Page 1

THUIS IN DE REGIO

WEEKENDEDITIE

B E R G E N

O P

Z O O M S E

O P L AG E :

3 MAART 2013 WEEK 9

Uitgeverij

EN WEST-BRABANT:

de

bode

ACTUALITEIT

29.800

TOTA L E O P L AG E Z E E L A N D

bv

I

Postbus

22,

4880

ONROEREND GOED

AA

Zundert

AUTO’S

I

Te l .

599

SPORT

8 111

KERKELIJK NIEUWS

Volg ons via twitter: @BergseBode

GROTE BRAND RICHT RAVAGE AAN BIJ DE DRAAK

076

I

480.000

www.internetbode.nl VACATURES

LOUIS V/D WATERING LEVERT KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING IN

Han Polman nu echt vertrokken

Memphis Maniacs headliner ‘Op de T’

BERGEN OP ZOOM - Han Polman heeft op donderdag 28 februari in een bijzondere raadsvergadering definitief afscheid genomen van zijn burgemeestersketting. Het was al een poosje bekend dat de burgemeester zou vertrekken. Op 7 december 2012 werd namelijk bekend dat hij in Zeeland Commissaris van de Koningin zal worden per 1 maart 2013. Polman was sinds 2005 burgemeester van Bergen op Zoom. In deze functie is hij een aantal keer het nieuws gehaald. Zo heeft hij er mede voor gezorgd dat alle coffeeshops in Bergen op Zoom verplicht waren hun deuren te sluiten. Polman volgt in Zeeland vertrekkend commissaris Karla Peijs op.

BERGEN OP ZOOM - Dit jaar zijn de Memphis Maniacs de headlinder van het derde Op de T festival. Op Hemelvaartsdag donderdag 9 mei 2013 organiseert poppodium Gebouw-T voor de derde keer het gratis muziekfestival Op De T, op het Wilhelminaveld in Bergen op Zoom. Het festival heeft al twee zeer geslaagde edities achter de rug. “Het festival heeft zich de afgelopen twee jaar bewezen als een sfeervol familiefestival”, aldus de organisatie. De hoofdact van dit jaar staat bekend om hun geniale mash ups en ongeëvenaarde liveshow. De rest van de bands worden bekend gemaakt via de website van het festival, www.opde-t.nl

Bergse plaat verkeerveiligste wijk BERGEN OP ZOOM - De Bergse plaat is de verkeerveiligste wijk van de gemeente waar zeer weinig ongevallen voorkomen. Dit schrijft het college van B&W in een brief aan VVD fractielid Hoekstra. Hij had bij de gemeente zijn zorgen geuit over de verkeerssituatie op de plaat, namelijk de Laan van Reimerswaal. Bij calamiteiten is er volgens hem maar één ontsluitingsweg voor met name het noordwestelijke deel van de plaat. “De kans dat de laan van Reimerswaal onbereikbaar is op beide rijstroken is zeer gering. Mocht dat toch het geval zijn, kan de bussluis aan de Orisant zeer snel open worden gesteld”, zegt de gemeente.

Parkeerautomaten niet frequent defect BERGEN OP ZOOM - De parkeerautomaten in Bergen op Zoom zijn niet frequent defect maar hebben slechts af en toe te maken met incidentele storingen. De gemeente schrijft dit in een brief aan de D66 fractie. Deze hadden hun zorgen geuit over het huidige parkeerbeleid en vroegen zich af of dit schadelijk is voor de economische belangen van de binnenstad. “Het klopt dat we in de gemeente op sommige plaatsen verouderde parkeerautomaten hebben staan”, zegt gemeente. Deze functioneren volgende de gemeente naar behoren en als er zich dan een storing voordoet, doet parkeerbeheer alles om deze automaten zo goed en snel mogelijk te repareren.

SBS maakt filmpje Bergen op Zoom

W E E K B L A D

BERGEN OP ZOOM - Dinsdagavond om 19.30 brak er brand uit in hotel de Draak in Bergen op Zoom. Om 3.00 uur ‘s nachts lieten de hulpdiensten weten dat de brand onder controle was. De dag erna kon worden bekeken wat de schade was en werd er begonnen met het opruimen. Het incident was landelijk in het nieuws te volgen. Meer over de Draak op pagina drie van deze bode. FOTO MERIJN SITSEN

Bergen op Zoom sluit aan bij wereldwijd netwerk Green Award

Haven beloont schone schepen BERGEN OP ZOOM - Binnenvaartschepen met het Green Award certificaat krijgen voortaan vijf procent korting wanneer zij aanmeren in Theodorushaven. Bergen op Zoom is een van de eerste binnenvaarthavens die zich heeft aangesloten bij het internationale netwerk om schonere scheepvaart te stimuleren. “Op deze wijze worden binnenvaartondernemers die een extra inspanning leveren voor het milieu beloond”, aldus wethouder Ton Linssen. DOOR RIA VAN MEIR

M I D D E transportader L B U Rover G water S Etussen&RotterV EuitEhetRGreen S EAward programma. “We

Hoewel de Green Award al bijna twintig jaar naam heeft in de zeescheepvaart, werd het concept pas drie jaar geleden uitgerold voor de binnenscheepvaart. Volgens Karin Struijk, adjunctdirecteur bij de Stichting Green Award, slaat het certificaat goed aan in de binnenvaart. “We zitten nu al op 424 deelnemende schepen, terwijl we dachten pas over twee jaar aan dat aantal te zouden zijn.” Strategisch Inmiddels zijn ook dertien binnenvaarthavens aangesloten bij het netwerk. Zij hanteren voordeelregels voor schepen met het Green Award certificaat. Bergen op Zoom, waar vorig jaar voor twee miljoen ton aan goederenoverslag was, is daar één van. “De Theodorushaven is strategisch gelegen aan een belangrijke

%PXMNH1SFMIP %PXMNH1SFMIP t h %PXMNH1SFMIP %PXMNH1SFMIP

u

i

dam en Antwerpen. Door de binnenvaart te stimuleren, kunnen we het aantal vrachtwagens op de weg terugdringen. Als gemeente vinden wij het belangrijk dat we vooral met schone schepen te maken hebben. Daar is de Green Award een heel mooi middel voor”, vindt wethouder Ton Linssen.

Vrijwillig De Green Award is in 1994 in het leven geroepen uit een roep voor het verschonen van de haven. Naast de aanpak van de industrie werd ook gekeken naar welke bijdrage schepen kunnen leveren. Daaruit is een programma van eisen gekomen, waaraan milieuvriendelijke schepen zouden moeten voldoen. Rederijen kunnen er vrijwillig voor kiezen om hun schepen aan te passen aan de eisen

W E E K B L A D

s

i

n

d

e

r

BERGEN OP ZOOM - Televisiezender SBS6 komt op maandag vier maart een luchtStandaard met airbag filmpje van Bergen op Zoom maken. Het Leverbaar met stille DCI-motor En ik... filmpje wordt afgespeeld aan het begin 2verleidelijk, jaar garantie met airbag Ik benStandaard ik ben sportief van het SBS reclameblok op de dag dat jaarorigineel, mobiliteitsservice Leverbaar met stille DCI-motor Ik2 ben ik ben impulsief 538 voor Warchild in de stad staat. De opIk ben veelzijdig, ik ben leuk 2 jaar garantie name staat gepland om 9.00 ‘s ochtends 2 jaar mobiliteitsservice Ik ben gewoon apart en duurt tot ongeveer 10.30. Van 21 maart tot 29 maart vindt door heel Nederland de actieweek van 538 voor Warchild plaats. Tijdens deze week wordt in verschillende %YXSFIHVMNJHI&YMXIRZIWX %YXSFIHVMNJHI&YMXIRZIWX steden actie gevoerd om kinderen in oor&YMXIRZIWX %(&IVKIRST>SSQ ˆ ˆXIP ˆ%(&IVKIRST>SSQ ˆXIP %YXSFIHVMNJHI&YMXIRZIWX %YXSFIHVMNJHI&YMXIRZIWX logsgebieden te helpen. Het evenement &YMXIRZIWX strijkt op dinsdag 26 maart in Bergen op [[[HIFYMXIRZIWXRP [[[HIFYMXIRZIWXRP &YMXIRZIWX &YMXIRZIWX ˆ%(&IVKIRST>SSQ ˆXIP ˆ%(&IVKIRST>SSQ ˆXIP Zoom neer. De organisatie roept mensen [[[HIFYMXIRZIWXRP [[[HIFYMXIRZIWXRP op zoveel mogelijk acties te organiseren.

ik ben...

kunnen schepen niet verplichten, want dan zouden ze ‘schone’ havens links laten liggen. Door hen korting te geven op de havengelden, is het voor hen alsnog aantrekkelijk om mee te doen”, verklaart Jan Franssen, directeur van de stichting Green Award. Hoewel de organisatie haar wortels heeft in Rotterdam zijn inmiddels al dertig wereldhavens aangesloten bij het netwerk. “Onze Green Award vlag wappert ook in de havens van Vancouver, Kaapstad en Wellington”, vertelt Franssen trots. De aansluiting van Bergen op Zoom tot het Green Award netwerk werd bekrachtigd met de overhandiging van een certificaat en een speciale vlag die bij het havenkantoor komt te hangen. Wethouder Ton Linssen: “Ik ben blij met dit certificaat, maar ben met name blij met schonere schepen in onze haven.”

e

g

...VOOR i

o

HET

LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS... KIJK OP WWW. INTERNETBODE.NL

Aanpassing aan toekomstplannen BERGEN OP ZOOM - De gemeente moet de toekomstvisie voor 2025, waar nodig, actualiseren. Door plannen van het rijk om meer verantwoordelijkheid bij gemeentes te leggen op het gebied van sociale zaken, zal de nadruk in de toekomstvisie verschoven moeten worden volgens het college. B&W geven aan dat nog niet precies duidelijk is wat de impact van deze ontwikkelingen zullen zijn binnen een half jaar. Ze stellen daarom voor om de toekomstvisie in twee etappes aan te passen. Eentje voordat de raad op zomervakantie gaat, zodat deze kan worden gebruikt in de verkiezingsprogramma’s van partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

Minder mogelijkheid bouw supermarkten BERGEN OP ZOOM - De gemeente mag de mogelijkheden voor de vestiging van supermarkten in Bergen op Zoom beperken. De gemeente had hiervoor een bestemmingsplan opgesteld om te voorkomen dat er op bepaalde plaatsen een overaanbod van supermarkten zou komen. Daarnaast staat in het plan dat er op drie plaatsen in de stad de supermarktfunctie moet verdwijnen. Een bedrijf wat een pand heeft gehuurd aan de Wouwsestraatweg met de intentie om er een supermarkt in te vestigen, had bezwaar aangetekend bij de raad van state tegen het bestemmingsplan. De raad van state heeft inmiddels besloten dat het bezwaar ongegrond is.

Crisis tempert groei van bevolking BERGEN OP ZOOM - In 2012 is de Brabantse bevolking met 7.200 mensen toegenomen. Daarmee ligt de bevolkingsgroei onder het niveau van de laatste jaren. Onder invloed van de financieel-economische crisis zijn vooral de geboorteaantallen teruggelopen; met 23.950 nog nooit zo laag. Ook pakten de binnen- en buitenlandse migratiesaldi iets lager uit. Samenhangend met de toenemende vergrijzing liepen de sterfteaantallen juist verder op. Op 1 januari 2013 telde Brabant bijna 2.471.000 inwoners. De natuurlijke groei, oftewel het saldo van geboorte en sterfte, bereikte in de provincie Noord-Brabant in 2012 een historisch dieptepunt.


HUGO

vraagt v.a. ’98

auto’s + bussen + jeeps contant bet. + RDW-vrijwaring!

06 van - 08.00 122tot 22.00 58 uur443 Stoffering E.F. de Bruijn Boutershemstraat 1 BoZ – tel. 23 77 60 www.stofferingdebruijn.nl

Alles in huis voor de doe-het-zelf-stoffeerder ➤ Meubelolie

Gipsen Sierpleisters Muurverven Tegellijmen Gipsplaten Gereedschappen

MAANDAANBIEDING Alle gipslijsten en kunststoflijsten

15 % korting

van Wamelweg 4 Bergen op Zoom t. 0164-253552 info@lobouw.nl www.lobouw.nl

gebr. timmermans b.v. boekerman 4 (borchwerf 11) tegenover Saver milieustraat tegenover milieustraat 4751 Xk oudSaver gastel 47510165 Xk oud Tel.: - 31 gastel 77 46 tel.: 0165 - 31 77 46 info@krt.nl www.krt.nl of mobiel.krt.nl

Uw oUde kabel en metalen zijn geld waard! krt is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in het verwerken van kabel en metalen. Houdt U er a.u.b. rekening mee dat het, m.i.v. 1 januari 2013, wettelijk wij zijn iSo 9001:2000 gecertificeerd en beschikken uiteraard over de vereiste verplicht is om u te legitimeren bij het inleveren van koper en koperkabel. (milieu)vergunningen. UU kunt tegen contante contantebetaling, betaling,aanleveren. aanleveren. kuntdagelijks dagelijkskabel kabel en en metalen, metalen, tegen ook kunnen containersop opuw uwlocatie locatie plaatsen. ook kunnenwij, wij,bij bijvoldoende voldoende volume, volume, containers plaatsen.

Metaalprijzen geldig week 32 10 metaalprijzen plastic koper kabel plastic aluminium kabel loodkabel koper grondkabel koper loodkabel aluminium grondkabel aluminium zuiver blank koper onzuiver koper gemengd rood geel koper aluminium roest vrij staal zuiver lood zink electro motoren ijzer accu’s wasmachines, drogers auto katalysator

vanaf € 1,65 € 1,90 € 0,85 € 0,95

€ 3,50 € 4,80

per kg per stuk

tot € 2,65 € 2.90 p/kg € 0,75 € 0,70 p/kg € 1,05 € 1,15 p/kg € 0,50 € 0,50 p/kg € 5,00 € 5,80 p/kg € 4,50 € 5.30 p/kg € 4,00 € 5,05 p/kg € 2,85 € 2,95 p/kg € 0,80 € 0,95 p/kg € 1,05 € 1,30 p/kg € 0,95 € 1,20 p/kg € 0,80 € 0,80 p/kg € 0,40 € 0,50 p/kg € 0,18 € 0,21 p/kg € 0,40 € 0,45 p/kg € 0,16 € 0,21 p/kg € 20,00 € 15,00

Prijzen onder voorbehoud van kwaliteit en marktontwikkelingen. openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-17.45 uur • vrijdag 07.30-15.45 uur • zaterdag 07.30-12.15 uur openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-18.00 uur • vrijdag 07.30-16.00 uur • zaterdag 07.30-12.30 uur

VERTROUWDE GEZICHTEN; NIEUWE NAAM; UITGEBREID ASSORTIMENT Het kan u bijna niet zijn ontgaan. Met ingang van 2 januari jl. is Reisbureau Top Travel Bergen op Zoom, al jarenlang een begrip in Bergen op Zoom, doorgegaan onder de naam VakantieXperts.

De naam is gewijzigd, en het reisbureau heeft een volledig nieuwe uitstraling, maar het vertrouwde team van zeer ervaren medewerkers zal uw vakanties met hetzelfde enthousiasme en dezelfde inzet blijven verzorgen. De gidsen voor de zomer 2013 zijn alweer binnen! Profiteer nú van volop beschikbaarheid én aantrekkelijke vroegboekkortingen. FOX vakanties Een nieuwe naam brengt ook een nieuw en uitgebreid assortiment met zich mee. Zo kunt u bij ons terecht voor FOX Vakanties; FOX vakanties (een onderdeel van ANWB) organiseert comfortabele groeps- en individuele reizen met een avontuurlijk karakter naar Verre en Europese bestemmingen.

Of u nu op zoek bent naar een vliegvakantie, stedentrip, autovakantie, cruise of een mooie rondreis. Wij boeken reizen van alle gerenommeerde Nederlandse, Belgische en Duitse touroperators. Of u nu reizen op maat, losse vliegtickets, (luchthaven) hotels, autohuur, taxien parkeerservices en reisverzekeringen bent u bij ons aan het juiste adres. Wij zoeken de vakantie die bij u past voor de beste prijs. Graag tot ziens in onze Travel Shop! Marieke Fens Lenny Bellaart

VakantieXperts Bergen op Zoom Van der Rijtstraat 3 4611 PN Bergen op Zoom T: 0164-253600 E: bergenopzoom@vx.nl W: www.vx.nl/bergenopzoom

OPENHAARDEN | HOUTKACHELS | ONDERHOUD & REPARATIE bel 0113-639760 of mail info@traas.nl

• • • • • • • •

houtworm-, boktor en zwambestrijding preventieplannen faunabeheer weringsmaatregelen bestrijding knaagdieren en insecten bouwkundige inspecties balkkoprestauraties mollenbestrijding Kenniscentrum Dierplagen www.kad.nl KAD - Gecertificeerd

gezocht rommelmarktspullen Wel gratis, van alles wat. goed spul, niet kapot, enz. Mag ook elektronisch zoals tv, dvd, enz. We komen het zelf op halen. Bel 06-39865184

DE GROOTSTE KACHELSPECIAALZAAK VAN HET ZUIDEN!


actualiteit

Brand in oudste herberg van het land is nationaal nieuws

Flinke ravage na brand bij hotel De Draak BERGEN OP ZOOM - De verslagenheid is daags na de grote brand in Hotel De Draak nog steeds erg groot. De hevige brand die dinsdagavond ontstond richtte in de daaropvolgende uren een ware ravage aan in de oudste herberg van ons land. Tientallen brandweerlieden streden urenlang tegen een verborgen brandhaard, die pas vroeg in de ochtend gedoofd kon worden. Hoewel er geen slachtoffers zijn gevallen, is de schade voor het hotel enorm. DOOR MERIJN SITSEN, RIA VAN MEIR & ROBBY VAN DER ZANDE De ingewikkelde bouw van het historische hotel stelde de vaardigheden van de hulpdiensten behoorlijk op de proef. Hoewel het er aanvankelijk op leek dat de brandweer het vuur snel onder controle kreeg, laaiden de vlammen even later weer op. De brand werd daarom opgeschaald naar een hoger niveau, waarbij ook andere hulpdiensten ingeschakeld werden. Burgemeester Han Polman, die in het restaurant door de wethouders Ton Linssen en Ad Coppens getrakteerd werd op een afscheidsdiner, sprak later van een zeer complexe en spannende situatie. “De brandweer kon maar moeilijk bij de brandhaard komen, die ergens tussen het plafond en een etage woedde. De enorme rookontwikkeling maakte dat de brandweerlieden extra gehinderd werden in hun werk.” Evacueren De rook zorgde er ook voor dat omwonenden in de Sint Annastraat hun huis moesten verlaten. Zij kregen onderdak bij diverse horecagelegenheden op de Markt. De hotelgasten van De Draak werden ondergebracht bij andere hotels in de binnenstad. Ondertussen schakelde de brandweer de hulp van een speciaal voertuig uit Rotterdam is. Via

warmtemetingen kon rond middernacht eindelijk de locatie van de verborgen brandhaard worden opgespoord. Hoewel de brandweer kort daarna het vuur onder controle kreeg, was men nog tot 03.00 uur ‘s nachts bezig om de laatste vlammen te doven. Trieste gebeurtenis Burgemeester Han Polman spreekt op zijn voor na laatste werkdag van een ‘zeer trieste’ gebeurtenis. “Dit is ontzettend triest voor de eigenaar, een enthousiaste ondernemer in onze binnenstad. Ik merkte dan ook dat de betrokkenheid erg groot is. Het gaat om een zeer waardevol gebouw voor Bergen op Zoom. Het is een rijksmonument en de brand was dan ook nationaal nieuws. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen. Dat is nu het belangrijkste.” De exacte oorzaak van de brand was voor het ter perse gaan van deze krant nog niet bekend, maar men vermoedt dat deze is ontstaan in de sauna. De Draak is de oudste herberg van het land. Samen met het naastgelegen pand overleefde het gebouw de grote stadsbrand van 1397. Eigenaar Frans Hazen had het erg druk en had logischerwijs geen tijd om te reageren op de gebeurtenissen in zijn hotel. Veel mensen in Bergen op Zoom zijn echter begaan met deze tragische gebeurtenis en hopen dan ook dat De Draak De vlammen slaan uit het pand van hotel De Draak in de Sint-annastraat. Omwonenden en hotelgasten werden geëvacuer snel weer bovenop komt. eerd in verschillende horecagelegenheden. FOTO FAMILIE WAGEMANS

Koninklijk onderscheidde Bergenaar voelt zich aan het lijntje gehouden door de gemeente

