Page 1

THUIS IN DE REGIO

WEEKENDEDITIE

B E R G E N

O P

Z O O M S E

O P L AG E :

4 AUGUSTUS 2013 WEEK 31

Uitgeverij

EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

29.800

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

I SPORT

Volg ons via twitter: @BergseBode

GEDULD NODIG VOOR ONTWIKKELINGEN NIEUW-BORGVLIET

Te l .

076

599

8 111

KERKELIJK NIEUWS

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

EEUWIGE VRIENDSCHAP MET CANADESE BEVRIJDERS

Informatieavond over Halsterse CJG XL

Blauwalgen in drie vijvers gevonden

HALSTEREN - De inwoners van Halsteren worden tijdens een informatieavond in De Wittenhorst bijgepraat over de plannen om in het wijkcentrum een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) onder te brengen. Ook de partners van het CJG - Thuiszorg met Aandacht en GGD West-Brabant krijgen een plaatsje in het wijkcentrum. Om de organisaties goed te huisvesten is echter wel een verbouwing van dorpshuis nodig. Zo moet bijvoorbeeld de entree worden verplaatst. Tijdens een informatieavond geeft de gemeente daar meer uitleg over. De avond is van 19.30 uur tot 21.00 uur in De Wittenhorst aan de Schoolstraat 6 in Halsteren.

BERGEN OP ZOOM - Waterschap Brabantse Delta heeft blauwalgen geconstateerd in de Grote Melanen, de Kleine Melanen en in de Vijverbergvijvers. Het waterschap raadt daarom contact met het water sterk af. De giftige stoffen die de bacteriën in blauwalgen afscheiden kunnen jeuk of buikkrampen veroorzaken. Wie toch in contact komt met de blauwalgen, wordt geadviseerd om de betreffende lichaamsdelen goed af te spoelen. Ook voor hondenbezitters is het oppassen. De blauwalgen zijn schadelijk voor de viervoeters. Het laten drinken of zwemmen raadt het waterschap dan ook af. De gemeente heeft waarschuwingsborden geplaatst.

W E E K B L A D

Woensdrecht wil afrit 29 behouden BERGEN OP ZOOM - De gemeente Woensdrecht verzet zich tegen de wens van buurgemeente Bergen op Zoom om afrit 29 Bergen op Zoom-Zuid/Huijbergen te verplaatsen. Bergen op Zoom wil de open afritten naar het zuiden verplaatsen, zodat de Markiezaatsweg beter op de A58 aansluit, maar Woensdrecht is daar geen voorstander van en heeft daarom een zienswijze ingediend. “We hebben nu twee verbindingen met de snelweg. Als een van die twee wegvalt, is dat niet in ons voordeel. Afrit 29 is niet alleen voor Huijbergen erg belangrijk, maar is ook een extra ontsluiting voor de vliegbasis”, zegt gemeentewoordvoerster Robine van Hees.

Goede voortgang duurzaamheidsbeleid BERGEN OP ZOOM - De gemeente Bergen op Zoom boekt goede voortgang op het gebied van duurzaamheid. Dat concludeert milieuwethouder Ad van der Wegen aan de hand van het jaarverslag Milieu & Duurzaamheid over 2012. De wethouder wijst erop dat er vorig jaar voor het eerst een prijs is uitgereikt voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, er diverse oplaadpunten voor elektrische auto’s zijn geplaatst en het bewustzijn via diverse schoolprojecten onder de aandacht van de jeugd wordt gebracht. Wensen heeft Van der Wegen echter ook. Zo wil hij het gemeentelijk wagenpark op termijn volledig op elektriciteit laten rijden.

Meer bedrijvigheid in Groene Gordijn BERGEN OP ZOOM - De bewoners van het Groene Gordijn krijgen meer kansen om bedrijfsmatige activiteiten vanuit huis te beoefenen. In het ontwerpbestemmingsplan, dat momenteel ter inzage ligt, is het mogelijk om vanuit een garage of bijgebouw een bedrijf te runnen. Ook mag er een webwinkel op het adres staan, op voorwaarde dat er alleen administratieve werkzaamheden worden verricht. Het plangebied is naast het gebied rond de voormalige Cort Heijligerskazerne uitgebreid met de portiekflats langs de Guido Gezellelaan. De flats gaan de komende jaren tegen de vlakte. Van de 216 woningen komen er uiteindelijk 206 terug.

Gemeente garant voor clubhuis Olympia BERGEN OP ZOOM - Bergen op Zoom heeft er weer drie dagen vol muziek, braderie, entertainment en gezelligheid op zitten. De Krabbenfoor beleefde in de laatste volle week van juli een prachtige editie, met veel publiek en over het algemeen heerlijk weer. Een goede generale voor de vijftigste editie die volgend jaar op de planning staat! FOTO MERIJN SITSEN

Gemeente voorkomt tegenvaller van 1,3 miljoen euro

Veiligheidsregio koopt kazerne BERGEN OP ZOOM - Hoewel de nieuwe brandweerkazerne aan de Van Konijnenburgweg nog in aanbouw is, heeft de gemeente Bergen op Zoom het pand nu al van de hand gedaan. De gemeente heeft een koopovereenMVeiligheidsregio I D D E LMiddenB U R G S E & zodat V de E gemeente E R S alsnog E komst gesloten met de en West-Brabant, de btw-compensatie vanuit het Rijk kan ontvangen. Zonder die compensatie had de gemeente een verlies van maar liefst 1,3 miljoen euro moeten inboeken. DOOR RIA VAN MEIR Waarnemend burgemeester Dick de Cloe steekt zijn opluchting niet onder stoelen of banken. “Natuurlijk hadden wij graag de brandweerkazerne in eigen beheer gehouden, maar niet voor een prijskaartje van 1,3 miljoen euro”, stelt hij. Kort na zijn aantreden raakte bekend dat het Rijk geen btw-compensatie meer uitkeert over kazernes die in bezit zijn van gemeenten. Sinds 2010 zijn de gemeentelijke brandweerkorpsen opgegaan in regionale veiligheidsregio’s. “In de wet was opgenomen dat het personeel en materiaal van de gemeenten zou overgaan naar de regio’s, maar over de gebouwen was niets opgenomen in de wet. Men ging er blijkbaar vanuit dat ook de kazernes zouden worden overgedragen. Omdat de brandweer geen wettelij-

t

h

...VOOR

u

i

ke taak meer is voor de gemeente, komen alleen veiligheidsregio’s in aanmerking voor de btw-compensatie. Dat zou ons een gat van 1,3 miljoen euro bezorgen”, legt De Cloe uit. Compensatieregeling De burgemeester ging daarom in onderhandeling met de Veiligheidsregio, maar kwam er al snel achter dat Bergen op Zoom zich in een minderheidspositie bevond. “Naast onze gemeente waren er nog een stuk of vijf andere gemeenten met een kazerne in aanbouw. Alle andere gemeenten hadden geen problemen en wilden hun kazerne in eigen bezit houden. De regio meende dat een regeling collectief moest zijn en geen nadeel voor andere W gemeenten E E K mocht B L opleveren”, A D schetst De Cloe het probleem. Dat leidde tot een compensatieregeling, waarbij de

s

regio voor veertig procent van de kosten zou opdraaien, waarbij de gemeenten eigenaar zouden blijven van hun kazernes. Vrijwillig De Cloe was echter nog niet tevreden. “In dat geval zouden wij zo’n vijf ton terugkrijgen, maar nog steeds met acht ton verlies zitten.” Hij bracht daarom een nieuw voorstel in, dat al toegepast is in de Veiligheidsregio Utrecht: de gemeente biedt de kazerne vrijwillig te koop aan, met een terugkoopclausule over tien jaar. De gemeente blijft eigenaar van de grond en houdt het recht op eerste koop. “Deze methode is al toegepast en ook goedgekeurd door het Rijk. We krijgen nu het volledige bedrag van 1,3 miljoen euro terug, zonder dat andere gemeenten daar nadeel van ondervinden”, besluit de burgemeester trots.

Ik ga mee... i nop vakantie d e r en e ik g neem i o

HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS... KIJK OP WWW. INTERNETBODE.NL

WIN EEN BODE ACTIEPAKKET t.w.v.

de BODE! Maak een foto van jezelf of je reisgenoot met de Bode op jouw vakantiebestemming en win mooie prijzen! Stuur je mooiste foto naar:

foto@internetbode.nl Vermeld bij je inzending ook even je naam, waar je de foto hebt gemaakt en waar je zelf vandaan komt. Inzenden kan t/m 14 augustus 2013

€ 50 +

JOUW FOTO IN DE BODE!

BERGEN OP ZOOM - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een garantstelling van 15.000 euro aan tennisvereniging Olympia. De vereniging heeft daar om verzocht, omdat zij zo een lening kan afsluiten voor de bouw van haar nieuw clubhuis op sportpark De Markiezaten. De tennisvereniging is in juni naar het nieuwe sportpark verhuisd, waar de club beschikt over twee allweatherbanen en een minibaan voor de jeugd. In september wordt het nieuwe clubhuis geplaatst, zodat Olympia definitief afscheid kan nemen van haar oude stek op het Coehoornpark aan de Brouwerijbaan/Zwarteweg nabij het spoor.

Dekking gsm-net A4 heeft aandacht BERGEN OP ZOOM - De gemeente Bergen op Zoom gaat de mobiele bereikbaarheid van de A4 aankaarten bij Monet, de vereniging van de mobiele netwerkoperators KPN, T-Mobile en Vodafone. Dat zegt het college in antwoord op vragen van de VVD. Volgens de partij laat de dekking van het mobiele netwerk op de A4 ten oosten van Halsteren nog te wensen over. Het gemeentebestuur geeft aan jaarlijks overleg te voeren met Monet en de bereikbaarheid van de A4 en het oosten van Halsteren in de eerste bijeenkomst ter sprake te brengen. Het college heeft in december al een vergunning afgegeven voor een antenneinstallatie bij Vrederust.

Geen woningbouw op Hemi-locatie HALSTEREN - Het college van burgemeesters en wethouders ziet niets in het voorstel van het CDA om op bedrijfslocatie Hemi woningbouw te laten plaatsvinden. Het gemeentebestuur stelt vast dat de locatie volgens het bestemmingsplan niet voor wonen geschikt is. Eerder werd wel besloten dat er in de Markiezaten een combinatie van wonen en werken plaats mocht vinden. Maar het gemeentebestuur wijst erop dat het daar ging om een onherroepelijke woonbestemming. In het aankomende Beleidsplan Wonen zal meer flexibiliteit opgenomen worden ten aanzien van woon en werk bestemmingen. Dat plan zal gelden voor de hele gemeente.


Duur wonen hoeft niet!

KOOP

Gervas en Leest Makelaardij direct lagere Voor u looptzorgen deze actievoor nog tot 15 augustus a.s.woonlasten

ZonnepaneLen ZonnepaneLen Kom, kijk kado! kado! & koop! Duur wonen hoeft niet!

Gervas en Leestzorgt Makelaardij voor direct lagere woonlasten Leest Makelaardij voor directzorgen lagere woonlasten

Deelnemend e woningen herkent u aan de post erenmdeet de zo Deelnem woningen n!he

KANTOORMEUBELEN

a

zonne

raag ga !

j

U krijgt dus zonder extra investering,

j

zonne

o?

o?

krijgt u een set zonnepanelen

krijgt u een set zonnepanelen - inclusief monteren - kado.* - inclusief SPOTPRIJZEN !! monteren - kado.*

ad

of

ad

of

k

Totale Showroomuitverkoop!!

Alles moet weg tegen

rkent

u aa

n de poster met de zon! Wanneer u tussen 1 april l e e Wanneer tussen n en 1 augustus 2013 eenu van de1 april n en 1 augustus 2013 een van dea nelen deelnemende woningen koopt bij a p deelnemende woningen koopt bij p andere locatie)

k

Wegens verhuizing (naar

BERGEN OP ZOOM Rozemarijnstraat 5

automatisch lagere woonlasten! Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 uur U - 17.30 krijgt uur. dus zonder extra investering, kijk voor deze Showroom: Bredaseweg 243 Roosendaal automatisch lagere woonlasten!

gra ag!

actie op:

www.woningkorting.nl

kijk voor deze actie op:

Bezorging en montage behoort tot de mogelijkheden.

WWW.KOOPBV.NL www.woningkorting.nl

*vraag naar de voorwaarden, bij iedere bezichtiging in de actieperiode krijgt u een zonnige attentie!

Wie wilt er nu niet wonen in de binnenstad, in een volledig gerenoveerde woning voor een betaalbare prijs! Vraagprijs €195.500.- k.k. 0164 620552

www.leestmakelaardij.nl

*vraag naar de voorwaarden, bij iedere bezichtiging in de actieperiode krijgt u een zonnige attentie!

www.garageboxentehuur.NU Bergen op Zoom / Zevenbergschen Hoek / Breda

0164 – 687235

20% jubileumkorting op het renoveren van uw parketvloer. Gratis en vrijblijvende prijsopgave. Wilco Parket Vlierbes 10 4661 Wt Halsteren

tel.: 0164 - 68 58 52 e-mail: info@wilcoparket.nl Website: www.wilcoparket.nl

DE BOVENSTE PLANK

BEL SJAK DAK

Vraag vrijblijvend een offerte op maat.

SLECHTS

€79 Blauwstraat 83 4651 GB Steenbergen - NB

0167 - 56 73 00 06-30152820

www.zorgenmobiliteitdbp.nl

Roosendaal Gsm: 06-53728473 Tel. 0165-554325

gebr. timmermans b.v. boekerman 4 (borchwerf 11) tegenover Saver milieustraat tegenover milieustraat 4751 Xk oudSaver gastel 47510165 Xk oud Tel.: - 31 gastel 77 46 tel.: 0165 - 31 77 46 info@krt.nl www.krt.nl of mobiel.krt.nl

Uw veelzijdige vakman voor al uw klussen: Renovatie - Onderhoud - Montage Badkamers Keukens - Houten vloeren - Timmerwerk

Metaalprijzen geldig week 32 metaalprijzen plastic koper kabel plastic aluminium kabel loodkabel koper grondkabel koper loodkabel aluminium grondkabel aluminium zuiver blank koper onzuiver koper gemengd rood geel koper aluminium roest vrij staal zuiver lood zink electro motoren ijzer accu’s wasmachines, drogers auto katalysator

vanaf € 1,40 € 1,90 € 0,80 € 0,95

€ 2,75 € 4,80

per kg per stuk

tot € 2,40 € 2.90 p/kg € 0,65 € 0,70 p/kg € 1,00 € 1,15 p/kg € 0,50 € 0,50 p/kg € 4,25 € 5,80 p/kg € 3,75 € 5.30 p/kg € 3,25 € 5,05 p/kg € 2,40 € 2,95 p/kg € 0,75 € 0,95 p/kg € 0,75 € 1,30 p/kg € 0,90 € 1,20 p/kg € 0,70 € 0,80 p/kg € 0,30 € 0,50 p/kg € 0,16 € 0,21 p/kg € 0,32 € 0,45 p/kg € 0,13 € 0,21 p/kg € 20,00 € 15,00

Prijzen onder voorbehoud van kwaliteit en marktontwikkelingen. openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-17.45 uur • vrijdag 07.30-15.45 uur • zaterdag 07.30-12.15 uur openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-18.00 uur • vrijdag 07.30-16.00 uur • zaterdag 07.30-12.30 uur

Leer en kunstleerreparaties ook kleurherstel voor kaal of verkleurd leer REPARATIES KLEURENSERVICE VERNIEUWEN * brandgaatjes * kussens opvullen * nieuwe kuipen * knopen en ritsen * delen vervangen * reiniging * kattenkrabbels * kleurverandering * scheuren/naden * winkelhaken * onderhoudsmiddelen * kleurherstellen Vervangt versleten delen in stoelen en banken in dezelfde kleur

Uw oUde kabel en metalen zijn geld waard! krt is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in het verwerken van kabel en metalen. Gebr. Timmermans is al bijna 60 jaar actief in de recycling van metalen. wij zijn iSo 9001:2000 gecertificeerd en beschikken uiteraard over de vereiste Wij beschikken over de vereiste vergunningen en zijn ISO gecertificeerd. (milieu)vergunningen. UU kunt dagelijks kabel en metalen, tegen contante contantebetaling, betaling,aanleveren. aanleveren. kunt dagelijks kabel en metalen, tegen ook kunnen containersop opuw uwlocatie locatie plaatsen. ook kunnenwij, wij,bij bijvoldoende voldoende volume, volume, containers plaatsen.

Unileder Henk van Rooijen

John Pelkmans

UNILEDER Henk van Rooijen Bergen op Zoom Tel. 0164-235228

Ekelstraat 4 4726 AR Heerle Tel. 0165 - 855350, Mob. 06 - 14069634 j.pelkmans@klussenier.nl, www.klussenier.nl

DE BOVENSTE PLANK

Pantalons, rokken en bloezen vanaf € 10,00

Minimaal 50% KORTING op alle kleding!

DEMO MODELLEN TOT

50%

KORTING!

Geopend: di. t/m za. 11 – 17 uur

vanaf € 495,op=op Blauwstraat 83 4651 GB Steenbergen - NB

OPHEFFINGSUITVERKOOP

0167 - 56 73 00 06-30152820

www.zorgenmobiliteitdbp.nl

HABRI Mode

Bosstraat 26 in Bergen op Zoom Telefoon (0164) 266 074


actualiteit

Gemeente geeft uitleg over stand van zaken ontwikkelingen in wijk in brief aan bewoners

Geduld nodig voor super in Nieuw-Borgvliet BERGEN OP ZOOM - De inwoners van de wijk Nieuw-Borgvliet zullen nog tot eind van dit jaar moeten wachten, voordat het gemeentebestuur duidelijkheid kan geven over de komst van een supermarkt. Dat zegt wethouder Ad van der Wegen in een reactie op een petitie van de inwoners. Die hadden hun zorgen geuit over het feit dat de ontwikkelingen in hun omgeving stil leken te staan. Van der Wegen begrijpt de frustraties, maar geeft aan dat achter de schermen hard gewerkt wordt aan het tegengaan van de verloedering van de wijk. DOOR RIA VAN MEIR In een brief aan alle inwoners van de wijk Nieuw-Borgvliet geeft het college van burgemeester en wethouders uitleg over de stand van zaken van de ontwikkelingen voor de wijk. Aanleiding is een petitie van bewoners uit de Jacob Jordaenstraat en de Pieter Breughelstraat, die zich zorgen maakten over de trage ontwikkeling van het centrumplan voor Nieuw-Borgvliet. De wijk heeft er met Het Palet weliswaar een mooie brede school bij gekregen, van de plannen voor seniorenwoningen en een winkelcentrum met supermarkt is nog niet veel terecht gekomen. Onderhandelingen Van der Wegen begrijpt dat de inwoners de verloedering van hun wijk beu zijn, maar benadrukt dat het werk niet stil ligt. “We zijn nog bezig met een aantal onderzoeken over de haalbaarheid van detailhandel in het centrumgebied. De uitkomsten van die onderzoeken worden pas in het laatste

kwartaal van dit jaar verwacht. We zitten nu nog in de onderhandelingsfase en kunnen nu dus geen uitspraken doen. Pas later dit jaar kunnen wij meer duidelijkheid geven op de vraag of er een supermarkt in Nieuw-Borgvliet komt”, licht hij toe.

‘Nog in onderhandeling met supermarkt In de brief aan de bewoners gaat de gemeente ook in op andere plannen in de wijk, zoals de woningbouwplannen op de locatie van het voormalige garagebedrijf Van Kaam en de ontwikkelingen in de Frans Halstraat. Daarnaast gaat de gemeente in gesprek met de initiatiefnemers van de petitie om hen bij te praten over de ontwikkelingen. Niet dwingen Hoewel de meeste ontwikkelingen nog

De bewoners van Nieuw-Borgvliet maken zich zorgen over de trage ontwikkeling van het centrumplan.

enkele maanden geduld vragen, denkt Van der Wegen er wel over om enkele kleine acties te ondernemen om de wijk levendiger te maken. “De voormalige Bruvanohal is eigendom van ons. We zouden de boel wat kunnen

opschilderen om het er wat kleurrijker uit te laten zien”, denkt hij hardop. Dat zal bij andere panden echter minder makkelijk gaan. “Die zijn in particulier bezit. Daar hebben wij weinig zeggenschap over. Natuurlijk kunnen we de eigenaar aanschrij-

FOTO RIA VAN MEIR

ven en vragen wat aan zijn uitstraling te doen, maar we kunnen ze daartoe niet dwingen. Voor echte grote cosmetische ingrepen zullen de inwoners dus nog enkele maanden geduld moeten hebben”, aldus Van der Wegen. ’

Bergen op Zoom gaat vriendschapsrelatie met thuisbasis South Alberta Light Horse Regiment aan

Eeuwige vriendschap met Canadese bevrijders BERGEN OP ZOOM - Bijna zeventig jaar geleden vierde de Canadalaan, toen nog Oude Huybergschebaan geheten, in Bergen op Zoom feest toen de eerste Canadese troepen door de straat trokken. Ook maandag was het feest in de straat, die sinds 27 oktober 1944 symbool staat voor de bevrijding. Een groep van zo’n dertig Canadezen kwam naar de Canadalaan om daar de goede relaties met Bergen op Zoom te bekrachtigen in een officieel vriendschapsverband. DOOR RIA VAN MEIR Met roodwitte Canadese vlaggen wor-

den de leden van het South Alberta Light Horse Regiment verwelkomd in de Canadalaan. Het waren de militairen van het

South Alberta Regiment die na dagen strijd op 27 oktober 1944 in deze straat hun tanks opstelden om die middag naar

het centrum van Bergen op Zoom te trekken en de stad te bevrijden van de Duitse bezetters. Sindsdien zijn de contacten tussen Bergen op Zoom en het regiment, dat haar thuishaven heeft in de Canadese stad Edmonton, nooit verwaterd. “Integendeel, de banden worden steeds hechter”, merkt Piet van Dijk, erelid van het regiment vanwege zijn inzet voor de herdenking van de bevrijding, op. Dankbaar Het gemeentebestuur van Edmonton nodigde Bergen op Zoom dan ook uit om een officiële vriendschapsrelatie aan te gaan. “Bergen op Zoom is voor ons een belangrijke stad, waar veel leden van ons regiment hebben gevochten.

