organiseert op zaterdag 22 december een zaalvoetbaltoernooi voor haar jeugdleden in de sporthal naast het voetbalveld, van 12.30-19.00 uur. De juiste tijd kunnen we pas bekend maken na inschrijving, kijk ook op www.rkvvdia.nl Geef je voor 10 december op bij je leider, dan kan ook jij meespelen op 22 december. Kleding: sportbroekje, wit t-shirt, sportsokken en sport¬schoenen (geen zwarte zool). Willen

de keepers hun eigen spullen meenemen (denk aan een lange broek). De prijsuitreikingen zullen ongeveer een kwartier na afloop van elk toernooi plaatsvinden in de sporthal-kantine. Er is voor iedereen een prijs! Bel of email dan naar Nannie Jansen 076-5877920 nanad@kpnmail.nl Niet ingeschreven is niet meespelen Programma jeugd zaterdag 15 december: DIA C2-Beek Vooruit C5 11.00u Zundert A2-DIA A1 15.00u Waspik B2-DIA B2 14.30u WSC C3-DIA C1 12.30u Bavel C4-DIA C3 11.30u Klundert D1-DIA D1 10.30. Voor vragen en/of opmerkingen m.b.t. de DIA jeugd: diajeugd@hotmail.com

SV Advendo Programma jeugd Zaterdag 15 december VVR B1-Advendo B1 aw13:15 Advendo C1-VVR C1 aw11:45 Advendo D1-GSBW D1 aw10:00 Advendo D2-Zundert D2 aw10:00 WDS’19 E1-Advendo E3 aw10:00 Zundert E4-Advendo E4G aw08:00 Advendo E5-WDS’19 E2 aw09:15 DSE E5-Advendo E6 aw10:15 Advendo F2-Zundert F2 aw09:15 Voetbalschool 5-jarigenTraining aw09:30 Advendo E1 is vrij of heeft eventueel nog een vriendschappelijke wedstrijd Programma senioren Zaterdag 15 december Advendo ZA2 is vrij

Zondag 16 december Advendo 1-Blauw Wit’81 1 av14:30 Advendo 2-Veerse Boys 2 av12:00 Advendo 3-Beek Vooruit 6 aw11:00 Advendo 4-Baronie 5 aw13:30 Advendo 5-Gilze 5 aw09:00 Advendo 6-JEKA 18 aw10:00 Papendrecht 4-Advendo 7 aw08:45 Waspik 4-Advendo 8 aw08:45 VOP-VOK 10:00 Winterstop In het weekend van 15 en 16 december worden de laatste competitiewedstrijden gespeeld van 2012. Hierna begint de winterstop tot 12 januari voor de jeugd en tot 19 januari voor de senioren.

Fixit-zaalvoetbalcompetitie TETERINGEN - Het is NTB gelukt om de eerste overwinning in de B-divisie van de Fixit-zaalvoetbalcompetitie te pakken. In een zeer spannend duel tegen Red-D) had NTB bij rust nog wel een 3-2 achterstand, maar na de pauze wist men terug te komen tot 6-6 en konden ze uiteindelijk toch nog de winnende goal scoren. Bovenin de ranglijst maakten de koplopers geen fouten. Unibet haalde de zege binnen in een pittig duel tegen Subway. Het ging echter niet vanzelf. Unibet liep uit naar een 4-1 voorsprong en waande zich veilig, maar Subway kon zich terug vechten naar 4-5. Verder liet Unibet het niet komen. Wil Unibet kampioen worden, dan kan het zich geen fouten meer permitteren, want achtervolger Tornado heeft er enkele nieuwe goede spelers bij.

Daar kan JONKies over meepraten, want zij maakten daar als eerste kennis mee. Het gevolg was een kansloze 10-1 nederlaag voor JONKies dat in de vorige ronde nog overtuigend had gewonnen van RedD). Het ontbreken van scorend vermogen brak ze nu flink op. ZVV Breda klom weer een plaatsje. SCM kon pas bij een 6-0 achterstand iets terug doen, maar liep tenslotte tegen een grote nederlaag op. Uitslagen 8 december Red-D)-NTB 6-7 Tornado-JONKies 10-1 SCM-Breda 4-14 Subway-Unibet 4-5 Stand: 1. Unibet 8-21; 2. Tornado 8-19; 3. ZVV Breda 8-14; 4. JONKies 8-12; 5. Subway 8-10; 6. SCM 8-7; 7. Red-D) 8-4; 8. NTB 8-3.

Programma sv SAB BREDA - Op zaterdag 15 december trainen onze kabouters weer op ons sportcomplex aan de Ruitersboslaan. Aanwezig 10.15 uur. Aanvang 10.30 uur. Programma jeugd Zaterdag 15 december SAB A1-RKTVV A1 14.30 SCO/TOFS C2-SAB C1 10.30 SAB D1-DVVC D1 13.00 SAB D2-JEKA D6 11.15 Baronie E9-SAB E2 12.30 DVVC F1-SAB F1 12.00 Programma senioren Zaterdag 15 december SCO/TOFS 4-SAB 2 13.00 SAB 3-ONI 2 14.30 SAB 4-The Gunners 6 12.30 Zondag 16 december Zundert 2-SAB 2 12.00 SAB 3-DVVC 3 11.00 UVV’40 5-SAB 4 12.30 OMC 6-SAB 5 12.00 OVV’67 VR3-SAB VR1 12.30

