Page 1

thuis in DE regio

MIDWEEKEDITIE

B E V E L A N D S E

o p l ag e :

9 MEI 2012 WEEK 19

en west-brabant:

Uitgeverij

de

bode

bv

actualiteit

I

Postbus

22,

4880

onroerend goed

AA

Zundert

auto’s

I

Te l .

076

599

sport

8 111

0113-251700

W E E K B L A D

NISSE - Historisch omroeper Wim de Smit (foto, l.) kondigde donderdagmiddag de Greenfair aan, 19 mei van 10.00 tot 17.00 uur op het dorpsplein in Nisse. Studenten Theo Wagenaar, Lotte Noordsij en Wim de Visser (foto, vlnr) organiseren de gratis fair en de opbrengst gaat naar Stichting Jayden. Er is onder meer een roofvogelshow, kinderboerderij en zelfs kamelen. FOTO COBY WEIJERS

ADRZ snel om tafel met verloskundigen

GOES - De Raad van het Bestuur van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) gaat ‘op zeer korte termijn’ in gesprek met de Kring Verloskundigen Zeeland. Aanleiding is een brief van de kring waarin de verloskundigen hun zorgen uiten over de opnamestops op de afdeling acute verloskundige zorg in Goes. DOOR EUGÈNE DE KOK

heid en opnamestops te voorkomen wil het college van Gedeputeerde Staten in haar De brief leidde twee weken geleden tot lange termijnvisie nog meer concentratie vragen van Tweede Kamerlid voor de SP … Dat is de omgekeerde wereld’, schrijft Nine Kooiman. Zij noemde daarin de op- SP-fractievoorzitter Ger van Unen. namestops ‘onaanvaardbaar’. Ze vroeg Zij wil een reactie van het college op de demissionair minister Edith Schippers de opnamestops, weten of het provinciebeconcentratie van de verloskundige zorg E stuur met R haarGeens opnameM I D D L Bhet U S isEdat de& V in Zeeland te evalueren en de Raad van stops ‘des te ernstiger’ zijn omdat de acute Bestuur op dit gebied nauwlettend in de verloskundige zorg ‘voor grote delen’ van gaten te houden. Zeeland al ‘onder druk’ staat en dat GeVrijdag kwamen er vragen van de Provinci- deputeerde Staten haar visie dat verdere ale Statenfractie van de SP overheen. Ook concentratie wenselijk is voor de kwaliteit zij zijn boos over de opnamestops, die vol- evalueert. Bovendien vindt ze dat ook het gens zowel Kooiman als de Statenfractie college de Raad van Bestuur ‘nauwgezet’ spelen sinds de concentratie van de verlos- moet volgen. Een woordvoerder van het kundige zorg in 2009. Ze maken een verbin- ADRZ zegt dat de Raad van Bestuur snel ding met het rapport van de provincie over om de tafel gaat met de Kring Verloskunde zorg in Zeeland ‘Kiezen of verliezen’. ‘In digen Zeeland. “Er is ons ook veel aan plaats van prioriteit te geven aan de veilig- gelegen om dit niet meer voor te laten

EEN EIGEN EK SPEELSCHEMA MET UW BEDRIJFSLOGO?

komen.” De woordvoerder zegt dat er een keer opnamestop was toen de noodstroomvoorziening in december 2011 niet bleek te werken (toen werden alle acute patiënten doorverwezen) en twee keer omdat de afdeling in vakantieperiodes werd geconfronteerd met zieken; in het Epaasweekeinde E R S Evan dit jaar en in de zomer van 2010. “Als we te maken hebben met zo’n onverwachte situatie kunnen we geen goede zorg garanderen. Als het niet op een goede manier kan, doen we het niet. Maar we begrijpen wel dat zo’n beslissing tegen het zere been is van veel mensen.” Volgens de woordvoerder is het moeilijk voor de acute verloskundige zorg een zogenaamde flexpool te maken met verpleegkundigen op afroepbasis. “Die hebben we wel voor den reguliere afdelingen, maar dit zijn gespecialiseerde verpleegkundigen.”

bellen met theo Her 11 tie kunt u r info 81 rma r mee -599 op 076 ternetbode.nl Herrings Voo naar drukkerij@in of een email sturen e.nl bod internet | form mmaat: 126 papiex r94

tot 63 gramsenwit te vouw ijnen om170 tje

speelschema

s

-

-

kharkiv plaats: -06 • 18.00 u ur plaats: Donetsk en 45 uur ederlaNd - Denemark weDStrijD 25 : plaats: Lviv 9-06 • 20.45 uur weDStrijD 27 : - portugaL uitSLanD warschau plaats: plaats: Lviv 45 uur uur 3-06 • 18.00 : weDStrijD en26 - portugaL Denemark 28 : plaats: kharkiv weDStrijD r13-06 • 20.4 5 uur DuitSLanD d NederlaN plaats: kharkiv 17-06 • 20.45 uur plaats: kiev 0.45 uur - NederlaNd portugaL 29 : r weDStrijD plaats: Lviv 17-06 • 20.45 uur 30 : ar weDStrijD DuitSLanD Denemarken tel. 076

ZunDert selmans BV

Ster

-

plaats: warschau 21-06 • 20.45 uur : winnaar groep a : nummer 2 groep B plaats: gdansk 22-06 • 20.45 uur : winnaar groep B : nummer 2 groep a plaats: Donetsk 5 uur 27 23-06 • 20.4 : winnaar groep c : nummer 2 groep D plaats: kiev 5 uur 28 24-06 • 20.4 : winnaar groep D : nummer 2 groep c

25

r | formaat: a3 (420

kaartje

-

-

-

29

-

30

31

-

EP A plaats: Warschau 08-06 • 18.00 uur    - GRIEkEnLand pOLEn plaats: Wroclaw 08-06 • 20.45 uur    - TsjEcHIë RUsLand plaats: Wroclaw 12-06 • 18.00 uur    TsjEcHIë GRIEkEnLand plaats: Warschau 12-06 • 20.45 uur    - RUsLand pOLEn plaats: Wroclaw 16-06 • 20.45 uur    RUsLand GRIEkEnLand plaats: Warschau 16-06 • 20.45 uur    - pOLEn TsjEcHIë

ROEP B   plaats: Kharkiv   09-06 • 18.00 uur  dEnEmaRkEn NEDERLAND     plaats: Lviv    09-06 • 20.45 uur - pORTUGaL dUITsLand     plaats: Lviv 11  13-06 • 18.00 uur pORTUGaL dEnEmaRkEn     plaats: Kharkiv 12  13-06 • 20.45 uur - dUITsLand NEDERLAND     plaats: Kharkiv 19  17-06 • 20.45 uur NEDERLAND pORTUGaL     plaats: Lviv 20  17-06 • 20.45 uur dUITsLand dEnEmaRkEn -

GROEP C     plaats: Gdansk 5   10-06 • 18.00 uur - ITaLIë spanjE     plaats: Poznan - 6   10-06 • 20.45 uur - kROaTIë IERLand     plaats: Poznan 13   14-06 • 18.00 uur - kROaTIë ITaLIë - 14  14-06 • 20.45 uur    plaats: Gdansk - IERLand spanjE     plaats: Gdansk 21  18-06 • 20.45 uur - spanjE kROaTIë     plaats: Poznan - 22  18-06 • 20.45 uur - IERLand ITaLIë

- 599 81 11

-

-

WWW.ORANJE-EK-ACTIE.NL

Druk:

-

81 11 tel. 076 - 599 BV ZunDert Vorssel mans

kaartje

poster

t

Campanula 2

GROEP D     plaats: Donetsk  7  11-06 • 18.00 uur - EnGELand FRankRIjk     plaats: Kiev 8   11-06 • 20.45 uur - ZWEdEn OEkRaïnE     plaats: Kiev 15  15-06 • 18.00 uur - EnGELand ZWEdEn     plaats: Donetsk 16  15-06 • 20.45 uur - FRankRIjk OEkRaïnE     plaats: Kiev 23  19-06 • 20.45 uur - FRankRIjk ZWEdEn     plaats: Donetsk 24  19-06 • 20.45 uur - OEkRaïnE EnGELand

29 

  plaats: Donetsk 27-06 • 20.45 uur  WINNAAR WeDstRIjD 25 : 27 : WInnaaR WEdsTRIjd

30 

31 

  plaats: Warschau 28-06 • 20.45 uur  26 : WInnaaR WEdsTRIjd 28 : WInnaaR WEdsTRIjd   plaats: Kiev 01-07 • 20.45 uur  29 : WInnaaR WEdsTRIjd 30 : WInnaaR WEdsTRIjd

aantal

totaal

p/s. 1

1 11.50 0.23 100 1 14.- 0.14 200 1 19.- 0.10 50

-

-

-

-

300

-

-

400

1 24.- 0.08 1 29.- 0.07

1 34.- 0.07 1000 1 59.- 0.06 1500 1 84.- 0.06

-

500

-

2500

-

5000

-

10000

-

81 11 TEL. 076 - 599 S BV ZUNDERT DRUK: VORSSELMAN RijVORSSELM ANS.NL www.DRUKKE

meer f Btw prijzen zijn exclusie

MOEDERDAGTIP Plantmand Perkgoed € 9,99 Hangpot gekleurd met perkgoed € 3,99 Voor alles wat groeit en bloeit

uw Logo Hier + aDreSgeg eVenS

plaats: kiev 01-07 • 20.45 uur 29 : winnaar weDStrijD 30 : winnaar weDStrijD

  plaats: Warschau 21-06 • 20.45 uur  : WInnaaR GROEp a : nUmmER 2 GROEp B   plaats: Gdansk    26  22-06 • 20.45 uur : WInnaaR GROEp B : nUmmER 2 GROEp a   plaats: Donetsk   27  23-06 • 20.45 uur : WInnaaR GROEp c : nUmmER 2 GROEp d   plaats: Kiev   28  24-06 • 20.45 uur : WInnaaR GROEp d : nUmmER 2 GROEp c

op aanvraag meer exemplaren f Btw prijzen zijn exclusie

W E E K B L A D

Voor meer informatie, prijzen of bestellingen kunt u terecht op onze website:

25 

+ adREsGEGE vEns

-

plaats: Donetsk 27-06 • 20.45 uur 25 : winnaar weDStrijD 27 : winnaar weDStrijD plaats: warschau 28-06 • 20.45 uur 26 : winnaar weDStrijD 28 : winnaar weDStrijD

x 297 mm)

poster

p/s. 1

Bij aankoop van 20 buxus van € 1,00: 1x ecostyle buxus groeipakket cadeau! Bij aankoop van 10 geraniums: 1 zak van 10 liter potgrond cadeau!

-

fiNale

-

p/s. 1 aantal totaal 1 10.85 2.17 5 1 11.50 0.23 50 1.27 12.70 1 10 1 14.- 0.14 100 1 14.55 0.97 15 1 19.- 0.10 200 0.82 16.40 1 20 KWART FINALES 1 24.- 0.08 300 1 18.25 0.73 25 1 29.- 0.07 400 0.67 20.10 1 30 1 34.- 0.07 500 1 23.80 0.60 40 1 59.- 0.06 1000 0.55 27.50 1 50 HALVE FINALES 1500 1 84.- 0.06 1 46.00 0.46 100 1 134.- 0.05 2500 1 64.50 0.43 150 UW LOGO HIER FINALE 1 259.- 0.05 5000 1 101.50 0.41 250 0.05 1000-- 0 1 509.g exemplaren op aanvraa totaal

Plantencentrum

-

halVe fiNales

-

01 SPEELSCHEmA E U R O 2 aantal

x 94 mm

-

26

-

- 599 81 11

170 grams wit papie

te vouwen tot 63

KWART FiNales

-

groep d 0 uur plaats: Donetsk 7 11-06 • 18.0 - engeLanD Frankrijk 5 uur plaats: kiev 8 11-06 • 20.4 - ZweDen oekraïne 0 uur plaats: kiev 15 15-06 • 18.0 - engeLanD ZweDen 5 uur plaats: Donetsk 16 15-06 • 20.4 oekraïne Hier- Frankrijk Logo5 uur uw plaats: kiev 23 19-06 • 20.4 eVenS + aDreSgeg - Frankrijk ZweDen plaats: Donetsk 5 uur 24 19-06 • 20.4 - oekraïne engeLanD

-

-

van vouwlijnen om

eUro2012

-

x 94 mm, voorzien

groep c 0 uur plaats: gdansk 5 10-06 • 18.0 - itaLië Spanje 5 uur plaats: poznan 6 10-06 • 20.4 - kroatië ierLanD 0 uur plaats: poznan 13 14-06 • 18.0 - kroatië itaLië plaats: gdansk 5 uur 14 14-06 • 20.4 - ierLanD Spanje 5 uur plaats: gdansk 21 18-06 • 20.4 - Spanje kroatië 5 uur plaats: poznan 22 18-06 • 20.4 - ierLanD itaLië

-

Vanaf pagina 7

KAPELLE - Op de Franse militaire begraafplaats in Kapelle vindt dinsdag (15 mei) de herdenking plaats van de gevallenen tussen 1940 en 1945. De bijeenkomst begint om 15.30 uur in het gemeentehuis waarna de aanwezigen naar de begraafplaats wandelen. Daar zijn korte toespraken van burgemeester Anton Stapelkamp van de gemeente Kapelle en de Franse ambassadeur. Na het spelen van de ‘Last post’ en één minuut stilte zijn de volksliederen van Nederland, Frankrijk en Marokko te horen. Daarna worden er kransen gelegd bij het monument, onder meer door schoolkinderen uit de gemeente. De herdenking op de Franse begraafplaats vindt elk jaar plaats.

olutie) rijfslogo (hoge res l telling inclusief bed bestie) resolu rij@internetbode.n geuw kke (hour dru kan og...o Stu r Da naa dritjfsl ben e.ntl heb rtje odwil etb r of ernkaa steint rij@ de po op kke 11 81 aru dru -599 076 op rings

b les

vacatures

GOES - Volgens de Goese burgemeester René Verhulst heeft er sinds 1 mei een ware run plaatsgevonden op uittreksels van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Hij linkte de drukte aan de invoering van de wietpas. Mensen die een jointje willen kopen moeten zich sinds 1 mei bij één van de twee shops in Goes registreren. Daarvoor hebben ze een GBA-uittreksel nodig. “Ze gaan met tientallen de deur uit”, aldus Verhulst . Ook zei hij dat de shops in Goes meewerken en dat de gemeente binnenkort gaat controleren. “We hebben gezegd dat niet op 1, 2 of 3 mei te doen. Er is ook geen sprake van Maastrichtse toestanden.”

chema ekaspineeDelsBode m ehnevacature nelesigcUw rijfslogo? ?ed ZeelandWerkt.nu wénobop ug jmfestlo

-

www.internetbode.nl

Kapelle herdenkt op Franse begraafplaats

HEINKENSZAND - Delta Brass Zeeland houdt zaterdag haar jaarconcert in De Stenge in Heinkenszand. Voor de pauze speelt de band onder leiding van dirigent Arie Stolk het programma dat onlangs met een tweede plaats werd beloond tijdens het Open Vlaams Brassband Kampioenschap. Daarna staat trombonist Jurgen van Oostenbrugge in de spotlights. Hij treedt in De Stenge op als solist. Bart van Gorp is op zijn bastrombone ook als solist te beluisteren. ‘s Middags is er in het zalencentrum tussen 13.00 en 17.30 uur een workshop voor koperblazers met Hans Boschma. Het concert begint om 19.30 uur. Meer info: www.deltabrasszeeland.nl.

-

480.000

Run op uittreksels van GBA in Goes

Jaarconcert Delta Brass Zeeland

-

I

kerkelijk nieuws

autoruitschade?

plaats: warschau warschau ur • 18.00 uur plaats: : - griekenLanD oep n a wroclaw B : roep • 20.45 uur plaats: gdansk - tSjecHië plaats: anD uur wroclaw 6 • 18.00 uu oep B : r plaats: kenLanD roep a : - tSjecHië warschau plaats: 6 • 20.45 uu r plaats: Donetsk uur - ruSLanD en roep c : plaats: wroclaw ur 06 • 20.45 u groep D : - ruSLanD ekenLanD kiev plaats: warschau 5 uur 06 • 20.45 uur plaats: roep D : - poLen ecHië groep c :

35.000

tota l e o p l ag e z e e l a n d

1 134.- 0.05 1 259.- 0.05 1 509.- 0.05

op aanvraag meer exemplaren f Btw prijzen zijn exclusie

p/s. 1 aantal totaal 1 10.85 2.17 5 1.27 12.70 1 10 1 14.55 0.97 15 0.82 16.40 1 20 1 18.25 0.73 25 0.67 20.10 1 30 1 23.80 0.60 40 0.55 27.50 1 50 1 46.00 0.46 100 0.43 64.50 1 150 1 101.50 0.41 250

Geldig van 09-05 t/m 15-05. OP=OP

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Manneeweg 7, 4481 NB Kloetinge 0113-221155

www.regotuinidee.nl

op aanvraag meer exemplaren f Btw prijzen zijn exclusie

6 599 81 11 t | tel. 07 De ZunDer eg 26, 4881 ans.nl | BreDasew jVorsselm s e1l 1m a n s V9o9r s 81 .Drukkeri k.e0r7i6j 5 kl ue D rt e.nl | www ZunDert | ternetBoD 6, 4881 De rrings@in el .sh. n t n a m l rsse ukkerijVo

GroenRijk Goes • Nieuwe Rijksweg 2 D ‘s-Heer Hendrikskinderen • 0113-223359 www.groenrijk.nl

h

Campanula Addenda® ‘Blue Star’ Potmaat 15 cm. Per stuk

van 5,99Dvoor

3,99

Een culinaire ontdekkingsreis! Nog 3 weken. www.amuseme.nl

Snellaadnetwerk voor elektrische auto’s GOES - Delta heeft donderdag bekend gemaakt dat er in de tweede helft van dit jaar een Zeeuws snellaadnetwerk voor elektrische auto’s komt. Doel is om op elk eiland één oplaadpunt te plaatsen op een strategische plek, bijvoorbeeld in de buurt van een kruising van doorgaande wegen. Het bedrijf gaat samenwerken met partners zoals pompstations. Vijf snellaadpalen zorgen voor een dekkend netwerk in de provincie. Bij een snellaadpunt duurt het opladen door de hoge stroomsterkte en spanning slechts een halfuurtje. Bij ‘normale’ punten, zoals de stichting E-laad overal in het land plaatst, is dat ongeveer acht uur.

Nu al 1500 kinderen in Bevrijdingsmuseum NIEUWDORP - Het Bevrijdingsmuseum Zeeland heeft in de eerste vier maanden van dit jaar al ruim 1500 scholieren ontvangen. Het gaat om kinderen van basisscholen en uit het voortgezet onderwijs die in het kader van één van de educatieve programma’s een bezoekje hebben gebracht aan het museum in Nieuwdorp. Aan de hand van thema’s vertellen vrijwilligers de kinderen de oorlogsgeschiedenis van Zeeland. Tijdens een rondgang onder leiding van één van de gidsen worden bovendien de persoonlijke verhalen achter de objecten in verteld. Meer informatie over het Bevrijdingsmuseum Zeeland is te vinden op de website www.bmzeeland.nl.

Bestuurder Alfa (19) bekent aanrijding GOES - De bestuurder van de rode Alfa Romeo, die door de politie werd gezocht in verband met een aanrijding in de nacht van zondag op maandag in de Ossenhoofdstraat in Goes, is bekend. Burgers zagen de auto begin vorige week geparkeerd staan op een parkeerterrein in Goes. Zij lichtten de politie in. Op het moment dat de agenten bij de auto stonden, kwam de bestuurder aanlopen. Het gaat om een 19-jarige man uit Noord-Beveland. Hij is aangehouden en heeft inmiddels bekend. Hij was de Ossenhoofdstraat van de verkeerde kant ingereden en reed frontaal in op een 19-jarige vrouwelijke fietser. Het onderzoek is nog niet afgerond.


r u u h c s t De Frui

Middelburgs Veilinghuis

Meer dan 40 jaar een betrouwbaar adres!

ABDIJSTRAAT 2, KAPELLE TEL: 0113-341746

Sla

GROENTE EN FRUIT

Hollandse Asperges Hollandse Bospeen Hollandse Rabarber Perssinaasappels

2 kroppen 500 gram per bos per kilo 15 stuks

HOLLANDSE AARDBEIEN

Van Kleef

geVRAAgD

Schilderijen, bloedkoralen en granaten halscolliers, mutsspelden, hoofdijzers, goud- en zilverwerken, munten, armbanden, ringen, pepermuntdoosjes, broekstukken, flacons met zilver of gouden dop, antieke tegels, oude boekwerken, meubilair,

0.89 1.99 0.99 0.99 1.99

PERKPLANTEN, o.a. geraniums, bacopa, surfinia, nemesia GROENTEPLANTEN o.a. tomaat, sla, kool, andijvie-planten, geënte komkommerplanten, paprika. Tuinzaden, kunstmest, koemest, potgrond, bemeste tuinaarde. Aanbiedingen geldig van woensdag t/m zaterdag

op 20 glas en kristal, porselein enz. voor onze veiling Ik ga graag fris enjuni Wilt u de hoogste opbrengst? www.middelburgsveilinghuis.nl

Bel ons of u kunt een bezoek brengen op woensdag-. donderdag- en zaterdagmid-

info@middelburgsveilinghuis.nl

dag van 13 u tot 17 u en op afspraak.

Houtkaai 9 - 4331 JR Middelburg - Tel (+31) (0) 118 62 76 39 - GSM (+31) (0) 6 38 93 07 33 WWW.HOBBYKAS.NL

Budget € 350,Alu-pro kas v.a. € 925,Combi-pro kas v.a. € 900,Victoriaanse kas v.a. €1400,Bel voor onze folder/prijslijst

Ik ga graag fris en opgeruimd het voorjaar in. Dus laat ik mijn airco checken door Bosch Car Service Goes.

bij onderhoudsbeurt. Hiermee steunt Bosch Car Service de actie Alpe d’HuZes!

Bosch ServiceGoes Goes Bosch CarCar Service

Bosch Car Service Goes

Dronkersweg 15a DirkDirk Dronkersweg 15a GA Goes 44624462 GA Goes Tel. 0113-27 36 65 Tel. 0113-27 36 65 Dirk Dronkersweg 15a info@boschcarservicegoes.nl info@boschcarservicegoes.nl 4462 GA Goes www.boschcarservicegoes.nl www.boschcarservicegoes.nl Tel. 0113-27 36 65

EmBrEgtS KASSEN

www.take2.nl 088-885 088-885 885 www.take2.nl 885 88 info@take2.nl info@take2.nl

Gratis zakje Doorzetters-snoep

Maak nu alvast een afspraak voor de gratis airco-check.

Showterrein met 36 kassen

Persoonlijke voor singles singlesvan van3030tottot8585jaar. jaar. Persoonlijkerelatiebemiddeling relatiebemiddeling voor BelBelnunuvoor gratis kennismakingsgesprek. kennismakingsgesprek. vooreen eenvrijblijvend vrijblijvend en gratis

gors 70 Hoeven 0165-502506

info@boschcarservicegoes.nl Wij doen alles voor uw auto Wij doen alles voor uw auto www.boschcarservicegoes.nl

Wij gaan beginnen met het lekkerste barbecue vlees!

Vanaf € 10,- besteding: 4 barbecueworsten voor maar 1 euro! LEKKER VOORDELIG

Cordon Bleu’s

5.50

4 stuks

4 Slavinken + 4 Varkenssaucijzen

5.95

samen

LEKKER VLEES

Magere Stooflapjes 4 stuks

Kipschnitzels 4 stuks

LEKKER BELEG

5.

Rookvlees van Zeeuws rundvlees 100 gram

2.

