Page 1

THUIS IN DE REGIO

MIDWEEKEDITIE

B R E D A S E

O P L AG E :

5 DECEMBER 2012 WEEK 49

Uitgeverij

EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

PAUZE VOOR BOUWPROJECTEN ALLEEWONEN

74 . 5 0 0

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

Volg ons via twitter: @BredaseBode

I

Te l .

076

599

SPORT

8 111

KERKELIJK NIEUWS

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

BREDA WIL MEER MENSEN AAN HET WERK

Gemeente Breda op PAGINA pagina 5 OP

Wijkagent Ulvenhout neemt afscheid

Aanpak zebrapaden Langelaar

ULVENHOUT - Na ruim 36 jaar bij de politie te hebben gewerkt, gaat Hans van Staveren, momenteel werkzaam als wijkagent in Ulvenhout op 1 januari 2013 met pensioen. Hans van Staverenheeft in die 36 jaar altijd in of vlakbij Breda gewerkt en was lange tijd wijkagent in Breda Zuid Oost. Hij heeft met veel mensen samengewerkt en is voor veel inwoners een luisterend oor geweest. Van Staveren neemt op donderdag 20 december van 16.00 uur tot 18.00 uur afscheid van zijn relaties in pannenkoekenboerderij Het Smokkelaartje aan de Goudbergseweg 8 in Strijbeek. Zijn opvolger is al gevonden. De nieuwe wijkagent van Ulvenhout wordt Jelle van Abeelen.

TETERINGEN -De gemeente Breda is dinsdag begonnen met het vervangen van de bestrating van de zebrapaden in de rijbaan van de Langelaar ter hoogte van de Heerdgang. Als de weersomstandigheden dit toelaten zijn de werkzaamheden komende donderdag afgerond. De slechte staat van de bestrating van de zebrapaden geeft aanleiding tot het opnieuw bestraten van de zebrapaden. De zebrapaden zijn niet goed zichtbaar voor de weggebruiker. De bestrating van de zebrapaden welke in het verleden met verf zijn gemarkeerd wordt verwijderd. De zebrapaden worden opnieuw en duurzaam met zwarte en witte betonklinkers bestraat.

W E E K B L A D

Gemeente baggert vijver Valkenberg

Gemeente realiseert inrit Zuringveld

BREDA - De gemeente Breda is maandag begonnen met het baggeren van de vijver in het park Valkenberg. De werkzaamheden zijn naar verwachting op vrijdag 14 december klaar. De gemeente heeft geconstateerd dat er een laag bagger in de vijver aanwezig is. Het baggerslib heeft invloed op de werking van de fontein en, op termijn, op de waterkwaliteit. Periodiek onderhoud is daarom nodig. De vijver wordt gebaggerd met behulp van een schuifboot en een kraan. De bagger wordt naar de noordkant van de vijver geschoven. Vervolgens wordt de bagger door een kraan uit het water geschept en in vloeistofdichte vrachtwagens afgevoerd.

TETERINGEN - De gemeente Breda is maandag gestart met de aanleg van een inrit aan het Zuringveld, in de bocht bij de huisnummers 49 t/m 53. Als de weersomstandigheden het toelaten, zijn de werkzaamheden komende vrijdag afgerond. Om de verkeerssituatie bij de hoofdingang van ‘t Web te verbeteren, heeft de gemeente in overleg met bewoners van het Zuringveld besloten om een inritconstructie aan te leggen. Het gaat om een doodlopende straat en het komt regelmatig voor dat bezoekers van ‘t Web zich hier vast rijden. De gemeente verwacht wordt dat dit probleem zich niet meer voordoet na de aanleg van de inrit.

Mediadeal Fox krijgt goedkeuring NMa BREDA - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft zijn goedkeuring verleend aan de samenwerking tussen Eredivisie Media & Marketing (EMM) en FOX International Channels (FIC). Met het verwerven van de uitzendrechten van het eredivisievoetbal door Fox zou - verspreid over een periode van twaalf jaar- circa een miljard euro zijn gemoeid. “Deze overeenkomst gaat onherroepelijk een impuls voor NAC betekenen,” zo meldde Stefaan Eskes, algemeen directeur van de Bredase voetbalclub, in augustus al bij de presentatie van de mediadeal. “Zowel financieel als in de marketing en commerciële exploitatie.”

Klarinetkoor Mo6 Breda geeft concert BREDA - Zondag 9 december geeft Klarinetkoor Mo6 Breda een concert in de Concertzaal van de Nieuwe Veste in Breda met muziek van Spaanse en Portugese bodem. Naast het eigen optreden van Mo6 wordt in deze concerten vocale en instrumentale medewerking verleend door docenten en leerlingen van Nieuwe Veste. Klarinetkoor Mo6 speelt o.a. muziek van Antonio Soler en Joaquín Turina. Van de Portugese zanger en folkcomponist José Afonso ‘Zeca’ zal het lied ‘Se voaras mais ao perto’ in een instrumentale versie door Klarinetkoor Mo6 worden uitgevoerd. Uitgebreide concertinformatie is te vinden via www.klarinetkoormo6breda.nl.

Groene Nieuwjaarsknallers

BREDA - Onder toeziend oog van burgemeester Peter van der Velden (r) heeft stadsbeiaardier Jacques Maassen (m) vrijdagochtend voor het laatst een marktoptreden gegeven vanuit de toren van de Grote Kerk in Breda. Maassen speelde 37 jaar op het carillon. Dinsdag begint Jacques’ zoon Paul (l) als vaste beiaardier in Breda. Hij is daarmee de vijfde generatie Maassen in lijn. FOTO HUUB SCHOUTETEN Flamingo plant Onderzoek naar verkleinen gemeentelijkeAnthurium, bijdrage aan museum kleuren

V E E R S E Subsidie MOTI voorlopig hetzelfde rood en wit

M I D D E L B U RvoorG SPotmaat E 17 cm & €6.van €9,95

Lepel plant Spatiphyllum

80-100 cm BREDA - De gemeente Breda zet de subsidie aan MOTI, het Museum of the Image, invoorongewijzigde vorm nog Potmaat 21 cm één jaar door. Het museum ontvangt daarmee nog jaarlijks hetzelfde bedrag als in de periode van 2009-2012. €7.van €11,95

Medinella

2 etages met 4 bloemen per plant

DOOR ADDO SPRANGERS Dat schrijft wethouder Selçuk Akinci in een brief aan de Bredase gemeenteraad. Aan zijn voornemen liggen zowel juridische als financiële argumenten ten grondslag. Indien een organisatie langer dan drie jaar subsidie ontvangt, wordt een termijn van negen maanden tot een jaar gehanteerd waarna een subsidie afgebouwd kan worden. Dat kan echter pas ingaan op het moment dat de subsidiegever, in dit geval de gemeente Breda, aan de organisatie

duidelijke plannen voor een vervolgfase Exclusief sierpot van Bovendien €17,95 kenbaar maakt. moeten subvoor sidiebeschikkingen begin december ver€10.stuurd worden.

in het nieuwe subsidiecontract met MOTI toe te werken naar een substantieel anKamerplanten mix 10.5 cm €3.25 dere verhoudingPotmaat tussen dep.stsubsidiebijo.a.: Rhipsalis,Peperomia drage 2van de gemeente Breda in relatie Crassula,Senecio en meer voor tot de exploitatie van het museum. €5.Motie “In de concept subsidiebeschikking aan Wel gaat cultuurwethouder Selçuk Akinci het museum zal duidelijk worden aanonderzoeken in hoeverre de gemeentelij- gegeven dat 2013 geldt als het jaar om Dracaeana Areca ke bijdrage aan hetPalm in de Boschstraat gede mogelijkheden totBinnenpotten samenwerking of “Surprise” 120cm Chrysalidocarpus diverse kleuren vestigde museum kan worden verkleind. fusie met andere organisaties in Breda 3 stammen 120-140 cm en maten van €26,95no€24,95 Dat isvanook opgenomen in de begin en daarbuiten te onderzoeken, evenals Iedere 2 pot per pot voor voor vember door de Bredase gemeenteraad van nieuwe externe mid€16.- het aantrekken50% €14.Korting aangenomen motie inzake MOTI. delen,” aldus Akinci in zijn brief aan de Hierin draagt raad het college om gemeenteraad. Vanaf 2012de gaat GroenRijk Bredaop met hetzelfde team als u gewend bent verder e

*op de goedkoopste pot ontvangt u 50% korting

*

onder de naam Poppelaars Tuincentrum.

W E E K B L A D

LEENDERT VAN DEN BORN B.V.

Spinveld 37, BREDA, T. 076-5223166

www.leendertvdborn.nl

t

h

u

i

Rietdijk 1b, 4824 ZB Breda 076-5414624

9 december s Koopzondag i n d e r van 10.00 -17.00 uur VOLOP KERSTBOMEN Deense Nordman vanaf € 13,99 www.poppelaarstuincentrum.nl

Rietdijk 1B

VOOR HET 4824 LAATSTE ZB - Breda Tel.: +31(0)76541 46 24 ACTUELE LOKALE www.poppelaarstuincentrum.nl NIEUWS e

g

iKIJK o

OP WWW. INTERNETBODE.NL

BReDA BREDA

Zondag Zondag

open opEn

Tandheelkunde voor het hele gezin

ZIE ONZE ADVERTENTIE MET

KeRSTAAnBIeDInGen 10.00 tot 17.00 uur VERDEROP IN DEZE KRANT

DIT NAJAAR ZIJN WIJ IEDERE ZONDAG OPEN! www.tuincentrumovervecht.nl

Welkom in onze tandartsengroepspraktijk! 076 - 5 214 214 | breda@dentalclinics.nl

Breda’s Mannenkoor zingt in Wernhout BREDA - Onder het motto ‘Koninklijk Breda’s Mannenkoor komt naar u toe’, zingt het Breda’s Mannenkoor op 9 december om 15.00 uur een aantal advents- en kerstliederen in de O.L.V. kerk in Wernhout. Het district Zundert is in het koor sterk vertegenwoordigd en om deze reden is besloten in de regio een benefietconcert te geven. De akoestiek in de OLV kerk in Wernhout leent zich uitstekend voor deze werken, waarmee de warme 4-stemmige klanken van het koor uitstekend tot hun recht kunnen komen. Op het programma staan o.a. Cantique de Noël, Ave Maria van Tosti, In natali domini en het Stille Nacht van Gruber.

Kinderboerderij houdt Winterfair BREDA - Komende zaterdag houden Baronie Streekproducten en Bezoekers Centrum Wolfslaar een Winterfair op het terrein van boerderij Wolfslaar aan de Wolfslaardreef. Van 11.00 uur tot 17.00 uur biedt de Winterfair Wolfslaar de bezoekers een grote variatie aan streekproducten in een gezellige winterse sfeer. Koks bereiden (h) eerlijke producten smaakvolle gerechtjes die bezoekers kunnen proeven. De kinderen kunnen zich laten schminken, of luisteren naar winterverhalen in de stal, de kerststal bekijken of wintervoer voor de vogels maken. De winterfair wordt muzikaal opgeluisterd door muzikanten van De Nieuwe Veste.


KIES JE KORTING Leeftijdskorting Leeftijdskorting hoef je niet te kiezen. Die krijg je automatisch als je reist met een Persoonlijke OV-chipkaart en tussen de 4 t/m 18 jaar of 65+ bent.

Reis je veel met de bus en ben je tussen 12 en 18? Kies voor het Jeugdabonnement op je OV-chipkaart. Onbeperkt bussen door heel Brabant voor € 78,70 per maand.

Geregeld met de bus naar je werk? Kies voor Dalkorting op je OV-chipkaart. Op werkdagen na 9.00 uur altijd 40% korting in de bus in heel Brabant voor maar € 10,50 per jaar.

Dalkorting Kies nu voor Dalkorting op je Persoonlijke OV-chipkaart (€ 10,50 per jaar). Dan reis je na 9.00 uur en in het weekend de hele dag met 40% korting.

Dagje uit of familie bezoeken?

Leeftijds- én Dalkorting Heb je recht op leeftijdskorting? Kies dan ook voor Dalkorting (€ 10,50 per jaar) op je Persoonlijke OV-chipkaart. Je korting loopt in de daluren op tot 60%.

Meer informatie en bestellen op www.ovchipwijzer.nl

Met ‘automatisch opladen’ altijd voldoende saldo op je OV-chipkaart.

De tarieven in deze advertentie gelden tot 31-12-2012.

De bus in Brabant is voordeliger dan je denkt.


actualiteit

Conceptnota ‘Werken@Breda, Op weg naar werk’: talentontwikkeling én handhaving

‘Meer mensen aan het werk’ BREDA - Werk en eigen verantwoordelijkheid. Dat zijn de speerpunten van de conceptnota ‘Werken@Breda, Op weg naar werk’. “Bredanaars die niet kunnen werken, doen mee naar vermogen,” zo meldt wethouder Cees Meeuwis. DOOR ADDO SPRANGERS Met de dinsdag in de commissie Economie besproken conceptnota ‘Werken@ Breda, Op weg naar werk’ heeft Breda een beleidskader vastgelegd op het terrein van re-integratie, participatie en armoede voor de periode 2013-2014. De focus ligt zoals gezegd op werk en eigen verantwoordelijkheid. Om dit te bereiken zet de gemeente in op talentontwikkeling, een actieve werkgeversbenadering en een activerend armoedebeleid om de financiële zelfredzaamheid te vergroten. Naast deze

Procedure De conceptnota ‘Werken@Breda, op weg naar werk’ is dinsdag besproken in de commissie Economie van 4 december. Binnenkort volgt het besluit voor definitieve instemming van het college. Op 15 januari 2013 wordt de nota ter advisering aangeboden aan de Raadscommissie Economie en vervolgens aangeboden ter vaststelling in de gemeenteraad op 7 februari 2013. De conceptnota ‘Werken@Breda, Op weg naar werk’ is te raadplegen via www.breda.nl

acties legt de gemeente meer nadruk op handhaving, waaronder fraudebestrijding en naleving van de regels. Het college van burgemeester en wethouders heeft reeds ingestemd met de conceptnota.

‘Vangnet voor meest kwetsbare groep’ “We hebben de ambitie met dit nieuwe beleidskader om meer mensen aan het werk te helpen,” aldus Cees Meeuwis, wethouder Werk en Ondernemen. Hij zegt dit te willen bereiken samen met de partners in de stad. “Daarom werken we nauw samen met onderwijs, ondernemers en de maatschappelijke organisaties. Bredanaars die niet kunnen werken, doen mee naar vermogen. Daarbij blijven we een vangnet houden voor de meest kwetsbare groep in onze samenleving.” Innovatief De gemeente Breda stelt de afgelopen jaren al stevig te hebben ingezet op een innovatieve en creatieve aanpak. De conceptnota ‘Werken@Breda, Op weg naar werk’ borduurt hierop voort. Uitgangspunten zijn de sterke economische positie van de gemeente Breda, een divers en stimulerend onderwijsklimaat, de inzet op de

Wethouder Meeuwis: ‘Nauwe samenwerking met onderwijs, ondernemers en maatschappelijke organisaties’

regionale en bovenregionale arbeidsmarkt en de oprichting van het leerwerkbedrijf ATEA-groep. In de nota is volgens de gemeente Breda ‘ruimte gecreëerd voor innovatieve verzoeken die een bijdrage leveren om meer mensen aan het werk te helpen’.

Zij stelt daarbij bewust te hebben gekozen voor een relatief korte doorlooptijd en een flexibele aanpak om op de actualiteit van ontwikkelingen te kunnen anticiperen. Zo wijzigt de sociale zekerheid in Nederland enorm en is er in het regeerakkoord ‘Brug-

FOTO GEMEENTE BREDA

gen slaan’ een nieuwe participatiewet aangekondigd. Bovendien leiden de forse landelijke bezuinigingen tot een daling van het gemeentelijk participatiebudget, het budget voor re-integratie, inburgering en volwasseneneducatie.

Arie van der Meide na honderd jaar nog altijd het heertje

‘Een eigenzinnige, optimistische en vrolijke man’ BREDA - Arie van der Meide vierde zaterdag voor de honderdste keer zijn verjaardag. In zijn appartementje ont- vieren. Want in een verzorgingshuis of, zo- gen woonomgeving ontving. “Je bent nog ving hij naast familie, vrienden en kennissen ook burgemeester Van der Velden die hem met deze mijlpaal kwam als Arie dat zegt, ‘in een gesticht’, wil hij steeds heel ijdel. Een paar jaar geleden beslist niet zijn dagen slijten. nog ging je onder de hoogtezon om bruin feliciteren. Met Arie keek hij terug op de voorbije honderd jaar. DOOR HENK KETELAAR Honderd jaar geleden zag Arie van der Meide in Naaldwijk het levenslicht. Hij is

de oudste zoon van een uit negen kinderen bestaand gezin. De hoge leeftijd van Arie is in de familie geen uitzondering. Wanneer zijn oudste zus niet was overleden,

dan zou zij dit jaar 101 zijn geworden, een leeftijd die Arie gezien zijn vitaliteit zeker lijkt te halen. En die hoopt hij, net zoals nu, thuis in zijn appartementje te kunnen

Zelfstandig Met hulp van de thuiszorg en met zijn in de buurt wonende schoondochter Mieke weet Arie zich goed te redden. “Mieke kookt elke week zeven maaltijden voor hem en houdt tevens een oogje in het zeil. Zelf warmt hij de maaltijden op.

‘Hoge leeftijd geen uitzondering in familie’ Samen met Jopie van Careyn Thuiszorg zorgt Mieke ervoor dat mijn schoonvader zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen,” vertelt schoondochterTrudy die zelf in Schiedam woont. ”En als Mieke bij haar bezoek een jurk aanheeft, dan laat hij haar steevast weten, dat ze er goed uitziet. Maar als ze een broek draagt, dan blijft dat compliment achterwege,” laat Trudy weten om de inborst van haar schoonvader Arie te schetsen.

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

www.internetbode.nl

Burgemeester Van der Velden feliciteert de honderdjarige met een boeket bloemen en fotoboek over de stad Breda. FOTO HENK KETELAAR

IJdel Burgemeester Van der Velden was onder de indruk van de honderdjarige. Dit omdat Arie als een heertje perfect in het pak gestoken, goed verzorgd, monter en met zichtbaar genoegen hem trots in zijn ei-

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PAGINA 3

te worden. En daarbij ben je nog steeds een eigenzinnige, optimistische en vrolijke man, is mij verteld,” zei Van der Velden die dat vanuit eigen waarneming bevestigd zag. Met respect keek Van der Velden terug op het leven van de honderdjarige. Vertegenwoordiger “Twee wereldoorlogen heb je meegemaakt,” begon hij en vertelde dat Arie werk vond als vertegenwoordiger in blikgroenten en levensmiddelen bij de firma Duvekot. Via Terneuzen en Bergen op Zoom kwam hij in Breda wonen. Tijdens WO II heeft hij dwangarbeid verricht in Duitsland. “Toen die was afgelopen liep hij met twee vrienden in dertig dagen vanuit Chemnitz bij Dresden naar Bergen op Zoom (750 km),” meldde Van der Velden met ontzag. In 1963 verhuisde Arie met zijn gezin naar Breda om daar het levensmiddelenbedrijf Kijko aan de Veiligkade op te zetten. Daar werkte hij tot aan zijn pensioen.

Familie Arie van der Meide heeft twee zoons (Bas en Peter) en een dochter (Anneke), zes kleinkinderen en negen achterkleinkinderen. Tijdens zijn leven reisde hij met zijn gezin graag en veel.

Volg ons op Twitter: @BredaseBode.


Koop uw droomwoning in Schoenmakershof nog in 2012! Veel van uw fiscale voordelen vallen weg in 2013

NE VOOR EM INFOR MEER CONTAMATIE CT MET D OP MAKE E LA AR!

• Vrijstaand geschakelde woningen met inhoud van ca. 625 m3 • Tweekappers met inhoud van ca. 615 m3 • De kavelgrootte varieert van 241 m2 tot 422 m2

Het mooiste hof dat de wijk Schoenmakershoek rijk is.

Koopsom vanaf € 295.000,– v.o.n.

Informatie en verkoop Heijblom Makelaardij 076 504 15 00

”De modelappartementen op Landgoed de Buitenplaats zijn klaar. Wij gaan kijken! U ook?” Besl vóór 1 ijsanog 2013 en nuari € 25.000krijg korting!,–

WELKOM

in beide U bent van harte welkom de Open Dag s en jd ti en g in n o w el d o m n 11.00 tot va er b em ec d 8 g a rd te za op ar in Breda! la en lk a V e d n a a r u u 0 .0 13

2 modelwoningen bezichtig ze allebei! Ga naar www.debuitenplaatsbreda.nl

076 524 24 00

076 514 86 56


Woensdag 5 december 2012

De Bode l 1

Bekendmakingen Ga naar www.breda.nl/bekendmakingen voor de volledige informatie over alle bekendmakingen

Omgevingsvergunning met afwijkingsbesluit Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat ingevolgde artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht het ontwerp-afwijkingsbesluit in het kader van de omgevingsvergunning ter inzage ligt: •

Voorbereiding bestemmingsplannen Ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Breda bekend, dat zij voornemens zijn om voor de volgende locaties een nieuw bestemmingsplan te gaan voorbereiden • • • • • • • • •

Buitengebied Nieuw Ginneken, Veenstraat 6 Bavel (NL.IMRO.0758.BP058004) Heilaarpark, Heilaarstraat naast nr. 184 (NL.IMRO.0758.BP2012036002) Heilaar, IABC 5101 (NL.IMRO.0758. BP2012037005) Heuvel, gedeeltelijke herziening Heuvel 2012 (NL.IMRO.0758.BP2012001005) Ginneken, Vogelenzanglaan (NL.IMRO.0758. BP2012029002) Ulvenhout, Dorpstraat 97 (NL.IMRO.0758. BP2012060006) Bouverijen (NL.IMRO.0758.BP2013045001) Waterdonken-Waterakkers, herziening Waterdonken (NL.IMRO.0758.BP2012044004) Buitengebied Teteringen, geluidwering nabij Galgenstraat (NL.IMRO.0758.BP2012051007)

In de formele procedure, die te zijner tijd start met een bekendmaking in de Bredase Bode en de Staatscourant, is er voor een ieder gelegenheid om schriftelijke en mondelinge zienswijzen naar voren te brengen. Op dit moment zijn er nog geen stukken met betrekking tot dit voornemen die ter inzage kunnen worden gelegd. U zult over de verdere procedure nader worden geïnformeerd.

GemeenteRaad Breda

Mgr. Van Genkstraat 6-8, het bouwen van een woonhuis met bijgebouw (NL.IMRO.0758. AB12012035001-0301)

Ter inzage Het ontwerp-afwijkingsbesluit is te raadplegen op de website van de Gemeente Breda, www.breda. nl, via ‘Wonen Wijken en Vervoer’ > Ruimtelijke Plannen’ >Wabo-projectbesluiten’. Ook liggen de stukken van 6 december 2012 tot en met 16 januari 2013 ter inzage bij de Infobalie in het Stadskantoor. Zienswijze Tijdens bovengenoemde periode kunt u uw zienswijze op het afwijkingsbesluit naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad van de Gemeente Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u tijdens werkdagen een afspraak maken via telefoonnummer (076) 529 38 96.

verkeersbesluiten Verkeerssituatie Burgemeester Verdaasdonkstraat en rondom ‘De Mandt’ Het College van burgemeester en wethouders heeft besloten de verkeerssituatie op de Burgemeester Verdaasdonkstraat en rondom de brede school ‘De Mandt’ in Teteringen te regelen met verkeerstekens. Voor de precieze locatie van de borden verwijzen wij u naar het verkeersbesluit en de tekening die via www.breda.nl, ‘bekendmakingen’ te vinden zijn. Het besluit ligt tevens ter inzage van 6 december 2012 tot en met 16 januari 2013 bij de Infobalie in het Stadskantoor. Tevens is gedurende bovengenoemde periode mogelijk bezwaar te maken tegen het besluit. Meer informatie hierover vindt u in het verkeersbesluit.

Parkeerverbod op twee parkeerplaatsen Pastoor van Spaandonkstraat Het College van burgemeester en wethouders heeft besloten een parkeerverbod op vrijdagmiddag in te stellen op twee parkeerplaatsen op de Pastoor van Spaandonkstraat.

Overeenkomst over grondexploitatie Burgemeester en wethouders van Breda maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.12 lid 2 en 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat er een overeenkomst over grondexploitatie (anterieure overeenkomst) is gesloten voor de volgende locatie •

Ter inzage De zakelijke beschrijving is te raadplegen op de website van de gemeente Breda, www.breda.nl, via ‘Actueel’ en ‘Bekendmakingen’, alsmede ‘Wonen, wijken en vervoer’ onder ‘Ruimtelijke plannen’. De zakelijke beschrijving van de inhoud van gemelde overeenkomst ligt van 6 december 2012 tot en met 16 januari 2013 ter inzage bij de Infobalie in het Stadskantoor. Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.

Zorgvlietstraat 1 te Breda (overeenkomst gesloten met Heijmans Vastgoed B.V., gevestigd te Rosmalen)

Ongeveer 8 dagen voor de vergaderingen staan de volledige agenda’s met bijbehorende stukken op de website www.breda.nl/gemeenteraad. Ze kunnen tevens worden ingezien bij de raadsgriffie in het Stadhuis. Alle vergaderingen worden gehouden in de raadzaal van het Stadhuis (Ingang Stadserf).