Louis van de Watering levert Koninklijke onderscheiding in BERGEN OP ZOOM - Louis van de Watering heeft maandag zijn Koninklijke onderscheiding, ridder in de orde van Oranje Nassau, ingeleverd op het stadskantoor. Hij deed dit omdat hij zich gekwetst, beledigd en diep in zijn ziel geraakt voelt door de handelswijze van de gemeente. Van de Watering probeert namelijk al tientallen jaren om een standbeeld van zijn held, Nelson Mandela in Bergen op Zoom te verwezenlijken. DOOR MERIJN SITSEN Louis van de Watering heeft naar eigen zeggen vele slaaploze nachtelijke uren en verschillende gezondheidsproblemen overgehouden aan zijn initiatief om in Bergen op Zoom een beeld te krijgen van Nelson Mandela. Vin 1990 heeft hij voor het eerst

een brief geschreven naar de gemeente. “In die brief schreef ik dat het goed zou zijn om aandacht te besteden aan Nelson Mandela, de strijd tegen de apartheid en de bevrijding van het Afrikaanse volk. Mijn bedoeling was toen om een plein, straat of plantsoen naar de toen net vrijgekomen Mandela te noemen”, vertelt van de Wa-

tering. De gemeente gaf toen aan dat er geen straten worden vernoemd naar mensen die nog in leven zijn in Bergen op Zoom en daarmee was het verhaal toen af. Onderscheiding In 2006 kreeg Van de Watering een onderscheiding voor zijn werkzaamheden

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

www.internetbode.nl

Hier zou volgens Louis van de Watering het beeld prima staan. Op de kruising Burgemeester Stulemeijerlaan, Steenbergsestraat en de Noordsingel. FOTO MERIJN SITSEN

als vrijwilliger in de vakbeweging van de gezondheidszorg en het onderwijs. Toen hij ridder in de orde van Oranje Nassau werd, kwam hij in contact met burgemeester Han Polman. “Ik werd door de burgemeester uitgenodigd voor een diner. Tijdens dit diner kwam mijn initiatief weer aan de orde”, zegt Van de Watering. De burgemeester gaf toen volgens hem aan dat het wel mogelijk was om iets naar de nog niet overleden Mandela te vernoemen. Uiteindelijk kreeg het plantsoen voor het Rijks en het CKB aan de Burgemeester Stulemeijerlaan de naam Nelson Mandela plantsoen. Beeld Van de Watering vindt echter dat zijn idool een standbeeld verdient. “Wat zou nou een mooiere plek zijn voor een beeld van de voormalige president van Zuid-Afrika dan in het Nelson Mandela Plantsoen”, zegt hij. Sinds 2006 is hij bezig geweest om een beeld op te trekken in het plantsoen. De gemeente heeft hem daarbij naar eigen zeggen constant aan het lijntje gehouden. Zo had hij, samen met een medeliefhebster, zelf een bronzen beeld geregeld van Mandela. Stichting Kunst in de Openbare Ruimte (KidOR), die verantwoordelijk is voor het wel of niet plaatsen van kunst in Bergen op Zoom, gaf echter volgens Van de Watering aan dat er in de gemeente alleen plaats is voor hoogwaardige kunst van professionele kunstenaars. Het beeld wat hij voor ogen had kon alleen geplaatst worden als het zou worden goedgekeurd door een ‘vakjury’ van professionele kunstenaars. Geheel naar

U kunt uw advertentie opgeven via de button “Advertentie aanleveren”

Redactie kunt u aanleveren via de button “Redactie aanleveren”

PaGiNa 3

eigen verwachting kwam zijn beeld er niet doorheen. Alternatief “KidOR had van te voren al aangegeven dat ze een (veel duurder) alternatief hadden voor het geval dat het beeld niet door de zogenaamde keuring heen kwam”, legt Louis van de Watering uit. Er zou volgens hem een advertentie worden geplaatst in een vakblad waarin aan kunstenaars in Nederland werd gevraagd een ontwerp in te sturen. Vervolgens zou het beste ontwerp gekozen worden. “Toen puntje bij paaltje kwam bleek echter dat ze dit nooit van plan zijn geweest. Ik kreeg te horen dat een advertentie alleen al erg veel geld kost. Dit terwijl het helemaal niet mijn idee was, maar juist hun idee”, vertelt Van de Watering geëmotioneerd. Een recente brief van de gemeente deed bij hem helemaal de deur dicht. “Ik kreeg van het college van B&W te horen dat ik eerst maar op zoek moest naar financiers voordat ze verder wilde denken over het beeld. Ik vraag mij echter af hoe ik ooit geld moet loskrijgen als ik niet eens kan aangeven waarvoor”, geeft hij aan. Dit was voor hem de druppel en heeft hem doen besluiten zijn onderscheiding terug in te leveren bij de gemeente. Hij heeft ook aangegeven dat hij liever ziet dat de gemeente de naambordjes van het plantsoen liever verwijderd ziet worden. De gemeente geeft aan dat ze wel willen reageren op de situatie maar dat ze vanwege de gevoeligheid van de situatie een goed gefundeerde reactie willen formuleren.

Volg ons op twitter: @BergseBode.


Huiswerk vrije MAVO!

Zoom E! M O H is

! g i z e b d e o g e j n e daar b

G A D N E P O 9 maart 2013 zaterdag r 10.00 tot 15.00 uu

rgen op e B • 1 6 m o o Z e d ij Noordz

Zoom

l

www.zoommavo.n

De ZoomMAVO is onderdeel van Het goedkoopst in container verhuur 6 m3 Container voor: - bouw en sloopafval € 220,- puin € 100,Prijzen zijn incl. BTW - A-B hout € 100,-

Zaterdag 9 maart GROND TESTDAG 10.00 tot 16.00

Struikhei 1 - 4714 VC Sprundel - Tel: 0165-387334

(breng een (jam)potje grond mee!)

Unileder Henk van Rooijen Leer en kunstleerreparaties ook kleurherstel voor kaal of verkleurd leer REPARATIES KLEURENSERVICE VERNIEUWEN * brandgaatjes * kussens opvullen * nieuwe kuipen * knopen en ritsen * delen vervangen * reiniging * kattenkrabbels * kleurverandering * scheuren/naden * winkelhaken * onderhoudsmiddelen * kleurherstellen Vervangt versleten delen in stoelen en banken in dezelfde kleur

UNILEDER Henk van Rooijen Bergen op Zoom Tel. 0164-235228

G OUD IS G €LD G OUD IS G €LD GD OIUSD W WW W.WGW. OU GIESLGDE.LNDL. N L

WIJ BETALEN NU WIJ BETALEN NU R DAN € 41,MEE MEER DAN € 41,- PER GRAM PER GRAM FIJN GOUD* FIJN GOUD*

Uw oude gouden sieraden zijn nog steeds geld waard Uw oude gouden sieraden zijn nog steeds geld waard Misschien heeft u ook wel een doosje met oude sieraden in de kast;

”Mensen hebben vaak dierbare herinneringen aan sieraden; onze goudsmid speelt hierop in door een nieuw uitgekozen sieraad te smeden of bijvoorbeeld een gedenkmunt te maken. Het eigen goud of zilver wordt bij ons ter plekke en onder ogen van de klant omgesmolten. Wellicht heeft u een sieraad met een breuk of kapotte Twijfel nietBij langer. sluiting? Goud is Geld kunt u teUw doosje oude sieraden recht voormet vrijblijvend advies voor al uw reparaties en ontwerpen”. kan uw welverdiende vakan-

Bent u ook aan de wintersport toe?

Misschien heeft ze u ook doosjeofmet sieraden indie de ukast; zijnwel uit een de mode het oude zijn erfstukken zelf niet draagt, ze zijn uit de mode of het zijn erfstukken die u zelf niet draagt, maar die u wel dierbaar zijn, waardoor u niet goed weet wat u maar die u welermee dierbaar u niet goed weet uw watkostbaarheden. u aan zijn, moet.waardoor Wij taxeren en analyseren Goud zilver, maar ook diamanten, gouden tanden, munten en ermee aan moet. Wijentaxeren en analyseren uw kostbaarheden. Loopt u eens binnen, de koffie staatmunten klaar voor Goud en zilver, bestek. maar ook diamanten, gouden tanden, en eenieder die van onze diensten gebruik wil maken. bestek. Loopt u eens binnen, de koffie staat klaar voor eenieder die van onze diensten gebruik wil maken.

Wij betalen u direct contant de hoogst mogelijke dagprijs. Wij betalen u*direct contant de mogelijke dagprijs. Prijs is afhankelijk van hoogst de dagkoers. * Legitimatie verplicht. * Min. leeftijd 18 jaar.

tie zijn! Het kan zomaar in uw la liggen!

* Prijs is afhankelijk van de dagkoers. * Legitimatie verplicht. * Min. leeftijd 18 jaar.

Middelburgse

Bergen op Zoomse Goudbank Goudbank Varkensmarkt 4 Wassenaarstraat 44 4331 LA Middelburg 4611 BW Bergen op Zoom Tel. (0164) 24 32 34 Tel. 06-84901123

Geopend nieuw filiaal Middelburg

Roosendaalse Goudbank Molenstraat 9a 4701 JK Roosendaal Tel. (0165) 85 22 68

IEDERE VRIJDAG ZUNDERT Hotel de Roskam Molenstraat 1

OPENINGSTIJDEN: 13.00 - 17.00 uur, Di.enWo. en uur, Za. Vrij. 10.0010.00 - 17.00 uur, Koopzondagen 13.00 17.00 uur 13.00 - 17.00 uur OPENINGSTIJDEN: Ma.Ma. 13.00 - 17.00 uur, Di. Wo. Do. Do. 10.00Vrij. - 17.00 - 18.00 uur, Za. 10.00 - 17.00 uur, -Koopzondagen


actualiteit

Boost voor Gageldonk Oost

Colofon

Bewoners en professionals smeden allianties in Gageldonk Oost

Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089 Hoofdkantoor Bredaseweg 26, 4881 DE Zundert Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Bergen op Zoom - ‘Gageldonk Oost kan een boost gebruiken’, zegt Thea de Feyter vestigingsmanager bij Stadlander, ‘mits bewoners de hoofdrol krijgen’. Daarom heeft Stadlander het initiatief genomen om het buurtalliantie concept in te zetten. Een drietrapsraket die de leefbaarheid in de buurt op korte en lange termijn kan verbeteren. In november was de aftrap, de Tafel van 50. Het smeden van allianties is de tweede trap, deze werd dinsdag 26 februari gelanceerd. Wensen van bewoners zijn omgezet in concrete acties met einddatum, trekkers en ambassadeurs. In april vind de laatste en derde trap plaats.

Bergse Bode Bergse Bode Redactie Vera de Geus, Merijn Sitsen Correspondenten Sonja Brand, Marjet Lubbers, Robby van der Zande Acquisitie Leo Elenbaas Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties donderdag 10.00 uur. Verenigingsnieuws en lezersfoto’s donderdag 08.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111 t

h

u

i

s

W E E K B L A D

i

n

d

e

r

e

g

i

o

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 09

De oplossing van deze puzzel is in week 10 te vinden op www.internetbode.nl

Jongeren spreken hangouderen aan op hun overlastgevende gedrag, een opdracht uit de workshop ‘Positief aanspreken’ op de lokale bijeenkomst van bewoners uit Gageldonk Oost. FOTO MARJET LUBBERS

DOOR MARJET LUBBERS

© www.sudokusite.eu

‘Initiatieven om de leefbaarheid te verbeteren moeten vanuit de bewoners zelf komen. De kracht zit in de buurt, die moeten we mobiliseren. Wij willen geen leidende rol hebben’, verduidelijkt Thea de Feyter, ‘professionals coachen en faciliteren alleen.’ In het Kellebeek College zijn ongeveer honderd mensen gekomen om over Gageldonk Oost te praten. Twee derde van hen is bewoner en wil actief meedenken en werken aan de leefbaarheid in de buurt. Zij kozen uit workshops over Positief aanspreken, Een beetje geld helpt, Jongeren aan zet, Interactief Gageldonk Oost of Veilig Verkeer Vijverberg Noord. Vooral dit laatste onderwerp staat hoog op de agenda van de buurtbewoners bleek uit een enquête. Ambtenaren met verkeer in de portefeuille waren helaas niet aanwezig, wel was Wethouder Ad van der Weegen er namens de gemeente. Aan het einde van de avond worden allianties gesmeed over eenrichtingsverkeer en een veilige oversteekplaats. Ook het opknappen van

het voetbalveld, plaatsen van bloembakken in flats zijn voorbeelden van wensen die zijn vertaald in allianties. Jongeren Er was een gemêleerde opkomst van bewoners die mee kwamen praten en denken, van jong tot oud, woningbezitters en -huurders en vanuit diverse achtergronden: van oer Hollands tot wereldburger. Vooral het grote aantal jongeren is een verrijking voor de buurtalliantie. Stadlander heeft, volgens Freyter, het gevoel te weinig in contact te staan met jongeren. Tijdens de workshop Jongeren aan zet, proefde men al het enthousiasme onder de jongeren, zij willen graag gehoord worden. Het buurtpreventie team ziet de jongeren ook graag komen, hierover werden meteen goede afspraken gemaakt. Jongeren gaan tevens hun bijdrage leveren aan het tegengaan van vereenzaming onder ouderen, hierover ging de alliantie: ‘adopteer een oudere’. Om zichzelf beter te kunnen vertegenwoordigen richting Stadlander en de gemeente gaan zij een jongerenraad oprichten.

Gezellig Naast het kennismaken en ideeën uitwisselen was er ook ruimte voor gezelligheid. Een amuse bij binnenkomt een uitgebreid tapasbuffet als diner lieten de deelnemers zich goed smaken. Bovendien waren er heerlijke cupcakes toe, aangeboden door bewoonster en taartenspecialiste Monique Boogaart. Aan het einde van de avond werd een voorbeeld uit het dagelijks leven eens omgedraaid: jongeren moesten hangouderen aanspreken op hun overlastgevende gedrag. Dit zorgde voor veel hilariteit in de zaal. Op de website www.wijkoost.nl kunnen de gemaakte allianties worden geplaatst. Laat zien wie je bent, zeggen de beheerders, zo kan iedereen op de hoogte blijven van de voortgang. In april is er nog een laatste, derde trap van de ‘buurtalliantie raket’, de bestuurstafel. De trekkers van de allianties komen samen met Stadlander en de gemeente. Alle ideeën worden dan nogmaals op een rijtje gezet en eventuele vervolgpaden besproken.

Oranjecomités bieden gezamenlijk festiviteiten

Geen Koninginnedag maar Oranjefeest BERGEN OP ZOOM - Op 30 april neemt koningin Beatrix officieel afstand van de troon en omdat Nederland vanaf DOOR SONJA BRAND Halsteren Wie van plan is om spulletjes te verkopen dan door koning Willem Alexander bestuurd wordt, zal er voorlopig geen Koninginnedag gevierd worden. Oranjecomité Bergen op Zoom, Oranjevereniging Halsteren en Oranje Vereniging Lepelstraat hebben de koppen bij Dit jaar staat tijdens Koninginnedag alles op Landgoed de Beek in Halsteren hoeft in het teken van de abdicatie van konin- niet bang te zijn om iets van de plechtigelkaar gestoken, we noemen de feestelijkheid voortaan Oranjefeest. gin Beatrix en de inhuldiging van koning Willem-Alexander. De drie Oranjecomités in deze gemeente grijpen de kans om deze feestelijkheid samen groots aan te pakken. Naast de gebruikelijke festiviteiten in Halsteren, Lepelstraat en in de stad, wordt er ook een gezamenlijk programma gepresenteerd op de Grote Markt en op de Kijk in de pot in Bergen op Zoom.

Voor het eerst werken de drie comités samen om van 30 april een waar Oranjefeest te maken. Joost Delrue, Annemarie van Marion, Sanne Schelfaut, Betty Hilgers, Paul Schut, Lex Lensink en Cèciel Janssens. FOTO SONJA BRAND PaGiNa 5

Vuurwerkshow Het programma begint in Bergen op Zoom met een feestelijke opening, oranjeborrel en live beelden van de troonopvolging in de Sint-Gertrudiskerk. Om 10.00 uur is daar het aftreden van koningin Beatrix op een groot scherm te volgen, uiteraard gevolgd door de balkonscène en later die middag de inhuldiging. Alle belangstellenden zijn welkom om in de Peperbus op de nieuwe koning te toasten. Van 14.00 tot 21.30 uur is er een gratis toegankelijk muziekfestival op de Grote (Oranje)markt, waarvoor Stichting TODO de invulling verzorgd. Het traditionele fietsen versieren en de vrijmarkt hoeven hiervoor niet te wijken. Na afloop wordt er van de markt naar de Kijk in de Pot gewandeld om daar dit bijzonder Oranjefeest rond 22.00 uur af te sluiten met een professionele vuurwerkshow.

heden te moeten missen want ook daar worden in en bij de feesttent schermen opgehangen. De versierde fietsentocht wordt dit jaar niet om 10.00 maar om 11.30 uur vanaf de Dorpsstraat naar de Beek gereden. Onderweg is er een tussenstop bij Zorgcentrum Sint Elisabeth. Ook de bewoners zullen alle koninklijke bijzonderheden kunnen volgen. Voor de gedecoreerden wordt er een bus ingezet naar de stad om gezamenlijk vanuit de Grote Markt naar de Kijk in de Pot te lopen voor het vuurwerk. Lepelstraat Sanne Schelfaut van Oranje Vereniging Lepelstraat vertelt dat er gezocht wordt naar een mogelijkheid om pendelbussen in te zetten, zodat iedereen de spectaculaire afsluiting kan meemaken. “Daarnaast moet er ook nog ergens tijd ingeruimd worden om het nieuwe koningslied te brengen”, lacht Sanne. Vast staat, ook in Lepelstraat worden live beelden van abdicatie en dergelijke getoond, en wel in de portaal van de kerk. En er is zoals gebruikelijk ruimte voor vrijmarkt en de door Bloemrijk Lepelstraat aangeboden streekproducten. Omdat de hondenrace vorig jaar een succes was zal het ook nu op 30 april weer ´een blaffen van lieve lust´ zijn op het voetbalveld.


Derde plaats levert vier doelen cheque op

Bergen op Zoom eindigt derde in klassement Roparun Stad BERGEN OP ZOOM - Ok, de winnaar is altijd het goede doel, maar als stad hoog eindigen in de strijd om de titel beste Roparun stad is altijd mooi meegenomen. Bergen op Zoom mag zich officieel derde noemen in het ‘klassement’ van 2012 en ontving daarom een geldbedrag. Dat werd maandag 25 februari verdeelt over vier goede doelen van binnen en buiten de gemeentegrenzen.

Weekenddiensten Bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 273 855, voor inwoners van Bergen op Zoom en Halsteren. Neem een identiteitsbewijs mee. Apotheek Dienstapotheek naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 0164 246 939. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Surplus Zorg thuiszorg passende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en klantenservice@surplusgroep.nl Onze zorg - dichtbij en altijd - is er voor ú! Zeven dagen per week staan wij 24 uur p/dag met raad en daad voor u klaar via 0900 - 900 4444. TWB, Thuiszorg met Aandacht Direct zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

BRIDGE BRIDGECLUB BRIDGE BETER Uitslag 25 februari, Lijn A: 1. Henk v/d Velden en Piet Noordijk 63,75%; 2. Bert en Nella Wittenberg 60,00%; 3. Corrie den Hollander en Henny Horward 53,75%. Lijn B: 1. Jopie Draaijers en Toos Poppelaars 65,42%; 2. Jo Brouwers en Monica Noordijk 62,50%; 3. Joke v. Iersel en Corrie Verburgt 56,67%. Bridge Beter speelt op maandagavond in d’Honneur. Info bij Paul Luyten, tel. 06-14677493.

De chequewinnaars bij elkaar

FOTO ROBBY VAN DER ZANDE

DOOR ROBBY VAN DER ZANDE En zo kwam het dat niet alleen Bergse goede doelen, maar ook het Roosendaalse ziekenhuis en het deels Thoolse VPTZ een mooi bedrag meekregen. Het opgetelde geldbedrag van alle cheques vormde de totale schenking van 12.500 euro vanuit de landelijke Roparun organisatie. Zij delen al zo’n tien jaar cheques uit voor de steden waar de lopers en fietsers die deelnemen het warmst onthaald worden. En dat is fijn voor de publiciteit voor het goede doel en de deelnemers. Het doorkomst comité van Bergen op Zoom verricht dan ook veel werk ieder jaar. Ook in 2013, wanneer de Roparun weer vroeg doorkomt, staan er grootste plannen te gebeuren. Maar eerst moest 2012 afgesloten worden en dat gebeurde op een winterse maandagavond in Hotel de Draak, die graag onderdak en wat drankjes voor de gelegenheid sponsorde. Onder de aanwezigen niet alleen de begunstigden voor de cheques, maar ook vrijwilligers van de landelijke organisatie van de Roparun en vele andere betrokken. Zij werden door wethouder Arjan van der Weegen verwelkomt. Hij prees de inzet, het beschikbaar gestelde bedrag en het feit dat er voor de besteding ook over de gemeentegrenzen gekeken werd.

