Page 1

THUIS IN DE REGIO

WEEKENDEDITIE

B E R G E N

O P

O P L AG E :

Z O O M S E

30 MAART 2014 WEEK 13

Uitgeverij

29.800

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

I SPORT

Volg ons via twitter: @BergseBode

TIENTALLEN KEREN PER JAAR VALS ALARM OP VREDERUST

Te l .

076

599

8 111

KERKELIJK NIEUWS

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

LINTJESREGEN BIJ AFSCHEID RAADSLEDEN

Guust Verpaalen begeleidt formatie

Gemeente handhaaft aan Nijverheidsweg

BERGEN OP ZOOM - GBWP heeft Guust Verpaalen gevraagd om als (in)formateur op te treden bij het vormen van een coalitie. Verpaalen is meer dan twintig jaar werkzaam geweest bij Philip Morris en runt momenteel zijn eigen adviesbureau, waarbij hij bedrijven adviseert om samenwerking binnen een team te versterken. In een brief aan de andere fracties geeft GBWP-voorman Arjan van der Weegen aan dat er de komende vier jaar keuzes gemaakt zullen moeten en dat de gemeente een regierol op zich moet nemen. Van der Weegen wil daarnaast de schuld per inwoner verlagen en de lokale arbeidsmarkt versterken.

HALSTEREN - Op de Nijverheidsweg te Halsteren geldt voor een zijde een stop/ parkeerverbod. Toch wordt er volop op die weg geparkeerd. De gemeente beaamt dat het verbod op verzoek van garagebedrijf Vaartland is verplaatst zodat men beter bereikbaar is voor klanten. Men biedt op die weg echter ook auto’s te koop aan en daartegen gaat de gemeente optreden. Dit is namelijk tegen de regels. Ook de politie houdt foutparkeerders extra in de gaten. B&W voegt daaraan toe: “Binnenkort start de nieuwbouw van Lidl met een nieuwe toegang rechtstreeks vanaf de Steenbergseweg waardoor het door het probleem waarschijnlijk sterk af zal nemen.”

Voetballer DOSKO trapt tegenstander

B&W vraagt niet om vangrail Philip Morris

BERGEN OP ZOOM - Een 36-jarige voetballer van voetbalclub DOSKO is zondag aangehouden, nadat hij een 49-jarige speler van RKVV Rimboe zou hebben mishandeld op het sportpark van RImboe aan de Wildertsedreef. In de tweede helft kreeg de voetballer van de thuisclub een trap tegen zijn schouder van zijn tegenspeler. Het slachtoffer liep vermoedelijk door deze schop een gebroken sleutelbeen op. De DOSKO-speler is opgepakt en verhoord. Volgens hem was hij bespuugd en was er een slaande beweging naar hem gemaakt. Na verhoor is hij vrijgelaten. De verdachte krijgt een uitnodiging voor een Taakstraf Openbaar Ministerie-zitting.

Licht gewonde bij schietincident BERGEN OP ZOOM - De politie is nog op zoek naar de betrokkenen bij een schietincident in de Bergse wijk Fort-Zeekant. Daarbij zouden een of meerdere schoten zijn gelost in een conflict, die elders in de wijk was begonnen. De ruzie verplaatste zich naar de kruising tussen de Jacob Catslaan en de Van Slingerlandtlaan, waarbij een 22-jarige Amsterdammer werd klemgereden door een grijze Ford Focus en een zwarte Peugeot 208. De inzittenden vervolgden hun ruzie op straat, waarbij ook geschoten werd. In dat handgemeen raakte de Amsterdammer gewond aan zijn voet. Hij heeft aangifte gedaan voor poging tot doodslag.

BERGEN OP ZOOM - Kinderen zijn druk aan het puzzelen met scherven van echte archeologische vondsten tijdens de schervenmiddag van Stichting In den Scherminckel. De deelnemende kinderen ontvingen eerst instructie en gingen vervolgens zelf aan de slag. Door middel van het bestuderen en puzzelen leren ze meer over de voorwerpen en over archeologie. FOTO MERIJNSITSEN.NL

Per 1 januari 2016 nieuwe organisatie voor ondersteunende diensten op Brabantse Wal

Fusie bedrijfsvoering gemeenten BERGEN OP ZOOM - De bedrijfsvoering van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht wordt per 1 januari 2016 samengevoegd tot één organisatie. De drie colleges op de Brabantse Wal hebben besloten verder te gaan met het onderzoek naar de fusie van ondersteunende diensten, zoals financiën, ICT en communicatie. Alle inhoudelijke onderwerpen blijven echter onder de verantwoordelijkheid van de drie afzonderlijke gemeenten vallen, waardoor er geen sprake zal zijn van een gemeentelijke herindeling. DOOR RIA VAN MEIR Volgens de Steenbergse wethouder Miriam Termeer is de samenvoeging van de ondersteunende diensten niet bedoeld als extra bezuiniging op het ambtelijk apparaat, maar kan door verdere samenwerking een efficiëntieslag gemaakt worden. “Als kleine gemeente zijn wij op een aantal punten best kwetsbaar. Dat hebben wij onlangs zelf ondervonden toen er door ziekte iemand wegviel bij communicatie. Dan is het fijn dat je goed kunt samenwerken met andere gemeenten om dat op te vangen. Met drie gemeenten heb je toch meer slagkracht dan met één gemeente”, legt ze uit. Haar Bergse collega Ad Coppens vult aan. “We hebben als drie gemeenten behoorlijke kwaliteit in huis. Die kunnen we zo beter waarborgen. Bovendien is er een goede klik

tussen de drie gemeenten, waardoor we snel op één lijn zaten.” Geen herindeling De drie gemeenten hebben er bewust voor gekozen om enkel de bedrijfsvoering samen te voegen. “De loonadministratie en financiën zijn voor iedere gemeente hetzelfde, maar als het gaat om beleidsmatige zaken vinden we het juist belangrijk om dichtbij onze eigen inwoners te staan. Daarom gaat deze samenwerking puur over de ondersteunende diensten. Een gemeentelijke herindeling is niet aan de orde”, benadrukt de Woensdrechtse gemeentesecretaris Annette Baart. Bedrijfsplan De eerste stappen voor de fusie in de bedrijfsvoering werden in 2012 al gezet, toen de drie gemeenten hun agenda’s op elkaar besloten af te stemmen. In 2013

gaven de burgemeesters hun gemeentesecretarissen opdracht om te kijken op welke vlakken er verder samengewerkt zou kunnen worden. Een samenvoeging van de bedrijfsvoering, met daarbij afdelingen als facilitaire ondersteuning, financiën, datamanagement, personeel & organisatie, ICT, juridische zaken, bestuurs- en managementondersteuning, communicatie en interne controle, werd door de drie colleges als meest kansrijk geacht. De gemeenten streven ernaar om op 1 januari 2016 een nieuwe organisatie voor de bedrijfsvoering te hebben ingericht. Ongeveer een derde van de huidige ambtenaren zou dan komen te werken voor de nieuwe organisatie. In oktober 2014 komen de gemeenten met een bedrijfsplan. Dan moet duidelijk worden welke afdelingen daadwerkelijk worden samengevoegd en ook waar dat zij vanaf 2016 zullen worden ondergebracht.

BERGEN OP ZOOM - De gemeente dringt niet bij Rijkswaterstaat aan op een extra vangrail of andere maatregelen in de bocht bij Philip Morris. Hierom vroeg de BSD vanwege het aantal (vrachtwagen)ongelukken, maar B&W geeft aan er alles aan gedaan is om de bocht zo veilig mogelijk te maken waaronder het plaatsen van borden: “Ook gaat het om een dubbele rijbaan waar bijna al het vrachtverkeer op de rechterbaan rijdt en vangrails geen nut hebben om kantelend vrachtverkeer te voorkomen. Rijkswaterstaat heeft hier de verkeersveiligheid al erg hoog op de agenda heeft staan en dus zien wij geen noodzaak om om een vangrail te verzoeken.”

Meer samenwerking met vliegbasis BERGEN OP ZOOM - De gemeente Bergen op Zoom gaat nauwer samenwerken met de Woensdrechtse vliegbasis. Burgemeester Frank Petter ondertekent daarvoor op donderdag 3 april samen met zijn Woensdrechtse collega en de commandant van de vliegbasis een intentieovereenkomst. Daarin geven de drie ondertekenaars aan dat zij meer zullen samenwerken op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid en huisvesting. Ook zullen wij nieuwe inwoners informeren over de activiteiten op de vliegbasis. Daar werken nu zo’n tweeduizend mensen, maar door reorganisaties binnen Defensie krijgt de basis er steeds meer taken en dus werknemers bij.

Meer tijd tussen switchen verkeerslichten om aantal ongevallen in te dammen

Agressieve hond moet muilkorf dragen HALSTEREN - De gemeente heeft de eigenaar van een Amerikaanse Stefford een muilkorf- en kort aanlijngebod opgelegd, nadat de hond andere viervoeters had gebeten. “De hond liep meerdere malen los rond in het bos bij Halsteren en heeft daarbij andere honden aangevallen. Een daarvan moest worden ingeslapen”, weet wethouder Ad Coppens. Volgens hem heeft de politie ook meerdere processenverbaal opgemaakt tegen de eigenaar van de hond. “Wettelijk is het onze taak om de hond in toom te houden. Voor hetzelfde geld valt hij een kind aan. Daarom leggen we ook een dwangsom op als de eigenaar zich niet aan de geboden houdt.”

Aanpassing stoplichten Randweg HALSTEREN - De stoplichten op de kruising Marconilaan-Noord/Randweg-Noord en Moerstraatsebaan worden anders afgesteld. De tijd tussen het op groen springen van het ene verkeerslicht en het op rood springen van het andere wordt verruimd. Zo wil men automobilisten meer ‘ontruimingstijd’ geven. DOOR VERA DE GEUS De BSD-fractie stelde onlangs de indruk te hebben dat de verkeerslichten op de kruising Marconilaan-Noord/RandwegNoord en Moerstraatsebaan wel erg krap zijn afgesteld. De partij verwees dan naar ook naar het feit dat daar recentelijk nog een een flinke botsing tussen twee voertuigen plaats gevonden heeft. Beide chauffeurs zeiden door het groene of in ieder geval

oranje licht te hebben gereden. Met het oog op de groene golf, die inhoudt dat automobilisten op een weg met meerdere verkeerslichten kunnen doorrijden zonder te hoeven stoppen mits ze zich aan de aangegeven snelheid houden, wil de BSD dat het college nog eens goed kijkt of de afstelling wel klopt. Ongevallen Volgens de gemeente Bergen op Zoom is er echter onlangs een studie verricht naar

de groene golf op de Randweg-Noord. Aan de hand van deze studie ziet men inderdaad reden om een en ander aan te passen. Op die manier wil men meer ontruimingstijd te geven aan een aantal richtingen. Daarbij stelt het gemeentebestuur echter wel dat ongevallen waarbij beide chauffeurs claimen door groen/ oranje licht te hebben gereden worden hierdoor niet altijd voorkomen kunnen worden. “De verkeerslichten staan zo afgesteld dat deze situatie niet mogelijk is.

Alarmnummer voor bedrijf in nood BERGEN OP ZOOM - De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) hebben een alarmnummer in het leven geroepen om noodlijdende bedrijven te ondersteunen. Met de actie ‘115 - red een bedrijf’ willen de ISD en IMK voorkomen dat ondernemers te laat aankloppen voor hulp en daardoor in een faillissement en mogelijk ook een schuldsaneringstraject belanden. Daarnaast helpt de actie om bedrijven in nood eerder in beeld te krijgen. Het alarmnummer is tijdens kantooruren bereikbaar via 0889990155 of via www.115redeenbedrijf.nl.


Alleen op zaterdag

ZONDAG

L I R P A 6 N E 5

GRATIS

Eerste weekend van de maand Altijd iets te doen in Bergen op Zoom!

t k r a m n e f f Sto

t k r a m k e i t n A n e n e k e Bo

g a d n o z p o o K Live muziek

in het winkelg ebied tijdens de ko opzondag!

www.aangenaambergenopzoom.nl

Alleen op zondag


ACTUALITEIT

‘Vaak gaat het alarm af, omdat onze cliënten zich niet aan het rookverbod houden’

Brandweer rukt tientallen keren onnodig uit naar Vrederust HALSTEREN - Meer dan veertig keer in een jaar tijd moest de brandweer uitrukken naar Vrederust in Halsteren van GGZ WNB. Meer dan veertig keer kwamen ze voor niets. Bijna elfduizend euro aan alleen al onnodige uitrukkosten. Daar moet iets aan gedaan worden, vinden zowel het bestuur van GGZ WNB als de brandweercommandant. Momenteel worden er intensieve gesprekken gevoerd om het aantal keren van loos alarm flink in te dammen. GGZ WNB-woordvoerder Maarten van Eybergen geeft aan dat dat echter niet meevalt: “Vaak gaat het alarm af, omdat onze cliënten zich niet aan het rookverbod houden. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het karakter van onze instelling en zoiets kun je dan ook niet altijd voorkomen.” DOOR VERA DE GEUS In 2013 moest de brandweer zich meer de veertig keer spoeden naar Vrederust in Halsteren. Gemiddeld bijna wekelijks gaat het brandalarm af in de psychiatrische instelling van GGZ WNB. Daar willen zowel de brandweer als het bestuur graag vanaf, maar volgens Maarten van Eybergen valt dat niet mee. “We doen er alles aan om dit te voorkomen. Wij zitten ook met de onnodige uitrukken in ons maag, absoluut. De oorzaak zit hem grotendeels in het rookbeleid. Onze cliënten houden zich vaak niet aan het rookverbod, waardoor rookmelders regelmatig afgaan”, aldus Van Eybergen. Handhaven Volgens hem is het lastig om patiënten ervan te doordringen dat zij zich aan het rookverbod binnen de instelling moeten houden. “De hele situatie heeft natuurlijk

ook te maken met het karakter van onze instelling. Er wonen hier veel mensen en veel afdelingen hebben een open structuur. Er loopt niet overal personeel rond om te controleren of mensen zich aan het rookverbod houden.

‘Wellicht ander alarmsysteem’ ” De woordvoerder van de psychiatrische instelling geeft aan dat men zeker wel alert is: “Personeel houdt het wel zo veel mogelijk in de gaten en mocht een cliënt toch roken op een plek waar dat niet mag, wordt hij daar altijd op aangesproken om herhaling te voorkomen. We treden streng handhavend op, maar je moet niet vergeten dat we veelal werken met mensen die zich nu eenmaal niet altijd aan de regels houden. Sancties zijn niet aan de orde in dit geval, we zijn immers geen gevange-

Meer dan veertig keer in een jaar tijd moest de brandweer uitrukken naar Vrederust in Halsteren van GGZ WNB.

nis. Onze middelen om te handhaven zijn beperkt.” Technieken GGZ WNB zit na de bekendgemaakte cij-

fers aan tafel met de brandweer om het aantal onnodige uitrukken fors in te dammen. “De brandweer denkt met ons mee in oplossingen. Over de mogelijkheden hebben we nu intensieve gesprekken. We

ARCHIEFFOTO

denken aan het eventueel aanpassen van de technieken, maar meer kunnen we nu helaas nog niet zeggen. Op welke termijn er knopen worden doorgehakt, is ook onbekend”, besluit Maarten van Eybergen.

Veertie n raadsleden nemen afscheid

Lintjesregen bij laatste gemeenteraadvergadering BERGEN OP ZOOM - De uitslag van de gemeenteraadverkiezingen in Bergen op Zoom is rechtmatig, zo oordeelt de raadscommissie. Zij adviseert deze uitslag over te nemen. Voor veertien politiek actieve inwoners zitten de raadslidwerkzaamheden er daarom op. Een aantal maakte een bewuste keuze, anderen vertrekken als gevolg van de verkiezingen. Vier van de aftredende raadsleden werden geëerd als lid in de Orde van Oranje Nassau. Meer dan twaalf jaar representeerden zij de inwoners van de gemeente. Margreet van Kemenade, een van de gedecoreerden, blikte bij haar afscheid terug op haar vijftienjarige raadsloopbaan en pleitte voor een actievere rol van de toekomstige gemeenteraad.

DOOR MARJET LUBBERS Een commissie bestaande uit de raadsleden Wim Musters, Edwin Rampaart en Margreet van Kemenade is van oordeel dat de verkiezingen in Bergen op Zoom op wettige wijze zijn verlopen en de uitslag juist is vastgesteld. Alle nieuw voorgestelde raadsleden voldoen aan de gestelde eisen. Binnenkort stroomt nieuw bloed de gemeenteraad in. Dat betekent het vertrek van veertien van 33 raadsleden. Burgemeester Frank Petter dankte allen voor hun inzet. “De kwaliteit en inbreng van raadsleden heeft veel snijvlakken, als die van een diamant. Een krachtig woord in het debat, een belangrijke rol achter de schermen of iemand die juist contact met de burgers legt”, vatte Petter de veelzijdige bijdragen van diverse raadsleden samen. “Ook dank aan hun familie die het mogelijk maakte dat zij vele uren aan de politiek konden besteden.”

‘Raadsleden zijn als diamanten’

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

www.internetbode.nl

Stralende gezichten van vier gedecoreerde raadsleden en burgemeester Petter na het opspelden van de versierselen. (Vlnr) Wout Huijgens, burgemeester Frank Petter, Margreet van Kemenade, Louis Wijten en Jack van Es. FOTO MARJET LUBBERS

Versierselen Naast het bijwonen van raadvergaderingen, zijn raadsleden lid van een of meer commissies en/of werkgroepen, vervullen een voorzittersfunctie, zijn specialist, fungeren als ‘horzel’ of vallen op door hun markante persoonlijkheid. De veertien vertrekkende raadsleden zijn: Gonny Andreas (Solidariteitspartij/SP); Corry Damen (Groen Links); Dennis Hoekstra, Joost Pals (VVD); Joke de Koning, Leon van Loon,

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PAGINA 3

Evert Weys (GBWP); Han Verbeem, Edwin van Rampaart, Yusuf Kaplan (PvdA); Wout Huijgens, Margreet van Kemenade, Louis Wijten en Jack van Es (Lijst Linssen). Deze laatste vier raadsleden werden extra in het zonnetje gezet door hun benoeming als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het meer dan twaalf jaar lange lidmaatschap van de gemeenteraad is een bijzondere verdienste voor de samenleving. Burgemeester Petter memoreerde hun uitgebreide raadsloopbaan en belangrijke inbreng. Besluitvormingsmachine Vertrekkend raadslid Van Kemenade hield een vlammend pleidooi ten afscheid en blikte zeer open terug op haar raadsloopbaan. Haar afscheid als fractievoorzitter van de VVD, de keuze voor een overstap naar andere partijen, de diverse functies als raadslid en de nog niet uitgekomen ambitie voor een burgemeesterschap. De laatste jaren opereerde ze enigszins in de luwte en beschouwde het functioneren van de gemeenteraad. Hierover ontvouwde ze een prikkelende visie. De gemeenteraad moet niet aan de leiband van het college lopen maar door nauw contact met de samenleving met haar eigen initiatieven komen. “Wees geen besluitvormingsmachine, stel eerst vragen en kom dan pas met antwoorden. Heb het lef de inwoners te vertrouwen en samen te besturen. Kom uit de comfortzone van de fractie en partij, uiteindelijk willen we een grotere opkomst bij de verkiezingen”, pleitte van Kemenade. Zij kreeg hiervoor een staande ovatie van de raad en publieke tribune.

Volg ons op Twitter: @BergseBode.


* AANBIEDING IS GELDIG TOT 1 APRIL 2014 EN NIET GELDIG IN COMBINATIE MET ANDERE ACTIES. GA NAAR WWW.BASIC-FIT.NL EN BEKIJK DE VOORWAARDEN. FACILITEITEN KUNNEN PER VESTIGING VERSCHILLEN. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN.

DUS KOM NU UIT JE WINTERSLAAP IN 4 SIMPELE STAPPEN!

stap

Start nu voor slechts 10 euro!

stap

1 Abonnement voor het hele gezin!

stap

Onbeperkt sporten voor €15,95 p/m!

-1-2-3-

LIVE GROEPSLESSE N VOOR SLECHTS € 5,95 P/M

stap

-4On beperkt

sporte

n v. a .

€15,9 5

.NL

ALLE INFO OVER WONEN DONDERDAG 3 OKTOBER 2013 3 APRIL 2014 DE 2e EDITIE WOONCAFÉ

DE 3e EDITIE WOONCAFÉ

pe r m aand

Ontvang een gratis bidon!

BERGEN OP ZOOM Gouvernementsplein 1

In het stadscentrum tegenover Bakker Bart, op de 1e etage

Bastionweg 30 Over het spoor, voorbij de Philip Morris fabriek en tegenover voetbalvereniging DOSKO

WOONCAFÉ naar je eigen huis! De sleutel

LOCATIE | FOYER RABOBANK

START

HET MARKIEZAAT BERGEN OP ZOOM | 19.30 UUR

TIP EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE OPEN HUIZEN ROUTE!

KIJK VOOR HET VOLLEDIGE PROGRAMMA OP DE SITE EN MELD JE AAN !

www.wooncafe.com


ACTUALITEIT

Colofon

Geen stand Krabbenfoor, schoolgroep niet bij Maria Ommegang en geldtekort voor Efteling

Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089

Tegenslagen voor Stichting Floriana BERGEN OP ZOOM - Het is geen gemakkelijke tijd voor Stichting Floriana. De voorbereidingen voor de Vakantieweek in Bergen op Zoom en de Spelweek in Szczecinek in Polen zijn in volle gang, maar het gaat niet van een leien dakje. De huurprijs voor een stand op de Krabbenfoor is zo hoog dat daar geen geld ingezameld zal worden, De Luchtballon is failliet waardoor men uit moest wijken naar een ander logeeradres voor de Poolse kinderen, de andere accommodatie had geen plek eind juli waardoor de schoolgroep voor het eerst sinds jaren niet deelneemt aan de Maria Ommegang en Floriana heeft nog 500 euro nodig om ook met de allerarmste kinderen naar De Efteling te gaan. Voorzitter Corry Elzakkers geeft de moed echter niet op...

Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Bergse Bode Bergse Bode Redactie Vera de Geus, Ria van Meir Correspondenten Marjet Lubbers, Merijn Sitsen, Robby van der Zande Acquisitie Leo Elenbaas Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties donderdag 10.00 uur. Verenigingsnieuws en lezersfoto’s donderdag 08.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111

W E E K B L A D

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 13 De oplossing van deze puzzel is in week 14te vinden op www.internetbode.nl

DOOR VERA DE GEUS “Van de gemeente krijgen we echt helemaal niets”, begint Corry haar verhaal. “Het is verschrikkelijk moeilijk om het ieder jaar weer voor elkaar te krijgen. Zeker na het overlijden van mijn man heb ik het ook niet breed meer en kan ik steeds minder uit eigen zak betalen.”

‘Het moet gewoon lukken!’ Toch wil ze koste wat het kost 45 Poolse schoolkinderen een week naar Bergen op Zom halen om hen de vakantie van hun leven te geven met volop activiteiten, feestjes en uitstapjes. De kinderen die uitgeloot worden of de eigen bijdrage niet kunnen betalen, krijgen een Vakantiespelweek in Szczecinek aangeboden zodat ook zij een leuke tijd hebben. Het loopt nu echter niet al te soepel. Schrappen “Normaal gesproken huurden wij voor tien euro een stand op De Krabbenfoor. Daar verkochten we lootjes en konden mensen prijzen winnen. De opbrengst werd gebruikt voor de Vakantieweek en de Spelweek. Dit jaar moeten we echter ineens 125 euro betalen voor de huur van de stand. Dat kunnen we niet betalen. We zouden dan al anderhalve dag goed moeten verkopen om alleen al het stageld eruit te halen. Dat is geen optie. Ik hoop nog steeds dat men on tegemoet komt voor het goede doel”, aldus Corry. “We komen namelijk nog 500 euro tekort om ook de groep met straatarme Poolse kinderen die met zuster Marcella een weekje naar hier komen naar de Efteling te laten gaan. Ook

© www.sudokusite.eu

Corry Elzakkers, voorzitter van Stichting Floriana, geeft de moed niet op. FOTO VERA DE GEUS

voor de Vakantieweek voor de schoolkinderen hebben we nog een gat van 1000 euro voor eten. Dat moet hoe dan ook wel ingevuld worden, anders moeten we in het programma gaan schrappen. Dat zou natuurlijk ontzettend zonde zijn.” Ossekopke Het programma ziet er sowieso wat anders uit, want de gebruikelijke deelname van 45 Poolse kinderen aan de Maria Ommegang vindt geen doorgang. “Omdat de Luchtballon dicht is moesten we op zoek naar een andere locatie. Dat werd het Ossekopke in Rucphen, maar die accommodatie was niet vrij in de week van de Maria Omme-

gang. Daarom kunnen ze helaas niet zoals alle andere jaren meelopen. Wel komt er die week een groepje ontzettend arme kindertjes met zuster Marcella mee. Zij is lid van de congregatie van zuster Floriana, waar wij onze stichting voor op hebben gericht. Zij zal wel met de kinderen deelnemen, daar zijn we heel blij om.” Hoe dan ook heeft Stichting Floriana nog maar een paar maanden de tijd om het resterende bedrag van 1500 euro bij elkaar te krijgen. “Dat gaat heel heel moeilijk worden. We hopen dat het lukt op de rommelmarktjes die we nog hebben en de stand op Koningsdag, dat moet gewoon”, besluit ze daadkrachtig.

Johan Cruyff College brengt geregeld kampioenen voort

Nationaal kampioen kunstrolschaatsen gehuldigd HALSTEREN – Het Johan Cruyff College (JCC) biedt aan jonge, talentvolle sporters de kans om een opleiding op mbo-niveau te combineren met hun voorbereiding op een loopbaan als topsporter. Op het sportieve vlak leidt dat vaak tot successen. Het komt geregeld voor dat student-sporters , zoals de leerlingen van het JCC worden aangeduid, het al tijdens hun opleiding ver schoppen. Herman Kruis, de manager van het college, mocht afgelopen dinsdag een viertal van zijn studenten huldigen voor door hen behaalde resultaten. Dat gebeurde in gezelschap van een flink aantal medestudenten. DOOR ROEL DE HAAN Floris Wortelboer (17) uit Teteringen is de jongste van de gehuldigde kampioenen.

Met de jeugd van de Bredase Hockeyvereniging ‘Push’ werd hij nationaal kampioen zaalhockey. “Een unieke prestatie, omdat ze dat al voor de derde keer deden.

En Floris had een belangrijk aandeel in dat kampioenschap, hij was een leider”, prijst Kruis zijn student. Wortelboers’ talent bleef niet onopgemerkt: de bondscoach

heeft hem bij de selectie van het nationale veldhockeyteam onder de 18 gevoegd. Kunstrolschaatsen Sylvia Pistorius (21) komt uit Halsteren. Zij behaalde recent met haar groep het nationaal kampioenschap kunstrolschaatsen op het element ‘show’. In Nederland is kunstrolschaatsen een tamelijk onbekende discipline, maar in enkele andere landen, zoals Frankrijk is het een populaire sport. Kruis had een verzuim weg te werken: in juli 2013 werd Pistorius ook al Nederlands Kampioen op het onderdeel ‘solo’.

‘Rekening houden met sportieve verplichtingen’ “Mondiaal gezien behoor ik tot de middenmoot”, vertelt Pistorius, “Ik probeer door te dringen tot de top tien. Daarvoor moet ik wel mijn trainingsuren verder uitbreiden.”

Tim de Ruyter, Sylvia Pistorius, Sidney Swart en Floris Wortelboer (vlnr) met de bloemen.

FOTO ROEL DE HAAN PAGINA 5

Overtraind Sidney Swart (20) uit Dordrecht heeft een tijd geleden, na een stage in de Verenigde Staten, zijn trainingsuren juist wat teruggeschroefd. Hij is een succesvol shorttracker, die met zijn teamgenoten derde werd op het Nederlands Kampioenschap ‘Relay’. “Die Amerikaanse stage ging niet geweldig”, biecht hij op. “Ik raakte over-

traind en doe het daarom sindsdien wat rustiger aan.” Voor 2015 is zijn ambitie om tweede te worden op het NK. “Het niveau is erg hoog, dat blijkt wel uit het feit dat Nederland voor het eerst wereldkampioen is geworden. Ik kies voor een realistische ambitie.” Biljart Tim de Ruyter (18) uit Roosendaal is Nederlands Kampioen ‘pool’ bij de jeugd. ‘Pool’ is niet de enige biljartsport die hij beheerst. Hij is net terug uit Roemenië, waar hij deel heeft genomen aan het EK Snooker voor onder de 21. “Ik speelde daar slecht”, erkent hij. Hij lijkt er niet onder gebukt te gaan. Hij straalt uit: mijn tijd komt nog wel. Inzet De ongeveer honderd medestudenten waren er lang niet allemaal. Sommigen hadden verplichtingen bij hun club of vereniging, anderen waren onderweg om deel te nemen aan wedstrijden of kampioenschappen of zijn bezig met een stage. Want dat is de essentie van het JCC. “Andere scholen vragen van hun leerlingen om keuzes te maken. En dan bedoelen ze: kies voor je opleiding”, weet Anke Derkse van het JCC. “Wij houden rekening met de sportieve verplichtingen van onze studenten, maar we eisen wel van ze dat ze zich maximaal inzetten voor zowel hun studie als hun sport.”


Zeehon dencrèche adviseert op afstand van zeehond te genieten

‘Wees voorzichtig met Happie’ THOLEN - De zeehond bij de Bergse Diepsluis bij Tholen maakt de tongen los. Het dier heeft zelfs al een naam gekregen: Happie. Toch waarschuwt de Zeehondencrèche Pieterburen voorzichtig te zijn met de bijzondere bezoeker. ‘Mensen moeten zich realiseren dat het om een wild roofdier gaat’, aldus bioloog Sander van Dijk van de zeehondencrèche vorige week. Pieterburen adviseert mensen van een afstandje te genieten van het dier. en waar mogelijk afstand te houden. ‘Het gaat hier om een gezond dier en daarom is er geen reden om hem te verplaatsen’, verklaart Van Dijk. ‘De zeehond heeft geen merkje en dat betekent dat het dier waarschijnlijk niet in een opvangcentrum is geweest.’ Raadsel Volgens de crèche is Happie een grijze zeehond. ‘Dit is de grootste van de twee soorten zeehonden die in Nederland voorkomen. Het lijkt een mannetje van zo’n drie of vier jaar oud te zijn. Uiteindelijk kan hij wel 2,5 meter lang worden.’ Grijze zeehonden zijn van nature sociale dieren, aldus Van Dijk, maar schuw bij mensen.’ Waarom deze zeehond wel mensen opzoekt, is een raadsel. Het dier gedraagt zich uitzonderlijk nieuwsgierig naar duikers en laat zich zelfs aaien.’ Ondanks zijn gedrag vraagt de zeehondencrèche mensen Happie de ruimte te geven en niet zelf het contact op te zoeken.

Hoewel zeehonden er vaak aaibaar uitzien, kunnen ze gevaarlijk zijn. FOTO LUCIËNNE FLIPSEN

Van onze redactie ‘Een beet van een zeehond is zeer pijnlijk en de kans op een gevaarlijke infectie groot’, stelt Van Dijk in een persbericht.

De zeehondencrèche laat weten veel vragen te krijgen over Happie. Samen met de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) roept ze iedereen op voorzichtig met de zeehond om te gaan

Duiken De NOB zegt de bezorgdheid van de crèche te delen. ‘Duiken met zeehonden gebeurt overal ter wereld’, aldus Desmond van Santen van de NOB. ‘Met name in Engeland is nieuwsgierig en speels gedrag van grijze zeehonden heel gewoon. Maar in Nederland is dit niet eerder voorgekomen. Ook de NOB adviseert de zeehond met rust te laten. ‘Overigens hebben verschillende duikers al laten weten dat de zeehond zijn interesse in mensen lijkt te verliezen.’

1400 clubs aangemeld voor Rabobank Clubkas Campagne BERGEN OP ZOOM - Ruim 1400 verenigingen en stichtingen in Zuidwest Nederland nemen begin april deel aan de Rabobank Clubkas Campagne. Zeven lokale Rabobanken in Zuidwest Nederland organiseren deze campagne, waarin ruim € 500.000,- beschikbaar wordt gesteld aan het verenigingsleven in de regio. De meer dan 120.000 leden van de lokale Rabobanken worden opgeroepen om, door het uitbrengen van hun stemmen, te bepalen hoe dit bedrag onder de deelnemende verenigingen en stichtingen wordt verdeeld. Stemperiode De animo voor de Rabobank Clubkas Campagne is groot. Ruim 1400 verenigingen en stichtingen in het zuidwesten van het land meldden zich de afgelopen maand aan

voor deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne. De hoogte van de bijdrage aan deze verenigingen en stichtingen bepalen de leden van de Rabobank. De zeven lokale Rabobanken hebben samen ruim 120.000 leden die gedurende de stemperiode (van 3 t/m 14 april) hun stem kunnen uitbrengen op verenigingen en stichtingen in hun regio die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Op deze manier geeft de Rabobank haar leden invloed in de besteding van het zogenaamde ‘Coöperatief Dividend’. Ondersteuning verenigingsleven Verenigingen en stichtingen hebben het in financiële zin niet altijd even gemakkelijk. Juist daarom doet de Rabobank graag iets extra’s. De Rabobank steunt het verenigingsleven in de regio al vele jaren,

onder andere via de Rabobank Clubkas Campagne. Voor het eerst wordt dit nu door de lokale Rabobanken gezamenlijk in dezelfde periode gedaan. Het bevorderen van de leefbaarheid in de regio staat daarbij voorop. Deelnemende Rabobanken Zeven van de in totaal twaalf lokale Rabobanken in Zuidwest Nederland organiseren dit jaar de Rabobank Clubkas Campagne. In West-Brabant zijn dit Rabobank Amerstreek, Rabobank Breda, Rabobank Het Markiezaat, Rabobank Roosendaal/ Woensdrecht en Rabobank West-Brabant Noord. In Zeeland nemen Rabobank Terneuzen/Sas van Gent en Rabobank Walcheren/Noord-Beveland deel. In 2015 wordt de Rabobank Clubkas Campagne wederom door lokale Rabobanken in Zuidwest-Nederland georganiseerd.

Weekenddiensten Alleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 - 27 38 55, Boerhaaveplein 1, Ingang: Van Swietenlaan. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee. Apotheek Dienstapotheek naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Surplus Zorg thuiszorg passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl De beste zorg, waar thuis ook is. 0900-900 4444 (24 uur per dag), altijd bereikbaar voor directe zorgverlening. www.tantelouise-vivensis.nl TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Openingstijden Gemeente Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 4611 AR Bergen op Zoom Tel: 14 0164 Maandag t/m vrijdag 09.00 – 13.00 uur Donderdag 08.00 – 20.00 uur

De Kansenbeurs, spectaculair en daadkrachtig BERGEN OP ZOOM - Hoewel de Kansenbeurs zeker niet nieuw is in Bergen op Zoom, weet Samen in de Regio er keer op keer een geslaagde beurs van te maken. Niet alleen vanwege het enorme aanbod verzorgd door de partners van Samen kan de stichting van een succes spreken. Ook de opkomst van alle geïnteresseerde bezoekers uit de gemeente Bergen op Zoom en Steenbergen speelden daarbij zeker een rol. Donderdag 13 maart was het zover, Samen in de Regio verzorgde haar Kansenbeurs in het Markiezaat College. Avond werd op enthousiaste en stimulerende wijze geopend door wethouder Cor van Geel. Dhr. Van Geel wenste iedereen fijne, maar ook inspirerende gesprekken toe. Tijdens het welkomstwoord van de wethouder stonden er rijen dik met enthousiaste bezoekers, allen te trappelen om de beurs te betreden. Stichting kijkt terug op wederom

een zeer geslaagde beurs. Maar liefst 35 bedrijven en organisaties hebben zich op de beurs gepresenteerd, gedurende de avond zijn er meer dan 100 afspraken gemaakt voor nadere kennismaking- en sollicitatiegesprekken. Alles in één Het aanbod tijdens de beurs was enorm divers, van werkplekken: (maatschappelijke) stages, vrijwilligerswerk, werkervaringsplaatsen, BBL trajecten, tot aan zowel parttime als fulltime banen. Beurs van Samen in de Regio is de perfecte ontmoetingsplek voor werkzoekenden, organisaties en bedrijven. Tijdens het event kunnen zij hun netwerk uitbreiden en zich persoonlijk aan elkaar voorstellen. Deelnemende organisaties waren laaiend enthousiast over de Kansenbeurs. Het is prettig dat zij een platform voor handen hebben waar men elkaar echt kan ontmoeten. Zo hebben de organisaties en bedrijven tijdens de beurs veel enthousiaste kandidaten gesproken.

Popkoor ‘You Name It!’ laat van zich horen BERGEN OP ZOOM - Op zondag 6 april zal het Bergse popkoor ‘You Name It!’ optreden in de binnenstad. Tussen 2 en 4 uur kunt u You Name It! enkele keren zien en horen optreden tegenover het terras van Stadscafé Thalia. Er is de afgelopen tijd hard gerepeteerd

om alle vele nieuwe leden, die onlangs lid zijn geworden, de nummers onder de knie te laten krijgen. Het koor staat onder leiding van Meike Warmoeskerken en wordt begeleid door hun eigen live combo. Meer informatie vindt u op www.popkooryounameit.nl of onze facebookpagina.

Rotary Bergen op Zoom houdt ‘BergenopZicht’ Kunstproject ‘Art vanuit je Hart’ zoekt deelnemers BERGEN OP ZOOM - BergenopZicht, BERGEN OP ZOOM - ‘Art vanuit je Hart’ is een kunstproject in de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal en Halderberge dat groepen mensen met elkaar verbindt die elkaar in het dagelijkse leven niet snel ontmoeten.

doet u ook mee? Zaterdag 20 september wordt voor de 1e keer BergenopZicht gehouden door Rotary Bergen op Zoom. Doel van dit evenement is dat Bergse verenigingen, groepen en instellingen (zonder winstoogmerk) zich presenteren aan het grote publiek en vrijwilligers of leden kunnen werven. Het evenement wordt gehouden van 12.00-17.00 uur en vindt plaats in de binnenstad, langs het traject: Kremerstraat, Sint-Catharinaplein, Hofstraat en de Achterplaats, Beeldentuin van Het Markiezenhof. Meer informatie over het evenement BergenopZicht zal men de komende maanden kunnen zien op www.bergenopzicht.nl, in de plaatselijke pers en via flyers. Zij nodigen een ieder van harte uit deel te nemen aan BergenopZicht 2014.

Via creatieve workshops kunt u de magie ontdekken van fotografie, theater maken of bijzondere kunstwerken maken met recyclebare materialen. Schrijf u voor 3 april in voor de gratis workshops via www. sdw.nl/kunstproject Out-of-the-box Of u nu een beginner of wat meer ervaren persoon in de kunst bent, iedereen is van harte welkom om zich in te schrijven. Wees er snel bij, want het aantal aanmeldingen per workshop is beperkt. De erva-

Ga uw club of vereniging ook promoten PAGINA 6

ren kunstenaars die de workshops geven, kijken onbevooroordeeld naar u. Ontdek uw talenten en capaciteiten in een ongedwongen sfeer. U zult verbaasd zijn welke prachtige eindresultaten u bereikt onder professionele begeleiding. Via www.sdw. nl/kunstproject kunt u kiezen uit verschillende activiteiten die allemaal starten in april en in juni zijn afgerond. Op maat Dankzij de kleine groepjes bestaande uit twaalf mensen, kunt u rekenen op de persoonlijke aandacht van de professionele kunstenaars. Via zeven workshops van twee uur bereikt u stapsgewijs het creatieve eindresultaat. Deze eindresultaten worden op het einde van de workshopreeks trots getoond aan de buitenwereld door middel van een manifestatie.


HEEFT U OF IEMAND UIT UW OMGEVING BRANDWONDEN?

Chinees Specialiteiten Restaurant

JASMIJN

ANTWERPSESTRAATWEG 211

TELEFOON 0164-245201

Iedere zaterdag en zondag van 17.00-20.00 uur

AFHAALMENU ~ * Babi Pangang

SPECIAAL BUFFET

* Foe Yong Hai * Kipfilet met kerriesaus * Koe Loe Yuk (met zoetzure saus) * Saté

Wij helpen bij: Lotgenotencontact Voorlichting Belangenbehartiging Juridische zaken

BERGEN OP ZOOM

Met Chinese en Indische gerechten. Extra met garnalen. ONBEPERKT ETEN voor € 16.00 p.p. Kinderen onder 12 jaar € 8.00 Tijdens het buffet serveren wij U diverse

* Mini loempia en kerriekoek

voor-, hoofd- en nagerechten uit de Chinese en Indische keuken, zowel met vlees- als visspecialiteiten.

* Nasi * Bami

Ook op andere dagen is het mogelijk voor groepen om dit buffet te reserveren.

* Atjar

voor 2 pers.

€ 21.50

VOOR GROTE GROEPEN OOK CATERING MOGELIJK Tevens à la carte mogelijk * Ruime parkeergelegenheid * Tijdig reserveren

Geldig vanaf zondag 30 maart

Openingstijden: di. wo. do. 16.00-22.00 u.; vr. zat. zon. ma. 12.00-22.00 u.

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws leisure & golf

OP = OP

OP = OP

OP = OP

Wilde Konijnenbout van € 20,00

nu € 16,00 p/kg

Wildgoulash

van € 17,50

nu € 9,95 p/kg

Open Dagen Golfbaan

Hertenpoulet

van € 17,50

nu € 9,95 p/kg

Kalkoen

van € 8,00

nu € 4,50 p/kg

Neem een gratis proefles! Op 12 en 13 april van 11:00-17:00

Heel tam konijn

van € 10,00

nu € 6,00

Hele fazant

van € 12,00

nu € 6,00

‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Proeflessen op inloop Springkussen voor kinderen Gratis Midgetgolf Rondleidingen Gezellig Terras en Grand Cafe

www.akkermansgolf.nl info@akkermans.com Heense Molenweg 23 4655 TB De Heen Tel: 0167-502621

OP ZEEHONDEN-SAFARI IN HET NATIONAAL PARK DE OOSTERSCHELDE De Oosterschelde is een getijde gebied waar bij laag water zeehonden op de zandbanken neerstrijken. De Zeehonden safari tochten vanuit Zierikzee en Sint-Annaland zijn op getijde te plannen en kunnen we de zeehonden op 50 meter afstand zien liggen.

DE ERKENDE STOFFEERDER VOOR $%3+5.$)' ADVIES!

Boek nu uw paas vaartocht

Poelier de Koning Wouwsestraatweg 178 | Bergen op Zoom | 0164-233730

RONDVAARTSCHEMA vanaf 15 april t/m 31 oktober informatie en online reserveren www.frisiarondvaarten.nl Buiten het schema om, is het schip te charteren voor Prive feesten en partijen Tijdens de vaartocht kunnen we zorg dragen voor koffie en gebak, soep met broodjes, High Tea, Buffet en Barbecue. Frisia partyschip is rolstoel geschikt.

40%

20%

50% 70% 30% ✔ STYLING ADVIES ✔ SHOWROOMS ✔ VRIJBLIJVEND AAN HUIS

Do. en vr. de gehele dag geopend, op zaterdag tot 14.00 uur

www.muijs-scaldis.nl

naar de zeehonden. Brunch aan boord mogelijk.

A-MERKEN VOOR '2//4(!.$%,302)*:%.

