Page 1

THUIS IN DE REGIO

WEEKENDEDITIE

B E R G E N

O P

O P L AG E :

Z O O M S E

10 NOVEMBER 2013 WEEK 45

Uitgeverij

29.800

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

I SPORT

Volg ons via twitter: @BergseBode

MINDER RUIMTE BIJ MILIEUSTRAAT OM GROEN TE LOSSEN

Te l .

076

599

8 111

KERKELIJK NIEUWS

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

NIEUWE BRANDWEERKAZERNE IS OPERATIONEEL

Doecentrum in leeg schoolgebouw

Voorkeur voor meer job-lodges

BERGEN OP ZOOM - Het voormalige schoolgebouw van De Kornalijn aan het Zilverschoonplein in Bergen op Zoom wordt tijdelijk ingevuld met een Doecentrum, waar inwoners uit de wijk GageldonkWest maatschappelijke activiteiten kunnen ontplooien. Het gebouw is leeg komen te staan, doordat De Kornalijn is verhuisd naar een nieuwe locatie aan de Guido Gezellelaan. De gemeente heeft met Stadlander afgesproken dat de woningcorporatie in de periode 2015-2017 eigenaar wordt van het adres aan het Zilverschoonplein om de locatie te herontwikkelen. Tot die tijd kan het Doecentrum gebruikmaken van het gebouw.

BERGEN OP ZOOM - Als het aan het gemeentebestuur ligt, worden arbeidsmigranten vaker gehuisvest in zogenaamde job-lodges. Dat zijn kleinschalige woonvormen voor Europese werknemers, die slechts tijdelijk in deze regio verblijven. Het college ziet deze voorzieningen het liefst ontstaan in straten met een gemengde bestemming binnen de woonkernen van Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat. Daarbij moet wel aandacht zijn voor het parkeren en de verkeersontsluiting. De voorkeur voor job-lodges wordt besproken in een beleidsrichtlijn. De richtlijn wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, die haar gevoelens daarover mag uiten.

Geen proef met parkeerschijven

Gratis theater voor sporters

BERGEN OP ZOOM - Er komt geen proef met blauwe parkeerschijven op het Bolwerk en de Kaai. Hierom vroeg het CDA, maar volgens B&W is dat niet haalbaar. Het instellen van een blauwe zone is namelijk gekoppeld aan de Wegenverkeerswet. “Onder andere moet de juiste bebording aangebracht worden en alle parkeervakken moeten worden voorzien van een blauwe lijn. Daarnaast is een verkeersbesluit nodig om de blauwe zone in te kunnen stellen en moeten de genoemde straten tijdelijk uit de parkeer(belasting) verordening worden gehaald. Allemaal zaken die op een korte termijn niet meer te realiseren zijn.”

BERGEN OP ZOOM - Wel winnen, hè!’ is een humoristische theatervoorstelling over Positief Coachen met onder andere Bas Grevelink van de Comedytrain en de musical Joseph. Actieve leden van sportverenigingen kunnen deze show op 14 november aanstaande in Schouwburg de Maagd gratis bijwonen dankzij de gezamenlijke inspanningen van de gemeenten Woensdrecht, Tholen, Steenbergen, Bergen op Zoom, de Voetbalfederatie Bergen op Zoom en Rabobank. Deze partners willen hiermee de positieve sfeer op sportvelden in de regio bevorderen en zo ongewenst gedrag tegengaan. Geef je op bij het secretariaat van je sportvereniging.

Yvonne Kammeijer voert lijst D66 aan BERGEN OP ZOOM - Yvonne Kammeijer is door de leden van D66 opnieuw gekozen tot lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Kammeijer is momenteel fractievoorzitter namens de oppositiepartij in de Bergse gemeenteraad. De partij heeft haar gekozen vanwege ‘haar gedreven en energieke inzet voor de inwoners van de gemeente’. Ook raadslid Chris Moerken keert bovenaan de lijst terug. De leden hebben hem de tweede plaats op de kieslijst gegund. De top drie wordt verder aangevuld met Adriaan Bakx, die momenteel burgerraadslid is namens de partij. Ook de nummers vier tot en met elf liggen al vast.

Tweede Kamer voor ziekenhuisfusie BERGEN OP ZOOM - Een motie van de SP tegen de fusie van het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal en het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom heeft het dinsdag in de Tweede Kamer niet gehaald. De SP wilde met de motie bereiken dat de fusie niet doorgaat. De socialistische partij kreeg steun van de PVV, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. De SP vindt het met name negatief dat de afdeling verloskunde in zijn geheel geconcentreerd wordt in Bergen op Zoom. De Autoriteit Consument & Markt gaf eerder al groen licht voor de ziekenhuisfusie. Patiëntenfederatie NCPF ging daartegen in beroep. De ziekenhuizen willen de complexe zorg concentreren.

BERGEN OP ZOOM – Net als Amsterdam heeft Bergen op Zoom tegenwoordig zijn eigen nachtwacht en Rijksmuseum. Op scholengemeenschap ’t Rijks werd dinsdagavond de Bergse Nachtwacht van Walter Hagenaars onthuld. Het schilderij is een weergave van het Bergse vastenavendfeest en een carnavaleske parodie op de Nachtwacht van Rembrandt. FOTO MERIJN SITSEN

Rechter zet streep door collegebesluit

Weekmarkt niet naar binnenstad BERGEN OP ZOOM - De verhuizing van de weekmarkt naar de binnenstad gaat niet door. De voorzieningenrechter heeft deze week een streep door het collegebesluit gezet dat de verhuizing mogelijk moest maken. Wethouder Ton Linssen reageert bedroefd en vreest voor de levensvatbaarheid van de weekmarkt. Namens de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) laat voorzitter Henk Achterhuis weten de strijdbijl te willen begraven en samen met de gemeente te kijken naar oplossingen voor de versterking van de weekmarkt. DOOR RIA VAN MEIR De CVAH stapte in september naar de rechter, nadat het college formeel had besloten om de weekmarkt te verplaatsen van de Gedempte Haven naar de Stationsstraat-West, Van der Rijtstraat en Korenbeursplein. De kooplui betoogden dat er geen grond meer was voor de verhuizing, nu de plannen voor het openen van het havenkanaal van tafel zijn. De voorzieningenrechter stelde hen in het gelijk en vernietigde daarmee het collegebesluit. De uitspraak heeft Henk Achterhuis van de CVAH nauwelijks verrast. “Het hele proces was niet democratisch. We zijn blij dat de rechter dat ook heeft ingezien.” Bij het gemeentebestuur komt de uitspraak wel hard aan. Wethouder Ton Linssen reageert bedroefd. “Ik ben hiervan nogal ontdaan, omdat wij altijd hebben gehandeld vanuit

Voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws www. internetbode.nl

de gedachte dat we met de verhuizing de economische draagbaarheid van de weekmarkt en de middenstand konden verbeteren. Ik maak me dan ook zorgen over de toekomst van de weekmarkt, die last heeft van de economische crisis. Het ging ons erom dat de markt versterkt zou worden.” Vervolgstappen Linssen geeft aan de uitspraak nog te zullen bestuderen en de vervolgstappen vervolgens binnen het college te zullen bespreken. “Dat de rechter nu een oordeel heeft geveld over deze discussie, vind ik niet erg. We leven immers in een rechtsstaat en daarin heeft de rechter het laatste woord. We gaan de uitspraak goed bestuderen om te zien welke mogelijkheden er voor ons nog openliggen”, aldus Linssen. Achterhuis ziet met de uitspraak in handen

Cafetaria

De Blok

Langeweg 2 Bergen op Zoom

NIEUW: P i z z a’ s & shoarma! Ook bezorgen en afhalen Telefoon: 0164 231 385

opnieuw kansen voor een dialoog tussen de kooplui en de gemeente. “Wat mij betreft begraven we de strijdbijl en gaan we met elkaar in overleg over de mogelijkheden, zodat onze leden zo snel mogelijk duidelijkheid hebben over waar zij aan toe zijn”, zegt hij. Alternatieven De CVAH diende onlangs nog drie alternatieven in voor de verbetering van de weekmarkt: behoud van de huidige locatie met extra promotie, verplaatsing naar de Grote Markt of aanpassing van het plan bij de V&D met marktkramen in de Zuivelstraat. “Wat ons betreft gaan we hierover zo snel mogelijk met elkaar in overleg. Ik heb begrepen dat de gemeenteraad onze brief in december in de commissie zal bespreken. Ik hoop van harte op een uitnodiging, zodat we er samen uit kunnen komen.”

Team Veilig op Weg naar Rode Schouw HALSTEREN - De leerlingen van groep 6 en 7 van basisschool De Rode Schouw in Halsteren krijgen woensdag 13 november een wel heel bijzondere verkeersles over vrachtauto’s en andere grote voertuigen in het verkeer. Het team Veilig op Weg van Transport en Logistiek Nederland strijkt dan met een demonstratievrachtauto neer in Halsteren. Tijdens een leerzame praktijkles kunnen de kinderen met eigen ogen zien hoe de dode hoek van een vrachtwagen eruit ziet en leren zij hoe zij goed gezien kunnen worden door de vrachtwagenchauffeur. Daarnaast krijgen de kinderen ook een theorieles over het thema ‘Veilig op de Weg’.

Strijd tegen hennep krijgt vervolg BERGEN OP ZOOM - De gemeenten in de regio West-Brabant en Zeeland gaan door met hun aanpak in de strijd tegen hennepteelt. De burgemeesters van 39 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie ondertekenen daarvoor binnenkort een convenant, dat vooral als doel heeft om informatie met betrekking tot hennepteelt beter en sneller met elkaar uit te kunnen wisselen. Zo hopen de samenwerkende partijen meer grip te kunnen krijgen op illegale praktijken in de regio. Het nieuwe convenant komt voort uit de invoering van de nationale politie en de vorming van de nieuwe politieregio Zeeland/WestBrabant


TE KOOP GEVRAAGD:

BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

MOTOREN, BROMMERS en SCOOTERS OLDTIMERS EN YOUNGTIMERS 06-22332058 Stoffering E.F. de Bruijn Boutershemstraat 1 BoZ – tel. 23 77 60

Alles in huis voor de doe-het-zelf-stoffeerder

46

‡ .ULQJORRSZLQNHO XNXQWRQVRRNLQKXUHQYRRUKHW RQWUXLPHQYDQXZZRQLQJ

‡ & UHDWLHYH:RUNVKRSV

➤ Lederkleurcrème'H9LMI:LM]HQ 'H9LMI:LM]HQ 0ROVWUDDWLQ 0ROVWUDDWLQ %HUJHQRS=RRP %HUJHQRS=RRP HZHHNYDQGHFHPEHU

50% korting op alle kleding! $EUDKDPGH+DDQVWUDDW +:%HUJHQRS=RRP

ZZZGHYLMIZLM]HQQO ZZZGHYLMIZLM]HQQO

HEEFT U OF IEMAND UIT UW OMGEVING BRANDWONDEN?

WWW.ZEPXL.NL

In- en verkoop van nieuwe & gebruikte auto’s en bestelwagens

Wij helpen bij: Lotgenotencontact Voorlichting Belangenbehartiging Juridische zaken

- Autoverhuur - Onderhoud, reparatie, APK - Div. bestel- & bedrijfsauto’s - Koelauto’s te koop/te huur

Paasdijkweg 2 4693 RE Poortvliet Tel. 0166-612680 Fax. 0166-612622 paasdijkauto@hetnet.nl

www.niemantsverdrietauto.nl

8ZYHHO]LMGLJHYDNPDQYRRUDOXZNOXVVHQ 5HQRYDWLH2QGHUKRXG%DGNDPHUV Schuttingen

99 2.

gratis plaatsing

Parkeerprobleem opgelost! ONDERGRONDSE PRIVATE PARKEERGARAGE IN CENTRUM VAN BERGEN OP ZOOM. Misschien bent U er niet mee op de hoogte, maar Uw parkeerprobleem kan morgen tot het verleden behoren !! Geen gezoek, geen schade, geen ruiten krabben, geen bekeuringen etc. Met Uw eigen plastic pas verschaft U zich 7 maal 24 uur met Uw auto of motor via een elektrisch bediende royale overheaddeur toegang tot een veilige schone droge en goed afgesloten parkeerkelder waar U een vaste genummerde royale parkeerplaats heeft gehuurd. Geen duiventil, maar vaste bekende stallers zoals centrumbewoners, winkeliers, forensen etc. INRIT in de Koepelstraat, nabij de inrit van de openbare (Grote Markt- )parkeergarage en de UITRIT via een eveneens beveiligde elektrisch bediende overheaddeur in de Potterstraat aan de achterzijde van Schouwburg De Maagd. Via de trap zijn er diverse voetgangersuitgangen ten behoeve van Uw kortste looproute! Direct in het centrum van de stad en dus op 200 mtr. van de Grote Markt in Bergen op Zoom. Reserveer snel ĂŠĂŠn of mĂŠĂŠr van de nu nog beschikbare parkeerplaatsen en maak gebruik van een gunstig welkomstarrangement. Bel vandaag nog: Robog 0164-212390 of 06-10857836 of 06-41951878.

GRATIS JURIDISCH ADVIES INLOOPSPREEKUUR: Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uur Pasteurlaan 1 Bergen op Zoom (nabij Lievensberg Ziekenhuis)

OF MAAK TELEFONISCH EEN AFSPRAAK: 0164-266600

VITAK Advocaten

-RKQ3HONPDQV (NHOVWUDDW 4726 AR Heerle Tel. 0165 - 855350, Mob. 06 - 14069634 j.pelkmans@klussenier.nl, www.klussenier.nl 

06-51784718

Jan Jochems EN

TRANSPORT

TE KOOP:

Bestratingsmaterialen en sierkeien, speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers. Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

VERHUUR:

Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3 Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

Uw auto verkopen? Bel: 06-51286089 Ook ‘s avonds en op Zondag! Alle auto’s vanaf BJ 2000 Max. 175.000 km U krijgt dan een eerlijk bod, direct geld + RDW Vrijwaring

De beste dermatologen van Nederland (weekblad Elsevier)

huid- en laserklinieken ‡SROLNOLQLHNHQGHUPDWRORJLH‡KXLGWKHUDSLH %HUJHQRS=RRP0LGGHOEXUJ Bij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen en huidverjonging: 5LPSHOÀOOLQJPHW5HVW\ODQH %RWR[EHKDQGHOLQJHQ )UDFWLRQDO/DVHUHQ&2IUDFWLRQDOODVHU HQGHQLHXZH8OWKHUDSLHWHJHQKXLGYHUVODSSLQJ Verder alle laserbehandelingen tegen overbeharing, couperose, pigmentvlekken, huidoneffenheden, kleine spatadertjes en nog veel meer...

Er weer jonger uitzien... zonder plastische chirurgie > Huid- en laserkliniek Bergen op Zoom • In Zorgcentrum Lievensberg Boerhaaveplein 3d • 4624VT Bergen op Zoom • 0164-263822 • w www.huidlaser.nl > Huid- en laserkliniek Middelburg • In Barcode gebouw Park Veldzigt 67 • 4336DR Middelburg • 0118-673050 • www.dermateam.nl

40

- Liliane Brekelmans, oprichtster Liliane Fonds

eik

HANDEL

100GR

�Die ene druppel. Die doet er toe.�

.HXNHQV+RXWHQYORHUHQ7LPPHUZHUN

openhaard hout

49

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

TE KOOP:

100GR

SPARE RIB-HAAS RUNDER 99 99 99 4. RIBS KG 3. KARBONADE KG 3. HAAS 250GR 4.49

RUNDERKOGEL BIEFSTUK ½KG

7

Waarom ZEPXL

11.80

RUNDERBIEFSTUK ½KG 3.99 SERRANOHAM SPEKLAPPEN KG 1. ROOMPATE SUCADELAPPEN ½KG 1. ERWTENSOEP KONIJNENBOUT ½KG 1LTR 3.98Edelstenen&mineralen, Edelstenen&mineralen, meditatie, workshops, workshops, meditatie, biotensor consulten, consulten, biotensor Healing Arts, Arts, massage, massage, Healing Reiki behandelingen behandelingenen en Reiki verrassende verrassende cadeautjes cadeautjes

E 

ScheidingscafĂŠ


ACTUALITEIT

‘Hierdoor stop ik met mijn opruimwerk in de openbare ruimte’

Minder ruimte bij milieustraat om groen te lossen HALSTEREN - De ruimte waar inwoners op de milieustraat van Saver groenafval kunnen storten is aanzienlijk kleiner geworden. Niet iedereen is daarvan gecharmeerd. Onder andere Bergenaar Cees Baaten die al jaren belangeloos groenafval opruimt voor de gemeente, heeft aangegeven hierdoor niet langer een steentje bij te zullen dragen aan een mooie openbare ruimte. Volgens hem is het een crime geworden om groenafval te storten en houdt het daarom alleen nog maar bij het storten van zijn eigen tuinafval... DOOR VERA DE GEUS Cees Baaten uit Halsteren helpt de gemeente al enkele jaren met het opruimen van buurt. “Sinds mijn pensionering ruim ik vrijwillig het groen en straatvuil op in mijn omgeving ter verfraaiing van mijn omgeving, de Koperen Doos en Halsterseweg. Dit doe ik met veel plezier en heb hiervoor professioneel gereedschap aangeschaft zoals een bladblazer”, zegt de Halsterenaar. “Maar tot mijn verbazing merkte ik onlangs, toen ik met mijn aanhanger weer een vrachtje op de milieustraat kwam aanbieden, dat de ruimte die beschikbaar is om te storten ruim eenderde kleiner is geworden. Mij werd verteld dat dit in opdracht van de gemeente is gebeurd. Jammer, want het is op zich al lastig om daar met een aanhangwagen achteruit te manoeuvreren. Ik heb nu vanwege die verslechtering, moeten besluiten om mijn opruimwerk in de openbare ruimte te staken en alleen nog mijn eigen tuinvuil te storten.”

Probleem Louis van der Kallen van de BSD-fractie springt in de bres voor de Halsterenaar en stelt: “Dit kan toch nooit de bedoeling zijn.” Het college laat desgevraagd weten hierover uitgebreid navraag te hebben gedaan bij Saver. “De ruimte op de milieustraat voor het groen is inderdaad gewijzigd. Dit om het lossen van het groen van de gemeente mogelijk te maken.

‘Saver in gesprek met burger’ Wij storten sinds halverwege dit jaar onze groenstromen bij Saver. Vanwege de korte afstand doen wij dat ook op de milieustraat. Iets minder dan de helft van het oude vak wordt gebruikt om het lossen voor de gemeente mogelijk te maken. Het andere deel is er voor inwoners. Route technisch is dat beter, omdat de bezoeker dan al bezig is om de bocht te maken en dan recht achteruit kan steken naar het vak toe om zo te lossen”, aldus het college. Volgens

Inwoners van de gemeente Bergen op Zoom kunnen gratis groenafval naar de milieustraat brengen.

Bergen op Zoom zijn er tot op heden nog geen klachten gekomen over deze wijziging. Toch wil men in gesprek met Cees Baaten. “We moeten het ‘probleem’ op de

milieustraat niet groter maken dan nodig is, maar de we juichen dit soort initiatieven waarbij mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving uiteraard

ARCHIEFFOTO

van harte toe. Daarom heeft Saver het idee geopperd om deze meneer uit te nodigen op de Milieustraat en zijn probleem ter plaatse te bespreken.”

In gebruikname gebeurt met veel toeters en bellen

Nieuwe brandweerkazerne operationeel BERGEN OP ZOOM - Snel als de brandweer zegt het spreekwoord wel eens en dat geldt zeker voor de bouw van functioneert de kersverse kazerne ook als de achterkant symboliseert golven. Het pand combineert functionaliteit met esthede nieuwe brandweerkazerne aan het Havenplein in Bergen op Zoom. Dat pand werd namelijk in recordtempo uitvalsbasis. tiek en het geheel is ook nog eens ‘future neergezet én is sinds woensdag 6 november officieel in gebruik genomen. De officiële opening volgt pas later. DOOR ROBBY VAN DER ZANDE Het nu al in gebruik nemen, heeft vooral

praktische redenen. De kazerne op de Westersingel is al lang verouderd en voldoet niet meer aan de huidige eisen.

De afgelopen periode werd het nodige materiaal al verhuisd naar de nieuwe locatie en vanaf de officiële ingebruikname

Sirenes Dat wordt met veel kabaal ingeluid, want vanaf de Westersingel rijden de brandweervoertuigen met sirenes en zwaailicht richting het nieuwe onderkomen. Het geheel trekt de nodige aandacht en zorgt ook voor enkele paniekerige reacties. Wat is er gebeurd? Nou, de nieuwe brandweerkazerne wordt in gebruik genomen!

Nieuwe kazerne is ‘future proof’ Op p2000 is vlak voor dat moment ook een ‘prio1’ melding te lezen van een binnenbrand op de nieuwe locatie. Het verbaast een enkeling even, maar de symboliek is duidelijk: zo snel mogelijk daarheen! Bij de bouw en het ontwerp is er ook rekening gehouden met snelheid. Vanuit iedere hoek van het gebouw kan men binnen één minuut in de wagen zitten en onderweg zijn. Dat gaat zelfs in de nacht op, omdat zowel de slaapvertrekken als de woon- en werkruimten direct op de remise van de brandweerkazerne uitkomen. Ten opzichte van het oude pand is dat een enorm voordeel.

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

FOTO ROBBY VAN DER ZANDE

www.internetbode.nl

Met veel kabaal wordt de nieuwe kazerne in gebruik genomen

Ontwerp Het ontwerp is vooral functioneel, maar heeft ook een diepere betekenis. De voorkant aan de Konijnenbergweg staat symboliek voor de vroegere stadswallen,

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PAGINA 3

proof.’ De komende twintig jaar wordt het namelijk door de uitvoerder van de bouw onderhouden en daar heeft men al rekening mee gehouden bij de plan, ontwerp en bouwfase. Niet alleen efficiënt, maar ook kostenbesparend. Wie het gebouw van buiten ziet, schat het al enorm groot in, maar van binnen zijn er helemaal zeeën van ruimte. Naast werkruimtes, slaapverblijven, een kantine waar men kan koken en de zeer ruime garage, is er een fitnessruimte, zijn er instructieruimtes en kan er zelfs van het uitzicht genoten worden. De kazerne blikt vanaf de bovenste verdieping zo over de stad uit, maar geeft ook goed zicht op de Bergse Plaat. Open De officiële opening van de kazerne vindt op 31 januari plaats en op 24 mei is er een open dag. Dan kan het grote publiek kennismaken met de brandweer en haar nieuwe onderdak. Tot die tijd is er nog genoeg in het gebouw te doen. Men mag dan geheel over zijn, het pand moet nog grotendeels ingericht worden en zelfs de bedden zijn bij de opening nog onbedekt. Van de oude locatie is definitief afscheid genomen en deze gaat spoedig tegen de vlakte. Het nieuwe pand moet de komende tijd langzaam als een vertrouwd huis worden. Met zestig jaar geschiedenis op de Westersingel moet dat gevoel in de nieuwe kazerne door de tand des tijds slijten. En dat is voorlopig het enige wat aan slijtage onderhevige zal zijn.

Volg ons op Twitter: @BergseBode.