Meer informatie over voetballen bij SAB is te verkrijgen via voetbalsab@hetnet.nl Oproep Aan het eind van dit voetbalseizoen zal een groot deel van het jeugdbestuur, om persoonlijke redenen, stoppen met het uitvoeren van hun taken. Hierdoor ontstaan er vacatures binnen de afdeling jeugd. Het betreft de volgende functies: Voorzitter jeugd; Wedstrijdsecretaris tevens beheer ledenadministratie, lid jeugdbestuur; Coördinator A/B jeugd, tevens lid jeugdbestuur; Coördinator E/F jeugd, tevens lid jeugdbestuur. Wij willen z.s.m. in contact komen met personen die deze vacatures op willen gaan vullen zodat we kunnen beginnen met het inwerken van deze nieuwe vrijwilligers en zodoende de overgang naar het nieuwe voetbalseizoen probleemloos kan verlopen. Indien u belangstelling heeft voor een van bovenstaande functies kunt u contact opnemen via: sab.jeugd@gmail. com. U kunt natuurlijk ook iedere zaterdag informatie krijgen in de bestuurskamer bij de sv SAB.


vacatures

Finale zwemcompetitie Old Dutch

Mies Kuipers Brabantse Master van het jaar BREDA - Onder leiding van de altijd fanatieke teamleidster Annie de Vos trok er een grote delegatie van de Bredase master zwemvereniging Old Dutch naar Terneuzen. Daar werd de zesde en laatste wedstrijd van de zwemcompetitie voor masters, de Zuidelijke Cirkel gehouden. Annie de Vos had iedereen opgetrommeld om acte de présence te geven om een poging te ondernemen om op het erepodium terecht te komen. Voor de wedstrijd stond de Old Dutch op een tweede plaats. Kopman van de ploeg Phil Trethewie was de absoluut beste zwemmer van de vereniging. Zijn nieuwe trainingsmethode begint op te leveren. Zijn toegenomen snelheid leverde drie persoonlijke records op de 25 meter rugslag en de 25 en 50 meter vlinderslag in respectievelijk 16.83, 13.50 en 30 seconden 83 honderdsten. Hans Vloedgraven wist als vlinderslagspecialist ook zijn tijd op de 50 meter vlinderslag te verbeteren tot 33.05 seconden. Matty van der Veen maakte niet voor niets een lange reis om deel te kunnen nemen. Op de 100 meter vrije slag verbeterde zij haar persoonlijke record met twee seconden tot 1 minuut 35.10 seconden. Op

verzoek van trainster Annie de Vos kende de competitieploeg twee debutantes. Karien Musters gebruikte haar atletiekwedstrijd ervaring om direct te scoren. Zij zwom een goede tijd op zowel de 50 als 100 meter vrije slag 53.11 en 1.53.85. Ingrid ter Horn kan minstens even snel zwemmen maar was haar stress nog niet helemaal de baas. Toch scoorde zij een goede tijd van 20 seconden 30 op de 25 meter vrije slag. Mies Kuipers verbeterde haar persoonlijk record op de 400 meter wisselslag mede door verbeterde keerpunten. Pieter Husslage werd eerste op dit zware nummer. Karin van de Heuvel werd tweede op dit nummer door vooral technisch goed te zwemmen. Mar van Geel behaalde een week eerder de limiet op de 800 meter vrije slag voor deelname aan het NK. Hij was 15 seconden sneller dan ooit. Annie de Vos, Tineke de Bueger, Nico Baay en Nelly Jansen wisten geen records te vestigen maar sleepten wel veel eerste plaatsen en daarmee veel punten binnen voor de ploeg. De Old Dutch eindigde als eerste in de wedstrijd maar uiteindelijk als tweede in de competitie achter het machtige PSV. Toch was er nog een hoofdprijs voor de Old Dutch. Mies Kuipers werd uitgeroepen tot Brabantse Master van het jaar.

Twee Solisten Doskonale Nederlands Kampioen BREDA - Afgelopen zaterdag waren in Den Haag de Nederlandse Kampioenschappen voor solisten en ensembles van de NBTA Nederland.

Acht solisten van Doskonale hadden zich gedurende het jaar hiervoor geplaatst, dus het was vroeg weg 07.00 uur. Het werd een lange en koude dag maar men was niet voor niets naar Den Haag afgereisd. Vickey Wintermans werd Nederlands Kampioen in de sectie A jeugd basis, Vickey had elf tegenstanders en

Roland Taffel, de begeleider van de MJV was dermate onder de indruk van de popworkshops die door de Vertizontaal in samenwerking met het Rotterdams conservatorium werden verzorgd gedurende deze uitwisseling, dat een uitnodiging om in Sachsen, in het voormalig Oost Duitsland, workshops te komen geven niet uitbleef. Aldus geschiedde dat in mei 1993 jongerenwerker Kees Schipper met een groep Bredase jongeren richting Choren in Duitsland vertrok om, naar wat nu blijkt, de eerste van 20 uitwisselingen te gaan mee maken. Niemand vermoedde toen dat dit unieke project zo’n enorme vlucht zou nemen. Er is sinds 1993 werkelijk geen jaar voorbij gegaan dat Duitse jongeren een week naar Breda kwamen en omgekeerd Bredase jongeren voor een week naar Sachsen afreisden voor een, inmiddels dus traditionele jaarlijkse, uitwisseling. Vanaf 1993 tot heden hebben grofweg 250 Bredase en 250 Duitse jongeren aan een uitwisseling deelgenomen. Veel van die jongeren houden tot de dag van vandaag contact met elkaar. Niet alleen via multimedia als facebook en twitter, maar ook door daadwerkelijk elkaar buiten de uitwisselingen om te bezoeken. De eerste popworkshops die wij vanuit het toenmalige popmuziek project van Vertizontaal in Duitsland in 1993 hebben verzorgd zijn bovendien het startpunt geweest

Vanwege gestage groei van onze onderneming, hebben wij een vacature voor een

CNC draaier (m/v) Werkzaamheden: Het bewerken van de producten en halffabricaten.