- KEUKENHOF: 5,15 april, 3,11,15 mei 2014 €. 33,00 - Brugge: 12 april, 19 mei € 25,00 - Brussel & Serres van Laken: 3, 6 mei 2014 € 25,00 - Dagtocht Kapellekesroute: 13 mei € 55,00 - Beverwijkse Bazaar: 26 april, 31 mei € 27,50 - Voorjaarsbeurs Lentiade: 11 t/m 13 mei € 22,50 - Libelle Zomer Week: 12 t/m 18 mei € 33,00 - Primark & Essen: 5 april, 9 mei € 25,00 - Dagtocht Smokkelen: 26 mei € 56,00 - Musical Sister Act of Jersey Boys: € 59,00 incl. 1e rang

✔ DESIGN PVC VLOEREN.NL ✔ WEBSHOP ✔ LEGSERVICE ✔ SNELLE LEVERING ✔ TOT 70% VOORDELIGER ✔ GROTE VOORRAAD A-MERKEN ✔ RUIM 20 JAAR ERVARING ✔ FLEXIBEL ✔ DUURZAAM

WWW.SJERKSLAGMOLEN.NL

Vraag de uitgebreide folder 2014 aan.

FrisiaRondvaarten Bronsgeestweg 16 4697 RT St-Annaland Tel 0166.654321 b.g.g. 06.53470330 www.frisiarondvaarten.nl

Groepsuitjes Familiefeesten Feestlocatie

W W W.A K K E R MA N S.CO M

Roosendaalseweg 11, Sint Willebrord T: 0165-382851 – E: info@muijs-scaldis.nl

www.de-uitwijk.nl info@de-uitwijk.nl Dorpsweg 136, De Heen Tel: 0167 560000

AKK ERMANS leisure & golf

- 130 soorten pannenkoeken - Grill specialiteiten (niet op zondag) - Overdekt en verwarmd terras - Speeltuin en kinderboerderij - Minigolf en kanoverhuur Informeer naar de mogelijkheden voor feesten en partijen.

GEOPEND:

Vrijdag en zaterdag v.a. 17.00 u. Zondag v.a. 12.00 u.

De beste Cateraar in Town.

Le Traiteur Exclusief Voor bedrijven, particulieren en Instellingen s7ARMEEN+OUDE"UFFETTEN s#OMMUNIEFEESTEN s/NTBIJTSERVICE s"EDRIJFSFEESTEN s-AALTIJDSERVICE s,UXE"ROODJES s,UXE(APJESEN!MUSEHAPJES s/VERWERKMAALTIJDEN s#OMPLETETROUWFEESTEN s""1COMPLEET s5ITVAARTEN s%VENEMENTEN Nieuw in ons assortiment: Patisserie van hoge kwaliteit!!!

Voor sfeervol tafelen en bijzondere ontvangsten

www.lapucelle.nl T: 0164 266445

E: info@lapucelle.nl

Aanbieding: Geldig op onze proefdag 5 april s!ARDBEIENCROISSANTS  'RATIS s"ANANENSOESEN  'RATIS s,UXEGESORTEERDEHAPJES Ñ PERSTUK Alles voor uw communie feest Koude en warme buffetten nu vanaf € 14,50 p.p. Achillesstraat 3 4625 CG Bergen op Zoom Tel : 0164-250688 06-27858994 info@letraiteurexclusief.nl www.letraiteurexclusief.nl

4!0)*4s,!-).!!4 6).9,s06#6,/%2%. '/2$)*.%.s3(544%23 ZONWERING Putte Antwerpsestraat 47 Tel. 0164 - 606918 Openingstijden: di. t/m zo. 11-16 u. Oost-Souburg Kanaalstraat 22 (bij AVA KEUKENS) Tel. 0118 - 475052 Openingstijden: woe. t/m za. 11-16 u. Mobiele showroom AAN HUIS ma. t/m za. van 09-18 u. of op afspraak Tel. 06 - 20131204 Groothandel Putte NL Postbaan 44 Afhalen voor particulieren op afspraak Tel. 06 - 20131204

MET DE

VAN SERVICE


KORT BEDRIJVIG

Sjef Ad riaansen krijgt erkenning als verzetsman met boek

Stempelactie winkelcentrum Het Zonneplein

De Engelandvaarder uit Hoogerheide Nancy Eijsermans HOOGERHEIDE - Josephus (Sjef) Adriaansen uit Hoogerheide werd in 1944 gefusilleerd door de Duitsers, nadat hij omwille van zijn verzetsactiviteiten was opgepakt door de Duitsers. Wat velen waarschijnlijk niet weten is dat Sjef veel betekende voor het West-Brabantse verzet tijdens de oorlog en zelfs de geallieerden van informatie voorzag. Wim Adriaansen vond het verhaal van Sjef interessant genoeg om er dieper in te duiken, met het boek Sjef Adriaansen, Pelgrim naar Engeland als gevolg.

wint ballonvaart

leden. Door deze gesprekken heb ik de reis van Sjef naar Engeland en terug naar Nederland tegen een bepaalde achtergrond kunnen plaatsen.” Wim maakte ook gebruik van de diverse archieven over de oorlog in heel Nederland. “Het resultaat is een verslag over Sjef en eigenlijk een verslag over een reis door de tijd. Het is een verhaal over een man met een eigen kijk op het leven, over een man die zijn eigen weg bewandelde.” Achtergrond Het boek van Wim Adriaansen, uitgegeven door Foxy Design in Zaltbommel, vertelt dan ook het verhaal van Sjef Adriaansen. In 1939 werd hij wachtmeester bij de cavalerie. Later werd hij lid van de marechaussee in Bergen op Zoom, maar toen deze te Duits-vriendelijk werd, besloot Sjef naar Engeland te gaan. Via een grote omweg kwam hij in Engeland terecht. E

Wim Adriaansen overhandigt het eerste exemplaar aan burgemeester Steven Adriaansen. FOTO JOSÉ VAN DER WEGEN

DOOR JOSÉ VAN DER WEGEN Tijdens een boekpresentatie in de raadszaal van het gemeentehuis in Hoogerheide kreeg de Woensdrechtse burgemeester Steven Adriaansen het eerste exemplaar overhandigd van Wim. Daarmee waren er opeens heel veel mensen met de naam Adriaansen vertegenwoordigd in de raadszaal, al waren de drie belangrijkste mensen deze middag niet eens familie van elkaar. Wel was er familie aanwezig van zowel Sjef als Wim Adriaansen. Het idee voor een boek ontstond toevallig. “Ik was altijd al geïnteresseerd in Sjef Adriaansen, maar hij heeft zelf geen reisverslagen achtergelaten van zijn activiteiten voor

het verzet. Via via kwam ik echter achter diverse reisverslagen van collega-pelgrims naar Engeland van Sjef. In deze verslagen kwam de naam van Sjef ook voor. Aan de hand van deze verhalen en verslagen heb ik de geschiedenis van Sjef toch kunnen reconstrueren, wat mede heeft geleid tot dit boek.” Reis door de tijd Niet alleen deze verslagen bleken van onschatbare waarde voor het schrijven van het boek, ook de contacten met mensen die Sjef nog hadden gekend waren waardevol. “Ik heb nog met diverse mensen kunnen spreken die Sjef kenden, mensen waarvan sommigen niet lang daarna over-

‘Een man die zijn eigen weg bewandelde’ en tocht die in maart 1942 begon, eindigde in Engeland in juni 1943. Daar werd hij opgeleid tot geheim agent, waarna hij in de nacht van 10 op 11 januari 1944 bij Princenhage werd gedropt. Meer dan een half jaar was hij actief als radiocontactman tussen Engeland en het verzet in WestBrabant. Op 14 juli 1944 werd Sjef echter opgepakt in Hoeven nadat hij en zijn partners verraden waren. Op 5 september 1944 werd Sjef in Vught zonder vorm van proces gefusilleerd. In 1953 werd Sjef postuum onderscheiden met het Bronzen Kruis. In het gemeentehuis in Woensdrecht hangt nog een plaquette die herinnert aan die ene man uit Hoogerheide, die buiten de gebaande paden durfde te gaan en zijn leven gaf voor de vrijheid van ons allen.

Tentoonstelling ‘Oosterschelde onder water’ BERGEN OP ZOOM - “Oosterschelde de 4 jaargetijden onderwater” is de titel van de wisseltentoonstelling in het bezoekerscentrum “De Kraaijenberg”. Een aantal fanatieke onderwaterfotogra-

fen, duikers van duikclub Passion4Diving, hebben hun unieke beelden beschikbaar gesteld voor deze expositie. De expositie van ruim 70 schitterende foto’s is opvallend kleurrijk en biedt bezoekers een unieke inkijk in het onderwaterleven van de Oosterschelde. De serie is samengesteld

door Yvonne Tijmes-Freen lid van Passion4Diving. Deze prachtige tentoonstelling is nog te bezichtigen tot half mei. Het bezoekerscentrum aan de Fianestraat is elke zondagmiddag en vanaf 1 april ook elke woensdagmiddag geopend van 12.00 tot 16.00 uur.

Uit handen van Karolien Jordaan en Jan Geilings kreeg Nancy Eijsermans de hoofdprijs overhandigd.

BERGEN OP ZOOM – Winkelcentrum Het Zonneplein heeft een zeer geslaagde stempelactie gehouden. Deze is gewonnen door Nancy Eijsermans uit Bergen op Zoom. Zij ontving uit handen van Karolien Jordaan van Dio Drogisterij Michelle en Jan Geilings van Keurslagerij Geilings, namens het bestuur van Winkelcentrum Het Zonneplein, de hoofdprijs: een ballonvaart voor twee personen! Aan deze actie deden enkele duizenden deelnemers mee. Mevrouw Eijsermans won de prijs na loting. Buiten de hoofdprijs waren er nog 24 andere prijswinnaars, zij wonnen allen een cadeaubonnenpakket ter waarde van € 60,-.

GRATIS Samsung Galaxy S4 + Flip Case Slechts:

€ 37,45 per mnd*

* I.c.m. Yes Business Bundel 22,50 + Yes Online Add-on 750 MB (24 mnd)

ELKOR TELECOM & ICT l 0165 - 526130 l www.elkor.nl Prijzen exclusief btw. Afsluiten alleen mogelijk i.c.m. KVK nummer.

‘Meer dan Voetbal-label’ BERGEN OP ZOOM - Voetbalvereniging Dosko heeft het ‘Meer dan Voetbal-label’ ontvangen. Met deze label laat de club zien dat ze naast voetbal ook op een ander manier maatschappelijk actief is voor een betere samenleving. Het label is een initiatief van Stichting Meer dan Voetbal, die in 2004 door de KNVB is opgericht. Voetbalclubs gebruiken de kracht van voetbal voor een betere samenleving. Het label is een erkenning voor voetbalclubs die dit doen. Dosko heeft het label ontvangen, omdat ze de Stichting

Bubble Wizard Foundation ondersteund. Deze stichting heeft als doelstelling het bevorderen van onderzoek naar en ontwikkelen van nieuwe therapieën en medicatie voor patiënten met de ziekte Cystic Fibroris, beter bekend als taaislijmziekte en andere long- en luchtwegaandoeningen. De Stichting Meer dan Voetbal helpt clubs verder bij de ontwikkeling van hun maatschappelijke programma. Dit doet zij door ondersteuning in de vorm van publiciteit en kennis. Door in het bezit te zijn van het label maakt Dosko kans op een Meer dan Voetbal Award. De award is een extra beloning.

BEDRIJVIG NIEUWS ‘Het is belangrijk dat wij de beste zijn’

Le Traiteur breidt assortiment uit BERGEN OP ZOOM - Het brede assortiment van Cateringbedrijf Le Traiteur is nog niet breed genoeg volgens cateraar Marleen Nuijten. Daarom wordt het aangevuld met onder andere spareribs, Belgische frieten en rauwkostsalades van de verste groentes. “Wij zijn de beste cateraar in Bergen op Zoom en omstreken. Daar moeten wij de mensen van overtuigen”, concludeert Marleen Nuijten. DOOR SOPHIE VAN DER VELDE Het afhaalrestaurant en cateringbedrijf Le Traiteur heeft een breed assortiment van maaltijden en hapjes, tot een high tea en een ontbijtservice. Noem een maaltijd en Le Traiteur heeft het. Toch is dat niet genoeg voor de enthousiaste Marleen Nuijten en haar partner Nancy van Nunen. “Wij willen een gevarieerde keuken. Ook vinden wij het belangrijk dat alles vers

bereid is. Niks komt bij ons uit potjes. Bij de patisserie wordt er bijvoorbeeld nooit gebruik gemaakt van een potje jam, maar altijd van vers fruit. Nu gaan wij ons toeleggen op steakhouse-producten”, vertelt Marleen Nuijten. De verse producten worden door de vakmanslager uitgekozen en bereidt op een houtskoolbarbecue. Het assortiment wordt uitgebreid met onder andere, botermalse biefstukken van 250 gram, rip-eye, duivelse saté, lamskoteletten met honing- en thijmsaus, maar ook allerlei soorten vis, zoals gegrilde knoflookgamba’s en tonijnsteak. Proefdag Op zaterdag 5 april is er een proefdag van 13.00 tot 16.30 uur, waarop er een aantal producten onder de loep worden gebracht. De steakhouseproducten worden daar op tafel gelegd, maar er valt ook van de patisserie te smullen. Ook zijn er die dag een paar speciale acties, zoals vier Reuze Bos-

sche Bollen, waarvan de vijfde gratis is. Een portie spareribs is die dag 8,50 euro en daarbij komen twee gratis sauzen. Verder zijn er roombroodjes met zelfgemaakte room in de aanbieding en is de Surinaamse roti, die normaal 8,50 euro kost, te koop voor 6 euro. “Er is een breed assortiment te proeven die dag, van tapas- en amusehapjes tot steak en spareribs”, laat de cateraar weten. Afhalen Alles kan bij het restaurant besteld en afgehaald worden, als het maar voor s ‘middags 14.00 uur wordt besteld. Voor bedrijven is er ook een speciale bezorgdienst. “Het is belangrijk dat wij ruim van te voren weten wat de bestelling is, omdat ik graag de tijd neem om het zo lekker en speciaal mogelijk te maken. Alles wordt vers bereid en dat proberen wij zo goed mogelijk te doen”, aldus Nuijten. Ook de prijs-kwaliteitverhouding staat hoog in

Het team van Le Traiteur staat voor u klaar.

FOTO SOPHIE VAN DER VELDE

het vaandel bij het afhaalrestaurant. “Wij vinden het belangrijk dat ook mensen met een dunnere portemonnee kunnen genieten van lekker eten. Daarom vind ik een persoonlijk gesprek belangrijk, voordat we

beginnen met de catering. Mensen kunnen zo hun eigen budget bepalen. Ook geven wij kookworkshops met eten uit diverse landen voor een betaalbare prijs”, besluit Marleen Nuijten.

Le Traiteur, Achillestraat 3, 4624 CG, Bergen op Zoom, tel: 0164-250688 (0627858994), info@letraiteurexclusief.nl PAGINA 8


TEGEL DISCOUNT Argon 29, 4751 XC Oud Gastel, Borchwerf 2, 0165 530540

GRATIS JURIDISCH ADVIES

SPHINX V&B - MOSA

NU BLIJVEND SCHERP GEPRIJSD HOOGWAARDIGE KWALITEIT

BIJLES

REKENEN EN NEDERLANDSE TAAL Individuele begeleiding

(nabij Lievensberg Ziekenhuis)

OF MAAK TELEFONISCH EEN AFSPRAAK: 0164-266600

VITAK Advocaten Wat zijn uw klachten? Pijnlijke of stijve onderrug Aanhoudende hoofdpijnklachten Onbegrepen lichamelijke klachten Nek-schouder Langer bij de fysio zonder resultaat Obstipatie Prikkelbare darm syndroom Migraine

Heeft u al een offerte? Breng deze gerust mee, wij zijn gegarandeerd goedkoper.

Rucphensebaan 58, 4714 RE Sprundel Tel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656 www.verstijlenhekwerken.nl

06-40074478 of f.buuron@gmail.com

Letselschade

Gratis

LQORRSV

SUH

HNXXU DOOHUHFK WVJHELH GHQ

Donderd ag 16.00 18.00 u ur

Als u het slachtoffer bent geworden van bijvoorbeeld een verkeers- of arbeidsongeval en daarbij letselschade heeft opgelopen, heeft dit vaak grote financiële gevolgen. Een aantal advocaten van ons kantoor is gespecialiseerd in het verhaal van letselschade.

INLOOPSPREEKUUR: Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uur Pasteurlaan 1 Bergen op Zoom

HOEZO DUUR? BIJ ONS VASTE LAGE PRIJZEN!!!

Ma. t/m vrij. van 8.00-12.30 u. en van 13.00-17.30u. Zat. van 8.00-16.00 u. www.tegel-discount.nl

Letselschade

Blauwehandstraat 3 4611 RK Bergen op Zoom Tel. 0164-743100 www.bloemenshopmarjanneke.nl info@bloemenshopmarjanneke.nl

‡3RRUWHQ RRNDXWRPDWLVFK

‡,QGXVWULsOHKHNZHUNHQ ‡*DDVKHNZHUNHQ ‡6LHUKHNZHUNHQ ‡%DONRQKHNNHQ

Infra & verhuur

PAARDENBAKKEN, STAL- EN MONTAGEWERK

Indien u zich tot ons wendt voor het verhalen van de door u geleden en nog te lijden schade, zullen wij uw belangen behartigen en streven naar een snelle en correcte schade-afwikkeling. Wij nemen u daarbij al die extra zorg, waar u niet op zit te wachten, uit handen.

Tel. 0165 303332

www.vanewouw.nl

Bij volledige aansprakelijkheid van de tegenpartij is onze inschakeling kosteloos voor u; onze declaratie wordt dan rechtstreeks bij de aansprakelijke partij ingediend. Per 1 januari 2014 kunnen we ook op basis “no cure no pay” uw zaak behandelen.

Taxid r Rij jij

Voor verdere informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met: Mr E. Heidema of mr P.E. Schuchmann-Mooijman.

iver

(36, m Roel et MS z i e ke n ) n a a r h e huis e t je op d n praat e teru samen gweg na?

Per ber o n 4 vem d g ti s e gev n in Berge m o o op Z

6WDWLRQVVWUDDW‡&'%HUJHQRS=RRP T. 0164-745030 ZZZYTKQO‡LQIR#YTKQO Tevens gevestigd in Oud-Beijerland enVlaardingen

Hét adres voor vakkundige ƌĞƉĂƌĂƟĞƐΘŽŶƚǁĞƌƉĞŶ ͻnjĞĞƌƐŶĞůůĞƐĞƌǀŝĐĞ (donderdag gebracht zaterdag klaar)

06-46070376

ͻƌƵŝŵϮϬũĂĂƌĞƌǀĂƌŝŶŐ

DE SCHANS TUINSCHERMEN betonsysteem | tel. 0164 686418 www.deschanstuinschermen.nl

tuincentrum

MoerkantTuinman – Stratenmaker nodig! Voor al uw TUINWERKZAAMHEDEN. ͻ>>^KKZdE^dZd/E'E ͻKW,K'Eͻ^,KKED<E ͻsKKZͳEE:Z^hZdE ͻKEZ,Khͻ^EK/E ͻt/:<hEEEKK<sKKZ>> DdZ/>EKZ'E ͻ&sKZsE,dsh/> ͻh/>/:<WZ/:^KW's ͻ'ZEd/KW>KE^tZ< ͻKEZ,Kh>sE& ΦϯϬ͕ͲWZDE

Nu

GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS

GR AT IS PA RK ER EN!

Frans Klaver, 0165-744 140

KORTING ŽƉƵǁĞĞƌƐƚĞ ƌĞƉĂƌĂƟ Ğ 

In België nog steeds echt sterke

ONKRUID BESTRIJDINGSMIDDELEN

verkoop/verhuur

van trilplaten, kruiwagens zaagbladen, knipmachines etc. Korte Hei 19a Rucphen T. 0165 387972 06-53448374

(1 behandeling per jaar volstaat)

Moerkantsebaan 180 - 182 2910 Essen - België Tel. 0032 - 3 667 50 55

Open van 9.00-18.00 uur Zondag 10.00 - 16.00 uur Maandag gesloten

ͻďĂƩĞƌŝũǁŝƐƐĞůƚĞƌǁŝũůƵǁǁĂĐŚƚ ǁĂƚĞƌĚŝĐŚƚŚĞŝĚƐƚĞƐƚͿ

Elke zondag open! 2 km van de kerk van Huijbergen

Tevens: ŽĨĚƐĐŚĂƉƉĞŶĚŽĞƚ;ŽŽŬŵĞƚ

31% KORTING OP ALLE PLANTEN

ͻoud goudŝŶƚĞůĞǀĞƌĞŶƚĞŐĞŶ Henny de Groen Gastelseweg 208 4704 RT Roosendaal 06 5703 5772 Vraag gratis en vrijblijvend een offerte aan!

€ 5.-

ĐŽŶƚĂŶƚĞŶŽĨŶŝĞƵǁƐŝĞƌĂĚĞŶ͘ ͻŽŶƚǁĞƌƉǀĂŶƚƌŽƵǁƌŝŶŐĞŶĞƚĐ͘ Tel. 0164 63 01 32

'ĞůĚŝŐŝŶĂƉƌŝůďŝũŝŶůĞǀĞƌŝŶŐǀĂŶĚĞnjĞĂĚǀĞƌƚĞŶƟĞ

Dorpsstraat 37, Halsteren www.osteopathievanoers.nl


30 maart 2014

Postbus 35 4600 AA Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 T 140164 F (0164) 24 53 56 E stadskantoor@bergenopzoom.nl www.bergenopzoom.nl

Stadskantoor Bergen op Zoom Bezoekadres: Jacob Obrechtlaan 4 Postbus 35 4600 AA, Bergen op Zoom Telefoonnummer 140164 Fax: 245 356

in g

en Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de functiewijziging van Blokstallen 2 te Bergen op Zoom. Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op grond van artikel 2.12. eerste lid onderdeel a, sub 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens is een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen van het gebouw "Blokstallen 2" ten behoeve van nieuwe functies. Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 31 maart 2014 gedurende 6 weken ter inzage in het stadskantoor. De stukken kunt u ook vinden via www.bergenopzoom.nl. of via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0748.OVBlokstallen2-0201). Gedurende de termijn van de terinzagelegging, kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze omtrent het voornemen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom. Als u een mondelinge zienswijze wilt inbrengen, kunt u contact opnemen met dhr. Verdonschot tel. 0164-27 74 91 of dhr. J. Cats, tel. 0164-27 75 55.

