Page 1

THUIS IN DE REGIO

15 FEBRUARI 2017 WEEK 7

B E R G E N

O P

Z O O M S E

@BergseBode /bergenopzoomsebode

OPLAGE BERGEN OP ZOOM 30.600 TOTALE OPLAGE: 480.000

www.internetbode.nl

Ravelijn krijgt tijdelijke brug voor restauratie

Het Lezend Meisje na vier jaar weer terug in Halsteren

 Lees op pagina 3

 Lees op pagina 5

O ok Mie d’n O s krijgt definitieve verlichting

Alterse Spinool permanent ‘in the spotlight’ W E E K B L A D

W E E K B L A D

rabantWerkt.nl Van den Ouden laat mond niet snoeren BERGEN OP ZOOM – De zorgen van wethouder Arjan van der Weegen over de kritiek van raadsleden is bij GroenLinksfractievoorzitter Peter van den Ouden in het verkeerde keelgat geschoten. “Bedoelt hij dat hij een kritisch raadslid, maar erg vervelend en lastig vindt en ik mijn mond moet houden, omdat het beleid nu eenmaal al is vastgesteld door de gemeenteraad”, vraagt hij zich af. Van den Ouden opperde vorige week dat Bergen op Zoom de titel Groenste Stad zou moeten inleveren gezien de bomenkap op de Bergse Plaats. Van der Weegen noemde het daarna ‘zorgelijk’ dat raadsleden kritiek uiten op beleid dat door de raad is vastgesteld.

Dorpsraad neemt ijsbaan onder hoede

M I D D E L B U R G S E

&

V E E R S E

M I D D E L B U R G S E

&

V E E R S E

ALTERE – Het beeld va de Alterse Spinool staat sinds zaterdag definitief in de spotlight. Voorheen werd het beeldje enkel tijdens de carnavalstijd verlicht, maar zaterdagmiddag ontstak wethouder Patrick van der Velden de definitieve verlichting. Daarbij onthulde hij ook Mie d’n Os in Krabbegat te willen voorzien van permanente verlichting. In Altere levert het in ieder geval een mooi plaatje op. Mensen die vanaf heden door de Dorpsstraat rijden in de avond, zien een prachtig verlichte Spinool. FOTO MERIJN SITSEN

Distributiecentr um in Roosendaal levert 1200 banen op

Politiek verontwaardigd over mislopen Lidl

BERGEN OP ZOOM - De Bergse politiek heeft felle kritiek op het college, nu blijkt dat Lidl niet voor Bergen op Zoom maar voor buurgemeente Roosendaal kiest voor de vestiging van haar nieuwe distributiecentrum. De komst van dat centrum levert maar liefst 1200 arbeidsplaatsen op. Maar de Bergse partijen zien weinig reden tot juichen. “Bergen op Zoom heeft weer de boot gemist”, klinkt het. DOOR RIA VAN MEIR Met de komst van de Lidl haalt Roosendaal een tweede grote vis in korte tijd binnen. Eerder verkoos ook Primark Roosendaal al boven Bergen op Zoom voor de vestiging van een distributiecentrum, tot grote onvrede van oppositiepartijen PvdA en Lijst Linssen. “Terwijl Roosendaal blijft bouwen en grote werkgevers blijft binnenhalen, lijkt het alsof wij het moeten

Roosendaal. “ Onze gemeente telt nog steeds een aanzienlijk groot aantal bijstandsgerechtigden. Niet alle inwoners, met name mensen die aangewezen zijn op een bijstandsuitkering, beschikken over een W auto E Een openbaar K B L vervoer A D biedt in veel gevallen ook geen uitkomst. Voor doen met de kruimels. Kruimels waar wij hen ligt het dus helemaal niet zo voor blij mee zijn, maar die niet voldoende zijn de hand om op een bedrijventerrein in om de problemen van werkloosheid en Roosendaal te gaan werken.” Linssen armoede in Bergen op Zoom echt aan te wijst met de beschuldigende vinger naar W E enEmet K B LnaarA GBWP. D “ pakken”, stelt PvdA-fractievoorzitter t h u Sai shet college i n name d e r hin Ergec. Hij heeft het college om uitleg Het is wel duidelijk dat dit college onder over het mislopen van Lidl gevraagd. aanvoering van GBWP geen inspanningen wenst te verrichten om structureel op Auvergnepolder lange termijn werkgelegenheid te ontwikOok Ton Linssen hangt de vlag niet uit voor kelingen in onze gemeente”, haalt hij uit. t inhbuurgemeente u i s Linssen doet i n e oproepr zoveel werkgelegenheid daarom eendnieuwe

om de Auvergnepolder bij Halsteren toch te ontwikkelen, iets wat GBWP altijd tegengehouden heeft. Provincie Toch is ook de fractievoorzitter van GBWP, Evert Weys, kritisch op het feit dat Bergen op Zoom de komst van Lidl aan zich voorbij ziet gaan. Weys wil eveneens weten welke inspanningen het college heeft gedaan om Lidl toch te halen. Hij wil e naar g dei gemeente o ook weten welke rol de provincie in de hele procedure heeft gespeeld. “De positie van onze gemeente na het massaontslag bij Philip Morris, geeft in onze ogen toch extra argumenten om hier bij de e gmedewerking i o voor te krijgen.” provincie

Eerste evaluatie van pilot met brede boa-pool BRABANTSE WAL - De eerste evaluatie van de brede boa-pool die op 1 september 2016 van start is gegaan is erg positief. De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht werken nu drie maanden samen in de brede boapool die het mogelijk maakt om Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa’s) ook over de gemeentegrenzen in

te zetten. “Aangezien de boa-pool nog maar 3 maanden operationeel is, is de tussenevaluatie beperkt in omvang en uitgevoerd middels een enquête.” De enquête is uitgezet bij leidinggevenden van de drie gemeenten en bij elke individuele boa van de boa-pool. Daaruit blijkt dat de deelnemers tevreden zijn over de eerste periode van de boa-pool. De communicatie met de contactpersonen van de gemeenten blijkt wel een aan-

dachtspunt. “De communicatie met de contactpersonen loopt nog niet op rolletjes. De reden hiervan kan zijn dat zij ons nog niet goed weten te vinden en het misschien moeilijk vinden om dingen te delen, ze houden het graag voor zichzelf”, aldus één van de respondenten. Omdat de enquete verder positief was, is besloten de pilot door te laten lopen tot eind dit jaar.

LEPELSTRAAT - De dorpsraad van Lepelstraat heeft een oplossing gevonden voor de ijsbaan op de parkeerplaats naast ‘t Weike. Het plein werd tijdens de vorstperiode in januari nog onder water gezet in de hoop dat er geschaatst kon worden. De ondergrond bleek echter niet waterdicht te zijn. Met hulp van diverse sponsoren heeft de dorpsraad daarom een groot stuk plastic aangeschaft om het plein waterdicht te maken bij vorst. Het bewonersorgaan is echter nog op zoek naar vrijwilligers die deel willen uitmaken van de ijsbaancommissie voor het beheer van de schaatsbaan. Aanmelden kan via marionkats@ slagerijkats.nl

Woningen in lokalen mogen doorgaan BERGEN OP ZOOM - Aannemer Jawel Bouw uit Wouwse Plantage krijgt definitief groen licht voor de realisatie van dertien appartementen in het oude schoolgebouw aan de Drabbestraat. Bij de gemeente kwamen tien zienswijzen binnen tegen de plannen. Die gingen volgens wethouder Patrick van der Velden voornamelijk over de vrees voor extra parkeerdruk en afname van privacy. “Uit onderzoek van ParkeerBeheer is echter gebleken dat die omgeving de komst van de appartementen aan moet kunnen. De aannemer heeft het plan ook zo aangepast dat de inkijk bij de buren wordt tegengegaan. Daarom hebben wij een definitieve vergunning afgegeven.”

Voorrondes voor schoolatletiek BERGEN OP ZOOM - De voorrondes van de Schoolatletiek West-Brabant worden gehouden op woensdagmiddag 12 en 29 april. Op 12 april wordt er gesport op het Red Band Sportpark van THOR in Roosendaal en op het sportpark De Knip van Groene Ster in Zevenbergen. Een week later zijn de voorrondes op het Sportpark aan de Seringenlaan in Steenbergen van Diomedon, op sportpark Rozenoord in Bergen op Zoom van SPADO en op sportpark Albano in Oudenbosch, waar AVO’83 gastheer is. Dan zijn er ook voorrondes op sportpark Akkermolen in Zundert van DJA. Scholieren die op 1 juli maximaal 13 jaar oud zijn kunnen aan de wedstrijden deelnemen.


Snel en vakkundig een mooie badkamer? Compleet ontzorgen van sloop tot oplevering!

ONZE UNIEKE ONTZORG SERVICE • Montage en installatie door eigen vakspecialisten • Strakke planning

isten t l a i c Spe omplee tc in he eren van v reno amers badk etten. il en to

• Zeer korte montagetijd • Alles verzorgd, vanaf sloop tot en met de oplevering • Schoonmaak service • 5 jaar garantie op alles

Oude Moerstraatsebaan 6, 4614 RP BERGEN OP ZOOM tel. 0164-650270 - info@lindhoutbadkamers.nl www.lindhoutbadkamers.nl

Download de gratis App in de App Store en de Play Store.

FotoWedstrijd West BraBantse Waterlinie eerVolle Vermeldingen

Avondrood aan de Baak/IJsbaan Ad Timmermans, Kruisland

Mooi winters tafereeltje langs de Vlietdijk Marijke Niquet Bouma, Dinteloord

meedoen? Meedingen naar de maandprijs voor februari 2017? Stuur dan vóór 28 februari 2017 uw foto in. U maakt kans op kaartjes voor de voorstelling ‘Vive la France - de mooiste chansons ontkurkt’ op dinsdag 9 mei om 20:00 uur in De Maagd. Deze prijs is beschikbaar gesteld door Theater De Maagd. Zonsondergang bij Benedensas Maurice Vroegrijk, Zegge

maandWinnaar

Half maart wordt de maandwinnaar bekend gemaakt in deze Bode. De jaarprijs van 2017 is Escape Room “De Gevangenpoort” in Bergen op Zoom voor 2 tot 5 personen plus een goodiebag met een leuke gadget, boeiende stadswandeling en meer! Deze prijs is beschikbaar gesteld door het Cultuurbedrijf – Gevangenpoort Bergen op Zoom en VVV Brabantse Wal.

Help mijn vrouwtje heeft een hobby @ ijsbaan de Kruisbeek Lean de Ruiter, Steenbergen Mevrouw De Ruiter wint een dinerbon t.w.v. €25,- beschikbaar gesteld door en te besteden bij Café Restaurant ‘De Commerce’ in Kruisland. Maak een mooie, leuke en/of grappige foto van de West Brabantse Waterlinie en doe mee met de fotowedstrijd! De wedstrijd loopt van april 2016 t/m september 2017. Elke maand is er een maandprijs te winnen. Maandwinnaars dingen mee naar de jaarprijs! Kijk op www.westbrabantsewaterlinie.eu voor meer informatie over hoe je mee kunt doen met de fotowedstrijd. De fotowedstrijd gaat over foto’s die genomen zijn op of bij een locatie van de West Brabantse Waterlinie.

West BraBantse Waterlinie: Vroeger een linie om de Vijand Buiten te houden. nu een linie om u te ontVangen. Dit project is mede mogelijk gemaakt met de financiële steun van de Provincie Noord-Brabant.


actualiteit

Vestingwerk volgend voorjaar weer open voor publiek

Ravelijn in de steigers voor restauratie BERGEN OP ZOOM - De steigers zijn weer terug in het Pielekeswater. Nadat twee jaar geleden de buitenmuren van het Ravelijn gerestaureerd zijn, is nu het vestingwerk zelf aan de beurt voor een grondige opknapbeurt. De komende maanden worden het metselwerk, de wallen en het binnenterrein onder handen genomen, zodat het laatste overgebleven vestingwerk in de Bergse binnenstad vanaf volgend voorjaar weer toegankelijk is. DOOR RIA VAN MEIR Aannemer Heijmans is deze maand begonnen met de voorbereidingen voor de restauratie. Daarvoor is onder meer een nieuwe, tijdelijke brug naar het vestingwerk geplaatst en wordt het Ravelijn omgeven door steigers. Volgens Peter Bogers, projectleider namens de gemeente, zijn er heel wat herstelwerkzaamheden aan het zeventiende-eeuwse bouwwerk nodig. “Tot een paar jaar geleden stonden de aarden wallen nog vol bomen. Die hebben enorm veel schade aangericht aan het vestingwerk. De wortels zitten nog tot diep in het Ravelijn. Niet alleen de wallen zijn daardoor beschadigd, maar zelfs het metselwerk - dat toch een ruime meter breed is - is kapot gedrukt door de wortels”, vertelt hij. Strakke taluds De binnenmuren van het Ravelijn ondergaan daarom dezelfde herstelwerkzaamheden als de buitenmuren twee jaar geleden. Het metselwerk wordt schoongespoten en terug in oude staat gebracht, evenals de wallen die het Ravelijn vormgeven. “Het moeten weer mooie, strakke taluds worden”, schetst Bogers het nieuwe uiterlijk

van het vestingwerk. Ook de terre, het binnenterrein, wordt onder handen genomen en ongeveer met een meter worden uitgediept. “Dat is de oorspronkelijke hoogte van de terre”, weet Bogers. “Tot halverwege de vorige eeuw heeft de gemeente hier een eigen kwekerij gehad. Daardoor is er steeds wat grond bijgekomen, maar we brengen het dus weer terug in de originele staat.” Dat alles zal gebeuren onder het toeziend oog van de Stichting Menno van Coehoorn, die nauw betrokken is bij de restauratie. “Zo proberen we alles terug te brengen naar de staat, zoals Menno van Coehoorn dat destijds had bedacht”, aldus Bogers.