Dit houdt specifiek in draaien, tappen, frezen en kotteren op een CNC draaibank. Incidenteel komen ook frees- en kotterwerkzaamheden voor.

Opleiding/ervaring: Gedacht wordt aan iemand met een technische LTS of (V)MBO opleiding met als specialisatie verspanende techniek. Wij zoeken een enthousiaste nieuwe collega die veel ervaring heeft met CNC draaibanken, maar die zeker ook de kennis en ervaring heeft om op onze conventionele draaibanken te werken. Ervaring met groot en zwaar draaiwerk is een duidelijke wens onzerzijds.

Speciale vaardigheden: Van Mechelen is een onderneming die van alle medewerkers een grote mate van zelfstandigheid vraagt. Een flexibel en improviserend bedrijf zoals het onze kent geen starre hiërarchische verhoudingen en strakke functieomschrijvingen. Hier moet mee kunnen worden omgegaan.

ook Naomi Speekenbrink werd Nederlands Kampioen in de sectie A junior midden, Naomi had zeven tegenstanders. Deze keer niet op het podium maar mooie plaatsen voor Femke Teeuwisse, Shirley Foesenek, Amber Donkers, Bianca v/d Vorst, Kelly Ossenblok en het Trio Shirley Foesnek-Femke Teeuwisse en Rowena van Pelt. Volgende week is het de beurt aan beide Teams van Doskonale om zich in Almere te meten met de andere teams uit Nederland, hopelijk kunnen wij u daar ook mooie uitslagen laten zien.

Popcorner toonbeeld van Europese eenwording BREDA - Al vanaf 1992 heeft de popcorner, het talentencentrum van Surplus Welzijn Breda (voorheen het jongerenmuziekproject van Vertizontaal), een samenwerkingsrelatie met de Duitse jongerenorganisatie MJV (Mittelsachsische Jugend Verein). De organisatie leerde elkaar kennen gedurende een internationale jongerenuitwisseling in Kleve, net over de grens bij Nijmegen.

Van Mechelen Lifting Gear B.V. te Halsteren ontwikkelt, ontwerpt, produceert en verkoopt onderdelen voor hijsinstallaties zoals kraanblokken, kabelschijven, wartels, spanschroeven, kabeleindverbindingen en haken. Zowel standaard als op klant specificatie. Belangrijke aspecten van de onderneming zijn flexibiliteit, improvisatie, adequaat reageren op vraag en snel leveren. Momenteel telt de onderneming 28 medewerkers.

Leeftijd: Gezien de leeftijdsopbouw wordt gedacht aan kandidaten tussen 23 en 40 jaren oud (echter niet limitatief). Salaris: Van Mechelen Lifting Gear biedt goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, die zullen worden afgestemd op uw kennis en ervaring. Van Mechelen Lifting Gear stimuleert haar medewerkers om vakgerichte opleidingen te volgen om continue de kennis van haar medewerkers te vergroten. Solliciteren: Indien u belangstelling hebt voor deze uitdagende functie dan ontvangen wij graag uw motivatie met cv. U kunt deze versturen naar:

Van Mechelen Lifting Gear B.V. - Postbus 83 - 4600 AB Bergen op Zoom t.a.v. mevrouw W. Wuijts-Massar of mail naar w.wuijts@vmliftinggear.com Voor meer informatie kunt u bellen met de heer J. van Hal of de heer K.J. van der Velde telefoon overdag 0164 682 550, 's avonds 06 12 19 97 56 of 06 10 27 89 11

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

van het ontstaan van een regionale popmuziekscene in het werkgebied van de MJV. (Het gebied tussen Leipzig en Dresden). Er is een muziekwinkel gekomen op scholen zijn poplessen en workshops ontstaan, wij, vanuit Breda hebben didactisch én praktisch de implementatie verzorgd. Al met al toch meer dan bijzonder! Dit jaar vierden we in Breda het 20 jarig bestaan van het project met een wat grotere versie genaamd EYE 2012 (EYE staat voor European Youth Exchange). 25 MJV jongeren en 3 begeleiders waren gedurende 10 dagen te gast in Breda. In Duitsland kreeg en krijgt het bijzondere project tussen popcorner en MJV een wel zeer bijzonder staartje: Roland Taffel ontving een maand geleden een uitnodiging van Bundeskanselier Merkel en Bundespresident Seehofer om acte de presence te geven op de “Tages der Deutschen Einheit” en onlangs is hij ook uitgenodigd door de president van deelstaat Sachsen. Een belangrijke aanleiding voor die bijzondere uitnodigingen was/is de bijzondere uitwisselingsrelatie tussen popcorner en MJV, als voorbeeld van Europese bewustwording en eenheid. Een relatie die zeer zeker nog lang niet ten einde is. Volgend jaar februari is de popcorner alweer uitgenodigd om in februari voor een week naar Sachsen te komen. Eind 2013 komt ongetwijfeld weer een groep Duitse jongeren naar de popcorner.

- opleidingen tot NMI registermediator - in-company trainingen - zakelijke en particuliere mediations

ERKEND MEDIATOR WORDEN?