Voor de precieze locatie van de borden verwijzen wij u naar het verkeersbesluit en de tekening die via www.breda.nl, ‘bekendmakingen’ te vinden zijn. Het besluit ligt tevens ter inzage van 6 december 2012 tot en met 16 januari 2013 bij de Infobalie in het Stadskantoor. Het is gedurende bovengenoemde periode mogelijk bezwaar te maken tegen het besluit. Meer informatie hierover vindt u in het verkeersbesluit. gen rechtstreeks volgen of eventueel op een later tijdstip terugkijken: www.breda.nl/gemeenteraad > ‘uitzendingen’. In de komende vergadering worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:

Commissie Bestuur

Overzicht openbare bijeenkomsten en vergaderingen

Inspreken in commissies

6 december commissie Bestuur 20 december raadsvergadering

Vergaderingen bekijken op internet

Tot 24 uur voor een vergadering kan men zich hiervoor aanmelden bij de raadsgriffie.

U kunt commissie- en raadsvergaderin-

6 december 2012 19.30 uur - Werkkostenregeling - Grondexploitatie Douaneterrein bestemmingsplan Hazeldonk - Klachtenverordening Breda 2013 / Benoeming leden commissie Ombudsman

Van ‘tAogje naor d’n èmmere BREDA - Het heeft een paar jaar geduurd maar nu is het dan zover. Ton Dielemans, in 1950 geboren op d’n èmmere en al 48 jaar woonachtig in ‘t Aogje, heeft een fotoboekje samengesteld met een nostalgische waarde. Het is zelfs min of meer historisch te noemen. Want het overgrote deel van het gebied is al vele jaren verdwenen en is opgeofferd aan de noodzakelijke vooruitgang. Het is een naslagwerk in A5 formaat dat u mee terug neemt naar de jaren 1950 - 1960. Hoe zag het er toen uit en wie woonde er op welk adres. In het boekje wordt een virtuele wandeling gemaakt die begint op de hoek HaagwegZuilenstraat en gaat dan verder naar het noorden, richting d’n èmmere. Hierbij

worden al de aanliggende straten aangedaan, zoals Tuinzichtstraat, Lariksstraat, een gedeelte van de Leursebaan, Huifakkerstraatje, Kwakkelhutstraat, Emerweg (d’n èmmere), Gageldonksestraat, Hoogestraat en Leegstraat om te eindigen bij het bekende trekpad langs de Mark. Van bijna alle toenmalige woningen is een foto, tekening of schilderij opgenomen en ter verduidelijking staan er getekende platte gronden bij. Een klein aantal van deze huizen, vooral in het eerste deel van de Zuilenstraat, staan er nog. Maar ten noorden van de huidige Ettensebaan is het, op een enkele uitzondering na, geheel verdwenen. Het Westerpark, maar ook het stadion van NAC en een aantal bedrijfsterreinen zijn er voor in de plaats gekomen. De presentatie van het boek is op 23 december bij Cafe-

Zaal het Witte Schaap, Wegedoornpage 2 te Breda. De muzikale omlijsting van deze middag is in handen van de “Lapzwansen”. Het is de enige echte muziekkapel van d’n èmmere en zij hebben daar tot het laatst toe gerepeteerd. Een groot aantal van deze muzikanten zijn geboren en getogen in dit gebied. Iedereen die graag in het bezit wil komen van een exemplaar van dit boek, kan dit melden op onderstaand mailadres of telefoon nummer. Na inschrijving wordt het op naam voor u gereserveerd en is op 23 december tussen 13.30 uur en 17.00 uur bij het genoemde adres af te halen. Ongetwijfeld zult u er vele bekenden en oud-buurtbewoners tegen komen. Voor reservering: adielemans@casema.nl of tel. 076-5225515. PAGINA 5

Herinnering (brom)fietsenparkeerverbod rondom het NAC stadion Op basis van artikel 5.1.11 Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2004 heeft het College bij besluit van 20 september 2011 de omgeving van het stadion van NAC aangewezen als een plaats waar het niet is toegestaan (brom)fietsen onbeheerd buiten de hiertoe bestemde fietsenstallingen te plaatsen of te laten staan. Het verbod geldt voor de omgeving van het stadion en wordt met verbodsborden aangegeven. Het verbod is in werking getreden op 3 november 2011 en is sindsdien van toepassing van 2 uur voor tot 1 uur na de betaald-voetbalwedstrijden van de bvo NAC Breda in het NAC stadion te Breda. (Brom) fietsen die in strijd met dit verbod staan worden door de gemeente verwijderd en opgeslagen.

Gemeente Breda Stadskantoor Claudius Prinsenlaan 10 Postbus 90156, 4800 RH Breda E-mail: gemeentebreda@breda.nl Telefoon: 14 076

Openingstijden balies Stadskantoor Maak voor uw bezoek aan de balie een afspraak via www.breda.nl of telefoonnummer 14 076 van 08.00 - 17.00 uur, donderdag van 08.00 - 20.00 uur. Verdere informatie over openingstijden kunt u vinden op www.breda.nl Met afspraak Maandag, dinsdag, vrijdag: 12.00 uur - 16.00 uur. Woensdag: 12.00 - 20.00 uur Donderdag: 09.00 - 20.00 uur.

www.breda.nl - Belastingverordeningen 2013 - 4e serie begrotingswijzigingen - Premiersnorm - Integriteit

GemeenteRaad www.breda.nl > gemeenteraad Stadserf 1, Postbus 2009, 4800 CA Breda raadsgriffie@breda.nl 076-5293499

Sinterklaasdictee op De Nassau BREDA - Op 5 december trakteert de Sint de leerlingen en de docenten van De Nassau op een dictee. De 1560 leerlingen op beide gebouwen schrijven tijdens het derde lesuur allemaal een dictee op niveau. De beste leerlingen krijgen een prijs voor hun prestatie. In de dictees staat natuurlijk het sinterklaasfeest centraal. Vijf december is gebruikt om een dictee te maken vol moeilijkheden in werkwoordsvormen, hoofdletters, samenstellingen en wat dies meer zij. Eén van de zinnen uit het dictee voor de bovenbouwklassen luidt: ’Aan de basis van dit kinderfeest ligt een legende van een Turkse bisschop uit de vierde eeuw na Christus, maar ook een Germaanse mythe voegt elementen toe, waardoor deze jaarlijkse festiviteit waarlijk tot ons erfgoed behoort.’ De docenten Nederlands zijn aan de slag gegaan om op ludieke wijze in de school aandacht te vragen voor het onderdeel spelling. Spellen leer je volgens hen pas goed als je er niet alleen bij één vak bij stilstaat. Daarom strooien ze op 5 december op De Nassau pepernoten én d’s en t’s.


actualiteit

Column

‘Eerst duidelijkheid over lastenverzwaring en financiering WSW’

AlleeWonen legt bouwprojecten stil BREDA - Woningcorporatie AlleeWonen heeft vrijdag per direct een aantal Bredase bouwprojecten stilgelegd. AlleeWonen wil eerst duidelijkheid over de gevolgen van de in het regeerakkoord vastgelegde lastenverzwaring en de aankondiging van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) om de financiering voor de totale sector op slot te zetten.

Addo Sprangers

Leerzaam

Bijzonder leerzaam. Zo valt de door Van Dale georganiseerde en steeds terugkerende verkiezing van het Woord van het Jaar best te omschrijven. De editie van 2012 - zowel de Nederlandse als de Vlaamse - vormt daarop geen uitzondering. De lijstjes met spitsvondige woordvondsten vliegen je, net als de in deze tijd gebruikelijke verlanglijstjes voor Sinterklaas, om de oren. Over lijstjes gesproken: ooit al eens gehoord van een bangalijst? Neen, dat heeft niets te maken met een nieuw gerecht bij de afhaalchinees. Een bangalijst bevat de namen van meisjes die naar verluidt gemakkelijk tot seks over te halen zijn. Banga dus, straattaal voor de oeroude benaming slet. In het Vlaamse land lopen weer andere sloeries rond, zo leert een blik op de zojuist genoemde lijstjes. Een politieke partij die daar met een politieke partij een tijdelijk verbond sluit, een zogenaamde kartelpartij, kan er op rekenen vervolgens minachtend voor kartelslet te worden uitgemaakt. Nog even terugkomend op de afhaalchinees van daarnet: in Vlaanderen wordt de Aziatische frituurhouder, ook in Nederland geen onbekend fenomeen, keurig aangeduid als frietchinees. Dat is wel zo duidelijk, vind ik zelf, want over het te bestellen product kan dan in ieder geval geen misverstand bestaan. Je moet dan natuurlijk geen crisisportemonnee hebben, de Vlaamse metafoor voor een beperkt budget als gevolg van de economische crisis. Privacygevoelig is het doornemen van de Vijftig Tinten-trilogie. Lezeressen van de erotische bestsellers kunnen dit wellicht beter niet aan de grote klok hangen, want voor je het weet wordt er gefluisterd dat ze zich met mamaporno bezighouden. Niet te verwarren overigens met het Vlaamse stripbiljart, waarbij na elke gepotte bal de tegenstander een kledingstuk moet uittrekken. Mooi gevonden vind ik het woord zonderwoordenjournalistiek, de aanduiding voor journalistiek die zelfcensuur pleegt door een courant woord uit te bannen terwijl er nog geen goed alternatief voor bestaat. Communicatiedeskundige Leon Neels bedacht het in reactie op het ‘afschaffen’ van het woord allochtoon door de krant De Morgen. Laten we dat vooral niet doen met het Woord van het Jaar. Dat is en blijft… eh… leerzaam. Tenzij u er natuurlijk een mooi alternatief voor weet.

Colofon

Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Bredase Bode

De locatie van het project Haeghstrate aan de Haagweg in Breda, op het terrein naast de huidige Jumbo Supermarkt. Op de achtergrond project Easy Street aan de Ettensebaan. FOTO ADDO SPRANGERS

DOOR ADDO SPRANGERS “De lastenverzwaring voor corporaties zoals vastgelegd in het regeerakkoord, de beperking van mogelijkheden voor verhoging huurinkomsten en de aankondiging van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) om de financiering voor de totale sector op slot te zetten, leiden voor AlleeWonen tot het nemen van maatregelen,” zo meldt de woningcorporatie. In Breda gaat het specifiek om de projecten Linie-Noord, Geeren-Zuid, Vliet-Nuijtstraat en Haeghstrate aan de Haagweg in Breda, op het terrein naast de huidige Jumbo Supermarkt. Ook in Roosendaal worden verschillende projecten stilgelegd. Borgstellingen Het regeerakkoord schrijft een lastenverzwaring van twee miljard voor aan corporaties. Via een systeem van inkomensafhankelijke huurverhoging zouden deze afdrachten gecompenseerd kunnen worden door diezelfde corporaties. Inmiddels is echter duidelijk dat de bedoelde huurverhoging in de praktijk slechts beperkt kan worden doorgevoerd door restricties

Bredase Bode Redactie Addo Sprangers Correspondenten Henk Ketelaar, Joyce van Zijl Acquisitie Kurt Sonnemans Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 16.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 14.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl

W E E K B L A D

Bezorgklachten 076 599 8111 t

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

voor wat betreft maximale huur. Voor AlleeWonen zou het gaan om een lastenverzwaring van tien miljoen euro tot oplopend vijftien miljoen per jaar in 2017. Daar komt nu dus bij dat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, dat garant staat voor geldleningen tegen gunstige tarieven voor corporaties, onlangs bekendmaakte voor de totale sector een streep te zetten door de borging voor financiering op slot te zetten. Voor AlleeWonen betekent dit dat de reeds toegezegde borgstellingen voor 2013 nog gefinancierd kunnen worden. Voor de jaren daarna zal AlleeWonen echter geen financiering meer beschikbaar hebben en kunnen krijgen voor tal van projecten. “We hebben er daarom nu voor gekozen diverse projecten per direct stil te leggen. In ieder geval voor de komende maanden totdat helder is of en hoe het regeerakkoord daadwerkelijk gaat uitpakken en of het WSW vervolgens corporaties weer van borging gaat voorzien,” aldus Tonny van de Ven namens AlleeWonen. “We vinden het niet verantwoord in deze projecten te investeren als niet duidelijk is dat we de ontwikkeling tot realisatie kunnen brengen.”

Bezuinigingen Naast de maatregelen van het regeerakkoord en van het WSW, heeft AlleeWonen nog te maken met andere heffingen (als de Vestia heffing), met vennootschapsbelasting en met de BTW-verhoging. Ook ziet AlleeWonen dat de woningverkopen flink teruggelopen en is de verwachting dat de verkoopprijzen in 2013 en 2014 verder zullen dalen. In de begroting van AlleeWonen is door bezuinigingen op bedrijfslasten zoveel mogelijk rekening gehouden met besluiten die door eerdere kabinetten al genomen waren.

AlleeWonen

AlleeWonen (in 2008 ontstaan na een fusie van Singelveste Breda en Aramis Roosendaal) is een woningcorporatie met 19.000 verhuureenheden in de gemeente Breda en Roosendaal. De organisatie staat voor goed wonen en leven, met aandacht voor leefbaarheid, woonlasten, woonkwaliteit en gebiedsontwikkeling, maatschappelijk vastgoed en dienstverlening.

Frisse ‘look’ flats Loevesteinstraat

Puzzel week 49

De oplossing van deze puzzel is in week 50 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

BREDA - Een blik op de gerenoveerde flatgebouwen aan de Loevesteinstraat in de wijk IJpelaar. Onlangs werden ze opgeleverd. Weg zijn het beschadigde beton, het afgebladderde schilderwerk en de oude balkonhekken. Met de nieuwe look zijn de appartementen weer klaar voor de toekomst. FOTO STIJN SPOELSTRA / VAN AKEN ARCHITECTEN PAGINA 6


lief en leed

Familieberichten Haagdijk-krant-aanbiedingen Bij Grillerij Poeliershuis Schrauwen De Bode adv Wilma v Opstal QR_Opmaak 1 05-01-12 15:40 Pagina 1 Nieuwe Haagdijk 34, Breda Geldig van 27 april t/m 7 mei 2011

Tuinzigtlaan 11, Breda 076 521 68 77 www.zuylen.nl Oosterhout 0162 438 387

UITVAARTONDERNEMING WILMA VAN OPSTAL

Weekenddiensten

Waardebon

Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u:

Bel voor levensbedreigende situaties 112.

2 kilo verse Hollandse

Huisarts Huisartsenpost Breda, tel. 076 525 8500, Molengracht 21, voor inwoners van Breda, Bavel, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek Amphiaziekenhuis, bij de spoedeisende hulp naast de huisartsenpost, tel. 0900 276 8335. Tandarts Inwoners van Breda, Bavel, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout worden via tel. 076 520 9070 doorverbonden met de dienstdoende tandarts.

Waardebon

Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u:

Ieder afscheid is anders... rijsttafel Een andere visie, 2 pers. met eigentijds karakter!

nasi/bami/kipgerecht/2 loempia's/kroepoek

Kipfilets

€ 9,98

€ 8,98

Rouwhuiskamer: Haagweg 332 Breda (ingang begraafplaats Zuylen) deze waardebon is geldig van 27 april t/m 7 mei 2011

TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

deze waardebon is geldig van 27 april t/m 7 mei 2011

alléén bij Grillerij / Poeliershuis Schrauwen,

alléén bij Grillerij / Poeliershuis Schrauwen,

Nieuwe Haagdijk 34, Breda. Tel: 076-5217055

Nieuwe Haagdijk 34, Breda. Tel: 076-5217055

www.wilmavanopstal.nl Tel.: 076 - 5201799 Schalkeveld 11, 4838 BG Breda Waardebon

Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u:

15 vers gemarineerde

Kip saté's

Waardebon

Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u:

Toe aan 2een nieuw kunstgebit vers gegrilde of problemen met uw huidige? kippen u en Bel n naar g a a vr aktie! onze

Hart voor u en uw mond

Tevens snelle reparaties en klikgebit op implantaten! Tot 100% vergoed door zorgverzekering

€ 4,98

€ 4,98

(vraag naar de voorwaarden)

076 - 515 06 13 Mastbosstraat 78a, 4813 GV Breda

UW ACCOUNTANT deze / BOEKHOUDER TE DUUR ? waardebon is geldig van 27 april t/m 7 mei 2011

www.kunstgebitbreda.nl deze waardebon is geldig van 27 april t/m 7 mei 2011

Bij ons bepaalt uzelf het tarief enbij de werkzaamheden !! alléén Grillerij / Poeliershuis Schrauwen, Alle varianten zijn mogelijk, vrijblijvende informatie: Nieuwe Haagdijk 34, Breda. Tel: 076-5217055 WWW.ADVIESBUREAUDEBRUIJN.NL

alléén bij Grillerij / Poeliershuis Schrauwen, Nieuwe Haagdijk 34, Breda. Tel: 076-5217055

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt Voor de wekelijkse superaanbieding kijkt u op www.geertkip.nl.

Nieuw perspectief Praten Helpt! Inspirerende

Sense-Dent

POELIERSHUIS

De site voor uw feestjes en partijen ! gesprekken voor Senioren Tel: 076-5217055

kwaliteit is onze service!

Maximaal 2 aanbiedingen per bon per klant Let op : maandag gesloten !

drs. André M. van Leijenhorst

Maaltijden kant en klaar en gegrild ... o.a. hele kippen, bouten, tv-sticks

psycholoog

076-5963435

www.seniorengesprekken.nl

WIJ BETALEN NU MEER DAN € 43,PER GRAM FIJN GOUD*

Moerwijk 30 • Breda • 076-571 00 27

G OUD IS G €LD W W W. G O U D I S G E L D . N L Uw oude gouden sieraden zijn nog steeds geld waard Zelfs als deze beschadigd of kapot zijn. Wij kopen alle

WILT U O

soorten gouden/zilveren sieraden in; art deco, kettin-

OK

in de du re iets mee , donkere maan r te beste d den heb en Twijfel ben? niet

gen, ringen, armbanden, oorbellen, gouden tanden, munten en diamanten. Wij betalen hiervoor de hoogst

langer. Kijk in t doosje uw lade met oud e sierad en!

voor hé

mogelijke dagprijs en betalen u direct contant. DONDERDAG

Bergen op Zoomse Goudbank ZEVENBERGEN Wassenaarstraat 44 4611 BW Bergen op Zoom Tel. (0165) 85 22 68 bergenopzoomsegoudbank@gmail.com

Golden Tulip Schansdijk 3 10.00 - 17.00 uur

VRIJDAG ZONDAG ZUNDERT BREDA Hotel de Roskam Hotel Mastbos Molenstraat 1 Burg. Kerstenslaan 20 10.00 - 17.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Roosendaalse Goudbank

Molenstraat 9a 4701 JK Roosendaal Tel. (0165) 85 22 68 roosendaalsgoudbank@gmail.com

* Prijs is afhankelijk van de dagkoers. * Legitimatie verplicht. * Min. leeftijd 18 jaar.


Nieuwsrubriek onder redactie van WIJ Nieuwsrubriek onder redactie van WIJ Nieuwsrubriek Nieuwsrubriek Nieuwsrubriek onder onder onder redactie redactie redactie van van van WIJ WIJ WIJ Nieuwe Prinsenkade 25, 4811 VC25, Breda Nieuwe Prinsenkade 25, 4811 VC Breda Nieuwe Nieuwe Nieuwe Prinsenkade Prinsenkade Prinsenkade 25,4811 25,4811 4811 VC VCBreda VCBreda Breda Tel: (076) 525 15Tel: 00 Tel: (076) 525 Tel: Tel: (076) (076) (076) 525 525 525 1515 00 150015 0000 Internet: wij.begintbijjou.nl Internet: wij.begintbijjou.nl Internet: Internet: Internet: wij.begintbijjou.nl wij.begintbijjou.nl wij.begintbijjou.nl Kopij: karinviets@begintbijjou.nl Kopij: karinviets@begintbijjou.nl Kopij: Kopij: Kopij: karinviets@begintbijjou.nl karinviets@begintbijjou.nl karinviets@begintbijjou.nl

nieuws nieuws nieuws nieuws nieuws 28 augustus 2010 - week 33 28 augustus 2010 --week 5 december 2012 week 49 28 28 28 augustus augustus augustus 2010 2010 2010 - -week -week week 33 33 3333

Vlak bij huis revalideren

Nieuwe oefenruimte in ’t Houwke “Om wijkbewoners te bieden waar zij behoefte aan hebben, proberen we samen de beschikbare ruimtes te verdelen”, zegt Gonda Poppelaars. Zij ondersteunt namens WIJ de vrijwilligers in ’t Houwke. Door Marjan van der Laken

“Zo hebben we onlangs onze kantoorruimte overgedragen aan PLUK fysiotherapie als extra behandelruimte. De mensen hoeven nu niet de wijk uit om onder begeleiding te oefenen of te revalideren.”

Fysio met koffie na De Open Dag van Fysio PLUK in ’t Houwke in oktober werd door velen uit de wijk bezocht. Diverse mensen komen nu regelmatig hier oefenen.

Frans van der Bruggen en zijn team hebben in de nieuwe ruimte twee fietsen, een loopband, een krachtstation en een ‘climber’ staan. Fysiotherapie met begeleiding Je kunt individueel of met een kleine groep afspreken om te komen oefenen. En daarna met een consumptiebon van PLUK in het Grand Café van ‘t Houwke een kop koffie drinken en wat bijpraten. Een prima samenwerking! Centrum voor jong en oud Frans van der Bruggen (PLUK): “We zijn nog op zoek naar activiteiten die ook jongeren aanspreken. Dat kan heel goed met beweegactiviteiten, denk aan ‘kinderfitness’ of ‘fitnessop-abonnement’. Plannen genoeg en alles met persoonlijke begeleiding, dat is ons handelsmerk.”

Eerste Kerstdag in Rhijnstede Om 11.00 uur is er koffie met lekkers, waarna de kerstnachtdienst te zien is op een grootbeeld TV. Vanaf 13.30 uur serveert Rhijnstede een viergangendiner. Voorgerecht: cocktail van gerookte kipfilet en perzik Soep: courgettesoep met crème fraîche Hoofdgerecht: wildstoofpotje, kalkoenrollade met paddenstoelensaus, aardappelpuree, pommes duchesse, gezoete worteltjes, stoofpeertjes, appelcompôte Dessert: Grand dessert bestaande uit diverse soorten bavaroisetaartjes, verse fruitsalade, slagroom

€ 34,00 (BredaPas: € 27,50) inclusief koffie/thee, lekkers, viergangendiner, twee drankjes en twee rondes bingo. De zaal gaat om 10.30 uur open. Kaarten zijn te koop van 14 november tot en met 14 december van dinsdag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur in Rhijnstede.

Na een kerstverhaal en een paar rondes bingo sluit de dag om 17.00 uur. Een kaart voor de hele dag kost

WIJ, Rhijnstede, Rijnauwenstraat 1, tel. (076) 564 94 52. www.wijbegintbijjou.nl.

Je bent zwanger en zoekt een consultatiebureau? Kijk op

wijkwijsbreda.nl Wijkinformatie over wonen, zorg, werk, inkomen en ontspanning.

Fietstocht in kerstsfeer Donderdag 13 december is de jaarlijkse kersttocht van het fietsgilde. We verzamelen om 10.00 uur bij Intratuin waar we meteen met koffie en iets lekkers beginnen. De tocht gaat via het Liesbos en de Rith richting Rijsbergen waar we de lunch gebruiken en de kerstshow van het lokale tuincentrum kunnen bewonderen. Het fietsgilde biedt daar een kop soep aan. Vervolgens gaan we naar Princenhage. Daar staan een kerkbezoek en zang op het programma. Rond 16.00 uur eindigen we bij Intratuin voor nog een warme versnapering. De kosten bedragen € 3,50; tienrittenkaart is geldig. Graag ruim vóór 10.00 uur aanwezig zijn. In geval van extreem slecht weer is 18 december de reservedatum. www.gildebaronie.nl

Oefenen met begeleiding

Zie ook: www.pluk-fysiotherapie.nl; www.wijkwijsbreda.nl en www.wijbegintbijjou.nl . Adres: Centrum ’t Houwke, Grote Houw 227, tel. (076) 587 29 24.

Wildbuffet in De Pekhoeve op 26 december Op Tweede Kerstdag is er in De Pekhoeve van 11.30 tot 16.00 uur de traditionele Kerstontmoeting voor ouderen. Een programma met sfeervolle kerstmuziek, kerstverhalen en kerstgedichten en vanaf 13.00 uur een koud en warm wildbuffet. Een goede gelegenheid om anderen te ontmoeten in een warme sfeer en het glas te heffen op ieders gezondheid en welzijn. Deelname € 30,00. De drankjes zijn voor eigen rekening, contant af te rekenen in De Pekhoeve, Dorpsstraat 94 in Ulvenhout. Tijdige aanmelding is aanbevolen: dat kan tot en met 14 december door inlevering van een ingevuld aanmel-

dingsformulier* (inclusief contante betaling) bij de volgende adressen: - Ulvenhout: dhr. en mw. Van Bijnen, Vang 11; - Bavel: dhr. en mw. Bakermans, Abdij van Thornstraat 20. *Aanmeldingsformulieren verkrijgbaar via het decembernummer van ‘ONS’ van de KBO, bij de bovengenoemde adressen en bij WIJ, tel. (076) 525 15 00.

Activiteiten Zondag 9 december Boeimeer 13.30 uur: Wandeling. Samen met anderen door de omgeving van Boeimeer, in aangepast tempo. Woensdag 12 december Hagehof 10.00 uur: Twee trainers, tevens oud-spelers, van NAC Breda verzorgen een bewegingsactiviteit. Leuk om mee te doen of te komen kijken. Entree € 1,00. Balieweide 17.30 uur: Raffy-maaltijd. Een Indische maaltijd met tomatensoep, nasi, ajam kerrie (kip), komkommer met saus en een toetje na. Kosten: € 8,00 (BredaPas: € 5,25). Aanmelden tot 7 december. Adressen locaties WIJ: zie op pagina 9.