‘Binnenterrein multifunctioneel gaan gebruiken’ Gebruik Tegelijkertijd denkt de gemeente ook na over het toekomstig gebruik van het Ravelijn. Wethouder Patrick van der Velden ziet het naastgelegen Anton van Duinkerkenpark als voorbeeld. “We willen de terre zo

Donderdag is een tijdelijke brug geplaatst naar de steigers rondom het Ravelijn.

inrichten dat het Ravelijn multifunctioneel te gebruiken is door meerdere organisaties en verenigingen. De komende maanden zullen we daarom met de vroegere gebruikers in gesprek gaan om te kijken hoe we het terrein het beste kunnen inrichten”, meldt hij. Want het is uiteindelijk de bedoeling dat het Ravelijn weer toegankelijk wordt. “Het Ravelijn is een belangrijke schakel tussen de binnenstad en de Route

van de Turf. Als straks ook de kapel van het Ketrientje zichbaar is, ontstaat er een mooie wandeling vanaf de binnenstad over de bruggen van het Ravelijn naar het park”, tekent Van der Velden uit. Subsidie Het is de bedoeling dat de restauratiewerkzaamheden uiterlijk 31 oktober afgerond zijn. Dat is meteen ook de deadline van het

FOTO LEO STOFFELEN

project West-Brabantse Waterlinie voor de subsidie landschappen van allure. Ook het Ravelijn, dat voor een bedrag van bijna 1,4 miljoen euro wordt gerestaureerd, kan rekenen op een bijdrage van de provincie. Na de restauratie moet de inrichting van het binnenterrein ook gestalte krijgen. Van der Velden streeft ernaar het vernieuwde vestingwerk in het voorjaar van 2018 feestelijk te kunnen openen.

Uitgeverij de Bode, dé nummer 1 in effectief huis-aan-huis bereik

Verspreid uw folder via Weekblad de Bode! Uitgebreide mogelijkheden van ontwerp en drukken tot op de deurmat. Kijk voor meer informatie op www.internetbode.nl/folderverspreiding of neem geheel vrijblijvend contact op met Huub Aarts, tel. 076-5998111

Jaap den Boer van Stadlander ziet beperkte v raag

Te weinig betaalbare woningen voor jongeren BERGEN OP ZOOM - De gemeente Bergen op Zoom en woningcorporatie Stadlander moeten meer doen voor jon- DOOR TIMO VAN DE KASTEELE geren die een betaalbare woning zoeken. Dat liet Jim Bernaards donderdagavond weten namens de Jeugdraad Bergen op Zoom. Hij hield zijn pleidooi tijdens een gezamenlijke presentatie over de woonvisie in stadsschouw- De vergrijzing neemt de komende jaren toe in Bergen op Zoom. Het aantal ouderen burg De Maagd.

stijgt en jongeren trekken weg. Wil je als gemeente jongeren vasthouden, dan moet je zorgen voor betaalbare woonruimte, stelt Bernaards. “Daarmee vergroot je de kans dat jongeren in deze regio blijven plakken. En dat gaat de krimp van de bevolking in deze regio tegen.” Bernaards werd in zijn betoog bijgestaan door BSD-raadslid Peet Bakx. “Eén op de vijf inwoners in onze gemeente behoort tot de groep jongeren. Maar een specifieke aanpak voor deze groep ontbreekt in de woonvisie. Ik vind dat er een speciaal programma moet komen, zodat jongeren makkelijker aan een betaalbare woning komen. Anderhalve ton is voor veel jongeren niet betaalbaar.”

In de foyer van De Maagd werd gediscussieerd over het woonbeleid.

FOTO TIMO VAN DE KASTEELE PaGiNa 3

Jongerenregeling Volgens Jaap den Boer van woningcorporatie Stadlander is de vraag van jongeren naar goedkope woningen nihil. “We hebben een speciale regeling in het leven geroepen voor jongeren onder de 23 jaar. Woningen die normaal vijf tot zeshonderd euro in de maand kosten, toppen we af op de huursubsidiegrens van 414 euro. Kijken we naar het aantal serieuze reacties van actief zoekende jongeren, dan zijn dat er 49.” Aaron van Gent van de Jeugdraad Bergen op Zoom denkt dat veel jongeren inmiddels al weggetrokken zijn uit de stad

en elders onderkomen hebben gevonden. “Als er niet voldoende aanbod is, zoek je automatisch elders naar woonruimte, zoals in de plaats waar je studeert. Of je blijft desnoods thuis bij je ouders wonen. Maar ideaal is dat niet.” Van Gent ziet het liefst een aangepast beleid voor jongeren tot dertig jaar. Scheldeflat Dat er vraag is naar betaalbare woonruimte blijkt volgens Van Gent uit de snelheid waarmee de Scheldeflat was gevuld met tijdelijke bewoners. “Binnen twee dagen zat het vol. Dat zegt volgens mij genoeg over de belangstelling.” De antikraak mogelijkheden zijn volgens de Bergenaar sterk afgenomen. Dat is alleen nog mogelijk in de wijk Fort-Zeekant. Hij ziet het liefst simpele studio’s of kleine appartementen, zoals bij de Karmel. Of meer mogelijkheden in de vorm van antikraak of tijdelijke woonruimte zoals destijds in wijk Oost. Wethouder Patrick van der Velden liet weten dat de gemeente, in het nieuwe woonbeleid, rekening houdt met jongeren. Zo komen er in de Drabbestraat, tussen de Noordsingel en Bolwerk-Zuid, woningen beschikbaar voor jongeren. Ton Ringersma, directeur van woningcorporatie Stadlander, zegt dat er in Bergen op Zoom voldoende betaalbare woningen zijn. Hij stelt vraagtekens bij het betoog van Van Gent. “Waarom maken er dan zo weinig jongeren gebruik van onze speciale regeling? We zien geen toename in vraag.”


BELASTINGAANGIFTE

Laat nierpatiënten overleven.

voor particulieren

Snel geregeld en gemakkelijk aan huis Scherpe tarieven v.a. € 49,- per aangifte

Uw steun is onmisbaar. SMS NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl

www.EEKELS-CONSULT.nl

Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten). www.nierstichting.nl/sms

Tel. 0164-610694 / 06-18423276

DE STOFFENKONING

Modestoffen - Gordijnstoffen - Decoratiestoffen Carnavals-/feeststoffen - Schuimrubber - Fournituren

VOLOP CARNAVALSSTOFFEN TEVENS OPRUIMING WINTERCOLLECTIE -50%

EXTRA KOOPAVONDEN: 17 februari GEOPEND van 09:30 tot 20:00 uur !! I.v.m. carnaval gesloten van 25 febr. t/m 1 maart. Vanaf donderdag 2 maart weer geopend!

Voetklachten en Podotherapie Hermanns

Zundertseweg 5a - Rucphen - www.stoffenkoning.nl Openingstijden: di-do-vrij zaterdag

METAALBEWERKINGSBEDRIJF

(branderige, vermoeide voorvoeten) Een veel voorkomende voetklacht is capsulitis, een ontsteking aan de gewrichtskapsels van de voorvoet. Mensen ervaren dit vaak als een brandend, zeurend, vermoeid of tintelend gevoel onder de bal van de voet en/of bij het begin van de tenen. Capsulitis wordt vaak veroorzaakt door een verkeerde voetstand of door het dragen van slechte schoenen. Hierdoor verandert de drukverdeling van de voet en raken de gewrichtskapsels geïrriteerd en opgezwollen. Door het opzwellen van de kapsels kunnen de zenuwen in de voorvoet bekneld raken en een doof of tintelend gevoel in de tenen veroorzaken. Podotherapie Hermanns kan onderzoek verrichten om er achter te komen of u capsulitis hebt. Aan de hand van het onderzoek kunnen de klachten behandeld worden, bijvoorbeeld door middel van drukverdelende steunzolen en goed schoenadvies.

Bel voor een afspraak: 077-397 13 18 Of kijk op: www.podotherapiehermanns.nl

n TIES / i t s i l a i c Spe STRUC LATING

N L C OE V E L B E P A A T S NG

DAK

-E

RENOVATIE BESTAANDE EN ASBESTHOUDENDE DAKEN • nieuwbouw agrarische loodsen & bedrijfspanden volledig in eigen beheer • profielplaten, dakpanplaten en potdekselprofielen uit eigen productie • geïsoleerde sandwichpanelen tbv dak & gevel • zetterij tot 8.000 mm o.a. onderhoudsvrije boeidelen • transport en kraanwerk • aluminium getrokken goten uit 1 stuk Metaalbewerkingsbedrijf Weggemans BV | Sportlaan 4 | 4695 BA Sint-Maartensdijk tel. : 0166-664105 | email : info@weggemans.info | website : www.weggemans.info

Te huur in roosendaal zeer gunstige locatie

Bij u in de regio zitten we op de volgende locaties; Bruinevisstraat 32 Erasmusplein 4 Helmkruid 8 Kronenburgwerf 23A Zomergemstraat 2A Couperuslaan 22

Like ons op

WEGGEMANS BV

Pijnlijke bal van de voet

• Bergen op Zoom • Breda • Breda • Breda • Breda • Etten-Leur

9.30 - 17.00 uur 9.30 - 13.00 uur

(De Melkfabriek) (Paramedisch Centrum Blauwe Kei) (Paramedisch Centrum Haagse Beemden) (Paramedisch Centrum Heuvel) (bij Topfysiotherapie Delta) (CentrumFIT Etten-Leur)

Bij de meeste verzekeraars wordt het grootste deel van de therapieën vergoed en podotherapie valt niet onder uw eigen risico. Podotherapie is vrij toegankelijk, wat wil zeggen dat u een afspraak kunt maken zonder verwijzing van een arts of medisch specialist!

Loods

met buitenterrein en buitenLoods loods 50m2 Buitenterrein 30m2 huurprijs € 350,- per maand

op de weekmarkt In Bergen op Zoom

Inlichtingen tel 0622 98 6247

HULP BIJ UW

vishandel

BELASTINGAANGIFTE voor particulieren en ondernemers. Wij komen bij u thuis. Al 10 jaar vertrouwd en discreet.

Iedere donderdag donderdag op de weekmarkt in het centrum, voor de V&D Iedere van 08.00 08.00 tot tot 17.00 uur met gebakken, gerookte en verse vis van

tel 0651381577 of 0168371188 of maak meteen een afspraak op www.belasting-aangifte-hulp.nl

gebakken kibbeling Gebakken gebakkenmosselen bokking Verse dorade Uitwedstrijd voor € 1,75 per stuk € 4,50 250 gram € 10,- per kilo € 8,- 500 gram Verse € 10,-Zalmforel 750 gram

nu €33,per 250 gram stuks € 5,4e gratis Gerookte Zalmbuikjes verse forel € 1,50 per gram pi m akilo c100 S 10,per

Iedere maandag van 8.00 tot 12.30 uur Iedere zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur

nieuwe haring € 12,- per is Vkilo

Lepelstraatse Boys Programma senioren Zondag 19 februari 14.30 BVV’63 1-Lep.Boys 1 12.30 Lep.Boys 2-WVV’67 2 10.15 Lep.Boys 3-BSC 8 10.15 Lep.Boys 4-Roosendaal 16 Programma jeugd Zaterdag 18 februari 14.30 Sc Gastel JO19-2-JO19-1

10.45 Smerdiek JO19-1-JO19-2 14.30 JO19-3-Virtus JO19-2 14.30 BSC JO17-2-JO17-1 10.30 JO15-1-Internos JO15-3 10.30 JO13-1-ODIO JO13-1 09.45 MOC’17 JO13-7-JO13-2 09.00 JO9-1-MOC’17 JO9-3 Voor wijzigingen en/of aanvullingen, kijk op www.lepelstraatseboys.nl

12.30 JO15-1-Luctor’88 JO15-1 10.30 JO13-1-Halsteren JO13-3 10.30 Jo13-2-NSV JO13-1 09.00 JO11-1-Halsteren JO11-2 09.00 JO11-2-SC Gastel JO11-2 09.15 Bruse Boys JO9-1-JO9-1 09.00 Halsteren JO9-7-JO9-2 14.30 Vrederust zat 1-Dosko zat 1

Zondag 19 februari 14.30 Dosko 1-Gestel 1 10.00 Dioz 3-Dosko 3 12.00 Odio 3-Dosko 4 10.00 Dosko 6-FC Moerstraten 3 12.00 MOC’17 6-Dosko 7 10.00 Dosko 8-SC Kruisland 3 10.00 Virtus VR1-Dosko VR1

€ 2,- per stuk k o lo in mooie spekbokking n e z e i p s Gebakken - Groot € 7,50 makreel 4 stuks € 2,25 per m stuk€ 2.95 Thuiswedstrijd voor DOSKO 1 ra g 25 0 2. 10 € k 3,- pper 3 stuks € 8,50€ 6,u er ststuk 5e €gratis 3 stuks Programma zaterdag 18 februari 12.00 Vrederust zat 2-Dosko zat 2 € 6.00 3 stuks

Ambachtelijk 3.50 € En En elke elke woensdag woensdag in in Putte Putte (08.00-12.00 u) en Steenbergen (13.00-16.00 u) bereid € 10.00 Zeevishandel Zeevishandel Gebr. van Diermen Spakenburg

Moederdag aktie e d m o o t s Ge

Nieuwe vangst!