Hoorzitting

Website: www.bergenopzoom.nl E-mail: stadskantoor@bergenopzoom.nl Bij overlast of klacht: servicelijn@bergenopzoom.nl Heeft u een melding over de openbare ruimte? Deze kunt u doorgeven via: www.bergenopzoom.nl/digitaal_loket of via App: http://www.buitenbeter.nl/apps

Warming-up voor Sportweek 2014 in Bergen op Zoom!

Eindredactie: Communicatie Heeft u opmerkingen over deze gemeentelijke pagina? Stuurt u deze dan naar voorlichtingspagina@bergenopzoom.nl Overige contactgegevens: Anonieme Tiplijn: 0164-277158 Drugsoverlast: 0800-2255888 of drugsoverlast@bergenopzoom.nl Openingstijden: Maandag tot en met donderdag Vrijdagochtend

Omgevingsvergunningen

vin gsvergunn

Op zaterdag 5 april organiseert de gemeente Bergen op Zoom, in samenwerking met ZeeBraBouw, Helmig Makelaardij en VanOpstal & Grosfeld Makelaardij, van 11.00 tot 13.00 uur een informatiebijeenkomst op de locatie van Villapark Reimerswaal. Villapark Reimerswaal is een onderdeel van het project De Markiezaten. De locatie van Villapark Reimerswaal is bereikbaar via de Laan van Reimerswaal en wordt verder begrensd door de voormalige zeedijk en de waterlopen van de Molenbeek en de Plaatvliet. Binnen het villapark zijn 20 kavels voorzien met een vrije ligging en diverse afmetingen. De kavels bieden diverse mogelijkheden voor eigentijdse en comfortabele woningen, met name voor de woonconsument die gelijkvloers en vrij wil wonen. Tijdens de informatiebijeenkomst zal een mobiele hijskraan aanwezig zijn om geïnteresseerden omhoog te hijsen om zo het uitzicht, vanuit de 1e verdieping en zolder, op natuurgebied de Brabantse Wal te kunnen beleven. Tot zaterdag 5 april!

ge Om

Beleef Villapark Reimerswaal!

09.00 uur tot 17.00 uur 09.00 uur tot 13.00 uur

Openingstijden centrale balie: Maandag t/m vrijdag 09.00 uur tot 13.00 uur vrije inloop Maandag t/m donderdag 13.00 uur tot 16.00 uur op afspraak Donderdagavond 18.00 uur tot 20.00 uur vrije inloop Alleen voor aanvragen reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels, verklaring omtrent het gedrag en verhuizingen. Stadsmakelaar: www.stadsmakelaarboz.nl Telefoonnummer 140164 Jacob Obrechtlaan 4 Sociale zaken: ISD Brabantse Wal: Jacob Obrechtlaan 4, Bergen op Zoom Klantinformatie: Dagelijks voor klanten telefonisch bereikbaar via 140164 van 9.00 tot 10.00 uur. U kunt alleen op afspraak of tijdens het telefonisch spreekuur terecht bij uw klantmanager. Openingstijden: Maandag t/m donderdag: 09.00 tot 13.00 uur Vrijdag: 09.00 tot 13.00 uur Maandag t/m donderdag: 13.00 tot 17.00 uur (alleen op afspraak) Bezorgklachten Bergen op Zoomse Bode: Uitgeverij de Bode bv, Zundert (076) 599 8111

Van 19 t/m 26 april 2014 staat heel Nederland en ook de gemeente Bergen op Zoom weer in het teken van de Nationale Sportweek. Zeven dagen lang zal met vele sportieve activiteiten de gemeente sportief op stelten staan. Nieuw: Kick Off van de Nationale Sportweek op 19 april van 10.00 - 17.00 uur in de vorm van een groots watersportevenement in samenwerking met verschillende (sport)verenigingen. Waar? Op en rond de Boulevard. Voor wie? Groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs en alle klassen van het voortgezet onderwijs. Binnenkort meer info over het sportprogramma en de spectaculaire Kick Off. Wil je meer informatie over de Nationale Sportweek Bergen op Zoom? Mail dan naar Sigrid Noordijk, s.noordijk@bergenopzoom.nl

WelstandMonumentenCommissie De WelstandMonumentenCommissie vergadert in principe om de twee weken op maandag. De eerstvolgende vergadering is maandag 7 april 2014. Bent u geïnteresseerd in de bouwplannen die de commissie gaat behandelen, dan kunt u de agenda vanaf vrijdag voorafgaand aan de vergadering raadplegen op de gemeentelijke internetsite: www.bergenopzoom.nl/boz/welstand

Kennisgeving voor het houden van hoorzittingen van de adviescommissie voor de bezwaarschriften op maandag 7 april 2014 vanaf 15.30 uur in kamer 1.52 van het stadskantoor. Agenda Bezwaarschrift ingediend door de heer mr. R.Th.J. van ’t Zelfde namens Rabo Eigen Steen I N.V. een Coöperatieve Rabobank Het Markiezaat U.A. gericht tegen de reactie van het college van burgemeester en wethouders op het verzoek om opschorting van de verplichting tot realiseren van 70 extra permanente parkeerplaatsen bij de Rabobank Het Markiezaat, gelegen op de hoek Jacob Obrechtlaan- Zuidoostsingel te Bergen op Zoom. De indieners van de bezwaarschriften en zo nodig andere belanghebbenden worden hierbij in de gelegenheid gesteld zich tijdens deze openbare hoorzitting te doen horen. De bezwaarschriften en eventuele verder op de zaak betrekking hebbende stukken liggen voor de indieners van de bezwaarschriften, gemachtigden en andere belanghebbenden bij de receptie van het stadskantoor, vanaf maandag 31 maart 2014 tijdens openingstijden ter inzage.

Werk in uitvoering Burgemeester Blomlaan: tussen de van Heelulaan en de Beukenlaan afgesloten tot medio 2014 in verband met het vervangen van de riolering. Lepelstraat: Kerkstraat: Kleine Kerkstraat tussen huisnr. 3 en 21 blijft afgesloten voor verkeer. De Kerkstraat is opgebroken tussen de Heldenstraat en cafe Leonita (Fase 2). Het doorgaande verkeer van de Kerkstraat wordt omgeleid via het Vagevuur, de Zoekweg en de Wethouder Bogersstraat. Huijbergsebaan: verkeershinder gedurende 12 weken op de Huijbergsebaan / viaduct. Er zijn omleidingen aanwezig. Randweg West / Lelyweg: 10 april verkeershinder op de kruising Randweg West / Lelyweg. Er zijn verkeersregelaars aanwezig. Randweg West / Ringersweg: 10 april is de afslag richting Tholen na de ochtendspits afgesloten. De werkzaamheden zijn voor de avondspits klaar. Er is een omleiding aanwezig. Voor informatie per locatie: http://www.haalmeeruitdeweg.nl.

Uittreksel burgerlijke stand nodig? Via www.bergenopzoom.nl is het sneller!


Parkeerbeheer te

m in gspla

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Reparatieplan Ontwikkelingsproject Heimolen”, Bergen op Zoom Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom maakt bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 27 februari 2014 het bestemmingsplan “Reparatieplan Ontwikkelingsproject Heimolen” met plannummer NL.IMRO.0748.BP0191-0301 gewijzigd heeft vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders maakt eveneens bekend dat zij hogere waarden als bedoeld in artikel 59 van de Wet geluidhinder heeft vastgesteld in verband met het industrielawaai van Fokkerservices BV en de Vliegbasis Woensdrecht. Het plangebied betreft 7 kavels aan de Heimolen in Bergen op Zoom, kadastraal bekend: Bergen op Zoom, sectie N, nummers 642 t/m 648. Doel Het onderhavige bestemmingsplan maakt de realisatie van 7 ruimtevoor-ruimte woningen mogelijk. Door het onderhavige bestemmingsplan worden de gebreken uit het bij uitspraak van 29 augustus 2012 door de Raad van State grotendeels vernietigde bestemmingsplan "Ontwikkelingsproject Heimolen" gerepareerd. De toegestane inhoud van de te realiseren woningen is voorzien van een nadere onderbouwing en verder is het plan in overeenstemming gebracht met de Wet geluidhinder. Wijzigingen Het plan is op onderdelen gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen zijn deels naar aanleiding van een ingediende zienswijze en deels ambtshalve aangebracht. De aanpassing naar aanleiding van de zienswijze heeft betrekking op de gronden met de bestemming ‘Natuur’ en maakt het mogelijk om deze gronden te kunnen bebossen. Naast de bovengenoemde aanpassing, die voortvloeit uit de ingediende zienswijze, zijn er een tweetal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Op de eerste plaats is er een artikellid toegevoegd aan de bouwregels van de bestemming 'Wonen'. Deze toevoeging verduidelijkt de bijgebouwenregeling. Ten tweede is de Staat van

bes

m

Bestemmingsplannen

nn

en

Bedrijfsactiviteiten toegevoegd als bijlage bij de regels. Deze is bij het ontwerp abusievelijk niet bijgevoegd, maar is wel noodzakelijk omdat er in de planregels naar wordt verwezen. Ter inzage Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 31 maart 2014 gedurende 6 weken ter inzage in het stadskantoor. De stukken zijn tevens te vinden via www.bergenopzoom.nl onder "Actueel/Bekendmakingen Ruimtelijke Ordening" en via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0748. BP0191-0301). Beroep Gedurende de genoemde periode van zes weken kan tegen het besluit van de gemeenteraad inzake de vaststelling van het bestemmingsplan schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 200019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend, dan wel door belanghebbenden aan wie niet verweten kan worden dat zij niet tijdig een zienswijze ingediend hebben. Daarnaast kan eenieder beroep instellen tegen de planonderdelen die gewijzigd zijn vastgesteld. Inwerkingtreding Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift teven een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op een dergelijk verzoek is beslist. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via telefoonnummer 0164 27 75 08.

Bekendmaking Vanaf het moment van publicatie ligt het ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze omtrent het voornemen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom. Indien u een mondelinge zienswijze wenst in te brengen, kunt u contact opnemen met dhr. Verdonschot tel. 0164 27 74 91 of dhr. J. Cats, tel. 0164 27 75 55.

Het ontwerp verkeersbesluit ligt vanaf 31 maart 2014 gedurende vier weken ter inzage in het stadskantoor. Tijdens deze termijn kunt u schriftelijk uw zienswijze over het ontwerp verkeersbesluit kenbaar maken. De zienswijze kan gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom.

Verkeersmaatregelen Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom heeft de volgende verkeersmaatregelen getroffen: - Opheffing van de aangewezen gehandicaptenparkeerplaats nabij Parallelweg 83; - Opheffing van de aangewezen gehandicaptenparkeerplaats nabij Goudenbloemstraat 46; - Opheffing van de aangewezen gehandicaptenparkeerplaats nabij Kalmanstraat 9; - Opheffing van de aangewezen gehandicaptenparkeerplaats nabij Hof van Beieren 63. Het verkeersbesluit ligt vanaf 31 maart 2014 gedurende zes weken ter inzage in het stadskantoor. Tijdens deze termijn kunt u schriftelijk uw bezwaar over het verkeersbesluit kenbaar maken. Het bezwaar kan gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom.

Bekendmaking Vaststelling verordening Burgemeester en wethouders delen mede dat de raad van de gemeente Bergen op Zoom op 27 februari 2014 de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening voorzieningen raads- en duoburgerleden 2008 heeft vastgesteld. Door de inwerkingtreding van deze verordening vervallen de artikelen 7 en 14 lid 3, waardoor aan raadsleden geen tegemoetkoming meer kan worden verstrekt voor de aanschaf van een computer, bijbehorende apparatuur en sofware. Daarnaast worden de abonnementskosten voor een internetverbinding niet meer vergoed. De bekendmaking van de verordening heeft digitaal plaatsgevonden door publicatie in het GVOP. De tekst kunt u vinden op http://zoek. officielebekendmakingen.nl/ . Het verordeningenbestand ligt kosteloos ter inzage in het stadskantoor. Een ieder kan op verzoek, tegen betaling van de leges, een afschrift krijgen van de verordening. ge Om

Ontwerpbesluit aanwijzen gemeentelijk monument “Stuwen in de Zoom”. Op 11 maart heeft het college van burgemeester en wethouders een ontwerpbesluit genomen met betrekking tot het aanwijzen van drie stuwen in de Zoom. Met het ontwerpbesluit start de procedure tot aanwijzing van de drie objecten tot gemeentelijk monument door op deze aanwijzingsprocedure Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing te verklaren.

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom is voornemens de volgende verkeersmaatregelen te treffen: - Verboden te parkeren op de aangewezen gehandicaptenparkeerplaats op het parkeervak van de parkeerstrook voor Zwartewaal 38, behalve voor de gehandicapte bewoner van Zwartewaal 38; - Opheffing van de aangewezen artsenparkeerplaats in de Hofstraat.

ONTVANGEN AANVRAGEN Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom maakt bekend, dat het de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen: Reguliere aanvraag omgevingsvergunning Aanvraagnr. Ontvangstdatum Adres, Activiteit WO/2014/143 17-03-2014 Halsterseweg 263 te Bergen op Zoom, het plaatsen van een dakopbouw WO/2014/144 16-03-2014 Jan Vermeerstraat 4 te Bergen op Zoom, de erfafscheiding vervangen door een pergola WO/2014/150 12-03-2014 Gagelboslaan 133 te Bergen op Zoom, het plaatsen van een dakkapel WO/2014/151 13-03-2014 Wattweg 7 te Bergen op Zoom, gebruikswijziging van het naastgelegen terrein van Wattweg 5, in parkeerterrein i.v.m. de te realiseren moskee WO/2014/152 13-03-2014 Wattweg 7 te Bergen op Zoom, het realiseren van een parkeerterrein WO/2014/153 14-03-2014 Ringersweg 40 te Bergen op Zoom, het herbouwen van een schapen aflammerstal WO/2014/154 16-03-2014 Jan Vermeerstraat 4 te Bergen op Zoom, het plaatsen van een pergola WO/2014/155 16-03-2014 Jan Vermeerstraat 4 te Bergen op Zoom, het plaatsen van een pergola WO/2014/156 20-03-2014 Hoogaars 6 te Bergen op Zoom, het vergroten van de aanbouw WO/2014/157 17-03-2014 Steenspil 30 te Halsteren, het aanleggen van een uitrit WO/2014/158 18-03-2014 Bolwerk-Zuid 134 te Bergen op Zoom het plaatsen van zonnepanelen WO/2014/159 18-03-2014 Pastoor Kuijpersstraat 8 te Bergen op Zoom, het plaatsen van een dakkapel WO/2014/160 21-07-2014 Schaepmanlaan 3 (-5) te Bergen op Zoom, het uitbreiden van de bedrijfsactiviteiten met kleinschalige detailhandel WO/2014/149 12-03-2014 Gagelboslaan 133 te Bergen op Zoom, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak Op een reguliere aanvraag omgevingsvergunning moet binnen acht weken na ontvangst zijn beslist.

vin gsvergunn

Omgevingsvergunningen Indien deze wordt overschreden, dan ontstaat een van rechtswege verleende vergunning.

in ge

n

Uitgebreide aanvraag omgevingsvergunning Aanvraagnr. Ontvangstdatum Activiteit WO/2014/161 19-03-2014 Van Konijnenburgweg 34 te Bergen op Zoom, het brandveilig gebruiken van een verpleeghuis Op een uitgebreide aanvraag omgevingsvergunning moet binnen 26 weken na ontvangst zijn beslist hierbij geldt de uitgebreide voorbereidingsprocedure volgens de Algemene Wet Bestuursrecht. Wilt u een aanvraag omgevingsvergunning inzien? Maakt u dan een afspraak, telefoonnummer 0164 27 74 91 of 27 75 55. KENNISGEVINGEN Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom maakt bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken: Aanvraagnr. Ontvangstdatum Activiteit WO/2013/424 07-08-2013 gemeente Bergen op Zoom, Sectie K, nummer 1551, het oprichten van een bouwmarkt (Gamma) Bezwaar en voorlopige voorziening Op grond van artikel 7:1 in samenhang met artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden hiertegen bezwaar maken.Het bezwaarschrift moet door de indiener worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een vermelding van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk een kopie van het bestreden besluit bijvoegen) en de gronden waarop het bezwaar berust.Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom, Postbus 35, 4600 AA te Bergen op Zoom. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het bestreden besluit niet. Belanghebbenden kunnen, indien onverwijlde spoed dat vereist en indien zij een bezwaarschrift als bovengenoemd hebben ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, T.a.v. de Voorzieningenrechter, Postbus 90006, 4800 PA te Breda. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Wilt u de aanvragen inzien? Maakt u dan een afspraak, telefoonnummer 0164 27 74 91 of 27 75 55.


Goud tijdens 5e Open International Judo Kata du Nord BERGEN OP ZOOM - Op zaterdag 22 maart jl. werd, in Lambersart vlakbij Lille in Frankrijk, voor de 5e keer het Open International Kata du Nord toernooi gehouden. Het judo team, Roel Wesselink (uit Bergen op Zoom) en Simon van den Doel (uit Oudenbosch), wisten als enige niet Franse koppel hier Goud te behalen in de discipline Nage-no-Kata (werptechnieken) en een 5e plaats in het Katame-no-Kata (grondtechnieken). Roel Wesselink en Simon van den Doel wisten, in dit sterk bezette toernooi bij Lille in hun poule van het Nage-no-Kata, de finale te behalen. Er waren 2 poules en alleen de eerste 3 gingen door. Hier hadden ze een strakke Kata laten zien. In de

Finale ronde moesten ze als eerste op de mat, dit wordt altijd als ongunstig gezien, omdat in het begin de puntenwaardering vaak wat lager ligt. Echter het duo, welke in Nederland regerend kampioen is, wist een overtuigende Kata op de mat te brengen waar de jury niet omheen kon en zo werden ze met overmacht kampioen in de klasse Nage-no-Kata. Als enig buitenlands koppel eisten zij het goud op. Ook kwam het duo uit in de klasse Katame-no-Kata, ook hier wisten ze de finale te behalen. Echter ondanks een goede performance konden ze niet verder doordringen dan de 5e plaats. Op 24 en 25 mei doet het Kata koppel Wesselink en van den Doel mee, met hun specialiteit Nage-no-Kata, aan het EK Judo Kata in Italië. Zie ook hun website: www.judo-kata-team.nl

Vastenestafette HALSTEREN - In de veertig dagentijd zal in het Bisdom Breda van 5 maart tot aan de goede week een vaste estafette plaats vinden die het gehele bisdom door gaat. In de vastenestafette zal telkens één dag op een andere plek het vasten / bezinning centraal staan. De vastenestafette vestigt de aandacht op: gebed, dienst om de naasten, leven van uit het gedoopte bestaan samen maaltijd houden. De opbrengst van de vasten actie 2014 van de Sint Annaparochie Steenbergen en Sint Christoffelparochie Halsteren gaat naar een project in Afghanistan voor het inrichten van een medische post in Bagdjeha. Een project waar Anneke en Thiest de

Visser samen met de stichting van Kushk eerder geholpen hebben aan onderwijs, waterputten en landbouw projecten.

DOOR RIA VAN MEIR Bij de controle waren ditmaal ook de boswachters van Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Natuurmonumenten betrokken, evenals de politie, de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en de provincie Noord-Brabant en Zeeland. Tegelijkertijd vonden er ook controles plaats in de gemeenten Halderberge en Breda. De actie richtte zich dit keer op de recreanten in de omgeving van Landgoed Lievensberg. “Er zijn geen grote overtredingen aangetroffen. Wel waren een aantal moutainbikers die van de mtb-paden afweken en enkele auto’s die verkeerd geparkeerd stonden.

haalde op 2 schoolslagnummers de bronzen medaille. Eindhoven Onder de leiding van Frie Verstaten waren de drie zwemmers naar het Pieter van de Hoogenbandbad afgereisd. Janne Englebert zwom zowel de 1500mvrije slag en 400m wisselslag. Janne baalde er enorm van dat hij de week voorafgaand aan dit kampioenschap ziek was geweest en dat hij niet optimaal kon presteren. Hij heeft uiteindelijk het toch enorm goed gedaan. Hij zwom op beide afstanden een pr. Met 2 3de plaatsen kon Janne toch 2 bronzen medailles in ontvangst nemen. Roos Englebert zwom de 800m vrije slag. Ook zij verbeterde haar persoonlijke record. De eindtijd van 11.08.57 was goed voor de bronzen medaille maar was ook goed voor een startbewijs voor de Nederlandse Lange Afstandskampioenschappen die in Amersfoort worden gehouden. De derde zwemster was Nienke Jonk. Ook zij verbeterde haar persoonlijke record en zwom ruim sneller dan in een 25m bad. Zij eindigde in 10:58.44 goed voor de 2de prijs. Nienke mocht de zilveren medaille in ontvangst nemen en ook zij zwom een limiet voor de Nederlandse Lange Afstandskampioenschappen. Kimberley Bernaards uit Bergen op Zoom kwam 5 keer aan de start op deze grand prix. Op de 50m- en 100m schoolslag, 50m en 100m vlinderslag zwom ze een pr. Het was een mooi weekend! Samengevat In Eindhoven bij de kampioenschappen 4 starts 4 medailles. In Seraing veel pr’s 14 finaleplekken en 2 bronzen medailles. Hieronymus was er weer bij. De volledige uitslagen en meer info kun je vinden op www.zpv-hieronymus.com of op facebook @zpvhieronymus.