Column

Zwarte Piet

Nee, geen Sinterklaas op bezoek maar wel Pieterbaas. Hij zit op de stoel, een beetje stijf. Hij heeft een grote bril op die hem niet staat. Vader zegt dat hij wel eens wat mag strooien. Piet gooit de pepernoten recht omhoog. Ze vallen terug boven op zijn eigen hoofd. Deze Piet kan niet strooien, het is een rare Piet. Dan ziet ze zijn schoenen. Die kent ze. Het zijn de schoenen van Joop, de assistent van vader in de winkel, dat gezicht, die andere bril... hij is echt Joop. Nu gelooft ze haar grote zus, maar waarom voelt ze zich nu zo verdrietig? Cokkie


WWW.HOBBYKAS.NL

Kerstactiviteiten Volgende week volgen er meer!

e

n,

b-

gn el.

Dinsdag 11 december Balieweide 14.00-16 uur: Kerst-Inn met loterij. Entree € 3,00. Aanmelden voor 8 december. Woensdag 12 december Heksenwiel 11.00-15.00 uur: Kerstmarkt. Donderdag 13 december Boeimeer 13.30 uur: Kerstkaarten maken. Zondag 16 december Hagehof 10.00 uur: Kerstconcert ‘Ok Da Nog’. € 0,75. ’t Houwke 14.00-17.00 uur: Kerst-Inn met livemuziek. Maandag 17 december ’t Houwke 18.00 uur: Kerstdiner met o.a. keuze uit gebakken zalm of gevulde kiprollade. Kerstdessert. Kosten: € 13,50 (BredaPas: € 10,80). Aanmelden voor 13 december. Dinsdag 18 december Hagehof 13.30 uur: Kerststukjes maken. Kosten: € 3,00. Aanmelden voor 13 december. Woensdag 19 december ’t Rietveldhuis 17.30 uur: Kerstdiner. Zie 17 december. Aanmelden voor 14 december. Donderdag 20 december Balieweide 17.00 uur: Kerstdiner met als hoofdgerecht gevulde kiprollade. Kosten: € 11,00 (BredaPas: € 8,80). Aanmelden voor 14 december. Vrijdag 21 december De Leystroom 17.00 uur: Kerstdiner. Zie ’t Houwke 17 december. Aanmelden voor 14 december. Huis van de Heuvel 17.30 uur: Kerstdiner met o.a. varkensfilet/ stroganoffsaus. Kosten: € 15,00 (BredaPas: € 12,50). Opgeven voor 14 december. Zaterdag 22 december Heksenwiel 11.30 uur: Kerstbrunch met koren. Kosten: € 12,50 (BredaPas: € 10,00). Aanmelden voor 14 december. Eerste Kerstdag 25 december Rhijnstede 11.00-17.00 uur: Zie linkerpagina. De Leystroom 12.30 uur: Viergangen diner. Kosten: € 13,50 (BredaPas: € 10,80). Aanmelden t/m 10 dec. Tweede Kerstdag 26 november De Leystroom 12.30 uur: Driegangen diner. Kosten: € 10,50 (BredaPas: € 8,45). Aanmelden t/m 10 dec. De Pekhoeve 11.30-16.00 uur: Zie linkerpagina Nieuwjaarsdag 1 januari De Leystroom 12.30 uur: Driegangen diner. Kosten: € 10,50 (BredaPas: € 8,45). Aanmelden t/m 10 dec.

Adressen locaties WIJ

Noord Balieweide, Baliëndijk 82, tel. 587 50 28 Heksenwiel, Heksenwiellaan2, tel. 549 41 97 ’t Rietveldhuis, Rietveldplein 24, tel. 581 62 90 Hagedonk, Middenweg 40, P’beek, tel. 541 31 51 Centrum/Zuidwest Boeimeer, Langendijk 25, tel. 543 64 61 Princenhof, Princentuin 1, tel. 530 97 91 Huis van de Heuvel, Mgr.Nolensplein 1, tel.514 28 55 Zuidoost ’t Houwke, Grote Houw 227, tel. 587 29 24 Rhijnstede, Rijnauwenstraat 1, tel. 564 94 52 De Leystroom, Brabantlaan 5, tel. 523 39 00

Budget kas

€ 350,-

Alu-pro kas

v.a. € 925,-

Combi-pro kas

v.a. € 950,-

Victoriaanse kas v.a. €1400,Bel voor onze folder/prijslijst

Showterrein met 36 kassen

EmBrEgtS KASSEN gors 70 Hoeven 0165-502506

Meubelstoffering

voor o.a. boten, stoelen, banken, wanden, en caravans Eigen maatwerk!

Brugel Woondesign Ginnekenweg 72 Breda Tel. 076-5148563 www.joopbrugelwoondesign.nl

Mr. BALABA groot helderziende

helpt bij liefde, probl. terugk. partner, examen, geluk, sex. probl., bescherming. Tel. 06 - 84341697

te koop gevraagd

heftrucks, tractoren, aanhangers, landbouwwerktuigen, hout en metaal bewerkingsmachnes, gereedschap tel. 06-57982052

STRO KORRELS Ideaal stalbed voor dieren 100% natuurlijk, voordelig, ruimte- en arbeidbesparend

€4.50 per zak van 15 kg

06-24887585 Meubelstoffering

FA. GELENS

voor al uw stoffering en alle reparaties. Rudonk 23a Breda Tel. 076-5877239 of 06-20304266

Voor in- en verkoop gebruikte meubelen. J.J. de Bom de meubelvriend marijke meustraat 32, Breda 076-5141601 ma T/m VrIJ open Van 12-18 uur

Dre Wit (‘t) goed reparaties witgoed producten Etten-Leur Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00 buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

cherabi.uw-vakschilder.nl

! g e w n e t e o m j i w

opheffings uitverkoo p

50%

g n i t r o k kassa ctie scolle

lichting r e v e l e op de h

zoals:

Unieke kans!!!

Alles halve prijs! m.u.v. kappen en lichtbronnen

- Massive - Philips - Lirio - Leclercq en vele andere bekende merken.

BUDGETLAMP BREDA 1000m2 met alle bekende merken Hoekpand Catharinastraat / Kennedylaan / 076 - 5140167


Lichte Dichter bij de Haard: warme huiskamerconcerten

Lichte Dichter bij de Haard in Bredase huiskamer.

BREDA - Live in eigen huis genieten van een sfeervol liedjesprogramma. Dat is wel uniek, maar niet onmogelijk. Samen met zijn vijfkoppige band geeft Lichte Dichter uit ‘s-Hertogenbosch deze winter een reeks huiskamerconcerten. Onder de titel Lichte Dichter bij de Haard brengt de band in grote of kleine bezetting een muzikaal programma ten gehore. Dit kan in elk formaat huiskamer. Dat het een indrukwekkend programma is, is in de eerste editie al gebleken. Een

huiskamer in Breda diende als het podium voor de try-out van het nieuwe repertoire. Het liedjesprogramma van Lichte Dichter is een uitgebalanceerd geheel. De variatie van gevoelig en grappig grijpt aan. Autobiografische verhalen worden vermengd met de verhaallijn van Jaap en Lotje. Twee jongeren die voortkomen uit gebroken gezinnen. Met een gebrek aan vertrouwen in de mens en maatschappij vluchten zij uit de realiteit en in hun eigen prille liefde. Dit ontroerende verhaal wordt geïllustreerd door liedjes, gedichten en verhaaltjes.

KORT BEDRIJVIG

De eerste reacties zijn positief. Veelgehoord zijn woorden als bijzonder, warm, lieflijk en zelfs ongepolijst. Dat kan ook niet anders in deze intieme sfeer. De interactie met het publiek is groot. De bezoekers gaan op in de verhalen. Na een stevig nummer houdt iedereen voor de grap zijn adem even in. Stilte in afwachting van de deurbel. Natuurlijk blijft dit onheilspellende geluid uit. Geen boze buren die komen klagen. Wel hilariteit omdat de buren niet kunnen opbellen. Het uitschakelen van de huistelefoon is namelijk één van de voorzorgsmaatregelen. De voorzorgsmaatregelen omvatten verder weinig. De tafel gaat opzij, wat stoelen worden als tribune opgesteld, de kaarsjes gaan aan en de huiskamer is een thuistheater. In een ontspannen sfeer, met een borreltje erbij, luisteren naar ontroerende en meeslepende liedjes. Dat is Lichte Dichter bij de Haard. Wilt u ook een huiskamerconcert? Voor meer info: www.lichtedichter.nl of mail naar info@lichtedichter.nl

Winkelcentrum 11 - Etten-Leur 076-5012941 www.juweliermekes.nl

KORTE BERICHTEN BREDA Bingo: Zondag 9 december om 14.00u in buurthuis Gerardus Majella, Odillia van Salmstraat 25 te Breda. Ladakhfestival: Op zondag 9 december houdt de Dutch Foundation for Ladakhi Nuns (DFLN) het Ladakh Festival in Breda. Tijdens dit festival kunnen bezoekers kennismaken met het leven van Tibetaans Boeddhistische nonnen in Ladakh, praten over reizen in Ladakh en vrijwilligerswerk daar. Ladakh is een afgelegen regio hoog in de Himalaya, in het Noord-westen van India. Copacabana, Overakkerstraat 190, Breda, 13.00-17.00u. Meer informatie: www.ladakhnuns.com Rondleidingen Gilde de Baronie: Zaterdag 8 december: Torenbeklimming Grote Kerk 13.00u (vanaf 12 jaar); Stadswandeling 14.00u vanaf ingang Grote Kerk. Zondag 9 december: Rondleiding ‘Kleine dingen in de Grote Kerk’ 14.00u. Rouwcafé: Maandagavond 10 december vanaf 19.30u met Marinus van den Berg. Locatie: zorgcentrum de IJpelaar aan de Overakkerstraat 111 te Breda. Marinus van den Berg, verpleeghuispastor, heeft veel goed ontvangen boeken over verlieservaringen en rouwverwerking geschreven. Vanuit zijn jarenlange ervaring met rouw en verlies zal hij zijn eigen verhaal vertellen over rouw bij verlies van een dierbare. Voor informatie: Humanitas Breda, Heemskerkstraat 55, tel. 076-5614693, breda@humanitas.nl, www.humanitas.nl/afdeling/breda Winterfair in Wolfslaar: Zaterdag 8 december organiseren Baronie Streekproducten en Bezoekers Centrum Wolfslaar een Winterfair op het terrein van boerderij Wolfslaar. Vanaf 11.00 tot 17.00u biedt de Winterfair Wolfslaar de bezoekers een grote variatie aan streekproducten in een gezellige winterse sfeer. Het geheel wordt opgeluisterd door muziek de nieuwe Veste. Meer informatie: www.winterfairwolfslaar.nl Stadsverlichting: Zondag 9 december combineren we mantrazang en zitten in stilte met klankmeditatie. Stadsverlichting is een uur voor jezelf om echt tot rust te komen terwijl je tegelijkertijd, samen met alle mensen in het land die op datzelfde moment in meditatie zijn, een bijdrage levert aan een vredescheppend collectief. Adres: Zero Point - Tuinzaal, Ceresstraat 29, 4811 CA Breda, 20.00-21.00u. Aanmelden: s.hontele@hetnet.nl. Meer info: www.zero-point.nl Grupo del Sur - Passie voor Piazzolla: Kom op 8 december naar de Nieuwe Veste in Breda en laat je door Grupo del Sur meevoeren naar de wereld van Astor Piazzolla. Een wereld waarin melancholie en hartstocht de boventoon voeren. Aanvang 20.15u, concertzaal Nieuwe Veste, Molenstraat 6, Breda. Kaarten reserveren via info@grupodelsur.nl, www.grupodelsur.nl Kerst Kienen: CV De Kwolleties Breda-Noord houdt weer een gezellig avondje Kerst Kienen op zaterdag 8 december in het Gem. De Belcrum, Past. Pottersplein 12 te Breda. Aanvang 20.00u. Kerstbal dansmatinee: Zondag 9 december houdt Kumpulan Luar Biasa een Kerstbal party voor jong en oud in Gemeenschapshuis Vianden, Viandenlaan 3 te Breda mmv de band “4 you” en van dansgroep Aneka Warna. Aanvang 14.00u. einde rond 18.30u. Info tel.: 5652902, www.vianden.nl of vianden@ kpnmail.nl. Kaartreservering kan via; Audy 076-5427966, Linda 06-12608776, Edwin 06-19319226, Buddy & Ivonne 06-24558420. Kinderbingo: Kinder Komitee Tuinzigt/Westerpark houdt op vrijdagavond 7 december een kinderbingo in buurtcentrum de Mei-

doorn. Aanvang 19.00-20.30u. Voor inlichtingen 06-53978571. Rommelmarkt: Kinder Komitee Tuinzigt/Westerpark houdt op zondag 9 december een grote Rommelmarkt in Buurtcentrum De Meidoorn in de Meidoornstraat 115 te Breda. Aanvang 10.3014.30 uur. Er zijn nog enkele tafels te huur. Ook is er in de kleine zaal een kinderspeelgoed-rommelmarkt. Voor inlichtingen Jan Verstraeten 06-53978571. Optreden en bingo: Op zondag 9 december is er weer een meezing middag in de Westerwiek, met optreden van Het Mades Smartlappen meezing koor. In de pauze worden er totaal 4 rondes bingo gedraaid met mooie prijzen. Voor inlichtingen Jan Verstraeten 06-53978571. Aanvang 14.00 uur. Bingo: Donderdag 6 december is er een bingo in gemeenschapshuis de Vlieren. Aanvang 20.00 uur. Kapellenfestival: Zaterdag 8 december organiseert CV de Knijpers een kapellenfestival. Er zijn 9 kapellen aanwezig die de boel op stelten zetten. Dit staat te gebeuren bij Cafe Heuvelzicht, Heuvelstraat 144 te Breda. Aanvang 19.00 uur. Lezing: Voor de Vereniging voor Volkenkunde Breda komt op 10 december Peter Toonen de lezing ‘Het einde der Tijden’ houden, ondersteund door lichtbeelden. Toonen wordt in Nederland gezien als de kenner van Maya kalenders en het ‘2012’ fenomeen en hij kan ons de laatste feiten vertellen. Aanvang 20.00-22.15 uur in Concertzaal v/d Nieuwe Veste, Molenstraat 6, Breda. Info: www.volkenkundebreda.nl, www natuurlijketijd.nl en www. mayatijd.nl. Kerstmarkt Michaelparochie: Op zaterdag 8 december van 11.00-15.00 uur is een kerstmarkt in de ontmoetingsruimte van de Michaelkerk, Hooghout 67, Breda. Programma: Consonne Middenkoor 11.00u; Mariet Maas en partner Duo 11.30u; Inspiration Koor met elektronische muziek 12.00u; I.P.V. koffie á capella koor 12.30u; Koper ensemblekwintet 13.00u; Dames en Heren Koor Michael Koor 13.30u; Monique Tonino organist 14.00u; Torkesje Klein blaasorkest 14.30u. Picasso laat zijn hond uit: Uitleen weekend/expositie van Dick Fluitsma. Ginnekenweg 10, Breda 8 en 9 dec. van 12.00-17.00 uur. Tekeningen, beelden reliefs. Postzegel- en muntenveiling: Op zaterdag 8 december zal de Vereniging voor verzamelaars van munten en postzegels “Baronie82” veiling 118 houden. De kavels zijn te bezichtigen van 9.0012.00 uur. De veiling begint om 13.00 uur. Raadpleeg ook www. baronie82.com, waar de gehele veiling is afgebeeld. Gemeenschapshuis “de Zandberg”, Zandberglaan 54b, Breda. Salon Suyd: Zondag 9 december in Café Zuydema, Ginnekenweg 346, Breda. Poezie & Muziek. De volgende dichters treden op: Marije Kos, Kees van Meel en Bauke van Halem. Vanaf 16.30 uur. Voorverkoop Kerstconcert van start: Ieder jaar geeft het Sacramentskoor Breda op de tweede Kerstdag een feestelijk kerstconcert. Naast bekende Christmas Carols wordt er dit jaar ook nieuwe en verrassende muziek ten gehore gebracht. Uw Kerst is pas compleet met dit concert. Woensdag 26 december, aanvang 12.15 uur. Kaartverkoop via VVV of Uitpunt Breda. TETERINGEN Dansen voor alleenstaanden: zaterdag 8 december met dj Gustaf in Dorpsherberg,W.Alexanderplein 4, Teteringen. Aanvang 21.00u. www.singlesoosbreda.nl PAGINA 10

Kerstshow bij Tuincentrum Overvecht

Vrijdag 7 december korting op de gehele kerstcollectie.

December, de gezelligste maand van het jaar. Met eerst de spannende Sinterklaastijd en daarna de gezellige weken als opmaat richting Kerst en Oud & Nieuw. Om zo lang mogelijk te kunnen genieten van alle versieringen binnen en buiten, halen veel mensen de kerstboom zo vroeg mogelijk in huis. Bij Tuincentrum Overvecht in Breda zal het direct na 5 december al een drukte van belang zijn. Werkelijk alles voor een geslaagde Kerst is hier te koop. En voor wie dit jaar niet teveel wil uitgeven is de speciale kerstkoopavond op vrijdag 7 december een uitgelezen mogelijkheid… Tijdens deze avond kunnen bezoekers van 18.30 tot 22.00 uur genieten van de gezellige kerstsfeer en van de 15% korting op de hele kerstcollectie, dus ook op kerstdecoratie, kerstbomen en kerstgroen. Dat is in deze tijd een welkome meevaller. Er is gezorgd voor gratis koffie en thee met wat lekkers in het Tuincafé en op deze avond zijn er diverse demonstraties, zoals een lintenhanger versieren, chocoladefondue en cupcakes en kerststukjes maken. Kom decembershoppen op de Kleurrijke Kerstshow bij Tuincentrum Overvecht Breda, Heilaarstraat 175 (bij ingang Woonboulevard). Het tuincentrum is deze weken extra lang open en ook op koopzondag 9 december is het tuincentrum open voor de kerstdrukte. Kijk ook op www.tuincentrumovervecht.nl Tuincentrum Overvecht Breda, Heilaarstraat 175 (bij ingang Woonboulevard), Breda, www.tuincentrumovervecht.nl

Twee Bredase Brassbands in actie tijdens Jazz op Zicht BREDA - Zondag 9 december geven twee spetterende Bredase Brassbands een duoconcert in Cafe parkzicht (“bij de tank”) in Breda. Kom genieten van de gevarieerde funky en jazzy nummers, echt iets voor liefhebbers van koperblaasmuziek!

Als eerste speelt Knuckle Brass. Deze in 2010 opgerichte band bestaat uit vooral gevorderde amateurs en enkele professionals en specialiseert zich vooral op funk en funky jazznummers. De bezetting wijkt op enkele punten af van de traditionele Brassband, zo wordt gewerkt met een gitaar en een drumstel. De band speelt naast een aantal bekende covers zoals Birdland, Chameleon en The Chicken ook eigen werk. Daarna is de beurt aan de JayDee Brassband. Deze band heeft de traditionele Brassband bezetting met New Orleans invloeden en heeft onder leiding van Daan Bogers al vele festivals in binnen en buitenland platgespeeld, met als hoogtepun-

ten wellicht het optreden op het North Sea Jazzfestival afgelopen zomer en de recente gig in Terheijden samen met de YoungBlood Brassband (USA). Zij zullen in dit optreden een try out doen van hun nieuwe repertoire en -show. Het programma van Jazz op Zicht is als volgt: 15.00-16.00u: Knuckle Brass 16.00-17.00u: JayDee Brassband De entree is overigens gratis.

Glasschade?! Ruit stuk?! Supersnel Glasherstel

24 uu rs service

Bel gratis 0800 - 837 52 27

Optredens Theo van Reen en Bocca Bella TETERINGEN - Op 10 december verzorgt Levenskunst een poëzie- en muziekavond in zorgcentrum Zuiderhout in Teteringen.

In Zuiderhout, waar het optreden plaatsvindt, woont dichter Theo van Reen. In het prachtige jubileumboek dat ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van Zuiderhout is uitgegeven, zijn een aantal gedichten van hem opgenomen. Van Theo van Reen zijn ook landelijk diverse bundels verschenen. Hij heeft eveneens meegewerkt aan uitgaven van het Bisdom Breda en Gooi en Sticht. Talloze gedichten van zijn hand zijn op muziek gezet. Op 10 december zal hij voor Levenskunst een aantal van zijn gedichten ten gehore brengen. Zijn voordrachten worden afgewisseld met liederen van de zanggroep Bocca

Bella. Letterlijk betekent deze Italiaanse naam ‘mooie monden’. Dit moet zowel letterlijk als figuurlijk verstaan worden: zes mooie dames zingen prachtige liederen. De groep sluit niet alleen inhoudelijk aan bij de gedichten, maar ze zal ook een voorproefje geven van kerstmis met liederen uit Nederland zowel als uit andere landen. Zo wordt het geheel een sfeervolle bijeenkomst. Ook Piet Loose en René van Assche zullen acte de presence geven met een virtuoze bijdrage op de piano. Niemand hoeft bang te zijn dat de teksten van Theo van Reen niet goed te volgen of te verstaan zijn. Elke bezoeker krijgt een boekje waar alle gedichten in staan. Het is ook een fraai bewaarexemplaar. Iedereen is van harte welkom bij deze mooie decemberbijeenkomst om 19.30u. Iedereen is welkom. De bijdrage is een vrije gift waar ook koffie of thee voor wordt geschonken.


Spoorstraat 51

|

4849 AS Dorst

|

0161-411089

|

www.inkieshaarstudio.nl

• U kunt terecht voor het lenen, huren of aankopen van zorghulpmiddelen voor alle fasen van het leven • Maar Vitaal doet meer!

Uw thuiszorgwinkel voor Breda en omstreken • Vitaal levert ook hulpmiddelen om gezond en

Daylight Power Slingerweg 87 4814 AZ Breda 088 - 0300500

169.95 NU

149.95

• Kom kijken en verbaas u over ons assortiment aan hulpmiddelen van bestek tot rollator, van sta-op fauteuils tot scootmobielen. We beschikken over een ruim assortiment aan braces en bandages en artikelen voor de professionele gebruiker • U kunt direct naast de ingang Gratis parkeren!

Grote Sprookjesvertelboeken ������������������������€ 1,00 Kookboeken���������������������������������������������������€ 0,40 Kinderboeken ������������������������������������������������€ 0,10 Div� cartridges voor computer e�d� �����������������€ 0,50 Alle cd’s ���������������������������������������������������������€ 0,25 Alle dvd’s �������������������������������������������������������€ 0,40 Kandelaartjes en Waxinelichthoudertjes �������€ 0,05

3-voudig beglazin e voor de g prijs van 2! Deze actie

actief te blijven

Let op!!! APK keuring vanaf E21,50

Bij eventuele afkeur kunnen wij nieuwe en eventuele goede geselecteerde gebruikte auto onderdelen monteren.

Verkoop van nieuwe en gebruikte banden tegen zeer voordelige prijzen, ook winterbanden APK Keuringstation Prescher Bel voor een afspraak: Nu GRATIS wintercheck bij APK 076 541 83 53 Openingstijden: 8.30 tot 17.00 uur. Weidehek 90, Breda Kijk op www.prescherautos.nl

Alle overige kandelaars �������������������� HALVE PRIJS

loop 31 decembe t tot r 2012

BESPAAR HONDERDEN EURO’S MET KUNSTSTOF KOZIJNEN VAN WERU WERU.NL Vestiging Etten-Leur: Vestiging Yerseke: Vosdonk 4 Kreeft 6a 4879 NC Etten-Leur 4401 NZ Yerseke Tel: 076-5032800 Tel: 0113-574173 www.kumasol.nl

Alle platte schalen ���������������������������� HALVE PRIJS

Terre des Hommes ,,‘t Spiegeltje” Molenstraat 138, Zundert. Tel: 5961214.

Openingstijden winkel (ook voor inleveren goederen): woensdag, donderdag en vrijdag van 13. tot 17.u.; zaterdag van 10. tot 16.u.

All (A) round Hairstyling Alle kappersservice aan huis

Sandra:

0613812397

Onderhoud •• Onderhoud Renovatie •• Renovatie Nieuwbouw •• Nieuwbouw

Berkstraat 12 Berkstraat 12 4881 JB Zundert 4881 JB Zundert T 076-5976043 06-51084549 TM076-5976043 M/ 06-22485798 06-51084549 E info@bouwbedrijfraats.nl / 06-22485798

E www.bouwbedrijfraats.nl info@bouwbedrijfraats.nl

Meubelstoffeerbedrijf aanhangwagens paardentrailers www.betanco.nl

VERHUUR AFVALCONTAINERS Voor bouw en sloopafval-puin-groen-bedrijfsafval enz. Verhuur van 7m³ 20m³ 40m³ afvalcontainers. Ook voor al uw bestratingsmaterialen, ophoogzand, grindzand, enz

Tel. 0622523365 / 0765971547

leon PluyM


‘Op dit moment onmogelijk om rendabele biomassacentrale van 6 MW te bouwen’

Breda stopt met biomassacentrale

Open dagen Kaarsenfabriek

BREDA - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten te stoppen met het project biomassacentrale Breda. Alles overwegend komt het college tot de conclusie dat het niet langer verantwoord is om een biomassacentrale te realiseren. De voorbereidingen op de bouw hiervan kostten Breda inmiddels ruim 3,5 miljoen euro. Er resteert 310.000 euro. Vanaf het raadbesluit van 2 februari 2012 is besloten verdere projectkosten zoveel mogelijk te voorkomen door de aanvraag van de omgevingsvergunning en de aankoop van de gronden ‘on hold’ te zetten en door de externe advisering te beëindigen, totdat er meer zekerheid was rondom de haalbaarheid van het project. Duurzaamheid De realisatie van de biomassacentrale past binnen de duurzaamheidsambitie van het coalitieakkoord 2010-2014 om in 2044 een klimaatneutrale stad te zijn. Het college meldt nu op zoek te gaan naar alternatieven om de duurzaamheidsambitie alsnog te kunnen realiseren.