75

Beenhamsalade + Zeeuwse kipsalade 50 200 gram

MAALTIJDEN VAN DE WEEK

Italiaanse Gehaktschotel 500 gram

Witlof Beenham Schotel 500 gram MET EIGEN WORSTMAKERIJ

2.

6.

25

6.

25

Keurslagerij MOL

Keurslagerij VAN VELZEN

www.mol.keurslager.nl

www.vanvelzen.keurslager.nl

Oostwal 36 4461 TJ Goes tel.: 0113-211667 fax: 0113-232006

Wij doen alles voor uw auto

Adv 52x108 +KWF actie.indd 2

Maak nu alvast een afspraak voor de gratis airco-check.

Dorpsstraat 84, 4413 CE Krabbendijke tel.: 0113-501548

Adv 52x108 +KWF actie.indd 2

Bosch Car Service Goes

Dirk Dronkersweg 15a 4462 GA Goes Tel. 0113-27 36 65 info@boschcarservicegoes.nl Bosch Car Service Goes www.boschcarservicegoes.nl

Adv 52x108 +KWF actie.indd 2

Dirk Dronkersweg 15a Wij doen alles voor uw auto 4462 GA Goes Tel. 0113-27 36 65 info@boschcarservicegoes.nl www.boschcarservicegoes.nl Wij doen alles voor uw auto

Adv 52x108 +KWF actie.indd 2

12-03-12 09:01

Adv 52x108 +KWF actie.indd 2

5.95 50

a.s.

opgeruimd het voorjaar in. Dus laat ik mijn airco checken door Bosch Car Service Goes.

12-03-12 09:01

creatief | energiek | voortvarend

UITGEBREIDE INFORMATIE EN NOG VEEL MEER AANBOD OP: www.ronaldzwolle.nl Vlissingen Cirkel 2 € 209.000 k.k.

Goes Janis Joplinhof 1 € 239.000 V.O.N.

2/1 Kap met EXTRA (kantoor) KAMER begane grond, volgroeide tuin op het zuidwesten & carport.

Jong en luxe huis met grote woonkamer, slaapkamer + badk. b.g. & 2 extra kamers boven.

Vlissingen Strandwal 53 € 249.000 k.k.

Kattendijke Zandweg 6 € 265.000 k.k.

Maar liefst 180m2 woonopp. biedt dit moderne ruimtehuis (550m3) met 6 kamers, zonnige tuin en vrij uitzicht!

Vrijstaand huis met 100% privacy, extra (kantoor)kamer begane grond en diepe garage, 2 km van Goes!

Koudekerke Weststraat 27 € 179.000 k.k.*STARTERS*

Driewegen Smitsweg 8 € 139.500 k.k.*STARTERS*

Mooi gelegen hoekhuis met GARAGE, aparte berging en een beschutte, zonnige tuin.

2/1 kap met garage en een diepe achtertuin op het zuiden, grenzend aan boomgaard. 15 min van Goes.

MIDDELBURG NABIJ CENTRUM € TE HUUR

Heikant Julianastraat 89 € 239.000 k.k.

Op zoek naar extra ruimte voor opslag, stalling of? Zeldzaam: garagebox Noordweg te huur!

Vrijstaand huis op ruim perceel van 1.295m2. Excellente ligging op 25 min. van Antwerpen Centrum.

Goes De Spinne 97 VERKOCHT o.v.!

Heikant Julianastraat 66 € 295.000 k.k.

Aantrekkelijk appartement met UNIEKE DAKTUIN van 95m2, mooi uitzicht!

Vrijstaand huis met 5 slaapkamers, 2 badkamers en dubbele garage, op 961m2 grond.

TE KOOP GEVRAAGD:

Goes: goed onderhouden, Reaganlaan e.o. Middelburg: monumentenpand binnenstad Zuid-Beveland: vrijstaand huis slk b.g. Goes Zuid: eengezinshuis Walcheren: liefst omgeving M’burg, ruimte voor paarden Middelburg Erasmuswijk: eengezinshuis Vlissingen Rosenburg: vrijstaand huis ‘s-Heer Abtskerke: tussenwoning Middelburg Klarenbeek: vrijstaand huis Nisse Dorpsplein: karakter/sfeerhuis Goes Valckeslot: 2/1 kap + garage Z-Beveland: vrijstaand + 1 hectare Wilhelminadorp: semi bungalow & 2/1 kap! Oostkapelle: 2/1 kap ev met garage Grijpskerke/Oostkapelle: huis+weiland Serooskerke e.o.: woonboerderij Heel Zeeland: Uw huis Bekijk alle te koop gevraagde huizen in het geoptimaliseerde zoekersbestand op www.ronaldzwolle.

Goes Nobelweg 2-38 HUUR€56,49 per m2/per jaar

Showroom 779m2 op TOPlocatie met winkelpui naast Mc Donalds, magazijn voorzien van overhead deur. Zeer geschikt als keuken/ badkamer showroom. Ook toegestaan voor detailhandel in Auto’s, Boten en Caravans

Bent u serieus op zoek naar een huis? GRATIS ZOEKAANMELDING! Vul vrijblijvend uw gegevens in op www.ronaldzwolle.nl/zoekerplaatsen.php en wordt als één van de eersten geïnformeerd over de nieuwste FluisterTips® en binnenkort verwachte aanbiedingen!

RONALD ZWOLLE MAKELAARS 0118-623420 mail@ronaldzwolle.nl www.ronaldzwolle.nl

12-03-12 09:0

12-03-12 09

12-03


actualiteit

Drie grote evenementen voor het goede doel in Goes

Week van de waarheid voor stichting Jayden GOES - Het is de week van de waarheid voor stichting Jayden. Maar liefst drie grote evenementen staan er op de agenda: de Grand Tour Johnny Hoogerland, het benefietconcert Racoon and Friends en de derde editie van de spinningmarathon. DOOR EUGÈNE DE KOK Het begint zondag allemaal met de eerste aflevering van de toertocht die is vernoemd naar Johnny Hoogerland. De coureur is een van de ambassadeurs van stichting Jayden, die vecht tegen neuroblastoom kinderkanker en voor een goede behandeling hiervan. De Grand Tour Johnny Hoogerland is een toertocht over 15, 50, 80 of 120 kilometer. De wielrenner van Vacansoleil rijdt zelf mee en leidt de deelnemers langs zijn ‘favoriete korte of langere trainingsroutes op Zuid-Beveland’. De start (vanaf 9.00 uur) en finish zijn bij Sportpunt Zeeland. “En daar is de hele dag van alles te doen, voor jong en oud”, zegt Sabine Maas van de stichting Jayden. Er staan kraampjes en een klimwand, de professionele beachvolleyballers Emiel Boersma en Daan Spijkers geven op echt zand in het sportpunt een clinic, Forza Gymnastica uit Goes geeft een ‘interactieve demonstratie’ en Goesenaar Sofyan Azzagari geeft een clinic zaalvoetbal. “En van de kaartjes van mensen die op die dag naar het zwembad gaan, gaat een deel naar de stichting Jayden.” Mensen die nog mee willen fietsen op een van de afstanden kunnen zich inschrijven via de website www.stichtingjayden.nl. Zondagavond verplaatst de aandacht zich naar de Grote Markt in Goes. Daar geeft

Racoon - als band net zoals wielrenner Hoogerland ambassadeur van de stichting - een benefietconcert: Racoon and Friends. De avond begint om 18.15 uur met een optreden van Danny Vera. Een uur later is het de beurt aan Jurk van Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven. Zij worden opgevolgd door achtereenvolgens de 3J’s (vanaf 20.05 uur) en de populaire hiphopper Gers Pardoel vanaf 21.15 uur. Vanzelfsprekende sluit Racoon de avond af met een optreden dat om 22.05 uur begint. Het benefietconcert is uitverkocht. Op de Grote Markt worden zo’n 6500 mensen verwacht.

‘Er is van alles te doen’ Vijf dagen na de toertocht en het benefietconcert staat de Grote Markt opnieuw in het teken van de stichting Jayden. Op vrijdag 18 mei vindt de derde editie van de spinningmarathon Biking for Bikkel plaats. Met de laatste aflevering werd 23.000 euro opgehaald. “Voor deze editie hebben we al meer dan 200 inschrijvingen, maar er zijn nog steeds plaatsen”, zegt Maas. De deelnemers hebben zich laten sponsoren om drie uur lang, onder begeleiding van drie profs, te spinnen. Eric Holm presenteert het evenement.

Racoon and friends is een van de drie grote evenementen voor stichting Jayden die binnen nu en een week plaatsvinden in Goes. FOTO KOEN BAUTERS

Prijzen De deelnemer met de hoogste bedrag aan sponsorgeld krijgt een weekendje weg van Roompot Vakanties. Ook liggen er wellness-bonnen van Fitland, vrijkaartjes voor speelboerderij ‘t Klokuus in ‘s-Heer Arendskerke en Utropia in Middelburg en een mooie zonnebril van Eye Wish klaar

voor mensen die veel geld hebben ingezameld. Na afloop van de marathon is er een gezamenlijke barbecue op de Grote Markt. Mensen die nog mee willen doen met de spinningmarathon kunnen zich inschrijven via de website www.stichtingjayden.nl. Net zoals voorgaande jaren is het evene-

ment gecombineerd met een streetsoccertoernooi van SMWO. Beide evenementen hebben de helft van de Grote Markt tot hun beschikking. Naast bovenstaande evenementen loopt er tussen 13 en 19 mei een speciale actie bij autowaspark Kuzee. Van elke wasbeurt gaat één euro naar stichting Jayden.

Enquête moet inzicht geven in bereidheid inwoners tot aanpassingen

Borsele onderzoekt mogelijkheden energiebesparing HEINKENSZAND - De gemeente Borsele wil van haar inwoners weten of en in hoeverre zij bereid zijn energiebe- DOOR BRITTA JANSSEN de subsidieregeling Meer met minder en sparende maatregelen te nemen voor hun woning. Daarom vroeg ze huiseigenaren op internet een enquête in te een speciale duurzame lening. Met de Tot zes mei konden Borselenaren deelne- lening kunnen huiseigenaren energiebevullen over hun wensen en behoeften. men aan het onderzoek. ‘De vragenlijst geeft inzicht in energiebesparende en opwekkende mogelijkheden’, aldus een gemeentewoordvoerder vorige week in een persbericht. ‘De ondersteuning en informatievoorziening rondom energiezuinigheid kunnen we hierdoor verbeteren en ook krijgen we inzicht in de mogelijkheden voor gezamenlijke woningaanpassingen, op initiatief van de gemeente. Voor huiseigenaren betekent dit vaak lagere kosten en minder regelwerk.’ De vragenlijsten worden anoniem en vertrouwelijk verwerkt, aldus de woordvoerder. Onder de respondenten verloot Borsele een digitale camera en vijf energiebesparingsboxen ter waarde van vijftig euro.

Voor een isolatieproject stak wethouder Miermans onlangs in Heinkenszand zelf de handen uit de mouwen. FOTO LEONARD PASSCHIER

Duurzaamheid In haar duurzaamheidsvisie is een van de speerpunten van de gemeente Borsele energiebesparing in de bestaande bouw, maar ook in toekomstige bouw. Ze heeft hierover afspraken gemaakt met de woningcorporaties van huurwoningen in de gemeente, maar wil ook huiseigenaren stimuleren maatregelen te nemen hun huis energiezuiniger te maken door bijvoorbeeld hun huis beter te isoleren. Er zijn in de gemeente verschillende subsidies en andere regelingen beschikbaar voor mensen die dit willen doen, zoals

De ideale reclame voor uw bedrijf Drukkerij Vorsselmans levert vele producten die uw zaak opvallend promoten.

sparende maatregelen voor hun woning financieren tegen een lagere rente. ‘De gemeente Borsele en provincie Zeeland hebben geld voor de duurzame lening opzij gezet in een fonds bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten’, aldus Borsele. ‘Uit dit fonds leent de gemeente geld uit aan inwoners die hun woning willen verbeteren.’

Zonnepanelen Borselenaren die voor hun huis energiebesparende maatregelen willen nemen, kunnen ook in aanmerking komen voor de Zeeuwse Meer Met Minder-premieregeling. Hierbij ontvangen mensen maximaal veertienhonderd euro subsidie voor bijvoorbeeld het aanbrengen van dubbel glas of dakisolatie. Ook deze subsidie wordt verstrekt door de provincie Zeeland en de gemeente Borsele. De gemeente werkt al langer aan duurzaamheid en energiezuinigheid en zegt dat er al veel gedaan is op dat gebied. ‘Zo zijn er bijvoorbeeld al ruim negenhonderd zonnepanelen in de gemeente geïnstalleerd.’ Meer informatie Kijk voor meer informatie over de regelingen in de gemeente Borsele op www.borsele.nl.

Een greep uit de mogelijkheden: displays, plafondhangers, banners, vlaggenlijnen, loterijacties, kraskaarten, ballonnen, stickers, wobblers, schapkaarten en -stroken, flyers, folders,

Professionele reclame-uitingen zijn nog succesvoller in combinatie met een advertentie in de Bode. Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden:

mailings, krantenspecials.

Drukkerij Vorsselmans BV | Bredaseweg 26 | 4881 DE Zundert | Tel. 076 599 81 11 | drukkerij@vorsselmans.nl | www.internetbode.nl PAGINA 3


Kloosterpoort 19 KAPELLE T 0113 330333 ZAT. 12 MEI VAN 10.00-16.00 UUR

voor de deur!

LET OP: Neem de afmetingen mee van (t)huis!


actualiteit

Column

Afwikkeling kost gemeente Middelburg bijna acht ton

‘Geen onderzoek financiën TEZ’ GOES - Het was netter geweest als de interim-directeur van de Theater Stichting Zeeland (TEZ) de gemeenten Middelburg en Goes had geïnformeerd over bepaalde stappen die net voor de overname van de schouwburgen door Frans Lievens op 1 juli 2011 waren gezet. Maar er was volgens Middelburg geen sprake van ‘onregelmatigheden in de bedrijfsvoering’.

Addo Sprangers

Wietpas

Eigen volk eerst. Aan die uitspraak, in het verleden veelvuldig gebezigd door partijen als Vlaams Blok en de Centrumpartij, moest ik onwillekeurig denken bij de introductie van de wietpas. Willen we ons bij de aankomst van een vriendelijke oude baas met baard en mijter nog wel eens vergewissen van de oprechte bedoelingen van degene die plotseling aan de deur staat - ’t is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker, ‘k zal eens even vragen naar zijn naam - , anders wordt het als zich boven die deur het uithangbordje coffeeshop bevindt. Een Franse, Duitse of Vlaamse tongval? De bezoeker kan het zogezegd shaken, jarenlang trouw klant of niet. Onze befaamde nederwiet, alom beschouwd als een van Neerlands belangrijkste exportproducten, is voortaan slechts voorbehouden aan de lucky bastards die domicilie houden binnen de gemeentegrenzen én bereid zijn zich te laten registreren. Geen gezeik meer van andere landen die ons belachelijk maken vanwege ons in hun ogen belachelijke drugsbeleid en ook geen geduvel meer met drugstoeristen die ons de godganse dag lastig vallen met triviale vragen als ‘oú est le coffeeshop’. Dat is althans de hoop van de politiek die daarbij maar al te graag bereid is om te vergeten dat de vraag naar softdrugs geenszins zal verdwijnen door het invoeren van een lullig wietpasje. Begin jaren ’20 van de vorige eeuw vond in de Verenigde Staten de befaamde Drooglegging plaats. Naar de mening van veel Amerikaanse politici werd er door de bevolking namelijk te veel gezopen. Reden om een totaalverbod op de productie, verkoop en transport van consumptieve alcohol in te voeren. Het resultaat laat zich raden. De hele handel belandde in het illegale circuit. Illegale cafés, waar illegaal gestookte drank werd geschonken, maakten topjaren door en de maffia floreerde als nooit tevoren. Op de vraag hoe de door bezuinigingen getroffen politie straks aan de slag moet met de te verwachten straathandel in softdrugs - en de daarmee gepaard gaande overlast - is door de bedenkers van de wietpas nog geen antwoord gegeven. Wel wordt er gedebatteerd over het wel of niet afreizen van politici naar Oekraïne om er een voetbalwedstrijd te bezoeken. Oekraïne is immers niet zo’n aardig land. Als bezoekers er net zo vriendelijk worden ontvangen als onze wietklanten hier, zou ik inderdaad nog een nachtje over slapen.

Colofon

Er komt geen extra onderzoek naar de financiën van de TEZ. Dat heeft de gemeente Middelburg laten weten.

Kantoor regio Zeeland Damplein 1, 4331 GC Middelburg, Tel. 0118 617 661

DOOR EUGÈNE DE KOK

Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Redactie Britta Janssen, Eugène de Kok Correspondenten Allegonda Jopse, Annemarie Schrijver Acquisitie Bert Paauwe Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 12.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 10.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111

W E E K B L A D

t

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 19

De oplossing van deze puzzel is in week 20 te vinden op www.internetbode.nl

Een nader onderzoek naar die bedrijfsvoering is dan ook niet nodig, schrijft het college van burgemeester en wethouders in een raadsvoorstel over de vereffening van de TEZ en de overdracht van de theaters in Middelburg en Goes. Ze stellen de gemeenteraad voor alsnog in te stemmen met de overdracht van de schouwburgen en de financiële afwikkeling van de daarna op te heffen TEZ. Dat kost de gemeente 787.490 euro, bijna een ton meer dan de ‘ongeveer zeven ton’ waarmee de gemeente Middelburg tot nu toe rekening hield. In maart, net voor de ondertekening van de overdracht zou plaatsvinden, kondigde het Middelburgse college aan een nader onderzoek naar de bedrijfsvoering bij de TEZ in te stellen. Wethouder Albert de Vries plaatste vraagtekens bij de cijfers van de TEZ. De gemeente Goes was in de persoon

van wethouder Jan de Pooter onaangenaam verrast door die aankondiging en het uitstel, maar schoof wel aan bij de gesprekken die volgden over de bedrijfsvoering van de TEZ in de laatste maanden voor de overdracht van de schouwburgen aan Theater BV Frans Lievens op 1 juli 2011. In die gesprekken ging het in de eerste plaats over de uitbreiding van de vaste contracten bij de TEZ, net voor de overdracht. Dit bleek het gevolg van een inventarisatie van de contracten van de werknemers. Een aantal medewerkers had structureel het maximum aantal uren gewerkt dat in hun zogenaamde min-max contract, bijvoorbeeld 36 (het maximum) in plaats van het minimum aantal van twintig. Volgens de wet moest zo’n contract worden omgezet in een overeenkomst van 36 uur. Ook kwamen de hogere inschalingen van medewerkers aan bod. Toen alle lonen tegen het licht werden gehouden ‘bleek dat drie medewerkers te laag waren in-

FOTO MORGUEFILE

geschaald en recht hadden op een hogere periodiek’, schrijft het college in het raadsvoorstel. ‘Per 1 juli 2011 is voor de betrokken werknemers de hogere inschaling van toepassing geworden … Het gaat per werknemer om enkele tientallen euro’s per maand’. Constateren Middelburg trok na het gesprek de conclusie dat er ‘geen sprake is geweest van onregelmatigheden in de bedrijfsvoering vlak voor de overdracht van de theaters’. Er komt dan ook geen nader onderzoek. ‘Wij kunnen slechts constateren dat het netter was geweest als de interim-directeur (van de TEZ, redactie) deze aanpassingen ook met ons en de gemeente Goes had gedeeld’, aldus het college. Zij adviseren de gemeenteraad alsnog akkoord te gaan met de overdracht. Het onderwerp staat voor de vergadering van maandag 29 mei op de agenda.

Bedrag stijgt wel, maar minder dan Goes had gehoopt

Parkeeropbrengst lager dan verwacht

GOES - De gemeente Goes heeft in 2011 meer opbrengsten gehaald uit het parkeren dan in 2010, maar de baten vielen lager uit dan het bedrag dat in de begroting was opgenomen. DOOR EUGÈNE DE KOK

© www.sudokusite.eu

In plaats van de begrote 3.104.465 euro kon de gemeente Goes 2.973.535,19 euro bijschrijven op haar rekening dankzij mensen die hun auto op een van de parkeerplaatsen neerzetten. De ruim 2,9 miljoen betekende wel een stijging van 114.772 euro ten opzichte van 2010. De cijfers zijn te vinden in de zogenaamde ‘Managementrapportage gereguleerd parkeren’. De groei van de opbrengsten zijn volgens de schrijvers te danken aan de tariefsverhoging van 1,20 naar 1,40 euro. Dat er minder geld binnenkwam dan verwacht is volgens hen te wijten aan de economische crisis en groeiende populariteit van het winkelen op internet; bezoekers parkeren daardoor minder lang in de binnenstad. Ook de parkeergarage aan de Westwal leverde minder geld op dan gehoopt en PAGINA 5

verwacht: in plaats van 670.472 euro 572.450,38 euro, een verschil van 107.022 euro. Goes denkt dat dit komt doordat het parkeerterrein op het Kavel Pik nog is geopend. Veel automobilisten zetten daar nog steeds hun auto als ze in het centrum moeten zijn. De opbrengst van het kavel bedraagt ongeveer 95.000 euro. ‘Die opbrengst missen we in parkeergarage’, is in het rapport te lezen. Wat ook heeft mee gespeeld waren de werkzaamheden aan de Westwal die in de eerste drie maanden van vorig jaar plaatsvonden. Van januari tot en met april reden telkens minder dan 20.000 mensen de garage in, terwijl dat aantal in de maanden erna steeds hoger was. Verreweg het grootste deel zette zijn auto er voor minder dan een uur neer. De controleurs schreven in 2011 minder boetes uit voor mensen die op plekken

stonden waar ze niet mochten staan: 2887 ten opzichte van 3472 in 2010. Iets meer dan 10.000 automobilisten kregen een prent, omdat hun parkeerbewijs was verstreken of helemaal geen ticket hadden gekocht. Dat aantal verschilde nauwelijks van 2010. Het leeuwendeel van de boetes werd op de Koepoort, Oostwal en aan de Marconistraat uitgedeeld. Gratis parkeren Over het parkeergeld in het laatste gebied heeft de CDA-fractie onlangs vragen gesteld. Ze deden dat naar aanleiding van klachten van ondernemers op de woonboulevard. De christendemocraten pleitten voor een proef van een halfjaar met gratis parkeren. Burgemeester René Verhulst zei vorige week dat het college van burgemeester en wethouders deze of volgende week laat weten of dat mogelijk is.


Humanitas Zeeland: ‘Een luisterend oor is voor iedereen belangrijk’

Vrijwilligers gezocht voor project ‘Vriendschappelijk Huisbezoek’

Wandeling ANBO Borsele HEINKENSZAND - De ANBO afdeling Borsele organiseert een middagwandeling op dinsdag 15 mei, rondom de Schaapskooi, Nieuwkamerseweg 3 4451 NE te Heinkenszand.

Start om 14.00 uur bij de schaapskooi. Daarna maken we een wandeling van ongeveer 4,5 km. Om ongeveer 16.00 uur terug bij de schaapskooi. Aanmelden: Wil van Leerdam tel. 639830.