Ook hebben we iemand kunnen betrappen op het weggooien van afval”, vertelt Coppens. Vooral dat laatste vindt de wethouder erg belangrijk. “De bezoekers van ons mooie buitengebied laten vaak nog veel rotzooi achter. Als er overal afval ligt, nodigt dat niet uit om de wandelen. Daarom zitten we er bovenop. In de stad werkt dat al. Daar controleren we streng op het bijplaatsen van afvalzakken bij ondergrondse containers. Dat aantal loopt nu ook terug. Nu het buitengebied nog. We zetten daar sterk op in, want als we er niet bovenop zitten, verliezen we onze grip op het buitengebied en dat willen we niet.”

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW. INTERNETBODE.NL

Unileder Henk van Rooijen Leer en kunstleerreparaties ook kleurherstel voor kaal of verkleurd leer REPARATIES KLEURENSERVICE VERNIEUWEN * brandgaatjes * kussens opvullen * nieuwe kuipen * knopen en ritsen * delen vervangen * reiniging * kattenkrabbels * kleurverandering * scheuren/naden * winkelhaken * onderhoudsmiddelen * kleurherstellen Vervangt versleten delen in stoelen en banken in dezelfde kleur

UNILEDER Henk van Rooijen Bergen op Zoom Tel. 0164-235228

Gezond op Maat Marcia van den Brand Onafhankelijk Cambridge Consulent

Themadag

DE ANATOMIE VAN HET GELUK

Last van overtollige kilo’s? Moeite met bewegen? Nog niet bikini-proof, dames? Een bierbuikje, heren? Gezondheidsproblemen als gevolg van overgewicht? Allerlei diëten geprobeerd en last van van het jojo-effect?

lezingen, powerpoint, muziek

Is je antwoord ‘ja’? Dan nodig ik je van harte uit bij Gezond op Maat!

Wij zijn geprogrammeerd om gelukkig te zijn De parabel van het stapelbare geluk Het hervonden geluk zaterdag 12 april 2014, van 10.30 tot 16.00 uur Blauwehandstraat 21, Bergen op Zoom kosten €15, inclusief lunch aanmelden: lrcboz@live.nl of tel 0164-785290 informatie: www.rozenkruis.nl I N T E R N AT I O N A L E S C H O O L VA N H E T G O U D E N R O Z E N K R U I S

Aan de hand van het succesvolle en verantwoorde Cambridge Weight Plan help ik je de strijd tegen de kilo’s voor eens en altijd te winnen. Of je nu 5 of 50 kilo wilt afvallen; er is voor iedereen een passend programma. Maak snel een afspraak en samen gaan we op weg naar een gezond, slank en fit leven!

Marcia van den Brand Halsterseweg 129 4613 AL Bergen op Zoom 0164 - 852780 / 06 - 28067649 gezondopmaat@outlook.com www.cambridgeweightplan.nl

Meer dan een half miljoen Bodes Elke week!0164 75 16 71 | www.restaurant-theertje.nl Bosstraat 17, 4611 NB Bergen op Zoom

Haarscherpe maandaanbieding

Speedy HaarcosmeticaOp vrijdag, zaterdag en zondag van de Grand Prix de Ville de Seraing. Op vrijdag waren de zwemmers afgereisd naar Ouffet, daar had het team met begeleiders en ook een aantal fans hun intrek genomen in een heuse villa. Enige ernstige beperking was de afwezigheid van Wifi. In het 50m bad waren 571 zwemmers samengekomen voor ruim 2641 starts. De zwemmers kwamen uit 6 landen en alle grote Nederlandse en Belgische verenigingen. In dit zwemgeweld presteerden de Hieronymuszwemmers uitstekend.Er waren 14 finaleplekken: 50m vlinderslag : Sen. Paul Koster, Jeunes 1: Cédric Broere, Jeunes 2: Bas Erdmann 50m vrije slag: Sen.: Wimar Lindenberg, Jeunes 1: Cedric Broere 50m rugslag: Sen.: Ramon Verhulst 50m rugslag dames: Jeunes 1: Eva Eva van Ginneken50m schoolslag: Sen: Coen de Bruijn, Wimar Lindenberg 200m wisselslag voor Eva en finale 100m schoolslag voor Coen de Bruijn, 200m schoolslag voor Eva van Ginneken, Coen en Bas de Bruijn 200m schoolslag. Schoolslagspecialist Coen de Bruijn wist ook 2 keer op het erepodium te komen Hij

BERGEN OP ZOOM - De gemeente Bergen op Zoom heeft opnieuw een controleactie gehad in het buitengebied. Nadat vorige week diverse bedrijven in de omgeving van de Bergsebaan en Heerlesebaan werden bezocht, richtte de actie van afgelopen weekend zich vooral op de recreatie in de omgeving van Landgoed Lievensberg. Daarbij werden zo’n twintig bekeuringen uitgedeeld voor een aantal kleine overtredingen.

Programma Vastenestafette. Woensdag 2 april in de Vonk (VredesKerk) in Steenbergen 9.30u Eucharistieviering, daarna drinken we gezamenlijk koffie. Waarna Anneke de Visser komt uitleggen over het vastenproject in Afghanistan. De opbrengst van deze vastenactie is speciaal voor de inrichting van een medische post in Bagdjeha. 18.00u de sobere maaltijd in de Vonk met bezinning en uitleg vastenproject. Toon uw warm hart voor dit project. Voor beide bijeenkomsten bent u van harte welkom.

Kimberly start op Grand Prix de Seraing BERGEN OP ZOOM - Het weekend van 23 maart was weer een mooi zwemweekend. In Eindhoven was in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven de Lange Afstandskampioenschappen. Hieronymus had hier drie deelnemers Roos en Janne Englebert en Nienke Jonk. De korte afstandspecialisten die maakte voor dit weekend een andere keuze: Seraing. In het Belgische Seraing was de jaarlijkse Grand Prix. Op deze, zeer sterke bezette wedstrijd, waren 16 Hieronymuszwemmers actief.

Weer controleactie in buitengebied

Restaurant ‘t Heertje, gezellig eten en drinken in een warme sfeer PAGINA 12

€10,95

Breng deze advertentie mee!Judoka’s Roel Wesselink en Simon van den Doel

Antwerpsestraat 4, 4611 AG Bergen op Zoom 0164-258788 Maandag 12.00-17.00 Di t/m Vrijdag 9.30-17.00 Zaterdag 11.00-17.00
NIEUWE CV-COMBI KETEL?

BESPAAR DIRECT OP UW ENERGIEREKENING!

HOUD

ONDER

ZONNEPANELEN

De ecoTEC plus, het meest efficiĂŤnte toestel van VAILLANT

HUUR

Door Vigar geĂŻnstalleerd van het dak tot in de meterkast!

LEASE

SUNRISE ZONNEPANELEN 260 WATTPIEK

j Ook voor u hebben wi g! sin los op re lba taa be een

KOOP

U huurt al een hr-ketel voor minder dan 1 euro per dag!

Paneel kleur geheel BLACK. Nu BTW teruggaaf mogelijk op aanschaf en installatie. UĂ&#x160;6 ,11,Ă&#x160; UĂ&#x160; 8 - Ă&#x160;

BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR DIVERSE INSTALLATIE WERKEN PV PANELEN.

DOMINĂ&#x2030;STRAAT 3 - 4701 JC ROOSENDAAL - TEL 0165 - 53 64 04

VAN VERWARMINGS- EN WARMWATERTOESTELLEN

BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE: WWW.VIGAR.NL

E 

1.80 1 vaste prijs

BERGEN OP ZOOM

AANHANGWAGENS PAARDENTRAILERS

INVENTOR BASIS

www.betanco.nl

0164 230 209

Groot assortimen t in maten

Dames, heren en kinderkleding

UĂ&#x160;6 ,""* UĂ&#x160;" ,"1

Merken voor jong en oud

De nieuwe voorjaarsc ollect is binnen!! ie ==+DYHQ %HUJHQRS=RRP  ZZZEURHNHQSDOHLVQO

Kom vrijblijvend binnenlopen

www.bitbybit.nl

startdatum 3 april

info@bitbybit.nl

Â&#x2021;*HLVKD Â&#x2021;<$<$ Â&#x2021;/7% Â&#x2021;/HH Â&#x2021;$QQD6FRWW Â&#x2021;(QMR\ Â&#x2021;%UDPV3DULV Â&#x2021;:UDQJOHU Â&#x2021;,&+, Â&#x2021;/7%MHDQV Â&#x2021;,WV1RL]H Â&#x2021;&DUVMHDQV Â&#x2021;6FRWFK Â&#x2021;6X]\4 Â&#x2021;$QJHOV Â&#x2021;7UDPRQWDQD Â&#x2021;%\RXQJ Â&#x2021;'RGJHUV Â&#x2021;+DWWULF Â&#x2021;2R]RR

KIPDRUMSTICKS KG 2.49 KG 4.25 VARKENSLAPPEN ½KG KIPKARBONADE 1KG RUNDERRIBLAPPEN ½KG VARKENSHAAS ½KG

65 1.99 2.

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | MAROS.NL

14

FAMILIE 99 FRICANDEAU/ 99 2. VINK KG 2. ROLLADE/SHOARMA ½KG1.75

GEMENGD GEHAKT VERSE WORST KG

Wegens omstandigheden ďŹ&#x201A;exibele oppas (m/v) gezocht voor mijn 11-jarige zoon. Van ma-vrij beschikbaar voor school (v.a. +/- 04:00 tot +/- 08:30u) en na schooltijd (v.a+/-15:15u tot +/- 19:30u). Evt behoort overnachten tot de mogelijkheid. Voor verdere informatie of interesse kunt u contact met mij opnemen op het onderstaande email adres. Gertjan.vandongen@online.nl

Stoffering E.F. de Bruijn Boutershemstraat 1 BoZ â&#x20AC;&#x201C; tel. 23 77 60 www.stofferingdebruijn.nl

auto / caravan / camper en boot

stalling

Jaarcontract vanaf â&#x201A;Ź175,Onze website www.bootencaravanstallingzeeland.nl Locatie: Oud Vossemeer Tel. info: 06 12864807

Een mooier figuur met minder moeite.

Alles in huis voor de doe-het-zelf-stoffeerder â&#x17E;¤ Textiel- en lederprotect

HUGO vraagt v.a. â&#x20AC;&#x2122;98

voor het Fijn, zoâ&#x20AC;&#x2122;n tandarts kinderen hele gezin. Ook de gaan graag mee!

autoâ&#x20AC;&#x2122;s + bussen + jeeps contant bet. + RDW-vrijwaring!

06 van - 08.00 122tot 22.00 58 uur443

De revolutionaire figuur-studio uit ScandinaviĂŤ & gezichtsbehandeling op natuurlijke basis.

Kade 9, Roosendaal, Tel. 0165 - 394302 E-mail: roosendaal@bailine.nl

Bouw-Vak Bouwshop 

Klaassen Mondzorg Totaal biedt mondzorg voor mensen van 0 tot 100 jaar. Voor elk gebitsprobleem bieden wij een passende oplossing. Samen zorgen wij ervoor dat u iedere dag begint met een glimlach. Wij heten u van harte welkom!

Nieuwe patiĂŤnten zijn hartelijk welkom! Tandheelkunde

Tandtechniek

MondhygiĂŤne

Weekend reparatieservice

Implantologie

Reparaties kunstgebit

Tandprothetiek

terwijl u wacht

Wij verzorgen uw belastingaangifte 2013 Tel. 0165-545011 bgg 06-28965431

De goedkoopste verf in de regio !!!! Poortweg 8 4613 BW Bergen op Zoom T 0164-254680 www.bouw-vakbouwshop.nl (webshop) info@bouw-vakbouwshop.nl

Bakkerij â&#x20AC;&#x2DC;t Croissantje Bergen op Zoom: Stationsplein 11 T: 0164 - 24 64 72

Zierikzee: Haringvlietplein 7a T: 0111 - 41 65 34

Tholen: Eendrachtsweg 9 T: 0166 - 60 64 44

Halsteren: Poelekes 15 T: 0164 - 68 64 40

Mailen kan naar: info@mondzorgtotaal.nl Meer info op: www.mondzorgtotaal.nl

TIJGERBROOD WIT - TARWE

â&#x201A;Ź 1.80

10 MINI PUNTJES

â&#x201A;Ź 1.25

KLEINE APPELFLAPPEN

â&#x201A;Ź 0.50

PROEFSTOLLETJE

â&#x201A;Ź 2.50

Geopend van 7.00 tot 13.00 uur JOKE en ARIJAAN KRIJNEN

Korenmarkt 12 - BERGEN OP ZOOM - tel./fax 0164 - 23 78 64


De Plusbus moet blijven

De BOV telt af

Enkele ensemble-leden in actie

BERGEN OP ZOOM - Het was werkweekend voor de cast van de BOV vorig weekeinde. ‘I’ve got the Music in me’ gaat op vrijdag 4 april in première en is het aftellen geblazen voor leden, artistieke team en alle medewerkers achter de schermen. Alle leden van de BOV waren op zaterdagochtend 22 maart al vroeg uit de veren. Om 09.00

was het de aftrap van het jaarlijkse werkweekend. Alle spelers kwamen met grote tassen aan bij het facilitair bedrijf. Deze zaterdag werd er namelijk al gekeken naar de kleding voor het totaalplaatje. Leden van de BOV hadden veel zelf verzameld en kleding is gehaald bij Kolder. Alles wordt letterlijk en figuurlijk uit de kast gehaald om ervoor te zorgen dat de productie goed in de kleren zit.

In de ochtenduren werd er vooral tijd gestoken in ensemble dansen en koorwerk. In de middag liep de gehele cast de voorstelling 2 maal door. Omdat de vrouwelijke hoofdrol gespeeld wordt door 2 verschillende jonge talenten is het voor beiden belangrijk dit te doen. Sommige stukken gaan razendsnel in elkaar over, waardoor kledingwissels in recordtempo moeten plaatsvinden.Dit vraagt opperste concentratie van iedereen. Op zondag was het voor de solisten verjaardagsproductie van de BOV te doen in het CKB. Daar vond o.l.v. de muzikaal leiders Pierre van Broekhoven en Pieter-Jan van den Berg een muzikale repetitie plaats. Voor de komende productie werkt de BOV samen met The Valley Sound Bigband uit Roosendaal. In een paar uur tijd werden alle nummers meerdere malen doorgenomen en kon het totaalplaatje worden opgemaakt: BOV brengt ook dit jaar een productie van niveau. Kaarten voor de komende productie ‘I’ve got the Music in me’ zijn te koop via de website van De Maagd. Op de website van de BOV zelf, www.stichtingbov.nl, vindt men allerlei wetenswaardigheden over de komende voorstelling, maar kan men ook een kijkje nemen in de historie van de jarige vereniging. BOV brengt de productie tussen 4 en 13 april totaal 8 maal in de stadsschouwburg.

Vrijwilligers voor de boodschappendienst gevraagd BERGEN OP ZOOM - Met ‘tafeltje dekje‘ komt stichting welzijn ouderen al grotendeels tegemoet aan de noden van de minder mobiele senior. Maar dat is soms niet voldoende, sommige mensen zijn niet meer in staat zelf hun boodschappen te doen. Daarom zoeken we gemotiveerde vrijwilligers voor de boodschappendienst.

Hebben boodschappenlijstjes en winkelrekken geen geheimen meer voor u, dan wilt u misschien 1 keer per week in opdracht van of samen met een senior boodschappen gaan doen. Met een paar uur per week kunt u al iemand gelukkig maken door het doen van de boodschappen en het maken van een praatje. Het is fijn als je een auto hebt, maar ook zonder auto kunt u een kleine boodschap doen voor mensen. Informatie: Stichting Welzijn Ouderen, Katja Kley, 0164-265946.

BRIDGE 4E STEENBERGEN STEENGOED KROEGENDRIVE Zaterdag 17 mei organiseert Bridgeclub Steenbergen de vierde Steenbergen Steengoed Kroegendrive. Tussen 13.00 en 18.00 uur spelen we zes ronden van vier spellen topintegraal in verschillende horecagelegenheden. Inschrijven kan tot uiterlijk 3 mei bij voorkeur per e-mail bij mkerkhof@ xs4all.nl met vermelding van de namen van de spelers én een telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Rinus Dirken, tel. 06-48494431, e-mail m.j.dirken@ home.nl. Graag gelijktijdig het inschrijfgeld overmaken op rekening 128094494 t.n.v. De Goede Hand te Steenbergen met vermelding van de namen van de spelers. U krijgt geen aparte bevestiging; binnenkomst van het inschrijfgeld is bepalend voor deelname. Tussen 12.00 en 12.30 uur loopbriefjes ophalen in Ontmoetingscentrum ‘t Cromwiel, Krommeweg 1, 4651 RN Steenbergen, tel. 0167-564374. De zaal is open om 12.00 uur, de drive begint om 13.00 uur. Prijsuitreiking om ± 18.30 uur in ’t Cromwiel. Prijzen (in natura) voor de paren 1 t/m 5; verder voor iedereen een leuke attentie. Biddingboxen aanwezig. Er worden geen meesterpunten verstrekt. BC FOUR ACES Uitslag dinsdagavond 25 maart, Groep-A: 1 mevr. Ankie Holtzer & dhr. Jan Pigmans 55.00% 2 mevr. Hilda van Dorsselaer & dhr. AdrieKuijpers 3 dms. Joke Hagenaars & Jopie Vale-Verhoeven 52.60% 4 dhrn. Jan Deusing & Toon Verdult 51.88% 5 dhrn. Christ Blankers & Jac Kil 51.56%. Groep-B: 1 mevr. Julia van Dijk-van Bergen & dhr. Leo Timmermans 58.75% 2 dms. Ria Koevoets-Verhulst & Marie Zwueste-Jonkhout 58.33% 3 dms. Ietje Hemsing-van Duijneveldt & Els ‘t HartBoer 4 mevr. Annelies Tempelaars-van Poll & dhr. Ton Thijssen 54.58% 5 dms. Ans IJzer & Corrie Rombouts 52.50%

Groep-C: 1 mevr. Wies Petersen & dhr. Jim Haaksma 59.58% 2 dms. Riet van Oorschot-de Wit & Ria Willems 59.17% 3 dms. Ria van Diepenbeek & Truus Zandbergen 58.33% 4 dhrn Jaap Kraaijenoord & Fons v/d Poel 54.17% 5 dms. Bets de KortWithagen & Monique v/d Voorde 53.75%. STEELBRIDGECLUB Wintercompetitie, 24 maart, 5 ronde 3 zitting, A-Lijn: 1. Therese Punt-Rene Punt 63,96%; 2. Wim Geers-Gerard Ubink 57,29%; 3/4. Adrie Koevoets-Toon Maes en Gemma Piepers-Jos Oor 53,13%; 5. An Oor-Hans Prince 51,98%. B-Lijn: 1. Mies Jonker-Lien van Kuik 66,25%; 2. Joke Claes-Martha Franken 53,96%; 3. Cox van Kooten-Joop van Kooten 48,33%; 4. Nel van Gaans-Andre van Gaans 47,50%; 5. Piet van Tilborg-Wiek van Tilborg 46,46%. HALSTERSE BRIDGE CLUB Uitslag dinsdagmiddag 25 maart, LijnA: 1. epr. An-Jos Oor 67.71%, 2. epr. IngridHenk van Oostveen 61.46%, 3. dhrn. Mat Schepers-Ton Thijssen 57.64%, 4. dhrn. Jan v.d. Gaag-Hans v.d. Boom 57.29%, 5. epr. Mia-Frie van Akkeren 52.43%. Lijn-B: 1. dms. Nel Hereijgers-Corry v.d. Heuvel 57.81%, 2. epr. Janny-Dick Bosma 56.25%, 3. dms. Ans Bakx-Wil Entrup 53.65%, 4. epr. Martha-Leo Bogers 52.08%, 5. dms. Riet mens-Corrie v.d. Schuit 51.56%. BRIDGECLUB SANS FUMEE Uitslag donderdag 20 maart, A-Lijn: 1. Corrie Pijnen-Wil Presser 63,54%, 2. Marianne Vermaat-Kees Jongejan 56,25%, 3. Margot Franken-Marianne Sturkenboom 52,60%, 4. Bartje Schreurs-Hetty Veenstra 49,48%, 5. Leny-Karel Bartelen 48,96%. B-Lijn: 1. Annie Dries-Wies Musters 67,08%, 2. Frank Brouwer-Kees Sturkenboom 62,50%, 3. Mia Pleging-Henk van der Last 54,58%, 4. Mick-Joop Steke-

lenburg 53,50, 5-6. Jopie-Ad Noteltiers 52,50%, 5-6. Cobi-Janus de Dooij 52,50%. Elke donderdagavond begint de competitie om 19.30 uur bij spellencentrum D’Honneur, Koepelstraat 103, Bergen op Zoom. Nieuwe leden zijn welkom. De eerste 6 keer zijn gratis. Info bij B. Doomen, tel. 0164-241805. BC DE WITTENHORST Uitslag woensdag 26 maart: 1. dhrn. Jan v.d. Gaag-Wim Matthijssen 65.48%, 2. epr. Ria-Mat Schepers 64.29%, 3. epr. Martha-Leo Bogers 63.69%, 4. dhrn. Hans v.d.Boom-Bob van Daele 58.04%, 5. epr. Polly-Hans Handstede 57.44%. BC DE VIER WINDEN Uitslag 25 maart, A-Lijn: 1. Tineke Crusio-Gerard Crusio 60,25%, 2. Toke DonsFrans Dons 59,42%, 3. Nel Heemskerk-Piet Heemskerk 56,42%. B-Lijn: 1. Riet Maurer-Rinus Maurer 62,80%, 2. Marie Josee van Eijk-Joke van Wouwe 61,31%, 3. Doortje v.d. Bersselaar-Wim v.d. Bersselaar 55,36%. C-Lijn: 1. Riet Dekkers-Nel van Meer 65,00%, 2. Jan Nuyten-Goos Mijnsbergen 57,50%, 3. Suzan Zwakhals-Simon Levie 55,83%, 3. Cobi de Dooij-Janus de Dooij 55,83%. Zij spelen op dinsdagavond, aanvang 19:30 uur, in Bridgecentrum d’Honneur, Koepelstraat 103, Bergen op Zoom. Nieuwe leden zijn welkom. Inlichtingen bij de secretaris Gerda Klaassen, tel. 0164-683915. BC ALERT Uitslag woensdag 26 maart: 1. Isabel-Herman Albers 65,50%, 2. Lisbeth Hesling-Riet van Dijk 63,75, 3. Anne-Marie v.d. Beemt-Martha v.d. Berg 59,58%, 4. Betsy Doomen-Miriam Becht 57,08%, 5. Joke-Cor van der Linden 53,75%. BC Alert speelt op de woensdagmiddag in de Zoomflat. Info: Herman Albers, tel. 0634304546. PAGINA 14

HALSTEREN - De deelnemers aan de verschillende activiteiten voor Ouderen in de Wittenhorst zijn het niet eens met het besluit om de “Plusbus” te stoppen. Zij vinden het belangrijk dat ook de minder mobiele leeftijdgenoten deel kunnen nemen aan diverse activiteiten, dat zij bv. zelf boodschappen kunnen doen, so-

ciale contacten kunnen onderhouden en niet afhankelijk zijn. De Plusbus kunnen zij zelf bestellen voor het moment dat zij in gedachte hebben. Ook kunnen zij ergens op de koffie gaan of een bezoekje brengen aan Intratuin. Zij zijn dan ook een handtekeningen actie gestart om hun wens kracht bij te zetten. De lijsten om te tekenen liggen in de Wittenhorst als u hun wens wilt ondersteunen.