Het Mediation Educatie Centrum (NMI erkend) leidt op voor het examen tot NMI registermediator. Meld u aan voor een gratis informatiebijeenkomst via onze website of bel 015 - 36 112 36. Volgende informatiebijeenkomsten (start 19.30 uur): Di 18 dec, WestCord Hotel Delft (naast IKEA) Do 17 jan, Hotel Trivium Etten-Leur Tel: 015 – 36 112 36

info@mediationeducatie.nl

www.mediationeducatie.nl

Een leuk cadeau voor kinderen van de Voedselbank BREDA - Niet meer genoeg geld hebben om eten te kunnen kopen. Het gaat slecht met de economie in Nederland. Daarom gaan steeds meer mensen naar de Voedselbank. Vele mensen kunnen daar gratis eten en drinken halen. Kindercentrum Belle Fleur zamelt daarom al 2 jaar in voor de Voedselbank. Vorig jaar hebben zij voedsel ingezameld onder de ouders. Er zijn vervolgens dozen met voeding aan de voedselbank geschonken waar de Voedselbank enorm blij mee was. Dit jaar zijn de kinderen erg druk geweest met het maken van kerstkaarten want de feestdagen staan natuurlijk weer bijna voor de deur. Zij hebben mooie creaties gemaakt met PAGINA 21

verf, krijt en stiften. Deze creaties zijn door de organisatie Sponsorkids omgezet in geweldige kaarten. Ze hebben de kaarten niet zelf gehouden! Nee, de kinderen hebben de kaarten verkocht aan ouders, vrienden, familie en buren. ‘Zeg nu zelf, wat is er nu leuker dan een kind zelf een kaart te laten ontwerpen en te mogen verkopen aan de familie en omgeving’? De achterban vindt het fantastisch omdat het gemaakt is door de kleine trots. Het geld wat hiermee is opgehaald, is goed besteed. Aan de Voedselbank Etten-Leur zijn melkproducten geschonken omdat hier veel vraag naar was. Aan de Voedselbank Breda zijn cadeautjes geschonken voor de kinderen. De cadeautjes worden rond de feestdagen in de voedselpakketten gedaan. Tevens zijn er weer vele dozen vol met voedsel ingezameld voor de Voedselbank Breda.


kerkelijk

VOLLE EVANGELIE GEMEENTE IMMANUEL Wekelijkse samenkomsten op zondag om 10.00u en woensdag om 20.00u. Tweewekelijkse bijeenkomst voor de jeugd op zaterdag om 19.30u. Zie de agenda op www.veg-immanuel-breda.nl. Alle bijeenkomsten zijn aan de Academiesingel 27-27 Voorganger: C. Visser, tel. 0161-227671. PROTESTANTSE GEMEENTE BREDA www.protestantsegemeentebreda.nl Zondag 16 december Derde zondag van de Advent Wijkgemeente Noorder Beemden Lucaskerk aanvangstijd 10.30 uur. Voorganger: ds. W. Bisschop. Kindernevendienst en crèche. Bereikbaarheid wijkpredikant Ds. W. Bisschop 5419603. Wijkgemeente Midden-Zuid Markuskerk Brabantpark Hooghout 98 aanvang 10.00 uur. Voorganger: ds. T. van Prooijen. Bereikbaarheid wijkpredikant Ds. T. van Prooijen 076-5423334. Kindernevendienst en crèche. Na afloop koffie in de Voorhof. Johanneskerk Dreef Princenhage aanvang 10.00 uur. Voorganger ds. M.Wagenvoorde. Kindernevendienst. Bereikbaarheid wijkpredikant ds. M. Wagenvoorde 5217402. Oecumenische vieringen Amphia Langendijk: 10.15u dienst van Schrift en Tafel. Voorganger ds. A. Visser. Amphia Molengracht: 10.30u dienst van Schrift en tafel. Voorganger pastor J. Looijse. De Breedonk locatie Mastbos: 15.00u vrijdag 14 december Ds M. Wagenvoorde. Verpleeghuis Aeneas: zaterdag 15 december voorganger ds. H. Ten Thije av.18.15u Grote kerk: 12.30-12.50u Oecumenisch Middaggebed. Dinsdag 18 december pastor F. Verkleij. Organist op het grote orgel Kick Schaart. Markuskerk Adventviering lezing van Franck Ploumm 12 december van 20.00u tot 21.30u, (Hooghout 96, Breda) m.m.v. het Ekklesiakoor Breda o.l.v. Jerry Korsmiten Daan Boertien, pianoFranck Ploum vertelt over zijn inspiratie en de drijfveren in zijn leven en de rol die liederen van Huub Oosterhuis hierin spelen. Dit zal hij doen aan de hand van zijn biografie, zijn omgang met het bijbelse verhaal en poëzie en teksten van Huub Oosterhuis. De avond heeft ook een muzikaal karakter. Het Ekklesiakoor Breda zal Oosterhuisliederen ten gehore breng en. Franck Ploum (1968) is theoloog. GEREFORMEERDE GEMEENTE EBEN-HAËZERKERK Vriesdongen 1. Zondag: 10.00u leesdienst; 17.00u leesdienst. KERK VAN DE NAZARENER Evangelische gemeente Predikant: Pastor P. Brouwer Aanvang dienst: 10.30u. Locatie: Dorpshuis ‘t Web, Zuringveld 1, 4847 KS Teteringen, tel. 076-5713579. ZEVENDE-DAGS ADVENTISTEN BREDA EN OMSTREKEN Het Kruispunt, Harmonielaan 24 te Prinsenbeek. Contact: Dhr. L. Belder, tel. 0624554240. Alle Bijbelstudies gaan over het thema: Groeien in Christus. Download de studies via www.adventist.nl. Ga naar studielectuur en selecteer Dialoog 4e kwartaal 2012. Materiaal voor de beginnerscursus wordt verstrekt bij bezoek aan de cursus. Zaterdag 15 december 10.00u Bijbelstudie, thema: Het christelijke leven. Beginnerscursus, thema: Vingerafdrukken van God. 11.00u Eredienst, prediking Mevr. M. Pel. VOLLE EVANGELIE GEMEENTE BREDA Elke zondag samenkomst in buurthuis Geeren-Noord, Philips Lammekensstraat 30, Breda-N., 10.00u., wisselende voorg. Crèche en kindernevendiensten. Secretariaat: J. den Hollander, tel.076-5870898. KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Mgr. de Vetstraat 112, 4817 JP Breda, tel.