Franciscus Bijvoorbeeld bij vrienden van het Franciscus ziekenhuis in Roosendaal, dat 1500 euro kreeg. “Het gebaar van Bergen op Zoom richting Franciscus geeft aan dat er visie is” , was hun boodschap, waarbij een duidelijk link werd gemaakt met de samenwerking met Lievensberg. Het geld wordt ingezet om slachtoffers van kanker, die hun uitstraling ‘kwijt zijn,’ deze weer enigszins terug te geven. Dit gebeurd door middel van de workshops look goed, feel better, die vijf maal per jaar plaatsvinden.

’Roparun stad van belang’ Hospice De vrienden van hospice de Markies kregen een cheque van 3000 euro, waar dat aan besteedt gaat worden is nog niet bekend. Gezien de ideeën omtrent de verhuizing van het hospice, is de reactie dat er plannen genoeg zijn. Het hospice verzorgt een plek waar mensen in een huiselijke omgeving kunnen sterven, als dat thuis niet mogelijk is. VPTZ verzorgt vrijwilligers voor dit doel bij de mensen thuis, zodat alle betrokkenen

zoveel mogelijk ontlast worden. Zij ontvingen daarvoor 3500 euro, dat ingezet gaat worden voor scholing van vrijwilligers en coördinatoren. Belangrijk, want: “Vrijwilligers zitten thuis bij mensen, in plaats van instellingen, ze werken individualistisch.” Lievensberg Het grootste geldbedrag werd uitgekeerd aan de vrienden van Lievensberg. Met een bedrag van ruim 4000 euro, wil men een stoel aanschaffen, zodat mensen die met chemotherapie behandeld worden, zo aangenaam mogelijk kunnen verblijven. Men heeft tenslotte al genoeg aan het hoofd tijdens een dergelijke behandeling. De bijeenkomst werd afgesloten met een woordje van vrijwilligers van de landelijke stichting die verantwoordelijk is voor de Roparun. Hooggeëerd bezoek, want zij doen lang niet alle evenementen aan. Juist de uitreiking van een Roparun stad prijkt bij deze mensen hoog op het lijstje. Of Bergen op Zoom volgend jaar ook hoog eindigt hangt van de inzet van inwoners af. Het motto in 2013 is ‘fluitend on the run,’ vanzelfsprekende gaat dat niet alleen met zichtbare, maar ook met hoorbare, accessoires gepaard. In de ochtend van twintig mei word je vanzelf je bed uitgefluit om te komen helpen toejuichen, zoveel staat vast!

Koffie-inloop Ruilkring BERGEN OP ZOOM - Ruilkring Bergen op Zoom bestaat al ruim 15 jaar. Toch is de vereniging bij velen nog onbekend. Aan de hand van een recent voorbeeld uit de praktijk wil men illustreren wat de Ruilkring kan betekenen. Vanwege de verbouwing van de keuken had een echtpaar een aanbod en een vraag: Hun aanbod: een overtollige keukenboiler, hun vraag: warme maaltijden. De keukenboiler ging vlot van de hand voor wat krabben; de krab is de geldeenheid, waarin ze onderling met elkaar afrekenen. Voor de maaltijden werd er uit het ruime aanbod van gastvrouwen een drietal eetafspraken gemaakt: Bij de eerste werd er geheel afgerekend in krabben, bij de tweede werden de maaltijdkosten in euro’s vergoed en werd aanvullend voor het koken in krabben betaald, bij de derde werd met gesloten beurzen betaald: de gastvrouw zat vanwege een nieroperatie aan de stoel gekluisterd, er werd door het andere echtpaar ingekocht en bij haar gekookt en gegeten. Al met al 3 gezellige avonden in plaats van een karige magnetron-maaltijd of een vette gefrituurde hap. Wil men ook lid worden van een vereniging van mensen, die iets voor elkaar willen betekenen? Dan is men welkom op de koffie-inloopochtend, die iedere eerste zaterdag van de maand wordt gehouden van 11.00-12.30 uur in De Korenaere. HO

EN RÉSIDENCE DE DRAAK

TEL

BERGEN

OP

ZOOM

HampshireClassic

BRIDGECLUB WBM Familyland uitslag 25 februari, A-lijn: 1. N. Overbeeke en T. v/d Spek 62,92%; 2. A. Borremans en J. Goossens 59,58%; 3. P. Mattheussens en E. Jansma 56,25% B-lijn: 1. Echtpaar Mabesoone 67,71%; 2. J. v/d Dijs en N. v. Hoof 56,77%; 3. N. v. Duyvenbode en M. Frasl 54,17% BC BERGEN OP ZOOM Uitslag 26 februari., A-lijn: 1. Winfried Peil-Monique den Heijer 62,08%, 2. Ed DrijverRené de Heer 59,58%, 3. Cor Bruijs-Joke Goossens 57,08%, 4. Wilma Dekkers-Theo Groenewoudt en Mieke Hertogs-Henny Lambregts 57,08%. B-lijn: 1. Henny Ehrencron-Jozien Lybeert 59,90%, 2. Marijke Hagenaars-Riet Schot 57,08%, 3. Kenneth Clements-Jacqueline Traats, 4. Jacqueline Maas-Marleen Mouwen 51,56%, 5. Tineke Nuijten-Paula Suijkerbuijk 51,04%. C-lijn: 1. Toos en Louis Luijsterburg 65,00,% 2. Annie Dries-Joyce l’Hoest 58,75%, 3. Lia en Hans Ransdorp 55,00%, 4. Annelies en Eric Odor en Ted Blom-Christ van Nieuwburg 51,25%.

Vriendjesles GV Martinus

Ook de jongsten genoten van de vriendjesles

BERGEN OP ZOOM -Gym- en Turnvereniging Martinus hield in sporthal De Boulevard een vriendjesles op zaterdag 23 februari. Alle leden mochten een introducé meenemen in de persoon van een vriendje of vriendinnetje, broertje of zusje, neefje, nichtje of andere familie. Twee uur lang konden alle kinderen zich helemaal uitleven op de toestellen. Trampolines in allerlei situaties stonden garant voor een hoop plezier. Of het nou de minitrampolines waren met een dikke mat of een verhoogd vlak erachter, of de grote trampolines waar de kinderen vanaf in de zachte valkuil sprongen. De nieuwe plankoline werd uitgeprobeerd door de, wellicht, nieuwe leden. Uiteraard werd er

ook geturnd op de andere toestellen. De luchttumbling lag plaatsvervangend voor de vloer en men kon lekker zwaaien aan de brug en ringen. De dames testten hun evenwicht op de balk, terwijl de heren de brug met gelijke liggers probeerden. Op de rekstok hoog en laag werden de allereerste basisoefeningen gedaan. Oefeningen waar ook Epke Zonderland ooit mee begonnen is. Toen de leiding de groepjes langs alle onderdelen begeleid had, kwam de instuif tot een einde. Alle introducés kregen een folder van de vereniging en wat lekkers mee. Hopelijk zien de huidige leden hun introducés op de eerstvolgende les terug. Turnen is namelijk de leukste sport die er is, maar nog veel leuker als je dit samen kan doen met een vriendje of vriendinnetje.

Organiseer uw (Huwelijks)party in een van de zalen van HOtel de draak en maak kans Op een CitrOën C1 telefoon 0164 25 20 50 | www.hoteldedraak.nl | info@hoteldedraak.nl PAGINA 6


het Broekenpaleis LTB Wrangler Lee Brams Paris Geisha Ichi B young Angels Enjoy Scotch GarciaScot Anna Cars Dodgers Suzi-Q Tramontana Its Noize Hattric Gafair Yaya Oozoo watches

dames, heren en kinderkleding

Merken voor jong en oud

De voorjaarscollectie Deisvoorjaarsweer binnen!

collectie KoopzonDag 3 maart open is weer binnen! van 12.00 - 17.00 uur KoopzonDag 28 maart

gratis parkeren! parkeergelegenheid voor de deur! graag ToT ziens bij HeT broekenpaleis Zuidzijde Haven 25, 4611 HB Bergen op Zoom, tel. 0164-234800

www.broekenpaleis.nl

Vershof Zonneplein Varkensschnitzels

Hele week:

Rozijnenbollen

6 halen 5 BETALEN

Woensdag:

4 stuks

Eierkoeken

6 halen 5 BETALEN

1.

10

5.

98

per kilo

Verse Worst

Do-vrij-zat:

Vruchtenslof

Bananen

J.A. GEILINGS

verstand van lekker eten

kilo

5.

98

1.25

Blanke Witlof Ook geldig in onze winkel in Halsteren

500 gram

0.75

Kerstcatering.nl

EEN SCHOOL VOOR GYMNASIUM, ATHENEUM, HAVO EN ELOS Verras uw vrienden, kennissen of familie met een culinair kerstdiner bij u thuis! Heeft u ook geen zin om uren lang in de keuken te staan? Laat ons uw zorg uit handen nemen. Met uw keurslager een zorgeloze kerst!

VOLG BI J ONDERW ONS IPAD! D IJS VIA DE ATBMIJAA HET LVEORLG KTS ENERLEWUKON OND IJ!S VIA D IP E AD! DAT MA AK T H ET LE R EN LEU K !

OPEOPEN N DAG DAG BERGEN OP ZOOM

MOLLERLYCEUM BERGEN OP ZOOM ZATERDAG 9 MAART 10.00 - 15.00 UUR

MOLLERLYCEUM INFOAVONDBERGEN DINSDAG 5 MAART OP AANVANG: ZOOM19.00 UUR WWW.EUROPESELEERROUTE.NL ZATERDAG 9 MAART 10.00 - 15.00 UUR WWW.MOLLERLYCEUM.NL

DEELNAME PER INSCHRIJVING (ZIE WEBSITE)!

MOLLERLYCEUM IS ONDERDEEL VAN:


Trein blijft mogelijk rijden naast Fyra

Wij verzorgen uw Belastingaangifte 2012

Intercity naar Brussel krijgt mogelijk structureel karakter ROOSENDAAL – De trein die momenteel rijdt tussen Den Haag, Roosendaal en Brussel blijft mogelijk ook rijden als de Fyra weer wordt ingezet. Dat meldt staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur in antwoord op Kamervragen. In ÊÊn van de scenario’s blijft de nieuwe internationale intercity via Roosendaal rijden naast de Fyra.

www.garageboxentehuur.NU

Bergen op Zoom / Zevenbergschen Hoek

0164 – 687235

Tel. 0165-545011 bgg 06-28965431

Bakkerij ‘t Croissantje FIJN VOLKORENBROOD Tijgerbrood wit tarwe EIERKOEK eierkoek

â‚Źe1.70 1.50 â‚Źe0.25 0.25

DIV. ROOMKOEKEN AppelflAp

â‚Źe0.90 0.90

kl. bossebol e 0.90 Vanaf donderdag(slagroom) pROEFstOLLEtJE Geopend van 7.00 tot 13.00 uur Joke en AriJAAn kriJnen

Korenmarkt 12 - Bergen op Zoom - tel./fax 0164 - 23 78 64

In januari is de Fyra uit de dienstregeling gehaald.

DOOR MONIQUE JANSEN Dit is een optie als niet alle Fyratreinen kunnen worden ingezet op het spoor. Wilma Mansveld houdt er serieus rekening mee dat de Fyra mogelijk niet meer volwaardig kan rijden. De tijdelijke treindienst tussen Den Haag, Roosendaal en Brussel krijgt dan een meer structureel karakter. Fyra-fiasco Sinds februari rijden er weer intercity’s via Roosendaal naar BelgiÍ. De Beneluxtrein is in december uit de dienstregeling gehaald om plaats te maken voor de komst van de Fyra die via Breda rijdt. De hogesnelheidslijn bleek al sinds het begin een regelrecht fiasco. Treinen vielen regelmatig uit of kwamen met grote vertraging aan op de plek van de bestemming. In januari viel de helft van de treinen van de Fyra uit door problemen met het materieel. De hogesnelheidstreinen bleken niet bestand tegen winters weer, waardoor de Fyra in januari helemaal uit de dienstregeling werd gehaald. Tegelijkertijd werd het afnameprogramma voor nieuwe Fyra-treinen helemaal stopgezet. Schakelen Een belangrijke oorzaak voor het uitvallen van de Fyratreinen blijken problemen te zijn met het Europese beveilingssysteem ERTMS. De wagons zijn in verbinding met een speciaal netwerk. Op de grens tussen BelgiÍ en Nederland gaat het scha-

✂

MIJN MODA

Nachthemden, kantenhemd, ondermode, lingerie, ahh-bra Verkrijgbaar in 20 kleuren Alle nachthemden 100% katoen

✂

bij inlevering van deze bon 20% korting

kelen niet altijd soepel door een programmeerfout waardoor de trein voor de grens tot stilstand dreigt te komen. Door de aanhoudende problemen rijden er sinds februari weer intercity’s tussen Den Haag en Brussel via Roosendaal. Oplossing lijkt ver weg Inmiddels lijkt het Fyra-debacle dramatische vormen aan te nemen. Volgens de Telegraaf slaagt producent AnsaldoBreda er waarschijnlijk niet in om binnen drie maanden de problemen met de hogesnelheidstrein te verhelpen. Het zou zelfs denkbaar zijn dat de Fyra nooit meer zal rijden. De Belgische spoorwegvervoerder NMBS wil het contract met de Italiaanse firma verbreken als er niet binnen drie maanden een einde wordt gemaakt aan de problemen. Wat de NS dan gaat doen is nog niet duidelijk. Intercity Reizigersorganisaties Rover en TreinTramBus zijn blij met de intercity via Roosendaal. Wel willen zij dat de nieuwe treinverbinding wordt uitgebreid tot een treindienst die om het uur rijdt. Ook zijn de verenigingen tevreden over de terugkeer van voordelige kaartsoorten zoals het weekendretour. Kees Smilde van TreinTramBus hoopt dat de nieuwe Beneluxtrein definitief kan blijven bestaan. De belangenorganisaties voor reizigers met het openbaar vervoer vinden het wel vervelend dat de trein tot 11 maart nog maar twee keer per dag tussen Brussel en Den Haag rijdt. De gemeente Den Haag nam onlangs het initiatief om te kijken of een definitieve terugkeer van de Beneluxtrein mogelijk is. Die verbinding zou dan naast de Fyra moeten gaan rijden.

✂

Kledingreparatie:

en rolluiken

FOTO ADDO SPRANGERS

✂

www.glasweefsel-behanger.nl

Leverancier van: rolluiken, zonweringen, screen, markiezen, 7HYHQVKHWDGUHVYRRU6HUYLFHHQ5HSDUDWLHV terrasoverkappingen, garagedeuren en binnenzonwering.

Tevens het adres voor Service en Reparaties ,QGXVWULHZHJ91+DOVWHUHQ Ambachtsweg7HOEJJ 16, 4661 WM Halsteren, Tel. 0164-630463, b.g.g. 06-22745708

Scheiden is ook een nieuw begin! Een scheiding is niet alleen het afronden van wat geweest is. De ScheidingsMakelaar zorgt voor een nieuwe start. Wie nu verstandige keuzes maakt, heeft daar straks profijt van. Dat weten wij uit ervaring. We begeleiden u met: • De financiÍle en juridische afhandeling. • Het ouderschapsplan voor de kinderen. • Een plek om te wonen. • En alle andere zaken rond uw scheiding. De ScheidingsMakelaar werkt met 1 contactpersoon en hanteert een vast tarief. Meer informatie? Bel of mail voor ons gratis adviesgesprek. Ruud Serraarens, 5028 12 33 Sander Kroezen, 06 0654 1139 33 serraarens@scheidingsmakelaar.nl kroezen@scheidingsmakelaar.nl Of surf naar onze website: www.scheidingsmakelaar.nl

Schoon genoeg van vuil tapijt?

Rijkebuurtstraat 11 – Bergen op Zoom (t.o. de Gevangenpoort/zijstraat van Stoelemat) Telefoon. 06 16 97 37 85

Strakke wanden d.m.v. Renovlies

www.hansler.nl

chem-Dry Droger, schoner, gezonder 20% jubileumkorting op het renoveren van uw parketvloer. Gratis en vrijblijvende prijsopgave. Wilco Parket Vlierbes 10 4661 Wt Halsteren

tel.: 0164 - 68 58 52 e-mail: info@wilcoparket.nl Website: www.wilcoparket.nl

• • • • •

Voor particulieren en bedrijven Snel droog en langer schoon Vuilafstotende behandeling Specialist in moeilijke vlekken Speciale behandeling voor Berbers, Perzen etc.

Ook voor meubelreiniging

DĂŠ tapijt- en meubelreinigers www.chemdry.nl brooymans@planet.nl

BESTEL VIA INTERNET MET MOGELIJKHEID TOT BEZORGING: MAROS.NL

10

Bergen op Zoom Goes 0800 - 4477999 (gratis) 0164-245005 0113-229020

botermals!

runderbiefstuk ½kg 3.99 salam1. i tonijn magere runderriblappen ½kg 2.99 cockt ail diverse sala de gepaneerde schnitzels soorten 1kg 3.99 1. kipdrumsticks 2kg 4.99 beenham 150gr

150gr

runderkogelbiefstuk

blanke schnitzels 1kg

originele ham49 4. fricandeau/ lappen/rollade

1kg

½kg 4.99

55

95

3kg

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | KIJK OP MAROS.NL

A.s. zondag 3 maart open Gezellig even naar de Evenaar en laat u verrassen door ons unieke assortiment .

3.99

kip 99 3. karbonade4.49

Middelburg Roosendaal Roosendaal Goes 0118-639623 0165-529955

EXOTISCH TUINCENTRUM

aan 't stuk

500gr

Bel voor gratis advies en prijsopgave.

BoEd

dhaS

pEcia

liSt

- Specialist in teakmeubelen/ ook maatwerk mogelijk - Enorme keuze in Boeddha beelden voor binnen & buiten! - Eerste containers met nieuwe handel zijn reeds gelost - Nog even hoge kortingen op koloniale teakmeubelen en keramiek boeddha’s !!

www.evenaar.com

Bredaseweg 287 • Etten-Leur • Tel.: 076 5031660


3 maart 2013

Postbus 35 4600 AA Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 T 140164 F (0164) 24 53 56 E stadskantoor@bergenopzoom.nl www.bergenopzoom.nl

vrije inloop op afspraak vrije inloop

WelstandMonumentenCommissie

Postadres: Postbus 35, 4600 AA, Bergen op Zoom Fax: 245 356 E-mail: stadskantoor@bergenopzoom.nl Website: www.bergenopzoom.nl Telefoonnummers: Centraal telefoonnummer Courage Meld misdaad anoniem

140164 0800-2255888 0800-7000

De WelstandMonumentenCommissie vergadert in principe om de twee weken op maandag. De eerstvolgende vergadering is maandag 11 maart. Bent u geïnteresseerd in de bouwplannen die de commissie gaat behandelen, dan kunt u de agenda vanaf vrijdag voorafgaand aan de vergadering raadplegen op de gemeentelijke internetsite: www.bergenopzoom.nl/boz/welstand

E-mailadres voor het melden van calamiteiten en klachten: servicelijn@bergenopzoom.nl E-mailadres Courage: drugsoverlast@bergenopzoom.nl Stadsmakelaar: www.stadsmakelaarboz.nl telefoonnummer 140164 Jacob Obrechtlaan 2 Openingstijden: maandag t/m donderdag van 10.00-16.00 uur. Sociale zaken: ISD Brabantse Wal: Peter Vineloolaan 4, Bergen op Zoom Klantinformatie: Dagelijks voor klanten telefonisch bereikbaar via 140164 van 9.00 tot 10.00 uur. U kunt alleen op afspraak of tijdens het telefonisch spreekuur terecht bij uw klantmanager. Openingstijden: Maandag - donderdag: 8.30 tot 17.00 uur, op afspraak Vrijdag: 8.30 tot 13.00 uur, op afspraak

OM 26 MAART-BERGEN OP ZOTIE

KOM IN AC DOE MEE EN EN OORLOGSKINDEREN! VOOR VERLAT

L

GA NAAR 538VOORWARCHILD.N

Uittreksel burgerlijke stand nodig?

Bezorgklachten Bergen op Zoomse Bode: Uitgeverij de Bode bv, Zundert (076) 599 8111

Via www.bergenopzoom.nl

Eindredactie: Communicatie en bestuursondersteuning

is het sneller!

Bestemmingsplannen

m in gspla

Openingstijden leeshoek: Maandag tot en met donderdag 09:00 uur tot 17:00 uur Vrijdagochtend 09:00 uur tot 13:00 uur

Als belastingplichtigen gebruik willen maken van de hulp bij aangifte, kunnen zij hiervoor vanaf 14 januari 2013 een afspraak maken via de Belastingtelefoon 0800-0543 (gratis nummer). Hiervoor geldt wel een inkomensgrens; als iemand recht heeft op een zorgtoeslag, kan hij/zij van deze mogelijkheid gebruik maken. De hulp bij aangifte op het stadhuis van de gemeente Bergen op Zoom wordt geboden in de periode van 18 maart tot en met 5 april 2013.