‘De banden worden steeds hechter’

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

FOTO RIA VAN MEIR

www.internetbode.nl

Het bezoek van de Canadezen kon ook op veel belangstelling van de kinderen rekenen.

Door onze steden aan elkaar te verbinden, houden we samen de herdenking aan de bevrijding levend”, spreekt de Canadese ereconsul Angus Watt tijdens een bezoek aan Bergen op Zoom. Een verzoek waar burgemeester Dick de Cloe van Bergen op Zoom maar al te graag op in gaat. “Wij zijn de Canadezen erg dankbaar voor dit warme gebaar. Het is voor ons een hele eer”, zegt hij. Negen inwoners van Bergen op Zoom hebben de vriendschapsrelatie aangegrepen om de stichting Vriendschap Bergen op Zoom Edmonton in het leven te roepen. Die stichting zal vorm en inhoud geven aan de contacten.

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PaGiNa 3

Slag om de Schelde Het South Alberta Light Horse Regiment bestaat nog steeds en bezoekt regelmatig locaties in de wereld waar het regiment actief is geweest. Ditmaal volgen dienende en gepensioneerde militairen, familieleden en soldaten in opleiding de omgekeerde route die het regiment in het najaar van 1944 maakte. De dertig Canadezen kwamen zondag aan in Welberg, waar in november 1944 de laatste slag werd geleverd voor de bevrijding van Steenbergen en omgeving. Een dag later brachten de Canadezen een bezoek aan de Canadese begraafplaats in Bergen op Zoom en aan Kalmthout, waar zij meer te horen kregen over de Slag om de Schelde. Toekomst De Canadalaan in Bergen op Zoom vormde rond het middaguur de laatste stop in Brabant, voordat de Canadezen hun reis naar het zuiden zouden vervolgen. Tientallen mensen, waaronder vele kinderen, waren uitgelopen om de Canadezen een warm welkom te heten in hun straat. De gasten werden getrakteerd op een smakelijke lunch op het South Alberta Plantsoen, vernoemd naar het regiment. Piet van Dijk genoot zichtbaar van de vele belangstelling van de bewoners van de Canadalaan. “We mogen nooit vergeten dat de Canadezen ver van huis hebben gevochten voor onze vrijheid. Deze vriendschapsrelatie gaat echter ook over de toekomst. Het feit dat er ieder jaar weer meer kinderen en jongeren betrokken zijn bij de herdenking helpt om de nagedachtenis ook in de toekomst levendig te houden.”

Volg ons op twitter: @BergseBode.


KIJK OP ACTION.NL VOOR DE FOLDER!

TRENDY

TOPKWALITEIT

2-RINGS

maten S-XXL

wit

A4-formaat

GROND VERF blik 750 ml

trendy DAMES VESTJE maten S-XL

6.99

SUEDELOOK

DAMES PUMPS diverse trendy kleuren

3.99

maten 36-41

HEGRON

7.99

verfrissend 2-in-1

SFEER LICHT hoogte 33 cm

1.09

0.79

diverse PC GAMES top assortiment

1.29

DESSIN

KINDER SOKKEN diverse prints

1.19 1.49

23-rings

KINDER

0.95

SWEATER of VESTJE diverse kleuren maten 86-152 SWEATER

9.95

VESTJE

4.99

EUROPEES FABRICAAT

GEUR KAARS in glazen decopot keuze uit 3 geuren 12x9x9 cm

maten 23-38

Elders 2.49 3.29

TRENDY SCHOOL

PEN ETUI diverse designs

1.59

in verschillende vormen en maten

DECOTIP! boeddha THEELICHT HOUDER hoogte 12 cm

BLUETOOTH TOETSENBORD perfect voor

trendy school RING BAND 4-rings

3 PA A R

1 LITE R

BOEDDHA

DRAADLOOS

2.79

mobiele telefoons, tablets, smart tv's en media boxen

BAD & DOUCHECREME verzorgend of

Elders 1.99 2.99

basic VERF KWAST houten steel nr. 6 0.29 nr. 8 0.35 nr. 10 0.39 nr. 12 0.49 nr. 14 0.69 nr. 16 0.79

RING BAND diverse trendy designs

2.79

trendy school DELUXE ETUI diverse modellen

0.99

citronella GEUR KAARS in glas 50 branduren

0.82

AQUAFRESH

MOND WATER fresh mint

1.79

500 ml

0.79

diverse soorten INTERDENTALE BORSTELTJES 7 of 10 stuks

0.69

1.39

Kijk voor winkeladressen en overige informatie op onze website: www.action.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 04-08-2013 t/m za. 10-08-2013 in Nederlandse filialen.

KANTEN TOP diverse kleuren


actualiteit

Hondenliefhebster pleit voor veilige hondenlosloopplaats

Colofon

‘Omhein uitlaatplaats Kijk in de Pot’

Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089

BERGEN OP ZOOM - Hondenliefhebster Denise van Kaam moet er niet aan denken wat er gebeurt als een van haar viervoeters tijdens het spelen zomaar de weg op schiet. Een kans die volgens haar erg groot is, aangezien de gemeente Bergen op Zoom geen omheinde losloopplaatsen kent. Daarom pleit ze voor het plaatsen van een omheining rond de uitlaatplaats in stadspark Kijk in de Pot. “Honden zijn ook dieren en verdienen de ruimte en beweging waar ze hun energie mee kwijt kunnen”, zegt ze strijdvaardig.

Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Bergse Bode Bergse Bode Redactie Vera de Geus, Ria van Meir Correspondenten Sonja Brand, Marjet Lubbers, Merijn Sitsen, Robby van der Zande Acquisitie Leo Elenbaas Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties donderdag 10.00 uur. Verenigingsnieuws en lezersfoto’s donderdag 08.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111 W E E K B L A D

t

h

u

i

s

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 31

De oplossing van deze puzzel is in week 32 te vinden op www.internetbode.nl

Denise van Kaam: “Honden verdienen ook een plaats om vrij te spelen, zonder het gevaar van voorbijrazend verkeer.” FOTO PRIVÉBEZIT

DOOR RIA VAN MEIR Hoewel de gemeente Bergen op Zoom tientallen grote en kleine hondenuitlaatplaatsen herbergt, is het Denise van Kaam een doorn in het oog dat geen van allen echt veilig is voor honden en baasjes. “Het gaat vaak om een strook van postzegelformaat, een afgelegen uitlaatplaats of losloopvelden dichtbij de weg en zonder omheining”, constateert ze. En daarin staat de Bergse niet alleen. “Ik spreek dagelijks hondeneigenaren die met regelmaat bekeurd zijn, omdat ze hun hond geven wat ze toekomen: beweging en vrijheid. Aan de kinderen van Bergen op Zoom wordt wel volop gedacht. Er zijn overal omheinde speeltuintjes met leuke toestellen voor de kinderen, maar voor de honden is er geen plaats waar ze vrij kunnen spelen, zonder het gevaar van het voorbijrazende verkeer.”

© www.sudokusite.eu

Onderhoud Toch is een oplossing volgens Van Kaam eenvoudig gevonden. “Achterin op Kijk in de Pot zou een perfecte plaats zijn voor een omheind losloopveld. Daar komen dagelijks al veel hondeneigenaren uit de stad om hun hondjes uit te laten. Veel mensen maken hier een praatje, terwijl de honden vrolijk spelen. Er staan prullenbakken. Dat motiveert de mensen om de uitwerpselen op te ruimen.” Ook over het onderhoud heeft de Bergse al nagedacht. “Ik ken tientallen mensen die het veld zelf vrijwillig zouden willen bijhouden door het gras te maaien en de poep op te ruimen, waaronder ikzelf”, zegt ze. Van Kaam heeft haar verzoek al meermaals onder de aandacht van de gemeente geprobeerd te brengen, maar tot nu toe nog zonder resultaat. “Op de mails die ik heb gestuurd, heb ik nog geen reactie gehad. Niet eens een

ontvangstbevestiging. Vorige week nog maar eens een mail gestuurd om te vragen of mijn eerdere mail in goede orde was ontvangen, maar de gemeente geeft niet thuis, daarom doe ik mijn oproep nu maar via de krant”, verzucht ze. Vandalisme Gemeentewoordvoerder Erwin Stander laat desgevraagd weten dat de gemeente bewust geen omheinde uitlaatplaatsen kent. “Een aantal jaar geleden hadden we die nog wel, maar die vielen steeds ten prooi aan vandalisme. Toen is ervoor gekozen om geen omheinde losloopterreinen meer aan te leggen. Vooralsnog ziet het er dus niet naar uit dat die ook zullen komen. Een dergelijk antwoord had mevrouw Van Kaam rechtstreeks van ons moeten ontvangen, al is het ons nog niet duidelijk waarom dat nog niet is gebeurd”, verontschuldigt hij de gemeente.

Marius Dielemans brengt droom voor iconische toren tot werkelijkheid

Laatste loodjes voor verbouwing Watertoren BERGEN OP ZOOM - Een watertoren kopen om die te verbouwen tot woonhuis en bijzondere accommodatie voor gesproken die me vertelden met de toren “Dwars gebakken.” Het excentrieke plan gelegenheden is niet een alledaags plan. Uitvoerder Marius Dielemans is dan ook geen alledaags persoon en hij aan de slag te gaan als ze de loterij zou- vlot nu in een redelijk tempo. zet, ondanks tegenslagen en grote uitdagingen, zijn plannen onverstoorbaar door. Want zijn droom moet er komen! den winnen, maar Ik heb geen loterij ge- Inmiddels zijn alle verdiepingen een feit en DOOR ROBBY VAN DER ZANDE “Ik zit niet stil tot alles wat ook maar een

beetje mogelijk is binnen deze toren met deze handen is gemaakt”, vertelt hij, terwijl er druk gezwaaid wordt. In 2005 kocht

hij de watertoren en sindsdien heeft hij er duizenden uren en honderdduizenden euro’s in gestoken. “Ik heb veel Bergenaren

Marius Dielemans kocht de watertoren aan, omdat hij ‘altijd al een hekel aan vierkante dingen had’.

FOTO ROBBY VAN DER ZANDE PaGiNa 5

wonnen en ben straatarm. Toch ben ik er mee aan de slag gegaan” , lacht hij. Want Marius heeft niet veel nodig om gelukkig te zijn. Zo is ieder dag in het pand mooi en is het (ver)bouwen en renoveren een levenswijze geworden. Bovendien ligt er een enorme hoeveelheid plannen voor het iconische gebouw. Zo wil hij in de bovenruimte, waar vroeger het watervat zat, een vergaderruimte realiseren waar af en toe ook gedineerd kan worden en die bovendien inzetbaar is als Bed & Breakfast.

Dwars gebakken Het was Marius’ zwager die de eerste suggestie deed voor het aankopen van de watertoren. “Ik was met mijn zwager een boomhut aan het bouwen, ik doe wel vaker leuke dingen.” Op de terugweg naar huis passeerde het duo de watertoren en kwam de vraag naar boven of het niet iets voor hem was om te kopen. Het antwoord kennen we, maar de motivatie blijft verrassend. “Ik heb altijd al een hekel aan vierkante dingen gehad”, lacht Marius. De watertoren was bij aankoop geheel leeg op een paar trappen na. Laagje voor laagje heeft Marius er de vloeren ingebouwd. “Ik ben de eerst vier tot vijf jaar voor gek verklaard.” Toch is hij er altijd in blijven geloven. Naar eigen zeggen is hij geboren met eigenwijsheid.

is bijvoorbeeld de benedenruimte voorzien van zelfgemaakte automatisch sluitende luiken en heeft hij in de doucheruimte een bijzondere lichtknop aangebracht, terwijl zijn wastafel een deel van de vroegere overstort is. Ambassadeurs Inmiddels nadert de voltooiing van het pand en lijkt het erop dat dit binnen een jaar in gebruik genomen kan worden. “Ik begin er nu zelf ook in te geloven” , klinkt een cynische opmerking. “Maar we hebben nog een flinke weg te gaan.” Zo dient er een vluchttrap te komen en moeten de nodige vergunningen geregeld. Voor die trap werd onlangs een wedstrijd uitgeschreven, waar een mooi idee uitkwam. De uitvoering zal echter anders en met name goedkoper worden, want geld is sowieso een probleem voor het project. Om geld binnen te krijgen, maar vooral om ‘ambassadeurs’ voor het project te vinden, start hij ergens in het najaar wekelijkse rondleidingen. Marius wil dan kleine groepen, voor een bescheiden bedrag, het pand laten zien en ze inspireren met zijn verhaal. Op de website www.dmaker.nl zijn honderden foto’s van de verbouwing te vinden. Updates verschijnen ook via de Facebook, te vinden onder watertoren Bergen op Zoom.


Oud-directeur Piet van Haaren tegen fusie ziekenhuizen

‘Patiënt moet eens weten wat hem te wachten staat’ BERGEN OP ZOOM – Het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal en het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom zijn groot genoeg om zelfstandig goed te kunnen blijven draaien. Een fusie is daarmee niet nodig. Dat vindt Piet van Haaren, oud-directeur van het Franciscus Ziekenhuis. Hij is bang dat het samengaan van de ziekenhuizen leidt tot een verschraling van het zorgaanbod en langere reistijden voor patiënten. Zoom. Volgens Van Haaren is het onvermijdelijk dat uiteindelijk ook de afdelingen neonatologie (zorg aan vroeggeborenen) en kindergeneeskunde naar Bergen op Zoom verkassen.

In het Lievensberg ziekenhuis komt het accent op onder meer acute complexe zorg te liggen. ARCHIEFFOTO

DOOR MONIQUE JANSEN Volgens Piet van Haaren hebben beide ziekenhuizen nu een prima grootte. Een fusie zou daarom niet nodig zijn om in te spelen op de vraag naar concentratie van zorg. “Beide ziekenhuizen hebben elk hun eigen verzorgingsgebied met elk 100.000 inwoners. Daar zit nagenoeg geen overlapping in. Elk ziekenhuis kan met zo’n draagvlak ongestoord verder functioneren”, vindt Van Haaren die zelf directeur was van het Franciscus Ziekenhuis in de periode van 1963 tot 1991. Eén ziekenhuisorganisatie Het Franciscus Ziekenhuis en het Lievens-

berg ziekenhuis werken al geruime tijd aan een fusie. Zij streven één ziekenhuisorganisatie na met ieder een eigen profiel.

‘Fusie gaat te ver en is onnodig’ Inmiddels werken de hospitalen al aan het onderbrengen van sommige behandelingen op één locatie. In het Franciscus Ziekenhuis komt het accent in de nabije toekomst te liggen op de behandeling van patiënten met kanker. Het Lievensberg concentreert zich op acute complexe zorg. Vrouwen kunnen straks ook niet meer in het Franciscus Ziekenhuis bevallen, maar zullen moeten uitwijken naar Bergen op

Concurrentie Schaalvergroting betekent volgens Van Haaren dat de concurrentie tussen beide ziekenhuizen verdwijnt. “Een fusie haalt de factor competitie weg en dat leidt alleen maar tot een grote onbestuurbare monopolist. Er zijn geen studies of onderzoeksresultaten bekend die aantonen dat de beoogde fusie waarde toevoegt, synergievoordelen oplevert of kwaliteitsverhogend werkt”, meent Van Haaren. Hij is bang dat de menselijke maat met de vergroting verdwijnt en dat er situaties ontstaan waarbij het personeel elkaar niet meer kent. De oud-directeur van het Franciscus Ziekenhuis tekent aan dat concentratie van een enkele specialistische functie in één van de ziekenhuizen wel nodig kan zijn, maar denkt dat dit niet geldt voor veruit de meeste specialismen. De twee ziekenhuizen kunnen volgens Van Haaren beter inzetten op het intensiveren van de samenwerking op het vlak van onderzoek en diagnostiek. Reistijden “De toekomstige patiënt zou eens moeten weten wat hem te wachten staat”, vindt Van Haaren. De reistijden zouden voor patiënten, bezoekers en ziekenhuispersoneel flink toenemen. “Dat gaat straks van Tholen naar Roosendaal en van Etten-Leur en Rucphen naar Bergen op Zoom”, merkt Van Haaren op. Hij vindt dat patiënten daar de dupe van worden. Van Haaren besluit: “De samenwerking kan prima verder worden uitgebouwd, maar een fusie gaat te ver en is onnodig.”

Weekenddiensten Bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 273 855, voor inwoners van Bergen op Zoom en Halsteren. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Surplus Zorg thuiszorg passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl Onze zorg - dichtbij en altijd - is er voor ú! Zeven dagen per week staan wij 24 uur p/dag met raad en daad voor u klaar via 0900 - 900 4444. TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

55+ Sportief Wandelen HALSTEREN - Er start een nieuwe groep 55+ Sportief Wandelen bij Beweegwijzer op maandag 2 september. Er wordt om 13.00 uur gestart bij de Wittenhorst, Schoolstraat in Halsteren. De les eindigt om 14.15 uur. 50+ Sportief Wandelen maakt van het wandelen een fitheidtraining. Wandelen is in tegenstelling tot hardlopen minder belastend en voor bijna iedereen mogelijk. Ze trainen het wandelen op techniek, op snelheid en op inzet om uiteindelijk het uithoudingsvermogen te vergroten. Ook worden er onderweg oefeningen en spelvormen gedaan. Ook kan

er met Nordic wandel stokken meegedaan worden. Dit alles volgens de principes van Bewegen en Ontspannen. Oefenen op een manier waarop het lichaam het prettig blijft vinden. Geen zware training, maar wel intensief waarbij de inspanning en de beleving elkaar positief versterken. Gezellig met een groep leeftijdgenoten, waarbij men vrijblijvend na afloop iets kan gaan drinken. Bewegen en Ontspannen. Dit alles onder deskundige leiding in een natuurlijke omgeving. Heeft men belangstelling. Voor informatie en opgeven neem contact op met Activiteiten & Beweegwijzer, tel. 0164-265946.

Zomerprogramma in de Stadsspeeltuin Van Glymes

Ziekenhuizen kunnen concurrentiepositie ve rsterken

‘Niet mogelijk individueel aan toenemende eisen te voldoen’ BERGEN OP ZOOM – Het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal en het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom ontkomen niet aan een fusie door de toenemende eisen aan kwaliteit- en volumenormen. “Voor middelgrote ziekenhuizen is het niet mogelijk is het niet mogelijk om individueel aan de toenemende eisen te blijven voldoen”, vindt Jan van den Brand, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Franciscus Ziekenhuis. DOOR MONIQUE JANSEN Volgens Van den Brand kan dat wel als de ziekenhuizen verschillende delen van de zorg concentreren. Hiermee reageert Van den Brand op de visie van Piet van Haaren, oud-directeur van het Franciscus Ziekenhuis. Versterking concurrentiepositie De Raad van Bestuur van het Franciscus Ziekenhuis meent dat de twee ziekenhuizen nu al weinig met elkaar concurreren. Van den Brand: “Patiënten gaan, als zij de gewenste zorg in het ene fusieziekenhuis niet vinden, niet automatisch naar het andere fusieziekenhuis, maar naar andere ziekenhuizen om ons heen. Door de fusie wordt HO

EN RÉSIDENCE DE DRAAK

TEL

BERGEN

OP

ZOOM

HampshireClassic

onze concurrentiepositie ten opzichte van de ons omringende ziekenhuizen echter wel versterkt.” Behoud Volgens Van den Brand vormt het waarborgen van de kwaliteit van de zorg en daarmee het behoud van een breed aanbod aan medisch specialistische zorg de belangrijkste reden voor de fusie. “Hiermee wordt voorkomen dat bijvoorbeeld patiënten met kanker of met vaatproblemen worden verwezen naar andere ziekenhuizen, waardoor de reistijd van patiënten juist zou toenemen. Daarbij is de verwachting dat tachtig procent van de zorg zowel in het Franciscus Ziekenhuis als in het Lievensberg ziekenhuis zal worden verleend. Voor deze zorg kunnen

patiënten dus gewoon in hun ‘eigen’ ziekenhuis terecht”, besluit Van den Brand. Veranderde ziekenhuiswereld Hans Ensing, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Lievensberg ziekenhuis onderschrijft de visie van zijn collega Jan van den Brand van het Franciscus Ziekenhuis. Hij voegt daaraan toe: “Sinds 1984 werk ik voor de West-Brabantse ziekenhuizen en in die jaren heb ik de heer Van Haaren persoonlijk leren kennen. Ik kan mij zijn reactie uit die tijd wel voorstellen, maar we zijn 25 jaar verder en de ziekenhuiswereld is echt veranderd. Vooral de kwaliteitsnormen waaraan ziekenhuizen willen en moeten voldoen, betekenen voor ziekenhuizen van onze omvang dat nieuwe stappen gezet moeten worden.”

Natuurlijk is ook Kaatje er tijdens het zomerprogramma.