Bedrijfsruimte voor starters www.starters-bedrijfsruimte.nl TE HUUR

GARAGEBOX HALSTEREN GAGELWEG Ook geschikt voor tijdelijke opslag

Wilt u snel zekerheid en geen dubbele hypotheeklasten? Bel ons voor een direct bod op uw woning.

Info GSM 06-14360536

FIETSBOERKE.NL

Wij zijn bereikbaar op: 06 - 10 91 67 49 ZZZZLMNRSHQGLUHFWXZZRQLQJQO

Zoekt oude fietsen en sloopfietsen Fietsen die je normaal bij de kragge dumpt, bel mij

06 33 88 21 34 En ik haal ze bij u op, u hoef ze niet weg te brengen. (Geen kinderfietsen!)

CV-ketel storing?

Te huur aangeboden:

MECHANISCHE KOELING VOOR TE HUUR: Laan van Hildernisse-Noord 2-2A AGRARISCHE PRODUCTEN 9ROOHGLJJHFHUWL¿FHHUG te Bergen op Zoom 3 minuten van snelweg richting Breda, Antwerpen en Rotterdam. Nabij industrieterrein Moerdijk

Bel (0165) 54 40 55 > Vervanging > Service > Onderhoud

Inl: 06 - 5117 7630

BEL SJAK DAK

2SE4RVICE UURS

www.warm in huis.nl Vraag vrijblijvend een offerte op maat. Roosendaal Gsm: 06-53728473 Tel. 0165-554325

www.garageboxentehuur.NU Bergen op Zoom / Zevenbergschen Hoek / Breda

0164 - 687235

Schilder bouwer en klusjesman

biedt zich aan per direct op telnr 0631002999

Representatieve kantoorruimte op een zichtlocatie op de Bergse Plaat, direct aan de randweg met parkeergelegenheid op eigen terrein. Het pand is volledig ingericht en afgewerkt met moderne voorzieningen om een aangename werkomgeving te creëren. Direct instapklaar en op korte termijn beschikbaar. De individuele verdiepingen met een oppervlak van 90 m² zijn te huur met 3 afgescheiden kantoorruimtes en zelfstandige voorzieningen. Informeer naar uw mogelijkheden via 0164-253545 of info@vinkmakelaardij.com

telefoon: 0164 25 35 45 Kijk voor meer info en het volledige huisaanbod op:

www.vinkmakelaardij.com ONDERHOUDSBEURTEN

REPARATIE/STORINGEN REMMENSERVICE AUTORUITEN TREKHAKEN

AUTOSERVICE

SCHADE

BANDENSERVICE

WIELEN ACCU’S AIRCO

GELDIG OP ALLE SETS Geldig tot 20 december 2013

Munnikenheiweg 59, Etten-Leur, 076 501 79 90, solar@verdegro.com Openingstijden: zie onze website.

Ook zonnepanelen? www.VerdegroSolar.nl

Iedere maand actie, zie desnep.nl

APK

Zomer, winter, echte 4 seizoensbanden Laagste prijs, zelfs goedkoper dan interne Met behoud van service en kwaliteit Hoe kan dit zie point-s.nl

Zundert Rucphenseweg 13a T.076-5973375

Etten-Leur Mon Plaisir 91 T.076-5015853

Bergen op Zoom Poortweg 2 T.0164-233676

DESNEP.NL


ACTUALITEIT

Lokale dialectsprekers geven uitreiking eerste Dialectprijs kleur

Colofon Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089 Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Bergse Bode

Dialect alang gin boers taoltje mir BERGEN OP ZOOM - Tot spraakverwarringen heeft hun samenwerking nog niet geleid. Wel is er al veel kennis over elkaars ‘taoltje’ uitgewisseld, door de leden van de kleurrijke werkgroep die zich bezig houdt met de uitreiking van de eerste Brabantse Dialectprijs. Die wordt op woensdag 13 november toegekend aan de persoon of instantie die zich op sterk heeft gemaakt voor het behoud van het dialect. De uitreiking vindt plaats tijdens een bijzondere avond in De Maagd in Bergen op Zoom, die wordt vormgegeven door vertegenwoordigers van de Alterse, Berregse, Tullepetaonse en Woosdrechtse taol.

Bergse Bode Redactie Vera de Geus, Ria van Meir Correspondenten Marjet Lubbers, Merijn Sitsen, Robby van der Zande Acquisitie Leo Elenbaas Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties donderdag 10.00 uur. Verenigingsnieuws en lezersfoto’s donderdag 08.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111

W E E K B L A D

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 45 De oplossing van deze puzzel is in week 46 te vinden op www.internetbode.nl

De leden van de werkgroep hebben een gevarieerd programma opgezet rond de uitreiking van de Dialectprijs.

DOOR RIA VAN MEIR

© www.sudokusite.eu

taaltje afgedaan, maar dat is het allang niet meer”, meent hij.

De Brabantse Dialectprijs is een initiatief van Erfgoed Brabant, dat daarmee het Brabantse dialect onder de aandacht wil brengen. Voor de prijs zijn meer dan dertig uitingen en sprekers van streektaal aangedragen. Een vakjury onder leiding van Jos Swanenberg, hoogleraar taal en cultuur, kiest daaruit de winnaar. Al heeft men daar nog een lastige kluif aan. “De inzendingen variëren van eductieve projecten, boeken tot een hele oeuvre van een bepaald persoon. Dat is voor ons nogal appels met peren vergelijken, maar ze zijn wel allemaal erg lekker”, grijnst Swanenberg. Voor de uitreiking van de eerste Dialectprijs strijkt Erfgoed Brabant neer in Bergen op Zoom. Een bewuste keuze, zo legt de hoogleraar uit. “In OostBrabant zijn al diverse dialectprijzen. Omdat ook hier men erg actief is met dialect. Vroeger werd dialect nog als een boers

Werkgroep Dat dialect in deze hoek van Brabant leeft, blijkt wel uit het enthousiasme waarmee de zevenkoppige werkgroep aan de slag is gegaan voor de omlijsting van de dialectprijsuitreiking. De werkgroep bestaat uit Brigitte Bax (Bergse Kamer), Jan van Nassau (Oôns Taoltje uit Roosendaal), Frans Nefs en Joop van Elzakker (beide heemkundekring Haltchert), Jan Luysterburg (heemkundekring Het Zuidkwartier), Hans-Jorg van Broekhoven (stichting Elfke) en Peter van de Graaf (Schrijven en Schrappen). De lokale dialectsprekers hebben een afwisselend programma in elkaar gezet voor de uitreiking in De Maagd. Zo worden er korte tekstjes in het dialect voorgelezen, zijn er muziekoptredens in het dialect en traint de befaamde Ossendrechtse tonprater de lachspieren.

FOTO RIA VAN MEIR

Jeugddictee Ook de toekomst van het dialect krijgt uitgebreid aandacht. Overdag is er een jeugddictee voor de groepen 7 en 8 van Bergse basisscholen. “Zij krijgen eerst een ‘leske Bergs’, dus iedereen kan meedoen”, verzekert Brigitte Bax. Om de taal goed vast te leggen is er om 18.00 uur een schrijfworkshop. De avond zelf wordt om 20.00 uur geopend met een Bergse rap, want ook straattaal is immers een vorm van dialect. Rond 21.30 uur vindt dan de uiteindelijke uitreiking van de Dialectprijs plaats. Dat gebeurt door de Brabantse gedeputeerde voor cultuur, Brigitte van Haaften, en de Bergse cultuurwethouder Arjan van der Weegen. De avond is gratis bij te wonen. Belangstellenden kunnen zich daarvoor aanmelden via info@erfgoedbrabant.nl ovv Dialectprijs en hun gegevens. Of bel naar 073-6156262.

‘We hebben extra elementen in bladgoud gezet en ook het klokje doet het weer’

Gevel Oude Stadhuis kan er weer even tegen BERGEN OP ZOOM - Tweeënhalve maand stond het Oude Stadhuis op de Grote markt in de steigers, maar dit weekend is het pand weer in volle glorie te aanschouwen. Er zijn geen schokkende veranderingen te bespeuren, maar kleine details die het karakteristieke gebouw toch net even iets mooier maken. Wel zijn alle beschadigde stenen vervangen en de voegen aangewerkt. Een gevelreiniger kwam er bewust niet aan te pas, uit vrees dat de uitstraling van het Oude Stadhuis verloren zou gaan.

DOOR VERA DE GEUS In bladgouden letters helemaal in het puntje van de gevel prijkt het jaartal 1611. “Dat suggereert dat de gevel zo oud is, maar dat is niet helemaal waar”, geeft Ton van Wijk van de gemeente Bergen op Zoom meteen toe. “Een kleine honderd jaar geleden is de gevel helemaal gerestaureerd en nu was het weer nodig om het pand weer even fatsoenlijk te herstellen.” Ook de Herenkamer en de fractiekamer in het Oude Stadhuis gaan nog helemaal onder handen genomen, dat staat vanaf volgende week op de planning. Vuil Van Wijk geeft aan dat de gevel niet helemaal schoongespoten is. “Er hebben volop steigers met doeken gestaan, dus ik denk dat mensen verwachten dat het hele gebouw weer spik en span is, maar het is een hele bewuste keuzen om de stenen niet helemaal schoon te maken. Sterker nog, we hebben heel terughoudend gekeken welke stenen er vervangen moesten worden. De nieuwe stenen die erin gezet zijn, zijn zelfs vuil gemaakt zodat je niet kunt zien welke delen nieuw zijn. Ook het voegsel dat gebruikt is, is niet te onderscheiden van het oude voegwerk”, legt hij uit.

Tot deze week stond het Oude Stadhuis op de Grote Markt in de steigers.

FOTO VERA DE GEUS PAGINA 5

Verrijking Wie het Oude Stadhuis goed kent, ziet echter wel degelijk verschillen. Zo zijn de

letters op het gebouw omlijnd, zodat ze duidelijker in het oog springen. Verder zijn het weegschaaltje, zwaard en spiegeltje van Justitia en Prudentia in tegenstelling tot vroeger nu wel in bladgoud gezet, de schildjes zijn met bladgoud aangestipt en evenals de pionnetjes op het gebouw. “Geen schokkende veranderingen, maar wel een verrijking van de gevel”, vindt Van Wijk die aangeeft dat het reguliere schilderwerk van de kozijnen en de luiken ook meteen meegepakt is. Niet zichtbaar, maar straks wel hoorbaar is het klokje. “Vroeger werd dit klokje voor iedere raadsvergadering geluid, maar het was al jaren kapot. Nu het weer gemaakt is, kan ik me voorstellen dat het ook weer in gebruik genomen wordt.” Duiven Opvallend is dat de prikhaken die moeten voorkomen dat duiven op de rand van het gebouw gaan zitten, niet teruggeplaatst zijn. “dat heeft een reden”, aldus Van Wijk. “Het is nog in een prematuur stadium, maar we zijn aan het onderzoeken of we de duiven op een andere manier weg kunnen houden. We denken aan het inzetten van roofvogels. Daar zitten echter nog wel wat haken en ogen aan, dus zekerheid is er nog niet.” Wanneer het Oude Stadhuis klaar is, is het de bedoeling dat de Gevangenpoort onder de loep genomen wordt en later op eenzelfde manier hersteld wordt.


Baby Hope wil moeder- en babysterfte terugdringen

Kraampakket kan levens redden BERGEN OP ZOOM - Tien jaar geleden zocht een Nederlandse moeder een goed doel voor haar ongeopende kraampakket. Zo werd de stichting Baby Hope, die verloskundige voorzieningen in buitenlandse ziekenhuizen wil verbeteren om sterfgevallen onder baby’s en kraamvrouwen te verminderen, geboren. Dat initiatief is inmiddels uitgegroeid tot een netwerk van 320 inzamelingspunten door heel Nederland, met lokale inzamelmogelijkheden in Bergen op Zoom, Dinteloord en Steenbergen. Er worden 15 kraamprojecten ondersteund in onder andere Afrika, India, Zuid-Amerika en Oost-Europa.

Weekenddiensten Bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 273 855, voor inwoners van Bergen op Zoom en Halsteren. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Surplus Zorg thuiszorg passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl Onze zorg - dichtbij en altijd - is er voor ú! Zeven dagen per week staan wij 24 uur p/dag met raad en daad voor u klaar via 0900 - 900 4444. TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

KORT BEDRIJVIG International Funeral Awards:

Jewel Concepts wint 2e en 3e prijs

Jackelien Karel, Brechje van de Merbel en Janneke Laban zijn de vrijwilligers die de kraampakketten thuis inzamelen. FOTO JOAN GEERTS

DOOR JOAN GEERTS Voor een thuisbevalling en de eerste dagen na de bevalling ontvangen vrouwen in Nederland een kraampakket van de zorgverzekeraar. Nog steeds worden de overgebleven spullen zoals aangebroken pakken verband of hetgeen wat over de datum is, na de kraamtijd weggegooid. Deze spullen kunnen echter nog heel goed gebruikt worden en levens redden. In Nederland zijn er veel inzamelpunten en ook binnen onze regio. Jackelien Karel, Brechje en Marieke van de Merbel en Janneke Laban zijn vrijwilligers die in Bergen op Zoom, Dinteloord en Steenbergen de pakketten ontvangen. “We helpen met deze spullen niet alleen andere vrouwen, maar ook het idee dat er geen bruikbare spullen worden weggegooid speelt zeker mee”, geeft Brechje aan. Vrijwilligers Ook EHBO-dozen die aangebroken of over de datum zijn, kan de stichting goed gebruiken. De hele organisatie bestaat uit vrijwilligers. “Ook het vervoer wordt verzorgd door vrijwilligers”, vertelt Jackelien. Via de Stichting worden de vrijwilligers op de hoogte gehouden van de kraamprojecten. Dat het hard nodig is, blijkt wel uit de vraag naar de materialen. “We hopen via verloskundigen de zwangere- of pas bevallen vrouwen ook te kunnen benaderen”,

aldus Janneke. “Hoe meer materialen, hoe meer vrouwen we kunnen helpen”, geeft Brechje aan. Kraamprojecten Vanuit Nederland kan de Stichting Baby Hope niet veel bereiken. Daarom is het lokaal aangesloten bij bestaande, betrouwbare projecten van andere hulpinstanties. In elk land dienen deze hulpverleningsorganisaties te voldoen aan een aantal criteria.

‘Geen bruikbare spullen weggooien’ De organisaties moeten onafhankelijk en lokaal opereren, zodat de Baby Hope er zeker van is dat de materialen op de juiste plaats terecht komen. Aan lokale organisaties wordt ook een mate van betrokkenheid gevraagd om draagvlak te creëren binnen de lokale bevolking en baby Hope een continuïteit kan waarborgen. Daarnaast dienen de lokale hulpverleningsorganisaties voorlichting te geven aan zwangere vrouwen en verloskundigen, zodat de materialen ook op de juiste manier gebruikt worden. Inzameladressen Het kraampakket kan op veel plaatsen ingeleverd worden. Het inzameladres van Jackelien is massagepraktijk Piece of

Mind, hyacintveld 68 te Bergen op Zoom, 06-34115068. Brechje en Marieke hebben twee inzameladressen: Westvoorstraat 20 in Dinteloord en Basisschool De Krabbenkooi, Coehoornstraat 28 in Bergen op Zoom, 0167 -521 237. In Steenbergen heeft Janneke als inzamelpunt De Mudde 13, 0167 -562 547. Op www.stichtingbabyhope.org staat nog meer informatie en andere inzamelpunten. Op het eiland Tholen heeft de Stichting nog geen inzameladres. Voor meer informatie over het meewerken als vrijwilliger kan ook de website geraadpleegd worden.

Afgelopen weekend leverde hun uitwedstrijd tegen Hirundo 2 de 1e winst op. Zowel het damesdubbel (Shirley Vromans en Adrian Verdult) als het herendubbel (Jack Hoppenbrouwers en Lijbert van Driel) werden in 2 sets gewonnen. Shirley speelde onder haar niveau en verloor daardoor haar enkelpartij, maar Adrian won haar enkelpartij overtuigend. Jack verloor nipt in 3 sets zijn enkelpartij (stand 21-19, 1921 en 18-21). Lijbert verloor zijn 1e set met 12-21, maar wist daarna met 24-22 en 2119 alsnog te winnen. Het gemengd dubbel van Adrian en Lijbert

was tot op het einde toe spannend. Na een stand van 20-20 in de 2e set wonnen ze met 22-20. Ook Shirley en Jack wonnen hun gemengd dubbel. Uitslag: 2-6 gewonnen. BBV 1 speelde deze week tegen TFS’57 7. De wedstrijd bestond maar liefst uit zes 3-setters. Het herendubbel werd gewonnen door Tommy en Danny Siemerink. Marleen Janssen en Hilde Homans kregen het in de 3e set niet voor elkaar om te winnen. Tommy en Marleen verloren helaas hun enkelpartij in 3 sets. Hilde wist de 3e set na een flinke strijd wel te winnen. Danny had slechts 2 sets nodig om zijn enkelpartij te winnen. Weer was de tussenstand na de enkelpartijen 3-3. Marleen en Tommy verloren hun mix, maar Danny en Hilde wisten hem te winnen in 3 sets. Uitslag: 4-4. BBV 5 had een

De PU03, naar een ontwerp van kunstenares Nadia Gonegai, heeft als basis een profielfoto. Dit profiel wordt vervolgens verwerkt in een hanger. Deze hanger komt extra tot leven zodra er licht van de zon of een kaarsje op valt. De schaduw van de hanger onthult de lijn van het gezicht. Cees Janssen van Jewel Concepts: “Het is prachtig om een geliefde altijd dicht bij je te hebben. Door het profiel van die geliefde te vangen in een sieraad bieden wij een blijvende herinnering aan iemand die je lief is. Dat dit door een vakjury ook erkend en gewaardeerd wordt stemt ons uiteraard zeer tevreden.” Schorrenkruid 43, 4617 JH, Bergen op Zoom, 0164 853 550, www.jewel-concepts.eu

Altijd al willen meebouwen aan vastenavondwagen?

Uitverkoop sierbestrating: Assortiment 2013 gaat eruit!

25% korting Garagedeuren al vanaf

€ 525,-

LOGUSBERGENOPZOOM.NL

Eerste winst voor BBV 4 BERGEN OP ZOOM - De vorige wedstrijd zat BBV 4 van de Bergse Badminton Vereniging met vijf 3 setters, die helaas in een verlies eindigden, dicht tegen een overwinning aan.

BERGEN OP ZOOM - Jewel Concepts uit Bergen op Zoom heeft tijdens de International Funeral Awards twee prijzen in de wacht gesleept. In de Belgische categorie ‘Uitvaartartikelen in de uitvaartsector’ ontving het de 2e prijs en in de Nederlandse categorie de 3e. Jewel Concepts deed aan dé innovatiewedstrijd van de uitvaartsector mee met haar spraakmakende en unieke sieraad, de PU03.

thuiswedstrijd tegen BV Blauw Wit 6 uit Roosendaal. De dubbels werden allebei vrij makkelijk gewonnen door de heren Iain Hall en Patrick van de Kasteele en de dames Maartje Frijters en Danique Pijnen. Theo Zuidema en Maartje verloren helaas hun enkelpartij. Maartje kwam nog wel goed terug in de 2e set, maar kon dit helaas niet in winst omzetten. Iain en Danique wonnen hun enkelpartij, maar kregen dit niet cadeau. De mix wedstrijden werden met een positief resultaat afgesloten. Uitslag: 6-2 gewonnen. Uitslag BBV 2-BC Robad 5: 7-1 gewonnen BBV speelt op donderdagavond in Sporthal Tuinwijk en speelt haar thuiswedstrijden op zondagochtend vanaf 10.00 uur. Bel voor informatie naar Christa Johannes, tel. 06-45792808, www.bergse-badminton-vereniging.nl PAGINA 6

A-wagen B.C. De Leutige Krabben 2013

BERGEN OP ZOOM - Met Wagetjes Kijke op woensdag 26 februari 2014 stroomt het Konterscherp vol met belangstellenden die alvast een voorproefje willen nemen op al het moois dat op dinsdag 4 maart tijdens de optocht door de straten van Berrege trekt. Zondag 9 maart komen ze op de Kaai langs om nog een laatste keer te kijken naar de wagens en steeds ziet men details die men niet eerder was opgevallen. Regelmatig horen de bouwers dan zeggen, ‘daar wil ik ook eens wat meer van weten en aan meedoen’. Daarom houden De Leutige Krabben op zaterdag 16 november een open dag van 09.00-13.00 uur voor iedereen die ook zijn of haar bijdrage wil leveren aan het bouwen van een unieke creatie die tijdens de vastenavend met de optocht meerijdt. Ze zijn op zoek naar enthousiaste mensen die tenminste één keer

per week op dinsdagmiddag of -avond mee willen helpen om een A-wagen te bouwen. Men beleeft dan het vastenavend-gevoel niet alleen 3 weken in februari maar men kan al vanaf begin september in de weer zijn met klei, ijzer, en verf. Natuurlijk is er na het bouwen nog genoeg tijd voor gezelligheid. Men hoeft geen techneut te zijn, ze kunnen iedereen gebruiken die wil leren en de handen uit de mouwen wil steken. Beleef het mooiste moment van het jaar mee op dinsdag 4 maart 2014 als de wagen gaat rijden waar men aan heeft meegewerkt. Belangstelling gekregen en wilt men meer informatie over de mogelijkheden binnen de club, ga op zaterdag 16 november tussen 09.00-13.00 naar het bouwkot van de Leutige Krabben, laatste poort op het Konterscherp aan de Calandweg. Kan men niet langskomen, maar wilt men meer weten, neem contact via secetariaat@bcdeleutigekrabben.nl


Gebr. Timmermans b.v. Boekerman 4 (Borchwerf 11) Tegenover Saver Milieustraat 4751 XK Oud Gastel Tel.: 0165 - 31 77 46 Info@krt.nl www.krt.nl of mobiel .krt.nl

Serredaken | Carports Overkappingen

KWALITEIT HEEFT EEN NAAM!!!

UW OUDE KABEL EN METALEN ZIJN GELD WAARD! Gebr. Timmermans is al bijna 60 jaar actief in de recycling van metalen. Wij beschikken over de vereiste vergunningen en zijn ISO gecertificeerd. U kunt dagelijks kabel en metalen, tegen contante betaling, aanleveren.

Ook voor zelfbouw

Ook kunnen wij, bij voldoende volume, containers op uw locatie plaatsen.