Gedurende genoemde periode van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gestuurd naar de gemeenteraad (postadres: Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom). Als u mondelinge zienswijzen wenst in te brengen, neemt u contact op met dhr. J. Cats, telefoon (0164) 27 75 55 of dhr. B. Verdonschot, telefoon (0164) 27 74 91.

m

Sluitingsdagen 2013 gemeentelijke gebouwen en balies: 29 maart, 1, 29 en 30 april, 9, 10 en 20 mei, 25, 26 en 27 december en 1 januari 2014

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 4 maart 2013 op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening gedurende zes weken tijdens kantooruren ter inzage in de leeshoek van het stadskantoor. Het bestemmingsplan is tevens digitaal beschikbaar via onze gemeentelijke website www.bergenopzoom.nl onder “Actueel/ Bekendmakingen Ruimtelijke Ordening”. Het bestemmingsplan is ook beschikbaar via de landelijke voorziening http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0748.BP0073-0201.

te

Openingstijden centrale balie: Maandag t/m vrijdag 09:00 uur tot 13:00 uur Maandag t/m donderdag 13:00 uur tot 16:00 uur Donderdagavond 18:00 uur tot 20:00 uur

nn

en Ontwerpbestemmingsplan “Groenstrook Kijk-in-de-pot” Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Groenstrook Kijk-in-de-pot” gereed is. Het plangebied ligt ten zuiden van de Zuidwestsingel nrs. 44 -248 en betreft de noordelijke groenstrook van “Kijk-in-de-pot”. Het plan is een gevolg van de uitspraak van de Raad van State en heeft ten doel (voor een gelimiteerde strook binnen het plangebied) parkeren en het houden van evenementen ter plaatse planologisch te regelen.

bes

Bezoekadres: Jacob Obrechtlaan 4

Veranderde wetgeving Als gevolg van veranderde wetgeving Inkomstenbelasting zijn een aantal aftrekposten voor de zorgkosten voor het jaar 2012 beperkter. Dit heeft effect op de fiscale inkomenshoogte en daardoor ook op het toetsingsinkomen voor het eventueel toekennen van toeslagen. Een groot aantal burgers is hier (nog) niet mee bekend en heeft het toetsingsinkomen niet aangepast. Om het toetsingsinkomen voor 2013 deugdelijk vast te kunnen stellen, is het verzamelinkomen over 2012 nodig. Dit verzamelinkomen blijkt uit de belastingaangifte over belastingjaar 2012. Om te voorkomen dat burgers te veel toeslagen ontvangen en dit op een later moment moeten terugbetalen, is daarom het doen van aangifte van groot belang.

te

Stadskantoor Bergen op Zoom

bes

Ondersteuning voor burgers met zorgtoeslag De Belastingdienst biedt hulp bij aangifte aan belastingplichtigen. Om in aanmerking te komen voor de HUBA geldt wel een inkomensgrens. Feitelijk is het zo dat alleen burgers die recht op zorgtoeslag hebben, gebruik kunnen maken van hulp bij aangifte van de Belastingdienst. Burgers die in belastingjaar 2011 gebruik hebben gemaakt van de HUBA krijgen automatisch weer een uitnodiging tot het doen van aangifte over belastingjaar 2012. Tevens worden deze mensen automatisch benaderd om wederom gebruik te maken van de hulp bij aangifte. Ook burgers die niet eerder deel hebben genomen aan de HUBA maar wel onder de inkomensgrens vallen, kunnen zich uiteraard aanmelden. De aangifte IB (inkomstenbelasting) wordt samen met de burger en onder diens verantwoordelijkheid ingevuld en via internet ingezonden.

Bestemmingsplannen

m in gspla

De campagne ‘Hulp bij aangifte’ (HUBA) gaat van start. Op diverse locaties in het land wordt hulp bij aangifte geboden door de Belastingdienst. Vorig jaar maakten landelijk ongeveer 700.000 mensen hier gebruik van. Ook het stadskantoor van de gemeente Bergen op Zoom biedt van 18 maart tot en met 5 april onderdak aan de Belastingdienst.

m

Hulp bij aangifte belastingen op het stadskantoor

nn

en Ontwerpbestemmingsplan “Bedrijvenpark Moermont 2012” Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Bedrijvenpark Moermont 2012” gereed is. Het bestemmingsplan heeft tot doel te komen tot een actualisering van het geldende bestemmingsplan, op basis van een actueel en uniform planologisch beleid, met als resultaat een juridische regeling toegesneden op actuele functies, gebruik en ontwikkelingen. Het plan heeft een consoliderend karakter. Het plangebied wordt omsloten door (ged.) Marconilaan-Noord, Oude Moerstraatsebaan, Fort Moermont en Melanendreef Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 4 maart 2013 op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening gedurende zes weken ter inzage in het stadskantoor. Het bestemmingsplan is ook beschikbaar via www.bergenopzoom.nl onder “Actueel/Bekendmakingen Ruimtelijke Ordening”. Het bestemmingsplan is ook beschikbaar via de landelijke voorziening http://www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/?planidn=NL.IMRO.0748.BP0193-0201

Gedurende genoemde periode van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gestuurd naar de gemeenteraad (postadres: Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom). Als u mondelinge zienswijzen wenst in te brengen, neemt u contact op met dhr. J. Cats, telefoon (0164) 27 75 55 of dhr. B. Verdonschot, telefoon (0164) 27 74 91. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek waarbij u uw zienswijzen kunt weergeven.


b

n s

Vanaf 1 maart niet meer bij politie Als een staatsdocument (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) is gestolen of is zoekgeraakt, is het niet meer noodzakelijk om daarvoor bij de politie aangifte te doen. Bij de aanvraag van het nieuwe document bij de gemeente, wordt de aangifte van vermissing van het oude document direct meegenomen. Met ingang van vrijdag 1 maart 2013 nemen de 26 gemeenten in Midden- en West-Brabant de aangifte van Vermissing Staatsdocumenten over van de politie.

van dienstverlening ook juridisch mogelijk te maken. De combinatie van aangifte doen en het aanvragen van een nieuw document vereenvoudigt de noodzakelijk procedure aanzienlijk voor de betrokkenen. Aangifte van vermissing is verplicht, ook als men geen nieuw document wil aanvragen. Ook dan is het gemeentehuis het aangewezen loket.

Een pilot met 8 gemeenten is dermate succesvol dat deze werkwijze nu in de hele Veiligheidsregio wordt toegepast.

Geen extra kosten De gemeente rekent voor deze nieuwe dienstverlening geen extra kosten. Wel is het zo dat voor de aanvraag van een nieuw staatsdocument na verlies of diefstal extra leges worden gerekend. Dit bedrag verschilt per gemeente en blijft bij deze nieuwe werkwijze hetzelfde.

Het doen van aangifte moet persoonlijk gebeuren. Dit kan niet digitaal of per telefoon.

vin gsvergunn

Omgevingsvergunningen

ge Om

Minder rompslomp, meer service Deze nieuwe werkwijze is voor inwoners een belangrijke verbetering. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de politie en de betrokken gemeenten hebben zich samen sterk gemaakt om deze vorm

ck

a

gd Cabaretduo Vrijdag en Sandifort Hulphond - di 5 maart 20:00 – www.demaagd.nl Bekend van Koefnoen en De Wereld Draait Door. Remko Vrijdag was een Vliegende Panter en Martine Sandifort hoorde bij Klaasen. Nu krijgen ze samen heel Nederland in een deuk!

ieu w

Aangifte vermissing staatsdocumenten bij gemeenten in Midden en West Brabant

de ma

CKB De Maagd

in ge

n ONTVANGEN AANVRAGEN Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom maakt bekend, dat het de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen:

CKB Jongerentheatergroep LUISTER ! (van Jos Groffen) – di 5 maart 20:00 – www.ckboz.nl Op veler verzoek de reprise van een heftig toneelspel over jongeren, hun relaties en de mogelijke gevolgen ervan. Jos Groffen kreeg het CKB zilveren theatermasker. Gratis kaarten af te halen bij de CKB Infobalie. Rob de Nijs: Nestor Jubileumtour - wo 6 maart 20:00 – www.demaagd.nl The best of … met onweerstaanbaar charisma! Na een uitverkocht Carré is Bergen op Zoom aan de beurt om de zeventigste verjaardag van een niet te stuiten Rob de Nijs te vieren. Verlies – Nicci French o.a Isa Hoes – do 7 maart 20:00 – www.demaagd.nl Het schrijversduo Nicci French reageerde met lof op de theaterbewerking van hun verhaal Verlies. Met o.a. Isa Hoes, Irma Hartog en Ad Knippels. Dik Trom de musical met o.a. Vera Mann – vr 8 en za 9 maart 19:00 Dik Trom is de vetste musical van het jaar. De held uit de legendarische jeugdboeken organiseert een circus voor zijn blinde vriendin. Voor iedereen vanaf 6 jaar: komt dat zien!

Reguliere aanvraag omgevingsvergunning Aanvraagnr. Ontvangstdatum Adres, Activiteit WO/2013/079 21-02-2013 Rozemarijnstraat 26 te Bergen op Zoom, het plaatsen van een berging WO/2013/078 20-02-2013 De Beeklaan 35 te Halsteren, het plaatsen van een demontabele overkapping WO/2013/082 21-02-2013 Binnenwegje 6 te Bergen op Zoom, het oprichten van een woning WO/2013/083 20-02-2013 Antwerpsestraatweg 100 te Bergen op Zoom, het brandveilig gebruiken van een winkelpand WO/2013/073 18-02-2013 Omloop 58 te Bergen op Zoom, het plaatsen van een houten overkapping Op een reguliere aanvraag omgevingsvergunning moet binnen acht weken na ontvangst zijn beslist. Indien deze wordt overschreden, dan ontstaat een van rechtswege verleende vergunning. Uitgebreide aanvraag omgevingsvergunning Aanvraagnr. Ontvangstdatum Adres, Activiteit WO/2013/081 19-02-2013 Guido Gezellelaan 18 te Bergen op Zoom, het brandveilig gebruiken van een basisschool en het aanleggen van een uitrit Op een uitgebreide aanvraag omgevingsvergunning moet binnen 26 weken na ontvangst zijn beslist hierbij geldt de uitgebreide voorbereidingsprocedure volgens de Algemene Wet Bestuursrecht. Wilt u een aanvraag omgevingsvergunning inzien? Maakt u dan een afspraak met een van de medewerkers van de centrale balie. Telefoonnummer 0164 27 74 91 / 27 75 55. TER INZAGE LEGGING Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure Het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn te beslissen op de volgende aanvraag: Aanvraagnr. WO/2012/597

Ontvangstdatum 21-12-2012

Adres, Activiteit Burgerhout 25 te Bergen op Zoom, het veranderen van een verpakkingsdrukkerij

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf heden zes weken ter inzage in het stadkantoor. Tijdens de periode van ter inzage legging kunt u uw zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan: het college van burgemeester en wethouders, onder vermelding van het dossiernummer, postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom. Wilt u de aanvraag inzien of een mondelinge zienswijzen naar voren brengen? Maakt u dan een afspraak, telefoonnummer 0164 27 74 91 / 27 75 55. Wij wijzen een ieder erop dat alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en hij belanghebbende is. BESLUITEN Verleende omgevingsvergunningen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom maakt bekend dat onderstaande omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn verleend: Aanvraagnr. WO/2013/047 WO/2013/051 WO/2013/033 WO/2012/540

Verzenddatum 20-02-2013 20-02-2013 20-02-2013 20-02-2013

WO/2013/071 WO/2013/044

25-02-2013 26-02-2013

Dial M for Murder Hitchcock on stage - zo 10 maart 20:00 Het Thriller Theater brengt deel twee van een spannende en komische Hitchcock-trilogie. Met Peter Tuinman, Genio de Groot en Brigitte Heitzer (winnares Op zoek naar Evita).

Adres, Activiteit Kastanjelaan 40 te Halsteren, het plaatsen van een dakraam Bernhardstraat 28 te Halsteren, het plaatsen van een dakkapel Rembrandtstraat 18 te Bergen op Zoom, het uitoefenen van een bedrijf aan huis in een berging Burgemeester van Hasseltstraat 2 t/m 48 te Bergen op Zoom, het plaatsen van 72 zonnepanelen op het plat dak van een woongebouw Zuidzijde Zoom 42 te Bergen op Zoom, het plaatsen van een erfafscheiding bij een woning Zeekraal 19 te Bergen op Zoom, het bouwen van een nieuwe garage met overkapping en het plaatsen van een pui in een bestaande garage

Bezwaar en voorlopige voorziening Tegen dit besluit tot afgifte van een omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum van deze vergunning een gedagtekend, gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen op Zoom, postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom. De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na verzenddatum van deze vergunning. Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. Indien bezwaar is gemaakt kan de voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda, postbus 90006, 4800 PA Breda, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het in behandeling nemen van het verzoek worden griffierechten geheven. Wilt u de vergunningen inzien? Maakt u dan een afspraak, telefoonnummer 0164 27 74 91 / 27 75 55.

Kap-/verplantmelding De gemeenteraad heeft in juli 2004 besloten om het kapvergunningenstelsel af te schaffen. Bij werkzaamheden in de openbare ruimte is het in sommige gevallen noodzakelijk dat er kap of verplantwerkzaamheden plaatsvinden. In de publicatie van 9 januari 2005, de Intrekking Boomverordening 2001 is bepaald dat melding gedaan wordt van bomen die bij werkzaamheden worden gekapt of verplant. Tegen de kap- / verplantwerkzaamheden kan geen bezwaar worden aangetekend. Siegelstraat/ Prinses Beatrixlaan In het plantsoen naast de Prinses Beatrixlaan 114 staan bij 2 bomen, 1 hemelboom en 1 esdoorn. Beide bomen zijn nu al veel te groot voor hun standplaats, waardoor ze onevenredig veel overlast opleveren. Snoei neemt deze overlast niet weg, aangezien de bomen nog niet eens op de helft van hun groei zijn. De bomen worden daarom gekapt. Om het groene karakter te behouden wordt er wel herplant gepleegd worden. Zandgors Bij de aanleg van deze straat zijn in het verleden relatief veel bomen geplant. De keuze van de bomen en de locatie daarvan is echter niet zo heel handig gebleken. De bomen zorgen voor overmatige overlast die niet met onderhoud is weg te nemen, daarbij zou het voortbestaan van de boom namelijk is gevaar komen. Kap is de enige optie om de overlast weg te nemen. Om deze reden worden 5 bomen gekapt, 3 honingbomen en 2 boomhazelaars. Er zal geen herplant van nieuwe bomen plaatsvinden aangezien we dan op termijn tegen dezelfde problematiek aan zullen lopen.


Verkeersmaatregelen Oude Vissershaven: tot nader bericht afgesloten voor doorgaand verkeer. Er is een bypass via de Wittoucksingel. Rijtuigweg: tussen de Oude Vissershaven en de Wittoucksingel afgesloten tot nader bericht. Men kan de Gedempte Haven weer verlaten en aanrijden via de Rijtuigweg. Koningstraat: tot juni 2013 volledig afgesloten in verband met de vervanging van de riolering. Burgemeester Blomlaan: tussen Van Heelulaan en Beukenlaan afgesloten tot eind juni 2013 in verband met rioolvervanging. Heenweg: asfaltwerkzaamheden tot 15 maart, bestemmingsverkeer mogelijk. Balsedreef: tot en met 29 maart is de Balsedreef tussen de Paracelsuslaan en de Boslustweg afgesloten voor doorgaand verkeer ivm

“Herinrichting Balsedreef”. Er zal een omleidingroute aanwezig zijn. Antwerpsestraatweg: omleidingsroutes voor fietsers vanwege werkzaamheden van Brabant water op de fietspaden aan de Antwerpsestraatweg. Burgemeester Wittelaan: van 4 tot en met 7 maart (week 10) afgesloten tussen de Melanendreef en Rijselbergen, voor werkzaamheden ter hoogte van de loopbrug. Er is een omleiding aanwezig. Parallelweg: Afgesloten tussen de P.C.Hooftstraat en de Valeriusstraat op 11 en 12 maart, tussen 07.00 uur en 17.00 uur. Tussen de Valeriusstraat en de Canadalaan op 13 maart, tussen 07.00 uur en 17.00 uur. Er zijn omleidingen aanwezig. Benedenbaantje: afgesloten tussen de Stalenbrugstraat en het eerste gedeelte van de rijbaan van het Benedenbaantje, parallel

Nieuwe aanwinst schilderij Het Meeven

Nieuw schilderij voor het Markiezenhof het verlanden. Ook zijn er in de directe omgeving nog steeds veel rododendrons te vinden, zoals op het eilandje in de voorstelling. Overigens is het schilderij gedateerd: “1950 /16 juli”, terwijl de bloeitijd van rododendrons half juli al een maand voorbij is. De kunstenaar zal langere tijd bezig zijn geweest met het stuk en het pas gedateerd hebben, toen het helemaal klaar was. Dat groepje rododendrons heeft een belangrijke functie in het schilderij. Het rood en het roze van de bloemen spelen een kleurenspel met de lichtblauwe lucht boven de bomen en met de plekken op de grond waar het licht van de zon op valt. Doordat ze tegen elkaar afsteken, versterken ze elkaar en wordt de voorstelling in een zomerse, zonnige atmosfeer geplaatst. Schilderij het Meeven van Leonard Imandt.

BERGEN OP ZOOM - Onlangs is Het Markiezenhof verblijd met de schenking van een bijzonder schilderij. Het is een olieverfdoek van Leonard Imandt uit 1950 en stelt het Meeven voor. Op de Brabantse wal, in kommen tussen en achter de duinen ten noord- en ten zuidoosten van de stad Bergen op Zoom, bevindt zich sinds prehistorische tijden een aantal vennen. Een van die vennen is

het Meeven, dat ligt in de bossen van het landgoed Mattemburgh, ten oosten van de weg en net over de gemeentegrens met Woensdrecht. Het schilderij De situatie ter plaatse is nog helemaal zoals die in 1950 door de schilder Imandt in het schilderij is afgebeeld. Natuurlijk zijn er ondertussen bomen afgestorven en zijn er nieuwe voor in de plaats gekomen. Het eilandje is er nog steeds, maar is aan

Leonard Imandt Dit is artistieke manipulatie door de kunstenaar, een andere schilder had het op een andere manier gedaan. Maar de maker van dit schilderij, de Bergse kunstenaar Leonard Imandt (1890-1962) was een colorist, hij hield van kleur. Het Markiezenhof bezat al een klein aantal schilderijen van zijn hand en ze zijn allemaal even vrolijk en kleurig. De meeste stellen stadsgezichten voor en daarom vormt het zojuist geschonken schilderij, van een locatie in de directe omgeving van de stad, een welkome aanvulling op de museumcollectie.

Wethouder gaat op pad om bedrijven te motiveren

‘Bedrijven moeten in actie komen’

lopend aan het spoor. Op 14 maart tussen 07.00 uur en 17.00 uur. Omleiding aanwezig. Beukenlaan: tot eind april afgesloten tussen de Guido Gezelllelaan en het Pater Muhrenplein in verband met rioleringswerkzaamheden. Zoekweg: afgesloten tot eind april in verband met rioleringswerkzaamheden en bovengrondse reconstructie. Er zijn omleidingen aanwezig. Korenmarkt: rijbaan tussen de twee parkeerterreinen op de Korenmarkt in verband met rioleringswerkzaamheden afgesloten tot half maart. Er is een omleiding aanwezig. Voor informatie per locatie: http://www.haalmeeruitdeweg.nl.

Dansers Boogie Down naar WK

Salissa Dihal is een van de gekwalificeerden

BERGEN OP ZOOM - De kwalificaties van UDO, de officiele dansbond voor urban dansstijlen, zijn achter de rug. Met spanning lazen de instructeurs Michiel Zandbergen en Volkan Tasdan van dansschool Boogie Down de uitslag. Maar liefst 9 dansers plaatsen zich direct voor het EK en WK. Deze vinden respectievelijk plaats in Duitsland en Schotland dit jaar. Van de honderden dansacts zijn er slechts 50 geplaatst voor het EK en WK. Boogie

Down mag er maar liefst 9 sturen als afgevaardigden. De gekwalificeerden zijn Ylin Fortuijn, Indy Fortuijn, Nick Sebrechts, Espoir Gatumba, Patricija Lapaite, Ariaan Krijnen, Salissa Dihal, Marit Glasbergen en Jason( als duo) Tupanwel en Bregje van Tongeren. Dansschool Boogie Down maakt zich nu op voor het NK, maar met iets minder spanning, omdat de hiervoor genoemde zich al direct hebben geplaatst voor het EK en WK. Meer info over de kampioenschappen www.udonederland.nl

VV Nieuw Borgvliet Programma senioren Nieuw Borgvliet speelt vandaag op De Markiezaten tegen Lepelstraatse Boys. Voor beide ploegen een belangrijke wedstrijd, voor de thuisclub om wat veiliger in de middenmoot te komen en voor de noorderburen om uit de gevarenzone te geraken.

Hij zit in groep 5 van de Anton van Duinkerken school waar rekenen zijn lievelingsvak is. Buiten voetbal, speelt hij graag trefbal en gamet hij regelmatig. Zijn favoriete trainer is good-old David Wessels. In de rust van Nieuw Borgvliet Lepelstraatse Boys spelen de F-jes om de Johan van Loon Penaltybolkaal.