‘Stoppen nu het nog kan’

Wethouder Selçuk Akinci: ‘Risico’s van doorgaan zijn te groot’

DOOR ADDO SPRANGERS Donderdag vond bestuurlijk overleg plaats tussen corporaties, ELES en Gemeente Breda over de mogelijkheden voor de verduurzaming van het warmtenet. Geen van de betrokken partijen kan op dit moment garanties bieden om het project voort te zetten. Met dat gesprek kwam een eind aan de haalbaarheidsfase van het project. Op basis van een risicoregister zijn de risico’s inzichtelijk gemaakt. Zo blijkt onder andere dat het aantal beoogde nieuwbouwaansluitingen van 2000 niet wordt gehaald. Ook veranderende regelgeving maakt het onmogelijk om voor een aanvaardbare prijs groene warmte te leveren.

FOTO HENK STEVENS

Kosten “Hoe moeilijk dit besluit ook is, de risico’s van doorgaan zijn te groot,” zegt wethouder Selçuk Akinci. “De huidige economische crisis, de veranderende regelgeving voor de levering en de afname van warmte en teruglopende woningbouwproductie maken het op dit moment onmogelijk om een rendabele biomassacentrale van 6 MW te bouwen. Alle risico’s bij elkaar opgeteld en wetend dat de betrokken partijen op dit moment hun handtekening niet kunnen zetten, betekent dat maar één ding: stoppen nu het nog kan.” Het gevoteerde krediet voor de biomassacentrale bedraagt 3,86 miljoen euro. Vanaf 2008 is daarvan 3,55 miljoen euro uitgegeven aan voorbereidingskosten.

Naar aanleiding van het Raadsbesluit uit februari 2010 is onderzocht hoe en met welke partijen invulling kon worden gegeven aan het realiseren van een duurzame energievoorziening voor Teteringen en omliggende gebieden. Dat heeft begin 2012 geleid tot het onderzoeken van de haalbaarheid van een biomassacentrale met een capaciteit van 6 Mega Watt (MW) warmte met daarnaast ook de opwekking van 2,5 MW duurzame elektriciteit. Vanaf februari van dit jaar is verder onderhandeld met betrokken partijen ELES, de corporaties, Waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer.

APK ALL-IN

€ 19,95 AUTOBEDRIJF DE KEEN B.V. Etten-Leur Voorsteven 25 Tel.: (076) 501 31 51 www.dekeen.peugeot.nl (incl. kosten afmelden en roet- of viergasmeting)

Stedelijk Gymnasium Breda

Mulder nieuwe directeur ‘Gym’ BREDA - Vanaf 4 februari heeft het Stedelijk Gymnasium Breda een nieuwe rector: mevrouw dr. Hetty Mulder (57). Zij is nu sectormanager Tweede Fase bij SLO, het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling, in Enschede. DOOR ADDO SPRANGERS Na haar eindexamen Gymnasium Bèta en haar studie Franse taal- en letterkunde heeft mevrouw Mulder op diverse scholengemeenschappen gewerkt als docent Frans en als conrector. Binnen de SLO is zij actief geweest als leerplanontwikkelaar, adviseur en projectleider op vrijwel alle terreinen van het onderwijs. Zij heeft meegewerkt aan projecten voor onderbouw en Tweede

Fase, voor zowel de talen als de bètavakken, daarnaast was zij betrokken bij de herziening van examenprogramma’s. In 1996 is zij gepromoveerd op het onderwerp: De effectiviteit van het aanleren van leesstrategieën. Naast haar werk heeft zij vele bestuursfuncties vervuld, onder andere binnen de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Mulder start op maandag 4 februari 2013. Tot de kerstvakantie blijft De Vrede rector ad interim. In januari zal plaatsvervangend rector Moons tijdelijk het rectoraat waarnemen.

Benefietconcert kindertehuis Sri Lanka BREDA - Wederom wordt er een benefietconcert georganiseerd voor stichting kinderhulp Sri Lanka. Alweer voor de zesde keer gaan 4 koren kosteloos optreden bij café/zaal Dennenlucht. De deelnemende koren zijn Liesleut, Weerijs, Beekse smart en Schijfse noten. Ze zijn inmiddels al zo enthousiast dat ze zelf vragen om mee te mogen doen. Daarnaast komen er ook een aantal muzikanten op de doedelzak spelen. In de pauze wordt er een loterij gehouden met prachtige prijzen. Het speciale doel voor deze middag is de

slaapzaal van het kindertehuis in Sri Lanka. De meisjes konden er niet meer slapen, het dak was zo slecht dat het gesloopt moest worden. Inmiddels is dit weer dicht maar moet nog verder worden afgewerkt. Natuurlijk zou het ook leuk zijn als de slaapzaal een beetje gezellig aangekleed kan worden zodat de meisjes zich hier echt thuis kunnen voelen. Jammer genoeg is het voor de laatste keer dat we te gast zijn bij familie Koeken. Dit omdat zij een week later de deuren gaan sluiten. Wij danken hen voor hun jarenlange gastvrijheid en steun. Dus wie zin heeft in een gezellige middag en het goede doel wil steunen, kom alle-

maal op zondagmiddag 9 december naar café Dennenlucht aanvang 13.30 uur. De entree is gratis.

Een van de meisjes waar we het voor doen. PAGINA 12

fabriek is in volle werking beide dagen

BREDA -Op zaterdag 15 en zondag 16 december houdt de Bredase Kaarsenfabriek zijn traditionele open dagen. Bezoekers kunnen alle stappen, van grondstof tot kaars, van dichtbij volgen. Voordat de kaarsen in de schappen liggen, gaat er een boeiend productieproces aan vooraf. Diverse demonstraties geven een verrassende kijk op het decoreren, kleuren en bewerken van kaarsen. En kinderen mogen onder toeziend oog van de meesterkaarsenmaker zelf een echte kaars dompelen. Een kans waar overigens ook veel volwassenen gebruik van maken. De Bredase Kaarsenfabriek is één van de weinige Nederlandse producenten waar, naast de machinale productie, kaarsen ook nog op de eeuwenoude traditionele manier worden vervaardigd. Om die reden krijgt het bijzondere bedrijf veel aanvragen

voor rondleidingen. Om iedereen in de mogelijkheid te stellen het ambacht te ervaren, opent de Bredase Kaarsenfabriek één weekend per jaar zijn deuren voor het publiek. De belangstelling is elk jaar enorm. De Bredase Kaarsenfabriek is op beide dagen geopend van 10.30 tot 16.30 uur. Het bedrijf is gelegen op industrieterrein Hintelaken, aan de Franse Akker 19.

KLEINE ONDERHOUDSBEURT + APK

€ 149

AUTOBEDRIJF DE KEEN B.V. Etten-Leur Voorsteven 25 Tel.: (076) 501 31 51 www.dekeen.peugeot.nl Inclusief emissiecontrole, vervangen olie, nieuw oliefilter, afmelding en btw.

POLITIEBERICHTEN Man (20) verdacht van verlaten plaats ongeval BREDA - De politie verdenkt een 20-jarige man uit Budel-Schoot van het verlaten van een plaats ongeval en het rijden onder invloed. Het incident gebeurde in de nacht van zondag op maandag op de Rijsbergseweg. Ondanks diverse aanwijzingen ontkent de 20-jarige man gereden te hebben.Rond 00.45 uur werd gemeld dat een auto op een rotonde op de Rijsbergseweg tegen een verkeersbord en een de verhoogde trottoirband was gereden. Daarbij was de voorzijde beschadigd. Twee mannen waren volgens een getuige uit het voertuig gestapt en weggelopen. De politie zag op de Rijsbergseweg, ter hoogte van het viaduct over rijksweg A-16, twee mannen over de parallelweg lopen. Zij voldeden aan het signalement dat de getuige gegeven had. Een van de mannen, een 20-jarige inwoner van Budel-Schoot, bleek de eigenaar van de achtergelaten auto te zijn. De andere man was een 23-jarige Tilburger. Hierop zijn beide mannen aangehouden. De 20-jarige man bleek de autosleutels in zijn zak te hebben. Beide mannen ontkenden de auto bestuurd te hebben. Uit het verdere onderzoek en verklaringen is echter gebleken dat de 20-jarige man uit Budel-Schoot ondanks zijn ontkenning als verdachte kan worden aangemerkt. Hij bleek ook nog onder invloed van alcohol te zijn. Hij blies als beginnend bestuurder 400 ugl. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Knokpartij na ruzie over scooter BREDA - Een ruzie tussen twee stellen over een scooter is zondagavond rond 21.30 uur op de Dr. Struyckenstraat uitgelopen op een flinke vechtpartij waarbij twee vrouwen elkaar mishandelden. De dames 27 en 29 jaar uit Breda deden aangifte tegen elkaar. Een 29-jarige Bredase deed aangifte en vertelde dat zij op een scooter rijdt die nog op naam staat van haar 29-jarige ex-vriend. Haar ex is daar boos over omdat hij de door haar opgelopen bekeuringen ontvangt. Zondagavond reed ze daarmee, met achterop haar huidige vriend, over de Tuinzigtlaan. Ze zag dat haar ex-vriend in een auto naast haar kwam rijden. Hij toeterde en riep vanuit de auto dat ze moest stoppen. Ze negeerde hem waarna hij haar klemreed. Ze zag dat haar ex-vriend en zijn nieuwe vriendin (27) uitstapten. Er ontstond ruzie waarbij aangeefster, zo verklaart zij, door de andere vrouw bij haar haren gepakt werd. Ze verweerde zich maar kreeg klappen op haar gezicht. Ze liep daarbij een bloedneus op. Haar ex-vriend pakte de scooter en reed daarmee weg, zijn vriendin stapte weer in de auto en reed ook weg. Zij gingen naar het politiebureau alwaar zij werden aangehouden. Zij deden echter ook aangifte tegen de andere partij. De 29-jarige man vertelde dat zijn ex weigert om de tenaamstelling van de scooter te veranderen. Hij bevestigde de vechtpartij tussen de vrouwen, waarbij wederzijds aan elkaars haren werd getrokken. Ook sloeg zijn ex zijn huidige vriendin met haar scooterhelm en een kettingslot. Hij en de andere man hadden geprobeerde de vechtende vrouwen uit elkaar te halen. Volgens hem had zijn vriendin zich alleen verdedigd. Zij heeft een blauwe plek op haar slaap en een striem op haar gezicht. Er volgt nader overleg met het Openbaar Ministerie over de afhandeling van deze zaak. Estlandse spookrijder op A16 BREDA - Een 62-jarige Estlandse vrachtwagenchauffeur zorgde zondagavond voor een verkeersgevaarlijke situatie op de Rijksweg de A16, toen hij zijn vrachtwagen met oplegger op de snelweg wilde keren. De man kwam rond 18.30 uur tot de ontdekking dat hij aan het spookrijden was op de snelweg. Voorbij de afslag Galder wilde hij zijn voertuig keren. Tijdens die manoeuvre botste een auto met hoge snelheid tegen de zijkant van zijn oplegger. De automobilist liep bij het ongeval lichte verwondingen op. Voor onderzoek is hij overgebracht naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur werd aangehouden. Op het bureau verklaarde hij op de A58 een bocht miste waardoor hij op de verkeerde rijbaan van de A16 belandde. Toen de tegemoetkomende weggebruikers al seinend hem attendeerden op het gegeven dat hij spook reed wilde hij keren.


ed

an sd

et we

r

eke

je z

dat

go het

DANSEN

is.

voor singles & paren Verhuur:

com Biertaps tro os. Bars ntr ven i e u v Dr rui Stoelen De w.d j i w Tafels b ie w tap Z n . Sta-tafels ee ken ur n u Enz. Enz. e h H c ges e i t rela Winkelcentrum Epelenberg 5210026 uw Heksenwiel 5425000 oor v k o O thuisbezorgen op afspraak

***********

ZAtErDAg 15 DEcEmbEr Harmoniezaal rijsbergen

Ingang Lagestraat 1 cq 3 / naast de Rabobank Zaal open: 19.30 uur / Start: 20.30 uur

tHE wigS met zangeres iris

iNLicHtiNgEN: 06 22 41 43 07

Entree: € 5,- per persoon / www.bootrijsbergen.nl

Oberhausen 8, 13, 15, 20 dec. Dusseldorf 8, 13, 15 dec. Keulen 8, 13, 15, 20 dec Brugge 8, 11, 15 dec. Zwarte Markt Beverwijk 22 dec.

€ 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00

Maastricht € 25,00 11 dec. Valkenburg € 25,00 11 dec. 2 dgn Londen € 99,50 8 t/m 9 dec & 15 t/m 16 dec. Inclusief vervoer en overnachting met ontbijt 2 dgn Disneyland & Parijs € 116,50 27 t/m 28 december Inclusief vervoer, overnachting met ontbijt en entree Disneyland

Voor meer informatie en boekingen kunt u contact met ons opnemen: Tel:0165-342351 E-mail: info@muysreizen.nl

Spirituele kerStavond

in de Blaker maandag 10 december aanvang 20.00 uur / inloop 19.30 uur deze avond wordt muzikaal biigestaan door

antiek | (streek)sieraden | design | kunst | verzamelingen | inboedels

met goede k! LiVE dansmuzie

Apolonia Gort met o.a. het Ave Maria. Iedere bezoeker krijgt een geschenkbon die aan het einde van de avond ingewisseld kan

Inbreng gevraagd, van één item tot complete inboedel, voor onze

Kunst & Antiek Veiling en VenduVeiling op dinsdag 18 en woensdag 19 december VenduHuis De Jager Goes BV Ringbaan West 2b | 4461 ED Goes 06 42 11 45 42 | www.venduhuisdejager.nl

worden voor een kerstattentie.

info ton Bons 06-22081014

Locatie graaf Hendrik lll plein 128 (boeimeer) breda

Open Huis in Made

Te koop:

U bent van harte welkom!

WANNEER?

Luxe

2-onder-1 kap woning in Rijsbergen www.biesveld20.nl

A.s. do. 6 dec. van 16.00 - 20.00 uur

WAAR?

Ploegstraat 13, Made. (navigatie: Kalverstraat 17, Made)

APK €25,-

Loods 1000 m2 te huur te Willemstad N-Br €1250,- per maand ex BTW (evt. te koop!)

Inl. (0174)-624420 of 627571 Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

keuring

Autobedrijf Peter Bakker

40 jaar ervaring willen wij graag met u delen

Haagweg 193bis In de Poort www.autobedrijfpeterbakker.nl

Alles voor uw dak ook voor lood-, koper- en zinkwerken

Dakshop ‘t Leursbaantje

076-5212102

Bij on s beta alt u pa s bij opleverin g! Titaniumweg 10, 8304 BR Emmeloord 0527 - 624 370 | info@groothuisbouw.nl

groothuisbouw.nl

Bezoek in Emmeloord onze 3 modelwoningen!

1 Sta r Trek First C To bol ontac dly go where t Dan d n o o n e urf jij ’s gon e befo je vas in re t

Ook vernieuwen wij uw dak of zinken goten. Wij zijn gevestigd aan de Leursebaan 269, 4839 AM Breda Tel. 076 - 5339023 Fax. 076 - 5339021 www.dedakshop.nl

het da

? gelijks wel te verdie pen leven van C (45

a , kank er)?! rla

Aalten Schildersbedrijf BREDA

plafonds & wanden witten Ook binnen- en buitenschilderwerk Vraag een vrijblijvende offerte tel. 06 - 53697011 / 076 - 5991675

Pallets

Te koop gevraagd Alle soorten ook kapot 06-51549157 Minimaal 100 stuks.

AUTOMONTAGEBEDRIJF

JOKO

• Sloop-loop-schade auto’s motors te koop gevraagd. • Alle gebruikte onderdelen online. • Vrijwaring bij ophalen. • Reparatie en onderhoud. Lid ARN-Stiba-RDW

Maalbergenstr. 24a Wernhout Tel. 076-5971739 / 06-54278822 info@jokozundert.nl www.jokozundert.nl

Te huur

Opslag/ Bedrijfsruimte Ca. 140 m2 en 100 m2 te Breda Inl. 06-22 22 02 29

DAGTOCHTEN BUSREIZEN DAGTOCHTEN

Stel online uw huis samen en weet direct wat die kost!

STERREN IN DE SNEEUW € 649,00 6-DAAGSE REIS KLEINWALSERTAL 17 t/m 22 mrt 2013 Vervoer, 5 overnachtingen, 3 excursies + optredens van: Wolter Kroes, Vinzzent, Grad Damen, Rene Schuurmans en vele anderen

DAGREIS LONDEN 8, 15 en 22 dec

€ 49,00

2-DAAGSE REIS LONDEN 15/16 dec en 22/23 dec

€ 109,00

KERSTMARKT DÜSSELDORF 8, 14, 15, 21 en 22 dec KERSTMARKT AKEN 8 en12 dec KERSTMARKT OBERHAUSEN 8 en 13 dec GOUDA BIJ KAARSLICHT 11 dec KERSTMARKT BRUGGE 8, 12 en 21 dec KERST IN FLUWEELENGROT 14 dec DICKENS FESTIJN DEVENTER 15 en 16 dec SCHALKE 04 – SC FREIBURG 15 dec

€ 25,00

Vervoer, overtocht + stadsplattegrond

Vervoer, overtocht, hotel + ontbijt

€ 25,00 € 25,00 € 17,50 € 22,50 € 29,50 € 25,00 € 109,00

Vervoer, wedstrijdticket + 3 consumpties

DAGREIS DISNEYLAND® 26 jan

€ 69,00

Vervoer + entree 1 kind per volwassene voor € 25, extra kinderen à € 49

www.brabantexpres.nl


Bisschop Hopmans in hoogstwaarschijnlijk vervalste brief in 1942:

Princenhaags Museum

Monniken aan de wieg van de Jonge Boerenstand

‘Uw naam wordt misbruikt; dat doet mij verdriet’ “Uw naam wordt misbruikt; dat doet mij verdriet”, schrijft bisschop Hopmans op 5 september 1942 aan de pastoors Van Genk uit Achtmaal en Verbunt uit Rijsbergen.

Historisch plaatje van de kerk van Achtmaal.

DOOR RINIE MAAS In de brief schrijft de bisschop aan de beide pastoors dat hun namen voorkomen op in Rotterdam circulerende lijsten. De briefschrijver noemt hij niet. Aan de brief valt veel op. Pastoor Verbunt is ereburger van Rijsbergen. Pastoor Van Genk uit Achtmaal is bij de lezers misschien minder bekend. In 1925 vernieuwde hij zijn kerk met een priesterkoor en twee sacristieën. De toren werd gerestaureerd en hij realiseerde een nieuwe kruisweg. Pastoor van Genk noch Verbunt maakte deel uit van het verzet. Ze wilden ‘herder zijn voor allen’. Lijst Volgens de briefschrijver echter zouden er

FOTO ARCHIEF RINIE MAAS

in Rotterdam mensen zijn die jongens werven voor Engeland ‘maar ze in werkelijkheid aanbrengen bij de bezettende macht’. De briefschrijver beweert niet dat de pastoors hier iets mee te maken hebben ‘maar hun namen komen voor op die lijst’. En dat ze erop voorkomen acht hij smadelijk voor de bisschoppen en priesters in Nederland. Maar… waardoor ze erop voorkomen vermeldt hij niet. De brief is dus lasterlijk. Ergo: de anonymus toont helemaal niets aan. Hij suggereert iets. Maar bewijst totaal niets. Misbruikt Op zijn beurt geeft bisschop Hopmans te kennen dat het hem tòch verdriet doet dat de namen van beide pastoors worden mis-

bruikt. Want dat is zijn overtuiging. In het boek‘Brabants Oorlogsdrama - Het verbeten verzet op de Vloeiweide’ is de brief nìet opgenomen, na nader onderzoek. Waarom niet? De brief is al te lichtvaardig een eigen leven gaan leiden. Hij heeft dubieuze kenmerken. De brief is (na) geschreven en niet getypt. Hij voert niet het wapen van de bisschop en zijn spreuk: ‘Mihi vivere Christus’. Dat wil zeggen ‘het leven is voor mij Christus’. En…de brief aan de bisschop maakt een vervalste indruk. Het (na) gedrukte briefhoofd klopt niet. Het heeft geen adres. Wel een postrekeningnummer. En de kerk is geen bank. Het wijze woord spreekt wellicht van de stichting Vloeiweide Theo Rombouts in een reactie op de brief: “Dat we deze moeten laten rusten in het archief van de parochie... Omdat de bezettende macht de geestelijke overheid in 40-45 probeerde zwart te maken met ‘acties’ van hun sympathisanten.”

Boek Het boek ‘Brabants Oorlogsdrama - Het verbeten verzet op de Vloeiweide’ geeft nog veel meer onvermoede inkijkjes in de complexiteit van het drama. Het boek beleeft een herdruk in verband met wachtenden en nieuwe afnemers voor Sinterklaas en Kerstmis en is nog beperkt - verkrijgbaar bij Uitgeverij Vorsselmans aan de Bredaseweg 26 in Zundert en via de website www.vloeiweide.nl

Kijk of jouw mobiel al geschikt is WEST-BRABANT - NL-Alert is een nieuw aanvullend alarmmiddel voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in

de directe omgeving van een noodsituatie beter informeren. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat je het beste kunt doen. NL-Alert ontvang je gratis en is anoniem. NL-Alert werkt al op meer

dan de helft van alle mobiele telefoons. De komende jaren neemt dat aantal verder toe. NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie. Kijk op nl-alert.nl of jouw mobiel al geschikt is.

Kerstsfeer in de regio met De Flanellen TETERINGEN - Het Teteringse blaasen theaterorkest De Flanellen is van vele markten thuis. Naast feestmuziek in de ruimste zin van het woord speelt dit orkest ook Sinterklaas- en kerstmelodieën. De week voor Sinterklaas werden de kinderen uit Teteringen op vele bekende Sint-Nicolaasliedjes getrakteerd. Het Sinterklaasfeest vond zijn hoogtepunt

in het gemeenschapshuis De Stee, alwaar een heuse receptie voor de goedheilig man was georganiseerd. Nu de kerstperiode is aangebroken zullen De Flanellen de regio in de juiste kerstsfeer proberen te brengen. Naast een groot aantal traditionele kerstliederen zullen ook vele bekende Engelse Christmas-chorals beluisterd kunnen worden. Muziek in een prachtige 4-stemmige zetting. Op zondagmiddag 16 december is

dit orkest te gast in het groot overdekte winkelcentrum De Barones in Breda waar afwisselend op 4 locaties gespeeld wordt. Dit alles vindt plaats tussen 13.30-16.30 uur. Verder zullen De Flanellen te horen en te zien zijn op vrijdagavond 21 december op het terras van Brasserie Petit Paris in Oosterhout (ingang noordzijde winkelcentrum Arendshof). Hier musiceert het orkest van 19.00-21.00 uur.

RKJB Princenhage bij de reünie van 1986.

BREDA - In Zeeland waren het de monniken van de St.Baafsabdij uit Gent die in het stroomgebied van de Schelde met noeste arbeid kwelders en zandplaten indijkten. Het grootste deel van Zeeuws-Vlaanderen is op deze wijze ontstaan. Ook in het middeleeuwse Friesland waren het de monniken die door waterbouwkundige werken een begin maakten met het temmen van de Waddenzee. Doelstelling was landwinning: hetzij voor akkerland, hetzij voor weidegebied. In ieder geval diende het de verbetering c.q. verhoging van de agrarische productie. Eeuwen later was het een norbertijner monnik uit de Abdij van Berne, een zekere pater Gerlachus van den Elsen, die zijn sporen verdiende in diezelfde, agrarische sector. Maar nu speelde het zich af in Noord-Brabant tegen het eind van de 19e eeuw. De provincie was sinds de Vrede van Münster van 1648 een zogenaamd generaliteitsland geworden. Het werd bestuurd vanuit Den Haag, de bewoners zelf mochten geen enkele invloed uitoefenen. De overwegend agrarische provincie kreeg geen gehoor in de residentie, geen steun of kapitaal dat de vele keuterboertjes onder de armen had kunnen grijpen. In de veelal grote gezinnen werd armoe geleden. Pater Gerlachus kende de sociale omstandigheden maar al te goed en hij begon aanvankelijk dmv preken actie te voeren om de boeren te bewegen samen te werken. Het lukte, in 1896 werd de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB) opgericht door een dertigtal plaatselijke boerenbonden. Vervolgens richtten deze bonden weer coöperaties op die de boeren- en tuinders ten dienste stonden

bij de in- en verkoop, als melkfabriek of slachterij, en zelfs kapitaalverschaffer (Boerenleenbank). De wortels van Campina, Interpolis, Cehave en Rabobank liggen in de activiteiten van de grondleggers van de NCB. Nu de bedrijven nieuwe kansen kregen, moest men ook aan de toekomst van de jeugd denken. Ook hier werden vanuit de kerk rond 1922 initiatieven genomen om de broodnodige kennis op de jonge boerenzonen en –dochters over te dragen: de oprichting van de RKJB, de Rooms Katholieke Jonge Boerenstand. Cursussen op het gebied van agrarische technieken, godsdienstige,sociale en maatschappelijke vorming alsook het culturele vormingswerk gaven de RKJB-leden nieuwe kansen. Spreken in het openbaar, ploegwedstrijden, rundveebeoordeling en graslandbeoordeling kwamen aan bod. Organisatietalent en kennis werden op proef gesteld bij de regionale wedstrijden, de land- en tuinbouwtentoonstellingen of zoals in 1953 bij de Watersnood. De vrije tijd kon verder gevuld worden met de sport en de jaarlijks terugkerende toneelavonden die in het patronaat werden opgevoerd. In 1966 ging een deel van de oorspronkelijke activiteiten van de RKJB over op de Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ). De boerderijen en tuindersbedrijven hebben in Princenhage bijna compleet plaatsgemaakt voor woonwijken. Op zondag 9 december is van 13-17 uur de expositie in het Princenhaags Museum voor de laatste keer geopend met films, foto’s en documenten en voorwerpen uit het rijke verleden van de RKJB, Kring Breda afdeling Princenhage. Princenhaags Museum, Haagweg 334 bis, 4811 XE Breda/Princenhage.