BERGEN OP ZOOM - Stadsspeeltuin Van Glymes, die dit jaar haar 5-jarig jubileum heeft gevierd, heeft van 7 tot en met 9 augustus een speciaal zomerprogramma om je vakantie nog leuker te maken. Zo is het op woensdag 7 augustus ‘Piratendag’ en ga je samen met Stadsspeeltuin Van Glymes en Kaatje van een oude broek een echte piratenbroek maken. Dus vergeet niet om een oude broek mee te nemen! Misschien zie je deze woensdag wel een echte piraat of vind je een verborgen schat. Donderdag 8 augustus moet je niet vergeten je waterpistool mee te nemen, want die mag natuurlijk niet ontbreken op de ‘Brandweerdag’. De brandweer van Gemeente Bergen op Zoom komt deze

dag langs met een grote brandweerauto. Misschien ben jij donderdag eventjes een echte brandweerman of -vrouw. Tot slot viert Stadsspeeltuin Van Glymes op vrijdag 9 augustus het ‘Verjaardagsfeest van Katje’. Wat er gaat gebeuren blijft nog een verrassing, maar neem lege wc-rolletjes mee. En op een verjaardag mogen pannenkoeken niet ontbreken, dus die zullen er zeker zijn. Tijdens het zomerprogramma is de speeltuin om 10.00 uur open en het programma start alle dagen om 12.00 uur. Meer informatie, volg dan de Stadsspeeltuin Van Glymes op twitter en Facebook of kijk op Stadsspeeltuin.nl. De Stadsspeeltuin van Glymes vind je op het terrein naast de Olof Palmebrug (Tuibrug) tussen de Gertrudisboulevard en de Markiezaatsweg. Het adres Gertrudisboulevard 225.

Organiseer uw (Huwelijks)party in een van de zalen van HOtel de draak en maak kans Op een CitrOën C1 telefoon 0164 25 20 50 | www.hoteldedraak.nl | info@hoteldedraak.nl PAGINA 6


ERS

s t o p het ongewenste… (verslaving/stress/ angst/pijn/etc.)

tijdenser de zom OPEN

www.stop-nu.nl

Pedicure Jeanette Ook bij U thuis

V HOF Profiteer van extra zomeraanbiedingen!

06 - 43084446

S

ILING

J.A.ndGvaEn lekker eten versta

ters

nsoes Varke tjes Kade 6 halen

tdiner air kers n? n culin te staa met ee keuken familie er een sen of ng in de is ag la sl nn ur en ke nden, n om ur . Met uw ke ie zi vr en uw ge nemen Verras ft u ook uis! Hee rg uit handen bij u th s uw zo Laat on kerst! e zorgeloz

4Kset

n

15

A

1.

s lees Satév tis satésau a r 98 met g am 500 gr

Vershof Zonneplein BERGEN OP ZOOM

8

9 l . n . g 5 n i r e t a urksstc

ale 5 bet

ap ppelfl

n ding va e t s e b Bij l €7.50 a a m i n mi e salad g r e b s IJ

5.

! s i t a r g

tips: BBQn spieze Q e B B * chuitj s t i u r f * BBQ

U kunt ook via onze webshop bestellen! Wij zorgen dat uw verse boodschappen thuis bezorgd worden.

Haarscherpe Maandaanbieding van Speedy Haarcosmetica

DE BOVENSTE PLANK

DEMO MODELLEN TOT

0167 - 56 73 00 06-30152820

www.zorgenmobiliteitdbp.nl

GROTE STAP OP WEG NAAR EEN GOEDE GEZONDHEID Body stress (lichaamstress = opgeslagen spierspanning) ontstaat wanneer het lichaam er niet in slaagt overbelasting door stress van welke aard ook te verwerken. O.a. door een val, operatie, whiplash of langdurige foutieve (werk)houding. Ook emotionele spanningen: zorgen, angsten, enz. Of chemische stress, zoals de inademing van chemische producten: lijm, schoonmaakmiddel, oplosmiddel in verf en nog veel meer. Door Body Stress Release (BSR) toe te passen, wordt de spierspanning losgelaten en vermindert de druk op de zenuwbanen, waardoor die weer vrij komen. De communicatie met de hersenen herstelt en genezing door het zelfgenezend vermogen van het lichaam kan plaatsvinden. Bent u benieuwd wat Body Stress Release voor u kan betekenen? U bent van Harte Welkom in de praktijk op:

4617 MB Bergen op Zoom 0164-741216 www.bsrdidivisscher.nl

€ 19,95 Tegen inlevering van deze advertentie

LOSLATEN VAN SPANNING IS EEN

Nieuwland 19

voor slechts

vanaf € 495,op=op

50%

KORTING!

Blauwstraat 83 4651 GB Steenbergen - NB

OPENHAARDEN | HOUTKACHELS | ONDERHOUD & REPARATIE

2 tubes haarverf van het merk Kadus + 250 ml waterstof

Maandag 12.00 tot 17.00 uur Dinsdag t/m vrijdag 09.30 tot 17.00 uur Zaterdag 11.00 tot 17.00 uur Antwerpsestraat 4 - Bergen op Zoom 0164 - 25 87 88

DE GROOTSTE KACHELSPECIAALZAAK VAN HET ZUIDEN!

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Stoppen ! met roken Lasertherapie

De behandeling wordt vergoed. www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Afslanken met succes!

AFVALLEN ZONDER LIJNEN AFVALLEN ZONDER LIJNEN AFVALLEN ZONDER Bij de methode LIJNEN die Make It Easy

wordtdie gewerkt Bij toepast de methode Make Itmet Easy AFVALLEN ZONDER LIJNEN Bij de methode die Make It Easyin toepast wordt gewerkt met piepkleine puntjes die pijnloos

Lasertherapie

De behanDeling worDt vergoeD www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Didi Visscher

gecertificeerd BSR practitioner

ACTIE-WEGENS SUCCES VERLENGD!

me 10 jaar jonger. In zes maan-

den tijd ben ik 20 kilo- afgevalBREDA/HALSTEREN “Ik voel den tijd ben ik 20 kilo afgevallen. Mijn lichamelijke klachten Nu gratis 3 maanden extra. me 10 jaar In zesklachten maanlen. Mijnjonger. lichamelijke zijn met 95% afgenomen. Ik ben Bel: Lia van der Wel 0165-388816 den tijd ben ik 20 kilo afgevalOpeningstijden: zijn 95% afgenomen. Ik ben ook,met terwijl ik toch astmatisch dinsdag t/m donderdag 08.30-17.30 uur Of 0800-0230595 (landelijk) len. Mijn lichamelijke klachten ben, terwijl veel minder ook, ik tochkortademig astmatisch vrijdag 08.00-17.30 uur zijn met 95% afgenomen. Ik ben geworden”, vertelt een enthouzaterdag 08.00-13.00 uur ben, veel minder kortademig www.mens-en-relatie.nl ook,siaste terwijlRita ik toch maandag GESLOTEN K. Zijastmatisch is een een enthouvan de geworden”, vertelt erkend AVR / SinglesKeurmerk / Geschillencommissie ben,cursisten, veel minder kortademig die met enthousiasme siaste Rita K. Zijeen is een van de geworden”, vertelt enthouhet ‘Afvallen zonder Lijnen’ cursisten, met enthousiasme BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL Rita K. die Zijvolgen is een van de It programma van Make all-in siaste q b b het ‘Afvallen zonder Lijnen’ 32 Easy. “Het fijne is, dat je normaal cursisten, die met enthousiasme programma volgen van Makemag It eet en ookzonder best veel lekkers het ‘Afvallen Lijnen’ waar je niet dik van wordt.” programma volgen Make It Easy. “Het fijne is,van dat je normaal Easy. “Het fijne is, dat je normaal eet en ook best veel lekkers mag KG Er ook wordtbest geenveel voorge-mag eet en waar je niet dikdieet vanlekkers wordt.” schreven. “Zeker als je een druk GEBAKKEN waar je niet dik van wordt.”

Grootste kans van slagen door persoonlijke bemiddeling.

Oude Huijbergsebaan 311, Bergen op Zoom Tel. 0164-240515

toepast wordt gewerkt met piepkleine puntjes die pijnloos in het oor worden geplaatst. Deze zorgen o.a. voor een snellere vetverbranding en dat je o.a. chips en koekjes. Maar de behandeling gaat die behoefte der frequent te nuttigen, zoals geen behoefte hebt aan behandeling gaat die behoefte ook tegen. Verder mag je nao.a. chips en koekjes. Maar ook tegen. Verder mag je na- de genoeg alles eten.” De belangzoetigheid en overmatig eten. behandeling gaat die behoefte genoeg alles eten.” De belang-

Bij de diedie Make It Easy piepkleine pijnloos in hetmethode oor puntjes worden geplaatst. toepast met het oor wordt wordengewerkt geplaatst. Deze zorgen o.a. voor een Deze zorgen o.a.die voor een in piepkleine puntjes pijnloos snellere vetverbranding en snellere vetverbranding en dat dat je je het oor worden geplaatst. geen behoefte hebt aan geenzorgen behoefte hebt aaneen Deze o.a. voor zoetigheid en eten. zoetigheid en overmatig overmatigen eten. snellere vetverbranding dat je geen behoefte hebt aan BREDA/HALSTEREN -- “Ik “Ik voel der frequent frequent te te nuttigen, nuttigen, zoals zoals BREDA/HALSTEREN voel der zoetigheid overmatig me 10 jaar jonger. In zes maano.a. chips enen koekjes. Maar eten. de

rijkste tip: “Maak van het afval-

ook Verder mag nalen tegen. zonder lijnen van elke dagje een rijkste tip: “Maak het afvalgenoeg alles eten.” De belangfeestje!” len zonder lijnen elke dag een rijkste tip: “Maak van het afvalfeestje!” len elke dagwordt een Dezonder Make It lijnen Easy methode feestje!” inmiddels toegepast in 31 prak-

BREDA/HALSTEREN - “Ik voel der frequent te nuttigen, zoals me 10 jaar jonger. In zes maan- o.a. chips en koekjes. Maar de den tijd ben ik 20 kilo afgeval- behandeling gaat die behoefte De Make It Easy methode wordt tijken in heel Nederland. Onze inmiddels in 31 praktherapeuten werken uitsluitend Easy methode wordt ookMake tegen.Ittoegepast Verder mag je na80 len. Mijn lichamelijke klachten De tijken in heel Nederland. Onze op afspraak. inmiddels toegepast in 31 prakzijn met 95% afgenomen. Ik ben tijken genoeg alleswerken eten.” De belangin heel Nederland. Onze therapeuten uitsluitend s n 50 ook, terwijl ik toch astmatisch therapeuten werken uitsluitend nerge er op afspraak. rijkste tip: “MaakItvanEasy, het afval“Make op afspraak. goedkop RUNDERGEHAKT maken ben, veel minder kortademig lenbedankt! zonder lijnenJullie elke dag een leven leidt, heb je geen tijd je“Make naam Ithelemaal Easy, RUNDERBIEFSTUK ½KG KIPFILET Er wordt geen dieeteen voorgeom precies volgens het boekje geworden”, vertelt enthoufeestje!”“Make It Easy, Er wordt geen dieet voorgewaar...” 29 schreven. “Zeker als je een druk boodschappen te doen en te bedankt! Jullie 100GR 1. schreven. “Zeker een druk bedankt! Julliemaken maken siaste leidt, Rita K.hebZijalsjeisjegeen een van RIB/HAASKARBONADE 1KG koken. Wij zeggen: eet gewoon leven tijd de je naam helemaal leven leidt, heb je geen tijd SALADE waar je trekvolgens in hebt. het Er zijn maar je naam helemaal om precies boekje cursisten, die met enthousiasme De Make It Easy methode wordt om precies volgens het boekje SUR een paar onbelangrijke dingen IMI waar...” BUIKSPEKLAPPEN 3KG boodschappen te doen en te waar...” boodschappen doen en te waarvan hette beter is Lijnen’ om ze minhet Wij ‘Afvallen zonder 100GR 1.20 koken. koken. Wij zeggen: gewoon inmiddels toegepast in 31 prakzeggen: eeteet gewoon VARKENSFILET 2KG je trek in hebt. Er zijn maar je trek in hebt. Ervan zijn maar SCHWEINE waarwaar programma volgen Make It tijken0174-213202 in heel Nederland. Onze www.makeiteasy.nl een paar onbelangrijke dingen een paar onbelangrijke dingen HACKSE SPARERUNDERHOLLANDSE 99 99 99 Easy. “Hethet fijne is, dat jezeze normaal waarvan het beter is om minwaarvan beter is om min- therapeuten werken uitsluitend RIBS 1KG KOGELBIEF ½KG KIPFILET 1KG P.ST. 3.99 eet en ook best veel lekkers mag op afspraak. ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL www.makeiteasy.nl 0174-213202 www.makeiteasy.nl 0174-213202 waar je niet dik van wordt.”

11.

3.

4.

49 4. 10.4.

3.


Ook lokaal talent staat op het podium. Op zaterdag was het de beurt aan Chubby Louis uit Bergen op Zoom. Ook entertainment op kleine schaal is een onderdeel van de Krabbenfoor

Voor de horeca is de Krabbenfoor een topevenement.

‘Tevred en over deze supergoede editie’

Geslaagde Krabbenfoor opmaat voor jubileumeditie in 2014 BERGEN OP ZOOM - Tijdens de Krabbenfoor in Bergen op Zoom was het op alle drie de dagen erg druk in de binnenstad. Het jaarlijks evenement is ook dit jaar weer een goede combinatie gebleken tussen kraampjes waar allerlei dingen worden verkocht, entertainment en gezelligheid. De organisatie kijkt dan ook met tevredenheid terug op de 49ste editie van het evenement. DOOR MERIJN SITSEN Op de donderdag, vrijdag en zaterdag van de laatste volledige week van juli werd ook dit jaar de Bergse Krabbenfoor georganiseerd. Het evenement werd donderdagmiddag om 12.00 geopend door burgemeester Dick de Cloe en Mireille Hoetelmans, de voorzitter van de organiserende ondernemersvereniging STERCK. Tijdens deze laatste dag van de eerste hittegolf van 2013 werd meteen de toon gezet voor een succesvol evenement. “De reacties over de eerste dag waren geweldig. De ondernemers en de horeca waren erg tevreden en dat geeft natuurlijk een enorme boost”, zegt Hoetelmans. Topsfeer De vele bezoekers die 25, 26 en 27 juli een bezoekje hebben gebracht aan de Krabbenfoor, hebben in ieder geval kunnen genieten van een topsfeer. De straten van de binnenstad waren veelal gevuld met mensen en ook de terrassen zaten drie dagen lang nagenoeg vol. Naast de donderdag verliepen de vrijdag en zaterdag ook goed waardoor de organisatie spreekt van een erg succesvolle editie.

Hoewel de aftrap van de Krabbenfoor erg zonnig was, werkte het weer niet altijd mee. Vrijdag begon de dag met een behoorlijke wolkenbreuk en ook zaterdagavond bleef het niet droog. De regen mocht de pret niet deren want het feest werd vrolijk voortgezet in de verschillende tenten, onder paraplu’s en in de Bergse Cafés. De organisatie was goed voorbereid op noodweer. Zo werden de parasollen op de grote markt ingeklapt op zaterdagavond en ook de terrassen waren uit voorzorgsmaatregelen weggehaald. Jubileum Mireille Hoetelmans kijkt stiekem al een beetje vooruit naar de komende jubileumeditie. In 2014 bestaat de Krabbenfoor namelijk 50 jaar. “We gaan kijken of we volgend jaar groots uit kunnen pakken door bijvoorbeeld een topact te boeken voor een optreden”, zegt de voorzitster van STERCK. Daarnaast probeert de organisatie altijd de verbeterpunten aan te pakken. “Het evenement staat in principe als een huis. Er zijn echter altijd verbeterpunten, waar we het komende jaar weer aan gaan werken”, besluit Hoetelmans

Vooral op donderdag en vrijdag stond de grote markt behoorlijk vol voor de optredens van Miracle en Lijn 7.

Meer foto’s zijn te vinden in het fotoalbum op www.internetbode.nl.

De allerkleinsten worden niet vergeten. Zowel overdag als ‘s avonds was er genoeg entertainment.

Er werd van alles verkocht in de verschillende kramen door de hele stad

Mireille Hoetelmans en Dick de Cloe openen de Krabbenfoor door een wens voor de volgende editie ‘over de schutting te gooien’. FOTO’S MERIJN SITSEN PAGINA 8


Say Cheese!

KIDS ENTERTAINMENT

De hele zomer in Rosada

Voor alle kids een gratis fotoshoot! Kom 10 augustus tussen 10 en 16 uur naar Rosada voor een kids-fotoshoot. Alle kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis op de foto en natuurlijk krijgt u één foto én het digitale bestand mee!

WWW.ROSADA.NL

Geen tijd de 10e? In de zomer zijn er elke zaterdag, zondag en woensdag gratis workshops en attracties voor de kids! (Kunt u lekker inslaan… het is Final Sale bij Rosada!)

Iedere maandag t/m zondag open van 10 tot 18 uur.

Eropuit naar Ardi en Pelma keukens! A K T IEPRIJ

S!

3090,-

Hoekkeuken

Het voordeel vliegt u tegemoet!

Eilandkeuken

A K T IEPRIJ

S!

4850,-

Zomeractie week 28 t/m 32!

1069,-

Luxe Combimagnetron

9 4 9,-

- 50 %

- 50 %

Vaatwasser

Stenen werkbladen

WWW.DBKEUKENS.NL

Amundsenweg 47 4462 GP Goes T (0113) 21 97 70

Ceciliaweg 4 4697 RV Sint Annaland T (0166) 65 34 48

210.-

p/mtr.

*zolang de voorraad strekt


4 augustus 2013

Postbus 35 4600 AA Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 T 140164 F (0164) 24 53 56 E stadskantoor@bergenopzoom.nl www.bergenopzoom.nl

en

Het plangebied wordt in grote lijnen omsloten door de Parallelweg, Wouwsestraatweg, Rooseveltlaan en het parkgebied Vijverberg. In het kader van de Integrale Stedelijke Vernieuwingsopgave is Gageldonk-West één van de wijken in Bergen op Zoom waar de gemeente gezamenlijk met de betrokken corporatie Stadlander werkt aan een sociaalmaatschappelijke en fysieke opwaardering van de wijk. Voor het fysieke gedeelte is een masterplan opgesteld. De plannen voor herontwikkeling van deelgebieden van de wijk uit het masterplan zijn opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Voor het overige gedeelte is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de feitelijke situatie en de mogelijkheden die in het op dit moment nog geldende bestemmingsplan zijn opgenomen.

Stadskantoor Bergen op Zoom Bezoekadres: Jacob Obrechtlaan 4 Openingstijden centrale balie: Maandag t/m vrijdag 09:00 uur tot 13:00 uur vrije inloop Maandag t/m donderdag 13:00 uur tot 16:00 uur op afspraak Donderdagavond 18:00 uur tot 20:00 uur vrije inloop Alleen voor aanvragen reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels, verklaring omtrent het gedrag en verhuizingen. Sluitingsdagen 2013 gemeentelijke gebouwen en balies: 25, 26 en 27 december en 1 januari 2014 Openingstijden leeshoek: Maandag tot en met donderdag Vrijdagochtend

09:00 uur tot 17:00 uur 09:00 uur tot 13:00 uur

Postadres: Postbus 35, 4600 AA, Bergen op Zoom Fax: 245 356 E-mail: stadskantoor@bergenopzoom.nl Website: www.bergenopzoom.nl Telefoonnummers: Centraal telefoonnummer Courage Meld misdaad anoniem

140164 0800-2255888 0800-7000

E-mailadres voor het melden van calamiteiten en klachten: servicelijn@bergenopzoom.nl E-mailadres Courage: drugsoverlast@bergenopzoom.nl Stadsmakelaar: www.stadsmakelaarboz.nl telefoonnummer 140164 Jacob Obrechtlaan 2 Openingstijden: maandag t/m donderdag van 10.00-16.00 uur.

Bezorgklachten Bergen op Zoomse Bode: Uitgeverij de Bode bv, Zundert (076) 599 8111 Eindredactie: Communicatie en bestuursondersteuning

Wilt u niet lang wachten voor uw aanvraag reisdocument? Maak dan snel een afspraak:

tel: 140164 of via de website www.bergenopzoom.nl

WelstandMonumentenCommissie De WelstandMonumentenCommissie vergadert in principe om de twee weken op maandag. De eerstvolgende vergadering is maandag 12 augustus a.s. Bent u geïnteresseerd in de bouwplannen die de commissie gaat behandelen, dan kunt u de agenda vanaf vrijdag voorafgaand aan de vergadering raadplegen op de gemeentelijke internetsite: www.bergenopzoom.nl/boz/welstand

Voor informatie per locatie: http://www.haalmeeruitdeweg.nl.

Parkeerbeheer Bekendmaking Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom heeft de volgende verkeersmaatregel(en) getroffen: - Verboden te parkeren op de aangewezen gehandicaptenparkeerplaats op het parkeervak van de parkeerstrook nabij ingang Schouw 25, behalve voor de gehandicapte bewoner van Schouw 25; - Verboden te parkeren op de aangewezen gehandicaptenparkeerplaats op het parkeervak van de parkeerstrook voor Leeuwenbekstraat 15, behalve voor de gehandicapte bewoner van Leeuwenbekstraat 15. Het verkeersbesluit ligt vanaf 5 augustus 2013 gedurende zes weken voor belanghebbenden ter inzage in het stadskantoor. Tijdens deze termijn kunnen zij schriftelijk hun bezwaar over het verkeersbesluit kenbaar maken. Het bezwaar kan gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom.