Bestellen Bestellen kan ook tel. 0653-306450 info@gebrvandiermen.nl info@gebrvandiermen.nl • www.gebr vandier men.nl


actualiteit

Column Addo Sprangers

Beeld te zien in De Wittenhorst

Lezend Meisje is terug in Halsteren HALSTEREN - Misschien wel het bekendste kunstwerk uit Halsteren is terug: het Lezend Meisje van wijlen kunstenaar Jacques van der Smissen. Vier jaar geleden heeft de gemeente Bergen op Zoom het bronzen beeld preventief verwijderd vanwege de vrees voor diefstal. Vrijdagmiddag is in ontmoetingscentrum De Wittenhorst de nieuwe plek onthuld.

Vermoedelijk

Vermoedelijk bent u zeer geïnteresseerd in lokaal nieuws omdat u deze editie van Weekblad de Bode leest. En vermoedelijk bent u op deze manier ook bij deze column beland. Vermoedelijk is de kop hierboven vervolgens aanleiding geweest om verder te lezen. En vermoedelijk zal òf de geschreven kop òf de beeltenis van de schrijver dezes daarbij de doorslag hebben gegeven. Helemaal zeker weten kan ik dat natuurlijk nooit, maar dat geldt voor zoveel zaken. Het leven hangt dan ook van vermoedens aan elkaar. Zo vermoed ik dat Patricia Paay bijkans een hartverzakking moet hebben gekregen op het moment dat ze er achter kwam dat er op het Internet een plasseksfilmpje circuleert waarin zij een prominente hoofdrol vertolkt. Anderen echter vermoeden dat het hier gaat om een ordinaire publiciteitsstunt, terwijl weer anderen hun vermoeden uitspreken dat de bejaarde diva erop uit is om een financieel slaatje uit de hele affaire te slaan. Zo spelen er in het nieuws regelmatig zaken waarbij de nodige vermoedens om de hoek komen kijken. Dat de voetballer Nemanja Gudelj plotseling motivatieproblemen kreeg bij Ajax, had vermoedelijk vooral te maken met de belangstelling van de Chinese club Tianjin Teda. Vermoedelijk zijn die motivatieproblemen ook als sneeuw voor de zon verdwenen nu hij na zijn transfer naar die club zo’n vijf miljoen euro per jaar gaat verdienen. Nog een voorbeeld. De Egyptenaar die laatst met kapmessen het Louvre in Parijs probeerde binnen te dringen, had die vermoedelijk niet meegebracht om een appeltje te schillen. Toch? Vermoedelijk wil men dergelijke shit in België heel graag voorkomen, want daar is onlangs een nieuwe wet aangenomen die het mogelijk maakt om allochtonen - ook zij die in België zijn geboren - uit te zetten omdat zij wellicht een gevaar vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid. Op basis van vermoedens dus, zonder veroordeling. Alsof u van een politieagent een bekeuring krijgt omdat hij vermoedt dat u te hard heeft gereden. Of alsof u wordt opgepakt omdat u vermoedelijk van plan bent om Patricia Paay de loef af te steken met een nog veel schokkender filmpje. Vermoedens worden aldus tot waarheid verheven zonder dat er overtuigend bewijs is geleverd. Vermoedelijk zit u daar niet op te wachten. Ik vermoed dan ook dat hierover het laatste woord nog niet is gesproken.

Colofon

Kantoor regio West-Brabant Sint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089 Hoofdkantoor Molenstraat 17a-1, 4881 CP Zundert, Postbus 22, 4880 AA Zundert Tel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199 Bergse Bode Bergse Bode Redactie Vera de Geus en Ria van Meir Correspondenten Thijmen Alleman, Hans de Bot, Luciënne de Brabander, Marjet Lubbers, Merijn Sitsen en Bart van der Westen Acquisitie Leo Elenbaas Druk Drukkerij Vorsselmans Sluittijden Advertenties maandag 09.00 uur Verenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen maandag 07.00 uur Aanleveren via www.internetbode.nl Bezorgklachten 076 599 8111 Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 07

De oplossing van deze puzzel is in week 08 te vinden op www.internetbode.nl

Annemarie van der Smissen, zoontje Felix en Ellen van der Smissen, weduwe van de kunstenaar.

DOOR TIMO VAN DE KASTEELE Het Lezend Meisje op het muurtje van de bibliotheek. Sinds 1978 zat ze op de hoek van de Dorpsstraat met het Lindenlaantje. Ze hoort bij Halsteren, en om die reden heeft Piet Soffers, voorzitter van de Dorpsraad Halsteren, de afgelopen twee jaar zijn best gedaan voor de terugkeer. De komende tijd zit ze op steenworpafstand, in de entree van ontmoetingscentrum De Wittenhorst. Daar is vrijdagmiddag het beeld opnieuw onthuld. Een tijdelijke plek, vertelt Soffers. ”Wanneer het nieuwe dorpsplein bij Vogelenzang klaar is, verhuist het beeld daar naartoe. Dat staat inmiddels vast. Een mooie plek, vinden wij. Maar het duurt nog wel even voordat het plein klaar is. Dat is niet voor 2020, heb ik begrepen.” Soffers is blij met de terugkeer. Hij wilde niet nog eens drie jaar wachten. ”Het Lezend Meisje hoort bij Halsteren, niet in een depot.” Het meisje moet Annemarie verbeelden, de dochter van de wijlen kunstenaar. Zij stond in 1978 model voor het beeld. Annemarie onthulde het beeld in de entree van het ontmoetingscentrum

FOTO TIMO VAN DE KASTEELE

samen met zoon Felix en moeder Ellen van der Smisse. De drie zijn blij met de nieuwe plek. ”Ze ziet er bovendien goed uit”, concludeert Ellen. ”Goed opgepoetst.”

vooral veilig zijn. Liefst in de kern van het dorp, op een punt waar veel mensen komen. Dan kun je niet om De Wittenhorst heen. Dat is bovendien vlakbij de oorspronkelijk plek.”

‘Ze ziet er goed uit’

Niet kwijt Ook wethouder Van der Weegen is blij met de terugkeer van het beeld. ”Opbergen in het depot was een noodoplossing”, zegt hij. ”We wilden het Lezend Meisje niet kwijtraken. Daarom is uit voorzorg besloten het weg te halen. Vervolgens ontbraken de middelen om het beeld gezekerd terug te plaatsen. Ik ben blij dat het nu hier in De Wittenhorst staat. Dan gaan mensen er hopelijk niet mee aan de haal.” De wethouder vertelt dat hij zeven jaar was toen het beeld is geplaatst. Hij is ermee opgegroeid. Weet niet beter dan dat het bij de bibliotheek stond. ”Maar wat ik niet wist, en waar ik drie jaar terug achter kwam, is dat Annemarie geposeerd heeft voor het ontwerp.” Als het beeldwerk straks verkast naar het nieuwe dorpsplein, worden maatregelen genomen om diefstal in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

Diefstal Eind 2013 is het bronzen beeld uit voorzorg door de gemeente Bergen op Zoom verwijderd vanwege de vrees voor diefstal. In die periode hadden dieven het in WestBrabant gemunt op bronzen kunstwerken. Het Lezend Meisje verdween van het toneel en ging veilig het gemeentelijk depot in. Vanaf dat moment is het beeld nog een keer tevoorschijn gehaald voor een expositie in de beeldentuin van het Markiezenhof, vertelt Soffers. Maar in Bergen op Zoom hoort het beeld niet thuis. Daarom is Piet Soffers gaan nadenken over een manier om het beeld terug naar Halsteren te krijgen. Hij raakte aan de praat met wethouder Arjan van der Weegen. En toen is het snel gegaan. ”De nieuwe plek moest

Jeugdzorg ondanks conflict tussen gemeenten en Juzt toch gewaarborgd

Toch nieuw contract voor Juzt BERGEN OP ZOOM - De jeugdzorg aan zo’n 650 West-Brabantse kinderen is ook voor de komende maanden veiliggesteld. Negen West-Brabantse gemeenten hebben met jeugdzorgaanbieder Juzt een overeenkomst bereikt voor de eerste vijf maanden van 2017, ook al zijn beide partijen met elkaar in een juridische strijd verwikkeld over eerdere afspraken. Uiterlijk in mei moet duidelijk worden of Juzt de jeugdzorg ook de rest van dit jaar kan voortzetten. “Tot die tijd is de continuïteit van zorg in ieder geval gegarandeerd”, verzekeren de wethouders Arjan van der Weegen (Bergen op Zoom) en Corné van Poppel (Roosendaal). DOOR RIA VAN MEIR

© www.sudokusite.nl

De negen West-Brabantse gemeenten (Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert) kozen vorig jaar voor een nieuwe werkwijze, waarbij jeugdzorgaanbieders niet meer per uur betaald krijgen, maar per arrangement. Over de invulling van die werkwijze en de vergoeding daarvan verschillen de gemeenten en Juzt echter van mening. Dat heeft er volgens woordvoerster Margriet Dijckmans van Juzt zelfs toegeleid dat de jeugdzorgaanbieder in de financiële problemen is geraakt. “Bij andere gemeenten lopen we niet tegen dit soort problemen aan, maar met de gemeenten in de regio West-Brabant West verschillen we daarin van inzicht.” Dat conflict mag volgens wethouder Van PaGiNa 5

der Weegen, die namens de gemeente als woordvoerder optreedt, echter niet voor problemen zorgen bij de kinderen die de jeugdzorg via Juzt ontvangen. “Continuïteit van zorg staat bij ons voorop. Daarom hebben we besloten het contract uit 2016 voor vijf maanden te verlengen. Dat geeft beide partijen genoeg tijd om eruit te komen, zonder dat de jeugdzorg in gevaar komt”, verklaart hij. Afgesproken is dat Juzt begin april met een plan komt om naar de toekomst toe weer financieel gezond te worden. “Daar wordt nu hard aan gewerkt”, zegt Dijckmans. Ze heeft er vertrouwen in dat Juzt haar toekomstplan op tijd aan de gemeenten kan overleggen. Alternatieven Voor de wethouders Van der Weegen en Van Poppel is een financieel gezonde toe-

komst een voorwaarde om met Juzt verder te gaan. “Naast continuïteit van zorg is ook continuïteit van onderneming voor ons belangrijk. We moeten er van op aan kunnen dat Juzt de zorg kan leveren”, vindt Van Poppel. Daarnaast blijven beide partijen met elkaar in gesprek om een oplossing te vinden voor het conflict over de contractvoorwaarden. Mochten ze daar niet uit komen, dan schakelen de gemeenten over op alternatieve aanbieders. Juzt is met vijftien procent weliswaar de grootste aanbieder van jeugdzorg, maar de gemeenten werken met nog ruim tweehonderd andere partijen samen. Van der Weegen: “We hebben die alternatieven al in beeld, maar blijven inzetten op een nieuw contract met Juzt. Uiterlijk in mei moet daar duidelijkheid over komen, zodat de kinderen en ouders ook daarna kunnen rekenen op goede jeugdzorg.”


Jongste innovatie van Onwijs draagt naam van tanteLouise

OverBedTafel uniek en vernieuwend product helemaal feest: speciaal voor hen bevat de BelevenisTafel een aantal toffe spelletjes.

Overhandiging van de exemplaren.