IN ‘T BREDASE Johan van Rijen, voorzitter WSV Wiego

‘We hebben gezellige binnenstad’ Vandaag in de Bredase Bode opnieuw een aflevering van de rubriek ‘In ‘t Bredase’. In deze kolommen lichten mensen die zich binnen de lokale samenleving (Breda, Prinsenbeek, Teteringen, Ulvenhout, Bavel) verdienstelijk maken en/of hierin een opvallende positie innemen een persoonlijk tipje van de sluier op. Deze keer is het de beurt aan Johan van Rijen, voorzitter

van Wandelsportvereniging Wiego. In een kort vraaggesprek vertelt hij over de vriendelijke mensen in Turkije, een terrasje pakken op de Grote Markt en zijn bewondering voor Johan Cruyff. DOOR ADDO SPRANGERS Uw naam, leeftijd en burgerlijke staat. Johan van Rijen, 60 jaar, gehuwd.

WSV Wiego

Wat wilde u vroeger worden? Postbezorger.

Wiego staat voor ‘Wandelen Is Een Gezonde Ontspanning’ en is een wandelsportvereniging uit Breda. De vereniging is opgericht op 6 oktober 1965 en telt ruim tweehonderd leden. De club houdt jaarlijks diverse wandeltochten variërend van 5 tot 40 km. Surf voor meer informatie naar www.wiego.nl

Hoe is uw interesse voor de wandelsport en (uw vrijwilligerswerk voor) WSV Wiego ontstaan? Ik ben door Willy Hermens gevraagd om te helpen bij de snerttocht van Wiego en mijn vrouw was al lid van Wiego. Ik heb een paar keer meegelopen met Wiego en er is mij toen gevraagd of ik voorzitter van Wiego wilde worden.

Noem de sterke kanten van Breda en haar inwoners. Wat ervaart u als minpunten? De sterke kanten van Breda? De mensen zijn gemoedelijk en we hebben een mooie en gezellige binnenstad. Minpunten zijn het bezuinigen op gemeenschapshuizen en het parkeren in Breda. Een boerderij ergens op het platteland of een luxe villa in Monaco? Een boerderij op het platteland. Omschrijf uw begrip van geluk. Mijn begrip van geluk is samen met mijn vrouw op vakantie en samen met haar op een terrasje op de Grote Markt zitten. Wat staat er in uw boekenkast en wat vinden wij in uw cd-rek? In mijn boekenkast staan boeken van Susan Smit en astrologische boeken. PAGINA 14

Johan van Rijen.

In mijn cd-rek liggen Neil Diamond, Creedence Clearwater Revival en Jan Smit. Wat is uw favoriete vakantiebestemming en waarom? Turkije. Altijd mooi weer en vriendelijke mensen.

FOTO HUUB SCHOUTETEN

Welke beroemde persoon zou u wel eens willen ontmoeten en waarom? Johan Cruyff. Hoe hij over voetbal kan praten, spreekt mij enorm aan en ook als mens vind ik dat hij heel sociaal is met onder andere de Cruyff Foundation.


GROOTSTE KEUZE IN KERST

Mini kerststerren in 4-pack

4.99

3.

Clusterverlichting

25.95

Alle glazen kerstballen

+1 3GRATIS

Voor binnen en buiten. Met 384 heldere lampjes. Snoerlengte 2,4 m.

19.99

TERRAS

Handige draagtray met kerststerren. Diverse kleuren.

99

TUIN

VERLICHTING

Nordmann kerstboom

ENORME

KEUZE IN

Hoogte 25 cm. Inclusief aanmaakblokje. Per stuk 4,99

KERSTBOMEN

23.99

10.3 voor

Zweedse fakkels

Geldt voor alle losse glazen kerstballen.

SPECIALE KOOPAVOND

HUIS

De Abies Nordmanniana is een grofnaaldige boom die zijn naalden goed vasthoudt. Gezaagde boom. Hoogte 150 cm. Wij pakken de boom gratis in en helpen je met inladen.

Geldig t/m 16 december

VRIJDAG 7 DECEMBER

14.

99

18.30-22.00 UUR

DIER

15% KORTING

op de hele kerstcollectie, decoratie en kerstgroen!

* uitgezonderd reeds geldende aanbiedingen

Online bestellen: www.tuincentrumovervecht.nl woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

december 9-17 uur

december 9-21 uur

december 9-22 uur

december 9-19 uur

december 10-17 uur

december 10-18 uur

december 9-18 uur

december 9-21 uur

december 9-21 uur

december 9-21 uur

december 9-17 uur

december 10-17 uur

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Breda, Heilaarstraat 175

Bij ingang woonboulevard Breda

BIJ HYUNDAI VAN RIEL

NU 3X MEGA VOORDEEL Tijdens de dure

DECEMBERMAA ontvang je bij

NOG 6 STUKS OP VOORRAAD

e Cool ive Drriv Hyundai i10 1.1 ii-D nu met

MEGA VOORDEEL

ND

VAN RIEL tot wel

€1.000,- aan

VVV-CADEAUBON NEN bij aanschaf van ee n Hyundai*

€2.000,Rijklaar voor

€9.640,-

Vraag naar actiemodel

Ruil nu je auto in voor een nieuwe Hyundai i20 en ontvang

MEGA INRUIL VOORDEEL tot wel

Breda

Tourist informatio

n

€2.000,-

HYUNDAI VAN RIEL B.V. CHARLES PETITWEG 1, BREDA, TELEFOON 076-5725555, RIEL.HYUNDAI.NL 5 jaar productgarantie zonder kilometerbeperking • 5 jaar Mobiliteitsgarantie (24/7 pechhulp) • 5 jaar Hyundai voertuiginspectie

Gecombineerd brandstofverbruik: 3,2 - 6 (l/100 km) / 31,3 - 16,7 (km/l); CO2 - emissie: 84 - 140 (g/km). Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW EN BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN LEGES EN LAKTOESLAG. AFGEBEELDE MODELLEN KUNNEN AFWIJKEN VAN STANDAARDUITVOERING. ENERGIELABEL IS AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE UITVOERING. REGISTRATIE IN 2013 IS MOGELIJK. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. *VRAAG DE DEALER NAAR DE SPECIAAL GESELECTEERDE ACTIEMODELLEN EN NAAR DE ACTIE VOORWAARDEN.

www.hyundai.nl TM


Exposities Expositie Art: Surplus Welzijn Breda opent haar deuren aan de nieuwe Ginnekenstraat 18 om de expositie Art is: ‘What the Brain shows’ te tonen. Het werk van Beryl Stubbe typeert zich veelal door gedetailleerde en kleurrijke doeken, bestaande uit historische, bijbelse of mythologische afbeeldingen. Om de expositie te bezichtigen kunt u zich aanmelden door de week van 10.00-17.00u, t/m 16 december, via www.Berealdesign.nl Expositie in synagoge: In de Synagoge van Breda, Schoolstraat 16, is een mooie tentoonstelling ‘Israëlisch impressies’ te bezichtigen van schilderijen van Axel van Veenendaal, en foto’s van Harold van Mechelen, een aanraadplaat! De openingstijden zijn iedere woensdagmiddag van 13.00-17.00 uur (behalve op Joodse feestdagen, zoals 26/9). Expositie tot 19 december. Inlichtingen 013-5086008; www. joodsbreda.nl Expositie Elisé Melis en Jessica Melis: Van 1 oktober tot 31 december exposeren Elisé Melis en Jessica Melis schilderijen in de Blaker, Graaf Hendrik III Plein 128 in Breda. Het is opvallend om te zien dat deze familieleden onafhankelijk van elkaar dezelfde vormen maken in een toch erg verschillende stijl en werkwijze. Blijkbaar zijn de genen krachtiger dan het leeftijdsverschil. Na inrichting van de expositie bleken de diverse werken opvallend genoeg een eenheid te vormen. Absoluut de moeite waard om eens te gaan bekijken. Vrije inloop in de Blaker is op woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via de Blaker, 076-5216893. Bie Michels & Kristof Van Gestel: Een visueel geconcentreerde opstelling over het object en de (on)bereikbaarheid daar-

Business Club Breda van. Kristof Van Gestel - ‘Hermediaties van sculptuur / Sculptuur als partituur.’ Bie Michels - ‘Time in a gaze/words about (dis) appearing things’. Open: di-vrij: 10-17uur, za-zo: 13-17 uur. Expositie van kunstwerken in Bavel: Drie studenten van de Academie voor Schone Kunsten van Arendonk exposeren in een ruimte aan de Bolbergseweg 1 te Bavel. Op de zaterdagen en zondagen vanaf 10 november t/m 15 december is de expositie geopend van 11.00 -16.00 uur. De exposanten zijn: Lia Toorenman (grafisch werk, tekeningen en schilderijen); Marja ten Broeke (grafisch werk); Martien Stoop (beelden, bewegende kunst en cartoons). Expositie Amphia ziekenhuis Langedijk en Molengracht: Denise Motz exposeert vanaf 26-10 t/m 26-12 in beide locaties van het Amphia ziekenhuis met haar kunstwerken. Ze maakt intrigerende, in scene gezette foto’s en laat portretten zien die iets unieks hebben. Ook hangt zij vanaf 15-11 in de Etalage innercity in de stationshal van Breda. www.denisemotz.nl Het einde van de wereld, of toch niet?: Vrijdag 16 november opent bij KOP de expositie It ain’t over yet. Met deze expositie gaat KOP in op de vele voorspellingen die gedaan worden rondom het vergaan van de wereld op de gevreesde datum 21 december 2012. It ain’t over yet is te zien tot en met 27 januari 2013. De expositie is te bezoeken van woensdag t/m zondag van 13.00-17.00 uur en de entree is gratis. www.kop.nu, KOP, Reigerstraat 16, Breda. Expositie Kerststallen van en op papier: Zondag 16 december en zondag 6 januari (Driekoningen) is het Kerst in Museum de Rijf, Vijverstraat 3 in Prinsenbeek. Vroeger was de papieren kerstgroep bedoeld voor de armere mensen die zich geen

chique stal konden veroorloven. Bovendien is de opbergruimte minimaal. Later gingen “kunstenaars” (vooral uit Midden- en OostEuropa) zich bezig houden met de papieren groepen en kreeg je prachtige, grote kersttaferelen. Sinds zijn kinderjaren is Toon Timmermans uit Alphen altijd al geboeid geweest door kerststallen. Al jaren verzamelt hij diverse soorten. Museum De Rijf zal gedurende de openingszondagen van deze expositie geheel in kerstsfeer gehuld zijn. De expositie wordt op zondag 25 november opgeluisterd met draaiorgelmuziek en op zondag 16 december met een kerstconcert. Daarnaast is er natuurlijk nog veel meer te zien in het museum. Openingstijden van 13.30 tot 16.30 uur. Toegang gratis. Expositie “Passie en Verlangen”: In de StadsGalerij in Breda organiseert Stichting KuBra wederom een interessante expositie van 6 t/m 16 december. Deelnemende Brabantse kunstenaars zijn: Angelique Houtzager, Budel (schilderijen), Susan Lambeck, Breda (collages), Eduard Linders, ‘s-Hertogenbosch (schilderijen), Clem Stroeken, Eindhoven (schilderijen), Roxanne Swan, Nuenen (schilderijen), Marije van Toledo, Oosterhout (schilderijen), Leny de Vos-van Erp, ‘s-Hertogenbosch (schilderijen) en Marion Vriens, Roosendaal (papieren beelden). De officiële opening van de expositie voor genodigden vindt plaats op donderdagavond 6 december om 20.00 uur. Daarna is de expositie te bezoeken van 7 tot en met 16 december op alle dagen tussen 12.00 en 17.00 uur (op donderdag 13 december tot 21.00 uur). Toegang is gratis. Tijdens de openingsuren zijn steeds enkele exposerende kunstenaars aanwezig. Zij leiden u graag langs hun werk. StadsGalerij, Oude Vest 34, 4811 HT Breda.

BREDA - De Business Club Breda bestaat dit jaar 20 jaar en sluit het lustrumjaar af met een netwerkbijeenkomst voor alle 240 leden in de orangerie van Oncle Jean in Breda. Met 12 bijeenkomsten (normaal 8 per jaar) heeft de business club haar leden dit jaar extra in het zonnetje gezet. Wat de club kenmerkt is vooral de laagdrempeligheid, de bijeenkomsten met een informeel karakter en altijd weer bezoeken aan bedrijven of instellingen waar de gemiddelde ondernemer niet zo gauw een kijkje in de keuken mag nemen. De avond wordt gestart met een gastspreker van TNO Delft, Job van de Kieft.

Hij is werkzaam op het gebied van innovatie en technologie voor het Midden- en Kleinbedrijf, daar waar het met name gaat over duurzaamheid en elektrisch rijden. In zijn inleiding zal hij het ook hebben over zijn deelname aan de Solar challenge met de Nuna3. Deze zonnewagen reed Job overigens zelf over de finish in Australië. Om ook niet-leden de gelegenheid te geven kennis te laten maken met de Business Club Breda, zijn er voor deze bijeenkomst 30 kaarten beschikbaar gesteld. Degenen die zich als eersten aanmelden komen hiervoor in aanmerking. Dat kan uitsluitend via het Contactformulier op www.businessclubbreda.nl.

Klep 25 jaar, oranje paars met een zilveren randje BREDA - De decembermaand komt eraan en staat zoals elk jaar bol van festiviteiten. Uiteraard viert begin december de Sint zijn verjaardag en is het kerstfeest eind december aan de orde. Het grootste feest zal echter dit jaar plaatsvinden op zaterdag 15 december. Dan viert Pretband de Klepzijkers namelijk zijn 25-jarig bestaan. In het kader hiervan zal in podium Bloos plaatsvinden: Klep 25 jaar, oranje paars met een zilveren randje! Het belooft een spectaculaire avond te worden met theater film en uiteraard heel veel muziek. Naast een Klepiaans theater zal er ook een optreden zijn met oud-klep-leden. Zoals u van ons gewend bent zal de avond worden

afgesloten met een feestelijke afterparty verzorgd door de dj’s van ‘The Grooveservice’. Wij kunnen op deze avond natuurlijk niet zonder u, ons publiek. U juicht ons al jaren enthousiast toe. U bent dan ook van harte uitgenodigd om te komen naar Klep 25 jaar, oranje paars met een zilveren randje. De voorstelling zal plaatsvinden in ‘Podium Bloos’ aan de Speelhuislaan 153 te Breda. De zaal gaat om 20:00uur open en de voorstelling zal beginnen rond 20:30. Het feest zal doorgaan totdat ‘The Grooveservice’ hun laatste plaatje draaien. Kaartjes zijn te bestellen via info@klepzijkers.nl en op www.klepzijkers.nl. De zaal heeft een beperkte capaciteit dus wees er snel bij.

breda van weleer Spirituele rijkdom L aurentiuskerk in Ginneken ontdekt door Ben Hulshof

‘Klokken met roepstemmen’ Het Onze Vader op de binten in de kerk. Opvallend de Charles Eyck glas in loodramen. Boven Ginneken luiden de we onder de binten. En op de consoles gezorgd dat Jezus ‘van ons is’. Zo drukt Heilandsklok en de Mariaklok; een oproep voor de kerkgang. De Laurentiuskerk ontdekt door Ben Hulshof. Hij tussen de binten zien we voorstellingen pastoor Kortmann dat uit. En dat vind ik schreef er een prachtig boekje over. op schildjes, zo klein en zo minutieus echt van deze tijd. Trots mogen we zijn op DOOR RINIE MAAS In het Mastbos rijst hij nog altijd machtig boven Ginneken uit: de St. Laurentiuskerk. De binten die binnen opvallen. Geen dragende balken. Ze zijn vol decoratie. We gaan er onder door. Pes meus stetit in directo: Mijn voet staat op de rechte weg. Het bint bemoedigt ons: “Ga zo voort.” In

heel de kerk vind je de gotisch versierde balken om een onderling spiritueel verband tot stand te brengen. Schrijden in de Laurentiuskerk is lopen door de eeuwigheid. En dat doe je onder de binten in het schip, koor, het Noorder en Zuidertransept waardoor de ziel wordt vervuld; het nachtelijke duister verdwijnt. “Cadunt tenebrae noctium.” Dat het afgekorte Latijnse tek-

sten zijn is leuk. De kleine Berinimysteries in de eigen stad Breda. Bijenkorf Geduld moet je hebben. Laat donker en licht van deze prachtige kerk over je heenkomen en dan ontdek je de opwindende details, de subtiliteiten die in haast onherroepelijk verloren gaan. Nog altijd staan

Auteur Ben Hulshof (lekendominicaan) geeft uitleg over de St. Laurentiuskerk in ‘t Ginneken.

FOTO RINIE MAAS PAGINA 16

gemaakt: hier is, op aangeven van architect Jos Cuypers, door een 19e-eeuwse ambachtsman, heilig werk verricht. Alle schildjes tonen een symboliek om van weg te dromen. Het is kunst van de tiara van de paus tot timmergereedschap voor de bouw van de kerk en van een bijeenkorf, verwijzend naar de was van kaarsen tot kardinaalshoed. En wat daaronder zit kan je in volkomen verschillende situaties flink steken. Dat is de overeenkomst die niet in het boek staat. Die bedenk ik erbij. Dat je gaat mediteren in die kerk, zoals Hulshof beweert, kan dus een drievoudige waarheid zijn. Daarop wijst een (drievoudig) kruis, dat het scheepje van Petrus hoog in het vaandel voert als teken van de overwinning op de kruisdood. Wat een metaforen op het allerkleinste! Stadspoorten De plafondschilderingen die ik heb bewonderd hebben mij wel op een opkomende gedachte gebracht. De plaatsing van de schildering is belangrijk. In het centrum van de kerk. “Wij hebben nog een lange weg te gaan om het visioen te bereiken.” is voor Ben Hulshof de waarde van dit kunsthistorische werk dat een beeldverhaal met religieuze dimensies vertelt. Wie goed kijkt ziet dat er in de kerk een stad wordt uitgebeeld met twaalf stadspoorten. Het is dus een tamelijk grote stad. Want Breda had er voor 1870 vier. Het is de heilige stad Jeruzalem die door de Heilige Drievuldigheid wordt beschermd. Wie nog scherper kijkt ziet dat de stadspoorten de namen van de twaalf apostelen vermelden. En in de luister van een blauwe sterrenhemel staan de vier evangelisten; de Meester chroniqueurs die ervoor hebben

zo’n r.k. geloof, uitgebeeld in de Laurentiuskerk waar de parochie Maxilian Kolbe onder leiding van pastor Slavomir Kim zijn erediensten in het Pools houdt.

Klokken Minder onder de indruk ben ik van de glasen loodramen in het Noordertransept van Charles Eyk, die de klassieke Apocalyps uitbeeldt met veel Godsoordelen. Ik dacht dat er ook iets was op de jongste dag van relevatie; dat het kwaad het verliest van het goede. Van verbondenheid. Gerard Reve vond de apostel Paulus een wat al te stijle, precieze man. Op de leraar had hij het niet zo. Het is toch ook weer erg leuk dat je in die kerk je voorkeuren mag hebben. Of niet? De klokken, die luiden over Ginneken, prachtig. “Bij uitvaarten worden circa vijftien minuten vóór de dienst de Heilandsklokken geluid, gedurende ongeveer zeven minuten. Bij gebedsvieringen door de week alleen de Mariaklok. Op zon- en feestdagen worden beide klokken samen geluid, eveneens circa zeven minuten.” Met de klokkenluiders geen meelijden. Het gebeurt elektrisch. Regenboog Wat iconografisch op een geweldige manier de klok slaat is de hoofdingang. Nooit gezien. Altijd te haastig, gedachtenloos, dan wel vol gedachten, aan voorbijgegaan. Uitgebouwd portaal. Het Lam Gods staande op een regenboog. Een blauwe sterrenhemel. De hand van God de Vader die op zijn Zoon, het Lam Gods wijst. Maar ook de Alpha en de Omega. De tekst is bijbels, Paul de Leeuw zou hem kunnen zingen: “Ik zet mijn boog tussen de wolken; dit zal het verbond zijn tussen mij en de aarde.” Vol visioenen tijdens uitleg Laurentiuskerk.


Subsidiënt:

Organisatie & Uitvoering:

4e editie VMBO Breda On Stage “Alles mag je worden, behalve ongelukkig. Beloofd?”

Ruim 800 VMBO-leerlingen van acht VMBO scholen bereiden zich voor op de VMBO Breda On Stage Beurs op 21 februari 2013. Daar voeren ze gesprekken met beroepsbeoefenaars van bedrijven uit de regio; van bakker tot bouwer en van kraamverzorgster tot kraanmachinist. De leerlingen op de beursvloer maken kennis met de beroepsbeoefenaars; ze stellen zich voor en stellen vragen, zoals ze in het voortraject hebben geoefend. Na driekwartier hebben de leerlingen afspraken gemaakt met enkele bedrijven voor de Doe-Dag op 7 maart 2013. Op die dag werken zij mee in het bedrijf. VMBO Breda On Stage heeft als doel om de beroepsoriëntatie van VMBO-leerlingen te versterken. Want: leren voor een loopbaan die bij hen past is belangrijk. Gezocht m/v: ICT-ers – Tuinbouwers – Glazenwassers – Beauty specialisten – Technici - Gamedesigners - Koks Verkopers - Monteurs - Medische assistenten - Sport & dansdocenten - en al die andere mooie beroepen!

Praktische zaken Informatiebijeenkomst bedrijven: On Stage beurs: Doe-Dag (of dagdeel): Deelname:

7 febr. 16.00 - 17.30 uur 21 febr. 08.00 - 13.00 uur 7 maart 09.00 - 16.00 uur gratis

Meer informatie? Neem contact op met Frank Schuurman, projectleider VMBO Breda On Stage, 06-30541769 mail@vmbobredaonstage.nl Facebook VMBO Breda On Stage Hyves: http://onderwijsonstage.hyves.nl

Investeer in de jeugd en meld uw bedrijf aan voor de Beurs en Doe-Dag via www.vmbobredaonstage.nl

Twitter: vmbobredaonstge (zonder a)

Educatieve partners:

Van Tilburg Bastianen Groep

Deelnemende scholen:

Vrienden:

" 01 7" " 2 ("

Let op!!! €150 tot €10000

Van Os uurwerken b.V. Etten-Leur

voor uw loop-, sloop- of schadeauto, compleet met katalysator. Tevens alle auto onderdelen te koop aangeboden. Tevens reparaties aan alle merken auto’s. Tegen zeer voordelige prijs!

Tel. 076 541 83 53 / www.prescherautos.nl Tevens een 20-tal auto’s te koop aangeboden

www.vanosuurwerken.nl

Bussen te huur v.a. € 48,- p/dag

www.QualityCarRent.nl 076-5022267 / 06-53561726 - ALMERE - AMSTERDAM - ARNHEM - BREDA - CAPELLE A/D IJSSEL - EINDHOVEN - ENSCHEDE - GORINCHEM - HELMOND - LEIDERDORP - NIEUWEGEIN VLOER HET ZELF BREDA:

MASSIEVE TRAP RENOVATIE HET VLOER HET ZELF TRAPPEN RENOVATIE SYSTEEM. EENVOUDIG ZELF TE MONTEREN! VOORDELIG EEN NIEUWE SOLIDE MASSIEF EIKEN TRAP, ZONDER BREKEN EN/OF BESCHADIGEN. VOOR ZOWEL OPEN ALS DICHTE TRAPPEN. DIKTE TREDE CA. 19 MM IN VELE KLEUREN LEVERBAAR. NU INTRODUCTIE PRIJS: VAN 109,- NU 55,- PER

TREDE

PRIJS VAN TRAP 13 TREDEN, INCL. STOOTBORDEN, ANTI-SLIPRAND, LIJM EN OLIE: * EXCL. MONTAGE, MONTAGE COMPLETE TRAP V.A. 400,-

645,*

Grenssteen 11, (Bedr. terrein Steenakker) naast Praxis nabij NAC stadion, tel.: 076-54 26 234. Geopend: ma. 11.00 - 18.00, di. t/m vr. 9.30 - 18.00, za. 9.30 - 17.00 uur. Meer dan 200 bekende merken op voorraad, tegen bodemprijzen. Do. koopavond tot 21.00 uur. Kom eens langs en laat u verrassen door ons ruime assortiment laminaat, pvc en houten vloeren. Gratis parkeren.

INCL. BTW VOORDELIGER DAN INTERNET, PRIMA LEGSERVICE

www.vloerhetzelf.nl

Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Breda. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Damen Autobanden Dakwerken vernieuwen reparatie

StukadoorSbedrijf pvc bitumen etcetera. Stuc-, tegelrenovatieen Schilderwerken

Scherpe Prijzen!! Bel voor vrijblijvende offerte

06-13909620

Bel Zoomdak 06-18514726 www.zoomdak.nl

• Nieuwe en Gebruikte banden • Montage v.a. € 10,- per band • Alle merken en maten op voorraad Spinveld 72 4815 HT Breda Tel. 076-5991539 06-49313410

Voor al uw klussen o.a. stucwerk schilderwerk en behangen Demmers Interieur Etten-Leur 06-41211049

Bouwbedrijf Goossens al vele jaren een begrip in de Regio. Wij bouwen en verbou-

Antiekrenovatie Hans Swanenberg

wen, tevens begeleiden wij uw bouwaktiviteiten/ ontwerp van A tot Z.