Pupil van de week Haitam Tegri is pupil van de week. Hij is 10 jaar en speelt het liefst in de verdediging. Zijn favoriete club is Ajax en Messi volgens hem de beste speler van dit moment.

Mini’s geboren in 2006 of 2007 zijn van harte welkom op De Markiezaten. Dinsdagavond wordt er getraind en zaterdagmorgen gevoetbald. Aanmelden is mogelijk bij David Wessels tel.243404.

Zaterdag 9 maart veilingevenement 538 Zaterdag 9 maart is er in Vestzak theater ‘t Zwijnshoofd een waar ‘Veiling-Event’. Het is meer dan een gewone veiling omdat er naast 3 veilingblokken voor iedere portemonnee en ieders interesse ook 3 totaal verschillende live muziek performances van formaat op de planken staan. De Veiling blokken zijn onder verdeeld in ‘Vastenavend’ - ‘Belevenissen & Kunst’ - ‘Pluimage van Items’

BERGEN OP ZOOM - Over een aantal weken strijkt de actieweek 538 voor Warchild neer in Bergen op Zoom. “Het is allemaal voor het doel maar er komt natuurlijk wel een gezonde vorm van concurrentie bij kijken”, vertelde de organisatie tijdens de bekendmaking. Daarom ging wethouder Ton Linssen op pad om bedrijven te enthousiastmeren bij te dragen aan de actieweek. FOTO ROBBY VAN DER ZANDE PAGINA 11

Alles is de organisatie in handen van de ‘ werkgroep 538 voor Warchild’ gratis aangeboden van natuurstenen tuintafel tot het familiewapen van wannes II tot 3

dagen Eurodisney enzovoorts. Live performances worden verzorgt door ‘O.D. Rock’n Bluesband’ - ‘Santola’ en een ‘Surprise act van betoverende allure’. Een entreekaart à €12,- geeft toegang voor twee personen en is te reserveren via facebook veiling538voorwarchild-bergenopzoom’of veiling538voorwarchild@live.nl. Met die €12,- haal je al de oorlog uit één kind! Dus verwen jezelf met een muzikale veilingavond inclusief. een hapje en ga wellicht ook naar huis met dàt ene bijzonder veilingitem onder je arm. Het Event start om 19.30 en het eerste veilingitem gaat om 20.30 uur onder de hamer!


CKB Jongerentheatergroep brengt reprise stuk Jos Groffen

Luister!

Dit heftige toneelspel van Jos Groffen wordt op dinsdag 5 maart 20.00 uur opgevoerd in de CKB Theaterzaal. Centraal staan de verhoudingen binnen een groep jongeren en de mogelijke gevolgen. Gebeurtenissen die onlangs Nederland schokten, bewijzen de actualiteit van dit toneelspel. Overdag wordt de voorstelling gespeeld voor klassen voortgezet onderwijs en ’s avonds is Luister! voor iedereen gratis te bewonderen. Kaarten zijn gratis af te halen bij de CKB Infobalie, zie ook

www.ckboz.nl Jos Groffen maakt deel uit van de CKB Jongerentheatergroep. Vorig jaar heeft hij speciaal voor deze groep een toneelspel geschreven, geregisseerd en geproduceerd. Ook speelt hij zelf een van de rollen. Jos werd daarin begeleid en gecoacht door CKB docente Eveline de Smet. Jos is door de directie van CKB De Maagd voor zijn prestaties beloond met het zilveren CKB theatermasker. Dilemma Ruben en Joyce vormen een stelletje. Hun vrienden staan echter niet achter deze relatie. Na de zomervakantie komen

VPTZ zoekt vrijwilligers BERGEN OP ZOOM - Sterven hoort, net als geboren worden, bij het leven. We denken er niet graag aan, maar toch krijgen bijna alle mensen er vroeg of laat mee te maken: iemand in de naaste omgeving wordt ernstig ziek en wil graag zo lang mogelijk in de eigen, vertrouwde omgeving blijven. Om die wens te kunnen realiseren is vaak de hulp en ondersteuning van de zieke en mantelzorgers nodig.

Dat doen de mensen van stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) West-Brabant & Tholen vrijwilligers. “Er zijn” is de missie van VPTZ. VPTZ vrijwilligers verlenen daar waar nodig en gewenst, tijd aandacht en on-

Top onderwijsaanbod in de regio ze terug op school en blijken tot ergernis van hun vrienden nog steeds bij elkaar te zijn. Ruben krijgt te maken met de politie. Hij komt uiteindelijk vrij en vertelt dat het een misverstand was. Zowel bij Ruben als bij Joyce gaat het thuis ook niet goed. De vrienden van Ruben en Joyce beslissen dat ze moeten kiezen: of voor elkaar of voor hun vrienden. Ruben en Joyce beslissen om te laten lijken dat ze uit elkaar zijn, maar achter de rug om van iedereen blijven ze nog altijd een stelletje. Alles blijkt goed te gaan en alle problemen lijken verholpen. Lijken, want op een gegeven moment komen hun vrienden erachter dat ze al die tijd hebben gelogen. Ze zijn nog steeds bij elkaar en sterker nog, al hun problemen zijn juist erger geworden. Er ontwikkelt zich een strijd tussen de vrienden. Ze kiezen allemaal een kant. Iedereen meent het beste te willen voor Ruben en Joyce. Uiteindelijk loopt deze strijd zo hevig op dat het allemaal te veel wordt. Alles staat stil, iedereen beseft zich waar ze nu mee bezig zijn als Joyce een shockerende besluit neemt …

Jos Groffen de maker van Luister!

BERGEN OP ZOOM - Op veler verzoek speelt de CKB Jongerentheatergroep een reprise van Luister!

- advertorial -

dersteuning. De vrijwilligers zijn gemotiveerde en goed opgeleide mannen en vrouwen, die zich belangeloos inzetten voor hun medemens. Dankzij hen kan vaak de laatste wens van een stervende, thuis blijven tot het einde, worden gerealiseerd. Ook in diverse woonzorgcentra en verpleeghuizen bevinden veel mensen zich in hun laatste levensfase. Vrijwilligers verdwijnen vaak uit beeld wanneer de bewoners ziek worden en achteruitgaan. VPTZ West-Brabant & Tholen zoekt mensen die in de nabije toekomst af en toe kunnen waken bij hen, die weinig of geen familie hebben en hun laatste dagen in het verpleeg- of verzorghuis doorbrengen. Want iedereen mag alleen sterven, maar niet eenzaam.

OPEN

AVOND

DONDERDAG 7 MAART 2013 19.30 UUR

WWW.JUVENAAT.NL

De stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant & Tholen zoekt betrokken mannen en vrouwen, die hun oudere medemens willen bijstaan in de laatste weken van hun leven. Heeft u tijd om een medemens te helpen? VPTZ zoekt vrijwilligers voor de volgende regio’s: Etten-Leur, Steenbergen, Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht en Tholen. Wanneer u meer wilt weten over vrijwilliger worden bij VPTZ, neem gerust contact op me VPTZ West-Brabant & Tholen, Postbus 334, 4600 AH Bergen op Zoom, 06 - 514 980 69, email: info@vptz-westbrabanttholen.nl, neem een kijkje op onze website: www.vptz-westbrabanttholen.nl of op Facebook: Noah VPTZ.

The MusiCompany ‘trouwt’ in de St. Jan te Roosendaal BERGEN OP ZOOM - De St. Jan is een perfecte locatie voor een bruiloft en dat is waar het in de musical ‘The Wedding Singer’ allemaal om draait. Zondag 24 februari verzamelden de leden van ‘The MusiCompany’ in de St. Jan in Roosendaal om hun promotiefilm voor de musical ‘The Wedding Singer’ op te nemen. Ook was de fotograaf aanwezig om een heus Tableau Vivant te maken. De leden werden voorzien van grime, kleding en een jaren ’80 kapsel, waardoor er uit de metamorfose een bruid en bruidegom, serveersters, obers, ouders, oma’s, bruiloftsgasten en natuurlijk de band tevoorschijn kwamen. De hele cast werd eerst ‘gezet’ voor het mooiste resultaat van het Tableau Vivant. De fotograaf, Nick

Franken, ging voor perfectie en zorgde ervoor dat iedereen op de juiste plaats met een leuke pose op de foto kwam. Vervolgens heeft Peter van Reijen de promotiefilm opgenomen. Hij wist precies hoe hij o.a. het ja-woord, ringen en dé kus, in beeld moest brengen en heeft ervoor gezorgd dat deze trouwerij een geweldig feest is geworden. Op http://www.facebook.com/TheMusiCompanyBOZ volgt binnenkort de première van de promotiefilm. Bij de opnames was ook het programma ‘Under Construction’ van ZuidWest TV aanwezig om een kijkje te nemen achter de schermen en het hele gebeuren te filmen. Nieuwsgierig geworden naar de beelden, de opname wordt in mei uitgezonden. The MusiCompany is na de succesvolle musicals ‘SisterAct’ en ‘Footloose’, nu druk aan het repeteren voor de Neder-

landse première van de musical ‘The Wedding Singer’. De musical vertelt het verhaal van Robbie Hart, New Jersey’s favoriete bruiloftszanger. Hij is dé sfeermaker op feesten en partijen, totdat zijn verloofde hem op hun trouwdag verlaat. Volledig doorgedraaid, maakt Robbie daarna van elk huwelijk een puinhoop. Tótdat hij Julia ontmoet, een leuke serveerster, op wie hij stapelverliefd wordt. Het enige probleem is dat zij op het punt staat om te gaan trouwen met Wallstreet gladjanus Glenn. Robbie doet er alles aan om te voorkomen dat hij de vrouw van zijn dromen misloopt. De musical ‘The Wedding Singer’ is op 20, 21 en 22 juni te zien in Schouwburg De Maagd in Bergen op Zoom. Reserveren via schouwburg: www.demaagd.nl. Voor meer info over ‘The MusiCompany’: www. themusicompany.nl. PAGINA 12

Mollerlyceum: ruimte voor talent! Op een eigentijdse manier ruimte bieden aan het talent: op het Mollerlyceum zijn leerlingen voor gymnasium, atheneum en havo aan het juiste adres! Het Moller biedt vanaf de start ‘onderwijs op maat’ en heeft daarom drie soorten brugklassen: de havokansklas, havo/vwo en vwo+. Zo krijgt elke leerling direct een passende uitdaging. Aansluitend bij de snel oprukkende digitalisering van de samenleving wordt in de brugklassen havo/vwo, Europese Leerroute en vwo+ de leerstof voor meerdere vakken volledig digitaal aangeboden met gebruik van de iPad. Europese Leerroute: verleg je grenzen! De Europese Leerroute is een inspirerende variant van havo/vwo voor leerlingen die iets meer willen en vragen. Zij biedt een ruime oriëntatie op Europa ingevlochten in het leerprogramma en echt voelbaar door meertalig onderwijs. Het Europese accent betekent extra aandacht voor talen en contact met buitenlandse scholieren, bijvoorbeeld in de vorm van uitwisselingen met scholen in verschillende Europese landen. Een schoolvoorbeeld van eigentijds onderwijs. ZoomMavo: daar ben je goed bezig! De ZoomMavo in Bergen op Zoom heeft veel te bieden. Onder het motto ‘Daar ben je goed bezig!’ krijgen leerlingen niet alleen op maat gesneden mavo (vmbo-t) onderwijs, maar ook aantrekkelijke extra’s. Het is een mavo die duidelijke keuzes maakt en met 330 leerlingen is het een kleinschalige school, dus prettig en overzichtelijk. Nog maar net uit de startblokken heeft de ZoomMavo in het regionale onderwijsveld zijn plaats bewezen. Als enige categorale mavo bouwt de school verder aan haar unieke (huiswerkvrije) concept met veel uitdagingen en mogelijkheden! ’t Ravelijn: pak je kans! Het gloednieuwe schoolgebouw van ’t Ravelijn in Steenbergen is vanuit de hele regio goed te bereiken en biedt volop ruimte voor veelzijdig en eigentijds onderwijs. De leerlingen krijgen er zo veel mogelijk digitaal les via de tablet, dat sluit goed aan op de hedendaagse interesses en leerstijlen. Je kunt je via de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg in vier jaar op het MBO voorbereiden. Of je gaat naar de mavo waarmee je naast niveau 4 van het MBO ook kunt doorstromen naar Havo. ZuidWestHoek College: sterk in ontwikkeling! In Ossendrecht staat het gloednieuwe gebouw van het ZuidWestHoek College. Het is een veilige school in een rustige, prachtige en bosrijke omgeving. Het is een kleine, overzichtelijke en persoonlijke school midden in de natuur. Een échte veilige omgeving. Tegelijkertijd is het toch zeker ook een ‘grote’ school omdat de school alle soorten vmbo-opleidingen in huis heeft. Kies je voor het ZuidWestHoek College, dan kies je dus voor het beste binnen één school.

Start TTC de Liefhebbers HALSTEREN - TTC de Liefhebbers, een fietsclub voor zowel recreanten als trimmers, start het seizoen 2013 op zondag 17 maart. Elke zondagmorgen een verrassende route door WestBrabant, Zeeland of België. De recreanten, een groep van 35, fietsen tussen de 30 en 50 km. De gemiddelde snelheid is 18/19 km en onderweg is er een koffiestop. De trimmers, een groep

van 11, fietsen tussen de 50 en 100 km. De gemiddelde snelheid is 26/27 km. Ook hier is een koffiepauze. Beide groepen hebben één keer per jaar een georganiseerd weekend weg. Ook buiten het fietsseizoen zijn er elke zondag groepsactiviteiten, zoals wandelen en mountainbiken. Wilt men een keer meefietsen? Men is van harte welkom. Start bij cafe de Beek in Halsteren. Info: Jan Suijkerbuijk 0164684707, www.ttcdeliefhebbers.nl

KORTE BERICHTEN LEPELSTRAAT Koersbal: Uitslag 1e wedstrijd voorjaarstoernooi: 1. Cor van Wijk, 2. To Karremans, 3. Rinus Nijssen, Jaantje v. Schilt, 5. Geert Loos, An v. Kaam, 7. Lisa v. Schilt. HALSTEREN Paasmarkt: Afdeling Recreatie en ontspanning Geestelijke Gezondheidzorg Westelijk Noord-Brabant houdt woensdag 6 maart een gezellige Paas- en Voorjaarsmarkt in Ontmoetingscentrum de Sprenge, landgoed Vrederust van 11.00-15.30 uur, toegang gratis. Tijdens de markt kan men kantklossen en spinnen op een spinnenwiel. Er is een echte knuffelfarm buiten, waar iedereen met jonge hondjes, kuikentjes en lammetjes kan knuffelen. De kans is groot dat men de paashaas tegenkomt. BERGEN OP ZOOM PCOB-bijeenkomst: PCOB-afdeling Bergen op Zoom komt woensdag 6 maart bijeen in Ontmoetingskerk Bolwerk-Zuid, aanvang: 14.00 uur. Dhr.en mw.Houthuysen geven een presentatie van hun reizen naar Alaska. Hun verhalen worden vergezeld door prachtig beeldmateriaal. Jantje Betoncollecte: De collecte van Jantje Beton vindt plaats van 5 t/m 10 maart. Geef maar gul, want de jeugd verdient het. Jeugdgroeperingen proberen met het collectegeld duurzame investeringen te doen, waar ook de jeugd van over tien jaar nog profijt van heeft. In Bergen op Zoom komen de collectanten uit acht jeugdgroepen. Dat zijn alle zeven scoutinggroepen en korfbalvereniging Scheldevogels. Lezing: Vrouw Geloof Samenleving heeft Annemiek Vogels bereid gevonden een avond te verzorgen rondom het thema Stabat Mater. Deze keer bezint men op de achtergrond, inhoud en betekenis van de beroemde oude tekst. Tevens doordenkt men samen hoe het is om naast de treurende Maria te staan. De avond zal muzikaal worden opgeluisterd met voorbeelden van diverse componisten op dinsdag 5 maart in zaaltje naast de kerk van de Goddelijke Voorzienigheid , Van Heelulaan , inloop 19.30 uur. Opgave: 0164 240726 of h.f.tiemessen@home.nl


Verhagen Taxatie & Adviesbureau

en verwijderen

WOZ-waarde te hoog? Teveel OZB betalen? Bezwaarschrift te moeilijk?

DE SCHANS, Steenbergseweg 6 HALSTEREN Telefoon 0164-686418 www.deschanstuinschermen.nl Cursus “Het Enneagram een nieuwe manier van kijken” De kracht van het enneagram ligt in groeiend zelfinzicht om ten volle bewust te kunnen leven. Resultaat is dat we beter gebruik kunnen maken van onze kwaliteiten en talenten. Bent u geïnteresseerd? Schrijf u dan in voor onderstaande cursussen, start in april: • Individuele open inschrijving, 8 avonden ontdek je talenten • Enneagram in relaties, 8 avonden of 2 dagen leer me jou begrijpen De cursus is onder leiding van Rita Capitein, schrijfster van vele boeken, en Hélène Nijhoff. Bij deelname ontvangt u het gratis boek “Enneasleutels”. Voor informatie zie2www.eclectica-enneagram.nl of bel 0165-313952. Fortmeer Pinsenweg

De

Open Huis Koopprijs:

Kruisberg 2

Parkeerprobleem opgelost!!! Géén gezoek, géén bekeuring, géén schade, géén ruiten krabben, géén slot ontdooien, etc. etc.

Koopprijs:

Te koop:

speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

www.verhagentaxatie.nl

•Metselstenen

€ 289.000,- k.k.

TransporT

Bestratingsmaterialen en sierkeien,

Verhagen Taxatie & Advies | Postbus 809, 4600 AV Bergen op Zoom | Tel. 06 24 44 69 68

•Wand- en Vloertegels •sierpleisters

Nu e d! scherp geprijs

en

Verhuur:

Partijen

Zaterdag 9 maart € 349.000,k.k. tussen 11.00 en 12.30 ra xtuur

Voor info; 0164-620094/ woutsgroenprojecten@online.nl Fam. Wouts Kooiweg 3 hoogerheide

Handel

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op.

Halsteren - tel. + fax 0164-684567

Geen verkooprisico Halsteren eigen woning!

caravanstalling/ opslagruimte

Jan Jochems

Wij helpen u verder, kosteloos.

Halsteren Vijverdonk 5

te huur

Huur een overdekte vaste vrije parkeerplaats

In een prachtige, landelijke Bouwjaar 1974, opp. 958 m², inhoud 450 m³. in Centrum Bergen op Zoom. omgeving gelegen vrijstaande Bouwjaar Begane1913, grond:opp. hal, modern schitterend op landgoed ca. 450toilet, m2, woonkamer (ca. 29 3 woning met riante tuin en vrij-inhoud m²) vv met open haard, dichte keuken 410schouwpartij m. Vrederust gelegen, monuVoor nadere informatie: staande garage (ca. 30 m²). DeBegane (ca. 10 m²), bijkeuken (ca. 10 m²). 1e verdieping: overgrond: hal, toilet met fonteintje, mentale, karakteristieke woning kan worden uitgebreid loop, 3 slaapkamers (ca. 10, 12vv eninbouw16 m²), dakterras, woonkamer, dichte eetkeuken 2-onder-1 kapwoning met Tel. 06-41951878 of 06-10857836 conform hetberging, nieuwe bestemmoderne vv een ligbad met douchefaciliteit, met badkamer inbouwapparatuur, bijkeuken, vrijstaande diepe keuken mingsplan tot 600 m³. doucheruimte vv douche en dubbele design radiator en wastafel in badkamermeubel. 2e landschapstuin en uitzicht wastafel. 1e verdieping: verdieping: zolderruimte,overloop, hobbyruimte. aan de voorzijde op de 4 slaapkamers (ca. 10, 10, 10 en 11,5 m2) fraaie vijver. Dorpsstraat 107, Halsteren Tel. 0164-685925 www.helmigmakelaardij.nl

Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3 Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

Mollenbestrijding

Bastiaansen Bastiaansen Tevens 076-5968279 uw adres voor gehele ongediertebestrijding Tel. Tel. 076-5968279 www.bastiaansenloonwerken.nl Recreatiestalling Numansdorp en Occasion Center Numansdorp LET OP:

Caravan/Camper verkopen:

Voor bemiddeling verkoop vragen wij Caravans – Campers en Vouwwagens. Voor alle voordelen zie:

WWW.CARVA.NL Contact 0186-652960 – carva@planet.nl NU Stallingplaats. Ook verkoop, reparatie, onderhoud en APK keuring.

Jullie relatie levend houden? Willen jullie leren omgaan met relatiespanningen, beter communiceren en jullie emoties delen?

START MET MOUNTAINBIKEN! START MET GINNEN MET MOUNTAINBIKEN? MOUNTAINBIKEN!

Kom naar de praktische 2daagse relatiecursus voor partners door professionele EFT coaches. Op zaterdag 30 maart en 13 april in Bergen op Zoom. Je leert jullie emotionele band versterken.