0HWDDOSULM]HQJHOGLJZHHN46 plastic koper kabel plastic aluminium kabel loodkabel koper loodkabel aluminium ]XLYHUEODQNNRSHU RQ]XLYHUNRSHU gemengd rood geel koper aluminium roest vrij staal ]XLYHUORRG ]LQN electro motoren LM]HU accu’s wasmachines, drogers auto katalysator

BEL 0165-313539 WWW.EUROFIX.NL

vanaf

tot

â‚Ź 1,50

â‚Ź SNJ â‚Ź 0,65 p/kg â‚Ź 1,05 p/kg â‚Ź 0,50 p/kg â‚Ź 4,50 p/kg â‚Ź 4.00 p/kg â‚Ź 3,50 p/kg â‚Ź SNJ â‚Ź 0,75 p/kg â‚Ź 0,75 p/kg â‚Ź 0,90 p/kg â‚Ź 0,70 p/kg â‚Ź 0,30 p/kg â‚Ź 0,17 p/kg â‚Ź SNJ â‚Ź 0,13 p/kg â‚Ź

â‚Ź 0,85  â‚Ź 3,00

  per kg per stuk

Steenbergsestraat 15 - 17 4611 TC Bergen op Zoom Tel. 0164 - 235542 banketbakkerijstapelkamp@home.nl

INFO@EUROFIX.NL | INDUSTRIEWEG 10C | OUDENBOSCH

n wij

* Roomboteramandelstaven * Speculaas Suiker, Naturel, Amandel

3ULM]HQRQGHUYRRUEHKRXGYDQNZDOLWHLWHQPDUNWRQWZLNNHOLQJHQ Openingstijden:PDWPGRQGHUGDJXXU‡YULMGDJXXU‡]DWHUGDJXXU

Margriet Winterfair Aken Oberhausen Dusseldorf Keulen Brugge Maastricht Valkenburg 2 dgn Londen l.o. 2 dgn Disney/Parijs

15 t/m 21 nov.excl. entrĂŠe â‚Ź 17,00 14-19-21 dec.

â‚Ź 27,00

14-19-21 dec.

â‚Ź 27,00

14-19-21 dec.

â‚Ź 27,00

14-19-21 dec.

â‚Ź 27,00

17-19 dec.

â‚Ź 27,00

12-21 dec.

â‚Ź 27,00

12-21 dec.

â‚Ź 27,00

14 t/m 15 dec.

â‚Ź 99,50

27 t/m 28 dec.

â‚Ź 109,00

Prijzen incl.vervoer, overnachting met ontbijt, entrĂŠe Disney Voor Londen en Disney/Parijs â‚Ź 15,- boekingskosten per boeking

www.demuziekkelder.nl

* * * * * *

Gev. Speculaas Pepernoten en Strooigoed Taai-taai popjes Eigen werk Marsepein Roomfondant Ruime sortering Sinterklaas chocolade, tevens letters Schoentip: * Mok met Chocoladelolly (voor warme chocomel) en Pepernootjes Tip voor de hartige liefhebbers: * Worstletters en - staven (op bestelling)

Voor meer informatie en boekingen kunt u contact met ons opnemen: Muys Reizen Rucphen Tel: 0165-342351 info@muysreizen.nl

muziekles koperen blaasinstrumenten HQEORNĂ€XLW

UW BAKKER

VAN DE SINT

*UDWLV'LDPDQWMHYRRUQLHXZHNODQWHQ

3DQGMHVKXLV'LUHFW*HOGOHQHQPHWJRHGHUHQDOVSDQGJRXGHQVLHUDGHQ ODSWRSVGLJFDPHUDVPDUWSKRQHEHZDDUNRVWHQSPDDQG

VAKSCHILDER zoekt binnen- en buitenwerk

Actie: Op vertoon van deze advertentie gratis diamantje voor elke nieuwe klant. (tot jan. ) Breda Âą Haagdijk 168 - Tel 076-5207350

Sauswerk vanaf â‚Ź 6,00 per m2 met Sigma.

www.tnsdirectgeld.nl

Tel: 0641195785

Roosendaal Âą Dunantstraat 23 - Tel 0165-396969

Tevens contante inkoop GOUD - ZILVER - DIAMANT

Zanco Mode

POOLS BOUWBEDRIJF

TOTALE LEEGVERKOOP

Verbouw, Renovatie, Badkamers, Keukens, Schilderwerk, Stucwerk.

WIJ GAAN STOPPEN

BETAALBAAR EN BETROUWBAAR Meer info: www.klussenpool.nl of bel Derek, 06-30652303

20 tot 50% korting Bij aankoop van 2 of meer artikelen 50% korting b.v.

Infra & verhuur

PAARDENBAKKEN, STAL- EN MONTAGEWERK Tel. 0165 303332

www.vanewouw.nl

Kostuums Colberts Truien Overhemden Jacks

AANHANGWAGENS PAARDENTRAILERS www.betanco.nl slimmer slimmer en en sneller sneller softwaregebruik softwaregebruik

&RPSXWHUFXUVXV in Bergen op Zoom en Goes tel. 0164 230 209 e-mail: info@bitbybit.nl

of bestel online

wij zijn 24 uur open

v.a. v.a. v.a. v.a.

â‚Ź 129,95 â‚Ź 59,95 â‚Ź 35,â‚Ź 15,- NIET RUILEN D â‚Ź 45,- GEREENTOGUELR

Zanco Mode

Kortemeestraat 9 (in ‘t Vierkantje) - 4611 TK Bergen op Zoom - Tel. 0164-263485

Kom langs bij

VERS HOF

nu v.a.

LINGS

I J.A. GvaEn lekker eten verstand

gelo K e aass l n i a s M s r ken 98 Pe pelen otenk n u g t n s i f n e aprdevol sap 1.99 Ho . 0 bi 7 0 s k u 3 st kje Croma! boo stuks brood 3. 10 IS pa GRAT old g a n o J n onze Brabantse 98 r a a t s r e a 98 “vaal-teler� 30 Bieft Tompo 0. k per stu

1.

ProďŹ teer van extra herfstaanbiedingen!

s 4 stuk

4.

W

teren. ilo per kin ons ďŹ liaal in Hals ldig

Ook ge

Vershof Zonneplein BERGEN OP ZOOM


KORT BEDRIJVIG

Eeuwige Vastenavendroem binnen handbereik

Ontwerp mee aan het Berregse veldteke 2014 Groentespeciaalzaak Nelisse de Gróótse Boer inmiddels uitgereikt aan biedt vers tarwegrassap Burgemeester dhr. Frank Petter. “We wil-

FOTO ALBERT JOOSEN

BERGEN OP ZOOM - Het zal niet ontgaan zijn, de Bergse Vastenavend staat komend jaar in het teken van de ontluikende lente. Het bijbehorende veldteken zal bol staan

van kleurrijke taferelen die bedoeld zijn om creatieve geest tot volle bloei te laten komen. Niet zomaar overigens‌ De Stichting Vastenavend daagt men namelijk uit een bijdrage te leveren aan het veldteken 2014. Het 1e exemplaar is door

len de Vastenavendvierder dit jaar de gelegenheid geven om mee te werken aan het vormgeven van het veldtekenâ€?, stelt Ad Koopman, voorzitter FinanciĂŤle Commissie van de Stichting Vastenavend. “Aan de veldtekens komen kaartjes te hangen met daarop een combinatie van zinnen. De zinnen vormen samen een gedicht dat aansluit bij het motto. Het zijn juist die zinnen die we graag aan de creatief geletterde Bergenaar willen ontfutselenâ€?. Een deskundige jury bepaalt welke 4 zinnen uiteindelijk aan de veldtekens komen te hangen en hoe het gedicht er uit komt te zien. Winnende zinnen - en ook het gedicht - zullen worden onthuld bij de start van de veldteken verkoop in januari 2014. Naast een deskundige jury, bestaande uit Hans-Jorg van Broekhoven, Peter de Graaf, Cees van Broekhoven en Paul Asselbergs, zal ook het publiek mogen stemmen op de dichtregels. Koopman licht toe: â€?Half januari volgt een grootse stemactie rond de zinnen die zijn ingezonden. De zin die door het publiek wordt gekozen, zal op een passende wijze worden vereeuwigdâ€?. Wilt men zijn zin gedrukt zien op het veldteken 2014? Ga naar www.stichtingvastenavend.nl en stuur tekst uiterlijk zondag 24 november in. “Inzendingen hoeven maar aan 1 eis te voldoen: de zin mag maximaal uit 33 tekens bestaan en moet betrekking hebben op het nieuwe motto: ‘k Eb ’t voorjaar in m’n kop!â€?, aldus Koopman.

Doe mee met het Berregs Jeugddiktee

Welke school wint d’Appostroffee? BERGEN OP ZOOM - Op woensdagmiddag 13 november wordt om 15.00 uur in de Kapitelenzaal van Theater De Maagd het Berregs Jeugddiktee gehouden. Tijdens deze wedstrijd kunnen kinderen uit de groepen 7 en 8 van het Basisonderwijs en brug- en 2e klassers van het Middelbaar Onderwijs laten zien wat ze van de taal van ons “Jubelstadje aan de Schelde�. Aan het eind van deze middag, rond 17.00 uur, wordt bekend gemaakt wie de winnaars zijn. Er zijn verschillende prijzen: 1e, 2e en 3e prijs voor de best presterende deelnemers; wisseltrofee ‘d’Appostroffee’ voor de best presterende school. Ben je tussen de 10 en 14 jaar oud en heb je zin om mee te doen aan het Berregs Jeugddiktee? Schrijf dan snel in door een berichtje te sturen naar info@deberregsekamer.nl. Je kunt ook aan je leerkracht/docent laten weten dat je mee wilt doen. Hij/ Zij kan jou en overige kinderen van de school aanmelden. Deelname is geheel gratis en je bent van harte welkom.

Om de jeugd meer bekend te maken met de streektaal verzorgt Dialectgenootschap De Berregse Kamer op de basisscholen ’n leske Berregs. Voor basisscholen bestaat de mogelijkheid om de leerlingen als voorbereiding op het Berregs Jeugddiktee kennis te laten maken met het ‘leske Berregs’. Aan leerkrachten het verzoek om zich z.s.m. bij De Berregse Kamer aan te melden. Mochten leerkrachten/docenten zelf aan de slag willen, dan kunnen zij ook oefenmateriaal verkrijgen. Aanmelden ‘Leske Berregs’ en/of verkrijgen oefenmateriaal kan via info@deberregsekamer.nl Op woensdag 13 november wordt ’s avond voor de 1e keer in de grote zaal van Theater De Maagd door Erfgoed Brabant de Dialectprijs van Noord-Brabant uitgereikt. Voorafgaand aan deze prijsuitreiking worden aan de winnaars van het Berregs Jeugddiktee de prijzen uitgereikt. Prijswinnaars (en evt. familie) ontvangen ‘s middags een toegangsbewijs voor het avondprogramma.

BGK sluit jubileumjaar af

BERGEN OP ZOOM - Groentespeciaalzaak Nelisse G&F biedt vers uitgeperst tarwegras aan in cupjes van 30ml. EĂŠn cupje Tarwegrassap bevat de voedingsstoffen van 1,5 kilo groenten & fruit! “Wij merken dat onze klanten steeds vaker bezig zijn met de stoffen die hun eten bevatten. Zij stellen zichzelf steeds vaker de vraag: ‘wat zit hier nu echt in?’ of ‘welk gezondheidsvoordeel levert mij het eten van dit product op?’ Tarwegras is een puur natuurlijk sapje dat op een speciale manier geperst wordt van heel jong tarwegras.â€? Dit tarwegras is de start van een grote tarweplant. Tarwegras is een ware superfood, waarmee mensen in ĂŠĂŠn keer een grote hoeveelheid van hun dagelijks benodigde voedingsstoffen binnenkrijgen. Tarwegras is rijk aan vitamine A, B1, B2, B3, B6, C, E & K. Daarnaast bevat het, volgens diverse onderzoeken, de meeste vitamines van alle planten en gewassen ter wereld en alle benodigde mineralen, antioxidanten, levende enzymen en essentiĂŤle aminozuren die een mens nodig heeft. Ook zit tarwegras vol met chlorofyl. Chlorofyl heeft dezelfde structuur als ons bloed en zorgt daardoor dat ons bloed schoner wordt en beter kan functioneren. Als u tarwegras ‘s ochtends op uw nuchtere maag drinkt (10 minuten voor uw ontbijt), dan reinigt u uw lichaam (bloed, lever & darmen). Deze dagelijkse detox, zorgt er voor dat alles in uw lichaam beter gaat functioneren en u zich jong en vitaal voelt. Meer info en voedingswaardetabel: www.tarwegrasbezorgen. nl. In de winkel ligt een folder klaar. Nelisse Groenten en Fruit BV www.nelisse.versvooru.nl - FB: www.facebook.com/NelisseAGF

accountantskantoor administratie- & belastingadvieskantoor

t7FS[PSHJOHCFESJKGTBENJOJTUSBUJFT t0QTUFMMFOKBBSTUVLLFO t7FS[PSHJOHWBOBBOHJGUFJOLPNTUFOCFMBTUJOH

3BWFMTUSBBUt9$#FSHFOPQ;PPN UFMtFNBJMDISJTU!WBOUJMCVSHCP[OM ‘Het huis van....’

Sinterklaasviering in Heilig Hart Kerk

Het voltallig koor

BERGEN OP ZOOM - Het Borgvliets gemengd Koor heeft het 45 jarig jubileum feestelijk afgesloten met een leuk weekeind Maastricht, voor leden en hun partners. Zaterdag 14 september vertrokken zij met de bus vanaf het parkeer terrein van de Kock richting Limburg voor twee gezellige dagen. Eerste dag stadswandeling, bezoek aan musea en een feestelijke avond in ho-

tel Schaepkens in Valkenburg waar zij ook de nacht doorbrachten. De tweede dag konden na inschepen voor een boottocht over de Maas naar Luik, waar zij konden genieten van een echt matrozenlunch. Via een mooie rondreis door de voerstreek en een diner in Vaals kwamen zij om 21.00 uur weer in Bergen op Zoom aan. Moe en voldaan want er was weer heel wat gezongen in de bus als in het hotel. Zondagmiddag 1 december is er

voor de leden en partners nog een gezellig samenzijn in het repetitielokaal in Eigen Haard met warm en koud buffet.Al bij al voor de leden een mooie tijd om op terug te kijken. Het koor is op dit moment druk aan het repeteren voor de aankomende kerstperiode. Wilt u graag zingen? kom gerust langs op de wekelijkse repetitie avond in Eigen Haard vrijdagavond om 20.00 uur. Of kijk op onze website www.bgkboz.nl PAGINA 8

BERGEN OP ZOOM - Zondag 17 november is het weer zover! Na de intocht op zaterdag komt Sinterklaas met zijn Pieten op deze zondag tijdens de dienst van 11.00 uur weer in de Heilig Hart Kerk. Al een aantal jaren organiseert deze kerk een hele gezellige gezinsviering samen met Sinterklaas en een heleboel Pieten. Ook dit jaar is de geweldige Pietenband weer van de partij die alle bekende Sinterklaasliedjes zal spelen. Omdat de Sint altijd hulp kan gebruiken bij het uitdelen van cadeautjes is er dit jaar ook weer een goed doel uitgekozen. Het thema van onze kinderwoorddienst was de laatste weken: ‘Het huis van...’ en dat is ook het thema van deze dienst. Omdat er helaas ook mensen zijn die geen (t)huis hebben, is dit jaar gekozen voor de Bergse thuis- en daklozenopvang. Zij zul-

len erg blij zijn met basisdingen als bijvoorbeeld sokken en ondergoed en met de winter voor de deur zijn nog goede winterjassen en/of werkjassen van harte welkom. In het kader van speciale activiteiten zijn gereedschap en overalls nodig. Er wordt natuurlijk elke dag gekookt en lang houdbare levensmiddelen (bijvoorbeeld allerlei soorten groente en fruit in blikken en potten) kunnen gebruikt worden. Dus breng dit soort dingen mee zodat Sinterklaas en zijn Pieten de dak- en thuislozen blij kunnen maken zodat ook zij de komende winter in de opvang een ďŹ jne tijd hebben met hun activiteiten. Iedereen is van harte welkom bij deze laatste Sinterklaasviering in de Heilig Hart kerk, alle jongens en meisjes, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s. Voor alle kinderen is er aan het einde van de viering een leuke verrassing.


NIEUWE CV-COMBI KETEL?

BESPAAR DIRECT OP UW ENERGIEREKENING!

HOUD

ZONNEPANELEN

ONDER

Door Vigar geĂŻnstalleerd van het dak tot in de meterkast!

HUUR

KOOP

U huurt al een hr-ketel voor minder dan 1 euro per dag!

NU SLECHTS 6% BTW OP ARBEIDSLOON

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE

Bezoek onze vernieuwde website:

DOMINÉSTRAAT 3 - 4701 JC ROOSENDAAL - TEL 0165 - 53 64 04

WWW.VIGAR.NL

UĂŠ6 ,""* UĂŠ" ,"1

VAN VERWARMINGS- EN WARMWATERTOESTELLEN

w w w. w o n i n g s t o f f e e r d e r. c o m

s Trappengestoffeerd, gestoffeerd, inclusief enen inclusieftapijt tapijt ACTIE s Trappen arbeid₏₏390,– 390,– arbeid s Gordijnen GRATIS gemaakt gemaakt incl. s Gordijnen GRATIS incl.rails rails s4APIJTVINYLGRATIS gelegd s4APIJTVINYLGRATIS gelegd

NĂş ook vele aanbiedingen uit voorraad !!! +AAISTRAATs3TEENBERGENsTELFAX sMOBIEL

Letselschade

UĂŠ6 ,11,ĂŠ UĂŠ 8 - ĂŠ

snelle levering vakkundig uitstekende service

De ecoTEC plus, het meest efficiĂŤnte toestel van VAILLANT

LEASE

NEDERLAND KIEST VOOR DE ZON

Vloerbedekking Laminaat Gordijnen Vitrage Vinyl-pvc Marmoleum Zonwering

j Ook voor u hebben wi g! sin los op re lba taa be een

Letselschade

Gratis

LQORRSV

SUH

HNXXU DOOHUHFK WVJHELH GHQ

Donderd ag 16.00 18.00 u ur

Als u het slachtoffer bent geworden van bijvoorbeeld een verkeers- of arbeidsongeval en daarbij letselschade heeft opgelopen, heeft dit vaak grote financiĂŤle gevolgen. Een aantal advocaten van ons kantoor is gespecialiseerd in het verhaal van letselschade. Indien u zich tot ons wendt voor het verhalen van de door u geleden en nog te lijden schade, zullen wij uw belangen behartigen en streven naar een snelle en correcte schade-afwikkeling. Wij nemen u daarbij al die extra zorg, waar u niet op zit te wachten, uit handen. Bij volledige aansprakelijkheid van de tegenpartij is onze inschakeling kosteloos voor u; onze declaratie wordt dan rechtstreeks bij de aansprakelijke partij ingediend. Per 1 januari 2014 kunnen we ook op basis “no cure no payâ€? uw zaak behandelen. Voor verdere informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met: Mr E. Heidema of mr P.E. Schuchmann-Mooijman.

6WDWLRQVVWUDDW‡&'%HUJHQRS=RRP T. 0164-745030 ZZZYTKQO‡LQIR#YTKQO Tevens gevestigd in Oud-Beijerland enVlaardingen

* De gratis prothese check is ĂŠĂŠnmalig en geen vervanging van een reguliere gebitscontrole.

Per ber o n 4 vem d g ti s e gev n in Berge m o o Z op

ONDERHOUDSBEURTEN

REPARATIE/STORINGEN REMMENSERVICE AUTORUITEN TREKHAKEN SCHADE WIELEN ACCU’S AIRCO

AUTOSERVICE

BANDENSERVICE

Waar andere stoppen, wij >40 jaar gasgeven

Wat een service! t een kunstgebit Nooit geweten da oleerd moet worden. regelmatig gecontrvergoed ook! En het wordt nog

APK

Iedere maand actie, zie desnep.nl

-Wij uitleesapparatuur hebben voor alle type

Mercedes, Ford, of Kia

Heeft u moeite met kauwen of praten? Zit uw prothese (kunstgebit) te los en is uw tandvlees regelmatig geĂŻrriteerd? Wellicht zit er een scheurtje in uw prothese en kunnen de klachten verholpen

-Wij werken met “binnen zonder afspraak� -Wij ook voor deze merken storingen oplossen -Wij voor alle merken onderhoud en reparatie’s doen -Wij zoals bij alle merken stukken goedkoper zijn dan dealers. Goedkoper dan Bovag of universeel garage’s met behoud van service en kwaliteit -Wij werken voor alle leasemaatschappijen -Wij uw banden en wielen gratis ophalen -Wij altijd zorgen voor opslag van banden en wielen Bergen op Zoom, Poortweg 2, T.0164-233676 DESNEP.NL

worden met een reparatie. Kom langs voor een GRATIS prothese check. Samen zorgen wij ervoor dat u iedere dag begint met een glimlach.

Naast de gratis prothese check ontvangt u ook een Sonic Cleaner prothese reinigingsbakje cadeau!

Tandheelkunde

Tandtechniek

MondhygiĂŤne

Weekend reparatieservice

Implantologie

Reparaties kunstgebit

Tandprothetiek

terwijl u wacht

Bergen op Zoom: Stationsplein 11 T: 0164 - 24 64 72

Zierikzee: Haringvlietplein 7a T: 0111 - 41 65 34

Tholen: Eendrachtsweg 9 T: 0166 - 60 64 44

Halsteren: Poelekes 15 T: 0164 - 68 64 40

Mailen kan naar: info@mondzorgtotaal.nl Meer info op: www.mondzorgtotaal.nl


Gevoelige liedjes, zonder ze door de strot te duwen

Singer/songwritermiddag met muzikaal duo Mr. & Mrs. Honey

Sinterklaas weer in aantocht BERGEN OP ZOOM - De Stichting Sint Nicolaas Bergen op Zoom is weer druk bezig om Sint Nicolaas en zijn Pieten in Bergen op Zoom ook dit jaar weer een aangenaam verblijf aan te bieden.

BERGEN OP ZOOM - Muziek loopt als een rode draad door het leven van Petra en Sebas Honing. Ze runnen een eigen muziekschool onder de naam A Different Tune, spelen beide in de symfonische metal band Equisa, en delen het podium onder de naam Mr. en Mrs. Honey. Toch liggen de muzieksmaken soms ver uit elkaar en zijn de achtergron- Sint en Pieten wacht weer een overvol den van de twee enorm verschillend. De grote vraag is wat ze samen houdt, zowel op podium, als in het huwelijk. programma (ruim 70 activiteiten en bezoeken), waarbij dit jaar als thema Sport is gekozen. Op zaterdag 16 november is de officiele intocht van Sint Nicolaas en gevolg in Bergen op Zoom. Om 13.00 uur start het voorprogramma op de Loswal aan de Theodorushaven, waar de pakjesboot 11 rond 13.30 zal aanmeren. Om 14.00 uur vertrekt een bonte stoet via de Van GorkumwegSmitsvestje-Rijtuigweg-Zuid, Burgemeester Stulemeijerlaan-Steenbergsestraat-

Fortuinstraat naar de Grote Markt, waar rond 15.00 uur Sint Nicolaas officieel wordt ontvangen door de burgemeester van Bergen op Zoom, de heer Dr. F.Petter. Op zondag 17 november is er om 11.00 uur in de Heilig Hartkerk op het Piusplein een Gezinsviering met Sint en Pieten. Om 14.00 uur start in de Stoelemat de kaartverkoop voor de Sinterklaasvoorstellingen (max. 4 kaarten per persoon) en om 14.30 uur begint daar Sint’s Muziekspektakel met zang, dans en muziek. Toegang is gratis. Op woensdag 27 november zijn er weer 5 Sinterklaasvoorstellingen in Stadsschouwburg De Maagd en op vrijdag 29 november trekt de grootste Sinterklaaslampionnenoptocht van Nederland door de binnenstad. Voor meer informatie www.sintboz.nl

Studio Pepernoot weer te zien BERGENN OP ZOOM - Ook dit jaar weer te zien het razend populaire Sinterklaasprogramma ‘Studio Pepernoot’, een productie van de Stichting Sint Nicolaas Bergen op Zoom en Zuidwest TV.