Bestemmingsplan

m in gspla

Klantinformatie: Dagelijks voor klanten telefonisch bereikbaar via 140164 van 9.00 tot 10.00 uur. U kunt alleen op afspraak of tijdens het telefonisch spreekuur terecht bij uw klantmanager. Openingstijden: Maandag - donderdag: 8.30 tot 17.00 uur op afspraak Vrijdag: 8.30 tot 13.00 uur op afspraak

Er is tevens een ontwerpbesluit voor het verlenen van hogere grenswaarden zoals is bedoeld in de Wet geluidhinder opgesteld. De voorkeursgrenswaarden worden vanwege spoorweglawaai en ter plaatse van de Rooseveltlaan en Wouwsestraatweg vanwege wegverkeerslawaai overschreden. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit zoals is bedoeld in de Wet geluidhinder liggen vanaf 5 augustus 2013 op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening gedurende zes weken tijdens kantooruren ter inzage in de leeshoek van het stadskantoor, J. Obrechtlaan 4 te Bergen op Zoom. Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken is tevens digitaal beschikbaar via onze gemeentelijke website www.bergenopzoom.nl onder “Actueel/Bekendmakingen Ruimtelijke Ordening”. Het bestemmingsplan is ook beschikbaar via de landelijke voorziening http://www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/?planidn=NL.IMRO.0748.BP0200-202. Gedurende genoemde periode van zes weken kan eenieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingezonden aan de gemeenteraad (postadres: Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom). Indien u mondelinge zienswijzen wenst in te brengen, neemt u contact op met dhr. J. Cats, telefoonnummer 0164 27 75 55 dan wel dhr. B. Verdonschot, telefoonnummer 0164 27 74 91. U zult dan worden uitgenodigd voor een gesprek waarbij u uw zienswijzen kunt weergeven.

Koningstraat: tot eind september 2013 volledig afgesloten in verband met de vervanging van de riolering. Burgemeester Blomlaan: tussen Van Heelulaan en Beukenlaan afgesloten tot eind 2013 in verband met rioolvervanging. Zandstraat: de hele Zandstraat, behalve het gedeelte ter hoogte van de huisnummers 90/121, zal voor verkeer worden opengesteld tot maandag 5 augustus. Zandstraat: vanaf 5 augustus starten de werkzaamheden weer aan de Zandstraat en gaat men verder vanaf huisnummer 90/121 richting kruispunt Meilustweg. Tegelijkertijd zijn er ook werkzaamheden op de Zandstraat tussen Fort Moermont en Pergolesilaan. Van Konijnenburgweg/Markiezaatsweg/rotonde de Papegaai: 5 augustus start men met de tweede fase. Rotonde de Papegaai en de Markiezaatsweg tussen de Zeeland en de rotonde zijn afgesloten. Omleidingen zijn aanwezig. Voor vragen of opmerkingen: randweg@bergenopzoom.nl. Zie ook aparte berichtgeving. Sint Annastraatje: in verband met bouwwerkzaamheden is het Sint Annastraatje afgesloten tot februari 2014. Zoekweg x Stierenweg: Let op, nieuwe permanente verkeerssituatie in verband met de komst van de A4. Aan de zuidkant (gem. Bergen op Zoom) is de nieuwe parallelweg van de A4 (van Klutsdorp tot aan de Westlandse Langeweg / gem. Steenbergen) met de Stierenweg (west) en Zoekweg (zuid) verbonden. Doorgang naar de Zoekweg (noord) en Stierenweg (oost) is niet meer mogelijk. Calandweg: ter hoogte van de nieuwe Brandweerkazerne afgesloten tot eind augustus. Omleiding is aanwezig. Aanwonenden worden op de hoogte gesteld. Korenmarkt: in verband met rioleringswerkzaamheden en bovengrondse reconstructie kan er hinder zijn op en rondom de Korenmarkt van 5 augustus tot en met 9 augustus. Omleidingen zijn aanwezig.

m

Sociale zaken: ISD Brabantse Wal: Peter Vineloolaan 4, Bergen op Zoom

Daarnaast is rekening gehouden met de eisen die de Wet ruimtelijke ordening stelt aan bijvoorbeeld de benaming van bestemmingen en de wijze van regelgeving.

Verkeersmaatregelen

te

m in gspla

Bekendmaking Ontwerpbestemmingsplan “Gageldonk-West”, Bergen op Zoom Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Gageldonk-West” (NL.IMRO.0748.BP0200-202) gereed is.

nn

bes

te

m

bes

Bestemmingsplan

n

ne Bekendmaking n Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bestemmingsplan “Daansbergen – Den Berg ” op 24 juli 2013 onherroepelijk is geworden. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op de voornoemde datum uitspraak gedaan met betrekking tot het ingestelde beroep. Het beroep is hierbij ongegrond verklaard.

Het bestemmingsplan ligt ter inzage bij het team Ruimtelijke Ordening en Vergunningen en is tevens digitaal beschikbaar op de gemeentelijke website www.bergenopzoom.nl en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0748.BP01740401).


Vanaf 5 augustus start werkzaamheden aan rotonde en Markiezaatsweg De werkzaamheden aan de Randweg Zuid-West zijn in volle gang. Het vernieuwen en verbreden van wegen is nodig om alle verwachte verkeersstromen in goede banen te leiden. Zo blijft de stad voor iedereen bereikbaar. Van Konijnenburgweg weer open De Van Konijnenburgweg (vanaf de brandweerkazerne tot aan de rotonde) is weer open. De weg wordt - voor de duur van twee weken - aangesloten op rotonde ‘De Papegaai’. Aanpak rotonde én Markiezaatsweg: tot medio oktober In de week van 5 augustus gaan we de rotonde en de Markiezaatsweg (het gedeelte voor ‘De Zeeland’) afsluiten. Dit duurt tot medio oktober. De bereikbaarheid voor bewoners en bedrijven in de Geertruidapolder is gegarandeerd via een omleidingsroute, zowel vanuit het noorden als het zuiden. Omdat we overlast zo veel mogelijk willen beperken, gaan we de rotonde én de Markiezaatsweg tegelijkertijd aanpakken. Zo kunnen we tijd winnen op onze planning.

werkvak Afsluiting

Fietsverkeer richting centrum wordt omgeleid Omdat fietsverkeer vanaf de Bergse Plaat richting het centrum niet mogelijk is, geldt vanaf 5 augustus een tijdelijke route over Het Rentranchement, door Stadspark Kijk in de Pot. De scholen beginnen in onze regio op 12 augustus. Daarom informeren we hen hier ook rechtstreeks over. werkvak Afsluiting Omleiding fietsers

Adviesroutes voor doorgaand verkeer Het doorgaande verkeer richting snelweg A4/A58 en bestemmingsverkeer richting industrie- en werkgebied Noordland en Theodorushaven wordt omgeleid via een ter plaatse aangegeven adviesroute. Heeft u vragen? Wilt u meer informatie? Stuur dan een email aan randweg@bergenopzoom.nl. We nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

ge Om

vin gsvergunn

Omgevingsvergunningen ONTVANGEN AANVRAGEN Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom maakt bekend, dat het de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen: Reguliere aanvraag omgevingsvergunning Aanvraagnr. Ontvangstdatum Adres, Activiteit WO/2013/409 29-07-2013 Bachstraat 6 te Halsteren: het plaatsen van een carport door gedeeltelijke overkapping van de bestaande oprit WO/2013/406 24-07-2013 Händelstraat 10 te Halsteren: het aanleggen van een uitrit WO/2013/407 24-07-2013 Fortuinstraat 7 te Bergen op Zoom: het herstellen van de dakvorsten WO/2013/408 19-07-2013 Lindebaan 9 te Bergen op Zoom: het realiseren van een dakopbouw Op een reguliere aanvraag omgevingsvergunning moet binnen acht weken na ontvangst zijn beslist. Indien deze wordt overschreden, dan ontstaat een van rechtswege verleende vergunning. Wilt u aanvraag omgevingsvergunning komen inzien? Dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de centrale balie. Telefoonnummer 0164 27 74 91 / 27 75 55. BESLUITEN Verleende omgevingsvergunningen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom maakt bekend, onderstaande verleende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn verleend: Aanvraagnr. WO/2013/333

Verzenddatum 29-07-2013

Adres, Activiteit Antwerpsestraatweg 441 te Bergen op Zoom: het wijzigen van de voorgevel

WO/2013/326

De KNVB Voetbaldagen zijn bedoeld als extra voetbalactiviteit voor kinderen, buiten de reguliere competitie en de trainingsactiviteiten bij de eigen vereniging. Bovendien wordt een voorbeeld van een nevenactiviteit gegeven aan verenigingen, zodat deze activiteit ook door de vereniging zelf georganiseerd zou kunnen worden. De KNVB Voebaldagen bij sv MOC ’17 dragen sinds 2006 het opleidingskeurmerk van de UEFA Grassroots Charter.

Het trainen en begeleiden van voetballen onder begeleiding van gediplomeerde trainers staat centraal tijdens de KNVB Voetbaldagen. Er wordt getracht om kwalitatief goede dagen aan te bieden, waarbij met plezier beter leren voetballen/spelen voorop staat. Het zijn plezierige en leerzame dagen voor trainers en begeleiders. De kwaliteit van de trainers, begeleiders, het programma, de accommodatie, materialen, de promotie en de (aan) kleding van de dagen staan borg voor deze succesformule. De KNVB voetbaldagen zijn opengesteld voor jongens en meisjes die in het seizoen zijn uitgekomen in de E-pupillen, D-pupillen en C-junioren, de leeftijdscategorie 8 tot en met 12 jaar uit de regio West Brabant en een gedeelte van Zeeland.

Zeekraal 48 te Bergen op Zoom: het plaatsen van twee dakkapellen

in ge

n

Bezwaar en voorlopige voorziening Indienen bezwaarschrift Indien u het niet eens bent met het voornoemd besluit kunt u ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum van deze brief een gedagtekend, gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen op Zoom, postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom. Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. Indien bezwaar is gemaakt kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het in behandeling nemen van het verzoek worden griffierechten geheven. Beroep U kunt binnen 6 weken na verzending van dit besluit een gedagtekend, gemotiveerd en ondertekend beroepschrift indienen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda. Het indienen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien beroep is ingesteld kunnen u en eventueel andere belanghebbenden de voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Zowel voor het in behandeling nemen van het beroep als het verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Wilt u de verleende vergunningen komen inzien? Dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de centrale balie. Telefoonnummer 0164 27 74 91 / 27 75 55.

KNVB Voetbaldagen bij sv MOC ‘17 BERGEN OP ZOOM - Voor de dertiende achtereenvolgende maal houdt sv MOC ’17 de KNVB Voetbaldagen die traditiegetrouw in de laatste week van de schoolvakantie plaatsvinden. Dit jaar van dinsdag 6 t/m donderdag 8 augustus.

29-07-2013

De deelnemers worden ingedeeld in zes groepen van 18 spelers. De onderdelen die worden afgewerkt zijn: Voetbaltrainingen spelers en keepers, voetbalvaardigheid, techniek- en spelinzicht, spelregels, 4 tegen 4, 7 tegen 7, penalty/vakschieten, goalmaster, voetbaltennis en shout-out. Bij aankomst op de eerste dag ontvangen alle deelnemers een voetbalshirt, broek en sokken en op de laatste dag een wedstrijdbal. De dagelijkse activiteiten vinden plaats tussen 9.00 en 16.00 uur, onderbroken door een lunch die door de vrijwilligers van sv MOC ’17 in het clubhuis wordt geserveerd. Donderdag 8 augustus, na de finales, vindt de prijsuitreiking plaats. Alle deelnemers ontvangen een KNVB UEFA certificaat met foto. PAGINA 11

Start regiocompetitie en onderlinge biljartcompetitie BERGEN OP ZOOM - Senioren Biljartclub Ponderosa start binnenkort in de regiocompetitie net als de voorgaande seizoenen met 3 teams. Twee teams in de A-klasse en 1 in de Bklasse. SBP 1 opent maandag 12 augustus vanaf 13.00 de competitie tegen SBP 2. De wedstrijden kunnen bezocht worden door iedereen die interesse heeft in biljarten, hetzij recreatief of in competitieverband. Ook gaan ze starten met de onderlinge competitie op vrijdagmiddag. Aan deze persoonlijke kan iedereen meedoen die wil biljarten in een persoonlijke competitie. Het is een leuke competitie in een

ontspannen sfeer tegen spelers van eigen kaliber. Zo wordt er een A-poule gespeeld met spelers vanaf 2.00 gemiddeld, en in de B-poule spelers tot 2.00 gemiddeld. Hoe lang de competitie exact duurt is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Er wordt elke vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur gespeeld in café de Ponderosa aan de Fluwelenbroekstraat 45-47 te Bergen Op Zoom. Inschrijven is kosteloos en kan aan de bar in het café of via cafeponderosa@ kpnmail.nl De wedstrijdleiding is in handen van Jean-Paul Rens en Frans Vrolijk, Ook is er overigens ruimte genoeg om vrij te biljarten op de 5 uitstekende biljarts in café de Ponderosa


Mastboomplein bloeit weer

HTV 60 Plus kampioenschap HALSTEREN - Al voor de 3e keer in de geschiedenis van de Halsterse Tennisvereniging worden er speciale clubkampioenschappen gehouden voor 60 plus leden van de vereniging. Een nieuwe commissie vatte 3 jaar geleden het plan op om speciaal voor de leeftijdsgroep clubkampioenschappen te houden en met succes. Vorig jaar deden 62 enthousiaste leden hieraan mee. Omdat de leden uit de leeftijdscategorie meestal overdag tennissen, zullen de kampioen-

schappen alleen overdag plaatsvinden en wel van maandag 5 augustus tot en met zaterdag 10 augustus. Er zal gestreden worden in de categorieën herendubbel, damesdubbel en gemengddubbel. Elke dag starten de wedstrijden om 09.30 uur en duren tot ongeveer 17.00 uur. Op zaterdag 10 augustus worden de finales gespeeld. Ook dit jaar is de verzorging van de lunch geheel in handen van de hoofdsponsor van het toernooi. Meer info over de clubkampioenschappen: www.htvhalsteren.nl

Training Nieuw Borgvliet BERGEN OP ZOOM - De selectie van Nieuw Borgvliet heeft de training voor het nieuwe seizoen hervat op donderdag 25 juli. Na 6 trainingssessies is op dinsdag 6 au-

gustus om 19.30 de 1e oefenpartij tegen NSV uit Nispen op de Markiezaten. D aarna volgen de wedstrijden om de Markiezen Cup bij BVV’63 vanaf zaterdag 10 augustus.

MOC’17 B1 wacht grote uitdaging in 4e divisie HALSTEREN - Op initiatief van omwonenden staat het Burgemeester Mastboomplein in Halsteren weer vol kleurrijke perkplanten. In het kader van de viering van het honderdjarig bestaan van de Quirinuskerk was het perk al eens aangeplant, maar dat was slechts van tijdelijke duur. De bewoners besloten daarom samen met de Quiniruskerk een permanent perk in te richten op het plein. Ook de dorpsraad van Halsteren schaarde zich achter het initiatief. De bewoners zullen het perk onderhouden, zodat het Burgemeester Mastboomplein er weer kleurig bij ligt. LEZERSFOTO JANUS VAN DER ZANDE

Vrijwillige coördinator palliatieve zorg gezocht BERGEN OP ZOOM - Vrijwilligerswerk is leuk, dankbaar, zorgt dat je sociaal actief blijft en levert nieuwe contacten op. Vrijwilligerswerk zorgt voor gezelligheid en geeft een goed gevoel. Dat zijn alvast een paar redenen waarom u zou kunnen reageren op onderstaande vacature. Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant & Tholen (VPTZ) biedt vrijwillige zorg aan mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is. Deze zorg bestaat uit ondersteuning aan de zieke thuis, maar ook aan de mensen in zijn naaste omgeving. VPTZ biedt aanvullende zorg in goed overleg met de zieke, de mantelzorgers en professionele zorgverleners. VPTZ zoekt een vrijwillige coördinator. Hij of zij helpt bij de organisatie en uitvoering van de zorgverlening en inzet van vrijwilligers; begeleidt vrijwilligers; neemt actief deel aan de maandelijkse vrijwilligersbijeenkomst en bewaakt de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg.

U heeft natuurlijk affiniteit met palliatieve en terminale zorg. U kiest bewust om werkzaam te zijn in de informele zorg en bent flexibel in werktijden en werkdagen. Een dag in de week heeft u 24 uur bereikbaarheidsdienst. Op andere dagen bent u flexibel om naar eigen inzicht intakeafspraken te plannen en telefonisch zorginzetten te regelen. De bereikbaarheidsdienst gedurende weekenden wordt gedeeld met 4 andere coördinatoren. Als vrijwillige coördinator bent u gemiddeld drie dagdelen verspreid door de week bezig met VPTZ zaken. Flexibiliteit is noodzaak. Bij drukte kan meer tijd van u worden gevraagd. U mag rekenen op ongeveer twee vergaderingen per maand. Daarnaast wordt u in de gelegenheid gesteld om bij te scholen, is er twee maal per jaar een teambuildingsactiviteit en bezoekt u interessante lezingen, symposia, themadagen etc. De coördinatoren nemen elkaars taken waar bij ziekte en vakanties. U kunt goed zelfstandig werken maar ook in teamverband. Kennis van en ervaring

met leidinggeven en vrijwilligerswerk is een pré. U bent gezond, beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, heeft inlevingsvermogen en kunt goed luisteren. U bent vaardig op de PC, beschikt over een rijbewijs B en bent in het bezit van een auto. U krijgt van VPTZ het gebruik over een computer en mobiele telefoon. U ontvangt een kleine onkostenvergoeding en een ruime reiskostenvergoeding. Verder bieden wij u mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering op het gebied van palliatieve terminale zorg en trainingen voor coördinatoren. Wij bieden een functie in een actieve organisatie die volop in ontwikkeling is met zeer gemotiveerde en actieve vrijwilligers. Bent u nieuwsgierig geworden? Wilt u meer weten? Op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur kunt u bellen met 0628240208; of stuur een email naar info@ vptz-westbrabanttholen.nl. Neemt u ook gerust een kijkje op de website: www.vptz-westbrabanttholen.nl.

BERGEN OP ZOOM - Voor het eerst in het bestaan van MOC’17 komt er een jeugdteam op divisieniveau uit. Aan de nieuwe trainer, Arie Pouwe, de vraag wat MOC’17 B1 in de 4e Divisie kan verwachten en wat de doelstelling is. Wie is Arie Pouwe Ik ben nieuw bij MOC’17 en heb ervaring met jeugd- en seniorenteams bij o.a. Baronie, Roosendaal, DOTO, Victoria ‘04 en TOGB. Via een ongepland contact met selectietrainer Kees de Rooij ben ik met MOC’17 in gesprek gekomen. Kees en ik kennen elkaar vanuit onze samenwerking bij de jeugdselectie van rkvv Roosendaal. Al snel kwamen MOC’17 en ik er achter dat er chemie was en zijn we tot een samenwerking gekomen. Uitdagingen Er ligt een aantal uitdagingen. Voor mij, de staf, de spelers en de vereniging. We starten met een compleet nieuw team: een nieuwe trainer, nieuwe gezichten van de begeleiding en spelers van buitenaf. De uitdaging is om daar een soepel lopend geheel van te maken. We zullen allemaal aan elkaar moeten wennen. Maar ik heb er vertrouwen in dat dat wel goed komt. Een aantal jongens van MOC’17 heeft helaas besloten een andere weg te kiezen, maar daar tegenover staat de komst van een vier-

tal spelers van NAC Breda. Zij zullen een voorname rol gaan spelen m.b.t het niveau en het trekken van de kar. Ook voor hun zal de prestatiedrang aanwezig zijn, maar dat was op de trainingen voor de vakantie al te merken. Voor het eerst speelt MOC’17 met een elftal in een divisie-afdeling. Daarin treft het tegenstanders van naam en faam, zoals ASWH, Nieuwenhoorn, Oranje Wit, Smitshoek en Spartaan’20. Geen eenvoudige opgave. Vanuit mijn achtergrond als voetballer en trainer in deze regio (Rotterdam, Westland, Zuid-Holland) weet ik dat ze wat verder zijn dan wij in Brabant. Brutaler, gretiger en met veel meer druk vanuit de club om te moeten presteren. Ook zijn vaak de faciliteiten van deze verenigingen om van te smullen, maar dat is bij MOC’17 ook zeer goed verzorgd. Verder treffen we nog Baronie, Internos, JVOZ, NAC Breda, TSC en Zeelandia Middelburg. Doelstelling De doelstelling is nog niet specifiek vastgelegd, maar persoonlijk wil ik eindigen bij de eerste 6 van het linker rijtje. Om als nieuwkomer te spreken over een top 3 klassering lijkt mij wat te hoog gegrepen. Maar misschien zorgen we wel voor een verrassing. Of die persoonlijke doelstelling terecht is zal al vrij snel blijken. Factoren als de absolute wil om te winnen binnen de groep, veel of weinig blessures en een dosis geluk zullen een grote rol spelen.