GOES - Wanneer het niet lukt om sociale contacten te leggen of te onderhouden ligt eenzaamheid op de loer. Daarom heeft Humanitas Zeeland een nieuw project opgezet: ‘Vriendschappelijk Huisbezoek’. Ze zoekt hiervoor vrijKORT BEDRIJVIG willigers die mensen die hieraan behoefte hebben bezoeken of samen met hen leuke dingen willen ondernemen. Aanmelden nieuwe spaarronde Stichting Specsavers Steunt DOOR BRITTA JANSSEN Humanitas Zeeland zoekt mensen die zij via haar coördinator bij elkaar kan brengen voor vriendschappelijk en gelijkwaardig contact. ‘Het project bestaat elders in Nederland al sinds 1945’, aldus Humanitas Zeeland in een persbericht. ‘Iedereen heeft behoefte aan contact met anderen. Een vrijwilliger kan het gebrek aan contact doorbreken en helpen met het leggen van nieuwe contacten.’ Het Vriendschappelijk Huisbezoek is bedoeld om op basis van gelijkwaardigheid iets voor elkaar te betekenen. ‘Dat kan van alles zijn; een kopje koffie drinken, bood-

schappen doen of een gezellig praatje maken. De wetenschap dat er regelmatig iemand komt, is voor sommige mensen heel belangrijk. Een vrijwilliger is geen hulpverlener, maar kan wel signaleren dat er extra hulp gewenst is. Het gaat vooral om gezelligheid.’ De deelnemers aan het project zijn volgens Humanitas heel verschillend. ‘Zij hebben zelf of met hulp van anderen aangegeven graag bezoek te willen van een vrijwilliger. Een deelnemer is ongeveer tussen de 30 en 75 jaar oud en in een sociaal isolement geraakt of dreigt hierin te raken. Een vrijwilliger van dit nieuwe project is iemand die het leuk vindt om een contact op te bouwen

door huisbezoek of gezamenlijke activiteiten. Het huisbezoek is er voor iedereen.’ De landelijke vereniging Humanitas is een vrijwilligersorganisatie die opkomt voor een samenleving waarin mensen actief vormgeven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Mensen die zich willen aanmelden als deelnemer of vrijwilliger voor Vriendschappelijk Huisbezoek of meer willen weten over het project, kunnen bellen met coördinator Rita Schot van Humanitas Zeeland, via tel. 06 - 16900257 of een e-mail sturen naar ritaschot@zeelandnet. nl. Meer informatie is ook te vinden op de website www.humanitaszeeland.nl.

Opening speel-o-theek GOES - Speel-o-theek De Wisselplaats wordt zaterdag 14 mei officieel geopend. De uitleenplek voor verantwoord speelgoed voor mensen met een beperking is te

vinden aan de Populierenstraat 25 in Goes. Het nieuwe pand zit vast aan de grote locatie van Gors op de hoek van de Populierenstraat en Beukenstraat en is al een paar maanden in gebruik. In speel-o-theek De Wisselplaats kunnen mensen met een

ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke of een lichamelijke beperking of een gehoor- of een gezichtsbeperking tegen een kleine vergoeding verantwoord speelgoed lenen. Meer informatie: www.dewisselplaats.nl.

Kans Goese goede doelen op financiële steun

GOES - Van kinderboerderijen tot sportverenigingen of dierenambulances, sinds deze maand kunnen lokale initiatieven uit Goes zich weer opgeven om kans te maken op financiële ondersteuning van Stichting Specsavers Steunt een stichting in het leven geroepen door Specsavers om lokale initiatieven een steuntje in de rug te geven. Op de website van Stichting Specsavers Steunt kunnen lokale goede doelen zich vanaf nu aanmelden en later dit voorjaar stemmen verzamelen. De doelen met de meeste stemmen worden een jaar lang gesteund door Stichting Specsavers Steunt. De inschrijving om kans te maken op één jaar lang financiële ondersteuning verloopt via de website www.stichtingspecsaverssteunt.nl en duurt tot en met 2 juli. Daarna kan er tot en met 31 augustus gestemd worden. Uiteindelijk gaat de Specsavers-winkel aan de Ganzepoortstraat 7 in Goes een jaar lang sparen voor de twee goede doelen met de meeste stemmen. Op dit moment wordt gespaard voor 220 goede doelen: zij ontvangen in september een bijdrage van Stichting Specsavers Steunt. Lokale goede doelen die zich nu aanmelden kunnen in september 2013 hun bijdrage tegemoet zien. “Het ontbreekt lokale goede doelen vaak aan middelen; ze kunnen alle extra steun dan ook goed gebruiken”, vertelt Jeroen Swart, opticien van Specsavers Goes. “Dit platform is een geweldige manier om je goede doel of vereniging bij veel mensen onder de aandacht te brengen, want door het interactieve aspect van de website bereik je snel een grote doelgroep. Ik roep alle lokale initiatieven in Goes dan ook op om zich aan te melden.”

BEDRIJVIG NIEUWS

10, 11 en 12 mei: drie dolle dagen bij DecoHome Elenbaas Noom THOLEN/KAPELLE - “De zon komt eraan en daar hebben wij weer zin in”, aldus Jan Elenbaas van DecoHome Elenbaas-Noom. “Als de meest allround woonspecialist hebben we alles wat met zon en zomer te maken heeft onder A-merken.” Tijdens de 3 dolle dagen op 10, 11 en 12 mei, loopt het voordeel hoog op! Op deze dagen staan in de picture het complete buitenzonweringsassortiment, insectenwering, raamdecoratie en de garagedeuren!

Jan Elenbaas kondigt drie dagen acties aan met heel, heel veel voordeel.

Nieuw in het assortiment is de vrijstaande overkapping van Brustor. In beide winkels staat een demo opgesteld. Deze kun je verkrijgen in een lamellendak, of in doek zowel in een plat als in een puntdak. Een ware aanwinst in de tuin om heerlijk van de zomer te genieten. De overkappingen zijn allen 100% waterdicht, waarin het dankzij de verlichting ‘s avonds ook lekker vertoeven is! In de winter kunnen de tuin-

meubelen gewoon blijven staan, want het systeem is rondom afsluitbaar. “Dit moet u gezien hebben!” U ontvangt 25% korting op de rolluiken, ritsscreens, uitvalschermen, terrasschermen en markiezen. Een gamma met 5 jaar productgarantie, wat u zekerheid biedt! “Terrasschermen hebben we vandaag de dag met verlichting zelfs in de armen, zodat u in de zomer nog langer buiten kunt zitten. Nu bestellen is deze zomer genieten!” Insectenwering Na een gezellige avond buiten onder uw zonweringsproduct van Elenbaas Noom, wilt u op bed natuurlijk ook ongestoord liggen. “Daar denken wij in mee, want de insecten komen deze zomer ook weer om de hoek kijken. Wees ze voor en koop tijdens de dolle dagen insectenwering, elk 2e horsysteem 50% korting!” Een stukje sfeer binnenshuis doet iedereen goed. Bij aankoop van Luxaflex, rolgordijnen, pliseegordijnen, duettegordijnen,

silhouettes, facettes, en horizontale jaloezieën krijgt u het 4e product gratis! “Onze meet- en montagedienst staat garant voor een perfect eindresultaat, waarvan u jaren plezier zult hebben.” De specialisten in verf, kalkverf, behang, tapijt, gordijnen, vloeren, raamdecoratie, shutters, horren, buitenzonwering, overkappingen en garagedeuren, hebben als doelstelling u te ontzorgen. Denk dan ook eens aan een elektrische garagedeur. “Of u die nu wilt met loopdeur of zonder, voor uw garagebox of schuur… bij ons zijn ze echt niet duur. U koopt al een garagedeur van Novoferm voor 1299 euro, inclusief montage, tijdens onze dolle dagen. Ook hierin staan we garant voor een vakkundige montage. U ziet, we hebben veel te bieden, kom eens langs en verras uzelf door ons assortiment. Deskundige specialisten staan u te woord, zodat u voorzien van het juiste advies jarenlang plezier zal hebben van u aankoop. We zien uit naar uw komst!”

DecoHome Elenbaas-Noom, Biezelingsestraat 51, 4421 BN Kapelle, tel. 0113-342101, www.decohomeelenbaasnoom.nl.

Winkel in wit- en bruingoed al jaren te vinden aan de Weststraat

Elektro Lamper in Kapelle: verstand van zaken én service KAPELLE – Diet en Cockie Lamper zijn al sinds 1994 het gezicht van Elektro Lamper in Kapelle en hun winkel runnen vinden ze nog even leuk als in het begin. Samen met verkoopster Dian zorgen ze ervoor dat de klant met het juiste product naar huis gaat en met monteurs Richard en Marco staan ze ook na de verkoop klaar voor bezorging, aansluiting, onderhoud en reparatie. “Bezorgen en aansluiten doen we gratis”, vertelt Cockie. DOOR BRITTA JANSSEN Elektro Lamper is al die jaren al te vinden aan de Weststraat 13 en dat blijft wat de eigenaresse betreft nog wel even zo. “Het bevalt ons hier gewoon goed”, legt Cockie uit. “Kapelle is een heel leuk dorp en we zitten in een mooi winkelcentrum, waar mensen niet hoeven te betalen voor het parkeren.” Toen ze de zaak in oktober 1994 overnamen,

hebben ze er wel veel aan verbouwd, weet ze nog goed. “We hebben zoveel gedaan dat we pas in februari 1995 opengingen.” In 2000 breidde de winkel uit. Het ondernemersechtpaar betrok de naastliggende loods bij de zaak. Bose-wand Sinds kort bestieren Diet en Cockie Lamper de winkel als zelfstandigen. “De klant merkt er niets van, maar voor ons betekent het meer vrijheid. In de winkel vinden de mensen alleen producten van merken waar we achter staan. We kunnen wel alle merken leveren, maar als wij er niet zulke goede ervaringen mee hebben, zeggen we dat ook tegen de klant. Duidelijk zijn naar de klant toe is alles, dat vind ik zelf ook het prettigst. Ook bij onderhoud geven we vooraf aan wat het ongeveer kost.” In de zaak staat bijvoorbeeld veel wit- en bruingoed van Miele, Siemens, Zanussi, AEG en Electrolux. “En sinds 2010 hebben we een Bose-wand en

daar zijn we nog steeds erg trots op. We zijn de enige vakhandel in de regio die Bose mag aanbieden.” Om voor de verschillende merken op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, volgt het personeel van Elektro Lamper regelmatig cursussen. “Kennis is in ons vak heel belangrijk, want zo kun je de klant goed informeren.” Die klanten komen van alle kanten. “Van Rilland tot ’sHeerenhoek en zelfs vanuit Walcheren en Schouwen-Duiveland.” Uitleg Cockie geniet van het contact met de klanten en dat blijkt ook uit de service. “De prijzen van ons wit- en bruingoed zijn inclusief bezorging en aansluiting. Als we bijvoorbeeld een tv aansluiten, leggen we bij de mensen thuis uit hoe alles werkt. Als ze later nog vragen hebben, komen we gerust nog een keer langs om het uit te leggen en eventueel nog een derde keer ook, zonder kosten. En als een klant een kapotte vries-

Diet en Cockie Lamper van Elektro Lamper in Kapelle.

kast heeft die gemaakt moet worden, dan kunnen ze de spullen hier in de vriezer be-

Elektro Lamper, Weststraat 13, 4421 AC Kapelle, tel. (0113) 343055, www.elektrolamper.nl. PAGINA 6

FOTO BENNIE KRAJENBRINK

waren. We vinden het belangrijk om zulke dingen voor de klant te doen.”


Bekendmakingen Goes Informatiepagina woensdag 9 mei 2012

www.goes.nl>Inwoner>Nieuws/Actueel>Info Goes Stadskantoor M.A. de Ruijterlaan 2 4461 GE Goes Postadres Postbus 2118 4460 MC Goes T (0113) 249 600 E stadskantoor@goes.nl I www.goes.nl Openingstijden afdeling Publiekszaken ma t/m vr 09.00 - 12.30 uur do-avond 17.00 - 20.00 uur za 10.00 - 12.00 uur Op maandag- t/m donderdagmiddag kunt u alleen na telefonische afspraak geholpen worden. Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. Openingstijden afdelingen Activering & Inkomensvoorziening en Zorg ma t/m vr 09.00 - 12.30 uur Calamiteitentel. (0113) 249 770 In noodgevallen buiten kantooruren: 06 5329 8141

AgendaGoes Datum

Activiteit

10 mei

Collegespreekuur voor inwoners en ondernemers, zie www.goes.nl > Bestuur & Organisatie > Spreekuur 18.30 - 19.30 uur Stadskantoor Hamerraad en raadscommissie Zie voor agenda www.goes.nl/ > Bestuur en Organisatie> vergaderschema 20.00 uur Stadskantoor

24 mei

Voor evenementen zie www.goespromotie.nl

Gemeentelijke diensten gesloten Donderdag 17 mei en vrijdag 18 mei zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. Zaterdag 19 mei is de afdeling publiekszaken wel geopend. Bij calamiteiten buiten kantooruren kunt u bellen met 06 – 5329 8141

Ophalenhuis vuil Donderdag 17 mei (Hemelvaartsdag) wordt er geen restafval opgehaald in de binnenstad en de Goese polder. Dit wordt vrijdag 18 mei.

Verleende vergunningen/ontheffingen door burgemeester en wethouders: • V oor het innemen van een standplaats op de Grote Markt in Goes, met informatiemateriaal met als doel het rijden onder invloed van alcohol onder jongeren terug te dringen op 21 juli 2012 van 19.30 tot 23.30 uur (verzonden 27 april 2012). • Voor het innemen van een standplaats met een ijskar/consumptiewagen op een gedeelte van het recreatieterrein Schelphoek te Wolphaartsdijk (verzonden 3 mei 2012).

Verleende vergunningen door de burgemeester: • V oor het houden van een kunst expositie op het terrein aan de Oude Rijksweg 97 in ’s Heer Arendskerke van 1 mei t/m 31 oktober 2012 (verzonden 26 april 2012). • Voor het houden van een Zeeuwse dag in en rond de Paerdestal en het grasveld van de Evertsenstraat 15 in Goes op 12 mei 2012 van 10.00 tot 16.00 uur (verzonden 26 april 2012). • Voor het houden van een dansvoorstelling en workshop op de Grote Markt in Goes op 24 mei 2012 van 19.00 tot 20.30 uur (verzonden 27 april 2012). • Voor het houden van een Mini Zonnebootrace/ Solar Olympics op de Grote Markt in Goes op 15 juni 2012 van 11.00 van 15.30 uur (verzonden 26 april 2012). • Gedoogverklaring voor Coffeeshop High Life aan de Wijngaardstraat 60-62 in Goes (verzonden 23 april 2012). • Exploitatievergunning voor Coffeeshop High Life aan de Wijngaardstraat 60-62 in Goes (verzonden 23 april 2012). • Voor het houden van een evenement voor amateurkunstenaars op het Bleekplein en de Vlasmarkt te Goes op 2 juni 2012 van 10.00 – 22.00 uur. De Vlasmarkt wordt afgesloten voor alle verkeer m.u.v. voetgangers (verzonden 3 mei 2012). • Voor het houden van een toertocht, Grand Tour Johnny Hoogerland, op 13 mei 2012 van 08.00 – 17.00 uur. Start vindt plaats vanuit Sportpunt Zeeland. De A. Joachimikade zal zijn afgesloten van 13.00 – 17.00 uur i.v.m. de dikkebandenrace (verzonden 3 mei 2012). • Voor het houden van een Confetti rommelmarkt op de Grote Markt te Goes op 30 juni 2012 van 6.00 – 17.00 uur (verzonden 3 mei 2012). • Voor het houden van het evenement Ganzetrek, langebaan wedstrijd zwemmen, te Wilhelminadorp van 11.15 - 17.00 uur (verzonden 3 mei 2012). • Voor het houden van Kermis 2012 van 7 augustus – 17 augustus 2012 (incl. op- en afbouw) (verzonden 3 mei 2012). • Voor het houden van het evenement Kleurrijk Goes, een multicultureel festival, aan de Grote Markt te Goes op 22 juni 2012 van 16.00 – 23.00 uur (verzonden 3 mei 2012).

Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van de verleende c.q. geweigerde vergunningen en ontheffingen bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester, Postbus 2118, 4460 MC Goes. Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de motivering van het bezwaar. Indien bezwaar is ingediend, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Middelburg, sector bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. De op vergunningen/ontheffingen betrekking hebbende stukken liggen gedurende deze periode ter inzage.

Aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Datum ontvangst

Zaaknummer

Globale locatie

Omschrijving

27-04-2012 01-05-2012

OMG-2012-0335 OMG-2012-0336

Bredeweg 14 Brugstraat 4

01-05-2012

OMG-2012-0337

Evertsenstraat 15

02-05-2012

OMG-2012-0341

Fruitlaan 24

03-05-2012 06-05-2012 02-05-2012 27-04-2012

OMG-2012-0346 OMG-2012-0347 OMG-2012-0342 OMG-2012-0334

Lange Vorststraat 25 Mauritsstraat 11 Noordzakweg 24 v. d. Spiegelstraat 92

het bouwen van een woning het brandveiliggebruik peutergroep Kibeo het brandveiliggebruik peutergroep Kibeo het verlengen van tijdelijke bouwvergunning Romneyloods het exploiteren van een ijssalon het plaatsen van kunststof kozijnen het bouwen van een loods het plaatsen van een dubbelzijdig standaard BP Flag Sign

De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.

Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Datum verzending

Zaaknummer

26-4-2012

OMG-2012-0176 Land van Straub 32 t/m 60 het bouwen van 15 rij-/ hoekwoningen Land van Straub 32 t/m 60 OMG-2012-0144 ‘s-Gravenpolderseweg 114A het wijzigen van de aansluiting van de nieuw te bouwen HuisArtsenPost OMG-2011-0844 Klein Frankrijk 2 het bouwen van een bedrijfsgebouw OMG-2012-0192 Hilleweg 41 t/m 69 het bouwen van 15 appartementen OMG-2012-0194 Contrabasweg 54 t/m 62 het bouwen van 2 maal een rij van (even), Pykeswegje 90 t/m 5 woningen en 1 maal een rij van 98 (even) en Dulciaansingel 4 woningen 35 t/m 41 (oneven) OMG-2012-0240 Singelstraat 3 het gedeeltelijk slopen van het gebouw OMG-2012-0038 De Spinne 46 het bouwen van een supermarkt OMG-2012-0232 Lange Kerkstraat 22A het wijzigen van gevel met reclame

3-5-2012

1-5-2012 3-5-2012 3-5-2012

3-5-2012 3-5-2012 3-5-2012

Globale locatie

Omschrijving

Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de rechtbank Middelburg verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage aangevraagde en verleende vergunningen Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, bureau Vergunningen, telefoonnummer 24 97 00, kunt u de aanvragen en verleende vergunningen inzien in het Stadskantoor.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders van maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen: aan: ADRZ voor: het brandveilig gebruik van de ’s Gravenpolderseweg 114 (ged.), de Huis Artsen Post. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 3 mei 2012 gedurende zes weken ter inzage en zijn in te zien tijdens de openingstijden van het Stadskantoor; u kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving, bureau Vergunningen 24 97 00. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders en worden verzonden naar Postbus 2118, 4460 MC Goes. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak met mevrouw J.J. de Bert, telefoonnummer: 0113-249 947. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als u ook een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.

Melding op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen ontvangen van: Coating Specials op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer voor een autopoetsbedijf, gelegen aan de Nobleweg 2a 28. J.C. Corstanje op grond van het besluit Landbouw milieubeheer voor het realiseren van een landbouwloods, gelegen aan de Oude Rijksweg 50A te ‘s-Heer Hendrikskinderen. Delta Infra B.V. op grond van het activiteitenbesluit voor het veranderen van de inrichting, gelegen Anthony Fokkerstraat 8 . Van Strien Goes BV op grond van het activiteitenbesluit voor het realiseren van een onbemand tankstation gelegen aan de vd Spiegelstraat 92 . Tegen meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer kan geen bezwaar worden gemaakt. www.goes.nl


Bekendmakingen Goes Informatiepagina woensdag 9 mei 2012

www.goes.nl>Inwoner>Nieuws/Actueel>Info Goes Verleende omgevingsvergunning De Spinne 46 te Goes Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), op 3 mei 2012 een omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van een supermarkt op het perceel De Spinne 46 te Goes. De beschikking is voorbereid met toepassing van paragraaf 3.3 van de Wabo en niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Met ingang van 10 mei 2012 ligt de verleende omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, zes weken ter inzage. Voor inzage kunt u een telefonische afspraak maken met bureau Vergunningen van de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 24 97 00. Tevens zijn de stukken digitaal te raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVGP02-VG99 en beschikbaar via de gemeentelijke website www.goes.nl/bestemmingsplannen.

Tegen de verleende omgevingsvergunning kan gedurende de termijn van terinzagelegging gemotiveerd beroep worden ingesteld bij de rechtbank Middelburg, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg, door: • een belanghebbende die een zienswijze naar voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikking; • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikking. De omgevingsvergunning treedt in werking met

ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die beroep heeft ingesteld, de voorzieningenrechter van de rechtbank Middelburg verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

www.goes.nl

Expo Hans Sonke in stadskantoor GOES - In de publieksruimte van het Goese stadskantoor zijn deze hele maand schilderijen van Hans Sonke te zien. De expositie is te bekijken tijdens de openingstijden van het stadskantoor.

Goes schenkt ‘oude’ computers aan Litouwen GOES - Burgemeester Rene Verhulst overhandigde vorige week 25 computers aan Tautvydas Anilionis, de directeur van een technische school in Litouwen. Dit deed hij naar aanleiding van een bezoek dat een delegatie van het college van burgemeester en wethouders en het bestuur van de stedenband Goes-Panevezys,

in september 2011 bracht aan de school in Panevezys. De 25 configuraties (pc’s, 19 inch monitoren, muizen en toetsenborden) zijn afgeschreven, maar kunnen nog prima dienst doen als leslokaalcomputers in Litouwen. De pc’s zijn geschoond van alle bestaande gemeentelijke informatie en daarna voorzien van een Litouwstalig Microsoft Windows XP besturingssysteem.

Vacatures SMWO GOES - Een greep uit het actuele aanbod vacatures bij Steunpunt Mantelzorg en vrijwilligerswerk: 1. Projectcoördinator voor de Zeeuwse uitdaging (940) 2. Concièrge werkzaamheden bij een culturele instelling (941) 3. Opkikkerdagen organisator (943) 4. Schoonmaker voor de voedselbank (939) 5. Technicus voor de ziekenomroep (942) 6. Jeugdactiviteiten organisator (938) Het adres van SMWO is de ‘s-Heer Els-

dorpweg 12 in Goes. Er zijn ongeveer 300 vacatures waaruit u kunt kiezen. Op dinsdag en donderdag is het inloopspreekuur van 9.30 tot 12.30 uur. Wilt u liever op een ander moment langskomen dan kunt u ons daarvoor dagelijks bellen van 9.00 tot 17.00 uur tel: 0113-277122. Indien u als organisatie een vrijwilliger zoekt, dan kunt u bij het steunpunt (gratis) een vacature plaatsen. E-mail: vrijwilligers@smwo.nl. Kijk op www.smwo.nl voor meer vacatures.

Lezersfoto

Een witte merel? ‘Parijs’ door Hans Sonke.

Schilderen is naast tekenen de hobby van Hans Sonke. Hij werkt met acrylverf op houten panelen of canvas. Onderwerpen zijn stadsgezichten, portretten en natuur. Hij bewondert de impressionistische schilders en werkt graag op dezelfde manier. Hans Sonke is geboren en opgegroeid in

Wilhelminadorp, na de lagere school opgeleid in het schildersvak en nu veertig jaar werkzaam als huisschilder, waarvan de laatste acht jaar hoofdzakelijk als instructeur aan het Vakcentrum Schilderen in Goes. In de hal van het stadskantoor is elke

maand een nieuwe tentoonstelling te zien. Wie ook wil exposeren, kan voor informatie terecht bij het gemeentearchief (Mirjam Louisse, e-mail m.louisse@goes.nl). De voorwaarden zijn te vinden op www. gemeentearchiefgoes.nl onder tentoonstellingen.