• Verwijderen van verf- en laklagen. • Opnieuw kleuren en/of lakken. • Ook voor al uw overige meubelen. • Tevens straal- en spuitwerk. • Keukenrenovatie. • Stoelenmatten en webbing. Zevenbergschen Hoek Tel/Fax 0168-452451

www.antiekrenovatie.nl

G ul de nw e g 1 0 , 4 8 7 9 N L E tte n-Le ur, T e l . 0 7 6 -5 0 3 2 8 7 8 , F ax 0 7 6 -5 0 3 7 8 5 0 , k e e s. g o o sse ns@ he tne t. nl


POLITIEBERICHTEN

In Mem oriam Ankie van den Burg

Passie voor de wijk Heuvel BREDA - Ankie van den Burg, voorzitter van Stichting de Vlieren, is afgelopen week na een kort ziekbed overleden. Zij was jarenlang de drijvende kracht achter gemeenschapshuis De Vlieren. Daarnaast speelde zij decennia lang een grote rol bij tal van activiteiten in de wijk Heuvel. ben afscheid moeten nemen van een plek waar voor veel wijkbewoners hun wortels liggen.” Zelf versterkte ze vijf jaar geleden het bestuur van De Vlieren dat, zoals ze het zelf omschreef, ‘niet stond te juichen’ over de mogelijke komst van het Huis van de Heuvel. “Het bestuur stond sceptisch tegenover de plannen. Bij de allereerste vergadering dat de concrete bouwplannen werden gepresenteerd, ontstond er al een hevige strijd. De wijkraad wilde de ingang per se aan het Mgr. Nolensplein en niet aan de Heemskerkstraat. ‘Ik woon hier al heel lang’, heb ik toen gezegd. ‘Er is altijd al een ingang bij het Mariakapelletje en aan de zijkant van de pastorie geweest. De grote deuren gingen alleen open als je ging trouwen of naar Onze Lieve Heer ging. Wat is nou het probleem?’ Haha, ja, vrouwen denken meer praktisch, hè?” Laagdrempelig Voor de gebruikers van De Vlieren speelden bij de verhuizing maar twee vragen: kan iedereen straks in het Huis van de Heuvel terecht en wordt het niet te duur? Terechte vragen, vond Ankie van den Burg.

‘Gemeenschapshuis is er voor jong en oud’ Ankie van den Burg.

DOOR ADDO SPRANGERS Geboren en getogen in ‘het Heuvelkwartier’ was Ankie van den Burg betrokken bij de eerste bewonersinitiatieven die activiteiten voor kinderen gingen organiseren, zoals de jaarlijkse Sinterklaasintochten. Daarnaast was zij actief in ondermeer de wandelsport, bewonerscomités en de wijkraad. Zij gaf naailes in het kader van een integratieproject voor allochtone vrouwen. Een aantal jaren had zij op het Mgr. Nolensplein ook een winkeltje met de naam ‘Ankie’s Borduurservice’, waar zij onder andere borduurwerk voor bedrijfskleding verzorgde. De voorbije vijf jaar hield Ankie van den Burg zich als voorzitter van Stichting de Vlieren intensief bezig en met de verhuizing van het gemeenschapshuis van de Dr. Struyckenstraat naar het

FOTO ADDO SPRANGERS

Huis van de Heuvel. Bij de invulling van de plannen voor dit multifunctioneel voorzieningencentrum was zij één van de grote gangmakers. Wortels In oktober deed zij - in de speciale bijlage in de Bredase Bode rond de opening van het Huis van de Heuvel - nog een uitgebreide terug- en vooruitblik op de verhuizing van gemeenschapshuis De Vlieren van de Dr. Struyckenstraat naar het Huis van de Heuvel aan het Mgr. Nolensplein. Die verhuizing was haar niet in de koude kleren gaan zitten, bleek toen wel. “Hoe kan het ook anders,” zei Ankie van den Burg. “De Vlieren en de stichting als zodanig hebben vijftig jaar aan de Dr. Struyckenstraat gezeten. In 1962 is het door de wijkbewoners zelf betaalde gebouw geopend. We heb-

“Bij ons staat de gebruiker voorop. Het gebouw is bedoeld voor de wijk en moet dus ruimte bieden aan alle verenigingen. Het is heel eenvoudig: dit is geen wijk van twee keer modaal. Het moet laagdrempelig blijven, ook qua kosten. Als je pretendeert een wijkgebouw te zijn, moet je ook niet de hoofdprijs vragen.“ Plannen had en heeft het bestuur van de gezellige ‘nieuwe’ Vlieren genoeg. Zo werden activiteiten als de viering van carnaval en Sinterklaas aangekondigd. Dat bleken geen loze woorden, getuige de recent gehouden Sinterklaasintocht waarmee na vele jaren een oude Heuveltraditie in ere werd hersteld. Activiteiten die, zo stelde Ankie van den Burg, ook echt nodig zijn voor de Heuvel. “Ook voor de jongeren moet hier straks het nodige te doen zijn. We willen ook de jeugd binnen krijgen. Dat past ook bij het idee dat een gemeenschapshuis er is voor jong en oud in de wijk.”

Dieren Centrale Nederland Vermist Poes, cypers, witte kin, scheurtje in oor, heeft medicijnen nodig, Liesbosdreef Prinsenbeek. Gevonden Poes, cypers, met witte aftekeningen, Maldegemstraat Breda. Kater, rood met veel wit, Meerberg Teteringen. Kater, zwart, witte neus, borst, tenen voor, voeten achter, streep

over bui, Vlaanderenstraat Breda. Kanarie, geel, Heksenakker Breda. Konijn, 3 kleur, Colijnstraat Breda. Cavia, wildkleur, ruwharig, Middellaan Breda. Informatie Voor gratis registratie en informatie kunt u bellen 0161-433437. Kijk voor recente gegevens op www.dierencentrale.nl

Officiële opening van brede school De Mandt TETERINGEN - Woensdag 19 december opent wethouder Saskia Boelema brede school de Mandt, de nieuwe brede school aan de Kriekenstraat 43 in Teteringen.

De Mandt Teteringen.

De Mandt biedt onderdak aan de openbare Jenaplanschool de Springplank, de katholieke basisschool de Wegwijzer, Kober Kindercentra, de Bibliotheek Breda en Sportzaken Gemeente Breda. De gebruikers die inmiddels allemaal hun intrek hebben genomen, zijn trots op hun nieuwe gebouw. Op 19 december is er daarom een officiële opening. Daarna is er voor alle bewoners van Teteringen de gelegenheid om tussen 15.00 en 17.00 uur kennis te maken met de gebruikers en ’t mooie gebouw te bekijken. U bent van harte welkom vanaf 15.00 uur. PAGINA 18

Zestien bekeuringen bij verlichtingscontrole BREDA - De politie heeft woensdagavond tussen 20.00 uur en 21.00 uur een verlichtingscontrole gehouden op de Houtmarkt. Er werden zestien bekeuringen uitgedeeld. De fietsers die hun verlichting wel in orde hadden, hebben een actiekaart ontvangen waarmee ze een fiets kunnen winnen. Onderzoek naar autobranden BREDA - De politie onderzoek twee autobranden waarbij sprake van opzet lijkt te zijn. De eerste melding kwam in de nacht van woensdag 28 op donderdag 29 november rond omstreeks 02.30 uur binnen. Op de Willem Barendszstraat stond een Volvo in brand. Ter plaatse bleek dat de brand aan de voorzijde was ontstaan. Er werden materialen aangetroffen die wijzen op brandstichting. De agenten hebben van de eigenaresse, een 52-jarige vrouw, een aangifte opgenomen. De brandweer heeft de brand geblust. Het uitgebrande voertuig werd getakeld. Rond 03.10 uur kwam nog een melding van een autobrand binnen. Voor het verzorgingshuis op de Antwerpenstraat (nabij winkelcentrum Moerwijk) stond een omgebouwde vrachtauto in brand. Het gaat om een auto met een cabine en opbouw die gebruikt wordt als onderzoeksvoertuig voor osteoporose. Ook bij dit voertuig werden sporen van brandstichting aangetroffen. Ook deze auto werd getakeld. De politie stelt een nader onderzoek in en is op zoek naar getuigen van de autobranden, kunnen bellen met 0900-8844. Plofkraak pinautomaat in Breda BREDA - Op een pinautomaat aan winkelcentrum De Burcht in de wijk IJpelaar in Breda is donderdagnacht rond 04.00 uur een plofkraak gepleegd. De daders zijn ontkomen. Een meldster die een verdachte situatie zag bij de pinautomaat en het alarmnummer belde, zag even later enkele auto’s wegrijden. Naast diverse eenheden werd de politiehelikopter bij de zoektocht ingezet, maar de daders zijn gevlucht. De plofkraak mislukte, er is geen buit gemaakt. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Verkeerscontroles in Breda en Teteringen BREDA - Bij verkeerscontroles op snelheid en het voeren van verlichting zijn donderdag op diverse plaatsen in Breda overtredingen geconstateerd. Op verschillende locaties werd een bromfiets- en snorfietscontrole gehouden. Daarbij werd gelet op onder andere het voeren van verlichting. Op de Westerparklaan werden tussen 15.00 uur en 16.45 uur dertig bestuurders gecontroleerd. Daarvan reden zeven brom- en snorfietsen harder dan de toegestane constructiesnelheid en kreeg een bestuurder een boete voor een te gladde band. Op de Haagweg/Tuinzigtlaan werden tussen 18.45 uur en 21.15 uur honderd fietsers en diverse automobilisten gecontroleerd op de verlichting van hun voertuig. Vijftien fietsers kregen een bekeuring omdat hun verlichting niet in orde was. Een 28-jarige automobilist zonder vaste woon- of verblijfplaats werd aangehouden omdat hij reed zonder rijbewijs. Op diverse plaatsen in Breda en Teteringen werd ook op verlichting gecontroleerd tussen 19.00 uur en 20.15 uur. Dit leidde tot meerdere boetes voor elf bestuurders die hun verlichting niet op orde hadden of het niet voerden op de Edisonstraat, Lunetstraat, Christiaan Huijgenstraat, Konijnenberg en Walpad. Ook in Teteringen in de Sint Josephstraat werd iemand bekeurd. Drankrijder slingerend door Ulvenhout ULVENHOUT - Een 23-jarige Bredanaar is donderdagavond rond 20.30 uur door agenten aan de kant gezet op de Dorpstraat omdat hij slingerend over de Dorpstraat reed. De auto viel de agenten in eerste instantie op omdat hij zonder verlichting reed. Toen ze de bestuurder volgden zagen ze dat hij moeite had om op zijn eigen weghelft te rijden. Ze gaven de man een stopteken. Toen hij uitstapte roken de agenten een alcohollucht waarop zij hem een alcoholtest afnamen. Hij bleek 705 ug/l alcohol in zijn bloed te hebben. Ook bleek de man zonder geldig rijbewijs te rijden. Hij kreeg een rijontzegging van acht uur. Zijn auto mag hij ophalen als hij een geldig rijbewijs kan overleggen. Drietal mishandelt en bedreigt fietser BAVEL - De politie heeft zaterdagochtend drie mannen aangehouden. Zij worden verdacht van bedreiging en mishandeling van een 20-jarige man uit Bavel. Het gaat om twee mannen van 18 en 20 jaar uit Bavel en een 18-jarige Bredanaar. Het slachtoffer deed aangifte. Het incident vond plaats op de Zwijnsbergenstraat in Breda. Het slachtoffer fietste rond 03.30 uur samen met een vriend over de Zwijnsbergenstraat in de richting van Bavel. Ter hoogte van de Loevesteijnstraat passeerden zij drie mannen. Eén van hen duwde het slachtoffer van zijn fiets waardoor hij op de grond viel. Vervolgens bedreigden het trio hem woordelijk met de dood en sloegen hem meerdere keren. Het lukte het slachtoffer zich te onttrekken aan zijn belagers en de politie in kennis te stellen. Het drietal is aangehouden voor openlijke geweldpleging en is ingesloten in een politiecel. Tweetal vernielt snoepautomaat tankstation BREDA - De politie heeft vrijdag een 33-jarige man uit Breda en zijn 29-jarige vriendin uit Teteringen aangehouden voor het vernielen van een snoepautomaat. Beiden zijn overgebracht naar een politiebureau. Even na 22.00 uur ontving de politie de melding dat er bij een tankstation aan de Claudius Prinsenlaan vernielingen gepleegd werden door een man en vrouw met een hamer. Agenten konden daar de 29-jarige vrouw inrekenen. De man koos het hazenpad. Agenten troffen hem verstopt achter een boom in De La Reijweg aan. Tijdens zijn arrestatie verzette hij zich en bespuugde een agent. Het duo had met een hamer getracht een snoepautomaat kapot te slaan om het geld te kunnen bemachtigen. Drankrijder knalt op auto BREDA - Bij een verkeersongeval vrijdagavond op de Backer en Ruebweg tussen twee auto’s, bleek dat één van de bestuurders, een 34-jarige man uit Hooge Zwaluwe, onder invloed van alcohol verkeerde. Hij is aangehouden en overgebracht naar het bureau. De man sloeg rond 20.00 uur als bestuurder vanaf de Backer en Ruebweg links af de Konijnenberg. Hij botste daar tegen een andere auto die vanaf de Crogtdijk de Backer en Ruebweg op wilde. Na de aanrijding wilde de 34-jarige man zijn auto verplaatsen. Hij reed achteruit en botste vervolgens tegen een stilstaande auto. Tijdens het gesprek bleek dat de 34-jarige onder invloed van alcohol verkeerde. Een ademtest op het bureau wees uit dat hij 740 ug/l aan alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt. Controle politie en Belastingdienst BREDA - De politie heeft vrijdagavond in samenwerking met medewerkers van de belastingdienst een alcoholcontrole gehouden op verschillende locaties in Breda. De actie startte om 19.00 uur op de Gasthuisvelden en eindigde om 01.15 uur in de Claudius Prinsenlaan. Er werd in totaal van 1124 bestuurders een indicatieve blaastest op straat afgenomen. In vijf gevallen bleek dat de bestuurder te veel alcoholische drank genuttigd had. Tegen hen is proces-verbaal opgemaakt. De belastingdienst inde een bedrag van 5000 euro en legde op drie voertuigen beslag.


sport

PCP programma

Ploeg Gudelj geeft zeker zijnde overwinning in slotfase weg

NAC laat NEC ontsnappen NIJMEGEN/BREDA - Een zege was zeer welkom geweest om onderin wat lucht te krijgen. Toch was NAC-trainer Nebosja Gudelj na afloop redelijk tevreden met de puntendeling tegen NEC. De kleine klassieker eindigde op de vroege zondagmiddag in Nijmegen in 1-1.

Programma 8/9 december 8.30u Rijen D5-PCP D1 11.30u Baronie E7-PCP E1 14.30u SAB 2-PCP 2 MP trainen. Zondag 9 december 14.30u OMC 1-PCP 1 12.30u PCP 2-Barca 2 10.30u PCP 3-Internos 6

SV Advendo

Programma jeugd Zaterdag 8 december Bavel B1-Advendo B1 aw10:30 Zundert C1-Advendo C1 aw10:15 Terheijden D1-Advendo D1 aw08.45 Advendo D2-Baronie D5 aw10:00 Bavel E1-Advendo E1 aw11:15 DIA E3-Advendo E3 aw09:15 Advendo E4G-Beek Vooruit E6 aw09:15 Advendo E6-Bavel E7 aw09:15 Advendo F2-Boeimeer F4 aw09:15 Voetbalschool 5-jarigenTraining aw09:30 Advendo E5 is vrij of heeft eventueel nog een vriendschappelijke wedstrijd Anthony Lurling, hier op archief in actie tegen FC Utrecht, maakte zondag de 0-1 in Nijmegen.

DOOR PETER HOUTEPEN NAC liet - zo leek het - het initiatief in de beginfase van het duel aan NEC. Leek, want dat was toch niet helemaal de bedoeling. Nebosja Gudelj. “We begonnen niet erg goed aan de wedstrijd. We waren onvoldoende scherp in de duels, slordig in balbezit en de korte combinaties liepen niet.” Na circa 20 minuten herstelde zijn ploeg dit met goed positiespel. Opstomen Inleiding vormde wellicht de onverwachte kans voor Elson Hooi in de 19e minuut, overigens nadat NEC helemaal nog niet gevaarlijk was geweest. Anthony Lurling opende op Hooi en omdat zijn directe tegenstander Rémy Amieux de bal volledig kwijt was, kon de rechtsbuiten vrij opstomen richting het vijandige doel. Ex NAC-

doelman Gábor Babos kon echter redding brengen omdat Hooi de bal te ver voor zich uit speelde. Pas in de eindfase van de eerste helft was NEC middels Melvin Platje twee keer wél dreigend. Controle Na rust nam NAC de wedstrijd onder controle en dat resulteerde in de 59e minuut in een voorsprong. Op een voorzet van Hooi scoorde Lurling in twee keer de 0-1. De in de tweede helft vanaf links opererende Hooi kreeg zelfs nog een enorme kans om de score te verdubbelen. Het teleurstellende voor de dag komende NEC stelde daar bitter weinig tegenover, maar kwam tien minuten voor tijd toch aan de gelijkmaker. Een vrije trap van Leroy George leverde een ouderwetse scrimmage op waaruit Platje de 1-1 maakte. In de resterende tijd ontspon zich een duel waarbij het qua uitslag

FOTO WWW.HETFOTOBEDRIJF.NL

nog alle kanten uit had kunnen gaan, maar doelpunten vielen er niet meer. Gudelj: “We hebben zelf veel gecreëerd vandaag en weinig kansen weggegeven. Hun goal viel eigenlijk uit het niets. Niettemin ben ik redelijk tevreden met het resultaat. Maar gezien het spel hadden we misschien hier wel drie punten moeten pakken. Met 12 punten uit 15 wedstrijden staat NAC op de 15e plaats, net boven de nacompetitiestreep. Komende zondag wacht in het Rat Verlegh Stadion in Breda Feyenoord…

Programma 09/12: NAC-Feyenoord (14.30 uur) 15/12: Roda JC-NAC (19.45 uur) 19/12: NAC-Heracles (KNVB-beker, 18.45 uur) 22/12: NAC-PSV (20.45 uur)

Jeugd zaalvoetbaltoernooi DIA houdt op zaterdag 22 december een zaalvoetbaltoernooi voor haar jeugdleden in de sporthal naast het voetbalveld, van 12.30-19.00u. De juiste tijd kunnen we pas bekend maken na inschrijving, kijk ook op www.rkvvdia.nl Geef je voor 10 decem-

ber op bij je leider, dan kan ook jij meespelen op 22 december. Kleding. sportbroekje, wit t-shirt, sportsokken en sportschoenen (geen zwarte zool). Willen de keepers hun eigen spullen meenemen (denk aan een lange broek). De prijsuitreikingen zullen ongeveer een kwartier na afloop van elk toernooi plaatsvinden in de sporthalkantine. Er is voor iedereen een prijs! Nog vragen? Bel of email dan naar Nannie Jansen 076-5877920 nanad@kpnmail.nl Niet ingeschreven is niet meespelen. Jeugdwedstrijdprogramma Zaterdag 8 december DIA C2-TSV Gudok C2 DIA D2-Rijen D2 13.15u DIA D4-SAB D3 11.30u DIA E3-Advendo E3 10.15u DIA E4-JEKA E12 10.15u DIA E6-Baronie E15 9.15u

DIA F1-Rijen F1 9.15u DIA F2-Achtmaal F1 9.15u DIA F6-JEKA F15 9.15u DIA MP1-Baronie MP2 9.15u DIA MP4-TVC Breda MP2G 9.15u DVVC B1-DIA B1 13.00u Olympia’60 C1-DIA C1 12.30u The Gunners D1-DIA D1 9.50u DFC D3-DIA D3 9.00u Boeimeer D7-DIA D5 10.00u WDS’19 E1-DIA E1 11.00u Beek Vooruit E3-DIA E2 10.00u JEKA E10-DIA E5 9.30u Beek Vooruit F7-DIA F3 8.30u UVV’40 F6-DIA F4 9.30u Gilze F4G-DIA F5 10.15u The Gunners MP2-DIA MP2 9.45u JEKA MP11 -DIA MP3 10.30u Voor vragen en/of opmerkingen m.b.t. de DIA jeugd, mail dan aub naar. diajeugd@ hotmail.com

Fixit-zaalvoetbalcompetitie BREDA - De koplopers in de A-divisie van de Fixit-zaalvoetbalcompetitie liepen afgelopen weekend nogal wat averij op. Dat zorgt er wel voor dat het dit seizoen een heel interessante strijd is. Naast International en Kwikstaart mengt nu ook NoName zich in de titelstrijd. NoName wist in een doelpuntrijk duel titelverdediger International te bedwingen. Beide teams waren ingesteld op de aanval wat leidde tot open huis in de defensie. NoName wist met maar liefst 17-13 te winnen en passeert daarmee International op de ranglijst. Toch is dat nog niet voldoende om alleen de nieuwe lijstaanvoerder te worden,

want medekoploper Kwikstaart kon met veel moeite Zvv Aarts&Co onder bedwang houden. Ook hier werd veel gescoord, maar kwam er geen winnaar uit de bus. Het werd uiteindelijk 8-8 waarmee Kwikstaart voor de eerste maal de ranglijst aanvoert. In de onderste helft van die ranglijst behaalde Nanuru eindelijk weer eens drie punten. Dat gebeurde tegen Life dat in de vorige rond International nog een pak slaag had gegeven. Tot 3-3 ging het duel gelijk op, maar het was dus Nanuru dat op het eind toch de zege pakte. Luytgaarden & Harthoorn bleek niet opgewassen te zijn tegen De Poorter. Vooraf hadden beide teams evenveel punten, maar in het veld bleek De Poorter over een betere ploeg te beschikken en men won met 3-0.

Vrijdag 14 december Kerstbingo bij PCP met fantastische prijzen: LED tv van 100 cm, Hogedrukreiniger, Kunstschilderijen, dvd speler, bakplaten en nog veel meer leuke prijzen, aanvang 20.00 uur.

DVVC 1-Advendo 1 av.14.30 Chaam 2-Advendo 2 av.12.00 Advendo 4-BVV’63 4 aw13:30 Advendo 5-Rijen 8 aw10:00 VCW 4-Advendo 6 aw09:45 Advendo 7-Molenschot 3 aw12:00 Advendo 8-Madese Boys 8 aw13:30 VOP-’t Vaartje 10:00 Winterstop In het weekend van 15 en 16 december worden de laatste competitiewedstrijden gespeeld van 2012. Hierna begint de winterstop tot 12 januari voor de jeugd en tot 19 januari voor de senioren. In verband met de winterstop zijn de laatste trainingen op donderdagavond 20 december. Het clubhuis is gesloten van vrijdag 21 december tot dinsdag 8 januari.