BERGEN OP ZOOM - Wat ze zelf het mooiste vindt aan het jongste ontwerp van Onwijs? Daar hoeft directeur Edith Zuiderent niet lang over na te denken. “De OverBedTafel is een uniek en vernieuwend product; echt een aanwinst voor de zorg. Maar misschien nog wel mooier is de wijze waarop de OverBedTafel is ontwikkeld: in nauwe samenwerking met tanteLouise. We zijn zo blij met het eindresultaat dat we het model zelfs naar tante hebben vernoemd: model Louise.” tanteLouise Zuiderent is algemeen directeur van het

softwareontwikkelingsbedrijf Onwijs uit Oude-Tonge dat eerder aan tanteLouise zeventien in hoogte verstelbare BelevenisTafels leverde. Om een idee te geven: de BelevenisTafels zijn fors bemeten tablets zo groot als een tafel - waaraan meerdere cliënten samen de (digitale) krant kunnen lezen, maar zich ook kunnen vermaken met spelletjes die het geheugen prikkelen of beweging stimuleren. De applicaties zijn speciaal ontwikkeld voor (dementerende) ouderen. Zo is er een uitgebreide bibliotheek met oud-Hollandse liedjes of tegeltjeswijsheden maar ook een geheugentraining op basis van advertentiemateriaal uit lang vervlogen tijden. En als de kleinkinderen op bezoek komen is het

BelevenisTafels De BelevenisTafels zijn sinds eind vorig jaar in gebruik en zijn een doorslaand succes. Zowel de bewoners van de diverse zorglocaties maar ook de medewerkers van tanteLouise zijn laaiend enthousiast over de gebruiksmogelijkheden. “Thomas Hardien van tanteLouise wees er ons op dat de populatie in de zorginstellingen verandert, dat er steeds complexere zorg wordt verleend en dat daarmee het aantal bedlegerige cliënten groeit. Als je dan ziet dat iedereen die programma’s zo leuk en nuttig vindt, dan is het sneu dat die groep er geen gebruik van kan maken, merkte hij terecht op. Hij deed ons de suggestie om een over-bed-model te maken en maakte daarvoor zelf de schets. Onze ontwerpers zijn er mee aan de slag gegaan en het resultaat is fantastisch”, zegt Zuiderent, die de eerste twee OverBedTafels op het hoofdkantoor van tanteLouise overdroeg aan Thomas Hardien en raad van bestuur Jef Pelgrims. “Een links en een rechts model, zodat er voor elke situatie een oplossing is.”

GEDICHT

BC De Watertore 44 jare! Éé allerbeste Krabbe, motte nouw is evekes ore: Al vierenveerteg jare bestat Bouwclub De Watertore! In ‘t jaar 1973 zag deze bouwclub dus et licht en wier toen deur Jos Woudts en Wim Verbiest opgericht! Dees twee manne zijn dus ok jubelares allebei; manne van ‘t eerste uur, klaarde méneg karwei! En Piet van de Horst ister al drieënderteg jare bij, mar ok mette rest van onze bouwers zijn me blij! Bouwclub De Watertore een egt begrip in ‘t Krabbegat; 44 jare noeste arbeid mè kreaties, éél wá leu g’ad! En veule prijze waaronder 1e wiere binnen g’aald! Dees jaar gaan ze mette B-wage en as mott is bepaald: Me n’ebbe éél wá d’in ons mars! En da kunne me beáme, want Bouwclub De Watertore et d’n sterke band sáme! Aldus beste Watertorebouwers van’árte prefiesjat mè d’oew jubelééjem, nog veul suukses op oew bouwerspad! BRA’GI okwel Ko’ke van de Ketterij

Green Choice warme truiendag

Leerlingen Marco Polo trekken warme trui aan

Exemplaren De twee eerste exemplaren van het model Louise worden de komende periode door tanteLouise in de praktijk getest. Zuiderent: “We willen van tante horen wat er nog aan verbeterd kan worden. Dat maakt de ontwikkeling van dit product ook zo uniek. Het is echt iets nieuws en echt samen bedacht. Mooi toch?”

Pastoraal hoekje

Indien ik je dragen kon over de diepe grachten van je gesukkel en je angsten heen, dan droeg ik je uren en dagen lang. Indien ik woorden kende om antwoord te geven op je duizend vragen over leven, over jezelf, over liefhebben en gelukkig worden, dan praatte ik met je uren en dagen lang. Indien ik vrede in je hart kon planten door geduldig te wachten en te hopen tot het zaad van vrede in je openbrak, dan wachtte ik uren en dagen lang. Indien ik genezen kon wat omgaat in je hart aan onmacht, ontevredenheid en onverwerkt verdriet, dan bleef ik naast je staan, uren en dagen lang.

Maar ik ben niet groter, niet sterker dan jij, en ik weet niet alles en ik kan niet zoveel, Ik ben maar aan vriend op je weg al uren en dagen lang. En ik kan alleen maar hopen dat je dit weet: Je hoeft niet alleen te vechten of te huilen als je een vriend hebt voor uren en dagen lang.

Wim van de Donk opent archief

BERGEN OP ZOOM - Commissaris van de Koning Wim van de Donk heeft in Bergen op Zoom het West-Brabants Archief geopend. Samen met bestuursvoorzitter Jac Klijs verrichte hij de openingshandeling door digitaal een promotiefilmpje van het nieuwe gebouw te starten. In het weekend aansluitend aan de officiële opening werd ook een open dag gehouden waarbij mensen het nieuwe gebouw konden bekijken en een bezoek brengen aan het ondergrondse depot aan het Wilhelminaveld. FOTO MERIJN SITSEN PAGINA 6

Groep 7 showt hun warme truien.

BERGEN OP ZOOM - Vrijdag 10 februari hebben we in heel de school de verwarming een tandje lager of op sommige plekken zelfs uit gezet. De groenste energie, is namelijk de energie die we niet gebruiken! Per graad dat we de verwarming lager zetten, besparen

we 6% energie en 6% CO2. Daarmee willen we zorgen voor een klein stukje bewustwording. Het besef dat alle kleine beetjes helpen voor onze wereld! Bijna alle kinderen hadden vrijdag hun mooiste, gekste, gezelligste trui of vest aangedaan en genoten we van een dag waarin we ons samen inzetten voor ons klimaat.

KORTE BERICHTEN BERGEN OP ZOOM Excursie IVN en Nareka: De natuurgidsenvereniging Nareka in Kalmthout en IVN Groene Zoom werken samen bij het organiseren van excursies aan zowel Nederlandse als Belgische zijde van de grens. Op zondag 19 februari gaat de excursie door dit natuurgebied. De wandeling duurt ongeveer 2,5 uur; deelname is gratis. De excursie start om 14.00 uur op de parkeerplaats van camping Familyland, Groene Papegaai 19 in Hoogerheide. Carpoolers vertrekken om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats van sporthal Gageldonk in Bergen op Zoom. Alzheimercafé: Maandag 20 februari. Onderwerp: Gedragsveranderingen bij dementie. Adres: Woonzorgcentrum “Het Nieuwe ABG”, Van Dedemstraat 13, met voldoende parkeergelegenheid aan zowel voor- als achterzijde, achter de slagboom. Aanvang 19.30 uur. Gastsprekers: Ellen Kuppens en Yvonne Faber, casemanagers dementie. Muziek: Maurice Maas, met muziek uit de jaren 60-70. Voor meer informatie kunt u bellen met tel. 0164-713300, vraag naar Carina Veraart. Rommelmarkt: Zondag 19 februari rommelmarkt in wijkcentrum ‘t Fort, Bernadettestraat 4 van 09.00-15.00 uur. Inloopmiddagen Borgvliet: Op iedere 2e en 4e woensdag van de maand van 14.0016.00 uur houdt Steunpunt Bergen op Zoom een inloopmiddag voor alle bewoners van Nieuw Borgvliet in wijkcentrum Het Hoofdkwartier, Rembrandtstraat 52a. Als nieuwe politieke partij in Bergen op Zoom willen wij graag weten wat er leeft onder onze burgers. Kom ons vertellen waar het goed en waar het minder goed mee gaat in jullie wijk. Geef ons de informatie die we nodig hebben om gericht voor jullie aan de slag te kunnen gaan. Naailessen: Op woensdag van 19.00-21.00u (m.u.v. de 1e woensdag van de maand) kunt u deelnemen aan de naailessen welke door het wijk- ontmoetingscentrum worden verzorgd. Er zijn op dit moment weer enkele plaatsjes beschikbaar. In een klein groepje worden de leukste kledingstukken door u zelf gemaakt. Enkele naaimachines en een lockmachine beschikbaar. Hoofdkwartier, Rembrandtstraat 52a in voormalige kerkgebouw Antonius abt in wijk Borgvliet. Meer info: op de woensdagavonden tijdens de naailessen; of p.lenssen@svwboz.nl Werkgroep Rouwbegeleiding: Lotgenotengroepen ouders overleden kind en partnerverlies van start! Ongeveer 8 tot 10 bijeenkomsten. De werkgroep helpt de lotgenoten met het verwerken van het verlies door het bieden van een luisterend oor, het erkennen van het verdriet en het herkennen van gevoelens en gedachten. Vragen of aanmelden vóór 1 maart via WijZijn Traverse Groep, Rouwbegeleiding Peggy v. Oort, 0164-237056.


Te huur

bedrijfs- / opslag- / productieruimte

‘KOM, DAN MAKEN WE SAMEN EEN HERINNERING’ Een belangrijke reden om iets in te lijsten is om van een persoonlijke herinnering iets moois te maken dat aan de muur kan worden gehangen. Waarbij je tijdens het kijken ernaar wordt teruggevoerd naar dat ene moment. Een lach, een traan...

(groot 1150 en 350 m2)

met eigen parkeerterrein te Bergen op Zoom

Inl. 06-23229016

Jan Jochems Handel

en

FOTO

TransporT

Veel mensen lijsten al een foto of poster in. Goed beschermd achter glas, al dan niet met passepartout, verdiept of op talloze andere creatieve manieren. Ook andere ‘platte’ dingen zoals een borduurwerk of een schilderij worden vanzelfsprekend ingelijst. Maar ook objec-

Te koop:

Bestratingsmaterialen en sierkeien, speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:

ten die niet ‘plat’ zijn kunnen een prachtige, waardevolle herinnering opleveren waarvan u dagelijks met volle teugen kunt genieten.

samen deze ‘herinnering’ voorzien van een prachtig vormgegeven lijst. Een persoonlijke herinnering, fraai en goed bewaard als meesterstuk aan de muur.

UIT DE DOOS OF LADE

Baby’s eerste schoentjes, de oude bril van oma, een versleten muziekinstrument dat zijn laatste noten heeft laten horen, de huissleutel van het huis waar je bent geboren... Stuk voor stuk objecten die vaak onzichtbaar in een doos of lade belanden. En zeg nou zelf: hoeveel emotie zit er niet in juist dit soort voorwerpen? En hoeveel plezier kun je hiervan hebben, op het moment dat we

MEER WETEN? U BENT ALTIJD VAN HARTE WELKOM IN ONS ATELIER IN RUCPHEN (OUDE RAADHUIS) OF BEZOEK ONZE WEBSITE:

Inlijsten op maat Schilderijrestauratie Posterprintstudio + 30 jaar ervaring Levenslang garantie Gratis parkeren Haal- en brengservice mogelijk

Raadhuisstraat 27 4715 CB Rucphen T: 0165 56 15 38 E: info@lijst.in

www.lijst.in

Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3 Tel. 076 - 5976060 GSM 06 - 53937700

Tuinman – Schoon genoeg Stratenmaker nodig! Voor al uw TUINWERKZAAMHEDEN.

Waar drinkt u koffie uit?

• ALLE SOORTEN BESTRATINGEN • OPHOGEN • SCHOONMAKEN • VOOR- EN NAjAARS BEuRTEN • ONDERHOuD • SNOEIEN • WIj KuNNEN OOK VOOR ALLE MATERIALEN ZORGEN • AFVOER VAN HET VuIL • DuIDELIjKE PRIjSOPGAVE • GARANTIE OP AL ONS WERK • ONDERHOuD AL VANAF € 30,- PER MAAND GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS

Frans Klaver, 0165-820 399

HondenscHool Zuid-West Rob van Opstal 06-50916377

www.hondenschoolzuidwest.nl hondenschoolzuidwest@outlook.com

dragon 1 • oud Gastel te koop:

LEGKIPPEN

Afhalen na telefonische afspraak.

vEEvoEdErs, maIs en shELL dIEsELoLIE Vraag vrijblijvend informatie. Henk Brummelkamp, Ulicotenseweg 9 Chaam  06-53937555

breda / bergen op Zoom / Dongen roosendaal / etten-leur lage-Zwaluwe / Willemstad

chem-Dry Droger, schoner, gezonder • • • • •

Voor particulieren en bedrijven Snel droog en langer schoon Vuilafstotende behandeling Specialist in moeilijke vlekken Speciale behandeling voor Berbers, Perzen etc.