Zeeuwse middag groot succes GOES - Cliënten van Zorggroep Ter Weel kregen zaterdag 28 april een Zeeuwse middag aangeboden door de Rotaryclub Goes-Reimerswaal. De club bestaat dit jaar 35 jaar en wilden dit delen met de bewoners van Ter Weel. Het was voor het eerst dat er op deze ma-

nier een middagje uit werd georganiseerd voor alle locaties van Zorggroep Ter Weel. De bewoners werden door de gesponsorde bus van AMZ en de rolstoelbussen van Ter Weel opgehaald. Men werd binnen verwelkomd door de leden van de Rotaryclub met koffie en een bolus van bakker Filius. Zij verzorgden de koffie, een wijntje en een hapje. Het

programma begon om 15.00u en werd geopend door een optreden van Ons Boerengoed. Daarna vervolgde de verhalenvertelster Ria Hogesteger het programma. Verder kwam Boer Nieuwenhuize ook nog langs (gespeeld door Rob Strating). Het was een geweldig gezellige middag. De bewoners maar zeker ook de leden van de Rotaryclub hebben erg genoten.

Whiplash informatiemorgen GOES - Het Whiplash Informatiecentrum Europa (een lotgenotengroep van en door whiplasher’s) willen u vrijblijvend helpen bij het opstarten van uw herstel en indien nodig begeleiden in het eventuele schadebehandelings traject. Door hun jarenlange (eigen) ervaring met behandelaars en advocaten vergroot u uw kans op een zo goed mogelijk herstel. Het Whiplash Informatiecentrum Europa

(W-I-E) organiseert daarom voor de gehele regio op 15 mei in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, locatie Goes (via hoofdingang en vragen aan receptie) van 10.00 tot 12.00u een informatiemorgen over whiplash. Ervaringsdeskundigen van het W-I-E (zelf whiplashpatiënten) geven antwoord op uw vragen over whiplash, whiplash vriendelijke behandelaars uw persoonlijke vragen en over de juridische afhandeling van uw (letsel)schade. De toegang is gratis. Voor

informatie belt u met; Bob Klip 0167-56 78 60 of 06-815 75 995 of e-mailen met; webmaster@whiplash-info.nl of op de website; www.whiplash-info.nl De informatiemorgen geeft u inzicht in de vele problemen waarmee whiplasher’s worden geconfronteerd in hun dagelijks leven, denk aan o.a.: het onbegrepen ziektebeeld, de werkgever de collega’s en de arts van de verzekering maar ook de problematiek van smartengeld en de juridische aansprakelijkheid komt aan de orde. PAGINA 8

GOES - Nick Schaffer uit Goes maakte deze bijzondere foto in de Goese Polder. Als dit een witte merel is, lijkt moeder natuur van slag, schrijft familie Schaffer bij het insturen van deze lezersfoto. Ze zegt elke morgen op precies dezelfde plaats in de Goese Polder deze vogel tegen te komen. LEZERSFOTO NICK SCHAFFER

Zeeuwse Dag Goes-West GOES - In samenwerking met de gemeente Goes organiseert SMWO een wijkfeest in Goes-West met als thema de Zeeuwse cultuur. Het wordt een gezellige culturele dag met muziek, dans, kunst en een rommelmarkt. Verder kan er meegedaan worden aan oudHollandse spelen als zaklopen en spijker-

poepen en kinderen kunnen lekker knutselen. Aan het eind van de middag staat een kinderkaraoke-wedstrijd gepland. Kinderen kunnen zich op de dag zelf in het daarvoor bestemde kraampje opgeven. Dus heeft u zin in een dag vol entertainment, kom dan zeker langs! Het wijkfeest vindt plaats zaterdag 12 mei in De Paerdestal van 10.00 - 16.00 uur en de toegang is gratis.


Zeeuwse meisjes in Parijs

POLITIEBERICHTEN

Kimberly biedt het cadeau aan.

GOES - Je volgt een opleiding consumptieve technieken en een dag na je praktijk examen word je gevraagd te komen serveren in Zeeuwse klederdracht in Parijs. Dat overkwam Anna, Diana en Kimberly, vierde klas leerlingen van de Pontes scholengroep, locatie Bergweg in Goes. Samen met twee vrijwilligers van de Stichting Zeeuwse klederdracht reisden de dames naar het centrum van Parijs. Vlakbij de Place des Invalides in de Rue de Grenelle werden ze ontvangen in de gastenverblijven van de Nederlandse residentie in de Franse hoofdstad. Daar werden ze uitvoerig geïnformeerd over de Koninginnedag receptie die de volgende dag zou worden georganiseerd. Daarna konden ze kennismaken met de wereldstad Parijs. Vooral het bekijken van de vele winkels in de stad had hun belangstelling. ‘s middags werden ze op vakkundige wijze gekleed als Zeeuwse meisjes. Aan het eind van de middag werden de dames voorgesteld aan Ambassadeur Hugo Siblesz. Hij ontving uit handen van Zeeuws meisje van de gezamenlijke Zeeuwse campings een toeristische kaart van Zuid-Beveland en de Oosterschelde regiokaart. Verder een cadeau van de Zeeuwse

klederdrachten stichting en uiteraard enkele doosjes babbelaars. Om klokslag half zeven gingen de deuren van de residentie open voor de genodigden. Vele vertegenwoordigers van ambassades in de hoofdstad kwamen langs om de ambassadeur de hand te drukken. Ook vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven waren aanwezig. Het thema van dit jaar waren de Nederlandse waterwerken. De Zeeuwse meisjes liepen af en aan om alle gasten op tijd van een hapje te kunnen voorzien. De vertegenwoordigers van de stichting werden regelmatig aangesproken om tekst en uitleg te geven over de Zeeuwse klederdracht. Meerdere bezoekers stelden de aanwezigheid van de jongeren uit het Zeeuwse bijzonder op prijs. Voor de VMBO leerlingen uit Goes was het een enorme ervaring om op deze manier praktijkervaring op te kunnen doen. Na een welverdiende nachtrust in de residentie werd de dames nog een excursie aangeboden door de ambassade. Met het busje van de Nederlandse vertegenwoordiging werden een groot aantal bezienswaardigheden in de stad bezocht. Daarna keerden ze terug naar Zeeland. Meer informatie over dit bezoek aan Parijs kunt u vinden op de site: www.stzk.nl

GOES Doorrijden na aanrijding: Dankzij oplettende burgers is de bestuurder van de rode Alfa Romeo inmiddels bekend. Meerdere getuigen meldden zich bij het politiebureau en uit verklaringen bleek dat de auto op een parkeerterrein in de gemeente Goes stond. Op het moment dat de politie bij de auto aanwezig was, kwam ook de bestuurder ter plaatse. Het gaat om een 19-jarige man uit de gemeente Noord-Beveland. De man is aangehouden en heeft inmiddels bekend. De politie is nog met de zaak bezig en het onderzoek is nog niet afgerond. De aanrijding vond plaats in de nacht van 29 op 30 april aan de Ossenhoofstraat in Goes. Politie zoekt getuigen mishandeling: De politie is op zoek naar mensen die getuige zijn geweest van een mishandeling op dinsdag 1 mei rond 23.00 uur nabij de apotheek aan de Troelstralaan in Goes. Een 32-jarige Goese vrouw is daar door een man mishandeld. Ze liep letsel aan haar gezicht op. Mogelijk heeft iemand iets gezien. De politie wil graag in contact komen met getuigen. Ze kunnen zich melden op het politiebureau in Goes of bellen met 0900-8844. Bromfietsdieven op heterdaad betrapt: Zaterdag 5 mei rond 04.25 uur zijn op de Vlasmarkt in Goes een jongen en een meisje uit die plaats aangehouden omdat ze een bromfiets wilden stelen. Agenten zagen dat ze de kap van een bromfiets probeerden los te maken om zo de bromfiets te starten. De twee, 18- en 19 jaar oud, zijn meegenomen naar het bureau en verhoord. Ongeval Middelburgsestraat: Op de Middelburgsestraat in Goes heeft zaterdag 5 mei aan het einde van de middag een ernstig ongeval plaatsgevonden. Een bestuurder van een voertuig reed vanuit Goes-Noord de Middelburgsestraat op en

KAPELLE Diefstal uit woning: Vrijdagmiddag 4 mei zijn uit een woning aan de Oomskinderenstraat in Kapelle sieraden, fotoapparatuur en een computerapparatuur weggenomen.

INVENTOR

LENTEKRIEBELS?

Maak een ballonvaart... bestel nu!

POLITIEBERICHTEN

is door onbekende oorzaak van de weg geraakt. Het voertuig is vervolgens door de struiken tussen de straat en de nabijgelegen ventweg gereden en daar tegen een stilstaande auto opgebost. Op dat moment stond een echtpaar bij deze auto. Beiden raakten door de botsing gewond. Politie, ambulance en traumaheli zijn ingezet om hulp te verlenen. De vrouw is bij dit ongeval ernstig gewond geraakt en is samen met haar man met de traumaheli naar het ziekenhuis in Rotterdam gevlogen. Over de toestand van de slachtoffers is op dit moment nog niets te melden. Verkeersongevallen analisten van Politie Zeeland hebben onderzoek gedaan naar de toedracht van ongeval. Over de uitkomst hiervan is nog niets bekend. Tijdens het onderzoek is de Middelburgsestraat afgezet geweest voor het verkeer. Het echtpaar dat gewond raakte bij het ongeval op 5 mei in de Middelburgsestraat in Goes is afkomstig uit Goes. De man is 73 jaar oud en de vrouw 70 jaar oud. De man die de auto bestuurde is een 68-jarige man uit de gemeente Borsele. Man verwond agenten: Zondag 6 mei tussen 00.58 uur en 01.05 uur is een agent door een 41-jarige man op de Grote Markt bespuugd. Een andere agent kreeg shoppen van de 41-jarige Vlissinger. Even eerder was de man gevorderd het centrum van Goes te verlaten wegens ongewenst gedrag. Hij keerde echter terug en werd aangehouden waarbij hij zich verzette. De agent liep schaafwonden op door de schoppen. Eenmaal in de cel beland greep de 41-jarige de hand van een andere agent en brak daarbij de pink van de agent.

Dagcursus in

Albert Plesmanweg 5, 4462 GC Goes Tel. 0113 - 21 28 20 goes@bergmachines.nl

www.adballon.nl 076 – 514 53 72

Bergen op Zoom

op 29 mei, 5, 12 en 19 juni 2012 Info: 0164-230209 info@bitbybit-nl.eu www.bitbybit-nl.eu

Te koop gevraagd

vink koopt alle auto’s, bussen, +jeeps

Alle bouwjaren. U belt, wij komen direct. Rdw vrijw.

Auto

Restaurant

“La Bonne Auberge” Voor al uw

Biggekerksestraat 3 | 4371 EW Koudekerke | Tel. 0118-551526

TUIN- EN PARKMACHINES

MaandMenu Mei

06-21939973 of 06-24963738

Verse zalm, gemarineerd met dille, mosterd en honing of Gekruide Lamsham met basilicumdressing *** Gebakken kabeljauwfilet met romige beure blanc of Varkensentrecôte met zoete balsamico-jus *** Witte chocolade-mousse, pure choco-crumble, aardbeien variatie

€ 27.50 p.p. Christinastraat 28

Wonen in Kats

Woning te huur Thuisvester verhuurt binnenkort een woning in Kats. Type: CV: Bruto huurprijs: basis juli 2012 Voorwaarden: Voorkeur kandidaten:

Toewijzing: Beschikbaar:

Geïnteresseerd? Mail dan uw naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum naar forijsbergen@thuisvester.nl onder vermelding van het onderwerp Christinastraat 28’ in het onderwerp. Uw gegevens

2/1 kap woning met open keuken, 4 slaapkamers en berging. Zolder bereikbaar via een vlizotrap. HR met warmwatervoorziening voor inkomens < € 34.085,00: € 575,93 (incl. glasverzekering € 1,02) voor inkomens > € 34.085,00: € 828,30 (incl. glasverzekering € 1,02) min. inkomen één persoon: € 15.650,00 min. inkomen meer personen: € 20.225,00 1. senioren/starters uit Kats 2. Overige inwoners uit Kats 3. Senioren/starters uit Noord – Beveland 4. Senioren/starters die economisch gebonden zijn aan of remigrant zijn op Noord – Beveland 5. Senioren/starters uit de Oosterschelderegio 6. Overige senioren/starters 7. Overige belangstellenden door middel van loting per direct

moeten uiterlijk 14 mei 2012 voor 17.00 uur binnen zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling klantendiensten via telefoonnummer 0165 38 02 00 of bezoekt u onze website www.thuisvester.nl.

TheMa-aVonden asperGes: Vrijdag 8 juni, Zondag 10 juni 5-gangen incl. wijnarrangement en koffie € 42.50 p.p.

www.zeelandwerkt.nu bereikt maandelijks 35.000 kandidaten

FRISIA RONDVAARTEN VOOR AL UW - FAMILIEFEESTEN - BEDRIJFSFEESTEN - NATUURTOCHTEN - ZEEHONDENSAFARI - VAN 30 – 250 PERSONEN WWW.FRISIARONDVAARTEN.NL

EEN GREEP UIT ONZE GEPLANDE DIENSTREGELING: DAGTOCHT ANTWERPEN INCL 3 GANGEN MENU 2E PINKSTERDAG 28 MEI + DIVERSE DAGEN IN JULI EN AUGUSTUS VOLWASSEN € 40,-KIND 4 T/M 11 JAAR € 30,--

MEIVAKANTIE DINSDAG 1 MEI DAGTOCHT ZIERIKZEE VOLWASSENEN € 17,50 KIND 4 T/M 11 JAAR € 12,50

MEIVAKANTIE DINSDAG 1 MEI ZEEHONDEN SAFARI VANUIT ZIERIKZEE VOLWASSENEN € 12,50 KIND 4 T/M 11 JAAR € 9,--DAGTOCHTEN -NATUURTOCHT - BBQ TOCHT VOOR -DIENSTREGELING; FEESTEN - 3 GANGEN DINER EN PARTIJEN FOLDER of BOEKINGEN ZIE: WWW.FRISIARONDVAARTEN.NL VOOR 1-80 PERSONEN MAIL: INFO@FRISIARONDVAARTEN.NL BEL: TEL 0166.654321 b.g.g 06.53470330


W W W . B O R S E L E . N L

BORSELS BULLETIN 9 MEI 2012 WEEK 19

REDACTIE GEMEENTE INFO afdeling Bestuursondersteuning, Tel. (0113) 238438 E-mail: publicatie@borsele.nl REDACTIE GEMEENTERAAD raadsgriffier, Tel. (0113) 238440 GEMEENTE BORSELE Gemeenteraad, College van Burgemeester en Wethouders, commissie bezwaarschriften. Postadres: Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand. Bezoekadres: Stenevate 10, 4451 KB Heinkenszand. Tel. (0113) 238383, fax (0113) 561385 Openingstijden Burgerzaken: Maandag 08.30-12.30 uur en ‘s middags op afspraak Dinsdag 08.30-12.30 uur Woensdag 08.30-16.00 uur Donderdag 08.30-12.30 uur en van 17.00 tot 20.00 uur Vrijdag 08.30-12.30 uur Openingstijden ter inzage liggende stukken iedere werkdag van 08.30-12.30 uur E-mail: info@borsele.nl Website: www.borsele.nl Twitter: @gemeenteborsele

ONTWERPBESLUIT ARTIKEL 110A WET GELUIDHINDER In het kader van het bestemmingsplan ‘Kern Borssele 2012’ Burgemeester en wethouders van Borsele maken, in het kader van artikel 110a Wet geluidhinder, bekend dat zij voornemens zijn om voor een tweetal locaties in de kern van Borssele een hogere grenswaarde industrielawaai van maximaal 55 dB(A) vast te stellen. Achtergrond Het bestemmingsplan ‘Kern Borssele 2012’, dat in voorbereiding is, voorziet in een planologisch-juridisch regeling die het mogelijk maakt woningen te realiseren aan de Oostsingel 14 en de Troyeweg 1. De betreffende woningbouwlocaties liggen binnen de geluidscontour van 50 tot 55 dB(A) van de verruimde geluidzone van het Sloegebied. Ze voldoen daarmee niet aan de eis van een maximaal toelaatbare grenswaarde van 50 dB(A) voor de bestemming ‘wonen’. Op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder is het noodzakelijk, vooruitlopend op het vaststellen van het bestemmingsplan, voor de beoogde bouwlocaties een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vast te stellen. Inzage U kunt het ontwerpbesluit en de overige van belang zijnde stukken inzien vanaf 10 mei 2012 t/m 20 juni 2012 in het gemeentehuis, Stenevate 10 in Heinkenszand. U kunt de stukken ook bekijken op de gemeentelijke website via www.borsele.nl. Het is mogelijk dat de gemeente tijdens de termijn van terinzagelegging nog aanvullende relevante stukken en gegevens over het besluit ter inzage legt. Zienswijze Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze naar voren brengen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze, verzoeken wij u om uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Milieu. De afdeling is bereikbaar op (0113) 238496. Beroep Te zijner tijd kan tegen het besluit beroep bij de Rechtbank Middelburg worden ingesteld door een belanghebbende als die: - een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit; - bezwaar heeft tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit; - redelijkerwijs kan aantonen niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te brengen tegen het ontwerpbesluit.

BORSELSE SPRINTER ACTIVITEITENPROGRAMMA Bent u woonachtig in de gemeente Borsele en vindt u het leuk om samen dingen te ondernemen? De Borselse Sprinter haalt u op en brengt u thuis. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen incl. de (entree)kosten voor de activiteit en koffie met een koek. 10 mei van 11.00 - 18.00 uur Rit Damme (B) en retourvaart Damme-Brugge met ‘de Lamme Goedzak’. Kosten: € 28,50 11 mei van 12.00 - 17.30 uur Rit naar Goedereede en bezoek Torenmuseum. Kosten: € 19,00 15 mei van 12.00 - 17.30 uur Rhododendronroute, Putte, Kalmthout (B) e.o. Kosten: € 19,00 17 mei van 12.30 - 17.30 uur (HEMELVAART) 40e Geuzenfeest Biervliet. Kosten: € 16,00 19 mei 11.45 -17.45 uur Rit Ouddorp: tramrit RTM / actiedag de Mekkerstee. Kosten: € 23,50 22 mei, van 12.30 - 17.30 uur Rondvaart door de grachten van Middelburg. Kosten: € 20,00 (NIET ROLSTOELTOEGANKELIJK) 23 mei van 12.00 - 17.30 uur Rit Gent met bezoek museum van Schone Kunsten. Kosten: € 24,50 25 mei 12.00 -17.30 uur Rhododendronroute, Putte, Kalmthout. Kosten: € 19,00 Aanmelden? U kunt zich aanmelden voor een activiteit door te bellen met 06 - 52 56 09 82 op de maandag en woensdag van 09.00 - 12.00 uur. Sprinternieuws opvragen? Een uitgebreide beschrijving van de activiteiten vindt u in het maandelijkse Sprinternieuws. Wilt u ook maandelijks gratis het Sprinternieuws ontvangen? Bel het VrijwilligersHuis (0113) 311999 of mail uw adresgegevens naar borselsesprinter@borsele.nl. Voor meer informatie zie www.vrijwilligershuis.nl.

EVENEMENTENKALENDER 11 mei 2012: Dikke banden race Lewedorp 12 mei 2012: Wielerkoers Lewedorp 12 mei 2012: Boerenmarkt Molen ‘De Vijf Gebroeders’ Heinkenszand, 10.00 - 17.00 uur 12 mei 2012: Movietour Jongerenraad Borsele 13 mei 2012: Bluesviering in Bonifaciuskerk, aanvang 10.45 uur 11 t/m 14 mei 2012: Kermis Lewedorp 17 mei 2012: Klomppop Muziekfestival Ovezande 18 mei 2012: Bedrijventoernooi v.v. Luctor ’88 Heinkenszand 19 mei 2012: Greenfair Edudelta College dorpsplein Nisse. 10.00 - 18.00 uur 19 mei 2012: Zwartebessen Fietsdag; start 09.30 uur Stoofweg 10 Nieuwdorp 20 mei 2012: Straatfestival & Braderie Ovezande 21 t/m 25 mei 2012: Avondvierdaagse ’s-Gravenpolder, startplaats: Jeugdsoos Chaperon ’s-Gravenpolder

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING REGULIER EN UITGEBREID Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om omgevingsvergunning hebben ontvangen: Baarland Heinkenszand

Slotstraat 17 Clara’s pad 22

25 april 2012 26 april 2012

Driewegen

Trenteweg 2 A

25 april 2012

Hoedekenskerke Kwadendamme Lewedorp

‘s-Gravenpoldersestraat 34 Kaneelpolderdijk 4 Lewedijk 37 A

‘s-Gravenpolder

Spoorstraat 16 A

24 april 2012

‘s-Heerenhoek

Beeldhoeveweg 10

25 april 2012

27 april 2012 25 april 2012 27 april 2012

het bouwen van een carpoort het verwijderen van asbesthoudende golfplaten en bitumineuze dakbedekking van de loods het opslaan van brandbare stoffen het verbouwen van de woning het afvoeren van asbestplaten het bouwen van een afdak aan de loods het vergroten van het bestaande bedrijfspand het bouwen van een loods

Aanvragen reguliere procedure De publicatie van de aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend Verleende omgevingsvergunning regulier Borssele

Quistenburg 19

24 april 2012

Lewedorp

Sloestraat 36

27 april 2012

Nieuwdorp

Estlandweg

24 april 2012

Oudelande Oudelande

Lindestraat 32 Burgemeester Van Lierestraat 8 Molendijk 44

24 april 2012 24 april 2012

‘s-Heerenhoek

24 april 2012

het uitbreiden van de bedrijfsloods het wijzigen van de huidige bestemming van het pand het bouwen van een windturbine het kappen van 1 walnoot het wijzigen van de ramen en de deur aan de voorgevel het verbouwen van de woning

Bezwaar De beschikkingen en bijbehorende stukken liggen vanaf de verzenddatum van het besluit gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Bouwen en Wonen. De beschikkingen en bijbehorende stukken zijn iedere werkdag in te zien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de dag waarop de vergunning aan de aanvrager is bekendgemaakt (verzonden), bezwaar maken tegen de verleende vergunning. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Borsele. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u in de gemeentegids en op www.borsele.nl. Activiteitenbesluit milieubeheer Oudelande

Wildemanshoekseweg 7 24 april 2012

‘s-Heerenhoek

Werrilaan 67

23 april 2012

het uitbreiden van de inrichting met een kantoorruimte het uitbreiden van de inrichting met de opslag van 20 gasflessen van 18 kg t.b.v. de verkoop van gasbarbecues

De meldingen liggen vanaf de dag na de publicatiedatum 2 weken ter inzage in het gemeentehuis. Voor inlichtingen over deze meldingen kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke ordening en milieu, (0113) 238383. Tegen meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer kan geen bezwaar worden gemaakt.

VASTSTELLING GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN

Op 5 april is het gemeentelijke rioleringsplan 2012-2017 door de gemeenteraad vastgesteld. De komende jaren zal bijna €3 miljoen besteed worden aan reparaties en vervanging van riolering en de aanleg van regenwaterriolen. Daarnaast wordt er bijna €1 miljoen besteed aan vernieuwing van gemalen, drukriolering en onderzoek naar de waterkwaliteitsverbetering en hemelwater. Door vermindering van hemelwater is samen met het waterschap een kostenbesparing te bereiken. Op de website www.borsele.nl is het volledige plan te downloaden.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS/ VRIJWILLIGERSHUIS In verband met de feestdagen en de verwachte drukte zijn er in mei gewijzigde openingstijden:. - Donderdag 17 mei (Hemelvaartsdag), vrijdag 18 mei, dinsdag 22 mei en maandag 28 mei (Pinksteren) zijn het gemeentehuis en het Vrijwilligershuis gesloten. - Dinsdag 15 en 29 mei zijn er extra avondopenstellingen (17.00 - 20.00 uur) van de afdeling Burgerzaken.