UVV’40 Programma jeugd Zaterdag 8 december UVV’40 B1-Gloria UC B1 aw.14 UVV’40 B2-Neerlandia’31 B2 aw.14 Boeimeer C2-UVV’40 C1 aw.12.15 UVV’40 C2-Rijen C3 aw.11.30 UVV’40 D1-SAB D1aw.11.30 UVV’40 D2-The Gunners D2 aw.11.30 Groen Wit D4-UVV’40 D3 aw.11 UVV’40 E1-Moerse Boys E1 aw.9 Molenschot E2-UVV’40 E3 aw.8.30 Beek Vooruit E8-UVV’40 E4 aw.7.45 UVV’40 F1-Moerse Boys F1 aw.9 UVV’40 F2-Molenschot F1 aw.9 TSC F5-UVV’40 F3 aw.7.45

TVC Breda F3-UVV’40 F4 aw.7.45 JEKA F8G-UVV’40 F5 aw.7.45 UVV’40 F6-DIA F4 aw.9 Gilze F5G-UVV’40 F7 aw.9.15 UVV ‘40 A1, C3 en E2 zijn vrij. Programma senioren Zondag 9 december UVV’40 1-OVV’67 1 aw.13 UVV’40 2-VCW 2 aw.10.30 VOAB 3-UVV’40 3 aw.11 UVV’40 4-Dubbeldam 4 aw.10 Boeimeer 4-UVV’40 5 aw.9 Unitas 4-UVV’40 6 aw.8.45 Dinsdag 11 december UVV’40 O23-Chaam O23 aw.18.30

Programma sv SAB

Programma vv Dia Senioren wedstrijdprogramma Zaterdag 8 december. DIA 2-WDS’19 2 14.30u De Fendert 4-DIA 3 13.00u Zondag 9 december DIA 1-Raamsdonk 1 14.30u DIA 2-Virtus 3 11.30u DIA 5-Oosterhout 3 10.30u Baronie 5-DIA 3 10.00u Sprundel 2-DIA 4 11.45u Voor vragen en/of opmerkingen m.b.t. de DIA senioren, mail dan aub naar info@rkvvdia.nl

Programma senioren Zaterdag 8 december WHS ZA2-Advendo ZA2 aw12:45 Zondag 9 december

12.00u Barca 5-PCP 5 Wedstrijdwijzigingen onder voorbehoud

Alle wedstrijden werden in een sportieve sfeer gespeeld. Uitslagen 1 december Luytgaarden&Harthoorn-De Poorter 0-3 Life-Nanuru 3-4 Zvv Aarts&Co-Kwikstaart 8-8 International-NoName 13-17 De stand 1. Kwikstaart 7-16 2. NoName 7-16 3. International 7-15 4. Zvv Aarts&Co 7-13 5. Life 7-9 6. De Poorter 7-6 7. Luytgaarden&Harthoorn 7-3 8. Nanuru 7-4 PAGINA 19

BREDA - Op zaterdag 8 december trainen onze kabouters weer op ons sportcomplex aan de Ruitersboslaan. Aanwezig 10.15 uur. Aanvang 10.30 uur. Programma jeugd Zaterdag 8 december RKTVV A1-SAB A1 14.30 De Fendert C1-SAB C1 11.00 SAB C2-Waspik C2 13.00 UVV’40 D1-SAB D1 12.00 SAB D2-Baronie D7 11.15 DIA D4-SAB D3 11.30 Gilze E2-SAB E1 8.45 JEKA E8-SAB E2 10.45 SAB E3-Baronie E11 10.00 Baronie F3-SAB F1 9.30

SAB F2-Gilze F3 10.00 Beek Vooruit F8-SAB F3 10.00 Programma senioren Zaterdag 8 december SAB 2-PCP 2 14.30 SAB 3-DVO’60 2 14.30 Rijen 3-SAB 4 15.00 Programma senioren Zondag 9 december VVR 1-SAB 1 14.30 Virtus 2-SAB 2 14.00 Papendrecht 2-SAB 3 11.00 SAB 4-Gesta 2 11.00 SAB 5-JEKA 14 10.00 Meer informatie over voetballen bij SAB is te verkrijgen via voetbalsab@hetnet.nl

Voor Aikido naar Parijs BREDA - Afgelopen zaterdag is Frank Groenen van Aikido Centrum Breda in zijn auto gestapt en naar Parijs gereden. Bestemming, de dojo van Christian Tissier (7e dan Aikikai) een van de bekendste Aikido leraren van dit moment. Frank traint al enige tijd bij Christian Tissier shihan, en heeft zelfs de stap genomen om met regelmaat te gaan trainen in Parijs. Als leraar van Aikido Centrum Breda vind hij het namelijk belangrijk dat je zelf ook blijft trainen, vooruit blijft gaan en telkens met nieuwe informatie voor je leerlingen terug komt. Deze keer was het ook weer een erg interessante training, Tissier begon met wat basis technieken en haalde hierbij essentiële punten aan. Daarna vertelde Tissier dat je de technie-

ken iets moet aanpassen als de aanvallen sneller en harder worden. In Aikido is de afstand tussen de aanvaller en de verdediger meestal redelijk groot, en heeft de verdediger veel tijd om te reageren. Tijdens de les wilde Tissier dat de aanvaller op een korte afstand ging staan, en fel aanviel. De verdediger moest zijn entree (de ingang naar de techniek) iets aanpassen om uiteindelijk toch weer bij de basis principes uit te komen. Dit was vernieuwend en tegelijkertijd toch vertrouwd, aangezien de basis principes hetzelfde blijven. Deze nieuw opgedane kennis is door Frank goed opgeslagen, en die zal weer gedeeld worden tijdens de lessen in Aikido Centrum Breda. Heeft u interesse of wilt u meer informatie over Aikido, kijk op www.aikidocentrumbreda.nl of mail naar frank@aikidocentrumbreda.nl


sport

BC Bavel 2 kan weer naar boven kijken met 8-0 van de tegenstander uit Eindhoven, wat een ijzersterk optreden is. Alle wedstrijden werden door Bavel gewonnen. Bavel U13-1 is net als Bavel 5 een team dat alle wedstrijden nog gewonnen heeft. Door sterk spel dit weekend wist het team te winnen met 5-3 van de Reeshof. Bavel U13-2 had meer moeite met de tegenstander. Ze wisten 2 punten mee naar Bavel te nemen, wat een 6-2 verlies betekent. Het meisjesteam van Bavel U15 speelde dit weekend tegen de Drieschaar en pakte 3 punten wat een 5-3 verlies betekent. Uitslagen Gilze BC 2-Bavel BC 1 5-3 Bavel 2-BCH 4 5-3 Gilze 3-Bavel 3 2-6 Bavel 4-Reeshof 2 4-4 Bavel 5-Budel 1 7-1 Bavel M1-BCO M2 7-1 Drieschaar MU15-Bavel MU15 5-3 Bavel U13-1-Reeshof U13-1 5-3 Gilze U13-1-Bavel U13-2 6-2 BCEhv U11-1-Bavel U11-1 0-8

Tweede zege op rij voor Bavel 2

BAVEL - Na de 9e speelweek kan Bavel 2 eindelijk hopen op handhaving in de hoofdklasse. Het team was in de eerste helft van de competitie verzwakt door verschillende blessures. Vorige week werd gewonnen met 5-3 en dat werd afgelopen weekend nog eens gepresteerd. De dubbels gingen gelijk op, waarna er 3 enkels werden gewonnen. Door de mixen hierna gelijk te verdelen heeft het team met 5-3 gewonnen van de directe concurrent BCH. Bavel 1 had meer moeite met de tegenstander. In Gilze viel het net verkeerd waardoor met 5-3 werd verloren. Bavel 3 had meer geluk in Gilze. Het team hoefde

slechts 2 partijen af te staan waardoor het 6-2 werd. Een knappe revanche van Bavel 4 dit weekend tegen de Reeshof. In de eerste helft van de competitie verloor het team nog met 7-1 maar nu speelde het gelijk, 4-4. Bavel 5 is het team om te kloppen deze competitie. Zij wonnen dit weekend weer met 7-1, waardoor zij nog steeds alle wedstrijden gewonnen hebben. Het herenteam van Bavel speelde dit weekend tegen BCO en deed dit met verve. Ze hoefden slechts 1 enkel af te staan waardoor het team met 7-1 won. Bij de jeugd was het een erg goed weekend voor de U11. Dit team won namelijk

Programma Zaterdag 8 december 9.30uur Bever 2-Bavel 2 19.30uur BCO 2-Bavel 4 10.45uur FST 2-Bavel 5 Zondag 9 december 14.00uur Bavel BC 1-TFS ‘57 4 14.00uur Bavel 3-Bever 3 10.00uur Veerkracht M1-Bavel M1 10.30uur TFS ‘57 U17-2-Bavel U17-1 12.30uur Blauw-Wit U15-3-Bavel U15-1 11.15uur Bavel U15-2-Groene Ster U15-2 14.00uur Bavel MU15-1-High Speed MU15-1 12.30uur Blauw-Wit U13-1-Bavel U13-1 11.15uur Bavel U13-2-TFS ‘57 U13-1 11.15uur Bavel U11-1-LITH U11-1

Starshoe/De Burgst verliest tegen het sterkere Ergo/VCS BREDA - Met slechts één punt verschil op de ranglijst beloofde de wedstrijd tussen Starshoe/De Burgst en Ergo/VCS erg spannend te worden.

Trouwe supporter Wil had er ook veel zin in en verraste het team met chocoladeletters en een pietenkostuum. Beide teams waren gebrand om de wedstrijd te winnen. Coach Johan van Vliet had uit de wedstrijd van afgelopen week tussen Ergo/VCS en Sarto al opgemaakt dat de tegenstander van deze week een pittige was. Veel ervaring, een lage foutenlast en rake klappen. Dat het een lastige wedstrijd zou worden werd al meteen dui-

delijk. Hoewel de eerste set aanvankelijk gelijk op ging, lieten de dames van Ergo/ VCS later in de set zien wat ze konden. Dit resulteerde in een 20-25 nederlaag voor Starshoe/De Burgst. Ook de tweede set werd verloren en eindigde met 21-25 op het scorebord. De meiden van Starshoe/ De Burgst speelden niet echt slecht, maar het echte enthousiasme, de beleving en zelfvertrouwen ontbraken. De derde set was een snelle en werd verloren met 14-25. In de vierde set werd de draad weer een beetje opgepakt door Starshoe/De Burgst en waren er zelfs kansen om de set te winnen. Het publiek werd getrakteerd op een aantal mooie

blokpunten, harde aanvallen en mooie verdedigende acties. Helaas kwam Starshoe/ De Burgst aan het eind van de set toch net iets te kort. Dit leidde tot een verlies van 23-25 en de eerste 4-0 nederlaag van dit seizoen. Harde cijfers en een verdiende overwinning voor Ergo/VCS. Het was geen slechte wedstrijd, maar Ergo/VCS was op dit moment voor de meiden van Starshoe/De Burgst een maatje te groot. Aanstaande zaterdag speelt Starshoe/De Burgst een uitwedstrijd tegen Spivo. Deze week weer hard trainen, zodat volgende week weer vol enthousiasme en zelfvertrouwen een mooi resultaat kan worden neergezet.

Sinterk laas strooit doelpunten

SBC 2000 waterpolo BREDA - Diverse grote winstuitslagen werden genoteerd voor SBC 2000, zelfs dubbele cijfers. SBC 2000 GE1 tegen GE 2. De standen van deze wedstrijden waren 1-1, 2-1, 2-2 eindresultaat 3-3. Een gelijk opgaande partij Waterpolo. Twee doelpunten in het GE 2 team voor D. Handor. SBC 2000 GD1 nam Hieronymus flink onder handen en ramde achter elkaar er 16 doelpunten uit. J. Charko nam er 7 voor zijn rekening. SBC 2000 GD2 kreeg weinig tot geen kans van de Stormvogel-spelers. Halverwege was de niet meer in te lopen stand bereikt van 2-6. Deze liep op tot 3-9 en men eindigde met 5-10 verlies. De Treffers kregen de schutters van de Bredase de Vennen spelers, M. Graaumans, L. Dirven, M. Schalk en M. v. Vugt, die er 7 inschoten. J. Nagelkerke was de SBC 2000 schutter. Uitslag 2-8. Lutra JB1 had SBC 2000 JB1 tegen zich in de Wisselaar. Wat ze ook tegen hadden was de grote overmacht van de Breda spe-

lers. Maar liefst 3 spelers met een hattrick op het wedstrijdformulier: N. Kerklaan, J. Luijkx en A. Lamaarer. De Meisjes deden er nog een schep boven op. SWNZ werd tot de afgrond gegooid tot 20-5 verlies. Topscoorster was de matchwinnaar deze keer, haar naam S. Daams, haar treffers 7x. Dames Dames 1 knalde er weer heel wat ballen in bij TRB/RES. 17-6 werd de uitslag, onder andere gescoord werd door G. Adams 4x. E Roelands, N. v. Dijk en T. O´Neill gaven de Tilburgse keepster samen 9x het na kijken. Dames 2 werd al in het begin verrast door een score van 0 tegen 4 te verwerken. P. Vissers en B. vd Bunt gaf SBC 2000 nog wat inbreng, maar Aquamigos was de meest scorende ploeg 2 tegen 6. Heren Heren 2 weet niet wat winnen is dit jaar weer gingen ze met lege handen naar huis. 5 voor en 13 tegendoelpunten bij de wedstrijd tegen Nayade Classic. P. v. Wouwen 2x, E. Claassen 2x en J. Weehuizen 1x een

doelpunt, daarentegen kregen ze er 13 om de oren. Van begin tot eind was het jagen achter TRB/RES. Slechts 2 treffers van SBC 2000 van M. oude Lohuis en R. v. Reenen. De Tilburgers kregen er 5 in, maakt een uitslag van 2-5. Heren 4 zag zijn krappe voorsprong wegsmelten in de laatste periode. Een spannende wedstrijd was het wel met de nodige persoonlijke foutjes bij beide ploegen. De spanning speelde hoogtij zullen we maar zeggen. Standen 1-1, 3-3, 3-4 eind 5-4. Uitslagen Dames 2-Aquamigos 3 2-6 SBC 2000 GE1-SBC 2000 GE2 3-3 SBC 2000 GD2-De Stormvogel GD1 5-10 Dames 1-TRB/RES 2 17-6 SBC 2000 MC1-SWNZ MC1 20-5 Heren 2-Nayade Classic 1 5-13 SBC 2000 JB1-Lutra JB1 17-1 De Warande 4-Heren 4 5-4 De Treffers JC1-SBC 2000 JC1 2-8 Hieronymus GD2-SBC 2000 GD1 5-16 TRB/RES 1-Heren 3 2-5 PAGINA 20

Indy en Nova grote winnaars Bondstoernooi

Indy en Nova.

BREDA - In november start traditiegetrouw het eerste toernooi binnen de tafeltennisbond de Baronie. Dit wordt het Bondstoernooi genoemd en staat bekend om zijn enorme deelname. Hieraan neemt ook de Rijsbergse tafeltennisvereniging STIK elk jaar weer deel. Nu ook weer met 8 junioren verspreid over diverse klasses. In de C-jeugd kwamen twee talenten naar boven bij de einduitslag, te

weten Nova Aarts met de 1e prijs en Indy van Unen met de 2e prijs. Namens de gehele vereniging van harte gefeliciteerd. Uitdaging te meer op deze dag was dat er een 8-kamp gehouden werd. Hierin moesten zowel Indy als Nova het opnemen tegen 7 (Indy en Nova waren dan nummer 8) tegenstanders. Hierin waren zij dus glorieus. Het gehele team is nu in drukke voorbereiding om ook halverwege december in Gilze de volgende bekers beet te pakken.

Prinsenbridge 2001 BREDA - Op 28 november werd de tweede competitie van onze woensdagavondbridgeclub “Prinsenbridge 2001” afgesloten.

Vanwege 5 decemberviering telde deze competitie maar 5 zittingen. Periodekampioen werd het paar Trees van de Sanden & Hennie Visser; beide leden van harte gefeliciteerd met dit uitstekende resultaat. De uitslagen van de beste paren per lijn zijn als volgt: A-lijn: 1. Trees v.d. Sanden & Hennie Visser 61,78%; 2. Yvonne v.d. Leck & Mari Dirks 58,69%; 3. Ton v.d. Sanden & Theo Visser 58,11% B-lijn: 1. Sylvia Salters & Bert Salters 59,57%; 2. Henny Slockers & Hans Sloc-

kers 56,01%; 3. Leni Pöttker & Cisca de Vries 55,39% Alle paren gefeliciteerd met het behaalde resultaat. De genoemde paren uit de B-lijn promoveren naar de hogere lijn. Onze club speelt op woensdagavond in “Het Witte Schaap” op de grens van Westerpark en Tuinzigt, startend om 19.45u. Wij hebben nog plaats voor nieuwe leden. Onze vereniging kent géén opkomstplicht, maar uw inspanning om met invallers te spelen wordt uiteraard op hoge prijs gesteld. Ook mensen die eens in willen vallen zijn bij ons welkom. Nieuwe leden cq invallers kunnen zich aanmelden bij ons secretariaat p/a Dhr P. van Rest, tel. 0165385914 of bij de voorzitter Dhr J. Blom, tel. 5427875.

50+ League Bowlen Uitslag 29 november: wederom slechts 3 series van 500 bij de heren, er was wel een knappe prestatie bij van Ruud Kessenich, 137-188-175 = 500, proficiat Ruud, Cees de Vet 159-170-202 = 531, Leen Noordegraaf 196-196-134 = 526. Bij de dames is de hoogste game gegooid door Nettie van Nispen 173-150-156 = 479. Stand Klasse A heren: 1. Cees de Vet 178,69-194,69, 2. Peter van Rijthoven 183,03-191,03, 3. Ad Helmons 161,42 -186,42, 4. Piet Huijsmans 170,86-185,86, 5. Leen Noordegraaf 180,44-183,44. Klasse A dames: 1. Netty van Nispen 151,08195,08, 2. Lotje de Wijs 149,33-194,33, 3. Marijke Noordegraaf 150,48-185,48, 4. Cor-

rie van Rijthoven 156,87 -84,87, 5. Marjan Peters 147,74-184,74. Klasse B heren: 1. Marcel Kamsteeg 157,17-186,17, 2. Jan Biemans 152,79- 184,79, 3. Joop Taks 144,78-184,78, 4. John Severijns 119,46183,46, 5. Johan van Winden 132,69182,69. Klasse B dames: 1. Mientje van Mook 134.33-185,33, 2. Wilma de Vries 109,27-184,27, 3. Diny Huijsmans 123,25183,25, 4. Toos Kuppens 123,42-181,42 , 5. Fons Helmons 115,00-178 50 plussers, u kunt ten alle tijden instromen in onze competitie en een balletje mee gooien, kom dan een kijkje nemen in het Bowling & Party Centrum, te Breda aan de Nassausingel 28, iedere donderdag tussen 9.15 en 12.00u.

Boeimeer neemt punt mee uit Tilburg BREDA - Afgelopen zondag speelde Boeimeer de eerste competitiewedstrijd onder leiding van de nieuwe trainer Conrad Horsten tegen SC ‘t Zand uit Tilburg.

De trainer had enige personele en tactische wijzigingen aangebracht. Een belangrijk onderdeel was het vroeg storen van de opbouw van de tegenstander. Dit had aanvankelijk succes maar toch ging het in de 17e minuut fout door onnodig balverlies op het middenveld. Na een voorzet vanaf de flank was het Nick Weerman die de 1-0 op het scorebord bracht. In de 30e minuut mocht de thuisclub een penalty nemen na een duw van Papito Puriel. Deze kans werd niet benut want de bal kwam op de lat. Boeimeer bleef geloven in een goede afloop en was gelijkwaardig aan de thuis-

club. Beide teams kregen kansen maar uiteindelijk was het Joey de Rijk die na een vrije trap van Mehmet Cakal in de 88e minuut de verdiende gelijkmaker op het scorebord bracht. In de blessuretijd was het de keeper van de thuisclub die het team behoedde voor een nederlaag. Al met al een verdiend gelijk spel voor Boeimeer en mogelijk kunnen ze hier vertrouwen uit putten voor de komende wedstrijden om zodoende degradatie te voorkomen. Zaterdag 8 december om 19.30 uur, i.v.m. NACFeyenoord op zondag, speelt Boeimeer de laatste competitiewedstrijd van dit jaar tegen WSC de nummer 2 in de rangschikking. Hopelijk weten veel toeschouwers de weg te vinden naar Sportpark Heksenwiel om de spelers een hart onder de riem te steken en met toch nog een goed gevoel een geweldig jaar af te sluiten.


vacatures

- opleidingen tot NMI registermediator - in-company trainingen - zakelijke en particuliere mediations

bofrost* verovert met zijn vriesverse kwaliteitsproducten de Nederlandse markt in snel tempo. Want bofrost* bezorgt zijn lekkernijen aan huis en dat vinden steeds meer mensen praktisch. Dus zijn er ook steeds meer verkopers nodig om al die bofrost* klanten te bedienen en de bofrost* producten te promoten.

ERKEND MEDIATOR WORDEN?

Tel: 015 – 36 112 36

info@mediationeducatie.nl

www.mediationeducatie.nl

VERKOPER

bit.ly/BR-VK

Volgende informatiebijeenkomsten (start 19.30 uur): Di 18 dec, WestCord Hotel Delft (naast IKEA) Do 17 jan, Hotel Trivium Etten-Leur

De vestiging bofrost*BREDA is op zoek naar m/v:

scan & solliciteer

Het Mediation Educatie Centrum (NMI erkend) leidt op voor het examen tot NMI registermediator. Meld u aan voor een gratis informatiebijeenkomst via onze website of bel 015 - 36 112 36.

Wil je graag je eigen klantenkring uitbouwen? Altijd weer onderweg naar tevreden klanten? Met de zekerheid van een goed betaalde, vaste baan? Je krijgt bovendien korting op eigen producten.

KLANTENWERVER (ZZP) Via huis-aan-huis vertegenwoordiging stel je ons productengamma bij particulieren voor. Je werft nieuwe particuliere klanten voor het bofrost* beleveringssysteem. Wij bieden je: * Zelfstandige activiteit in hoofd- of bijberoep * Goede verdiensten * Prima opleiding en ondersteuning * Uitstekende merknaam door de hoogkwalitatieve diepvriesproducten.

BrabantWerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten

Iets voor jou? Bel Michael Van Vugt op het nummer 06 205 34 543, Weidehek 28, 4824 AS Breda, breda@bofrost.nl

Doen waar je goed in bent! We zijn voor onze vestiging Rijen op zoek naar een fulltime

Manager Belastingadvies

Wie zijn wij?

Vanaf 1 januari 2012 is ORZ

Accountants en Belastingadviseurs onderdeel van Schipper. Met 330

medewerkers en 11 vestigingen is

Schipper één van de meest toonaangevende accountants- en advieskantoren in Zuidwest-

Nederland. Op ons kantoor in

Rijen werken 27 medewerkers en

op ons kantoor in Zundert werken 25 medewerkers.

Vestigingen: Goes, Made, Middelharnis, Oud-Beijerland, Rijen, Rotterdam, Terneuzen, Tholen, Vlissingen, Zierikzee en Zundert.

Je bent een echte relatiebeheerder voor onze klanten en voorziet hen pro-actief van de beste belastingadviezen. Als manager ben je verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van een eigen portefeuille en draag je verantwoordelijkheid voor het kwalitatieve en kwantitatieve resultaat hiervan. Je beschikt over een afgeronde studie fiscaal recht, fiscale economie of RB Master belastingadviseur, aangevuld met voldoende relevante ervaring in het MKB.

www.met-bofrost.nl

Gezocht met spoed!

Autoverkoper QuAlity occAsion etten-leur Bel: 06-10401169

email: stegi076@planet.nl

(Sr.) Assistent-accountant Als assistent-accountant heb je enkele jaren relevante werkervaring. Met de kennis die je inmiddels hebt opgedaan, stel je zelfstandig jaarrekeningen en aangiftes samen. Je bereidt adviezen voor en verzorgt de opzet en inrichting van dossiers. Je hebt een vooropleiding SPD of HBO-BE/AC en bent eventueel studerend voor accountant. Aanvullende informatie over de functies in Rijen wordt graag gegeven door Jan van der Zandt of Chris van Opstal, telefoonnummer 0161 - 23 00 06. We zijn voor onze vestiging Zundert op zoek naar een fulltime

(Sr.) Assistent-accountant voor de agrarische praktijk

In deze functie werk je voornamelijk voor opdrachtgevers in de agrarische branche. Je hebt ruime ervaring met het samenstellen van jaarrekeningen en aangiftes voor veehouderijen, boomkwekerijen, akkerbouwers en fruittelers. Je bereidt adviezen voor en verzorgt de opzet en inrichting van dossiers. Je hebt een vooropleiding SPD of HBO-BE/AC en bent eventueel studerend voor accountant. Meer informatie over de functie in Zundert wordt graag gegeven door Koen Laseroms, telefoonnummer 076 - 522 05 20.

Accountants en adviseurs

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Kun jij jezelf in een van deze profielen vinden, aarzel dan niet en schrijf ons! Je sollicitatie (met cv) ontvangen wij graag binnen twee weken. Deze kun je e-mailen naar de afdeling personeelszaken: pz@schipperaccountants.nl.

www.schipperaccountants.nl

KLANTENWERVERS - zowel parttime als fulltime -

Voor het introduceren van bofrost*producten op de particuliere markt zijn wij met spoed op zoek naar klantenwervers (pioniers) voor direct sales aan de consument.

FUNCTIE-EISEN:

* Representatief * Enige verkoopervaring is een pré * Werktijden van 12.00 tot 20.00 uur * Minimale leeftijd is 21 jaar * In het bezit van rijbewijs B en auto * Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Ervaring in deze branche is niet vereist, inzet weten wij te waarderen! Indien noodzakelijk, krijgt u voor deze functie een interne opleiding aangeboden.

BENT U DE KANDIDAAT DIE WIJ ZOEKEN?