Belangstelling magazine BERGEN OP ZOOM - Vorige week is het Dosko Magazine uitgekomen, een kleurrijk blad waarin alle geledingen van de Bergse voetbalhoofdklasser aandacht krijgen. Er was meteen al veel vraag naar het magazine. Na de thuiswedstrijd tegen Quick Den Haag gingen er enkele honderden in het clubhuis over de toonbank. “Het heeft veel werk gekost, maar het resultaat mag er zijn”, zegt oer-Doskoaan Fons Vleghels die er zelf veel tijd in stopte. “Het stond al eerder op het verlanglijstje van het bestuur. Door de onverwachte promotie van ons eerste elftal naar de hoofdklasse, heeft het magazine een hogere prioriteit

gekregen”, zegt een trotse voorzitter Gaby Niemantsverdriet. Volgens Vleghels is het de bedoeling dat er elk seizoen een DOSKO Magazine verschijnt. Redactie van het magazine bestond uit: Ruud Brugmans, Martine Gorissen, Ruud Herings, Ton Hopmans, Nicolette Kommers, Rob Kuijpers, Gaby Niemantsverdriet, Fons Vleghels en Marloes Wierckx. Eindredacteuren waren Martine Gorissen en Ruud Herrings. Ron Kuijpers was de hoofdredacteur. De vele foto’s in het magazine werden aangeleverd door Chris van Klinken, Frank Hopmans, Rob Kuijpers en Piet van Loon. Het gratis magazine dat afgedrukt is op glanzend papier is een aanwinst voor elke boekenkast.

MOC’17 verliest schlemielig BERGEN OP ZOOM - MOC’17 is er niet in geslaagd punten te pakken in de uitwedstrijd tegen WSC. In de allerlaatste minuut van de wedstrijd doet WSC dan toch waar het de hele tweede helft al op aan het jagen is, scoren: 1-0. Door vele blessures en schorsingen was MOC’17 genoodzaakt met zeven A-junioren af te reizen naar Waalwijk. Dit leidde tot enkele veranderingen in de basisformatie van Kees de Rooij. In de beginfase van de wedstrijd mag WSC het spel maken en kan MOC’17 slechts tegenhouden. In balbezit beperkt MOC’17 zich tot de lange bal, waar MOC’17 spits Hein Loman geacht wordt de duels te winnen. Toch is de eerste grote kans voor MOC’17. Een mooie pass van Adriaan van Dongen over de gehele verdediging van WSC biedt Sjors van Egeraat een één op één kans met de doelman. Doordat de aanname net niet goed genoeg is, stuit hij op de doelman. De daaropvolgende corner wordt naast gekopt door wederom Sjors van Egeraat. Dit lijkt een keerpunt in de wedstrijd. MOC’17 wordt feller en dicteert het spel meer en meer. Toch is de volgende grote kans voor WSC. Een corner wordt prima ingekopt, maar kan van de doellijn gewerkt worden door Lars

van Linder. In de 40e minuut komt Hein Loman door een goede individuele actie in de zestien meter terecht, maar zijn inzet gaat hoog over het doel. Aan het einde van de eerste helft nog een mogelijkheid voor MOC’17. Een vrije trap van Tommy van Elsakker wordt bij de tweede paal terug gekopt door Hein Loman, waarna Lars van Linder zijn inzet in de handen van de keeper ziet verdwijnen. De tweede helft is hetzelfde spelbeeld te zien als in het begin van de wedstrijd. WSC maakt het spel en MOC’17 beperkt zich wederom tot tegenhouden. Dit resulteert in gevaarlijke corners en vrije trappen die voor hachelijke momenten voor de goal van MOC’17 zorgen. Deze kunnen ternauwernood uit de doelmond gewerkt worden. In de 83e minuut eindelijk weer een kans voor MOC’17. Een goede voorzet van Adriaan van Dongen wordt uit de goal geranseld door de doelman, waarna Sjors de tweede instantie in het zijnet werkt. Dit blijkt uiteindelijk de laatste mogelijkheid voor MOC’17 te zijn. In de 93e minuut gebeurt het dan toch. Balbezit van MOC’17 wordt op onbegrijpelijk knullige wijze ingeleverd, wat leidt tot de laatste aanval van WSC. In de zestien meter wordt tussen twee verdedigers van MOC’17 de vrije man gevonden waarna deze koelbloedig afrondt.

KORTE BERICHTEN BERGEN OP ZOOM Kennissalon: Het wezen van de ons omringende wereld - en het onderzoek ervan - staat beschreven in wetenschappelijke publicaties. Ongetwijfeld zijn er dingen die pakken en waarover men met anderen van gedachten wil wisselen. Dat kan bij kennissalon de Vrolijke Wetenschap in Bergen op Zoom. Om te beginnen ‘Schaliegas, Piekolie , onze toekomst’ door R. Heinberg. De volgende onderwerpen bepalen de deelnemers zelf. Iedereen is welkom in stadscafé Thalia, donderdag 3 april, om 19.30 uur. Meer info: 0164-247656. ‘t Lokaal Verhaal: Filocafé wordt begeleid door Philippe Deleu die bij ons allereerste filocafé al gespreksleider is geweest. Philippe is sinds 1995 bij filocafé’s betrokken en verstaat de kunst van terughoudendheid in combinatie met de kunst van het bijsturen van een gesprek, zodat het altijd filosofisch blijft. Vrijdag 4 april, CKB Theaterzaal, Burg. Stulemeijerlaan 3, Bergen op Zoom, 20.00-22.30u. Kaarten verkrijgbaar via website van De Maagd of de CKB kassa. 55+ Sportief Wandelen: Dinsdag 1 april gaat 55+ Sportief Wandelen van start vanaf Medisch Centrum de Grebbe. Deze beweegactiviteit wordt georganiseerd door Beweegwijzer van Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom in samenwerking met Medisch Centrum de Grebbe. Als u belangstelling heeft, kunt u op dinsdag 1 april gratis een vrijblijvende les volgen. Start vanaf Medisch Centrum de Grebbe, Diepenbrocklaan 28, Bergen op Zoom om 13.00u en duurt tot 14.00u, dit is tevens het eindpunt. Meer info: 0164-265946, beweegwijzer@swoboz.nl. LEPELSTRAAT Voorjaars rommelmarkt: Stichting Karnaval organiseert een grote voorjaars rommelmarkt in het Gemeenschapshuis in de Kerkstraat te Lepelstraat op zondag 6 april Van 10.00 tot 15.00 uur. Voor deze rommelmarkt zijn er nog enkele tafels te huur waar uw allerlei materialen te koop kan aanbieden. Voor informatie en deelname: Nel Janssen, Pastoor Dekkerstraat 7, Lepelstraat, 06-14897694, famjanssenlepelstraat@home.nl.


OPEN HUIZENDAG zaterdag 5 april Kijk voor meer deelnemers op

www.gervas.nl OPEN HUIS 13:00 - 16:00 uur Bergen op Zoom, Jan de Wittstraat 26

Keurig afgewerkte moderne hoekwoning met oprit op ruim perceel (23 meter diepe zonnige achterttuin). Perceel: 292m2 Inhoud: ca. 300m3 Vraagprijs â&#x201A;Ź 219.000,-- k.k. Garagebox is optioneel en gelegen achter de woning

OUTE R S I U H N S OPE 1 1 : 0 0 - 1 5 : 0 0 R E M E N L N DEE A P R I L VA Z AT E R D A

G 5

OPEN HUIS 11:00 - 13:00 uur Halsteren, Buurtweg 29

Ruim geschakeld halfvrijstaande woning met garage en zonnige op het zuiden gelegen tuin. Perceel: 330m2 Inhoud: ca. 450m3 Vraagprijs â&#x201A;Ź 295.000,-- k.k.

t 83 Bevrijdingstraa ht ec dr en Oss k.k. â&#x201A;Ź 265.000,00

traat 9 Blauwehands om Zo op en Berg k.k. â&#x201A;Ź 299.000,00

22 Paracelcuslaan om Zo op en Berg k.k. â&#x201A;Ź 219.000,00

Westerland 25 om Bergen op Zo k.k. â&#x201A;Ź 449.500,00

Polluxstraat 1 om Bergen op Zo k.k. â&#x201A;Ź 139.000,00

Gervas Makelaardij & Taxaties Vang 2, 4661 TX Halsteren Telefoon 0164 - 25 75 05BERGEN OP ZOOM, Sint Antoniusstraat 28 a aatsebaan 94 Oude Moerstr Zoom op en Berg k.k. â&#x201A;Ź 549.000,00

Kijk voor meer informatie op www.breemaat-makelaardij.nl of bel 0164 - 26 15 85

OPEN HUIS 5 APRIL A.S 11.00 - 15.00 uur IDEAAL VOOR STARTERS In het centrum gelegen halfvrijstaande sfeervol afgewerkte stadswoning met berging en gezellige achterplaats op het zuiden met achteruitgang. Bj. 1991, opp. 56 m², inh. 200 m³. De woning is vv van o.a.: Bgg: fraaie woonkamer, moderne complete open keuken 1e verd.: 2 slaapkamers, moderne badkamer, CV-/wasruimte. Kom een kijkje nemen in deze geheel instapklare uitstekende starterswoning !

Koopprijs â&#x201A;Ź 156.500,- k.k.

OPEN HUIZEN ROUTE 5 APRIL BERGEN OP ZOOM Arnoldus Asselbergsstraat 7A

Bel voor informatie (0164) 68 59 25

BERGEN OP ZOOM Lambertijnenlaan 81

11:00 â&#x20AC;&#x201C; 15:00 uur

10:00 â&#x20AC;&#x201C; 16:30 uur

Kijk voor een uitgebreide beschrijving op

www.helmigmakelaardij.nl

ZĹ˝Ä&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ƾŏϹϴĆ&#x161;Ä&#x17E;,Ä&#x201A;ĹŻĆ?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ĺś

DĹ˝Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹśÄ&#x17E;Ĺ&#x161;Ĺ˝Ä&#x17E;ĹŹÇ Ĺ˝ĹśĹ?ĹśĹ?ĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;Ć&#x152;ĆľĹ?ĹľÄ&#x17E;Ç Ĺ˝Ĺ˝ĹśĹŹÄ&#x201A;ĹľÄ&#x17E;Ć&#x152;Í&#x2022; ĎŻĆ?ĹŻÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x2030;ĹŹÄ&#x201A;ĹľÄ&#x17E;Ć&#x152;Ć?Í&#x2022;Ä?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ĺ?ĹśĹ?Í&#x2022;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x152;Ĺ˝Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;ĆľĹ?Ŝ͞tͿžÄ&#x17E;Ć&#x161; Ä&#x201A;Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;ŽžÄ&#x17E;ĹśŽŜÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ć&#x152;ŽŜÄ&#x161;Í&#x2DC;/ŜŏĹ?ĹśÄ&#x161;Ç&#x20AC;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹŻĹ?ĹŠĹŹÄ&#x17E;Ç Ĺ˝Ĺ˝ĹśÇ Ĺ?ĹŠĹŹ Ĺ?ĹśÄ?Ĺ˝Ć?Ć&#x152;Ĺ?ĹŠĹŹÄ&#x17E;ŽžĹ?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ĺ?ĹśĹ?Í&#x2022;Ĺ˝Ć&#x2030;ůŽŽĆ&#x2030;Ä&#x201A;ĨĆ?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ĺ?Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?Ä&#x17E; Ç&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;Ç&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;ĹśĹ?ĹśĹ?Ä&#x17E;ĹśĹ?Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;Ĺ?Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2DC;Ĺ˝ĆľÇ ĹŠĆ&#x152;Í&#x2DC;Í&#x2014;ϭϾϴϯÍ&#x2022;Ĺ?ĹśĹ&#x161;ŽƾÄ&#x161;Í&#x2014;ĎŻĎŽĎąžϚÍ&#x2022; Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä?Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹŻÍ&#x2014;ϭϰϲžϸÍ&#x2022;Ç Ĺ˝Ĺ˝ĹśĹ˝Ć&#x2030;Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;ĹŻÄ&#x201A;ĹŹĆ&#x161;Ä&#x17E;Í&#x2014;Ď­ĎŽĎąžϸÍ&#x2DC; sĆ&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ĺ?Ć&#x2030;Ć&#x152;Ĺ?ĹŠĆ?Í&#x2014;ÎŚ ϭϾϾÍ&#x2DC;ϹϏϏÍ&#x2022;Ͳ ĹŹÍ&#x2DC;ĹŹÍ&#x2DC;Í&#x2022;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹśÇ&#x20AC;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x161;Ĺ?ĹśĹ?Í&#x2014;Ĺ?ŜŽÇ&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŻÄ&#x17E;Ĺ?Í&#x2DC; DÄ&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?ŜĨŽĆ&#x152;ĹľÄ&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;ŽĨÄ&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÄ?Ä&#x17E;Ç&#x152;Ĺ?Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;Ĺ?Ĺ?Ĺ?ĹśĹ?Í? dÍ&#x2DC;ϏϭϲϰͲϲϴϯϴϰώÍ&#x2022;Í&#x2DC;Ĺ?ŜĨŽÎ&#x203A;Ä?Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć?ĹľÄ&#x201A;ĹŹÄ&#x17E;ĹŻÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć?Í&#x2DC;Ŝů ŽĨĹŹĹ?ĹŠĹŹĹ˝Ć&#x2030;Ç Ç Ç Í&#x2DC;Ä?Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć?ĹľÄ&#x201A;ĹŹÄ&#x17E;ĹŻÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć?Í&#x2DC;Ŝů

TE HUUR

Overdekte parkeerplaats aangeboden in CENTRUM van Bergen op Zoom info: tel 0164-212390

06-10857836 06-41951878

Â&#x2021;2SHYHUGLHSLQJJHOHJHQOX[HDSSDUWHPHQW Â&#x2021;/RJJLDEDONRQDDQGHYRRU]LMGHJURRWDFKWHUWHUUDV Â&#x2021;6SHHOVHZRRQNDPHUPHWHUNHUHQRSHQLQERXZNHXNHQ Â&#x2021;VODDSNDPHUVHQFRPSOHWHEDGNDPHUPHWRDGRXFKHFDELQH Â&#x2021;$LUFRQGLWLRQLQJUROOXLNHQDFKWHULQSDQGLJHEHUJUXLPWH Â&#x2021;(LJHQJDUDJHSODDWVHQNHOGHUEHUJLQJ Â&#x2021;&HQWUXPOLJJLQJPHWUXLPYRRUXLW]LFKW Gevr. koopsom â&#x201A;Ź 198.000,- k.k.

Â&#x2021;,Q0HLOXVWJHOHJHQJRHGRQGHUKRXGHQZRQLQJ Â&#x2021;)UDDLJHOHJHQPHWDDQDFKWHU]LMGHJHPHHQWHSODQWVRHQYLMYHU Â&#x2021;7XLQJHULFKWHZRRQNPHWGXEERSHQVOGHXUHQRSHQNHXNHQ Â&#x2021;VODDSNDPHUVHQEDGNDPHUPHWGRXFKHHQHWRLOHW Â&#x2021;*URWHWXLQEHUJLQJDDQGHYRRU]LMGHHQDFKWHUKRXWHQEORNKXW Â&#x2021;9ORHUHQGDNLVRODWLHGXEEHOJODVFRPELNHWHO 

Â&#x2021;3DUNHHUSODDWVRSHLJHQJURQGDFKWHUWXLQ]XLGZHVWHOLMN Gevr. koopsom â&#x201A;Ź 158.000,- k.k.

BERGEN OP ZOOM Dr. de Ramlaan 11

HALSTEREN Poelekes 25 11:00 â&#x20AC;&#x201C; 15:00 uur

10:00 â&#x20AC;&#x201C; 16:00 uur

Â&#x2021;,PSRVDQWHKHOIWYDQHHQNDSZRQLQJPHWJDUDJHFDUSRUW Â&#x2021;PVIHHUZRRQNDPHUH[FOZHUNNDPHUHQRSHQNHXNHQ Â&#x2021;/X[HHQPRGHUQHLQERXZNHXNHQPHWNRRN VFKLHU HLODQG Â&#x2021;:HUNNDQWRRUNDPHU HYWELMGHZRRQNDPHUWHWUHNNHQ

Â&#x2021;VODDSNDPHUVHQ]HHUOX[HHQFRPSOHWHEDGNDPHU Â&#x2021;*DUDJHEHUJLQJ[PKRXWHQEORNKXW Â&#x2021;)UDDLHYRRUHQRPVORWHQDFKWHUWXLQPHWYRORSSULYDF\ Gevr. koopsom â&#x201A;Ź 339.000,- k.k.

Â&#x2021;7UDGLWLRQHHOUR\DOHHHQJH]LQVZRQLQJPHWJDUDJH Â&#x2021;/LFKWHGRRU]RQNDPHUPHWHUNHUHQRSHQLQERXZNHXNHQ Â&#x2021;Ă&#x20AC;LQNHVODDSNDPHUVHQEDGNDPHU GRXFKHHWRLOHW

Â&#x2021;=ROGHUPHWYRORSEHUJUXLPWHFRPELNHWHO 

Â&#x2021;2PVORWHQDFKWHUWXLQRSKHWZHVWHQHQEHUJLQJJUHQ]HQGDDQ JDUDJH Â&#x2021;3ULYDF\YRRUWXLQGXEEHOHEHJOD]LQJHQEDONRQDGYRRU]LMGH Gevr. koopsom â&#x201A;Ź 198.000,- k.k.

BERGEN OP ZOOM Lijsterbesstraat 16

BERGEN OP ZOOM Zandstraat 64 11:00 â&#x20AC;&#x201C; 15:00 uur

11:00 â&#x20AC;&#x201C; 14:00 uur

Â&#x2021;/HXNHHHQJH]LQVZRQLQJPHWUXVWLJHOLJJLQJ Â&#x2021;/RRSDIVWDQGVWDWLRQHQFHQWUXPDOVPHGHVFKROHQ Â&#x2021;'RRU]RQNDPHUHQGLFKWHLQERXZNHXNHQ Â&#x2021;VODDSNDPHUVEDGNDPHUHQYOL]RWUDSQDDU]ROGHU Â&#x2021;.HOGHUWMHDSDUWHZDVUXLPWHLQJHERXZGHNDVWUXLPWHV GXEEHOJODV Â&#x2021;%HKRRUOLMNHDFKWHUWXLQEHUJLQJHQDFKWHURP Gevr. koopsom â&#x201A;Ź 139.000,- k.k.

Â&#x2021;+HOIWYDQHHQNDSZRQLQJJHKHHOJHUHQRYHHUG Â&#x2021;)UDDLHOLJJLQJPHWSULYDF\DFKWHUWXLQRSKHW]XLGRRVWHQ Â&#x2021;.DUDNWHUYROOHGHUWLJHUMDUHQZRQLQJPHWYHHOVWLMOHOHPHQWHQ Â&#x2021;=HHUUXLPHZRRQNDPHUPHWVHUUHXLWERXZ WRWDDOSOPP

Â&#x2021;iVODDSNDPHUVHQODGGHUWUDSQDDU]ROGHU Â&#x2021;&RPSOHWHVIHHUEDGNDPHUFRPELNHWHO 

Gevr. koopsom â&#x201A;Ź 249.500,- k.k.

Tel. 0164-237713 www.wiericx-geerdink.nl

ACHTTIEN BODES, ALLEMAAL ANDERS En of we thuis zijn in de regio â&#x20AC;Ś De Bode valt op een half miljoen adressen gratis in de bus. Liefst achttien edities vliegen er wekelijks uit bij uitgeverij De Bode. Heel WestBrabant, Tholen, Sint Philipsland, de Bevelanden en Walcheren worden gecoverd. Een topdekking. Alle Bodes hebben hun eigen, zeer lokale karakter. Het grondgebied van een gemeente is doorgaans het verspreidingsgebied. De lezers worden zeer op maat en ďŹ jnmazig bediend met vooral nieuws uit hun eigen leefomgeving. Dat is onze corebusiness. Dat is de kurk waarop we drijven. Ook onze adverteerders beseffen dat ze hun klanten via De Bode uitermate gericht kunnen benaderen, of juist een uitgebreid marktgebied kunnen aanboren door tegen een zeer aantrekkelijk tarief in meerdere kranten tegelijk te adverteren.