WIJZIGING BEREIKBAARHEID GEMEENTEHUIS In het kader van de verbouw van het gemeentehuis in Heinkenszand zijn vanaf 18 juni de afdelingen Burgerzaken, Welzijn, Onderwijs, Buitendienst en Woonomgeving gedurende de verbouw van het gemeentehuis alleen te bezoeken op de Locatie Ovezande, Schuttersstraat 4, 4441 AT Ovezande.

PROBLEMEN DOOR REINIGINGSDOEKJES Textiele natte wc doekjes, wegwerpdoekjes, tampons, luiers, maandverbanden veroorzaken op veel plaatsen rioolverstoppingen en pompstoringen. Deze materialen vormen proppen waardoor de afvalwaterpompen in storing raken. Het oplossen van dergelijke storingen kost de gemeente en het waterschap veel tijd en geld, wat via de rioolheffing en de waterschapsheffing verhaald wordt op inwoners van de gemeente. Dergelijke doekjes horen bij het afval en het is aan te raden bij elk toilet een afvalbakje te zetten voor afval. Zelfs wanneer de fabrikant aangeeft dat het doekje doorgespoeld kan worden, is het niet verstandig dit te doen.


V E R V O L G P A G I N A

WAT MOET U DOEN BIJ EEN RIOOLVERSTOPPING Een kleine verstopping kunt u vaak verhelpen door de zwanenhals schoon te maken. Bij grotere rioolverstoppingen loopt het afvalwater helemaal niet meer weg. Door op tijd maatregelen te nemen kunt u veel wateroverlast voorkomen. De huisriolering tot aan de erfgrens is particulier bezit, vanaf de erfgrens tot aan het hoofdriool is van de gemeente. Om te constateren waar de rioolverstopping zit adviseren wij u om zelf het ontstoppingstuk of het erfscheidingsputje op te graven. Als het ontstoppingstuk / erfscheidingsputje vol water staat zit de verstopping aan de zijde van de gemeente en moet u dit melden. De gemeente zal de verstopping voor u oplossen, tenzij er sprake is van verkeerd gebruik van de riolering. Bij verkeerd gebruik zijn de kosten voor eigen rekening van de gebruiker.

CULTUREEL BORSELE VERWACHT BIJ CULTUUR IN BORSELE: • De werkgroep Beeldende kunst organiseert in Fort Ellewoutsdijk tot en met 21 mei de expositie: ‘Binnenste-Buiten’ van Merlin van Bebber. • De werkgroep Weekend Amateur Kunst organiseert op 9 juni a.s. weer diverse workshops. Het WAK 2012 vindt dit jaar plaats in Nieuwdorp. Voor meer informatie over de activiteiten van de Culturele Raad kijk op www.cultureleraadborsele.nl

lt ur e Cu

le

Borse le

W W W . B O R S E L E . N L Indien u de verstopping niet meldt krijgt u de kosten niet vergoed. Als het ontstoppingstuk droog is zit de verstopping aan de particuliere zijde. U moet de verstopping dan zelf verhelpen. Hiervoor kunt u een rioolveer lenen bij de gemeente of een bedrijf inschakelen.

De gemeente Vlissingen, het Waterschap Scheldestromen en woningcorporaties nemen niet deel aan deze website. Voor storingen met betrekking tot de onder hun beheer vallende lantaarnpalen dient contact met hen te worden opgenomen.

U kunt de stukken ook bekijken op de gemeentelijke website via www.borsele.nl. Het is mogelijk dat de gemeente tijdens de termijn van terinzagelegging nog aanvullende relevante stukken en gegevens over het plan ter inzage legt.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar het afvalkatern in de gemeentegids. Vragen over dit onderwerp kunt u stellen aan de afdeling Woonomgeving, telefoon 0113-238470 of 238415.

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN

Zienswijzen Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze naar voren brengen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Borsele. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze, verzoeken wij u om uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Milieu. De afdeling is bereikbaar op (0113) 238496.

Melden van storingen en verstoppingen Het meldingsnummer voor storingen en verstoppingen is zowel binnen als buiten kantoortijden 0113-238579.

MELDPUNT OPENBARE VERLICHTING De Zeeuwse gemeenten, Provincie Zeeland en Zeeland Seaports hebben sinds 1 april 2012 de website www.ovstoringzeeland.nl in gebruik. Op deze site kunnen storingen maar ook schade aan de openbare verlichting worden gemeld. Hoewel alle lampen voortijdig worden vervangen tegen het einde van hun levensduur, kan het voorkomen dat de openbare verlichting het niet doet. Uw melding is daarom van groot belang om storingen te verhelpen. Als men denkt dat een lamp kapot is, is het belangrijk dat men dit voor 23.00 uur waarneemt. Dan horen alle lampen te branden. Bij het invullen van de gevraagde gegevens is het van belang dat men het nummer, de plaats en het dichtstbijzijnde adres van de betreffende lantaarnpaal weet. De website geeft ook aan of er al eerder een melding gedaan is. Voor meer informatie over openbare verlichting in uw gemeente verwijzen wij u naar onze website www.borsele.nl. Betrokken partijen hopen hiermee een eenvoudig en altijd bereikbaar loket te bieden om hun dienstverlening in openbare verlichting te verbeteren.

‘Kern Borssele 2012’ Burgemeester en wethouders van Borsele maken, in het kader van artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, het volgende bekend. Vanaf 10 mei 2012 t/m 20 juni 2012 ligt het ontwerpbesluit samen met het ontwerp bestemmingsplan ‘Kern Borssele 2012’ voor iedereen ter inzage. Inhoud bestemmingsplan Het bestemmingsplan actualiseert de volgende bestemmingsplannen geheel of gedeeltelijk: • Bestemmingsplan ‘Borssele’; • 1e wijziging bestemmingsplan ‘Borssele’; • 2e wijziging bestemmingsplan ‘Borssele’; • 3e wijziging bestemmingsplan ‘Borssele’; • 4e wijziging bestemmingsplan ‘Borssele’; • 1e herziening bestemmingsplan ‘Borssele’; • Herziening bestemmingsplan Borssele; • Bestemmingsplan ‘Beschermd Dorpsgezicht Borssele’; • 1e herziening bestemmingsplan ‘beschermd dorpsgezicht Borssele’; • 1e wijziging bestemmingsplan ‘Beschermd dorpsgezicht Borssele’; • 2e wijziging bestemmingsplan ‘Beschermd dorpsgezicht Borssele’; • Bestemmingsplan ‘Borssele, gedeelte Monsterhoek’. Inzage U kunt het bestemmingsplan via www.ruimte lijkeplannen.nl raadplegen. Op deze website selecteert u het tabblad ‘Bestemmingsplannen’. Vul dan in het venster ‘Naam’ de naam van het ontwerp bestemmingsplan in. De plancode van dit bestemmingsplan is: NL.IMRO.0654. BPBS2012. Daarnaast ligt het ontwerpbesluit samen met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis, Stenevate 10 in Heinkenszand.

Jaarconcert Delta Brass Zeeland HEINKENSZAND - Op zaterdag 12 mei houdt Delta Brass Zeeland haar traditionele jaarconcert in cultureel centrum De Stenge, Stengeplein 1. ’s Middags is er een workshop voor koperblazers. ‘s Avonds zal de band optreden met onder andere de trombonesolist Jurgen van Oostenbrugge. De workshop is van 13.00-17.30u en het concert begint om 19.30u. Voor de pauze speelt de band tijdens het concert onder leiding van dirigent Arie Stolk het programma dat recent tot een mooie 2e plaats leidde tijdens het Open Vlaams Brassband Kampioenschap.

Na de pauze zijn de spotlights gericht op de trombones. De band treedt dan op met gastsolist/trombonist Jurgen van Oostenbrugge. Jurgen maakte in het begin van zijn nog jonge carrière deel uit van de band en speelt nu regelmatig met o.a. Het Zeeuws Orkest en Jeugdorkest Nederland. Jurgen zal naast zijn solo-optreden ook te horen zijn met de trombonesectie van de band in swingend modern repertoire. Daarbij is er ook een bastrombone solo te beluisteren van Bart van Gorp. Workshop Blowing with Brains De workshop Blowing with brains door Hans Boschma is een activiteit die de provinciale brassband houdt om (jonge)

Zeeuwse blaasmuzikanten de gelegenheid te bieden om zichzelf te verbeteren. Delta Brass Zeeland houdt hiervoor activiteiten gericht op educatie met steun van het Delta Zeeland Fonds. Hans Boschma is een autoriteit op gebied van embouchure voor koperblazers. Aanmelden Koperblazers kunnen deelnemen aan de workshop met Hans Boschma. Aanmelden kan via een e-mail aan workshop@deltabrasszeeland.nl Concertbezoekers kunnen zich aanmelden via reserveringen@deltabrasszeeland.nl Nadere informatie: www. deltabrasszeeland.nl of Henk Kramer, tel.: 0113-612701

In verband met Hemelvaartsdag is er in onderstaande dorpen een wijziging in het afhalen van het huisvuil en oud papier: INHAALROUTES AFVAL Baarland, Hoedekenskerke, Kwadendamme, Oudelande, Scheldeoord Het huisvuil wordt niet op donderdag 17 mei opgehaald maar op woensdag 16 mei. ’s-Gravenpolder, ’s-Heer Abtskerke, Sinoutskerke vrijdag 18 mei rijden wij de huisvuilroute zoals u van ons gewend bent INHAALROUTES OUD-PAPIER (kern) ’s-Gravenpolder-c Het oud-papier wordt niet op donderdag 17 mei opgehaald maar op woensdagavond 16 mei. Ovezande-oost, Nisse, Kwadendamme, Oudelande-oost Op vrijdag 18 mei wordt de oud-papierroute gereden zoals u van ons gewend bent.

Uitdaging: Bedenk een vergankelijk beeld HEINKENSZAND - Borselenaren worden uitgedaagd een beeld te bedenken dat binnen 4 weken is opgelost, opgegeten, vervlogen, verdampt of op een andere natuurlijke manier kan vergaan. Mensen kunnen hun idee tot 12 juni insturen en kansmaken op vijfhonderd euro. Dit project is een initiatief van de Werkgroep Beeldende Kunst van de Culturele Raad Borsele in samenwerking met Natuurmonumenten en COVRA. De opening van de beeldentuin vindt plaats op vrijdagmiddag 14 september om 16.00 uur.

De openingshandeling zal worden verricht door Hans Codée. Aansluitend zal hij de prijs voor het beste concept uitreiken. Als directeur van COVRA heeft Hans Codée de missie om blijvend zorg te dragen voor radioactief afval tot het moment dat de radioactiviteit is komen te vervallen. Hoe meer de tijd verstrijkt, hoe minder het straalt. Dit regelt de natuur zelf. Er is echter jaren voor nodig eer dat de radioactiviteit is ‘vergaan’. Mail je idee voor 12 juni naar cultureleraad@borsele.nl o.v.v. VERGAAN t.a.v. Anne-Marie Verwater. Informatie en voorwaarden: www.cultureleraadborsele.nl.

Greenfair in Nisse

Laagdrempelig cultuuraanbod op jubilerend familiefestival

25e Straatfestival Ovezande

NISSE - De studenten Wim de Visser, Lotte Noordsij en Theo Wagenaar van het Goese Edudelta College houden zaterdag 19 mei van 10.00 tot 17.00 uur een Greenfair op het dorpsplein in Nisse.

OVEZANDE - Op een dorpsfeest of jaarmarkt staat de clown ergens als bijprogramma voor de kinderen. Op Straatfestival Ovezande is theater het hoofdprogramma en dient de braderie als gezellige overbrugging tussen de vele speelvlakken die zijn ingericht voor straatartiesten uit de hele wereld. Al 25 jaar is dit het familiefestival waar je voor alle leeftijden laagdrempelig cultureel vermaak vindt, ook als je helemaal niet van clowns houdt. Het muzikale programma lijkt per editie uit te breiden. Zo zijn er wegens de succesvolle start van vorig jaar weer concerten in de intieme setting van het Witte Kerkje op het dorp. En natuurlijk is er muziek in de tenten op het sportveld waar op Hemelvaartsdag Klomppop onderdak vindt. Daar vind je ook een heerlijk gazon en terras, compleet met springkussen voor de kleintjes. Nieuw op zondag is de pendelbus die je van Goes NS naar Ovezande brengt of andersom. De kindermarkt, braderie en

WIJZIGINGEN ROUTES HUISVUILDIENST

De toegang van de fair is gratis en de opbrengst ervan gaat naar de Goese stichting

Jayden, die strijd tegen neuroblastoom kinderkanker. De Greenfair biedt vele activiteiten, shows en spelletjes, zoals een paardenshow, roofvogelshow, een echte kinderboerderij, bodemadvies, bloemen, planten, vers fruit, kunst en zelfs kamelen. Aansluitend aan de markt is er van 18.00 tot 19.00 een stuiterparty voor de allerkleinsten.

Boere nmarkt

Molen De Vijf Gebroeders HEINKENSZAND - Zaterdag 12 mei zal de eerste van drie boerenmarkten bij de molen De Vijf Gebroeders te Heinkenszand plaats hebben van 10.00 tot 17.00 uur.

Hooft & Pirenne.

Classic!Fever-concerten startten vanaf 11:00 uur. Het straattheater- en muziekprogramma vanaf 13.00 uur. Op www.straat-

festival-ovezande.nl vind je de tijden van de pendelbus en de complete festivalkrant met informatie van alle artiesten. PAGINA 11

Op 12 mei is het tevens Nationale Molendag, waarop vele molens, waaronder De Vijf Gebroeders te bezoeken zijn. Op de boerenmarkt worden streekproducten verkocht. Daarnaast worden er ook oude ambachten als een touwslagerij en babbelaars bakken getoond. Ook voor de

kinderen zijn er enkele activiteiten. De boerenmarkt komt mede voort uit de samenwerking van een aantal deelnemers van het project Energiek Borsele, waaronder de ZLTO Afd. Borsele en Stichting Molen De Vijf Gebroeders. De boerenmarkten zullen plaats hebben op het terrein rond de in 2007 gerestaureerde molen, die gesitueerd is aan Slaakweg 1. De bezoekers van de markt vinden voldoende parkeergelegenheid op het naastgelegen voormalige spooremplacement aan de Stationsweg. De toegang is gratis.


Bevrijdingsfestival Vlissingen weer goed bezocht

Drie uitgaven Paard van Troje GOES - Bij uitgeverij Paard van Troje in Goes zijn onlangs drie nieuwe boeken verschenen.

VLISSINGEN - Het weer liet te wensen over, maar toch was het zaterdag weer vol op en om het Bellamypark in Vlissingen tijdens het Bevrijdingsfestival. Het was gezellig, al meldde de politie wel enkele ongeregeldheden en ‘Zeeuwse kleuren en vergezichten’, een overzicht van de kleurrijke schilderijen hield ze een aantal personen aan. van Adri Geelhoed uit ‘s-Heer Hendrikskinderen met gedichten van enkele Zeeuwse dichters, ‘Zeeuws voor begin-

ners’ van Jan Zwemer met illustraties van Danker-Jan Oreel en ‘Ken je dat Zeelandgevoel?’, een fotoboek van de al jaren in Zeeland woonachtige Hans van der Kam. Volgende week besteedt de Bode uitgebreider aandacht aan deze drie uitgaven. Wie er nu al meer over wilt weten, kan terecht op de website: www.paardvantroje.nl.

Exposities

Nick en Simon traden als ambassadeurs van de vrijheid ook op in Vlissingen.

FOTO’S LEONARD PASSCHIER

Kleur voor je deur GOES - Het jaar 2012 is het jaar van de biodiversiteit en daardoor hebben Edudelta College Goes en NME (Natuur en Milieu Educatie centra) het idee opgevat om kleine stukjes ‘Kleur voor je deur’ te creëren, bestaande uit minituintjes met een rijk akkerbloemenmengsel wat een positieve bijdrage levert aan de stand van vlinders, hommels en (wilde)bijensoorten in onze provincie. Door dit project zal er nog deze zomer een lappendeken van kleine tuintjes met bloemen te zien zijn. Om deze tuintjes te laten

ontstaan wordt een beroep gedaan op de basisscholen om met de basisschoolleerlingen deze ‘wilde tuintjes’ in te zaaien. Basisscholen kunnen in de lessen hierop inhaken door thema’s als: het nut van insecten, het belang van biodiversiteit, de functie van een groene leefomgeving, etc. hieraan te koppelen. Het project combineert natuurlijk onderwijs en gebruik van social media met een echte bijdrage aan de biodiversiteit in heel Zeeland. De samenwerkende partners hebben alle Zeeuwse gemeenten benaderd om toestemming te krijgen om ‘wild te zaaien’ in het gemeenteplantsoen. Alle gemeenten

Ladies Night GOES - Op dinsdag 15 mei organiseert Indoor karting Goes de Ladies Night. Het programma bestaat onder andere uit kartles en races, met natuurlijk de strijd

om de gigantische wisselbeker Het programma start om 19.00 uur, de finale zal omstreeks 21.30 uur verreden worden. Deze avond is geschikt voor on- en ervaren coureurs.

waren enthousiast over het idee. Kinderen kunnen zowel in hun eigen tuin als in het gemeenteplantsoen hun tuintje inzaaien, deze tuintjes zullen herkenbaar zijn aan bijbehorende ‘Kleur voor je Deur’ bordjes. Aan het project is een wedstrijd verbonden. Tot 30 september is er de mogelijkheid om het resultaat in te zenden, hierna zal door een vakkundige jury beoordeeld worden wie de mooiste tuintjes hebben gezaaid. Per gemeente zal er een winnaar worden gekozen. Dit is een mooi voorbeeld van het toepassen van social media in een onderwijskundig project. Meer informatie: www.kleurvoorjedeur.hyves.nl

Meer dan een half miljoen Bodes Elke week!

Twaalfde Stadsloop Middelburg MIDDELBURG - Op vrijdagavond 25 mei wordt alweer voor de 12e keer het stadshart van Middelburg gebruikt als parkoers voor de ZLM-DON Stadsloop Middelburg. Op de vooravond van Pinksteren en met de start van het 6e Internationale Jazzfestival Middelburg maakt een grote groep atleten individueel of in teamverband zich op om de in totaal 7,5 km te bedwingen. Evenals vorige edities bestaat de Stadsloop uit drie rondjes van 2,5 km met start en finish op de Markt van Middelburg. De Stadsloop Middelburg, georganiseerd door de Walcherse Atletiek- en Duursportvereniging Dynamica, heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke en snelle Zeeuwse wedstrijd. De loop trekt niet alleen de bekende Zeeuwse topatleten aan maar mag zich ook steeds verheugen in de belangstelling van toppers uit o.m. West-Brabant. Naast de Stadsloop van 7,5 km vindt op deze avond ook de Jeugdloop plaats. De ingezette samenwerking met het project Middelburg in Beweging van de gemeente Middelburg wordt ook dit jaar gecontinueerd. Nieuw aan de loop van dit jaar is dat naast scholieren ook (jonge) leden van de andere sportverenigingen nadrukkelijk uit-

genodigd zijn hun uithoudingsvermogen en snelheid te tonen. ADSV Dynamica hoopt dat de Walcherse sportverenigingen deze sportieve handschoen oppakken en massaal aan de start komen. Om 19.00u vindt een gezamenlijke warming-up op het Marktplein plaats door Johan Antheunisse en vanaf 19.15u starten de leerlingen van de groepen 4, 5 en 6 (8 tot 10 jaar) met hun ronde van 750 meter. De scholieren van de groepen 7 en 8 (11 en 12 jaar) lopen 1.500 meter (twee ronden van 750 meter). Na afloop van de Jeugdloop vindt op de Markt van Middelburg de prijsuitreiking plaats. De Stadsloop begint om klokslag acht uur en kent hetzelfde parkoers als vorige jaar. In 2011 werd de lastige Spuistraat vervangen door de Molstraat en dit had direct tot gevolg dat de eindtijden fors sneller werden. Tot een verbetering van het parkoersrecord bij de mannen (Steve Brooks met 22,36 minuten) en bij de vrouwen (Kamille-Soud met 26,27 minuten) heeft het (nog) niet geleid maar misschien is dat dit jaar wel het geval. Over enkele weken is het definitieve deelnemersveld bekend. De deelnemers lopen allen 3 rondjes van 2,5 km en aan de wedstrijd mogen ook jonge atleten van 13 tot 15 jaar meedoen. Zij lopen maar één

volle ronde van 2,5 km. Sinds 2010 lopen alle deelnemers aan de Stadsloop met een startnummer met chip. Voordeel van deze wijze van tijdmeting is dat alle lopers in de eindrangschikking kunnen zien welke tijd zij netto over de afstand van 7,5 km hebben gelopen. Wat nog onvoldoende bekend is dat de lopers bij het bekijken van hun netto tijd ook een kort filmpje van hun finish kunnen zien. Voor 2012 zijn in totaal 750 startnummers voor de Stadsloop beschikbaar en dus is het zaak zo snel mogelijk on line in te schrijven via www.inschrijven.nl. Bij voorinschrijving bent u verzekerd van een startbewijs! De startnummers kunnen vanaf maandag 21 mei tot en met ’s middags 25 mei (tot 16.00u) afgehaald worden bij Koole Sport, Brakstraat 24 te Middelburg ( tijdens openingstijden). Indien nog niet alle startnummers weg zijn, is het mogelijk individueel in te schrijven op de avond zelf tot uiterlijk 19.30u bij het wedstrijdsecretariaat (voor het oude stadhuis van Middelburg). Het tarief voor na inschrijving dient contant betaald te worden. Voor algemene informatie met betrekking tot de ZLM-DON Stadsloop Middelburg kan contact worden opgenomen met Adri Koole (0118-591654) of via www.dynamica-sport.nl. PAGINA 12

Bevelandse Boeren Bling: Het Historisch Museum De Bevelanden, Singelstraat 13 te Goes is t/m 3 juni een wisselexpositie te zien genaamd “Bevelandse Boeren Bling”. De expositie laat mannenaccessoires uit de Bevelandse streekdracht zien. Het museum is geopend maandag tot en met vrijdag van 11.00-17.00 uur, zaterdag en zondag van 12.00-16.00 uur. Verkooptentoonstelling “Zeeuwse Stikken”: Het Historisch Museum de Bevelanden in Goes exposeert Zeeuwse stikken en foto’s van Caroline de Ligt uit Baarland. De stikken en foto’s zijn te zien en te koop in het museum tot en met 30 september. Kwallen in het Lunchcafe: Tot en met 13 mei zal er in het Lunchcafe te Goes werk te zien zijn van Boukje Heddema, geboren op 28 juli 1970 in Aalsmeer. Dat kwallen tot een eindeloze inspiratie kunnen dienen is duidelijk tijdens deze expositie. Veel kleur, korte stukken tekst en heel veel kwallen in alle soorten en maten. De tekeningen zijn gemaakt op voddenpapier met inkt, vaak in combinatie met vintage behang of textiel. Doorlopende expositie: Tot eind mei is er bij het Beeldhouwerscollectief Het Zeeuwse Beeld te Wemeldinge doorlopend een expositie te zien van Maddy Martijn, Esther Burkhardt en Anne Willemsen. Daarna is het weer tijd voor de Kunst en Natuurroute. 1, 2 en 3 juni. We zijn elke dinsdagmiddag aanwezig en aan het werk. Wilt u ons op een ander moment bezoeken meldt dit via www.hetzeeuwsebeeld.nl. Expositie mevr. Nelly van de Plasse: Tot eind juni is er in de expositieruimte

van zorgcentrum het Gasthuis in Goes een expositie te bewonderen van olieverfschilderijen gemaakt door mevr Nelly van de Plasse uit Nieuwdorp. De onderwerpen die te bewonderen zijn heel divers, o.a vogels, (huis)dieren, bloemen, stillevens enz. Schilderen is haar grote liefhebberij. Deze expositie is te bewonderen tijdens openingsuren van zorgcentrum het Gasthuis aan de Kievitlaan 64 te Goes. Verkooptentoonstelling Ingeprent: In het Historisch Museum De Bevelanden, Singelstraat 13 te Goes, een verkooptentoonstelling van prenten en kaarten uit de 16e tot 19e eeuw. Deze tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met Kunsthandel Th. Laurentius en Antiquariaat ‘Dat Narrenschip’. Het museum is geopend maandag t/m vrijdag 11.00-17.00 uur en zaterdag en zondag 12.00-16.00 uur. Gedurende de looptijd van deze expositie zijn er diverse lezingen over prenten en cartografie, w.o. een lezing over prenten van Rembrandt en Lievens, een lezing over landschappen in de prentkunst en een lezing over cartografie. Voor actuele informatie zie www.historischmuseumdebevelanden.nl. Tot en met 9 september. Expositie Regi van Driel: In Kunstuitleen de Bevelanden expositie van Regi van Driel te bezichtigen in het museumcafé en is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van het Historisch Museum de Bevelanden, Singelstraat 13 te Goes. Openingstijden: ma. t/m vr. van 11.00-17.00 uur en za. en zo. van 12.00-16.00 uur. Er is mogelijkheid de geëxposeerde werken te kopen. Zondag 13 mei opening om 14.00 uur; te bezichtigen t/m 2 juli.