BEDRIJVIG NIEUWS Gasten mogen blijven rekenen op gastronomie De Drempel

Reinie en Rôger Brusselaars kunnen gasten nog niet missen HALSTEREN - Op de drempel van zijn pensioen laat horecaondernemer Rôger Brusselaars weten nog niet aan stoppen te denken, ook al zit hij al 50 jaar in het vak. Sinds 1981 runt hij samen met zijn vrouw Reinie hun eigen restaurant De Drempel in Halsteren. Ondersteund door het vakkundige en behulpzame Drempelteam zorgen zij voor een gastronomisch onvergetelijke avond. Het restaurant ligt niet in de loop, gasten komen er speciaal naar toe. Zij krijgen daarom alle aandacht zodat zij zich thuis voelen op hun avondje uit. Dat blijft voorlopig zo laat Rôger Brusselaars weten. DOOR MARJET LUBBERS Rôger begon zijn horecacarrière als kok menagemeester in militaire dienst en werkte vervolgens een aantal jaar in het hotelwezen. Al snel haalde hij zijn toenmalige vriendin Reinie over om ook in het hotel te gaan werken. Ze werden een hecht team dat enige tijd het Bergen op

Zoomse hotel Old-Dutch van de familie Drop runde. De veeleisende hotelbusiness zeiden zij vaarwel, kozen voor de gastronomie en leidden een aantal jaar restaurant De Bloemkool (destijds in handen van Toon en Lies Bosters) in Bergen op Zoom. Met al deze ervaringen op zak droomden Reinie en Rôger over het beginnen van een eigen zaak. Grootvader Brusselaars hielp hen bij hun investering in Halsteren: cafetaria De Drempel aan de Oude Weg 3. Omtoveren De Drempel was destijds het eerste cafetaria in het dorp en lag aan de eerste straat met veiligheidsdrempels, vandaar de naam De Drempel. Zo was het makkelijk te vinden. Fast food maakte er plaats voor de kunst van het laten genieten van lekker eten en drinken. De familie Brusselaars toverde het cafetaria langzamerhand om tot het huidige restaurant à la carte (70 zitplaatsen) met een sfeervol buitenterras (40 zitplaatsen). Alleen de party-service doet nog enigszins denken aan de vroegere cafetariafunctie.

Begrip Na 32 jaar is De Drempel een begrip in Halsteren. “Door onze jarenlange ervaring bieden wij een zeer uitgebreide kaart met gerechten die je bijna nergens meer vindt. Bijvoorbeeld de ouderwetse tong Picasso, met vers fruit geflambeerd in Grand Marnier. Ook serveren wij gebakken of gestoofde Oosterschelde paling, afhankelijk van het seizoen natuurlijk. Persoonlijk vind ik het wildseizoen de leukste tijd, lekkere gerechten en gezellig de open haard aan,” vertelt Rôger op het koele terras, waar het nu zeer goed toeven is. Gasten De gasten hebben het hele jaar door een speciaal plekje in het hart van de familie Brusselaars. Rôger: “Wat dat betreft werkt de horeca verslavend. Veel gasten worden in de loop der jaren vrienden. Sommigen komen hier al vanaf het begin. Hoewel ik een groot deel van de avond in de keuken doorbreng - Reinie is onze gastvrouw - ga ik zodra de warme kant klaar is, snel naar de gasten. Die kunnen wij nog niet mis-

Restaurant De Drempel, Oudeweg 3, 4661 HK Halsteren, tel: 0164 685988, restdrempel@zonnet.nl, www.restdrempel.nl PAGINA 12

Rôger en Reinie Brusselaars op het terras van restaurant De Drempel. FOTO DE DREMPEL

sen.” Restaurant De Drempel is woensdag t/m zondag vanaf 16.00 uur geopend. Voor grotere groepen maakt men graag een uit-

zondering, bijvoorbeeld voor een besloten walking dinner. Open: woensdag t/m zondag vanaf 16.00


Spektakel op Kanaal door Walcheren en vanuit Oostende

KORTE BERICHTEN

Sail In en Sail Out extra hoogtepunten Sail de Ruyter

BERGEN OP ZOOM Buurtactiviteit: Dinsdagmiddag 6 augustus is er een buurtactiviteit in de Kamperfoeliestraat. Voor jongeren en kinderen zijn er diverse spelletjes te doen. We beginnen om 14.30 uur en om c.a. 16.00 uur is de activiteit afgelopen. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.

VLISSINGEN - Niet alleen tijdens de vlootschouw ziet het publiek de 150 schepen in actie. De Sail In vanuit Veere en Oostende op donderdag en de Sail Out op de laatste dag van het evenement zorgen ook voor een schitterend LEPELSTRAAT schouwspel.

De bruine vloot komt vanuit Veere in Vlissingen aan. FOTO BEELDENBANK LAAT ZEELAND ZIEN/BEN BIONDINA

DOOR EUGÈNE DE KOK De eerste deelnemers arriveren donderdag tussen 12.00 uur en 13.00 uur in de Dokhaven in Vlissingen. Het gaat dan om de tjalken, hoogaarzen, aken, sleepboten en andere exemplaren van varend maritiem erfgoed die rond 9.00 uur vanuit Veere zijn vertrokken voor de Sail In. Jack de Boo van Uijen van het bestuur van Sail de Ruyter beschouwt de start van Sail de Ruyter als één van de hoogtepunten. “Het is een grote happening. Het is schitterend om zo’n stoet op het Kanaal door Walcheren te zien. Ook voor de schippers en mensen op de schepen is een geweldig onderdeel.” Een bijzondere deelnemer aan de Sail In vanuit Veere is de Hydrograaf, een voormalig stoomschip dat onder meer in de jaren ‘20 en ‘30 van de vorige eeuw is gebruikt door vorstinnen Emma, Wilhelmina

en Juliana tijdens hun bezoeken aan de Hollandse eilanden. Een andere blikvanger is de Castor, een 46 meter lang schip dat in 1950 werd gebouwd voor het toenmalige ministerie van Oorlog. De derde opvallende deelnemer tussen het varende erfgoed is de Zilvermeeuw II van stichting De Zonnebloem. In het kader van social inclusion hebben vier studenten van de HZ University of Applied Sciences ervoor gezorgd dat de Zilvermeeuw II, die plaats biedt aan 200 mensen, meevaart in de spectaculaire opening. Aan boord is tevens een medisch team om de mensen te begeleiden en verzorgen. Oostende De tallships varen vanuit Oostende naar de Scheldestad. Te midden van tientallen andere historische zeilschepen vertrekken de tallships rond 10.00 uur vanuit de Belgi-

sche badplaats. “Deze armada verwachten we rond 16.00 uur in Vlissingen. Ook dat moet een schitterend zicht zijn vanaf de boulevards”, zegt De Boo van Uijen. Voorzitter Dick Schipper van Sail de Ruyter kijkt uit naar beide evenementen. “Voor de vlootschouw ben je afhankelijk van het weer. Als het bijvoorbeeld windkracht zes of zeven is, kan die niet doorgaan. We hebben dat één keer gehad tijdens Vlissingen Maritiem. Dan valt alles weg. Nu sowieso niet. Met de Sail In op donderdag en Sail Out op zondag voeg je drie hoogtepunten toe aan het programma.” Als alles eenmaal in Vlissingen is, moeten ze hun plek zoeken in de havens. “We verwachten in totaal 150 schepen. We zullen moeite hebben alles langs de kaden te leggen”, lacht Schipper. De schippers lijken graag te komen naar Vlissingen. We zijn ook altijd goede gastheren voor ze geweest”, voegt De Boo van Uijen toe. “Als je het niet goed organiseert, komen ze niet terug.” Nederland-Rusland Via het nautisch evenementenbureau kan het publiek vaartochten boeken voor de Sail In vanuit Veere naar Vlissingen. Die mogelijkheid is er ook voor de aanbrengtocht vanuit Oostende, al is deze meer bedoeld voor business to business-arrangementen. Tijdens de rally vanuit Oostende varen 120 studenten van het Maritiem en Logistiek De Ruyter van Scalda mee op de Russische MIR, met zijn 130 meter het grootste schip van de vloot. Tijdens de tocht werken ze samen met 100 Russische studenten. De uitwisseling is georganiseerd in het kader van de viering van 400 jaar betrekkingen tussen Rusland en Nederland. Meer informatie op www.sailderuyter.nl.

Zwemmen tussen het afval

Koersbal: Uitslag wedstrijd maandag 29 juli: 1. Rinus Nijssen, 2. Cor van Wijk, 3. To Karremans, Jaantje van Schilt, 5. Lisa van Schilt, Anny Hensen, 7. Harry van Tilburg, 8. An van Kaam, 9. Rinus Hensen, 10, Geert Loos.

PROFWIELERRONDE ETTEN-LEUR Zondag 11 augustus Aanvang 12.00 uur met o.a.

Stichting Wielertopsport Etten-Leur

CHRIS FROOME BAUKE MOLLEMA LAURENS TEN DAM Rabobank VOS MARIANNE Profwielerronde Etten-Leur Toegang GRATIS

zondag 12 aug. 12:00-18:00 uur

Verwacht aan de start: Open trainingen RKvv Nieuw Borgvliet

Gra Marianne Vos entreties Peter Sagan park e r Mark Cavendish garae e Alexander Vinokourov opeg nt: n e m se JohnnyOP Hoogerland Amu di dan langs op de Open trainingen. Je bent a 10 BERGEN ZOOM - Op zaterdag PapAmusement: Roxanne Knetemann zzi ra G Papie ditot Grazzi enKennie 17 augustus houdt voetbalvereniniets verplicht. Volg ons op: van Hummel ries kRoelvink DDries Inge Klep Borgvliet op sportpark in Alle spelers een half uur van te voren aanging Nieuw De elv o R Bobbie Traksel e.v.a.

Markiezaten open trainingen voor de jongste jeugdelftallen.

wezig en melden bij de begeleiders van Nieuw Borgvliet. Contactpersonen zijn www.profwielerrondeetten-leur.nl E en D pupillen Cornee Boschman 0164Van 10.00 tot 11.00 uur zullen de Mini pu- 238873 en voor de Mp en F pupillen David pillen, F en E pupillen (geboortejaar 2003 Wessels 0164-243404. t/m 2008) training krijgen onder leiding van Speciaal voor nieuwe leden in de categoDavid Wessels en Cornee Boschman. En rie van geboortejaar 2003 t/m 2008 (dus van 11.00 tot 12.00 uur zullen de D pupillen Mp, F en E pupillen) is er een actie. Wordt en C junioren (geboortejaar 1999 t/m 2002) men lid van Nieuw Borgvliet dan ontvangt het veld betreden. Dus mocht je interesse men een waardebon. Deze actie duurt tot hebben om eens te komen kijken hoe het 30 oktober. Kijk voor meer informatie op bij onze vereniging er aan toe gaat, kom www.nieuwborgvliet.nl

Anton de Wit zomertoernooi BERGEN OP ZOOM - In café de Ponderosa in Bergen op Zoom vind momenteel het Anton de Wit zomertoernooi plaats. Het zomerse biljarttoernooi dat dit jaar al voor het 3e jaar vernoemd is naar de alom beroemde en beruchte Anton de Wit, welke al vele jaren lid is van de organiserende biljartvereniging S.V.W. Er wordt op elke doordeweekse avond gespeeld door ongeveer 10 mensen per avond(poule). In de maandag poule strijden John de Crom en Johan van Overveld om de bovenste plaats gevolgd door Anton zelf, Karien Schroevers en Patrick Kroonen. Terwijl op dinsdag Christ Beerendonk on-

verslaanbaar lijkt, maar ook Ruud Waanders, Kees Verwijs en Tamara de Crom spelen verrassend sterk. Op woensdag is Marijke van Loenhout nog ongeslagen, de strijd hierachter is erg hevig en gaat tussen Pascal van Oorschot, Dominic Rens, Jan Baan en Richard Meijer. In de poule van donderdag is alles nog open, en gaat de strijd bovenin tussen titelverdediger Martin Lange, Ad de Crom, Johan Daane, Frans Delrue en Jan Bogers. Op vrijdag maakt vooral Ella van Loon grote indruk, terwijl ook Erik Koremans, Francine van Yperen en Michael Massar uitstekende resultaten boeken. De finaledag wordt gespeeld op zaterdag 17 augustus vanaf 11.00 uur in café de Ponderosa.

Markiezencuptoernooi BERGEN OP ZOOM - Op sportpark Rozenoord wordt van zaterdag 10 augustus tot en met zaterdag 17 augustus door de Bergse voetbalclubs gespeeld om de Markiezencup.

BERGEN OP ZOOM - Het mooie weer mag dan veel mensen naar het water lokken, zij laten hun zwemplaats niet altijd even netjes achter. In het water aan de Oesterdam dobberen heel wat achtergelaten flesjes en lege blikjes rond. “Een vreselijke vervuiling in het water”, schrijft mevrouw Geers uit Bergen op Zoom, die ons deze foto toestuurde. LEZERSFOTO W. GEERS PAGINA 13

Gastheer is BVV’63. De indeling: poule A: Dosko, MOC’17 en Halsteren zaterdag; poule B: VVC’68, FC Bergen en Halsteren; poule C: BVV’63, Nw Borgvliet, Halsteren 2 en Vrederust. Poule D dames: Marjola Girls, BVV’63, MOC’17 en Nw Borgvliet; poule E dames: Halsteren, VVC’68, Dosko en Marjola Girls 2. Programma 10 augustus: 16.00 uur BVV’63-Nw Borgvliet en Halsteren 2-Vrederust; 19.00 uur: Dosko-MOC’17 en

VVC’68-Halsteren. 13 augustus 19.00 uur: MOC’17-Halsteren zaterdag en FC BergenHalsteren. 14 augustus: 19.00 uur: NW Borgvliet-Halsteren 2 en BVV’63-Vrederust. 15 augustus: 19.00 uur: Dosko-Halsteren zaterdag en VVC’68-FC Bergen. 17 augustus: 13.30 uur: Nw Borgvliet-Vrederust en om 16.00 uur BVV’63-Halsteren 2. De finale wordt om 19.30 uur gespeeld. De dames spelen op zaterdag 17 augustus hun toernooi. De wedstrijden duren 2x 20 minuten. Het toernooi begint om 13.30 uur en de finale is om 18.45 uur. De organisatie verzoekt de voetballiefhebbers zoveel mogelijk met de fiets naar Rozenoord te komen, omdat anders parkeerproblemen worden verwacht.


W e s t- P o i n t v o o r d e m u z i e k l i e f h e b b e r We s t - Po i n t ge e ft g ra a g a a n e e n i e d e r d e ru i m te o m z i ch te p re s e n te re n . h e b j e w a t t e m e l d e n ? l a a t v a n j e h o r e n v i a w w w. w e s t - p o i n t . n l Bijna 80 jaar jonge pionier van de ‘White Blues’

muzieklegende John mayall in Gebouw-t

John Mayall in Gebouw-T.

De carrière van John Mayall beslaat inmiddels bijna zestig jaar. Vanaf zijn dertiende speelde John gitaar en piano. Geïnspireerd door zijn vader formeerde hij in 1956 ‘the Powerhouse four’, die vooral speelden op lokale dansavonden. Mayall is bij leven een legende geworden. Niet vreemd. Hij verkocht tientallen miljoenen albums en in zijn band kwam de

ene na de andere wereldster tot muzikale wasdom: Eric Clapton, Jack Bruce, Peter Green, John McVie, Mick Fleetwood, Mick Taylor, Harvey Mandel en Walter Trout. Mayall kan uitstekend piano, orgel en gitaar spelen. Daarnaast wordt zijn spel op bluesharp geroemd. Zijn liefde voor de blues en de jazz kreeg hij door het beluisteren van zijn vaders verzameling 78 toerenplaten van jazz en blues. Een bluesman die hem inspireerde was J.B. Lenoir. Zijn

eerste band heette The Hounds Of Sound, waarvan het repertoire geleidelijk van jazz naar blues verschuift. Met zijn volgende band, John Mayall & The Bluesbreakers, zou hij geschiedenis schrijven. In de beginperiode van John Mayall’s Bluesbreakers was het verloop in zijn band groot. Wellicht omdat Mayall experimenteerde en zoekende was naar de juiste combinatie en het beste geluid. Mayall had een ongekend oor voor talent en in muzikaal opzicht kregen zijn bandleden veel kansen van hem. Een feit is dat John Mayall Eric Clapton stimuleerde om ook te gaan zingen. Meester-bluesgitarist Walter Trout vertelde dat zijn jaren bij John Mayall tot de hoogtepunten van zijn loopbaan behoren: “John Mayall behandelde zijn bandleden alsof ze van goud waren”. Mayall heeft een behoorlijk aantal ‘classic albums’ op zijn naam staan. ‘Blues Breakers with Eric Clapton’ (1966) en ‘Jazz Blues Fusion’ (1971) zijn de bekendst albums. En natuurlijk kent iedereen dé Mayall hit ‘Room To Move’. Dit nummer bereikte in 1970 de vijfde positie in de Veronica Top 40. Mayall hoopt op 29 november van dit jaar zijn tachtigjarige verjaardag te vieren. Ondanks deze respectabele leeftijd treedt hij nog 120 keer per jaar op met zijn band. Zondag 11 augustus staat John Mayall in Gebouw-T Bergen op Zoom. Zijn band bestaat dan uit Jay Davenport (drums), Greg Rzab (bas) en Rocky Athas (gitaar).

Agenda

PalmParkies Vrouwenhofpark Roosendaal woensdag 7 augustus 20.00 Dreadless Gebouw-T Bergen op Zoom donderdag 8 augustus 20.30 PalmParkies Wilhelminaveld Bergen op Zoom donderdag 8 augustus 20.00 Roseländer Musikanten Sieben Parkpodium Roosendaal zondag 11 augustus 14.00 The Benelux Mezz Breda zondag 11 augustus 16.30 John Mayall Gebouw-T Bergen op Zoom zondag 11 augustus 20.00 De Jeugd Van Tegenwoordig Mezz Breda woensdag 14 augustus 20.00 PalmParkies Vrouwenhofpark Roosendaal woensdag 14 augustus 20.00 PalmParkies Wilhelminaveld Bergen op Zoom donderdag 15 augustus 20.00 Traumahelikopter Gebouw-T Bergen op Zoom donderdag 15 augustus 20.30 Ten Years After Gebouw-T Bergen op Zoom vrijdag 20 september 21.00

Grond legger Tulsa Sound

J.J.Cale overleden

WP CD Recensie

simius – Paradigm shift op 18 juli luidde een geslaagde releaseparty voor simiusfans het officiele tijdperk ‘Paradigm shift’ in. eerder had de vierkoppige west-Brabantse band, die voortvloeide uit Devolution, al materiaal van hun tweede album laten horen op diverse plekken, maar nu kan de plaat dan ook fysiek en in zijn geheel worden gehoord. DOOR KEVIN VAN KALKEREN De opvolger van hun debuutalbum ‘Overture Essence’ oogt en klinkt nog een stuk professioneler dan haar voorganger. Si-

mius bewijst dat ze prima thuis is in het stevige, melodieuze werk dat we van haar al kennen, maar ook het opbouwen van spanning in het rustige en majestueuze beheerst. Harde distortion en strijkersarrangementen wisselen elkaar af en vullen elkaar aan op deze plaat , die voor de liefhebber een toonbeeld van muzikale inspiratie is. Dat voor de massa het werk van Simius nogal ontoegankelijk zal zijn, zal hen echter niks doen: als je zo graag je eigen weg kiest, kan je het ook niet iedereen naar de zin maken.Fans kunnen echter hun vingers aflikken bij het album. De teksten getuigen behalve van een vaardigheid

met het Engels, ook van bezinning en het zoeken naar betekenis. Zonden, fatalisme en vertwijfeling komen allemaal aan bod op tekstueel vlak. De muziek is echter alles behalve zoekende. Simius heeft met Paradigm Shift een spoor van vernielde heilige huisjes achtergelaten en laat verstokte metalheads achter zich. Dat de band een eigen weg blijft kiezen en daar uitstekend in slaagt, is met dit album nogmaals bewezen. Geen overdreven sentiment, maar eerlijk gitaargeweld en een kennis van de instrumenten die precies hun boodschap overbrengen. Meer info: www.simiusmusic.com

J.J.Cale.

op vrijdag 26 juli overleed op 20.00 in het scripps Ziekenhuis te la Jolla (U.s.A.) de Amerikaanse singersongwriter J.J.Cale. Doodsoorzaak was een hartaanval. J.J. Cale werd op 5 december 1938 in oklahoma City geboren als John weldon Cale. Hij groeide op in tulsa. Zijn artiestennaam ‘J.J. Cale’ kreeg hij van een nachtclubeigenaar in Los Angeles aangezien er nog een John Cale actief was. Onder aansporing van Leon Russell en andere musici uit Tulsa waagde Cale de sprong naar de muziekscene van L.A. Berooid van geld en illusies keerde hij terug naar Tulsa. Van daaruit zou hij desondanks de meeste roem vergaren. Zijn handelsmerk was het zogenaamde laid back-zingen. Dit is nét na de tel inzetten. Daarnaast was Cale, door zijn diensttijd bij de luchtmacht, handig met elektronica waardoor hij zijn eigen muziek mee produceerde en zijn opnamen een specifieke sound kregen. Cale leverde in Nederland nooit één hit af. Dat deed Eric Clapton wel voor hem. Clapton maakte van de Cale songs ‘After Midnight’ en ‘Cocaine’ klassieke wereldhits. Eind 1970 scoorde Clapton met ‘After Mid-

night’. Cale stond meteen in de aandacht en kreeg de mogelijkheid zijn eerste album op te nemen. In 1972 debuteerde hij met het album ‘Naturally’. Het album sloeg in als een bom. Met ‘Naturally’, vestigde Cale meteen zijn geheel eigen stijl, een unieke slome mengeling van blues, folk, country en jazz. Het album bevatte klassieke nummers als ‘Call Me The Breeze’, ‘Call The Doctor’, ‘Magnolia’, ‘Crazy Mama’ en ‘After Midnight’. In Nederland bereikten de albums ‘Troubadour’, ‘5’, ‘Shades’, ‘Grasshopper’, en ‘8’ hoge posities op de nationale album hitlijst. J.J.Cale heeft een enorme invloed gehad op tal van muzikanten.Zijn songs zijn opgenomen door, onder andere, Lynyrd Skynyrd, Deep Purple, The Allman Brothers Band, Johnny Cash, The Band, Santana, Captain Beefheart en Bryan Ferry. Neil Young was behoorlijk onder de indruk van Cale en noemde hem, met Jimi Hendrix, de beste gitarist die hij kende. Clapton noemde Cale de persoon waar hij de meeste bewondering voor had. Clapton en Cale maakten in 2006 samen het album ‘The Road to Escondido’. In 2008 kreeg dit album een Grammy voor het beste bluesalbum.

nu online Simius.