W E S T- P O I N T V O O R D E M U Z I E K L I E F H E B B E R We s t - Po i n t ge e ft g ra a g a a n e e n i e d e r d e ru i m te o m z i ch te p re s e n te re n . H e b j e w a t t e m e l d e n ? L a a t v a n j e h o r e n v i a w w w. w e s t - p o i n t . n l Massada, Focus, Jan Akkerman/Bert Heerink, Dimitri van Toren, Joop Visser

Blommenkinders maakt programma bekend Op zondag 27 juli is het Blommenkindersfestival toe aan de achtste editie. Het festival kent dit jaar een indrukwekkende line-up. Penningmeester Cor Geers: “Direct na de zomervakanties beginnen we na te denken over de samenstelling van het programma. We proberen de bands vóór 1 januari vast te leggen. Dan kunnen bandleden rekening houden met het boeken van hun vakanties”. Secretaris Toon van Oers: “We wilden in 2014 echt uitpakken met meerdere bekende acts. We zijn er uiteindelijk in geslaagd om 5 originele, nog steeds spelende, topacts uit de jaren zestig/zeventig vast te leggen. Samen goed voor ruim veertig hitparade noteringen!” Cor: “Het programma kent een mooie balans. Er is ruimte voor het stevigere werk. Zo hebben we de volledig uit jonge vrouwen bestaande Belgische Black Sabbath tribute band ‘Nightwitches’ en IC/TC, een AC/DC tribute band, op het podium staan. Terwijl in het Openluchttheater juist volop ruimte is voor hele fragiele luistermuziek. Ik denk trouwens dat we dit jaar het mooiste openluchttheaterprogramma ooit hebben. Met Ralph de Jongh en Dimitri van Toren solo. Jan de Bruijn samen met Kathleen van Houte en Joop Visser (vroeger bekend als Jaap Fischer) met Jessica van Noord”. Toon: “De meest in het oogspringende namen op het hoofdveld zijn natuurlijk die

Agenda

Massada sluit Blommenkinderfestival af.

van Massada, de fameuze band met Molukse roots, Thijs van Leer met Focus en Jan Akkerman. Na veertig jaar komt Akkerman met zijn band My Brainbox terug met het repertoire van de legendarische band Brainbox met niemand minder dan Bert Heerink die de zangpartijen voor zijn rekening neemt”. Cor vult Toon aan: “We hebben de band Foul Play als ijzersterke festivalopener gepland. Deze negenmansformatie speelt rock en soul covers. Zij zullen er zeker in slagen om meteen een

Nu Online Op de website van West-Point tref je voortdurend actuele achtergrondinformatie aan. De laatste nieuwtjes, agenda, films- en fotoseries, bandnieuws. West-Point is ook op de radio te beluisteren!

goede festivalsfeer weg te zetten. Waar ik zelf naar uitkijk is het optreden van de West-Brabantse band Farstreet met aan boord frontman gitaarvirtuoos / zanger Jasper Verstraaten. Voor mij absoluut één van de beste gitaristen van Nederland! Jasper heeft een fantastische live-reputatie. Mooi is dat Jasper direct na Jan Akkerman op het podium staat. Dan kan het publiek meteen het verschil in speelstijl zien tussen deze 2 gitaarfenomenen…” Meer informatie: blommenkinders.nl

Nieuws West-Point draait op vrijwilligers en zoekt extra krachten op het gebied van popnieuws, recensies en interviews. Interesse? Mail info@west-point.nl of bekijk de website!

Blof Gebouw-T Bergen op Zoom donderdag 3 april 20.00 Hart voor Muziek Studio 76 Etten-Leur donderdag 3 april Aangeschoten Wild Mezz Breda donderdag 3 april 23.00 Lentebock Festival De Bakkerij Zevenbergen vrijdag 4 april I’ve Got The Music In Me De Maagd Bergen op Zoom vrijdag 4 april 20.00 ‘t Lokaal Verhaal CKB Theaterzaal Bergen op Zoom vrijdag 4 april 20.00 Kicks’n Jebroer Gebouw-T Bergen op Zoom vrijdag 4 april 20.30 Def Americans Mezz Breda vrijdag 4 april 21.00 Anthony’s Putsch Mezz Breda vrijdag 4 april 21.00 Maybag Grandcafé Chagall Roosendaal vrijdag 4 april Karaoke De Schorre Bergen op Zoom vrijdag 4 april Irish Pub Night Turfschip Etten-Leur zaterdag 5 april 20.00 Finale T-Strijd Gebouw-T Bergen op Zoom zaterdag 5 april 21.00 80’s Verantwoord Mezz Breda zaterdag 5 april 22.00 O.D. Time-Out Roosendaal zaterdag 5 april 22.20 Blendid De Schorre Bergen op Zoom zaterdag 5 april Magnificent X ‘t Slik Bergen op Zoom zondag 6 april In Their Thousands Mezz Breda zondag 6 april 16.30 One Step Beyond Café Die Twee Bergen op Zoom zondag 6 april 17.00 Jamsessie De Heksenketel Roosendaal zondag 6 april Puur Gelul Gebouw-T Bergen op Zoom zondag 6 april 20.30

Berge n op Zoomse in finale Singer-Songwriter Contest

Estelle: “Een beetje raar, dat vind ik leuk”

Roosendaalse Envy The West is één van de acts

Brabants talentenprogramma van start met tien talentvolle acts

Bradley’s Circus in Brabants talentenprogramma.

Bradley’s Circus, Dearworld, Iris Penning, James Wood, Flip Noorman, Jeroen Kant, Envy The West, Fotosynthese, Lookapony en Paul van Hulten (Man From The South) zijn de eerste tien acts die zijn geselecteerd voor het Brabantse talentenprogramma Proud Of The South. Deze tien starten een intensief traject dat per act verschillend zal zijn, afgestemd op de kansen die er voor deze artiesten liggen. Vervolgens zullen de tien ook met grote regelmaat op de Brabantse podia

te zien zijn. Afgelopen januari gaven zes Brabantse poppodia in samenwerking met het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur het startschot voor het nieuwe talentenprogramma Proud of the South. De directeuren van 013, Effenaar, Gebouw T, Groene Engel, Mezz en W2 tekenden op Eurosonic/Noorderslag een convenant dat de samenwerking officieel heeft bekrachtigd. De deelnemende muzikanten zitten allen in verschillende stadia van hun carrière. De gemene deler is dat de acts zijn opgevallen bij de programmeurs van de Brabantse podia, die in hen naast het

eerdergenoemde talent ook potentie zien om door te groeien. Het doel van Proud of the South is om de geselecteerde bands een goede basis te geven in Brabant, om zo eerder de provinciegrenzen te kunnen overschrijden. Frens Frijns, directeur van 013: “Er is altijd veel aandacht geweest voor talentontwikkeling op amateurniveau. Er is echter te weinig aandacht voor talent dat door kan ontwikkelen naar toptalent. In dit geval van local heroes die met goede steun kunnen ontwikkelen tot bands die Brabant breed bezoekers trekken en daarnaast ook nationaal op tour kunnen. Die fase is voor Brabantse zalen interessant. We kweken onze eigen markt en maken lokale bands groot.” De samenwerking tussen de podia onderling is uniek en een belangrijke factor van Proud of the South. Podia blijven een grote factor spelen in de talentontwikkeling van bands door ze onder andere podiumervaring en advies te geven. Ook de ervaring van het BKKC met talentontwikkeling vormt een verbindende factor in de samenwerking tussen podia en festivals. Het regionaal overleg en de gezamenlijke inzet om Proud of the South te laten slagen, leidt zodoende tot een beter regionaal popklimaat. Frank van Iersel, directeur van Mezz Breda: “Poppodia zijn meer en meer een onderdeel van de gevestigde culturele orde in een stad. Het zijn instituten en juist daarom moeten poppodia ervoor zorgen dat zij onafhankelijk en creatief opereren; daarin helpt een sterke fractie van poppodia die elkaar stimuleren, ondersteunen, informeren en inspireren.”

Estelle in finale.

Estelle van den Broek (15) was wel een beetje verrast toen ze de tweede voorronde van de Singer-Songwriter Contest van Gebouw-T won. Met twee eigen nummers en een cover van Ed Sheeran – “Maar die doe ik straks niet meer, hoor!” – pakte ze de jury in. 30 maart staat ze daardoor in de finale van het evenement in Gebouw-T. Hoog tijd voor een gesprekje. DOOR KEVIN VAN KALKEREN “Milky Chance, dat is wel een beetje een voorbeeld. Ik ben niet écht heel erg fan van iemand, maar zijn stijl, een beetje raar, dat vind ik leuk.” zegt Estelle, als ze gevraagd wordt naar haar muzikale invloeden. “Maar ik schrijf over van alles. Gewoon wat in me opkomt. Ik ga er niet echt voor zitten ofzo, om te denken: goh, dat is wel leuk.” Opvallend genoeg begint ze daarmee altijd vanuit de tekst. “Ja, dan weet ik al of een liedje vrolijk of droevig wordt, en kan ik vandaar uit akkoorden en melodie

gaan zoeken.” Maar ondanks dat Estelle al een eigen werkwijze heeft ontwikkeld, was haar podiumervaring voor de tweede voorronde heel erg beperkt. “Eigenlijk was het de eerste keer dat ik optrad. Ik heb op school (Mollerlyceum te Bergen op Zoom, red.) wel eens iets kleins met een hele groep mensen gedaan, maar dit was de eerste keer alleen. En met eigen materiaal, dat had ook eigenlijk nog bijna niemand gehoord.” Haar vuurdoop was gelijk een succes: “Eigenlijk was ik die tweede voorronde heel erg verkouden. Dus ik vond het eigenlijk heel erg goed gaan.” Het optreden werd beloond met de juryprijs. Toen viel er wel een last van haar schouders. “Van tevoren viel het met de zenuwen wel mee. Meestal ben ik erg zenuwachtig, maar ik had wat oefeningen geleerd om naar je buik te ademen. Dat klinkt heel raar, maar het hielp. Dus dat kan ik dan bij de finale ook gebruiken.” Wat ons dan te wachten staat in de finale? “In ieder geval een andere cover. I See Fire vond ik niet heel lekker gaan, dus die ga ik vervangen met Stolen Dance van Milky Chance. Ik heb drie van de andere kandidaten al gehoord, die waren ook heel goed. Maar daar moet ik me maar niet te druk om maken.” En stel nou dat ze de finale wint? Op naar het grote succes? “Nou, ik heb al een heel plan voor mijn toekomst. Na mijn middelbare school wil ik Biomedische Wetenschappen in Breda gaan studeren. Maar als het zou lukken, als iemand me zou ontdekken, zou ik dat wel heel leuk vinden.” Nu is het dus wachten op een groeiende fanbase en de grote doorbraak. “Maar ik vind het eigenlijk ook heel leuk dat mijn moeder zo’n fan is.” Estelle van den Broek staat zondag 30 maart in de finale van de singer- songwriter contest van Gebouw-T. Op 18 mei staat ze op de singer- songwriter middag die West-Point zelf organiseert. Meer info via west-point.nl en singersongwritercontest. wordpress.com

W W W . W E S T - P OIN T. N L - IN FO @ WES T- POINT.NL - WWW.WEST- POINT.NL - INF O@ W E ST - PO INT . NL - W W W . W E ST - PO INT . NL PAGINA 16


Bedrijfsruimte voor starters www.starters-bedrijfsruimte.nl Lekker gezond eten, afvallen en strak in je vel! Het kan! Bij begeleiden we je graag!

Stoppen ! met roken

Ç Ç Ç Í&#x2DC;Ĺ?Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ĺ?Ä&#x17E;Ä?Ĺ˝Ç&#x2020;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ&#x161;ƾƾĆ&#x152;Í&#x2DC;Eh

Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;ŜŽĆ&#x2030;ŽŽž ϏϭϲϰÍ´ϲϴϳώϯϹ

Lasertherapie

De behandeling wordt vergoed. www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Afslanken met succes!

FIETSBOERKE.NL

Lasertherapie

Zoekt oude ďŹ etsen en sloopďŹ etsen Fietsen die je normaal bij de kragge dumpt, bel mij

DE BEHANDELING WORDT VERGOED www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

En ik haal ze bij u op, u hoef ze niet weg te brengen. (Geen kinderďŹ etsen!)

06 33 88 21 34

Open Huizen Dag op 5 april

Dorien Verdult gewicht/voedingsconsulent Tel: 06 - 22 20 15 20 E-mail: gezondgewicht@kpnmail.nl

Wie heeft mijn Irakees paspoort gevonden?

Mahmoud Abed Al Hassan Hashem Altemimi

Serienr. G1705041 Tel. 06 85 94 77 64

BERGEN OP ZOOM

www.bitbybit.nl

COMPUTEROPLEIDINGEN CAD | ADOBE | OFFICE | WEBDESIGN

0164 230 209

info@bitbybit.nl

SCHOON GENOEG VAN VUIL TAPIJT? Chem-Dry Droger, schoner, gezonder Â&#x2021;9RRUSDUWLFXOLHUHQHQEHGULMYHQ Â&#x2021;6QHOGURRJHQODQJHUVFKRRQ Â&#x2021;9XLODIVWRWHQGHEHKDQGHOLQJ Â&#x2021;6SHFLDOLVWLQPRHLOLMNHYOHNNHQ Â&#x2021;6SHFLDOHEHKDQGHOLQJYRRU%HUEHUV3HU]HQHWF

Ook voor meubelreiniging

Bel voor gratis advies en prijsopgave.

DĂŠ tapijt- en meubelreinigers www.chemdry.nl brooymans@planet.nl

Bergen op Zoom Goes 0800 - 4477999 (gratis) 0164-245005 0113-229020

Middelburg Roosendaal Roosendaal Goes 0118-639623 0165-529955

Ga jij goed voorbereid op visite? Op zaterdag 5 april is er weer een Open Huizen Dag. Tussen 11.00 en 15.00 uur heb je dĂŠ kans om te koop staande huizen te bezichtigen. Zonder afspraak en geheel vrijblijvend. En met een slimme voorbereiding weet je precies waar je op moet letten, zodat je snel kunt handelen. Want kopen is nu heel gunstig. Zo is de rentestand laag en kun je â&#x20AC;&#x201C; dankzij het grote woningaanbod â&#x20AC;&#x201C; scherp onderhandelen. Ook proďŹ teer je van de hoge NHG-grens (Nationale Hypotheek Garantie) van 290.000 euro, die per 1 juli naar 265.000 euro zakt. Nu kun je nog voor maximaal 273.584 euro een huis met NHG kopen, na 1 juli wordt dit maximaal 250.000 met NHG. Met de volgende tips ga je goed voorbereid op pad. Ben je benieuwd wat je maximaal kunt lenen en wat je maandlasten worden? Of wil je de waarde van een mooie woning weten? Op Hypotheker.nl/openhuizendag vind je hiervoor handige tools. Ook is het verstandig om je woonwensen op een rijtje te zetten. Van tuin, balkon, de soort buurt tot de hoeveelheid kamers. Zo kun je gericht zoeken op Funda.nl, waarop alle deelnemende adressen aan de Open Huizen Dag staan. Stippel dan vooraf een handige route uit langs de huizen van je keuze.

Houd er rekening mee dat een bezichtiging ongeveer een kwartiertje tot half uur kost. Sta je in je droomwoning en wil je direct weten wat er ďŹ nancieel mogelijk is? Bezoek dan onze mobiele website. Hier bereken je snel je maandlasten en kun je een afspraak maken bij de dichtstbijzijnde vestiging van De Hypotheker. Samen bespreken we dan je mogelijkheden. Verder zijn we ook tot 17.00 uur op WhatsApp bereikbaar om al je vragen te beantwoorden. Uiteraard krijg je meteen antwoord. Op hypotheker.nl/openhuizendag vind je meer informatie. Natuurlijk ben je ook van harte welkom als je niet in de gelegenheid bent om de Open Huizen Dag te bezoeken.

Toon Verdoolaege De Hypotheker Bergen op Zoom

Bergen op Zoom Burgemeester van Hasseltstraat 78 (0164) 25 98 00 www.hypotheker.nl


SPORT

GENIE succesvol op de wedstrijden D en E-lijn

Nieuw Borgvliet gaat diep door het stof in Zegge BERGEN OP ZOOM - Na een aanvaardbare 1e helft voor vv Nieuw Borgvliet met een 1-2 voorsprong door doelpunten van Robbert en Sebastiaan, ging het in het 2e bedrijf volkomen mis.

ODIO 4-Nieuw Borgvliet 3-0 NSV 5-Nieuw Borgvliet 5 2-3 Nieuw Borgvliet 6-\Schijf 3 6-2 ODIO 5-Nieuw Borgvliet 7 3-6 Nieuw Borgvliet vrouwen-Rimboe 2-7

Grove persoonlijke fouten werden door de groen witten zonder pardon afgestraft: 5-2. Enig lichtpunt was de goede invalbeurt van Menno Oosting. Natuurlijk ontbraken de geblesseerde Mayhan en Finnian, maar het moet beter. Stand: 1. FC Bergen 21 56, 2. SC Gastel 21 46, 3. Steenbergen 20 37, 4. ODIO 18 32, 5 Nieuw Borgvliet 21 32. Nieuw Borgvliet 2-De Fendert 2 7-0 HSC’28 3-Nieuw Borgvliet 3 3-2

Jeugd DVO’60 A1-Nieuw Borgvliet A1 5-2 Nieuw Borgvliet B1-WVV’67 B1 0-6 Nieuw Borgvliet C1-SSV’65 C1 3-1 Nieuw Borgvliet C2-NSV C1 3-1 Nieuw Borgvliet D1-Victoria’03-D2 3-6 Noordhoek E1-Nieuw Borgvliet E1 13-0 Nieuw Borgvliet E2-Steenbergen E5 9-0 FC Bergen F2-Nieuw Borgvliet F1 2-3 Nieuw Borgvliet F2-Moc’17 F6 1-3 Smerdiek MP1-Nieuw Borgvliet MP1 11-0

Verlies Marjola Girls LEPELSTRAAT - De Marjola Girls mocht het opnemen tegen Bavel, nummer 3 van de competitie.

Turn en Dansvereniging GENIE.

BERGEN OP ZOOM - Turn en Dansvereniging GENIE deed mee met de springwedstrijden in Dongen op zaterdag 22 maart. Zij hadden zich met 6 groepen ingeschreven. Meisjes 10-16 jaar waren ‘s morgens aan de beurt. Groep van juf Mandy en juf Petra waren als eerste op de trampoline. Zij kwamen uit in de D-lijn. Meisjes werkten hun sprongen netjes af, maar helaas kwam één van de meisjes bij het salto springen ten val. Op de lange mat en kast minitrampoline waren de meisjes succesvoller. Hier behaalden de meisjes een 1e en 2e plaats met een mooie score van 8,46 en 8,59. Ook

de meisjes van juf Marian turnden voor het eerst op de trampoline in de D-lijn, omdat zij in de vorige wedstrijd gepromoveerd waren. Meisjes hadden vorig jaar met dit toestel de wisselbeker gewonnen, vanwege hun hoge score. Ondanks dat zij netjes werkten, was de concurrentie te groot en werden zij met een 7,97 5e. ‘s Middags waren de jongens en meisjes in de leeftijd 9-12 jaar in de Elijn aan de beurt. Voor de meeste kinderen hun 1e wedstrijd. Als 1e mochten de combi groep jongens-meisjes van juf Mandy en juf Petra turnen. Zij turnden super die dag en wonnen maar liefst 4 1e prijzen. Zij behaalden op kast plank een 1e prijs met een score van 7,62. Op lange mat een 1e

prijs met een score van 8,44. Op kast minitrampoline een 1e prijs met 8,20. Maar hoogtepunt voor de groep was trampoline. Zij turnden volgens de jury zo netjes en vlot dat zij hiervoor beloond werden met een bonus. Op dit toestel werden zij 1e met een prachtige score van een 9,00. Dit betekent dat zij op dit toestel promoveren. Groep van Juf Judith zijn 2 keer 2e geworden. Zij werden 2e op het toestel lange mat en kast trampoline. Ook de groep van juf Marian turnde netjes die dag. Maar de concurrentie was groot. Zo vielen zij met b.v. maar 0,04 puntjes verschil net buiten de prijzen op toestel trampoline. Trainsters zijn supertrots op de kinderen en wensen ze succes bij de volgende wedstrijden.