Noord-Bevelandse Hengelsport Vereniging GOES - Zaterdag 5 mei hielden wij de 4e vis wedstrijd. Dit deden we bij Wisse/Verburg te Colijnsplaat. We visten met 21 man waarvan 2 jeugdleden. Er werden door 13 vissers in totaal 22 vissen gevangen. De grootse vis een bot werd gevangen door Wim Gerritsen. De visser met de meeste cm vis was Marcel

Warren 88 cm, 2e Flip Leendertse 60 cm, 3e Kees v/d Moere 60 cm, 4e Gebert de Waard 58 cm, 5e Corné de Rijder 53 cm, 6e Tim Noordhoek 42 cm. De volgende wedstrijd is 19 mei te Orisant. Inschrijven 13.15-13.45 uur kantine Camping Orisant vissen 14.15-16.45 uur. Info: hsvnb@zeelandnet.nl

HSV Kortgene KORTGENE - Afgelopen zondag 6 mei hield de HSV Kortgene de derde competitiewedstrijd in 2012. Het parcours was oostelijk van de vissershaven van Colijnsplaat. Het weer viel niet mee. De noordoosten wind blies de vissers recht in het gezicht. De zeventien deelnemers vingen 10 vissen met een totale lengte van 298 centimeter. De grootste vis was een paling van 69 centimeter, gevangen door Cor de Bruine. Het vangen van paling wordt helaas steeds meer een bijzonderheid. Hierdoor is de paling voor sportvissers een beschermde vis.

Ook deze paling kreeg dus weer gewoon de vrijheid. Best jeugd was voormalig Nederlands kampioen Jordy van Beers met een mooie bot van 34 centimeter. De uitslag 1. Cor de Bruine, 97 cm, 2 vissen 2. Jan de Kam, 85 cm, 3 vissen 3. Jordy van Beers, 34 cm, 1 vis, Beste Jeugd 4. Ron Verburg, 30 cm, 1 vis 5. Leuny Slabbekoorn, 26 cm, 1 vis, Beste Dame 6. Ingrid Maranus, 25 cm, 1 vis 7. Ferdy v/d Moere, 13 cm, 1 visje

Handboogschieting Uitslagen Ellewoutsdijk 1e hoofdvogel: 5e zijvogel en 3e kal R.v.d.Straate (‘s-Arendskerke), 1e zijvogel en 1e kal L.v.Dijke (Kloetinge), 2e zijvogel P.Maat (’s-H.Kinderen), 3e zijvogel

W.Puyt (Lewedorp), 4e zijvogel J.Jansen (Hansweert), 2e kal C.Jeremiasse (Ellewoutsdijk), 4e kal W.Remijnse (Ovezande), 5e kal B.Vermeulen (’s-Heerenhoek).


FM

Fijne Moederdag

zondag 13 mei

Extra koopavond

voor moederdag

Lieve mama, Op Moederdag verwennen we mama. Met een ontbijtje op bed, dat je heel zachtjes hebt klaargemaakt en naar boven brengt. Het lijkt alsof ze nog slaapt, maar stiekem is ze al wakker en speelt het spelletje mee, omdat ze het zo’n lief gebaar vindt. Of je hebt de afgelopen weken zenuwachtig je uiterste best gedaan met een schoolwerkje. Eindelijk mag je het geven, want het is Moederdag!

Speciaal voor vaders en kinderen!

Vrijdagavond 11 mei (wij zijn 11 mei open tot 21.00 uur)

En een bloemetje, dikke knuffel of niets bijzonders, dat vindt ze ook allemaal goed, want mama is de beste!

GroenRijk Goes Nieuwe Rijksweg 2 D • 0113-223359 • www.groenrijk.nl

MOEDERDAG ACTIE Autowasstraat

De Walvis

1,

00

wassen

Geldig op moederdag

Uniek

Alleen bij De Walvis verkrijgbaar!

Meld je aan op onze website voor meer kortingsacties!!

En heren! Is dit niet een super leuk moederdagkado?

Ladies Only Reis Dinsdagavond 13 december

PRESENTATIEAVOND USA! ROme van 26 t/m 28 oktober

Locatie: de Caisson te Kapelle, vanaf 19.45 uur. Ga mee met je zus, U hoort en ziet deze avond meer over New York, moeder of vriendin Florida en de Westkust.

en beleef met ons de leukste dagen Deelname aan de avond is kosteloos. inUde stad van kunt vooraf ook deelnemen aan het 2-gangen La keuzemenu Dolce Vita! voor € 22,50 p.p. (excl. drankjes)

Deze reis reserveer je voor € 495,00 p.p. Kijkvan voor info Vluchten, op onzehotel, website op basis eenuitgebreide 2-persoonskamer. transfers, begeleidingofenneem tips van Sandra en Alice en een contact met ons op. wandelexcursie met een Nederlandstalige gids zijn inbegrepen.

Kijk voor enkel meer na informatie op: Deelname aanmelding, www.personaltouchtravel.nl/alice-sandra uiterlijk 3 december, telefonisch of per mail. of ‘like’ onze facebookpagina.

liVinGstoneWeG 3A

Goes Dagelijks geopend van 08:00 - 18:00 uur Zondags geopend van 10:00 - 17:00 uur Volg ons op twitter @wasstraatwalvis

Volg ons op facebook /WasstraatdeWalvis

www.wasstraatdewalvis.nl

www.personaltouchtravel.nl/alice-sandra alice.sandra@personaltouchtravel.nl Tel.nr. 0113 - 34 46 19


Beveland eert oorlogsslachtoffers

Hollandsche Hoevedag GOES - Onder het motto ‘kom, kijk en doe mee’ organiseren alle organisaties uit het recreatiegebied de Hollandsche Hoevedag. Op ludieke wijze openen wethouder Meeuwisse, kinderwethouder Emma Bareman en kinderwethouders Yael de Vos en Daniël Lukasse om 13.00 uur de Hol-

landsche Hoevedag in het Ambachtscentrum. Daarna zijn er voor jong en oud tal van activiteiten. Gratis entree. Deelnemers: KNNV, Scouting HvB-G, Sportpunt Zeeland, Ambachtscentrum, Vierlinden, Scouting JV, MEC, Kinderboerderij, Jeu de boules, en verschillende informatiekramen.

KORTE BERICHTEN

‘s-HEER HENDRIKSKINDEREN - Zoals in heel Nederland, stonden ook de gemeenten in Noord- en Zuid-Beveland stil bij de herdenking van oorlogsslachtoffers afgelopen vrijdagavond. Zo legden in ‘s-Heer Hendrikskinderen leerlingen van christelijke basisschool De Poeljeugd (foto) een krans ter nagedachtenis aan de gevallenen. FOTO BENNIE KRAJENBRINK

Heropening molen de Korenhalm ‘S GRAVENPOLDER - Op 11 mei wordt molen de Korenhalm na een grondige restauratie feestelijk heropend. Op 1 september 2011 werd er begonnen met de restauratie en dankzij de inzet en het vakmanschap van de betrokken aannemers ging dit heel voorspoedig. Eind 2011 was de restauratie grotendeels afgerond en inmiddels zijn alle werkzaamheden, ook die van het onderhoudsplan tot volle tevredenheid afgerond. Zowel binnenin als buitenom de molen werd er heel veel werk verzet. Het machinehok achter de molen werd voorzien van een nieuw dak, nieuwe kozijnen, nieuwe elektra, en ook de stalen raamkozijnen werden gron-

dig gerestaureerd. In dit hok staat de elektromotor die het koppel maalstenen onderin de molen aandrijft. Het is het streven van Stichting Behoud Borselse Molens om in de toekomst ook weer met deze stenen te gaan malen. In de buitengevel van de molen werden alle voegen verwijderd en vervolgens werd de gevel weer opnieuw ingevoegd met een goede restauratiemortel. Tijdens het voegen bleek dat er ook nog eens 1200 stenen moesten verwijderd i.v.m. vorstschade, deze zijn voorzichtig uitgebikt en vervangen. Daarnaast werd de stelling grondig gerestaureerd en werden er diverse deuren en kozijnen vervangen of gerestaureerd. 61 balkkoppen zijn vervangen/gerestaureerd, deze waren

Vroege vogels op Noord-Beveland BEVELAND - Voor de tiende keer wordt er een nachtelijke wandeling gemaakt in de nacht voor Hemelvaartsdag. Het motto dit jaar luidt: De nacht licht op als de dag. Voor dit lustrum wordt aangesloten bij de oorspronkelijke opzet: wandelen vanuit het donker naar het vroege morgenlicht. We verzamelen ons om 02.00u in de Ontmoetingskerk te Geersdijk. Koffie, thee en iets lekkers zullen klaar staan. Vanaf 03.00u wandelen we richting Oosterschelde, via een mooie route. We zien de zon opgaan boven dijk en water. Rond 06.00u kunnen we onze benen uitstrekken in de schuur van hoeve Zeelucht van de familie van de

i.v.m. vochtproblemen/ouderdom ernstig aangetast en moesten dringend aangepakt worden. Waar nodig werden ook de vloerdelen die slecht waren vervangen, dit was nodig bij de vloer van de kapzolder, luizolder en maalzolder. De molen is voorzien van een nieuwe staartbalk, een nieuwe lange spruit, een nieuwe kruibok en hij staat weer keurig in de verf. Op vrijdag 11 mei wordt de molen heropend door dhr. L. Endedijk, directeur Vereniging de Hollandsche Molen, en dhr. G. Ottevanger vice-voorzitter van Vereniging de Zeeuwse Molen. Zaterdag 12 mei, tijdens de Nationale Molendag, is de molen geopend voor publiek van 10.00 tot 16.00u en is iedereen welkom om het resultaat van de restauratie te komen bekijken.

Muzikanten gezocht voor Bandstafette

Contactpersonen: Marianne Wittkamp - 37.29.30 Kamperland / Nel Bareman – 37.18.40 Wissenkerke / Ina Versluis 30.15.23 Geersdijk / Nicoline Nagtegaal -69.59.08 Colijnsplaat / Jan Bosselaar 30.29.31 Kats/Kortgene.

GOES - Scoop, Poppuntzeeland en het Zeeland Nazomerfestival (ZNF) zijn op zoek naar Zeeuwse muzikanten die mee willen doen aan de Bandstafette op 1 september. De Bandstafette is een optreden van zo’n 70 muzikanten die in wisselende samenstellingen covers spelen. Dit keer vindt de Bandstafette plaats tijdens de laatste dag van het ZNF op het Abdijplein, voor de show van Racoon. Muzikanten, zangers en zangeressen kunnen zich tot 15 juni aanmelden voor de Bandstafette via het e-mailadres bandstafette2012@ gmail.com. Vermeld in de mail je naam, leeftijd, mailadres en telefoonnummer en welk muziekinstrument je bespeelt.

KORT BEDRIJVIG

KORT BEDRIJVIG

Berg (Keihoogteweg 6. Daar ontbijten we ook. Voor koffie en thee wordt gezorgd, uw ontbijt neemt u zelf mee. Om 07.00u vieren we een korte Hemelvaartsdienst in de luwte van de dijk. Iedereen van jong tot wat ouder is van harte welkom, zowel bij de wandeling (een heel bijzondere ervaring!) of alleen bij de Openluchtviering aan de Oosterschelde.

In de Sint Jacobskerk in Vlissingen

Mannenkoren in concert VLISSINGEN - In de Grote of Sint Jacobskerk in Vlissingen zal zaterdag 12 mei een Massale Koor- en Samenzangavond t.b.v. de MAF gehouden worden. De organisatie is in handen van Omnis Cantare. Het is een unieke avond te worden waarbij de muzikale medewerking wordt verleend door een 4-tal mannenkoren, te weten : De Lofzang uit Goes, Korendijk uit Oud Beijerland, Tehillim uit Dordrecht en het Chr. Samengesteld Mannenkoor Zeeland. De koren zullen een aantal stukken afzonderlijk van elkaar ten gehore brengen, maar het grootste deel van het programma zullen zij als gezamen-

lijk koor van ca 185 leden optreden. De koren worden begeleid op het orgel door Martin Weststrate, op vleugel door Ron van Ommen en/of Lennert Knops en op de panfluit door Corné van der Giessen. Daarnaast zal ook de baritonsolist Henk Dijkhuizen, bekend van zijn optredens samen met het Chr. Kamper Mannenkoor en vele CD / Opnames aanwezig zijn en regelmatig in combinatie met de koren optreden. De organisatie nodigt ieder van harte uit deze avond die om 19.30 uur begint, bij te wonen. Door de bijdrage van vele sponsoren is deze avond voor ieder vrij toegankelijk, wel zal er worden gecollecteerd t.b.v. een 4-tal Zeeuwse Gezinnen die namens de MAF werkzaam zijn in andere werelddelen.

Meer informatie: www.omnis-cantare.nl PAGINA 14

KAMPERLAND Five Star Country Fair: Zaterdag 12 mei op Five Star Farm, Baashuisweg 11 te Kamperland. Ezelwandeling: Donderdag 24 mei is er een ezelwandeling voor mensen met een verstandelijke beperking en andere belangstellenden van 9.30-13.45u. Lunch is inbegrepen en alles is gratis. Stroodorp 1-2 Kamperland. Opgeven verplicht bij de LFB zeeland, zeeland@lfb.nu Kofferbakverkoop: Zaterdag 19 mei van 10.00-16.00u, parkeerplaats op de Uithaven Kamperland, Haven 5, 4493 BJ Kamperland. Deze kofferbakverkoop is alleen bestemd voor particuliere standhouders. Aanmelden en/of meer informatie: kofferbakverkoop@ hotmail.com, 06-13197901, vóór woensdag 16 mei. HEINKENSZAND Optreden: Alwin bekent van de Havenzangers. Op 11 mei in de Fonteyne Heinkenszand. Aanvang 13.30u. Opgeven bij Elly Hoekman tel. 0113-561450. BORSSELE Optreden: Op zaterdagavond 12 mei treedt Vocaal Ensemble Cantare op in de Catharinakerk op het Plein in Borssele van 19.30 tot 21.30u. ‘S-HEER HENDRIKSKINDEREN Rommelmarkt: Zaterdag 12 mei is er in ’s-Heer Hendrikskinderen weer de jaarlijkse gezellige rommelmarkt ten bate van Terre des Hommes. Van 9.30 tot 13.00u staan er diverse kramen op het plein bij de kerk; 10.30u verkoop bij opbod. Vanaf 11.30u is het mogelijk om de pittoreske kerktoren van ’s-Heer Hendrikskinderen te beklimmen. GOES Vlinders: IVN (Ver. Natuur- en Milieu Educatie) De Zeeuwse Delta houdt een vlindercursus; 4 theorieavonden met aansluitende excursies olv Henk Wagenaar. Cursus: maandagavond 14 mei, 21 mei, 27 augustus en 3 september van 19.30 tot 21.30u in MEC De Bevelanden, Kattendijkseweg 23 (Hollandse Hoeve) in Goes. Excursies: zaterdag 26 mei, 1 september en 8 september. Aanmelding/informatie: 06-23514578, ivn@zeelandnet.nl, www.ivn.nl/zeeuwsedelta. Lezing Marlies Slegers: over het boek Social Kids, handelend over de social media. Dinsdag 15 mei in boekhandel De Koperen tuin. Aanvang 19.30u. Plantenmarkt Groei & Bloei: Zaterdag 12 mei op het terrein van het Edudelta College in Goes, Stationpark 39. Voor kinderen wordt er een workshop bloemschikken gehouden. De markt is open van 9.00-13.00u. Toegang gratis. De Zonnebloem: Zaterdag 12 mei houdt de Zonnebloem afdeling Goes een verrassende middag i.s.m. Omroep Max. De middag staat in het teken van 60 jaar tv met mooie beelden van vroeger en nu. De programma begint om 14.00u en wordt rond de klok van 17.00u afgesloten in het Heer Hendrikhuis. Reserveren: Bep de Pan t.223241 of Corrie Flikweert t.581684. Bijzondere kerkdienst doopsgezinde Kerk: Op 20 mei om 10.00u zal ds.Tom Rijken, predikant te Amsterdam, de voorganger zijn, thema: Handen reiken over grenzen heen. In het kader van de Mennonitische1 Europese Regionale Konferentie in Zwitserland, 10.0011.30u Westwal 41. Info: 06-20692075 of www.dggoes.doopsgezind.nl Excursie Gesprekskring VVP+DO: Naar Omer Gielliet, beeldhouwer te Breskens op maandagmiddag 21 mei van 14.00-16.00u in de RK Barbarakerk, Europastraat, Breskens. Daarna zal er nog een gezellig samenzijn georganiseerd worden in Breskens. Verzamelen met auto’s 12.45u voor de kerk Westwal 41; vertrek 13.00u stipt. Terug tussen 18.00-19.00u. Aanmelden voor 15 mei: 06-20692075, 0113-223726; info: www.dggoes. doopsgezind.nl Manhuistuinconcert: Zondag 13 mei van 12.00-13.00u. concert verzorgt door Fanfare St. Caecilia, ‘s-Heerenhoek o.l.v. Judith van Boven. Toegang gratis. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de Grote of Maria Magdalenakerk. Info tel. 0113-231 577. Boeken/platen/cdbeurs: Zaterdag 12 mei zal er van 9.30-13.30u. weer een boeken,cd- en platenbeurs gehouden worden in buurthuis De Pit, Appelstraat 2A in Goes-Zuid. U kunt nog tafels huren om zelf uw boeken, cd´s of platen te verkopen. Inlichtingen: Ko Louwerse, 0113-213114, Mattie de Dreu 0113-230590. ‘S-GRAVENPOLDER Zangavond met diverse koren: 12 mei vindt er een zangavond plaats, met medewerking van Chr. Gem. Zangvereniging Crescendo uit Tholen en gemengd koor VZOS uit ’s-Gravenpolder. Toegang is gratis. Collecte voor Stichting Ontmoeting. Langeweg 61 ’s-Gravenpolder. Aanvang 19.30u. Meer informatie: www.ontmoeting.org/activiteitenagenda Dansavond OVA: OntspanningsVereniging ‘Amicitia’ (OVA) verzorgt zaterdag 12 mei een dansavond in dorpshuis ‘Ons Dorpsleven’ Poelvoordestraat 3 te ‘s Gravenpolder. Aanvang 20.00 uur. KLOETINGE Moederdagfair: Op zaterdag 12 mei is er weer een moederdagfair aan de Zomerweg 1 te Kloetinge van 10.00-16.00u. KAPELLE Vijverlezing Guido Lurquin: Getiteld de 5 vijvertypes. Op vrijdag 11 mei Bruelisstraat 21. Aanvang 20.00u; toegang gratis. Info: Jeffry Schrijver: 0113-562759 of www.devuurneon.nl KWADENDAMME Blues/gospelmis in Bonifaciuskerk: Ter afsluiting van Bluesweekend festival optreden van Lady A. Aanvang 10.45u. Regionale Oecumenische Hemelvaartsviering: Donderdag 17 mei traditionele regionale Hemelvaartsviering. Om 8.30u starten we met een wandeling in de omgeving van Kwadendamme, start en finish bij de kerk. Om 10.00u begint de kerkelijke viering. Thema: In beweging. BAARLAND Rommelmarkt: Zaterdag 12 mei van 09.30 tot 12.30u rommelmarkt voor de Maartenskerk te Baarland. Er is gelegenheid tot het beklimmen van de toren en Gerard Boot bespeelt het net gerestaureerde Moreauw- orgel. Opbrengst komt geheel ten goede aan het onderhoud van de kerk.


Griet,

15.95

800 tot 1000 gram, per kilo

Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te maken, slijpen wij de rails. Daarom rijdt in de nacht van 16 op 17 mei op het traject Vlissingen-Roosendaal een slijptrein. Woont u in Goes in de buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid. Wij hopen op uw begrip.

Gebakken garnalen portie

Roerbakgarnalen 500 gram

Vispotjes

foto: Peter Honig

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

2 voor

8.95 9.95

Heel de maand mei: Haring 4 halen, 3 betalen

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

Terrasoverkappingen waar

Nieuw in ons assortiment: oester-, mossel-, garnalenbrood

kwaliteit, duurzaamheid en degelijkheid

Tot ziens bij:

samen komen! Terrasoverkappingen

Vishandel Van As Zeeland B.V. Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113 - 57 09 30

Meer info, kijk op onze website waar of bel 06-51145525

kwaliteit, duurzaamheid www.verandabouwsaman.nl en degelijkheid

Aardbeikwekerij ‘DE TUINDERIJ’ Biezelinge VRIJDAG 11 MEI

Nieuwe Rijksweg 8 – ’s-Heer Hendrikskinderen – 0113-21 36 42

van eigen teelt.

Meubel- en rijtuigstoffeerderij Meer C.J. info, Brouwer kijk op onze website v.o.f. of bel 06-51145525

3.25

Onze weekaanbiedingen van 08-05-12 t/m 12-05-12

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op www.prorail.nl/slijptrein

samen komen!

2.85

www.verandabouwsaman.nl WiJ stofferen o.a.: • Klassiek en modern meubilair • Projectmeubilair voor kantoren en zorginstellingen • Autobekleding, motorzadels, caravan/bootkussens Zeer grote stalencollectie interieurstoffen en leder. Wij komen vrijblijvend voor een offerte met stalen bij u aan huis.

www.stoffeerderijbrouwer.nl

starten wij weer met de verkoop van

AARDBEIEN Ook Brabantse wal

ASPERGES

zijn dan weer volop verkrijgbaar. 13 mei:

MOEDERDAG

Veel leuke geschenkverpakkingen van 5 tot 25 euro. Aardbeikwekerij ‘De Tuinderij’ Rijksweg (N289) Kapelle-Biezelinge Geopend dagelijks van 9.00 tot 18.00 uur. Zondags gesloten

VOOR DE BESTE PRIJS & KWALITEIT KOOPT U BIJ ONS! DE MOOISTE SERRES, KOZIJNEN & DEUREN IN ALUMINIUM & PVC, RENOVATIE & NIEUWBOUW

E KOM DEZ AR A DAGEN N N DOE BELGIE E DEEL UW VOOR

OPENDEURDAGEN

OP ZATERDAG 12 EN ZONDAG 13 MEI Tijdens deze dagen doorlopend geopend van 10-17 uur ✔ Maatwerk alle serres. ✔ Fabricatie van ramen & deuren in pvc en aluminium. ✔ Alles in eigen beheer sinds 1983. ✔ 10 jaar waarborg. ✔ Geen voorschot. ✔ Nieuwbouw - Renovaties. ✔ Alle RAL-kleuren. ✔ Volledige afwerking. ✔ Geplaatst door vakmensen.