FOTO WILLEM JONGENEELEN.

Op de website van West-Point tref je steevast actuele achtergrondinformatie aan. Zoals de laatste muzikale nieuwtjes, de evenementenagenda, videoreportages, bandnieuws en uitgebreide fotoseries.

w w w . w e s t - P oin t. n l - in fo @w est- Point.nl - www.west- Point.nl - i nf o @ we st - Po int . nl - w w w .we st - Po int . nl PAGINA 14


JASMIJN

ANTWERPSESTRAATWEG ANTWERPSESTRAATWEG 211 211

BERGENOP OP ZOOM TELEFOON TELEFOON 0164-245201 BERGEN ZOOM 0164-245201

Iedere enen zondag vanvan 17.00-20.00 uur uur Iederezaterdag zaterdag zondag 17.00-20.00

Speciaal SpeciaalBuffet Buffet

* Foe Yong Hai

* Foe Yongmet HaiKung-Po Saus * Kipfilet

Met Chinese en Indische gerechten. Met Chinese Indische gerechten. Extra meten garnalen. Extra met garnalen. ONBEPERKT ETEN voor € 16.00 p.p. ONBEPERKT ETEN voor € 15.00 p.p. Kinderen onder 12 jaar € 8.00

* Kipfilet met Kerriesaus * Gebakken Wantan’s

* Saté * Koe Loe Yuk (met zoet* Mini Loempia zuursaus)

met kerriekoek * Saté * Nasi * Mini Loempia en kerriekoek * Bami * Nasi * Atjar

€ 21.50

* Bami

voor 2 pers.

* Atjar

620.50

voor 2 pers.

Kinderen 12wijjaar € 7.50 Tijdens het buffet onder serveren U diverse

voor-, hoofdenserveren nagerechten Tijdens het buffet wij U diverse uit de Chinese en Indische keuken, voor-, hoofden nagerechten zowel met vlees- als visspecialiteiten.

uit de Chinese en Indische keuken, zowel met vlees- als visspecialiteiten.

Ook op andere dagen is het mogelijk voor groepen om dit buffet te reserveren.

Laat u zich verwennen, op ons tuin terras

AFHAALMENU AFHAALMENU ~~ * Babi Pangang * Babi Pangang

www.restdrempel.nl

Chinees Specialiteiten Restaurant

(40 zitplaatsen)

uitgaan

Ook op andere dagen is het mogelijk voor groepen om dit buffet te reserveren.

VOOr grOTe grOepen OOk CaTerIng mOgelIjk

Tevens à la carte mogelijk * ruime parkeergelegenheid * Tijdig reserveren

VOOr grOTe grOepen CaTerIng mOgelIjk Ons resTaUranTOOk heefT aIrCO Tevens à la carte mogelijk * ruime Tijdig reserveren Openingstijden: di. t/m za. 16.00-22.00 u.; parkeergelegenheid zo. - ma. en feestdagen*12.00-22.00 u.

Ons resTaUranT heefT aIrCO Openingstijden: di. t/m za. 16.00-22.00 u.; zo. - ma. en feestdagen 12.00-22.00 u.

Frisia Rondvaarten www.frisiarondvaarten.nl info@frisiarondvaarten.nl tel 0166.654321 b.g.g. 06.53470330

BREDA CAMPING LIESBOS BRADERIE MET LUIKSE-MARKT WOUWSE-PLANTAGE BRADERIE MET LUIKSE-MARKT YERSEKE ZOMERMARKT BRADERIE MET LUIKSE-MARKT Wij verzorgen: RIJSBERGEN BRADERIE MET LUIKSE-MARKT CAMPING FORT ORANJE BREDA WINKELCENTR. DE BERG (HAAGSE BEEMDEN) DE MUIZENBERGSE BRADERIE MET LUIKSE-MARKT 17/18 AUG. RIJSBERGEN AMERICAN DAY BRADERIE MET LUIKSE-MARKT CAMPING FORT ORANJE 17 AUG. TOPPER YERSEKE MOSSELFEESTEN BRADERIE MET LUIKSE-MARKT CENTRUM/HAVEN/DE DIJK AL JAREN 40.000 BEZOEKERS 18 AUG. STEENBERGEN FLORAPLEIN LUIKSE-MARKT voor verdere inFormatie en 24 AUG. RIJSBERGEN BRADERIE MET LUIKSE-MARKT CAMPING FORT ORANJE online reserveringen zie 2013: VANAF 1 MEI VAARTOCHTEN TOT 31 OKTOBER AFVAARTEN 25 AUG. ROOSENDAAL EVENEMENTTER. DE STOK BRADERIE MET LUIKSE-MARKT 25 AUG. RIJSBERGEN BOEDHA VRIJMARKT

* Feesten en partijen * zomer rondvaarten * groeps uitjes

3 AUG. 4 AUG. 10 AUG. 10 AUG. 11 AUG.

www.Frisiarondvaarten.nl

e  Brunchtocht vanuit Bergen op Zoom 2Alle pinksterdag markten open van 10:00 tot 17:00 uur Inl/reserv. 0165-302682  Zeehonden safari tochten vanuit St-Annaland of www.demarkten-wouw.nl of www.demarkten.com  Dagtochten naar Zierikzee vanuit St-Annaland www.internetbode.nl voor het (gratis) naar aanleveren Dagtochten Antwerpen vanuit Bergen op Zoom 1 van al uw nieuws  Dagtochten naar Middelburg vanuit St-Annaland To bol dnaar  Vaartochten met gids vanuit Zierikzee ly go wZeehonden here - 130 soorten pannenkoeken D an d u  - Grill Korte zeelandbrugtocht r f j i j je no one’s gone be specialiteiten (niet op zondag) vanuit Zierikzee fore? vast w in heResort en verwarmd terrasRoompot Beach  - Overdekt Vaartochten vanuit e t dage - Speeltuin en kinderboerderij lijks le l te verdiepen - Minigolf en kanoverhuur (45, k ven van Car Informeer naar de mogelijkheden Geopend:

tel. 0166.654321 b.g.g 06.53470330

Star T

Dagelijks van 12.00-21.00 uur Maandag gesloten www.de-uitwijk.nl info@de-uitwijk.nl Dorpsweg 136, De Heen Tel: 0167 560000

voor feesten en partijen.

rek Fir

anker)

st Con

?!

Restaurant

De Drempel ZOMER MENU € 25.

Restaurant

De Drempel

AKK ERMANS leisure & golf

ns.com

www.frisiarondvaarten.nl

tact

Winnaar 2012

Winnaar 2012 Beste Familiebedrijf

Voor groepen is afhuur het hele jaar mogelijk

Lentemenu! 3 gangen v.a. € 9,95

la

Grand eetcafe De Kroon Boomstraat 2 Huijbergen, tel. 0164-642974, klijspost@hetnet.nl GRATIS PARKEERGELEGENHEID

Tel. 0165 303332

www.vanewouw.nl De

• Sloop-loop-schade auto’s motors te koop gevraagd. • Alle gebruikte onderdelen online. • Vrijwaring bij ophalen. • Reparatie en onderhoud. Lid ARN-Stiba-RDW

De SchanS TuinSchermen betonsysteem | tel. 0164 686418 www.deschanstuinschermen.nl

Maalbergenstr. 24a Wernhout Tel. 076-5971739 / 06-54278822 info@jokozundert.nl www.jokozundert.nl

Kruisberg 2

Halsteren - tel. + fax 0164-684567 Partijen

•Wand- en Vloertegels •sierpleisters •Metselstenen

Een overkapping met uitstraling en karakter vanaf 699,-euro Bel voor een afspraak in onze showroom of kijk op onze Website www.overkappingvanhout.nl

Donderdag 8 augustus 2013 20.00 uur tot 21.30 uur

Informatieavond over

MInDfulness

Based Stress Reduction training (mBSR) voor volwassenen die stress ervaren en/of veel piekeren. De bijdrage voor de informatieavond is € 10.

De MBSR-training van 8 donderdagavonden begint op 15 augustus tot en met 03 oktober 2013. Bij inschrijving op de informatieavond € 10 korting op het bedrag van de volledige MBSR-training

Buiten de winkelopeningstijden kunt u gebruik maken van onze vers fruit automaat. Openingstijden: ma-wo 13.00 - 18.00 uur, do gesloten, vr 10.00 - 18.00 uur, za 09.00 - 16.00 uur

Oude Weg 3 Halsteren 0164 - 685988

Of vraag een folder aan bij Frisia of VVV

Grond- en sloopwerken

Langeweg 20 4641 RA Ossendrecht Tel: 0164 - 674404 of 06 - 22014857

Ook voor diverse arrangementen bent u bij ons voor uw gezelschap aan het juiste adres. High Tea & High Bubbel, Tafel Diner of een Walking Dinner. Ook voor alleen een kopje koffie of glaasje wijn bent u van harte welkom op ons terras.

zie het online reservering systeem op

Infra & verhuur

Groenten en fruitbedrijf MELSEN

WWW.RESTDREMPEL.NL

ww . a k k eenrdata ma Voorwjuiste afvaarttijden

JOKO

Wij verkopen zure en zoete kersen uit eigen boomgaard.

Reservering gewenst (ook geldig in ons Restaurant)

Groepsuitjes Familiefeesten Diverse tochten zijn getijde afhankelijk Feestlocatie

AUTOMONTAGEBEDRIJF

Het is weer kersentijd!

Rundercarpaccio of Tijgergarnalen met look cocktail saus 00 *** Rumpsteak met gebakken ananas Geflambeerd met Grand Mamier of Gegrilde Zeebaarsfilet overgoten met lookboter *** IJs met verse vruchten of Crème Brûlée

De informatieavond is bij JOIN, Vang 5 te Halsteren

Argon 24B in Oud-Gastel. Tel. 06-30106383

Aanmelden via www.getijden.nu


Voor wie brand jij een lichtje?

Duizenden kaarsen in de strijd tegen kanker te kopen. Op de papieren witte zak schrijf je een persoonlijke boodschap waarmee je iemand herdenkt die aan kanker is overleden of waarmee je iemand die kanker heeft een steuntje in de rug geeft. De kaarsenzakken zijn te koop bij de teams die meedoen, bij meer dan 25 verkooppunten in Bergen op Zoom en Halsteren, maar ook op zaterdag 14 september zijn de kaarsenzakken nog te koop. Kijk voor meer informatie op www.bergenopzoom. samenloopvoorhoop.nl/wat-is-samenloop-voor-hoop/kaarsenceremonie. Feest van hoop De kaarsenceremonie zal een indrukwekkend moment zijn. De rest van het programma van de SamenLoop is vooral een feest van hoop, met heel veel amusement en gezelligheid. Dat wil je niet missen. Optredens van bands, een braderie, een welnesspaviljoen, een kinderplein en nog veel meer. Hoe je dit weekeinde mee kan beleven lees je op: www.bergenopzoom.samenloopvoorhoop.nl of www. facebook.com/samenloopvoorhoopbergenopzoom (like!)

Heel Bergen zet zich in voor de strijd tegen kanker

BERGEN OP ZOOM - Duizenden kaarsen die de hele nacht branden langs het parcours van de 24-uurs van de SamenLoop voor Hoop. Het wordt één van de meest indrukwekkende momenten van dit geweldige evenement dat op 14 en 15 september plaatsvindt in Bergen op Zoom. Met de SamenLoop voor Hoop wordt aandacht gevraagd voor de ziekte kanker en wordt veel geld ingezameld voor KWF Kankerbestrijding. Brand jij ook een lichtje? Koop dan een kaarsenzak en schrijf er een mooie boodschap op ter nagedachtenis aan iemand die de strijd tegen kanker niet heeft kunnen winnen of voor iemand

die nu die strijd aan het voeren is. Het volledige bedrag komt ten goede van KWF kankerbestrijding. Tijdens de SamenLoop voor Hoop wandelen teams van collega’s, vrienden en familieleden 24 uur voor het goede doel op sportpark Rozenoord. De kaarsen worden op zaterdagavond 15 september om 22.00 uur aangestoken tijdens de kaarsenceremonie. Duizenden kaarsen branden vervolgens de hele nacht. Met de kaarsen worden de mensen herdacht die de ziekte kanker niet hebben overwonnen en degene die de strijd nu nog voeren. ? Brand een lichtje? Iedereen kan een eigen kaars van hoop branden. Dit doe je door een kaarsenzak

Nog meedoen? Meer dan 35 teams hebben zich al ingeschreven voor de Samenloop voor Hoop. Om beurten wandelen de teamleden op het parcours. Altijd is er tenminste 1 lid per team op de baan, als symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. Het mooie is dat iedereen mee kan doen, jong, oud, fit, niet fit. Kijk voor meer info op de website of stuur een email naar samenloopvoorhoopbergenopzoom@gmail.com en schrijf je in. Al met 8 mensen kun je een team vormen. Zo makkelijk is het om mee te doen. Voorproefje De SamenLoop voor Hoop vond dit jaar ook op 20 andere plaatsen in Nederland plaats. Wil je alvast een voorproefje, kijk dan op www.youtube.com/kwfslvh.

BRIDGE BRIDGECLUB WBM A-lijn: 1. A. Seip en G. Tamboer 59,90%; 2. K. Kriele en R. Verbeek 58,33%; 3. Echtpaar Hagenaars 52,08% B-lijn: 1. Echtpaar Verleur 60,42%; 2. A. Stoffels en W. Verbeek 59,38%; 3. M. v. Giels en C. Pijnen 56,77% BRIDGECLUB DE MOERKENS Uitslagen 25 juli, Middagzitting: 1. Miep en Clemens Gatersleben 75%; 2. Joke Buuron en Bob v. Daele 69,94%; 3. Paula Suijkerbuijk en Koos Weijdt 66,79%; 4. Joke van Bragt en Joke Bastiaanse 62,20%; 5. Leo Kuipers en Marius Wierickx 58,33%; 6. Annelies v. Broekhoven en Monica Noordijk 55,06%; 7. Jo Langenberg en Yehia Yassa 51,43%; 8. Nel v. Steenwijk en Marianne Gijsbertsen 50,60%; 9. Martha en Leo Bogers 48,81%; 10. Christina Koek en Jenny Weijdt 46,73% Avondzitting: 1. Cor Bruijs en Rien Markusse 58,33%; 2. Gemma en Bert Piepers 56,25%; 3. Nol Jansen en Frans v. Haperen 55,50; 4. Janny Custers en Wilma Dekkers 55,00%; 5. Christien Roelse en Nel v. Gorsel 52,92%; 6. Joke Goossens en Hennie Vermeulen 52,50%; 7. Corrie Buuron en Jenny Dingemans 50,42%. Zomercompetitie t/m 5 sept, elke donderdagmiddag en avond vrije inloopbridge in Wijkcentrum de Moerkens, Kapittelstraat 21 te Bergen op Zoom. Aanmelden vanaf 13.00 en 19.00u. Info: Jac Kil 06-51157770. BRIDGECLUB T MARKIEZAAT Maandag 22 juli, groep A: 1. Karel Bartelen-Jan de Rooij 67,71%, 2. Joep Matthijssen-Koos Weijdt 63,54%, 3. Elly Pijnen-Jenny Weijdt 59,03%, 4. Christina Koek-Marius Wierckx 53,13%, 5. Loed Weys-Johan Moonen 52,78%

BELLEVUE BRIDGE Woensdag 14 juli, groep A: 1. Koos Weijdt-Partner 59,00%, 2. Jo Brouwers-Adje v. Loon 57,00%, 3. Trudy en Jan v. Eekelen 56,50%, 4. Riet v. Rooy-Jan de Rooij 54,00%, 5. Liesbeth en Cees Luijks 53,00% Groep B: 1. Nell de Jong-Ella Uitdewilligen 56,77%, 2. Nelly v.d. Bergh-Nelly Schrauwen 55,73%, 3. Ine Jansen-Jose Mattheussens 54,17%, 4. Marlijn en Jan Kappers 51,04%, 5. Marian en Hans v.d. Meerendonk 50,00% BRIDGE-LES Bridge is sociaal en een hobby voor het leven. Op 19 september start er weer een beginnerscursus bridge, gegeven door een docent van de Nederlandse Bridge Bond. In 13 lessen leert hij U de beginselen van het mooie bridgespel met de methode van ex wereldkampioen Berry Westra, in zijn eigen leslokaal aan huis. Info: gerard.crusio@bridgedocent.nl 06-33722453. BRIDGECLUB BRIDGE BETER Uitslag 29 juli: 1. Jan Luijks en Kim v/d Bossche 63,10%; 2. Annemarie v/d Beemt en Riet v. Dijk 59,23%; 3. Joke v. Iersel en Corrie Verburgt 58,63%. Bridge Beter speelt op maandagavond in d’Honneur. Nieuwe leden zijn zeer welkom. Info bij Paul Luyten (06-14677493). BC NEVER DOWN Zomercompetitie woensdag 24 juli, A-lijn: 1. Ludo Haagdorens-Jeff Haagdorens 65,00%, 2. Jeanne Verburgt-Tuur de Caluwe 58,00%, 3. Carla Bakx-Peter Bakx 57,00%, 4. Annemarie Baaten-Stephan Vervloessem 54,00%, 5. Joke GoossensAnja Jansen 52,08%. De zomercompetitie loopt tot en met 28 augustus. Iedereen is welkom in de Mortier. Geen inschrijfgeld.

BRIDGECLUB WBM Familyland, 29 juli, A-lijn: 1 R.Bos en C.Catry 56,77%; 2 A.Seip en G.Tamboer 56,25%; 3 J.Goossens en C.Bruijns 55,21% B-lijn: 1 A.Stoffels en W.Verbeek 64,58%; 2 Echtpaar Siebenga 58,85%; 3 Echtpaar Verleur 54,69% BC DE VIER WINDEN Uitslag 30 juli, A-Lijn: 1. Riet Maurer-Rinus Maurer 61,46%, 2. Wim Hopman-Ben van Straaten 56,25%, 3. Tineke CrusioGerard Crusio 53,13%, 4. Suzan ZwakhalsDanny Zwakhals 52,60%, 5. Cuny Akkerman-Ruud Akkerman 51,04%. B-Lijn: 1. Henk Jansen-Wim Hesling 63,13%, 2. Riet Goense-Ad Goense 63,02%, 3. Riet Buckens-Ad Buckens 56,88%, 4. Gerlien Tak-Corry Milius 56,77%, 5. Nel Borghstijn-Helene van Schie 55,63%. In september start er een beginnerscursus Bridge, gegeven door een docent van de Nederlandse Bridge Bond. In 13 lessen leert hij de beginselen van het Bridgespel in zijn eigen leslokaal aan huis. Info gerard. crusio@bridgedocent.nl, tel. 0633722453. Ze spelen op dinsdagavond een zomercompetitie, ook niet leden zijn gratis welkom, aanvang 19:30 uur, in Bridgecentrum d’Honneur, Koepelstraat 103, Bergen op Zoom. Nieuwe leden zijn welkom. Info secretaris Gerda Klaassen, tel. 0164-683915. BC FOUR ACES Uitslag dinsdagavond 30 juli: 1. epr. Miep-Clemens Gatersleben 64.06%, 2. mevr. Hennie Vermeulen-dhr. Ben Estor 62.50%, 3. dhrn. Pim Matthijssen-Miel Petie 60.42%, 4. dhrn. Toon Verdult-Marius Wierikx 57.81%, 5. dms. Hilda van Dorsselaer-Jo Rekkers 57.29%. PAGINA 16

Nieuwe back up Gezelligheidskoor Dubbel en Dwars BERGEN OP ZOOM - Het gezelligheidskoor Dubbel en Dwars is goed onderweg naar verbetering.

De nieuwe dirigent is Paul Brouwer en de toetsenist is Martien den Haan. Het koor wat uit zo’n 40 leden bestaat is hard aan het repeteren voor een nieuwe back up. Dit zal gebeuren op zondag 4 augustus op de grote Markt waar dan het Jaarlijkse auto Tourtocht AVK Only Classic zal plaatsvinden. De tocht start op de Grote Markt om

10.00 uur, de prijsuitreiking is rond 17.00 uur. Dubbel & Dwars zingen vooral liedjes uit de top 40 uit de jaren 1960 en 1970 maar natuurlijk ook liedjes uit deze tijd. Het is de 6e keer dat het koor hier aan deelneemt. Natuurlijk kan het koor nog nieuwe leden gebruiken Spreek je dit aan en je denkt daar zou ik ook wel bij willen horen dan kan men altijd nog een keer komen kijken op de repetitieavond op maandag tussen 19.30-21.30 of ga gewoon naar hen toe op de zondagmiddag voor informatie.

Zomeravondvoetbal BERGEN OP ZOOM - Het nieuwe voetbalseizoen gaat beginnen. FC. Bergen heeft een toernooi opgezet speciaal voor de lagere elftallen, omdat er vaak in de voorbereiding nog niet veel activiteiten voor deze teams zijn. Deelnemende teams zijn, Zaterdag 2, A1, Zondag 3, Zondag 4 a/ b, Nieuw-Borgvliet 3, Nieuw-Borgvliet 5 en RSV 4. Het toernooi wordt gespeeld op vrijdagavond 16 en 23 augustus vanaf 19.00 uur.