Petra en Sebas Honing delen een passie voor muziek.

DOOR ROBBY VAN DER ZANDE Beide zijn ze al vanaf jongs af aan bezig om muziek te maken. “Mijn eerste herinnering daarvan is dat ik met een Intertoys Ukelele en een koptelefoon naar Sky Radio zat te luisteren en het na te spelen”, vertelt Sebas. Ook de Kelly Family en de gitaar van Brain May inspireerde hem. Dat laatste bracht hem de liefde voor het instrument bij. “En op mijn achtste luisterde ik fulltime Metallica en Iron Maiden”, lacht hij refererend naar de eerder genoemde Kelly Family en Sky Radio. Gelukkig, dat is toch nog goed gekomen! Heel anders zijn de invloeden van Petra. Zij groeide onder andere op met de muziek van Jesus Christ Superstar. “Dat vond ik fantastisch. Toen ik voor mijn verjaardag een Walkman kreeg, is dat bandje er jaren in blijven zitten tot ik het kapot heb gedraaid. Natuurlijk luisterde ik af en toe ook wat anders.” Geheel toevallig noemt ze ook Queen als één van de muzikale inspiratiebronnen, maar daar houdt de overeen-

Roos en Zoekpiet ontvangen vanaf vrijdag 15 november samen met de kinderen van een basisschool leuke gasten in Studio Pepernoot. Er wordt weer samen met een Pietenband gezongen en gesprongen en de kinderen mogen alle vragen stellen aan de gast. Natuurlijk wordt er met Sinterklaas gebeld. Uitvindpiet Bedenkos en zijn Knorretje zijn ook weer van de partij en de Bakpiet zorgt iedere week voor een lekkere verrassing voor de aanwezige kinderen. Zoekpiet gaat dit jaar op zoek naar een nieuwe sport voor Sinterklaas. De uitzendingen zijn op de vrijdagen 15-22 en 29 november en op donderdag 5 december vanaf 10.00 uur - ieder uur herhaald - en tijdens het weekend om 9.00-12.00-15.00-18.00 en 21.00 uur te zien op de lokale kabel en digitaal op Ziggo kanaal 40. Kijken dus! Studio Pepernoot is weer een feest voor jong en oud.

FOTO ROBBY VAN DER ZANDE

komst qua muziek met haar man wel op. Dat is het grappige, want wie met ze spreekt, treft twee geheel verschillende figuren en dat is niet alleen muzikaal. Sebas is de rustige van de twee en hij groeide met een onbezorgde jeugd op.

‘Teksten zijn foto’s van ons leven’ Petra is duidelijk de drukkere van het stel en dat is haast symbool voor de thuissituatie die ook niet altijd even rustig was. Juist die verschillen versterken elkaar, met name in de muziek. Boodschap “Ik zou wel wat meer drama in mijn leven willen”, herinnert Sebas zich ooit te hebben gezegd tegen zijn vrouw. “Nou dat werd geregeld!” Het leverde hem de nodige zelfkennis op. Daardoor kan hij zich in de teksten van de liedjes van Mr. en Mrs Honey, die zij vooral bedenkt, over

het algemeen goed vinden. “Ik zat ooit in een band waarvan de zanger pro drugs was, dan sta je daar achteloos backings te doen. Bij deze muziek is de boodschap gemeend en sta ik erachter.” Leven “De teksten zijn foto’s van mijn leven, maar dan in een liedje. Het gaat over dingen die ik ervaar, constateer of niet snap”, vertelt Petra. Vaak zijn personen of situaties uit haar directe omgeving inspiratiebronnen. “Maar ik heb nog nooit gehad dat mensen me daarop aanspraken”, lacht ze. Daar wordt ook wel zorg voor gedragen. Sebas vult aan: “Bij de liedjes mag je de diepgang zelf bedenken en wat je er ervan vindt. We hoeven het niet door de strot te duwen.” Petra en Sebas staan 10 november met een gratis optreden vol eigen werk en covers in café de Tuymelaer op de Grote Markt te Bergen op Zoom. Giften komen ten goede van Stichting Wensenrijders. Zie het volledige interview op www.west-point.nl

Koor A58 in concert BERGEN OP ZOOM - Het Zeeuws / West-Brabants Koor Lichte Muziek A58 concentreert zich de komende weken op een drietal concerten, waaronder een heuse korenbattle. Naast het geliefde, bekende repertoire zal het koor een tipje van de sluier oplichten van hun nieuwe musicalproject ‘Best of Broadway’ dat medio volgend jaar op de planken gebracht zal worden. Op zondag 17 november verzorgen A58 en Harmonie Oranje Wouw in het kader van de concertreeks ‘Verrassende Ontmoetingen’ een matinee genaamd ‘East Coast ‘ in de St.Jan in Roosendaal. Solist op hobo:

Sander Teepen. Aanvang 15.30u. Woensdagavond 20 november geeft het koor een avondvullend concert in dorpshuis’ Luctor et Emergo’ te Rilland, met in de pauze een leuke loterij. Aanvang 20.00u. En op zaterdagavond 14 december vindt voor het goede doel ‘Stichting Hoogvliegers’ en georganiseerd door Kiwani’s Goesdebevelanden een regelrechte korenslag plaats in de Grote Kerk te Goes tussen de koren A58, Seaside Rendezvous, Sea Sound Singers en You Name It! Aanvang 20.00u. Kaarten en info verkrijgbaar via de website van het koor (www.koorA58.nl) en aan de zaal.

BEDRIJVIG NIEUWS ‘Veel moois en net even iets anders dan je gewend bent’

Primeur ECO Wonen in Bergen op Zoom BERGEN OP ZOOM - Winkelen in Bergen op Zoom wordt een steeds grotere belevenis. De komst van ECO Wonen aan het Zuivelplein 3a maakt het winkelhart weer meer bijzonder. Je vindt er heel veel moois voor in en om het huis, en dan net even iets anders dan je gewend bent. Dat merk je bij binnenkomst meteen aan de producten en de inspirerende sfeer. Je zou er het liefst even voor gaan zitten en dat kan ook. Er staat een kopje koffie of thee voor je klaar. Ronald de Niet, Marjoleine de Boer en Stefan Nijsen maken dan graag een praatje om te vertellen over de producten. Die zijn niet alleen mooi en origineel, maar hebben een duidelijke voorgeschiedenis. DOOR MARJET LUBBERS Het verhaal achter de producten is heel interessant. Het is toch leuk om te weten dat de planken van die fleurige eettafel vroeger deel uitmaakten van een Indiase woning (Haveli). Ook de verf erop is origineel

en typerend voor India. Als je dan tevens nog hoort dat de planken extreme weersomstandigheden hebben doorstaan (hitte, droogte, vocht) kun je erop vertrouwen dat de tafel heel stabiel en sterk is, en de komende belevenissen in jou huishouden gemakkelijk ondergaat. Zonde om dat hout op te stoken, bedachten gelukkig ook de 85 timmermannen in India die de collectie sloophout meubelen helemaal zelf produceert en waardoor jij zeker weet dat er een juiste prijs is betaald. Het is dus de moeite waard om dat kopje koffie erbij te nemen als je door de winkel dwaalt, want achter alle producten schuilt een boeiende geschiedenis. Nieuw beeld “Deze ECO Wonen in Bergen op Zoom is de eerste winkel van een woonwinkelketen waarmee we een nieuw beeld gaan neerzetten”, licht De Niet toe. De lokale bevolking is blij met ons gezien de reacties van klanten. ‘Wat een mooie winkel’ en ‘Dat heeft Bergen op Zoom nou net nodig’, zijn zomaar enkele uitspraken

van bezoekers. Zaken als fairtrade, biologisch en recycling zijn begrippen die je terugvindt in het hele assortiment. Maar dat bij de productie van al dat moois rekening is gehouden met mens en milieu is eigenlijk maar bijzaak. “Wij willen vooral mooie producten verkopen. Het is daarbij onze verantwoording dat deze op doordachte wijze zijn gemaakt”, legt De Niet verder uit. ECO Wonen koopt in vanuit de filosofie dat producten duurzaam en sociaal verantwoord zijn. Klanten betalen daarvoor een eerlijke en redelijke prijs. Ludiek De avonden worden langer, de kachel brandt al weer. Tijd om het extra gezellig te maken in huis. Met een paar originele accessoires bereik je al heel veel. Oude materialen krijgen een nieuw leven bij ECO Wonen. Gebruikte bakolie tover je zelf om tot heerlijke geurkaars, Sari’s die de vrouwen in India zo prachtig gedragen hebben zijn veranderd in fraaie quilts. ECO Wonen is echt een winkel waar je verrast wordt.

Ronald de Niet van ECO Wonen weet van alle producten precies waar ze vandaan komen en wie ze heeft gemaakt. Alle producten hebben hun eigen unieke verhaal. FOTO MARJET LUBBERS

ECO Wonen, Zuivelplein 3a, Bergen op Zoom PAGINA 10


Stichting helpt cliënten met financiën

De voor ‘den gekhouderij’ en de pure leut gebouwd op cultuur en traditie

SBM viert vijfentwintig jarig jubileum met congres

Ellef Ellef, ’t licht op groen vor ’n nuuwe Vastenavend

HALSTEREN - Op 15 november vieren ze het vijfentwintig jarige bestaan met een mini-symposium en een boekje waarin klanten over het werk van Stichting Beschermingsbewind Meerderjarigen vertellen. Want hoewel vijfentwintig jaar bestaan een hele tijd is, wordt er zelfs bij dit jubileum niet al te groots uitgepakt én dat siert een organisatie die spreekwoordelijk op de kleintjes let.

Nel (links) is vanaf het begin bij SBM, Anja Roelen al twintig jaar

DOOR ROBBY VAN DER ZANDE De organisatie ontstond op het GGZ WNBterrein, het voormalige Vrederust, en heeft sinds die tijd het doel om gelden van clienten te beheren als zij daartoe (tijdelijk) niet in staat zijn. Hoewel de organisatie nog steeds op het GGZ-terrein zit, zijn de cliënten in heel de regio te vinden. SBM helpt jaarlijks ruim 900 mensen en doet dat met een team van zeven medewerkers. Nel Musters is actief vanaf het eerste uur en licht haar werk graag toe. “We zijn er niet voor mensen met een gat in de hand, maar voor personen die écht iets mankeren.” Eigenlijk alle cliënten waarvoor ze werkt, hebben een begeleider en SBM heeft hier regelmatig contact mee. Cliënten komen via deze manier binnen. “We hebben nooit geadverteerd, dat doen we niet.” Het werk is specialistisch en voor een selecte doelgroep, al merkt Nel wel een steeds groter wordende concurrentie in het commerciële segment. “Het is een vrij beroep” , benadrukt ze. En een steeds lastiger wordend beroep. “Vroeger schreven we winkels als Neckermann aan dat ze niet aan iemand mochten leveren, omdat die onder bewind stond, dat is met internet niet te doen. Het wordt steeds arbeidsintensiever.” Toch scoort SBM tijdens een klanttevredenheidsonderzoek een dik-

FOTO ROBBY VAN DER ZANDE

ke voldoende. Nel benadrukt dat het de insteek is om altijd zoveel mogelijk mensen te helpen. Volgens haar zijn de meeste blij met die hulp en ervaart slechts een enkeling het als vervelend. Over de werkzaamheden komt binnenkort een boekje uit. Dat draagt de titel ‘samen bereik je meer.’ Het vertelt over de ervaringen en verhalen van cliënten. Raad “Ik sta extra vroeg op om mijn weekgeld te halen”, vertelt mevrouw De Bree in het boekje. Haar naam is gefingeerd, maar het verhaal echt.

‘Iedereen welkom op congres’ De vrouw woont al geruime tijd op het GGZ WNB-terrein Ze is bij haar komst financieel geholpen door SBM, die onder andere het huis verkocht en hielp spullen uit te zoeken voor de verhuizing. “De mensen van SBM doen het goed, ze geven je raad”, vertelt haar verhaal. De stichting regelt haar financiën, maar een maal per week krijgt ze zakgeld om zelf het een en ander te kopen. Dat is, zo blijkt, een klein hoogtepuntje.

Dierenarts Robert spaart om geld apart te hebben als zijn kat naar de dierenarts moet. Hij had jarenlang financiële problemen, maar die zijn nu over. “Eerst moest ik wennen aan de bemoeienis van SBM. Ik vergeleek het met ouders van wie je zakgeld krijgt.” Inmiddels ziet hij het geld als zijn eigen verantwoordelijkheid. Vanuit de stichting worden de grootste financiële verantwoordelijkheden geregeld en met zijn weekbudget koopt Robert boodschappen, schildermaterialen en spaart hij voor zijn kat. “Het geeft rust dat het goed geregeld is, ik hoef me daarover geen zorgen te maken” , beaamt hij. En dat is volgens Nel een van de belangrijkste zaken. “Dat je structuur in hun leven brengt, sommige mensen leggen rekeningen dicht in hun la, die willen het niet zien.” SBM helpt personen die onder bewind staan, zich vrijwillig aanmelden, of familiebewindvoerders met de administratie. Vijftien november wordt het jubileum gevierd in de Sprenge. “Daarbij is iedereen die interesse heeft welkom, maar ze moeten zich wel even van tevoren aanmelden.” Dat kan via sbm.halsteren@planet.nl. Tijdens de middag spreekt de kantonrechter én de voorzitter van de Branchevereniging van Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders. Meer informatie www.sbmhalsteren.nl

BERGEN OP ZOOM - Een stampvol ‘bleekveldje’, de Prins op de Geit, de Kalen’eed, van top tot teen verkleed en uitgedost, bandjes op volle strekte en al spelend door de straten. De Vastenavend vierder zet niet alleen onder leiding van de Prins het licht op groen met ellef ellef. Het wordt de laatste jaren op die avond ook al uitbundig gevierd als toeleving. En zo hoort dat. Wat gevierd kan worden moet gevierd worden. Dat zit in onze genen, dat is onze cultuur. In de vroege jaren van de na-oorlogse Vastenavend was dit echter anders. Voor de stichting Vastenavend was ellef ellef een jaarvergadering waarbij later het agendapunt bij de Geit van Mie de n’os werd toegevoegd om daar de kalen’eed af te leggen welke uitleg geeft aan het motto en waar mee de krabben trouw zweren aan de komende Vastenavend. In de loop der jaren is het motto drie keer bij de Geit bekend gemaakt. Maar gebruikelijk is ongeveer een week van tevoren. Dit opdat de Krabben zich kunnen voorbereiden op de daarop volgende ellef ellef viering. In de vroege jaren was er nog geen spraken van een massaal feest zoals we dat nu kennen. Echter qua essentie is er niet veel veranderd. Hoogtepunt blijft volgens traditie de Kalen’eed en het feit dat de Prins het licht op groen zet voor een spiksplinternieuwe Vastenavend. Op ellef ellef komen de boeren van stichting Vastenavend bij elkaar in clubhuis de Draak. Daar wordt traditie getrouw het ‘errepellòòf verbrand in de ‘Sinte-Mèèrteschouw’ om boze geesten te verdrijven en de grond weer vruchtbaar te maken. De boeren zingen dan het lied

‘kom boere gif mekaar de hand’ en zwere trouw aan de komende Vastenavend. Na dit ritueel vertrekt het gezelschap uiteraard met de muziek en de clubvlag voorop en de lantaarndragers achteraan naar de locatie waar de ellef ellef vergadering wordt gehouden. In het stoetje tevens de krans van de Geit en de fakkel waarmee het ‘errepellòòf is aangestoken. Terwijl het stoetje door de stad trekt komen de Vastenavendvierders soms nog wat onwennig de stad al in. De mensen zoeken elkaar op in de vertrouwde cafe’s . Aangekomen op de vergaderlocatie opent de voorzitter de vergadering om vervolgens in gepast tempo op te stomen naar de de verkiezing van de Gróótse Boer en de verkiezing van de Prins. De Gróótste Boer krijgt na de verkiezing zijn blek en zijn tutter omgehangen en de Prins krijgt zijn zuidwester op en zijn net en goudenkrab om. Dit jaar voor het laatst om gehangen door scheidend voorzitter Koert Damveld. Vervolgens stelt de Gróótse Boer een Steketee aan en de Prins zijn Nar. Nadat ook de nieuwe leden hun versierselen om krijgen, vertrekt het hele gezelschap in een leuteg stoetje naar de Geit voor het hoogtepunt van de ellef ellef viering, de Kalen’eed en de groene lichtkogel. En dan zijn we waar dit verhaal begon. Bij de Geit van Mie de n’Os, om daar onder het toeziend oog van ‘duuzende krabbe’ en Vastenavendvierders en op basis van onze cultuur en traditie en met drang naar het feest der feesten het licht op groen te zetten op weg naar een nieuwe Vastenavend. Zo gaat dat al jaren en zal het nog jaren gaan omarmt door het volk. Want zoals Anton van Duinkerken heeft opgetekend, het Vastenavend feest zal nimmer vergaan dan met den mens.

Inschrijven Sinterklaas BERGEN OP ZOOM - Men kan inschrijven voor de kindermiddag van 16.00-17.00 uur in het Hoofdkwartier, Rembrandtstraat 52a op woensdagmiddag 13 november. De kindermiddag is op zondagmiddag 24 november van 15.00-17.30 uur. De route voor de lampionnentocht op 1111 en de intocht met St. Nicolaas op 24 november is hetzelfde: vertrek Hoofdkwartier Rembrandtstraat- r.a. Antwerpsestraatweg- r.a. Achillesstraat -r.a. Oude Huybergsebaan-r.d. Moreelsestraat-l.a. Ruysdael-

laan- r.a. Albert Cuypstraat- r.a. Ferdinand Bolstraat-r.a. Frans Halsstraat-l.a. Pieter Breughelstraat-r.d. Antwerpsestraatweg over-Michiel de Ruyterstraat-r.a. Maarten Trompstraat- r.a. Langeweg-oversteken Antwepsestraatweg-r.d. Rembrandtstraat tot het Hoofdkwartier. Meld aan voor de kindermiddag, het is extra feestelijk omdat de organisatie 10 jaar bestaat. De kinderen blijven ook eten. Laat kinderen/kleinkinderen meedoen, ze worden die middag echt verwend. Verdere informatie, tel. 0164-243066 of 06-30534643.

Eerste Business Club Ladies Night bij MOC’17

Dweilband Wa d’n Uis’ouwe BERGEN OP ZOOM - Een nuwe vastenavend hangt weer in de lucht en de voorbereidingen zijn weer in volle gang. Na een jaar op kweek te hebben gestaan wordt het nou dan ook hoog tijd om onze geve blom aan de mensen te showen en op de markt te brengen want zo’n mooi exemplaar willen we jullie zeker niet onthouden.En als of ut zo mot zijn slaan we met het motto van dit jaar ‘’k eb ‘t voorjaar in m’n kop ‘ letterlijk de spijker op z’n kop. Een groter toevals treffer bestaat vast niet of onze ‘of kunsteneer mot helderziende zijn want z’n ontwerp was kort naar de vorige vastenavend al in kannen en kruiken en zo ook ons motto vor de optocht 2014 waar het ontwerp op afgestemd is. Maar als Dweilband Wa d’n Uis’ouwe zijn we er weer aan toe om op 11/11 de blomme weer eens lekker buiten te zetten en dit mooie exemplaar aan u te veilen.Dus mocht u zo’n geef blommeke willen hebben wij spelden hem graag op en voor de prijs hoef je niet te laten, want op de markt is uw euro een De nuwe button 2014 van onze ‘Ofkunsteneer Marcel Hoppenbrouwers. daalder waard niet waar! PAGINA 11

Een geslaagde Ladies Night bij MOC’17.

BERGEN OP ZOOM - Positieve reacties in het clubhuis van MOC’17 op donderdag 31 oktober. De eerste Ladies Night was een groot succes met bijna 80 deelnemers aan deze goed georganiseerde avond. Na een grondige voorbereiding, opgezet vanuit de MOC’17 Business Club, klonk om 19.00 uur het startschot. Alle dames wer-

den ontvangen met een glaasje bubbels en begonnen daarna aan een avondvullend programma met gelegenheid tot shoppen bij een twintigtal stands, een wijnproeverij, diverse presentaties, en natuurlijk werd er volop met elkaar bijgepraat onder het genot van een hapje en een drankje. Om 22.00 uur werd de Ladies Night afgesloten met een heuse Voetbalvrouwenloterij en was het tijd voor de derde helft.


Begroting 2014 Op woensdagavond 13 november a.s. vergadert de gemeenteraad van Bergen op Zoom over de Begroting 2014. Dit in vervolg op de vergadering van de raad op 7 november jl. Toen had de gemeenteraad haar zogenaamde eerste termijn. Wat vinden de negen fracties in de raad van de Begroting 2014 en waar willen de fracties niet of juist wel op bezuinigen? Of waar willen ze extra geld voor vrijmaken? Dat leest u hieronder. De raadsvergadering over de begroting vindt plaats in het Stadhuis, Grote Markt 1. De vergadering begint om 19.00 uur. U bent van harte welkom bij deze vergadering. Op de website www.bergenopzoom.nl/gemeenteraad/BIS kunt u de volledige begroting 2014 terugvinden.

GBWP wil de burger niet extra laten betalen voor de Haagse bezuinigingen! Het economisch herstel gaat erg langzaam en we hebben als gemeente al zo’n 25 miljoen euro bezuinigd. Dat is gerealiseerd zonder dat de burger meer is gaan betalen. Nog steeds komen meer taken uit Den Haag op het bordje van onze mooie gemeente terecht En daarbij moeten we deze Rijkstaken ook nog gaan uitvoeren tegen lagere kosten! Wat betekent dit voor u als burger? Minder geld naar de gemeente kan ten koste kan gaan van de dienstverlening en ondersteuning aan onze inwoners. GBWP wil dit niet laten gebeuren en wil zorgen dat er voldoende geld is voor de burger. Hoe doen we dit? Door heel goed te kijken waar we het geld aan uitgeven, hard te bezuinigen, minder ambtenaren en door nieuwe bedrijven aan te trekken Oog voor mensen die onze hulp nodig hebben GBWP houdt oog voor mensen die onze hulp nodig hebben en zorgt voor een prettige, veilige en schone buurt of kern, waar we met z’n allen graag wonen. En waar naar ons idee te hard wordt bezuinigd, zoals bij het groenonderhoud, zorgen we met een voorstel (amendement) voor extra geld waarmee dit weer wordt teruggedraaid. Ook al komt de winter eraan wij laten onze burgers niet in de kou staan!