Ook voor meubelreiniging

Slabbekoorn voorheen ChemDry Brooymans

Bergen op Zoom Goes 0800 - 4477999 (gratis) 0164-245005 0113-229020

Nu ook online vaarbewijs cursus en online training Telefoon 0165-546707

uitverkoop modellen 2016 Honderden Haarden met zeer Hoge kortingen

Pellethaarden I cv haarden I hout inzethaarden I hout inbouwhaarden I maatwerk I vrijstaande houttoestellen I gashaarden I rookkanalen I buitenhaarden I ovens

opendag zondag 19 februari van 11:00 tot 16:00 uur.

Al 33 jAAr het hoogste slAgingspercentAge

Middelburg Roosendaal Roosendaal Goes 0118-639623 0165-529955

Persoonlijke bemiddeling Bel voor een afspraak: 0165-388816 Lia van der Wel

www.mens-en-relatie.nl

betrouwbaar en discreet. Al 33 jaar succesvol Erkend BVSK en Geschillencommissie/Hoogste slagingspercentage.

DE NIEUWSTE SMARTPHONES NIEUWSTE SMARTPHONES KEUZE UIT ALLE NETWERKEN! DEDE NIEUWSTE SMARTPHONES Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022 KEUZE UIT UIT ALLEALLE NETWERKEN! KEUZE NETWERKEN! Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022 0164 - 616707 of 06 - 30429026 0113 - 552255

Valkestraat 15, Hoogerheide vofakkermans@hotmail.com Openingstijden:

zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur of op afspraak.

Tuinaanleg, Snoeibeurt DETuinrenovatie, NIEUWSTE SMARTPHONES KEUZE UIT ALLE NETWERKEN! www.hoveniers-hoogerheide.nl Maak vrijblijvend een afspraak met ons

DE NIEUWSTE SMARTPHONES KEUZE UIT ALLE NETWERKEN!

Penningweg 6 • 4879AG te Etten-Leur KEUZE UIT ALLE NETWERKEN! t: 06-13263168 DE NIEUWSTE SMARTPHONES e: verkoop@haard-express.nl KEUZE UIT ALLE NETWERKEN! DE NIEUWSTE SMARTPHONES KEUZE UIT ALLE NETWERKEN! DE NIEUWSTE SMARTPHONES KEUZE UIT ALLE NETWERKEN!

Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022

Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022 Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022 KEUZE UIT UIT ALLE NETWERKEN! KEUZE ALLE Torenpad 18a,NETWERKEN! Etten Leur T:076-2030022 Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022 Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022

EmBrEgtS KASSEN gors 70 Hoeven 0165-502506

Torenpad 18a 4872 Xn eTTen-leur 076-2030022 fruiTeniersdreef 8 4614 HH bergen op zoom 0164-261691

Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022

Torenpad 18a 4872 Xn eTTen-leur 076-2030022

geerT vinckesTraaT 2a 4651 dJ T:076-2030022 sTeenbergen Torenpad 18a, Etten Leur 0167-566444 roselaarplein 19 4701 br roosendaal 0165-570385

Torenpad 18a Torenpad 18a 4872 Xn eTTen-leur 076-2030022 4872 Xn eTTen-leur

076-2030022

fruiTeniersdreef 8 4614 HH bergen op zoom fruiTeniersdreef 0164-261691

8 4614 HH bergen op zoom geerT vinckesTraaT 2a 0164-261691 4651 dJ sTeenbergen

fruiTeniersdreef 8 4614 HH bergen op zoom Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022 0167-566444 0164-261691 Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022 geerT vinckesTraaT 2a roselaarplein 19 4651 dJ T:076-2030022 sTeenbergen Torenpad 18a, Etten Leur 4701 br roosendaal geerT vinckesTraaT 2a 0167-566444 0165-570385 eTTen-leur Torenpad 18a 076-2030022 Torenpad 18a,Etten Etten Leur 4651 dJT:076-2030022 sTeenbergen Torenpad 18a, Leur T:076-2030022 bergen op zoom fruiTeniersdreef 8 0164-261691 0167-566444 roselaarplein 19 sTeenbergen geerT vinckesTraaT 2a 0167-566444 4701 br roosendaal roosendaal roselaarplein 19 0165-570385 roselaarplein 19 autoschadeteam.nl 0165-570385 jammer dat ons werk onzichtbaar is.. Torenpad 18a, Leur T:076-2030022 HoogerHeide raadHuissTraaT 0164-201401 4701Etten br83roosendaal 0165-570385

Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022

Torenpad 18a 4872 Xn eTTen-leur 076-2030022 fruiTeniersdreef 8 4614 HH bergen op zoom 0164-261691

geerT vinckesTraaT 2a 4651 dJ T:076-2030022 sTeenbergen Torenpad 18a, Etten Leur 0167-566444

DE NIEUWSTE SMARTPHONES NIEUWSTE SMARTPHONES Torenpad 18a, NETWERKEN! Etten Leur T:076-2030022 KEUZE UIT ALLE DEDE NIEUWSTE SMARTPHONES Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022 DE NIEUWSTE SMARTPHONES DE NIEUWSTE SMARTPHONES Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022 NIEUWSTE SMARTPHONES DE NIEUWSTE SMARTPHONES KEUZE UIT ALLE NETWERKEN! KEUZE UIT ALLE NETWERKEN! KEUZE UIT ALLE NETWERKEN! DEDE NIEUWSTE SMARTPHONES KEUZE UIT ALLE NETWERKEN! DE NIEUWSTE SMARTPHONES Showterrein met KEUZE UIT UIT ALLE NETWERKEN! KEUZE ALLE NETWERKEN!Torenpad 18a, Etten Leur T:076-2030022

WWW.HOBBYKAS.NL

36 kassen

www.yachtconsult.com

KEUZE UIT ALLE NETWERKEN!

Dé tapijt- en meubelreinigers www.chemdryslabbekoorn.nl slabbekoorn@chemdry.nl

DE NIEUWSTE SMARTPHONES Bezoekadres: KEUZE UIT ALLE NETWERKEN! DE NIEUWSTE SMARTPHONES Blikschade?

Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

begin maart 2017

www.internetbode.nl voor het (gratis) KEUZE UIT ALLE NETWERKEN! aanleveren van alSMARTPHONES uw nieuws DE NIEUWSTE

• LEILINDE MET REK € 32.50 • LAURIER (GESCHIKT VOOR HAAG) 1.60M € 6.50 • DAKPLATAAN v.a.€ 35.00 • LEIPRUNUS BLADHOUDEND € 45.00

DE NIEUWSTE SMARTPHONES KEUZE UIT ALLE NETWERKEN!

Haarden & kacHels a-merken tegen dumpprijzen ! Gegarandeerd nergens voordeliger !

Start 2e helft februari /

DE NIEUWSTE SMARTPHONES

Bel voor gratis advies en prijsopgave.

Boomkwekerij / Hoveniers Hoogerheide

Jonge bruine en witte tegen de leg. ook verkoop van Graszaad,

Spoedcursus op 2 zaterdagen

van vuil tapijt?

Met dit gevoel hebben Alzheimerpatiënten dagelijks te kampen.

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen. www.alzheimer-nederland.nl

vaarbewijs avondcursus

roselaarplein 19 4701 br roosendaal 0165-570385


VASTENAVEND

Muzikale hoogstandjes geleverd tijdens muziekspektakel van de Sjefkes

Dweilband Ge Wit ‘t Mar Nooit

BERGEN OP ZOOM – Harmonie Kolpings Zonen (HKZ), tevens bekend als ‘De Sjefkes’ kan terug kijken op een zeer geslaagd Vastenavendconcert 2017. In een bomvolle Stoelemat. hebben muziekliefhebbers zaterdag kunnen genieten van het jaarlijkse muzikale Vastenavendevenement. Het thema van het concert was ‘POP’ en het Klein Orkest en Groot Orkest van Harmonie Kolping’s Zonen vertolkte op ludieke Vastenavend, maar muzikaal zeer verantwoorde, wijze een mix van populaire, klassieke en Vastenavendnummers. De cheque opbrengst van 1743,45 euro ging deze keer naar de Harmonie Kolping’s Zonen ter investering om het wegvallen van subsidies op te vangen.

BERGEN OP ZOOM - De vastenavond is al weer in volle gang en daarom hebben wij van dweilband Ge Wit ‘t Mar Nooit onze (iPhone) app weer geupdate.

Vastenavendconcert in teken van pop ‘Beestachtige Selfie App’

muziek van The Blues Brothers Revue, Lat de Poppekes Danse 1973, Popcorn song, Michael Jackson Hit Mix en Vastenavendliedje 2017 Das d’n aard van ’t beesje. De boerenploeg van de Stichting Vastenavend, met voorop de Nar en Steketee, kwamen onder dit optreden binnen met dweilband Lat mar Ore. Zij hebben samen nog heel even het dirigentstokje van Ankie Loos overgenomen en mee geklapt met het liedje ‘Ik stond laatst voor een poppenkraam’. Het optreden van het Klein Orkest was van hoge kwaliteit en Ankie Loos was ook zeer trots op de muzikanten.

Steketee en de Nar maakte samen met voorzitter Piet Juten en presentatrice Myrna Rocks het chequebedrag bekend wat opgehaald was voor de Harmonie Kolpings Zonen. FOTO HANS DE BOT

DOOR: HANS DE BOT Dat dit concert niet meer weg te denken is tijdens de Bergse Vastenavondperiode, blijkt ieder jaar weer door het enthousiast publiek in een supergevulde Stoelemat. Het bezoekersaantal blijft groeien en dat is zeker stimulerend voor de muzikanten van HKZ. Tijdens het Vastenavendconcert kunnen de muzikanten uit het kleine- en grote orkest hun prestaties op muzikaal gebied laten horen. Dat de lat steeds hoger komt te liggen is zeker te merken en de muzikale avond was ook van hoog niveau. Ook het Klein Orkest, onder leiding van Ankie Loos heef dit jaar een imposante muzikale bijdrage geleverd aan deze avond. Harmonie Voor de zestiende keer werd het Vastenavendconcert gegeven door de oudste harmonie van Bergen op Zoom die is opgericht

op 19 maart 1871. Het Groot Orkest van de harmonie staat onder leiding van dirigent Jeroen Geevers en telt meer dan 65 leden. Tevens heeft de harmonie ook een meer dan 30 leden tellend Klein Orkest en een Opstap Orkest, waar beginnende muzikanten de mogelijkheid wordt geboden om te leren samenspelen. Beide orkesten staan onder leiding van dirigente Ankie Loos. Voor alle orkesten zijn nieuwe leden altijd welkom. Het thema van het concert 2017 was ‘POP’. Presentatie van de avond was in handen van Bart Aarts en Myrna Rockx. Tussendoor werd er ook commentaar gegeven vanuit het ‘Muppet’balkon door de twee chagrijnige zeurende oude mannetjes Waldorf en Statler. Klein Orkest Het Vastenavendconcert begon, in een met popcorngeur gevulde Stoelemat, met een optreden van het Klein Orkest. Hun programma van het ‘POP’ concert bestond uit

‘Muzikanten leggen lat steeds hoger’ Goot Orkest Het optreden van het Groot Orkest was ook helemaal op het thema ‘POP’ aangepast. Onder leiding van dirigent Jeroen Geevers speelde zij o.a. Jan Klaassen de Trompetter, Puppet on a string, The Muppets, Teddyberenpicknick, Selections from Mary Poppins, Elvis mix (solist Evert Josemanders) Het optreden van Birgit Bogers werd met een geweldig applaus gewaardeerd. Er was verder een gastoptreden van het Vlaardings Musical Gezelschap en werd het concert bezocht door de Bergse Stadsreuzen. In de pauze was er een optreden van dweilband Lat mar Ore. Voorzitter van Harmonie Kolpings Zonen Piet Juten bedankt alle muzikanten, medewerkers en sponsoren voor hun bijdrage aan het Vastenavendconcert en nodigt iedereen weer uit voor een van de volgende concerten. Zie verder website: www.kolpingszonen. nl en facebookpagina: Harmonie Kolpings Zonen.

Stadsgidsen vertellen over geschiedenis vastenavend tijdens wandeling

BRA’GI schrijft vastenavendgedicht

BERGEN OP ZOOM – De Vastenavend Stadswandelingen heeft zaterdag, namens de bekende volksdichter Ko van de Ketterij alias BRA’GI, een stop mo(nu)mentje ontvangen. Hij heeft speciaal over de Vastenavend een gedicht geschreven. ‘Lekker kuiere, sebiet dweile!’. Als getogen Bergenaar kent Ko van de Ketterij Bergen op Zoom van A tot Z en heeft hier ook al wat menig rijmgedichten over geschreven.