Meerkampwedstrijd turnen

Yvonne Smaak, Laura Tienhoven, Nienke van Eekelen

BERGEN OP ZOOM - Er zijn 4 turnsters U.d.I. afgereisd naar Vlijmen voor de 2e voorronde Meerkamp op 8 maart. In het ochtendprogramma kwamen Nienke van Eekelen en Yvonne Smaak uit in het niveau Jeugd en Laura Tienhoven niveau Senior, 6e divisie. Nienke en Yvonne begonnen op het toestel Sprong. Bij het inturnen waren de dames zenuwachtig en keer op keer lukte het niet of bijna niet. Goede coaching zorgde ervoor dat zij allebei de zenuwen de baas werden en keurige over-

slagen lieten zien aan de jury. Daarna door naar de brug. Yvonne heeft een moeilijkheidswaarde op dit toestel van 3.2 punten, dit is hoog. Zij eindigde door een goede salto als afsprong op de 3e plaats. Voor Nienke is dit toestel wat lastiger en eindigde als 8e. Snel door naar evenwichtsbalk. Helaas zijn ze beiden van de balk gevallen, maar een prima handstand van Yvonne en een goede afsprong van Nienke zorgde ervoor dat zij toch nette scores hebben behaald. Als laatste het toestel vloer. Met een oefening op muziek, uitstraling en

nette arabieren, overslagen en sprongenseries eindigden beide dames 7e en 8e op dit toestel. Voor de Meerkamp-uitslag eindigde Yvonne op de 6e plaats en Nienke 7e. Yvonne heeft mogelijk ook een plaats bemachtigd voor de toestelfinale brug. Voor Laura Tienhoven was dit haar 1e turnwedstrijd sinds 2 jaar, vanwege blessures. Zij begon op haar favoriete toestel vloer. Mooie combinatie van arabier gevolgd door salto, hoge sprongen en gevoel voor muziek, zorgde ervoor dat zij 2e werd op dit toestel, met een toestelfinale in ‘t zicht. Bij toestel sprong ging haar 1e overslag ging prima, score 9,8. Maar bij haar 2e sprong was de landing niet correct en kreeg zij direct last van haar blessure. Stop bij EHBO was nodig, waardoor zij haar brugoefening niet kon uitvoeren. Pijn verbijten en gaan inturnen op toestel balk. Door het aanpassen van elementen, mooie losse koprol, stabiele sprongenserie en goed uitgevoerde overslag als afsprong, leverde een score op van 9,60 punten. Dit was goed voor een 1e plaats op dit toestel en zeker van de toestelfinale. Voor de meerkampwedstrijd eindigde Laura uiteindelijk op een 7e plaats. In de middagwedstrijd was het de beurt van Lynn Huisman. Zij is begonnen met het toestel brug en met een score van 12.20 punten (3e) was dit een goed begin. Snel door naar balk. Weer turnde Lynn een goede oefening, strak en stabiel met nette afwerking elementen, 3e plaats-score (10.40). Daarna vloer. Lynn had de smaak te pakken en een nette oefening geturnd. Veel spanning en uitstraling op dit toestel resulteerde in een score van 11.45 en nog steeds een 3e plaats. Als laatste het toestel sprong. Met een uitgangswaarde van 2.4 en totaalscore van 9.725, eindigde ze op dit toestel als 6e. Hierdoor eindigde ze in de meerkampwedstrijd op een prima 4e plaats, met 0.10 punt verschil nummer 3. Dit geeft uitzicht op doorstroming naar de meerkampfinale en toestelfinales. Voor meer informatie, filmpjes en foto’s: www.turnverenigingudi.nl of op de facebook-pagina. PAGINA 18

In de 1e wedstrijd gingen de Marjola Girls onderuit met 2-4. Er werd afgetrapt in het zonnetje op het mooie kunstgrasveld van Bavel. Er waren 2 beste kansen voor de Marjola Girls om op voorsprong te komen, helaas werden de kansen niet verzilverd. Bavel speelde de bal goed rond en Marjola Girls konden er veelal achteraan rennen. De 1-0 en 2-0 vielen kort achter elkaar, 1 uit een corner waar mee gesprongen had moeten worden en 1 doelpunt door goed veldspel van Bavel en te vroeg instappen van de Marjola Girls. Na de rust hadden de Marjola Girls 2 kansen die helaas niet tot doelpunt konden worden gepromoveerd. Bavel liep snel uit naar een hogere uitslag. Marjola Girls konden in de slotfase tijdens en na de hagelbuien nog net het laatste

beetje eruit persen en scoorden 2 doelpunten. Lieke van Dongen en Loes Timmerman wisten de eer te redden. Einduitslag 6-2, geheel terecht. Volgende week zijn de Marjola Girls vrij. De week erop spelen ze thuis om 11.00 uur tegen SC ´t Zand uit Tilburg. Er worden speelsters en trainer gezocht voor het seizoen 2014/2015. Marjola Girls spelen dit seizoen 3e klasse en kunnen nog wel wat versterking gebruiken voor het nieuwe seizoen. Wilt men de uitdaging aannemen en kan men al een balletje trappen? Aanmelden via loestim@hotmail. com of ga dinsdag en donderdag meetrainen van 19.30-21.00 uur. Op zoek naar een leuk team om te coachen en training te geven? Dan zijn ze voor het nieuwe seizoen op zoek naar jou. Neuwe trainer, eventueel samen met een leider komt hen goed van pas. Ze zijn een fanatieke groep die graag het spelletje nog beter leren beheersen.

De Schelp school zwemkampioenschappen BERGEN OP ZOOM - De afgelopen jaren is er met veel succes de Open Bergse zwemkampioenschappen gehouden. Dit jaar is de naam veranderd in De Schelp school zwemkampioenschappen. Dit is een zwemwedstrijd waaraan iedereen die op een basisschool zit aan mee kan doen. Deelnemers hebben een leuke en sportieve middag en ook de aanwezige ouders zijn dol enthousiast. Ook dit jaar wordt dit leuke sportfestijn gehouden. De organisatie is - ook deze 10e keer - in de betrouwbare handen van zwem- en polovereniging ‘De Krabben’ en zwembad De Schelp. Beiden dragen de zwemsport een warm hart toe en willen met de wedstrijd de jeugd stimuleren om deze prachtige sport te gaan beoefenen. Er kan alleen deelgenomen worden met een schoolteam. Alle kinderen zwemmen een tweetal estafettes en starten 1 keer individueel. Van alle onderdelen wordt een puntentelling bijgehouden en de school met de minste punten is de winnaar. Alle basisscholen uit Bergen op Zoom en de verre omgeving zijn welkom. Voor deze editie hebben zich 24 ploegen ingeschreven, afkomstig van 8 verschillende scholen. Dit betekent een kleine 150 deelnemende kinderen. Anton van Duinkerkenschool is er voor het eerst bij. Ook leerkrachten en ploegleiders kunnen de handen uit de mouwen steken. Ze kunnen meedoen aan een 4x25 m estafette. Net als voorgaande jaren is er een extra stimulans: leerkrachten die deel uitmaken van het winnende team, mogen met hun hele klas gratis in zwembad De Schelp komen zwemmen. Wedstrijden vinden plaats op zaterdag 29 maart. Startschot wordt om 14.45 uur gegeven door wethouder Coppens. Ook dit jaar is er een inlooptraining op vrijdag 28 maart om 17.45 uur, zodat alle deelnemers goed voorbereid aan de start verschijnen.

Scheldevogels maakt het Zaamslag wederom lastig BERGEN OP ZOOM - Er stond een lastige wedstrijd op het programma voor de korfballers van Scheldevogels zaterdag 22 maart. Zowel in de zaal als het veld hebben ze een aantal keer verloren van Zaamslag. Ook dit keer beloofde het een lastig wedstrijd te worden. Scheldevogels begon de wedstrijd er goed. Ze zetten de aanval van Zaamslag erg onder druk. Hierdoor blijft het scoren erg beperkt. Zo weten ze de achterstand klein te houden. Helaas weet Scheldevogels hier niet van te profiteren. Ze gaan namelijk erg slordig om met de

kansen die ze krijgen. Ze weten de kansen die ze krijgen, niet af te maken. Hierdoor weet Zaamslag toch uit te lopen. Net als de laatste wedstrijd in de zaal weet Zaamslag pas het verschil te maken in de 2e helft. Ze lopen iets verder uit en Scheldevogels kan niet meer aansluiten. Mede dankzij een aantal strafworpen die ze mee kregen is de uiteindelijke uitslag 6-12. Scheldevogels heeft echter wel laten zien dat ze afgelopen seizoen erg gegroeid zijn. Als zij dit spel de rest van de wedstrijden laten zien, kunnen ze nog een aantal punten pakken. Voor meer uitslagen en het programma: www.scheldevogels.nl


GOORDEN WOUW B.V.

Docent Wiskunde

Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar:

Gemotiveerde containerauto-chauffeurs

geeft bijles (0164) 23 93 67

Chinees-Indisch restaurant

In bezit van rijbewijs BCE en chauffeursdiploma Van Dijnsen Installatiewerken B.V. staat al ruim 48 jaar voor allround vakmanschap. Door een veelzijdige en klantgerichte benadering is ons bedrijf in staat totaaloplossingen te bieden op het gebied van verwarmings-, koeltechnische-, sanitaireen elektrotechnische installaties.

Jasmijn

In verband met de groei van onze organisatie zijn wij voor de afdeling Projecten per direct op zoek naar een

is op zoek naar iemand voor in de BEDIENING

WERKVOORBEREIDER-E UTILITEITSBOUW

Minimumleeftijd 15 jaar Sollicitaties na 20.00 uur via tel. (0164) 245 201

â&#x20AC;&#x153;Die ene druppel. Die doet er toe.â&#x20AC;? - Liliane Brekelmans, oprichtster Liliane Fonds

De functie Als werkvoorbereider draag je zorg voor een optimale technische en organisatorische voorbereiding, begeleiding van ĂŠĂŠn of meerdere projecten, zodat de kwaliteit en de kosten worden gewaarborgd. Hiertoe lever je informatie aan op het gebied van bestellingen van materialen, levertijden, prijzen etc, door goed contact te onderhouden met opdrachtgeYHUVOHYHUDQFLHUVHQRQGHUDDQQHPHUV-HPDDNWÂżQDQFLsOHRYHU]LFKWHQZLM]LJLQJHQPHHU of minderwerk en projectevaluaties, evenals het bijhouden van ontwikkelingen binnen het vakgebied en het vastleggen van documentatie.

Ervaring met haakarm-containerauto is een prĂŠ motivatie om hiermee te leren werken is vereist! De werkzaamheden bestaan uit het vervoeren van losgestorte Landbouwprodukten en conserven, met afzetcontainers, zowel nationaal, als internationaal Ben jij bereid om meerdere overnachtingen in de week te maken en te werken met verschoven diensten, dan bent jij wellicht onze kandidaat! vul snel het sollicitatieformulier in op onze website www.goordentransport.nl mailen mag ook: planning@goordenwouw.nl

Goorden Wouw B.V. Donkenweg 6 4724 SN Wouw 0165-304051

De kandidaat Â&#x2021; $IJHURQGHRSOHLGLQJRSQLYR0%2RI+%2HOHNWURWHFKQLHN Â&#x2021; $DQYXOOHQGHYDNJHULFKWHRSOHLGLQJHQ Â&#x2021; 0LQLPDDOMDDUHUYDULQJLQGH]HIXQFWLHHQEUDQFKH Â&#x2021; )OH[LEHOHHQNODQWJHULFKWHLQVWHOOLQJVWUHVVEHVWHQGLJHQWHDPVSHOHU Â&#x2021; :RRQDFKWLJLQGHRPJHYLQJ%UHGD Heb je interesse: Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met dhr. J. Tieleman, WHOHIRRQ Je sollicitatie kun je richten aan: Van Dijnsen Installatiewerken B.V.DIGHOLQJ3 2 3RVWEXV&(WH%UHGDRIHPDLOQDDUS]#YDQGLMQVHQQO

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.VANDIJNSEN.NL Van Dijnsen Installatiewerken B.V. staat al ruim 48 jaar voor allround vakmanschap. Door een veelzijdige en klantgerichte benadering is ons bedrijf in staat totaaloplossingen te bieden op het gebied van verwarmings-, koeltechnische-, sanitaireen elektrotechnische installaties. In verband met de groei van onze organisatie zijn wij voor de afdeling Projecten per direct op zoek naar een

PROJECTLEIDER-WTB UTILITEITSBOUW Van Dijnsen Installatiewerken B.V. staat al ruim 48 jaar voor allround vakmanschap. Door een veelzijdige en klantgerichte benadering is ons bedrijf in staat totaal-oplossingen te bieden op het gebied van verwarmings-, koeltechnische-,sanitaire- en elektrotechnische installaties.

Jan Jochems HANDEL

EN

TRANSPORT

TE KOOP:

Bestratingsmaterialen en sierkeien, speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers. Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

VERHUUR:

Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3 Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

Het goedkoopst in container-verhuur Prijzen zijn incl. BTW

6 m3 Container voor :

- bouw en sloopafval â&#x201A;Ź 230,- puin â&#x201A;Ź 115,- A-B hout â&#x201A;Ź 110,-

Bespaar snel en installeer onze app via www.euromilieu.nl 6WUXLNKHLÂ&#x2021;9&6SUXQGHO 7HO

In verband met de groei van onze organisatie zijn wij voor de afdeling Projecten per direct op zoek naar een

TEKENAAR/ENGINEER-E UTILITEITSBOUW De functie: Het verzorgen van de benodigde offerte-, werk- en revisietekeningen, rekening houdend met de geldende normen en contractstukken. Het verzorgen van de engineering, rekening houdend met de geldende normen en contractstukken. CoĂśrdinatie met de andere bouwdisciplines/partners. Het onderhouden van contacten met opdrachtgevers en/of leveranciers m.b.t. technische aangelegenheden van de in behandeling zijnde projecten Het verzorgen van een correcte administratie en verbeteren van de tekeningen bestanden conform de opgestelde richtlijnen. Het bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van teken software en applicaties. De kandidaat: Â&#x2021;$IJHURQGHRSOHLGLQJRSQLYR0%2RI+%2HOHNWURWHFKQLHN Â&#x2021;$DQYXOOHQGHYDNJHULFKWHRSOHLGLQJHQ Â&#x2021;0LQLPDDOMDDUHUYDULQJLQGH]HIXQFWLHHQEUDQFKH Â&#x2021;(UYDULQJPHW6WDEL&DGHQHUYDULQJPHW6WDEL&DG Â&#x2021;)OH[LEHOHHQNODQWJHULFKWHLQVWHOOLQJVWUHVVEHVWHQGLJHQWHDPVSHOHU Â&#x2021;:RRQDFKWLJLQGHRPJHYLQJ%UHGD

De functie 7HFKQLVFKHQÂżQDQFLHHOYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUSURMHFWHQLQXLWYRHULQJ 2QGHUVWHXQHQELMGHYHUZHUYLQJYDQQLHXZHSURMHFWHQ =RUJGUDJHQYRRUSURMHFWYRRUEHUHLGLQJHQRSVWHOOHQYDQSURMHFWEHJURWLQJHQ %HZDNHQYDQGHYRRUWJDQJYDQGHJHPDDNWHNRVWHQHQLQJULMSHQELMHYHQWXHOH RYHUVFKULMGLQJHQ 9HU]RUJHQYDQGHÂżQDQFLsOHSURMHFWUDSSRUWDJHULFKWLQJEHGULMIVOHLGHU =RUJGUDJHQYRRUHHQRSWLPDOHSHUVRQHHOVEH]HWWLQJYDQGHSURMHFWHQ $DQVWXUHQFRDFKHQHQLQVWUXHUHQSURMHFWPHGHZHUNHUV 2QGHUKRXGHQYDQFRQWDFWHQPHWRSGUDFKWJHYHUVOHYHUDQFLHUVRQGHUDDQQHPHUV HQGHUGHQ 2QGHUKDQGHOHQPHWRSGUDFKWJHYHUVHQRQGHUDDQQHPHUVEHWUHIIHQGHSULM]HQHQNRVWHQ De kandidaat Â&#x2021; $IJHURQGHRSOHLGLQJRSQLYR+%2ZHUNWXLJERXZ Â&#x2021; $DQYXOOHQGHYDNJHULFKWHRSOHLGLQJHQ Â&#x2021; 0LQLPDDOMDDUHUYDULQJLQGH]HIXQFWLHHQEUDQFKH Â&#x2021; $PELWLHX]HWHFKQLFXV Â&#x2021; &RPPXQLFDWLHIYDDUGLJUHVXOWDDWJHULFKWHQFRPPHUFLHHOLQJHVWHOG Â&#x2021; )OH[LEHOHHQNODQWJHULFKWHLQVWHOOLQJVWUHVVEHVWHQGLJHQWHDPVSHOHU Heb je interesse: 9RRUPHHULQIRUPDWLHRYHUGHIXQFWLHNXQMHFRQWDFWRSQHPHQPHWGKU-7LHOHPDQ WHOHIRRQ -HVROOLFLWDWLHNXQMHULFKWHQDDQVan Dijnsen Installatiewerken B.V.DIGHOLQJ3 2 3RVWEXV&(WH%UHGDRIHPDLOQDDUS]#YDQGLMQVHQQO

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.VANDIJNSEN.NL

Heb je interesse: Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met dhr. J. Tieleman, WHOHIRRQ Je sollicitatie kun je richten aan: Van Dijnsen Installatiewerken B.V., afdeling 3 23RVWEXV&(WH%UHGDRIHPDLOQDDUS]#YDQGLMQVHQQO

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.VANDIJNSEN.NL

Hondenschool MIKA (Met Inzet Kan Alles) Start nieuwe Puppieen Gevorderdencursus ook individueel voor â&#x20AC;&#x153;probleemâ&#x20AC;? honden 06 - 48 54 52 31 voor verdere informatie

BEL SJAK DAK

Plantenkwekerij Marc

Raats

PULPXODÂśV9LROHQ Bestel nu Hanging Baskets!!! Vaste tuinplanten

Uw auto verkopen? Bel: 06-51286089

Openingstijden maandag t/m zaterdag

9.00u - 18.00u

Vraag vrijblijvend een offerte op maat.

Koopzondag (11.00u - 16.00u) 30 maart 6 april

Bergsebaan 118, Nispen tel. 06-16380941

www.plantenkwekerijmarcraats.nl Roosendaal Gsm: 06-53728473 Tel. 0165-554325

Ook â&#x20AC;&#x2DC;s avonds en op Zondag! Alle autoâ&#x20AC;&#x2122;s vanaf BJ 2000 Max. 175.000 km U krijgt dan een eerlijk bod, direct geld + RDW Vrijwaring

LICHTINSTALLATIES PROCESBESTURINGEN KRACHTINSTALLATIES PANEELBOUW BEVEILIGINGSINSTALLATIES REGELINSTALLATIES BRANDMELDINSTALLATIES DATA- /GLASVEZELNETWERKEN TELEFOONINSTALLATIES SPECIAL PROJECTS LUCHTBEHANDELING MEET & REGELTECHNIEK ENERGIEBEHEER WATERINSTALLATIES KOELTECHNIEK GASTECHNIEK

Ben jij op zoek naar een uitdagende, zelfstandige en afwisselende baan in de techniek dan is een van de onderstaande functies wellicht iets voor jou. Wij zijn op zoek naar m/v voor de functie van:

- Allround Elektromonteur utiliteit en industrie - Loodgieter/ verwarmingsmonteur (GaWaLo) - Koelmonteur - Allround plc programmeur Uw reactie zien we graag z.s.m. tegemoet. JEFKO Techniek, t.a.v. Annemieke Boesveld Postbus 397, 4600 AJ BERGEN OP ZOOM Of per mail: a.boesveld@jefko.nl, www.jefko.nl


X x x x x

x x

"BOCJFEJOHFONBYQFSLMBOUp(FFOWFSLPPQBBOIBOEFMBSFOp;FUGPVUFOFOQSJKTXJK[JHJOHFOWPPSCFIPVEFOp"BOCJFEJOHFO[JKOHFMEJHWBOUNp;PMBOHEFWPPSSBBETUSFLUp1SJK[FO[JKOFYDMUIVJTLPQJFWFSHPFEJOH XXXUIVJTLPQJFOM

x

AMD dual-core E1-2500

Scan fotoâ&#x20AC;&#x2122;s en documenten naar e-mail of netwerkmap zonder pc of Mac te hoeven starten

Numeriek toetsenbord

Automatisch dubbelzijdig printen, scannen en kopiĂŤren

Draadloos printen

Ook vanaf tablet en smartphone, via HP ePrint en Apple AirPrintTM

Bespaar op inkt met de 950XL/951XL cartridges OFFICE JET PRO 8600 PLUS All in one inkt

17-E120SD 4GB 500GB 17,3" Notebook

p0OUXPSQFOWPPSLMFJO[BLFMJKLFHFCSVJLFST p%JFQSPGFTTJPOFMFLMFVSFOUFHFO UPUMBHFSFLPTUFOQFSQBHJOB EBOMBTFSQSJOUFSTXJMMFOQSJOUFO p%F[FQSJOUFSJTHFNBLLFMJKLUFCFEJFOFOWJBIFU DNLMFVSFOUPVDITDSFFOTDIFSN Art. nr.: 1171697

p o)%TDIFSN p%F[FOPUFCPPLWPMEPFUJOBMMFEBHFMJKLTFQDCFIPFGUFOWBOEFQSJKTCFXVTUFDPOTVNFOU p(FOJFUWBOGJMNT NV[JFLFOHBNFTWJBEF%544PVOETQFBLFST p8FSLBMUJKEDPNGPSUBCFMEPPSJOUFMMJHFOUFLPFMJOHWJB)1 "SUOS

AMD quad-core A4-5000

Betrouwbare en elegante notebook met extra dun design

(1,5 GHz)

(Slechts 23mm)

4 GB werkgeheugen en 1 TB opslagcapaciteit

Box

(25 GB gratis opslag in de Cloud)

Touchscreen DTS Sound speakers

15-n203ed 15,6" Notebook

22-H000ED PC All in one

p&YUSBEVOEFTJHO TMFDIUTNN FO o)%TDIFSN p(FOJFUWBOGJMNT NV[JFLFOHBNFTWJBEF%544PVOETQFBLFST p8FSLUBMUJKEDPNGPSUBCFMEPPSJOUFMMJHFOUFLPFMJOHWJB)1$PPM4FOTFFO)1 Art. nr.: 1307914

BERGEN OP ZOOM Burg. van Hasseltstraat 3 Tel. 0164 - 218 600

maandag 10.00 - 21.00 uur dinsdag 10.00 - 21.00 uur woensdag 10.00 - 21.00 uur

p0QEF)11BWJMJPO5PVDI4NBSU"MMJO0OF[JKOQSPEVDUJWJUFJUFOFOUFSUBJONFOUPOEFSIBOECFSFJL p)FUJOUVĂ&#x2021;UJFWFUPVDITDSFFOSFBHFFSUPQFMLFCFXFHJOHFONBBLUVXEBHFMJKLTFDPNQVUFSHFCSVJL JOUFSBDUJFWFSEBOPPJU p6XGBWPSJFUFHBNFTFOFOUFSUBJONFOUHFWFOFFOHFIFFM OJFVXFCFMFWJOH Art. nr.: 1304298

donderdag 10.00 - 21.00 uur vrijdag 10.00 - 21.00 uur zaterdag 09.30 - 18.00 uur

zondag 12.00 - 18.00 uur (IEDERE ZONDAG OPEN)

Parkeergarage direct boven de winkel

Cadeaukaarten verkrijgbaar

Dbozz 20140330