Lijst Linssen De Bergenaar als middelpunt! De recessie heeft grote gevolgen voor onze inwoners, met name voor ouderen, kinderen en mensen die zonder werk zitten. Maar ook winkeliers en ondernemers hebben het moeilijk. De regering voert harde bezuinigingen door en legt tegelijk veel taken bij onze gemeente neer. Lijst Linssen vindt het nu, meer dan ooit, belangrijk om zakelijk te zijn met een sociaal hart. Daarom vinden wij dat er geld beschikbaar moet blijven voor de thuiszorg voor ouderen, maar ook om kinderarmoede te bestrijden. Banen naar Bergen op Zoom halen Lijst Linssen is blij dat het college, en zeker onze eigen wethouder Ton Linssen, hard werkt aan verbetering van de werkgelegenheid. Nieuwe kansen voor mensen die nu geen werk hebben. Zijn inspanningen en beleid hebben inmiddels al vele banen opgeleverd, onder andere op Noordland. Verhoging van de lokale lasten is niet noodzakelijk en onacceptabel Wat ons betreft kan de afvalstoffenheffing zelfs dalen. Onze inwoners moeten de vruchten plukken van de inzameling van gescheiden afval. Een schone omgeving voor iedereen Door bezuinigingen, ingegeven door het rijk, is onze gemeente helaas niet overal even ‘schoon’. De gemeente moet, samen met buurtbewoners en de woningstichting, er voor zorgen dat onze gemeente schoner wordt.

De lokale VVD Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat staat dicht bij jou We zetten in op maximale economische ontwikkeling, goede verbindingen langs weg en water, vooral in de gemeente zelf. Werk aantrekken voor jong en oud is nu nodig. We benutten onze unieke ligging aan het Schelde-Rijn kanaal, de A4 en aan het spoor, tussen 2 wereldhavens en als middelpunt van de Vlaams Nederlandse Delta. In elke wijk sterke voorzieningen; dicht bij jou ! Jouw straat, wijk en buurt leefbaar en veilig. De betalende burgers ontzien. Iedereen telt mee en doet mee, ook in de uitkering. De afvalheffing gaat omlaag en de OZB stijgt niet. Niet meer de duurste gemeente. Dat hebben we al bereikt in de afgelopen periode. Burgers en bedrijven zijn geen melkkoe. Meer vrijheid met minder regels Maar niet voor diegene die er een puinhoop van maakt door criminaliteit, fraude en overlast. Deze gemeente is ‘the place to be‘ waar je heerlijk kan werken, wonen en genieten of je nu starter bent, jongere, oudere, op zoek naar scholing, uitdaging en een toekomst. Bergen zetten we als onderwijsstad op de kaart, want dat is de schakel naar ontwikkeling in wijk, dorp en regio. De veranderende rollen voor gemeenten, instellingen, corporaties, bedrijfsleven, verenigingen en burgers bieden nieuwe kansen voor een vitaal Bergen op Zoom. Lees meer over de begroting op onze lokale site.


PvdA: Zorg voor later? Nu reserveren! In deze tijd, nu we met minder geld meer moeten doen, is het juist van belang de lasten eerlijker te verdelen. De PvdA vindt het goed dat er kritischer gekeken wordt hoe geld vanuit de WMO bij zorgbehoevenden terechtkomt. Want in een sociaal zorgsysteem dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten, gebaseerd op een maatschappelijke verantwoordelijkheid van iedereen. Het spreekt voor zich, dat mensen onder een bepaalde inkomensgrens zorg krijgen die ze nodig hebben. Van de mensen die het financieel beter hebben, verwachten we een eigen bijdrage. Zo kunnen we méér geld besparen bij de toekenning van bijvoorbeeld scootmobielen - en dat geld apart houden voor de toekomst. De PvdA heeft gezien dat, door bewuster en slimmer om te gaan met de beschikbare gelden, flinke besparingen op jaarbasis mogelijk zijn. En dat is hard nodig. Want de gemeente krijgt steeds meer zorgtaken van het Rijk, zoals de Jeugdzorg. Hoe de decentralisaties vorm gaan krijgen met welke financiële consequenties voor Bergen op Zoom, weten we pas komend jaar. Daarom is de PvdA voor de invoering van een tijdelijke bestemmingsreserve als buffer voor nieuwe zorgtaken. De PvdA vindt het belangrijk dat extra besparingen niet automatisch teruggaan naar de algemene reserve, maar de komende periode gereserveerd blijven voor zorg. Alleen zó houden we de zorg betaalbaar voor iedereen!

GroenLinks: Iedereen is de moeite waard om mee te kunnen doen De begroting 2014 is sluitend. Maar er is veel onzeker. Wij weten niet wat de gevolgen zijn van de Rijkstaken die de gemeente moet gaan uitvoeren, met veel minder geld. Bijvoorbeeld op het gebied van langdurige zorg en jeugdzorg. Wij maken het einde mee van onze verzorgingsstaat. Er dreigt een tweedeling te ontstaan. Ook in onze gemeente. Aan de ene kant burgers die zelf het initiatief nemen om te vernieuwen en te participeren. Aan de andere kant mensen die niet in staat zijn om aan onze participatiesamenleving deel te nemen. GroenLinks vindt dat ook zij de moeite waard zijn om mee te kunnen doen. Iedereen is de moeite waard in onze samenleving. De bezuinigingen mogen niet ten koste gaan van zwakkeren. De (nieuwe) gemeenteraad staat voor een periode van veranderingen. Die moeten samen met onze burgers tot stand komen. GroenLinks pleit voor een eigen programma van de gemeenteraad (naast een collegeprogramma) hoe wij dit gaan realiseren. De gemeenteraad moet hierin haar eigen verantwoordelijkheid nemen. In de begroting is geen rekening gehouden met een eventueel nadelig gevolg van de Bergse Haven. Dit kan ons nog tientallen miljoenen kosten. Wij vinden dat dit wel moet gebeuren. GroenLinks vindt dat de gemeente meer moet inzetten op een schoon milieu en het realiseren van duurzaamheid. Daarin nu investeren kost straks veel minder geld.

D66: Meer geld voor straatreiniging en onderhoud Maart 2014 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Reden dat enkele belangrijke onderwerpen worden uitgesteld tot na 19 maart. Zoals de discussie over een pretpark in natuurgebied De Grote Melanen. D66 is tegen een dergelijke grootschalige ontwikkeling en had graag gezien dat de raad hierover nog deze periode een besluit zou nemen. Belangrijk thema dat veel inwoners van de gemeente bezig houdt is de vervuiling. Leefbare wijken en dorpen moeten groen en schoon zijn. Als gevolg van bezuinigingen is het onderhoudsniveau van openbaar groen en straatreiniging gedaald. D66 wil daar bij de begroting verandering in brengen en dient een motie in om meer geld uit te trekken voor straatreiniging en onderhoud. Belangrijkste argumenten: leefbaarheid voor eigen inwoners èn een aantrekkelijk bezoekersklimaat. Bergen op Zoom wil immers ook een toeristische gemeente met bijzondere allure zijn! D66 wil ook dat de tarieven voor de afvalstoffenheffing worden verlaagd. SAVER heeft een forse winst geboekt die zich moet vertalen in lagere tarieven voor burgers. Verder wil D66 een meer transparant financieel beleid, méér stageplaatsen bij de gemeente en stellen wij kritische vragen bij de burgerparticipatie. Burgers mogen wel meehèlpen, maar mogen ze ook méédenken? Wordt er wel voldoende geluisterd?

BSD: Begroting 2014 past in traditie onrealistische verwachtingen De afgelopen raadsperioden is de basis gelegd van de bedroevende financiën van onze gemeente. De begroting 2014 past in die traditie van onrealistische verwachtingen. De verliezen op het grondbedrijf lopen ieder jaar verder op. De afgelopen jaren zijn diverse posten, die normaliter horen in een grondexploitatie, verschoven naar de algemene dienst of gekapitaliseerd. Een mooi woord voor: gekocht op krediet en toekomstige generaties zien maar hoe ze het betalen. Waar vroeger de riolering en ontsluitingswegen ten laste kwamen van de grondexploitatie (het zat in de grondprijs) moeten we nu allemaal mee betalen. En ga zo maar door. Zo worden de verliezen voor het zicht gedrukt en neemt de druk op de algemene dienst, die betaald moet worden door de belastingbetaler, toe. Dit leidt tot zichtbare bezuinigen op bijna alles, waaronder noodzakelijke voorzieningen. Het college is een meester geworden in gaten met gaten vullen en heeft alle karaktertrekken van een verslaafde schuldenaar in problemen. Problemen ontkennen, niet naar de eigen rol kijken en werkelijke maatregelen voor je uitschuiven in de hoop dat ooit, als door een wonder, de financiële zon weer gaat schijnen. Deze begroting is daar weer een voorbeeld van: pappen en nathouden en de erfenis van vroeger verpatsen.

CDA optimistisch, maar bezorgd Het CDA Bergen op Zoom is bij uitstek een partij die vooruit wil kijken en kansen en mogelijkheden die zich in de toekomst voordoen, optimaal wil benutten. Toch is dit ook een goed moment om terug te kijken naar de achterliggende regeerperiode van het zittende College. Het College heeft geen eind kunnen maken aan de financieeleconomische onzekerheid van onze gemeente. Dat is deels te wijten aan de economisch mindere tijd en de stagnatie in de woningbouw, maar zeker ook door de onzekere uitkomsten van een aantal grote juridische conflicten als Nedalco en met de voormalige partners AM/Amvest. Juridische aangelegenheden en claims hebben één overeenkomst: je weet nooit hoe het afloopt. Dit alles zorgt er voor dat de toekomst onzeker is. Het CDA Bergen op Zoom heeft er wel in de gehele bestuursperiode voor gestreden dat de hand op de knip moest en dat eventuele tegenvallers niet op het bordje van onze burgers mogen komen. Zoals het CDA deze bijdrage begon, de kansen liggen in de toekomst en die moeten we pakken. Daarom gaat het CDA Bergen op Zoom er volop tegenaan om op 19 maart 2014 een goede verkiezingsuitslag te kunnen halen, zodat het CDA Bergen op Zoom in de komende periode weer deel kan uitmaken van het dagelijks bestuur van de gemeente. We gaan ervoor en rekenen op u.

SP: Bezuinigen op sociale domein holt onderlinge solidariteit uit Beste lezers, U zult hebben begrepen dat de komende maanden het einde inluiden van mijn SP- raadslidmaatschap. Ik wil u bedanken voor uw vertrouwen en steun die ik heb mogen ontvangen. Ik heb het als een voorrecht beschouwd u te mogen vertegenwoordigen in onze gemeenteraad. Ik heb mijn termijn gebruikt om mijn mede- raadsleden erop te wijzen dat bezuinigingen op het ‘sociale domein’ ( ambtelijke term voor Bijstand, Zorg en Welzijn), de onderlinge solidariteit uitholt en vooral mensen treft die het toch al niet breed hebben. Mijn pleidooien waren evenwel aan dovemansoren gericht. Vele van mijn collega’s in de Raad geven het gemeenschapsgeld liever uit aan het ‘fysieke domein’ (ambtelijke term voor Economie, Citymarketing, Stadsverfraaiing, Vastgoed en ‘onrendabele’ Grondexploitaties). Tot welke enorme verliezen en schulden dit beleid voor onze stad (feitelijk voor u) heeft geleid, hebt u uit de media kunnen vernemen. Uw SP- fractie zal zich bij de aanstaande begrotingsbehandeling opnieuw inzetten voor het terugdringen van torenhoge uitgaven in het fysieke domein ten gunste van verbeteringen in de leefsituatie van onze burgers die het beduidend minder hebben getroffen. Ook het behouden van een basisvoorziening als het zwembad ‘de Melanen’ (inclusief het omringende prachtige buitengebied) en het behoud van het dierenasiel in Bergen op Zoom staan hoog op mijn agenda. Met solidaire groet, Gonny Andreas


10 november 2013

Postbus 35 4600 AA Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 T 140164 F (0164) 24 53 56 E stadskantoor@bergenopzoom.nl www.bergenopzoom.nl

n

09:00 uur tot 17:00 uur 09:00 uur tot 13:00 uur

Postadres: Postbus 35, 4600 AA, Bergen op Zoom Fax: 245 356 E-mail: stadskantoor@bergenopzoom.nl Website: www.bergenopzoom.nl Telefoonnummers: Centraal telefoonnummer Courage Anonieme Tiplijn

140164 0800-2255888 277158

E-mailadres voor het melden van calamiteiten en klachten: servicelijn@bergenopzoom.nl E-mailadres Courage: drugsoverlast@bergenopzoom.nl Stadsmakelaar: www.stadsmakelaarboz.nl telefoonnummer 140164 Jacob Obrechtlaan 2 Openingstijden: maandag t/m donderdag van 10.00-16.00 uur. Sociale zaken: ISD Brabantse Wal: Peter Vineloolaan 4, Bergen op Zoom Klantinformatie: Dagelijks voor klanten telefonisch bereikbaar via 140164 van 9.00 tot 10.00 uur. U kunt alleen op afspraak of tijdens het telefonisch spreekuur terecht bij uw klantmanager. Openingstijden: Maandag - donderdag: 8.30 tot 17.00 uur op afspraak Vrijdag: 8.30 tot 13.00 uur op afspraak Bezorgklachten Bergen op Zoomse Bode: Uitgeverij de Bode bv, Zundert (076) 599 8111 Eindredactie: Communicatie en bestuursondersteuning

Brabant Barst (van het talent) Regionaal talent op het podium t.b.v. Stichting Tinkerbel zaterdag 16 november 20.00 uur Sharon Corr - Singer, songwriter & violinist of The Corrs and her band maandag 18 november 20.00 uur

Kap-/verplantmelding Zie ook: www.demaagd.nl De gemeenteraad heeft in juli 2004 besloten om het kapvergunningenstelsel af te schaffen. In het kader van werkzaamheden is het in sommige gevallen noodzakelijk dat kap-/ verplantwerkzaamheden in de openbare ruimte plaatsvinden. Zoals gemeld in de publicatie d.d. 9 januari 2005 betreffende “Intrekking Boomverordening 2001” wordt melding gedaan van bomen die in het kader van werkzaamheden worden gekapt/verplant. Tegen de kap-/verplantwerkzaamheden kan geen bezwaar worden aangetekend. Het Ravelijn (herhaalde publicatie) Het Ravelijn is een voormalig verdedigingswerk van Menno van Coehoorn en is aangewezen als een Rijksmonument. Op het Ravelijn zijn bomen aanwezig die hier oorspronkelijk niet thuis horen. Er stonden namelijk geen bomen op het Ravelijn. De bomen (wortels) veroorzaken schade aan het monument en moeten verwijderd worden om het Ravelijn duurzaam in stand te houden. Vrijwel alle bomen staan op de aanwezige aarden wallen. Deze worden na de kapwerkzaamheden hersteld waarna er gras zal worden ingezaaid. De kap zal rond half november plaatsvinden. Statietjalk In de straat staan haagbeuken als laan aangeplant. Op 2 locaties staan de bomen (3 stuks in totaal) echter dichtbij de bebouwing waardoor de bomen onevenredig veel overlast opleveren. Het gaat om de bomen nabij huisnummer 45 en 23. Deze overlast is niet met regulier onderhoud op te lossen. Vandaar dat deze gekapt worden. Markgravenlaan In het plantsoen aan de Markgraven laan aan de achterzijde van Hof van Valkenburg 40 staat een els. Deze is niet als boom aangeplant en veroorzaakt nu overlast. Om genoemde redenen wordt de boom gekapt.

WelstandMonumentenCommissie De WelstandMonumentenCommissie vergadert in principe om de twee weken op maandag. De eerstvolgende vergadering is maandag 18 november a.s. Bent u geïnteresseerd in de bouwplannen die de commissie gaat behandelen, dan kunt u de agenda vanaf vrijdag voorafgaand aan de vergadering raadplegen op de gemeentelijke internetsite: www.bergenopzoom.nl/boz/welstand

Bekendmaking

m in gspla

Openingstijden leeshoek: Maandag tot en met donderdag Vrijdagochtend

Dialectprijs Noord-Brabant Uitreiking en feestelijke activiteiten woensdag 13 november 20.00 uur

m

Sluitingsdagen 2013 gemeentelijke gebouwen en balies: 25, 26 en 27 december en 1 januari 2014

gd

te

Openingstijden centrale balie: Maandag t/m vrijdag 09:00 uur tot 13:00 uur vrije inloop Maandag t/m donderdag 13:00 uur tot 16:00 uur op afspraak Donderdagavond 18:00 uur tot 20:00 uur vrije inloop Alleen voor aanvragen reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels, verklaring omtrent het gedrag en verhuizingen.

a

bes

Bezoekadres: Jacob Obrechtlaan 4

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente verplicht om een jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek uit te (laten) voeren onder personen die een aanvraag/melding hebben ingediend op grond van de Wmo. Het onderzoek over 2012 is in 2013 uitgevoerd. Er zijn telefonische enquêtes afgenomen bij totaal 114 personen. Zowel personen die een voorziening toegekend kregen als personen bij wie de melding/ aanvraag is afgewezen, zijn in het onderzoek meegenomen. Het onderzoeksrapport is terug te lezen op de gemeentelijke website www.bergenopzoom.nl

iLL Skill Squad i.s.m. Theatergroep DOX Jongerenshow vol dance, muziek, video en comedy dinsdag 12 november 20.00 uur

b

Stadskantoor Bergen op Zoom

CKB De Maagd

ck

Het college heeft kennis genomen van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012. s Hieruit blijkt dat net als voorgaande jaren, een overgrote meerderheid van de respondenten tevreden tot zeer tevreden is over zijn of haar Wmo-voorziening en het proces van melding/aanvraag en afhandeling daarbij. Dit geldt voor zowel Hulp bij het huishouden als voor de overige Wmo-voorzieningen (rolstoelvoorziening, vervoersvoorziening en woonvoorziening). Binnen het proces worden de wijzigingen met betrekking tot de kanteling en de ingevoerde eigen bijdrage opgemerkt. 60% van de respondenten heeft het gevoel dat de medewerkers breed hebben gekeken naar hun persoonlijke situatie en daarnaast is ruim de helft van de respondenten het eens met de ingevoerde eigen bijdrage. Tot slot kan er geconcludeerd worden dat de voorzieningen het beoogde resultaat bereiken en dat verstrekking van de voorzieningen de participatie van haar gebruikers in de maatschappij vergroot. De enkele verbeterpunten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen hebben o.a. betrekking op de wachttijd tussen goedkeuring en levering van de voorziening en de uitvoering van de vervoersvoorziening Deeltaxi. De gemeente pakt deze verbeterpunten op, waar nodig in samenwerking met andere partijen.

de ma

ieu w

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012

ne Ontwerpbestemmingsplan n ‘Antwerpsestraatweg 23’ Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Antwerpsestraatweg 23’ gereed is. n

Op 27 juni 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Het Fort-Zeekant’ vastgesteld. Daarbij werden de zienswijzen van de eigenaar van de percelen Antwerpsestraatweg 23, 25 en 27 gegrond verklaard. Die gegrondverklaring leidde vervolgens wel tot het alsnog opnemen van ruimere bouwmogelijkheden (zoals die in het vorige bestemmingsplan waren opgenomen), maar abusievelijk werd verzuimd voor het perceel Antwerpsestraatweg 23 de aanduiding ‘detailhandel’ in het plan op te nemen. Voor de percelen Antwerpsestraatweg 25 en 27 was die aanduiding wel opgenomen. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Antwerpsestraatweg 23’ herstelt die vergissing. Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 11 november 2013 gedurende 6 weken voor een ieder tijdens kantooruren ter inzage in de leeshoek van het stadskantoor. Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal beschikbaar via onze gemeentelijke website http://www.bergenopzoom.nl onder “Actueel/Bekendmakingen Ruimtelijke Ordening”. Het bestemmingsplan is ook beschikbaar via de landelijke voorziening http://www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0748.BP0204-0201) Gedurende genoemde periode van zes weken kan eenieder schriftelijk dan wel mondeling reacties tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Schriftelijke reacties kunnen worden ingezonden aan de gemeenteraad (postadres: Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom). Indien u een mondelinge reactie wenst in te brengen, kunt u contact opnemen met dhr. J. Cats, telefoonnummer 0164 27 75 55 of dhr. B. Verdonschot, telefoonnummer 0164 27 74 91. U zult dan worden uitgenodigd voor een gesprek waarbij u uw reactie kunt weergeven. Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met mevr. E. Weterings, telefoonnummer 0164 27 75 24 van het team Ruimtelijke Ordening en Vergunningen.


Verkeersmaatregelen Verkeersmaatregelen Rioolwerkzaamheden Lepelstraat Van maandag 11 tot 29 november is het kruispunt VagevuurVossepad te Lepelstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Op het kruispunt wordt de waterleiding en de riolering vervangen. Deze werkzaamheden nemen drie weken in beslag. Tijdens deze periode kan de bus niet via de Kerkstraat rijden en vervallen de bushaltes in

de Kerkstraat. Daarom is tijdelijk een nieuwe bushalte aangelegd bij de Stille Omgang. Zodra het kruispunt Vagevuur-Vossepad wordt opengesteld zal de busdienst weer via de Kerkstraat gaan rijden. Op onderstaand kaartje staat de locatie van de tijdelijke bushalte aangegeven. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met dhr. T. de Lange, telefoonummer 0164 27 75 63.

A4/A58: Rijkswaterstaat voert van dinsdag 12 tot vrijdag 15 november werkzaamheden uit aan de A4/ A58. Tijdens deze werkzaamheden zijn de verbindingswegen tussen de A4 en de A58 in knooppunt Zoomland, oprit Ruytershove en oprit 27 Bergen op Zoom-Noord (A4) in de nachten afwisselend afgesloten voor al het verkeer. Rijkswaterstaat verwacht hierbij nauwelijks verkeershinder. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl of www.vananaarbeter.nl of bel met de gratis informatielijn 0800-8002. Burgemeester Blomlaan: tussen Van Heelulaan en Beukenlaan afgesloten tot eind 2013 in verband met rioolvervanging. Zandstraat: de werkzaamheden worden in fases voortgezet in oostelijke richting vanaf de kruising Meilustweg/ Sibelliusstraat tot en met de Pergolesilaan. De totale uitvoering zal voor de kerstperiode worden afgerond. Voor vragen of opmerkingen: reconstructiezandstraat@upcmail.nl. Sint Annastraatje: in verband met bouwwerkzaamheden is het Sint Annastraatje afgesloten tot februari 2014. Minderbroederstraat: tot medio december zal de gehele Minderbroederstraat afgesloten zijn. Aanrijden van het Sint Catharinaplein/woonzorgcentra via de Goudenbloemstraat/ Geweldigerstraat. Omleiding is aanwezig. Kloosterstraat: tot en met maandag 25 november is de Kloosterstraat tussen de Schoolstraat en de Burgemeester van Hasseltstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. De Schoolstraat blijft bereikbaar. Korte Parkstraat: tot en met vrijdag 20 december is de Korte Parkstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Omleiding is aanwezig. Oude Stationsweg: in verband met rioleringswerkzaamheden is de Oude Stationsweg op dinsdag 12 november afgesloten voor doorgaand verkeer. Langstraat: in verband met rioleringswerkzaamheden is de Langstraat in Halsteren op woensdag 13 november afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor informatie per locatie: http://www.haalmeeruitdeweg.nl.

ge Om

vin gsvergunn

Omgevingsvergunningen

in ge

n

ONTVANGEN AANVRAGEN Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom maakt bekend, dat het de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen:

Wilt u aanvraag omgevingsvergunning komen inzien? Dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de centrale balie. Telefoonnummer 0164 27 74 91 /27 75 55.