LEER IN 6 WEKEN DE BASISVAARDIGHEDEN MOUNTAINBIKEN

LEER IN 6 WEKEN DE BASISVAARDIGHEDEN MOUNTAINBIKEN

an mee met Fiets-Fit en krijg in eken de basistechnieken mountainbiken de knie! Ga samen met andere nende mountainbikers de uitdaging aan!

e aan op www.fiets-fit.nl en kies ocatie Bergen op Zoom

Aanbiedingen Maart

Halsterseweg 110 4613 BA Bergen op Zoom 0164-255606 www.de-bierwinkel.nl

START ZATERDAG 16 MAART 2013 START 10:00 UUR ZATERDAG 16 MAART 2013 10:00 UUR

in Bergen op Zoom wordt georganiseerd door Leer samen met andere beginnende fietsers s Fietsplus de basisvaardigheden van het mountainbiken Leer samen met andere beginnende fietsers psestraatweg 25-27, 4615 AK Bergen op Zoom Fiets-Fit is de kennismakingscursus van de NTFU de basisvaardigheden van het mountainbiken Fiets-Fit is de kennismakingscursus van de NTFU Hermes Fietsen en wordt o.a. georganiseerd door: Antwerpsestraatweg 25-27 4615 AK Bergen op Zoom

Hermes Fietsen

art: dag

DE KENNISMAKINGSCURSUS VAN DE NTFU

DE KENNISMAKINGSCURSUS VAN DE NTFU

PARTNERS VAN FIETS-FIT

EEN GOEDE GEZONDHEID Body stress (lichaamstress = opgeslagen spierspanning) ontstaat wanneer het lichaam er niet in slaagt overbelasting door stress van welke aard ook te verwerken. O.a. door een val, operatie, whiplash of langdurige foutieve (werk)houding. Ook emotionele spanningen: zorgen, angsten, enz. Of chemische stress, zoals de inademing van chemische producten: lijm, schoonmaakmiddel, oplosmiddel in verf en nog veel meer.

Bent u benieuwd wat Body Stress Release voor u kan betekenen? U bent van Harte Welkom in de praktijk op:

FIETS-FIT.NL

PARTNERS VAN FIETS-FIT

MB Startlocaties 2013T-1.indd 10

GROTE STAP OP WEG NAAR

Door Body Stress Release (BSR) toe te passen, wordt de spierspanning losgelaten en vermindert de druk op de zenuwbanen, waardoor die weer vrij komen. De communicatie met de hersenen herstelt en genezing door het zelfgenezend vermogen van het lichaam kan plaatsvinden.

en wordt o.a. georganiseerd door:

Antwerpsestraatweg 25-27 4615 AK Bergen op Zoom

LOSLATEN VAN SPANNING IS EEN

FIETS-FIT.NL

11.02.13 13:01

Nieuwland 19

4617 MB Bergen op Zoom 0164-741216 www.bsrdidivisscher.nl

Didi Visscher

gecertificeerd BSR practitioner

Meer weten? www.relatieontwikkeling.com Aanmelden: c.vaneekeren@kpnmail.nl tel. 06-20324868 of 06-22816907 Tot dan Carin van Eekeren en Lianda van der Knaap.

GRATIS JURIDISCH ADVIES INLOOPSPREEKUUR: Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uur Pasteurlaan 1 Bergen op Zoom (nabij Lievensberg Ziekenhuis)

Of maaK tELEfONISch EEN afSPRaaK: 0164-266600

VITAK Advocaten


W e s t- P o i n t v o o r d e m u z i e k l i e f h e b b e r We s t - Po i n t ge e ft g ra a g a a n e e n i e d e r d e ru i m te o m z i ch te p re s e n te re n . h e b j e w a t t e m e l d e n ? l a a t v a n j e h o r e n v i a w w w. w e s t - p o i n t . n l Platenzaken in West-Brabant

John Goverde, alias Jan boezeroen; de man achter twee platenspeciaalzaken West-Point legt de geschiedenis van de West-Brabantse platenzaken vast. John Goverde, beter bekend onder zijn artiestennaam ‘Jan Boezeroen’ vertelt over zijn ervaringen als pionier op het gebied van platenzaken. John: “Nadat ik in Steenbergen in 1964 mijn eerste platenzaak had geopend wilde ik in alle kleinere West-Brabantse steden met een platenspeciaalzaak zitten. In 1965 opende ik in Zevenbergen een tweede zaak. Die heette net als de zaak in Steenbergen, weer de ‘Blokhut’. Zevenbergen is de stad waar ik geboren ben. Was een mooie tijd. Ik kocht op een gegeven moment 200 pick ups in. Deze waren makkelijk te bedienen en kostten vanwege de kwantum korting niet veel. Heb al deze pic ups tegelijkertijd in de etalage gezet. Vroeg een klein prijsje, deed er ook nog eens drie singles bij cadeau. De pic ups vlogen weg. Ik maakte weinig winst, maar kreeg er wel veel nieuwe klanten bij! Gouden handel waren de platenbonnen. Die maakte ik zelf. Dan kon ik er het meest aan verdienen. Con Slokkers, helaas in 2011 overleden, was in die tijd erg belangrijk voor mij. Con was leraar en een enorme muziekliefhebber. Hij kwam bijna elke dag bij ons in de zaak. Con was een soort adviseur voor mij, mijn inhoudelijk muzikaal geweten. Zelf had ik weinig affiniteit met engelstalige muziek en dus ook niet met de Top 40, voor mij was het alleen maar handel. Con had die affiniteit juist wel. Hij schreef namens De Blokhut vanaf 1967 elke week de rubriek ‘Generation’ in de locale krant. Hierin stond de Steenbergse Top Tien. Dat was mooie reclame. Ik heb al die artikelen bewaard. De Veronica Top 40 was een mooie uit-

Agenda

Opening De Blokhut in Steenbergen vlnr John Goverde, Rob de Nijs en Toos Goverde.

vinding. Iedere week kreeg ik een stapel binnen. De jeugd vond dat prachtig. Zeker in het begin. De Top 40 bepaalde wat je in moest kopen. In die tijd stuurden alle platenmaatschappijen vertegenwoordigers naar je toe. Met tassen vol elpees en singels. Sommige kwamen niet verder dan de winkel, anderen kwamen letterlijk in de keuken waarbij onze kinderen op hun schoot zaten. Eén van hen is een grote huisvriend geworden. Dat was de vorig jaar overleden Frans van Oirschot, hij was vertegenwoordiger van het ‘Telstar’ label. Wij gingen zelfs samen op vakantie. Op een gegeven moment kreeg ik het gewoon te druk, ik werd geleefd. Ik had twee muziekspeciaalzaken, werkte in Venray als producer, moest vaak in Hilversum zijn en trad als Jan Boezeroen in heel het land op.

In 1974 heb ik toen de zaken in Steenbergen en Zevenbergen overgedaan aan Bas Opmeer. De keus was niet moeilijk. De winkels waren interessant, maar het werk als Boezeroen en het productiewerk leverden meer op; meer voldoening en meer geld. André Moss heeft hetzelfde meegemaakt als ik. Hij brak plotseling door als artiest en had op dat moment in de Roosendaalse passage ook een platenzaak. Het pand aan de Grote Kerkstraat in Steenbergen heb ik trouwens pas in 2006 verkocht. Daar zit nu een lingeriezaak in………….. Heeft u ook herinneringen aan of informatie over platenzaken van toen? Wij vinden alles interessant en kunnen alles gebruiken! Stuur een mailtje naar platenzakeninwestbrabant@hotmail.nl.

Rob de Nijs De Maagd Bergen op Zoom woensdag 6 maart 20.00u Naturally 7 De Kring Roosendaal donderdag 7 maart 20.00u De Kift/Stuurbaard Bakkebaard Gebouw-T Bergen op Zoom vrijdag 8 maart 21.00u Flat Out ’t Slik Bergen op Zoom vrijdag 8 maart 22.00u 80’s Verantwoord Mezz Breda zaterdag 9 maart 22.00u Link! Café De Klomp Etten-Leur zaterdag 9 maart 21.30u Harry Sacksioni De Kring Roosendaal zaterdag 9 maart 20.30u SouthernStyle Gouden Leeuw Nispen zaterdag 9 maart Nits CCZundert Zundert zaterdag 9 maart 20.30u Def Americans Nieuwe Nobelaer Etten-Leur zaterdag 9 maart Charly and The Welfare Café De Klomp Etten-Leur zondag 10 maart 16.30u Ruth Jacott De Kring Roosendaal dinsdag 12 maart 20.00u Lori Lieberman Het Zwijnshoofd Bergen op Zoom dinsdag 12 maart 20.15u Mister and Mississippi Mezz Breda donderdag 14 maart 21.00u Vitaly Pisarenko De Kring Roosendaal donderdag 14 maart 20.30u Blof Kring Roosendaal vrijdag 15 maart 20.00u Kelley Deal & Mike Montgomery Mezz Breda vrijdag 15 maart 21.00u Wouter Hamel Nieuwe Nobelaer Etten-Leur vrijdag 15 maart

Zaterdag 30 maart St.Jan Roosendaal

blommenkinders houdt eerste babyboomParty

Kennis van concert- en livefotografie opgefrist tijdens cursus

West-Point vrijwilligers volgen fotografie workshop door Gijs Proost

InfiniteMind.

West-Point heeft behalve een aantal schrijvers, waarvan de stukken met regelmaat in de krant staan, ook een kleine legertje aan fotografen rondlopen. Zij verzorgen de fotografie op de website en bij artikelen. Een enthousiaste groep met veel kennis, die de fotografen vaak zelf opgedaan hebben door een mix van praktijkervaring, experimenteren en luisteren naar

FOTO Gijs Proost

jaren een eigen podium had. Een perfecte fotograaf om te inspireren en de nodige antwoorden te leveren Tijdens een theorie gedeelte in café de Tuymelaer werd ieders portfolio tegen het licht gehouden. Daarna was er ruimte voor de praktijk. Dankzij Gebouw-T konden de bands van de T-Strijd gefotografeerd worden, waarna de fotografen direct open aanmerkingen meekregen over de gemaakte platen. Met de hulp van de leden van Infinite Mind werd er tevens uitleg gegeven over het maken van een goede bandfoto. Voor enkele van de vrijwilligers gaat Gijs een vervolgcursus geven, zodat ze hun camera (nog) beter leren kennen. Hij geeft niet alleen aan vrijwilligersorganisaties zoals West-Point workshops, maar is ook in te huren door bedrijven en particulieren. Meer info: www.gijsproost.nl, Op die site staan ook de cursussen die Gijs binnenkort geeft. Gijs, Gebouw-T, Infinite Mind en de Tuymelaer bedankt!

andere fotografen. Toch zijn er soms ook vragen, want wat is nu de beste instelling voor licht? Of hoe ga ik om met veel ruis? Deze en vele andere opmerkingen werden voorgelegd bij beroepsfotograaf Gijs Proost. In de praktijk is hij veel bezig met productfotografie, maar Gijs is ook de huisfotograaf van Rock over Halsteren, waar West-Point de afgelopen

Cursussen Gijs Proost: 9 maart 13.00 - 15.00 Mee-Kijk-Shoot 11 mei 13.00 - 16.00 POWERcursus Les1: Camera 18 mei 13.00 - 16.00 POWERcursus Les1: Licht 25 mei 13.00 - 16.00 POWERcursus Les1: Actie! 1 juni 13.00 - 18.00 Photowalk

BabyBoomParty door Blommenkinders.

De mensen die geboren zijn tussen (grofweg) 1945 en 1955 worden aangeduid als Babyboomers. Deze generatie maakten kennis met de stijgende naoorlogse welvaart en ging studeren in de woelige periode tussen 1965 en 1975. Mensen die geboren zijn tussen 1955 en 1965 worden ook wel tot de babyboom-generatie gerekend. Ook zij groeiden op gedurende een periode van stijgende welvaart. Juist voor de groep Babyboomers zijn het nu, weer, woelige tijden. Er hangt een donkere wolk boven de hoofden van vele ‘BabyBoomers’. Misschien sombert het ook steeds meer in de hoofden van vele 50tig plussers. Een paar recente citaten uit diverse kranten: ‘50tig plussers hebben het hard te verduren. Miljoenen gepensioneerden moeten het later met minder geld doen’. ‘Ouderen hebben altijd hard gewerkt en voelen zich nú keihard gepakt’. ‘Bijna de helft van de 55-plussers in Nederland voelt zich afgedankt op de arbeidsmarkt’. De Stichting Blommenkinders vindt dat het hoog tijd is om, al is het maar voor 1 avond, de hoofden leeg te maken en de zorgen opzij te zetten! Deze stichting or-

ganiseert op zaterdagavond 30 maart voor de eerste keer een Baby Boom Party. Een bijzonder feestje, helemaal in de sfeer van toen, voor de Baby Boom Generatie op een hele mooie locatie (StJan) in Roosendaal. De naam zegt het al; een happening met name bedoeld voor baby boomers en iedereen die zich aangetrokken voelt door de muziek van toen of simpelweg zin heeft in een feestje! En helemaal in het teken van muziek uit de sixties. De StJan wordt aan de binnenkant speciaal voor het feest volledig ‘psychedelisch’ verlicht. Maar zal ook voorzien worden van een ruim assortiment ‘glitterbollen’. De BabyBoomParty belooft in ieder geval een hoog flower power gehalte te krijgen! Naast de Woodstock Tribute Band treden Cleanhead & Barefoot en DJ Bungalow Bill op. Kaarten (10 euro in de voorverkoop) zijn verkrijgbaar bij de VVV Roosendaal , Tobaccoshop Vriends aan de Nieuwe Markt te Roosendaal, Café De Klomp in EttenLeur en CD speciaalzaak De Waterput in Bergen op Zoom. En op de avond zelf aan de deur (12½ euro).

nu online

Op de website van West-Point tref je steevast actuele achtergrondinformatie aan. Zoals de laatste muzikale nieuwtjes, de evenementenagenda, videoreportages, bandnieuws en uitgebreide fotoseries. Meest actueel onder andere: John Cale, Anne Soldaat, Tribute to Reina. Dit aanbod wordt steeds verder uitgebreid.

w w w . w e s t - P oin t. n l - in fo @w est- Point.nl - www.west- Point.nl - i nf o @ we st - Po int . nl - w w w .we st - Po int . nl PAGINA 14


Chinees Specialiteiten Restaurant

Hèt Keuzemenu van JASMIJN euzemenu van restaurant “de bloemkool” ANTWERPSESTRAATWEG ANTWERPSESTRAATWEG 211 211 AFHAALMENU AFHAALMENU ~~ * Babi Pangang * Babi Pangang

BERGENOP OP ZOOM TELEFOON TELEFOON 0164-245201 BERGEN ZOOM 0164-245201

Iedere enen zondag vanvan 17.00-20.00 uur uur Iederezaterdag zaterdag zondag 17.00-20.00

Speciaal Buffet ntgegaarde “de bloemkool” Speciaal Buffet ht procureur met honing tijmsaus g a Elke vrijdag visodon cureur met€honing 20.- per pers Oftijmsaus Of lekkere grote vissoep, heerlijk gevuld met dive WIJ PRESENTEREN EEN NIEUW MENU! Keuzemenu Mei Naast ons vertrouwdeheerlijk Roosjes keuzemenu van €gevuld 24,50 p.p. vissoep, met diverse met rouil n enis nu erbij geserveerd knoflookbrood Deze gerechten zijn ook los te bestellen ook Thijsjes keuzemenu weer terug! € 29,50 p.p. VOORGERECHTEN 0.50 Tot snel bij “De Bloemkool” rveerd knoflookbrood met 2rouille Of Asperge flamande; met boerenham, ei en geklaarde boter. Wouwsestraatweg 4623 AS Bergen opvan Zoom, 0164 233045 en een honingdressing. alade van asperges; met146, geitenkaas, chips Serranoham, Of bord met Ook gekookte vegetarisch te bestellen. mosseltjes met apart een lich Combinatie van asperges en coquilles; geserveerd met een romig zalmsausje. kte mosseltjes met apart een licht pikante mosterdsaus TUSSENGERECHTEN e mosterdsaus Aspergesoep; met ham of gerookte zalm. Of Kruidige groentebouillon; met groene asperges. € 12,50 Big BoZ Band Of met spek, honing en bosuitjes, salade van kropsl HOOFDGERECHTEN g en bosuitjes, salade van kropsla en Asperges met Iberico kotelet; vergezeld van een rozemarijnjus. pomodori Asperges met wilde zalm; en een limoen-hollandaise. pomodori Heerlijke gebakken Quiche; van witte en groene asperges met een kruiden crèmeBEL Bouw/verbouw of ***** fraiche. SJAK Onderhoud aan uw woning ***** Al deze hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassend garnituur DAK m iptongen, op de plaat gebakken en geserveerd plaat gebakken en geserveerd met NAGERECHTEN remouladesaus Aardbeien romanoff; de klassieker. mouladesaus Parfait; van honing en blauw maanzaad. of Kwarktaart; van zwarte bessen, geserveerd met een bolletje yoghurt ijs. Stoppen ! met roken Nu BEsTEllEN 25% koRTING of Lasertherapie arkensribstuk met krachtige jus waarin rode w Haarscherpe  maandaanbieding 3 gangenmenu p.p. € 25,50 van Speedy Haarcosmetica 4 gangenmenu jus p.p. € 28,50 met krachtige waarin rode wijn, Gespecialiseerd in kunststof dakbedekking oofde ratatouille en een gevulde aardappel Afslanken met succes! Lasertherapie EN 2e PAASDAG GEOPEND VANAF 12 UUR le en1eeen gevulde aardappel Nieuw van Indola: of PAASTIP: TUSSEN 14-18 UUR ONBEPERKT TAPASNieuw ETEN van Indola: BERGSE BERGSE Ammoniavrije haarverf ERGSE RKT B VOOR SLECHTS € 14,50 P.P. of BERGSE amsbout, met eigen jus rozemarijn + 100%waarin grijs dekkend MA en lic PLANTENMARKT N E 15% T PLANTENMARKT N A PLANTENMARKT L Ammoniavrije haarverf P gen jus Captain waarin rozemarijn en licht Cook’slook + 100% grijs dekkend NDELSCaptain Cook’s KORTING GROOTHAEN !!! PRIJZ \ Restaurant \ Terras \ Zalen\ Zalen look GrandGrand PubPub \ Restaurant \ Terras Of Breng deze bon mee! OTHANDELSGRO JZEN!! Of PRI l met diverse vissoorten en een saus van tomaa G Grand Pub / Restaurant Keuzemenu Maart - Steakhouse ZATERDA UUR N E G A IEDERE VRIJDAG EN ZATERDAG D 0 maand december serveren wij ons feestelijk Kerst-Maand-Menu E VRIJ .0 T 17.0UUR O17.00 IEDERE VRIJDAG EN 0 TZATERDAG IEDERVAN ssoorten en een saus van tomaat en GEOPEND 9.00 TOT 9 N A basilicum, bestrooid met pittige GEOPEND kaas emenu wordt zowel met lunch als met diner geserveerd DV GEOPENVAN 9.00 TOT 17.00 UUR -gangen € 31,50 / 4-gangen € 35,50 IEDERE VRIJDAG EN ZATERDAG trooid met pittige kaas 1 tube haarverf en een flesje waterstof ***** GEOPEND VAN 9.00 TOT 17.00 UUR  n is gewenst (1 Kerstdag gesloten) voor slechts € 11,95 ***** vaarbewijscursus RUIME KEUZE Mini vlaai met room en aardbeitjes Cook’s is alle dagen van de week geopend. TUINPLANTEN, ok een keertje sfeer & kwaliteit proeven bij ons? t room en aardbeitjes PERK- EN Of .NL KUIPPLANTEN, NMARKT  4701 PA Roosendaal  T 0165-599669  E reserveren@cooks.nl E T N 1 tube haarverf en een flesje waterstof A L P WWW.BERGSEPLANTENMARKT.NL GSE VASTE PLANTEN, OOKS.NL Of Schotel met diverse kaassoorten WW.BER WWW.BERGSEPLANTENMARKT.NL W voor slechts € 11,95 BUXUS, LEI-BOMEN EN diverse kaassoorten Of HAAGPLANTEN, etc. breng deze bon mee ROLLUIKEN Of Verse fruitsalade VERLAGEN met sorbet ijs UW ENERGIEKOSTEN WWW.BERGSEPLANTENMARKT.NL Zaterdag 12.00 – 17.00 salade met sorbet ijs Voorgerecht & Een Hoofdgerecht – of – Een Hoofdgerecht – of€–23,= recht & Een Nagerecht LET OP: DUIDELIJKE SCHAARTJES IN DE VIER KADERS ZETTEN!!!! * Foe Yong Hai

* Foe Yongmet HaiHoi Sin * Kipfilet

Met Chinese en Indische gerechten. Met Chinese Indische gerechten. Extra meten garnalen. Extra met garnalen. ONBEPERKT ETEN voor € 16.00 p.p. ONBEPERKT ETEN voor € 15.00 p.p. Kinderen onder 12 jaar € 8.00

* Kipfilet met Kerriesaus * Pangafilet (gebakken vis)

menu verkrijgbaar)

* Saté * Koe Loe Yuk (met zoet* Mini Loempia zuursaus)

met kerriekoek * Nasi * Mini Loempia en kerriekoek * Bami * Nasi * Atjar

* Saté

€ 21.50

* Bami *

voor 2 pers. Atjar Geldig vanaf 27-01-2013 6

voor 2 pers.