Ko van de Ketterij presenteert zijn nieuwe gedicht. FOTO HANS DE BOT

DOOR HANS DE BOT Stichting Bezichtiging Monumenten Bergen op Zoom, beter bekend als “SBM” is weer gestart met de Vastenavend Stadswandelingen. Buiten de bekende plekjes in het Krabbegat, waar uitleg over wordt gegeven, hangen op diverse plaatsen foto’s van Vastenavend taferelen. Hierover wordt door de gidsen weer verhalen

verteld. Het gedicht van Ko van de Ketterij is op de muur in de Minderbroederstraat, tegenover de woning van Ko van de Ketterij, opgehangen. De stadsgidsen zullen hierover een passend Vastenavend verhaal bij gaan vertellen. Jong en oud worden uitgenodigd om mee te lopen met een van de volgende Vastenavend stadswandelingen. Het begin van de rondleidingen door het

Krabbegat is nu, tot de Vastenavend, elke zondagmiddag om 14.30 uur aan de Grote Markt, naast het Oude Stadhuis nabij St. Annastraat 2. Voor de wandelingen is het niet nodig om te reserveren. Maar voor informatie kan iedereen terecht op het kantoor in St. Annastraat, tijdens de openingstijden (Tel: 0164 234377) of op de website www.sbm-boz.nl en www. vvvbrabantsewal.nl PAGINA 8

Elk jaar proberen we op basis van het motto een leuke functie toe te voegen. Zo zijn we vorig jaar (“Me Lòòpe D’r Mee Weg!”) begonnen met de route functie. Hiermee kun je onze looproute live volgen, maar ook je eigen route bijhouden. Zo weet je altijd waar wij zijn en of je in buurt bent. Dit jaar (“Da’s d’n aard van ‘t beesje!”) hebben we een selfie camera toegevoegd, met dieren filter. Geïnspireerd op het - on-der de jongeren - populaire Snapchat, kun je selfie foto’s maken met een dierenfilter er over heen, zoals een varken, paard, of olifant. Er worden de komende weken nog meer filters toegevoegd en andere uitbreidingen, zoals het switchen van de camera. De app is vanaf nu te downloaden via de Apple App Store: https://itunes. apple.com/nl/app/ge-wit-t-mar-nooit/ id956465543?mt=8. We hebben natuurlijk ook een Android app, te downloaden via de Google Play Store: https://play.google. com/store/apps/details?id=com.krafft. gwumn. Agge mar leut et! https://facebook.com/gwumn http://www.gewitutmarnooit.nl

Eerste hulp bij solliciteren? Maak gratis een professioneel CV op www.brabantwerkt.nl

Tentoongespreid opent haar deuren BERGEN OP ZOOM - Tentoongespreid is terug, en hoe! Of liever waar! Nou, daar waar u ongetwijfeld de meest spraakmakende Vastenavend exposities gezien hebt, ooit gehouden in ons Krabbegat. Op een plek zo uniek en majesteitelijk, dat u er de lippen bij af likt. Geen apenkooi, geen kippenren, Tentoongespreid heet u welkom in het Markiezenhof! Daar kunt u in de sfeer en stemming komen voor de komende grote optocht. Het hoogtepunt van onze Bergse Vastenavend! De expositie geeft een mooi overzicht van

de ontwerpen van de unieke Vastenavendwagens wat zo kenmerkend is voor onze Optocht die bijna 100.000 kijkers trekt. Het zijn niet alleen ontwerpen, het is ongekende Vastenavendkunst in al zijn facetten. Tentoongespreid opent haar Vastenavend expositie op woensdag 15 februari in de Tuinzalen van het Markiezenhof. Verder is Tentoongespreid toegankelijk op zondag 19 en woensdag 22 februari (Wagetjes Kijke) en op zondag 5 maart (kijkdag op de Kaai). De openingstijden van Tentoongespreid zijn de openingstijden van het Markiezenhof, en wel van 11.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Help kinderen in Gambia via Vastenavend in ‘t Krabbegat BERGEN OP ZOOM - Ook dit jaar zijn ze er weer, de enige echte vastenavendtasjes van ‘t Krabbegat. Het is al vele jaren een hit tijdens de vastenavend en overal zie je dames met zo’n heel leuk vastenavendtasje. De tasjes zijn gemaakt van rode zakdoeken en uiteraard een stukje vitrage. De tas is voorzien van een schouderbandje, dat draagt lekker makkelijk. En ook belangrijk, het tasje heeft aan de binnenzijde een speciaal vakje voor de leut neut bonnekes. Ze zijn versierd met buttons of opdrukken van de Prins, Steketee, Wana of een van die andere belangrijke figuren van de Vastenavend. Die tasjes zijn niet te groot van formaat, dus gemakkelijk mee te nemen. Kortom, een heel mooi en handig tasje. U vraagt zich misschien af wat vastenavendtasjes met hulp in Gambia hebben te maken. De link van deze handige tasjes met hulp in Afrika loopt via de Stichting Talokoto Nederland. De stichting werd een aantal jaren geleden opgericht en trekt zich het lot van kinderen met een handicap in Gambia aan. Want gehandicapte kinderen hebben in het armste land van Afrika geen toekomst, ze worden vaak nog gezien als een vloek en worden verstopt of uit beeld gehouden. De stichting wil daar verandering in brengen. Door de stichting is in het dorpje Madina Talokoto in Gambia een tehuis gebouwd. Hier krijgen een aantal gehandicapte kinderen onderdak en goede zorg. Ook gaan de meeste kinderen naar school, zodat ze kans op een betere toekomst hebben. Actieve leden van de stichting, waaronder An Duine-Somers, wonen in Bergen op Zoom. An maakt gebruiksvoorwerpen die ze verkoopt voor de stichting. Speciaal

voor Bergen op Zoom zijn dat echte Bergse spullekes. Zoals de originele vastenavendtasjes, in verschillende uitvoeringen en maten. Maar ook mooie krabben van rooie zakdoeken. Mooie cadeaus voor de vastenavend liefhebbers. En weet je wat nu het mooie van de vastenavendtasjes is, - en nu begrijp je ook de link met “hulp in Gambia” - de opbrengst van de verkoop van deze spullen gaat 100% naar het project in Gambia. Er is in Nederland vaak weinig idee hoe arm mensen in Afrika kunnen zijn. Voor ons zijn veel zaken gewoon, maar in het binnenland van Gambia, is geen schoon drinkwater, geen elektriciteit, geen gas, nauwelijks kans op school en zelfs geen of te weinig eten. Ook geen geneeskundige verzorging en vaak nauwelijks inkomen. Wat de mensen wel hebben, is plezier. Ze houden van dansen, zingen en muziek, daarin lijken ze wel op de Bergenaar. (Zie homepage website) Wanneer veel Bergenaren zo’n leutig tasje kopen, dan hebben ze dubbel zoveel plezier. Ze hebben gemak en leut van het tasje (je komt er ook goed mee voor den dag) en ze helpen mensen in Gambia het leven een klein beetje aangenamer te maken. De tasjes zijn er weer in Bergen op Zoom bij Kolder, Steenbergsestraat 28a; Rookshop De Schelde, Antwerpsestraat 119; Hippe Zaken, Wouwsestraat 3; Kweek, Fortuinstraat 17a; De Stadskelder aan de Markt en in Hoogerheide bij Purper, Raadhuisstraat 130b. Deze winkels steunen daarmee het goede doel en brengen de leut in de stad. Zij doen het belangeloos, dat waarderen wij enorm. En natuurlijk zijn de tasjes ook te verkrijgen bij An en Jan Duine, 0164-857257. Uiteraard kunt u het prachtige doel ook op andere wijze steunen. Zie www.talokoto. nl


Gewoon mooier !

Wonen aan het water in Zeeland

COMPLETE WONINGINRICHTING

INRUIL MOGELIJK

Luxe zuid gelegen appartementen en penthouses met vrij uitzicht over de Westerschelde • Pal aan het water • Vanaf € 199.000,- v.o.n.

Start bouw zomer 2017!

ALLES KAN IN ALLE KLEUREN EN MATEN!!

Meer informatie:

www.woneninveerhaven.nl of neem contact op met de makelaars Projectontwikkeling:

Verkoop:

VLISSINGEN MAKELAARS

T 0113 - 21 11 47

T 0113 - 57 31 00

De koffie staat klaar!

Uw BELASTINGAANGIFTE bij u THUIS vakkundig ingevuld tegen een betaalbare prijs. Ook voor kleine zelfstandigen.

Bel ons voor een afspraak op 06-53406935. U kunt ook onze site bezoeken: belastingaangifte.jimdo.com

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

TE KOOP GEVRAAGD:

meubelen ● gordijnen ● vloeren ● verlichting ● kleinmeubelen ● zonwering ● woonaccessoires

VERhuuRDE

Margrietstraat 15 / Rucphensestraat 62 - Sint Willebrord - Tel. 0165-382403 www.daanvandeurse.nl - Dinsdagmiddag gesloten. - Vrijdagavond koopavond.

woningen Of appartementen omgeving Bergen op Zoom Tel. 06 29 78 58 17

2e bril

0

Bij elke bril vanaf €79

2017

BOUW JE D W E R E LJAAR

2e bril totaal gratis Dus ook met dunne en varifocale glazen

MODELBOUWSHOW.NL

18 en 19 februari 2017 | 10.00 tot 18.00 uur tickets online te bestellen www.zeelandhallen.nl T BOUWSTENEN FESTIJN ME erken • Grote bouww • Bouwwedstrijden

KORTINGSBON

Met onderstaande kortingscode ontvangt u

€ 1,- kor ting op de toegangsprijs. Ga naar specsavers.nl en maak nu een afspraak.

Via www.zeelandhallen.nl kunt u uw toegangsbewijs bestellen. De kortingscode is:

Aanbieding geldt bij aankoop van elk montuur vanaf €79. De 1e bril is de bril met de hoogste totale waarde (montuurprijs + alle glazen en glasopties). De 2e bril (montuurprijs + dezelfde glazen en glasopties als 1e bril) is helemaal gratis en kiest u in dezelfde winkel als uw 1e bril. Standaard enkelvoudige glazen op sterkte zijn gratis bij elk montuur. Voor varifocale glazen of glasopties, zoals dunne glazen, gelden vaste toeslagen. Bij randloze monturen adviseren wij extra dunne glazen. De aanbieding geldt voor 1 persoon. Niet in combinatie met andere aanbiedingen. De einddatum van deze aanbieding wordt 2 weken van te voren via de website gecommuniceerd. Vraag in de winkel naar de voorwaarden of kijk op specsavers.nl ©2017 Specsavers.

Modelbouwshow2017 Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen én niet inwisselbaar tegen contanten. Niet geldig aan de kassa. Aangeboden door de Zeelandhallen.

vanaf 3 t/m 12 jr € 5,00 vanaf 12 jr € 11,00


lief en leed

Familieberichten • Afscheid zoals u dat wenst • Persoonlijk en betrokken • Ook wanneer u niet of elders verzekerd bent

Weekenddiensten

Alleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112. Huisarts Huisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 - 27 38 55, Boerhaaveplein 1, Ingang: Van Swietenlaan. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee. Apotheek Dienstapotheek naast de polikliniek van het Bravis ziekenhuis, Boerhaaveplein 1, tel. 088-706 7740. Tandarts Het antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. Wijkzuster Telelefoon 0165 - 54 66 13

Dag en nacht bereikbaar: 0164 - 24 76 06 Website: www.monutaterol.nl

Aula

24-uurs familiekamer Afscheidkamer

Marconilaan 2 Melanendreef 31 Bergen op Zoom Bergen op Zoom

Achterstraat 13 Nieuw-Vossemeer

postdres: Loonberg 26, 4617 NX Bergen op Zoom 0164-246664 / 06-51910414

Openingstijden

Gemeente Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 4611 AR Bergen op Zoom Tel: 14 0164 Maandag t/m vrijdag 09.00 – 13.00 uur Donderdag 08.00 – 20.00 uur

info@jannieuitvaartverzorging.nl www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl

KERKELIJK NIEUWS HALSTEREN Protestantse Gemeente in Halsteren en Nieuw Vossemeer. Elke zondag 10.30u dienst in de Sint Martinuskerk, Dorpsstraat 20 te Halsteren. Predikant: Ds. H.C. van het Maalpad, Verduinsbos 49, 4661 NT, Halsteren, 0164-231992, hcvhmaalpad@home.nl. Elke woensdagavond van 19.00-20.00u “Open Kerk” Sint Martinuskerk in Halsteren. Voor informatie: T. Knook, 0166-6643322. Zondag 19 februari: 10.30u eredienst in de St. Martinuskerk; Ds. H. van het Maalpad Gegevens Quirinuskerk Sint Christoffel parochie: Secretariaat H. Quirinuskerk, Halsteren Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren, tel: 0164-682310, e-mail: quirinuskerk@sint-christoffel.nl Het secretariaat van de parochiekern Halsteren is open op dinsdag en donderdag van 10.0012.00 uur. De pastores Hans van Geel, Sebastian Chazhoor, Hein Paulissen en Lenie Robijn zijn bereikbaar via telefoonnummer: 0164-680381, per e-mail: pastorhans@ sintannachristoffel.nl, pastorsebastian@

sintannachristoffel.nl, pastorlenie@sintannachristoffel.nl, pastorhein@sintannachristoffel.nl. In dringende gevallen is de pastor van dienst te bereiken via uitvaarttelefoon 06-28409023 Parochiebijdrage NL95 RABO011.88.00.647 t.n.v. Sint Christoffelparochie inzake H. Quirinus. Zondag 19 februari 9.30u: Eucharistieviering. Voorganger pastor Sebastian Chazhoor m.m.v. de Sintekrijnscantorij. Int: Zus v. Tilburg-v. Aert; jgt. Godefridus Tempelaars-Nefs; overl. fam. Luijks-Adriaansen. Tijdens de viering zal Remco Ton worden gedoopt. Donderdag 23 februari 9.00u: Eucharistieviering, voorganger pastor Sebastian Chazhoor. Wij gedenken onze overleden parochianen John Govaarts, Jan Karremans en Jan v. Geel. Zorgcentrum St. Elisabeth: Kerkdienst elke donderdag 14.00u in de kapel. Evangelische Gemeente Het Anker: Samenkomst: iedere zondag om 10.00 uur in De Wittenhorst, Lindenlaantje 1A, 4661 JK Halsteren. Ook zondagsschool en crèche. Na de samenkomst: koffie en onder-

KERKELIJK NIEUWS WEEKENDVIERINGEN Gertrudiskerk Zaterdag 18 februari 19.00u: Taizéviering. Zondag 19 februari 9.30u: Eucharistieviering; voorgangers: pastoor Paul Verbeek en diaken Jan Foesenek. Zang: HMR Gemengd Koor. O.L.Vrouw van Lourdes Zaterdag 18 februari 17.00u: Woord- en Communieviering; voorganger: diaken Jan Foesenek. Zondag 19 januari 11.00u: Eucharistieviering; voorgangers: pastoor Paul Verbeek en diaken Jan Foesenek. Muziek: Kerkkoor O.L.Vr.v. Lourdes. Intenties weekendvieringen: Voor de overledenen: Rinus Rokx, o.fam. HazenKil, Toby Migalski-Musters, Kees Booij, jgt. Martin Maszger, jgt. Bettie Brok-Aerts, Bernard en Riet Leijdekkers-Damen, An Karman-v. Loon, Corrie v.d. Eijnden-v.d. Bemd, Adriaan v. Roode, Riet v.d. KortElst, Annie Nuijten-Somers, Jan Bakx, Piet Verbeek, o.o. de Kok-Matthijssen, Anita Dietvorst, Gerard v. Raam, Coby Akkermans-Snepvangers. Gedoopt: Jayden Alink. OVERIGE VIERINGEN Gertrudiskerk: Middaggebed: van maandag t/m vrijdag om 12.15u in de Dagkerk van de Gertrudiskerk. Lourdeskerk: dinsdag 21 februari 9.00u: Woord- en Communieviering; voorganger: dhr. Ton Segers.

Jacquelineflat: vrijdag 17 februari 14.30u: Woord- en Communieviering; voorganger: dhr. Nico Boere. Meilustflat: zondag 19 februari 11.00u: Woord- en Communieviering; voorganger: pastor Jo Staps. Moermont: zondag 19 februari 11.00u: Eucharistieviering; voorganger: pastor Ulla Berger. Catharina kapel: zondag 19 februari 9.30u: Woord- en Communieviering; voorganger: pastor Jo Staps. Gebedsruimte ABG: iedere maandag, dinsdag en vrijdag 9.15u: Eucharistieviering; woensdag geen viering en donderdag: Woord- en Communieviering. MEDEDELINGEN Doop: De (gezamenlijke) doopdiensten in Lourdeskerk op 1ste en 4de zondag en in de Gertrudiskerk op 2de en 3de zondag van de maand. Opgave op het parochiebureau, tel. 233574. Huwelijk: neem contact op met het parochiebureau, tel. 233574. Kledingdepot Mensen in Nood. De kerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes is kledingdepot voor Mensen in Nood. U kunt hier op werkdagen tussen 09.30 en 11.30 uur kleding afgeven, verpakt in gesloten plastic zakken. Kledinginzameling Filippijnen. Iedere 1ste en 2de zaterdag van de maand tussen 11.00 en 13.00 uur Olympialaan 10. Zie www.Filippijnenaktie.nl

ling contact, omzien naar elkaar. Geloven willen we doen. Voor meer informatie: www.evgemhetanker.nl of bel 0164249650.

er rekening mee houden dat er op zaterdagavond 25 februari geen dienst is, maar wel op zondag 26 februari om 11.00u een Carnavalsviering.

LEPELSTRAAT H. Antonius van Padua - St.Christoffel parochie: Pastoresteam: Past.H.van Geel, Past.S.Chazhoor, Past.L.Robijn en Past.H.Paulissen. Regiosecretariaat: 01646830381. Van 18 t/m 24 februari: Uw gebed wordt gevraagd voor: Corrie de Kock e.v. Jan van Loenhout; Lieske Otte w.v. Janus Geers; Marie Hellemons w.v. Kees van Loon; Corrie Sebregts w.v. Sjef van Eekelen. Zaterdag 18 februari: 19.00u Euch.: In deze viering gedenken wij: jrgt. Christ van Schilt e.v. Riet de Groot en dochter Rina; o.echtp. Dekkers-Koolen; Bartje Clarijs; jrgt. o.o.Kijzers-van Tiggelen, dochter Jo en zoon Kees; Voorganger: Pater B. van Schaik, lector: F.Veraart, misdienaar: Kim m.m.v. het Dameskoor. Dinsdag 21 februari: Euch.: Ter ere van de H.Antonius voor onze gezinnen. Mededeling: Wilt u

BERGEN OP ZOOM Evangelische kerk de Schuilplaats: Elke zondag 10.00u in Markiezaatscollege, Nobellaan 50. Info: www.schuilplaats. com. Gereformeerde kerk (vrijgemaakt): Elke zondag om 09.30 en 16.00u. in de Emmaüskerk, Korenberg 90. Info: www. bergen-op-zoom.gkv.nl Protestantse Gemeente: Ontmoetingskerk zondag 10.00u Bolwerk Zuid 134. Cel-Kerk Levend Woord BrabantZeeland: Pastors: Jorden & Deora Spijker, Plantagelaan 8, 4631 CS Hoogerheide, 0164-612927, www.lwgbz.nl, jordenspijker@home.nl. Maandag 20 februari 20.00u: Open Celgroep, ieder is welkom. Locatie: Kastanjelaan 53A. Zondag 26 februari 10.30u: Celebration, een Kerkdienst. Kom en zie. Locatie: Kastanjelaan

53A (ingang tussen 53 en 55), Bergen op Zoom. Evangelische Baptisten Gemeente: Elke zondag 10.00u in de Stichting Welzijn Ouderen, Keldermanslaan 5, Bergen op Zoom. Nieuw Apostolische Kerk: Elke zondag 10.00u en woensdag 20.00u, Marslaan 5. Voorganger dhr. Fr. Rijnders, Priester dhr. R. Voll. Kapel zorgcentrum Catharina: Viering, Catharinaplein 25, 09.30u, ingang via het hek aan de Klaverstraat (opent om 09.00u) Chr. Gemeenschap De Schakel: Zondag 10.00-11.30u in het Kwadrant, Oberonstraat 2, Bergen op Zoom. Info: J. Vega Sanchez, 0166-60587. Jehova’s Getuigen Koninkrijkszaal: Glimesstraat 10, Bergen op Zoom, tel.: 0164-256965. Diensten: dinsdag t/m donderdag 19.30-21.15u., zaterdag 10.00-11.45; 17.30-19.15u., zondag 10.0011.45u. Verpleeghuis Moermont: Elke zondag 11.00u in Evenementenzaal.

Prikbord Lievevrouweparochie

Fotowedstrijd In de Lievevrouweparochie is een fotowedstrijd uitgeschreven. Iedereen kan een foto insturen met als thema ‘Ontmoeten’. Een selectie van de ingestuurde foto’s zal te zien zijn in de Gertrudiskerk en de Lourdeskerk vanaf 3 maart, op momenten dat de kerken geopend zijn. De prijs voor de mooiste foto wordt uitgereikt door een Bergse vakjury op woensdag 5 april. Foto’s kunnen gestuurd worden naar foto@rkboz.nl Tips en meer informatie zijn te vinden op de website van de parochie: www.rkboz.nl Kinderkoor Vanaf 16 januari iedere maandag repetitie van 16.00 tot 16.45 uur van ons nieuwe kinderkoor olv Pieter-Jan van den Berg. Het kinderkoor is voor kinderen vanaf groep vier tot en met groep acht van de basisschool. De repetitie is iedere maandag in het praathuis van de Lourdeskerk (Pr. Bernhardlaan 66). We treden ongeveer vier keer per jaar op in de kerk of op andere plaatsen. Voor meer informatie en aanmelden: pastor Mary Zopfi tel. 06-20459408; maryzopfi@rkboz.nl en Petra Reijnders tel. 06-23194736. Lofprijsavond Woensdag 15 februari Lofprijsavond om 19.30 uur in de grot van de Lourdeskerk. Tweespraak Vrijdag 17 februari 9.30-11.45 uur in de Ontmoetingskerk. De inleiders ds Willem Vermeulen en pastor Rud Smit gaan met de deelnemers in gesprek over de apostolische vaders en de eerste concilies. De rode draad komend jaar is ‘op weg naar Luther’. Vesperviering Vrijdag 17 februari om 19.30 uur in de Lourdeskerk met als voorganger pastoor Paul Verbeek. The Next Step Vrijdag 17 februari 19.30 uur komen de jongeren van Next Step bij elkaar in het Cantatorium van de Gertrudiskerk. Taizé gebed Zaterdag 18 februari 19.00 uur in de Gertrudiskerk Taizégebed. Vastenavendviering Zondag 26 februari 12.00 uur oecumenische vastenavend viering in de Gertrudiskerk met als voorgangers pastoor Paul Verbeek en dominee Willem Vermeulen. De viering wordt verzorgd door gelegenheidskoor van de vastenavend onder leiding van Mariel Tempelaars. De viering om 9.30 uur vervalt op deze zondag.

Lievevrouweparochie

Parochiebureau: Burgemeester Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom, tel. 0164-233574, lievevrouweparochie@rkboz.nl, www.rkboz.nl. Het parochiebureau is iedere werkdag bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur en van 13.00-15.30 uur. Twee kerkgebouwen: Gertrudiskerk, Grote Markt 10 (ingang Kerkstraat), 4611 NR Bergen op Zoom; Kerk OLV van Lourdes, Pr. Bernhardlaan 66, 4615 BD Bergen op Zoom. Pastoresteam: pastoor Paul Verbeek, tel. 06-83215322, e-mail: paulverbeek@rkboz.nl; diaken Jan Foesenek, tel. 233574, e-mail: janfoesenek@rkboz.nl; pastoraal werkster Mary Zopfi, tel. 233574, e-mail: maryzopfi@rkboz.nl; pastoraal werkster Fredi Hagedoorn, tel. 233574, e-mail: fredihagedoorn@rkboz.nl. PAGinA 10


vacatures

Verholen Infra b.V.

NoteN kaas eN eiereN een bedrijf met 40 jaar ervaring in de ambulante kaashandel zoekt vanwege uitbreiding van activiteiten een

enthousiaste franchiser

voor de verkoop van kaas aan de deur. Ben jij zelfstandig, heb jij doorzettingsvermogen en geen 9 tot 5 mentaliteit dan zoeken wij jou. Durf jij de uitdaging aan neem dan contact op met R. Bakker: tel. 06 5341 9593 of e-mail: kaashandelbakker@gmail.com

NESTO SANITAIR B.V.

Gezocht

Voor ons bedrijf zijn we op zoek naar

allround stratenmakers voor vast dienstverband c.a.o. Cordares.

Wij bieden u een goed salaris met goede voorwaarden. U kunt uw cv richten aan A.Verholen-Breedveld info@vens-bestratingen.nl • 06-54364984

Kraanverhuur Tholen I.v.m. de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een ervaren

Voor baby’tjes in Afrika betekent een waterhoofd vaak een doodvonnis ...

WIJ BIEDEN 2 VACATURES.

Zijn onze klanten bij jou in goede handen? Dan heeft Nesto Sanitair / Nesto Tegelwerken voor jou een mooie uitdaging. Nesto Sanitair is de specialist op het gebied van badkamer renovaties en tegelwerk en heeft daarmee alles onder 1 dak. Er wordt gewerkt in een cultuur waarbij aanpakken voorop staat, met een compleet team in een informele organisatie. Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een

LOODGIETER / INSTALLATEUR

die niet bang is om aan te pakken. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit loodgieterswerkzaamheden, badkamer renovaties, en het zelfstandig installeren van sanitair, gas-, electra-, en watertechnische installaties.