Reguliere aanvraag omgevingsvergunning Aanvraagnr. Ontvangstdatum Adres, Activiteit WO/2013/547 21-10-2013 Langstraat 5 te Halsteren, het brandveilig gebruiken van een indoor speelhal WO/2013/552 30-10-2013 Marathonstraat 12 te Bergen op Zoom, het vergroten van een woning WO/2013/556 28-10-2013 Schoolstraat 6 te Halsteren, het verbouwen van de Wittenhorst tot kantoorruimten WO/2013/558 28-10-2021 de Mère 13 te Halsteren, het bouwen van een garage WO/2013/559 31-10-2013 Hofstraat 2 B te Bergen op Zoom, het slopen van een glazen verbindingsgang WO/2013/561 01-11-2013 Kapitein Lentingsingel 32, het oprichten van een woning

BESLUITEN Verleende omgevingsvergunningen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom maakt bekend, onderstaande verleende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn verleend:

Op een reguliere aanvraag omgevingsvergunning moet binnen acht weken na ontvangst zijn beslist. Indien deze wordt overschreden, dan ontstaat een van rechtswege verleende vergunning. Uitgebreide aanvraag omgevingsvergunning Aanvraagnr. Ontvangstdatum Adres, Activiteit WO/2013/549 23-10-2013 Blankenweg 12 te Bergen op Zoom, het parkeren van tankwagens op een bedrijventerrein WO/2013/550 25-10-2013 Heimolen 74 te Bergen op Zoom, het bouwen van een woning WO/2013/562 29-10-2013 Heerlesebaan 20 te Bergen op Zoom, het wijzigen van de inrichting van bestaande gebouwen Op een uitgebreide aanvraag omgevingsvergunning moet binnen 26 weken na ontvangst zijn beslist hierbij geldt de uitgebreide voorbereidingsprocedure volgens de Algemene Wet Bestuursrecht. 1e Fase reguliere aanvraag omgevingsvergunning Aanvraagnr. Ontvangstdatum Adres, Activiteit WO/2013/560 31-10-2013 Kastanjelaan 65 te Bergen op Zoom, het veranderen van een winkelgebouw voor detailhandel van twee naar drie units en het wijzigen van de voor- en achtergevel aan Kastanjelaan 65 te Bergen op Zoom

Aanvraagnr. WO/2013/507

Verzenddatum 31-10-2013

Bezwaar en voorlopige voorziening Indienen bezwaarschrift Indien u het niet eens bent met het voornoemd besluit kunt u ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum van deze brief een gedagtekend, gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen op Zoom, postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom. Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. Indien bezwaar is gemaakt kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het in behandeling nemen van het verzoek worden griffierechten geheven. Beroep U kunt binnen 6 weken na verzending van dit besluit een gedagtekend, gemotiveerd en ondertekend beroepschrift indienen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda. Het indienen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien beroep is ingesteld kunnen u en eventueel andere belanghebbenden de voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Zowel voor het in behandeling nemen van het beroep als het verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Wilt u de verleende vergunningen komen inzien? Dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de centrale balie. Telefoonnummer 0164 27 74 91/27 75 55.

Document nodig van de afdeling Publieksdiensten en het kan NIET via www.bergenopzoom.nl?

Bel dan: 140164

Adres, Activiteit Bovengroenewoudseweg 1a te Bergen op Zoom, het bouwen van een overkapping

Maak een afspraak in de middaguren? U bent dan direkt aan beurt!


bes

te

m

Bekendmaking

m in gspla

n

n

ieu w

Energiemarkt in de Stoelemat

ne Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Woning Hein molen kavel 7 (huisnummers Heimolen 74 kadastraal bekend Bergen op Zoom N 642 ) Bergen op Zoom (hernieuwde terinzagelegging).

s

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op grond van artikel 2.12. eerste lid onderdeel a, sub 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens is een omgevingsvergunning te verlenen de realisatie van een woning op het perceel Heimolen kavel 7 Bergen op Zoom (huisnummers 74 kadastraal bekend Bergen op Zoom N 642).

Op 29 oktober hebben de kinderen van groep 7 van de Krabbenkooi en van groep 8 van Sancta Maria van de gemeente Bergen op Zoom hun energieopdracht en braintriggeropdracht ontvangen in het kader van de energiecampagne “Energie bewust, thuis besparen” in Bergen op Zoom. De kinderen zijn er volop mee bezig. Maandag 4 november hebben ze een leuke gastles gekregen van Marleen Kanter. Zij presenteren hun ideeën tijdens de energiemarkt op 19 november van 18.30 tot 21.00 uur in de Stoelemat.

Het ontwerpbesluit heeft reeds eerder ter inzage gelegen. Omdat aanvrager zijn eerdere aanvraag heeft ingetrokken maar vervolgens een identieke aanvraag opnieuw heeft ingediend dienen het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken nogmaals ter inzage te worden gelegd. De stukken liggen met ingang van 11 november 2013 gedurende 6 weken ter inzage tijdens kantooruren in het Stadskantoor, J. Obrechtlaan 4, Bergen op Zoom. De stukken zijn tevens digitaal beschikbaar via onze gemeentelijke website www.bergenopzoom.nl. De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken zijn ook beschikbaar via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl (NL. IMRO.0748.OVHeimolenkavel7-0201). Gedurende de termijn van de terinzagelegging, zoals hiervoor genoemd, kan iedereen schriftelijk dan wel mondeling zijn/haar zienswijze omtrent het voornemen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom. Indien u een mondelinge zienswijze wenst in te brengen, kunt u contact opnemen met het secretariaat van het team Ruimtelijke Ordening en Vergunningen telefoonnummer 0164 27 75 15.

Alle huishoudens in het Centrum van Bergen op Zoom en de Vestinggronden Noord en Zuid krijgen volgende week een brief met flyer in de bus. Hiermee worden zij persoonlijk uitgenodigd door de gemeente en de woningcorporatie Stadlander voor de energiemarkt. De brief is gelijk een tegoedbon voor een energiebesparende lamp, die op de energiemarkt kan worden opgehaald. Wanneer men de flyer voor het raam hangt maakt men kans op een mooi energiepakket dat is samengesteld door de deelnemers aan de energiemarkt. Tijdens de energiemarkt staat een actieve manier van bewustwording en informatievoorziening centraal.

Informatie- en overlegbijeenkomst Ontwikkelingsplan Havenkwartier Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerp van de Ontwikkelingsplan voor het Havenkwartier is opgesteld. Het plangebied wordt begrensd door de Van Konijnenburgweg, Vissershaven, Rijtuigweg, Artilleriestraat en de Westersingel. Het ontwikkelingsplan is een ruimtelijk beleidskader, waarin op hoofdlijnen voorstellen worden gedaan voor een herontwikkeling van diverse delen van het Havenkwartier zoals de locatie van de brandweerkazerne, het voormalige gasfabrieksterrein e.d. Tevens is er het voornemen om de Westersingel op termijn gefaseerd in de tijd om te vormen naar een stadsstraat, die qua profiel, verkeerskarakter en beeldvorming beter aansluit op het binnenstedelijke stratenpatroon. Dit met het doel de huidige barrière, die de Westersingel vormt tussen de oude stadskern en het Havenkwartier op te heffen. Het ontwerp van de Ontwikkelingsplan ligt van 11 november tot en

met 22 december tijdens de openingsuren van het stadskantoor ter inzage bij de centrale balie van het stadskantoor. Het ontwerpplan is ook te raadplegen op de gemeentelijke website www.bergenopzoom.nl. Gedurende genoemde periode kan eenieder schriftelijk dan wel mondeling reacties met betrekking tot het ontwerp ontwikkelingsplan kenbaar maken. Schriftelijke reacties kunnen worden ingezonden aan het college van burgemeester en wethouders (postadres: Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom). Voor een mondelinge reactie kunt u bellen naar dhr. J. Cats, telefoonnummer 0164 27 75 55. Informatie- en overlegbijeenkomst Op maandag 25 november wordt in de hal van het Stadskantoor aan de Jacob Obrechtlaan (ingang aan de zijde van de Zuidoostsingel) een informatie- en overlegbijeenkomst gehouden. Deze begint om 19.30 uur.

EHBO-trainingen bij MOC’17 afgesloten Als u ook geïnteresseerd bent in een EHBO-training laat het dan weten via info@ moc17.nl. Bij voldoende belangstelling wordt onderzocht of er een nieuwe training kan worden opgezet. Alle deelnemers hartelijk dank voor jullie betrokkenheid en inzet. Onze speciale dank gaat uit naar de cursusleider Gerard van Elsakker en ‘Tante Louise’ die de training financieel heeft ondersteund. Samen sterk door samenwerking.

De EHBO-training in volle gang.

BERGEN OP ZOOM - Maandag 4 november werd de laatste EHBO-bijeenkomst gehouden in het clubhuis van MOC’17. De totale cursus was opgebouwd uit 3 afzonderlijke sessies. De eerste les bestond uit een algemeen gedeelte. Bij de tweede training lag de nadruk op reanimeren. De

Parkeerbeheer

drieluik werd maandag afgesloten waarbij het bedienen van het AED-apparaat centraal stond (in het clubhuis van MOC’17 hangt een AED). Al de sessies waren zeer interessant en werden uitstekend gedoceerd door Gerard van Elsakker. Door deze opleiding heeft MOC’17 weer 10 mensen in haar gelederen die eerste hulp kunnen verlenen en de AED kunnen bedienen.

MOC’17 VR1 Niet alleen laten de dames van MOC’17 VR1 voetballend van zich horen, ze zijn ook zeer maatschappelijk betrokken. Zo hebben ze onlangs €435 bijeen gespind en gevoetbald voor de stichting ‘Fietsen voor Levens’. Afgelopen zondag werd dat bedrag overhandigd aan John Kuik en Elisabeth Hulshof van de stichting die tevens de aftrap voor de wedstrijd MOC’17 VR1-Hulsterloo VR1 voor hun rekening namen. Op 26 oktober hebben de dames gesponsord deelgenomen aan een spinningmarathon en op 29 oktober in het kader van de Omroep Brabant Cup gevoetbald tegen hoofdklasser DSE. Tegen een vergoeding en met een kans op een prijs kon er op de uitslag van deze wedstrijd worden gegokt. De gesigneerde wedstrijdbal werd een prooi voor de familie Bakx en een fotoshoot met de dames voor de familie Musters. Twee ludieke acties van het team van William en Astrid Jansen, Ed van Eekelen en Jilles Troost, waarmee een mooi bedrag voor de stichting bijeen is gebracht. PAGINA 16

Voornemen Bekendmaking Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom is voornemens de volgende verkeersmaatregel(en) te treffen: - Verboden te parkeren op de aangewezen gehandicaptenparkeerplaats op het parkeervak van de parkeerstrook voor Buizerd 26, behalve voor de gehandicapte bewoner van Buizerd 26; - Opheffing van de aangewezen gehandicaptenparkeerplaats nabij Iepstraat 7. Het ontwerp verkeersbesluit ligt vanaf 11 november 2013 gedurende vier weken voor belanghebbenden ter inzage in het stadskantoor. Tijdens deze termijn kunnen zij schriftelijk hun zienswijze over het ontwerp verkeersbesluit kenbaar maken. De zienswijze kan gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom.

Postzegelvereniging ‘Onderling Contact’.

Bergs postzegelvel 2013 BERGEN OP ZOOM - Postzegelvereniging Onderling Contact geeft voor het 9e jaar op rij een nieuw Bergs postzegelvel uit. Dit jaar is gekozen voor de Antoniusmolen, Halsterseweg. Voor de postzegelvereniging is dit een mooie aanvulling in de reeks van uitgiften in het kader van monumenten uit de gemeente Bergen op Zoom. Ook de stichting Vrienden van de Antoniusmolen is verheugd met de uitgifte. Zij hebben op de verenigingsavond in oktober uit handen van dhr. H. Kokke, voorzitter van de vereniging, het 1e postzegelvel met de Antoniusmolen overhandigd gekregen. Op

de komende verenigingsavond starten ze met de verkoop van dit Bergse postzegelvel. Als men ook in het bezit wilt komen van een vel met de unieke postzegels, dan kan maandag 11 november vanaf 19.30 uur terecht in buurthuis ‘De Kastanje’, Kastanjelaan 164, Bergen op Zoom. Informatie over de geschiedenis van de molen wordt erbij geleverd. Voor de leden zal er, zoals gebruikelijk op de verenigingsavonden, een koopjestafel zijn. Er wordt een veiling gehouden, waarvoor mooie kavels aangeboden kunnen worden. Breng ook ruilboeken mee, want er is ook volop gelegenheid om met collega-verzamelaars postzegels te ruilen.

KORTE BERICHTEN HALSTEREN Bingo: Op woensdag 13 november start Het Looze Vissertje haar bingo om 13.30 uur in café De Beek te Halsteren. BERGEN OP ZOOM Snertwandeling: Brabants Landschap organiseert op woensdagmiddag 13 november een ‘Snertwandeling’. U gaat onder begeleiding van natuurkenner Fred Severin het Markiezaat in en hij zal specifiek stilstaan bij de vogeltrek. De deelnemers aan deze middag zijn vanaf 13.45 uur welkom in bezoekerscentrum De Kraaijenberg. Goed waterdicht schoeisel en warme kleding zijn aan te bevelen. De excursie duurt anderhalf tot twee uur en na afloop is er een kop erwtensoep. Deelname aan deze excursie is geheel gratis. info: www.brabantslandschap.nl Bingo: Bingo in wijkcentrum Fort/Zeekant op woensdag 13 november, zaal open om 20.00 uur (niet eerder), aanvang 20.30 uur, Lourdesplein 1, Bergen op Zoom. Activiteiten Catharina en Gageldonk-West: De opening van Onze Wijk Ons Thuis bibliotheek/speelotheek/huiskamer is verzet van 9 november naar 30 november om half 3, en ‘s morgens komt Sinterklaas langs voor de kinderen uit de wijk van 10 tot 12 uur. Graag nodigen wij u uit om gezellig langs te komen. Tevens is er een speciale mosselmaaltijd in het Ketrientje voor de bewoners en familie op 21 november om half 1.


W E S T- P O I N T V O O R D E M U Z I E K L I E F H E B B E R We s t - Po i n t ge e ft g ra a g a a n e e n i e d e r d e ru i m te o m z i ch te p re s e n te re n . H e b j e w a t t e m e l d e n ? L a a t v a n j e h o r e n v i a w w w. w e s t - p o i n t . n l 40 jaar geleden

The Day That Curly Billy Shot Down Crazy Sam McGee The Hollies hadden pas met hun 21ste Top 40 notering hun eerste nummer 1 hit in Nederland, ruim acht jaar nadat I’m Alive de eerste Hollies hit in de Veronica Top 40 was. De enige andere act die ook pas na 20 hits voor het eerst op nummer 1 stond was Stevie Wonder. The Hollies stonden in Nederland 29 keer genoteerd in de Veronica Top 40. The Hollies ontstonden in 1962 uit een fusie tussen de bands The Deltas en The Dolphins. De belangrijkste leden van de nieuwe groep waren zangers Alan Clarke en Graham Nash. Beiden waren grote fans van Buddy Holly; daarom werd als naam van de nieuwe band The Hollies gekozen. In 1963 hadden zij de eerste Britse hits. In 1966 en 1967 bereikte de populariteit een hoogtepunt met mega hits als Bus Stop, Stop Stop Stop en Dear Eloise. In 1968 stapte Graham Nash uit de band. Hij vertrok naar de USA, waar hij met veel succes met David Crosby, Stephen Stills en Neil Young ging werken. Hij werd vervangen door Terry Sylvester. In 1971 hield ook Alan Clarke er meer op. In 1972 gebeurde er een klein wonder: het drie jaar oude Long Cool Woman bereikte de tweede plaats in de Amerikaanse hitparade. De Hollies stonden weer volop in de belangstelling en Alan Clarke keerde terug naar zijn oude

Agenda

The Hollies is 1 van de succesvolste bands ooit.

liefde. Met nummers als Magic Woman Touch en The Air That I Breath beleefden de Hollies in 1973 en 1974 hun tweede jeugd, waarmee ze vooral succesvol waren in de USA. In Nederland was The Day That Curly Billy Shot Down Crazy Sam McGee de meest succesvolle hit uit de comebackperiode van de groep. Vreemd genoeg deed de single het internationaal helemaal niet goed, maar in ons land werd het de grootste hit uit de carrière van de Hollies. De groep scoorde hier in de jaren zeventig meer hits dan in de jaren zestig. The Hol-

lies hebben vorig jaar hun vijftig jarig bestaan gevierd met een grote tournee, niet alleen door het Verenigd Koninkrijk, maar ook naar Australië en Nieuw-Zeeland. De top 5 van 17 november 1973 1.The Day That Curly Billy - Hollies 2.Het Is Weer Voorbij Die Mooie Zomer Gerard Cox 3.Angie - Rolling Stones 4.Schones Madchen Aus Arcadia - Demis Roussos 5.Photograph - Ringo Starr

Sharon Corr: “Het zijn die kleine momenten die me inspireren”

Sharon Corr tourde jarenlang met haar zussen en broer onder de naam The Corrs. Binnenkort verschijnt het resultaat van de afgelopen twee jaar solo werken in de vorm van haar tweede album genaamd The Same Sun. Om het te promoten doet ze binnenkort Nederland aan, waar ze onder meer in de Bergen op Zoomse Maagd staat. DOOR ROBBY VAN DER ZANDE Zangeres, liedjesmaker en violiste Sharon is trots op haar album, dat een hele uitdaging voor haar vormde, en is blij het in Nederland te kunnen laten horen. “Ik denk dat het belangrijk is om het publiek te laten weten dat je het waardeert dat ze naar je optreden komen. Ik houd van veel

contacten met mijn publiek. Dus dat is de reden, er is geen bijzondere oorzaak voor ofzo… Dit is hoe ik dingen doe. Het is natuurlijk erg bijzonder dat ik zoveel concerten in Nederland heb, dat is ongewoonlijk. Dus er is natuurlijk een speciale ‘vibe.’ Ik voel me in Nederland écht gewaardeerd.” Dat ze tijdens haar komende tour met name de theaters aandoet, is geen toeval. “Een theater staat voor mij voor écht optreden, echt die prestatie neerzetten. Het komt tegenwoordig regelmatig voor dat je naar een optreden gaat en dat de show een DJ is en er geen muzikanten zijn. Begrijp je wat ik bedoel? Dat moet dan een optreden voorstellen…? Wat ik doe is écht en een theater past daarbij, Ik streef er naar om een geweldige show neer te zetten!” Bij het laatste album sloeg Sharon een nieuwe weg in. “Ik ben super blij met dit

Nieuws Op 22 en 23 november grootste West-Brabantse Platen-CD en Boekenmarkt in Roosendaal.

Zangeres presenteert nieuw album in de Maagd

Sharon Corr.

The Fureys & Davey Arthur Het Zwijnshoofd Bergen op Zoom woensdag 13 november Jan de Bruijn Mezz Breda donderdag 14 november 20.30 The Doors In Concert De Kring Roosendaal vrijdag 15 november 20.00 Dutch Floyd Gebouw-T Bergen op Zoom vrijdag 15 november Nielson Mezz Breda vrijdag 15 november Heavy Mezz Breda vrijdag 15 november 20.45 Nduss Time-Out Roosendaal zaterdag 16 november 22.30 Frans Bauer De Kring Roosendaal zaterdag 16 november 20.00 Powerized Mezz Breda zaterdag 16 november 20.30 Superstijl Gebouw-T Bergen op Zoom zaterdag 16 november Bart van der Lee Mezz Breda zondag 17 november 16.30 Daltons Café Die Twee Bergen op Zoom zondag 17 november 17.00 Jasper Blom Quartet Don Camillo Bar zondag 17 november 16.00 Grant & Forsyth De Kring Roosendaal dinsdag 19 november 20.00 Purper Ladies De Maagd Bergen op Zoom woensdag 20 november 20.00 Mister & Mississippi Gebouw-T Bergen op Zoom woensdag 20 november 20.30 Opera Familia De Maagd Bergen op Zoom donderdag 21 november 20.00 Montezuma De Kring Roosendaal donderdag 21 november 20.00 Het Goede Doel Gebouw-T Bergen op Zoom donderdag 21 november 20.00 Claw Boys Claw Mezz Breda donderdag 21 november Popronde Mezz Breda donderdag 21 november 20.30 Klub Bulk Mezz Breda donderdag 21 november 23.00

album en ik weet dat iedere artiest dat over zijn laatste album zegt, maar ik ben echt blij voor mezelf. Met wat ik bereikt heb, vanuit het oogpunt van de teksten, vanuit muzikaal opzicht. Het was een groot plezier om op te nemen.” Inspiratie voor de songteksten haalt de zangeres uit haar dagelijkse leven en uit kleine problemen en situaties. “Maar schrijvers inspireren me ook, zoals Gabriel Garcia Marquez. Je kan bij zijn verhalen bijna de hoofdpersonen voelen, zien en ruiken. Dat inspireert me om het ook zo in mijn nummers te hebben, zodat je haast het gevoel krijgt in het nummer betrokken te zijn en het te ervaren. Het is net als met een goede film, je bent er onderdeel van.” Sharon beschrijft het als de essentie van een moment pakken, of de tijd bevriezen en dat kleine moment enorm uitvergroten. Een gebeurtenis die wellicht wat vreemd klinkt, maar die we volgens haar allemaal kennen: “Het moment dat ik thuis weg ga en afscheid moet nemen van mijn man en kinderen. Dat is een moment dat ik uit wil rekken en voor altijd wil laten duren, omdat ik het haat om gedag te zeggen. Het is dat minieme moment dat je in iemands ogen kan zien wat ze denken en het is alsof een magneet je continue daar naartoe trekt.” Hoewel ze niet zonder man en kinderen kan, kan ze absoluut ook niet zonder muziek. “Ik houd er van, kan er niet zonder leven, daar zou ik ook nooit voor kiezen. Het geeft me geweldig veel energie Het moment dat ik een oefenruimte in gaat voel ik me zo gemotiveerd en als ik vervolgens op het podium ben is het de geweldigste ervaring ter wereld. I love it!” Sharon Corr doet 18 november de Maagd in Bergen op Zoom aan. Meer info: sharoncorr.com Lees het volledige interview op west-point.nl

In de Roosendaalse Sint Josephkerk vindt op vrijdag 22 november (aanvang 18.00) en zaterdag 23 november (aanvang 10.00) de alom bekende platen-cd en boekenmarkt plaats. Deze markt is al jarenlang veruit de grootste uit de regio. De organisatie heeft medegedeeld dat het aanbod deze keer echt ‘enorm’ te noemen is. Zowel kwantitatief als kwalitatief.