De Hollandsche Tuyn Lunchroom I Afhaal I Bistro

uit de Chinese en Indische keuken, zowel met vlees- als visspecialiteiten.

Ook op andere dagen is het mogelijk voor groepen om dit buffet te reserveren.

Ook op andere dagen is het mogelijk voor groepen om dit buffet te reserveren.

VOOr grOTe grOepen OOk CaTerIng mOgelIjk

Tevens à la carte mogelijk * ruime parkeergelegenheid * Tijdig reserveren

VOOr grOTe grOepen CaTerIng mOgelIjk Ons resTaUranTOOk heefT aIrCO Tevens à la carte mogelijk * ruime Tijdig reserveren Openingstijden: di. t/m za. 16.00-22.00 u.; parkeergelegenheid zo. - ma. en feestdagen*12.00-22.00 u.

Ons resTaUranT heefT aIrCO Openingstijden: di. t/m za. 16.00-22.00 u.; zo. - ma. en feestdagen 12.00-22.00 u.

Voor al Uw feesten, partijen, vergaderingen en repetities in onze geheel vernieuwde zaal.

Zondag 10 maart KROKUSCONCERT van de met speciaal gastoptreden van Monique Topmedelleke Blonk en de ‘Duifies’ Aanvang 15.00 uur / Toegang GRATIS Bosstraat 21, 4611 NB Bergen op Zoom, www.tapperijdekroon.nl

Prins Hendrikstraat 2 Bergen op Zoom Telefoon 0164 26 62 61 of 25 88 56

MAANDAANBIEDING Kipsate-menu

Driegangen keuzemenu € 19,50 Voorgerechten (ook los te bestellen): *carpaccio van gerookte kip, pijnboompitjes, en een sinaasappeldressing (8,50) *Verse tomatensoep met gerookte kip en basilicum (4,50) *taartje van gerookte zalm met pasta en een mosterd/dilledressing (8,50) *Visschaaltje met div. vissoorten in witte wijnsaus (8,50) *gebakken champignons in knoflook met brie gegratineerd (7,50) *runderbouillon met een fijne groente melange (5,50) hoofDgerechten (ook los te bestellen): *gemarineerde scampi spies op een bedje van risotto met tomatensalsa (16,50) *Beef teriyaki met oosterse roerbak op een bedje van risotto (16,50) *Kipsate royaal (250gr) met geroosterde ui, kroepoek, verse ananas (14,50) *Boeuf bourguignon rundvlees met paprika, ui, champ. in rode wijn (16,50)

*Duovantongscharfiletenversezalmfilet gestoofd in een kruidige saus op een bedje van tagliatelle (16,50) *Varkenshaaspuntjes met champignonroomsaus (15,50) *Maïskipfiletgevuld met pesto en mozzarella, en een basilicum/tomatensaus (15,50) *Spare ribs uit eigen keuken zoet of pittig (15,50) Alle hoofdrechten worden geserveerd met een heerlijke frisse seizoensalade, en vers afgebakken frites. nagerechten (ook los te bestellen): *Wittechocolademousse met gemarineerde ananas (6,50) *Soepje van bosvruchten met vanilleijs en slagroom (6,50) *Klasieke blanke dame ijs met warme chocosaus slagroom (5,50) *appelstrudel met ijs en slagroom (6,00) *Huisgemaaktetiramisu (Italiaans )(6,00) nieuw!! all in diner voor 2 personen: driegangen keuzemenu + bijpassende wijn + fles water + koffie/thee met bonbon voor € 65

Kinderen 12wijjaar € 7.50 Tijdens het buffet onder serveren U diverse

voor-, hoofdenserveren nagerechten Tijdens het buffet wij U diverse uit de Chinese en Indische keuken, voor-, hoofd- en nagerechten zowel met vlees- als visspecialiteiten.

gewone (natuurlijk ook ons

4 stokjes, saus, stokbrood met kruidenboter, salade en dressing, kroepoek en geb. uitjes Alleen tegen inlevering van deze advertentie én bij afhalen - Actie is geldig t/m 31 maart 2013

Profiteer van 6% btw i.p.v 21% op uurloon. Informeer vrijblijvend naar mogelijkheden.

U kunt online reserveren via onze site (www.dht-boz.nl) of bel (0164) 266 011 Huybergsestraat 14 I Bergen op Zoom

Tel: 0164-630086 of 06-23927110

De behandeling wordt vergoed. www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

WINTERAANBIEDING

Haarscherpe maandaanbieding van Speedy Haarcosmetica

* Geldig tot 1 april 2013

*

* Vraag naar de voorwaarden

Vraag vrijblijvend een offerte op maat. Roosendaal Gsm: 06-53728473

De behanDeling worDt vergoeD www.praktijknatuurlijkbeter.nl tel. 0164-254602

Captain Cook’s

Op alle stylingsproducten van Goldwell

Markt 17; 4701 PA Roosendaal; Tel. 0165-599669 www.cooks.nl, ReseRveRen@cooks.nl De hele maand december serveren wij ons feestelijk Kerst-Maand-Menu Dit keuzemenu wordt zowel met lunch als met diner geserveerd

Maandag 12.00 tot 17.00 uur Dinsdag t/m vrijdag 09.30 tot 17.00 uur Zaterdag 11.00 tot 17.00 uur

ELS-AND D!E!ELLSSGROOTTH D N A A N IHJZE N!!!! GGRROOPOORTH PPRRIJIJZZEEN

WIJ ZIJN W OPEN VA EER NAF 1 MAAR T

€Deze 31,50 / 4-gangen 35,50 gerechten zijn €0165-599669; ook los te bestellen Markt 17;3-gangen 4701 PA Roosendaal; Tel. www.cooks.nl, info@cooks.nl Voorgerechten Reserveren is gewenst (1ste Kerstdag gesloten) Gebakken mulfilet geserveerd op gedroogde Serranoham, een van frisse met honingazijn vinaigrette Captain Cook’sdaaronder is alle dagen desalade week geopend. Komt u ook een keertje sfeer & kwaliteit proeven bij ons? ste Mousse van eendenlever met gerookte eend, vijgen en een stroopje van aceto balsamico Markt 17  4701 PA Roosendaal  T 0165-599669  E reserveren@cooks.nl

WWW.COOKS.NL Groene salade met o.a. gerookte feta en zongedroogde tomaatjes

Tussengerechten Ossenstaartsoep met groenteparels

Hoofdgerechten Lichtgerookt zalm pakketje uit de oven, met jonge groentes in dragonsaus Kalfssucade krokant gebakken met een stamppotje van rucola en met eigen jus

Pikant roergebakken Tempeh en groenten in Indiase curry en koriander Nagerechten Kwarktaart van bosvruchten met een balletje vanilleroomijs Gekonfijte ananas met hangop met mandarijn sorbetijs Parfait van Grand Marnier met citrusvruchten € 25,50 p.p. € 28,50 p.p.

Wijnarrangement Bobarrangement

deze bon meeop Zoom Roosendaal -breng Breda - Bergen Willemstad - Lage Zwaluwe - Dongen Maandag 12.00-17.00 di t/m vrijdag 9.30 -17.00 Etten-Leur - Rotterdam

Zaterdag 12.00 – 17.00

Risotto met bospaddenstoeltjes, truffel en parmezaanse kaas

3 gangenmenu 4 gangenmenu

Antwerpsestraat 4 - Bergen op Zoom 0164 - 25 87 88 Volg ons ook op Facebook

€ 16,00 p.p. € 9,50 p.p.

staRt BEgin MaaRt 4 0164-258788 Antwerpsestraat spoedcursus op zaterdag Telefoon 0165-546707

EUZE RUIME K EN, RUIMEUKEUZE A INPL NT T KEUZE RUIME TUINPLANTEN, PERK- EN TUINPLANTEN, TEN, PERK- EN UIPPLAN KEN PERKANTEN, KUIPPLANTEN, VASTE PL KUIPPLANTEN, VASTE PLANTEN, BUXUS, VASTE PLANTEN, EN EN BUXUS, Bongaertsweg 2b eg 2b LEI-BOM rtsw etc. BUXUS, Industrieterrein Noordland ordland LEI-BOMEN o Bongae2b Bongaertsweg N in ANTEN, EN e L rr eteZoom HAAGP Zoom 4612 PL Bergen op p IndustriNoordland Industrieterrein o n e rg LEI-BOMEN EN etc. L BeZoom 0 HAAGPLANTEN, Tel: 4612 Pop 461206-53306830 PL Bergen 330683 HAAGPLANTEN, etc. Tel: 06 -5 Tel: 06-53306830

www.yachtconsult.com.

Bongaertsweg 2b Industrieterrein Noordland 4612 PL Bergen op Zoom LET OP: DUIDELIJKE SCHAARTJES IN DE VIER KADERS ZETTEN!!!! Tel: 06-53306830

Maandag 12.00-17.00 di t/m vrijdag 9.30 -17.00

Antwerpsestraat 4De0164-258788 isolatie van rolluiken zorgt ervoor dat de

warmte in huis blijft, hierdoor daalt uw energierekening. Rolluiken maken het u aangenaam!

Zuidstraat 11, Ossendrecht Tel.: (0164) 67 21 33 GSM: 06 - 53 25 21 63

WWW.KJSROLLUIKEN.NL

Showroom op afspraak open.


SSCA: Migrantenouders zijn wel degelijk betrokken

Piet van Seters kandidaat bestuurslid bij DOSKO BERGEN OP ZOOM - Piet van Seters, geen onbekende in de voetbalwereld, gaat het hoofdbestuur van DOSKO versterken.

Hij gaat o.a. de Commissie Marketing leiden en zal plaatsnemen in de Technische Commissie. Daarnaast zal Van Seters nog wat andere zaken oppakken, die de komen-

de tijd nader zullen worden uitgewerkt. Tijdens de algemene ledenvergadering in oktober zal hij door het bestuur worden voorgedragen in de functie van manager. Van Seters loopt al vele jaren mee in het voetbalcircuit. Hij speelde een aantal jaren in het eerste elftal van MOC’17 en was daar later manager. Na die periode was hij op vele voetbalvelden te vinden.

Vrijwilligers gezocht BERGEN OP ZOOM - Vrijwilligers hebben een belangrijke functie en leveren een onmisbare bijdrage. Veel organisaties zijn op zoek naar gemotiveerde mensen die zich willen inzetten voor een ander. Op de Kansenbeurs van Samen voor staan organisaties die op zoek zijn naar mensen die willen meedoen met hun projecten. Het kan gaan om eenmalig iets doen voor Twee gastsprekers Pascal Delahaije en Volkan Tasdan; samen met aantal deelnemers aan de SSCA onderwijsavond Goed Voorbereid.

BERGEN OP ZOOM - Wie beweert dat migrantenouders niet betrokken zijn bij het onderwijstraject van hun kind, die vergist zich volledig. Die kennen zeker niet de ouders die aanwezig waren op de onderwijsavond van de Stichting Surinaamse en Caribische Activiteiten (SSCA). Op donderdag 21 februari, heeft SSCA een informatie avond gehouden bij het Wijkgebouw De Kastanje. De avond, met als titel Goed Voorbereid!, was speciaal gericht op migrantenouders en speelde in op de Bergse Open Scholenmarkt, dat eind februari startte. SSCA zorgde voor een open en vertrouwde omgeving. Met als enig doel, de ouders zich dusdanig vrij te laten voelen om alles te kunnen vragen wat hen dagelijks bezighoudt over het onderwijs van hun kinderen. En deze insteek werd beloond met een goede opkomst van zeer betrokken en zeer geïnteresseerde migran-

tenouders. Ouders die niet de discussie meden over de soms tegengestelde rol van de vader en de moeder in het leertraject van hun kinderen. En ouders die tevens niet schroomden om het taalprobleem aan te kaarten, dat participatie in het onderwijs soms belemmert. Wat voornamelijk opviel, was de openhartige vragen die de ouders stelden aan onze twee gastsprekers, de heren Pascal Delahaije (directeur basisschool Het Kompas) en Volkan Tasdan (docent ’t Rijks). Daarnaast maakten de aanwezige ouders gretig gebruik van de mogelijkheid om te ‘netwerken’. Zowel met elkaar, als met de bestuursleden van SSCA; maar bovenal met de sprekers. Al met al een geslaagde bijeenkomst, die zeker voor herhaling vatbaar is. Langs deze weg, wil SSCA de deelnemers van de avond nogmaals hartelijk danken voor hun aanwezigheid. Verder geven ze hier tevens aan, dat als men nog met vragen zit of sowieso meer wil weten, contacteer

hen gerust. Contactpersoon is mevrouw Evita Martina, men ken haar benaderen via: evita.martina@gmail.com of via tel. 06-17594495.

een ander of een aantal dagen. Het is ook mogelijk om voor langere tijd als vrijwilliger aan de slag te gaan, waarbij je zelf een opleiding kunt volgen. Hierbij investeer je dus ook in jezelf. Wil je naast jouw baan ook een bijdrage leveren? Ben je op zoek naar een maatschappelijke stage? Kom dan op 7 maart om 19.00 uur naar de Kansenbeurs bij het Markiezaat College, Nobellaan 50 te Bergen op Zoom.

Toernooi Shintai judoka’s

CV-ketel storing? Bel (0165) 54 40 55 > Vervanging > Service > Onderhoud

2SE4 RVICE UURS

www.warm in huis.nl

Gertjan Huismans opnieuw VVD-lijsttrekker BERGEN OP ZOOM - Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Bergse VVD op 25 februari is Gertjan Huismans opnieuw tot lijsttrekker gekozen. Hierdoor voert Gertjan Huismans voor de tweede maal de VVDlijst aan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Na 2010 trekt hij de lijst ook in maart 2014. Momenteel is Gertjan Huismans VVDfractievoorzitter in de gemeenteraad van Bergen op Zoom. Het voorstel van het bestuur om Gertjan Huismans aan te stellen als lijsttrekker is door de VVD-leden unaniem aangenomen. Gertjan Huismans heeft in zijn reactie aangegeven met veel enthousiasme de gemeenteraadsverkiezingen in te gaan.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is Gerard Bras benoemd als nieuw lid van het bestuur. Marion van Laarhoven en Jan van Wijk zijn bij acclamatie herkozen. Het VVD-bestuur bestaat nu uit: Jan van Wijk, voorzitter, René Hagenaars, secretaris, Patrick Schijven, penningmeester en de leden Gerard Bras en Marion van Laarhoven. Na de genoemde benoemingen hebben Marleen Coldeweyer en Barry Jacobs hun plannen uiteengezet omtrent de te voeren VVDcampagne. Daarna is Joost Pals met de leden in gesprek gegaan over belangrijke items in het verkiezingsprogramma. Volgens voorzitter Jan van Wijk ligt de VVD in de gemeente Bergen op Zoom goed op koers.

Halfvasten concert van de Batraven

Shintai judoka Ennio Mertens 2e van Zuid-Nederland.

HALSTEREN - In Gilze werden namens judobond Nederland de ZuidNederlandse kampioenschappen judo gehouden voor de jeugd tot 15 jaar op zondag 24 februari. Een belangrijk toernooi, want naast de Zuid-Nederlandse titels stond ook plaatsing voor het NK op het spel. Sportschool Shintai uit Halsteren en Roosendaal was deze dag met 4 judoka’s present op dit kampioenschap. Bij de dames tot 32 kg. kwam Gina-Lisa Perinotto in actie. Gina, pas 11 jaar, toonde haar klasse door bij de dames tot 15 jaar het xilver te veroveren. Door deze prestatie heeft Gina-Lisa zich geplaatst voor het Nederlands kampioenschap. Bij de jongens tot 38 kg. was het de 12-jarige Ennio Mertens die zich voor het 6e jaar op rij op het podium wist te knokken. Ennio, die in een poule zat met 21 deelnemers begon sterk door 2 partijen te winnen.

De 3e partij ging jammer genoeg met een straf verloren. Ennio herpakte zich echter goed en wist hierna 2 partijen op rij met ippon te winnen. Hiermee plaatste hij zich voor de partij om het zilver of brons. Ook deze partij toonde Ennio zijn klasse door met yuko deze partij naar zich toe te trekken en zo fraai het zilver op de ZuidNederlandse kampioenschappen te behalen. Na 3x brons, goud en zilver ook dit jaar zilver voor Ennio. Ook Ennio zal door deze prestatie op 9 april uitkomen op het Nederlands kampioenschap judo. Ook in de klasse tot 42 en 46 kg. had Shintai met Jelle van Roosendaal en Remy van Gaans deelnemers. Jelle en Remy toonden goed judo en hadden de juiste spirit. Jammer genoeg wisten zij geen partijen te winnen. Sportschool Shintai is trots op haar judoka’s en wenst Ennio en Gina-Lisa veel succes op het NK. Voor meer info over recreatief of wedstrijdjudo bij Shintai: www. sportschoolshintai.nl

Trip in duister Shantykoor De Batraven.

BERGEN OP ZOOM - Op zondagmiddag 10 maart houdt het Bergse Shantykoor De Batraven weer hun jaarlijkse halfvasten optreden in Café de Mortier in Bergen op Zoom. Dit 65-tallige koor onder leiding van Bert Meerman treedt dit jaar met halfvasten op met hun gezellige, bekende en soms

ook onbekende Shanty repertoire van Nederlandse, Engelse en Duitse liedjes. Dit jaar hebben de Batraven “Die Edelweiss Buben” bereid gevonden een gastoptreden te verzorgen. Als leuke tegenhanger van de vissersliederen van de Batraven zal deze 14-tallige blaaskapel met hun Tiroler muziek het repertoire afwisselen. Kortom een - niet te missen - gezellige en muzikale

bijeenkomst met kleurrijke liedjes. U bent van harte welkom aan boord van de Batraven boot in Café de Mortier, Dubbelstraat 66 in Bergen op Zoom op zondag 10 maart. Het optreden begint om 14.30 uur. De zaal is open vanaf 14.00 uur. De toegang is gratis. Meer info op www. batraven.nl en op www.facebook.com/ BeierseBlaaskapelDieEdelweissBuben. PAGINA 16

HALSTEREN - De jaarlijkse Trip in Duister wordt weer gehouden en wel op zaterdag 16 maart. Gezellige wandeltocht met vragen en opdrachten ongeveer 5 km lang in de dorpskern van Halsteren. Waar: Grand Cafe de Kannebuis, Poelekes te Halsteren. Aanvang 20.00 uur. U vertrekt in groepjes om ongeveer 20.00 uur, wordt allen terug verwacht om onge-

veer 23.00 uur. Daarna krijgt u een gratis verse kom snert aangeboden en wordt u tevens de trip uitgelegd en krijgt u antwoord op de vragen. Uiteraard wordt de einduitslag bekend gemaakt en vindt de prijsuitreiking plaats. Daarna grote loterij. De opbrengst van dit alles is voor de organisatie gehandicaptencarnavalsmiddag 2014. Voor inlichtingen: John Meerman 06-51423524 of johnmeerman@home.nl


Voordelig Voorjaar!

Kijk op action.nll voor de d folder f l TERRAS

MAJESTIC

GAZON

rond 40x40 cm niet van aardewerk te onderscheiden

en uitvoeringen als beste getest op levensduur door het tv-programma Kassa

voor 50/60 m² 5 kg graszaad: voor 50 m² 1 kg

LED LAMP diverse maten

BLOEM POT kunststof

6.95

CILLIT BANG

POWER CLEANER citrus of fresh

6.49

1000 ml vuil & toilet 750 ml

Elders 5.99 12.99

CLOVERLEAF

2.99

TAKKENBOS met HAKEN breedte 50 cm met lint white of natural

1.49

FIETS COMPUTER met 8 functies incl. batterijen

deco/fiets BLOEMEN SLINGER met 20 LED's

2.19

DISNEY

2.99

handig afsluitbare deksel inhoud 220 ml

0.39

BERGEN OP ZOOM • Kastanjelaan 61-65 BREDA • Tramsingel 74 CHAAM • Baarleseweg 44 DINTELOORD • Raadhuisplein 25a

SNEAKER SOKKEN zwart of wit maten 39-46

3 PA A R

Elders 2.99 3.49

KATOEN

1.49

HANDDOEK met CAPUCHON Mickey, Spiderman, Cars, Pooh en Minnie 50x100 cm

SNACK TROMMEL diverse designs

Disney DRINK BEKER diverse vrolijke kinder designs

LOTTO

(excl. hangfiguren)

DE CO T R E N D!