BEZOEK ONZE SHOWROOM SERRES - KOZIJNEN - DEUREN in ALUMINIUM & PVC

Br asschaat sest eenw eg 292 • 2 9 2 0 K a l mt h o u t B e l g i ë • Te l 0 0 3 2 3 6 6 6 5 7 8 6 • F a x 0 0 3 2 3 6 6 6 4 4 4 1 Al l e dagen open v a n 1 0 U t o t 1 7 U • z o n d a g v a n 1 4 U t o t 1 7 U • www. b r u vo. b e

Bekijk onze website voor het complete aanbod van kwaliteit occasions

uit eigen keuken, 150 gram

www.autoVLIETMAN.nl

Zalmsalade

Wij werken aan het spoor


sport

Tovaal ongeslagen op buitenlandse tour

Kidsday

Indoor Karting Rama GOES - Op zaterdag 12 mei organiseert Indoor Karting Rama Goes weer een Kidsday. Die dag staat volledig in het teken van kina deren. Zo zal er les worden gegeven, wora den er wedstrijdjes verreden en is er weer

de snelste-banden-wissel-competitie. Deze dag is geschikt voor zowel ervaren kinder-coureurs als onervaren kinderen. Leeftijd tot 15 jaar. Programma: 09.00 uur Aankomst/inschrija ven; 09.15 uur Uitleg van de Kidsday; 14.00 uur Einde programma.

Wielerronde Wemeldinge WEMELDINGE - Op Hemelvaartsdag 17 mei wordt weer traditioneel de Wielerronde van Wemeldinge gehouden. De ronde wordt georganiseerd door de Stichting Wielercomité Teamwerk en telt mee voor het klassement van TMZ.

Het team van Tovaal dat een 15-40 overwinning boekte op RC Worms

GOES - De senioren van de Goese Rugbyclub Tovaal maakten onlangs hun jaarlijkse buitenlandse tour naar het Duitse Heidelberg. Na overwinningen op R.C. Zadar (Kroatië) en Union Cagliari (Italië) bleven de Goesenaren ook in Duitsland ongeslagen. R.C. Worms werd met 15-40 verslagen. Het was de tweeëntwintigste achtereenvolgende tour voor Tovaal, waarbij in totaal veertien verschillende landen werden bezocht. Tegen R.C. Worms kon een ervaren team binnen de lijnen worden gebracht en vanaf het begin was duidelijk dat Tovaal en maa tje te groot was voor de Duitse opponent,

die nog nooit eerder buitenlands bezoek had mogen ontvangen. Koens Spaas en Rik Markusse zetten Tovaal al snel op een 0-12 voorsprong en pas vlak voor rust kon de thuisclub iets terugdoen middels een penalty-kick: 3-12. Kort na rust kon Hans Markusse op aangeven van Harry van Hela sland de voorsprong uitbreiden tot 3-19 en daarmee was het verweer van R.C. Worms definitief gebroken. Via oud-international Arko Hoondert en Maurice Boelhouwers, die ook nog eens vier conversions benutte, liep Tovaal uit naar een 3-33 voorsprong. Pas na een try van Sjoerd Wartena werden de Duitsers iets gevaarlijker en drukten ook zij nog twee tries, waarmee de einda stand op 15-40 kwam. Na afloop van de

vriendschappelijke wedstrijd werden er geschenken uitgewisseld en R.C. Worms werd uitgenodigd voor een tegenbezoek in augustus 2013. Tijdens het verblijf in Heia delberg werd er verder nog gemountaina biked, gezwommen in de Neckar en een wijnproeverij bezocht. Woking RFC komt op bezoek Aan het seizoen van de Goese Rugbyclub Tovaal komt voorlopig nog geen einde. Zaterdag 12 mei komt het Engelse Woking RFC op bezoek op sportpark Het Schenge in Goes. Het duel begint om 14.30u. Meer informatie over de Goese Rugbyclub Tovaal is we vinden op www.tovaal.nl of door een mail te sturen naar info@tovaal.nl

Zestiende Meidoornloop NISSE - De landschappelijk fraaie omgeving van het Zuidbevelandse Nisse leent zich voor mooie wandelingen en verrassende fietstochten. Wie het wat sneller wil doen vindt er genoeg kronkelende dijken en beschutte landweggetjes om er naar hartenlust te trimmen. Dat alles komt samen in de Meia doornloop die de Zaklopers uit Nisse jaara lijks houden. Zondag 13 mei is 16de editie van de Meia doornloop met behalve een wandel- en fietstocht ook de trimlopen over 7,5 en 15 km, een korte Meidoornloop (1500meter)

en voor de allerkleinsten een ‘snoepzaka loop’. Inschrijven Inschrijven voor alle onderdelen kan op zondag 13 mei vanaf 12.00u in het dorpsa huis aan het dorpsplein in Nisse. Fietsers en wandelaars kunnen direct na inschrija ving (uiterlijk 14.00u) vertrekken. Het proa gramma trimlopen begint om 14.15u met de ‘snoepzakloop’ en om 14.30u. de korte Meidoornloop. Vooraf inschrijven is mogea lijk tot en met zaterdag 12 mei 21.00u. Dat kan via e-mail webmaster@zaklopers.nl met vermelding van naam, adres, leeftijd en onderdeel/categorie. Deelname is tot

12 jaar gratis. Voor alle deelnemers is er een passende herinnering. Informatie is te vinden op www.zaklopers.nl. De opbrengst van de Meidoornloop, evena als die van de Grote Zakloop in november, gaan dit jaar weer naar een weeshuis in Tanzania. Dat project is mede opgezet door oud-inwoners van Nisse; Piet en Olga de Haas. De organisatie van de Meidoorloop doen De Zaklopers Nisse in samenwerking met AV’56 uit Goes. De Meidoornloop is een sportief evenement waarbij de nadruk niet ligt op het wedstrijdelement, maar het plezier om samen in een bijzondere omgea ving te sporten.

Podiumplaatsen in Hoogerheide voor jeugdrenners ZRTC Theo Middelkamp GOES - Tijdens de jeugdronde van Hoogerheide hebben de jeugdrenners van ZRTC Theo Middelkamp in diverse categorieën op het podium gereden. Ook in deze wedstrijd zijn er weer punten te behalen om zich te plaatsen voor het NK. In categorie 1 reed Myrthe Greijdanus naar een 4e plaats. Vera de Munnik kwam op de 6e plaats over de meet en Aniek Adriaensa sens als 7e. Shirin van Anrooij reed in categorie 2 naar het podium met een 2e plaats, Lisanne de

Munnik is 9e geworden, Twan Schrier 10e, Floris Kristalijn 11e en Noan van den Berg 13e. Ook Jurgen Mesu reed in categorie 3 naar de 2e plaats, Mike Deutekom maakte met zijn 3e plaats het podium compleet. Flavio Moretti finishte op de 12e plaats. In categorie 4 kwam Tristan Timmermans op het podium met een 3e plaats, Arjan Poleij werd 6e, Zoë Mulder 10e, Daphne Mesu 12e, Hidde Greijdanus 14e en Jesper Martijn 20e. Jochem Kerckhaert reed naar de 7e plaats in categorie 5. Pepijn Hillemans is 13e gea

worden, Jarmo Visser 15e, Lars Steenbaka ker 22 en Maik Matthijssen moest helaas opgeven door een lekke band. Nick de Munnik is 19e geworden, en had materiaalpech, Floris v/d Laar is 24e. Beia den kwamen uit in categorie 6. In de laatste categorie 7 reed Sven van Nieuwkerk naar de 12e plaats, Vince Geijs 13e, Jarmo Zuidweg 17e, Ralph Traas 19e en Michael Hazen 21e. De volgende wedstrijd voor de jeugd is zondag 13 mei in Stampersgat, categorie 1 start om 9.30 uur.

De ronde heeft als start en finishpunt de Oude Dorpsstraat. Daarna gaat men via de Bierweg, Binnendijk en Hogeweg weer tea rug naar de Dorpsstraat. Als eerste komen de Amateurs-B aan de start om 13.00u voor een afstand van 45 km. Daarna komen de Amateurs-A aan het vera trek voor een afstand van 60 km. Zij starten om 14.30u. Hierbij komen de plaatselijke favorieten Rens Kole en Jouri Kasper aan

het vertrek. Laatstgenoemde wist pas nog de Ronde van Bruinisse op zijn naam te schrijven. Zoals gewoonlijk in Wemeldinge, mogen de Veteranen het programma afsluiten om 16.00u voor een afstand van 55 km. Tegea lijkertijd rijdt de SP categorie hun weda strijd over 25 km. Bij deze categorie is het mogelijk om eens te proberen of het rijden van wedstrijden leuk is. Velen hebben als opstap bij deze categorie al hun intrede in de wielersport gedaan. Inschrijven bij Nutswerk aan de Zandweg in Wemeldinge, waar ook de inschrijving plaats zal vinden. Wemeldinge is op deze dag gewoon te bereiken via de aangegea ven omleidingsroute.

Jeugdvoetbaltoernooi SV Heinkenszand HEINKENSZAND - Zaterdag 12 mei houdt sv Heinkenszand het tweede deel van haar jaarlijkse jeugdvoetbaltoernooi. Om 9.00 uur starten 20 E-teams (9-10 jaria gen). Zij voetballen tot 12.30 uur, waarna de finale van de penalty bokaal het toera

nooi afsluit. De middag is vanaf 13.30 tot 18.00 uur voor 12 D-teams (11-12 jarigen). De gehele dag zal muzikaal live ondera steund worden door de nationaal bekende deejays Stanio, Danny, Daaf, Sipke, Fabian en Cor van radio HKZ. En natuurlijk zijn het springkussen, suikerspin en de spona sormarkt ook aanwezig.

Goes thuis tegen EFC GOES - Na het gelijke spel tegen Longa staat Goes zesde. Echter bij winst en verlies van Longa en Vlissingen kan de derde plaats nog een feit zijn. Voor Goes staat er niet meer zo veel op het spel en kunnen ze zich voorbereiden voor het eerste promotie duel op Hemelvaartsa dag thuis tegen Heidebloem/Bovitec 1. Programma Woensdag 9 mei

Goes C1-Patrijzen C1 19:00 Zaterdag 12 mei NOAD’67 DA1-Goes DA1 10:00 Goes MB1 toernooi te Serooskerke 13:30 Goes D2 Toernooi te Walcheren 10:00 Goes E1 Toernooi te SKNWK 13:30 Goes E2 Toernooi te Kloetinge 13:00 Goes F1 Toernooi te SSV’65 Goes F2 Toernooi te SSV’65 Gansetrappers 10:00 Zondag 13 mei Goes 1-EFC 1 14:30

Programma SSV‘65 Serooskerke - Zaterdag wordt de laatste competitiewedstrijd gespeeld van een serie van 26 SSV‘65 ontvangt op eigen terrein Serooskerke. De Walcherse formatie kan de punten nog goed gebruiken en SSV ‘65 is al weken veia

lig, maar zou wellicht nog in aanmerking kunnen komen voor een periodetitel. Spana nend dus tot op de laatste dag. Ook gaan vanaf vandaag de jaarlijkse jeugdtoernooien van start, we beginnen deze week met de E pupillen van 9.00 tot 13.00u.

Schietingen senioren 1e hoofdvogel D.Brand (Driewegen) 2e hoofdvogel, 2e zijvogel, 1e en 4e kal C.Boonman (sHeerenhoek) 1e zijvogel C.Jeremiasse (Ellewoutsdijk) 3e en 4e zijvogel D.Brand (Driewegen) 2e kal J.v.d.Guchte (Heinkenszand)

3e kal C.Eversdijk (Goes) vliegende vogel: H.Hoogstrate, A.v.d.Dries en P.Vette allen 2 maal meeste kleine vogels J.v.d.Dries (Heina kenszand) 7 stuks Volgende schieting is op 16 mei.

Hengelsportvereniging ´t Sloe

Viswedstrijd HVKK

NIEUWDORP - Op 5 mei heeft HSV ´t Sloe de 5e clubwedstrijd van het seizoen gehouden.

KAPELLE - De 4e bekerwedstrijd werd vervist in de eens zo visrijke Westerschelde, bij Waarde.

De vangst viel tegen, van de dertig deelnea mers waren er maar zestien die vis gevana gen hebben. De uitslag 1. K. Wiskerke 89 cm (4 vissen)

2. K. de Kam 62 cm (3 vissen) 3. R. Otte 57 cm (3 vissen) 4. S. Groenewegen 51 cm (2 vissen) 5. B. de Visser 50 cm (2 vissen) 6. J. Sinke 49 cm (2 vissen) A. v. Oosten 49 cm (2 vissen) 8. M. Otte 43 cm (2 vissen) 9. J. v.d. Zande 33 cm (2 vissen) 10. A.de Kam 26 cm (2 vissen)

11. E. v.d. Dries 22 cm (1 vis) 12. K. Otte 21 cm (1 vis) 13. J. Willemse 20 cm (1 vis) 14. R. de Vos 15 cm (1 vis) 15. Mevr. de Vos 14 cm (1 vis) 16. M. van Die 13 cm (1 vis) Programma De volgende clubwedstrijd is op 16 juni van 12.00 tot 15.00 in vak 3 te Borssele. PAGINA 16

Het weer was goed, ook de deelname, maar de vangst was zeer matig. Van alle deelnemers had zo’n 75% vis. Er werden 22 vissen gevangen. De uitslag: 1. Cees Lepoeter 73 cm; 2. Gerard Lepoeter 71 cm;

3. Kees Koens 54 cm; 4. Paul Sonke 38 cm; 5. Leo Luteijn 36 cm; 6. Dick Dingemanse 25 cm; 7. Rinus Hengsdijk 24 cm; 8. Leon Smit 21 cm; 9. Piet Hamelink 19 cm; 10. Jan Lepoeter 18 cm; 11. Jan Serier 18 cm; 12. Rinus Zuidweg 16 cm. De volgende wedstrijd is op vrijdag 8 juni in het Schelde-Rijn-kanaal Oostzijde. Aana vang 19.00 uur.


Massale Verkoop-

De voordelen van kunststof kozijnen: nooit meer schilderen • mooie profielen • keus uit vele dessins • energiebesparend • verhoogd woningwaarde

In 7 stappen een nieuw kozijn! Zo gaat het:

2

3

7.30 uur: de werkmannen zijn er. Inspectie en overleg over deze bestaande situatie.

7.40 uur: het oude kozijn wordt zorgvuldig eruit gezaagd en afgevoerd.

KAPELLE www.aazet.nl Kloosterpoort 19 • T 0113-330333 D E

G R O O T S T E

S H O W R O O M

9.00 uur: het nieuwe, opgemeten kozijn wordt zonder glas en panelen klaar gemaakt.

H E E L

Z E E L A N D :

de enige in Zeeland!!!

tel: 0113-670040. fax: 0113-670042 e-mail: slagerijclement@hetnet.nl Specialiteit: Stro-gebrand Varkensvlees EIGEN SLACHT EN WORSTMAKERIJ !!!

Schouderkarbonade

1000 gram €

4,99

Week is van donderdag 10 mei tot en met woensdag 16 mei Uit de vleeswarenhoek:

Gekookte Aste

100 gram €

12.20 uur: het roorster wordt op het glas geplaatst en in kozijn geklemd met op maat gemaakte glaslatten.

10.50 uur: het nieuwe kunststof kozijn wordt waterpas geplaatst en gemonteerd.

K U N S T S T O F

Uw Marktslager Clement.

Deze week:

6

1,09

U vindt ons op de weekmarkt: Dinsdag: Kapelle 8.00-12.00 Ovezande 13.00-17.00 Woensdag: Nieuwdorp 8.30-12.00 Donderdag: Koudekerke 8.30-12.00 Goes Molenplein 13.00-17.00

Zie ook onze aanbiedingen aan de verkoopwagen.

De zaak met de smaak van vroeger!—eenvoudig ‘t beste !!

15.45 uur: Alles is opgeruimd, oude kozijn meegenomen. De klant is dik tevreden!

Geen aanbetalin

g.

K O Z I J N E N

E N

Voor slimme vroege vogels...

GOOD MORNING FLIGHT

D E U R E N

E N

B U I T E N Z O N W E R I N G

RAT IN DE VAL

www.adballon.nl

Vandaag uw auto, jeep of bus v.a. ’96 verkopen. Bel HUGO Contant + RDW. Vrijwaring!

Ook lid worden? bel: 0166-785000 www.40plusrelatie.nl

L A N G S

D E

A 5 8 !

KOM IN DE KAS

Geopend ma. t/m vr. van 9.00-12.00 en van 13.00 - 17.00 uur Za. van 9.00 -12.00 en van 13.00 -15.00

Easy and natural!

Duurzame oplossingen bij vliegen, houtworm, mollen, ratten, muizen, papiervisjes, vogeloverlast, wespen enz.

(0113) 57 38 81

www.ongediertespecialist.nl

Ook ’s avonds.

Persoonlijk, succesvol en betrouwbaar

P A L

Hangpotten met planten, potgrond Komkommer- en tomatenplanten

06 - 122 58 443

Brengt singles samen!

>

GERANIUMS EN PERKPLANTEN

Boek via internet!

Plus 40Relatie

TIMMERBEDRIJF VAN DE GEVEL

7

13.50 uur: het schiet al lekker op! Het afkitten en aftimmeren kan beginnen.

Lid VKG-keur

Geopend: Ma t/m Vrij. 8.30-16.30 uur. Zat. 9.30-11.30 uur. V A N

5

4

Cobie de Weerd

1

Op 1 dag geregeld!

KWEKERIJ ZUIDERWIJK OUDEKAMERSEWEG 14 HEINKENSZAND (richting “de schaapskooi”)

Easy Easy and and natural! natural! Bel Hoveniersbedrijf ‘De Tuùnman’ voor:

voor Bezoek rmatie o f meer in bsite e onze w

Bomen rooien Bomen snoeien Stobben frezen Hout verhakselen August Lokerse, mob. 06 - 46 40 36 47 Ko Verhage, mob. 06 - 28 74 99 85

.nl

- Betaalbaar en voordelig - Geen onderhoud, dus gemak - Nauwelijks van echt te onderscheiden www.delta-kunstgras.nl 0113 - 31 31 6631 | 06 www.delta-kunstgras.nl | |0113 - 31 66- 21881191 | 06 - 21881191 www.delta-kunstgras.nl | 0113 - 31 31 66 | 06 - 21881191

De Dakkapellenspecialist… Met meer dan 600 geplaatste dakkapellen per jaar kunnen wij u garanderen de GOEDKOOPSTE dakkapel leverancier van uw regio te zijn. En dat zullen we u bewijzen ook!

Een complete dakkapel van kunststof of hardhout, in standaardkleuren Incl. HR++ glas vanaf € 2.950,- incl. BTW Wind- en waterdicht geplaatst in 1 dag.

Maak vandaag nog een afspraak voor een vrijblijvende prijsopgave

013 - 535 03 29

www.dakkapellen-specialist.nl

Automatische Garagedeuren & Toegangshekken Bel voor een vrijblijvend advies aan huis

Goes T: 0113 - 202049

www.scan-werk.nl

Wij digitaliseren uw dia’s en negatieven

Professionele kwaliteit scans, tegen een zeer lage prijs! Standaard resolutie (9 MegaPixel) - € 0.20 Hoge resolutie (25 MegaPixel) - € 0.25

Voor meer informatie: 0118-639399 / bestelling@scan-werk.nl

Uw parketvloer tot 35 m2 geschuurd en behandeld met hardwaxolie (naturel). Nu voor de all-in prijs van E750,- incl. BTW NIEUW: http://webwinkel.wilcoparket.nl Wilco Parket Tel: 0164 - 68 58 52 Vlierbes 10 E-mail: info@wilcoparket.nl 4661 WT Halsteren Website: www.wilcoparket.nl


Met een scholenloop

Schoorse kids halen 3000 euro op

Petrakerkdag in Kapelle KAPELLE - Zaterdag 12 mei is de Petrakerkdag in Kapelle. Voor de kinderen zijn er veel leuke activiteiten, zoals springkussens, ponyrijden. Vaders kunnen een cadeautje maken voor Moederdag. De hele dag zijn er binnen concerten en uitvoeringen te beluisteren van 9.00 tot 16.00 uur. Roofvogels zullen de

show stelen op het veld naast de rotonde. Neem een kijkje bij de brandweer, of een ritje in de stoere jeep of paardenkar. Om 12.00 uur is er verkoop per opbod en om 15.00 uur een Amerikaanse veiling. Daarnaast is er de hele dag een kinderkleedjesmarkt, rommelmarkt en gewone markt. Petrakerkdag is aan de Goessestraatweg 18 in Kapelle. www.petrakerkkapelle.nl

Tv-opnames Nederland Zingt GOES - Op dinsdag 15 mei neemt de EO het televisieprogramma Nederland Zingt op in de Grote of Mariakerk in Goes.

SCHORE - Door te rennen voor wat ze waard zijn hebben de leerlingen van OBS de Tunnel in Schore 3096,80 euro opgehaald met een sponsorloop voor Rwanda. “Ze hebben een superprestatie geleverd”, zegt Melissa van Tilbeurgh deze week trots namens het schoolteam. “Het is een waanzinnig bedrag en we willen ook iedereen bedanken voor het sponsoren.” FOTO OBS DE TUNNEL

Aan deze opnamen werken bijzondere koren mee zoals het Zeeuws Vocaal Ensemble o.l.v. Elisabeth van Duin, Het Hollands Jongerenkoor en Mannenkoor Salomo o.l.v. Peter Wildeman. Meewerkende musici zijn o.a. organist André van Vliet, pianist Joost van Belzen en het Kurios Klarinet Kwartet. De EO nodigt iedereen van harte uit om mee te komen zingen. Delen van de opnamen zullen door het hele jaar heen te zien zijn in de uitzendingen van Nederland Zingt, elke zaterdagavond op Nederland 2 en in Nederland Zingt op Zondag, elke zondagmorgen op Nederland 1. Het programma Nederland Zingt is bekend bij vele Nederlanders. Elke zaterdagavond en zondagmorgen wordt het door hon-

derdduizenden bekeken en beluisterd. Het is een programma waarin het geestelijke lied centraal staat. Liederen die gaan over wat God gedaan heeft en zal gaan doen. Liederen van gelovige mensen in bijna alle omstandigheden van het leven. Ze worden gezongen op blijde dagen, maar ook in periodes van rouw. Het geheim van het geestelijke lied is dat het een boodschap heeft voor heel het leven. Op www.eo.nl/nederlandzingt of tijdens kantooruren via de EO Reserveerlijn 0900-3002130 (0,25 cpm) kunnen de gratis toegangskaarten worden gereserveerd. Bezoekers ontvangen bij de ingang een programmaboekje. De EO hoopt op veel enthousiaste mensen die mee willen zingen in de samenzang op dinsdag 15 mei. De aanvang is 19.45 uur en vanaf 18.45 uur staan de deuren open. In verband met de TV-opnamen dient men voor 19.30 uur aanwezig te zijn. Meer informatie op www.nederlandzingt.nl.