Fijn feestje in Roosendaal

RoosendaalNL combineert nationaal met regionaal talent RoosendaalNL is een nieuw Nederlandstalig muziekevenement. Met acht landelijke en regionaal bekende zangers en zangeressen belooft het op 23 november een groots Hollands spektakel te worden in Sportcentrum de Stok (Voorheen Triple F). Dat wordt maar liefst zes-en-een-half uur lang genieten van optredens van: Django Wagner, Gebroerders Ko, Wolter Kroes, Rein Mercha, Vinzzent, Johan Heeren, Samantha Steenwijk, Dj Didi en de winnaar van de zangcontest. Sportcentrum De Stok wordt omgetoverd tot een enorme feestzaal. Dat gaat een fijn feesie worden. Met de twee finalisten van het programma ”Bloed, Zweet en Tranen“: Rein Mercha en Samantha Steenwijk. ook Vinzzent is erbij. Later in de avond is daar dat ene moment van bezinning met Django Wagner die vol overgave één van zijn bekende nummers zingt: ’ik geniet zo van het leven... ’ De Gebroeders Ko zullen, dat kan niet anders, de helikopter voorbij laten komen. Dan zal het dak van het sportcentrum er wel af moeten zijn. Maar daar hebben ongetwijfeld de eerder optredende artiesten al

Django Wagner.

voor gezorgd. En dan komt ook nog eens Wolter Kroes. Momenteel populairder dan ooit in Nederland. Het mooie van RoosendaalNL is dat helden uit eigen streek niet ontbreken. Met onder andere Roosendaler pur sang Johan Heeren. Naast Johan krijgt nog meer regionaal talent de kans om zijn/ haar talent te tonen aan het publiek. Dit gebeurt via de RoosendaalNL zangcontest. Tussen de optredens door houdt feestdj Didi de sfeer er in. Voor meer info: Roosendaalnl.com

Nu Online Op de website van West-Point tref je steevast actuele achtergrondinformatie aan. Zoals de laatste muzikale nieuwtjes, de evenementenagenda, videoreportages, bandnieuws en uitgebreide fotoseries.

W W W . W E S T - P OIN T. N L - IN FO @ WES T- POINT.NL - WWW.WEST- POINT.NL - INF O@ W E ST - PO INT . NL - W W W . W E ST - PO INT . NL PAGINA 17


PLAYSKOOL SPEELGOED

DOVE BODYLOTION

VRUWHHUNXEXVRI KDPHUEDQN

DECO KERSTBOOM

GLYHUVHYDULDQWHQ PO

MXWHYRHW hoogte 90 cm H[FONHUVWEDOOHQ

4.79 IJSPEGEL VERLICHTING

NATURAL SPA GIFTSET

ELQQHQEXLWHQ OHQJWHFP

GLYHUVH VRRUWHQ GHOLJ

ES! 36 0 LAM PJ

12.95

1.59 SIGNATURE MAGIC GIFTSET GLYHUVH VRRUWHQ GHOLJ

5.69

2.19

AUTO ACHTERUITRIJCAMERA

SCHOEN CADEAUTJES

MINI KERSTBALLEN

µ/&'NOHXUHQVFKHUPLQGHVSLHJHO GUDDGOR]HEHHOGRYHUGUDFKW VWDUWDXWRPDWLVFKELMDFKWHUXLWULMGHQ YRRUNRPWVFKDGHHQRQJHYDOOHQ

XLW]RHNHQ

HFKWJODV VWXNV

STU NTP R IJ S

!

39.95 THERMO SHIRT GDPHV ODQJHPRXZ PDWHQ;6/

0.49

2.99

2.69

THERMO KNIEKOUSEN GDPHV GHQLHU ]ZDUW RQHVL]H

0.89

1.15 PERSIL WASMIDDEL YORHLEDDU 6XPPHU%UHH]H RI3XUSOH5DLQ ZDVEHXUWHQ O

2.19

VERRASSEND VOLLEDIG VERBAZEND VOORDELIG


WEEKACTIE! VAN ZONDAG 10 NOVEMBER T/M ZATERDAG 16 NOVEMBER 2013

HOES LAKEN

AQUAFRESH TANDPASTA

SHUFDOHNDWRHQ 90x200 cm

140x200 cm 180x200 cm 180x220 cm

ZKLWHQLQJRI IDPLO\SURWHFWLRQ PO

NHX]HXLWEHVVHQRIQDMDDUVNUDQV ‘FP

GLYHUVHNOHXUHQ HQGHVVLQV maten 23-38

4.99 5.99 6.99 7.99

4.49 FAMILIE BORDSPELLEN

.HH]HQVSHORI*DQ]HQERUG H[WUDOX[HHGLWLHV

2.49 HEREN T-SHIRT

ODQJHPRXZ GLYHUVHSULQWV NDWRHQ PDWHQ0;;/

1.25 DAMES MUTS

3.49

1.59

HFKWOHGHU PDWHQ6;;/

1.49

kikkers en muizen: JUDP choco sint: JUDP

ZLWWHIRDPUR]HQ

!

1.49 TRUI OF HERENVEST 9KDOV GLYHUVHNOHXUHQ PDWHQ0;;/

2.49

3.49 KIKKERS EN MUIZEN OF CHOCO SINT

ROZEN VERLICHTING

D E C OT R E N D

3.29

1.69

HAND SCHOENEN

GLYHUVHWUHQG\ PRGHOOHQHQ NOHXUHQ

DAMES SJAAL

DAMES SOKKEN

S C H O E N CA

DECO BESSENTAK EHVVHQ FP

D EAU !

0.75

1.29

RASTAR BESTUURBARE AUTO OF SPEELKASSA XLW]RHNHQ

6.29 KIJK OOK OP WWW.ACTION.NL

7.95

=HWHQGUXNIRXWHQYRRUEHKRXGHQ

90x220 cm

FRAAIE SFEERKRANS

KINDER HUISSOKKEN


Geschiedenis West-Brabantse suikerindustrie is thema van expositie in Tongerlohuys

Jubileumtoernooi bij Olympus 69

Expositie Suikergoed in beeld

40e Pepernoten Volleybaltoernooi in Halsteren

ROOSENDAAL – Rond 1900 telde Roosendaal drie suikerfabrieken en meer dan dertig bakkers. Suikerverwerkende fabrieken als Red Band, Lonka en Suiker Unie spelen nog steeds een grote rol van betekenis in Roosendaal. Het thema suiker is de rode draad in de tentoonstelling Suikergoed die van 10 november tot 23 maart 2014 in Mu- HALSTEREN - Op 7 december organi- onder voorbehoud dat voldoende teams seum Tongerlohuys te zien is. Van de suikerbiet tot aan het gieten van paashazen van chocolade, alle facetten van seert de afdeling Volleybal van Olym- van een bepaald niveau zich hebben ingepus ‘69 voor de 40ste maal haar Peper- schreven. Het toernooi staat bekend om het gebruik van suiker komen aan bod. notentoernooi. Een jubileumtoernooi dus en eentje waar de vereniging wel even bij stil wil staan.

Het Pepernotentoernooi van Olympus ‘69 is een jaarlijks terugkerend volleybaltoernooi dat in het tweede weekend van december wordt gespeeld. In de beginjaren van het toernooi werd er gespeeld op twee toernooidagen en waren veel verschillende wedstrijdniveaus op het toernooi vertegenwoordigd. De laatste jaren wordt het toernooi alleen nog op zaterdag gespeeld en kenmerkt het zich door de bezetting met alleen recreatieve volleybalteams. De teams worden ingedeeld in recreatieve dames, heren of gemengde teams en dan wordt er nog onderscheid gemaakt in beginnende recreanten en gevorderde recreanten. De poule-indelingen zijn natuurlijk

zijn gezellige en sportieve sfeer. Ons doel is geslaagd als de deelnemers veel plezier in het volleyballen hebben mogen ervaren en het is dan meegenomen als je als team ook nog een van de taarten wint die we voor de winnaars klaar hebben staan. Het toernooi voor 7 december is nog niet geheel bezet en Olympus ’69 is nog op zoek naar recreatieve gelegenheidsteams om met ons een gezellige volleybaldag te beleven. Dus als je het zomerse campingvolleyballen eens naar een hoger plan wilt tillen ga dan op zoek naar teamgenoten onder je vrienden, collega’s of familie en schrijf jullie in voor het toernooi. Meer informatie en de mogelijkheid een team in te schrijven is te vinden op onze website volleybal.olympus69.nl of via email pepernotentoernooi@olympus69.nl.

Voor gevonden en vermiste huisdieren

Amivedi Vermist 26 okt. - kater gec. rood met wit witte bef en voetjes Dikkie dik 7 jr Rode Schouw Halsteren. 29 okt. - kater gec. kat cypers grijs miauwt als je zn naam roept. een knik in zn staart. snorharen gemengd van kleur zowel witte als zwarte snorharen. kijkt een beetje scheel Denzel 6 jr Uranuslaan Bergen op Zoom.

Gevonden 24 okt. - poes grijs met wit grijs bovenop en staart, groot Ruytershoveweg Bergen op Zoom Contactpersoon voor Amivedi is Beppie Broker, tel:088 0064601 of via www.boz@ amivedi.com. Op onze site www.amivedi. nl vindt u alle gevonden en vermiste dieren, enkelen met foto.

Janine Verster met antieke tulbandvorm. Marijn de Kok op de vloer. Hij zet de route uit voor de tentoonstelling. FOTO MIEKE SPEKMAN

MHC Tempo DOOR MIEKE SPEKMAN In museum Tongerlohuys bruist het van de activiteiten. De voorbereidingen voor de grote suikertentoonstelling zijn in volle gang. Vrijwilligers zijn druk bezig met de inrichting van de benedenzalen. Conservator Janine Verster vertelt: “Achter de schermen werken we al een jaar aan deze expositie. Er is door onze medewerkers veel onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de plaatselijke suikerverwerkende industrieën en in het archief zijn de mooiste oude foto’s geselecteerd voor de tentoonstelling. Er zijn gesprekken gevoerd met suikerverwerkende industrieën zoals Suiker Unie en Lonka en met particulieren voor het krijgen van bruiklenen. Van Suiker Unie hebben we uniek filmmateriaal gekregen over de suikerindustrie van vroeger en nu. Lonka heeft ons geholpen aan schitterend oud reclamemateriaal en uit onze eigen col-

Expositie Tentoonstelling ‘Suikergoed’ van 10 november tot 23 maart 2014 in Museum Tongerlohuys, Molenstraat 2, Roosendaal. Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

lectie zijn natuurlijk ook prachtige objecten geselecteerd. Buiten ons team vrijwilligers hebben we de professionele hulp ingeroepen van grafisch ontwerper Marc Vermeulen en vormgever Marijn de Kok om het verhaal van de suiker in het museum aantrekkelijk te presenteren.” Suikerproject De tentoonstelling Suikergoed is een onderdeel van het West-Brabantse Suikerproject.

‘Verzameling zoete recepten in salon’ Het museum werkt samen met WestBrabantse archiefdiensten, heemkundekringen, het Nationaal Vlasserij-Suikermuseum en Stichting Brabants Industrieel Erfgoed. Zij hebben de handen ineen geslagen om de suikergeschiedenis van de streek in de schijnwerpers te zetten. Ook in de jaarboeken ‘De Oranjeboom’ en ‘Ghulden Roos’ wordt aandacht besteed aan het thema suiker. Thema per zaal De zalen in het museum zijn onderverdeeld per thema. De eerste zaal geeft de historie

weer van de zoetstof door de eeuwen heen en het ontstaan van de beetwortelindustrie in West-Brabant. Een film toont het productieproces van biet tot suiker. In de grote Heyderadeyzaal zaal wordt aandacht besteed aan de Roosendaalse suikerfabrieken en de bedrijven die met de suikerverwerkende industrie te maken hebben. Ze geven een beeld van het product, het productieproces en de werknemers. Janine Verster zegt: “In de Van Hasseltzaal vertellen we het verhaal van de Roosendaalse bakkers aan de hand van voorwerpen en prachtig beeldmateriaal. Hier laten we zien hoe suikerwerk, taarten en figuren van chocolade gemaakt worden. In de salon is een verzameling zoete recepten te zien. We organiseren tijdens de tentoonstelling ook diverse activiteiten en workshops.” Kritische noot In de gang van het museum is er ruimte voor de actuele discussie. Dat het gebruik van suiker omstreden is, blijkt uit diverse krantenartikelen die beweren dat het nuttigen van suiker zorgt voor overgewicht en hart- en vaatziekten. Ook de gemeente Roosendaal, daarvan bewust, is onlangs gestart op de basisschool met het project JOGG, Jongeren op Gezond Gewicht, om te voorkomen dat kinderen te dik worden. Kortom het thema ‘suiker’ leeft!

Vrijwilligers gezocht voor Kerstactie BERGEN OP ZOOM - Sinds enkele jaren organiseert stichting Goed Ontmoet (voedselbank) een Kerstactie ‘Doe een boodschap voor een ander’. Afgelopen weken is er gestart met de voorbereidingen. ‘Er moet heel wat gebeuren voordat het zover is’ zei voorzitter Wim van Overveld. ‘Wij zijn dringend opzoek naar vrijwilligers die folders willen uitdelen aan het winkelend publiek. De folders leggen dan precies uit wat de bedoeling is en welke producten vooral gezocht worden. Er zijn nog steeds te weinig mensen die weten dat er in Nederland ruim 300.000 kinderen opgroeien in een gezin waar ar-

moede is,’ zei Wim, ‘Al kunnen wij niet ieder kind en zijn of haar ouders helpen, maar met steun van het winkelend publiek bereiken we toch een flink aantal in onze regio. Het is ieder jaar fantastisch te zien hoe klanten van de supermarkten zich op deze manier inzetten voor diegenen die onder de armoedegrens leven.” zei Wim. Mensen kunnen ook geld doneren. Er doen supermarkten uit heel de regio Zuidwest Brabant en Tholen mee met deze actie.. “Dus vanaf eind november tot 31 december zoeken wij vrijwilligers jong en oud die een paar uur beschikbaar zijn om deze actie wederom tot een groot succes te maken’ zei Wim tenslotte. Lijkt het u wat

om mee te doen? Neem dan rechtstreeks contact op met Mevr. Annet Mattheussens-Bijl mobiele 06-23656783 of e-mail Annet@goedontmoet.com. Mochten er lezers zijn die ons willen steunen dan kan dat door een bedrag eenmalig of structureel over te maken op bankrekening RABO 1402.41.833 t.n.v. Stichting Goed Ontmoet te Bergen op Zoom. Zijn er mensen die onze hulp wensen zijn wij te bereiken van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. Telefoonnummer: 0164-270290 daarna via 06-54680902 of lijkt het u wat een bijdrage te leveren binnen één van de activiteitengroepen? Neem contact met ons op! PAGINA 20

Britse oud-international geeft keepersclinic BERGEN OP ZOOM - Dinsdag 12 november komt niemand minder dan Simon Mason een keepersclinic verzorgen bij hockeyvereniging Tempo. Mason heeft een grote carrière gehad als hockeykeeper met o.a. deelnames namens Groot-Brittannië aan de Olympische Spelen van 1996, 2000 en 2004. Daarnaast is hij nu voorzitter van de Engelse hoc-

keybond en lid van de Europese Hockey Federatie. De clinic wordt van 19.00 tot 22.00 uur gehouden op het halve veld en is ingedeeld in categorieën van 19.00 tot 22.00 uur. Verspreid over drie sessies komen, van jong naar oud, alle Tempo-keepers aan de beurt. Naast de keepers zijn ook andere geïnteresseerden van harte uitgenodigd om te komen kijken.

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL Eerste nederlaag voor vv Nieuw Borgvliet

RK vv Nieuw Borgvliet BERGEN OP ZOOM - Nieuw BorgvlietDIOZ: 0-1. In de 2e minuut kreeg Benny van Eekeren uit een afgeslagen hoekschop vanaf 16 meter een vrije schietkans, maar zijn schot ging net over, helaas. Even later speelde Benny zich goed vrij op links, maar Robbert was net te laat om zijn voorzet af te ronden. De Zeggenaren kregen ook kansen, omdat er niet goed gedekt werd. Na 18 minuten lobde de goed spelende Maywand de bal van 25 meter over de ver uitgelopen doelman, maar een groenwitte verdediger kon de bal nog net voor de doellijn weg trappen. De gasten kwamen beter in hun spel en door zwak collectief verdedigen, zelfs op een 0-1 voorsprong, toen de 37-jarige Van Hoof vrijstaand kon scoren. Even later brak Robbert door op rechts, maar zijn schot werd vakkundig gekeerd door de felgele doelman. Na de pauze probeerden de Oranje-zwarten met diverse invallers het tij te keren, maar de stugge Zeggenaren maaiden elke bal naar voren. DIOZ kreeg nog de beste kansen toen Nieuw Borgvliet achterin va banque ging spelen, maar het

bleef 0-1 ook omdat de goede scheidsrechter geen penalty gaf toen Robbert door de keeper in de rug werd gelopen. Zo was de 1e nederlaag in 8 wedstrijden een feit. Stand: 1. FC Bergen 8 22, 2. Steenbergen 8 15, 3. ODIO 8 15, 8. Nieuw Borgvliet 8 13. Uitslag Nieuw Borgvliet 2-WVV’67 2 4-0 SC Gastel 6-Nieuw Borgvliet 3 4-1 Cluzona 4-Nieuw Borgvliet 4 3-1 Wernhout 3-Nieuw Borgvliet 5 8-1 Nieuw Borgvliet 6-RRSV 4 3-2 NSV 4-Nieuw Borgvliet 7 6-1 Nieuw Borgvliet vrouwen Dosko 2 vrouwen 13-1 Uitslag jeugd FC Bergen A1-Nieuw Borgvliet A1 2-1 Nieuw Borgvliet B1-Alliance B2 7-4 Nieuw Borgvliet C1-Yerseke C1 4-5 Luctor’88 C2-Nieuw Borgvliet C2 1-1 WHS E1-Nieuw Borgvliet E1 13-1 WVV’67 D1-Nieuw Borgvliet D1 6-0 Nieuw Borgvliet E1-Nieuw Borgvliet E2 2-2 Nieuw Borgvliet F1-FC Bergen F1 1-4 Nieuw Borgvliet F2-ODIO F2 5-0 Nieuw Borgvliet MP1-Smerdiek MP1 1-11


Stoppen ! met roken Lasertherapie

De behandeling wordt vergoed. www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Afslanken met succes! Lasertherapie

NU BIJ COMATHERM GRATIS HR++ GLAS

DE BEHANDELING WORDT VERGOED www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

'()*+',-**.*  &  /00 1 0  

   2,$   %%% 

  

          

Ramen en deuren

Rolluiken

Dakkapellen

Zonweringen

Serres

Garagedeuren

Wij heten u van harte welkom in onze showroom voor een ruime keuze in aluminium, kunststof en houten kozijnen, serres en tuinkamers, dakkapellen, carports, garagedeuren en zonwering.

ETTEN-LEUR: !'%&$&$$!"%"!+ '%&$&+& 

 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 uur WWW.COMATHERM.NL

Unileder Henk van Rooijen Leer en kunstleerreparaties ook kleurherstel voor kaal of verkleurd leer REPARATIES KLEURENSERVICE VERNIEUWEN * brandgaatjes * kussens opvullen * nieuwe kuipen * knopen en ritsen * delen vervangen * reiniging * kattenkrabbels * kleurverandering * scheuren/naden * winkelhaken * onderhoudsmiddelen * kleurherstellen Vervangt versleten delen in stoelen en banken in dezelfde kleur

UNILEDER Henk van Rooijen Bergen op Zoom Tel. 0164-235228

  !"#!#$## % &  % 

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

Nog ĂŠĂŠn unit beschikbaar!

Zonder zorgen ondernemen op een prachtige locatie.

Een unieke all-in huurformule tegen lage tarieven. Tijdens de open dag is er tevens de mogelijkheid verzamelgebouw HET INTERIUM te bezoeken.

Open dag ‘De Melkfabriek‘ 16 november 14.00 tot 18.00 uur Bruine Visstraat 32 4611 HJ Bergen op Zoom T 06 53 927 373 E peter@verswijver.nl www.de-melkfabriek.nl


Jeugdjudo in Lepelstraat

Nacht van het Levenslied BERGEN OP ZOOM - Op zaterdag 2 november organiseerde StaBoz (Stichting Activiteiten Bergen op Zoom) in samenwerking met een aantal horecaondernemers weer ‘De Nacht van het Levenslied’. In de deelnemende horecazaken in en rondom het centrum van Bergen op Zoom stond die avond het levenslied centraal en heeft iedereen weer kunnen genieten van verschillende liveoptredens met veel herkenbare liedjes. In Café De Saeck kon uit volle borst meegezongen worden met Sjaeck en de Sjaeckies, in Café de Mortier was het gezelligheidskoor Dubbel en Dwars te horen, evenals Ór ons is. Tapperij De Kroon pakte uit met ‘de Duifies’ die de bezoekers mee terugnamen in de tijd en in Café ‘t Groene Paard werd de

bezoeker vermaakt door het meezingkoor Lappe & Gare. In Café Oosterwaal vierde zanggroep Snot en Kwiel het 10-jarig bestaan met smartlappen en feestnummers, voor de gelegenheid kreeg iedereen een feestelijk hoedje opgezet. In Grand Café De Bourgondiër was het dringen geblazen met optredens van smartlappenkoren VanLieverlee en Bittere Tranen. In de Stadskelder werd het publiek verrast door de twee kleurrijke dames van zanggroep Ranzig met hun grappige en dubbelzinnige teksten. Ook de Valkuiltjes waren van de partij, zij zorgden voor het entertainment in zaal d’Honneur. Al met al een hele gezellige, drukke en afwisselende avond met een lach en een traan, die zeker om herhaling vraagt. Een foto-overzicht is te vinden op de website van StaBoz: www.sta-boz.nl Voor meer informatie: www.sta-boz.nl

DOSKO ontvangt HFC LEPELSTRAAT - Sportschool Shintai is in oktober gestart met judolessen in Lepelstraat. Omdat de jeugd groepen in Halsteren vol zitten moest er uitgeweken worden naar een extra locatie. Op deze manier krijgen gevorderde leden de mogelijkheid om een uurtje per week extra te trainen en is er tevens de mogelijkheid voor nieuwe leden om kennis te maken met de judosport. De eerste training was met 22 kids een groot succes te noemen. Sportschool Shintai staat bekend om zijn fanatieke jeugdlessen. De jeugd krijgt op een leuke en speelse manier de grondbeginselen van

het judo aangeleerd. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de ontwikkeling van het kind. Motoriek, coördinatie en het reactievermogen zijn zaken die samen met het leren omgaan met elkaar hoog in het vaandel staan bij Shintai. Bij Shintai kunnen judoka’s deelnemen aan gewone recreatieve lessen, fanatiekere wedstrijdtrainingen en technische kata trainingen. Het deelnemen aan regionale of landelijke wedstrijden behoord ook tot de mogelijkheden. Alles kan en er zijn geen verplichtingen. Naast de wekelijkse lessen bied Shintai meer voor haar leden. Jaarlijks organiseert de club tal van activiteiten. Zo zijn er jaarlijks clubkampioenschappen, een starters toernooi, een groot

landelijk toernooi, een judokamp voor de jeugd, een sinterklaas training en een seizoensuitje voor de junioren en senioren. Shintai brengt ook jaarlijks een jaarboekje uit en is actief op facebook en heeft een website. Is uw interesse gewekt voor judo bij Shintai? zowel startende judoka’s vanaf 5 jaar als gevorderde judoka’s kunnen bij Shintai terecht. De lessen in Lepelstraat worden gehouden op donderdag avond in gymzaal de boogerd (naast de basisschool) van 18.30 tot 19.30 uur voor de jeugd vanaf 5 t/m ca 11 jaar. Oudere jeugd, junioren en senioren kunnen vanaf 19.30 uur terecht. Voor meer informatie belt u met Peter Goossens, 06-28772961 of kijk op www.sportschoolshintai.nl