kerk 076-5213141, tel. zendelingen 0652338961. Diensten: 10.00u. jeugdwerk: 3-11 jr; kinderkamer tot 3 jr. Priesterschapvergadering: mannen va. 12 jr.; Zusterhulpvereniging: vrouwen va. 18 jr.; jonge vrouwen: meisjes 12-18 jr. 11.00u Vervolg jeugdwerk. Zondagsschool: leden va.12 jr; onderricht naar leeftijd; aparte onderzoekersklas. 11.40u Avondmaalsvergadering. Eredienst alle leeftijden. 13.00u einde. LEGER DES HEILS Hendrik Berlagestraat 102, tel.076-5870344. Iedere zondag 10.30u. samenkomst, enthousiaste samenzang en bijbeloverdenking. Kindernevendienst en event. kinderoppas. Zondag 10.30u Majoor Bakker. PAROCHIE BREDA CENTRUM St.Janstraat 8, 4811 ZL Breda, tel. 0765215764 Antoniuskathedraal, St. Janstraat: zondag 10.30u euch.viering. Maandag t/m donderdag 12.30u euch.viering. Vrijdag 09.00u euch. viering. Donderdag 12.00u Aanbidding. Begijnhofkerk, Catharinastraat: zaterdag 17.00u euch.viering. Maandag t/m vrijdag 07.45u morgengebed. Woensdag 18.00u jongerengebedsdienst. St. Joostkapel, Ginnekenstraat: dinsdag en vrijdag 10.30u euch.viering DOOPSGEZINDE GEMEENTE BREDA Cimburgalaan 98 Breda. Zondag: 10.30u CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK MATTHEÜS www.cgkbreda.nl Steendorpstraat 4; hoek Petegemstraat. 3e Advent zondag 16 december 10.00u ds. D. van der Zwaag, Veenendaal. Tijdens deze dienst vieren we als gemeente van de Here met elkaar het Heilig Avondmaal. 15.00u ds. K. Groeneveld, Antwerpen. Tijdens deze dienst houden we Nabetrachting: we kijken terug op het gevierde avondmaal en we zien vooruit. GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Terheijdenstraat 9 Diensten: zondag 09.30u en 16.30u REMONSTRANTSE GEMEENTE BREDA EN OMGEVING Doopsgezind Centrum, Cimburgalaan 98. JERUZALEM PAROCHIE www.jeruzalemparochie.nl Vrijdag 16.00u Huize Ruitersbos, Ruitersboslaan 19.00u Huize Overakker, Brigidastraat Zaterdag 19.00u Mariakerk, Mariaplein 19.00u Vredenbergh, Lovensdijkstraat Zondag 9.30u Mariakerk, Mariaplein 9.30u Petrus en Pauluskerk, Graaf Hendrik III plein 11.00u Laurentiuskerk, Ginnekenweg 11.00u Sacramentkerk, Zandbergweg 1e Donderdag van de maand 9.00u Petrus en Paulusdagkapel, Graaf Hendrik III plein 1e Vrijdag van de maand 10.00u Sacramentskerk, Zandberglaan 15.00u Huize Breedonk, Willem van Oranjelaan THE BLESSING BREDA Christus Triumfatorkerk, Zandberglaan 31, www.maasbach.com Samenkomsten: Zondag 10.30u; Woensdag 20.00u (gebedsdienst); Vrijdag 20.00u; Zaterdag 19.00u POiNT! Youth. Kinderopvang aanwezig. Info: 070-3635929. KERK PATERS KAPUCIJNEN Zondag eucharistievieringen 8.30u en 10.00u. Weekdagen 7.45u. EVANGELIE GEMEENTE DE DEUR BREDA Teteringsedijk 89k, Breda. Telefoon 06-