KERKELIJK NIEUWS KAPELLE Vrije Evangelische Gemeente Noordelijke Achterweg 67, Wemeldinge. Diensten: zo.10.00u. Tevens elk seizoen extra diensten. www.vegwemeldinge.nl Christelijke Gereformeerde Kerk Biezelingseweg 6, Kapelle. Zondag 13 mei: 10.00u ds. A.G.M. Weststrate; 17.00u ds. A. den Boer Ger. Gem. Kapelle-Biezelinge Goessestraatweg 18, Kapelle. Zondag 13 mei 10.00u leesdienst; 18.00u (bevest.) ds. G.J.N. Moens. Donderdag 17 mei (Hemelv.) 10.00u ds. C. Harinck. Protestantse Gemeente Kapelle-Biezelinge-Eversdijk Biezelingsestraat 67, Kapelle. Noordstraat 4, Biezelinge. Zondag 13 mei: Biezelinge 10.00u ds. B. de Jong Hervormde Gemeente Kapelle Kerkplein 4, Kapelle. Dienst: zo. 10.00u. Voorganger: ds. L.C.P. Deventer Protestantse Gem. Hansweert & Schore Dijkstraat 5, Hansweert. Nieuwe Kerkplein 1, Schore. Diensten: ‘s zomers zo. 09.30u; ‘s winters zo. 10.00u, om de week wisselend in de Hervormde Kerk Hansweert en Schore. Protestantse Gem. Wemeldinge Kerkweg 5, Wemeldinge. Dienst: zo. 10.00u. BORSELE Gereformeerde gemeente Borssele Oostsingel 21, Borssele. Diensten: zo. 09.30u, 14.00u en 18.00u. Protestantse Gemeente Borssele Predikant: Ds.M.J.Wisse, 0113-561322. Scriba: P.Duijnkerke. Elke zondag dienst om 10.00u. Ger. gem. ‘s-Gravenpolder Langeweg 61, ‘s-Gravenpolder. Zondag 13 mei: 9.30 ds. E. Hakvoort; 14.00 leesdienst; 18.00 ds. E. Hakvoort Ger. gem. Hoedekenskerke ‘s-Gravenpoldersestraat 4, Hoedekenskerke Ger. gem. Nieuwdorp Havenweg 26, Nieuwdorp. Elke zondag kerkdiensten om 9.30, 14.00 en 18.30u. Gereformeerde gemeente Nisse Zuidweg 15, Nisse. Scriba: M. de Witte, 0113-649519. Diensten elke zondag om 9.30u en 14.30u. Herv. Gem. Oudelande Scriba: mevr. H.M. Storm-Wagenaar, tel: (0113) 548527. www.pknoudelande.nl. Zondag 13 mei: 10.00u kinderkerk, beves-

tigingsdienst Alicia Euwema en Rien van Hekken, ds. Houwaart, koffie. Oud Ger. Gem. ‘s-Gravenpolder Provincialeweg 16, ‘s Gravenpolder. Diensten: zo. 09.30u, 14.00u en 18.00u Prot. Gemeente `s Gravenpolder/Baarland Zondag 13 mei: Baarland 10.00u ds. D. Westerneng, `s-Gravenpolder; ‘s-Gravenpolder 10.00u ds. A. v/d. Ploeg, Oosterland Prot. Gemeente de Ark Hoedekenskerke Verder: Kerkstraat 32, Hoedekenskerke. Diensten zondag 10.00u Prot. Gem. ‘s-Heer Abtskerke Dienst om de 14 dagen, steeds zo. om 10.00u. Protestantse Gemeente Nisse Mariakerk, Dorpsplein 49 in Nisse. Dienst om de 14 dagen, steeds zo. om 10.00u. Zondag 13 mei: 10.00u Ds. R. de Meij Mesima. Dienst in ’s-Heer Abtskerke Prot. Gem. Heinkenszand Barbesteinkerk: Clara’s Pad 6, Heinkenszand. Dorpskerk: Dorpstraat 71, Heinkenszand. Predikant: ds. W. Pieterse. Zondag 13 mei: 10.00u Barbesteinkerk mw. M. Maris, Nisse Protestantse Gemeente Lewedorp Zandkreekstraat 31, Lewedorp. Predikant: da. M.J. Wisse. Prot. Kerkgemeenschap Nieuwdorp Scriba: Mevr. L. Michielsen. Zondag 13 mei 10.00u ds. F. van Vliet, Zaamslag RK Kerk ‘s-Heerenhoek (‘s-Heerenhoek - Borssele - Nieuwdorp). Parochie: H. Willibrordus. Postadres: Deken Holtkampstraat 9, ‘s-Heerenhoek, tel. (0113) 351264. Diensten: 3e en 4e za. van de maand 19.00u, zo. 9.00u. RK Kerk H. Blasius Heinkenszand (‘s-Heer Arendskerke - Heinkenszand). Parochiecentrum: Kerkdreef 4, Heinkenszand, tel. (0113) 561216. Diensten: iedere za.19.00u en iedere zo. 09.00u. RK Kerk Kwadendamme (‘s-Gravenpolder - Hoedekenskerke - Baarland - Nisse - Oudelande - ‘s-Heer Abtskerke) Kerk en pastorie: Johan Frisostraat 5-7, Kwadendamme. Diensten: vrij. 09.00u, zo. 10.45u. RK Kerk Lewedorp Parochie: H. Eligius. Secr.: Burgemeester Lewestraat 11, Lewedorp. Spreekuur: elke 1e ma. van de maand 19.00-19.30u, tel. (0113) 612694. Diensten: zo. 10.30u RK Kerk Ovezande & Driewegen

Ellewoutsdijk Parochie: Onze Lieve Vrouw Hemelvaart. Pastorie: Hoofdstraat 58, Ovezande, tel. (0113) 655214. Diensten: zo. 09.30u, laatste za. van de maand 19.00u. Prot. Gemeente Driewegen Ellewoutsdijk - Ovezande Predikant: mw ds. J.H. de Koe, tel. 0646087309. Scriba: mw A. Goense, tel. (0113) 655958. Diensten: iedere zondag 10.00u GOES Christelijke Gereformeerde Kerk Maranathakerk, Bergweg 43A, Goes. Voorganger: ds. J.G. Schenau. Zondag 13 mei: 10.00u en 17.00u ds. J. G. Schenau. Doopsgezinde gemeente/Vereniging Vrijzinnige Protestanten Doopsgezinde kerk, Westwal 41, Goes. Predikant ds. Leuny de Kam. Evangelische Gemeente Rafaël Goes Samenkomsten in Pontes-Goese Lyceum, ingang Vogelzangsweg. Aanvang diensten 10.00u, laatste zondag van de maand 19.30u.; www.rafaelgoes.nl. Voorganger: K. Verhage Family Time Ministries Samenkomst iedere zondag om 13.00 uur in wijkgebouw De Spinne, Joseph Lunslaan 7, Goes-Noord. Voorganger: Raadj Gonesh. Voor meer informatie: mail. info@familytime-ministries.nl, tel. 06-40733166. Zie ook www.familytime-ministries.nl Gemeente van Jehovah Getuigen Koninkrijkszaal, Van Hallstraat 4, Goes. Vergadertijden: wo. 19.30u en zo. 10.00u. Gereformeerde Gemeente Louise de Colignylaan 177, Goes, tel. 228023. Predikant en preses: ds. C.J. Meeuse. Kerkdiensten om 9.30u, 14.00u en 18.00u. Ger. Gem. in Nederland Koningskerk, Nassaulaan 153, Goes Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ontmoetingskerk, Kornetstraat 4, Goes (tegenover ziekenhuis). Predikant: ds. P.J. Trimp. Zondag 13 mei: 9.30u Ds F.J. Bijzet, pred. te Brouwershaven; 16.30u Ds P.J. Trimp. De middagdienst is een Jeugd Thema Dienst. Leger des Heils Rav. de Groene Jager 72, Goes. Dienst zo. om 10.00u. Korpsofficieren: Kapitein E. Heerlien en Kapitein F. Heerlien-Spit. Oud Ger. Gem. Kerkgebouw De Hoeksteen, Noordhoeklaan 90, Goes. Diensten: elke zo. om 10.00u en PAGINA 18

17.30u. Rooms-katholieke kerk H. Maria Magdalenakerk, Singelstr. 9, Goes. Diensten iedere zaterdag om 19.00u en iedere zondag om 10.45u. Protestantse gemeente Goes Grote of Maria Magdalenakerk, Singelstraat 21, Goes. De Hoogte, Populierenstraat 29, Goes. Oosterkerk, Bergweg 88, Goes. Zondag 13 mei: Grote Kerk 10.00u Ds N. v.d. Linden Viering H.A.; 17.00u geen dienst; Oosterkerk 9.30u Ds E. v.d. Linden Doopdienst; 17.00u geen dienst; de Hoogte 10.00u Ds A. Jobsen; 19.00u Jeugdwerkteam Open Kerk mmv koor Testimony Vergadering van Gelovigen Zondag eredienst van 10.00 tot 11.00u; woordbediening van 11.30 tot 12.30u. Overige bijeenkomsten zie: www.vergaderinggoes.nl. De samenkomsten van de Vergadering van Gelovigen worden gehouden in: Dorpshuis Heer Arendhuis, Torenring 46 te ‘s-Heer Arendskerke. Vrije Evangelische Gemeente Kerkgebouw: Bethelkerk, Beatrixlaan, Goes. Diensten zondag 10.00u en 18.30u. 1e zondag v/d maand zingen in de Bethelkerk aanvang 18.30u. Hervormde Gemeente Kerkgebouw De Levensbron, Mansholtlaan 1, Goes. Zondag 13 mei: 10.00u ds. G.D. Kamphuis, Goes; 17.00u ds. G.D. Kamphuis, Goes. Donderdag 13 mei: Hemelvaartsdag, 10.00u ds. G.D. Kamphuis, Goes Vliedberggemeente, Gereformeerde Kerk Goes e.o. Calvijn College, Klein Frankrijk 19, Goes. Diensten: zo. om 9.30 en 16.30 uur. Admiraal de Ruyterziekenhuis Goes Zondag 13 mei: 10.00u Ds. A.A.R. Kamermans PKN Gem. ‘s Heer Arendskerke Torenring 2, ‘s-Heer Arendskerke. Predikant: ds. M.J. Wisse Prot. Gem. ‘s Heer H’kinderen Plein 1, tel. 233098. Predikant: da. P. van Oosten. Zondag 13 mei: 10.00 Ds.P.van Oosten Herv. Gemeente Kattendijke Kerkgebouw: Dorpsstraat 53, Kattendijke. Prot. Gemeente Kloetinge Geerteskerk, Geertesplein 24, Kloetinge. Predikant: ds. D. Neven Protestantse Gemeente Wilhelminadorp Brugstraat 12, Wilhelminadorp. Zondag 13 mei: 10.00u ds. G. Grootjans, Ovezande

Gereformeerde Gemeente Wolphaartsdijk Villa Novastraat 1, Wolphaartsdijk. Tel. 06-30826746. Diensten iedere zondag om 09.30u, 14.00u en 18.00u. Prot. Gem. Wolphaartsdijk Nicolauskerk, Oostkerkestraat 1, Wolphaartsdijk. Zondag 13 mei: 10.00u Ds. C.A. van Eck Baha’i-gemeenschap Goes Bijeenkomsten vinden wekelijks plaats in Zeeland, geregeld ook in Goes. Info: 0630534547 Huis van Elia Iedere zondag samenkomst om 13.15u. Adres: Oosterkerk Goes, Bergweg 88 te Goes (ingang aan de J.D. van Mellestraat). Kinderdienst aanwezig. Voor meer informatie: C. Harthoorn 0113-622409 of ctharthoorn@zeelandnet.nl Moskee Arrahmaan A. Joachimikade 5, tel. 257539. Voorz.: H. Nahari NRD-BEVELAND Gereformeerde Gemeente Torendijk 76, 4484 AV Kortgene Prot. gemeente Kats/Kortgene Nicolaaskerk, Kerkgang 2, Kortgene. Zondag 13 mei: Pasen VI 10.00u ds. N. Vlaming Prot. Gemeente Kamperland De Ark, Veerweg 100, Kamperland. Zondag 13 mei: 9.30u ds. P.Melse, Vrouwenpolder Gereformeerde Gemeente Veerweg 12, Kamperland. Diensten: 10.00u, middagdienst wisselende tijden. Prot. Gemeente Wissenkerke-Geersdijk Predikant: mw. Ds. K. van den Broeke. Opstandingskerk, Voorstraat 20 Wissenkerke. Ontmoetingskerk, Geersdijkseweg 1, Geersdijk. Prot. Gem. te Colijnsplaat Havelaarstraat 30, Colijnsplaat. Zondag 13 mei: 10.00u Dhr. S. Schagen Wijzigingen en/of aanvullingen, bijvoorbeeld wie wanneer voorgaat (lees: preekrooster) kunt u gratis doorgeven via www. internetbode.nl - aan de rechterkant klikken op ‘Aanleveren redactie’ en vervolgens op De Bevelandse Bode. De rest wijst zich dan vanzelf. Voor vragen of het schrijven van artikelen, bel de redactie van De Bevelandse Bode, tel: 0118 61 76 61.


vacatures

VAN BEEK AUTOBEDRIJVEN B.V.

Oudenbosch-Roosendaal-Bergen op Zoom-Vlissingen Van Beek Autobedrijven is sinds 1965 Citroën-dealer voor West Brabant en Zeeland, met vestigingen in Oudenbosch, Roosendaal, Bergen op Zoom en Vlissingen. Vanwege interne doorstroming en de groei van het merk Citroën zijn we op zoek voor ons bedrijf in Ritthem (Vlissingen) naar een full-time

HELP

Wij zoeken een

VAKMANNNEN GEzocHt

zelfstandig werkende kok

Start je eigen allround klusbedrijf met succesvolle en betrouwbare organisatie De Vakman FP BV. 95% slagingskans! Klusopdrachten,inkoopkortingen, reclame, internet, bedrijfsadvies en aantrekkelijke voorwaarden.

JUNIOR AUTOVERKOPER m/v

033 - 456 79 20 www.devakman.info

Hierbij gaat onze gedachte uit naar iemand in de leeftijd van 18-25 jaar met mogelijk al enige jaren ervaring of een voltooide IVA-opleiding. Voor de juiste persoon, waarvan enthousiasme en doorzettingsvermogen afstraalt, liggen er binnen onze organisatie vele doorgroeimogelijkheden. Het in bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs is noodzakelijk.

voor vast dienstverband.

Uiteraard kunnen de kandidaten rekenen op een prettige werksfeer en dito arbeids-voorwaarden.

Dakwerken

Voor telefonische informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Adrie Contant, tel. 0118 - 629 955.

vernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera. Bel Zoomdak 06-18514726 www.zoomdak.nl

Gelieve schriftelijke sollicitatie te richten aan:

VAN BEEK AUTOBEDRIJVEN B.V. t.a.v. Aries van Beek Postbus 23, 4730 AA Oudenbosch of mailen naar: aries@vanbeek-autobedrijven.nl

Ben jij flexibel, meedenkend en in staat om zelfstandig een keuken te runnen? Reageer dan per mail naar postmaster@hcrdezwaan.nl

Pallets

The company that grows!

Hotel Café Restaurant “de Zwaan”

Te koop gevraagd Alle soorten ook kapot 06-51549157

Kerkplein 47 4421 AB KAPELLE 0113-343610

Minimaal 100 stuks.

Wij zoeken voor onze vestiging in ‘s-Gravenpolder een

inpakoperator Als inpakoperator ben je de spil tussen de sorteer en de laadafdeling. Je zorgt er, samen met je collega’s, voor dat alle orders goed verpakt worden en op tijd klaar staan voor verlading. Tevens hou je de kwaliteit van het te verpakken product scherp in de gaten. Voor deze veelomvattende en verantwoordelijke functie zoekt TOP Onions stressbestendige en precieze mensen die graag vooruit willen. Heb je vragen over deze functie bel dan eens vrijblijvend naar Benny Murre 06-53895883. Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO voor de Groente- en Fruitverwerkende Industrie. Sollicitatie met CV binnen 2 weken verzenden naar cindy@toponions.com. meer info? Bel 0113-315050.

Met productielocaties in ’s-Gravenpolder, Baarland, Kapelle, Bihucourt (FR) en Ontario (USA) is TOP Onions een van de grote uien verwerkers van Nederland. Wij sorteren en verpakken uien, produceren krokant gebakken uitjes en verduurzamen zilveruitjes en groenten. Dit hele pakket vindt zijn weg over de hele wereld. TOP Onions heeft een platte organisatie met gemotiveerde medewerkers. Om onze groei bij te houden, zoeken wij mensen die op een gedreven manier hun krachten en talenten bij ons willen inzetten.

> toponions.com > top-taste.com > cropalliance.com

Roselina

Coaching & Officemanagement

4691 SE THOLEN

Computeropleidingen Software op maat, ontwikkeling Coaching

Lorentzweg 20 Telefoon: 0166-603036 4691 SR Tholen GSM: 06-20626810

Tel. 0164-230209 URL. www. bitbybit-nl.eu

Telefoon: 0166-603036 E-mail: roselina.langius@tiscali.nl Internet:info@roselina.nl www.roselina.nl E-mail: Internet: www.roselina.nl

Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook MS Project, Visio, VBA AutoCAD, Inventor Photoshop, Illustrator, InDesign Dreamweaver, HTML5

trainingen en workshops die leuk en leerzaam zijn om te volgen o.a.: Bij ons kunnen bedrijven en particulieren terecht voor erkende opleidingen, trainingen en workshops die leuk en Kantooropleidingen leerzaamTelefoniste/Receptioniste zijn om te volgen o.a.: start 17 september Administratief Medewerker start 14 mei en 17 september Communicatie: Financieel Medewerker 23 (start augustus Een goedAdministratief gesprek met lastige start types 2 juni) Commercieel Administratief Medewerker start 23 augustus Om de tafel met de medewerker (start 23 mei) Secretaresseopleiding start 22 en 30 mei, 18 september Als de gaat….(start mei) Medischtelefoon Secretaresse start 21 en 237augustus Praktijkdiploma Boekhouden start 21 augustus

Energieweg 11B

Bergen op Zoom Goes

Wilt u op een leuke manier wijzer worden?

Wilt u opbedrijven een leuke manier wijzer Bij ons kunnen en particulieren terecht voor erkendeworden? opleidingen,

Management: Management Personele Zaken in een notendop (start 19 mei) Managementassistente start 20 augustus Alleen een hond heeft een baas (23 mei) Middle Management start 22 augustus Even stoel (5 mei) Alleenop eende hond heeftvan een de baaswerkgever start 31 augustus Workshop ‘Een goed gesprek met lastige types’ 11 september

Managementsuppport: Managementsupport En zo is het afgesproken (notuleren) (start 7 mei) Marketing start 22 augustus Van factureren tot incasseren (start 9 mei en 25 juni) Workshop ‘Het mysterie van financiën’ (financiële begrippen) 28 juni Het mysterie Workshop ‘Allesvan onderfinanciën controle’ 9 (start oktober 2 juni en 29 augustus) Notuleren start 22 mei Engels voor de secretaresse (start 6 mei en 27 Computertrainingen augustus) Excel start 14 en 22 mei

Word start 30 meivoor LSSO, Nemas en de Associatie. Wij zijn erkend opleider Workshop functiesWij en formules Excel 24 augustus toe. Nieuwsgierig geworden? sturen uingraag informatie Workshop ‘De overstap naar Office 2010’ 19 juniintakegesprek. Ook kunt u een afspraak maken voor een (gratis)

Wij zijn erkend opleider voor LSSO, Nemas en de Associatie. Wij sturen u graag informatie toe, ook is een (kosteloos) intakegesprek mogelijk.

L

www.rolluikgigantzeeland.nl

Bereken online uw prijs Geen aanbetaling!

- ADVERTORIAL -

Persoonlijke aanpak maakt kans op succes aanzienlijk groter

Liefde en geluk begint bij Take2 Relatiebemiddeling Na jaren ervaring te hebben opgedaan in het relatiebemiddelingsvak zijn Lyda Hummel en Ellen van Bree vanaf 2011 werkzaam als de liefdes bemiddelingscoaches van Take2 Relatiebemiddeling. Take2 is een landelijk relatiebemiddelingsbureau dat regionaal te werk gaat en is bedoeld voor hetero singles vanaf 30 tot 85 jaar die op zoek zijn naar een serieuze relatie. De missie is om u als single via Take2 gelukkig te maken met een nieuwe partner. Door de grote belangstelling voor persoonlijke bemiddeling heeft Take2 inmiddels een groot aantal leden.

Betrokken “Met hart en ziel zetten wij ons voor onze leden in”, vertellen Lyda en Ellen. Door middel van een geheel vrijblijvend gratis kennismakingsgesprek bij u thuis vertellen zij vooraf uitgebreid over de werkwijze van de Take2. Duidelijkheid, eerlijkheid en openheid komen op de eerste plaats. Tijdens de bemiddeling zijn Lyda en Ellen nauw betrokken met wat er zich in het leven van hun clienten afspeelt zodat ze daar zoveel mogelijk op in kunnen spelen. Succesvol Het lidmaatschap is onbeperkt en bestaat uit 18 maanden intensieve bemiddeling. In deze periode hopen wij het grootste gedeel-

te van onze leden succesvol gematcht te hebben. Mocht dit niet het geval zijn kunt u tegen betaling van de administratiekosten onbeperkt in ons bestand blijven zodat u nog steeds kans maakt op een succesvolle match. Take2 onderscheidt zich ten opzichte van de talloze internetdatingsites en relatiebemiddelingsbureaus door de zeer persoonlijke aanpak. De kans op succes is hierdoor aanzienlijk groter. “Wij hebben vele singles bij elkaar gebracht” vertellen Lyda en Ellen vol trots, “en dat blijft de kroon op ons werk!” Wilt u meer informatie of een afspraak voor een geheel vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek? Neem dan gerust contact op met Lyda en Ellen.

Lyda en Ellen zetten zich met hart en ziel in hun voor hun leden.

Take2 Relatiebemiddeling, tel 088-885 8858, mail info@take2.nl, www.take2.nl


bij Deco Home Elenbaas Noom van 9.00 uur tot 17.30 uur

van 9.00 uur tot 20.00 uur

van 9.00 uur tot 16.00 uur Bij Deco Home Elenbaas Noom vindt u een compleet assortiment verf, behang, raamdecoratie, gordijnstoffen en tapijt. Profiteer nu van geweldige aanbiedingen tijdens onze 3 dolle dagen op 10, 11 en 12 mei. Zo krijgt u 50% korting op elk 2e hor van Luxaflex en elk 4e raamdecoratie product van Luxaflex gratis. Wij voorzien u graag van advies en desgewenst kunnen wij u helpen bij het meten en monteren. Ook krijgt u 10% korting op alle terrasoverkappingen en 25% korting op alle rolluiken, screens, terrasschermen, markiezen en uitvalschermen! Kortom, genoeg reden om een bezoek te brengen aan onze winkels tijdens de 3 dolle dagen! Kom langs en profiteer!

50% KORTING

ELKE

4

e

RAAMDECORATIE product van Luxaflex gratis!

op elke 2e hor van Luxaflex

Rolgordijnen • Vouwgordijnen • Plisségordijnen • Duettegordijnen• Silhouettes • Facettes • Horizontale jaloezieën

25% KORTING

10% KORTING

op buitenzonwering o.a.:

op alle terrasoverkappingen

Rolluiken • Screens • Markiezen Uitvalschermen • Terrasschermen Allen 5 jaar productgarantie!

GARAGEDEUR VERVANGEN? EK ACTIE! Geïsoleerde sectionaaldeur + motor + handzender vanaf e 999,- incl. BTW Alle acties gelden uitsluitend op de 3 dolle dagen! Neem uw maten mee! Tot ziens op 10, 11 en/of 12 mei bij Deco Home Elenbaas Noom

Welgelegen 2c, 4691 SJ Tholen, Tel.: 0166 - 66 28 80 Biezelingsestraat 51, 4421 BN Kapelle, Tel.: 0113 - 34 21 01 Bezoek onze website: www.decohomeelenbaasnoom.nl

DBV_20120509  

poster poster kaartje kaartje GroenRijk Goes • Nieuwe Rijksweg 2 D ‘s-Heer Hendrikskinderen • 0113-223359 www.groenrijk.nl Geldig van 09-05 t/m...

DBV_20120509  

poster poster kaartje kaartje GroenRijk Goes • Nieuwe Rijksweg 2 D ‘s-Heer Hendrikskinderen • 0113-223359 www.groenrijk.nl Geldig van 09-05 t/m...