KRAANMACHINIST

Tevens zijn we ook zoek naar een

voor op een telescoopkraan.

Functie eisen:

TEGELZETTER

* In bezit van hijsbewijs * Aantoonbare werkervaring * In bezit van rijbewijs C * Een flexibele instelling aangaande werktijden * Het bezit van het certificaat basisveiligheid VCA

Geef via child-help.nl

Voor meer informatie kunt u mailen naar jordyw@zeelandnet.nl KRAANVERHUUR THOLEN Jordy Weggemans

VOOR KINDEREN MET EEN HANDICAP

die niet bang is om aan te pakken, en ook stuc en kitwerk onder de knie heeft. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit wand en vloertegelwerken in de nieuwbouw, renovatieprojecten en luxe badkamers. Wij verwachten van jou dat je zelfstandig en in team verband kunt werken, en de verantwoordelijkheid kunt nemen voor de perfecte uitvoering van de werkzaamheden waarbij het belang van de klant voorop staat. Wij vragen :

MOC’17 1 speelt zondag bij Moerse Boys Programma donderdag 16 februari 20.00 Oranje Blauw’14 VE1-MOC’17 VE3 Zaterdag 18 februari 10.00 SSV’65 G1-MOC’17 G2G 15.30 WSC JO19-1-JO19-1 12.45 Arnemuiden JO19-1-JO19-2 11.15 JO17-1-WSC JO17-1 13.00 JO17-2-Unitas’30 JO17-1 14.30 Tholense Boys JO17-1-JO17-3 13.00 JO15-1-Wieldrecht JO15-1 11.15 JO15-2-MZC’11 JO15-1 11.15 JO15-3-BSC JO15-1 13.00 JO14-1-SC ‘t Zand JO14-1 10.30 Dongen JO13-1-JO13-1 11.15 Arnemuiden JO13-1-JO13-2 11.00 RBC JO10-1-JO10-1 9.45 Unitas’30 JO9-1-JO9-1 15.00 MOC’17 3-DVO’60 5 13.00 DVO’60 2-MOC’17 2 8.45 VVR MO11-1-MO11-1 11.15 MO11-2-Prinsenland MO11-1 13.00 JO17-6-DSE JO17-2 15.00 JO17-5-ST/TPO/VOV JO17-1 13.00 JO17-4-Vosmeer JO17-1 8.30 MO13-1-Zeelandia Middelb. MO13-1

9.45 MO13-2-ST De Schutters/Prinsenland MO13-1 11.15 JO15-4-NOAD’67 JO15-1 13.15 METO JO15-2-JO15-6 15.00 JO15-5-Sprundel JO15-2 10.00 Vivoo JO13-1-JO13-5 10.30 ODIO JO13-2-JO13-6 10.15 Roosendaal JO13-5-JO13-3 9.45 JO13-4-Roosendaal JO13-6 9.45 JO13-7-Lepelstr. Boys JO13-2 8.45 Kloetinge JO11-1-JO11-1 15.00 MO17-1-SC Welberg MO17-1 8.30 JO11-6-FC Bergen JO11-3 8.30 JO11-4-De Fendert JO11-3 10.00 De Schutters JO11-1-JO11-10 8.30 JO11-3-Alliance JO11-2 8.30 Steenbergen JO11-3-JO11-9 11.00 SPS JO11-2G-JO11-7 10.00 Internos JO11-2-JO11-5 8.30 JO11-2-Roosendaal JO11-2 10.00 FC Moerstraten JO11-1-JO11-8 9.30 JO9-13-METO JO9-4 9.30 JO9-15-SC Kruisland JO9-2 9.00 FC Bergen JO9-2-JO9-6 8.30 JO9-5-Grenswachters JO9-1

9.00 METO JO9-1-JO9-2 10.00 Tholense Boys JO9-4-JO9-12 9.30 Vosmeer JO9-1G-JO9-8 8.30 JO9-7-Smerdiek JO9-1 9.30 Lepelstr. Boys JO9-1-JO9-3 9.00 Roosendaal JO9-8-JO9-9 11.15 JO9-14-WVV’67 JO9-3 8.30 JO9-11-SPS JO9-1G 8.30 JO9-4-Halsteren JO9-6 13.15 Halsteren MO15-1-MO15-1 10.45 Oosterhout MO15-1-MO15-2 Zondag 19 februari 14.30 Moerse Boys 1-MOC’17 1 10.30 Dubbeldam 2-MOC’17 2 11.00 Noordhoek VR1-MOC’17 VR1 12.00 MOC’17 5-De Schutters 2 12.00 MOC’17 6-DOSKO 7 12.00 SC Emma 3-MOC’17 4 12.00 MOC’17 3-Virtus 3 Donderdag 23 februari 20.00 MOC’17 VE1-Prinsenland VE1 20.00 MOC’17 VE3-Tholense Boys VE1 20.00 MOC’17 VE2-Wemeldinge VE1 Voor veranderingen en uitslagen zie www.moc17.nl

• Afgeronde opleiding is welkom, maar ervaring is een pré • Flexibele en klantgerichte instelling • Zelfstandigheid en in team verband kunnen werken. • Geen 9 tot 5 mentaliteit • Bezit van rijbewijs. Wij bieden : • Een mooie portefeuille gevuld met gevarieerde projecten • Uitstekende primaire en secundaire voorwaarden & bijbehorend salaris • Prettige werksfeer • Zelfstandige baan binnen een groeiende & dynamische organisatie

Heb je interesse in één van deze functies? Stuur dan je motivatie met CV binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie aan: Nesto Sanitair / Tegelwerken, Vang 7, 4661 TX Halsteren, info@nestosanitair.nl www.nestosanitair.nl

Footprint Trailrunning op Brabantse Wal BERGEN OP ZOOM - Nadat er op 4 februari een pittige training in Zeeland was, waarbij bos, heuvels, strand en duinen op het menu stonden, liep Footprint op 12 februari over gedeelten van onze eigen Brabantse Wal. De afstanden waarbij kon worden aangesloten waren 12, 20 of 24 kilometer. Net als bij de eerste trailrun in januari waren er meer aanmeldingen dan verwacht. Voor veiligheid en overzicht wordt per run bekeken hoe groot de groep kan zijn zodat iedereen kan genieten van de omgeving. Een groep van 18 lopers heeft een lus gelopen via Lievensberg, Hildernisse, Kraaijenberg, Mattemburgh, Buitengebint en Zurenhoek. Dit keer waren

Tonny, Mike en Jos de voorlopers. Voor sommige runners was het een eerste kennismaking met de omgeving waar we wonen. Footprint ziet steeds vaker dezelfde enthousiaste lopers aansluiten bij de trainingen en runs die bewust telkens in andere natuurgebieden gelopen worden. Ook sluiten elke week nieuwe lopers aan die kennis willen maken met trailrunning. Brabantse Wal Zondag 19 februari wordt er nog een keer over de Brabantse Wal gelopen, omdat in 1 run niet alle mooie plekjes konden worden ‘aangetikt’. Er is dit keer alleen gelegenheid voor de lopers die een langere afstand aankunnen, namelijk 26 ki-

lometer. Een aantal traint voor de ‘Trail by the Sea’ op 26 februari en de ‘Grizzly Run’ die op 12 maart in Engeland plaatsvindt. Er kunnen slechts nog enkele deelnemers aansluiten. Op 4 maart organiseert Footprint een clinic met als thema’s: klimmen, dalen en kracht. Deze training van ongeveer 12 kilometer start om 9.00 uur vanuit de parking aan de Bemmelenberg in Bergen op Zoom waar De Heide het trainingsgebied is. Er is plaats voor 20 deelnemers. Deelname is gratis en op eigen risico. Opgeven via: footprint.1@outlook.com of telefonisch/app: Jos Oonincx 06-12541638. Voor de derde openbare trailrun op 26 maart wordt momenteel uitgekeken naar een nieuw gebied in West-Brabant. Tot op de paadjes.

Nieuw Borgvliet thuis tegen sterk Aardenburg BERGEN OP ZOOM - Zondag thuis tegen Aardenburg waar uit met 0-3 van werd gewonnen. De Zeeuwen zijn de laatste wedstrijden sterk op dreef dus het is zaak ze niet te onderschatten en zodoende de 2 punten voorsprong op WVV’67 te behouden.

Programma zaterdag 18 februari 12.30u JO15-1-Prinsenland JO15-2 09.15u JO13-1-RSV Jo13-1 11.00u JO11-1-DVO’60 11-2 09.30u Vosmeer JO11-2-Jo11-2 11.00u JO9-1-RSV J09-1 09.00u Roosendaal JO9-9-JO9-2 10.00u Tholense Boys JO7-1-JO7-1

Zondag 19 februari Nw Borgvliet-Aardenburg 14.30u SSW 5-Nw Borgvliet 3 10.00u Nw Borgvliet 4-Oranje Blauw ‘14 3 10.00u Cluzona 6-Nw Borgvliet 5 12.00u DIOZ 4-Nw Borgvliet 7 10.00u Nw Borgvliet vrouwen-ODIO 10.00u PaGINa 11

Hotel Het Raedthuys in Sint-Maartensdijk is op zoek naar kandidaten voor diverse functies binnen het hotel. Het viersterrenhotel beschikt per 1 april 2016 over 29 hotelkamers en -appartementen. Het Raedthuys heeft alle moderne faciliteiten die u van een viersterrenhotel mag verwachten: een sfeervol restaurant, oude Raadzaal, Burgemeesterkamer, wijnkelder, binnentuin, uitgebreide lounge en een intieme Wellness & Beauty afdeling. Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de functies van:

- Chef-kok (FT) - Zelfstandig werkend kok (PT/FT) - Medewerker huishouding (PT) - Diverse stage- en leerplaatsen Interesse? Stuur je C.V. en motivatie naar: Robin en Suzanne van der Land - Touwen E: management@raedthuystholen.nl | www.raedthuystholen.nl


KIJK OP ACTION.NL

WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE! HOESLAKEN PERCALE KATOEN diverse kleuren 90x200 cm 90x220 cm 140x200 cm 180x200 cm 180x220 cm

4.29 5.29 6.79 7.29

HONINGRAAT KUSSENHOES diverse kleuren katoen 45x45 cm

6.49

379

249

HEREN JOGGINGBROEK

LICHTSLINGER MET KANTEN BALLEN

zwart, grijs of navy katoen/polyester maten M-XXL

diverse kleuren 10 LED 165 cm

3.99

basic t-shirt ronde of v-hals zwart of wit katoen/elastaan maten S-XXXL

2.49

195

399

diverse varianten pluche ca. 41x27 cm

SPILBERGEN KOFFER

OPTISCHE MINI MUIS

ABS kunststof, antraciet 38x21x55 cm / ca. 39 liter cabinsize

excl. batterijen

raglan shirt met knoop polyester/katoen maten M-XXL

TROLLS RUGTAS

15 wasbeurten wit, kleur of zwart 750 ml

HONINGRAAT PLAID diverse kleuren katoen 130x170 cm

excl. binnenkussen

ROBIJN WASMIDDEL

43x25x65 cm / ca. 61 liter 49x29x75 cm / ca. 92 liter

2

14

DOVE DEOSPRAY

KEUKEN BLENDER

Maxxter diverse kleuren draadloos incl. batterij

19.95 29.95

2

95

99

diverse varianten 150 ml deoroller 50 ml

95

INVISIBLE ONDERGOED

Excellent Electrics kunststof kan van 1.5 liter 4 snelheden 450 Watt

KINDER ONESIE

diverse kleuren uni of print polyamide/elastaan maten S-XL

Spider-man, Batman, Minions, Frozen of Emoji katoen maten 92-122

1.44

499

2-PACK

159

299 OPVOUWBARE STEEKWAGEN

BREIGAREN XXL tweekleurig diverse kleuren acryl 425 gram

BREIRINGEN OF BREIRAMEN 6-delig breiringen: Ø 29/24/19/14 cm breiramen: 58.5/48/37/26.5 cm

VINTAGE BEHANG

schuimvinyl op papier diverse trendy dessins 53 cm x 10 m

5

49

0.99

1.99

MEISJES LEGGING Frozen, Princess of Paw Patrol polyester/elastaan maten 92-134

2.79

12

95

2.99

TEXTIEL ACTIE!

spanbanden met klemgesp max. 100 kg 3.5 meter 2-pack

99.5 cm

3

78

2.98

eenvoudig en compact op te bergen max. 70 kg aluminium 40x41x99.5 cm

1.49

3.99

4.99

Stapels voordeel kleine prijzen

5

95

RVS PEDAALEMMER diverse kleuren 3 liter 26 cm hoog

40

cm

16

41

cm

95

3

49

Aanbiedingen geldig van woensdag 15 februari t/m dinsdag 21 februari 2017

Ga voor nog meer voordeel naar www.action.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden.

NIEUW

Download de app

AlleFolders

Bergen op Zoomse Bode 15-02-2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you