51193738. Diensten: zondag om 11.00 en 18.00u.; woensdag om 19.30u. Zondagsschool 4 t/m 12 jr. Kinderoppas. Zaterdagavond jongerenavond: muziek, drama, film. PAROCHIE BREDA-NOORD Parochiecentrum Belgieplein 6, 4826 KT Breda.Open op werkdagen van 9.00 tot 12.00u. 076-5873482 (in noodgevallen 06-19825402) www parochiebredanoord.nl, info@parochiebredanoord.nl Kerkgebouw Belgieplein 4. Vieringen: woensdag en 1e vrijdag 09.30u, zaterdag 19.00u, zondag 10.00u. Inloopochtend Voor Elkaar elke woensdag 10.00 tot 12.00u in Gemeenschapshuis De Biesdonk, Belgieplein 8. Meer info 076 5871820. EVANGELISCHE KERK JEFTA Kantoor: Voorerf 7, 4824 GM Breda, tel. 0765717575. De diensten van Jefta worden elke zondag om 11:00u gehouden in Anna Rozenkranskerk, Meidoornstraat 111, 4814 KB te Breda (wijk Tuinzigt). Kinderopvang. Kinderdiensten. Om de 14 dagen speciale tienerdienst. Zondag 16 december: Dienst. Spreker: Hans van der Meulen RAAD VAN KERKEN Iedere dinsdag om 12.30u is er in de Stiltekapel van de Grote Kerk een middaggebed. EVANGELISCHE BAPTISTENGEMEENTE BREDA Groene Woud 2 (schoolgebouw Prisma De Rotonde). Zondag: 10.30u Tel.info: 076-5717155. www.ebgbreda.nl PROTESTANTSE GEMEENTE PRINSENBEEK - HET KRUISPUNT Secretariaat: Harmonielaan 24, 4841 VL Prinsenbeek, tel. 076-5614852; www.hetkruispunt.org zondag 10.00u. EVANGELISCHE LUTHERSE GEMEENTE BREDA E.O. Kerkgebouw: Stadserf 3/Veemarktstraat 11, Breda. Predikante: mw. ds. M. Schulz 0402417664; Diaken: mw. H. Klaaysen-Siebrand 076-6712425. Kosteres: W. v.d. Bruggen 0765220877; evangelisch-luthers-breda.nl Zondag 10.30u RK PAROCHIE PRINSENBEEK Secretariaat Markt 34, 4841 AC Prinsenbeek. Open op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur, tel 5412231 e-mail: secretariaat@parochieprinsenbeek.nl. Contactpastor mw. G. v.d. Korput (pastoraal werkster). Vieringen: zaterdag 19.00 uur; zondag 10.00 uur; dinsdag 9.00 uur. NAZARETHPAROCHIE BREDA WEST Secretariaat: Haagsemarkt 4, Breda, tel: 0765213873, www.nazarethparochie.nl. Open op werkdagen van 9.00-12.00u/13.30-15.00u (m.u.v. woensdagmiddag). Voor dringende gevallen (ziekenzegen, ziekenzalving of overlijden): 06-14962111. ORTHODOXE KERK BREDA De Parochie van de Heilige Myrondraagsters is een Orthodoxe kerk. De kerk wordt zowel bezocht door Nederlanders als door mensen uit traditioneel orthodoxe landen. De liturgische taal is Nederlands. De diensten worden gecelebreerd door parochiepriester Vader Josef Sikora. Diensten: Elke 1e en 3e Zondag van de maand: 10.00u: 3e en 6e uur 10.30u: Goddelijke Liturgie Adres: Kerkhofkapel, Vogelenzanglaan 21, Breda-Ginneken. Meer informatie: www.orthodoxekerkbreda.nl. MICHAELPAROCHIE BREDA (OOST) Parochiecentrum: Hooghout 67, 4817EA Breda; open op werkdagen van 09.00-12.00u; 076-5219087 (in noodgevallen teamtelefoon 06-10292794; www.michaelparochiebreda.nl; info@michaelparochiebreda.nl. Gratis abonnement Nieuwsbrief aanmelden teamassistente@michaelparochiebreda.nl PAGINA 22

Zaterdagavond 19.00u Franciscuskerk (Breda-Noord), Belgiëplein 6; 19.00u woord en gebed aan de vooravond van zondag De Michaelkerk (Breda-Oost), Hooghout 67. Zondagochtend: 08.45u Lucaskerk (H. Beemden), Tweeschaar 125; 08.45u Annakapel (Breda-Oost), Heusdenhoutseweg 34 10.00u Williborduskerk (Teteringen) Kerkstraat 1; 10.00u Franciscuskerk (BredaNoord), Belgieplein 6; 11.30u Bethlehemkerk (H. Beemden), Gageldonksepad 7; 11.30u Michaelkerk (Breda-Oost), Hooghout 67. WILLIBRORDUSPAROCHIE TETERINGEN Parochiecentrum: Kerkstraat 1, 4847RM Teteringen. Bereikbaar op werkdagen van 9.0012.00u; 076-5713203 (in dringende gevallen: teamtelefoon 06-10292794); www.parochieteteringen.nl; info@parochieteteringen.nl. Gratis abonnement Nieuwsbrief aanmelden teamassistente@michaelparochiebreda.nl Vieringen: Willibrorduskerk, Willem Alexanderplein, Teteringen: zondag 10.00u, dinsdag 19.00u en donderdag 09.00u. BETHLEHEMPAROCHIE Secretariaat Gageldonksepad 7, 4824 PP, Breda. tel.5410194; fax.5426194, open elke werkdag van 9-12u, e-mail: secretariaat@ bethlehemparochie.nl, www.bethlehemparochie.nl Pastores: Frans Verkleij. Bereikbaar via het secretariaat. Zondag 16 december 3e zondag van de Advent. 8.45u Lucaskerk eucharistieviering. Voorganger: J. Bot. 11.30u Bethlehemkerk woord- en communieviering. Voorganger: F. Verkleij m.m.v. het Jubilatekoor. Maandag 17 december Boeteviering. 19.30u Bethlehemkerk gebedsviering. Voorganger: F. Verkleij m.m.v. cantor A. v/d Pool. ASSEMBLIES OF GOD PINKSTER GEMEENTE BREDA Dienst Engels. Cimburgalaan 98, tel. 06-51150835; 013-4551487; 076-5418994. Zondag 13.00 tot 16.30u. VOLLE EVANGELIE GEMEENTE DE LEVENDE STEEN Dinsdags 19.30u bijbelstudie/bidstondavond. Gemeenschapshuis de Biesdonk, Belgiëplein 8, Breda Noord. VICTORY BIBLE CHURCH INT. Lucaskerk, Tweeschaar 125, Breda. Samenkomsten: zondag 13.00-16.00u. Vertaling en kinderopvang aanwezig. Bijbelstudie: vrijdag 19.00-21.00u. Info: 076-5879857 of 06-45084992. NIEUW-APOSTOLISCHE KERK Balfortstraat 63 Breda. Diensten met wisselende priesters Zondag: 10.00u, woensdag: 20.00u www.nak-nl.org WAALSE KERK Catharinastraat 83b. Kerkdiensten in het Frans. Iedere tweede en vierde zondag vd maand 11.00u. Een Franstalige samenvatting van de preek wordt uitgedeeld. Informatie: www.waalsekerken.nl ds. R.L. Dewandeler: 06-38771850. CAPITOL WORSHIP CENTRE Capitol Worship Centre, o.l.v. Apostle Alex en Ingeborg Stekelenburg iedere woensdagavond om 20.00u. in de Poelwei, Mgr. de Vetstraat 2 te Breda. Informatie Hannah Kroeze, 076-5994927. Diensten elke zondag om 15.00u in Nederlands & Engels, Zandberglaan 54, 4818 GL Breda, 06-40061346; www.capitolbreda.nl PROTESTANTSE GEMEENTE GINNEKEN Laurentiuskerk: Duivelsbruglaan 1 (Ginnekenmarkt) Breda. Predikant: Ds. P. Masmeijer, Duivelsbruglaan 21, 4853 JD Breda, 076-5653460. Koster: Mevr. J.R. van WijkVersteeg, Duivelsbruglaan 3, 4853 JD Breda, 076-5651807. Postadres: Protestantse Gemeente Ginneken,