AS 888

2.99

Elders 4.95 7.95

Elders 6.99 7.95

WOK- OF

HAPJES PAN voor alle

3.59

warmtebronnen met anti-aanbaklaag wokpan: Ø 35 cm hapjespan: Ø 28 cm met glazen deksel

0.79

Elders 14.95 17.95

ETTEN LEUR • Markt 33 GILZE • Steenakkerplein 20 KAATSHEUVEL • Hoofdstraat 47 OOSTERHOUT • Arendshof 34

1.99

TROPPIE

VRUCHTEN LIMONADE orange of multi fruit 10x200 ml

Elders 1.99 2.49

UITZOEKEN

1.59

TRENDY ACCESSOIRES oorbellen, armband of ketting

8.49 OSSENDRECHT • De Brouwerij 16 RIEL • Dorpstraat 25a RIJSBERGEN • St. Bavostraat 22 ROOSENDAAL • Boulevard 118f

0.49 TILBURG • Trouwlaan 19-27 TILBURG • D.J. Jittastraat 8 WAALWIJK • Irenestraat 2a ZEVENBERGEN • Zuidhaven 45a

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van zo. 03-03-2013 t/m za. 09-03-2013 in Nederlandse filialen.

idem vierkant 40x40x40 cm

ENERGIE ! BE SPA ARTIP

TUINMEST GRASZAAD gazon-/tuinmest:


sport

In Memoriam Ramon Dekker 4 september 1969 -27 februari 2013

Thaibokslegende ‘Diamond Dekker’ overleden BREDA - Thaibokslegende Ramon Dekker is woensdagmiddag onverwacht overleden. De 43-jarige Bredanaar werd onwel toen hij aan het trainen was op zijn racefiets. Dekker genoot als thaibokser wereldwijde faam. In zijn ‘tweede vaderland’ Thailand kreeg hij een Koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten voor de sport. DOOR ADDO SPRANGERS In de vechtsportwereld van Muay Thai, hier beter bekend als thai- of kickboksen, is hij een levende legende. Bredanaar Ramon Dekker won in zijn loopbaan als professioneel vechter dan ook maar liefst acht keer de wereldtitel in zijn klasse. In 200 gevechten boekte hij 175 overwinningen en deelde hij negentig knock-outs uit. Met een wedstrijd tegen de Zwitser Mariono Deflorin nam hij in 2001 in het Rotterdamse Ahoy afscheid als prof, om zich vervolgens anderhalf jaar van de sport afzijdig te houden. Bij ‘Diamond Dekker’ kroop het bloed echter waar het niet gaan kan. Al snel hield hij zich dan ook weer fulltime met de vechtsport bezig . Niet alleen verzorgde hij als een ware ambassadeur van het kickboksen wereldwijd seminars, ook timmerde hij als trainer - onder meer bij de befaamde Bredase sportschool Golden Glory - aan de weg. Daarnaast maakte hij zijn opwachting in het befaamde K1-toernooi. K1 is een vinding van de Japanse Master Kazuyoshi Ishi en behelst een combinatie van verschillende gevechtssporten (Mixed

Martial Arts). K verwijst naar de letter k die voorkomt in de diverse disciplines (karate, kung-fu, tae kwon do en kickboksen), het getal 1 naar degene die zich na krachtmeting met verschillende tegenstanders de wereldwijde nummer één onder de staande vechters mag noemen. Thailand Als 8-jarig ventje koos hij voor judo als sport, om na een paar jaar de judomat te verruilen voor de boksring van De Bredase Ring. Na tien aspirantenwedstrijdjes voor de Bredase boksschool maakte hij via een vriendje kennis met het kickboksen in de sportschool van Cor Hemmers. Het vervolg is wijd en zijd bekend. Ramon Dekker won acht wereldtitels en zijn naam raakte bekend tot in de verste uithoeken van de wereld. Vooral in Thailand, de bakermat van Muay Thai, rees zijn ster tot ongekende hoogten. In de jaren ‘80 en ‘90 versloeg hij in het hol van de leeuw de grootste Thaise vechters. Op basis van de aldaar geldende regels welteverstaan. Waar in Europa voor het thai- en kickboksen dezelfde regels gelden, is in Thailand namelijk ook het gebruik van de ellebogen toegestaan. Een

Ramon Dekker (uiterst rechts) leidt de warming-up tijdens een training.

versie die de sport meteen een stuk harder en gevaarlijker maakt. Nuchter De in Thailand zeer succesvolle thaibokser Ramon Dekker genoot en geniet er nog altijd een geweldige reputatie. “Wanneer ik in Thailand een kapper binnenstapte,

De RVV is een sportieve springlevende vereniging

liep de zaak vaak helemaal vol met belangstellenden,” vertelde Dekker in een interview eens aan ondergetekende. “Op straat werd ik nagewezen. Wat dat betreft weten de mensen hier in Nederland nog geen kwart van wat ik op sportief gebied in Thailand heb gepresteerd. De aandacht van de media voor het kickboksen was al-

FOTO ADDO SPRANGERS

tijd maar mondjesmaat. Nu zie je echter regelmatig kickbokswedstrijden op televisie van toernooien waar ik jaren geleden al vocht. Aan de andere kant wordt hier in Nederland altijd lekker nuchter op alles gereageerd. Altijd als ik terugkwam op Schiphol, verdween alle roem in Thailand als sneeuw voor de zon.”

Zunderts talent Sieben Wouters gooit hoge ogen bij cyclocross

Roeivereniging viert 25-jarig bestaan ‘Prof worden is grootste wens’ ROOSENDAAL – Wie van de buitenlucht houdt, graag op het water vertoeft en zich sportief wil inspannen moet gaan roeien. Bij deze gezonde buitensport gebruik je bijna alle spieren. De roeisport is bovendien weinig blessuregevoelig en is bij uitstek een sport voor alle leeftijden. De RVV bestaat uit leden van tien jaar tot ver in de tachtig. De roeisport kan bij de vereniging op verschillende niveaus worden beoefend, in teamverband of individueel, als wedstrijdsport, conditietraining of zuiver recreatief.

ZUNDERT - De 16-jarige Sieben Wouters is onlangs op het Nederlands kampioenschap cyclocross in Hilvarenbeek vierde geworden. Hij is nog niet zo lang met de sport bezig, maar rijdt nu al mee met de top. DOOR KIMBERLY NOUWS Sieben Wouters begint bijna met het nieuwe seizoen op de weg. Zijn klasgenoten deden al aan wielrennen en hebben Sieben geïnspireerd om ook op de fiets te stappen.“Ik ben begonnen bij WTC De Trappistentrappers, een vereniging uit Zundert. Ik ben daar erg enthousiast geworden en de vereniging heeft me goed gestimuleerd om mee te doen met wedstrijden”. Sieben studeert Bouwkunde aan het Radius College. Hij verveelt zich zelden en heeft het druk met school, trainen, wedstrijden en verliefd zijn. “Tessa (vriendin van Sieben, red.) fietst zelf ook en vindt het gelukkig leuk. Zo ging ze mee naar Hoogerheide waar de wereldbekerwedstrijd werd gehouden,” vertelt hij.

Leden van de Roosendaalse Roeivereniging gaan de boot in het water leggen.

DOOR MIEKE SPEKMAN In het voorjaar van 1988 werden de plannen van initiatiefnemer Paul Gmelich tot het realiseren van een roeivereniging in Roosendaal concreet. Op 9 februari 1988 vond in Wijkhuis De Wieken de oprichtingsvergadering plaats van de Roosendaalse Roeivereniging die haar activiteiten zou gaan ontplooien op de Vliet. Het eerste jaar kreeg de vereniging een tijdelijk onderkomen in een boerenschuur aan de Vlietweg 2 en werd er provisorisch een steiger aangelegd. Moeizame start Stan Wulffaert, PR-man van de vereniging vertelt: “Het eerste jaar van de vereniging verliep moeizaam. We roeiden met afdankertjes van andere verenigingen en de tijdelijke locatie was ook niet ideaal. De vereniging is meteen op zoek gegaan naar een eigen locatie. Het vond een stukje grond tussen de oude loop van de Vliet en de nieuw gekanaliseerde Vliet, een zogenaamde overhoek. Een prachtige plek mid-

den in de natuur. Staatsbosbeheer wilde er liever geen afstand van doen maar na veel overleg en met steun van de gemeente is het gelukt om daar onze thuisbasis te vestigen. De eerste botenloods, in 1989 door de leden eigenhandig gebouwd, werd door een zware storm in januari 1990 totaal weggevaagd en de helft van de boten werd daarbij vernield. Met grote inzet van onze enthousiaste leden, is er een nieuwe loods en clubhuis, ditmaal verankerd in beton, gekomen”. Jeugd De RVV is binnen de Nederlandse roeiwereld uitgegroeid tot een middelgrote vereniging die een regionale functie vervult. De club heeft een vloot van ongeveer 80 boten. De RVV heeft een stabiel ledenbestand van ongeveer 300 leden. Ieder jaar worden 30 à 40 nieuwe leden via een speciaal opleidingprogramma ingewijd in de geheimen van de roeisport. Stan zegt: “We hebben een groot aantal jeugdleden (25%). Een aantal leden heeft, via het zogeheten schoolroeiproject, op de middel-

FOTO MIEKE SPEKMAN

bare school kennis gemaakt met de sport. In het kader van de gymlessen komen de leerlingen aan het begin van het schooljaar naar onze vereniging en krijgen roeilessen. We besteden veel aandacht aan de opleiding en begeleiding van onze jeugdleden ( jeugdkamp, onderlinge wedstrijden) Dat die intensieve begeleiding zijn vruchten oplevert, zie je aan de sportieve successen die geboekt worden op landelijk en Europees niveau. De RVV heeft verschillende wedstrijdploegen die deelnemen aan nationale en internationale wedstrijden. Sinds november 1990 organiseert de vereniging jaarlijks de populaire Suikerrace, een wedstrijd waar gemiddeld honderd teams uit binnen- en buitenland aan deelnemen. De lustrumfestiviteiten worden geopend op 7 maart met een feestdiner waar zich inmiddels 120 leden voor hebben ingeschreven. Zaterdag 24 augustus is de grote lustrumfeestdag.Wie interesse in de roeisport heeft, is 13 en 14 april hartelijk welkom op de Open Dagen. Informatie: www.roosendaalsev.com pAGINA 18

Schema Sieben heeft een vol programma. Hij gaat van maandag tot en met woensdag naar school en op donderdag en vrijdag loopt hij stage bij een bouwbedrijf. Op maandagavond gaat hij hardlopen. Op woensdag heeft hij in Alphen een toptraining. Scootertraining - bedoeld om de snelheid op te

bouwen - doet Sieben op vrijdagavond. In het weekend rijdt hij rondes en doet mee aan wedstrijden. Wanneer Sieben een wedstrijd heeft, begint hij met zijn tas inruimen en zorgt hij ervoor dat hij twee uur van tevoren op locatie. Daar nuttigt hij een gezonde maaltijd, haalt zijn startnummer, verkent hij het parcours en kleedt hij zich om. Vervolgens begeeft hij zich naar de rollerbank om zogezegd ‘los te rijden’. Toekomst “Een podiumplek halen en me kwalificeren voor het NK tijdrijden dat 5 juni plaatsvindt zijn mijn grootste doelen,” vertelt Sieben. Strategieën zijn belangrijk in elke sport. Sieben denkt zijn doelen te bereiken door slimmer te rijden en aanvallen en verdedigen te spreiden. Kansen zijn er genoeg voor het jonge talent. Sieben moet even nadenken wanneer hem wordt gevraagd hoe hij zichzelf ziet over vijf jaar. “Ik rijd dan in een ploeg, heb nog steeds veel plezier in het fietsen en ben bezig met mijn HBO-studie,” zo schetst hij zijn nabije toekomst. Eén ambitie staat als een paal overeind: “Profwielrenner worden is mijn grootste wens.”

Het talent Sieben Wouters uit Zundert in actie.

FOTO COLLECTIE SIEBEN WOUTERS


vacatures

International Tyre Business B.V. Graanweg 8 4782 PP Moerdijk

Is op zoek naar:

Chauffeur

met groot rijbewijs voor het besturen van trekker met oplegger. Werkzaamheden:

Handmatig laden en lossen van vrachtwagenbanden in de Benelux. Functie eisen: - Werken met PDA’s om gegevens in te scannen - Heftruck kunnen bedienen - Fysiek zwaar werk kunnen verrichten Werktijden en arbeidsvoorwaarden: Maandag t/m Vrijdag Aanvang: 06.00 tot ongeveer 16.30 uur. Wij bieden u een uitstekend salaris ! Stuur uw reactie en CV naar: info@itbcasings.nl

•••••

Pizzeria La Familia • • • • • •

Zoekt vaste krachten en parttime medewerkers wegens enorm succes zoeken wij ter uitbreiding van ons team:

Leerling kok/pizza bakker/ bediening (m/v) wat Zijn de verantwoordeLijkheden? tot jouw kerntaken behoren het bereiden van voor- en hoofdgerechten en het bereiden van pizza’s. verder heb je hoog in het vaandel staan: hygiëne, kwaliteit en gevoel voor presentatie. je bent stressbestendig en bent in staat om op een juiste manier bestellingen te verwerken.

OQ Value BV is landelijk distributeur van Shell brandstoffen en smeerolie met een 5-tal regiovestigingen verspreid over heel Nederland. De transportvloot van OQ Value bestaat uit een 15 tal auto’s, die vanuit de 5 regiovestigingen Shell producten distribueren door geheel Nederland. Vlamings Olie in Steenbergen, één van de regiobedrijven van OQ Value bv., verzorgt de regio West-Brabant, Tholen en Zuid-Hollandse eilanden. Vlamings Olie levert hier Shell brandstoffen en smeermiddelen aan de volgende sectoren: transport, aannemerij, landbouw, industrie en garagebedrijven.

Vlamings Olie is volop in beweging en daarom zoeken wij een extra chauffeur:

Tankwagen Chauffeur brandstoffen m/v De functie heeft een breed en afwisselend takenpakket. Dit varieert van het dagelijks laden van brandstof op de Shell raffinaderij in Pernis tot het storten van grote hoeveelheden op locatie in Zuid Holland en West Brabant. Maar ook het aftanken van machines en IBC’s in je werkgebied behoort tot je werkzaamheden. Je bent collegiaal, enthousiast en iemand die graag de handen uit de mouwen steekt.

Het profiel?

n n n n n n

LBO/MBO niveau Tankautochauffeur (junior) met enige jaren ervaring In bezit van rijbewijs C-E, chauffeursdiploma ADR basis + tank VCA certificaat Woonachtig in regio West-Brabant / Zuid-Holland

Vlamings Olie biedt:

n n n

Goede arbeidsvoorwaarden Afwisselende werkzaamheden Vakgerichte opleidingsmogelijkheden

wat bieden wij? * Goede salariëring, mogelijkheid tot vast- of oproepcontract tussen de 10 en 30 uur per week, * doorgroeimogelijkheden, goede werksfeer en dynamisch bedrijf.

Stuur dan binnen 14 dagen na verschijnen van deze vacature je reactie naar Vlamings Olie t.a.v. Frank Ongenae.

past het voLGende bij jou? * Affiniteit met de horeca, flexibel, stressbestendig, toegewijd aan je werk, eigen vervoer, representatief, collegiaal, vooruitstrevend en geen 9 tot 17 mentaliteit. * woonachtig in een straal van 15 km vanaf oesterdam tholen

Meer info op www.vlamingsolie.nl

mail dan je sollicitatiebrief met cv naar pizzeria La Familia. t.a.v. daisy verstijlen daisy@pizzerialafamilia.nl of bel 0166-607452 www.pizzerialafamilia.nl

Geïnteresseerd in deze functie? Bij voorkeur via mail frank@vlamingsolie.nl Onze bedrijfsleider Frank Ongenae is voor aanvullende informatie telefonisch bereikbaar op 06-10362281. Kijk ook even op onze website.

Bo^rent Bergen op Zoom zoekt een baliemedewerker/ chauffeur b (e) Interesse?

Van Sundert Loodgietersbedrijf BV te Roosendaal realiseert met ca. 22 medewerkers alle voorkomende loodgieters- en rioleringswerkzaamheden in de service & onderhoud- en renovatie markt. Dit voor met name professionele vastgoedbeheerders, aannemers en particulieren. Voorts verricht onze dochteronderneming VSR bv specialistische leidingrenovatie activiteiten. Vanwege onze groeiende organisatie zijn wij per direct op zoek naar;

Medewerk(st)er financiële adm. / bedrijfsbureau U bent verantwoordelijk in een gedeelde functie voor; * kas-, bank- en giro-administratie, * crediteurenadministratie, * debiteurenbeheer, * Ondersteunen bedrijfsbureau inzake operationele processen als werkorderadministratie, plannen monteurs, telefonisch te woord staan opdrachtgevers en facturatie. Wat vragen wij * Basis financiële kwaliteiten om goed ingerichte administratie te beheren. * Technische affiniteit, gewerkt in loodgieter-, bouwbranche is sterke pre. * Jonge gedreven persoonlijkheid die zich verder wil en kan ontplooien. * Personen met ervaring in service en onderhoud in de loodgietersbranche en grote affiniteit met financiële administratie vinden in deze functie uitdaging en ontplooiing. Indien uw interesse is gewekt kunt u contact opnemen met Jos van Seggelen, te bereiken onder nummer 0165-562539 tijdens kantooruren of per e-mail jos@vansundertbv.nl .

Shell leverancier

www.borent.nl onder vacatures.

Echtpaar op lEEftijd Bergse Plaat - appartement

zoekt hulp in dE huishouding 1x in de 14 dagen Di. of Wo. morgen van 9 tot 13 uur. Details te bespreken.

uw rEactiE 0164-260278

Vastenaktie voor Honduras BERGEN OP ZOOM - Tijdens de vastentijd vraagt Vastenaktie onze aandacht. Dit jaar besteden we extra aandacht aan de migranten in Honduras. Ondanks de beroemde bananen en koffie, is Honduras één van de armste landen van Midden-Amerika. De rijkdommen van het land zijn overwegend in buitenlandse handen of in bezit van grootgrondbezitters. De opbrengsten zijn vaak bestemd voor de export. Tienduizenden mensen ontvluchten daarom jaarlijks de armoede, de uitzichtloosheid en het geweld in Honduras. Ze gaan op weg naar de Verenigde Staten, hun ‘Beloofde Land’, op zoek naar een toekomst en menswaardig bestaan. Slechts een paar procent van de migranten bereikt de VS voor een leven als illegale werkkracht. De anderen worden opgepakt en teruggestuurd. Ze komen ontgoocheld, beschadigd, beroofd en gewond terug. Als ze de reis tenminste hebben overleefd. De zusters Scalabrinianas vangen teruggestuurde migranten én hun familie op. De congregatie heeft centra langs de hele route die de migranten volgen, dus in Honduras, Guatemala, Mexico en de VS. De zusters helpen de migranten weer op weg. Ze bieden hen o.a. tijdelijk onderdak, medische hulp, eten en drinken, psychologische ondersteuning en helpen hen met een beroepsopleiding. Ze geven de migranten weer hoop op een betere toekomst. Dit alles kost tijd en geld! Tijdens de vastentijd vinden er in de Lievevrouweparochie diverse activiteiten plaats met als doel geld inzamelen voor de Vastenaktie, voor het werk van de zusters in Honduras. De collecte voor de vastenaktie 2013 is in alle kerken in het weekend van 2 en 3 maart. U treft bij de uitgang in alle kerken een vastenzakje aan, wat u mee naar huis mag nemen en met uw bijdrage in kunt sturen of bij de kerk weer in mag leveren. U kunt ook uw bijdrage storten op gironummer 5850 tnv Vastenaktie in Den Haag. Meer informatie kunt u vinden op www.vastenactie.nl Namens de bevolking van Honduras en de medewerkers van Vastenaktie: Bedankt!


x x x x x

x x

SUPER GEKKE DEALS! Superkoopje! Nu voor een vaste lage prijs van € 45,50 voor

€ 30,-

PREPAID

per maand

* Aanbiedingen max. 1 per klant • Geen verkoop aan handelaren • Zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden • Aanbiedingen zijn geldig van 04.03.13 t/m 10.03.13• Zolang de voorraad strekt • Prijzen zijn excl. thuiskopievergoeding (www.thuiskopie.nl)

x

Meer geheugen met MicroSDkaart (tot max 32GB)

LOS

bij een 2-jarig Telfort 300 min + 500 MB + 100 sms + Telfort ToestelLease

3.0 Megapixel (video)camera 3.2'' Touchscreen

Incl. € 10,beltegoed

1GHz Dual Core processor voor meer en snelle prestaties 4.0'' Super AMOLED scherm voor een super beeldervaring Android 4.1 smartphone S 5660 Gio Prepaid telefoon

Simlockvrij 4.8’’ HD Super AMOLEDscherm Voor de beste beeldervaring

Smart Stay

Blijft wakker zolang jij dat blijft

Quad Core Processor Voor de hoogste snelheid

Bijbetaalprijs Galaxy SIII Mini Smartphone

Galaxy SIII Smartphone

IEDERE ZONDAG OPEN! BERGEN OP ZOOM • Burg. van Hasseltstraat 3 • Tel. 0164 - 218 600 • www.mediamarkt.nl

DBOZZ_20130303