BRIDGE BRIDGECLUB WBM Familyland uitslag 4 november, A-lijn: 1. Echtpaar Verleur 63,54%; 2. W. Emke + P. v/d Poel 59,90%; 3. Echtpaar Hagenaars 53,65% B-lijn: 1. T. v/d Spek + N. Overbeeke 66,15%; 2. P. Mattheussens + E. Jansma 62,50%; 3. J. v/d Dijs + N. v. Hoof 55,73% HALSTERSE BRIDGE CLUB Uitslag dinsdagmiddag 5 november, Lijn-A: 1. epr. IngridHenk van Oostveen 66.00%, 2. epr. Mia-Frie van Akkeren 58.75%, 3. mevr. Ria Schepers-dhr. Frans van Haperen 57.08%, 4. dhrn. Jan v.d. Gaag-Hans v.d. Boom 55.50%, 5. epr. Riet-Kees Goosen 54.00%. Lijn-B: 1. mevr. Marieke Emons-dhr. Ton Thijssen 63.54%, 2. dms. Paula Evers-Gerda Rommers 59.38%, 3. epr. Janny-Dick Bosma 57.29%, 4. epr. Zus-Cor Keij 51.56%, 5. dms. Corry Vemaat-Hermien Smaak 49.48%. BRIDGECLUB UP&DOWN Uitslag 5 november, Lijn A: 1. Corrie Buuron-Corry Milius 65.83%, 2. Corry Stoffels-Annie Withagen 51.67%, 2. Lisa v.d. Klundert-Joke v.d. Linden 51.67%. Lijn B: 1. Wies Petersen-Connie Spieker 62.83%, 2. Bep NelisseRoos de Rooy 60.75%, 3. An Bierhuizen-Nel Bogers 58.17%. Ze bridgen iedere dinsdagmiddag om 13.30 uur in zaal Rozenoord. BC BRIDGE BETER Uitslag van 4 november; Lijn A: 1. Els v.Kempen & Corinne Wegkamp 67,08%; 2. Walter Wijnans & Anja Canters 61,25%; 3. Herman & Isabel Albers 58,75%. Lijn B: 1. Janny Wijnands & Tilly Werner 62,92%; 2. Isa Hermans & Corine Withagen 56,25%; 3. Henk v/d Velden & Piet Noordijk en Piet & Corrie Knipscheer 54,58%. Bridge Beter speelt op maandagavond in d’Honneur. 11 november begint de 2e ronde van de wintercompetitie. Nieuwe leden zijn welkom. Info bij Paul Luyten (tel.0614677493. BC FOUR ACES Uitslag dinsdagavond 5 november, Groep-A: 1. epr. Margo-Peter Thomassen 68.00%, 2. dms. Hilda van Dorsselaer-Jo Rekkers 59.17%, 3. dms. Truus Jansen-Marian Hamers-Nijssen 57.00%, 4. mevr. Ankie Holtzer-dhr. Jan Pigmans 56.00%, 5. epr. Bea-Ton Mouwen 55.00%. Groep-B: 1. dhrn. Joep Matthijssen-Koos Weijdt 63.54%, 2. dms. Ietje Hemsing-van Duijneveldt-Els ‘t Hart-Boer 60.07%, 3. dms. Ria Koevoets-Verhulst-Marie Zwueste-Jonkhout 60.07%, 4. dms. Ria Bakker-Vanwesenbeeck-Lyda van Gulik Ponne 57.64%, 5. epr. Toos-Johan van Elsakker 54.86%.

Groep-C: gedeelde 1e plaats dms. Marita v.d. Hoogte-Maria v.d. Poel, mevr. Hennie Vermeulen-dhr. Ben Estor 59.90%, 3. mevr. Wies Petersen-dhr. Jim Haaksma 56.77%, 4. dhrn. Jaap Kraaijenoord-Fons v.d. Poel 51.56%, 5, dms. Ria van Diepenbeek-Truus Zandbergen 51.04%. STEELBRIDGE Uitslag 5 november, A. lijn: 1 Jos Pijnenburg-Eef van Hasselt 62,50% 2. Toon Maes-Rob Nederhof 58,33% 3. Joke Kalker-Jan Kalker 56,67% 4. Hans Prince-Gemma Piepers 54,58% 5. Joke Claes-Lenie in het Veld 54,17% B. Lijn 1. Mieke Maes-Henk van Esveld 63,89% 2. Adrie Koevoets-Jac Koevoets 63,19% 3. Ben Hertogh-Sip Sipma 58,33% 4.Nel van Gaans-Andre van Gaans 56,25% 5. Maria Bekkers-Mat Zuidam 47,92%

BERGEN OP ZOOM - In de hoofdklasse A speelt Dosko zondag 10 november op sportpark Meilust de belangrijke wedstrijd tegen Koninklijk HFC uit Haarlem. Het is de oudste voetbalclub van Nederland, die werd opgericht op 15 september 1879. De club telt 1600 leden, werd 3 keer kampioen van Nederland en won 3 keer de KNVB beker. Al sinds 1923 speelt HFC een nieuwjaars wedstrijd tegen de oud-internationals. HFC is koploper in de hoofdklasse A en pakte vorige week de 1e periodetitel. Tegenstander om U tegen te zeggen. Dosko speelde vorige week tegen Quick voor rust een uitstekende wedstrijd. De Hagenezen werden volledig van het veld gespeeld en Dosko leidde met 0-2. Na rust waren de rollen omgekeerd en sloeg Quick 3 keer toe. Het wachten bij Dosko is op een kentering die ongetwijfeld een keer moet komen. Afgelopen 4 wedstrijden zijn er onnodig punten verspeeld. De Bergenaren kunnen het niveau in de hoofdklasse aan,

maar de factor geluk ontbreekt. Hopelijk is dat nu niet meer het geval en keert de koploper met lege handen terug naar Haarlem. Pupil van de week is de 10-jarige Mahir Ernest Yilmaz. Hij speelt in Dosko E2 en zit in groep 7 op basisschool De Welle. Hij doet ook aan judo en heeft de gele band. Zijn favoriete clubs zijn PSV en Barcelona. Adam Maher en Lionel Messi zijn de favoriete spelers. Mahir wil later luchtverkeersleider worden. Ledenvergadering Op de algemene ledenvergadering zijn een groot aantal leden gehuldigd, vanwege langdurig lidmaatschap: 60 jaar lid: Nico van Mourik en Tinus Verdaasdonk; 50 jaar lid: Jan Langenberg, Adrie Musters en Eppie Sebregts; 40 jaar lid: Jacques van Eekelen, Peter Nuijtemans en Sjaak Schuurbiers; 25 jaar lid: Jos van Arendonk, Jeroen Hendrickx, Robert Hopmans, Frans Nuijtemans en Jack Parel. Lianne Musters kreeg de waarderingsspeld en Ad van Eekelen werd benoemd tot lid van verdienste.

’t Nuuwe Veldteke vor de Berregse Vastenavend 2014

BRIDGECLUB ALERT Uitslag, woensdag, 6 november: 1. Anne-Marie v.d. BeemtMartha v.d. Berg 61,25%, 2. Bep Jansen-Jaantje Nuijten 55,42%, 3. Isabel-Herman Albers 52,92%, 4. Mieke Adriaansen-Joke Goossens 52,50%, 5. Jaap Dekker - Conny Hertogs 52,08%. BC Alert speelt op woensdagmiddag in de Zoomflat. Info: Herman Albers, tel. 06-34304546. BC DE WITTENHORST Uitslag woensdagmiddag 6 november: 1. dms. Jo Langenberg-Corry v.d. Heuvel 62.50%, 2. dhrn. Jan v.d. Gaag-Wim Matthijssen 59.03%, 3. dms. Diny van Dijk-Corrie v.d. Schuit 58.68%, 4. epr. Martha-Leo Bogers 58.33%, 5. mevr. Joke Buuron-dhr. Ton Thijssen 55.21%. BC DE VIER WINDEN, uitslag 5 november, A-Lijn: 1. Henk Jansen-Cees Verheijen 61,11%, 2. Wim Hopmans-Ben van Straaten 58,13%, 2. Tilly van Rijn-Rob van Rijn 57,57%. B-Lijn: 1. Cuny Akkerman-Ruud Akkerman 64,58%, 2. Jenny Dingemans-Riet Buckens 60,71%, 3. Ad Buckens-Ton v.d. Berg 59,52%. C-Lijn: 1. Willy Oerlemans-Ton Tak 63,40%, 2. Doortje v.d. Bersselaar-Wim v.d. Bersselaar 57,22%, 3. Marie-Josee v. Eijk-Joke van Wouwe 56,46%. Zij spelen op dinsdagavond, aanvang 19.30 uur in bridgecentrum d’Honneur, Koepelstraat 103, Bergen op Zoom. Nieuwe leden zijn welkom. Inlichtingen bij de secretaris Gerda Klaassen, tel. 0164683915. Op 5 januari start er een beginnerscursus Bridge gegeven door een docent van de Nederlandse Bridge Bond. Les thuis in eigen lokaal, geen horecabesteding. Info 06-33722453, gerard. crusio@bridgedocent.nl PAGINA 22

‘t Nuuwe Veldteke 2014.

BERGEN OP ZOOM - ‘t Binneste buite, ’t zoeme n’en ’t fluite… De knoppe, de geure... en de kloppe’de kleure… De boskes en de bloskes, ’t strale… ‘k Zijn blij! In m’n kop is dees dage de winter verbij. Ge voel d’aan alles da d‘t binnekort wir voorjaar wor. ’T vroege voorjaar, oe noeme me da d’in Berrege? Sjuust ja: de Vastenavend. Onder ’n om’òòg g’ouwe n’ouwe ver-

giet, mè luchtgate, komme de blomme van de Prins één vor één uit oew bol. De zeve tullepe n’ebbe n’ok name: Nilles I, Wannes I, Nilles II, Miel I, Manus I, Manus II en Nilles III... ‘n Sjiek blommekartje, mè d’t jaartal en ‘t wape van Berrege, op z’n kop, ouw de tullepe as ‘n boeketje bij mekare. Agge mar leut et! ‘k Eb ’t voorjaar in m’n kop. ‘t Nuuwe veldteke is vanaf 17 jannewarie 2014 te kòòp bij oreka en winkeliers.


Engineer (Megatronica, regio Bergen op Zoom) Organisatie Onze bedrijf is actief in de machinebouw voor de funderingswereld. Door de groeiende vraag naar RQWZHUSHQSURGXFHUHQHQOHYHUHQYDQVSHFL¿HNHPDFKLQHVYRRUGHIXQGHULQJVWHFKQLHN]LMQZLMRS ]RHNQDDUHHQHQWKRXVLDVWHHQJLQHHU Functie ,QGH]HIXQFWLHEHQMHYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUKHWRQWZHUSHQHQFRQVWUXHUHQYDQVSHFL¿HNHPDFKLQHV 1DGHRQWZHUSIDVHZRUGHURRNYDQMHYHUZDFKWGDWMHKHWERXZSURFHVYDQSURWRW\SHVEHJHOHLG Functie eisen ‡$IJHURQGHRSOHLGLQJ0%2+%20HFKDWURQLFD ‡%LMYRRUNHXUNHQQLVYDQ,QYHQWRUWHNHQHQ ‡0LQLPDDOMDDUHUYDULQJLQHHQVRRUWJHOLMNHIXQFWLH ‡,QWHUHVVHLQK\GUDXOLHNEHVWXULQJVWHFKQLHNHQRIPHFKDWURQLFD ‡,QQRYDWLHIHQÀH[LEHOGRRU]HWWLQJVYHUPRJHQHQDFFXUDDW]HOIVWDQGLJHQEHWURXZEDDU ‡%HNHQGPHWGH(QJHOVHHQ'XLWVHWDDO ‡2SNRUWHWHUPLMQYRRUODQJHUHWLMGEHVFKLNEDDU

Trend zoekt een ervaren kapper... ...met leidinggevende capaciteiten voor de vestiging in Etten-Leur Heb jij interesse of ben je toe aan een verandering? Bekijk dan de vacature op onze website.

Arbeidsvoorwaarden 9RRUGHMXLVWHNDQGLGDDWZRUGWHHQDIZLVVHOHQGH]HOIVWDQGLJHHQYHUDQWZRRUGHOLMNHEDDQJHERGHQ PHWYHHOYULMKHLGHQPRJHOLMNKHLGWRWSHUVRRQOLMNHRQWZLNNHOLQJ8LWHUDDUGKRRUWKLHURRNHHQPDUNWconform salaris bij en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

trendhairstylers.nl

Belangstelling? +HUNHQMHMH]HOILQGHRPVFKULMYLQJHQVSUHHNWGHIXQFWLHMHDDQ"'DQRQWYDQJHQZLMJUDDJMHVROOLFLWDWLHPHWMH&9-HNXQWMHVROOLFLWDWLHELMYRRUNHXUGLJLWDDOYHUVWXUHQQDDUDGPLQLVWUDWLH#LQSLHTQO9RRU PHHULQIRUPDWLHRYHUGH]HIXQFWLHNXQMHFRQWDFWRSQHPHQPHW)UDQNYDQ'HXUVHQ

Inpieq Vang 10a 4661 TX Halsteren

ONDERHOUDSBEURTEN

 6FKDQVGLMN5+=HYHQEHUJHQWHOHIRRQQXPPHU 

REPARATIE/STORINGEN REMMENSERVICE AUTORUITEN TREKHAKEN

AUTOSERVICE

SCHADE

BANDENSERVICE

WIELEN

1DFKWSRUWLHUPY SDUWWLPH 

ACCU’S AIRCO

-Opslag -Verhuur -Verkoop alle merken -Monteren van uw eigen banden -Monteren van uw eigen wielen

APK

Iedere maand actie, zie desnep.nl

 +HWYLHUVWHUUHQ*ROGHQ7XOLS=HYHQEHUJHQEHVFKLNWRYHUVWLMOYROLQJHULFKWHNDPHUVHQ VXLWHVYRRU]LHQYDQDOOHPRGHUQHJHPDNNHQ :LM]LMQRS]HHUNRUWHWHUPLMQRS]RHNQDDUHHQHQWKRXVLDVWHFROOHJDYRRUGHIXQFWLHYDQ 1DFKWSRUWLHUPY SDUWWLPH  :LM]RHNHQHHQOR\DOHUHSUHVHQWDWLHYHHQHQWKRXVLDVWHSHUVRRQOLMNKHLGPHWJHYRHOYRRU JDVWKHHUVFKDSHQHHQIOH[LEHOHLQVWHOOLQJ'HIXQFWLHRPYDWRQGHUPHHUKHWYHUVWUHNNHQ YDQLQIRUPDWLHDDQJDVWHQDGPLQLVWUDWLHYHWDNHQHQVFKRRQPDDNZHUN]DDPKHGHQ &RPSXWHUNHQQLVHQNHQQLVYDQGH(QJHOVHWDDOLVKLHUELMHVVHQWLHHO :LMELHGHQJRHGHDUEHLGVYRRUZDDUGHQHQYRRUGHMXLVWHNDQGLGDDW]HHUJRHGHVDODULsULQJ *UDDJXZVFKULIWHOLMNHVROOLFLWDWLHLQFOXVLHI&XUULFXOXP9LWDHYyyUQRYHPEHUULFKWHQDDQ GHKHHU*0XQVLQIR#JROGHQWXOLS]HYHQEHUJHQQO9RRUPHHULQIRUPDWLHRYHURQVEHGULMI NXQWXWHUHFKWRSZZZKRWHO]HYHQEHUJHQQO $FTXLVLWLHQDDUDDQOHLGLQJYDQGH]HDGYHUWHQWLHZRUGWQLHWRSSULMVJHVWHOG

Wij werken voor alle leasemaatschappijen Maximale planning 1 week Voorkeur via desnep.nl Zundert Rucphenseweg 13a T.076-5973375

Etten-Leur Mon Plaisir 91 T.076-5015853

Bergen op Zoom Poortweg 2 T.0164-233676

Ik ben ZEPXL is per direct op zoek naar

MEDEWERKERS M/V voor de afwas

DESNEP.NL

Telefoon 0164-258800 NIEUW IN BERGEN OP ZOOM:

Bakkerij ‘t Croissantje BERGSE-MIK (WIT-TARWEBROOD)

€ 1.80

10 MINI PUNTJES

€ 1.00

APPELFLAP

€ 0.90

SPECULAAS/AMANDEL OF WORSTSTAAF

geopend van 7.00 tot 13.00 uur JOKE en ARIJAAN KRIJNEN

Korenmarkt 12 - BERGEN OP ZOOM - tel./fax 0164 - 23 78 64

SCHOON GENOEG VAN VUIL TAPIJT?

Ook voor meubelreiniging

Verkoop van 2e hands goederen Tevens verkoop nieuwe bedden en kasten U kunt uw spullen bij ons inleveren of wij komen ze gratis ophalen. Wij halen ook woningen leeg voor particulieren of bedrijven.

caravan / camper / boot en auto

stalling

Jaarcontract vanaf €175,Onze website www.bootencaravanstallingzeeland.nl Locatie: Oud Vossemeer Tel. info: 06 12864807

Openingstijden: ma.12.00-17.00; di. + wo. + do. 09.0017.00; vr. 09.00-20.00 za. 10.00-17.00. Zondags gesloten

Bel voor gratis advies en prijsopgave.

Dé tapijt- en meubelreinigers www.chemdry.nl brooymans@planet.nl

Bergen op Zoom Goes 0800 - 4477999 (gratis) 0164-245005 0113-229020

Tel: 06 - 36199418 WWW.ZEPXL.NL

Oude Stationsweg 28, tel. 06 43 27 60 67

Parkeren kunt u aan de overkant, achter de bushaltes. Let op: het is wel betaald parkeren.

Chem-Dry Droger, schoner, gezonder ‡9RRUSDUWLFXOLHUHQHQEHGULMYHQ ‡6QHOGURRJHQODQJHUVFKRRQ ‡9XLODIVWRWHQGHEHKDQGHOLQJ ‡6SHFLDOLVWLQPRHLOLMNHYOHNNHQ ‡6SHFLDOHEHKDQGHOLQJYRRU%HUEHUV3HU]HQHWF

De goedkoopste winkel

Nieuwe zorgverlener voor PGB

Middelburg Roosendaal Roosendaal Goes 0118-639623 0165-529955

U bent van harte welkom bij de goedkoopste winkel van Berrege!

DE SCHANS TUINSCHERMEN betonsysteem | tel. 0164 686418 www.deschanstuinschermen.nl

20% JUBILEUMKORTING op het renoveren van uw parketvloer. GRATIS en vrijblijvende prijsopgave. Wilco Parket Vlierbes 10 4661 WT Halsteren

Tel.: 0164 - 68 58 52 E-mail: info@wilcoparket.nl Website: www.wilcoparket.nl


Groepsuitjes Familiefeesten Feestlocatie

AKK ERMANS leisure & golf

D H T

10 NOV. HOOGERHEIDE TENNISHAL SPORTS&PLEASURE

DE HOLLANDSCHE TUYN

16 EN 17 NOV. OUDENBOSCH SPORTHAL DE BEUK 24 NOV. STEENBERGEN SPORTHAL t CROMWIEL

LUNCHROOM | AFHAAL | BISTRO

W W W.A K K E R MA N S.CO M

Winnaar 2012 Beste Familiebedrijf

Iedere maand

1 DEC. KLUNDERT SPORTHAL DE NIERVAERT

Nieuw driegangen keuzemenu voor maar â‚Ź 19,50

8 DEC. HOOGERHEIDE M.F.C. KLOOSTERHOF 14 EN 15 DEC. OUDENBOSCH SPORTHAL DE BEUK 22 DEC. STEENBERGEN SPORTHAL t CROMWIEL

****

26 DEC. OSSENDRECHT SPORTHAL DE DRIESCHAAR

Wild driegangen keuzemenu voor â‚Ź 24,50

29 DEC. WOUW SPORTHAL OMGANCK

MARKTEN OPEN VAN 9:00 TOT 16:30 UUR INL/RESERV. 0165-302682 OF WWW.DEMARKTEN-WOUW.NL WWW.DEMARKTEN.COM

****

Kerstmenu voor 1e en 2e kerstdag ****

Bel: 0164 266011 of www.dht-boz.nl

restaurant, huiskamercafĂŠ en theetuin

+AAYs4HOLENs4EL WWWEETCAFETHESIXTIESNL

Eten op Brabants mooiste plekje!

www.benedensas.nl

:ONDAGNOVEMBERUUR

TEGEL DISCOUNT

HOEZO DUUR? BIJ ONS VASTE LAGE PRIJZEN!!!

Argon 29, 4751 XC Oud Gastel, Borchwerf 2, 0165 530540

SPHINX V&B - MOSA

NU BLIJVEND SCHERP GEPRIJSD HOOGWAARDIGE KWALITEIT

Heeft u al een offerte? Breng deze gerust mee, wij zijn gegarandeerd goedkoper.

Ma. t/m vrij. van 8.00-12.30 u. en van 13.00-17.30u. Zat. van 8.00-16.00 u. www.tegel-discount.nl

BLUES/ROCK JAMSESSION! 3PECIALGUEST!D,ANDAGITARISTDOCENT 5BENTVANHARTEWELKOM 4OEGANGGRATIS

q 0167-503224 q 0167-502621 E info@benedensas.nl

GEOPEND: Vrijdag, Zaterdag en Zondag vanaf 12.00 uur. www.de-uitwijk.nl info@de-uitwijk.nl Dorpsweg 136, De Heen Tel: 0167 560000

- 130 soorten pannenkoeken - Grill specialiteiten (niet op zondag) - Overdekt en verwarmd terras - Speeltuin en kinderboerderij - Minigolf en kanoverhuur Informeer naar de mogelijkheden voor feesten en partijen.

SCHIMMELNAGELS

Laat ze nu behandelen met de PinPoint laser. Na de laserbehandeling worden de nagels geleidelijk weer normaal in de daarop volgende maanden.

Zomergemstraat 2a 4826 CW Breda 076 578 00 50

www.dermcentrum.nl

tuincentrum Moerkant zaterdag 16

op bezoek bij Bergen op Zoom

november

AY LADIESmuD ziek

a.s. r e b m e v o n Datum: 187 uur 0 0 . 9 1 0 0 . Tijd: 16 to

met live

uur 9.00 - 18.00 g op planten 10% kortin en decoratie odiebag mptie en go

gratis consu

n e p g o a d n o z elke Moerkantsebaan 180 - 182 2910 Essen - BelgiĂŤ Tel: 0032 - 3 667 50 55

Open van 9.00 - 18.00 uur Zondag 10.00 - 16.00 uur Maandag gesloten

2 km van de kerk van Huijbergen

p de fo o n e t ie P n e - Met de Sint e Pieten d t e m e k o a - Kar tijd - Kleurweds

Dbozz 20131110  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you