Postbus 4648, 4803 EP Breda; kbginneken@ zonnet.nl; www.protestantsegemeenteginneken.nl. Kerkelijk bureau: Romenyhuis (achter de kerk). Geopend: 1e dinsdagavond van de maand van 19.00-20.00 uur Zondag 16 december 3e zondag van de Advent “Gaudete”. 10.00u Dienst van Schrift en Tafel, Christingledienst. Voorganger: Ds. E.V.E. Wijnands, Dalmsholte. Dinsdag 18 december 19.00u Oecumenische Adventsvespers in onze kerk. Diensten in huize de Werve Donderdag 20 dec. 15.30u Oecumenische Kerstviering. Dinsdag 18 december: Advent-Kerstviering in Mariëndal, Duivelsbruglaan 13. Aanvang 15.30 uur. Viering met o.a. het zingen van Kerstliederen, een Kerstverhaal en een broodmaaltijd. Einde ca. 18.30 uur. U wordt als 70 + hiervoor van harte uitgenodigd. U kunt zich opgeven: dinsdag 11 december van 10.00-12.00 uur en van 14.0016.00 uur bij Mevr. Annelies Poldervaart, tel. 076-5657890. WINNERS CHURCH INTERNATIONAL BREDA Gemeenschapshuis De Wegwijzer, Steendorpstraat 2, Breda-Noord (wisselaar). Pastors Ferdinand & Elmy Igbeche. Diensten in Engels en Nederlands vertaald. Zondag 11.00-13.00u. Kinderopvang aanw. Info: 076-5712237/06-15483563 WORLDWIDE PROPHETIC EVANGELICAL MINISTRIES (Wereldwijde Profetische Evangelische Missies): Veemarktstraat 11, Breda (van E.L.G.). Elke zondag dienst om 14.00u. Diensten in Nederlands (en zo nodig Engels). Pastor: Roger Kaiser. Info en pastoraal zorg: tel. 06-12274947; www.wpem.nl H.H. MARIA/DYMPHNA Kapel van de H.H. Maria/Dymphna (Haagse Beemden), Moerenpad 10: 1e zondag vd maand 18.00u Vesperviering. JONGE, KRACHTIGE PROFETISCHE MINISTRY Iedere donderdagavond 20.00-22.00u komen we als jonge, krachtige profetische ministry bij elkaar in ‘Centre Court’ boven treinstation Breda, Stationsplein 16. We zijn bereikbaar op 06-15370709 of per mail naar nathancivile@hotmail.com HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Heusdenhoutsestraat 15, 4817 WB Breda. Voorganger hr. J. Harten, tel. 078-6175115. Contact: breda@apgen.nl Eredienst: 09.30u. ANNAHUIS Diaconaal Centrum Breda, geopend van 9.3016.00u (vrijdag tot 15.00u). De middagen alleen op afspraak. Op dinsdag en donderdag inloop van 9.30-11.30u, Haagweg 3, 4814 GA Breda, tel. 076-5217964, info@annahuis.nl CHRISTENGEMEENSCHAP De Christengemeenschap, beweging voor religieze vernieuwing. Mensenwijdingsdienst op zaterdag een keer in de maand. Voor informatie: 076-5422983, www.christengemeenschap.nl. CHRIST IN ACTION MINISTRIES BREDA ‘Biesdonk’, Belgiëplein 8, 4826 KT Breda. Samenkomsten: zondag 10.00-12.30u. Vertaling en kinderopvang aanwezig. Bijbelstudie: vrijdag 20.30-22.00u. Info: 076-5204106; 0765427839; 06-30559431. POOLSE RK PAROCHIE H. MAXIMILIAAN KOLBE Laurentius kerk, Ginnekenweg 333, Breda Zondag 9.15u, Pastoor S. Klim 076-5321438 06-14243225. SERV.ORTHODOXE KERK Parochie “Heilige Nektarios van Egina”. Priester Vader Dusan Erdelj. www.svetinektarijeeginski.com. Steendorpstraat 4, 4826 EP Breda.


vacatures

Komt u ons team versterken ?

Schoonmaak Onderneming Nederland is vanwege de groei van ons bedrijf op zoek naar een goed Nederlands sprekende, gemotiveerde en flexibele

administratief medewerKer

voor 15 à 20 uur per week die worden verdeeld over 5 werkdagen. Het gewenste werk- en denkniveau is MBO+, kennis van MS Office en Exact boekhouden is een pre. Sollicitaties alleen via schriftelijke post aan

Schoonmaak Onderneming Nederland Neerloopweg 3 A13, 4814 RS Breda. Telefonische acquisitie als gevolg van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

Als je goed kunt luisteren, word dan vrijwilliger bij Sensoor

Word VRIJWILLIGER bij SENSOOR Breda Sensoor is er dag en nacht voor een gesprek. Anoniem en vertrouwelijk. We zoeken vrijwilligers voor aan de telefoon of chat. Voor informatie en aanmelden kijk op www.sensoor.nl/ brabant. of bel 076-521 84 50 voor een informatiepakket

Aanmelden voor de nieuwe basistraining kan tot 11 januari 2013.