Interesse of wenst u meer informatie, aarzel niet en neem vandaag nog contact op met de vestiging Bofrost Breda op telefoonnummer 076-5498035 of stuur uw sollicitatiebrief met cv naar Breda@bofrost.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.brabantwerkt.nl vacatures bij jou in de buurt


kerkelijk

VOLLE EVANGELIE GEMEENTE IMMANUEL Wekelijkse samenkomsten op zondag om 10.00u en woensdag om 20.00u. Tweewekelijkse bijeenkomst voor de jeugd op zaterdag om 19.30u. Zie de agenda op www.veg-immanuelbreda.nl. Alle bijeenkomsten zijn aan de Academiesingel 27-27 Voorganger: C. Visser, tel. 0161-227671. PROTESTANTSE GEMEENTE BREDA www.protestantsegemeentebreda.nl Zondag 9 december Tweede zondag van de Advent Wijkgemeente Noorder Beemden Lucaskerk aanvangstijd 10.30u. Voorganger: ds.K. Vos Woensdrecht. Kindernevendienst en crèche. Bereikbaarheid wijkpredikant Ds. W. Bisschop 5419603. Wijkgemeente Midden-Zuid Markuskerk Brabantpark Hooghout 98, aanvang 10.00u. Voorganger: ds. K. van Huisstede. Bereikbaarheid wijkpredikant Ds. T. van Prooijen 076-5423334. Kindernevendienst en crèche. Na afloop koffie in de Voorhof. Johanneskerk Dreef Princenhage, aanvang 10.00u. Voorganger ds. M.Wagenvoorde. Bereikbaarheid wijkpredikant ds. M. Wagenvoorde 5217402. Oecumenische vieringen Amphia Langendijk: 10.15u dienst van Schrift en Tafel. Voorganger pastor J. Schippers m.m.v de cantorij. Amphia Molengracht: 10.30u dienst van Schrift en tafel. Voorganger ds. T. Los. De Breedonk locatie Mastbos: vrijdag 7 december 15.00u Pastoor P. van Gorp Verpleeghuis Aeneas: zaterdag 8 december voorganger pastor W. Franken 18.15u Grote kerk: 12.30-12.50u Oecumenisch Middaggebed. Dinsdag 11 december ds. M. Wagenvoorde. Organist op het grote orgel Kick Schaart. Markuskerk lezing van Franck Ploumm 12 december van 20.00u tot 21.30u, (Hooghout 96, Breda) m.m.v. het Ekklesiakoor Breda o.l.v. Jerry Korsmit en Daan Boertien, piano Franck Ploum vertelt over zijn inspiratie en de drijfveren in zijn leven en de rol die liederen van Huub Oosterhuis hierin spelen. Dit zal hij doen aan de hand van zijn biografie, zijn omgang met het bijbelse verhaal en poëzie en teksten van Huub Oosterhuis. De avond heeft ook een muzikaal karakter. Het Ekklesiakoor Breda zal Oosterhuisliederen ten gehore brengen. Franck Ploum (1968) is theoloog. Momenteel is hij directeur van centrum De Nieuwe Liefde in Amsterdam en daarnaast voorganger van de Ekklesia Breda. Vorig jaar verscheen bij Uitgeverij Ten Have van zijn hand het boek ‘Gedeeld visioen’, een bundeling overwegingen en gebeden. Welkom met koffie en thee vanaf 19.30u. GEREFORMEERDE GEMEENTE EBEN-HAËZERKERK Vriesdongen 1. Zondag: 10.00u leesdienst; 17.00u leesdienst. KERK VAN DE NAZARENER Evangelische gemeente Predikant: Pastor P. Brouwer Aanvang dienst: 10.30u. Locatie: Dorpshuis ‘t Web, Zuringveld 1, 4847 KS Teteringen, tel. 076-5713579. ZEVENDE-DAGS ADVENTISTEN BREDA EN OMSTREKEN Het Kruispunt, Harmonielaan 24 te Prinsenbeek. Contact: Dhr. L. Belder, tel. 0624554240. Alle Bijbelstudies gaan over het thema: Groeien in Christus. Download de studies via www.adventist.nl. Ga naar studielectuur en selecteer Dialoog 4e kwartaal 2012. Materiaal voor de beginnerscursus wordt verstrekt bij bezoek aan de cursus. Zaterdag 8 december 10.00u Bijbelstudie thema: De wet en het evangelie. Beginnerscursus, thema: Verbazingwekkende feiten. 11.00u Eredienst, prediking Ds. D. van Ommeren. VOLLE EVANGELIE GEMEENTE BREDA Elke zondag samenkomst in buurthuis Geeren-Noord, Philips Lammekensstraat

30, Breda-N., 10.00u., wisselende voorg. Crèche en kindernevendiensten. Secretariaat: J. den Hollander, tel.0765870898. KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Mgr. de Vetstraat 112, 4817 JP Breda, tel. kerk 076-5213141, tel. zendelingen 0652338961. Diensten: 10.00u. jeugdwerk: 3-11 jr; kinderkamer tot 3 jr. Priesterschapvergadering: mannen va. 12 jr.; Zusterhulpvereniging: vrouwen va. 18 jr.; jonge vrouwen: meisjes 12-18 jr. 11.00u Vervolg jeugdwerk. Zondagsschool: leden va.12 jr; onderricht naar leeftijd; aparte onderzoekersklas. 11.40u Avondmaalsvergadering. Eredienst alle leeftijden. 13.00u einde. LEGER DES HEILS Hendrik Berlagestraat 102, tel.0765870344. Iedere zondag 10.30u. samenkomst, enthousiaste samenzang en bijbeloverdenking. Kindernevendienst en event. kinderoppas. Zondag 10.30u Majoor Bakker. PAROCHIE BREDA CENTRUM St.Janstraat 8, 4811 ZL Breda, tel. 0765215764 Antoniuskathedraal, St. Janstraat: zondag 10.30u euch.viering. Maandag t/m donderdag 12.30u euch.viering. Vrijdag 09.00u euch.viering. Donderdag 12.00u Aanbidding. Begijnhofkerk, Catharinastraat: zaterdag 17.00u euch.viering. Maandag t/m vrijdag 07.45u morgengebed. Woensdag 18.00u jongerengebedsdienst. St. Joostkapel, Ginnekenstraat: dinsdag en vrijdag 10.30u euch.viering DOOPSGEZINDE GEMEENTE BREDA Cimburgalaan 98 Breda. Zondag: 10.30u CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK MATTHEÜS www.cgkbreda.nl Steendorpstraat 4; hoek Petegemstraat. 2e Advent zondag 9 december 10.00u ds. G. van der Groep, Heerde 15.00u ds. G. van der Groep, Heerde. Tijdens deze dienst zal de voorbereiding op het Heilig Avondmaal gehouden worden dat we 16 december hopen te vieren. GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Terheijdenstraat 9 Diensten: zondag 09.30u en 16.30u REMONSTRANTSE GEMEENTE BREDA EN OMGEVING Doopsgezind Centrum, Cimburgalaan 98. JERUZALEM PAROCHIE www.jeruzalemparochie.nl Vrijdag 16.00u Huize Ruitersbos, Ruitersboslaan 19.00u Huize Overakker, Brigidastraat Zaterdag 19.00u Mariakerk, Mariaplein 19.00u Vredenbergh, Lovensdijkstraat Zondag 9.30u Mariakerk, Mariaplein 9.30u Petrus en Pauluskerk, Graaf Hendrik III plein 11.00u Laurentiuskerk, Ginnekenweg 11.00u Sacramentkerk, Zandbergweg 1e Donderdag van de maand 9.00u Petrus en Paulusdagkapel, Graaf Hendrik III plein 1e Vrijdag van de maand 10.00u Sacramentskerk, Zandberglaan 15.00u Huize Breedonk, Willem van Oranjelaan THE BLESSING BREDA Christus Triumfatorkerk, Zandberglaan 31, www.maasbach.com Samenkomsten: Zondag 10.30u; Woensdag 20.00u (gebedsdienst); Vrijdag 20.00u; Zaterdag 19.00u POiNT! Youth. Kinderopvang aanwezig. Info: 070-3635929. KERK PATERS KAPUCIJNEN Zondag eucharistievieringen 8.30u en 10.00u. Weekdagen 7.45u. EVANGELIE GEMEENTE DE DEUR BREDA Teteringsedijk 89k, Breda. Telefoon 06-

51193738. Diensten: zondag om 11.00 en 18.00u.; woensdag om 19.30u. Zondagsschool 4 t/m 12 jr. Kinderoppas. Zaterdagavond jongerenavond: muziek, drama, film. PAROCHIE BREDA-NOORD Parochiecentrum Belgieplein 6, 4826 KT Breda.Open op werkdagen van 9.00 tot 12.00u. 076-5873482 (in noodgevallen 0619825402) www parochiebredanoord. nl, info@parochiebredanoord.nl Kerkgebouw Belgieplein 4. Vieringen: woensdag en 1e vrijdag 09.30u, zaterdag 19.00u, zondag 10.00u. Inloopochtend Voor Elkaar elke woensdag 10.00 tot 12.00u in Gemeenschapshuis De Biesdonk, Belgieplein 8. Meer info 076 5871820. EVANGELISCHE KERK JEFTA Kantoor: Voorerf 7, 4824 GM Breda, tel. 076-5717575. De diensten van Jefta worden elke zondag om 11:00u gehouden in Anna Rozenkranskerk, Meidoornstraat 111, 4814 KB te Breda (wijk Tuinzigt). Kinderopvang. Kinderdiensten. Om de 14 dagen speciale tienerdienst. Zondag 9 december: Dienst. Spreker: Krijn Verhagen. RAAD VAN KERKEN Iedere dinsdag om 12.30u is er in de Stiltekapel van de Grote Kerk een middaggebed. EVANGELISCHE BAPTISTENGEMEENTE BREDA Groene Woud 2 (schoolgebouw Prisma De Rotonde). Zondag: 10.30u Tel.info: 076-5717155. www.ebgbreda.nl PROTESTANTSE GEMEENTE PRINSENBEEK - HET KRUISPUNT Secretariaat: Harmonielaan 24, 4841 VL Prinsenbeek, tel. 076-5614852; www.hetkruispunt.org zondag 10.00u. EVANGELISCHE LUTHERSE GEMEENTE BREDA E.O. Kerkgebouw: Stadserf 3/Veemarktstraat 11, Breda. Predikante: mw. ds. M. Schulz 040-2417664; Diaken: mw. H. KlaaysenSiebrand 076-6712425. Kosteres: W. v.d. Bruggen 076-5220877; evangelisch-luthers-breda.nl Zondag 10.30u RK PAROCHIE PRINSENBEEK Secretariaat Markt 34, 4841 AC Prinsenbeek. Open op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur, tel 5412231 e-mail: secretariaat@parochieprinsenbeek.nl. Contactpastor mw. G. v.d. Korput (pastoraal werkster). Vieringen: zaterdag 19.00 uur; zondag 10.00 uur; dinsdag 9.00 uur. NAZARETHPAROCHIE BREDA WEST Secretariaat: Haagsemarkt 4, Breda, tel: 076-5213873, www.nazarethparochie.nl. Open op werkdagen van 9.00-12.00u/13.30-15.00u (m.u.v. woensdagmiddag). Voor dringende gevallen (ziekenzegen, ziekenzalving of overlijden): 06-14962111. OLV Altijddurende Bijstand Zaterdag 8 december 17.30 Communieviering Giny vd Korput samenzang Dinsdag 11 december 9.00 Communieviering Nico Meurkens H. Martinus Zondag 9 december 11.00 Eucharistieviering Paul Heye met Martinuskoor Donderdag 13 december 9.00 Communieviering Henny Spooren H. Moeder Gods Zondag 9 december 9.30 Eucharistieviering Paul Heye Koorzang ORTHODOXE KERK BREDA De Parochie van de Heilige Myrondraagsters is een Orthodoxe kerk. De kerk wordt zowel bezocht door Nederlanders als door mensen uit traditioneel orthodoxe landen. De liturgische taal is Nederlands. De diensten worden gecelebreerd door parochiepriester Vader Josef Sikora. Diensten: Elke 1e en 3e Zondag van de maand: 10.00u: 3e en 6e uur 10.30u: Goddelijke Liturgie Adres: Kerkhofkapel, Vogelenzanglaan 21, PAGINA 22

Breda-Ginneken. Meer informatie: www.orthodoxekerkbreda.nl. MICHAELPAROCHIE BREDA (OOST) Parochiecentrum: Hooghout 67, 4817EA Breda; open op werkdagen van 09.0012.00u; 076-5219087 (in noodgevallen teamtelefoon 06-10292794; www.michaelparochiebreda.nl; info@michaelparochiebreda.nl. Gratis abonnement Nieuwsbrief aanmelden teamassistente@ michaelparochiebreda.nl Zaterdagavond 19.00u Franciscuskerk (Breda-Noord), Belgiëplein 6; 19.00u woord en gebed aan de vooravond van zondag De Michaelkerk (Breda-Oost), Hooghout 67. Zondagochtend: 08.45u Lucaskerk (H. Beemden), Tweeschaar 125; 08.45u Annakapel (Breda-Oost), Heusdenhoutseweg 34 10.00u Williborduskerk (Teteringen) Kerkstraat 1; 10.00u Franciscuskerk (Breda-Noord), Belgieplein 6; 11.30u Bethlehemkerk (H. Beemden), Gageldonksepad 7; 11.30u Michaelkerk (Breda-Oost), Hooghout 67. WILLIBRORDUSPAROCHIE TETERINGEN Parochiecentrum: Kerkstraat 1, 4847RM Teteringen. Bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.00u; 076-5713203 (in dringende gevallen: teamtelefoon 06-10292794); www.parochieteteringen.nl; info@ parochieteteringen.nl. Gratis abonnement Nieuwsbrief aanmelden teamassistente@ michaelparochiebreda.nl Vieringen: Willibrorduskerk, Willem Alexanderplein, Teteringen: zondag 10.00u, dinsdag 19.00u en donderdag 09.00u. BETHLEHEMPAROCHIE Secretariaat Gageldonksepad 7, 4824 PP, Breda. tel.5410194; fax.5426194, open elke werkdag van 9-12u, e-mail: secretariaat@bethlehemparochie.nl, www.bethlehemparochie.nl Pastores: Frans Verkleij. Bereikbaar via het secretariaat. Zondag 9 december 2e zondag van de Advent, 8.45u Lucaskerk eucharistieviering. Voorganger: W. Wiertz. 11.30u Bethlehemkerk eucharistieviering. Voorganger: W. Wiertz m.m.v. het Bethlehemkoor. ASSEMBLIES OF GOD PINKSTER GEMEENTE BREDA Dienst Engels. Cimburgalaan 98, tel. 06-51150835; 0134551487; 076-5418994. Zondag 13.00 tot 16.30u. VOLLE EVANGELIE GEMEENTE DE LEVENDE STEEN Dinsdags 19.30u bijbelstudie/bidstondavond. Gemeenschapshuis de Biesdonk, Belgiëplein 8, Breda Noord. VICTORY BIBLE CHURCH INT. Lucaskerk, Tweeschaar 125, Breda. Samenkomsten: zondag 13.00-16.00u. Vertaling en kinderopvang aanwezig. Bijbelstudie: vrijdag 19.00-21.00u. Info: 076-5879857 of 06-45084992. NIEUW-APOSTOLISCHE KERK Balfortstraat 63 Breda. Diensten met wisselende priesters Zondag: 10.00u, woensdag: 20.00u www.nak-nl.org WAALSE KERK Catharinastraat 83b. Kerkdiensten in het Frans. Iedere tweede en vierde zondag vd maand 11.00u. Een Franstalige samenvatting van de preek wordt uitgedeeld. Informatie: www.waalsekerken.nl ds. R.L. Dewandeler: 06-38771850. CAPITOL WORSHIP CENTRE Capitol Worship Centre, o.l.v. Apostle Alex en Ingeborg Stekelenburg iedere woensdagavond om 20.00u. in de Poelwei, Mgr. de Vetstraat 2 te Breda. Informatie Hannah Kroeze, 076-5994927. Diensten elke zondag om 15.00u in Nederlands & Engels, Zandberglaan 54, 4818 GL Breda, 06-40061346; www.capitolbreda.nl PROTESTANTSE GEMEENTE GINNEKEN Laurentiuskerk: Duivelsbruglaan 1 (Ginnekenmarkt) Breda. Predikant: Ds. P. Masmeijer, Duivelsbruglaan 21, 4853 JD Bre-

da, 076-5653460. Koster: Mevr. J.R. van Wijk-Versteeg, Duivelsbruglaan 3, 4853 JD Breda, 076-5651807. Postadres: Protestantse Gemeente Ginneken, Postbus 4648, 4803 EP Breda; kbginneken@zonnet.nl; www.protestantsegemeenteginneken.nl. Kerkelijk bureau: Romenyhuis (achter de kerk). Geopend: 1e dinsdagavond van de maand van 19.0020.00 uur Zondag 9 december 2e zondag van de Advent. 10.00u Dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: Ds. S. van der Zee, Sleeuwijk. Diensten in Huize de Werve Vrijdag 7 december 15.30u Eucharistieviering Pastor Kortmann Donderdag 20 december 15.30u Oecumenische Kerstviering Koffie-inloopochtenden in Mariëndal: Deze vinden plaats op elke 2e woensdag van de maand van 10.00-12.00 uur. De komende woensdag is 12 december: Kerstochtend. Protestantse Gemeente Ginneken nodigt u uit: dinsdag 18 december Advent-Kerstviering in Mariëndal, Duivelsbruglaan 13. Aanvang viering 15.30 uur. Viering met o.a. het zingen van Kerstliederen, een Kerstverhaal en een broodmaaltijd. U wordt als 70 + hiervoor van harte uitgenodigd. U kunt zich opgeven: dinsdag 11 december van 10.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur bij Mevr. Annelies Poldervaart, tel. 0765657890. WINNERS CHURCH INTERNATIONAL BREDA Gemeenschapshuis De Wegwijzer, Steendorpstraat 2, Breda-Noord (wisselaar). Pastors Ferdinand & Elmy Igbeche. Diensten in Engels en Nederlands vertaald. Zondag 11.00-13.00u. Kinderopvang aanw. Info: 076-5712237/06-15483563 WORLDWIDE PROPHETIC EVANGELICAL MINISTRIES (Wereldwijde Profetische Evangelische Missies): Veemarktstraat 11, Breda (van E.L.G.). Elke zondag dienst om 14.00u. Diensten in Nederlands (en zo nodig Engels). Pastor: Roger Kaiser. Info en pastoraal zorg: tel. 06-12274947; www.wpem.nl H.H. MARIA/DYMPHNA Kapel van de H.H. Maria/Dymphna (Haagse Beemden), Moerenpad 10: 1e zondag vd maand 18.00u Vesperviering. JONGE, KRACHTIGE PROFETISCHE MINISTRY Iedere donderdagavond 20.00-22.00u komen we als jonge, krachtige profetische ministry bij elkaar in ‘Centre Court’ boven treinstation Breda, Stationsplein 16. We zijn bereikbaar op 06-15370709 of per mail naar nathancivile@hotmail.com HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Heusdenhoutsestraat 15, 4817 WB Breda. Voorganger hr. J. Harten, tel. 078-6175115. Contact: breda@apgen.nl Eredienst: 09.30u. ANNAHUIS Diaconaal Centrum Breda, geopend van 9.30-16.00u (vrijdag tot 15.00u). De middagen alleen op afspraak. Op dinsdag en donderdag inloop van 9.30-11.30u, Haagweg 3, 4814 GA Breda, tel. 076-5217964, info@annahuis.nl CHRISTENGEMEENSCHAP De Christengemeenschap, beweging voor religieze vernieuwing. Mensenwijdingsdienst op zaterdag een keer in de maand. Voor informatie: 076-5422983, www.christengemeenschap.nl. CHRIST IN ACTION MINISTRIES BREDA ‘Biesdonk’, Belgiëplein 8, 4826 KT Breda. Samenkomsten: zondag 10.00-12.30u. Vertaling en kinderopvang aanwezig. Bijbelstudie: vrijdag 20.30-22.00u. Info: 0765204106; 076-5427839; 06-30559431. POOLSE RK PAROCHIE H. MAXIMILIAAN KOLBE Laurentius kerk, Ginnekenweg 333, Breda Zondag 9.15u, Pastoor S. Klim 0765321438 06-14243225. SERV.ORTHODOXE KERK Parochie “Heilige Nektarios van Egina”. Priester Vader Dusan Erdelj. www.svetinektarijeeginski.com. Steendorpstraat 4, 4826 EP Breda.


vacatures VoEtproblEmEn Dyna Dental Engineering

Dyna Dental is in de markt voor een:

is ruim 28 jaar wereldwijd

Tandtechnicus Dyna Scan Center m/v fulltime

actief op het gebied van innovatieve tandheelkundige producten en systemen. De basis van het succes wordt gevormd door de ontwikkeling en verkoop van dentale implantaten.

Het “Dyna team” is jong en enthousiast.

Dyna Dental Engineering maakt zich sterk door haar klanten kwalitatief hoogwaardige producten en service te bieden.

Dyna Dental Engineering is EN ISO 9001:2000 en EN ISO 13485:2003 gecertificeerd de producten hebben het CE-Merk.

bezoek dan eens onze Pedicure

Functie omschrijving: Bij de nieuwe medewerker scan center staat klanttevredenheid hoog in het vaandel. U zal CAD ontwerpen, van individuele tandheelkundige deel restauraties maken, m.b.v. scantechnologie. U voert de eindcontrole uit op de geproduceerde producten, m.b.v. CAM technologie. Ook het onderhouden van klant contacten met betrekking tot Dyna Scan Center behoort tot de taken. Voor deze functie zijn minimaal vereist: • Tandtechnische opleiding met achtergrond kroon & brugwerk, porselein, prothese techniek; • Ervaring in het digitaal ontwerpen van tandheelkundige restauraties; • Ervaring met het ontwerpen van CAD titanium stegen en kobaltchroom onderstructuren voor kroon en brugwerk; • Enige jaren ervaring in een soortgelijke functie; • Kennis van de Nederlandse taal, de Engelse taal is een pre; • Goede communicatieve vaardigheden, service gevoelig naar klanten; • De bereidheid tot het volgen van een extra opleidingen of cursussen op het gebied van tandtechniek; • Bereidheid tot de deelname aan beurzen, seminars en congressen en andere bijeenkomsten; • Kennis van implantologie producten is een pre; • Teamspirit, nauwkeurige en geordende werkwijze, creatief en initiatiefrijk, communicatief vaardig; • Affiniteit hebben met digitale tandheelkunde;

kortingscoupon

Tegen inlevering van deze coupon krijgt u 10,- korting Zomergemstraat 2a 4826 CW Breda 076 578 00 50

al 75 jaar Uw Thuis Buiten

al 75 jaar Uw Thuis Buiten Restaurant Huis Den Deijl Restaurant Huis Den Deijl

Taken/verantwoordelijkheden: • Scannen, modelleren op de computer van tandheelkundige restauraties; • Uitvoeren van ingangscontrole op de door de laboratoria ingestuurde fysieke en/ of digitale werkstukken; • Direct klantcontact i.v.m. leveringen en/of productvragen, online ondersteuning van klanten welke operationele software design vragen hebben; • Uitvoeren kwaliteitscontrole van de geleverde producten volgens de opgestelde controle specificaties; • Aanleveren van ordergegevens aan de Sales binnendienst t.b.v. facturatie of garantie claims; • Verzend gereedmaken van producten welke aan de klant moeten worden geretourneerd en aanbieden aan de postkamer; • PMS rapporten samenstellen;

Op beide Kerstdagen kunt u weer komen genieten eenKerstdagen waar Culinair Feest bij Huis Dengenieten Deijl. Opvan beide kunt u weer komen van Culinair Huis Den Deijl. Vooreen onze waar Kerstinformatie kuntFeest u kijkenbij op www.huisdendeijl.nl Voor onzeopKerstinformatie u kijken opinfo@huisdendeijl.nl www.huisdendeijl.nl of bellen 076 565 36 16kunt of mailen naar of bellen op 076 565 36 16 of mailen naar info@huisdendeijl.nl

In de middag presenteren we om 12.30u en om 13.30u een uitgebreide In de middag presenteren we om 12.30u en om 13.30u een uitgebreide Kerstbrunch àà € € 37,95 37,95 p.p. p.p. Kerstbrunch Kinderen Kinderen van van 22 t/m t/m 44 jaar jaar àà € € 14,50. 14,50. Kinderen Kinderen van van 55 t/m t/m 10 10 jaar jaar àà € € 19,95. 19,95.

Bevoegdheden: • Scannen en modelleren van tandheelkundige restauraties; • Communiceren met klanten over vormgeving en/of specifieke klantwensen t.o.v. het de ontwerpen product; • Kwaliteitscontrole en vrijgave voor verkoop van de producten welke in het Scan Center worden ontworpen;

Op 1e en 2e Kerstdag vanaf 18:30 uur een luxe familiedinerbuffet Op 1e envoor 2e Kerstdag vanaf 18:30 uur t/m een10 luxe familiedinerbuffet € 39,50 p.p.en kinderen jaar € 19,95

voor € 39,50 p.p.en kinderen t/m 10 jaar € 19,95

‘s Avonds om 19.00u pakken wij flink uit. Op 1e Kerstdag met een 5-gangen ‘s Avonds omluxe 19.00u pakkenKerstdiner wij flink uit.à € 59,95 p.p. en op 2e Kerstdag een net zo luxe 4-gangen Kerstdiner à € 49,50 p.p.

Op 1e Kerstdag met een luxe 5-gangen Kerstdiner à € 59,95 p.p. Op2e beide dagen iseen er een uit 2 Kerstdiner heerlijke hoofdgerechten. en op Kerstdag netkeuzemogelijkheid zo luxe 4-gangen à € 49,50 p.p.

Wij bieden: Een uitdagende en zelfstandige functie in een informele en prettige werksfeer. De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend.

Restaurant Huis Den Deijl • Marellenweg 8 • 4836 BH Breda Op beide dagen is er een keuzemogelijkheid uit 2 heerlijke hoofdgerechten.

Tel. 076-5653616 • www.huisdendeijl.nl

Geïnteresseerd? Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met dhr. K. Houten, telefoon 0164-258980. Uw sollicitatiebrief met CV kunt u voor 31 december mailen aan klaas@dynadental.com of per post zenden naar: Dyna Dental Engineering b.v. t.a.v. Klaas Houten Korenbeursstraat 26, 4611 PW Bergen op Zoom

www.dynadental.com

www.dermcentrum.nl

Restaurant Huis Den Deijl • Marellenweg 8 • 4836 BH Breda

Tel.www.huisdendeijl.nl 076-5653616 • www.huisdendeijl.nl Marellenweg 8 4836 BH Breda tel. 076-5653616

Marellenweg 8 4836 BH Breda tel. 076-5653616 www.huisdendeijl.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

huidproblemen

Heeft u een droge, doffe, vale beschadigde of verdikte huid? Littekens, rimpels of verkleuringen? Neem dan contact op met onze schoonheidsspecialiste of huidtherapeute.

kortingscoupon Met deze coupon krijgt u na een complete Hannah-behandeling een gratis pedicure-behandeling. Zomergemstraat 2a 4826 CW Breda 076 578 00 50

www.dermcentrum.nl

www.brabantwerkt.nl vacatures bij jou in de buurt

OVERBEHARING

Elders al vaak laten behandelen en nog weinig resultaat? Bezoek dan de huidtherapeuten voor een behandeling met de nieuwste laserapparatuur Lasers voor o.a. licht gekleurde haren, gevoelige huid en voor een donkere huid. Bij vooruitbetaling de 6e BEHANDELING GRATIS

Zomergemstraat 2a 4826 CW Breda 076 578 00 50

www.dermcentrum.nl


*Aanbiedingen max. 1 per klant • Geen verkoop aan handelaren • Zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden • Aanbiedingen zijn geldig van 03.12.12 t/m 09.12.12 • Zolang de voorraad strekt • Prijzen excl. verwijderingsbijdrage

L E E D R O O V , 0 5 2 T TO * OP ALLE

AMBILIGHT TV’S

WIN ELKE DAGERUUW G!

AANKOOPBEDRAG T

Koper naar de voorwaarden ver de g aa vr of ht ilig mb l/a t.n diamarK KijK voor de voorwaarden op me

Let op: 5 december geopend van 10.00 uur tot 18:00 uur

e ijk el ud ho is hu el ve el he op el de Waanzinnig voor ! en el ik rt sa ng gi or rz ve e ijk nl oo rs pe &

• Stofzuigers • Koffie & thee apparatuur

• Strijkijzers • Keukenapparatuur

• Klimaatbeheersing • Persoonlijke verzorging

BREDA • Kruisvoort 14 Woonboulevard Breda • Tel. 076 - 5258100 • www.mediamarkt.nl

ediamarkt.nl w.m wwnne er u nu op de mediamail!

Abo

DBW_20121205  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you