Op zaterdag 31 augustus worden de finales gespeeld vanaf 17.00 uur met aansluitend het openingsfeest van het nieuwe seizoen voor alle leden en andere gezellige mensen. Op dinsdagavond 6 augustus 19.30 uur speelt het 1e elftal een vriendschappelijke wedstrijd thuis tegen Vivoo. Op zondag 11 augustus 13:00 speelt het 1e elftal vriendschappelijk thuis tegen Barca. De week erna begint de Markiezencup. Ze hopen op een sportief en gezellig seizoen.

Start zomercompetitie BERGEN OP ZOOM - Op donderdag 1 augustus is het zomertoernooi van biljartgroep “de Korenaere” van start gegaan. Aan het toernooi nemen ruim veertig deelnemers mee. Er wordt zowel libre- als 3-banden gespeeld.

De “aftrap” werd verricht door de wethouder van o.m. sport, Arjan van de Weegen die de openingsstoot voor zijn rekening nam. Gedurende de maanden augustus en september wordt het toernooi afgewerkt op zowel donderdag- als vrijdagmiddag in wijkcentrum “de Korenaere” aan de Korenmarkt.

SV DOSKO BERGEN OP ZOOM - De trainingen van de D1, C1 (beiden om 18.30 uur) en de B1 en A1 (20.00 uur) start op maandag 5 augustus. Vanaf 12 augustus starten alle overige jeugdteams met de trainingen. Zie de www.svDOSKO.nl voor de tijden. Ze kunnen bij de F en mini’s nog enkele nieuwe spelertjes plaatsen. Is uw zoon (of dochter) geboren tussen

2005 en 2009 dan zijn ze van harte welkom bij DOSKO. Info: tel. 06-41504241. Zondag 4 augustus 12.00 Unitas’30 1-DOSKO 1 12.00 Unitas’30 2-DOSKO 2 Zaterdag 10 augustus 14.30 DOSKO A1-Halsteren A1 13.15 Halsteren B1-DOSKO B1 12.30 DOSKO C1-BSC C1 10.30 DOSKO D1-Halsteren D1

Ik ga op vakantIe en neem mee... BRENG HALDERBERGE INIk BEELD!

Maak een foto van jezelf of jevan reisgenoot met de Bodeuop vakantiebe- van de foto Iedere eerste woensdag de maand vindt dejouw maandwinnaar stemming en win mooie prijzen! Stuur deze foto naar:foto foto@internetbode.nl Beeld’ van de gemeente Halderberge. Deze wint een VVV Irischeque t Vermeld bij je inzending ook je naam,een waarrondvlucht je de foto hebt gemaakt en automatisch kans op deeven jaarprijs: van 30 minuten die moge waar je zelf vandaan komt. Seppe. Meer informatie en het deelnameformulier u op2013 www.halderbe Inzenden kan t/m 14 vindt augustus

...de Bode in de Tour de France

Wachtend op de aankomst van de laatste etappe van de Tour de France in Parijs, las de familie Verhaart uit Zevenbergen in de Bode alvast de berichten over de World Port Classic die eind augustus weer over Moerdijks grondgebied gaat. “We kregen bezoek van een supporter van de bolletjestrui en hij was ook bereid om mee op de foto te gaan toen wij uitlegden waarom we de foto maakten.” Het wachten op de renners uit de Tour de France duurde niet lang. “We hadden immers de Bode om uit te pluizen”, aldus de familie Verhaart. Stuur ook uw mooiste foto van de Bode op vakantie op naar foto@internetbode.nl en maak kans op mooie prijzen.


Scheidsrechter Richard Martens wil de top halen

Inschrijvingen Rijzendeweg Challenge 2013 geopend

‘Het gaat om één ding: de juiste beslissing’

BERGEN OP ZOOM - Welke wielrenner, fietser of wieltoerist kent hem niet, de befaamde Rijzendeweg gelegen aan de Brabantse Wal in Woensdrecht.

BERGEN OP ZOOM - Pas op zijn 21ste begon hij met fluiten om in zes, zeven jaar al door te stoten naar het op een na hoogste niveau voor een voetbalscheidsrechter in Nederland. Hij fluit wedstrijden in de Jupiler League en is vierde official in de Eredivisie. Zo kan hij alvast wennen aan de omstandigheden daar. Richard is ambitieus, hij wil het hoogste niveau bereiken, maar realiseert zich ook dat dat een moeilijke weg is. Sommige rijden hem angstvallig voorbij

maar velen draaien ter hoogte van de kerk toch even de Rijzendeweg op om de taaie klim één of meerdere keren te doen. Voor deze mensen ligt tijdens de Jaarmarkt op zondag 18 augustus wederom dé uitdaging om deel te nemen aan de 2de editie van de Rijzendeweg Challenge. Het doel is om zoveel mogelijk keren achter elkaar de Rijzendeweg te beklimmen en daarbij geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Het parcours gaat over een totaal traject

van 675 meter waarvan 265 meter beklimming. Men kan de strijd aan gaan voor (brons) 25, (zilver) 50, (goud) 100 of zelfs (platina) 150 beklimmingen! Aan het begin van de 2de editie van de RWC zal er om 8.00 tot 9.00 uur een pilot worden georganiseerd voor lopers, oftewel de Rijzendeweg Challenge ‘ Running’. De runners mogen proberen zoveel mogelijk beklimmingen te realiseren in één uur tijd. Op deze manier hoopt de organisatie een beeld te krijgen wat het inhoudt om in de toekomst ook een officiële RWC ‘Running’ te combineren. De organisatie is in handen van de Rijzendeweg Challenge in samenwerking met De Boezemvrienden uit Hoogerheide. Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.rijzendewegchallenge.nl

Voor vermiste en gevonden huisdieren

Amivedi Vermist 21 juli - kater gec. wit met grijs Nessi 4 jr Goudbaart Bergen op Zoom. 6 juli - kater gec. zwart met wit Mooie tekening, witte streep tussen ogen, Chip Jantje 1 jr Overakker Bergen op Zoom. 1 juni - kater ongec. zwart met wit Is al een maand vermist. Wit aan de poten, mogelijk aan gezichtje. Snoetje 6 jr Geuzenhof Lepelstraat. Richard Martens heeft als arbiter een flinke tas nodig…

DOOR JOYCE VAN ZIJL Tijdens het Sportgala Breda werd Richard gekozen tot Sporttalent van het Jaar 2012. Sporter? “Ja, daar zal heus wel wat discussie over zijn geweest,” lacht Richard. “Mensen realiseren zich vaak niet dat ik leef als een topsporter, de KNVB stelt hoge eisen. Zo moet ik een medisch dagboek bijhouden en elke twee weken de resultaten van mijn hartslagmeter inzenden. Een scheidsrechter loopt zo’n twaalf tot veertien kilometer per wedstrijd, waarvan één kilometer achteruit! Ook aan de mentale training wordt veel gedaan. Daarnaast is je concentratievermogen belangrijk, daar vergissen mensen zich wel eens in. Ik ben een ‘vriendelijke’ scheidsrechter, sta wat meer tussen de spelers, maar er is wel duidelijk een grens. Misschien ben ik nog iets te veel voetballer…”

Top “Op 21 september 2012 heb ik mijn eerste Jupiler League-wedstrijd gefloten, tussen Excelsior en Eindhoven. Daarnaast fluit ik bij de beloftes en ben ik vierde official in de Eredivisie. Elke dinsdag om 12.00 uur krijg je bericht waar je verwacht wordt het komende weekend.

‘ Eindbeslissing ligt altijd bij mij’ Mijn coach Jack van Hulten gaat regelmatig mee, heel belangrijk voor me. Ik bereid me zo goed mogelijk voor om tijdens de wedstrijd de juiste beslissing te kunnen nemen. Elke wedstrijd is een examen, er zijn altijd drie of vier momenten die écht belangrijk zijn. Die blijven bij. Doorstroming naar de eredivisie is niet makkelijk, elk jaar gaan er één of twee scheidsrechters door. Ik ga mijn uiterste best doen om daar te komen.”

JLZVIJA OFN YTCOE

High-tech “ Ik heb een vaste volgorde bij het inpakken van mijn tas, zodat ik niets vergeet. Naast de ‘gewone’ spullen ook wat hightech: de headset waarmee je continu in contact bent met de assistent-scheidsrechters en vierde official, de vlaggenset ( als er gevlagd wordt drukt de assistent een knop in waardoor ik via een armband een signaal krijg ), een GPS-horloge. Veel gaat digitaal, de vierde official voert langs de kant de bijzonderheden in en na de wedstrijd is het formulier meteen klaar. Ik moet na de wedstrijd alleen nog de fair play-beoordeling invullen. Onlangs heb ik op een toernooi gefloten met de nieuwe doellijntechnologie: binnen twee seconden kreeg ik via mijn horloge door of het wel of geen doelpunt was. Ik juich dat alleen maar toe, het gaat erom dat wij de juiste beslissing kunnen nemen!”

Hittegolf, geboortegolf!

BERGEN OP ZOOM - Met een temperatuur van boven de dertig graden, besloot Fenne ter Huerne dat het tijd was om op de wereld te stappen. De tweede dochter van Ruud en Sylvia werd geboren op 24 juli 2013, een van de warmste dagen van het jaar. Net als haar grote zus Benthe, die op 26 januari 2011 in de aanloop naar Vastenavend ter wereld kwam, werd ook de kleine Fenne getrakteerd op een mooie raamschildering. Ditmaal geen krabben in gordijn, maar samen met een lachende baby aan het strand. LEZERSFOTO FAMILIE TER HUERNE PAGINA 17

Gevonden 26 juli - kitten zwart met wit poesje 5 wk Anemoonstraat Bergen op Zoom 23 juli - kater ongec. wit met zwart zwarte staart- vlek op de kop - linker flank 2 vlekken aan de voorkant- rechter flank 2 vlekken. rose neus. jong j Vlaszak Bergen op Zoom.

21 juli - kitten cypersgrijs met wit 8 wk Rheastraat Bergen op Zoom. 21 juli - kitten cypers grijs 8 wk Rheastraat Bergen op Zoom 21 juli - kitten schildpad met wit ongev. 6 wk Heiningen Bergen op Zoom. 21 juli - poes cypers bruin cypers gemêleerd Rijnlaan Bergen op Zoom. 14 juli - Kat zwart met wit wit befje, chip niet geregistreerd. Overleden. 26 juli - kater gec. zwart vlooienband zwart Jupiterweg Bergen op Zoom. Contactpersoon Amivedi, post Bergen op Zoom e.o., is Beppie Broker, tel. 0880064601 of via boz@amivedi.com. Ook kunt u rechtstreeks kijken op onze website www.amivedi.nl. Van enkele dieren staat een foto op onze site.

Wij willen de spelers graag beter maken

Nieuwe trainers MOC’17 D1 BERGEN OP ZOOM - Ook komend seizoen komt MOC’17 D1 weer uit in de Hoofdklasse. De nieuwe trainers Thijmen Rutjens en Gerry Leenders laten hun licht schijnen over de tegenstanders, de D1-selectie en de uitdaging. “Wij willen de spelers op individueel gebied graag beter maken en uiteindelijk klaarstomen voor de overstap naar de C-selectie.” Aangezien wij vorig seizoen MOC’17 C2 onder onze hoede hadden, hebben wij niet echt een beeld van de hoofdklasse J. Het is een competitie met veel bekende tegenstanders, maar het is onbekend qua sterkte. Kloetinge deed vorig jaar lang mee om de titel, staat bekend om haar goede jeugd en zal ook nu weer bovenin gaan meedraaien. Steenbergen, Halsteren, Roosendaal en Internos hebben ook altijd goede jeugdteams en datzelfde geldt eigenlijk ook voor Boeimeer, Madese Boys en Beek Vooruit. Zeelandia Middelburg en Bavel zijn gepromoveerd en dus nieuw in de hoofdklasse en DESK is verhuisd vanuit hoofdklasse H. In de voorbereiding heeft MOC’17 D1 met een mix-elftal met 2-4 verloren Steenbergen D1. En Steenbergen verloor op haar beurt met 5-0 tegen Halsteren D1. Er is op dit moment dan ook nog weinig van te zeggen. Vorig jaar deed MOC’17 D1 in ieder geval mee om de bovenste plaatsen. Voorlopige D1-selectie Na een zware, maar voor ons boeiende selectieperiode is er een voorlopige D1selectie ontstaan. Helaas hebben Ismael el Mourabet en Sabri Madani, die in aanmerking kwamen voor de D-selectie, besloten om naar respectievelijk DOSKO en FC Bergen over te

stappen. Dit bood kans voor andere jongens en die hebben dit met beide handen aangepakt! De voorlopige selectie bestaat uit 3 eerstejaars spelers en 13 tweedejaars spelers en is een mix van spelers uit 5 verschillende teams. Het niveau in de groep ligt zo dicht op elkaar dat ze allemaal moeten knokken voor hun plek, maar toch willen we er, zonder de anderen te kort te doen, een paar spelers uitlichten: Ruben de Rooij is erg sterk, wint ieder luchtduel, zoekt de voetballende oplossing en is voor ons een steunpilaar voor de verdediging. Rick van Loon (1e jaars) is een ijzersterke, multifunctionele speler die op meerdere posities inzetbaar is en daar zijn we zeer content mee. Khaled Mohamed kan, als hij conditioneel aanhaakt en meer lef gaat tonen, als spits een hele sterke speler worden die zeker voor doelpunten kan gaan zorgen. In Yoell Buijs tenslotte zien wij geen aanvaller, maar een meer dan uitstekende linksback. Hij is lekker brutaal, wil zijn tegenstander duidelijk de baas zijn en zit er heel kort op. Ook kan hij met zijn drive mee opkomen en zich aanvallend inschakelen! De prognose Het niveau in de groep ligt heel dicht op elkaar en dat betekent dat ze elkaar alleen maar beter kunnen maken. Het is een prima groep met allemaal fanatieke jongens die voor elkaar door het vuur willen gaan. De rondo´s worden fanatiek afgewerkt en de ouders zijn erg betrokken bij het groeiproces waardoor alles nog een stukje beter gaat draaien. Wij willen komend seizoen graag verzorgd en attractief voetbal spelen met de opbouw van achteruit. Een prognose is lastig te geven, maar als we het fanatisme van de jongens zien moet een plaats bij de eerste zes toch haalbaar zijn.


kerkelijk

HALSTEREN Protestantse Gemeente te Halsteren en Nieuw Vossemeer: Elke zondag 10.30u. dienst in de St. Martinuskerk, Dorpsstraat 20 te Halsteren. Predikant: Ds. H. van het Maalpad, Zwartewaal 46, 4717 NS Bergen op Zoom, tel.: 0164-231992, email: hcvhmaalpad@home.nl. Voor info: B. van Weesep tel.: 0164-683941. Zondag 11 augustus: eredienst in de St. Martinuskerk, aanvang 10.00 uur. Ds. H. van der Zwaag uit Gendringen. H. Quirinuskerk, Lindenlaantje 13, tel: 0164-682310, secretariaat@quirinuskerk. nl. Secretariaat parochiekern open op maandag en donderdag van 10.00-12.00u. Pastores Han Akkermans en Lenie Robijn bereikbaar via tel.: 0164-680381. In dringende gevallen te bereiken via tel.: 06-10688964. Parochiebijdrage Rabo: 11.88.00.647 t.n.v. RK Parochiekern H. Quirinus Halsteren. Zondag 4 augustus 09.30 uur: Viering van Woord, Gebed en Communie, voorganger pastor Lenie Robijn; volkszang m.m.v. organist Peter Bakx. Int: Adriana Verswijveren-van de Rijzen; Maureen van Hooijdonk; Catharina Slokkers-de Wit; Emile van den Eijnden; Piet van Kaam; o.o. Sebregts-van Tilburg. Int.: Donderdag 8 augustus 09.00 uur: Eucharistieviering. Wij gedenken de overledenen: Cees Fouchier en Paul Goossens. Gedurende de schoolvakantie is het secretariaat op maandag gesloten vanaf 8 juli t/m 4 augustus. De afscheidsviering voor pastoor Han Akkermans zal gehouden worden op 25 augustus a.s.om 10.00 u in de

H. Antonius van Paduakerk te Lepelstraat. Zorgcentrum St. Elisabeth: Kerkdienst elke donderdag 14.00u in de kapel. Donderdag 8 augustus: Woord, gebed en communie, Pastor L. Pepels. Evangelische Gemeente Het Anker: Samenkomst: iedere zondag om 10.00u in basisschool De Biezenhof (ingang pad naar het Hazenbos). Zondagsschool en crèche tijdens dienst. Na samenkomst: koffie en onderling contact = omzien naar elkaar. Geloven willen we doen. Info: 0164-249650. LEPELSTRAAT H. Antonius van Padua - St.Christoffel parochie: Pastores Han Akkermans en Lenie Robijn. Regiosecretariaat: 01646830381. Dinsdag 6 augustus: 19.00u Euch.: Ter ere van de H. Antonius voor onze gezinnen. Voorganger: Past.N.Blaauwhof. Mededeling: Ooit zin gehad om onze mooie Antoniuskerk te bezoeken? Nu heeft u een kans. In deze vakantieperiode is onze Kerk iedere dinsdag geopend voor bezichtiging van 10.00 tot 16.00u. Zaterdag 10 augustus 19.00 uur: Dienst van W.G.C.: Uw gebed wordt gevraagd voor : o. echtp. Luijks-Van Overveld, jrgt. o.o. van den Enden-Van Gastel; o.o. van Tilborg-Musters, Jeanne Toonen-Van Dongen, Mien van Elzakker e.v. Cees de Groot; o. fam. Helmons. Voorganger: Vrijwilligers, volkszang. Dinsdag 13 augustus 19.00 uur: Euch.: Ter ere van de H. Antonius voor onze gezinnen. Voorganger: Pas. N. Blaauwhof. Mededeling: Ooit zin gehad

om de mooie Antoniuskerk te bezoeken? Nu heeft men een kans. In de vakantieperiode is de kerk iedere dinsdag geopend voor bezichtiging van 10.00-16.00 uur. Het gratis kopje koffie staat klaar. BERGEN OP ZOOM Evangelische kerk de Schuilplaats: Elke zondag 10.00u in Markiezaatscollege, Nobellaan 50. Info: www.schuilplaats.com. Gereformeerde kerk (vrijgemaakt): Elke zondag om 09.30 en 16.00u. in de Emmaüskerk, Korenberg 90. Info: www. bergen-op-zoom.gkv.nl Protestantse Gemeente: Ontmoetingskerk zondag 10.00u Bolwerk Zuid 134. Lievensberg ziekenhuis: Elke zondag 10.00u in de aula. Zondag 11 augustus: A. Willemsen, Eucharistie. Cel-Kerk Levend Woord Brabant-Zeeland: Pastors: Jorden & Debora Spijker, Plantagelaan 8, 4631 CS Hoogerheide, 0164-612927, www.lwgbz.nl, jordenspijker@home.nl. Zaterdag 3 augustus 13.00 uur: cursus Vriendschapsevangelisatie, Kastanjelaan 53A. Zondag 4 augustus, 10.30 uur, Celebration, kerkdienst, met Jorden & Debora, Kastanjelaan 53A, Bergen op Zoom. Evangelische Baptisten Gemeente: Elke zondag 10.00u in de Stichting Welzijn Ouderen, Keldermanslaan 5, Bergen op Zoom. Nieuw Apostolische Kerk: Elke zondag 10.00u en woensdag 20.00u, Marslaan 5. Voorganger dhr. Fr. Rijnders, Priester dhr. R. Voll.

Orgelconcert Gertrudiskerk BERGEN OP ZOOM - In de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom wordt een orgelconcert in het kader van de door het Nationaal Kerkmuziekcentrum (NKC) georganiseerde evenementen op zaterdagmiddag 10 augustus om 16.00 uur. De Duitse organist Tobias Horn zal eerst op een koororgel de Choralpartita ‘Was Gott tut, das ist wohlgetan’ van Johann Pachelbel spelen en daarna uitvoerig het Ibachorgel laten horen met grote orgelwerken uit de bouwtijd van dat orgel. Tobias Horn uit Stuttgart studeerde als kind piano en cello en van 1992-1999 kerkmuziek, orgel en harpsichord aan de Staatshogeschool voor Muziek en Beeldende Kunst in Stuttgart. Hij volgde daarna lessen bij o.a. Ben van Oosten (Den Haag) en Jean Boyer (Lyon). De in 1970 geboren Tobias Horn behoort tot één van Duitslands meest vooraanstaande organisten en verzorgt concerten door heel Europa en de V.S. Hij won een groot aantal prijzen op internationale concoursen, zoals die in Neurenberg, Maastricht, Geneve en Antwerpen. Hij heeft een zeer breed repertoire dat alle grote en bekend orgelwerken omvat. Naast alle grote werken van Bach speelt hij o.a. het hele oeuvre van Reger en Liszt, de complete werken van Vierne en Widor en de meeste composities van Dupré. Daarnaast dirigeert hij o.a. grote oratoria en de passionen van J.S. Bach en Requiems van Verdi, Duruflé, Fauré en Mozart. Tijdens het concert is van Camille Saint-Saëns (1835-1921) diens ‘Marche religieuse’ te beluisteren en zijn ‘Preludium en Fuga, opus 99’. Alexandre Guilmant, tijdgenoot van Saint-Saëns, tekent voor het uit te voeren werk ‘Marche funèbre et Chant séraphique’. Van Franz Liszt (1811-1886) kan men variaties horen over ‘Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen’; de basso continuo-lijn van het eerste deel van de Bach-cantate met deze naam en die van het Crucifixus uit Bachs Hohe Messe ligt aan deze compositie ten grondslag. De gebruikte kerkingang is die aan de zijde van de Kerkstraat. Kapel zorgcentrum Catharina: Viering, Catharinaplein 25, 09.30u, via hoofdingang van het zorgcentrum. Chr. Gemeenschap De Schakel: Zondag 10.00-11.30u in het Kwadrant, Oberonstraat 2, Bergen op Zoom. Info: J. Vega Sanchez, 0166-60587. Jehova’s Getuigen Koninkrijkszaal:

Glimesstraat 10, Bergen op Zoom, tel.: 0164-256965. Diensten: dinsdag t/m donderdag 19.30-21.15u., zaterdag 10.0011.45; 17.30-19.15u., zondag 10.00-11.45u. Verpleeghuis Moermont: Elke zondag 11.00u in Evenementenzaal. Zondag 11 augustus: Pastor L. Pepels, Woord- en Communieviering.