CURIOSA en BROCANTE MARKT

EnquêtE pErsonEEl

Kom jij ons enquêteteam versterken tijdens 28,29 en 31 dec? Bel dan 06 - 23 50 72 09 of mail enquêtebureaus@gmail.com

BrabantWerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten

1e en 2e Kerstdag Tilburg Stadssporthal. Mooi en betaalbaar. vanaerlebv.nl

Aalten Schildersbedrijf BREDA

plafonds & wanden witten Ook binnen- en buitenschilderwerk Vraag een vrijblijvende offerte tel. 06 - 53697011 / 076 - 5991675

Vakkundig Schilder

Loods 1000 m2 te huur te Willemstad N-Br €1250,- per maand ex BTW (evt. te koop!)

Inl. (0174)-624420 of 627571 Let op!!! APK keuring vanaf E21,50

Bij eventuele afkeur kunnen wij nieuwe en eventuele goede geselecteerde gebruikte auto onderdelen monteren.

Verkoop van nieuwe en gebruikte banden tegen zeer voordelige prijzen, ook winterbanden APK Keuringstation Prescher Bel voor een afspraak: Nu GRATIS wintercheck bij APK 076 541 83 53 Openingstijden: 8.30 tot 17.00 uur. Weidehek 90, Breda Kijk op www.prescherautos.nl • Poorten (ook automatisch) • Industriële hekwerken • Gaashekwerken • Sierhekwerken • Balkonhekken

zoekt binnen- en buitenwerk. tevens HoUtRot specialist.

Tel: 076-5023731 06-41195785

StukadoorSbedrijf Stuc-, tegelrenovatieen Schilderwerken

Femke Kottier

Scherpe Prijzen!! Bel voor vrijblijvende offerte

Femke Kottier

06-13909620

Wij beginnen een Bakery Caféinin de de “Lunet ” Wij beginnen een Bakery Café “Lunet” enhiervoor zoeken hiervoor bakkers. en zoeken bakkers. In de “Lunet” bij het NAC stadion beginnen wij een nieuwe vestiging.

Wij beginnen een Bakery Café in de “Lunet ” en zoeken hiervoor bakkers.

In de “Lunet” bij het beginnen wij een EnNAC dat isstadion niet zomaar een winkel, maarnieuwe er komtvestiging. een Bakery ery caf En dat is niet zomaar eeninwinkel, er komt Bakery é ak Café waar wij maar ter plekke broodeen bakken. We gaan b Café in waar wij ter plekke brood bakken. We gaan vooral vooralpatisserie franse broden en franse jij patisserie bakken . franse broden en franse bakken.Wil Wij jij meewerken aan dit trendy broodconcept meewerken aan dit trendy broodconcept neem dan In de “Lunet” bij het NAC stadion beginnen wij een nieuwe vestiging. neem dan contact op met Harold Kottier. contact op met Harold Kottier. si En dat is06niet n ds 198 6 telefoon: - 471zomaar 60 339.een telefoon: 06winkel, - 471 60maar 339. er komt een Bakery y

Café in waar wij ter plekke brood bakken. We gaan vooral franse broden en franse patisserie bakken . Wij jij meewerken aan dit trendy broodconcept

ker café ba

Rucphensebaan 58, 4714 RE Sprundel Tel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656 www.verstijlenhekwerken.nl

VUURWERKVERKOOP

Wie komt ons verkoopteam versterken bij de verkoop van vuurwerk? Mail info@elblanco.nl o.v.v. sollicitatie, cv + pasfoto of bel 06-43542122.


x x x x x

x x x

* Aanbiedingen max. 1 per klant • Geen verkoop aan handelaren • Zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden • Aanbiedingen zijn geldig van 10.12 t/m 16.12.2012 • Zolang de voorraad strekt • Prijzen zijn excl. verwijderingsbijdrage.

2e Kerstdag van 10.00 uur tot 17.00 uur GEOPEND! 4 GB intern werkgeheugen 500 GB harde schijf

Inclusief € 100,- Apple voordeel

MD101N/A MacBook Pro 13,3'' Notebook

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, en Xeon Inside zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Intel® Dual-Core™ i5 Processor (2,5 GHz), 4 GB intern werkgeheugen, 500 GB harde schijf, Intel® HD Graphics 4000 videokaart, DVD-brander, WiFi N, Bluetooth, Thunderbolt, FireWire, webcam, kaartlezer, Mac OS X 10 Lion. Art.nr.: 1186792

Ontvang € 100,- voordeel op geselecteerde Apple MacBook Pro, MacBook Air en Mac mini modellen! Openingstijden

BREDA

Kruisvoort 14 Woonboulevard 4814 RZ Breda Tel. 076 - 5258100

ediamarkt.nl w.m wwnne er u nu op de mediamail!

Abo

maandag 10.00 - 22.00 uur dinsdag 10.00 - 22.00 uur woensdag 10.00 - 22.00 uur

donderdag 10.00 - 22.00 uur vrijdag 10.00 - 22.00 uur zaterdag 09.30 - 20.00 uur

KIJK SNEL OP DE MIDDENPAGINA

www.mediamarkt.nl zondag

12.00 - 17.00 uur (IEDERE ZONDAG OPEN)

Ruim 2500 gratis parkeerplaatsen

Ook cadeaukaarten verkrijgbaar

DBW_20121212