KERKELIJK NIEUWS GERTRUDISKERK Burg. Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom; tel. 0164-233574; gertrudis@ rkboz.nl; Bereikbaarheid parochiecentrum: elke werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur, tel. 233574. Contactpastor: pastor Rud Smit, tel. 233574 of 06-30727945. Zondag 4 aug. 9.30u: Eucharistieviering. Voorganger: Pastor Rud Smit. Volkszang o.l.v, cantor en organist. Intenties: Antoinette Augustijn-v. Turnhout, Arnold v. Mil, Ismel v.d. Smissen, Riet Beuken-v. Mechelen en Riet Horsten-Beuken, Annie Stoopde Kok, Els v.d. Valk-Pieck, Corrie SchotOtto, Piet Michielsen en uit dankbaarheid vanwege een 60-jarig huwelijk. Vrijdag 9 aug. 12.30u: Huwelijksviering Marc v. Broekhoven en Brigitt Joosen. Voorganger: Pastor Rud Smit. Zaterdag 10 aug. 16.00u: Orgelconcert door Tobias Horn. Zondag 11 aug. 9.30u: Eucharistieviering. Voorgangers: Pastor Rud Smit en Dhr. Pieter v. Ginneken. Zang: Cantor/organist. Intenties: Ma en Oma Schuurbiers en Tante Jo, Hendrika Smout-Somers, Corrie SchotOtto. Middaggebed: Van maandag t/m vrijdag

Prikbord

om 12.15u in de Dagkerk van de Gertrudiskerk. Agenda parochie: ma 5 aug 14.00u: Zonnebloem. Doop: De (gezamenlijke) doopdiensten vinden eens in de maand plaats. Opgave op het parochiecentrum. Eerstvolgende data: 8 sept., 13 okt. en 10 nov. Meilust: Zondag 4 aug. 10.15u: Woorden Communieviering. Voorganger: Mevr. Margit Kaspers. Zondag 11 aug. 10.15u: Woord- en Communieviering. Voorganger: Werkgroep. Huize St. Catharina: Zondag 4 aug. 9.30u: Eucharistieviering. Voorganger: Pastor Albert Damen. Zondag 11 aug. 9.30u: Woord-en Communieviering. Voorganger: Pastor Lenie Pepels. Op iedere weekdag is er ‘s morgens om 9.15u een dienst in de tijdelijke gebedsruimte: maandag, dinsdag en vrijdag: Eucharistie; woensdag geen viering en donderdag: Woord- en gebedsdienst. O.L.VROUW VAN LOURDES Pr. Bernhardlaan 66, 4615 BD, tel. 234867, tel. praathuis/kerk 235106, fax 251530, olvlourdes@rkboz.nl. De administratie is

Vakantietijd Tijdens de vakantiemaand zijn ook de koren op vakantie of zingen op halve sterkte. Pastores en vrijwilligers zijn op toerbeurt afwezig. Pastor Mary Zopfi heeft haar pastorale werk weer opgepakt. Diaken Co van Bekkum is afwezig en heeft vakantie. Pastor Rud Smit is verhuisd naar zijn nieuwe woning: Lievevrouwestraat 23. In de hele maand augustus is hij nog aanwezig. Op zondag 25 augustus neemt hij afscheid en op 1 september begint zijn emeritaat en gaat hij op vakantie. De secretariaten zijn wellicht niet altijd bereikbaar, maar het antwoordapparaat staat overal aan en wordt regelmatig afgeluisterd. Weekend 3-4 augustus 18e zondag door het jaar Evangelie: Lucas 12, 13-21. Jezus waarschuwt tegen hebzucht. Er is Caritascollecte voor de hulpverlening in de eigen samenleving. Orgelconcert Op zaterdag 10 augustus is om 16.00 uur een orgelconcert in de Gertrudiskerk. De bekende Duitse organist Tobias Horn speelt werken van Pachelbel, Saint-Saëns, Guilmant en Liszt. Feest Maria ten Hemelopneming Op donderdag 15 augustus viert de Kerk het feest van Maria ten Hemelopneming. In omliggende landen wordt dat feest als zondag gevierd. Hier in Nederland willen de parochies het feest bijzondere aandacht geven. Hier in de stad doen we dat door steeds een stedelijke viering te houden in de Gertrudiskerk, die

bereikbaar elke werkdag van 9.30-11.30u; tel. 234867. Contactpastor: diaken Co v. Bekkum, spreekuur dinsdagmorgen van 10.30-11.30u (uitgezonderd de tweede dinsdag van de maand) tel. 233574 of via de administratie. Vrijdag 9 augustus 18.30u: Scheldeflat. Woord-/communieviering. Voorganger: Dhr. T. Segers. Int: Geen. Zondag 11 augustus 9.30u: Woord-/ communieviering. Voorganger: dhr. T. Segers. Int: o.e. Musters-Klaassen, Ria Hagenaars-v. Loon, Bets Somers-v.d. Boom, Fred Meuleman en dochter Marja, Leo Withagen (jgt.). Dinsdag 13 augustus 9.00u: Woord-/ communieviering in de grot. Voorganger: zuster P. Friskes. Vreemd muntgeld: Het is weer vakantie en als u muntgeld uit het buitenland mee terug brengt en niet meer weet wat u er mee moet doen dan zijn wij daar erg blij mee. U kunt het inleveren op het secretariaat maar mag het ook in een envelop in de brievenbus stoppen. De Stichting Vrienden van de Lourdeskerk is er blij mee. Alle beetjes helpen. Boekenkast: De vakanties naderen weer. Tijd om een kijkje te nemen in de boe-

een plechtige echo wil zijn van de 69e Maria Ommegang van 23 juni. De viering start met het Rozenkransgebed om 19.10 uur. Om 19.30 uur begint de eucharistieviering; pastor Rud Smit is voorganger, HMR verzorgt de zang. Feest H.Bernardus in Ulicoten De parochie van de H.Bernardus in Ulicoten nodigt uit om in de derde week van augustus het feest van de H.Bernardus te komen meevieren. Op dinsdag 20 augustus is de eigenlijke feestdag met om 19.00 uur een viering met daarna voettocht naar de Bernarduskapel. Ook op zondag 25 augustus is er een speciale viering. Bedevaart naar Kevelaer Op 19 en 20 augustus gaan weer velen vanuit het westelijk deel van Noord Brabant op bedevaart naar Kevelaer, naar Maria, Troosteres van de Verdrukten. In Kevelaer gaan de pelgrims naar meerdere kerken en houden verschillende soort diensten. Op dinsdagavond is iedereen weer thuis. Opgave: Coby Akkermans, Mondafseweg 5, tel. 243066. Bedevaart naar Lourdes vanuit Steenbergen De Annaparochie (Steenbergen) en de Christoffelparochie (Halsteren) gaat o.l.v. pastoor Hans van Geel met de bus van zaterdag 31 augustus tot en met zondag 8 september naar Lourdes en bezoeken ook onderweg nog interessante plaatsen. Er zijn nog plaatsen vrij. Heeft u interesse of wilt u informatie, bel dhr. en mevrouw Baselier tel. 0167-532410. PAGiNA 18

kenkast achter in de kerk. Voor een klein bedrag kunt u een boek meenemen en u steunt daarmee het restauratiefonds van de kerk. Er is voor elk wat wils te vinden. Kledingdepot Mensen in Nood: De kerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes is kledingdepot voor Mensen in Nood. U kunt hier op werkdagen tussen 9.30 en 11.30u kleding afgeven, verpakt in gesloten plastic zakken. Doopvieringen: Wanneer ouders hun kind(eren) willen laten dopen, vragen wij om contact op te nemen met het parochiesecretariaat (liefst 2 à 3 maanden van tevoren). De gemeenschappelijke doopvieringen vinden plaats op de zondagen 1 september, 6 oktober, 3 november en 1 december om 12.00u. HEILIG HART VAN JEZUS Kastanjelaan 160, 4621 HK Bergen op Zoom. Tel. pastorie 0164-234069. Spreekuur: maandag, dinsdag en donderdag van 9.30-11.30u. Contactpastor M. Zopfi. Email: heilighart@rkboz.nl. Zondag 11 augustus 11.00u: Eucharistieviering: Voorganger Pastor R. Smit. Intenties: Nicolaas Otto, Riet Jacobs-Swagemakers, Estella Roest-Glasmacher. Iedere donderdag om 9.30u Woord- en Communieviering: in de Dagkerk, iedereen is welkom en kan aansluiten, ingang Pastorie Kastanjelaan 160 of ingang Dagkerk. Gedoopt is: Marvin de Crom, wij feliciteren de ouders en wensen ze een fijne toekomst toe. Doopvieringen: Gemeenschappelijke

doopvieringen vinden plaats op iedere 3e zondag van de maand. Wij verzoeken u hiervoor tijdig contact op te nemen met de pastorie (tel. 234069). Kinderwoorddienst: Tijdens de dienst van 11.00u is er geen kinderwoorddienst i.v.m. de vakantie, we wensen de kinderen een hele fijne vakantie en zien jullie na de vakantie weer graag terug. Koepelkoor: Tijdens de schoolvakantie heeft het koor ook vakantie, echter zullen elke zondag verschillende leden aanwezig zijn om de dienst op te luisteren. GODDELIJKE VOORZIENIGHEID Van Heelulaan 73, 4624 BL, tel. 0164236371, voorzienigheid@rkboz.nl. De administratie is bereikbaar elke werkdag van 9.30-11.30u (0164-236371). Contactpastor: pastor R. Smit. tel. 0164-233574 of 0630727945 of via de administratie. Zaterdag 10 augustus 17.00u: Eucharistieviering. Voorganger: R. Smit. Intenties: Godefrida v.d. Berg. Woensdag 14 augustus 9.00u: H. Antonius Abt (Eigen Haard); Eucharistieviering, voorganger: pastor R.Smit. Intenties: geen. Doop: De doopvieringen vinden plaats op de laatste zondag van de maand. U kunt u hiervoor bellen met de administratie, tel. 236371. Lezingen: 10 en 11 augustus: Wijsh. 18, 6-9; Heb. 11, 1-2 + 8-19; Lc. 12, 32-48. ‘t Zaaltje: voor het reserveren en huren van ’t Zaaltje onder de kerk kunt u aldaar terecht op dinsdag van 18.15-19.15u. Telefonisch kunt u de beheerder bereiken onder nr. 06-45640680 (’t Zaaltje).

Pastoraal hoekje

Door de televisie kon iedereen afgelopen zondag de slotdienst van de Wereldjongerendagen meebeleven. We waren live verbonden met het strand van Copacabana bij Rio de Janeiro en zagen hoe daar drie miljoen mensen samen met paus Franciscus de eucharistie vierden. We hoorden de zang, zagen de dans en konden van nabij de slotpreek van paus Franciscus volgen. Opwekkende woorden om het geloof niet als een innerlijk gebeuren te zien, maar als een kracht om de samenleving te veranderen. We horen graag hoe zij die daar in de zon zaten en met een klein Bredaas groepje deel uit maakten van die immense menigte dit geheel hebben ervaren en of het hen mogelijk was de boodschap van de paus te verstaan. Welkom thuis, Nancy en George, die twee weken niet aan de Binnenschelde zaten maar op het zuidelijk halfrond aan de overkant van de Oceaan. Zijn jullie door alle ontmoetingen en de pauselijke woorden bezield? En gaan jullie over drie jaar weer op pad, dan naar Krakau, en nemen jullie dan een groep Bergse jongeren mee naar de volgende wereldjongerendagen? Rud Smit


Gezocht: Parttime Medewerker Eisen: Zelfstandig voorwassen van auto’s, klanten afrekenen en klantvriendelijk zijn. Leeftijd: 17-23 jaar Graag reacties per mail.

SIN-TECH vraagt het volgende personeel Lassers MIG/MAG Lasser TIG Geldig certificaat GTAW Pijpfitters VCA en Flensmonteur Bankwerkers/monteurs VCA en Flensmonteur Rotaty monteurs Pompen/Turbines/ed VCA Flensmonteur VVVL Grondwerkers Kabels en Leidingen VCA Alle in bezit van eigen vervoer Bellen naar 0165-310973 G.E. Sinon Mail: sin-tech@planet.nl

Fruitplukkers gevraagd

Nederlandse nationaliteit gewenst. Vanaf begin september. Minimaal 22,5 uur per week. Werktijden in overleg.Persoonlijk aanmelden op donderdag 8 augustus tussen 10 en 12 uur of dinsdag 13 augustus tussen 13 en 15 uur. Kopie meenemen van geldig paspoort of identiteitskaart. MTS.van den Brand-Bastianen, Rietveld 10 Wouw

Gezocht:

tuinman

voor particulier tuinonderhoud te halsteren.

tel. 06 - 17056337

BrabantWerkt.nl bereikt maandelijks 35.000 kandidaten Te huur aangeboden:

gevraagd Tevens uw adres voor gebruikte auto-onderdelen.

Telefoon 0165 - 341913 Autodemontagebedrijf Franken

VONDELLAAN 74A * 4624 HN Bergen op Zoom

Heimolendreef 36a - Rucphen

(Bij tankstation De Meeuw)

Tel: 06 10 42 80 48 * E-mail: info@carwashdegoudvis.nl

Dagelijks geopend van 09.00 - 18.00 uur * Zondag van 10.00 - 17.00

Schoon genoeg van vuil tapijt?

Handel

Voor particulieren en bedrijven Snel droog en langer schoon Vuilafstotende behandeling Specialist in moeilijke vlekken Speciale behandeling voor Berbers, Perzen etc.

Ook voor meubelreiniging

en

Stoffering E.F. de Bruijn Boutershemstraat 1 BoZ – tel. 23 77 60 www.stofferingdebruijn.nl

TransporT

Te koop:

Bestratingsmaterialen en sierkeien, speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Bel voor gratis advies en prijsopgave.

Dé tapijt- en meubelreinigers www.chemdry.nl brooymans@planet.nl

Bergen op Zoom Goes 0800 - 4477999 (gratis) 0164-245005 0113-229020

Voor info: 0164-613171

Jan Jochems

chem-Dry Droger, schoner, gezonder • • • • •

2 persoons woning op recreatiepark Hazeduinen te Putte

Middelburg Roosendaal Roosendaal Goes 0118-639623 0165-529955

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:

Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3 Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

meubelvoetje

alles in huis voor de doe-het-zelfstoffeerder

Vandaag uw auto, jeep of bus v.a. ’98 verkopen. Bel HUGO Contant + RDW. Vrijwaring!

06 - 122 58 443 Ook ’s avonds.

Brasserie Wegens grote drukte zijn wij op zoek naar versterking van ons team…

Zelfstandig werkende koks full-time

Medewerkers bediening full-time Ben jij enthousiast, flexibel en heb jij zin in een nieuwe uitdaging? Mail cv met foto naar: rezasmit@zonnet.nl Ter info: www.brasseriedeberk.nl

GRATIS STALLING tot 1 december 2013

van boot - caravan camper - auto Bij buitenstalling gratis stroomvoorziening.

Jaarcontract vanaf € 175 p/jr

www.bootencaravan stallingzeeland.nl

VLIEG NAAR DE MAAN

de zekerheid zekerheid van van de

uw officiele suzuki dealer

Merk type Merk Alto typeComfort plus AUTOMAAT Suzuki SuzukiAlto Alto1.01.100 Automaat Suzuki 5 drs.GLS Comfort plus Suzuki Alto 1.0 5 drs. Comfort Suzuki Alto Comfort plus Suzuki Alto 1.0 5 drs. Exlcusive Suzuki Wagon R+ comfort airco Suzuki Ignis 1.3 5 drs. Freestyle Cool Suzuki Automaat SuzukiWagonR+ Splash 1.2 Exclusive Suzuki SuzukiWagon Swift R+ 1.3GLX 3 drs. Automaat Suzuki Airco SuzukiSplash Swift 1.0 1.3 Comfort 3 drs. Comfort SuzukiSwift Swift1.31.5 Exclusive Suzuki GLS 3 drs. 3 drs. SuzukiSwift Swift1.21.3 5 drs. Shogun Suzuki exclusive 5 drs. SuzukiSwift Swift1.21.3 5 drs. Shogun Suzuki 5 drs. Comfort AUTOMAAT Suzuki SX4 1.6 Exclusive 4 grip Suzuki Swift 1.2 5 drs. Comfort Suzuki SX4 1.6 Exclusive Suzuki Swift 5 drs. 1.3 Limited Suzuki SX4 1.6 Shogun Airco Suzuki SuzukiKizashi Liana 2.4I 1.6 sport Exclusive Suzuki Vitara 5 drs exclusive SuzukiGrand Grand Vitara 2.02.4 Cabrio Nissan 1.8 visia SuzukiAlmera GrandTino Vitara 2.0 5 drs. Exclusive Hyundai Getz 5 drs. Nissan Micra 1.21.5 5 drs. Elle Active Airco Cool MazdaPixo 2 1.5 5 drs. Sportline Nissan acenta Peugeot 206 5 drs. Airline Peugeot 107 1.01.4 5 drs. Airco/radio-cd VW Fox 1.4 Trendline Airco Hyundai I10 Dynamic Cool Ford Ka Airco Hyundai I10 i-drive 1.1 cool Kia Picanto 1.0 5 drs. X-pect Volkswagen Polo 5 drs. AicoTS 5 drs. Toyota Yaris 1.81.216v VVT-I

bouwjaar bouwjaar 2010 2002 2011 2010 2012 2009 2007 2005 2006 2009 2004 1997 2010 2007 2005 2005 2008 2011 2007 2012 2006 2011 2010 2010 2008 2011 2006 2008 2001 2006 2006 2008 2007 2006 2011 2006 2009 2006 2008 2006 2011 2008 2004 2007

Kijk voor voorraad Kijk voor de hele voorraad op de onzehele website

km stand km stand 50200 69450 17040 12436 9225 16200 43145 84594 38785 18500 54034 44200 23179 58700 127850 55760 19200 13897 38340 10901 56782 24300 10935 28067 59350 1970 52820 65267 85398 82502 50137 57694 88305 51330 8594 102300 42241 52898 76018 56785 13456 18750 119517 14500

prijs € prijs € 8450 3950 7650 7950 8250 7950 6450 6950 7450 10750 4250 2450 10450 7750 6450 5950 9950 12950 8950 15950 11250 11950 16450 10950 12750 24950 8950 15750 4750 6950 15950 7450 6950 7950 6950 6950 6750 6950 5950 4750 8250 5950 4950 10950

op onze website

autobedrijf cenTruM

Van Heelulaan Heelulaan 81 81 Bergen Bergenop opZoom ZoomTel. Tel.0164-257057 0164-257057 Van www.suZukicenTrum.nl www.suZukicenTrum.nl

Duurzame oplossingen bij vliegen, houtworm, mollen, ratten, muizen, papiervisjes, vogeloverlast, wespen enz.

(0113) 57 38 81

www.ongediertespecialist.nl

Voegwerk! vakbekwame

voeger zoekt voegwerk

06-55887266

GRATIS JURIDISCH ADVIES

ElisE

DansschoEnEn Officieel dealer van Diamant dansschoenen. Uit voorraad leverbaar!

(nabij Lievensberg Ziekenhuis)

voor binnen en buiten huis.

0167-522939 / 06-10807891

tel. 06-31002999

Grote keuze nieuwe meubelen

Nieuwe & gebruikte meubelen tegen spotprijzen! 1000 m2

waaronder 60 bankstellen.Inruil mogelijk.

meubelzaak broos meubelen

Burg. van Hasseltstr. 64 Bergen op Zoom 0164-234990 Vlakbij Media-Markt en Jumbo Super

Meubelhal Broos Meubelen Zuid-Oostsingel 23 - Bergen op Zoom - 0164-242097 naast ABN-Amro parking

DE BOVENSTE PLANK

INLOOPSPREEKUUR: Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uur Pasteurlaan 1 Bergen op Zoom

schilder en ook klus en bouwwerker zoekt per direct werk

SLECHTS

€119

Of maaK tELEfONISch EEN afSPRaaK: 0164-266600

VITAK Advocaten

Blauwstraat 83 4651 GB Steenbergen - NB

0167 - 56 73 00 06-30152820

www.zorgenmobiliteitdbp.nl


      

 



 





 



 

  

  



 



  



 

















 







     



 

  

 

 

Bergen op Zoom, De Vey, Vogelaar 29 • Bergen op Zoom, Piusplein, Piusplein 20-25 • Roosendaal, Laureijsen, Lindenburg 2 • Halsteren, Diepeveen, Vogelenzang 95 

   





DBOZZ_20130804  
DBOZZ_20130804